Sunteți pe pagina 1din 12

25.01.

2015

FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

Acasa

Blog

Forum

Desprenoi/AboutUs

Legislatie

Adreseutile

Contact

AcasForumsAltele

Autentificareutilizatori

FIADEDATEAACHIZIIEI

Numeledeutilizator:*

PublicatinAltele

Vin,2012/01/2712:37ovidius

Parola:*

FIADEDATEAACHIZIIEI
ATENIE!
Prezentulformularreprezintunmodeldecompletareanouluiformulardefidedatenformatelectronicpusladispoziien
cadrulS.E.A.P.inuvafiataatladocumentaiadeatribuiretransmisA.N.R.M.A.P.spreevaluarecafiierdistinct.

Autentificare
Creeazuncontnou
Solicitaioparolnou

SECIUNEAI:AUTORITATEACONTRACTANT
I.1)DENUMIRE,ADRESIPUNCT(E)DECONTACT

Cutare

Denumireoficial:
Adres:

Cautapesite:

Localitate:Codpotal:ara:
Punct(e)decontact:

Cutare

natenia.......Telefon:
Email:Fax:

Subiecteactivepeforum

Adresa/eledeinternet(dacestecazul):
Adresasediuluiprincipalalautoritiicontractante(URL):

Intrebareprivindart46

Adresaprofiluluicumprtorului(URL):Sevacompleta:www.elicitatie.ro

situatieciudata
consultantajuridica

Alteinformaiipotfiobinutela:
Punctul(punctele)decontactmenionat(e)anterior
Altele:completaianexaA.I
Caietuldesarcini,documentaiaspecific(pentruconcesiuni)i/saudocumentelesuplimentare(inclusivdocumentelepentru
dialogulcompetitivisistemuldeachiziiedinamic)potfiobinutela:
Punctul(punctele)decontactmenionat(e)anterior
Altele:completaianexaA.II
Ofertele/proiectelesausolicitrile/cereriledeparticiparesaucandidaturiletrebuietransmisela:
Punctul(punctele)decontactmenionat(e)anterior
Altele:completaianexaA.III
Numarzilepnlacaresepotsolicitaclarificrinaintededatalimitdedepunereaofertelor/candidaturilor
Zile:(naintededatalimitdedepunereaofertelor/candidaturilor)

Cerinteminimaleincaietul
desarcini
Anularearaportului
proceduriidupaceafost
aprobat,inaintede
semnareacontractului
NotificareSEAPpeste
termenulde10zile
vezimaimulte

Comentariirecente
Aidreptate..dupamine
nurmcu1zi18ore

!Nuestenevoiesfiecompletattermenulderspunsdectreautoritateacontractantsautermenuldetransmiteredectre
aceastaarspunsuluilasolicitareadeclarificri.

Mulamfain,Bicuta!
nurmcu1zi20ore

Faraindoieli

nurmcu1zi20ore

Not:Dacproceduraaleasestecerereadeoferte,termeneleprevzutepentruclarificrivorfistabiliteastfelnctssepermit
operatoriloreconomicioperioadsuficientdetimpnecesaranalizeidocumentaieideatribuirenvedereasolicitriideclarificri.
Atragemateniacdacautoritateacontractantnureanalizeaztermenelelanivelulfieidedateaachiziiei,lamomentuliniierii
procedurii,lacompletareaInvitaieideparticiparesevoraveanvedere,lastabilireatermenuluicuprinsntredatatransmiterii
Invitaieiidatalimitdedepunereaofertelor,termeneleprevzutepentruclarificri,astfelnctspermiteioperatorilor
economicioperioadsuficientdetimpnecesaranalizeidocumentaieideatribuirenvedereasolicitriideclarificri.
!ncazulproceduriidecereredeofertetermenelenupotfimaimaridect:

Sarevenimunpic
nurmcu1zi21ore

Pi?

nurmcu1zi21ore

Zicsieu

nurmcu1zi23ore

Multumesc,Ovidius!
nurmcu2zile3ore

Da

nurmcu2zile10ore

[...asputeaconsideraca

1.7zile,ncazulcereriideoferteaferentecontractelordeserviciisaudelucrri

nurmcu2zile18ore

2.3zile,ncazulcereriideoferteaferentecontractelordefurnizaredeprodusedecomplexitateredus

nurmcu2zile21ore

I.2)TIPULAUTORITIICONTRACTANTEIACTIVITATEAPRINCIPAL(ACTIVITILEPRINCIPALE)

Deci?

Articolerecentepeblog

Ministersauoricealtautoritatenaionalsaufederal,inclusivsubdiviziunileregionalesaulocalealeacestora
Agenie/birounaionalsaufederal
Colectivitateteritorial
Agenie/birouregionalsaulocal
Organismdedreptpublic

Banulpublicsiinteresulprivat:
Oevaluareaeficientei,
integritatiisitransparentei
sistemuluideachizitiipublicein
R...

Instituie/agenieeuropeansauorganizaieeuropean
RolulactivalCNSC
Altele(precizai):Serviciipublicegenerale
Aprare
Ordineisiguranpublic
Mediu
Afacerieconomiceifinanciare
Sntate
Construciiiamenajriteritoriale

Particularitialecontractuluide
achiziiepublicnceeace
privetemomentulncheieriii
executareaobligaiilorcontrac
Notificareacontestaieictre
autoritateacontractant

Proteciesocial
Recreere,culturireligie
Educaie
Altele(precizai):
Autoritateacontractantacioneaznnumelealtorautoriticontractantedanu
Sau,dupcaz
Producere,transportidistribuiedegazideenergietermic

http://www.forumachizitii.ro/node/1325

Eliberareagaranieide
participarepentruofertanii
nectigtori
Achiziiadirect
Negociereafrpublicarea
prealabilaunuianunde

1/12

25.01.2015

FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

Electricitate

participare

Prospectareiextragereagazuluiipetrolului
ProspectareiextragereacrbuneluiiaaltorcombustibilisoliziAp
Serviciipotale
Serviciiferoviare
Serviciiferoviareurbane,detramvaisaudeautobuz
Activitiportuare

Depireavaloriiestimate
vezimaimulte

Parteneri

Activitiaeroportuare
SECIUNEAII:OBIECTULCONTRACTULUI
II.1)DESCRIERE
II.1.1)Denumireadatcontractului/concursului/proiectuluideautoritateacontractant/entitateacontractant
______________________
II.1.2)Tipulcontractuluiiloculdeexecutarealucrrilor,delivrareaproduselorsaudeprestareaserviciilor(Alegeiosingur
categorielucrri,produsesauserviciiceacarecorespundecelmaibineobiectuluispecificalcontractuluisauachiziiei
dumneavoastr)
a)LucrriB)Produsec)Servicii
Executare
Proiectareiexecutare
Executarea,prinorice
mijloace,auneilucrri,
conformcerinelor
specificatedeautoritatea
contractantCumprare
Leasing
nchiriere
nchirierecuopiunede
cumprare
OcombinaientreacesteaCategoriaserviciilor:nr.
(Pentrucategoriiledeservicii127,consultatianexaIIaaDirectivei2004/18/CE).
Loculprincipaldeexecutare
........................
CodNUTSLoculprincipaldelivrare
........................
CodNUTSLoculprincipaldeprestare
........................
CodNUTS
II.1.3)Proceduraimplic
Uncontractdeachiziiipublice
Punereanaplicareaunuisistemdeachiziiedinamic(SAD)
ncheiereaunuiacordcadru
II.1.4)Informaiiprivindacordulcadru(dupcaz)
!Utilizareaacorduluicadrunusejustificnurmtoarelesituaii:
a)acordcadruprivindserviciiledeproiectare
b)acordcadruprivindlucrrile,cuexcepialucrrilordereparaiicurente(celeceaucaracterderegularitate)saulucrriceinde
interveniincazdeavarii(lucrriacrornaturnupoatefianticipat)etc.
c)acordcadrudeproiectare+execuie
Acordcadrucumaimulioperatorieconomici
Numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeparticipanilaacordulcadrupreconizatAcordcadrucuunsinguroperator
economic
Posibilitateadeareluacompetiiacusemnatariiacorduluicadru
danuDacDA,
ReluareacompetiieisevafacenSEAP:
danu
!Recomandmautoritiicontractanteselectareaopiuniidalaposbilitateadeareluacompetiiacusemnatariiacordului
cadru,avndnvederecaceastopiuneesteattnavantajulautoritiicontractante(putndobinespreexemplumbuntiri
saupreuricorecteaferentemomentuluilacaresedoretencheiereacontractuluisubsecvent),precumialoperatorilor
economici(oferindulecelorclasaipelocul2,3etc.ansaobineriicontractelorsubsecvente).
__________________________________________
(sefacprecizrisuplimentarereferitoarelamoduldedesfurareareluriicompetiieintresemnatariiunuiacordcadru)
Durataacorduluicadru:Duratanani:saunluni:
Justificareaunuiacordcadruacruiduratdepetepatruani:
.........................
Estimareavaloriitotaleaachiziiilorpentruntreagadurataacorduluicadru(dupcaznumaincifre):
ValoareaestimatfrTVA:_________________Moned:________sauintervalul:ntre_____________i_______________
Moned:________
Frecvenaivaloareacontractelorcareurmeazsfieatribuite(dacsecunosc):__________
!Laaceastseciunesevorcompletainformaiileprevzutelaart.66dinH.G.nr.925/2006(deexempluestimrialecantitilor
minimeimaximecarearputeafisolicitatepeparcursulderulriiacorduluicadru(dacproceduraestempritpeloturi,
estimrilecantitilorsevorregsinAnexaB.
Not:Dacsesolicitndeplinireaunoranumitenivelurilegatedecerineledecalificare(deexempluovaloarepentrunivelulcifrei
deafaceri)sevamenionalaFrecvenaivaloareacontractelorcareurmeazsfieatribuite(dacsecunosc):valoareaestimat
aceluimaimarecontractsubsecvent.
II.1.5)Descriereasuccintacontractuluisauaachiziiei/achiziiilor
Not:Daccontractulestedefurnizare,spreexemplu,ipresupuneiservicii,cumarfiserviciideinstalare,mentenanetc.

http://www.forumachizitii.ro/node/1325

2/12

25.01.2015

FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

(existndcriteriidecalificareaferentecontractuluideservicii),menionai/descrieiiserviciileaferente.
!Observaiaestevalabilpentruoricecombinaiedecontracte.
II.1.6)ClasificareCPV(vocabularulcomunprivindachiziiile)
Vocabularprincipal
Obiectprincipal...
!Obiectulprincipaltrebuiescorespundtipuluicontractului.
Obiect(e)suplimentar(e)...
...
...
...
Not:Daccontractulestedefurnizare,spreexemplu,ipresupuneiservicii,cumarfiserviciideinstalare,mentenanetc.
(existndcriteriidecalificareaferentecontractuluideservicii),mentionaiicoduldeserviciilaObiect(e)suplimentar(e).
!Observaiaestevalabilpentruoricecombinaiedecontracte.
II.1.7)Contractulintrsubincidenaacorduluiprivindcontracteledeachiziiipublice(GPA)danu
Not:Sevacompletadaastfel:
1)Pentrucontracteledeproduse/servicii:
pentruautoritiledelanivelcentral:dacvaloareacontractuluieste130.000(DST)
pentruautoritiledelanivellocal:dacvaloareacontractuluieste200.000(DST)
pentruautoritilecaredesfoaractivitirelevante:dacvaloareacontractuluieste400.000(DST)
2)Pentrucontracteledelucrri:dacvaloareacontractuluieste5.000.000(DST)
DSTDrepturiSpecialedeTragere(unfeldemonedaFMI)http://www.bnr.ro/Cursuldeschimb524.aspx
II.1.8)mprirenloturi(pentruprecizriprivindloturileutilizaidanu
AnexaBdecteoriestenecesar,pentrufiecarelotnparte)
Dacda,estenecesarssedepunofertepentru(bifaiosingurcsu):
unsingurlot
!Dacprocedurapresupunemprireapemaimulteloturi,recomandmasebifaposibilitateadepuneriideofertepeunulsau
maimulteloturiinupeunsingurlot.
Not:Dacsevaalegeposibilitateadepuneriideofertepeunsingurlot,justificaimotivulpentrucarebifaiposibilitatea
depuneriideofertepeunsingurlotinupeunulsaumaimulteloturi,restrngndastfeldreptuloperatoriloreconomicidea
depuneofertepentruunulsaumaimulteloturi.
!JustificareasevaregsilanivelulnotelorjustificativencrcatenS.E.A.P.unulsaumaimulteloturitoateloturile
!Dacprocedurapresupunemprireapemaimulteloturi,recomandmasebifaposibilitateadepuneriideofertepeunulsau
maimulteloturiinupetoateloturile.
Not:Dacsevaalegeposibilitateadepuneriideofertepetoateloturile,justificaimotivulpentrucarenupermiteidepunerea
deofertepeunulsaumaimulteloturi,restrngndastfeldreptuloperatoriloreconomicideadepuneofertepentruunulsaumai
multeloturi.
!JustificareasevaregsilanivelulnotelorjustificativencrcatenS.E.A.P.
II.1.9)Vorfiacceptatevariante(ofertealternative)danu
!Recomandm,ncazulcontractelordelucrricarepermitdiversesoluii/tehnologiiderealizaresacceptaiofertelealternative.
II.2)CANTITATEASAUDOMENIULCONTRACTULUI
II.2.1)Cantitateatotalsaudomeniul(inclusiv,dupcaz,toateloturileitoateopiunile)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dupcaz,valoareaestimatfrTVA(numaincifre):__________________Moned:__________
sauintervalul:ntre_______________i_______________Moned:__________
!DacsebifeazlaseciuneaII.2.2)dasevaputeacompletalaseciuneaII.2.1)valoareaestimatdoarsubformdeinterval.
!ncazulaplicriiprevederilorart.6dinH.G.nr.925/2006sauart.122lit.j)/art.252lit.k)dinO.U.G.nr.34/2006valoarea
estimatminimaintervaluluivareprezentavaloareaestimatpnla31decembrie(pentruart.6)sauvaloareaestimata
contractuluicefaceobiectulproceduriicompetitive,iarvaloareamaximvareprezentavaloareaestimatglobal,cecuprindei
valoareasuplimentrilor.
Note:
1.Menionaiexpres,pentruanuinduceneroareoperatoriieconomici,faptulcvaloareaminimaintervaluluireprezint
valoareaestimataprezenteiproceduri(nfunciedecaresevorelaboraievaluaofertele),iarvaloareamaximreprezint
valoareaestimatceconineivaloareaposibilelorsuplimentri.
2.Pentruambelesituaiidesuplimentare,cuantumulgaranieideparticipare,precuminivelurileimpusepentrucerinelede
calificaresevorraportalavaloareaestimatcenucuprindesuplimentrile.
3.nvederearaportriipragurilorvaloricepentruasigurareapublicitiilanivelulJurnaluluiOficialalUniuniiEuropene,seva
menionavaloareamaximaacorduluicadrusauvaloareaacestuiaexprimatsubformdeintervalilaaceastseciune.
!ncadrareaoferteincategoriaofertelorinacceptabile(art.36lit.e)ilit.e1)dinH.G.nr.925/2006sevafaceprinraportarela
valoareaestimatfrsuplimentri.
II.2.2)Opiuni(dupcaz)danu
Dacda,valoareasevacompletanmodobligatoriunumaicaintervalvaloric
Dacda,descriereaacestoropiuni:____________________________________________________________
Dupcaz,aplicareaprev.art.6dinH.G.nr.925/2006,prevederilorart.122lit.j)/respectivart.252lit.k)dinO.U.G.nr.
34/2006.
Dacsecunoate,calendarulprevzutdeaplicarearespectiveloropiuni:
nluni:saunzile:(deladataatribuiriicontractului)
!Art.6dinH.G.nr.925/2006nupoatefimenionatdectncazulcontractelordefurnizarei/saudeserviciicucaracterde
regularitate.
!ModificareaadusprinLegeanr.279/2011permiteaplicareaproceduriidenegocierefrpublicareaunuianundeparticipare,
ncondiiileart.122lit.j)sauart.252lit.k)idacprocedurainiialafostcerereadeoferte.Prinurmare,esteposibil

http://www.forumachizitii.ro/node/1325

3/12

25.01.2015

FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

invocareaart.122lit.j)sauaart.252lit.k)incazulaplicriiproceduriidecereredeoferte.
!Nusevamenionasituaiaprevzutlaart.122lit.i)sau,dupcaz,art.252lit.j)dinO.U.G.nr.34/2006,aceastanuesteuna
dinposibilitilepentrucareautoritateavabifaseciuneaOpiuni,avndnvedereccircumstanelencareacesteserviciii/sau
lucrri(art.122lit.i),respectivlucrari(art.252lit.j),posibilafiachiziionatesuntdeterminatedecircumstaneimprevizibilecenu
potfianticipatelaacestmoment.
Numruldeprelungiriposibile(dupcaz):sauinterval:ntrei
Dacsecunoate,ncazulcontractelordeprodusesaudeserviciicarepotfiprelungite,calendarulprevzutalcontractelor
ulterioare:nluni:saunzile:(deladataatribuiriicontractului)
II.2.3Procentulminimdelucrri/serviciicareurmeazsfieatribuitedeconcesionarunorteri(dupcaz,ncazulcontractelorde
concesiuni)
II.3)DURATACONTRACTULUISAUTERMENULPENTRUFINALIZARE
Duratanluni:saunzile:(deladataatribuiriicontractului/emiteriiordinelordencepereaserviciilorsaulucrrilor)
!Duratacontractuluinuincludeiperioadadegaranie,spreexemplu,aferentlucrrii.
II.4)AJUSTAREAPREULUICONTRACTULUI
II.4.1.Ajustareapreuluicontractuluidanu
DacDA,sevaprecizamoduldeajustareapreuluicontractului(ncecondiii,cnd,cum,formuladeajustareaplicabil)
Dacsevabifadaexisturmtoareleposibilitidecompletare:
Dacseuzeazdeprevederileart.97alin.(2)lit.a)dinH.G.nr.925/2006sevamenionafaptulcajustareasevafaceavnd
labazmodificrilelegislative,modificrilenormelortehnicesaupentrucaufostemisedectreautoritilelocaleacte
administrativecareaucaobiectinstituirea,modificareasaurenunarealaanumitetaxe/impozitelocale,alcrorefectsereflectn
creterea/diminuareacosturilorpebazacrorasafundamentatpreulcontractului
Dacseuzeazdeprevederileart.97alin.(2)lit.b)dinH.G.nr.925/2006sevamenionanmodobligatoriuimodulconcret
deajustareapreului
Ambelevariantedemaisus.
!Suplimentareaserviciilor/lucrrilornbazaart.122lit.i)dinO.U.G.nr.34/2006saualucrrilornbazaart.252lit.j)dinO.U.G.
nr.34/2006nureprezintajustareapreului.
Not:Precizarealegatdemodulconcretdeajustareapreuluisevaregsiincontract.
SECIUNEAIII:INFORMAIIJURIDICE,ECONOMICE,FINANCIAREITEHNICE
III.1)CONDIIIREFERITOARELACONTRACT
III.1.1)Depozitevaloriceigaraniisolicitate(dupcaz)
III.1.1.a)Garaniedeparticiparedanu
!Potrivitart.431dinO.U.G.nr.34/2006,modificatprinLegeanr.279/2011,garaniadeparticipareesteobligatorientoate
cazurilepentrucareesteobligatoriepublicareaunei/unuiinvitaii/anundeparticiparenS.E.A.P.
Note:
1)Potrivitprevederilorlegalendomeniulachiziiilorpublicesevorprecizaobligatoriuurmtoareleinformaii:
cuantumulgaranieideparticipare(caretrebuiesfiedect2%dinvaloareaestimat,darcelpuinegalcusumacevatrebui
sfiereinutncondiiileart.2781dinO.U.G.nr.34/2006)
perioadadevalabilitateagaranieideparticiparefiesevamenionacestecelpuinegalcuperioadadevalabilitatea
ofertei,fiesevaexprimaprintrunnumrfixdezile(carenupoatefimaimicdectnumruldezileprevzutpentruperioadade
valabilitateaofertei)caresevaraportalatermenullimitdeprimireaofertelor.
modalitateadeconstituiredoardacautoritateacontractant,pelngmodalitiledeconstituirereglementatedeart.86alin.
(1)dinH.G.nr.925/2006,permiteiposibilitateadepuneriilacasierieauneisumennumerar(!Ordinuldeplatreprezint
viramentbancariprinurmare,indiferentdacautoritateacontractantprevedesaunundocumentaieaceastposibilitate,
operatoruleconomicsepoateprevaladeeanbazaart.86alin.(1)dinH.G.nr.925/2006)
2)Dacproceduradeatribuireestenegociereacupublicareaunuianundeparticiparesaudialogcompetitiv(procedurice
presupunselecie/preseleciedecandidaturi)perioadadevalabilitateagaranieideparticiparesepoateraportaideladatalimit
dedepunereacandidaturilor.
3)Dacnseciuneadocumentegeneraleexistformulardescrisoaredegaraniebancar,lanivelulacestuiatrebuiesse
prevadisituaiareineriincondiiileart.2781dinO.U.G.nr.34/2006(estesuficientinvocareaarticoluluidelege).
4)Valoareagaranieideparticipare,ncazulacorduluicadru,sevaraportalavaloareamaximaacestuia.
5)Nusevalimitamodalitateadeconstituireagaranieideparticipare,sevoraveanvedereprevederileart.86alin.(1)dinH.G.
nr.925/2006.Prinurmare,fienufaceinicioreferirelamodalitateadeconstituire,fieinvocaisaumenionaiprevedereaart.86
alin.(1)dinH.G.nr.925/2006.Totodat,dacpermiteiimodalitateadepuneriilacasierieauneisumedebani,veimeniona
expresacestlucrundocumentaie,altfeloperatoriieconomicinuvoraveaaceastposibilitatedeconstituireagaranieide
participare.
6)Avndnvedereprincipiultratamentuluiegal,nusevalimitaemitereagaranieidoardectreobancdinRomnia.Fieseva
elimina,fiesevamenionacesterecomandabilsauestedepreferatsfieemisdectreobancdinRomnia.
III.1.1.b)Garaniedebunexecuiedanu
!Nuesteobligatoriuafisolicitatpentrucontracteledeprodusesaudeservicii(cuexcepiaserviciilordeproiectare)acror
valoareestimatestemaimicdectvaloareaprevzutpentrucerereadeoferte.Pentrucelelalteesteobligatoriu.
Note:
1)Sevamenionamodalitateadeconstituireagaranieidebunexecuie.
2)nceeaceprivetemodalitateadeconstituiresepoatefacetrimiteredirectlaarticoluldelege,respectivart.90dinH.G.nr.
925/2006.
3)DacsemenioneazmodalitateaconstituiriiprinreinerisuccesivesevoraveanvedereprevederileH.G.nr.1045/2011.
4)Nusevalimitamodalitateadeconstituireagaranieidebunexecuie,sevoraveanvedereprevederileart.90alin.(1)din
H.G.nr.925/2006.Prinurmare,menionaisauinvocaiprevedereaart.90alin.(1)dinH.G.nr.925/2006.
5)Avndnvedereprincipiultratamentuluiegal,nusevalimitaemitereagaranieidoardectreobancdinRomnia.Sepoate
menionacesterecomandabilsauestedepreferatsfieemisdectreobancdinRomnia.
6)Sevamenionacuantumulacesteia,carenutrebuiesdepeasc10%dinpreulcontractului.
III.1.2)Principalelemodalitidefinanareiplati/sautrimitereladispoziiilerelevante

http://www.forumachizitii.ro/node/1325

4/12

25.01.2015

FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

Sespecificsurseledefinanarealecontractuluiceurmeazafiatribuit(bugetdestat,bugetlocalsaualtesurse)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
III.1.3)Formajuridicpecareovaluagrupuldeoperatorieconomicicruiaiseatribuiecontractul(dupcaz)
!Estesuficientasescrieasociereasauaseinvocaart.44dinO.U.G.nr.34/2006frasereproducetextuldelege.
III.1.4)Executareacontractuluiestesupusaltorcondiiispeciale(dupcaz)danu
Dacda,descriereaacestorcondiii

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
III.1.5.Legislaiaaplicabil
a)OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.34/2006privindatribuireacontractelordeachiziiepublic,acontractelorde
concesiunedelucrripubliceiacontractelordeconcesiunedeservicii,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.
337/2006,cumodificrileicompletrileulterioare
b)HotrreaGuvernuluinr.925/2006pentruaprobareanormelordeaplicareaprevederilorreferitoarelaatribuireacontractelorde
achiziiepublicdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.34/2006privindatribuireacontractelordeachiziiepublic,a
contractelordeconcesiunedelucrripubliceiacontractelordeconcesiunedeservicii
............................................
!Referitorlareglementrilelegislativendomeniulachiziiilorpublice,pelngactelenormativeinvocatededvs.menionatii
siteulwww.anrmap.ro
III.2)CONDIIIDEPARTICIPARE
III.2.1)Situaiapersonalaoperatoriloreconomici,inclusivcerinelereferitoarelanscriereanregistrulcomeruluisaualprofesiei
III.2.1.a)Situaiapersonalacandidatuluisauofertantului:
Informaiiiformalitinecesarepentruevaluarearespectriicerinelor
I.Art.180
Note:
1)Documentelesolicitatepentrunencadrareanprevederileart.180dinO.U.G.nr.34/2006vorfisolicitateobligatoriuivor
trebuiprezentateideterulsusintor,dacestecazul.
2)Cazierulfiscal/judiciarsepoateceredoarpentruoperatoruleconomic(firma)i/saupentruadministratori/acionari.Nuse
poatecerepentrurestulpersoanelorangajatesauimplicatenderulareacontractului.
3)Istoricullitigiilornusevasolicita,estesuficientdeclaraiapepropriarspundere.
II.Art.181
!Documentelesolicitatepentrunencadrareanprevederileart.181lit.a),lit.c)1ilit.d)dinO.U.G.nr.34/2006vorfidepusei
deterulsusintor,dacestecazul.
Note:
1)Sevapermitedepunereadocumentelorsolicitatencadrulacesteiseciuninoricaredinformele:original/copielegalizat/copie
lizibilcumeniuneaconformcuoriginalul.
2)SevasolicitaprezentareaCertificatuluideparticiparecuofertindependent
3)SevasolicitaprezentareaDeclaraieiprivindnencadrareanprevederileart.691dinO.U.G.nr.34/2006sevaprezentaatt
dectresubcontractant,ctideterulsusintor.
4)Legatdeconflictuldeinterese,respectivncadrareanprevederileart.691dinO.U.G.nr.34/2006,sevornominaliza,lanivelul
prezenteiseciuni,toatepersoanele(numeleacestora)cufunciededeciziedincadrulautoritiicontractante,nceeaceprivete
organizarea,derulareaifinalizareaproceduriideatribuire(respectivtoatepersoanelecareaprob/semneazdocumenteemisen
legtursaupentruproceduradeatribuire).
5)Cerinareferitoarelacertificatelefiscale,dacexist,sevaformulaastfelnctdinacesteasreiascofertantul/candidatulnu
aredatoriiscadentenlunaanterioarceleincaresedepunofertele/candidaturile.Nusevaregsisintagmavalabileladata
deschideriiofertelor.
!AutoritilecontractantevoraveanvedereprevederileOrdinuluinr.2618/2011pentrumodificareaicompletareaOrdinului
MinistruluiFinanelorPublicenr.752/2006.
!Recomandmautoritiisverificedacsejustificsolicitareacertificatelorfiscalepentrutoatepuncteledelucru/sediileetc.sau
estesuficientasesolicitadoarpentrupunctul/puncteledelucruimplicatenderulareacontractului.
6)Nusevasolicitaobinereaunuianumitcalificativlaniveluldocumentuluiconstatator.
7)NusevasolicitadeschidereasediuluipermanentnRomniapentruoperatoriistrini.
III.2.1.b)Capacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale
Informaiiiformalitinecesarepentruevaluarearespectriicerinelormenionate:
Note:
1)Sevapermitedepunerea/prezentareadocumentelorsolicitatencadrulacesteiseciuninoricaredinformele:original/copie
legalizat/copielizibilcumeniuneaconformcuoriginalul.
2)Solicitareaautorizaieidelivraredelaproductor/distribuitorulproduselorcomercializateoridelacelalechipamenteloreste
restrictiv.
3)DacsesolicitAutorizaiadepunerepepia,sevajustificasolicitareaisevorinvocaactul/actelenormativecareimpun
obligaiaprezentriiunorastfeldedocumente.Dacnuexistoobligaielegalnusevasolicitaoastfeldecerin.
4)Nusevasolicitacertificatuldenregistrare(CUI)dacsasolicitatcertificatulconstatator.
!Recomandare:netapaevaluriiofertelor,recomandmautoritiicontractantessoliciteofertantuluiclasatpeprimulloc,
naintedetransmitereacomunicriiprivindrezultatulproceduriideatribuire,sprezintepentruconformitatedocumentuln
original/copielegalizat.
!Pentruevitareaapariieiconflictuluideinterese,avndnvedereprevederileart.691dinO.U.G.nr.34/2006iinformaiilece
reiesdincertificatulconstatator,recomandmautoritiicontractantesolicitareaacestuidocument.
III.2.2)Capacitateaeconomicifinanciar
!DupaccesareabutonuluiAdaugdisponibilndreptulseciunii,completaicerineledecalificarencsuadinstnga,
respectivInformaiii/saunivel(uri)minim(e)necesarepentruevaluarearespectriicerinelormenionate,iarncsuadin
dreapta,respectivModalitateadendeplinire,menionaidoardocumentelecevorputeafiprezentatepentrudovedirea
ndepliniriirespectivelorcerine.Subliniemfaptulccerinelemenionatencsuadinstngavorfipreluateautomatn
anun/invitaiadeparticipare.
Exemplu:nseciuneaInformaiii/saunivel(uri)minim(e)necesarepentruevaluarearespectriicerinelormenionateseva

http://www.forumachizitii.ro/node/1325

5/12

25.01.2015

FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

menionacerina,respectivnivelulimpuspentrucifradeafaceri,iarnseciuneaModalitateadendepliniresevormeniona
documentelecetrebuieprezentatenvedereademonstrriiniveluluiimpuspentrucifradeafaceri,precumicursulmediude
referinpentrufiecareannpartepentrucaresecerecifradeafaceri.
!Fiecarecerindecalificarevafidefinit/adugatnmoddistinct,prinaccesarearepetitivabutonuluiAdaug,prin
completareainformaiilornceledoucsue,conformdetaliilormenionatemaisus.
Informaiii/saunivel(uri)minim(e)necesarepentruevaluarearespectriicerinelormenionate
Modalitateadendeplinire
Cerinanr.1
I.Riscprofesional
Note:
1)
A.ncazulcontractuluideserviciideproiectaresepoatesolicitaproiectantuluioasigurarederiscprofesional.Prinurmare,se
poatecereasigurareaderiscprofesionalpentruproiectantdacvaloareasolicitatrespectmaximulprevzutdeactelenormative
ndomeniu.
B.B.Dacvaloareasolicitatestemaimaredectmaximulprevzutdeactelenormativendomeniu,nusepoatesolicitadovada
asigurriirisculuiprofesional,darsepoatesolicitaprezentareauneideclaraiipepropriarspunderedincaresreiascdac
estedeclaratctigtorofertantulvaconstituioasigurarederiscprofesionalnvaloaredexlei.
2)2)
3)A.Sepoatesolicita,ncazulunuicontractdelucrri,prezentareauneideclaraiipepropriarspundereprivindasigurarea
dotriloripersonaluluinecesarrealizriicontractului.
B.B.Nusepoatesolicitaprezentareauneidoveziprivindasigurareadotriloripersonaluluinecesarrealizriicontractului,ntruct
oastfeldecerinsejustificaficerutdoarofertantuluideclaratctigtor.
Modalitateadendeplinire
Not:Sevamenionaactulnormativcareimpuneobligativitateaexisteneiuneiasigurri,astfelcumafostaceastasolicitat.Dac
nsnuexistoprevederelegalcaresimpunoastfeldeasiguraresevaeliminacerina.
Cerinanr.2
II.Bonitate/acceslaresurse
Note:
1)Dacsesolicitaccessaudisponibilderesursesevasolicitapentruperioadadeexecuiealucrriiinusevalimitala
prezentareadoaraunuianumittipdedocumente.
2)Perioadapentrucaresevasolicitaaccesulladisponibilitisevaraportalaperioadaderealizareinulaperioadacecuprindei
garaniaacordat.
3)Dacsesolicitaccessaudisponibilderesursesevasolicitademonstrarealamomentulsemnriicontractuluiinulamomentul
depuneriisaudeschideriiofertelor.Sumarespectivpoatefiimobilizatpentrurealizareacontractuluincazuloferteictigtoare.
4)4)Perioadapentrucaresevasolicitaaccesulladisponibilitisevaexprimanacelaimodcaiduratacontractului(de
exemplunluni)
5)5)Perioadapentrucaresevacereaccesladisponibilsevastabiliprinraportarelaperioadadeplat(deexempludacdurata
contractuluiestede12luni,iarplilesefacla3luniesterestrictivasesolicitadisponibilpentrumaimultde6luni).
6)6)Trebuiesfiemenionateisuma,iperioadapentrucaresesolicit.
7)7)EsterestrictivsolicitareacaoperatoruleconomicsnufienregistratlaCIPsausprezinteadeverinCIP.
!Formuladupcaresevacalculacashflowul:(valoareestimatacontractului/perioadadederulareacontractului,fraselua
ncalculperioadadegaranie)perioadasolicitatdeautoritateacontractant.
Modalitateadendeplinire
!Modalitateadendeplinireacerineilegatededisponibilitinusevalimitalaprezentareaunuianumitdocument.
1)Cifradeafaceri
Note:
2)ValoareaCAcetrebuiesfiendeplinitnupoatefimaimaredectVe2.
3)ncazulacorduluicadru,nivelulmaximimpussevaraportalavaloareaceluimaimarecontractsubsecvent.
4)Sevamenionaclardacsesolicitcifradeafacerisaumediacifreideafaceriglobalesaundomeniuldeactivitateaferent
obiectuluicontractului.
5)DacsemenioneazfaptulcsesolicitunanumitnivelalCApentruanii2008,2009,2010(documenteledoveditoarefiind
bilanurilecontabile)sevamenionafaptulc,nsituaiancareoperatoruleconomicianregistratbilanulcontabilaferent
anului2011,acestapoatedovedindeplinireaniveluluiimpusiprinraportarelaultimiitreianifinanciarincheiai,respectiv
2011,2010,2009.
!DacnivelulsolicitatpentruCAesteaproapeegalsauegalcuVe2sevamenionaexprescsesolicitcifradeafacerisau
mediacifreideafaceriglobalepeultimii3ani.
!Dacesteimpusunanumitnivelcetrebuiendeplinitsevamenionacursulmediudereferinaferentfiecruiannpartedincei
pentrucaresecereCAsausevamenionacpentruechivalensevaaveanvederecursulmediuanuallei/valutcomunicatde
BNRsauBCE.
III.2.3.a)Capacitateatehnici/sauprofesional
!DupaccesareabutonuluiAdaugdisponibilndreptulseciunii,completaicerineledecalificarencsuadinstnga,
respectivInformaiii/saunivel(uri)minim(e)necesarepentruevaluarearespectriicerinelormenionate,iarncsuadin
dreapta,respectivModalitateadendeplinire,menionaidoardocumentelecevorputeafiprezentatepentrudovedirea
ndepliniriirespectivelorcerine.Subliniemfaptulccerinelemenionatencsuadinstngavorfipreluateautomatn
anunul/invitaiadeparticipare.
Exemplu:nseciuneaInformaiii/saunivel(uri)minim(e)necesarepentruevaluarearespectriicerinelormenionateseva
menionafaptulcsolicitaiunanumitexpertcuoanumitcalificare,ntimpcenseciuneaModalitateadendepliniresevor
menionadocumentelecetrebuieprezentatenvedereademonstrriicalificriirespective.
!Fiecarecerindecalificarevafidefinit/adugatnmoddistinct,prinaccesarearepetitivabutonuluiAdaug,prin
completareainformaiilornceledoucsue,conformdetaliilormenionatemaisus.
Exemplu:Cerinanr.1:listaprincipalelorlivrrideprodusecerinanr.2:listautilajelornecesarendepliniriicontractulu,cerina

http://www.forumachizitii.ro/node/1325

6/12

25.01.2015

FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

nr.3:experienageneralaexpertuluicheieetc.
Informaiii/saunivel(uri)minim(e)necesarepentruevaluarearespectriicerinelormenionate
Modalitateadendeplinire
Experienasimilar
Note:
1)Dacobiectulcontractuluipresupunemaimultelucrri/serviciidiferitecanatur,autoritateacontractantnuvalimita
posibilitateadovediriiexperieneisimilareprinndeplinireaunuisingurcontractcaresficuprinstoateactivitileproiectuluice
urmeazafiderulat.
!Cerinalegatdenumruldecontractesolicitatecaexperiensimilarideobiectulacestorasevamenionanparteastng.
!RecomandmsolicitareaamaximumXcontractenvedereandepliniriicerinei.
2)Nivelulimpuspentruvaloarea/valorilecontractelornupoatefimaimaredectvaloareaestimat/valoareaestimatfr
suplimentri/valoareaestimatalotului/valoareaestimataceluimaimarecontractsubsecvent.
3)Nusepoatesolicitaprezentareaunuicontractcaresfipresupusiproiectare,iexecuie.Sevapermiteiprezentareade
contractedistincte.
4)Nusepoatesolicitademonstrareaexperieneisimilareprinrealizareadecontracteidenticecucelcareurmeazaseatribui.
5)Nusesolicitpentrucontracteledeproduse/lucrricaacelecontracteprezentatenvedereadovediriiexperieneisimilaresfi
fostfinanatedinfondurieuropene.
6)Dacsesolicitpentrucontracteledeserviciicaacelecontracteprezentatenvedereadovediriiexperieneisimilaresfifost
finanatedinfondurieuropene,lanivelulnoteijustificativeprivindcriteriiledecalificareautoritateavaprecizacaracteristicile
specificeactivitiiceurmeazafiprestate,carepotdiferinfunciedenaturafinanrii.Dacnuexistunspecificaparteseva
eliminacondiionarealegatdenaturafinanrii.
!Daccontractulpresupunerealizareamaimultoractiviti(deexempluproiectareiexecuiesaumaimultetipuridelucrri),
dacsesolicitoanumitvaloarecaexperiensimilar,valoareaimpussevaraportalavaloareafiecruitipdeactivitatede
exempludacavemproiectare+execuie=200.000delei(dincareproiectare50.000deleiiexecuie150.000delei)valorile
maximecepotfiimpusepentrucontractepotfide50.000deleipentruproiectare,respectiv150.000deleipentruexecuie.
Modalitateadendeplinire
Note:
1)Sevapermiteiprezentareadecopiidupinformaiilerelevantedincontractulrespectivnndeplinireacontractuluirespectiv.
2)Dacesteimpusunnivelpentruexperienasimilar,sevamenionacursulleu/valutavutnvederepentrucalculul
echivalenei,respectivsevaindicacursulmediuanuallei/valutcomunicatdeBNRsauBCEpentrufiecareannpartesauseva
facemeniuneacpentruechivalensevainecontdecursulmediuanuallei/valutcomunicatdeBNR/BCE.
3)Numruldeanisolicitainvedereademonstrriiexperieneisimilaresevacalculaprinraportareladatalimitdedepunerea
ofertelor.
Utilaje
Note:
1)Autoritateacontractant,nfunciedenecesitate,poatesolicitaunnumrdeutilajedeoanumitcapacitatedoardacjustific
deceestenecesaroanumitcapacitateaferentfiecruiutilaj.Justificareaestenecesarpentruaevitalimitareaaccesului
operatoriloreconomicicaredeinutilajedecapacitatemaimaredeaofertaunaltnumrdeutilaje.
2)Pentruanumiteautorizaiinecesarendepliniriicontractului,sevaprecizacsesolicitoperatoruluieconomicdeclarat
ctigtor.Sepoateacceptaodeclaraiedinparteaoperatoriloreconomicidincaresreiascdacsuntdeclaraictigtorii
vorobinerespectivaautorizaie.
3)NusepoatesolicitaDeclaraiepeproprierspundereaoperatoruluieconomicparticipantlaprocedurcdotrilespecifice,
utilajele,echipamentultehnic,mijloaceledetransportialtemijloacefixenusuntangajatenaltelucrripeperioadadederularea
contractuluidelucrri
Modalitateadendeplinire
Not:Dacoperatoruleconomicnudeinenproprietateunutilaj/echipament/staie/laboratoretc.,pelngposibilitatea
prezentriiunuicontract/precontractdenchiriereetc.sevapermiteiprezentareaunuiangajament.
Personal
Note:
1)NusevaimpuneovechimedeXanicaRTE.
2)AQnupoatefisolicitatndomeniu.
3)nceeacepriveteCQsevapermiteiconsiderasuficientpentrundeplinireacerineiprezentareadecizieidenumire.Numai
existobligativitateaatestrii.
4)Nusevasolicitaexperienspecificpentruresponsabilulcuasigurareacalitii(odatnumitacestapoateexercitaactivitatea).
5)Nusevasolicitadeclaraiedeexclusivitate,sepoatesolicitadoardeclaraieprivinddisponibilitatea(delanivelulformularului
aferentsevaeliminaprevedereapotrivitcreiaseparticip:Prinaceastdeclaraienelegcmobligsnumprezintncalitate
decandidat/ofertantpentrualtcompaniecaredepuneofertpentruacestproiect).
6)ncazulcontractelordeserviciinusolicitaiexperiennmanagementulproiectelorcufinanareexternpentruexperiacror
activitatecevafiderulatncadrulproiectuluinuarecaracteristicicarepotdiferinfunciedenaturafinanrii(deexemplu
pentruconsultantulnachiziii).
7)Nusepoatesolicita,spreexemplu,manageruluideproiectcaexperienade3aninmanagementulproiectelorsofiavutcu
certificatdemanagerdeproiect,atribuiileluisuntaceleaiindiferentdacafostsaunucertificatcamanagerdeproiect.
!Atragemateniacexperienageneralacceptat(ndomeniulstudiilor)estede5ani,ntimpceexperienaspecific(n
domeniulspecificactivitilordincadrulproiectului,deexempluanalist)estede3ani.
!NusevalimitapentruexperidovedireaexperieneisimilarenultimiiXani,cisevaraportaeventuallaparticipareancadrul
unuiproiectsimilar(indiferentdacacestaaavutlocacum5anisauacum2ani).
Note:
1)Nusevorsolicitarecomandripentrupersonalulresponsabilnuestecerindecalificareconformart.188dinO.U.G..nr.
34/2006.
2)Sevapermite,pelngprezentareadecontractedecolaborarecupersoaneledespecialitatecarenusuntangajaipermaneni
aiofertantului,iprezentareadeangajamente.
3)Sevapermiteiprezentareaunuiangajamentidoardacestedeclaratctigtoroperatorulvancheiacontract/contracte
individualedemunccuexpertul/experiipropui.

http://www.forumachizitii.ro/node/1325

7/12

25.01.2015

FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

Mostre
Note:
1)Mostrelesesolicitnvedereadovediriicapacitiitehnicedealivra/produceprodusesimilarecelorcarefacobiectulachiziiei
ncauz,factoriideevaluarenupotfistabiliiiapreciainfunciedecaracteristiciletehnicealemostrelor.
2)Mostrelepotfisolicitatedoarcacriteriudecalificare,nuincaietuldesarcini.
3)Mostrelepotfisolicitatedoarncazulcontractelordefurnizaresaucareaucomponentdefurnizare.
4)Mostrelesaualteaspectelegatedemostrenupotfifactorideevaluare.
III.2.3.b.)Standardedeasigurareacalitiiideprotecieamediului
!DupaccesareabutonuluiAdaugdisponibilndreptulseciunii,completaicerineledecalificarencsuadinstnga,
respectivInformaiii/saunivel(uri)minim(e)necesarepentruevaluarearespectriicerinelormenionate,iarncsuadin
dreapta,respectivModalitateadendeplinire,menionaidoardocumentelecevorputeafiprezentatepentrudovedirea
ndepliniriirespectivelorcerine.Subliniemfaptulccerinelemenionatencsuadinstngavorfipreluateautomatn
anunul/invitaiadeparticipare.
!Fiecarecerindecalificarevafidefinit/adugatnmoddistinct,prinaccesarearepetitivabutonuluiAdaug,prin
completareainformaiilornceledoucsue,conformdetaliilormenionatemaisus.
!ISO14001nusepoatesolicitancazulcontractelordefurnizare.Dacnscontractuldefurnizareareicomponentdeservicii,
sevaanalizadacnaturaserviciilordeterminsolicitareaISO14001.
!OHSAS1800,SA8000cerinerestrictive(oriundesarregsi:fiadedate,caietdesarcini,clauzecontractualeetc.).
Urmtoarelestandardepotfisolicitatenfunciedenaturaiactivitilepecarelepresupunederulareacontractului,nsnsoite
dejustificareaaferentimpuneriideineriiunuiastfeldestandard:
ISO27000
SRENISO22000:2005Sistemedemanagementalsiguraneialimentelor.Cerinpentruoriceorganizaiedinlanul
alimentarspecificcerinelepentruunsistemdemanagementalsiguraneialimentelor,atuncicndoorganizaiedinlanul
alimentararenevoiesdemonstrezecapabilitateasadeacontrolapericolelepentrusiguranaalimentului,cuscopuldease
asiguracalimentulrespectivestesigurnmomentulconsumuluiuman.
SolicitareacertificriisistemuluidemanagementalcalitiinconformitatecucerineleSRENISO13485(Dispozitivemedicale.
Sistemedemanagementalcalitii.Cerinepentruscopuridereglementare).StandarduldezvoltcerineleSRISO9001ivine
cuctevacerinesuplimentarespecificepentruactiviticarevizeazdispozitivelemedicale(producie,comercializare,service
etc.).Deasemenea,esteoetappremergtoareobineriidreptuluideaplicareamarcajuluiCEpeprodus(nunelecazuri).Este
solicitatideAgeniaNaionalaMedicamentuluiiaDispozitivelorMedicale,respectivdeMinisterulSntii,atuncicndagenii
economicidindomeniusuntevaluainscopuleliberriiAvizuluideFuncionare(Legeanr.176/2000privinddispozitivele
medicaleiOMS1636/2007).
Informaiii/saunivel(uri)minim(e)necesarepentruevaluarearespectriicerinelormenionate
Modalitateadendeplinire
Cerinanr.1
..............................................Modalitateadendeplinire
......................................................
Cerinanr.2
..............................................Modalitateadendeplinire
......................................................
...................................................................................................
III.2.4)Contracterezervate(dupcaz)danu
Contractulesterezervatunorateliereprotejate
Contractulvafiexecutatnumaincadrulunorprogramedeocupareaforeidemuncprotejate
III.3)CONDIIISPECIFICEPENTRUCONTRACTELEDESERVICII
III.3.1)Prestareaserviciilorncauzesterezervatuneianumiteprofesiidanu
Dacdaprecizaiactelecuputeredelegeiacteleadministrativeaplicabile:
Dupcaz,menionaicareprofesie(concursdesoluii)
_________________________________________________________________________________________
III.3.2)Persoanelejuridiceauobligaiasindicenumeleicalificriledanu
profesionalealemembrilorpersonaluluiresponsabilipentruprestarea
serviciilorrespective
SECIUNEAIV:PROCEDUR
IV.1)PROCEDURA
IV.1.1)Tipulproceduriiimodalitateadedesfurare
IV.1.1.a)ModalitateadedesfurareaproceduriideatribuireOfflineOnline
IV.1.1.b)Tipulprocedurii
Licitaiedeschis
Licitaierestrns
Licitaierestrnsaccelerat
Justificarepentrualegerealicitaieiaccelerate:
_________________________________________________________________________________________
Cereredeoferte
Negociere
Aufostdejaselectaicandidaidanu
Dacda,indicainumeleiadresaoperatoriloreconomiciselectaidejanseciuneaVI.3)Informaiisuplimentare
Negociereaccelerat
Justificarepentrualegereanegocieriiaccelerate:
_________________________________________________________________________________________
Dialogcompetitiv
ConcursdesoluiiDeschisRestrns

http://www.forumachizitii.ro/node/1325

8/12

25.01.2015

FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

Numruldeparticipaniestimatsaunumrulminim/numrulmaxim
IV.1.2)Limitareanumruluideoperatorieconomiciinvitaisprezinteofertesausparticipe
(licitaierestrnsinegociere,dialogcompetitiv)
Numrdeoperatorieconomicipreconizat
sauNumrminimpreconizati,dupcaz,numrmaxim
Criteriidepreselecie:
Note:
1)Dacautoritateacontractantnudoretelimitareanumruluidecandidaiselectai/preselectaisevacompletarubricaaferent
Numrdeoperatorieconomicipreconizatisevamenionaexpreslanivelulprezenteiseciunifaptulctoicandidaiicare
ndeplinesccriteriiledecalificarevorfiselectai/preselectai.
2)Dacautoritateacontractantdoreteslimitezenumruldecandidaiselectai/preselectaisevacompletarubricaaferent
Numrminimpreconizati,dupcaz,numrmaxim(numrulminimvafinumrulminimprevzutdelegislaie)iseva/vor
completacriteriul/criteriiledeselecie/preselecie.
IV.1.3)Reducereanumruluideoperatorieconomicintimpulnegocieriisaualdialogului(negociere,dialogcompetitiv)
Aplicareauneilicitaiicaressederulezenetapesuccesivepentruadanu
reduceprogresivnumrulsoluiilorcaretrebuiediscutatesaualofertelor
caretrebuienegociate
IV.2)CRITERIIDEATRIBUIRE/CRITERIIDEEVALUAREAPROIECTELOR(concursdesoluii)
IV.2.1)Criteriideatribuire(dupcaz,bifairubricasaurubricilecorespunztoaresauenumeraicriteriiledeatribuirencazul
contractuluideconcesiune,respectivcriteriiledeevaluareaproiectelorncazulconcursuluidesoluii)
Celmaimicpre
sau
Ofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedereeconomicnceeaceprivete
criteriilemenionatencontinuare(criteriiledeatribuiretrebuieindicatempreuncuponderareasaunordinedescresctoarea
prioritii,ncazulncarenusepoaterealizaponderareadinmotivedemonstrabile)
criteriileenunatencaietuldesarcini,ninvitaiadeaprezentaoofertsaudeaparticipalanegocieresaundocumentul
descriptiv
CriteriiPondereIntrnlicitaieelectronic/reofertareS.E.A.P.
1.NuDa
Detaliiprivindaplicareaalgoritmuluidecalcul
2.NuDa
Detaliiprivindaplicareaalgoritmuluidecalcul
3.NuDa
Detaliiprivindaplicareaalgoritmuluidecalcul
()
Intrnlicitaieelectronic/reofertare()
Directproporional()
Inversproporional
Punctajmaximcomponentatehnic
IV.2.2)Sevaorganizaolicitaieelectronicdanu
Dacda,informaiisuplimentaredesprelicitaiaelectronic(dupcaz)
!Sevaaveanvederecompletareaprecizrilordelaart.164dinO.U.G.nr.34/2006.
IV.2.3.Numeleparticipanilordejaselectai(ncazulunuiconcursdesoluiirestrns)
___________________________________________________________________________________________________
IV.3)INFORMAIIADMINISTRATIVE
IV.3.1)Numrdereferinatribuitdosaruluideautoritateacontractant(dupcaz)
_________________________________________________________________________________________
IV.3.2)Anunuripublicate(anunpublicat)anteriorprivindacelaicontractdanu
Dacda,
AnundeintenieAnundespreprofilulcumprtorului
NumrulanunuluinJO:/Sdin//(zz/ll/aaaa)
Altepublicrianterioare(dupcaz)
NumrulanunuluinJO:/Sdin//(zz/ll/aaaa)
NumrulanunuluinJO:/Sdin//(zz/ll/aaaa)
Anundeintenie
NumrulidatapublicriinS.E.A.P.
IV.3.6)Limbasaulimbilencarepoatefiredactatoferta/candidatura/proiectulsaucerereadeparticipare
ESBGCSDADEETELENFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV

Altele:____________________________________________________________________________
Monedancaresetransmiteofertafinanciar(ncazulproceduriloronlinesauofflinecuetapfinaldeL.E.
IV.3.7)Perioadaminimpeparcursulcreiaofertantultrebuiesimeninoferta(ncazuluneilicitaiideschise,cererede
oferte)
duratanluni:saunzile:(delatermenullimitdeprimireaofertelor)
IV.3.8)Recompenseijuriu(ncazulunuiconcursdesoluii)
IV.3.8.1)Sevaacordaunasaumaimulteprimedanu
Dacda,numrulivaloareaprimelorcareurmeazsfieacordate(dupcaz)
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.8.2)Detaliiprivindplilectretoiparticipanii(dupcaz)
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.8.3)Contracteatribuitenurmaconcursului:Contracteledeserviciiatribuitenurmaconcursuluivorfiatribuitectigtorului
sauunuiadintrectigtoriiconcursuluidanu
IV.3.8.4)Deciziajuriuluiesteobligatoriepentruautoritateacontractant/entitateacontractantdanu
IV.3.8.5)Numelemembrilorjuriuluiselectai(dupcaz)

http://www.forumachizitii.ro/node/1325

9/12

25.01.2015

FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

IV.4.PREZENTAREAOFERTEI
!ncadrulprezenteiseciunisevormenionaprecizrilelegatedemoduldedesfurareaprocedurilordelicitaiedeschis,
negocierecupublicareaunuianundeparticipareidialogcompetitiv.
IV.4.1.Moduldeprezentareapropuneriitehnice
Seprezintinformaiilenecesarepentruelaborareapropuneriitehniceastfelnctaceastaspermitcuuurinidentificarea
corespondeneicuspecificaiiletehnicedincaietuldesarcini.Dupcaz,sevorindicaformularelecetrebuiecompletate.
nsituaiancarecriteriuldeatribuireesteofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedereeconomicelementelepropunerii
tehnicesevorprezentadetaliaticomplet,ncorelaiecufactoriideevaluaredescriiprinalgoritmuldecalcul.Sepoatesolicita
completareaunuitabelcuprinzndcaracteristici/specificaiitehnice/altecerinedendeplinit,preciznduse,dupcaz,formularul
aferent.
!Sevorcompletainformaiiledelaart.34dinO.U.G.nr.34/2006.
IV.4.2.Moduldeprezentareapropuneriifinanciare
Sevorindicaformularelecetrebuiecompletatei/saualteformularececonindetaliereaelementelordecostceformeaz
propunereafinanciar.nfunciedeelementelepropuneriifinanciarecareintervinnalgoritmuldecalculprevzutpentru
evaluareaofertelor,informaiileprezentatedefiecareofertantvorasiguracalculareacorespunztoareapunctajului(dupcaz,
meniunicuprivirelacursuldereferinleu/euro).
Actulprincareoperatoruleconomicimanifestvoinadeaseangajadinpunctdevederejuridicnrelaiacontractualcu
autoritateacontractantlreprezintformularuldeofert(sevaindicaformularulceurmeazaficompletat).
IV.4.3.Moduldeprezentareaofertei
Sedetaliazmoduldeprezentareaofertei,respectiv:ambalare,sigilareimarcareaplicurilorconinnddocumenteleofertei,
precumiamostrelor/schielor,dupcaz.
SECIUNEAVI:INFORMAIISUPLIMENTARE
VI.1)CONTRACTULESTEPERIODIC(dupcaz)danu
Dacda,precizaiperioadeleestimatedepublicareaanunurilorviitoare:_____________________________
VI.2)Contractul/Concursulsenscrientrunproiect/programfinanatdinfonduricomunitare/programoperaional/program
naionaldedezvoltareruraldanu
Dacda,trimitere(trimiteri)laproiect(e)i/sauprogram(e):_________________________________________
Tipuldefinanare:
Cofinanare
Crediteexternecugaraniastatului
FondurieuropeneDacda,numelefondului(sevaselectaobligatoriudinlistadisponibil)
Altefonduri.
!Dacproiectulestefinanatdinprogrameoperaionale/PNDR/etc.sevabifalatipulfinanriifondurieuropene,dupcarese
vaalegedinlistadisponibilprogramuloperaional.
VI.3)ALTEINFORMAII(dupcaz)
!Sevaprecizamoduldedepartajareaofertelorclasatepeprimulloccupunctaje/preuriegale.
!Dacncazulofertelorclasatepeprimulloccupunctajeegalemodalitateadedepartajarevafipreul,sevamenionai
modalitateadedepartajareaofertelorcupreuriegale.
Exemplepentrusituaiideofertecupreuriegale:
1)ncazulncareproceduradeatribuireesteoffline(cusaufretapfinaldelicitaieelectronic)iseconstatcofertele
clasatepeprimullocaupreuriegale,autoritateacontractantvasolicitareofertareanplicnchis,nvedereadepartajrii
ofertelor.
2)ncazulncareproceduradeatribuireesteonline(cusaufretapfinaldelicitaieelectronic)iseconstatcofertele
clasatepeprimullocaupreuriegale,autoritateacontractantvasolicitaclarificriprinintermediulS.E.A.P.,nvedereancrcrii
electronicedectreoperatoriieconomicidedocumentecareconinnoipreuri.
VI.4)CIDEATAC
VI.4.1)Organismulcompetentpentruciledeatac
!SevacompletadoarcuConsiliulNaionaldeSoluionareaContestaiilor,nconformitatecuprevederileart.255alin.(1)din
O.U.G.nr.34/2006(cuexcepiacazurilorncarecontestaiilenuintrncompetenaC.N.S.C.deexempluserviciiledinAnexa
nr.2Bacrorvaloareestimatestesubpraguldelaart.57alin.(2)dinO.U.G.nr.34/2006ipentrucareautoritatea
contractantalegescompletezefiadedate).
Denumireoficial:
Adres:
Localitate:Codpotal:ar:
Email:Telefon:
AdresInternet(URL)Fax:
Organismulcompetentpentruproceduriledemediere(dupcaz)
!Nusevacompleta.
Denumireoficial:
Adres:
Localitate:Codpotal:ar:
Email:Telefon:
AdresInternet(URL)Fax:
VI.4.2)Utilizareacilordeatac(completairubricaVI.4.2SAU,dupcaz,rubricaVI.4.3)
Precizriprivindtermenul(termenele)deexercitareacilordeatac:
!Nuestecmpobligatoriu.Recomandmprecizareafaptuluictermeneledeexercitareaciideatacsuntceleprevzutelaart.
2562dinO.U.G.nr.34/2006.
VI.4.3)Serviciuldelacaresepotobineinformaiiprivindutilizareacilordeatac
Denumireoficial:
Adres:
Localitate:Codpotal:ar:
Email:Telefon:
AdresInternet(URL)Fax:
ANEXAA

http://www.forumachizitii.ro/node/1325

10/12

25.01.2015

FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

ADRESESUPLIMENTAREIPUNCTEDECONTACT
I)ADRESEIPUNCTEDECONTACTDELACARESEPOTOBINEINFORMAIISUPLIMENTARE
Denumireoficial:
Adres:
Localitate:Codpotal:ar:
Punct(e)decontact:
natenia:Telefon:
Email:Fax:
AdresInternet(URL):
II)ADRESEIPUNCTEDECONTACTDELACARESEPOTOBINECAIETULDESARCINIIDOCUMENTELESUPLIMENTARE
(INCLUSIVDOCUMENTELEPRIVINDUNDIALOGCOMPETITIVSAUUNSISTEMDEACHIZIIEDINAMIC)
Denumireoficial:
Adres:
Localitate:Codpotal:ar:
Punct(e)decontact:
natenia:Telefon:
Email:Fax:
AdresInternet(URL):
III)ADRESEIPUNCTEDECONTACTLACARETREBUIEEXPEDIATEOFERTELE/CERERILEDEPARTICIPARE
Denumireoficial:
Adres:
Localitate:Codpotal:ar:
Punct(e)decontact:
natenia:Telefon:
Email:Fax:
AdresInternet(URL):
ANEXAB
INFORMAIIPRIVINDLOTURILE
LOTNR.DENUMIRE_____________________________________________
1)DESCRIERESUCCINT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2)CLASIFICARECPV(VOCABULARULCOMUNPRIVINDACHIZIIILEPUBLICE)
VocabularprincipalVocabularsuplimentar(dupcaz)
Obiectprincipal...
Obiect(e)
suplimentar(e)...
...
...
...

3)CANTITATESAUDOMENIU
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dacsecunoate,valoareaestimatfrTVA(numaincifre):__________Moned:___________
sauintervalul:ntre_____________________i_______________________Moned:___________
(Valoareasevaexprimaobligatoriunmonedancarevafiexprimatvaloareaestimattotal)
4)INDICAIIPRIVINDOALTDURATACONTRACTULUISAUOALTDATDENCEPERE/DEFINALIZARE(dupcaz)
Duratanluni:saunzile:
5)INFORMAIISUPLIMENTAREPRIVINDLOTURILE(inclusivcelereferitoarelagaraniadeparticipare)
Valoareagaranieideparticipare(numaincifre)_____________Moned:(Valoareasevaexprimaobligatoriunmonedancare
afostexprimatvaloareaestimat)
!S.E.A.P.valideazcuantumulgaranieideparticiparepentruoprocedurmpritpeloturi,astfelnctdacVealotuluieste
maimarede63.000delei,sumanupoatefimaimaredect2%dinVealotului,darnicimaimicdectsumeleprevzutelaart.
2781dinO.U.G.nr.34/2006,iardacVealotuluiestemaimicde63.000delei,sumanupoatefimaimaredect2%dinVe.
Utilizaiprezentaanexpentrufiecarelot
p.s.nuamreuittehnicsataezdocumentul,motivareafiindcam"excedatspaiulde5MOprincei4suteicevadeKOpe
careiaraveadocumentul"...misterioasesuntciletaleinternetule!
ANUNTANGAJARE

CumfacetioachizitiedacaCPVulesteinAnexa
2B?

autentifictesaunregistreaztepentruaadugacomentarii 6174afiri

Achizitieinproiecteuropeanresponsabilachizitii

Lun,2012/04/0213:03luly

Bunaziua!
Amajunssamabatcumoriledevant(asecitisefserviciuachizitii).Urlasussitarecanuilprivescsubnicioforma
achizitiilerealizateinproiecteleeuropenepecareleaveminimplementare.Deoarece,dacamaapucsafaceuachizitiiintru

http://www.forumachizitii.ro/node/1325

11/12

25.01.2015

FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

inintarziere(suntmanagerulsimaifacsitreburiledepealterolurioameniexpremdeputiniinorganigrama)sinuam
timpulnecesarsamaapucacumsaaprofundezregulile(nicidacamaocuppanalapensiedeasacevanuajunglaunnivel
macaracceptabil)vreausaexternalizezcaserviciuaceastafunctie.Maputetiajutaintrunfel?Vreacinevasaumacararevreo
cunostiintacaresaseinhamelaasaceva?Mentionezcasuntemautoritatecontractanta.Pentruoricerelatiivarogtelefonla
0769.963.828.Multumescanticipat!
autentifictesaunregistreaztepentruaadugacomentarii

@Iuly

Joi,2012/04/0507:08mariuss

maiestevalabilaoferta?
autentifictesaunregistreaztepentruaadugacomentarii

2007ForumAchizitii.roToatedrepturilerezervate.PoweredbyCandesprojects

http://www.forumachizitii.ro/node/1325

12/12