Sunteți pe pagina 1din 23

LEGE Nr.

50 din 29 iulie 1991 *** Republicat


privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Text n vigoare ncepnd cu data de 27 iulie 2012
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, pn la 24 iulie 2012.
Act de baz
Legea nr. 50/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004
Acte modificatoare
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 122/2004
Legea nr. 119/2005
Legea nr. 52/2006
Legea nr. 274/2006**
Legea nr. 376/2006
Legea nr. 117/2007
Legea nr. 101/2008
Legea nr. 184/2008*
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 214/2008
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 228/2008*
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 18/2009**
Legea nr. 261/2009
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 41/2010**
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 69/2010**
Legea nr. 255/2010
Legea nr. 3/2011**
Legea nr. 153/2011**
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 85/2011
Legea nr. 269/2011
Legea nr. 125/2012
Legea nr. 133/2012
Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt n prezent modificate, abrogate sau respinse i modificrile efectuate prin aceste
acte normative asupra Legii nr. 50/1991, republicat, nu mai sunt de actualitate.
Actele normative marcate cu dou asteriscuri (**) se refer la derogri de la Legea nr. 50/1991, republicat, sau conin
modificri efectuate asupra acestor derogri.
Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei
modificri sau completri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma etc.
NOTE:
1. Prin Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i locuinei nr. 839/2009 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat.
2. n textul actualizat, toate sumele exprimate anterior n lei vechi au fost transformate n lei noi.
3. Nu sunt incluse n textul actualizat modificrile efectuate prin art. II alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
214/2008 Reproducem mai jos aceste prevederi.
"ART. II
(1) n tot cuprinsul legii termenul <<Proiect>> din sintagmele <<Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii>>, <<Proiect de organizare a execuiei lucrrilor>> i <<Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de
desfiinare>> se nlocuiete cu termenul <<Documentaie tehnic - D.T>>."

CAP. 1
Autorizarea executrii lucrrilor de construcii
ART. 1*)
(1) Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii de construire sau de desfiinare, emis n
condiiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren i/sau construcii - identificat prin
numr cadastral, n cazul n care legea nu dispune altfel.
(2) Construciile civile, industriale, inclusiv cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alt
natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, emis n condiiile prezentei legi, i a reglementrilor privind
proiectarea i executarea construciilor.
*) 1. Reproducem mai jos prevederile art. 32 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 18/2009
"(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 i art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor
de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru executarea lucrrilor de intervenie la prile comune,
autorizaia de construire se emite fr prezentarea titlului asupra imobilului, teren i/sau construcie, a extrasului de plan cadastral
i a extrasului de carte funciar de informare."
2. Reproducem mai jos prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 69/2010
"(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 i art. 6 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru executarea lucrrilor de intervenie privind reabilitarea
termic a cldirilor de locuit, autorizaia de construire se emite fr prezentarea titlului asupra imobilului, teren i/sau construcie,
a extrasului de plan cadastral i a extrasului de carte funciar de informare."
ART. 2
(1) Autorizaia de construire constituie actul final de autoritate al administraiei publice locale pe baza cruia este permis
executarea lucrrilor de construcii corespunztor msurilor prevzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea,
exploatarea i postutilizarea construciilor.
(2) Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, elaborat n
condiiile prezentei legi, n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, avizate i aprobate potrivit legii.
(2^1) Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii ncepe odat cu depunerea cererii pentru emiterea
certificatului de urbanism n scopul obinerii, ca act final, a autorizaiei de construire i cuprinde urmtoarele etape:
a) emiterea certificatului de urbanism;
b) emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului pentru investiiile care nu se supun
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
c) notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice competente cu privire la meninerea solicitrii de obinere, ca
act final, a autorizaiei de construire, pentru investiiile la care autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit
necesitatea evalurii impactului asupra mediului i a emis ndrumarul conform legislaiei privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice i private asupra mediului;
d) emiterea avizelor i acordurilor, precum i a actului administrativ al autoritii pentru protecia mediului competente privind
investiiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;
e) elaborarea documentaiei tehnice necesare pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, denumit n continuare
documentaie tehnic - D.T.;
f) depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritatea administraiei publice
competente;
g) emiterea autorizaiei de construire.
(3) Autorizaiile de construire pentru reele magistrale, ci de comunicaie, amenajri pentru mbuntiri funciare, reele de
telecomunicaii ori alte lucrri de infrastructur, care se execut n extravilanul localitilor, se emit cu respectarea planurilor de
amenajare a teritoriului, avizate i aprobate potrivit legii.
(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaii de construire i fr documentaii de amenajare a teritoriului i
de urbanism aprobate, pentru:
a) lucrri de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare i de conservare a cldirilor de orice fel, cu condiia meninerii
aceleiai funciuni, a suprafeei construite la sol i a volumetriei acestora;
a^1) lucrri de supraetajare a cldirilor cu nc un nivel, o singur dat, n suprafa de maximum 20% din suprafaa construit
desfurat a cldirilor, cu condiia siturii acestora n afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecie a
monumentelor, dup caz;
a^2) lucrri de extindere a cldirilor sociale, de nvmnt, de sntate, de cultur i administrative aparinnd domeniului
public i privat al statului i unitilor administrativ-teritoriale, dac extinderea se ncadreaz n prevederile regulamentului local
de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, n vigoare;
a^3) schimbarea folosinei construciilor existente, dac noua folosin corespunde prevederilor regulamentului local de
urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, n vigoare;
b) lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnico-edilitare i altele asemenea, fr modificarea traseului i, dup
caz, a funcionalitii acestora;
2

c) lucrri de reparare privind mprejurimi, mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri i grdini publice, piee pietonale i
celelalte lucrri de amenajare a spaiilor publice;
d) lucrri de cercetare i de prospectare a terenurilor - foraje i excavri -, necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice,
exploatrilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze i petrol, precum i altor exploatri;
e) organizarea de tabere de corturi.
ART. 3
(1) Construciile civile, industriale, agricole, cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, pentru infrastructur de
orice fel sau de oricare alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, precum i a reglementrilor
privind proiectarea i executarea construciilor, pentru:
a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaie sau de reparare a
construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu excepia celor prevzute la art. 11;
b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum i orice alte
lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la construcii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la anexele
acestora, identificate n acelai imobil - teren i/sau construcii, la construcii amplasate n zone de protecie a monumentelor i n
zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcii cu valoare arhitectural sau istoric deosebit, stabilite prin
documentaii de urbanism aprobate;
c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare privind cile de comunicaie de
orice fel, drumurile forestiere, lucrrile de art, reelele i dotrile tehnico-edilitare, branamente i racorduri la reele de utiliti,
lucrrile hidrotehnice, amenajrile de albii, lucrrile de mbuntiri funciare, lucrrile de instalaii de infrastructur, lucrrile
pentru noi capaciti de producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitare i
retehnologizare a celor existente;
d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, locuri de joac i agrement, piee i alte lucrri de
amenajare a spaiilor publice;
e) lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor geologice, proiectarea i
deschiderea exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum i a altor exploatri de suprafa sau
subterane;
f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii executrii lucrrilor, n condiiile
prevzute la art. 7 alin. (1) i (1^3);
g) organizarea de tabere de corturi, csue sau de rulote;
h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu: chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere, corpuri i panouri de afiaj, firme i
reclame, copertine i pergole situate pe cile i spaiile publice, anexe gospodreti, precum i anexele gospodreti ale
exploataiilor agricole situate n extravilan;
i) cimitire - noi i extinderi.
(2) n vederea simplificrii procedurii de autorizare a executrii lucrrilor de construcii provizorii prevzute la alin. (1) lit. d),
g) i h), autorizaia de construire se emite n baza documentaiilor tehnice - D.T. cu coninut simplificat n raport cu coninutulcadru prevzut n anexa nr. 1.
ART. 4
(1) Autorizaiile de construire se emit de preedinii consiliilor judeene, de primarul general al municipiului Bucureti, de
primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, ai oraelor i comunelor pentru executarea lucrrilor definite la art. 3,
dup cum urmeaz:
a) de preedinii consiliilor judeene, cu avizul primarilor, pentru lucrrile care se execut:
1. pe terenuri care depesc limita unei uniti administrativ-teritoriale;
2. n extravilanul comunelor ale cror primrii nu au organizate structuri de specialitate;
b) de primarii municipiilor, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la
lit. a) pct. 1;
c) de primarul general al municipiului Bucureti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se
execut:
1. pe terenuri care depesc limita administrativ-teritorial a unui sector i cele din extravilan;
2. la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
3. lucrri de modernizri, reabilitri, extinderi de reele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafa, de
transport i de distribuie, pentru: ap/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaii - inclusiv fibr optic, precum i lucrri de
modernizri i/sau reabilitri pentru strzile care sunt n administrarea Primriei Municipiului Bucureti;
d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al sectoarelor, cu
excepia celor prevzute la lit. c), inclusiv branamente i racorduri aferente reelelor edilitare;
e) de primarii oraelor i comunelor pentru lucrrile care se execut:
1. n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a) pct. 1;
2. la construciile reprezentnd monumente istorice clasate sau aflate n procedur de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul
administrativ, n condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (4) i cu avizul arhitectului-ef al judeului.
f) *** Abrogat
(2) Pentru lucrrile care se realizeaz pe amplasamente ce depesc limitele judeului, respectiv ale municipiului Bucureti, n
vederea armonizrii condiiilor de autorizare pentru ntreaga investiie, autoritatea administraiei publice centrale competente,
3

potrivit legii, va emite un aviz coordonator n baza cruia preedinii consiliilor judeene implicate, respectiv primarul general al
municipiului Bucureti vor emite autorizaii de construire pentru lucrrile amplasate n unitile administrativ-teritoriale din aria
lor de competen.
(3) Autorizaiile de construire prevzute la alin. (2) produc efecte la data intrrii n vigoare a ultimei autorizaii de construire
emise n condiiile prezentei legi.
(4) *** Abrogat
(5) *** Abrogat
ART. 5
(1) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicit de ctre investitor/beneficiar i se obin de la
autoritile competente n domeniu naintea depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la
autoritile administraiei publice competente pentru:
a) asigurarea i racordarea/branarea la infrastructura edilitar, n condiiile impuse de caracteristicile i amplasamentul
reelelor de distribuie/transport energetic din zona de amplasament;
b) racordarea la reeaua cilor de comunicaii;
c) securitatea la incendiu, protecia civil i protecia sntii populaiei;
d) cerinele specifice unor zone cu restricii stabilite prin reglementri speciale.
(2) Actele de autoritate emise de autoritile competente pentru protecia mediului prevzute la art. 2 alin. (2^1) lit. b) i d) se
solicit i se obin de investitor/solicitant n condiiile legii.
(3) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, mpreun cu punctul de vedere al autoritii competente pentru
protecia mediului sau, dup caz, actul administrativ al acesteia, obinute potrivit prevederilor alin. (1) i (2), se anexeaz i devin
parte integrant din autorizaia de construire.
ART. 6*)
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritile prevzute la art. 4:
a) fac cunoscute solicitantului informaiile privind regimul juridic, economic i tehnic al terenurilor i construciilor existente la
data solicitrii, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de
amenajare a teritoriului, dup caz, avizate i aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite n funcie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinznd avizele/acordurile necesare n vederea autorizrii;
d) ncunotineaz investitorul/solicitantul cu privire la obligaia de a contacta autoritatea competent pentru protecia mediului,
n scopul obinerii punctului de vedere i, dup caz, al actului administrativ al acesteia, necesare n vederea autorizrii.
(1^1) Punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului reprezint documentul scris emis de aceasta dup
etapa de evaluare iniial, respectiv dup etapa de ncadrare a investiiei n procedura de evaluare a impactului asupra mediului,
iar actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului este, dup caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000.
(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritile prevzute la art. 4, abilitate s autorizeze lucrrile de construcii, i se
elibereaz solicitantului n termen de cel mult 30 de zile de la data nregistrrii cererii, menionndu-se n mod obligatoriu scopul
emiterii acestuia.
(3) Certificatul de urbanism se semneaz de ctre preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de secretar i de
arhitectul-ef sau de ctre persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul propriu al
autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite
conform legii.
(4) n vederea eliberrii certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoan fizic sau juridic interesat - se va adresa
autoritilor prevzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde att elementele de identificare a imobilului pentru care se solicit
certificatul de urbanism, respectiv localitate, numr cadastral i numr de carte funciar, unde este cazul, dac legea nu dispune
altfel, ct i elementele care definesc scopul solicitrii.
(5) Certificatul de urbanism nu confer dreptul de a executa lucrri de construcii.
(6) Certificatul de urbanism se emite i n urmtoarele situaii:
a) n vederea concesionrii de terenuri, potrivit legii;
b) n vederea adjudecrii prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice n faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit legii;
c) pentru cereri n justiie i operaiuni notariale privind circulaia imobiliar atunci cnd operaiunile respective au ca obiect
mpreli ori comasri de parcele solicitate n scopul realizrii de lucrri de construcii, precum i constituirea unei servitui de
trecere cu privire la un imobil. Operaiunile juridice menionate, efectuate n lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.
*) A se vedea nota 2 de la art. 1.
ART. 6^1
(1) Msurile specifice pentru protecia mediului stabilite prin actul administrativ al autoritii competente pentru protecia
mediului vor fi avute n vedere la elaborarea documentaiei tehnice - D.T. i nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori
prin autorizaia de construire.
(2) n situaia n care o investiie urmeaz s se realizeze etapizat sau s se amplaseze pe terenuri aflate n raza teritorial a mai
multor uniti administrativ-teritoriale nvecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizeaz pentru ntreaga investiie.
ART. 7*)
4

(1) Autorizaia de construire se emite pentru executarea lucrrilor de baz i a celor aferente organizrii executrii lucrrilor, n
cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care cuprinde, n
copie, urmtoarele documente:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada, n copie legalizat, a titlului asupra imobilului, teren i/sau construcii i, dup caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi i extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi, n cazul n care legea nu dispune altfel;
c) documentaia tehnic - D.T.;
d) avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia
mediului i, dup caz, actul administrativ al acesteia;
e) *** Abrogat
f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism i a autorizaiei de construire.
(1^1) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru construciile reprezentnd anexele gospodreti ale exploataiilor agricole
termenul de emitere a autorizaiei de construire este de 15 zile de la data nregistrrii cererii.
(1^2) Documentaia pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se depune i se nregistreaz la autoritatea
administraiei publice competente numai dac solicitantul prezint toate documentele prevzute la alin. (1).
(1^3) Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, n situaia n
care apar modificri pentru care este necesar emiterea unei autorizaii de construire distinct pentru organizarea executrii
lucrrilor, aceasta se emite numai dac autoritatea competent pentru protecia mediului constat c modificrile aduse se nscriu
n limitele actului administrativ emis anterior. n caz contrar, autoritatea competent pentru protecia mediului reface evaluarea
efectelor lucrrilor de baz i a celor aferente organizrii executrii lucrrilor i emite un nou act administrativ.
(2) Documentaia tehnic - D.T. se elaboreaz n conformitate cu coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, n concordan cu
cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, al
avizelor i acordurilor cerute prin certificatul de urbanism i se ntocmete, se semneaz i se verific, potrivit legii.
(2^1) Documentaiile tehnice - D.T. aferente investiiilor pentru care autoritatea competent pentru protecia mediului a evaluat
efectele asupra mediului i a emis actul administrativ se verific n mod obligatoriu pentru cerina esenial de calitate n
construcii "c) igien, sntate i mediu", potrivit legii.
(2^2) n situaia n care, dup emiterea actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului i naintea
depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, investiia sufer modificri care nu au fcut obiectul
evalurii privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menionate de ctre verificatorul de proiecte atestat pentru cerina
esenial "c) igien, sntate i mediu" n raportul de verificare a documentaiei tehnice aferente investiiei, iar
solicitantul/investitorul are obligaia s notifice autoritatea public pentru protecia mediului emitent, cu privire la aceste
modificri, potrivit prevederilor legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
(2^3) Documentaiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termic a cldirilor se verific n mod obligatoriu pentru cerina esenial
de calitate n construcii "f) economie de energie i izolare termic", potrivit legii.
(3) n situaia depunerii unei documentaii tehnice incomplete, acest lucru se notific n scris solicitantului, n termen de 5 zile de
la data nregistrrii, cu menionarea elementelor necesare n vederea completrii acesteia.
(3^1) Persoanele fizice cu atribuii n verificarea documentaiilor i elaborarea/emiterea autorizaiilor de construire rspund
material, contravenional, civil i penal, dup caz, pentru nerespectarea termenelor prevzute la alin. (1) i (3).
(4) Executarea lucrrilor de construcii se poate face numai pe baza proiectului tehnic i a detaliilor de execuie.
(5) Autoritatea emitent a autorizaiei de construire stabilete o perioad de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii,
interval n care solicitantul este obligat s nceap lucrrile. n aceast situaie, valabilitatea autorizaiei se extinde pe toat durata de
execuie a lucrrilor prevzute prin autorizaie, n conformitate cu proiectul tehnic.
(6) Nenceperea lucrrilor ori nefinalizarea acestora n termenele stabilite conduce la pierderea valabilitii autorizaiei, fiind
necesar emiterea unei noi autorizaii de construire. n situaia n care caracteristicile nu se schimb fa de autorizaia iniial, se va
putea emite o nou autorizaie de construire, fr a fi necesar un nou certificat de urbanism.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. (6), n cazul justificat n care lucrrile de construcii nu pot fi ncepute ori nu pot fi
executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritii emitente prelungirea valabilitii autorizaiei cu cel puin
15 zile naintea expirrii acesteia. Prelungirea valabilitii autorizaiei se poate acorda o singur dat i pentru o perioad nu mai
mare de 12 luni.
(8) Investitorul are obligaia s ntiineze autoritatea emitent a autorizaiei de construire, precum i inspectoratul teritorial n
construcii asupra datei la care vor ncepe lucrrile autorizate. n caz contrar, dac constatarea faptei de ncepere a lucrrilor fr
ntiinare s-a fcut n termenul de valabilitate a autorizaiei, data nceperii lucrrilor se consider ca fiind ziua urmtoare datei de
emitere a autorizaiei.
(9) Autorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitent a
autorizaiei nu este responsabil pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existena, n momentul emiterii actului, a unor
litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti privind imobilul - teren i/sau construcii -, responsabilitatea aparinnd
solicitantului.
(10) Lucrrile de consolidare la cldirile ncadrate prin raport de expertiz tehnic ori prin not tehnic justificativ n clasa I
de risc seismic i care prezint pericol public se autorizeaz n regim de urgen, n condiiile prevzute la alin. (16).
(11) n condiiile prezentei legi nu se emit autorizaii provizorii.
5

(12) Autorizaiile de construire/desfiinare se emit numai pe baza unei documentaii complete, n conformitate cu coninutul-cadru
prevzut n anexa nr. 1, cu excepia situaiilor prevzute la alin. (16).
(13) Autorizaia de construire se semneaz de preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de secretar i de
arhitectul-ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul propriu al
autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite
conform legii.
(14) Valabilitatea autorizaiei se menine n cazul schimbrii investitorului, naintea finalizrii lucrrilor, cu condiia respectrii
prevederilor acesteia i a nscrierii n cartea funciar a modificrilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare.
(15) n situaia n care n timpul executrii lucrrilor i numai n perioada de valabilitate a autorizaiei de construire survin
modificri de tem privind lucrrile de construcii autorizate, care conduc la necesitatea modificrii acestora, titularul are obligaia
de a solicita o nou autorizaie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.
(15^1) Pentru obinerea unei noi autorizaii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nou
documentaie tehnic - D.T., elaborat n condiiile modificrilor de tem survenite, urmnd ca autoritatea administraiei publice
locale competente s decid, dup caz:
a) emiterea noii autorizaii de construire, dac lucrrile corespunztoare modificrilor de tem se nscriu n limitele actului
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, precum i ale avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia
de construire iniial;
b) reluarea procedurii de autorizare n condiiile prezentei legi, dac lucrrile corespunztoare modificrilor de tem depesc
limitele actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, precum i ale avizelor i acordurilor obinute
pentru autorizaia de construire iniial.
(15^2) Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele avizelor i acordurilor obinute pentru
autorizaia de construire iniial se realizeaz de ctre structurile de specialitate ale autoritii administraiei publice competente,
precum i de verificatorii de proiecte atestai n condiiile legii, pentru fiecare cerin esenial de calitate n construcii, cu
participarea reprezentanilor instituiilor avizatoare.
(15^3) Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele actului administrativ al autoritii
competente pentru protecia mediului se realizeaz de ctre aceasta potrivit prevederilor legislaiei privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
(16) Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, n cazul
construciilor care prezint pericol public, autorizaia de construire pentru executarea lucrrilor de intervenie n prim urgen,
care constau, n principal, n sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolri pariale i consolidri la
structura de rezisten, obligatorii n cazuri de avarii, accidente tehnice, calamiti ori alte evenimente cu caracter excepional, se
emite imediat de ctre autoritatea administraiei publice competente potrivit prezentei legi, urmnd ca documentaiile tehnicoeconomice corespunztoare fiecrei faze de proiectare - expertiz tehnic, studiu de fezabilitate/documentaie de avizare,
documentaie tehnic D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuie D.E. - s fie elaborate i aprobate pe parcursul sau la ncheierea
executrii lucrrilor, cu respectarea avizelor i acordurilor, precum i, dup caz, a actului administrativ al autoritii competente
pentru protecia mediului.
(16^1) Prevederile alin. (16) se aplic n mod corespunztor i construciilor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezint
pericol public.
(17) Primriile pot dezafecta construciile, proprietate a unitii administrativ-teritoriale, aflate n stare avansat de degradare i
care pun n pericol sigurana public, cu excepia construciilor monument istoric, pe baz de autorizaie de desfiinare emis n
condiiile alin. (16), cu obligaia de a se ntocmi documentaii specifice n conformitate cu prevederile cuprinse n anexa nr. 1.
(18) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire se calculeaz potrivit legii.
(19) Taxa pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de construire se calculeaz la 30% din valoarea iniial a taxei de autorizare.
(20) Instituiile/Operatorii economici abilitate/abilitai prin lege s emit avizele/acordurile prevzute la art. 5 alin. (1) au
urmtoarele obligaii:
a) s stabileasc coninutul-cadru al documentaiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum i lista
altor documente i condiii specifice necesare, pe care le pun la dispoziia publicului i autoritilor administraiei publice
competente pe pagina proprie de internet i prin afiare la sediu;
b) s emit avizele/acordurile, n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii cererii/documentaiei specifice complete, sub
sanciunea aplicrii prevederilor legale privind aprobarea tacit, fr alte proceduri prealabile.
(20^1) Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de ctre autoritile pentru protecia mediului
competente, respectiv punctului de vedere i actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislaiei privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
(21) Autorizaia de construire i anexele acesteia au caracter public i se pun la dispoziia publicului spre informare pe pagina
proprie de internet a autoritii administraiei publice emitente sau prin afiare la sediul acesteia, dup caz.
(22) n aplicarea prevederilor alin. (21), autoritile prevzute la art. 4 au obligaia de a respecta restriciile impuse de legislaia
n vigoare n legtur cu secretul comercial i industrial, proprietatea intelectual, protejarea interesului public i privat, precum i
fr a se aduce atingere garantrii i protejrii drepturilor i libertilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul
la via intim, familial i privat, potrivit legii.
(23) Autoritile prevzute la art. 4 fac public emiterea autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de respingere a cererii
pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii i pun la dispoziia publicului urmtoarele informaii:
6

a) coninutul autorizaiei de construire i al anexelor aferente, care includ toate condiiile necesare a fi ndeplinite de solicitani,
sau, dup caz, coninutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii;
b) principalele motive i considerente pe care se bazeaz emiterea autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de
respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, ca urmare a examinrii comentariilor i opiniilor
exprimate de public, inclusiv informaii cu privire la desfurarea procesului de consultare a publicului;
c) descrierea, dup caz, a principalelor msuri pentru evitarea, reducerea i, dac este posibil, compensarea efectelor negative
majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competent pentru protecia mediului.
(24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanial a unui drum public existent,
cuprins n reeaua rutier, nu se va emite n condiiile n care proiectele de infrastructur respective nu conin rapoartele de audit
de siguran rutier sau de evaluare de impact asupra siguranei rutiere, dup caz, realizate n conformitate cu prevederile Legii nr.
265/2008 privind gestionarea siguranei circulaiei pe infrastructura rutier, cu modificrile i completrile ulterioare.
*) A se vedea nota 1 de la art. 1.
ART. 8
(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parial sau total, a construciilor i instalaiilor aferente construciilor, a
instalaiilor i utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcii de susinere a acestora, nchiderea de cariere i exploatri de
suprafa i subterane, precum i a oricror amenajri se fac numai pe baza autorizaiei de desfiinare obinute n prealabil de la
autoritile prevzute la art. 4.
(2) Autorizaia de desfiinare se emite n aceleai condiii ca i autorizaia de construire, n conformitate cu prevederile planurilor
urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepiile prevzute la art. 11.
(3) Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (2^1), pentru emiterea autorizaiei de desfiinare a lucrrilor/construciilor nu
este necesar emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului ori a actului administrativ al
acesteia.
ART. 9
(1) Documentaiile tehnice - D.T. i proiectele tehnice se elaboreaz de colective tehnice de specialitate, se nsuesc i se
semneaz de cadre tehnice cu pregtire superioar numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construciilor i instalaiilor
pentru construcii, astfel:
a) de arhitect cu diplom recunoscut de statul romn, pentru proiectarea prii de arhitectur pentru obiective de investiii
cuprinse la toate categoriile de importan a construciilor supraterane i a celor subterane;
b) de ingineri constructori i de instalaii, cu diplom recunoscut de statul romn, pentru prile de inginerie n domeniile
specifice, pentru obiective de investiii cuprinse la toate categoriile de importan a construciilor supraterane i subterane, precum i
la instalaiile aferente acestora;
c) de conductor arhitect, urbanist i/sau de subinginer de construcii, cu diplom recunoscut de statul romn, pentru cldiri de
importan redus i aflate n afara zonelor protejate, stabilite conform legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i pentru documentaia de execuie.
(3) Semnarea documentaiilor de ctre persoanele prevzute la alin. (1) angajeaz rspunderea acestora n condiiile legii.
ART. 10
Pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii n zonele asupra crora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de
protecie prevzut n planurile de amenajare a teritoriului i n documentaiile de urbanism aprobate, se va proceda dup cum
urmeaz:
a) n zonele construite protejate, n zonele de protecie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, i n ansamblurile de
arhitectur i siturile arheologice, solicitantul va obine avizul conform al Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor
de urbanism avizate i aprobate conform legii;
b) n cazul lucrrilor de intervenii asupra construciilor monumente istorice, pe lng avizul Ministerului Culturii i Cultelor se
vor obine avizele specifice cerinelor de calitate a construciilor, potrivit prevederilor legale;
c) *** Abrogat
d) n zonele de siguran i de protecie a infrastructurilor de transport de interes public, precum i n zonele aferente construirii
cilor de comunicaie, stabilite prin documentaiile de amenajare a teritoriului i/sau de urbanism, se va obine i autorizaia
Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, conform prevederilor legale;
d^1) n perimetrele limitrofe construciilor reprezentnd anexele gospodreti ale exploataiilor agricole, delimitate prin planuri
urbanistice cu respectarea distanelor prevzute de normele sanitare n vigoare, n care s-a instituit un regim de restricie privind
amplasarea cldirilor de locuit i a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obine avizul direciei pentru agricultur i
dezvoltare rural judeene, respectiv a municipiului Bucureti;
e) n zonele unde s-a instituit alt tip de restricie solicitantul va obine avizul organismelor competente.
ART. 11
(1) Se pot executa fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri care nu modific structura de rezisten i/sau aspectul
arhitectural al construciilor:
a) reparaii la mprejmuiri, acoperiuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se schimb forma acestora i materialele din care sunt
executate;

b) reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz forma, dimensiunile golurilor i tmplriei,
inclusiv n situaia n care se schimb materialele din care sunt realizate respectivele lucrri, cu excepia cldirilor declarate
monumente istorice, n condiiile legii;
c) reparaii i nlocuiri de sobe de nclzit;
d) zugrveli i vopsitorii interioare;
e) zugrveli i vopsitorii exterioare, dac nu se modific elementele de faad i culorile cldirilor;
f) reparaii la instalaiile interioare, la branamentele i racordurile exterioare, de orice fel, aferente construciilor, n limitele
proprietii, montarea sistemelor locale de nclzire i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum i montarea
aparatelor individuale de climatizare i/sau de contorizare a consumurilor de utiliti;
g) reparaii i nlocuiri la pardoseli;
h) lucrri de reparaii, nlocuiri ori reabilitri fr modificarea calitii i formei arhitecturale a elementelor de faad, dac
aceste lucrri nu se execut la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:
1. finisaje interioare i exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scri de acces;
3. lucrri de reabilitare energetic a anvelopei i/sau a acoperiului - dac nu se schimb sistemul constructiv al acestuia,
respectiv teras/arpant - la cldiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau n curs
de clasare, respectiv situate n afara zonelor de protecie a monumentelor i/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit
legii;
i) lucrri de ntreinere la cile de comunicaie i la instalaiile aferente;
j) lucrri de investigare, cercetare, expertizare, conservare i restaurare a componentelor artistice ale construciilor prevzute la
art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii i Cultelor i al autoritii administraiei publice judeene sau locale, dup caz;
k) lucrri de foraje i sondaje geotehnice pentru construcii de importan normal sau redus, situate n afara zonelor de protecie
instituite pentru zcminte acvifere;
l) lucrri de construcii funerare subterane i supraterane, cu avizul administraiei cimitirului;
m) lucrri de compartimentare provizorie nestructural.
(2) Se pot executa fr autorizaie de construire i lucrri pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau nchise, destinate
difuzrii i comercializrii presei, crilor i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fr fundaii i platforme, precum i fr
racorduri i/sau branamente la utiliti urbane, cu excepia energiei electrice.
(3) Dac lucrrile prevzute la alin. (1), cu excepia celor prevzute la lit. e) i j), se execut la construciile menionate la art. 3 lit.
b), este obligatorie emiterea autorizaiei de construire.
ART. 12
(1) Autorizaiile de construire sau de desfiinare, emise cu nclcarea prevederilor legale, pot fi anulate de ctre instanele de
contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaiilor de construire sau de desfiinare poate fi cerut, n condiiile legii, i de
ctre prefect, inclusiv la sesizarea expres a organelor de control ale Inspectoratului de Stat n Construcii.
(2) O dat cu introducerea aciunii se pot solicita instanei judectoreti suspendarea autorizaiei de construire sau desfiinare i
oprirea executrii lucrrilor, pn la soluionarea pe fond a cauzei.
CAP. 2
Concesionarea terenurilor pentru construcii
ART. 13
(1) Terenurile aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi
vndute, concesionate ori nchiriate prin licitaie public, potrivit legii, n condiiile respectrii prevederilor documentaiilor de
urbanism i de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, n vederea realizrii de ctre titular a construciei.
(2) Terenurile aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai n
vederea realizrii de construcii sau de obiective de uz i/sau de interes public, cu respectarea documentaiilor de urbanism aprobate
potrivit legii.
(3) Concesionarea se face pe baz de oferte prezentate de ctre solicitani, cu respectarea prevederilor legale, urmrindu-se
valorificarea superioar a potenialului terenului.
ART. 14
Pn la reglementarea prin lege a situaiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcii, aflate n
administrarea consiliilor locale i care pot fi revendicate de fotii proprietari.
ART. 15
Prin excepie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fr licitaie public, cu plata taxei
de redeven stabilite potrivit legii, ori pot fi date n folosin pe termen limitat, dup caz, n urmtoarele situaii:
a) pentru realizarea de obiective de utilitate public sau de binefacere, cu caracter social, fr scop lucrativ, altele dect cele care
se realizeaz de ctre colectivitile locale pe terenurile acestora;
b) pentru realizarea de locuine de ctre Agenia Naional pentru Locuine, potrivit legii;
c) pentru realizarea de locuine pentru tineri pn la mplinirea vrstei de 35 de ani;
d) pentru strmutarea gospodriilor afectate de dezastre, potrivit legii;
e) pentru extinderea construciilor pe terenuri alturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia;
8

f) pentru lucrri de protejare ori de punere n valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al
Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism avizate potrivit legii.
ART. 16
(1) Terenurile prevzute la art. 13, ce fac obiectul licitaiei, se aduc la cunotin public de ctre primarii unitilor administrativteritoriale unde sunt situate, printr-o publicaie afiat la sediul acestora i tiprit n cel puin dou ziare de larg circulaie, cu
minimum 20 de zile nainte de data licitaiei.
(2) Publicaiile privind licitaia vor cuprinde data i locul desfurrii acesteia, suprafaa i destinaia terenului, stabilite prin
documentaiile de urbanism, precum i taxa anual minimal de redeven.
(3) Oferta solicitanilor va fi nsoit de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dup caz, cuprinznd n mod obligatoriu
elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funcionalitii i a capacitii construciei, a gradului de ocupare a terenului,
precum i a celorlalte elemente cuprinse n certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate dect oferte care corespund prevederilor
documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.
(4) Licitaia se efectueaz, n condiiile legii, de comisiile instituite n acest scop, prin hotrre a consiliilor locale i/sau judeene,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti, n conformitate cu competenele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile
funcioneaz la sediul consiliilor locale n a cror raz administrativ-teritorial sunt situate terenurile.
ART. 17
Limita minim a preului concesiunii se stabilete, dup caz, prin hotrrea consiliului judeean, a Consiliului General al
Municipiului Bucureti sau a consiliului local, astfel nct s asigure recuperarea n 25 de ani a preului de vnzare al terenului, n
condiii de pia, la care se adaug costul lucrrilor de infrastructur aferente.
ART. 18
Terenurile prevzute la art. 13, ce se concesioneaz pentru realizarea de locuine i spaii construite asociate acestora, n funcie de
prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmtoarele suprafee:
a) n localitile urbane:
1. pn la 450 mp pentru un apartament ntr-o cldire cu parter sau parter i etaj;
2. pn la 300 mp pentru un apartament ntr-o cldire cu parter i etaj, cu dou apartamente;
3. pn la 250 mp pentru un apartament, n cazul cldirilor cu parter i mai multe etaje, avnd cel mult 6 apartamente;
4. pentru cldirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaa de teren va fi stabilit potrivit documentaiilor de urbanism;
b) n localitile rurale, pn la 1.000 mp pentru o locuin.
ART. 19
Pentru realizarea unei case de vacan se poate concesiona un teren n suprafa de pn la 250 mp.
ART. 20
mpotriva licitaiei, pn la momentul adjudecrii, se va putea face contestaie, de ctre orice persoan interesat, la judectoria n
a crei raz teritorial are loc licitaia. Contestaia suspend desfurarea licitaiei pn la soluionarea sa definitiv.
ART. 21
Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaiei sau a hotrrii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureti, pentru situaiile prevzute la art. 15, se va ncheia actul de concesiune, care se va nregistra de ctre concesionar n
evidenele de publicitate imobiliar, n termen de 10 zile de la data adjudecrii sau emiterii hotrrii.
ART. 22
(1) Concesionarea terenurilor prevzute la art. 13 - 19 se face n conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilit
de ctre consiliile locale, consiliile judeene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureti, n funcie de prevederile
documentaiilor de urbanism i de natura construciei.
(2) Anterior concesionrii terenurile vor fi nscrise n cartea funciar.
ART. 23
(1) Intravilanul localitilor se stabilete prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii.
(2) Ulterior aprobrii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse n intravilanul localitilor i unele terenuri din
extravilan, numai n condiii temeinic fundamentate pe baz de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.
(3) Terenurile destinate construirii, evideniate n intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizaia de construire.
n cazul n care proprietarul terenului dorete s scoat din circuitul agricol doar o parte din terenul deinut, pentru ndeplinirea
acestei proceduri, autorizaia de construire va fi nsoit de documentaia tehnic cadastral.
CAP. 3
Rspunderi i sanciuni
ART. 24
(1) Constituie infraciuni urmtoarele fapte:
a) executarea, fr autorizaie de construire sau de desfiinare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrrilor prevzute la
art. 3 lit. b);
b) continuarea executrii lucrrilor dup dispunerea opririi acestora de ctre organele de control competente, potrivit legii;
c) ntocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum i a proiectelor pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii pentru
alte specialiti dect cele certificate prin diplom universitar, n condiiile prevzute la art. 9;
d) refuzul emiterii certificatului de urbanism.
9

(2) Infraciunile prevzute la alin. (1) se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei.
ART. 25
n cazul svririi faptelor prevzute la art. 24, organele de control prevzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt
obligate s sesizeze organele de urmrire penal.
ART. 26
(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii, s fie considerate
infraciuni:
a) executarea sau desfiinarea, total ori parial, fr autorizaie a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor menionate la lit.
b), de ctre investitor i executant;
b) executarea sau desfiinarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaiei i a proiectului tehnic, a lucrrilor prevzute la art. 3,
cu excepia celor prevzute la lit. b), precum i continuarea executrii lucrrilor autorizate fr solicitarea unei noi autorizaii de
construire n situaiile prevzute la art. 7 alin. (15), de ctre investitor i executant;
c) aprobarea furnizrii de utiliti urbane, ca urmare a executrii de lucrri de branamente i racorduri la reele pentru construcii
noi neautorizate;
d) meninerea dup expirarea termenului prevzut prin autorizaie sau dup terminarea lucrrilor autorizate ori adaptarea n alte
scopuri fa de cele prevzute n autorizaie a construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter provizoriu;
e) neaducerea terenului la starea iniial de ctre investitor, dup terminarea lucrrilor prevzute la art. 3 lit. c), precum i
nerealizarea lucrrilor de curare, amenajare ori degajare, dup caz, a amplasamentului i/sau a terenurilor adiacente ocupate
temporar pe durata execuiei, o dat cu ncheierea lucrrilor de baz;
f) mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin
neprezentarea documentelor i a actelor solicitate;
g) neanunarea datei nceperii lucrrilor de construcii autorizate, n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);
h) neemiterea certificatelor de urbanism n termenul prevzut la art. 6 alin. (2), precum i emiterea de certificate de urbanism
incomplete ori cu date eronate, care nu conin lista cuprinznd avizele i acordurile legale necesare n raport cu obiectivul de
investiii, sau eliberarea acestora condiionat de elaborarea prealabil a unei documentaii de urbanism sau a oricror
documentaii tehnice de definire a scopului solicitrii, cu depirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiionarea
furnizrii informaiilor de interes public prevzute la art. 6 alin. (1);
h^1) neemiterea autorizaiilor de construire n termenul prevzut la art. 7 alin. (1);
i) emiterea de autorizaii de construire/desfiinare:
- n lipsa unui drept real asupra imobilului, care s confere dreptul de a solicita autorizaia de construire/desfiinare;
- n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
- n baza unor documentaii incomplete sau elaborate n neconcordan cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil,
ale coninutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu conin avizele i acordurile legale
necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
- n lipsa expertizei tehnice privind punerea n siguran a ntregii construcii, n cazul lucrrilor de consolidare;
- n baza altor documente dect cele cerute prin prezenta lege;
j) neorganizarea i neexercitarea controlului privind disciplina n autorizarea i executarea lucrrilor de construcii de ctre
compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i al primriilor, n unitile lor administrativteritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) i (4), precum i neurmrirea modului de ndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul
de Stat n Construcii, potrivit dispoziiilor art. 29 alin. (3);
k) nendeplinirea, la termenul stabilit, a msurilor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii la controlul anterior;
l) refuzul nejustificat sau obstrucionarea sub orice form a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor
juridice la documentele prevzute la art. 34 alin. (7).
m) *** Abrogat
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1), svrite de persoanele fizice sau juridice, se sancioneaz cu amend dup cum
urmeaz:
- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevzute la lit. a);
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. f);
- de 10.000 lei, cele prevzute la lit. c);
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. b), d) i e);
- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevzute la lit. h), h^1) i i);
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevzute la lit. j) i k);
- de 2.000 lei, cele prevzute la lit. l);
- de 1.000 lei, cele prevzute la lit. g).
(3) Cuantumul amenzilor se actualizeaz anual prin hotrre a Guvernului.
(4) Sanciunea amenzii poate fi aplicat i reprezentantului persoanei juridice.
(5) Sanciunea amenzii pentru faptele prevzute la alin. (1) lit. h) i i) se aplic funcionarilor publici responsabili de verificarea
documentaiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire sau de desfiinare, precum i
semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.
(6) n condiiile prezentei legi nu se aplic sanciunea avertisment.
ART. 27
10

(1) Preedinii consiliilor judeene, primarii i organele de control din cadrul autoritilor administraiei publice locale i
judeene au obligaia s urmreasc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor n construcii n cadrul
unitilor lor administrativ-teritoriale i, n funcie de nclcarea prevederilor legale, s aplice sanciuni sau s se adreseze
instanelor judectoreti i organelor de urmrire penal, dup caz.
(2) Arhitectul-ef al judeului i personalul mputernicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmresc
respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor de construcii pe teritoriul administrativ al judeului, precum i
respectarea disciplinei n urbanism i amenajarea teritoriului legat de procesul de autorizare a construciilor.
(3) Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1), cu excepia celor de la lit. h) - l), se constat i se sancioneaz de ctre
compartimentele de specialitate cu atribuii de control ale autoritilor administraiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureti, oraelor i comunelor, pentru faptele svrite n unitatea lor administrativ-teritorial sau, dup caz, n
teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureti, potrivit competenelor de emitere a autorizaiilor de
construire/desfiinare.
(4) Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) i j) se constat i se sancioneaz de ctre organele de control ale
Inspectoratului de Stat n Construcii.
(5) Procesele-verbale de constatare a contraveniilor, ncheiate de organele de control ale administraiei publice locale, se
nainteaz, n vederea aplicrii sanciunii, efului compartimentului care coordoneaz activitatea de amenajare a teritoriului i de
urbanism sau, dup caz, preedintelui consiliului judeean ori primarului unitii administrativ-teritoriale sau al sectorului
municipiului Bucureti n a crui raz s-a svrit contravenia.
(6) *** Abrogat
ART. 28*)
(1) O dat cu aplicarea amenzii pentru contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a) i b) se dispune oprirea executrii
lucrrilor, precum i, dup caz, luarea msurilor de ncadrare a acestora n prevederile autorizaiei sau de desfiinare a lucrrilor
executate fr autorizaie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, ntr-un termen stabilit n procesul-verbal de constatare a
contraveniei.
(2) Decizia meninerii sau a desfiinrii construciilor realizate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor
acesteia se va lua de ctre autoritatea administraiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice i a regulamentelor aferente,
avizate i aprobate n condiiile legii, sau, dup caz, de instan. Pentru lucrri ce se execut la cldirile prevzute la art. 3 lit. b) este
necesar avizul Ministerului Culturii i Cultelor.
(3) Msura desfiinrii construciilor se aplic i n situaia n care, la expirarea termenului de intrare n legalitate stabilit n
procesul-verbal de constatare a contraveniei, contravenientul nu a obinut autorizaia necesar.
*) Reproducem mai jos prevederile art. 1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 41/2010 (#M13), cu modificrile ulterioare.
"ART. 1
Prin derogare de la prevederile art. 28, 31 i 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, toate construciile cu destinaie turistic din zonele cu potenial turistic,
staiunile turistice, zonele construite protejate, zonele de protecie a monumentelor istorice, rezervaiile naturale i alte asemenea,
precum i construciile cu destinaie turistic i construciile realizate n limita a 200 de metri de la linia de coast, din staiunile
turistice i din localitile aflate pe litoralul Mrii Negre, executate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor
acesteia, aflate pe terenuri proprietate public ori privat, finalizate sau n curs de execuie, se desfiineaz."
ART. 29
(1) Controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de construcii se exercit de
Inspectoratul de Stat n Construcii, pe ntregul teritoriu al rii, i de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun msurile i
sanciunile prevzute de prezenta lege.
(2) Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executrii lucrrilor de construire sau de
desfiinare, dup caz, atunci cnd constat c acestea se realizeaz cu nclcarea dispoziiilor legale, a cerinelor privind asigurarea
calitii n construcii, fr proiect tehnic ori pe baza unor autorizaii nelegal emise.
(3) Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale ncunotineaz autoritatea administraiei publice pe teritoriul
creia s-a efectuat controlul asupra constatrilor i msurilor dispuse. n aceast situaie organele de control ale consiliilor judeene
sau locale, dup caz, au obligaia s urmreasc modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii.
ART. 30
(1) Cheltuielile pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de construcii se
suport de ctre investitori, n valoare echivalent cu o cot de 0,1% din valoarea lucrrilor autorizate, cu excepia celor prevzute la
art. 3 lit. b) i a lcaurilor de cult.
(2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziiilor alin. (1) se face n contul inspectoratelor teritoriale n construcii, judeene,
respectiv al municipiului Bucureti, dup caz, o dat cu transmiterea ntiinrii privind data nceperii lucrrilor, astfel cum se
prevede la art. 7 alin. (8). ntrzierea la plat a cotei prevzute la alin. (1) se penalizeaz cu 0,15% pe zi de ntrziere, fr a se depi
suma datorat. Disponibilitile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaz n anul urmtor i au aceeai destinaie.
(3) Cota stabilit la alin. (1) se aplic i diferenelor rezultate din actualizarea valorii lucrrilor autorizate, care se face o dat cu
recepia la terminarea lucrrilor.
ART. 30^1 *** Abrogat
ART. 31*)
11

Dreptul de a constata contraveniile i de a aplica amenzile prevzute la art. 26 se prescrie n termen de 2 ani de la data svririi
faptei.
*) A se vedea nota de la art. 28.
ART. 32*)
(1) n cazul n care persoanele sancionate contravenional au oprit executarea lucrrilor, dar nu s-au conformat n termen celor
dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraveniei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanciunea va
sesiza instanele judectoreti pentru a dispune, dup caz:
a) ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaiei;
b) desfiinarea construciilor realizate nelegal.
(2) n cazul admiterii cererii, instana va stabili termenele limit de executare a msurilor prevzute la alin. (1).
(3) n cazul nerespectrii termenelor limit stabilite, msurile dispuse de instan, n conformitate cu prevederile alin. (2), se vor
duce la ndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliie, cheltuielile urmnd s fie suportate de ctre persoanele
vinovate.
(4) n situaiile prevzute la art. 24, organele de control vor putea cere instanei s dispun, prin hotrrea de condamnare,
msurile menionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmrire penal sesizate i,
dup caz, instanei s dispun oprirea temporar a executrii lucrrilor, pe tot parcursul procesului penal.
(5) Persoanele care au beneficiat de subvenie pentru construirea unei locuine i pentru care s-a dispus msura prevzut la alin.
(1) lit. b) vor restitui subveniile primite, cu plata dobnzilor legale pentru perioada n care le-au folosit.
*) A se vedea nota de la art. 28.
ART. 33
(1) Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri aparinnd
domeniului public sau privat al statului, ct i construciile, lucrrile i amenajrile cu caracter provizoriu executate pe terenuri
aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor i comunelor vor putea fi desfiinate pe cale
administrativ de autoritatea administraiei publice de pe raza unitii administrativ-teritoriale unde se afl construcia, fr
emiterea unei autorizaii de desfiinare, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului.
(2) Procedura prevzut la alin. (1) se poate declana din oficiu de autoritatea administraiei publice de pe raza unitii
administrativ-teritoriale unde se afl construcia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului
aparinnd domeniului public sau privat al statului.
(3) n cazul nendeplinirii de ctre autoritatea administraiei publice competente a procedurii de desfiinare, n termen de 15 zile
calendaristice de la data solicitrii prevzute la alin. (2), proprietarul sau administratorul legal al terenului aparinnd domeniului
public ori privat al statului va putea trece de ndat la desfiinarea construciilor executate fr autorizaie de construire.
(4) Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri aparinnd
domeniului public sau privat al judeelor, oraelor ori comunelor vor putea fi desfiinate pe cale administrativ de autoritatea
administraiei publice competente, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului.
(5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autoritile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societi
comerciale specializate n astfel de lucrri, n condiiile legii.
ART. 34
(1) Studiile de teren i documentaiile elaborate pentru realizarea investiiilor de orice fel, a elementelor de infrastructur, de
gospodrie comunal, precum i a lucrrilor de amenajare a teritoriului i de urbanism - studii i proiecte de sistematizare
elaborate nainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituii ale statului - sunt i rmn proprietate public
a judeului sau a municipiilor, respectiv a municipiului Bucureti.
(2) n nelesul prezentei legi, prin studiile i documentaiile menionate la alin. (1) se nelege exemplarul-martor compus din
piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale i pe specialiti, breviare de calcul, avizele i acordurile obinute, precum i
piesele desenate.
(3) Arhivele cuprinznd studiile i documentaiile menionate la alin. (1), intrate, la constituire, n patrimoniul societilor
comerciale nfiinate pe structura fostelor uniti de proiectare judeene i din municipiul Bucureti, se gestioneaz, potrivit legii, de
ctre consiliile judeene sau de ctre primriile municipiilor, respectiv de Primria Municipiului Bucureti.
(4) Inventarierea arhivelor se face de ctre comisii constituite n acest scop prin hotrri ale consiliilor judeene, municipale,
respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureti.
(5) Refuzul inventarierii i/sau al predrii studiilor i documentaiilor se sancioneaz potrivit prevederilor Legii Arhivelor
Naionale nr. 16/1996, cu modificrile ulterioare.
(6) n situaia refuzului predrii arhivelor, consiliile judeene, municipale i/sau Primria Municipiului Bucureti, dup caz, se
vor adresa n termen de 90 de zile instanelor judectoreti, care vor soluiona cererile n procedur de urgen, potrivit legii.
Aciunea n instan este scutit de taxa de timbru.
(7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la arhivele cuprinznd documentaiile prevzute la
alin. (1), precum i la documentaiile de urbanism elaborate ulterior acestora i gestionate de administraiile publice locale, n
vederea ntocmirii documentaiilor tehnice, este nengrdit i se stabilete prin hotrre a consiliului judeean, municipal, respectiv
a Consiliului General al Municipiului Bucureti.
ART. 35
12

(1) n condiiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenie se face cu indicarea locului, datei i orei constatrii, n
conformitate cu dispoziiile art. 31.
(2) mpotriva procesului-verbal de constatare i sancionare a contraveniei se poate face plngere n termen de 15 zile de la data
nmnrii sau comunicrii acestuia. Plngerea suspend executarea sanciunii amenzii, dar nu suspend msura de oprire a
executrii lucrrilor, dispus o dat cu aplicarea sanciunii contravenionale n condiiile art. 28 alin. (1) i ale art. 29 alin. (2). De
asemenea, plngerea nu suspend msura desfiinrii n condiiile art. 33 alin. (1) a lucrrilor de construcii executate fr
autorizaie pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor sau comunelor ori a
construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al
judeelor, municipiilor, oraelor ori comunelor al cror termen prevzut prin autorizaie este expirat, dispus n condiiile art. 28
alin. (1).
(3) n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile ulterioare, cu
excepia dispoziiilor art. 28 i 29.*)
-----------*) Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 i Legea nr. 401/2003, era alctuit din 4 alineate.
Alin. (4), al crui coninut era: "(4) n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr.
32/1968.", nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003.
Alin. (3) al art. 35, aa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat prevederile alin. (4), ns cu trimitere la Ordonana
Guvernului nr. 2/2001.
Alin. (4) al art. 35 nu este inclus n forma republicat, aplicarea acestui text ncetnd o dat cu abrogarea Legii nr. 32/1968 prin
Ordonana Guvernului nr. 2/2001.
CAP. 4
Dispoziii finale i tranzitorii
ART. 36
(1) Persoanele fizice i juridice, care beneficiaz de teren n condiiile prezentei legi, sunt obligate s solicite emiterea autorizaiei
de construire i s nceap construcia n termen de cel mult un an de la data obinerii actului de concesionare a terenului.
(2) n caz de nclcare a obligaiei prevzute la alin. (1) concesionarea i pierde valabilitatea.
ART. 37
(1) Persoanele fizice i juridice care realizeaz lucrri de construcii n condiiile prezentei legi au obligaia de a executa integral
lucrrile pn la termenul prevzut n autorizaie.
(2) Lucrrile de construcii autorizate se consider finalizate dac s-au realizat toate elementele prevzute n autorizaie i dac
s-a efectuat recepia la terminarea lucrrilor. Efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor este obligatorie pentru toate tipurile de
construcii autorizate, inclusiv n situaia realizrii acestor lucrri n regie proprie. Recepia la terminarea lucrrilor se face cu
participarea reprezentantului administraiei publice, desemnat de emitentul autorizaiei de construire.
(3) La terminarea lucrrilor, beneficiarul autorizaiei de construire are obligaia s regularizeze taxa pentru autorizaia de
construire, potrivit legii.
(4) O dat cu regularizarea taxei prevzute la alin. (3), beneficiarii autorizaiilor de construire vor regulariza i celelalte cote
prevzute de lege.
(5) Construciile executate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum i cele care nu au
efectuat recepia la terminarea lucrrilor, potrivit legii, nu se consider finalizate i nu pot fi intabulate n cartea funciar. n aceast
situaie se aplic n continuare sanciunile prevzute de lege.
ART. 38
(1) Sunt de utilitate public lucrrile privind construciile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizaiei de
construire, inclusiv terenurile aferente acestora.
(2) n vederea realizrii lucrrilor prevzute la alin. (1), autoritatea administraiei publice locale pe teritoriul creia se afl
construciile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, iar imobilele pot fi trecute
din proprietatea public n proprietatea privat i valorificate, n condiiile legii.
ART. 39
Toate construciile proprietate particular, realizate n condiiile prezentei legi, se declar, n vederea impunerii, la organele
financiare teritoriale sau la unitile subordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu mai trziu de 15 zile de la data
expirrii termenului prevzut n autorizaia de construire.
ART. 40
(1) n cazul cnd ntr-o cldire se realizeaz mai multe apartamente i suprafee locative cu alt destinaie, proprietarii acestora
dobndesc i o cot-parte de proprietate asupra tuturor prilor de construcie i instalaii, precum i asupra tuturor dotrilor care,
prin natura lor, nu se pot folosi dect n comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situat proprietatea lor.
(2) O dat cu dreptul de proprietate asupra construciilor, n situaia celor realizate n cldiri cu mai multe apartamente,
proprietarul dobndete i o cot-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparinnd domeniului privat al statului sau al
unitilor administrativ-teritoriale.
13

(3) Cotele-pri prevzute la alineatele precedente se determin proporional cu suprafaa util a locuinelor, a caselor de
vacan ori a suprafeelor cu alt destinaie din cldire, dup caz.
ART. 41
Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite n caz de succesiune sau de nstrinare a construciei pentru a crei realizare
acesta a fost constituit. n aceleai condiii se transmite i autorizaia de construire.
ART. 42
(1) Autorizaia de construire pentru lucrrile de intervenie n scopul asigurrii cerinelor de rezisten, stabilitate i siguran n
exploatare a construciilor asupra crora au intervenit factori distructivi de origine natural sau uman se emite pentru consolidarea
ntregii construcii.
(2) Emiterea autorizaiei de construire/desfiinare n vederea executrii lucrrilor de intervenie n prim urgen pentru punerea
n siguran a construciilor existente, inclusiv a instalaiilor aferente, care prezint pericol public, indiferent de destinaie, precum
i a lucrrilor la lcauri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate n curs de clasare, indiferent de proprietar, cu excepia
celor n care se desfoar activiti comerciale, este scutit de taxa de autorizare.
ART. 43
Prin excepie de la prevederile art. 4, autorizarea executrii lucrrilor de construcii:
a) cu caracter militar se face de ctre ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale interesate,
n baza unor proceduri stabilite mpreun cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei;
b) aferente infrastructurii de transport rutier de interes naional se face de ctre Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, prin
direcia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind unele msuri prealabile lucrrilor de construcie de drumuri de
interes naional, judeean i local i ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.
ART. 43^1
(1) Publicul are dreptul s participe efectiv i din timp la procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii, s se
documenteze i s transmit comentarii i opinii autoritilor administraiei publice locale competente, naintea lurii unei decizii
asupra cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii aferente investiiei pentru care autoritatea competent pentru
protecia mediului a stabilit necesitatea evalurii efectelor acesteia asupra mediului.
(2) Informarea i consultarea publicului se realizeaz n conformitate cu prevederile legislaiei privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
ART. 43^2
(1) Orice persoan interesat, care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim, se poate adresa
instanei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizaia de construire sau actul de respingere a
cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, dup caz, emise de autoritatea administraiei publice locale
competent pentru investiiile prevzute la art. 43^1 alin. (1).
(2) nainte de a se adresa instanei de contencios administrativ competente, n termen de 30 de zile de la data aducerii la
cunotina publicului a autorizaiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, dup caz, persoanele prevzute la alin. (1) vor solicita autoritii administraiei publice locale emitente revocarea
actului, n tot sau n parte, dac acesta nu a produs efecte juridice.
(3) Procedura administrativ prealabil prevzut la alin. (2) este scutit de taxa de timbru i trebuie s fie echitabil, rapid i
corect.
ART. 44
(1) n condiiile prezentei legi, n vederea realizrii unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrrilor de construcii, toate
reglementrile tehnice - norme, normative, instruciuni -, cu aplicabilitate n domeniul construciilor i urbanismului, elaborate de
ministere i de alte organe centrale, se transmit n mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Construciilor i
Turismului.
(2) Ministerele i celelalte organe centrale care au elaborat reglementri tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligaia de a le
transmite Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, n vederea avizrii n termen de 30 de zile de la data publicrii
prezentei legi, sub sanciunea ncetrii aplicabilitii acestora.
ART. 45
(1) n termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judeene, Consiliul General al Municipiului Bucureti, precum
i consiliile locale municipale, oreneti i ale sectoarelor municipiului Bucureti vor organiza, n cadrul aparatului propriu,
structuri de specialitate pentru ndeplinirea atribuiilor aflate n responsabilitatea arhitectului-ef, funcionar public cu funcie de
conducere, eful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuii n domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului i
autorizrii executrii lucrrilor de construcii, i pentru:
a) avizarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i urbanism, precum i eliberarea certificatelor de urbanism;
b) *** Abrogat
c) ntocmirea i eliberarea autorizaiei de construire/desfiinare;
d) organizarea i exercitarea controlului propriu privind disciplina n construcii.
(1^1) Autoritile administraiei publice competente pot organiza n cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor
privind obinerea, contra cost n condiiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor i acordurilor necesare autorizrii executrii
lucrrilor de construcii.
(2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, n condiiile prevzute la alin.
(1), n baza unei hotrri adoptate n acest sens.
14

(3) Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judeene acord asisten tehnic de specialitate, analizeaz i
avizeaz cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism i documentaiile pentru emiterea autorizaiilor de construire
din competena de emitere a primarilor comunelor i oraelor care nu au constituite nc structuri de specialitate, n condiiile
prevederilor alin. (1) i (2), precum i ale art. 4 alin. (1) lit. e), la cererea acestora.
(3^1) Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preedinii consiliilor judeene pot emite autorizaii de construire
pentru lucrri din aria de competen a primarilor comunelor i oraelor care nc nu au constituite structurile de specialitate
potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea acestora.
(4) n cazul n care, din cauza lipsei de specialiti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevzute la alin. (1) la nivelul
oraelor sau al municipiilor se vor aplica n mod corespunztor prevederile alin. (3).
(5) Funcia de arhitect-ef, prevzut la alin. (1), se nscrie n nomenclatorul funciilor de conducere din cadrul aparatului propriu
al consiliilor judeene i locale i se echivaleaz dup cum urmeaz:
a) ef de departament sau director general, pentru arhitectul-ef al municipiului Bucureti, respectiv pentru arhitectul-ef al
judeului, arhitecii-efi ai municipiilor, precum i ai sectoarelor municipiului Bucureti;
b) ef serviciu, pentru arhitecii-efi ai oraelor;
c) ef birou, pentru persoanele cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului, urbanismului i al autorizrii executrii
lucrrilor de construcii din cadrul primriilor de comun, efi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, n
condiiile prevzute la alin. (2).
(6) Pentru constituirea bncii de date, toi posesorii de reele tehnico-edilitare, supra- i subterane, sunt obligai s transmit
autoritilor administraiei publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti planurile cadastrale cuprinznd traseele reelelor
existente pe teritoriul judeului i al localitilor, respectiv al municipiului Bucureti. Aceste planuri vor fi puse de autoritile
administraiei publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti la dispoziia tuturor primriilor municipiilor, oraelor i
comunelor, respectiv primriilor sectoarelor municipiului Bucureti n a cror raz administrativ-teritorial sunt situate reelele
tehnico-edilitare.
ART. 46 *** Abrogat
ART. 47
Anexa nr. 1 privind coninutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construcii i anexa nr. 2 privind definirea unor
termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii fac parte integrant din prezenta lege.
ART. 47^1
Orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog.
ART. 48
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construciei de locuine i vnzarea de locuine
din fondul de stat ctre populaie, publicat n Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 880
din 16 iulie 1973 pentru stabilirea msurilor de executare a dispoziiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construciei de locuine,
vnzarea de locuine din fondul de stat ctre populaie i construirea de case de odihn proprietate personal, publicat n Buletinul
Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberrii autorizaiilor de construire, reparare i
desfiinare a construciilor, precum i a celor referitoare la nstrinrile i mprelile terenurilor cu sau fr construcii, publicat n
Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasrii construciilor, precum i a
trecerii n proprietatea statului a terenurilor i construciilor necesare efecturii unor lucrri sau unor aciuni de interes de stat,
publicat n Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 2.490/1969 privind stabilirea i
sancionarea contraveniilor la normele privind amplasarea i autorizarea construirii, reparrii i desfiinrii construciilor i a altor
lucrri, publicat n Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum i orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog.
ANEXA 1
CONINUTUL-CADRU
al documentaiei tehnice D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Documentaia tehnic - D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se elaboreaz de proiectani autorizai,
persoane fizice sau juridice, n condiiile prevederilor art. 9 din prezenta lege i, dup vizarea spre neschimbare, se dezvolt n
proiectul tehnic ntocmit conform prevederilor legale n vigoare, n concordan cu cerinele certificatului de urbanism, cu
coninutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autoritii pentru protecia mediului competente, precum i, dup caz, al
actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.
Documentaia tehnic - D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se ntocmete pentru:
- autorizarea executrii lucrrilor de construire - D.T.A.C.;
- autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare - D.T.A.D.;
- autorizarea executrii organizrii lucrrilor - D.T.O.E.
Coninutul-cadru al documentaiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii cuprinde opisul pieselor
scrise i desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.
A. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire - D.T.A.C.
15

I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construcii, fcndu-se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrrilor;
- clima i fenomenele naturale specifice;
- geologia i seismicitatea;
- categoria de importan a obiectivului.
2.2. Memorii pe specialiti
Descrierea lucrrilor de:
- arhitectur;
- structur;
- instalaii;
- dotri i instalaii tehnologice, dup caz;
- amenajri exterioare i sistematizare vertical.
2.3. Date i indici care caracterizeaz investiia proiectat, cuprini n anexa la cererea pentru autorizare:
- suprafeele - construit desfurat, construit la sol i util;
- nlimile cldirilor i numrul de niveluri;
- volumul construciilor;
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrrilor, ntocmit n conformitate cu prevederile legale n vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a documentaiei tehnice - D.T., n conformitate cu legislaia n vigoare privind calitatea n
construcii, inclusiv n situaiile prevzute la art. 7 alin. (2^1) i (2^3) ntocmite de verificatori de proiecte atestai de Ministerul
Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, alei de investitor.
2.5.3. *** Abrogat
2.5.4. *** Abrogat
2.5.5. Avizele i acordurile privind asigurarea, branarea i racordarea la infrastructura edilitar, dup caz, precum i avizele,
acordurile i actele administrative specifice ale organismelor administraiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale
acestora, dup caz - Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile, Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Ministerului
Sntii Publice, precum i ale Ministerului Culturii i Cultelor, Ministerului Aprrii, Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice
i Locuinelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Romn de Informaii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin
certificatul de urbanism conform reglementrilor legale n vigoare i ca urmare a condiiilor speciale de amplasament i/sau a
funcionalitii investiiei, dup caz, obinute n prealabil de solicitant.
2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale n vigoare, exprimat n form autentic, pentru construciile noi, amplasate
adiacent construciilor existente sau n imediata lor vecintate - i numai dac sunt necesare msuri de intervenie pentru protejarea
acestora -, pentru lucrri de construcii necesare n vederea schimbrii destinaiei n cldiri existente, precum i n cazul amplasrii
de construcii cu alt destinaie dect cea a cldirilor nvecinate.
II. Piese desenate
1. Planuri generale
1.1. Plan de ncadrare n teritoriu
- plan de ncadrare n zon a lucrrii, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz, emis de oficiul de
cadastru i publicitate imobiliar teritorial
1.2. Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei
- plan cu reprezentarea reliefului, ntocmit n sistemul de Proiecie Stereografic 1970, la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200
sau 1:100, dup caz, vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, pe care se vor reprezenta:
- imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea
elementelor topografice determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziia i nlimea la coam a
calcanelor limitrofe, precum i poziia reperelor fixe i mobile de trasare;
- amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina sau se vor construi;
- cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/- 0,00; cote de nivel; distane de amplasare;
axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor i altele asemenea);
- denumirea i destinaiile fiecrui corp de construcie;
16

- sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;


- accesele pietonale i carosabile din incint i cldiri, plantaiile prevzute;
- planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietii.
1.3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de
nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii prevzute prin proiect, n special
cele pentru alimentare cu ap i canalizare.
2. Plane pe specialiti
2.1. Arhitectur
Piesele desenate de arhitectur vor cuprinde planele principale privind arhitectura fiecrui obiect, redactate la scara 1:50 sau
1:100, dup cum urmeaz:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu indicarea funciunilor, dimensiunilor i a suprafeelor;
- planurile acoperiurilor - teras sau arpant -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice i a modului de colectare a
acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execut nvelitorile;
- seciuni caracteristice - n special pe linia de cea mai mare pant, acolo unde este cazul -, care s cuprind cota +/-0,00, cotele
tuturor nivelurilor, nlimile determinante ale acoperiului - cotele la coam i la corni -, fundaiile cldirilor nvecinate la care se
altur construciile proiectate;
- toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile, cotate i cu indicarea racordrii la nivelul terenului
amenajat;
- n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta i desfurarea stradal prin care se va arta modul de
integrare a acestora n esutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1. Planul fundaiilor
Se redacteaz la scara 1:50 i va releva:
- modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic;
- msurile de protejare a fundaiilor cldirilor nvecinate, la care se altur construciile proiectate.
2.2.2. Detalii de fundaii
2.2.3. Proiect de structur complet
Se prezint pentru construcii cu mai multe subsoluri i cel puin 10 niveluri.
2.3. Instalaii
2.3.1. Schemele instalaiilor
Se prezint parametrii principali i schemele funcionale ale instalaiilor proiectate.
2.4. Dotri i instalaii tehnologice
n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri i instalaii tehnologice, determinante pentru configuraia
planimetric a construciilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu, care va cuprinde: numele
firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei,
numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.
B. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare - D.T.A.D.
I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construciei care urmeaz s fie desfiinat:
- scurt istoric: anul edificrii, meteri cunoscui, alte date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
- menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaz a se preleva;
- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfurri rezultate din
asamblarea mai multor fotografii;
- descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de desfiinare.
2.2. *** Abrogat
17

II. Piese desenate


1. Plan de ncadrare n teritoriu
- plan pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000,
1:2.000 sau 1:1.000, dup caz.
2. Plan de situaie a imobilelor
- plan pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile 1:2.000, 1:1.000,
1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz:
- parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
- amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor desfiina;
- modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor;
- sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;
- plantaiile existente i care se menin dup desfiinare.
Pe plan se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se desfiineaz i cele propuse - plan de situaie, construcii
noi sau umpluturi de pmnt, plantaii etc., dup caz.
3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de
nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii, n special cele pentru alimentare
cu ap i canalizare.
4. Releveul construciilor care urmeaz s fie desfiinate
Planele se vor redacta la o scar convenabil - 1:100 sau 1:50 - care s permit evidenierea spaiilor i a funciunilor existente,
cu indicarea cotelor, suprafeelor i a materialelor existente:
- planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului;
- principalele seciuni: transversal, longitudinal, alte seciuni caracteristice, dup caz;
- toate faadele.
n situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se va prezenta i proiectul de organizare a lucrrilor.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu care va cuprinde: numele
firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei,
numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.
C. Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor - D.T.O.E.
Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor - D.T.O.E. este necesar n toate cazurile n care se realizeaz o
investiie i se prezint, de regul, mpreun cu documentaia tehnic pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n
condiiile legii.
Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor trebuie s cuprind descrierea tuturor lucrrilor provizorii
pregtitoare i necesare n vederea asigurrii tehnologiei de execuie a investiiei, att pe terenul aferent investiiei, ct i pe
spaiile ocupate temporar n afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dup cum urmeaz:
I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:
- descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construciilor, amenajrilor i depozitelor de
materiale;
- asigurarea i procurarea de materiale i echipamente;
- asigurarea racordrii provizorii la reeaua de utiliti urbane din zona amplasamentului;
- precizri cu privire la accese i mprejmuiri;
- precizri privind protecia muncii.
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitile urbane din zon, necesare n vederea obinerii acordului
unic, se vor prezenta n cadrul fielor tehnice ntocmite n Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii - D.T.A.C.
sau D.T.A.D., dup caz.
II. Piese desenate
18

Plan general
a) la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plan realizat conform planului de situaie privind amplasarea obiectivelor
investiiei, cuprinznd amplasamentul investiiei i toate amenajrile i construciile provizorii necesare realizrii acesteia;
b) la lucrrile de mai mic amploare elementele de organizare a execuiei lucrrilor vor putea fi prezentate i n planul de situaie
privind amplasarea obiectivelor investiiei al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu, care va cuprinde: numele
firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei,
numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.

ANEXA 2

DEFINIREA
unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii
- [Acord unic] *** Abrogat
- Autorizaia de construire/desfiinare
Actul de autoritate al administraiei publice locale - consilii judeene i consilii locale municipale, oreneti i comunale -, pe
baza cruia se pot realiza lucrri de construcii.
Procedura de emitere a autorizaiei de construire/desfiinare este reglementat prin prezenta lege i prin normele metodologice
elaborate de Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului.
- Anexe gospodreti
Construciile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite s adposteasc activiti specifice, complementare funciunii de locuire,
care, prin amplasarea n vecintatea locuinei, alctuiesc mpreun cu aceasta o unitate funcional distinct.
n categoria anexelor gospodreti, de regul n mediul rural, sunt cuprinse: buctrii de var, grajduri pentru animale mari, ptule,
magazii, depozite i altele asemenea. n mod similar, sunt asimilabile noiunii de anexe gospodreti i garajele, serele, piscinele i
altele asemenea.
- Anexe gospodreti ale exploataiilor agricole
Construciile situate n zone izolate n extravilan i ndeprtate de localitatea de reedin a lucrtorilor agricoli, menite s
adposteasc maini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum i spaii pentru cazare
temporar pe timpul campaniilor agricole.
- Avizare/aprobare
Avizare - procedur de analiz i de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a
administraiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avnd ca obiect analiza soluiilor funcionale,
a indicatorilor tehnico-economici i sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaiile de amenajare a teritoriului i
urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuiei lucrrilor de construcii i proiectul tehnic (P.Th.) pe baza cruia se vor
executa lucrrile.
Avizarea se concretizeaz printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.
Aprobare - opiunea forului deliberativ al autoritii competente de nsuire a propunerilor din documentaiile prezentate i
susinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confer documentaiilor putere de aplicare,
constituindu-se astfel ca temei juridic n vederea realizrii programelor de dezvoltare teritorial i urbanistic, precum i al
autorizrii lucrrilor de execuie a obiectivelor de investiii.
- Cldiri de importan redus
Construcii cu funcii obinuite, cu un grad de risc sczut, care afecteaz un numr redus de oameni:
a) cldiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodreti ale acestora;
b) cldiri pentru nvmnt cu cel mult 4 uniti funcionale;
c) dispensare comunale fr staionar;
d) sedii administrative n mediul rural: primrii, posturi de poliie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii potale i altele
asemenea;
e) cldiri pentru comer i alimentaie public, cu o suprafa de pn la 200 mp i cu deschideri pn la 6 m;
19

f) hale i ateliere pentru activiti meteugreti care nu genereaz vibraii, cu o suprafa de pn la 200 mp i deschideri pn la
6 m;
g) dependine i anexe gospodreti: garaje, buctrii de var, grajduri, uri i altele asemenea;
h) construcii cu caracter provizoriu.
- Construcii cu caracter provizoriu
Construciile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funciunii adpostite ori datorit
cerinelor urbanistice impuse de autoritatea public, au o durat de existen limitat, precizat i prin autorizaia de construire.
De regul, construciile cu caracter provizoriu se realizeaz din materiale i alctuiri care permit demontarea rapid n vederea
aducerii terenului la starea iniial (confecii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) i sunt de
dimensiuni reduse. Din categoria construciilor cu caracter provizoriu fac parte: chiocuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate
pe cile i n spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. n sensul prezentei
legi realizarea construciilor provizorii se autorizeaz n aceleai condiii n care se autorizeaz construciile definitive.

- Construcii speciale
Construciile cu caracter militar care se autorizeaz n condiiile prevzute la art. 43.
- Documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism
Ansamblurile de documente scrise i desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaz situaia existent i se
stabilesc obiectivele, aciunile i msurile de dezvoltare pe o perioad determinat.
Structura documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism cuprinde:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice;
c) regulamentele locale de urbanism.
Definirea i coninutul-cadru al documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism se fac prin legea amenajrii teritoriului
i urbanismului.
- Documentaie tehnic - D.T.
Documentaia tehnic simplificat care prezint elementele tehnice eseniale necesare emiterii autorizaiei de
construire/desfiinare i prin care se stabilesc principalele coordonate privind ncadrarea n indicii urbanistici aprobai,
amplasarea construciilor i relaiile acestora cu vecintile, schemele i fluxurile funcionale, compoziia spaial, structura de
rezisten, expresia de arhitectur, dotarea i echiparea construciilor - inclusiv soluiile de asigurare, branare i racordare a
acestora la infrastructura edilitar, dup caz.
Dup emiterea autorizaiei de construire, documentaia tehnic - D.T. se dezvolt n proiectul tehnic - P.Th. i constituie parte
integrant a acestuia, respectiv a detaliilor de execuie, fiind interzis modificarea prevederilor documentaiei tehnice - D.T., sub
sanciunea nulitii autorizaiei de construire.
Coninutul-cadru al documentaiei tehnice - D.T. este prevzut n anexa nr. 1 la prezenta lege.
- Documentaie pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Totalitatea documentelor prevzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie dosarul ce se depune la autoritile administraiei
publice locale prevzute la art. 4 n vederea emiterii autorizaiei de construire.
- Drept de execuie a lucrrilor de construcii
Dreptul asupra construciei i/sau terenului care confer titularului dreptul de a obine, potrivit legii, din partea autoritii
competente, autorizaia de construire/desfiinare:
1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobndit prin: contract de vnzare-cumprare,
de schimb, de donaie, certificat de motenitor, act administrativ de restituire, hotrre judectoreasc);
2. drept de crean dobndit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaiune. Emiterea autorizaiei de construire n
baza unui contract de comodat/locaiune se poate face numai pentru construcii cu caracter provizoriu i acordul expres al
proprietarului de drept.
- Firma
Elementul constructiv aplicabil pe cldire sau independent, pe care se inscripioneaz date de identificare a unei instituii publice,
societi comerciale, fundaii, denumirea comercial, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoan fizic sau
juridic i exercit activitatea ntr-o cldire sau ntr-o incint.
- Instalaii aferente construciilor

20

Totalitatea echipamentelor care asigur utilitile necesare funcionrii construciilor, situate n interiorul limitei de proprietate,
de la branament/racord la utilizatori, indiferent dac acestea sunt sau nu ncorporate n construcie. Instalaiile aferente
construciilor se autorizeaz mpreun cu acestea sau, dup caz, separat.
- Intravilanul localitii
Teritoriul care constituie o localitate se determin prin Planul urbanistic general (PUG) i cuprinde ansamblul terenurilor de orice
fel, cu/fr construcii, organizate i delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate n circuitul agricol
sau avnd o alt destinaie, nuntrul cruia este permis realizarea de construcii, n condiiile legii.
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea n extravilan numai pe baz de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate,
integrndu-se ulterior n Planul urbanistic general (PUG) al localitii.
- Extravilanul localitii
Teritoriul cuprins ntre limita intravilanului i limita administrativ-teritorial a unitii de baz (municipiu, ora, comun),
nuntrul cruia autorizarea executrii lucrrilor de construcii este restricionat, n condiiile prezentei legi.
- mprejmuiri
Construciile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafee, arii sau parcele asupra crora exist forme de proprietate,
executate pentru protecie mpotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, crmid, piatr, lemn, metal, inclusiv
srm ghimpat ntins pe bulumaci -, ori prin plantaii specifice.
- Locuri de joac i agrement
Construcii specifice pentru divertisment, recreere i sport pentru populaie.
- Lucrri de construcii
Operaiunile specifice prin care:
- se realizeaz construcii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane i aeriene, ci de comunicaii, lucrri
inginereti, de art etc.;
- se desfiineaz astfel de construcii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.
- Lucrri de modificare
Lucrri de intervenii asupra elementelor constructive, structurale i/sau nestructurale, avnd ca efect modificarea total sau n
parte a acestora.
Lucrrile de modificare pot fi:
a) lucrri de modificare structural, din care fac parte,
n principal, lucrrile de consolidare, de supraetajare i/sau de extindere a construciei;
b) lucrri de modificare nestructural, din care fac parte,
n principal, lucrrile de amenajri interioare i recompartimentri uoare, care nu afecteaz n mod semnificativ structura de
rezisten a construciei i pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.
Pentru executarea lucrrilor de modificare, cu excepia lucrrilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesar
emiterea unei autorizaii de construire n condiiile legii i cu respectarea prevederilor legale privind calitatea n construcii.
- Lucrri de intervenie n prim urgen
Orice fel de lucrri necesare la construciile existente care prezint pericol public ca urmare a unor procese de degradare a
acestora determinate de factori distructivi naturali i antropici, inclusiv a instalaiilor aferente acestora, pentru:
a) punerea n siguran, prin asigurarea cerinelor de rezisten mecanic, stabilitate i siguran n exploatare;
b) desfiinarea acestora.
- Lucrri de reabilitare
Orice fel de lucrri de intervenii necesare pentru mbuntirea performanelor de siguran i exploatare a construciilor
existente, inclusiv a instalaiilor aferente, n scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinelor
eseniale de calitate prevzute de lege.
- Lucrri specifice la cile de comunicaie, care nu necesit autorizaie de construire
Lucrrile de ntreinere care nu necesit proiect i deviz general, constnd dintr-un complex de lucrri care se execut n mod
permanent, n vederea meninerii construciilor-instalaiilor n condiii tehnice corespunztoare desfurrii continue, confortabile i
n deplin siguran a circulaiei, la nivelul traficului maxim.
- Mobilier urban
Elementele funcionale i/sau decorative amplasate n spaiile publice care, prin alctuire, aspect, amplasare, confer personalitate
aparte zonei sau localitii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construciilor dac amplasarea lor se face prin
legare constructiv la sol (fundaii platforme de beton, racorduri la utiliti urbane, cu excepia energiei electrice), necesitnd
21

emiterea autorizaiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bnci, bazine, pavaje decorative,
pergole, cabine telefonice i altele asemenea.
- Modificare de tem
Orice schimbare iniiat de ctre investitor/proprietar care are n vedere funciunile i/sau capacitile funcionale caracteristice,
indicatorii tehnico-economici aprobai, soluiile spaiale i/sau de amplasament i alte asemenea cerine, care au fundamentat
elaborarea documentaiei tehnice - D.T., care a stat la baza emiterii autorizaiei de construire.
- Parcelare
Operaiunea de proiectare urbanistic prin care se determin divizarea uneia sau mai multor proprieti funciare distincte, destinate
construirii, n scopul atribuirii, concesionrii sau vnzrii loturilor rezultate.
- Proiect tehnic (P.Th.)
Documentaia tehnico-economic - piese scrise i desenate -, elaborat n condiiile legii, care dezvolt documentaia tehnic D.T., cu respectarea condiiilor impuse prin autorizaia de construire, precum i prin avizele, acordurile i actul administrativ al
autoritii competente pentru protecia mediului, anexe la autorizaia de construire.
Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluiile tehnice i economice de realizare a obiectivului de investiii, pe baza cruia se execut
lucrrile de construcii autorizate.
- Detalii de execuie (D.E.)
Documentaii tehnice cuprinznd reprezentri grafice realizate la scrile 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, dup caz, la alte scri grafice,
n funcie de necesitile de redactare, precum i piese scrise pentru explicitarea reprezentrilor grafice, elaborate n baza
proiectului tehnic i cu respectarea strict a prevederilor acestuia, care detaliaz soluiile tehnice de alctuire, asamblare,
executare, montare i alte asemenea operaiuni, privind pri/elemente de construcie ori de instalaii aferente acesteia i care
indic dimensiuni, materiale, tehnologii de execuie, precum i legturi ntre elementele constructive structurale/nestructurale ale
obiectivului de investiii.
Detaliile de execuie, elaborate n condiiile legii i verificate pentru cerinele eseniale de calitate n construcii de ctre
verificatori de proiecte atestai n condiiile legii, detaliaz proiectul tehnic, n vederea executrii lucrrilor de construcii
autorizate.
- [Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii] *** Abrogat
- Recepia lucrrilor
Recepia lucrrilor constituie o component a sistemului calitii n construcii i este actul prin care se certific finalizarea
lucrrilor executate n conformitate cu prevederile proiectului tehnic i cu detaliile de execuie.
Recepia lucrrilor de construcii de orice categorie i de instalaii se efectueaz att la lucrri noi, ct i la intervenii n timp
asupra construciilor existente, conform legii. Recepia lucrrilor de construcii se realizeaz n dou etape, potrivit prevederilor
legale n vigoare, dup cum urmeaz:
- recepia la terminarea lucrrilor;
- recepia final.
- Schimbare de destinaie
n nelesul prevederilor art. 3, este necesar emiterea unei autorizaii de construire i/sau de desfiinare, dup caz, numai n
situaia n care pentru realizarea schimbrii de destinaie a spaiilor sunt necesare lucrri de construcii pentru care legea prevede
emiterea autorizaiei de construire.
- Zone protejate
Teritoriile delimitate geografic, n cuprinsul crora se afl elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu
valoare deosebit. n raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:
a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea i punerea n valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebit;
b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea i punerea n valoare a patrimoniului construit, cu valoare
istoric, cultural sau memorialistic deosebit.
NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, ale art. II alin. (2) i ale art. III din Legea
nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i ale art. II
alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, care nu sunt ncorporate n textul republicat al Legii nr. 50/1991:
- art. III din Legea nr. 453/2001:
"ART. III
22

Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: anexa la Legea nr. 50/1991, republicat, art. 8 alin. 5 i pct. 8 lit. j) din anexa
nr. II la Legea proteciei mediului nr. 137/1995, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000,
precum i referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrrile de construcii-montaj din cuprinsul legii, din actele
de aplicare a acesteia, precum i orice alte dispoziii contrare prevederilor prezentei legi.";
- art. II alin. (2) i art. III din Legea nr. 401/2003:
"(2) n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului
va modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv
cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare i coninutul documentaiilor necesare acestei
proceduri. n acelai termen se vor efectua operaiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren i a documentaiilor
prevzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 29^1], prin proces-verbal ncheiat ntre pri dup inventarierea arhivelor menionate la art.
I pct. 23 [art. 29^1 alin. (3)], fr a mai fi nevoie de punerea n ntrziere.
ART. III
La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog litera c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice.";
- art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004:
"(2) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului
va modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei
nr. 1.943/2001, cu modificrile ulterioare."
NOTE:
1. Reproducem mai jos prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 255/2010
"(2) Proiectele cuprinse n programul Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, Ministerului Mediului i Pdurilor,
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului i Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri sau n cele ale
autoritilor administraiei publice judeene i locale, privind dezvoltarea de obiective de interes naional, respectiv de interes
judeean i local, sunt scutite de taxele ctre Inspectoratul de Stat n Construcii prevzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea n
construcii, cu modificrile ulterioare, i de Legea nr. 50/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare."
2. Reproducem mai jos prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 153/2011
"ART. 34
(1) n situaia prevzut la art. 11 alin. (2), prin derogare de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se aplic urmtoarele prevederi:
a) certificatul de urbanism i autorizaia de construire pentru executarea lucrrilor de intervenie se elibereaz, n regim de
urgen, n cel mult 15 zile de la data nregistrrii solicitrii, cu scutire de tax;
b) autorizaia de construire se emite fr prezentarea extrasului de plan cadastral i a extrasului de carte funciar de informare."

23