Sunteți pe pagina 1din 19

P R O I E C T U L U N I T I I D E N V AR E

UNITATEA DE NVARE: Romnia- poziia geografic. Caracteristici generale ale reliefului


Nr. ore alocate: 3
Detalieri de coninut
Romnia coordonate
geografice

Competene

Activiti de nvare

Resurse

1.3
3.1
3.5

- exerciii de localizare (pe un suport dat, pe globul


geografic, pe harta Europei, harta Romniei)

Harta lumii
Harta fizic a
Romniei

activitate frontal
Caracteristicile,
formarea i evoluia
reliefului

1.1
1.2
3.2
3.3
4.2

- exerciii de identificare a elementelor specifice pe


suporturile cartografice: paralele, meridiane, Carpaii, M.
Neagr, Dunrea
- exercitii de observare dirijata, analiza, cartografiere si
experimentare
- exercitii de situare in timp a unor fenomene invatate

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

activitate frontal
Unitile majore de relief
ale Romniei
4.1
4.4
4.5

- exreciii de citire a semnelor convenionale prin


raportarea la aspectul real al fenomenelor i proceselor
- exerciii de identificare a elementelor majore ale
reliefului Romniei
activitate frontal

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

Tehnici de
evaluare

PROIECTUL UNITII DE
UNITATEA DE NVARE: Carpaii
Nr. ore alocate: 11

Detalieri de coninut
Carpaii Orientali (limite,
caracteristici
generale,
grupa nordic )
(2 ore)

Carpaii
( grupele
sudic )

Orientali
central i

(1 or)

Carpaii
(limite,
generale )
(1 or)

Meridionali
caractere

Competene

N V AR E

Activiti de nvare

1.1
1.2
1.5
3.1
3.2
4.1
4.2

- raportarea textului la harta mural,


-exerciii de localizare pe harta lanului
carpatic,
-exerciii de localizare a elementelor
specifice (limite, diviziuni, vrfuri)

3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
4.6
7.4
7.5
7.6
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
7.4
7.5
7.6

exerciii de identificare a elementelor


geografice pe harti,
-exerciii de localizare pe un suport
cartografic,
-analiza localizrii elementelor geografice
(tipuri de relief-glaciar, vulcanic, carstic)
- analiza comparativ a grupeor montane

activitate frontal i individual

activitate frontal i individual


-exerciii de identificare a elementelor
geografice pe hri,
-exerciii de localizare pe un suport
cartografic,
-analiza localizrii i a tipului de relief
activitate frontal i individual

Resurse

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru

Tehnici de evaluare

observarea sistematic a
elevilor

test

observarea sistematic a
elevilor

Carpaii
(grupele
Fgra)

Meridionali
Bucegi
i

(2 ore)

Carpaii
Meridionali
(grupele
Parng
i
Retezat- Godeanu )
(2 ore)

Carpaii
Occidentali
(limite,
caracteristici
generale,
Munii
Banatului )
(2 ore)
Carpaii
Occidentali
(Munii Poiana Rusci,
munii Apuseni )
(1 or)

3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
7.4
7.5
7.6
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
7.4
7.5
7.6
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
5.1
5.2
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
4.6
5.1
5.2
7.4
7.5
7.6

-exerciii de identificare a elementelor


geografice pe hri,
-exerciii de localizare pe un suport
cartografic,
-analiza localizrii i a tipului de relief
- exerciii de completare a unor enunuri
lacunare
activitate frontal i individual
-exerciii de identificare a elementelor
geografice pe hani,
-exerciii de localizare pe un suport
cartografic,
-analiza localizrii i a tipului de relief
- exerciii de comparare a grupelor montane
activitate frontal i individual
-exerciii de identificare a elementelor
geografice pe hani,
-exerciii de localizare pe un suport
cartografic,
-analiza localizrii i a tipului de relief
- exerciii de identificare pe hart mut
activitate frontal i individual
- exerciii de identificare a elementelor
geografice pe hani,
-exerciii de localizare pe un suport
cartografic,
-analiza localizrii i a tipului de relief
- analiza comparativ a grupelor montane
activitate frontal i individual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru
evaluare oral
Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru

test

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru

observarea sistematic a
elevilor

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru

test

P R O I E C T U L U N I T I I D E N V AR E
UNITATEA DE NVARE: Dealurile i podiurile
Nr. ore alocate: 7

Detalieri de coninut
Depresiunea colinar a
Transilvaniei
(1 or)

Subcarpaii caractere
generale, Subcarpaii
Getici
(1 or)

Subcarpaii de Curbur
i Moldovei
(1 or)

Competene
1.1
1.2
1.3
1.5
7.1
7.4
7.5
7.7
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
7.1
7.4
7.5
7.7
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
7.1

Activiti de nvare
- exerciii de localizare pe hart a Depresiunii
colinare a Transilvaniei
- exerciii de localizare pe harta a elementelor
specifice (limite, diviziuni, ruri)
-exerciii de definire a termenilor de baz

Resurse

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru

Tehnici de evaluare

evaluare oral

activitate frontal i individual


- exerciii de identificare a termenilor geografici
n surse mass-media
- exerciii de notare a termenilor principali i de
rezumare a unor texte
- exerciii de completare a unor texte cu
informaie lacunar

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru

observarea sistematic a
elevilor

activitate frontal i individual

-analiza poziiei i localizrii componentelor


geografice
-interpretarea informaiilor cartografice
- exerciii de completare a unor texte cu
informaie lacunar

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru

observarea sistematic a
elevilor

Podiul Getic i Podiul


Mehedini
(1 or)

7.4
7.5
7.7
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
7.1
7.4
7.5
7.7

activitate frontal i individual


- exerciii de observare dirijat i analiza (grad
de fragmentare, alctuire geologic, forme de
relief)
- exerciii de identificare a elementelor specifice
pentru fiecare diviziune
- exerciii de localizare pe hart a
subdiviziunilor podiurilor
- exerciii de selectare a denumirilor eseniale
- exerciii de grupare a terminologiei proprii

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru

evaluare oral

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru

test

-activitate frontal i individual


Podiul Moldovei
(1 or)

Podiul Dobrogei
(1 or)

3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
7.1
7.4
7.5
7.7
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
5.1
5.2
7.1
7.4
7.5
7.7

- exerciii de observare dirijat i analiza (grad


de fragmentare, alctuire geologic, forme de
relief)
- exerciii de localizare pe hart a
subdiviziunilor podiului
activitate frontal i individual
-exerciii de localizare pe hart a Podiului
Dobrogei
-exerciii de localizare a elementelor specifice
(limite, diviziuni, geologic)
- exercitii de observare dirijata, analiza,
cartografiere
- exercitii de observare dirijata, analiza
- exercitii de selectare a denumirilor esentiale
-interpretarea informaiilor cartografice
-notarea corect a numelor proprii
activitate frontal i individual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru

observarea sistematic a
elevilor

Dealurile de Vest
(1 or)

3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
7.1
7.4
7.5
7.7

- exerciii de localizare pe hart a Dealurilor de


Vest,
-exerciii de localizare a elementelor specifice
(limite, diviziuni, geologic, resurse, vrfuri, ruri)
activitate frontal i individual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

test

PROIECTUL UNITII DE
UNITATEA DE NVARE: Cmpiile
Nr. ore alocate: 4

Detalieri de coninut
Cmpia de Vest
(1 or)

Cmpia Dunrii, lunca


Dunrii i luncile rurilor
(1 or)

Delta Dunrii
(1 or)

Competene
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
7.1
7.4
7.5
7.7
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
7.1
7.4
7.5
7.7
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2

N V AR E

Activiti de nvare

-exerciii de localizare pe harta Cmpiei Romne,


-exerciii de localizare a elementelor specifice
(limite, diviziuni, ruri)
- exerciii de identificare a elementelor specifice

Resurse

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

Tehnici de evaluare

observarea sistematic a
elevilor

activitate frontal i individual

-exerciii de selectare a denumirilor eseniale


-exerciii de localizare a elementelor specifice
(limite, diviziuni, ruri)
-interpretarea informaiilor cartografice
-notarea corect a numelor proprii

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

test

activitate frontal i individual

-exerciii de localizare a elementelor specifice


(limite, diviziuni)
- interpretarea informaiilor cartografice

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Atlas botanic

observarea sistematic a
elevilor

Platforma continental a
Mrii Negre
(1 or)

4.4
5.1
5.2
7.1
7.4
7.5
7.7
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
7.1
7.4
7.5
7.7

-notarea corect a numelor proprii


- exerciii de completare a unor texte lacunare

Prezentare PP

activitate frontal i individual

- exerciii de identificare n sursele de informatie a


faptelor specifice
-analiza poziiei i localizrii componentelor
geografice
-interpretarea informaiilor cartografice
activitate frontal i individual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

test

PROIECTUL UNITII DE
UNITATEA DE NVARE: Clima
Nr. ore alocate: 4

Detalieri de coninut
Factori
determinani.
Caracteristici
ale
elementelor climatice
(2 ore)

Nuane climatice
(2 ore)

Competene
1.2
1.3
1.5
3.2
3.4
7.5
7.6
7.8
7.9
1.4
3.1
3.2
3.5
3.7
4.4
4.6
7.3
7.6
7.8
7.9

N V AR E

Activiti de nvare

-exerciii de localizare pe harile climatice,


-exerciii de localizare a elementelor specifice
- exerciii de analiz, comparare,
- exerciii de completare a unor texte

Resurse
Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

Tehnici de evaluare

observarea sistematic a
elevilor

activitate frontal i individual

-exerciii de localizare pe harile climatice,


-exerciii de localizare a elementelor specifice
-exerciii de descriere a unor elemente, procese i
fenomene, reale sau reprezentate grafic i
cartografic
activitate frontal i individual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Grafice, diagrame

test

P R O I E C T U L U N I T I I D E N V AR E
UNITATEA DE NVARE: Hidrografia
Nr. ore alocate: 6
Detalieri de coninut
Factorii care determin i
influeneaz hidrografia
(1 or)
Dunrea
(1 or)

Rurile interioare
(2 ore)

Competene
1.2
1.4
1.5
3.2
3.4
3.3
4.1
4.2
4.4
7.1
7.2
7.8
7.9
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
7.1
7.2
7.8
7.9

Activiti de nvare
-descrierea unor sisteme spatiale:
hidrografice
- exercitii de observare dirijata,
cartografiere

Resurse

Tehnici de evaluare

sisteme
analiza,

activitate frontal
-exerciii de localizare pe hrile tematice
(hidrografice)
-exerciii de localizare a elementelor specifice
(Dunrea cu izvoarele, rile i capitalele strbtute,
sectoarele )

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Prezentare PP

observarea sistematic a
elevilor

evaluare oral

activitate frontal i individual


-exerciii de localizare pe hrile hidrografice,
-exerciii de localizare a elementelor specifice
(bazine hidrografice, aflueni)
- exerciii de selectare a denumirilor eseniale
-interpretarea informaiilor cartografice
-notarea corect a numelor proprii
- exerciii de completare a unor texte lacunare,
exerciii de analiz, comparare a rurilor
-exerciii de grupare a rurilor pe hri dup
criterii date ;
-exerciii de descriere a unor ruri ;
-selectarea exemplelor edificatoare pentru
economia rii ;
-exerciii de completare a unei hri mute ;
activitate frontal i pe grupe

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru

test

Lacurile. Apele subterane


i izvoarele
(1 or)

3.3
4.1
4.2
4.4
4.5
7.1
7.2
7.8
7.9

- exerciii de localizare pe harta fizic a Romniei,


-exerciii de localizare a elementelor specifice
(lacurile glaciare, lacurile antropice lacurile srate,
lagunele, etc)
-exerciii de selectare dup criterii date ;
-explicarea conceptelor : ape geotermale, ape
freatice, ape de adncime;
-exerciii de completare a unei hri mute ;

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Fie de lucru
evaluare oral

- activitate frontal i pe grupe


Marea Neagr
(1 or)

3.3
4.1
4.2
4.4
7.1
7.2
7.8
7.9

-exerciii de localizare pe hartile hidrografice,


-exerciii de localizare a elementelor specifice
(bazinul Mrii Negre, rmurile, insulele,
adncimile, curenii etc)
activitate frontal i individual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Prezentare PP

observarea sistematic a
elevilor

P R O I E C T U L U N I T I I D E N V AR E
UNITATEA DE NVARE: Vegetaia, fauna i solurile
Nr. ore alocate: 4
Detalieri de coninut
Vegetaia
(1 or)

Fauna i solurile
(1 or)

Mediul natural- protecia


i conservarea acestuia
(1 or)

Rezervaiile naturale
(1 or)

Competene
1.3
3.6
7.2
7.8
7.9
1.1
1.2
3.6
7.2
7.8
7.9
1.4
1.5
3.2
3.6
7.3
7.8
7.9
1.5
3.2
3.6
7.2
7.3
7.8
7.9

Activiti de nvare
- exerciii de localizare pe hrile tematice (vegetale)
-exerciii de localizare a elementelor specifice:
formaiunile de step, silvostep, pdurea de stejar,
pd. de fag, pd. de conifere, pajitile alpine.
activitate frontal i pe grupe
-exerciii de localizare pe hart,
-exerciii de localizare a elementelor specifice (fauna
specific fiecrui etaj vegetal)
-exerciii
de
localizare
a
elementelor
specifice(corelatie ntre principalele tipuri de solurirelief- vegetaie)
activitate frontal i pe grupe
- explicarea conceptului de conservarea
- analiza domeniilor degradrii, exemplificarea
global, regional i local a surselor i
poluanilor

Resurse
Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

Tehnici de evaluare

observarea sistematic a
elevilor

observarea sistematic a
elevilor

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

observarea sistematic a
elevilor

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

elaborarea unui proiect

activitate frontal i individual


- exemplificarea i localizarea de parcuri i
rezervaii reprezentative
- identificarea elementelor definitorii ale
conservrii i ale specificului parcului
-activitate frontal i pe grupe

PROIECTUL UNITII DE
UNITATEA DE NVARE: Populaia
Nr. ore alocate: 5

Detalieri de coninut

Competene
3.1

Vechimea i continuitatea
populaiei
n
spaiul
carpatodanubianopontic
(1 or)
Numrul populaiei i
evoluia numeric
(1 or)

Densitatea populaiei i
repartiia ei geografic
(1 or)

Structura populaiei
Populaia activ. Romnii
din afara hotarelor
(1 or)

3.1
3.4
3.5
4.5
4.6
7.3
1.3
1.5
3.1
3.4
3.5
3.6
3.7
1.3
3.1
3.4
3.5
3.6
4.5
4.6
6.2

N V AR E

Activiti de nvare
- exerciii de situare n timp a modului de formare
a populaiei actuale a rii
- analiza momentelor principale ale evoluiei
populaiei

Resurse

activitate frontal i individual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

-definirea noiunilor de natalitatre ,mortalitate


spor natural
- interpretarea informaiilor dup suporturile
cartografice
activitate frontal i individual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

- definirea noiunii de densitate a populaiei


-precizarea factorilor care determin repartiia
geografic a populaiei
activitate frontal i individual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

- exerciii de selectare a denumirilor eseniale


- clasificarea structurii populaiei dup criterii
date(pe grupe de vrst, pe etnii, confesional)
- analiza structurii populaiei pe grupe de vrst i
sexe
- interpretarea piramidei vrstelor pentru populaia
Romniei din anul 2011
- analiza structurii populaiei active a rii
- explicarea conceptelor de populaie activ i

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

Tehnici de evaluare

observarea sistematic a
elevilor

test

observarea sistematic a
elevilor

evaluare oral

Vechimea i evoluia
aezrilor umane
(1 or)

3.6
4.4
6.2
7.5
7.6
7.8

populaie ocupat
activitate frontal i individual
- exerciii de cunoatere a etapelor evoluiei
aezrilor umane
- prezentarea structurat a raporturilor dintre
vechime, evoluia populaiei i vechimea i
evoluia aezrilor umane
- exerciii de descriere a oraelor antice, coloniilor
elene, pe baza vizionrii unor filme geografice
despre oraele vechi
-exerciii de descriere a unui ora antic (medieval)
activitate frontal i individual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

test

P R O I E C T U L U N I T I I D E N V AR E
UNITATEA DE NVARE: Aezrile umane
Nr. ore alocate: 5
Detalieri de coninut
Aezrile rurale i
tipologia lor
(1 or)

Aezrile urbane
(1 or)

Clasificarea oraelor
(1 or)

Competene
1.2
1.3
1.5
3.2
3.6
7.4
7.6
7.9
8.2
1.2
1.3
1.5
3.2
4.1
7.9
8.2
1.2
1.3
3.6
4.1
4.2
4.4
7.4
7.6
7.9
8.2

Activiti de nvare
-clasificarea aezrilor rurale
-stabilirea raportului dintre tipurile de sate i
forma de relief
- descrierea unui sat i precizarea elementelor
componente ale satelor
- explicarea conceptelor: vatr, moie, populaie,
ctun, crng
- exerciii de selectare a satelor dup criterii date:
form, structur, funcii i gradul de dispersie n
teritoriu
activitate frontal i individual
-localizarea principalelor orae
- vechimea oraelor; clasificarea oraelor: dup
mrime, funcie, poziie
-descrierea elementelor componente ale oraului
-descrierea unor sisteme urbane
-exerciii de selectare a oraelor pe uniti de
relief
activitate frontal i individual
-clasificarea oraelor dup criterii sugerate
-identificarea i localizarea oraelor pe hart
-exerciii de completare cu orae a unei hri
activitate frontal i pe grupe

Resurse

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
ilustraii, imagini

Harta fizic i
administrativ
teritorial a Romniei
Atlase
Manual
ilustraii, imagini
Harta fizic i
administrativ
teritorial a Romniei
Atlase
Manual

Tehnici de evaluare

evaluare cu fie de lucru

evaluare cu fie de lucru

evaluare la hart

Caracterizarea
geografic a oraului
Bucureti si a altor orae
(1 or)

Organizarea
administrativ- teritorial
(1 or)

1.5
4.1
4.2
4.4
5.3
7.5
7.6
7.9
8.2
1.2
1.3
4.1
4.2
4.4
7.9
8.2

-caracterizarea oraului Bucureti


-prezentarea i localizarea altor orae;
-identificarea
elementelor
naturale
n
caracterizarea unui ora i prezentarea lor
structurat
-descrierea unor sisteme urbane
-exerciii de grupare a oraelor dup numrul de
locuitori
-exerciii de caracterizare a unui ora dup criterii
date
-activitate frontal i pe grupe

Harta fizic i
administrativ
teritorial a Romniei
Atlase
Manual
ilustraii, imagini

- prezentarea unitilor administrative


-localizarea pe hart a judeelor cu reedinele lor
- exerciii de localizare pe o hart mut
-descrierea
unor
sisteme
funcionale
(administrativ-teritoriale) ale rii
activitate frontal i individual

Harta fizic i
administrativ
teritorial a Romniei
Atlase
Manual
Prezentare PP

evaluare oral

test

P R O I E C T U L U N I T I I D E N V AR E
UNITATEA DE NVARE: Activitile economice
Nr. ore alocate: 8
Detalieri de coninut
Premisele
naturale,
cultura
plantelor
i
creterea animalelor
(1 or)

Industria- istorie i
caracteristici generale
Industria extractiv
(1 or)

Industria energetic i a
energiei electrice
(1 or)

Competene
1.1
1.3
3.2
3.3
4.2
4.4
7.4

1.1
1.3
3.2
3.3
3.4
4.2
4.4
7.6
1.1
1.3
3.2
3.3
3.4
4.2
4.4
7.8

Activiti de nvare
-definirea factorilor naturali care favorizeaz
agricultura
-precizarea condiiilor de cultur a cerealelor
-menionarea plantelor industriale ,localizarea lor
-numirea
condiiilor
culturii
cartofului,
legumelor ,pomilor fructiferi ,viei de vie i
localizarea centrelor
-argumentarea creterii animalelor
-localizarea regiunilor cu creterea intensiv a
animalelor
activitate frontal i individual
- corelaii ntre condiiile naturale i repartiia
industriei
- crbunii, petrolul, gazele natuale -utilizare i
exploatare

Resurse

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

Tehnici de evaluare

observarea sistematic a
elevilor

test

activitate frontal i individual


-precizarea resurselor energetice
-localizarea resurselor pe hart
-localizarea centralelor electrice
activitate frontal i individual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

observarea sistematic a
elevilor

Industria metalurgic
(1 or)

Industria chimic,
a
lemnului i a materialelor
de construcie
(1 or)

Repartiia geografic a
industriei
(1 or)
Comerul
turismul

interior

(1 or)

Transporturile
telecomunicaiile
(1 or)

1.1
1.3
3.2
3.3
3.4
4.2
4.4
7.9
1.1
1.3
3.2
3.3
3.4
4.2
4.4
7.4
4.2
4.4
7.6
1.1
1.3
3.2
3.3
4.2
4.4
7.8
1.1
1.3
3.2
3.3
4.2
4.4
7.9

-identificarea centrelor de exploatare


minereurilor feroas i neferoase
-nominalizarea resurselor subramurilor
localizarea lor

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

i
evaluare oral

-activitate frontal i individual


-enumerarea materiilor prime folosite
-descrierea ramurilor i localizarea lor
-specificare gradului de mpdurire
-localizarea centrelor de prelucrare
-precizarea principalelor materiale de construcii
activitate frontal i individual
-exerciii de dezvoltare a creativitii i exprimrii
opiniei personale
- corelaii ntre condiiile naturale i repartiia
industriei
activitate frontal i individual
-definirea noiunii de comer i turism
-structura produselor vndute
-prezentarea principalelor obiective turistice
- explicarea unor termeni i noiuni noi: comer
interior i comert exterior, turism, obiective turistice,
fluxuri turistice
activitate frontal i pe grupe
-definirea noiunii de transport
-caracterizarea principalelor ci ferate i rutiere
-localizarea arterelor navale aeriene
- magistralele, nodurile feroviare i importana lor
- magistralele rutiere, europenele i importana lor
-porturile maritime i fluviale, aeroporturile;
-transporturile speciale: prin conducte, prin cablu,
TV, internet, etc.
activitate frontal i individual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual
Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

Harta fizic a
Romniei
Atlase
Manual

test