Sunteți pe pagina 1din 2

o

!
SFDFQUPS!NG!99///219NI[!
DOY!2:4!

Dpe!234:4!

EBUF!UFIOJDF!
Domeniul de frecven]e: 88...108MHz;
Acordul n band\: cu diod\ varicap;
Audi]ia n difuzor: impedan]a 4...8;
Tensiunea de alimentare: 4,5V;
Dimensiuni: 44 x 66 mm.

QSF[FOUBSF!
Montajul reprezint\ un receptor de programe de radiodifuziune cu modula]ie de frecven]\ care func]ioneaz\ n banda
de frecven]e de 88-108MHz [i este realizat cu circuitul integrat specializat TDA 7000. Ca amplificator de semnale de
audiofrecven]\ este folosit circuitul integrat LM 386 care ofer\ la ie[ire o putere de ordinul a 250mW, la tensiunea de
alimentare de 4,5V.
Aparatul func]ioneaz\ corect la o varia]ie a tensiunii de alimentare cuprins\ n limitele 4..5V. Ca anten\ se va folosi un
conductor izolat cu lungimea de 20..30cm. Alimentarea se face de la o baterie de lantern\ de 4,5V sau de la trei baterii
R6. Bobinele L1 [i L2 se realizeaz\ din conductor din cupru emailat cu diametrul de 0,8mm. L1 con]ine 8 spire cu
diametrul interior de 3,5mm, iar L2-L6 spire cu acela[i diametru interior. Bobinele se realizeaz\ spir\ lng\ spir\.

SFDPNBOE}SJ!QFOUSV!BTBNCMBSF!
Componentele se asambleaz\ n urm\toarea ordine:
- cele 9 [tifturi cu diametrul de 1,3mm prin ap\sare;
- rezistoarele [i dioda varicap;
- circuitele integrate;
- condensatoarele;
- bobinele L1 [i L2;
- poten]iometrii de 100k.

QVOFSF!JO!GVOD~JVOF!
- Se verific\ vizual cu aten]ie corecta amplasare a componentelor [i se cupleaz\ difuzorul la bornele respective;
- Se conecteaz\ antena la borna corespunz\toare;
- Se pozi]ioneaz\ poten]iometrul de volum la jum\tatea cursei;
- Se conecteaz\ sursa de alimentare de 4,5V respectnd polaritatea;
- Se ac]ioneaz\ poten]iometrul de acord astfel nct audi]ia programului postului de radio recep]ionat s\ fie optim\;
- Cnd se recep]ioneaz\ posturi mai slabe se recomand\ [trap ntre bornele SQL.

EFTFO!FDIJQBSF!

MJTUB!DPNQPOFOUF!
C1
C1
C2
C2
C3,C6,C7,C16,C21,C22
C3, C6, C7, C16, C21, C22
C4
C4
C5
C5
C8,C11
C8, C11
C9
C9
C10,C17
C10, C17
C12
C12
C13
C13
C14
C14
C15,C16
C15, C16
C19,C20
C19, C20
C23
C23
C24
C24
R1
R1
R2
R2
R3
R3
R4
R4
R5
R5
P1,P2
P1,P2
D1
D1 IC1
IC1IC2
IC2
STIFT
STIFT
Circuit imprimat
Circuit imprimat

TDIFNB!FMFDUSJD}!

BB121A

220nF
220nF
3.3nF
3,3nF
100nF
100nF
22nF
22nF
10nF
10nF
3.3nF
3,3nF
180pF
180pF
330pF
330pF
150pF
150pF
82pF
82pF
68pF
68pF
220pF
220pF
10F
10F
220F
220F
470F
470F
10k
10k
22 k
22k
15 k
15k
100 k
100k
10
10
100 k
100k
BB125A
BB121A
TDA 7000
TDA7000
LM386
LM386
1.3mm7buc.
1,3mm
CNX193
CNX193

1buc.
1 buc.
1buc.
1 buc.
6buc.
6 buc.
1buc.
1 buc.
1buc.
1 buc.
2buc.
2 buc.
1buc.
1 buc.
2buc.
2 buc.
1buc.
1 buc.
1buc.
1 buc.
1buc.
1 buc.
2buc.
2 buc.
2buc.
2 buc.
1buc.
1 buc.
1buc.
1 buc.
1buc.
1 buc.
1buc.
1 buc.
1buc.
1 buc.
1buc.
1 buc.
1buc.
1 buc.
2buc.
1buc. 2 buc.
1buc. 1 buc.
1buc. 1 buc.
1 buc.
1buc. 7 buc.
1 buc.