Sunteți pe pagina 1din 8

Calculul bilanului de materiale

Depozitare:
L0

G1
Depozitare
P0

G0=G1 + p0 ;

p0= 0.5%

G1 = Go-po= 1400-0.5/100 1400= 1400-7= 1393


G1 = 1393 kg
Unde: Go- cantitatea de cartofi recepionat i intrat la depozitare (kg);
G: cantitatea de cartofi rezultat dup depozitare (kg);
P0 pierderi tehnologice la depozitare (%).
Sortare
G1

Sorate

G2

P1
G 1 = G 2 + p1

p1 = 2%

G2 = G1 p1 = 1393 2/100 1393= 1393-27,86= 1365,14 kg


G2 = 1365,14 kg
Unde: G1 cantitatea de cartofi intrata la sortare (kg);
G2 cantitatea de cartofi rezultata dupa sortare (kg);
P1 pierderile tehnologice la sortare (%).
Spalare
G2

G 2 = G 3 + p2

Spalare
P2

G3

p2-= 1%

G3 = G2 p2 = 1365,14 - 1/100 1365,14 = 1365,14 - 13,65 = 1351,49 kg

G3 = 1351,49 kg
Unde: G2 - cantitatea de cartofi intrata la splare (kg);
G3 - cantitatea de cartofi rezultata de la splare (kg);
p2 - pierderile tehnologice la splare (%).
Curatire
G3

G4
P3
Curatire

G 3 = G 4 + p3

p3 = 10%

G4 = G3 - p3 = 1351,49-10/100 1351,49 = 1351,49 -1 35,14 = 1216,35 kg


G3 = 1216,35kg
Unde: G3 - cantitatea de cartofi intrata la curire (kg);
G4 - cantitatea de cartofi rezultata de la curire (kg);
p3 - pierderile tehnologice la curire (kg).
Taiere

G4

Taiere

G5

P4

G 4 = G 5 + p4

p4 = 0.1%

G5=G4 - p4 = 1216,35-0.1/100 1216,35 = 1216,35 - 1,21= 1215,14 kg


G5= 1215,14 kg
Unde: G4cantitatea de cartofi intrata la tiere (kg);
G5 cantitatea de cartofi rezultata de la tiere (kg);
p4 pierderile tehnologice la tiere (kg

Blansare

G5

G6

Blansare

P5

G 5 = G 6 + p5

p5 = 0.5%

G6 = G5 p5 = 1215,14-0.5/100 1215,14 = 1215,14-6,07= 1209,07kg


G6= 1209,07 kg
Unde: G5cantitatea de cartofi intrata la blanare (kg);
G6 - cantitatea de cartofi rezultat dup blanare (kg);
p5 pierderile tehnologice la blanare (kg).
Racire

G6

G7

Racire

P6
G 6 = G 7 + p6

p6 = 0.3%

G7 = G6 p6 = 1209,07-0.3/100 1209,07= 1209,07-3,62= 1205,45kg


G7-= 1205,45 kg
Unde: G6 cantitatea de cartofi intrata la rcire (kg);
G7 cantitatea de cartofi rezultata dupa rcire (kg);
p6 pierderile tehnologice la rcire (kg).
Deshidratare
G7

Deshidratare

G8

P7
G 7 = G 8 + p7

p7 = 2%

G8=G7- P7 = 1205,45-2/100 1205,45= 1205,45 - 24,1 = 1180,35kg


G7 = 118035 kg
Unde: G7- cantitatea de cartofi la deshidratare (kg);
G8;- cantitatea de cartofi a dupa deshidratare (kg);
P7- pierderile tehnologice la deshidratare (kg).
Cernere
G8

G9
Cernere
P8

G 8 = G 9 + p8

p8=0,5%

G9 = G8 p8 = 1180,35.-0,5/100 1180,35 = 1180,35-5,9 = 1174,45 kg


G8= 1174,45 kg
Unde: Gs cantitatea de cartofi intrata la cemere(kg);
Gocantitatea de cartofi rezultata dupacemere (kg);
pj pierderile tehnologice la condiionare (kg).

Ambalare
G9

G10
Ambalare
P9

G9 = G10+ p9

p9 = 0,l%

G10 = G9 p9 = 1174,45-0,1/100- 1174,45= 1174,45- 1,17= 1173,28 kg


G10 = 1173,28 kg
Unde: G9 cantitatea de cartofi intrata la ambalare(kg);
G10 cantitatea de cartofi rezultata dupa ambalare (kg);
P9 pierderile tehnologice la ambalare (kg).
Depozitare
G10

G11
Depozitare
P10

G10 = G11 + p10

p10 = 0.5%

G11 = G10 - p10 = 1173,28 - 0.5/100 - 1173 28 = 117328-5,86 = 1167,42


G11= 1167,42 kg
Unde: G10 cantitatea de cartofi la depozitare (kg);
G11 cantitatea de cartofi rezultata dupa depozitare (kg);
P10 pierderi tehnologice la depozitare (%).

3.3.3. Bilanul termic

C)

Sterilizare

QAb(T1=150

Qm1

Qm2,Tf=120C

Ti=25C

QAbuzat(T2=130C)

Qm 1 +QAb=Qm 2 +QAbuzat+Qpp
(GmCpTi) Qmi + (GmCpT1) Q Ab = (GmCpTf) Qmp +(GmCpT2)
[GmCp(Tf Ti)]m=[GmCp(T1 T2)]Ab

Q Ab uzat

25 120
72.5 C =>Cp=4010 J/kgK
2
150 130
med
t Ab
140 C =>Cp=4263 J/kgK
2
[G m C p (Tf - Ti )]m
0,11 4010 95
0,49 l/s
GmAb=
=
[C p (T1 - T2 )]Ab
4263 20
t mmed

Calculul suprafetelor de productie


CALCULUL SUPRAFETELOR DE PRODUCTIE
ST = ST + ST + ST

SG = HPS +2SST
SE = SG + k
Unde: SST - suprafata statica
SG suprafata gravitationala
SE suprafata evolutiva
HPS - numarul de parti de servire a utilajului
k coeficient de protectia muncii
Stabilirea suprafetei totale la nivelul unui compartiment de munca, atelier sau sectie de productie
se poate centraliza intr-un tabel de forma.:

Indicatiii
grupa
de utilaje
1
Depozitare
Masini de
sortare
Masini de
spalare

Utilaje
din
grupa
de
utilaje
2
3
4

Suprafat
a totala.

3
1
1

4
3
2

5
2,5
2,5

6
5
5

7
15
10

8
22,5
17,5

9
67,5
105

2,2

8,8

26,4

37,4

112,2

Elemente de amplasare

Masini de
curatire
Masini de
Taiere
Masini de
deshidratare
Masini de
ambalare
Depozite

14

42

2,3

9,2

27,6

39,1

78,2

12

24

42

84

10

0,3

0,6

0,6

1,5

15

80

480

480

1040

2080

Birouri

30

120

120

270

810

Grupuri
sociale
Moto-stivuitor
Ambalare
piese
Vestiare

54

54

117

234

1
1

1
5

2
1

3
0,1

6
1

12
2,1

21
2,1

21
2,1

30

120

120

270

540

Circulatia
fortei de
munca

10

20

80

80

180

1800
5990

S-ar putea să vă placă și