Sunteți pe pagina 1din 1

Legatul este o dispozitie testamentara prin care testatorul desemneaza una sau mai

multe persoane care, la decesul sau, urmeaza sa dobandeasca cu titlu gratuit intregul sau
patrimoniu sau o fractiune din acesta ori anumite bunuri determinate
Astfel, exista legatul universal, care reprezinta acea dispozitie prin care testatorul lasa dupa
moartea sa catre una sau mai multe persoane universalitatea bunurilor sale.
Legatul cu titlu universal este acela prin care testatorul confera legatarului vocatie succesorala
numai asupra unei fractiuni din mostenirea pe care urmeaza sa o lase dupa decesul sau.
Legatul cu titlu particular este acea dispozitie testamentara care confera legatarului vocatie
succesorala la unul sau mai multe bunuri determinate, privite izolat.
In functie de modalitati, legatele se clasifica in mai multe categorii,respectiv:
LEGATUL CU TERMEN. Daca testatorul a supus legatul unui termen, efectele se vor
produce, in principiu, dupa cum termenul este suspensiv sau extinctiv. Daca termenul este
suspensiv, drepturile legatarului se vor naste si se vor putea transmite ca si in cazul legatului
pur si simplu din momentul deschiderii mostenirii; numai executarea, exigibilitatea legatului
este amanata pana la implinirea termenului.
In cazul termenului extinctiv, legatul produce efecte de la deschiderea mostenirii intocmai ca
un legat pur si simplu, dar la implinirea termenului dreptul se stinge pentru viitor.
LEGATUL SUB CONDITIE. In cazul in care conditia este suspensiva, legatarul nu devine
proprietar sau creditor la deschiderea mostenirii, ci numai in momentul realizarii conditiei.Din
acel moment insa, conditia produce efecte retroactive; legatarul devine proprietar sau creditor
de la data deschiderii mostenirii.
In cazul in care conditia este rezolutorie, drepturile legatarului se nasc din momentul
deschiderii mostenirii. La realizarea conditiei rezolutorii, legatul se desfiinteaza cu efect
retroactiv de la data deschiderii mostenirii. In cazul in care conditia rezolutorie nu se
realizeaza sau este sigur ca nu se va putea realiza, legatul se consolideaza definitiv, ca si cum
ar fi legat pur si simplu.
LEGATUL CU SARCINA. Sarcina, ca modalitate a legatului, este o obligatie impusa de
testator legatarului, care - dupa acceptarea legatului - este tinut sa o execute. Sarcina obliga pe
legatarul acceptant al liberalitatii, in caz de neexecutare, persoanele interesate (beneficiarul
sarcinii, executorul testamentar, creditorii beneficiarului) putand cere prin justitie executarea
silita eventual si/sau daune-interese.