Sunteți pe pagina 1din 1

Obligatiile angajatorului in ce priveste conditiile la

locul de munca. Ce nu reprezinta avantaje in natura?


Vom analiza mai jos cazul unei societati specializate in activitatea de constructii si care are mai multe santiere deschise
in zone in care nu exista surse de apa potabila. Vom vedea in ce masura apa acordata gratuit de angajator poate fi
trecuta la cheltuieli efectuate in vederea protectiei muncii, pentru prevenirea acccidentelor de munca si a bolilor
profesionale.
In concret, vom stabili in ce conditii poate societatea (in calitate de angajator) sa acorde salariatilor care lucreaza pe
aceste santiere apa plata/minerala (in afara perioadelor de temperaturi extreme, reglementate de legea speciala) fara a fi
considerata ca avantaj de natura salariala (in natura) acordat salariatilor ei.

Solutia consultantului:
In ceea ce priveste impozitul pe venit, art. 55 alin. (1) din Codul fiscal, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile
in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de
munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de
forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
Astfel cum prevede alin. (3) lit. b) al acestui articol, avantajele, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura
cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2) includ si cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum
si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei.
La art. 55 alin. (4) lit. e) se prevede ca, contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si
de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a
muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare nu
este inclusa in veniturile salariale si nu este impozabila in intelesul impozitului pe venit.
In ceea ce priveste contributiile sociale, art. 296 indice 4 lit. a) din Codul fiscal stabileste ca baza lunara de calcul al
contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul salariatilor include veniturile din salarii, in bani si/sau in natura,
obtinute in baza unui contract individual de munca
In baza lunara de calcul nu intra exceptiile generale prevazute la art. 296 indice 15 si exceptiile specifice prevazute la art.
296 indice 16 din Codul fiscal.
Conform art. 296 indice 15 lit. e) din Codul fiscal nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii
contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a
medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii
si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare.
Astfel, contravaloarea drepturilor de protectia muncii suportata de angajator potrivit legislatiei in vigoare nu intra in baza
de calcul al contributiilor sociale si al impozitului pe venit.
In situatia expusa apreciem ca apa plata minerala nu reprezinta avantaj in natura, acesta reprezentand, in lipsa apei
potabile la locul de munca, un drept de protectia muncii
Punctul nostru de vedere se intemeieaza pe dispozitiile Normei generale de protectie a muncii aprobata prin Ordinul
Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 508/2002 care, la art. 214 prevede ca la locurile de munca vor fi asigurate cu
dotari social-sanitare in functie de necesitatile fiziologice ale personalului si de caracteristicile proceselor de munca si ale
mediului de munca. Dotarile social-sanitare se asigura conform anexelor nr. 12, 13 si 14. Cantitatea de apa rece si calda
pentru igiena personalului si pentru baut se normeaza conform anexei nr. 13.
Data aparitiei: 19 Mai 2013

S-ar putea să vă placă și