Sunteți pe pagina 1din 6

MEMORIU TEHNIC

INSTALAII TERMICE SI DE VENTILARE

DATE GENERALE
Prezenta documentaie are ca obiect stabilirea soluiilor tehnice i condiiilor de
realizare a instalaiilor termice interioare i instalaiilor interioare de ventilareclimatizare, pentru CENTRUL DE AGREMENT ROYAL, proiectat a se realiza n
localitatea Iasi, str. Aleea M. Sadoveanu, f.n., jud. Iasi, al crui beneficiar este S.C.
GEMADA SERV S.R.L.
ntocmit n urma studierii cerinelor din tema de proiectare naintat de ctre
beneficiar, proiectul de instalaii termice interioare respect normele i standardele n
vigoare, astfel nct s fie asigurate confortul utilizatorilor i nivelurile de performan
necesare.
Imobilul este dotat cu instalatii pentru asigurarea cerintelor de confort termic, igiena,
protectie la incendiu si necesitati sanitare/tehnologice corespunzatoare cu
prevederile cadru din studiul de fezabilitate si normele tehnice.
La adoptarea solutiilor tehnice au fost respectate cerintele exigentelor:
-rezistenta si stabilitatea cladirilor
-siguranta la foc
-siguranta in exploatare
-izolatie termica, hidrofuga si economie de energie
-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
Alimentarea cu energie termica este prevazuta din resurse proprii, care asigura
independenta in exploatare a imobilului, respectiv o centrala termica alimentata cu
gaz natural si doua agregate cu modul hidraulic inclus, racit cu aer pentru
producerea apei racite.
Deservirea spatiilor este prevazuta prin instalatii independente de clima sau ventilare
separate pe destinatii sau functiuni.
Distributia agentilor termici este prevazuta in sistem cu 4 conducte pentru sistemul
centralizat de tratare a aerului (centrala de tratare a aerului - CTA).

SOLUIILE PROIECTULUI
Instalaia interioar de nclzire-racire central
Conform temei de proiectare, instalaiile termice interioare trebuie s asigure
confortul termic, pentru realizarea temperaturilor interioare prescrise, prevzute n
tema de proiectare i/sau n SR 1907/2-1997.
Alimentarea ventiloconvectorului se face prin patru evi de cupru doua tur
doua retur, agentul termic fiind ap cald cu parametrii 70/50C, furnizat de centrala
termic proprie.
Agentul frigorific ce alimenteaz ventilconvectoarele este ap rece cu
parametrii 5/12C, furnizat de ctre chiller. Grosimea peretelui tevilor de cupru
trebuie sa fie de minim 1 mm.

Fiecare ventiloconvector sau grup de ventiloconvectoare va fi condus de cte


un termostat de camer electronic cu comutator trei trepte i recomutare automat
nclzire/rcire, n carcas alb, cu introducerea cablurilor din spate, pentru
montarea pe doza de comutator sub tencuial, cu comutator alegere trepte 1-2-3 i
comutator principal pornit/oprit. Intervalul de fixare a temperaturilor este de 5 - 30C.
Dup efectuarea probelor de rezisten i etaneitate la rece i la cald,
conductele realizate din eav de cupru si fitingurile care nu sunt preizolate vor fi
izolate termic cu tuburi cu grosimea de 20 mm din spum de polietilen (coeficient
de conductivitate termic 0,04 W/mK).
La elaborarea acestui proiect s-a tinut seama de cerintele si datele puse la
dispozitie de catre beneficiar, de normele in vigoare si de raportul optim intre calitate,
conditii de confort si costuri.
Prezentul proiect de specialitate are ca obiect instalatiile de: ventilatie.
Sistemul de distributie al aerului este o combinatie de tubulaturi circulare si
rectangulare.
Tinand cont de specificul obiectivului tubulaturile de distributie a aerului
trebuie sa aiba clasa de etanseitate " D" (dupa normele EUROVENT).

BAZE DE CALCUL
La realizarea acestui proiect s-au utilizat urmatorii parametrii de calcul:

Temperaturi si umiditati relative exterioare de calcul


Temperatura exterioara de calcul corespunzatoare perioadei reci este : Tei = 18
0C
Umiditatea relativa exterioara de calcul corespunzatoare perioadei reci este : ei =
90 %
Temperatura exterioara de calcul corespunzatoare perioadei calde este : Tev = + 33
0C
Umiditatea relativa exterioara de calcul corespunzatoare perioadei calde este : ev
= 43 %

Temperatura agentilor termici


Agent termic primar baterii de incalzire la CTA apa calda 70 0C/50 0C
Agent termic primar racire la CTA apa rece 5 0/12 0C

Numarul orar de schimburi de aer


Debitul minim de aer proaspat necesar in conditiile normelor europene de ocuparea
spatiilor. : 35mc/h persoana.

NOMINALIZAREA INSTALATIILOR INTERIOARE


Tratarea diferentiata a spatiilor din cadrul imobilului, conform cu cerintele cadru, este
prevazuta prin urmatoarele tipuri de instalatii interioare:
2

1. Instalatii de incalzire cu ventiloconvectoare (nu fac obiectul acestei


documentatii).
2. Instalatii de ventilare mecanica de evacuare a noxelor, pentru grupurile
sanitare,slapatorie.
Sistemele de evacuare mecanica mentin in depresiune incaperile fata de spatiile
inconjuratoare. Aerul evacuat este compensat prin transfer controlat, cu aer tratat,
din spatiile adiacente cu care comunica prin usa de acces.
3. Instalatii de aer conditionat
Se va realiza o tratare centralizata si o distributie prin tubulatura a intregului volum
de aer necesar climatizarii separat pentru vestiare si separat pentru restul incaperilor
. Aportul de aer proaspat va fi de 100% pentru. Instalatii de ventilare mecanica (de
evacuare /recirculare) asociate cu introducerile de la punctul 3.2.

SURSE DE ENERGIE TERMICA SI CONSUMURI ENERGETICE


5.1. Producerea agentului termic pentru incalzire
Producerea agentului termic necesar pentru bateriile de incalzire la CTA se va
realiza intr-o centrala termica amplasata in incinta obiectivului.
5.1.1. Centrala termica va asigura si necesitatile de incalzire pentru:
-tratarea aerului introdus prin sistemele de aer conditionat.
5.1.2. Producerea energiei termice sub forma de apa calda cu temperatura nominala
de 70C este prevazuta prin utilizarea gazului natural. Gazul natural va fi asigurat de
la reteaua exterioara.
5.1.3. Circuitele de incalzire vor asigura alimentarea independenta de circuitele de
racire a bateriilor de incalzire pentru agregatele de tratare a aerului (sistem 4 tevi
pentru incalzire / racire).
5.2.

Producerea agentului termic pentru racire

5.2.1. Pentru acest imobil, din motive economice si de eficienta in functionare, pentru
producerea agentului termic de racire se va prevedea doua agregate de racire cu
mai multe trepte de functionare, avand condensatoarele racite cu aer si modul
hidraulic inclus. Acestea vor fi amplasate in exteriorul cladirii conform plan situatie,
intr-o zona special destinata.
5.2.2. Agregatul asigura necesitatile de energie frigorifica pentru:
- racirea debitelor de aer tratat, introduse prin sistemele de aer conditionat de la
CTA.
3

5.2.3. Grupul frigorific este racit cu aer si contine un ansamblul hidraulic format din:
pompe de circulatie, rezervor tampon, modul de expansiune vane, supape,
accesorii, etc. Functionarea in parametrii tehnici, de siguranta si economici a fiecarui
grup frigorific precum si exploatarea in corelare cu cererea de consum este
prevazuta a fi controlata si asigurata in mod automat.
5.2.4. Agentul termic utilizat pentru instalatiile de climatizare, este apa rece 50/120
C, produsa in grupul frigorific.
Pentru evitarea inghetului in timpul perioadei reci, instalatia se va umple cu glycol
45%.
5.2.5. Distributia agentului termic se face separat pentru tipuri de consumatori astfel:
Circuitele de racire vor asigura alimentarea independenta de circuitele de
incalzire a bateriilor de racire pentru agregatele de tratare a aerului (sistem 4 tevi
pentru incalzire / racire). Pentru agentii termici care sunt furnizati in instalatiile
interioare se va realiza doar un reglaj cantitativ.
Conductele de distributie vor fi montate cu pante de 1-2 o/oo si vor fi
prevazute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu
robinete de golire in punctele de cota minima.
Coloanele se vor prevedea cu robineti de sectionare / reglaj si robineti de
golire. Retelele de distributie vor fi echipate pe parcursul lor cu robineti de izolare,
reglaj si golire conform normelor in vigoare si schemelor din proiect.

SOLUTII TEHNICE aferente instalatiilor interioare


Asigurarea microclimatului in zona
Tratarea aerului necesar climatizarii, se va realiza centralizat prin intermediul
a trei centrale de tratare a aerului (CTA) cu doua viteze de functionare, amplasate pe
terasa imobilului. Sistemul de alimentare al CTA este un sistem cu patru tevi.
Distributia si evacuare aerului se vor realiza prin ghene verticale si distributii
orizontale. Prin echilibrarea debitelor zonele vor fi mentinute in suprapresiune.
Evacuarea aerului viciat se va realiza la nivelul terasei. Tubulatura de
evacuare se va racorda la modulul de evacuare al CTA.
Cand imobilul nu este utilizat la capacitate, sau cand parametrii exteriori nu
impun folosirea centralei la debitul maxim, centrala potate functiona pe treapta I .
Sistemul este compus din:
- CTA pentru tratarea aerului proaspat este montata pe terasa, cu automatizare cu
convertizoare de frecventa care dispune conform cu fisele tehnice: recuperator de
caldura , clapeta de reglare si protectie la inghet, clapeta de reglaj aferenta
recircularii aerului, filtru de aer, baterii de incalzire si racire, ventilator de introducere,
atenuator de zgomot, control de umiditate si temperatura. Functionarea CTA este
prevazuta in regim automat functie de parametrii prescrisi si masurati pentru aerul
tratat.
4

- Modul evacuare pentru evacuarea aerului viciat care dispune conform cu fisele
tehnice: de clapeta de reglare si inchidere pe evacuare, filtru de aer, ventilator de
evacuare.
- Tubulatura de distributie evacuare - recirculare, clapete de reglare, grile de
refulare, extractie, recirculare, clapete antifoc, functie de situatie si traseu, adaptate
la cerintele si arhitectura incaperilor.
- Prize de aer proaspat si tubulatura de racordare la CTA.
- Grile de evacuare aer viciat si tubulatura de racordare la CTA.
- Racorduri la circuitele de agenti termici, inclusiv ansamblurile de armaturi.
Ansamblurile de armaturi contin si ventilele cu trei cai si servomotor cu actionare
proportionala, necesare reglajului local.
Pentru acest imobil s-au realizat circuite de introducere aer tratat, racordate la
trei centrale de tratare aer .

NORME SI PRESCRIPTII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ


-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire I 13.
-Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire I.13/1.
-Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de venitlare 1.5.
-Norme tehnice privind executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul
constructiilor noi.
-SR 1907/1 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de
calcul.
-SR 1907/2 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi
interioare conventionale de calcul
-STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii.
-STAS 6648/1 Calculul apaorturilor de caldura din exterior
-STAS 6648/2 Parametrii climatici exteriori.
-STAS 9960 Instalatii de ventilare si climatizare
-STAS 12025/2 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau
partilor de cladire, limite admisibile.
-Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului P.118.
-STAS 11357 Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si
elementelor de constructie din punct de vedere al combustibilitatii.
-Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.
-STAS 8974/1 Fiabilitate, mentenabilitate.
-Norme generale de protectia muncii MMPM.
-Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in constructii
-Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protectia si igiena muncii in
constructii.
-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente C.56.
-HG 273 Regulamentul de receptie al lucrarilor in constructii si instalatii aferente
acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei.
-HG 925 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor, si a constructiilor.
5

-HG 392 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si


echipamente noi in constructii.
-Catalog detalii tip subansambluri pentru instalatii:
-Volum I incalzire
-Volum V ventilatii
-Volum DC detalii comune
-Caiet de sarcini instalatii termotehnice
-Automatizarea instalaiilor de nclzire i ventilare - climatizare.
-Ca soluie complet de reglare a temperaturilor att n anotimpul rece ct i n cel
cald, de reglare i funcionare corect a instalaiilor de ventilaie (aspiraie aer
proaspt de la exterior i evacuare aer viciat din spaiul de vnzare), se utilizeaz
sistemul de reglare comandat de BMS.
Reglajul conine:
- 1 grup de comutare i reglare aer proaspt + aer recirculat;
- 1 grup de comutare i reglare aer viciat;
- 1 grup de comutare i reglare aer recirculat;
- 1 microprocesor cu display i tastatur pentru reglare;
- 2 senzori de temperatur de camer (aer uzat/aer amestec),
- 1 buton cu led pentru activare ventilator de exhaustare;
- 1 buton cu led pentru activare funcie de rcire;
- 1 buton cu led pentru activare prelungire program de funcionare zilnic;
- 1 buton luminos pentru anunare avarie a instalaiei de exhaustare cu tast
deblocare;
- 1 buton luminos de anunare ntreinere filtru;
- 1 senzor de temperatur aer amestecat (proaspt+recirculat);
- 1 senzor protecie la nghe (proaspt+recirculat);
- 1 senzor de temperatur exterioar ;
- 1 comutator 4KW/10A, montat pe perete;
- 1 comutator pentru trecerea iarn-var, montat pe perete
Verificarea funcionrii corecte a diferitelor funcii de siguran i avertizare
cum ar fi: proteciile la nghe, funcii de protecie a motoarelor, supraveghere filtre i
intrri/ieiri multifuncionale. Verificarea reconectrii automate dup ntreruperea
curectului.
Trebuie s se fac o instruire n modul de funcionare a regulatoarelor,
ajustarea parametrilor specifici sau timpul de program.