Sunteți pe pagina 1din 57

APLICAII PRACTICE

Aplicaia nr. 1
S se nregistreze n contabilitatea financiar i contabilitatea de gestiune
urmtoarele operaii economice:
1. Consum de materiale n valoare de 2.800.000 din care:
- materii prime
1.600.000
- materiale auxiliare
500.000
- piese de schimb
400.000
- combustibil
300.000
Pe sectoare de activitate consumul de materiale se prezint astfel:
- cheltuieli directe ale activitii de baz 1.600.000
- cheltuielile activitilor auxiliare
700.000
- cheltuielile indirecte
200.000
- cheltuielile generale de administraie
300.000
2. Se predau la magazia de produse finite la cost prestabilit de 2.000.000 lei.
3. Amortizarea imobilizrilor corporale se prezint astfel:
- construcii
200.000
- echipamente tehnologice
180.000
- aparate de msur, control, reglare
500.000
- mijloace de transport
200.000
Pe sectoare de activitate situaia amortizrii se prezint astfel:
- pentru seciile de baz
790.000 lei
- pentru seciile auxiliare
180.000 lei
- pentru compartimentele administrative 110.000 lei
4. Salariile calculate la finele lunii sunt n valoare de 5.000.000 din care:
- salariile pentru seciile de baz
2.400.000
- salariile pentru activiti auxiliare
700.000
- salariile pentru administraie
1.100.000
- salariile pentru compartimentul desfacere
800.000
5. Cheltuielile patronale sunt: contribuii asigurri sociale 23,33%; contribuia
pentru omaj de 5%; fond de sntate 7%; fond de solidaritate social 3%;
fondul pentru sprijinirea nvmntului 2%.
6. Se predau la magazie produse finite la cost prestabilit de 6.000.000 lei.
7. La finele lunii prin inventariere se constat c 90% din cheltuielile colectate sunt
cheltuieli aferente produciei mrfii obinute, iar 10% corespund produciei n
curs de execuie.
8. La finele lunii are loc nchiderea conturilor de calculaie din contabilitatea de
gestiune.

91

Soluie
Contabilitatea financiar
1. Consumul de materiale
600
= 300
1.600.000
6011 = 3011
500.000
6014 = 3014
400.000
6012 = 3012
300.000
2. Obinerea de produse finite
345
= 711
2.000.000
3. Amortizarea imobilizrilor corporale
6811 = %
1.080.000
2811
200.000
2812
180.000
2813
500.000
2814
200.000
4. Salariile
641
= 421
5.000.000

Contabilitatea de gestiune
%
921
922
923
924

901

2.800.000
1.600.000
700.000
200.000
300.000

931

902

2.000.000

921
922
924

=
=
=

901
901
901

790.000
180.000
110.000

921
922
924
925

5. Cheltuieli patronale
6451 = 4311.1
1.166.500
921
6452 = 4371
250.000
922
635
= 447.1
150.000
924
635
= 447.2
100.000
925
6451 = 4311.2
350.000
6. Obinerea de produse finite
345
= 711
6.000.000
931
7. Separarea cheltuielilor aferente produciei
produciei n curs de execuie
902
= %
9.806.850
921
5.182.128
922
1.676.079
923
180.000
924
1.758.267
925
1.010.376
933
= %
1.089.650
921
575.792
922
186.231
923
20.000
92

=
=
=
=

901
901
901
901

2.400.000
700.000
1.100.000
800.000

=
=
=
=

901
901
901
901

967.920
282.310
443.630
322.640

= 902
6.000.000
finite de cele aferente

924
925

195.363
112.264

8. nchiderea conturilor
a) nregistrarea diferenelor de pre
903
= 902
1.806.850
- diferene nefavorabile
b) nchiderea conturilor 931 i 903 prin 901
901
= %
9.806.850
931
8.000.000
903
1.806.850

93

Cartea mare
D
921
C
1.600.000 5.182.128

RD

790.000
2.400.000
967.920
5.757.920
D

923
200.000
RD
200.000

575.792
RD
C
180.000
20.000

922
700.000

C
1.676.079

180.000
700.000
282.310
1.862.310

186.231

RD

924
300.000
110.000

C
1.758.267
195.363

1.100.000
443.630
1.953.630

D
901
9.806.85
0

C
2.800.000
790.000
180.000
110.000
2.400.000
700.000
1.100.000
800.000
967.920
282.310
443.630
322.640
RC
10.896.500

S fC 1.089.650

925
C
800.000 1.010.376
322.640
112.264
RD
1.122640

D
931
C
2.000.000 8.000.000
6.000.000

D
933
1.089.650

D
902
9.806.850

C
2.000.000
6.000.000
1.806.850

C
S fD 1.089.650

94

Aplicaia nr. 2
S se nregistreze n contabilitatea financiar i contabilitatea de gestiune
urmtoarele operaii economice:
1. Consum de materiale n valoare de 3.500.000 lei, din care:
- materii prime
2.000.000
- materiale auxiliare 1.000.000
- combustibil
500.000
Pe sectoare de activitate consumul de materiale se prezint astfel:
- cheltuieli directe ale activitii de baz 2.000.000 lei
- cheltuielile activitii auxiliare
800.000 lei
- cheltuieli indirecte
300.000 lei
- cheltuieli generale de administraie
400.000 lei
2. Factura de la SC Electrica SA este n valoare de 1.200.000 lei; TVA 19%. Pe
sectoare de activitate consumul se prezint astfel:
- la seciile de baz
800.000 lei
- la seciile auxiliare
300.000 lei
- pentru compartimentele administrative 100.000 lei
3. Se obin produse finite n seciile de baz la cost prestabilit de 6.000.000 lei.
4. Statul de salarii este n valoare de 4.000.000 lei din care:
- salarii pentru seciile de baz
1.800.000 lei
- salarii pentru activiti auxiliare
700.000 lei
- salarii pentru administraie
1.000.000 lei
- salarii pentru compartimentul desfacere
500.000 lei
5. Cheltuielile patronale sunt: contribuii asigurri sociale 23,33%, fondul de omaj
5%, fondul de sntate 7%, fondul de solidaritate social 3%, fondul pentru
sprijinirea nvmntului 2%.
6. Se predau la magazie produse finite evaluate la un cost prestabilit de 3.200.000
lei.
7. La finele lunii, prin inventariere se constat c 80% din totalul cheltuielilor
colectate sunt aferente produciei marf obinute, iar 20% corespund produciei
n curs de execuie.
8. La finele lunii are loc nchiderea conturilor de calculaie din contabilitatea de
gestiune.
Soluie
Contabilitatea financiar
1. Consumul de materiale
600
= 300
2.000.000
6011 = 3011
1.000.000
6012 = 3012
500.000
2. Factura SC Electrica SA
%
= 401
1.428.000
605
1.200.000
4426
228.000
3. Obinerea de produse finite

Contabilitatea de gestiune
921
922
923
924

=
=
=
=

901
901
901
901

2.000.000
800.000
300.000
400.000

921
922
924

=
=
=

901
901
901

800.000
300.000
100.000

95

345
4. Salarii
641

711

6.000.00
0

931

902

6.000.000

421

4.000.000

921
922
924
925

=
=
=
=

901
901
901
901

1.800.000
700.000
1.000.000
500.000

921
922
924
925

=
=
=
=

901
901
901
901

725.940
282.310
403.300
201.650

931

902

3.200.000

5. Cheltuieli patronale
6451 = 4311.1
933.200
6452 = 4371
200.000
6451 = 4311.2
280.000
635
= 447.1
120.000
635
= 447.2
80.000
6. Obinerea de produse finite
345
= 711
3.200.000

7. Separarea cheltuielilor aferente produciei finite de cele aferente produciei


neterminate
902
= %
8.250.560
921
4260.752
922
1.665.848
923
240.000
924
1.522.640
925
561.320
933

%
921
922
923
924
925

2.062.640
1.065.188
416.462
60.000
380.660
140.330

8. nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune


a) nregistrarea diferenelor de pre
903
= 902
949.440
- diferena favorabil
b) nchiderea conturilor 931 i 903 prin 901
901
= %
8.250.560
931
9.200.000
903
949.440

96

Cartea mare
D
921
C
D
922
2.000.000 4.260.752
800.000
800.000 1.065.188
300.000
1.800.000
700.000
725.940
282.310
RD 5.325.940
RD 2.082.310
D

923
300.000

C
240.000
60.000

RD

924
400.000
100.000
1.000.000
403.300
1.903.300

C
1.665.848
416.462

901

C
1.522.640
380.660

8.250.560

C
2.000.000
800.000
300.000
400.000
800.000
300.000
100.000
1.800.000
700.000
1.000.000
500.000
725.940
282.310
403.300
201.650

S fD 2.062.640

925
500.000
201.650
RD 701.650

C
561.320
140.330

D
931
C
6.000.000 9.200.000
3.200.000
D

903
949.440

C
949.440

D
933
2.062.640

D
902
8.250.560

C
6.000.000
3.200.000
949.440

S fD 2.062.640

97

Aplicaia nr. 3
O societate comercial obine trei produse A, B, C despre care se cunosc
urmtoarele date:
1. Consumul de materii prime se prezint astfel:
- produs A 5.000.000 lei
- produs B 4.000.000 lei
- produs C 1.500.000 lei
2. Salarii directe se prezint astfel:
- produs A 4.000.000 lei
- produs B 2.000.000 lei
- produs C 1.600.000 lei
3. Amortizarea mijloacelor fixe aferente seciei este de 2.500.000 lei.
4. Utiliti (energie i ap) conform facturii 4.000.000 lei plus TVA 19% din care:
2.500.000 la secie i 1.500.000 lei pentru administraie.
5. Reparaii la utilajele seciei conform facturii 7.000.000 lei plus TVA 19%.
6. Uzura obiectelor de inventar este de 4.948.000 lei.
7. Amortizarea utilajelor de interes general este n valoare de 709.320 lei.
8. Amenzi achitate (conform extrasului de cont) sunt n valoare de 1.000.000 lei.
Se cere:
I. S se nregistreze n cele 2 circuite contabile formarea cheltuielilor
II. S se repartizeze cheltuielile comune de fabricaie prin procedeul suplimentrii
folosind ca baz de repartizare salariile directe.
III. S se repartizeze cheltuielile generale de administraie pe cele trei produse
folosind ca baz de repartizare costul de secie.
IV. S se reflecte producia n curs de execuie n cele 2 circuite contabile tiind c
a avut valoare de 400.000 pentru A, 600.000 pentru B, iar la produsul C nu a
existat producie n curs de execuie.
V. S se calculeze costul unitar al fiecrui produs prin procedeul diviziunii simple
tiind c s-au obinut 150 buci A, 120 buci B i 50 buci C.
VI. S se nregistreze n cele 2 circuite contabile producia finit evaluat la cost
efectiv.
VII. S se nchid conturile din contabilitatea de gestiune.

98

Soluie
. Colectarea cheltuielilor
Colectarea cheltuielilor directe
Contabilitatea financiar
1. Consum materii prime
600
= 300
10.500.000

2. Salarii directe
641
= 421

7.600.000

Contabilitatea de gestiune
%
=
921/A
921/B
921/
C

901

10.500.000
5.000.000
4.000.000
1.500.000

%
=
921/A
921/B

901

7.600.000
4.000.000
2.000.000

Colectarea cheltuielilor indirecte


3. Consumul de energie i ap conform facturii
%
= 401
4.760.000
%
605
4.000.000
923
4426
760.000
924

901

4.000.000
2.500.000
1.500.000

4. Cheltuielile de reparaii conform facturii


%
= 401
8.330.000
611
7.000.000
4426
1.330.000

923

901

7.000.000

5. Amortizarea mijloacelor fixe aferente seciei


6811 = 281
2.500.000
923

901

2.500.000

6. Uzura obiectelor de inventar


602
= 322
4.948.000

923

901

4.494.800

7. Amortizarea mijloacelor fixe de interes general


6811 = 281
703.320
924

901

709.320

8. Amenzile conform extrasului de cont


6711 = 5121
1.000.000

II. Repartizarea cheltuielilor simplu indirecte


Situaia repartizrii cheltuielilor
Nr.
Elemente de calcul
crt.
1. Baza de repartizare (salarii directe)
2. Cheltuieli de repartizat (RD ct. 923)
3. Coeficientul
procentual
de
repartizare
4. Cheltuieli repartizate
5. Consum de materii prime
6. Cost secie

A
4.000.000
KS

Produsul
B
2.000.000
16.948.000

16.948.000
100 223%
7.600.000

8.920.000 44.460.000
5.000.000 4.000.000
17.920.000 10.460.000

99

C
1.600.000

3.568.000
1.500.000
6.668.000

Contabilizarea repartizrii cheltuielilor:


%
=
921/A
921/B
921/
C

923

16.948.000
8.920.000
4.460.000
3.568.000

VII. nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune:


a) Decontarea cheltuielilor asupra produciei obinute
b)
902/A =
902/B =
902/
=
C

921/A
921/B
921/C

18.649.620
10.519.370
7.088.330

b) nchiderea contului 931 prin contul 901

901

%
931/A
931/B
931/C

36.257.320
18.649.620
10.519.370
7.088.330

100

Cartea mare
D

921/A
C
5.000.000
400.000
4.000.000 18.649.620
8.920.000
1.129.620

923
C
2.500.000 1.694.800
7.000.000
2.500.000

D
921/B
C
4.000.000
600.000
2.000.000 10.519.370
4.460.000
59.370

D
924
1.500.000
709.320
R 2.209.320
D

C
2.209.320

4.948.000
RD 1.694.800

D
921/C
C
1.500.000
7.088.330
1.600.000
3.568.000
420.330

D
901
D
36.257.320
10.500.000
7.600.000
4.000.000
7.000.000
2.500.000
4.948.000
709.320

933/A
400.000

S fD 400.000

933/B
600.000

C
S fC 1.000.000
S fD 600.000

D
931/A
C
18.649.620 18.649.620

D
931/B
C
10.519.370 10.519.370

931/C
C
7.088.330 7.088.330

D
902/C
C
7.088.330
7.088.330

D
902/A
C
18.649.620 18.649.620

D
902/B
C
10.519.370 10.519.370

101

Aplicaia nr. 4
Un agent economic obine 2 produse A i B prin 2 secii de fabricaie: secia I
i secia II cunoscndu-se urmtoarele date:
1. Consumul de materii prime i materiale se prezint astfel:
- secia I
- produs A - 12.000.000
- produs B - 5.600.000
2. Cheltuielile de transport - aprovizionare pentru materia prim sunt de 10% din
valoarea materialelor consumate.
3. Salarii muncitori direct productivi sunt n valoare de:
- secia I - produs A - 9.000.000
- produs B - 3.640.000
- secia II - produs A - 10.000.000
- produs B - 8.000.000
4. Amortizarea utilajelor din secii este n valoare de 10.000.000:
- secia I - 4.000.000
- secia II - 6.000.000
5. Consumul de energie electric este conform facturii de 9.280.000 plus TVA
19%:
- secia I - 3.280.000
- secia II - 6.000.000
6. Uzura SDV-urilor din secii este de 4.800.000:
- secia I - 2.400.000
- secia II - 2.400.000
7. Consum energie i ap n interesul general al unitii este conform facturii n
valoare de 2.372.360 plus TVA 19%.
8. Salarii personal departamentul administrativ n valoare de 4.000.000.
Se cere:
I. S se nregistreze n contabilitatea financiar i contabilitatea de gestiune
operaiile economice.
II. S se repartizeze cheltuielile comune seciilor de fabricaie pe cele 2 produse
tiind c criteriile de repartizare sunt:
a) secia I: totalul cheltuielilor directe
b) secia II: salariile directe
III. S se repartizeze cheltuielile dublu indirecte pe cele dou produse folosind ca
baz de repartizare costul de secie.
IV. S se calculeze costul unitar efectiv al fiecrui produs cunoscnd urmtoarele:
- nu exist semifabricate
- nu rezult producie n curs de execuie
- produsele obinute trec prin ambele secii
- cantitatea de produse finite obinute este:
- produsul A 500 buc;
- produsul B 300 buc.

102

V. S se nregistreze producia obinut evaluat la costuri efective n cele 2


circuite contabile.
VI. S se nchid conturile din contabilitatea de gestiune.
Soluie
I. Colectarea cheltuielilor
Colectarea cheltuielilor directe
Contabilitatea financiar

Contabilitatea de gestiune

1. Consum materii prime i materiale


600
= 300
17.600.000

2. Cheltuielile de transport aferente


600
= 308
17.600.000

3. Salarii brute directe


641
= 421

30.640.000

%
=
921/A/I
921/B/I

901

17.600.000
12.000.000
5.600.000

%
=
921/A/I
921/B/I

901

17.600.000
12.000.000
5.600.000

%
921/A/I
921/B/I
921/A/II
921/B/II

901

30.640.000
9.000.000
3.640.000
10.000.000
8.000.000

%
923/I
923/II

901

10.000.000
4.000.000
6.000.000

901

9.280.000
3.280.000
6.000.000

901

4.800.000
2.400.000
2.400.000

901

2.372.360

Colectarea cheltuielilor indirecte


4. Amortizarea utilajelor din secii
6811 = 281
10.000.000

5. Consumul de energie i ap conform facturii


%
= 401
11.043.200
%
605
9.280.000
923/I
4426
1.763.200
923/II
6. Uzura SDV-urilor
602
= 322

4.800.000

%
923/I
923/II

Colectarea cheltuielilor dublu indirecte


7. Consum de energie i ap conform facturii
%
= 401
2.823.108
924

103

605
4426

8. Salarii brute
641
= 421

2.372.360
450.418

4.000.000

924

901

4.000.000

II. Repartizarea cheltuielilor simplu indirecte


Situaia de repartizare a cheltuielilor comune de fabricaie:
Nr.
Secia I
Secia II
Elemente de
crt
A
B
A
B
calcul
.
1 Materii prime
12.000.000
5.600.000
2 Cheltuieli de
1.200.000
560.000
transport
3 Salarii directe
9.000.000
3.640.000
10.000.000
8.000.000
4 TOTAL BAZA DE
22.200.000
9.800.000
10.000.000
8.000.000
REPARTIZARE
5 Cheltuieli
9.680.000
14.400.000
comune de
RD ct. 923/I
RD ct. 923/II
fabricaie
6 Coeficient
9.680.000
14.400.000
KS
100 30, 25%
KS
100 80%
procentual de
3.200.000
18.000.000
repartizare
10.000.000 80% 8.000.000 pt
7 Cheltuieli
22.200.000 30,25% 6.715.500
indirecte de
.A
pt. A
repartizare
8.000.000 80% 6.400.000 pt.
9.800.000 30,25% 2.964.500 pt. B
B
22
.
200
.
000

6
.
715
.
500

28
.
915
.
500
10
.000.000 8.000.000 18.000.000
8. TOTAL COST
SECIE
pt. A
pt. A
I

II

8.000.000 6.400.000 14.400.000


9.800.000 2.964.500 12.764.500

pt. B

pt. B

104

Contabilitatea repartizrii cheltuielilor comune de fabricaie a celor 2 secii


%
921/A/I
921/B/I

923/I

9.680.000
6.715.500
2.964.500

%
921/A/II
921/B/II

923/II

14.400.000
8.000.000
6.400.000

III. Situaia de repartizare a cheltuielilor dublu indirecte:


Nr.
crt Elemente de calcul
.
1 Baza de repartizare
(cost de secie)
2 Cheltuieli de
repartizat
3 Coeficientul
procentual de
suplimentare
4 Cheltuieli repartizate
5 Total cost producie

Secia I
A

Secia II
B

28.915.500

12.764.500

18.000.000

B
14.400.000

6.372.360
6.372.360
100 8,602%
28.915.500 12.764.500 18.000.000 14.400.000

2.487.310
31.402.810

1.098.002
13.862.502

1.548.360
19.548.360

Contabilizarea repartizrii cheltuielilor dublu indirecte:


%
921/A/I
921/B/I
921/A/II
921/B/II

924

6.372.360
2.487.310
1.098.002
1.548.360
1.238.688

105

1.238.688
15.368.688

IV. Calcularea costului unitar efectiv prin procedeul diviziunii simple:


RDct.921 / A / I RDct.921 / A / II
101.902,34 (lei/buc.)
cant.
RDct.921 / B / I RDct.921 / B / II

98.337,30 (lei/buc.)
cant.

CUe / A
CUe / B

V. nregistrarea produciei obinute


345

711

80.452.360

931/A
931/B

=
=

902/A 50.951.170
902/B 29.501.190

VI. nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune


a) decontarea cheltuielilor asupra produciei obinute
902/A =

%
921/A/I
921/A/II
%
921/B/I
921/B/II

902/B =

50.951.170
31.402.810
19.548.360
29.501.190
13.862.502
15.638.688

b) nchiderea conturilor 931 prin contul 901


901

106

%
80.7452.360
931/A
50.951.170
931/B
29.501.190

Cartea mare
D

921/A/I
C
D
921/B/I
C
12.000.000 31.402.810
10.000.000 19.548.360
12.000.000
8.000.000
9.000.000
1.548.360
6.715.000
RD 19.548.360
2.487.310

RD
31.402.810
D

D
901
C
80.452.360 17.600.000
1.760.000
30.640.000
10.000.000
9.280.000
4.800.000

6.372.360
RC
80.542.360

5.600.000 13.862.502
8.000.000 15.638.688
560.000
6.400.000
3.640.000
1.238.688
2.964.500
RD 15.638.688
1.098.002
RD
13.862.502

D
924
C
2.372.360 6.372.360
4.000.000

921/B/I

933/I
4.000.000
3.280.000
2.400.000
RD 9.680.000

921/B/II

C
9.680.000

933/II
C
6.000.000 14.400.000
6.000.000
2.400.000
RD 14.400.000

D
902/A
C
50.951.170 50.951.170

931/A/I
C
31.402.810 31.402.810

D
931/A/II
C
19.548.360 19.548.360

D
902/B
C
29.531.19 29.531.190
0

931/B/I
C
13.862.502 13.862.502

D
931/B/II
C
15.638.688 15.638.688

107

Aplicaia nr. 5
O asociaie comercial obine 2 produse A i B despre care se cunosc
urmtoarele date:
1. Consum de materii prime se prezint astfel:
- produs A - 7.000.000
- produs B - 6.000.000
2. Salarii directe se prezint astfel:
- produs A - 5.000.000
- produs B - 4.000.000
3. Amortizarea mijloacelor fixe ale seciei este de 3.000.000.
4. Reparaiile la utilajele seciei sunt conform facturii de 5.000.000 plus TVA 19%.
5. Consum de energie i ap n administraie sunt conform facturii de 4.000.000
plus TVA 19%.
6. Salarii personal departamentul administrativ sunt de 10.000.000.
Se cere:
I. S se nregistreze cheltuielile n cele 2 circuite contabile.
II. S se repartizeze cheltuielile comune de fabricaie folosind ca baz de
repartizare salariile directe, contul 902 Decontri interne privind producia
obinut i varianta coeficienilor multipli de repartizare.
III. S se repartizeze cheltuielile generale de administraie folosind ca baz de
repartizare total cheltuielile directe, contul 902 Decontri interne privind
producia obinut i varianta coeficienilor multipli de repartizare.
IV. S se calculeze costul unitar efectiv al fiecrui produs.
V. S se nregistreze producia evaluat la cost antecalculat tiind c s-au obinut
100 buci produs A la costul unitar antecalculat de 250.000 i 150 buci produs
B la costul unitar antecalculat de 100.000.
VI. S se nchid conturile din contabilitatea de gestiune.

Soluie
I. Colectarea cheltuielilor
Colectarea cheltuielilor directe
Contabilitatea financiar
Consum materii prime i materiale
600
= 300
13.000.000

Salariile directe
641
= 421

9.000.000

Amortizarea mijloacelor fixe


6811 = 281
3.000.000

Contabilitatea de gestiune
%
921/A
921/B

901

13.000.000
7.000.000
6.000.000

%
921/A
921/B

901

9.000.000
5.000.000
4.000.000

923

901

3.000.000

108

ntreinere i reparaii conform facturii


%
= 401
5.950.000
611
5.000.000
4426
950.000
Consumul de energie i ap
%
= 401
4.760.000
605
4.000.000
4426
760.000
Salarii personal administraie
641
= 421
10.000.00
0

923

901

5.000.000

924

901

4.000.000

924

901

10.000.000

II. Repartizarea cheltuielilor simplu indirecte


Situaia de repartizare:
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

Elemente de calcul

Baza de repartizare
(salariile directe)
Cheltuieli
de
repartizat
(RD ct. 923)
Coeficieni
procentual
de
suplimentare
(KSi)
Cheltuieli repartizate

5.000.000

4.000.000

8.000.000
5.000.000
4.000.000
100 55,5%
100 44,5%
9.000.000
9.000.000

4.440.000
3.560.000
(55,5% 8.000.000) (44,5% 8.000.000)

Contabilizarea repartizrii cheltuielilor simplu indirecte


%
=
902/A
902/B

923

8.000.000
4.440.000
3.560.000

III. Repartizarea cheltuielilor dublu indirecte


Situaia de repartizare:
Nr.
Produse
Elemente de calcul
crt.
A
B
1.
Baza de repartizare
12.000.000 10.000.000
(total cheltuieli directe)
2.
Cheltuieli de repartizat
14.000.000
(RD ct. 924)
3.
Coeficienii procentuali de repartizare
54,5%
45,5%

109

4.

(KSi)
Cheltuieli repartizate

7.630.000

6.370.000

Contabilitatea repartizrii cheltuielilor dublu indirecte


%
902/A
902/B
IV. nregistrarea produciei finite obinute
345
= 711
40.000.00
931/A
0
931/B

924

14.000.000
7.630.000
6.370.000

902/A 25.000.000

902/B 15.000.000

V. Calcularea costului unitar efectiv


RD921 / A RD902 / A
240.700 (lei/buc.)
cant.
RD921 / B RD902 / B

139.533,3 (lei/buc.)
cant.

CUe / A
CUe / B

VI. nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune


a) Decontarea cheltuielilor asupra produciei obinute
902/A = 921/A
12.000.00
0
902/B = 921/B
10.000.00
0
b) nregistrarea diferenelor de pre
903/A = 902/A
930.000
903/B = 902/B
4.930.000

- diferene favorabile
- diferene nefavorabile

c) nchiderea conturilor 903 i 931 prin contul 901


901
=

%
44.000.000
931/A 25.000.000
931/B 15.000.000
903/A
930.000
903/B 4.930.000

Cartea mare
D

921/A
C
7.000.000 12.000.000
5.000.000
RD
12.000.000

923

921/B
C
6.000.000 10.000.000

4.000.000
RD 10.000.000

D
901
44.400.00
0

C
13.000.000
9.000.000
3.000.000

924

110

5.000.000
4.000.000
10.000.000

3.000.000

8.000.000

5.000.000

4.000.000

14.000.000

10.000.000

902&A
C
4.440.000 25.000.000
7.630.000
12.000.000
930.000

931/A
C
25.000.000 25.000.000

D
931/B
C
15.000.000 15.000.000

903/A
930.000

D
903/B
C
4.930.000
4.930.000

C
930.000

902&B
C
3.560.000 15.000.000
6.370.000
10.000.000
4.930.000

111

R
C

44.000.000

Aplicaia nr. 6.
O fabric de hrtie a obinut n cursul perioadei de gestiune o producie de
24.500 tone hrtie de ziar la un cost antecalculat de 2.200 lei/ton.
Cheltuielile efectuate sunt:
a) consum materii prime10.000.000
b) consum materiale auxiliare 3.400.000
c) consum combustibili 6.000.000
d) cheltuieli cu materialele nestocate conform facturii de 400.000 plus TVA 19%
e) consum energie i ap conform facturii de 3.000.000 plus TVA 19%
f) cheltuieli de ntreinere i reparaii conform facturii de 1.000.000 plus TVA 19%
g) cheltuieli cu remunerarea personalului 10.000.000
h) cheltuieli patronale aferente salariilor: contribuii asigurri sociale 23,33%, fond
de omaj 5%, fond sntate 7%, fond de solidaritate social 3%, fond pentru
sprijinirea nvmntului 2%
i) cheltuieli cu pota i telecomunicaii conform facturii de 500.000 plus TVA 19%
j) cheltuieli privind amortizrile 4.000.000
Unitatea utilizeaz metoda global de calculaie a costurilor efective n
structura pe elemente primare de cheltuieli.
Unitatea are un singur produs de baz - hrtia de ziar i utilizeaz contul 921
Cheltuieli ale activitii de baz, detaliat n conturi operaionale de gradul II pe
elemente primare de cheltuieli.
Se cere:
1. nregistrarea cheltuielilor n cele dou circuite contabile
2. nregistrarea produciei obinute evaluat la costul antecalculat
3. nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune
Soluie
1. Colectarea cheltuielilor
Contabilitatea financiar
a. 600
b. 6011
c. 6012

= 300
= 3011
= 3012

d. %
604
4426

Contabilitatea de gestiune

10.000.000 a. 9210
3.400.000 b. 9210
6.000.000 c. 9211

=
=
=

901
901
601

10.000.000
3.400.000
6.000.000

= 401

476.000 d. 9210
400.000
76.000

901

400.000

e. %
605
4426

= 401

3.570.000 e. 9211
3.000.000
570.000

901

3.000.000

f.

= 401

1.190.000

901

1.000.000

f. 9213
112

611
4426

1.000.000
190.000

g. 641

= 421

h. 6451
6451
6452
635
635

=
=
=
=
=

i.

%
626
4426

= 401

595.000
500.000
95.000

j.

6811

= 281

4.000.000

4311.1
4311.2
4371
447.01
447.02

10.000.000 g. 9214

901

10.000.000

2.333.000 h. 9215
700.000
9215
500.000
9215
300.000
9218
200.000
9218

=
=
=
=
=

901
901
901
901
901

2.333.000
700.000
500.000
300.000
200.000

i. 9213

901

500.000

j. 9212

901

4.000.000

902

53.900.000

%
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9218

42.333.000
13.800.000
9.000.000
4.000.000
1.500.000
10.000.000
3.533.000
500.000

2. nregistrarea produciei obinute


345 = 711
53.900.000

931

3. nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune


a. Decontarea cheltuielilor asupra produciei obinute
902
=

b. Determinarea i nregistrarea diferenelor de pre


903
=

902

11.567.000- diferene
favorabile

c. nchiderea conturilor 931 i 903 prin 901


901

113

%
931
903

42.333.000
53.900.000
11.567.000

Cartea mare
D

9210
10.000.000
3.400.000
4.000.000

9211
6.000.000
3.000.000

9212
4.000.000

C
4.000.000

9.000.000
13.800.000

9213
1.000.000
500.000

D
9214
10.000.000

10.000.000
1.500.000

9215
2.333.000
700.000
500.000

3.533.000
D

9218
300.000
200.000

D
931
C
53.900.000 53.900.000

500.000

903
C
11.567.000 11.567.000

901

C
10.000.000
3.400.000
6.000.000
400.000
3.000.000
1.000.000
10.000.000
2.333.000
700.000
500.000
300.000
200.000
500.000
4.000.000

42.333.000

114

902
C
53.900.000
41.167.000
11.567.000

Aplicaia nr. 7
O fabric de ngrminte chimice a obinut n cursul perioadei de gestiune o
producie de 1.800 tone ngrminte la un cost antecalculat de 32.000 lei/ton.
n cursul perioadei de gestiune au fost nregistrate urmtoarele cheltuieli:
a. - consum de materii prime 6.000.000 lei
b. - consum materiale auxiliare 7.000.000 lei
c. - consum de combustibili 1.200.000 lei
d. - cheltuieli cu materialele nestocate conform facturii 800.000 lei plus TVA 19%
e. - consum de energie i ap conform facturii 20.000.000 plus TVA 19%
f. - cheltuieli de ntreinere i reparaii conform facturii 1.900.000 plus TVA 19%
g. - cheltuieli cu remuneraia personalului 8.000.000 lei
h. - cheltuieli patronale aferente salariilor brute: contribuii asigurri sociale
23,33%, fond de omaj 5%, fond sntate 7%, fond de solidaritate social 3%,
fond pentru sprijinirea nvmntului 2%
i. - cheltuieli cu pota 900.000 lei
j. - cheltuieli privind amortizarea imobilizrilor 8.000.000 lei
k. - cheltuieli cu penalitile 500.000 lei
l. - cheltuieli privind impozitul pe cldiri 1.000.000 lei
Unitatea utilizeaz metoda global de calculaie a costurilor efective i
structura pe elemente primare de cheltuial .
Unitatea are un singur produs de baz: ngrminte chimice pe baz de azot
i utilizeaz contul de calculaie 921 Cheltuielile activitii de baz detaliat n conturi
operaionale de gradul II pe elemente primare de cheltuieli.
Se cere:
I. nregistrarea cheltuielilor n cele 2 contabiliti
II. nregistrarea produciei obinute evaluate la un cost antecalculat
III. nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune.
Soluia
I. Colectarea cheltuielilor
Contabilitatea financiar

Contabilitatea de gestiune

Consum materii prime i materiale


a. 600
= 300
6.000.000 a. 9210
b. 6011
= 3011
7.000.000 b. 9210
c. 6012
= 3012
1.200.000 c. 9211

=
=
=

901
901
901

6.000.000
7.000.000
1.200.000

d. %
604
4426

= 401

952.000 d. 9210
800.000
152.000

901

800.000

e. %
605
4426

= 401

23.800.000 e. 9211
20.000.000
3.800.000

901

20.000.000

115

f. %
611
4426

= 401

2.261.000
1.900.000
361.000

f. 9213

901

1.900.000

g. 641
h. 6451
6452
6451
635
635

=
=
=
=
=
=

8.000.000 g. 9214
1.866.400 h. 9215
400.000
9215
560.000
9215
240.000
9218
160.000
9218

=
=
=
=
=
=

901
901
901
901
901
901

8.000.000
1.866.400
400.000
560.000
240.000
160.000

i. %
626
4426

= 401

1.071.000
900.000
171.000

i. 9213

901

900.000

j. 6811
k. 6711
l. 635

= 281
= 5121
= 446

8.000.000 j. 9212
500.000 k.
1.000.000 l. 9218

901

8.000.000

901

1.000.000

902

57.600.000

421
4311.1
4371
4311.2
447.01
447.02

II. nregistrarea produciei la un cost antecalculat


345

= 711

57.600.00
0

931

III. nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune


a. Decontarea cheltuielilor asupra produciei obinute
902
= %
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9218
b. Determinarea i nregistrarea diferenelor de pre
903
= 902
c. nchiderea conturilor 931 i 903 prin contul 901
901
= %
931
903

116

68.826.400
13.800.000
32.000.000
8.000.000
2.800.000
8.000.000
2.826.400
1.400.000
11.226.400
68.826.400
57.600.000
11.226.400

Cartea mare
D

9210
6.000.000
7.000.000
800.000

D
9211
12.000.000
20.000.000

D
9212
8.000.000

C
8.000.000

32.000.000
13.800.000

9213
1.900.000
900.000

9214
8.000.000

C
8.000.000

2.800.000

D
9215
1.866.400
400.000
560.000

2.826.400

9218
240.000

D
931
C
57.600.000 57.600.000

160.000
1.000.000
1.400.000
D

903
C
11.226.400
11.226.400

901

C
6.000.000
7.000.000
1.200.000
800.000
20.000.000
1.900.000
8.000.000
1.866.400
400.000
560.000
240.000
160.000
900.000
8.000.000
1.000.000

68.826.400

117

D
902
C
68.826.40 57.600.000
0
11.226.400

Pe purttori i zone
sau sectoare de cheltuieli
1. Cheltuieli directe ale
produciei de baz
2. Cheltuieli directe ale
produciei auxiliare
3. Cheltuieli
indirecte
ale produciei de
baz i auxiliare
4. Cheltuieli generale
ale administraiei
5. Cheltuieli
de
desfacere
sau
comercializare

9213 9214 9215 9216 9217 9218

9220

9221

9222

9223 9224 9225 9226 9227 9228

9230
9240

9231
9241

9232
9242

9233 9234 9235 9236 9237 9238


9243 9244 9245 9246 9247 9248

9250

9251

9252

9253 9254 9255 9256 9257 9258

118

8 Alte cheltuieli

9212

7 Rezerve preliminate

(bugetate)

6 Cheltuieli anticipate

cheltuielilor

Pe elemente primare de
cheltuieli delimitate n timp

i control a

5 Asigurri i protecie social

corporale2 Amortizarea imobilizrilor

9211

de urmrire

4 Salarii - personal

1 Combustibil, energie, ap

9210

92 Conturi

de teri3 Lucrri i servicii executate

0 Materii prime i materiale

Cile de atribuire a simbolurilor conturilor din grupa 92

METODE DE CALCULAIE A COSTURILOR INTEGRALE


1. Metoda global de calculaie a costurilor

Aplicaie practic
O fabric de ngrminte chimice a obinut n cursul perioadei de gestiune o
producie de 1.800 tone ngrminte la un cost antecalculat de 32.000 lei/ton.
Pe parcursul perioadei de gestiune au loc urmtoarele cheltuieli:
1. Cheltuieli cu materiile prime
6.000.000 lei
2. Cheltuieli cu materialele auxiliare
7.000.00 lei
3. Cheltuieli cu combustibilii
1.200.000 lei
4. Cheltuieli cu materialele nestocate
800.000 lei
5. Cheltuieli privind energia i apa
2.000.000 lei
6. Cheltuieli de ntreinere i reparaii
1.900.000 lei
7. Cheltuieli cu remuneraia personalului
10.000.000 lei
8. Cheltuieli patronale aferente salariilor
3.733.000 lei
9. Cheltuieli cu pota i telecomunicaii
500.000 lei
10. Cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor corporale 8.000.000 lei
11. Cheltuieli cu impozitul pe cldiri
500.000 lei
12. Cheltuieli excepionale privind penalitile
1.000.000 lei
Pentru colectarea cheltuielilor n contabilitatea de gestiune se va utiliza contul sintetic
de calculaie 921 "Cheltuielile activitii de baz" detaliat prin conturi operaionale de gradul II
pe elemente primare de cheltuieli.
Se cere:
a) nregistrarea cheltuielilor n cele dou circuite contabile;
b) nregistrarea produciei obinute evaluat la costul antecalculat;
c) nchiderea conturilor n contabilitatea de gestiune.

Soluie
a) Colectarea cheltuielilor

Contabilitate financiar

Contabilitate de gestiune

1) 600 = 300

6.000.000

9210 = 901

6.000.000

2) 6011 = 3011

7.000.000

9210 = 901

7.000.000

3) 6012 = 3012

1.200.000

9211 = 901

1.200.000

952.000

9210 = 901

800.000

9211 = 901

2.000.000

4) %

= 401

604

800.000

4426

152.000

5) %
605

= 401

2.380.000
2.000.000

119

4426

6) %

380.000

= 401

2.261.000

611

1.900.000

4426

3.61.000

7) 641 = 421

10.000.000

8) 6451 = 4311.01

2.333.000

6451 = 4311.02

700.000

6452 = 4371

500.000

635 = 447

200.000

9) 626 = 5311
10) 6811 = 281

1.900.000

9214 = 901 10.000.000


9215 = 901

3.533.000

500.000

9213 = 901

500.000

8.000.000

9212 = 901

8.000.000

500.000

9218 = 901

500.000

11) 635 = 5121


12) 6712 = 5121

9213 = 901

1.000.000

b) nregistrarea produciei obinute evaluate la costul antecalculat


345 = 711
57.600.000
931 = 902
57.600.000
c) nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune
- decontarea cheltuielilor efective ale produciei finite obinute:
902 =

%
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9218
- nregistrarea diferenelor de pre:

41.633.000
13.800.000
3.200.000
8.000.000
2.400.000
10.000.000
3.533.000
700.000

903 = 902
15.967.000
- nchiderea conturilor 931 i 903
901 =

%
931

41.633.000
57.600.000

903

15.967.000

nregistrarea sistematic n conturi

120

D
9210
C
6.000.000
7.000.000
800.000
13.800.000

D
9211
1.200.000
2.000.000

D
9212
C
8.000.000
8.000.000

D
9213
1.900.000
500.000

C
32.000.000

C
2.400.000

D
9214
C
10.000.000
10.000.000

D
9215
3.533.000

C
3.533.000

D
9218
C
200.000
00.000
7000.000
D
931
C
57.600.000
57.600.000

902
C
57.000.000

41.633.000
15.967.000

903

15.967.000

15.967.000

901
C
6.000.000
7.000.000
1.200.000
800.000
2.000.000
1.900.000
10.000.000
3.533.000
200.000
500.000
8.000.000
121

500.000
41.633.000

2. Metoda de calculaie a costului pe faze de fabricaie

Aplicaie practic
ntr-o fabric de sticl 2 produse de mas A i B n 2 faze succesive: faza I ardere i
faza II pictur n varianta fr semifabricate se cunosc urmtoarele date:
- seciile de baz sunt:
- secia ardere;
- secia pictur;
- seciile auxiliare sunt:
- secia de ntreinere i reparaii (922/I);
- centrala termic (922/II);
- sectorul administrativ cuprinde:
- magazia de materii prime i materiale (924/I);
- administraie general (924/II);
- sectorul distribuie cuprinde:
- magazia de produse finite (925/I);
- magazia de prezentare i desfacere (925/II).
a) Cheltuielile efectuate pentru activitile de baz sunt:
1) consum de materii prime
faza I:
produs A
15.000.000
produs B
10.000.000
faza II:

produs A
produs B

1.000.000
700.000

2) cheltuieli cu materialele consumabile


faza I:
500.000
faza II:
300.000
3) salarii muncitori direct productivi
faza I:
produs A
5.000.000
produs B
4.000.000
faza II:

produs A
produs B

4.000.000
3.000.000

4) salarii personal TESA


faza I:
3.000.000
faza II:
2.000.000
5) Salarii personal magazie materii prime
200.000
6) Salarii personal administraie general
600.000
7) Salarii magazia de produse finite
700.000
8) Salarii magazin de prezentare i desfacere 2.000.000
9) Chirie pentru sectorul administrativ general 750.000
10) Chirie magazin de prezentare i desfacere
122

500.000

11) Cheltuieli de deplasare


300.000
12) Cheltuieli servicii potale
600.000
13) Cheltuieli privind amortizarea spaiilor productive
faza I:
500.000
faza II:
700.000
14) Cheltuieli privind amortizarea magaziei de
75.000
materii prime
15) Cheltuieli privind amortizarea spaiului de 100.000
administraie general
16) Cheltuieli privind amortizarea magaziei
50.000
de produse finite
17) Cheltuieli privind amortizarea magazinului de 75.000
prezentare i desfacere
18) Consumul de energie electric, total, conform facturii este de 5.000.000, TVA
19% din care:
- faza I: 3.000.000
- faza II: 2.000.000.
b) Cheltuielile aferente activitii auxiliare
1) Materiale consumabile
- secia de ntreinere i reparaii
400.000
- centrala termic
200.000
2) Salarii
- secia de ntreinere i reparaii
1.000.000
- centrala termic
800.000
3) Cheltuieli cu ntreinere i reparaii
- secia de ntreinere i reparaii
100.000
- centrala termic
200.000
4) Amortizarea
- secia de ntreinere i reparaii
3.000.000
- centrala termic
1.950.000
Se cere:
I. S se nregistreze cheltuielile n contabilitatea financiar i contabilitatea de
gestiune.
II. S se nregistreze decontarea cheltuielilor sectoarelor auxiliare ctre sectoarele de
baz tiind urmtoarele:

Tabel 10
Secii auxiliare
Secii consumatoare
Secia ardere
Secia pictur
Administraia general
Magazia de produse finite
TOTAL

Secia de ntreinere
i reparaii
1.500.000
1.000.000
500.000
3.000.000
123

Centrala
termic
600.000
650.000
500.000
300.000
1.950.000

III. S se repartizeze cheltuielile indirecte aspra purttorilor de cheltuial:


- pentru faza I criteriul de repartizare l constituie cheltuielile cu materia prim;
- pentru faza II criteriul de repartizare l constituie cheltuielile cu manopera direct.
IV. S se repartizeze cheltuielile generale de administraie astfel:
- pentru cheltuielile aferente magaziei de materii prime criteriul de repartizare este
valoarea consumului materiilor prime;
- pentru cheltuielile aferente administraiei propriu-zise criteriul de repartizare este
costul de secie rezultat din etapele precedente.
V. S se repartizeze cheltuielile de desfacere n funcie de costul de producie rezultat
din etapele precedente.
VI. S se nregistreze producia obinut evaluat la costul efectiv.
VII. S se calculeze costul unitar efectiv tiind c s-au obinut 90 buci produs A i
85 buci produs B.
VIII. S se nchid conturile din contabilitatea de gestiune.

Soluie
I. Colectarea cheltuielilor aferente activitii de baz
Contabilitatea financiar
1. Cheltuieli cu materia prim
600 = 300
26.700.000

Contabilitatea de gestiune

%
= 901
921/I/A
921/I/B
921/II/A
921/II/B
2. Cheltuieli cu materialele consumabile
601 = 301
600.000
% = 901
922/I
922/II
3. Cheltuieli cu salariile personalului
641 = 421
23.900.000
%
= 901
921/I/A
921/I/B
921/II/A
921/II/B
923/I
923/II
924/I
924/II
925/I
925/II
922/I
922/I

26.700.000
15.000.000
10.000.000
1.000.000
700.000
600.000
400.000
200.000
23.900.000
5.000.000
4.000.000
4.000.000
3.000.000
500.000
300.000
2.000.000
600.000
700.000
2.000.000
1.000.000
800.000

4. Cheltuieli cu ntreinere i reparaii conform facturii


%
= 401
2.677.500
% = 901
611
2.250.000 922/I
4426
427.500 922/II

2.250.000
1.500.000
750.000

5. Cheltuieli aferente chiriei


612 = 401
1.250.000

1.250.000

% = 901

124

924/II
925/II

750.000
500.000

924/II = 901

300.000

714.000 924/II = 901


600.000
114.000

600.000

6. Cheltuieli de deplasare
625 = 542
300.000
7. Cheltuieli potale
% = 401
626
4426

8. Cheltuieli privind amortizrile


6811 = 2811
1.800.000

% = 901
1.800.000
923/I
500.000
923/II
700.000
924/I
75.000
924/II
100.000
925/I
50.000
925/II
75.000
922/I
100.000
922/II
200.000
9. Consum de energie electric conform facturii
% = 401
5.950.000
% = 901
5.000.000
605
5.000.000
923/I
3.000.000
4426
950.000
923/II
2.000.000
II. Decontarea cheltuielilor sectoarelor auxiliare ctre
sectoarele consumatoare
Secia de ntreinere i reparaii
% = 922/I
3.000.000
923/I
1.500.000
923/II
1.000.000
924/II
500.000
Centrala termic

% = 922/II
923/I
923/II
924/II
925/I

1.950.000
600.000
650.000
400.000
300.000

III. a) Repartizarea cheltuielilor indirecte


Tabelul 11
Nr.
crt.
1
2

Elemente de calcul
Baza de repartizare
Cheltuieli de repartizat
Ct. 923/I, ct 923/II

Faza I
Faza II
A
B
A
B
15.000.00 10.000.000 4.000.000 3.000.000
0
6.100.000
4.650.000

125

Coeficient procentual de
suplimentare
Cheltuieli (simplu
indirecte) repartizate

6.100.000
4.650.000
100
100
25.000.000
7.000.000
24,40%

66,428%

3.660.000 2.440.000 2.657.150 1.992.850

b) Contabilizarea repartizrii cheltuielilor simplu indirecte


% = 923/I
921/I/A
921/I/B
-

% = 923/II
921/II/A
921/II/B

6.100.000
3.660.000
2.440.000
4.650.000
2.657.150
1.992.850

IV. a) Repartizarea cheltuielilor aferente magaziei de materii prime


Tabelul 12
Nr.
Elemente de calcul
crt.
1 Baza de repartizare
2
3
4

Cheltuieli de repartizat
(ct. 924I)
Coeficient procentual de
suplimentare
Cheltuieli repartizate

Faza I
Faza II
A
B
A
B
15.000.00 10.000.000 1.000.000 700.000
0
2.075.000

2.075.000
100 7,771%
26.700.000
1.165.750 777.143
77.710
54.397

126

b) Contabilizarea repartizrii cheltuielilor aferente magaziei de materii prime


% = 924/I
2.075.000
921/I/A
1.165.750
921/I/B
777.143
921/II/A
77.710
921/II/B
54.397
c) Repartizarea cheltuielilor aferente administraiei generale
Tabelul 13
Nr.
crt.
1
2
3
4

Elemente de calcul
Baza de repartizare
Cheltuieli de repartizat
(ct. 924II)
Coeficient procentual de
suplimentare
Cheltuieli repartizate

Faza I
Faza II
A
B
A
B
24.825.75 17.217.143 7.734.860 5.747.247
0
3.250.000

3.250.000
100 5,853%
55.525.000
1.453.120 1.007.750 452.740 336.390

d) Contabilizarea repartizrii cheltuielilor aferente administraiei generale


% = 924/II
3.250.000
921/I/A
1.453.120
921/I/B
1.007.750
921/II/A
452.740
921/II/B
336.390
V. a) Repartizarea cheltuielilor aferente magaziei de produse finite
Tabelul 14
Nr.
crt.
1
2
3
4

Elemente de calcul
Baza de repartizare
Cheltuieli de repartizat
(ct. 925/I)
Coeficient procentual de
suplimentare
Cheltuieli repartizate

Faza I
Faza II
A
B
A
B
26.278.87 18.224.893 8.187.600 6.083.637
0
1.050.000

1.050.000
100 6,687%
58.775.000
469.440 325.570 146.290 108.700

b) Contabilizarea repartizrii cheltuielilor aferente magaziei de produse finite


% = 925/I
1.050.000
921/I/A
469.440
921/I/B
325.570
921/II/A
146.290
921/II/B
108.700
c) Repartizarea cheltuielilor aferente magazinului de desfacere
Tabelul 15
Nr.
crt.
1
2

Elemente de calcul
Baza de repartizare

Faza I
Faza II
A
B
A
B
26.278.87 18.224.893 8.187.600 6.083.637
0

Cheltuieli de repartizat
(ct. 925/II)

2.575.000

127

3
4

Coeficient procentual de
suplimentare
Cheltuieli repartizate

2.575.000
100 4,381%
58.775.000
1.151.310 798.460 358.706 266.524

128

d) Contabilizarea repartizrii cheltuielilor aferente magazinului de desfacere


% = 925/II
921/I/A
921/I/B
921/II/A
921/II/B

2.575.000
1.151.310
798.460
358.706
266.524

VI. nregistrarea produciei obinute evaluat la costul efectiv


- se nsumeaz extracontabil cheltuielile cu obinerea celor 2 produse
Tabelul 16
Produse
Cheltuieli
Cheltuieli aferente
producie n faza I
Cheltuieli aferente
producie n faza II
TOTAL

Produsul A

Produsul B

2.789.960

19.348.923

8.692.256

6.458.861

36.592.216

25.807.784

Contabilizarea produciei obinute


345 = 711
62.400.000
931/A = 902/A
931/B = 902/B

36.592.216
25.807.784

VII. Calcularea costului unitar respectiv al celor 2 produse


C u e/A

RD ct 921/I/A RD ct921/II/A
36.592.216 lei

cantitate
90 buc.

406.580,17 (lei/buc.)
C u e/B

RD ct 921/I/B RD ct921/II/B
25.807.784 lei

cantitate
85 buc.

303.620,98(lei / buc.)

VIII. nchiderea conturilor din contabilitatea de gestiune


- decontarea costului efectiv al produciei obinute la sfritul perioadei de gestiune (de
calculaie a costurilor)
902/A = %
921/I/A
921/II/A
902/B = %
921/I/B
921/II/B
- nchiderea la sfritul perioadei de gestiune a conturilor de rezultat
901 = %
931/I/A
931/II/A

129

36.592.216
27.899.620
8.692.596
25.807.784
19.348.923
6.458.861
62.400.000
36.592.216
25.807.784

nregistrarea sistematic n conturi:


D

921/I/A
C
15.000.000
5.000.000
3.660.000
1.165.750
1.453.120
469.440
1.151.310
RD:27.899.620
27.899.620

921/I/B
10.000.000
2.440.000
777.143
1.007.750
325.570
798.460
4.000.000
RD:19.348.923

923/I
500.000
500.000
1.500.000
600.000
3.000.000
6.100.000

921/II/A
C
1.000.000
2.657.150
77.710
452.740
146.290
358.706
4.000.000
RD:8.692.596
8.692.596

19.348.923

921/II/B
C
700.000
1.992.850
54.397
336.390
108.700
266.524
3.000.000
RD:6.458.861
6.458.861

923/II
C
300.000
700.000
1.000.000
650.000
2.000.000
4.650.000

901

C
26.700.000
1.400.000
28.100.000
2.250.000
1.250.000
300.000
600.000
1.800.000
RD:62.400.000

62.400.000

130

D
924/I
2.000.000
75.000
2.075.000

931/A

D
C

36.548.919 36.548.919

925/I
700.000
50.000
300.000
1.050.000

902/A

922/I
400.000
1.000.000
1.500.000
100.000
3.000.000

931/B
2.585.108 2.585.108

925/II
C
2.000.000
500.000
75.000
2.575.000

D
C

36.548.919 36.548.919

924/II
C
600.000
750.000
300.000
600.000
100.000
500.000
400.000
3.250.000

902/B
2.585.108 2.585.108

922/II
C
200.000
800.000
750.000
200.000
1.950.000

3. Metoda de calculaie a costurilor pe comenzi


Aplicaie practic
O societate comercial dispune de 2 secii de baz (I i II), dou secii auxiliare
(transport i reparaii) i sectorul administrativ. n cadrul seciilor de baz se execut 2
comenzi (comanda 10 i comanda 11).
1) Pe parcursul perioadei de gestiune au loc urmtoarele cheltuieli:
a) Cheltuieli cu materiile prime:
- comanda 10
- secia I
2.000.000
- secia II
2.500.000
- comanda 11

131

- secia I
- secia II

1.000.000
500.000

b) Cheltuieli cu materialele consumabile:


Seciile de baz:
- secia I
1.000.000
- secia II
800.000
Secii auxiliare
- transport
1.000.000
- reparaii
500.000
Administraie
1.500.000
c) Cheltuieli cu salariile:
Salarii muncitor direct productivi din seciile de baz
- comanda 10
- secia I
2.000.000
- secia II
500.000
- comanda 11
- secia I
500.000
- secia II
1.000.000
Salarii muncitori secii auxiliare
- transport
1.000.000
- reparaii
800.000
Salarii muncitori auxiliari i personal TESA din seciile de baz:
- secia I
1.500.000
- secia II
1.200.000
Salarii personal administrativ i conducere 1.000.000
d) Cheltuielile patronale aferente salariilor sunt:
- CAS
23,33%
- fond omaj
5%
- fond sntate 7%
- fond risc
2%
e) Situaia amortizrii imobilizrilor corporale se prezint astfel:
Secii de baz
- secia I
1.000.000
- secia II
500.000
Seciile auxiliare
- transport
500.000
- reparaii
300.000
Administraie
300.000
f) Consumul de energie electric conform facturii se prezint astfel:
Seciile de baz
- secia I
600.000 lei
- secia II
400.000 lei
Seciile auxiliare
- reparaii
100.000 lei
Administraie
300.000 lei.
g) Cheltuielile potale sunt n valoare de 100.000;
h) Consumul de combustibili aferent seciei de transport este de 200.000 lei;

132

i) Cheltuielile cu obiectele de inventar de interes general sunt 200.000 lei.


2) Se deconteaz prestaiile reciproce ntre seciile auxiliare
a) repartiiile efectuate seciei de transport sunt n valoare de 26.700 lei;
b) serviciile de transport efectuate n folosul seciei de reparaii sunt n valoare de
100.000 lei.
3) Decontarea cheltuielilor seciilor auxiliare se face astfel:
a) decontarea cheltuielilor seciei de reparaii:
- pentru seciile de baz
- secia I
40%
- secia II
30%
- pentru administraie
30%
b) decontarea cheltuielilor seciei de transport:
- pentru seciile de baz
- secia I
1.200.000
- secia II
371.940
- pentru administraie
500.000
4) Repartizarea cheltuielilor de la nivelul seciilor de baz pe cele 2 comenzi se
realizeaz folosind ca baz de repartizare salariile directe pe cele 2 comenzi din fiecare
secie.
5) Repartizarea cheltuielilor generale de administraie se realizeaz folosind ca baz
de repartizare consumul de materii prime direct pentru fiecare comand din fiecare secie.
6) Pe baza "Situaiei de inventariere a producie n curs de execuie" se nregistreaz
valoarea acesteia pe cele 2 comenzi:
- comanda 10:
secia I: 118.980 lei;
secia II: 182.147 lei;
- comanda 11:
secia I: 160.850 lei;
secia II: 189.373 lei.
7) S se nregistreze producia finit obinut din cele 2 comenzi, la costul
antecalculat de 20.000.000 lei pentru comanda 10, respectiv 8.000.000 lei pentru comanda
11.
8) S se deconteze cheltuielile efective aferente celor 2 comenzi de produse finite.
9) S se nregistreze diferenele de pre.
10) S se nchid conturile 931 i 903.
11) S se calculeze costul unitar efectiv al produselor din cele 2 comenzi tiind c se
obin 10 produse din comanda 10 i 10 produse din comanda 11.
Contabilitatea financiar
Contabilitatea de gestiune
1. a) 600 = 300
6.000.000
%
= 901
4.500.000
921cd10/I
2.000.000
921cd10/II
2.500.000
%
= 901
921cd11/I
921cd11/I

133

1.500.000
1.000.000
500.000

b) 601 = 301

c) 641 = 421

d) 6451 = 4311.01
6451 = 4311.02

4.800.000 % = 901
923/I
923/II

9.500.000

%
= 901
922TR
922RE

1.500.000
1.000.000
500.000

924

1.500.000

= 901

%
921cd10/I
921cd10/II

= 901

2.500.000
2.000.00
500.000

% = 901
921cd11/I
921cd11/II

1.500.000
500.000
1.000.000

% =
922TR
922RE

1.800.000
1.000.000
800.000

901

% = 901
923/I
923/II

2.700.000
1.500.000
1.200.000

924 = 901

1.000.000

2.216.350 % = 901
921cd10/I
665.000 921cd10/II

933.250
746.600
186.650

6452 = 4371

475.000

635 = 447

190.000

e) 6811 = 281

1.800.000
1.000.000
800.000

2.600.000

= 901

559.950

921cd11/I
921cd11/II

186.650
373.300

% = 901
922TR
922RE

671.900
373.300
298.640

% = 901
923/I
923/II

1.007.910
559.950
447.960

924 = 901

373.300

% = 901
923/I
923/II

1.500.000
1.000.000
500.000

134

f) % = 401
605
4426

% = 901
922TR
922RE

800.000
500.000
300.000

924 = 901

300.000

1.666.000
% = 901
1.400.000 923/I
266.000 923/II

1.000.000
600.000
400.000

922RE = 091

100.000

924 = 901

300.000

g) 626 = 5311

100.000 924 = 901

100.000

h) 6012= 3012

200.000 922TR = 901

200.000

I) 602 = 322

200.000 924 = 901

200.000

2. a) b) -

922TR = 922RE
922RE = 922TR

3. a) -

% = 922RE
923/I
923/II
924

3.000.000
1.200.000
900.000
900.000

% = 922TR
923/I
923/II
924

2.071.940
1.200.000
371.940
500.000

b) -

26.700
100.000

4. Repartizarea cheltuielilor de la nivelul seciilor


a) repartizarea cheltuielilor aferente primei secii
Tabelul 18
Nr.
Elemente de calcul
crt.
1 Baza de repartizare
Cheltuielile de repartizat
2
(ct. 923/I)
Coeficient procentual de
3
suplimentare
4 Cheltuieli repartizate

Comanda 10

Comanda 11

2.000.000

500.000

7.059.950
282,398%
5.647.960

1.411.990

b) Contabilizarea repartizrii cheltuielilor din secia I:


% = 923/I
921cd10/I
921cd11/I

7.059.950
5.647.960
1.411.990

135

c) Repartizarea cheltuielilor aferente celei de a doua secii


Tabelul 19
Nr.
Elemente de calcul
crt.
1 Baza de repartizare
Cheltuielile de repartizat
2
(ct 923/II)
Coeficient procentual de
3 suplimentare
4 Cheltuieli repartizate

Comanda 10

Comanda 11

500.000

1.000.000

4.619.900
4.619.900
100 307,9933%
1.500.000
1.539.967
3.079.933

d) Contabilizarea repartizrii cheltuielilor din secia II:


% = 923/II
4.619.900
921cd10/II
1.539.967
921cd11/II
3.079.933
5) Repartizarea cheltuielilor generale de administraie
Nr.
crt.
1
2
3
4

Elemente de calcul

Secia I
Secia II
Comanda Comanda Comand Comanda
10
11
a 10
11
2.000.000 1.000.000 2.500.000 500.000

Baza de repartizare
Cheltuieli de repartizat (ct.
5.173.300
924)
5.173.300
Coeficient procentual de
100 86,221
suplimentare
6.000.000
Cheltuieli repartizate
1.724.420 862.210 2.155.530 431.140

Contabilizarea repartizrii cheltuielilor generale de administraie:


% = 924
5.173.300
921cd10/II
1.724.420
921cd11/II
862.210
921cd10/II
2.155.530
921cd11/II
431.140
6) nregistrarea producie n curs de execuie
331 = 711
646.350 933cd10 = %
921cd10/I
921cd10/II
933cd11 = %
921 cd11/I
921 cd11/II

301.127
118.980
182.147
345.223
160.850
184.373

7) nregistrarea producie finite obinute


345 = 711
28.000.000 931cd10 = 902cd10
931cd11= 902cd11

136

20.000.000
8.000.000

8). Decontarea cheltuielilor efective aferente celor 2 comenzi


902cd10 = %
18.700.000
921cd10/I
12.000.000
921cd10/II
6.700.000
902cd11 = %
921cd11/I
921cd11/II

9.000.000
3.800.000
5.200.000

9. nregistrarea diferenelor de pre


903cd10 = 902cd10

1.300.000

903cd11 = 902cd11

1.000.000

10. nchiderea conturilor 931 i 903 prin contul 901


901 = %
27.700.000
931cd10
20.000.000
903cd10
1.300.000
931cd11
8.000.000
903cd11
1.000.000
11) Calcularea costului unitar efectiv al produselor din cele 2 comenzi:

C u e cd10

Sf ct921 cd10/I Sf ct921 cd10/II 18.700.000

1.870.000
cantitate
10

C u e cd10

Sf ct921 cd11/I Sf ct921 cd11/II 8.000.000

800.000
cantitate
10

nregistrarea sistematic n conturi


D
921cd10/I
2.000.000
2.000.000
746.600
5.647.790
1.724.420
118.980
12.000.000

D
921cd11/I
1.000.000
500.000
186.650
1.411.990
862.210
160.850
3.800.000

921cd11/II
C
500.000
1.000.000
373.300
3.079.933
431.140
184.373
5.200.000

923/II

923/I

921cd10/II
2.500.000
500.00
186.650
1.539.967
2.155.530

182.14
7
6.700.000

137

1.000.000
1.500.000
559.950
1.000.000
600.000
1.200.000
1.200.000

800.000
1.200.000
447.960
500.000
400.000
900.000
371.940
7.059.950

4.619.900

922TR
1.000.000
1.000.000
373.300
500.000
200.000
26.700

922RE
500.000
800.000
298.000
300.000
100.000

26.700
100.000

100.000
RD:2.071.940

RD:3.000.000
3.000.000
D
924
1.500.000
1.000.000
373.300
300.000
300.000
100.000
200.000
900.000
500.000
5.173.300
D

933 cd10
301.127

2.071.940

931 cd10
C
20.000.000 20.000.000

931cd11
C
8.000.000 8.000.000

902 cd10
C
20.000.000
18.700.000
1.300.000

902 cd11
C
3.000.000
9.000.000
1.000.000

D
903 cd10
C
1.300.000
1.300.000

903 cd11
C
1.000.000
1.000.000

Sfd = 301.127
D

933 cd11
345.223
Sfd = 345.223

138

139

901

27.700.000

C
4.500.000
1.500.000
1.800.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
2.500.000
1.500.000
1.800.000
2.700.000
1.000.000
933.250
559.950
671.940
1.007.910
373.300
1.500.000
800.000
300.000
1.000.000
100.000
300.000
100.000
200.000
200.000

Sfc = 646.350

4. Caracterizarea general a sistemului costurilor variabile. Indicatori de baz


specifici
Metodele de calculaie absorbante conduc la obinerea costului complet delimitnd
cheltuielile ncorporabile n costuri directe i costuri indirecte. Cu toate c acest cost complet
ocup un loc important n literatura de specialitate i practic, acesta este uneori insuficient
n gestiune pe termen scurt.1
Metodele de calculaie absorbante pierd din pertinena lor datorit evoluiei rapide a
tehnicilor de producie, creterii costurilor indirecte i creterii costului de prelucrare a
informaiilor financiar-contabile, duratei lungi de timp necesar pentru prelucrare acestor
informaii.
Scopul urmrit de metodele de calculaie a costurilor parial este determinarea
operativ a rentabilitii subdiviziunilor tehnico-productive i a produselor obinute. n acest
sens se determin contribuia fiecrui produs la acoperirea cheltuielilor fixe (de structur) i
se renun la repartizarea acestor cheltuieli pe baza unor calcule arbitrare.2
Metodele de calculaie pariale nu se opun metodelor de calculaie absorbante ci
trebuie s fie un instrument de analiz complementar sau alternativ acestora din urm.
Indicatorul principal n sistemul costurilor pariale este "pragul de rentabilitate" sau
"punctul mort".
Pragul de rentabilitate este dat de acel nivel al cifrei de afaceri pentru care rezultatul
financiar este zero n acest caz cifra de afaceri se numete cifra de afaceri critic, iar punctul
grafic n care se realizeaz rezultatul financiar se numete "punct mort".
1

Epuran Mihail, Bbi Valeria, Grosu Corina, Contabilitate i control de gestiune, Editura
Economic, 1999, p. 331.
2
Dumbrav Partenie, Pop Atanasiu., Contabilitatea de gestiune n industrie, Editura Intelcredo. Deva,
1997, p. 277.

140

Rezultatul nul
CA = CA*
CA = 0

CA
Zona pierderilor
CA < CA

Zona profiturilor
CA > CA*

Reprezentarea grafic a cifrei de afaceri critice i a punctului mort3


Dac admitem c:
CV
qp
- coeficient de proporionalitate a cheltuielilor variabile fa de cifra de
CA
afaceri
Rezult:
CT = CV + CF = qp Q pu + CF
M = CA - CV = (1-qp) Q pu
R = M - CF = (1 - qp) Q pu - CF
Unde:
Q - volumul fizic al produciei;
pu - preul unitar de vnzri;
M - marja brut a costurilor variabile.
Obinerea unui rezultat financiar optim impune optimizarea relaiei pre-cost-volum a
produciei obinute. Acesta se realizeaz cu ajutorul urmtorilor indicatori:
1) Volumul fizic al produciei n punctul de echilibru
Este acel nivel al produciei pentru care cifra de afaceri este critic. Se calculeaz ca
fiind:
Q*

CF
mu

mu - contribuia brut unitar la profit


2) Factorul de acoperire
Reprezint procentul contribuiei fiecrui produs la acoperirea cheltuielilor fixe i la
obinerea profitului:
M
Fa
100
CA
3) Coeficientul de siguran dinamic
Arat cu ct pot s scad realizrile n mod relativ pentru ca unitatea economic s
ajung la punctul de echilibru:
KS

CA CA *
100
CA

CA* - cifra de afaceri critic


4) Intervalul de siguran
Este expresia n cifre absolute a coeficientului de siguran
Is = CA - CA*.
Aplicaii practice
3

Dumbrav Partenie, Contabilitate de gestiune aplicat, Editura Intelcredo, Deva, 2000, p. 197.

141

Aplicaia nr. 1
O unitate economic a realizat o cifr de afaceri de 80.000 mii lei (40.000 buc. X
2.000mii/buc.), cheltuielile variabile sunt de 56.000 mii lei i cheltuielile fixe de 24.000 mii lei.
S se determine cifra de afaceri critic, marja critic a costurilor variabile i coeficientul de
proporionalitate a costurilor variabile.
Soluie
1) CA* = CV + CF = 56.000 + 24.000 = 80.000
2) M* = CA* - CV = CF = 24.000
CV
56.000

0,7
3) qp
CA * 80.000
Aplicaia nr. 2
O unitate economic obine 3 produse: A: 20.000 buci cu o marj unitar de 520
lei/buc., B: 15.000 buci cu o marj brut unitar de 500 lei/buc. i C: 10.000 buci cu o
marj brut unitar de 400 lei/buc. Cheltuielile fixe sunt de 10.950.000.
Se cere determinarea volumului i structura produciei n punctul de echilibru.
Soluie
a) Determinarea marjei brute totale
M = 20.000x520 + 15.000x500 + 10.000x400 =
= 10.400.000 + 7.500.000 + 4.000.000 = 21.900.000
b) Determinarea marjei brute unitare
M
21.900.000
mu

486,66
q1 q 2 q 3 20.000 15.000 10.000
c) Determinarea volumului produciei fizice n punctul de echilibru:
CF 10.950.000
Q*

22.500
mu
486,66
d) Determinarea structurii volumului fizic al produciei:
Tabelul 1
Produs A
Produs B
Produs C
TOTAL

Structura Q
20.000 buc.
15.000 buc.
10.000 buc.
45.000 buc.

Ponderi
44,44%
33,33%
22,23%
100%

Structura Q*
9.999 buc.
7.499 buc.
5.002 buc
22.500 buc.

Aplicaia nr. 3
O societate comercial obine 2 produse A i B, avnd ambele acelai pre unitar de
vnzare de 15.000/bucat. Produsul A are un cost unitar variabil de 8.000 lei/buc. Iar
produsul B de 6.000. lei/buc. Cheltuielile fixe totale sunt de 30.000.
Se cere
a) S se calculeze factorul de acoperire Fa, beneficul brut unitar i rata rentabilitii
pentru fiecare produs;
b) S se calcule coeficientul de siguran dinamic K S pentru fiecare din cele dou
produse tiind c se obin 10 buci A i 8 buci B;
c) S se calculeze intervalul de siguran IS pentru fiecare din cele dou produse.
Soluie

142

a) Factorul de acoperire, beneficiul brut, rata rentabilitii

m u/A Pu/A CVu/A 15.000 8.000 7.000


Fa/A

m u/A
7.000
100
100 46,67%
Pu/A
15.000

R u/A 8.000
rata rentabilitii/A =

R u/A
8.000
100
100 53,33%
u/A
15.000

m u/B Pu/B CVu/B 15.000 6.000 9.000


Fa/B

m u/B
9.000
100
100 60%
Pu/B
15.000

R u/B 6.000
rata rentabilitii/B =

R u/B
6.000
100
100 40%
u/B
15.000

b) Coeficientul de siguran KS
KS

CA CA *
CA

CA /A q /A Pu/A 10 15.000 150.000


CA /B q /B u / B 8 x15.000 120.000
CV/A q /A CVu/A 10 8.000 80.000
CV/B q /B CVu/B 8 6.000 48.000
M t CA /A CA /B CV/A CV/B 150.000 120.000
80.000 48.000 48.000
Pt M t CF 142.000 30.000 112.000
CA* CV CF 80.000 48.000 30.000 158.000
KS

150.000 120.000 158.000 100 41,48%


150.000 120.000

c) Intervalul de siguran IS
IS CA CV * 150.000 120.000 158.000 112.000
143

Rezult deci, c intervalul de siguran este egal cu beneficiul obinut i arat cu ct


pot fi reduse vnzrile pentru a se ajunge la punctul de echilibru.

144

5. Metoda costurilor variabile (direct-costing)

Aplicaii practice
O societate comercial este specializat n obinerea i desfacerea a trei produse A,B
,C. Cantitile obinute sunt 300 buci produsul A, 200 buci produsul B i 500 buci
produsul C.
Tabelul 2
Produse
A
Indicator
CA/produs
Q/produs
CA
CV/produs
CV
M/CV
CF
Rezultat

6.000
300
1.800.000
3.000
900.000
900.000
700.000
200.000

100%
50%
50%

7.000
200
1.400.000
4.000
800.000
600.000
700.000
-100.000

100%
57,14%
42,86%

Produse
C
Indicator
CA/produs
Q/produs
CA
CV/produs
CV
M/CV
CF
Rezultat

5.000
500
2.500.000
2.000
1.000.000
1.500.000
700.000
800.000

TOTAL

100%

5.700.000

100%

40%
60%

2.700.000
3.000.000
2.100.000
900.000

47,37%
52,63%
36,85%
15,78%

Profitul este de 15,78% din volumul vnzrilor, dei marja brut la profit rezultat
dup acoperirea cheltuielilor variabile a fiecrui produs n parte este de 52,63% dar din
aceasta s-aU acoperit cheltuielile fixe totale care sunt de 36,85%.
Toate marjele pe costuri variabile ale produselor sunt pozitive i deci toate produsele
contribuie la acoperirea cheltuielilor fixe. Suprimarea eventual a produsului B care are o
marj pe costuri variabile mai reduse va duce la suportarea costurilor fixe totale de
2.100.000 lei numai de ctre celelalte dou produse A i C i va rezulta o micorare
considerabil a profitului de la 900.000 lei la 300.000 lei.
Folosind metoda costurilor variabile se pot determina produsele care pot fi suprimate.
Aceast decizie de suprimare a unor produse trebuie luat innd cont de anumii factori:
- n condiiile unei marje pe costuri variabile negative suprimarea produsului respectiv
este necesar. n aceast situaie trebuie s se in seama dac produsul respectiv nu
contribuie la desfacerea celorlalte produse sau dac nu este un produs nou etc.
- n condiiile unei marje pe conturi variabile pozitive suprimarea produsului va
conduce la transferarea efortului de a suporta costurile fixe de ctre celelalte produse.
n toate cazurile este necesar o analiz riguroas pentru a nu transforma o activitate
rentabil ntr-o activitatea nerentabil.

145

6. Metoda costurilor specifice (direct-costing evoluat)


Aplicaie practic
Pentru a ilustra modul de calcul al marjei brute i al marjei semibrute i al rezultatului
financiar n concepia metodei direct costing evoluat vom relua exemplul de la metoda direct
costing.
O societate comercial este specializat n obinerea i desfacerea a trei produse
A,B,C. Cantitatea de produse obinute este 300 buci produsul A, 200 buci produsul B i
500 buci produsul C.
Costurile fixe sunt de 2.100.000 lei, dar la o analiz atent se constat c 990.000
sunt costuri specifice din care:
- 200.000 lei pentru produsul A;
- 690.000 lei pentru produsul B;
- 100.000 lei pentru produsul C.
Tabelul 3
Produse
A
Indicator
CA/produs 6.000.000
Q/produs
300
CA
1.800.000
CV/produs
3.000
CV
900.000
M/CV
900.000
CFS
200.000
M/CFS
700.000
CF
370.000
Rezultat
330.000
financiar

TOTAL

7.000
200
1.400.000
4.000
800.000
600.000
690.000
-90.000
370.000

5.000
500
2.500.000
2.000
1.000.000
1.500.000
100.000
1.400.000
370.000

-460.000

1.030.000

5.700.000
2.700.000
3.000.000
990.000
2.010.000
1.110.000
900.000

Din tabel rezult c produsul B are o marj semibrut negativ, veniturile obinute
prin valorificarea acestui produs nu permit acoperirea propriilor sale costuri fixe. n aceste
condiii produsul B trebuie eliminat. Aceast decizie duce la dispariia marjei pe costuri
variabile de 600.000 i obinerea unei economii la costurile fixe care-i sunt specifice de
690.000, deci rezultatul financiar global va crete cu 90.000.
Punctul critic specific produsului B este:

q s/B

CFS/B
690.000

230
PVu/B CVu/B 7.000 4.000

bucati

Rezult c trebuie vndute cel puin 230 buci din produsul B pentru a se acoperi
propriile costuri fixe. Dar produsul B s-a obinut n 200 buci, n aceste condiii volumul
produciei trebuie majorat cu 15% sau renunarea la acest produs.
Produsul C are cea mai mare marj semibrut dar i cea mai mare marj brut.
Punctul critic specific produsului C este:

q s/C

CFS/C
100.000

33,33 bucati 34 bucati


PVu/C CVu/C 5.000 2.000

146

Rezult c din vnzrile totale ale acestui produs 6,8% contribuie la acoperirea
costurilor fixe proprii iar 93,2% contribuie la acoperirea costurilor fixe comune i la obinerea
rezultatului global.
Punctul critic specific produsului A este:

q s/A

CFS/A
200.000

66,66 bucati 67 bucati


PVu/A CVu/A 6.000 3.000

Deci din vnzrile totale ale acestui produs 22,33% contribuie la acoperirea costurilor
fixe proprii iar 77,67% contribuie la acoperirea costurilor fixe comune i la obinerea
rezultatului global.

147

S-ar putea să vă placă și