Sunteți pe pagina 1din 1

FACTURA

Furnizor Gimay Comert

Cumparator.....................................

Nr.ord.reg.com./an 534/2014
C.I.F 7231134 RO
Sediul Bucuresti S3 Turturelelor 11A
Judetul Ilfov
Capital social 13562100,00
Cod IBAN
Banca Unicredit Tiriac Bank SA

Nr.ord.reg.com/an..................................
C.I.F.......................................................
Sediul.....................................................
Judetul....................................................
Nr. Facturii 56342712
Data (ziua, luna, anul) 10.02.2014
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)

Cota T.V.A .......24.......... %


Nr
crt

Denumirea produselor sau a


serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara T.V.A)
-lei-

Valoarea
-lei-

Valoare
T.V.A
-lei-

5(3x4)

ron
ron
ron

1
1
1

836
266
456

1100
350
600

264
84
144

Total:

1558

2050

492

1
2
3

Set Boxe BT 112b


Mixer behringer Vmx200
Amplificator pa2002

Termen de garantie 12 luni

Semnatura de
primire

Total de plata
(col. 5+col.7)

2050