Sunteți pe pagina 1din 35

Numr de inregistrare:

An colar: 2014 - 2015


coala Gimnazial D. Cantemir, Matca
Disciplina: Limba i Literatura Romn
Clasa: a VII -a
Nr. sptmni: 36; Total ore: 144 (4 ore/sptmn)
Profesor:

Postolache Geanina

LIMBA I LITERATURA ROMN


PLANIFICARE ANUAL
CLASA a VII-a AN COLAR 2014-2015

Director:

ef comisie:

CURRICULUM APLICAT: 4 ORE TC


MANUAL: LIMBA ROMN - MANUAL PENTRU CLASA A VII-A ,EDITURA CORINT

Nr.
crt.

Unitatea de nvare

Nr.
ore

Sptmna

Perioada

16.09-24.09.2014

12

2-5

25.09-15.11.2014

20

6-11

16.11-29.11.2014

30

12-18

02.12.2014-31.01.2015

14

16.12-18.12.2014

Observaii

SEMESTRUL I
0
1

4.
.

Unitatea introductiv (prezentarea programei i a manualului;


actualizarea cunotinelor; test iniial)
Unitatea 1-- Cartea obiect cultural,fisa de biblioteca,fisa de
lectura, notiuni de sintaxa--propozitie ,fraza, text ,monolog
expozitiv ,demonstrativ
Unitatea 2-- Literatura si semnificatie``Lumina lina``Arghezi,
versul liber,structura specifica a unor texte ,comunicare , textul
literar ,texte nonliterare,eveniment cultural,fonetica,greseli de
pronuntare, nume proprii straine, evaluare
Unitatea 3-- Structura si compozitie,``Calin(file din
poveste),metafora, comentare text literar,vocabularul, mijloace
interne derivare ,compunere schimbarea valorii
gramaticale,categorii
semantice,sinonime,antonime,omonime,paronime,pleonasmul,cuvint
epolisemantice,sensul in context,unitati frazeologice ,evaluare
Unitatea 4--Structuri narrative
`Doua loturi``,Caragiale,nuvela,elemente verbale, nonverbale
,``Morometii``M.Preda,
--dialogulformal ,informal ,verbul, verbe copulative, diatezele , activa
reflexiva,pasiva,verbe personale,impersonale ,locutiuni verbale
Evaluare

Pregtire pentru tez i tez, inclusiv discutarea tezei


Recapitulare

Tez

2
TOTAL ORE SEMESTRUL I
Nr.
crt.

Unitatea de nvare

72
Nr.
ore

Sptmna

Perioada

Observaii

SEMESTRUL AL II-LEA
5

18

1-6

10.02-21.03.2014

20

7-13

25.03-16.05.2014

07.04-11.04.2014

Unitatea 7-- Idei si sentimente, Doina popular, sintaxa


propozitiei, predicatul, subiectul, actualizare, planul unei lucrri pe
o tem dat, reorganizare text propriu, evaluare
Pregtire pentru tez i tez, inclusiv discutarea tezei

12

15-17

26.05-13.06.2014

14

19.05-23.05.2014

8.Concizie si adevar proverbe ,zicatori,atributul, text narativ propriu

18

16.06-20.06.2014

Unitatea 5 Structuri si forme lirice-Desteapt-te, romne!,


substantivul, locuiuni substantivale, valoarea expresiv, semne de
punctuaie.
Patria romn de G. Cobuc, oda, pronumele i adjectivele
pronominale, textul documentar, rezumat text tiinific,
Psalmul pastorului, numeralul, dialog, monolog, evaluare
Unitatea 6-- Structuri narative in versuri Monastirea Argeului,
balada populara, adjectivul, locuiuni adjectivale, Descrierea.
Paa Hassan, G. Cobuc, balada culta ,idei principale, titlu,
adverbul, locuiuni adverbiale, interviul
Dan, cpitan de plai, poemul eroic, prepozitia, conjuncia,
interjectia, locutiuni, evaluare

coala altfel: S tii mai multe, s fii mai bun!


7.

9.Sens si intelepciune Parabola fiului risipitor, complemente, loc, timp


mod, cauza, scop //complemente directe ,indirecte
Exprimare in scris, punct de vedere personal, evaluare
4. Recapitulare finala
TOTAL ORE SEMESTRUL al II-lea

6
4
72

Tez

An colar: 2014 - 2015


coala Gimnazial D. Cantemir, Matca
Disciplina: Limba i Literatura Romn
Clasa: a VII-a
Nr. sptmni: 36; Total ore: 144 (4 ore/sptmn)
Profesor: Postolache Geanina

LIMBA I LITERATURA ROMN


PLANIFICARE CALENDARISTIC
CLASA a VII-a AN COLAR 2014-2015

Director:

ef comisie:

Nr.
crt.

Unitatea
de nvare

Competene specific

Coninuturi asociate

Numr
de ore
alocate

Sptmna

SEMESTRUL I
1.

2.

Sptmna 1,
2
(prezentarea
programei i a
manualului;
recapitularea
materiei din anii
precedeni;
evaluare
predictiv;
actualizarea
cunotinelor)
Unitatea 1
Cartea - obiect
cultural

Unitatea 2
LITERATURA SI
SEMNIFICATIE

1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui


mesaj oral;
2.4. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau
neprevzute de dialog sau monolog;
2.1. asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr-un
mesaj oral;

Prezentarea i ndrumarea lecturii


Evaluarea competenelor de lectur i
de nelegere a unui text
literar/nonliterar
Actualizarea cunotinelor
Evaluare predictiv

1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui


mesaj oral;
1.3. integrarea categoriilor semantice n structuri
lexicale proprii;
1.4. sesizarea abaterilor de la normele limbii
literare ntr-un mesaj ascultat;
1.5. aplicarea principiilor ascultrii active n
manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat;
2.2. valorificarea categoriilor semantice nvate
n contexte diferite;
2.3. respectarea normelor morfosintactice n
propoziii i n fraze;
2.4. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau
neprevzute de dialog sau monolog;
2.5. cooperarea n interaciunile de grup;
3.3. sesizarea corectitudinii i valorii expresive a
categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntrun text citit;
4.2. utilizarea corect i nuanat a categoriilor

Universul cartii
Editura colectia,biblioteca fisa de
biblioteca ,fisa de lectura,
Notiuni de sintaxa ,cuvant
,propozitie ,fraza text propozitia
,fraza ,felul propozitiilor
,clasificare ,raporturi sintactice
coordonare ,subordonare ,in prop.
Si fraza
Monologul expozitiv si
demonstrative
Text support ``Lumin lin`` de
Arghezi, vocabular, interpretare text,
versificatie, rima atelier, tipuri de
rima, versul liber, structura grafica
a unor texte, textul literar, texte
nonliterare, prez. eveniment
cultural, notiuni de fonetica, greseli

16

2-5

Observaii

3.

Unitatea 3
Structura si
compozitie

semantice nvate;
4.3. organizarea secvenelor textuale n funcie de
o cerin specific;
4.5. folosirea modalitilor variate pentru
realizarea expresivitii textului;

de pronuntare, evaluare

1.5. aplicarea principiilor ascultrii active n


manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat;
2.1. asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr-un
mesaj oral;
2.3. respectarea normelor morfosintactice n
propoziii i n fraze;
2.5. cooperarea n interaciunile de grup;
3.1. citirea unei varieti de texte literare sau
nonliterare, demonstrnd nelegerea acestora;
3.2. recunoaterea modalitilor specifice de
organizare a textului epic i a procedeelor de
expresivitate n textul liric;
3.3. sesizarea corectitudinii i valorii expresive a
categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntrun text citit;
4.1. exprimarea n scris a opiniilor i atitudinilor;
4.3. organizarea secvenelor textuale n funcie de
o cerin specific;
4.4. utilizarea corect a flexiunii nominale i

--Clin (file din poveste)-- de M.


Eminescu,
studiul
textului,
aliteratia, asonanta, interpretare
text,
cadrul
natural,
nunta
imparateasca,
nunta
gzelor,
metafora, portretul literar,
Vocabularul fundamental, masa
vocabularului, mijloace interne de
mbogire
a
vocabularului,
derivarea, compunerea, schimbarea
clasei morfologice, familia lexical
neologismele, categoriile semantice,
antonime,
sinonime
omonime,
paronime
pleonasmul,
cuvinte
polisemantice, sensul cuvintelor n
context,
unitati
frazeologice,
evaluare

Solicitarea opiniei
Noiuni
elementare
de
sintaxa
propoziiei i a frazei.
Modaliti de exprimare a preferinelor
i a opiniilor. Argumentarea unui punct
de vedere
Lexicul
Fonetica
Fia de lectur

24

6 - 11

verbale n textul scris, utiliznd corect semnele


ortografice i de punctuaie.

4.

Unitatea 4
Structuri
narrative

5.

1.5. aplicarea principiilor ascultrii active n


manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat;
2.1. asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr-un
mesaj oral;
2.3. respectarea normelor morfosintactice n
propoziii i n fraze;
2.5. cooperarea n interaciunile de grup;
3.1. citirea unei varieti de texte literare sau
nonliterare, demonstrnd nelegerea acestora;
3.2. recunoaterea modalitilor specifice de
organizare a textului epic i a procedeelor de
expresivitate n textul liric;
3.3. sesizarea corectitudinii i valorii expresive a
categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntrun text citit;
4.1. exprimarea n scris a opiniilor i atitudinilor;
4.3. organizarea secvenelor textuale n funcie de
o cerin specific;
4.4. utilizarea corect a flexiunii nominale i
verbale n textul scris, utiliznd corect semnele
ortografice i de punctuaie.

Dou loturi de I. L. Caragiale,


nuvela, studiul textului,
interpretarea textului,
metamorfozele personajului, nuvela,
elemente verbale nonverbal
Morometiide Marin Preda
interpretarea textului, romanul,
dialogul formal si informal,
Verbul, conjugare, categorii
gramaticale, modurile personale,
functii sintactice ale vb. la moduri
personale, moduri nepersonale,
functii sintactice, verbe copulative,
Diatezele verbelor activ,
reflexiv, pasiv, verbele active
pronominale, complementul de
agent, verbele impersonale,
locutiunile verbale, evaluare

Pregtire pentru tez i tez, inclusiv discutarea tezei


Obs.: Discutarea tezei poate avea loc n alt sptmn, spre sfritul semestrului

24

12 - 18

14

72

TOTAL ORE PE SEMESTRUL I

Nr.
crt.

Unitatea
de nvare

Competene specific

Coninuturi associate

Numr
de ore
alocate

Sptmna

24

1-6

SEMESTRUL II
1.

Unitatea 5
Structuri si
forme lirice

1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui


mesaj oral;
1.3. integrarea categoriilor semantice n structuri
lexicale proprii;
1.5. aplicarea principiilor ascultrii active n
manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat;
2.3 respectarea normelor morfosintactice n
propoziii i fraze;
2.4 adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau
neprevzute de dialog sau monolog;
3.1. citirea unei varieti de texte literare sau
nonliterare, demonstrnd nelegerea sensului
acestora;
3.2. recunoaterea modalitilor specifice de
organizare a textului epic i a procedeelor de
expresivitate n textul liric;
3.3 sesizarea corectitudinii i valorii expresive a
categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntrun text citit;
4.4 utilizarea corect a flexiunii nominale i
verbale n textul scris, utiliznd corect semnele
ortografice i de punctuaie;

Deteapt-te, romne! de A.
Mureanu, imnul, Substantivul,
gen, numr, cazuri, locutiuni
substantivale, valori expresive.
-Oda de G. Cobuc Patria
romana interpretarea textului,
oda.
-Pronumele personal, de politete,
pronumele
si
adjectivul
pronominal posesiv, pron. si adj.
demonstrativ, pron. si adj.
interogativ, pron si adj. relativ,
functii sintactice, pron. si adj.
pron. nehotrt, forme, functii,
pron. si adj. negativ, forme
functii, pron. si adj. de intarire,
forme, functii, exercitii aplicative
Textul documentar, rezumat text
stiintific.
Psalmul
pstorului,
interpretare text, psalmul
Numeralul, cardinal, ordinal,
colectiv, fractionar, multiplicativ,
distributiv, adverbial, dialog,
monolog, evaluare

Observaii

2.

Unitatea 6
Structuri
narative in
versuri

3.
4.

1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui


mesaj oral;
2.1. asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr-un
mesaj oral;
2.3. respectarea normelor morfosintactice n
propoziii i fraze;
2.4. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau
neprevzute de dialog sau monolog;
3.1. citirea unei varieti de texte literare sau
nonliterare, demonstrnd nelegerea sensului
acestora;
3.2. recunoaterea modalitilor specifice de
organizare a textului epic i a procedeelor de
expresivitate n textul liric;
3.3. sesizarea corectitudinii i valorii expresive a
categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntrun text citit;
4.1. exprimarea, n scris, a propriilor opinii i
atitudini;
4.4 utilizarea corect a flexiunii nominale i
verbale n textul scris, utiliznd corect semnele
ortografice i de punctuaie;
4.5. folosirea modalitilor variate pentru
realizarea expresivitii textului;

Monastirea Argeului, balada


popular, interpretarea textului,
personajele, valoare stilistic,
balada popular
Adjectivul, felul, gen, numr, caz,
gradele de comparatie, functii
sintactice, locuiunile adjectivale,
structurarea unei descrieri
Paa Hassan de George
Cobuc, studiu text, interpretare,
balada culta, argumentarea unei
idei
principale,
texte
argumentative,
Adeverbul, grade de comparatie,
felul:
interogative,
relative,
nehotarate, functii sintactice,
locutiuni adverbiale, adverbe si
locuiuni adverbiale predicative
Poemul eroic Dan, capitan de
plai de Vasile Alecsandri, studio
text,
interpretare,
personaje,
subiect, caracteristicile poemului
eroic
Prepozitia,
locutiunile
prepozitionale,
conjunctia,
locutiunile
conjunctionale,
interjectia, evaluare

COALA ALTFEL: S TII MAI MULTE, S FII MAI BUN!


Unitatea 7

1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui


mesaj oral;

Doina populara, studiu text,


interpretare, doina,

20

7 - 13

16

15 - 17

Idei si
sentimente

Unitatea 8
Concizie si
adevar
Unitatea 9

5.

1.3. integrarea categoriilor semantice n structuri


lexicale proprii;
2.3 respectarea normelor morfosintactice n
propoziii i fraze;exercitii aplicative
2.5. cooperarea n interaciunile de grup;fise de
lucru
3.1. citirea unei varieti de texte literare sau
nonliterare, demonstrnd nelegerea sensului
acestora;
3.2. recunoaterea modalitilor specifice de
organizare a textului epic i a procedeelor de
expresivitate n textul liric;
3.3. sesizarea corectitudinii i valorii expresive a
categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntr-un
text citit
4.3. organizarea secvenelor textuale n funcie de
o cerin specific;
4.4. utilizarea corect a flexiunii nominale i
verbale n textul scris, utiliznd corect semnele
ortografice i de punctuaie;
4.5. folosirea modalitilor variate pentru
realizarea expresivitii textului;

Sintaxa propozitiei, predicatul


verbal, predicatul nominal,
subiectul exprimat, neexprimat,
alcatuirea planului unei lucrari
pe o tema data, reorganizarea
unui text propriu, evaluare

--Proverbe si zicatori, strigatura,


atributul, text narativ propriu,
expansiune, restrangere text
narativ
--Sens si intelepciune Parabola
biblica studiu text, interpretare
text,
Complementele circumstantiale,
loc, timp, mod, cauza, scop,
necircumstantiale, direct, indirect,
punct de vedere personal,
evaluare

Pregtire pentru tez i tez, inclusiv discutarea tezei


Obs.: Discutarea tezei poate avea loc n alt sptmn, spre sfritul semestrului

14

6.

Recapitulare finala

Total ore pentru semestrul al II-lea

72

TOTAL ORE/AN

144

18

An colar: 2014 - 2015


coala :
Disciplina: Limba i literatura romn
Clasa: a VII -a
Nr. sptmni: 36; Total ore: 144 (4 ore/sptmn)
Profesor:

LIMBA I LITERATURA ROMN


PLANIFICAREA UNITILOR DE NVARE
CLASA a VII-a AN COLAR 2014-2015

Director:

ef comisie:

PROIECTAREA UNITII DE NVARE


Nr. de ore alocate: 4

Sptmna: IConinuturi (detalieri)


Prezentarea manualului i
programei
Actualizarea cunotinelor

Competene
specifice
a 1.1
2.1
2.4

Activiti de nvare

Timp
(nr.ore)

Observarea manualului
Stabilirea de relaii ntre coninuturile
prevzute n program i parcurgerea lor
Exerciii de actualizare a cunotinelor

1.S1

Actualizarea cunotinelor

1.1
2.1

Exerciii de actualizare a cunotinelor

1.S1

Actualizarea cunotinelor

1.1
2.1

Exerciii de actualizare a cunotinelor

1.S2

Test predictiv

3.3
3.4
4.2

Rezolvarea exerciiilor propuse

1.S2

Resurse
Materiale
Forme de
didactice
organizare
Programa Activitate frontal
colar,
Activitate
manual
individual
Fi
de
lucru
Auxiliare
didactice
Fi
de
lucru
Auxiliare
didactice
Fi
de
lucru
Auxiliare
didactice
Test iniial

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate
individual

PROIECTAREA UNITII DE NVARE NR. 1


Nr. de ore alocate: 16

Evaluare
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Evaluare
scris.

Sptmna: II- V
Coninuturi (detalieri)

Competene
specifice
Cartea, obiect cultural.
1.1
Lumin lin de Tudor Arghezi, 1.3
lectura textului, vocabularul.
1.5

Activiti de nvare

Timp
(nr.ore)

Resurse
Evaluare
Materiale
Forme de
didactice
organizare
Manual
Activitate frontal Observarea
Auxiliare i individual
sistematic
didactice
Aprecierea
rspunsurilor
Manual
Activitate frontal Observarea
Fie
de i individual
sistematic
lucru
Aprecierea
rspunsurilor

Exerciii de explicare a sensului cuvintelor


n context
Exerciii de identificare a cuvintelor cheie
Exerciii de nelegere a textului literar
Exerciii de nelegere a textului literar
Exerciii de identificare a interogaiei
retorice, exclamaiei retorice
Exerciii de interpretare a textului literar

1.S2

Solicitarea opiniei
1.1
Modaliti de exprimare a 1.3
preferinelor i a opiniilor. 1.5
Argumentarea unui punct de
vedere

Exerciii de identificare a structurilor


specifice solicitrii opiniei ntr-un text
literar/nonliterar
Exerciii de iniiere a unor dialoguri n care
se solicit/se ofer opinii

1.S2

Manual
Activitate frontal Observarea
Fie
de i pe grupe
sistematic
lucru
Activitate
n Aprecierea
perechi
rspunsurilor

Noiuni elementare de sintaxa


propoziiei i a frazei.

2.3

Exerciii de identificare a prepoziiilor i


conjuciilor i de explicare a rolului
acestora.
Exerciii de identificare a tipurilor de
propoziii.

1.S2

Manualul. Activitate frontal.


Fie
de Activitate
lucru.
individual.
Auxiliare
didactice.

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Noiuni elementare de sintaxa 2.3


propoziiei i a frazei.
Aplicaii.

Exerciii de segmentare a frazelor.


Exerciii de identificare a raporturilor
sintactice de coordonare i de subordonare
n propoziie i n fraz.

1.S3

Manualul. Activitate frontal.


Fie
de Activitate
lucru.
individual.
Auxiliare
didactice.

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Cartea, obiect cultural


1.1
Lumin lin de Tudor Arghezi, 1.3
analiza textului.
1.5
Interogaia retoric
Exclamaia retoric

1.S2

Lexicul (actualizare)

2.2
2.3
2.5

Exerciii de actualizare a noiunilor


referitoare la structura vocabularului limbii
romne

1.S3

Lexicul
2.2
Mijloacele interne de mbogire a 2.3
vocabularului
2.5
Derivarea (actualizare). Serii
derivative (aplicativ)

Exerciii de identificare a procedeelor de


mbogire a vocabularului
Exerciii de actualizare a noiunilor teoretice
referitoare la mijloacele interne de
mbogire a vocabularului
Exerciii de identificare a cuvintelor
derivate din texte date
Exerciii de creare i de integrare n context
a cuvintelor derivate
Exerciii de creare a unor serii derivative
Exerciii de identificare a cuvintelor
compuse din texte date
Exerciii de integrare n context a cuvintelor
compuse

1.S3

Lexicul
2.2
Schimbarea valorii gramaticale 2.3
sau conversiunea (actualizare)
2.5

Exerciii de identificare a cuvintelor


obinute prin conversiune n texte date
Exerciii de integrare n context a cuvintelor
obinute prin conversiune

1.S4

Lexicul
Arhaisme.
(actualizare)

2.2
Regionalisme 2.3
2.5

Exerciii de identificare a regionalismelor i


a arhaismelor n texte date
Exerciii de integrare n context a
regionalismelor i a arhaismelor

1.S4

2.2
2.3
2.5
3.3

Exerciii de identificare a unor cuvinte


mprumutate n texte date
Exerciii de identificare a sensului unor
mprumuturi din texte date
Exerciii de integrare n context a unor
mprumuturi

1.S4

Lexicul
Compunerea (actualizare)

Lexicul
mprumuturile

2.2
2.3
2.5

1.S3

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal Observarea


i individual
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal Observarea


i individual
sistematic
Activitate pe grupe Aprecierea
rspunsurilor

Lexicul
2.2
Categorii semantice (actualizare). 2.3
Sinonime. Antonime
2.5
4.2

Exerciii de identificare n texte date a


sinonimelor i antonimelor
Exerciii de integrare n context a seriilor
sinonimice
Exerciii de integrare n context a
antonimelor
Lexicul
2.2
Exerciii de difereniere a omografelor i
Categorii semantice. Omonimele. 2.3
omofonelor
Cuvintele polisemantice
2.5
Exerciii de identificare n context a
Polisemia
i
omonimia: 4.2
omonimelor
asemnri i deosebiri
Exerciii de identificare a sensurilor
cuvintelor polisemantice
Exerciii de difereniere a omonimelor i a
cuvintelor polisemantice
Exerciii de integrare n context a
omonimelor i a cuvintelor polisemantice
Lexicul
2.2
Exerciii de identificare a construciilor
Pleonasmul. Paronimele
2.5
pleonastice n diferite texte
Sensul cuvintelor n context
3.3
Exerciii de utilizare corect, n contexte
4.2
diferite, a paronimelor
4.5
Exerciii de identificare a sensului unui
cuvnt n diferite contexte
Exerciii de construire a unor contexte
diferite pentru a ilustra sensul propriu i
figurat al cuvintelor
Noiuni de fonetic (actualizare)
4.2
Exerciii de identificare a diftongilor,
Folosirea corect a accentului n
triftongilor i hiatului.
limba romn.
Exerciii de desprire corect a cuvintelor
n silabe
Exerciii de ortoepie
Exerciii de pronunare corect a
neologismelor
Evaluare Unitatea 1
2.2, 3.3, 4.2, Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor
4.5
teoretice nsuite

1.S4

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S5

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S5

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S5

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S5

Fie
de Activitate
evaluare
independent

Aprecierea
fielor
de
evaluare

PROIECTAREA UNITII DE NVARE NR. 2


Nr. de ore alocate: 24

Sptmna: VI- XI
Coninuturi (detalieri)
Structuri n textele epice.
Moromeii de Marin Preda
Lectura textului, vocabularul.

Competene
specifice
3.1
3.2

Moromeii de Marin Preda


3.2
Genul epic (actualizare); structura
textului epic

Moromeii de Marin Preda

3.2
4.3

Construcia subiectului; aciune,


conflict, timp, spaiu
Moromeii de Marin Preda
3.2
4.3
Romanul- trsturile speciei
Moromeii de Marin Preda
Interpretarea textului.

1.5
4.1
4.3

Activiti de nvare
Exerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
Discuii asupra evalurii lecturii
Exerciii de vocabular

Resurse
Materiale
Forme de
(nr. ore)
didactice
organizare
1.S 6 Manual
Activitate
Grila
de frontal
evaluare
a Activitate
lecturii
individual
Timp

Evaluare
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Exerciii de actualizare a noiunilor


referitoare la genul epic
Exerciii de identificare a caracteristicilor
genului epic n textul studiat
Exerciii de delimitare a secvenelor
corespunztoare planurilor narative din
textul studiat
Exerciii de identificare a indicilor de timp
i spaiu al aciunii
Exerciii de rezumare a subiectului

1.S 6

Manual
Fie de lucru

Activitate
frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S 6

Manual
Fie de lucru

Exerciii de identificare a etapelor naraiunii


i a sintagmelor care asigura trecerea de la o
secven la alta

1.S 6

Manual
Fie de lucru

Exerciii de comentare a sensului global al


textului
Exerciii de exprimare a opiniei n legtur
cu semnificaiile textului studiat

1.S7

Manual
Fie de lucru

Activitate
frontal
Activitate
individual
Activitate
frontal
Activitate
individual
Activitate
frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Lectur: Mihail
Hanul Ancuei.

Sadoveanu 2.3

Verbul
3.3
Actualizare. Alte verbe copulative 4.4
(a ajunge, a iei, a se face, a
rmne, a nsemna, a prea)

Verbul
Categorii
gramaticale
ale
verbului.
Modul,
timpul,
persoana, numrul (actualizare).
Modul indicativ i timpurile lui
Verbul
Categorii
gramaticale
ale
verbului.
Modul
conjunctiv,
modul condiional-optativ, modul
imperativ i timpurile lor. Funcii
sintactice ale verbelor la moduri
personale

3.3
4.4

3.3
4.4

Exerciii de evaluare a lecturii fcute de


colegi pe baza unei grile.
Discuii asupra evalurii lecturii.
Exerciii de vocabular.
Exerciii de utilizare corect a flexiunii
verbale
Exerciii de identificare a rolului verbelor n
enun
Exerciii de identificare a verbelor
predicative i nepredicative n texte date
Exerciii de identificare a verbelor
copulative n texte date
Exerciii de construire a unor enunuri cu
diverse verbe copulative
Exerciii de identificare a modului i
timpului verbelor n texte date
Exerciii de identificare i de analiz a
verbelor la modul indicativ i la timpurile
indicativului n texte date
Exerciii de identificare a modurilor
(conjunctiv, condiional-optativ, imperativ)
i a timpurilor acestora n texte date
Exerciii de identificare i de analiz a
verbelor la modul conjunctiv, condiionaloptativ, imperativ i la timpurile lor n texte
date

1.S7

Opera literar
Hanul
Ancuei
de
Mihail
Sadoveanu.
Fie de lucru.
Manual
Fie de lucru
Auxiliare
didactice

Activitate
frontal
Activitate
individual
Activitate
grupe
Activitate
frontal
Activitate
individual

2.S8

Manual
Fie de lucru
Auxiliare
didactice

Activitate
frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

2.S8

Manual
Fie de lucru
Auxiliare
didactice

Activitate
frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

2.S7

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
pe
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Verbul
Categorii
gramaticale
ale
verbului. Modurile nepersonale.
Funcii sintactice ale verbelor la
moduri nepersonale (subiect,
nume predicativ, complement
direct, complement indirect,
complemente circumstaniale,
atribut verbal)
Verbul
Diatezele.
Diateza
activ.
Diateza pasiv (complementul
de agent)

3.3
4.4

3.3
4.4

Verbul
Diateza reflexiv (pronumele 3.3
reflexiv)
4.4

Verbul
Verbele personale i verbele 3.3
impersonale. Propoziia fr 4.4
subiect

Exerciii de identificare a modurilor


nepersonale ale verbelor n texte date
Exerciii de analiz a verbelor la moduri
nepersonale i de stabilire a funciilor
sintactice

2.S9

Manual
Fie de lucru
Auxiliare
didactice

Activitate
frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Exeriii de stabilire a raportului dintre


subiect i aciune n funcie de interesul
emitorului
Exerciii de stabilire a corespondenei ntre
aciune, subiectul gramatical i obiectul care
suport aciunea
Exerciii de transformare a unor construcii
active n construcii pasive
Exerciii de identificare a autorului aciunii
verbului la diateza pasiv
Exerciii de identificare a complementului
de agent
Exerciii de identificare a autorului aciunii
verbului la diateza reflexiv
Exerciii de transformare a unor construcii
active n construcii pasive
Exerciii de identificare a pronumelor
reflexive
Exerciii de identificare a persoanei care
face aciunea n texte date
Exerciii de identificare a verbelor personale
i a verbelor impersonale n texte date
Exerciii de analiz a verbelor personale i
impersonale
Exerciii de identificare a perticularitilor
proproziiei fr subiect

2.S9

Manual
Fie de lucru
Auxiliare
didactice

Activitate
frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S10

Manual
Fie de lucru
Auxiliare
didactice

Activitate
frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S10

Manual
Fie de lucru
Auxiliare
didactice

Activitate
frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Verbul
Locuiunea verbal

3.3
4.4

Exerciii de identificare a sinonimelor unor


grupuri de cuvinte
Exerciii de identificare a locuiunilor
verbale n texte date
Exerciii de analiz a verbelor i
locuiunilor verbale din texte date
Exerciii de identificare a valorilor
expresive ale verbului n diferite contexte
Exerciii de construire a enunurilor din care
s rezulte valorile expresive ale verbelor

1.S10

Manual
Fie de lucru
Auxiliare
didactice

Activitate
frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S10

Manual
Fie de lucru
Auxiliare
didactice

Activitate
frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.1
3.1
3.2
1.1
3.1
3.2

Exerciii de evaluare a lecturii fcute de


colegi pe baza unei grile
Discuii asupra evalurii lecturii
Exerciii de vocabular

1.S15

Grila
evaluare
lecturii

de Activitate
a frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Exerciii de identificare a cuvintelor-cheie


Exerciii de identificare a structurii textului

1.S15

Manualul
Fie de lucru

4.3
3.2
3.3
4.4
4.5

Exerciii de recunoatere a figurilor de stil


Exerciii de identificare a procedeelor
artistice i de explicare a rolului lor
Exerciii de formulare a unui punct de
vedere personal asupra semnificaiei
figurilor de stil
Exerciii de motivare a apartenenei unui
text la genul i specia pe care o ilustreaz

1.S15

Manualul
Fie de lucru
Plane

1.S15

Manualul
Fie de lucru
Plane

Exerciii de identificare a particularitilor


monologului
Exerciii de construire a unui monolog
narativ

1.S11

Manual
Fie de lucru
Auxiliare
didactice

Verbul
Valori expresive ale verbului n 3.3
diferite contexte (aplicativ)
4.4
Imnul
Deteapt-te romne de Andrei
Mureanu.
Lectura textului, vocabularul.
Lectura aprofundat a textului:
Deteapt-te romne de Andrei
Mureanu.
Analiza textului.
Lectura aprofundat a textului:
Deteapt-te romne de Andrei
Mureanu.
Procedee ale expresivitii
Lectura aprofundat:
Deteapt-te romne de Andrei
Mureanu
Imnul. Caracteristicile specie
Monologul
Monologul narativ

4.3
3.2
4.5
1.5
2.1

Activitate
frontal
Activitate
individual
Activitate
frontal
Activitate
grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
pe Aprecierea
rspunsurilor

Activitate
frontal
Activitate
individual
Activitate
frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Monologul
Monologul informativ. tirea

1.5
2.1

Exerciii de identificare a particularitilor


monologului informativ i a modului de
organizare a tirii (ca situaie de comunicare
monologat)

1.S11

Manual
Fie de lucru
Auxiliare
didactice

Activitate
frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Recapitulare la final de unitate

1.5
2.1
3.3
4.4

Exerciii
nsuite

1.S11

Fie de lucru

Activitate
frontal
individual

Aprecierea
i rspunsurilor

Evaluare Unitatea 2

1.5
2.1
3.3
4.4

Exerciii

1.S11

Fie
evaluare

pe

baza

noiunilor

teoretice

de Activitate
individual

Notare

PROIECTAREA UNITII DE NVARE NR. 3


Nr. de ore alocate: 24

Sptmna: XII- XVIII


Resurse
Coninuturi (detalieri)

Competene
specifice

Activiti de nvare

Evaluare
Timp
(nr. ore)

Specii ale genului epic;


3.1
Nuvela
3.2
Dou loturi de I.L. Caragiale
lectura textului, vocabularul.

Exerciii de evaluare a lecturii fcute de


colegi pe baza unei grile
Discuii asupra evalurii lecturii
Exerciii de vocabular

1.S12

Materiale
Forme de
didactice
organizare
Grila de Activitate frontal
evaluare a Activitate
lecturii
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Dou loturi de I.L. Caragiale.


Construcia subiectului. Moduri 3.1
de expunere.
3.2

Specii ale genului epic; nuvela


Dou loturi de I.L. Caragiale 3.2
Modaliti de caracterizare a 4.1
personajelor
4.3
Specii ale genului epic; nuvela
Dou loturi de I.L. Caragiale 3.2
Modaliti de caracterizare a 4.1
personajelor
4.3
Specii ale genului epic; nuvela
Dou loturi de I.L. Caragiale
Caracteristicile speciei.

3.2
4.1
4.3
Invitaie la lectur.
2.3
Popa Tanda de Ioan Slavici 4.1
(fragment)

Substantivul (actualizare)
4.4

Exerciii de formulare a ideilor principale


Exerciii de relaionare a ideilor principale
cu ideile secundare
Exerciii de rezumare a textului-suport;
Exerciii de identificare a momentelor
subiectului
Exerciii de identificare a trsturilor
genului epic
Exerciii de identificare a modalitilor de
caracterizare a personajelor n textul studiat;
Exerciii de identificare a trsturilor
personajelor din textul studiat
Exerciii de caracterizare a personajelor din
textul studiat
Exerciii de identificare a modalitilor de
caracterizare a personajelor n textul studiat;
Exerciii de identificare a trsturilor
personajelor din textul studiat
Exerciii de caracterizare a personajelor din
textul studiat
Exerciii de identificare a particularitilor
speciei avnd n vedere textul studiat
Exerciii de exprimare a opiniei asupra
semnificaiei globale a textului studiat
Exerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
Discuii asupra evalurii lecturii.
Exerciii de vocabular.

1.S12

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S12

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S12

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S13

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

1.S13

Opera
Activitate frontal
literar.
Activitate
Fie
de individual
lucru.
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Exerciii de identificare a substantivelor, a


felului lor, a genului, numrului i cazului
acestora
Exerciii de construire a unor enunuri cu
substantive defective de singular/plural i cu
substantive colective

1.S13

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Substantivul
Locuiunea substantival

Recapitulare pentru tez

Exerciii de identificare a sinonimelor unor


expresii din texte date
Exercitii de identificare a locuiunilor
substantivale n texte date
Exerciii de construire a unor enunuri cu
locuiuni substantivale
2.3, 3.3, 4.1, Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor
4.4
teoretice nsuite

1.S13

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

2.S14

Fi
de Activitate
evaluare
independent

Aprecierea
fielor
de
evaluare
Notare

4.4
4.5

Lucrare semestrial

Rezolvare de exerciii

1.S14

Discutarea lucrrilor semestriale.

Corectarea lucrrilor scrise de ctre elevi.

1.S14

Fie
lucru

1.1
3.1
3.2

Exerciii de evaluare a lecturii fcute de


colegi pe baza unei grile
Discuii asupra evalurii lecturii

4.S15

Grila de Activitate frontal


evaluare a Activitate
lecturii
individual

1.1
3.1
3.2

Exerciii de stabilire a sensului unui cuvnt


n context
Exerciii de utilizare a achiziiilor lexicale
noi
Exerciii de identificare a procedeelor
artistice i de explicare a rolului lor
Exerciii de identificare a metaforelor din
text

2.S16

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

2.S16

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Exerciii de identificare a particularitilor


dialogului
Exerciii de construire a unui dialog

1.S17

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Descrierea subiectiv
Clin (file din poveste) de Mihai
Eminescu lectura textului,
vocabularul.
Lectura aprofundat a textului:
Clin (file din poveste) de Mihai
Eminescu analiza textului.

Lectura aprofundat a textului:


3.1
Clin (file din poveste) de Mihai 3.2
4.5
Eminescu.
Procedee
ale
expresivitii
Metafora
Dialogul (actualizare)
1.5
2.1

Activitate
individual
de Activitate
individual

Aprecierea
rspunsurilor.
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Dialogul
Strategii de meninere i de 1.5
ntrerupere a dialogului
2.1

Exerciii de construire a unui dialog


Exerciii de iniiere, meninere i de
ntrerupere a dialogului

2.S17

Elemente
nonverbale
comunicarea oral.

Exerciii de identificare a elementelor


nonverbale care apar n comunicarea oral
Exerciii de construire a situaiilor de
comunicare oral cu folosirea de elemente
nonverbale
Exerciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
Discuii asupra evalurii lecturii.
Exerciii de vocabular.

1.S17

Exerciii
nsuite

2.S18

Fie
lucru

1.S18

Fie
de Activitate
evaluare
individual

n 1.5
2.1

Invitaie la lectur.

2.3
4.1

Recapitulare la final de unitate

1.5
2.1
4.1
4.4
1.5
2.1
3.3
4.4

Evaluare Unitatea 3

pe

baza

noiunilor

teoretice

Exerciii

1.S18

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Opera
literar.
Fie
de
lucru.

Activitate frontal
Observarea
Activitate
n sistematic
perechi
Aprecierea
rspunsurilor
Activitate frontal
Observarea
Activitate
n sistematic
perechi
Aprecierea
rspunsurilor
Activitate frontal
Activitate
individual
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

de Activitate frontal i Aprecierea


individual
rspunsurilor
Notare

SEMESTRUL al II-lea

PROIECTAREA UNITII DE NVARE NR. 4


Nr. de ore alocate: 24
Spt. I-VIII
Coninuturi (detalieri)

Competene
specifice

Activiti de nvare

Timp
(nr. ore)

Resurse
Materiale
Forme de
didactice
organizare

Evaluare

Substantivul
Funciile
sintactice
ale
substantivului i ale locuiunii
substantivale
(subiect,
complement direct, complement
indirect,
complemente
circumstaniale de loc, de timp, de
mod)
Substantivul
Funciile
sintactice
ale
substantivului i ale locuiunii
substantivale
(atribut
substantival
genitival,
prepoziional, apoziional)
Articolul (actualizare)

Exerciii de identificare a cazurilor i a


funciilor
sintactice
ale
substantivului/locuiunii substantivale
Exerciii de construire de enunuri pentru
ilustrarea
funciilor
sintactice
ale
substantivului /locuiunii substantivale

1.S1

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Exerciii de identificare a cazurilor i a


funciilor
sintactice
ale
substantivului/locuiunii substantivale
Exerciii de construire de enunuri pentru
ilustrarea
funciilor
sintactice
ale
substantivului /locuiunii substantivale
Exerciii de identificare a articolelor
Exerciii de construire de enunuri cu
diferite tipuri de articol

1.S1

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S1

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Valoarea expresiv a semnelor de 1.1


3.2
punctuaie

Exerciii de identificare a elementelor de


versificaie

1.S1

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru

Activitate frontal
Activitate
individual

Manual
Fie de lucru

Patria romn de George


Cobuc. Observarea textului

1.1
3.2

Exerciii de interpretare a expresivitii


textului liric
Exerciii de caracterizare a personajelor
Exerciii de identificare a caracteristicilor
speciei literare oda

1.S2

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Manual
Fie de lucru
Auxiliare
didactice

Interpretarea textului. Oda

1.1
3.2

Exerciii de identificare a figurilor de stil


Exerciii de interpretare a expresivitii
textului liric

1.S2

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Manual
Fie de lucru
Auxiliare
didactice

4.4
4.5

4.4
4.5

4.4
4.5

Pronumele personal

4.4
3.3
2.3
2.4

Pronumele
i
pronominal posesiv

adjectivul 4.4
3.3
2.3

Pronumele
i
adjectivul 4.4
pronominal demonstrativ
3.3
2.3
2.4

Pronumele
i
pronominal nehotrt

adjectivul 4.4
3.3
2.3

Exerciii de identificare a pronumelui


personal
Exerciii de utilizare corect a pronumelui
personal
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui personal
Exerciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal posesiv
Exerciii de difereniere a pronumelui
posesiv de adjectivul pronominal posesiv
Exerciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal posesiv
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
posesiv
Exerciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal demonstrativ
Exerciii de difereniere a pronumelui
demonstrativ de adjectivul pronominal
demonstrativ
Exerciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal demonstrativ
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
demonstrativ
Exerciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal nehotrt
Exerciii de difereniere a pronumelui
nehotrt
de
adjectivul
pronominal
nehotrt
Exerciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal nehotrt
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
nehotrt

1.S3

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S3

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S3

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S3

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Pronumele
i
pronominal negativ.

adjectivul 4.4
3.3
2.3

Pronumele
i
adjectivul 4.4
pronominal interogativ
3.3
2.3

Pronumele
i
adjectivul 4.4
pronominal relativ. Pronumele 3.3
relativ compus ceea ce
2.3

Exerciii de identificare a pronumelui i a


adjectivului pronominal negativ
Exerciii de difereniere a pronumelui
negativ de adjectivul pronominal negativ
Exerciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal negativ
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
negativ
Exerciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal interogativ
Exerciii de difereniere a pronumelui
interogativ de adjectivul pronominal
interogativ
Exerciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal interogativ;
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
interogativ

1.S4

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S4

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Exerciii de identificare a pronumelui i a


adjectivului pronominal relativ
Exerciii de difereniere a pronumelui
relativ de adjectivul pronominal relativ
Exerciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal relativ
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ

1.S4

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Pronumele
i
pronominal relativ

adjectivul 4.4
3.3
2.3

Acordul pronumelui relativ. 4.4


Cazuri i funcii sintactice
3.3
2.3
Adjectivul pronominal de ntrire
(exerciii de acord)

4.4
3.3
2.3

Funcii sintactice ale pronumelui


(subiect,
nume
predicativ,
complement direct, complement
indirect,
complement
circumstanial de loc, de timp i
de mod, atribut pronominal
genitival, atribut pronominal
prepoziional)
Numeralul (actualizare)

4.4
3.3
2.3

4.4
3.3
2.3

Exerciii de identificare a pronumelui i a


adjectivului pronominal relativ
Exerciii de difereniere a pronumelui
relativ de adjectivul pronominal relativ
Exerciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal relativ
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
Exerciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal relativ
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
Exerciii de identificare a adjectivului
pronominal de ntrire
Exerciii de utilizare corect a formelor
adjectivului pronominal de ntrire
Exerciii de integrare n enunuri a
adjectivului pronominal de ntrire
Exerciii de identificare a funciilor
sintactice ale pronumelui
Exerciii de integrare n enunuri a
pronumelui cu diferite funcii sintactice
Exerciii de analiz sintactic i morfologic
a pronumelui i adjectivului pronominal

1.S4

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S5

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S5

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Exerciii de identificare a diferitelor tipuri


de numerale
Exerciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor

1.S5

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S5

Numeralul. Funcii sintactice

4.4
3.3
2.3

Exerciii de scriere corect a unor numerale


Exerciii de identificare a funciilor
sintactice ale numeralului

1.S6

*Alte tipuri de numerale 4.4


(numeralul
distributiv, 3.3
numeralul
multiplicativ, 2.3
numeralul adverbial)

Exerciii de scriere corect a unor numerale


Exerciii de identificare a diferitelor tipuri
de numerale
Exerciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
Exerciii de scriere corect a unor numerale
Exerciii de identificare a diferitelor tipuri
de numerale
Exerciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite

1.S6

Pronumele. Numeralul. Consolidare

4.4
3.3
2.3

Evaluare Unitatea 4

4.4, 3.3, 2.3,


3.1., 3.2

1.S6

1.S6

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Fi
de
evaluare

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate
indepenedent

Aprecierea
fiei
de
evaluare

PROIECTAREA UNITII DE NVARE NR. 5


Nr. de ore alocate: 20
Spt. VII-XIII
Resurse
Coninuturi (detalieri)

Competene
specifice

Activiti de nvare

Evaluare
Timp
(nr. ore)

Structuri n textele lirice


Balada
Monastirea Argeului.
Lectura textului, vocabularul.

1.1
3.1
3.2

Exerciii de evaluare a lecturii fcute de


colegi pe baza unei grile
Discuii asupra evalurii lecturii
Exerciii de vocabular

1.S7

Materiale
Forme de
didactice
organizare
Grila de Activitate frontal
evaluare a Activitate
lecturii
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Lectura aprofundat a textului:


Monastirea Argeului.
Construcia subiectului. Motive.

1.1
3.2

Exerciii de identificare a subiectului operei

1.S7

Manualul
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

Lectura aprofundat a textului:


1.1
Monastirea Argeului.
2.1
Genul
liric
(actualizare). 3.2
Structura textului liric
Modaliti de caracterizare a pers

Exerciii de actualizare a noiunilor


referitoare la genul liric
Exerciii de identificare a caracteristicilor
genului liric n textul studiat
Exerciii de caracterizare a personajelor

1.S7

Manualul
Activitate frontal
Fie
de Activitate pe grupe
lucru

Balada popular-caracteristicile
speciei

1.1
3.2

Exerciii de identificare a caracteristicilor


speciei literare balad popular

1.S7

Adjectivul (actualizare)

4.4
3.3
2.3

Exerciii de identificare a adjectivelor


Exerciii de utilizare corect a adjectivului
Exerciii de integrare a adjectivului n
enunuri

1.S8

Manualul
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manualul
Fie
de
lucru
Plane

*Mijloace expresive de redare a


superlativului absolut

4.4
3.3
2.3
4.5

Exerciii de identificare a adjectivelor la


diverse grade de comparaie
Exerciii de utilizare expresiv a limbii

1.S8

Manualul
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Locuiunea adjectival
Funciile sintactice ale
adjectivului i ale locuiunii
adjectivale (atribut adjectival,
nume predicativ)

4.4
3.3
2.3

Exerciii de identificare a adjectivului i a


locuiunii adjectivale
Exerciii de utilizare corect a adjectivului
i a locuiunii adjectivale
Exerciii de integrare n enunuri a
adjectivului i a locuiunii adjectivale
Exerciii de identificare a funciilor
sintactice ale adjectivului i ale locuiunii
adjectivale

1.S8

Manualul
Activitate Drontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Concizie stilistic i for artistic

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Adjectivul-consolidare

4.4
3.3
2.3

Exerciii de identificare a adjectivului, a


adverbului i a locuiunilor adjectivale
Exerciii de utilizare corect a adjectivului
i a locuiunilor adjectivale
Exerciii de analiz a adjectivului i a
locuiunilor adjectivale

4.4
3.3
2.3

Exerciii de identificare a adverbelor


Exerciii de utilizare corect a adverbelor
Exerciii de integrare a adverbelor n
enunuri

Adverbe interogative. Adverbe


relative
*Adverbe nehotrte

4.4
3.3
2.3

Locuiunea adverbial.
Adverbele predicative.
Locuiunea adverbial
predicativ

4.4
3.3
2.3

Exerciii de identificare a adverbelor


relative, interogative i *nehotrte
Exerciii de utilizare corect a adverbelor
relative, interogative i *nehotrte
Exerciii de integrare n enunuri a
adverbelor
relative,
interogative
i
*nehotrte
Exerciii de identificare a adverbelor
predicative i a locuiunilor adverbiale
predicative
Exerciii de utilizare corect a adverbelor
predicative i a locuiunilor adverbiale
Exerciii de integrare n enunuri a
adverbelor predicative i a locuiunilor
adverbiale
Exercii de identificare a funciilor
sintactice ale adverbelor
Exerciii de identificare a adverbelor fr
funcie sintactic

COALA ALTFEL
Adverbul (actualizare)

Funciile sintactice ale adverbului 4.4


i ale locuiunii adverbiale 3.3
(complement circumstanial de 2.3
mod, de timp, de loc, atribut
adverbial, predicat verbal, nume
predicativ).
Adverbe
fr
funcie sintactic

1.S8

Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Manualul
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manualul
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

2.S10

Manualul
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

2.S11

Manualul
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

4.S9
1.S10

1.S10

Adjectivul
Consolidare.

adverbul. 4.4
3.3
2.3

Balada cult
1.1
Paa Hassan de George Cobuc 3.2
Lectura aprofundat a textului
Balada cult
Paa Hassan de George Cobuc
Caracterizarea personajelor
Balada cult-trsturi ale speciei

Exerciii de identificare a adjectivului, a


adverbului i a locuiunilor adjectivale/
adverbiale
Exerciii
de
utilizare
corect
a
adjectivului/adverbului i a locuiunilor
adjectivale/ adverbiale
Exerciii
de
analiz
a
adjectivului/adverbului i a locuiunilor
adjectivale/adverbiale
Exerciii de identificare a elementelor de
versificaie

2.S11

Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice

Activitate frontal
Activitate pe grupe
Activitate
individual

1.S12

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual

1.1
3.2

Exerciii de interpretare a expresivitii


textului liric
Exerciii de caracterizare a personajelor
Exerciii de identificare a caracteristicilor
speciei literare balad cult

2.S12

Manual
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Balada cult
1.1
Paa Hassan de George Cobuc 3.2
Figuri
de
stil.
Metafora.
Hiperbola

Exerciii de identificare a figurilor de stil


Exerciii de interpretare a expresivitii
textului liric

2.S12

Concordana dintre forma grafic 3.2


a poeziei i ideea transmis de
aceasta.

3.S13

Evaluare Unitatea 5

Exerciii de observare a formei grafice a


poeziei
Exerciii de stabilire a relaiilor dintre forma
grafic a poeziei i ideea transmis
3.1, 4.1, 4.2, Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor
4.4, 3.3, 3.3
teoretice nsuite

1.S13

Manual
Fie
de
lucru
Auxiliare
didactice
Manual
Fie
de
lucru
Plane
Fie
de
evaluare

2.3, 3.3, 4.1, Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor


4.4
teoretice nsuite

2.S14

Recapitulare pentru tez


Lucrare semestrial

Rezolvare de exerciii

1.S14

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Activitate frontal
Activitate
independent

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor
Aprecierea
fiei
de
evaluare
Aprecierea
fielor
de
evaluare
Notare

Activitate
individual

Fi
de Activitate
evaluare
independent
Activitate
individual

Discutarea lucrrilor semestriale.

Corectarea lucrrilor scrise de ctre elevi.

1.S14

Fie
lucru

de Activitate
individual

Aprecierea
rspunsurilor.

PROIECTAREA UNITII DE NVARE NR. 6


Nr. de ore alocate: 19; spt. XIV-XVIII
Coninuturi (detalieri)

Competene
specifice

Activiti de nvare

Timp
(nr. ore)

Dan, cpitan de plai de


Vasile Alecsandri. Observarea
textului

-rolul utilizarii categoriilor morfologice si


sintactice intr-un text.

Interpretarea textului.
Momentele subiectului

-structurarea unui text propriu in secvente


distincte in functie de tipul acestuia;

Resurse
Materiale
didactice

Forme de
organizare

Evaluare

1.S15

Grila de Activitate frontal


evaluare a Activitate
lecturii
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

1.S15

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate
lucru
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

-schimbarea semnificatiei unor cuvinte in


functie de contextul in care apar.

-rezumat; caracterizare de personaj,


comentarea unor secvente din textele
studiate sau a semnificatiei titlului unui
text, scrierea unor compuneri narative,
descriptive, informative.
Caracterizarea personajelor.

-construirea corecta si expresiva a unui


text din punct de vedere sintactic;
folosirea unor grupuri verbal si nominale
pentru a spori expresivitatea comunicarii;

1.S15

Manualul Activitate frontal


Fie
de Activitate pe grupe
lucru
Plane

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Discutarea
semestriale

Corectarea lucrrilor scrise de ctre elevi.

1.S16

Fie de lucru

Aprecierea
rspunsurilor.

lucrrilor

Activitate
individual

Prepoziia (actualizare)

4.4
3.3
2.3

Exerciii de utilizare corect a prilor de


vorbire neflexibile (prepoziia)
Exerciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
Exerciii de utilizare expresiv a limbii

1.S16

Manualul
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactie

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Locuiunea prepoziional.
Regimul cazual

4.4
3.3
2.3

1.S16

Manualul
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactie

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Conjuncia (actualizare)
Locuiunea conjuncional

4.4
3.3
2.3

1.S17

Manualul
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Interjecia (actualizare).
Funcii sintactice.

4.4
3.3
2.3

1.S17

4.4, 3.3, 2.3,


3.2, 4.3

Manualul
Activitate frontal
Fie
de Activitate
lucru
individual
Auxiliare
didactice
Fi
de Activitate
lucru
individual

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

Pregtire pentru test

Exerciii de utilizare corect a prilor de


vorbire
neflexibile
(prepoziia
i
locuiunea prepoziional)
Exerciii de explicare a rolului utilizrii
categoriilor morfologice i sintactice ntrun text
Exerciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
Exerciii de utilizare expresiv a limbii
Exerciii de utilizare corect a prilor de
vorbire neflexibile (conjuncia)
Exerciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
Exerciii de utilizare corect a prilor de
vorbire
neflexibile
(conjuncia
i
locuiunea conjuncional)
Exerciii de utilizare corect a prilor de
vorbire flexibile i neflexibile nvate
Exerciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
Exerciii de utilizare corect a prilor de
vorbire neflexibile (interjecia)
Exerciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
Exerciii de utilizare expresiv a limbii
Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite

1.S17

Aprecierea fiei
de lucru

Evaluare Unitatea 6

4.4, 3.3, 2.3,


3.2, 4.3

Rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor


teoretice nsuite

1.S17

Fi
de Activitate
evaluare
individual

Aprecierea fiei
de evaluare

Recapitulare final.

1.1
2.4
3.1
3.3
4.2

Exerciii de recapitulare a cunotinelor.

4.S18

Fie
de Activitate frontal
lucru
Activitate
Auxiliare
individual
didactice

Observarea
sistematic
Aprecierea
rspunsurilor

S-ar putea să vă placă și