Sunteți pe pagina 1din 17

Proiectant general:

popaescu asc grup s.r.l.


Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

BREVIAR DE CALCUL
INSTALATII ELECTRICE

Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 1/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

CUPRINS
1. GENERALITATI................................................................................3
2. CALCULUL PENTRU INSTALATIILE DE JOASA TENSIUNE 400/230VC.C...........3
2.1. Puterea de calcul puterea electrica absorbita....................................................3
2.2. Curentul de calcul........................................................................................ 4
2.3. Tabele centralizatoare..................................................................................7
2.4. Alegerea sectiunii cablurilor/conductoarelor electrice.........................................10
2.5. Stabilitatea termica in regim normal de functionare............................................11
2.6. Rezistenta mecanica in conditii de functionare normale.......................................11
2.7. Stabilitatea termica in conditii de scurtcircuit - Protectia la suprasarcina si scurtcircuit
................................................................................................................... 11
2.8. Stabilitatea termica in regim de pornire...........................................................12
2.9. Pierderi de tensiune in limitele admise............................................................12

3. CALCULUL ILUMINATULUI ELECTRIC...................................................16


4. INSTALATIA ELECTRICA DE PARATRAZNET.............................................17

4.1. Conditii generale........................................................................................17


4.2. Calculul nivelului de protectie.......................................................................17
4.3. Calculul razei de protectie............................................................................17

Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 2/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

1. GENERALITATI
Breviarul de calcul pentru instalatiile electrice cuprinde:

consumurile energetice pentru intreaga cladire;


dimensionarea, calculul protectiilor si verificarea instalatiei
electrice;
instalatia de protectie impotriva trasnetului.

Calculele au fost realizate in conformitate cu normativele :


-

PE 124/95 Normativ pentru stabilirea solutiilor de alimentare cu energie


electrica a consumatorilor industriali si similari ;
I 7/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c. ;
GP 052-2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a. si
1500Vc.c.
I20-2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului.

Breviarul prezinta :
- algoritmii de calcul bazati pe formulele din normativele prezentate mai sus;
- explicitarea marimilor implicate - notatii;
- exemple de aplicare a algoritimilor de calcul pentru cazuri specifice proiectului;
- tabele de date centralizatoare cu rezultatele obtinute;

2.

CALCULUL PENTRU
400/230VC.C.

INSTALATIILE

DE

JOASA

TENSIUNE

Dimensionarea instalatiilor electrice de joasa tensiune presupune:


determinarea puterilor (instalate/absorbite si de calcul);
determinarea curentului de calcul al circuitelor si coloanelor electrice,
curent ce sta la baza intregului calcul;
alegerea sectiunii cablurilor/conductoarelor electrice pentru conditiile
concrete de utilizare (regim permanent/intermitent) si de montare (in tuburi
de protectie, aparent sau ingopat);
verificarea sectiunii alese la pierderea de tensiune in functionare si in regim
de scurta durata (pornirea motoarelor);
alegerea caracteristicilor aparatelor de actionare, de protectie si de masura;
stabilirea traseelor circuitelor electrice;
organizarea si dimensionarea tablourilor electrice.

Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 3/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

2.1. Puterea de calcul puterea electrica absorbita


Pc Pa C c Pi
Cc Ci C s
Pi Pn

Pc - puterea de calcul [W]


Pa - puterea absorbita [W]
Pi - puterea instalata [W]

Pn
Cc
Ci
Cs

- puterea nominala [W]


- coeficient de cerere [-]
- coeficient de incarcare [-]
- coeficient de simultaneitate [-]

Racordul electric de JT va fi dimensionat pentru urmatoarele date de calcul:


putere activa totala instalata
Pi =200.86kW
putere maxima simultan absorbita Psma = 101.19kW
tensiune nominala
Un=400V
2.2. Curentul de calcul
Circuite monofazate pentru receptoare de iluminat si prize
Ic

Pi
U f cos

I c - curentul de calcul [A]


U f - tensiunea de faza [V]

cos - factorul de putere al receptoarelor [-]

Circuite monofazate pentru receptoare de forta


Ic

Pi
U f cos

- randamentul receptorului
Circuite trifazate pentru receptoare de iluminat si prize
Ic

Pi
3 U f cos

Circuite trifazate pentru receptoare de forta


Ic

Pi
3 U f cos

Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 4/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

Coloane monofazate pentru tablouri de iluminat si prize


Ic

Pc
C c Pi
C C P

i s i
U f cos U f cos U f cos

Coloane trifazate pentru tablouri de iluminat si prize


I c I ca2 I cr2
I ca

Pc
3 U f

C c Pi
3 U f

Ci C s Pi
3 U f

I cr I ca tg
I ca , I cr - componentele activa si reactiva ale curentului de calcul

Coloane trifazate pentru tablouri de forta


I c I ca2 I cr2
N

I ca I cak
k 1
N

I cr I crk
k 1

I cak

Pck
3 U f

C ck Pik
3 U f

C ik C sk Pik
3 U f

I crk I cak tg k
N - numarul de receptoare (circuite)

Coloane trifazate pentru tablourile generale de distributie

Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 5/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

I c I ca2 I cr2
M

I ca I caj
j 1

I cr I crj
j 1

2
2
I cj I caj
I crj
N

I caj I cak
k 1
N

I crj I crk
k 1

I cak

Pck
3 U f

C ck Pik

3 U f

Cik C sk Pik
3 U f

I crk I cak tg k
I c , I ca , I cr - curentul de calcul pentru coloana tabloului general de distributie

(componentele activa si reactiva)


M ( j ) - numarul coloanelor de alimentare a tablourilor de distributie (plecarile din

tabloul general de distributie)


I cj , I caj , I crj - curentul de calcul pentru coloana tabloului de distributie numarul

(componentele activa si reactiva)


N (k ) - numarul de receptoare (circuite plecarile din tabloul de distributie

numarul k)
I ck , I cak , I crk - curentul de calcul pentru circuitul de plecare din tabloul de

distributie numarul k (componentele activa si reactiva)


Formule aplicate:

Pf Kc Pi
Qf Pf tgFI
Sf
Pft

Pf 2 Qf

Pf

Qft

Qf

Sft

Pft 2 Qft 2

Notatii:
Pi

[kW]

- puterea activa instalata a tabloului electric

Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 6/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

Kc
Pf
cosFI
Qf
Sf

[-]
[kW]
[-]
[kVAr]
[kVA]

coeficientul de cerere
puterea activa in functiune (utila)
factorul de putere
puterea reactiva in functiune (utila)
puterea aparaenta in functiune (utila)

2.3. Tabele centralizatoare

RECAPITULATIE - TABLOU TEG


Circuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Destinatie
Alimentare ascensor persoane
Alimentare tablou electric TE1
Alimentare tablou electric TE2
Alimentare tablou electric TEM
Alimentare tablou electric existent parter
Rezerva
Alimentare tablou centrala termica existenta
Alimentare tablou electric TES
Rezerva
CL1 TEG Iluminat
CL2 TEG Iluminat
CL3 TEG Iluminat
Rezerva
CLS TEG Iuminat de siguranta
Rezerva
CP1 TEG Prize parter
CP2 TEG Prize parter
CP3 TEG Prize parter
CP4 TEG Prize parter
CP5 TEG Prize parter
Rezerva
Rezerva
Rezerva
Puterea instalata
Puterea absorbita
Puterea absorbita simultan
Ic

Pinst [kW]
9
43.458
43.778
49.126
20.00
0.00
15.00
9.23
0.00
0.90
0.65
0.65
0.00
0.07
0.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00

Pabs [kW]
7.50
21.59
21.88
23.73
12.50
0.00
10.00
3.15
0.00
0.80
0.65
0.65
0.00
0.07
0.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
200.86
106.52
101.19
192.41

Ic
13.42
38.63
39.15
42.47
22.37
0.00
17.90
5.64
0.00
5.52
4.49
4.49
0.00
0.48
0.00
5.52
5.52
5.52
5.52
5.52
0.00
0.00
0.00
1,386.22
735.13
698.37
1,327.90

RECAPITULATIE - TABLOU ELECTRIC TE1


Circuit
1
2
3
4
5
6

Destinatie
Circuit iluminat 1
Circuit iluminat 2
Circuit iluminat 3
Circuit iluminat 4
Rezerva
Circuit iluminat siguranta

Breviar de calcul electrice

Pi [W]
1.04
0.64
0.4
0.522
0
0.056
Octombrie 2011

Ic
5.60
3.45
2.03
2.81
0.00
0.27
Pg. 7/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rezerva
Circuit prize 1
Circuit prize 2
Circuit prize 3
Circuit prize 4
Circuit prize 5
Circuit prize 6
Circuit prize 7
Circuit prize 8
Circuit prize 9
Circuit prize 10
Circuit prize 11
Circuit prize 12
Circuit prize 13
Circuit prize 14
Circuit prize 15
Circuit prize 16
Circuit prize 17
Circuit prize 18
Circuit prize 19
Rezerva
Rezerva
Puterea instalata tablou
Puterea absorbita
Curentul de calcul

1.2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1
2
2
43.458
21.59
38.63

0.00
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
9.69
9.69
9.69
9.69
9.69
9.69
9.69
5.38
10.77
10.77
kW
kW
A

RECAPITULATIE - TABLOU ELECTRIC TE2


Circuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Destinatie
Circuit iluminat 1
Circuit iluminat 2
Circuit iluminat 3
Circuit iluminat 4
Rezerva
Circuit iluminat siguranta
Rezerva
Circuit prize 1
Circuit prize 2
Circuit prize 3
Circuit prize 4
Circuit prize 5
Circuit prize 6
Circuit prize 7
Circuit prize 8
Circuit prize 9
Circuit prize 10
Circuit prize 11
Circuit prize 12
Circuit prize 13
Circuit prize 14

Breviar de calcul electrice

Pi [W]
1.2
0.64
0.56
0.522
0
0.056
1.2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.8
1.8
1.8
Octombrie 2011

Ic
6.46
3.45
2.85
2.81
0.00
0.27
0.00
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
9.69
9.69
9.69
Pg. 8/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

22
23
24
25
26
27
28

Circuit prize 15
Circuit prize 16
Circuit prize 17
Circuit prize 18
Circuit prize 19
Rezerva
Rezerva
Puterea instalata tablou
Puterea absorbita
Curentul de calcul

1.8
1.8
1.8
1.8
1
2
2
43.778
21.88
39.15

9.69
9.69
9.69
9.69
5.38
10.77
10.77
kW
kW
A

RECAPITULATIE - TABLOU ELECTRIC TEM


Circuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Destinatie
Circuit iluminat 1
Circuit iluminat 2
Circuit iluminat 3
Circuit iluminat 4
Rezerva
Circuit iluminat siguranta
Rezerva
Circuit prize 1
Circuit prize 2
Circuit prize 3
Circuit prize 4
Circuit prize 5
Circuit prize 6
Circuit prize 7
Circuit prize 8
Circuit prize 9
Circuit prize 10
Circuit prize 11
Circuit prize 12
Circuit prize 13
Circuit prize 14
Circuit prize 15
Circuit prize 16
Circuit prize 17
Circuit prize 18
Circuit prize 19
Circuit prize 20
Rezerva
Rezerva
Rezerva
Puterea instalata tablou
Puterea absorbita
Curentul de calcul

Pi [W]
1.12
0.8
0.88
0.27
0
0.056
1.2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.5
2.5
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1
2
2
2
49.126
23.73
42.47

Ic
6.03
4.31
4.47
1.45
0.00
0.27
0.00
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
10.77
13.46
13.46
9.69
9.69
9.69
9.69
9.69
9.69
5.38
0.00
0.00
0.00
kW
kW
A

RECAPITULATIE - TABLOU ELECTRIC TES


Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 9/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

Circuit
1
2
3
4
5
6
7

Destinatie
Circuit iluminat 1
Rezerva
Circuit iluminat siguranta
Rezerva
Circuit prize 1
Rezerva
Rezerva
Puterea instalata tablou
Puterea absorbita
Curentul de calcul

Pi [W]
0.8
1.2
0.032
1.2
2
2
2
9.232
3.15
5.64

Ic
4.31
6.46
0.15
0.00
10.77
10.77
kW
kW
A

2.4. Alegerea sectiunii cablurilor/conductoarelor electrice


Sectiunea de faza a cablurilor/conductoarelor electrice pentru circuite si coloane s-a
stabilit ca fiind sectiunea minima care indeplineste urmatoarele conditii:
stabilitate termica in regim normal de functionare;
rezistenta mecanica in conditii de functionare normale;
protectie la suprasarcina si scurtcircuit;
stabilitate termica in regim de pornire a receptoarelor;
pierderi de tensiune in limitele admise;
stabilitatea termica in conditii de scurtcircuit.
Sectiunea conductorului neutru (N) este egala cu sectiunea conductorului de faza
pentru circuitele monofazate si trifazate la care sectiunea conductorului de faza
este cel mult egala cu 16mm2 Cu. Sectiunea conductorului neutru (N) este
inferioara cu o treapta fata de sectiunea conductorului de faza pentru circuitele
monofazate si trifazate la care sectiunea conductorului de faza este mai mare de
16mm2 Cu sau 25mm2 Al.
Sectiunea conductorului de protectie (PE) este:
- egala cu sectiunea conductorului de faza pentru circuitele la care sectiunea
conductorului de faza este cel mult egala cu 16mm2 ;
- 16mm2 pentru circuitele la care sectiunea conductorului de faza este intre
16mm2 si 35mm2 inclusiv;
- egala cu jumatate din sectiunea conductorului de faza pentru circuitele la
care sectiunea conductorului de faza este mai mare de 35mm2 ;
2.5. Stabilitatea termica in regim normal de functionare
regim permanent: I adm I c ;
regim intermitent: I adm a I c .
I adm - curentul maxim admisibil [A]
a coeficient de supraincarcare admis in regim intermitent

Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 10/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

2.6. Rezistenta mecanica in conditii de functionare normale


Conditiile de rezistenta mecanica sunt indeplinite daca sectiunea aleasa este cel
putin egala cu sectiunea minima admisa conform Anexa 6 I7/2002.
2.7. Stabilitatea termica in conditii de scurtcircuit - Protectia la suprasarcina si
scurtcircuit
Conditiile de protectie la suprasarcina:
I c I n I adm

I 2 1,45 I adm
I n - curentul nominal al dispozitivului de protectie [A]
I 2 - curentul conventional curentul care asigura efectiv declansarea dispozitivelor
de protectie ( I declansare ;) [A]
Pentru disjunctoare, conditia I n I adm este mai severa decat I 2 1,45 I adm

Conditii de protectie impotriva curentilor de scurtcircuit:


I rupere I scc

t rupere t
t

(k s ) 2
2
I scc

I rupere

- curentul de rupere al dispozitivului de protectie [A]

I scc - cel mai mare curent de scurtcircuit [A]


t rupere

- timpul de rupere al curentului de scurtcircuit [s]

t - timpul in care curentul de scurtcircuit incalzeste conductorul pana la limita


admisa la scurtcircuit [s]
s - sectiunea conductorului [mm2]
k - constanta avand valorile
115 Cu-PVC;
135 Cu-cauciuc;
143 Cu-XLPE,PE;
74 Al-PVC;
2.8. Stabilitatea termica in regim de pornire
Valorile densitatii de curent la pornire trebuie sa fie maxim:
- 35A/mm2 pentru cablurile din cupru;
- 20A/mm2 pentru cablurile din aluminiu.
Pentru circuite: j p

Ip

j adm
s
I
Pentru coloane: j p max .col j adm unde I max .col I p max
s

Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

I
k 1

ck

Pg. 11/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

2.9. Pierderi de tensiune in limitele admise


Conform NP-I7-02, in regim normal de functionare, valorile caderilor de tensiune
sunt:
- pentru alimentarea din tablouri de distributie (cofret de bransament de
joasa tensiune)
o 3% pentru instalatiile de iluminat;
o 5% pentru restul instalatiilor electrice;
- pentru alimentarea din post de transformare propriu (din tabloul general de
distributie de joasa tensiune):
o 8% pentru instalatiile de iluminat;
o 10% pentru restul instalatiilor electrice.
U % 100

U
Un

Ipoteze de calcul pentru caderile de tensiune:


1. Sarcina distribuita uniform se considera concentrata la 2/3 din lungimea
cablului;
2. Sarcina concentrata se amplaseaza in punctul cel mai defavorabil al retelei (la
capat);
Metodologie de calcul:
Caderea de tensiune fata de barele tabloului:
100 1 Pi l
U

10%
U2 S
U p

100 1 Pp l

12%
U2 S

unde :
Pi puterea instalata ;
l lungimea simpla a circuitului, n m ;
conductivitatea materialului conductor (34 Al, 57 Cu), n Sm/mm2 ;
S sectiunea conductorului (mm2).
Pentru pentru simplificarea realizarii calculelor in ipotezele impuse anterior s-a
utilizat caderile de tensiune specifice (in mV/Am), conform tabelelor urmatoare
(pentru circuite trifazate si monofazate).

Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 12/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 13/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 14/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

3. CALCULUL ILUMINATULUI ELECTRIC


S-a realizat cu metoda factorului de utilizare, prin aplicarea programelor de calcul
dedicate.
Formule de calcul:
Ncil

E med ( a b)
M f Fu

a b
hu (a b)

Emed iluminarea medie recomandata in functie de activitatea din incapere;


Mf factorul de mentinere al corpului de iluminat;
fluxul total al surselor de lumina cu care este echipat un corp de iluminat;
Fu factorul de utilizare citit din tabele, in functie de indicele incaperii i si de
factorii de reflexie;
i indicele incaperii;
hu distanta de la corpul de iluminat la planul util.
Rezultatele obtinute dupa efectuarea calculelor, prin aplicarea programului, au dus
la stabilirea solutiilor pentru iluminatul interior al cladirilor, in functie de
destinatia fiecareia dintre acestea.
Calculul a fost verificat cu metoda prezentata in continuare.
Metoda puterii specifice
Formule:
W

psp

m2

E
lx
med
10

(1)

W
2
P W p sp
S m
il

m 2
Pabs W 0.8 Pil W

(2)
(3)

W Pil W
P
N buc. abs
//
cil
P W
P W
l
l
Pl 100W de _ exemplu

(4)
(5)

PW N cil buc. Pl W

(6)

Notaii:
- psp [W/m2] puterea specific;
- Emed [lx] iluminarea medie;
- S [m2] suprafaa ncperii;
Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 15/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

Pabs [W] puterea absorbit;


Ncil [buc.] numrul de corpuri de iluminat;
Pl [W] puterea lmpii;
P [W] putere total instalat;

Rezultatele obtinute dupa efectuarea calculelor, prin aplicarea formulelor de mai


sus, au confirmat solutiile adoptate pentru iluminat.

4. INSTALATIA ELECTRICA DE PARATRAZNET


4.1. Conditii generale
Breviarul de calcul cuprinde calculul instalatiei exterioare de protectie impotriva
trasnetului.
Calculele au fost efectuate in conformitate cu prescriptia tehnica I20-2000
Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului utilizand un program
dedicat, avand in vedere ca se va utiliza un dispozitiv de protectie tip PDA.
4.2. Calculul nivelului de protectie
La dimensionarea instalatiei (nivelul de protectie) s-au luat in considerare
conditiile cele mai restrictive, avand in vedere caracterul proiectului proiect pilot
ce se va realiza in locatii diverse.
4.3. Calculul razei de protectie

Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 16/17

Proiectant general:
popaescu asc grup s.r.l.
Bucuresti, S2, Str. Mihai Bravu, Nr. 108,
CUI R19861818 / J40/20963/2006

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE SI
SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CLADIRII CORP G
POLICLINICA
Bucuresti, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr 34-36

Proiectant specialitate:
S.C. SEAL INSTAL PROIECT S.R.L.
Bucuresti, Sector 3, Str. N. Sebe,
Nr. 4, Bloc L11, Sc. I, Etaj. 8, Ap. 44

Benefeciar: INSTITUTUL NATIONAL DE


ENDOCRINOLOGIE
"C.I. PARHON" BUCURESTI

Intocmit
Ing. Liviu Popa

Breviar de calcul electrice

Octombrie 2011

Pg. 17/17