Sunteți pe pagina 1din 65

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE

1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.


2. Definiti conceptul de profesie contabila.
3. Activitatile componente ale profesiei contabile.
4. Categorii de profesionisti contabili.
5. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.
6. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.
7. Modaliati de implementare a reglementarii.
8. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.
9. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.
10. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.
11. Rolul social al profesionistilor contabili.
12.Necesitatea unor organisme profesionale puternice.
13.Criterii de recunoastere a unui organism profesional.
14.Despre IFAC
15.Despre FEE
16.Organisme si grupari regionale profesionale
17. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.
18. Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale
19. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.
20. Standaredele international de etica si rolul organismelor profesionale.
21. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor profesionale.
22. Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale.
23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.
24. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.
25. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.
26. Integritatea in profesia contabila. ( Cum explicati principiul fundamental al integritatii?)
27. Obiectivitatea in profesia contabila. ( Cum explicati principiul fundamental al obiectivitatii?)
28. Confidentialitatea in profesia contabila.
29.Compententa in profesia contabila.
30. Profesionalismul in profesia contabila.
31.Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.
32. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.
33. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din
Romania?
34. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?
35. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica
necesar.
36. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?
37. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?
38. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului?
39. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si
contabilulsalariat?
40. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?
41. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)?
42. Ce intelegeti prin audit in general ; dar prin audit financiar; dar prin audir statutar?
43.Care sunt asteptarile publicului de la un audit statutar?
44.Ce este auditul intern?
45.Care sunt deosebirile fundamentale intre auditul intern si auditul statutar?
46. In ce relatie se afla profesia contabila si fiscalitatea?
47.Modalitti de organizare a profesiei contabile
48. ORGANELE DE CONDUCERE SI DE EXECUTIE ALE UNUI ORGANISM PROFESIONAL
49.Continutul programelor de educatie ale organismelor profesionale.

50. Care sunt caile pentru dezvoltarea capacitatii organismului profesional?


51. Care sunt prioritatile unui organism profesional din domeniul contabilitatii?
52. Ce sunt serviciile profesionale?
53. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile?
54. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectului profesiei contabile?
55. Cum se explica rolul social al profesionistilor contabili?
56. Explicati relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila
57. Cine este expertul contabil?
58. Cine este contabilul autorizat?
59. Cum se obtine calitatea de expert contabil?
60. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?
61. Cum se mentin calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat?
62. Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autorizati?
63. Cum se (Cine poate ) exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?
64. Ce se intelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului?
65. Ce se intelege prin autonomia Corpului?
66. Care este organizarea C.E.C.C.A.R.?
67. Care sunt atributiile Corpului?
68. Ce atributii are Conferintei Nationale Ordinara ?
69. Ce atributii are Consiliul Superior ?
70. Care sunt atributiile presedintelui Consiliului Superior al Corpului?
71. Care sunt atribuiile Adunrii generale ale filialei CECCAR?
72. Care sunt atributiile Consiliului filialei?
73. Care sunt atributiile presedintelui de filiala?
74. Care sunt atributiile directorului general executiv?
75. Organizarea si constituirea Comisiilor de Disciplina
76. Care sunt competentele Comisiei Superioare de Disciplina?
77. Care sunt competentele Comisiei de Disciplina a filialei?
78. Cum functioneaza Comisiile de Disciplina?
79. Ce semnifica competenta profesionala si prudenta?
80. Care sunt locul si rolul reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor?
81. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului?
82. Cum se face alegerea in Consiliul Superior al Corpului?
83. Ce este si ce structura are Tabloul Corpului?
84. Comportamentul profesional sau profesionalismul;ce obligatii avem?
85. Definirea independentei potrivit reglementarilor Corpului.
86. Care sunt amenintarile la adresa independentei?
87. Care sunt masurile de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei?
88. Ce presupune acceptarea unui client?
89. Care este structura Codului etic national al profesionistilor contabili?
90.Conflicte de interese. Care sunt circumstantele de care trebuie sa se tina seama?
91. Care este procedura de urmat cand este dificil de sezizat un comportament contrar eticii sau pentru a
rezolva un conflictde ordin profesional?
92. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere
93. Relatiile cu ceilalti membri Acceptarea de noi misiuni
94. Relatiile cu ceilalti membri inlocuirea cu un alt liber profesionist contabil
95. Relatiile profesionistilor contabili cu clientii
96. Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile unui alt expert
97. Criterii de stabilire a onorariilor
98. Onorariile si independenta
99. Bunurile sau serviciile primite si independenta
100. Calitatea lucrarilor si autocontrolul
101. Plata lucrarilor, modul de stabilire a onorariilor
102. Pastrarea arhivelor clientului.

103. Care sunt factorii de care trebuie sa se tina seama atunci cand se apreciaza respectarea regulilor de etica
in ceea cepriveste integritatea si obiectivitatea?
104. Explicati comportamentul profesionistului contabil intr-o activitate de consilier fiscal
105. Care sunt restritiile in promovarea serviciilor de catre profesionistii contabili?
106. Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila?
107. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci cand publicitatea nu este autorizata?
108. Coninutul responsabilitii profesionale
109. Rspunderea disciplinar
110. Care sunt sanciunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului?
111. Care sunt abaterile disciplinare ?
112. Fapte care se sancioneaz cu suspendarea i interdicia dreptului de exercitare a profesiei
113. Radierea unui membru din Tabloul Corpului
114. Asigurarea civil
115. Rspunderea administrative Fundamentare
116. Rspunderea Penal
117. Depunerea juramantului
118. Sindicate si asociatii profesionale
119. Cotizatii profesionale
120. Etica pentru profesiontii contabili angajai
121. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sancioneaz cu suspendare sau interdicie:
122. Obligatiile de comunicare in cazul aplicarii de sanctiuni disciplinare membrilor?
123. Care sunt atributiile reprezentantului Ministerului Finantelor Publice pe langa consiliile filalelor.
124. Enumerai 8 atribuii ale adunrii generale ale filialei CECCAR.
125. Prezentai i explicai cele 6 principii fundamentale prevzute n Codul etic naional al profesionalitilor
contabili?
126. Cum se rezolva conflictele de etica potrivit Codului etic national al profesionistilor contabili.
127. Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidentialitate.
128.. Activitatea de consultanta fiscala, conform prevederilor Codului etic.
129.. Ce obligatii are CECCAR fata de profesionistii contabili angajati in industrie,comert,educatie,sector
public etc?
130.. Care sunt elementele principale pe care le contine Declaratia anuala depusa de membrii CECCAR in
vederea obtineriivizei de exercitare a profesiei?
131. Ce obligaii au filialele Corpului pe linia comunicrii cu membrii?
132. Care sunt obligaiile de raportare ale membrilor?
133. Care sunt principalele prevederi ale normelor CECCAR privind nivelul de organizare i desfurare a
cursurilor pentru nelegerea i aplicarea IFRS/IAS?
134.Care sunt conditiile pentru a deveni auditor de calitate in cadrul CECCAR?
135.Ce intelegeti prin control de calitate asupra serviciilor profesionale efectuate de membrii Corpului?
136.Partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara.
137.Cine poate efectua expertiza contabila?
138.Cum se clasifica expertizele contabile/ profesionistii contabili?
139.Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.
140.Ce trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta de numire a expertului contabil, intr-o cauza civila?
141.Contractarea expertizei contabile.
142.Exceptii de la delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile.
143.Importanta documentarii si a studiului documentar.
144.Care este continutul materialului documentar in cazul expertizelor judiciare?
145.Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile?
146.Care este continutul capitolului I al raportului de expertiza contabila?
147.Care este continutul capitolului II al raportului de expertiza contabila?
148.Ce cuprinde un raport de expertiza calificat? (sau cu observatii)?
149.Situatii, cazuri de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza si continutul Raportului
de imposibilitate a efectuariiexpertizei contabile.

150. In ce consta semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila?


151.Care este continutul contractului privind expertiza contabila
152.Care sunt conditiile cerute pentru ocuparea postului de expert verificator?
153.Ce atributii are expertul verificator
154.Cu procedeaza expertul contabil verificator privind indeplinirea atributiilor sale?
155.Care este coninutul referatului ntocmit de expertul contabil verificator?
156.Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare?
157.Care este sediul reglementrilor profesionale privind expertizele contabile?
158. Care este finalitatea expertizelor contabile?
159.Care sunt calitatile esentiale ce confera autoritate stiintifica-profesionala lucrarilor exp contabil si cum le
dezvolta?
160.Care este modul de comunicare a coninutului i a concluziilor expertizelor contabile?
161. Cum se numesc expertii contabili in dosarele civile?
162.Cum se numesc expertii contabili in dosarele penale?
163.Cum se numesc expertii contabili pentru efectuarea de expertize extrajudiciare?
164.Care sunt clauzele minimale ale contractului pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare?
165.Care sunt operatiunile/etapele de lucru luate in calcularea bugetului de timp necesar efectuarii
expertizelor contabile?
166. Ce este profesia contabila?
167. Care sunt conditiile de calitate a reglementarii profesiei contabile?
168. Colaborarea organismului profesional cu Guvernul.
169. Structura legala si organizational a unui organism professional.
170. Finantarea unui organism professional
171. Marketingul i promovarea profesiei.
172. Aspecte conceptuale privind etica.
173. Codul etic IFAC; rol, structura.
174. Obligatiile organismelor profesionale in legatura cu Codul etic.
175.Care sunt factorii care trebuie analizati cand se initiaza infiintareaunui organism profesional
din domeniul contabilitatii?
176. Necesitatea colaborarii cu Guvernul la infiintarea unui organismprofesional in domeniul contabilitatii.
177.Care este aria de cuprindere a reglementarilor la infiintarea unuiorganism profesional din domeniul
contabilitatii ?
178.Care este structura de conducere la infiintarea unui organismprofesional din domeniul contabilitatii ?
179.Evidenta membrilor unui organism professional.
180.Sursele de finantare ale unui organism profesional.
181.Rolul marketingului si promovarii profesiei.
182.Rolul sectorului public
183.Cerintele pentru a deveni membru al unui organism profesional din domeniulcontabilitatii.
184.Rolul cerintelor de practica pentru a deveni membru al unui organismprofesional.
185.Rolul organismului profesional pentru adoptarea standardelor.
186. Rolul organismului profesional pentru elaborarea codurilor de etica.
187. Rolul organismului profesional pentru asigurarea calitatii serviciilorprofesionale.
188. Rolul organismului profesional pentru instituire unui sistem de investigatii sidisciplinar.
189. Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesionala continua.
1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.
Necesitatea de a asigura aprarea onoarei i independentei Corpului i de a conferi lucrrilor membrilor si
autoritate impune acestor profesioniti contabili sa aib caliti eseniale, cum sunt:- tiin, competenta
i contiina;- independenta de spirit i dezinteres material;- moralitate, probitate i demnitate. Se impune ca
fiecare membru al Corpului sa fac efortul necesar dezvoltrii acestor caliti i ndeosebi:
a) sa i dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar i cunotinele de cultura generala, singurele
capabile sa-i ntreasc discernmntul;
b) sa acorde fiecrei tranzacii i situaii examinate toata atenia i timpul necesar pentru a-i fundamenta o
opinie personala, nainte de a face propuneri;

c) sa i exprime opinia fr nici o reinere fata de dorina, chiar ascunsa, a celui ce l consulta i sa se
pronune cu sinceritate, fr ocoliuri, exprimndu-i, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii
ipotezelor i concluziilor formulate;
d) sa nu dea niciodat ocazia de a se afla n situaia de a nu putea sa i exercite libertatea de gndire sau de a
fi supus ngrdirii ndatoririlor sale;
e) sa considere ca independenta sa trebuie sa i gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei i n
protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziiilor legale i regulilor stabilite de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilitii
de a aciona n interes public. Aadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv n a
satisface nevoile unui client sau unui angajator individual.
2. Definiti conceptul de profesie contabila.
Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte
in domeniul contabilitatii, a specialistilor, care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor
profesionale.
3. Activitatile componente ale profesiei contabile.
In toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cultural, poate fi regasit
un cumul de activitaticare sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a
informatiilor financiare, contabile sau fiscale. Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia
contabila este urmatoarea:
1. Tinerea contabilitatii
2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare
3.Auditstatutar
4. Alte lucrari de audit financiar contabil
5.Mamagement financiar contabil
6. Servicii fiscal
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8. Evaluari de intreprinderi si titluri
9. Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul
public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari,
insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consilieresi reprezentanta fiscala, consiliere in investitii
etc. Numai motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot limita aria de
practica profesionala a profesionistilor contabili. Activitatile componente ale profesiei contabile se
pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare.
4. Categorii de profesionisti contabili.
Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:
dependenti, cu statut de angajati;
independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei contabile.
Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si
desfasoare activitatea:
individual;
in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. O parte din profesionistii contabili isi desfasoara
activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de servicii - in domeniul auditului intern si controlului
intern, activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor.
5. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.

In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public, organismele
profesionale au o responsabilitate specifica si un rol esential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale
ale organismelor profesionale, si anume:
Educatia: asigurarea uneidezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
Etica: comportamentuldeontologic al membrilor lor
Calitatea: certificarea serviciilor oferitede membrii lor. Pentru a sustine aceste obiective organismele
profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul
reglementarii, membrilor lor. Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a) profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si societatii;
b) conditiile de piata in care activeaza profesia;
c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca
serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica:
- adoptarea de standard profesionale, tehnice;
- adoptarea de reguli etice;
- nevoia de reprezentare autilizatorilor necontractanti ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii
etc.
6. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.
De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:
1.Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
2.Cerintele referitoare la educatia continua;
3.Monitorizarea comportamentului profesionistilor -contabili;
4.Standardele profesionale si etice pe care profesionistiicontabili trebuie sa le respecte;
5.Sistemele si procedurile disciplinare incazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai
sus. Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii
profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare, pentru a evalua conformitatea
membrilor cu cele mai bune practice. Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei,
trebuie sa fie:
Proportionala
Transparenta
Sa nu fie impotriva competitiei
Nediscriminatorie
Precisa
segmentata in functie de tinta sa
implementata consecvent si just
supusa uneiexaminari periodice.
7. Modaliati de implementare a reglementarii.
Sunt trei modaliatti de implemenatare a reglementarii:
1.Autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de guvern, care
ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia;
2.Reglementarea externa: profesiaeste reglememntata de guvern, fie prin intermediul unei agentii
guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul i-a delegate sarcini
de reglementare;
3.Coreglementarea:reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglemenatrea externa.
Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare si
sa nuconcureze.
Modaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea externa:
1.Autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta; in acest
caz supravegherea este complementara reglementarii si o intareste;
2.O combinatie in care organismul profesionaleste responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii,
iar guvernul sau o agentie independent, pentru alte aspecte.

8. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.


Reglementarea general
Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/CEE cu privire
la recunoasterea calificarilor profesionale. Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a
absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de
profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile component ale profesiei
contabile incluiv, o data autorizat, la activitatea de audit statutar. Acesti profesionisti au studii universitare,
un stagiu practice de cel putin 3 ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini.
Reglementarea speciala
Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar. Serviciile de audit statutar
sunt reglementate de Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva, inlocuita cu
Directiva 2006/43/CF, cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-a.
Principalele prevederi sunt:
Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar.
Conditiite de autorizare sunt : sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent; sa fi sustinut
un examen de acces la caliatea de profesionist contabil; sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel
putin 3 ani; sa fi promovat un examen de competenta profesionala.
Conditiile speciale privind independent auditorului, calitatea prestatiilor de audit statutar si standardele
aplicabile.
Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari.
9. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.
Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea responsabilitatii fata
de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari,
salariati, furnizori, banci, buget, etc. Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care
este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare asituatiilor financiare, informatiile desprinse
din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul .
10. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.
Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei
intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta
peste 80% din economia europeana. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul
capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor
contabili. Pofesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza
in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi comerciale, industrial, fianciare, in
organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. Fiind implicate in atatea
structuri ei asista guvernele in atingerea obiectivelor economice si sociale, contribuie la performantele
pietelor fianciare etc.
11. Rolul social al profesionistilor contabili.
Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu
serviciile prestate au repercursiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. In plus,
lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor membrilor societatii sunt
indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor,
precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in
functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta, si de
a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.
12. Necesitatea unor organisme profesionale puternice.

Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o
are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere a trei domenii,
care constituie comandamentele fundamentaleale unui organism profesional: educatia, etica si control de
calitate. Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o eventuala
incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul profesional
stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea
serviciilor furnizate de profesionistii contabili., masuri eficientede etica si deontologie profesionala.
13. Criterii de recunoastere a unui organism profesional.
Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism national
al profesiei contabile trebuie:
Sa fie un organism necomercial si neguvernamental;
Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai;
Membrii sa fie profesionisti contabili;
Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului;
Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina,
practica profesionala,controlul calitatii);
Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile
traditionale efectuate de profesionistii contabili;
Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivele
sale.
14. Despre IFAC
Federatia internationala a contabililor.S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca
raspuns la provocarile perioadei : sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri
mai complexe, furnizarea unei directii si unui mecanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga
lume pe calea dreapta si etica. In present IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organism
membre si asociate din 118 state reprezentand 2.5milione de contabili care lucreaza in practica publica
sau angajati in industrie si comert, educatie, institutii publice etc. IFAC este o organizatie globala pentru
profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultant
fiscal, audit, tehnologia informatiei, insolvabilitate etc. Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile
capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor international prin promovarea aderarii la standardele
profesionale de inalta calitate.
Pentru a devein membru IFAC organismul profesional solicitant trebuie:
Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional
major care isi desfasoara activitatea in jurisdictie;
Sa participe sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;
Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii;
Sa fie solvabile financiar si operational;
Sa aiba structura operational interna, care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai.
Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si CAFR membru
asociat din 2005.
15. Despre FEE
Federatia Expertilor Contabil Europeni este organizatia-recunoscuta de IFAC-care gestioneaza profesia
contabilala nivelul Uniunii Europene, care cuprinde organisme profesionale, admise conform principiului de
tara, din toate cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene. CECCAR este membru FEE din anul 1996. FEE are
obiectiv intarirea profesiei contabile la nivelul Uniunii Europene si aplicarea standardelor internationale
in domeniul contabilitatii si auditului.
Pt. ca un organism profesional dintr-o tara sa devina membru FEE este necesar:
-sa nu fie organism guvernamental;

-sa sa fie recunoscut prin lege sau prin consens general;


-sa fie un organism stabil in cadrul profesiei contabile;
-sa provina dintr-o tara europeana
16. Organisme si grupari regionale profesionale
Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o regiune in
fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor
internationale. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii relatiilor economice
in regiunile respective.
Pentru a fi recunoscuta de IFAC organizatia regionala trebuie sa demonstreze ca:
va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de acord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca sunt
promovate in regiune prin intermediul propriilor organisme membre;
are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea profesiei contabile in regiune;sa fie infiintata corespunzator
atat din punct de vedere financiar cat si tehnic, a functionat pe o perioada rezonabila de timp si
dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare indeplinirii eficiente
a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC;
contine dj un numar suficient de organisme contabile care sunt dj membre ale IFAC.Gruparile
regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din tarile aceleasi regiuni, care
insa nu indeplinestetoate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala. Pentru a fi
recunoscuta de IFAC o grupare regionala trebuie sademonstreze ca:exista o grupare sau o organizatie
infiintata si sustinuta;gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC;zona de acoperire
de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme
profesionale;
gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru recunoasterea oficiala de catre IFAC
,are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunosteri.
Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC,
doar cu invitatie speciala si intr-un anumit scop.FEE Federatia Expertilor Contabili Europeni- organizatie
recunoscuta de IFAC ; cuprinde organisme profesionale, admise cf principiului de tara, din toate cele 27 de
tari membre ale Uniunii Europene. CECCAR este membru FEE din anul 1996.FIDEF Federatia Expertilor
Contabili Francofoni;FCM Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni;CILEA Comitetul de Integrare
Latina Europa- America;SEEPAD - Parteneriatul Sud-European pentru Dezvoltarea Contabilitatii.
17. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
La nivelul de contract
La nivelul firmei
La nivelul organismului professional
Organizatia poate analiza mai multe abordari care include:
Resurse interne folosirea de inspector angajati de organismul professional
Resurse externe ca de exemplu:
- contractanti folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala;
- sistem de control de catre terti- contractarea lucrarilor in afara societatilor
organismul professional externalizeaza controalele unei terte parti;
- combinarea celor de mai sus;
- abordare bilaterala sau regionala.
Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie
asigurarea independentei auditorilor de calitate.

sa ia

masuri

pentru

18. Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale


.Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care
trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate si

aplicate pe scara larga. Avand in vederemarea diversitate de culturi, limbi, sisteme educationale, juridice si
sociale din tarile din care fac parte organismele membreIFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa
determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, dar care sa aiba la
baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie.
IFAC emite trei tipuri de documente:
Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili;
Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili;
Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.
Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili:
Stabilesc standard de buna practica generalacceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii
contabili;
Exprima reperele pe care organismele membre trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a
profesionistilor contabili;
Stabilesc elementeesentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru
castigarearecunosterii, acceptarii si aplicarii internationale;
Furnizeaza referinte autorizate pentru influentareareglementarilor locale cu privire la buna practica in
general. Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu standardele
international de educatie sunt:
Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si
procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standarde;
Sa depunaeforturi pt implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare
care incorporeaza standardele;
Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de IFAC.
19. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
La nivelul misiunii
La nivelul firmei
La nivelul organismului professional
Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca
referiri la:
Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei;
Cerintele etice - stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice
relevante:integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala, confidentialiatea, profesionalismul
si independenta;
Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice;
Resursele umane politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea performantei,
capacitatile, competenta,dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc;
Monitorizarea asigurarea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al calitatii
sunt relevante,adecvate, functionale si sunt respectate.
Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:
Existenta unui program obligatoriu deexaminare si asigurare a calitatii;
Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze
prevederile standardelor internationale de calitate.
20. Standaredele international de etica si rolul organismelor profesionale.
Consiliul pentru standardele internationale de etica din cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor
contabili care curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii
contabili din intreaga lume. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru
profesionistii contabili si creeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii.

Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele:


Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele stipulate in codul
etic IFAC;
Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor, organismele
membre trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul IFAC, si sa-i convinga pe cei
responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC.
21. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor profesionale.
IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public emite standardele
international de contabilitate pentru sectorul public, iar consiliul pentru standarde internationale de
contabilitate emite standardele internationalede raportare financiara IFRS.
Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca:
Incorporarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul public
in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea elaborarii
cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili
sa se conformeze acestor standarde;
Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor
standard care incorporeaza aceste standarde;
Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau daca responsabilitatea
elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor
responsabili sa se conformeze acestor standarde;
Asistenta la implementarea IFRS-urilor sau altor standard care incorporeaza aceste standarde.
22. Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale.
Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele standarde:
Standarde internationale de audit;
Standarde internationale pentru misiunile de examinare;
Standarde internationale pentru serviciile conexe.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:
Incorporarea cerintelor standardelor internationale si a celorlalte documente emise de consiliul
pentru standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca
responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor terti, convingerea
acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde si documente;
Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde
si documente.
Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si complete
a standardelor internationale si acelorlalte documente emise de consiliul pentru standarde
internationale de audit si asigurari.
23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.
Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principii profesionale de etica ce
reglementeaza exercitiul profesional al unor activitati. Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de
specificul fiecarei profesiuni, modalitati de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate , cat
si reguli referitoare la conditiile de exercitare a activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza
sa garanteze in mod deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional.
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:
De autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contabili;beneficiarii serviciilor furnizate de ei
sunt asigurati ca acesteservicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si
raspund pentru calitatea prestatiilor lor;
Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative
din economie, precum spalare de bani, finantari de terorism, fraude, coruptii.

Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul etic
IFAC:
Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili;
Fie prin adoptarea codului etic IFAC la specificul jurisdictiei locale;
Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin
codul etic IFAC.
24. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.
Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principii fundamentale:
(a) Integritate- un profesionist contabil trebuie s fie drept si onest n toate relatiile profesionale si de afaceri.
(b) Obiectivitate -un profesionist contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s permit prejudectilor,
confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite s intervin n rationamentele profesionale sau
de afaceri.
(c) Competenta profesional si prudenta- un profesionist contabil are o datorie permanent de a-si mentine
cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau un angajator
primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practic, legislatie si tehnic. Un
profesionist contabil ar trebui s actioneze cu prudent si n conformitate cu standardele tehnice si
profesionale aplicabile n furnizarea de servicii profesionale.
(d) Confidentialitate- Un profesionist contabil trebuie s respecte confidentialitatea informatiilor dobndite
ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie s divulge astfel de informatii unei terte prti
fr o autorizatie specific, cu exceptia cazului n care exist un drept sau o obligatie legal sau profesional
de a dezvlui aceste informatii. Informatiile confidentiale obtinute n cadrul unei relatii profesionale sau de
afaceri nu trebuie utilizate n avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terte prti.
(e) Comportament profesional -Un profesionist contabil ar trebui s se conformeze legilor si normelor
relevante si ar trebui s evite orice actiune ce poate discredita aceast profesie.
(f) Respectul fat de normele tehnice si profesionale-Profesionistul contabil trebuie sa-si ndeplineasc
sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au
datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului n msura n care sunt
compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liberprofesionistilor contabili,
cu independenta. n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC, IASB,
C.E.C.C.A.R., CAFR si legislatiarelevanta.
g) Independenta-Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea
deplina nexercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor
stabilite de Corp
25. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.
Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi
poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta. Independenta absoluta si
independenta relativa a expertului contabil.
Componentele independentei:
1. Independenta de spirit (in gndire): Stare de gndire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu
profesional far s fie afectat judecata profesionala; Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparent: reprezinta capacitatea de a demonstra c riscurile la adresa independentei de
spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea
profesionistului contabil; este componenta fundamentala a independentei. Un functionar public nu poate fi
niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibil cu orice alta activitate curent.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica liberal, cu deosebire
auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masur de a influenta lucrrile profesionistului
contabil. Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea deplina
n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite
de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilittii de a actiona n interes
public. Asadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv n a satisface nevoile unui

client sau unui angajator individual. Actionnd n interes public, un profesionist contabil ar trebui s respecte
si s se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod.
Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati,
investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazeaz
pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunztoare a
economiei. Aceasta ncredere impune profesiunii contabile o rspundere publica. Interesul public este definit
drept bunstarea colectiva a comunittii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil
26. Integritatea in profesia contabila.
Principiul integrittii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti n relatiile
profesionale si de afaceri. Integritatea implic, de asemenea, tranzactii corecte si juste. Un profesionist
contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte informatii cnd apreciaz
c acestea:
- contin o declaratie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare
- contin declaratii sau informatii eronate;
- omit sau ascund informatii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare.
Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc paragraful dac el furnizeaz un raport modificat
pentru a respecta cerintele paragrafului.
27. Obiectivitatea in profesia contabila.
Obiectivitatea presupune c profesionistul contabil trebuie s fie impartial, far prejudecati, sa nu se afle
in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de natur a determina un tert sa
puna la indoial obiectivitatea acestuia. Principiul obiectivittii impune o obligatie tuturor profesionistilor
contabili de a nu si compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei
nedorite a unor alte persoane. Un profesionist contabil poate fi pus n situatii n care obiectivitatea i este
afectat. Este imposibil ca toate aceste situatii s fie definite si descrise. Relatiile care aduc un plus de confuzii
sau influenteaz n mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.
Profesionistii contabili si desfsoar activitatea n multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze
obiectivitatea n mprejurri diferite. Liber-profesionistii contabili realizeaz rapoarte de certificare,
presteaz servicii fiscale si alte servicii de consultant manageriala. Alti profesionisti contabili angajati
ntocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit intern si servesc n diferite
functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea,
unii profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n profesie. Indiferent de pozitie
sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si
sa mentin obiectivitatea n rationamentul profesional. n selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor
ocupa n mod specific potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata
atentia corespunztoare urmtorilor factori:
a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii n care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua
obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar exista aceste posibile
presiuni. n stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea
profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori influentele altora sa ncalce
obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale
contabile si-au nsusit principiul obiectivittii. Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere
cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si duntoare
asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaz.
28. Confidentialitatea in profesia contabila.
Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor
obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scris, in afar

de cazurile cnd obIigatia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare. Principiul
confidentialittii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la:
a)dezvluirea de informatii confidentiale n afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii
profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului n care a fost autorizat n mod special s fac public o
anumit informatie sau dac exist o obligatie legal sau profesional de a face publice acele informatii.
b) folosirea informatiilor confidentiale dobndite n timpul executrii sarcinilor de serviciu n avantajul
personal sau n avantajulunei terte prti.
un profesionist contabil trebuie s respectentotdeauna confidentialitatea, chiar si ntr-un mediu
social. Profesionistulcontabil trebuie s fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, n
special n situatii ce implic o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin.
un profesionist contabil trebuie, de asemenea, smentin confidentialitatea n prezentarea de
informatii ctre un posibil client sau angajator.
un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s ia nconsiderare mentinerea confidentialittii n
cadrul firmei sau al organizatiei angajatoare.
un profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentrua se asigura c personalul aflat sub
controlul su si persoanele care i furnizeaz consultant sau asistent respect principiul
confidentialittii.
obligatia de confidentialitate continu si dupncheierea relatiei dintre profesionistul contabil si
client sau angajator. Cnd profesionistul contabil schimb organizatia angajatoare sau obtine un nou
client el are dreptul s utilizeze experienta anterioar.
profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, s foloseasc sau s divulge informatii confidentiale
primite sau obtinute dintr-o relatie profesional sau de afaceri.
In urmtoarelesituatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati s divulge informatii confidentiale:
atunci cnd divulgarea este autorizat de ctre client sau angajator;
atunci cnd divulgarea este autorizat prin lege, de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe n
cursul unor proceduri judiciare; si
pentru a aduce la cunostinta autorittilor publice n msur eventuale nclcri ale legii.
atunci cnd exist o obligatie profesional sau un drept de a le divulga atunci cnd nu este interzis prin lege:
pentru a se conforma controlului calittii unui corp membru sau al organismului profesional;
pentru a rspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism
normalizator.
pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul procedurilor judiciare;
pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.
Atunci cnd profesionistul contabil a determinat c informatia confidential poate fi divulgat, trebuie avute
n vedere urmtoarele aspecte:
dac interesele tuturor prtilor, inclusiv ale tertelor prti alecror interese ar putea fi afectate, ar fi
prejudiciate n cazul n care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil s divulge informatii;
dac sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dac pot fi sustinute cu dovezi, n msura n care
acest lucru este posibil;
cnd situatia implic fapte sau opinii nefondate, trebuie s se recurg la rationamentul profesional pentru a
se determina tipul de prezentare care trebuie fcut, dac este disponibil;
ce tip de comunicare este preconizat si cuii se adreseaz; mai exact, profesionistul contabil trebuie s fie
convins c prtile crora li se adreseaz comunicarea sunt destinatarii adecvati si c au responsabilitatea s
reactioneze ca atare.
29. Compententa in profesia contabila.
Competenta profesionala are dou componente de baz:
obtinerea;
mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu
competenta, grija si srguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de
competent profesional care s justifice asteptarile unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el

sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.
Dobndirea cere:
inalt standard de pregatire general, urmat de una specifica;
practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate,
audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);
adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in
conformitate cu normele nationale si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul educational
poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau
experiena necesar.
In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor
sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.
30. Profesionalismul in profesia contabila.
Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a profesiei si s se
abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Obligatia de a se abtine de la orice
activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului
contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de
patroni, si fata de publicul larg.
Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele
tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate
instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate,
obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta.
In plus,ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
IFAC (de ex.Standardele Intemationale de Audit)
Consiliul pentru StandardeInternationale de Contabilitate
Ministerul Finantelor Publice
C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
Legislatia relevant
31. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.
Profesionistul contabil trebuie sa-i ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice i
profesionale relevante. Profesionitii contabili au datoria de a executa cu grija i abilitate instruciunile
clientului sau patronului n msura n care sunt compatibile cu cerinele de integritate, obiectivitate i, n
cazul liber-profesionitilor contabili, cu independenta (dup cum se va vedea n Seciunea 290 de mai jos). n
plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale i tehnice emise de:IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR i
legislaia relevanta.
32. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.
Standardele profesionale aplicabile:
Standardul profesional nr.21 Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor
financiare.
Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilitii, intocmirea i prezentarea situaiilor
financiare.
Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor n societile comerciale.
Standardul profesional nr.32 Misiunea experilor contabili pentru fuziuni i divizri.

Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile.


Standardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a ntreprinderii.
Standardul profesional nr.39Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor.
Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de prevenire i combatere a splrii
banilor.
33. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania?
Conferinta nationala are urmtoarele atributii:
a) stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil
autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor Autorizati,
modificrile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si
Codul privind conduita etic si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati;
c) aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor
Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si
a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege si revoc membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati i ai
comisiei de cenzoria acestuia;
f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului
Expertilor Contabili siContabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei
superioare de disciphina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facut la Sectia
contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 dezile de la data instiintrii oficiale. Hotarrile
Curtii de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului
Expertilor Contabili siContabililor Autorizati;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta
34. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la
raspundere?
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:
La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei
35. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si
practica necesar.
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin
media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen
de aptitudini la terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
a)au capacitate de exercitiu deplina.
b)au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de Ministerul Educiei i Cercetrii;
c)nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de
administrare asociettilor comerciale.
d)au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.
36. Care sunt, potrivit legii, atributiile Ceccarului?

In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmtoarele atributii:


a)organizeaz concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului, organizeaza sustinerea examenului de
aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, elaboreaza: programele de
concurs, in vederea accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se
avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu prevederileDirectivelor Europene in domeniu.
b)Organizeaz evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin
inscriereaacestora in Tabloul Corpului.
c) Asigur buna desfaurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati.
d)Elaboreaz si public normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a
contabililor autorizati,elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e)Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor
comerciale, precum si aunor active sau bunuri ale acestora.
f)Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin
programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces toti
membri activi.
g)Apara prestigiul si independenta profesional a membrilor si in raporturile cu autorittile publice,
organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
h)Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profildin tara si din straintate.
i)Editeaz publicatii de specialitate.
j)Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
37. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?
Sursele de finantare ale CECCAR:
Taxa de inscriere la examenul de EC si CA
Taxa de inscriere in tabloul Corpului
Cotizatii anuale asupra veniturilor
Donatii, vanzari de publicatii proprii
Alte venituri
38. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a
partile sociale
Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti
contabili
Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.
38. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre
contabilul autorizat si contabilul salariat?
Prima situatie: diferenta intre expertul contabil si economistul salariat
Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile O.G. nr. 65/1994, avnd
competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a activitii
economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a verifica
legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere si a celorlalte component a situatiilor
financiare. Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de cea a unui economist
salariat; economistul este subordonat unui ef ierarhic i execut atribuiile specifice fiei postului su. De
asemenea, economistul este specializat n multe domenii: turism, servicii, marketing, management,
planificare, salarizare, financiar-contabil. Expertul contabil este un economist, absolvent al specializrii
financiar-contabile, independent fa de societatea comercial. El nu primete, pentru lucrrile executate, un
salariu, ci un onorariu prevzut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa.

A doua situatie: contabilul autorizat si contabilul salariat


Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile O.G. nr. 65/1994 i are
capacitatea de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare.
Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o
entitate economic. Contabilul salarizat este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din
fia individual. Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile contabile. De regul,
este specializat pe un sector al contabilitii. Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de
calitatea lucrrilor executate, putnd fi stimulat ori penalizat de eful irarhic sau la propunerea acestuia.
Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dac sunt independeni, rspund civil i penal fa de
ntreprindere. De asemenea, ei pot pierde ntreprinderea de client i, prin aceasta, sursa de venit.In schimb,
economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri anevoioase.
39. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?
Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA)
a. Tinerea sau supraveghere a contabilitatii si intocmirea bilantului contabil:
acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;
elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a
contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu
respectarea normelor generale.
b. Efectuarea de analize economico-financiare:
analiza structurilor financiare;
analiza gestiunii fimanciare si a rentabilitatii capitalului investit;
tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
sistem de credit leasing, factoring etc.;
determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca:
diagnostic-financiar;
cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
audit si certificarea bilantului contabil.
d. Efectuarea de evaluari patrimoniale:
evaluari de bunuri si active patrimoniale;
evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea
celor interesati;
evaluari de elemente intangibile.
e. Efectuarea de expertize contabile:
amiabile (la cerere);
contabil-judiciare;
arbitraje n cauze civile;
expertize de gestiune.
f. Executarea de lucrri cu caracter financiar-contabil, ca:
ntocmirea de situaii periodice;
consolidarea conturilor i bilanului;
ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung.
g.Executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca:
studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal;
participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale;
asisten n probleme de T.V.A. i impozite;
fiscalitate imobiliar;
asisten n aplicarea tarifului vamal;

asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor.


g. Efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic;
organigrame, structuri, definiri de funcii;
legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor;
analiza i organizarea fluxului informaional;
formarea profesional continu;
contribuii la protecia patrimoniului unitii;
mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor;
alegerea softurilor necesare.
40. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)?
Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare
resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de
organism de autoreglementare.
La nivel central:
-Organe de decizie:
Conferinta Nationala
Consiliul Superior
Biroul Permament
Presedintele Corpului-Organe de executie:
Directorul general
DepartamenteLa nivel de filiala:-Organe de decizie:
Adunarea generala
Consiliul filialei
Biroul Permament
Presedintele filialeiOrgane de executie:
Directorul executiv
41. Ce intelegeti prin audit in general ; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar?
-Audit general = examinarea profesionala a unei informatii, efectuata de o persoana competenta si
independenta in scopul emiterii unei opinii motivate prin raportarea la un criteriu de calitate:standard,
norma sau reglementare.
-Audit financiar= orice interventie cu character de control, analiza,verificare,cercetare sau studio in
contabilitatea unei entitati,efectuata de un profesionist contabil competent si independent, daca celelalte
elemente fundamentale ale definitiei auditului in generalsunt reunite.
-Audit statutar= examinarea profesionala efectuata de un profesionist contabil competent si independent
asupra situatiilor financiareale unei entitati in ansamblul lor, in scopul emiterii unei opinii motivate
responsabile si independente in legatura cu imaginea fidela, clara si completa a situatiei financiare si a
performantelor financiare , prin raportarea la standardele nationale sau internationale de audit.
43.Care sunt asteptarile publicului de la un audit statutar?
Protejarea intereselorsale prin oferirea unei reasigurari referitoare la :
-acuratetea situatiilor financiare, continuitatea activitatii si solvabilitatea firmei, existent in existenta unei
fraude, respectarea de catre firma a reglementarilor specifice si generale, comportamentul responsabil
al firmei fata de problemele legate de mediu si problemele sociale.
44.Ce este auditul intern?
Auditul intern este activitatea care are ca obiectiv verificarea existentei adaptabilitatii si modului de aplicare
a dispozitivelor, procedurilor si metodelor care formeaza sistemul de control intern al entitatii. Controlul
intern constituie un obiectiv al auditului intern si un mijloc pentru realizarea obiectivului auditului statutar.
45.Care sunt deosebirile fundamentale intre auditul intern si auditul statutar?

Auditul intern si cel statutar sunt activitati complementare, in care sunt antrenati profesionistii contabili.
Deosebirile esentiale sunturmatoarele:
Statutul-Auditorul intern face parte din structurile intreprinderii, auditorul statutar este un prestator
de servicii independent juridic de intreprindere
Beneficiarii auditului:
Auditrul intern lucreaza in folosul responsabililor intreprinderii (manageri, directia generala), iar auditorul
statutar face certificarea situatiilor financiare in folosul tuturor utilizatorilor .
Obiectivele auditului:
Obiectivul aud.intern este sa aprecieze bunul control asupra activ. interprinderii si sa recomande
masuri pentru imbunatatire, obiectivul aud. statutar il constituie certificarea regularitatii, sinceritatii si
imaginii fidele a conturilor, situatiei financiare si rezultatelor intreprinderii.
Domeniul de aplicare al auditului:
Auditul statutar cuprinde toate functiile intreprinderii , dar in legatura numai cu obiectivul sau de certificare,
iar auditul intern cuprinde nu numai toate functiile intreprinderii, ci si toate dimensiunile acestor functii.
Prevenirea fraudei:
Auditul statutar se preocupa de orice frauda care are sau se presupune ca are o influenta asupra
situatiilor financiare, auditul intern nu are drept scop descoperirea fraudelor, are o mai mare posibilitate de
prevenire a fraudelor avand o arie de lucru mult mai larga .
Independenta:
Independenta auditorului statutar este cea a titularului unei profesii liberale, este juridica si statutara, este
una absoluta; independenta auditorului intern este una restrictive- este independent fata de structurile
auditate dar nu si de conducerea entitatii.
Periodicitatea auditurior:
Auditorii statutari actioneaza in perioada propice elaborarii situatiilor financiare: trimestru,semestru,an, si
au de regula aceiasi interlocutori, iar auditorii interni sunt prezenti permanent in intreprindere si schimba
frecvent intelocutorii. Din punct de vedere al prezentei in intreprindere Auditul statutar este periodic iar
auditul intern este permanent, iar din punct de vedere relational auditul intern este periodic, iar auditul
statutar este permanent.
Metoda:
Auditorii statutari isi efectueaza lucrarile dupa metode verificate, pe baza de comparatii, analize, inventare
iar metoda auditorilor interni este specifica si originala, adaptata la cultura intreprinderii.
46. In ce relatie se afla profesia contabila si fiscalitatea?
Legatura stransa intre cunoasterea contabilitatii , fiscalitatii , conturilor reale ale clientilor , calcularea
impozitelor si returnarile de taxe si impozite a facut din profesia contabila un centru natural de expertiza.
Profesia contabila este in prezent principalul furnizor de servicii fiscalitate. Dezvoltarea legislatiei fiscale a
influentat dezvoltarea profesiei contabile. Activitatea fiscala , ca parte componenta a profesiei contabile
acopera o arie larga de servicii: conformarea la regulile fiscale, planificarea si consultant fiscala,
reprezentarea in fata instantelor juridice si servicii legate de impozitarea corporatiilor. Obiectivul unui
profesionist contabil este de a ajuta clientii sa se conformeze eficient la cerintele de raportare si sa isi
minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare corespunzatoare.
47.Modalitti de organizare a profesiei contabile:
Asociatiile sau organismele profesionale se infiinteaza prin consimtamantul membrilor profesionisti contabili
sau print-o lege. Intr-o tara se pot constitui unul sau mai multe organisme ale profesiei contabile. La nivel
european exista 2 moduri de abordare a calificarii profesionale:
-sistemul de calificare a pregatirii si sistemul de calificare functionala.
48 ORGANELE DE CONDUCERE SI DE EXECUTIE ALE UNUI ORGANISM PROFESIONAL
-Organul principal de conducere al organismului profesional de contabilitate este Consiliul, condus de un
presedinte care este ales de ceilalti membri ai Consiliului. -Comitetele Permanente sunt structuri ale
Consiliului care asigura continuitatea gandirii si ajuta la consolidarea cunostintelor si experientei membrilor.
Abordeaza urmatoarele domenii:

Apartenenta ca membru; Educatie si training; Partea tehnica; Disciplina; Audit; Comitetul de numire
pe posturi; Comitetul de remunerare. Consiliul numeste o persoana pt responabilitatea de management
(director executiv), Membri, Personal angajat, Voluntarii.-Organele centrale de conducere ale Corpului sunt:
Conferina naional a experilor contabili i contabililor autorizai, Consiliul superior al Corpului i Biroul
permanent al Consiliului superior.-La filiale: - Adunarea generala Director Executiv; Consiliul Filialei
Hotarare, Disciplina;Biroul permanent- Decizii, arbitraj.- Cenzori alesi
Organul principal de conducere este Consiliul(n anumite ri este numit Consiliu)Consiliul este condus de
un Preedinte ales de ceilali membri ai Consiliului sau de masa demembri.
Personalul angajat poate:
s influeneze i s maximizeze contribuia voluntarilor;
S asigure respectarea directivelor organului de conducere;
S execute funcii importante administrative, de relaii publice i de legtur;
S asigure o contiuitate i o perspectiv istoric;
S ndeplineasc activiti operaionale pentru realizarea obiectivelor Consiliului;
S i asume un rol consultant, inclusiv s ofere voluntarilor ndrumri cu privire la aspect statutare;
s acioneze ca punct de contact pentru membri
Responsabilitile Consiliului
Conducerea organismului pentru realizarea obiectivelor i pentru asigurarea ca organismul s
funcioneze efectiv i eficient;
Responsabil de strategia oranismului i de politicile generale de monitorizare a
activitilor
n primii ani de funcionare va avea probabil un rol direct n abordarea problemelor operaionale i
tehnice.
Sarcinile i funciile Consiliului includ:
aprobarea planului strategic i a iniiativelor cheie ale organismului profesional de contabilitate;
Aprobarea bugetului i raportului anual ale organismului;
Aprobarea eventualelor modificri ale statutului organismului;
Aprobarea politicii n domeniile de importan major.
Presedintele
Presedintele este liderul organismului profesional de contabilitate ales de Consiliu sau demembri, in general
pe termen limitat. Rolul presedintelui implica reprezentarea, conducerea, comunicarea si promovarea
organismului profesional de contabilitate. Presedintele pastreaza
legatura cu membrii organsimului, stagiarii, potentialii membri,publicul, guvernul si organele de
reglementare. Presedintele colaboreaza strans cu directorul executiv si cu personalul organismului
profesional de contabilitate.
Comitetele
Comitetele sunt structuri ale Consiliului care genereaza o judecata logica de grup, asigura continuitatea
gandirii si ajuta la consolidarea cunostiintelor si experientei membrilor. Comitetele pot fi infintate pentru
a asigura faptul ca viziunile voluntarilor care sunt membri sunt luate in considerare in mod coresunzator. In
cadrul unei organizatii mici comitetele pot executa sarcini care in cadrul unei organizatii mai mari
sunt delegate personalului executiv. O buna structura a comitetului permite organizatiei sa fie la curent cu
mediul in care profesionistii contabili isi desfasoara activitatea.
Structura managementului
Consiliul trebuie s numeasc o persoan cu norm ntreag pentru responsabilitatea de management al
organizaiei- director executiv
Directorul executiv va trebui s fie:
Un manager cu experien;
Capabil de a gndi i planifica n mod strategic;
Creativ i plin de energie, avnd dorina de a dezvolta organizaia;
persoan cu abiliti excelente de comunicare;
Sociabil i capabil de a stabili i crea contacte-cheie n afaceri, guvern i nvmant
Rolul directorului executiv:
De a dezvolta o strategie comprehensiv detaliat i un plan de lucru care s include date-int specifice;

De a dezvolta i conduce structura de personal pentru executarea activitilor;


De a acorda asisten i consiliere preedintelui, memebrilor Consiliului i altor voluntari;
De a crea i pstra relaii eficiente cu guvernul, comunitile de afaceri i profesinale i instituiile de
nvmnt
De a asigura c procedurile de autorizare i disciplinare sunt realizate imparial i eficient conform
statutului sau regulilor organismului profesional;
De a asigura c Consiliul, membrii i alte persoane relevante sunt inute la curent cu evoluiile
internaionale, religioase i naionale care afecteaz profesia de contabil;
De a administra resursele i personalul organizaiei conform bugetelor i politicilor aprobate de Consiliu;
De a raporta Consiliului cu privire la progresul spre obiectivele organizaiei
49.Continutul programelor de educatie ale organismelor profesionale.
Programul de educatie trebuie sa dezvolte cunostintele si abilitatile profesionale. Setul de cunostinte se va
schimba in mod constant si conditiile locale vor determina, de asemenea, modificari in ceea ce priveste baza
de cunostinte necesare. Programul trebuie sa contina urmatoarele domenii vaste:
Contabilitate, finante si cunostinte aferente:- contabilitate si audit financiar;- contabilitate si control de
gestiune;- impozitare;- drept comercial;- audit si asigurare;- finante si management financiar;- valori si etica
profesionala.
Cunostinte de organizare si afaceri:- economie;- mediul de afaceri;- etica in afaceri;- piete financiare;- metode
cantitative;- comportamentul organizational;- management si decizii strategice;- marketing;- afaceri
internationale si globalizare.
Cunostinte si competente IT ( tehnologia informatiei):- cunostinte generale IT;- cunostinte de control IT;competente de control IT;- competente de utilizator IT.
Programul de educatie trebuie sa dezvolte o gama de abilitati profesionale necesare pentru contabilii
profesionisti, inclusiv:- abilitati intelectuale;- abilitati tehnice si functionale;- abilitati personale;- relatii
interpersonale si comunicare;- abilitati de management de organizare si afaceri.
Un alt aspect important al programului de educatie il reprezinta dezvoltarea valorilor profesionale, etice si a
atitudinii in ceea ce priveste profesia. Organismul profesional al contabilitatii este responsabil de a garanta ca
membrii inteleg principiile de etica profesionala pe care trebuie sa le respecte ca profesionisti contabili.
Programul de educatie trebuie sa duca la un angajament in ceea ce priveste:- interesul public
si responsabilitatile sociale;- perfectionarea continua si invatarea de durata;- increderea, responsabilitatea,
oportunitatea, politetea si respectul;- legile si regulamentele.Aceste valori, etica si atitudinile pot fi dezvoltate
la locul de munca, in sala de curs si in cadrul programelor de educatieale organismului profesional de
contabilitate. Acesta este un domeniu in formare si fiecare tara adopta abordari diferite.
50. Care sunt caile pentru dezvoltarea capacitatii organismului profesional?
Sarcina de infiintare si dezvoltare a unui organism profesional de contabilitate cu drepturi depline poate fi o
experienta solicitanta .
Caile de dezvoltare a capacitatii organismului profesional sunt multiple si pot pleca de la :
- Colaborarea si invatarea de la alte persoane, colaboratori care au experienta din organisme membre IFAC ,
sau chiar organismemembre IFAC care isi ofera experienta in indeplinirea acestei sarcini.
- Experienta si expertiza in conducerea organismelor profesionale
- Colaborarea cu administratiile, organele de reglementare si furnizorii de educat.
- Colaborarea prin intermediul unui grup regional de organisme de contabilitate, pe baza experientei
propriilor membri.
- Consultantii individuali
- Posibilitatea de parteneriat cu diverse organisme
- Asistenta oferita echipe de experti care sa ofere sesiuni de training pentru personal, seminarii de training
operational
- Proiecte cheie in care organismelor profesionale infiintate acorda asistenta celor noi aflate in dezvoltare
prin :
consilierea administratiilor cu privire la infiintarea profesiei contabile, dezvoltarea de modele reglementate,
elaborarea infrastructurii organismului profesional;
statute si reguli care guverneaza organismul;

structuri de conducere;
programe de educatie si calificare ( inclusiv administrarea examenelor)
controlul calitatii si procesele disciplinare;
codul etic;
integrarea organismului existent intr-un nou organism;
scheme comune de examinare
politici si asigurarea dezvoltarii pregatirii continue;
stabilirea standardelor tehnice si profesionale.
51. Care sunt prioritatile unui organism profesional din domeniul contabilitatii?
1.Prioritati pe termen scurt:
- adoptarea legislatiei care recunoaste un organism profesional pentru contabili si auditori, si stabileste
autoritatea si functiile organismului;
- incurajarea formarii si educatiei contabililor profesionisti ( fie prin stabilirea de programe de educatie
proprii, fie prin adoptarea programului recunoscut la nivel international);
- cererea de consiliere inca de la inceput pentru convergenta standardelor nationale si internationale de
contabilitate, adoptarea de standarde internationale de audit si a Codului etic IFAC;
- adoptarea unui statut si a regulamentelor organismului profesional de contabilitate;
- formarea Consiliului organismului profesional de contabilitatea;
- numirea unui director executiv pentru administrarea si conducerea organismului profesional de
contabilitatea;
- infiintarea unui registru al membrilor si stagiarilor;
- colectarea de taxe anuale de la membri si stagiari;- stabilirea structurii managementului executiv.
2.Prioritati pe termen mediu:
- organizarea de manifestari privind dezvoltarea pregatirii continue si crearea de oportunitati de formare
pentru membri sistagiari;
- stabilirea unui proces disciplinar.
3. Prioritati pe termen lung:- reglementarea si monitorizarea membrilor din practica publica;
- depunerea de cereri de membru la IFAC.
52. Ce sunt serviciile profesionale?
Serviciile profesionale reprezint orice serviciu care cere aptitudini contabile nrudite, prestat de un contabil
profesionist, cade exemplu:
-servicii de contabilitate
- audit- fiscalitate
- consultant managerial
- management financiar Serviciu:
- o munc prestat n folosul sau n interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului;
- ndeplinirea unei ndatoriri fat de cineva.
53. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile?
Caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile sunt:
-detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinut prin formare si invtmant.
-respectarea de ctre membri a unui amsamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu
deosebire cele carese refer la obiectivitate.
-recunoasterea unei datorii vizavi de public, n ansamblu.Uneori datorit membrilor, vizavi de profesiune lor
si de public, poate fi n contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt, sau cu obligatiile lor
de loialitate, vizavi de angajator. Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor
profesionale nationale s defineasc reguli de etic pentru membrii lor, ncat sa garanteze o calitate optima
a serviciilor si s pstreze ncrederea publicului n profesie. Profesia contabil liberal este bazat pe
moralitate ireprosabil, pe independent, pe stiinta n profesie, pe competent.

54. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectului profesiei contabile?
Realizarea obiectivului profesiei contabile constand in satisfacerea exigentelor publicului impune mai multe
imperative, si anume:
Credibilitatea asigurarea credibilitii informaiei i a sistemului informaional.
Profesionalism identificarea i formarea persoanelor profesioniste n domeniu contabil.
Calitatea serviciilor prestarea la standardul cel mai ridicat de performan a serviciilor de ctre
profesionistul contabil.
ncredere ncredinarea utilizatorilor de servicii contabile c pentru prestarea acestor servicii exist un
cadru al eticii profesionale.
55. Cum se explica rolul social al profesionistilor contabili?
Profesionistii contabili joaca un rol social important; atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu
serviciile prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice, a colectivitatii si a intregii tari. In plus,
lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii veniturilor membrilor societatii sunt
indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor,
precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba incredere in capacitatea acestora de a pune in
functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta, si de
a oferi sfaturi avizate asupra unui mare numar de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.
Pentru intelegerea rolului social, se poate admite ca bilanturi parazitate la profiturile care trebuie fiscalizate,
ca urmare a
unor servicii contabile necorespunzatoare, pot conduce Administratia la concluzia stabilirii unor impozite s
i taxe in sarcina contribuabililor. Tot in acest sens trebuie privita si contributia profesionistilor contabili la
realizarea veniturilor statului, sursa a programelor sociale ale Guvernului.
56. Explicati relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila
Profesionistii contabili nu isi pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind servicii potrivit unor criterii care
sa justifice increderea publicului. Este in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze
utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabilica prestatiile acestora sunt de calitate optima si
satisfac regulile de etica impuse de acest statut priveligiat. Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel
profesional, inaltul nivel de performanta, satisfacerea interesului general. Etica profesionala presupune atat
protectia fiecarui profesionist, cat si a tertilor, protectia publicului prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor, iar
pentru membrii CECCAR, printr-o sanatoasa si libera concurenta.
Calitatea lucrarilor presupune:
- abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de castig;
- selectarea lucrarilor pentru colaboratori;
- programarea lucrarilor;
- studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati nedatorate;
- constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate;
- calitatea si continutul raportului;- pastrarea secretului profesional.
57. Cine este expertul contabil?
Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile Ordonanei (O.G. nr. 65/1994) i
are competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a activitii
economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a verifica
legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierderi, si de a efectua expertize contabile. Expertul
contabil este specialistul care a dobndit cea mai nalt calificare n domeniul contabilitii i care are acces
nengrdit la efectuarea tuturor lucrrilor profesionale, inclusiv verificarea i certificarea situaiilor
financiare.
Calitatea de expert contabil i de contabil autorizat se dobndete pe baz de examen.
Pentru a dobndi calitatea, se cer ndeplinite cumulativ mai multe condiii.
Pot fi, la cerere, experi contabili, persoanele care au titlul de academician, profesori i confereniari
universitari, doctorii n economie i doctorii doceni cu specialitatea finane sau contabilitate, ns cu
ndeplinirea condiiilor i susinerea unui interviu privind Normele de organizare i funcionare ale CECCAR.

58. Cine este contabilul autorizat?


Este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile O.G. 65/1994 si are competenta profesionala de a
executa lucraride contabilitate si operatii pregatitoare intocmirii siuatiilor financiare ale intreprinderii.
59. Cum se obtine calitatea de expert contabil?
Calitatea de expert contabil se obtine prin examen. Examenul se desfasoara in baza normelor Corpului si a
regulamentului pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, in vederea accesului la calitatea
de expert contabil si contabil autorizat.
1)Examen de admitere privind accesul;
2)Stagiu 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru+pregatire deontologica si doctrina profesionala)
3)Examen de aptitudini (examen scris, proba orala )
60. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?
Calitatea de contabil autorizat se obtine prin examen in trepte: acces, stagiu, examen privind pregatirea
deontologica si doctrina profesionala, examen de aptitudini. Ca si expertul contabil, dar cu tematica specifica.
Pentru accesul la examen se cer indeplinite anumite conditii specifice de studii si capacitatea exercitarii.
61. Cum se mentin calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat?
Calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat se mentin prin inscrierea in Tabloul Corpului.
Inscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de
contabil autorizat. Inscrierea in TabloulCorpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe intreg teritoriul
tarii. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licentei sau nelicentierea atrage radierea
din Tablou sau suspendarea exercitarii profesiei, a dreptului de a o exercita. Acordarea vizei anuale se face
daca sunt indeplinite cumulativ conditiile:
- achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp;
- plata la buget, la termen si in cuantumul prevazut, a impozitelor cuvenite;
- asigurarea pentru riscul profesional;
- dovada ca persoana in cauza nu a suferit nici o condamnare, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul
de gestiune si de administrare a societatilor comerciale ( cazier judiciar);
- persoana in cauza nu a savarsit fapte care sa incalce regulamentul privind conduita profesionala;
- depunerea fisei individuale.
62. Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autorizati?
Contabilul autorizat poate executa, pe baza de contract, persoanelor fizice si juridice lucrari legate de tinerea
contabilitatii, operatiunile economico-financiare si pregatirea documentelor in vederea elaborarii situatiilor
financiare, lucrari, declaratii si operatiuni fiscale lunare si trimestriale, lucrari pentru organizatii familiale si
persoane fizice independete, precum si activitati de cenzorat la asociatiide proprietari, alte asociatii, fundatii
etc.
63. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?
Modaliti de exercitare a profesiei (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994):
Individual (activitate independent, conform art.46, alin.(1) i (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal);
Societi comerciale de expertiz contabil sau contabilitate (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994, Legea
nr.31/1990 privind societilecomerciale). La societatile de expertiza contabila si/sau de contabilitate :
-cel putin 51 % dintre actionari sunt experti contabili sau contabili autorizati
-cel putin 51% din numarul membrilor Consiliului de Administrate sunt experti contabili sau contabili
autorizati, membri ai Corpului. Societatile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare in unitati
patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici in societati civile. Membrii
Corpului nu pot fi asociati sau actionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila. Societatile de
expertiza si/ sau de contabilitate pot fi romane, straine sau mixte. Societatile de expertiza si/sau de
contabilitate se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor Corpului. Exceptia
consta in dreptul de a alege sau de a fi ales in organele de conducere ale Corpului.

Angajarea raspunderii societailor comerciale de expertiza contabila si/sau de contabilitate si a membrilor


care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica de
catre:
- conducatorul (administratorul) societatii: drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de
banca, reprezentarea societatii infata tertilor si a administratiei publice etc.), acesta dispunand de semnatura
sociala a societatii;
- expertii contabili. contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele de
natura tehnica ale propriilor lor lucrari executate, prin semnarea acestora, alaturi de semnatura autorizata
a conducerii societatii.
64. Ce se intelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului?
Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributele unei
persoane juridice. Dupa Adrian Varlan, in lucrarea "Drept comercial si economic romanesc", (cartea de curs
nr. 5 al cursului "Formare profesionala in domeniulcomercial", Editura Mirton, Timisoara, 1998), la pagina 14,
se arata, in legatura cu persoana juridica, urmatoarele:"Persoana juridica e o colectivitate de oameni,
constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii scopului lor
". Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor):- organizarea de sine statatoarepatrimoniul propriu;- scopul determinat. Aceste elemente le are si C.E.C.C.A.R., care are, de asemeni,
capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost
infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu. CECCAR are capacitatea de exercitiu din momentul
constituirii organelor sale de conducere. Corpul reprezinta profesia, in raport cu alte institutii din Romania si
din afara tarii.
- relatiile cu bugetul directe;
- are cont in banca;
- intocmeste b.v.c.;
- organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potrivit legii;
- gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor;
- continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe).
65. Ce se intelege prin autonomia Corpului?
Autonomia este in general situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in actiunile sale.
Autonomia Corpului face din aceasta un organism de autoreglementare in profesie; aceasta presupune
nesubordonarea vreunei autoritati.Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat
vreunui organism statal. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatilor publice, acorda si retrage
dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze
competenta si moralitatea membrilor sai. Prin organele alese, Corpul este reprezentat in fata autoritatilor
publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Corpul colaboreaza
cu organele de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila, dar normele de
lucru, specifice profesiei, care sunt rezultatul activitatii Corpului.
66. Care este organizarea C.E.C.C.A.R.?
Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare
resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de
organism de autoreglementare.
La nivel central:
-Organe de decizie ( alese) :
Conferinta Nationala
Consiliul Superior
Biroul Permament
Presedintele Corpului-Organe de executie ( numire sau desemnare):
Directorul general executive;
Sectoare ( departamente, servicii).
La nivel de filiala:

-Organe de decizie (alese) :


Adunarea generala
Consiliul filialei
Biroul Permament
Presedintele filialeiOrgane de executie ( numite sau desemnate) :
Directorul executiv
Sectoare ( departamente , servicii)
67. Care sunt atributiile Corpului?
In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmatoarele atributii:
a) organizeaza concursul de admitere, organizeaza efectuarea stagiului,
organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de
contabil autorizat, elaboreaza:
programele de concurs, in vederea accesului la profesie, reglermentarile privind stagiul si examenul
de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in
domeniu.
b) Organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil,
prin inscrierea acestora inTabloul Corpului.
c) Asigura buna desfasurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati.
d) Elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor
contabili si a contabililor autorizati, elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor
comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora.
f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati,
prin programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces
tosi membrii activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor
sai in raporturile cu autoritatile publice,
organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate.
i) Editeaza publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
68. Ce atributii are Conferintei Nationale Ordinara ?
Conferinta nationala are urmatoarele atributii:
a) stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil
autorizat;
b)aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Experitior Contabili si Contabililor Autorizati,
modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justisiei, precum si
Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati;
d)aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si
a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e)alege si revoca membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati ai
comisiei de cenzori a acestuia;
f)examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g)hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei
superioare de disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta nationala poate fi facuta la Sectia
contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale. Hotarrile
Curtii de Apel sunt definitive.
h)aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati;

i)alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina


j)Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta
69. Ce atributii are Consiliul Superior ?
Consiliul Superior are urmatoarele atributii:
a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii
contabili, iar unul dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitnd
avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi
inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;
c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si
contabililor autorizati;
d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;
e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
f) vegheaza ca Regulamentul privind dobndirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie strict
aplicata;
g) asigura coordonarea activitatii consililor filialelor; stabilind metodologia de elaborare a bugetului de
venituri si cheltuieli alCorpului;
h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor;
i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa
progreseze profesia si stiinta contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale
si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotarrilor luate de Comisia
superioara de disciplina;
k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale
Corpului;
l) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditi a activitatii de acordare a vizei anuale
pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpului;
m) Indeplineste alte atributii prevazute de lege, regulament si hotararile Conferintei Nationale a expertilor
contabili si contabililor autorizati.
70. Care sunt atributiile presedintelui Consiliului Superior al Corpului?
Atributiile presedintelui Consiliului Superior al Corpului sunt:
a)Convoaca si conduce sedintele C.S. si ale B.P.
b)Conduce si coordoneaza dezbaterile.
c)Prezinta anual C.S., spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor.
71. Care sunt atribuiile Adunrii generale ale filialei CECCAR?
Atribuiile Adunrii generale ale filialei CECCAR sunt:
Aproba raportul de activitate prevazut de Consiliul filialei pentru perioada raportata.
Aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul expirat, insotit de raportul cenzorilor
asupra gestiunii filialei , precum si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul viitor;.
Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a
membrilor contabili si aproba lista membrilor care vor fi supusi controlului de calitate in anul viitor;
Alege si revoca presedintele si membrii Comisiei de Disciplina a filialei.
Alege si revoca presedintele si membrii Consiliului, precum si cenzorii;
Propune dintre membrii sai, candidatii pentru functia de presedinte si de membru in Consiliul
Superior;
Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.
Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de Codul etic national al
profesionistilor contabili sau hotarate de Consiliul Superior.
72. Care sunt atributiile Consiliului filialei?
Atributiile Consiliului filialei sunt :

1.supravegheaza modul de exercitare a profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat in raza de


activitate a filialei;
2.asigura apararea intereselor filialei si administrarea bunurilor acesteia;
3.asigura prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor sau conflictelor de ordin profesional;
4.hotaraste in ceea ce priveste inscrierea in Tabloul Corpului sau asupra modificarilor care se aduc
acestuia, potrivit precizarilor Consiliului Superior;
5.sesizeaza Consiliul Superior cu propuneri si sugestii privind exercitarea profesiei;
6.sesizeaza Comisia de Disciplina a filialei despre abaterile profesionale constatate in sarcina membrilor Corp
ului;
7.efectueaza sau autorizeaza pe intreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectiva considerate utile
conform hotararilor Consiliului Superior;
8.pronunta radierea din Tabloul Corpului in cazurile
prevazute de Regulament, precum si de incetarea provizorie a calitatiide membru al Corpului, la cererea celui
interesat;
9.analizeaza si adopta bugetul filialei potrivit normelor emise de Consiliul Superioi;
10.urmareste realizarea programului de activitate al filialei aprobat de Conferinta Nationala, precum
si executia bugetului de venituri si cheltuieli al filialei, luand sau propunand masurile corespunzatoare in
sarcina Biroului Permanent sau a directorului executiv alfilialei;
11.indeplineste alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de hotararile si deciziile organelor
de conducere aleCorpului.
73. Care sunt atributiile presedintelui de filiala?
Atributiile presedintelui de filiala sunt :
1.intruneste Consiliul filialei si conduce dezbaterile acestuia potrivit prevederilor Regulamentului
2.reprezinta Consiliul filialei pe langa membrii Corpului;
3.reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice ale colectivitatilor diverse din judet, pe baza imputernicirilor
stabilite de Consiliul Superior;
4.asigura urmarirea incadrarii cheltuielilor in bugetul aprobat;
5.asigura organizarea alegerilor potrivit prevederilor Regulamentului;
6.arbitreaza eventualele litigii dintre membrii filialei si clientii acestora;
7.supune Adunarii generale propunerile pentru aprobarea de distinctii onorifice conform Regulamentului;
8.indeplineste alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de hotararile si deciziile organelor de
conducere ale filialeisi ale Corpului.
74. Care sunt atributiile directorului general executiv?
Atributiile directorului general executiv sunt :
1.asigura, prin structurile operative si administrative, exercitarea hotararilor si deciziilor organelor de
conducere aleCorpului;
2.pregateste, analizeaza si centralizeaza proiectele de buget ale filialelor si
elaboreaza proiectul de buget al Corpului; dupa insusirea acestora de catre Biroul Permanent prin
presedintele acestuia se prezinta Consiliului Superior pentru adoptare cu cel putin o luna inainte
de inceperea exercitiului financiar;
3.asigura executia bugetului de venituri si cheltuieli, prezentand informari periodice Biroului Permanent; in
acest sens,asigura si raspunde de organizarea si tinerea contabilitatii la nivel central si teritorial;
4.asigura exercitarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat;
5.organizeaza si asigura evidenta centralizata a expertilor contabili si a contabililor autorizati inscrisi in
Tabloul Corpuluide catre filiale;
6.asigura publicarea anuala in Monitorul Oficial al Romaniei a Tabloului Corpului;
7.organizeaza, asigura si urmareste publicarea in legatura cu exercitarea profesiei; ii propune Comisiei
Superioare de Disciplina pe cei care se fac vinovati de incalcarea reglementarilor privind publicitatea;
8.asigura publicarea, potrivit legii, a situatiilor financiare
anuale, dupa aprobarea lor de catre Conferinta Nationala;
9.asigura conditiile materiale pentru desfasurarea activitatilor Corpului;
10.propune presedintelui Biroului Permanent, anual, odata cu proiectul de buget, schema de functii si de
salarizare a sectoarelor administrative si a salariatilor din subordine;

11.numeste si revoca, cu respectarea statelor de functii aprobate de Consiliul Superior, personalul de executie
al Corpului sii stabileste salariile;
12.asigura publicarea hotararilor si deciziilor organelor superioare ale Corpului potrivit reglementarilor si
normelor invigoare;
13.participa, fara drept de vot, la sedintele Biroului Permanent si ale Consiliului Superior luand cunostinta de
hotararile acestora;
14.prezinta bilantul contabil spre adoptare Consiliului Superior si spre aprobarea Conferintei Nationale;
15.reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice, a tertilor sau a organizatiilor nationale si internationale,
aparand prestigiul si independenta membrilor sai;
16.indeplineste orice alte atributii stabilite de CN, CS si BP.
75. Organizarea si constituirea Comisiilor de Disciplina
1. Comisia Superioara de Disciplina - pe langa Consiliul Superior al Corpului este o comisie de sanctionare in
materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al
Corpului, care solutioneaza contestatiile lahotararile Comisiilor de Disciplina ale filialelor.Constituire:
-7 membri titulari ( dintre care un presedinte), dintre care:- presedintele si 2 membri EC alesi de CN dintre
membrii CECCAR;- 2 membri desemnati de MEF;- 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei.
-7 membri supleanti ( in aceeasi structura ca membrii titulari).2. Comisia de Disciplina a filialei vegheaza
la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului.Constituire:- 5 membri titulari (
dintre care un presedinte);- 5 membri supleanti.Mandatul membrilor Comisiei de Disciplina este de 4 ani.
76. Care sunt competentele Comisiei Superioare de Disciplina?
Comisia Superioara de Disciplina are urmatoarea competenta:
a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului
Superior si ai consiliilor filialelor, facnd propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale care
hotaraste;
b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor
Consiliului Superior si Consiliului filialei, precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut
dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romnia si aplica, dupa
caz, sanctiunile prevazute in art. 16 din O.G. nr. 65/1994, aprobata si modificata prin Legeanr.42/1995, cu
modificarile si completarile ulterioare:- mustrare;- avertisment;- suspendarea dreptului de a exercita profesia
de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de 3 luni la un an;- interzicerea dreptului de a
exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat sanctiunile disciplinare care se stabilesc in
functie de abateri, pronuntate de Comisiile de Disciplina ale filialelor,
c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotarrilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale
filialelor.
d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat
membrilor Corpului care au savrsit abateri grave.
77. Care sunt competentele Comisiei de Disciplina a filialei?
Competentele Comisiei de Disciplina a filialei sunt:
a)vegheaza la respectarea Codului etic si a Regulamentului si normelor Corpului. Sanctiunile se aplica in
functie de abaterile disciplinare, de gravitatea incalcarii si urmarile acestora, precum si de persoana in cauza;
b)sanctioneaza abaterile disciplinare savarsite de EC,CA,membri ai filialei, cu domiciliul in raza
teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale;c)instiinteaza
presedintele Consiliului
filialei si
pe reprezentantul Ministerului Economiei
si Finantelor despre
reclamatiile primite ( exceptie fac reclamatiile indreptate impotriva membrilor Biroului Permanent, al
profesionistilor societasilor straine, care se adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina).
78. Cum functioneaza Comisiile de Disciplina?
Comisia functioneaza in plenul sau. Cea superioara rezolva contestatiile facute impotriva hotararilor
Comisiilor de Disciplinaale filialelor.Termenul de contestare este de 30 de zile, iar raportul dispune de cel
mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l putea sustine in fata Comisiei Superioare.
79. Ce semnifica competenta profesionala si prudenta?

(c) Competenta profesional si prudenta ( face parte din principiile fundamentale ale eticii)
- un profesionist contabil are o datorie permanent de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la
nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente,
bazate pe ultimele evolutii din practic, legislatie si tehnic. Un profesionist contabil ar trebui s actioneze
cu prudent si n conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile n furnizarea de servicii
profesionale.
Presupune ca profesionistul contabil detine competentele necesare, specifice misiunii pe care o are de
indeplinit si satisface concomitent cele doua cerinte : obtinerea si mentinerea competentei. Obligatii
mentinerea cunostintelor si aptitudunilor profesionale la nivelul necesar astfel incat clientii sau angajatorii
lor sa fie siguri ca primesc servicii profesionale competente-sa actioneze cu prudenta in conformitatea cu
standardele tehnice si profesionale atunci cand ofera servicii profesionale. Competenta profesionala poate fi
impartita in doua faze separate: -obtinerea unui nivel de competenta profesionala -mentinerea
unui nivel de competenta profesionala. Dezvoltarea profesionala continua elaboreaza si mentine capacitatile
care ii permit unui profesionist contabil sa desfasoare o activitate competenta intr-un mediu profesional.
Seriozitatea include responsabilitatea de a actiona in conformitate cu prevederile unei sarcini, cu atentie si
meticulozitate, tinand cont de un interval de timp. Un profesionist contabil are o datorie permanent de a-si
mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client primeste
servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practic, legislatie si tehnic. Un profesionist
contabil ar trebui s actioneze cu prudent si nconformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile
n furnizarea de servicii profesionale.
80. Care sunt locul si rolul reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor?
Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor este persoana desemnata de autoritatea publica pe
langa ConsiliulSuperior al filialei, care sesizeaza Ministerul Economiei si Finantelor ori de cate ori hotararile
si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale, si trimite spre stiinta Biroului Permanent
o copie a sesizarii.
Atributiile reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor sunt:
reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul Superior :
- participa, fara drept de vot, la lucrarile Conferintei Nationale, la sedintele Consiliului Superior;
- primeste materialele si convocatorul cu 7 zile inainte de acestea;
- sesizeaza MEF ori de cate ori hotararile si masurile luate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite
spre stiinta copia dupa sesizare.
reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul filialei:
- participa, fara drept de vot, la lucrarile Adunarilor generale, Consiliilor filialelor, Biroului
Permanent,Comisiei de Disciplina;
- sesizeaza Biroul Permanent al Consiliului Superior al Corpului cu privire la aprobarea sau refuzul de
inscrierein Tabloul Corpului de catre Consiliul Filialei pe care le considera nelegale;
- sesizeaza Comisia Superioara de Disciplina cu privire la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialei pe care
le considera nelegale;
- sesizeaza persoanele desemnate de MEF sa efectueze supravegherea publica ori de cate ori hotararile si
masurile luate de Consiliile filialelor contravin reglementarilor legale, si trimite spre stiinta o copie dupa
sesizare.
81. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al
Corpului?
Principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului sunt:
a)comportamentul necuviincios fata de membrii Corpului, de reprezentantul MFP sau de alti participanti la
reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului;
b)absenta nemotivata de la intrunirea Adunarii generale a filialei sau de la Conferinta Nationala;
c)nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si
contabililor autorizati din Romania referitoare la publicitate;

d)absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare reglementate prin normele emise de Corp;
e)prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care
nu afost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie : expert contabil, contabil autorizat ;
f)nerespectarea obligatiilor de pastrare a secretului profesional;
g)nedeclarea sau declarea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de
Regulament;
h)fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fisa pentru
persoane fizice sau juridice ( pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui Consiliului
de administratie sau administratorului, dupa caz);
i)incalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea disciplinara, administrativa, civila
sau penala, potrivit legii si Regulamentului ;
j)refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesional
a;
k)declaratii neconforme realitatii in relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte
juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale.
82. Cum se face alegerea in Consiliul Superior al Corpului?
Alegerea in Consiliul Superior al Corpului se face prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu reinnoirea la 2 ani
a jumatate dintre membrii alesi. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala , iar al
filialei, de Adunarea generala. Declaratiile de candidatura cuprind:- numele, prenumele, adresa candidatului;categoria profesionala: EC/CA;- modul de exercitare a profesiei;- functiile detinute anterior in cadrul
Corpului si perioadele respective;- functia pentru care candideaza: membru al Consiliului Superior al
Corpului sau al Consiliului filialei;- obiectivele si strategia pe care le propune candidatul daca va fi ales;declaratie pe propria raspundere in sensul ca indeplineste cerintele de eligibilitate din Regulament.
83. Ce este si ce structura are Tabloul Corpului?
Tabloul Corpului este un instrument de comunicare intre profesionistii contabili membrii CECCAR cu drept
de exercitare a profesiei intr-un an si public.Tabloul Corpului este impartit in opt sectiuni, dupa cum urmeaza:
1)Sectiunea intai Experti contabili liber-profesionisti, care isi desfasoara activitatea in mod individual sau
ca personae fizice autorizate.
2)Sectiunea a doua Experti contabili care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si
de asigurari, educatie,cercetare, institutii centrale sau locale.
3)Sectiunea a treia Persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al Corpului.
4)Sectiunea a patra Experti contabili care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati, companii sau
cabinet membre ale Corpului:A.cu capital strain sau mixt;B.cu capital autohton.
5)Sectiunea a cincea Contabili autorizati liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea individual sau ca
persoanefizice autorizate.
6)Sectiunea a sasea Contabili autorizati care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de
asigurari,educatie, cercetare, institutii centrale sau locale.
7)Sectiunea a saptea
Contabili autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor de contabilitate membre
aleCorpului:A. cu capital strain sau mixt;B.cu capital autohton.
8)Sectiunea a opta Titluri onorifice: A.presedinti de onoare
B.experti contabili de onoare; C.contabili autorizati de onoare.
84. Comportamentul profesional sau profesionalismul;ce obligatii avem?
Obligaiile privind comportamentul profesional sunt dupa cum urmeaza:
S i exercite profesia n Conformitate cu legile i reglementrile relevante i evitarea oricrei aciuni care
pot discredita profesia;
Nefurnizarea de informaii eronate despre profesie;
Sa fie cinstit i loial:
S nu fac revendicri exagerate pentru serviciile pe care le ofer, calificrile pe care le posed i experiena
pe care o deine;
S nu ofere referine compromitoare sau comparaii lipsite de fundament privind munca desfurat de
alii.

85. Definirea independentei potrivit reglementarilor Corpului.


Independena este o situaie a unei persoane care judec lucrurile i acioneaz neinfluenat de alii.
Independena presupune satisfacerea concomitenta a celor doua componente fundamentale ale conceptului:
independena de spirit (de drept) o stare de spirit, de judecat profesional care nu este afectat de
influene exterioare pe deo parte;
independena n aparen (de fapt) o stare care se manifest n aciune care permite beneficiarilor de
lucrri s nu pun la ndoial obiectivitatea profesionistului contabil, pe de alt parte.
Din practic, rezult c, majoritatea circumstanelor care afecteaz
independena se datoreaz relaiilor de afaceri ifinanciare, cu angajaii clientului aflai n poziia de
a exercita influen direct asupra profesionistului contabil.
Regula de baz n cazul n care circumstanele la adresa independenei sunt semnificative nainte de
acceptarea misiunii, se procedeaz astfel:
se ntreprind diligenele necesare pentru eliminarea acelor circumstane sau, dac nu este posibil,
se refuz acceptarea sau continuarea misiunii ( abinere ).
86. Care sunt amenintarile la adresa independentei?
Amenintarile la adresa independentei sunt:
Interesul propriu.
Autoexaminare (autocontrol).
Favorizare.
Familiaritate.
Intimidare.
Interesul propriu
Interesul financiar n firma clientului sau deinerea unui interes mpreun cu un client
- deinerea de aciuni ntr-o proporie semnificativ la firma clientului;
- primirea un titlu de motenire de pri sociale ale unei firme care a fuzionat cu clientul n cauz.
dependen fa de onorariile primite de la un client apare atunci cand un procent semnificativ din cifra
de afaceri a cabinetului provine de la un singur client.
intreinerea unei relaii de afaceri strnse cu un client profesionistul contabil este intr-o asociaie
n participaie cu clientul.
Interesul de a nu pierde un client - pierderea clientului respectiv ar nsemna intrarea n faliment
a cabinetului.
Onorariile neprevzute - acceptarea pe parcursul executrii lucrarilor aunor onorarii neprevzute
n contract.
mprumutul ctre, sau de la un client, sau de la directorii sau angajaii acestuia. Dac cientul este o banc,
mprumutul nu genereaz o ameninare la adresa independenei, n condiiile ca mprumutul s fie acordat
conform normelor procedurale valabile pentru ceilali clieni.
Autoexaminarea sau autocontrolul:
certificarea situiilor financiare ale unei firme de ctre acceai persoan implicat n elaborarea acestora.
pregtirea documentelor primare pentru nregistrarea n contabilitate, care fac obiectul unei misiuni
de certificare.
un membru al echipei de certificare care ocup sau a ocupat funcia de director sau a fost angajat
al clientului.
prestarea unor servicii pentru un client ale caror rezultate urmeaza sa fie avute in vedere in cursul altor
misiuni efectuate laacelasi client.
Favorizarea:
promovarea aciunilor ntr-o unitate cotat atunci cnd aceasta este un client de audit al situaiilor
financiare.
aprarea uni client n cazul unor litigii sau n rezolvarea disputelor cu terii.
un membru al echipei de audit are o rud de gradul I sau un afin care ocup funcia de director sau angajat al
clientului.
acceptarea unor cadouri din partea clientului.
asocierea de lung durat a unui membru important al echipei cu clientul.
Intimidare
ameninarea nlocuirii sau concedierii fcut de client.

ameninarea n litigiu.
exercitarea unei presiuni n vederea reducerii volumului de munc pretins aferent execuiei unei misiuni i
respectiv a onorariilor.
87. Care sunt masurile de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei?
Msuri de protecie generate de exercitarea profesiei ( prevazute prin reglementarile profesiei) :
cerine educaionale, de formare i experien la intrarea n profesie.- condiii la examenul de acces la
profesie;- efectuarea stagiului;- susinerea examenului de aptitudini.
dezvoltarea profesional continu.
reglementri privind incompatibiliti i interdicii n exercitarea profesiei - reglementri profesionale;reglementri de drept comercial;- reglementri procedurale.
monitorizarea misiunilor (auditul de calitate).
raportarea activitii desfurate.
Msuri de protecie n mediul de lucru
poziia de conductor al firmei, care subliniaz importana respectrii principiilor fundamentale si c
membrii echipei acioneaz n interesul public.
politici i proceduri pentru reglementarea i monitorizarea contrului calitii misiunilor.
documentarea situaiilor care pot afecta conformitatea cu principiile fundamentale i la
adresa independenei.
comunicarea la timp a politicilor i procedurilor, i instruire a personalului i a partenerilor.
desemnarea unui membru cu experien al conducerii
drept responsabil pentru supravegherea funcionrii adecvate asistemului de control al calitii.
implicarea unui profesionist contabil suplimentar pentru monitorizarea i consilierea misiunii.
consultarea unei tere persoane (organism profesional CECCAR, CAFR, CCF, ANEVAR, UNPRL, sau
normalizator MFP, Consiliul concurenei, etc.), sau alt profesionist contabil membru al Corpului.
prezentarea naturii serviciilor prestate i a mrimii onorariilor percepute ctre organele tutelare
ale clientului.
implicarea altui profesionist contabil (persoan fizic sau societate de profil) pentru a realiza din nou o parte
din misiune.
Msuri de protecie din partea clientului
ratificarea sau aprobarea de ctre persoane din afara clientului a alegerii profesionistului contabil pentru
realizarea misiunii.
alegerea profesionistului contabil i atribuirea misiunii prin licitaie.

clientul are angajai competeni care pot lua decizii manageriale.


clientul a implementat proceduri interne organizarea contabilitii, auditul intern, sistemul informatic etc.
care asigur alegeri obiective n mandatarea misiunilor.
88. Ce presupune acceptarea unui client?
Acceptarea unui client presupune urmatoarele :
examinarea anticipat a situaiei clientului, sub aspectul dac acceptarea misiunii ar crea anumite
ameninri la adresa conformitii cu principiile fundamentale.
exemplificri privind astfel de situaii: implicarea clientului n activiti ilegale (splare de bani), practici de
raportrifinanciare eronate (bancrut frauduloas), evaziune fiscal, concuren neloial, achiziia i
desfacerea de produse cu nclcarea dreptuluide proprietate industrial, etc.
evaluarea situaiilor de aceast natur i luarea msurilor de protecie, pentru a le elimina sau a le reduce la
un nivel acceptabil,dac este posibil.
atunci cnd nu este posibil reducerea ameninrilor la un nivel acceptabil , un profesionist contabil
independent ar trebui s refuze s intre n relaii cu clientul.
examinarea posibilitii de acceptare a misiunii din punct de vedere al competenei profesionale a
profesionistului contabil,astfel nct angajamentul (misiunea) s fie realizate la nivelul corespunztor.
luarea n considerare a reputatiei, experienei i a resurselor disponibile ale profesionistului contabil n
cazul cnd se apeleaz la acesta pentru consiliere sau expertiz n situaii de natura celor artate mai sus.
apelarea de ctre profesionistul contabil la un alt profesionist contabil se afl sub restricia confidenialitii
i n funcie denatura misiunii trebuie s obin permisiunea clientului (de regul, n scris).

89. Care este structura Codului etic national al prosionistilor contabili?


Codul etic national al profesionistilor contabili cuprinde obiectivele si principiile fundamentale, redate
general, si nu pentru a rezolva problemele etice ale contabililor profesionisti intr-un caz bine determinat.
Codul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor
fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in profesiunea contabila.
Partea A (sau sectiunea 100 )
Destinata tuturor profesionsitilor contabili angajati sau liber profesionsiti, contine:Sectiunea 100
Introducere si principii fundamentale Sectiunea 110 Integritatea Sectiunea 120 Obiectivitatea Sectiunea
130 Competenta profesionala si prudenta Sectiunea 140 Confidentialitatea Sectiunea 150
Compotamentul professional
Partea B ( sau sectiunea 200 )
Destinata exclusiv liber profesionsitilor Sectiunea 200 Introducere Sectiunea 210 Numirea
profesionsitului contabil Sectiunea 220 Conflicte de interese Sectiunea 230 Opinii suplimentare Sectiunea
240 Onorarii si alte tipuri de remunerare Sectiunea 250 Marketingul serviciilor profesionale Sectiunea
260 Cadouri si ospitalitate Sectiunea 270 Custodia activelor clientului Sectiunea 280 Obiectivitate
Sectiunea 290 - Independenta in audit
Partea C (sau sectiunea 300 )
Destinata exclusiv profesionsitilor angajati Sectiunea 300 IntroducereSectiunea 310 Conflicte
conceptualeSectiunea 320 Intocmirea si raportarea informatiilor Sectiunea 330 Luarea de masuri in
cunostinta de cauzaSectiunea 340 Interese financiareSectiunea 350 - Stimulente
90.Conflicte de interese. Care sunt circumstantele de care trebuie sa se tina seama?
Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflict de ordin profesional; nu se
poate stabili o lista completa de situatii susceptibile de a genera conflicte de interese, insa profesionistii
trebuie sa descopere factorii care dau nastere la astfel de conflicte. Exista si unele circumstante particulare in
care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi in conflict cu unele cerinte interne si externe:
-un superior, director, administrator sau asociat poate face presiuni.
Trebuie descurajate orice relatie sau orice interes susceptibil de a pune in pericol, de a influenta negativ
integritatea profesionistului contabil.
-Profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contra normelor profesionale si tehnice.
- Identificarea circumstantelor in care ar putea aparea un conflict de interese:
profesionistul contabil are interese de afaceri directe cu un client sau are o participaie la un competitor al
clientului;
profesionistul contabil presteaz servicii pentru clieni ale cror interese sunt n conflict.
- Evaluarea semnificaiei circumstanei care genereaz conflictul de interese i luarea msurilor de protecie:
notificarea clientului despre conflictul de interese ce ar putea aprea i obinerea consimmntului acestuia
de aciona n asemenea mprejurri;
notificarea tuturor prilor interesate;
utilizarea unor echipe distincte de misiuni;
indrumarea echipei, confidenialitatea.- Un conflict de interese se poate produce si cand publicarea unor
informatii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul si favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil.
- n cazul cnd un conflict de interese reprezint o ameninare la adresa unuia sau mai multor principii
fundamentale,ameninare care nu poate fi eliminat profesionistul contabil concluzioneaz c nu este
corespunztor s accepte misiunea.
91. Care este procedura de urmat cand este dificil de sezizat un comportament contrar eticii
sau pentru a rezolva un conflictde ordin profesional?
Cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin
profesional, daca politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate
recurge la urmatoarele:

-examinarea conflictului cu superiorul direct. Daca interventia superiorului direct nu este suficienta si
profesionistul contabil decide sa se adreseze nivelului superior urmator, superiorul direct trebuie notificat in
acest sens;
-daca superiorul este presupus implicat in conflict, profesionistul trebuie
sa supuna problema nivelului ierarhic cel mai ridicat;
-solicitarea avizului confidential al unui consilier independent sau al organismului profesional;
-daca toate resursele interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate, pentru chestiuni grave, sa
demisioneze si sa trimita o scrisoare in acest sens conducerii entitatii care l-a angajat. Orice profesionist
contabil care ocupa un post de conducere trebuie sa se asigure ca, in cadrul entitatii respective, sunt stabilite
reguli in materie de rezolvare a conflictelor profesionale.
92. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere
Liber-profesionistul contabil nu trebuie sa exercite in paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile
de a afecta integritatea, obiectivitatea, independenta, buna reputatie a profesiei, care sunt incompatibile
cu exercitarea profesiei libere. In unele situatii, liber-profesionistul contabil poate primi spre conservare si
utilizare, potrivit legii, fonduri ale clientilor, el trebuind:
-sa pastreze aceste fonduri, separat de fondurile sale;
-sa utilizeze conform destinatiilor stabilite;
-sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective.
93. Relatiile cu ceilalti membri Acceptarea de noi misiuni
Serviciile sau sfaturile unui liber-profesionist contabil care poseda competente particulare pot fi solicitate:
a)de catre client:-dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil in functie ( existent)la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil in functie ( existent)-fara consultarea
profesionistului contabil in functi
b)de catre profesionistul contabil in functie ( existent) , sub rezerva respectarii stricte a secretului
profesional. Uneori clientul cere la contactarea unui liber-profesionist contabil- sa nu fie informat
profesionistul contabil in functie ( existent); in astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie sa decida
daca motivele clientului sunt acceptabile. Profesionistul contabil contactat trebuie:-sa se conformeze
instructiunilor primite de la profesionistul contabil in functie sau de la client, in masura in care nu sunt
contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale;
-sa garanteze, pe cat posibil, ca profesionistul contabil in functie este bine informat de natura
generala a serviciilor profesionale prestate. Cand opinia unui profesionist contabil in functie (existent) este
solicitata in ceea ce priveste aplicarea principiilor contabile, normelor de audit, normelor de raportare,
profesionistul contabil in functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa nu influenteze in mod exagerat judecata
si obiectivitatea profesionistului contabil contactat.
94. Relatiile cu ceilalti membri inlocuirea cu un alt liber profesionist contabil
Intreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i inlocui cand doreste. Daca este importanta
apararea intereselor legitime ale intreprinderii, este la fel de important ca un liber-profesionist contabil sa
poata decide, daca exista motive profesionale care sa o justifice, neacceptarea misiunii: aceasta presupune o
comunicare directa cu profesionistul contabil in functie. In absenta unei cereri specifice, profesionistul
contabil in functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau. Urmatorii factori
stabilesc in ce masura un profesionist in functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu
un profesionist contactat:
-daca clientul a autorizat acest lucru;
-daca norme legale sau reguli de etica referitoare la aceasta divulgare permit acest lucru.
Comunicarea intre cei doi profesionisti contabili are scopul:
-de a impiedica un liber-profesionist contabil sa accepte nominalizarea sa daca nu toate elementele
pertinente sunt cunoscute;
-de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de imprejurarile inlocuirii profesionistului
contabil infunctie;
-de a apara interesele profesionistului contabil in functie atunci cand propunerea de inlocuire se datoreaza
caracterului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent.

Inainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pana atunci au fost prestate de
catre un alt liber-profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie:
-sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul in functie de intentia sa de a-l inlocui si l-a
autorizat, inscris, sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil;
-sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil in functie. Daca aceasta autorizare este
refuzata, profesionistul contabil trebuie, in absenta altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare,
sa refuze nominalizarea sa. Daca autirizarea este data, trebuie sa-i ceara profesionistului in functie:
-sa ii furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea;
-sa ii furnizeze toate informatiile necesare care sa ii permita sa ia o decizie. Profesionistul in functie, la
primirea autorizatiei din partea clientului, trebuie:-sa raspunda ( in scris) aratand daca exista motive
profesionale care i-ar interzice profesionistului sa accepte nominalizarea sa
;-sa se asigure ca clientul a autorizat divulgarea informatiilor profesionistului desemnat;
-sa comunice orice informatie de care nevoie profesionistul desemnat, pentru ca acesta sa poata sa decida
daca accepta sau nu misiunea, si sa abordeze liber cu profesionistul desemnat toate problemele importante
privind nominalizarea sa.
95. Relatiile profesionistilor contabili cu clientii
Relatiile membrilor Corpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de
ambele parti. In afara onorariilor pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client, ca :
participatii la capital, dare/luare de imprumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibila de a afecta
obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca obiectivitatea este compromisa. In cadrul indeplinirii
lucrarilor lor, membrii Corpului trebuie sa se rezume numai la acordarea de avize de consultanta profesionala
si sa nu impieteze activitatea de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului. O atentie aparte se
acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii, asigurandu-se ca aceste
relatii nu aduc atingere independentei lor. Stabilirea sau intretinerea relatiilor profesionale cu clientii poate
antrena raspunderea pentru un prejudiuciu financiar sau moral pentru membrii Corpului. Se impune o
selectare a clientilor si aprecierea situatiei membrilor Corpului in raport cu respectarea
principiilor independentei si competentei.Orice nou client si orice noua lucrare solicitata de vechii clienti
trebuie sa faca obiectul acceptarii si incheierii contractului dupa:
a)evaluarea riscului;
b)o evaluare, respectiv o verificare privind respectarea principiului independentei profesiei;
c)o apreciere a eficientei executarii lucrarilor in raport cu componenta si cu mijloacele societatii.
Decizia finala apartine expertului sau contabilului autorizat. Periodic se evalueaza, se apreciaza eventualele
schimbari aparute in situatia clientilor sau cabinetului/societatilor lor si daca acestea genereaza noi riscuri.
Profesionistii pot exprima in scris clientilor recomandari sau rezerve. In cazul contestarii lor, scrise, acestea
vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionistilor contabili. In situatia
imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate din cauza clientului, contractul se reziliaza.
96. Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile unui alt expert
Liber-profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o componenta adecvata,
in afara de cazul cand beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa presteze servicii de
calitate.Daca un profesionist contabil nu poseda competentele necesare intr-un domeniu specific in cadrul
misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la specialisti ( alti profesionisti contabili, avocati, ingineri,
geologi sau alti experti). In acest caz, desi profesionistul contabil se sprijina pe competentele tehnice ale
specialistului consultat, acesta din urma nu cunoaste in mod necesar regulile de etica ale profesiunii.Intrucat
profesionistului contabil ii revine , in intregime, responsabilitatea pentru serviciul prestat, el trebuie sa se
asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultat. El trebuie sa se asigure ca expertul
consultat este la curent cu regulile de etica, mai ales cu principiile fundamentale ale profesiei; aceste principii
se aplica la orice misiune la care participa acesti experti. Aceasta asigurare se poate obtine:
- fie cerand expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica;
- fie cerand expertilor o confirmare scrisa asupra bunei intelegeri a regulilor de etica ;
- fie dand sfaturi daca apar conflicte potentiale.Cand profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de
etica sunt cunoscute si respectate, el trebuie sa refuse incredintarea misiunii sau sa o intrerupa ( daca a
inceput).
Schematic, demersurile profesionistului contabil se prezinta astfel:

Liber-profesionistul contabil daca- Are competenta adecvata lucrarii - Da accepta lucrarea-Nu are
competenta - nu accepta lucrarea
sau
- accepta lucrarea dar angajeaza ( subcontracteaza) un expert ( specialist) care trebuie sa cunoasca regurile
de etica.
97. Criterii de stabilire a onorariilor
Onorariile facturate trebuie sa reflecte in mod fidel valoarea serviciilor prestate, tinand seama de urmatoarele
elemente:
- competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat;
- nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare;
- timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii;
- gradul de responsabilitate al misiunii respective. Onorariile se calculeaza in functie de tarifele orare sau
zilnice in vigoare, pentru fiecare participant la misiune, la nivelul fiecarei firme, fiecarui profesionist.Un
profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate. Cand se
propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata calitatea si
ca se respecta normele organismului profesional cu privire la calitate. Cheltuielile si diversele rambursari,
deplasari, de exemplu, se inregistreaza distinct. Perceperea sau plata de comisioane de catre un profesionist
contabil ca liber profesionist este strict interzisa.
98. Onorariile si independenta
Cand onorariile primite de la un client, sau de la un grup de care apartine acest client, reprezinta o parte
importanta din onorariile brute totale ale profesionistului contabil liberal sau ale cabinetului in ansamblu,
dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinate cu atentie, caci independenta poate fi pusa in
pericol. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli sI furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la
acest subiect; acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de dezvoltare al profesiei contabile, cu situatia
economica a fiecarei tari. Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de
acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor
descoperite sau de rezultatele acestor servicii. In tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat
este autorizata de legislatia sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care
independenta nu este obligatorie. Onorariile fixate de tribunal sau alta autoritate publica nu sunt considerate
ca intrand in aceasta categorie. Dimpotriva, onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt
considerate ca intrand in aceasta categorie.
99. Bunurile sau serviciile primite si independenta
Acceptarea de bunuri si servicii de la un client, precum si acceptarea unei ospitalitati excesive pot constitui o
amenintare a independentei. Se interzice primirea de bunuri si servicii de catre profesionistii contabili, de
catre sotiile lor sau de catre copiii aflati in intretinere.
100. Calitatea lucrarilor si autocontrolul
Calitatea este un atribut important al activitatii profesionistului contabil. Autocontrolul calitatii lucrarilor
inseamna aplicarea de catre profesionist sau de catre cabinet a principiilor si procedurilor in scopul stabilirii
unui grad rezonabil de certitudine ca lucrarile s-au efectuat conform principiilor de baza care guverneaza
lucrarile respective. Principiile de calitate constituie obiective si scopuri, iar procedurile autocontrolului se
definesc ca masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in aplicare proceduri privind:
-calitatile personale ( cabinet sau societate);
- aptitudinile si competenta ;
- repartitia lucrarilor ;
- instructiunile si supervizarea.
Controlul de calitate asupra lucrarilor realizate de expertul contabil sau de contabilul autorizat care isi
desfasoara activitatea individual se poate organiza si exercita numai de catre CECCAR, potrivit Normelor
emise de acesta si aprobate de Conferinta Nationala.
101. Plata lucrarilor, modul de stabilire a onorariilor

Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin contract sau de catre
organul judiciar. Onorariile nu pot fi platite sub forma de avantaje in natura, participatii sau comisioane. Nu
trebuie acceptata nici o plata care nu reprezinta contravaloarea unei prestatii sau care este facuta pentru a
acoperi anumite atitudini abusive ale clientului sau incalcari ale legislatiei. Contractele se incheie inaintea
inceperii lucrarilor ( pe parcurs, acte aditionale). Nu se pot incheia contracte globale. Nu se pot incheia
contracte pentru activitati incompatibile. Este interzisa impartirea onorariile intre colegi prin participarea la
executarea lucrarilor.
Onorariile nu pot fi fixate in functie de rezultatele obtinute.In caz de litigiu referitor la onorariu, arbitrajul il
constituie presedintele filialei ( procedura dreptului comun).
102. Pastrarea arhivelor clientului
Pastrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului. Modalitatea de predare-primire a
documentelor in vederea contabilizarii se stabileste prin contract si anexe la contract, fiind obligatorie:
-normalizarea documentelor;
-stabilirea termenelor.
Cand clientul nu respecta termenele, se va proceda la punerea acestuia in intarziere, documentul respectiv
fiind pastrat la dosarul clientului.Daca un client a disparut, se va verifica la Registrul Comertului daca a fost
radiat, iar profesionistul este obligat sa pastreze asupra lui documentul pe durata de conservare prevazute de
lege.
103. Care sunt factorii de care trebuie sa se tina seama atunci cand se apreciaza respectarea
regulilor de etica in ceea ce priveste integritatea si obiectivitatea?
Integritatea nu presupune numai cinste, dar si echitate si sinceritate. Principiul obiectivitatii impune tuturor
profesionistilor contabili obligatia de a fi justi, cinstiti in plan intelectual si neimplicati in conflicte de
interese.Profesionistii contabili trebuie, in orice situatie, sa garanteze integritatea lucrarilor lor si sa
ramana obiectivi in judecata si rationamentul lor, oricare ar fi natura activitatii lor, si anume:
- profesionistii liberali indeplinesc misiuni de audit, consilieri fiscali, consilieri de gestiune etc.;
- alti profesionisti contabili pregatesc situatiile financiare in contul angajatorilor lor; executa lucrari de audit
intern, exercita functiuni de gestiune financiara in industrie, come, sectorul public sau educatie.
Cu ocazia alegerii situatiilor si practicilor care trebuie sa fie avute in vedere, atunci cand se apreciaza
respectarea regulilor de etica referitoare la obiectivitate, se va tine cont de urmatorii factori:
- profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care ii expun la riscuri ( presiuni) suspectibile de
a pune in discutie obiectivitatea lor.
- este imposibil de a defini si de a reglementa toate situatiile generatoare de presiuni; asemanarea,
verosimilitatea prevaleaza atunci cand se definesc criteriile care permit identificarea relatiilor susceptibile de
a pune in discutie obiectivitatea profesionistului contabil.
- trebuie evitate toate relatiile si situatiile care implica prejudecati, influentele din partea tertilor care pun in
discutie obiectivitatea.
- profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca personalul insarcinat cu prestarea serviciilor profesionale
respecta principiile de integritate si obiectivitate.
- profesionistii contabili nu trebuie nici sa accepte, nici sa ofere cadouri sau alte avantaje care pot fi
considerate, in mod rezonabil, ca pot influenta semnificativ si negativ rationamentul, judecata lor
profesionala sau a colaboratorilor lor.
104. Explicati comportamentul profesionistului contabil intr-o activitate de consilier fiscal
Contabilul profesionist care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii este indreptatit sa se
situeze in cea mai buna pozitie in favoarea unui client sau a unui patron, cu conditia ca prestatia sa fie
efectuata cu competenta. Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului
profesionist trebuie sa fie conform legii. Dubiile pot fi rezolvate in favoarea clientului daca exista suport
rezonabil pentru pozitia respectiva. Ce trebuie sa faca sau ce nu trebuie sa faca profesionistul contabil?
- nu trebuie sa dea asigurarea ca declaratia fiscala si sfatul in materie fiscala sunt dincolo de orice indoiala.
- sa se asigure ca cei pe care ii consiliaza sunt constienti de limitele legale de sfaturile si consultanta fiscala, si
nu interpreteaza gresit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt.
- in declaratia fiscala intocmita de contabilul profesionist, responsabilitatea pentru continut revine in primul
rand clientului.

Consultanta, opiniile trebuie inregistrate sub forma unei scrisori, a unui memorandum.
- nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau cu nici un comentariu despre care sa se creada ca:
a) ar contine un fals sau o inducere in eroare;
b) ar contine informatii furnizate cu nepasare sau necunoasterea reala a faptului;
c) ar omite sau ar ascunde informatia ceruta, putand induce in eroare Fiscul.
d) poate folosi estimarile in pregatirea declaratiilor fiscale
105. Care sunt restritiile in promovarea serviciilor de catre profesionistii contabili?
In ceea ce priveste activitatile incompatibile:
contabil profesionist nu trebuie sa angajeze simultan in nici o afacere, ocupatie sau activitate care
diminueaza sau poate diminua integritatea, obiectivitatea, independenta sau buna reputatie a profesiei,
deoarece aceste actiuni pot fi incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale;
prestarea simultana a doua sau mai multe tipuri de servicii nu diminueaza ca atare integritatea,
obiectivitatea sau independenta ( insa poate afecta calitatea);
evitata angajarea simultana in afaceri sau activitati care nu au legatura cu serviciile profesionale,
care are ca efect faptul ca nu permite contabilului profesionist independent sa isi conduca practica
profesionala conform principiilor fundamentale de etica ale profesiei contabile si care este neconforma cu
practicarea profesiei.
In ce priveste promovarea serviciilor lor, profesionistii contabili nu trebuie:
a)sa utilizeze mijloace care aduc atingere reputatiei profesiei;
b)sa supraevalueze serviciile pe care ei sunt in masura sa le furnizeze, calificarile pe care le poseda sau
experienta dobandita;
c)sa denigreze munca, serviciile celorlalti membri.
106. Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila?
Publicitatea in practica contabila se face in limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi afectate
interesele celorlalti membri ai CECCAR. Ea trebuie sa indeplineasca mai multe atribute:
- informarea obiectiva a publicului;
- decenta;
- increderea;
- bunul-gust.
107. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci cand publicitatea nu este
autorizata?
Exista o paleta a conditiilor cerute unei actiuni de promovare, si anume:
- sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate a
faptelor int-un mod care sa nu fie fals, sa nu induca in eroare si sa nu produca deceptii;
- sa fie de bun-simt;
- sa fie demna din punct de vedere profesional;
- sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist independent;
- sa evite promovarea personala excesiva.
108. Coninutul responsabilitii profesionale
Responsabilitatea profesional a experilor contabili i contabililor autorizai cuprinde:
-rspunderea disciplinar;
-rspunderea contravenional sau administrativ;
-rspunderea civil;
-rspunderea penal;
Reglementrile cu privire la rspunderea disciplinar, administrativ, civil i penal, dup caz, se
aplic tuturor experilor contabili i contabililor autorizai nscrii n Tabloul Corpului. Limitele rspunderii
civile a experilor contabili i contabililor autorizai se stabilesc prin contractele de prestri de servicii n
funcie de uzanele interne i internaionale ale profesiei contabile.
109.Raspunderea disciplinara a dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil
autorizat pe o perioad de timp de la 3 luni la 1 an;

interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau decontabil autorizat.


111. Care sunt abaterile disciplinare ?
a)Comportament necuviincios fata de membrii Corpului, de reprezentantul MF sau de alt participant
la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului.
b)Absenta nemotivata de la intrunirea Adunarii generale a filialei sau de la Conferinta Nationala.
c)Nerespectarea dispozitiilor Codului etic national privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili
si contabililor autorizati din Romnia referitoare la publicitate.
d)Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin normele
emise de Corp.
e)Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in
care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: expert contabil, contabil autorizat.
f)Nerespectarea obligatiilor de pastrare a secretului profesional.
g)Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de
Regulament.
h)Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fie
pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului
de administratie, sau administratorului, dupa caz.
i)Incalcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilitatile exercitarii profesiei;
j)Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind
activitatea profesionala.
k)Declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice,
precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale.
112. Fapte care se sancioneaz cu suspendarea i interdicia dreptului de exercitare a
profesiei
Fapta:Neplata cotizaiei profesioanale sau/i a celorlalte
obligaii
bneti
la
termenele
stabilite
de Regulament, n cursul unui an calendaristic.
Sanctiunea: Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pn la plata efectiv, dar nu mai puin de trei
luni i nici maimult de un an.
Fapta:Condamnarea definitiv pentru svrirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de
gestiune i de administrare a societilor comerciale.
Sactiunea:Interdicia dreptului de exercitare a profesiei
Fapta:nclcarea, cu intenie, prin aciune sau omisiune, a normelor de lucru privind exercitarea profesiei ,
dac fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material.
Sactiunea:Interdicia dreptului de exercitare a profesiei
Fapta:Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fr viza anual pentru exercitarea
profesiei.
Sactiunea: Interdicia dreptului de exercitare a profesiei
113. Radierea unui membru din Tabloul Corpului
Radierea unui membru din Tabloul Corpului se face pentru urmatoarele motive:
a fost condamnat pentru o infraciune care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de administrare i
gestiune asocietilor comerciale;
nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor ncasate de la persoanele fizice;
neplata cotizaiei profesionale pe o perioad de un an;
nerespectarea reglementrilor cu privire la incompatibilitate;
a fost sancionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei cu suspendarea acestui drept pe
o perioad de un an.
114. Asigurarea civil
Asigurarea este o form de garantare a rspunderii civile a experilor contabil i contabililor autorizai
pentru serviciie profesionale prestate clienilor. Este o form de asigurare a riscului profesional.
Asigurarea civil este obligatorie att n cazul cnd activitatea profesional se desfoar n mod individual
ct i n situaia cnd aceasta se realizeaz prin societi de profil.Conform art.12 din OG nr.65/1994

privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai Experii contabili i contabilii
autorizai garanteaz rspunderea civil privind activitatea desfurat, prin subscrierea unei polie de
asigurri sau prin vrsarea unei contribuii la fondul de garanii.
Categoriile de riscuri care pot fi asigurate:
-responsabilitatea civil fa de client
-reconstituirea arhivelor (cauzate de calamiti, furt, virui, etc.)
-incendiu
-pierderi din exploatare (clieni inceri, rotaia personalului, etc.)
Obiectul asigurrii acoper rspunderea civil contractual ce revine asiguratului ca urmare a faptelor
i/sau actelor de eroare sau o misiune datorate culpei n desfurarea activitii profesionale n baza unui
contract scris de prestri servicii, legal ncheiat semnat de ambele pri.
Asigurarea nu acoper rspunderea civil extracontractual ce-i poate reveni asiguratului n legtur
cu pagubele cauzate terilor datorate faptelor proprii.
Riscuri asigurate, respectiv despgubiri acordate, pentru:
-acoperirea prejudiciilor produse terilor urmare unor lucrri profesionale, executate acestora de ctre
asigurat.
-acoperirea prejudiciilor produse clientului asiguratului ca urmare pierderii, distrugerii sau deteriorrii
documentelor originalei/sau suporturilor magnetice predate de acetia asiguratului n vederea nregistrrii
i prelucrrii datelor financiar contabile
- sumele cheltuite de asigurat sau clientul prejudiciat al acestuia pentru reconstituirea, refacerea
sau nlocuirea documentelor anterior menionate.
- cheltuielile fcute de asigurat n procesul civil, dac a fost obligat la desdunare
Nu se acord despgubiri pentru:
-pierderi cauzate de alte activiti dect cele prevzute de lege
- pagube produse cu intenie sau din neglijen grav a asiguratului
- pagube produse ca urmare a nerespectrii reglementrilor legale n vigoare referitoare la desfurarea
activitii profesioanle i a conduitei etice.
-pagubele cauzate din neexecutarea sau executarea parial a angajamentelor contractuale.
Perioada de acoperire a preteniilor de despgubiri solicitate de clieni (rspunderea asiguratului):
-pn la 5 ani - pentru obligaii fiscale (corelat cu termenul de prescripie prevzut de art. 89 alin (1) din
Codulde procedur fiscal)
-pn la 2 ani de la data producerii pagubei (corelat cu termenul de prescripie de 2 ani prevzut de art. 3
alin(2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripia extinctiv, n cazul raporturilor ce izvorsc
din asigurare)
115. Rspunderea administrativFundamentare
Rspunderea administrativ sau contravenional intervine n cazul abaterilor de la reglementrile i
procedurile judiciare,fiscale, contabile i alte acte normative emise de autoritile administraiei publice.
Reglementri
Codul de procedur civil
Codul de procedur penal
Codul de procedur fiscal
Legea contabilitii nr. 82/1991 Fapte sancionabile administrativ
inlocuirea expertului contabil de ctre instan (art. 205, alin. (2), din Codul de procedur civil), n cazul n
care acesta nu se nfieaz.
aducerea n instan a expertului contabil, cu mandat (art. 188, alin(2), din Codul de procedur civil), n caz
de pricini urgente sau pentru a da lmuriri atunci cnd i se cere (art. 211 din Codul de procedur civil).
Amenzi judiciare
Dac legea nu prevede altfel, instana va sanciona urmtoarele fapte svrite n legtur cu procesul:
- refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrrii n termenul fixat, ori refuzul de a da
lmuririle cerute;
-neluarea de ctre conductorul unitii n cadrul creia urmeaz a se efectua o expertiz, a msurilor
necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei;
- neprezentarea unui nscris sau a unui bun, de ctre cel care l deine, la termenul fixat n acest scop de
instan;

- refuzul sau omisiunea unei autoriti sau altei persoane de a comunica la cererea instanei la termenul fixat
n acest scop, datele care rezult din actele i evidenele ei;
- cauzarea amnrii judecrii sau executrii silite de ctre cel nsrcinat cu ndeplinirea actelor de procedur.
- lipsa nejustificat a expertului de la procesul penal, atunci cnd este citat;
- tergiversarea de ctre expert a ndeplinirii nsrcinrilor primite, respectiv a efecturii i depunerii
raportului de expertiz contabil judiciar.
116. Rspunderea Penal
Sunt supuse dreptului penal infractiunile:
-comerciale sau de afaceri-de fals intelectual sau bancruta frauduloas-fiscale
-de serviciu-de splare a banilor
117. Depunerea juramantului
La inscrierea in Corp, orice membru este obligat sa depuna un juramant prin care se obliga sa aplice in mod
corect si fara partinire legile tarii si regulile din regulamentele emise de Corp. Continutul este :
Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului CECCAR si ale
CoduluiEtic privind conduit etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati , sa pastrez
secretul profesional si sa aducla indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert
contabil / contabil autorizat.
118. Sindicate si asociatii profesionale
Potrivit Codului, membrii Corpului se pot asocia in sindicate sau asociatii, cu obligatia ca, in termen de o luna
de la constituire,sa trimita Consiliului filialei un exemplar din Statut si o declaratie cuprinzand fondatorii
acestei asociatii. Sindicatul sau asociatia trebuie sa respecte toate drepturile si obligatiile care
revin membrilor Corpului.
119. Cotizatii profesionale
Orice membru al Corpului are obligatia sa plateasca taxele de inscriere si cotizatiile convenite pentru anul
respectiv. Cotizatiile difera in functie de pregatirea profesionala si de statut . Acestea in prezent sunt
diferentiate pe categorii profesionale si in functie de statut.Cotizatiile se impart in fixe si variabile. Cotizatiile
fixe se platesc la inceputul anului odata cu termenul de exercitare a profesiei pentru anul in curs iar cele
variabile se platesc pana la 31 august pentru sem I a anului in curs si pana la 31 ian a anului urmator pentru
sem II anului in curs. Cotizatiile profesionale au urmatoarele forme : taxe de examen, taxe inscriere in tabloul
corpului, cotizatii fixe, cotizatii variabile,cotizatii anuale de pregatire pentru stagiari.
120. Etica pentru profesiontii contabili angajai
Profesionistul contabil angajat poate fi salariat, partener, director administrativ, sau ntr-o alt funcie n
cadrul entitii economice sau sociale.
Ameninri la adresa respectrii principiilor fundamentale:
-Interes propriu (interese financiare, mprumuturi sau garanii; convenii de compensare prin stimulente;
utilizarea inadecvat a activelor firmei).
-Autoexaminarea sau autocontrolul:-Intocmirea unor documente care fac obiectul examinarii i justificrii
(aprobrii) de ctre acelai profesionist contabil(exemplu, acord viza de control financiar preventiv pentru
operaiuni n documente pe care tot el le aprob).
-Familiaritate (incheierea unui contract de prestri de consultan financiar contabil cu un profesionist
contabil membru apropiat al familiei).
-Indimidare (ameninarea cu concedierea sau schimbarea din funcie dac profesionsitul contabil nu este de
acord cu aplicarea unui principiu contabil la prezentarea situaiei financiare a firmei.)
Msuri de protecie:
aplicarea standardelor profesionale;
respectarea reglementrilor ;
implementarea sistemului de control intern,control financiar preventiv;
monitorizarea performanei angajailor;
aplicarea de politici i proceduri proprii angajailor.
n situaia n care profesionistul contabil consider c se vor continua aciuni neetice:

apelarea la consiliere juridic, sau


in cazuri extreme demisionare din cadrul entitii angajatoare.
121. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sancioneaz cu suspendare sau
interdicie:
Abaterile disciplinare ale membrilor care se sancioneaz cu suspendare (de la 3 la 12 luni) sunt:
absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale AG ale filialei sau ale Conferinei Naionale,
Neplata cotizatiei anuale i/sau a celorlalte termene stabilite de Regulament, pe durata unui an calendaristic,
Nerespectarea normelor privind aprarea i pstrarea secretului profesionalAbaterile disciplinare ale
membrilor care se sancioneaz cu interzicere a dreptului de a exercita profesia contabil sunt:
Absenta nemotivata de la 3 reuniuni consecutive ale AG ale filialei sau ale CN;
Publicitatea fara respectarea prevederilor Codului privind conduita etica si profesionala a experi1or contabili
si a contabililor autorizati din Romania;
Neplata cotizatiei anuale si a celorlalte obligaitii banesti aferente unui an calendaristic;
Condamnarea membrului Corpului pentru savrsirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de
gestiune si de administrare a societatii comerciale de profil;
Executarea unei pedepse privative de libertate pentru savrsirea unei fapte care nu interzice dreptul de
gestiune si de administrare a societatii comerciale de profil;
Neplata la buget, in termenul si in cuantumul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra
onorariilor incasatede catre persoane fizice;
Incalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei;
Refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesionala;
Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei
legalconstituite.
122. Obligatiile de comunicare in cazul aplicarii de sanctiuni disciplinare membrilor?
Aplicarea unei sanciuni disciplinare trebuie s fie adus la cunotina publicului prin:
a) afiarea cte unui extras al hotrrii de sancionare la sediul filialei Corpului, la direcia general a
finanelor publice judeene,respectiv a municipiului Bucureti, i la tribunal, nsoit de publicarea
acestuia ntrun ziar local de larg circulaie;
b) comunicarea msurii, n scris, direciei generale a finanelor publice judeene, respectiv a
municipiului Bucureti, i tribunalului, ncazul aplicrii sanciunilor prevzute n art. 16 lit. "c" i "d"
din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, aprobat i modificat prin Legeanr. 42/1995,
cu modificrile i completrile ulterioare.n cazul aplicrii sanciunii de suspendare a dreptului de
exercitare a profesiei, cel n cauz este obligat s depun, sub luare de semntur, la consiliul filialei
de care aparine, carnetul de expert contabil sau contabil autorizat i parafa; acestea i vor fi
restituitela expirarea termenului de suspendare. Aceeai obligaie exist i n cazul aplicrii msurii
de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.Membrul care refuz s se conformeze va fi radiat
din Tabloul Corpului. Membrii comisiilor de disciplin sunt obligai s pstreze secretul profesional
n exercitarea funciilor lor.
123. Care sunt atributiile reprezentantului Ministerului Finantelor Publice pe langa consiliile
filalelor.
Reprezentantul Ministerului Finanlelor de pe lnga consiliul filialei are urrnatoarele atribulii:
a) participa la lucrarile adunarii generale, ale Consiliului filialei, ale Biroului permanent si ale Comisiei de
disciplina, fara dreptde vot;
b) sesizeaza Corpul Experilor Contabili si Contabililor Autorizati cu privire la aprobarea sau refuzul de
inscriere in evidenta a cestuia de catre consiliile filialelor, pe care le considera nelegale;
c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotarrile comisiei de disciplina a filialei pe care le
considera nelegale;
d) sesizeaza reprezentantul Ministerului Finantelor de pe lnga Consiliul superior asupra hotarrilor
consiliului filialei, care contravin reglementarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute la lit. b si c.
124. Enumerai 8 atribuii ale adunrii generale ale filialei CECCAR.

1)Ia cunotiin
dezbate si aproba
prin
vot deschis,
raportul
Consiliului
filialei pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului filialei.
2)Aproba, prin vot deschis, b.v.c. al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia b.v.c pentru cxercitiul
financiar expirat.
3)Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a expertilor
individuali si asociatilor comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitri a profesiei de expert
contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Aprob lista expertilor contabili individuali si a
societatilor ce vor fi analizate in anulurmator.
4)Noul R.O.F.: alege si revoca presedintele si doi membri ai Comisiei de disciplina a filialei.
5)Alege si revoca pe membrii C.F.C., presedintele si membrii comisiei de cenzori.
6)Propune.dintre membri sai, candidatii pentru C.S.
7)Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.
8)Stabileste masurile necesare pentru indeplinirea altor atributii prevazute de acte normative sau
de Hotarri ale C.S
125. Prezentai i explicai cele 6 principii fundamentale prevzute n Codul etic naional
al profesionalitilor contabili?
Principiile fundamentale sunt:Integritatea
Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale.Obiectivitatea
Profesionistul contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s admita prejudecati sau abateri, conflicte
de interese sau influentare asa de ctre altii in privinta inclcrii obiectivitatii.Competenta profesionala si bunavointa
Profesionistul contabil trebuie s indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, competenta si are
datoria permanenta de a-si mentine cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut pentru a se
asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele
evolutii din domeniul practicii, legislaiei si tehnicii.Confidentialitatea
Profesionistul contiabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobndite in timpul indeplinirii
serviciilor profesionalesi nu trebuie s utilizeze sau s divulge aceste informatii fr autorizare clara si
expresa sau numai dac exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face acest lucru.
Profesionalism
Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a profesiei si s se
abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Obligatia de a se abtine de la orice
activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului
contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de
patroni, si fata de publicul larg.
Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice
si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile
clientului sau patronului in msura incare sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul
liber profesionitilor contabili, cu independenta (dupa cum se va vedea in Sectiunea 8 de mai jos). In plus, ei
trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevant
126. Cum se rezolva conflictele de etica potrivit Codului etic national al profesionistilor
contabili.
Nu este posibil sa se incerce intocmirea unei liste detaliate cu potentialele cazuri in care ar putea aparea
conflicte de interese.Trebuie notat faptul c, o diferenta onesta de opinie intre un profesionist contabil si o
alta parte nu constituie o problema etica insine. Oricum, faptele si imprejurarile fiecarui caz necesita o

investigare din partea celor interesati.Totusi, pot exista factori specifici care intervin cnd responsabilitatile
unui profesionist contabil pot intra in conflict de interese cu cerintele interne sau exteme de un tip sau altul.
Prin urmare:
- Poate exista pericolul presiunui din partea unei autoritati superioare, director sau partener; sau atunci cnd
exist relatii personale sau de familie care pot da nasere posibilitatii exercitrii unei presiuni asupra lor. Intradevr, trebuie descurajate relatiile sau interesele care ar putea influenta sau ameninta integritatea
profesionistului contabil
- Unui profesionist contabil i se poate cere sa actioneze contrar normelor profesionale si/sau tehnice.
- Poate aprea o problema legata de loialitate care trebuie sa se imparta intre superiorul profesionistului
contabil si normele profesionale de comportament care i sunt impuse.
- Poate aparea un conflict cnd este publicat o informaie inseltoare, care poate fi in avantajul angajatorului
sau al clientului si de care poate beneficia sau nu profesionistul contabil, ca rezultat a acelei publicari.
La aplicarea normelor generale
de comportament etic, profesionistii contabili angajati pot intlni situatii legate de identificarea unui
comportarnent care nu este etic sau de rezolvarea unui conflict etic.
Cnd se confrunt cu probleme etice importante, pentru a rezolva acest conflict, profesionistii contabili
trebuie sa respecte politicile stabilite de catre organizatia,(Intreprinderea) la care este angajat.
Dac asemenea politici nu rezolv conflictul etic, trebuie sa se tina cont de urmatoarele:
- Sa se analizeze problema conflictuala cu superiorul ierarhic imediat. Daca problema nu este rezolvata cu
superiorul ierarhic imediat si profesionistul contabil se decide sa mearg la nivelul superior urmator de
conducere, superiorul ierarhic imediat trebuiesa fie instiintat despre aceasta decizie. Daca se descopera ca
seful ierarhic superior este implicat in problema conflictuala, profesionistul contabil trebuie sa prezinte
problema la nivelul imediat superior din conducere. Cnd seful ierarhic superior este seful Biroului Executiv
(sau ceva asemanator) urmatorul nivel superior care poate controla activitatea poate sa tie
ComitetulExecutiv, Consiliul Director, Directorii Ne-Executivi, Consiliul de Administraie, Comitetul
Actionarilor sau al Partenerilor laConducere (dupa caz).
- Sa se solicite consultan sau consiliere, pe baza confidentiala, de la un consilier independent sau de la
organismul profesional contabil, pentru a obtine o intelegere a posibilelor evolutii ale situatiei.- Daca
conflictul de etica mai exista inca dupa epuizarea complet a tuturor posibilitatilor de control intern, in ultima
instanta profesionistul contabil nu poate avea alt solutie la unele probleme semnificative (de ex. frauda)
dect sa-si dea demisia si sa prezinte un memorandum informativ unui reprezentant corespunzator al acelei
organizaii (Intreprinderi).Orice profesionist contabil intr-un post superior de conducere trebuie sa incerce sa
se asigure ca, in cadrul organizatiei(Intreprinderii) pentru care lucreaza, sunt stabitite anumite politici
in vederea rezolvarii conflictelor.Organismelor membre ale IFAC li se recomanda cu insistenta sa se asigure
ca membrii lor care se confrunta cu conflicte de etica au acces la activitare fi confidentiale de consiliere. In
acest sens in cadrul C.E.C.C.A.R. functioneaza Comisia de etica profesionala, comisiile de apel, Tribunalul
arbitral si comisiile de disciplina.
127. Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidentialitate.
Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor
obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scris, in afar
de cazurile cnd obIigatia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare.
128.Activitatea de consultanta fiscala, conform prevederilor Codului etic.
Un profesionist contabil care presteaz servicii profesionale in domeniul fiscalittii este indreptatit s
propun cea mai bun solutie in favoarea unui client sau a unui angajator cu conditia ca prestatia sa
fie efectuata cu competent. In nici un caz nu trebuie s fie diminuate integritatea si obiectivitatea, iar opinia
profesionistului contabil trebuie sa fie conform legii. Dubiile pot fi rezolvate in favoarea clientului sau a
patronului dac exista elemente rezonabile pentru solutia respectiv. Un profesionist contabil nu trebuie s
dea unui client sau unui angajator asigurarea c declaratia fiscal si consultanta inmatene fiscal sunt dincolo
de orice indoiala. Profesionistul contabil trebuie s se asigure ca patronul si clientul sunt constienti de
limitele legate de serviciile si consultanta fiscala si ca nu interpreteaza gresit exprimarea opiniei drept o
afirmare a unui fapt. Un profesionist contabil care intreprinde sau asista la pregatirea unei declaratii fiscale
trebuie s informeze clientul sau angajatorul ca responsabilitatea pentru continutul declaratiei revine in
primul rnd clientului sau angajatorului. Profesionistul contabil trebuie s ia masurile necesare pentru a se

asigura c declaratia fiscala este corect intocmita pe baza informatiei primite.Consultana fiscala sau opiniile
referitoare la consecinta material date clientului ori unui angajator trebuie s fie exprimate sub forma unei
scrisori sau intr-o not in dosarul de lucru. Un profesionist contabil nu trebuie sa fie asociat cu nici o
declaratie sau comunicare in care exist motiv sa se creada ca:
(a) ar contine o declaratie falsa sau care ar induce in eroare;
(b) ar contine declaratii sau informatii furnizate neglijent sau far nici o cunoastere reala a faptului c ele sunt
adevarate sau false, sau
(c) ar omite sau ascunde informatia ceruta a fi prezentata si o asemenea omitere sau ascundere poate include
in eroare autoritatile fiscale.Un profesionist contabil poate pregati declaratiile fiscale implicnd folosirea
estimarilor dac o asemenea practica este in general admisa sau daca circumstantele date nu permit
obtinerea de informatii exacte. Atunci cnd sunt folosite estimarile, ele trebuie sa fie prezentate in asa fel
inct sa nu lase impresia ca aceste date sunt exacte. Profesionistul contabil trebuie s fie convinsc sumele
estimate sunt rezonabile in aceasta situalie.Un profesionist contabil, in mod obisnuit, se poate baza in
pregatirea unei declaratii fiscale pe informatia furnizata de client sau angajator, in cazul in care informatia
pare rezonabil. Cu toate c nu se cere examinarea sau revizuirea documentelor, ori a altor evidente in
sprijinirea informatiei, profesionistul contabil trebuie sa incurajeze, atunci cnd este cazul, furnizarea
acestor date.In plus, profesionistul contabil:
(a) trebuie sa foloseasca atunci cnd este posibil declaraliile fiscale ale clientului din anii anteriori;
(b) este necesar sa faca in mod rezonabil verificri, atunci cnd informatia prezentata pare sa fie incorecta
sau incompleta;
(c) este incurajat sa faca referiri la registrele si inregistrrile operatiunilor respective.
Cnd un profesionist contabil descoper o eroare sau o omisiune in declaratia fiscala a anului anterior (cu
care poate sa fie asociat sau nu profesionistul contabil) sau ca nu s-a completat sau nu s-a inregistrat
declaratia fiscal cerut, el trebuie:
(a) sa il sfatuiasca prompt pe client sau angajator in legatura cu eroarea sau omisiunea si sa recomande
informarea autoritatiior fiscale. In mod normal profesionistul contabil nu este obligat sa informeze
autoritatile fiscale, iar aceasta nu poate fi facuta fara permisiunea clientului sau angajatorului;
(b) daca clientul sau angajatorul nu corecteaza eroarea, profesionistul contabil:
(i) trebuie sa informeze clientul sau angajatorul ca nu este posibil sa lucreze pentru ei in legatura cu acea
declaratie sau cu alte informatii prezentate autoritatilor;
(ii) trebuie sa ia in consideratie daca continuarea misiunii sale cu clientul sau angajatorul este in concordanta
cu responsabilitatile sale profesionale.
(c) daca profesionistul contabil ajunge la concluzia ca poate fi continuata relatia profesionala cu clientul sau
cu angajatorul,trebuie luate toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca eroarea nu este repetata in
declaratiile fiscale viitoare;
(d) In imprejurarea in care profesionistul contabil a incetat s mai actioneze pentru client sau pentru
angajator el trebuie sa comunice decizia sa clientului sau angajatorului si nu trebuie sa dea informatii tertilor,
fara consimtamntul clientului sau alangajatoruiui, cu exceptia cazului in care aceasta i se cere prin lege.
129.Ce obligatii are CECCAR fata de profesionistii contabili angajati
in industrie,comert,educatie,sector public etc?
Seciunile urmtoare conin linii directoare care se refer n special la profesionitii contabili care lucreaz n
industrie, comer,sectorul public sau nvmnt. Profesionitii contabili angajai n cabinete sau societi de
profil trebuie s fie contieni c principiile prezentate n continuare sunt aplicabile i n cazul lor particular.
Dac profesionitii contabili angajai n cabinete / societi sunt ndubiu n ceea ce privete aplicabilitatea
vreunui principiu, atunci ei trebuie s cear asisten la organizaia lor profesional.Seciunea 15. Conflictul
de loialitate Seciunea 16. Sprijinirea colegilor angajai Seciunea 17. Competena profesional Seciunea 18.
Prezentarea informaiilor
130.Care sunt elementele principale pe care le contine Declaratia anuala depusa de membrii
CECCAR in vederea obtinerii vizei de exercitare a profesiei?
Declaratia anuala depusa de membrii CECCAR persoane fizice contine:
Numele, prenumele, nr. Carnetului emis de corp, domiciliul si nr telefon,
Modul de desfasurare a activitatii in anul incheiat:

Ca liber profesionist (prin cabinete proprii, prin SC de expertiza, cu titlu individual)


Ca salariat al unei institutii sau agent economic
Venituri din activitatea profesionala, total si defalcat pe activitati desfasurate,
Pregatire profesionala
Realizata in anul anterior
Necesitati de pregatire profesionala in viitor
Alte informatii relevante
Aprecieri cu privire la activitatea desfasurata de filiala CECCAR in anul incheiatDeclaratia anuala depusa
de membrii CECCAR societati comerciale de profil contine:
Date identificare:
Cabinetul (persoana juridica), autorizatia CECCAR, sediul social,
Registrul comertului (CUI, nr. inreg.),
Capital social la 31 decembrie,
Asociati, actionari,
Administratori
Actiuni sau parti sociale
Birouri, filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru
Activitatea desfasurata in anul incheiat
Cifra de afaceri realizata
Resurse umane
Asigurarea profesionala
Control de calitate,Daca acest cabinet mai este membru al unei asociatii profesionale
131. Ce obligaii au filialele Corpului pe linia comunicrii cu membrii?
Conducerile filialelor Corpului iau msuri pentru asigurarea pstrrii unor legturi permanente cu membrii
n scopul cunoaterii problemelor cu care sunt confruntai i sprijinirii n rezolvarea acestora.Este obligatorie
comunicarea prin scrisoare recomandat cu aviz de primire n urmtoarele cazuri:
a)Aducerea la cunotiin n termen de 10 zile a promovrii examenului de acces la profesie i invitarea la
ntocmirea formalitilor pentru nscrierea la stagiu,
b)Toate comunicrile pe perioada efecturii stagiului, conform Regulamentului privind efectuarea stagiului i
examenul de aptitudini, n vederea accesului la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat,
c)Aducerea la cunotiin n termen de 10 zile a promovrii examenului de aptitudini i invitarea la
ntocmirea dosarului pentru nscrierea n Tabloul Corpului. Cu aceast ocazie se va transmite i fia
personal ce urmeazs o completeze viitorul membru,
d)Transmiterea Declaraiei anuale ce urmeaz a fi completat de membrul Corpului i retransmis la filial
pentru nregistrare. n acelai plic este obligatorie aducerea la cunotiina membrului a modului de
ndeplinire de ctre filial a aciunilor prevzute n Programul de activitate aprobat de Conferina Naional
pentru anul expirat fcndu-se n mod strict i exclusiv referire asupra fiecreia din poziiile i capitolele
prevzute n Program. Convocarea la Adunarea General a filialei se face de regul prin fax sau pot dar este
obligatorie i transmiterea prin cel puin dou mijloace de informare n mas (radio, TV, ziare locale).
Anunurile privind organizarea de cursuri de formare i dezvoltare profesional, oferirea ctre membrii a
materialelor documentare existente, orarul consultaiilor i orice alte comunicri de interes pentru membrii
se aduc la cunotiina acestora i a persoanelor interesate prin cele mai potrivite mijloace (telefon, fax, e-mail,
scrisoare transmis prin pot cu aviz de confirmare a primirii)
132. Care sunt obligaiile de raportare ale membrilor?
Membrii corpului au urmtoarele obligaii de raportare:
a)La obinerea calitii de expert contabil sau contabil autorizat i nscrierea n tabloul Corpului pentru prima
dat, membrul Corpului-persoan fizic va depune, odat cu dosarul prevzut n Regulamentul de organizare
i funcionare, i Fia personal.
b)Pentru obinerea licenei anuale de exercitare a profesiei conform Normelor privind acordarea vizei anuale
membrii Corpului-persoane fizice depun, la termenele i n condiiile stabilite n Norme, Declaraia annual.
c)La nscrierea n tabloul Corpului, pentru prima dat, membrii Corpului-persoane juridice vor depune, o dat
cu dosarul de nscriere, i Fia pentru persoane juridice.

d)Annual, la termenele stabilite, membrii Corpului-persoane juridice depun la filiala de care aparin sau la
Aparatul central, dup caz, documentul: Declaraia annual.
e)Att persoanele fizice ct i persoanele juridice, membre ale Corpului, depun Raportul anual privind
auditul de calitate n condiiile i la termenele stabilite n Regulamentul privind auditul de calitate n
domeniul serviciilor contabile. Membrii corpului sunt deasemenea ncurajai s aduc la cunotina
structurilor Corpului orice problem cu care se confrunt n exercitarea profesiei i au dreptul s solicite
informaii privind modul n care s-a acionat pentru soluionarea celor sesizate i rezultatele obinute.
Membrii nemulumii se pot adresa structurilor ierarhice superioare din cadrul Corpului.
133. Care sunt principalele prevederi ale normelor CECCAR privind nivelul de organizare i
desfurare a cursurilor pentru nelegerea i aplicarea IFRS/IAS?
Obiectul cursurilor pentru nelegerea i aplicarea IFRS/IAS este sprijinirea procesului
de reform n domeniul contabilitii i de integrare a rii n structurile europene. Cursurilor pentru
nelegerea i aplicarea IFRS/IAS se organizeaz de CECCAR prin filialele sale sau ale entitii aprobate de
Biroul Permanent al Consiliului Superior. Cursurile au la baz manualul intitulat Ghid pentru nelegerea i
aplicarea Standardelor Internaionale de Contabilitate,autor Conf. Dr. Adriana DuescuDurata minim a unui
curs de nelegere i aplicare a IAS este de 60 ore iar cea a unei zile de curs este de 6 ore. Structura pe module
i timpul afectat este urmtoarea:Partea I:Introducere n Standardele Internaionale de Contabilitate-6
ore,Partea a II-a:Cadrul general de ntocmire i prezntare a situaiilor financiare-12 ore,
Partea a III-a:
Ciclul investiional al ntreprinderilor n lumina Standardelor Internaionale de Contabilitate-12
ore,
Partea a IV-a:Ciclul de exploatare al ntreprinderii n viziunea Standardelor Internaionale de Contabilitate-16
ore. Partea a V-a:Ciclul de finanare al ntreprinderii n contextul Standardelor Internaionale de
Contabilitate-14 ore.
Lista lectorilor CECCAR
ce urmeaz s susin cursul de nelegere i aplicare a Standardelor Internaionale de Contabilitate va fi
cunoscut de toate structurile Corpului i devine obligatorie pentru toi organizatorii de cursuri sub
egidaCECCAR. Filialele organizatoare au obligaia de a respecta lista aprobat a lectorilor. Folosirea altor
lectori care nu sunt cuprini n list este interzis. Un curs va fi predat de o echip de 3-5 lectori i numai n
mod excepional de 2 lectori.Pot participa la cursurile organizate de Corp potrivit normelor CRCCAR:
Membrii corpului
Persoane cu pregtire economic din societile comerciale, regii autonome,companii naionale,
administraie,nvmnt etc.
Cadre de conducere din ntreprinderi, administraie i alte entiti economice i sociale.Obligaiile
organizatorilor de cursuri:
S transmit Departamentului de Pregtire i Dezvoltare Profesional a Membrilor i Organizarea
Stagiului, pn la data de 25 decembrie a fiecrui an, programul anual defalcat pe luni al cursurilor de
nelegere iaplicare a IAS pentru anul urmtor,
S respecte normele elaborate de Corp referitoare la organizarea i desfurarea cursurilor,
S mediatizeze pe plan local msurile luate de Corp pentru nelegerea i aplicarea IAS
S transmit Departamentului de Pregtire i Dezvoltare Profesional a Membrilor i Organizarea
Stagiului, pn la data de 15 a lunii urmtoare, situaia cursurilor care au fost organizate.
134.Care sunt conditiile pentru a deveni auditor de calitate in cadrul CECCAR?
Pentru a fi auditor un membru al Corpului trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
-s depun o opiune n acest scop
-s aib o vechime de cel puin 5 ani i s fie nscris n Tabloul Corpului
-s nu fi fost sancionat disciplinar
-s depun un angajamet de a consacra anual , pentru monitorizarea activitii profesionale , un minimum de
40 de ore-s urmeze, n prealabil , un stagiu de formare , dup care s susin un test organizat de Corp ,
privind nivelul cunotinelor profesionale.
135.Ce intelegeti prin control de calitate asupra serviciilor profesionale efectuate de membrii
Corpului?

Auditul de calitate desemneaz un ansamblu de msuri luate de CECCAR viznd analiza modalitilor de
organizare i funcionarea unui cabinet i aprecierea modului de aplicare n cadrul acestuia a normelor
profesionale emise de Corp. Auditul de calitate n domeniul serviciilor contabile rspunde urmtoarelor
obiective:
-oferirea ctre public a unei bune percepii despre calitatea serviciilor prestate
-armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor
-contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfecionarea metodelor de lucru
-aprecierea modului de aplicare a regulilor i normelor profesionale
-dezvoltarea solidaritii n rndul profesiei, prin favorizarea contactelor ntre colegi, apropierea i
respectul profesionitilor fa de organismele Corpului .
136.Partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila
judiciara.
Lucrrile i concluziile expertizei contabile se consemneaz ntr-un raport scris care trebuie s cuprind
cel puin trei capitole:Capitolul I INTRODUCERE; Capitolul II DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE
i Capitolul II CONCLUZII.Anexele la raportul de expertiz contabil fac parte integrant din raportul de
expertiz contabil i se ntocmescde ctre expertul contabil cu scopul de a susine o constatare din cuprinsul
raportului de expertiz contabil . Anexele raportului de expertiz contabil sunt un << produs >> al muncii
expertului contabil.
137.Cine poate efectua expertiza contabila?
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de ctre persoanele care au dobndit calitatea de expert contabil
n condiiile legii ,fiind nscrise , cu viza la zi , n partea activ a Tabloului experilor contabili , actualizat anual
de ctre CECCAR.
138.Cum se clasifica expertizele contabile
Expertizele contabile se clasific dup cum urmeaz:
I.Dup scopul principal n care au fost solicitate , n:
a). Expertize contabile judiciare , reglementate de : Codul de procedur civil , Codul de procedur penal ,
alte legispeciale.
b). Expertize contabile extrajudiciare sunt cele efectuate n afara procedurilor reglementate prin rezolvarea
unor cauze supuse verdictului justiiei. Sunt efectuate n afara unui proces justiiar . Nu au calitate de mijloc
de prob n justiie , ci , cel mult , de argumente , pentru solicitarea de ctre pri a administrrii probei cu
expertiza contabil judiciar sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabil.
II. Dup natura principalului obiectiv care se refer la :
a). Expertize contabile civile dispuse sau acceptate n rezolvarea litigiilor civile
b). Expertize contabile penale dispuse sau acceptate n rezolvarea unor aspecte civile ataate litigiilor penale
c). Expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate n rezolvarea litigiilor comerciale
d). Expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate n rezolvarea litigiilor fiscal
e). Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele n drept sau extrajudiciare solicitate
dectre clieni.
139.Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.
Componentele independentei:
1. Independenta de spirit (in gndire): Stare de gndire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu
profesional far s fie afectat judecata profesionala; Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparent: reprezinta capacitatea de a demonstra c riscurile la adresa independentei de
spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea
profesionistului contabil; este componenta fundamentala a independentei.Un functionar public nu poate fi
niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibil cu orice alta activitate curent.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica liberal, cu deosebire
auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masur de a influenta lucrrile profesionistului
contabil.

140.Ce trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta de numire a expertului contabil, intr-o cauza
civila?
n incheierea de edin trebuie menionat data acesteia ,Denumirea i calitatea procesual a prilor ,
domiciliul sau sediul social al acestora , numrul i anul dosarului i natura acestuia(civil).
141.Contractarea expertizei contabile.
Efectuarea expertizelor contabile se face pe baz de contract. Unul din elementele fundamentale ale
contractului fiind mrimea onorariului. ncheierile de edin (n dosarele civile) i Ordonanele organelor de
urmrire i cercetare penal (n dosarele penale), acceptate de experii contabili numii din oficiu sau
la recomandarea prilor , in loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare.
142.Exceptii de la delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile.
Efectuarea lucrrilor privind expertiza contabil judiciar nu poate fi delegat de ctre experii contabili
numii din oficiu sau la recomandarea prilor, asistenilor sau colaboratorilor lor. n cazul expertizelor
contabile extrajudiciare , expertul contabil poate delega executarea unor lucrri asistenilor sau
colaboratorilor si, pstrndu-i rspunderea final asupra coninutului i concluziilor raportului
de expertiz contabil extrajudiciar.
143.Importanta documentarii si a studiului documentar.
Documentarea lucrrilor privind expertiza contabil are un caracter particular i se limiteaz strict la ce
este necesar , pentru a rspunde la obiectivele (ntrebrile , punctele) fixate expertului de ctre organul n
drept s dispun expertiza contabil judiciar , prin ncheierea de edin (n dosarele civile) sau Ordonan a
organului de urmrire i cercetare penal (n dosarele penale) , sau prin obiectivele contractului privind
expertiza extrajudiciar. Studierea materialului documentar adecvat , constituie premisa icondiia necesar
ntocmirii unui raport de expertiz contabil temeinic fundamentat , bazat pe documente justificative i
evidenieri contabile i nu prezumii , declaraii ale prilor i/sau ale martorilor.
144.Care este continutul materialului documentar in cazul expertizelor judiciare?
Orientativ, materialul documentar pe care trebuie s-l studieze expertul contabil , n cazul expertizelor
judiciare , se compune din:
I.Dosarul cauzei , n care s-a dispus o expertiz judiciara
II.Documentele justificative i registrele contabile aflate n pstrarea prilor implicate n procesul justiiar
sau narhivele terelor persoane , care au vreo legtur cu obiectivele expertizate.
III.Procesele verbale ntocmite de organele de control abilitate, aflate att n posesia acestora ct i n
posesia persoanelor juridice i/sau fizice controlate, care au vreo legtur cu obiectivele expertizate.
Particularizat, n cazul exprtizelor contabile dispuse n dosarele penale , expertul contabil are dreptul s ia
cunotin de coninutul dosarului penal numai cu ncuviinarea organului de urmrire penal sau a instanei
de judecat crora expertul contabil este abilitat s le cear lmuriri n legtur cu faptele sau mprejurrile
cauzei.
145.Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei
contabile?
Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de ctre expertul contabil de la
prile care l au n pstrare. Dosarul de lucru al expertului contabil , n ce privete documentarea expertizelor
contabile , trebuie s cuprind , dup caz:
IV.ncheierea de edin (n cauze civile) , Ordonana organului de urmrire i cercetare penal (n
cauzele penale) , sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare.
V.Raportul de expertiz contabil exemplarul expertului contabil care justific ndeplinirea misiunii.
VI.Eventualele corespondene , rspunsuri la ntrebri suplimentare sau supimente de expertiz contabil
solicitate de organele n drept , care au dispus efectuarea expertizei contabile.
VII.Eventualele note personale ale expertului contabil redactate n timpul efecturii expertizei contabile ,
necesare fie redactrii raportului de expertiz contabil, fie urmririi bugetului de timp i decontrii
lucrrilor de expertiz contabil cu beneficiarii acestora.
146.Care este continutul capitolului I al raportului de expertiza contabila?

Capitolul I.-INTRODUCERE al Raportului de expertiz contabil trebuie s cuprind cel puin urmtoarele
paragrafe:
I.- Paragraful de identificare a expertului contabil nominalizat pentru efectuarea expertizei contabile , care
trebuie s cuprind informaii cu privire la : numele i prenumele expertului , domiciliul , numrul carnetului
de expert contabil i poziia din Tabloul experilor contabili;
II.- Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a
clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. n acest paragraf se menioneaz:
a).- n cazul expertizelor contabile judiciare : actul care a stat la baza numirii expertului , respectiv ncheiere
deedin (n cazurile civile) sau Ordonan a organelor de urmrire penal (n cauzele penale) , cu
menionarea datei acestuia ,denumirea i calitatea procesual a prilor , domiciliul sau sediul social
al acestora , numrul i anul dosarului i natura acestuia(civil sau penal);
b).- n cazul expertizelor contabile extrajudiciare : denumirea clientului , domiciliul sau sediul social al
acestuia ,numrul i data contractului n baza cruia se efectueaz expertiza contabil solicitat.
III.- Paragraful privind identificarea mprejurrilor i circumstanelor n care a luat natere litigiul n care sa dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul n care a fost contractat expertiza contabil
extrajudiciar.
IV.- Paragraful privind identificarea obiectivelor expertizei contabile. n cazul expertizelor contabile judiciare
, formularea obiectivelor expertizei contabile se preia << ad-literam >> din formularea acestora n <<
ncheierea de edin >> (cauzelecivile) , respective n Ordonana organelor de urmrire i cercetare penal
(cauzele penale). n cazul expertizelor contabile extrajudiciare , formularea obiectivelor acestora trebuie s
fie cea din contract.
V.- Paragraful privind identificarea datei sau perioadei i locului n care s-a efectuat expertiza contabil. n
cazul expertizelor contabile , dispuse de organele n drept , n cauze civile , data i locul nceperii lucrrilor
expertizei contabile trebuie documentat prin citarea prilor prin scrisoare cu aviz de primire.
VI.- Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legtur cauzal cu obiectivele
expertizei contabilei care a stat la baza ntocmirii raportului de expertiz contabil. Materialul documentar
nominalizat n acest paragraf trebuie s fie strict adecvat necesitilor de documentare a obiectivelor pertizei
contabile judiciare sau extrajudiciare.
VII.- Paragraful privind identificarea datei sau perioadei n care s-a redactat raportul de expertiz contabil cu
menionarea expres dac s-au mai efectuat sau nu alte expertise contabile avnd aceleai obiective. De
asemenea, n acest paragraf trebuie menionat dac s-au folosit lucrrile altor experi (contabili,tehnici,etc.) ,
probleme ridicate de prile interesate n expertiz i explicaiile date de acestea n timpul
efecturii expertizei.
VIII.- Paragraful privind identificarea datei iniiale pn la care raportul de expertiz contabil trebuia depus
las beneficiar i indicarea eventualelor perioade de prelungire fa de termenul iniial.
147.Care este continutul capitolului II al raportului de expertiza contabila?
Capitolul II.-DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, al aportului de expertiz contabil trebuie s conin
cte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (ntrebare) a expertizei contabile , care s cuprind o
descriere amnunit a operaiilor effectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului
documentar , actele i faptele analizate , locul producerii evenimentelor i tranzaciilor , sursele de informaii
utilizate , dac prile interesate n expertiza contabil au fcut obiecii sau audat explicaii pe care expertul
contabil le-a luat sau nu n considerare n formularea concluziilor sale. n fiecare astfel de paragraf trebuie
prezentat ansamblul calculelor i interpretarea rezultatelor acestora. Dar, dac aceste prezentri ar ngreuna
nelegerea expunerii de ctre beneficiarul raportului de expertiz contabil , este recomandabil ca ansamblul
calculelor s se fac n anexe la raportul de expertiz contabil , iar n textul expertizei contabile s se
prezinte doar rezultatele calculelor i interpretarea acestora. Fiecare paragraf din Capitolul II.DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE , trebuie s se ncheie cu concluzia(rspunsul) expertului contabil
care trebuie s fie prcis , concis , fr echivoc , redactat ntr-o manier analitic , ordonat i
sistematizat fr a face aprecieri asupra calitii documentelor justificative , reprezentrilor (nregistrrilor)
contabile , expertizelor iactelor de control (de orice fel) anterioare i nici asupra ncadrrilor legale. Aceasta ,
deoarece expertul contzabil analizeaz evenimente i tranzacii i nu ncadrarea judiciar a acestora. n cazuri
deosebite n care expertul contabil , n exercitarea misiunii sale , se confrunt cu acte i documente care nu
ntrunesc condiiile legale , care experim ficiuni sau sunt suspecte , el nu trebuie s le ia n considerare n
stabilirea rezultatelor concluziilor (rspunsurilor) sale la obiectivele fixate expertizei contabile , dar trebuie

s menioneze aceasta n raportul de expertiz contabil.Dac raportul de expertiz contabil este ntocmit de
mai muli experi care au opinii diferite , ntr-un paragraf al Capitolului II.-DESFURAREA EXPERTIZEI
CONTABILE , fiecare expert contabil trebuie s-i motiveze detaliat i documentat opinia pe care osusine. De
regul , n expertizele judiciare trebuie motivat separate opinia expertului recomandat de parte , n raport cu
opinia expertului numit din oficiu.
148. Ce cuprinde un raport de expertiza calificat? (sau cu observatii)?
Raportul de expertiz contabil care cuprinde consideraii personale ale expertului contabil este calificat
drept raport de expertiz
contabil cu observaii.
149.Situatii, cazuri de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza si continutul
Raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile.
n cazuri cu totul deosebite , expertul contabil se poate afla n imposibilitatea ntocmirii unui raport de
expertiz contabil, datorit inexistenei documentelor justificative i/sau evidenelor contabile care s
ateste evenimentele i tranzaciile supuse expertizrii. n astfel de cazuri se va ntocmi un RAPORT DE
IMPOSIBILITATE A EFECTRII EXPERTIZEI CONTABILE , care va avea aceiai structur ca un raport de
expertiz contabil obinuit (necalificat) dar care, n Capitolul II.-DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE i
Capitolul III.-COCLUZII , va prezenta justificat i fundamentatcauzele care conduc la imposibilitatea efecturii
expertizei contabile <<comandate>> de beneficiarul acestuia.
150. In ce consta semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila?
Raportul de expertiz contabil se parafeaz i se semneaz fil de fil , inclusive anexele.Raportul de
expertiz contabil se depune la beneficiarul acestuia n termenul legal sau contractual.
151.Care este continutul contractului privind expertiza contabila
Un Contract pentru executarea de expertise contabile extrajudiciare trebuie s cuprind urmtoarele clause
minimale:
a).- Obiectul contractului: care const n obiectivele (ntrebrile) la care expertul contabil trebuie
s formuleze concluzii(rspunsuri).
b).- Materialul documentar: minimal de care BENEFICIARUL trebuie s-l pun la dispoziia PRESTATORULUI.
c).- Locul i data depunerii Raportului de expertiz contabil extrajudiciar , ntocmit n conformitate cu
normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile
d).- Onorariul expertului contabil stabilit n conformitate cu Tariful professional aprobat conform
Hotrrii Conferinei Naionale a CECCAR nr.01/49, Sibiu,31 martie 2001.
e).- Clauza de confidenialitate care are menirea de a ntri i prin contact prestigiul profesiei contabile
liberale , prin comportamentul etico-profesional al membrilor si.
152.Care sunt conditiile cerute pentru ocuparea postului de expert verificator?
Condiiile ce trebuiesc ndeplinite pentru ocuparea postului de expert verificator sunt:a).- s fie expert
contabil active ; s aib o practic n expertize contabile de minim 5 ani de zile; b).- s fie cu plata cotizaiei la
zi;c).- s beneficieze de pregtire profesional desvrit;d).- s beneficieze de capacitate de munc sporit
i s se poat adapta condiiilor de stres;e).- s se bucure de o moralitate ireproabil;
f).- s fac dovada , prin cel puin dou recomandri , c a beneficiat de un comportament personal i
professionali reproabil de la nscrierea n Corp pn n present i rspunde cerinelor din punct de vedere al
independenei , al conflictului de interese i a celorlalte aspecte etice i deontologice; g).- cunoate i aplic n
lucrrile profesionale prevederile Codului etic naional al profesionitilor contabili din Romnia
i Normele profesionale emise de CECCAR;h).-a efectuat pn la solicitarea angajrii ca expert contabil
verificator cel puin 20 de expertize contabile judiciare.
153.Ce atributii are expertul verificator
Experii contabili verificatori au urmtoarele atribuii:a).- verificarea lucrrilor de expertiz contabil
judiciar nainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat;b).- ntocmirea referatelor de
verificare tehnic-profesional asupra lucrrilor de expertiz contabil aflate pe rol lacomisiile de disciplin
ale filialelor , la cererea acestor comisii;c).- elaborarea documentelor de eviden a activitilor desfurate i
raportarea.

154.Cu procedeaza expertul contabil verificator privind indeplinirea atributiilor sale?


n activitatea lor de verificare a rapoartelor de expertiz contabil judiciar , experii contabili verificatori
trebuie s urmreasc dac:
-n elaborarea lucrrii , experii contabili autori au respectat n totalitate prevederile Normei profesionale
nr.35/2000;
-Obiectivele stabilite au fost tratate corespunztor, iar rspunsurile date au fost susinute prin acte i
documente care au legtur cu cauza;
-Autorii lucrrii nu s-au ndeprtat de tiina contabilitii , procednd la ncadrri juridice ale faptelor sau la
efectuarea de operaiuni i lucrri care presupun alte cunotine dect cele contabile;
-Autorii lucrrii au respectat prevederile Codului etic naional al profesionitilor contabili
De asemenea , trebuie s analizeze opiniile separate sau rapoartele experilor contabili consilieri ai prilor ,
urmrind aceleai obiective ca n cazul raportului de expertiz contabil prpriu-zis. Folosind exclusiv legea,
tiina contabilitii i Normele profesionale, expertul contabil verificator solicit autorilor lucrrilor de
expertiz contabil s i le revad , n funcie de observaiile fcute i va proceda astfel:
a).- Dac nu sunt observaii sau dac lucrrile sunt refcute, expertul contabil verificator va aplica pe prima
pagin a lucrrilor analizate tampila dreptunghiular de verificare , va semna i va aplica tampila filialei.
b).- Dac sunt observaii iar rapoartele de expertiz contabil judiciar nu sunt refcute n spiritul
observaiilor expertului contabil verificator , acesta trebuie s ntocmeasc un referat cu constatrile
i observaiile sale, pe care s-l ataeze , n original ,raportului de expertiz contabil judiciar ce urmeaz a fi
depus organului judiciar care a solicitat expertiza , spre informarea i decizia acestuia.
155.Care este coninutul referatului ntocmit de expertul contabil verificator?
Coninutul referatului ntocmit de expertul contabil verificator este:- data primirii- Experi contabili nume i
prenume i calitatea- Observaii cu privire la :
a).- Concordana dintre obiective , constatri i concluzii
b).- Respectarea Normei profesionale nr.35/2001
c).- Respectarea Codului etic naional al profesionitilor contabili
d).- Alte observaii- Semneaz expert verificator i tampila.
156.Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si
extrajudiciare?
Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de prob n justiie.Scopul principal al expertizelor contabile
judiciare , n calitate de prob n justiie , este contribuia acestora la stabilirea adevrului material i justa
soluionare a litigiilor sau a cauzelor aflate n faza de cercetare sau judecat. Caracterul tiinific i fora
probant a expertizei contabile judiciare este c aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte i situaii de
natur economico-financiar; cuprinde n sfera sa de aciune activitatea economic a unui agent economic
pentru problemele i obiectivele stabilite de organul judiciar; cerceteaz situaiile i mrejurrile de fapt
pe baza informaiilor furnizate de evidena economic i a suporilor ei materiali; interpreteaz datele de
eviden i furnizeaz opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor i a actelor normative care
reglementeaz domeniul de activitate respectiv, Elaboreaz concluzii pe baza constatrilor fcute , care
servesc ca mijloc de prob pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei.Sediul reglementrilor
legale privind expertizele contabile judiciare i extrajudiciare se afl n Ordonana Guvernuluinr.65/1994
privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai. Potrivit acestor reglementri
legale efectuarea de expertize contabile judiciare i extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili
(art.6 lit d i art.7 din OGnr.65/1994).
157.Care este sediul reglementrilor profesionale privind expertizele contabile?
Sediul reglementrilor profesionale privind expertizele contabile judiciare i extrajudiciare se afl n:
a)Regulamentul de organizare i funcionare a CECCAR (aprobat Hotrrea Conferinei Naionale
a experilor contabili i contabililor autorizai nr.1/1995 , modificat i completat prin Conferina Naional a
Experilor Contabili i Contabili Autorizainr.99/44), care, la pct.112 lit
b) , stipuleaz c experii contabili , n exercitarea profesiei , pot efectua expertize contabile dispuse de
organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice , cum ar fi : - expertize amiabile (la cerere)expertize contabil-financiare-arbitraje n cauze civile-expertize de gestiune

c) Norma profesional CECCAR nr.35 privind expertizele contabile ,care stipuleaz c acestea pot fi efectuate
numai de ctre persoanele care au dobndit calitatea de expert contabil n condiiile legii , fiind nscrise , cu
viza la zi , n partea activ a TablouluiExperilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia (CECCAR).
158. Care este finalitatea expertizelor contabile?
Caracteristica esenial a expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare este c acestea au un scop definit n
momentul solicitrii i acceptrii lor de ctre experi. Acest scop definit se concretizeaz n obiectivele
, respectiv ntrebrile la care trebuie s rspund expertul contabil.Tot de finalitatea sau scopul expertizelor
contabile judiciare i extrajudiciare ine i utilizarea acestora doar n contextul ncare au fost solicitate.
ntruct expertul contabil i exprim fundamentat rspunsul la fiecare obiectiv (ntrebare) stabilit naintea
efecturii expertizei contabile , aceste rspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici n timp i nici n
spaiu.O consecin a faptului c rspunsurile formulate de expertul contabil n expertizele contabile judiciare
i extrajudiciare nu costituie opinii ci doar lmuriri , consultane de specialitate , expertizele contabile nu au
ca finalitate (scop) publicitatea lor. Ele sunt cel mult transparente n folosul celor care justific un interes
material i/sau moral n consultarea i utilizarealor.
159.Care sunt calitatile esentiale ce confera autoritate stiintifica-profesionala lucrarilor exp
contabil si cum le dezvolta?
Experizele contabile judiciare i extrajudiciare sunt lucrri cu caracter tiinific . Prin urmare , calitatea lor
este prezumat.Totui , argumentarea tiinific are calitatea ei. Aprecierea argumentrii tiinifice a
expertizelor contabile se realizeaz pedou paliere.
1.
Palierul individual , concret al fiecrei expertize contabile n parte.
Pe acest palier , aprecierea calitii expertizelor se face de ctre solicitant care , de regul , judec calitatea
expertizelor contabile n funcie de utilitatea acesteia n atingerea scopurilor pentru care a fost solicitat.
2.
Palierul de ansamblu al lucrrilor efectuate de profesionistul contabil.
Pe acest palier se organizeaz i se deruleaz controlul de calitate n cadrul profesiei contabile axat
pe aprecierea modului de aplicare a normelor profesionale.
160.Care este modul de comunicare a coninutului i a concluziilor expertizelor contabile?
Apreciem c tot de secret i confidenialitate n expertiza contabil ine i modul de comunicare a
coninutului i a concluziilor expertizelor contabile i anume:n cazul expertizelor contabile judiciare , att
experii contabili numii din oficiu , ct i la recomandarea prilor sunt obligai s depun raportul de
expertiz contabil la organul judiciar care a dispus expertiza contabil , unde toi cei interesai
,inclusiv prile implicate n proces , pot s-l consulte.
Expertul este dator s-i depun lucrarea cu cel puin 5 zile nainte determenul sorocit pentru judecat.
Pe cale implicit rezult c expertiza contabil trebuie depus la instana de judecat care a dispus-o ,
respectiv la dosarul cauzei. Prin aceast procedur se evit comunicarea (informarea) preferenial a
coninutului i concluziilor expertizelor contabile judiciare ctre unii utilizatori ai acestora.In cazul
expertizelor contabile extrajudiciare locul i data depunerii lucrrii trebuie s rezulte din contractul ncheiat
ntre solicitant i expert . Dac locul depunerii expertizei contabile extrajudiciare nu rezult cu claritate din
contract , aceasta trebuie s fie registratura general (sediul solicitantului). Nerespectarea procedurilor de
comunicare a coninutului i a concluziilor expertizelor contabile constituie o nclcare a obligaiilor
expertului contabil privind secretul i confidenialitatea n expertiza contabil i poate atrage rspunderea
disciplinar , civil i/sau penal a expertului contabil , dup caz.
161. Cum se numesc expertii contabili in dosarele civile?
Art.202 din Codul de procedur civil prevede c :
Experii se vor numi de ctre instan , dac prile nu se nvoiesc asupra numirii lor. ncheierea de numire va
statornici i plata experilor.
De regul, prile nu se nvoiesc cu privire la numirea experilor contabili , instanele civile procedeaz la
numirea experilor contabili recomandai de acestea. Indiferent dac prile din procesele civile cad sau nu la
nvoial asupra numelui expertului , numirea acestuia se face prin ncheiere de edin care trebuie s

cuprind cel puin urmtoarele 4 paragrafe:-(1) un paragraf din care s rezulte numele expertului numit din
oficiu i/sau la cererea prilor;-(2) un paragraf cu obiectivele ) ntrebrile la care expertul trebuie s
rspund;-(3) un paragraf din care s rezulte termenul (data) la care trebuie depus raportul de expertiz
contabil;-(4) onorariul (plata) statornicit expertului , dup ce , de regul , instana a consultat prile asupra
acestui aspect.Dac vreunul din paragrafele (2), (3) sau (4) lipsete din ncheierea de edin , expertul
contabil este ndreptit , iar profesionalismul su l oblig s cear instanei introducerea , n ncheierea de
edin , a paragrafelor lips.
162.Cum se numesc expertii contabili in dosarele penale?
Potrivit art.118,al.2 i 3 din Codul de procedur penal , expertul contabil este numit de ctre organul de
urmrire penal sau dectre instana de judecat , fiecare dintre pri avnd dreptul s cear ca un expert
contabil recomandat de ea s participe la efectuarea expertizei contabile. n dosarele penale , prezena
expertului contabil , cu ocazia numirii sale , este obligatorie.
163.Cum se numesc expertii contabili pentru efectuarea de expertize extrajudiciare?
Numirea experilor contabili pentru efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare se face prin contract,
ncheiat ntre solicitant i expertul contabil sau cabinetul de expertiz contabil contactat. Fiind act bilateral ,
acest contract trebuie s cuprind un dispozitiv n care s fie indentificabile prile contractante, respectiv,
expertul contabil sau cabinetul de expertiz contabil pe de o parte , i solicitantul expertizei contabile
extrajudiciare , pe de alt parte.
164.Care sunt clauzele minimale ale contractului pentru executarea de expertize contabile
extrajudiciare?
Contractul trebuie s cuprind urmtoarele clauze minimale :a)Obiectivele (ntrebrile) la care trebuie s se
formuleze concluzii (rspunsuri) profesionale; b)Termenul (data) i locul depunerii raportului de expertiz
contabil extrajudiciar;C)Onorariul expertului contabil sau cabinetului de expertiz contabil , calculat pe
baza Tarifuluiprofesional.
Toate aceste clauze contractuale trebuie s fie rezultatul negocierilor directe dintre prile contractante.
Lipsa oricreia din aceste clauze contractuale minimale poate constitui motiv de nulitate relativ sau de
reziliere a contractului de ctre oricaredintre pri.
165.Care sunt operatiunile/etapele de lucru luate in calcularea bugetului de timp necesar
efectuarii expertizelor contabile?
n baza art.22-23 din OG nr.2/2000 , Birourile locale de expertize judiciare tehnice i contabile utilizeaz un
model de Not de evaluare unde se stabilesc operaiunile/etapele de lucru luate n calcularea bugetului de
timp necesar efecturii expertizelor contabile i care cuprinde : DREPTURI PENTRU MUNCA PRESTAT
b.studierea dosarului cauzei..............................................ore
c.documentarea pentru efectuarea expertizei....................ore
d.deplasare la faa locului..................................................ore
e.prelucrarea i sistematizarea materialului documentar...ore
f.redactarea raportului de expertiz...................................ore
g.alte operaiuni.................................................................ore
166. Ce este profesia contabila?
Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatiilor, serviciilor care presupun cunostinte
in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza, precum si organismele lor profesionale. Profesia
contabil este o profesie reglementat n toate statele membre din UE. Accesul la profesie se obine prin
autorizare de ctre autoritile competente din statul membru desemnat n conformitate cu prevederile
legislative, de reglementare sau statutare aleace lui stat, pentru a obine totodat o calitate profesional
condiionat de buna practic n domeniu. Calificri profesionale pentru contabili la nivel european:
Sistemul de calificare a pregtirii- deintorul a terminat un anumit curs de educaiei pregtire element
esenial n obinerea calificrii funcionale.
Sistemul de calificare funcional calificare profesional care permite
deintorului s exercite ndatoririle specifice la care numai aceast calificare permite accesul. Calificarea
funcional nu este de obicei incompatibil cu deinerea altor calificri profesionale care pot asigura

deintorului accesul la un domeniu mai larg de activiti.


Profesia contabil fiind o profesie liber i autonom acolo unde exist liberate idemocraie, asumndu-i
riscul compensrii, experii contabili trebuie s-i ndeplineasc activitile independent i liber indiferent de
modul n care sunt constrnse, limitate i impiedicate,libertatea, independena, autonomia i conducerea
democratic. Este sarcina organismelor profesionale de a reflecta i a asigura capacitatea comun a
membrilor profesiei i solidaritatea profesiei in toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice,
economice, juridice si cultural, poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin
de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscal.
Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:
Tinerea contabilitatii
Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
Audit statutar
Alte lucrari de audit financiar contabil
Mamagement financiar contabil
Servicii fiscal
Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
Evaluari de intreprinderi si titluri
Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public,
contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate,
expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc.
Numai motive intemeiate de competent, integritate, independent si obiectivitate pot limita aria de practica
profesionala a profesionistilor contabili.
Activitatile component ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin
externalizare.
167. Care sunt conditiile de calitate a reglementarii profesiei contabile?
Reglementarea trebuie s fie de calitate pentru a rspunde interesului public, adic trebuies fie: proporional,- transparent,- s nu fie mpotriva competiiei,- nediscriminatorie, precis,segmentat n funcie de inta sa,- implementat consecvent i just, supus unei examinri periodice.
Efectul unei reglementari bine elaborate va consta in furnizarea asigurarii potrivit careia
natura si calitatea serviciilor contabile raspund atat nevoilor beneficiarilor, cat si nevoilor economiei in
general.
168. Colaborarea organismului profesional cu Guvernul.
O colaborare eficient cu administraia i alte pri interesate poate duce la dezvoltarea unui organism
profesional care respect necesitile administraiei, ale profesiei i ale interesului public n
general.Organismele profesionale au responsabilitatea de a ramane implicate in zone care afecteaza
profesia.Organismul profesional trebuie sa adica o contributie la efortul altor parti in elaborarea standardelor
si legislatiei care vor avea impact asupra profesiei. Pentru ca profesia sa se dezvolte si sa obtina o
recunoastere publica, trebuie sa existe un cadru legal si de reglementare corespunzaror care sa guverneze
profesia. Acest cadru trebuie sa respecte filozifiile guvernamentale de baza. De asemenea, trebuie luate toate
masurile pentru evitarea impunerii de obligatii de reglementare excesiva asupra contabililor sau pentru
evitarea limitarilor care nu sunt necesare sau care sunt inadecavte ale autoritatii organismului profesional de
contabilitate. Pentru realizarea diverselor obiective ale membrilor profesiei, individual i ca grup,organismul
profesional de contabilitate trebuie s poat aciona n mod eficient n calitate depurttor de cuvnt al
profesiei cu privire la aspectele contabile, fiscale i financiare n faa administraiei, publicului, precum i n
faa altor grupuri interesate. Un organism profesional de contabilitate castiga
respectul publicului atunci cand isi demonstreaza angajamentul de mentinere si imbunatatire a calitatii
serviciilor furnizate de membri sai si cand declaratiile si pozitia publica sunt percepute ca fiind de interes
public. Un organism profesional de contabilitate nu trebuie doar s fac ceea ce se cuvine, ci trebuie s aib
un plan oficial care:
S promoveze cunotinele, abilitile i competena membrilor;
S fac declaraii publice cu privire la politica public, cu implicaiile contabile, de auditsau fiscale;

S fac dovada unor procese transparente pentru acordarea calitii de membru, calificri i
regulamente.
169. Structura legala si organizationala a unui organism profesional.
In elaborarea structurii legale si organizationale a unui organism profesional nou de contabilitate,
este important sa se convina in principiu asupra scopurilor, obiectivelor si activitatilor cheie ale organizatiei
si asupra unui termen general de implementare.
Factorii de decizie ai organizatiei trebuie, de asemenea, sa aiba in vedere si diferentele intre necesitatile
tehnice si schema de reglementare dorita pentru persoane si practica publica, precum si pt membri cu diverse
roluri.
Cativa dintre factorii care trebuie analizati sunt :
infintarii organismului profesional;
legal existent;
de contabili calificati din tara si natura generala a calificarilor acestora;
legala;
sarciniilor;
va fi interactiunea dintre profesie si guvern;
de contabilitate si audit;
in cadrul profesiei a unor programe de formare continua;
viitoare estimata de profesionisti contabili in toate sectoarele din tara;
si calitatea sistenului educational pentru pregatirea profesionistilor contabili;
si programele specifice care for vi derulate de organismul profesional de contabilitate si cele care
vor fi asumate de organisme guvernamentale sau alte organizatii;
care vor fi disponibile pentru finantarea organismului profesional de contabilitate;
de contabili din tara care tin de un organism profesional de contabilitate din afara tarii.Deciziile
iniiale cu privire la structur vor implica cel puin urmtoarele aspecte:
i cerine pentru a fi membru (ex. cu drepturi depline, asociat, stagiar,etc.)
de meninere a drepturilor dobndite pentru calitatea de membru;
utoritatea i responsabilitatea organismului suprem de conducere i a altui comitet executiv
sau grup mputernicit s acioneze n numele Consiliului;
i responsabilitatea directorului executiv;
i responsabilitatea Comitetelor Permanente;
ca membru. Dupa ce s-a ajuns la un consens cu privire la activitatile organizatiei propuse si
asupra aspectelor structurale mentionate mai sus, poate incepe activitatea de elaborare a
documentelor oficiale de organizare(statutul, actul constitutiv si regulamentele)
170. Finantarea unui organism profesional.
Finantarea organismului se realizeaza din surse externe si/sau din surse interne.Astfel finantrea interna se
realizeaza prin fondurile colectate de la membri prin dou modaliti:
-Sub form de cotizaii, cu plat pentru drepturile i privilegiile n calitate de membru;
- Recompens pentru serviciile primite cum ar fi cursurile, examinrile, activitile dedezvoltare profesional
i participarea la manifestrile promoionale.
Sursele externe de venit sunt:
Subvenii de la guvern (n mod limitativ i numai n cazuri izolate);
Sponsorizarea iniiativelor specifice;
Donaii;
Agenii de ajutorare din strintate;
Surse caritabile;
Spaiu publicitar; firme
171. Marketingul i promovarea profesiei.
Componentele-cheie ale mediului de marketing sunt
* macromediul factori sociali, legali,economici, politici i tehnologici;

* micromediul studeni i membri, pri interesate (lideri industriali, angajatori, organe dereglementare,
instituii de nvmnt), furnizori (de pregtire) i concureni (la nivel national i global);
* mediul intern oameni, finane, resurse i infrastructur.
Marca este un instrument puternic n comunicarea ctre studeni, stagiari i comunitatea de afaceri a
valorilor i poziiei pe pia a organizaiei. O imagine puternic de marc ajut la identificarea organizaiei
i percepia de calitate i profesionalism.
Componentele de marc uor de implementat includ:
- Un nume care transmite ceea ce face i reprezint organizaia;
- Valorile de marc aliniate la obiectivele organizaiei;
- Un logo uor de reinut care va fi folosit n toate comunicrile;
- Un design i un stil consecvent care se folosesc la coresponden, documente i referin i website;
- Recrutarea i formarea oamenilor care se ncadreaz n valorile de marc ale organizaiei.
Revistele i buletinele informative sunt un mediu eficient de comunicare ctre membri a ultimelor nouti cu
privire la organizaie i problemele curente care afecteaz profesia. Internetul este un mecanism foarte
important de comunicare a informaiilor i de ncurajarea interaciunii cu clienii i prile interesate.
Proiectarea unui website trebuie s in cont att de structur, ct i de coninut pentru a asigura faptul c
informaiile relevante pot fi obinute de ctre toi potenialii clieni i toate prile interesate.Promovarea
ctre potenialii membri i studeni trebuie s fie planificat i coordonat pentru a furniza un exerciiu de
recrutare de succes i pentru formarea durabil a studenilor i membrilor. O campanie de promovare
eficient va include o combinaie a urmtoarelor activiti:
-saloane, congrese, seminarii i mese rotunde;
- prezentri, ntlniri biunivoce;
- Publicitate;
- Crearea de relaii cu angajatorii potenialilor membri sau studeni.
Introducerea de iniiative, cum ar fi obiective cu privire la nivelul serviciilor, analiza
gradului de satisfacie, proceduri conforme i scheme de sugestii, poate asista satisfacerea
ateptrilor
clienilor, comunicarea obiectivelor de servicii pentru clieni i facilitarea unei culturibazate pe inovaie i
mbuntire. Publicitatea i oferta sunt permise exclusiv pentru profesionitii contabili membri activi ai
CECCAR Sunt interzise:
Inserrile
personale
fcute
n
pres,
n
publicaiile
profesionale
sau altele,
prin
scrisori,afie, circulare, reclame, cinema, TV, radiodifuziune i, n general, toate procedeele publicitare, atunci
cnd acestea folosesc comparaii cu ali membri sau, prin modul de prezentare i coninut, aduc prejudicii n
vreun fel altor membri;
Oferta atunci cnd prin ea se atribuie remize din onorariu, comisioane, tarife, reduse sau alte avantaje.
Anunurile sunt permise:
Anunurile n pres, cu condiia s nu contravin regulilor de etic profesional, s aib un caracter sobru i
informativ, s respecte un format corespunztor pentru fiecare publicaie;Inserarea n presa local a unor
avize informnd publicul despre o prim deschidere de cabinet sau schimbare de adres;Inserrile n anuare,
cri de telefon, cataloage de firme etc. sunt autorizate cu condiia de a fi limitate la indicarea
informaiilor necesare utilizatorului pentru a contacta cabinetul.
172. Aspecte conceptuale privind etica.
Etica isi are originea in cuvantul ethos din limba greaca: aceasta poate insemna atat caracterul unui individ,
cat si cultura unei comunitati. Etica se ocupa cu studiul teoretic al valorilor si conditiilor umane din
perspective principiilor morale si a rolului acestora in viata sociala. Etica, in sens restrans, reprezinta
totalitatea normelor de conduita morala, iar in sens simai restrans reprezinta un ansamblu de principii si
reguli ale membrilor unei profesiiliberale
173. Codul etic IFAC; rol, structura.
Codul etic al profesionistilor contabil are un dublu rol:-da autoritate serviciilor furnizate
de profesionistii contabili; beneficiarii serviciilor furnizate de profesionistii contabili sunt asigurati ca aceste
servicii sunt realizatede specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor
lor;-protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene
negative
din
economie, precum spalare de bani, finantari de terorism,fraude de tot felul, coruptie etc.
Codul etic este structurat in trei parti si 22 de sectiuni:

Partea A
destinat tuturor profesionistilor contabili, indiferent de statut: liber- profesionisti sau angajati- contine 6
sectiuni:
Sectiunea 100- Introducere si principii fundamentale
Sectiunea 110 Integritatea
Sectiunea 120 Obiectivitatea
Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudenta
Sectiunea 140 Confidentialitatea
Sectiunea 150 Comportamentul profesional
Partea B
destinat profesiionistilor contabili independenti 10sectiuni:
Sectiunea 200 Introducere
Sectiunea 210 Acceptarea unui client
Sectiunea 220 -Conflicte de interes
Sectiunea 230 Opinii suplimentare
Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remuneratii
Sectiunea 250 Marketingul serviciilor profesionale
Sectiunea 260 - Cadouri si ospitalitate
Sectiunea 280 Obiectivitate- toate serviciile
Sectiunea 290 Independenta in misiuni de audit si certificare
Partea C
destinata profesionistilor contabili nagajati 6 sectiuni:
Sectiunea 300 Introducere
Sectiunea 310 Conflicte potentiale
Sectiunea 320 Intocmirea si raportarea informatiilor
Sectiunea 330 Luarea de masuri in cunostinta de cauza
Sectiunea 340 - Interese financiare
Sectiunea 350 Stimulente. Acceptarea si emiterea de oferte
174. Obligatiile organismelor profesionale in legatura cu Codul etic.
Profesionistii contabili in general si cei in practica publica in special, oricare ar fi activitatea profesionala pe
care o efectueaza vand in realitate reputatie fara educatie si etica nu exista. Organismele profesionale
membre IFAC au obligatia sa prevada in statutele si regulamentele lor reguli cu privire la investigatia si
disciplina in caz deconduita gresita, inclusiv pentru abaterile de la standardele profesionale.Conduita gresita
include :- activitatile cu caracter penal, actiunile sau inactiunile care pot periclita profesia contabila, abaterile
de la standardele profesionale, abaterile de la cerintele etice, neglijenta profesionala grava, un numar de
cazuri de neglijenta mai putin importante care, cumulate, pot indica nepotrivirea de a exercita drepturile de
practica si activitatea necorespunzatoare. Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa elaboreze un
regim eficient de investigare si disciplinar care sa permita ca cei care judecasa impuna o serie de penalizari
cum ar fi sanctiunile ca : mustrarea, pierderea sau restrictionarea drepturilor de practica, amenda, pierderea
titlului profesional sau retragerea autorizarii, excluderea din organismul profesional.Organismele
profesionale trebuie sa informeze fiecare membru in parte in legatura cu toate prevederile Codului etic,
standardelor profesionale, regulilor si reglementarilor, si cu consecintele neconformarii. Organismele
profesionale trebuie sa asigure resursele financiare necesare care sa permita efectuarea la timp a actiunilor
de investigare si disciplinare. Totodata,organismele profesionale trebuie sa elaboreze si sa mentina un proces
de examinare in dependenta a plangerilor clientilor sau altor parti in cazurile in care s-a decis, ca urmarea
investigatiei, ca problema in cauza nu va fi deferita unei instante disciplinare. Instantade judecata trebuie sasi dovedeasca independenta; trebuie evitata influenta altor structuri ale organismului profesional in
activitatea instantei de judecata, luarea deciziilor sau impunerea sanctiunilor; numei o instanta de apel poate
modifica sau retrage odecizie a instantei de judecata.
175.Care sunt factorii care trebuie analizati cand se initiaza infiintarea unui organism profesional
din domeniul contabilitatii?
-Scopul infiintarii organismului prof;
- cadrul legal existent pt reglementare profesionala;

- numarul de contabili calificati din tara si natura generala a calificarilor acestora;


- protectia legala pt anumite titluri profesionale;
-natura sarcinilor;
- standardele de contabilitate si audit urmate in generalde profesionistii contabili in pregatirea si auditarea
delaratiilor financiare;
- necesitatea in cadrul profesiei a unor programe de formarecontinua;
- cererea viitoare estimata de profesionistii contabili din toate sectoarele de tara;
-extinderea si calitatea sistemului educational pt pregatirea profesionistilor contabili;
- activitatile si programele specifice care vor fi derulate de organizatii profesionale de contabilitate si cele
care vor fi asumate de organizatii guvernamentale sau alte organizatii;
-resursele care vor fi disponibile pt finantarea organizatiilor profesionalede contabilitate;
- numar de contabili din tara care tin de organizatiile profesionale de contabilitate din afara tarii.
176. Necesitatea colaborarii cu Guvernul la infiintarea unui organism profesional in domeniul
contabilitatii.
Grupul care formeaza un nou organism profesional de contabilitate trebuie sa inceapa colaborarea cu
administratia inca din faza incipienta pentru a dezvolta un cadru corespunzator. Pentru ca aceasta actiune sa
fie incununata de succes, este important ca membrii grupului fondator sa fie in legatura cu administratia.este
de asemenea important ca acesti membri sa fie asistati de un avocat calificat si cu o buna reputatie pentru
elaborarea sau revizuirea legislatiei necesare. O colaborare eficienta cu administratia si alte parti interesante
poate duce la dezvoltarea unui organism professional care reflecta necesitatile administratiei, ale profesiei si
ale interesului public in general.Un organism profesional de contabilitate trebuie sa aiba un plan oficial
care sa promoveze cunostintele, abilitatile si competenta membrilor, sa faca declaratii publice cu privire la
politica publica cu imlicatiile contabile, de audit sau fiscale, sa faca dovada unor procese transparente pentru
acordarea calitatii de membru, calificari si regulamente
177.Care este aria de cuprindere a reglementarilor la infiintarea unui organism profesional
din domeniul contabilitatii ?
Organismul profesional de contabilitate trebuie sa aiba propria structura de reglementare adecvata cadrului
legal national. O structura de reglementare consta in: o lege a contabililor sau o alta legislatie care recunoaste
organismul profesional ca entitate legala care reprezinta profesia si care ii poate conferi putere legala pentru
reglementarea membrilor, un statut si regulamente proprii, cerinte de admitere si un registru al membrilor,
reguli de conduita profesionala si etica in afara cadrului legal. Aceste reguli trebuie sa se bazeze pe Codul etic
al IFAC; standarde contabile si de audit, sisteme disciplinare pentru membrii care nu respecta regulile
de conduita ale organismului, cerinte de autorizare pentru auditori si alte functii. Statutul organismului
profesional de contabilitate este documentul oficial care stabileste numele si scopul, cerintele de administrare
a organizatiei. Acesta contine, de asemenea, si cerintele de membru,drepturile si puterile membrilor, sistemul
disciplinar si cerintele cu privire la suspendarea,demiterea si reprimirea membrilor. De multe ori,
organismele profesionale aleg sa stabileasca si un set de regulamente care determina diversele cerinte de
politica la nivel inalt care nu sunt neaparat acoperite de statut. In functie de structura administrativa a
organismului, regulamentele pot fi modificate si actualizate mai frecvent decat statutul.
178.Care este structura de conducere la infiintarea unui organism profesional din domeniul
contabilitatii ?
Organul principal de conducere al organismului profesional de contabilitate este Consiliul. Competenta
Consiliului este in general aleasa de membri, de obicei pe termen specificat, care poate fi reinoit o data sau
mai multe ori.
Consiliul raspunde in fata membrilor. Membrii vor fi invitati sa participe la Adunarea generala anuala si vor
avea de asemenea dreptul sa solicite o Adunare generala speciala, daca este necesar. Consiliul este in mod
normal condus de un presedinte care este ales de ceilalti membri ai Consiliului sau de masa de membri.
Presedintele este liderul organismului profesional de contabilitate ales de Consiliu sau demembri, in general
pe termen limitat. Rolul presedintelui implica reprezentarea,conducerea, comunicarea si promovarea
organismului professional de contabilitate. In calitate de reprezentant principal al organismului, presedintele
pastreaza legatura cu guvernul, organele de reglementare, specialistii in educatie si alte organisme si agentii

la nivel national, regional si international. Presedintele colaboreaza stans cu directorule xecutiv si cu


personalul organismului profesional de contabilitate.
Comitetele Permanente sunt structuri ale Consiliului care genereaza o judecata logica de grup, asigura
continuitatea gandirii si ajuta la consolidarea cunostintelor si experientei membrilor. Comitetele Permanente
tin de Consiliu si sunt in general numite de acesta si insarcinate cu formularea politicii.
179.Evidenta membrilor unui organism professional.
Organul are ca obligatie evidenta membrilor, pentru care este necesar o baza de date care sa serveasca drept
registru al membrilor care vor include urmatoarele informatii: numele membrului, numarul membrului.
Adresa personala, adresa de serviciu, adresa postala preferata, categoria sau sectorul de angajare, data
nasterii, data de admitere ca membru,categoria de membru, informatii din autorizatie- nr.si data de emitere.
Trebuie sa acorde atentie legislatiei locale cu privirela protectia datelor- confidentialitatii. Trebuie pastrate
informatii similare si in cazul stagiarilor si daca organizatia este implicata activ in oferirea de cursuri sau
examinari, vor fi necesare si inregistrari ale stagiarilor si alte documente legate de stagiari.
180.Sursele de finantare ale unui organism profesional.
Subventii de la guvern, sponsorizarea initiativelor specifice, donatii, agentii de ajutoraredin strainatate, surse
caritabile, spatiu publicitar, firme.
181.Rolul marketingului si promovarii profesiei.
Marketingul eficient este esential pentru succesul pe termen lung al organizatiei. Un organism profesional
care isi planifica si isi coordoneaza cu atentie activitatea de marketing are mai multe sanse de a-si atinge
obiective strategice. Srategia initiala de marketing a unui organism profesional nou trebuie sa se concentreze
pe identificarea publicului-tinta cheie, atragerea studentilor si asigurarea furnizarii eficiente deservicii.Scopul
ar trebui sa fie crearea unei mase decisive.Pentru a implementa o strategie eficienta de marketing, o
organizatie trebuie mai intai sa inteleaga mediul in care lucreaza. Cele trei componente-cheie ale mediului de
marketing sunt macromediul,micromediul si mediul intern. Promovarea organismului profesional va acoperi
diverse etape si va necesita in mod inevitabil o combinatie de tehnici de promovare pentru a asigura faptul ca
mesajele sunt comunicate in mod eficient persoanelor avizate si la timpul potrivit.
182.Rolul sectorului public
Un sector public bine administrat si stabil, cu bugetare solida pentru susutinerea obiectivelor si controlul
atent al executarii bugetului, este foarte important pentru stabilirea unei politici monetare si fiscale eficiente.
Este necesara formarea adecvata a directorilor financiari din sectorul public, inclusiv contabili, auditori intern
si externi,directori de buget si tehnicieni contabili, pentru a imbunatatii performanta sectorului public.Pentru
dezvoltarea contabilitatii in sectorul public, necesitatea primara o constituieo schema de invatamant si
training in sectorul public pentru formarea directorilor financiari din sectorul profesional public. Aceasta
necesitate va determina nevoia de dezvoltare profesionala continua, de elaborare a standardelor si
declaratiilor tehnice conform standardelor internationale, si de profesionisti pregatiti sa se intalneasca cu
alti profesionisti. Organismul profesional trebuie sa aiba in vedere cerintele de educare si formare a
directorilor financiari profesionisti in sectorul public si sa analizeze daca are capacitatea si abilitatile pentru
elaborarea de planuri de invatamant, programme,materiale de studiu si alte componente corespunzatoare ale
unei scheme de invatamant si formare. Trebuie, de asemenea, sa tina cont de: - felul in care trainingul va fi
monitorizat si validat, tinand cont ca pot fi putini contabili profesionisti capabili de a supraveghea stagiarii;
angajamente de evaluare si cum vor trebui adaptate pentru identificarea abilitatilor corespunzatoare
necesitatilor organizatiilor sectorului public si pentru asigurarea competentei profesionale intr-un context
de sector public ; cum se vor dezvolta si sustine necesitatile la nivel,, tehnic ale sectorului public ; nivelul de
sustinere din partea angjatorilor pentru justificarea incheierii unui contract de training cu un angajator din
sectorul public.Organismul profesional va trebui sa analizeze daca si cum poate administra relatiile cu
membrii existenti, precum si dezvoltarea de noi relatii cu cei care lucreaza in sectorul public.
183.Cerintele pentru a deveni membru al unui organism profesional din
domeniulcontabilitatii.
Pe perioada de inceput si in primii ani de functionare a organizatiei, majoritatea membrilor vor fi persoane
care si-au dezvoltat cunostintele si experienta in calitate decontabil profesionist prin alte mijloace.Acestor

persoane li se permite sa se alature unui organism profesional de contabilitate pe o perioada specificata si


limitata in baza unor prevederi rezonabile de mentinere a drepturilor dobandite. Prevederile de mentinere
a drepturilor dobandite trebuie sa fie disponibile numai pe o perioada limitata si sa incetezein momentul
dezvoltarii unui program de acreditare.Pentru orice desemnare analizata trebuie sa se obtina informatiicu
privire la:-nivelul minim de studii necesar calificarii, durata de studio,materiile studiate;-examinarile
necesare, acordandu-se o atentie deosebita examinarilor competentelor profesionale;-experienta minima si
tipul acesteia(inclusive orice formare practica necesara)ceruta inainte de autorizare;-cadrul general al
standardelor tehnice si etice din tara in care i s-a acordat titlul persoanei respective;Dupa finalizarea acestei
analize se poate lua o decizie cu privire la titlurile care vor fi acceptate pentru a fi membru cu drepturi
depline in noua organizatie. Urmatoareleclasificari ca membru sunt commune multor organisme profesionale
de contabilitate:-contabili autorizati sau experti contabili-contabili asociati-tehnicieni contabili-studenti
Trebuie sa se analizeze daca persoanele care au atins un anumit nivel din procesulde acreditare dintr-o alta
tara vot fi acceptate pentru o anumita forma de apartenenta ca membru, alta decat membru cu drepturi
depline, cum ar fi membri studenti si asociati.Dupa ce persoanele cu titluri obtinute in strainatate care
practica deja profesia in tara respective au fost acceptate ca membri conform prevederilor noii organizatii
dementinere a drepturilor dabandite, va mai exista o necesitate de recunoastere a titlurilor dobandite in
strainatate. In acest scop trebuie sa se aiba in vedere anumite cerinte , si anume cunoasterea practica a limbii
locale, dovezi ale reputatiei profesionale si cunoasterea demonstrate a legii nationale cu privire la societati si
impozite.
184.Rolul cerintelor de practica pentru a deveni membru al unui organismprofesional.
Programele de acreditare a profesionistilor contabili includ o cerinta, si anume candidatii sa aiba experienta
practica inainte de acordarea acreditarii complete.Este important ca solicitantii sa poata aplica toate
cunostintele teoretice si tehnice pentru solutionarea problemelor practice. In plus, candidatii trebuie sa isi
dezvolte calitatile, inspecial o atitudine obiectiva, judecata profesionala, abilitati administrative etc. Acestea
se invata in general in cursul unei perioade de practica.
185.Rolul organismului profesional pentru adoptarea standardelor.
IFAC si IASCF au colaborat in timp la dezvoltarea standardelor de audit si decontabilitate care pot fi acceptate
in mod general la nivel international. Un organism profesional de contabilitate trebuie sa stabileasca un
comitet pentru revizuirea acestor standarde pe baza cunostintelor membrilor in ceea ce priveste mediul
economic, legal si profesional. Daca este necesar, organismul profesional de contabilitate poate emite
materiale informative suplimentare pentru reflectarea circumstantelor locale.
Este recomandat,daca acest lucru este posibil, sa se stabileasca doua grupuri de lucru sau grupuri operative
separate-unul sa analizeze standardele internationale de contabilitate, celalat sa se ocupe de standardele de
auditare. Aceasta din urma trebuie sa include practicieni din firme mari si mici; primul grup trebuie
sa contina reprezentanti din industrie si comert, precum si alte sectoare, pentru consolidarea sustinerii
standardelor. Fiecare grup va trebui sa analizeze fiecare standard, sa il compare cu practica actuala, sa il
dezbata, sa rezolve nepotrivirile si sa decida asupra problemelor de tranzitie.Recomandarile comitetului de a
adopta un anumit standard international trebuie sa fie aprobate de Consiliu, de preferat dupa o perioada de
expunere. In cursul perioadei de expunere se pot tine seminarii pentru formarea pedagogilor si practicienilor
locali in ceea ce priveste utilizarea standardului.
186. Rolul organismului profesional pentru elaborarea codurilor de etica.
Profesia are responsabilitatea de a proteja binele colectiv a publicului si al institutiilor deservite de contabilii
profesionisti. Acest lucru necesita adoptarea si implementarea unui cod etic chiar si atunci cand organul
legislativ al tarii are responsabilitatea de promulgare a cerintelor de etica. Pentru realizarea acestui lucru
majoritatea organismelor de contabilitate infiinteaza un comitet pentru etica responsabil de promulgarea
codului si de stabilirea unui grup separat de monitorizare a respectarii codului si de luare a masurilor
disciplinare in caz de incalcare a codului. Codul etic IFAC al profesionistilor contabili a fost stabilit pentru a
deservi nevoile contabililor profesionisti, indiferent daca sunt angajati in practica sau in alte sectoare
economice. Acesta stabileste standardele de conduita a contabililor profesionisti si declara principiile
fundamentale pe care trebuie sa le respecte pentru indeplinirea obiectivelor commune. Codul etic IFAC este
recunoscut la nivel international si principiile generale ale acestuia pot fi adoptate de toate tarile. Toate
organismele member IFAC trebuie sa adapteze principiile Codului etic IFAC la codul national.

187. Rolul organismului profesional pentru asigurarea calitatii serviciilor profesionale.


Codul etic IFAC al profesionistilor contabili se concentreaza pe responsabilitatea profesiei de a actiona in
interesul public. Profesia de contabil a facut tot posibilul pentru a-si pastra reputatia pentru integritate,
obiectivitate si competenta de-a lungul multor ani de deservire a clientilor, angajatorilor si publicului. IFAC
considera ca organismele member trebuie sa demonstreze ca se aplica programele adecvate pentru a
oferi basigurarea rezonabila ca toti contabilii profesionisti adera la cele mai inalte standarde.Reglementarea
profesiei contabile se realizeaza prin diverse cai cu jurisdictii diferite. Unele jurisdictii au mecanisme externe
de reglementare si altele au programe de asigurare a calitatii implementate prin intermediul profesiei cu
mecanisme publice de supraveghere.
Datoria de a adera la cerintele profesionale apartine
contabilului profesionist. Evaluarea masurii in care un contabil si-a indeplinit aceasta datorie este realizata la
nivelul organizatiei pentru cara contabilul profesionist isi desfasoara activitatea. In cazul contabililor
profesionisti, in afaceri, implementarea regulamentului de asigurare a calitatii tine de organizatia
(angajatorul) care angajeaza contabilul profesionist.
In cazul contabililor profesionisti din practica publica, implementarea regulamentului intern de control al
calitatii este responsabilitatea fiecarei firme de contabili practicieni. Incurajarea si asistarea firmelor de
contabili practicieni in mentinerea si imbunatatirea calitatii serviciilor profesionale reprezinta o
responsabilitate-cheie a organismelor profesionale de contabilitate din fiecare tara; organismele profesionale
sunt responsabile de luarea masurilor adecvate pentru realizarea acestui obiectiv in mediul legal, social,
de afaceri si de reglementare care prevaleaza in tarile respective. Controlul calitatii este abordat in trei
niveluri: nivelul de contract, nivelul firmei si organismului profesional. Organizatia poate analiza mai multe
abordari care include:-resurse interne(inspectori angajati)-resurse externe Indiferent de abordarea
folosita,organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilor de calitate.
In orice caz, acestia trebuie sa fie independenti de persoana sau firma si de entitatile ale caror angajamente
sunt selectate pentru control.
188. Rolul organismului profesional pentru instituire unui sistem de investigatii si
disciplinar.
Dupa stabilirea unui cod etic, este necesar ca membrii sa il cunoasca si sa il respecte. In tarile in care
autorizarea ester o functie guvernamentala, organismele guvernamentale sa de reglementarea bau de obicei
autoritatea de a impune cele mai severe actiuni disciplinare.chiar si atunci cand se practica acest lucru, un
organism profesional de contabilitate trebuie totusi sa aiba un proces disciplinar eficient pentru controlul
propriilor membri si, daca este cazul,pentru asistarea organismelor guvernamentale si de reglementare. Prin
urmare, un organism profesional de contabilitate trebuie sa analizeze felul in care trebuie conduse
investigatiile disciplinare, ce process trebuie urmat, ce standarde de demonstrare si dovedire sunt necesare,
ce sanctiuni sunt recomandate si ce apeluri sunt premise.Structura de baza comuna proceselor disciplinare
ale multor organisme profesionale contabile este:
o metoda de a decide, conform regulamentului intern corespunzator, prin care plangerile inaintate
organismului profesional cu privire la conduita unui membru vor fi supuse unei investigatii disciplinare;
o curte disciplinara care investigheaza si judeca plangerile;
o curte de apel care audiaza apelurile impotriva constatarilor curtii disciplinare;Organismul profesional de
contabilitate trebuie sa pastreze un registru al deciziilor si penalizarilor impuse pentru a asigura
consecventa abordarii cazurilor. Organismele profesionale de contabilitate trebuie sa se asigure ca au acces la
consiliere juridica pentru mentinerea unui proces disciplinar. Comportamentul inadecvat include cele ce
urmeaza:-activitate infractionala;-actiuni
sau
omisiuni
care
pot
duce
la
pierderea
reputatiei profesiei contabile;-incalcarea standardelor profesionale;-incalcarea cerintelor etice;-neglijenta
profesionala crasa;-un numar de cazuri mai putin grave de neglijenta profesionala care, cumulate, pot indica
incapacitatea de a profesa;-activitate nesatisfacatoare.Gama de penalizari impuse, daca legea locala permite
acest lucru, include:-avertizarea;-pierderea sau limitarea drepturilor de practica;-amenda/plata cheltuielilor;pierderea titlului profesional;-excluderea ca membru;
189. Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesionala continua.
Un principiu fundamental al Codului etic IFAC al profesionistilor contabili specifica faptul ca un profesionist
are sarcina permanenta de a-si pastra cunostintele si abilitatile la nivelu necesar pentru a se asigura ca un
client sau un angajator primeste servicii profesionale competente in baza noutatilor curente din practica,

legislatie si tehnica. Un profesionist contabil trebuie sa actioneze cu diligenta si in conformitate cu


standardele tehnice si profesionale aplicabile in furnizarea serviciilor profesionale.Dezvoltarea profesionala
continua este metoda prin care contabili profesionisti isi pot indeplini obligatiile de competenta
permanenta.Dezvoltarea profesionala continua este definite ca o activitate de invatare pentru dezvoltarea si
mentinerea abilitatilor contabililor profesionisti de a-si desfasura activitatea in mod competent in mediul lor
profesional. Promovarea dezvoltarii profesionale continue si importanta acesteia reprezinta componente
vitale ale activitatilor pe care organismul profesional de contabilitate si le asuma pentru a-si pastra
credibilitatea sa si pe cea a membrilor sai. Este important ca organismele de contabilitate sa demonstreze
membrilor valoarea dezvoltarii profesionale continue si beneficiile acesteia pentru membrii individuali in
termini de dezvoltare a carierei, oportunitati de angajare si credibilitate.Standardul International de Educatie
pentru Contabilii Profesionisti 7,Dezvoltarea profesionala continua: Un program de invatare de durata si
dezvoltare continua a competentei profesionale, stabileste referinta internationala de
dezvoltarea profesionala continua pentru toti contabilii profesionisti. Standardul promoveaza activitatile
dezvoltarii profesionale continue care sunt relevante pentru munca membrului individual, care pot fi
estimate si verificate. Multe organisme de contabilitate solicita membrilor sa faca un anumit numar de ore de
pregatire pe an, in timp ce altele abordeaza dezvoltarea profesionala continua in baza competentei.
Organismele profesionale de contabilitate trebuie, de asemenea, sa stabileasca un proces prin care sa
determine daca membrii se ocupa de dezvoltarea profesionala continua.