Sunteți pe pagina 1din 25

Cel mai r spndit procedeu de producere a energiei electrice necesit o surs de c ldur care s asigure nc lzirea apei n scopul

ob inerii de vapori sub presiune. Ace ti vapori, destinzndu-se ntr-o turbin , antreneaz generatorul (de curent alternativ), care produce energie electric . Dup ce au efectuat lucrul mecanic necesar, vaporii sunt condensa i cu ajutorul unei surse de frig, care este, n general, o surs de ap rece (ap curg toare, mare), n care se construiesc circuite de r cire. n figura 1 este reprezentat ciclul de producere clasic a energiei electrice.

Figura 1. Ciclul clasic de producere a energiei electrice. n cazul n care c ldura rezultat la condensarea vaporilor, este recuperat i utilizat pentru nc lzire, apare no iunea de cogenerare. Sursa de c ldur , este n mod clasic, rezultatul arderii combustibililor fosili (petrol, gaz, c rbune), sau rezultatul fisiunii nucleare, n reactoare proiectate s controleze amploarea acestei reac ii.

Combustibilii fosili sau uraniul utilizate n aceste cicluri, pot fi nlocuite de surse regenerabile. Sursa de c ldur poate fi astfel: - arderea biomasei (lemn, biogaz, de euri organice); - c ldura din interiorul planetei (geotermic ), ce poate fi ob inut fie prin pomparea c tre suprafa direct a apei calde, fie exploatnd temperatura ridicat a rocilor de adncime, prin injectarea apei de la suprafa i recuperare ei, dup nc lzire; - soarele, prin concentrarea razelor cu ajutorul unor oglinzi parabolice, sau prin exploatarea apei calde de la suprafa a m rilor din zonele tropicale. n cazul unor surse regenerabile de energie, nu este necesar sursa de c ldur pentru producerea energiei electrice. Este cazul energiei eoliene, hidraulice i solare fotovoltaice. n cazul energiilor eolian i hidraulic , turbina ce antreneaz generatorul electric, este antrenat la rndul ei de presiunea vntului sau a apei. n figura 2 este reprezentat aceast modalitate de conversie energetic .

Figura 2. Modalitatea eolian sau hidraulic de producere a energiei electrice. Presiunea vntului este rezultatul energiei sale cinetice. Presiunea apei este rezultatul energiei sale poten iale i cinetice. Energia electric furnizat de generator, poate fi injectat direct n re eaua electric , f r utilizarea unui convertor static de putere, a a cum este indicat n figura 2, dar n acest caz, pentru a men ine constant frecven a tensiunii ( i a curentului) la 50 sau 60 Hz, viteza generatorului trebuie men inut constant , ac ionndu-se pentru aceasta asupra orient rii palelor turbinelor eoliene, sau, n cazul turbinelor hidraulice, prin reglarea debitului de ap . Avantajul convertoarelor statice de putere const , pe de o parte, n posibilitatea func ion rii alternatorului la vitez variabil i, pe de alt parte, n cre terea randamentului conversiei energetice, prin reducerea complexit ii controlului mecanic al palelor turbinelor eoliene sau al debitului de ap n cazul turbinelor hidraulice. Acest tip de func ionare cu vitez variabil se dezvolt n domeniul gener rii hidraulice (mai ales pentru mic putere) i tinde s se generalizeze n cazul gener rii eoliene, unde acest tip de func ionare apare n mod natural, datorit varia iilor semnificative ale vitezei vntului. n cazul gener rii solare fotovoltaice, energia electric este produs direct, prin intermediul celulelor semiconductoare de siliciu, pe baza energiei con inute de radia ia solar . Convertoarele statice de putere sunt n general utilizate pentru a asigura optimizarea conversiei energetice. n figura 3 este reprezentat aceast modalitate de conversie energetic .

Figura 3. Modalitatea solar fotovoltaic de producere a energiei electrice.

n 2002, ponderile diferitelor surse regenerabile, n producerea de energie primar erau urm toarele:

Previzionare surse

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

n figura 4 este reprezentat reparti ia, ntre diferitele surse de energie regenerabil (geotermic , biomas , eolian , hidraulic ), a energiei electrice produse n fiecare din rile CEE n anul 1999.

Figura 4. Reparti ia [n %] a produc iei de energie electric , pe baza surselor regenerabile de energie, n 1999, n rile Uniunii Europene. La nceputul anilor 2000, Comisia European a decis s ncurajeze cre terea ponderii energiei electrice produse n Uniunea European , pe baza surselor regenerabile. Europa celor 15 va trebui s creasc aceast pondere de la 14,2% n 1999 la 22,1% n 2010. Figura 5 ilustreaz comparativ, pentru fiecare ar , ponderea energiei electrice produse pe baza energiilor regenerabile n 1999 i obiectivele fixate pentru 2010.

Figura 5. Ponderea energiei electrice [n %] de origine regenerabil produs n 1999 i obiectivele europene pentru 2010.

Factorul cheie pentru competitivitatea sistemelor de producere a electricit ii bazate pe energii regenerabile este pre ul kilowattului-or produs. Acest cost se calculeaz plecnd de la pre ul de investi ie al sistemului de generare, de durata sa, de m rimea dobnzii la eventualul mprumut contractat i de costurile de func ionare legate de ntre inere, de energia primar (care este gratuit dac este vorba de soare, vnt ) i pl tit n cazul combustibililor fosili, nucleari,... n sistemele care func ioneaz ntr-o manier aleatoare (eoliene, solare, hidro), productivitatea sistemului depinde fundamental de condi iile naturale (de exemplu, ct din perioada unei zile este nsorit ); n concluzie deci, costul de investi ie depinde n mod direct de puterea critic . O instala ie eolian de 1MW poate furniza cel mult o putere de 1MW, dar ea nu poate produce aceast putere n permanen , din pricina fluctua iilor vitezei vntului, spre deosebire de centralele care utilizeaz combustibili fosili sau nucleari. Pentru instala iile eoliene, solare, microhidraulice, ceea ce conteaz este puterea generat (nu cea instalat ). Tabelul 1 prezint factorul de randament al instala iilor de producere a electricit ii pe baz de energii regenerabile, n instala ii care nu se bazeaz pe ciclul clasic ap -vapori. Factorul de randament este raportul dintre energia furnizat de sistemul de produc ie n toat durata lui de via i energia consumat pentru a construi sistemul de produc ie. Tabelul 1. Factorul de randament al sistemelor de producere a energiei electrice pe baza energiilor regenerabile. Instala ia Factorul de randament Hidraulic de mare putere 100 - 200 Hidraulic de mic putere 80 - 100 (microhidraulic ) Eolian 10 - 30 Solar fotovoltaic 3-6 Factorul de randament este mai bun pentru instala iile hidraulice de mare putere (durat de via de peste 30 ani, ajungnd chiar la 50 ani) n raport cu instala iile hidraulice de mic putere (durat de via ntre 20 i 50 ani). Puterea instala iilor eoliene a evoluat de la cteva sute de kW nainte de 2000 ajungnd la ordinul de MW dup 2000 i putndu-se stabiliza la o putere de 5 MW n 2010. Durata de via a unei instala ii eoliene este de 20 pn la 25 ani. Sistemele fotovoltaice au un factor de randament foarte sc zut, din cauz c realizarea celulelor cu siliciu necesit mult energie. O celul genereaz dup tocmai 4 sau 5 ani energia consumat la fabricarea ei. Cum durata sistemelor fotovoltaice este de 20 - 30 ani, factorul de randament poate ajunge, n cele mai bune cazuri, la valoarea de 6. Integrarea n 2004 n Uniunea European a 10 noi membri, a modificat sensibil ponderea energiei electrice de origine regenerabil , vizat pentru 2010, de la 25%, la 21%. Cre terea puterii eoliene, n 2003 fa de 2002, este de 23,5% n Europa, de 27,1% n America de Nord i de 25,1% pe plan mondial. Avntul acestei modalit i de producere, este deci, remarcabil. Puterea instalat n cadrul Uniunii Europene n 2003 este de 5443 MW. n fruntea listei rilor Uniunii Europene se afl Germania (14609 MW), Spania (6411 MW) i Danemarca (3110 MW). Pentru compara ie, iat aici puterile eoliene instalate n cteva alte ri, n 2003: Portugalia (301 MW), Fran a (253 MW), Belgia (67 MW), Romnia (1 MW). Generatoarele eoliene situate n largul m rilor (off-shore) se vor dezvolta foarte mult n anii

urm tori. La sfr itul anului 2003, Uniunea European avea aproape 300 de generatoare eoliene instalate n largul m rilor, nsumnd o putere total de 540,2 MW. Energia solar fotovoltaic nu apare n figura 4, deoarece era foarte pu in semnificativ n 1999. Cre terea ns a acestei filiere se dovede te a avea importan : ntre 2002 i 2003, ea a atins 43,4%. Puterea instalat n cadrul Uniunii Europene, a fost n 2003, de 562,3 MW. n fruntea listei rilor Uniunii Europene se afl Germania (397,6 MW), Olanda (48,63 MW), Spania (27,26 MW) i Italia (26,02 MW). Pentru compara ie, iat aici puterile instalate n cteva alte ri, n 2003: Fran a (21,71 MW), Portugalia (2,07 MW) i Belgia (1,06 MW). Se remarc faptul c nu rile aflate n sudul Europei dezvolt cel mai mult filiera fotovoltaic .

Sursa eolian Sursa eolian disponibil este evaluat pe scar mondial la 57.000 TWh pe an. Contribu ia energiei eoliene off shore (n larg) este estimat la 25.000 - 30.000 TWh pe an, fiind limitat la loca ii care s nu dep easc adncimea de 50 m.

Produc ia mondial de electricitate n 2000, a fost de 15 TWh (ceea ce corespunde unei energii primare consumate de 40 TWh), rezultnd un randament al ciclurilor termo-mecanice de 30-40%. Teoretic, energia de origine eolian poate acoperi necesarul de electricitate pe plan mondial. n acela i timp, principalul inconvenient al acestei surse de energie, o reprezint instabilitatea vntului. n perioadele de nghe , ca i n cazul caniculei, cazuri n care cererea de energie este acerb , efectul produs de vnt este practic inexistent, fapt care a condus, n dezvoltarea instala iilor eoliene, la ata area unor alte instala ii de energii regenerabile caracterizate de un mai bun echilibru n func ionare, sau de sisteme de stocare a energiei electrice. Trebuie luat ns n calcul, n cazul sistemelor de stocare a energiei electrice de mare capacitate, pre ul de cost ridicat al acestor sisteme, care sunt ast zi, n curs de dezvoltare.

[kWh/mp an]

Repartizarea curen ilor de aer pe parcursul a 24 de ore n Romnia ntr-o zi oarecare Europa nu are dect 9% din poten ialul eolian disponibil n lume, dar are 72% din puterea instalat n 2002. Ea a produs 50 TWh electricitate de origine eolian n 2002, produc ia mondial fiind de 70 TWh. Poten ialul eolian tehnic disponibil n Europa este de 5.000 TWh pe an. n prezent, pe plan mondial, ponderea energiilor regenerabile n producerea energiei electrice, este sc zut . Se poate spune c poten ialul diferitelor filiere de energii regenerabile, este subexploatat. Totu i, amelior rile tehnologice au favorizat instalarea de generatoare eoliene , ntrun ritm permanent cresc tor n ultimii ani, cu o evolu ie exponen ial , avnd o rat de cre tere de 25% n 2003.

(Sursa: Wind energy barometer-EuroObserv'ER 2004)

Filiera eolian este destul de dezvoltat n Europa, de innd pozi ia de lider n topul energiilor regenerabile. Acest tip de energie regenerabil asigur necesarul de energie electric pentru 10 milioane de locuitori. Dealtfel, 90 % din produc torii de eoliene de medie i mare putere, se afl n Europa.

(Sursa: Wind energy barometer-EuroObserv'ER 2004)

(Sursa: Wind energy barometer-EuroObserv'ER 2004) Reparti ia n Europa a energiei electrice produse pe baza eolienelor, arat diferen e ntre state. Germania este liderul pe pia a european , n ciuda unei ncetiniri n 2003 a instal rilor.

Spania, pe pozi ia a doua, continu s instaleze intensiv parcuri eoliene. Danemarca este pe a treia pozi ie, avnd dezvoltate eoliene offshore i trecnd la modernizarea eolienelor mai vechi de 10 ani.

(Sursa: Wind energy barometer-EuroObserv'ER 2004) Costurile i eficien a unui proiect eolian trebuie s in seama att de pre ul eolienei, ct de cele ale instal rii i ntre inerii acesteia, precum i de cel al vnz rii energiei. O eolian este scump . Trebuiesc realizate nc progrese economice pentru a se putea asigura resursele dezvolt rii eolienelor. Se estimeaz c instalarea unui kW eolian, cost aproximativ 1000 Euro. Progresele tehnologice i produc ia n cre tere de eoliene din ultimii ani permit reducerea constant a pre ului estimat. Pre ul unui kWh depinde de pre ul instal rii eolienei, ca i de cantitatea de energie produs anual. Acest pre variaz n func ie de loca ie i scade pe m sura dezvolt rii tehnologiei. n Germania i Danemarca, investitorii sunt fie mari grupuri industriale, fie particulari sau agricultori. Aceast particularitate tinde s implice popula ia n dezvoltarea eolienelor. Energia eolian este perceput ca o cale de diversificare a produc iei agricole. n Danemarca, 100 000 de familii de in ac iuni n energia eolian . Filiera eolian a permis, de asemenea, crearea de locuri de munc n diverse sectoare, ca cele de producere a eolienelor i a componentelor acestora, instal rii eolienelor, exploat rii i ntre inerii, precum i n domeniul cercet rii i dezvolt rii. Se nregistreaz peste 15 000 de angaja i n Danemarca i 30 000 n Germania, direct sau indirect implica i n filiera eolian .

Pal de 39 m pentru o eolian de 2,5 MW

No iuni generale Moara de vnt este str mo ul generatoarelor eoliene. Ea a ap rut n Evul Mediu n Europa i a func ionat la nceput cu ax vertical.

Imagine a dou mori de vnt (Sursa: http ://www.sizilien-sicily-sicilia.de/Energie-uk.htm) Mai trziu, morile se orientau dup direc ia vntului i au fost puse pnze pentru a capta mai bine energia vntului.

Imagine a unei mori de vnt cu pnze (Sursa: http://www.olympia.nl/home1-5/griekenland/kos/pages-kos/atmz/bezienswantimachia-kos.html) Prima moar de vnt cu pale profilate a ap rut n secolul doisprezece. Chiar dac era foarte simpl , este totu i vorba de prima cercetare aerodinamic a palelor. Acestea au fost utilizate n principal pentru pomparea apei sau pentru m cinarea grului. n perioada Rena terii, inventatori celebrii ca Leonardo da Vinci s-au interesat foarte intens de morile de vnt, ceea ce a condus la numeroase inova ii, uneori inutile. Dup acea perioad , morile de vnt au fost ntlnite mai des n Europa.

Mori de vnt olandeze (2006) Revolu ia industrial a oferit un nou nceput pentru morile de vnt, prin apari ia de noi materiale. n consecin , utilizarea metalului a permis modificare formei turnului i cre terea considerabil a ma inilor pe care le numim pe scurt "eoliene".

Moar de vnt (Germania de Nord) (Sursa: http://www.jbengs.de/galerie/pages/bild279.htm) Primele eoliene moderne apar n secolul XX beneficiind de toate dezvolt rile tehnice i tehnologice ale perioadei. De exemplu, profilul palelor este studiat aprofundat, iar inginerii se inspir dup profilul aripilor de avion.

Eolian modern (Sursa: http://gruppen.greenpeace.de/aachen/energie-windrad.jpg copyright: Langrock/Greenpeace)

n prezent, eolienele sunt, aproape n totalitate cu ax orizontal, cu excep ia modelelor cu ax vertical ca cele cu rotor Savonius i Darrieus, care sunt nc utilizate, dar sunt pe cale de dispari ie.

Eolian Austria

Eoliene Olanda

Eoliene Belgia

n ultima perioad , datorit dezvolt rilor din domeniile electronicii de putere i controlului sistemelor de ac ionare, au devenit din ce n ce mai frecvente eolienele cu vitez variabil , respectiv care permit reglarea vitezei turbinei eoliene n func ie de viteza vntului. Principiu de conversie Stocare acumulatori Energie cinetic vnt Energie mecanic rotor Energie electric generator Re ea de distribu ie Sarcini izolate (ex: sate izolate) Aero-generatorul utilizeaz energia cinetic a vntului pentru a antrena arborele rotorului s u: aceasta este transformat n energie mecanic , care la rndul ei este transformat n energie electric de c tre generatorul cuplat mecanic la turbina eolian . Acest cuplaj mecanic se poate face fie direct, dac turbina i generatorul au viteze de acela i ordin de m rime, fie se poate realiza prin intermediul unui multiplicator de vitez . n sfr it, exist mai multe posibilit i de a utiliza energia electric produs : fie este stocat n acumulatori, fie este distribuit prin intermediul unei re ele electrice, fie sunt alimentate sarcini izolate. Sistemele eoliene de conversie au i pierderi. Astfel, se poate men iona un randament de ordinul a 59 % pentru turbina eolian , 96% al multiplicatorului. Trebuie luate n considerare, de asemenea, pierderile generatorului i ale eventualelor sisteme de conversie (convertoare statice). Tipuri de instal ri O eolian ocup o suprafa mic pe sol. Acesta este un foarte mare avantaj, deoarece perturb pu in loca ia unde este instalat , permi nd men inerea activit ilor industriale sau agricole din apropiere. Se pot ntlni eoliene numite individuale, instalate n loca ii izolate. Eoliana nu este racordat la re ea, nu este conectat cu alte eoliene. n caz contrar, eolienele sunt grupate sub forma unor ferme eoliene. Instal rile se pot face pe sol, sau, din ce n ce mai mult, n largul m rilor, sub forma unor ferme eoliene offshore, n cazul c rora prezen a vntului este mai regulat . Acest tip de instalare reduce dezavantajul sonor i amelioreaz estetica.

Ferm eolian (Sursa: http://valromeysolidaire.free.fr/index/main.php3)

Ferma eolian offshore de la Middelgrunden (Danemarca) (Sursa: http://www.apab.org/fr/page.php?id_rubrique=3&id_sous_rubrique=23) Costuri: 0,8-1,1 /W (terestru) 1,1-2 /W (off-shore) Se previzioneaz evolu ia pn la 0,474 /W pentru 2030 n condi ii favorabile (viteza medie 6 m/s peste 2000 h/an) i durata de amortizare de 20 ani. Orientarea axului Exist mai multe tipuri de eoliene. Se disting ns dou mari familii: eoliene cu ax vertical i eoliene cu ax orizontal. Indiferent de orientarea axului, rolul lor este de a genera un cuplu motor pentru a antrena generatorul. Eoliene cu ax vertical Pilonii eolienelor cu ax vertical sunt de talie mic , avnd n l imea de 0,1 - 0,5 din n l imea rotorului. Aceasta permite amplasarea ntregului echipament de conversie a energiei (multiplicator, generator) la piciorul eolienei, facilitnd astfel opera iunile de ntre inere. n plus, nu este necesar utilizarea unui dispozitiv de orientare a rotorului, ca n cazul eolienelor cu ax orizontal. Totu i, vntul are intensitate redus la nivelul solului, ceea ce determin un randament redus al eolienei, aceasta fiind supus i turbulen elor de vnt. n plus, aceste eoliene trebuiesc antrenate pentru a porni, pilonul este supus unor solicit ri mecanice importante. Din acest motive, n prezent, constructorii de eoliene s-au orientat cu prec dere c tre eolienele cu ax orizontal. Cele mai r spndite dou structuri de eoliene cu ax vertical se bazeaz pe principiul trac iunii diferen iale sau a varia iei periodice a inciden ei: Rotorul lui Savonius n cazul c ruia, func ionarea se bazeaz pe principiul trac iunii diferen iale. Eforturile exercitate de vnt asupra fiec reia din fe ele unui corp curbat au intensit i diferite. Rezult un cuplu care determin rotirea ansamblului. Schema de principiu a rotorului lui Savonius (Sursa: http://muextension.missouri.edu/explore/agguides/a gengin/g01981.htm)

Schema rotorului lui Savonius Rotorul lui Darrieus se bazeaz pe principiul varia iei periodice a inciden ei. Un profil plasat ntr-un curent de aer, n func ie de diferitele unghiuri, este supus unor for e ale c ror intensitate i direc ie sunt diferite. Rezultanta acestor for e determin apari ia unui cuplu motor care rote te dispozitivul.

Imaginea unei eoliene Darrieus (Sursa: http://www.jura.ch/lcp/forum/energies/vent.html)

Schema rotorului lui Darrieus (Sursa: http://muextension.missouri.edu/ explore/agguides/agengin/g01981.htm)

Eoliene cu ax orizontal Func ionarea eolienelor cu ax orizontal se bazeaz pe principiul morilor de vnt. Cel mai adesea, rotorul acestor eoliene are trei pale cu un anumit profil aerodinamic, deoarece astfel se ob ine un bun compromis ntre coeficientul de putere, cost i viteza de rota ie a captorului eolian, ca i o ameliorare a aspectului estetic, fa de rotorul cu dou pale. Eolienele cu ax orizontal sunt cele mai utilizate, deoarece randamentul lor aerodinamic este superior celui al eolienelor cu ax vertical, sunt mai pu in supuse unor solicit ri mecanice importante i au un cost mai sc zut.

Cp

Nt R v

Exist dou categorii de eoliene cu ax orizontal:

Amonte: vntul sufl pe fa a palelor, fa de direc ia nacelei. Palele sunt rigide, iar rotorul este orientat, cu ajutorul unui dispozitiv, dup direc ia vntului.

Aval: vntul sufl pe spatele palelor, fa de nacel . Palele sunt flexibile iar nacela se auto-orienteaz .

Dispunerea amonte a turbinei este cea mai utilizat , deoarece este mai simpl i d cele mai bune rezultate la puteri mari: nu are suprafe e de direc ionare, eforturile de manevrare sunt mai reduse i are o stabilitate mai bun . Palele eolienelor cu ax orizontal trebuiesc totdeauna, orientate n func ie de direc ia i for a vntului. Pentru aceasta, exist dispozitive de orientare a nacelei pe direc ia vntului i de orientare a palelor, n func ie de intensitatea acestuia. n prezent, eolienele cu ax orizontal cu rotorul de tip elice, prezint cel mai ridicat interes pentru producerea de energie electric la scar industrial .

Structur
(http://www.em.ucv.ro/eLEE/RO/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereEolienne/Generalites/Generalites/GeneralitesEolien3.htm)

Scara zgomotelor (Sursa: Revue Sciences et Avenir, iulie 2004) Chiar dac eolienele de prim genera ie erau deranjante din punct de vedere sonor, se pare c n prezent, dezvolt rile tehnologice au permis reducerea considerabil a zgomotului produs de astfel de instala ii. Astfel, pe scara surselor de zgomot, eolienele se situeaz undeva ntre zgomotul produs de un vnt slab i zgomotul din interiorul unei locuin e, respectiv la aproximativ 45 dB. Evolu ia nivelului sonor n func ie de num rul de eoliene este logaritmic , respectiv instalarea unei a doua eoliene determin cre terea nivelului sonor cu 3 dB i nu dublarea acestuia. Pentru diminuarea polu rii sonore exist mai multe c i: - multiplicatoarele sunt special concepute pentru eoliene. n plus, se ncearc favorizarea ac ion rilor directe, f r utilizarea multiplicatoarelor; - profilul palelor face obiectul unor cercet ri intense pentru reducerea polu rii sonore determinat de scurgerea vntului n jurul palelor sau a emisiilor datorate nacelei sau pilonului. Arborii de transmisie sunt prev zu i cu amortizoare pentru limitarea vibra iilor; - antifonarea nacelei permite, de asemenea, reducerea zgomotelor. Tehnologii de realizare
(http://www.em.ucv.ro/eLEE/RO/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereEolienne/Generalites/DifferentesTechnologies/DifferentesTechn ologiesEolien.htm)

Eolian cu vitez fix

Reglarea vitezei prin orientarea palelor Generator asincron rotor n s.c. Re ea

Multiplicator de vitez Compensator reactiv

Eolian cu vitez variabil

Ma in asincron cu rotor n s.c. sau sincron CA CC Multiplicator CC Re ea CA

Eolian cu vitez variabil direct drive


Generator sincron cu magne i permanen i sau excita ie electric MS CA CC CC Re ea CA

Eolian cu vitez par ial variabil (30% n jurul vitezei nominale)

Generator asincron cu rotor bobinat Re ea

CA CC

CC CA

Convertoare statice 20% din PN

Clasificarea eolienelor n func ie de puterea lor, generatoarele eoliene pot fi clasificate: Mic putere Medie putere Mare putere Diametrul palelor <12 m 12 la 45 m > 46 m Puterea nominal < 40 kW 40kW la 1 MW > 1 MW

Ca ordin de m rime, 1 MW reprezint necesarul de putere a aproximativ 900 de locuin e de 3 persoane, f r nc lzirea electric . Evolu ia puterii "i a taliei

Mase

Nacel

Pale

Generator 500 kW / 32 rot/min masa total 10 t, 4,5 MW / 12 rot/min masa total 50 t

S-ar putea să vă placă și