Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

Capitolul I. Consideratii generale privind actul juridic civil unilateral..6


1. Noiunea actului juridic civil unilateral i plasarea acestuia n tabloul actelor juridice
civile................................................................................................................................6
2. Testamentul - act juridic unilateral. Scurt istoric....8
Capitolul II. Reguli comune aplicabile testamentului n reglementarea Codului civil n
vigoare......................................................................................................................................18
Seciunea 1. Noiunea, caracterele juridice, cuprinsul i interpretarea testamentului.........18
1. Definiia legal a testamentului...18
2. Caracterele juridice ale testamentului.19
3. Cuprinsul testamentului..21
4. Interpretarea coninutului testamentului.22
Seciunea a 2-a. Condiiile de validitate a testamentului....................................................24
Subseciunea 1. Condiiile de fond ale testamentului.....24
1. Capacitatea......24
2. Consimmntul..30
3. Obiectul...33
4. Cauza...34
Subseciunea a 2-a. Condiiile de form ale testamentului.....................................36
1. Condiiile generale de form ale testamentului............................................36
1.1. Forma scris...................................................................................36
1.1. Interdicia testamentului conjunctiv...............................................38
2. Condiiile speciale de form ale categoriilor testamentare...........................41
2.1. Condiiile speciale de form ale testamentului olograf..................41
2.2. Condiiile speciale de form ale testamentului autentic.................46
2.3. Condiiile speciale de form ale testamentului mistic...................47
2.4. Condiiile speciale de form ale testamentelor privilegiate...........48
2.5. Condiiile speciale de form ale celorlate categorii testamentare .50

Capitolul III. Reguli commune aplicabile testamentului n reglementarea noului Cod


civil .......................................................................................................................................... 54
Concluzii..........64
Bibliografie 66