Sunteți pe pagina 1din 18

PORTOFOLIUL DE EVALUARE

Cursant:

FIA DE AUTOEVALUARE
I. DATE DE IDENTIFICARE A FURNIZORULUI DE FORMARE
1.1 Denumirea furnizorului de formare 1.2 Forma de organizare 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Adresa Codul unic de nregistrare/cod fiscal Obiectul principal de activitate Reprezentantul legal al furnizorului de formare profesional Funcia

ANEXA 1

II. PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONAL


2.1. DATELE DE IDENTIFICARE
2.1.1 Tipul programului (calificare, recalificare, iniiere, perfecionare, specializare)
___________________________________________recalificare_________________

2.1.2 Denumirea calificrii/ocupaiei sau specificarea "grupri de competene"

mediator scolar
__________________________________________________________________________

2.1.3 Codul Nomenclator/COR al calificrii/ocupaiei (dac este cazul)

334010

__________________________________________________________________________

2.1.4 Domeniul ocupaional

Educatie si formare profesionala,cercetare-proiectare,sport


__________________________________________________________________________

2.1.5 Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare) 2.1.6 Tipul de certificat obinut (de calificare, de absolvire)

_______recalificare_____________________________________

____________calificare______________________________________

2.2 CONDIII DE ACCES


2.2.1 Pregtire general minim pentru nscrierea la programul de formare 2.2.2 Competene/abiliti specifice
_________liceu______________________________

Participanii trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii initiale: S demonstreze bune abiliti de comunicare i relaionare interpersonal. S fie motivai din punct de vedere profesional. Sa aiba abilitati de organizare si planificare 2.3 OBIECTIVELE EXPRIMATE N COMPETENE PROFESIONALE (conform cu standardele de
2

pregtire profesional/standardele ocupaionale, acolo unde este cazul)

2.4 DURATA DE PREGTIRE

__________________________________110 de ore________________________________________ a) pentru pregtire teoretic __________________________________40 de ore________________________________________ b) pentru pregtire practic _______________________________70 de ore_______________________________________

2.5 LOCUL DE DESFURARE


a) pentru pregtirea teoretic _________________ .............................................. __________________ b) pentru pregtirea practic
___________________

............................................... __________________

2.6 FORMELE DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI DE FORMARE (curs, seminar, stagiu de practic,


proiect etc.) ___________curs, stagiu de practica,portofoliu_________________________________________________

2.7 PLANUL DE PREGTIRE


-se va prezenta desfurarea cronologic a programului de formare: repartizarea orelor pe saptamana,durata saptamanala,alternanta teorie/practica

2.8 NUMRUL DE PARTICIPANI PE GRUPE DE PREGTIRE


a) teoretic b) practic

_____________28_____________________________________________________________ _____________2 grupe a cate 14 cursanti_____________________________________________________________ 2.9 FORMELE I MODALITILE DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE FORMARE
2.9.1 Forma de evaluare (final, pe parcurs, de impact, urmrire etc.) ________initiala,pe parcurs,finala_____ 2.9.2 Ce se evalueaz? (coninut, proces, organizare, prestaia formatorului etc.) 2.9.3 Cine face evaluarea? (participani la program, formatorii,angajatorii etc.) _______formatorii si participantii la curs_________________________ 2.9.4 Instrumente de evaluare (chestionare, dezbateri, focus grup etc.) ______chestionare, focus grup,masa rotunda__

_______continut,proces,organizare,prestatia formatorului_____________________________

2.10 PROGRAMA DE PREGTIRE (se prezint separat, conform Anexei nr. 2 la


Metodologia de autorizare)

2.11 MODALITATI DE EVALUARE A PARTICIPANTILOR LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALA ( se prezinta separat, conform Anexei nr.3 la Metodologia de autorizare)

III RESURSELE NECESARE DESFASURARII PROGRAMULUI DE FORMARE


3.1 RESURSE MATERIALE
- calculator, flipchart, imprimanta, videoproiector, markere,suport de curs, fise 3.1.1 Spatii adecvate ( dimensiuni, mod de organizare a spatiului) a) pentru pregatirea teoretica: .. b) pentru pregatirea practica: .. 3.1.2 Dotarile prevazute in programa de pregatire a) pentru pregatirea teoretica: calculator, video proiector, imprimanta,whiteboard b) pentru pregatirea practica: portofoliile mediatorilor scolari din scolile unde se va desfasura practica Dotarile sunt in stare de functionare: da Se vor asigura materialele consumabile necesare procesului de pregatire. 3.1.3 Suportul de curs / manualul cursantului a) provenienta: formator b) accesul la suportul de curs Se asigura accesul fiecarui participant la suportul de curs. 3.1.4 Alte materiale: - caiet de aplicatii practice, fise, materiale documentare, bibliografie, portofoliu 3.1.5 Modul de asigurare a respectarii normelor de protectia muncii

3.2 RESURSE UMANE


3.2.1 Formatori a) pentru pregatirea teoretica: 1 b) pentru pregatirea practica: 2 3.2.2 Modul de asigurare a supravegherii si indrumarii participantilor la programul de formare in cazul activitatii practice desfasurate la agentii economici - foaia de prezenta

3.3 RESURSE FINANCIARE


Total ore: 110 x 40 lei/ora = 4400 lei Cheltuieli administrative: 500lei

Cheltuieli materiale: 600 lei TOTAL CHELTUIELI: 5500 LEI TAXA CURSANT: 220 LEI

IV EXPERIENTA FURNIZORULUI DE FORMARE SI REZULTATELE ACTIVITATII LUI ANTERIOARE


NU

V. INFORMATII SUPLIMENTARE Semnatura

DOMENIUL - EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALA, CERCETARE, PROIECTARE , SPORT OCUPATIA - MEDIATOR SCOLAR

ARGUMENT
Acest program are ca scop largirea domeniului ocupational dar si aprofundarea competentelor cheie, alaturi de competentele personale si sociale; comunicarea, planificarea, utilizare PC, rezolvarea conflictelor actioneaza ca agent al comunitatii in relatie cu scoala, reprezinta comunitatea in scoala si scoala in cadrul comunitatii. Sarcina principala a mediatorului scolar este sa sprijine participarea tuturor copiilor din comunitate la invatamantul obligatoriu, prin incurajarea implicarii parintilor in educatia copiilor si in viata scolii si prin facilitarea cooperarii intre familii, comunitate si scoala. Mediatorul scolar este angajatul si subordonatul unitatilor de invatamant preuniversitar sau al centrelor de resurse si de asistenta educationala, infiintate si organizate conform Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5418/2005. Angajarea mediatorului scolar se face la solicitarea scolii si/sau a comunitatii, la propunerea inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, la cererea autoritatilor publice locale, a organizatiilor guvernamentale si non-guvernamentale. Indrumarea metodologica a activitatii mediatorului scolar revine centrului judetean de resurse si de asistenta educationala, iar coordonarea si monitorizarea activitatii acestuia conducerii unitatii/unitatilor de invatamant preuniversitar in care mediatorul isi desfasoara activitatea. Mediatorul scolar colaboreaza cu personalul unitatii de invatamant preuniversitar, cu consiliul parintilor si cu alte structuri asociative ale parintilor recunoscute de catre unitatea de invatamant preuniversitar, cu autoritatile locale si judetene, cu organizatii nonguvernamentale si cu ceilalti parteneri ai unitatii de invatamant preuniversitar care au ca scop cresterea gradului de participare la educatie si imbunatatirea calitatii serviciilor educationale oferite de scoala comunitatii. Mediatorul scolar face parte din comunitatea scolara, intelege si vorbeste limba comunitatii, este absolvent de liceu - filiera vocationala - profil mediator scolar - sau absolvent al unui curs autorizat de formare profesionala, specializarea mediator scolar. Responsabilitatile si atributiile mediatorului scolar:
Mediatorul scolar

1.Faciliteaza dialogul scoala-familie-comunitate. 2. Contribuie la mentinerea si dezvoltarea increderii si a respectului scolii fata de comunitate si al comunitatii fata de scoala. 3. Monitorizeaza copiii de varsta prescolara care nu au fost inscrisi la gradinila si sprijina familia (sustinatorii legali) in vederea inscrierii copilului in invatamantul prescolar. 4.Monitorizeaza copiii de varsta scolara care nu au frecventat cursurile invatamantului obligatoriu si propune consiliului scolii solutii optime de recuperare si de facilitare a accesului acestora la programe de educatie alternative (a doua sansa, invatamant cu frecventa redusa, programe de interventie personalizata, Scoala de dupa scoala"etc). 5. Aduna date statistice relevante pentru accesul la educatie si sprijina direct si prioritar mentinerea copiilor in sistemul de invatamant obligatoriu. 6. Asigura actualizarea bazei de date despre copiii aflati in pericol de abandon scolar, monitorizeaza situatia scolara si activitatile extrascolare ale acestora, incurajand participarea acestora la educatie.

7. Transmite scolii toate datele colectate din comunitate, in scopul identificarii solutiilor optime pentru asigurarea accesului egal al copiilor la educatie. 8. Previne si mediaza conflictele intre familie, comunitate si scoala;

9. Ajuta parintii, profesorii, elevii sa cunoasca si sa depaseasca barierele care ii impiedica pe unii copii sa participe la educatie (prejudecati sociale, culturale, lipsa de incredere in educatia formala etc.). 10. Contribuie la deschiderea scolii catre comunitate si la promovarea valorilor culturale traditionale ale acesteia in mediul scolar, prin implicarea in organizarea de activitati cu specific multicultural cu parintii si ceilalti membri ai comunitatii. 11. Sprijina elaborarea planului de desegregare scolara si implementarea acestuia, prin colaborare cu conducerea scolii si cu reprezentantii comunitati. 12. Informeaza autoritatile despre orice posibila incalcare a drepturilor copilului, sprijinind demersurile acestora pentru solutionare.

Ocupatia - mediator scolar COD COR: 334010 Anexa nr. 2 PROGRAMA DE PREGATIRE DISCIPLINA DISCIPLINA/ MODULUL...................................... Durata totala a programului: teorie - 40 ore practica- 70 Durata ( in ore de pregatire) teorie 40

Obiectivele generale - Parcurgand modulele programei, cursantii vor putea demonstra urmatoarele competente: Sa-si formeze capacitati de comunicare, de planificare, munca in echipa, utilizare PC, rezolvare de conflicte; de dezvoltare a parteneriatului scoala-comunitate, consilierea familiilor/categoriilor sociale dezavantajate privind rolul si importanta scolarizarii copiilor, aplicarea practicilor incluzive, depasirea dificultatilor emotionale si comportamentale la copiii cu nevoi speciale, asigurarea respectarii drepturilor copilului, promovarea limbii, traditiilor si obiceiurilor in scoala MODULE Modulul 1 COMUNICAREA Modalitali de comunicare - primirea si transmiterea Informatiilor Structurarea informatiilor Comunicarea interactiva 2 Modulul II PLANIFICAREA Stabilirea obiectivelor Realizarea unui plan realist Integrarea planului propriu in planul anual de activitate Modulul III -UTILIZARE PC Utilizarea sistemului de operare WINDOWS Inregistrarea si gestionarea datelor utilizind datelor utilizand programul EXCEL 10 20 Nr.ore Teorie Practica 10 15 Observatii

Nr.crt 1

10

20

Comunicare/colaborare cu ajutorul instrumentelor TIC


4.

Modulul IV - REZOLVAREA CONFLICTELOR Ce este conflictul? Cunoasterea modurilor de rezolvare a unui conflict Cauzele conflictelor Tipuri de conflicte Folosirea unui conflict in avantajul tau Evolutia unui conflict Rezolvarea conflictelor

10

15

Nr. Crt I.

Obiectivele de referinta

Continuturile de baza pe capitole secvente de pregatire teoretica sau practica COMUNICAREA

Nr. ore Metodele de Teorie / formare practica 8 16

Mijloacele de instruire, materialele de invatare

Criteriile de evaluare

1.

- Modalitati de comunicare- sa aleaga modalitalile primirea si transmiterea informatiilor


de comunicare dupa situatii adecvate - sa selecteze informatiile esentiale in functie de obiective - sa transmita mesaje clare in functie de interlocutor - sa medieze comunicari intre scoala

Suport de curs

Probe orale prin care

Explicatia Conversatia euristica Comunicare verbala, scrisa Analiza studiului de caz, brainstorming- ul

videoproiector internet Forma de prezentare:prelegerea, dezbaterea

formabilul sa demonstreze: Corectitudinea informatiilor transmise copilului sau adultului Rapiditate in luarea deciziilor

si comunitate - sa inteleaga corect un mesaj transmis - sa transmita mesaje raportate la cele receptate 2. - Sa comunice in raport cu particularitatile de varsta ale persoanei asistate - Sa structureze informatiile cu promptitudine pentru stabilirea modului de comunicare adecvat -sa discute permanent cu familiile copiilor in vederea formarii unei relalii interpersonale pozitive -Sii semnalezeze cu promptitudine familiei sau dupa caz directorului de unitate dificultatile aparute in comunicarea cu familiile ,si copiii lor -sa evite/rezolve conflictul cu familia pentru evitarea stresului profesional

- Structurarea informatiilor

Explicatia Conversatia euristica Problematizare demonstratie

Suport de curs Fise de lucru

Observare sistematica a

formabililor in timpul realizarii unor sarcini de lucru individual sau in grup prin care demonstreaza ca sunt capabili sa comunice corect, prompt cu o persoana Probe orale prin care formabilii sa demonstreze: Formularea adecvata a raspunsurilor in comunicarea interactiva Capacitatea de a comunica intr-un limbaj adecvat Capacitatea de a actiona cu calm Intrebari orale, raport prin care formabilul demonstreaza ca este capabil sa desfasoare activitatea cu informatiile primite

3.

- Comunicarea interactiva

Explicatia Prelegere participativa Conversalia euristicA Simularea Discutii in grup Demonstratia

Reguli si norme de conduita Suport de curs

Fi,se de lucru

Analiza studiului de caz

II. - sa stabileasca

PLANIFICAREA Stabilirea obiectivelor

10 5

20 10 Explicalie Suport de curs Probe orale prin care formabilii

obiective clare si concise precum si durata activitatilor

Conversatie euristica problematizare

Fise de lucru

demonstreaza ca pot formula si stabili obiective clare, concise, in concordanta cu durata activitatilor

- sa intocmeasca planuri de intalniri realiste cu persoanele sau instituliile implicate programate temporal - sa deruleze activitatile propuse in functie de complexitatea activitatilor si a timpului alocat pentru fiecare activitate -sa planifice resursele in functie de obiective si durata activitatii - sa programeze flexibil activitatile si sa le adapteze noilor situatii aparute III. - Sa cunoasca functionarea sistemului de operare

Realizarea unui plan realist

10

Demonstratie Studiu de caz Explicatie conversatie

Scheme Diagrame Fise de lucru Suport de curs Scheme Diagrame Fise de lucru Suport de curs

Activitate practica si orala prin care formabilii realizeaza un plan de intalniri

Integrarea planului propriu in planul anual de activitate

Activitate practica si orala prin care formabili realizeaza o diagrama in functie de activitaji si timp

UTILIZARE PC Utilizarea sistemului de operare WINDOWS

10 3

20 7 Explicatie Conversatie euristica Observare Aplicatii practice prin care formabilii aplica cunostiintele teoretice in practica- utilizarea sistemului Fise de evaluare curenta

WINDOWS

- sa lucreze in WORD - sa prelucreze si sa gestioneze date -sa lucreze in EXCEL

Inregistrarea SI gestionarea datelor utilizind programul EXCEL

Explicalie Conversatie simulare

Probe practice si orale prin care formabilii sa demonstreze cum inregistreaza si gestioneza date

- sa creeze o adresa de
e-mail -sa utilizeze Internetul

Comunicare/colaborare cu ajutorul instrumentelor TIC

Conversatie Explicatie Studiu de caz

Probe practice si orale prin care formabilii sa demonstreze realizarea unei adrese de e-mail precum si scriere - transmiterea mesajelor si informarea cu ajutorul Internetului

IV.

REZOLVAREA CONFLICTELOR Ce este conflictul? Cunoasterea modurilor de rezolvare a unui conflict Cauzele conflictelor

10

15

Explicatia Conversatia euristica Comunicare verbala, scrisa Analiza studiului de caz, brainstorming- ul

Prelegerea, dezbaterea, suport de curs, fise de lucru, studii de caz,

Fise de tip grila, Rezolvarea unui conflict -studiu de caz

Tipuri de conflicte

Explicatia

Prelegerea, dezbaterea,

Rezolvarea unui conflict -studiu

Folosirea unul conflict in avantajul tau Evolutia unui conflict Prevenirea si rezolvarea conflictelor interetnice

Conversatia euristica Comunicare verbala, scrisa Analiza studiului de caz, brainstorming- ul

suport de curs, fise de lucru, studii de caz

de caz

Numele formatorului/lor: . Denumirea programului de formare: Mediator scolar

PROIECT DIDACTIC

REPERE GENERALE Modulul: Comunicarea la locul de munca Tema din cadrul modulului: Comunicarea interactiva Tipul lectiei: transmitere de noi cunostiinte Durata: 3 ore Locul de desfasurare: Obiective finale de performanta: formare de competente de comunicare corecta STRUCTURA PE SECVENTE DE PREGATIRE Obiective Operationale 1. Sa comunice permanent cu persoana 2. Sa adapteze comunicarea la modificarile survenite in comportamentul Persoanei 3. Sa semnalezeze familiei cu promptitudine dificultatile aparute in comunicarea cu persoana respectiva Continuturile specifice Metodele de formare Prelegere participativa Explicatia conversatie euristica Mijloace de instruire / Materiale de invatare Reguli si norme de conduita Timp alocat

Evaluare

1.Formarea relatiilor interpersonale pozitive

1 ora

probe orale, fise de evaluare

1 ora tabla, creta, videoproiector, flipchart, fise de

2. Comunicarea ingrijitor - persoana asistata

Observatia dirijata Conversatia

1 ora

euristica 4. Sa evite si sa rezolve conflictul cu familia pentru evitarea stresului Profesional 3. Rezolvare de conflicte ingrijitor de copii si batrani la domiciliu cu familia Turul galeriei Studiu de caz Brainstorming

observatie, fise de evaluare

Numele formatorului/lor :.. Denumirea programului de formare : MEDIATOR SCOLAR

PLAN DE LECTIE Obiective Timp 10 1 Etape de instruire Secventa organizatorica - crearea conditiilor necesare bunei desfasurari a sesiunii de formare Secventa introductiva Formarea relatiilor Interpersonale Metode de invatamant Conversatia, jocul didactic Mijloace de invatamant Tabel de prezenta Fisa de observatie prelegere participativa explicatie conversalie euristica 3 15 Secventa de instruire Prezentarea modalitatilor de comunicare explicatie, expunere conversatie euristica tabla, creta videoproiector flipchart 4 15 Conexiune inversa Rezolvare de situatii tip conflict evaluare fisa de lucru turul galeriei fisa de frontala Colectiva frontala Colectiva tabla, creta videoproiector flipchart frontala Colectiva Forma de activitate formator frontal Forma de activitate Formabil individual, pe grupe

10

evaluare 1-4 10 Secventa finala Sintetizarea notiunilor comunicate discutia ---------------frontala Colectiva

METODA "SPARGEREA GHIETII"

Este o metoda specifica sesiunilor de formare a adultilor, este folosita pentru a-i determina pe cursanti sa se familiarizeze unii cu altii, pentru a trece la relatii prietenoase si de cooperare. Moderatorul invita participantii sa fie activi, abordand un ton de familiaritate si sugerand nevoia obtinerii unui climat necompetitiv, astfel incat sa se poata comunica liber si fara teama. El va forma, la intamplare, grupuri de doua persoane, va solicita membrilor fiecarui grup sa caute sa ofere informatii unul despre altul, pe rand, chiar intrerupand-se unul pe altul, in timp de 5 minute. Va solicita apoi participantilor sa prezinte grupului ceea ce a aflat despre cel care i-a fost partener.