Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC

ncheiat i nregistrat sub nr. ... / ......... n registrul general de eviden a salariailor*)
A. Prile contractului
Angajator - persoana juridic/fizic Circul SRL , cu sediul/domiciliul n Str.
Privighetorilor nr. 3 , nregistrat la registrul comerului/autoritile administraiei
publice din J40/43178/2000, cod fiscal 13867590 , reprezentat legal prin Agnes
Tudor, n calitate de administrator ,
i
salariatul/salariata - domnul/doamna Claudiu Haiosul , domiciliat/domiciliat n
localitatea Bucuresti , str. Str. Buzoieni nr. 5 , sector 5 , posesor/posesoare al/a
buletinului/crii de identitate/paaportului seria RR nr. 247486 , eliberat/eliberat de
Sectia 19 la data de 16.05.2002 , CNP 1781113400040 , autorizatie de
munca/permis de sedere in scop de munca, seria .......... nr. ............... din
data ..................... ,
am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra
crora am convenit:
B. Obiectul contractului:
Prestare activitate in schimbul unei remuneratii
C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariatul/salariata Claudiu Haiosul urmnd s nceap
activitatea la data de 02.02.2015 ;
b) determinat, de ......... luni, pe perioada cuprins ntre data de .............. i data de
.............. /pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului de
post.
D. Locul de munc
1. Activitatea se desfoar
la sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului Circul
SRL, Str. Privighetorilor nr. 3 ;
2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:..............
E. Felul muncii
Funcia/meseria clovn cod COR 347402 conform Clasificrii ocupaiilor din Romnia
F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de
munc*).
F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:
1. Respectarea normelor si regulilor Angajatorului, a politicii si procedurilor de
lucru ale acestuia;

2. Gradul de indeplinire a obiectivelor individuale


3. Modul de indeplinirea a obiectivelor individuale.

G. Condiii de munc
1. Activitatea se desfoar n condiii grele, vtmtoare sau periculoase, potrivit
Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munc sub 8 ore pe zi pentru
salariaii care lucreaz n condiii deosebite - vtmtoare, grele sau periculoase.
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de
munc, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de
asigurri sociale, cu modificrile i completrile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/sptmn.
a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: 8 ore/zi de luni
pana vineri intre 9:00 18:00 cu o ora pauza de masa.
b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului
intern/contractului
colectiv de munc aplicabil.
2. O fraciune de norm de .......... ore/zi......... ore/sptmn.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de 21 zile lucrtoare.
J. Salarizare
1.Salariul de baz lunar este de 1800 lei, din care:
a) sporuri: sporul de vechime este inclus in salariul de baza ;
b) indemnizaii;
b1) prestatii suplimentare in bani: NU;
b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura;
c) alte adaosuri: tichete de masa ;
2. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n
care nu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere
pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc
aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
3. Data/datele la care se pltete salariul este data de 5 a fiecarei luni urmatoare
celei pentru care se platesc drepturile salariale....................
K. Drepturi specifice legate de sntatea i securitatea n munc:
a) echipament de protecie NU;
b) echipament de lucru DA ;
c) materiale igienico-sanitare DA ;
d) alimentaie de protecie NU ;
e) alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc NU
L. Alte clauze:
a) perioada de prob este de 90 zile calendaristice ;

b) perioada de preaviz n cazul concedierii este de 20 zile lucrtoare, conform Legii


nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc;
c) perioada de preaviz n cazul demisiei este de 20 zile lucratoare, conform Legii nr.
53/2003 republicata sau contractului colectiv de munc aplicabil;
d) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate,
informaiile prevzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor
regsi i n contractul individual de munc;
e) Clauza de constiinta: Angajatorul accepta si intelege faptul ca apartenenta
salariatului la hinduism il impiedica pe acesta sa indeplineasca sarcini care presupun
interactiunea cu bovinele, incluzand, dar nelimitandu-se la interactiunea cu vacile.
Refuzul angajatului de a indeplini sarcinile mentionate anterior nu va face obiectul
unei abateri disciplinare.
M. Drepturi i obligaii generale ale prilor
1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul de acces la formare profesional.
2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i
revin conform fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile
corespunztoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i
regulamentului intern;
d) s stabileasca obiectivele de performan individual ale salariatului.
4. Angajatorului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior
nceperii activitii;
a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de
munc, din contractul colectiv de munc aplicabil i din lege;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la
elaborarea normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care
privesc desfurarea relaiilor de munc;

d) s elibereze, la cerere, toate documentele care atest calitatea de salariat a


solicitantului;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil
ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub
nr. ........... / .............. la Inspectoratul teritorial de munca al municipiului Bucuresti.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului
individual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conform
dispoziiilor legale.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
ncetarea prezentului contract individual de munc sunt soluionate de instana
judectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.
Angajator,

Salariat
Claudiu Haiosul
Semnatura_____________
Data__________________

Circul SRL
Reprezentant legal,
Agnes Tudor

Pe data de .......................... prezentul contract nceteaz n temeiul art. ...... din


Legea nr. 53/2003, republicata, n urma ndeplinirii procedurii legale.
Angajator,
Circul SRL