Sunteți pe pagina 1din 28

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.

CONSTANTA SHIPYARD

SECURITATE SI
SANATATE
MENTENANTA LA EM FOLOSITE
IN CONSTRUCTIA SI
REPARAREA NAVELOR

SECURITATE SI SANATATE
MENTENANTA LA EM FOLOSITE IN CONSTRUCTIA SI REPARAREA
NAVELOR

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

antierul Naval Constana este


amplasat n Portul Constana, ntre
danele 24 i 31, avnd ca vecini pe
laturile de Nord, Vest i Sud,
Administraia Portului Constana i
la Est Marea Neagr
S.C. Santierul Naval Constana
S.A. este cea mai mare societate de
profil a rii la Marea Neagr. Are o
suprafa total de 741.139 mp din
care: suprafa zon uscat 564.248
mp, zon imers 180.257 mp i
suprafa construit (platforme,
cldiri, hale, docuri) 434.157 mp.
Societatea are ncheiate
contracte de colaborare si conventii
pe linie de securitate, sanatate in
munca, ISU si mediu cu un numr
de 10 societi subcontractoare.

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD
SCURT ISTORIC
1892: nfiinarea Santierului Naval Constana ca Atelier
de Reparaii
1936: nceperea activitii de Construcii Nave
- Iahtul Crai Nou, lungime 12m.
1970: Producie nave de tonaj mare:
55.000,

65.000, 165.000 tdw. cargouri

85.000/150.000

dwt. petroliere

1990: antier competitiv pe plan mondial


SNC a livrat cargouri CAPESIZE de 175,000 tdw ctre
SAFMARINE, EXMAR-BOCIMAR i DEIULEMAR.
1996: Orientare ctre nave specializate de capaciti mici.
2002: PRIVATIZAREA ca rezultat al unui program agreat
ntre Guvernul Romniei i Banca Mondial.

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD
FACILITI MODERNE DE PRODUCIE
Doc
Max. tdw
tdw
Lungime,
ungime, m
Lime,
Lime, m

Doc Uscat
nr. 1

Doc uscat
nr. 2

Doc plutitor
nr. 1

Doc plutitor
nr. 2

250,000

150,000

15,000

40,000

350

350

138

180

58

48

23

32

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


ACTIVITATEA
CONSTANTA SHIPYARD

DE
CONSTRUCII NAVE

ACTIVITATEA DE
CONSTRUCII NAVE

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD
2003: NOU NCEPUT N ACTIVITATEA DE CONSTRUCII NAVE,
BAZAT PE EXPERIENA I TRADIIA DE PESTE 115 ANI!

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD
Design

PROGRESUL PRIN TEHNOLOGIE

CONSTRUCII
NAVE

Planificare

Aprovizionare Materiale

Pregtire Vopsire

Debitare

Procesul Tehnologic

Asamblare &
Montaj doc

Sablaj &
Vopsitorie

LIVRARE

Probe de mare

Echipare

Montaj doc

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


ACTIVITATEA
CONSTANTA SHIPYARD

DE
REPARAII NAVE

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD
Andocare, Sablat & Vopsire

PROIECTE DE
CONVERSIE &
REPARAII NAVE

Lucrri
Mecanic & Electric

Activitatea de Reparaii Nave:


Lucrri Oel

Lucrri Tubulatur

Proiecte de Conversie:
A Barj
Barj n Staie de Desalinizare
B Petrolier Corp simplu n Petrolier Corp dublu
C Petrolier Aframax Corp simplu n Vrachier Panamax
Panamax

Proiect de Conversie A

Proiect de Conversie B

Proiect de Conversie C

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

PROGRAM DE INVESTIII

USD 2,000,000 Halele de Sablaj - Vopsitorie;


USD 1,200,000 Aparate de sudat semi-automate achiziionate de la ESAB;
USD 1,750,000 18 buc. Cherry- Pickers achiziionate de la JLG;
USD 890,000 Maina de debitat cu plasm, achiziionat de la ESAB;
USD 530,000 Staie de compresoare achiziionat de la Ingersoll;
USD 300,000 Aparate de sudat achiziionate de la ESAB (100 buc.);
USD 1,100,000 Implemntarea sistemului tip ERP;
USD 1,125,000 Transportor block-secii de 430 t achiziionat de la KAMAG;
USD 3,000,000 nchirierea unui cmin pentru muncitori (capacitate 400
locuri);
USD 575,000 Main de ndoit evi cu un diametru de pn la 170 mm
achiziionat de la TRANSFLUID;
USD 464,000 Macarale achiziionate de la LIEBHERR;
USD 325,000 Stivuitoare i transportoare;
USD 175,000 Cuptor tubulatur;
USD 150,000 Echipamente de ndoit, debitat evi.

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

ACTIVITATEA DE MENTENANTA

Introducere

Mentenanta este ansamblul tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care


se executa asupra echipamentelor aflate in exploatare si care sunt
efectuate pentru mentinerea sau restabilirea starii tehnice necesare
indeplinirli functiilor pentru care au fost proiectate.
Programul de asigurare a mentenantei este ansamblul masurilor
organizatorice, responsabilitatilor, procedurilor si resurselor prin care se pun
in practica orientarea si obiectivele generale de mentenanta.

Domenii referitoare Ia activitatea de mentenanta

organizarea si planificarea activitatilor


gestionarea dotarilor, echipamentelor si materialelor utilizate
alegerea si implementarea tipurilor de mentenanta
evaluarea si analizarea rezultatelor
controlul costurilor

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

ACTIVITATEA DE MENTENANTA

Orientarea generala si obiectivele conducerii activitatii de mentenanta


Activitatea de mentenanta trebule orientata astfel incat:
sa contribuie la realizarea nivelulul de siguranta in exploatare
corespunzator cu obiective de fiabilitate, disponibilitate, securitate si operare
a sisternului termoenergetic in ansamblu , a echipamentelor si utilajelor in
particular, la protectia personalului de exploatare si a mediului in
conformitate cu prevederile legale in domenlu, pe baza de cheltuieli cu
eficienta dovedita
sa se asigure periodic culegerea datelor necesare pentru evaluarea starii
tehnice a sistemului, astfel incat sa permita detectarea din timp a
deteriorarilor sau starilor care pot afecta performantele tehnice de
functionare si/sau siguranta, aplicind programe de mentenanta preventiva
iar in cadrul acesteia, cu prioritate, programe de supraveghere si
mentenanta predictiva
sa fie realizate pe baza unui program de asigurare a mentenantei care sa
asigure ca sistemul isi indeplineste functiile pe toata durata de viata
responsabilitatea si autoritate pentru aplicarea si administrarea
programului de asigurare a mentenantei sa revina in primul rand conducerii

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

ACTIVITATEA DE MENTENANTA

Obiectivele conducerii activitatilor de mentenanta


constau in:

intocmirea unui program de asigurare a mentenantei eficient,


bazat pe costuri justificate de rezultatele obtinute si care sa reflecte
obiectivele privind exploatarea, securitatea, fiabilitatea, protectia
muncii si a mediululi precum si orientarile generale
aplicarea prevederilor programului de asigurare a mentenantei
corelat cu importanta pe care fiecare componenta a sistemului
termoenergetic o are pentru siguranta exploatarii, securitatea
personalului, protejarea mediului sau pentru indeplinirea altor
cerinte specifice;
crearea unui sistem de evaluare a rezultatelor, aplicarii si a
eficientei programulul de asigurare a mentenantei;
definirea clara a responsabilitatilor si a linillor de autoritate,
alocarea corespunzatoare a acestora;

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

aplicarea

Ia timp a resurselor (suport tehnic, suport logistic


fonduri, forta de munca) necesare realizarli programului de
asigurare a rnentenantei;
asigurarea evaluarii si masurarii starii tehnice a sistemului
termoenergetic prin aplicarea unor programe adecvate;
identificarea de catre personalalul implicat si aducerea Ia
cunostinta conducerii pentru urmarire si dispunerea solutionarii
situatiilor in care cerintele programelor de mentenanta sau ale
criteriilor interne de performanta prescrise pentru lucrarile de
mentenanta nu sunt respectate;
respectarea cadrului legal general
contabilizarea activitatilor de mentenanta.

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

ACTIVITATEA DE MENTENANTA
Responsabilitati

Proprietarul are responsalilitatea de a asigura realizarea


mentenantei pe baza programului de asigurare a
acesteia corespunzator obiectivelor stabilite pe termen
scurt si pe termen lung.

Responsabilitatile se vor aloca conform organizarii


beneficiarului
formularea si actuaIizarea obiectivelor care stau la
baza desfasurarii activitatilor de mentenanta
indrumarea/instruirea personalului de conducere
desemnat pentru conceperea, elaborarea si
implementarea programului de asigurare a mentenantei

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

pregatirea programului de asigurare a mentenantei si

implementarea acestuia pentru toate activitatile de


mentenanta
adaptarea sistemului financiar contabil pentru a reflecta
in mod corespunzator structura programului de asigurare
a mentenantei adoptat si desfasurarea instruirii necesare
pentru aplicarea instructiunilor privind tinerea evidentei
contabile si fundamentarea bugetului pentru activitatile
de mentenanta, in mod unitar

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

stabilirea

bugetelor, urmarirea si raportarea cheltuielilor


pentru activitatile de mentenanta
evaluarea programului de asigurare a mentenantei si
aprecierea eficacitatii acestuia
asigurarea ca in contractele incheiate cu o unitate
furnizoare de servicii de mentenanta se prevad clauze
privind incadrarea in prevederile programului de asigurare
a mentenantei
asigurarea resurselor necesare pentru mentinerea
sistemului in conformitate cu obiectivele stabilite si
aducerea lucrarilor de mentenanta restante Ia un nivel
controlabil
urmarirea, revizuirea, analiza eficientei si controlul
aplicarii efective a programului de asigurare a mentenantei

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

intocmirea si sustinerea rapoartelor privind starea tehnica a

sistemului, gestionarea lucrarilor de mentenanta


crearea si mentinerea unor baze de date cu privire la starea
tehnica a sisternului (date constructive si functionale, cerinte
tehnologice de mentenanta, dispozitii de lucru, istoric, etc.) si a
rezultatelor inspectiilor facute de specialisti
urmarirea, evaluarea si raportarea datelor cu privire Ia
performantele realizate in activitatea de mentenanta
furnizarea datelor privind bugetul si cheltuielile de mentenanta
elaborarea, emiterea si actualizarea regulamentelor, procedurilor si
instructiunilor specifice unor activitati si/sau unor domenii proprii
mentenantei

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

ACTIVITATEA DE MENTENANTA
Cerintele programului de asigurare a

mentenantei

Programul de asigurare a mentenantei trebuie sa asigure ca


activitatile de mentenanta realizate conduc la pastrarea sau
restabilirea disponibilitatii, performantelor, fiabilitatii si sigurantei in
exploatare a sistemului. Programul se va dezvolta pe baza
orientarilor generale si a obiectivelor stabilite de conducere si va
cuprinde prevederi clare privind:
identificarea componentelor sistemului carora Ii se aplica
programul si includerea lor intr-o lista detaliata care sa fie utilizata Ia
alegerea si programarea lucrarilor de mentenanta
sistemul prin care activitatile de mentenanta sunt planificate,
programate si coordonate

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

alocarea reponsabilitatilor si a autoritatilor pe fiecare nivel de conducere


din cadrul organizatiilor implicate in asigurarea si/sau desfasurarea
activitatilor de mentenanta, descrierea relatiilor de interfata cu alte
compartimente : exploatare, inginerie, Managementul Calitatii / Securitatii
sistemele de gestiune prin intermediul carora se pastreaza controlul
asupra activitatilor de mentenanta, se urmareste si se masoara eficienta
programului de asigurare a mentenantei si se colecteaza datele relevante
din teren pentru modificarea acestuia
masurile prin care se identifica, se evalueaza si se corecteaza eventualele
probleme aparute Ia componentele sistemului, Ia conceptia acestora sau de
alta natura
indicatorii si criteriile folosite pentru a aprecia rezultatele activitatilor de
mentenanta asupra componentelor sistemului, precum si performantele
personalului de mentenanta.

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

ACTIVITATEA DE MENTENANTA

Continutul Programului de asigurare a mentenantei

a. organizarea, planificarea, programarea si coordonarea activitatii de


mentenanta
b. gestionarea dotarilor, echipamentelor, sculelor, pieselor,
materialelor si serviciilor utilizate
dotari, echipamente si scule
procurarea pieselor materialelor si sculelor
controlul echipamentelor, al pieselor si al materialelor
verificarea metrologica/etalonarea aparatelor de masura
alegerea si implementarea tipurilor de mentenanta
urrnarirea in expboatare, controlul starii tehnice a componentelor
sistemului termoenergetic
supraveghere

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

mentenanta predictiva
mentenanta bazata pe fiabilitate
lucrari de mentinere/restabilire a performantelor
modificari
proceduri si documente de executie
gestionarea activitatilor
verificarea rezultatelor
istoricul lucrarilor de mentenanta
c. evaluarea si analiza rezultatelor activitatilor de mentenanta

analiza cauzelor primare

analize periodice

masurarea si imbunatatirea performantelor

implicarea conducerii

actiuni corective

identificarea si controlul costurilor

norme de timp

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

Ca msuri organizatorice a procesului de producie, menite s


conduc la mbuntirea condiiilor munc i asigurarea condiiilor de
securitate si sanatate pe locurile de munc sunt :

Verificari periodice a echipamentelor de munca si mentinerea in stare de functionare


a sistemelor si dispozitivelor de protectie;
Verificari
si reconditionari ale elementelor necesare ingradirii si protejarii
golurilor/decuparilor;
Reconditionarea si/sau asigurarea dispozitivelor de zavoarare la capacele tablourilor
electrice mobile si fixe;
Verificari periodice ale prizelor de pamant, precum si a continuitatii centurilor de
impamantare;
Repararea/reconditionarea scarilor inclinate, turnuri de acces utilizate pentru accesul
pe nave, sectii de nava si/sau stenduri;

ANTIERUL NAVAL CONSTANA S.A.


CONSTANTA SHIPYARD

Scoaterea din uz, prin casare a dispozitivelor de prindere si legare a


sarcinilor care nu mai corespund cerintelor legale de securitate in munca;
Repararea/reconditionarea ventilatoarelor portabile, utilizate pentru
ventilarea spatiilor inchise la navele in constructii si reparatii;
Revizuirea si mentinerea in stare de functionare a ventilatoarelor fixe din
cadrul halelor de productie(Corp Hala, Tubulatura, Lacatuserie);
Inlocuirea geamurilor sparte din cadrul halelor /atelierelor de productie;
Asigurarea iluminatului, atat in halele de productie, cat si pe locurile de
munca;
Repararea si intretinerea grupurilor sociale din societate;
Asigurarea
echipamentului individual de protectie, conform riscurilor
evaluate;
Semnalizarea cu indicatoare de securitate a zonelor/punctelor de lucru din
societate in conformitate cu cerintele legale;

In cadrul societii funcioneaz:


Serviciu de prevenire i protecie care include si activitatea de
dispensarizare/ monitorizare, controale medicale, prim ajutor si autosanitara
cu dotarile necesare;
Serviciul privat pentru situatii de urgenta care include activitatea de
prevenire pe linie ISU, formatia de salvare si prim ajutor, precum si activitatea
de protectie civila;
In acest fel se rspunde cu maxim eficien cerinelor legale privind
acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor si
stabilirea legaturilor necesare cu serviciile specializate n caz de pericol grav si
iminent sau accidente si evenimente majore.
Conducerea societii a manifestat i manifest n continuare o
preocupare constant pentru mbuntirea condiiilor de munc, de aigurare a
securitii i sntii salariailor. In acest sens au fost fcute investiii
semnificative, constnd n dotarea cu echipamente tehnice noi, performante,
care s asigure un grad sporit de securitate al salariailor dar i o protecie
corespunztoare a sntii acestora.

O prioritate deosebit este


acordat de conducerea societii
asigurrii msurilor de protecie
colectiv. Ca msuri evidente de
soluionare a acestei probleme pot
fi enumerate:
- achiziionarea unor echipamente
noi pentru sudare, care asigura o
securitate sporita, in concordanta
cu cerintele legale;
- achizitionarea unei instalatii de
debitare cu plasma uscata;
- dotarea atelierului de tubulatura
cu un cuptor pentru ardere tevi;
achizitionarea unor nacele
autoridicatoare pentru desfasurarea
in conditii de securitate a lucrului la
inaltime;
- modernizarea masinilor automate
de debitare table, profile,etc.
achizitionarea mijloacelor de
protecie colectiv sau individual
utilizate pe instalaiile i la aparatele
oxi-gaz (ex: supape, opritoare de
flacr, cuple rapide) etc.

Toate acestea au condus la micsorarea efortului fizic


depus de executant, la reducerea sau diminuarea nivelului de
risc datorat pe de o parte echipamentelor de munca si pe de alta
parte conditiior de munca.

S-ar putea să vă placă și