Sunteți pe pagina 1din 14

2.

31

Electrostatica

Cap 2.2. Probleme rezolvate


Pr 2.2.1. Fie dou corpuri punctiforme ncrcate cu sarcini electrice de
acelai semn de valoare q=1C, la distana r12 = 0,1m.
Se cere sa se determine fora coulombian n vid i n ulei de
transformator cu er = 2,5.
Rezolvare
{n modul fora coulombian are expresia:
q q2
F12
4 r122
Sarcinile fiind de acelasi semn forta este de respingere.
- n vid :
F12

q1 q 2 10 6 10 6

0,9 N
2
4 r122
10 1

- n ulei transformator :
F
0,9
F12 v12
0,36 N
ru
2,5
Deci for\a de respingere se reduce [n ulei de transformator.
Pr 2.2.2. Fie un corp punctiform incarcat cu sarcina electrica q = 1c. S
se determine intensitatea cmpului electric n vid i n ulei de trasformator
ntr-un punct situat la distana de 0,1m.
Rezolvare
- n modul E

q
4 r 2

- n vid

4 9 10 9 10 6
2 9 10 5 V / m 9kV / cm
4
10

Eu

- n ulei

Ev
9

3,6kV / cm
2,5 2,5

Pr 2.2.3. Fie un corp punctiform incarcat cu sarcina electrica q = 1C. S


se determine potentialul electric ntr-un punct situat n vid i n ulei de
trasformator situat la distanta r.
Rezolvare

1 q
4 r

- n vid
32
2. Electrostatica
- n ulei

Vu

Vv
90

36 KV
2,5 2,5

Deci potenialul se reduce de r ori.


Pr 2.2.4. Fie un condensator plan cu dielectricul din hrtie er = 2,5, A =
1 m2 i distana dintre armaturi d = 0,2mm.S se determine capacitatea
condensatorului plan.
Rezolvare

A
d

2,5
1

0,11 10 6 F 0.11F
9
4 9 10 2 10 4
Pr 2.2.5. Fie un cablu electric format din doi cilindri coaxiali de raze R =
20 mm si r = 10 mm.Sa se determine capacitatea lui lineica.
Rezolvare
Capacitatea condensatorului cilindric este:
C

Capacitatea lineic este

Cl

Cl

i
Cl

2 2,5

4 9 10 9

C
l

2
R
ln
r

1
0,2 10 9 F / m
20
ln
10

l = 100 m = 0,02 x 10

= 0,02 F

Pr 2.2.6. Fie trei condensatoare , cu capacitile C1=50 nF, C2 = 0,2 F,


C3 =10 000pF. S se determine capacitatea echivalent dac
condensatoarele se cupleaz n paralel i apoi n serie.
Rezolvare
n

a)

Ce C K
K 1

2.2.
Circuite
de
curent
continuu.
Probleme
rezolvate
33
Exprimnd capacitaile n aceeai unitate C1=50 nF, C2 = 200 nF, C3 =10
nF.
1 = 103 n
m = 10 3 K 103
=> Ce = 50 + 200 + 10 = 260 Nf = 0,26 F
= 10 6
Meg 106
n = 10 9
G 109
p = 10 12 T 1012
f = 10 15
C e 50 200 10 260 nF
1
1
200
Cs

8nF
25
1
1
25
1
b)

200
50 200 10

Pr. 2.2.7. Fie un condensator plan ca [n figura 2.2.1 cu arm`turile plane


de suprafata A, paralele ]i apropiate, desp`r\ite de un dielectric de
permitivitate ]i grosime d.
Se cere sa se determine capacitatea condensatorului plan.

Rezolvare.Pe fiecare arm`tur` sarcina


electric`
se repartizeaz`
practic
uniform
pe
suprafa\a
dinspre
dielectricul separator cu densitatea
s

Fig 2.2.1

q
.
A

Aplic@nd
legea
suprafe\ei :

fluxului

electric

Dd A D dA DA q

(2.2.1)
respectiv:

(2.2.2)
Rezult` expresia intensit`\ii c@mpului electric

q
q
s
A
A

D
q

(2.2.3)
Tensiunea electric` [ntre cele dou` arm`turi [n lungul unei linii de c@mp
este:
2

U 12 Ed s Eds Ed

(2.2.4)
respectiv:
U

(2.2.5)
Rezult` capacitatea condensatorului plan conform rela\iei de defini\ie:
C

(2.2.6)
22
2. Electrostatica

qd
A

q A

U
d

Pr. 2.2.8. Fie un condensator cilindric ca [n figura 2.2.2. Arm`turile


condensatorului sunt doi cilindri coaxiali de raze a ]i b, b>a, de lungime l
[ntre care exist` un dielectric de permitivitate . Din motive de simetrie
liniile de c@mp au direc\ie radial`. Se aplic` legea fluxului electric pe
suprafa\a format` dintr-un cilindru coaxial de raz` r, a<r<b ]i lungime
l:

Dd A Dd A Dd A Dd A D 2rl q

Rezult`:

S b1

B2

q
2rl

S l0 t

(2.2.7

Intensitatea c@mpului electric este


E

D
q

2rl

(2.2.8)
Tensiunea [ntre cele dou` arm`turi
calculat` de-a lungul unei linii de
c@mp:
2

q
U Ed s Edr
2 l
1
1

dr
q
b

ln
r
2 l a

(2.2.9)
rezult` capacitatea:
C

Fig. 2.2.2.

q 2 l

b
U
ln
a

(2.2.10)
Din rela\ia (2.2.10.) se deduce expresia capacit`\ii C s pe unitatea de
lungime, utilizat` [n cazul cablurilor monofilare(coaxiale):
plan

Pr. 2.2.9. For\a cu care se atrag arm`turile unui condensator

Fie un condensator plan cu arm`turile de arie A ]i dielectric de grosime


d cu permitivitatea . Se cere s` se determine for\a cu care se atrag
arm`turile
Rezolvare: Problema se rezolv` [n dou` moduri utiliz@nd pe r@nd ce
dou` teoreme ale for\elor generalizate [n c@mp electrostatic.
Cum for\a ac\ioneaz` [n sensul diminu`rii coordonatei generalizate
x d .
Energia [n func\ie de sarcini ]i de coordonate generalizate, lu@nd [n
considerare capacitatea condensatorului plan, este dat` de rela\ia:
We ( q , x )

1 q2
1 q2

d
2 C
2 A

(2.2.5)

Aplic@nd prima teorem` a for\elor generalizate [n c@mp


electrostatic rezult`:
We
F
x

q ct

1 q2 d
1 q2


2 A d
2 A

(2.2.6)
Energia ca func\ie de poten\iale ]i coordonata generalizat`, lu@nd [n
considerare capacitatea condensatorului plan, este dat` de rela\ia:
We (V , x )

(2.2.7)

1
1
1
CU 2 U 2 A
2
2
d

Aplic@nd a doua teorem` a for\elor generalizate [n c@mp


electrostatic rezult`:

We
F
x

V ct

1 / d
1
1 U 2 A 1 U 2 C

U 2 A

2
2 d2
2 d
d

(2.2.8)
Consider@nd rel. (2.6.1, 2.6.6, 2.2.6 ]i 2.2.8) se constat` c` cele dou`
teoreme conduc la acela]i rezultat.Totodat` [n cazul condensatorului plan
[ntre for\` ]i energie exist` rela\ia:
W
F e .
(2.2.9)
d
Pr . 2.2.10.. S se determine energia unui condensator cu capacitatea
de 1F ncarcat la tensiunea de 100V.
Rezolvare
1
1
1 q2
qU CU 2
2
2
2 C
1
We CU 2
2
1
6
4
We 10 10 5 10 3 J 5mJ
2
We

Pr 2.2.11. S se determine fora cu care se atrag armaturile unui


condensator plan de arie A i dielectric de grosime d cu permitivitatea .
Rezolvare:
Pentru We q, d
We

1 q2
2 c

qk ct

]i se dau : C 0,11 F ; U=200V; d=0,2mm.


x d

We

We

q ct

q 2 1 d

2 A d

q ct

q2 1
1 q 2 1 We

2 A 2 C d
d

1 q2 1 q2

d
2 C
2 A

q
U

q 2 C 2 U 2 f

We U , d

C 2 U 2 CU 2 We

2C d
2d
d

A Cd
0,11 10 6 4 10 4
f
11N
2 2 10 4

A
C
d

2)

1
1
1
CU 2 U 2 A
2
2
d


1 2
d

F U A
2
d

U ct

1 U 2 A
1 U 2 C

2
2 d
2
d

x d

We V , d

x d

1
1
A
CU 2 U 2
2
2
d

1
d
f U 2 A
2
d

d2

1 2
q

2
F
d C

1 2 A
1 U 2C
U

2
2
2 d
d

CU 2
2

U ct

A
; A Cd
d

1 2 1
1
1 d
1 q2
1
1
q
q2

q2
2
d C
2
A d
2 A
2
Cd

We

x d ;

q ct

We
F

1 CU 2
1
C
U 2

2 d
2
d

A 1
d
;

d C A

U ct

1
1
CU 2 10 6 25 10 4 12,5 10 2 80m
2
2

q
; q 2 C 2U 2 ;
U

12,5 10 2
F
2,5 10 2 N
4
5 10

Pr.2.2.12. S se determine inducia electric D produs de sarcina q ntrun mediu


omogen oarecare n care exist numai sarcina q.
D Dn Dt

Dn

component radial

D dA q

D dA Dn dA sau Dr

Rotim corpul cu 180


=>Dt = -Dt => Dt =0

sau

Dn dA Dn dA Dn 4R 2 q

q
D
4R 2

qR
D
4R 3

D
qR

4R 3

acelai pentru sfera

a 3
3
En v

q S v

Formula lui Coulomb

determin cp n tot spaiul,sursele sunt la

1
E p
4

R K
R
R
R

dA

dl

q
s

3 e
R 3 Sinc R3
R K3
K
Vinc
linc R
Pr.2.2.13. Fie o sfer de raz a ncrcat uniform cu debit de sarcin v.S
se determine intensitatea cmpului electric produs de sfer.
Rezolvare
Rotind sfera cu 180 rezult : Et Et Et 0 l.f.el.
4a 3
D dA q dar q v

D dA

v dv

3
0 E n dA 0 E n 4R 2

4a
v
0 E n 4R 2
3
4a 3
1 1
En v

3
4 0 R 2
3

En v

1 1 a3 1
3 0
R2

Pr.2.2.14. Fie o sfer metalic de raz a , a crei suprafa este uniform


ncrcat cu
sarcina electric adevarat q. S se determine cmpul i potenialul
electric.
Rezolvare
Teorema lui Gauss
Fluxul vectorului (cmp electric Er) prin orice suprafaa inchis dus
prin
vid e proportional cu sarcina electric totalq localizat n interiorul acelei
suprafee ,factorul de proporionalitate 1/0.
E

dA

1
q
0

a) Calculul cmpului electric n exteriorul sferei. Se consider o suprafa


nchis sferic e de raz r > a concentric cu sfera conductoare.
Din motive de simetrie, liniile de cmp sunt radiale.
Fluxul cmpului prin aceast suprafat este :
e E v dA E v dA E v 4r 2
(1)
e

din cauza simetriei E v E v este constant la distana r de centrul


sferei.
Din teorema lui Gauss rezult :
e

1
q
0

(2)

Din m 1 si 2 rezult :
E ve

1 q
4 0 r 2

Deci, valoarea cmpului este aceeai ca la o sarcin punctual.


E ve q rad Ve

1 q
r
4 0 r 2

V e E ve

dr
1
q 2
4 0
r

dr
1

r
r2

Ve

1 q
4 0 r

ra

pentru
1 q
Ve Vi
4 0 a

b) Pentru calculul cmpului n interiorul sferei conductoare se


procedeaz n acelasi mod, folosind ns o suprafat i de raz r < 0
=>Ve = ct =Vi = V(r=a)
Se obine:
i=0 => Evi = 0 i
Vi

1 q
4 0 a

Ve

1
4 0

s dA
R

q
4a 2
Pr. 2.2.15. Fie un fir rectiliniu infinit, ncrcat uniform cu densitatea de
sarcin e.
S se calculeze cmpul i potenialul electric.
Rezolvare
n aproape toate problemele potenialul tuturor punctelor de la infinit
este
acelai si este finit i este luat egal cu zero.
Rezolvarea prin utilizarea formulei potenialului nu este valabil n acest
caz
deoarece firul fiind considerat infinit nu se mai poate aplica convenia ca
V()=0,
oricare ar fi direcia pe care se tinde la .
Dei conductoarele reale au ntotdeauna o lungime finit, totui la studiul
cmpului conductoarelor foarte lungi, problema se simplific admitnd c
ele au
o lungime infinit.
n acest caz se va utiliza o metod care s conduc mai nti la expresia
cmpului i apoi valoarea potenialului.
Se utilizeaz teorema lui Gauss.
Deoarece cmpul are simetrie cilindric vectorul cmp electric are
direcia
de-a lungul razei r i este acelai n modul n toate punctele situate la
aceeai
distan r de fir.
n consecin se alege ca suprafaa unui cilindru de raz r i nalime h,
concentric cu firul.
Fluxul prin suprafeele bazelor este nul vectorul E v fiind perpendicular pe
dA.
E v dA E v dA E v dA E v 2rh
(1)

unde

S lat

Conform teoremei lui Gauss

S lat

1
1
q
eh
0
0

(2)

din 1 si 2 valoarea vectorului cp el. n vid :


E v 2rh

1
1
1
1
r
e h Ev
e Ev
e 2
0
2 0
r
2 0
r

Presupunnd c Veste nul n punctul P0 la distana r0 de fir , rezult :


r
r

r
V E d s e dr2 e lu r lu r e lu r0 lu r e lu 0
2 0 r r
2 0
2 0
2 0
r
r
0

r
V
l u 0 Acest potenial se numete logaritmic.
2 0 r

Dac se alege V=0 pentru r0= 1 atunci expresia potenialului logaritmic


e
1
lu
devine V
2 0 r
Pr.2.2.16. S se determine cmpul produs de un corp cu o sarcin
punctual q

E (M ) ? situat n unghiul drept format de dou plane infinite


conductoare ca
n fig.
Rezolvare : prin metoda imaginilor

r3
r1
r2
r4
1
E M
q q 3 q 3 q 3
4 0 r13
r2
r3
r4

r1 c a i ( d b) j

r2 (c a )i (d b) j

r3 (c a )i ( d b) j

r4 (c a )i (d b) j

r1

r2

r3

r4

E (M )

E (M )

q
4 0

(c a ) 2 ( d b ) 2

(c a ) 2 ( d b ) 2

(c a ) 2 ( d b) 2

(c a ) 2 ( d b ) 2


r1 r2 r3 r4
3 3 3 3
r1 r2 r3 r4

q (c a )i ( d b ) j
(c a ) i ( d b ) j
(c a )i ( d b ) j
(c a )i ( d b ) j

3
3
3
3
4 0
2
2
2 2
2
2 2
2
(c a ) ( d b )
(c a ) ( d b )
(c a ) 2 ( d b ) 2 2
(c a ) ( d b )

3. Dac avem o sarcina q intr-un mediu dielectric


legea fluxului electric E 4R 2 q

q
R
E P

4 R 3
q 1
V P

4 R

dq R
dE P

4 R 3
pentru o sarcin dq

Dac avem corpuri cu v, s, l,q

V R
S R
l R
k R
1
E P
dv
ds
dr

Snc
lnc
4 Vnc R 3
R3
R3
R3
k
-formula lui Coulomb pentru determinarea cmpului ntr-un punct P
Formula lui Coulomb se poate aplica dac:
- spaiul este omogen ( = constant)
- se cunosc v, s, l,q
3. Deducerea ecuaiei bobinei
R- rezistena firului
er

Edr
r

er

d S r
dt

Sr L i ;

u12 i R er
u u12 iR er ;
u iR L

er

dLi
di
L
dt
dt

di
dt

dac bobina e ideal (R=0) u L

di
dt

-problema e formulat n tot spaiul


-se cunosc dimensiunile i forma conductoarelor ncrcate (care sunt
finite).
P
V P V P0 Edr
P0

V P0 0

fie P0 ;


V ( P ) Ed r
P

dr dR

P0

q
R
q
1
V P
3 dR

4
4
R
R
R

pentru un element dq

q
4R
d
avem: dV P q
4R
R

dac avem corpuri ncrcate cu v, s, l,q =>


V P

1
4

Vnc

dV
dA
dl
qk
s
l
Snc
lnc
R
R
R k Rk

-formula lui Coulomb pentru potentialul electrostatic


Formula se poate aplica dac:
-spaiul este omogen ( = constant)
-se cunosc v, s, l,q
-problema e formulat n spaiul infinit
-se cunosc dimensiunile i forma corpurilor ncrcate (care trebuie s fie
finite)
-se cunosc distanele la care sunt situate aceste corpuri
Dac problema e formulat n planul infinit extins (avem un plan
conductor de

potenial nul), formulele anterioare se pot aplica dac considerm


imaginile lor
faa de acest plan.
9.56. S se determine cmpul produs de un corp cu o sarcin punctual q,
situat
n unghiul drept format de dou plane infinite conductoare, ca n
fig.,precum i
sarcina indus prin influen electrostatic pe aceste plane.
Rezolvare
Metoda imaginilor electrice se bazeaz pe proprietatea de a se putea
metaliza
orice suprafaa echipotenial n cmpul electrostatic al unor corpuri cu
sarcinile
qk, fr a fi schimbate mrimile de stare electric n domeniul exterior
suprafeei
metalizate (cmpul,potenialul i sarcinile n exterior).
Pentru diedrul conductor de deschidere plan 2/n i sarcini punctiforme
(sau
fire conductoare paralele cu feele diedrului), metoda imaginilor electrice
se
aplic introducnd sarcinile imagini n raport cu toate planele care
formeaz cu
feele diedrului unghiuri 2K/n(K=1,2.n-1).
Deci, dup nlocuirea conductorului cu sarcinile imagine q respectiv q la
Distanele a i b de suprafaa diedrului conductor, cmpul electrostatic
n
spaiul ocupat de
dielectriculpresupus omogen, liniar i iyotrop de
permitivitate
constant nu se modific.
n scopul de a face echipotenialele planurile A i B care se intersecteaz
i au
acelai potenial V=0, este necesar s se plaseze trei sarcini imagine ca n
figur.
ntr-un punct P din dielectric potenialul V i cmpul E stabilite de sarcina
punctiform q se determin cu relaiile:
V

1
4 R

q R
4 R 3

Deci potenialul rezultant n punctul P determinat de sarcina punctiform


q i
de sarcinile imagini q,q i q este:
V

q
4 0

1 1 1 1


r1 r2 r3 r4

Se verific imediat c V=0 pentru r1=r3 i r2 = r4 planul A sau dac r1=r4


i
r2= r3 respectiv planul B.
Intensitatea cmpului electric n punctul P este:


q r1 r2 r3 r4

E

4 0 r13 r23 r33 r43
b) ntr-un punct oarecare al planului A
r1 r3 ;

r1 r3 2aen

r2 r4 ;

r2 r4 2ae n

r1 a 2 y b z 2
2

r2 a 2 y b z 2
2

Intensitatea cmpului magnetic ia valoarea


1 1
q r1 r3 r2 r4
q 2aen 2aen
q

3
2aen 3 3
3
3
3
4 0 r1
4 0
r2 4 0 r1
r2
r1 r2
Densitatea sarcinii electrice induse s n acelai punct este determinat
de
relaia:

E S en
0
Din
egalitatea
celor
doua
relaii
rezult:
1 1
q
qa 1 1

2a 3 3 s s 3 3
4 0 r1 r2 0
2 r1 r2
Sarcina total indus n ntregul semiplan a rezult:

1
qa
1
qA
dy 3 3 dz

2 0 r1
r2
i rezult:

qA

2
b
q arctg

Analog sarcina indus n ntregul semiplan B q B


Suma

q A qB

2
b
a
q arctg arctg q

a
b

2
a
q arctg

ceea ce constitue o verificare a calculului.


Pr. S se determine capacitatea unui condensator cilindric(cazul cablului
cel coaxial).
Rezolvare
Se consider suprafaa un cilindru coaxial de raz r si lungime l.
Fluxul prin bazele cilindrului nestrbtute de cmp este nul =>din l.flux
electric.
D
q
D dA D 2rl q D q
i E

2rl

2rl
Tensiunea ntre cele dou armturi calculat de-a lungul unei linii de
cmp
2

U E ds Edr

Capacitatea

k
dr
q
q
b

lu

2 l a r
2 l a

q 2 l

b
U
lu
a

Conductorul interior i cel exterior sunt izolate printr-un dielectric de


permitivitate .
Se dau :a,b,q,l.
Se cere: E,D n dielectric; tens.U dintre armaturi; capacitatea.
Liniile de cmp sunt radiale.Se aplic legea fluxului pe o suprafa
coaxiali.
D dA D 2r L q D

q
D
q
E

2r L

2 L

Se calculeaz U de+a lungul unei linii de cmp.


2
2
2
q
dr
q
b
U E ds Edr

lu

2 L 1 r
2 L a
1
1
q
q
2 L
C

q
b
b
capacitatea pe unitate de lungime
U
lu
lu
2 L a
a
C 2
l

lu

b
a

Capacitatea unui condensator sferic


Armturile
2 sfere concentrice de raz a i b cu dielectric . q
sarcina
armturii de raz a.Se aplic legea fluxului unei suprafee de raz r
(acr< b).
Liniile de cmp sunt radiale.
q
q
D dA D 4 r 2 q q D
E
2
4r
4 r 2
Tensiunea se calculeaz de-a lungul unei linii de cmp.
2
2
2
q
dr
q 1 1
U E ds Edr

4 1 r
4 a b
1
1
q
q
ab
C
4
U
ba
1 1
q
b>>a C 4 a
a b
4
Capacitatea sferei cnd raza exterioar este mult mai mare dect cea
interioar
8)
u=Usin t
S se calculeze intensitatea cmpului magnetic produs de un
condensator
plan cu plcile circulare.
Se dau: a, d, 0, U.
Se calculeaz ntr-un punct P situat ntre placi la distan de axa
condensatorului.
Se alege contur curb care trece prin punctul P i ca suprafaa S care se
sprijin
pe .

Se aplic legea circuitului magnetic i


de

deplasare

Hdr

Hdr

dar n dielectric =curentul

D
dA
t

n spaiul dintre armturi inducia este uniform.


U
D U
D
U sin t ;

cos t

t
d

D
r

D
r U
2r H r 2
H
H
cos t
t
2 t
2 d
d

9) S se calculeze intensitatea cmpului electric i potenialul produse de


un
cilindru izolant de raz a ncrcat cu v =ct considerat infinit
lung.Permitivitatea
cilindrului este 1 iar a mediului exterior 2.
Ipoteza V=0 nu se poate face n cazul conductoarelor infinit lungi.Se
aplic
teorema lui Gauss lund ca suprafa un cilindru de raz r exterior i
nlimile

dA

E c dA

Arialat

v 2
a h
1

v
0
2 2
r1

Vi E dr1 v
a
2 1
r

Ve E 2 dr

E e dA E e

dA E

Arialat

v 2

R
a h E e v a 2 2

2 2
R

Ei v
2 1
r r dr

R
a 2 2 v a 2 lu
0 r
2 2
a
r1
v
2
2
a r1dr1 4 1 R a

q v a 2 h E e 2r h
E 2r1 h

Arialat

2 2h