Sunteți pe pagina 1din 3

Conditiile de introducere pe piata a

produselor pentru constructii


Conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii sunt
reglementate prin Hotarare nr. 622/2004 republicata in Monitorul Oficial nr.
487/20.07.2007. Prevederile hotararii sunt aplicabile in conditiile in care
cerintele esentiale ale constructiei se refera la acestea (conform
precizarilor din anexa 1 la Hotarare).
Pentru aplicarea prezentei hotarari, au fostdefiniti termenii: agrement
tehnic european, agrement tehnic in constructii, atestarea conformitatii
produselor pentru constructii, constructii, documente interpretative,
documente tehnice directoare, familie de produse, ghid, organe de control,
perioada de coexistenta a specificatiilor tehnice armonizate, piata
produselor pentru constructii, produs pentru constructii, specificatie
tehnica, specificatii tehnice armonizate, specificatii tehnice recunoscute,
utilizare preconizata. Alti termeni de specialitate utilizati sunt definiti in
Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata,
cu modificarile ulterioare.
Activitatile de specialitate ce decurg din aplicarea prevederilor
prezentei hotarari se realizeaza de Consiliul Tehnic Permanent pentru
Constructii, care functioneaza in cadrul Centrului de Documentare pentru
Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucuresti, institutie publica de interes national, organ de specialitate in
subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.
Se admite introducerea pe piata a produselor destinate utilizarii in
constructii numai daca sunt adecvate acelei utilizari preconizate. Aceasta
inseamna ca ele au astfel de caracteristici incat constructiile in care
urmeaza a fi incorporate, asamblate, aplicate sau instalate, daca sunt
corect proiectate si executate, pot sa satisfaca cerintele esentiale ale
constructiilor prevazute in anexa nr. 1, daca si unde constructiile respective
fac obiectul unor reglementari continand astfel de cerinte.
Cerintele esentiale aplicabile constructiilor care pot influenta
caracteristicile tehnice ale unui produs (exprimate in termeni de obiective in
anexa nr. 1) sunt urmatoarele:
1. rezistenta mecanica si stabilitate;
2. securitate la incendiu;
3. igiena, sanatate si mediul inconjurator;
4. siguranta in exploatare;
5. protectie impotriva zgomotului;
6. economia de energie si izolarea termica.

Unei constructii ii pot fi aplicabile una, mai multe sau toate cerintele
esentiale, acestea trebuind sa fie satisfacute pe o perioada de viata a
constructiei rezonabila din punct de vedere economic.
Pentru produse se accepta prezumtia ca sunt adecvate pentru
utilizare daca permit constructiilor la care sunt folosite, sa satisfaca
cerintele esentiale (prevazute in anexa nr. 1), atunci cand produsele
respective poarta marcajul CE.
Marcajul CE semnifica faptul ca:
a) produsele sunt conforme cu standardele romane si/sau cu
standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene;
b) produsele sunt conforme cu un agrement tehnic european;
c) produsele sunt conforme, in masura in care nu exista specificatii
tehnice armonizate, cu specificatii tehnice recunoscute.
Producatorul/reprezentantul autorizat al acestuia raspunde de
atestarea conformitatii produsului cu cerintele unei specificatii tehnice.
Produsele care fac obiectul unei atestari a conformitatii vor
beneficia de prezumtia de conformitate cu specificatiile tehnice armonizate
sau cu specificatiile tehnice recunoscute. Conformitatea va fi stabilita prin
incercari sau alte verificari, pe baza specificatiilor tehnice respective.
Atestarea conformitatii unui produs presupune ca:
a) producatorul sa dispuna de un sistem de control al productiei apt sa
asigure ca productia este conforma cu specificatiile tehnice
relevante;
b) pentru anumite produse precizate in specificatiile tehnice relevante,
pe langa sistemul de control al productiei aplicat in fabrica, sa
intervina un organism de certificare notificat pentru a evalua si
supraveghea controlul productiei sau produsul insusi.
Conformitatea produselor pentru constructii este evaluata numai in
raport cu specificatiile tehnice armonizate sau cu specificatiile tehnice
recunoscute, utilizandu-se sisteme de atestare a conformitatii alcatuite pe
baza unor metode de control si evaluare specifice acestui domeniu, diferite
de modulele si procedurile de evaluare a conformitatii prevazute de Legea
nr. 608/2001, republicata.
Sistemul aplicabil unui anumit produs sau unei familii de produse
determinate este stabilit, conform prevederilor deciziilor Comisiei
Europene, printr-un regulament specific, elaborat ca document tehnic
director, si se prevede in specificatiile tehnice de referinta pentru produsele
respective.
Produsele fabricate la bucata sau ca unicate fac doar obiectul unei
declaratii de conformitate, daca nu sunt prevazute alte dispozitii prin
specificatiile tehnice pentru produsele care au implicatii deosebit de
importante pentru sanatate si securitate.
Pentru executarea procedurilor de atestare a conformitatii
produselor se desemneaza si se notifica organisme de certificare,
organisme de inspectie si laboratoare de incercari.

Autoritatea competenta pentru desemnarea organismelor implicate


in atestarea conformitatii produselor este Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor, cu exceptia organismelor specializate pe familii de
produse cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu, pentru care
autoritatea competenta pentru desemnare este Ministerul Internelor si
Reformei Administrative.
Organele de control pentru supravegherea pietei produselor pentru
constructii sunt:
a) Inspectoratul de Stat in Constructii, care functioneaza in subordinea
Guvernului, pentru toate produsele/familiile de produse, cu exceptia
celor cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu;
b) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, care functioneaza in
subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru
produsele/familiile de produse cu rol in satisfacerea cerintei de
securitate la incendiu.
Anexele la Hotararea nr. 622/2004 republicata in 2007 se refera la:
ANEXA Nr. 1 : Cerintele esentiale ale constructiilor
ANEXA Nr. 2 : Agrementul tehnic european
ANEXA Nr. 3 : Atestarea conformitatii cu specificatiile tehnice
ANEXA Nr. 4 : Notificarea laboratoarelor de incercari, a organismelor de inspectie si a
organismelor de certificare
ANEXA Nr. 5 : Prezentarea schematica a sistemelor de atestare a conformitatii
produselor pentru constructii
Lista cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun
standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute din domeniul
produselor pentru constructii a fost promovata prin Ordinul nr. 448/2007 al ministrului
dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor, publicat in Monitorul Oficial nr. 489/23.07.2007

S-ar putea să vă placă și