Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE DONAIE

- Model I. PRILE CONTRACTANTE


1.1. D ..........................................., domiciliat n ......................, str. ................... nr. .........,
bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ...., sector/jude ......................., nscut la
data de (ziua, luna, anul) ........................ n (localitatea) ...........................,
sector/jude..........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ............... nr.
................., eliberat de ............................., cod numeric personal ..............................., n
calitate de donator, pe de o parte, i
1.2. D ..................................., domiciliat n .........................., str. .................... nr. ...........,
bloc ........, scara .........., etaj .........., apartament ......, sector/jude ........................., nscut
la data de (ziua, luna, anul) .......................... n (localitatea) ..............., sector/jude
......................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ......... nr. .................,
eliberat de ...................., cod numeric personal ........................., n calitate de donatar, pe
de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de donaie, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Eu donatorul, donez donatarului apartamentul nr. ........... din blocul ........, scara
........, etajul .........., situat n localitatea ..................., sectorul/judeul .......................,
compus din ...................... camere i dependine, precum i dreptul de coproprietate n
cota indiviz de ...... % din prile i dependinele comune ale imobilului, care prin natura
i destinaia lor sunt n folosina tuturor proprietarilor.
b) O dat cu apartamentul se transmite donatarului i dreptul de folosin asupra terenului
aferent locuinei n suprafa de ........ mp, adic cota indiviz de ....... % atribuit pentru
toat durata existenei construciei.
c) Eu, donatorul, mi rezerv dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului descris mai
sus.
Acest apartament a intrat n proprietatea mea astfel:
................................................................................................................................................
................................................................................................................ .
e) Apartamentul care se doneaz este liber de orice sarcini i urmri de orice natur, nu a
fost scos din circuitul civil prin trecere n proprietate public, fiind n mod legal i
continuu n proprietatea i posesia mea, de la data dobndirii i pn n prezent. Eu,
donatorul, garantez pe donatar mpotriva oricrei eviciuni, potrivit art. 828 Cod civil.
f) Impozitele i taxele aferente apartamentului, care face obiectul prezentului contract,
sunt achitate la zi de ctre donator, aa cum rezult din certificatul nr. ..................... din
.................. eliberat de ................., urmnd ca de astzi, data autentificrii s treac n
sarcina donatarului, care suport plata taxelor i onorariul notarului public, pentru
autentificarea prezentului contract.
g) Transmiterea proprietii asupra apartamentului se face astzi, data autentificrii
contractului, fr ndeplinirea altei formaliti, donatarul urmnd a dobndi i posesia
apartamentului la data decesului donatorului.

2.2. Evalum prezenta donaie la ............... lei, exclusiv cu scopul stabilirii taxei de
timbru.
2.3. a) Eu donatarul, primesc cu recunotin donaia fcut de ....................................
avnd ca obiect apartamentul descris mai sus, proprietatea sa, i sunt ntru totul de acord
cu prezentul nscris.
b) Cunosc situaia juridic i de fapt a apartamentului, ca fiind cea descris mai sus de
ctre donator i declar c l scutesc pe acesta de cercetarea registrelor de publicitate
imobiliar i c neleg s-l dobndesc n aceste condiii i pe riscul meu ceea ce nu l
exonereaz pe donator de rspunderea pentru eviciune.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Noi, prile, potrivit prevederilor art. ................ din Legea cadastrului i a publicitii
imobiliare nr. 7/1996, declarm c vom ndeplini formalitile necesare pentru efectuarea
operaiunii de publicitate imobiliar.
3.2. Prezentul contract a fost redactat ntr-un numr de ..........................................
exemplare, la Biroul Notarului Public ............................................... .
3.3. S-au eliberat prilor ................ exemplare, un exemplar pstrndu-se n arhiva
biroului notarial.
DONATOR

DONATAR

*** Prezentul act are caracter informativ. Pentru a putea intra in posesia formei juridice
finale a acestuia, ne puteti contacta la e-mail: office@stiintejuridice.ro