Sunteți pe pagina 1din 3

SUPORT CURS REASIGURARI

CARACTERISTICI GENERALE ALE REASIGURĂRILOR.TIPOLOGIA REASIGURĂRILOR

Asigurarea stabilităţii financiare impune luarea în considerare a următoarelor aspecte privind riscurile subscrise:

a urm ă toarelor aspecte privind riscurile subscrise: 1. Dimensiunea CANTITATIV Ă a riscurilor, de preferat

1. Dimensiunea CANTITATIVĂ a riscurilor, de preferat fiind daunele mici şi mijlocii faţă de cele mari şi foarte mari;

2. Dimensiunea CALITATIVĂ a riscurilor, privind structura bunurilor asigurate şi riscurile ce le vizează. Optim ar fi un portofoliu diversificat, cu bunuri din grupe diferite, asigurate împotriva a diverse riscuri;

din grupe diferite, asigurate împotriva a diverse riscuri; 3. Dispersarea teritorial ă a bunurilor asigurate; 4.

3. Dispersarea teritorială a bunurilor asigurate;

4. Co-asigurarea

5. REASIGURAREA.

Conform Codului Civil:

Art. 2240: REASIGURAREA (1) Reasigurarea este operatiunea de asigurare a unui asigurator, in calitate de reasigurat, de catre un alt asigurator, in calitate de reasigurator. (2) Prin reasigurare:

a) reasiguratorul primeste prime de reasigurare, in schimbul carora contribuie, potrivit obligatiilor preluate, la suportarea indemnizatiilor pe care reasiguratul le plateste la producerea riscului care a facut obiectul reasigurarii; b) reasiguratul cedeaza prime de reasigurare, in schimbul carora reasiguratorul contribuie, potrivit obligatiilor preluate, la suportarea indemnizatiilor pe care reasiguratul le plateste la producerea riscului care a facut obiectul reasigurarii. (3) Reasigurarea nu stinge obligatiile asiguratorului si nu stabileste niciun raport juridic intre asigurat si reasigurator.

nici un raport juridic intre asigurat si reasigurator. Art. 2241: RETROCESIUNEA Prin opera ţ iunea de

Art. 2241: RETROCESIUNEA Prin operaţiunea de retrocesiune reasiguratorul poate ceda, la randul sau, o parte din riscul acceptat.

SUPORT CURS REASIGURARI

CARACTERISTICILE CONTRACTULUI DE REASIGURARE:

A. Contractul de reasigurare urmează soarta contractului de asigurare;

C. D. B. Reasigurarea produce efecte juridice numai între reasigurat şi reasigurător; Reasigurarea nu se
C.
D.
B. Reasigurarea produce efecte juridice numai între reasigurat şi reasigurător;
Reasigurarea nu se poate încheia pentru o sumă asigurată mai mare decât suma asigurată din
contractul de asigurare care face obiectul reasigurării;
Elementele principale ale unui contract de reasigurare sunt:
a. Obiectul reasigurării;
b. Răspunderea asumată de reasigurător (i);
c. REŢINEREA reasiguratului;
d. Costul reasigurării;
e. Modul de decontare a primelor şi daunelor;
f. Durata contractului de reasigurare;
g. Alte clauze.
I.
A. REASIGURAREA FACULTATIVĂ
B. REASIGURAREA OBLIGATORIE
C. REASIGURAREA MIXTĂ.
II.
1. REASIGURAREA PROPORŢIONALĂ
2. REASIGURAREA NEPROPORŢIONALĂ.

TIPOLOGIA REASIGURĂRILOR:

Avem două criterii după care se pot clasifica contractele de reasigurare, respectiv:

I.A. REASIGURAREA FACULTATIVĂ presupune că reasiguratul poate propune, iar reasigurătorul poate să accepte sau nu riscurile cedate în reasigurare.

Caracteristici:

a) Acest tip de contract de reasigurare NU funcţionează automat între reasigurat şi reasigurător;

SUPORT CURS REASIGURARI

b) Favorizează mai mult reasigurătorul pentru că:

a. Permite reasigurătorului selecţia celor mai bune riscuri de preluat în reasigurare;

b. Acesta poate influenţa reasiguratul în ceea ce priveşte clauzele contractului de

ASIGURARE;

c) Reasiguratul este avantajat prin faptul că îi permite acestuia să selecteze şi să cedeze în

reasigurare numai acele riscuri care nu îi sunt favorabile; d) Poate genera întârzieri în încheierea
reasigurare numai acele riscuri care nu îi sunt favorabile;
d)
Poate genera întârzieri în încheierea contractului de ASIGURARE pentru că mecanismul de
derulare a relaţiilor dintre reasigurat şi reasigurător necesită timp;
e)
Este o reasigurare mai costisitoare;
f)
Reasiguratul nu poate modifica poliţa fără acordul reasigurătorului (reasigurătorilor).
a)
Reasiguratul nu poate selecta riscurile cedate în reasigurare, cedând o parte şi din riscurile de
valori mici, pe care le-ar fi putut acoperi şi singur, fără reasigurare;
b)
Avantajează reasigurătorul pentru că previne selecţia riscurilor din partea reasiguratului, în
defavoarea acestuia;
c)
Reasiguratul poate subscrie riscuri conform politicii sale, poate să stabilească primele şi să
lichideze daunele, fără acordul prealabil al reasigurătorului;
d)
De obicei, se realizează o delimitare teritorială în care se vor subscrie riscuri, cu precizarea
ramurilor în care se încadrează riscurile admise.

I.B. REASIGURAREA OBLIGATORIE presupune că reasiguratul se obligă să cedeze, iar

reasigurătorul se obligă să accepte sau nu riscurile cedate în reasigurare, în proporţiile şi în

limitele stabilite.

Caracteristici:

I.C. REASIGURAREA MIXTĂ presupune că reasiguratul are libertatea să cedeze sau nu

anumite riscuri în reasigurare, iar reasigurătorul se obligă să accepte riscurile cedate în

reasigurare, în proporţiile şi în limitele stabilite.

în propor ţ iile ş i în limitele stabilite. Contractul de reasigurare va preciza ÎN MOD

Contractul de reasigurare va preciza ÎN MOD EXPRES riscurile care se reasigură şi

STABILEŞTE NIVELUL MINIM AL REŢINERII REASIGURATULUI.