Sunteți pe pagina 1din 93

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.5 Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii
Titlul proiectului: Investiie n dezvoltare durabil prin burse doctorale (INED)
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/59321
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov

Universitatea Transilvania din Brasov


Scoala Doctorala Interdisciplinara
Centrul de cercetare: Produse High Tech pentru Autovehicule
Ing. Cristian I. OIMARU

Cercetarea comportamentului n exploatare


al supapelor electrohidraulice

Experimental research of electrohydraulic


valves behavior

Conductor tiinific
Prof.dr.ing. Anghel CHIRU

BRASOV, 2012
i

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETARII, TINERETULUI I


SPORTULUI
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV
BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268410525
RECTORAT

D-lui (D-nei)
..............................................................................................................
COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr. 5345 din 31.07.2012
PREEDINTE:

CONDUCTOR TIINIFIC:
REFERENI:

Prof. dr. ing. ec. Corneliu COFARU


Facultatea de Inginerie Mecanic
Universitatea Transilvania din Braov
Prof. dr. ing. Anghel CHIRU
Universitatea Transilvania din Braov
Cercettor tiinific I dr. ing. Cristoph BRANDS
SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & Co. KG
Prof. dr. ing. Nicolae VASILIU
Universitatea POLITEHNIC Bucureti
Prof.dr.ing. Horia ABITANCEI
Universitatea Transilvania din Braov

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: 21.11.2012, ora 10,
sala UII3
Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s
le transmitei n timp util, pe adresa cristian.soimaru@unitbv.ro
Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de
doctorat.
V mulumim.

ii

CUPRINS
Pg.

Pg.

teza

rezumat

1. Introducere.......................................................................................................... 1

2. Scopul i obiectivele tezei de doctorat. 6

3. Analiza performanelor ciclurilor teoretic i real ale motoarelor cu ardere 7


intern.......
3.1 Performanele energetice ale ciclului teoretic.. 7

4
4

3.1.1 Analiza termodinamic a ciclului Otto... 9

3.1.2 Analiza termodinamic a ciclului Diesel. 10

3.1.3 Analiza termodinamic a ciclului Atkinson... 13

3.1.4 Analiza termodinamic a ciclului Miller LIVC....... 15

3.1.5 Analiza termodinamic a ciclului Miller EIVC.. 17

3.2 Performanele ciclului real i factorii care le influeneaz..................................... 20

3.3 Schimbul de gaze din motoarele cu ardere intern................................................ 21

3.3.1 Parametri utilizai la aprecierea schimbului de gaze....................................... 21

3.4 Concluzii.................................................................................................................

24

10

4. Mecanisme de distribuie variabil contribuii privind optimizarea


24
motoarelor cu ardere intern............................................................................
4.1 Motivaii ale utilizrii mecanismelor de distribuie variabil...... 27

10
12

4.2 Influenele mecanismelor de distribuie variabil asupra motoarelor cu


30
aprindere prin scnteie...............................................
4.2.1 Diminuarea pierderilor prin pompaj.. 30

13

4.2.2 Sarcina motorului..... 30

13

4.2.3 Controlul compoziiei amestecului din camera de ardere 30

13

4.2.4 Influene asupra arderii amestecului aer combustibil.... 30

13

4.2.5 Eficiena volumetric............ 31

13

4.2.6 Comportamentul la rece i ralanti..... 31

13

4.2.7 Consumul de combustibil i emisiile poluante. 32

13

4.2.8 Autoaprinderea controlat a amestecurilor omogene prin compresie


32
(CAI)..
4.2.9 Alte influene.... 33

14

4.3 Influenele mecanismelor de distribuie variabil asupra motoarelor cu


33
aprindere prin comprimare....
4.3.1 Strategii practice de variere a fazelor de distribuie la motoarele cu
35
aprindere prin comprimare....
4.3.2 Autoaprinderea controlat a amestecurilor omogene prin compresie
38
(HCCI)...
4.4 Clasificarea mecanismelor de distribuie variabil.. 38
iii

13

14
14
15
17
17

4.4.1 Distribuia variabil obinut cu ajutorul unui defazor... 39

17

4.4.2 Mecanismul cu nlime de ridicare diferit obinut prin modificarea


40
profilului camei.
4.4.3 Mecanisme de distribuie variabil obinut prin modificarea poziiei de 41
acionare a braului intermediar al culbutorului....
4.4.4 Mecanismul de distribuie variabil electrohidraulic UniAir.44

18

20

4.4.5 Mecanismul de distribuie variabil electrohidraulic VarioCam Plus. 47

23

4.4.6 Influena funcionrii supapei electrohidraulice asupra parametrilor


57
energetici ai motorului cu ardere intern
4.5 Concluzii.. 73

30

19

36

5. Echipamente i proceduri destinate cercetrii comportamentului n


74
exploatare al supapelor electrohidraulice..
5.1 Echipamente destinate ncercrilor supapelor electrohidraulice. 76

38

5.2 Proceduri de realizare a ncercrii supapelor electrohidraulice... 94

43

5.3 Concluzii.. 99

46

6. Cercetarea duratei de via a supapelor electrohidraulice.. 99

46

6.1 Managementul calitii i sisteme corespunztoare. 99

46

6.1.1 ISO 9000...102

46

6.1.2 TQM..103

46

6.1.3 Six Sigma..104

46

6.2 Descrierea metodei Design of Experiments.106

47

6.3 Proiectarea experimentelor i metoda Taguchi109

48

6.3.1 Planificarea experiementului 112

50

6.3.2 Designul experimentului.. 113

51

6.3.3 Realizarea experimentului 124

54

6.3.4 Analiza rezultatelor.............................................................................

125

54

6.4 Estimarea parametrilor de fiabilitate ai distribuiei teoretice.. 126

55

6.4.1 Colectarea datelor experimentale. 126

55

6.4.2 Verificarea omogenitii statistice a datelor. 126

57

6.4.3 Adoptarea distribuiei teoretice.129

57

6.4.4 Estimarea valorilor parametrilor distribuiei teoretice..129

57

6.4.5 Validarea i acceptarea distribuiei teoretice 130

58

6.4.6 Estimarea parametrilor de fiabilitate ai distribuiei teoretice131

58

6.5 Metodologia ANOVA..132

58

6.5.1 Stabilirea combinaiei optime dintre parametri 132

58

6.5.2 Determinarea numrului de kilometri.. 135

60

6.6 Analiza datelor experimentale.135

61

iv

37

6.6.1 Prelucrarea rezultatelor experimentale i estimarea duratei de via a135


supapei electrohidraulice
6.6.2 Analiza ANOVA a rezultatelor.148

61

6.6.3 Concluzii.. 153

73

6.7 Concluzii..153

74

7. Concluzii finale, contribuii personale, diseminarea rezultatelor i direcii 154


viitoare de cercetare ...........................................................................................
7.1 Concluzii finale154

74

7.2 Contribuii personale155

75

7.3 Diseminarea rezultatelor..155

76

7.4 Direcii viitoare de cercetare156

77

8. Bibliografie selectiv.... 157

77

9. Anexe..163

8.1 Anexa 1163

8.2 Anexa 2166

8.3 Anexa 3167

Scurt Rezumat (romana/engleza). -

81

CV -

82

73

74

CONTENTS
Pg.

Pg.

teza

rezumat

1. Introduction......................................................................................................... 1

2. Purspose and objectives of PhD thesis 6

3. Performance analysis of theoretical and real cycles of internal combustion 7


engines.......
3.1 Energy performances of theoretical cycle... 7

4
4

3.1.1 Thermodynamic analysis of Otto cycle.... 9

3.1.2 Thermodynamic analysis of Diesel cycle ... 10

3.1.3 Thermodynamic analysis of Atkinson cycle .. 13

3.1.4 Thermodynamic analysis of Miller cycle LIVC....... 15

3.1.5 Thermodynamic analysis of Miller cycle EIVC.. 17

3.2 Real cycle performance and factors that influence it.......................................

20

3.3 Gas exchange process within internal combustion engines...................................... 21

3.3.1 Parameters used to appreciate gas exchange process....................................... 21

3.4 Conclusions................................................................................................................ 24

10

4. Variable valve train system contributions regarding optimization of


24
internal combustion engines..............................................................................
4.1 Arguments for using variable valve train system...................... 27

10

4.2 Influences of variable valve train systems over spark ignition engines.. 30

13

4.2.1 Reducing pumping losses.... 30

13

4.2.2 Engine load.................30

13

4.2.3 Charge composition control within combustion chamber 30

13

4.2.4 Influences over fuel air mixture burning........................ 30

13

4.2.5 Volumetric efficiency............ 31

13

4.2.6 Cold start and warm up behavior..... 31

13

4.2.7 Fuel consumption and pollutant emission. 32

13

4.2.8 Controlled AutoIgnition (CAI)..32

14

4.2.9 Other influences.....33

14

4.3 Influences of variable valve train systems over compression ignition engines 33

14

4.3.1 Practical strategies for camshaft phasing on compression ignition engines 35

15

4.3.2 Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI)..... 38

17

4.4 Variable valve train systems variants.......... 38

17

4.4.1 Camshaft phasing........................................................

12

39

17

4.4.2 Intake valve variable lift by modification of cam profile. 40

18

4.4.3 Variation of rocker arm position................. 41

19

vi

4.4.4 UniAir electrohydraulic system... 44

20

4.4.5 VarioCam Plus electrohydraulic system .. 47

23

4.4.6 Influence of electrohydraulic valve state over internal combustion


57
energetical performance
4.5 Conclusions.. 73

30

5. Equipment and procedures used for experimental research of


74
electrohydraulic valves behavior.
5.1 Equipement used to realize the test.. 76

37

5.2 Procedures used to realize the test............................................. 94

43

5.3 Conclusions.. 99

46

6. Research of life span of electrohydraulic valves 99

46

6.1 Quality management systems.. 99

46

6.1.1 ISO 9000...102

46

6.1.2 TQM..103

46

6.1.3 Six Sigma..104

46

6.2 Description of Design of Experiments method.106

47

6.3 Design of Experiments and Taguchi method...109

48

6.3.1 Experiment planning..112

50

6.3.2 Experiment design.113

51

6.3.3 Running experiments124

54

6.3.4 Analysis of results...............................................................................

125

54

6.4 Reliability parameters estimation of theoretical distribution.. 126

55

6.4.1 Collecting experimental data.126

55

6.4.2 Verifying statistical homogeneity of experimental data126

57

6.4.3 Adoption of theoretical distribution. 129

57

6.4.4 Theoretical values parameters value estimation129

57

6.4.5 Validation and acceptance of theoretical distribution130

58

6.4.6 Reliability parameters estimation of theoretical distribution 131

58

6.5 ANOVA methdology.. 132

58

6.5.1 Determination of optimal combination between parameters132

58

6.5.2 Determination of kilometers number.135

60

6.6 Analysis of experimental data. 135

61

6.6.1 Experimental data processing and estimation of electrohydraulic


135
valves lifespan..
6.6.2 ANOVA analysis of experimental results.148

61

6.6.3 Conclusion....153

73

6.7 Conclusions... 153

74

vii

36

38

73

7. Final conclusion, personal contribution, results dissemination, future


154
research directions.............................................................................................
7.1 Final conclusion ..154

74

7.2 Personal contribution ..155

75

7.3 Results dissemination..155

76

7.4 Future research direction.156

77

8. Selective bibliography...157

77

9. Annexes..163

8.1 Annex 1163

8.2 Annex 2166

8.3 Annex 3167

Short abstract (ro/en).... -

81

CV -

82

viii

74

CUVNT NAINTE
Mecanismul de distribuie variabil reprezint una din soluiile tehnice inovative recente
aplicate cu succes pe motoarele cu ardere intern att n scopul mririi performanelor energetice
i ecologice ct i, indirect, a duratei lor de via. O soluie constructiv de astfel de mecanism
este reprezentat de mecanismul VarioCam Plus care echipeaz autovehiculele Porsche.
Datorit funcionrii motorului n regimuri tot mai drastice datorate deplasrii autovehiculului
n medii caracaterizate de diferite condiii climaterice i de trafic s-a adoptat decizia testrii
duratei de via a componentelor mecanismului VarioCam Plus.
Supapa electrohidraulic de tipul 3/2 pe lng faptul c este o component fundamental a
acestui mecanism de distribuie variabil, scopul su principal este de a participa activ la
realizarea a doua profiluri cu nalime de ridicare diferit a supapei de admisie. Astfel, ea
reprezint obiectul prezentei teze de doctorat.
Studiul teoretic i experimental al duratei de via a supapei electrohidraulice n diferite
condiii de testare a fost realizat n cadrul departamentului D02 Produse High Tech pentru
Autovehicule al Universitii Transilvania din Braov.
Adresez, cu respect, mulumiri n primul rnd domnului Prof. Univ. Dr. Ing. Anghel CHIRU,
conductorul tiinific al tezei de doctorat, pentru sprijinul i ndrumarea acordate n activitatea
de cercetare.
Mulumesc companiei SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & Co. KG pentru suportul
financiar acordat, dar n special domnului inginer Eduard GOLOVATAI SCHMIDT pentru
rigurizitatea i sfaturile sale tiinifice.
Mulumesc domnilor Prof. Dr. Ing. Horia ABITANCEI, Prof. Dr. Ing. Mihai DOGARIU i
Ing. Marian HERMENEAN pentru ajutorul acordat n optimizarea soluiei constructive a
standului de testare.
Mulumesc n mod deosebit i colegilor de departament cu care mi-am desfurat activitatea de
a lungul celor trei ani de cercetare.
Nu n ultimul rnd, mulumesc familiei i prietenei mele pentru sprijinul moral acordat i
nelegerea pe care le-au dovedit fa de mine.

Plcerea cea mai nobil este generat de bucuria de a nelege


Leonardo da Vinci

Cristian OIMARU

Braov, noiembrie 2012

1 Introducere
ncepnd cu anul 1950 numrul de locuitori la nivel global a nregistrat o cretere de la 2.519
pn la 6.071 miliarde n anul 2000, estimndu-se c pn n anul 2050 s se ating numrul de
8.919 miliarde de locuitori [66]. Acestui trend al numrului de locuitori i corespunde un altul de
consum de energie, care de altfel nregistreaz valori ridicate prezentate n figura 1.

Figura 1.1 Consumul total de energie [68]


OCDE Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic.
Conform sursei [16] din totalul energiei consumate n anul 2004, transportului de persoane i
marf i revine 30.7 %, industriei 27.9 % i agriculturii 41.3%. Tot n cadrul acestei surse se
menioneaz, n tabelul 1.2 procentul pe care fiecare tip de transport l deine n anul 2004 n
Europa.
Tabelul 1.2 Consumul de energie aferent fiecrui tip de transport [16]
Tipul de transport

Procentul de energie consumat

Feroviar

1,8 %

Aerian

12.3 %

Rutier

82.2 %

Altele

3.7 %

2 Scopul i obiectivele tezei de doctorat


Scopul principal al tezei de doctorat l costituie cercetarea comportamentului n exploatare al
supapei electrohidraulice de tip trei porturi i dou sensuri de curgere, care echipeaz
mecanismul de distribuie variabil VarioCam Plus, focalizat pe estimarea duratei sale minime
de funcionare corect n condiiile cele mai dificile, reproduse pe standul de ncercri, pentru ca
astfel s se evite impurifierea excesiv a uleiului i implicit a funcionrii incorecte a
mecanismului din care supapa face parte.

Prin urmare, se au n vedere inclusiv cercetri privind dezvoltarea unei metode matematice cu
ajutorul creia s fie posibil estimarea duratei de via a supapei. Pentru atingerea scopului
enunat mai sus, obiectivele tezei de doctorat sunt urmtoarele:
1. Analiza performanelor ciclurilor, teoretic i real, ale motoarelor cu ardere intern
2. Studiul mecanismelor de distribuie variabil i prin prisma constribuiilor pe care le
implic asupra optimizrii funcionrii motoarelor cu ardere intern
3. Prezentarea echipamentelor i procedurilor destinate cercetrii comportamentului n
exploatare al supapei electrohidraulice
4. Cercetarea experimental a duratei de via a supapei electrohidraulice de tip trei porturi i
dou sensuri de curgere

3 Analiza performanelor ciclurilor teoretic i real ale motoarelor cu ardere


intern
3.1

Performanele energetice ale ciclului teoretic

nainte de a prezenta performanele energetice ale ciclurilor teoretice aplicabile la motoarele cu


ardere intern, prin prisma unei analize termodinamice riguroase, este util s se prezinte
ipotezele care stau la baza analizei. Astfel, conform [40] ipotezele sunt:
a. Fluidul de lucru este aer
b. Sistemul nu realizeaz schimb de mas cu mediul nconjurtor
c. Procesul de ardere este nlocuit cu o surs extern care are rolul de a genera cldur la
presiune constant sau volum constant
d. Procesul de evacuare este nlocuit cu o surs de rcire a fluidului de lucru
e. Procesele de compresie i destindere sunt considerate a fi adiabatice
Relaiile matematice care stau la baza analizei termodinamice sunt urmtoarele [42]:

=1

a. Principiul II al termodinamicii

=
,

(3.4)

- reprezint cldura cedat respectiv cldura primit


volumul specific

b. Transformrea politropic a gazelor reale i cazurile sale particulare


Ecuaia politropic poate fi exprimat n trei forme diferite

=
=
=

(3.5)
(3.6)

(3.7)
Conform surselor [40] i [19] parametrii de funcionare cei mai importani ai motorului cu
ardere intern sunt:
1. Eficiena indicat de conversie a combustibilului, definit ca:

Unde

" #$%

(3.8)

eficiena indicat de conversie a combustibilului


& ' - lucrul mecanic indicat al ciclului, fiind obinut prin nsumarea lucrului mecanic al
procesului de comprimare Lc respectiv al procesului de destindere Ld.
4

( - masa combustibilului
) - puterea caloric inferioar a combustibilului

'

lucrul mecanic specific

+(, =

2. Presiunea medie indicat:

Unde,

(3.9)

- cilindreea total a motorului

3. Randamentul termic:

=1

3.1.1 Analiza termodinamic a ciclului Otto

n figura 3.1.1 este reprezentat n coordonate p V (presiune Volum) ciclul Otto de


funcionare a motoarelor cu ardete intern.

&
(

( 01 12 + 14 15 6
( )

Figura 3.1.1 Ciclul Otto reprezentat n coordonate p V (Adaptat din [40])


,

=1

+(, =
|

&

= 1

=1

'

'

( 01 12 + 14 15 6
.

|758 |
|75 |
= 1
= 1
|724 |
|724 |
2

= 1

9 :
2

= 1

4
5

1
0<6;

= 1

3.1.2 Analiza termodinamic a ciclului Diesel

n figura 3.1.2 este reprezentat n coordonate p V (presiune Volum) ciclul Otto de


funcionare a motoarelor cu ardete intern.
5

&
(

( 01 12 + 14 15 6
( )

Figura 3.1.2 Ciclul Diesel reprezentat n coordontate p V (Adaptat din [40])


,

=1

+(, =
|

&

'

'

=1

( 01 12 + 14 15 6
.

|758 |
|75 |
=1
=1
|724 |
|724 |

=1

<;

>; 1
? 0> 16

0
0

6
26

3.1.3 Analiza termodinamic a ciclului Atkinson

n figura 3.1.3 este reprezentat n coordonate p V (presiune Volum) ciclul Atkinson de


funcionare a motoarelor cu ardete intern.

&
(

( 01 12 + 14 18 6
( )

Figura 3.1.3 Ciclul Atkinson reprezentat n coordontate p V (Adaptat din [40])


,

+(, =

&

'

'

( 01 12 + 14 18 6
.

=1

= 1

|78@ |
= 1
|724 |

Unde,
C - raportul de cretere a presiunii ntre 6 i 5
D - raportul de cretere a presiunii ntre 2 i 3

0
=0

86

4
@

26

= 1 ? <A;

0C 16
01 D6

3.1.4 Analiza termodinamic a ciclului Miller - LIVC

n figura 3.1.4 este reprezentat n coordonate p V (presiune Volum) ciclul Miller de


funcionare a motoarelor cu ardete intern la care nchiderea supapei de admisie se face cu
ntrziere mare fa de pmi LIVC.

& '
( 018 12 + 15 14 6
=
( )
( )
& '
( 018 12 + 15 14 6
+(, =
=

Figura 3.1.4 Ciclul Miller reprezentat n coordontate p V (Adaptat din [40])


,

= 1

|75 |
= 1
= 1
|724 |
/

Unde,
C- raportul de cretere a presiunii ntre 4 i 1
D - raportul de cretere a presiunii ntre 2 i 3

0
=0

56

26

= 1 <A;

0C 16
01 D6

3.1.5 Analiza termodinamic a ciclului Miller - EIVC

n figura 3.1.5 este reprezentat n coordonate p V (presiune Volum) ciclul Miller de


funcionare a motoarelor cu ardete intern la care nchiderea supapei de admisie se face cu avans
mare fa de pmi EIVC.

Figura 3.1.5 Ciclul Miller reprezentat n coordontate p V (Adaptat din [40])


& '
( 01F 12 + 14 15 6
=
, =
( )
( )
= 1

+(, =
=1

&

'

( 01F 12 + 14 15 6

|78@ |
=1
|724 |

C - raportul de cretere a presiunii ntre 4 i 1

Unde,

0
=0

4
@

86

26

= 1 <A;

0C 16
01 D6

D - raportul de cretere a presiunii ntre 2 i 3


Performanele ciclurilor teoretice prezentate mai sus sunt grupate n tabelul 3.1.1.
Tabelul 3.1.1 Performanele ciclurilor teoretice
P. p.
Ciclu
Otto
Diesel
Atkinson
Miller LIVC
Miller EIVC
3.2

GH,I

IJKL

( 01 12 + 14 15 6
( )

( 01 12 + 14 15 6

( 01 12 + 14 18 6
( )

( 01 12 + 14 18 6

( 01 12 + 14 15 6
( )
( 018 12 + 15 14 6
( )
( 01F 12 + 14 15 6
( )

( 01 12 + 14 15 6
.
.

( 018 12 + 15 14 6
.

( 01F 12 + 14 15 6
.

Performanele ciclului real i factorii care le influeneaz

1
1

1
0<6;
1

<;

GM
>; 1

? 0> 16

1 ? <A;
1 <A;
1 <A;

E
E

0C 16
01 D6

0C 16
01 D6
0C 16
01 D6

n ceea ce privete performanele ciclului real de funcionare a motorului cu ardere intern,


acestea sunt diferite fa de cele ale ciclului teoretic. Afirmaia precedent este susinut de
urmtoarele argumente:
8

1. n timpul cursei de comprimare transferul de cldur de la amestecul combustibil la


pereii cilindrului este neglijabil, ns n timpul cursei de destindere transferul este mult
mai important deoarece presiunea la sfritul arderii este mai mic dect n cazul ciclului
teoretic tocmai din aceast cauz [19].
2. Durata determinat a arderii amestecului combustibil implic varierea valorii presiunii n
cilindru. n cazul m.a.s. (motoarelor cu aprindere prin scnteie) presiunea maxim se
obine la aproximativ 15RAC dup p.m.s.(punctul mort superior) iar n cazul m.a.c.
(motoarelor cu aprindere prin comprimare) ntre 5 i 10RAC. Astfel, se obine valoare
mai mic a presiunii n cazul ciclului real dect n cel teoretic deoarece arderea se
continu n cursa de destindere [40], [19], [55].
3.3

Schimbul de gaze din motoarele cu ardere intern

3.3.1 Parametri utilizai la aprecierea schimbului de gaze


3.3.1.1

Eficiena volumetric

Unul dintre cei mai importani parametri utilizai n aprecierea schimbului de gaze din
motoarele cu ardere intern este eficiena volumetric [19], fiind definit prin formula:
=

Unde,
(O R este debitul masic de aer

2 O N
PN - Q

(3.10)

CR densitatea aerului
.

- cilindreea total a motorului cu ardere intern


S turaia motorului
3.3.1.2

Masa fluidului din cilindru

Primul principiu al termodinamicii se poate aplica i n cazul procesului de schimb de gaze


[67], conform relaiei matematice urmtoare:
.0

T6

.U

.U

. W
.U

Unde,
( masa din cilindru
1 - energia intern specific a masei
- presiunea din cilindru
- volumul din cilindru
Z - transferul de cldur realizat prin pereii cilindrului
[ unghiul de rotaie a arborelui cotit
\( - masa elementului care intr n cilindru
\(' - masa elementului care iese din cilindru
- entalpia masei de fluid care intr n cilindru
' - entalpia masei de fluid care prsete cilindrul
3.3.1.3

. X
.U

. !
.U

'

(3.12)

Diagrama de pompaj

n figura 3.3.3 este prezentat diagrama indicat la sarcin parial a unui motor cu ardere
intern ca fiind format din trei arii mai mici A, B i C. Suma ariilor A i C reflect lucrul
9

mecanic util pe care gazele l efectuaz asupra pistonului motorului i este recunoscut n
literatura de specialitate ca Diagrama Util caracterizat de presiunea medie indicat (gmep
gross mean effective pressure). Suma ariilor B i C exprim lucrul mecanic pe care pistonul l
efectueaz asupra gazelor n timpul proceselor de admisie i evacuare. Aceast sum este
denumit n literatura de specialitate ca Diagrama de Pompaj a motorului cu ardere intern
[38] i este caracterizat de presiunea medie indicat de pompaj (pmep pump mean effective
pressure).

a
b
Figura 3.3.3 Diagrama indicat (Adaptat din [38])
3.4

Concluzii

Analiznd ciclurile teoretice prezentate n prima parte a acestui capitol reiese faptul c ciclurile
Atkinson i Miller sunt mai performante dect Otto i Diesel din motivul principal c genereaz
cursa de destindere mai mare dect cea de evacuare.
n ceea ce privete eficiena ciclurilor reale n comparaie cu cele teoretice, primele
nregistreaz valori mai mici datorit: variaiei masei din cilindru, rezistenelor gazodinamice de
pe traseele de admisie i evacuare, transferului termic dintre fluidul de lucru i pereii cilindrului,
arderii incomplete a combustibilului dar i a duratei limitate de ardere.

4 Mecanisme de distribuie variabil contribuii privind optimizarea


motoarelor cu ardere intern
nainte de a prezenta influenele pe care mecanismele de distribuie variabil le implic asupra
funcionrii motorului cu ardere intern este necesar s se evidenieze principalii parametri,
specifici curbei de ridicare ai unei supape, cu ajutorul crora se pot varia fazele de distribuie,
figura 4.1
a. nlimea de ridicare a supapei
b. Durata de deschidere a supapei
c. Faza

10

Figura 4.1 Parametri caracteristici mecanismelor de distribuie variabil


Strategiile EIVC i LIVC sunt cele mai indicate n micorarea pierderilor prin pompaj,
respectiv diminuarii ariei Diagramei de Pompaj [26].

c
Figura 4.2 Strategiile EIVC i LIVC (Adaptat din [20])
n figura 4.2 sunt evideniate strategiile de modificare a momentului de nchidere a supapei de
admisie respectiv EIVC i LIVC aplicate pe diagrama indicat a motorului cu ardere intern, iar
11

n figura 4.3 sunt prezentate momentele de nchidere ale supapei de admisie cu avans mare
(EIVC) fa de pmi i nttziere mare (LIVC) fa de pmi.

Figura 4.3 Strategiile EIVC i LIVC (Adaptat din [26])


n ceea ce privete durata de deschidere a supapei, atunci cnd aceasta este redusa, obligatoriu
este ca i ridicarea s urmeze acelai trend pentru a nu depi limitele mecanice de vitez i
acceleraie ale supapei [57]. Combinarea armonioas a strategiilor de mai sus, n scopul obinerii
unui cuplu motor cvasiconstant pentru un interval mare turaii ale motorului, este prezentat n
figura 4.4.

Figura 4.4 Implementarea strategiilor de variere a fazelor de distribuie (Adaptat din [23])
4.1

Motivaii ale utilizrii mecanismelor de distribuie variabil

Principalele motivaii generale ale adoptrii mecanismele de distribuie variabil pe motoarele


cu ardere intern sunt:
1. Reducerea consumului de combustibil i a emisiilor poluante
2. Creterea performanelor energetice ale motoarelor

12

4.2
Influenele mecanismelor de distribuie variabil asupra motoarelor cu aprindere
prin scnteie
4.2.1 Diminuarea pierderilor prin pompaj
Pierderile prin pompaj sunt invers proporionale cu sarcina motorului iar mecanismul de
distribuie variabil prezint un foarte mare potenial n reducerea diagramei de pompaj [20],
[21], [51]. Prin modificarea timpilor de nchidere ai supapei de admisie se poate reduce chiar i
pn la zero influena pierderilor prin pompaj la sarcini pariale i turaii ale motorului scazute
[39], mai concret prin utilizarea strategiilor EIVC sau LIVC.
4.2.2 Sarcina motorului
Controlul sarcinii motorului nu se mai realizeaz prin obturatorul localizat pe traseul de
admisie ci prin adaptarea timpilor de nchidere ai supapei sau supapelor de admisie, EIVC sau
LIVC [50].
4.2.3 Controlul compoziiei amestecului din camera de ardere
Amestecul gazos din cilindru este format din aer proaspt, combustibil i gaze arse rmase din
ciclul anterior. n prezentul paragraf inta principal este cantitatea de gaze reziduale. Aceasta
poate fi diminuat n orice moment utiliznd mecanismul de distribuie variabil, deoarece ea
depinde de durata i poziia timpului de suprapunere a deschiderii supapelor de admisie i
evacuare definite prin deschiderea supapei sau supapelor de admisie i nchiderea celor de
evacuare [39], [2].
4.2.4 Influene asupra arderii amestecului aer combustibil
Ridicarea sczut a supapei de admisie, la sarcini pariale, determin creterea vitezei de
curgere a amestecului pe lng supap ceea ce implic micoararea valoarii diametrului Sauter al
particulelor i, de asemenea, duce la o mai bun omogenizare a amestecului prin creterea
turbulenei amestecului aer combustibil [6]. Atomizarea particulelor de combustibil are ca efect
dezvoltarea flcrii ntr-o perioad mai mic de timp i o ardere mai rapid [20].
4.2.5 Eficena volumetric
La nceput, scopul principal pentru care a fost dezvoltat mecanismul de distribuie variabil a
fost mbuntirea cuplului motor [8]. n consecin, prin optimizarea fazelor de distribuie
eficiena volumetric a motorului cu ardere intern poate fi mbuntit i astfel cuplul
motorului [12].
4.2.6 Comportamentul la rece i ralanti
Prin aplicarea strategiei de LIVO, regimurile de pornire la rece i ralanti ale motorului, debitul
de aer admis n cilindru, micarea i omogenitatea sale, sunt controlate mai bine cu scopul final
de a obine o ardere ct mai complet i stabil a amestecului la sarcini i turaii reduse [39].
Aceast strategie funcioneaz foarte bine n paralel cu injecia direct de benzin [45].
4.2.7 Consumul de combustibil i emisiile poluante
Consumul de combustibil al motoarelor echipate cu mecanisme de distribuie variabil poate fi
redus cu 5 pn la 15 % [26] fa de motoarele care utilizeaz mecanisme de distribuie. Una din
metodele des utilizate n acest scop este strategia EIVC cunoscut i sub denumirea de ciclul
Miller [5].
13

4.2.8 Autoaprinderea controlat a amestecurilor omogene prin compresie (CAI)


Aportul fundamental al mecanismelor de distribuie variabil n obinerea acestui nou concept
de ardere a amestecului aer combustibil este reprezentat de controlul cantitii de gaze
reziduale din cilindru, deoarece acestea prin proprietile pe care le dein particip activ la
autoaprinderea controlat a amestecului.
4.2.9 Alte influene
Mecanismele de distribuie variabil permit, ntr-o mare msur, i tehnica dezactivrii unuia
sau mai multor cilindri n vederea reducerii consumului de combustibil i a emisiilor poluante.
Injecia direct de benzin n camera de ardere are dezavantajul c la sarcini i turaii mici nu
poate conduce la un amestec omogen aer-combustibil deoarece micarea ncarcturii este
insuficent. n acest scop, utiliznd mecanismul de distribuie variabil este posibil dezactivarea
parial sau total a unei supape de admisie ceea ce permite obinerea unei micri tangeniale
(SWIRL) i axiale (TUMBLE) [45] considerabile, al cror efect este mbuntirea micrii
aerului din cilindru care provoac un grad superior de omogenizare a combustibilului cu aerul.
4.3
Influenele mecanismelor de distribuie variabil asupra motoarelor cu aprindere
prin comprimare

Compoziia (, EGR)
Masa reinut
Micarea tangenial
Presiunea
Designul galeriei de
admisie
Turbosuflanta

Catalizatorul Diesel
Reducerea Catalitic
Selectiv
Filtrul de Particule
Materiale
Managementul termic

CONTROLUL
CANTITII
DE AER

CONTROLUL
CANTITII
DE
COMBUSTIBIL

Momentul injeciei
Presiunea de injecie
Injecii multiple
Caracteristica de
injecie

TRATAMENT
UL GAZELOR
DE
EVACUARE

INFLUENE I EFECTE ALE


MECANISMELOR DE
DISTRIBUIE VARIABIL

Figura 4.3.1 Influenele mecanismelor de distribuie variabil (Adaptat din [24])


Concordana motorului cu ardere intern cu norma EURO 6 i implicit cu valorile limit ale
cantitilor de PM i NOx se poate realiza, n special, prin utilizarea mecanismului de distribuie
variabil. Rolul su principal este de a forma o zon comun de funcionare a strategiilor de
control al aerului i combustibilului n cilindru dar i de tratament al gazelor de evacuare.
Conlucrarea celor patru strategii este prezentat sintetic de figura 4.3.1.
Astfel, a fost creat o hart care exprim evoluia cuplului motor ct mai constant i la o
valoare mare n funcie de turaia motorului utiliznd diferite strategii caracteristice
mecanismelor de distribuie variabil, figura 4.3.2.

14

Figura 4.3.2 Strategii caracteristice mecanismelor de distribuie (Adaptat din [24])


4.3.1 Strategii practice de variere a fazelor de distribuie la motoarele cu aprindere prin
comprimare
4.3.1.1

nchiderea supapei de admisie cu avans mare fa de pmi EIVC


EIVC

Figura 4.3.3 Strategia EIVC i efectele sale asupra diagramei de pompaj (Adaptat din [24])
n figura 4.3.3a este prezentat strategia de nchidere a supapei de admisie cu avans mare fa
de pmi iar n figura 4.3.3b este prezentat aplicarea sa pe diagrama de pompaj a motorului cu
aprindere prin comprimare.
4.3.1.2

nchiderea supapei de admisie cu ntrziere mare fa de pmi - LIVC


LIVC

Figura 4.3.4 Strategia LIVC i efectele sale asupra diagramei de pompaj (Adaptat din [24])

15

Figura 4.3.4a prezint strategia de nchidere cu ntrziere mare a supapei de admisie fa de


pmi iar aplicarea sa n evoluia diagramei de pompaj este evideniat de figura 4.3.4b.
4.3.1.3

nchiderea supapei de evacuare cu avans fa de pms - EEVC


EEVC

a
b
Figura 4.3.5 Strategia EEVC i efectele sale asupra diagramei de pompaj (Adaptat din [24])
n figura 4.3.5a este prezentat momentul de nchidere cu avans fa de pms al supapei de
evacuare iar n figura 4.3.5b este prezentat diagrama de pompaj pe care este aplicat strategia de
nchidere a supapei.
4.3.1.4

nchiderea supapei de admisie cu ntrziere fa de pms LIVO


LIVO

Figura 4.3.6 Strategia LIVO i efectele sale asupra diagramei de pompaj (Adaptat din [24])
Efectele strategiei LIVO, figura 4.3.6, asupra comportamentului motorului cu ardere intern
sunt [24]:
a. diferena de presiune crescut
b. mrirea vitezei de curgere i micrii ncrcturii
c. umplere scazut a cilindrului
4.3.1.5

Deschiderea supapei de dou ori n decursul unui ciclu

Figura 4.3.7 Deschiderea supapei de dou ori n decursul unui ciclu (Adoptat din [24])

16

n figura 4.3.7a supapa de evacuare este deschis pentru a doua oar n timpul procesului de
admisie a aerului, iar deschiderea supapei de admisie n timpul cursei de evacuare este reliefat
de figura 4.3.7b.
Figura 4.3.7c pune n eviden deschiderea supapei de evacuare dup finalizarea cursei de
comprimare al crei efect direct este definirea unei capaciti mbuntite a realizrii frnii de
motor.
4.3.2 Autoaprinderea controlat a amestecurilor omogene prin compresie (HCCI)
Ca i n cazul motoarelor care utilizeaz benzina, este necesar ca utilizarea motorului s se fac
ntr-un mod hibrid: pentru condiii urbane de deplasare cu autovehiculul, la sarcini mici i medii
iar turaia mai mic de 3500 rpm [8], strategia de ardere s fie conform cu HCCI iar pentru
condiiile de pornire la rece, funcionare la ralanti i sarcini respectiv turaii ridicate s se
utilizeze aprinderea clasic [31].
4.4

Clasificarea mecanismelor de distribuie variabil

n tabelul 4.4.1 sunt prezentate diferite metode practice cu ajutorul crora se pot obine
mecanismele de distribuie varabil. n cele ce urmeaz se vor prezenta diferite variante de
mecanisme produse n mas, care funcionez conform clasificrii din tabelul 4.4.1.
Tabelul 4.4.1 Clasificare mecanismelor de dsitrbuie variabil [23]
Mecanisme de distribuie varabil
Defazaj

Ridcarea i durat variabile


Continuu
Discret

Continuu
Hidraulic
Electromecanic

N DOU TREPTE

Electromagnetic

Tachet

Mecanic

Element pivot

Electrohidraulic

Modificarea profilului unei came


Finger Follower
Roller Lifter
N TREI TREPTE
Culbutor
Modificarea profilului unei came
4.4.1 Distribuia variabil obinut cu ajutorul unui defazor
n majoritatea cazurilor, mecanismele de distribuie sunt implementate printr-un defazor al
crui rol principal este s translateze momentele de deschidere i nchidere ale unei supape ctre
nainte sau napoi fa de o referin, de obicei p.m.s. precum n figura 4.4.1.

17

Figura 4.4.1 Realizarea defazajului


n funcie de construcie, defazoarele se clasific astfel [65], figura 4.4.2
a. Cu palete
b. Cu cuplaje dinate

Figura 4.4.2 Tipuri de defazoare [65]


4.4.2 Mecanismul cu nlime de ridicare diferit obinut prin modificarea profilului
camei
Un exemplu edificator este mecanismul MiVEC Mitsubishi innovative Valve timing
Electronic Control system produs de compania japonez Mitsubishi, care are capacitatea de a
realiza dou profile ale curbei de ridicare a supapei de admisie n funcie de regimul de deplasare
al autovehiculului, utiliznd un mecanism special prezentat n figura 4.4.3.

18

Figura 4.4.3 Mecanismul MiVEC( Adaptat din [35])


Mecanismul de distribuie variabil prezentat echipeaz motorul V6 de 3000 cm3 al
autovehiculul Mitsubishi Outlander destinat pieei americane [35] fiind compus din:
1. Culbutori care acioneaz supapa de admisie pentru curba mic de ridicare
2. Prghie T pentru curba de ridicare mare a supapei de admisie
3. Piston actuator
4. Canal de alimentare cu ulei
5. Cama pentru ridicare mare
6, 7 Came pentru ridicarea mic
Curbele de ridicare generate prin utilizarea acestui mecanism se pot observa n figura 4.4.4.

Figura 4.4.4 Curbele de ridicare ale supapei de admisie (Adaptat din [35])
4.4.3 Mecanisme de distribuie variabil obinute prin modificarea poziiei de acionare a
braului intermediar al culbutorului
Acest tip de mecanism este produs de compania BMW i poart denumirea de Valvetronic.
Reprezint un mecanism de distribuie mecanic continuu, complet care variaz nalimea de
ridicare, durata de deschidere i momentele de deschidere respectiv nchidere ale supapei de
admisie prin modificarea dimensiunii braului activ al culbutorului [58].
19

Mecanismul de distribuie variabil format din cele dou variante, nlime de ridicare continuu
variabil i defazare, echipeaz multe din motoarele autovehiculelor BMW, de exemplu
motoarele pe benzin din gama 5: 520i, 535i [64] etc.

Figura 4.4.5 Mecanismul Valvetronic (Adoptat din [81])


Elementele componente ale figurii 4.4.5 sunt prezentate n tabelul 4.4.2.
Tabelul 4.4.2 Elementele componente ale mecanismului Valvetronic [81]
Nr

Descriere

Nr

Descriere

Motor electric

Arbore melcat

Arc de rapel

Culis

Arbore cu came

Ramp

Dispozitiv de compensare a jocului


termic al supapei de admisie

Supapa de admisie

Supapa de evacuare

10

Culbutor cu rol al supapei de


evacuare

11

Dispozitiv de compensare a jocului


termic al supapei de evacuare

12

Culbutor cu rol al supapei de admisie

13

Prghie intermediar

14

Arbore excentric

15

Roat dinat melcat

16

Arbore de evacuare

Curbele de ridicare ale supapelor sunt prezentate n figura 4.4.7

20

Figura 4.4.7 Curbele de ridicare ale supapelor (Adaptat din [58])


4.4.4 Mecanismul de distribuie electrohidraulic UniAir
Mecanismul de distribuie variabil UNIAIR este produs sub licen Schaeffler Technologies
AG & Co. KG [18], [63] i reprezint un mecanism de distribuie variabil electrohidraulic
continuu permind modificarea nalimii de ridicare, duratei de deschidere, momentului de
deschidere respectiv nchidere i al numrului de deschideri permite deschiderea i nchiderea
supapei de admisie chiar de dou ori pe durata procesului de admisie [63].

Figura 4.4.8 Acutator al mecanismului uniair (Adaptat din [63])


Mecanismul de distribuia variabil UniAir impune n soluia constructiv a motorului cu
ardere intern utilizarea strategiei SOHC Simple OverHead Camshaft. Comanda momentelor
de deschidere i nchidere ale supapelor de admisie este preluat de actuatorul din figura 4.4.8
care este localizat n chiulas.

21

Strategiile de ridicare ale supapei sunt prezentate n figura 4.4.10.

Figura 4.4.10 Strategii de ridicare a supapei de admisie (Adaptat din [63])

22

4.4.5 Mecanismul de distrbuie variabil VarioCam Plus


Mecanismul VarioCam Plus echipeaz motorul pe benzin al automobilului Prosche 911 Turbo
dar i pe cel pe motorin al Porsche Cayenne diesel [80], [88], i reprezint un mecanism care
variaz att faza ct i nalimea de ridicare a supapei cu ajutorul unui defazor i a dou profile
diferite de ridicare a camei reprezentate prin camele prelucrate pe arbore figura 4.4.11.
Arbore cu came

Defazor

Cam cu profil
mare
Cam cu profil
mic

Pin de
blocare

Figura 4.4.11 Mecanismul VarioCam Plus (Adaptat din [80])

Figura 4.4.14 Strategii de ridicare a supapei de admisie (Adaptat din [14], [10])
4.4.5.1

Supapa electrohidraulic de tip 3/2

Supapa electrohidraulic studiat este produs de compania Schaeffler Technologies AG & Co.
KG i face parte din mecanismul de distribuie variabil VarioCam Plus, figura 4.4.16. Rolul su
principal este de actuator, prin intermediul uleiului, al pinului care determin solidarizarea
tacheilor hidraulici ce permit nalimi de ridicare diferite ale supapei motorului cu ardere
intern.

23

Figura 4.4.16 Supapa electrohidraulic


n figura 4.4.17 este pus n eviden schema hidraulic a supapei n care cele trei porturi sunt
redate prin literele A, P i T, i care reprezint:
A Legtura ctre consumator
P Legtura ctre pompa de ulei
T Legtura ctre rezervorul de ulei

Figura 4.4.17 Schema hidraulic a supapei de tip 3/2 (Adaptat din [62])
Cele dou sensuri de curgere sunt:
a. de la P la A: adic de la pompa de ulei la consumatori reprezentai de tacheii hidraulici
b. de la A la T: de la tacheii hidraulici la rezervorul de ulei, repsectiv baia de ulei n cazul
motorului cu ardere intern.
Elementele componente ale supapei se regsesc n figura 4.4.18 iar denumirile componentelor
sunt prezentate n tabelul 4.4.3.
Tabelul 4.4.3 Elementele componente ale supapei electrohidraulice
Nr

Denumire component

Carcas hidraulic

Scaun inferior

Scaun superior

Element de etanare

Carcas de protecie

nfurarea bobinei
24

Armtur

Corp terminal

Flan

10

Material dielectric de susinere a bobinei

11

Carcas de delimitare a mediului fluid

12

Terminaie a pinului de contact

12
11
8
6
7
5
10
9
4
3
1
2

Figura 4.4.18 Elementele componente ale supapei electrohidraulice

4.4.5.2

Principiul de funcionare al supapei

Principiul de funcionare al supapei electrohidraulice, figura 4.4.19, este prezentat n detaliu n


rndurile care urmeaz.

Figura 4.4.19 Principiul de funcionare al supapei electrohidraulice (Adaptat din [47])


25

Pe toat durata de funcionare a motorului conform condiiilor de deplasare a autovehiculului


de sarcin i turaii sczute, supapa electrohidraulic este neacionat, deci uleiul se deplaseaz
de la portul A la portul T, figura 4.4.19, asemenea condiiilor funcionale prezentate n tabelul
4.4.4. n tot acest timp, pinul de blocare, destinat s solidarizeze cei doi tachei, figura 4.4.12, nu
este acionat i astfel permite camei cu profil scurt s conduc supapa motorului, figura 4.4.20,
prin deplasarea n gol a tachetului exterior fa de cel interior.
Atunci cnd sarcina i turaia sunt ridicate, unitatea de control electronic (ECU) a motorului cu
aredere intern determin generarea unui tensiuni electrice cu ajutorul creia s acioneze supapa
electrohidraulic 3/2 prin urmtoarea metodologie: prin intermediul pinilor de contact 12
tensiunea electric generat de ECU alimenteaz nfurarea bobinei 6, evideniat de figura
4.4.18, care produce un cmp electromagnetic. Mai departe, acesta se propag prin corpul
terminal 8 n armtura 7 creia i provoac micare de translaie pe direcie axial a supapei
electrohidraulice.
Pin de blocare

Tachet interior

Tachet exterior

Figura 4.4.20 Tachei nesolidarizai (Adaptat din [47])


Astfel, armtura 7 antreneaz elementul de etanare 4 care determin, prin geometria corpului
su din figura 4.4.21, blocarea sensului A T i deblocarea lui P A asemenea figurii 4.4.19. n
acest moment uleiul, din circuitul special de alimentare cu ulei al mecanismului VarioCam Plus,
este trimis de pompa de ulei s acioneze pinul de blocare pentru a determina solidarizarea
tachetului exterior cu cel interior n scopul funcionrii motorului dup legea mare de ridicare a
supapei, figra 4.4.22.

T
Terminaie
conic 1

A
Terminaie
conic 2
P

Figura 4.4.21 Blocarea portului T

26

Tachei solidarizai

Figura 4.4.22 Tachei solidarizai (Adaptat din[47])


n momentul n care condiiile de deplasare a autovehiculului nu mai necesit legea mare de
ridicare a supapei , ECU determin sistarea tensiunii electrice ce alimenteaz supapa
electrohidraulic iar elementul de etanare blocheaz sensul A P, ca i n figura 4.4.19, prin
faptul c fora electromagnetic generat de bobin i care antreneaz armtura devine inferioar
forei dezvoltate de presiunea uleiului manifestat asupra prii terminale a elementului de
etanare 4.
4.4.5.3

Condiii funcionale ale supapei

Condiiile conform crora supapa electrohidraulic funcioneaz cel mai corect sunt prezentate
n tabelul 4.4.4.
Tabelul 4.4.4 Condiii tehnice de funcionare a supapei electrohidraulice (Adoptat din [62])
Specificaii hidraulice
Mediul hidraulic

Ulei de motor conform SAE, mineral sau


sintetic al crui nivel de contaminare
corespunde clasei 9 din standardul NAS
1638

Presiunea de funcionare

5 bar

Vrfuri de presiune

< 20 bar

Debitul de la P la A

6.5 L/min (P=4 bar la 20 cSt)

Debitul de la A la T

9 L/min (P=4 bar la 20 cSt)

Rata de scurgere datorat 0.2 L/min (P=4 bar la 20 cSt)


neetaneitilor
SPECIFICAII ELECTRONICE
Intervalul de valori
tensiunii electrice

ale 10.5 pn la 15 V

Rezistena nfurrii

8.5 0.5

Inductana nfurrii

< 90 mH (dinamic=
10.5 3 mH la 1 kHz

Rezistena izolaie

> 1 M la 500 VDC

Nivelul
curentului

intensitii 0.8 pn la 1.85 A

ALTE SPECIFICAII
27

4.4.5.4

Domeniul de temperatur

- 20C pn la 135C, temporar la 150C

Poziia de montare

ntotdeauna cu magnetul aezat deasupra

Montarea pe motor

Prin flan cu ajutoul unui urub M6

Conectorul electric

Priz cu doi pini de polaritate diferit

Clasificarea impuritilor

Specialitii din domeniul inginerie mecanice au realizat o clasificare a impuritilor care pot
duce la blocarea supapei electrohidraulice i implicit la un mecanismului VarioCam Plus, fiind
prezentate n tabelul 4.4.5.
Tabelul 4.4.5 Clasificarea impuritilor ce contamineaz uleiul (Adaptat din [61])
1.
2.
3.
4.

Primare

Tipuri de
impuriti

Secundare

4.4.5.5

Span de fabricaie
Perle de sudur
Reziduuri rezultate n urma
Zgura de la sudura
procesului de fabricaie
Impuriti ce provin din
procesul de transport
1. Muchii metalice
2. pan din presare
Reziduuri rezultate n urma
3. Reziduuri de la filetare
montajului
4. Soluii de curare
5. Acoperiri de suprafa
1. Pstrare necorespunztoare
Impurii ce provin din uleiul
2. Gradul de contaminare al
nou
uleiului
1. Contact ntre piese ce se rotesc
sau translateaz una fa de
alta
Uzur mecanic
2. Rugozitatea mai mare
3. Presiunea mai mare contact
dintre piese
Uzura datorat deplasrii Uzura generat prin deteriorarea
uleiului prin conducte
muchiilor componentelor
Modificarea
temperaturii
Modificarea proporietilor
mediului de lucru furnizeaz
chimice
componente de genul gumelor
Un exemplu este praful care
ajunge
n
motor
datorit
Impuriti din exterior
funcionii necorespunzatoare a
filtrului de aer

Prezentarea zonelor de blocare ale supapei electrohidraulice

n sursa [47] au fost identificate dou categorii principale de blocare a supapei


electrohidraulice: radial i axial. Blocarea radial este reprezentat de zonele A, B, C, D i E
care sunt evidenaite n figura 4.4.24 iar blocarea axial este caracterizat de zonele F, G i H
reliefate de figura 4.4.25.

28

B
E
C

Figura 4.4.24 Zone caracteristice blocrii radiale a supapei

Figura 4.4.25 Zone caracteristice blocrii axiale a supapei


n tabelul 4.4.6 este subliniat relaia dintre simbolul zonei i jocul dintre elementele care
formeaz zona respectiv.

29

Tabelul 4.4.6 Explicitarea simbolurilor zonelor de blocare radial i axial [47]


Zona

Elementele componente

Dimensiunea
jocului, m

armtura 7 carcasa de delimitare a mediului fluid 11

70 ... 120

armtura7 elementul de etanare 4

360 ...580

armtura 7 flana 9

265 ... 335

elementul de etanare 4 flana 9

330 ... 470

elementul de etanare 4 carcasa hidraulic 1

20 ... 150

armtura 7 elementul de etanare 4

560 ... 580

armtura 7 flana 9

pn la 2580

armtura 7 carcasa hidraulic 1

pn la 2580

4.4.6 Influena funcionrii supapei electrohidraulice asupra parametrilor energetici ai


motorului cu ardere intern
Rolul principal al supapei electrohidraulice, de tipul trei porturi i dou sensuri de curgere, este
de a aciona pinul de blocare cu rol de solidarizare a tachetului interior cu cel exterior n scopul
furnizrii unei nlimi de ridicare diferit a supapei motorului. Semnalul de activare a supapei
electrohidraulice provine de unitatea electronic de control (ECU) a motorului cu ardere intern
i este generat n funcie de condiiile de deplasare ale autovehiculului, mai precis de sarcin i
turaie.
Astfel, daca valoarile sarcinii i turaiei sunt sub anumite praguri, determinate de productorul
auto, atunci motorul funcionez conform unei ridicri mici a supapei adic pinul de blocare nu
este acionat pentru a solidariza tachetul interior de cel exterior, deci uleiul curge de la portul A
la portul T. n momentul n care rezistenele la naintare ale autovehiculului sunt mai mari,
sarcina i turaia devin mai mari i sunt depite pragurile critice, atunci ECU acioneaz supapa
electrohidraulic pentru a determina blocarea sensului A T i a debloca sensul P A. Efectul
principal const ntr-o nalime de ridicare mare a supapei motorului cu ardere intern suficient
pentru a asigura cantitatea de aer necesar motorului.
4.4.6.1

Cazuri de blocare

Detaliile prezentate mai sus au ca scop caracterizarea strii de funcionare normal a supapei
electrohidraulice, ns foarte importante sunt efectele strii de funcionare necorespunztoare
care vor fi expuse n rndurile care urmeaz, ns nu nainte de a prezenta trei cazuri nedorite:
a. Supapa se blocheaz ntr-o stare care nu permite relizarea ridicarii supapei motorului de 10
mm, deci numai sensul de curgere de la A la T este activ.
b. Supapa electrohidraulic determin ridicarea supapei motorului numai pentru nlimea de
10 mm, adic doar sensul de curgere de la P la A este activ.
c. Supapa este blocat ntr-o stare intermediar de blocare, adic sunt active parial ambele
sensuri att P A ct i A T. Influenele funcionrii supapei electrohidraulice asupra
comportamentului motorului cu ardere intern sunt studiate n mediul virtual 1D cu ajutorul
software-ului AVL Boost 2010, iar prima etap este reprezentat de conceperea modelului
virtual.
n figura 4.4.26 este prezentat modelul virtual al unui motor monocilindric ale crui
caracteristici sunt prezentate n tabelul 4.4.7.
30

Figura 4.4.26 Modelul virtual al motorului monocilindric


Tabelul 4.4.7 Caracteristicile motorului monocilindric
Temperatura la nceputul admisiei

25C

Presiunea la nceputul admisiei

1 bar

Combustibilul utilizat

Densitate: 750 kg/m3

Benzin

Cldura specific inferioar 43.5 MJ/kg

Alezaj

84 mm

Cursa

94 mm

Raport de comprimare

Lungimea bielei

174.5 mm

Avans la injecie

25RAC

Avans la producerea
20RAC
scnteii
Ridicare de 10 mm
Avans deschidere fa de pms - 15RAC

Motorul monocilindru

ntrziere nchidere fa de pmi - 55 RAC


Supapa de admisie

Ridicare de 3 mm
Avans deschidere fa de pms - 15RAC
Durata de deschidere 160RAC
Diametrul talerului 41.16 mm
Avans deschidere fa de pmi 45RAC
ntrziere nchidere fa de pms - 15RAC

Supapa de evacuare

Diametrul talerului 35.28 mm


nlimea de ridicare 9.2 mm

31

4.4.6.2

Proiectarea profilelor de ridicare ale supapei

n scopul modelrii 1D a influenelor funcionrii supapei electrohidraulice asupra parametrilor


energetici ai motorului cu ardere intern, au fost proiectate dou profile de ridicare fr oc ale
supapei de admisie utiliznd metoda Kurz, prezentat n figura 4.4.27.
Pentru a utiliza corect relaiile matematice care descriu metoda Kurz este necesar s fie
prezentate urmtoarele notaii iniiale:
]^ nlimea maxim de ridicare a tachetului
]_ - nlimea de preluare a jocului termic de pe partea tachetului i se recomand a fi egal
cuprins n intervalul 0.15 0.40 mm.
` - unghiul curent al camei, considerat de la nceputul profilului su
- unghiul total al profilului camei
_ - intervalul de preluare a jocului termic
, 2 , 4 - zonele active ale camei

Figura 4.4.27 Parametri camei fr oc Kurz (Adaptat din [7])


b_ = 30 40hij
b2 = 00,1 0,156 b4

b2 + b4 = 01,5 36 b

(4.6)
(4.7)

b = 2 0b + b2 + b46
(4.9)
Aplicnd baza teoretic prezentat mai sus, profilele de ridicare ale supapei de admisie sunt
evideniate de figura 4.4.28.

32

(4.8)

Figura 4.4.28 Curbele de ridicare ale supapelor de evacuare i admisie


4.4.6.3

Formulele matematice utilizate [67]


.0

a. Presiunea din cilindru

.0

Unde,

.U

T6

.U

T6

.U

. n
.U

. W
.U

oo

. pp
.U

(4.25)

- variaia energieia gazului din cilindru

.U

- lucrul mechanic al pistonului

. n
- cldura generat prin arderea combustibilului
.U
. W

.U

( - masa din cilindru


1 enenrgia intern specific
- presiunea din cilindru
- volumul cilindrului
q - energia coninut de combustibil
\ Z tranferul de cldur ctre pereii cilindrului
[ - unghiul de rotaie a arborelui cotit
oo - entalpia fluidului

- pierderile de cldur datorate contactului cu pereii cilindrului

b. Legea de ardere

.r

0( + 16 t ,

Ru0 v 6

Legea de ardere Vibe este cea utilizat n acest studiu teoretic i are forma:
.U

sU

\w =

t=

U Ux
sU

Unde,
- cantitatea de cldur eliberat prin ardere combustibilului
[_ - nceputul arderii
( - parametrul de form al funciei Vibe

33

(4.26)
(4.27)
(4.28)

y - parametrul Vibe
[ - unghiul de rotaie a arborelui cotit
[ - durata arderii

4.4.6.4

Rezultatele simulrii

a. Debitul masic admis n cilindru

Figura 4.4.29 Debitul masic admis n cilindru


n figura 4.4.29 este prezentat variaia debitului masic de amestec aer combustibil admis n
cilindru, pe durata a 720RAC, pentru patru situaii de baz: ridicare a supapei de admisie de 3
mm i turaia de 3000 rpm, aceeai ridicare a supapei i 6000 rpm, ridicare a supapei de admisie
de 10 mm la 3000 i 6000 rpm.
b. Presiunea din cilindru
Variaia presiunii din cilindru este reflectat de figura 4.4.32.

Figura 4.4.32 Presiunea din cilindru


34

c. Temperatura din cilindru


Figura 4.4.33 prezint variaia temperatura gazelor din cilindru pe durata unui ciclul de
funcionare a motorului cu ardere intern.

Figura 4.4.33 Temperatura din cilindru


d. Diagrama indicat
Eficiena motorului cu ardere intern este apreciat i prin intermediul diamgramei indicate
prezentate n figura 4.4.35, n care de asemenea poate fi vizualizat i evoluia diagramei de
pompaj pentru toate cele patru situaii simulate, cu ajutorul software-ului AVL BOOST 2010.
Figura 4.4.35 Diagramele indicat i de pompaj

35

Figura 4.4.36 Diagramele indicat i de pompaj pentru cazul normal de funcionare


4.5

Concluzii

Mecanismele de distribuie variabil devin din ce n ce mai mult sisteme standard n echiparea
motoarelor cu ardere intern datorit aportului semnificativ pe care l au n mbuntirea
performanelor energetice i ecologice ale motorului cu ardere intern.
Este evident, din studiul i simularea 1D realizate n lucrare, faptul c mecanismele de
distribuie variabil influeneaz pozitiv fenomenul de ardere, determin o cantitate controlat i
suficient de aer proaspt s intre n cilindru, dar i un control superior al gazelor arse n ceea ce
privete reinerea lor n cilindru.
Prin primsa avantajelor pe care le prezint particip activ la obinerea unui nou procedeu de
realizare a arderii amestecului aer combutibil, acela al amestecurilor omogene aprinse prin
comprimare.
Pe baza acestor considerente au fost dezvoltate mecanisme precum: VarioCam Plus, Uniair
MiVEC sau Valvetronic, ale cror caracteristici i influene asupra comportamentului n
funcionare al motorului sunt positive.
n ceea ce privete scopul principal al simulrii 1-D, prezentate n acest capitol, a fost de a
scoata n efiden influenele pe care le are funcionarea supapei electrohidraulice de tip 3/2
asupra comportamentului motorului cu ardere intern.

36

5 Echipamente i proceduri destinate cercetrii comportamentului n


exploatare al supapelor electrohidraulice
Experimentul de estimare a duratei de via a supapelor electrohidraulice s-a realizat pe un
stand special conceput pentru acest scop, figura 5.1, ale crui elemente componente sunt
prezentate n tabelul 5.1.
1

10

2
3

11
4

5
12
6
7
13

14
15

16

23

17
18

21

19
22

20
Figura 5.1 Standul destinat ncercrilor experimentale
Tabelul 5.1 Elementele componente ale standului de ncercri
37

Nr

5.1

Denumire component

Nr

Denumire component

Monitor

13

Motor electric

Panou de control

14

Camer de amestec impuriti

Variator de frecven

15

Furtun hidraulic

Martor temperatur

16

Amortizor hidraulic

Placa de achiziie a datelor

17

Suport al blocului de Plexiglas

Compresor de aer

18

Furtun hidraulic

Supape electrohidraulice neutilizate

19

Suport metalic

Suport metalic

20

Pomp centrifugal

Racord metalic

21

Dispozitiv de blocare a roilor

10

Supape electrohidraulice n curs de testare

22

Roat a standului

11

Conectori electrici

12

Unitate de control PC

23

Bloc plexiglas

Echipamente destinate ncercrilor supapelor electrohidraulice

a. Dispozitivul de amestecare i dozare


Flan superioar

Elice pentru
omogenizare
Dispozitiv de
amestecare i dozare
Flana inferioar
Figura 5.1.3 Dispozitivul de amestecare i dozare
Dispozitivul de amestecare i dozare, figura 5.1.3, are rolul de a omogeniza amestecul dintre
particulele mecanice i uleiul Shell Tellus. Este format dintr-un cilindru din plastic la care sunt
asamblate dou flane, superior i inferioar. n ambele flane este prelucrat cte o gaur.

Figura 5.1.4 Cilindru pneumatic [78]

38

Cilindru pneumatic

b. Supapa pneumatic
Este de tipul 3/2 MFH-3-1/4-9964, figura 5.1.5, fiind produs de ctre compania FESTO.
Supapa este dotat cu un solenoid pentru a deschide orificiul de trecere, iar pentru poziia de
revenire este dotat cu un element mecanic de tip arc. Literele din figur reprezint: P portul de
alimentare, R portul de eliminare/ descrcare a orificiului, A portul spre elementul de
acionat.

Figura 5.1.5 Supapa pneumatic [77]

Supapa
pneumatic

c. Pompa centrifugal speck


Are rolul de a pune n micare uleiul din circuit i de a realiza presiunea uleiului de maxim 5
bar. S-a adoptat acest variant de pomp centrifugal deoarece, n funcionare, nu duce la
spargerea particulelor din ulei n momentul n care acestea trec prin ea, fiind prezentat n figura
5.1.12.

Figura 5.1.12 Pompa centrifugal Speck IN-V-2-40 [76]


Pentru a putea fi montat pe standul de ncercri au trebuit s fie cunoscute cteva date tehnice,
prezentate n tabelul 5.1.7.
Tabelul 5.1.7 Caracteristicile tehnice ale pompei centrifugale Speck [76]
Puterea motorului

0.55 kW

Turaia de funcionare

2850 rpm

Volum de transport

0.042 m3
39

Masa net

16 kg

Intensitatea continu a nivelului de zgomot

62 dB(A)

Presiunea nominal maxim

16 bar

Temperatura de funcionare min...max

-15C+ 120C

E1

134 mm

E2

107 mm

F1

517 mm

F2

274 mm

d. Senzorul de presiune
Singura modalitate prin care se poate determina momentul blocrii unei supape este de a
masura diferena de presiune a fluidului de lucru dintre intrarea n supap i ieirea din ea.
Astfel, este nevoie de dispositive care sa msoare foarte precis aceasta diferen. Pentru aceast
sarcin au fost alei senzorii de presiune produi de ctre compania WIKA, tipul ECO TRONIC
ECO-1, figura 5.1.14.

Figura 5.1.14 Senzor de presiune [72]

Senzori de presiune

n continuare vor fi prezentate cteva detalii tehnice, tabel 5.1.9.


Tabelul 5.1.9 Detalii tehnice ale senzorului de presiunea ECO 1 [72]
Domeniul de msur al presiunii

0 10 bar

Materialul carcasei i al prilor n contact cu


mediul fluid

Oel inoxidabil

Tensiunea de alimentare

10 30 V DC

Semnalul de ieire

4 20 mA

Sarcina ohmic maxim

0 10 V

Timpul de rspuns

5 ms

Acurateea de msur

0.5 % pentru domeniul de msur a presiunii

Temperatura
Masa

-40 +100 C pentru mediul de lucru


-30 80 C
0.15 kg
40

Pe standul de ncercri sunt montai 5 senzori, unul plasat la intrarea n blocul de Plexiglas iar
ceilali patru la ieirea din fiecare supap.
e. Senzorul de temperatur
Pentru a determina temperatura mediului fluid de lucru, s-a achiziionat un senzor de
temperatur de tipul Pt100, figura 5.1.15. Este compus din platin i de tipul RTD (Resistance
Temperature Detector). Numarul de 100din denumire corespunde valorii rezistenei electrice
de 100 ohmi la temperatura de 0C. Este format dintr-un tub protector din metal in interiorul
cruia se gsete senzorul de temperatur din platin.

Senzor de
temperatur
Detaliile tehnice ale senzorului Pt100 produs de compania Pentronic sunt prezentate n tabelul
5.1.10.
Figura 5.1.15 Senzorul de temperatur [73]

Tabelul 5.1.10 Detalii tehnice ale senzorului de temperatur Pt100 [73]


Domeniul de msur a temperaturii

Mediu fluid: -50 ... +205C


Mediu ambiant: -50 ... +205C

Tub protector

Oel inoxidabil AISI 316, ext = 8 mm

Cabluri de culegere a datelor

2 roii i 2 albe

Domeniul presiunii

25 bar (viteza de curgere a lichidului de 3m/s)

Tipul mediului msurat

Lichid, gazos.

Eroarea de msur a temperaturii, K

(0.15 K+ 0.002temperatura masurat n grade Celsius)

f. Panou electric de control


Pentru ca s se poat aciona pompa de ulei, senzorii de temperatur s fie alimentai cu
tensiune electric ori supapa ce acionez tija de etanare, este nevoie de un panou electric de
control. Acesta conine butoane de comand, butonul general de oprire, contactori TCA,
sigurana de protecie, transformator, conectori etc. Toate aceste elemente pot fi evideniate n
figura 5.1.20.

41

Panou de control

Buton pentru oprire


n caz de urgen

Figura 5.1.20 Panou electric de control


Acest tip de ntrruptor este utilizat numai n cazuri de urgena, atunci cnd standul de ncercri
nu mai funcioneaz corect din motive ce apar subit. Practic, prin apsarea sa se ntrerupe
alimentarea cu curent electric a circuitului electric ce compune standul.
g. Placa de achiziie a datelor
Pentru a fi posibil citirea i utilizarea datelor funizate de senzorii de presiune s-a utilizat placa
de achiziie de date profesional produs de compania National Instruments, figura 5.1.25. Se
poate conecta la unitatea central a computerului prin port USB. Detaliile sale tehnice sunt
prezentate n tabelul 5.1.18. Software-ul care a realizat interfaa ntre senzorii de presiune, placa
de achiziie i unitatea central este produs tot de compania National Instruments i se numete
LabView versiunea 2010.

Figura 5.1.25 Placa de achiziie a datelor [69]


Tabelul 5.1.18 Specificaii tehnice ale plcii de achiziie [69]
Intrare analog
Denumire

DAQ PAD 6015

Canale

8 diferentiale, 16 single ended

Rezoluie

16 bit

Rata de eantionare (sample rate)

200 kS/2

On board memory

4096 sample-uri

42

Ieire analog
Canale

Rezoluie

16 bit

Update rate

300 S/s

Intrare/ieire digital
Canale

8 bidirectionale

Dimensiuni geometrice
Lungime

176 [mm]

Laime

149 [mm]

nlime

43 [mm]

h. Uleiul de introdus n circutul hidraulic al standului


Uleiul Shell Tellus prezint avantajul imens de a avea o valoare a vscozitii cinematice la
temperatura de 40C, de 10 respectiv 22 cSt.. Detaliile tehnice ale celor dou tipuri de ulei sunt
prezentate n tabelul 5.1.19.
Tabelul 5.1.19 Caracteristici ale uleiurilor Shell Tellus 10 i 22 [70]
Shell Tellus

10

22

10

22

Vscozitatea cinematic la 40C exprimat n mm /s

10

22

Vscozitatea cinematic la 100C exprimat n mm2/s

2.6

4.2

Densitatea la 15C, exprimat n kg/m3

881

865

Gradul de vscozitate
2

i. Variatorul de frecven de acionare

Figura 5.1.26 Variator de frecven


n figura 5.1.26 este prezentat un dispozitiv, creat n departamentul Produse High Tech pentru
Autovehicule al Univesitii Transilvania din Braov, denumit variator de frecvena al crui rol
principal este de a permite obinerea de diferite frecvene de acionare ale supapelor
electrohidraulice, prin intermediul unui poteniometru. Frecvena de acionare a supapelor
electrohidraulice a fost adoptat la valoarea de 3.5 Hz
5.2

Proceduri de realizare ncercrii supapelor electrohidraulice

a. Procedura de introducere a uleiului n circuitul hidraulic

43

Utiliznd paharul Berzelius de capacitate volumic egal cu 1000 ml, figura 5.2.1, se va
introduce iniial n circuitul hidraulic al standului o cantitate total de aproimativ 5.35 dm3, din
volumul total de 6 dm3, ulei Shell Tellus 10 i 22 necontaminat.

Figura 5.2.1 Pahar Berzelius de 1000 ml


Aerisirea corpului pompei de ulei se face prin intermediul urubului superior prezentat n
figura 5.5.2 prin desfiletarea lui. Verificarea circuitului hidraulic implic un control amnunit al
legturilor dintre componente pentru a determina eventualele scurgeri de ulei, iar dup aceea
urmtoarea etap este de a observa dac pompa de ulei este sau nu alimentat cu curent electric
prin acionarea sa.

urub utilizat n aerisirea


pompei centrifugale

Conduct de ieire

Conduct de intrare

Figura 5.2.2 Aerisirea pompei centrifugale


b. Procedura de introducere a impuritilor n circuitul hidraulic al standului
n scopul determinrii cantitii de contaminant de introdus n circuitul hidraulic este utilizat
microbalana Ohaus, evideniat de figura 5.3.3.

44

Figura 5.2.3 Microbalana Ohaus


Dup ce s-a determinat prin cntrire, cantitatea de contaminant este amestecat, ntr-un pahar
Berzelius cu un volum de ulei de aproximativ 0.65 dm3, precum n figura 5.2.1, prin folosirea
unei spatule. Amestecul din paharul Berzelius ajunge mai departe n camera de amestec printr-un
orificiu prelucrat n flana superioar a acesteia.
c. Procedura de comand a supapelor electrohidraulice i achiziie a datelor
Comanda supapelor electrohidraulice const n furnizarea unei tensiuni electrice de 10 - 12
VDC i a unei intensiti a curentului electric de la 0.8 pn la 1.85 A, conform sursei [62],
prin intermediul panoului electric de control, iar evoluia fiecarei valori a presiunii se urmrete
conform figura 5.2.7, n care primele patru canale vor reda presiunea uleiului la ieirea din
fiecare supap, al cinci-lea canal corespunde presiunii la intrare n blocul de plexiglas,
respectiv supape, iar ultimul canal are rolul de a prezentat tensiunea de alimentare a supapelor.
Abscisa este comun i exprim o secund, ordonata exprim tensiunea in voli pentru fiecare
canal.

Figura 5.2.7 Valorile presiunii i tensiunii de acionare a supapelor electrohidraulice

45

5.3

Concluzii

Cercetarea comportamentului n exploatare al supapei electrohidraulice pe standul de ncercri,


a fost posibil prin mbinarea corect i funcional a mai multor sisteme precum: hidraulic,
pneumatic, electric i de achiziie de date.
Realizarea corect a ncercrilor a fost efectuat prin stabilirea clar a unor proceduri de lucru
cu standul, de exemplu: achiziia datelor, nlocuirea supapelor uzate, golirea circuitului hidraulic
etc.

6 Cercetrea duratei de via a supapelor electrohidraulice


6.1

Managementul calitii i sisteme corespunztoare

Este cunoscut faptul c scopul principal al fiecarei companii este obinerea unui profit ridicat,
fapt care de cele mai multe ori nu este uor de realizat. A obine un profit este analog cu a avea
succes ntr-o competiie ce se desfoar ntre companii naionale i internaionale. Succesul este
garantat numai n situaia n care, compania acord suficient atenie principalului factor de
decizie n evoluia sa financiara i anume consumatorul. Compania, reprezentat de produsul sau
serviciul pe care l ofer consumatorului, trebuie s depeasc un nivel ridicat al nevoilor,
ateptarilor i satisfacei ale acestuia pentru ca numrul de vnzri s fie crescut i implicit
profitul s fie pe msur.
Un exemplu elocvent de companie ce a reuit s conving consumatorul l reprezint Grupul
Volkswagen AG. Potrivit rapoartelor emise de grupul Volkswagen AG, numrul de vehicule
comercializate ntre anii 2004 i 2011 a fost de la 5142759 la 8361294 de vehicule, valori care
experimate n milioane de euro sunt 697 n anul 2004 pn la 15799 la sfritul anului 2011,aa
cum sunt prezentate i figura 6.1.
Conform [60], [54]i [84] utiliznd strategiile de management al calitii, amintite mai sus,
controlul mbuntirii continue a calitii produselor i serviciilor, de asigurare a unui standard
ridicat al calitii, de reducere a costurilor de producie i n acelai timp de depire a
ateptrilor clientului, de aigurare a unui profit financiar excepional al companiei, poate fi mult
mai facil.

Figura 6.1 Reprezentarea grafic a numrului de vehicule vndute, respectiv a profitului [85]

46

nainte de a ntreprinde orice aciune n vederea depirii satisfaciei clientului i a creterii


profitabilitii companiei este indicat s se expliciteze termenul de calitate, astfel exist mai
multe definiii ale acestuia:
Calitatea excelena unui produs sau serviciu [36]
Calitatea atribut, caracteristic, proprietate avnd sau demonstrnd excelen sau
superioritate [86]
La nivel mondial sunt utilizate cu precdere trei sisteme de management al clitii: Six Sigma,
Total Quality Management i ISO 9001.
6.1.1 ISO 9000
ISO 9001 reprezint standardul de management al calitii care poate fi implementat att de
companiile mici ct i de cele mari, cu multi angajai. Acest standard este bazat pe urmtoarele
principii de organizare [84]: orientare ctre client, leadership, implicarea oamenilor din
companie, abordarea managementului ca sistem etc.
6.1.2 TQM
Obiectivul impus de aceasta filosofie sau sistem de management al calitii este de a crea un
produs/serviciu la un cost mai sczut n timp mai scurt cu mai puin efort, de fiecare dat [54]
cautnd s integreze toate funciile ierarhice ale companiei (marketing, finane-contabilitate,
design, inginerie, producie) ntr-un sistem care s se concentreze exclusiv pe nevoile clientului
i obiectivele organizaionale [87].
6.1.3 Six Sigma
Strategia de management al calitii Six Sigma reprezint un ansamblu de activiti al cror
scop este de a mbuntii calitatea produselor i serviciilor de a satisface nevoile clientului, de a
reduce costurile i de a mbuntii profitul companiei. Mai concret, aceste deziderate sunt
ndeplinite prin micorarea variaiei/abaterii unui proces fa de o valoare nominal n aa fel
nct cantitatea de produse rebut s fie nu mai multe de 3.4 la un milion de piese produse [9].
Principiile acestei strategii sunt: orientarea ctre client, reducerea costurilor, managementul
proceselor, performana financiar etc.
6.2

Descrierea metodei Design of Experiments

Conform [13], [32] determinarea relaiei dintre diferii factori i mrimea de ieire, respectiv
rspuns, de asemenea observarea modului n care factorii de intrare interacioneaz unul cu
cellalt precum i studiul efectului lor direct asupra mrimii de ieire pot fi efectuate cel mai
efficient prin metoda Design of Experiments. Pe lng aceste dou motive principale, metoda
DOE mai prezint i altele precum:
a. Ofer o ierarhizare tiinific realizat a sensibilitii rezultatului/mrimii de ieire la
aciunea fiecrui factor de intrare [11], informaie care poate rezulta n urma unui numr
minim de calcule fiind utilizabil n scopul mbuntirii performanelor unui produs.
b. Ofer o cale extraordinar de proiectare i realizare a experimentelor [11].
c. Prezint eficien maxim utiliznd cel mai mic numr de experimente, deci un cost
redus i o perioad de timp relativ scurt [1].
Este cunoscut faptul c un proiect foarte bine organizat conine mai muli pai de realizare
practic a sa [52]. Analog, ca orice proiect i cel DOE va conine un numr de pai, care vor fi
prezentai n figura 6.2.2.
47

1
2
3
4
5
6
7

Definirea proiectului
Selectarea rspunsului
r
"y"
Selectarea factorilor, nivelelor
n
i ordinii
Alegerea unui design experimental
Realizarea experimentelor
Analiza datelor din DOE
Concluzii i recomandri
Figura 6.2.2
6.
Pai ai unui proiect DOE [60]

6.3

Proiectarea experimentelor i metoda Taguchi

Filosofia metodei Taguchi de optimizarea a calitii


calit ii produselor este sintetizat
sintetizat de trei concepte
de baz:
a. Calitatea trebuie proiectat n produs i nu inspectat n produs dup
dup ce acesta a fost
fabricat.
b. Valoarea cea mai ridicat a calitii este obinut atunci cnd deviaia
ia fa
fa de inta propus
este minim, sau cnd aciunea
aciunea factorilor incontrolabili nu are nicio influen
influen asupra sa,
ceea ce se traducee prin robustee
robuste [44].
c. Costurile pe care le presupune calitatea sunt exprimate ca funcie
func
a deviaiei
devia
fa de
valoarea nominal [44].
n ceea ce privete, caracteristica
aracteristica de calitate
c
a unui produs sau process aceasta are rolul de a
exprima ct de bine acesta i exercit
exercit funcia pentru care a fost realizat [44
44] i poate fi ntlnita
sub trei forme:
a. Mai mare mai bun/bun
b. Nominal cel/cea mai bun/bun
bun/bun
c. Mai mic/mic mai bun/bun
bun/bun
Aplicarea metodei presupune utilizarea matricelor ortogonale, omind
omind interaciunile,
interac
n scopul
obinerii de rezultate bune [54
54]. Matricele ortogonale reprezint un set de tabele standardizate,
pentru anumite cazuri, de ctre
tre Taguchi n scopul proiectrii
proiect rii experimentelor i
sunt ntlnite sub
forma unei notaii
ii speciale precum Ln, n care n reprezint numrul
rul de linii din tabelul
tab
corespunztor experimentelor.
imentelor. Literele A, B, , G semnific
semnific factorii care influeneaz
influen
experimentul iar cifrele 1 i 2 corespunztoare
corespunz
coloanei fiecrui
rui factor dau valoarea nivelului
factorului respectiv tabelul 6.3.2.
3.2.

48

I. Planificarea Experimentului
a.
b.
c.
d.
e.

Definirea problemei
Identificarea caracteristicii msurabile
Identificarea unei modaliti de msurare a
caracteristicii
Identificarea factorilor care influeneaz
caracteristica msurabil
Identificarea caracteristicii de calitate

II. Designul Experimentului


a.
b.
c.

Determinarea numrului minim de produse


de ncercat
Alegerea nivelurilor factorilor implicai n
experiment
Adoptarea unei matrici ortogonale n
concordan cu numrul de factori i
nivelurile corespunztoare

III. Realizarea experimentului

IV. Analiza rezultatelor

V. Interpretarea rezultatelor i concluzii


Figura 6.3.1 Metodologia de Design al Experimentelor Taguchi

49

Tabelul 6.3.2 Matrice ortogonal Taguchi, L8 (Adoptat din [44])


Coloane

Nr test

n figura 6.3.1 sunt prezentai paii metodologiei Taguchi conform crora experimentele se
deruleaz. Planificarea experimentului presupune definirea clar i concis a obiectivului
lucrrii, identificarea caracteristicii msurabile a produsului sau procesului, modaliti de msur
al acestuia i n final identificarea caracteristicii de calitate a acestuia. Odat stabilite aceste
detalii, cu ajutorul tehnicii brainstorming se enumer factorii, controlabili respectiv
incontrolabili, care influeneaz caracteristica msurabil.
Mai departe, factorii sunt organizai cu ajutorul matricelor ortogonale, a cror dimensiune
depinde de numrul acestora ct i a nivelelor corespunztoare, n experimente care ale cror
rezultate vor fi analizate i interpretate pentru ca astfel s furnizeze informaii despre: efectele
principale ale factorilor, determinarea condiiei optime format din factori aflai la diferite nivele,
estimarea performanei produsului n cazul condiiei optime, influena relativ a factorilor,
determinarea intervalului de ncredere n cazul performanei optime [43], [49].
6.3.1 Planificarea experimentului
6.3.1.1

Definirea problemei

Datorit faptului c supapa funcioneaz n sistemul de ungere al motorului, din cauza


impuritilor care contamineaz uleiul, ea se blocheaz prin ptrunderea particulelor n jocurile
dintre piesele componente aflate n micare relativ una fa de alta. Astfel, problema principal
a experimentului este de a estima durata de via a supapelor electrohidraulice sub influena
uleiului contaminat.
6.3.1.2

Identificarea mrimii msurabile

Supapa electrohidraulic de studiat este de tipul 3/2 adic trei porturi i dou sensuri de curgere
a uleiului, funcionnd n circuitul de ungere care are o presiune a uleiului cuprins n valorile 2
5 bar [17]. Mrimea msurabil cu ajutorul creia se poate diagnostica starea de funcionare
corect a supapei este presiunea uleiului. n acest scop, s-a construit un stand de testare a
supapelor electrohidraulice care presupune determinarea strii corecte de funcionare a lor prin
diferena de presiune msurat la intrarea n supap i presiunea la ieirea din supap, totodat
reprezentnd i modalitatea de msurare a caracteristicii.
50

6.3.1.3

Identificarea factorilor care influeneaz


influen
caracteristica msurabil
surabil

Pentru a determina factorii care influeneaz


influen
durata de via a supapelor electrohidraulice, s-a
s
utilizat tehnica brainstorming. Astfel, din mai muli
mul parametri descoperii
i au fost alei
ale doar patru
dintre ei deoarece s-aa considerat
considera c acetia manifest cea mai mare influen asupra duratei de
via a supapelor electrohidraulice: cantitatea de contaminant, dimensiunea particulelor de
contaminant, poziia
ia de montare a supapelor ii tipul particulelor de contaminant.
6.3.1.4

Identificarea caracteristicii
cteristicii de calitate

S-a ales ca i caracteristic de calitate Mai mic/mic mai bun/bun.


6.3.2 Designul experimentului
6.3.2.1

Determinarea numrului
num
minim de supape de ncercat

Formula
ormula care permite determinarea numrului
num
de supape dintr-un
un lot a crui
c dimensiune este
nespecificat ii care trebuie s funcioneze fr defectare pe perioada de timp adoptat
adoptat cu un
coeficient de ncredere adoptat, este:

S=

{|}!

{|}! #

~#6
06

(6.3)

n formula 6.3 sunt utilizai urmatorii parametri: N numrul


rul minim de supape de ncercat; CL
Confidence Level sau nivelulul de ncredere al celor N supape de ncercat c vor funciona far
defectare pentru durata de test adoptat;
adoptat RL1(t) reprezint fiabilitatea supapelor pentru perioada
de timp predeterminat.

Figura 6.3.2 Numarul minim de supape de ncercat


6.3.2.2

Alegerea nivelelor factorilor implicai


implica n experiment

a. Cantitatea de contaminant
Pentru acest factor
ctor au fost alese patru nivele: 60, 90, 120 i 150 grame.. Astfel, conform sursei
[27] rata de uzur a motoarelor cu ardere intern
intern care echipeaz autovehiculele din flota urban
nregistreaz o valoare constant
constant de 50 mg/or.

51

Figura 6.3.3 Curba de uzur [3], [15], [59], [56]


Conform lucrrilor [3], [15], [59] i [56] de-a lungul vieii unei componente exist trei
perioade critice de funcionare, reprezentate n figura 6.3.3. Cele trei perioade de timp T1, T2 and
T3 reprezint: perioada de rodare, funcionare normal i uzur excesiv.
Uzura de-a lungul perioadelor T1, T2 and T3 este presupus a fi constant 50 mg/or precum n
lucrarea [3] reprezentnd prima ipotez. Tot n aceeai lucrare durata de via a unui motor este
egal cu 5000 de ore de funcionare. Potrivit legii numrul 46/2006, viteza maxim adimsibil n
ora este de 50 km/or.
Dac autovehiculul ruleaz cu viteza de 48 km/or, a doua ipotez asumat, atunci durata de
via a motorului cu ardere intern este de 485000 = 240 000 km iar cantitatea de contaminant
prezent n sistemul de ungere, datorat uzurii interne a componentelor din motor, este 250
grame. Deoarece uleiul din motorul cu ardere intern trebuie nlocuit o dat la 15000 km [82], n
interiorul motorului va rezulta cantitatea de 15,625 grame de contaminant obinut n urma
uzurii componentelor.
n ceea ce privete cantitatea de contaminant ce patrunde ntr-un motor n timpul procesului
de admisie, aceasta va fi calculat, n continuare, utiliznd specificaiile tehnice ale
autovehiculului Lexus IS 220d, tabelul 6.3.3. Astfel:
Masa de combustibil consumat la 100 de km:
Unde,
( masa
C - densitatea
- volumul

(=C

0.83 ? 6.3 *

= 5.229 ? (1 ++*
\(4 100 ?(
C = \,+ y ,y (1 ++*1*1+ = 0.83 ?/\(4 [30]
(

| T {

=C

(6.4)

Pentru a exista ardere complet pentru 1 kg de combustibil este nevoie de o cantitate de 14.7
kg aer [3], prin urmare cantitatea de aer necesar arderii complete a 5.229 kg de combustibil
este:
Masa de aer:
(R' = 5.229 14.7 = 76.8663 ?
Volumul corespunztor de aer este:
(R' 76.8663
=
= 63.79 (4
R' =
CR'
1.205

52

CR = \,+ y ,y y,1*1+ = 1.205 ?/(4 la 20C [34]

Tabelul 6.3.3 Lexus IS 220d technical specifications [82]


Date de identificare

Marca automobilului

Lexus

Modelul

IS 220d 2008

Denumirea motorului

Toyota 2AD-FHV

Tipul motorului

Diesel

Putere

130 KW 3600 rpm

Cuplu

400 Nm 20002600 rpm

Consum de combustibil

7.4 l/100 km

Volum de ulei necesar

6 dm3

Astfel, n aerul aspirat de motorul prezentat mai sus este o densitatea a prafului de 0.003
grame/m3 de aer conform standardelor Mahle. n volumul de aer de 63.79 m3exist 0.19 grame
de praf ce corespund deplasrii automobilului pe distana de 100 km. Potrivit sursei [83] filtrele
de aer manifest o eficien de filtrare cuprins ntre 96% i 99%, iar sursa [4] susine o valoare
de 99.9 % pentru particule al cror diametru depete 10 m.
Prin urmare din cele 0.19 grame de praf prezente n aer doar 4%, valoare adoptat conform
unei minime de 96%, vor intra n motorul cu ardere intern ceea ce reprezint 0.008 grame/100
km. Pentru 15 000 km, distan dup care se efectueaz schimbul de ulei [82], exist aproximativ
1.2 grame de praf.
mpreun, cele dou mase de contaminant vor totaliza
JMM = . + . = . JK contaminant magnetic i nonmagnetic
Corespunztor masei de contaminant de 17 grame s-au adoptat aleator valorile de 60, 90, 120
i 150 grame de contamiant pentru a fi introduse ntr-un volum de ulei de 6 dm3 din circuitul
hidraulic al standului de probe. Alegerea acestor valori superioare este motivat prin creterea
severitii testului pentru ca durata de testare respectiv a mrimea costurilor pe care le implic
experimentul s scad, obinndu-se deci un regim accelerat de testare a supapelor
electrohidraulice.
b. Dimensiunea contaminantului
Au fost alese dou dimensiuni ale particulelor de contaminant de introdus n circuitul
hidraulic al standului n scopul simulrii gradului de impurifiere al uleiului, acestea sunt: 45 m
i 150 m.
c. Poziia de montare a supapelor electrohidraulice
Se presupune c poziia de montare a supapelor electrohidraulice pe motorul cu ardere intern
poate influena durata lor de via. Astfel, pentru a verifica influena poziiei au fost alese dou
variante: orizontal i vertical.
d. Tipul contaminantului
Deoarece supapa electrohidraulic este acionat cu ajutorul unui electromagnet, se presupune
c exist o dependen ntre cmpul magnetic produs de electromagnet i tipul particulelor.
Pentru aceasta au fost alese din [71] dou tipuri de contaminant:
a. Magnetic: AISI 316 FeCr18Ni10Mo3
53

b.

C 4
C

Non-magnetic: Quartz SiO2

= 7.96 / (4

= 2.2 / (4 [71]

6.3.2.3

Adoptarea unei matrici ortogonale n concordan cu numrul de factori i nivele


corespunztoare

Forma final a matricii de testare este prezentat de tabelul 6.3.12


A reprezint factorul cantitate de contaminant. iar acestuia i revin patru niveluri
corespunztoare celor patru valori de: 60, 90, 120 i 150 de grame
B reprezint dimensiunea contaminantului, revenindu-i dou niveluri
C specific poziia de montare a supapelor electrohidraulice, fiind caracterizat de dou
niveluri
D red tipul contaminantului prezentat sub forma a dou niveluri
Deoarece n cazul nostru avem de a face cu un caz special n care exist numai patru factori din
apte, unul care are patru niveluri iar ceilali trei factori au cte un nivel, trebuie s adaptm
matricea standard L8 pentru cazul special de fa. n urma adaptrii a rezultat dorma final a
matricei prezentat n tabelul 6.3.12.
Tabelul 6.3.12 Forma final a matricii de testare

Coloana

Nr test

6.3.3 Realizarea experimentului


Realizare testelor necesare determinrii duratei de via a supapelor electrohidraulice s-a
efectuat conform planului de ncercri prezentat n tabelul 6.3.12 i pe standul experimental
descris n figura 5.1, pentru o frecvena de acionare a supapelor electrohidraulice de 3.5 Hz.
6.3.4 Analiza rezultatelor
Analiza rezultatelor ncercrilor supapelor electrohidraulice presupune dou etape, prima de
estimare a parametrilor de fiabilitate cu ajutorul crora se pot determina numrul de cicluri
respectiv kilometri echivaleni de funcionare a supapelor n diferite condiii de testare, iar a doua
presupune utilizarea unei metode matematice cu ajutorul creia s se poat determina combinaia
54

optim dintre factorii care particip la experiment i care duc la blocarea cea mai rapid a
componentelor testate, dar i importana pe care o are fiecare factor n acest experiment [48].
6.4

Estimarea parametrilor de fiabilitate ai distribuiei teoretice

Estimarea parametrilor de fiabilitatea ai distribuiei teoretice presupune parcurgerea mai multor


etape, prezentate sintetic n figura 6.4.1.
6.4.1 Colectarea datelor experimentale
Colectarea datelor experimentale a fost posibil utiliznd fia de testare, creat special pentru
acest tip de experiment.
6.4.1.1

Verificarea caracterului aleator al datelor

S-a realizat utiliznd criteriul Criteriul lungimii iteraiei:


Decizia privind acceptarea sau respingerea lui H0 poate fi luat este definit de formulele de
mai jos:
a. dac Kmax Kn, atunci H0 este acceptat
b. dac Kmax>Kn, atunci H1 este acceptat, respectiv H0 respins
Unde,
Kmax reprezint valoarea maxim a iteraiilor existente
Kn, se poate determina utiliznd formula

Unde,
- numrul datelor experimentale
[ - nivelul de ncredere al criteriului
6.4.1.2

,U

x,
0 6

{}

{}2

(6.6)

Detectarea valorilor aberante

Deoarece nu toate valorile experimentale sunt grupate n jurul unei valori este necesar o
metod cu ajutorul creia s se poat afirma dac o valoare este normal sau ndeprtat de
celelalte valori, adic valoare aberant. n acest scop au fost dezvoltate mai multe metode iar
una dintre ele este metoda Grubbs [29] recomandat pentru toate distribuiile teoretice utilizate in
fiabilitate [28].
Primul pas al acestei metode este de a defini ipotezele statistice:
Ipoteza nul H2: valoarea considerat nu este aberant
Ipoteza alternativ H3: valoarea considerat este aberant
Al doilea pas al metodei este de a determina un termen care ulterior va fi comparat cu un altul
ce reprezint valoarea critic de etichetare. Termenul de comparat conine valoarea
experimental care trebuie s fie etichetat normal sau aberant, fiind exprimat de formula

r rX
A

(6.10)

Unde,
w - media aritmetic de sondaji conform [28] se calculeaz precum n formula
w - valorile experimentale
- - Standad Deviation, notaie utilizat pentru abaterea standard a datelor, avnd rolul de a
aprecia gradul de mprtiere a datelor experimentale fa de valoarea lor medie.
Abaterea standard se calculeaz utiliznd formula [28]:
55

= - =

0w w 62

(6.12)

Dup ce Z a fost determinat acesta se compar cu Zcritic adoptat, n funcie de mrimea


eantionului de date experimentale
1. Derularea experimentului pe
stand

2. Achiziia datelor experimentale

3.1 Verificarea caracterului aleator


3. Verificarea omogenitii
statistice a datelor
3.2 Detectarea valorilor aberante

4. Adoptarea distribuiei teoretice a


datelor

Normal, Lognormal, Weibull etc.

5. Estimarea parametrilor distribuiei

Testul de concordan: Kolmogorov Smirnov

6. Validarea distribuiei teoretice

7. Acceptarea distribuiei teoretice


Nu
Da
8. Estimarea parametrilor de fiabilitate

9. Interpretarea datelor
Figura 6.4.1 Estimarea parametrilor de fiabilitate (Adoptat din [28])

56

6.4.2 Adoptarea distribuiei teoretice


Distribuia Weibull a fost adoptat s reprezinte datele experimentale complete, conform [74]
sunt complete deoarece este cunoscut timpul de defectare pentru fiecare supap testat. Funcia
densitii de probabilitate a distribuiei este prezentat n formula conform

0 6 0,
Unde,

0 6 =

, > > 0, > 0,

< <

(6.13)

T ore, cicluri, acionri, - parametrul de form, - parametrul de scar, - parametrul de


poziie

6.4.3 Estimarea valorilor parametrilor distribuiei teoretice


Odat ce a fost adoptat distribuia Weibull este necesar s se estimeze valorile parametrilor
si. Pentru aceasta s-a utilizat metoda verosimilitii maxime deoarece este considerat cea mai
robust metod de estimare a parametrilor [74].
Principiul acestei metode const n a rezolva funcia logaritmic de verosimilitate pentru
fiecare parametru , i care intr n componena funciei de densitate de probabilitate
exprimat mai sus.
Funcia de verosimilitate are urmtoarea form [74], [37], [75]:

ln0&6 = =
* ,

"
#X

Unde,

q!

S * 9

"
X

^X


9 X :

S 9

^X

: + X S "
q

(6.14)

Fe numrul de grupuri de date ce cuprind timpi de funcionare pn la defectare; Ni


numrul de timpi de funcionare n grupul i de timpi de funcionare pn la defectare;
parametrul de form al distribuiei Weibull; Ti timpul grupului i de timpi de funcionare pn
la defectare din grupul de timpi de funcionare pn la defectare of; Ni - numrul de suspensii
din grupul numrul de suspensii din grupul i de suspensii de date; Ti - timpul grupului i de
suspensii de date; Fi numrul de intervale de grupuri de defectare; Ni numrul de intervale
n grupul i de intervale; TLi nceputul intervalului i; TRi sfritul intervalului i;
parametrul de poziie al distribuiei Weibull; parametrul de scar al distribuiei Weibull.
Soluia ecuaiei de mai sus rezult n urma rezolvrii celor trei ecuaii prezentate mai jos:

= 0;

= 0;

6.4.4 Validarea i acceptarea distribuiei teoretice

=0

(6.15)

Dup ce distribuia teoretic Weibull a fost adoptat, ntrebarea normal care urmeaz s fie
adresat este: datele experimentale sunt reprezentate correct de ctre ditribuia Weibull?
Rspunsul ntrebrii este oferit de testele de concordan Kolmogorov Smirnov, crei rol este
de a msura distana minim dintre funcia empiric de distribuie i funcia de distribuie
cumulativ definit anterior [33], [25].
57

6.4.5 Estimarea parametrilor de fiabilitate ai distribuiei teoretice


Principalele caracteristici de fiabilitate ale distribuiei Weibull sunt [22], [74], [41]:
Funcia de fiabilitate

Funcia de non-fiabilitate
Rata de defectare

h0 6 = ,

0 6 =

=+

Mediana

6.5

Metodologia ANOVA

^ =

(6.20)

(6.21)

9 + 1:

(6.22)

=+

0*26

(6.23)

=+

91 :

Modul

=(n) i se adopt din [22],

(6.19)

0 6 = 1 h0 6

Media

Abaterea standard

(6.24)

2
9 + 1: 9 + 1:

= 9 + 1:

(6.25)

(6.26)

6.5.1 Stabilirea combinaiei optime dintre parametri


6.5.1.1

Raia Semnal/Zgomot

Cu ajutorul acestui raport se poate aprecia robusteea produsului testat, adica abilitatea
caracteristicii masurabile a acestuia de a nu fi influenat de factorii externi neinclui n matricea
ortogonal pe baza creia experimentele se vor derula.
Formula de calcul a acestui raport este:
/S = 10 *E_ A
(6.27)
= Signal = Semnal = modificarea caracteristicii de calitate a produsului testat ca rspuns la
factorii introdui n experiment.
S = Noise = Zgomot = este reprezentat de factorii externi care nu au fost introdui n matricea
ortogonal i care influeneaz rezultatul.
- = Mean Square Deviation = Abaterea medie ptratic = reprezint abaterea medie
ptratic fa de valoarea int a caracteristicii de calitate adoptate, iar n funcie de caracteristica
aleas MSD se calculeaz conform uneia din formulele de mai jos:
a. Mai mare mai bun/bun

58

b. Nominal cel/cea mai bun/bun

c. Mai mic/mic mai bun/bun

- =

- =

v v

00u

- =

Unde,
t , t2 t - reprezint rezultatele experimentului
( - valoare int a experimentului
- numrul de repetiii yi

6.5.1.2

6 v0u

(6.28)
6 v 6

u vu v

(6.29)

(6.30)

Determinarea condiiei optime

Este posibil numai prin realizarea a doi pai. Primul pas presupun alegerea unei caracteristici
de calitatea dup care se calculeaz efectul fiecrui factor reprezentat prin fiecare nivel.
Calculul efectului principal se efectueaz dup formula:

i = X

uX

(6.31)

Practic formula exprim: efectul mediu al factorului A la nivelul 1 este format din suma
rezultatelor experimentului la care acesta a participat raportat la numrul experimentelor la care
a participat.
6.5.1.3

Estimarea contribuiei fiecrui factor

= + 2 + +

1. Numrul total de experimente n este exprimat de formula

1,2, , - nivelurile pe care le poate nregistra factorul A


, 2 , , - numrul de condiii n care apare factorul A la niveul 1,2,, L.
Unde,

(6.32)

2. Gradele de libertate:

Reprezint o msur a cantitii de informaii pe care un set de date l poate oferi [44]. Astfel,
gradul total de libertate al experimentului este dat de formula:
^ = 1(1* \, , , y*, ,w ,+(, 1*1+ 1

(6.33)

Gradele de libertate pot fi explicate i astfel: dac un factor F are cinci nivele atunci factorul F
la nivelul 1 poate fi comparat numai cu factorul F la nivelele 2, 3, 4, i 5 dar nu i cu el nsui
[44].
3. Suma ptratelor:

Suma ptratelor reprezint o msur a deviaiei datelor experimentale Yi fa de valoarea medie


a lor , iar calculul se efectueaz utiliznd formula.
^ = 0 62
(6.34)
4. Variaia:

Are rolul de a msura distribuia datelor experimentale n jurul valorii lor medii:

59

(6.35)

5. Suma medie a abaterilor la ptrat:

= j. . =

Unde,
j. . - correction factor sau factor de corecie

B =

6. Proporia variaiei:

X 0X x 6

(6.36)

(6.37)

Unde,
B - variaia factorului A
' - variaia termenului eroare
Acest raport are rolul de a aprecia importana pe care o are factorul n cauz raportat la
importana celorlaltor factori considerai de factorul eroare.
7. Suma pur de ptrate:
B = B B '
(6.38)
Formul este fundamental n determinarea contribuiei procentuale a fiecrui factor. Ea nu
mai include media sumei ptratelor.
8. Contribuia procentual a fiecrui factor:

6.5.1.4

B =

100

(6.39)

Estimarea rspunsului n cazul combinaiei optime

Pe baza rezultatului optim ales n concordan cu caracteristica de calitate se estimeaz, cu un


anumit coeficient de ncredere, valoarea caracteristicii msurabile n cazul combinaiei optime.
Formula care definete intervalul de valori n care se poate gsi valoarea caracteristicii
msurabile este:

j. . = 01, 2 6

Q!
!

(6.40)

Unde,
j. . - confidence interval sau interval de ncredere
01, 2 6 - funcie adoptat, n strns legtur cu un anumit nivel de ncredere, dintr-un tabel
standard innd cont de numrul de grade de libertate egal cu 1 i n2 grade de libertate pentru
eroare.
Ve = variaia erorii
Ne = numrul efectiv de repetiii

S' =

vAq | R{{ R |

^| R{ T ' | 'T{
{T.'.

' '

R '|

' |

'T{

(6.41)

6.5.2 Determinarea numrului de kilometri


Durata medie de via a supapelor rezultat din prima parte a analizei rezultatelor va fi utilizat
n scopul determinrii numrului de kilometri reali pe care autovehiculul i poate parcurge
conform ciclului NEDC. Pentru a fi posibil aceast operaie este necesar s se prezinte
urmtoarele date iniiale auxiliare:
a. Potrivit sursei [10] exist maxim 6 acionri ale supapei electrohidraulice pe distana de
un kilometru.
60

b. Ciclul NEDC [46], [53], figura 6.5.1, presupune: durata testului este de 1180 [s],
lungimea testului este de 11.007 [km], viteza medie pe ciclu este egal cu 33.6 [km/h] iar
viteza maxim este de 120 [km/h].

Figura 6.5.1 Ciclul NEDC [46], [53]


6.6

Analiza datelor experimentale

6.6.1 Prelucrarea rezultatelor experimentale i estimarea duratei de via a supapei


electrohidraulice
n continuare se va prezenta modalitatea de determinare a duratei de via a supapelor
corespunztoare condiiilor impuse de testul 1. n ceea ce privete celelalte 7 teste, metodologia
de prelucrarea rezultatelor este similar cu cea aferent testului 1, iar rezultatele ncercrilor vor
fi evideniate de tabelele 6.6.7 i 6.6.9.
Tabelul 6.6.1 Rezultatele ncercrilor primului test din matricea Taguchi

ncercare 4

ncercare 3

ncercare 2

ncercare 1

Test 1

Nr.supap
Ore de
Minute de
ncercarcat funcionare funcionare

Nr cicluri de
funcionare

1:49

109

22890

1:45

105

22050

1:53

113

23730

1:55

115

24150

1:33

93

19530

1:37

97

20370

1:26

86

18060

1:30

90

18900

1:27

87

18270

10

1:32

92

19320

11

1:40

100

21000

12

1:39

99

20790

13

1:18

78

16380

14

1:15

75

15750

15

1:25

85

17850

16

1:31

91

19110

61

ncercare 5
ncercare 6
ncercare 7

17

2:15

135

28350

18

1:45

105

22050

19

1:47

107

22470

20

1:40

100

21000

21

1:41

101

21210

22

1:46

106

22260

23

1:40

100

21000

24

1:52

112

23520

25

1:09

69

14490

26

1:29

89

18690

27

1:36

96

20160

28

1:22

82

17220

Urmtorul pas este de a se verifica omogenitatea statistic a datelor prezentate n tabelulul


6.6.1. Pentru aceasta se utilizeaz datele corespunztoare numrului de cicluri de funcionare
dup care se ordoneaz n ordine cresctoare, tabelul 6.6.2, pentru ca astfel s se calculeze
valoarea medianei care n acest caz este egal cu 20580 cicluri. n funcie de valoarea medianei
se vor clasifica datele experimentale ca fiind mai mici, egale sau mai mari dect aceast valoare.
Tabelul 6.6.2 Verificarea omogenitii statistice a datelor
Nr supap
ncercat

Nr
cicluri

Simbol,xi>M=a
, xi<M=b,
xi=M=m

14490

15750

16380

17220

17850

18060

18270

18690

18900

10

19110

11

19320

12

19530

13

20160

14

20370

15

20790

16

21000

17

21000

a
62

Nr
iteraie

Lungimea
iteraiei

Observaii

14

k1=14=km
ax

14

k2=14

18

21000

19

21210

20

22050

21

22050

22

22260

23

22470

24

22890

25

23520

26

23730

27

24150

28

28350

Urmtoarea etap n analiza datelor experimentale este de a verifica dac exist valori aberante
n datele experimentale obinute n condiiile impuse de testul 1. Astfel s-a utilizat metoda
Grubbs prezentat detaliat n capitolul anterior.
Tabelul 6.6.3. Determinarea valorilor aberante prin metoda Grubbs
Nr supap
ncercat

Nr cicluri

14490

2.03

15750

1.59

16380

1.38

17220

1.09

17850

0.87

18060

0.80

18270

0.73

18690

0.58

18900

0.51

10

19110

0.44

11

19320

0.36

12

19530

0.29

13

20160

0.07

14

20370

0.00

15

20790

0.14

16

21000

0.21

17

21000

0.21

18

21000

0.21

19

21210

0.29

20

22050

0.58

21

22050

0.58

63

22

22260

0.65

23

22470

0.72

24

22890

0.87

25

23520

1.08

26

23730

1.15

27

24150

1.30

28

28350

2.75

n continuare se adopt distribuia teoretic Weibull pentru a reprezenta datele experimentale


din tabelul 6.6.1. Etapa urmtoare i foarte important este de a estima valoarea parametrilor care
definesc aceast funcie.
n acest scop, pentru a vedea dac distribuia Weibull este reprezentat corect de doi sau trei
parametri s-a utilizat metoda Reprezentrii Grafice a Probabilitii, figura 6.6.1, n care curba din
stnga, cu albastru, reprezint distribuia Weibull cu doi parametri iar cea din dreapta, cu rou,
reprezint distribuia Weibull ajustat n care este intergrat i parametrul n care punctele se
suprapun mai bine dact n cazul cu doi parametri.

Figura 6.6.1 Metoda Reprezentrii Grafice a Probabilitii


Utiliznd acelai software i ecuaiile ce descriu metoda verosimilitii maxime s-au determinat
valorile estimate, cu un coeficient de ncredere de 95 %, ale parametrilor specifici distribuiei:
= 3.9726, = 11752, = 9699.625.
Dup ce valorile parametrilor au fost estimate, este necesar s se valideze i accepte dac
distribuia Weibull reprezint corect datele experimentale. Astfel, utiliznd testul de concordan
Kolmogorov Smirnov i software-ul Easy Fit versiunea 5.5 s-a determinat c pentru orice nivel
de ncredre mai mare de 80 % datele experimentale pot fi reprezentate de distribuia Weibull,
deci aceasta este validat, figura 6.6.2.

64

Conform testului Kolmogorov


Smirnov, distribuia Weibull
este acceptat s reprezinte
datele pentru nivelul de
ncredere ales de 95%

Figura 6.6.2 Aplicarea criteriului Kolmogorov - Smirnov


Urmtoarea etap este de a estima caracteristicile de fiabilitate ale distribuiei Weibull. Astfel,
utiliznd ecuaiile matematice prezentate n capitolul anterior i software-ul Weibull ++7 au fost
obinute urmtoarele evoluii are caracteristicilor de fiabilitate reflectate de figurile: 6.6.3, 6.6.4,
6.6.5 i 6.6.6 ale cror valori sunt prezentate n tabelul 6.6.4.

Figura 6.6.3 Funcia de fiabilitate a supapelor electrohidraulice

65

Figura 6.6.4 Funcia de nonfiabilitate

Figura 6.6.5 Funcia Rata de defectare

66

Figura 6.6.6 Funcia densitate de probabilitate


Tabelul 6.6.4 Valorile caracteristicilor de fiabilitate ale distribuiei Weibull
Nr
cicluri

Fiabilitate

Nonfiabilitate

Rata de
defectare

Funcia de
densitate de
probabilitate

14490

0.9721

0.0279

0.0000235

2.28101E-05

15750

0.9310

0.0690

0.0000470

4.37324E-05

16380

0.8994

0.1006

0.0000631

5.6715E-05

17220

0.8439

0.1561

0.0000897

7.56719E-05

17850

0.7916

0.2084

0.0001139

9.01634E-05

18060

0.7722

0.2278

0.0001228

9.48592E-05

18270

0.7518

0.2482

0.0001322

9.94209E-05

18690

0.7082

0.2918

0.0001525

0.000107971

18900

0.6851

0.3149

0.0001633

0.000111872

19110

0.6612

0.3388

0.0001746

0.000115465

19320

0.6366

0.3634

0.0001865

0.000118708

19530

0.6114

0.3886

0.0001988

0.000121561

20160

0.5328

0.4672

0.0002391

0.000127404

20370

0.5059

0.4941

0.0002537

0.000128344

20790

0.4519

0.5481

0.0002845

0.000128577

21000

0.4249

0.5751

0.0003009

0.000127846

21000

0.4249

0.5751

0.0003009

0.000127846

21000

0.4249

0.5751

0.0003009

0.000127846

21210

0.3982

0.6018

0.0003178

0.000126547

67

22050

0.2958

0.7042

0.0003918

0.000115895

22050

0.2958

0.7042

0.0003918

0.000115895

22260

0.2719

0.7281

0.0004119

0.000111991

22470

0.2488

0.7512

0.0004328

0.000107665

22890

0.2056

0.7944

0.0004765

9.79422E-05

23520

0.1489

0.8511

0.0005473

8.15253E-05

23730

0.1324

0.8676

0.0005724

7.58061E-05

24150

0.1030

0.8970

0.0006249

6.43622E-05

28350

0.0019

0.9981

0.0013341

2.54128E-06

n continuare sunt prezentate i valorile celorlaltor caracteristici de fiabilitate ale distribuiei


Weibull reprezentative pentru datele experimentale
1. Valoarea medie a funciei de densitate de probabilitate:
1
= + + 1 = 20351.64
>
2. Mediana:
= + 0*26 = 20415.9

3. Modul:

4. Abaterea standard:
^ =

=+

1
1 = 20624.34
>
2

2
1
+ 1 + 1 = 3228.97
>

Avnd o valoare medie a numrului de cicluri de funcionare corect a supapei


electrohidraulice, se purcede la determinarea numrului maxim de acionari ale supapei
electrohidraulice ce corespunde unui numr maxim de kilometri pe care un autovehicul, care
ruleaz dup ciclul NEDC, i poate efectua n condiii reale.
n condiiile n care supapa electrohidraulic de tip 3/2 este acionat de maxim 6 ori pe
parcursul unei distane de un kilometru [10] iar ciclul NEDC presupune deplasare
autovehiculului cu viteza medie de 33.6 km/h respectiv viteza maxim de 120 km/h pe distana
de 11.007 km n timpul de 1180 s, n plus uleiul din motorul cu ardere intern este de 3.52 ori
mai contaminat dect cel din situaia normal, aplicnd regula de trei simpla vom avea:
Tabelul 6.6.5 Determinarea duratei celor 3.5 acionri n condiiile ciclului NEDC i conform
speciaficaiilor mecanismului VarioCam Plus
Nr
acionri

Distana pe care se
efectuaez acionarile, [km]

Durata [s]

Date caracteristice
mecanismului VarioCam Plus

NEDC aplicat VarioCam Plus

66.042

11.007

1180

Determinare factor accelerare

3.5

68

Conform tabelului 6.6.5 cele 6 acionri ale supapelor electrohidraulice din mecanismul
VarioCam Plus se realizeaz n u=107.205 s iar 3.5 acionri n t=62.536 s respectiv pe distana
de v=0.583 km.
Tabelul 6.6.6 Determinarea numrului de kilometri de parcurs n condiii normale
Nivelul de lucru

Nr acionri

Durata n [s]

Durata n cicluri

Numrul de km

Normal

3.5

62.536

w=1 272 710

r=212 119

Normal

107.205

w1=2 181 789

x=363 632

3.5

20351.64

y=3392

Accelerat

Corespunztor tabelului 6.6.6, n condiiile NEDC i regimului normal de funcionare a


supapelor electrohidraulice cu 3.5 acionri pe perioada de 62.536 s, durata lor de via va fi
egal cu w=1 272 710 cicluri. Pentru situaia n care se acioneaz supapele de 6 ori, cifr care
corespunde indicaiilor date de [10], perioada corespunztoare de timp necesar acionrilor este
de 107.205 s iar durata de via a supapelor este w1=2 181 789 cicluri.
Deci, se obine o durat maxim de via a supapelor electrohidraulice de 2 181 789 cicluri
ceea ce corespunde unei funcionri corecte a supapei electrohidraulice, a mecanismului
VarioCam Plus i implicit a motorului pe care este montat acest mecanism pe distana de 363
632 kilometri n condiiile unui ulei contaminat de 3.5 mai mult dect cantitatea de 17 grame.
Dac supapa ar funciona ntr-un circuit hidraulic care ar conine numai 17 grame de
contaminant, cantitatea normal la sfritul celor 15 000 km conform calculelor, atunci numrul
de km n care supapa funcioneaz corect este 363 6323.52= 1 283 408 km. Trebuie menionat
faptul c eroarea valorii numrului de km respectiv cicluri este de aproximativ 2.5%.
n continuare vor fi prezentate, n tabelul 6.6.7, rezultatele ncercrilor pe stand, ale supapelor
electrohidraulice, conform celor 8 condiii prezentate n tabelul 6.3.12. Utiliznd metodologia de
estimare a duratei de via aplicat n cazul supapelor testate n condiiile primului test din
tabelul 6.3.12, similar vor fi analizate i duratele de via ale supapelor testate pentru restul de 7
teste aferente acestui tabel. Dup analiz, vor fi grupate n tabelele 6.6.8 i 6.6.9, unde se
prezint numerele de cicluri i kilometri echivaleni ce corespund fiecrei condiii de ncercare
pe stand dar i n urma deplasrii reale,prevazute n tabelul 6.3.12.
Tabelul 6.6.7 Rezultatele ncercrilor supapelor electrohidraulice conform matricei Taguchi
Test

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7

Test 8

22890

7140

12180

10500

21840

14700

17430

18480

22050

6510

10290

9450

24360

16800

19320

76650

23730

6930

10500

10290

23520

14280

22050

17430

24150

7350

13020

8820

26250

14490

22890

19740

19530

10710

8820

7770

27930

21210

23520

21630

20370

13020

9240

8190

23520

20580

27300

20580

18060

12390

9030

7140

29820

22260

49560

24780

18900

12180

9660

9660

28770

22050

25200

22260

18270

5670

32760

10290

27510

17220

21630

24990

n
c
e
r
c
a
r
e

ncercare 2

ncercare 1

ncercare

Durata de via a supapelor electrohidraulice exprimat n cicluri

69

ncercare 4
ncercare 5
ncercare 6
ncercare 7

19320

5880

16170

6720

25410

22470

18060

26250

21000

5250

15540

9450

26880

21630

18900

25620

20790

6090

15120

8820

28560

21840

20160

27510

16380

7350

12810

10920

24150

24780

22470

30450

15750

7560

11760

11130

25830

22890

24360

58800

17850

40530

10920

11760

27300

21630

20370

19110

19110

8400

11130

13230

25830

22050

24780

19530

28350

3990

13230

7770

20160

15120

19110

25830

22050

4830

12180

7980

22260

15540

20370

23520

22470

4410

14070

7350

21210

16170

21420

24360

21000

4620

12600

8820

24990

15120

22680

23310

21210

8610

15120

8400

24570

19320

26040

50190

22260

7980

15330

8610

28980

17010

24150

27720

21000

7770

15960

10080

26250

10290

22470

26250

23520

10920

16170

9030

26460

14490

22890

27090

14490

1890

11970

9870

33180

16590

28560

18060

18690

6090

11340

12390

28980

17640

72240

15540

20160

5880

31290

14280

26670

17850

26250

16380

17220

6300

12180

11550

30450

18480

30870

17010

Tabelul 6.6.8 Numerele de cicluri i kilometri aferente ncercrilor pe stand


Coloana
A

Grad
contaminare ulei

Nr cicluri

Nr km

3.53

2 181 789

363 632

3.53

2 801 008

466 835

5.3

1 347 337

224 557

5.3

2 446 968

407 828

7.01

2 415 399

402 567

7.01

1 035 460

172 577

8.83

1 890 820

315 137

8.83

777 158

129 527

Test

Numerele de cicluri respectiv kilometri echivaleni grupate n tabelul 6.6.8 reflect valorile
experimentale obinute pe standul de ncercri..
Recalculate, valorile din tabelul 6.6.8 iau o nou form care este prezentat sintetic de tabelul
6.6.9.

70

Tabelul 6.6.9 Numerele de cicluri i kilometri aferente condiiilor reale


Coloana

Nr cicluri

Nr. km

7 701 715

1 283 621

9 887 558

1 647 928

7 140886

1 190 152

1 296 8930

2 161 488

1 693 1947

2 821 995

7 258 575

1 209 765

1 669 5941

2 782 660

6 862 305

1 143 723

Test

Datele exprimate n numr de cicluri de funcionare rezultate n urma ncercrilor supapelor


electrohidraulice pe stand, grupate n tabelul 6.6.9, sunt reprezentate grafic n figura 6.6.7, iar n
figura 6.6.8 sunt exprimate valorile numrului de km afereni ncercrilor pe stand.
Datele corespunztoare deplasrii reale a autovehiculului n condiiile exprimate de sunt
prezentate grafic n figurile 6.6.9 i 6.6.10.

Figura 6.6.7 Numrul de cicluri de funcionare pe stand

71

Figura 6.6.8 Numr km echivaleni de funcionare pe stand

Figura 6.6.9 Numr de cicluri de funcionare real

Figura 6.6.10 Numr de km echivaleni corespunztori funcionrii reale


72

6.6.2 Analiza ANOVA a rezultatelor


Tabelul 6.7.2 Rezultatele analizei ANOVA
Col
1
2
3
4

Factor
Cantitate
contaminant, A
Dimensiune
contaminant, B
Pozitia de
montare, B
Tip
contaminant, D
Eroarea
Total

GDL

SP

MP

Variana

Contribuia - %

68.31

22.77

66.42

70.52 %

16.8

16.80

49

17.25%

6.09

6.09

17.75

6.02%

3.87

3.87

11.30

3.7 %

1
7

0.34
95.41

0.34
-

1
-

2.51
100 %

Conform tabelului 6.7.2 contribuia fiecrui factor care particip la experiment este prezentat
n figura 6.7.1.

Figura 6.7.1 Contribuia factorilor implicai n experiment


Rezultatul optim este de 8336.81 3.46 cicluri adic 148958 62 km.
6.6.3 Concluzii
Combinaia optim, care reprezint condiiile cele mai grele de ncercare i duce la blocarea
cea mai rapid a supapei electrohidraulice, este format din parametrii aflai la nivelurile
exprimate de structura A4 B1 C1 D1 ceea ce exprim 150 g contaminant de tip magnetic cu
diametrul de 45 m, respectiv clasa de contaminare 19.5 conform [79] i tabelul 6.3.6, iar
supapele aezate n poziie orizontal. Numrul de cicluri care corespunde acestei situaii este de
8336.81 3.46 adic 148958 62 km, valoare care se rotunjete la numrul de 150 000 km.
Dac supapa ar funciona ntr-un circuit hidraulic care ar conine numai 17 grame de
contaminant, cantitatea normal la sfritul celor 15 000 km conform calculelor, atunci numrul
de km n care supapa funcioneaz corect este 150 0008.83= 1 324 500 sau exprimai n cicluri
este de 7 947 000.
73

Tabelul 6.8.1 Determinarea numrului de kilometri de parcurs conform combinaiei optime

6.7

Nivelul de
lucru

Nr acionri

Durata n [s]

Durata n
cicluri

Nr km

Normal

3.5

62.536

w=521 301

r=86 884

Normal

107.205

w1=893 663

x=148 944

Accelerat

3.5

8336

y=1390

Concluzii

Parcurgnd capitolul 6 al lucrri reiese faptul c un produs de calitatea superioar este


ntotdeauna dorit att de client ct i de productor. Astfel, caracteristica definitorie a produselor
este calitatea, care n cazul supapei electrohidraulice este apreciat prin durata de via ct mai
mare.
Pentru a determina durata de via a supapelor a fost dezvoltat un plan de ncercri, format din
8 condiii principale de testare, conform cruia au fos tobinute valorile duratei de via pentru
224 de supape.
Mai departe, prin concepia unei metode inovative de analiz a datelor i a aplicrii sale n
acest cercetarea comportamentului supapei electrohidraulice de tip 3/2, a fost determinat durata
minim a sa de via cu o eroare de aproximativ 2.5%.

7 Concluzii finale, contribuii personale, diseminarea rezultatelor i direcii


viitoare de cercetare
7.1

Concluzii finale

Parcurgnd introducerea prezentei teze de doctorat se observ faptul c la nivel mondial


consumul de energie este din ce n ce mai mare, iar transportului rutier i revine valoarea de
82.2%, justificat prin trendul ascendent al produciei de autovehicule necesare pentru a satisface
cererea clientului.
Direct proporional cu numrul de autovehicule este i consumul de combustibil fosili, ale
crui efecte negative asupra mediului nconjurtor i omului sunt emisiile de CO2, CO, NOx, PM
pe de o parte, iar pe de alt parte diminuarea drastic a rezervelor de combustibil.
Pentru a limita consumul de combustibil i emisiile poluante, constructorii de motoare cu
ardere intern au dezvoltat diferite soluii tehnice precum: injecia direct de combustibil n
camera de ardere, motoarele cu raport de comprimare variabil, sisteme destinate managementului
termic al motorului, mecanismele de distribuie variabil etc.
Mecanismele de distribuie variabil sunt tot mai des utilizate pe motoarele cu ardere intern
din urmtoarele motive: diminuarea pierderilor prin pompaj, creterea eficienei de umplere cu
aer a cilindrilor motorului, omogenizarea amestecului aer combustibil, obinerea unui grad ct
mai complet de ardere a amestecului aer combustibil sau chiar participarea activ la aprinderea
amestecurilor omogene prin compresie.
Considernd avantajele prezentate anterior, deja cteva companii de renume mondial au
integrat n soluiile constructive ale motoarelor aceste mecanisme, aici amintind: BMW, Alfa
Romeo, Mitsubishi, Porsche etc.
Mecanismul VarioCam Plus utilizat de motoarele autovehiculelor Porsche deine dou funcii
principale:
realizarea defazajului
permite modificarea nlimii de ridicare a supapei de admisie
74

nlimea de ridicare se efectueaz pentru valorile de 3 i 10 mm, fiind posibil prin utilizarea
supapei electrohidraulice de tipul 3/2. Deoarece supapa funcioneaz n circuitul de ungere al
motorului cu ardere intern se blocheaz datorit impuritilor din ulei. Durata sa de via a fost
estimat cu ajutorul cercetrilor experimentale, derulate pe un stand construit special pentru acest
scop, dar i prin dezvoltarea unei metode matematice originale a autorului tezei.
n urma testelor supapelor au rezultat urmtoarele concluzii:
situaia cea mai nociv care duce la blocarea cea mai rapid a supapelor electrohidraulice
este format din 150 g contaminant de tip magnetic cu diametrul de 45 m i supapele
aezate n poziie orizontal. Aceast situaie presupune un grad de contaminare mai mare
de 8.83 ori dect cantitatea rezultat n urma deplasrii autovehiculului pe o distan de
15 000 km.
numrul de cicluri de funcionare pe care supapa le poate realiza n conditii reale este de
7 947 000 respectiv 1 324 000 de km n care supapa va funciona corect.
contribuia fiecrui factor, considerat n testele pe stand ale supapelor, n influena duratei
de via a supapelor electrohidraulice este urmtoarea: cantitatea de contaminant 70.52%,
dimensiunea contaminantului 17.25%, poziia de montare a supapei 6.02%, tipul
contaminantului 3.7% i eroarea cu valoarea de 2.51%.
7.2

Contribuii personale

n urma studiului comportamentului n exploatare al supapelor electrohidraulice au rezultat o


serie de contribuii personale:
1. analiza termodinamic a ciclurilor Atkinson i Miller
2. descrierea ampl a ctorva mecanisme de distribuie variabil prin prezentarea unei
sinteze a influenelor pe care acestea le manifest asupra funcionrii motoarelor cu
aprindere prin scnteie sau prin comprimare.
3. proiectarea a dou profile de ridicare diferite ale supapei de admisie n scopul cercetrii
n mediu virtual a influenei funcionrii supapei electrohidraulice asupra
comportamentului motorului cu ardere intern
4. optimizarea soluiei constructive a standului de ncercri a supapelor electrohidraulice
prin:
a. proiectarea i realizarea unui nou bloc de Plexiglas
b. proiectarea i realizarea variatorului de frecven de acionare a supapelor
electrohidraulice
c. adaptarea circuitului hidraulic pentru efectuarea poziionarea supapelor vertical
i orizontal n scopul testrii lor.
5. acordarea placii de achiziie a datelor cu senzorii de presiune i software-ul dedicat
acestui scop
6. deteminarea numrului minim de supape de ncercat pentru valori precise ale fiabilitii
supapelor i coeficientului de ncredere
7. concepia unui plan de testare a supapelor
8. dezvoltarea unui metode matematice cu ajutorul creia a fost posibil estimarea duratei
de via a supapelor cu o eroare de aproximativ 2.5%

75

7.3

Diseminarea rezultatelor

Activitatea de cercetare tiinific a autorului tezei de doctorat este caracterizat de redactarea a


16 lucrri tiinifice dintre care 12 lucrri n domeniul tezei de doctorat iar 4 n domeniul
ingineriei mecanice.
DOMENIUL TEZEI DE DOCTORAT
1. OIMARU, C., MUNTEAN, A. B. et. al., Determining Life Span of Electro-Hydraulic
Valves, Proc. of 15th Int. Conference on Experimental Mechanics, Porto, Portugalia, 2012.
2. OIMARU, C., CHIRU, A., MUNTEAN, A. B., Does Variable Valve Timing System
Influence the Internal Combustion Engines Performances? Proc. of the 11th Int.
Congress CONAT Automotive Transport and Engineering, Braov, Romania, 2010.
3. OIMARU, C., BUZEA, D. et. al., Designing Experiment for Electro-Hydraulic Valves,
Proc. of the 11th Int. Automotive Congress CAR Automotive and Environment, Piteti,
Romania, 2011.
4. OIMARU, C., CHIRU, A., BUZEA, D., The Influence of Variable Valve Timing System
over Internal Combustion Engines Performances, Buletinul Universitii Transilvania
Braov, Seria 1, 2012.
5. OIMARU, C., CHIRU, A., ATANASIU, C. G., Test Plan for Electro-Hydraulic Valves,
Automobile and the Environment, Cambridge Scholars Publishing, 2011.
6. OIMARU, C., BUZEA, D., Compression Ignition Engine Running at Low Temperatures,
Workshop proc. Modern Manufacturing Techniques and Devices for Enginess Process
Research, AVL Graz 2011.
7. OIMARU, C., ZAHARIA, S., BUZEA, D., Conducting Data Analysis for
Electrohydraulic Valves, Buletinul Universitii Transilvania Braov, Seria 2, 2012.
8. MUNTEAN, A.B., OIMARU, C., Possibilities to Improved Homogeneous Charge in
Internal Combustion Engines, Using CFD Program, Proc. of the 11th Int. Congress
CONAT Automotive Transport and Engineering, Braov, Romania, 2010.
9. MUNTEAN, A.B., OIMARU, C., Impact of Different In-cylinder Pressures on
Hydraulical Performances of Diesel Fuel Injection Systems - Proc. of 15th Int. Conference
on Experimental Mechanics, Porto, Portugalia, 2012.
10. MUNTEAN, A.B., OIMARU, C., The Impact of Different Injection System Parameters
on the geometrical features of diesel spray jet- Proc. of 4th Int. Conference Advanced
Composite Materials Engineering - COMAT, Braov, Romnia, 2012.
11. STNESCU, R.C., OIMARU, C. et. al., Combustion Process Anlysis for Spark Ignition
Engines Fueled With Biofuels, Workshop proc. Modern Manufacturing Techniques and
Devices for Enginess Process Research, AVL Graz 2011.
12. ASTALOSCH, C., OIMARU, C. et. al., Six Sigma - Quality Assurance Program Used in
Growth of Process Efficiency and Clients Satisfaction Level in Automotive Industry, Proc.
of the 11th Int. Automotive Congress CAR Automotive and Environment, Piteti, Romania,
2011.
DOMENIUL INGINERIEI MECANICE
1. BUZEA, D., OIMARU, C. et. al., Identification of the Vibration Eigen Modes for Elastic
Engine Mountings, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and
Technological Engineering, Volume XI (XXI), 2012, Nr. 1.
76

2. ASTALOSCH, C., OIMARU, C., Variable Extrusion Innovative Manufacturing


Technology for EPDM Components of Sealing Systems Used on Automobiles, Proc. of the
11th Int. Automotive Congress CAR Automotive and Environment, Piteti, Romania, 2011.
3. BUZEA, D., OIMARU, C., Aspects of 3D Modeling and Modal Analysis for Wire Rope
Isolator, Proc. of the 11th Int. Automotive Congress CAR Automotive and Environment,
Piteti, Romania, 2011.
4. BUZEA, D., OIMARU, C., Eigen Modes Identification for Hydbrid Wire Rope IsolatorsProc. of 4th Int. Conference Advanced Composite Materials Engineering - COMAT,
Braov, Romnia, 2012.
7.4

Direcii viitoare de cercetare

Rezultatele cercetrii comportamnetului n exploatare al supapelor sugereaz creaz un cadru


propice urmtoarelor direcii de cercetare:
Cercetarea n mediul virtual a fenomenului de blocare a supapelor electrohidraulice prin
ptrunderea impuritilor din ulei n jocurile dintre componentele n micare relativ ale
supapei
Influenatemperaturii uleiului asupra blocrii supapei de tip 3/2
Influena undelor mecanice din mediul lichid asupra comportamenului n funcionare al
supape

8 Bibliografie
1
Anthony, J., Design of Experiments for Engineers and Scientists, Elsevier Science &
Technology Books, 2003.
2
Arcoumanis, C., Kamimoto, T., Flow and Combustion in Reciprocating Engines,
Springer Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, 2009.
3
Atkins, R. D., An Introduction to Engine Testing and Development, SAE International,
Warrendale, 2009.
4
Basshuysen, R. v., Schaefer, F., Internal Combustion Engine Handbook, SAE
International, Warrendale - USA, 2004.
5
Baumgarten, C., Mixture Formation in Internal Combustion Engines, Springer Verlag
Berlin Heidelberg, Berlin, 2006.
6
Begg, S., Hindle, M., Cowell, T., Low intake valve lift in a port fuel-injected engine, In:
Energy Elsevier Ltd., Vol. 34, pp. 2042-2050, 2009.
7
Bobescu, G., Chiru, A., Radu, Gh. - Al., Motoare, Vol. II, Universitatea din Braov,
Braov, 1983.
8
Bonatesta, F., Shayler, P., Factors influencing burn rate characteristics of a spark
ignition engine with variable valve timing, In: Proceedings of the Institution of Mechanical
Engineers, SAGE, Vol. 222, pp. 2147-2158, 2008.
9
Brussee, W., Statistics for Six Sigma Made Easy!, McGraw Hill, New York, 2004.
10
Brstle, C., Schwarzenthal, D., VarioCam Plus A Highlight of Porsche 911 Turbo
Engine, In: Variable Valve Train System Technology, SAE International, Vol. -, pp. 153-161,
2006.
11
Dunn, P. F., Measurement and data analysis for engineering and science, CRC Press,
New York, 2010.
12
Garett, T., Newton, K., Steeds, W., The Motor Vehicle, Butterworth - Heinemann,
Oxford, 2001.
13
Genichi Taguchi, W., Y., Chowdhury, S., Taguchi's Quality Engineering Handbook, John
Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2005.
77

14
Golovatai-Schmidt, E., Schwarzenthal, D., Geiger, U., Technologies for variable valve
trains; A contribution to modern s.i engines, In: Proceedings of CONAT 2004 International
Automotive Congress, Transilvania University of Braov, Vol. 1, pp. 54-70, 2004.
15
Gopalakrishnan, P., Maintenance and Spare Parts Management, Prentice Hall of India,
New Delhi, 2006.
16
Grote, K.-H., Springer Handbook of Mechanical Engineering, Springer Science, New
York, 2009.
17
Grnwald, B., Teoria, Calculul si Constructia Motoarelor pentru Autovehiculele Rutiere,
Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980.
18
Haas, M., UniAir - The first fully - variable, electro - hydraulic valve control system, In:
09th Schaeffler Symposium, Schaeffler Technologies AG & Co.KG, Vol., pp. 251-263, 2010.
19
Heywood, J. B., Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, New York,
1988.
20
Hong, H., Parvate-Patil, G., Gordon, B., Review and analysis of variable valve timing
strategies - eight ways to approach, In: Proceedings of Insitution of Mechanical Engineers Journal of Automobile Engineering, SAGE, Vol. 218, pp. 1179 - 1200, 2004.
21
Kapus, P., Denger, D., Holland, T., Inteligent Simplification - Ways Towards Improved
Fuel Economy, In: Variable Valve Train System Technology, SAE International, Vol. -, pp. 5969, 2006.
22
Kececioglu, D., Reliability & Life Testing Handbook, PTR Prentice Hall, New Jersey,
1993.
23
Kirsten, K., Improving of Conventional Combustion Engine Efficiency in Passenger
Vehicles by Application of Variable Valve Trains, Schaeffler Technologies AG & Co.KG Technical Conference, Braov, 2011.
24
Kirsten, K., Valve Train Concepts for Diesel Engines, In: Schaeffler Automotive Group Rouen Technical Conference, Vol. -, pp. 1-30, 2012.
25
Kottegoda, N. T., Applied Statistics for Civil and Environmental Engineers, Wiley Blackwell, Chichester - United Kingdom, 2008.
26
Kutlar, O., Arslan, H., Calik, T. A., Methods to improve efficiency of four stroke, spark
ignition engines at part load, In: Energy Conversion and Management, Elsevier Ltd., Vol. 46,
pp. 3202-3220, 2005.
27
Macian, V., Tormos, B., Analytical approach to wear rate determination for internal
combustion engine condition monitoring based on oil analysis, In: Tribology International,
Elsevier, Vol. 36, pp. 771-776, 2003.
28
Martinescu, I., Popescu, I., Fiabilitate, Editura Gryphon, Braov, 1995.
29
Mruteri, M., Noiuni fundamentale de biostatistic, University Press, Trgu Mure,
2006.
30
Merker, G., Schwarz, C., Teichman, R., Combustion Engines Development, Springer
Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, 2012.
31
Milovanovic, N., Turner, J., Knechington, S.A., Active valvetrain for homogeneous
charge compression ignition, In: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, SAGE,
Vol. International Journal of Engine Research 6, pp. 377-397, 2005.
32
Morrison, S. J., Statistics for Engineers - An introduction, John Wiley & Sons, Inc.,
Chichester - United Kingdom, 2009.
33
Murthy, D. N. P., Weibull Models, John Wiley & Sons Inc., New Jersey, 2004.
34
Nakayama, Y., Boucher, R., Introduction to Fluid Mechanics, Butterworth-Heinemann,
Oxford, 2002.
35
Nishihara, S., Nishidono, T., Newly Developed V6 MIVEC Gasoline Engine, In:
Mitsubishi Motors - Technical Review, Mitsubishi Motors, Vol. 19, pp. 71-74, 2007.
36
Oakland, J. S., TQM, Elsevier Linacre House, Burlington, 2003.
37
Pham, H., Handbook of reliability engineering, Springer - Verlag London Heidelberg,
London, 2003.
78

38
Pierik, R., Burkhard, J., Design and Development of a Mechanical Variable Valve
Actuation System, In: Variable Valve Train System Technology, SAE International, Vol. -, pp.
2006.
39
Pischinger, M., Salber, W., Staay, F.v.d., Benefits of the Electromechanical Valve Train
in Vehicle Operation, In: Variable Valve Train System Technology, SAE International, Vol. -,
pp. 253-263, 2006.
40
Pulkrabek, W. W., Engineering fundamentals of internal combustion engines, Prentice
Hall, New Jersey, 2003.
41
Rinne, H., The Weibull distribution - A Handbook, CRC Press - Taylor and Francis
Group, London, 2009.
42
Rosca, M., Blaga, C., Termotehnica, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, 2008.
43
Roy, R. K., Design of Experiments using the Taguchi Approach: 16 to Product and
Process Improvement, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2001.
44
Roy, R. K., A primer on the Taguchi method, Van Nostrand Reinhold, New York, 1990.
45
Salber, W., Wolters, P., Esch, T., Geiger, J., Synergies of Variable Valve Actuation and
Direct Injection, In: Variable Valve Train System Technology, SAE International, Vol. -, pp. 7179, 2006.
46
Samuel, S., Austin, L., Morrey, D., Automotive test drive cycles for emission
measurement and real-world emission levels - a review, In: Proceedings of the Institution of
Mechanical Engineers, SAGE, Vol. 216, pp. 555-564, 2002.
47
Sararu, S. F., Teza de doctorat: Cercetarea electrovalvelor distribuiei variabile n
vederea diagnosticrii la bord, Universitatea Transilvania din Braov, Facultatea de Inginerie
Mecanic, Braov, 2009.
OIMARU, C., Buzea, D., Conducting data analysis for electrohydraulic valves, In:
48
Buletinul Universitatii Transilvania, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, Vol. Seria II,
pp. -, 2012.
49
OIMARU, C., Buzea, D., Designing Expperiment for Electro - Hydraulic Valves, In:
Proceedings of the 11th International Automotive Congress - CAR 2011 Automotive and
Environment, -, Vol. -, pp. -, 2011.
50
OIMARU, C., Chiru, A., Does Variable Valve Timing System Influence the Internal
Combustion Engine's Performances?, In: International Congress on Automotive and Transport
Engineering - CONAT 2010, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, Vol. II, pp. 243-250,
2010.
51
OIMARU, C., Chiru, A., The influence of Variable Valve Timing System over Internal
Combustion Engine's Performances, In: Buletinul Universitatii Transilvania, Universitatea
Transilvania Brasov, Vol. 5, pp. 25-31, 2012.
52
OIMARU, C., Chiru, A., Test plan for electro-hydraulic valves, In: Automobile and the
Environment, Cambridge Scholars Publishing, Vol. -, pp. 133-140, 2011.
53
Soltic, P., Teza de doctorat: Part Load Optimized SI Engines, Swiss Federal Institute of
Technology, Engine Systems Laboratory, Zrich, 2000.
54
Stamatis, D. H., TQM Engineering Handbook, Marcel Dekker Inc., New York, 1997.
55
Stanescu, R., OIMARU, C., Combustion Process Analysis for Spark Ignition Engines
Fueled with Biofuels, In: Workshop Proceedings - Modern Manufacturing Techniques and
Devices for Engine Processes Research, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, Vol. -, pp.
9-14, 2011.
56
Stapelberg, R. F., Handbook of Reliability, Availability, Maintenability and Safety in
Engineering Design, Springer - Verlag London Heidelberg, London, 2009.
57
Walter, B., Pacaud, P., Gatellier, B., Variable Actuation Systems for Homogeneous Diesel
Combustion: How Intersting are They?, In: Oil and Gas Science and Technology, Insitutt
Francais du Petrole, Vol. 63, pp. 517-534, 2008.
58
Wang, Y., Introduction to Engine Valvetrain, SAE International, Warrendale - USA,
2007.
79

59
Wasserman, G. S., Reliability Verification, Testing, and Analysis in Engineering Design,
Marcel Dekker, New York, 2003.
60
Yang, K., Design for Six Sigma - A Roadmap for Product Development, McGraw Hill,
New York, 2003.
61
Ina Schaeffler - IMH Valve House Production, Raport tehnic, 2001.
62
Schaeffler Technologies - Schaltventil, Desen tehnic, 2006.
63
Technology Schaeffler Automotive Aftermarket - Ina UniAir System, Catalog, 2011.
64
The BMW 5 SERIES SALOON, Catalog, 2012.
65
Schaeffler Technologies - Engine components, Catalog, 2003.
66
United Nations - Department of Economic and Social Affairs, Report, New York, 2004.
67
AVL Boost - User Guide, Manual, 2006.
68
United Nations - Food and Agriculture Organization, Report, Rome, 2008.
69
National Instruments - NI DAQPad-6015 Technical Specifications, Catalog, 2011.
70
Shell Oil - Advanced spindle, hydraulic and bearing oil, 2007.
71
GoodFellow - List for All Powders, Catalog, 2011.
72
Wika - Electronic pressure measurement, Catalog, 2004.
73
Pentronic - Temperature sensors, Catalog, 2011.
74
Reliasoft - Life Data Analysis Reference, Weibull ++ 7- Software user guide, 2005.
75
United States National Institute of Standards and Technology, e-Handbook of statistical
methods, Handbook - Manual, 2012.
76
Speck Pumpen - Multistage centrifugal pumps, Catalog, 2012.
77
Festo - Solenoid/pneumatic valves, Catalog, 2012.
78
Festo - Short stroke cylinders, Catalog, 2012.
79
NAS 1638 - National Aerospace Standard, Catalog, 1964.
80
http://www.porsche.com/usa/models/911/911-turbo/featuresandspecs/, 2012.V.15.
81
http://autotechnika.hu/cikkek/2288,a-bmw-valvetronic-szerelese-1-resz.html, 2012.VI.2.
82
http://www.automobile-catalog.com/car/2008/1427285/lexus_is_220d_se-l.html,
2012.I.15.
83
http://www.knfilters.com/efficiency_testing.htm, 2010.IV.12.
84
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards.htm,
2010.VIII.03.
85
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/the_group.html, 2011.III.15.
86
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quality, 2012.IV.5.
87
http://www.isixsigma.com/methodology/total-quality-management-tqm/introduction-andimplementation-total-quality-management-tqm/, 2012.V.3.
88
http://www.porsche.com/international/models/cayenne/cayennediesel/detail/?gtabindex=2, 2012.V.16.

80

REZUMAT
Lucrarea de fa are ca scop principal cercetarea comportamentului n exploatare al supapelor
electrohidraulice de tip 3/2 ce echipeaz mecanismul de distribuie variabil VarioCam Plus,
montat pe motoarele autovehiculelor Porsche.
Necesitatea implementrii mecanismului de distribuie variabil pe motoarele cu ardere intern
este justificat, n principal, de limitarea consumului de combustibil i a emisiilor poluante.
mbuntirea celor doi parametri se face prin: optimizarea eficienei umplerii cilindrului cu aer
proaspt, controlul gazelor reziduale din cilindru, obinerea unei micri a ncrcturii foarte
bune, participarea activ la vaporizarea combustibilului i arderii amestecului aer combustibil
etc. Prim urmare, au fost dezvoltate i aplicate mai multe soluii constructive de mecanisme de
distribuie variabil precum: MiVEC, Valvetronic, Vanos, UniAir, VarioCam Plus etc.
n ceea ce privete mecanismul VarioCam Plus, acesta permite att realizarea defazajului d i
varierea nlimii de ridicare a supapei de admisie a motorului cu ardere intern, prin intermediul
supapei electrohidraulice de tip 3/2.
Supapa electrohidraulic este situat ntr-unul din cele dou circuite de ungere chiulasei, iar
dup o perioad de funcionare se blocheaz datorit impuritilor, coninute de uleiul
contaminat, care ptrund n jocurile dintre componentele aflate n micare realtiv ale supapei.
Astfel, pentru a estima durata de via a supapei au fost urmai urmtorii pai: optimizarea
soluiei contructive a standului de teste, crearea unui plan de testare, determinarea unui numr
minim de supape de testat, iar n final dezvoltarea unei metode matematice originale cu ajutorul
creia a fost determinat numrul de cicluri de funcionare al supapei electrohidraulice.
Cuvinte cheie: Motor, mecanism de distribuie variabil, test, supapa, durata de via

ABSTRACT
The main purpose of the present paper is to research by experiment the behavior of 3/2 type
electrohydraulic valves, which are part of VarioCam Plus Variable Valve Timing (VVT) system
assembled on Porsche vehicles.
The necessity of implementing the VVT system on internal combustion engines is argumented
by limiting fuel consumption and pollutant emission, which is possible by: volumetric efficiency
optimization, residual gas in cylinder control, obtaining better charge motion within the cylinder,
active participation on fuel evaporation and on combustion development. Thus, there were
developed and applicated on internal combustion engines the following VVT systems: MiVEC,
Valvetronic, Vanos, UniAir, VarioCam Plus etc.
Regarding the VarioCam Plus mechanism, it allows camshaft phasing as well as two different
intake valves lifts using the 3/2 type electrohydraulic valve. This valve is positioned in one of the
two oil circuits in the cylinder head and, due to the contaminants present in the oil, which enter
the clearances between moving components of the valve, it gets blocked.
Thus, in order to determine the well functioning life of the electrohydraulic valve activating
within the contamined oil, the next steps have been followed: test bed optimization, creation of a
test plan, determing minimum number of valves to test, and developing original mathematical
method in order to estimate the number of functioning cycles of the electrohydraulic valve.
Keywords: Engine, variable valve train, test, valve, life span

81

Curriculum Vitae

Informaii personale
Nume / Prenume
Adresa

OIMARU, Cristian
Str. Ing. Nicolae Costache, nr. - , 125100, Nehoiu - Buzu, Romnia

Mobil

+40746.204.226

E-mail

cristi.soimaru@gmail.com

Naionalitate

Romn

Data naterii

02.XI.1985

Sex

Masculin

Educaie
Perioada
Calificarea / diploma obinut
Disciplinele principale studiate /
competene profesionale dobndite
Numele i tipul instituiei de
nvmnt / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obinut
Disciplinele principale studiate /
competene profesionale dobndite
Numele i tipul instituiei de
nvmnt / furnizorului de
formare

2009 - 2012
Doctorand
Cercetarea comportamentului n exploatare al supapelor electrohidraulice
Universitatea TRANSILVANIA din Braov, Facultatea de Inginerie Mecanic

2004 - 2009
Inginer diplomat
Autovehicule Rutiere, Specializarea Cercetare
Universitatea TRANSILVANIA din Braov, Facultatea de Inginerie Mecanic

Activitate tiinific
Lucrri tiinifice publicate

16 lucrri publicate (ISI, BDI, B+)

Limbi strine cunoscute Englez, Francez

82

Curriculum Vitae

Personal information
First name / Surname

OIMARU, Cristian

Adress

Str. Ing. Nicolae Costache, nr. - , 125100, Nehoiu - Buzu, Romnia

Mobile

+40746.204.226

E-mail

cristi.soimaru@gmail.com

Nationality
Date of birth
Sex

Romanian
02.XI.1985
Masculin

Education
Dates

2009 - 2012

Occupation/ Position held

PhD Student

Main activities and responsabilities


Name and type of the employer
Perioada
Occupation/ Position held
Main activities and responsabilities
Name and type of the employer

Experimental research of electrohydraulic valves behavior


TRANSILVANIA University of Braov, Mechanical Engineering Faculty
2004 - 2009
Engineer degree
Automotive Engineering, Research and Development Specialization
Universitatea TRANSILVANIA din Braov, Facultatea de Inginerie Mecanic

Scientific activity
Scientific papers

16 papers

Foreign languages English, French

83

84

85