Sunteți pe pagina 1din 2

Departamentul de Marketing al unei companii are mai multe atributii

principale, enumerate in cele ce urmeaza.


- prospectarea pietei interne;
- prospectarea pietei externe;
- propunerea structurii, volumului si a esalonarii produselor si serviciilor de
realizat in firma;
- propunerea de modalitati in vederea accelerarii si amplificarii vanzarii
produselor;
- prospectarea nevoilor de consum;
- fundamentarea strategiei societatii si la elaborarea programelor si planurilor de
desfasurare a productiei si serviciilor;
- pregatirea pietei pentru primirea produsului printr-o alegere judicioasa a
circuitelor si formelor de distributie, precum si printr-o campanie publicitara
adecvata;
- propunerea structurii, volumului si esalonarii in timp a produselor si serviciilor pe
care trebuie sa le realizeze societatea, precum si a modalitatilor de accelerare si
amplificare a desfacerii acestora;
- introducerea si testarea noilor prototipuri de produse prin intermediul pietelor de
proba;
- stabilirea unor politici de preturi a produselor in toate fazele ciclului de viata;
- organizarea judicioasa a procesului de vanzare si a unor prestatii post-vanzare;
- lansarea produsului pe piata, insotita de o comunicare continua cu clientii;
- elaborarea de strategii in vederea imbunatatirii produselor oferite de firma;
- monitorizarea masurii in care produsele oferite de firma satisfac standardele
clientilor;
- asigurarea pregatirii profesionale si actualizarea cunostintelor prin masuri de
perfectionare a pregatirii personalului din serviciul marketing.