Sunteți pe pagina 1din 11

DISCIPLINA: Limba i literatura romn

UNITATEA DE NVARE: Vara


SUBIECTUL: Propozitia dezvoltat. Prti secundare de propoziie.
TIPUL LECIEI: dobndire de noi cunostinte
OBIECTIVE DE REFERIN:
3.6- s recunoasc n texte diferite elemente de construcie a comunicrii studiate;
4.4 -s realizeze acordurile gramaticale n enunurile redactate.
OBIECTIVE OPERAIONALE:
O1 s identifice prtile principale i secundare de propoziie;
O2 s stabileasc acordul gramatical ntre prile de propoziie studiate;
O3 s redacteze propoziii simple i dezvoltate cu termeni dai;
O4 s transforme propoziiile simple n propoziii dezvoltate prin adugarea unor pri secundare
de propoziie;
O5 sa transforme propozitiile dezvoltate in propozitii simple eliminand cuvintele ce detin rol de
parti secundare de propozitie;
O6 sa completeze propozitii lacunare cu structuri morfo-sintactice invatate;
METODE SI PROCEDEE: explicaia, exerciiul, problematizarea, conversaia, expunerea,
aprecierea verbal, munca independenta
MIJLOACE DE INVATAMANT: manualul, culegerea, creta colorata, tablitele
BIBLIOGRAFIE:
M.Ed. C. T.,Consiliul national pentru Curriculum; Programe scolare pentru clasa a III-a,
Bucureti, 2004
Serdean Ioan, Didactica limbii si literaturii romane in invatamantul primar, Editura Corint,
Bucuresti,2007
www.edu.ro
www.didactic.ro

ETAPELE
LECTIEI
OB.
OP.
T
I
M
P

ELEMENTE DE CONTINUT
STRATEGII DIDACTICE

ORG. INV.
METODE SI PROCEDEE
MIJL.
DE
INV.
EVA
LUA
RE
OBS

I
G
C

1.Organizarea clasei pentru lectie

1'

D
I
R
I
J
A
T

stabilirea ordinii si disciplinei necesare bunei desfasurari a lectiei;


pregatirea celor necesare orei;
prezenta

2.Controlul temei
3'

D
I
R
I
J
A
T

Se verifica tema atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ dupa cum urmeaza: un elev citeste rezolvarea temei iar ceilalti vor corecta eventualele greseli
M
A
N
U
A
L
U
L

3. Reactualizare cunostintelor
8'
Morometii dupa Marin Preda

Acordul predicatului cu subiectul.


Propozitia simpla; parti principale de propozitie
D
I
R
I
J
A
T

D
I
R
I
J
A
T

CONVERSATIA
verific lectia dobandita in orele anterioare si pun accentul pe dezvoltarea ideilor principale;
elevii vor face dovada cunoasterii sensului termenilor necunoscuti formuland enunturi noi;
EXERCITIUL
exercitiile propuse solicita scolarii in realizarea acordului dintre subiect si predicat;
din enunturi elaborate se vor elimina cuvinte astfel incat acestea sa devina propozitii simple;
M
A
N
U
A
L
U
L
M
A
N
U
A
L

U
L
F
O
R
M
A
T
I
V
A
/
C
U
R
E
N
T
A

4. Captarea atentiei
3'

D
I
R
I
J
A
T

PROBLEMATIZAREA
port o discutie referitoare la acele cuvinte pe care le-am eliminat la etapa anterioara si induc ideea ca tocmai acei termeni fac vorbirea mult mai frumoasa, mult mai
armonioasa, mai placuta.

5. Anuntarea subiectului lectiei si a obiectivelor


1'
Propozitia dezvoltata.
Parti secundare de propozitie
D

I
R
I
J
A
T

Astazi, la ora de limba romana, vom vorbi despre acele cuvinte care dau muzicalitate si originalitate limbii, despre partile secundare de propozitie. Vom descoperi
lucruri interesante si despre propozitia dezvoltata, acel enunt care contine si parti secundare de propozitie alaturi de partile principale.

6. Dirijarea invatarii
O1
9'
Propozitia dezvoltata.
Parti secundare de propozitie
Propozitia care, pe langa predicat si subiect, contine si alte parti de propozitie se numeste propozitie dezvoltata. Partile de propozitie care se adauga pe langa
predicat si subiect se numesc parti secundare de propozitie.

D
I
R
I
J
A
T

EXPLICATIA
definesc propozitia dezvoltata si partile secundare de propozitie si exemplific concret formuland propozitii si transformand propozitiile simple in propozitii
dezvoltate;
comunic faptul ca aceste parti de propozitie determina atat subiectul, cat si predicatul ;

OBSERVATIA
analizand unul din enunturile formulate concluzionez care sunt intrebarile la care raspund aceste parti secundare de propozitie si prin ce pot fi ele exprimate;
fac distinctia intre intrebarile PS ce determina subiectul si cele care determina predicatul exemplificand concret cu ajutorul propozitiilor (nu folosesc terminologia
atribut sau complement);
Icerc sa realizez schema unei fraze indicand valoarea sintactica si morfologica a cuvintelor care o compun;
M
A
N
U
A
L
U
L

C
U
L
E
G
E
R
E
A
A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
R
E

7. Asigurarea retentiei
O2
O4

O6
11'
1. Transforma propozitiile simple in propozitii dezvoltate:
Bunicul povesteste.
Noi vom vizita.
2. Completeaza propozitiile cu parti secundare care sa raspunda la intrebarile din paranteze:
Frunzele..(ce fel de?) se leagana..(cum?).
El mananca..(ce?)....(ce fel de?).
(De unde?) ...iese un iepure...(ce fel de?).
3. Ordoneaza cuvintele in propozitii, sublinieaza subiectele si predicatele, apoi scrie intrebarile la care raspund partile secundare de propozitie:
un,mama,primit,a,buchet,trandafiri,de;
gradina,val,bruma,de,impodobit,a, argintie;
cenusii,instelat,au,cerul,aparut,pe,nori;

D
I
R
I
J
A
T

D
I
R
I
J
A
T
D
I

R
I
J
A
T

EXERCITIUL
pentru rezolvarea exercitiilor propuse voi da anumite sugestii referitoare la intrebarile ce pot fi puse subiectului si predicatului astfel incat enunturile sa fie cat mai
atractive;
solicit pentru fiecare lacuna a propozitiei mai multe raspunsuri, fiind notat acel raspuns care se considera mai sugestiv;

fiecare propozitie o ordonez in mai multe moduri, astfel incat subiectul sa ocupe diverse pozitii in enunt;
M
A
N
U
A
L
U
L
T
A
B
L
I
T
A
C
U
L
E
G
E
R
E
A
F
O
R
M
A
T
I
V
A
/
C

U
R
E
N
T
A

8. Feed-back
O3
O5
8'
Anexa 1
Fisa de munca independenta

S
U
P
R
A
V
E
G
H
E
A
T

EXERCITIUL
fiecare elev va rezolva individual cerintele dupa ce au fost explicitate in prealabil si discutate;
solicit elevilor scrierea intrebarii adresate fiecarui cuvant in partea din jos pe spatiul punctat;
in transformarea propozitiilor simple in propozitii dezvoltate sau compunerea unor enunturi voi pune accent pe originalitate si folosirea unor cuvinte deosebite;
pentru exercitiul care necesita compunerea unui enunt cu un termen dat si care va indeplinii diverse roluri sintactice ofer un exemplu concret
F
I
S
E
D
E
M
U

N
C
A
I
N
D
E
P
E
N
D
E
N
T
A

V
E
R
I
F
I
C
A
R
E
S
C
R
I
S
A

9. Tema pentru acasa


2'
Exercitiul 2 de la pag.118 din manual

Stabilirea temei;
explicarea metodelor de rezolvare a cerintelor;
aprecieri asupra modului de comportare a elevilor la lectie.