Sunteți pe pagina 1din 30
DIRIGINTELUL DE SPECIALITATE iN CONSTRUCT SE INSTALATIDR HE 001-27 fl Cfo 2808 A‘ QOd-10TWLSY OWS 90 €1 8007 0:51 “LS/90:51 toog a Lucrarea a fost avizati de cétre Ministeral Lucrarilor Publice $i Amenajérii Teritoriutui cu avizul nr. 114/15.11.1999 © Toate dreptariteasupraaceseledifi sent sezeovate : sc. cocc® CONSULTANTA, ORGANIZARS $1 CIRERNEGICA IN CONSTRECTI: 781041 — Bucuresti, Catea Grivifei 8-10, sector | ‘Telefon: +40-01-659.60.25, +40-01-659.29.25; Fav: 40-01-31 e-mait: coce-sa@bx logienet.r0 1 Genera U Autorisaresdiginor’ |. Responsabilitatte dirigintitor A Regan igeoen pads pregttire d exocutarilconstrucgiei 1B Responsabilitiftedirigintlor fa perionda do c Sepa pci D-Respoosablitifite drjginilor dup receptia : Ta terminarea hicrailor estate cach a negitor cate in tol cxecatied 23 ‘Controtul statului fn faze determinante a ‘Verificarea incrérilor de constrecgit 7B ‘Devoatarea lucrérior - Recepfia ucrtitor bn Cariea tebaicd 2 constructed ¥.FORMUL CISARE VI. ANEXA CU MODELE DP. FORISULARS. VIL BIBLIOGRAMS Wows A‘ 20d-10TWISY 8007 90 €1 0:51 18/90:51 700d L GENERALITATI A. Scop #4 necesitate = i Dissipation i Sutton importanfi care contribaie In ccalizacea furor do, consfucfi. cw’ respectarea cerinelor de calitale sf foadrarea fu termenele gl valorilesabilfic 1 contratul de execu. Desi existenta fancfiel de disigints de’santier-are tradifie ia noi tn fa, pentra mentirerea aul nivel minim profesional al acestor, MEPAT a institut {utoizarea lor de etre SCLFUAT. "Interest investitirilr este ca 38 flogcasck dlcgligt de speciale atest si cu preettire profesionsit ridiat8 ca gantmte pentra protearea tteresttor fol refectgare Ia investi: cxidel ore et oe roe hearin 8 pene exte-le defgoars driginele din ponct do vedere tenis, af cali si en ect Pou res tee ude ence aferente ctiviagi dvigiotelul, Pent yafcerestehoil clit a ene we domentt do witorzare, " shsecdehovezs elie unmapual el Geigiael pent Moone 2, Pozitia s\relatlle funetionale ~~ Didgitete de specstiate regedit pe investor celal seca ca toi fete implica (proletn, nteprenor,forize, pressor de servic) fa reabzarea onl conn El post sciva a cadrl une eae de consul sau a peroand fret indspcadea angles pra contrat de cate nvestor “Acvibuilecae i revin acetal a8 de nvstiflorrenuka din contrat (86 consoan) cheat ne esl dou ptr pl clase evpraso acest Divgll do specsliateripande Gk de orecnee ane ale ston, ten eee contri cu pote pen enleeifosin ape fa relia ca pradastior. cei, de peo poze de independ. ‘&. Principfi generale de comportare etfed si profesional activites diiginlot de specaiate este condust do ctevn priscipt Adsense j prlsaang. Acca tadependenéeiepe s evedetile lpi concorentel sta gi pavind combzierza cones lo Emu scores ied un fl de favor coro detemeze deta hesea une hold eorect, scare st mcrepreroril slferntzortt efioxeasA tna - 'N'P D0d=10TVLSY WOUS 8007 90 eb 70:81 °18/90:91 e008