Sunteți pe pagina 1din 12

Anestezia, terapia durerii i terapia

intensiva

Programa analitica pentru pregatirea


postuniversitara din partea Comitetului de
Educatie si Pregatire a Catedrei de Anestezie

ANESTEZIE, TERAPIA DURERII SI TERAPIA INTENSIVA


Cuprins
Prefata
Capitolul 1: Competente generale si atributii
Capitolul 2: Domenii si competente
Capitolul 3: Domenii de competente generale
Domeniul 1.1: Managementul bolii, evaluarea pacientului si pregatirea preoperatorie
Domeniul 1.2: Asistenta intraoperatorie si tehnici anestezice
Domeniul 1.3: Asistenta postoperatorie si managementul durerii acute
Domeniul 1.4: Medicina de urgenta: managementul situatiilor critice, inclusiv traumatisme si tratamentul
initial al arsurii
Domeniul 1.5: Asistenta medicala perioperatorie a pacientului critic /asistenta medicala multidisciplinara
Domeniul 1.6: Tehnici anestezice / tehnici invazive si imagistice /blocuri regionale
Domeniul 1.7: Calitate, siguranta, management, economia sanatatii
Domeniul 1.8: Abilitati anestezice non-tehnice(ANTS)
Domeniul 1.9: Etica si profesionalism
Domeniul 1.10: Cercetare, auto-educare si formare profesionala
Capitolul 4: Domenii de competenta specifica
Domeniul
Domeniul
Domeniul
Domeniul
Domeniul
Domeniul
Domeniul

2.1: Anestezia in obstetrica


2.2: Managementul si chirurgia cailor aeriene
2.3: Anestezia in chirurgia toracica si cardiovasculara
2.4: Neuroanestezia
2.5: Anestezia in pediatrie
2.6: Anestezia in ambulator/in locatii izolate
2.7: Managementul multidisciplinar al durerii

Capitolul 5 : Modalitati de predare si evaluare ; Aspecte practice si organizatorice

Prefata
Acest articol este rezultatul activittii grupului pentru Educatie si formare profesional din cadrul
Comisiei Europene, Sectiunea Anesteziologie (EBA), sub patronajul Uniunii Europene a Medicilor
Specialisti (UEMS).
Publicarea acestui articol a fost rezultatul unor contributii multiple, inclusiv societatile nationale de
specialisti din statele europene, precum si diferite grupuri educationale si stiintifice de specialisti, sub
egida Societtii Europene de Anesteziologie (ESA).
In cele din urm, acest document nu ar fi existat fr o strans cooperare intre toate societatile de
anesteziologie active in invtmnt, in special EDA (Diploma European in Anestezie si Terapie Intensiv).
Capitolul 1: Competene i roluri generale
Anestezia s-a dezvoltat ca specializare pornind de la servicii de specialitate oferite strict in cadrul
salii de operatie, ajungand s aib responsabilitti si in alte domenii medicale.
Rolul ca specialitate medical (ale caror sarcini initial includeau activitti de apreciere si evaluare,
de mentinere a functiilor organelor, precum si analgezia si amnezia pacientilor supusi interventiilor
diagnostice, procedurilor terapeutice ori chirurgicale), s-a schimbat enorm, devenind unul axat pe un
spectru mai larg de competente aprofundate, holistice, cuprinzand perioada perioperatorie, terapia
intensiv, medicina de urgent si terapia durerii - care in multe tri sunt prti integrante ale specialittii
clinice.
Astfel, activitatea anestezistului variind intre solicitari acute si mai putin acute necesita noi
competente generale si principii comune pentru viitorul specialist. Mai mult decat atat, aceasta presupune
un timp total de pregtire a specialistilor de minim cinci ani avnd in vedere competentele extinse cerute in
prezent, din care cel putin un an poate fi dedicat pregtirii in terapia intensiv.
Urmtoarele patru competente generice sau atributii au fost identificate ca fiind cele mai importante
pentru orice specialist european in anestezie.
Expert medical
Atributia de expert medical, ca rol central, impune ca toti anestezistii sa fie familiarizati cu
tehnologia medicala si anestezica, medicina generala, inclusiv cu metodele terapeutice si diagnostice
bazate pe cunostinte practice aprofundate de fiziologia respiratiei, circulatiei, farmacologia si fiziologia
sistemului nervos central (SNC).
Principalul domeniu de activitate al unui specialist in anestezie este medicina perioperatorie, pentru
care ar trebui s dobandeasc toate competentele necesare indeplinirii rolului sau si a indatoririlor intr-un
cadru multidisciplinar.
a) Medicina perioperatorie presupune asistent medical continu, inceput inaintea procedurii
operatorii pan in perioada postoperatorie; vizeaza toate categoriile de pacienti (inclusiv copiii, femeile
gravide si cei cu afectiuni psihiatrice) si presupune urmtoarele indatoriri pe care trebuie sa se bazeze
practica curenta:
evaluarea si pregtirea preoperatorie a pacientului, in cooperare cu alti specialisti pentru o ingrijire

optim;
consultul preoperator si informarea pacientilor, cu obtinerea consimtmantului in cunostinta de
cauza;
utilizarea judicioasa a testelor de laborator si a celorlalte investigatii / examinri complementare,
precum si a consultatiilor interdisciplinare cand este necesar ;
selectarea individualizata a celei mai sigure tehnici anestezice, adaptat cazului si procedurii
operatorii planificate;
utilizarea adecvat a dispozitivelor de monitorizare invazive si non-invazive
asigurarea anesteziei in conditii de sigurant, precum si managementul adecvat si adaptat oricror
probleme, incidente sau complicatii perioperatorii;
selectarea adecvata a terapiei postoperatorii, inclusiv transferul ctre alte sectii de specialitate, in
vederea monitorizarii( sectia de Terapie Intensiva);
managementul durerii in postoperator, tratarea efectelor secundare; identificarea si tratarea
complicatiilor postoperatorii.

b) Alte domenii majore de competent sunt:


resuscitarea pre- si intra-spitaliceasca si managementul cazurilor critice in urgenta, incluzand
traumatismele si arsurile
terapia intensiv
terapia durerii
Lider
Specialistul in anestezie ar trebui s detina abilitati de comunicare, care s ii permita ei/lui sa
gestioneze diferitele aspecte ale interactiunilor si relatiilor umane. In plus, el/ea ar trebui s posede abilitti
organizatorice, care s ii permit managementul eficient a sarcinilor.
Principale aptitudini sunt:
Comunicare eficient, deschis, empatic si respectuoas cu pacientii si familia/rudele acestora.
Comunicare eficient si profesional cu colegii si alti colaboratori, pentru a asigura ingrijirea
optim a pacientilor.
Lucrul intr-o echip multidisciplinar si interprofesional in acordarea asistentei pentru bolnavii cu
afectiuni acute (in sala de operatii, pe sectia de terapie intensiv, in camera de urgent si
reanimare, in slile de nasteri), precum si in contextul resuscitrii.
Comunicare eficient in cadrul echipelor multidisciplinare in vederea solutionrii conflictelor,
abilitti de luare a deciziilor, oferind rspunsuri, asumandu-si si acceptand rolul de conducere
atunci cand este necesar, inclusiv cunoasterea aspectelor relevante medico-legale si etice.
Implementarea si folosirea unor programe de asigurare calitative, conform standardelor
recunoscute.
Implementarea si folosirea unor standarde si ghiduri de practic local, national si international,
in paralel cu alinierea la politicile nationale in domeniul snttii.
Promovarea participarii la o imbunatire a ingrijirii si sigurantei pacientului.
Cunostinte legate de aspecte administrativ-financiare ale practicii anestezice; principii de
functionare a slii de operatie.
Utilizarea adecvata sub raport cost-eficienta a mijloacelor diagnostice, profilactice si terapeutice
precum si masuri economice adaptate.
Profesor
Este responsabilitatea specialistului de a mentine si a dezvolta un nivel profesional inalt, de a facilita
dezvoltarea profesionala a colegilor si altor grupuri de profesionisti si a promova dezvoltarea specialittii in
sine. Toate aceste standarde sunt cuprinse in:

Studiu continuu si gandire reflectiv; lectura critic si actualizarea relevanta a informatiilor pentru
domeniul anesteziei clinice si terapiei intensive;
Asimilarea metodelor de baz in vederea predrii (inclusiv supravegherii), abilitti in cercetare si
prezentri educative, instruirea colegilor mai tineri, rezidentilor si a personalului auxiliar medical;
Contributie in cercetare, dezvoltarea si implementarea/transmiterea de noi cunostinte medicale;
Contributie in educarea pacientilor, studentilor si personalului medical

Profesionist
Specialistul in anestezie va afisa un comportament ireprosabil, va constientiza indatoririle si
responsabilittile inerente profesiei.
Furnizarea unei asistente de inalt calitate insotite de empatie, integritate, onestitate si
compasiune;
Recunoasterea propriilor limite si capacitti, si consultarea sau delegarea adecvata a personalului
implicat in ingrijirea pacientului;
Luarea de decizii bazate pe o analiza completa a aspectelor etice ale ingrijirii bolnavului si
managementul eventualelor conflicte;
Cunoasterea aspectelor medico-legale ale practicii anestezice, cu accent in particular pe prevenirea
conflictelor de interese;
Managementul adecvat al incidentelor, accidentelor precum si a esecurilor intalnite in practica
anestezica.
Capitolul 2: Domenii i competente
In scopul indeplinirii celor patru roluri profesionale ale specialistului in anestezie clinic, a fost
identificata o list a domeniilor de expertiz si a competentelor aferente.
Domeniile de expertiz pot fi imprtite in domenii de competent general si domenii de competent
specific (vezi lista detaliat mai jos). Pe parcursul celor cinci ani de pregtire rezidentii ar trebui s ating
progresiv nivelul de competent necesar fiecrui domeniu.
Cele 10 domenii de competent general sunt:
1.1 Managementul bolii, evaluarea pacientului si pregatirea preoperatorie
1.2 Asistent intraoperatorie si tehnici anestezice
1.3 Asistent postoperatorie si terapia durerilor acute
1.4 Medicin de urgent: managementul situatiilor critice, inclusiv a traumatismelor si arsurilor
1.5 Asistarea medical si perioperatorie a bolnavilor critici/ asistenta medicala multidisciplinara
1.6 Tehnici anestezice / tehnici imagistice si invazive / blocuri regionale
1.7 Calitate, siguranta, management, economia sanatatii
1.8 Abilitti anestezice non-tehnice (ANTS)
1.9 Etica si profesionalism
1.10 Cercetare, auto-educare si formare profesionala

Cele 7 domenii de competent specific sunt:


2.1: Anestezia in obstetrica
2.2: Managementul si chirurgia cailor aeriene
2.3: Anestezia in chirurgia toracica si cardiovasculara
2.4: Neuroanestezia
2.5: Anestezia in pediatrie

2.6: Anestezia in ambulator/in locatii izolate


2.7: Managementul multidisciplinar al durerii
In urmtoarele sectiuni ale acestui document, atat competentele generale de baz, cat si cele
specifice fiecrui domeniu sunt exprimate ca nivel de competent. Nivelul de competenta aferent
fiecrui domeniu variaz de la A la D:
A: Are cunotinte despre, descrie...
B: Realizeaza, reuseste, dovedeste sub supraveghere
C: Realizeaza, reuseste, dovedeste fara supraveghere
D: Preda si supravegheaza pe altii in efectuarea si realizarea de manevre/tehnici anestezice.
Pentru fiecare domeniu de competenta s-au identificat o serie de obiective de studiu ce apar
mentionate intr-un document separat, numit Syllabus. Conditia esential pentru fiecare domeniu o
constituie cunoasterea aprofundat a fiziologiei si farmacologiei, precum si cunostinte ale domeniilor de
baz (anatomie, biochimie clinic, fiziologie clinic).
Aceste obiective de studiu au fost grupate in Cunostinte, Abilitti si Atitudini considerate necesare
in atingerea nivelului de competent aferent fiecrui domeniu. Obiectivele au fost elaborate ca finalitti
realiste ale celor cinci ani de pregatire in rezidentiat de anestezie; reprezint de asemenea finalitti
cuantificabile ce ar trebui s serveasc drept baz pentru dezvoltarea viitoare a modalittilor de evaluare, in
scopul msurarii in mod obiectiv si fiabil a dobandirii competentelor pe tot parcursul programei.
Cu toate acestea, orice organizatie national, toate spitalele universitare si/sau institutiile regionale
sunt independente si stimulate s modifice aceste obiective in asa fel inct s se integreze propriului stil
educativ. In plus, obiectivele ar trebui corelate cu modalittile de evaluare diferite ale fiecrui stat si, prin
urmare obiectivele trebuie adaptate celor existente.
Programa European va fi disponibil pe site-urile Comisiei Europene, Sectiunea Anesteziologie si a
Societtii Europene de Anesteziologie (EBA si ESA).
Capitolul 3: Domenii de competen general
Domeniul 1.1: Managementul bolii, evaluarea pacientului si pregatirea preoperatorie
Pe parcursul formrii lor rezidentii trebuie s dobandeasc o serie de abilitti si aptitudini clinice in
domeniul asistentei anestezice si perioperatorii. Acestea includ urmtoarele competente:
a. S identifice, s optimizeze si sa monitorizeze tratamentul tuturor patologiilor relevante, inclusiv
cele cu impact direct asupra tehnicilor anestezice: C
b. S estimeze riscurile perioperatorii: D
c. S utilizeze si s interpreteze adecvat investigatiile preoperatorii: D
d. Evaluarea cilor respiratorii in eventualitatea dificulttilor de intubare si/ sau ventilare: D
e. Cunoaste si aplic principii recunoscute de terapie preoperatorie, post alimentar si premedicatie: D
f. Elaboreaz strategii anestezice preoperatorii individualizate, inclusiv utilizare adecvata de
medicamente si tehnici: D
g. Furnizeaza informatiile corespunztoare si obtine consimtmantul pacientului in vederea efectuarii
anesteziei: D
Domeniul 1.2: Asistena intraoperatorie si tehnici anestezice
Pe parcursul pregtirii lor rezidentii trebuie s dobandeasc o serie de abilitti si aptitudini clinice in
domeniul anesteziei si asistentei intraoperatorii. Acestea includ urmtoarele:
a. Efectuarea in conditii de sigurant a inductiei, mentinerii si trezirii din anestezia general, alegerea

medicamentelor, managementul cilor respiratorii, tehnicii de ventilatie si monitorizarii intraoperatorii: D


b. Efectuarea in conditii de sigurant a anesteziei regionale, alegerea medicamentelor, tehnicilor si
monitorizarii: D
c. Detinerea de cunostinte temeinice de farmacologie relevante in cazul anesteziilor regionale si
generale, inclusiv prepararea, administrarea medicamentelor si monitorizarea efectelor adverse: D
d. Cunoasterea si utilizarea adecvata a echipamentelor medicale, luarea de msuri de siguranta a
mediului de lucru si verificarea aparaturii conform regulamentelor interioare: D
e. Alege si foloseste dispozitivele corespunztoare de monitorizare, in vederea administrrii in
sigurant a anesteziei: D
f. Furnizeaza o evident adecvat a procedurilor si evenimentelor perioperatorii: D
g. Mentine homeostazia perioperatorie a organelor si sistemelor pe durata diverselor proceduri,
inclusiv managementul adecvat al fluidelor intraoperator, utilizarea in sigurant a sangelui si derivatelor de
sange, precum si mentinerea normotermiei: D
h. Recunoaste, pune diagnosticul si solutioneaz incidente critice intraoperatorii, inclusiv reactii
alergice, disfunctii organice si raspunsul inflamator la stres: D
Domeniul 1.3: Asistenta postoperatorie i managementul durerii acute
Pe parcursul pregtirii lor rezidentii trebuie s dobndeasc o serie de abilitti clinice si aptitudini in
domeniul anesteziei si asistentei postoperatorii. Acestea includ urmtoarele:
a. Asigura detubarea adecvata si predarea in siguranta a pacientului in reanimare, furnizeaz un rezumat al
elementelor clinice relevante pentru ingrijirea pacientului: D
b. E capabil s supravegheze corespunztor un pacient aflat in postoperator: D
c. Evalueaz si trateaz adecvat durerea, greata si vrsturile postoperatorii: D
d. Identific si gestioneaz complicatiile postoperatorii, inclusiv cele respiratorii si circulatorii: D
e. Foloseste criterii corespunztoare de externare si scoruri post-operatorii, inclusiv posibilele indicatii de
transfer in terapia intensiv: D
Domeniul 1.4: Medicina de urgen: managementul situaiilor critice, inclusiv trauma si tratamentul
initial al arsurilor
Pe parcursul pregtirii lor rezidentii trebuie s dobandeasc o serie de abilitti clinice si aptitudini
in vederea asistrii medicale si chirurgicale a pacientilor bolnavi acut, inclusiv a situatiilor amenintatoare
de viata. Aceasta include urmtoarele:
a. Capacitatea de a gestiona situatii de maxim urgent medical si chirurgicala (ameninttoare de viat): D
b. Furnizeaza asistenta medicala de baza si avansata atat in faza spitaliceasca cat si in cea pre-spital,
inclusiv aspecte organizatorice: D
c. Capacitatea de a realiza managementul initial si avansat pre- si intra- spitalicesc al traumelor inclusiv
aspecte organizatorice: D
d. Capacitatea de a controla si gestiona arsurile usoare, inclusiv din punct de vedere organizatoric: D
e. Abilitatea de a organiza si coordona asistenta si ingrijirea medical complex in cazul dezastrelor si
accidentelor in mas: C
f. Abilitatea de a asista in transportul pre- si interspitalicesc: D
Domeniul 1.5: Asistenta medicala perioperatorie la pacientul critic / asistenta medicala
multidisciplinara
Pe parcursul pregtirii lor rezidentii trebuie s dobandeasc o serie de cunostinte clinice, medicale
si chirurgicale si aptitudini in vederea tratrii pacientilor critici. Aceasta include urmtoarele:
a. Abilitti in tratarea pacientilor din sectiile de terapie intensiv: D

prin definirea problemelor clinice aprute la pacienti


prin evaluarea indicatorilor clinici ai disfunctiilor de organ
prin dezvoltarea unor strategii de diagnostic avansate corelate conditiilor de comorbiditate
si factorilor agravanti existenti
dezvoltand planuri de coordonare specifice, incluzand prognoze pe termen scurt si lung
b. Identific si manipuleaz echipamentul specific si anumite aspecte legate de monitorizare, inclusiv in
tratamentul aparatului respirator si hemofiltrare: C
c. Elaboreaz rspunsuri adecvate la problemele care pericliteaz viata: D
d. Acumuleaz si aplic cunostintele de medicin intern, chirurgie, boli infectioase, obstetric,
traumatisme si anestezie, in vederea tratrii pacientilor in stare critic sau accidentati sever: C
e. Poate prezenta principiile de baz ale terapiei intensive, inclusiv cele pediatrice; cunoaste patologia
medical si chirurgical ce necesit tratament de specialitate in sectia de terapie intensiv si problemele
referitoare la transferul catre alte sectii de specialitate (ex NICU, ECMO, etc) : C
f. Cunoaste principiile bioeticii referitoare la bolile ajunse in faz terminal in concordant cu legislatia
national si sub supraveghere, are capacitatea de a participa la deciderea retragerii sau refuzului
tratamentului pe sectia de Terapie Intensiv: C
Domeniul 1.6: Tehnici anestezice / tehnici invazive si imagistice /blocuri regionale
Pe parcursul formrii lor rezidentii trebuie s dobandeasc o serie de abilitti clinice si aptitudini in
vederea executrii adecvate si in sigurant a urmtoarelor proceduri, care presupun:
a. Utilizeaz monitoare si aparate fiind capabil sa identifice si sa remedieze defectiuni tehnice
elementare: D
b. Detine cunostinte de baz si cunostinte specifice in:
Anestezie general si regional in interventii programate si in urgent: D
Abord vascular, in special venoas central si arterial: D
Supravegherea pacientilor cu dificultti respiratorii, inclusiv utilizarea tehnicii cu fibr
optic: D
c. Capabil sa execute tehnicile de anestezia si analgezia regional central si periferic: blocuri
epidurale toracice si lombare, tehnici spinale si combinate spino-epidurale, blocuri nervoase
periferice, inclusiv controlulul complicatiilor blocurilor regionale: D
d. Stpneste tehnici de resuscitare, tehnici avansate de sustinere a functiilor vitale si metode de
resuscitare la sugari si copii: D
Domeniul 1.7: Calitate, siguranta, management, economia sanatatii
Pe parcursul pregtirii lor rezidentii trebuie s dobandeasc o serie de abilitti care s le permit s isi
auto-evalueze calitatea muncii, precum si cunostinte corespunztoare de economie a sanattii. O
performanta adecvat presupune urmtoarele:
a. Intelegerea si aplicarea proceselor de asigurare a calittii, ca baz a dezvoltrii profesionale
continue: C
b. Aplicarea ghidurilor interne locale, nationale si europene de calitate si sigurant: C
c. Organizarea eficient a muncii in prezenta unei echipe multidisciplinare, constientizarea propriilor
limite si disponibilitatea de a cere asistent atunci cand situatia o impune: D
d. Cunoasterea infrastructurii medicale europene, nationale si regionale: D
e. Dovedirea intelegerii atat a responsabilittilor de conducere cat si a celor administrative: C
Domeniul 1.8: Abilitti anestezice non-tehnice
Pe parcursul pregtirii lor rezidentii trebuie s dobandeasc o serie de abilitti non-tehnice, pentru a
putea sa-i permita indeplinirea sarcinilor organizatorice si de relationare interpersonala in acordarea

asistentei perioperatorii. Aceasta include urmtoarele:


a. Dezvoltarea si mentinerea unei constientizri dinamice generale a situatiei, bazate pe sesizarea
elementelor mediului slii de operatie (pacient, echip, timp, supraveghere si echipament),
intelegerea a ceea ce inseamn ele si anticiparea viitorului imediat: C
b. Luarea de decizii in vederea elaborrii unui rationament sau diagnostic al situatiilor, sau pentru
elaborarea unei linii de conduit, in baza experientei sau a noilor informatii, atat in cazuri normale,
cat si contra-cronometru, in situatii de criz: D
c. Administrarea resurselor si organizarea sarcinilor in vederea atingerii obiectivelor, fie ca este vorba
de planuri individuale, sau planificari pe termen lung: C
d. Comunicare eficient si implicare in activitti de echip, asumarea oricrui rol in vederea
indeplinirii sarcinilor multiple si a multumirii echipei: D
Domeniul 1.9: Etica si profesionalism
Pe parcursul pregtirii lor rezidentii trebuie s dobandeasc o serie de calitti profesionale si etice
proprii unor specialisti in anestezie. Acestea presupun:
a. Formularea unor decizii clinice respectand principiile etice si legale: D
b. Comunicarea eficient cu pacientii si rudele acestora (relatia medic-pacient); implicarea pacientilor
si/ sau a apartintorilor in luarea deciziilor de tratament si ingrijire: D
c. Implicarea colegilor din diferite specializri in luarea deciziilor de asistent si tratament: D
d. Mentine o evident clar si corect a documentatiei activittilor clinice: D
e. Respect intimitatea, demnitatea, confidentialitatea si normele juridice in folosirea informatiilor
legate de pacient: D
f. Sustine si participa la activitti de dezvoltare profesional si aprofundare a cunostintelor: C
g. Intr-un context multidisciplinar, oferirea asistentei paliative pentru bolnavii incurabili sau in faz
terminal si aplicarea etic si legal a etapelor principale in intreruperea sau incetarea
tratamentului: C
Domeniul 1.10: Cercetare, auto-educare si formare profesionala
Pe parcursul pregtirii lor rezidentii trebuie s-si insuseasc baza stiintific a practicii anestezice,
inclusiv notiuni statistice elementare si capacitatea de a evalua beneficiile aplicrii rezultatelor cercetrii in
practica medical. Rezidentilor li se va solicita de asemenea dezvoltarea de competente educative si o
atitudine de invatare auto-motivat:
a. Utilizeaz tehnologia informatiei intr-o manier orientat cu scopul optimizrii asistentei medicale:
D
b. Particip la, scrie si red literatura de specialitate, evalueaz critic si redacteaz materiale pentru a
rezolva indatoriri specifice: C
c. Are capacitatea de a estima comparativ beneficiile si riscurile aplicrii noilor rezultate stiintifice in
practica medical, din punct de vedere clinic, etic, legal si economic: C
d. Dovedeste o perpetua innoire a cunostintelor prin participarea la prelegeri, cursuri recapitulative,
lectur individual, punand accentul pe modele de invtare reflectiva: D
e. Are notiuni despre principiile programelor de asigurare a calittii si raportare a incidentelor critice,
cat si notiuni de baz in etica si economia asistentei medicale: C
f. Manifest cunostinte elementare, intelege si are capacitatea de a descrie diverse principii moderne
semnificative de predare in pregtirea medical: B
g. Poate identifica necesittile informative ale celorlalti (pacienti, rude, colegi si alti colaboratori,
studenti) si poate alege metode de a le sustine: D
h. Are notiuni elementare de statistic (criteriul unui bun studiu clinic) si despre lectura critic a unui
articol: D
i. Particip la cercetri clinice sau stiintifice elementare pentru publicatii revizuite de colegi: B

j.

Are notiuni elementare despre insemntatea centrrii pe dovezi clare in medicin: A

Capitolul 4: Domenii specifice de competen


Domeniul 2.1: Anestezia n obstetric
Pe parcursul pregtirii lor rezidentii trebuie s-si insuseasc anumite deprinderi medicale si abilitti in
domeniul anestezic si al asistentei perioperatorii a gravidelor, prematurului sau nou-nscutului. Aceasta
presupune urmtoarele:
a. Intelege fiziologia sarcinii, travaliului si nasterii: D
b. Detine cunostinte aprofundate despre metodele disponibile pentru ameliorarea durerii din timpul
travaliului si nasterii, inclusiv legate de operatia cezarian: D
c. Are competenta de a selecta si efectua analgezia adecvat in timpul travaliului: D
d. Trebuie s isi dovedeasc abilitatea de a gestiona complicatiile nasterii si anestezia in timpul
nasterii: D
e. Are capacitatea de a resuscita nou-nscutul: D
f. Gestioneaz in conditii de sigurant efectuarea anesteziei generale si regionale, si acord asistenta
obstetrical perioperatorie: D
g. Poate controla sarcinile cu risc ridicat: C
h. Stabileste o abordare profesional impreun cu obstetricienii si moasele: D
Domeniul 2.2: Managementul si chirurgia cailor aeriene
Pe parcursul formrii lor rezidentii trebuie s-si insuseasc anumite deprinderi medicale si abilitti in
domeniul anestezic si al asistentei perioperatorii in chirurgia cilor respiratorii si a structurilor adiacente.
Aceasta include urmtoarele:
a. Poate prevedea dificulttile in managementul cilor respiratorii, prin folosirea indicatorilor
corespunztori: D
b. Se ocup de pacientii cu dificultti de respiratie atat predictibile cat si neasteptate, insemnand
utilizarea diverselor dispozitive, tehnici si o aplicare adecvat a algoritmilor existenti; asigur
ventilatia in cazul traumatismelor: D
c. Asigur anestezia cilor respiratorii comune, anestezia in interventia laringian, traheotomie,
laringoscopie si bronhoscopie (inclusiv cele pediatrice): D
d. Asigur anestezia in operatia cu laser a cilor respiratorii, inclusiv jet-ventilation: C
e. Execut detubri dificile sau intarziate in urma interventiilor asupra cilor respiratorii: D
Domeniul 2.3: Anestezia n chirurgia toracic i cardiovasculara
Pe parcursul pregtirii lor rezidentii trebuie s-si insuseasc anumite deprinderi medicale si abilitti in
domeniul anestezic si al asistentei perioperatorii in cazul interventiilor toracice si cardiace. Aceasta
presupune:
a. Evalueaz operabilitatea rezectiilor pulmonare si selecteaz pacientii care necesit pregtire si
tratament preoperator: C
b. Gestioneaz toate aspectele legate de ventilatia unui singur plman: C
c. Constientizeaz factorii de risc perioperator si complicatiile specifice postoperatorii ale
interventiilor toracice: D
d. Descrie principiile managementului durerii acute si cronice in chirurgia toracic, inclusiv al
blocurilor epidurale, paravertebrale si intercostale: D
e. Poate exemplifica cateva situatii neprevazute aprute in cursul procedurilor toracice sau cardiace si
le poate rezolva: C

f. Detine cunostinte anestezice de baz in ceea ce priveste by-pass-ul cardiopulmonar si in folosirea


altor dispozitive de asistare: B
g. Poate descrie principii de monitorizare invaziv in interventia cardiac, inclusiv cateterizarea arterei
pulmonare si ecocardiografia transesofagian: C
h. Poate descrie principiile de baz ale tehnicilor anestezice si terapeutice folosite in cazul functiilor
cardiace sever compromise la pacientii cu un grad de risc ridicat, in cazul pacientilor cu
transplanturi cardiace sau pulmonare anterioare, al pacientilor cu boli cardiace congenitale si in
cazul implanturilor de pacemakere sau defibrilatoare: C
i. Asigur anestezia in chirurgia vascular, inclusiv in cazul procedurilor de urgent: D
Domeniul 2.4: Neuroanestezia
Pe parcursul pregtirii lor rezidentii trebuie s-si insuseasc anumite deprinderi medicale si abilitti in
domeniul anestezic si al asistentei perioperatorii a pacientilor supusi interventiilor intracraniene, spinale si
ale structurilor adiacente. Aceasta presupune:
a. Evaluarea neurochirurgicala pre si postoperatorie a pacientului: D
b. Alegerea procedurii corespunztoare de monitorizare si cunoasterea pozitionrii pacientului in
raport cu tehnicile neurochirurgicale: C
c. Trateaz pacientul cu presiune intracranian ridicat si mentine presiunea perfuziei cerebrale: C
d. Cunoaste si aplic strategii de protectie cerebral si control a presiunii intracraniene: C
e. Poate discuta si analiza riscurile si beneficiile tehnicilor anestezice disponibile, sub toate aspectele
neurochirurgicale si neuroradiologice: D

Domeniul 2.5: Anestezia n pediatrie


Pe parcursul formrii lor rezidentii trebuie s-si insuseasc anumite deprinderi medicale si abilitti in
domeniul anestezic si al asistentei pediatrice perioperatorii, precum si in ceea ce priveste resuscitarea
copilului aflat in stare critic. Aceasta presupune urmatoarele:
a. Recunoasterea si intelegerea implicatiilor diferentelor dintre copil si adult, inclusiv din perspectiva
gestionrii cilor aeriene, din perspectiva anatomic, fiziologic si farmacologic: D
b. Stpaneste aspectele pediatrice ale monitorizrii, echipamentele si abordul vascular, anestezia la
copii, inclusiv inductia, mentinerea si trezirea din anestezia general, precum si aspecte clinice ale
gestionrii fluidelor: C
c. Stpaneste asistenta postoperatorie, analgezia si terapia intensiv pediatric: C
d. Initiaz si particip la resuscitarea sugarilor si copiilor in toate cazurile de urgent: D
e. Cunoaste ghidurile locale si nationale de anestezie si asistent pediatric si isi poate asuma
rspunderea in cazul transportului copiilor/nou-nscutilor ctre clinici dotate cu personal si tehnic
mai performant (inclusiv programe pentru protectia copilului): C
f. Poate comunica eficient si empatic cu copiii si printii acestora, in vederea obtinerii
consimtmntului in cunostint de cauz: D
Domeniul 2.6: Anestezia in ambulatoriu / in locatii izolate
Pe parcursul pregtirii lor rezidentii trebuie s-si insuseasc anumite deprinderi medicale si abilitti
anestezice pentru acordarea asistentei in afara slii de operatie. Aceasta include urmtoarele:
a. Abilitatea de a gestiona si asigura anestezia in afara slii de operatie, luand in considerare
organizarea locatiei (spitalizarea de o zi), tipul de pacient (copil, varstnic, etc) si tipul procedurii: D
b. Demonstreaza capacitatea de evaluare preoperatorie adecvata si in conditii de siguranta precum si
managementul pacientului; poate estima riscurile perioperatorii in conformitate cu standardele in

vigoare si cu locatia existent: D


c. Aplic metode sigure in timpul executrii ambulatorii/in alte locatii a radiografiilor, a RMN-urilor si
altor proceduri terapeutice sau de diagnostic minim invazive: D
d. Poate supraveghea transportul ctre si din locatii izolate: D
Domeniul 2.7: Managementul multidisciplinar al durerii
Pe parcursul pregtirii lor rezidentii trebuie s-si insuseasc anumite deprinderi medicale si abilitti in
asistarea pacientilor aflati in suferint. Aceasta presupune urmatoarele:
a. Este capabil sa realizeze evaluarea adecvata a durerii, examinarea fizic si interpretarea
corespunzatoare a analizelor de laborator: C
b. Cunoaste si utilizeaz scale si chestionare acreditate pentru a identifica si incadra durerea, si are
abilitatea de a estima si documenta evolutia durerii: C
c. Cunoaste si aplic terapii analgezice de baz, are notiuni minime de analgezie multimodal: C
d. Are cunostinte atat despre strategiile analgezice non-farmaceutice, cat si despre cele invazive: B
e. Informeaz pacientii si rudele acestora in legtur cu optiunile terapeutice si scopul acestora,
indreptand pacientii si catre alte consulturi preliminare, in vederea unui tratament adecvat: C
f. Poate descrie indicatiile si contraindicatiile terapiilor fizice si psihologice, ale anesteziilor regionale,
ale dispozitivelor implantabile de administrare a medicamentelor si ale stimulatorilor electrici: B
g. Dovedeste competent tehnic pentru efectuarea urmatoarelor blocuri: neuraxiale, axilare si
periferice, in cazul durerilor acute si cronice: C
h. Poate recunoaste si reproduce incidente survenite in urma procedurilor interventionale si
tratamentul acestora: B

Capitolul 5: Modalitati de predare si evaluare ; aspecte practice si organizatorice


Dup cum s-a precizat in capitolul 1 este necesar un timp de pregtire de minim cinci ani pentru a
dobandi nivelul de competent necesar unui specialist in anestezie, din care pan la un an poate fi dedicat
exclusiv specializrii in Terapie Intensiv. Dobandirea ulterioara a statutul de expert in sub-domenii de
specialitate va necesita ani in plus de formare profesionala; acestea sunt definite in planul de invtmnt
existente in curricula.
Modalittile de invtare si pregtire pot lua diverse forme si ar trebui adaptate practicii locale, luand
ins in calcul atingerea nivelului de pregtire definit in prezentul document; acesta trebuie s fie considerat
ca un cadru pentru rezultate stabilite de comun acord.
Astfel rezidentilor li se recomand s tin o evident a procedurilor efectuate, in paralel cu un
portofoliu al tuturor metodelor de instruire folosite in atingerea unui anumit nivel de competent. Pentru o
practic de calitate este bine ca rezidentii s obtin toate regulamentele, protocoalele si procedurile scrise
de la institutia in care se instruiesc.
De asemenea, institutia formatoare ar trebui s conceap un program de specializare adecvat sau chiar
personalizat pe durata celor cinci ani si s propun un indrumator sau mentor pentru a asigura o
supraveghere adecvata si un feedback din partea rezidentului. Responsabilitatea sefului de sectie si/sau a
consultantilor si, precum si a indrumatorilor este de a organiza intalniri regulate cu rezidentii, in vederea
documentarii progresului si oferirea de indrumare.
Modalittile de evaluare ar trebui s fie atat formatoare, cat si cumulative. Evalurile formatoare ar
trebui s se intind pe toat durata celor cinci ani si s includ modalitti diverse precum instrumentele de
evaluare a rezidentilor bazate pe testari Mini-Cex sau observatie directa (a cazurilor clinice intalnite ori a
procedurilor efectuate) si pe simulare. Sunt recomandabile si alte metode de evaluare a cunostintelor prin
sistemul testelor gril cu raspunsuri multiple (MCQs) sau prezentari orale (vivas), pe tot parcursul
rezidentiatului, concomitent cu elaborarea unui registru sau al unui portofoliu, in vederea unei bune
urmriri a evolutiei rezidentului (Jurnalul European de Anestezie 2010, 27:673-675).

Comisia European de Anesteziologie sprijin evaluarea din timpul rezidentiatului (in-training


assessment-ITA) ca instrument educational si EDA (Diploma European de Anestezie si Terapie Intensiv)
ca titlu de excelent al specialistului in practica anestezic. Nou tri europene au adoptat in mod oficial
EDA ca examinare la nivel national si in anumite state este chiar proba final eliminatorie. ITA si EDA sunt
astfel percepute in Europa ca o modalitate important de atingere a unor standarde profesionale inalte.
Scopurile finale ale rezidentului si sefului de departament sunt, respectiv pentru primul s-si
demonstreze competenta dobandit in practica anestezic si pentru cel din urm s (se) asigure c
rezidentul isi incepe cariera la standarde corespunztoare.