Sunteți pe pagina 1din 4

B Acordarea primei de instalare

Beneficiari : omerii care in perioada in care beneficiaz de indemnizaie de omaj se


ncadreaz, potrivit legii, intr-o alta localitate si ca urmare a acestui fapt isi schimba domiciliul,
primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurrilor pentru omaj, egala cu de apte
ori valoarea indicatorului social de referina in vigoare la data instalrii.
Acte necesare obinerii primei de instalare :
- cerere conform modelului prezentat in anexa nr.12 din norme
- actul de identitate in original si copie, care s ateste domiciliul stabil. Copia de pe actul
de identitate se va certifica de ctre funcionarul AJOFM, pentru conformitate cu
originalul, prin nscrierea pe copie a meniunii conform cu originalul urmata de numele,
prenumele, semntura funcionarului si data la care s-a fcut meniunea.
- dovada ncadrrii in munca printr-un act eliberat de angajator (copie contract de munca)
cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaz sa-si desfoare activitatea
- angajament pentru respectarea art.76 alin(1) din Legea 76/2002, conform modelului
prevzut in anexa nr.13 la norme, care va fi semnat si de funcionarul AJOFM, in fata
cruia a fost semnat de ctre solicitant.
- in cazul ncadrrii si schimbrii domiciliului intr-o localitate din alt jude, acordarea
primei de instalare se face de ctre AJOFM, unde beneficiarul s-a aflat in evidenta.
- dosarul beneficiarului va fi transferat la AJOFM in a crei raza isi stabilete noul
domiciliu, care va acorda si celelalte drepturi prevzute de lege, si va urmri respectarea
obligaiilor ce decurg din acordarea drepturilor.
OBLIGATII ALE BENEFICIARILOR
-

beneficiarii primei de instalare sunt obligai sa prezinte lunar, pana in data de 15 a


fiecrei lunii, timp de 12 luni, dovezile emise de angajator ca sunt ncadrai.
Dovezile pot fi prezentate personal sau prin scrisoare cu confirmare de primire.

SANCTIUNI
-

daca raporturile de munca sau de serviciu nceteaz din iniiativa sau din motive
imputabile angajatului intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data ncadrrii in
munca, sumele primite de ctre beneficiar vor fi restituite.
Sunt motive imputabile angajatului urmtoarele (art.47 din Norme)

a. pentru raporturile de munca


- desfacerea contractului individual de munca, potrivit art.79 , art. 55 lit. b, art. 56 lit. g, si i,
art. 61 lit. a si art. 61 lit. b daca a fost condamnat prin hotrre judectoreasca definitiva din
Legea 53/2003 Codul muncii cu modificrile si completrile ulterioare
b. pentru raporturile de serviciu ale funcionarilor publici
- art. 84. alin (1) lit. b si e , alin. (2) lit. f si g si alin. (5) din Legea 188/99 privind statutul
funcionarilor publici, republicata cu modificrile ulterioare.

ANEXA 12 la
norme

Ctre,
Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc
Hunedoara
Subsemnatul/Subsemnata _________________________________ codul
numeric personal ____________________________ beneficiar/beneficiar al/a
indemnizaiei de omaj, la data ncadrrii in munc, avnd carnetul de eviden nr.
_______________ solicit acordarea dreptului prevzut la art. 75 din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurrilor pentru omaj si stimularea ocuprii forei de munc, cu
modificrile si completrile ulterioare, avnd in vedere ca ncepnd cu data de
_________________
sunt
ncadrat/ncadrat
in
munc
pe
durata
de
________________________
conform
actului*)
nr.
_________
/
___________________,
anexat
in
copie
la
prezenta,
la
unitatea
__________________________ din localitatea _________________________ si ca
urmare
a
acestui
fapt
mi-am
schimbat
domiciliul
din
localitatea_______________________ in localitatea _________________________ .
Data
______________

Semntura
___________________

______________
*) se va scrie numrul contractului individual de munc sau al deciziei de numire

ANEXA 13 la
norme
NR. _______ / _______________

ANGAJAMENT
Subsemnata/subsemnatul___________________________________________
posesoare/posesor a/al actului de identitate _________ seria __________ nr.
________________, codul numeric personal _________________________, cu
domiciliul n ____________________, str. __________________________, nr.
________,
bl.
_______,
sc.
_______,
ap.
_______,
judeul/sectorul
__________________________, nregistrat/nregistrat n evidena Ageniei pentru
Ocuparea Forei de Munc a Judeului __________________ / Municipiului Bucureti,
Agenia local sector ____________________, avnd, dup caz, carnetul de eviden
nr. _________________, n calitate de beneficiar/beneficiar a/al dreptului/drepturilor
prevzute la articolul/articolele __________ *) din Legea nr.76/2002 privind sistemul
asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i
completrile ulterioare, m oblig s restitui imediat i n mod integral sumele acordate,
n situaia n care raporturile de munc/serviciu nceteaz, ntr-o perioad mai mic de
12 luni de la data ncadrrii n munc, din urmtoarele motive :
a n temeiul art.55 lit.b, art.56 lit.g i i), art.61 lit.a) i al art.79 din Legea nr.53/2003
Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare ;
b n temeiul art.61 lit.b) din Legea nr.53/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, dac a fost condamnat prin hotrre judectoreasc definitiv ;
c n temeiul art.84 alin.(1) lit.b) i e), alin.(2) lit.f) i g) i alin.(5) din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
ntocmit n **) _____________________ la data de ______________________, n
dou exemplare, dintre care am primit un exemplar.
Semntura ***) ________________
Completat i semnat n faa noastr.
Semntura ****) ________________

________________
*) Se va/vor nscrie articolul/articolele din lege.
**) Localitatea , judeul.
***) Semntura, persoanei care i ia angajamentul.
****) Semntura conductorului ageniei pentru ocuparea forei de munc.

JUDEUL ________________________________
ANGAJATOR _____________________________
SEDIUL/ADRESA __________________________
_________________________________________
C.U.I. _____________________
COD CAEN ________________
TELEFON _________________
NR. ________ / _____________

CTRE,
A.J.O.F.M. Hunedoara

Angajatorul __________________________________ cu sediul n


____________________________________________________
reprezentat
prin
_____________________
avnd
funcia
de
________________________, prin prezenta, certificm c d-nul/d-na
______________________________ cu codul numeric personal
_____________________ i BI seria ____ nr. _________, este angajatul
nostru, din data de _________________ , lucreaz n localitatea
____________________________, i a fost prezent() toat luna
_____________________ anul ________.
Aceast
adeverin
se
elibereaz
pentru
d-nul/d-na
___________________ ________________, care va beneficia/a beneficiat
de prim de ncadrare conform art.73, art. 74 sau de prim de instalare
conform art. 75 din Legea 76/2002, i trebuie s dovedeasc meninerea
raporturilor de munc timp de 12 luni de la data angajrii, conform art.45
alin.(2) din HG 174/2002 i art.79 alin (1) din HG 377/2002.

ANGAJATOR,