Sunteți pe pagina 1din 149

RO2006/018-147.04.01.05.

01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
Plan de Lectie

PLAN DE LECTIE
PROGRAM : ACHIZITII PUBLICE Modul 4a / PARTEA I (3 zile)
Obiectivele programului:

Completarea cunostintelor cu modificarile aduse de OUG 34-2006 de catre OUG 143 2008, OUG 228 2008 si OUG 19 -2009

Dezvoltarea abilitilor necesare verificarii unei documentaii de atribuire pentru servicii si produse;

Dezvoltarea abilitilor necesare verificarii modului in care s-a desfasurat o procedura;

Sesiunea de formare nr. 1


Subiect: INTRODUCERE
Timp
50 min
5

Continut

Prezentarea formatorilor

OBIECTIVE:
1. Prezentarea participantilor
2. Prezentarea asteptarilor pentru acest program
3. Convenirea impreuna cu participantii a modului de lucru
Activitati

Metode folosite

Logistica

Formatorul va face o scurta prezentare subliniind competentele pe


care le are in domeniu

Prezentare

Participantii vor fi rugati sa se prezinte - Nume/ Institutie/ Ocupatie/


Experienta in domeniu si sa declare care sunt asteptarile;
Trainerul va nota pe flipchar

Prezentare

Flipchart;Marker

Trainer va facilita stabilirea regulilor de grup In ce mod intentionam


sa lucram impreuna Reguli interne: ex Punctualitatea, mobilele in
mod silentios;
Trainerul va scrie rezultatele pe flipchart;

Brainstorming

Flipchart;Marker

Trainerul va prezenta tematica generala pe o foaie de flipchart (care


va rmne pe perete pe toat durata cursului ) impreuna cu
obiectivele programului, dupa care le va compara cu asteptarile
cursantilor

Prezentare

Flipchart;Marker

30
(1 min/
part)

10

Prezentarea participanilor si
identificarea asteptarilor

Stabilirea regulilor de grup

Prezentarea obiectivelor
programului si identificarea gradului
de suprapunere a agendei de curs
cu ateptrile cursanilor

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
Plan de Lectie

Sesiunea de formare nr. 2


TEME:
1. Sistemul achizitiilor publice - Atributiile ANRMAP si UCVAP in

sistemul achizitiilor publice

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor :
cunoste institutiile implicate in procesul de Achizitii
Publice si atributiile acestora in domeniu;
cunoaste legislatia de baza a achizitiilor publice si
legislatia conexa

2. Legislatia de baza si legislatia conexa privire de ansamblu


Timp
60 min

Subiecte

30

Sistemul Achizitiilor Publice

30

Legislatia de baza si legislatia


conexa privire de ansamblu

Activitati

Prezentare
Discutii

Laptop
Video proiector
Flipchart;Marker

Prezentarea legislatiei de baza si a legislatiei conexe


Prezentarea modificarilor aduse de OUG nr. 143/2008, OUG nr.228/2008
si OUG nr.19/2009

Prezentare
Discutii

Laptop
Video proiector
Flipchart;Marker

TEME: Identificarea surselor de risc in procesul de achizitii (1)

Continut

60

Exercitiul 1 - Stabilirea WBS


achizitii

30

Exercitiul 2 Tipuri de contracte


si anunturi

30

Exercitiul 3 Stabilirea
termenelor

60

Exercitiul 4 Identificarea
riscurilor si managementul lor

Logistica

Prezentarea ANRMAP si UCVAP si atributiile acestora in domeniul


achizitiilor publice.

Sesiunea de formare nr. 3

Timp
180 min

Metoda folosita

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor:
cunoaste etapele procesului de achizitii;
putea identifica riscurile ce pot interveni in procesul de
achizitii si masurile care se pot lua
Activitati

Pe grupe, participantii vor identifica care sunt activitatile cuprinse in


procesul de achizitii
Trainerul impreuna cu participantii vor identifica si discuta eventualele
greseli
Pe grupe, participantii vor rezolva exercitiul, dupa care il vor prezenta;
Trainerul impreuna cu participantii vor identifica si discuta eventualele
greseli
Pe grupe, participantii vor rezolva exercitiul, dupa care il vor prezenta;
Trainerul impreuna cu participantii vor identifica si discuta eventualele
greseli
Pe grupe, participantii vor rezolva exercitiul, dupa care il vor prezenta;
Trainerul impreuna cu participantii vor identifica si discuta eventualele
greseli

Metoda folosita

Logistica

Exercitiu;
Discutii

Flipchart;Marker

Exercitiu;
Discutii

Hartie A4;
Flipchart;Marker

Exercitiu;
Discutii

Hartie A4;
Flipchart;Marker

Exercitiu;
Discutii

Hartie A4;
Flipchart;Marker

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
Plan de Lectie

Sesiunea de formare nr. 4

TEME: Noile prevederi legislative referitoare la depunerea si


solutionarea contestatiilor OUG 143/2008
Timp
90min

90

Continut
Noile prevederi legislative
referitoare la depunerea si
solutionarea contestatiilor (OUG
143/2008, OUG nr.228/2008 si
OUG nr.19/2009)

Activitati

Prezentarea modificarilor aduse de OUG 143/2008, OUG nr.228/2008 si


OUG nr.19/2009

Sesiunea de formare nr. 5


TEME: Verificarea prevederilor unei documentatii de atribuire

furnizare

Timp
210min

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor:
cunoaste care sunt modificarile aduse in materie de
contestatii
Metoda folosita

Prezentare
Discutii

Logistica

Laptop
Video proiector
Flipchart;Marker

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor:
putea identifica erorile dintr-o documentatie de atribuire
furnizare
putea sa completeze o fisa de date
putea sa verifice un anunt de participare

Continut

Activitati

Metoda folosita

Logistica

90

Exercitiul 5 Identificarea
erorilor dintr-o documentatie furnizare

Pe grupe, participantii vor identifica erorile dintr-o documentatie de atribuire

Exercitiu;
Discutii

Hartie A4;
Flipchart;Marker

60

Exercitiul 6 Fisa de date

Pe grupe participantii vor completa fisa de date

Exercitiu;
Discutii

Hartie A4;
Flipchart;Marker

60

Exercitiul 7 Anuntul de
participare

Pe grupe participantii vor identifica erorile dintr-un anunt de participare

Exercitiu;
Discutii

Hartie A4;
Flipchart;Marker

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
Plan de Lectie

Sesiunea de formare nr. 6


TEME: Verificarea prevederilor unei documentatii de atribuire

servicii
Timp
150ore

Continut

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor:
putea identifica erorile dintr-o documentatie de atribuire
servicii
putea sa completeze o fisa de date
Activitati

Metoda folosita

Logistica

90

Exercitiul 8 Identificarea
erorilor dintr-o fisa de date servicii

Pe grupe, participantii vor identifica erorile dintr-o fisa de date de servicii

Exercitiu;
Discutii

Hartie A4;
Flipchart;Marker

60

Exercitiul 9 Completare Fisa


de date

Pe grupe participantii vor completa fisa de date

Exercitiu;
Discutii

Hartie A4;
Flipchart;Marker

Sesiunea de formare nr. 7

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor:
cunoaste clauzele obligatorii din contractele de
furnizare produse si contractele de prestari servicii
intelege necesitatea clauzelor specifice din contractele
de furnizare produse si contractele de prestari servicii
cunoaste cuprinsul unei documentatii pentru atribuirea
contractelor de publicitate media

TEMA: Contracte

Timp
90min

Continut

Activitati

Metoda folosita

40

Contractele de produse si
contractele de servicii

Discutarea clauzelor contractelor de servicii si de furnizare

Discutii

10

Contractele media

Prezentarea contractelor media

Prezentare
Discutii

40

Exercitiul - Contractele media

Dezbateri pe marginea unei documentatii de atribuire pentru contractele de


publicitate media

Discutii

Logistica

Laptop
Video proiector
Flipchart;Marker
Hartie A4;

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
Plan de Lectie

Sesiunea de formare nr. 8

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor:
cunoaste si aplica mecanismul unui acord cadru

TEMA: ACORDUL CADRU


Timp
120min

Continut

Activitati

Metoda folosita

30

Achizitia pe loturi

Prezentarea modalitatilor de de achizitie

Prezentare
Discutii libere

60

Acordul cadru

Prezentarea avantajelor, dezavantajelor si mecanismelor acordului cadru

Prezentare
Discutii libere

60

Exercitiul 10 Acordul cadru

Pe grupe participantii vor rezolva exercitiul, dupa care il vor prezenta;


Trainerul impreuna cu participantii vor identifica si discuta eventualele
greseli

Exercitiu;
Discutii

Sesiunea de formare nr. 9

30

60

Continut

Activitati

Metoda folosita

Pregatirea unei sedinte de


deschidere a ofertelor

Discutarea pasilor care se parcurg in cadrul unei sedinte de deschidere a


ofertelor

Brainstorming

Exercitiul 11 Sedinta de
deschidere a ofertelor

Participantii vor primi din partea trainerului diferite roluri pe care le vor
interpreta si pe baza carora vor lua diferite decizii; In final, vor fi discutate
actiunile

Joc de rol

Sesiunea de formare nr. 10


TEMA: Atribuirea contractului sau anularea procedurii

Timp
30min
15

Continut
Atribuirea contractelor sau

Laptop
Video proiector
Flipchart;Marker
Laptop
Video proiector
Flipchart;Marker
Hartie A4;
Flipchart;Marker

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor :
cunoaste procedurile-off line ce trebuie respectate in
procesul de achizitii publice
putea aplica corect aceste proceduri

TEMA: Sedinta de deschidere a ofertelor

Timp
90min

Logistica

Logistica
Laptop
Video proiector
Flipchart;Marker
Hartie A4;

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor :
cunoaste etapele si termenele care trebuie respectate
pentru atribuirea contractelor
cunoaste conditiile legale pentru care pot anula o
procedura
Activitati

Prezentarea etapelor si termenelor legale pentru atribuirea contractelor

Metoda folosita
Prezentare

Logistica
Laptop

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

15

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
Plan de Lectie

Anularea procedurilor

Prezentarea conditiilor legale precum si a cazurilor de anulare

Discutii libere

Studiu de caz

Studiu de caz solutionarea unei probleme aparute la incheierea


contractului de achizitie publica

Studiu de caz
Dezbateri

Sesiunea de formare nr. 11


TEMA: Importanta dosarului de achizitie publica componenta,

termene, responsabilitati
Timp
15min
15

Continut

Dosarul de achizitie publica

Sesiunea de formare nr. 12

Video proiector
Flipchart;Marker
Flipchart;Marker

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor :
cunoaste importanta constituirii si pastrarii dosarului de
achizitie

Activitati

Prezentarea modului de constituire si de pastrare

Metoda folosita
Prezentare
Discutii libere

Logistica
Laptop
Video proiector
Flipchart;Marker

OBIECTIVE:
Evaluarea programului de formare

TEMA : Evaluarea programului de formare


Timp
15min
15

Continut
Chestionar de evaluare

Activitati
Participantii vor primi cate un chestionar de evaluare a programului de
formare

Metoda folosita

Chestionar

Logistica
Hartie A4;

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
Agenda Cursului

PROGRAM CURS ACHIZIII PUBLICE M4a


Partea I 3 zile
ORE
9.00 9.30

9.30 10.30

TEMATIC
Deschiderea cursului

Sistemul achiziiilor publice - Atribuiile ANRMAP i


UCVAP n sistemul achiziiilor publice

Legislaia de baza i legislaia conex privire de


ansamblu

Dezbateri

10.30 11.00
ZIUA 1

11.00 13.00
13.00 14.00
14.00 15.30
15.30 16.00

Pauz

Identificarea surselor de risc n procesul de achiziii (1)

Dezbateri

Pauz de prnz

Identificarea surselor de risc n procesul de achiziii (2)

Exerciii

Pauz

16.00 17.00

Noile prevederi legislative referitoare la depunerea i


soluionarea contestaiilor (OUG 143/2008, OUG 228/2008
si OUG nr.19/2009)

Dezbateri

ZIUA 2

ORE

TEMATIC

9.00 10.30

Verificarea prevederilor unei documentaii de atribuire


furnizare

Studiu de caz

10.30 11.00

Pauz

11.00 13.00

Verificarea prevederilor unei documentaii de atribuire


furnizare

Studiu de caz (continuare)

13.00 14.00

Pauz de prnz

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
Agenda Cursului

14.00 15.30

Verificarea prevederilor unei documentaii de atribuire


servicii

Studiu de caz

15.30 16.00

Pauz

16.00 17.00

Verificarea prevederilor unei documentaii de atribuire


servicii

Studiu de caz (continuare)

ORE

9.00 10.30

TEMATIC

Contractele de produse i contractele de servicii

Acordul-cadru

Dezbateri

10.30 11.00
11.00 13.00

ZIUA 3

13.00 14.00
14.00 15.30
15.30 16.00

16.00 16.45

Pauz

Contractele media

Dezbateri

Pauz de prnz

Aspecte specifice edintei de deschidere a ofertelor

Joc de rol

Pauz

Atribuirea contractului sau anularea procedurii

Importana dosarului de achiziie public componena,


termene, responsabiliti

Studiu de caz

16.45 17.00

Evaluarea i nchiderea cursului

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

ACHIZIII PUBLICE

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Sistemul achiziiilor publice

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Instituii de baz
ANRMAP
UCVAP
CNSC
Instanele judectoreti

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cadrul legal
OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii
OUG nr.30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achiziie public
HG nr.1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public
prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cadrul legal
Ordinul ANRMAP nr.183/2006 privind aplicarea
dispoziiilor referitoare la contractul de publicitate media
Directiva 2004 /18/CE privind coordonarea procedurilor
de atribuire a contractelor de lucrri, de furnizare i de
servicii
Directiva 2004 /17/CE privind coordonarea procedurilor
de achiziie aplicate de entitile care opereaz n
sectoarele ap, energie, transport i servicii potale

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

ANRMAP
A.N.R.M.A.P.
OG nr.74/2005 i HG nr. 525/2007
Instituie public din subordinea Guvernului
Rol: reglementare, monitorizare, verificare expost

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

ANRMAP
Ordinul nr. 113/2008 - pentru aprobarea
Regulamentului privind supravegherea modului
de atribuire a contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i
a contractelor de concesiune de servicii

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Supraveghere
Funcia A.N.R.M.A.P. prin care :
- se desfoar activitatea de control a procedurilor de atribuire
- de constatare a faptelor prin care se ncalc sau se eludeaz
prevederile legale n domeniul achiziiilor publice
- de aplicare a sanciunilor pentru acele fapte care constituie
contravenie
- a altor msuri pentru prevenirea, stoparea i remedierea
efectelor produse de nclcarea sau eludarea prevederilor
legale n organizarea procedurilor de atribuire

Nota: Supravegherea va viza inclusiv procedurile de achiziie


public impuse operatorilor economici de ctre autoritile
de management pentru derularea proiectelor finanate din
fondurile structurale
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Obiectul supravegherii
Obiectul supravegherii: Procedurile de achiziii publice
care sunt finalizate prin ncheierea unui contract de achiziie
public, de concesiune de lucrri publice sau de concesiune
de servicii

Nota: n cazul anularii procedurii de achiziie publica, obiectul


supravegherii l va constitui numai verificarea legalitii
acestei decizii

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Activiti
a) constatarea faptelor prin care se ncalc sau se
eludeaz prevederile legale n domeniul achiziiilor publice
b) sancionarea faptelor prevzute la lit. a), n msura n
care acestea constituie contravenii
c) utilizarea msurilor prin care se pot preveni, stopa sau
remedia efectele produse de nclcarea ori eludarea
prevederilor legale n organizarea procedurilor de atribuire
a contractelor, altele dect aplicarea de sanciuni

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

10

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Control

A.N.R.M.A.P. ndeplinete activitile proprii prin:

a) controlul planificat pe baza planului lunar de


supraveghere;
b) controlul neplanificat, ca urmare a:

- sesizrilor primite de la teri


- sesizrii din oficiu
- deciziilor C.N.S.C. / avizelor consultative U.C.V.A.P.

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

11

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Procedura de supraveghere - etape

ntocmirea unei note de informare;

transmiterea comunicrii privind nceperea procedurii de


supraveghere;

efectuarea controlului procedurilor de atribuire;

ncheierea procesului-verbal de constatare i sancionare


a contraveniilor i/sau luarea msurilor de prevenire,
stopare ori remedierea efectelor;

ntocmirea raportului de control;

transmiterea comunicrii privind ncetarea procedurii de


supraveghere.
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

12

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Notele explicative

Echipa de control poate solicita note explicative


reprezentantului legal al autoritii contractante/operatorului
economic sau oricrei persoane implicate n procedura de
atribuire.

Neprezentarea/netransmiterea n termenul stabilit a


documentelor i a notelor explicative solicitate de ctre
A.N.R.M.A.P. echivaleaz cu refuzul de a pune la dispoziia
acesteia informaiile referitoare la atribuirea contractelor de
achiziie public

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

13

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Contravenii

constatarea contraveniilor

aplicarea sanciunilor contravenionale

utilizarea cilor de atac mpotriva procesului verbal de


constatare i sancionare a contraveniilor

executarea sanciunilor contravenionale

se efectueaz n conformitate cu dispoziiile procedurilor


stabilite prin legislaia n vigoare privind regimul juridic al
contraveniilor.
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

14

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

UCVAP
UCVAP
Structura specializat din Ministerul Finanelor
Rol: verificare ex-ante

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

15

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

UCVAP
Ordin nr. 2181/2007 - Manual operaional pentru
activitatea de observare i verificare a atribuirii
contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

16

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Verificarea
Verificarea privete etapele procesului de achiziie
public, dup publicarea anunului de participare
pn la atribuirea i semnarea contractului
Se exercita prin:
Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea
Achiziiilor Publice
structurile subordonate

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

17

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Verificarea

Verificarea privete etapele procesului de


achiziie public, dup publicarea anunului de
participare pn la atribuirea i semnarea
contractului

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

18

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Scop
Scopul sistemului de control ex-ante
sprijinirea autoritilor contractante n aplicarea
conform a legislaiei n domeniu sub aspect
procedural , care s permit corectarea n timp util
a neconcordanelor sesizate, pn la semnarea
contractului

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

19

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

UCVAP
Responsabil pentru ndeplinirea funciei de
verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor care intr sub
incidena legislaiei privind atribuirea contractelor
de achiziie public.

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

20

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

UCVAP
Verific etapele procesului de achiziie public n scopul:
corectrii n timp util a erorilor i/sau omisiunilor
corectrii neconformitilor
corectrii neconcordanelor
reducerii numrului de contestaii
parcurgerii de ctre autoritile contractante a tuturor
etapelor procedurale ale unei proceduri de achiziie.

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

21

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Atribuii
ndeplinete funcia de verificare a aspectelor procedurale
Urmrete derularea procedurilor n legtur cu procesul
de atribuire a contractelor
Analizeaz documentaia ntocmit de autoritatea
contractant n scopul atribuirii contractelor
ntocmete, n timp util, note intermediare care conin i
recomandrile pentru corectarea abaterilor
Emite avizul cu caracter consultativ pe baza notelor
intermediare neremediate
Colaboreaz cu ANRMAP, CNSC, autoritile de
management, cu alte structuri de control i instituii publice
Constat contraveniile i aplic sanciunile prevzute de
OUG nr.30/2006
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

22

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
2.2.1 Legislatia de baza si legislatia coneza foaie de lucru

Legislaia relevant n domeniul achiziiilor publice

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea


contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i
completrile ulterioare;

Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului


nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii,

Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de


aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie
public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune
de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de


aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie
public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii;

Ordinul Preedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 80/2009 privind aprobarea


Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie public;

Ordinul Preedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 183/2006 privind aplicarea


dispoziiilor referitoare la contractul de publicitate media;

Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de


verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii publice, cu
modificrile i completrile ulterioare;

Legea nr. 228/2007 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a


Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie
public;

Hotrrea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de


aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind
funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de

Pagina 1 din 2

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
2.2.1 Legislatia de baza si legislatia coneza foaie de lucru

atribuire a contractelor de achiziie public, cu modificrile i


completrile ulterioare ;

Ordinul nr.2181/2007 Manualul operaional pentru activitatea de


observare i verificare a atribuirii contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii;

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31


martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii;

Directiv 2004/17/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31


martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziii n sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor potale;

Vocabularul comun al achiziiilor publice - CPV - adoptat prin


Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European i al
Consiliului privind vocabularul comun al achiziiilor publice, publicat n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002,
modificat din 15 septembrie 2008.

Pagina 2 din 2

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
3.1 WBS achiziii-explicaii exerciiu

Exerciiul 3.1 Stabilire WBS achiziii

Scop: Identificarea activitilor i subactivitilor n cadrul procesului de achiziii

Numr de participani : 20

Imprire : 5 grupe x 4 participani

Tema: pe baza cunotinelor pe care le au, participanii vor stabili WBS ul (Work
Breakdown Structure) procesului de achiziii n cadrul proiectelor.
Participanii vor completa pe hrtie de flipchart, un tabel asemntor celui de mai jos

Nr.
crt

Activitate/ subactivitate

xxxx

1.1

xxx

1.2

xxxx

xxxxxx

2
2.1
xxx

Timp alocat : 60 min

Materiale necesare: Hrtie de flipchart

Poziia/ persoana
responsabil cu
implementarea activitii

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
3.2 Tip Contracte i Anunuri explicaie exerciiu

Exerciiul 3.2 TIP CONTRACTE I ANUNURI

Scop: Corelarea tipului de contract cu valoarea estimat, tipul de procedur ce


trebuie aleas i tipurile de anunuri care se vor da.
Numr de participani : 20

Imprire : 5 grupe x 4 participani

Tem : Participanii vor completa tabelul din 3.2.2-TIP CONTRACT+ANUNTURI_foaie de


lucru

Timp alocat : 30 min

Materiale necesare: 3.2.2-TIP CONTRACT+ANUNTURI_foaie de lucru

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
3.2.2 Tip de contracte + Anunuri foaie de lucru

EXERCIIUL 3.2 TIP CONTRACT I ANUNURI


TIMP DE LUCRU: 30 min

Nr

Obiectul contractului

Valoarea
estimat fr
TVA (euro)

Proiectare corp III sediu

250.000

Execuie corp III sediu

1.500.000

Reabilitare i dotare corp I

10.700.000

Schimbare ui i ferestre corp II

370.000

Echipamente IT

74.000

Soft contabilitate

60.000

Tichete de avion

100.000

Cazare

200.000

Papetrie

45.000

10

Asisten tehnic

100.000

Tip contract

Procedura de
atribuire

Unde se face
publicitatea

Tip anun

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
3.3.1 Stabilirea Termenelor explicaii exerciiu

Exerciiul 3.3 - STABILIREA TERMENELOR

Scop: Stabilirea corect a termenelor n cadrul procesului de achiziii

Numr de participani: 20

Imprire: 5 grupe x 4 participani

Tem: Participanii vor completa tabelul cu termenele pe baza calendarului din 3.3.2
STABILIREA TERMENELOR_foaie de lucru

Timp alocat: 30 min

Materiale necesare: 3.3.2STABILIREA TERMENELOR_foaie de lucru

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
3.3.2 Stabilirea Termenelor foaie de lucru

EXERCIIUL 3.3 STABILIREA TERMENELOR

TIMP DE LUCRU: 30 min

IPOTEZE DE LUCRU:
OBIECT: Achiziionare 100 PC-uri; 20 imprimante; 10 scanere
PROCEDURA: Licitaie deschis
OBINEREA DOCUMENTAIEI: de la sediul autoritii contractante
ANUN DE PARTICIPARE PUBLICAT N SEAP PE DATA DE : 20 MARTIE 2009
VALOAREA ESTIMAT : 120.000 euro

V RUGAM S COMPLETAI URMTORUL TABEL, INND CONT DE


INFORMAIILE DE MAI SUS:

Nr

Borna

Termen de depunere a ofertelor

Termen limit recomandat de solicitare a DA

Termen limit recomandat de solicitare a clrificarilor

Termen deschidere oferte

Termen semnare Raport procedur

Termen transmitere comunicri

Termen semnare contract

Termen maxim Anun de atribuire

Termen limit de redactare a Anunului de participare

Data

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

Luni

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
3.3.2 Stabilirea Termenelor foaie de lucru

Mari

Miercuri

Joi

Vineri

Sambt Duminic
1

MARTIE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
1

APRILIE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
1

MAI
IUNIE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
1

IULIE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
3.4.1 Managementul Riscurilor - explicaie exerciiu

Exerciiul 3.4 MANAGEMENTUL RISCURILOR

Scop: Identificarea riscurilor n cadrul procesului de achiziii i managementul lor

Numr de participani: 20

Imprtre: 5 grupe x 4 participani

Tema: Participanii vor completa tabelul din 3.4.3-MANAGEMENTUL RISCURILOR_foaie de


lucru

Timp alocat: 60 min

Materiale necesare:

3.4.3-MANAGEMENTUL RISCURILOR_foaie de lucru

3.4.2-MANAGEMENTUL RISCURILOR_prezentare

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
3.4.2 Managementul Riscurilor - prezentare

MANAGEMENTUL RISCULUI

1. Ce este riscul?
Riscul este definit ca un element incert, dar posibil, ce apare permanent n procesul
activitilor socio-umane, ale crui efecte sunt pgubitoare i ireversibile. n managementul
de proiect riscul este definit ca un eveniment sau o situaie incert care n cazul n care
se manifest are un efect negativ asupra obiectivelor proiectului.
2. n ce const procesul de planificare a managementului riscurilor?
Procesul de planificare a managementului riscurilor const n determinarea modului de
abordare i planificare a activitilor pentru managementul riscurilor n proiect. Rezultatul
acestui proces de planificare este Planul de Management al Riscurilor, plan care descrie:
-

cum se identific riscurile,

analiza calitativ i cantitativ a riscurilor,

strategiile de rspuns la apariia unui risc,

planul de monitorizare i controlul al riscurilor.

Tot n acest plan trebuie descrise rolurile i responsabilitile legate de gestionarea riscului
i a potenialelor implicaii, bugetul, frecvena cu care se va realiza monitorizarea i
controlul riscurilor, metodele de evaluare i interpretare a riscurilor ce pot aprea pe
parcursul proiectului, modul n care vor fi documentate, analizate i comunicate rezultatele
tuturor proceselor de management al riscurilor.
Identificarea riscurilor este procesul prin care se identific riscurile care ar putea afecta
proiectul i se realizeaz n faza de planificare a proiectului. n identificarea acestor riscuri
se pleac de la structura de descompunere a activitilor (WBS).
Analiza calitativ a riscurilor este procesul prin care se evalueaz:
1. probabilitatea de apariie a fiecrui risc identificat i
2. impactul acestuia asupra obiectivelor proiectului.
Rezultanta celor dou componente determin gradul de risc
Rezultatul final al acestui proces l constituie o list cu riscurile prioritizate, n funcie de
gradul fiecruia i o evaluare general a proiectului din punct de vedere al riscurilor care l
pot afecta.
3. Care trebuie s fie rspunsul la riscuri?
1

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
3.4.2 Managementul Riscurilor - prezentare

Planificarea rspunsului la risc este procesul prin care se dezvolt proceduri i tehnici de
reducere a ameninrilor asupra obiectivelor proiectului. Aceast planificare se
concretizeaz n crearea unor strategii de rspuns la apariia riscului. Strategiile utilizate n
managementul riscului n cadrul unui proiect pot consta n:
-

evitarea riscului - nlturarea total a riscului din cadrul proiectului care trebuie
executat, ceea ce presupune renunarea la activitatea de care este legat riscul (nu
exist activitate cu grad de risc 0); uneori acest lucru poate nsemna chiar
renunarea la executarea proiectului, dac riscurile majore vizeaz un element cheie
al acestuia;

reducerea gradului de risc, fie prin reducerea probabilitii de a se produce, fie prin
reducerea impactului pe care l-ar produce - n cele mai multe situaii, reducerea
gradului de risc este rentabil dac se compar cu costurile pe care le-ar cauza
riscurile dac s-ar materializa.

elaborarea unor planuri pentru situaiile neprevzute (planurile de rezerv) - se


refer la identificarea unor alternative care s contribuie la recuperarea unor
eventuale pierderi; fiecrei alternative trebuie s-i fie identificate avantajele i
dezavantajele

transferul riscului prin ncheierea unei polie de asigurare, ceea ce reprezint un


mijloc de transferare a impactului financiar pe care l-ar produce materializarea unui
risc;

acceptarea riscului - managerul proiectului poate decide c n momentul respectiv


nu trebuie sau nu poate fi fcut nimic, dar are grij s reanalizeze situaia din timp n
timp, pe parcursul proiectului.

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
3.4.3 Managementul Riscurilor foaie de lucru

Exerciiul 3.4 MANAGEMENTUL RISCURILOR


Timp de lucru: 60 min
Pe baza rezultatelor Exerciiului 1, v rugm s completai tabelul de mai jos, identficnd pentru fiecare activitate riscul care
poate s existe, probabilitatea de apariie, impactul pe care poate s-l aib asupra proiectului i s se calculeze efectul. Pentru
fiecare risc identificat s se stabileasc o strategie.

Cod
WBS

WBS Activitatea

Risc

PxI

Strategia aleas

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
3.4.3 Managementul Riscurilor foaie de lucru

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cile de atac

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cile de atac
Persoana vtmat are dreptul de a contesta actul
autoritii contractante:
pe cale administrativ-jurisdicional
n jusitie

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cile de atac
Cine: orice persoan vtmat
Ce: orice act administrativ/ lipsa emiterii unui act
administrativ /refuzul de a emite un act administrativ
Cum: contestaie/aciune n instan
Unde: CNSC/Instana judecatoreasc

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cile de atac

Despgubirile se solicit numai prin aciune n


justiie, n conformitate cu dispoziiile legii
contenciosului-administrativ

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor

CNSC
Organ administrativ-jurisdicional
Rol: soluionare contestaii

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Dreptul la contestaie
Pentru exercitarea abuziv a dreptului de a depune
contestaii pe cale administrativ jurisdicional,
CNSC poate sanciona contestatorul, la cererea
autoritii contractante i dup emiterea deciziei
privind soluionarea contestaiei,
Amend : 10.000 lei - 35.000 lei
Exercitarea abuziv a dreptului de a depune
contestaii ndreptete autoritatea contractant i la
msuri reparatorii care, pot fi acordate acesteia de
ctre instanele de judecat
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Principii
Principiile ce stau la baza procedurii de
soluionare a contestaiilor:
Legalitatea
Celeritatea
Contradictorialitatea
Dreptul la aprare

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Contestaia
Termene
Prag:
Ve > art 55 alin. 2 (10 zile de la luarea la cunotin)
Ve art 55 alin. 2 (5 zile de la luarea la cunotin)

Excepie: n cazul n care contestaia privete coninutul


documentaiei de atribuire, publicat n SEAP, data lurii la
cunotin este data publicrii documentaiei de atribuire.

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Contestaia
Contestaia va avea ca anexe
copia actului atacat (dac a fost emis)
copii ale nscrisurilor (dac acestea sunt disponibile)

Sub sanciunea respingerii contestaiei ca tardiv, aceasta se


nainteaz att CNSC, ct i autoritii contractante, nu mai trziu
de expirarea termenelor prevzute la art. 256
n termen de o zi lucrtoare de la primirea contestaiei, autoritatea
contractant are obligaia s i ntiineze despre aceasta i pe
ceilali participani nc implicai n procedura de atribuire.
ntiinarea trebuie s conin inclusiv o copie a contestaiei
respective.

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Contestaia
n vederea soluionrii contestaiei/contestaiilor,
autoritatea contractant are obligaia de a transmite
CNSC, n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la
data expirrii termenului prevzut la art. 205 alin. (1),
punctul su de vedere asupra acesteia/acestora,
nsoit de orice alte documente considerate
edificatoare, precum i o copie a dosarului achiziiei
publice.

Autoritatea contractant va notifica punctul de vedere


i contestatorului/contestatorilor, n termen de cel mult
3 zile lucrtoare de la data expirrii termenului
prevzut la art. 205 alin. (1)
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

10

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Msuri de remediere
Dup primirea unei contestaii, autoritatea contractant
are dreptul de a adopta msurile de remediere pe care
le consider necesare. Orice astfel de msuri trebuie
comunicate
contestatorului,
celorlali
operatori
economici implicai n procedura de atribuire, precum i
CNSC, nu mai trziu de o zi lucrtoare de la data
adoptrii acestora
n cazul n care contestatorul consider c msurile
adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor
invocate, acesta va transmite la CNSC i autoritii
contractante o notificare de renunare la contestaie
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

11

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Suspendarea
Primirea de ctre autoritatea contractant a unei
contestaii pentru care nu s-a luat act de renunare
suspend de drept procedura de atribuire, ncepnd cu
data expirrii termenului prevzut la art. 205 alin. (1)

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

12

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Sesizarea ANRMAP
n cazul n care CNSC apreciaz c, n afar de actele
contestate n cadrul procedurii de atribuire, exist i alte
acte care ncalc prevederile OUG nr.34/2006, dar la
care nu s-a fcut referire n contestaie, atunci acesta va
sesiza ANRMAP

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

13

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Deciziile CNSC
Admiterea / respingerea contestaiei pe baza excepiilor
de procedur i de fond
Admiterea/ respingerea n tot sau n parte a contestaiei
Continuarea / anularea procedurii

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

14

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Deciziile CNSC

Decizia prin care CNSC anuleaz n tot sau n parte actul


atacat ori oblig autoritatea contractant s emit un act
sau s dispun orice alt masur necesar pentru
nlturarea actelor ce afecteaz procedura de atribuire
este executorie.

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

15

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Respingerea contestaiei
Motive de respingere a contestaiei:
Nefondat
Tardiv
Lipsit de interes
Lipsit de obiect
Introdus de o persoan fr calitate
Introdus de o persoan far mputernicire s
formuleze contestaia
Pe orice alt excepie de procedur sau fond

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

16

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Ci de atac mpotriva deciziilor CNSC


Plngerea formulat mpotriva deciziei CNSC se
soluioneaz de ctre Curtea de Apel - secia de
contencios-administrativ i fiscal, pe raza creia se afl
sediul autoritii contractante
Instana poate dispune suspendarea procedurii de
atribuire pn la soluionarea plngerii
Indiferent de decizia instanei cu privire la suspendarea
procedurii de atribuire, autoritatea contractant nu are n
nicio situaie dreptul de a ncheia contractul nainte de
soluionarea cauzei de ctre instan.
Hotrrea pronunat de instan este definitiv i
irevocabil
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

17

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Instana judecatoreasc(1)
Excepie de la art.256 alin.1: Contestaiile referitoare la
procedurile de atribuire de lucrri aferente infrastructurii
de transport de interes naional se formuleaz n condiiile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare
Competena: Curtea de Apel Bucureti

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

18

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Instana judecatoreasc (2)


Procesele i cererile privind:
- actele autoritilor contractante,
- acordarea despgubirilor pentru repararea prejudiciilor
cauzate n cadrul procedurii de atribuire,
- executarea, nulitatea, anularea, rezoluiunea, rezilierea
sau denunarea unilateral a contractelor de achiziie
public
se soluioneaz n prim instan de ctre secia de
contencios administrativ i fiscal a tribunalului n
circumscripia cruia se afl sediul autoritii contractante

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

19

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Instana judecatoreasc (3)


n termen de o zi lucrtoare de la primirea citaiei,
autoritatea contractant are obligaia de a-i ntiina pe
ceilali participani implicai n procedura de atribuire
despre existena unui litigiu privind procedura de
atribuire respectiv

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

20

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Instana judecatoreasc (4)


Prtul este obligat s depun ntmpinarea n
termen de 3 zile de la comunicarea cererii de
chemare n judecat.
ntmpinarea se comunic de ndat reclamantului,
care este obligat s depun rspuns la ntmpinare n
termen de 3 zile de la comunicare.
Prtul va lua cunotin de rspunsul la ntmpinare
de la dosarul cauzei

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

21

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Instana judecatoreasc (5)


Instana va putea dispune o singur dat amnarea
judecrii cauzei numai n mod excepional, pentru
motive temeinice i care nu sunt imputabile prii sau
reprezentantului ei .
n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei
pagube iminente, instana, pn la soluionarea
fondului cauzei, poate s dispun la cererea prii
interesate, prin ncheiere motivat dat cu citarea
prilor, msuri cu caracter provizoriu, cum ar fi:
msuri de suspendare sau care s asigure suspendarea procedurii
de atribuire, n stadiul n care se afl;
alte msuri care s asigure oprirea implementrii anumitor decizii a
autoritii contractante
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

22

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Instana judecatoreasc (6)


Indiferent de decizia instanei cu privire la
suspendarea procedurii de atribuire, autoritatea
contractant nu are n nicio situaie dreptul de a
ncheia contractul nainte de soluionarea cauzei de
ctre instan.

n cazul n care hotrrea prin care instana a


soluionat cauza este comunicat nainte de expirarea
termenelor prevzute la art. 205 din prezenta
ordonan de urgen, autoritatea contractant are
dreptul de a ncheia contractul numai dup mplinirea
termenelor respective.
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

23

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Instana judecatoreasc (7)


Instana poate dispune:
anularea n tot sau n parte a actului autoritii
contractante,
obligarea la emiterea actului de ctre autoritatea
contractant,
ndeplinirea unei obligaii de ctre autoritatea
contractant,
eliminarea oricror specificaii tehnice, economice sau
financiare discriminatorii din anunul/invitaia de
participare, din documentaia de atribuire ori din alte
documente emise n legtur cu procedura de
atribuire,
orice alte msuri necesare remedierii nclcrii
dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

24

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Instana judecatoreasc (8)


Hotrrea pronunat n prim instan poate fi
atacat cu recurs, n termen de 5 zile de la
comunicare.
Recursul se judec de secia de
administrativ i fiscal a curii de apel.

contencios

Recursul suspend executarea i se judec de


urgen i cu precdere.

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

25

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare - explicaii exerciiu

Exerciiul 5.1 IDENTIFICAREA ERORILOR - DOCUMENTAIE - FURNIZARE

Scop: Identificarea erorilor dintr-o documentaie de atribuire - furnizare

Numr de participani: 20

Imprire: 5 grupe x 4 participani

Tema: Participanii vor corecta prevederile din Studiul de caz 5.1.2-IDENTIFICARE


ERORI-DA-FURNIZARE_foaie de lucru

Timp alocat: 90 min

Materiale necesare: 5.1.2-IDENTIFICARE ERORI-DA-FURNIZARE_foaie de lucru

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare foaie de lucru

Exerciiul 5.1 Identificarea erorilor dintr-o documentatie - furnizare


Timp de lucru: 90 min
V rugm s verificai corectitudinea prevederilor de mai jos
IPOTEZE DE LUCRU:
OBIECT: Achiziionarea de produse de papetrie
PROCEDURA: Licitaie deschis
OBINEREA DOCUMENTAIEI: de la sediul AC
FINALIZARE PROCEDUR: Incheierea unui acord cadru
DURATA ACORDULUI CADRU: 2 ani
DIVIZARE PE LOTURI: Da
ANUN DE PARTICIPARE TRANSMIS N SEAP PE DATA DE: 20 martie 2009
VALOAREA ESTIMAT: 80.000 euro
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare foaie de lucru

SECIUNEA I INFORMAII GENERALE


A. OBINEREA DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE I REGULI DE PARTICIPARE

A.1. Modul de obinere a documentaiei de atribuire


Documentaia de atribuire se poate obine de la sediul autoritii contractante contra
sumei de 1000 ron.
A.2. Reguli de participare la procedura :
a) Orice operator economic roman are dreptul de a participa, individual sau ntr-un grup
de operatori, la procedura de atribuire.
b) Mai muli operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofert
comun, fiind obligati sa-si legalizeze asocierea inainte de depunerea ofertei.
c) Ofertantul are dreptul, n cadrul aceleiai procedurii de cerere de ofert:

s participe la dou sau mai multe asocieri de operatori economici;

s depun ofert individual i o alt ofert comun;

s depun ofert individual i s fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei


alte oferte.

B. CERINE DE CALIFICARE A OFERTANILOR / CANDIDAILOR PRECUM I


DOCUMENTELE CE URMEAZ A FI PREZENTATE PENTRU DOVEDIREA
NDEPLINIRII CRITERIILOR DE CALIFICARE I SELECIE

B.1. Situaia personal a ofertantului


Ofertantul trebuie s fac dovada c nu se ncadreaz n niciuna din situaiile prevzute
la Art 180 i Art 181 din OUG 34-2006.
Pentru demonstrarea nencadrrii n situaiile prevzute la articolele de mai sus,
ofertanii trebuie sa depun urmtoarele documente
a) Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea, completat n
conformitate cu Formularul ........
b) Cazier judiciar
c) Declaraie privind nencadrarea n prevederile art.181 din OG 34/2006 n
conformitate cu Formularul ............
d) Certificat de atestare fiscal
e) Certificat fiscal cu privire la plata impozitelor i taxelor locale
2

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare foaie de lucru

B.2. Capacitatea de exercitare a activitii profesionale:


Ofertanii trebuie s fac dovada capacitii de exercitare a activitii profesionale
1) Pentru persoane juridice romne:
a) Certificatul de nmatriculare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lng
Tribunalul Municipiului Bucureti sau teritorial sau copie
b) Ofertantul va face dovada, sub sanciunea excluderii, c face parte dintr-o
asociaie profesional care promoveaz protecia mediului.
2) Pentru persoane juridice / fizice strine:
Documente edificatoare care s dovedeasc o form de nregitrare ca persoan juridic
sau de nregistrare / atestare ori apartenen din punct de vedere profesional, n
conformitate cu prevederile legale din ara de origine sau n care ofertantul este
rezident.

B.3. Situaia economic i financiar:


Ofertantul trebuie s fac dovada c n ultimii trei ani a avut o cifr de afaceri medie de
minim 75.000 euro.
De asemenea, ofertantul trebuie s fac dovada asigurrii profesionale a angajailor
care vor participa la derularea contractului.
Pentru demonstrarea ndeplinirii cerinelor minime, ofertantul va depune urmtoarele
documente:
a)Bilantul contabil pentru anii 2006, 2007, 2008 vizat i nregistrat de organele
competente sau copie lizibil semnat i stampilat pentru conformitate cu originalul
de ctre reprezentantul legal al ofertantului, sau
b) Copie legalizat a asigurrii profesionale
d) audit financiar pentru anul 2008
e) declaraie pe propria rspundere privind cifra de afaceri pentru anii 2006, 2007, 2008

B.4. Capacitatea tehnic i/sau profesional:


Ofertantul trebuie s fac dovada c n ultimii 3 ani a mai derulat contracte similare cu
instituii publice n valoare de minim 150.000 euro.
Ofertantul trebuie s fac dovada dotrii cu utilaje i mijloace de transport.
Ofertantul trebuie s fac dovada unui numr de minim 20 de angajai.
Ofertantul trebuie s fac dovada aplicrii msurilor de asigurare a calitii
Ofertantul trebuie s fac dovada aplicrii msurilor de protecia mediului

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare foaie de lucru

n situaia subcontractrii, ofertantul trebuie s fac dovada c i subcontractanii


respect toate cerinele de mai sus.
Pentru demonstrarea ndeplinirii cerinelor minime, ofertanii trebuie s depun
urmtoarele documente:
V rugm completai:

C. ELABORAREA OFERTEI

C.1. Perioada de valabilitate a ofertei: 25 zile de la data limit de depunere a ofertelor


C.2. Pentru ca oferta s fie considerat corespunztoare din punct de vedere tehnic,
trebuie s respecte cerinele din caietul de sarcini. Nerespectarea uneia din aceste
cerine, duce la descalificarea ofertei.
C.3. Oferta financiar va fi

C.4. Prezentarea ofertei:


Documentele cerute n cap. criterii de calificare se vor pune n plicul 1.
Oferta se va pune n plicul 2.

Plicul 1 i 2 se vor pune n plicul exterior care va fi marcat astfel:

[DEMUNIRE AUTORITATE CONTRACTANT]


[ADRESA AUTORITATE CONTRACTANT]
[LOCALITATE AUTORITATE CONTRACTANT]

OFERTA
FURNIZARE PRODUSE DE PAPETRIE ,
PENTRU ACHIZIIA DE PRODUSE PRIN PROCEDURA ....................................
DIN DATA DE ...........................................
4

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare foaie de lucru

A nu se deschide nainte de data de ......................... ora ............................

Oferta va fi tiprit cu cerneal neradiabil. Oferta nu va conine rnduri suplimentare,


tersturi sau modificri dect dac sunt avizate de ctre persoana autorizat s
semneze oferta.
Oferte eliminate: omiterea vreunei informaii cerute a face parte din oferta sau
prezentarea unei oferte necorespunztoare fa de cerinele din documentaia de
atribuire sau care ncalc prevederile actelor normative care reglementeaz
desfurarea licitaiilor publice pentru achiziionarea de produse, reprezint riscuri
asumate de ofertani, ce vor avea drept urmare eliminarea ofertelor lor.
Ofertanii i pot modifica sau retrage ofertele depuse.
Nu se vor primi plicuri deteriorate, desfcute sau cu semne distinctive, indiferent din
vina cui s-au produs acestea.
n propunerea tehnic se va face obligatoriu referire la poziiile din caietul de sarcini
pentru care se solicit oferta.
Termenul de valabilitate al produselor conform legilor n vigoare.
n propunerea financiar se va face referire la poziiile din caietul de sarcini pentru care
se solicit oferta. Preul din ofert va fi exprimat n lei.
Preul va fi prezentat pe unitatea de produs solicitat n caietul de sarcini. Preul unitar
va fi exprimat cu 2 zecimale.
D. DREPTUL DE A SOLICITA CLARIFICRI
D.1. Dreptul ofertantului de a solicita clarificri:
a) orice ofertant care a cumprat documentaiei de atribuire are dreptul de a solicita
clarificri referitoare la prevederile acesteia (Formularul 9), n termen de 10 zile de la
primirea acesteia;
D.2. Dreptul autoritii contractante de a solicita clarificri:
a) autoritatea contractant are dreptul, n procesul de evaluare i analiz a ofertelor, de
a solicta clarificri referitoare la documentele de calificare prezentate de ofertant,
propunerea tehnic i financiar;
b) orice ofertant are obligaia de a rspunde clarificrilor solicitate n termen de 92 de
ore de la data solicitrii;
c) n cazul n care ofertantul nu comunic rspunsul la solicitri n acest termen, oferta
este descalificat, dup caz, respins;

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare foaie de lucru

E. DESCHIDEREA I EVALUAREA OFERTELOR

E.1. Ora, data i locul deschiderii ofertelor: ................., ora ................, la sediul
autoritii contractante din ...................................................................................
E.2. La edinta de deschidere a ofertelor au dreptul s participe membrii comisiei de
evaluare i observatorul desemnat de ctre UCVAP
E.3. n cadrul edinei de deschidere, nu este permis respingerea nici unei oferte, cu
excepia celor care se ncadreaz ntr-una din urmtoarele situaii:
- au fost depuse dup data i ora limit de depunere sau la o alt adres dect cele
stabilite n anunul de participare;
- nu sunt nsoite de garania de participare astfel cum a fost solicitat n documentaia
de atribuire.
- nu au facut dovada achiziionarii documentaiei de la autoritatea contractant

Sedina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal, semnat de membrii


comisiei de evaluare n care se consemneaz modul de desfurare a edinei
respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale
ale fiecrei oferte.

Comisia de evaluare are obligaia de a transmite un exemplar al procesul-verbal de


deschidere tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire.

E.4. Analiza i evaluarea ofertelor:


a) orice decizie cu privire la calificarea ofertanilor sau, dup caz, cu privire la evaluarea
ofertelor se adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul edinei de deschidere a
ofertelor,
b) comisia de evaluare are obligaia verificrii modului de ndeplinire a cerinelor de
calificare de ctre fiecare ofertant n parte,
c) comisia de evaluare are obligaia de a analiza i verifica fiecare ofert att din punct
de vedere al elementelor tehnice propuse, ct i din punct de vedere al aspectelor
financiare pe care le implic,
d) propunerea tehnic trebuie s corespund cerinelor minime prevzute n caietul de
sarcini,

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare foaie de lucru

e) propunerea financiar trebuie s se ncadreze n limita fondurilor care pot fi


disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv.
g) pe parcursul analizrii i verificrii documentelor prezentate de ofertani, comisia de
evaluare are dreptul de a solicita oricnd clarificri sau completri ale documentelor
prezentate de acetia pentru demonstrarea ndeplinirii cerinelor de calificare sau pentru
demonstrarea conformitii ofertei cu cerinele solicitate.
h) oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaii:
- au fost depuse dup data i ora limit de depunere sau la o alt adres dect cele
stabilite n invitaia de participare i prezenta documentaie de atribuire;
- nu sunt nsoite de garania de participare astfel cum a fost solicitat n documentaia
de atribuire,
- nu satisface cerinele caietului de sarcini;
- conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene
i care nu pot fi justificate,
- constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativ care nu poate fi
luat n considerare deoarece nu este permis depunerea ofertelor alternative,
- preul maximal ofertei inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat.
- n urma verificrilor prevzute la art. 202 i 203 din ordonana de urgen nr. 34/2006
se constat c oferta prezint un pre neobinuit de sczut n raport cu celelalte oferte
prezentate

i) oferta este considerat neconform n urmtoarele situaii:

-conine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt n mod evident


dezavantajoase pentru autoritatea contractant;
- a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete cerinele de calificare;
- ofertantul nu transmite, n perioada precizat de ctre comisia de evaluare,
clarificrile/rspunsurile solicitate
- explicaiile prezentate de ofertant n perioada precizat de ctre comisia de evaluare,
nu sunt concludente
- ofertantul modific, prin rspunsurile pe care le prezint, coninutul propunerii tehnice
- ofertantul modific, prin rspunsurile pe care le prezint, coninutul propunerii
financiare, cu excepia situaiei prevzute la art. 80 alin. (2) din HG 925-2006
- a fost depus de un ofertant care, n ultimii doi ani, din motive imputabile acestuia nu
i-a ndeplinit sau a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, fapt care a
7

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare foaie de lucru

produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia. Modul de
ndeplinire

obligaiilor

contractuale

se

dovedete

prin

mijloace

precum

certificatele/documentele prevzute la art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) i alin. (3) lit.
a), din OUG 34-2006

j) ofertele care nu se ncadreaz n niciuna din situaiile prevzute la litera h) i i) sunt


singurele oferte care pot fi considerate admisibile,
k) oferta ctigtoare se stabilete numai dintre ofertele admisibile i numai pe baz
criteriului de atribuire.

E.5. Corectarea eroriilor aritmetice:


a) comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul
ofertantului. n cazul n care ofertantul nu accept corecia acestor erori, atunci oferta sa
va fi considerat neconform.
b) Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz:
- dac exist o discrepan ntre preul unitar i preul total, trebuie luat n considerare
preul total, iar preul unitar va fi corectat corespunztor;
- dac exist o discrepan ntre litere i cifre, trebuie luat n considerare valoarea
exprimat n litere, iar valoarea exprimat n cifre va fi corectat corespunztor.
F. INFORMAII DESPRE GARANII
F.1.Garania de participare este de 1,5 % din valoarea ofertei
F.2. Garania de bun execuie este de 7.500 euro
G. FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE
G.1. Autoritatea contractant are obligaia de a finaliza procedura de atribuire prin
ncheierea acordului cadru.
Prin excepie de la prevederile alin.de mai sus, autoritatea contractant are dreptul de a
finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, dar numai n circumstanele
prevzute de lege.
G.2.Termenul de ncheiere al contractului de furnizare de produse
Autoritatea contractant va ncheia contractul de achiziie public n termen de: 3 zile de
la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii.
G.3. Contractul de achiziie public:

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare foaie de lucru

Ca parte integrant a contractului de achiziie public se constituie cel puin urmtoarele


documente:
a) propunerea tehnic i propunerea financiar;
b) preul contractului de achiziie public este ferm, exprimat n lei.

Autoritatea contractant poate opta pentru suplimentarea cantitilor de produse pn la


cantitatea maxim prevazut n caietul de sarcini n funcie de existena resurselor
financiare alocate cu aceast destinaie.

G.4. Perioada de achiziie:


Perioada de derulare a acordului cadru va fi pn la 14.06.2010.
Livrarea se face n funcie de comanda scris a autoritii contractante
Expedierea: ............................................................... [adresa autoritii contractante].
Transportul: transportul produselor se va asigura de ctre furnizor i se va efectua cu
mijloace de transport adecvate.
Documente de nsoirea produsului: Fiecare transport trebuie nsoit de urmtoarele
documente:
- Factura fiscal
- Aviz de nsoire a mrfii
- Document de certificare a calitii, ntocmit conform reglementrilor legale n vigoare.

Recepia produselor:
Recepia se face la sediul autoritii contractante de ctre comisia de recepie n
prezena reprezentantului furnizorului.

Condiii de plat
Plata se va face n termen de 5 zile calendaristice de la primirea facturii
H. DREPTUL DE A DEPUNE CONTESTAII
a) pentru soluionarea contestaiilor, partea care se consider vtmat are dreptul s
se adreseze Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, organism cu activitate
administrativ-jurisdicional, cu sediul n Bucureti, Str. STAVROPOLEOS NR.6,
SECTOR 3, COD POSTAL 030084, tel: 021 310.46.41 fax: 021 310.46.42
b) persoana care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim
printr-un act al autoritii contractante, cu nclcarea dispoziiilor legale n materia
9

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare foaie de lucru

achiziiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativjurisdicional, n condiiile prezentei ordonane de urgen nr. 34/2006, sau n justiie, n
condiiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare.
Formular ANEXA ...................... din seciunea.........................
c) Despgubirile se solicit numai prin aciune n justiie, n conformitate cu dispoziiile
legii contenciosului-administrativ.

10

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare foaie de lucru

I. SPECIFICAII TEHNICE
I.1. INTRODUCERE
Sectiunea II conine indicaii privind regulile de baz care trebuie respectate astfel nct
potenialii ofertani s elaboreze propunerea tehnic corespunztor cu necesitile
autoritii contractante.

Cerinele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.


I.2. SCURT DESCRIERE

n vederea desfaurrii n bune condiii a activitilor specifice, autoritatea contractant


intenioneaz s achiziioneze diverse produse de papetrie.
I.3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Procurarea produselor de papetrie conform tabelului de mai jos i a specificaiilor
tehnice menionate:
Nr. crt.

COD CPV

LOT 1

21125300-8

LOT 2

21125691-5

LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6
LOT 7
LOT 8
LOT 9
LOT
10
LOT
11
LOT
12
LOT
13
LOT
14

21232300-1
21232300-1
21232300-1
21232300-1
21121320-6
22852000-7
22852000-7
22852000-7
25247100-5
25247100-5
25247110-8
22852100-8

Denumirea produsului

Cant min

Cant max

2.000

50.000

10.000

70.000

20.000
50.000
10.000
25.000
2.000
1.000
1.000

100.000
200.000
50.000
85.000
250.000
100.000
150.000

Dosar plic

500

35.000

Dosar din polipropilen

1.000

150.000

Folii de protecie

5.000

350.000

Biblioraft

10.000

250.000

Coperi de arhivat

10.000

250.000

Hrtie de scris 60g/mp foi


format A4
Hrtie pentru copiatoare
80g/mp foi format A4
Plic LC4
Plic LC5
Plic LC6
Plic LB4
Role de fax
Dosar pt. ncopciat
Dosar cu in

11

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare foaie de lucru

H.4 CARACTERISTICI TEHNICE

LOT 1: HRTIE DE SCRIS : Format: A4 210x297 mm; Tip de hrtie: offset;


Culoare: alb; Gramaj: 60gr/mp; Ambalare: top a 1000 de coli

LOT 2: HRTIE PENTRU COPIATOARE: Format: A4 210x297 mm; Culoare:


alb; Gramaj: 80gr/mp; Ambalare: top a 500 de coli; Standarde: ISO 9001:2000 sau
echivalent; Compatibilitate: imprimante laser/inkjet i copiatoare

LOT 3: PLIC LC4: Format: 229x324mm; Tip de hrtie: hrtie kraft; Culoare: natur;
Gramaj: 80gr/mp; Modalitate de lipire: siliconic

LOT 4: PLIC LC5: Format: 162x229mm; Tip de hrtie: hrtie kraft; Culoare: natur;
Gramaj: 70gr/mp; Modalitate de lipire: siliconic

LOT 5: PLIC LC6: Format: 114x162mm; Tip de hrtie: hrtie kraft; Culoare: negru;
Gramaj: 70gr/mp; Modalitate de lipire: siliconic

LOT 6: PLIC LB4: Format: 250x353mm; Tip de hrtie: hrtie kraft; Culoare: natur;
Gramaj: 90gr/mp; Modalitate de lipire: siliconic

LOT 7: ROLE DE FAX: Tip de hrtie: termosensibil; Lime: 210 mm; Lungime: 30
m; Culoare: alb; Gramaj: 55gr/mp + 3gr/mp

LOT 8: DOSAR PT. NCOPCIAT: Format: A4; Culoare: alb; Gramaj: 230gr/mp; Tip
de carton: carton duplex

LOT 9: DOSAR CU IN: Format: A4; Culoare: alb; Gramaj: 230gr/mp; Tip de
carton: carton duplex

LOT 10: DOSAR PLIC: Format: A4; Culoare: alb; Gramaj: 230gr/mp; Tip de
carton: carton duplex

LOT 11: DOSAR DIN POLIPROPILENA: Format: A4, prevzut cu in metalic;


Coperta fa: transparent; Coperta spate: color mat cu perforaii pentru arhivare

LOT 12: FOLII DE PROTECIE: Format: A4, cu deschidere sus; Material:


polipropilen, transparent, standard 42 microni

LOT 13: BIBLIORAFT: Format: 318mm x 285mm; Lime: 80 mm; Culoare: negru,
albastru; Construcie: carton plastifiat exterior i interior cu polipropilen, cu
mecanism metalic i buzunar din plastic pe cotor pentru etichete interschimbabile;
prevzut n partea inferioar cu in metalic pentru protecie; lavabil

LOT 14: COPERI PENTRU ARHIVARE: Format: A4, set de 2 buci (fa i spate)
independente; Material: carton de legtorie 1,5 mm, pnzat n partea lateral
destinat legrii
12

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.1.1 Identificare erori doc furnizare foaie de lucru

5. CERINE TEHNICE

Pentru livrarea acestor produse se solicit urmtoarele:

produsele s respecte specificaiile tehnice

produsele s fie garantate de productor

furnizorul are obligaia de a asigura garania pentru eventualele defecte aprute


la produsele ce fac obiectul achiziiei, prin nlocuirea produselor

preurile unitare de achiziie a produselor, prevzute n ofert, au caracter ferm i


nu se modific pe durata valabilitii contractului

se poate depune oferta pentru un reper, mai multe sau pentru toate reperele
menionate n tabelul de mai sus.

6. LOCUL, TERMENUL DE LIVRARE I RECEPIA PRODUSELOR

produsele vor fi livrate la sediul autoritii contractante, unde se va face recepia


calitativ i cantitativ, cu participarea furnizorului.

produsele vor fi livrate ealonat pe parcursul anului n baza unei comenzi fcut
de autoritatea contractant, n termen de 1 ora de la data transmiterii comenzii
pe fax.

Cantitile din caietul de sarcini sunt orientative, achiziia lor fcndu-se n funcie
de necesitile autoritii contractante, acestea putnd fi suplimentate prin
ncheierea unui act adiional .

n cazul achiziiei de produse similare care nu au fost specificate n prezentul


caiet de sarcini, autoritatea contractant va solicita oferta de pre doar de la
ofertanii calificai utiliznd criteriul preul unitar cel mai sczut

7. MODALITI DE PLAT

plata produselor sa va face cu ordin de plat, n termen de 10 (zece) zile de la


primirea documentelor emise de furnizor.

pentru aceasta furnizorul trebuie s aib cont deschis la Trezorerie

13

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.2.1 Fia de date explicaii exerciiu

Exerciiul 5.2 COMPLETAREA UNEI FIE DE DATE

Scop: Completarea unei fie de date

Numr de participani: 20

Imprire: 5 grupe x 4 participani

Tema: Participanii vor completa o Fi de date avnd ca baz Studiul de caz 5.1.2

Timp alocat: 60 min

Materiale necesare: 5.2.2-FIA DE DATE_foaie de lucru

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

FIA DE DATE A ACHIZIIEI


I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT
Denumire:

Adres:

Localitate:

Cod potal:

Persoana de contact:

Telefon:

ara:

n atenia .......
E-mail:

Fax:

Adresa/ele de internet (dac este cazul):


Adresa autorittii contractante:

I.b Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante


ministere ori alte autoriti publice
servicii publice centrale
centrale
aprare
inclusiv cele subordonate la nivel regional
ordine public/siguran naional
sau local
mediu
agenii naionale
economico-financiare
autoriti locale
sntate
alte institutii guvernate de legea public
construcii i amenajarea teritoriului
instituie european/organizaie
protecie social
internaional
cultur, religie i actv. recreative
altele (specificai)
educaie
activiti relevante
energie
ap
pot
transport
altele (specificai)________________

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti


contractante
DA NU

Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:


la adresa mai sus menionat
altele: (specificai / adresa/fax/interval orar)

Date limit de primire a solicitrilor de clarificri


Data:
Ora limit :
Adresa :

Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri :


Modalitatea de transmitere a rspunsului la clarificri:

I c) Cai de atac
Eventualele contestatii se pot depune:
fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
fie la autoritatea contractanta si apoi in instanta competenta
Denumire: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adres: Stravropoleos nr.6, sector 3, cod postal
Localitate: Bucuresti Cod potal: 030084 ara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021/310.46.41
Adres internet: www.cnsc.ro Fax: 021/310.46.42

Denumirea instantei competente:


Adres:
Localitate:

Cod potal:

ara: Romania
2

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

E-mail:

Telefon:

Adres internet:

Fax:

I.c. Sursa de finanare :


Se specific sursele de finanare ale
Dup caz, proiect/program finanat din
contractului ce urmeaz a fi atribuit
fonduri comunitare
......................................................................
DA NU
Dac DA, facei referire la proiect/program

....................................................................

II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:

II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare
(Alege o singur categorie lucrri, produse sau servicii care corespund n cea mai
mare parte obiectului contractului sau achiziiei)
(a) Lucrri

(b) Produse

(c) Servicii

Execuie
Proiectare i execuie
Realizare prin orice mijloace
corespunztoare cerinelor
specificate de autoritate
contractant

Cumprare
Leasing
nchiriere
Cumprare n rate

Categoria serviciului
2A
2B

Principala locaie a lucrrii

Principalul loc de
livrare

(Se specific din care categorie


de servicii aparine obiectul
contractului: fie din Anexa 2A , fie
din Anexa 2B)
Principalul loc de prestare
_______________________

______________________
__

__________________
__

_______________________
3

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

______________________
___

__________________
__

Cod CPV

Cod CPV

Cod CPV

II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin :


Contract de achiziie public:
ncheierea unui acord cadru:

II. 1.4. Durata contractului de achiziie public


ani luni zile (de la atribuirea contractului)
sau
ncepnd cu / / (zz/ll/aaaa/)

II.1.5.Informaii privind acordul cadru (dac este cazul)


Acordul cadru cu mai muli operatori
Acordul cadru cu un singur operator
Nr.
sau, dac este cazul nr. maxim al
participanilor al acordului cadru vizat
Durata acordului cadru
Durata n ani sau luni
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru
DA NU
II.1.6) Divizare pe loturi
da nu
Ofertele se depun pe:
Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile
4

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

Alte informatii referitoare la loturi:

..............................................................................................................................................
.
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA NU

II.2) Cantitatea sau scopul contractului


II.2.1) Total cantiti / prestaii servicii / lucrri (se vor include eventuale
suplimentri i opiuni, dac exista)
(se specific anexa care cuprinde informaiile privind cantitile min. max. /scopul
contractului )

II.2.2) Opiuni (dac exist) da nu


Dac exist, descrierea acestor opiuni:

III. Condiii specifice contractului


III.1 Alte condiii particulare referitoare
la contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat

DA NU

(dac DA scurt descriere )

III.1.2. Altele
(dac DA, descriei)

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectat
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Dialog competitiv

DA NU

Negociere cu anun de participare


Negociere fr anun de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluii

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

IV.2) Etapa final de licitaie electronic DA NU


Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic

IV.3.) Legislaia aplicat (se completeaz cu legislaia n vigoare aferent achiziiilor


publice vezi www.anrmap.ro)
Legea nr. 337/17.06.2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 34/19.04.2006, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006;

Ordonana de urgent a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor


de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418
din 15 mai 2006;

Hotrrea Guvernului nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a


prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana
de urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 625 din
20 iulie 2001;

Hotrrea Guvernului nr. 1337/2006

Hotrrea Guvernului nr. 895/2005 privind organizarea i funcionarea Autoritii


Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 751 din 18 august 2005;

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a


aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie
public, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie
2006;

Ordonana de urgent a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea i completarea


Ordonanei de urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 676 din
04.10.2007.

Ordonana de urgent a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea i completarea


Ordonanei de urgent a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a
6

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie


public, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 776 din 15
noiembriee 2007.

HG nr. 781/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a


CNSC;

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc;

Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i


mijlocii

V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE


V.1) Situaia personal a candidatului /ofertantului
Declaraii privind
eligibilitatea

Cerin obligatorie:

Documente edificatoare :

Declaraie privind
nencadrarea n
prevederile art. 181

Cerin obligatorie:

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

Solicitat Nesolicitat

Documente edificatoare :

V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)


Persoane
juridice/fizice romne

Cerin obligatorie:

Documente edificatoare :

Persoane juridice
/fizice strine

Cerin obligatorie:

Documente edificatoare :

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

V. 3.) Situaia economico-financiar


Informaii privind
situaia
economicofinanciar

Cerin obligatorie:

Solicitat Nesolicitat

Documente edificatoare :

V.4.) Capacitatea tehnic i/sau profesional


Informaii privind
Cerin obligatorie:
capacitatea tehnic

Solicitat Nesolicitat

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

Documente edificatoare :

Informaii privind
subcontractanii

Cerin obligatorie:

Documente edificatoare :

V.7. Dac este


aplicabil, modul de
selectare/preselectare

10

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

VI. PREZENTAREA OFERTEI


VI.1. Limba de
redactare a ofertei
VI.2. Perioada de
valabilitate a
ofertei

VI.3 Garanie de
participare

Solicitat Nesolicitat

VI.4 Modul de
prezentare a
propunerii tehnice

11

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

VI.5 Modul de
prezentare a
propunerii
financiare

VI.6 Modul de
prezentare a ofertei
12

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

VI.7 Data limita de


depunere a
ofertelor

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

Data (zz/ll/an):
Ora:

VI.8 Posibilitatea
retragerii sau
modificrii ofertei

13

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

VI.9 Deschiderea
ofertelor

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

Data(zz/ll/an):
Ora:
Locul:

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE


VII.1. Preul cel mai sczut
VII.2. Cea mai avantajoas ofert economic
Factor de evaluare

Pondere

Factor de evaluare

Pondere

1............................................... ...............

6...............................................

...............

2............................................... ...............

7...............................................

...............

3............................................... ...............

8...............................................

...............

4............................................... ...............

9...............................................

...............

5....................................... ....... ...............

10....................................... ......

...............

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul


.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................

14

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produsei Servicii
5.2.2 Fia de date foaie de lucru

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ NCHEIEREA ACORDULUI-CADRU


VIII.1 Ajustarea
preului
contractului

Modalitatea de ajustare a pretului :

DA
NU

VIII.2. Garania
de bun
execuie a
contractului
DA
NU

15

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.3.1 Anunul de participare explicaii exerciiu

Exerciiul 5.3 ANUNUL DE PARTICIPARE

Scop: Identificarea erorilor dint-un anun de participare

Numr de participani: 20

Imprire: 5 grupe x 4 participani

Tema: Participanii vor corecta un anun de participare

Timp alocat: 60 min

Materiale necesare: 5.3.2 ANUNUL DE PARTICIPARE_foaie de lucru

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.3.2 Anunul de participare foaie de lucru

Exerciiul 5.3: ANUNUL DE PARTICIPARE

Pornind de la Anunul de participare anexat (varianta SEAP i varianta MOF), v rugm s


observai eventualele neconformiti.
Timp de lucru: 60 minute
Anun de participare (SEAP)
Seciunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
Denumirea, adresa i punct(e) de contact:
PRIMRIA XXXXX
Adresa potal:
I.2)
Tipul autoritii contractante i activitatea principal (activitile principale)
Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, inclusiv subdiviziuni
regionale sau locale ale acestora
Activitate
Autoritatea contractant acioneaz n numele altor autoriti contractante
Nu
Seciunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea dat contractului de autoritatea contractant
Birotic
II.1.2)
Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
Produse
Cumprare
Locul principal de livrare: Sediul autoritii
II.1.3)
Anunul implic
Un contract de achiziii publice
II.1.4)
Informaii privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
birotic conform caietului de sarcini
II.1.6)
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile)
36153110-2 - Rechizite colare
II.1.7)
Contractul intr sub incidena acordului privind contractele de achiziii publice
Nu
II.1.8)
mprire n loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Vor fi acceptate variante
Nu
1

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.3.2 Anunul de participare foaie de lucru

II.2)
II.2.1)

Cantitatea sau domeniul contractului


Cantitatea total sau domeniul
Lotul 1 2033 pachete, Lotul 2: 8057 pachete; Lotul 3 8100 pachete; Lotul 4
2325 pachete
Valoarea estimat fr TVA: 475,000 RON
II.2.2)
Opiuni
Da
Achiziionarea unor cantiti suplimentare de la ctigtorul licitaiei
II.3)
Durata contractului sau termenul pentru finalizare
ncepnd de la 13.08.2009 pn la 14.09.2009
Seciunea III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE
III.1)
Condiii referitoare la contract
III.1.1)
Depozite valorice i garanii solicitate
Garania de participare lot.1: 760 RON, lot.2: 3020 RON, lot.3: 3645 RON, lot
4:1045 RON, Toate loturile: 8470 RON
III.1.2)
Principalele modaliti de finanare i plat i/sau trimitere la dispoziiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3)
Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i se atribuie
contractul
Asociere/Subcontractare
III.1.4)
Executarea contractului este supus altor condiii speciale
Nu
III.2)
Condiii de participare
III.2.1)
Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare la
nscrierea n registrul comerului sau al profesiei
Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor
menionate
Certificat de nregistrare fiscal de la Oficiul Registrului Comerului n original sau
copie legalizat , Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerului n
original sau copie legalizat, Documente edificatoare privind forma de
nregistrare sau capacitatea exercitrii activitii profesionale pentru persoane
juridice sau fizice strine, Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute
la art. 180 si art.181 din OUG 34/2006,
III.2.2)
Capacitatea economic i financiar
Bilanul contabil la 31.12.2008 vizat i nregistrat de organele competente ;
scrisoare bancar sau audit financiar, cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani.
III.2.3)
Capacitatea tehnic
Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor
menionate
Contracte similare n ultimii 3 ani recomandri de la beneficiari altor beneficiari,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 3
III.2.4)
Contracte rezervate
Nu
III.3)
Condiii specifice pentru contractele de servicii
2

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.3.2 Anunul de participare foaie de lucru

Prestarea serviciilor n cauz este rezervat unei anumite profesii


Nu
III.3.2)
Persoanele juridice au obligaia s indice numele i calificrile profesionale ale
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitaie deschis
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Preul cel mai sczut
IV.2.2) Se va organiza o licitaie electronic
Nu
IV.3)
Informaii administrative
IV.3.1) Numr de referin atribuit dosarului de autoritatea contractant
IV.3.2) Anunuri publicate (anun publicat) anterior privind acelai contract
Nu
IV.3.3) Condiii de obinere a caietului de sarcini i a documentaiei suplimentare (cu
excepia unui SAD) sau a documentului descriptiv (n cazul unui dialog
competitiv)
Termenul limit pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la
documente: 18.07.2009 14:00
III.3.1)

Documente de plat: DA
Preul: 20 RON
Condiii i modalitate de plat: numerar la casieria autoritii contractante sau OP
n contul XX
IV.3.4) Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.07.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitaiilor de prezentare de oferte sau de participare a
candidailor selectai
IV.3.6) Limba sau limbile n care poate fi redactat oferta sau cererea de participare
Romn
IV.3.7) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta
90 zile (de la termenul limit de primire a ofertelor)
IV.3.8) Condiii de deschidere a ofertelor
Data: 25.07.2009 12:00
Locul: PRIMRIA XXX
Persoane autorizate s asiste la deschiderea ofertelor: da
ORICE OPERATOR ECONOMIC SAU REPREZENTATNT AL ACESTUIA PE
BAZ DE MPUTERNICIRE
SECIUNEA VI: INFORMAII SUPLIMENTARE
VI.1)
Contractul este periodic
Nu
VI.2)
Contractul se nscrie ntr-un proiect/program finanat din fonduri comunitare
3

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.3.2 Anunul de participare foaie de lucru

Nu
VI.3)
Alte informaii
TERMENUL LIMIT PENTRU SOLICITAREA CLARIFICRILOR : 12.07.2009,
ORA 16.00 DATA PT. CARE SE VA DETERMINA ECHIVALENA RON/EURO
12.07.2009
VI.4)
Ci de atac
VI.4.1) Organism competent pentru cile de atac
CONSILIUL NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR Adresa
potal: str. STRAVOPOLEOS NR.6, sector 3 , Localitatea: Bucureti , Cod
potal: 030084 , Romnia , Tel. 0213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:
0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cilor de atac
Precizri privind termenul (termenele) de exercitare a cilor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea cilor de atac
SERVICIUL CONTENCIOS
VI.5)
Data expedierii prezentului anun
01.06.2009 09:11
INFORMAII PRIVIND LOTURILE
LOT nr. 1: Denumire: PACHETE CLASA 1
1) Descriere succint
CONFORM CAIET SARCINI
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achiziii)
36153110-2 - Rechizite colare
3) Cantitatea i domeniul
2033 PACHETE
4) Indicaii privind o alt durat a contractului sau o alt dat de ncepere/de finalizare
5) Informaii suplimentare privind loturile
LOT nr. 2: Denumire: PACHETE CLASELE II-IV
LOT nr. 3: Denumire: PACHETE CLASELE V-VII
1) Descriere succinta: CONFORM CAIET SARCINI
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achiziii)
36153110-2 - Rechizite colare
3) Cantitatea i domeniul
8100 PACHETE
LOT nr. 4: Denumire: PACHETE CLASA VIII
1) Descriere succint: CONFORM CAIET SARCINI
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achiziii)
36153110-2 - Rechizite colare
3) Cantitatea i domeniul: 2325 PACHETE
4) Indicaii privind o alt durat a contractului sau o alt dat de ncepere/de finalizare
5) Informaii suplimentare privind loturile

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
5.3.2 Anunul de participare foaie de lucru

ANUN MONITORUL OFICIAL


1. Autoritatea contractant: PRIMARIA XXX
2.
a) Procedura aplicat pentru atribuirea contractului: licitaie deschis
b) Tipul contractului de furnizare; contract de achiziie public de produse
3.
a) Locul de livrare a produselor; unitile de nvmnt din localitate.
b) Produse ce se vor achiziiona: rechizite colare, CVP: 36153110-2
c) Cantitatea de tehnic de calcul i software achiziionat: conform caietului de
sarcini.
d) Valoarea estimat a achiziiei (fr T.V.A.) =.475,000 lei.
4
a) Documentaia se poate obine de la compartimentul achiziii.
b) Costul unui exemplar al documentaiei de ofertare: 20 lei i se va achita n numerar
la casieria unitii.
5.
a) Data limit de primire a ofertelor: 25.07.2009, ora 10.00.
b) Adresa de depunere a ofertelor: sediul Primriei
c) Ofertele trebuie redactate n limba romn.
6. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 25.07.2009, ora 12.00, la sediul Direciei.
7. Garania de participare la licitaie: conform caiet de sarcini.
8. Modalitatea de plat: plata la livrarea produselor, pe baz de proces-verbal de recepie.
9. Forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori: economici,
asociere/subcontractare,
10. Criterii de calificare: conform caiet de sarcini,
11. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile;
12. Atribuirea contractului: preul cel mai sczut n ceea ce privete criteriile enunate n
caietul de sarcini.
13. Oferta iniial nu se va schimba pe perioada derulrii contractului.
14. Cantitile suplimentare se vor contracta cu ctigtorul licitaiei.
15. Data transmiterii anunului de participare ctre MONITORUL OFICIAL RA; este
4.06.2009.
5

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.1.2 Identificare erori DA servicii foaie de lucru

AUTORITATEA CONTRACTANT

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE
pentru achiziia public de REALIZARE SERVICII AUDIT
pentru contractul de finanare Proiectul 1

CERERE DE OFERT

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.1.2 Identificare erori DA servicii foaie de lucru

SECTIUNEA I
FI A DE D AT E A AC HIZ I IE I

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT
Denumire: AUTORITATEA CONTRACTANT
Adres: str. .................... nr......................
Localitate: .........................., jud. ..................

Cod potal:
ara:
..............
.......................
Persoane de contact:...........................
Telefon: ....................
E-mail: ..............................
Fax: ......................
Adresa de internet a autoritii contractante.................................
I.

b. Principala activitate sau activiti a autoritii contractante


II.

ministere ori alte autoritai publice centrale


inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
local
agenii naionale
autoriti locale
alte institutii guvernate de legea public
institutie european/organizaie internationala
altele (specificati)

servicii publice centrale


aparare
ordine public/siguranta
naional
mediu
economico-financiare
sanatate
construcii i amenajarea
teritoriului
protectie social
cultura, religie si actv. recreative
educaie
activitati relevante
energie
apa
posta
transport
altele
(specificai)________________
Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altor autoriti contractante da [ ]
nu [x]
Alte informaii i /sau clarificri pot fi obinute:
[x] la adresa mai sus menionat
Data limit de primire a solicitrilor de clarificri:Cu cel puin 6 zile nainte de data
deschiderii ofertelor
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri: Cu cel puin 6 zile nainte de data
deschiderii ofertelor
I. c. Ci de atac
Ofertantul sau orice persoan care se consider vtmat de prezenta procedur poate
depune o contestaie la C.N.S.C. de pe lng Autoritatea Naional pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.1.2 Identificare erori DA servicii foaie de lucru

Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor


Adres: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3
Localitate: Bucureti
Cod potal: 030084
ara: Romnia
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +4 (021)310.46.41
Adres internet: www.cnsc.ro
Fax: +4(021) 310.46.42
I.c.Sursa de finantare :
Se specific sursele de finanare ale
contractului ce urmeaz a fi atribuit
Venituri proprii

Dup caz, proiect/program finanat din fonduri


comunitare
DA [x] NU [ ]

II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract:Servicii de audit


II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare -Contract de servicii, locul livrrii - n
regiunea judeului X
Ofertantul va depune oferta conform caietului de sarcini
(a) Lucrri

(b) Produse

(c) Servicii

Execuie
Proiectare i execuie
Realizare prin orice mijloace
corespunztoare cerinelor
specificate de autoritate
contractant

Cumprare
Leasing
nchiriere
Cumprare n rate

Categoria serviciului
2A
2B
COD CPV: 79212100-4

Principalul loc de livrare


Regiunea judetului X
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achizitie public:
ncheierea unui acord cadru:
II. 1.4. Durata contractului de achiziie public: pn la ndeplinirea obligaiilor contractului de
ctre ambele pri; Termen de livrare 15 zile de la semnarea contractului de ctre ambele
pari
II.1.5) Divizare pe loturi
Da [ ] nu [x]
II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate DA NU
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantiti / prestaii servicii / lucrri - achiziionarea de servicii de audit
III. 3) Condiii specifice contractului
III.3 Alte condiii particulare referitoare la contract:
III.3.1. Contract rezervat
III.3.2. Altele

DA NU
(contractul poate fi prestat numai de
auditori certificai CAFR)
DA NU

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.1.2 Identificare erori DA servicii foaie de lucru

IV: PROCEDURA
III.1) Procedura selectat: cerere de oferta
III.2) Etapa final de licitaie electronic DA NU
III.3) Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public:
Nediscriminarea;
Tratamentul egal;
Confidentialiatea;
Recunoaterea reciproc;
Transparena;
Celeritatea;
Eficiena utilizrii fondurilor publice
Asumarea rspunderii
III.4.) Legislaia aplicat:
1. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii ( actualizat la zi );
2. L337/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i
a contractelor de concesiune de servicii;
3. HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
4.Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie
public),
5.Legea nr.346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii,
cu modificrile i completrile ulterioare.
V. CRITERII DE CALIFICARE I SELECIE
n procesul de evaluare a ofertelor, n cazul n care :
a). comisia de evaluare constat c ofertantul a omis s prezinte documentele de
calificare pentru care n documentaia de atribuire se precizeaz faptul c nu se accept
completarea ulterioar, n conformitate cu prevederile Art.77 punctul(2) litera a) din
HG.925/2006, oferta va fi descalificat.
b). comisia de evaluare constat c lipsesc din ofert mai mult de 3 din documentele
de calificare solicitate prin documentaia de atribuire, n conformitate cu prevederile Art.77
punctul (2) litera b) din HG.925/2006, nu mai poate permite ofertantului completarea ofertei ,
avnd ca efect descalificarea lui.
c).n cazul n care oferta depaseste pragul valoric de 10244 Euro , fara TVA, la cursul
BNR din data de 11 decembrie 2008 (1 EURO=3.9047 LEI), aceasta va fi descalificat ca
inacceptabil, conform art.36 (1) lit. e) din HG 925/2006.

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.1.2 Identificare erori DA servicii foaie de lucru

V.CRITERII DE CALIFICAR I/SAU SELECIE

V.1) Situaia personal a candidatului /


ofertantului

Cerine obligatorii :

Declaraie privind eligibilitatea - nu se accept


completarea ulterioar, neprezentarea
avnd ca efect descalificarea ofertantului,
conform prevederilor Art.77 lit.(2) a). din
HG.925/2006
Solicitat [x] Nesolicitat []
Declaraie privind nencadrarea n situaiile
prevzute la art.181 din OUG 34/2006 - nu se
accept completarea ulterioar,
neprezentarea avnd ca efect
descalificarea ofertantului conform
prevederilor Art.77 lit.(2) a). din
HG.925/2006

Se vor prezenta:
- Formularul nr.12A
sau
- Cazierul fiscal/judiciar copie legalizat sau
original;

Solicitat [x] Nesolicitat []

Se vor prezenta:
- Formularul nr.12B

Daca autoritatea contractanta considera


necesar se vor prezenta ulterior, numai la
solicitarea autoritatii contractante dar nu mai
tarziu de data adoptarii deciziei de atribuire
- Certificatul de atestare fiscal privind
impozitele i taxele la bugetul de stat - copie
legalizat sau original;
- Certificatul de atestare fiscal privind
impozitele i taxele locale copie legalizat
sau original;

Declaraie privind calitatea de participant la


procedur
Solicitat [x] Nesolicitat []
V.2) Capacitatea de exercitare a activitii
profesionale (nregistrare)

Se va prezenta Formularul 12C

a. Persoane juridice romne


Solicitat ` Nesolicitat

Certificatul constatator eliberat de Oficiul


Registrului Comertului emis cu cel mult 30 de
zile inainte de data participarii la procedura de
achizitie publica

b. Persoane fizice romne

Certificat de inregistrare fiscala eliberat de


Oficiul Registrului Comertului/Autorizaie de
funcionare / altele echivalente (copie
legalizat)
Documente care dovedesc o form de
nregistrare / atestare ori apartenen din punct
de vedere profesional (traducere legalizat)
Operatorul economic trebuie sa aiba in obiectul
de activitate producerea sau comercializarea
produselor care fac obiectul prezentei
proceduri de achizitie.

c. Persoane juridice /fizice strine

V. 3) Situaia economico-financiar

Cerine minime obligatorii :

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.1.2 Identificare erori DA servicii foaie de lucru

a. Bilan contabil
Solicitat [x] Nesolicitat [

Bilantul pe ultimii 3 ani

b. Informaii generale
Solicitat [x] Nesolicitat []

Completare Formular nr.20 din sectiunea


Formulare

V.4.) Capacitatea tehnic

Cerine minime obligatorii :


Minim doua contracte de servicii de audit de
contracte
de
finantare
europeana
nerambursabila

a. Declaraie privind lista principalelor servicii


de audit

Lista principalelor lucrri executate n ultimii 5


ani, insotita de certificari de buna executie
pentru cele mai importante lucrari si care vor
contine valori, perioada si locul executiei
lucrarilor, modul de indeplinire al obligatiilor a
caror beneficiari au fost autoritati contractante
Lista principalelor servicii de audit de contracte
de finantare europeana nerambursabila n
ultimii 8 ani se demonstreaz prin completarea
Formularului nr.12E din sectiunea formulare.

Solicitat [x] Nesolicitat []

b. Informaii privind subcontractani


Solicitat [X] Nesolicitat []
c. Recomandari de la beneficiari
Solicitat [x] Nesolicitat []

In cadrul prezentului contract subcontractarea


este permisa in cuantum de maxim 30%
Minim 1 recomandare din partea altor
beneficiari care sa ateste seriozitatea
ofertantului in indeplinirea obligatiilor
contractuale si livrarea de servicii de audit in
perioada 2000 2008 (fotocopii).

VI. PREZENTAREA OFERTEI


VI.1) Limba de redactare a ofertei

Limba romn

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei


VI.3) Cuantumul garantiei de participare
VI.4) Perioada de valabilitate a garaniei
pentru participare

60 de zile de la data edinei de deschidere


400 LEI

VI.5) Modul de constituire a garaniei de


participare

perioad minima egal cu perioada de


valabilitate a ofertei
-scrisoare de garantie bancar pentru o
perioad minima egal cu perioada de
valabilitate a ofertei sau
-in numerar la casieria autoritatii.
Restituirea garantiei de participare-ofertantului selectat: in cel mult de 3 zile
lucratoare de la data constituirii garantiei de
buna executie;
-ofertantului respins: dupa semnarea
contractului de achiziie public cu
6

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.1.2 Identificare erori DA servicii foaie de lucru

ofertantul selectat, dar nu mai tarziu de 3


zile lucratoare de la data expirrii perioadei
de valabilitate a ofertei.

VI.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Se va face dovada conformitii serviciilor care


urmeaz s fie prestate cu cerinele prevzute
n caietul de sarcini.
In oferta se va preciza exact termenul de
executie, care nu poate fi mai mare de 15 de
zile de la data incheierii contractului.Orice
oferta cu termen de executie mai mare de 15
de
zile
va
fi
declarata
neconforma.Nerespectarea
obligatiilor
de
executie in termen de catre prestator, da
dreptul achizitorului de a pretinde plata de
daune-intrese.
Ofertele tehnice nesemnate vor fi declarate
neconforme.

VI.7) Modul de prezentare a propunerii


financiare

Oferta are caracter ferm i obligatoriu, din


punctul de vedere al coninutului pe toat
perioada de valabilitate, trebuie s fie semnat,
pe propria rspundere, de ctre ofertant sau de
ctre o persoan mputernicit legal de ctre
acesta.
Plata:Achizitorul se oblig s plteasc preul
serviciilor ctre prestator dupa emiterea facturii
de ctre prestator, pe baza procesului verbal
de predare-primire dupa predarea raportului de
audit.

VI.8) Data pentru care se determin


echivalena leu/euro

Curs de referin afiat pe site-ul BNR din


11.12.2008 1 euro=3.9047 lei

VI.9) Prezentarea ofertei

Cerine obligatorii :
Autoritatea contractanta, str............ nr.......

a) adresa la care se depune oferta

b) data/ora limit pentru depunerea ofertei


c) numrul de exemplare

19.12.2008, ora 10,00


1 exemplar in original
Adresa la care se depune oferta:
Destinatar:
Autoritatea contractanta Adresa: str...........
nr........... cod postal ..............
Telefon : ................
Fax: .........................
Modul de prezentare a documentelor care

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

d) modul de prezentare a dosarului licitaiei

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.1.2 Identificare erori DA servicii foaie de lucru

nsotesc oferta:
Oferta se va depune la sediul: Autoritatea
contractanta
n plic sigilat pe care se va mentiona:
OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII
DE AUDIT A NU SE DESCHIDE NAINTE DE
DATA 19.12.2008, ora 11.00".
Plicul va contine n interior cate un plic sigilat si
stampilat cu:
plicul nr. 1 : documente de calificare - original
plicul nr. 2 : propunere tehnica - original
plicul nr. 3 : propunere financiara - original
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu
denumirea si adresa ofertantului, pentru a
permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, n
cazul n care oferta respectiva este declarata
ntarziata.
Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise
cu cerneala si vor fi semnate si numerotate pe
fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentantii
autorizat/autorizati sa angajeze ofertantul prin
contract. n cazul documentelor emise de
institutii/organisme oficiale abilitate n acest
sens documentele respective trebuie sa fie
semnate si parafate conform prevederilor
legale.
Ofertantii au obligatia de a anexa un opis al
documentelor prezentate
Pe
lnga
documentele
de
calificare,
propunerea tehnica si cea financiara solicitate,
se vor prezenta urmatoarele:
a)scrisoare de inaintare-ofertantul trebuie sa
prezinte scrisoarea de inaintare prezentata in
sectiunea III
b)imputernicire scrisa-din partea ofertantului,
pentru persoanele desemnate sa participe la
activitatea de deschidere a ofertelor (daca este
cazul)
Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind
situata personala, capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale, situatia economica si
financiara precum si capacitatea tehnica si
profesionala, propunere tehnica sau propunere
financiara solicitate prin documentatia de
atribuire duce la respingerea ofertei. De
asemenea, necompletarea unui document lipsa
dintre cele specificate n termenul solicitat de
comisia de evaluare are drept consecinta
respingerea ofertei ca neconforma.
Neprezentarea propunerii tehnice si / sau
financiare are ca efect descalificarea
ofertantului.
Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta,

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.1.2 Identificare erori DA servicii foaie de lucru

e) modificarea i retragerea ofertei

f) oferte ntrziate

VI.10) Deschiderea ofertelor

prin solicitare scrisa adresata autoritatii


contractante pana la data si ora deschiderii
ofertelor.
Ofertantul poate modifica continutul ofertei,
pana la data si ora stabilita pentru depunerea
ofertelor, adresand pentru aceasta autoritatii
contractante o cerere de retragere a ofertei n
vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu
este raspunzatoare n legatura cu posibilitatea
ofertantului de a depune noua oferta,
modificata, pana la data si ora limita, stabilita n
documentatia de atribuire.

Oferta care este depus/transmis la o alt


adres a autoritii contractante dect cea
stabilit n anunul de participare, sau care este
primit de ctre autoritatea contractant dup
expirarea datei/orei limit pentru depunere se
returneaz nedeschis.
Conform datei precizate in invitatia de
participare - sediul Autoritatii contractante
Condiii pentru participanii la edina de
deschidere: Reprezentanii ofertanilor vor avea
asupra
lor
mputerniciri
(din
partea
reprezentantului legal al ofertantului) precum i
acte de identitate.

PRECIZRI:
(1) n cazul n care comisia de evaluare constat c unul sau mai muli ofertani a/au
omis s prezinte anumite documente prin care se confirm ndeplinirea cerinelor privind situaia
personal, capacitatea de exercitare a activitii profesionale, situaia economic i financiar,
precum i capacitatea tehnic i/sau profesional, dar nu mai mult de trei documente, comisia va
solicita candidailor/ofertanilor completarea documentelor care lipsesc.
(2) De asemenea, comisia va stabili care sunt clarificrile i completrile formale sau de
confirmare, necesare pentru evaluarea fiecrei oferte, precum i perioada de timp acordat
pentru transmiterea clarificrilor.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE


VI.1) Pretul cel mai scazut - [x]
VI.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VIII.1) Ajustarea preului contractului
da [] nu [x]

Preul contractului nu se va putea modifica

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

VIII.2) Garania de bun execuie a


contractului
da [x] nu []

VIII.4) Punctul de vedere asupra propunerii de


contract

VIII.5) Alte cerine

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.1.2 Identificare erori DA servicii foaie de lucru

- cuantumul garaniei de bun execuie: 5% din


valoarea contractului. Plata se va face n
termen de 3 zile de la semnarea contractului, n
Euro sau lei, la cursul de schimb calculat de
BNR din data plii;
- modul de constituire a garaniei de bun
execuie: scrisoare de garanie bancar de
bun execuie, conform Formularului nr. 19
(Documentul se prezint n original) sau in
numerar la caseria Autoritatii contractante
Perioada de valabilitate a garantiei de buna
executie este cel putin egala cu durata
contractului.
Ofertanii vor anexa la ofert declaraia de
accept a modelului de contract, cuprinznd
clauzele minime, cu sau fr obieciuni
- Formularul C.2
Pentru operatorii economici care depun ofert
n comun, se solicit ca asocierea s fie
legalizat.

10

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

FIA DE DATE A ACHIZIIEI


I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT
Denumire:

Adres:

Localitate:

Cod potal:

Persoana de contact:

Telefon:

ara:

n atenia .......
E-mail:

Fax:

Adresa/ele de internet (dac este cazul):


Adresa autorittii contractante:

I.b Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante


ministere ori alte autoriti publice
servicii publice centrale
centrale
aprare
inclusiv cele subordonate la nivel regional
ordine public/siguran naional
sau local
mediu
agenii naionale
economico-financiare
autoriti locale
sntate
alte institutii guvernate de legea public
construcii i amenajarea teritoriului
instituie european/organizaie
protecie social
internaional
cultur, religie i actv. recreative
altele (specificai)
educaie
activiti relevante
energie
ap
pot
transport
altele (specificai)________________

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti


contractante
DA NU

Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:


la adresa mai sus menionat
altele: (specificai / adresa/fax/interval orar)

Date limit de primire a solicitrilor de clarificri


Data:
Ora limit :
Adresa :

Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri :


Modalitatea de transmitere a rspunsului la clarificri:

I c) Cai de atac
Eventualele contestatii se pot depune:
fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
fie la autoritatea contractanta si apoi in instanta competenta
Denumire: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adres: Stravropoleos nr.6, sector 3, cod postal
Localitate: Bucuresti Cod potal: 030084 ara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021/310.46.41
Adres internet: www.cnsc.ro Fax: 021/310.46.42

Denumirea instantei competente:


Adres:
Localitate:

Cod potal:

ara: Romania
2

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

E-mail:

Telefon:

Adres internet:

Fax:

I.c.Sursa de finanare :
Se specific sursele de finanare ale
Dup caz, proiect/program finanat din
contractului ce urmeaz a fi atribuit
fonduri comunitare
......................................................................
DA NU
Dac DA, facei referire la proiect/program

....................................................................

II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:

II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare
(Alege o singur categorie lucrri, produse sau servicii care corespund n cea mai
mare parte obiectului contractului sau achiziiei)
(a) Lucrri

(b) Produse

(c) Servicii

Execuie
Proiectare i execuie
Realizare prin orice mijloace
corespunztoare cerinelor
specificate de autoritate
contractant

Cumprare
Leasing
nchiriere
Cumprare n rate

Categoria serviciului
2A
2B

Principala locaie a lucrrii

Principalul loc de
livrare

______________________

__________________

(Se specific din care categorie


de servicii aparine obiectul
contractului: fie din Anexa 2A , fie
din Anexa 2B)
Principalul loc de prestare
_______________________
3

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

__

__

_______________________

______________________
___

__________________
__

Cod CPV

Cod CPV

Cod CPV

II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin :


Contract de achiziie public:
ncheierea unui acord cadru:

II. 1.4. Durata contractului de achiziie public


ani luni zile (de la atribuirea contractului)
sau
ncepnd cu / / (zz/ll/aaaa/)

II.1.5.Informaii privind acordul cadru (dac este cazul)


Acordul cadru cu mai muli operatori
Acordul cadru cu un singur operator
Nr.
sau, dac este cazul nr. maxim al
participanilor al acordului cadru vizat
Durata acordului cadru
Durata n ani sau luni
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru
DA NU
II.1.6) Divizare pe loturi
da nu
Ofertele se depun pe:
Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile
4

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

Alte informatii referitoare la loturi:

..............................................................................................................................................
.
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA NU

II.2) Cantitatea sau scopul contractului


II.2.1) Total cantiti / prestaii servicii / lucrri (se vor include eventuale
suplimentri i opiuni, dac exista)
(se specific anexa care cuprinde informaiile privind cantitile min. max. /scopul
contractului )

II.2.2) Opiuni (dac exist) da nu


Dac exist, descrierea acestor opiuni:

III. Condiii specifice contractului


III.1 Alte condiii particulare referitoare
la contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat

DA NU

(dac DA scurt descriere )

III.1.2. Altele
(dac DA, descriei)

DA NU

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectat
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Dialog competitiv

Negociere cu anun de participare


Negociere fr anun de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluii

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

IV.2) Etapa final de licitaie electronic DA NU


Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic

IV.3.) Legislaia aplicat (se completeaz cu legislaia n vigoare aferent achiziiilor


publice vezi www.anrmap.ro)
Legea nr. 337/17.06.2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 34/19.04.2006, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006;

Ordonana de urgent a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor


de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418
din 15 mai 2006;

Hotrrea Guvernului nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a


prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana
de urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 625 din
20 iulie 2001;

Hotrrea Guvernului nr. 1337/2006

Hotrrea Guvernului nr. 895/2005 privind organizarea i funcionarea Autoritii


Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 751 din 18 august 2005;

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a


aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie
public, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie
2006;

Ordonana de urgent a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea i completarea


Ordonanei de urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 676 din
04.10.2007.

Ordonana de urgent a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea i completarea


Ordonanei de urgent a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie
6

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

public, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 776 din 15


noiembriee 2007.

HG nr. 781/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a


CNSC;

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc;

Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i


mijlocii

V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE


V.1) Situaia personal a candidatului /ofertantului
Declaraii privind
eligibilitatea

Cerin obligatorie:

Documente edificatoare :

Declaraie privind
nencadrarea n
prevederile art. 181

Cerin obligatorie:

Solicitat Nesolicitat

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

Documente edificatoare :

V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)


Persoane
juridice/fizice romne

Cerin obligatorie:

Documente edificatoare :

Persoane juridice
/fizice strine

Cerin obligatorie:

Documente edificatoare :

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

V. 3.) Situaia economico-financiar


Informaii privind
situaia
economicofinanciar

Cerin obligatorie:

Solicitat Nesolicitat

Documente edificatoare :

V.4.) Capacitatea tehnic i/sau profesional


Informaii privind
Cerin obligatorie:
capacitatea tehnic

Solicitat Nesolicitat

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

Documente edificatoare :

Informaii privind
subcontractanii

Cerin obligatorie:

Documente edificatoare :

V.7. Dac este


aplicabil, modul de
selectare/preselectare

10

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

VI. PREZENTAREA OFERTEI


VI.1. Limba de
redactare a ofertei
VI.2. Perioada de
valabilitate a
ofertei

VI.3 Garanie de
participare

Solicitat Nesolicitat

VI.4 Modul de
prezentare a
propunerii tehnice

11

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

VI.5 Modul de
prezentare a
propunerii
financiare

VI.6 Modul de
prezentare a ofertei

12

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

VI.7 Data limita de


depunere a
ofertelor

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

Data (zz/ll/an):
Ora:

VI.8 Posibilitatea
retragerii sau
modificrii ofertei

13

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

VI.9 Deschiderea
ofertelor

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

Data(zz/ll/an):
Ora:
Locul:

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE


VII.1. Preul cel mai sczut
VII.2. Cea mai avantajoas ofert economic
Factor de evaluare

Pondere

Factor de evaluare

Pondere

1............................................... ...............

6...............................................

...............

2............................................... ...............

7...............................................

...............

3............................................... ...............

8...............................................

...............

4............................................... ...............

9...............................................

...............

5....................................... ....... ...............

10....................................... ......

...............

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul


.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................

14

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
6.2.2 Fia de date - servicii foaie de lucru

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ NCHEIEREA ACORDULUI-CADRU


VIII.1 Ajustarea
preului
contractului

Modalitatea de ajustare a pretului :

DA
NU

VIII.2. Garania
de bun
execuie a
contractului
DA
NU

15

AUTORITATEA CONTRACTANTA

CERERE DE OFERT
PENTRU ACHIZIIONAREA
SERVICIILOR DE PUBLICITATE MEDIA
Publicitate pentru Proiectul 1

DOCUMENTAIA PENTRU ELABORAREA I


PREZENTAREA OFERTEI

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

OPIS
Fia de date a achiziiei
Caietul de sarcini
Contract de servicii de publicitate media
Formular de ofert
Declaraie privind eligibilitatea
Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la
art.181 din OUG 34/2006
Declaraie privind calitatea de participant la procedur
Declaraie privind lista principalelor prestri similare de
servicii n ultimii 3 ani
Declaraie privind partea / prile din contract care sunt
ndeplinite de subcontractani i specializarea acestora
Declaraie privind efectivul echipei implicate n
realizarea
obiectului achiziiei
Model CV
Scrisoarea de garanie bancar de bun execuie
Fia de informaii generale, cu cifra de afaceri
Declaraia de accept a contractului, cu sau fr
obieciuni

Formular nr. 9

Formular nr. 10 B
Formular nr. 12 A
Formular nr. 12 B
Formular nr. 12 C
Formular nr. 12 E
Formular nr.12 G
Formular nr. 12 I

Formular nr. C 3
Formular nr. 19
Formular nr. 20
Formular nr. C 2

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

Formular nr. 9
FIA DE DATE A ACHIZIIEI
I.a. Autoritatea contractant
Denumire: AUTORITATEA CONTRACTANT
Adres: str. ....................
Localitate: ......................, jud. ...................
Cod potal: ..................
ara: Romnia
Telefon: .................................
Persoane de contact:
.................................
E-mail: ............................
Fax: .................................
Adresa de internet a autoritii contractante: ........................
I.b. Principala activitate sau activiti a autoritii contractante
ministere ori alte autoritai publice centrale
servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
aparare
local
ordine public/siguranta naional
agenii naionale
mediu
autoriti locale
economico-financiare
alte institutii guvernate de legea public
sanatate
institutie european/organizaie internationala construcii i amenajarea teritoriului
altele (specificati)
protectie social
cultura, religie si actv. recreative
educaie
activitati relevante
energie
apa
posta
transport
altele (specificai)________________
Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altor autoriti contractante da [ ]
nu [x]
Alte informaii i /sau clarificri pot fi obinute:
[x] la adresa mai sus menionat
Data limit de primire a solicitrilor de clarificri
Data: 09.06.2008, adresa: Str.............. nr. ............. , loc.............
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri: 09.06.2008

I.c. Ci de atac
Eventualele contestaii se pot depune:
fie la Autoritatea contractanta si apoi la Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor;
fie la autoritatea contractant i apoi la instana competent.
Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
Adres: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3
Localitate: Bucureti
Cod potal: 030084

ara:
Romnia
3

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

E-mail: office@cnsc.ro
Adres internet: www.cnsc.ro
Denumirea instanei competente:
Adres:
Localitate:
E-mail:
Adres internet:

Telefon: +4 (021)310.46.41
Fax: +4(021) 310.46.42

Cod potal
Telefon:
Fax:

I.d. Sursa de finanare


Se specific sursele de finanare ale
contractului ce urmeaz a fi atribuit
Surse proprii i altele

ara: Romnia

Proiect/program finanat din fonduri


comunitare
da [ ] nu [ ]

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract : Servicii de publicitate media
II.1.2). Denumire contract i locul prestrii Contract de Servicii, locul prestrii in zona
Judetului X
Ofertantul va depune oferta pentru ntreaga gam de servicii solicitate conform Caietului de
sarcini
(c) servicii
Achiziionare [x]
Principalul loc de livrare: nu este cazul
Cod CPV: 74410000-6 - Servicii de publicitate

II.1.3) Procedura se finalizeaz prin: Contracte de achiziie public [x]

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

II.1.4) Durata contractului de achiziie public


De la semnarea contractului de ambele pri, pn la 31 decembrie 2008
II.1.5) Divizare pe loturi da[] nu [x]
II.1.6.) Ofertele alternative sunt acceptate da [] nu [x]

II.2) Scopul contractului


II.2.1) Total prestaii servicii (se vor include eventualele suplimentri i opiuni, dac
exist)
Scopul contractului este achiziia serviciului de publicitate media, ncepnd cu
crearea ( design i DTP ) machetelor de pres sau pentru fascicole,crearea spoturilor
audio TV i prestarea serviciului de publicitate n presa scris, la radio sau la TV. Se
au n vedere campanii n presa scris, la radio i TV, pentru promovarea Proiectului 1,
aa cum sunt descrise n caietul de sarcini.
Dac sunt necesare eventuale suplimentri acestea se vor face cu respectarea prevederilor
contractului i a legislaiei n vigoare.
II.2.2) Opiuni da [] nu [x]
III. Condiii specifice contractului
III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dup
da [] nu [x]
caz)
da [] nu [x]
III.1.1. Contract rezervat
da [] nu [x]
III.1.2. Altele
IV. Procedura
IV.1) Procedura selectat : Cerere de oferte
IV.3) Legislaia aplicat (se completeaz cu legislaia n vigoare privind achiziiile publice):
- Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de servicii,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418/15.05.2006;
- Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.
625/20.07.2006;
- Hotrrea nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de servicii, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 625/20.07.2006.
- Ordonana de urgen nr. 94/26.09.2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei
5

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

de urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a


contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;
- Ordinul nr.183 / 03.11.2006 privind aplicarea dispoziiilor referitoare la contractul de
publicitate media, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.979 / 07.12.2006
- Ordonana de urgen nr. 30/12.04.2006 privind funcia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei nr. 365/26.04.2006;
- Hotrrea nr. 942/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei de
Urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 661/01.08.2006.
- Ordinul preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea Achiziiilor publice nr.
155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie public,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 894 bis/02.11.2006.

V. CRITERII DE CALIFICARE
n procesul de evaluare a ofertelor, n cazul n care :
a). comisia de evaluare constat c ofertantul a omis s prezinte documentele de
calificare pentru care n documentaia de atribuire se precizeaz faptul c nu se accept
completarea ulterioar, n conformitate cu prevederile Art.77 punctul(2) litera a) din
HG.925/2006, oferta va fi descalificat.
b). comisia de evaluare constat c lipsesc din ofert mai mult de 3 din documentele
de calificare solicitate prin documentaia de atribuire, n conformitate cu prevederile Art.77
punctul (2) litera b) din HG.925/2006, nu mai poate permite ofertantului completarea ofertei ,
avnd ca efect descalificarea lui.
c).in cazul in care oferta nu se incadreaza in intervalul de 27.900 Euro si 83.500 Euro
va fi descalificata ca innacceptabila, conform art.36 (1) lit e) din HG 925/2006.
V.1) Situaia personal a ofertantului
Declaraie privind eligibilitatea - Cerin
obligatorie (nu se accept completarea
ulterioar, neprezentarea avnd ca
efect descalificarea ofertantului
conform prevederilor Art.77 lit.(2) a).
din HG.925/2006

Declaraie privind nencadrarea n


situaiile prevzute la art.181 din OUG
34/2006
Cerin obligatorie (nu se accept
completarea ulterioar, neprezentarea
avnd ca efect descalificarea
ofertantului conform prevederilor
Art.77 lit.(2) a). din HG.925/2006
Solicitat [x] Nesolicitat []

- prezentarea cazierului fiscal/judiciar copie


legalizat sau original;
sau
- n cazul n care n ara de origine sau n ara
n care este stabilit ofertantul /candidatul nu se
emit documente de natura celor prevzute mai
sus, se accept prezentarea unei declaraii
completat conform Formularului nr.12A.
- prezentarea certificatului de atestare fiscal
privind impozitele i taxele la bugetul de stat
copie legalizat sau original;
i
- prezentarea certificatului de atestare fiscal
privind impozitele i taxele locale copie
legalizat sau original;
sau
n cazul n care n ara de origine sau n ara n
care este stabilit ofertantul/ candidatul nu se
emit documente de natura celor prevzute mai
6

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

sus, se accept prezentarea unei declaraii


completat conform Formularului nr.12B
Prezentarea Formularului 12C completat

Declaraie privind calitatea de participant


la procedur
V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)
Persoanele juridice/fizice romne
Certificat
constatator
emis
de
Oficiul
Cerin obligatorie (nu se accept
Registrului Comerului / autorizaie de
completarea ulterioar, neprezentarea funcionare, altele echivalente copie
avnd ca efect descalificarea
legalizat sau original;
ofertantului conform prevederilor
Art.77 lit.(2) a). din HG.925/2006
Persoanele juridice/fizice strine
Documente care dovedesc o form de
Cerin obligatorie (nu se accept
nregistrare / atestare ori apartenen din punct
completarea ulterioar, neprezentarea de vedere profesional copie legalizat sau
avnd ca efect descalificarea
original;
ofertantului conform prevederilor
Art.77 lit.(2) a). din HG.925/2006
V.3) Situaia economico-financiar
Informaii privind situaia economicofinanciar
Solicitat [x] Nesolicitat []

Informaii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani


- prezentarea Formularului nr. 20 completat

V.4) Capacitatea tehnic i/sau profesional

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

Informaii privind capacitatea tehnic


i/sau profesional

- Lista principalelor servicii similare prestate n


ultimii 3 ani prezentarea Formularului nr. 12
E completat

Solicitat [x] Nesolicitat []

Solicitat [x] Nesolicitat []


- Recomandri de la minim 3 beneficiari pentru
prestri similare, cu valoarea ofertei egal sau
mai mare dect valoarea ofertei depuse
Solicitat [x] Nesolicitat []
- Declaraie privind efectivul echipei implicate
n realizarea obiectului achiziiei, la care se
anexeaz CV-urile persoanelor implicate n
realizarea obiectului contractului - prezentarea
Formularului nr. 12 I i a Formularului nr.
C3 completat
Solicitat [x] Nesolicitat []
- Declaraie privind tirajul mediu difuzat pe
ediie, aria de difuzare, profilul, publicul int,
pentru oferta de publicitate n presa scris.
Tirajul mediu difuzat pe ediie va fi obligatoriu
certificat pentru o perioad de minim 3 luni din
ultimul an calendaristic, de ctre o instituie
autorizat independent de audit,
sau
n cazul n care ntr-un jude nu exist nici un
cotidian local care s fie auditat, se prezint
din partea reprezentanilor legali, o declaraie
pe propria rspundere privind tirajul, nsoit de
documente
financiar-contabile
justificative
privind tirajul nregistrat n ultimele trei luni
calendaristice
Solicitat [x] Nesolicitat []
- Declaraie privind aria de acoperire i
audiena, profilul i publicul int, pentru oferta
de publicitate audio-TV . Declaraia privind
aria de acoperire i audiena, va fi certificat n
mod obligatoriu de ctre o instituie
specializat n acest domeniu
Solicitat [x] Nesolicitat []

Informaii privind subcontractanii

Prezentarea Formularului 12 G completat


dac este cazul
Solicitat [x] Nesolicitat []

VI. PREZENTAREA OFERTEI


VI.1) Limba de redactare a ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate a
ofertei

romn
90 de zile

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

VI.3) Garania de participare


Solicitat [] Nesolicitat [x]
VI.4) Modul de prezentare a
propunerii tehnice

VI. 5) Modul de prezentare a


propunerii financiare

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

Nu se solicit garanie de participare

Ofertantul va elabora propunerea tehnic pentru


toate serviciile, astfel nct aceasta s respecte n
totalitate cerinele prevzute n Caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie s prezinte formularul de ofert
(Formularul nr. 10B). Ofertantul va exprima preul
total ofertat att n lei ct i n euro, la cursul BNR din
data de 06.06.2008. In cazul in care oferta nu se
incadreaza in intervalul de 27.900 Euro si 83.500
Euro, va fi declarata inacceptabila conform art.36
(1) lit.e) din HG nr.925/2006.
Anexat formularului de ofert se vor depune
urmtoarele :
1. Media plan, n care se vor detalia costurile
pentru fiecare achiziie de servicii cuprins n Caietul
de sarcini la punctul 2.4.
2. Un document care s conin urmtoarele
informaii necesare aplicrii criteriului de atribuire a
contractului :
a). preul pentru crearea fiecrei machete( design +
DTP) de pres sau pentru fascicole i a spoturilor
audio TV
b). informaii referitoare la preul pentru 1 cm2 de
reclam pentru o apariie i tirajul mediu difuzat
pe o ediie i certificat, n cazul ofertei de
publicitate n presa scris
c). informaia referitoare la preul pe punctul de
audien ( CPP ), n cazul ofertei de publicitate
audio-TV
d). preul pentru fiecare emisiune din campania
TV, care va cuprinde n total 9 emisiuni de minim 5
minute fiecare, aferente Publicitii Proiectului 1
Plata: dup prestarea serviciilor i depunerea
documentelor justificative cu privire la modul n care
s-a realizat prestarea, n termen de 30 de zile de la
data depunerii facturilor aferente serviciilor prestate,
conform condiiilor i termenelor de prestare cerute n
caietul de sarcini.
Adresa
autoritii
contractante:
Autoritatea
Contractanta, str. ........... nr.........., cod potal
............
Denumirea compartimentului / serviciului care
nregistreaz: Registratura
Data limit pentru depunerea ofertei, respectiv
ziua/luna/anul ora limit:12.06.2008, ora 12oo.
Ofertanii au obligaia de a numerota i a semna
fiecare pagin a ofertei, precum i de a anexa un
9

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

opis al documentelor prezentate.


Numrul de exemplare n copie: 1

VI.7) Data limit de depunere a


ofertelor
VI.8) Posibilitatea retragerii sau
modificrii ofertei

VI.9) Deschiderea ofertelor

Sigilarea i marcarea ofertei: Ofertele se depun de


ctre ofertant, n dou exemplare (original i copie).
Acesta va introduce originalul i copia, separat, n
cte un plic interior, acestea introducndu-se ntr-un
plic exterior, notnd corespunztor plicurile interioare
cu "original" i "copie". n fiecare plic interior
documentele de calificare, propunerea tehnic i
propunerea financiar vor fi introduse n plicuri
separate marcate corespunztor.
Pe plicul exterior se vor nota sediul organizatorului
procedurii de achiziie, obiectul contractului i
cuvintele "A nu se deschide nainte de (ora i data
deschiderii ofertelor)", iar pe plicurile interioare se vor
nota denumirea i sediul contractantului, pentru ca
oferta s poat fi returnat nedeschis, n cazul n
care aceasta a fost transmis dup termenul limit
de depunere a ofertelor sau a fost retras.
Plicul exterior i plicurile interioare vor fi sigilate de
ctre contractant. Dac plicul exterior nu este sigilat
i notat conform prevederilor de la alineatul
precedent, organizatorul procedurii de achiziie nu va
purta nici o rspundere pentru adresarea greit.
Organizatorul licitaiei va refuza primirea ofertelor n
plicuri deteriorate sau desfcute, indiferent din vina
cui s-a produs aceasta.
12.06.2008, ora 10oo
Situaiile n care ofertele sunt declarate ntrziate:
- au fost depuse dup data i ora limit de
depunere nscris la pct. VI.7), sau
- la o alt adres dect cea stabilit n anunul de
participare;
12.06.2008,
ora
11oo,
sediul
Autoritatea
Contractanta, str. ............ nr............., cod potal
.................
Condiii pentru participanii la edina de deschidere:
Reprezentanii ofertanilor vor avea asupra lor
mputerniciri (din partea reprezentantului legal al
ofertantului) precum i acte de identitate.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE


VII.2) Cea mai avantajoas ofert economic [x]
Factor de evaluare Punctaj maxim - 100 puncte
1. Preul total pentru creare machete i spoturi 20 puncte
2. Raportul P/T aferent publicitii n presa scris, cumulat 30 puncte
10

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

3. Preul pe puncte de audien (CPP) pentru publicitate audio-TV, cumulat 30 puncte


4. Preul pentru campania de emisiuni TV aferent Proiectului 1 20 puncte
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
Oferta care va fi declarat ctigtoare va ntruni punctajul cel mai mare, obinut prin
nsumarea punctajelor calculate pentru cei patru factori de evaluare i obinute prin
aplicarea urmtorului algoritm de calcul :
Factorul de evaluare 1. Preul total pentru creare machete i spoturi
- pentru fiecare ofert depus se va calcula utiliznd informaiile din propunerea finaciar,
un pre cumulat, notat cu PC , obinut prin nsumarea preurilor pentru crearea tuturor
machetelor ( design i DTP) de pres , pentru fascicole i pentru spoturi audio TV
- ofertei care are preul PC cel mai mic, notat cu PCmin i se acord punctajul maxim de 20 de
puncte
- pentru ofertele care au preul PC mai mare dect PC min , punctajul se calculeaz astfel :
Punctaj factor evaluare 1 =( PCmin / PC )x 20
Factorul de evaluare2. Raportul P/T aferent publicitii n presa scris, cumulat
- se calculeaz pentru fiecare ofert depus raportul P / T, aferent tuturor reperelor de
publicitate n presa scris, cuprinse n Caietul de sarcini la punctul 2.4 - Specificaii tehnice
P = preul pentru 1 cm 2 de reclam pe o apariie
T = tirajul mediu difuzat pe ediie i care este certificat
- se cumuleaz valorile calculate, obinnd un pre PPublicare
- ofertei care are preul PPublicare cel mai mic, notat cu PPublicare min i se acord punctajul maxim
de 30 de puncte
- pentru ofertele care au preul PPublicare mai mare dect PPublicare min , punctajul se calculeaz
astfel :
Punctaj factor evaluare 2 = (PPublicare min / PPublicare) x 30
Factorul de evaluare 3. Preul pe puncte de audien (CPP) pentru publicitate audio-TV,
cumulat
- se cumuleaz pentru fiecare ofert depus preurile pe punctul de audien (CPP) pentru
toate reperele de publicitate audio TV cuprinse n Caietul de sarcini la punctul 2.4
Specificaii tehnice, obinnd un pre PCPP
- ofertei care are preul PCPP cel mai mic, notat cu PCPP min i se acord punctajul maxim de 30
de puncte
- pentru ofertele care au preul PCPP mai are dect PCPP min , punctajul se calculeaz astfel :
Punctaj factor evaluare 3 = (PCPP min / PCPP) x 30
Factorul de evaluare4. Preul pentru campania de emisiuni TV aferent publicitii
Proiectului 1
- se cumuleaz pentru fiecare ofert depus preurile celor 6 emisiuni TV de minim 45
minute fiecare din campania TV aferent Proiectului 1, obinnd un pre PTV
- ofertei care are preul PTV cel mai mic, notat PTV min i se acord punctajul maxim de 20 de
puncte
- pentru ofertele care au preul PTV mai mare dect PTV min , punctajul se calculeaz astfel :
Punctaj factor evaluare 4 = (PTV min / PTV ) x 20
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VIII.1) Ajustarea preului contractului
da [] nu [x]
11

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

VIII.2) Garania de bun execuie a


contractului
da [x] nu []

VIII.3) Reguli obligatorii referitoare la


condiiile de munc i de protecie a
muncii

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

- cuantumul garaniei de bun execuie: 10%


din valoarea contractului de servicii. Plata se
va face n termen de 3 zile de la semnarea
contractului, n Euro sau lei;
- modul de constituire a garaniei de bun
execuie: scrisoare de garanie bancar de
bun execuie, conform Formularului nr. 19
(Documentul se prezint n original)

Se vor respecta prevederile legii nr.


319/2006.

Se vor respecta prevederile legii nr. 307


din 12 iulie 2006 privind aprarea
mpotriva incendiilor
n acest sens operatorii tehnici vor indica n
cadrul ofertei faptul c la elaborarea acesteia
au inut cont de obligaiile referitoare la
condiiile de munc i protecia muncii.
Ofertanii vor anexa la ofert declaraia de
accept a modelului de contract cuprinzand
clauzele minime, cu sau fr obieciuni
- Formularul C.2
Pentru operatorii economici care depun ofert
n comun, iar oferta va fi declarat
ctigtoare, se solicit ca asocierea s fie
legalizat.
-

VIII.4) Punctul de vedere asupra


propunerii de contract

VIII.5) Alte cerine

12

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

Formular nr. 10 B
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERT
Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului
______________________________ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n
conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s
prestm _________________ (denumirea serviciului), pentru suma de
________________________ (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei), pltibil
dup recepia serviciilor, la care se adaug taxa pe valoarea adaugat n valoare de
______________________ (suma n litere i n cifre).
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s
prestm serviciile n condiiile precizate n Caietul de sarcini,
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o duratp de _____ zile,
(durata n litere i n cifre) respectiv pn la data de ____________________
(ziua/luna/anul), i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte
de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceast ofert,
mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este
stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
5. Precizm c:
|_| depunem oferta alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de
ofert separat, marcat n mod clar "alternativ";
|_| nu depunem oferta alternativ.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare)
6. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind
ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din
documentaia de atribuire.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice
alt ofert pe care o putei primi.
Data _____/_____/_____
________________________ (semntura), n calitate de _____________________, legal
autorizat s semnez oferta pentru i n numele
____________________________________.(denumirea/numele operator economic).

13

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

Formular nr. 12 A
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________________________


(denumirea/numele i sediul operatorului economic, declar pe propria rspundere, sub
sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice,
c nu ne aflm in situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgena a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 337/2006, modificat i completat prin Legea nr.128 / 2007 i
O.U.G.nr.94 / 2007, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a
unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale,
pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispun.

Data completrii ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

14

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

Formular nr. 12 B
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a).................................................. (denumirea, numele operatorului economic),


n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... (se menioneaz
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect
........................................................................... (denumirea serviciului i codul CPV), la data
de ............. (zi/lun/an), organizat de ................................................
(denumirea autoritii contractante), declar pe proprie rspundere c:
- nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele
anterioare, reglementat prin lege;
- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile
prevzute la lit. a);
- mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pn la data
organizrii procedurii de achiziie.
- n ultimii 2 ani mi-am ndeplinit obligaiile contractuale. Nu mi-am ndeplinit n mod
defectuos obligaiile contractuale, nu am produs prejudicii beneficiarilor acestuia;
- nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispun.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic,
..................................
(semntura autorizat )

15

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

Formular nr. 12 C
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind calitatea de participant la procedur

1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .................................................. (denumirea


operatorului economic), declar pe propria rspundere , sub sanciunile aplicate faptei de fals
n acte publice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public
......................... (se menioneaz procedura), avnd ca obiect
................................................. (denumirea serviciului i codul CPV), la data de
............. (zi/lun/an), organizat de ................................................ (denumirea
autoritii contractante), particip i depun ofert:
[] n nume propriu
[] ca asociat n cadrul asociaiei ..;
(se bifeaz opiunea corespunztoare).

2. Subsemnatul declar c:
[] nu sunt membru al nici unui grup sau reele de operatori economici
[] sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n
anex.
(se bifeaz opiunea corespunztoare)

3. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni
modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a
contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe
parcursul derulrii contractului de achiziie public.
4. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
............................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Operator economic,
..................................
(semntura autorizat)

16

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
7.3.2 Contractele media DA i formulare foaie de lucru

Formular nr. 12 E
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind Lista principalelor servicii similare prestate n ultimii 5 ani*

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ..................................................


(denumirea /numele i sediul/adresa ofertantului), declar pe propria rspundere , sub
sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, datele prezentate n tabelul anexat sunt
reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
.
( denumirea i adresa autoritii contractante ) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n
legtur cu activitatea noastr.

Operator economic,
..................................
(semntura autorizat)

* - Lista va cuprinde minim 5 clieni ( beneficiari) anteriori ofertei, cu proiecte similare de


referin

17

Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Codul

Denumirea/numele

Calitatea

Preul total

Procent

Cantitatea

Perioada de

CPV

beneficiarului/clientului

prestatorului
*

al

ndeplinit

( U.M. )

derulare a

contractului

de prestator

( Lei )

(%)

Adresa
0

contractului
**
7

1
2

Operator economic,
..................................
(semntura autorizat)

*). Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi : contractant unic sau contractant conductor ( lider
de asociaie); contractant asociat ; subcontractant
**). Se va preciza data de ncepere i de finalizare a prestrii

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
7.3.2 Contractele media DA si formulare foaie de lucru

Formular nr. 12 G
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANI I SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al


_______________________________ (denumirea/numele i sediul operatorului
economic, declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n
acte publice, c datele prezentate n tabel sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n
fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n
scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc
oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial,
banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Nr.
crt.

Denumire
subcontractant

Partea/prile din contract Acord


ce urmeaz a fi
subcontractor cu
contractate
specimen de
semntur

Data completrii ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
7.3.2 Contractele media DA si formulare foaie de lucru

Formular nr. 12 I
OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
Privind efectivul echipei implicate n realizarea obiectului achiziiei*
Subsemnatul (numele i prenumele)........................................ reprezentantul
mputernicit al (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar
pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c voi
folosi urmtorul personal pentru contractul de achiziii
produse.( denumirea contractului ) i c datele prezentate
n tabelul anexat sunt reale.
Nr.
crt.

Funcia

Numele i prenumele
Studii de specialitate

Vechimea n
specialitate

Numrul de
servicii similare,
executate n
calitate de
conductor

Anexez la declaraie CV-urile persoanelor implicate pentru ndeplinirea contractului


de achiziie public
Data completrii: ............................

Operator economic,
...................................
(semntura autorizat)

*- Echipa va fi format din minim 5 persoane, aa cum s-a prevzut n caietul de


sarcini la punctul 2.2

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
7.3.2 Contractele media DA si formulare foaie de lucru

Formular nr. 19
BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE BANCAR DE BUN EXECUIE

Ctre ___________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Cu privire la contractul de achiziie public
________________________________ (denumirea contractului), ncheiat ntre
__________________________, n calitate de contractant, i
__________________, n calitate de achizitor, ne obligm prin prezenta s pltim n
favoarea achizitorului, pn la concurena sumei de _____________ reprezentnd
______% din valoarea contractului respectiv, orice sum cerut de acesta la prima
sa cerere nsoit de o declaraie cu privire la nendeplinirea obligaiilor ce revin
contractantului, astfel cum sunt acestea prevzute n contractul de achiziie public
mai sus menionat. Plata se va face n termenul menionat n cerere, fr nici o alt
formalitate suplimentar din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanie este valabil pn la data de ____________________ .
n cazul n care prile contractante sunt de acord s prelungeasc perioada
de valabilitate a garaniei sau s modifice unele prevederi contractuale care au
efecte asupra angajamentului bncii, se va obine acordul nostru prealabil; n caz
contrar prezenta scrisoare de garanie i pierde valabilitatea.
Parafat de Banca _______________ n ziua ______ luna ________ anul
_____
(semntura autorizat)

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
7.3.2 Contractele media DA si formulare foaie de lucru

Formular nr. 20
OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMAII GENERALE
1. Denumirea:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare .........../(numrul, data i locul
de nmatriculare/nregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............../(n conformitate cu prevederile din
statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: .........../(adrese complete,
telefon/telex/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare)
8. Principala pia a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul

1.
2.
3.

Cifra de afaceri anual


la 31 decembrie
(lei)

Cifra de afaceri anual


la 31 decembrie
(echivalent euro)

2005
2006
2007

MEDIA ANUAL:

Operator economic,
......................................
(semntura autorizata)

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
7.3.2 Contractele media DA si formulare foaie de lucru

Formular C2
OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIA
de accept a contractului de servicii de publicitate ,
cu / fr obieciuni

Subsemnatul(a).................................................. (denumirea, numele operatorului


economic), n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
......................... (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziie public avnd ca obiect ...........................................................................
(denumirea serviciului i codul CPV), la data de ............. (zi/lun/an),
organizat de ................................................ (denumirea autoritii contractante],
declar pe proprie rspundere c:
a ). [ ]* - accept fr obieciuni contractul de servicii - Formularul nr.3 din
documentaia de atribuire
b). [ ]* - accept cu obieciuni contractul de servicii - Formularul nr.3 din documentaia
de atribuire , obieciunile fiind urmtoarele :
1.....................................................................................................................................
.............
2.....................................................................................................................................
.............
3.....................................................................................................................................
............

* - ( Se va bifa cu X csua corespunztoare )


Operator economic,
......................................
(semntur autorizat)

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
8.1.2 Achiziia pe loturi foaie de lucru

Exerciiul 8.1 ACHIZIIA PE LOTURI


Timp de lucru: 30 min

O autoritate contractant are prevzut n Programul anual de achiziii


achiziionarea cu diferite surse de finanare a:100 PC-uri; 50 imprimante; 30
scanere; 20 copiatoare

V rugm s identificai minim 3 modaliti de achiziionare

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

ACORDUL-CADRU

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Acordul-cadru
Regula: procedura de LD sau LR
Excepia: celelalte proceduri, n circumstanele
specifice

sa nu depeasc mai mult de 4 ani;


contractele subsecvente nu pot fi ncheiate
dect ntre autoritatea/autoritile
contractante i operatorul/operatorii
economici cu care s-a ncheiat acordul cadru
Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Acordul-cadru
dac se ncheie cu un singur operator
economic, atunci trebuie s prevad cel puin:
obligaiile pe care OpEc i le-a asumat prin
propunerea tehnic;
preul unitar pe care OpEc l-a prevzut n
propunerea financiar

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Acordul-cadru
dac se ncheie cu mai muli operatori
economici, atunci numrul acestora nu poate fi
mai mic de 3
trebuie sa prevad cel puin:
obligaiile OpEc
preul unitar pe care fiecare OpEc l-a
prevzut n propunerea financiar

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Acordul-cadru
AC are dreptul de a atribui contracte de AP
subsecvente unui acord-cadru ncheiat cu mai
muli operatori economici:
fr reluarea competiiei;
cu reluarea competiiei

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Acordul-cadru

AC are dreptul de a atribui contracte de AP fr


reluarea competiiei, dac:
toate elementele/condiiile care vor guverna
contractele au fost stabilite n acordul-cadru.

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Acordul-cadru
AC are dreptul de a atribui contracte de AP cu
reluarea competiiei:
respectnd elementele/condiiile prevzute n
acordul-cadru;

sau

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Acordul-cadru

AC are dreptul de a atribui contracte de AP cu


reluarea competiiei:
dac toate elementele/condiiile nu au fost clar
prevzute n acordul-cadru, prin detalierea
acestora sau prin utilizarea altor
elemente/condiii prevzute n caietul de sarcini.

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Acordul-cadru
Procedura de reluare a competiiei:
pentru fiecare contract subsecvent, AC consult
n scris OpEc
AC fixeaz termen limit suficient pentru
prezentarea ofertelor, innd cont de aspecte
precum :
Complexitatea obiectului
Timpul necesar transmiterii ofertelor

Ofertele se prezint n scris,


Coninutul ofertelor rmne confidenial pn la
termenul limit de depunere
Atribuirea - pe baza criteriului precizat n DA
Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
8.3.1 Acordul cadru explicaii exerciiu

Exerciiul 8.3 ACORDUL CADRU

Scop: Verificarea nelegerii mecanismului unui acord cadru

Numr de participani: 20

Imprire: 5 grupe x 4 participani

Tema: Participanii vor completa cu adevrat sau fals n dreptul afirmaiilor

Timp alocat: 60 min

Materiale necesare: 8.3.2-ACORDUL CADRU_foaie de lucru

8.3.2-ACORDUL CADRU_explicatii

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
8.3.2 Acordul cadru foaie de lucru

Exerciiul 8.3 ACORDUL CADRU

V rugm s completai cu adevrat (A) sau fals (F) :

Nr
1

NTREBARE

A/F

Autoritatea contractant are dreptul de a ncheia acorduri-cadru cu o


durat mai mare de 4 ani .
La un acord cadru ncheiat cu mai muli operatori economici, fr
reluarea competiiei, autoritatea contractant are dreptul de a solicita

operatorului clasat pe locul 2, furnizarea / prestarea/executare


lucrrilor la preul operatorului clasat pe primul loc, ori de cte ori
acesta nu poate ndeplini n totalitate obiectul contractului
subsecvent.
Acordul -cadru a crui durat este mai mare de un an, nu presupune

atribuirea unui contract subsecvent anual, care la rndul lui s


cuprind cantiti estimate minime / maxime de
produse/servicii/lucrri.
ntr-un acord cadru este interzis depirea cantitii maxime de

produse / servicii / lucrri, estimat pe ntreaga durat de derulare a


acordului cadru.
Acordul - cadru ncheiat cu un singur operator, permite autoritii
contractante, ca n situaia n care, operatorul nu poate furniza o

cantitate mai mare de produse ntruct aceasta depeste cantitatea


maxim dintr-un contract subsecvent indicat iniial n DA, s
achiziioneze diferena numai prin procedura de atribuire care a stat
la baza ncheierii acordului cadru.
Cantitile totale dintr-un acord cadru se estimeazp iniial dar pe
msura derulrii acestuia, autoritatea contractant atunci cnd

atribuie fiecare contract subsecvent, solicit o cantitate necesar


ferma i nu estimat, a crei furnizare/prestare/execuie are loc ntr-o
perioad bine determinat.

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achiziii Publice


Partea I Produse i Servicii
8.3.2 Acordul cadru foaie de lucru

Perioada de 4 ani reprezint perioada n interiorul creia ultimul


contract subsecvent trebuie s fie atribuit, nu i executat/finalizat);
Autoritatea contractant are obligaia de a impune condiii minime de
calificare care s se raporteze cel mult la valoarea estimat a celui

mai mare contract subsecvent care se anticipeaz c va fi atribuit pe


durata acordului-cadru.

Atunci cnd autoritatea contractant stabilete incheierea unui acord


9

- cadru cu mai muli operatori economici, atribuirea contractelor


subsecvente se va realiza obligatoriu cu reluarea competiiei.
Acordul-cadru nu se utilizez n scopul de a acoperi toate sectoarele

10

unei piee sau game de produse, servicii sau lucrri, ncheind


contracte subsecvente diferite cu fiecare operator n parte; de
exemplu lucrri de alimentare cu ap i lucrri de construcii.
Autoritatea contractant are dreptul de a ncheia acorduri cadru pe

11

baza carora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natur


diferite unele fa de altele;
Dac la reluarea competiiei ntre operatorii semnatari ai acordului

12

cadru, parte din acetia nu transmit oferta, autoritatea contractant


are obligaia de a rezilia acordul cadru.
Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte

13

subsecvente n numele i pentru o alt autoritate contractant care


nu este parte a acordului cadru respectiv.

14

Contractul subsecvent care expir la 31.12. 2008 poate fi prelungit


cu maxim 4 luni conform art.6 din HG nr.925/2006.
La reluarea competiiei ntre operatorii semnatari ai acordului cadru,

15

autoritatea contractant nu poate utiliza alt criteriu de atribuire a


contractelor subsecvente fa de cel care a stat la baza ncheierii
acordului cadru.

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Atribuirea contractelor

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Stabilirea ofertei ctigtoare


Autoritatea contractant are obligaia de a stabili
oferta ctigtoare pe baza criteriului de
atribuire precizat
n anunul de participare
n documentaia de atribuire

n condiiile n care ofertantul respectiv


ndeplinete criteriile de calificare i
selecie impuse
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

ncheierea contractului
Autoritatea contractant are obligaia de a
ncheia contractul de achiziie public cu
ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind
ctigtoare pe baza propunerilor tehnice i
financiare, cuprinse n respectiva ofert.

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Anularea procedurii
de atribuire

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Anularea procedurii
Autoritatea contractant are dreptul de a anula
aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziie public, dac ia aceast
decizie, de regul:
nainte de data transmiterii comunicrii privind
rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i,
oricum, nainte de data ncheierii contractului
Numai n cazurile expres prevzute n legislaie

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Informarea candidailor i
a ofertanilor

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Informarea candidailor i a ofertanilor


Autoritatea contractant are obligaia de a informa
candidaii/ofertanii despre deciziile referitoare la:
atribuirea contractului de achiziie public,
ncheierea acordurilor-cadru,
admiterea ntr-un sistem de achiziie dinamic,
anularea procedurii de atribuire,
n scris i ct mai curnd posibil, dar nu mai
trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea
acestora
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Informarea candidailor i a ofertanilor


n cadrul comunicrii autoritatea contractant are
obligaia de a informa:
ofertantul/ofertanii ctigtori cu privire la acceptarea
ofertei/ofertelor prezentate
ofertanilor care au fost respini sau a cror ofert nu a
fost declarat ctigatoare asupra motivelor concrete
care au stat la baza deciziei respective
ofertanilor care au fost respini dar care au prezentat
oferte admisibile, caracteristicile i avantajele relative
ale ofertei ctigtoare n raport cu ofertele acestora
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea I Produse si Servicii
9.2.1 Sedinta de deschidere oferte explicatie exercitiu

Exercitiul 9.2 DESCHIDEREA OFERTELOR

Scop: nelegerea factorilor de risc care pot apare n cadrul unei sesiuni de deschidere.

Numar de participanti: 14

Impartire: 2 grupe x 7 participanti (doua spatii separate, cele 2 grupe fiind coordonate
de cate un trainer)

Tema: Pe baza sarcinilor stabilite din cadrul exerciiului, participanii vor fi implicai n
cadrul unei edine de deschidere a ofertelor - Exercitiul 9.2.2_ foaie de lucru
Timp alocat: 60 min

Materiale necesare: 9.2.2 _foaie de lucru

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4b - Achiziii Publice


9.2.2 Deschiderea ofertelor foaie de lucru

Exerciiul 9.2 : Deschiderea ofertelor

1. Rol: Preedinte de Comisie


Suntei preedintele comisiei de evaluare i participai n ziua de 25 septembrie 2008, ora
10,00 la edina public de deschidere a ofertelor privind licitaia deschis pentru achiziia de
produse Achiziie autoturisme.
Termenul limit de depunere a ofertelor a fost 25 septembrie 2008, ora 9,00.
Au fost depuse 4 oferte din partea:

SRL Arad ofertantul depune oferta pe data de 25 septembrie 2008 ora 10,05, iar n
cadrul edinei de deschidere afirm c poate dovedi faptul c avionul cu care a sosit
la Bucureti a avut o ntrziere de 3 ore, cauza fiind o defeciune tehnic a
aeronavei.

SA Timioara - oferta a fost transmis prin pota, fiind nregistrat la sediul


autoritii contractante pe data de 10 septembrie 2008. Ulterior, n data de 22
septembrie 2008, orele 12,00, la sediul autoritii contractante a fost nregistrat un alt
plic coninnd completri la oferta iniial.

Inc. Berlin - oferta a fost prezentat n limba romn, ns, garania de participare a
fost prezentat n lb. german, fiind constituit la o banc din Germania. n
documentaia de atribuire s-a precizat faptul c oferta va fi redactat n limba romn
iar garania de participare trebuie constituit la o banc din Romnia.

Ltd. Londra oferta a fost depus n data de 25 septembrie 2008, la ora 9.10 .
V rugm s conducei edina de deschidere a ofertelor.

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4b - Achiziii Publice


9.2.2 Deschiderea ofertelor foaie de lucru

Exerciiul 9.2 : Deschiderea ofertelor


2. Rol : Membru n Comisia de Evaluare
Suntei membru n Comisia de Evaluare, i participai n ziua de 25 septembrie 2008, ora
10,00 la edina public de deschidere a ofertelor privind licitaia deschis pentru achiziia de
produse Achiziie autoturisme.
Termenul limit de depunere a ofertelor a fost 25 septembrie 2008, ora 9,00.
Au fost depuse 4 oferte din partea:

SRL Arad ofertantul depune oferta pe data de 25 septembrie 2008 ora 10,05, iar n
cadrul edinei de deschidere afirm c poate dovedi faptul c avionul cu care a sosit
la Bucureti a avut o ntrziere de 3 ore, cauza fiind o defeciune tehnic a
aeronavei.

SA Timioara - oferta a fost transmis prin pota, fiind nregistrat la sediul


autoritii contractante pe data de 10 septembrie 2008. Ulterior, n data de 22
septembrie 2008, orele 12,00, la sediul autoritii contractante a fost nregistrat un alt
plic coninnd completri la oferta iniial.

Inc. Berlin - oferta a fost prezentat n limba romn, ns, garania de participare a
fost prezentat n lb. german, fiind constituit la o banc din Germania. n
documentaia de atribuire s-a precizat faptul c oferta va fi redactat n limba romn
iar garania de participare trebuie constituit la o banc din Romnia.

Ltd. Londra oferta a fost depus n data de 25 septembrie 2008, la ora 9.10 .
V rugm s conducei edina de deschidere a ofertelor.

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4b - Achiziii Publice


9.2.2 Deschiderea ofertelor foaie de lucru

Exerciiul 9.2 : Deschiderea ofertelor

3. Rol: Membru n Comisia de Evaluare


Suntei membru n Comisia de Evaluare, i participai n ziua de 25 septembrie 2008, ora
10,00 la edina public de deschidere a ofertelor privind licitaia deschis pentru achiziia de
produse Achiziie autoturisme.
Termenul limit de depunere a ofertelor a fost 25 septembrie 2008, ora 9,00.
Au fost depuse 4 oferte din partea:

SRL Arad ofertantul depune oferta pe data de 25 septembrie 2008 ora 10,05, iar n
cadrul edinei de deschidere afirm c poate dovedi faptul c avionul cu care a sosit
la Bucureti a avut o ntrziere de 3 ore, cauza fiind o defeciune tehnic a
aeronavei.

SA Timioara - oferta a fost transmis prin pota, fiind nregistrat la sediul


autoritii contractante pe data de 10 septembrie 2008. Ulterior, n data de 22
septembrie 2008, orele 12,00, la sediul autoritii contractante a fost nregistrat un alt
plic coninnd completri la oferta iniial.

Inc. Berlin - oferta a fost prezentat n limba romn, ns, garania de participare a
fost prezentat n lb. german, fiind constituit la o banc din Germania. n
documentaia de atribuire s-a precizat faptul c oferta va fi redactat n limba romn
iar garania de participare trebuie constituit la o banc din Romnia.

Ltd. Londra oferta a fost depus n data de 25 septembrie 2008, la ora 9.10 .
V rugm s conducei edina de deschidere a ofertelor.

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4b - Achiziii Publice


9.2.2 Deschiderea ofertelor foaie de lucru

Exerciiul 9.2: Deschiderea ofertelor

4. Rol : Reprezentant operator economic


Suntei reprezentantul operatorului economic SRL Arad i trebuie s depunei oferta n
ziua de 25 septembrie 2008, ora 9,00 privind achiziia de produse Achiziie autoturisme i
s participai la edina public de deschidere a ofertelor (ora 10,00).

Ai ajuns la sediul autoritii contractante la cteva minute (5 minute) dup nceperea


edinei publice de deschidere a ofertelor. Avei la dvs.imputernicire din partea operatorului
economic i comunicai comisiei c dintr-un motiv de for major ai fost mpiedicat s
depunei oferta n termenul limit (ora 9,00). Avionul cu care v deplasai de la Arad din
cauza unei grave defeciuni tehnice nu a putut decola la ora stabilit, avnd o ntarziere de 3
ore.

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4b - Achiziii Publice


9.2.2 Deschiderea ofertelor foaie de lucru

Exerciiul 9.2: Deschiderea ofertelor


5. Rol: Reprezentant operator economic
Suntei reprezentant al ofertantului Inc. Berlin i ai depus oferta n ziua de 25 septembrie
2008, ora 9,00 privind achiziia de produse Achiziie autoturisme.
n cadrul edinei de deschidere, la solicitarea comisiei de evaluare ai prezentat scrisoarea
de garanie de participare, nsa aceasta este redactat n limba german, fiind emis la o
banc din Germania, dei n documentaia de atribuire s-a specificat c oferta trebuie
redactat n limba romn iar garania trebuie emis de o banc din Romnia. Garania a
fost constituit la o banc din Germania, ntruct ai considerat c prevederea din
documentaia de atribuire este discriminatorie.

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4b - Achiziii Publice


9.2.2 Deschiderea ofertelor foaie de lucru

Exerciiul 9.2: Deschiderea ofertelor

6. Rol: Reprezentant operator economic


Suntei reprezentant al ofertantului Ltd. Londra i n ziua de 25 septembrie 2008, ora
10,00 participati la edina public de deschidere a ofertelor privind licitaia deschis pentru
achiziia de produse Achiziie autoturisme.
n cadrul edinei, artai comisiei c oferta dvs. a fost depus cu o ntarziere de 10
minute din cauza faptului c angajatul nsrcinat cu primirea i nregistrarea corespondenei
nu se afla n birou la ora 8,55. Acest fapt poate fi demonstrat cu martori.

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4b - Achiziii Publice


9.2.2 Deschiderea ofertelor foaie de lucru

Exerciiul 9.2: Deschiderea ofertelor

7. Rol: Observator

Suntei observator i n ziua de 25 septembrie 2008, ora 10,00 participai la edina public
de deschidere a ofertelor privind licitaia deschis pentru achiziia de produse Achiziie
autoturisme.
Dvs. avei sarcina s observai dac pe parcursul edinei de deschidere comisia de
evaluare i operatorii economici au respectat atat aspectele formale ct i cele de fond. La
finalul edinei de evaluare dvs. vei prezenta neconformitile semnalate.

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4b - Achiziii Publice


10.2.2 Atribuirea contractelor foaie de lucru

Studiu de caz
n urma derulrii unei proceduri de achiziie public pentru
atribuirea contractului de servicii Service echipamente IT,
autoritatea contractant AC a atribuit contractul de prestri servicii
operatorului economic OE.
Prin adresa de ntiintare privind atribuirea contractului, OE a
fost invitat la sediul AC n vederea ncheierii contractului de
achiziie public.
Dei i s-a indicat data i ora la care trebuia s se prezinte,
totui operatorul economic s-a prezentat la sediul autoritii
contractante secretariatul general - ntr-una din zilele ulterioare
termenului precizat. Funcionarul de la secretariat i-a comunicat s
se prezinte dup o saptamn, conducerea autoritii contractante
fiind, la acel moment, ntr-o delegaie.
Pe de alt parte, dup expirarea celor 10 zile de la
transmiterea comunicrii, persoana responsabil de procedura
(preedintele comisiei de evaluare) ntiineaz conducerea
autoritii contractante despre faptul c operatorul economic nu s-a
prezentat pentru semnarea contractului i propune ncheierea
contractului cu urmtorul clasat, propunere care a fost acceptat,
procesul finalizndu-se cu ncheierea contractului de achiziie
public.
Dup semnarea contractului, autoritatea contractant a
publicat n SEAP anunul de atribuire al contractului. OE a observat
n SEAP anunul publicat i a formulat contestaie la procedura de
atribuire la CNSC, contestnd faptul c potrivit OUG nr.34/2006
autoritatea contractant nu avea dreptul s ncheie contractul cu
urmtorul clasat.
Care credei c a fost punctul de vedere al autoritii contractante?

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Dosarul achiziiei publice

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Dosarul achiziiei publice

pentru fiecare contract/acord-cadru/sistem de


achiziie dinamic;
se pstreaz de ctre autoritatea contractant
nu mai puin de 5 ani;
pentru procedura de atribuire prin mijloace
electronice, se va asigura trasabilitatea deplin
a aciunilor pentru ntocmirea dosarului
NOTA : Trasabilitate = caracteristica prin care se
permite regsirea
istoricului etapelor
procedurii de atribuire
Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cine l intocmete?

Autoritatea contractant prin compartimentul


intern specializat de achiziii publice

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Ce cuprinde?
Opis al documentelor
Copia filei de buget
Nota privind determinarea valorii estimate,
fr TVA
Inregistrrile care dovedesc transmiterea
anunului de participare i anunul de
participare i/sau invitaia de participare
Inregistrrile care dovedesc transmiterea
anunului de intenie i anunul de intenie

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Ce cuprinde?

Documentaia de atribuire
Nota justificativ privind alegerea criteriilor de selecie
Nota justificativ privind alegerea criteriului de atribuire
Nota justificativ privind alegerea procedurii
Nota justificativ privind accelerarea procedurii de
atribuire
Procesul verbal de deschidere a ofertelor
Raportul procedurii
Oferta ctigtoare n original

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Ce cuprinde?
Contractul de achiziie public/acordul-cadru,
semnate
Inregistrrile care dovedesc transmiterea
anunului de atribuire i anunul de atribuire
Inregistrrile care dovedesc pstrarea garaniei
de bun execuie i garania de bun execuie
Documentele constatatoare privind ndeplinirea
obligaiilor contractuale

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Dosarul achiziiei publice


Are caracter de document public.
Accesul la informaii se realizeaz cu
respectarea termenelor i procedurilor
prevzute de reglementrile legale privind
liberul acces la informaiile de interes public i
nu poate fi restricionat dect n msura n
care aceste informaii sunt clasificate sau
protejate de un drept de proprietate
intelectual, potrivit legii.

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

Curs de Achiziii Publice


Partea 1 Bunuri i servicii
12.1 foaie de lucru

Chestionar de evaluare a cursului

Titlul Cursului:
Locul desfurrii:
Formatorul/Formatorii:

Acest chestionar este destinat s ne ajute s evalum eficiena instruirii la care ai participat, ca
parte a angajamentului nostru pentru o continu mbuntire a calitii, i de aceea este foarte
important s l completai. Exist o foaie separat pentru observaii/ comentarii.
Chestionarul i foaia de observaii ar trebui:
S fie completate i nmnate formatorului nainte de plecare
Sa fie completate cu sinceritate

V mulumim pentru cooperarea dumneavoastr.

Pagina 1 din 4

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

Curs de Achiziii Publice


Partea 1 Bunuri i servicii
12.1 foaie de lucru

V rugm bifai () n tabelul de evaluare pentru a rspunde urmtoarelor ntrebri conform


prerii dumneavoastr.

1. Cum evaluai structura general a cursului?


Excelent

Foarte bine

Bine

Sub medie

Slab

2. Ce prere avei despre coninutul cursului? V rugam s scriei: E ( excelent), FB ( foarte


bine), B (bine ), SM ( sub medie) sau S ( slab)
Subiectul

Utilitatea
coninutului

Calitatea
materialelor
furnizate

Relevana
subiectului fa
de activitatea
dvs.

Relevana
exerciiilor

Apreciere
general

3. Cum apreciai calitatea prezentrii cursului? V rugm s scriei :E (excelent), FB (foarte


bine), B (bine ), SM (sub medie) sau S ( slab)
Formatorul

Stilul
prezentrii

Modul de
prezentare
al
exerciiilor

Abilitile de
comunicare i
de feedback

Cunoaterea
subiectului

Apreciere
general

4. Cum evaluai oportunitatea oferit de curs n ceea ce privete interaciunea cu colegii din
alte departamente i organizaii? V rugm bifai () n tabelul de evaluare de mai jos.
Excelent

Foarte bine

Bine

Sub medie

Slab

5. Vi se pare ca a fost alocat suficient timp pentru a adresa ntrebri formatorilor? V rugm
bifai () n tabelul de mai jos.
DA

NU

6. Raportat la cunotinele dumneavoastr despre subiectul cursului, n ce masur credei c vi


s-au mbuntit cunotinele? V rugm bifai () n tabelul de evaluare de mai jos.

Numrul suficient i relevana exerciiilor, a testelor, a studiilor de caz, a jocurilor de rol, etc.

Pagina 2 din 4

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

Foarte mult

Curs de Achiziii Publice


Partea 1 Bunuri i servicii
12.1 foaie de lucru

Mult

Mai mult dect


nainte

Puin mai mult


dect nainte

Deloc

7. Ct de ncreztor v simii s folosii n activitatea dumneavoastr profesional lucrurile


nvate n cadrul acestui curs? V rugam bifai () tabelul de mai jos.
Extrem de
ncreztor

Foarte
ncreztor

ncreztor

Nu prea
ncreztor

Nu sunt deloc
ncreztor

8. Ce prere avei despre alegerea locului de instruire? V rugm bifai () n tabelul de


evaluare de mai jos.
Excelent

Foarte bun

Bun

Sub medie

Slab

9. Ce prere avei despre celelalte servicii (cazare, mas, etc, dupa caz)? V rugm bifai ()
n tabelul de mai jos.
Excelent

Foarte bun

Bun

Sub medie

Slab

Bun

Sub medie

Slab

10. Cum evaluai cursul n general?


Excelent

Foarte bun

11. Ai recomanda acest curs spre a mai fi furnizat pe viitor?


DA

NU

Pagina 3 din 4

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

Curs de Achiziii Publice


Partea 1 Bunuri i servicii
12.1 foaie de lucru

Acest spaiu v este oferit pentru a scrie orice tip de feedback pe marginea a ceea ce credei c
ar putea mbunti acest curs pentru data viitoare. V rugm s includei orice considerai a fi
relevant sau util. Includei att comentariile negative ct i cele pozitive despre curs.

Comentarii legate de:


1. Coninutul programului

2. Contextul i relevana programului de formare

3. Feedback cu privire la eficiena formatorilor

4. Alte observaii

V MULUMIM !

Pagina 4 din 4