Sunteți pe pagina 1din 748

TEZE DE DOCTORAT 3

CUPRINS

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................6
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor ................................................................6
008 Civilizaţie. Cultură....................................................................................23
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ................................................26
070 Ziaristică ...................................................................................................27
09 Manuscrise. Bibliofilie ...............................................................................30

1 FILOZOFIE .......................................................................................................31
11/12 Metafizică ..............................................................................................31
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism .........................................32
14 Sisteme filozofice .......................................................................................33
159.9 Psihologie ..............................................................................................37
16 Logică. Teoria cunoaşterii ..........................................................................44
17 Morală. Etică ..............................................................................................45

2 RELIGIE ............................................................................................................47
23/28 Religie creştină ......................................................................................48

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE .....................................69


311/314 Statistică. Demografie .......................................................................69
316 Sociologie .................................................................................................71
32 Politică ........................................................................................................82
323 Politică internă ..........................................................................................85
323.1 Minorităţi naţionale ...............................................................................86
327 Politică externă .........................................................................................87
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice ..................................90
33 Economie ....................................................................................................91
331 Muncă .......................................................................................................95
332 Economie teritorială. Proprietate ..............................................................98
334 Forme de organizare şi cooperare în economie ......................................101
336 Finanţe ....................................................................................................103
338 Situaţie economică. Politică economică .................................................119
339 Comerţ ....................................................................................................126
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ................................................................141
35.0/354 Administraţie publică .....................................................................164
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară .........................................................168
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului .............................................174
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber .............................................................177
4 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

39 Etnografie. Folclor ....................................................................................188

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ......................................................190


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător ...........................................................190
51 Matematică ...............................................................................................202
53 Fizică ........................................................................................................211
54 Chimie ......................................................................................................226
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie .........................................................239
57 Biologie ....................................................................................................244
58 Botanică ....................................................................................................248
59 Zoologie....................................................................................................249

6 ŞTIINŢE APLICATE .....................................................................................250


61 Medicină ...................................................................................................250
611/612 Anatomie şi fiziologie .....................................................................250
613/614 Igienă ...............................................................................................254
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie .................................................260
616/618 Patologie ..........................................................................................271
619 Medicină veterinară ................................................................................342
62 Tehnică. Inginerie .....................................................................................352
620 Materiale. Merceologie. Energetică ........................................................355
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica .....................................................358
622 Industria minieră .....................................................................................377
623 Tehnică militară ......................................................................................386
624/627 Construcţii .......................................................................................387
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului ...................................................388
629 Tehnica mijloacelor de transport ............................................................391
630 Silvicultură .............................................................................................395
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură ..........................................396
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit ................415
65 Management. Conducere şi organizare .....................................................423
656 Transporturi. Servicii poştale..................................................................451
657 Contabilitate ...........................................................................................453
659 Publicitate. Informaţii .............................................................................460
66/68 Industrii şi meserii diverse...................................................................461
69 Materiale şi tehnologii în construcţii ........................................................483

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT .......................................484


71 Urbanism ..................................................................................................485
72 Arhitectură ................................................................................................486
73/76 Arte plastice. Desen tehnic ..................................................................489
TEZE DE DOCTORAT 5

78 Muzică ......................................................................................................493
791/792 Arta spectacolului ............................................................................502
796/799 Sport ................................................................................................512

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ...........................................520


81 Lingvistică ................................................................................................520
811 Limbi individuale ...................................................................................525
811.135.1 Limba română ...............................................................................528
82.09 Critică şi istorie literară .......................................................................534
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză .............................................540
821.112.2 Literatură germană ........................................................................550
821.112.2(498) Literatură germană din România ..........................................552
821.131.1 Literatură italiană ..........................................................................552
821.133.1 Literatură franceză ........................................................................553
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă........................................558
821.135.1 Literatură română .........................................................................559
821.14 Literatură greacă ................................................................................575
821.16 Literaturi slave ...................................................................................575
821.511.141 Literatură maghiară...................................................................577
821.511.141(498) Literatură maghiară din România .....................................577

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................578


902/904 Arheologie. Preistorie ......................................................................578
91 Geografie ..................................................................................................582
913 Geografie pe ţări individuale ..................................................................585
913(498) Geografia României .......................................................................585
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ............................................................590
930 Ştiinţa istoriei..........................................................................................591
94(100) Istorie universală ..............................................................................593
94(3) Istorie antică .........................................................................................594
94(4/9) Istoria pe ţări individuale ..................................................................594
94(498) Istoria României ...............................................................................597

INDEX DE NUME ..............................................................................................605

INDEX DE TITLURI..........................................................................................673

INDEX DE EDITURI .........................................................................................741


6 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

0 GENERALITĂŢI

004 Calculatoare. Prelucrarea datelor

1. AHMED IBRAHIM, AHMED MOHAMED. Structural Elements


Behaviour for Heavy Machine Tools / drd. : eng. Ashmed Ibrahim Ahmed
Mohamed. - Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti, 2009.
VIII, 216 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
F. de tit. şi în lb. română.
Antetitlu: Politehnica University in Bucharest. Faculthy of Engineering
and System Technology Management.
Conţine rezumat şi în lb. română.
Bibliogr. f. 189-193.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Constantin Ispas.
004:621.9
004.42 CAD
043
DL: T2011/56546

2. AMAN, BOGDAN. Spatial Dynamic Structures and Mobility in


Computation / drd.: Bogdan Aman. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
II, 126 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Institute of Computer Science. Romanian Academy.
Bibliogr. p. 118-124.
Teză de doctorat. Supervisor: prof. dr. Gabriel Ciobanu.
004:510.643+512.6
043
DL: T2011/56827
TEZE DE DOCTORAT 7

3. ANDREICA, MUGUREL IONUŢ. Techniques for the optimization


of communication flows in distributed systems / ph. d. candidate : Mugurel Ionuţ
Andreica. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
193 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
F. de tit. şi în lb. română.
Antetitlu: Politehnica University of Bucharest. Faculty of Automatics and
Computer Science. Computer Science and Engineering Department.
Bibliogr. f. 183-193.
Teză de doctorat. Scientific advisor : prof. eng. Nicolae Ţăpuş.
043
004.7:004.75
DL: T2011/56566

4. AVORNICULUI, MIHAI - CONSTANTIN. Data mining în


Internet / drd.: Mihai - Constantin Avornicului. - Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai", 2009.
161 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Matematică şi Informatică. Catedra de Sisteme informatice.
Bibliogr. f. 147-161.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Leon Ţâmbulea.
004.65:004.738.5
043
DL: T2011/57489

5. BALINT, EVA. Contribuţii la proiectarea, realizarea şi


implementarea unui sistem informatic privind managementul producţiei de
energie electrică / drd. Eva Balint. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai",
2010.
265 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.
Bibliogr. f. 229-236.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Ghişoiu.
004:65.012.4:621.3
043
DL: T2011/57381
8 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

6. BARBU, TRAIAN-LICINIU. Sisteme de înregistrare electronică în


practica psihiatrică / drd.: Traian-Liciniu Barbu. - Craiova : Universitatea de
Medicină şi Farmacie Craiova, 2009.
162 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova.
Bibliogr. f. 155-162.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Tudor Udriştoiu.
043
004:616.89
DL: T2011/56933

7. BOEV, ANATOLIE. Cercetări privind analiza variabilităţii


ritmului cardiac prin tehnici de procesare numerică a semnalului
electrocardiografic / drd.: medic Anatolie Boev. - Bucureşti : Universitatea
"Politehnica" Bucureşti, 2009.
171 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie
Electrică. Catedra de Măsurări, Aparate Electrice şi Convertoare Statice.
Bibliogr. f. 167-171.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Brânduşa Pantelimon.
004.383.3:621.391.8:615.471+616.12-073.7(0.034)
043
DL: T2011/56817

8. BUCUR, CARMEN. Contribuţii privind dezvoltarea interfeţei


proiectare-fabricaţie (CAD-CAM) într-un mediu de inginerie virtuală =
Contributions to the interface design-manufacturing developement (CAD-
CAM) in a virtual environment engineering / drd.: ing. Carmen Cristiana
Constantinescu (Bucur). - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
175 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Ingineria şi
Managementul Sistemelor Tehnologice. Catedra Maşini şi Sisteme de Producţie.
Bibliogr. f. 167-175.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Traian Aurite.
043
004.42 CAD/CAM
004.896
DL: T2011/57922
TEZE DE DOCTORAT 9

9. CARAIMAN, SIMONA. Procesare grafică în sisteme de calcul de


mare performanţă / drd.: Simona (Aruştei) Caraiman. - Iaşi : Universitatea
Tehnică "Gheorghe Asachi", 2010.
X , 190 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu pe coop.: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.
Facultatea de Automatică şi Calculatoare.
Bibliogr. p. 172-190.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Vasile Ion Manta.
004.92
043
DL: T2011/57409

10. CHILOM, EMILIAN MARIUS. Tehnici şi metode de integrare a


componentelor în aplicaţii informatice / drd.: Emilian Marius Chilom. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
177, [18] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. 11 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Ivan.
004.4
043
DL: T2011/56877

11. COJOCARU, SIEGFRIED. Mecanisme de comunicaţie în timp


real în sistemele informatice industriale / drd.: ing. Cojocaru Siegfried. -
Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
166 f. : il., graf., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Bibliogr. f. 159-166.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Rădoi Constantin.
004.031.43:004.896(0.034)
043
DL: T2011/56657
10 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

12. CRETAN, ADINA-GEORGETA. Soluţii inteligente pentru


realizarea negocierilor virtuale / drd.: Adina-Georgeta Cretan. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
223 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. f. 162-173.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Sabău.
004.738.52:316.472.4
043
DL: T2011/57139

13. CZIBULA, ISTVÁN GERGELY. Use of search techniques to


software development / drd.: Czibula István Gergely. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
193 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: University Cluj-Napoca. Faculty of Mathematics and Computer
Science.
Bibliogr. p. 176-193.
Teză de doctorat. Scientific advisor: prof. dr. Bazil Pârv.
043
004.4:61
DL: T2011/57070

14. DOGAR, ANAMARIA. Tehnici avansate de prelucrare a


imaginilor pentru optimizarea controlului de calitate asistat / autor: ing.
Anamaria Dogar. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
VII, 240 p. : il., fig., graf., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Automatică
şi Informatică Industrială.
Bibliogr. f. 240-228.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Theodor Borangiu.
004.932:658.562(0.034)
043
DL: T2011/56655
TEZE DE DOCTORAT 11

15. DOSOFTEI, CONSTANTIN-CĂTĂLIN. Utilizarea inteligenţei


computaţionale în conducerea proceselor / ing. Constantin-Cătălin Dosoftei. -
Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2009.
II, 188 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Automatică şi Calculatoare.
Bibliogr. p. 173-179.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Corneliu Boţan.
007.52:651.8(0.034)
043
DL: T2011/56695

16. DRAGNE, CRISTINA. Contribuţii la prognoza şi planificarea


automată în afaceri / drd.: ing. Cristina Dragne. - Bucureşti : Universitatea
"Politehnica" Bucureşti, 2009.
V, 178 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Automatică
şi Calculatoare.
Bibliogr. f. 157-165.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Florica Moldoveanu.
004:338.26/.27(0.034)
043
DL: T2011/56820

17. DUMITRU, VALENTIN FLORENTIN. Impactul tehnologiilor


informaţionale asupra organizării şi funcţionării sistemului financiar-contabil
al firmei / drd.: Valentin Florentin Dumitru. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
247, [8] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Contabilitate şi Informatică de Gestiune.
Conţine curriculum vitae şi rezumat.
Bibliogr. f. 219-231.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Florescu.
004:336+657:061.5
043
DL: T2011/56673
12 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

18. DURNEA, TUDOR NICOLAE. Sisteme de transmisii de date de


bandă ultra lungă - Ultra Wide Band / drd.: ing. Tudor Nicolae Durnea. - Iaşi :
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2009.
142 f. : fig. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea
de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Bibliogr. f. 137-142.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Dumitru Alexandru.
004.7
621.39
043
DL: T2011/57688

19. FLOREA, FILIP IONUŢ. Adnotarea automată a imaginilor prin


conţinutul vizual pentru un "catalog de sănătate" on-line / drd.: Filip Ionuţ
Florea. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, [2009].
[23] , 251 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Conţine note.
Bibliogr. f. 199-221.
Teză de doctorat. Coord. : prof. dr. ing. Vasile Buzuloiu..., prof. dr. ing.
Abdelaziz Bensrhair.
004.738.5
004:65:61
043
DL: T2011/56569

20. GORGAN, VASILE. Asistarea deciziei prin depozitele de date şi


aplicaţiile OLAP / drd.: Gorgan Vasile. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
242 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune.
Bibliogr. f. 232-239.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ilie Tamaş.
006.65
004:65.012.123+657
043
DL: T2011/57128
TEZE DE DOCTORAT 13

21. LOGOFĂTU, DOINA. Algoritmi evolutivi în VLSI-CAD / drd.:


Doina Logofătu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
290 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Matematică şi Informatică. Departamentul de Informatică.
Bibliogr. p. 175-182.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. D. Dumitrescu.
004.421
043
DL: T2011/57616

22. MARIA, DAN ŞTEFAN. Sistem informatic de asistare a deciziei


în activitatea de gestiune a imobilizărilor corporale şi necorporale / drd.: Maria
Dan Ştefan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
285, XII f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune.
Conţine curriculum vitae al autorului şi rezumat.
Bibliogr. f. 280-285.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ilie Tamaş.
004:658.15+657.421
043
DL: T2011/56672

23. MATEI, GHEORGHE. Sisteme de inteligenţa afacerii în


domeniul bancar / drd.: Gheorghe Matei. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
267 f. : diagr., fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. f. 258-263.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Manole Velicanu.
004.8:336.71
043
DL: T2011/56984
14 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

24. MICU, DRAGOŞ. Consideraţii privind realizarea unui sistem


bancar virtual / drd.: Dragoş Micu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice,
2009.
262 , [6] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. f. 257-262.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Gheorghe Sabău.
004.738.52:336.71
043
DL: T2011/57140

25. MOGOŞ, GABRIELA. Quantum cryptography / PHD student


Gabriela Mogoş. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, 2009.
VII, 147 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: "Al. I. Cuza" University of Iaşi. Faculty of Computer Science.
Bibliogr. f. 139-147.
PHD thesis. Supervisor: prof. dr. F. L. Ţiplea.
004.056.55:530.145
043
DL: T2011/56650

26. MOISESCU, MIHNEA ALEXANDRU. Contribuţii la sinteza


sistemelor informaţionale complexe şi adaptive folosind tehnologii Internet of
Things / drd.: ing. Mihnea Alexandru Moisescu. - Bucureşti : Universitatea
"Politehnica" Bucureşti, 2010.
146, [15] f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Automatică
şi Calculatoare.
Bibliogr. 15 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Aurelian Mihai Stănescu.
004.738.5
043
DL: T2011/57548
TEZE DE DOCTORAT 15

27. MONESCU, VLAD. Realizarea unui soft pentru simularea 3D a


solidificării pieselor turnate / autor: Vlad Monescu. - Braşov : Universitatea
"Transilvania", 2010.
197 f. : graf., il. în parte color, tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Materialelor. Catedra de Utilaj Tehnologic şi Ştiinţa Materialelor.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Ciobanu.
004.42 3D:004.94:621.746.6
043
DL: T2011/57909

28. MUGIOIU, ALEXANDRU CRISTIAN. Recunoaşterea imaginilor


pentru tehnologia biometrică / drd.: Alexandru Cristian Mugioiu. - Bucureşti :
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
V, 285 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Catedra de Electronică
Aplicată.
Bibliogr. f.276-285.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Victor-Emil Neagoe.
043
004.89
DL: T2011/56570

29. NEMŢANU, FLORIN CODRUŢ. Studiu privind implementarea


sistemelor inteligente de transport - arhitecturi = A Study on implementation
of intelligent transport systems-architecture / drd.: Florin Codruţ Nemţanu. -
Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti, 2010.
213 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea Politehnica din Bucureşti.
Bibliogr. f. 202-209.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Corneliu Mihail Alexandrescu.
004:656.1
043
DL: T2011/58116
16 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

30. OLTEANU, COSMIN CĂTĂLIN. Gestionarea electronică a unui


sistem informatic integrat în învăţământul universitar / drd.: ing. Olteanu
Cosmin Cătălin. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
259 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Facultatea de
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Bibliogr. f. 256-259.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. ing. Paul Şchiopu.
004:378(0.034)
043
DL: T2011/56656

31. PESCARU, GHEORGHIŢĂ. Soluţii de optimizare a funcţiilor de


securitate pentru sisteme de comunicaţii şi informatice / drd.: ing. Pescaru
Gheorgiţă. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
179 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 175-179.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Drăgulinescu Marin.
004.49
004.056.5
621.39
043
DL: T2011/56536

32. PIETRARU, RADU. Servere de securitate în Internet / drd.: ing.


Radu-Nicolae Pietraru. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
III, 216 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Automatică
şi Calculatoare. Catedra de Automatică şi Informatică Industrială.
Bibliogr. f. 202-206.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Traian Ionescu.
004.738.5.057.4
043
DL: T2011/56567
TEZE DE DOCTORAT 17

33. PLOPAN, VASILICĂ. Cercetări privind controlul şi


monitorizarea proceselor industriale folosind instrumentaţia virtuală / drd.:
Vasilică Plopan. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2009.
168 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea
de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată.
Bibliogr. p. 160-168.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mihai Creţu.
004.946:004.896(0.034)
043
DL: T2011/56683

34. RIZESCU, GIANINA. Tehnologii informaţionale integrative şi


colaborative în activitatea profesionistului contabil / Gianina M. Rizescu. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
IX, 317 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Bibliogr. f. 277-296.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan I. Andone.
043
004:657
DL: T2011/57713

35. SAHLEAN, GHEORGHE-BOGDAN. Coordonate ale utilizării


limbajului unificat de modelare (UML) în proiectarea sistemelor informatice
de gestiune / drd.: Sahlean Gheorghe-Bogdan. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice Bucureşti. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, 2009.
153 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice.
Bibliogr. f. 145-153.
Contine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Dorin Zaharie.
004.43 UML
004:658.15
043
DL: T2011/57125
18 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

36. SAMOILĂ, VASILICA ALINA. Sisteme online de evaluare a


calităţii industriale şi aplicaţii / drd.: ing. Vasilica Alina Samoilă. - Iaşi :
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2009.
[10], 193 p. : il., fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Electrotehnică.
Bibliogr. p. 186-193.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Romeo Cristian Ciobanu.
004:658.562:677(0.034)
043
DL: T2011/56696

37. SANDU, DANIELA IOANA. Soluţii informatice pentru


inteligenţa afacerilor / drd.: Daniela Ioana Sandu. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2009.
[252] p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. 8 p.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Sabău.
004:336
043
DL: T2011/56908

38. SCORŢA, IULIANA. Cercetări privind implementarea sistemelor


informatice pentru afaceri în România / drd.: asist. univ. Scorţa Iuliana. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
238 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică
Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. f. 146-152.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Năstase Floarea.
004:336(4)
043
DL: T2011/56988
TEZE DE DOCTORAT 19

39. SITĂRUŞ, ADRIAN. Perfecţionarea sistemului informaţional în


unităţile de poliţie în vederea eficientizării combaterii infracţiunilor
economico-financiare din România / drd.: Sităruş Adrian. - Galaţi : Universitatea
"Dunărea de Jos", 2009.
260, 13 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei , Cercetării şi Inovării. Universitatea
"Dunărea de Jos"-Galaţi. Facultatea de Ştiinţe Poilitice.
Bibliogr. f. 249-260.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Paraschiv Vagu.
004:351.74
043
DL: T2011/57111

40. SPĂTARU, DRAGOŞ GEORGE. Aplicabilitatea reţelelor


neuronale pentru recunoaşterea amprentei digitale în condiţii de siguranţă =
Applicability of the neural networks for the safe acknowledgment of the
digital fingerprint / drd.: ing. Dragoş George Spătaru. - Bucureşti : Universitatea
"Politehnica" Bucureşti, 2009.
130, 30 f. : fig., graf., il. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de
Transporturi.
Bibliogr. f. 126-130.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Corneliu Mihail Alexandrescu.
004.032.26:575.524(0.034)
043
DL: T2011/56819

41. STOFOR, OVIDIU ILIE. Integrarea tehnologiilor informaţionale


în marketingul asigurărilor / drd.: Ovidiu Ilie Stofor. - Iaşi : Universitatea "Al. I.
Cuza" Iaşi, 2009.
291 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 224-233.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ana Grama.
004:339.138:368
043
DL: T2011/56890
20 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

42. ŞTIRBU, COSMIN. Modele de diagnoză a defectelor sistemelor


electronice bazate pe reţele neuronale / drd. Cosmin Ştirbu. - Piteşti :
Universitatea din Piteşti, 2009.
114, 31 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Electronică, Comunicaţii
şi Calculatoare.
Bibliogr. f. 110-114.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Emil Sofron.
043
004.43 JAVA
681.5.09:681.516
DL: T2011/57077

43. ŞUŞNEA, ELENA. Utilizarea metodelor şi tehnicilor date mining


în sistemele educaţionale de tip E-learning / drd.: Şuşnea Elena. - Bucureşti :
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
160 f. : fig., tab. în parter color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: România. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
Universitatea "Politehnica" Bucureşti.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 156-160.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Sergiu Stelian Iliescu.
043
004:37
004.43 Data Mining
DL: T2011/56565

44. TĂNĂSESCU, ANA. Metode şi tehnici de inteligenţă artificială în


managementul mediului / drd.: ec. Ana Tănăsescu. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2009.
224 p. : diagr., fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. p. 213-224.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constanţa Nicoleta Bodea.
004.8:65.012.4:504
043
DL: T2011/56874
TEZE DE DOCTORAT 21

45. TEODORU, SILVIU FLORIN. Soluţii informatice pentru


creşterea performanţelor în sistemul bancar / drd.: Teodoru Silviu Florin. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
229 f. : diagr., fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. f. 223-229.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Sabău Gheorghe.
004:336.71
043
DL: T2011/56762

46. TIMOFTE, EDUARD JACK. Securitatea organizaţiei în


economia digitală / drd.: Eduard Jack Timofte. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
215 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. f. 210-215.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Floarea Năstase.
004.056:061:33
043
DL: T2011/56875

47. TOGAN, MIHAI. Contribuţii privind dezvoltarea unor servicii de


terţ de încredere în reţelele de calculatoare / drd.: Lector. univ. ing. Virgil-
Mihail Togan. - Bucureşti : Academia Tehnică Militară, 2009.
210 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Academia Tehnică
Militară.
Bibliogr. f. 201-210.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Victor-Valeriu Patriciu.
004.7:355
043
DL: T2011/56869
22 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

48. VALMAR, BRENT. Soft computing techniques in operation


management / Brent Valmar. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi",
2009.
XVI, 187 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: " Gh. Asachi" Technical University Iaşi. Department of
Management and Production Systems Engineering.
Bibliogr. la sf. capitolelor.
Thesis submitted to obtain the degree of doctor in Computer Science.
Promoter: prof. dr. O. Brudaru.
004.4:65.012.4(0.034)
043
DL: T2011/56686

49. VELCESCU, LETIŢIA-ANA. Optimizarea în sisteme informatice


evoluate / drd.: Letiţia-Ana Velcescu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti,
2009.
119 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică şi
Informatică.
Bibliogr. f. 115-119.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ion Văduva.
004.738.52
004.65
681.5
043
DL: T2011/57227

50. VIŞOIU, ADRIAN MIHAI. Rafinarea metricilor software / drd.:


Adrian Mihai Vişoiu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
217 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică
Statistică şi Informatică Economica.
Bibliogr. f. 201-206.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Ivan.
004.4
043
DL: T2011/57001
TEZE DE DOCTORAT 23

008 Civilizaţie. Cultură

51. BODEA, OANA. Mobilităţi culturale şi opţiuni politice la românii


ardeleni şi la slovaci în Aufklärung şi Vormärz. O istorie comparată / drd.:
Oana Bodea. - Alba Iulia : Universitatea "1 Decembrie 1918", 2010.
298 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia. Specializarea Istorie.
Bibliogr. f. 285-298.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Iacob Mârza.
043
14(100+498.4+437.6) Iluminism
008(498.4:437.6)"18"
DL: T2011/57959

52. CRUPA, ADRIAN. Identitate şi alteritate în cultura tradiţională /


drd.: Adrian Crupa. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
260 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 240-260.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Petru Ursache.
008(498)
39(498)
043
DL: T2011/57048
24 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

53. GAIDARJI, AURA. Politici culturale : Strategie şi creativitate :


Programul European Capitală Culturală Europeană : Sibiu, Capitală
Culturală Europeană 2007 / drd. Aura Gaidarji. - Bucureşti : Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale", 2009.
322 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. f. 276-287.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihaela Tonitza Iordache.
008(498+4)"2007"
008(498 Sibiu)"2007"
043
DL: T2011/56811

54. ILIESCU, CĂTĂLINA-ELENA. Cultura română în Moldova la


mijlocul secolului al XVII-lea / drd.: Cătălina-Elena Iliescu (căs. Chelcu). - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
220 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Al. I. Cuza"
Iaşi. Facultatea de Istorie.
Bibliogr. f. 196-219.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon.
008(498.3)"16"
002(498.3)"16"
043
DL: T2011/57531
TEZE DE DOCTORAT 25

55. JORA, LUCIAN. Diplomaţia culturală a României în perioada


interbelică : reprezentarea istoriei / drd. Bogdan-Lucian Jora. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
[364] f. : facs. ; 30 cm. + 1 vol. anexă (76 f.).
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Studii Europene.
Istorie.
Rez. în lb. engleză.
Bibliogr. f. 1-18.
Teză de doctorat. Coord.: prof. Nicolae Păun.
043
341.7(498)"1918/1938"
008(498:100)"1918/1938
DL: T2011/57437

56. STEFFES, GERHARD. Der europäische Integrationsprozess und


die Region Hermannstadt-Strategien und Perspektiven unter
Berücksichtigung kulturhistorischer Determinanten = Procesul de integrare
europeană în regiunea Sibiu - strategii şi perspective din punct de vedere
cultural şi istoric / drd.: Gerhard Steffes. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga",
2010.
225 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. germană.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Istorie şi
Patrimoniu "Nicolae Lupu". Catedra de Istorie Antică şi Medievală.
Bibliogr. f. 199-206.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. dr. h. c. Thomas Nägler.
043
908(498 Sibiu)
DL: T2011/57624
26 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

57. CHIRIAC, LILIANA. Expoziţie - comunicare, artist, public / drd.:


Liliana Chiriac. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, 2009.
267 f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. Facultatea de
Arte Decorative şi Design.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 254-267.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Ernest Stendl.
061.4(100+498)"2000/..."
043
DL: T2011/56513

58. DUMITRESCU, GHEORGHE. Valenţele educative ale muzeului


şcolar / drd. Gheorghe Dumitrescu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
279, [90] f. : il., facs., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 256-274.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Viorel Nicolescu.
069.016(498)
37.013.31(498)
043
DL: T2011/58076
TEZE DE DOCTORAT 27

59. UNGUREANU, ALEXANDRINA. Cercul literar de la Sibiu :


Cazul Ovidiu Cotruş / drd.: Ungureanu Alexandrina. - Timişoara : Universitatea
de Vest, 2009.
477 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea de
Vest din Timişoara. Şcoala de Studii Doctorale.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 469-477.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Cornel Ungureanu.
061:821.135.1(498 Sibiu).09 Cercul Literar
821.135.1.09 Cotruş,O.
929 Cotruş,O.
043
DL: T2011/56543

070 Ziaristică

60. COSMA, BRÂNDUŞA-OANA. Transilvania - organ de presă al


Astrei : perioada George Bariţiu (1868-1889) : studiu monografic / drd.:
Brânduşa-Oana Cosma. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
312 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Litere şi
Arte.
Bibliogr. f. 305-312.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea V. Tomuş.
930(498) Bariţiu,G.
929 Bariţiu,G.
061:008(498.4) Astra"1868/1889"
043
DL: T2011/57358
28 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

61. CUCUIAT, MARIUS-CIPRIAN. Realizări ale discursului citat în


practica jurnalistică / drd. Marius-Ciprian Cucuiat. - Craiova : Universitatea din
Craiova, 2010.
225, [7], 12 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.
Universitatea din Craiova. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 214-225.
Conţine curriculum vitae.
Rez. în lb. engleză.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ion Toma.
808.5:070
043
DL: T2011/58010

62. DAMIAN, HORAŢIU CORNEL. Presa din Transilvania la


sfârşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea. Aspecte
juridice şi socio-culturale / drd.: Horaţiu Cornel Damian. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
262 f. : fig. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Facultatea de
Filosofie . Departamentul de Istorie.
Bibliogr. f. 254-262.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Edroiu.
070(498.4)"17/18"
043
DL: T2011/56833

63. DEACONESCU, MARIANA. La France et les français dans la


presse roumaine actuelle : représentations et stéréotypes / drd.: Mariana
Deaconescu (Şovea). - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
227 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 191-198.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Valentina Agrigoroaiei.
070(498):008(44)
043
DL: T2011/57527
TEZE DE DOCTORAT 29

64. MARTIN, IUNIA. Deutsche und Rumänische Tageszeitungen im


Verleich-Objektivität der berichterstattung in informativen journalistischen
textsorten-Eine Fallstudie = Comparaţie între cotidianul german şi românesc
sub aspectul obiecticităţii actului de relatare-Studiu de caz pe categorii de text
jurnalistic informativ : Studiu de caz pe categorii de text jurnalistic
informativ / drd.: Iunia Martin. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
207 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de limbi şi Literaturi
Străine. Şcoala Doctorală de Limbi şi Identităţi Culturale.
Bibliogr. f. 189-207.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Speranţa Stănescu.
070(430+498)
043
DL: T2011/57230

65. MATEI, IOANA. Axiologia şi valorile dominante în presa română /


drd. Ioana Matei. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
223 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Bibliogr. f. 216-223.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Valentin Mureşan.
070(498)
043
DL: T2011/58080

66. MOISE, GHEORGHE FLORENTIN. Imaginea României şi a


românilor în Europa / drd. Moise Gheorghe Florentin. - Bucureşti : Universitatea
din Bucureşti, 2009.
256 f. : graf. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială.
Bibliogr. f. 250-256.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Otovescu.
070(4):008(498)+323.1(498)
043
DL: T2011/57331
30 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

67. TEŞCULĂ, NICOLAE. Presa social-politică săsească din


Transilvania 1850-1876 / drd.: Nicolae Teşculă. - Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai", 2009.
336 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie şi Filosofie. Catedra de Istorie Modernă.
Bibliogr. f. 310-323.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Nicolae Bocşan.
043
070(498.4):94(498.4)"1850/1876"
DL: T2011/57065

09 Manuscrise. Bibliofilie

68. DAMIAN, ELENA. Cartea franceză a Renaşterii în Transilvania /


drd. Elena Damian. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
2 vol. (564 f.) : facs., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie şi Filosofie.
Bibliogr. f. 545-564.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop.
043
017.1(498.4):093(44)"14/15"
027(498.4)(091)
DL: T2011/57441

69. OPAIŢ, ANCA. Manuscrisele slavone de la Biblioteca Filialei


Cluj-Napoca a Academiei Române. Studiu monografic şi antologie de texte /
drd.: Anca Opaiţ. - Cluj-Napoca : Academia Română, 2009.
326 f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Filiala Cluj-Napoca. Institutul de Istorie
"George Bariţiu".
Bibliogr. f. 230-252.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Edroiu.
017.1(498 Cluj-Napoca) Biblioteca Academiei...:091(=163.1)
043
DL: T2011/57594
TEZE DE DOCTORAT 31

1 FILOZOFIE

11/12 Metafizică

70. ARNĂUTU, ROBERT. Ontologia digitalului. O analiză filosofică


a reţelelor cibertehnologice / drd.: Arnăutu Robert. - Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai", 2009.
225 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie şi Filosofie. Departamentul de Filosofie.
Bibliogr. f. 219-225.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Tudor Cătineanu.
111:004.7:62
043
DL: T2011/57342

71. BANDI, CRISTIAN. Principii estetice ale iconografiei bizantine /


drd.: Cristian Bandi. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
280 f. : fig. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" - Iaşi. Facultatea de Filosofie şi
Ştiinţe Social-Politice.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Mihai Nistor.
111.852:75.01+75.046.3
111.852:75.01+75.033.2
043
DL: T2011/57480

72. DOBRESCU, ILINCA MIHAELA. Expresie artistică, empatie şi


avatarurile eului / drd. Ilinca Mihaela Dobrescu. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2010.
221 f. : il. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Bibliogr. f. 217-221.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Morar.
043
111.852
DL: T2011/57720
32 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

73. SARION, CORNELIU. Interpretarea mecanicii cuantice prin


fenomenul decoerenţei / drd.: Corneliu Sarion. - Bucureşti : Universitatea
Bucureşti, 2009.
116 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Bibliogr. f. 110-116.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Ilie Pârvu.
043
118
530.145:1
DL: T2011/57850

13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism

74. SUCIU, CRISTINA. Simboluri astrale în arheologie în spaţiul


carpato-danubiano-pontic : aspecte etnoastronomice / drd.: Cristina Suciu. -
Alba-Iulia : Universitatea "1 Decembrie 1918", 2010.
318 f. : fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia. Facultatea de Istorie şi Filologie.
Specializarea Istorie.
Bibliogr. f. 297-310.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Florin Stănescu.
043
133.522.1:902(398.2)
DL: T2011/57961
TEZE DE DOCTORAT 33

14 Sisteme filozofice

75. ARCHIP, BIANCA BOGDANA. Construcţia conceptului de Eu în


metafizica lui Immanuel Kant / drd. Bianca Bogdana Archip. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2008.
150 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Bibliogr. f. 146-150.
Teză de doctorat. Coord.: prof. dr. Ilie Pârvu.
043
14(430) Kant,I.:129
929 Kant,I.
DL: T2011/57320

76. AXINTE, MIRELA. Influenţa filosofiei lui Arthur Schopenhauer


asupra lui Mihai Eminescu / drd.: Axinte Mirela. - Iaşi : Universitatea "Al. I.
Cuza", 2009.
244 f. : fig. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie şi
Ştiinţe Social-Politice.
Bibliogr. f. 227-232.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Nicolae Râmbu.
14(430) Schopenhauer,A.
929 Schopenhauer,A.
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
043
DL: T2011/57120
34 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

77. BÎGU, DRAGOŞ. Teza incomensurabilităţii lingvistice şi evaluarea


comparativă a tradiţiilor de cercetare ştiinţifică / drd.: Dragoş Bîgu. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
188 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Bibliogr. f. 180-188.
Conţine note.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Mircea Flonta.
14(73) Kuhn,Th.S.
929 Kuhn,Th.S.
043
DL: T2011/57245

78. COSTACHE, ADRIAN IOAN. Between Hermeneutics and


Deconstruction : : A Critical Approach of the Question of Understanding /
drd.: Adrian Ioan Costache. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
278 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Şcoala Doctorală
"Cultură şi Comunicare".
Bibliogr. f. 267-278.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Aurel Codoban.
14(100):801.73
043
DL: T2011/57644

79. GICARU, CĂTĂLIN. Constituirea inconştientului. Arthur


Schopenhauer : O interpretare din punct de vedere psihanalitic / drd.: Cătălin
Gicaru. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
129 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie şi Filosofie.
Bibliogr. f. 126-129.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord.: prof. dr. Vasile Muscă.
043
14(430) Schopenhauer,A.
929 Schopenhauer,A.
DL: T2011/57067
TEZE DE DOCTORAT 35

80. GREGUS-FORIS, ZOLTÁN. A tekintet és az idő fenomenológiája


a képi művészetekben / készítette Gregus-Foris Zoltán. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
30 cm.
F. de tit. şi în lb. română.
Antetitlu: "Babes-Bolyai" Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar.
Magyar Irodalomtudományi Tanszék.
Bibliogr. f. 164-169.
Doktori disszertáciơ. Tudományos vezető: dr. Orbán Gyöngyi.
14(100) Fenomenologie:7
115:7
043
DL: T2011/57026

81. LUNGU, RADU. La philosophie de l'histoire de Raymond Aron /


drd. Radu Lungu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
518 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Bibliogr. f. 493-518.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Vlăduţescu.
14(44) Aron,R.:930.1
929 Aron,R.
043
DL: T2011/58049

82. MOLDOVAN, VLAD MIHAI. Hermeneutica la F.D.E.


Schleiermacher / drd.: Vlad Mihai Moldovan. - Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai", 2009.
239 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie şi Filosofie. Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale.
Bibliogr. f. 225-239.
Conţine note biliografice.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Vasile Muscă.
043
14(430) Schleiermacher,F.D.E.
929 Schleiermacher,F.D.E.
DL: T2011/57081
36 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

83. PRAGER, WALTHER ALEXANDER. Unitatea gândirii ca


principiu al dialecticii platoniciene / drd.: Walther Alexander Prager. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2009.
343 f. ; 30 cm.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 325-343.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Marin Ţurlea.
14(38) Platon
929 Platon
043
DL: T2011/56709

84. SOARE, RALUCA. Discurs şi realitate / drd. Raluca Soare. - Cluj-


Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
259 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Filosofie.
Bibliogr. f. 249-259.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Tudor Cătineanu.
82.09-83
808.5:14(100)
043
DL: T2011/57029

85. ŞERBAN, SILVIU. Individuaţia la Platon / drd.: Silviu Şerban. -


Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
200 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 189-200.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. prof. univ. dr. Gheorghe Vlăduţescu.
14(38) Platon
929 Platon
043
DL: T2011/56862
TEZE DE DOCTORAT 37

86. TRANDAFIR, CRISTINEL. Semnificaţia conceptelor de valoare


şi ierarhie în gândirea lui Friedrich Nietzsche / drd. Trandafir Cristinel. - Cluj-
Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
215 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Istorie şi Filosofie.
Bibliogr. f. 211-215.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Vasile Muscă.
14(430) Nietzsche,Fr.:124.5
929 Nietzsche,Fr.
043
DL: T2011/57027

159.9 Psihologie

87. AL GHAZI, LOREDANA. Importanţa relaţiei mamă-copil în


prefigurarea unor achiziţii psihice în perioada prenatală şi ontogeneza
timpurie / drd. Loredana Hodor (AL Ghazi). - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
332, [80] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei.
Bibliogr. f. 302-332.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Pantelimon Golu.
159.9:618.2
159.9.072:159.922.7
043
DL: T2011/57503

88. BUCUR, CRISTIAN. Elemente definitorii motivaţional şi


caracterial-valorice ale personalităţii cadrului didactic / drd.: asist. univ. Bucur
Cristian. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
265 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei.
Bibliogr. f. 254-265.
Teză de doctorat. Cood. şt.: prof. univ. dr. Ruxandra Răşcanu.
159.923:371.12
043
DL: T2011/56950
38 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

89. CIUCUR, DANIEL. Program de dezvoltare a calităţilor şi


abilităţilor specifice profesiei de psiholog la studenţii Facultăţii de Psihologie
prin psihoterapia de grup / drd.: Daniel Ciucur. - Universitatea "Babeş-Bolyai",
2009.
264 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Catedra de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
Catedra de Psihologie.
Bibliogr. f. 222-239.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Jurcău.
043
159.9.072.43
DL: T2011/57080

90. COTIGĂ, ALIN CRISTINEL. Relaţia dintre disponibilitatea


afectivă maternă, complicaţiile la naştere şi dezvoltarea emoţională a copilului
mic / drd.: Alin Cristinel Cotigă. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
232 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f. 193-208.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan.
159.922.7:159.942
043
DL: T2011/56948

91. DINU, VALENTIN. Coordonate de personalitate şi ponderea lor


în eficientizarea activităţii de conducere / drd.: Valentin Dinu. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
447 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Specializarea Psihologie.
Bibliogr. f. 404-417.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mielu Zlate, prof. univ. dr.
Nicolae Mitrofan.
159.923:65.012.4+061
043
DL: T2011/56946
TEZE DE DOCTORAT 39

92. EFTIMIE, SIMONA. Agresivitatea în adolescenţă / drd. Simona


Georgiana Stoica (Eftimie). - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
345 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei. Şcoala Doctorală. Ştiinţe ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 337-345.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Viorel Nicolescu.
159.922.8
316.613.43-053.6
316.624-053.6
043
DL: T2011/58075

93. ENEA, VIOLETA. Flexibilitatea proceselor psihice şi transa


hipnotică / drd.: Violeta Enea. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
176 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 164-176.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Ion Dafinoiu.
043
159.962
DL: T2011/57146

94. GĂICULESCU, MIRCEA. Abordarea antropologică a


tulburărilor cognitive la pacienţi în vârstă / drd.: dr. Mircea Găiculescu. -
Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2008.
158, 21, 8 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila".
Bibliogr. f. 154-158.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. prof. dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici.
572.087:159.922.63+616-053.9
043
DL: T2011/56981
40 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

95. IONESCU, ANGELA. Conştientizarea modelelor de relaţionare şi


de gen-rol din familia de origine. Implicaţii asupra vieţii de familie actuale /
drd.: Angela Ionescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
324, [36] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei.
Bibliogr. f. 320-324.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan.
159.922.1
043
DL: T2011/57360

96. IVAN, VALENTINA GEORGETA. Evoluţia afectivităţii în


funcţie de nivelul dezvoltării intelectuale la copiii puberi cu deficienţă
mintală / drd. Ivan Valentina Georgeta. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti,
2009.
383 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei.
Bibliogr. f. 377-383.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Emil Verza.
159.922.762
376.4
043
DL: T2011/57784

97. MACOVEI, CRENGUŢA MIHAELA. Relaţia valori - identitate


de sine în formarea ofiţerului modern / drd.: Macovei Crenguţa Mihaela. -
Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
310, [15] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Şcoala Doctorală de Psihologie.
Bibliogr. f. 297-310.
Conţine note.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan.
159.923.2:355.332
043
DL: T2011/56944
TEZE DE DOCTORAT 41

98. MARCU, MIRONA IOANA. Calitatea vieţii pacienţilor cu


afecţiuni dermatologice : studiu clinic privind implicaţiile psiho-sociale ale
psoriazisului / drd. Vălean (Marcu) Mirona Ioana. - Bucureşti : Universitatea
Bucureşti, 2009.
271 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Şcoala Doctorală. Domeniul Psihologie.
Bibliogr. f. 264-271.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Răşcanu Ruxandra.
159.9:616.517
043
DL: T2011/57368

99. MOCANU, LĂCRĂMIOARA. Demersuri psihologice de


reconfigurare a personalităţii infractorului în scopul reintegrării sociale / drd.:
Lăcrămioara Mocanu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
270 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Şcoala Doctorală de Psihologie.
Bibliogr. f. 228-233.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan.
159.923:343.22
364.65-058.55
043
DL: T2011/56947

100. NEGREŢ, MĂDĂLINA. Experienţa nonacceptării copilului în


familie : implicaţii şi intervenţie terapeutică / drd.: Mădălina Negreţ. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, [2010].
301 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei.
Bibliogr. f. 267-272.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan.
043
159.922.7
159.922.8
DL: T2011/57895
42 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

101. OPRIŞAN, EMILIA. Stresul psihic şi implicaţiile sale asupra


dezvoltării copiilor / drd.: psih. Oprişan Emilia. - Bucureşti : Universitatea
Bucureşti, 2009.
377 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie Ştiinţele
Educaţiei.
Bibliogr. f. 369-377.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Emil Verza.
159.922.7
616.89-008.441
043
DL: T2011/57798

102. POPA, CARMEN. Învăţarea prin cooperare - Aplicaţii la clasele


a III-a şi a IV-a / drd.: Berce (Popa) Carmen Alina. - Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai", 2010.
380 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Şcoala Doctorală "Educaţie, Dezvoltare,
Cogniţe".
Bibliogr. f. 338-357.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Miron Ionescu.
159.953.5
043
DL: T2011/57458

103. PORUMBU, DANIELA. Optimizarea personală : factor de


influenţă în succesul academic / drd.: asist. univ. drd. Daniela Porumbu. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
302 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. . Descrierea după cop.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Şcoala Doctorală. Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
Bibliogr. f. 296-302.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan.
159.923.2
043
DL: T2011/57269
TEZE DE DOCTORAT 43

104. SZABÓ, KRISZTINA-GABRIELLA. Stilul de ataşament ca


moderator al efectelor influenţelor sugestive : implicaţii asupra reorganizării
cunoştinţelor despre sine / drd. Krisztina-Gabriella Szabó. - Iaşi : Universitatea
"Al. I. Cuza", [2009].
217 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei. Şcoala Doctorală a Facultaţii de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei.
Bibliogr. f. 192-210.
Teză de doctorat. Coordonator: prof. dr. Ion Dafinoiu.
159.923.2
043
DL: T2011/56643

105. TEBEANU, ANA VOICHIŢA. Aspecte diferenţiale ale utilizării


metaforelor şi construcţiei limbajului expresiv la persoanele cu schizofrenie /
Ana Voichiţa Tebeanu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
455 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Secţia Psihologie.
Bibliogr. f. 436-453.
Rez. şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Ruxandra Răşcanu.
616.895.8
159.946.3
615.851:81'373.612.2
043
DL: T2011/58095

106. TULBURE, BOGDAN TUDOSE. Anxietatea - procesări


informaţionale şi evaluarea lor / drd.: Bogdan Tudor Tulbure. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
262, [12] f. : fig., tab. în pasrte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Catedra de Psihologie.
Bibliogr. f. 251-262.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea Miclea.
159.942.52
043
DL: T2011/57351
44 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

107. VASILIU, OCTAVIAN. Analiza factorilor schimbării


terapeutice în adicţii / drd. Vasiliu Octavian. - Bucureşti : Universitatea
Bucureşti, 2008.
270 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Specializarea Psihologie.
Bibliogr. f. 258-270.
Rez. şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan.
159.9:613.81/.84
043
DL: T2011/57365

108. ZIVARI, MARIA. Studiu asupra pattern-ului


psihocomportamental în dependenţa de drog / drd. Maria Zivari. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2008.
361 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei.
Bibliogr. f. 354-361.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan, prof. univ. dr.
George Ionescu.
043
615.015.6:613.83
159.964.22
DL: T2011/57721

16 Logică. Teoria cunoaşterii

109. FLORESCU, CRĂIŢA. Problema interpretării din perpectiva


logicii formale / drd.: Crăiţa Ioana Florescu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza",
2010.
160 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza".
Bibliogr. f. 151-157.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Petru Ioan.
164
043
DL: T2011/57488
TEZE DE DOCTORAT 45

110. NICOLAU, TEODORA-CRISIA. Discursul interactiv : aspecte


logice şi aspecte retorice / drd. Teodora-Crisia Nicolau (căs. Miroiu). - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
213 f. : schem. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Bibliogr. f. 206-213.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Marin Ţurlea.
162.6
164.031
808
043
DL: T2011/58050

111. TÂRZIU, GABRIEL. Failibilitatea matematicii : statutul


adevărurilor necesare în contextul revoluţiilor conceptuale / drd.: Târziu
Gabriel. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
152 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 140-152.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Marin Ţurlea.
51
164
043
DL: T2011/56610

17 Morală. Etică

112. BOGOIU, FILOTHEIA. Probleme filosofice şi filologice în Etica


Eudemică / drd. Filotheia Bogoiu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
333 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Bibliogr. f. 327-333.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Valentin Mureşan.
17.036.1
14(38) Aristoteles:17
043
DL: T2011/58079
46 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

113. DESPA, NADINA. Convingeri şi atitudini : o perspectivă etică şi


psihologică în România postdecembristă : acorduri şi dezacorduri în
convingeri şi atitudini în România postdecembristă / drd. Darie (Despa)
Nadina-Ionela. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2010.
299 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Bibliogr. f. 289-299.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Morar.
17(498)"1989/..."
323.1(498)"1989/..."
043
DL: T2011/57906

114. MATEI, OANA LIDIA. Etica principiilor democratice şi


cinismul decalajelor politice / drd. Matei Oana Lidia. - Bucureşti : Universitatea
din Bucureşti, 2009.
360 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Bibliogr. f. 338-356.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Vasile Morar.
17
32
043
DL: T2011/57507

115. MICU, ANDREEA. Etica în familia românească


postrevoluţionară : perspectivă psiho-sociologică asupra valorilor transmise
în familie / drd. Arsene (Micu) Andreea. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti,
2010.
236 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Şcoala Doctorală. Facultatea de
Filosofie Bucureşti.
Bibliogr. p. 228-236.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Vasile Morar.
17
316.356.2(498)
043
DL: T2011/57506
TEZE DE DOCTORAT 47

116. TROFIMOV, ELENA MONICA. Etică şi erotism / drd.: Elena


Monica Trofimov. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
220 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi. Facultatea de Filosofie şi
Ştiinţe Social-Politice.
Bibliogr. f. 212-220.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Carmen Cozma.
176
043
DL: T2011/57523

117. VĂDUVA, COSMIN. Etică şi necesitate la Ludwig Wittgenstein /


autor: Văduva Cosmin. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
157 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Şcoala doctorală de filosofie.
Bibliogr. f. 153-157.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, prof.
univ. dr. Mircea Dumitru.
14(436) Wittgenstein,L.:17
929 Wittgenstein,L.
043
DL: T2011/57907

2 RELIGIE

118. BORZÁSI, ISTVÁN. A Dávid uralkodásáról szóló történetek


szöveg-kritikai és teológiai vizsgálata / drd.: Borzási István. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2008.
678 p. ; 30 cm.
F. de titlu şi în lb. română.
Antetitlu: "Babeş-Bolyai" Tudományegyetem-Kolosvár. Reformatus
Tanárképzö. Református Tanarképzö Kar.
Bibliogr. p. 661-678.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Tudományos vezetö : dr. Molnár János.
223.2.07
043
DL: T2011/57349
48 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

119. GRECU, CORINA. Realitatea liturgică şi problematica teologică


a realităţii virtuale / drd.: asist. Corina Grecu. - Sibiu : Universitatea "Lucian
Blaga", 2010.
383 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Teologie
"Andrei Şaguna".
Bibliogr. f. 359-376.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: î.p.s. prof. univ. dr. Laurenţiu (Liviu) Streza.
004.946:2
215
043
DL: T2011/58108

23/28 Religie creştină

120. ATUDOREI, LEONARDO. Antropocentrism şi teocentrism în


opera lui Dumitru Stăniloaie / drd. Leonardo Atudorei. - Iaşi : Universitatea "Al.
I. Cuza", 2009.
234 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 226-234.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Petru Ursache.
281.95 Stăniloaie,D.:233
929 Stăniloaie,D.
043
DL: T2011/56648
TEZE DE DOCTORAT 49

121. BACIU, CRISTIAN. Preoţimea românească din Transilvania în


prima jumătate a secolului al XVIII-lea (1700-1750). Starea materială şi
culturală / drd.: Cristian Baciu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai",
2009.
342 f. : il. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de istorie
şi Filosofie.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 288-311.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Erdoiu.
262.14(498.4)"1700/1750"
043
DL: T2011/56722

122. BALAHURA, RAMONA LARISA. Contribuţia ierarhilor


Varlaam şi Antim Ivireanul la dezvoltarea oratoriei româneşti / drd.: Ramona
Larisa Balahura. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
264 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de litere.
Bibliogr. f. 239-264.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eugen Negrici.
043
281.95 Varlaam
281.95 Antim Ivireanul
251:808.51
929 Varlaam
929 Antim Ivireanul
DL: T2011/57846

123. BARZ, DORU-ALIN. Biserica Ortodoxă Română pe drumul


câştigării autocefaliei / drd.: Doru-Alin Barz. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
371 f. : tab. ; 30 cm.
Bibliogr. f. 353 -371.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: academician Dan Berindei.
043
281.95(091)
DL: T2011/57156
50 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

124. BĂNUŢĂ, ALEXANDRU CRISTIAN. Teologia Sfântului Chiril


al Alexandriei / candidat: pr. Bănuţă Alexandru Cristian. - Sibiu : Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
271 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Teologie
"Andrei Şaguna".
Bibliogr. f. 244-269.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Coord. şt.: arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu.
235.3 Chiril al Alexandriei
929 Chiril al Alexandriei
043
DL: T2011/57330

125. BERBECEL, MARIAN. Săptămâna patimilor în cărţile de cult şi


în viaţa credincioşilor / alcăt. de Berbecel Marian. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
294 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă
"Patriarhul Justinian". Catedra de Teologie Practică.
Bibliogr. f. 261-289.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Îndrumător şt.: Prea Cucernicul pr. prof. univ. dr.
Nicolae D. Necula.
043
264-941.5
043
DL: T2011/57314
TEZE DE DOCTORAT 51

126. BOTEZATU, BOGDAN. Cultul divin şi imaginea : teologia şi


funcţia liturgică a icoanei / drd.: prof. Bogdan Botezatu. - Sibiu : Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
396 f. : il. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Teologie
Ortodoxă "Andrei Şaguna" Sibiu.
Bibliogr. f. 358-384.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Coord. şt.: Î.P.S. prof. univ. dr. Laurenţiu Streza.
75.046.3
246.3:281.95
043
DL: T2011/57323

127. BOZIAN, PETRU. Diversitatea creştinismului protestant şi


imperativul unităţii creştine / drd. Bozian Petru. - Bucureşti : Universitatea
Bucureşti, 2009.
325 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Teologie Baptistă.
Bibliogr. f. 314-323.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Cond.: prof. univ. dr. Talpoş Vasile.
043
261.8
DL: T2011/57306

128. BUDEANCĂ, FLORENTINA. Cultul Baptist din Transilvania


între 1948-1989 în memoria colectivă : (judeţele Cluj, Maramureş, Bistriţa-
Năsăud şi Sălaj) / drd.: Florentina Bodeanu (căsătorită Budeancă). - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
423 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de istorie
şi Filosofie.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 404-412.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Doru Radosav.
286.3(498.4)"1948/1989"
043
DL: T2011/56837
52 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

129. BURSUGIU, MIHAELA. Ortodoxie şi economie / drd.: Bursugiu


Mihaela. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
221 f. : il. color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercertări Economice
"Costin C. Kiriţescu".
Bibliogr. f. 201-212.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea Ciumara.
043
281.95
261.6:281.95(498)
DL: T2011/57157

130. CARAGEA, ANTON. Cultul Sfinţilor - Istoria unui concept (sec.


I-sec. XVIII) / drd.: Anton Caragea. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti,
2010.
324 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie Romano-
Catolică.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 316-322.
Teză de doctorat. Coord.: preot prof. univ. dr. Isidor Martinca.
235.3:28"01/17"
043
DL: T2011/56607

131. CĂŢOI, OVIDIU MIHAIL. Creştinismul în Oltenia şi Muntenia,


de la începuturi până în secolul al XV-lea : izvoare istorice şi arheologice /
Căţoi Ovidiu Mihail. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2010.
538 p., il. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă
"Iustinian Patriarhul".
Bibliogr. p. 503-538.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Emilian Popescu.
28(498.2+498.1)"14"
043
DL: T2011/57508
TEZE DE DOCTORAT 53

132. CÂRJA, CECILIA. Bisericile greco-catolice din Ungaria (1900-


1918) / drd.: Cecilia Cârja. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
323 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie şi Filosofie.
Bibliogr. f. 236-246.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Bocşan.
281.9:282(439)"1900/1912"
043
DL: T2011/57964

133. CHIŢULESCU, GABRIEL. Filantropia divină în opera


Sfântului Ioan Gură de Aur / drd. Gabriel Chiţulescu. - Sibiu : Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2010.
222 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Teologie
"Andrei Şaguna".
Bibliogr. f. 192-216.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Cond. şt.: arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu.
235.3 Ioan Gură de Aur
241.513
929 Ioan Gură de Aur
043
DL: T2011/57877

134. CÎMPEANU, LUCIA. Teologhia dogmatică şi moralicească


despre Taina Evharistiei de Samuil Micu, Blaj, 1802 / drd.: Lucia Cîmpeanu. -
Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
258 f. ; 30 cm. + vol.2 (322 f. ).
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 245-250.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eugen Munteanu.
801.73:265.32
281.95 Micu,S.
929 Micu,S.
043
DL: T2011/57017
54 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

135. COCÎRLEA, MIHĂIŢĂ. Fiinţa şi energiile necreate ale lui


Dumnezeu în Teologia Sfântului Grigorie Palama / propunător: pr. Cocîrlea
Mihăiţă. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
238, [13] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Şcoala Doctorală a Facultăţii de
Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian" Bucureşti.
Bibliogr. 13 f.
Teză de doctorat. Coord. şt.: pr. prof. dr. Ştefan Sandu.
231:235.3 Grigorie Palamas
929 Grigorie Palamas
043
DL: T2011/57866

136. CONOVICI, IULIANA. Le Travail d'une identité publique : l'


Église Orthodoxe Roumaine après 1989 / Iuliana Conovici. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2009.
2 vol. (508 f.) ; 30 cm.
Antetitlu: Université de Bucarest. Faculté de Sciences Politiques.
Bibliogr. f. 497-508.
Teză de doctorat. Réalisée sous la direction de: prof. dr. Daniel Barbu.
261.7:281.95(498)"1989/..."
043
DL: T2011/57366

137. COŞOFREŢ, NICOLAE. Biserica şi bunurile materiale / drd.: pr.


Coşofreţ Nicolae. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2009.
285, [3] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Teologie
Ortodoxă. Doctorat Teologie Ortodoxă.
Bibliogr. f. 269-284.
Teză de doctorat. Coord. şt.: pr. prof. dr. Dumitru Radu.
043
261.6
DL: T2011/57101
TEZE DE DOCTORAT 55

138. DAVOR, LUCACELA. Venirea călugărilor franciscani din


Bosnia în România / drd. Lucacela Davor. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti,
2009.
231 f. : h. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Teologie Romano-
Catolică.
Bibliogr. f. 223-228.
Teză de doctorat. Coord. şt.: pr. prof. Isidor Martinca.
271.3(497.15+498)"15/18"
043
DL: T2011/57273
56 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

139. DUCA, MARIAN GABRIEL. Locaşul de închinare : de la


templul Vechiului Testament la bisericile bizantine. Evoluţie şi simbolism /
drd.: Duca Marian Gabriel. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
312 f. : fig., il. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" . Facultatea de Teologie "Andrei
Şaguna" din Sibiu.
Conţine note bibliografice.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 298-309.
Teză de doctorat. Cond. şt.: î.p.s. prof. dr. Laurenţiu Liviu Streza.
28(100)
291.35(100)
043
DL: T2011/56734

140. DUMITRESCU, VASILE CĂTĂLIN. Revelaţia naturală şi


revelaţia supranaturală în teologia ortodoxă / drd. Dumitrescu Vasile Cătălin. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
270 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie "Justinian
Patriarhul".
Bibliogr. f. 264-267.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Coord. şt.: pr. prof. acad. dr. Dumitru Popescu, pr. prof.
dr. Ştefan Buchiu.
230.111
281.9
043
DL: T2011/57788
TEZE DE DOCTORAT 57

141. FARCAŞIU, LUCIAN. Teologia imnografiei Praznicelor


Împărăteşti din ciclul pascal : studiu istorico-liturgic / candidat: pr. Lucian
Farcaşiu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
295 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă "
Justinian Patriarhul". Catedra de Teologie Practică.
Bibliogr. f. 270-294.
Teză de doctorat. Coord. şt.: pr. prof. univ. dr. Nicolae D. Necula.
783:281.95
264-941.6
043
DL: T2011/57281

142. FLOROAIA, MIHAI D. Inchiziţia între mit şi realitate / drd.:


Floroaia D. Mihai. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
693 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Teologie Ortodoxă. Secţia Istorică. Specializarea: Istorie Bisericească Universală.
Bibliogr. f. 554-614.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: pr. prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb.
262.136.1(4)
043
DL: T2011/57699

143. IONIŢĂ, NICOLAE. Imnografia Sfintelor Patimi şi Învierii


Mântuitorului Iisus Hristos în Biserica Ortodoxă / drd.: pr. Ioniţă Nicolae. -
Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
329 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 309-328.
Teză de doctorat. Cond. şt.: pr. prof. Vasile Grăjdian.
245:281.95+232.97
043
DL: T2011/56885
58 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

144. IVAN, ADRIAN. Importanţa rugăciunii în educaţia creştină /


drd.: pr. lect. univ. Adrian Ivan. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
288, [4] f. ; 30 cm.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă.
Bibliogr. f. 274-288.
Conţine note.
Teză de doctorat. Coord. şt.: pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon.
248.143
043
DL: T2011/57620

145. KIS-JUHÁSZ, VILMOS. Énekanyagváltás és nonliturgikus


vallásos énekek a 20. századi erdélyi protestantizmusban, különös
kitekintéssel a Református Egyház és a MagyarBaptista Gyülekezetek
énekhagyományára / drd.: Kis-Juhász Vilmos. - Cluj-Napoca : "Babeş-Bolyai"
Tudományegyetem, 2009.
397 f. : fig. ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. română.
Antetitlu: "Babeş-Bolyai" Tudományegyetem. Refomátus Teológiai Kar.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Buzogány Dezső.
245:282.4(498.4)+286.3(498.4)"19"
043
DL: T2011/56725

146. LELE, DAN. Misiunea socială a Bisericii şi rolul preotului


capelan în sistemul penitenciar / drd.: Dan Lele. - Timişoara : Universitatea de
Vest, 2010.
262 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Sociologie şi
Psihologie. Catedra de Sociologie.
Bibliogr. f. 206-213.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Elena Zamfir.
261.6:343.8
262.145:343.8(498)
043
DL: T2011/57998
TEZE DE DOCTORAT 59

147. LEMENI, DANIEL. Tradiţia paternităţii duhovniceşti în


monahismul răsăritean creştin (sec. IV-VII) / candidat: Lemeni Daniel. - Sibiu :
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
[9], 357, [3] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Teologie
"Andrei Şaguna".
Bibliogr. f. 337-353.
Teză de doctorat. Coord. şt.: arhidiac. prof. dr. Ioan I. Ică Jr.
043
276
271
281.1"03/06"
DL: T2011/56636

148. LOVIN, DANIEL CIPRIAN. Liturghia Sfântului Marcu - din


ritul liturgic alexandrin / drd.: protosinghel chiril Lovin Daniel Ciprian. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2010.
270 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă
"Justinian Patriarhul".
Bibliogr. f. 253-269.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: pr. prof. univ. dr. Nicolae D. Necula.
264-1:235.3 Marcu
929 Marcu
043
DL: T2011/57610

149. MOCIOIU, EMIL-RADU. Teologia Învierii în Penticostar / drd.:


pr. Emil-Radu Mocioiu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, [2009].
208 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Teologie
"Andrei Şaguna".
Conţine curriculum vitae al autorului.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 194-204.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Laurenţiu (Liviu) Streza.
232.97
043
DL: T2011/56896
60 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

150. MUREŞAN, MONICA. Motivaţia constituirii şi deconstituirii


cuplului la comunitatea greco-catolică din Episcopia Gherla în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX / drd. Mureşan
Monica. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
541, [62] f. : facs., fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Istorie şi Filosofie.
Departamentul de Istorie Modernă.
Bibliogr. f. 513-540.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Toader Nicoară.
043
265.5:281.95(498.4):282 "18/19"
DL: T2011/57431

151. MUŞAT, ELENA. Preotul greco-catolic şi lumea satului


românesc transilvănean (1850-1900). Protopopiatul Unit al Bistrei / drd.: Elena
Muşat. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
256 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Istorie.
Bibliogr. f. 248-256.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Nicolae Isar.
281.95(498.4):282"1850/1900"
043
DL: T2011/56608

152. NANU, ANDREEA. Inventarea ortodoxiei : o istorie a identităţii


ortodoxe în spaţiul politic românesc / drd. Andreea Nanu. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2010.
451 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Şcoala doctorală de ştiinţe politice.
Bibliogr. f. 435-451.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Daniel Barbu.
281.95(091)
043
DL: T2011/57918
TEZE DE DOCTORAT 61

153. NEAMŢU, VICTOR. Eclesiologia primelor trei secole / drd.: pr.


Victor Neamţu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
277 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Teologie
"Andrei Şaguna".
Conţine curriculum vitae al autorului.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 260-274.
Teză de doctorat. Cond. şt.: arhid. prof. dr. Constantin Voicu.
281.9
043
DL: T2011/56735

154. NEGREANU, ŞTEFAN. Biserica Răsăritului şi Apusului în


secolul al IX-lea : Interferenţe, conlucrare şi controverse / drd.: preot Ştefan
Negreanu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga", 2010.
323 f. ; 30 cm.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Teologie
Ortodoxă "Andrei Şaguna". Catedra de Teologie Istorică.
Bibliogr. f. 303-318.
Conţine note.
Teză de doctorat. Coord. şt.: pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr.
281.4"08"
043
DL: T2011/58107

155. NEICONI, ADRIAN. Predicarea Evangheliei şi importanţa ei în


marea trezire spirituală din Anglia secolului al XVIII-lea / drd. : Adrian
Neiconi. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
270 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 248-268.
Teză de doctorat. Cond. şt. : prof. univ. dr. Vasile Talpoş.
252:284(420)"17"
043
DL: T2011/56605
62 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

156. NICODIM, EPISCOP AL SEVERINULUI ŞI STREHAIEI.


Teologia şi spiritualitatea Avvei Dorothei de Gaza / drd.: Nicolae D. Nicolăescu
(Nicodim). - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga", 2009.
458, [6] f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Teologie
"Andrei Şaguna". Catedra Istorică. Disciplina Patrologie.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 443-458.
Conţine note.
Teză de doctorat. Coord. şt.: arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu.
281.1 Dorothei de Gaza
929 Dorothei de Gaza
043
DL: T2011/58109

157. NISTOR, LAURENŢIU-PETRE. Eshatologia părinţilor


capadocieni / drd.: pr. Nistor Laurenţiu-Petre. - Sibiu : Universitatea "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2009.
284 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Teologie
"Andrei Şaguna".
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 252-279.
Teză de doctorat. Coord.: arhid. prof. dr. Constantin Voicu.
236
235.3(393)
043
DL: T2011/56736
TEZE DE DOCTORAT 63

158. OPREA-CĂLIN, PAUL-EDUARD. Eshatologia Sfântului


Grigorie de Nyssa / drd.: Oprea-Călin Paul-Eduard. - Sibiu : Universitatea
"Lucian Blaga", 2010.
243 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga". Facultatea de Teologie "Andrei
Şaguna".
Bibliogr. f. 213-232.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu.
235.3 Grigorie de Nyssa
929 Grigorie de Nyssa
043
DL: T2011/57582

159. OPROIU, ŞTEFAN. Terapeutica duhovnicească şi terapeutica


medicală în lumina teologiei ortodoxe / drd.: pr. Ştefan Oproiu. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2008.
217 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă
"Patriarhul Justinian".
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 201-210.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. pr. prof. dr. univ. Dumitru Popescu.
615.852
248.1
043
DL: T2011/57355
64 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

160. POPA, PAUL. Problemele doctrinare de la sfârşitul secolului al


III-lea şi secolul al IV-lea : o sinteză teologică asupra Spiritului Sfânt în
Discursul 31 al Sfântului Grigorie de Nazians / drd.: pr. Paul Popa. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
254 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie Romano-
Catolică.
Bibliogr. f. 229-243.
Teză de doctorat. Coord. şt.: pr. prof. univ. dr. Isidor Mărtincă.
043
232.33:231.01
235.3 Grigorie Teologul
929 Grigorie Teologul
DL: T2011/57305

161. POPESCU, IONUŢ MIHAI. Secularizarea şi afirmarea


individualismului / drd. Ionuţ Mihai Popescu. - Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai", 2009.
200 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Istorie şi Filosofie.
Bibliogr. f. 191-200.
Indexuri.
Teză de doctorat. Îndrumător şt.: prof. univ. dr. Aurel Teodor Codoban.
261.7
28
043
DL: T2011/57371
TEZE DE DOCTORAT 65

162. RIBA, ION. Identitatea şi misiunea profesorului catolic în


documentele Magisteriului Bisericii de la Conciliul Vatican II până în zilele
noastre / drd.: pr. Ion Riba. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2010.
319 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie Romano-
Catolică.
Bibliogr. f. 296-317.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: pr. prof. dr. Isidor Mărtinică.
37.014.521:282
261.5
262.5
043
DL: T2011/57984

163. RIŢIU, MARIA. Biserica Greco-Catolică din Nord-Vestul


Transilvaniei în anii comunismului în memoria colectivă (1945-1990) / drd.:
Maria Riţiu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
495, [39] f. : il. în paret color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Istorie şi Filosofie.
Bibliogr. f. 429-451.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Doru Radosav.
281.95(498.4):282"1945/1990"
043
DL: T2011/57343

164. SABĂU, CRISTIAN FLORIN. Isus din Nazaret al lui J.


Ratzinger/Benedict al XVI-lea în continuitate cu cercetările asupra lui "Isus
istoric" / drd. Cristian Florin Sabău. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
359 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Teologie Romano-
Catolică.
Bibliogr. f. 349-395.
Teză de doctorat. Coord. şt.: pr. prof. dr. Isidor Mărtincă.
282 Benedict XVI:232.9
262.13
232.9
043
DL: T2011/58081
66 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

165. SABĂU, GELU. Conceptul de mediator în creştinismul


timpuriu / drd.: Gelu Sabău. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
334 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 317-334.
Teză de doctorat. Coord. şt.: acad. prof. univ. dr. Gheorghe Vlăduţescu.
043
232.31:281.1
DL: T2011/56563

166. SIMA, ANA VICTORIA. Relaţiile Sfântului Scaun cu Biserica


greco-catolică românească în a doua jumătate a secolului al XIX-lea / drd.:
Ana Victoria Sima. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
400 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie şi Filosofie. Departamentul de Istorie.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 379-400.
Teză de doctorat. Coord.: prof. dr. Nicolae Bocşan.
262.13"18"
281.95(498.4):282"18"
043
DL: T2011/56832

167. SPIRIDON, IOAN SEBASTIAN. Actualitatea teoriei Logosului


la Sfântul Maxim Mărturisitorul în conştiinţa creştinului de azi / drd.: pr.
Spiridon Ioan Sebastian. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga", 2010.
215 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga"-Sibiu. Facultatea de Teologie
"Andrei Şaguna" Sibiu.
Bibliogr. f. 195-212.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu.
043
235.3 Maxim Mărturisitorul
929 Maxim Mărturisitorul
DL: T2011/57627
TEZE DE DOCTORAT 67

168. ŞOVREA, IUSTINIAN. Antropologia creştină şi consecinţele ei /


drd. Şovrea Iustinian. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
238 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
"Babeş-Bolyai". Facultatea de Studii Europene.
Bibliogr. f. 223-238.
Teză de doctorat. Indrumători şt.: prof. univ. dr. Andrei Marga, prof.
univ. dr. Bernhard Laux.
233
009:28
043
DL: T2011/57024

169. VAJNÁR, JÁNOS ZSOLT. Instituţiile Bisericii Romano-


Catolice din Transilvania 1940-1989 / drd.: Vajnár János Zsolt. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
223 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie-Filozofie.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 203-212.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Csucsuja István.
282(498.4)"1940/1989"
043
DL: T2011/56730

170. VÂRLAN, FLORIN. Împărăţia lui Dumnezeu după Noul


Testament / pr. Vârlan Florin. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din
Constanţa, 2010.
266, [4] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Teologie.
Bibliogr. f. 253-266.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Cond. şt.: Î.P.S. pr. Teodosie Petrescu.
225
227.1
236
260.1
043
DL: T2011/57739
68 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

171. VIGH, BÉLA. Disputele sinodale lutherano-calvino-unitariene în


Transilvania secolului al XVI-lea / drd.: Vigh Béla. - Sibiu : Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
303 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Istorie şi
Patrimoniu "Nicolae Lupu". Catedra de Istorie Antică şi Medievală.
Bibliogr. f. 290-303.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. dr. h. c. Thomas Nägler.
262.4(498.4)"15"
043
DL: T2011/57359

172. ZARĂ, ŞTEFAN. Doctrina teologică şi pastorală a Sfântului


Ambrozie, Episcopul Mediolanului / drd.: pr. Ştefan Zară. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
223 f. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. . Descrierea după cop.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă
"Patriarhul Justinian".
Bibliogr. f. 201-222.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Cond. şt.: diac. prof. univ. dr. Ioan Caraza.
235.3 Ambrozie al Milanului
929 Ambrozie al Milanului
043
DL: T2011/57265
TEZE DE DOCTORAT 69

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

311/314 Statistică. Demografie

173. BOLOGA, ALEXANDRU. Metode statistice pentru


managementul activităţii industriale / drd.: Alexandru Bologa. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
208 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.
Conţine rezumat.
Bibliogr. f. 181-191.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constasntin Mitruţ.
311:65.012.4:334.7
043
DL: T2011/57249

174. CĂMĂRĂŞAN, VASILE-ADRIAN. Politici europene privind


migraţia. Implicaţii asupra pieţei muncii / drd.: Vasile-Adrian Cămărăşan. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
272 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
de Administrare a Afacerilor.
Bibliogr. f. 247-262.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Grigore Silaşi.
331.556(4+498)
314.7(4+498)
043
DL: T2011/57003
70 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

175. CHIVU, MIRELA. Analiza statistică a resurselor umane în


profil regional / drd.: Mirela Chivu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice,
2009.
IV, 209, [59] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. f. 202-208.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eugen Ştefan Pecican.
311:658.3
043
DL: T2011/56985

176. CIOBOTAR, NARCISA GEORGETA. Modele statistice folosite


în managementul proiectelor / drd.: Ciobotar Georgeta Narcisa. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
264, [33] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. f. 258-264.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Mitruţ.
311:65.012.2
043
DL: T2011/57248

177. DEACU, GABRIELA ASIMINA. Îmbătrânirea demografică a


populaţiei active : Impact economic şi social / drd.: Deacu Gabriela Asimina. -
Bucureşti : Academia Română, 2010.
VII, 182 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice
"Costin C. Kiriţescu".
Bibliogr. f. 174-182.
Teză de doctorat. Cond. şt.: dr. c.s.i. Steliana Perţ.
043
314.143
331.101.264.4
DL: T2011/57635
TEZE DE DOCTORAT 71

178. SECARĂ, MIRELA. Analiza statistică a turismului balnear pe


litoralul românesc / drd. Secară Mirela. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
279 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Cibernetică Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. f. 275-279.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Elena Maria Biji.
043
311:338.48(498)(262.5)
DL: T2011/57084

316 Sociologie

179. ACRIŞ, CORINA. Dinamica structurii familiei şi efecte asupra


socializării copiilor / drd. Corina Acris. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti,
2009.
373 f. : graf. color, tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială.
Bibliogr. f. 313-322.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Maria Voinea.
316.356.2
316.614.5
043
DL: T2011/56753

180. BÓDI, DIANA-CRISTINA. Persoanele vârstnice ca resursă în


familie şi în societate / drd. Diana-Cristina Daradics (Bódi). - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
249 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială.
Bibliogr. f. 209-220.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Petruţ Iluţ.
316.346.32-059.9
316.356.2
043
DL: T2011/57022
72 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

181. BOŢONE, DANIELA NICOLETA. Leadership şi comportament


civic organizaţional : predictori ai comportamentului civic organizaţional :
munca emoţională / drd. Daniela Nicoleta Boţone. - Bucureşti : Universitatea
Bucureşti, 2009.
192, [26] f. : graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială.
Bibliogr. f. 177-191.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Septimiu Chelcea.
316.46:061
316.613.6:331.101.6
316.627:331.101.6
043
DL: T2011/58048

182. CHIRA, CARMEN. Educaţia interculturală : Un răspuns la


pluralismul cultural contemporan / drd.: prof. Carmen Chira. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
391 f. : diagr., fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi
Asistenţa Socială.
Bibliogr. f. 356-370.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Voinea.
316.722
316.77:008
37.013.43
043
DL: T2011/57987

183. CORBU, NICOLETA. Comunicarea publicitară - între semiotică


şi pragmatică / drd.: Nicoleta Corbu. - Bucureşti : Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative, 2009.
217, [122] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Şcoala
Doctorală de Sociologie.
Bibliogr. f. 203-217.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Paul Dobrescu.
316.77:659.1
043
DL: T2011/56866
TEZE DE DOCTORAT 73

184. CUCEU, CODRUŢA LIANA. Spaţiu public şi spaţiu privat : O


perspectivă românească / drd.: Codruţa Liana Cuceu. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
280 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca.
Bibliogr. f. 273-280.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Aurel Codoban.
32.01
32.019.5
316.77
043
DL: T2011/57383

185. DĂNILĂ, OLGA. Aspecte psihosociologice ale terorismului /


drd.: Olga Dănilă. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
264 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. p. 239-247.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ilie Bădescu.
316.6:323.28
043
DL: T2011/56920

186. DIACONESCU, MARIA. Comunicarea empatică / drd.: Maria


Diaconescu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
220 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie şi Filosofie.
Bibliogr. f. 209-220.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Aurel Codoban.
316.77
043
DL: T2011/57645
74 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

187. DUDUCIUC, ALINA CĂTĂLINA. Sociologia modei : stil


vestimentar şi dezirabilitate socială / drd.: Alina Cătălina Duduciuc. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2010.
253 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială.
Bibliogr. f. 198-212.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Septimiu Chelcea.
316:687.1/.3
043
DL: T2011/57604

188. DUŢĂ, DANIEL SORIN. Inserţia valorilor moral-religioase în


sfera comportamentelor şi a relaţiilor interumane (cu aplicare la grupurile de
adolescenţi) / drd.: lect. univ. Daniel-Sorin Duţă. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
332 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 285-290.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Pantelimon Golu.
316.62:17+2
159.922.8
043
DL: T2011/57800

189. ECIRLI, AHMET. Teaching Culture through Foreign Language


at K6 Level / drd.: Ahmet Ecirli. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
235, [5] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: University of Bucharest. Faculty of Sociology and Social work.
Bibliogr. f. 226-235.
Conţine note.
Teză de doctorat. Coordinator: prof. dr. Ilie Bădescu.
371.3:81'243
316.7
043
DL: T2011/57986
TEZE DE DOCTORAT 75

190. GHIŞOIU, CLAUDIA. Identitate şi comunicare interculturală :


Dinamica identitară în Uniunea Europeană / drd.: Claudia Ghişoiu. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2010.
199 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.
Bibliogr. f. 192-199.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ilie Bădescu.
316.77:008(4)
043
DL: T2011/57988

191. LESUŢAN, IOAN. Comunicare şi acţiune socială în perspectiva


teoriei critice : Contribuţia lui Jürgen Habermas / drd.: Lesuţan Ioan. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2010.
233 f. : fig., tab. în paret color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe
politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării.
Bibliogr. f. 227-233.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Biriş Ioan.
81:1
316.257
316.286 Habermas,J.
043
DL: T2011/57995

192. MIHĂESCU, MANUELA. Comunicare şi cunoaştere în era


informatică / drd.: Manuela Mihăescu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-
Bolyai", 2010.
211 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Litere.
Bibliogr. f. 189-202.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Carmen Vlad.
316.77
316.772.5
043
DL: T2011/57456
76 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

193. MITREA, FLORIN. Intelectualii în totalitarism. Fundamentele


culturale ale criticii poloneze a comunismului (1945-1989) / drd.: Florin Mitrea.
- Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
278 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe Politice. Institutul
de Cercetări Politice.
Bibliogr. f. 263-275.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Stoica.
316.344.32(438)"1945/1989"
043
DL: T2011/57606

194. MOCĂNAŞU, FLORENTINA NINA. Cauze sociale ale violenţei


domestice / drd. Mocănaşu Florentina Nina. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
245 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială.
Bibliogr. f. 205-215.
Teză de doctorat. Îndrumător: prof. univ. dr. Larionescu Maria.
316.613.43:316.356.2
043
DL: T2011/57264

195. NECULA, MAGDALENA ROXANA I. Dinamica fenomenului


religios şi modernizarea rurală / drd.: Siritian I. (căs. Necula) Magdalena
Roxana. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
219 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi.
Bibliogr. f. 188-198.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Miftode.
316.334.55(498)
281.95(498)
043
DL: T2011/57533
TEZE DE DOCTORAT 77

196. PANĂ, ROXANA. Challenges for governance in the context of


globalization : a mixed methods study of national and local governance from a
global perspective = Provocări pentru guvernare în contextul globalizării : un
studiu, bazat pe combinaţii de metode, asupra guvernării la nivel naţional şi
local din perspectivă globală / PhD Candidate Roxana Zyman (Pană). - Bucureşti
: Universitatea din Bucureşti, 2009.
410 f. : fig. color ; 30 cm.
Antetitlu: University of Bucharest. Faculty of Sociology and Social Work.
Bibliogr. f. 391-410.
Doctoral Dissertation. PhD Coord.: prof. dr. Lazăr Vlăsceanu.
316.32
328.132.5
043
DL: T2011/57263

197. PAVEL, CIPRIAN. Contribuţii cu privire la politica de


comunicare în marketingul produselor şi serviciilor bancare / drd.: Pavel
Ciprian. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2010.
354 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
de Administrare a Afacerilor I.O.S.U.D.
Bibliogr. f. 349-354.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ec. Cristescu Ilie.
316.77:339.138:336.7
043
DL: T2011/57999

198. PĂTRU, ANA-MARIA. Evoluţia sistemului electoral în România /


drd. Ana-Maria Bercea (Pătru). - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
180 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială. Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f. 175-180.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Voinea.
316.334.3:324(498)
043
DL: T2011/58046
78 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

199. PETROVICI, MERIMA CARMEN. Niveluri de înţelegere a


comunicării didactice / Merima Carmen Petrovici. - Iaşi : Universitatea "Al. I.
Cuza", 2009.
211 f. : graf. color, tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie şi
Ştiinţe Social-Politice.
Bibliogr. f. 205-211.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Laurenţiu Şoitu.
316.77:371
043
DL: T2011/56697

200. POP, GEORGIAN. Dezvoltarea socială pe bază de proiecte.


Oportunităţi şi blocaje în procesul de absorbţie a fondurilor nerambursabile /
drd.: Georgian Pop. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
285 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială.
Bibliogr. p. 281-285.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Sandu.
043
316.334.21
339.96(4:498)
DL: T2011/57956

201. RĂDUCAN, RAMONA. Credinţa religioasă şi comportamentul


organizaţional / drd.: Ramona Lungu (Răducan). - Timişoara : Universitatea de
Vest, 2009.
416 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Sociologie şi
Psihologie. Secţia Sociologie.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 383-389.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Buzărnescu.
316.6:2
043
DL: T2011/56549
TEZE DE DOCTORAT 79

202. RUSU, ALINA. Sportul de masă, mijloc de socializare a


studenţilor : Studiu de caz - Centrul universitar Cluj-Napoca (UBB şi UTCN) /
drd.: Alina Dumitrescu (căs. Rusu). - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai",
2010.
161 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială.
Bibliogr. f. 148-153.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Traian Rotariu.
043
316:796
DL: T2011/57950

203. SĂNDULEASA, ANDRA-BERTHA. (In)egalitate de gen pe piaţa


muncii din România / drd. Polch (Sănduleasa) Andra-Bertha. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2010.
196 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială. Catedra de Sociologie.
Bibliogr. f. 181-196.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Maria Voinea.
043
316.647.82:3-055.2
331.5:3-055.2(498)
DL: T2011/57717

204. STAN, CORNELIA AFRODITA. Bariere şi blocaje în


comunicarea didactică : modalităţi de prevenire şi depăşire a acestora / drd.
Budnar (Stan) Cornelia Afrodita. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai",
2010.
426 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 364-377.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Miron Ionescu.
043
316.77:371
DL: T2011/57429
80 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

205. STATIVĂ, ECATERINA ELISABETA. Cultura copilului şi a


copilăriei în societatea românească - Modele de control ale naşterilor / drd.:
Stativă Ecaterina Elisebeta. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
182 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării din România.
Bibliogr. f. 174-182.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Maria Voinea.
316.346.32-053.2(498)
316.356.2(498)
159.922.7(498)
043
DL: T2011/57989

206. SUCIU, EMIL E. Tranziţia socială spre o nouă paradigmă a


modernismului : o analiză morfologică a schimbărilor structural-societale
contemporane / drd. Emil E. Suciu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti,
2009.
176 f. : il., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. . Descrierea după cop.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială. Şcoală Doctorală.
Bibliogr. f. 157-176.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, prof.
univ. dr. Maria Larionescu.
316.324.8
043
DL: T2011/56756

207. ŞCHIOPU, ANDREEA FORTUNA. Comunicarea în


managementul organizaţiei / drd.: lect. univ. dr. Andreea Fortuna Şchiopu. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
242 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de
Comerţ.
Conţine rezumat şi curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 206-210.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Radu Emilian.
316.77:65.012.4:061
043
DL: T2011/57256
TEZE DE DOCTORAT 81

208. TOMA, SORIN GEORGE. Statul bunăstării sociale în context


european / drd.: prof. univ. dr. Sorin George Toma. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
232 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială.
Bibliogr. p. 208-232.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ilie Bădescu.
316.323.65(4)
043
DL: T2011/58023

209. TONIŢA, MIRUNA. Comunicare estetică - comunicare


informaţională în receptarea creaţiei artistice / drd. Miruna Toniţa. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale",
[2010].
198, [4] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. 4 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Toboşaru.
316.77
792.01
808.5
043
DL: T2011/58089
82 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

32 Politică

210. AMZA, ALINA. Manipularea prin imagine TV : mass-media -


telecomanda minţilor / drd. Alina Amza. - Bucureşti : Universitatea Naţională de
Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale", 2009.
248 f. : fig., il. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. f. 239-248.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Manuela Cernat.
32.019.51:654.197
043
DL: T2011/56806

211. ARDELEAN, GHEORGHE. Relaţia bisericilor româneşti cu


statul în Transilvania şi Banat între anii 1848-1918 / drd. Gheorghe Ardelean. -
Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
300 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie şi Filosofie. Catedra de Istorie Modernă.
Bibliogr. f. 294-300.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Toader Nicoară.
322(498.4+498.5)"1848/1918"
043
DL: T2011/57511

212. CONSTANTIN, GHEORGHE. Despre puterea politică şi


culturală în societăţile postmoderne : analiza diferenţei / drd. Gheorghe
Constantin. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2010.
314 f. : fig., graf., il., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială.
Bibliogr. f. 185-200.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ilie Bădescu.
32
008
043
DL: T2011/57505
TEZE DE DOCTORAT 83

213. ILIE, OANA. Propaganda politică. Tipologii şi arii de


manifestare (1945-1958) / drd.: Oana Ilie. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti,
2009.
2 vol. (197, 469, [102] f.) : fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Istorie.
Bibliogr. f. 458-469.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord.: academician Dinu C. Giurescu.
32.019.5(498)"1945/1958"
043
DL: T2011/57580

214. PĂTRUNSU, DORINA MIHAELA. Eficacitate sau democraţie? :


dileme filosofice privind rolul instituţiilor politice / candidat: drd. Dorina Mihaela
Pătrunsu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
283 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Bibliogr. f. 273-283.
Teză de doctorat. Coord.: prof. dr. Adrian Paul Iliescu.
321.01
321.7
342.4
043
DL: T2011/57266

215. POPA, FLORIN. Modele ale deciziei raţionale în activitatea


politică : o analiză a modelelor teoretice din perspectiva practicii politice / drd.
Florin Popa. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
253 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Filosofie.
Bibliogr. f. 246-253.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Adrian-Paul Iliescu.
159.947.2:32.01
65.012.123:32.01
043
DL: T2011/57267
84 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

216. UNGUREANU, DANIEL MIHAI. Paradoxuri libertariene în


Teoria Alegerii Sociale / drd.: Daniel Mihai Ungureanu. - Bucureşti : Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative, 2009.
275 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative. Doctorat în Ştiinţe Politice.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 262-275.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Adrian Miroiu.
123.1
321.7
043
DL: T2011/56867

217. URSU, CONSTANTIN. Terorismul şi crima organizată în


contextul mondalizării / drd.: Constantin Ursu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza",
2009.
229 f. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie şi
Ştiinţe Social-Politice.
Bibliogr. f. 222-229.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Miftode.
323.28:316.32(100)
043
DL: T2011/57296

218. VARIA, GABRIELA. Instituţia şefului de stat şi raporturile


acesteia cu administraţia publică / drd.: Gabriela Varia. - Bucureşti : Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative, 2009.
264 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Şcoala
Doctorală în Ştiinţe Administrative.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 248-264.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Emil Bălan.
342.511
328.18
043
DL: T2011/56868
TEZE DE DOCTORAT 85

219. ZAMFIRA, ANDREEA-ROXANA. Le comportement électoral


dans les communautés mixtes / Andreea-Roxana Zamfira. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2010.
2 vol. (502 f.) : h., tab. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. . Descrierea după cop.
Antetitlu: Université de Bucarest. Faculté de Sciences Politiques École
Doctorale en Science Politique.
Bibliogr. f. 466-496.
Index.
Dissertation présentée en vue d'obtenir le titre de docteur en Science
Politique. Sous la direction de: prof. Cristian Preda, prof. Jean-Michel de Waele.
316.24:324
043
DL: T2011/57519

323 Politică internă

220. MIHEI, ANDRIAN-SIROJEA. Terorismul maritim, implicaţii


asupra securităţii navelor şi a facilităţilor portuare / drd.: Andrian-Sirojea
Mihei. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2009.
215 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea
Naţională de Apărare "Carol I".
Bibliogr. p. 165-180.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: amiral prof. univ. dr. Gheorghe Marin.
043
323.28(100):656.61(498)
DL: T2011/57936
86 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

323.1 Minorităţi naţionale

221. FOSZTÓ, LÁSZLÓ. A nyelvi és kulturális tényezők a roma


politikai mozgalmakban / doktorandus Fosztó László. - Kolozsvár [Cluj-Napoca] :
"Babeş-Bolyai" Tudományegyetem, 2009.
188 f. ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. română.
Antetitlu: "Babes-Bolyai" Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar.
Hungarológia Doktori Iskola.
Bibliogr. f. 169-179.
Teză de doctorat. Tudományos irányĭtó: dr. Péntek János.
323.1(=214.58)
043
DL: T2011/57023

222. GECSE, DESIDERIU. Istoricul comunităţilor cehe din România


(Aşezare, evoluţie etno-demografică, socio-economică şi cultural-confesională) /
drd.: Desideriu Gecse. - Cluj-Napoca : Academia Română, 2009.
461 p. : fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Istorie "George Bariţiu".
Bibliogr. p. 444-457.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Edroiu.
94(=162.3)(498)
323.15(=162.3)(498)
043
DL: T2011/57595
TEZE DE DOCTORAT 87

223. RĂDULESCU, GEORGEL. Cauzele eşecului politicilor publice


de incluziune romilor : evaluarea politicilor de incluziune a romilor / drd.
Georgel Rădulescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
196, [43] f. : graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială.
Bibliogr. 13 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Lazăr Vlăsceanu.
364.465:323.1(=214.58)(498)
323.1(=214.58)(498)
043
DL: T2011/58045

327 Politică externă

224. ALEXANDRESCU, IOAN-MIHAI. David Mitrany : Despre


funcţionalism în evoluţia relaţiilor internaţionale / drd.: Ioan-Mihai
Alexandrescu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
251 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie şi Filosofie. Catedra Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale.
Bibliogr. f. 223-251.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Puşcaş.
043
327.01:316.258
930(420) Mitrany,D.
929 Mitrany,D.
DL: T2011/57945
88 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

225. ARBEN, AHMETA J. The evolution of security definition and


security institutions / drd.: Ahmeta J. Arben. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, [2009].
440 p. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descriere după copertă.
Antetitlu: University of Bucharest. Faculty of Political Studies.
Bibliogr. p. 422-440.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. The guiding profesor: Teodor Meleşcanu.
355.45(100)
327.51 NATO
043
DL: T2011/57004

226. FIZEŞAN, TITUS. Contribuţii ale României la consolidarea şi


eficientizarea cadrului instituţional al Organizaţiei pentru Securitate şi
Cooperare în Europa / drd.: Titus Fizeşan. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-
Bolyai", 2010.
193 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie şi Filosofie.
Bibliogr. f. 179-193.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Adrian Ivan.
327(498:4)
341.17(4) OSCE
DL: T2011/57946

227. KULEVA, MARIANNA. Tradiţii şi inovaţii în politica externă a


Rusiei / drd. Marianna Kuleva. - Bucureşti : Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative, 2010.
288 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.
Bibliogr. f. 265-288.
Teză de doctorat. Coord. şt.: acad. Mircea Maliţa.
327(470)"1991/..."
94(470)"1991/..."
043
DL: T2011/57729
TEZE DE DOCTORAT 89

228. MELINESCU, NICOLAE. Africa subsahariană : comunicator


internaţional în ultimele trei decenii / drd.: Nicolae Melinescu. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
438 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie şi Filosofie.
Bibliogr. f. 418-438.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan.
32.01(6)
327(6)
338(6)
DL: T2011/57951

229. MOCANU, OANA MIHAELA. Realizări şi perspective ale


politicii de vecinătate a Uniunii Europene : Rolul României în noua Politică
Europeană de Vecinătate / drd.: Oana Mihaela Mocanu. - Bucureşti : Academia
de Studii Economice, 2010.
262 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale.
Bibliogr. f. 238-261.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Sută.
327(4)
341.217(4) UE
043
DL: T2011/57448
90 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

230. STUPARU, MIHAI-ŞTEFAN. Administraţia statelor arabe din


Golf : perspective de cooperare / drd. Mihai-Ştefan Stuparu. - Bucureşti : Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative, 2010.
426 p., 12, [41] f. : h., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Facultatea
de Administraţie Publică.
Bibliogr. p. 404-426.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu.
327.39:297
327.39(53)
043
DL: T2011/57726

231. VINTILĂ, SERGIU NICOLAE. Globalizarea riscurilor


asimetrice şi transformarea NATO / Sergiu Nicolae Vintilă. - Bucureşti : Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative, 2010.
198 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.
Bibliogr. f. 175-198.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Mircea Paşcu.
327.51 NATO
043
DL: T2011/57722

328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice

232. IRINEL, DAN SORIN. Liberalismul radical românesc în secolul


al XIX-lea : istorie, ideologie şi rol modernizator / drd. Dan Sorin Irinel. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
286 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Istorie.
Bibliogr. f. 266-286.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ion Bulei.
329.12(498)"18"
043
DL: T2011/57796
TEZE DE DOCTORAT 91

233. NICOLAE, RADU. Corupţia : o abordare instituţionalistă / drd.


Radu Nicolae. - Bucureşti : Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,
2010.
373 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.
Bibliogr. p. 359-373.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Adrian Miroiu.
328.185(498)
043
DL: T2011/57728

33 Economie

234. ANDREICA, ANGELA. Tradiţional şi modern în abordările


macroeconomice ale lui Lawrence R. Klein / drd.: Frăţilă (Andreica) Angela. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
172 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie.
Conţine note bibilografice.
Bibliogr. f. 163-172.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Taşnadi.
330.43:330.101.541
043
DL: T2011/56509

235. APOSTOL, IULIA. Evaluarea riscului în investiţiile


internaţionale / drd.: Iulia Apostol (Maurer). - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
VI, 294 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Specializarea: Eficienţa Economică a Investiţiilor şi a Progresului Tehnic.
Bibliogr. f. 252-257.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Camelia Raţiu-Suciu.
043
330.131.7:330.322+658.152
DL: T2011/56939
92 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

236. BALU, FLORENTINA-OLIVIA. Risk Management and its


Impact on Financial and Banking Activity / drd.: Florentina-Olivia Balu. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
233 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Faculty of Finance, Insurance, Banking and Stock Exchange.
Bibliogr. f. 218-228.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Supervisor: prof. Ion Stancu.
65.012.4:330.131.7:336.71
043
DL: T2011/57443

237. FLORESCU, DOINA GEANINA. Contribuţia lui John Maynard


Keynes la dezvoltarea macroeconomiei / drd.: Giugium (Florescu) Doina
Geanina. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
210 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie.
Catedra de Comunicare şi Doctrine Economice.
Conţine curriculum vitae şi rezumat.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 191-196.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Rogojanu Angela.
33(420) Keynes,J.M
929 Keynes,J.M.
330.834
043
DL: T2011/56674

238. HAVRINCEA, ADRIAN. Fundamente teoretice ale doctrinelor


economice / drd.: Adrian Havrincea. - Bucureşti : Academia de Studii Economice,
2010.
223 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de
Economie.
Bibliogr. f. 215-223.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Angela Rogojanu.
330.8(100)
043
DL: T2011/57566
TEZE DE DOCTORAT 93

239. HOLERCĂ BUNDUC, ANA ELENA. Comportamentul strategic


al firmei în raport cu factorii de risc / drd.: Holercă (căs. Bunduc) Ana-Elena. -
Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
246 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor. Catedra de Management-Marketing.
Bibliogr. f. 215-225.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Octavian Jaba.
316.454.3:330.131.7
043
DL: T2011/56997

240. MATEI, MARIUS. Risk analysis in the evaluation of the


international investment opportunities : Advances in modelling and
forecasting volatility for risk assessment purposes / drd.: Marius Matei. -
Bucureşti : Academia Română, 2009.
265 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Romanian Academy. National Institute of Economic Research
"Costin C. Kiriţescu".
F. de titlu şi în lb. română.
Bibliogr. f. 224-244.
Teză de doctorat. Scientific Advisor: univ. prof. Mircea Ciumara.
043
330.131.7:330.322
DL: T2011/57641

241. PLOPEANU, AURELIAN PETRUŞ. Determinante spiritual-


religioase ale creşterii economice / drd.: Aurelian Petruş Plopeanu. - Iaşi :
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 2009.
289 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
Antetitlu: Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.
Bibliogr. p. 280-289.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Pohoaţă.
330.8:297+284
043
DL: T2011/57298
94 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

242. POPESCU, ALEXANDRU VIOREL. Criterii de promovare a


investiţiilor hidroenergetice / drd.: ing. Alexandru Viorel Popescu. - Bucureşti :
Universitatea Politehnica Bucureşti, 2009.
[169] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti.
Bibliogr. 8 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Eugen Constantin
Isbăşoiu.
330.322:626/627
043
DL: T2011/57546

243. SCUTELNICU, OVIDIU MARIUS. Reforma sistemului


securităţii sociale din România / drd. Ovidiu Marius Scutelnicu. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2010.
282 f. : graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie.
Bibliogr. f. 274-282.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Marta-Christina Suciu.
330.35(498)
338.246(498)
316.4(498)
043
DL: T2011/58019
TEZE DE DOCTORAT 95

244. URZICEANU, RAMONA-MIHAELA. Influenţa noilor factori


de producţie asupra creşterii economice în cadrul societăţii informaţionale /
drd.: Ganea (Urziceanu) N. Ramona-Mihaela. - Timişoara : Universitatea de Vest,
2009.
351 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
de Administrare a Afacerilor.
Tabla de materii şi în lb. engleză.
Conţine curriculum vitae al autorului şi rezumat în lb. engleză.
Bibliogr. f. 331-340.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ilie Băbăiţă.
330.35:330.111.4
043
DL: T2011/57002

331 Muncă

245. COJOCARU, CONSTANTIN. Migraţia internaţională a forţei


de muncă în contextul globalizării / Constantin Cojocaru. - Craiova :
Universitatea din Craiova, 2010.
335, [13] f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor. Şcoala Doctorală în Economie. Domeniul de Doctorat:
Relaţii Economice Internaţionale.
Bibliogr. f. 300-305.
Conţine curriculum vitae.
Rez. în lb. engleză.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ion Roşu Hamzescu.
331.556(100)
043
DL: T2011/58012
96 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

246. GÎLCĂ, ALEXEI. Emigraţia forţei de muncă din Republica


Moldova : Impactul asupra instituţiei familiei / drd.: Alexei Gîlcă. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
268 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială.
Bibliogr. f. 261-268.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Voinea.
331.556.46(478)
316.356.2(478)
043
DL: T2011/57985

247. JURCAN, DOREL. Problemele reprofesionalizării forţei de


muncă în judeţul Vâlcea în contextul tranziţiei la economia de piaţă / drd.
Dorel Jurcan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
283 p. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Catedra de Sociologie Economică.
Bibliogr. p. 278-283.
Conţine curriculum vitae.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Toma Roman.
331.5(498-35 Vâlcea)
043
DL: T2011/58014
TEZE DE DOCTORAT 97

248. MIHALCEA, ALINA-DANIELA. Cercetare privind gradul de


pregătire a organizaţiilor din România în vederea reţinerii forţei de muncă în
contextul extinderii Uniunii Europene / drd.: Mihalcea Alina-Daniela. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
223 : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Academia de Studii
Economice Bucureşti. Facultatea de Mamagement.
Bibliogr. f. 115-124.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ursachi Ioan.
061(498)
331.5(498+4)
043
DL: T2011/56987

249. PĂUNA, CĂTĂLIN. Piaţa muncii în tranziţie - elemente de


continuitate şi schimbări structurale / drd.: Cătălin Păuna. - Bucureşti :
Academia Română, 2009.
134 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetari Economice
"Costin C. Kiritescu".
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 113-116.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. Emilian Dobrescu.
331.5(498)
043
DL: T2011/56822
98 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

332 Economie teritorială. Proprietate

250. BRĂGARU, CONSTANTIN. Managementul proiectelor pentru


dezvoltarea comunităţilor locale ale judeţului Constanţa / drd.: Constantin
Brăgaru. - Bucureşti : Academia Română, 2010.
273, [52] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice
"Costin C. Kiriţescu ".
Bibliogr. f. 255-273.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Aurel Octavian Berea.
332.1(498-35 Constanţa)
043
DL: T2011/57598

251. CIMPOERU, IRINA. Impactul politicii de dezvoltare regională


asupra disparităţilor inter şi intra-regionale / drd.: Irina Cimpoeru. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
344 f. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geografie.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 336-344.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. George Erdeli.
913(498)
332.1(498)
043
DL: T2011/56609

252. IDU, POMPILIA. Politica de dezvoltare regională a Uniunii


Europene : Implicaţiile aplicării ei în România / drd.: Pompilia Idu. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
279 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale.
Bibliogr. f. 270-279.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ana Bal.
332.1(4)
043
DL: T2011/56989
TEZE DE DOCTORAT 99

253. MARCU, GABRIELA MARIANA. Dezvoltare economică locală


în contextul regionalizării : Efecte, constrângeri şi semnificaţii : studiu de caz
pe economia României / drd.: Gabriela Mariana Marcu. - Sibiu : Universitatea
"Lucian Blaga", 2009.
345 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercertării şi Inovării. Universitatea
"Lucian Blaga " din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe Economice.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 333-345.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. hc Dan Popescu.
332.1(498)
043
DL: T2011/56910

254. MOZAC GLODEANU, ELENA. Finanţele publice locale şi


dezvoltarea regională / drd. Elena Mozac Glodeanu. - Craiova : Universitatea din
Craiova, 2010.
246, [4], 8 f. : graf., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Bibliogr. f. 236-242.
Indexuri.
Conţine curriculum vitae.
Rez. în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Marin Opriţescu.
332.14(498)
336.13(498)
339.92(498+4)
043
DL: T2011/57870
100 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

255. OCHEA, LAVINIA. Perspective pentru dezvoltarea economică


durabilă în regiunea extinsă a Mării Negre, în contextul economiei europene şi
globale / drd.: Lavinia Ochea. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2010.
238 f. : fig., graf., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale.
Bibliogr. f. 212-223.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Marcel Duhăneanu.
332.1(262.5)
043
DL: T2011/57568

256. SEMCU, ADRIAN EMANUIL. Dezvoltarea rurală în familia


europeană : implicaţii asupra securităţii naţionale / Adrian Emanuil Semcu. -
Bucureşti : Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2010.
388 p. : h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea Naţională de
Apărare "Carol I". Facultatea de Comandă şi Stat Major. Catedra Securitate şi
Apărarea Naţională.
Bibliogr. p. 325-336.
Teză elaborată în vederea obţinerii titlului de Doctor în Ştiinţe şi
Informaţii. Cond. de doctorat: general (r) prof. univ. cons. dr. Mircea Mureşan.
332.1(498-22)
338.43(498+4)
355.45(498)
043
DL: T2011/57372
TEZE DE DOCTORAT 101

334 Forme de organizare şi cooperare în economie

257. AKASHIE, EMMANUEL KANUNG. Business globalization and


its impact on small-scale enterprises in Nigeria / drd.: Emmanuel Kanung
Akashie. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2010.
218 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Faculty of International
Economic Relations.
Bibliogr. f. 203-213.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Research supervisor: prof. univ. dr. Ovidiu Rujan.
334.7.012.64(669)
043
DL: T2011/57569

258. GUŢĂ, CLAUDIU MIHAIL. Fundamentarea deciziei de


fuziune/achiziţie de unităţi economice / drd.: Claudiu Mihail Guţă. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
161 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 136-144.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Dobre.
334.758
043
DL: T2011/56878
102 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

259. MĂRGULESCU, ELENA. Efectele globalizării asupra activităţii


companiilor transnaţionale / drd.: lect. univ. Elena Mărgulescu. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
250 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 245-250.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ovidiu Rujan.
339.94
334.726
043
DL: T2011/56577

260. STĂNCULEA, LIANA OLIMPIA. Contribuţii la conceperea,


proiectarea şi implementarea unui sistem informatic pentru întreprinderile
mici şi mijlocii din domeniul comerţului / drd.: Stanculea Liliana Olimpia. -
Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
236 f. : fig., graf. în paret color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.
Bibliogr. f. 230-236.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Ghişoiu.
004.414.2:334.012.63/.64
043
DL: T2011/57455
TEZE DE DOCTORAT 103

336 Finanţe

261. BABICI, MIRCEA BOGDAN. Monetarism şi politici monetare /


drd.: Mircea Bogdan Babici. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
199 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Bibliogr. f. 194-199.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Pohoaţă.
336.74(100)
043
DL: T2011/57532

262. BĂLŢAT, VIRGINIA LILIANA. Modele de fundamentare a


sistemului de taxe şi impozite / drd.: Virginia Liliana Bălţat. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
202 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Cibernetică Statistică şi Informatică Economica. Domeniul-Statistică Economică.
Bibliogr. f. 187-202.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Mitruţ.
336.22
043
DL: T2011/56982

263. BICA, IOAN. Bonitatea clienţilor şi implicaţiile ei în procesul


creditării / drd.: Ioan Bica. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
231, [6] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.
Bibliogr. f. 224-231.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Teodor Roşca.
043
336.77
DL: T2011/57779
104 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

264. BOGLEA, VANINA ADORIANA. Evoluţii ale sistemului fiscal


al României în procesul aderării şi integrării în Uniunea Europeană / drd.:
Boglea Vanina Adoriana. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
183, [40] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
de Administrare a Afacerilor.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. p. 172-177.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Talpoş.
336.22(498)"1990/..."
043
DL: T2011/56550

265. BOROACĂ, LUIS-RAUL. Implicaţii ale politicii financiare


asupra echilibrului dinamic al economiei româneşti / drd. Luis-Raul Boroacă. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
316 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
Administrare a Afacerilor.
Bibliogr. f. 281-290.
Rez. şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ilie Băbăiţă.
336.02(498)
338(498)
043
DL: T2011/57197
TEZE DE DOCTORAT 105

266. BRATU, RĂDUCU ŞTEFAN. Tendinţe şi mutaţii în evoluţia


pieţei de capital din România / drd. Bratu Răducu Ştefan. - Craiova :
Universitatea din Craiova, 2010.
X, 363, 20 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor. Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice. Domeniul:
Economie.
Bibliogr. f. 355-363.
Conţine curriculum vitae.
Rez. în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Pîrvu Gheorghe.
336.76(498)
043
DL: T2011/58011

267. BUCIUC, ŞTEFAN IONUŢ. Politica de Investiţii şi contribuţia


la dezvoltarea economică / drd.: Buciu Ştefan Ionuţ. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2009.
278 : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori.
Bibliogr. f. 229-245.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Negrea Emil.
330.322(100+498)
336.76(100+498)
339.727.22
043
DL: T2011/57445
106 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

268. BUGA, VIOREL. Sistemele bancare în contextul globalizării /


drd.: Viorel Buga. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
217 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Bibliogr. f. 203-217.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Cocriş.
336.71(100)
339.9(100)
043
DL: T2011/57045

269. BUMBAR, CORINA. Modelarea cibernetică a proceselor


turbulente din pieţele financiar-valutare : Mecanismul contagiunii / drd.:
Bumbar (Sbughea) Corina. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
206 f. : fig. în parte clor ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. f. 191-202.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Oprescu Gheorghe.
336
336.748.3
043
DL: T2011/56879

270. BUTUNOI-RADU, LIVIU-CĂTĂLIN. Perfecţionarea finanţării


sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională / drd.:
Butunoi-Radu Liviu-Cătălin. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
188 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Academia de Studii
Economice Bucureşti. Facultatea de Finanţe-Asigurări Bănci şi Burse de Valori.
Bibliogr. f. 185-188.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Emil Negrea.
336.144:355.45+351.74
043
DL: T2011/57123
TEZE DE DOCTORAT 107

271. CHIRIACESCU, ROXANA. Impactul monedei unice (euro)


asupra economiei şi comerţului exterior al ţărilor membre ale Uniunii
Europene şi a candidatelor la aderare / drd.: ec. Calimachi Roxana
(Chiriacescu). - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
235 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 232-235.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Sută.
341.217(4) UE
336.744(4)
043
DL: T2011/56880

272. COMAN, NICOLETA. Influenţa optimizării gestiunii


portofoliilor asupra poziţiei financiare, performanţelor şi lichidităţii
întreprinderilor româneşti cotate la bursă / drd.: lector universitar Nicoleta
Coman. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
223 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune.
Bibliogr. f. 207-212.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Niculae Feleagă.
336.78(498)
043
DL: T2011/56766
108 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

273. COZMA, DORU CONSTANTIN. Tratamentul contabil şi fiscal


al societăţilor comerciale aflate în insolvenţă / drd.: Doru Constantin Cozma. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
377 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Economie şi de
Administrare a Afacerilor.
Bibliogr. f. 368-377.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Cotleţ.
336.22:347.76+347.728.5
657:347.76+347.728.5
043
DL: T2011/56968

274. DRĂGOI, ANDREEA-EMANUELA. Ajutoarele de stat şi


finanţarea economiei bazate pe cunoaştere / drd.: Andreea-Emanuela Drăgoi. -
Bucureşti : Academia Română, 2009.
237 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice
"Costin C. Kiriţescu". Institutul de Economie Mondială"Costin Murgescu".
Tabla de materii şi în lb. eng.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 221-237.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Valeriu Ioan-Franc.
336.563(498)
043
DL: T2011/57010

275. DUMITRU, MIOARA MARIA. Regimul juridic al dobânzii


moratorii / drd.: Nica (căs. Dumitru) Mioara Maria. - Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai", 2010.
401 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 385-395.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Liviu Pop.
043
336.781(498)
DL: T2011/57765
TEZE DE DOCTORAT 109

276. DUŢULESCU, MIHAELA. Modalităţi specifice de garantare a


creditelor ipotecare în România : Ipoteca pe bun viitor / drd.: Mihaela
Duţulescu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga", 2010.
279 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.
Bibliogr. f. 271-279.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mariana Negruş.
336.71(498)
368.15(498)
043
DL: T2011/57586

277. FOIAŞ, ROXANA. Managementul marketingului bancar în


contextul internaţionalizării activităţii bancare / drd. Roxana Foiaş. - Sibiu :
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
354 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. Universitatea "Lucian
Blaga" Sibiu. Facultatea de Ştiinţe Economice. Departamentul Doctorate.
Bibliogr. f. 323-329.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. DHC. Ioan Bogdan.
043
339.138:336.71
DL: T2011/56637

278. FRÂNCU, LAURENŢIU GABRIEL. O abordare economică a


birocraţiei / drd.: Frâncu Laurenţiu Gabriel. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2010.
249 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie.
Catedra de Comunicare şi Doctrine Economice.
Bibliogr. f. 236-246.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Angela Rogojan.
35.088.2:336(498)
35.077:336(498)
043
DL: T2011/57572
110 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

279. GĂINĂ, ANDRA MARIA. Globalizarea pieţelor financiare / drd.


Andra Maria Găină. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2010.
[412] f. : tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Bibliogr. f. 385-395.
Conţine curriculum vitae.
Rez. în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Fota.
336.76
043
DL: T2011/58008

280. GEORGESCU, ADRIANA. Piaţa de capital în România :


realităţi şi perspective / drd. Adriana Georgescu. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2010.
251 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie.
Catedra de Economie şi Politici Economice.
Bibliogr. f. 246-251.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Ciucur.
336.76(498)
043
DL: T2011/58018

281. GHEORGHESCU, OANA RAMONA. Incidenţa fiscalităţii


asupra produsului intern brut şi efectele acesteia în România / drd.:
Gheorghescu Oana Ramona. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
269 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
Administrare a Afacerilor.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 204-223.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Talpoş.
336.22(498)
330.55(498)
043
DL: T2011/56957
TEZE DE DOCTORAT 111

282. GHERENDI, LUMINIŢA. Zonele monetare : diversitatea


abordării teoretice şi practice / drd. Luminiţa Gherendi. - Bucureşti : Academia
de Studii Economice, 2009.
219 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie.
Bibliogr. f. 215-219.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Tasnadi.
336.74
043
DL: T2011/58020

283. IONESCU, CLAUDIA. Concepte, metodologii şi proceduri de


audit extern în economia şi societatea bazate pe cunoaştere / drd. Ionescu
Claudia. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
342 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Departamentul de Pregătire
Doctorală.
Bibliogr. f. 308-317.
Teză de doctorat. Cond. de doctorat: prof. univ. dr. Petre Popeangă.
336.148:004
657.633:004
043
DL: T2011/57175

284. KAZNOVSKY, MARIANA. Analiza politicilor monetare


promovate de Banca Naţională a României şi fundamentarea acestora pe baza
metodelor statistice şi econometrice / drd.: Mariana Kaznovsky. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
205 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eugen Pecican.
336.74:311+330.43
336.71(498) BNR
043
DL: T2011/56881
112 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

285. MĂNESCU, RAREŞ. Politici bugetare în dezvoltarea economică :


studiu de caz: România în perioada post-aderare / drd. Rareş Mănescu. - Sibiu :
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
263 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea "Lucian
Blaga" din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe Economice.
Bibliogr. f. 249-263.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Dr. HC. Dan Popescu.
336.14(498)
330.34(498)
043
DL: T2011/57338

286. MILOŞ, MARIUS. Efectele şi optimizarea cheltuielilor publice


în statele membre ale Uniunii Europene / drd.: asist. univ. dr. Liliana Donath. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
XXIII : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Economie şi de
Administrare a Afacerilor. Catedra de Finanţe.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. VIII-XXIII.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Liliana Donath.
336.5(4)
043
DL: T2011/56954

287. MORAR, ADRIAN. Analiza activităţii financiare în cooperaţia


de credit din România / drd.: Morar Adrian Ioan. - Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai", 2009.
386 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.
Bibliogr. f. 374-379.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Bătrâncea.
336.773(498)
043
DL: T2011/57777
TEZE DE DOCTORAT 113

288. NICOLESCU, ANA-CRISTINA. Evoluţia şi sustenabilitatea


datoriei publice în România / drd.: asist. univ. Ana-Cristina Nicolescu. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2010.
463, [12] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
de Administrare a Afacerilor.
Bibliogr. p. 348-377.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Talpoş.
043
336.27(498)
DL: T2011/57852

289. NICULESCU, DANIELA ELENA. Politica fiscală şi evitarea


dublei impuneri / drd.: Daniela Elena Niculescu. - Bucureşti : Universitatea
Bucureşti, 2009.
365 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 357-365.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Drosu Şaguna.
336.22
043
DL: T2011/56707

290. NIŢESCU, ELENA GIORGIANA. Dezvoltare din perspectiva


fiscalităţii : factori stimulatori şi destimulatori / drd.: Niţescu Elena Giorgiana. -
Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
I, 244 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 235-244.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Popescu.
336.22
043
DL: T2011/57353
114 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

291. PĂCULEA, ION-MARIAN. Fiscalitatea şi dezvoltarea


întreprinderii / drd.: Ion-Marian Păculea. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga",
2010.
285 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 269-279.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mariana Negruş.
336.1(498)
339.924(498+4)
336.22(498)
043
DL: T2011/57583

292. POCAN, OVIDIU. Utilizarea instrumentelor financiare derivate


în gestiunea riscurilor bancare / drd. Ovidiu Pocan. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2009.
268 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Finanţe,
Asigurări, Bănci şi Burse de Valori.
Bibliogr. f. 252-256.
Teză de doctorat. Coord: prof. univ. dr. Vasile Dedu.
336.71:330.131.7+658.1
043
DL: T2011/57173

293. POPA, ANAMARIA. Analiza şi perfecţionarea managementului


în instituţiile de credit / drd.: Popa Anamaria. - Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai", 2009.
371 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.
Bibliogr. f. 348-365.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ dr. Ioan Bătrâncea.
65.012.4:336.71
043
DL: T2011/57347
TEZE DE DOCTORAT 115

294. PREDESCU, ANTONIU. Impozitarea veniturilor şi creşterea


economică / drd.: Antoniu Predescu. - Bucureşti : Academia Română, 2010.
292 f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice
"Costin C. Kiriţescu".
Bibliogr. f. 283-292.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea Ciumara.
336.22(498)
336.226.1(498)
043
DL: T2011/57599

295. ROB, MIHAI MIRCEA. Politici financiare de investiţii / drd. Rob


Mihai Mircea. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
VI, 373, V f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
Administrare a Afacerilor.
Bibliogr. f. I-V.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Talpoş Ioan.
336.02:658.152
043
DL: T2011/57198

296. ROMAN, IOANA NICOLETA. Managementul şi gestiunea


riscului financiar-bancar : Mutaţii previzibile în secolul XXI / drd.: Ioana
Nicoleta Roman. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga", 2010.
IV, 341 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Ştiinţe
Economice. Departamentul Doctorate.
Bibliogr. p. 307-319.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. d.h.c. Ioan Bogdan.
65.012.4:330.131.7:336.71
075
DL: T2011/57588
116 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

297. SCHNEIDER, ROBERT. Derivatele financiare şi piaţa


obligaţiunilor structurate / drd.: Robert Schneider. - Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai", 2010.
VII, 264 p.. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Ştiinţe Economice
şi Gestiunea Afacerilor.
Bibliogr. p. 261-264.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Ciobanu.
336.763
043
DL: T2011/57689

298. SILVESTRU, HADRIAN TRAIAN. Metode performante


privind managementul riscului operaţional în bănci / drd.: Hadrian Traian
Silvestru. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
183 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Catedra de Finanţe.
Bibliogr. f. 172-179.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Trenca.
043
330.131.7:336.77
336.77:336.71(498)
DL: T2011/57762

299. SLAVIN, MARIANA. Competiţie şi armonizare fiscală în cadrul


Uniunii Europene / drd.: Anica Slavin Mariana. - Timişoara : Universitatea de
Vest, 2009.
331 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 301-316.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Donath Liliana.
336.22(4)
043
DL: T2011/56956
TEZE DE DOCTORAT 117

300. SOCACIU-BINŢINŢAN, ANCA. Sistem de analiză bancară /


drd.: Anca Socaciu-Binţinţan. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
267 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.
Bibliogr. f. 211-210.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Bătrâncea.
336.71(498+4)
043
DL: T2011/57775

301. VAN-DÚNEM, ALBERTO JONAS. Politica fiscală / drd. Alberto


Jonas Van-Dúnem. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
235 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept. Şcoala
Doctorală. Disciplină: Drept Fiscal.
Bibliogr. f. 233-235.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Dan Drosu Şaguna.
336.22
043
DL: T2011/57502

302. VANCU, IONEL. Efectele economice ale fiscalităţii / drd. Ionel


Vancu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
210 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
Administrare a Afacerilor.
Bibliogr. p. 199-206.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ioan Talpoş.
336.22:331.54(4)
043
DL: T2011/57201
118 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

303. VASILE, CRISTINA. Strategii şi instrumente anticorupţie în


sistemul bancar (opinii şi soluţii) / drd.: Cristina Vasile. - Bucureşti : Institutul
Naţional de Cercetări Economice, 2010.
213, [28] f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice
"Costin K. Kiriţescu".
Bibliogr. f. 204-213.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Bulborea.
343.352
343.359.2
336.227.2
043
DL: T2011/58000

304. ZAI, PAUL-VASILE. Politici bugetare consacrate Uniunii


Europene şi implicaţiile lor asupra economiei întreprinderii / drd.: Paul-Vasile
Zai. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
299, X, 61 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Catedra de Finanţe.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 291-299.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan E. Nistor.
043
336.143(4)
DL: T2011/57767
TEZE DE DOCTORAT 119

338 Situaţie economică. Politică economică

305. ABRUDAN, MIRELA CODRUŢA. Prezentarea mediatică a


crizei economice în România prin prisma teoriei cadrelor de interpretare -
Framing (2008-2009) / drd.: Mirela Codruţa Abrudan. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
223, [47] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 210-223.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Cseke Peter.
659.3(73)"2008/2009":338.124.4(498)
043
DL: T2011/56731

306. AXINTE, GHEORGHE. Strategia de dezvoltare a turismului în


regiunea de sud Muntenia / drd.: Gheorghe Axinte. - Craiova : Universitatea din
Craiova, 2009.
312 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor. Şcoala Doctorală în Ştiinţe Economice. Domeniul
fundamental: Ştiinţe Economice. Domeniul: Management.
Conţine curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 258-266.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Tudor Nistorescu.
043
338.48(498.1)
DL: T2011/56847
120 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

307. BADEA, ELENA. Evoluţia relaţiilor economice dintre România


şi Uniunea Europeană (1990-2005) / drd.: Badea Elena. - Bucureşti : Academia
de Studii Economice, 2009.
294 f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de
Relaţii Economice Internaţionale.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 177-185.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Mureşan.
338(498:4)"1990/2005"
043
DL: T2011/56503

308. BUZGĂU, ROSANA. Finanţarea dezvoltării activităţii de turism


rural din România şi analiza economico-financiară a acesteia / drd. Rosana
Buzgău. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2010.
245 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 226-237.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Elena Drăgoescu.
338.48(498-22)
796.5(498-22)
043
DL: T2011/57879

309. DODU, SILVIA PATRICIA. Industria turismului şi dezvoltarea


economică durabilă. Strategii şi opţiuni / drd.: Doru Silvia Patricia. - Bucureşti :
Academia Română, 2009.
329, [25] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice
Costin C. Kiriţescu.
Bibliogr. f. 321-329.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Bulborea.
338.48(100+498)
043
DL: T2011/57006
TEZE DE DOCTORAT 121

310. DRAGOMIR, VOICU-DAN. Financial Reporting and


Accountability : The Pillars of Corporate Governance : a European approach /
drd.: Voicu-Dan Dragomir. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
II, 249, [4] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: The Academy of Economic Studies of Bucharest. The Faculty of
Accounting and Management Information Systems.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 240-249.
Teză de doctorat. Ph. d. Supervizor: prof. dr. Nicolae Feleagă.
043
338:334.78(4)"1989/..."
DL: T2011/56578

311. DUŢU, LIANA MARIA. Evoluţia turismului internaţional şi


strategia dezvoltării turismului intern şi internaţional al României / drd.: Liana
Maria Duţu Mitran. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2010.
285, [9] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Administrarea Afacerilor.
Conţine rezumat şi curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 282-285.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Fota.
338.48(498+100)
043
DL: T2011/57390
122 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

312. FOTACHE, MIHAELA LĂCRĂMIOARA. Managementul


amenajării şi valorificării potenţialului turistic în arii naturale protejate şi
adiacente acestora : studiul de caz în Parcul Naţional Munţii Măcinului şi
Parcul Natural Balta Mică a Brăilei / drd.: asist. univ. Popa (Fotache) Mihaela
Lăcrămioara. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2010.
277, CXXII f. : diagr., schem., h., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-
ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţe
Economice. Domeniul de Doctorat-Management.
Bibliogr. f. 271-277.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru.
65.012.4:338.48:712.23(498)(23 Măcinului)
65.012.4:338.48:712.23(498-35 Brăila)
001.87
043
DL: T2011/58052

313. GÂF-DEAC, IOAN I. Economia între cunoaştere şi risc :


Contribuţii teoretico-metodologice şi practice / drd.: Ioan I. Gâf-Deac. -
Bucureşti : Academia Română, 2009.
IV, 321 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice.
Bibliogr. p. 303-321.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Ciutacu.
338(100)
330.131.7
043
DL: T2011/56994

314. GHEORGHE, CAMELIA MONICA. Managementul riscului în


transporturile turistice aeriene / drd.: Petrache (Gheorghe) Camelia Monica. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2010.
303 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice.
Bibliogr. f. 266-275.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Rodica Minciu.
330.131.7:656.7:338.48
043
DL: T2011/57565
TEZE DE DOCTORAT 123

315. GHEORGHIU, RADU CRISTIAN. Particularităţi, factori şi


tendinţe ale noii economii. Oportunităţi pentru România / drd.: Radu Cristian
Gheorghiu. - Bucureşti : Academia Română, 2010.
168 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română.
Bibliogr. f. 139-151.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Zaman.
330.16(498)
338.1(498)
043
DL: T2011/57600

316. GHERASIM, MIHAELA ELVIRA. Modelarea statistică a


impactului turismului asupra dezvoltării durabile / drd.: Mihaela Elvira
Gherasim. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
167, [46] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. . Descrierea după cop.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 165-167.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Mitruţ.
338.48(498)
043
DL: T2011/56765

317. IVANOVICI, MINA. Economia creativă şi societatea bazată pe


cunoaştere : Provocări şi oportunităţi pentru România / drd.: asistent univ. drd.
Mina Ivanovici. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2010.
169 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de
Economie. Catedra de Economie.
Bibliogr. f. 136-152.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Marta-Christina Suciu.
338(498)
043
DL: T2011/57416
124 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

318. KARAM RASHAD SHABAN ALY. Investments Efficincy in


Tourism = Eficienţa Investiţiilor in Turism / drd.: prof. dr. Ion Vasilescu. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
212 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academy of Economic Studies in Romania. Faculty of
Management. Economic Efficiency Department.
Bibliogr. f. 205-212.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord.: prof. dr. Ion Vasilescu.
658.152:338.48+796.5
043
DL: T2011/57253

319. LAZĂR, GHEORGHE. Disparităţi regionale în alimentaţia


diferitelor categorii sociale şi implicaţiile lor în mediu / autor Gheorghe Lazăr. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
283 f. : fig., graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geografie.
Bibliogr. f. 272-283.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Maria Pătroescu.
.439.02(498.2)
043
DL: T2011/57509

320. MUJA, CLAUDIA NORICA. Strategii de dezvoltare a


turismului românesc în parcuri şi rezervaţii naturale / drd.: Claudia Norica
Muja. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
270 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Comerţ. Catedra
de Turism-Servicii.
Bibliogr. f. 234-270.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Ioncică.
338.48(498):502.72
043
DL: T2011/56983
TEZE DE DOCTORAT 125

321. ONIGA, GEANINA. Promovarea imaginii turistice a României /


drd. Geanina Dodu (căsătorită Oniga). - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
206 f. : il., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Bibliogr. f. 162-170.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Sasu.
339.138:338.486(498)
043
DL: T2011/56644

322. POPA, VIOREL. Strategii de amenajare turistică montană.


Studii vizând platoul carstic Padiş / drd.: Viorel Popa. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2009.
263 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Comerţ. Catedra
de Turism-Servicii.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 242-246.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gabriela Cecilia Stănciulescu.
338.48(498)(23 Padiş)
043
DL: T2011/56770

323. POPESCU, IORDAN VALERIU. Reforma economică în China :


"Two tracks system" şi economia de piaţă" / drd. Popescu Iordan Valeriu. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2010.
197 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie.
Bibliogr. f. 195-197.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Paul Tănase Ghiţă.
338.24.021.8(510)
043
DL: T2011/58017
126 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

324. RADU, ELENA-CORNELIA-GABRIELA. Perspective


româneşti privind integrarea europeană. De la paradigmă naţională la
paradigmă europeană în viziunea lui Jean Monnet / drd.: Elena-Cornelia-
Gabriela Radu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
231 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale. Catedra de Istoria Economiei şi Geografie.
Bibliogr. f. 225-231.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Oprea.
341.217(4) UE:338(498)
043
DL: T2011/57251

325. SAFTA, DAN. Strategia dezvoltării ramurilor cu avantaj


comparativ ale economiei româneşti / drd.: Dan Safta. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2009.
358, [18] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Conţine rezumat şi curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 349-358.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Ioniţă.
330.34:338(498)
043
DL: T2011/57252

339 Comerţ

326. ALEXANDRESCU, MIHAI BOGDAN. Strategii şi politici de


marketing pentru recrutarea şi selecţia resurselor umane în Armata României /
drd.: Mihai Bogdan Alexandrescu. - Braşov : Universitatea Transilvania, 2009.
295 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Ştiinţe
Economice. Studii Universitare de Doctorat. Domeniul Marketing.
Bibliogr. f. 265-273.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Liliana Duguleană.
339.138:331.108.34:355(498)(0.034)
043
DL: T2011/56914
TEZE DE DOCTORAT 127

327. APOSTU, ADRIANA CAMELIA. Concurenţa - factor reglator


esenţial în sistemul economiei de piaţă : Studiu de caz : Economia românească
în procesul integrării europene / drd.: Camelia Adriana Apostu. - Sibiu :
Universitatea "Lucian Blaga", 2009.
291, [32] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 280-289.
Conţine note.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. dr. h. c. Dan Popescu.
339.137.2(498+4)
043
DL: T2011/58111

328. BĂLĂNEAN, VASILE. Consideraţii cu privire la integrarea


României în Piaţa Unică a Uniunii Europene : studiu de caz : Piaţa Unică a
Construcţiilor / drd. Vasile Bălănean. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2009.
216 f. : graf. color, tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 172-181.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. dr. h.c. Dan Popescu.
043
341.217(4) UE
339.923(4):624
DL: T2011/56635

329. BĂRBĂNŢAN, GHEORGHE. Comerţul prin porturile


dunărene (zona Vârciorova-Calafat) între anii 1829-1918 / drd.: Gheorghe
Bărbănţan. - Cluj-Napoca : Academia Română, 2009.
209 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 202-209.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord.: c.s.i. Gelu Neamţu.
043
339.1(498)(28 Dunăre)"1829/1918"
DL: T2011/57633
128 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

330. BENŢE, CRISTIAN. Strategii politice şi economice ale României


în relaţiile cu C.A.E.R.-ul, în perioada 1949-1965 / drd.: Benţe Cristian. - Cluj-
Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, 2009.
286 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie şi Filosofie.
Bibliogr. f. 249-256.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Vese Vasile.
043
339.5(498)"1949/1965"
339.923(4-11) CAER
DL: T2011/57944

331. CĂRĂGIN, ANDREEA RALUCA P. Prospectarea pieţelor


externe / autor: drd. Cărăgin P. Andreea Raluca. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
271 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale.
Bibliogr. f. 260-271.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Violeta Ciurel.
339.5(100)
339.9(100)
339.138(100)
043
DL: T2011/57172
TEZE DE DOCTORAT 129

332. CHIRCA, ELENA-ANDREEA. Tehnici moderne de promovare


în marketingul serviciilor financiar-bancare / drd.: Ec. Elena-Andreea Chirca. -
Braşov : Universitatea "Transilvania", 2010.
356 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Ştiinţe
Economice. Şcoala Doctorală. Domeniul de Doctorat Marketing.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 269-276.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ec. Liliana Duguleană.
043
339.138:336.71(0.034)
DL: T2011/57901

333. CRĂCIUN, LUMINIŢA MARIA. Eradicarea sărăciei -


problemă globală a omenirii / drd. Luminiţa Maria Crăciun. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
331, [47] f. : diagr., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale.
Bibliogr. f. 314-325.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Miron.
339.9
316.344.2/.3(100)
364.42(100)
043
DL: T2011/58085
130 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

334. CROITORU, CARMEN LILIANA. Măsuri, avantaje şi costuri


ale adoptării de către România a acquis-ului comunitar la nivelul sectoarelor
industriale / drd.: Carmen Liliana Croitoru. - Bucureşti : Academia Română,
2010.
298, [5] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice
"Costin C. Kiritescu".
Bibliogr. 5 f.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Zaman.
043
339.972(498+4)
DL: T2011/57632

335. DABIJA, DAN CRISTIAN. O abordare de marketing a


conceptelor de comerţ cu amănuntul din perspectiva consumatorului în
România / drd.: Dan Cristian Dabija. - Bucureşti : Academia de Studii Economice,
2009.
279 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Marketing.
Catedra de Marketing.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 261-271.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. h. c. Nicolae Al. Pop.
339.138
339.37
043
DL: T2011/56768

336. DABIJA, PETRU-RAUL. Plăţile electronice din perspectiva


integrării României în zona unică de plăţi în euro-Sepa / drd.: Petru-Raul
Dabija. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga", 2010.
230 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu.
Bibliogr. f. 204-212.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mariana Negruş.
004:336.717
339.924(498+4)
043
DL: T2011/57585
TEZE DE DOCTORAT 131

337. DAVID, EMIL. Particularităţi ale tranziţiei româneşti : model şi


antimodel pe plan regional şi european / drd.: Emil David. - Sibiu : Universitatea
"Lucian Blaga", 2010.
209 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 196-203.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. d.h.c. Dan Popescu.
339.924(498+4)
339.972(498+4)
332.1(4+498)
043
DL: T2011/57587

338. DECUSEARĂ, RĂZVAN NICOLAE. Selectarea pieţelor externe


ţintă în strategia valorificării avantajului competitiv / drd. Decuseară Răzvan
Nicolae. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2010.
268 f. : graf., schem., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale.
Bibliogr. f. 256-262.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Victor Danciu.
339.13(100)
339.9
043
DL: T2011/58084
132 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

339. DOBROTĂ, NICOLETA-GEORGETA. Optimizarea tehnologiei


de creştere a crapului (Cyprinus carpio carpio-Linnaeus 1758) în spaţii mici,
în sistem superintensiv / drd.: ing. Dobrotă Nicoleta-Georgeta. - Galaţi :
Universitatea "Dunărea de Jos", 2009.
188 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos"-Galaţi. Facultatea - Ştiinţa şi
Ingineria Alimentelor.
Bibliogr. f. 179-188.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Stăncioiu Soare.
639.3
639.215.2
043
DL: T2011/57116

340. DONILA, PIPA. Integrarea economică regională : Analiză


comparativă a tipurilor de integrare economică şi perspectiva aderării
Albaniei la Uniunea Europeană / drd.: Pipa Donila. - Timişoara : Universitatea
de Vest, 2010.
228 f. : fig., tab. în paret color ; 24 cm. - (Teze de doctorat).
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
de Administrare a Afacerilor.
Bibliogr. f. 223-228.
Teză destinată obţinerii titlului ştiinţific de doctor inginer la Universitatea
"Politehnica" din Timişoara. Cond. şt.: prof. univ. dr. Grigore Silaş.
339.924(4+496.5)
341.217(4)UE
043
DL: T2011/57996

341. DUMITRESCU, CRISTIAN. Statul în economia de piaţă / drd.:


Cristian Dumitrescu. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
245 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice
"Costin C. Kiriţescu".
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 228-245.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Valeriu Ioan-Franc.
342:339.13.012.42(498)
043
DL: T2011/57011
TEZE DE DOCTORAT 133

342. DUMITRU, IULIAN. Capoeira - suport de marketing şi relaţii


publice pentru promovarea spectacolului sportiv de loisir / drd. Iulian Dumitru. -
Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
254 f. : il., fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Conţine curriculum vitae.
Bibliogr. f. 227-233.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ştefan Prutianu.
339.138:796.81(81)
659.4:796.81(81)
043
DL: T2011/56642

343. FILIMON, OCTAVIAN. Impactul programelor comunitare de


mediu asupra comerţului exterior românesc / drd.: Filimon Octavian. - Craiova :
Universitatea din Craiova, 2009.
III, 337, [18] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Craiova. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Şcoala Doctorală în
Ştiinţe Economice. Domeniul: Relaţii Economice Internaţionale.
Conţin rezumat şi în lb. engleză.
Conţine note bibliografice.
Conţine curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 327-331.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Roşu Hamzescu.
043
339.5(498:4):504.06
DL: T2011/56850
134 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

344. FRATOŞTIŢEANU, CLAUDIA. Sistemul monetar-financiar


internaţional în contextul globalizării / drd.: Fratoştiţeanu Claudia. - Craiova :
Universitatea din Craiova, 2009.
279, [9] : fig., tab ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor. Domeniul: Relaţii Economice Internaţionale.
Conţine rezumat şi curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 273-279.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Roşu Hamzescu.
339.72(100)
316.32(100)
043
DL: T2011/56527

345. GHINESCU, LUCIAN. Organizarea structurală a exploataţiilor


agricole din România în scopul creşterii eficienţei economice şi a
competitivităţii pe piaţa concurenţială / drd.: Ghinescu Lucian. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
331, [50] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie
Agroalimentară şi a Mediului.
Conţine note.
Bibliogr. f. 324-331.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Letiţia Zahiu.
631.115(498)
339.137
043
DL: T2011/56511
TEZE DE DOCTORAT 135

346. HAVRIŞ, ELENA CRISTINA. Politica în domeniul concurenţei


în economiile contemporane / drd.: Elena Cristina Havriş. - Bucureşti : Academia
de Studii Economice, 2009.
188 f. : fig., tab ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale.
Bibliogr. f. 163-188.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu.
339.137.2
043
DL: T2011/57449

347. IBRAIM, MERAL. Eficientizarea atragerii şi utilizării


fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în finanţarea
proiectelor din România / drd.: Ibraim (Kagitci) Meral. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2010.
IV, 220, [36] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Finanţe,
Asigurări, Bănci şi Burse de Valori.
Bibliogr. f. 206-220.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Tatiana Moşteanu.
339.96(4:498)
339.923(4-15) CE
043
DL: T2011/57444

348. IONESCU, FLORIN TUDOR. Metode şi instrumente de


marketing utilizate în planificarea strategică a portofoliului de afaceri de
către întreprinderile din România / Drd.: Florin Tudor Ionescu. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2010.
352 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Marketing.
Bibliogr. p. 303-318.
Index.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Valerică Olteanu.
339.138:334.7(498)
043
DL: T2011/57417
136 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

349. IORDACHE, LUCIA. Politica Uniunii Europene în domeniul


concurenţei şi implicaţiile acesteia în procesul de integrare a României / drd.:
Iordache Lucia. - Bucureşti : Academia Română, 2010.
324 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice
"Costin C. Kiriţescu".
Bibliogr. f. 316-324.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Berlli Nicolae.
339.137.2:339.924(498+4)
043
DL: T2011/58029

350. MIHAI, MILETTA-CRISTINA. Funcţionalitatea pieţelor


româneşti în perspectiva integrării economice europene / drd.: Mihai Miletta-
Cristina. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
241 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie.
Catedra de Comunicare şi Doctrine Economice.
Bibliogr. f. 225-235.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Angela Rogojanu.
339.13(498)
339.92(4)
043
DL: T2011/57257

351. PETRILA, DAN-IONEL. Strategii de marketing pentru


protecţia investitorilor în piaţa de capital / drd. Petrila Dan-Ionel. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
201 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Marketing. Doctorat.
Bibliogr. f. 197-201.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Virgil Balaure.
043
339.138:336.76(498)
DL: T2011/57091
TEZE DE DOCTORAT 137

352. POPA, CĂTĂLIN C. Politici şi strategii ale organismelor


monetar-financiare internaţionale în condiţiile fenomenelor de integrare şi
globalizare economică / drd.: Cătălin Popa. - Bucureşti : Academia Română,
2009.
278 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice.
Doctorat, Specializarea Economie.
Bibliogr. p. 273-278.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Lucian C. Ionescu.
339.7(100)
339.9(100)
043
DL: T2011/57007

353. RADWAN ALAA ELDIN HUSSIEN MOHAMED. Strategii şi


politici de marketing în vederea intrării pe piaţa Uniunii Europene : Studiu de
caz Egipt / drd.: dr. Iacob Catoiu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice,
2009.
303 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Marketing.
Bibliogr. f. 260-271.
Teză de doctorat. Cond. şt.: dr. Iacob Catoiu.
338(620+4)
339.138(620+4)
043
DL: T2011/57418
138 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

354. REPANOVICI, ANGELA. Strategii de marketing pentru


promovarea şi vizibilitatea producţiei ştiinţifice a universităţii prin depozite
digitale / drd.: Angela Repanovici. - Braşov : Universitatea Transilvania, 2009.
327 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 227-242.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Liliana Duguleană , prof. univ.
dr. Mircea Regneală.
339.138:026+004:027.7(498)(0.034)
043
DL: T2011/56906

355. SĂPUNARU, NINI. Locul şi rolul instituţiei vamale în Uniunea


Europeană / drd. Nini Săpunaru. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu,
2010.
208 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 204-208.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. dr. H.C. Dan Popescu.
339.543
339.543.622
341.217(4) UE
043
DL: T2011/58072
TEZE DE DOCTORAT 139

356. STĂNCIULESCU, SORIN CORNEL. Transferul de creativitate


în tranzacţiile internaţionale / drd.: Sorin Cornel Stănciulescu. - Craiova :
Universitatea din Craiova, 2009.
316, [10] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor. Domeniul: Relaţii Economice Internaţionale.
Conţine note bibliografice.
Conţine rezumat şi curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 310-316.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Rusu Hamzescu.
339.5(100)
339.56.055(100)
043
DL: T2011/56529

357. THAMIR HADI ABOD AL-GENABI. Strategic approaches with


effects on competitiveness and profitability of textile market in Iraq / Ph. D.
Student: Thamir Hadi Abod Al-Genabi. - Craiova : Universitatea din Craiova,
2010.
286 f. : fig., graf., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: University of Craiova. Faculty of Economics and Business
Administration. Doctoral School of Economics. Field of Management.
Bibliogr. f. 273-284.
Index.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Ph. D. Supervisor: prof. Tudor Nistorescu.
339.13:677(567)
043
DL: T2011/58013
140 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

358. TRĂILĂ, MARILENA-LUMINIŢA. O perspectivă de


marketing aupra conceptului de E-guvernare în România / drd.: Istrate (Trăilă)
Marilena-Luminiţa. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
230 f. : fig., graf. tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor. Domeniul: Marketing.
Bibliogr. f. 221-230.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Constantin Sasu.
004:35(100+498)
339.138:35
043
DL: T2011/57522

359. ZAID, SHAREEF N. The Economic relation between the EU &


the GCC : the cooperation agreement : (how to protect and improve it) / Ph. D
Candidate Yaid N. Shareef. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
225 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: The Academy of Economic Studies. The Faculty of
Management.
Bibliogr. f. 213-225.
Doctoral thesis. Scientific coordinator: prof. Dan Popescu.
043
339.9(4)
339.923(4)
DL: T2011/57085
TEZE DE DOCTORAT 141

34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

360. AMUZA, MAGDALENA-DENISA. Rolul organizaţiilor


internaţionale în soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale / drd.:
Amuza (Lungu) Magdalena-Denisa. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
447, [35] f. : fig., h. color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice "Andrei
Rădulescu".
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. 17 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitra Popescu.
341.123
355.357
043
DL: T2011/56823

361. ANTON, CRISTIAN. Rolul Naţiunilor Unite în soluţionarea


diferendelor internaţionale / drd.: Cristian Anton. - Bucureşti : Academia de
Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2010.
316 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de
Drept.
Bibliogr. f. 286-316.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Maziliu.
341.123:327(100)
043
DL: T2011/58121
142 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

362. ANTONESCU BOŢIAN, ELISABETA. Mobilul şi scopul în


conţinutul infracţiunii / drd.: Elisabeta Antonescu Boţian. - Bucureşti : Academia
Română, 2010.
248 f. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit.- Descrierea după cop.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercertări Juridice
"Academician Andrei Rădulescu".
Bibliogr. f. 240-248.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. George Antoniu.
343.2.01
343.3/.7
043
DL: T2011/57597

363. BACH, GHEORGHE-IULIAN. Specificul răspunderii penale şi


a celei contravenţionale în materia securităţii şi sănătăţii în muncă / drd.: Bach
Gheorghe-Iulian. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2010.
252 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de
Drept.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 235-252.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea.
343.222:614.8(498)(094)
043
DL: T2011/57971

364. BARARU, IOSIF. Aspecte legislative, teoretice şi de practică


judiciară privind cauzele penale care au ca obiect acţiunile teroriste / autor:
drd. Iosif Bararu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2010.
285 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 273-282.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Neagu.
343.341
043
DL: T2011/58096
TEZE DE DOCTORAT 143

365. BARBU, ANCA MIHAELA. Efectele şi încetarea tratatelor


internaţionale / drd.: Marcu (Barbu) Anca Mihaela. - Bucureşti : Academia
Română, 2009.
286 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercertări Juridice.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 276-286.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitra Popescu.
341.24(100)
043
DL: T2011/56711

366. BARNA, NOLUŢĂ. Regimul juridic al operaţiunilor de leasing


în comerţul internaţional / drd.: Noluţă Barna. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza",
2009.
257 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Drept.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 252-257.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Macovei.
347.74:339.5
043
DL: T2011/56662

367. BĂRĂNESCU, CRISTINA ADRIANA. Posesia bunurilor mobile /


drd. Bărănescu Cristina Adriana. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu,
2010.
331 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Drept
"Simion Bărnuţiu".
Bibliogr. f. 323-331.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ovidiu Ungureanu.
347.3
347.214.1
043
DL: T2011/57878
144 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

368. BICA, ALINA MIHAELA. Spălarea banilor, mijloc de reinserţie


a fondurilor financiare ilicite în circuitul comercial legal / drd. Nicolescu (Bica)
Alina Mihaela. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2010.
307 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de
Drept.
Bibliogr. f. 298-307.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Florin Sandu.
343.359.2(498+100)(094)
043
DL: T2011/57216

369. BOCA, RODICA. Soluţiile la judecata în căile ordinare de atac /


drd.: Boca (Panaite) Rodica. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, 2009.
313 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Drept.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Grigore Theodoru.
343.156
043
DL: T2011/56718

370. BODOGA, VALERIU. Regimul juridic al frontierelor în dreptul


românesc şi comunitar / drd. Valeriu Bodoga. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2010.
296 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept. Şcoala
Doctorală. Domeniul: Drept.
Bibliogr. f. 281-296.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan.
341.222(498+4)
043
DL: T2011/58099
TEZE DE DOCTORAT 145

371. BUSTEA, ELENA. Pruncuciderea : problematica investigaţiei


criminalistice / drd. Bustea Elena. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
294, 7 f. : il. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 1-7.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Emilian Stancu.
043
343.622(498)
DL: T2011/57321

372. CĂRPINEAN, ION CRISTIAN. Cercetarea la faţa locului în


cazul actelor de terorism / drd.: Cărpinean Ion Cristian. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2009.
411 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 397-411.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Emilian Stancu.
343.326(498)
323.28(498)
043
DL: T2011/56854

373. CERNAT, PETRONELA ADRIANA. Dreptul subiectiv şi


interesul legitim, temeiuri ale acţiunii în contenciosul administrativ / drd.
Cernat Petronela Adriana. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
258 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept. Şcoala
Doctorală. Domeniul Ştiinţe Juridice.
Bibliogr. f. 249-258.
Teză de doctorat. Cond. de doctorat: prof. univ. dr. Dana Tofan.
351.95
342.922
043
DL: T2011/56761
146 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

374. CHIOREAN, MIRCEA ANDELIN. Dimensiuni sociale ale


infracţionalităţii transfrontaliere : studiu de caz Punctul de Trecere a
Frontierei Borş / drd. Chiorean Mircea Andelin. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
332 f. : graf., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială.
Bibliogr. f. 312-331.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Floare Chipea.
343.359.3(498+100)
343.352(498+100)
341.222(498 Borş)
043
DL: T2011/57322

375. CHIRILĂ, ANGELICA. Relevanţa penală a plângerii prealabile /


drd.: Staicu (Chirilă) B.V. Angelica. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
253 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice "Andrei
Rădulescu".
Bibliogr. f. 238-253.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. George Antoniu.
043
343.122
DL: T2011/57636

376. CHIRINDEL, CORNELIA MARIANA. Conceptul de corupţie


în economia contemporană / drd.: Cornelia Mariana Chirindel. - Bucureşti :
Academia Română, 2009.
198 f. : fig., graf. color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercertări Economice
"Costin C. Kiriţescu".
Bibliogr. f. 179-189.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Bulborea.
043
343.352(498)
336.225.678(498)
DL: T2011/57160
TEZE DE DOCTORAT 147

377. CIOCHINĂ, DANIELA. Compensaţia ca mod de stingere a


obligaţiilor / drd. Daniela Şt. Ciochină. - Craiova : Universitatea din Craiova,
2010.
282, [8] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative.
Bibliogr. f. 259-276.
Conţine curriculum vitae.
Rez. în lb. engleză.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ion Dogaru.
347.43
043
DL: T2011/57862

378. CIUBOTARU, BOGDAN MICHAEL. Organizarea şi


funcţionarea Guvernului României prin prisma legislaţiei în vigoare şi a
practicii politice / drd.: Bogdan-Michael Ciubotaru. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
224 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 205-224.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dana Tofan.
342.51(498)"18/20"
328.1(498)"18/20"
043
DL: T2011/57983

379. CIUBOTĂ, CĂTĂLIN. Clauzele abuzive în contracte / drd.:


Cătălin Ciubotă. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
231 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 217-226.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Marilena Uliescu.
347.44
043
DL: T2011/56830
148 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

380. CÎRSTOIU, VERONICA. Conflictele de muncă şi jurisdicţia


muncii / drd.: Veronica Cîrstoiu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
425 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 406-425.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu.
043
349.2(498+4)
331.109
DL: T2011/57888

381. COJOCARU, ALIN-ŞTEFAN. Corupţia la nivel înalt şi


implicaţiile ei asupra securităţii naţionale / subcomisar Alin-Ştefan Cojocaru. -
Bucureşti : Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2009.
280 p. : graf., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea
Naţională de Apărare "Carol I". Facultatea de Comandă şi Stat Major.
Bibliogr. p. 245-252.
Teză de doctorat. Cond. de doctorat: general de brigada (r) prof. univ. dr.
Viorel Buţa.
343.352:355.45(498)
043
DL: T2011/57213

382. COJOCARU, ANDREEA-PAULA. Drepturile morale şi


drepturile patrimoniale ale autorului / drd.: Andreea-Paula Cojocaru (căs.
Seucan). - Bucureşti : Academia Română, 2009.
260 f. ; 30 cm.
Antetitlu de pe copertă.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Juritice.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 257-259.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Marilena Uliescu.
347.78
347.78.01
043
DL: T2011/56829
TEZE DE DOCTORAT 149

383. CORBU, CORINA ALINA. Subiectele colective în Convenţia


Europeană a Drepturilor Omului / drd. Corina Alina Corbu. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2009.
256 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept. Catedra de Drept
Privat.
Bibliogr. f. 245-256.
Lucrare de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan.
341.24:341.231.4(4)
342.7(4)
341.461(4)
043
DL: T2011/58051

384. CRĂCIUNESCU, CRISTIANA MIHAELA. Dreptul de


dispoziţie al soţilor asupra bunurilor ce le aparţin, în diferite regimuri
matrimoniale / drd.: Cristiana Mihaela Crăciunescu. - Bucureşti : Academia
Română, 2009.
405 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice.
Bibliogr. p. 393-400.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Marilena Uliescu.
347.626(498+100)
043
DL: T2011/58027

385. CREŢU, FLORENŢA-SIMONA. Graţierea / drd.: Florenţa-


Simona (Creţu) Căliminte. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan
Cuza", 2010.
251 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de
Drept. Catedra de Drept Penal.
Bibliogr. f. 239-251.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Boroi.
343.293
043
DL: T2011/58112
150 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

386. DESPESCU, BOGDAN. Criminalitatea în domeniul achiziţiilor


publice / drd.: Bogdan Despescu. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru
Ioan Cuza", 2010.
363 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de
Drept.
Bibliogr. f. 350-363.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Dascălu.
043
343.35:347.451
DL: T2011/57932

387. FĂGĂRAŞ, MARIN. Aplicarea legii penale în spaţiu / drd.:


Făgăraş Marin. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
218 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice.
Bibliogr. f. 205-218.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. George Antoniu.
343.214:340.132.2(498+4)
043
DL: T2011/58028

388. GAVRILESCU, ALIN-GHEORGHE. Drepturile şi obligaţiile


părinteşti în dreptul românesc şi în dreptul comparat / drd. Gavrilescu Alin-
Gheorghe. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga", 2009.
290 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Drept
"Simion Bărnuţiu".
Bibliogr. f. 281-290.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Bacaci.
347.63(498)
340.5:347.63(498)
043
DL: T2011/58074
TEZE DE DOCTORAT 151

389. IORDACHE, ION. Regimul juridic al fondului de comerţ / drd.:


Ion Iordache. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
290 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Victor Babiuc.
346(498)
347.7(498)
043
DL: T2011/57446

390. JŰRGEN PREDIGER, EDUARD. Fundamentele dreptului de


proprietate / drd.: lect. univ. drd. Eduard Jűrgen Prediger. - Sibiu : Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
447, [7] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Universitatea de Drept
"Simion Bărnuţiu".
Bibliogr. f. 441-447.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ovidiu Ungureanu.
347.23
043
DL: T2011/57352

391. LAZĂR, RALUCA ŞTEFANIA. Persoana juridică în doctrină şi


jurisprudenţă / drd. Raluca Ştefania Lazăr. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga"
din Sibiu, 2010.
316 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Drept
"Simion Bărnuţiu".
Antetitlu pe cop.
Bibliogr. f. 283-316.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ovidiu Ungureanu.
347.19(498)
043
DL: T2011/57875
152 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

392. MAREŞ, CRISTIAN. Răspunderea internaţională pentru


daunele aduse mediului / drd.: Cristian Mareş. - Craiova : Universitatea din
Craiova, 2009.
353, [25] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative.
Conţine curriculum vitae şi rezumat şi în lb. engleză.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 333-346.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea Duţu.
349.6(100)
043
DL: T2011/56540

393. MARTIMOF, BOGDAN MIHAI. Strategii de prevenire şi


combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului / drd.: Martimof
Bogdan Mihai. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
223 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. Catedra de Monedă.
Bibliogr. f. 190-198.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Darac.
343.359.2
343.341
043
DL: T2011/57124

394. MĂNIGUŢIU, NICULAE. Soluţiile instanţei de recurs în


materie civilă / Niculae Măniguţiu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2009.
3 vol. (396, 528, 484 f.) ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Drept
"Simion Barnuţiu". Domeniul: Drept.
Bibliogr. f. 465-484.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Leş.
347.955(498)
043
DL: T2011/57751
TEZE DE DOCTORAT 153

395. MĂRCHIDAN, VIOREL DUMITRU. Conceptul de prevenire în


activitatea organelor Ministerului Administraţiei şi Internelor / drd.:
Mărchidan Viorel Dumitru. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan
Cuza", 2010.
317 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de
Drept.
Bibliogr. f. 259-317.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Suceavă.
343.85
351.75
043
DL: T2011/58119

396. MUNTEANU, ANA-MARIA V. Conversiunea prin reducţiune a


actelor juridice civile la confluenţa cu sancţiunile în materie / drd.: Popescu
(căs. Munteanu) V. Ana-Maria. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2010.
305, [21] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative.
Conţine curriculum vitae şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 294-305.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Dogaru.
043
347.13
DL: T2011/57847

397. MURAR, RIBANA ILEANA. Jurisdicţia muncii / drd.: Murar


Ribana Ileana. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2010.
228 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Drept
"Simion Bărnuţiu".
Bibliogr. f. 221-228.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Leş Ioan.
349.2(498)
043
DL: T2011/57591
154 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

398. NEGOESCU, DALIA-ENCRITA. Prevenirea şi combaterea


traficului de persoane / drd. Negoescu Dalia-Encrita. - Bucureşti : Academia de
Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2009.
346 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de
Drept.
Bibliogr. f. 332-346.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Florian Coman.
343.545/.546(498+100)
343.627(498+100)
043
DL: T2011/57209

399. NEGUŢU, CRISTINA-ALEXANDRA. Regimul juridic al


societăţilor comerciale de asigurări / drd.: Neguţu (Darie) Cristina-Alexandra. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2010.
353 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune.
Bibliogr. f. 338-353.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Cornelia Lefter.
347.72:347.764(498)(094)
043
DL: T2011/57571

400. NIEMESCH, MIHAI. Izvoarele formale ale dreptului cu privire


specială asupra izvoarelor dreptului internaţional şi ale dreptului comunitar /
drd.: Mihail Nemesch. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
270 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Institutul de Cercetări Juridice "Academician Rădulescu" al
Academiei Române.
Bibliogr. f. 246-265.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: Cercetător principal gr. I, Profesor
universitar, dr. Sofia Popescu.
340.130:34(498+4)
340.130:341(100)
043
DL: T2011/58030
TEZE DE DOCTORAT 155

401. OPRE, ANCUŢA GIANINA. Cauze specifice în contractul


comercial / drd.: Opre Ancuţa Gianina. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
302 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune.
Bibliogr. f. 290-302.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Victor Babiuc.
347.74
347.44
043
DL: T2011/57414

402. OPREA, FLOREA A. Vulnerabilităţi ale României în


gestionarea fondurilor financiare comunitare / drd.: Oprea A. Florea. -
Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2010.
302 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Administraţiei şi Internelor. Academia de Poliţie
"Alexandru Ioan Cuza".
Bibliogr. f. 294-302.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Facultatea de Poliţie. Cond. şt.: prof. univ. dr. Costică
Voicu.
343.53(4+498):339.923(4)
343.53(498):339.96(4:498)
043
DL: T2011/57968

403. PALAGHIA, MARIUS-CĂTĂLIN. Organizarea serviciilor


diplomatice ale României (1859-1914) / drd.: Palaghia Marius-Cătălin. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
275, [80] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza".
Bibliogr. f. 263-270.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Cliveti.
341.7(498)"1859/1914"
043
DL: T2011/57292
156 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

404. PEŞTERĂU, GRIGORE. Constituţionalitatea alegerilor


prezidenţiale / drd. Grigore Peşterău. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti,
2009.
204 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 187-201.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Muraru.
342.511(498)
342.8(498)
043
DL: T2011/58093

405. PÎRVU, ELENA LOREDANA. Protecţia copilului din


perspectiva dreptului civil / drd.: Elena Loredana Roşu (Pîrvu). - Bucureşti :
Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2010.
317 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Administraţiei şi Internelor. Academia de Poliţie
"Alexandru Ioan Cuza". Studii Universitare de Doctorat.
Bibliogr. f. 307-317.
Conţine note.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Vlad Barbu.
347.63
347.64
043
DL: T2011/58120

406. POCORA, MONICA. Confiscarea specială / drd.: Monica Pocora. -


Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2010.
233 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 226-233.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Boroi.
343.272
043
DL: T2011/58113
TEZE DE DOCTORAT 157

407. POPA, LIVIU G. Managementul prevenirii şi combaterii


criminalităţii informatice / drd. Popa G. Liviu. - Bucureşti : Academia de Poliţie
"Alexandru Ioan Cuza", 2009.
366 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de
Drept.
Bibliogr. f. 352-366.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Costică Voicu.
343.23:004(498+100)
043
DL: T2011/57215

408. POPESCU, ADA-IULIANA. Implicaţii juridico-penale ale


traficului de persoane / drd.: Popescu Ada-Iuliana. - Iaşi : Universitatea "Al. I.
Cuza", [2010].
420 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 408-420.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Tudorel Toader.
343.545(498+100)
343.627(498+100)
043
DL: T2011/57657

409. RAPORTARU, FLORIN. Prevenirea şi combaterea


macrocriminalităţii financiare : geneza şi reciclarea banilor murdari / drd.:
Raportaru Florin. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2010.
286 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Administraţiei şi Internelor. Academia de Poliţie
"Alexandru Ioan Cuza".
Bibliogr. f. 279-286.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Costică Voicu.
343.359.2
343.9:336.7
043
DL: T2011/58104
158 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

410. RAŢĂ, HORIA-MIHAI. Problematica actuală medico-legală şi


criminalistică a leziunilor şi tanatogenezei în morţile violente prin acţiunea
armelor de foc şi exploziilor / drd.: Raţă Horia-Mihai. - Bucureşti : Universitatea
de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
232 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. a-h.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vladimir Beliş.
340.6
043
DL: T2011/57815

411. RĂŞICĂ, DANIEL-MIHAI. Instituţii, agenţii şi mecanisme


angrenate în lupta pentru prevenirea şi combaterea crimei organizate în
Europa / drd. Daniel-Mihai Răşică. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru
Ioan Cuza", 2009.
386 f. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de
Drept.
Bibliogr. f. 345-362.
Teză de doctorat. Cond. de doctorat: prof. univ. dr. Florian Coman.
343.341(4)
043
DL: T2011/57211

412. RONCOV, ADELA LUCIA. Consumatorul de droguri-victimă


sau infractor : perspective juridice şi ale asistenţei sociale / drd. Adela Lucia
Roncov. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2010.
286 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială.
Bibliogr. f. 261-274.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Pavel Abraham.
343.573(498)
364.65:364.272:663.99(498)
043
DL: T2011/58047
TEZE DE DOCTORAT 159

413. ROŞU, ANGELICA. Modalităţi alternative de soluţionare a


litigiilor de comerţ internaţional / drd.: Pleşa (Roşu) Angela. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009..
V, 370 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 358-370.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Brânduşa Ştefănescu.
347.918:339.5(100)
316.472.4:339.5(100)
043
DL: T2011/56872

414. ROŞU, ELISABETA. Acţiunea civilă : condiţii de exercitare,


abuzul de drept procesual / drd. Elisabeta Roşu. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
338, XXXVIII f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept. Şcoala
Doctorală.
Bibliogr. f. I-XXXVIII.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu.
043
347.922(498)
DL: T2011/57311

415. ROTARU, CRISTINA. Prejudiciul nepatrimonial / drd.: Rotaru


Cristina. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
315 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Drept
"Simion Bărnuţiu".
Bibliogr. f. 295-315.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ungureanu Ovidiu.
347.426.6
043
DL: T2011/57357
160 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

416. ROTMAN, ANCA LAURA. Reforma instituţională a Uniunii


Europene şi impactul său asupra evoluţiei procesului de integrare europeană /
drd.: Anca Laura Rotman. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan
Cuza", 2010.
192 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Administraţiei şi Internelor. Academia de Poliţie
"Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 182-192.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Mazilu.
341.217(4) UE
043
DL: T2011/58106

417. SÎRBU, GEORGETA DANA. Particularităţile cercetării medico-


legale în catastrofele cu număr mare de victime / drd.: dr. Georgeta Dana Sîrbu. -
Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
199, XIII f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti.
Catedra de Medicină Legală.
Bibliogr. f. I-XIII.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Viorel Panaitescu.
340.6:656.7.08
043
DL: T2011/56991

418. ŞARAMET, OANA. Dimensiunea constituţională a executivului /


drd. Oana Şaramet. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
295 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 272-295.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Muraru.
342.51(498)
043
DL: T2011/58092
TEZE DE DOCTORAT 161

419. ŞIPOTEANU, CLEOPATRA IOANA. Concursul de infracţiuni


ca formă a pluralităţii de infracţiuni / drd. Cleopatra Ioana Şipoteanu. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2010.
198, [11] f. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept.
Bibliogr. 9 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Costică Bulai.
343.23
043
DL: T2011/57904

420. ŞTEFAN, GIGI VALENTIN. Bancruta frauduloasă / drd.: Ştefan


Gigi Valentin. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2010.
232 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de
Drept.
Bibliogr. f. -232.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Borohoi.
347.736(498)
043
DL: T2011/58103

421. ŞTEFĂNESCU, MARIUS VASILUŢĂ. Construcţie


organizaţională în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană /
drd.: Marius Vasiluţă Ştefănescu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
336 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie şi
Ştiinţe Social-Politice.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 309-317.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă.
341.214(4) UE:321(498)
043
DL: T2011/56721
162 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

422. TÂRŞIA, ANDREEA CORINA. Reorganizarea persoanei


juridice de drept privat / drd.: Târşia Andreea Corina. - Sibiu : Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
417 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Drept
"Simion Bărnuţiu".
Bibliogr. f. 396-417.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ovidiu Ungureanu.
347.19
043
DL: T2011/57354

423. TOMESCU, IOAN. Răspunderea ministerială / drd.: Ioan


Tomescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2010.
222 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 206-218.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Muraru.
342.518(498)
043
DL: T2011/57886

424. TOPCIU, AUREL. Protecţia penală a fondului silvic / drd.: Aurel


Topciu. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2010.
230 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de
Drept. Catedra de Drept Penal.
Bibliogr. f. 222-230.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Boroi.
043
343.77(498):630*4
630*4(498)(094)
DL: T2011/57933
TEZE DE DOCTORAT 163

425. TUDORACHE, ADRIANA IULIANA. Criminalitatea


informatică - o problemă a societăţii moderne / drd.: Adriana Iuliana
Tudorache. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2009.
467 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de
Drept.
Bibliogr. f. 448-467.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Boroi.
343.23:004
004.056.5
043
DL: T2011/58105

426. VĂTĂŞESCU, CORNELIU. Diplomaţia mediului / drd.: Corneliu


Vătăşescu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2009.
533, [27] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative.
Conţine curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 511-533.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea Duţu.
043
341.7(4):504.06
DL: T2011/56846

427. VERNICĂ, LĂCRĂMIOARA. Recunoaşterea şi executarea


sentinţelor arbitrale în dreptul internaţional privat român / drd.: Lăcrămioara
Vernică. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
418 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 384-418.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ioan Macovei.
341.63:341.9(498)
043
DL: T2011/57056
164 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

428. ZANFIR, DIANA. Contribuţii la criteriologia medico-legală de


interpretare a leziunilor traumatice în oto-rino-laringologie / drd. Diana
Mihaela Zanfir. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol
Davila", 2009.
173 f., [20] f. : il., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Catedra de Medicină Legală.
Bibliogr. f. 165-173.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vladimir Beliş.
340.6:616.21-001
043
DL: T2011/56742

429. ZARAFIU, ANDREI. Aspecte de teorie, legislaţie şi practică


judiciară privind arestarea preventivă / drd. Zarafiu Andrei. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
498 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept.
Bibliogr. f. 484-498.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Neagu.
343.126
043
DL: T2011/57504

35.0/354 Administraţie publică

430. CILIBIU, OCTAVIA-MARIA. Justiţia administrativă şi


contenciosul administrativ-fiscal / drd.: Copaci (Cilibiu) Octavia Maria. -
Bucureşti : Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 2010.
314 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Facultatea
de Administraţie Publică. Şcoala Doctorală. Domeniul Ştiinţe Administrative.
Bibliogr. f. 299-314.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Emil Bălan.
043
351.95
DL: T2011/57781
TEZE DE DOCTORAT 165

431. DASCĂLU, MARIA NICOLETA. Autonomie locală şi


dezvoltare regională / drd.: Dascălu Maria Nicoleta. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2009.
303, [8] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Bibliogr. f. 296-302.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Cârstea Gheorghe.
35.072.1
342.25
332.1
043
DL: T2011/56507

432. GHIMIŞ, ALEXANDRA. Organizarea administrativ-teritorială


a României în lumina prevederilor Constituţiei din 1923 / drd.: Alexandra
Ghimiş. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
730 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Studii
Europene.
Bibliogr. p. 627-638.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Păun.
043
35(498)"1925/1936"
342.4(498)"1923"
DL: T2011/57771

433. ICOCIU, CRISTINA VASILICA. Avocatul Poporului : rolul


instituţiei în relaţiile administraţiei cu cetăţenii / drd. Cristina Vasilica Icociu. -
Bucureşti : Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 2010.
377 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Facultatea
de Administraţie Publică.
Bibliogr. p. 350-377.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu.
351.941(498)
043
DL: T2011/57724
166 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

434. MUNTEANU, CODRIN DUMITRU. Administraţia publică


teritorială / drd. Codrin Dumitru Munteanu. - Bucureşti : Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative, 2010.
317 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Facultatea
de Administraţie Publică.
Bibliogr. f. 304-317.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Emil Bălan.
35.07(498)
342.9(498)
043
DL: T2011/57733

435. OLTEAN, IOAN. Probleme actuale ale managementului


sistemelor administraţiei publice / drd. Ioan Oltean. - Bucureşti : Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative, 2010.
339 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului. Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative.
Bibliogr. p. 329-339.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Lucica Matei.
351(498)
351(498):65.012.4
043
DL: T2011/57725

436. PĂCEŞILĂ, MIHAELA. Îmbunătăţirea ciclului politicilor


publice în România / drd.: Păceşilă Mihaela. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
283, [94] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Academia de Studii
Economice. Facultatea de Management.
Conţine rezumat şi curriculum vitae al autorului şi în lb. eng.
Bibliogr. f. 273, 282.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Moldoveanu George.
35(498+100)
043
DL: T2011/57129
TEZE DE DOCTORAT 167

437. POPA, RALUCA DIANA. Poliţia Română în perioada 1918-


1948 : cooperarea cu poliţii străine / drd. Raluca Diana Popa. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2009.
235 f. : il. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Istorie.
Bibliogr. f. 167-188.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ioan Scurtu.
351.74(498:100)"1918/1948"
043
DL: T2011/57272

438. PROFIRESCU, CRISTIAN. Managementul operaţional al


structurilor de jandarmi pentru controlul adunărilor publice / drd.: lector
universitar Profirescu Cristian. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan
Cuza", 2010.
428 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Administraţiei şi Internelor. Academia de Poliţie
"Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Drept.
Bibliogr. p. 418-426.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Pişleag Ţuţu.
343.34
351.742
351.752.22
043
DL: T2011/58114

439. ROMANICĂ, ADRIAN. Sistemul integrat de ordine publică


românesc / drd. Adrian Romanică. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru
Ioan Cuza", 2010.
398 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Administraţiei şi Internelor. Academia de Poliţie
"Alexandru Ioan Cuza".
Bibliogr. f. 284-294.
Teză de doctorat. Cond. doctorat: prof. univ. dr. Ioan Dascălu.
351.74(498+100)
043
DL: T2011/57214
168 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

440. RUŞANU, PETRUŢ DANIEL. Managementul logisticii forţelor


de jandarmi în operaţii de stabilitate / drd.: locotenent colonel Petruţ-Daniel
Ruşanu. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2010.
340 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea
Naţională de Apărare "Carol I".
Bibliogr. p. 273-280.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt. : col. prof. univ. dr. Sorin Pînzariu.
043
351.742:355.357
DL: T2011/57938

355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară

441. BANU, SORIN CRISTIAN. Apărarea şi securitatea naţională în


contextul geopolitic şi geostrategic al globalizării. Aplicaţia românească / Banu
Sorin Cristian. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2010.
253 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea Naţională de
Apărare "Carol I".
Bibliogr. p. 223-234.
Teză de doctorat. Cond. de doctorat: general de brigadă (r) prof. univ. dr.
Costică Ţenu.
355.45(498)
316.32(100+498)
043
DL: T2011/57375
TEZE DE DOCTORAT 169

442. BARNA, GRAŢIELA. Interesele naţionale ale României în


contextul integrării în Uniunea Europeană / drd. Graţiela Barna. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2009.
314 p. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea Naţională de
Apărare "Carol I". Facultatea de Comandă şi Stat Major.
Bibliogr. p. 281-297.
Teză de doctorat. Cond. de doctorat: colonel (r) prof. univ. cons. dr. Ion
Irimia.
355.45(498):341.217(4) UE
043
DL: T2011/57210

443. BUCUR, CONSTANTIN EMIL. Evoluţia componentei de


securitate europeană în cadrul Comunităţilor Europene între eşecul
Comunităţii de Apărare Europeană şi definirea Politicii Externe şi de
Securitate Comună în contextul noilor provocări globale / drd.: Bucur
Constantin Emil. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
340 f. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Istorie.
Bibliogr. f. 301-319.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Constantin Buşe.
355.45(4)
341.24(4)
043
DL: T2011/57005
170 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

444. CONSTANTINESCU, PETRE CIPRIAN. Dimensiunea


economică a securităţii naţionale în contextul globalizării / cpt. Petre Ciprian
Constantinescu. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2010.
345 p. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea Naţională de
Apărare "Carol I". Facultatea de Comandă şi Stat Major. Catedra de Logistică,
Logistică, Finanţe şi Contabilitate.
Bibliogr. p. 319-326.
Teză de doctorat. Cond. de doctorat: col. (r) prof. univ. dr. cons. Marin
Dumitru.
355.45(498+100)
338(498+100)
316.32(100)
043
DL: T2011/57376

445. DEDIU, COSTEL. Aspecte juridice ale planificării şi


desfăşurării operaţiilor multinaţionale / drd.: colonel Costel Dediu. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2010.
282 p. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea
Naţională de Apărare "Carol I".
Bibliogr. p. 221-233.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: general locotenent prof. univ. cons. dr. Marin
Ilie.
043
34:355.356
DL: T2011/57937
TEZE DE DOCTORAT 171

446. DIMA, IOANA-ALINA M. Comportamentul organizaţional în


teatrele de operaţii multinaţionale / Dima M. Ioana-Alina... - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2009.
234 p. : graf., schem., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". Facultatea de
Comandă şi Stat Major. Catedra Securitate şi Apărare Naţională.
Bibliogr. p. 201-209.
Teză de doctorat. Cond. de doctorat: general de brigadă (r) prof. univ.
cons. dr. Emil V. Cheţe.
65.012.4:355.357(100)
043
DL: T2011/57212

447. MAMAISCHE, IOAN. Contribuţia comunităţii de informaţii la


potenţarea securităţii naţionale a României / drd.: colonel Ioan Mamaische. -
Bucureşti : Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2010.
374 p. ; 30 cm.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea
Naţională de Apărare "Carol I".
Bibliogr. p. 351-357.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: colonel prof. univ. cons. dr. Ion Irimia.
043
355.40(498)
DL: T2011/57941

448. MANOLACHE, MIHAI. Globalizarea şi securitatea energetică.


Implicaţii asupra securităţii naţionale / drd.: Colonel Mihai Manolache. -
Bucureşti : Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2010.
396 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea
Naţională de Apărare "Carol I".
Bibliogr. p. 325-330.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: colonel prof. univ. dr. Lucian Stăncilă.
043
355.45:620.9(498)
DL: T2011/57935
172 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

449. MÎNICAN, FILOFTEIA. Dimensiunea politică a securităţii


României / drd.: locotenent colonel Filofteia Mînican. - Bucureşti : Universitatea
Naţională de Apărare "Carol I", 2010.
290 p. : fig., graf. tab în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea
Naţională de Apărare "Carol I". Facultatea de Comandă şi Stat Major.
Bibliogr. p. 199-216.
Teză de doctorat. Cond. şt.: colonel prof. univ. cons. dr. Ion Irimia.
043
355.45(498)
DL: T2011/57934

450. MUTAŞCU, LENUŢA. Dacii în Armata Română / drd.: Mutaşcu


Lenuţa. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
228 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Litere,
Istorie şi Teologie. Catedra de Istorie.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 180-188.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Doina Benea.
355(398.2+37)
043
DL: T2011/56501

451. NIŢU, COSTINEL. Principii şi tehnici de mascare în acţiunile


militare, în viziune euro-atlantică / drd.: locotenent-colonel Costinel Niţu. -
Bucureşti : Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2010.
356 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea
Naţională de Apărare "Carol I".
Bibliogr. p. 315-320.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: general de brigadă prof. univ. cons. dr. Emil
Victor Cheţe.
043
358.36:355.356
DL: T2011/57940
TEZE DE DOCTORAT 173

452. PETRESCU, GHEORGHE. Strategii şi politici de recrutare şi


selecţie a resurselor umane în cadrul Armatei Române / drd.: Petrescu
Gheorghe. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
267, [146] f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Conţine curriculum vitae al autorului şi rezumat şi în lb. engleză.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 254-267.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Aurel Manolescu.
355.2(498)
043
DL: T2011/56505

453. SOCI, ADRIAN. Participarea grupărilor de forţe terestre


multinaţionale la operaţii de combatere a terorismului şi a criminalităţii
transfrontaliere / drd.: locotenent colonel Soci Adrian. - Bucureşti : Universitatea
Naţională de Apărare "Carol I".
382 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: România Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea Naţională
de Apărare "Carol I".
Bibliogr. p. 319-325.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: colonel prof. univ. cons. dr. Bălăceanu Ion.
355.351(100)
343.326(100)
043
DL: T2011/57401
174 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

454. VLAD, ION. Războiul bazat pe reţea şi operaţiile bazate pe


efecte în viziunea strategiei de transformare a Armatei Române / drd.:
locotenent colonel lect. univ. Ion Vlad. - Bucureşti : Universitatea Naţională de
Apărare "Carol I", 2010.
362 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea
Naţională de Apărare "Carol I".
Bibliogr. p. 317-322.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: general de brigadă prof. univ. cons. dr. Emil
Victor Cheţe.
043
355.356(100+498)
DL: T2011/57939

36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului

455. ANGHEL, ALINA. Traficul de femei în scopul exploatării


sexuale : Analiza modelelor de integrare socială a victimelor în România /
drd.: Alina Anghel. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
211 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 199-209.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Dan Banciu.
364.65-055.2:343.545(498)
364.465-055.2:343.545(498)
043
DL: T2011/56917
TEZE DE DOCTORAT 175

456. ENE, ANGELA-MIHAELA. Tipuri de activităţi psiho-sociale şi


implicaţiile lor educative privind persoanele private de libertate / drd.: Angela-
Mihaela Ene. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
298 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi Asistenţa
Socială. Şcoala Doctorală. Domeniul Sociologie.
Bibliogr. f. 293-298.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Elena Zamfir.
043
364.446:3-058.56
DL: T2011/57889

457. GEORGESCU, LIVIA. Tendinţele actuale în evoluţia pieţei


asigurărilor de viaţă în România / drd.: Georgescu Livia. - Sibiu : Universitatea
"Lucian Blaga", 2010.
227, [10] f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 224-227.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt. : prof. univ. dr. Mariana Negruş.
368(498)
368.91(498)
043
DL: T2011/57584

458. ILIŞ, NICOLETA ELISABETA. Integrarea persoanelor cu


dizabilităţi în şcoli şi societate / drd.: Iliş Nicoleta Elisabeta Elena (Stanciu). -
Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
253 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială.
Bibliogr. f. 241-249.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord.: prof.univ. dr. Maria Larionescu.
364.65-056.26
376
043
DL: T2011/56942
176 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

459. LAZĂR, FLORIN. Politicile sociale din perspectiva comparativă /


drd.: asist. univ. Florin Lazăr. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
254 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială.
Bibliogr. f. 238-254.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Ioan Mărginean.
36(100)
043
DL: T2011/56921

460. MARC, CRISTIANA MARCELA. Sistemul românesc de pensii -


evoluţie şi perspective / drd.: Marc Cristiana Marcela. - Bucureşti : Universitatea
din Bucureşti, 2009.
209 f. : fig., tab. în paret color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială.
Bibliogr. f. 193-205.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mărginean Ioan.
369.542(498)
043
DL: T2011/56949

461. PĂUNA, BIANCA. Analiza dinamicii şi determinanţii


consumului în România / drd.: Bianca Păuna. - Bucureşti : Academia Română,
2009.
153 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetari Economice
"Costin C. Kiritescu".
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 140-142.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. Emilian Dobrescu.
366.5(498)
043
DL: T2011/56831
TEZE DE DOCTORAT 177

462. POPESCU, CORNELIU. Şedinţa de judecată în procesul civil /


drd.: Corneliu Popescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
419 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept. Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f. 407-419.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu.
347.951.3
043
DL: T2011/56960

463. STANCIU, MARIANA CARMEN. Politici sociale şi asistenţa


socială a vârstnicilor în contextul integrării europene a României / drd.:
Stanciu Mariana Carmen. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
237, [53] f. ; 30 cm. + fig., tab. în parte color.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială.
Bibliogr. f. 230-237.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Viorel Prelici.
364.65-053.9(498)"2000/..."
043
DL: T2011/56919

37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber

464. ANASTOS, ANTONIOS. Metodologia realizării integrale a


obiectivelor cognitive, afective şi psihomotorii la elevii primelor clase
elementare / Anastos Antonios. - Bucureşti : Academia Naţională de Educaţie
Fizică şi Sport, 2005.
335 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti.
Studii de Doctorat.
Bibliogr. f. 285-292.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Epuran.
371.3:796:373.3
371.3:796:37.032
043
DL: T2011/57328
178 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

465. BLIDARIU, IONELA. Optimizarea evaluării activităţii cadrelor


didactice : funcţie a managementului resurselor umane / drd. Blidariu (Clipici)
Ionela. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
603 f. : graf. color, tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 403-416.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. George Văideanu.
371.136
043
DL: T2011/56649

466. BORZEA, ELENA ANCA. Curriculumul integrat şi dezvoltarea


capacităţilor cognitive în învăţământul secundar / drd. Elena Anca Borzea. -
Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
524 f. : graf., schem. color, tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Şcoala doctorală Ştiinţele educaţiei.
Bibliogr. f. 513-524.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Dan Potolea.
371.214:159.9:377.36
043
DL: T2011/57908

467. BUNĂIAŞU, CLAUDIU-MARIAN. Proiectarea şi


managementul curriculumului la nivelul organizaţiei şcolare / drd.: Bunăiaşu
Claudiu-Marian. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
438 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f. 392-400.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Dan Potolea.
043
371.214
DL: T2011/56852
TEZE DE DOCTORAT 179

468. BUTUCEA, MARIOARA. Noi concepţii despre explicaţia


ştiinţifică şi impactul lor în educaţie / drd.: Butucea Marioara. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2008.
333 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 333-342.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Viorel Nicolescu.
37
043
DL: T2011/56704

469. DAN, STELUŢA. Comunicarea didactică-premisă esenţială


pentru promovarea succesului şcolar prin disciplinele geografice / drd.: prof.
Steluţa Dan. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
384 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geografie. Catedra
de Geomorfologie-Pedologie.
Bibliogr. f. 379-384.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Mihai Ielenicz.
371.3:91
043
DL: T2011/56706

470. DUMITRIU, MIHAI. Educaţia adulţilor în România în contextul


integrării în Uniunea Europeană. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei / drd.: prof. Mihai Dumitru. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi.
250 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi.
Bibliogr. f. 222-229.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Teodor Cozma.
374.7(498)
043
DL: T2011/56715
180 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

471. FĂT, SILVIA. Construcţia identităţii profesionale a cadrului


didactic : o perspectivă etnometodologică / drd. Făt Silvia. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
304, [8] f. : graf. color., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei.
Bibliogr. 4 f.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Emil Păun.
371.1
043
DL: T2011/57905

472. INDOLEAN, DACIANA. Evaluarea competenţelor de


comunicare la limba engleză / drd.: Daciana Indolean. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
270 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 248-255.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Chiş.
371.26:811.111:378
043
DL: T2011/57451

473. IUREA, CORINA. Studiul relaţiei metode de predare şi stiluri


de învăţare - Impact asupra performanţei academice la studenţi / drd.: Corina
Iurea. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
239 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Şcoala Doctorală. Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 233-239.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ioan Neacşu.
371.3:378
159.953.5
043
DL: T2011/56705
TEZE DE DOCTORAT 181

474. JIANU, IONELA. Evaluarea capitalului intelectual al


universităţilor / drd.: asist. univ. Ionela Jianu (Dumitru). - Bucureşti : Academia
de Studii Economice, 2009.
201 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f. 173-184.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ.dr. h. c. Constantin Brătianu.
378.1
043
DL: T2011/56990

475. LAZĂR, CORNELIA. Educaţia prenatală, componentă a


educaţiei permanente / drd. Cornelia Lazăr. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
157 f. : fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Şcoala Doctorală. Domeniul Ştiinţele Educaţiei.
Bibliogr. f. 153-157.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Viorel Nicolescu.
159.922.7
37.018.1
043
DL: T2011/57364

476. LESOVICI, MARIETTA. Strategii curriculare şi metodologii


didactice în domeniul ştiinţelor naturii / drd.: prof. Marietta Lesovici. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
397 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 314-324.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Carmen Mihaela Creţu.
371.214:502:373.3+373.5
371.3:502:373.3+373.5
043
DL: T2011/57294
182 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

477. MĂCRIŞ, NICU ADRIAN. Reforma şi finanţarea


învăţământului superior românesc din perspectiva procesului Bologna / drd.:
Măcriş Nicu Adrian. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2010.
320, [24] f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor. Specializarea-Economie.
Conţine curriculum vitae al autorului şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 309-320.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Pîrvu Gheorghe.
043
378(498+450 Bologna)
DL: T2011/57849

478. MÂŢĂ, LILIANA. Fundamente epistemice şi dimensiuni


practice ale educaţiei pentru viaţa privată / drd.: Liliana Sacară (Mâţă). - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
403 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexe (299 f.).
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei.
Bibliogr. f. 377-403.
Teză de doctorat. Cond. şt. : prof. univ. dr. Teodor Cozma.
371:342.7
043
DL: T2011/57119

479. MIHAI, ROXANA. Configuraţia învăţământului academic de


teatru şi film în context european / drd. Roxana Mihai. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale",
2010.
228 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. f. 222-228.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Toboşaru.
043
378(498):792
DL: T2011/57709
TEZE DE DOCTORAT 183

480. PÂRVU, CRISTINA. Teorie şi practică în evaluarea rezultatelor


şcolare la geografie în învăţământul preuniversitar / drd.: prof. Cristina Pârvu. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
269 f. : fig., h., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geografie. Catedra
de Geografie Fizică.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 203-208.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Mihai Ielenicz.
043
371.26:913(498):373.3
DL: T2011/56860

481. PETRESCU, CONONA. Introducerea educaţiei timpurii în


politicile şi practicile învăţământului românesc / drd.: Conona Petrescu. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
312 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 291-295.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Emil Păun.
37.014.5:373.24
043
DL: T2011/57884

482. POPA, CODRUŢA MIHAELA. Istoria Institutului Farmaceutic


al Universităţii din Cluj / Codruţa Mihaela Popa. - Cluj-Napoca : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2008.
133, [21] f. : il. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj.
Bibliogr. f. 121-124.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Honorius Popescu.
378(498 Cluj-Napoca):615(091)
043
DL: T2011/57664
184 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

483. POPA, DANIELA-LIVIA. Contribuţii privind optimizarea


lecţiei bisport cu teme alternative de educaţie fizică, în ciclul liceal / drd.: Popa
Daniela-Livia. - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2009.
XIX, 249 f. ; 30 cm. + 1 vol. anexe (V, 160 f.).
Antetitlu: Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Piteşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport I.O.S.U.D.
Bibliogr. f. 240-249.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Simion Gheorghe.
371:796:373.5
043
DL: T2011/57240

484. POPESCU, SEPTIMIU SORIN. Căi şi mijloace atractive pentru


promovarea în rândul studentelor a principiului vieţii active / Popescu
Septimiu Sorin. - Bucureşti : Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport,
2009.
318 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Academia Naţională
de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. f. 200-209.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Tüdös.
371:796:378
043
DL: T2011/57326

485. POPOIAG OLARU, GABRIELA. Varietatea situaţiilor de


învăţare şi diversificarea metodelor de instruire în predarea limbii engleze în
cadrul învăţământului preşcolar / drd. Popoiag Olaru Gabriela. - [Bucureşti] :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
432 f. : fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei.
Bibliogr. f. 417-432.
Teză de doctorat. Prof. coord.: prof. univ. dr. Nicolescu Viorel.
371.3:811.111:373.2
043
DL: T2011/58062
TEZE DE DOCTORAT 185

486. RADU, LUMINIŢA. Motivaţie, comunicare şi performanţă la


studenţi : perspectiva profesionalizării prin studiul limbilor străine / drd.:
lector univ. Luminiţa Radu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
341 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei.
Bibliogr. f. 334-341.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ioan Neacşu.
371:81:378
371:316.77:378
043
DL: T2011/57334

487. RĂDUŢĂ, NICOLETA ŞT. Contribuţia lui Simion Mehedinţi la


dezvoltarea pedagogiei creştine româneşti / propunător: drd. Răduţă Şt. Nicoleta.
- Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
298, (16) f. : facs. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă
"Justinian Patriarhul".
Bibliogr. f. 284-298.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Îndrumător şt.: pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon.
910(498) Mehedinţi,S.
929 Mehedinţi,S.
043
DL: T2011/57786

488. ROTUNDU, ELVIRA. Reforma sistemului de formare continuă


a cadrelor didactice : Politici, strategii, experienţe / drd.: Elvira Rotundu. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
422 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 366-391.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Constantin Cucoş.
043
37.014:371.14
DL: T2011/57147
186 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

489. RUSU, FLORENTINA. Dialogul intercultural în predarea


limbilor străine : spre o pedagogie a diversităţii socioculturale = Der
interkultureller Dialog im Fremdsprachenunterricht : zur Pädagogik der
soziokulturellen Vielfalt / drd. Florentina (Rusu) Alexandru. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2009.
261, 174 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Catedra de Ştiinţele Educaţiei.
Bibliogr. f. 253-260.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Emil Păun.
043
371.3:81'243
DL: T2011/57718

490. SIMA, IULIANA. Contribuţii la studiul şi dezvoltarea


structurilor de învăţământ superior tehnic / drd.: Iuliana Sima. - Bucureşti :
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
183 p. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Ingineria şi
Managementul Sistemelor Tehnologice.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. p. 178-183.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Marian Gheorghe.
378:62
043
DL: T2011/56534

491. STĂICULESCU, CAMELIA. Şcoala şi comunitatea locală :


parteneriat pentru educaţie / drd. Stăiculescu Camelia. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
422 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei.
Bibliogr. f. 390-398.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Păun Emil.
371
352
043
DL: T2011/57270
TEZE DE DOCTORAT 187

492. STRĂJERI, MIHAELA LUMINIŢA. Recrutarea, selecţia şi


integrarea personalului administrativ în instituţiile publice de învăţământ
superior din România / drd.: Atodiresei (Străjeri) Mihaela Luminiţa. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
293 f. : fig., org., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 247-256.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Anton Rotaru.
378.125(498)
043
DL: T2011/56668

493. TODORESCU, LILIANA-LUMINIŢA. Implementarea


procesului Bologna în România : cercetări privind învăţământul universitar
tehnic / drd.: Borz (Todorescu) Liliana-Luminiţa. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
408 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Şcoala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Domeniul Ştiinţe
ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 381-392.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Romiţă Iucu Bumbu.
378(498+450 Bologna):62
043
DL: T2011/56702

494. TRĂISTARU, CONSTANTIN. Politici de recrutare şi selecţie a


resurselor umane din învăţământul preuniversitar / drd.: prof. Constantin
Trăistaru. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2010.
383 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexe.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
Bibliogr. f. 381-383.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Emil Păun.
331.108.34:373.3/.6(498)
371.1.014.3(498)
043
DL: T2011/57991
188 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

39 Etnografie. Folclor

495. DAVID, AURELIAN-LUCIAN. Peisajele etnografice din


România / drd. David Aurelian-Lucian. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti,
2009.
228 f. : fig., h., il. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Geografie.
Bibliogr. f. 219-228.
Teză de doctorat. Coord. şt.: cp. I. dr. Ion Ghinoiu.
39(498)
502.8(498)
502.6(498)
043
DL: T2011/57755

496. SIMION, FLORENŢA MARIANA. Încercare de antropologie a


morţii în spaţiul urban contemporan / drd.: Florenţa Mariana Popescu (Simion).
- Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
234 f. : il. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 219-234.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu.
393(498-21)
043
DL: T2011/57529

497. TATARICI, MIRCEA. Formele scurte în folclorul contemporan :


proverbul, ghicitoarea, strigătura / candidat Tatarici Mircea. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
221 f. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. . Descrierea după cop.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 217-221.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Silviu Angelescu.
398.6
398.91
043
DL: T2011/58098
TEZE DE DOCTORAT 189

498. ZAHARIA, ELEMA. Stilistica şi poetica basmului popular


românesc / drd.: Elena Zaharia. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
188 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 177-188.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Eugen Munteanu.
821.135.1.09-91-34
398.2(498)
043
DL: T2011/57044

499. ZĂRIE, DIANA. Moştenirea antică în tradiţia populară


românească / drd.: Diana Zărie. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
238 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest. Facultatea de Litere, Istorie Teologie.
Catedra de Istorie.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 226-238.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Doinea Benea.
398.3(498):008(3)
043
DL: T2011/56542
190 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător

500. ANDERCO, DELIA V. Tehnologii agrochimice de reconstrucţie


ecologică a solurilor poluate prin exploatări de gaze naturale / ing. Mărginean
V. Delia (Anderco). - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Cluj-Napoca, 2010.
206 f. : il., tab. ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Agricultură.
Bibliogr. f. 159-177.
Rezumat şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Rusu.
504.53.054:622.276
043
DL: T2011/57518

501. BARABAŞ, VIORICA GEORGETA. Studiul impactului


pulberilor atmosferice asupra mediului în zona Deva / drd.: ing. Grec (Barabaş)
Viorica Georgeta. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2009.
198 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Mine.
Bibliogr. f. 196-198.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Romulus Sârbu.
043
504.3.054:622(498 Deva)
DL: T2011/57072
TEZE DE DOCTORAT 191

502. BĂLTESCU, OLGA. Gestiunea durabilă a rezervaţiilor naturale


din spaţiile montane - studii de caz : Rezervaţia naturală Les Hauts de
Chartreuse (Munţii Alpii Francezi) şi rezervaţia naturală Molidul de
rezonanţă Lăpuşna (Munţii Carpaţi - grupa centrală a Orientalilor) / drd.:
Olga Băltescu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2010.
196 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geografie.
Bibliogr. f. 175-189.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Maria Pătroescu..., prof. dr. Philippe
Bourdeau.
502.75(498)(23 Carpaţi)
712.23(498)(23 Carpaţi)
502.75(44)(23 Alpi)
712.23(44)(23 Alpi)
043
DL: T2011/57618

503. BOBIRICĂ, CONSTANTIN. Studii şi cercetări privind evitarea


poluării mediului cu ioni metalici conţinuţi în soluţii reziduale prin
insolubilizare / drd.: ing. Constantin Bobircă. - Bucureşti : Universitatea
"Politehnica" Bucureşti, 2010.
197 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. Catedra Tehnologia Substanţelor Anorganice şi
Protecţia Mediului.
Bibliogr. f. 187-197.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Ionel Constantinescu.
043
504.064.4(0.034)
658.567(0.034)
DL: T2011/57930
192 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

504. BORTO, GABRIELA. Organizarea spaţiului în parcul natural


Apuseni / drd. Necşuliu (Borto) Gabriela. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti,
2009.
364, 56 f. : graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geografie.
Bibliogr. f. 45-56.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Silviu Neguţ.
502.75(498)(23 Apuseni)
712.23(498)(23 Apuseni)
043
DL: T2011/57363

505. CHIURTU, ELENA-RUXANDRA. Cercetări privind


îmbunătăţirea soluţiilor de refacere a zonelor poluate cu produse petroliere /
drd.: ing. Elena-Ruxandra Chiurtu. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti,
2009.
149, [2] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Petrol-Gaze Ploieşti. Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor. Catedra Hidraulică,
Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ.
Bibliogr. f. 142-149.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Iulian Nistor.
504.054:665.6
043
DL: T2011/57015

506. DAMIAN, NICOLETA. Riscurile sociale şi calitatea mediului în


Delta Dunării / drd.: Damian Nicoleta. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
351 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Geografie.
Bibliogr. f. 338-351.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. Dan Bălteanu.
504(498)(282.243.76)
043
DL: T2011/57008
TEZE DE DOCTORAT 193

507. DINCĂ, MIHAI M. Contribuţii teoretice şi experimentale la


studiul impactului unui poluator industrial asupra mediului (lac de
acumulare) / drd.: ing. Mihai M. Dincă. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica"
Bucureşti, 2010.
149 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Energetică.
Bibliogr. f. 139-149 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Dan Nicolae Robescu.
504.054:627.81
043
DL: T2011/56614

508. DOGARU, DANIELA MARIA. Modelarea poluării solului


datorită depozitării la suprafaţă a deşeurilor radioactive = Modelling of soil
polution due to near surface disposal of radioactive waste / drd.: ing. Daniela
Maria Dogaru. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
198, 80 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. Catedra Inginerie Chimică.
Bibliogr. f. 187-195.
Teză de doctorat. Cond. şt. : prof. dr. ing. Gheorghiţa Jinescu.
504.53.054:658.567:620.267
043
DL: T2011/56612

509. DONE, ROXANA. Dezvoltarea unor metode de calcul ale


limitelor de expunere la diverşi poluanţi din date fizico-chimice. Aplicaţii în
igiena industrială şi ecotoxicologie / drd.: Roxana Done. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2010.
V, 141 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie.
Bibliogr. f. 134 -141.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mandravel Cristina.
043
504.054
54.061
DL: T2011/57894
194 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

510. ENE, DANIEL. Degradarea mediului şi punerea în pericol a


securităţii ecologice la nivel naţional şi regional - ameninţări la adresa
securităţii naţionale / drd.: Ene I. Daniel. - Bucureşti : Academia de Poliţie
"Alexandru Ioan Cuza", 2010.
308 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
Bibliogr. f. 298-308.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Dascălu.
504.054(498+100)(094)
043
DL: T2011/58102

511. ISTRATE, IRINA AURA. Advanced chemical and


electrochemical techniques for the remediation of petroleum contaminated
sites / drd.: eng. Irina Aura Istrate (Oprea). - Bucureşti : Universitatea
"Politehnica" Bucureşti, 2009.
219 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Polytechnic University of Bucharest. Power Engineering
Faculty. University of Trento Engineering Faculty.
Bibliogr. p. 212-219.
Teză de doctorat. Supervisors : prof. dr. ing. Adrian Badea, prof. dr. ing.
Gianni Andreottola.
504.53.054:665.6+543.06+544.6
043
DL: T2011/56616
TEZE DE DOCTORAT 195

512. KOVACS, MARIUS. Evaluarea impactului emisiilor şi imisiilor


ca urmare a activităţii miniere din zona Văii Jiului asupra factorilor de mediu
= Evaluating the impact of emissions and immissions as a result of mining
operations performed with the Jiu Valley area over the environment
parameters / autor: ing. Marius Kovacs. - Petroşani : Universitatea din Petroşani,
2010.
157, 12 f., 1 f. pl. : diagr., graf., il., schem., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.
Universitatea din Petroşani. Facultatea de Mine.
Bibliogr. f. 155-157.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Romulus Sârbu.
504.054:622(498 Valea Jiului)
504.06:622(498 Valea Jiului)
043
DL: T2011/57747

513. KUCSICSA, GHEORGHE. Relaţii om-mediu în Parcul Naţional


al Munţilor Rodnei / drd.: Gheorghe Kucsicsa. - Bucureşti : Academia Română,
2009.
224 f. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Geografie.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 219-224.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. Dan Bălteanu.
502.7(498)(23 Rodnei)
043
DL: T2011/56710
196 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

514. LEONTE, CORNELIA. Contribuţii privind ingineria şi


managementul protecţiei antipoluante a atmosferei în zonele de impact ale
platformelor industriale petrochimice = Contributios on engineering
management and protection of the atmosphere in pollutant impact zones of
the petrochemical industry platforms / drd.: dipl. ing. Cornelia Mateescu
(Leonte). - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2010.
288 p. : fig., graf., tab. în paret color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti. Facultatea de Inginerie
Mecanică şi Electrică. Catedra de Uilaj Petrolier şi Petrochimie.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. p. 277-288.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Alexandru Pavel.
504.3.054:665.6
504.06:665.6
043
DL: T2011/57537

515. MAZILU, TUDOR. Posibilităţi de reabilitare a mediului în zona


minieră Mătăsari = Opportunities to rehabilitate the environment in mining
areas Mătăsari / drd.: ing. Mazilu Tudor. - Petroşani : Universitatea din Petroşani,
2010.
199 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.
Universitatea din Petroşani. Facultatea de Mine.
Bibliogr. f. 191-195.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Sârbu Romulus Iosif.
504.06:622(498 Mătăsari)
574(498 Mătăsari)
043
DL: T2011/57745
TEZE DE DOCTORAT 197

516. MĂCINIC, IOAN. Impactul contaminării cu metale grele


(plumb, cadmiu) asupra relaţiilor trofice sol-apă-plantă-animal din
ecosistemele forestiere / drd.: dr. met. vet. Ioan Măcinic. - Timişoara :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2009.
276, [3] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara. Facultatea de Medicină Veterinară.
Bibliogr. f. 265-276.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. dr. h. c. Alexandra Trif.
504.53.054:546.81+546.48
043
DL: T2011/57223

517. MEREUŢĂ, RODICA. Cercetări privind influenţa poluanţilor


atmosferici din zona Satu Mare asupra unor procese fiziologice la Zea mays /
Mereuţă Rodica. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
332 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Biologie şi Geologie. Catedra de Biologie Experimentală.
Bibliogr. f. 291-332.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Trifu Mihai.
504.3.054(498 Satu Mare)
581.1:633.15
043
DL: T2011/57380

518. MODROGAN, CRISTINA. Studii şi cercetări privind influenţa


nitraţilor şi nitriţilor prezenţi în sol asupra calităţii apei / drd.: ing. Cristina
Modrogan. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
181 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. Catedra Tehnologia Substanţelor Anorganice şi
Protecţia Mediului.
Bibliogr. f. 173-181.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Ionel Constantinescu.
043
504.054:546.17(0.034)
DL: T2011/57931
198 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

519. OFIR, ITAY. Geographical researches on environmental issues


associated with airborne dust and atmospheric pollution in Beer-Sheva, Israel /
drd.: Itay Ofir. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
164 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academy of Romania. Institute of Geography.
Bibliogr. f. 151-164.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. Dan Bălteanu.
043
504.3.054(569.4)
DL: T2011/57634

520. RĂBOJ-GHERGU, CĂTĂLINA. Hazarde şi riscuri naturale în


Munţii Parâng / drd.: Cătălina Sămdulache (Răboj-Ghergu). - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
328 f. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geografie.
Bibliogr. f. 314-328.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Florina Grecu.
502.58(498)(23 Parâng)
043
DL: T2011/56945

521. RUSU-ZAGĂR, GILDA. Contribuţii la evaluarea impactului


poluării industriale asupra mediului de muncă şi a celui înconjurător / drd.
Gilda Rusu-Zagăr. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
175, [12] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după cop.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. 12 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Sabina Ştefan.
043
504.75
DL: T2011/57308
TEZE DE DOCTORAT 199

522. SIMA, MIHAELA. Impactul activităţilor miniere asupra


râurilor din bazinele hidrografice ale Crişului Alb şi Certejului / drd.: Mihaela
Sima. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
279 f. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Geografie.
Bibliogr. f. 271-279.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. Dan Bălteanu.
504.4.054:622
043
DL: T2011/57009

523. SPULBER, LIANA. Emisii geogene de metan în Transilvania şi


implicaţiile lor asupra mediului înconjurător / drd. Spulber Liana. - Cluj-
Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
213 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Ştiinţa Mediului.
Bibliogr. f. 205-213.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Şerban-Nicolae Vlad.
504.054(498.4)
504.064(498.4)
043
DL: T2011/57377

524. ŞTEFĂNESCU, LUCRINA. Cercetări privind impactul asupra


mediului la închiderea unor exploatări de aur din câmpul metalogenetic Roşia
Montană / drd.: Lucrina Ştefănescu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-
Bolyai", 2010.
289 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Ştiinţa Mediului.
Bibliogr. f. 284-289.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Şerban-Nicolae Vlad.
504.064:622.342(498 Roşia Montană)
043
DL: T2011/57642
200 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

525. TODERAŞ, SIMONA. Reabilitarea ecologică a zonelor afectate


de activitatea minieră de la Roşia Montană = Ecological rehabilitation of
areas affectedc by the mining activity at Rosia Montana / drd.: ing. ec. Toderaş
Simona. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2009.
173 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: Minuisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Mine.
Bibliogr. p. 165-173.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Georgescu Mircea.
504.062.4(498 Roşia Montană)
504.064:622(498 Roşia Montană)
043
DL: T2011/57581

526. UDREA, MĂDĂLINA MARIA. Reducerea poluării apelor


reziduale rezultate în urma activităţilor miniere ale Bazinului Văii Jiului în
vederea reabilitării Jiului Superior = Reducing pollution waste water
resulting from mining activities of Jiu Valley Basin for rehabilitation course
Superior Jiu / drd.: ing. Ionică Creţu (Udrea) Mădălina Maria. - Petroşani :
Universitatea din Petroşani, 2010.
175 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Titlu şi în lb. engleză.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Mine.
Bibliogr. p. 171-175.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Georgescu Mircea.
504.054:622(498 Valea Jiului)
574(498 Valea Jiului)
043
DL: T2011/57612
TEZE DE DOCTORAT 201

527. UIFĂLEAN, ADRIAN. Studii privind reducerea impactului


activităţilor industriale asupra mediului prin adoptarea acquis-ului comunitar /
drd.: ing. ec. Adrian Uifalean. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2010.
192 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Iginerie Mecanică şi Electrică.
Bibliogr. p. 187-192.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Nicolae Ilias.
504.054:62
043
DL: T2011/57602

528. VANCEA, SIDONIA-GABRIELA. Distribuţia poluanţilor


organocloruraţi în bazinul Someş / drd.: Sidonia-Gabriela Vancea. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
198 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Chimie
şi Inginerie Chimică.
Bibliogr. f. 184- 197.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Luminiţa Silaghi-Dumitrescu.
504.054(498)(28 Someş)
556.5(498)(28 Someş)
043
DL: T2011/57457

529. VASILE, GABRIELA GEANINA. Monitorizarea concentraţiilor


speciilor metalice mobile din soluri şi sedimente antropizate. Transabilitatea
măsurărilor analitice de metale mobile în soluri şi sedimente / drd.: cs. III ing.
Gabriela Geanina Vasile. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
259 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie. Şcoala
Doctorală în Chimie.
Bibliogr. la sf. capitolelor.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ion Tănase.
504.53.054:546.3
043
DL: T2011/57247
202 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

51 Matematică

530. ALECA, OFELIA EMA. Modelarea sistemelor informatice de


simulare a activităţii economico- financiare a unei întreprinderi / drd.:
Secătureanu (Aleca) Ofelia Ema. - Bucureşti : Academia de Studii Economice,
2009.
271 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de
Contabilitate şi Informatică de Gestiune.
Bibliogr. f. 234-252.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Florescu Vasile.
519.876.5:658.1:334.7
043
DL: T2011/57136

531. ANDREI, IONICĂ. Ecuaţii eliptice neliniare şi aplicaţii / drd.


Ionică Andrei. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2010.
[168] p. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Matematică şi
Informatică.
Bibliogr. f. 133-146.
Conţine curriculum vitae.
Rez. şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Vicenţiu Rădulescu.
517.956.2
043
DL: T2011/58006
TEZE DE DOCTORAT 203

532. BĂLĂNESCU, LIVIU-VALENTIN. Modelarea şi simularea


proceselor de dispersie a poluanţilor pe Dunăre = Mathematical modeling and
numerical simulation of pollutants dispersion processes in Danube River /
autor: ing. Liviu-Valentin Bălănescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica"
Bucureşti, 2010.
180 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti.
Bibliogr. f. 170-180.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Niculae Robescu.
519.876.5:504.453.054(498)(28 Dunăre)(0.034)
004.942:504.453.054(498)(28 Dunăre)(0.034)
043
DL: T2011/56803

533. BĂRBĂTEI, OVIDIU EMIL. Interpolarea multispaţiilor Banach /


drd.: Bărbătei Ovidiu Emil. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
136 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Matematică şi
Informatică.
Bibliogr. p. 124-135.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Gaşpar.
517.983.23
043
DL: T2011/57000

534. BURLICĂ, MONICA-DANA. Metode semigrupale pentru


sisteme de reacţie-difuzie / candidat Monica-Dana Şiştac (căsătorită Burlică). -
Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
92 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Matematică.
Bibliogr. f. 85-89.
Index.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan I. Vrabie.
512.53
517.956.4
043
DL: T2011/56645
204 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

535. CIUTUREANU, CORNELIA. Numerical methods for nonlinear


diffusion equations / drd.: Cornelia Andreea Ciutureanu. - Bucureşti : Institutul de
Matematică, 2010.
IV, 127 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: "George Mihoc-Caius Iacob" Institute of Mathematical
Statistics and Applied Mathematics.
Bibliogr. p. 123-127.
Teză de doctorat. Advisor: dr. Gabriela Marinoschi.
519.63
517.957
043
DL: T2011/58001

536. CÎRLIG, GEORGE-VALENTIN. Dinamică discretă şi bifurcaţie


în unele modele economice şi biologice / drd.: George Valentin Cârlig. - Piteşti :
Universitatea din Piteşti, 2009.
198 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Piteşti.
Bibliogr. f. 190.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Adelina Georgescu.
517.938:519.86+57
043
DL: T2011/57236

537. CORCODEL, CLAUDIU. Hessian structures, special function


and evolution metrics / drd.: Claudiu Corcodel. - Bucureşti : Universitatea
Politehnica Bucureşti, 2010.
156 p. : fig., graf. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: University Politehnica of Bucharest. Faculty of Applied
Science.
Bibliogr. p. 149-156.
Teză de doctorat. Scientific advisor: prof. dr. Constantin Udrişte.
514.764.2
043
DL: T2011/57543
TEZE DE DOCTORAT 205

538. DINCUŢĂ, VASILE. Metode de continuare pentru studiul


soluţiilor periodice ale ecuaţiilor funcţional-diferenţiale neliniare / drd.: Vasile
Dincuţă. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
99 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Matematică şi Informatică.
Bibliogr. f. 91-99.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Radu Precup.
517.9
517.968.4
043
DL: T2011/57692

539. DOGARU, LILIANA. Contribuţii la teoria optimizării cu funcţii


de mulţimi măsurabile / drd.: prof. Liliana Dogaru. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
103 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică şi
Informatică.
Bibliogr. f. 99-103.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Preda.
519.863:517.983.22
043
DL: T2011/57254

540. GABROVEANU, MIHAI LAURENŢIU. Modele matematice în


data mining şi aplicaţii / drd.: Gabroveanu Mihai Laurenţiu. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
149 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică şi
Informatică.
Bibliogr. f. 133-141.
Conţine note.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Ion Văduva.
519.86:004.65
043
DL: T2011/56943
206 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

541. GHIŞOIU, VALENTIN. Geometric inequalities in submanifold


theory / drd. Valentin Ghişoiu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
178 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică şi
Informatică.
Bibliogr. f. 165-178.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Mihai.
514.177
514.77
043
DL: T2011/57192

542. HALANAY, ANDREI. Invarianţi în geometrie : Transformarea


Fourier - Mukai şi spaţii de moduli de fibraţi vectoriali / drd.: Andrei-Dan
Halanay. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
63 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Matematică "Simion Stoilow".
Bibliogr. f. 60-63.
Teză de doctorat. Cond. şt.: c.s.i. dr. Vasile Brânzănescu.
043
517.54
514.742
DL: T2011/57159

543. LAZĂR, IOANA-CLAUDIA. The Study of simplicial complexes


on non-positive curvature / drd.: Ioana-Claudia Lazăr. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
96 f. : fig. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit-descrierea după copertă.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Matematică şi Informatică.
Bibliogr. f. 93-96.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dorin Andrica.
514.772.2
515.142.22
043
DL: T2011/56871
TEZE DE DOCTORAT 207

544. LAZĂR, TANIA ANGELICA. Teoreme de punct fix pentru


operatori ce nu invariază domeniul de definiţie şi aplicaţii / drd.: Tania
Angelica Lazăr. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
105 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca. Facultatea de
Matematică şi Informatică.
Bibliogr. f. 91-105.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Adrian Petruşel.
515.126.4
043
DL: T2011/57697

545. LECA, IRINA A. Analiza şi aproximarea soluţiilor ecuaţiilor


Hammerstein / drd. Irina A. Leca. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din
Constanţa, 2009.
93 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de
Matematică şi Informatică.
Bibliogr. f. 83-92.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dan D. Pascali.
043
517.98
DL: T2011/57094

546. MARCOCI, ANCA NICOLETA. Spaţii Banach de matrici


infinite / drd.: Anca-Nicoleta Marcoci. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
I, 77 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Institutul de Matematică "Simion Stolilow" al Academiei
Române.
Conţine rezumat în lb. engleză.
Bibliogr. p. 77-79.
Teză de doctorat. Cond. şt.: Nicola Popa, Lars-Erik Persson.
517.983.23:512.163
043
DL: T2011/58036
208 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

547. MARCOCI, LIVIU-GABRIEL. Tehnici de algebre Banach în


teoria matricilor infinite / drd.: Liviu-Gabriel Marcoci. - Bucureşti : Academia
Română, 2009.
69 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Institutul de Matematică "Simion Stoilow" al Academiei
Române.
Conţine rezumat în lb. engleză.
Bibliogr. p. 67-69.
Teză de doctorat. Cond. şt.: Nicola Popa, Lars-Erik Persson.
517.983.23:512.163
043
DL: T2011/58037

548. MITU, ANA-MARIA. Contribuţii la studiul comportării


dinamice a sistemelor cu caracteristici de tip histeretic / drd.: Ana-Maria Mitu. -
Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
138 f. : fig., graf. , tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe
Aplicate.
Bibliogr. f. 130-134.
Teză de doctorat. Cond. şt.: dr. mat. Tudor Sireteanu.
519.86:537.623
043
DL: T2011/57619

549. MUREŞAN, CĂLIN ALEXE. Algebră computaţională cu


aplicaţii în teoria complexităţii programării / Călin Alexe Mureşan. - Bucureşti :
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
III, 172 f. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe
Aplicate.
Bibliogr. f. 160-172.
Teză de doctorat. Îndrumător: prof. dr. Octavian Nicolae Stănăşilă.
519.61(0.034)
519.85(0.034)
043
DL: T2011/56654
TEZE DE DOCTORAT 209

550. OLARU, SORIN. Contribuţii la studiul legilor de comandă


predictivă / drd.: Sorin Olaru. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti,
2010.
III, 139 p. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Automatică
şi Ingineria Sistemelor. Facultatea de Automatică şi Calculatoare.
Bibliogr. p. 133-139.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ioan Dumitrache.
519.863:004+681.5
043
DL: T2011/57555

551. POENARU, SILVIU IOAN. Contribuţii la modelarea


matematică a forţelor de aşchiere funcţie de coeficientul de deformare plastică
a aşchiilor, la strunjire / drd.: ing. Silviu Ioan Poenaru. - Iaşi : Universitatea
Tehnică "Gheorghe Asachi", 2010.
188 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea
de Maşini şi Management Industrial.
Bibliogr. p. 177-188.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mircea Cozmâncă.
519.86:621.91
043
DL: T2011/57410

552. PROCA, ALEXANDRINA MARIA. Proprietăţi extremale ale


secvenţelor de variabile aleatoare independente şi identic distribuite şi
aplicaţii / drd.: asist. univ. Dima F. Alexandrina Maria (căs. Proca). - Braşov :
Universitatea "Transilvania", 2010.
IX, 160 f. : diagr. color., graf. în parte color, tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de
Matematică şi Informatică.
Bibliogr. f. 147-155.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gabriel V. Orman.
519.219
043
DL: T2011/57921
210 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

553. RADU, CRISTINA ANCUŢA. Contributions to statistical


convergence of linear aproximation processes in q-calculus = Contribuţii la
convergenţa statistică a proceselor liniare de aproximare în q-calculus / drd.:
Cristina Ancuţa Radu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
IV, 118 p. ; 30 cm.
Titlu şi în lb. romnână.
Antetitlu: "Babeş-Bolyai" University, Cluj-Napoca. Faculty of
Mathematics and Computer Science.
Bibliogr. f. 111-116.
Teză de doctorat. Scientific supervisor: prof. Octavian Agratini.
517.521
043
DL: T2011/57348

554. ROTENSTEIN, EDUARD-PAUL. Metode numerice pentru


sisteme diferenţiale şi probleme de optim (deterministe şi stochastice) /
Eduard-Paul Rotenstein. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
91 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Matematică.
Departamentul de Matematică.
Bibliogr. f. 87-91.
Teză elaborată în vederea obţinerii titlului de Doctor în Matematică.
Cond. şt.: prof. dr. Aurel Răşcanu.
517.977
519.21
043
DL: T2011/56646

555. ŞANDRU, ANDREA DANUZIA. Procese stochastice, procese


hibride aplicate în modelare şi simulare / drd.: Andrea Danuzia Şandru. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
146 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Matematică
şi Informatică.
Bibliogr. f. 142-146.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Gaşpar.
519.21
519.23
043
DL: T2011/57993
TEZE DE DOCTORAT 211

556. ŞTEFĂNESCU, RĂZVAN. Algoritmi numerici pentru


aproximarea soluţiilor ecuaţiilor cu derivate parţiale de tip eliptic şi aplicaţii /
drd.: Răzvan Ştefănescu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
139 f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Matematică.
Bibliogr. f. 136-139.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Viorel Arnăutu.
510.5:517.95
043
DL: T2011/57661

557. UNGUREANU, DOINA. Calculul fiabilităţii sistemelor prin


metode Monte Carlo bazate pe lanţuri Markov / drd.: Doina Ungureanu. -
Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2009.
99 f. : fig. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Matematică Informatică.
Bibliogr. f. 96-99.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Brînzănescu.
519.245
519.217.2
043
DL: T2011/57134

53 Fizică

558. ABĂCIOAIE, SERGIU-DAN. Contribuţii la studiul câmpului


gravitaţional utilizând dinamica neliniară / drd.: Abăcioaie Sergiu-Dan. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
174 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 127-132.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Agop Maricel.
043
517.957:531.5
DL: T2011/57144
212 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

559. ANIŢAŞ, EUGEN MIRCEA. Small-Angle Scattering from


Deterministic Fractal Systems and Magnetorheological Elastomers using
Thermal Neutrons / drd.: Eugen Mircea Aniţaş... - Timişoara : Universitatea de
Vest, 2009.
103 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: The West University of Timişoara. Department of Physics.
Bibliogr. p. 100-103.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ioan Bica, dr. Alexandre Ivanovici
Kuklin, prof. dr. Codruţa Micu.
043
530.1
DL: T2011/57856

560. ANTICI, ADINA-IONELA. Contribuţii la studiul accelerării


stocastice a particulelor / drd.: Antici Adina-Ionela. - Iaşi : Universitatea "Al. I.
Cuza" Iaşi, 2009.
158 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 153-157.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Maricel Agop.
530.145
519.216
043
DL: T2011/56893

561. BAHRIM, MARIANA. Analiza structurii şi compoziţiei


materialelor speciale prin metode atomice şi nucleare / drd.: prof. Mariana
Bahrim. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
295 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. p. 287-295.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion V. Popescu.
535.33:539.18+539.19
043
DL: T2011/56859
TEZE DE DOCTORAT 213

562. BORCHIN, OVIDIU. Electrons on one- and two-dimensional


lattices under the influence of the external fields / author Borchin Ovidiu. -
Timişoara : Universitatea din Timişoara, 2009.
XXI, 216 f. : fig., graf. ; 30 cm.
Antetitlu: West University of Timisoara. Faculty of Physics. Department
of Theoretical Physics.
Bibliogr. f. 181-200.
Rez. şi în lb. română.
Teză de doctorat. Scientific coord.: prof. dr. Papp Erhardt.
538.911
538.915
043
DL: T2011/57196

563. BORDEIANU, CRISTIAN CONSTANTIN. Procese de


fragmentare nucleară multiplă şi dinamica haosului : aplicaţii la studiul
tranziţiilor de fază / drd.: Cristian Constantin Bordeianu. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2009.
147 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 116-118.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Călin Beşliu.
539.22
043
DL: T2011/57883

564. BRAGADIREANU, ALEXANDRU MARIO. Măsurători de


precizie ale tranziţiilor cu emisie de raze X în atomi exotici, folosind detectori
de tip CCD şi SDD / drd. Alexandru Mario Bragadireanu. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
115 p. : fig., graf., il., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică. Şcoala
Doctorală de Fizică.
Bibliogr. p. 8.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Jipa.
043
53.082.79
DL: T2011/57309
214 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

565. CĂRBUNARU, LILIANA MARILENA. Contribuţii la studiul


câmpurilor haotice de tip electromagnetic / drd.: Cărbunaru Liliana Marilena
(căsătorită Colotin ). - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
99 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 82-87.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Maricel Agop.
537.8
043
DL: T2011/56998

566. CONSTANTINOVICI, MARIANA. Efectul temperaturii şi


radiaţiilor gamma asupra calităţii produselor industrializate din fructe / drd.:
Constantinovici Mariana. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2010.
124 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie. Catedra de
Chimie Fizică.
Bibliogr. f. 90-96.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Dumitru Oancea.
539.166:658.562:664.85
043
DL: T2011/57608

567. COSTINEL, DIANA. Amprentarea izotopică prin spectrometrie


de masă în flux continuu în studii hidroclimatice şi autentificarea alimentelor /
drd.: fizician Costinel (Rabuga) Diana. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti,
2010.
127 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. p. 120-127.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Grecu Voicu.
539.183.2
543.51
043
DL: T2011/57882
TEZE DE DOCTORAT 215

568. COŞUŢCHI, ANDREEA IRINA. Termodinamica şi morfologia


unor structuri polimere complexe / drd.: fiz. Andreea Irina Coşuţchi. - Iaşi :
Academia Română, 2009.
280, [75] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Chimie Macromoleculară
"Petru Poni" Iaşi.
Bibliogr. p. 264-280.
Teză de doctorat. Cond. şt.: dr. Silvia Ioan.
536.7
678.7
043
DL: T2011/56824

569. CRISTACHE, CARMEN ILEANA. Application of nuclear


tehniques in environmental studies / drd.: Carmen Ileana Cristache. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2010.
90, [62] p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: University of Bucharest. Faculty of Physics.
Bibliogr. 4 p.
Teză de doctorat. Cond. şt.: Octavian G. Duliu.
043
539.166:574
DL: T2011/57949

570. CROITORU, CĂTĂLIN. Studii de imprentarea moleculară a


polimerilor vinilici / drd.: chim. fiz. Croitoru Cătălin. - Braşov : Universitatea
Transilvania, 2009.
336 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Ştiinţă şi
Ingineria Materialelor. Catedra de Chimie.
Bibliogr. f. 326-336.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. chim. Paţachia Florica Silvia
Cristina.
678.743.2(0.034)
043
DL: T2011/56902
216 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

571. CUPŞA, OVIDIU SORIN. Contribuţii la stabilirea mecanismului


interacţiunii statice şi dinamice dintre apă şi structurile hidrotehnice / drd.:
ing. Ovidiu Sorin Cupşa. - Constanţa : Universitatea Maritimă, 2010.
165 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu:Universitatea Maritimă din Constanţa. Facultatea de
Electromagnetică Navală. Catedra de Inginerie Mecanică Navală.
Bibliogr. f. 159-165.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Dumitru Dinu.
532.51
626/627
043
DL: T2011/57696

572. CURECHERIU, LAVINIA-PETRONELA. Contribution to the


study of non-linear phenomena in ferroelectric ceramics / drd.: Lavinia-
Petronela Curecheriu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, 2009.
209, [84] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: "Al. I. Cuza" University. Departament of Physics.
Bibliogr. la sf. capitolelor.
Teză de doctorat. Supervisor : prof. dr. Liliana Mitoşeriu.
666.3:537.226.4
043
DL: T2011/56887

573. DĂRĂBAN, LAURA. Producere de noi radionuclizi cu aplicaţii


medicale şi caracterizarea fizică a acestora / drd. Laura Dărăban. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
150 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 138-150.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Onuc Cozar.
539.163:61
043
DL: T2011/57379
TEZE DE DOCTORAT 217

574. DUMITRAŞCU, IRINA. Cercetări asupra propagării luminii


prin medii anizotrope cu structură parţial ordonată / drd.: Motaş (Dumitraşcu)
Irina. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
187, [82] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 182-184.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Oana-Ortansa Dorohoi.
544.25
535.22
043
DL: T2011/56669

575. DUMITRAŞCU, LEONAŞ. Cercetări privind porpagarea


radiaţiilor optice total polarizate prin medii anizotrope / drd.: Dumitraşcu
Leonaş. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, [2009].
IV, 204, [70] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. la sf. capitolelor.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dana-Ortansa Dorohoi.
535.012.2
043
DL: T2011/56898

576. FIRU, ELENA. Clusterizare şi fragmentare în interacţii nucleare


induse de fascicule radioactive relativiste / drd. Elena Firu. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2010.
183, [4] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 180-181.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Alexandru Jipa.
519.245:539.16/.17
043
DL: T2011/57869
218 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

577. GAVRILĂ-FLORESCU, CARMEN LAVINIA. Contribuţii la


obţinerea de nanostructuri prin piroliza laser din fază gazoasă şi
caracterizarea lor / drd. Carmen Lavinia Gavrilă-Florescu. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
260, [14] p. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. 14 p.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ştefan Antohe.
043
539.24
543.544.3
DL: T2011/57307

578. GROSSU, IOAN VALERIU. Modelarea ciocnirilor nucleare la


energii superioare 1 A GeV, prin metode probabilistice / drd.: Ioan Valeriu
Grossu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
96 f. : fig., tab. în paret color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Călin Beşliu.
519.21:539.17:530.12
043
DL: T2011/57967

579. IONESCU, VIOREL. Obţinerea şi caracterizarea unor straturi


subţiri nanostructurate cu proprietăţi electrice, magnetice şi mecanice
speciale / drd.: Viorel Ionescu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
132 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică. Şcoala
Doctorală de Fizică.
Bibliogr. f. 124-130.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Victor Ciupină.
539.23:539.24
043
DL: T2011/57980
TEZE DE DOCTORAT 219

580. MATEI, ELENA. Nanofire metalice şi semiconductoare :


preparare şi caracterizare / drd. Elena Matei. - Bucureşti : Universitatea
Bucureşti, 2009.
148 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 144-148.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ştefan Frunză.
043
62.002.3:539.24
DL: T2011/57704

581. MUNTEANU, MIHAI. Unele aspecte ale structurii de defecte în


cristalele de CaF2 dopate cu ErF3 generate de procesul de compensare de
sarcină / drd.: Munteanu Mihai. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
237 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. la sf. capitolelor.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Irina Nicoară.
043
537.572
DL: T2011/57859

582. NEDELEA , CEZARINA ADINA. Cercetări privind fiabilitatea


sistemelor tehnologice de presare la rece (S.T.P.R.) / drd.: ing. Cezarina Adina
Nedelea (Tofan). - Braşov : Universitatea Transilvania, 2009.
276, [32] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Inginerie
Tehnologică.
Bibliogr. p. 255-276.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion Popescu.
539.4:621.983
043
DL: T2011/56913
220 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

583. OPREA, ALEXANDRU IOAN. Contribuţii la studiul reacţiilor


cu neutroni şi emisia de particole încărcate / drd.: fiz. Alexandru Ioan Oprea. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
98 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 90-98.
Lucrare de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. docent Alexandru Mihul.
043
539.125.5
DL: T2011/57703

584. PANŢURU, VIOLETA AURORA. Algoritmi iterativi de


simulare pe calculator a mişcării structurilor de rigide cu topologii complexe /
drd.: ing. Violeta Aurora Panţuru. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2009.
201 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: România. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei.
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de Inginerie din Brăila.
Bibliogr. f. 151-155.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Amedeu Orănescu , prof.
univ. dr. ing. doctor habilitat în ştiinţe tehnice George M. Bălan.
043
004.942:531:62
DL: T2011/57149

585. PARTENIE, DOINA HÉLÈNE. Modele fizice auto-duale / drd.:


Partenie Doina Hélène. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
153, [2] f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 147-153.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Gheorge Zet.
043
532.511
514.82
DL: T2011/57776
TEZE DE DOCTORAT 221

586. PENESCU, LIVIU CONSTANTIN. Tehnici de producere şi


accelerare a fasciculelor radioactive / drd.: ing. Liviu Constantin Penescu. -
Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti, 2009.
X, 140 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Ştiiinţe
Aplicate. Catedra Fizică.
Bibliogr. f. 138-140.
Teză de doctorat. Cond. şt.: Gheorghe Cătălin.
539.16
043
DL: T2011/56547

587. PEREŢEANU, FLORENTINA. Analiza termodinamică


computerizată a sistemelor de aliaje binare Pb-Sb / drd.: ing. Florentina
Pereţeanu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
151 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Ştiinţa şi
Ingineria Materialelor.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 46-51.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Dragoş Taloi.
004:536.7:669.018
043
DL: T2011/56863

588. PETROŞANU, DANA MIHAELA. Contribuţii la studiul


solidelor cu deformaţii mari / drd.: Dana Mihaela Petroşanu. - Bucureşti :
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
113 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe
Aplicate. Catedra Matematică-Informatică.
Bibliogr. p. 109-113.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Tudor Sireteanu.
043
004.42 MATLAB
539.3
DL: T2011/57926
222 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

589. PÎRGHIE, ANA-CAMELIA. Geometrodinamica deformărilor


spaţio-temporale cu aplicaţii în astrofizică şi cosmologie / drd.: Ana-Camelia
Lohan (căs. Pîrghie). - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
166 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Sportului. Universitatea "Al.
I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 159-166.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ciprian Dariescu.
531.18:52
043
DL: T2011/57773

590. POPA, FLORIAN CĂTĂLIN. Contribuţii la studiul gravitaţiei


cuantice / drd.: Popa Florian Cătălin. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti,
2010.
112 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Institutul de Fizică Atomică.
Bibliogr. p. 105-112.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mihai Vişinescu.
530.145
531.261
043
DL: T2011/57885

591. POPA, MARIA. Studiul transferului de căldură în straturi de


particule / drd.: ing. Maria Popa (Filip). - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze
Ploieşti, 2009.
214 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Petrol-Gaze Ploieşti. Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie.
Bibliogr. f. 203-214.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Dumitru Dobrinescu, prof.
univ. dr. ing. Ion Onuţu.
536.24:532.542
043
DL: T2011/57013
TEZE DE DOCTORAT 223

592. RÂMBU, ALICIA PETRONELA. Contribuţii la studiul


fenomenelor de transport şi a proprietăţilor optice ale unor semiconductori
oxidici conductori şi transparenţi în straturi subţiri / drd.: Cimpoeşu
Sadagurschi (căs. Râmbu) Alicia Petronela. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi,
2009.
205, [6] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Departamentul de Fizică.
Bibliogr. f. 195-205.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Rusu.
539.23:621.382
043
DL: T2011/56886

593. REISZ, ANDREA MARIA. Proprietăţi spectrale ale ionilor


metalelor de tranziţie cu păturile 3d incomplete dopaţi în cristale laser / drd.:
Andreea Maria Reisz. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2010.
115 , [23] f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 112-115.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Nicolae Avram.
043
537.572
DL: T2011/57857

594. SMIRNOV, MARIUS P. Contribuţii la studiul fenomenelor de


transport în unii semiconductori binari în straturi subţiri / drd.: Smirnov P.
Marius. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, 2009.
142 f., : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 137-142.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. G. I. Rusu.
539.23:621.382
043
DL: T2011/56894
224 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

595. SOARE, IULIANA. Studii asupra sintezei şi caracterizării


nanostructurilor carbonice obţinute prin piroliza laser / drd.: Iuliana Soare. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
172 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 180-192.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Antohe.
66.092-977:62.002.3:661.66
539.24:62.002.3:661.66
043
DL: T2011/56959

596. SUCIU, MIRCEA. Compatibilitatea electromagnetică şi efectul


câmpului electromagnetic asupra biodiversităţii = Electromagnetic
compatibility and electromagnetic field effect on biodiversity / ing. Mircea
Suciu. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2010.
248 f. : diagr., fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.
Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică.
Bibliogr. f. 153-158.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mihai Florin Păsculescu.
537.8
043
DL: T2011/57746

597. SULIMAN, GABRIEL. Contribuţii la dezvoltarea unor noi


metode de detecţie a radiaţiilor gama şi studiul structurii unor izotopi
tranziţionali ai bariului prin reacţii directe de transfer / drd. Gabriel Suliman. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
123, [3] f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după cop.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti.
Bibliogr. f. 120-123.
Teză de doctorat. Cond. şt.: dr. M. Ivaşcu.
539.166
539.173.8:546.43
043
DL: T2011/56754
TEZE DE DOCTORAT 225

598. TIMAR GABOR, ALIDA IULIA. Retrospective luminescence


dosimetry : applications in archaeology, geology and environmental studies =
Dozimetrie retrospectivă luminescentă cu aplicaţii în arheologie, geologie şi
mediu / drd.: Alida Iulia Timar Gabor. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-
Bolyai", 2010.
207, [17] p. : fig., graf. în parte color ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descierea după copertă.
Tit. şi în lb. română.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţa Mediului.
Bibliogr. p. 184-207.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Constantin Cosma.
043
535.37:504
535.37:902
535.37:55
DL: T2011/57769

599. VANEA, EMILIA SABINA. Spectroscopic Studies on


Aluminosilicate Biomaterials Containing Iron and Rare Earths / drd.: Emilia
Sabina Vanea. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
134 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Babeş-Bolyai University. Faculty of Physics.
Bibliogr. f. 122-127.
Teză de doctorat. Scientific Supervisor: prof. dr. Viorica Simion.
535.33:615.478.73:546.284
043
DL: T2011/57577
226 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

600. VASILE, MIHAELA IONELA. Obţinerea oxidului ternar de


ZnGa2O4 nedopat şi dopat cu ioni trivalenţi de Eu3+ sau Er3+. Caracterizare
structurală şi spectroscopică / drd.: fiz. Mihaela Ionela Vasile. - Timişoara :
Universitatea de Vest, 2010.
129 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 120-129.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Nicolae Avram.
043
537.572
544.225.2
DL: T2011/57858

54 Chimie

601. ALBU, FLORIN-DANIEL. Cuplajul LC/MS în separarea şi


determinarea substanţelor active din fluide biologice / drd. Florin-Daniel Albu.
- Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
376 p. : diagr., graf., il., schem. în parte color, tab. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie. Catedra de
Chimie Analitică.
Bibliogr. p. 354-365.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Lucia Mutihac.
543.544.5
043
DL: T2011/57920

602. ANGELUŞIU, MĂDĂLINA-VERONICA. Complecşi ai unor


metale tranziţionale cu liganzi derivaţi de la hidrazidele acizilor aril-sulfonil-
benzoici cu potenţială activitate biologică / drd.: Mădălina-Veronica Angeluşiu. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
247 p. : fig., graf., tab. în paret color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie.
Bibliogr. p. 108-111.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Maria Negoiu.
544.142.5:547-304.3
043
DL: T2011/57963
TEZE DE DOCTORAT 227

603. BEJAN, VASILICHIA. Azaheterocicli analogi ai steroidelor


naturale obţinuţi prin metode convenţionale şi neconvenţionale / drd.: Bejan
Vasilichia. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
251 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Chimie.
Bibliogr. f. 225-237.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ionel Mangalagiu.
043
547.918
547.92
DL: T2011/57763

604. BOGATU, CRISTINA-AURICA. Caracterizarea termodinamică


a sistemelor de natură organică în condiţii extreme de presiune / drd.: Cristina-
Aurica Bogatu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
204 f. : fig., graf. tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie.
Bibliogr. f. 195-204.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. doc. Rodica Vîlcu.
043
544.147
547.412.122
DL: T2011/57948

605. BRICIU, RODICA DOMNICA. Determinarea lipofilicităţii unor


antioxidanţi şi îndulcitori prin metode cromatografice şi metode
computaţionale / drd.: Rodica Domnica Briciu. - Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai", 2010.
266 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Chimie şi Inginerie
Chimică.
Bibliogr. f. 247-264.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Teodor Hodişan.
543.54
544.722.123
043
DL: T2011/57450
228 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

606. BUCĂTARIU, FLORIN. Adsorbţia controlată a polielectroliţilor


pe suprafeţe solide şi reacţii ulterioare pe stratul adsorbit / drd.: chim. Florin
Bucătaru. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
160 f. : fig., tab., graf. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Chimie Macromoleculară
"Petru Poni" Iaşi.
Bibliogr. f. 147-160.
Teză de doctorat. Cond. şt.: cs i. dr. ing. Ecaterina Stela Drăgan.
043
544.6.018.47-036.5
DL: T2011/57638

607. CAREJA, VALENTIN. Calcule de chimie cuantică pentru


stabilirea complecşilor implicând punţi ionice sau metale tranziţionale / drd.:
chim. Valentin Careja. - Timişoara : Institutul de Chimie, 2009.
104 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Institutul de Chimie al Academiei Române Timişoara.
Bibliogr. f. 102-104.
Teză de doctorat. Cond. şt.: m.c. acad. prof. dr. Zeno Simion.
544.18
043
DL: T2011/57593

608. COJOCARIU, ANA MIHAELA. Materiale mezostructurate cu


aplicaţii în oxidarea catalitică : optimizarea sintezei şi a performanţelor
catalitice / drd.: ing. Ana Mihaela Cojocariu. - Iaşi : Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi", 2010.
194 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului.
Bibliogr. f. 180-192.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Emil Dumitriu , prof.
univ. dr. ing. Vasile Hulea.
542.943'7
043
DL: T2011/57686
TEZE DE DOCTORAT 229

609. COJOCARU, BOGDAN EUGEN. Descompunerea fotocatalitică


a compuşilor chimici cu potenţial de distrugere în masă utilizând sisteme
catalitice hibride / drd.: Bogdan Eugen Cojocaru. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
191 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie. Catedra de
Chimie Tehnologică şi Catalizată.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. Vasile Pârvulescu.
544.526.5
543.068.5
043
DL: T2011/56703

610. COJOCARU, IRINA ELENA. Studiul termodinamic al unor


sisteme polimere cu structuri speciale polizaharide/polimer sintetic / drd.:
chim. Răschip (Cojocaru) Irina Elena. - Iaşi : Academia Română, 2009.
374 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Chimie Macromoleculară
"Petru Poni".
Bibliogr. f. 349-355.
Teză de doctorat. Cond. şt.: c.şt prof. asoc. dr. Vasile Cornelia.
043
544.3:547.458
DL: T2011/57637

611. COMŞA, CARMEN-OTILIA. Studies on the chemistry of


organotin compounds containing metal-chalcogen bonds / drd.: Carmen Otilia
Cosma. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
170, [4] f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: "Babeş-Bolyai" University. Faculty of Chemistry and Chemical
Engineering.
Conţine curriculum vitae al autorului în lb. română.
Bibliogr. f. 148-156.
Teză de doctorat. Scientific advisor: prof. dr. Cristian Silvestru.
547.1'1
043
DL: T2011/57459
230 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

612. DIACONU, DIANA-ELENA. Studiul fizico-chimic al unor surse


de apă potabilă din Moldova cu implicaţiile sanitare şi farmaceutice / drd.:
Diaconu (Chioveanu) Diana-Elena. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Grigore T. Popa", 2009.
313, [55] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Farmacie.
Bibliogr. f. 292-310.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. farm. Victor Năstase.
543:556.3(498.3)
043
DL: T2011/57110

613. DONATH, CRISTINA. Obţinerea electrochimică a molibdenului


în săruri topite / drd.: Cristina Donath. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
171 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Chimie Fizică "Ilie
Murgulescu".
Bibliogr. f. 159-171.
Teză de doctorat. Cond. şt.: dr. Mihai Vasile Popa.
544.6:546.77
043
DL: T2011/56825

614. DROAHNĂ, IONELA. Sinteze organice ale compuşilor cu azot


pe catalizatori zeolitici / drd.: chim. Ionela Droahnă. - Iaşi : Universitatea "Al. I.
Cuza", 2008.
282 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Chimie.
Bibliogr. f. 257-280.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. chim. Nicolae Bâlbă.
547-304:544.478+549.67
043
DL: T2011/57660
TEZE DE DOCTORAT 231

615. ENE, CRISTIAN-DUMITRU. Complecşi cationici utilizaţi drept


tectoni în construirea de arhitecturi supramoleculare polimetalice / drd.:
Cristian-Dumitru Ene. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
255 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie.
Bibliogr. f. 217-224.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. Marius Andruh.
043
544.3
DL: T2011/56844

616. EREMIA, SANDRA ANAMARIA. The Determination of


Antioxidant Compounds from Vegetal Products / drd.: Sandra Anamaria
Victoria Eremia. - Bucureşti : Universitatea Politehnica of Bucharest. Faculty,
2010.
VIII, 154 f. : fig., tab. în paret color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: University Politehnica Bucureşti.
Bibliogr. f. 140-152.
Teză de doctorat. Scientific Supervisors: prof. dr. eng. Gabriel-Lucian
Radu, prof. dr. Jean-Louis Marty.
543:615.322+542.943'78(0.034)
043
DL: T2011/57466

617. FLORESCU, IOANA AURELIA. Sinteza şi studiul


proprietăţilor magnetice şi de transport a compuşilor oxidici de tip dublu
perovskit cu formula MII2MIIIMV-VIO6 / drd.: asist. univ. Ioana Aurelia
Florescu (Gorodea). - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
III, 216, [26] f. : fig., graf. tab. în paret color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultate de Chimie. Catedra
de Chimie Anorganică.
Bibliogr. f. 200-216.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea Nicolae Palamaru.
54.057:546.654-31
043
DL: T2011/57525
232 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

618. GRUIA, VLAD. Cercetări privind biochimia stresului oxidativ


în etiopatogenia unor boli metabolice / drd.: farm. specialist Vlad Gruia. -
Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
230, [42] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila".
Facultatea de Farmacie.
Bibliogr. 12 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. farm Niculina Mitrea.
616.379-008.64:542.943+577.1
616-056.25:542.943+577.1
043
DL: T2011/57648

619. HOSU, ANAMARIA DELIA. Analiza unor antioxidanţi naturali


prin metode cromatografice şi spectrale / drd.: Hosu Anamaria Delia. - Cluj-
Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
132, XVII f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Chimie şi Inginerie
Chimică.
Bibliogr. f. I-XVII.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Hodişan Teodor.
043
547.972
DL: T2011/57064

620. HRISTODOR, CLAUDIA-MIHAELA. Contribuţii privind


obţinerea şi utilizarea unor compuşi oxidici în protecţia mediului / Claudia-
Mihaela Marcu (căsătorită Hristodor). - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
235 p. : graf., fig. în parte color, tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Chimie.
Bibliogr. p. 225-235.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Evelini Popovici.
54-31:504.06
043
DL: T2011/56651
TEZE DE DOCTORAT 233

621. IEŞAN, CARMEN MIHAELA. Eliminarea arseniului din ape


utilizând sorbenţi hibrizi obţinuţi prin încapsularea oxidului de fier (III)
hidratat în structuri polimerice de tip stiren-divinil benzen / drd.: Ieşan Carmen
Mihaela. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
179, [6] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie.
Bibliogr. f. 169-179.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ion Udrea.
628.316:546.19
043
DL: T2011/57246

622. LAZĂR, MIHAELA DIANA. Studiul catalizatorilor metal pe


suport prin schimb izotopic H/D / drd.: Mihaela Diana Lazăr. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
128 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Chimie şi Inginerie Chimică.
Bibliogr. f. 114-128.
Teză de doctorat. Cond. şt.: c.s.i. dr. Damian Axente.
544.47:546.59
669.21
043
DL: T2011/57460

623. MAGANU, MARIA. Studii spectroscopice privind structura


unor complecşi de paladiu / drd.: ing. Maganu Maria. - Bucureşti : Academia
Română, 2010.
192 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Centrul de Chimie Organică.
Bibliogr. p. 150-160.
Teză de doctorat. Cond. şt.: dr. ing. Petru Ivan Filip.
043
543.42:549.27
DL: T2011/57640
234 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

624. MATACHE, MIHAELA. Nitrogen heterocycles : synthesis by


multicomponent reactions and construction of metal ion-directed protein
arrays / drd.: Mihaela Matache. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
232 p. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: University of Bucharest. Department of Chemistry.
Bibliogr.p. 224-230.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ion Baciu, dr. Daniel P. Funeriu.
546.17:577.112.4
547.7:577.112.4
043
DL: T2011/57293

625. NAGY, LEVENTE CSABA. Structure and stability of elongated


carbon nanostructures / drd.: Nagy Levente Csaba. - Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai", 2009.
128 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: "Babeş-Bolyai" University. Faculty of Chemistry and Chemical
Engineering.
Bibliogr. la sf. capitolelor.
Teză de doctorat. Scientific advisor: prof. dr. Mircea V. Diudea.
62.002.3-181.48:546.262
62.002.3:539.24
043
DL: T2011/57042

626. NEAŢU, ŞTEFAN. Degradarea fotocatalitică a compuşilor


vezicanţi şi neurotoxici utilizând sisteme catalitice bazate pe dioxid de titan /
drd. Ştefan Neaţu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2010.
168 f. : il. color, diagr., graf., tab. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie. Catedra de
Chimie Tehnologică şi Cataliză.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Vasile I. Pârvulescu.
544.526.5:546.82-31
043
DL: T2011/57913
TEZE DE DOCTORAT 235

627. PĂSCULESCU, IULIANA SIMONA. Baze Schiff ale 5-


pirazolonei şi ale unor aminoacizi ca liganzi în complecşi metalici / drd.: Iuliana
Simona Păsculescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2010.
189 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie.
Bibliogr. f. 180-189.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Maria Negoiu.
544.142.5:547-304.4
544.142.5:547.1-32-304.2
043
DL: T2011/57978

628. PINCU, ELENA. Studiul termodinamic al unor amestecuri


binare în fază condensată / drd.: Elena Pincu. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
180 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti.
Bibliogr. f. 173-180.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Viorica Meltzer.
043
544.3
DL: T2011/57896

629. POP, FLAVIA. New functional arhitectures for molecular


recognition, low band gap conjugated systems and advanced electrode
materials / Flavia-Florina Piron (Pop). - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-
Bolyai", 2009.
220, [26] p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: "Babeş-Bolyai" University Cluj-Napoca. Organic Chemistry
Department& CCOCCAN, University of Angers. Group Linear Conjugated,
Systems CIMA, CNRS.
Bibliogr. p. 220.
Teză de doctorat. Scientific advisors: D. R. Jean Roncali, prof. dr. Ion
Grosu.
544.6.076.32
544.653
043
DL: T2011/57028
236 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

630. POP, OANA-RALUCA. Sinteza şi reactivitatea unor combinaţii


carbonilice ale compuşilor heterociclici aromatici / drd.: ing. Oana-Raluca Pop. -
Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2010.
138 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Chimie
Industrială şi Ingineria Mediului.
Bibliogr. f. 131-136.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Carol Csunderlik.
547.62
043
DL: T2011/57837

631. PÓRA, MELINDA-KATALIN. Interference effects in the


ionization of the hydrogen molecule / drd.: Póra Melinda-Katalin. - Cluj-
Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
III, 94 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Faculty of Physics, Babeş-Bolyai University. Cluj-Napoca
România.
Bibliogr. f. 93-94.
Teză de doctorat. Scientific advisor: prof. dr. Nagy Ladislau.
544.354:546.11
043
DL: T2011/56834

632. PORUMB, IOAN-DAN. Precursori aromatici pentru poliradicali


liberi cu azot / drd.: Porumb Ioan-Dan. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-
Bolyai", 2007.
137 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Chimie şi Inginerie Chimică. Catedra de Chimie Organică.
Bibliogr. f. 128-133.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Luminiţa Silaghi-Dumitrescu, prof.
dr. Ioan A. Silberg.
544.6:547.869+547.562.1
043
DL: T2011/56724
TEZE DE DOCTORAT 237

633. RĂDUŢIU, ANA-CRISTINA. Sinteze de aril derivaţi cu


proprietăţi fizico-chimice prestabilite ca urmare a unui design molecular
dirijat / drd.: chim. Ana-Cristina Răduţiu. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2010.
225 f. : graf., tab. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie. Catedra de
chimie organică.
Bibliogr. f. 206-223.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ion Baciu.
547.843
043
DL: T2011/57916

634. RÎŞCA, IOAN-MARIAN. Studiul efectelor biochimice şi


regulatoare ale unor compuşi cu schelet azaheterociclic / drd.: Ioan-Marian
Rîşca. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, 2009.
258 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Chimie.
Bibliogr. f. 205-217.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ionel Mangalagiu.
547.78
043
DL: T2011/56717

635. SOARE, AUREL. Studiul produşilor de coroziune, formaţi pe


oţeluri utilizate în construcţii, în diferite condiţii de exploatare, în vederea
optimizării protecţiei anticorosive / drd.: chim. Aurel Soare. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
160 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie. Catedra de
Chimie Fizică.
Bibliogr. f. 155-160.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Cristina Mandravel.
620.197:669.18
620.193:669.18
043
DL: T2011/57687
238 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

636. ŞTEFĂNESCU, TEODORA FRANCE. Proprietăţile fizice ale


unor cristale lichide liotrope constituente ale membranelor biologice şi unele
implicaţii în funcţionarea celulelor / drd.: Teodora France Ştefănescu. - Bucureşti
: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe Aplicate, 2009.
202 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe
Aplicate.
Bibliogr. f. 191-202.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Cornelia Moţoc.
548.56:577.352
043
DL: T2011/57469

637. TOMA, ANDREEA-MIHAELA. Noi metode de determinare a


unor derivaţi antagonişti ai receptorilor 5HT3 (ondansetron) prin
cromatografie de lichide de înaltă performanţă şi electroforeză capilară / drd.:
farm. pr. Toma Andreea-Mihaela. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Carol Davila", 2010.
214, [45] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila".
Facultatea de Farmacie. Catedra de Farmacie. Disciplina de Chimie Analitică.
Bibliogr. f. 207-214.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. farm. Monciu Crina-Maria.
543.544
543.545.2
043
DL: T2011/57652

638. ZAMOSTEANU, NINA. Aminele biogene - Implicaţii în


patologia umană / drd.: asist. univ. Nina Zamosteanu. - Iaşi : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
202 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Farmacie.
Bibliogr. f. 179-193.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Rodica Cuciureanu.
547.333
043
DL: T2011/57105
TEZE DE DOCTORAT 239

55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie

639. ANTONESCU, BOGDAN. Cercetări privind activitatea electrică


atmosferică pe teritoriul României / drd.: Bogdan Antonescu. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2010.
199 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Şcoala Doctorală de Fizică,
Meteorologie şi Protecţia Mediului.
Bibliogr. p. 175-175.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Sabina Ştefan.
551.594(498)
043
DL: T2011/57965

640. CIRIMPEI, CLAUDIA. Studiul litostratigrafic al depozitelor de


vârstă Jurasic şi Cretacic din Depresiunea Bârladului / drd.: Claudia Cirimpei.
- Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
114 , [17] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geologie şi
Geofizică. Catedra de Geologie şi Paleontologie.
Bibliogr. f. 109.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ovidiu Dragastan.
551.762(498 Depresiunea Bârladului)
551.763(Depresiunea Bârladului)
043
DL: T2011/57698

641. ILINCA, GHEORGHE VIOREL. Valea Lotrului : Studiu de


geomorfologie aplicată / drd.: Gheorghe Viorel Ilinca. - Bucureşti : Universitatea
din Bucureşti, 2010.
217 f. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geografie. Şcoala
Doctorala".
Bibliogr. f. 206-217.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Florina Grecu.
043
551.4:556.51(498 Valea Lotrului)
DL: T2011/57892
240 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

642. IVĂNUŞ, DANIELA. Studiul analitic al apelor minerale din


Câmpia de Vest a Olteniei în vederea valorificării acestora / drd.: chim. Daniela
Ivănuş. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2006.
184 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie. Catedra de
Chimie.
Bibliogr. f. 176-184.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Constantin Pătroescu.
553.7(498.2)
043
DL: T2011/57900

643. MACHIDON, OVIDIU-MIRON. Fenomenul de grădină în


bazinul hidrografic Bârlad / drd.: Ovidiu-Miron Machidon. - Iaşi : Universitatea
"Al. I. Cuza" Iaşi, 2009.
207 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Geografie şi
Geologie. Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f. 200-207.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Liviu Apostol.
551.578.7(498)(28 Bârlad)
043
DL: T2011/56888

644. MĂTREAŢĂ, SIMONA. Influenţa factorilor fizico-geografici


asupra scurgerii apei în bazine hidrografice mici cu exemplificări din
România / drd.: Simona Mătreaţă. - Bucureşti : Academia Română, 2010.
341 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Geografie.
Bibliogr. f. 334-341.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ion Zăvoianu.
043
556.18(498)
DL: T2011/57639
TEZE DE DOCTORAT 241

645. MINEA, IONUŢ. Bazinul hidrografic Bahlui - studiu hidrologic /


drd.: Ionuţ Minea. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, 2009.
366 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Geografie şi
Geologie. Departamentul de Geografie.
Bibliogr. p. 349-366.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Constantin Rusu.
556.5(498)(28 Bahlui)
913(498)(28 Bahlui)
043
DL: T2011/56891

646. NAE, GICA. Implicaţiile condiţiilor climatice din zona


Aeroportului Băneasa în aeronautică / drd. Ionescu Gica (căs. Nae). - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
273 f. : graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Geografie şi
Geologie.
Bibliogr. f. 250-254.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. em. dr. Ioan Hârjoabă.
551.58:656.71(498 Băneasa)
043
DL: T2011/57841

647. PANTEA, EMILIA VALENTINA. Studiul proceselor de epurare


a apelor reziduale provenite de la unităţile alimentare / drd.: ing. Emilia
Valentina Pantea. - Timişoara : Universitatea din Timişoara, 2010.
247, [8] f. : graf., il., schem., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: România. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului. Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Facultatea de Hidrotehnică.
Bibliogr. f. 228-247.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion Mirel.
628.3:664
043
DL: T2011/57903
242 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

648. PAVEL, CLAUDIA ALINA. Dinamica producerii, consumului şi


emisiei de gaze cu efect de seră din Delta Dunării / drd. Claudia Alina Pavel. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
182 : il., graf., h., schem., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geologie şi
Geofizică. Catedra de Geologie şi Paleontologie.
Bibliogr. f. 165-174.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Nicolae Panin.
628.475.5
551.588.74(498)(282.243.76)
043
DL: T2011/56757

649. POSTOLACHE, MIHAELA. Studiul geomecanic al câmpurilor


de grohotiş din Defileul Jiului în vederea valorificării lor / drd.: Ungureanu
(Postolache) Mihaela. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2010.
167 p. : fig., graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Mine.
Bibliogr. f. 162-167.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Georgescu Mircea.
552.1(498)(28 Jiu)
043
DL: T2011/57748

650. PREFAC, ZOIA. Dinamica versanţilor din bazinul hidrografic al


Râmnei / drd. Zoia Prefac. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2008.
221, [1] f. : graf., h., il. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geografie.
Bibliogr. f. 206-220.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Costică Brânduş.
043
556.5(498)(28 Râmna)
913(498)(28 Râmna)
DL: T2011/57310
TEZE DE DOCTORAT 243

651. RĂBĂGIA, ANNAMARIA. Studii de stratigrafie secvenţială ale


părţii de nord a Bazinului Pannonic pentru stabilirea evoluţiei tectono-
stratigrafice / drd.: Răbăgia Annamaria. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti,
2009.
103 f. : fig., graf., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Geologie şi Geofizică.
Bibliogr. f. 91-103.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Corneliu Dinu.
043
551.432.46(498 Bazinul Pannonic)
551.7(498 Bazinul Pannonic)
DL: T2011/57848

652. SFÎCĂ, LUCIAN. Culoarul Siretului - studiu climatic / drd.:


Lucian Sfîcă. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
353 f. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Geografie şi
Geologie. Departamentul de Geografie.
Bibliogr. f. 344-351.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Elena Erhan.
551.58(498 Culoarul Siretului)
043
DL: T2011/57299

653. ŞTEFAN , CRISTINA OANA. Studiul hidrogeochimic al apelor


subterane din zona centrală a Platformei Moldoveneşti / drd.: Cristina Oana
Ştefan (Stan). - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, 2009.
386, [15] f. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Geografie şi
Geologie . Departamentul de Geologie.
Bibliogr. f. 377-386.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Popa.
556.3:550.4(498.3)
043
DL: T2011/56901
244 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

654. ŞUMĂLAN, VIOREL. Valea Barcăului - Studiu


morfohidrografic / drd.: prof. Viorel Şumălan. - Oradea : Universitatea din
Oradea, 2010.
297 f. : fig., h., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Istorie, Geografie şi
Relaţii Internaţionale. Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea
Teritoriului.
Bibliogr. f. 288-297.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Josan.
556.51(498)(28 Barcău)
913(498)(28 Barcău)
043
DL: T2011/57389

655. TĂTARU, DRAGOŞ. Cercetări privind structura litosferei din


România utilizând metoda funcţiilor receptor / drd.: ing. Tătaru Dragoş. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
196, [9] f. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 186-196.
Teză de doctorat. Cond. şt.: cs1. dr. ing. Gheorghe Mărmureanu.
550.344.09(498)
043
DL: T2011/57976

57 Biologie

656. BANU, OTILIA. Studiul interrelaţiilor dintre agenţii infecţioşi,


celula eucariotă şi dispozitive protetice în patologia infecţiilor cardioasculare /
drd.: biolog Otilia Banu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2010.
172 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Biologie.
Bibliogr. f. 165-172.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Tatiana Şesan.
576.385
616.1-022.1-77
043
DL: T2011/57794
TEZE DE DOCTORAT 245

657. BATTES, KARINA. Studiul structurii, dinamicii şi biomasei


comunităţii de crustacei zooplanctonici, cu accent pe speciile comune din
Lacul Ştiucii, Rezervaţie Naturală, judeţul Cluj / drd. Karina-Paula Battes... -
Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
212, [35] p. : fig., graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Biologie şi
Geologie. Catedra de Taxonomie şi Ecologie.
Bibliogr. p. 201-212.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Leontin Ştefan Péterfi.
043
574.583(498)(285.2) Ştiucii
595.34
DL: T2011/57430

658. BUIA TAKACS, LUMINIŢA. Evidenţierea şi caracterizarea


fenomenului de apoptoză celulară la nivel de cartilaj articular în maladii de
tip degenerativ şi inflamator / drd.: Luminita Buia Takacs. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2010.
160 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Biologie.
Bibliogr. f. 139-157.
Teză de doctorat. Cond. şt.: doctor Honoris causa Maria Caloianu.
576.36:616.75
043
DL: T2011/57694

659. COSTIN, MARIA LILIANA. Tehnologia identificării biometrice /


drd.: Costin Maria Liliana. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
242 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 236-242.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Sabău Gheorghe.
57.087.1
043
DL: T2011/56502
246 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

660. DRĂGUŞIN, MAGDALENA. Efectul anionilor seriei Hofmeister


asupra unor structuri membranare / drd.: Magdalena Drăguşin. - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
146, [20] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 131-146.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Constanţa Ganea.
577.352:577.115:543.218.3
043
DL: T2011/57646

661. MOROTI CONSTANTINESCU, VALENTINA RUXANDRA.


Studiul parametrilor biofizici ai membranelor neurosenzoriale sub tratament
medicamentos / drd. Valentina Ruxandra Moroti Constantinescu. - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
97, [66] f. : il., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Catedra de Biofizică şi Biotehnologie Celulară.
Bibliogr. f. 82-89.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Eugenia Kovacs.
577.3:576.314
616.28-008.14:615.33
043
DL: T2011/56751

662. NEDELCU, OANA TATIANA. Componente pentru


microfluidică integrabile în corp solid : simulare, proiectare, modelare şi
caracterizare / drd.: Oana Tatiana Nedelcu. - Bucureşti : Universitatea
"Politehnica" Bucureşti, 2010.
205 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Bibliogr. p. 189-190.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Gheorghe Brezeanu.
577.352.4
61:621.3.049.77
043
DL: T2011/56532
TEZE DE DOCTORAT 247

663. RADU, GINA ALINA. Procesul dezvoltare - antropizare în


valorificarea resurselor şi serviciilor furnizate de ecosistemele acvatice situate
în lunca inundabilă a Prutului Inferior / drd.: ecolog Gina Alina Radu. - Galaţi :
Universitatea "Dunărea de Jos", 2009.
269 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos"- Galaţi. Facultatea - Ştiinţa şi
Ingineria Alimentelor.
Bibliogr. f. 258-269.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Neculai Patriche.
574.58(498)(28 Prut)
043
DL: T2011/57121

664. ŞERBANCEA, FLOAREA. Cercetări privind obţinerea


sinbioticelor liofilizate şi implicaţiile acestora în nutriţia umană şi animală /
drd.: ing. Floarea Chivu (Şerbancea). - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2009.
252 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Bucureşti. Facultatea de Agricultură.
Conţine rezumat în lb. engleză.
Bibliogr. f. 234-244.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Petru Niculiţă.
579.67:612.39
579.67:636.084
DL: T2011/57152
248 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

58 Botanică

665. NEMETH, TIBERIU SEBASTIAN. Cercetări farmacognostice


asupra speciei Salvia officinalis L. (fam. Lamiaceae) / drd.: Nemeth Tiberiu
Sebastian. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu
Haţieganu", 2009.
VI, 252, [20] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Facultatea de Farmacie.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 225-252.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Honorius Popescu.
582.5
635.74
043
DL: T2011/57802

666. PALADA, FLORINA. Contribuţii la cunoaşterea biologiei


seminţei de Lolium perenne L. / drd.: ing. Florina Palada. - Craiova :
Universitatea din Craiova, 2010.
252 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Agricultură.
Bibliogr. f. 205-212.
Conţine curriculum vitae.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Nicolescu.
582.542.1
043
DL: T2011/58004
TEZE DE DOCTORAT 249

59 Zoologie

667. ARTENE, IRIMIA. Contribuţii la studiul microlepidopterelor


miniere din plantaţiile de măr în condiţiile ecologice de la Huşi / drd.: ing.
Artene Irimia. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad", 2010.
264 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de titlu şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Horticultura. Domeniul de Doctorat :
Horticultură.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 255-264.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Tălmaciu Mihai, prof. dr. Constantin
Filipescu.
631.95(498 Huşi)
632.7:634.11
595.782
043
DL: T2011/57496

668. SÎRBU, ADINA. Contribuţii la studiul sistemului endocrin la


ciprinide pentru îmbunătăţirea tehnologiei de reproducere dirijată / drd.: ing.
Sîrbu Adina. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2010.
241 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Alimentelor. Catedra de Acvacultură, Ştiinţa Mediului şi Cadastru.
Bibliogr. f. 235-241.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Stăncioiu Soare.
639.3.03(0.034)
591.16:597.551.2(0.034)
043
DL: T2011/58056
250 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

6 ŞTIINŢE APLICATE

61 Medicină

669. GEORGESCU, COSTINELA VALERICA. Cercetarea stării de


sănătate a persoanelor de vârsta a treia instituţionalizate, în cadrul judeţului
Galaţi, în corelaţie cu unii factori ai mediului ambiant / drd.: Georgescu
Costinela Valerica. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T.
Popa", 2009.
[7], 332 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 274-303.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Viorica Gavăţ.
504.054:61+616:3-053.9
043
DL: T2011/57107

611/612 Anatomie şi fiziologie

670. CIUREA, EMIL VASILE. Contribuţii la studiul disfuncţiei


endoteliale şi a modalităţilor de prevenire şi ameliorare prin suplimentarea
dietei alimentare / drd. Emil Vasile Ciurea. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Grigore T. Popa", 2010.
255 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină. Specialitatea Fiziologie Normală şi Patologică.
Bibliogr. f. 236-250.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Veronica Luca.
611.018.74
616.1-006.32-07/-08
043
DL: T2011/58100
TEZE DE DOCTORAT 251

671. COMAN, LIA. Cercetări imunologice în boala parodontală / drd.


Lia Maria Coman. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din
Târgu Mureş, 2009.
[7], 156, [30] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Texte şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Facultatea de Medicină Dentară.
Bibliogr. f. 137-156.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Alexandru Monea.
612.017:616.314.17-008.1
043
DL: T2011/57170

672. ENESCU-BIERU, DENISA. Studiul unor parametri


electroneurofiziologici la un lot de sportivi de performanţă / drd.: Enescu-Bieru
Denisa. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2009.
175 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova.
Bibliogr. f. 160-175.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Simona Gusti.
043
61
612.813:796.015.8
DL: T2011/56935

673. IACOBESCU, ALINA. Un nou concept privind mecanismul


creşterii tensiunii arteriale prin catecolamine : experienţe in vitro şi in vivo /
drd. Alina Iacobescu. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2009.
259, [13] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Bibliogr. f. 239-258.
Teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în medicină. Coord. şt.:
prof. univ. dr. Ioan Puşcaş.
612.12-008.331.1
043
DL: T2011/57037
252 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

674. MARTON, MONIKA. Aspecte privind modificările adaptative


rezultate în urma efortului fizic specific gimnasticii artistice la juniori / Marton
Monika. - Bucureşti : Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2009.
290 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexă (116 f.).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Academia Naţională
de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. f. 280-290.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Grigore Vasilica.
612.766.1:796.412
043
DL: T2011/57280

675. MIHALACHE, NARCIS I. Proprietăţi medicale româneşti în


fiziologie / Narcis I. Mihalache. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie
Craiova, 2009.
278 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de
Medicină.
Bibliogr. f. 271-277.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Valeriu Neştianu.
614.1(498):612
043
DL: T2011/56582

676. MIHĂESCU, VIRGIL ORESTE. Determinări din sfera O.R.L.


în bolile cutanate cu patogenie autoimună / drd. Virgil Oreste Mihăescu. -
Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
159, [25] f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 151-159.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mărioara Poenaru.
612.017:616.311
612.017:616.5-002
043
DL: T2011/58069
TEZE DE DOCTORAT 253

677. OSWALD, IOAN GEORGE. Contribuţii la influenţa câtorva


factori fizici asupra corpului uman în terapia medicală / drd. Oswald Ioan
George. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2009.
IX, 180, [23] f. : graf., fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Bibliogr. f. 172-180.
Teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în medicină. Cond. şt.:
prof. univ. dr. Iosif Nagy, prof. univ. dr. Maghiar Teodor Traian.
612.014.462
043
DL: T2011/57034

678. PÂRVĂNESCU, MARINICĂ. Contribuţii la stabilirea unor


indicatori relevanţi pentru divizarea procesului de instruire în contextul
efortului fizic la echipa de performanţă - handbal feminin / drd.: Pârvănescu
Marinică Iacov. - Bucureşti : Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport,
2010.
XVII , 274 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexe (42 f.).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti.
Bibliogr. f. 266-274.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Negulescu C. Ioan.
612.766.1:796.322-055.2
043
DL: T2011/57411

679. ROŞU, MIHAELA. Sindromul metabolic la copil şi tânăr / drd.:


dr. Mihaela Roşu. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor
Babeş", 2009.
VIII, 281, [23] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 249-267.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Viorel Şerban.
612.015.3-053.2-053.6
043
DL: T2011/56800
254 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

680. SUCIU, LAURA CRISTINA. Celulele interstiţiale de tip Cajal


(telocite) în placenta umană / drd.: Laura Cristina Suciu. - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
122, [10] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Catedra de Medicină Celulară şi Moleculară, Medicina Dezvoltării
Umane.
Bibliogr. f. 166-122.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. prof. dr. L. M. Popescu.
611.013.8
611.018.1
043
DL: T2011/57655

613/614 Igienă

681. ANDREESCU, VALERIA. Comportamentul alimentar şi starea


de sănătate nutriţională a unui lot de mineri din Valea Jiului / drd.: Valeria
Andreescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila",
2010.
199 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 165-182.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Sebastian Dumitrache.
614.1(498 Valea Jiului):613.2+616.39
043
DL: T2011/57831
TEZE DE DOCTORAT 255

682. BAHNEA, ROXANA-GABRIELA. Contribuţii la cunoaşterea


aspectelor epidemiologice, clinice şi de laborator în toxocaroza la copil, în
unele zone din Moldova (România) / drd.: prep. drd. Bahnea Roxana-Gabriela. -
Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
217 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină. Disciplina de Parazitologie.
Bibliogr. f. 188-216.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mariana Luca.
614.1(498.3):616.995.132-053.2(0.034)
043
DL: T2011/57290

683. BUICĂ, GEORGETA. Contribuţii asupra metodelor de


diagnosticare a securităţii şi sănătăţii în muncă în instaţiile electrice =
Contributions of diagnostic methods of safety and health at work in electrical
installations / drd.: ing. Georgeta Buică. - Petroşani : Universitatea din Petroşani,
2010.
262 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului.
Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică.
Bibliogr. p. 167-173.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Anghel Stochiţoiu.
043
614.8:621.3
DL: T2011/57923
256 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

684. CONSTĂNGIOARĂ, ADRIANA MIRELA. Studiu privind


comportamentul alimentar şi sedentarismul, indicatori ai stării de nutriţie în
perioada peripubertară / drd.: Constăngioară Adriana Mirela. - Timişoara :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
358, [33] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 309-339.
Teză de doctorat. Cond. şt. : prof. univ. dr. Brigitha Vlaicu.
616.379
613.2
043
DL: T2011/56604

685. ENE, DOINA. Corelaţii ale structurii alimentaţiei actuale şi


stilului de viaţă cu apariţia şi evoluţia dislipidemiilor / drd.: Ene Doina... -
Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
217, XXXV, [13] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Catedra de Igienă şi Ecologie Medicală.
Bibliogr. f. XIII-XXXV.
Teză de doctorat. Coord.: prof. dr. Horia Dumitrescu.
613.2
616.39
043
DL: T2011/57813

686. FERCALĂ, ELENA. Strategii de sănătate publică cu impact


pozitiv asupra iernii demografice / drd.: Elena Fercală. - Sibiu : Universitatea
"Lucian Blaga", 2010.
250, [90] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 240-250.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Liviu Vulcu.
043
613.98
DL: T2011/57622
TEZE DE DOCTORAT 257

687. IOSIP, CARLA EMANUELA. Cercetări de medicina muncii


privind relaţia dintre expunerea la plumb anorganic şi consumul cronic de
alcool la lucrătorii dintr-o întreprindere de metalurgie neferoasă / drd.: Iosip
Carla Emanuela. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga", 2010.
498, [6] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Medicină
"Victor Papilian".
Bibliogr. f. 481-498.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Dorin Iosif Bardac.
043
616-057:613.632
616-057:615.099:546.815
DL: T2011/57628

688. IUGA, SORIN. Aspecte actuale ale creşterii şi dezvoltării


ponderale la şcolar şi adolescent în municipiul Sibiu / dr. Iuga Sorin. - Sibiu :
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
168, [14] f. : graf. în parte color, tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 156-168.
Teză de doctorat. Îndrumător şt.: prof. univ. dr. Neamţu Mihai.
043
614.1(498 Sibiu):616-056.25-053.2+053.6
DL: T2011/56641

689. LASLĂU, CATERINA MONICA. Studiul particularităţilor


actuale de maturizare pubertară şi a comportamentului sexual asociat / drd.:
Laslău Caterina Monica. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Victor Babeş", 2009.
230, [26] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 230-251.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Brigitha Vlaicu.
613.88-053.6
043
DL: T2011/56796
258 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

690. OANEŞ, CRISTINA. Debutul vieţii sexuale şi contraceptive la


tinerii din România / drd.: Cristina Oaneş. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-
Bolyai", 2009.
249 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială.
Bibliogr. f. 233-249.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Traian Rotaru.
043
613.88-053.6(498)
364.442.8-053.6(498)
DL: T2011/57069

691. PETER, TÜNDE. Reducerea vătămărilor corporale datorate


violenţei domestice în contextul managementului sănătăţii publice / drd.: Peter
Tünde. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
238, [95] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Medicină
"Victor Papilan". Catedra de Sănătatea Publică.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 230-238.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Vulcu Liviu.
316.613.43:316.356.2
65.012.4:614
043
DL: T2011/56899
TEZE DE DOCTORAT 259

692. RĂDULESCU, NARCISA. Cercetări în domeniul epidemiologiei


principalilor agenţi patogeni de origine bacteriană din lapte şi produse din
lapte care constituie riscuri de îmbolnăvire la om în judeţul Caraş-Severin în
perioada 2005-2007 / drd.: Narcisa Rădulescu. - Bucureşti : Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2009.
202, VIII f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de titlu şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Bucureşti.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 191-202.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Stratulat Gheorghe.
614.1(498-35 Caraş-Severin):616-036.22
614.1(498-35 Caraş-Severin):616.98:579.864
043
DL: T2011/57153

693. SAEED THABET NASHER YEMEN. Studiul structural al


hemoglobinei la bolnavii cu siclemia (copii şi adolescenţi) din governatorul
Taiz Yemen / drd.: Saeed Thabet Nasher Yemen. - Bucureşti : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
150 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 138-150.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Delia Mut Popescu.
614.1(533-35 Taiz):616.155.16-053.2-053.6
614.1(533-35 Taiz):616.155.194-053.2-053.6
043
DL: T2011/57653
260 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

694. TĂRĂU, MARCEL. Implicaţiile dependenţei la alcool asupra


dimensiunii personalităţii / drd. Tărău Marcel. - Timişoara : Universitatea de
Vest, 2010.
236 p. : graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Sociologie şi
Psihologie. Catedra de Asistenţă Socială.
Bibliogr. f. 182-203.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Elena Zamfir.
613.81/.83(498)
316.612:613.81/.83(498)
043
DL: T2011/57871

615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie

695. ALBU, AIDA. Evaluarea reziduurilor de metale grele şi


nitraţi/nitriţi din componenta vegetală a lanţului trofic şi a riscului lor pentru
consumatori / drd.: drd. ing. Aida Cucu (căsătorită Albu). - Iaşi : Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2010.
249 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad".
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
F. de titlu şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 235-249.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eusebie Şindilar.
615.099:546.8
043
DL: T2011/57499
TEZE DE DOCTORAT 261

696. ARSENESCU, ADINA. Cercetări farmacognostice asupra


speciei Rosa canina L. (Rosaceae) / Adina Arsenescu. - Cluj-Napoca :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
124, [12] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj.
Bibliogr. f. 109-116.
Rez. şi în lb. engleză.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Honorius Popescu.
615.322:582.734
043
DL: T2011/57221

697. BERBECARU-IOVAN, ANCA. Cercetări farmacognostice şi


farmacologice asupra unor specii vegetale cu virtuţi hipoglicemiante / drd.:
Anca Berbecaru-Iovan. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova,
2009.
163, [13] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova.
Bibliogr. f. 152-163.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Florica Popescu.
615.322:612.122
043
DL: T2011/57464

698. BUDA, DENISE ANCA. Eficienţa terapeutică a unor


benzodiazepine (clonazepam, lorazepam) în tratamentul tulburărilor afective /
drd. Denise Anca Buda. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol
Davila", 2009.
235 f., [17] p. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 218-235.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. prof. dr. Victor Voicu.
615.214.22
616.895.4
043
DL: T2011/57824
262 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

699. CACUCI, MIRELA. Terapia fotodinamică - metodă modernă de


tratament în dermatologie / drd.: Mirela Cacuci. - Timişoara : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
140, [16] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 135-140.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Feier Virgil.
615.831:616.5
043
DL: T2011/56773

700. CHEHIDE, YAMEN. Prevenirea şi refacerea traumatismelor


genunchiului prin proceduri kinetoterapeutice la voleibaliştii sirieni juniori /
drd.: Chehide Yamen. - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2010.
XVII, 207 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexe (57 f.).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Tineretului şi
Sportului. Universitatea din Piteşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
I.O.S.U.D.
Bibliogr. f. 193-206.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Simion Gheorghe.
615.825:616.728.3-001-036.82
796.325(569.1)
043
DL: T2011/57540

701. CIOBANU, DORIANA. Optimizarea tehnicilor şi metodelor de


asistenţă kinetică a femeii în situaţii biologice speciale determinate de
maternitate / Ciobanu Doriana Ioana. - Bucureşti : Academia Naţională de
Educaţie Fizică şi Sport, 2010.
305 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. f. 270-288.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Marcu.
615.825-055.26
043
DL: T2011/57394
TEZE DE DOCTORAT 263

702. CONDRAT, DUMITRU. Contribuţii la obţinerea unor extracte


din plante (phanerogame) cu efect antioxidant / ing. Dumitru Condrat. -
Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2010.
218 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Chimie
Industrială şi Ingineria Mediului.
Bibliogr. f. 160-168.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Alfa Xenia Lupea.
615.322:58
577.152.1
043
DL: T2011/57795

703. DEACONU, GHEORGHE. Studiu asupra utilizării terapiei


farmacologice cu bupropion în sevrajul tabagic la fumători cu grad de
dependenţă ridicată la nicotină / drd.: Gheorghe Deaconu. - Craiova :
Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2010.
155 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 DVD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de
Medicină.
Bibliogr. f. 145-155.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. asoc. dr. Cristian Didilescu.
613.84:615.21(0.034)
043
DL: T2011/57479

704. FULEA, DAN. Tehnici de control de calitate şi dozimetria


radiaţiilor X / drd.: Dan Fulea. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai",
2010.
220 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
"Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţa Mediului.
Bibliogr. f. 205-220.
Teză de doctorat. Cood. şt.: prof. univ. dr. Constantin Cosma.
658.562:615.849.11+615.849.5
043
DL: T2011/57575
264 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

705. HUMADI, SUHAD SAMI. Obţinerea unor extracte selective din


produse vegetale în scopul formulării unui produs farmaceutic hipoglicemiant
util în tratamentul diabetului zaharat II / drd.: farm. Suhad Sami Humadi. -
Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
212, [30] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" -
Bucureşti. Facultatea de Farmacie. Catedra de Farmaconozie, Fitochimie,
Fitoterapie.
Bibliogr. f. 193-212.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Viorica Istudor.
615.322:616.379-008.64
043
DL: T2011/57649

706. IACOB, MIHAI-RADU. Cercetări privind modelarea


biomecanică a sistemului locomotor uman cu aplicabilitate în recuperarea
medicală şi sportivă / drd.: ing. Iacob Mihai-Radu. - Iaşi : Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi", 2010.
II , 202 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Mecanică.
Bibliogr. f. 173-184.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Virgil Atanasiu.
577.3:616.7
615.825
043
DL: T2011/57402

707. INCZE, ANNA-KATALIN. Cercetările fitochimice ale speciei


Fagopyrum esculentum Moench cultivate în Ardeal / drd.: farm. spec. Incze
Anna-Katalin. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu
Mureş, 2009.
190 f., [18] p. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Facultatea de Farmacie. Disciplina de Farmacognozie şi Fitoterapie.
Bibliogr. f. 180-189.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. emerit dr. Csedő Carol.
615.322:633.12(498.4)
043
DL: T2011/57168
TEZE DE DOCTORAT 265

708. IONESCU, REANINA. Eficienţa vasodilatatoarelor şi


betablocantelor în insuficienţa cardiacă / drd.: Reanina Ionescu. - Bucureşti :
Academia Română, 2010.
133 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Virusologie "Ştefan S.
Nicolau".
Bibliogr. f. 126-133.
Teză de doctorat. Cond. şt.:, acad. prof. dr. Victor Voicu.
.22
615.225
616.12-008.46
043
DL: T2011/57601

709. IONICĂ, GEORGETA. Studiu biofarmaceutic privind


pentoxifilina şi metaboliţii săi activi / drd.: farm. Georgeta Ionică. - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
190, [17] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila".
Facultatea de Farmacie.
Bibliogr. f. 168-175.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Mircioiu.
615.225
043
DL: T2011/57651

710. KATSARAS, NIKOLAOS. Contribuţii la recuperarea prin


mijloace kinetice specifice şi nespecifice a traumatismelor coloanei vertebrale
cervicale cu interesare nervoasă / drd.: Nikolaos Katsaras. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2009.
267 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexe (126 f.).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. f. 258-267.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mariana Cordun.
615.825:616.711-001
043
DL: T2011/57397
266 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

711. MÂNDRESCU, MARIANA. Metode analitice pentru unele


antiinflamatoare nesteroidiene din clasa oxicamilor / drd.: ing. Mariana
Mândrescu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa",
2009.
250 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Farmacie.
Bibliogr. f. 243-252.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Vasile Dorneanu.
615.07:615.276(0.034)
043
DL: T2011/58053

712. MIHĂILESCU, PETRUŢA-DANIELA. Optimizarea


performanţei sportive la juniori prin aplicarea mijloacelor kinetologice / drd.:
Mihăilescu Petruţa-Daniela. - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2009.
VI, 277, [13] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexe (70
f.).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Piteşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Instituţie Organizatoare de Doctorat.
Bibliogr. 13 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Simion Gheorghe.
043
615.825:796.42
DL: T2011/57078

713. MIHOK, CIPRIAN ŞTEFAN. Cercetări fitochimice ale unor


specii indigene de Aconitum (OMAG) / drd.: farm. spec. Mihok Ciprian Ştefan. -
Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2009.
[5], 171, [56] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Facultatea de Farmacie.
Bibliogr. f. 160-170.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. emerit dr. Csedő Carol.
615.322:582.675.1
043
DL: T2011/57169
TEZE DE DOCTORAT 267

714. MORAR, OLIMPIA. Cercetări privind conţinutul în compuşi


bioactivi din lăptişorul de matcă / ing. Olimpia Popescu (Morar). - Cluj-Napoca :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2009.
219, 31 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii. Disciplina de
Tehnologia produselor apicole şi sericicole.
F. de tit., tablă de materii şi rez. şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 182-197.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Liviu Alexandru Mărghitaş.
615.324:638.1
043
DL: T2011/56583

715. OCHIUZ, LĂCRĂMIOARA. Cercetări asupra condiţiilor de


formulare şi preparare a unor comprimate cu substanţe din clasa
bifosfonaţilor / drd.: şef lucr. far. Lăcrămioara Ochiuz. - Iaşi : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2010.
340, [139] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Farmacie.
Bibliogr. p. 330-340.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Iuliana Popovici.
615.31:546.18+661.635.66
616.71-006.6
043
DL: T2011/56738
268 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

716. PÂRVU, ANDRADA. Optimizarea transfuziilor sanguine :


aspecte legate de crearea unui model predictiv al necesarului transfuzional şi
de suportul psihologic al pacienţilor leucemici politransfuzaţi / drd. Andrada
Pârvu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu",
2009.
310, [10] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 299-310.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ljubomir Petrov.
615.381
616.155.392
043
DL: T2011/57165

717. POLONJINŢEF-CORBU, DORINA-CARMEN. Tratamentul cu


betablocante în insuficienţa cardiacă la pacienţii cu diabet zaharat / drd.
Polonjinţef-Corbu Dorina-Carmen. - Oradea : Universitatea din Craiova, 2009.
196 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Bibliogr. f. 189-196.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Aurel Lazăr.
615.22:616.12-008.64+616.379-008.64
043
DL: T2011/57032

718. PORFIRE, ALINA SILVIA. Sisteme farmaceutice nanometrice


pentru administrarea sistemică a unor proteine / drd. Alina Silvia Porfire. -
Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
203, [29] f. : graf., fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Farmacie.
Bibliogr. f. 188-203.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Sorin E. Leucuţa.
615.31:577.112+539.24
043
DL: T2011/57218
TEZE DE DOCTORAT 269

719. ROŞCA, ADRIAN COSMIN. Studii analitice şi de stabilitate în


clasa stimulentelor cardiace : agenţi dopaminergici / drd. Adrian Cosmin Roşca. -
Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
160, [6] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Farmacie.
Bibliogr. f. 150-160.
Teză de doctorat pentru obţinerea titlului de doctor în ştiinţe medicale.
Cond. şt.: prof. univ. dr. Marius Traian Bojiţă.
615.214.2
043
DL: T2011/57164

720. SCURTU, ANDREI LIVIU. Contribuţii privind recuperarea


rupturilor de ligament încrucişat antero-extern la sportivi prin mijloace
specifice educaţiei fizice, sportului şi kinetologiei medicale / drd. Scurtu Andrei
Liviu. - Bucureşti : Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2009.
266, [12] f. : fig., garf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Naţională de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. 12 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Cordun Mariana.
043
615.825:796
DL: T2011/57707

721. SERAC, VALENTIN ADRIAN. Optimizarea recuperării


coloanei lombare prin utilizarea sinergică a hidrokinetoterapiei, metodei
MCKenzie şi kinesio tapingului în condiţiile de tratament specifice Băilor
Felix / drd.: Serac Valentin Adrian. - Bucureşti : Universitatea Naţională de
Educaţie Fizică şi Sport, 2010.
212 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. f. 207-208.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Marcu.
615.825:616.721-036.82
615.838:616.721-036.82
043
DL: T2011/57400
270 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

722. SOCEA, LAURA-ILEANA. Sinteza şi caracterizarea unor noi


N1 - aciltiosemicarbazide şi a produşilor de ciclizare / drd.: şef lucr. chim.
Laura-Ileana Socea. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol
Davila", 2010.
XL, 225 p. , [23 f.] : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Farmacie.
Bibliogr. p. X-XXIII.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ioana Şaramet.
615.31:547.498
043
DL: T2011/56975

723. SPULBER, MARIANA. Conjugate cu acţiune antimicotică / drd.:


biochimist Mariana Spulber. - Iaşi : Academia Română, 2009.
206, [54] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Chimie Macromoleculară
"Petru Poni" Iaşi.
Bibliogr. f. 184-206.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. Bogdan C. Simionescu.
043
661.12
615.28
DL: T2011/57158

724. STAMATE, VALENTIN -MARIAN. Tehnologii şi dispozitive


utilizate în tehnica dentară / drd.: Valentin-Marian Stamate. - Braşov :
Universitatea Transilvania, 2009.
192 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Inginerie
Tehnologică. Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini.
Bibliogr. f. 169-177.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Nicolae-Valentin Ivan.
615.47:616.314-77(0.034)
004.42 CAD/CAM:615.47:616.314(0.034)
043
DL: T2011/56904
TEZE DE DOCTORAT 271

725. VULCU, RADU IUSTIN. Dinamica rolurilor în psihoterapia de


grup a tinerilor adulţi / drd. Radu Iustin Vulcu. - Bucureşti : Universitatea
Bucureşti, 2009.
206, [5] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei. Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f. 199-206.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Răşcanu Ruxandra.
615.851
043
DL: T2011/57367

616/618 Patologie

726. ABU NIGERA OLIYAN MOH'D OMER. Dificultăţi în


diagnosticul şi tratamentul infecţiilor urinare / drd. Abu Nigera Oliyan Moh'd
Omer. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2009.
184 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 175-184.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Florea Voinea.
616.6-002
043
DL: T2011/57738

727. ÁCS, BEÁTA. Screening-ul audiologic al nou-născutului cu risc


pentru tulburări de auz / drd. Ács Beáta. - Bucureşti : Universitatea de Medicină
şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
233 f., [11] p. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală.
Antetitlu pe cop.
Bibliogr. f. 210-233.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Adrian Georgescu.
616.28-008.14-053.31-07
043
DL: T2011/57204
272 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

728. ALBERTS, ADINA. Bazele anatomo-clinice şi imagistice ale


intervenţiilor chirurgicale pe sân la femeie / drd.: dr. Alberts Adina Magdalena.
- Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
296 f. : diagr., fig., tab. în paret color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 256-277.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Alex T. Ispas.
618.19-073.7-089
043
DL: T2011/56980

729. ALEXANDRESCU, SORIN TIBERIU. Metastazele hepatice ale


cancerului colorectal : diagnostic şi tratament / drd.: dr. Sorin Tiberiu
Alexandrescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila",
2009.
136 f. , 3p., 20 f. : il., fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 117-136.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Irinel Popescu.
616.348-006.6
616.351-006.6
616.36-006.6-033.2
043
DL: T2011/56746

730. ANCUŢA, GIGEL-EUGEN. Răspunsul imun mediat celular în


neoplasmul de col uterin / drd.: Ancuţa Gigel-Eugen... - Iaşi : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
256 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Bibliogr. f. 245-256.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Carasevici Eugen.
618.146-006.6
043
DL: T2011/56740
TEZE DE DOCTORAT 273

731. ANDREICA, OVIDIU. Procedee chirurgicale aloplastice şi


videoendoscopice de tratament ale herniilor inghinale / drd.: dr. Ovidiu
Andreica. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu
Haţieganu", 2009.
207, [14] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 194-207.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Aurel Andrcou.
.34-007.43
043
DL: T2011/57808

732. ANGHELESCU, AURELIAN. Aspecte terapeutice actuale în


tratamentul spasticităţii din leziunile axului nevraxial : accidente vasculare
cerebrale, traumatisme cranio-cerebrale, traumatisme vertebro-medulare /
drd.: dr. Aurelian Anghelescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Carol Davila", 2009.
229 f. : il., fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 166-173.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ovidiu Bajenaru.
616.716-001:618.8-009.12
043
DL: T2011/56750

733. ANTONESEI, MIRUNA IULIA. Aspecte hematologico-


biochimice în beta-talasemia minoră şi corelarea acestora cu mutaţii de la
nivelul genelor beta-globinei şi HFE / drd. Miruna Iulia Antonesei. - Cluj-
Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
227, [10] f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 210-227.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Victor Pop.
616.15
043
DL: T2011/56596
274 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

734. APREUTESEI, MIHAELA. Studiul permeabilităţii tubare prin


determinări comparative în fiziopatologia urechii medii / drd.: Mihaela
Apreutesei (căs. Huzum). - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore
T. Popa", 2009.
215 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 203-213.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Vasile Dan Mârţu.
616.284/.286-07(0.034)
612.854/.856(0.034)
043
DL: T2011/58022

735. ARDELEAN, OVIDIU. Tratamentul actual al ulcerului gastro-


duodenal complicat / drd.: Ardelean Ovidiu. - Timişoara : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
VI, 169 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 164-169.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Sporea Ioan.
616.33-002.44
616.342-002.44
043
DL: T2011/56780

736. ARDELEANU, VALERIU. Modificările structurilor anatomice


periesofagiene în herniile hiatale / drd.: Ardeleanu Valeriu. - Iaşi : Universitatea
de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
285, [11] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină. Disciplina de Anatomie.
Bibliogr. f. 268-284.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Doina-Lucia Frîncu.
616.26-007.43(0.034)
616.329-007.43(0.034)
043
DL: T2011/56789
TEZE DE DOCTORAT 275

737. BALINT-GIB, LOREDANA. Alterări de biologie moleculară în


leucemiile acute la copil şi influenţa lor asupra prognosticului / drd.: Loredana
Balint-Gib. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş",
2009.
204, [51] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 181-204.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Margit Şerban.
616.155.392-036.1-053.2-091.8
043
DL: T2011/56793

738. BARABAŞ, BARNA. Investigaţii biotanatochimice în moartea


subită de origine cardiacă / drd. Barna Barabaş. - Bucureşti : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2008.
[5], 197, VII f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Catedra de Medicină Legală.
Bibliogr. f. 186-197.
Lucrare de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Dan Dermengiu.
616.1-036.88
043
DL: T2011/56743

739. BĂLAN, ADRIAN GHEORGHE. Chistul hidatic : consideraţii


epidemiologice, clinico-diagnostice şi de impact economic / drd. Adrian
Gheorghe Bălan. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
266, [12] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Medicină
" Victor Papilian" Sibiu.
Bibliogr. f. 245-266.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. med. Mihai Leonida Neamţu,
prof. univ. dr. med. Romeo Elefterescu.
616.36-002.9
043
DL: T2011/57336
276 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

740. BĂNESCU, CLAUDIA VIOLETA. Anomaliile cromozomiale


indicator independent de diagnostic şi prognostic în hemopatiile maligne /
drd.: Claudia Violeta Bănescu. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Târgu Mureş, 2009.
248, [55] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 233-248.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Marius Sabău.
616.155.392-056.7
043
DL: T2011/57287

741. BELEI, OANA. Studii clinico-morfologice şi imuno-genetice în


boala celiacă la copil / drd. Oana Andreea Belei. - Timişoara : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2010.
292, [30] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 278-292.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Sabău.
616.34-053.2
612.017:616.34-053.2
043
DL: T2011/58070

742. BELENGEANU, ALINA DRAGA. Evaluarea moleculară şi


imunohistochimică a receptorilor steroidieni şi a oncogenei HER-2/neu în
cancerul mamar / drd.: Alina Draga Belengeanu. - Timişoara : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
232, [28] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 209-232.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Elena Lazăr.
618.19-006.6:57.083.3+57.086
043
DL: T2011/56776
TEZE DE DOCTORAT 277

743. BICA, DELIA. Eficienţa pimecrolimusului topic în patologia


dermatologică / drd.: dr. Delia Bica. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
202, [10] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 177-182.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Tătaru Alexandra.
616.51
043
DL: T2011/57810

744. BIRIŞ, MARIUS. Consideraţii anatomo-clinice în avortul


complicat şi în avortul recurent / drd.: as. univ. dr. Marius Biriş. - Timişoara :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
211, [13] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din
Timişoara. Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 180-211.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Andrei Motoc.
618.39
043
DL: T2011/56792

745. BÎRSAN, SIMONA DACIANA. Studiu anatomo-clinic asupra


dinamicii unor procese patologice reumatismale care afectează structurile
conjuctive ale articulaţiilor coloanei vertebrale şi coxo-femurale : consecinţe
terapeutice / drd. Simona Daciana Bîrsan. - Oradea : Universitatea din Oradea,
2009.
197 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Bibliogr. f. 169-186.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. prof. univ. dr. Mircea Ifrim.
616.711-002
616.728.2-002
043
DL: T2011/57033
278 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

746. BLOJ, RUXANDRA. Anorexia nervoasă : aspecte psiho-clinico-


terapeutice / drd.: Ruxandra Bloj. - Tg. Mureş : Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Târgu Mureş, 2009.
295, [20] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Bibliogr. f. 276-295.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Grecu.
616.89-008.441.42
043
DL: T2011/57289

747. BOERIU, ALINA. Studiul clinic şi endoscopic al principalelor


stări preneoplazice gastrice / drd. Boeriu Alina. - Târgu Mureş : Universitatea de
Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2009.
272, [31] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Bibliogr. f. 257-272.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Oltean Galafteon.
616.33-006.6
043
DL: T2011/57177

748. BOLOG, NICOLAE. Rezonanţa magnetică în ciroza hepatică /


drd. Bolog Nicolae. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu
Haţieganu", 2010.
102, [70] f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 93-102.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mircea Grigorescu.
616.36-004-073:539.143.43
043
DL: T2011/57662
TEZE DE DOCTORAT 279

749. BÖSS, HADEMAR G. Studiu experimental şi clinic privind


refacerea cartilajului articulaţiei genunchiului / drd.: dr. Hademar G. Böss. -
Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
180 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 154-180.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Dan V. Poenaru.
616.728.3
043
DL: T2011/56777

750. BOTOI, GRIGORE. Contribuţii la diagnosticul şi tratamentul


pancreatitei acute / drd.: dr. Grigore Butoi. - Cluj-Napoca : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
351 f., [10] p. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 326-349.
Teză pentru obţinerea titlului de doctor în ştiinţe medicale. Cond. şt.:
prof. univ. dr. Aurel Andercou.
616.37-002.1
043
DL: T2011/57163

751. BUDICĂ, CRISTIAN. Tratamentul preventiv în osteoporoză -


reducerea riscului de fractură / drd.: dr. Cristian Budică. - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
296, [8] f. : fig., tab. în paret color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 241-272.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Panait.
616.71-007.234-084
043
DL: T2011/57650
280 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

752. BUDIŞAN, CAMELIA LUCICA. Impactul infecţiilor materno-


fetale asupra determinismului prematurităţii / drd. Camelia Lucica Budişan. -
Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
141, [24] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara. Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 131-141.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Boţiu Valentin.
618.33-002
618.39
616-053.32
043
DL: T2011/56554

753. BUŞTEA, CRISTIANA. Modificarea parametrilor de


variabilitate a ritmului sinusal în infarctul miocardic acut : semnificaţie
diagnostică şi prognostică / drd.: dr. Cristiana Buştea. - Oradea : Universitatea
Oradea, 2009.
167 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f. 147-167.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Aurel Lazăr.
043
616.127-005.8
DL: T2011/57083

754. BUTIURCA, ALEXANDRA DORINA. Contribuţii la


tratamentul medico-chirurgical complex al supuraţiilor parenchimului
pulmonar / drd. Butiurca Alexandra Dorina. - Târgu-Mureş : Universitatea de
Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2010.
453, [13] f. : fig., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Bibliogr. f. 421-453.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Alexandru-Mihail Boţianu.
043
616.24-089
DL: T2011/57433
TEZE DE DOCTORAT 281

755. BUZDUGAN, ELENA CRISTINA. Modificări morfologice şi


funcţionale vasculare în hipertensiunea arterială şi ateroscleroza cu diferite
localizări / drd. Elena Cristina Buzdugan. - Cluj-Napoca : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
168, [21] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj
Napoca. Facultatea de Medicină.
Texte şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 154-168.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Caius Duncea.
616.12-008.331.1
616.13-004.6
043
DL: T2011/56592

756. CALU, VALENTIN. Probleme terapeutice în colecistita


scleroatrofică litiazică / autor: Valentin Calu. - Bucureşti : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Carol Davila", [2009].
[4], 150, [67] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. 9 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Eugen Brătucu.
616.366-003.7
043
DL: T2011/57203

757. CARACOSTEA, GABRIELA VALENTINA. Reevaluarea


metodelor de diagnostic ale suferinţei fetale acute intrapartum / drd.: dr.
Gabriela Valentina Caracostea. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
216, [71] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 195-216.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Florin Stamatian.
618.43-07
043
DL: T2011/57219
282 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

758. CARAMITRU, CĂLIN GABRIEL. Aspecte morfo-clinice


gingivo-parodontale în diabet la pacienţii în vârstă de peste 40 de ani / drd.
Călin Gabriel Caramitru. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Carol Davila", 2010.
154, [12] f. : il, tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină Dentară.
Bibliogr. f. 148-154.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Horia Traian Dumitriu.
616.379-008.64:616.314.17
043
DL: T2011/57830

759. CATRINA, EDUARD LUCIAN. Infecţia părţilor moi la


bolnavul diabetic / drd. Eduard Lucian Catrina... - Bucureşti : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
224, [12] f. : fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 213-224.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Dan Rădulescu, prof. dr. Traian
Pătraşcu.
616-022.1:616.379-008.64
043
DL: T2011/57826

760. CĂLINOIU, AMALIA LOREDANA. Gastropatia portal


hipertensivă : Aspecte clinice, tratament şi prognostic / drd.: dr. Amalia
Loredana Călinoiu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol
Davila", 2009.
217, [51] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 193-214.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Dan Olteanu.
616.33-005.1:616.12-008.331.1
043
DL: T2011/56974
TEZE DE DOCTORAT 283

761. CERNESCU, CĂLIN OVIDIU. Noi strategii şi metode pentru


optimizarea investigaţiei intestinului subţire cu ajutorul videocapsulei
endoscopice / drd.: Cernescu Călin Ovidiu. - Timişoara : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
169, [16] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara. Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 153-169.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Sporea Ioan.
616.341-072.1
043
DL: T2011/56555

762. CHEREGI, IOANA. Contribuţii privind eficienţa recuperării


traumatismelor vertebro-medulare / drd.: dr. Cheregi Ioana. - Timişoara :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
326 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr.f. 261-280.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mioara Banciu.
616.711-001-036.86
616.71-018.46-036.86
043
DL: T2011/56801

763. CHIOREAN, ERICA. Impactul infecţiei cu citomegalovirusul


uman la pacienţii cu hepatite cronice virale B şi C / drd.: Ghiorean Erica. - Cluj-
Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2010.
[20], 157 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 132-147.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Victor Cristea.
616.36-002.2
043
DL: T2011/57806
284 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

764. CHIORESCU, ROXANA MIHAELA. Inflamaţia şi stresul


oxidativ în angina pectorală instabilă : corelaţii clinico-evolutive / drd. Roxana
Mihaela Chiorescu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu
Haţieganu", 2009.
173, [17] f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu".
Bibliogr. f. 163-173.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Sorin Nicu Blaga.
616.12-009.72:577.1:542.943
043
DL: T2011/57217

765. CIOBANU, IULIA CAMELIA. Cercetări asupra sinusului


sfenoidal şi a regiunilor sale limitrofe / drd. Ciobanu Iulia Camelia. - Timişoara :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2010.
241, [18] f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara. Facultatea de Medicină. Catedra Anatomie-Embriologie.
Bibliogr. f. 222-230.
Indexuri.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. med. Virgiliu Niculescu.
616.216.3
043
DL: T2011/58067

766. CIOBĂNICĂ, MIHAELA. Implicarea unor factori de creştere


celulară în hipercreşterea gingivală medicamentoasă - studiu experimental şi
clinic / drd.: dr. Mihaela Ciobănică. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Grigore T. Popa", 2009.
233 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" -Iaşi.
Facultatea de Medicină Dentară. Disciplina de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială.
Bibliogr. f. 188-211.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eugenia Popescu.
616.311.2-007.1
043
DL: T2011/56785
TEZE DE DOCTORAT 285

767. CIOCA, SORINA MIHAELA. Starea generală de sănătate şi de


boală la analfabeţi cu venituri insuficiente şi implicaţiile organizatorice şi
medicale / drd.: Sorina Mihaela Cioca. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga",
2010.
333, [65] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga". Facultatea de Medicină "Vasile
Papilian".
Bibliogr. f. 305-318.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Liviu Vulcu.
043
616-058
DL: T2011/57623

768. CIORTESCU, IRINA. Rolul infecţiei cu Helicobacter Pylori în


gastropareza diabetică / drd.: dr. Ciortescu Irina. - Iaşi : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2010.
234f., 18 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină.
Bibliogr.
Teză de doctorat. Cond. şt.:prof. univ. dr. Carol Stanciu.
616.98:579.835.12
616.379-008.64
043
DL: T2011/57104

769. CISMARU, CRISTINA MIHAELA. Contribuţii la studiul


etiologiei, diagnosticului şi tratamentului infecţiilor la pacienţii transplantaţi
renal / drd.: Cismaru Cristina Mihaela. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină
şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
147, [17] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 129-147.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Dumitru Cârstina.
616.61-089.843
043
DL: T2011/57804
286 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

770. CODREŞ, BERTINA. Actualităţi în chirurgia reparatorie a


defectelor parietale abdominale / drd.: Bertina Codreş. - Craiova : Universitatea
de Medicină şi Farmacie Craiova, 2009.
198 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea
de Medicină.
Bibliogr. f. 168-176.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ion Georgescu.
043
616.381-089
DL: T2011/56929

771. CONDOR, DANIELA. Monitorizarea etapelor de tratament în


parodontopatiile marginale cronice / drd.: Daniela Condor. - Cluj-Napoca :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
145, [23] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Medicină Dentară.
Bibliogr. f. 136-145.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Angela Pop.
616.314.17
043
DL: T2011/57803

772. COPOTOIU, RUXANDRA. Compararea metodelor de


monitorizare hemodinamică neinvazive în terapie intensivă şi anestezie / drd.:
dr. Ruxandra Copotoiu. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din
Târgu Mureş, 2009.
162, XIII, [92] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 148-162.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mircea Chiorean.
616-089.5
616-08-039.76
043
DL: T2011/57171
TEZE DE DOCTORAT 287

773. CORBEA, CONSTANTIN. Evaluarea disfuncţiei pulmonare la


marii arşi / drd.: dr. Corbea Constantin. - Craiova : Universitatea de Medicină şi
Farmacie Craiova, 2009.
183 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova.
Bibliogr. f. 171-183.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Florea Purcaru.
043
616.5-001.17:616.24
DL: T2011/56931

774. COSTEA, ANDREEA. Evaluarea funcţiei renale în nefropatiile


cronice cu hipertensiune arterială tratată cu IEC / drd.: dr. Costea Andreea
Cristina. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
116, [18] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină. Clinica de Nefrologie. Spitalul "Sfântul Ioan"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 112-115.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. A. Ciocâlteu.
616.12-008.331.1:616.61-002
043
DL: T2011/57829

775. CRĂCIUN, DANIELA-ELENA. Contribuţii teoretice şi


experimentale privind protezarea coloanei vertebrale / drd.: Crăciun Daniela-
Elena. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2010.
153 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu pe coop. : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi".
Bibliogr. f. 142-148.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Merticaru Vasile.
616.711-77
043
DL: T2011/57407
288 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

776. CRIŞAN, MARILENA. Efectele tratamentului glucocorticoid pe


cale inhalatorie asupra creşterii lineare, funcţiei glandei corticosuprarenale şi
densităţii osoase la copiii cu astm bronşic / drd. Marilena Crişan. - Cluj-Napoca :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2010.
143 f., [12] p. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Medicină. Clinica Pediatrie III.
Bibliogr. f. 124-143.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mircea Nanulescu.
616.248-053.2:615.357:577.175.5
043
DL: T2011/57671

777. CSEPPENTO, CARMEN DELIA. Cercetare privind calitatea


vieţii pacienţilor cu patologie degenerativă şi inflamatorie a şoldului / drd.:
Carmen Delia Cseppento. - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş",
2009.
252, [20] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 238-252.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mioara Banciu.
616.71
616.72
043
DL: T2011/56781

778. CUPŞA, ALINA IOANA. Suferinţe cutaneo-mucoase în infecţia


cu virusul imunodeficienţei umane tip 1 (HIV-1) transmis orizontal la copii în
perioada 1988-1990 : o abordare dermato-epidemiologică 1990-2007 / drd.: dr.
Cupşa Alina Ioana. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova,
2010.
228, XCVII f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova.
Bibliogr. f. 209-228.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ion Ţolea.
614.1(498):616.5:616-008 SIDA"1990/2007"
043
DL: T2011/57476
TEZE DE DOCTORAT 289

779. CZIKER, ROXANA. Relaţia dintre leziunile cerebrale şi


funcţiile senzorial-motorii, neurocognitive şi perceptive vizuale în patologia
pediatrică / drd.: dr. Roxana Cziker. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2010.
263, [87] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu".
Bibliogr. f. 254-262.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Adriana Mureşan.
616.831-022.9-053.2
159.961
043
DL: T2011/57809

780. DANILIUC, IOANA. Factori de progresie ai sclerozei


peritoneului la pacienţii aflaţi în program de dializa peritoneală / drd.: Ioana
Daniliuc. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila",
2010.
151 f. : fig., tab., facs. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 146-151.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Ciocâlteu.
616.61-008.6-036.1
043
DL: T2011/57814

781. DAVID, GHEORGHE. Fiziopatologia degenerării discului


intervertebral lombar : impactul modificărilor histopatologice şi al terapiei
chirurgicale asupra calităţii vieţii / drd.: dr. Gheorghe David. - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
199 f. : il., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 186-196.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea.
616.721-092-089
043
DL: T2011/56748
290 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

782. DĂNILĂ, CĂTĂLINA ELENA. Cercetări complexe


morfoclinice parodontale în terapia ortodontică / drd.: asist. dr. Cătălina Elena
Dănilă. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2010.
238 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină Dentară. Disciplina de Parodontologie.
Bibliogr. f. 226-238.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Silvia Mârţu.
616.314-23:616.314.17(0.034)
043
DL: T2011/58042

783. DÉNES, LÓRÁND. Consideraţiuni experimentale şi clinice cu


privire la dezvoltarea şi structura organului vomeronazal / drd.: Dénes
Lóránd. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş,
2009.
187, [33] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Bibliogr. f. 178-187.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Sere-Sturm Ludovic.
616.218
043
DL: T2011/57234

784. DORCIOMAN, BOGDANA. Modificări imune în


limfoproliferări cronice maligne / drd. Bogdana Dorcioman. - Târgu Mureş :
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2009.
185, [17] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Bibliogr. f. 165-183.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Galafteon Oltean.
616.42-006.44
616.428-006.44
043
DL: T2011/57176
TEZE DE DOCTORAT 291

785. DRAGU, MAGDALENA. Contribuţii la cuantificarea medico-


legală a gravităţii leziunilor traumatice toracice / drd.: dr. Magdalena Dragu. -
Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
181, [11] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Catedra de Medicină Legală.
Bibliogr. f. 170-181.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Dan Dermengiu.
617.542-001:340.6
043
DL: T2011/57202

786. DRĂGHICI, AURELIA. Intervenţii cognitiv-comportamentale


în depresie : consideraţii psihico-clinice din perspectiva comorbidităţii / drd.
Bădescu (Drăghici) Aurelia. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
256, 7 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f. 248-256.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan.
616.895.4
615.851:616.895.4
043
DL: T2011/58094

787. DRĂGULESCU, DENIS. Modalităţi de evaluare


ecocardiografică în valvulopatiile inimii stângi / drd.: dr. Denis Drăgulescu. -
Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
310, [36] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 302-308.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu.
616.126.42-073:534.321.9
616.132-073:534.321.9
043
DL: T2011/56553
292 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

788. DRĂGUŞIN, NICOLETA MARIA. Studiul imunonutriţiei la


pacienţii cu neoplazii maligne ale sferei oto-rino-laringiene (ORL) / drd.:
Drăguşin Nicoleta Maria. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie
Craiova, 2010.
165 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova.
Bibliogr. f. 143-165.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Florinel Bădulescu.
616.21-006.6:612.017+613.2(0.034)
043
DL: T2011/57475

789. DUMITRAŞCU, ALINA LAURA. Afecţiunile trombotice


vasculare asociate sarcinii. Sindromul antifosfolipidic - cauză trombotică
importantă în sarcină şi perioada postpartum / drd.: dr. Alina Laura
Dumitraşcu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila",
2009.
237, [39] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 205-231.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Alexandru Ioan.
616.13/.14-005.5:618.2
043
DL: T2011/57260

790. DUMITRESCU, ANGELA. Relaţia somato-psiho-


comportamentală dintre hipertensiunea arterială şi sindromul depresiv / drd.:
Dumitrescu Angela. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T.
Popa", 2009.
318 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină. Specialitatea Medicină Internă.
Bibliogr. f. 293-318.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Pandele George-Ioan.
616.12-008.331.1
616.895.4
043
DL: T2011/57102
TEZE DE DOCTORAT 293

791. EFROSĂ, IRINA. Contribuţii la studiul clinico-biologic şi


terapeutic al bolii Hodgkin la copil / drd.: medic primar Irina Efrosă. - Iaşi :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
201, [7] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 195-201.
Teză de doctorat. Cond. şt.:prof. dr. Ioan Tansanu.
616-006.44-053.2(0.034)
043
DL: T2011/58041

792. EGYED-ZSIGMOND, ILEANA-ECATERINA. Studiu


comparativ histopatologic şi imunohistochimic al hepatitelor cronice alcoolice
şi virale / dr. Egyed-Zsigmond Ileana-Ecaterina. - Târgu Mureş : Universitatea de
Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2009.
166, [12] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Şcoala
de Studii Doctorale.
Bibliogr. f. 155-164.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Jung Ioan.
616.36-002.2
613.81:616.36-002.2
043
DL: T2011/57181

793. ENE, ALEXANDRA GABRIELA. Contribuţii teoretice şi


experimentale privind caracteristicile biomedicale şi biofuncţionale ale
implanturilor textile destinate chirurgiei cardiovasculare / drd.: ing. Alexandra
Gabriela Ene. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2009.
130, [7] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Textile-Pielărie şi Management Industrial.
Bibliogr.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. mat. Mihai Ciocoiu.
616.1-089
043
DL: T2011/57684
294 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

794. FANEA, RODICA. Pacientul - marker de eşec în chirurgia


dento-alveolară / drd.: dr. Fanea Rodica. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Grigore T. Popa", 2010.
201, [98] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Mecină Dentară.
Bibliogr. f. 171-197.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Maria Voroneanu.
616.314-089:614.253.8
616.716-089:614.253.8
043
DL: T2011/56788

795. FARCAŞ, SIMONA SORINA. Studiul anomaliilor


cromozomiale decelabile la cuplurile cu eşec de reproducere / drd. : Farcaş
Simona Sorina. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor
Babeş", 2009.
259, [17] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 243-259.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. acad. dr. Muntean Ioan.
618.177-089.888.11
575.116
043
DL: T2011/56602

796. FAUR, MIRCEA-PAVEL. Sechele articulare după fracturile


paletei humerale / drd.: Faur Mircea-Pavel. - Timişoara : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
196, [19] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 187-196.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Horea Vermeşan.
617.571-001.5
043
DL: T2011/56774
TEZE DE DOCTORAT 295

797. FĂRCĂŞANU, RODICA. Rehidratarea orală cu soluţii


hipoosmolare : un management eficient în tratamentul gastroenterocolitei
acute la sugar / dr. Rodica Fărcăşanu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2009.
183, [14] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Medicină
"Victor Papilian".
Bibliogr. f. 167-183.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Neamţu.
043
616.348-002-053.3
615.24:616.348-002-053.3
DL: T2011/56640

798. FEŞTILĂ, DANA. Influenţa terapiei funcţionale asupra


profilului facial în anomaliile sagitale de clasa II/1 / drd.: şef lucrări Dana
Feştilă. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu",
2009.
206, [38] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Medicină Dentară.
Bibliogr. f. 192-206.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Elvira Cocârlă.
616.314-089.23
043
DL: T2011/56660

799. FIROIU, CAMELIA. Contribuţii la studiul histologic al


endometrului hiperplazic / drd. Camelia Firoiu. - Oradea : Universitatea din
Oradea, 2009.
[5], 181 f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Bibliogr. f. 158-181.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Florin Bogdan.
043
618.14-006.6-091.8
DL: T2011/56630
296 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

800. FLEACA, SORIN RADU. Transplantul osteocondral autolog în


tratamentul leziunilor cartilajului articular / drd.: dr. Feleacă Sorin Radu. -
Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
330 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga " Sibiu. Facultatea de Medicină
"Victor Papilian " Sibiu.
Bibliogr. f. 288-302.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Baier Ioan.
616.75-089.843
043
DL: T2011/57361

801. FLUIERARU, RAMONA. Tratamentul chirurgical în dezlipirea


de retină cu ruptură gigantă / drd. Ramona Fluieraru... - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
[11], 177 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Specialitatea Oftalmologie.
Bibliogr. f. 159-177.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Marieta Dumitrache.
617.735-007.281-089
043
DL: T2011/57206

802. GAVRIŞ, MARIUS-FLORIN. Particularităţi antropometrice ale


copilului cu deficit neuropsihic / Marius-Florin Gavriş. - Cluj-Napoca :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
[7], 108, [9] f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 96-108.
Lucrare pentru obţinerea titlului de doctor în ştiinţe. Cond. şt.: prof. dr.
Voichiţa Hurgoiu.
572.087:616.891.7
043
DL: T2011/56594
TEZE DE DOCTORAT 297

803. GHEBAN, DAN. Hepatopatii cronice la copil / drd.: Dan


Gheban. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu
Haţieganu", 2009.
212, [11] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu"
Cluj-Napoca.
Bibliogr. f. 202-212.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Petre Florescu.
616.36-002.12-053.2
043
DL: T2011/56620

804. GHEORGHIU-BRÂNARU, MANUELA. Proiect de


implementarea, monitorizarea şi evaluarea unui program de creştere a
complianţei la tratament a bolnavilor TB / drd.: dr. Manuela Gheorghiu-
Brânaru... - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2010.
201 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de
Medicină. Catedra de Pneumologie.
Bibliogr. f. 193-201.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. asoc. dr. Cristian Didilescu.
616.24-002.5
043
DL: T2011/57462

805. GHILUŞI, MIRELA CORINA. Contribuţii la studiul


componentei mezenchimatoase a tumorilor sistemului nervos periferic cu
origine în creasta neurală / drd.: Mirela Corina Ghiluşi. - Craiova : Universitatea
de Medicină şi Farmacie Craiova, 2009.
272 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova.
Bibliogr. f. 245-264.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Florin Bogdan.
043
616.833-006.48
DL: T2011/56936
298 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

806. GHIONEA, DAN-IONUŢ. Metode actuale pentru diagnosticul şi


aprecierea prognosticului pacienţilor cu cancer de pancreas / drd.: Dan-Ionuţ
Ghionea. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2009.
143 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de
Medicină.
Bibliogr. f. 132-143.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Tudorel Ciurea.
043
616.37-006.6
DL: T2011/56934

807. GÎRBOVAN, ELENA CRISTINA. Manifestări cutaneo-mucoase


la pacienţii cu infecţie HIV : Consideraţii clinice şi terapeutice / drd.: asist.
univ. Elena Cristina Gîrbovan. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Târgu Mureş, 2010.
228, [17] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 217-228.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ovidiu Buţiu.
578.828 HIV
616.5-008.6 SIDA
043
DL: T2011/57412

808. GLIGOR, DANIEL. Sutura termino-laterală a nervilor periferici /


drd. Daniel Gligor. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu
Haţieganu", 2009.
160, [15] f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 149-160.
Index.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Alexandru Georgescu.
616.833-089
043
DL: T2011/57665
TEZE DE DOCTORAT 299

809. GRECU, IRINA. Valoarea nutriţiei clinice în chirurgia digestivă


majoră / drd.: dr. Irina Grecu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Carol Davila", 2010.
168 p., [28] f. : fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. p. 124-141.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Marian Ciurel.
616.3-089
043
DL: T2011/57828

810. GRECU, MIHAELA. Factori predictivi ai rezultatului în


tratamentul prin ablaţie cu radiofrecvenţă a tahiaritmiilor / drd.: Mihaela
Grecu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
281 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Bibliogr. f. 269-281.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu.
616.12-008.311:615.8(0.034)
616.12-08.318:615.8(0.034)
043
DL: T2011/56783

811. GRIGORESCU, OANA ELENA. Consideraţii clinico-evolutive


şi terapeutice în hepatita cronică cu virus C la copil / drd.: dr. Oana Elena
Grigorescu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa",
2009.
335, [78] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Bibliogr. p. 323-335.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Dan Moraru.
616.36-002.12-053.2
043
DL: T2011/56739
300 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

812. GUTIU, RALUCA IOANA. Valoarea metodelor neinvazive


radio-imagistice în evaluarea şi diagnosticul coarctaţiei de aortă / drd.: dr.
Raluca Ioana Gutiu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol
Davila", 2009.
135, [5] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 127-135.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Alexandru Câmpeanu.
616.132.1-007.271-073.7-089
043
DL: T2011/56979

813. HAŢEGAN, OVIDIU. Aspecte anatomo-imagistice ale nodurilor


limfatice mediastinale / drd.: Ovidiu Haţegan. - Timişoara : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
193, [30] f. : fig., în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara. Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 171-193.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. med. Virgiliu Niculescu.
616.27-073.7
043
DL: T2011/56772

814. HEREDEA, LILIANA. Abuzul sexual asupra copilului : factori


de risc şi criterii de identificare / drd. Liliana Heredea. - Oradea : Universitatea
din Oradea, 2009.
208, [38] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Bibliogr. f. 192-206.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Radu Spineanu.
616.89-008.442
343.541:3-053.2
043
DL: T2011/57039
TEZE DE DOCTORAT 301

815. HORHAT, RALUCA. Contribuţii la diagnosticul şi tratamentul


leziunilor precanceroase laringiene / drd.: Raluca Horhat. - Timişoara :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
261, [25] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 244-260.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Stan Cotulbea.
616.22-001
043
DL: T2011/56794

816. HUSSEIN, MOHAMED. Avantaje şi limite ale protezării în


herniile inghinale / drd.: dr. Hussein Mohamed. - Bucureşti : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
160 f. : fig., tab., facs. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 151-160.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea Ciurea.
616.34-007.43
043
DL: T2011/57820

817. IFTENI, PETRU IULIAN. Corelaţii somato-psihice şi evaluări


terapeutice în clinica şi tratamentul tulburărilor depresive / drd.: Ifteni Petru
Iulian. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
207, [24] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 179-202.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Chiriţă.
616.895.4
616.89-008.454
043
DL: T2011/57108
302 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

818. IFTIME, ADRIAN MARIUS. Metode psihofizice noi de


investigare a pacienţilor cu ambliopie / drd.: Iftime Adrian Marius. - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
107 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti, România.
Bibliogr. f. 104-107.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Constanţa Ganea.
617.751.6-072.8
043
DL: T2011/57647

819. ILIE, ADRIAN COSMIN. Tehnici actuale de colecistectomie :


Corelaţii anatomo-clinice în colecistectomia modernă prin minilaparotomie /
drd.: Ilie Adrian Cosmin. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Victor Babeş", 2009.
236 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din
Timişoara. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 226-237.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. med. Andrei Motoc.
616.366-089.87-072.1
043
DL: T2011/56557

820. ILIESIU, ANDREEA. Profiluri anatomo-clinice,


morfopatologice imunohistochimice şi genetice ale adenoamelor şi
carcinoamelor tiroidiene / drd.: Iliesiu Andreea. - Constanţa : Universitatea
"Ovidius" din Constanţa, 2009.
351 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ovidius" Constanţa. Facultatea de Medicină.
Domeniul de Doctorat. Ştiinţe Medicale. Disciplina: Anatomie Patologică.
Bibliogr. la sfarşitul cap. şi la f. 328-351.
Teză de doctorat. Coord. şt.: acad. prof. univ. dr. Aşchie Mariana.
043
616.441-006.6
DL: T2011/57099
TEZE DE DOCTORAT 303

821. IOANOVICIU, SORIN DUMITRU. Implicaţiile diagnostice,


prognostice şi potenţial terapeutice ale angiogenezei şi limfangiogenezei în
cancerul gastric / drd.: Sorin Dumitru Ioanoviciu. - Timişoara : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
165, [43] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara. Catedra de Histologie.
Bibliogr. f. 154-165.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Marius Raica.
616.33-006.6
043
DL: T2011/56775

822. IONESCU, RĂZVAN ADRIAN. Manifestările extrahepatice ale


infecţiei cu virus hepatic C - corelaţii clinico-epidemiologice şi terapeutice /
drd.: Răzvan Adrian Ionescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Carol Davila", 2009.
169 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 152-169.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Coman Tănăsescu.
616.36-002.2
043
DL: T2011/57261

823. IONIŢĂ, CLAUDIU OCTAVIAN. Locul splenectomiei în bolile


hematologice - indicaţii, abordare chirurgicală, complicaţii, evaluarea
rezultatelor / drd.: Claudiu Octavian Ioniţă. - Timişoara : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
277, [13] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 248-276.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Iosif Adalbert Szucsik.
616.411-089.87:616.15
043
DL: T2011/56778
304 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

824. IONIŢĂ, IOANA. Factori clinici, biochimici, hematologici şi


imunologici cu valoare prognostică în melomul multiplu / drd.: Ioana Ioniţă. -
Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
287, [24] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 254-286.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Hortensia Ioniţă.
616-006.44
043
DL: T2011/56779

825. IORDACHE, SEVASTIŢA. Evaluarea factorilor de prognostic


la pacienţii cu hemoragie digestivă superioară non-variceală / drd.: Sevastiţa
Iordache. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2010.
144 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de
Medicină.
Bibliogr. f. 129-144.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Paulina Ciurea.
616.33/.34-005.1
043
DL: T2011/57474

826. KISS, JÓZSEF ATTILA. Studiul disfuncţiei endoteliale prin


metoda laser-Doppler la gravidele cu hipertensiune arterială / drd.: Kiss József
Attila. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş,
2009.
294, [34] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Teză de doctorat. Cond. şt. : prof. dr. Brassai Zoltán.
616.13-004.6-018.74
618.3:616.12-008.331.1
043
DL: T2011/57286
TEZE DE DOCTORAT 305

827. KOVACS TUNDE, ELISABETA. Metode biochimice de


diagnostic prenatal al afecţiunilor embrio-fetale în trimestrul I vs trimestrul II
de sarcină / drd.: dr. Kovacs Tunde Elisabeta. - Cluj-Napoca : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
246, [65] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 232-246.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Florin Stamatian.
618.34
043
DL: T2011/56619

828. LĂCĂTUŞU, ADRIAN. Circulaţia pulmonară - element central


în tabloul clinic şi abordarea terapeutică a copilului cu malformaţii
congenitale de cord / drd.: Adrian Lăcătuşu. - Timişoara : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
166, [27] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş".
Bibliogr. f. 160-165.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Popa.
616.12-007-053.2-056.7
616.24-005-053.2
043
DL: T2011/56797

829. LISENCU, COSMIN IOAN. Nodulul tiroidian : diagnostic şi


tratament / Cosmin Ioan Lisencu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
191, [28] f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 165-191.
Teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale.
Cond. şt.: prof. dr. Aurel Andercou.
616.411-006.6
043
DL: T2011/57663
306 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

830. LOGIN, CRISTIAN CEZAR. Implicaţiile stresului oxidativ în


mecanismele patogenetice ale hepatopatiilor toxice experimentale / drd.
Cristian Cezar Login. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu
Haţieganu", 2009.
167, [28] f. : il., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Texte şi în lb. engl.
Bibliogr. f. 152-167.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Adriana Mureşan.
616.36
043
DL: T2011/56593

831. LUCA, ANEMONE SORANA. Studiul sistemului eferent medial


olivocohlear prin otoemisii acustice / drd.: Anemone Sorana Luca. - Târgu Mureş
: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2009.
116,[47] f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Facultatea de Medicină. Disciplina de Otorinolaringologie.
Bibliogr. f. 111-116.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Draşoveanu.
611.852
616.28-072.7
043
DL: T2011/57288

832. MACARIE, ANTONIA. Impactul parametrilor clinico-biologici


asupra prognosticului insuficienţei cardiace la vârstnici / drd.: Antonia
Macarie. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu",
2010.
162, [28] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 135-162.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Olimpia Ghidrai.
616.12-008.46
043
DL: T2011/57807
TEZE DE DOCTORAT 307

833. MACIOVAN, ADINA. Consideraţii de ordin clinico-statistic


privind incidenţa şi tratamentul de urgenţă al fracturilor de coloană cervicală
şi lombară prin accidente de automobil / drd.: Maciovan Adina. - Timişoara :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
273 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 238-244.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Petrescu Pompiliu.
616.711-001.5-083.98
043
DL: T2011/56828

834. MACOVEI, LIVIU. Terapia optimă în infarctul miocardic acut :


Consecinţe prognostice / drd.: dr. Liviu Macovei. - Iaşi : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
281 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Bibliogr. f. 254-281.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu.
616.127-005.8
043
DL: T2011/57109

835. MALINOVSCHI, GABRIELA MIRELA. Utilitatea tehnicii PCR


în identificarea diverselor specii de dermatofiţi / drd.: Malinovschi Gabriela
Mirela. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu",
2009.
120, [17] f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Lucrarea conţine şi articole ale autoarei publicate în reviste de specialitate.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj
Napoca.
Bibliogr. f. 104-120.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Cosgarea Rodica.
616.59-007.1
043
DL: T2011/56595
308 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

836. MANDRIC, CRISTINA GABRIELA. Studiul cardiotoxicităţii


citostaticelor la copil / drd.: Mandric Cristina Gabriela. - Iaşi : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2010.
272 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Bibliogr. f. 253-269.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Alexandru Grigore Dimitriu.
616.1:615.277-053.2(0.034)
043
DL: T2011/58032

837. MARCU, MĂDĂLINA. Contribuţiuni la studiul componentei


celulare neuroendocrine din tumorile de natură mezenchimală şi de natură
epitelială de la nivelul prostatei / drd.: Mădălina Marcu. - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
155, [12] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Antetitlu pe cop.
Bibliogr. f. 149-155.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Sajin.
616.65-006.6
616-074
043
DL: T2011/57819

838. MAREŞ, LAURA MIHAELA. Modularea agresării oculare în


diabetul zaharat / drd.: dr. Laura Mihaela Mareş. - Iaşi : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
352 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Mecină. Disciplina de Fiziopatologie.
Bibliogr. f. 328-347 p.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Magda Bădescu.
616.379-008.64:617.7(0.034)
043
DL: T2011/56787
TEZE DE DOCTORAT 309

839. MARIN, ROMEO. Aspecte imagistice ale afecţiunilor


inflamatorii nespecifice intestinale / drd.: dr. Romeo Marin. - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
V, 229, [13] p. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină. Disciplina: Radiologie şi Imagistică Medicală.
Bibliogr. p. 211-228.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mircea Vlădăreanu.
616.34-002-073.7
043
DL: T2011/57836

840. MARINESCU, DANIELA. Pancreatitele acute severe. Strategii


diagnostice, corelate cu evoluţia bioclinică şi tratamentul complicaţiilor / drd.:
Daniela Marinescu. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova,
2009.
201 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de
Medicină.
Bibliogr. f. 184-201.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Fane Ghelase.
616.37
043
DL: T2011/56932

841. MARIŞ, IOANA. Patologia renală la copil - Aspecte


epidemiologice de depistare, terapeutice şi evolutive / drd.: asist. univ. dr. Ioana
Mariş. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
132 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 126-132.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Sabău.
616.61-053.2
043
DL: T2011/56782
310 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

842. MARIŞ, MARIUS. Studiul cito-histologic corelat cu aspectele


clinice ale integrării tisulare a implanturilor dentare în cavitatea orală / drd.:
dr. Mariş Marius. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2010.
226, 30, 8 f. : graf., il. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Teofil Mehedinţi.
616.314-77
616.314-089.843
043
DL: T2011/57737

843. MATEI, ADELA. Structuri mediane ale capului / drd. Adela


Matei. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu",
2010.
113 f. : fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Medicină Generală. Catedra de Anatomie şi Embriologie.
Bibliogr. f. 210-227.
Teză de doctorat pentru obţinerea titlului de doctor în ştiinţe medicale.
Cond. şt.: prof. dr. Francisc Grigorescu Sido.
617.51
043
DL: T2011/57789

844. MĂCIUCEANU ZĂRNESCU, MIRCEA BOGDAN. Studiu


privind utilizarea chimiohipertermiei intraperitoneale ca metodă de
tratament adjuvant în cancerele tubului digestiv subdiafragmatic / drd.:
Mircea Bogdan Măciuceanu Zărnescu. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din
Constanţa, 2009.
VI, 184 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ovidius" Constanţa. Facultatea de Medicină.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Sârbu.
043
616.3-006.6
DL: T2011/57095
TEZE DE DOCTORAT 311

845. MÂNZAT SĂPLĂCAN, ROBERTA MARIA. Evoluţia la


distanţă a hepatitei cronice virale B diagnosticată în copilărie / drd. Mânzat
Săplăcan Roberta Maria. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Iuliu Haţieganu", 2010.
117, [12] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 102-117.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Petru Adrian Mircea.
616.36-002.2
043
DL: T2011/57668

846. MIRICĂ, ROXANA ELENA. Contribuţii privind evaluarea şi


recuperarea capacităţii de muncă în hepatitele cronice / drd.: Roxana Elena
Mirică. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
214, [34] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 195-214.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Octavian Berlogea.
616.36-002.2-036.86
043
DL: T2011/57205

847. MITRAN, MIHAI. Gravida HIV pozitivă - conduita materno-


fetală profilactică şi terapeutică / drd.: dr. Mihai Mitran. - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
165 f. : fig., tab. în paret color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 147-155.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. prof. dr. Bogdan Marinescu.
618.2-008.6 SIDA
043
DL: T2011/57817
312 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

848. MITRICĂ, MARIA. Prevalenţa malformaţiilor de tub digestiv la


nou născut / drd.: dr. Maria Mitrică... - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Carol Davila", 2009.
198, [13] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila".
Facultatea de Medicină Bucureşti.
Bibliogr. f. 188-198.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Coriolan Emil Ulmeanu.
616.3-056.7-053.31
043
DL: T2011/56978

849. MIŢARIU, MIHAI IOAN. Reacţii ale mucoasei orale faţă de


principalii factori iritativi / drd.: Mihai Ioan Miţariu. - Iaşi : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
218 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină. Disciplina Histologie.
Bibliogr. f. 201-217.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Coriorlan Cotuţiu.
612.017:616.311
043
DL: T2011/56741

850. MIU, VASILICA. Cercetarea factorilor de risc din litiaza


veziculară / drd.: dr. Miu Vasilica. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din
Constanţa, 2009.
219 f. : graf., fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 198-219.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Sârbu.
043
616.366
DL: T2011/57082
TEZE DE DOCTORAT 313

851. MOGOANTĂ, CARMEN-AURELIA. Studiul clinic, histologic şi


imunohistochimic al proceselor de metaplazie şi neoplazie ale structurilor
amigdaliene de la nivelul cercului limfatic Waldeyer / drd.: dr. Carmen-Aurelia
Mogoantă. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2009.
206 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea
de Medicină.
Bibliogr. f. 193-206.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Elena Ioniţă.
043
616.322-002
DL: T2011/56927

852. MOISA, MARCEL. Naşterea sub analgezie peridurală / drd.: dr.


Marcel Moisa. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila",
2010.
113, [5] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 109-113.
Lucrare de doctorat. Cond. şt.: acad. prof. dr. Bogdan Marinescu.
618.4-089.5
043
DL: T2011/57838

853. MORARU, EMIL. Investigarea expresiei genelor C-ABL, Ywhaz


şi a unor variante polimorfice ale genei TP53 în cancerul gastric / drd.: Emil
Moraru. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2010.
VII, 179 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova.
Bibliogr. f. 154-179.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Cruce.
616.33-006.6-056.7
043
DL: T2011/57477
314 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

854. MORÉH, ZSUZSÁNNA. Screeningul malformaţiilor congenitale


ale aparatului urinar la nou-născuţi / drd.: asist. univ. Moréh Zsuzsánna. - Târgu
Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2009.
199, [23] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Texte şi în lb. maghiară.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Bibliogr. f. 175-199.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Pap Zoltán.
616.6-007-053.31
043
DL: T2011/57167

855. MOŞOIU, DANIELA VIORICA. Comunicarea diagnosticului şi


a prognosticului în cancer : pregătirea, percepţii şi practici ale medicilor
oncologi, hematologi şi de îngrijiri paliative, aşteptări ale populaţiei şi cadrul
normativ / Moşoiu Daniela Viorica. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
208 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 198-208.
Teză de doctorat pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în medicină,
specialitatea oncologie. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ljubomir Petrov.
616-006.6:614.253:316.77
043
DL: T2011/57208

856. MUNTEAN, ALEXANDRINA. Posibilităţi de profilaxie a cariei


dentare la copii / drd. Alexandrina Muntean. - Cluj-Napoca : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
[8], 169 f., 66 p. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Medicină Dentară.
Bibliogr. f. 156-169.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Elvira Cocârlă.
616.314-002-053.2-084
043
DL: T2011/57220
TEZE DE DOCTORAT 315

857. MUNTEANU, IONUŢ MĂDĂLIN. Model matematic de


screening în cancerul de colon / drd.: dr. Munteanu Ionuţ Mădălin. - Timişoara :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
213, [7] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 141-177.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. med. Sporea Ioan.
616.348-006.6:519.216.3
043
DL: T2011/56798

858. NAN, MIRELA. Evaluarea statusului procoagulant în


sindroamele coronariene acute - implicaţii prognostice şi terapeutice / drd.: dr.
Mirela Nan. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa",
2009.
185, [12] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Bibliogr. f. 156-185.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Georgeta Datcu.
616.132.2-036.1(0.034)
043
DL: T2011/56786

859. NĂSTASE, VIORICA. Comorbiditatea psihiatrică în tulburările


de personalitate : abordare dimensională / Viorica Năstase. - Cluj-Napoca :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
386 f., [24] p. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 349-365.
Teză în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale.
Cond. şt.: prof. dr. Doina Cozman.
616.89-008.485
043
DL: T2011/57669
316 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

860. NECULOIU, CARMEN-DANIELA. Fenomene autoimune


umorale şi celulare în hepatitele cronice virale / Carmen-Daniela Neculoiu. -
Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
229, [21] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 204-229.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mircea Grigorescu.
616.36-002.2:612.017
043
DL: T2011/57207

861. NEGHINĂ, RAUL. Particularităţi şi corelaţii epidemiologico-


clinice şi paraclinice ale trichinelozei umane în zona vestică şi central-vestică a
României / dr. Raul Neghină. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Victor Babeş", 2010.
183, [49] f. : fig., graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 155-183.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Roxana Moldovan.
616.995.132(498.4)
616-036.22(498.4)
043
DL: T2011/58064

862. NICOLAU, ANDRADA. Studii privind prevalenţa, modalităţile


de diagnostic şi tratament în unele forme de boală parodontală la tineri / drd.
Andrada Nicolau. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din
Târgu Mureş, 2009.
148 f., [19] p. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Facultatea de Medicină Dentară. Disciplina Odontologie-Parodontologie, Medicină
Orală.
Bibliogr. f. 135-148.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Monea.
616.314.17-008.1-053.6
043
DL: T2011/57180
TEZE DE DOCTORAT 317

863. NISIPAŞU, COSMIN. Biointegrarea tisulară a implantelor şi


evoluţia acestora în cavitatea bucală după osteointegrare / drd.: dr. Nisipaşu
Cosmin. - Oradea : Universitatea Oradea, 2009.
305 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Bibliogr. f. 246-279.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. acad. dr. Mircea Ifrim.
616.314-77
.314-089.843
043
DL: T2011/57734

864. OFRIM, DANIELA. Contribuţii la studiul anatomo-clinic al


infecţiilor sistemice cu Candida albicans : implicaţii terapeutice / drd. Ofrim
Daniela Domnica. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2009.
159 : il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Bibliogr. f. 140-159.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Teodor Traian Maghiar.
616.98:579.873.2
043
DL: T2011/57036

865. OJOGA, LIVIU-CONSTANTIN. Diagnosticul şi tratamentul


modern al sindromului de impingement al umărului / drd. Liviu-Constantin
Ojoga. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
225, [13], [29] f. volante în folie protectoare : fig., graf., il., tab în parte
color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. 13 f.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Dumitru Stănculescu.
616.717.4
043
DL: T2011/57823
318 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

866. ONOFREI, ROXANA RAMONA. Rolul tratamentului de


recuperare în managementul genunchiului instabil / drd. Roxana Ramona
Onofrei. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş",
2010.
230, [41] f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 193-208.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Dan V. Poenaru.
616.728.3-089-036.82
617.583-036.82
043
DL: T2011/58066

867. OPRESCU, IOANA. Epurarea extrarenală în tratamentul


insuficienţei renale acute din sindromul hemolitic uremic la copil / drd.: dr.
Ioana Oprescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila",
2009.
162, [4] p. : il., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Catedra de Pediatrie.
Bibliogr. p. 158-162.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Eugeniu Pascal Ciofu.
616.61-008.64-053.2
043
DL: T2011/56745

868. OPRIŞ, REMUS. Consideraţii terapeutice şi prognostice ale


traumatismelor vertebro-medulare / drd. Remus Opriş. - Târgu Mureş :
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2010.
III, 154 f. : fig., graf., il. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 142-154.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Nagy Örs.
616.711-001
616.832-001
043
DL: T2011/57178
TEZE DE DOCTORAT 319

869. OPRIŞONI, ANDRADA. Impactul grefonului de celule stem


hematopoietice asupra rezultatului transplantului autolog / drd.: Andrada
Oprişoni. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş",
2009.
234, [64] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 207-234.
Teză de doctorat. Cond. şt. : pr. dr. Margit Şerban.
616.4-089.843
57.085.2
576.356
043
DL: T2011/56603

870. PAP, ZSUZSANNA. Rolul markerilor imunohistochimici în


aprecierea prognosticului şi a mecanismelor carcinogenezei în tumorile
colonului / drd.: Pap Zsuzsanna. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Târgu Mureş, 2009.
194, [39] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Şcoala
de Studii Doctorale.
Bibliogr. f.163-192.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Jung Ioan.
616.348-006.6
043
DL: T2011/57284

871. PAVLOVA, DIANA ANGELOVA. Adenocarcinomul de corp


uterin : cercetări clinico-paraclinice şi evaluare prognostică / drd.: Diana
Angelova Pavlova. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova,
2009.
156 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea
de Medicină.
Bibliogr. f. 138-156.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai B. Brăila.
043
618.14-006.6
DL: T2011/56930
320 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

872. PĂTRU, LILIANA. Studiu clinico-statistic, histopatologic şi


imunohistochimic al accidentelor vasculare cerebrale ischemice / drd.: dr.
Liliana Patru. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2010.
234 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de
Medicină.
Bibliogr.f. 218-234.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Laurenţiu Mogoantă.
616.831-005.1(0.034)
043
DL: T2011/57463

873. PĂUNESCU, MUGUREL-GEORGE. Factori implicaţi în


depistarea tardivă a cancerelor colo-rectale la vârstnici / drd.: dr. Mugurel-
George Păunescu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu
Haţieganu", 2010.
180, [27] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 170-179.
Teză de doctorat. Coord.: prof. dr. Olimpia Ghidrai.
616.348-006.6-053.9
616.35-006.6-053.9
043
DL: T2011/57673

874. PÂRV, FLORINA VIORICA. Particularităţi ale bolii


aterosclerotice la femei / drd.: dr. Florina Viorica Pârv. - Timişoara :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2010.
270, [28] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 254-270.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Rodica Avram.
616.13-004.6-055.2
043
DL: T2011/58068
TEZE DE DOCTORAT 321

875. PETRICĂ, ALINA. Infecţiile chirurgicale. Incidenţă şi mijloace


de prevenire / drd.: Alina Petrică. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Victor Babeş", 2009.
213, [17] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 188-206.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Ionac.
616-089-022.1
043
DL: T2011/56795

876. PITRU, ALLMA-ROXANA. Studiul histopatologic şi


imunohistochimic al tumorilor de limbă / drd.: asist. univ. dr. Allma-Roxana
Pitru. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2009.
257 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova.
Bibliogr. f. 238-257.
Teză de doctorat. Cond. şt.: asist. univ. dr. Ion T. Roşculescu.
043
616.313-006.6
DL: T2011/56928

877. POINĂREANU, IONUŢ. Particularităţi morfologice şi


imunohistochimice ale celulelor germinative în tumorile maligne testiculare /
drd.: Ionuţ Poinăreanu. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2009.
291, [24] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Şcoala Doctorală a
Facultăţii de Medicină. Catedra de Morfologie Normală şi Patologică. Disciplina
Anatomie Patologică.
Bibliogr. la sfarşitul cap. şi la f. 263-276.
Teză de doctorat. Coord. şt.: acad. prof. univ. dr. Aşchie Mariana.
043
616.681-006.6
DL: T2011/57097
322 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

878. POMPILIAN, VALER. Ateroscleroza la pacienţii cu lupus


eritematos sistemic (aspecte clinice, imunologice, imagistice şi terapeutice) /
autor: dr. Valer Pompilian. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Carol Davila", 2009.
185 f. : il., fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila".
Bibliogr. f. 173-185.
Teză de doctorat. Coord.: prof. dr. Alexandru Ioan.
616.13-004.6:616.5-002.52
043
DL: T2011/56747

879. POPA, IULIAN MARIUS. Diagnosticul şi tratamentul


fracturilor joncţiunii toraco-lombare / drd. Popa Iulian Marius. - Timişoara :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2010.
178, [79] f., 1 f. pl : fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. 25 f.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Dan V. Poenaru.
616.711-001.5-07-08
616.712-001.5-07-08
043
DL: T2011/58065

880. POPA, ZORAN LAURENŢIU. Riscul reproductiv în familiile cu


mucoviscidoză (fibroză chistică) şi importanţa diagnosticului prenatal / drd.
Zoran Laurenţiu Popa. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor
Babeş", 2010.
145, [25] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 136-145.
Teză de doctorat. Coord. şt.: acad. prof. univ. dr. Ioan Munteanu.
616.37-004
616-002.17
618.2-002.17
043
DL: T2011/58071
TEZE DE DOCTORAT 323

881. POPI, SILVIA. Corelaţii clinico-paraclinice în accidentele


vasculare cerebrale carotidiene ischemice acute / drd. Silvia Popi. - Constanţa :
Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2009.
181, [16] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ovidius" Constanţa. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 175-181.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Vasile Sîrbu.
043
616.831-005
DL: T2011/57098

882. POPOVICI, MIHAELA DANIELA. Biomecanica punţilor


conjuncte / drd.: dr. Mihaela Daniela Popovici. - Iaşi : Universitatea de Medicină
şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
294 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină Dentară.
Bibliogr. f. 272-294.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Vasile Burlui.
616.314-76
043
DL: T2011/56784

883. POTRA, ADRIANA. Efectul terapiei de lungă durată cu


atorvastatin la pacienţii coronarieni acuţi / drd.: dr. Adriana Potra. - Timişoara :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
163, [11] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara. Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 151-163.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Constantin O. Luca.
616.12-005.4:615.22
043
DL: T2011/56556
324 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

884. PREDESCU, ANCA MIHAELA. Corelaţii între aspectele


morfologice şi biochimice în patologia hepatică la copiii infectaţi cu HIV şi/sau
decedaţi prin SIDA / drd. Anca Mihaela Predescu. - Oradea : Universitatea din
Oradea, 2009.
209 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Bibliogr. f. 190-206.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. emerit dr. Florin Bogdan.
616.36-002.12-053.2
616.008.6 SIDA:3-053.2
578.828 HIV
043
DL: T2011/57035

885. PROTOSEVICI, MIRELA GABRIELA. Terapia prin


fibrinoliză în accidentul vascular cerebral ischemic acut / drd.: dr. Mirela
Gabriela Irina Protosevici. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Carol Davila", 2009.
201, [3] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 182-201.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. prof. dr. Constantin Popa.
.831-005.4
043
DL: T2011/56976

886. PRUNOIU, LILIANA CRISTINA. Etiopatogenia modificărilor


hematologice la pacienţii cu hepatită cronică virală sub tratament antiviral /
drd.: Prunoiu Liliana Cristina. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie
Craiova, 2009.
255 f. : fig., graf., tab, în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 240-255.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Adrian Săftoiu.
616.36-002.2:615.281.8
043
DL: T2011/57472
TEZE DE DOCTORAT 325

887. RAŢĂ, MARINELA. Stimularea senzo-motorie : sursă de


optimizare a comunicării verbale şi nonverbale la copiii autişti / Raţă Marinela. -
Bucureşti : Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2009.
303 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexă ( 81 f.).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti.
Bibliogr. f. 292-303.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Cordun Mariana.
043
616.89-008.444.4-053.2
DL: T2011/57302

888. RAŢIU, IOANA ADELA. Particularităţile infecţiei cu virus


hepatitic C la pacienţii cu transplant renal / drd.: Ioana Adela Raţiu. - Cluj-
Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2010.
183, [23] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 172-183.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mihai Lucan.
616.61-089.843
616.36-002.2
043
DL: T2011/57805

889. RAUS, CĂTĂLIN. Implicaţiile speciilor reactive ale oxigenului


în etiopatogenia timpanosclerozei / drd. Cătălin Raus. - Cluj-Napoca :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
312, [20] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Texte şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 152-159.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ermil Tomescu, prof. dr. Mureşan
Adriana.
542.943:577.1
616.284-002
043
DL: T2011/57166
326 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

890. ROTARU, MARIA. Cercetări complexe morfo-clinice în


procesele de distrucţie şi de vindecare în boala parodontală / drd.: dr. Maria
Rotaru. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2010.
276 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină Dentară. Disciplina de Paradontologie.
Bibliogr. f. 250-276.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Silvia Mârţu.
616.314.17
043
DL: T2011/58034

891. RUSU, TANIA-ELENA. Studiul clinic şi paraclinic al osteopeniei


la copil / drd.: asist. univ. dr. Tania-Elena Rusu. - Iaşi : Universitatea de Medicină
şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
450 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Bibliogr. f. 404-437.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Stela Goţia.
616.71-007.1-053.2(0.034)
616.71-007.23-053.2(0.034)
043
DL: T2011/58033

892. SAVA, ADRIAN. Endoprotezarea esofagiană transtumorală


prin minilaparotomie în cancerul esofagian avansat / drd.: Sava Adrian. -
Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
150, [22] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din
Timişoara. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 136-149.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Bordoş Doru.
616.329-006.6-77
616.329-006.6-089
043
DL: T2011/56799
TEZE DE DOCTORAT 327

893. SAVU, HORAŢIU FABIUS F. Studii comparative privind


sterilizarea spaţiului periapical în tratamentul parodontitelor apicale cronice /
Savu F. Horaţiu Fabius. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Iuliu Haţieganu", 2009.
238 f., [24] p. : graf., fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca. Facultatea de Medicină Dentară. Disciplina Chirurgie Maxilo Facială.
Bibliogr. f. 225-238.
Teză de doctorat pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe
medicale. Cond. şt.: prof. dr. Alexandru Rotaru.
616.314.165
616.314.17
043
DL: T2011/56661

894. SILIŞTEANU, SÎNZIANA CĂLINA. Contribuţii la studiul


efectelor ultrasunetelor combinate cu laser şi diatermie - radiaţie
electromagnetică / drd.: dr. Sînziana Călina Silişteanu. - Bucureşti : Universitatea
de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
335 f., [18] p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 320-335.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Nicolae Teleki.
616.711-002-036.86:534.321.9
043
DL: T2011/57827
328 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

895. SIMION, CARMEN NICOLETA. Integrarea biologică şi psiho-


socială a restaurărilor protetice la pacienţii cu disabilităţi psihice / drd.: dr.
Carmen Nicoleta Simion. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore
T. Popa", 2009.
312 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină Dentară.
Bibliogr. f. 270-284.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Norina Consuela Forna.
616.314-77
616.89
043
DL: T2011/57103

896. SIMIONOV, IULIA. Sindroamele de overlap în cadrul patologiei


autoimune hepatice / drd.: dr. Iulia Simionov. - Cluj-Napoca : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, 2009.
186, [12] f. ; 30 cm.
Conţine şi articole publicate în reviste de specialitate.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 172-186.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ovidiu Pascu.
616.36-008.6:612.017
043
DL: T2011/56597

897. SITAR-TĂUT, ADELA-VIVIANA. Particularităţi ale bolilor


cardiovasculare la femeile în postmenopauză / drd. Adela-Viviana Sitar-Tăut. -
Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2010.
224, [23] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 200-224.
Teză de doctorat pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe
medicale. Cond. şt.: prof. dr. Dumitru Zdrenghea.
616.1-055.2
043
DL: T2011/57667
TEZE DE DOCTORAT 329

898. SÎRBU, ADRIAN. Tanatogeneza în fracturile membrelor :


Implicaţii medico-legale / drd.: dr. Sârbu Adrian. - Bucureşti : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
220, XVI, [28] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din
Bucureşti. Facultatea de Medicină Legală.
Bibliogr. f. I-XVI.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Viorel Panaitescu.
616.717-001.5:57.017.6
616.718-001.5:57.017.6
340.62
043
DL: T2011/56972

899. SOANCĂ, ANDRADA. Utilizarea inlay-urilor în afecţiunile


coronare / drd. Andrada Popovici (căs. Soancă). - Cluj-Napoca : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
196, [89] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Texte şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu".
Facultatea de Medicină Dentară.
Bibliogr. f. 181-196.
Teză de doctorat în vederea obţinerii titlului de doctor în ştiinţe medicale.
Cond. şt.: prof. dr. Dorin Borzea.
615.465:616.314
043
DL: T2011/57162

900. SOLOVIEV, DRAGOŞ. Actualităţi în diagnosticul şi


tratamentul cancerului ovarian / drd.: dr. Soloviev Dragoş. - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
275, [6] f. : diagr., fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 234-274.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Vârtej Petrache.
618.11-006.6
043
DL: T2011/56973
330 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

901. SPĂTARIU, ALEXANDRU. Colecistita acută. Abord


laparoscopic / drd.: dr. Alexandru Spătariu. - Bucureşti : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
201 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 173-201.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Marian Ciurel.
616.366-002-089.87-072.1
043
DL: T2011/57816

902. STAFIE, MIHAELA ELISABETA. Hipotensiunea arterială


intradialitică. Mecanisme şi implicaţii terapeutice / drd.: Mihaela Elisabeta
Stafie. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
166, [19] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 151-164.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Alexandru Ciocâlteu.
616.12-008.331.1
043
DL: T2011/57812

903. STAMATIN, OVIDIU. Reabilitarea osoasă în exigenţele estetice


dento-faciale / drd.: dr. Ovidiu Stamatin. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
202 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină Dentară. Catedra Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială.
Bibliogr. f. 184-201.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Maria Voroneanu.
616.314-77
043
DL: T2011/57106
TEZE DE DOCTORAT 331

904. STANCA, TUDOR HORIA. Membranele neovasculare


subretiniene : posibilităţi terapeutice / drd.: dr. Stanca Tudor Horia. - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
226 p. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. p. 200-226.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Benone Cârstocea.
617.736-008.63
043
DL: T2011/57835

905. STANCIU, SILVIU. Bronhopneumopatia obstructivă cronică şi


sindromul metabolic : De la inflamaţia sistemică subclinică la risc
cardiovascular global / drd.: dr. Silviu Stancu. - Bucureşti : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
120, [10] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila".
Bibliogr. f. 113-120.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Miron Alexandru Bogdan.
612.015.3
616.24-002.5
DL: T2011/56977

906. STANCU, BOGDAN. Tratamentul laparoscopic al colecistitei


acute / drd.: Bogdan Stancu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2009.
388, [42] f. : fig., tab. în paret color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 362-388.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Aurel Andercou.
616.366-002-089.87-072.1
043
DL: T2011/57258
332 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

907. STOICA, LOREDANA-ELENA. Studiul histologic şi


imunohistochimic al zonei tumorale şi peritumorale în carcinoamele cutanate /
drd.: Tănase (Stoica) Loredana-Elena. - Craiova : Universitatea de Medicină şi
Farmacie Craiova, 2009.
218 f. : fig., graf., tab. în parte coor ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de
Medicină.
Bibliogr. f. 208-218.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Laurenţiu Mogoantă.
616.5-006.6-091.8
043
DL: T2011/57473

908. STRATU, TATIANA. Particularităţi clinice ale ulcerului peptic


în patologia pediatrică / drd.: Marin Burlea. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
231 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 218-231.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Marin Burlea.
616.33-002.44-053.2
043
DL: T2011/56791

909. STREBA, COSTIN. Corelaţii clinice şi terapeutice în tulburarea


depresivă recurentă / drd.: Costin Streba. - Craiova : Universitatea de Medicină şi
Farmacie Craiova, 2009.
239 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea
de Medicină.
Bibliogr. f. 221-239.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Valeriu Neştianu.
043
616.895.4
616.89-008.454
DL: T2011/56926
TEZE DE DOCTORAT 333

910. STREINU-CERCEL, ANCA. Managementul terapeutic al


infecţiei acute cu HBV / drd.: Anca Streinu-Cercel. - Bucureşti : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2010.
200 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila".
Facultatea de Medicină, Bucureşti.
Bibliogr. f. 165-174.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ileana Rebedea.
616.36-002.1
616.98:578.89
043
DL: T2011/57656

911. SURCEL, MIHAI. Metforminul - insulinosensibilizant în


tratamentul pacientelor sterile cu sindromul ovarelor micropolichistice / drd.:
dr. Mihai Surcel. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu
Haţieganu", 2009.
211, [11] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 185-211.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. Florin Stamatian.
618.11
618.177
043
DL: T2011/56621

912. SZŐCS, KATALIN. Aportul endoscopiei în explorarea


hemoragiilor digestive superioare / drd.: dr. Szőcs Katalin. - Târgu Mureş :
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2009.
151, [35] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Texte şi în lb. maghiară.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Clinica Medicală II.
Bibliogr. f. 137-151.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Brassai Zoltán.
616.3-005.1-072.1
043
DL: T2011/57179
334 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

913. ŞERB, ALINA FLORINA. Determinarea spaţio-temporală a


gangliozidelor în creierul uman / drd. Şerb Alina Florina. - Bucureşti :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
194, [6] f. : graf., tab în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 172-194.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Leon Zăgrean.
616.831:615.217.4
043
DL: T2011/56744

914. ŞINDILAR, BIANCA MARGARETA. Evaluarea standardizată


a osteoporozei : corelaţia dintre densitatea minerală osoasă şi modificările
morfometrice vertebrale măsurate prin absorţiometrie cu raze X / drd.:
Dumitrescu Bianca Margareta (Şindilar). - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi
Farmacie "Carol Davila", 2009.
196 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 166-167.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ştefan Şuţeanu.
616.71-007.23-073.7
043
DL: T2011/57654

915. ŞTEFAN, LORENA IVONA. Metode de investigaţie de


laborator şi informaţiile pe care le oferă la nivel celular şi molecular / drd.:
Ştefan Lorena Ivona. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol
Davila", 2009.
198 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Bibliogr. f. 150-153.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eugenia Kovács.
616-074
043
DL: T2011/57818
TEZE DE DOCTORAT 335

916. TALFEŞ, HORIA IOAN. Examenul ultrasonografic-examen de


primă intenţie în urgenţele traumatice uro-genitale, la nivelul unităţii de
primire a urgenţelor / drd.: dr. Talfeş Horia Ioan. - Sibiu : Universitatea "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2009.
285 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Medicină
" Victor Papilian".
Bibliogr. f. 186-199.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. med. Lorand Kiss, prof. univ.
dr. med. Romeo Elefterescu.
616.6-001-073:534.321.9
043
DL: T2011/57337

917. TANASE, MIOARA CARMEN. Contribuţii teoretice şi


experimentale cu privire la modelarea procesului peristaltic din corpul uman /
drd.: ing. Mioara Carmen Tănase. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica"
Bucureşti, 2007.
II, 208, [20] f. : diagr., fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Ingineria şi
Managementul Sistemelor Tehnologice. Catedra "Teoria Mecanismelor şi a
Roboţilor".
Bibliogr. f. 152-163.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Păun Antonescu.
616-089.843
615.465
043
DL: T2011/56865

918. TANŢĂU, ALINA. Diagnosticul şi tratamentul endoscopic al


neoplaziilor gastrointestinale precoce / drd.: asist. univ. dr. Alina Tanţău. - Cluj-
Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2010.
214, [13] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 198-214.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Oliviu Pascu.
616.33/.34-006.6-072.1
043
DL: T2011/57672
336 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

919. TĂNASE, GABRIELA. Amprentarea în protezarea conjunctă /


drd. Gabriela Tănase. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol
Davila", 2010.
206, [13] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti. Facultatea de Medicină Dentară.
Bibliogr. f. 197-206.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Sergiu Ioniţă.
616.314-77
615.46
043
DL: T2011/57825

920. TĂPĂLAGĂ, MIOARA-GIANINA. Studiul leucoplaziei bucale :


Corelaţii clinice şi histopatologice şi riscul de malignizare / drd.: Mioara-
Gianina Tăpălagă. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor
Babeş", 2009.
225, [30] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 222-225.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Emil Urtilă.
616.31-001
043
DL: T2011/56558

921. TÂRZIU, RĂZVAN VLAD. Tratamentul chirurgical al


cancerului colorectal / asistent univ. dr. Răzvan Vlad Târziu. - Timişoara :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2010.
269, [12] f. : graf., il color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara. Facultatea de Medicină Generală.
Bibliogr. f. 244-269.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. prof. univ. dr. med. Vladimir Fluture.
616.348-006.6-089
616.351-006.6-089
043
DL: T2011/58063
TEZE DE DOCTORAT 337

922. TIMUŢ, DANIEL. Neoplaziile limbii : contribuţii la studiul


clinico-statistic, histologic şi imunohistochimic a neoplaziilor de limbă,
efectuat la bolnavii trataţi în serviciile de specialitate din Oradea, pe o
perioadă de 10 ani / drd. Daniel F. Timuţ. - Oradea : Universitatea din Oradea,
2009.
[6], 344 f. : fig., graf., tab. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Bibliogr. f. 311-343.
Teză de doctorat. Îndrumător şt.: prof. univ. dr. Florin Bogdan.
043
616.313-006.6
DL: T2011/56631

923. TOADER, CORINA. Contribuţii la studiul confirmării


bacteriologice în diagnosticul tuberculozei pulmonare / drd.: Corina Toader. -
Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
155, [16] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie.
Bibliogr. f. 141-155.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Ion Baciu.
043
579.873.2
616.24-002.5
DL: T2011/57898

924. TOMESCU, ANETA. Tratamentul conservator cu metotrexat în


sarcina extrauterină tubară / drd.: dr. Aneta Tomescu. - Bucureşti : Universitatea
de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
265, [20], 6 f. : il., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti.
Bibliogr. la sf. capitolelor.
Index.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Gabriel Bănceanu.
618.31:615.277
043
DL: T2011/56749
338 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

925. TOMOŞ, SIRMA. Etiologia carcinomatozei peritoneale / drd.


Sirma Tomos. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2009.
276 f. : graf., fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ovidius" Constanţa. Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 264-276.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Florea Voinea.
043
616.381-006.6
DL: T2011/57100

926. TÓTH, ERIKA. Follikuláris lymphomák komplex patológiai


diagnosztikája / drd.: Erika Tóth. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Târgu Mureş, 2008.
103, [36] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. română şi engleză.
Antetitlu: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. Doktori
Iskola.
Rezumat şi în lb. română.
Teză de doctorat. Témavezető: prof. dr. Ioan Jung, prof. dr. Zoltán
Szentirmay.
616-006.44
043
DL: T2011/57239

927. TRAIAN, LUCIAN. Corelaţii clinico-evolutive în abordarea


terapeutică pe termen lung a schizofreniilor / drd.: Traian Lucian. - Iaşi :
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
285 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 284-285.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Vasile Chiriţă.
616.895.8(0.034)
043
DL: T2011/58035
TEZE DE DOCTORAT 339

928. TRANTEA, SANDA DANA. Evaluarea şi monitorizarea stării de


sănătate a vârstnicului din centrul rezidenţial / drd.: Sanda Dana Trantea. -
Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2010.
180, [15] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Şcoala
de Studii Doctorale.
Bibliogr. f. 166-180.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Anca Sin.
364.65-053.9
616-053.9
043
DL: T2011/57413

929. TURCU, FLAVIA. Tratamentul hiperparatiroidismului la


pacienţii dializaţi cronic / drd.: Flavia Turcu. - Bucureşti : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2009.
131, [6 p., 11 f.] : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Bucureşti.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 36-39.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Ciocâlteu.
616.61-008.64-78
616.441-008.61
043
DL: T2011/57259

930. UNIŢA, LUCIAN. Contribuţii la explicarea efectelor gastrice,


vasculare şi antidiuretice ale indometacinului / drd. Uniţa Lucian. - Oradea :
Universitatea din Oradea, 2009.
271, [13] f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Bibliogr. f. 244-270.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ioan Puşcaş.
616.33-002:615.276
043
DL: T2011/57041
340 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

931. URŞEANU, SIMINA. Riscul cardiovascular lipidic : Implicaţii în


structurarea unui program de profilaxie secundară a bolii cardiovasculare
aterotrombotice / drd.: Simina Urşeanu. - Timişoara : Universitatea de Medicină
şi Farmacie "Victor Babeş", 2009.
167, [17] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara.
Bibliogr. f. 157-167.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Silvia Mancaş.
616.153.915
043
DL: T2011/56552

932. VASILESCU, GABRIELA. Spectacolul istoriei şi teatrul de


atitudine în secolul al XX-lea / drd. Vasilescu Gabriela. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale",
2010.
266 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. f. 259-266.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexa Visarion.
792:94(498)"19"
043
DL: T2011/57676

933. VELICEASA, BOGDAN. Microanatomia oaselor lungi şi


remodelarea osoasă în osteo- şi condrosarcoame / drd.: Veliceasa Bogdan. - Iaşi
: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2009.
267, [13] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.
Disciplina de Anatomie.
Bibliogr. f. 248-267.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Doina Lucia Frîncu.
616.71-006.6(0.034)
043
DL: T2011/56790
TEZE DE DOCTORAT 341

934. VLAICU, SONIA I. Alterări ale ciclului celular în patogeneza


cancerului de colon / drd. Sonia I. Vlaicu. - Cluj-Napoca : Universitatea de
Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2010.
121, [37] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-
Napoca.
Bibliogr. f. 110-121.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Petru A. Mircea.
616.348-006.6-091.8
043
DL: T2011/57670

935. VOICA, EUGENIA. Managementul tratamentului cu inhibitori


ai enzimei de conversie a angiotensinei la pacienţii hipertensivi cu insuficienţă
cardiacă în practica medicului de familie / drd. Pop Eugenia Voica. - Oradea :
Universitatea din Oradea, 2009.
188 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Bibliogr. f. 181-188.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Lazăr Aurel.
616.12-008.331.1-008.64
043
DL: T2011/57038

936. VOICU, BOGDAN. Instabilităţile cronice posttraumatice ale


gleznei / drd.: Voicu Bogdan. - Tg. Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie
din Târgu Mureş, 2009.
169 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.
Facultatea de Medicină.
Bibliogr. f. 159-169.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Nagy Örs.
616.718.7-001
043
DL: T2011/57285
342 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

937. VOINESCU, DOINA-CARINA. Evidenţierea histochimică şi


imunohistochimică a secvenţei esofag Barrett-displazie-adenocarcinom la
nivelul joncţiunii esogastrice / drd.: Doina-Carina Voinescu. - Craiova :
Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2009.
178 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova.
Bibliogr. f. 153-178.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Cruce.
043
616.329-006.6
DL: T2011/56937

619 Medicină veterinară

938. BODNARU, ALINA. Patologia comportamentală : Durerea şi


stresul la câini / drd.: Alina Ioana Bodnaru. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2009.
217 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 187-217.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Decun.
619::616.8-009.7:636.7
619::616.89-008.441:636.7
043
DL: T2011/57226
TEZE DE DOCTORAT 343

939. BOLFĂ, POMPEI FLORIN. Corelarea modificărilor


imunologice cu stresul oxidativ în anemia infecţioasă ecvină / drd.: Bolfă
Pompei Florin. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Cluj-Napoca, 2010.
VIII, 387 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Medicină Veterinară.
Conţine tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 282-322.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Marina Spînu.
619::616.155.194-022.1:636.1
043
DL: T2011/57561

940. CĂLINA, DANIELA ELENA. Cercetări imunologice în tricofiţia


viţeilor şi aprecieri privind imunogenitatea unor vaccinuri antitricofitice /
Daniela Elena Călina. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2009.
VI, 231 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Medicină Veterină.
F. de tit., rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 184-197.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gh. Răpuntean.
619::616.5-002.828:636.2
043
DL: T2011/56590
344 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

941. CIOBANU, GABRIEL. Morfopatologia ficatului şi a căilor


biliare la suine / drd.: med. veterinar Gabriel Ciobanu. - Iaşi : Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2010.
252 f. : il. color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Domeniul de
Doctorat: Medicină Veterinară. Specializarea: Morfologia Normală şi Patologică.
Bibliogr. f. 243-252.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. de doctorat: prof. univ. dr. Otilia Coţofan.
043
619::616.36-002:636.4
DL: T2011/57422

942. COVALIU, CHIRILĂ. Investigaţii privind sensibilitatea şi


specificitatea unor teste de diagnostic în tuberculoza bovină / drd.: Chirilă
Covaliu. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad", 2010.
145 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
F. de titlu şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 134-145.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Tudor Perianu.
619::616.24-002:636.2
043
DL: T2011/57498
TEZE DE DOCTORAT 345

943. CZIRJÁK, TIBOR-ZSOLT. Efectele unor extracte din plante


medicinale şi aromatice asupra performanţelor bioproductive şi a stării de
sănătate la puii broiler / drd.: Czirják Tibor-Zsolt. - Timişoara : Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de
Medicină Veterinară, 2009.
187 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 169-187.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eugeniu Crăiniceanu.
619::615.322+633.88:636.52
043
DL: T2011/57225

944. DASCĂLU, ROXANA MANUELA. Investigaţiile imagistice în


diagnosticul afecţiunilor locomotorii la câine / drd.: Dascălu Roxana Manuela. -
Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului,
2009.
357 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de titlu şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara. Facultatea de Medicină Veterinară.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 326-357.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Igna Cornel.
619::616.7-073.7:636.7
043
DL: T2011/57222
346 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

945. DÉNES, ATTILA-LEHEL. Studiu asupra speciilor bacteriene


din genul Bordetella izolate de la animale şi importanţa lor în patologia
veterinară / drd.: Dénes Attila-Lehel. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2010.
327 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Facultatea de Medicină Veterinară.
Conţine tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 281-301.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gh. Răpuntean.
619::616.98:578.835.2
043
DL: T2011/57560

946. GÂRJOABĂ, IONUŢ CRISTIAN. Orientarea radiologică a


biopuncţiei şi diagnosticului precoce în osteosarcomul scheletic şi
extrascheletic la câine / drd. Ionuţ Cristian Gârjoabă. - Bucureşti : Universitatea
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2009.
VI, VII, 251 f. : il. color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară.
Bibliogr. f. 223-245.
Conţine curriculum vitae.
Index.
Rez. şi în lb. engleză.
Tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Viorel Popa.
619::616.71-006.6-073.7-076:636.7
043
DL: T2011/57184
TEZE DE DOCTORAT 347

947. GRĂDINARU, ANDREI-CRISTIAN. Evaluarea reziduurilor de


antibiotice şi xenobiotice elementare în lapte şi produse de lapte şi a riscului
lor pentru consumatori / Grădinaru Andrei-Cristian. - Iaşi : Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2010.
238, VI f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Domeniul: Medicină
Veterinară. Specializarea: Semiologie şi Patologie Medicală.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Conţine curriculum vitae.
Bibliogr. f. 203-221.
Teză de doctorat. Cond. de doctorat: prof. univ. dr. Gheorghe Solcan.
043
637.065
619::615.33:637.1
DL: T2011/57423

948. ILIE, ALINA GEORGETA. Eimerioza puilor de găină - Control


parazitologic / drd.: Alina Georgeta Ilie. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2009.
279 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara. Facultatea de Medicină Veterinară.
Bibliogr. f. 260-279.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Dărăbuş.
619::616.98:576.8
619::616.993.19:636.52
043
DL: T2011/57224
348 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

949. KÁLMÁN, IMRE. Contribuţii la cunoaşterea biologiei,


epidemiologiei, diagnosticului şi controlului criptosporidiozei în vestul
României / drd.: Imre Kalman. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului, 2010.
XI, 229 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara. Facultatea de Medicină Veterinară.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 197-229.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Dărăbuş Gheorghe.
614.1(498):619::616.993.19:636.2
043
DL: T2011/57981

950. LAKATOS, GYÖRGY ISTVÁN. Tumorile cutanate spontane la


câine şi experimentale pe şoarece / drd.: István György Lakatos. - Cluj-Napoca :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2010.
147, XXXVIII f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Medicină Veterinară.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 139-147.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. dr. h. c. Alecsandru I. Baba.
619:616.5-006.6:636.7
043
DL: T2011/57556
TEZE DE DOCTORAT 349

951. PETROVICI, SNEJANA ELENA. Consecinţele expunerii la


crom asupra unor markeri ai stării generale de sănătate, ai integrităţii şi
performanţelor sistemului reproducător femel / drd. Snejana Elena Petrovici. -
Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului,
2010.
XI, XII, 307, 6 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului. Facultatea de Medicină Veterinară.
Conţine tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 287-307.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. dr. h. c. Alexandra Trif.
619::613.632:546.76
619::613.632:636.082.4
043
DL: T2011/57979

952. SERAFIM, VLAD. Studiu privind crustaceele parazite la peştii


crescuţi în sistem intensiv din România = Study regarding parasitic
crustaceans in intensively reared fish from Romania / Serafim Vlad. -
Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti,
2009.
209 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară.
Bibliogr. f. 203-209.
Rez. şi în lb. engleză.
Tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ion C. Didă.
619::616.993:639.3.09
043
DL: T2011/57185
350 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

953. STREJA, ADRIANA. Cercetări privind răspunsul imun în


micoplasmoza respiratorie aviară / drd. Adriana Munteanu (căs. Streja). - Iaşi :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad".
192 f. : graf., il., tab. color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Domeniul: Medicină
Veterinară. Specializarea Microbiologie-Imunologie.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 177-192.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Carp-Cărare.
043
579.62
619::579.887:636.5
DL: T2011/57440

954. UNGVÁRI, ATTILA. Implicaţiile sanitare şi sanitar veterinare


ale portajului de Salmonella SPP. la pui Broiler / drd. Attila Ungvári. - Cluj-
Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca,
2009.
XV, 241, [22] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Medicină Veterinară.
F. de tit., rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 202-241.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Marina Spînu.
619::616.98:579.842.14:636.5
043
DL: T2011/56589
TEZE DE DOCTORAT 351

955. VASILE, ADRIAN. Investigaţii privind mecanismele de acţiune


a vaccinurilor autogene în combaterea şi profilaxia principalelor entităţi
bacteriene ale cabalinelor / drd.: med. vet. Adrian Vasile. - Bucureşti :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2010.
322 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Bucureşti.
Conţine curriculum vitae al autorului şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 253-287.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Bercea.
043
619::616.98:579.83:636.1
DL: T2011/57154

956. VLASIN-CULDA, IOANA MARIANA. Studiul polimorfismului


şi a structurii genetice pentru locusul hemoglobinei şi a transferinei serice la
rasa Bălţată românească = Study of polymorphism and genetic structure for
the locus hemoglobin and serum transferrin for the romanian spotted breed /
ing. Vlasin-Culda Ioana Mariana. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2010.
337, XXXVIII f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii.
Bibliogr. f. 316-334.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Gheorghe Mureşan.
619::616.15:636.3
043
DL: T2011/57520
352 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

62 Tehnică. Inginerie

957. BARBU, IULIAN. Contribuţii la protecţia informaţiei transmise


prin satelit / drd.: inginer Barbu Iulian. - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2009.
194 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: România. Universitatea din Piteşti. Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi Calculatoare.
Bibliogr. p. 149-156.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Emil Şofron.
629.783
043
DL: T2011/57133

958. CIOARĂ, RUXANDRA-MARIA. Contribuţii teoretice şi


experimentale la dezvoltarea echipamentelor pentru tăiere de precizie a
barelor prin deformare plastică / drd.: ing. Ruxandra-Maria Cioară. - Braşov :
Universitatea Transilvania, 2009.
218 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Inginerie
Tehnologică.
Bibliogr. p. 197-204.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion Tureac.
621.97.07:62-412(0.034)
043
DL: T2011/56912

959. DVININOV, EMILIANA MARIANA. Sinteza unor materiale


oxidice nanostructurate / drd.: chim. Emiliana Mariana Doboş (căs. Dvininov). -
Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
296 f. : fig., graf. tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Chimie.
Bibliogr. la sf. cap.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Eveline Popovici.
043
62.002.3:539.24
DL: T2011/57631
TEZE DE DOCTORAT 353

960. JICMON, GABRIELA LILIANA. Studii şi cercetări privind


structura şi proprietăţile unor materiale pentru electrotehnică / autor Gabriela
Liliana Jicmon. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
199 p. : il., fig., graf., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Materialelor.
Bibliogr. p. 194-199.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Rami Şaban, prof. dr. ing.
Coşmeleaţă Georgeta.
62.002.3:621.3(0.034)
043
DL: T2011/56652

961. LAZĂR, ANA-MARIA. Creşterea şi caracterizarea de


nanostructuri de TiO2 obţinute prin tehnica MOCVD şi dezvoltarea de noi
aplicaţii = Croissance et caracterisation de nanostructures de TiO2 par la
technique mocvd et developpement de nouvelles applications / drd.: ing. Ana-
Maria Lazăr. - Braşov : Universitatea Transilvania, 2009.
129 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. română.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov, România. Facultatea de
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Catedra de Utilaj Tehnologic şi Ştiinţa
Materialelor.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. la sf. capitolelor.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Ciobanu, conf. dr. chim.
Denis Chaumont.
62.002.3:539.24+546.82(0.034)
043
DL: T2011/56905
354 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

962. LOAGĂ, LORENA-MONICA. Utilizarea conceptului


tehnologiei de grup la proiectarea proceselor tehnologice flexibile / drd.: ing.
Lorena-Monica Loagă. - Braşov : Universitatea Transilvania, 2009.
163 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Inginerie
Tehnologică. Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini.
Bibliogr. f. 149-163.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Nicolae-Valentin Ivan.
658.52:62-27(0.034)
004:62.001.63:62-27(0.034)
043
DL: T2011/56916

963. MUREA, LAURA. Contribuţii la studiul comportării tribologice


a compozitelor cu poliamidă şi microsfere de sticlă / drd.: ing. Laura Murea
(Maftei). - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2010.
199 p. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de
Mecanică.
Bibliogr. p. 169-187.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Gabriel Andrei.
62.002.3:678.7
043
DL: T2011/57113

964. ORAC, LUCICA. Materiale compozite cu proprietăţi speciale /


drd.: Lucica Orac. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2009.
182 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Universitatea de
Arhitectură şi Construcţii Kiev, Ucraina.
Bibliogr. f. 172-182.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. chim. Olga Mitoşeriu , prof. dr.
chim. Vera Grechanyuc.
62.002.3
043
DL: T2011/57117
TEZE DE DOCTORAT 355

965. ORĂŞANU, NICOLAIE. Contribuţii la studiul parametrilor


cinematici şi dinamici ai sistemelor vibratoare ale unor maşini agricole / drd.:
ing. Nicolaie Orăşanu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
237 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Bucureşti. Facultatea de
Ingineria Sistemelor Biotehnice.
Bibliogr. f. 232-237.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Constantin Ion.
62-752:631.3
043
DL: T2011/56524

966. ZAHARIA, SEBASTIAN MARIAN. Cercetări teoretice şi


experimentale privind încercările accelerate de fiabilitate / drd.: ing. Sebastian
Marian Zaharia. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2010.
195 f. : diagr., il., tab. color, graf. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Inginerie
Tehnologică.
Bibliogr. f. 180-188.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ionel Martinescu.
620.17
539.4
043
DL: T2011/57910

620 Materiale. Merceologie. Energetică

967. CIOBANU, ANCA DANIELA. Cercetări privind mărirea


durabilităţii organelor de lucru ale maşinilor şi instalaţiilor din agricultură şi
industria alimentară, folosind tratamente termice / ing. Daniela Ciobanu. - Iaşi
: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2009.
IV, 151 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Mecanică.
Bibliogr. f. 130-143.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Vasile Neculăiasa.
620.178.3:631.4(0.034)
620.178.3:664.04(0.034)
043
DL: T2011/56693
356 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

968. DOBLE, LILIANA. Mijloace şi metode de îmbunătăţire a


deciziei privind detectarea şi localizarea defectelor în domeniul ingineriei
electrice / drd. Dobre Liliana. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2009.
[5], 243 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Inginerie Electrică şi
Tehnologia Informaţiei.
Bibliogr. f. 214-223.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. ing. Teodor Maghiar.
620.19:621.3
043
DL: T2011/57040

969. FLOROIU, MIHAELA. Studiul mecanismelor de inhibare a


coroziunii oţelului carbon în medii acide / drd.: Floroiu (Agiu) Mihaela. -
Craiova : Universitatea din Craiova, 2010.
117 ,[17] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Chimie.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Conţine curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 111-117.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Preda Mircea.
043
620.193:669.18
544.178
DL: T2011/57842

970. IONESCU, VASILE VIOREL. Studiul proprietăţilor elastice ale


aliajelor de zirconiu impurificate cu hidrogen, prin metode nedistructive cu
ultrasunete / drd.: Vasile Viorel Ionescu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti,
2009.
163 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. la sf. capitolelor.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Voicu Dolocan.
043
620.172.251.2:669.296:621.039.54
DL: T2011/57844
TEZE DE DOCTORAT 357

971. IONICĂ, FLORICA. Metode radiochimice pentru investigarea


proceselor de coroziune în medii agresive / drd.: Florica Petrariu (căs. Ionică). -
Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
177 f. : fig., graf. tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi.
Bibliogr. f. 168-177.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Cecal.
620.193
621.35
043
DL: T2011/57526

972. MANDIŞ, IOANA CORINA. Soluţii moderne pentru utilizarea


eficientă a potenţialului eolian specific zonelor cu intensitate redusă din
România = Modern solutions for an efficient utilization of the low wind
potential from Romania / drd.: ing. Ioana Corina Moga (Mandiş). - Bucureşti :
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
218 f. : graf., fig., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Bucureşti. Facultatea de
Energetică. Catedra de Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului.
Bibliogr. f. 210-218.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Dan Niculae Robescu.
620.9(498)(0.034)
043
DL: T2011/56821

973. MOISE, VALENTIN EUGEN. Cercetări privind rezistenţa unor


aliaje de magneziu cu aplicaţii în industria de automobile / ing. Valentin Eugen
Moise. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2010.
149 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Domeniul: Inginerie
Mecanică.
Bibliogr. f. 143-147.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion Dumitru.
620.17:629.33
043
DL: T2011/57839
358 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

974. PRIBEANU, ADRIANA-GRAŢIELA. Contribuţii privind


reducerea consumurilor energetice şi a poluării mediului în industria
materialelor de construcţii / autor: ing. Adriana-Graţiela Pribeanu. - Bucureşti :
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
197 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Energetică.
Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei.
Bibliogr. f. 191-197.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Victor Athanasovici.
69:620.9+504.054(0.034)
043
DL: T2011/56815

975. VODĂ, IRINA. Contribuţii la realizarea de strategii privind


dezvoltarea durabilă a sectorului energetic din România / drd.: ing. Irina
Gheorghe (Vodă). - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
226 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Bucureşti. Facultatea de
Energetică.
Bibliogr. f. 204-208.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Adrian Badea.
620.9:504.06(498)
DL: T2011/57925

621 Construcţii de maşini. Electrotehnica

976. ALBUŢ-DANA, DANIEL -TRAIAN. Contribuţii la analiza


reţelelor electrice urbane de medie tensiune în vederea optimizării
configuraţiei acestora / ing. Daniel -Traian Albuţ-Dana. - Oradea : Universitatea
din Oradea, 2010.
346 p., 2 f. pl. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.
Universitatea din Oradea. Facultatea de Energetică.
Bibliogr. p. 264-274.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ioan Felea.
621.316.1
043
DL: T2011/57736
TEZE DE DOCTORAT 359

977. ANDRIESEI, CRISTIAN. Study of Active Filters Topologies for


Telecommunications Applications / drd.: Cristian Andriesei. - Iaşi : Universitatea
Tehnică "Gheorghe Asachi", 2010.
148 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Pe f. de tit.: B. S Electrical Engineering, Technical University of Iaşi,
2005. M.S Engineering, Technical University of Iaşi, 2006.
Bibliogr. f. 145-146.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. Liviu Goraş, prof. Farid Temcamani ,
prof. Bruno Delacressonniere.
621.39
043
DL: T2011/57405

978. ANGHEL, CRISTIAN. Contribuţii la implementarea sistemelor


de comunicaţii lucrând în canale MIMO = Contributions to the
implementation of MIMO chanel-based communication systems / drd.: as. ing.
Anghel Cristian. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
188 p. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. română.
Titlu şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Catedra Telecomunicaţii.
Bibliogr. p. 185-188.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Ciochină Silviu.
043
621.396.6
DL: T2011/56580

979. BADEA, CORNEL OVIDIU. Îmbunătăţirea performanţelor


sistemelor de comandă a acţionărilor electrice ale radarelor în scopul unei
utilizări flexibile a spaţiului aerian = The Improving of Radars electrical drive
control systems for a flexible use of airspace / drd.: ing. Badea Cornel Ovidiu. -
Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti, 2010.
201 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Inginerie
Electrică. Catedra de Maşini. Materiale şi Acţionări Electrice.
Bibliogr. p. 197-201.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Aurelian Crăciunescu.
621.396.96:62-83(0.034)
360 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

043
DL: T2011/57470

980. BOLBORICI, DANIELA. Contribuţii privind realizarea unui


simulator de antrenare dintr-un dispecerat teritorial de reţele electrice / drd.:
ing. Daniela Bolborici. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
160 p. : fig., tab. în paret color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Energetică.
Bibliogr. p. 158-160.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Mircea Eremia.
004.94:331.36:621.316.37(0.034)
004.94:621.311(0.034)
004.896:621.311(0.034)
043
DL: T2011/57969

981. BUCĂTARU, CONSTANTIN-GABRIEL. Contribuţii la analiza


perturbaţiilor conduse în reţele de distribuţie = Contributions to the
conducted perturbation Analysis in distribution netorks / drd.: ing. Constantin-
Gabriel Bucătaru. - Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti, 2010.
132 p. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Energetică.
Bibliogr. P. 129-132.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Golovanov.
621.316.1
043
DL: T2011/57545
TEZE DE DOCTORAT 361

982. BUDA, NICOLAE I. Cercetări privind îmbunătăţirea


parametrilor sistemului de transport al ţiţeiului în conducte magistrale =
Research on improvement of the transport system parameters of crude oil in
pipelines / drd.: ing. Buda I. Nicolae. - Petroşani : Universitatea din Petroşani,
2010.
201 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului .
Universitatea din Petroşani. Facultatea de Iginerie Mecanică şi Electrică.
Bibliogr. p. 175-178.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Magyari Andrei.
621.643
622.323
043
DL: T2011/57617

983. CARAGEA, MIHAI. Cercetări privind modernizarea


mecanismului de ridicare-coborâre al excavatoarelor cu rotor utilizate în
carierele de lignit în vederea creşterii eficienţei în lucru a acestora = Research
regarding the upgrade of the lifting mechanism of the bucket whell excavators
used in lignite open pit mines in view to increase their working effectiveness /
drd.: ing. Caragea Mihai. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2010.
110, 17 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Catedra
de Maşini, Instalaţii.
Bibliogr. f. 103-110.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Kovacs Iosif.
621.879:622.332
043
DL: T2011/57609
362 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

984. CHIRILĂ, AUREL-IONUŢ. Contribuţii teoretice şi


experimentale privind studiul funcţionării şi optimizării maşinilor asincrone
folosite în sistemele de acţionare electrică = Theoretical and experimental
approaches regarding the operation and optimization of induction machines
within electrical drive systems / drd.: ing. Aurel-Ionuţ Chirilă. - Bucureşti :
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
206 p. : fig., graf. tab. în paret color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. română.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie
Electrică. Catedra Maşini, Materiale şi Acţionări electrice.
Bibliogr. p. 195-206.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Constantin Ghiţă.
043
621.313.33
DL: T2011/57927

985. CHIULAN, TRAIAN. Metode de monitorizare şi diagnosticare a


unităţilor de transformare = Transformer unit monitoring and diagnosing
methods / drd.: ing. Traian Chiulan. - Bucureşti : Universitatea Politehnica
Bucureşti, 2009.
193 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Inginerie
Electrică.
Bibliogr. f. 186-195.
Teză de doctorat. Cond. şt. : prof. dr. ing. Brânduşa Pantelimon.
621.314.2
043
DL: T2011/56559
TEZE DE DOCTORAT 363

986. CONSTANTIN, DANIEL. Contribuţii privind cinematica şi


dinamica roboţilor pentru intervenţii în situaţii speciale / drd.: cpt. lect. univ.
ing. Daniel Constantin. - Bucureşti : Academia Tehnică Militară, 2009.
193 f. : fig., tab în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Academia Tehnică
Militară.
Bibliogr. f. 172-177.
Teză de doctorat. Cond. şt.: cam. fl. prof. univ. dr. ing. Dan-Ioan Ionescu.
621.865.8:531.1+531.3
043
DL: T2011/56840

987. CONŢ, ADRIANA. Cercetări privind creşterea capacităţii de


valorificare a energiei geotermice prin utilizarea pompelor de căldură / drd.:
ing. Adriana Conţ. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2009.
112, [55] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Facultatea de Ingineria
Petrolului şi Gazelor.
Bibliogr. f. 106-112.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Marcela Pătărlăgeanu.
621.577
043
DL: T2011/57020

988. COPĂCEANU, MIHAELA-CINTIA. Optimization of flexible


assembly systems / Mihaela-Cintia Copăceanu. - Iaşi : Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi", 2009.
XVI, 450 p. : graf., fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi. Department of
Management and Production Szstems Engineering.
Bibliogr. la sf. capitolelor.
Thesis submitted to obtain the degree of doctor in Computer Science.
Promoter: prof. univ. dr. Octav Brudaru.
519.86:621.88(0.034)
043
DL: T2011/56690
364 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

989. COSTANDACHE, DOINA PARASCHIVA. Contribuţii la


studiul unor magnetometre de înaltă rezoluţie cu aplicaţii în domeniul
biomedical / drd.: Doina Paraschiva Costandache. - Iaşi : Universitatea "Al. I.
Cuza", 2009.
170, [11] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 150-166.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Violeta Georgescu.
621.317.44:57:61
043
DL: T2011/57051

990. CURPEN, DAN MIHAI. Creşterea performanţelor calităţii


serviciilor de voce în reţelele cu comutaţie de pachete / drd.: ing. Dan Mihai
Curpen. - Braşov : Universitatea Transilvania, 2009.
158 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Inginerie
Electrică şi ştiinţa Calculatoarelor. Domeniul: Ştiinţe Inginereşti. Domeniul:
Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii.
Bibliogr. p. 150-158.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Iuliu Szekely.
621.395.65(0.034)
043
DL: T2011/56903

991. DĂESCU, IONIŢĂ. Contribuţii privind conducerea în regim


automat a proceselor tehnologice din hidrocentrale / Dăescu Ioniţă. - Bucureşti :
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
139 f. : graf., fig., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexă ([110] f.), 1
CD-Rom.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Energetică.
Bibliogr. f. 132-139.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Basarab Dan Guzun.
043
681.5:621.311.21+621.221
DL: T2011/56633
TEZE DE DOCTORAT 365

992. DEACONU, IOAN-DRAGOŞ. Contribuţii teoretice şi


experimentale privind regimurile de funcţionare ale transformatoarelor
electrice = Theoretical and experimental analysis regarding power
transformers operating modes / autor: ing. Ioan-Dragoş Deaconu. - Bucureşti :
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
204 p. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie
Electrică. Catedra de Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice.
Bibliogr. p. 198-204.
Teză de doctorat. Cond. de doctorat.: prof. dr. ing. Constantin Ghiţă.
621.314(0.034)
043
DL: T2011/56818

993. DRAGHIA, DAN. Optimizarea procesului de ardere a


amestecului carburant la motoare cu aprindere prin scânteie cu injecţie de
benzină / drd.: ing. Dan Draghia. - Universitatea "Dunărea de Jos", 2009.
205 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Mecanică.
Bibliogr. f. 201-205.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. C-tin Iosifescu.
504.054:621.43.044
504.054:621.43.038
043
DL: T2011/57112
366 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

994. DRĂGAN, AURELIAN. Cercetări privind îmbunătăţirea


mentenanţei excavatoarelor cu rotor de tip EsRc 1400 utilizate la carierele de
lignit = Research regarding the improvement of the maintenance of EsRc 1400
type bucket wheel excavators used in open pit lighnite mines / drd.: ing. Drăgan
Aurelian. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2010.
150 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Catedra
de Maşini, Instalaţii şi Transporturi.
Bibliogr. p. 145-150.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Koronka Ferenc.
658.58:621.879:622.332
043
DL: T2011/57611

995. DUNCA, GEORGIANA. Contribuţii privind interacţiunea


dintre rotorul şi statorul unei pompe centrifuge multietajate = Contribution
regarding the impeller-stator interaction of a multistage centrifugal pump /
drd.: ing. Georgiana Dunca. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti,
2010.
173 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Energetică.
Catedra de Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria mediului.
Bibliogr. p. 168-173.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Eugen Constantin Isbăşoiu.
621.671:62-253
043
DL: T2011/57975
TEZE DE DOCTORAT 367

996. ENACHE, MONICA-ADELA. Analiza unor procese de bază


specifice funcţionării motorului sincron cu reluctanţă variabilă / drd.: ing.
Monica-Adela Enache. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2009.
182, [22] f. : diagr., fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Inginerie în
Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială.
Conţin rezumat şi în lb. engleză.
Conţine curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 161-170.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Aurel Câmpeanu.
043
621.313.323
DL: T2011/56849

997. FADI, ISSA. Contributions to optimizing control strategy


assignment in collaborative mobile robots applications / drd.: eng. Fadi Issa. -
Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti, 2009.
X, 216 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministery of Education, Research and Inovation. Politehnica
University of Bucharest. Faculty of Automatic Control and Computers.
Bibliogr. f. 199-216.
Teză de doctorat. Scientific advisor: prof. dr. eng. Ioan Dumitrache.
681.5:621.865.8
043
DL: T2011/57554

998. GHEORGHE, ALEXANDRU GABRIEL. Metode noi de analiză a


circuitelor neliniare de RF = New analysis methods for RF nonlinear circuits /
drd.: Gheorghe Alexandru Gabriel. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica"
Bucureşti, 2009.
VIII, 128 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie
Electrică. Catedra de Electrotehnică.
Bibliogr. p. 114-115.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Florin Constantinescu.
043
621.3.049.77
DL: T2011/56843
368 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

999. GHEORGHESCU, DANIELA. Cercetări privind influenţa


erorilor suprafeţelor căilor de rulare în sistemele de prelucrare din industria
de rulmenţi = Research on the influence of errors of surface rails during the
processing systems in the rolling industry / drd.: prof. dr. ing. Daniela
Gheorghescu. - Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti, 2010.
345 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Inginerie
Mecanică şi Mecatronică. Catedra de Mecatronică şi Mecanică de Precizie.
Bibliogr. f. 314-320.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Doru Dumitru Palade.
621.7.019(0.034)
621.822.7(0.034)
043
DL: T2011/57452

1000. GHERCĂ, IONEL. Contribuţii teoretice şi experimentale


privind îmbunătăţirea mecanismelor pentru omogenizarea substanţelor greu
miscibile / drd.: ing. Ghercă Ionel. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe
Asachi", 2009.
174 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Mecanică.
Bibliogr. f. 156-165.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Vasile Merticaru.
621.929
66.063
043
DL: T2011/57404
TEZE DE DOCTORAT 369

1001. GRAD, SORIN-DAN. Contribuţii mecatronice la dezvoltarea


tehnologiilor şi dispozitivelor media / ing. Sorin Dan Grad. - Sibiu : Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
253 f. : fig., graf., il., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Inginerie
"Hermann Oberth".
Bibliogr. f. 242-253.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Viorel Florea.
621.39
681.5
004
043
DL: T2011/57339

1002. GUŢĂ, NICOLIŢA. Contribuţii la utilizarea


semiconductoarelor moderne în circuite de putere / drd.: ing. prof. Guţă
Nicoliţa. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
148 f. : figh., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti.
Bibliogr. f. 143-148.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Dan Mihoc.
621.315.59
621.382
043
DL: T2011/57559

1003. HANOON, MESHKOOR. Cercetări privind procesele termo şi


hidrodinamice din conductele magistrale de transport gaze naturale / drd.: ing.
Hanoon Meshkoor. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2009.
145 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Petrol-Gaze Ploieşti.
Bibliogr. f. 140-145.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Marcela Pătărlăgeanu.
621.643:622.324.5
043
DL: T2011/57016
370 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1004. HATNEAN, CRISTINA. Cercetări teoretice şi experimentale


asupra prelucrării de netezire a suprafeţelor exterioare de revoluţie ale
arborilor / ing. Cristina Hatnean. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe
Asachi", 2009.
144, [8] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea
Construcţii de Maşini şi Management Industrial.
Bibliogr. f. 140-144.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Octavian-Vasile Pruteanu.
621.824
621.921
043
DL: T2011/57393

1005. HOMUTESCU, IOAN ADRIAN. Studiul pompei de căldură cu


acţionare termică / drd.: inginer Ioan Adrian Homutescu. - Iaşi : Universitatea
Tehnică "Gheorghe Asachi", 2009.
265 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Mecanică.
Bibliogr. f. 237-244.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. inginer Emil Jugureanu.
621.577
043
DL: T2011/56670

1006. ILINA, ION DANIEL. Contribuţii teoretice şi experimentale


privind determinarea parametrilor maşinilor electrice de curent alternativ /
drd.: as. ing. Ilina Ion Daniel. - Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti,
2010.
156 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. facultatea de Inginerie
Electrică. Catedra de maşini, Materiale şi Acţionări Electrice.
Bibliogr. f. 132-137.
Teză de doctorat. Cond. şt.:prof. dr. ing. Constantin Ghiţă.
621.313.3(0.034)
043
DL: T2011/57471
TEZE DE DOCTORAT 371

1007. JURAVLE, DAN VASILE. Reingineria echipamentelor din


staţiile electrice dotate cu automate programabile / drd.: ing. Dan Vasile
Juravle. - Braşov : Universitatea Transilvania, 2009.
341 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Inginerie
Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Catedra de Automatică.
Bibliogr. p. 283-288.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Anatolie Carabulea.
65.016.7:621.311:681.5(0.034)
043
DL: T2011/56907

1008. LATEŞ, RALUCA-SEPTIMIA. Optimizarea construcţiei


colectoarelor solare pentru implementarea în mediul construit din România /
drd.: ing. Raluca-Septimia Lateş. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2010.
171 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Inginerie
Tehnologică. Catedra Design de Produs şi Robotică.
Bibliogr. p. 165-171.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr.ing. Ion Vişa.
043
621.311.243(498)
697.329(498)
DL: T2011/57897

1009. MANEA, IRINA. Contribuţii privind reducerea impactului


căilor de comunicaţii asupra mediului înconjurător / drd.: ing. Irina Manea. -
Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2010.
146 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi".
Bibliogr. f. 140-146.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. cons. dr. ing. Horia Gh. Zarojanu.
504.054:621.39
043
DL: T2011/57695
372 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1010. MIHALCEA, MARIAN. Metode şi modele cibernetico-


economice aplicate în fundamentarea strategiilor de dezvoltare ale firmei /
drd.: Marian Mihalcea. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
V, 223, A32 p. : diagr., fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Cibernetica Economică.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Oprescu Gheorghe.
621.391:33
334.7
043
DL: T2011/56764

1011. MILEA, PETRU LUCIAN. Surse, sisteme şi circuite pentru


energii neconvenţionale / drd.: Ing. Petru Lucian Milea. - Bucureşti :
Universitatea Politehnica Bucureşti, 2010.
216 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Bibliogr. f. 212-216.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Marin Drăgulinescu.
620.9
043
DL: T2011/57547

1012. MOLNAR-MATEI, FLORIN STELIAN. Contribuţii privind


analiza golurilor de tensiune din reţelele electrice în aprecierea calităţii
energiei electrice / ing. Florin Stelian Molnar-Matei. - Timişoara : Universitatea
"Politehnica" Timişoara, 2010.
230 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de
Electrotehnică şi Electroenergetică Domeniul: Energetică.
Bibliogr. p. 219-230.
Teză destinată obţinerii titlului ştiinţific de doctor inginer. Cond. şt.: prof.
univ. dr. ing. Adrian Buta, prof. univ. dr. ing. Corneliu Velicescu.
621.3.015.3
043
DL: T2011/57793
TEZE DE DOCTORAT 373

1013. NĂSĂRÎMBĂ-GRECESCU, BOGDAN-DUMITRU.


Contribuţii teoretice şi experimentale la studiul proceselor hidraulice de
epurare în peliculă biologică fixată pe suport mobil imersat = Theoretical and
experimental contributions on hydraulic processes study for wastewater
treatment using biological film attached on submerged mobile support / drd.:
ing. Bogdan-Dumitru Năsărîmbă-Grecescu. - Bucureşti : Universitatea
"Politehnica" Bucureşti, 2010.
232 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Bucureşti. Facultatea de
Energetică.
Bibliogr. f. 222-232.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Dan Niculae Robescu.
043
621.22:628.3
DL: T2011/57924

1014. NEACŞU, OANA-MARIA. Cercetări privind măsurarea şi


controlul poluării electromagnetice / drd.: asist. ing. Neacşu Oana-Maria. - Iaşi :
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2009.
[6], 202 f. : il., fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată.
Bibliogr. f. 196-202.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mihai Creţu.
621.391.82:537.8(0.034)
043
DL: T2011/56687
374 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1015. NENIŢĂ, GABRIEL MARCEL. Cercetări asupra îmbinărilor


lipite în puncte / drd.: ing. Gabriel Marcel Neniţă. - Galaţi : Universitatea
"Dunărea de Jos", 2010.
200 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de
Mecanică.
Bibliogr. f. 193-200.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Emil Constantin.
621.791
043
DL: T2011/57114

1016. OLARU, ŞERBAN. Contribuţii teoretice şi experimentale


privind optimizarea comportării dinamice a roboţilor industriali prin
introducerea amortizoarelor inteligente = Theoretical and experimental
contributions concerning dynamic behavior industrial robots optimization by
input intelligent dampers / drd. : ing. Şerban Olaru. - Bucureşti : Universitatea
"Politehnica" Bucureşti, 2009.
186 f. : fig. tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. română.
Titlu şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Ingineria şi
Managementul Sistemelor Tehnologice. Catedra de Maşini şi Sisteme de
Producţie.
Bibliogr. f. 174-186.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Aurel Oprean.
621.865.8:681.513
043
DL: T2011/56615
TEZE DE DOCTORAT 375

1017. PETRESCU, LUCIAN-GABRIEL. Modelarea şi soluţii de


caracterizare a materialelor magnetice / drd.: ing. Lucian-Gabriel Petrescu. -
Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
140 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie
Electrică. Catedra de Electrotehnică.
Bibliogr. f. 124-129.
Teză de doctorat. Cond. şt. : prof. univ. dr. ing. Horia Gavrilă.
621.318.1:519.86
043
DL: T2011/56613

1018. PICIU, MARIUS AURELIAN. Contribuţii privind sistemele de


acţionare electrică sensorless cu motor asincron şi orientare după câmp / drd.:
ing. Piciu Marius Aurelian. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2009.
247, [11] f. : diagr., fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: România. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
Universitatea din Craiova. Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi
Informatică Industrială.
Conţine curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 220-233.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Bitoleanu Alexandru.
043
62-83:621.313.333
DL: T2011/56851

1019. POPESCU, CĂTĂLINA-GABRIELA. Contribuţii la analiza


circuitelor analogice neliniare în regim periodic / drd.: Cătălina-Gabriela
Popescu. - Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti, 2009.
193 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Inginerie
Electrică.
Bibliogr. f. 188-193.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Mihai Iordache.
621.374
043
DL: T2011/56560
376 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1020. ŞTEFAN, NICOLAIE. Studii asupra straturilor subţiri


obţinute şi modificate prin tehnici laser pentru aplicaţii medicale şi
metalurgice / drd. Nicolaie Ştefan. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
[327] p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit.- Descrierea după cop.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Institutul de Fizică Atomică.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ion N. Mihăilescu.
621.375.826:61+669.1
043
DL: T2011/56755

1021. ŞUŞNEA, IOAN. Contribuţii la elaborarea unor soluţii


încorporate (embedded) de conducere în timp real a sistemelor robotice şi
vehiculelor autonome / drd.: ing. Ioan Şuşnea. - Galaţi : Universitatea "Dunărea
de Jos", 2009.
197 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi.
Bibliogr. f. 135-147.
Conţine curriculum vitae.
Rez. şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Adrian Filipescu.
621.865.8:615.478.3-056.29(0.034)
043
DL: T2011/58060

1022. VAS, ALEXANDRU LIVIUS. Consideraţii asupra tehnologiilor


moderne de tăiere mecanizată cu plasmă = Considerations about modern
technologies of mecanized plasma cutting / drd.: ing. Alexandru Livius Vas. -
Braşov : Universitatea "Transilvania", 2010.
172 p. : graf. color., il. în parte color, tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea "Transilvania" Braşov. Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria materialelor. Catedra Ingineria Materialelor şi Sudării.
Bibliogr. f. 164-172.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Radu Iovănaş.
621.791.755
043
DL: T2011/57919
TEZE DE DOCTORAT 377

1023. VÂRGĂ, CORNELIA. Contribuţii privind designul fiabilităţii


sistemelor microelectronice / drd.: ing. Cornelia Vârgă (Lorenz). - Iaşi :
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2009.
143 p., [8] f. : il., fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Texte şi în lb. germană.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată. Domeniul Inginerie
Electrică.
Bibliogr. p. 140-143.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Romeo Cristian Ciobanu.
539.4:621.3.049.77(0.034)
043
DL: T2011/56692

1024. VIRCA, IOAN. Contribuţii privind modificări structurale


superficiale a unor materiale sinterizate cu câmpuri electromagnetice / drd.:
Virca Ioan. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
210 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Inginerie
"Hermann Oberth".
Bibliogr. f. 181-188.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Nanu Dan.
621.762:621.8.038
043
DL: T2011/57590

622 Industria minieră

1025. BACALU, IOAN. Studiul dependenţei parametrilor calitativi ai


lignitului de condiţiile de exploatare şi depozitare a acestuia / drd.: ing. Ion
Bacalu. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2009.
185 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. Anexe ([70 f.]).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani.
Bibliogr. f. 184-185.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Sanda Krausz.
658.62.018.2:622.332
043
DL: T2011/57574
378 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1026. BĂLAN, CRISTINEL. Cercetări privind dinamica şi


durabilitatea structurilor metalice de tipul masturilor de foraj din domeniul
utilajului petrolier / drd.: ing. Cristinel Bălan. - Ploieşti : Universitatea Petrol-
Gaze Ploieşti, 2010.
173 f. : fig., graf. tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Petrol-Gaze Ploieşti.
Bibliogr. f. 172-173.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Posea.
622.276.054
622.323.002.5
043
DL: T2011/57538

1027. CAVAI, MIRELA. Cercetări privind tăierea mecanică a sării


geme în vederea creşterii eficienţei în lucru a utilajelor de tăiere = Research
regarding the mechanical cutting of salt in view to increase the working
effectiveness of the cutting equipments / drd.: ing. Cavai Mirela. - Petroşani :
Universitatea din Petroşani, 2010.
157 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică.
Bibliogr. p. 153-157.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Kovacs Iosif.
622.232.4
622.363.1
043
DL: T2011/57607
TEZE DE DOCTORAT 379

1028. COZMA, BOGDAN-ZENO. Îmbunătăţirea performanţelor


sculelor miniere de perforat prin construcţie şi tehnologie = The improvement
of borning mining tools performance through construction and technology /
drd.: ing. Cozma Bogdan-Zeno. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2009.
142 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Petroşani.
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică.
Bibliogr. f. 119-122.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Zamfir Vasile.
622.233
043
DL: T2011/57126

1029. CRĂCIUN, ANGELA. Contribuţii la evaluarea, promovarea şi


valorificarea potenţialului mineralogic naţional şi internaţional =
Contribution to evaluation, promotion and valorification of the national and
international mineralogical potential / drd.: ing Angela Crăciun. - Petroşani :
Universitatea din Petroşani, 2010.
227 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Ministreul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică.
Bibliogr. p. 196-200.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Nicolae Iliaş.
549(498+100)
622.03(498+100)
043
DL: T2011/57592
380 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1030. DEACONU, ION. Studiul comparativ al comportării la tăiere


mecanică a materialelor neomogene în vederea creşterii eficienţei în lucru a
maşinilor de dislocat = Comparative study of the nonhomogenous materials
behavior at mechanical cutting in view to increase the working effectiveness of
excavating machines / drd.: Ing. Deaconu Ion. - Petroşani : Universitatea din
Petroşani, 2009.
209 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică.
Bibliogr. p. 205-209.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Iosif Kovacs.
622.232.8
043
DL: T2011/57122

1031. MARINESCU, IOANA ANDREEA. Contribuţii privind


îmbunătăţirea proceselor de exploatare şi valorificare a aurului aluvionar în
zona Merişani-Argeş / drd.: Ioana Andreea Marinescu. - Petroşani : Universitatea
din Petroşani, 2010.
VII, 267 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului .
Universitatea din Petroşani. Facultatea de Iginerie Mecanică şi Electrică.
Bibliogr.p. 260-267.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ioan Gâf-Deac.
622.342(498-35 Argeş)
553.411(498-35 Argeş)
043
DL: T2011/57605
TEZE DE DOCTORAT 381

1032. MOISE, MATYAŞ. Corelarea planului de dezvoltare al


lucrărilor de excavare în zona colinară cu sistemul de transport în cariera
Roşia de Jiu / drd.: ing. Matyaş Moise. - Petroşani : Universitatea din Petroşani,
2010.
181 f. : facs., fig., graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Mine.
Bibliogr. f. 171-178.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ilie Rotunjanu.
622.332(498 Roşia de Jiu)
043
DL: T2011/57744

1033. MOLDOVAN, OVIDIU. Studiul metodelor şi tehnologiilor de


exploatare pe cale uscată a sării geme la Ocna Dej în vederea creşterii
coeficientului de extracţie şi a asigurării stabilităţii elementelor de rezistenţa
pilieri-planşee = Study of rock salt dry-mode mining methods and
technologies from Ocna Dej in order to increase the extraction coefficient and
to provide the pilar-floor elements stability / drd.: ing. Moldovan Ovidiu. -
Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2010.
187 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Mine.
Bibliogr. f. 184-187.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Arad Victor.
622.363.1(498 Ocna Dej)
622.268.8(498 Ocna Dej)
043
DL: T2011/57573
382 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1034. NANU, VASILE. Contribuţii la creşterea eficienţei


transportului cu transportoare cu bandă de mare capacitate utilizate în
exploatările la zi = The contributions of the transport's growth efficiency by
transporters with a high capacity belt used in lignite's quarries / ing. Nanu
Vasile. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2010.
125, [4], 40 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică.
Bibliogr. 4 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Andrei Magyari.
621.876.6:622.332(498.2)
043
DL: T2011/57750

1035. ONOFRE, DANIELA. Contribuţii la elaborarea unei strategii


de mediu şi a unui program cadru pentru închiderea minelor în vederea
reducerii impactului negativ asupra mediului / drd.: ing. Daniela Onofre. -
Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2009.
186, [4] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani.
Bibliogr. p. 183-186.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Nicolae Iliaş.
622.228(498)
504.06:622
043
DL: T2011/57615
TEZE DE DOCTORAT 383

1036. PLATON, SILVIU NICOLAE. Cercetări privind reducerea


zgomotului pe platformele marine din Marea Neagră : Researches for noise
reduction on oil platforms from the Black Sea / drd.: ing. Silviu Nicolae Platon.
- Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2009.
132, [53] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Mine.
Bibliogr. 5 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Dumitru Bădulescu.
043
613.644
622.276.04(262.5)
DL: T2011/57073

1037. PREDA, CEZAR FLORIN. Analiza teoretico-experimentală a


tehnologiei de durificare prin încărcare cu aliaje/materiale dure a
suprafeţelor unor echipamente petroliere supuse unor procese de uzare
intense / drd.: ing. Cezar Florin Preda. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze
Ploieşti, 2010.
187 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti. Facultatea de Ingineria mecanică şi Electrică.
Bibliogr. f. 174-187.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Vlad Ulmanu.
621.78
622.323.002.5
043
DL: T2011/57534
384 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1038. SMĂRĂNDOIU, GHEORGHE. Îmbunătăţirea construcţiei,


exploatării şi întreţinerii organelor de lucru ale excavatoarelor cu rotor din
fluxul carierelor de lignit / drd.: ing. Smărăndoiu Gheorghe. - Petroşani :
Universitatea din Petroşani, 2009.
128 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Minuisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Catedra de Maşini,
Instalaţii şi Transporturi.
Bibliogr. f. 100-107.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Nicolae Iliaş.
622.232:622.332
043
DL: T2011/57570

1039. TOTH, SZILARD-KRISZTIAN. Contribuţii privind


modernizarea sistemului de urmărire şi analiză a fenomenului de mişcare a
suprafeţelor determinat de lucrările miniere subterane = Contributions for
updating the monitoring and analysis system of subsidence areas due to
underground mining / drd.: ing. Toth Szilard-Krisztian. - Petroşani :
Universitatea din Petroşani, 2009.
164 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Petroşani.
Bibliogr. f. 160-164.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Dima Nicolae.
622.272
043
DL: T2011/57127

1040. TUNEA, DUMITRU. Contribuţii la creşterea performanţelor


de funcţionare a echipamentelor de extracţie a ţiţeiului cu pompe elicoidale /
drd.: ing. Tunea Dumitru. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2009.
144, 31 f. : fig., graf., tab. în paret color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Petrol-Gaze Ploieşti. Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor.
Bibliogr. f. 141-143.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Coloja Pascu.
622.276.5:622.323
043
DL: T2011/57536
TEZE DE DOCTORAT 385

1041. URDEA, GHEORGHE-BOGDAN. Contribuţii la


îmbunătăţirea sistemelor de transport în condiţiile exploatărilor miniere din
Valea Jiului : Contributions to the improvement of the transportation systems
in Jiu Valley mining plants conditions / drd.: ing. Urdea Gheorghe-Bogdan. -
Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2009.
171, 6 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Catedra de Maşini,
Instalaţii şi Transporturi.
Bibliogr.p. 168-171.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Kovacs Iosif.
043
622.61:622.33(498 Valea Jiului)
DL: T2011/57079

1042. VEDINAŞ, IOAN CĂLIN. Contribuţii privind exploatarea


zăcământului de la Măgura-Făerag din perimetrul minier Certej în condiţii de
eficienţă economică : Contributions regarding the exploitation of Măgura-
Făerag deposit from Certej mining perimeter in conditions of economical
efficiency / drd.: ing. Ioan Călin Vedinaş. - Petroşani : Universitatea din Petroşani,
2009.
189 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Mine.
Bibliogr. f. 183-189.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Dumitru Fodor..., prof.
univ. dr. ing. Nicolae Leţu.
043
622.342(498 Certej)
DL: T2011/57074
386 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

623 Tehnică militară

1043. ROŞCA, DRAGOŞ CRISTIAN. Contribuţii la calculul


structurilor din plăci, cu aplicaţii la placa de bază a unui aruncător de bombe /
drd.: inginer Dragoş Cristian Roşca. - Bucureşti : Academia Tehnică Militară, 2009.
241 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Academia Tehnică
Militară.
Bibliogr. f. 231-241.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing.Vasile Năstăsescu.
623.42
043
DL: T2011/56856

1044. ŢURCANU, EUGEN DANIEL. Contribuţii la analiza de sistem


a echipamentelor pe bază de termoviziune / drd.: locotenent inginer Eugen
Daniel Ţurcanu. - Bucureşti : Academia Tehnică Militară, 2009.
152 f. : fig., tab în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Academia Tehnică
Militară.
Bibliogr. f. 150-152.
Teză de doctorat. Cond. şt.: general de brigadă prof. univ. dr. ing. Emil
Creţu.
623.3.021:621.384.3
043
DL: T2011/56838
TEZE DE DOCTORAT 387

624/627 Construcţii

1045. MOCANU, ANCUŢA. Optimizarea alcătuirii constructive a


mansardelor / drd.: ing. Ancuţa Mocanu. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe
Asachi", 2010.
148 , [7] p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Construcţii şi Instalaţii.
Bibliogr. 7 p.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. dr. h. c. Adrian Radu.
624.04:728.1
043
DL: T2011/57408

1046. POSDARIE, ELENA. Sistem suport de decizii pentru


construcţii / drd.: Elena Posdarie. - Bucureşti : Academia de Studii Economice,
2009.
I, [153] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. facultatea de Cibernetică,
statistică şi Informatică Economică. Catedra de Informatică Economică.
Bibliogr. f. B1-B6.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Sabău.
65.012.123:624
043
DL: T2011/56873
388 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului

1047. ARGATU, FLORIN CIPRIAN. Contribuţii privind influenţa


instalaţiilor de iluminat asupra calităţii energiei electrice / drd.: as. ing. Argatu
Florin Ciprian. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
132 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie
Electrică.
Bibliogr. f. 125-132.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. ing. Costin Cepişcă.
043
628.9
658.562:621.3
DL: T2011/56568

1048. BOGATU, CORNELIU. Contribuţii asupra procesului de


cloraminare aplicat la tratarea apelor naturale / chim. Corneliu Bogatu. -
Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2010.
164 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Chimie
Industrială şi Ingineria Mediului.
Bibliogr. f. 157-164.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Aurel Iovi.
628.16:546.13
043
DL: T2011/57799

1049. ORDODI, LAURENŢIU VALENTIN. Studii privind


elaborarea, proiectarea şi realizarea unei instalaţii experimentale pentru
epurarea reziduurilor citostatice rezultate în tratamentele oncologice / Ordodi
Laurenţiu Valentin. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2010.
204 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Chimie
Industrială şi Ingineria Mediului.
Bibliogr. f. 183-196.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Delia Perju.
628.4.046
504.054:616
043
DL: T2011/57797
TEZE DE DOCTORAT 389

1050. SONEA, DANIELA RONAMINA. Contribuţii la îmbunătăţirea


tehnologiei de potabilizare a apei, prin implicarea zeolitului natural
funcţionalizat cu TiO2 în procesul de fotocataliză heterogenă / drd.: ing.
Daniela Ronamina Sonea. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara,
2010.
143 f. : graf., il. în parte color, tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Facultatea de Chimie
Industrială şi Ingineria Mediului.
Bibliogr. f. 136-143.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Georgeta Burtică.
628.16:544.526.5
043
DL: T2011/57911

1051. ŞCHIOPU, EMIL CĂTĂLIN. Posibilităţi de reducere a noxelor


emise în atmosferă ca urmare a activităţii miniere şi energetice din zona
Rovinari / drd.: ing. Şchiopu Emil-Cătălin. - Petroşani : Universitatea din
Petroşani, 2009.
137 f. : fig., h., il., schem., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Mine.
Bibliogr. f. 121-123.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Sârbu Romulus Iosif.
628.52(498 Rovinari)
622(498 Rovinari)
043
DL: T2011/57782
390 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1052. ŞTEFAN, ANCA. Cercetări privind utilizarea generatoarelor


sonice gazodinamice în procesele tehnologice de epurare a apei / ing. Anca
Ştefan. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2009.
168 p. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de
Inginerie din Brăila.
Bibliogr. f. 163-168.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. dr. habilitat în şt. th.
George M. Bălan.
628.33:534.321.9(0.034)
628.33:639.3(0.034)
043
DL: T2011/58061
TEZE DE DOCTORAT 391

629 Tehnica mijloacelor de transport

1053. BOGHIAN, MARIA. Contribuţii privind optimizarea


activităţilor de tratare a epavelor după stingerea vieţii autovehiculelor / Maria
Boghian. - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2010.
181 f. : fig., graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.
Universitatea din Piteşti. Facultatea de Mecanică şi Tehnologie.
Bibliogr. f. 175-181.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Ion Tabacu.
629.33.004.7
658.567:629.33
043
DL: T2011/57760

1054. BORDEIANU, SEBASTIAN. Metode de analiză şi optimizare a


rentabilităţii în comerţul cu autovehicule / drd.: Bordeianu Sebastian. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
277 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică de Gestiune.
Conţine rezumat şi curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 247-256.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Willi Păvăloaia.
339.5(100):629.33
043
DL: T2011/57138

1055. DRĂGUŞAN, ADRIAN. Contribuţii la teoria mişcării sateliţilor


ecuatoriali / drd.: Adrian Drăguşan. - Bucureşti : Academia Română, 2009.
174 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Istitutul Astronomic.
Bibliogr. f. 172-174.
Teză de doctorat. Cond. şt.: c.s.i. dr Vasile Mioc.
629.783
043
DL: T2011/56992
392 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1056. DUMITRU, LAURENŢIU CORNEL. Contribuţii la studiul


dinamicii longitudinale a vehiculelor de cale ferată / ing. Laurenţiu Cornel
Dumitru. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
278 p. : graf., fig., il., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
"Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Transporturi.
Bibliogr. p. 276-278.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Sebeşan.
629.4.015(0.034)
043
DL: T2011/56802

1057. HANZU-PAZARA, RADU IOAN. Contribuţii la dezvoltarea


operării navelor tanc petrolier la terminale off-shore în zona portului
Constanţa / drd.: Radu Ioan Hanzu-Pazara. - Constanţa : Universitatea Maritimă,
2010.
186 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Maritimă din Constanţa. Facultatea de
Electromecanică Navală. Catedra de Inginerie Mecanică.
Bibliogr. f. 150-155.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Dinu.
043
629.563(468 Constanţa)
DL: T2011/57075

1058. MOSCALU, DANIELA. Studii şi cercetări în comportamentul


dinamic al structurilor navale / drd. Daniela Moscalu. - Constanţa : Universitatea
Maritimă, 2010.
178 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Maritimă din Constanţa. Domeniul Fundamental
Ştiinţe Inginereşti. Domeniul Inginerie Mecanică.
Bibliogr. f. 169-178.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Buzbuchi.
629.5.015.2
629.5.02:531.3+532.593
043
DL: T2011/57740
TEZE DE DOCTORAT 393

1059. NICOLA, AURELIAN. Studiu privind reconstrucţia şi


modernizarea sistemelor de transport în contextul dezvoltării economice
regionale şi al integrării europene = Study regarding the reconstruction an
modernization of transportation system in the context of regional economic
development and european integration / drd.: ing. ec. Aurelian Nicola. -
Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2009.
148 f. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică.
Bibliogr. f. 146-148.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Nicolae Iliaş.
656(498+4)
629.3/.7(498)
043
DL: T2011/57562

1060. RISTEA-KOMORNICKI, MARIAN. Cercetări privind


modificările constructive pentru corectarea raportului de comprimare al
motoarelor cu ardere internă navale / drd.: ing. Marian-Valentin Ristea-
Komornicki. - Bucureşti : Academia Tehnică Militară, 2009.
176, 43 p. : fig., tab în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Academia Tehnică
Militară.
Bibliogr. p. 171-176.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Anastase Pruiu.
621.431.7:629.5(0.034)
043
DL: T2011/56839
394 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1061. TABACU, CONSTANTIN. Modelarea, simularea şi


experimentarea suspensiilor autovehiculelor / drd.: ing. Tabacu Constantin. -
Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti, 2009.
225 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Politehnica
Bucureşti. Facultatea de Automatică şi Calculatoare.
Bibliogr. f. 216-225.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Ion Dumitrescu..., prof. dr. ing.
Mihai Tertişco.
629.33.023.153
043
DL: T2011/56561

1062. TOUNTAS, ILIAS. Contribuţii privind studiul proceselor


tribologice la contactul roată-şină cu aplicaţii la metrou = Contributions
regarding tribological study in wheel-rail contact whith applications in metro /
drd.: ing. Ilias Tountas. - Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti, 2010.
246., [106] p. : fig., tab. în psarte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Inginerie
Mecanică şi Mecatronică.
Bibliogr. p. 233-246.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Andrei Tudor.
629.4(0.034)
625.45(0.034)
043
DL: T2011/57453

1063. ZAHARIA, NICUŞOR LAURENŢIU. Contribuţii privind


optimizarea structurilor portante ale vagoanelor cisternă de cale ferată în
vederea creşterii sarcinii pe osie şi micşorarea tarei vehiculelor / drd. ing.
Nicuşor Laurenţiu Zaharia. - Reşiţa : Universitatea "Eftimie Murgu", 2010.
193 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa.
Bibliogr. f. 183-189.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Tiberiu Ştefan Mănescu.
629.463.3
043
DL: T2011/57811
TEZE DE DOCTORAT 395

1064. ZLATKO, GARAC. Contributions regarding the optimizing of


the recycling process of automotive components / drd.: eng. Garac Zlatko. -
Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
233 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Politehnica University of Bucharest. Enginnering and
Management of Technological Systems. Faculty Materials and Welding
Department.
Bibliogr. f. 226-231.
Teză de doctorat. Supervisor: prof. univ. dr. eng. Amza Gheorghe.
629.33
043
DL: T2011/56533

630 Silvicultură

1065. TIMIŞ GÂNSAC, VOICHIŢA. Cercetări dendroecologice şi


dendroclimatologice la molid, zâmbru şi jneapăn din ecosisteme forestiere de
limită din Parcul Naţional Munţii Rodnei / ing. Voichiţa Timiş (căs. Timiş
Gânsac). - Suceava : Universitatea "Ştefan cel Mare", 2010.
154 p. : fig., graf., h., il., ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava. Facultatea de
Silvicultură.
Bibliogr. p. 145-154.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. Victor Giurgiu.
630(498)(23 Rodnei)
043
DL: T2011/57743
396 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură

1066. ALBERT, IMRE. Cercetări privind cultura grâului de toamnă


în sistem ecologic / ing. Imre Albert. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2009.
315 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Agricultură. Specializarea: Fitotehnie.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 262-268.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Leon Sorin Muntean.
631.95:633.1
043
DL: T2011/56586

1067. BĂJAN, GHEORGHE. Eficienţa economică a exploataţiilor


agricole. Studiu de caz pe exemplul judeţului Dâmboviţa / drd.: Băjan
Gheorghe. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
312, [16] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie
Agroalimentară şi a Mediului.
Bibliogr. f. 292-304.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Voicu Radu.
631.115(498-35 Dâmboviţa)
043
DL: T2011/56769

1068. BREZEANU, PETRE MARIAN. Cercetări fiziologice şi


biochimice asupra unor culturi de tomate, cultivate în două cicluri de cultură /
drd.: ing. Brezeanu Petre Marian. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Bucureşti, 2009.
186 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Bucureşti. Facultatea de Horticultură.
Bibliogr. f. 174-186.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Burzo.
635.64:631.584.2
043
DL: T2011/57187
TEZE DE DOCTORAT 397

1069. BUZATU, MARIAN EMI. Cercetări privind influenţa


îngrăşămintelor asupra producţiei şi calităţii recoltei de grâu în experienţele
de lungă durată de la S.C.D.A. Caracal / drd.: ing. Buzatu Marian Emi. -
Craiova : Universitatea din Craiova, 2010.
179, [12] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Agricultură.
Rezumat şi curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 161-169.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mocanu Romulus.
631.452(498 Caracal):631.8:633.11
043
DL: T2011/56531

1070. CARA, SERGIU CONSTANTIN. Studiul potenţialului


productiv, sub influenţa unor factori agrofitotehnici, la porumbul furajer
pentru masă verde şi siloz, în Podişul Central Moldovenesc / drd.: ing. Cara N.
Sergiu Constantin. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
"Ion Ionescu de la Brad".
167 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de titlu şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Agricultură. Domeniul de Doctorat:
Agronomie. Specializarea Peroducerea şi Păstrarea Furajelor.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 156-162.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Iacob Teodor.
633.2/.3
633.15(498 Podişul Central Moldovenesc)
043
DL: T2011/57495
398 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1071. CĂPĂŢÎNĂ, IONUŢ V. Cercetări privind perfecţionarea


echipamentelor şi organelor de lucru pentru afânarea adâncă a solului / ing.
Căpăţînă V. Ionuţ. - Braşov : Universitatea Transilvania, 2010.
209 p. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Transilvania. Facultatea de Alimentaţie şi Turism.
Bibliogr. p. 174-180.
Conţine curriculum vitae.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Brătucu Gheorghe.
631.31
043
DL: T2011/57881

1072. CĂPRARU, FLORIN. Studiul agroproductivităţii unor soiuri


de măr cultivate în diferite sisteme tehnologice în condiţiile ecologice din
bazinul pomicol Bistriţa-Năsăud / drd.: ing. Florin Căpraru. - Iaşi : Universitatea
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2010.
[11], 258 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Horticultură. Domeniul de Doctorat:
Horticultură. Specializarea: Pomicultură.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 246-258.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gică Grădinariu.
043
634.11(498-35 Bistriţa-Năsăud)
DL: T2011/57424

1073. CĂULEŢ, RALUCA-PETRONELA. Cercetări privind


îmbunătăţirea tehnologiei de obţinere a pomilor altoiţi / ing. Căuleţ Raluca-
Petronela. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad", 2010.
236 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" din Iaşi. Facultatea de Horticultură. Domeniul de Doctorat:
Horticultură. Specializarea: Pomicultură.
Bibliogr. f. 217-236.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gică Grădinariu.
TEZE DE DOCTORAT 399

043
631.541:634.1
DL: T2011/57706

1074. CÂMPEAN, SORIN VASILE. Studiul capacităţii şi stabilităţii


producţiei la porumb în sistem concurenţial şi fără concurenţă între plante /
ing. Sorin Vasile Câmpean. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2009.
440 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Facultatea de Agricultură. Disciplina: Genetica şi ameliorarea plantelor.
Rez. şi tablă de materii în lb. engleză.
Bibliogr. f. 314-334.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Haş.
633.15
043
DL: T2011/56587

1075. CONSTANTINESCU, AUGUSTIN. Optimizarea agregatelor


formate din tractoare de putere mare cu maşini agricole pentru pregătirea
terenului în vederea însămânţării = Optimization of great capacity tractor-
agricultural machine aggregate for preparation of soil for sowing / ing.
Augustin Constantinescu. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2010.
212 p. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de
Alimentaţie şi Turism.
Bibliogr. p. 201-207.
Conţine curriculum vitae.
Tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Simion Popescu.
043
631.31
DL: T2011/57702
400 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1076. COTÂRLĂ, RAREŞ. Cercetări privind biologia, producţia şi


calitatea hameiului în funcţie de perioada şi modul de tăiere la butuc =
Researches regarding hop's biology, production and quality in depending on
the time and way of stump cutting / ing. Cotârlă Rareş. - Cluj-Napoca :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2010.
242, 34, 35 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Agricultură.
Bibliogr. f. 238-242.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Alexandru Salontai.
633.791
043
DL: T2011/57514

1077. DAMIAN, ADRIAN IONUŢ. Cercetări privind influenţa


îngrăşămintelor asupra producţiilor şi a unor procese fiziologice la porumb /
drd.: ing. Damian Adrian Ionuţ. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului, 2009.
XXVI, 207 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură.
Tabla de materii şi rezumat şi în limba engleză.
Bibliogr. f. 192-207.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. drt. ing. Goian Mircea.
631.8:633.15
043
DL: T2011/56599

1078. DICU, HENOREL CORNEL. Viticultura şi vinurile României


în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole / drd.: ing. Dicu Henorel
Cornel. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2009.
257, [18] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Horticultură.
Conţine curriculum vitae şi rezumat şi în lb. engleză.
Conţine note.
Bibliogr. f. 236-257.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Aurel Popa.
634.8(498+4)
663.2(498+4)
043
TEZE DE DOCTORAT 401

DL: T2011/56541

1079. DOMUŢA, CRISTIAN-GABRIEL. Cercetări privind influenţa


irigaţiei asupra culturilor de porumb, soia şi sfeclă de zahăr în Câmpia
Crişurilor = Research regarding the irrigation influence on maize, sozbean
and sugarbeet in the Crisurilor Plain / drd.: ing. Cristian-Gabriel Domuţa. -
Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca, 2010.
338 f. : fig., tab. graf. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Facultatea de Agricultură.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 306-316.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Leon Sorin Muntean.
631.67(498 Câmpia Crişurilor):633.15+635.655+633.63
043
DL: T2011/57552

1080. DUMITRESCU, CRISTIAN TOMA. Contribuţii la


îmbunătăţirea pajiştilor halofile din N-E Câmpiei Române / drd.: ing.
Dumitrescu P. Cristian Toma. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2010.
215 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad"-Iaşi. Facultatea de Agricultură. Domeniul de doctorat:
Agronomie. Specializarea : Producerea şi Păstrarea Furajelor.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. franceză.
Bibliogr. f. 202-215.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Iacob Teodor.
631.6:633.2.03(498 Câmpia Române)
043
DL: T2011/57500
402 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1081. FLORIAN, TEODORA. Cercetări privind răspândirea,


morfologia, biologia şi combaterea dăunătorului Diabrotica virgifera virgifera
Le Conte în condiţiile ecologice din Transilvania şi influenţa acestuia asupra
infecţiilor cu unele boli parazitare / ing. Teodora Părău (Florian). - Cluj-Napoca :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2009.
295 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Agricultură.
F. de tit. şi rez. şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 254-267.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. univ. Ion Oltean.
632.7:595.76
631.95(498.4)
043
DL: T2011/56584

1082. GĂVOZDEA, MIHAELA-DANA. Cercetări privind conţinutul


solului în azot din zona de sud a Olteniei şi influenţa asupra apelor subterane /
drd.: ing. Găvozdea Mihaela-Dana. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2009.
234, [9] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Agricultură.
Conţine curriculum vitae şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 227-234.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Marin Nicolae.
631.416.1(498.2)
043
DL: T2011/56539

1083. GENOIU, ELENA NADIA. Studiul principalilor compuşi


chimici cu influenţă asupra calităţii producţiei de struguri din unele centre
viticole ale Olteniei / drd.: ing. Genoiu Elena Nadia. - Craiova : Universitatea din
Craiova, 2010.
230 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Horticultură.
Tabla de materii, rezumat şi curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 202-215.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion Olteanu.
634.86(498.2)
043
DL: T2011/56537
TEZE DE DOCTORAT 403

1084. GRECU, FLORINA. Cercetări privind proprietăţile fizico-


chimice ale preluvosolurilor din zona colinară a Olteniei şi evoluţia acestora
sub influenţa sistemului de lucrări minime, în contextul unei agriculturi
durabile / drd.: ing. Grecu Florina. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2009.
227, [18] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Agricultură.
Tabla de materii, rezumat şi curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 216-227.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Dumitru.
631.5:631.4
043
DL: T2011/56530

1085. GROSZ, DANIEL. Contribuţii la elaborarea tehnologiei de


cultivare a rapiţei destinată producerii de biodiesel în condiţiile pedoclimatice
din Câmpia Timişului / ing. Grosz Daniel. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2009.
4, 286 f. : il., fig., graf., tab. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Conţine curriculum vitae.
Bibliogr. f. 279-286.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Borcean.
633.854.9(498 Câmpia Timişului):662.756.3
043
DL: T2011/56658
404 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1086. IFRIM, SĂNDEL. Cercetări privind influenţa fertilizării şi


desimii de semănat asupra producţiei la câteva soiuri de orzoaică în condiţiile
ecologice din Câmpia Bărăganului / drd.: ing. Săndel Ifrim. - Iaşi : Universitatea
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2010.
256 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Agricultură. Domeniul de Doctorat:
Agronomie. Specializarea: Fitotehnie.
Bibliogr. f. 244-256.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihail Axinte.
043
631.8:633.16(498Câmpia Bărăganului)
DL: T2011/57705

1087. ISTRATE, LILIANA ELENA. Cercetări privind biologia şi


variabilitatea genetică a sparcetei (Onobrychis viciifolia Scop.) în vederea
ameliorării sale = Research on the biology and genetic diversity of sainfoin
(Onobrychis viciifolia Scop.) with a view to its breeding / ing. Liliana Elena
Istrate. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Cluj-Napoca, 2009.
208, 15, 15 f. : il. color, tab. ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Agricultură.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 200-208.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Savatti Mircea.
633.361
043
DL: T2011/56588
TEZE DE DOCTORAT 405

1088. JURCA, IOAN DORIN. Relaţia dintre componentele sistemului


Ostrinia nubilalis HBN.-Fusarium roseum F. cerealis (Cke) Snyder and
Hansen - Zea mays, sub aspectul nutriţiei trofice diferită genetic / drd.: inginer
Jurca Ioan Dorin. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului, 2009.
XII, f., 399 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. p. 380-399.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. dipl. univ. prot. pl. Gheorghe
Popescu.
633.15
043
DL: T2011/56618

1089. LUDU, OVIDIU DUMITRU. Cercetări privind influenţa unor


inputuri tehnologice asupra producţiei, calităţii, valorii furajere şi gradului de
conversie a pajiştilor de Festuca Rubra / drd.: ing.Ovidiu Dumitru. - Cluj-
Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca,
2010.
321 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Agricultură.
Conţine tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 223-238.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. univ. Ioan Rotar.
633.2.03:633.264
043
DL: T2011/57550
406 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1090. MILUŢ, MARIUS. Cercetări privind sporirea producţiei de


furaje în zona de deal a Olteniei prin cultura pajiştilor temporare = Research
concerning increase of the forage production in hill area of Oltenia by
cultivation of temporary meadows / drd.: ing. Miluţ Marius. - Craiova :
Universitatea din Craiova, 2009.
204, [19] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Agricultură.
Conţin rezumat şi în lb. engleză.
Conţine curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 194-204.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ionescu Ioanin.
043
633.2.03(498.2)
DL: T2011/56848

1091. MOCANU, CORNELIU. Agricultura României în context


european - potenţial, rezultate, perspective / ing. Mocanu Corneliu. - Cluj-
Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca,
2010.
289 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Facultatea de Agricultură. Specializarea: Management şi Marketing în
Agricultură.
Bibliogr. f. 271-275.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Emilian Merce.
63(498)
043
DL: T2011/57516
TEZE DE DOCTORAT 407

1092. NEDELCU, MIHAIL. Contribuţii privind optimizarea


regimului de exploatare al instalaţiilor de irigat prin aspersiune cu tambur şi
furtun = Contributions on optimizing the operation of sprinkler irrigation
installations with drum and hose / ing. Mihail Nedelcu. - Braşov : Universitatea
"Transilvania", 2010.
188 p. : fig., il., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Transilvania". Facultatea de Inginerie Mecanică.
Bibliogr. p. 183-188.
Tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ioan Cândea.
631.347
043
DL: T2011/57880

1093. NICULA, IONEL. Studiu privind alocarea resurselor


financiare pentru susţinerea producţiei agricole în judeţul Galaţi / drd.: Ionel
Nicula. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Bucureşti, 2009.
294 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Bucureşti. Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi
Dezvoltare Rurală.
Bibliogr. f. 270-276.
Rez. şi în lb. engleză.
Tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Sin.
631.16(498-35 Galaţi)
043
DL: T2011/57182
408 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1094. NIŢU, IULIA. Contribuţii privind perfecţionarea tehnologiei de


cultură a trifoiului roşu pentru furaj pe solul brun luvic din Câmpia
Târgoviştei = Contribution regarding the advancement of the cultivation
technology of the red clover for feed on the luvic brown soil from the plain of
Targoviste / ing. Iulia D. Greapcă (Niţu). - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2009.
170, [9] f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Bucureşti. Facultatea de Agricultură.
Bibliogr. f. 164-170.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Gheorghe Motcă.
633.32(498 Câmpia Târgoviştei)
043
DL: T2011/57191

1095. OPREA, DUMITRU LEONTIN. Cercetări privind protecţia


fitosanitară la cultura grâului, în condiţii pedoclimatice diferite / drd.: ing.
Oprea Dumitru Leontin. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2009.
189, [23] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Agricultură. Şcoala
Doctorală "Alexandru Buia".
Conţine curriculum vitae şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 184-189.
Teză de doctorat. Cond. şt.: cercetător ştiinţific pr. gr. I dr. ing. Nicolescu
Mihai.
631.8:633.11
043
DL: T2011/56538
TEZE DE DOCTORAT 409

1096. PARASCHIV, MARIANA. Cercetări privind studiul


variabilităţii principalelor caractere cantitative la unele soiuri de vin din
Centrul Viticol Valea Călugărească şi estimarea performanţelor de
ameliorare ale acestora / drd. Mariana (Paraschiv) Popescu. - Bucureşti :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2009.
186 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
Bucureşti.
Bibliogr. f. 168-186.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Nicolae.
634.84:631.524(498 Valea Călugărească)
043
DL: T2011/57183

1097. PETRIŞOR, CRISTINA-ILEANA. Evaluarea modificărilor


calitative la unele fenotipuri de cais folosind metode de caracterizare
nedistructive / drd.: biochimist Cristina-Ileana Petrişor. - Bucureşti : Universitatea
Politehnica Bucureşti, 2010.
VIII , 211 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Facultatea de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. Catedra de Chimie Analitică şi Analiza
Instrumentală.
Bibliogr. p. 194-211.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Gabriel-Lucian Radu.
634.21:543.42
043
DL: T2011/57468
410 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1098. RĂDULESCU, DRAGOŞ ADRIAN. Cercetări privind


cunoaşterea şi valorificarea plantelor medicinale şi aromatice din Depresiunea
Târgu Jiu / ing. Dragoş Adrian Rădulescu. - Cluj-Napoca : Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2009.
290 f. : graf., il., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Agricultură.
F. de tit. şi rez. şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 286-290.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Leon Sorin Muntean.
613.322(498 Depresiunea Târgu Jiu)
633.88(498 Depresiunea Târgu Jiu)
043
DL: T2011/56585

1099. SARDAR, AMIN SAID. Experimental results on the


inheritance of resistance to Fusarium head blight (Fusarium graminearum,
sexual stage Giberella zeae) in several romanian winter wheat varieties / drd.:
cand. agro. Amin Said Sardar. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2009.
165, 51 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
Cluj-Napoca. Doctoral School. Faculty of Horticulture.
Conţine rezumat şi în lb. română.
Bibliogr. f. 150-164.
Teză de doctorat. Scientific advisor: prof. dr. Marin Ardelean.
632.4:633.11(498)
043
DL: T2011/57553
TEZE DE DOCTORAT 411

1100. SAVESCU, IASMINA-CECILIA. Ecologia viţei de vie şi


calitatea strugurilor şi a vinurilor / Savescu Iasmina-Cecilia. - Timişoara :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2009.
XIV, [6], 278, [4] f. : il., graf. color, tab. ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 268-278.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mircea Goian.
631.95:664.8
631.95:663.2
043
DL: T2011/56659

1101. SUCIU, MARIA SANDA. Cercetări cu privire la stabilirea


consumului de apă la cultura de soia, prin metode directe şi indirecte, în
condiţiile zonei subumede a Transilvaniei = Research regarding the water
consumption of soy bean crop, by direct and indirect methods , in sub humid
areas of Transylvania / drd.: ing. Maria Sanda Suciu. - Cluj-Napoca :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2010.
304 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Agricultură.
Conţine tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 261-273.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Emil Luca.
631.423.2(498.4):635.655
043
DL: T2011/57551
412 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1102. TERME-HAŞ, LORIN AMALIUS. Contribuţii privind


îmbunătăţirea managementului şi marketingului prin măsuri antievazioniste -
studiu realizat în judeţul Arad / drd.: Terme-Haş Lorin Amalius. - Timişoara :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2009.
255 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara. Facultatea de Management Agricol.
Bibliogr. f. 244-255.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Fruja Ioan.
631.16:336.225.68(498-35 Arad)
043
DL: T2011/57977

1103. TIMAR, ADRIAN VASILE. Cercetări privind influenţa


sistemelor de depozitare şi a duratei de conservare asupra calităţii seminţelor
/ drd.: Adrian Vasile Timar. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2010.
137, 24, 27 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Agricultură.
Conţine tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 127-137.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Salontai Alexandru.
631.563.9:631.53.01
658.562:631.53.01
043
DL: T2011/57549
TEZE DE DOCTORAT 413

1104. TITIANU, LIVIU. Studiu economic privind perfecţionarea


structurală a producţiei şi a sistemelor de conducere în exploataţiile agricole
din Câmpia Brăilei / ing. Titianu Liviu. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2010.
236, [16] f. : graf., h., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Agricultură. Domeniul de Doctorat:
Agronomie. Specializarea: Management şi Marketing în Agricultură.
Bibliogr. f. 226-237.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion-Valeriu Ciurea.
631.15(498 Câmpia Română)
043
DL: T2011/57427

1105. ŢOPA, DENIS CONSTANTIN. Influenţa unor sisteme


neconvenţionale de lucrare a solului asupra însuşirilor productive ale acestuia /
drd.: ing. Denis Constantin Ţopa. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2010.
295 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad". Facultatea de Agricultură. Domeniul de Doctorat: Agronomie.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 280-295.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gerard Jităreanu.
631.51
043
DL: T2011/57501
414 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1106. VASILINIUC, IONUŢ. Evaluarea calităţii solurilor din Bazinul


Horoiatei (Colinele Tutovei) / drd.:asist. univ. Ionuţ Vasiliniuc. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
305 p. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Geografie şi
Geologie. Departamentul de Geografie.
Bibliogr. p. 286-303.
Teză de doctorat. Cond. şt.: priof. univ. dr. Constantin Rusu.
631.4(498 Colinele Tutovei)
043
DL: T2011/57295

1107. ZAHARIA, ROXANA. Cercetări privind acţiunea unor factori


de influenţă asupra valorii nutritive a silozului de porumb / ing. Roxana Miron
căsătorită Zaharia. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
"Ion Ionescu de la Brad", 2010.
213 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Zootehnie. Domeniul de Doctorat:
Zootehnie. Specializarea: Alimentaţia Animalelor.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 202-213.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ioan Mircea Pop.
043
633.15:631.522+631.563.9
DL: T2011/57425
TEZE DE DOCTORAT 415

636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit

1108. APOSTOL, LUCIAN VASILE. Contribuţii la îmbunătăţirea


performanţelor în incubaţia ouălor de găină, prin sanitaţie / drd.: ing. Lucian
Vasile Apostol. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
"Ion Ionescu de la Brad", 2010.
219 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de titlu şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Zootehnie. Domeniul de Doctorat:
Zootehnie. Specializarea: Tehnologia Exploatării Păsărilor şi Animalelor de Blană.
Tabla de materii şi rezumatşi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 214-219.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Văcaru-Opriş.
636.5.082.474
043
DL: T2011/57494

1109. APOSTOL, TEODOR FLORENTIN. Contribuţii la


cunoaşterea calităţii cărnii provenite de la hibrizii de găină "CORB-500" şi
SHAVER-STARBO şi a posibilităţilor de valorificare superioară a acesteia =
Constributions on the quality knowledge of meat issued from Cobb-500 and
SHAVER-STARBO chiken hybrids and possibilities for its superior
valorisation / drd.: ing. Teodor Florentin Apostol. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2010.
279, XXI f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Zootehnie. Domeniul de Doctorat:
Zootehnie. Specializarea: Tehnologia Exploatării Păsărilor şi Animalelor de Blană.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 271-279.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Văcaru-Opriş.
658.562:637.54
043
DL: T2011/57492
416 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1110. BÂLTEANU, VALENTIN ADRIAN. Studiul polimorfismelor


genetice ale proteinelor majore din lapte la principalele rase de taurine,
bubaline, ovine şi caprine din România în scopul utilizării lor ca markeri
genetici în ameliorare şi trasabilitate / ing. biolog Bâlteanu I. Valentin Adrian. -
Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca, 2010.
384 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii.
Bibliogr. f. 306-331.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Vlaic Augustin.
636.2.034(498)
636.3.034(498)
043
DL: T2011/57512

1111. BUCUR, CECILIA. Cercetări privind optimizarea


tehnologiilor de creştere în condiţii dirijate a sturionului nord-american
Polyodon spathula (Walbaum, 1792) / drd.: ing. Cecilia I. Bucur. - Galaţi :
Universitatea "Dunărea de Jos", 2009.
[9], 224 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţă şi
Ingineria Alimentelor.
Bibliogr.f. 215-224.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Soare Stăncioiu.
639.311
639.212
043
DL: T2011/57115
TEZE DE DOCTORAT 417

1112. COCLEA, LILICA. Contribuţii la cunoaşterea calităţii cărnii


de pasăre şi la valorificarea superioară a acesteia, în condiţiile SC "Tabco-
Campofrio" SA Tulcea / drd.: ing. Lilica Barbu (căsătorită Coclea). - Iaşi :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad",
2010.
250 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Zootehnie. Domeniul de Doctorat:
Zootehnie. Specializarea: Tehnologia Exploatării Păsărilor şi Animalelor de Blană.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 246-250.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Vacaru-Opriş.
043
636.5.033
DL: T2011/57426

1113. DE ANGELIS, PAOLO. Cercetări privind indicii biologici şi


tehnologici la unii hibrizi ai viermilor de mătase Bombyx Mori L. crescuţi în
Transilvania / Paolo De Angelis. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2009.
202, 64 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii. Disciplina de
Tehnologia Producţiilor Apicole şi Sericicole.
F. de tit., rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 192-202.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Liviu Al. Mărghitaş.
638.21
043
DL: T2011/56591
418 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1114. DUMITRU, ADRIAN. Eficienţa utilizării raţiilor pe bază de


plante rezistente la secetă în îngrăşarea taurinelor = Efficiency of using
drought resistant forages in cattle fattening / drd.: ing. Adrian Dumitru. - Iaşi :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2009.
335 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Bucureşti. Facultatea de Zootehnie.
Bibliogr. f. 329-335.
Tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Îndrumător. şt.: dr. doc. Burlacu Gheorghe, prof. univ.
dr. Ioan Stoica.
636.2.085
043
DL: T2011/57189

1115. IANCULOVICI, ALINA DUŞANCA. Absorbţia şi secreţia


elementelor minerale în tubul digestiv la pasăre / drd.: Ianculovici (căs. Ghişe)
Alina Duşanca. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului, 2009.
XII, XIII, 233 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului. Facultatea de Medicină Veterinară.
Bibliogr. 22 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. dr. h. c. Alexandra Trif.
636.52/.58.085:577.128
043
DL: T2011/57282
TEZE DE DOCTORAT 419

1116. IONESCU, CRISTINA. Contribuţii la îmbunătăţirea


managementului puilor broiler de găină în vederea sporirii performanţelor
productive / drd.: ing. Cristina P. Ionescu. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2010.
240, XXXV f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Zootehnie. Domeniul de Doctorat:
Zootehnie. Specializarea: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană.
F. de titlu şi în lb. engleză.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 233-240.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Văcaru-Opriş.
636.5
043
DL: T2011/57497

1117. MELINTE, CARMEN. Cercetări privind unele aspecte


calitative şi igienice ale diferitelor sortimente de produse lactate acide / drd.
Melinte Carmen. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
"Ion Ionescu de la Brad", 2010.
162 p. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Specializarea
Tehnologie şi Expertiză Sanitar-Veterinară.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. p. 155-162.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eusebie Şindilar.
043
637.146
579.67:637.1
DL: T2011/57439
420 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1118. MUNTEANU, MUGUREL. Studiu tehnico-managerial în


vederea optimizării gestionării fondului cinegetic din judeţul Suceava / drd.:
ec. Mugurel Munteanu. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2010.
256 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de titlu şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion
Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Agricultură. Domeniul de Doctorat:
Agronomie. Specializarea-Management şi Marketing în Agricultură.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 247-256.
Teză de doctorat. Scientific supervisor: Ion-Valeriu Ciurea.
639.1
043
DL: T2011/57493

1119. NEAGOE, CORINA. Studiul calităţii laptelui materie primă şi


a unor produse lactate pe fluxul mediului alimentar / drd. : Corina Neagoe. -
Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului,
2009.
263 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului.
Bibliogr. f. 235-261.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Radu Trif.
658.562:637.1
043
DL: T2011/57233
TEZE DE DOCTORAT 421

1120. PÉTERFI, LAJOS. Cercetări privind creşterea rasei Bălţată


românească pentru producţia de lapte în exploataţii de diferite dimensiuni din
arealul judeţului Mureş / drd.: ing. Péterfi Lajos. - Cluj-Napoca : Universitatea
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2010.
254, XCVI f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de titlu şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii.
Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 246-254.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mureşan Gheorghe.
636.2.034(498-35 Mureş)
043
DL: T2011/57542

1121. POPESCU, ANDREEA SÎNZIANA. Cercetări privind


structura costurilor şi a veniturilor în ferme ciprinicole, salmonicole şi
sturionicole / drd.: Popescu (Olcean) Andreea Sînziana. - Timişoara :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2009.
5, XI, 234 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara. Facultatea de Zootehnie.
Tabla de materii şi rezumat şi în limba engleză.
Bibliogr. f. 212-218.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Marian Bura.
639.215
639.3
043
DL: T2011/56598
422 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1122. ROBECI, MIHAELA. Evaluarea riscului de contaminare


bacteriologică într-o fabrică de preparate din carne / drd.: Robeci (Dima)
Mihaela. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului, 2009.
4, XX, 161 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara. Facultatea de Medicină Veterinară.
Bibliogr. f. 152-161.
Tabla de materii şi rezumat şi în limba engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Viorel Herman.
637.52.07
614.31:637.52
579.67:637.52
043
DL: T2011/56601

1123. SUBA, KÁLMÁN I. Cercetări privind sistemul de ameliorare şi


tehnologia de exploatare a taurinelor în condiţiile geoclimatice ale judeţului
Mureş = Research concerning the cattle breeding system and exploitation
technology within geo-climatical conditions from the county of Mures / ing.
Suba I. Kálmán. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Cluj-Napoca, 2010.
241, XLII : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii.
Bibliogr. f. 221-241.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. ing. Constantin Velea.
636.2(498-35 Mureş)
043
DL: T2011/57515
TEZE DE DOCTORAT 423

1124. VASILEAN, INA. Cercetări privind biosinteza expolizaharidelor


în produsele lactate fermentate / ing. Ina Simiţaru (Vasilean). - Galaţi :
Universitatea "Dunărea de Jos", 2010.
161, V f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Alimentelor.
Bibliogr. f. 125-133.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Rodica Segal.
637.136.5:577.114.4(0.034)
043
DL: T2011/58055

65 Management. Conducere şi organizare

1125. AHMED ABDEL AZIEM ABDEL GAWWAD MAGHAWRY.


Possibilities of sales management development activity of companies of Egipt /
drd.: Ahmed Abdel Aziem Abdel Gawwad Maghawry. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2010.
255 p. : fig., tab. ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. română.
Antetitlu: Bucharest Academy of Economic. Faculty of Management.
Bibliogr. p. 230-237.
Teză de doctorat. Supervisor: prof. dr. Gheorghe Cârstea.
658.811(620)
043
DL: T2011/57564

1126. AMANCEI, BOGDAN AURELIAN. Creşterea eficienţei


economice prin perfecţionarea lanţului de aprovizionare / drd.: Bogdan
Aurelian Amancei. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
249 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 245-249.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Victor Radu.
043
658.7
DL: T2011/56924
424 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1127. ANDRONACHE, CONSTANTIN-ADRIAN. Managementul


riscului investiţional / drd.: Constantin-Adrian Andronache. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
357 f. : fig., tab., în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Teză de doctorat. Cond. şt. : prof. univ. dr. Maria Dimitriu.
043
65.012.4:330.131.7
DL: T2011/56579

1128. ANTONOAIE, DANA-CRISTINA. Contribuţii privind


perfecţionarea managementului folosind jocurile de întreprindere / drd.
Antonoaie Dana-Cristina. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
360, [19] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.
Bibliogr. f. 333-345.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Naghi Mihai.
65.012.4:519.83:334.7
043
DL: T2011/57031

1129. APOSTOL, CIPRIAN. Analiza diagnostic a sănătăţii financiare


a întreprinderii pe baza bilanţului / drd.: Ciprian Apostol. - Iaşi : Universitatea
"Al. I. Cuza", 2009.
330, [25] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor. Departamentul Administrarea Afacerilor.
Bibliogr. f. 317-319.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Silvia Melania Petrescu.
658.1:334.7
657.372:334.7
043
DL: T2011/57659
TEZE DE DOCTORAT 425

1130. ARIŞANU, AUREL. Elemente de modernitate în sistemul de


management al firmei de producţie cu aplicaţii la S.C. Electroprecizia Săcele
S.A. jud. Braşov / Aurel Arişanu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu,
2010.
459 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 448-455.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Petrescu.
658.5(498-35 Braşov):621.313 S.C. Electroprecizia S.A.
334.7(498-35 Braşov):621.313 S.C. Electroprecizia S.A.
043
DL: T2011/57874

1131. ATAWA ABOU ANZEH. The Public management and


Administration of "Drug and alcohol use prevention among
pupilsinhabitation. Case Study : Bedouin sector" / drd.: Atawa Abou Anzeh. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
239 f. : fig., graf. ; 30 cm.
Antetitlu: West University.
Bibliogr. f. 192-203.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Scientific coordinator : prof. univ. dr. Gheorghe
Ionescu.
043
65.012.4:35(100+569.4)
DL: T2011/57853

1132. ATEF BATRAN HAMZA SALEH ELBATRAN. Improving of


the management of the pre-universitary educational organisations in R.A.
Egypt / drd.: Atef Batran Hamza Saleh Elbatran. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
225 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academy of Economic Studies. Faculty of Management.
Bibliogr. f. 219-225.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Lefter Viorel.
65.012.4:373.5(620)
043
DL: T2011/56677
426 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1133. BALCU, FLORINA. Analiza diagnostic a societăţilor de grup


pe baza situaţiilor financiare consolidate / drd.: lect. univ. Florina Bostan
(Balcu). - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
275 f. : graf., fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Bibliogr. f. 252-264.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Silvia Petrescu.
658.1:334.726
657.631.6:334.726
043
DL: T2011/56684

1134. BĂLĂŞOIU, DUMITRU. Dezvoltarea managementului artistic


în contextul integrării europene : managementul artistic, vocaţie a teatrului
contemporan / drd.: ec. Dumitru Bălăşoiu. - Bucureşti : Universitatea de Artă
Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale". Facultatea de Teatru, 2009.
318 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L.
Caragiale". Facultatea de Teatru.
Bibliogr. f. 307-318.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Visarion Alexa.
043
65.012.4:792(498+4)
DL: T2011/57710

1135. BLAGA, RADU LUCIAN. Marketing turistic şi diversitate


culturală : Un demers pentru o comunicare eficientă / drd.: Radu Lucian Blaga. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
450 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea de
Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor.
Bibliogr. f. 397-403.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Negruţ.
65.012.4:338.48+796.5
043
DL: T2011/56955
TEZE DE DOCTORAT 427

1136. BOCĂNEANU, SARA. Implicaţiile învăţării organizaţionale


asupra managementului bazat pe cunoştinţe / drd.: Sara Bocăneanu. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
157 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Management.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Ursachi.
65.012.4:061+159.953.5
043
DL: T2011/56986

1137. BOIAN, NICOLAE. Eficientizarea sistemelor de producţie mici


şi mijlocii prin analiză diagnostic tehnico-economică = Optimizing the small
and medium production systems with technical and economical disgnose
analysis / drd.: ing ec. Boian Nicolae. - Braşov : Universitatea "Transilvania",
2010.
366 p. : diagr., graf. color, tab. în parte color, schem. ; 30 cm. + 1 CD-
ROM.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea "Transilvania" Braşov. Facultatea de Inginerie
Tehnologică. Catedra de Inginerie economică şi sisteme de poducţie.
Bibliogr. p. 241-245.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mărăscu Klein Vladimir.
658.5
043
DL: T2011/57917
428 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1138. BRĂTULESCU, MARIN. Contribuţii privind perfecţionarea


managementului fermelor agroturistice în judeţul Caraş-Severin / drd.:
Brătulescu Marin. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului, 2009.
323 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara. Facultatea de Management Agricol.
Tabla de materii şi rezumat şi în limba engleză.
Bibliogr. f. 303-323.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. ec. Petroman Ioan.
63:796.5(498-35 Caraş-Severin)
043
DL: T2011/56600

1139. BRUDARU, PAUL. Managementul proiectelor multiple în


organizaţiile economice / drd.: Paul Brudaru. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
194 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de
Management. Catedra de Management.
Bibliogr. f. 187-194.
Teză de doctorat. Cond. şt.: Ion Năftănăilă.
65.012.2:061:33
043
DL: T2011/56508

1140. BURZ, RĂZVAN DORIN. Evaluarea performanţei


managementului întreprinderii / drd.: Burz Răzvan Dorin. - Timişoara :
Universitatea de Vest, 2010.
257 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
de Administrare a Afacerilor.
Bibliogr. f. 250-257.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Băileşteanu.
043
65.012.4:334.7
DL: T2011/57854
TEZE DE DOCTORAT 429

1141. BUŞU, CRISTIAN. Optimizarea sistemului de finanţare a


serviciilor de sănătate pentru cetăţenii europeni / drd.: Cristian Buşu. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
232 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Bibliogr. f. 204-220.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ion Vasilescu.
658.1:614.2(498+4)
043
DL: T2011/57255

1142. BUZIA, OLIMPIA. Managementul sistemelor şi serviciilor


sociale de sănătate : Tendinţe şi evoluţii / drd.: farm. primar Olimpia Buzia. -
Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2010.
298 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţe
Economice. Domeniul de Doctorat: Management.
Bibliogr. f. 212-220.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru.
043
65.012.4:61+36+368.4
614.39(498)
DL: T2011/57151

1143. CHIRIAC, CONSTANTIN. Subsidiaritatea şi


proporţionalitatea, principii fundamentale în guvernanţa comunitară :
mecanismele şi eficienţa economică a proceselor decizionale în Uniunea
Europeană / drd. Constantin Chiriac. - Bucureşti : Academia de Studii Economice,
2010.
288 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie.
Bibliogr. p. 274-288.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dinu Marin.
341.217(4) UE
658.1(4)
043
DL: T2011/58021
430 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1144. CONSTĂNGIOARĂ, ALEXANDRU. Managementul riscurilor


în activitatea economică / drd.: Constăngioară Alexandru. - Timişoara :
Universitatea de Vest, 2010.
243 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Şcoala Doctorală de
Economie.
Bibliogr. f. 211-224.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Ionescu.
65.012.4:330.131.7
336.77:330.567.22
043
DL: T2011/57982

1145. CORĂBIERU, PETRICĂ. Perfecţionarea managementului


ciclului de viaţă al produselor / drd.: ec. Petrică Corăbieru. - Iaşi : Universitatea
"Al. I. Cuza" Iaşi, 2009.
253 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Bibliogr. f. 245-255.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Zaiţ.
65.012.4:658.62
043
DL: T2011/56716

1146. COSMESCU, DUMITRU. Contribuţii la constituirea şi


utilizarea eficientă a fondurilor din ocrotirea sănătăţii / drd.: Dumitru
Cosmescu. - Bucureşti : Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2009.
359 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C.
Kiriţescu".
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 345-353.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Aurel Octavian Berea.
658.1:614.2
043
DL: T2011/56841
TEZE DE DOCTORAT 431

1147. CRISTEA, DRAGOŞ SEBASTIAN. Sisteme distribuite pentru


managementul cunoştinţelor economice / drd.: Dragoş Sebastian Cristea. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
301 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Bibliogr. f. 257-284.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Oprea.
043
004:65.012.4:061
DL: T2011/57772

1148. DEDIU, LIVIU IULIAN. Managementul serviciilor pentru


utilizatori în bibliotecile contemporane / drd.: Liviu Iulian Dediu. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
311 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 278-287.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ion Stoica.
65.012.4:027
043
DL: T2011/56962

1149. DRAGOMIR, CĂTĂLINA FLORENTINA. Managementul


financiar al instituţiilor administraţiei centrale de stat în contextul integrării
în Uniunea Europeană / autor: drd. Dragomir Cătălina Florentina. - Sibiu :
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
359 : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe Economice. Departamentul
Doctorate.
Bibliogr. f. 320-331.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. DHC Ioan Bogdan.
043
65.012.4:354(498)
DL: T2011/57312
432 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1150. DUMITRAŞCU, ROXANA ARABELA. Valenţe ale goodwill-


ului ca instrument de diagnosticare şi evaluare a întreprinderilor / drd.
Parfichi Roxana Arabela (căs. Dumitraşcu). - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2010.
222 f. : graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori.
Bibliogr. f. 212-222.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Georgeta Vintilă.
65.012.4:658.14
657.92:334.7
043
DL: T2011/58002

1151. DUMITRESCU, COSTEL. Managementul grupurilor : Munca


în echipă / drd.: Dumitrescu Costel. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
360 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială. Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f. 343-360.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Pavel Abraham.
65.012.4:316.35
65.012.4:351.74(498)
331.103.246
043
DL: T2011/56951
TEZE DE DOCTORAT 433

1152. FERENCZ, ŞTEFAN. Managementul producţiei, procesării şi


distribuţiei produselor lactate în arealul Odorheiu Secuiesc, în contextul
dezvoltării rurale a zonei / drd.: Ferencz Ştefan. - Timişoara : Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2009.
207 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
F. de tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului. Facultatea de Management Agricol.
Tabla de materii şi rezumat în parte color.
Bibliogr. f. 201-204.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Liviu Sâmbotin.
65.012.4:637.1(498 Odorheiul Secuiesc)
043
DL: T2011/57973

1153. GAVREA, CORINA. Rolul diagnosticului organizaţional în


îmbunătăţirea performanţelor firmei / drd. Brătian (căs. Gavrea) Corina. - Cluj-
Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
277 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.
Bibliogr. f. 256-267.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Liviu Ilieş.
043
65.011.2:061.5+334.7
DL: T2011/57428

1154. GEORGESCU, DANIEL D. Contribuţii privind integrarea şi


îmbunătăţirea proceselor de reinginerie şi management total al calităţii în
organizaţiile industriale mici şi mijlocii / drd.: ing. Daniel D. Georgescu. -
Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
288 p. : fig., tab. în parter color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Ingineria şi
Managementul Sistemelor Tehnologice.
Bibliogr. p. 265-276.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Constantin Militaru.
043
65.012.4:658.562:62
DL: T2011/56564
434 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1155. GHEORGHIŢĂ, MIRELA-NICOLETA. Managementul


strategic în unităţile sanitare / drd.: Mirela-Nicoleta D. Gheorghiţă. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
271, [12] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Management.
Bibliogr. 8 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Cârstea.
65.012.4:614.2
043
DL: T2011/56681

1156. GHERASE, CĂTĂLINA. Modalităţi de creştere a


competitivităţii organizaţiei în contextul exigenţelor actuale ale mediului
concurenţial / drd. Radu (Gherase) Cătălina. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
256 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Management.
Bibliogr. f. 220-231.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Bâgu Constantin.
043
65.012.4
DL: T2011/57087

1157. GHICULESCU, RADU. Impactul euromanagementului asupra


sistemului naţional de control şi audit / autor Radu Ghiculescu. - Galaţi :
Universitatea "Dunărea de Jos", 2010.
229 f. : fig., schem., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 220-229.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Niculae Niculescu.
65.012.4(4):657.633+336.148(498)(0.034)
043
DL: T2011/58058
TEZE DE DOCTORAT 435

1158. GONCEARU, HORIA. Finanţarea agriculturii în procesul


integrării României în Uniunea Europeană / drd.: Horia Goncearu. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
268 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea Economie
Agroalimentară şi a Mediului.
Conţine note.
Bibliogr. f. 262-268.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Radu Voicu.
658.14:63(498)
341.217(4) UE:63(498)
043
DL: T2011/56510

1159. GRĂMADĂ, ROMULUS-SERGIU. Contribuţia autorilor


japonezi la perfecţionarea managementului calităţii totale şi posibilităţi de
aplicare a acestuia în întreprinderile din România / drd.: ec. drd. Grămadă
Romulus-Sergiu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
[14], 321, [31] f. : graf., fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Comerţ.
Specializarea Merceologie.
Bibliogr. 8 f.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ion Stanciu.
043
65.012.4:658.62.018.2(520)
DL: T2011/57089
436 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1160. HERLEMANN, HANNAH BRIGITTA. Posibilităţi de creştere


a competitivităţii întreprinderilor pe piaţa europeană prin managementul
resurselor umane / drd.: Hannah Brigitta Herlemann. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2009.
303 f. : fig., tab. în paret color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de
Comerţ.
Tabla de materii şi în lb. engleză.
Curriculum vitae al autorului în lb. engleză.
Bibliogr. f. 274-287.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Marieta Olaru.
339.137.2:334.72(4+498)
65.012.4:658.3
043
DL: T2011/57415

1161. HOARĂ, MIHAELA. Managementul riscului integrat şi


implicaţiile asupra securităţii naţionale / colonel dr. Mihaela Hoară... -
Bucureşti : Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2010.
287 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Apărării Naţionale. Universitatea Naţională de
Apărare "Carol I". Facultatea de Comandă şi Stat Major. Catedra Securitate şi
Apărarea Naţională.
Bibliogr. p. 245-270.
Teză elaborată în vederea obţinerii titlului de doctor în Ştiinţe Militare.
Cond. de doctorat: general (r) prof. univ. cons. dr. Mircea Mureşan.
65.012.4:330.131.7:355
355.45
043
DL: T2011/57373
TEZE DE DOCTORAT 437

1162. ILEA, IOAN. Managementul resurselor umane în sistemul


penitenciar : Studiu de caz : Penitenciarul Oradea / drd.: Ioan Ilea. - Timişoara :
Universitatea de Vest, 2010.
258 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Sociologie şi
Psihologie. Catedra Sociologie. Sociologie 2006-2009.
Bibliogr. f. 254-258.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Elena Zamfir.
043
65.012.4:658.3:343.811(498 Oradea)
DL: T2011/57861

1163. ILIE, ADRIAN. Managementul industriei ospitalităţii în era


globalizării - abordare din punct de vedere al resurselor umane : studiu de caz :
tendinţe în turismul românesc în perioada contemporană / drd.: Adrian Ilie. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
218 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 207-212.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Toma Roman.
043
65.012.4:338.48(498)
658.3:338.48(498)
DL: T2011/56922

1164. IOAN, VIORICA. Sisteme de folosire eficientă a resurselor


locale şi a mijloacelor financiare externe în procesul de dezvoltare a
exploataţiilor agricole / drd.: Petrea (Ioan) Viorica. - Iaşi : Universitatea "Al. I.
Cuza" Iaşi, 2009.
289 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 250-254.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Costache Secrieru.
658.1:631.115
043
DL: T2011/56714
438 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1165. IOSIF, ANDA. Managementul activităţii de marketing în


firmele internaţionale de vânzări / drd.: Anda Iosif. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2009.
173, [9] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Bibliogr. f. 159-171.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Ursachi.
043
65.012.4:339.138:334.726
DL: T2011/56576

1166. JIROVEANU, DANIEL CONSTANTIN. Managementul


riscului în industria de software din România / Daniel Constantin Jiroveanu. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
278 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de
Management. Domeniul: Management. Specializarea: Eficienţa Economică a
Investiţiilor şi a Progresului Tehnic.
Bibliogr. f. 221-235.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Camelia Raţiu-Suciu.
65.012.4:330.131.7:004.4
043
DL: T2011/57174

1167. LACHE, SILVIU. Căi de eficientizare a managementului


resurselor umane în întreprinderile feroviare din România / drd.: ing. Silviu
Lache. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2010.
281 f. : schem., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 272-281.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Niculae Niculescu.
658.3:334.7:656.2(0.034)
043
DL: T2011/58054
TEZE DE DOCTORAT 439

1168. LASZLO, FLORIAN GYULA. Creşterea competitivităţii


firmelor prin raţionalizarea managementului vânzărilor / drd.: Florian Gyula
Laszlo. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
225 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 205-214.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Cârstea Gheorghe.
339.137.2:334.7
658.811
043
DL: T2011/56909

1169. LAUDONIU, MIHAELA CRISTINA. Aspecte socio-economice


ale managementului organizaţiilor şcolare din învăţământul preuniversitar /
drd. Mihaela Cristina Burghelea (Laudoniu). - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2010.
269 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie.
Bibliogr. f. 264-269.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Toma Roman.
65.012.4:373.5
043
DL: T2011/58015

1170. LUPU, ADRIAN-GELU. Managementul vânzărilor şi


negocierilor în distribuţia de mărfuri / drd. Lupu Adrian-Gelu. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
284, [50] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Bibliogr. f. 273-276.
Rez. în lb. engleză.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Vasilescu.
043
65.012.4:658.8
658.8.012.34
DL: T2011/57092
440 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1171. LUPU, FELICIA ADRIANA. Eficienţa şi optimizarea deciziilor


economice în distribuţia de mărfuri / drd. Ursu (Lupu) Felicia Adriana. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
257, [47] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Bibliogr. f. 247-256.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Vasilescu.
658.8.012.34
043
DL: T2011/57088

1172. MAN, OTILIA RICA. Eficienţa economică a lucrărilor de


îmbunătăţiri funciare în bazinul Covurlui / drd.: Man Otilia Rica. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
195, [15] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea Economia
Agroalimentară şi a Mediului.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 186-190.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Letiţia Zahiu.
658.152:631.6(498-35 Galaţi)
043
DL: T2011/56767

1173. MATEIA, ADRIAN NICOLAE. Modele şi algoritmi pentru


programarea operativă a producţiei / drd.: Adrian Nicolae Mateia. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
135 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Bibliogr. f. 129-135.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Radu Şerban.
65.012.4:510.5:658.5
043
DL: T2011/57141
TEZE DE DOCTORAT 441

1174. MATIŞ, EUGENIA ANA. Managementul performanţei şi


riscului în băncile comerciale din România / drd.: Eugenia Ana Dărăban (căs.
Matiş). - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
373, VIII f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Ştiinţe Economice
şi Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca.
Bibliogr. f. 275-280.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Trenca.
043
65.012.4:336.71(498)
DL: T2011/57063

1175. MĂNTĂLUŢĂ, OVIDIU. Corelaţia dintre managementul


financiar şi cultura organizaţională / drd.: Ovidiu Măntăluţă. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2009.
535 f. : fig., graf., tab. ; 29 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei.
Bibliogr. p. 529-535.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Romiţă Iucu.
043
65.012.4:336+061
DL: T2011/57893

1176. MÂNDRULEANU, ANCA. Rolul şi evaluarea intensităţii


operaţionale a integratorilor în generarea şi dezvoltarea capitalului intelectual
organizaţional / drd.: asist. univ. Anca Mândruleanu. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2009.
254, [54] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Departamentul de Pregătire
Doctorală.
Bibliogr. f. 243-254.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. dr. dr. hc. Constantin Brătianu.
043
65.012.4
DL: T2011/56923
442 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1177. MOLDOVEANU, RODICA. Eficienţa investiţiilor în resursele


umane din domeniul bancar / drd.: Rodica Moldoveanu. - Bucureşti : Academia
de Studii Economice, 2009.
258, 61, [56] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. 5 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Dimitriu.
043
658.3:336.7
DL: T2011/56925

1178. MOŢA, IUSTIN. Managementul schimbării şi inovării


organizaţionale în cadrul S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu / drd.: Iustin Moţa. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
246, [41] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Management.
Bibliogr. f. 243-246.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu.
043
65.012.4:061(498 Târgu-Jiu)
DL: T2011/56572

1179. MUNTEANU, VALENTINA. Perfecţionarea managementului


resurselor umane în domeniul comercial al firmelor / drd.: Munteanu
Valentina. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
288 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Management.
Conţine rezumat şi curriculum vitae şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 216-223.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Pricop Marius.
65.012.4:658.3:687.1/3
043
DL: T2011/57242
TEZE DE DOCTORAT 443

1180. NĂSTĂSESCU, RALUCA-GEORGIANA. Noi tendinţe ale


managementului strategic în sectorul comercial şi de servicii / drd.: Raluca-
Georgiana Năstăsescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
286, IV f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Comerţ.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 269-286.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Constantin A. Bob.
65.012.4:338.46+338.467
043
DL: T2011/56676

1181. NECHITA, CARMEN-MIHAELA. Analiza diagnostic şi


optimizarea potenţialului tehnic al întreprinderii pe baza informaţiilor
contabilităţii / Carmen-Mihaela Nechita. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
325, [63] f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Bibliogr. f. 310-325.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Silvia Melania Petrescu.
043
657.92:334.7
DL: T2011/57712

1182. NICOLAE, PETRE. Managementul distribuţiei la societăţile


transnaţionale / drd. Petre Nicolae. - Bucureşti : Academia de Studii Economice,
2010.
324 f. : diagr., h., schem., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale.
Bibliogr. f. 309-324.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Victor Danciu.
65.012.23:334.726
339.727.22
043
DL: T2011/58086
444 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1183. ONEA, ANGELICA NICOLETA. Valorizarea diferenţelor


culturale în managementul întreprinderilor româneşti / drd.: Angelica-Nicoleta
Onea. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
322 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor. Departamentul Administrarea Afacerilor.
Bibliogr. f. 250-259.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Dumitru Zaiţ.
65.012.4:334.7(498)+008(498+4)
043
DL: T2011/57053

1184. OSTAFE, DOINA. Managementul bibliotecilor universitare în


era informaţiei electronice / drd.: Doina Ostafe. - Timişoara, 2010.
253,[29] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Economie şi de
Administrare a Afacerilor. Catedra de Management.
Conţine curriculum vitae al autorului şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 247-253.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Gh. Ionescu.
65.012.4:027.7+004(498+100)
043
DL: T2011/57481

1185. PETRE, DORU. Contribuţii la perfecţionarea managementului


resurselor umane în unităţile de administraţie şi servicii publice / drd.: Petre
Doru. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2010.
202 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovaţiei. Academia de Studii
Economnice din Bucureşti. Facultatea de Management.
Bibliogr. la sf. capitolelor.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ursachi Ioan.
65.012.4:658.3+35
043
DL: T2011/57132
TEZE DE DOCTORAT 445

1186. PETRE, MIHAELA COSMINA. Valorizare şi decizie privind


finanţarea şi gestiunea afacerii / drd.: Niţă Mihaela Cosmina (Petre). - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
281, [56] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune. Catedra de Contabilitate Internaţională.
Bibliogr. f. 274-280.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nişulescu Ileana.
658.14:334.7
658.15:334.7
043
DL: T2011/57421

1187. POP, PETRU. Analiza implicaţiilor economice ale


implementării sistemului de management al calităţii, la producător şi client /
drd.: ec. Pop Petru. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
VII, 264 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Comerţ.
Conţine rezumat.
Bibliogr. f. 251-260.
Teză de doctorat. Cond. şt.: propf. univ. dr. Stanciu Ion.
65.012.4:658.562
043
DL: T2011/56679

1188. PRACSIU, PETRONELA. Management şi comunicare în


sistemul organizaţional / drd.: Liviţă (Pracsiu) Petronela. - Iaşi : Universitatea
"Al. I. Cuza", 2009.
379 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie şi
Ştiinţe Social-Politice.
Bibliogr. f. 375-379.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Miftode.
043
65.012.4:061
DL: T2011/57764
446 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1189. PREDESCU, MARIUS IULIAN. Managementul performanţei


profesionale în instituţii guvernamentale : analiza de caz în instituţii ale
M.A.I. / drd. Marius Iulian Predescu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
280 f., [6] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie şi
Ştiinţe Social-Politice.
Bibliogr. f. 257-269.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Miftode.
658.3:354.31(498)
043
DL: T2011/56682

1190. PROTOPOPESCU, CRISTINA. Modalităţi manageriale de


amplificare a performanţelor societăţilor de asigurare-reasigurare / drd. Savu
(Protopopescu) Cristina Elena. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
329 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management.
Bibliogr. f. 317-323.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ion Verboncu.
043
65.012.4:368(498)
DL: T2011/57086

1191. RIZEA, FLORIN. Fundamentarea strategiei de acţiune a unei


întreprinderi pe termen scurt şi mediu / drd.: Florin Rizea. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
160 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 133-138.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Dobre.
658.1:334.7
043
DL: T2011/56876
TEZE DE DOCTORAT 447

1192. ROGOJANU, LUCA VICTOR. Influenţe ale managementului


financiar-bancar asupra creşterii economice în contextul integrării României
în Uniunea Europeană / drd.: Rogojanu Luca Victor. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2010.
172 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie.
Catedra de Economie.
Bibliogr. f. 167-172.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Marta Christina Suciu.
65.012.4:336+336.71(498+100)
043
DL: T2011/57567

1193. SINITEAN-SINGER, FELIX. Cercetare asupra gradului de


profesionalizare a managementului organizaţiilor sportive nonprofit din
Timişoara / drd.: Felix Sinitean-Singer. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
396 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
de Administrare a Afacerilor. Catedra de Management.
Bibliogr. f. 366-373.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gh. Gh. Ionescu.
65.012.4:061.2:796(498 Timişoara)
043
DL: T2011/57992

1194. STANCIU, CRISTINA OFELIA. Contribuţii la utilizarea


sistemelor de asistare a deciziilor bazate pe tehnologii "Machine Learning" în
probleme de afaceri / drd.: Cristina Ofelia Sofron (Stanciu). - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
234 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.
Bibliogr. f. 207-214.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Ştefan Niţchi.
65.012.123
004.8
004.8:65.012.123
043
DL: T2011/57454
448 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1195. ŞTIBLI, FLORIN. Consideraţii asupra organizaţiilor şi


managementului organizaţiilor bazate pe cunoaştere / drd. Ştibli Florin. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
Administrare a Afacerilor. Şcoala Doctorală de Economie. Domeniul Management.
Bibliogr. f. 372-381.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ionescu Gh. Gheorghe.
65.012.4:061:001
043
DL: T2011/57194

1196. TAREK SAYED MOHAMED MOHAMED. Possibilities of


improvement methods and approaches evaluation of Economical Efficiency
for Investment projects in the field of petroleum and natural gas industry in
Egypt / drd.: Tarek Sayed Mohamed Mohamed. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
227 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Pe f. de gardă titlu şi în lb. română.
Antetitlu: Academy of Economic Studies from Bucharest.
Bibliogr. f. 222-227.
Teză de doctorat. Supervisor: Stoian Marian.
657.92:658.1:665.6(620)
65.012.2:330.322:665.6(620)
043
DL: T2011/57250

1197. TĂNĂSOIU, GEORGIANA LAVINIA. Căi de îmbunătăţire a


managementului firmelor de comerţ / drd. Tănăsoiu Georgiana Lavinia. -
Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2010.
236, [19] f. : fig., graf., h., schem., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-
ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 229-236.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Niculescu Nicolae.
65.012.4:339.1(0.034)
043
DL: T2011/58059
TEZE DE DOCTORAT 449

1198. TĂRĂBOANŢĂ, IULIAN. Strategii de dezvoltare şi adaptare


la cerinţele pieţei a întreprinderilor mici şi mijlocii / ing. Iulian Tărăboanţă. -
Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2010.
323 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Textile - Pielărie şi Management Industrial.
Bibliogr. f. 298-307.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Petre Mâlcomete.
043
65.012.4:334.012.63+334.012.64
339.138:334.012.63/.64
DL: T2011/57436

1199. TOMA, VICTORIA. Cercetări în vederea optimizării


activităţilor de mentenanţă pentru eficientizarea sistemelor de producţie mici
şi mijlocii / drd.: ing. Victoria Stoica (căs. Toma). - Braşov : Universitatea
"Transilvania", 2010.
275 p. : diagr., graf., schem., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Inginerie
Tehnologică. Catedra de Inginerie Economică şi Sisteme de Producţie.
Bibliogr. p. 266-275.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Vladimir Mărăscu-Klein.
658.562:658.62
043
DL: T2011/57902

1200. TOPCIAN, COSTEL. Perfecţionarea sistemului de


management al serviciilor publice edilitare / drd.: Topcian Costel. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
267 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Academia de Studii
Economice. Facultatea de Management.
Bibliogr. f. 250-255.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Bâgu Constantin.
338.465:65.012.4
043
DL: T2011/56581
450 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1201. TUDORAN, TIBERIU T. Eficientizarea serviciilor furnizate


managementului organizaţiei publice de către auditul intern / drd.: Tiberiu T.
Tudoran. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
353 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de
Management.
Bibliogr. f. 349-353.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Cârstea.
336.148
657.633
043
DL: T2011/57563

1202. VELEA, CARMEN. Companii de investiţii financiare şi


managementul de portofoliu / drd. Carmen Velea. - Sibiu : Universitatea "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2008.
209 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 203-209.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Mariana Negruş.
658.152
336.76
043
DL: T2011/57340

1203. VÎRLĂNUŢĂ, FLORINA. Perfecţionarea elaborării şi


fundamentării economico-financiare a proiectelor de investiţii din agricultura
României / drd.: Păun Vîrlănuţă Florina Oana. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
256 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Management.
Conţine curriculum vitae al autorului şi rezumat.
Bibliogr. f. 203-211.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Ioniţă.
658.152:65.012.2:63(498)
043
DL: T2011/56506
TEZE DE DOCTORAT 451

1204. WAFIK WASFY NAGUIB MIGALLY. Contribution to the


stock dealing and bookkeeping companies marketing strategy development
and implementation / drd. Wafik Wasfy Naguib Migally. - Bucureşti : Academia
de Studii Economice, 2010.
150 f. : graf., schem., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academy of Economic Studies. Faculty of Management.
Bibliogr. f. 145-150.
Teză de doctorat. Scientific supervisor: prof. dr. Ioan Ursachi.
658.8
339.138
043
DL: T2011/58083

656 Transporturi. Servicii poştale

1205. FÎRTAT, ANDUENA NARCISA MIHAELA. Capacitatea de


adaptabilitate a întreprinderilor de transport feroviar : implicaţiile financiare /
drd. Anduena Narcisa Mihaela Fîrtat. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2009.
236, [4], 5 f. : fig., graf., h color, tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Rez. în lb. engleză.
Conţine curriculum vitae.
Bibliogr. f. 230-236.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Marin Opriţescu.
656.23
043
DL: T2011/56699
452 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1206. HUŢANU, OANA-SÎNZIANA. Strategii privind modernizarea


transportului de călători pe C.F.R. / drd.: Huţanu Oana-Sînziana. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
III, 206 f. : fig., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 187-206.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Dobre.
656.2(498)
043
DL: T2011/56763

1207. LUPESCU, MIHAELA. Direcţii de creştere a performanţelor


calitative în domeniul transportului aerian de mărfuri din România, potrivit
exigenţelor standardelor internaţionale / drd.: Mihaela Lupescu. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
XII, 209, [24] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Comerţ. Catedra
de Merceologie şi Managementul Calităţii.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 201-209.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Viorel Petrescu.
656.7.073
043
DL: T2011/56680

1208. STĂNESCU, DORIN. Evoluţia căilor ferate în regiunea


Prahova (1872-2000) şi impactul acestora asupra societăţii prahovene / drd.
Stănescu Dorin. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
410 f. : h., il., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Istorie. Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f. 392-410.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ioan Scurtu.
043
930.24:656.2(498-35 Prahova)"1872/2000"
930.24:625.1(498-35 Prahova)"1872/2000"
DL: T2011/57313
TEZE DE DOCTORAT 453

1209. TIMNEA, RADU. Contribuţii privind metodele de control


automat al traficului rutier interurban / drd.: şef lucrări ing. Radu Şerban
Timnea. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
XV, 406 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de
Transporturi.
Bibliogr. f. 394-406.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Corneliu Mihail Alexandrescu.
004.8:656
043
DL: T2011/56864

657 Contabilitate

1210. BABA, DANIEL DUMITRU. Recunoaşterea şi evaluarea


contabilă a patrimoniului artistic : Valoare şi non-valoare în artă / drd.: ec.
Daniel Dumitru Baba. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
230, [6] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor. Şcoala Doctorală de Economie.
Bibliogr. f. 187-196.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Neculai Tabără.
657.92:008
043
DL: T2011/56958

1211. BĂLESCU, FLORIN. Scheme şi modele privind bilanţul :


definirea, recunoaşterea şi evaluarea activelor şi datoriilor / drd.: Bălescu
Florin. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
349 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de
Contabilitate şi Informatică de Gestiune.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 339-349.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Răileanu Vasile.
043
657.372
DL: T2011/56573
454 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1212. BENE, ANCA CORINA. Contabilitatea - sursă de informaţii în


managementul întreprinderilor din industria ceramică / drd.: Bene Anca
Corina. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2010.
404 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
de Administrare a Afacerilor. Domeniul: Contabilitate.
Bibliogr. f. 396-402.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Valeria Băbăiţă.
043
657:061.5:666.3
DL: T2011/57860

1213. BOGHEAN, FLORIN. Contabilitatea în procesul de asistare a


deciziilor / drd. Florin Boghean. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai",
2009.
X, 329 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Catedra de Contabilitate.
Bibliogr. f. 312-320.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Atanasiu Pop.
657.41/.45:658.15
65.012.123
043
DL: T2011/57030

1214. CHELBEA, DIANA-CORNELIA. Convergenţe şi divergenţe


între contabilitate şi fiscalitate / drd.: Diana-Cornelia Chelbea. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
226, [17] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune.
Bibliogr. 4 f.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion-Horia Neamţu.
657
336.33
043
DL: T2011/57130
TEZE DE DOCTORAT 455

1215. DOROŞ, ALEXANDRA. General şi particular privind


elaborarea şi analiza bilanţului contabil / drd. Doroş Alexandra. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
247, [28] f., 2 f. pl. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Contabilitate şi Informatică de Gestiune.
Bibliogr. 10 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Răileanu.
043
657.372
DL: T2011/57090

1216. GÂDOIU, MIHAELA. Perfecţionarea diagnosticului financiar


al întreprinderii / drd.: Ghinea (Gâdoiu) Mihaela. - Bucureşti : Academia de
Studii Economice, 2010.
399 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Finanţe,
Asigurări, Bănci şi Burse de Valori.
Conţine rezumat.
Bibliogr. f. 307-311.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ilie Vasile.
658.14
657.92
043
DL: T2011/57442

1217. GEORGESCU, CRISTINA ELENA. Demersul informaţional şi


decizional în contabilitate / drd. Georgescu Cristina Elena. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
VI, 300 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de
Contabilitate şi Informatică de Gestiune.
Bibliogr. f. 278-282.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihaela Dumitrana.
043
657(100)
DL: T2011/56574
456 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1218. ILINCUŢĂ, LUCIAN-DOREL. Dezvoltări privind raportarea


financiară şi contabilitatea primară a imobilizărilor corporale / drd.: Ilincuţă
Lucian-Dorel. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
316, [70] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti . Facultatea de
Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Catedra de Contabilitate, Audit şi Control
de Gestiune.
Conţine rezumat şi curriculum vitae al autorului şi în lb. franceză.
Bibliogr. f. 313-316.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Octavian Bojian.
657.421.1
043
DL: T2011/57131

1219. IORDACHE, ELENA. Estimarea în procesul de evaluare a


fenomenelor economico-financiare la nivel microeconomic / drd. Elena
Iordache. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
302 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
Administrare a Afacerilor.
Bibliogr. f. 287-296.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Horia Dumitru Cristea.
657.92:334.7
330.101.542
043
DL: T2011/57199
TEZE DE DOCTORAT 457

1220. JINGA, GABRIEL. Sisteme contabile de management prin


costuri / drd.: lect. univ. Gabriel Jinca. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
297, [11] f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Conţine rezumat în lb. română.
Conţine note.
Bibliogr. f. 275-289.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihaela Adriana Dumitrana.
043
657.47
DL: T2011/56941

1221. KISS, CLEMENTE. Managementul contabil al întreprinderilor


multinaţionale tranzacţionate public / drd.: Kiss Clemente. - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
204 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de
Contabilitate şi Informatică de Gestiune.
Bibliogr. f. 181-190.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Octavian Bojian.
043
65.012.4:657:334.726
DL: T2011/56575

1222. MARINESCU, SILVIA. Contabilitate, fiscalitate şi evaziune


fiscală / drd.: Silvia (Marinescu) Lăzărescu. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
293 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti.
Bibliogr. f. 282-288.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea.
657
336.225.678
336.228.34
043
DL: T2011/57447
458 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1223. NICULICĂ , VERONICA. Impactul standardelor IAS/IFRS


asupra evoluţiei raportărilor financiare : Studiu empiric la grupul Telecom
Italia / drd.: Niculică (Grosu) Veronica. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
582 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara . Facultatea de Economie şi
Administrare a Afacerilor.
Bibliogr. p. 523-543.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Dorel Mateş.
658.15:658.14
006(100):657
043
DL: T2011/56965

1224. PĂCURARI, DOINA. Diagnostic şi strategie a creşterii


eficienţei economico-financiare a societăţilor comerciale pe baza informaţiilor
de sinteză ale contabilităţii / drd.: Doina Parinc (Păcurari). - Bucureşti :
Academia de Studii Economice, 2009.
309, [59] f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune.
Bibliogr. f. 302-309.
Conţine tabla de materii şi rezumat şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Marius Dumitru
Paraschivescu.
658.1
657:334.7
043
DL: T2011/57419
TEZE DE DOCTORAT 459

1225. PONORÎCĂ, ANDREEA GABRIELA. Principii, fundamente,


reguli, convenţii şi practici specifice privind evaluarea în contabilitate / drd.:
Ponorîcă Andreea Gabriela. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
302 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice.
Bibliogr. f. 283-291.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Octavian Bojian.
657.92
043
DL: T2011/57135

1226. POPA, CLAUDIA DIANA. Piaţa şi marketingul informaţiei


contabile / drd.: Claudia Diana Popa. - Bucureşti : Academia de Studii Economice,
2010.
236 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune.
Bibliogr. f. 232-236.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Ristea.
657
043
DL: T2011/57420

1227. POPESCU, LUCIAN. Sistem integrat de fluxuri informaţionale


între contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune / drd.: Lucian
Popescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
326 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Academia de Studii
Economice din Bucureşti.
Bibliogr. f. 320-326.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea Boulescu.
657.41/.45
657:658.15
043
DL: T2011/57137
460 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1228. STĂNCIULESCU, ELENA. Teorie şi practici specifice privind


contabilitatea activităţii de exploatare şi prelucrare a lemnului / drd.: Elena
Stănciulescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
268, [23] f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Fascultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune.
Bibliogr. f. 264-268.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Octavian Bojian.
657:674
043
DL: T2011/56771

659 Publicitate. Informaţii

1229. BĂRBULESCU, IOANA. Publicitatea-factor esenţial în


funcţionarea economiei de piaţă / drd. Ioana Bărbulescu. - Sibiu : Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
268 f. : il. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Bibliogr. f. 257-265.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. D.H.C. Dan Popescu.
659.1:339.13.012.42
043
DL: T2011/58073

1230. NEFERU, OANA-LOREDANA. Publicitatea şi dezvoltarea


societăţii româneşti în Vechiul Regat / drd.: Neferu Oana-Loredana. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2009.
463 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Istorie.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Bulei.
659.1:94(498)+332.1(498)
043
DL: T2011/57690
TEZE DE DOCTORAT 461

66/68 Industrii şi meserii diverse

1231. ALBU, MĂDĂLINA GEORGIANA. Geluri şi matrici


colagenice cu grade diferite de hidratare şi structură cvasisolidă pentru
aplicaţii biomedicale / drd.: chim. Mădălina Georgiana Albu. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
198 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie.
Bibliogr. f. 179-198.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Minodora Leca.
043
615.45
661.12
DL: T2011/56861

1232. BĂSU, MIHAELA. Cercetări privind specificul creaţiei tehnice


în domeniul tricotajelor cu buclare finală / drd.: ing. Băsu Mihaela. - Iaşi :
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2009.
203 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Construcţii de Maşini. Catedra de Maşini Unelte şi Scule.
Bibliogr. f. 197-203.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Vitalie Belousov.
677.025.8(0.034)
043
DL: T2011/56689

1233. BORAN, SORINA. Sinteza şi caracterizarea unor esteri


utilizaţi în prelucrarea polimerilor / ing. Sorina Boran. - Timişoara :
Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2009.
279 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Chimie
Industrială şi Ingineria Mediului.
Bibliogr. f. 171-183.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Lucian-Mircea Rusnac.
678.674:678.7
043
DL: T2011/57801
462 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1234. BOROICA, LUCICA. Materiale vitroase şi vitroceramice în


sistemul BaO-B2O3-TiO2 / drd.: ing. Lucica Boroica. - Bucureşti : Universitatea
"Politehnica" Bucureşti, [2009].
III, 237 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Chimie
Industrială.
Bibliogr. f. 218-230.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Dorel Radu.
666.113
666.12:666.3
043
DL: T2011/56525

1235. BRATU, IULIAN-ALEXANDRU. Cercetări privind


valorificarea în furnire tehnice a lemnului de plop şi mesteacăn din Ocolul
Silvic Răşinari / drd.: ing. Bratu Iulian-Alexandru. - Braşov : Universitatea
"Transilvania", 2010.
214, [3] f. : graf., il. în parte color, tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
"Transilvania" Braşov. Facultatea de Industria Lemnului.
Bibliogr. f. 205-214.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mitişor Alexandru.
674.031.632.1-416
674.031.632.2-416
043
DL: T2011/57915

1236. BUTNARU, GRIGORE. Contribuţii la stabilirea unor noi


metode de pregătire şi prelucrare a fibrelor de fuior de iută tip "BTC", în
vederea obţinerii sforilor de grosimi medii / ing. Grigore Butnaru. - Iaşi :
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2009.
196 p. : graf., tab în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Textile Pielărie şi Management Industrial.
Bibliogr. p. 193-196.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Daniel Chinciu.
677.13(0.034)
043
DL: T2011/56691
TEZE DE DOCTORAT 463

1237. CÂRJILĂ, NICOLETA. Cercetări merceologice privind noile


produse agroalimentare ecologice produse în România / drd. Nicoleta Cârjilă. -
Bucureşti : Academia de Studii Economice. Facultatea de Comerţ, 2009.
306 f. : graf., il., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice.
Bibliogr. f. 255-269.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Diaconescu.
620.2:664+63(498)
043
DL: T2011/58016

1238. CHEREJI, RODICA. Cercetări privind utilizarea


carbohidrazelor în panificaţie : Aspecte biochimice şi tehnologice / drd.: ing.
Chereji Rodica. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2009.
204, 27 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Alimentelor.
Bibliogr. f. 189-202.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Despina Bordei.
543:664.6
043
DL: T2011/57118

1239. COJOCARIU, STELIANA. Posibilităţi privind îmbunătăţirea


calităţii serviciilor hoteliere din România în acord cu exigenţele Uniunii
Europene / drd.: Ec. Steliana Cojocariu. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
221 f. : fig. tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Comerţ.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 150-162.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Marieta Olaru.
640.4(498)
043
DL: T2011/56678
464 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1240. COVACI, ANCUŢA. Coordination chemistry of gold (I) with


(C, N) and (P, N) ligands / drd.: Ancuţa Covaci. - Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai", 2009.
152 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: "Babeş-Bolyai" University. Faculty of Chemistry and Chemical
Engineering.
Bibliogr. f. 136-145.
Teză de doctorat. Scientific advisor: prof. dr. Cristian Silvestru.
669.21
043
DL: T2011/57461

1241. COVALIU, ILIEANA-CRISTINA. Compozite nanostructurate


cu potenţiale aplicaţii biomedicale / drd. Ilieana-Cristina Covaliu. - Bucureşti :
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
217, [11] f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor.
Bibliogr. 11 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. chim. Ioana Jitaru.
62.002.3:678.7:57:61
043
DL: T2011/56523

1242. DINESCU, PETRE DANIEL. Studii şi cercetări privind


optimizarea soluţiilor constructive ale mecanismelor din structura sistemelor
de calcul = Studies and research regarding optimising constructive solutions
for the mechanisms in calculation systems structure / drd.: inginer Petre Daniel
Dinescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
276 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Ingineria şi
Managementul Sistemelor Tehnologice. Catedra de "Teoria Mecanismelor şi a
Roboţilor".
Bibliogr. f. 236-245.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Păun Antonescu.
043
681.511.2
DL: T2011/56571
TEZE DE DOCTORAT 465

1243. DUMITRESCU, ALEXANDROS ŞTEFAN. Contribuţii privind


monitorizarea computerizată şi reducerea efectelor de macro şi micro poluare
ale sistemelor de producţie metalurgice / drd.: ing. Alexandros Ştefan
Dumitrescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
166 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Universitatea politehnica din Bucureşti. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor.
Bibliogr. f. 160-166.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Iulian Oprescu.
004:504.054:669.1
043
DL: T2011/57558

1244. DUMITRESCU, ANCA MIHAELA. Cercetări în domeniul


hidrogelurilor biodegradabile / drd.: ing. Anca Mihaela Dumitrescu. - Iaşi :
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2009.
IV, 265 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea
de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului. Catedra Polimeri Naturali şi Sintetici.
Bibliogr. f. 256-265.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Bogdan C. Simionescu.
620.193.8:62.002.3+678.7
043
DL: T2011/57406

1245. EFTENE, CRISTINA ROXANA. Contribuţii privind reglarea


ierarhică a procesului de cracare catalitică / drd.: ing. Cristina Roxana Eftene
(Popa). - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2009.
201, [17] f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea de
Petrol-Gaze din Ploieşti.
Bibliogr. f. 192-201.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv.
665.644.2
043
DL: T2011/57057
466 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1246. ENACHE, ILEANA. Cercetări privind dezvoltarea bazei de


materii prime în vederea diversificării sortimentale a tricoturilor produse pe
maşini circulare de tricotat cu diametru mare / ing. Ileana Enache. - Iaşi :
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2010.
168, LIII, [10] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Textile Pielărie şi Management Industrial.
Bibliogr. 10 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Costea Budulan.
677.055
043
DL: T2011/57392

1247. ENESCU, MARIA CRISTIANA. Studii şi cercetări privind


structura şi proprietăţile unor noi materiale compozite / drd.: chim. Maria
Cristiana Enescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
178 f. : fig., tab. în paret color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor.
Bibliogr. f. 167-178.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Simona Zamfir, prof. dr. ing.
Georgeta Cosmeleata.
043
62.002.3(0.034)
678.8(0.034)
DL: T2011/57929

1248. GÂRLEA, ANA. Studiul comportamentului sensibil la stimuli a


unor matrici biopolimere cu aplicaţii în sisteme cu eliberare controlată / drd.:
Gârlea (căs. Cazacu) Ana. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
143, [43] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Fizică.
Bibliogr. f. 120-143.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Dana Ortansa Dorohoi.
577.11
678.664:615.471
043
DL: T2011/57778
TEZE DE DOCTORAT 467

1249. GEORGESCU, DIANA. Cercetări privind dezvoltarea


aplicaţiilor cu automate programabile la sistemele de măsurări electrice
asistate / drd.: ing. Diana (Georgescu) Popovici. - Oradea : Universitatea din
Oradea, 2010.
310 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Inginerie Electrică şi
Tehnologia Informaţiei. Domeniul: Inginerie Electrică.
Bibliogr. f. 210-217.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Teodor Leuca.
681.5:621.311
043
DL: T2011/57731

1250. GODAN, NICOLETA EMANUELA. Contribuţii privind


studiul emisiei de zgomote la prelucrarea longitudinală a lemnului pe
ferăstraiele circulare / drd.: ing. Nicoleta Emanuela Godan. - Braşov :
Universitatea Transilvania, 2009.
177 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM , 1vol. anexe(130 f.).
Antetitlu: Universitatea Transilvania. Facultatea de Industria Lemnului.
Bibliogr. f. 168-177.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Nicolae Ţăran.
628.517.2:674.093.6(0.034)
043
DL: T2011/56915

1251. HERDA, REMUS. Contribuţii la studiul optimizării sistemelor


de distribuţie a gazelor naturale / drd.: ing. Remus Herda. - Ploieşti :
Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2010.
155 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti. Facultatea de Ingineria
Petrolului şi Gazelor.
Bibliogr. f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Iulian Nistor.
662.767
621.643
043
DL: T2011/57535
468 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1252. IANCU, MIHAELA-HILDA. Advanced control of the heat


integrated complex plants / drd.: Iancu Mihaela-Hilda. - Cluj-Napoca :
Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
237 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu:"Babeş-Bolyai" University Cluj-Napoca. Faculty of Chemistry
and Chemical Engineering.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 213-234.
Teză de doctorat. Scientific advisor: prof. dr. eng. Paul Şerban Agachi.
043
665.642
DL: T2011/57071

1253. INŢĂ, MARINELA ELISABETA. Contribuţii privind


monitorizarea proceselor şi a echipamentelor pentru aşchierea materialelor /
drd.: ing. Marinela Elisabeta Elena Inţă. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2010.
260 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Lipsă f. de tit.-Descrierea după copertă.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Inginerie
"Hermann Oberth".
Bibliogr. f. 215-224.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Paul Dan Brîndaşu.
621.91:669
043
DL: T2011/57589

1254. ISTRĂTESCU, MIHAELA. Contribuţii la studiul proceselor de


degradare a aliajelor noi româneşti pe bază de Ti-Al-Nb / drd.: as. ing. drd.
Mihaela Istrătescu (Mîndroiu). - Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti,
2010.
218 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti.
Bibliogr. f. 205-218.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ioana Demetrescu.
669.295.018(0.034)
043
DL: T2011/57467
TEZE DE DOCTORAT 469

1255. IUONAŞ, LUCIAN. Cercetări privind influenţa factorilor


biologici şi tehnologiei de fabricaţie asupra calităţii produselor zaharoase din
boabele de cereale = Research on the influence of biological factors and
manufacturing technology on the quality of cereal grains confectionary
products / ing. Lucian Iuonaş. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2010.
183, 47, 42 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca. Şcoala Doctorală. Facultatea de Agricultură.
Bibliogr. f. 180-183.
Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Salontai.
664.765:633.1
043
DL: T2011/57517

1256. KARIMOV, HAMZA TAHIR OGLU. Fundamentarea


economică şi ecologică a deciziilor privind infrastructura de transport a
petrolului din Azerbaidjan spre Piaţa Europeană prin România / drd.:
Karimov Hamza Tahir Oglu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
228 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie
Agroalimentară şi a Mediului. Domeniul de Doctorat- Economie.
Conţine rezumat în lb. engleză.
Conţine note bibliografice.
Conţine note.
Bibliogr. f. 201-209.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Florina Bran.
665.6(498+4+479.24)
621.643:622.323(498+4+479.24)
043
DL: T2011/56504
470 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1257. MANDA, TEODORA ADRIANA. Studii privind hidrogenarea


catalitică a glicerinei / drd.: Manda Teodora Adriana. - Iaşi : Universitatea
Tehnică "Gheorghe Asachi", 2009.
148 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului.
Bibliogr. f. 141-148.
Teză de doctorat. Coord. : prof. dr. ing. Spiridon Oprea.
66.097:66.094.25:547.426.1
043
DL: T2011/56671

1258. MANGOURILOS, VASILEIOS K. Conversia glicerinei în


aditivi pentru combustibili auto ecologici / drd.: ing.Vasileios K. Mangourilos. -
Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2009.
130 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Petrol-Gaze Ploieşti. Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie. Catedra
Ingineria Prelucrării Petrolului şi Petrochimie.
Bibliogr. f. 128-130.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Constantin Ionescu, prof. dr.
ing. Dragoş Ciuparu.
661.188
043
DL: T2011/57050
TEZE DE DOCTORAT 471

1259. MARTINÉZ, AMANCIO CALCERRADA. Studiul sistemului


de analiză a pericolelor şi a punctelor critice de control (HACCP) în industria
vinului şi derivatelor / Amancio Calcerrada Martinéz. - Craiova : Universitatea
din Craiova, 2010.
[385] p., [50] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Horticultură.
Universitatea din Castilla-La Mancha. Şcoala Tehnică Superioară de Ingineri
Agronomi. Departamentul de Producţie Vegetală şi Tehnologie Agrară.
Bibliogr. p. 343-356.
Conţine curriculum vitae.
Rez. şi în lb. engleză şi spaniolă.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ion Olteanu, prof. dr. Marin
Gheorghiţă, prof. dr. José Emilio Pardo González.
658.562:663.2
043
DL: T2011/57867

1260. MÂNZU, DENISA. Noi materiale hibride organo-anorganice


din clasa fosfazenelor şi aplicaţii ale acestora / drd.: as. ing. Denisa Ficai
(Manzu). - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
231 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor.
Bibliogr. f. 219-231.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Cornelia Guran.
678.8
043
DL: T2011/56535
472 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1261. MOLAGIC, ALINA. Obţinerea şi caracterizarea unor straturi


biocompatibile depuse pe aliajul Ti-6Al-4V, prin metoda pulverizării
magnetron în regim de radio frecvenţă / drd.: Alina Zamfir (Molagic). -
Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
223, [10] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Ştiinţa şi
Ingineria Materialelor.
Bibliogr. f. 213-220.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. ing. Rami Şaban.
62.002.3:57+669.295
043
DL: T2011/57557

1262. MORICZ, JUDITH. Cercetări teoretice şi experimentale


asupra indicilor funcţionali ai produselor vestimentare cu asamblări realizate
prin termosudare / ing. Moricz Judith. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe
Asachi", 2009.
193 f. : il., fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea
de Textile-Pielărie şi Management Industrial.
Bibliogr. f. 189-193.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Stan Mitu.
621.791:675+677(0.034)
043
DL: T2011/56685
TEZE DE DOCTORAT 473

1263. MUNTEANU, IULIAN SORIN. Contribuţii privind realizarea


traductoarelor de presiune de mare sensibilitate, cu sisteme de compensare a
erorilor prin interfaţă cu tehnica de calcul = Contributions on building
pressure transducerrs whith high sensitivity, having compesation system of
errors through the interface with computers / drd.: Munteanu Iulian Sorin. -
Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti, 2010.
148 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Inginerie
Mecancă şi Mecatroniză. Catedra Mecatronică şi Mecanică de Precizie.
Bibliogr. p. 145-148.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Doru Dumitru Palade.
681.586:532.11(0.034)
681.586:53.088.7(0.034)
043
DL: T2011/57465

1264. MUSTEAŢĂ, MARIANA. N- şi O- acilarea heterogenă a unor


aminoderivaţi alifatici / drd. Mariana Musteaţă. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
303 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie. Catedra de
Tehnologie Chimică şi Cataliză.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Vasile Pârvulescu.
662.234
66.095.11.095.832
043
DL: T2011/58043
474 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1265. NEAGU, ŞTEFANIA-CRISTINA. Analiza utilizării factorilor


de producţie în întreprinderile din industria zahărului / drd.: Ştefania-Cristina
Neagu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2009.
284 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune.
Bibliogr. f. 248-255.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Robu.
043
657.47:664.14
657:658.15:664.14
DL: T2011/56940

1266. NICOLAU, MARGARETA. Compuşi organici din clasa


derivaţilor α, β nesaturaţi-poluanţi şi/sau agenţi de depoluare a sistemelor
apoase / drd.: chim. Margareta Nicolau. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica"
Bucureşti, 2010.
305 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. Catedra Chimie Organică.
Bibliogr. f. 295-305.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. ing. Ligia Stoica.
043
661.7
628.34
DL: T2011/57928
TEZE DE DOCTORAT 475

1267. NICULAE, GABRIELA. Impactul coincinerării deşeurilor în


cuptoarele de clincher asupra emisiilor de noxe şi asupra clincherului şi
cimentului = Impact of waste co-incineration in the clinker kilns on the
emissions and on the clinker and cement / autor: ing. Gabriela Niculae. -
Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
202 p. : il., fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. romană.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. Catedra Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi
Nanomateriale.
Bibliogr. la sf. capitolelor.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. ing. Maria Georgescu.
666.943.3:628.474.5+504.054(0.034)
666.94:628.474.5+504.054(0.034)
043
DL: T2011/56653

1268. NICULESCU, MIHAELA-DOINA. Hidroliza componentelor


proteice şi neproteice din pielea prelucrată şi valorificarea hidrolizatelor ca
produse ecologice = Hydrolysis of protein and non-protein components in
processed leather and capitalization of hydrolisates as ecologic products / drd.:
ing. Mihaela-Doina Niculescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti,
2009.
184 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. Catedra Tehnologia Substanţelor Anorganice şi
Protecţia Mediului.
Bibliogr. f. 142-158.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Laurenţiu Filipescu.
675.015:574
043
DL: T2011/56617
476 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1269. NIŢĂ, ALEXANDRA. Cercetări şi contribuţii privind


optimizarea procesului de injecţie pentru obţinerea creşterii calităţii unor
componente şi accesorii din materiale polimerice / drd.: Alexandra Niţă. -
Constanţa : Universitatea Maritimă, 2010.
249 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Maritimă din Constanţa. Facultatea de
Electromecanică Navală.
Bibliogr. f. 204-209.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Garabet Kümbetlian.
678.7
678.027.74:678.7
043
DL: T2011/57741

1270. POPESCU, NICOLAE. Cercetări teoretice şi experimentale


privind reciclarea ecologică a reziduurilor petroliere = Theoretical and
experimental researches regarding the ecological recycling of the oil residues /
drd.: ing. Nicolae Popescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti,
2010.
157 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Titlu şi în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti.
Bibliogr. f. 145-157.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Corneliu Neagu, prof. dr. ing.
Dan Niculae Robescu.
658.567.3:665.6
043
DL: T2011/57621
TEZE DE DOCTORAT 477

1271. PRODANA, MARIANA. Procedee fizico-chimice în testarea şi


exploatarea unor aliaje dentare / drd.: chimist Mariana Prodana. - Bucureşti :
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2009.
212 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor.
Bibliogr. f. 200-212.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Ioana Demetrescu.
669.018:669.295
043
DL: T2011/56522

1272. QANDIL, LILIANA MARIA. Influenţa condiţiilor de


prelevare, păstrare şi încercare a probelor din beton asupra rezistenţei la
compresiune a betonului / drd.: ing. Qandil Liliana Maria. - Iaşi : Universitatea
Tehnică "Gheorghe Asachi", 2010.
106 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de
Construcţii şi Instalaţii. Domeniul: Inginerie Civilă.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Liviu Groll.
043
666.97
DL: T2011/57435

1273. ROŞU, DORIN. Contribuţii teoretice şi experimentale la


structuri din materiale compozite noi / drd.: ing. Dorin Roşu. - Braşov :
Universitatea "Transilvania", 2010.
165 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Inginerie
Mecanică. Catedra de Rezistenţa Materialelor şi Vibraţii.
Bibliogr. f. 158-165.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Goia.
043
665.94
DL: T2011/57899
478 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1274. SĂLĂGEAN, IOANA-RAMONA. Contribuţii la obţinerea şi


caracterizarea unor polimeri pe bază de hidraţi de carbon / autor: ing.
Sălăgean Ioana Ramona. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara,
2010.
213 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Chimie
Industrială şi Ingineria Mediului.
Bibliogr. f. 173-184.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Lucian Mircea Rusnac.
678.7:547.454
043
DL: T2011/57792

1275. SILAGHI, FLORIN. Contribuţii la ridicarea performanţelor


funcţionale ale contoarelor pentru lichide / drd.: dipl. ing. Florin Silaghi. -
Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2010.
212, 5 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Mecanică.
Bibliogr. 5 f.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. ing. Dan Perju.
681.121
043
DL: T2011/57821

1276. SPERDEA, NATALIŢA MARIA. Contribuţii la studiul


condiţiilor optime de păstrare-transport-comercializare a produselor
alimentare / drd.: Sperdea Nataliţa Maria. - Bucureşti : Academia de Studii
Economice, 2009.
414 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de
Comerţ. Specializarea: Merceologie.
Curriculum vitae al autorului în lb. română.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 233-243.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Diaconescu.
043
658.8:664
DL: T2011/56938
TEZE DE DOCTORAT 479

1277. STANCIU, NICOLETA DORIANA. Compozite polimer-


organice şi polimer-anorganice obţinute prin polimerizare radicalică "in situ"
= Composites polyméres à charges organiques et inorganiques obtenus par
polymérisation radicalaire "in situ" / drd.: ing. Nicoleta Doriana Stanciu. -
Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2010.
132 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. română.
Titlu şi în lb. franceză.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. Universitatea Claude Bernard Lyon1 Laboratorul
de Materiale Polimerice şi Biomateriale.
Bibliogr. f. 127-132.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mircea Teodorescu, prof. dr. Thierry
Hamaide.
678.7
043
DL: T2011/56526

1278. STĂNICĂ, CARMEN-NICOLETA. Studii şi cercetări privind


caracterizarea structurii şi incluziunilor nemetalice în sleburile turnate din
aliajul 5083 = Studies and research concerning the caracteriyation of
structure and non+metallic inclusions in AA5083 alloys ascast slabs / drd.:
Carmen-Nicoleta Stănică. - Bucureşti : Universitatea Politehnica Bucureşti, 2009.
147 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea Ştiinţa şi
Ingineria Materialelor.
Bibliogr. f. 144-147.
Teză de doctorat. Cond. şt. : prof. dr. ing. Petru Moldovan.
669.715
043
DL: T2011/56548
480 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1279. STOIAN, ADRIAN. Cercetări privind dinamometre cu element


elastic compus şi traductoare rezistive cu filme subţiri / drd.: ing. Adrian
Stoian. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2010.
XVII , 227 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu pe coop.: Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării.
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea de Mecanică.
Bibliogr. f. 215-226.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Paul Doru Bârsănescu.
681.586
043
DL: T2011/57403

1280. ŞEPTELEAN, RALUCA ANAMARIA. Synthesis and


Reactivity of new Diphosphaallenes and Diphosphapropenes / drd.: Raluca
Anamaria Şeptelean. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
170, [32] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: "Babeş-Bolyai" University, Cluj-Napoca. University of
Toulouse III Paul Sabatier.
Bibliogr. p. 165-167.
Teză de doctorat. scientific advisor: prof. dr. Ioan Silaghi-Dumitrescu...,
dr. Jean Escudié.
661.8'045
661.16.022.39
043
DL: T2011/56723

1281. TELETIN, CLAUDIU. Studii şi cercetări privind prezenţa


hidrogenului în procesul de turnare continuă a oţelului / drd.: fizician Claudiu
Teletin. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2009.
fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei. Universitatea
"Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de Mecanică.
Bibliogr. f. 215-227.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Ion Crudu.
043
669.141.25
DL: T2011/57150
TEZE DE DOCTORAT 481

1282. TING OUYANG. Investigation, modeling and optimization of


the pre-ceramic polymer melt fiber spinning process = Investigaţia, modelarea
şi optimizarea procesului de trefilare pentru obţinerea fibrelor de polimer
pre-ceramic / drd.: Ting Ouyang. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica"
Bucureşti, 2010.
175 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Text în lb. engleză.
Tit. şi în lb. engleză.
Antetitlu: Politehnica University of Bucharest.
Bibliogr. p. 155-164.
Teză de doctorat. Scientific coordinators : prof. dr. ing. Corneliu Bălan,
prof. dr. Philippe Miele.
678.7:666.3(0.034)
043
DL: T2011/57974

1283. TURNEANU, MARA. Cercetări privind managementul


siguranţei alimentelor de origine non-animală (produse de panificaţie) / drd.:
Turneanu Mara. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului, 2010.
347 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara. Facultatea de Management Agricol.
Bibliogr. f. 319-334.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. ec. Petroman Ioan.
65.012.4:614.31:664.6
043
DL: T2011/57962

1284. URSU, ALINA VIOLETA. Cercetări privind depoluarea


gazelor utilizând argile modificate chimic / drd.: Alina Violeta Ursu. - Bucureşti
: Universitatea Politehnica Bucureşti, 2010.
V, 254 f. : fig., tab., graf. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Chimie
Aplicatăşi Ştiinţa Materialelor.
Bibliogr. f. 246-254.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. ing. Gheorghiţa Jinescu.
66.074.3:504.054+553.61(0.034)
043
DL: T2011/57478
482 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1285. VĂSUŢ, FELICIA. Stocarea tritiului prin absorbţie în metale şi


aliaje / drd.: Felicia Văsuţ. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
112 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Chimie şi Inginerie Chimică.
Bibliogr. f. 107-112.
Teză de doctorat. Cond. şt.: C.s.i dr. Damian Axente.
66.021.3.081.3:546.11*3:669+669.018
043
DL: T2011/57576

1286. VERZIU, MARIAN-NICOLAE. Catalizatori pentru


transesterificarea uleiurilor şi grăsimilor naturale / drd. Marian-Nicolae Verziu. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2010.
166 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie. Catedra de
Chimie Tehnologică şi Cataliză.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile I. Pârvulescu.
665.3:662.756
665.3:66.095.13
665.3:66.097.3
043
DL: T2011/58044

1287. VOICA, DANIELA VICTORIŢA. Cercetări privind activitatea


drojdiei în aluat : aspecte tehnologice / autor: ing. Daniela Victoriţa Voica. -
Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2010.
281, V f. : diagr., fig., graf., schem., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-
ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului. Universitatea
"Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor.
Bibliogr. f. 239-248.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Despina Bordei.
664.642(0.034)
043
DL: T2011/58057
TEZE DE DOCTORAT 483

69 Materiale şi tehnologii în construcţii

1288. CÎRSTOLOVEAN, IOAN LUCIAN. Contribuţii privind


realizarea performanţei prin calitate în concepţia şi realizarea instalaţiilor
pentru construcţii / ing. Cîrstolovean Ioan Lucian. - Iaşi : Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi", 2009.
[5], 179 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Facultatea
de Construcţii şi Instalaţii.
Bibliogr. f. 166-179.
Teză de doctorat. Cond. de doct.: prof. univ. cons. dr. ing. Nicolae
Ungureanu.
658.562:696/697(0.034)
043
DL: T2011/56688

1289. DINESCU, GABRIEL. Abordări comparative asupra


caracteristicilor produselor ceramice sanitare vitrifiate şi parţial vitrifiate, în
consonanţă cu funcţia de utilizare şi optimizarea economică a fabricării
acestora / drd.: Gabriel Dinescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica"
Bucureşti, 2009.
170, [4] f. : graf., fig., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor.
Bibliogr. 4 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. doc. Ion Teoreanu.
696.14:666.596(0.034)
043
DL: T2011/56816
484 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

1290. ALBANI, ANCA. Erosul mistic : rituri de trecere şi iniţiere /


drd. Anca Albani. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti,
2009.
304 f. : il. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. Facultatea de
Arte Decorative şi Design.
Bibliogr. f. 299-304.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Ernest Stendl.
7:176+177.6
7:291.37
043
DL: T2011/57277

1291. MOCANU, AURELIA. Practica şi sensurile fragmentarului în


arta contemporană / drd. Aurelia Mocanu. - Bucureşti : Universitatea Naţională
de Arte din Bucureşti, 2009.
167 p. : il. în parte color ; 30 cm.
Lipsă f. de tit.- Descrierea după cop.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti.
Bibliogr. p. 157-167.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Andrei Pleşu.
7.01
043
DL: T2011/57274
TEZE DE DOCTORAT 485

71 Urbanism

1292. HRISTEA, CRISTIAN. Amenajarea turistică a Parcurilor


Naţionale din România / drd. Hristea Cristian Spiru. - Bucureşti : Universitatea
din Bucureşti, 2009.
271 : il., graf., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geografie.
Bibliogr. f. 267-271.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Siviu Neguţ.
502.72(498)
712.23(498)
043
DL: T2011/56759

1293. VÂNĂU, GABRIEL OVIDIU. Interfaţa spaţial-funcţională


dintre Municipiul Bucureşti şi teritoriul suport al acestuia / drd.: Vânău
Gabriel Ovidiu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
214 f. : fig., tab. în paret color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Şcoala Doctorală Simion
Mehedinţi.
Bibliogr. f. 200-214.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ioan Ianoş.
913(498 Buc.)
711.4(498 Buc.)
043
DL: T2011/56961
486 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

72 Arhitectură

1294. BREZAN, ANDREEA PETRA. Tipuri de reprezentare


imagistică în bisericile săteşti din Gorj în secolul XIX / drd.: Andreea Petra
Brezan. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
248 p. : il. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Istorie.
Bibliogr. f. 242-248.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Lucian Boia.
246.3:726.54(498-35 Gorj)"18"
DL: T2011/57958

1295. BURNICHIOIU, ILEANA. Biserici parohiale şi capele din


comitatele Alba şi Hunedoara (1200-1550) / drd. Ileana Burnichioiu. -
Bucureşti : Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, 2009.
382, [14] f. : fig., h., il. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexă ([279] f.,
[2] f. pl.).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Naţională de Arte din Bucureşti.
Bibliogr. 14 f.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Corina Popa.
726.9(498-35 Alba)"1200/1550"
726.9(498-35 Hunedoara)"1200/1550"
043
DL: T2011/57279
TEZE DE DOCTORAT 487

1296. KOVÁCS PAKÓNÉ, KLÁRA A. Cetatea din Gherla.


Răspândirea fortificaţiei în sistem bastionar italian în Transilvania / drd. -
Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
385, [28] f. : fig., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Istorie-Filozofie. Catedra de Istoria Artei.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 240-265.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Sabău.
94(498.4"15"
623.1(498.4)"15"
728.1(498 Gherla)"15"
043
DL: T2011/56729

1297. MARINESCU, OCTAVIAN-DUMITRU. Mănăstirea Văcăreşti


din Bucureşti de la origini până astăzi / drd.: Octavian-Dumitru Marinescu. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
304 f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 vol. anexe (250 f.).
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă
"Justin Patriarhul".
Conţine note bibliografice.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. f. 291-302.
Teză de doctorat. Cond. şt.: acad. prof. dr. Emilian Popescu.
043
726.71(498 Văcăreşti)(091)
DL: T2011/56855
488 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1298. PUŞCAŞ, MARIA-MAGDALENA. Arhitectură şi mentalitate


ţărănească în nord-vestul Transilvaniei / drd.: Maria-Magdalena Lobonţ
(Puşcaş). - Oradea : Universitatea din Oradea, 2010.
295 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Oradea. Facultatea de Istorie-Geografie şi Relaţii Internaţionale. Departamentul de
Istorie. Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f. 160-171.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Godea.
728.1(498.4-22)
39(498.4-22)
043
DL: T2011/57385

1299. STANCIU, AUREL. Poarta ţărănească - Element specific al


arhitecturii populare din Valea Trotuşului / drd.: prof. Aurel Stanciu. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
169-183 : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Arte şi
Design I.O.S.U.D. Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Ionescu-Prut.
067.26(498 Valea Trotuşului)
745.51.067.26(498 Valea Trotuşului)
043
DL: T2011/56952
TEZE DE DOCTORAT 489

73/76 Arte plastice. Desen tehnic

1300. BONE, RUDOLF. Expansiune spaţială : Obiectul de artă


tridimensional în sec.XX / drd.: Sighismund Rudolf Bone. - Cluj-Napoca :
Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, 2009.
177 f. : il. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca. Domeniul de
Doctorat - Arte Vizuale.
Conţine curriculum vitae.
Bibliogr. f. 175-177.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Arion.
043
7.038.55(100)"19"
DL: T2011/56624

1301. COMAN-SIPEANU, OLIMPIA-ANGELA. Icoana pe sticlă.


Spiritualitate, artă, meşteşug / drd.: Olimpia-Angela Coman-Sipeanu. - Sibiu :
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
390 f. : fig., il. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Istorie şi
Patrimoniu "Nicolae Lupu". Catedra de Istorie.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 364-380.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Corneliu Ioan Bucur.
75.046.3-033.5(498)
043
DL: T2011/56737
490 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1302. FLORIAN, ANDREI. Torsul uman, semn, amprentă,


arhitectură, simbol / lect. univ. Andrei Florian. - Cluj-Napoca : Universitatea de
Artă şi Design Cluj-Napoca, 2009.
364 f. : il. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca. Domeniul Arte
Vizuale.
Rez. în lb. engleză.
Bibliogr. f. 348-355.
Conţine curriculum vitae.
Teză de doctorat. Cond. şt.: cercet. şt. princ. gr. I dr. Livia Drăgoi.
043
73.027.1
DL: T2011/56622

1303. LUPAŞCU, MARIA MODESTA. Modulul fractal -


retrospectivă şi actualitate în artele vizuale / drd.: Lupaşcu Maria Modesta. - Iaşi
: Universitatea de Arte "George Enescu", 2010.
230 f. : il. în parte color ; 30 cm. + 3 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi. Facultatea de Arte
Plastice, Decorative şi Design. Domeniul: Arte Plastice şi Decorative.
Bibliogr. f. 199-207.
Conţine curriculum vitae.
Tablă de materii şi rez. şi în lb. engleză.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Tereza Sinigalia.
514:73
043
DL: T2011/57752

1304. MARIAN, MIHAELA DANA. Factori definitorii în designul


interior / drd.: lector univ. Mihaela Dana Marian. - Timişoara : Universitatea de
Vest, 2009.
272 f. : fig., il. color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea de
Vest din Timişoara. Facultatea de Arte şi Design. I.O.S.U.D.
Bibliogr. f. 267-272.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Ioan Iovan.
747
72.012.8
043
DL: T2011/57200
TEZE DE DOCTORAT 491

1305. ONICA, STELIAN. Mitul sacrificiului : metamorfoze plastice


contemporane / drd.: lect. Stelian Onica. - Cluj-Napoca : Universitatea de Artă şi
Design Cluj-Napoca, 2009.
245 f. : il. color ; 30 cm.
Pe f. de tit. Arte Vizuale.
Antetitlu: Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca.
Bibliogr. f. 240-245.
Teză de doctorat. Cond. şt.: dr. Alexandra Rus.
043
7.046:73(498)
DL: T2011/56623

1306. POPA, ION. Structuri spaţiale în icoana de tip bizantin / drd.


Popa Ion. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, 2009.
365 f. : il. color ; 30 cm.
Bibliogr. f. 360-365.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Zamfir Dumitrescu.
75.033.2.046.3
043
DL: T2011/57276

1307. POPA, LAURIAN CONSTANTIN. Impactul graffiti-ului în


arta contemporană şi în creaţia personală / drd.: Popa Laurian Constantin. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2010.
167 f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Artă şi Design I.O.S.U.D.
Bibliogr. f. 162-167.
Conţine note.
Teză de doctorat. Coord. : prof. univ. dr. Aurel Chiriac.
75.021.346
7.01:111.852
043
DL: T2011/57994
492 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1308. PROCOPAN, NICOLAE. Vocaţia figurativului în plastica


sculpturală de la preistorie la arta contemporană / Nicolae Procopan. - Cluj-
Napoca : Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, 2009.
247 f., 75, [45] f. planşe : il. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca.
Bibliogr. f. 224-245.
Teză de doctorat. Cond. şt.: cercet. şt. I dr. Livia Drăgoi.
043
73.027(100)(091)
DL: T2011/56625

1309. SÂRBULESCU, MIHAI. Dosar prolog / drd.: asist. univ. Mihai


Sârbulescu. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, 2009.
222 f. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după cop.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. Facultatea Istoria
şi Teoria Artei.
Bibliogr. f. 187-192.
Rez. în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond.: prof. univ. dr. Andrei Pleşu.
061.231:75(498) Prolog"1985/..."
043
DL: T2011/57278

1310. ŞTEFĂNESCU, VALENTINA. Nonconvenţionalul în artele


textile : Materie, concept, conţinut / drd.: lector univ. drd. Valentina Ştefanescu. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
282 f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea de
Vest din Timişoara. Facultatea de Arte şi Design I.O.S.U.D.
Bibliogr. f. 260-275.
Conţine note.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu.
745.52
043
DL: T2011/57997
TEZE DE DOCTORAT 493

1311. TIMARU, MARIA MAGDALENA. Identitatea sculpturii în a


doua jumătate a secolului XX : Forma sculpturală între tradiţie şi experiment /
drd.: Maria Magdalena Timaru. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Arte din
Bucureşti, 2009.
165 f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 162-165.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Ion Stendl.
730(100)"19"
043
DL: T2011/56514

1312. UNGUREANU, CRISTIAN. Dialog între sferă şi cub [geometria


secretă a picturii europene] / drd. Cristian Ungureanu. - Bucureşti : Universitatea
Naţională de Arte din Bucureşti, 2009.
355 f. : il. în parte color ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după cop.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti.
Bibliogr. f. 352-355.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Stendl.
75.046.3(4)
043
DL: T2011/57275

78 Muzică

1313. ANTONIOLI-BENTOIU, IOANA. Vues sur la voix. Aspects du


phénomėne vocal, à la confluence entre l'interprétation musicale, la
conscience corporelle et la psychanalyse / drd.: Ioana Antonioli-Bentoiu. -
Bucureşti : Universitatea Naţionala de Muzică, 2009.
299, [8] p. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti.
Bibliogr. p. 289-299.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
784.9.01
043
DL: T2011/57058
494 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1314. BOCIOC, CARMEN. Actul interpretativ privit prin


perspectiva psihologiei de ansamblu / drd.: Carmen Bocioc. - Cluj-Napoca :
Academia de Muzică "Gheorghe Dima", 2010.
285 p. : fig., n. muzicale în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca.
Bibliogr. p. 246-250.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Valentin Timaru.
159.9:781.6
043
DL: T2011/57486

1315. CHELARU, CĂTĂLINA IONELA. Poetica liedului religios /


drd.: lect. univ. Cătălina Ionela Chelaru. - Iaşi : Universitatea de Arte "George
Enescu", 2009.
[3], 334 f. : il. color, n. muz, tab. ; 30 cm. + 4 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi. Facultatea de
Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru.
Rez. în lb. engleză.
Bibliogr. f. 315-334.
Teză de doctorat. Îndrumător şt.: prof. univ. dr. Viorel Munteanu.
043
783
784.3
DL: T2011/56627
TEZE DE DOCTORAT 495

1316. CÎRDU, SILVIANA-ANA. Raportul pian-voce în creaţia de lied


a compozitorilor Franz Schubert şi Robert Schumann / drd.: asist. univ.
Silviana-Ana Cîrdu. - Cluj-Napoca : Academia de Muzică "Gheorghe Dima",
2010.
216 f. : n. muzicale, tab. ; 30 cm. + 3 DVD-ROM.
Antetitlu: Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca.
Bibliogr. f. 189-192.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eduard Terényi.
78(430) Schumann,R.
929 Schumann,R.
78(436) Schubert,Fr.
929 Schubert,Fr.
043
DL: T2011/57484

1317. CONDRIUC, ADRIANA OLIMPIA. Concertul neoclasic


pentru vioară şi orchestră : Igor Stravinski, William Walton, Serghei
Prokofiev : corelaţii interpretative între tradiţie şi modernitate / drd. Adriana
Olimpia Condriuc. - Iaşi : Universitatea de Arte "George Enescu", 2009.
[2], 391 f. : il. şi n. muz. în parte color, tab. ; 30 cm. + 3 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi. Facultatea de
compoziţie, muzicologie, pedagogie muzicală şi teatru.
Rez. în lb. germană.
Bibliogr. f. 347-361.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Viorel Munteanu.
043
785.6 : 787.1
78(47) Stravinski,I.
78(47) Prokofiev,S.
78(420) Walton,W.
929 Prokofiev,S.
929 Stravinski,I.
929 Walton,W.
DL: T2011/56628
496 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1318. CRĂCIUN-POPA, SANDA. Viola între tradiţie şi inovaţie /


drd.: Sanda Crăciun-Popa. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Muzică, 2009.
374 f. : fig., n. muzicale în parte color ; 30 cm. + 6 CD-ROM, 2 DVD-
ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Învăţământului din România.
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.
Bibliogr. f. 355-363.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Alexandru Leahu.
787.2
043
DL: T2011/57059

1319. ENOIU-PÂNZARIU, ANDREI. Sonatele pentru pian de


Ludwig van Beethoven : sinteze stilistico-interpretative / drd. Andrei Enoiu-
Pânzariu. - Iaşi : Universitatea de Arte "George Enescu", 2010.
461 f. : fig., n. muz., tab. ; 30 cm. + 5 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea de
Arte "George Enescu" Iaşi. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie
Muzicală şi Teatru.
Bibliogr. f. 404-410.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Duţică.
78.082.2:786.2
78(430) Beethoven,L.van
929 Beethoven,L.van
043
DL: T2011/57756

1320. FUNK, ARTUR. Receptarea unor categorii estetice în muzică


prin prismă psiho-socială / drd.: Artur Funk. - Cluj-Napoca : Academia de
Muzică "Gheorghe Dima", 2010.
208 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Muzică "Gheorghe Dima".
Bibliogr. f. 206-208.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Angi.
78.01:111.852+316.6
043
DL: T2011/57487
TEZE DE DOCTORAT 497

1321. GHENCEAN, CODRUŢA MARA. Ipostaze expresive ale


acompaniamentului pianistic în repertoriul teatrului muzical / drd.: lector
universitar Codruţa Mara Luisa Ghencean. - Cluj-Napoca : Academia de Muzică
"Gheorghe Dima", 2009.
328 p. : fig., n. muzicale ; 30 cm. + 1 DVD-ROM.
Antetitlu: Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca.
Bibliogr. p. 322-328.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Valentin Timaru.
781.66:786.2
043
DL: T2011/57483

1322. IGNAT, CORNEL. Muzicile militare între tradiţie şi


modernitate / drd. Cornel Ignat. - Iaşi : Universitatea de Arte "George Enescu",
2010.
256, 16 f. : il., n. muz., tab. în parte color ; 30 cm. + 4 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea de
Arte "George Enescu" Iaşi. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie
Muzicală şi Teatru.
Bibliogr. f. 233-239.
Rez. în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Duţică.
785.13(498)"19"
043
DL: T2011/57759
498 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1323. IGNAT, FĂNEL. Opera Oedipe de George Enescu : o viziune


interpretativă / drd. Fănel Ignat. - Iaşi : Universitatea de Arte "George Enescu",
2009.
191, [16] f., [41] f. pl. : facs., il., n. muz., tab. în parte color ; 30 cm. + 1
CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea de
Arte "George Enescu" Iaşi. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie
Muzicală şi Teatru.
Bibliogr. f. 153-155.
Rez. în lb. lb. engleză.
Teză de doctorat. Îndrumător şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Duţică.
782(498) Oedipe
78(498) Enescu,G.
929 Enescu,G.
043
DL: T2011/57757

1324. IOANNOU, LUANA GILDA. Tehnici sonore şi timbrale


inovatoare în creaţia contemporană dedicată pianului / drd.: Luciana Gilda
Ioannou. - Bucureşti : Universitatea Naţionala de Muzică, 2009.
325 p. : fig., n. muz. ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti.
Bibliogr. p. 320-325.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Octavian Nemescu.
781.22
786.2
043
DL: T2011/57014
TEZE DE DOCTORAT 499

1325. ISĂCESCU, MONICA ANDREEA. Muzica şi logica : puncte de


intersecţie / drd.: Monica Andreea Isăcescu. - Bucureşti : Universitatea Naţională
de Muzică, 2009.
254 p. : n. muz., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti.
Bibliogr. p. 246-254.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Valentina Sandu Dediu.
78:16
043
DL: T2011/57012

1326. MAKKAI, GYÖNGYVÉR. A zene színház-dramaturgiai


szerepvállalása = Rolul dramaturgic al muzicii în artele spectacolului / drd.
Makkai Gyöngyvér. - Târgu Mureş : Universitatea de Artă Teatrală, 2009.
231 f. : il., n. muz. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea de
Artă Teatrală Târgu Mureş. Secţia Maghiară.
Bibliogr. f. 228-231.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Kovács Levente.
043
78:792+793
DL: T2011/57432

1327. MARCOVICI, RODICA. Activitatea pianistică sibiană sub


egida Asociaţiei muzicale Săseşti (1839-1939) / drd.: lect. univ. Rodica
Marcovici. - Bucureşti : Universitatea Naţionala de Muzică, 2009.
268 p. : fig., n. muzicale ; 30 cm.
Antetitlu: România. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
Universitatea Naţională de Muzică.
Bibliogr. p. 241-247.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Oprea.
786.2(498 Sibiu)"1839/1939"
043
DL: T2011/57061
500 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1328. OTA, ROXANA. Eusebiu şi Florestan sau Contemplaţie şi


Exaltare în muzica pentru pian de la începutul secolului al XIX-lea / drd.
Roxana Ota. - Iaşi : Universitatea de Arte "George Enescu", 2009.
389 f. : n. muz., tab. ; 30 cm. + 2 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi. Facultatea de
Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru.
Rez. şi în lb. franceză.
Bibliogr. f. 347-351.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Gâscă.
786.2(430)
78(430) Schumann,R.
929 Schumann,R.
DL: T2011/56626

1329. PAPANDONATU, MONICA CRISTELENA. Probleme de


structură şi Ethos în simfonismul românesc postenescian-dinamica
generaţiilor / drd.: Monica Cristelena Papandonatu. - Bucureşti : Universitatea
Naţionala de Muzică, 2009.
277 p. : n. muzicale ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Naţionala de Muzică - Bucureşti.
Bibliogr. p. 269-272.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Octavian Nemescu.
785.11(498)"19"
78.071.1(498)
043
DL: T2011/57060
TEZE DE DOCTORAT 501

1330. SPIRIDON, MIHAELA. Genuri şi forme în literatura pentru


pian la patru mâini de la clasici la romantici : Coordonate stilistice şi
interpretative / drd.: lect. univ. Mihaela Spiridon. - Iaşi : Universitatea de Arte
"George Enescu", 2009.
286 p. : il. color, n. muz., tab. ; 30 cm. + 2 CD-ROM.
Antetitlu: Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi. Facultatea de
Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru.
Rez. în lb. engleză.
Bibliogr. p. 260-266.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Gâscă.
043
786.2.082"15/18"
DL: T2011/56629

1331. VLAD, CRISTIAN. Pădurea Domniţei. Balet într-un act şi şase


tablouri / drd.: Cristian Vlad. - Bucureşti : Universitatea Naţionala de Muzică,
2009.
128 f. : n. muzicale ; 30 cm. + 1 vol. anexe (221 f.).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Unitatea Naţională
de Muzică din Bucureşti.
Bibliogr. f. 125-127.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Adrian Iorgulescu.
782.91
043
DL: T2011/57052
502 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

791/792 Arta spectacolului

1332. ARADITS, ANDREI. Empatia - fenomen psihologic şi de


comunicare ca resursă a teatrului / drd. Andrei Aradits. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale",
2009.
210, [7] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti. Facultatea de Teatru.
Bibliogr. 5 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Vasiliu.
792.028:159.9+316.77
043
DL: T2011/56804

1333. BĂIEŞU, SERGIU. Cele trei dimensiuni ale animaţiei / drd.


Sergiu Băieşu. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică "I. L. Caragiale", 2010.
238 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti. Facultatea de Film.
Bibliogr. f. 234-238.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Cristina Nichituş.
791.44:004.928
004.42 3D:791.44
043
DL: T2011/58090
TEZE DE DOCTORAT 503

1334. BOGĂŢAN, IOANA SILVIA. Personajul fantastic în


spectacolul pentru copii / drd. Bogăţan Ioana Silvia. - Bucureşti : Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale", 2010.
213 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. f. 202-213.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Cristian Pepino.
398.4:792:3-053.2
791.43-252:3-053.2
043
DL: T2011/57679

1335. BRĂTILĂ, MIHAI. Ascetica şi mistica artei actorului / drd.


Brătilă Mihai. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică "I. L. Caragiale", 2010.
236 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti. Facultatea de Teatru.
Bibliogr. f. 229-236.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Vasiliu.
792.071.2.028
043
DL: T2011/57677

1336. BRICIU, MARI-CRISTINA. Menirea civică a actorului :


histrionul şi terapeutul societăţii contemporane / drd.: asist. univ. Briciu Mari-
Cristina. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică
"I. L. Caragiale", 2010.
276 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. f. 244-253.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Adriana Marina Popovici.
792.071.2.028
792.067
043
DL: T2011/57674
504 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1337. CADARU, EUGEN. Realismul magic în cinema / drd.: Eugen


Cadaru. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică
"I. L. Caragiale", 2009.
267 f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 263-267.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Laurenţiu Damian.
791.43
043
DL: T2011/56518

1338. COMĂNESCU, BEATRICE. Filmul de televiziune : telenovela -


serialitate şi structuri / drd. Beatrice Comănescu. - Bucureşti : Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale", 2009.
250 f. : il. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L.
Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. f. 245-250.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Manuela Cernat.
791.43-31:654.197(498+100)
043
DL: T2011/56805

1339. CONSTANTIN, MIHAI. Lucrare monografică "Totul despre


tatăl meu, George Constantin" : fals tratat de arta actorului / drd. Mihai
Constantin. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică "I. L. Caragiale", 2010.
225 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale". Facultatea de Teatru.
Bibliogr. f. 222-225.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Adriana Popovici.
792.071.2.028(498) Constantin,G.
929 Constantin,G.
043
DL: T2011/58091
TEZE DE DOCTORAT 505

1340. COSTIN, GHEORGHE. Activitatea teatrelor la Focşani - o


monografie socio-culturală / drd.: Gheorghe Costin. - Bucureşti : Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale", 2009.
207, [20] f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale".
Bibliogr. 5 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Vasiliu.
792(498 Focşani)
043
DL: T2011/56512

1341. DĂNĂIAŢĂ, CARMEN CATRINEL. Filmul de autor în


cinematograful italian / drd. Dănăiaţă Carmen Catrinel. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale",
2009.
259 f. : il. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. f. 255-259.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Laurenţiu Damian.
791.43(450)
043
DL: T2011/56812

1342. DINCĂ, RĂZVAN. Regizorul de teatru - formator de opinie în


societatea contemporană / drd. Răzvan Ioan Dincă. - Bucureşti : Universitatea de
Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale", 2009.
201 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L.
Caragiale" Bucureşti. Facultatea de Teatru.
Bibliogr. f. 196-201.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexa Visarion.
792.071.2.027(100+498)
043
DL: T2011/56808
506 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1343. DUMITRESCU, MIHAI. Rolul spectacolului de animaţie în


formarea estetică şi socială a copilului / drd.: asist. univ. Mihai Dumitrescu. -
Bucureşti : Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L.
Caragiale", 2010.
208 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. f. 196-208.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Cristian Pepino.
778.534.6:37.035/.036
792.97
043
DL: T2011/57675

1344. GHIŢULESCU, BOGDAN. Poetica teatrului de televiziune


între teorie şi practică / drd.: Ghiţulescu Bogdan. - Bucureşti : Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale", 2009.
216, 76 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 210-216.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Vasiliu.
654.197:792
043
DL: T2011/56519

1345. GRIGORIU, OCTAVIAN. Valenţe ale expresivităţii plastice în


film / drd.: Octavian Grigoriu. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Artă
Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale", 2010.
235 f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti. Facultatea de Film.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 232-235.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Cristina Nichituş.
791.43(100)
043
DL: T2011/56520
TEZE DE DOCTORAT 507

1346. IONESCU, IRINA CORNELIA. Performance art : convingeri


artistice, implicaţii sociale, rădăcini istorice : experienţa occidentală şi
elementele româneşti / drd. Irina Cornelia Ionescu. - Bucureşti : Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale", 2009.
228 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti. Facultatea de Teatru.
Bibliogr. f. 226-228.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mihaela Tonitza-Iordache.
792(100+498)"1970/..."
7.038.531(100+498)"1970/..."
043
DL: T2011/56807

1347. LUNGEANU, MIHAIL. Personajul virtual sau al V-lea punct


cardinal : dimensiunea teatrală a absurdului în dramaturgia lui Matei Vişniec /
drd. Mihail Lungeanu. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică "I. L. Caragiale", 2010.
266, [3] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. f. 258-266.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexa Visarion.
792.02:821.135.1.09-2 Vişniec,M.
929 Vişniec,M.
043
DL: T2011/58087
508 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1348. MOLDOVAN, RALUCA. Reprezentarea Holocaustului în film


= The representation of the Holocaust on film / drd. Raluca Moldovan. - Cluj-
Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
365 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Studii
Europene.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 346-360.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ladislau Gyemant.
791.43(100):323.1(=411.16)"1939/1945"
043
DL: T2011/57972

1349. PALOCSAY, KISÓ KATA. Bábos improvizáció - animációs


gondolkodás és animációs technikák / doktorandusz Palocsay Kisó Kata. -
Marosvásárhely [Târgu-Mureş] : Színházművésyeti Egyetem, 2009.
215, [52] f. : il. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. română.
Antetitlu: Színházművésyeti Egyetem - Marosvásárhely. Doktori Iskola.
Bibliogr. f. 211-214.
Doktori szakdolgoyat. Témavezető: dr. Kovács Levente.
043
792.97
DL: T2011/57434

1350. PANĂ, LILIANA. Leopoldina Bălănuţă în "Livada de vise" a


teatrului : modelul în arta actorului / drd. Liliana Pană. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale",
2009.
223 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale". Facultatea de Teatru.
Bibliogr. f. 221-223.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Adriana Mariana Popovici.
792(498) Bălănuţă,L.
929 Bălănuţă,L.
792.028
043
DL: T2011/56809
TEZE DE DOCTORAT 509

1351. PETROVICI, VIORICA. Vizualitatea spectacolului de operă


între clasic şi modern / drd.: conf. univ. Viorica Petrovici. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale",
2010.
239 f. : fig., il. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. f. 231-239.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Alexa Visarion.
792.54.02
043
DL: T2011/58088

1352. POPA, SIMONELA ILEANA. Arta actorului în evoluţia


doctrinelor estetice clasice / drd.: lector Simonela Ileana Popa. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale",
2010.
259 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. f. 253-259.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Toboşaru.
043
792.028
DL: T2011/57711

1353. RAŢIU, DAN. Interactivitatea în audiovizual / drd.: Dan Raţiu. -


Bucureşti : Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L.
Caragiale", [2009].
249 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 240-249.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Cristina Nichituş.
791.43
659.3
043
DL: T2011/56517
510 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1354. RÂLEA, MARIAN. Joc - copilărie - teatru / drd. Marian Râlea. -


Bucureşti : Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L.
Caragiale", 2010.
204, 56, [31] f. pl ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale". Facultatea de Teatru.
Bibliogr. f. 201-204.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Visarion Alexa.
792.01:793
792:3-053.2
043
DL: T2011/57681

1355. ROTARU, DANA. Actorul în evoluţia spectacologiei ultimelor


decenii ale secolului XX : Experienţa românească / drd.: asist. univ Dana
Rotaru. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică
"I. L. Caragiale", 2010.
286 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale". Facultatea de Teatru.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 281-286.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Adriana Mariana Popovici.
792(498)"19"
043
DL: T2011/56515

1356. SANDU, VASILE-CRISTIAN. Stilemele verismului în evoluţia


operei moderne / drd.: Sandu Vasile-Cristian. - Cluj-Napoca : Academia de
Muzică "Gheorghe Dima", 2009.
259 p. : n. muzicale, tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca.
Bibliogr. p. 257-259.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eduard Terényi.
792.54(498)
043
DL: T2011/57485
TEZE DE DOCTORAT 511

1357. SIRITEANU, COSTACHE GAVRIL. Masca şi conceptul de


limbaj plastic în teatrul de animaţie / drd. Costache Gavril Siriteanu. - Iaşi :
Universitatea de Arte "George Enescu", 2010.
300 f. : il. în parte color ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea de
Arte "George Enescu" Iaşi. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie
Muzicală şi Teatru.
Bibliogr. f. 254-261.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Paiu.
391.8
792.97
043
DL: T2011/57753

1358. TOADER, FLORIN. Oglinda - element primordial la graniţa


dintre teatru şi film / drd.: Florin Toader. - Bucureşti : Universitatea Naţională de
Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale", 2009.
262 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 211-216.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Vasiliu.
792(100)
791.43(100)
043
DL: T2011/56521

1359. TOPUZU, LIVIU. Actorul între clasicitatea tradiţiei şi inovaţie


în spiritualitatea teatrosferei / drd.: asist. univ. Liviu Topuzu. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale",
2009.
IV, 235 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. f. 232-235.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Adriana Popovici.
792.028(100)
043
DL: T2011/56813
512 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1360. TRIFAN, DANIELA FLORICA. Personajul cehovian, concept


formativ-paradigmatic / drd. Daniela Florica (Trifan) Enache. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale",
2009.
246 f. : facs., il. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti. Facultatea de Teatru.
Bibliogr. f. 234-241.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Anton Vasiliu.
792.028.6:396:821.161.1.09 Cehov,A.P.
929 Cehov,A.P.
043
DL: T2011/56810

1361. ZARAFESCU, DAN-MARIUS. Teatrul între teroare şi cenzură :


istoria unor valori umane mântuite prin rezistenţă / drd. Dan-Marius Zarafescu. -
Bucureşti : Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L.
Caragiale", 2010.
200 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale" Bucureşti. Facultatea de Teatru.
Bibliogr. f. 194-200.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ludmila Patlanjoglu.
792:351.751.5(498+100)
043
DL: T2011/57680

796/799 Sport

1362. ALUPEI, DORIN. Puterea de predicţie a normelor de selecţie


în canotaj / Alupei Dorin. - Bucureşti : Academia Naţională de Educaţie Fizică şi
Sport, 2009.
249 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport. I.O.S.U.D.
Bibliogr. f. 242-249.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Gagea Adrian.
797.122
043
DL: T2011/57329
TEZE DE DOCTORAT 513

1363. AMZĂR, ELENA LUMINIŢA. Contribuţii privind optimizarea


pregătirii tehnice prin intermediul instruirii programate la voleibalistele
începătoare / drd.: Leşu (Amzăr) Elena Luminiţa. - Piteşti : Universitatea din
Piteşti, 2010.
XV, 282 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexe (71 f.).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Universitatea din Piteşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Instituţie
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat.
Bibliogr. f. 274-282.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Simion.
796.325.015-055.2
043
DL: T2011/57541

1364. BĂDESCU, DELIA. Dinamică şi eficienţă în antrenamentul de


mare performanţă al probei de 20 km marş femei / Bădescu Delia Mariana. -
Bucureşti : Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2010.
262 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti.
Bibliogr. f. 251-262.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Vasilica Grigore.
796.42-055.2
043
DL: T2011/57395

1365. CRISTEA, DANA. Optimizarea practicării exerciţiilor fizice în


timpul liber la elevii de 11-14 ani / drd.: Cristea Dana Ioana. - Bucureşti :
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2010.
275 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. f. 248-255.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Marcu.
796-057.874
043
DL: T2011/57399
514 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1366. DEHELEAN, OVIDIU. Ameliorarea modelului de joc


simplificat la fotbal, utilizând sisteme de acţionare moderne în lecţia de
educaţie fizică, la clasa a V-a / Ovidiu Dehelean. - Bucureşti : Universitatea
Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2009.
267 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexă (84 f.).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Naţională de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. f. 259-267.
Indexuri.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan C. Negulescu.
043
371.3:796.332:373.3
DL: T2011/57708

1367. DUŢĂ, DANIEL. Studiu privind optimizarea condiţiei fizice a


studenţilor de la facultăţile cu profil politehnic / drd.: Duţă Daniel. - Piteşti :
Universitatea din Piteşti, 2010.
220, [6] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexe (86 f. ).
Antetitlu: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
(Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat).
Bibliogr. f. 217-220.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Niculescu Mugurel.
371:796:378
043
DL: T2011/57539

1368. HĂŞMĂŞAN, IOAN TEODOR. Optimizarea pregătirii de


performanţă în tenisul de câmp prin îmbunătăţirea sistemului de selecţie şi
orientare sportivă / drd. Hăşmăşan Ioan Teodor. - Bucureşti : Academia
Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2009.
[6], 288 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Academia Naţională
de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti.
Bibliogr. f. 279-288.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Hantău.
796.342
043
DL: T2011/57268
TEZE DE DOCTORAT 515

1369. IONESCU, ZENOBIU DAN. Direcţii de perfecţionare a


managementului activităţilor sportive de performanţă / drd.: Ionescu Zenobiu
Dan. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
223 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Text în lb. română.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Economie şi
de Administrare a Afacerilor.
Bibliogr. f. 201-203.
Conţine note.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ion Dănăiaţă.
65.012.4:796
043
DL: T2011/56967

1370. LEICU, GELU. Jocurile olimpice în antichitate şi în epoca


modernă / drd. Leicu Gelu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
370 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Catedra de Istorie Veche şi Medie. Facultatea de Istorie şi
Patrimoniu "Nicolae Lupu". Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.
Bibliogr. f. 250-270.
Index.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Thomas Nägler.
796.032.2(100)(091)
796.092.2(100)(091)
043
DL: T2011/57341

1371. LEUCEA ILICA, LAURENŢIU IULIAN. Strategii de


îmbunătăţire a potenţialului psihomotric al elevilor şi studenţilor / drd.:
Laurenţiu Iulian Leucea Ilica. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
276 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: România Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea
de Psihologie şi Ştiinţe ale Naturii.
Bibliogr. f. 270-276.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Miron Ionescu.
796.012.2:3-057.87
043
DL: T2011/57382
516 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1372. MARCONI, ROBERTO GABRIEL. Optimizarea proceselor de


antrenament la copiii care învaţă jocul de fotbal, prin eficientizarea factorilor
motivaţionali şi afectivi / drd.: Marconi Roberto Gabriel. - Piteşti : Universitatea
din Piteşti, 2009.
273 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexe (46 f.).
Antetitlu: Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Piteşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Instituţie Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat.
Bibliogr. f. 263-273.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan I. Lador.
796.332.015-053.2
043
DL: T2011/57241

1373. MIHAI, ALEXANDRU. Optimizarea prin mijloace specifice a


puterii reactive, în execuţia procedeelor tehnice ale jocului de tenis de câmp la
sportivii de 10-16 ani / Mihai Alexandru. - Bucureşti : Academia Naţională de
Educaţie Fizică şi Sport, 2010.
255 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti.
Bibliogr. f. 244-255.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Marcu.
796.342-053.6
043
DL: T2011/57396

1374. NEAGU, NICOLAE. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi


aptitudinilor motrice specifice atletismului de performanţă / drd.: Neagu
Nicolae. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
255 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
Bibliogr. f. 248-255.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Miron Ionescu.
796.42.012.1
796.42.015.59
043
DL: T2011/57966
TEZE DE DOCTORAT 517

1375. PANAIT, CIPRIAN. Contribuţii privind modelul biologic al


fotbaliştilor de divizia A / Panait Ciprian. - Bucureşti : Academia Naţională de
Educaţie Fizică şi Sport, 2009.
371 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Academia Naţională
de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. f. 327-342.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mariana Cordun.
796.332.015
043
DL: T2011/57327

1376. PARASCHIV, CĂTĂLIN IONEL. Optimizarea pregătirii fizice


generale şi specifice a componenţilor grupei de intervenţie antiteroristă prin
mijloacele educaţiei fizice şi sportului / drd. Paraschiv Cătălin Ionel. - Bucureşti :
Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2009.
253 f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexă (49 f.).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Academia Naţională
de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti.
Bibliogr. f. 240-253.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mariana Cordun.
796
323.28
043
DL: T2011/57332

1377. RÂŢĂ, ELISABETA. Concept de optimizare a instruirii


echipelor reprezentative studenţeşti de handbal şi volei prin mijloace atletice /
Elisabeta Râţă. - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2010.
257 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexă (113 f.).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.
Universitatea din Piteşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. I.O.S.U.D.
Bibliogr. f. 249-257.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Simion.
796.322
796.325
043
DL: T2011/57761
518 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1378. SIMION, DORU CONSTANTIN. Dezvoltarea handbalului pe


plan european prin îmbunătăţirea activităţii manageriale / Simion Doru
Constantin. - Bucureşti : Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2009.
236, [79] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Academia Naţională
de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. f. 225-236.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Bota Ioan.
796.322
043
DL: T2011/57271

1379. SZABO-ALEXI, MARIANA. Orientări şi strategii privind


instruirea jucătorului "libero" în jocul de volei - 16-18 ani / drd.: Szabo-Alexi
Mariana. - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2009.
293 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexe ([165]f.).
Antetitlu: Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Piteşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. f. 283-289.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Niculescu Mugurel.
796.325
043
DL: T2011/57238

1380. ŞINTIE, ANA-MARIA. Rolul anticipării în creşterea eficienţei


performanţei / drd.: Şintie Ana-Maria. - Bucureşti : Universitatea Naţională de
Educaţie Fizică şi Sport, 2009.
258 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea
Naţională de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. f. 25-258.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. psih. d.h. c. Mihai Epuran.
796.092
043
DL: T2011/57398
TEZE DE DOCTORAT 519

1381. ŞTEFĂNESCU, HORIA. Optimizarea modelelor şi modelării


pregătirii în schiul alpin la nivelul grupelor de copii de 10-14 ani / drd.
Ştefănescu Horia. - Bucureşti : Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport,
2009.
198, [9] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 vol. anexă (98 f.).
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Academia Naţională
de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. 9 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Hantău Ioan.
796.926.015-053.2
043
DL: T2011/57333

1382. TRIFA, IOAN. Studiu privind influenţa practicării artelor


marţiale asupra evoluţiei personalităţii / drd. Trifa Ioan Pavel. - Bucureşti :
Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2009.
248 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Academia Naţională
de Educaţie Fizică şi Sport.
Bibliogr. f. 241-248.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Hantău.
043
796.85.011.1
DL: T2011/57303

1383. VYTHOULKAS, ANASTASIOS. Didactica antrenamentului în


jocurile sportive - beach voley - la şcolile elementare cu program prelungit
(Grecia) / drd. Vythoulkas Anastasios. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
166 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Şcoala Doctorală.
Bibliogr. f. 157-166.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ioan Cerghit.
371.3:796.325.015.2:373.3
043
DL: T2011/57369
520 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

81 Lingvistică

1384. BOICU, RUXANDRA. De la enunţare la conflict în discursul


politic : dezbaterea politică electorală televizată / drd.: lector univ. Ruxandra
Boicu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
230 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine. Şcoala Doctorală: Limbi şi Identităţi Culturale.
Bibliogr. f. 181-193.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Paul Miclău.
043
316.77:654.197
81'42:32.01
DL: T2011/57316

1385. COLCERIU, ŞTEFAN. Testamentul lui Solomon : o


reconstrucţie a imaginarului / drd. Ştefan Colceriu. - Bucureşti : Universitatea
din Bucureşti, 2009.
518 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Domeniul: Filologie. Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine. Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale.
Specializarea: Filologie Clasică.
Bibliogr. f. 480-512.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Mariana Băluţă.
043
801.73:229.3
229.3:235.2
DL: T2011/57318
TEZE DE DOCTORAT 521

1386. CRĂCIUN, LUMINIŢA. Război vs. Pace : modalităţi de


definire în polemologie şi în dicţionarele de uz general / drd. Luminiţa Crăciun.
- Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, [2009].
176 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere. Şcoala
Doctorală.
Bibliogr. f. 127-134.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Angela Bidu-Vrănceanu.
004:81'374.2:355.01+327
004:001.4:355.01+327.57
316.334.3:355.01+327.57
043
DL: T2011/57325

1387. DIACONESCU, DIANA MARIA. Terminologie creştină în


limba română şi în limba spaniolă. Studiu lingvistic / drd.: Diana Maria
Diaconescu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", [2009].
283 f. : h. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi.
Bibliogr. f. 168-194.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Frâncu.
001.4:28=135.1=134.2
811.135.1'276.6:28
811.134.2'276.6:28
043
DL: T2011/57049

1388. DUMITRU, ŞTEFAN. Expresiile frazeologice din latină


(analiză socio-lingvistică şi structurală) / drd.: Ştefan Dumitru. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
292 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine. Secţia Filologie Clasică.
Bibliogr. f. 247-249.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Lucia Wald.
811.124'373.72
043
DL: T2011/57683
522 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1389. FEURDEAN, DANA. Analiza discursului economic din presa


scrisă românească şi cea italiană / candidat: asist. drd. Dana Feurdean. - Cluj-
Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2010.
389 f. : il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Litere. Catedra de Limba Română şi Lingvistică Generală.
Bibliogr. f. 349-366.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Elena Dragoş.
808.5:33
050(498+450)
043
DL: T2011/57510

1390. GĂLIE, DIANA ELENA. Cuantificarea adverbială în limba


română şi în limbile de origine latină / drd.: Diana Elena (Gălie) Fulger. -
Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2009.
245 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ovidius" Constanţa. Şcoala Doctorală a
Facultăţii de Litere.
Bibliogr. f. 197-221.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. P. Gh. Bârlea.
043
811.13'367.624
DL: T2011/57096

1391. GÎFU, DANIELA. Discursul presei scrise şi violenţa simbolică.


Analiza unei campanii electorale / drd.: Daniela Gîfu. - Iaşi : Universitatea "Al. I.
Cuza", 2010.
356 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie şi
Ştiinţe Social Politice.
Conţine note.
Bibliogr. f. 332-356.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu.
043
808.5:32.01
DL: T2011/57851
TEZE DE DOCTORAT 523

1392. HUSARCIUC, MARIA. Unităţile frazeologice. Abordare


contrastivă franco-română. Aplicaţie pe corpus paralel / drd.: Maria
Husarciuc. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
180 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere. Facultatea
de Informatică. Doctorat în cotutelă.
Bibliogr. f. 110-121.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eugen Munteanu, prof. univ.
dr. Dan Cristea.
811.135.1'373.7
811.133.1'373.7
043
DL: T2011/57047

1393. MIHUŢ, SILVIA. A stylistic perspective on british and


american political discourse / drd.: Silvia Mihuţ. - Iaşi : Universitatea "Al. I.
Cuza", 2010.
292 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi.
Bibliogr. f. 278-292.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Horia Hulban.
043
808.53:32(420+73)
DL: T2011/57774

1394. MOSCAL, DINU. Teoria câmpurilor lexicale. Cu aplicaţie la


terminologia populară a formelor de relief pozitiv / drd.: Dinu Moscal. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
217 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza"-Iaşi. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 202-213.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Eugen Munteanu.
81'373
043
DL: T2011/57524
524 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1395. OBAE, MARIA-CRISTINA. La catégorie de la personne en


français et en roumain : étude contrastive et transpositions didactiques / drd.:
Maria-Cristina Dinu (Obae). - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
377 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Université de Bucarest. Ecole Doctorale Langues et Identités
Culturelles.
Bibliogr. f. 281-293.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Alexandra Cuniţă, prof. dr. Henri
Portine.
811.133.1'366.56
811.135.1'366.56
043
DL: T2011/57344

1396. TIMARIU PÂNZARU, OLGA. Structuri semiologice spaţiale :


verb şi imagine / drd.: lector univ. Olga Timariu Pânzaru. - Iaşi : Universitatea
"Al. I. Cuza", 2009.
297 f. : il. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 285-295.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Carpov.
043
81'22
DL: T2011/57715

1397. VÎLCU, ADELINA. Expresiile lingvistice ale ideii de


dimensiune redusă : Perspectivă contrastivă franco-română / drd.: Adelina
Vîlcu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
151, [47] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Şcoala Doctorală Limbi şi
Identităţi Culturale.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. 11 f.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Alexandra Cuniţă.
81'373.72
043
DL: T2011/56708
TEZE DE DOCTORAT 525

811 Limbi individuale

1398. DIMA, VIORELA-VALENTINA. The temporal interpretation


of nominal phrases in English and Romanian = Interpretarea temporală a
grupurilor nominale în limbile engleză şi română / drd. Viorela-Valentina
Marin (căsătorită Dima). - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2010.
XII, 419 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine. Şcoala Doctorală "Limbi şi Identităţi Culturale".
Bibliogr. f. 392-419.
Teză de doctorat. Îndrumător şt.: prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu.
811.111'367.4
811.135.1'367.4
043
DL: T2011/57863

1399. DUMITRAŞCU, ANTOANELA MARTA. English collocations


across romanian and italian borders / drd.: Antoanela Marta Dumitraşcu. -
Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
357 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie.
Bibliogr. f. 328-357.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Hortensia Pârlog.
811.111'373.45:811.135.1+811.131.1
043
DL: T2011/56964
526 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1400. DUMITRU, ELENA. Expression nominales en français de


spécialité - sens et référence / drd.: Elena Dumitru. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2009.
242 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea din
Bucureşti. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.
Bibliogr. f. 231-242.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Alexandra Cuniţă.
811.133.1'373.72
043
DL: T2011/57356

1401. FILIMON, ELIZA CLAUDIA. Worlds in collision : Angela


Carter's heterotopia = Lumi în opoziţie : heterotopii în opera lui Angela
Carter / drd. Eliza Claudia Filimon. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
329 f. ; 30 cm.
Text în lb. engleză.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie.
Bibliogr. f. 317-329.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Pia Brînzeu.
811.111.09 Carter,A.
929 Carter,A.
043
DL: T2011/57195

1402. MARTIN, LOREDANA-DANIELA. Deicticele în română şi


engleză : studiu contrastiv / drd. Loredana-Daniela Martin. - Craiova :
Universitatea din Craiova, 2010.
207, [13] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 196-207.
Conţine curriculum vitae.
Rez. în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Toma.
811.135.1
811.111
043
DL: T2011/58009
TEZE DE DOCTORAT 527

1403. POPESCU, CĂTĂLINA. Eufemisme şi disfemisme în discursul


public / drd. Cătălina Popescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
207 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 200-205.
Indici.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Florica Niculescu.
811.136.1'373.49
043
DL: T2011/58003

1404. SCUPRA, CRISTINA. Structura morfo-semantică a cuvintelor


cheie în frazeologia română şi rusă (perspectiva sincronică) / drd.: Scupra
Cristina. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2010.
233 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 216-231.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Lobiuc.
043
811.135.1'373.7
811.161.1'373.7
DL: T2011/57768

1405. ŞIMON, SIMONA-CRISTINA. The persuasive function of


written advertisements / drd.: Simona-Cristina Mănescu (Şimon). - Timişoara :
Universitatea de Vest, 2009.
224 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie.
Bibliogr. f. 213-223.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Hortensia Pârlog.
811.111:659.1
043
DL: T2011/56545
528 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1406. TĂNASE, DELIA. Linguistic realisation of bias and neutrality


in the english printed news / drd.: Delia Robescu (Tănase). - Timişoara :
Universitatea de Vest, 2009.
237, 19 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Litere,
Istorie şi Teologie.
Conţine note bibilografie.
Bibliogr. f. 224-237.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Hortensia Pârlog.
811.111'276.6:070
043
DL: T2011/56551

1407. TUDOR, ELVIRA MIHAELA. Le français militaire :


documents officiels, correspondance, matériaux d'étude, presse / drd.: prof.
Elvira Mihaela Tudor. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
412 f. : il., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 314-324.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Valentina Agrigoroaiei.
811.133.1'276.6:355
043
DL: T2011/57840

811.135.1 Limba română

1408. APOSTOLATU, IONEL. Analogia - factor de organizare


lexico-gramaticală. Cu privire la limba română / drd.: Ionel Apostolatu. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
XVII, 266 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. IV-XVII.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel.
811.135.1'342.621
043
DL: T2011/57043
TEZE DE DOCTORAT 529

1409. AVRAM, VIORICA. Limbajul predicii religioase creştine / drd.


Avram Viorica. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
267 f. : graf., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere.
Bibliogr. 260-267.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Florica Niculescu.
811.135.1'276.2:252:281.95
043
DL: T2011/56752

1410. BĂRDĂŞAN, GABRIEL. Elementul latinesc în lexicul


dialectului istroromân / drd.: lect. univ. Gabriel Bărdăşan. - Timişoara :
Universitatea de Vest, 2009.
523 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie.
Bibliogr. f. 514-523.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Vasile Frăţilă.
811.135.1'282.4'373(497.5):811.124
043
DL: T2011/57193

1411. BOGDAN, RODICA. Structuri pleonastice în limba română /


drd. Rodica Bogdan. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2010.
370 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 364-370.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Theodor Hristea, prof. univ. dr.
Gheorghe Chivu.
811.135.1'373.612.4
043
DL: T2011/57513
530 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1412. BURSUC, ALINA-MIHAELA. Câmpul lexical-semantic al


numelor de rudenie în limba română / drd.: Alina-Mihaela Bursuc. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
182 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere. Şcoala
Doctorală de Studii Filologice.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 170-180.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eugen Munteanu.
811.135.1'373'37
811.373.42
043
DL: T2011/56663

1413. CIORNEI, ILEANA SILVIA. Dinamica şi expresivitatea


argoului în limba română / drd.: Ciornei Ileana Silvia. - Piteşti : Universitatea din
Piteşti, 2009.
248 f. : tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Litere. Catedra de
Filologie.
Bibliogr. f. 237-248.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Găitănaru Ştefan.
043
811.135.1'276.2
DL: T2011/57076

1414. CIUBOTARU, GABRIELA. Poezia lui Mihai Ursachi. Studiu


monografic asupra limbii / drd.: Gabriela Ciubotaru. - Iaşi : Universitatea "Al. I.
Cuza" Iaşi, 2009.
275 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere. Şcola
Doctorală de Studii Filologice.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 267-275.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Eugen Munteanu.
821.135.1.09-1 Ursachi,M.
929 Ursachi,M.
043
DL: T2011/56712
TEZE DE DOCTORAT 531

1415. CORBU-DOMŞA, DANIELA. Toponimia din Depresiunea


Dornelor / drd. Daniela Corbu-Domşa. - Suceava : Universitatea "Ştefan cel
Mare", 2010.
240 p. : schem. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava. Facultatea de Litere şi
Ştiinţe ale Comunicării. Domeniul fundamental: Ştiinţe Umaniste. Domeniul de
doctorat: Filologie.
Bibliogr. p. 221-240.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ion-Horia Bârleanu.
811.135.1'373.21:913(498 Depresiunea Dornelor)
043
DL: T2011/57791

1416. DRAGOMIRESCU, ADINA. Ergativitatea : Structuri


sintactice la limita dintre tranzitiv şi intranzitiv / drd.: Adina Dragomirescu. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
351 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 336-351.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond.: prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan.
811.135.1'367
043
DL: T2011/57229

1417. GEANĂ, IONUŢ. Verbe construite prepoziţional / drd.: Ionuţ


Geană. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2010.
207 f. : fig. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Şcoala Doctorală a Facultăţii de
Litere.
Bibliogr. f. 197-202.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan.
811.135.1'367.625
811.135.1'367'633
043
DL: T2011/58115
532 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1418. HUŢANU, MIHAELA-MONICA. Principiul etimologic în


scrierea limbii române / drd.: Mihaela-Monica Huţanu. - Timişoara :
Universitatea de Vest, 2009.
243 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie.
Bibliogr. f. 227-243.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Ileana Oancea.
811.135.1'373.6
043
DL: T2011/56953

1419. MIHAI, NICOLETA-ANA. Limbaj democratic şi limbaj


totalitar / drd.: Nicoleta-Ana Mihai. - Bucureşti : Institutul de Lingvistică "Iorgu
Iordan - Al. Rosetti", 2009.
30 cm.
Antetitlu: Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti".
Bibliogr. f. 337-351.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ioana Vintilă-Rădulescu.
043
811.135.1'276.6:32
DL: T2011/57143

1420. NECULAI, MANUELA. Caracteristici lingvistice ale scrierilor


religioase româneşti de rit apusean / drd.: Neculai Manuela-Claudia (Stănică). -
Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
294 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Litere.
Conţine rezumat şi în lb. engleză.
Bibliogr. f. 270-280.
Conţine note.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Chivu.
811.135.1'0
811.135.1'276.6:28
043
DL: T2011/58118
TEZE DE DOCTORAT 533

1421. OPREA, HELGA-IULIANA. Relatinizarea limbii române : cu


specială referire la împrumutul lexical / drd. Helga-Iuliana Bogdan (Oprea). -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2010.
255 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere. Şcoala
Doctorală - Litere.
Bibliogr. f. 244-255.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Saramandu.
811.135.1:811.124
811.135.1'373.45
043
DL: T2011/58101

1422. RADU, LUMINIŢA. Terminologia agricolă în graiurile


dacoromâne sudice / drd. Luminiţa Radu. - Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 2010.
219 f. : h. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 210-219.
Teză de doctorat. Coord.: prof. dr. Nicolae Saramandu.
811.135.1'282
001.4:63
043
DL: T2011/57914

1423. STOIAN, SILVIA-GEORGIANA. Mijloace lingvistice de


realizare a "aproximării" şi funcţiile ei în limba română / drd.: Silvia-
Georgiana Stoian. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2010.
223 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti.
Bibliogr. f. 200-213.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Gabriela Dindelegan.
811.135.1
043
DL: T2011/57693
534 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

82.09 Critică şi istorie literară

1424. BĂGIAG, AURORA MANUELA. Aux pays de la magie / drd.:


Aurora Manuela Băgiag. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2009.
629 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universités Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca) et Blaise-Pascal
(Clermont-Ferrand). Doctorat D Études Supérieures Européennes.
Bibliogr. f. 578-620.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Directeurs de recherche: Rodica Pop, Éric Lysøe.
091
82(4).09-31"19"
043
DL: T2011/57482

1425. CHIRCULESCU, ANDREEA-IRINA. Societatea europeană în


memoriile apocrife din "marele secol" / drd.: Andreea Irina Chirculescu. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, 2009.
253 f. : fig. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 212-221.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Viorica S. Constantinescu.
82.09-97"13/16"
043
DL: T2011/56720
TEZE DE DOCTORAT 535

1426. GUŢĂ, ARMAND. Conflictele inter-confesionale în Balcani


(reflectate în publicaţiile regionale dintre anii 1900-1920) : Studiu de
imagologie : Noi, voi şi ceilalţi / drd. Armand Guţă. - Bucureşti : Academia
Română, 2009.
232 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Etnografie şi Folclor
"Consantin Brăiloiu".
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 216-232.
Teză de doctorat. Cond. şt.: ac. Sabina Ispas.
82.09-91:94(497)"1900/1920"
398(497)"1900/1920"
043
DL: T2011/56826

1427. HAN SEONG-SUK. Proza fantastică la Mircea Eliade şi la


prozatorul coreean, Choi In-Hoon : Studiu comparativ al prozei fantastice în
operele lui Mircea Eliade şi Choi In-Hoon / drd.: Han Seong-Suk. - Bucureşti :
Universitatea Bucureşti, 2009.
159 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Litere.
Conţine rezumat în lb. engleză.
Bibliogr. f. 148-152.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea Anghelescu.
821.135.1.09-312.9 Eliade,M.
821.531.09-312.9 Choi In-Hoon
929 Eliade,M.
929 Choi In-Hoon
DL: T2011/57960
536 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1428. HELBERI, MIRELA. Aliénation et absurde dans le "Nouveau


Théâtre : Eugėne Ionesco, Samuel Beckett, Arthur Adamov / drd.: Mirela
Helberi. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
305 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Université Al. I. Cuza, Iaşi , România, Université D'Artois
Arras, France U.F.R. Lettres et Arts P.R.E.S. Lille-Nord de France.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 276-300.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. M. Alexandru Călinescu, prof.
univ. M. Alain Vuillemin.
82.09-2
043
DL: T2011/56666

1429. MARINESCU, ALINA-DANIELA. Reflets. Les fonctions de la


représentation du Miroir en peinture en littérature / drd.: Alina-Daniela
Marinescu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
415 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Université de Bucharest. Faculté de Lettres, Université Jean
Moulin Lyon 3. Faculté de Letteres et Civilization.
Bibliogr. f. 384-410.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Codirecteurs : prof. M. Sorin Alexandrescu..., prof. M.
Pierre Servet.
75.041.7(100):645.492
82.09:645.492
043
DL: T2011/58039
TEZE DE DOCTORAT 537

1430. MÂNDRU, BOGDAN. Proza fantastică de la Edgar Allan Poe


la Michel de Ghelderode / drd.: Mândru Bogdan-Ştefan. - Iaşi : Universitatea "Al.
I. Cuza", 2009.
181, [5] f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Litere. Catedra de
Literatură Comparată şi Estetică.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. 5 f.
Teză de doctorat. Coord. : prof. dr. Viorica S. Constantinescu.
821.111(73).09 Poe,E.A.
929 Poe,E.A.
821.133.1(493).09 Ghelderode,M.de
929 Ghelderode,M.de
043
DL: T2011/56664

1431. NISTOR, DOREL. Interferenţe ale mitului lui Dracula cu


romanul gotic / drd.: Dorel Nistor. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
216 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere. Şcoala
Doctorală de Studii Filologice.
Bibliogr. f. 209-216.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Viorica S. Constantinescu.
821.135.1.09-31:94(498.1)"14" Vlad Ţepeş
82(4).09-31:94(498.1)"14" Vlad Ţepeş
929 Vlad Ţepeş
043
DL: T2011/56996
538 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1432. NIŢIŞOR, ANDREA-TEREZA. Towards a poetics of the


fragment / drd. Iordache C. (Niţişor) Andreea-Tereza. - Iaşi : Universitatea "Al. I.
Cuza", 2009.
223 f. : il. în parte color ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după cop.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 212-223.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Odette Blumenfeld.
82.09-3
043
DL: T2011/57190

1433. PATRICHI, LILIANA SIMONA. James Joyce şi Camil


Petrescu : romancieri de formaţie europeană / drd. Liliana Simona Patrichi. -
Craiova : Universitatea din Craiova, 2010.
222, [6], 9 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 213-222.
Conţine curriculum vitae.
Rez. în lb. engleză.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. George Sorescu.
821.111.09 Joyce,J.
821.135.1.09 Petrescu,C.
929 Joyce,J.
929 Petrescu,C.
043
DL: T2011/57865

1434. POPESCU, AURORA NICOLETA. Tipologii feminine ilustrate


în literatura română şi engleză a secolului XX. Analiză comparativă / drd.:
Popescu Aurora Nicoleta. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
300 f. : il. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. p. 268-277.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Voinea.
821.135.1.09"19":396
821.111.09"19":396
043
DL: T2011/56606
TEZE DE DOCTORAT 539

1435. PRUTEANU, ADINA IOANA. Parodia - formă de evoluţie


literară : Expresivitatea discursului parodic / drd. Adina Ioana Cornelia
Pruteanu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
273 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Litere şi
Arte.
Bibliogr. f. 260-273.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. H.C. Victor V. Grecu.
043
82.09-7
DL: T2011/56639

1436. STĂNESCU, ANGELA. Displacement and hybridity in the


cross-cultural fiction of V. S. Naipaul, Salman Rushdie, Timothy Mo and
Kazuo Ishiguro / drd.: Angela Stănescu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti,
2009.
730 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine.
Bibliogr. p. 720-729.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Lidia Vianu.
82.091
821.111.09
043
DL: T2011/58117

1437. UNGUREANU, IRINA. Eugéne Ionesco - absursul ca apocalips


al utopiei / drd.: Irina Ungureanu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai",
2009.
254 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 236-254.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Coord.: prof. univ. dr. Mircea Muthu.
821.135.1.09 Ionescu,E.
821.133.1.09 Ionescu,E.
929 Ionescu,E.
043
DL: T2011/57346
540 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1438. VASILACHE, SIMONA. Obrazul personajelor : cât face


onoarea lor / drd. Simona Vasilache. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti,
2009.
116 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Litere. Şcoala Doctorală
de Literatură.
Bibliogr. f. 115-116.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Manolescu.
043
82.09-2
177.1:82-2
DL: T2011/57315

821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză

1439. BANU, DIANA ELENA. The rhetoric of otherness in Nadine


Gordimer's fiction = Doctoral Candidate Banu Diana Elena. - Sibiu :
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2010.
230 f. : il. în parte color ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. română.
Antetitlu: Lucian Blaga University of Sibiu. Faculty of Letters and Arts.
The Department of English and American Studies.
Bibliogr. f. 214-230.
Teză de doctorat. Doctoral Adviser Dumitru Ciocoi-Pop.
821.111(680).09 Gordimer,N.
929 Gordimer,N.
325.3
043
DL: T2011/57872
TEZE DE DOCTORAT 541

1440. BELEI, ODETA MANUELA. Kingsley Amis's protean growth /


doctoral candidate Odeta Manuela Belei. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2010.
213 f. ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. română.
Antetitlu: "Lucian Blaga" University of Sibiu. Faculty of Letters and Arts.
Department of British and American Studies.
Bibliogr. f. 202-213.
Teză de doctorat. Scientific coordinator: prof. Dumitru Ciocoi Pop.
821.111.09 Amis,K.
929 Amis,K.
043
DL: T2011/57876

1441. BOGHIAN, IOANA. The house as a sign of identity in 19th -


Century English Novels / drd.: asist. univ. Nica (Boghian) Ioana. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza", 2009.
304 f. ; 30 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după cop.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere. Şcoala
Doctorală de Studii Filologice.
Bibliogr. f. 285-304.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Avădanei Ştefan.
821.111.09-31"18"
043
DL: T2011/57188

1442. CĂNĂNĂU, IULIAN MIHAIL. Representations of the concept


of "americanness" in the canon of antebellum american literature / drd.: lector
Iulian Mihail Cănănău. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2009.
360 p. ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. română.
Antetitlu: University of Bucharest. Faculty of Foreign Language and
Literatures.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. p. 346-360.
Teză de doctorat. Advisor: prof. dr. Rodica Mihăilă.
821.111(73).09
043
DL: T2011/56857
542 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1443. CÂMPU, ADINA. Otherness and sameness in postcolonial


literature : Chinua Achebe, Rohinton Mistry and Diran Adebayo / drd.:
Campu Adina. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
311 f. ; 30 cm.
F. de tit. şi în lb. română.
Antetitlu: "Lucian Blaga" University of Sibiu. Faculty of Letters and Arts.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 299-311.
Teză de doctorat. Scientific coordinator: prof. univ. dr. Dumitru Ciocoi
Pop.
821.111(669).09"19"
821.111(540).09"19"
043
DL: T2011/56882

1444. COZMEI, RADU-MIHAI. Nathaniel Hawthorne : Twentieth


Century Views on His Symbolism / drd.: Radu-Mihai Cozmei. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, 2009.
166 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Litere.
Bibliogr. f. 155-166.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Avădanei.
821.111(73).09 Hawthorne,N.
929 Hawthorne,N.
043
DL: T2011/56895

1445. CRUCEANU, ROXANA DIANA. Byron's Don Juan on the


Margins of Two Concepts : Dandyism and Don Juanism / drd.: Roxana Diana
Cruceanu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2009.
268 f. : fig. color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Litere,
Istorie şi Teologie.
Bibliogr. f. 248-258.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. univ. dr. Pia Brînzeu.
821.111.09 Byron,G.G.
929 Byron,G.G.
043
DL: T2011/56971
TEZE DE DOCTORAT 543

1446. DUBSKÝ, IRINA. Shadowings-Forth of the Invisible :


Esotericism in Herman Melville's Fiction - Moby Dick and the Tales / candidat
Irina Dubský. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
301 f. ; 30 cm. + 1 vol. anexă (13 f. volante).
Lipsă f. de tit. -Descrierea după cop.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine.
Bibliogr. f. 279-301.
Rez. în lb. română.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. dr. Rodica Mihăilă.
821.111(73).09 Melville,H.:141.33
929 Melville,H.
043
DL: T2011/57868

1447. FARKAS, PAUL. Elaine Feinstein's prose work : the Jewish


dimension / drd.: Paul Farkas. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai",
2009.
X, 316 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de
Litere.
Bibliogr. f. 249-260.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Virgil Stanciu.
821.111.09 Feinstein,E.
929 Feinstein,E.
043
DL: T2011/57350
544 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1448. GHENŢULESCU, RALUCA MIHAELA. Visuality, textuality


and feminity in Tracy Chevalier's fiction = Vizualitate, textualitate şi
feminitate în opera lui Tracy Chevalier / drd.: asist. Raluca Mihaela Popescu
(căs. Ghenţulescu). - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
250 f. ; 30 cm.
Text în lb. engleză.
Titlu şi în lb. română.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine . Şcoala Doctorală de Studii Culturale şi Literare.
Bibliogr. f. 243-250.
Teză de doctorat. Coord.: prof. dr. Lidia Vianu.
821.111.09 Chevalier,T.
043
929 Chevalier,T.
DL: T2011/57685

1449. HOŞTINĂ, EMIL. Putere şi imaginar în teatrul lui William


Shakespeare / drd. Emil Hoştină. - Bucureşti : Universitatea Naţională de Artă
Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale", 2010.
200 f. : il. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.
L. Caragiale". Facultatea de Teatru.
Bibliogr. f. 194-197.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ludmila Patlanjoglu.
792(420)"15/16"
821.111.09 Shakespeare,W.:321.01+2+133
929 Shakespeare,W.
043
DL: T2011/57678
TEZE DE DOCTORAT 545

1450. MARINESCU, LIVIU MIHAIL. Economic progress and


decline in 20 th century english novels / drd.: Liviu-Mihail Marinescu. - Iaşi :
Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, 2009.
211 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere.
Conţine note bibliografice.
Bibliogr. f. 203-206.
Teză de doctorat. Coord. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Avădanei.
821.111.09-31"19":33
043
DL: T2011/56713

1451. MIHĂILESCU, CAMELIA-DANA. Ethical dilemmas and


reconfigurations of identity in early Twentieth Century Eastern European
Jewish American naratives / drd.: Camelia-Dana Mihăilescu. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 2009.
425 p. : tab. ; 30 cm. + 9 f. volante.
F. de tit. şi în lb. română.
Antetitlu: University of Bucharest. Faculty of Foreign Languages and
Literatures.
Conţine rezumat în lb. română.
Bibliogr. f. 404-425.
Teză de doctorat. Advisor: prof. Rodica Mihăilă.
821.111(73).09:323.1(=411.16)(73)"19"
043
DL: T2011/57231

1452. MÎNDRECI, GEORGIANA MIRELA. Exploring the Impact of


J.D. Salinger's Fiction on Romanian Readership / drd.: Mîndreci Georgiana
Mirela. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
330 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Faculty of Letters and
Arts. Department of British and American Studies.
Bibliogr. f. 313-330.
Teză de doctorat. Scientific supervizor : prof. Dumitru Ciocoi Pop.
821.111(73).09 Salinger,J.D.
929 Salinger,J.D.
043
DL: T2011/56897
546 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1453. MORARU, MARIA GABRIELA. English novelists and their


critical thinking : A different approach to the growth of the english novel
from its foundation until the crisis point in the twentieth century / doctoral
candidate Maria Gabriela Moraru... - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2009.
307 f. ; 30 cm.
Antetitlu: "Lucian Blaga" University of Sibiu.
Bibliogr. f. 299-307.
Doctoral thesis. Scientific advisor: prof. Dumitru Ciocoi-Pop.
043
821.111.09-31"19"
DL: T2011/56632

1454. NISTOR, CRISTINA MIHAELA. Narrators and narratees : A


narratological approach to the novels of A.S.Byatt and Rose Tremain / drd.:
Nistor Cristina Mihaela. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2009.
250 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine. Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale.
Bibliogr. f. 242-250.
Conţine note bibliografice.
Teză de doctorat. Cond. şt.: prof. dr. Lidia Vianu.
821.111.09-3
821.111.09 Byatt,A.S.
821.111.09 Tremain,R.
929 Byatt,A.S.
929 Tremain,R.
043
DL: T2011/57990
TEZE DE DOCTORAT 547

1455. OPREANU, LUCIA. David Lodge's fiction : a quest for


solutions to problems of literature / drd.: Lucia Opreanu. - Iaşi : Universitatea
"Al. I. Cuza", 2009.
330 f. ; 30 cm.
Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere.
F. de tit. şi în lb. română.
Bibliogr. f. 313-330.
Teză de doctorat. Coord. şt. : prof. univ. dr. Ştefan Avădanei.
821.111.09 Lodge,D.
929 Lodge,D.
043
DL: T2011/57018

<