Sunteți pe pagina 1din 261

CIP 5

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI


CUPRINS
CENTRUL NAŢIONAL CIP

0 GENERALITĂŢI............................................................................................... 9
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor............................................................. 10
008 Civilizaţie. Cultură................................................................................... 17
01 Bibliografii. Cataloage............................................................................... 21
02 Biblioteconomie. Biblioteci....................................................................... 21
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ............................................... 21
070 Ziaristică .................................................................................................. 22
087.5 Publicaţii pentru copii........................................................................... 23
09 Manuscrise. Bibliofilie .............................................................................. 28
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE
APARIŢIE 1 FILOZOFIE...................................................................................................... 28
11/12 Metafizică ............................................................................................. 29
CIP 13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ........................................ 29
14 Sisteme filozofice ...................................................................................... 31
159.9 Psihologie ............................................................................................. 32
16 Logică. Teoria cunoaşterii ......................................................................... 40
17 Morală. Etică ............................................................................................. 41

Anul XII, nr. 11 2 RELIGIE........................................................................................................... 42


23/28 Religie creştină ..................................................................................... 45
noiembrie 2009 29 Religii necreştine ....................................................................................... 58

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE..................................... 59


3-05 Categorii de persoane ............................................................................. 60
311/314 Statistică. Demografie ...................................................................... 61
316 Sociologie ................................................................................................ 62
32 Politică....................................................................................................... 66
323 Politică internă......................................................................................... 68
323.1 Minorităţi naţionale .............................................................................. 68
327 Politică externă ........................................................................................ 70
Editura Bibliotecii Naţionale a României 328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice.................................. 70
Bucureşti 33 Economie ................................................................................................... 72
2009 331 Muncă ...................................................................................................... 76
332 Economie teritorială. Proprietate ............................................................. 77
334 Forme de organizare şi cooperare în economie ....................................... 77
336 Finanţe ..................................................................................................... 77
338 Situaţie economică. Politică economică .................................................. 84
339 Comerţ ..................................................................................................... 87
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ................................................................. 90
6 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 7

35.0/354 Administraţie publică .................................................................... 109 69 Materiale şi tehnologii în construcţii ....................................................... 218
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară........................................................ 111
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................ 114 7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT...................................... 219
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................ 116 71 Urbanism ................................................................................................. 220
39 Etnografie. Folclor................................................................................... 131 72 Arhitectură............................................................................................... 221
73/76 Arte plastice. Desen tehnic ................................................................. 225
5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ..................................................... 134 77 Fotografie ................................................................................................ 228
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător .......................................................... 134 78 Muzică ..................................................................................................... 229
51 Matematică .............................................................................................. 136 791/792 Arta spectacolului ........................................................................... 233
52 Astronomie. Geodezie ............................................................................. 144 796/799 Sport ............................................................................................... 234
53 Fizică ....................................................................................................... 145
54 Chimie ..................................................................................................... 148 8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ.......................................... 238
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie........................................................ 150 81 Lingvistică ............................................................................................... 238
57 Biologie ................................................................................................... 151 811 Limbi individuale .................................................................................. 239
58 Botanică................................................................................................... 155 811.135.1 Limba română.............................................................................. 244
59 Zoologie................................................................................................... 155 82 Literatură ................................................................................................. 250
82.09 Critică şi istorie literară ...................................................................... 252
6 ŞTIINŢE APLICATE .................................................................................... 156 821.11 Literaturi de limbi germanice ........................................................... 261
61 Medicină .................................................................................................. 156 821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................ 262
611/612 Anatomie şi fiziologie .................................................................... 156 821.112.2 Literatură germană....................................................................... 271
613/614 Igienă .............................................................................................. 158 821.131.1 Literatură italiană......................................................................... 273
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie................................................ 162 821.133.1 Literatură franceză ....................................................................... 273
616/618 Patologie ......................................................................................... 165 821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă....................................... 280
619 Medicină veterinară ............................................................................... 175 821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză.............................. 282
62 Tehnică. Inginerie.................................................................................... 175 821.135.1 Literatură română......................................................................... 282
620 Materiale. Merceologie. Energetică....................................................... 177 821.16 Literaturi slave.................................................................................. 326
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica .................................................... 177 821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ........................................... 328
622 Industria minieră.................................................................................... 183 821.511.141 Literatură maghiară.................................................................. 329
623 Tehnică militară..................................................................................... 184 902/904 Arheologie. Preistorie ..................................................................... 331
624/627 Construcţii ...................................................................................... 184 908 Monografii zonale.................................................................................. 332
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului.................................................. 185
629 Tehnica mijloacelor de transport ........................................................... 186 9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................... 334
63 Agricultură............................................................................................... 187 91 Geografie ................................................................................................. 334
630 Silvicultură............................................................................................. 188 913 Geografie pe ţări individuale ................................................................. 336
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură ......................................... 188 913(498) Geografia României ...................................................................... 336
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit............... 191 929 Biografii. Genealogie. Heraldică ........................................................... 338
64 Economie casnică .................................................................................... 192 930 Ştiinţa istoriei......................................................................................... 338
65 Management. Conducere şi organizare.................................................... 194 94(100) Istorie universală ............................................................................. 339
655 Industrii poligrafice ............................................................................... 206 94(3) Istorie antică........................................................................................ 341
656 Transporturi. Servicii poştale................................................................. 206 94(4/9) Istoria pe ţări individuale ................................................................. 342
657 Contabilitate........................................................................................... 207 94(498) Istoria României.............................................................................. 343
659 Publicitate. Informaţii ............................................................................ 212
66/68 Industrii şi meserii diverse.................................................................. 213
8 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 9

INDEX DE NUME ............................................................................................. 352


0 GENERALITĂŢI
INDEX DE TITLURI......................................................................................... 422
1. BORESCHIEVICI, BOGDAN. Interferenţe / ec. ing. Bogdan
INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 471 Dumitru Tudor Boreschievici. - Bucureşti : Editura OSIM, 2009
3 vol.
LISTĂ TELEFOANE EDITURI ...................................................................... 487 ISBN 978-973-7618-53-5
Vol. 1 : Când hârtia dispare. - ISBN 978-973-7618-54-2
LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI ....................................................................... 509 Vol. 2 : Fragmente din istoria protecţiei proprietăţii industriale. -
ISBN 978-973-7618-55-9
Vol. 3 : Economia - Econometria şi managementul proprietăţii
industriale. - ISBN 978-973-7618-56-6
001.894
CIP 2009-16920

2. CONSTANTINESCU, NICOLAE. Criptografie : monografie /


Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009
ISBN 978-973-27-1871-1
003.26
CIP 2009-18736

3. Ghid pentru elaborarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă-


disertaţie în domeniul economic / Gheorghiţa Căprărescu, Viorica Ionaşcu,
Manoela Popescu, Andreea Băltăreţu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
ISBN 978-973-749-774-1
001.817:378.2:33
CIP 2009-20041

4. ISOC, DORIN. Tehnica evaluării colegiale (Peer - Review) :


evaluarea proiectelor de cercetare şi a creaţiei intelectuale : ghid practic /
Dorin Isoc. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
ISBN 978-973-53-0188-0
001.891
CIP 2009-20234
10 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 11

004 Calculatoare. Prelucrarea datelor


11. BURICEA BĂLAN, ADINA. Limbajul C/C++ şi tehnici de
5. ABRUDAN, ZARAZA. Utilizarea aplicaţiilor tip CAD : "help" la programare / Adina Buricea Bălan. - Craiova : Sitech, 2009
AUTOCAD : ghid pentru pregătirea elevilor / Abrudan Zaraza, Boban Elena. - ISBN 978-606-530-690-5
Timişoara : Eurostampa, 2009. 004.42 C++
ISBN 978-973-687-936-4 CIP 2009-19454
004.42 AUTOCAD
CIP 2009-19763 12. BURICEA BĂLAN, ADINA. Limbajul C++ / Adina Buricea
Bălan. - Craiova : Sitech, 2009.
6. Administrarea reţelelor de calculatoare : îndrumător de ISBN 978-606-530-691-2
laborator / Ramona Marfievici, Cosmin Ardelean, Adrian Peculea, ... ; coord.: 004.42 C++
Emil Cebuc. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2009 CIP 2009-19455
ISBN 978-973-662-500-8
004.7 13. CHICHERNEA, VIRGIL. Baze de date ORACLE : SQL, SQL
CIP 2009-18674 Plus, PL/SQL / prof. univ. dr. Virgil Chichernea, lector univ. drd. Gabriel Eugen
Garais, asist. univ. Dragoş-Paul Pop. - Bucureşti : Editura Universităţii Româno-
7. ANDREESCU, ANCA. Dezvoltarea sistemelor software pentru Americane, 2009
managementul afacerilor / Anca Andreescu. - Bucureşti : Editura ASE, 2009 ISBN 978-606-92189-4-5
ISBN 978-606-505-276-5 004.65
004:336 CIP 2009-20302
CIP 2009-18603
14. CIOCA, MARIUS. Programarea în Access / Cioca Marius. - Sibiu :
8. Aplicarea bazelor de date în economie / coord.: Ştefan Niţchi. - Cluj- Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Napoca : Risoprint, 2009 ISBN 978-973-739-861-1
ISBN 978-973-53-0167-5 004.42 ACCESS
004.65:33 CIP 2009-17989
CIP 2009-18557
15. COMAN, DAN MARIUS. Baze de date multidimensionale cu
9. BĂNICĂ, LOGICA. Aplicaţii informatice în ACCESS / Logica aplicaţii în domeniul finanţelor publice / Coman Dan Marius. - Târgovişte :
Bănică. - Ed. a 2-a, rev. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009 Valahia University Press, 2009
ISBN 978-973-690-925-2 ISBN 978-973-1955-40-7
004.42 ACCESS 004:336.13
CIP 2009-19868 CIP 2009-19144

10. BRUDIU, ILEANA. Utilizarea calculatorului : îndrumător de 16. DROJ, GABRIELA. Introducere în G.I.S. / Droj Gabriela. -
lucrări de laborator / Ileana Brudiu. - Timişoara : Eurobit, 2009 Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
ISBN 978-973-620-565-1 ISBN 978-973-759-923-0
004(075.8) 004:91
CIP 2009-19090 CIP 2009-19016
12 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 13

17. DUMITRESCU, SILVIU RĂZVAN. Fundamentele dezvoltării 22. Iniţiere în Excel, Powerpoint şi Access / Eugen Popescu, Mihaela
aplicaţiilor WEB cu PHP / Silviu Răzvan Dumitrescu. - Braşov : Editura Codreş, Daniel Codreş, Marian Vlad. - Craiova : Else, 2009
Universităţii "Transilvania", 2009 ISBN 978-973-7708-62-5
ISBN 978-973-598-604-9 004.42 EXCEL
004.738.5 004.42 POWER POINT
CIP 2009-19440 004.42 ACCESS
CIP 2009-20118
18. FREEMAN, MICHAEL. 101 ponturi de bază în fotografia
digitală / Michael Freeman ; trad.: Ana Dinescu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 23. MARIAN, MARIUS ADRIAN. Ghid de securitate informatică /
2009 Marius Marian. - Craiova : Universitaria, 2009
ISBN 978-973-675-730-3 ISBN 978-606-510-654-3
004.383.5:77 004.056.55
CIP 2009-18447 CIP 2009-17963

19. GEORGESCU, CRISTIAN. Arhitectura, funcţionarea şi 24. Metode de interpretare şi prelucrare asistată a imaginilor
interconectarea sistemelor de calcul / Cristian Georgescu. - Galaţi : Galaţi medicale / Corina Botoca, Vasile Gui, Florin Alexa, Georgeta Budura. -
University Press, 2009 Timişoara : Editura Politehnica, 2009
ISBN 978-606-8008-34-9 ISBN 978-973-625-980-7
004 004:62
CIP 2009-19048 CIP 2009-18294

20. GIURGIU, LUMINIŢA. Tehnici avansate de programare web : 25. MIHALAŞ, GHEORGHE-IOAN. Informatică medicală şi
curs / Luminiţa Giurgiu. - Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae biostatistică / Gheorghe-Ioan Mihalaş, Diana Lungeanu. - Timişoara : Editura
Bălcescu", 2009 Victor Babeş, 2009
ISBN 978-973-153-067-3 ISBN 978-973-87757-1-8
004.738.52 004:61(075.8)
004.43 519.22:57(075.8)
CIP 2009-19413 CIP 2009-19640

21. Iniţiere în calculatoare - windows XP, internet şi word / Eugen 26. MIHĂIŢĂ, CRISTINEL. Ghid practic pentru învăţarea
Popescu, Mihaela Codreş, Daniel Codreş, Florian Veghea. - Craiova : Else, 2009 programului AUTOCAD / Cristinel Mihăiţă, Paul Daniel Şuşnea. - Iaşi : PIM,
ISBN 978-973-7708-61-8 2009
004.4 ISBN 978-606-520-609-0
CIP 2009-19823 004.42 AUTOCAD
CIP 2009-20261

27. MIREA, MIHAELA MIOARA. Obiective specifice şi


transdisciplinare pentru studiul şirurilor şi seriilor de numere reale cu
MatLab / Mihaela Mioara Mirea şi Ionuţ Ivănescu. - Craiova : Info, 2009.
ISBN 978-973-8382-89-3
004.42 MATLAB
CIP 2009-18456
14 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 15

34. PENTIUC, ŞTEFAN GHEORGHE. Algoritmi şi metode de


28. OBANCEA, DRAGOŞ IULIAN. Primii paşi cu C# : programare programare în Java / Ştefan-Gheorghe Pentiuc, Radu-Daniel Vatavu. - Suceava :
windows cu C# / Obancea Dragoş Iulian. - Bucureşti : Editura Nouă, 2009 Editura Universităţii din Suceava, 2009
ISBN 978-606-8082-21-9 ISBN 978-973-666-323-9
004.42 C# 004.43 Java
CIP 2009-18742 CIP 2009-19560

29. OLTEANU, EMIL. Proiectarea şi implementarea bazelor de 35. PETCU, DUMITRU. Securitatea funcţională a sistemelor
date / Emil Olteanu. - Alba Iulia : Aeternitas, 2009 electrice, electronice, electronice programabile referitoare la securitate :
ISBN 978-973-1890-46-3 comentarii privind aplicarea / Petcu Dumitru. - Bucureşti : Standardizarea, 2009
004.65 ISBN 978-606-8032-10-8
CIP 2009-19190 004:621.38
CIP 2009-19399
30. OLTEANU, EMIL. Teoria codurilor / Emil Olteanu. - Alba Iulia :
Aeternitas, 2009 36. PETRE, ION. Informatică : clasa a IX-a : matematică-
ISBN 978-973-1890-47-0 informatică, informatică intensiv, aplicaţii de laborator / Ion Petre. - Craiova :
004 Info, 2009
CIP 2009-19189 ISBN 978-973-8382-92-3
004(075.35)
31. OSTAFI, FLORIN. Ingineria sistemelor de programe : îndrumar 007(075.35)
de laborator / Florin Ostafi. - Iaşi : Politehnium, 2009 CIP 2009-19471
ISBN 978-973-621-287-1
004.4 37. POPA, ELENA. L' informatique et son langage / Elena Popa. -
CIP 2009-19541 Bucureşti : Electra, 2009
ISBN 978-606-507-027-1
32. OSTAFI, FLORIN. Inginerie software / Florin Ostafi. - Iaşi : 004
Politehnium, 2009 CIP 2009-18825
ISBN 978-973-621-286-4
004.4 38. POPOVICI, GHEORGHE. Sisteme informaţionale / Popovici
CIP 2009-19540 Gheorghe. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2666-2
33. PARASCHIV, TITI. Mentenanţa sistemelor integrate / prof. univ. 004
dr. ing. Titi Paraschiv, prof. univ. Victor Valeriu Patriciu. - Bucureşti : Univers CIP 2009-19814
Ştiinţific, 2009
ISBN 978-973-1944-32-6 39. Programarea în limbaje de descriere hardware : aplicaţii în
004 limbajul VHDL / Gabriel V. Iana, Gheorghe Şerban, Laurenţiu Ionescu, Petre
CIP 2009-19850 Anghelescu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
ISBN 978-973-690-926-9
004.43 VHDL
CIP 2009-19865
16 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 17

40. Proiectarea asistată de calculator a reţelelor electrice / Ana-Maria 46. YEUNG, ROB. Regulile networkingului / Rob Yeung ; trad.: Ana
Suduc, Mihai Bîzoi, Elena Otilia Vîrjoghe, ... - Târgovişte : Bibliotheca, 2009 Veronica Mircea ; red.: Viorel Zaicu. - Bucureşti : Meteor Press, 2009
ISBN 978-973-712-498-2 ISBN 978-973-728-433-4
004:621.3 004.738.5
CIP 2009-19155 CIP 2009-19192

41. Raport de cercetare privind contractul de Grant ID_793/2007 : 008 Civilizaţie. Cultură
elaborarea unui sistem informatic privind implementarea standardului
internaţional ISO 9001:2000 într-o secţie de chirurgie - etapa unică / Dumitru 47. 101 jocuri şi strategii pentru memorie. - Bucureşti : Reader's
Graziella Corina, Ristea Mihai, Tamaş Ilie, ... - Bucureşti : Editura Universitară, Digest, 2010
2009 ISBN 978-973-1762-79-1
ISBN 978-973-749-775-8 008(100)
006:004:616-089 793.73
CIP 2009-20043 CIP 2009-20100

42. STAICU, OVIDIU-NINEL. Tehnologia informaţiei şi a 48. ARS MARIS (2 ; 2009 ; Reghin). Ars Maris : întâlnirile culturale
comunicaţiilor : culegere de probleme grilă / Staicu Ovidiu-Ninel. - Slatina : internaţionale : ediţia a II-a, Reghin, 8-10 octombrie 2009 = International
Tipocart, 2009 cultural meeting : second edition, Reghin, 8-10 octomber, 2009 / coord.: Radu
ISBN 978-973-88989-8-1 Ţuculescu. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009
004 ISBN 978-973-141-204-7
CIP 2009-20197 008(063)
CIP 2009-18982
43. ŞUŞNEA, PAUL-DANIEL. Îndrumar pentru realizarea
prezentărilor multimedia : auxiliar curricular / Paul Daniel Şuşnea. - Iaşi : PIM, 49. DABIJA, NICOLAE. Români uitaţi / Nicolae Dabija. - Craiova :
2009 Editura Fundaţiei "Scrisul Românesc", 2009
ISBN 978-606-520-653-3 ISBN 978-973-7864-53-6
004.032.6 008(498 Basarabia):929
CIP 2009-19737 CIP 2009-19627

44. TURCU, CRISTINA ELENA. Dezvoltarea sistemelor informatice 50. DÂRŢU, CONSTANTIN TONI. Personalităţi române şi faptele
integrate bazate pe tehnologia RFID / Cristina Elena Turcu. - Cluj-Napoca : lor : 1950-2000 : dicţionar / Constantin Toni Dârţu ; [cuv. înainte: acad. Cristofor
Mediamira, 2009 Simionescu]. - Iaşi : Spanda, [2001]-
ISBN 978-973-713-254-3 vol.
621.396.029.5:004 Vol. 38 : Personalităţi române şi faptele lor. - Iaşi : Panfilius, 2009. -
CIP 2009-18922 ISBN 978-973-1949-17-8
81'374.2:008(498)"1950/2000":929=135.1
45. URSĂCESCU, MINODORA. Economia informaţiei şi a CIP 2009-19740
cunoştinţelor / Minodora Ursăcescu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
ISBN 978-973-749-772-7
004
CIP 2009-20042
18 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 19

51. Dejeni de ieri şi de azi / Axinte Bob, Nicolae Vesa, Constantin 57. MATZOTA, EUGEN. Teosofie / Eugen Matzota. - Bucureşti :
Albinetz, Francisc Kiss. - Dej : Texte, 2009 Editura C.N.I. Coresi, 2009
ISBN 978-973-88790-8-9 ISBN 978-973-570-358-5
008(498 Dej):929 008
CIP 2009-18774 CIP 2009-18739

52. Dicţionarul personalităţilor din România : biografii 58. MOISE, ILIE. Oamenii şi locurile Albei : ipostaze afective / Ilie
contemporane / ONG Eco-Europa, Redacţia Romanian Biographic Institute. - Moise. - Blaj : Buna Vestire, 2009
Bucureşti : Anima, 2009 ISBN 978-973-1785-64-6
ISBN 978-973-7729-53-8 008(498-35 Alba):929
81'374.2:008(498):929=135.1 CIP 2009-18623
CIP 2009-20401
59. MUREŞAN, MONICA. Exerciţii de normalitate / Monica
53. Educatio : culegere cu întrebări de cultură generală pentru Mureşan. - Bucureşti : Criterion Publishing, 2009-
gimnaziu şi liceu / coord.: Glad Varga. - Arad : Promun, 2009 2 vol.
ISBN 978-606-92138-4-1 ISBN 978-973-8982-60-4
008(100) Vol. 1 : Idei în dialog. - 2009. - ISBN 978-973-8982-61-1
CIP 2009-20263 008(498):929(047.53)
CIP 2009-19688
54. LĂCĂTUŞU, IOAN. Personalităţi ale oraşului Covasna / Ioan
Lăcătuşu, Luminiţa Cornea, Ioan Luca. - Sfântu-Gheorghe : Eurocarpatica, 2009- 60. Paul Polidor - un adevărat ambasador cultural : (1984-2009) :
4 vol. culegere de articole / antolog. de Paul Polidor. - Bucureşti : Editura Fundaţiei
ISBN 978-973-1814-20-9 "Paul Polidor", 2009
Vol. 1 : Personalităţi ale oraşului Covasna. - 2009. - ISBN ISBN 978-973-86678-9-1
978-973-1814-21-6 008(498) Polidor,P.
008(498 Covasna):929 929 Polidor,P.
CIP 2009-20204 CIP 2009-20090

55. MAGHERU, PAUL. Spiritul antic în cultura şi literatura 61. Personalităţi române afirmate în plan mondial în secolul al XIX-
germană a secolului al XVIII-lea / Paul Magheru (coord.), Alexandra Denisa lea : Hilarie (Bucur) Mitrea din Răşinarii Sibiului : medic, naturalist şi
Igna, Adina Bandici. - Bibliogr. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009 etnograf / coord.: Maria Bozan. - Sibiu : Astra Museum, 2009
ISBN 978-973-759-933-9 ISBN 978-973-8993-45-7
008(430)"17" 008(498):929
CIP 2009-19894 CIP 2009-20199

56. Marques identitaires et phénomènes de métissage dans l'espace 62. Personalităţi româneşti afirmate în cultura europeană / coord.:
francophone / editors: Cecilia Concei, Yasmine Attika Abbès Kara, Malika Anton Ioana. - Iaşi : Taida, 2009
Kebbas, Cristiana Teodorescu. - Craiova : Universitaria, 2009 ISBN 978-606-514-031-8
ISBN 978-606-510-672-7 008(=135.1)(4):929
008(44) CIP 2009-19421
CIP 2009-19135
20 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 21

63. PETRAN-PĂUŞAN, ILEANA. Gânduri pe rotativă : publicistică / 01 Bibliografii. Cataloage


Ileana Petran-Păuşan. - Zalău : Silvania, 2009
ISBN 978-973-7817-96-9 69. Universul literar : 1938-1945 : bibliografie / coord.: Aurelia Stoica ;
008(498-35 Sălaj):929 pref.: Victor Durnea. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
CIP 2009-19057 ISBN 978-973-703-510-3
016:050(498) Universul Literar
64. PETRESCU, VICTOR. Târgovişte, Călători străini, Cronicari : CIP 2009-19362
sec. XV-XIX / Victor Petrescu, Mihai Stan. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009
ISBN 978-973-712-495-1 02 Biblioteconomie. Biblioteci
008(498 Tîrgovişte)"14/18"
CIP 2009-18779 70. BUDEI, RADU. Tehnica informării rapide : citire rapidă / conf.
dr. ing. Radu Budei. - Iaşi : Panfilius, 2009
65. RÂPEANU, VALERIU. Valeriu Râpeanu în dialog cu ... - ISBN 978-973-1949-16-1
Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009 028.1
ISBN 978-973-163-497-5 CIP 2009-19739
008(498):929
CIP 2009-19179 71. NIŢULESCU, GABRIELA. Cartea tipărită la Târgovişte şi
Renaşterea românească / Gabriela Niţulescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009
66. ŞANDRU-MEHEDINŢI, TUDORA. Elementos de civilizacioń y ISBN 978-973-712-492-0
cultura españolas / Tudora Şandru Mehedinţi. - Bucureşti : Pro Universitaria, 002(498 Târgovişte)(091)
2009- CIP 2009-18490
2 vol.
ISBN 978-973-129-449-0 72. VASILE, SILVIU. Exerciţii de citire rapidă / Silviu Vasile. - Iaşi :
Partea 1 : Elementos de civilizacioń y cultura españolas. - 2009. - PIM, 2009
ISBN 978-973-129-450-6 ISBN 978-606-520-678-6
008(460) 028.1
CIP 2009-18908 CIP 2009-20211

67. Teze şi antiteze ale actualităţii / Graţian Cormoş (coord.). - Cluj- 06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
Napoca : InfoData, 2009
ISBN 978-973-1803-21-0
008(498) 73. Centenar Casa Naţională "Stroe S. Belloescu" Bârlad 1909-2009 /
CIP 2009-18939 Constantin Teodorescu, Toni Iosipescu, Geta Modiga, Elena Monu. - Bârlad :
Dacri, 2009
ISBN 978-606-92232-1-5
68. ŢUGUI, PAVEL. File de istorie culturală : fapte, confruntări, 069(498 Bârlad)''1909/2009''
documente ... / Pavel Ţugui ; pref.: acad. Eugen Simion ; ed.: Vasile Ţugui. - CIP 2009-18947
Bucureşti : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2009
ISBN 978-973-1744-77-3
008(498):929
CIP 2009-19233
22 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 23

74. CONSTANTINESCU, GHEORGHE. Stăpânii din umbră / 80. GROZA, GABRIELA. Istoria presei : suport de curs / Gabriela
Gheorghe Constantinescu, Valentin Lungu. - Sinaia : Amanda Edit, 2009 Groza. - Arad : Promun, 2009
ISBN 978-606-8041-11-7 ISBN 978-606-92138-3-4
061.236(100) 070(498)(091)
CIP 2009-19806 CIP 2009-19564

75. GLENNY, MISHA. McMafia : crime fără frontiere / Misha 087.5 Publicaţii pentru copii
Glenny ; trad.: Tudorel Ilie. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-873-6 81. 200 întrebări răspunsuri : Oceane şi râuri. - Cluj-Napoca : Maxim
061.236.4(100) Bit, 2009
343.341(100) ISBN 978-973-1758-88-6
CIP 2009-18634 087.5:551.46+556.53
CIP 2009-19661
76. Un secol şi jumătate de activitate muzeală la Cluj : (1859-2009) :
catalog aniversar. - Cluj-Napoca : Mega, 2009 82. 200 întrebări şi răspunsuri : Cosmos. - Cluj-Napoca : Maxim Bit,
ISBN 978-606-543-047-1 2009
069(498 Cluj-Napoca) ISBN 978-973-1758-89-3
CIP 2009-20230 087.5:524.8
CIP 2009-19660
77. VRABIE, NICU. Despărţământul Central Judeţean Miercurea
Ciuc al Astrei ; Despărţământul Covasna-Harghita al Astrei / Nicu Vrabie, 83. 200 întrebări şi răspunsuri : Dinozauri. - Cluj-Napoca : Maxim Bit,
Constantin Costea. - Sfântul Gheorghe : Eurocarpatica, 2009 2009
ISBN 978-973-1814-19-3 ISBN 978-973-1758-91-6
061:008(498.4) Astra 087.5:568.19
CIP 2009-19430 CIP 2009-19672

78. WILMSHURST, WALTER LESLIE. Masoneria şi înţelesul ei 84. 200 întrebări şi răspunsuri : Civilizaţii străvechi. - Cluj-Napoca :
tainic / W. L. Wilmshurst ; trad.: Iliescu Ilie. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Herald, 2009 Maxim Bit, 2009
ISBN 978-973-111-143-8 ISBN 978-973-1758-90-9
061.236.6 087.5:903
CIP 2009-19544 CIP 2009-19673

070 Ziaristică 85. 55 poveşti cu animale. - Cluj-Napoca : Maxim Bit, 2009


ISBN 978-973-1758-85-5
79. CĂPRIOARĂ, CORNELIA. Discursul jurnalistic şi manipularea / 087.5:59
Alina Căprioară. - Iaşi : Institutul European, 2009 82-93-32=135.1
ISBN 978-973-611-644-5 CIP 2009-19659
811.135.1'276.6'38:070
CIP 2009-20350
24 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 25

86. Alfabetul în culori : Litere învăţăm fructe colorăm. - Constanţa : 93. Antologia creaturilor uimitoare : Uriaşi. - Cluj-Napoca : Maxim
Steaua Nordului, 2009 Bit, 2009
ISBN 978-606-511-152-3 ISBN 978-973-1758-98-5
087.5 087.5:59
CIP 2009-19875 82-93-32=135.1
CIP 2009-19664
87. Alfabetul în culori : Litere învăţăm legume colorăm. - Constanţa :
Steaua Nordului, 2009 94. Antologia creaturilor uimitoare : Câini. - Cluj-Napoca : Maxim
ISBN 978-606-511-154-7 Bit, 2009
087.5 ISBN 978-973-1758-99-2
CIP 2009-19876 087.5:636.7
CIP 2009-19670
88. Alfabetul în culori : Litere învăţăm legume colorăm. - Constanţa :
Steaua Nordului, 2009 95. Atlas ilustrat cu animale acvatice uimitoare. - Cluj-Napoca :
ISBN 978-606-511-156-1 Maxim Bit, 2009
087.5 ISBN 978-973-1758-94-7
CIP 2009-19877 087.5:597.2/.5(084)
CIP 2009-19665
89. Alfabetul în culori : Litere învăţăm legume colorăm. - Constanţa :
Steaua Nordului, 2009 96. Atlas ilustrat cu animale periculoase uimitoare. - Cluj-Napoca :
ISBN 978-606-511-155-4 Maxim Bit, 2009
087.5 ISBN 978-973-1758-95-4
CIP 2009-19879 087.5:59
CIP 2009-19668
90. Alfabetul în culori : Litere învăţăm fructe colorăm. - Constanţa :
Steaua Nordului, 2009 97. Atlas ilustrat cu animale uimitoare. - Cluj-Napoca : Maxim Bit,
ISBN 978-606-511-153-0 2009
087.5 ISBN 978-973-1758-93-0
CIP 2009-19880 087.5:59
CIP 2009-19669
91. Antologia creaturilor uimitoare : Cai şi zebre. - Cluj-Napoca :
Maxim Bit, 2009 98. Atlas ilustrat cu păsări uimitoare. - Cluj-Napoca : Maxim Bit, 2009
ISBN 978-973-1758-96-1 ISBN 978-973-1758-92-3
087.5:59 087.5:598.2(084)
CIP 2009-19662 CIP 2009-19666

92. Antologia creaturilor uimitoare : Gândaci şi insecte. - Cluj-


Napoca : Maxim Bit, 2009
ISBN 978-973-1758-97-8
087.5:595.7
CIP 2009-19663
26 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 27

99. Enciclopedia ilustrată pentru copii : Continente Europa. - Cluj- 105. MONASTIRSKY NICOLE. Transformers animated : carte de
Napoca : Maxim Bit, 2009 colorat cu activităţi / Nicole Monastirsky ; trad.: Chris Tănăsescu. - Bucureşti :
ISBN 978-973-1758-86-2 Noriel Maxim, 2009
087.5:913(4) ISBN 978-606-8072-23-4
CIP 2009-19667 372.874
087.5
100. Enciclopedia ilustrată pentru copii : Continente Africa. - Cluj- CIP 2009-18713
Napoca : Maxim Bit, 2009
ISBN 978-973-1758-87-9 106. Motanul încălţat / ilustraţie şi text: Răzvan Petre. - Călăraşi :
087.5:913(6) Agora, 2009
CIP 2009-19671 ISBN 978-973-8295-94-0
087.5
101. FRANTZ, JENNIFER. Transformers Animated : Roboţii, la CIP 2009-18958
apel! / Jennifer Frantz ; trad.: Carmen Tărniceru. - Bucureşti : Noriel Maxim, 2009
ISBN 978-606-8072-33-3 107. SABĂU, DORINA. Colindăm şi colorăm / Dorina Sabău, Codruţa
821.111-93-34=135.1 Sabău, Mariana Anton. - Braşov : Pastel, 2009
087.5 ISBN 978-606-8108-15-5
CIP 2009-18712 398.332.416(498)
087.5
102. GAVRILESCU, RADU. Fata babei şi fata moşneagului : carte
de colorat / Radu Gavrilescu, Şerban Andreescu. - Iaşi : Eurobookids, 2009 108. Scooby-Doo! - Concurs de săniuţe : povestea cu indicii / text:
ISBN 978-606-92234-5-1 Maria S. Barbo ; il.: Duendes del Sur. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
087.5 ISBN 978-973-1912-46-2
CIP 2009-19852 821.111(73)-93-34=135.1
087.5
103. GAVRILESCU, RADU. Ursul păcălit de vulpe : carte de colorat / 741.5 Benzi desenate
Radu Gavrilescu, Şerban Andreescu. - Iaşi : Eurobookids, 2009 CIP 2009-20017
ISBN 978-606-92234-4-4
087.5 109. Tom şi Jerry - Jocuri de iarnă / trad.: Corina Gădiuţă. - Bucureşti :
CIP 2009-19853 Erc Press, 2009
ISBN 978-973-157-710-4
104. Misterul prăjiturii de Crăciun / trad.: Mihaela Pogonici. - 087.5
Bucureşti : Erc Press, 2009 CIP 2009-18451
ISBN 978-973-157-717-3
087.5
CIP 2009-18452
28 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 29

09 Manuscrise. Bibliofilie 115. ŢIGLEA, ADRIAN. Memorator de filosofie pentru liceu / Adrian
Ţiglea. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Booklet, 2009
110. Manuscrise bizantine în colecţii bucureştene / coord.: Ileana ISBN 978-973-1892-46-7
Stănculescu ; texte: Fabrizio Lollini, Paolo Odorico, Ovidiu Olar, ... ; trad. lb. eng.: 1(075.35)
Samuel Onn. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2009 CIP 2009-18750
ISBN 978-973-577-595-7
091(498 Buc.) 116. WEG, JAAP VAN DE. Despre sensul piedicilor : (Motive ale
CIP 2009-18442 iniţierii în viaţa zilnică) / Jaap van de Weg ; trad. şi postf. de Sorin R. Tigareanu. -
Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold ; Cluj-Napoca : Triade, 2009
1 FILOZOFIE ISBN 978-606-92265-6-8
ISBN 978-973-8313-69-9
111. BUDAC, ALEXANDRU. Byron în reţea sau Cum a rămas liberă 1
canapeaua doctorului Freud / Alexandru Budac. - Bucureşti : Humanitas, 2009. CIP 2009-18898
ISBN 978-973-50-2580-9
1 11/12 Metafizică
82.091
CIP 2009-19758 117. POPESCU, TITU. Frumosul natural, frumosul artistic / Titu
Popescu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
112. NEACŞU, ADRIANA. Istoria filosofiei antice / Adriana Neacşu. - ISBN 978-973-133-597-1
Craiova : Universitaria, 2009. 111.852
ISBN 978-606-510-678-9 CIP 2009-15132
1
CIP 2009-20113 13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism

113. POPA, MIHAI. Timp şi experienţa istorică / Mihai Popa. - 118. DIKOL, CHRISTIAN. Puterea magică a talismanelor,
Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2009 amuletelor şi cristalelor / Christian & Miriam Dikol. - Iaşi : Esoteris, 2009
ISBN 978-973-7633-82-8 ISBN 978-973-8909-17-5
1:94 133
CIP 2009-19159 CIP 2009-20262

114. Studii de teoria categoriilor / coord.: Alexandru Surdu, Sergiu 119. ESMERALDA . Ritualul de sublimare a bogăţiei / Esmeralda. -
Bălan. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009- Bucureşti : Expres Birou, 2009
vol. ISBN 978-973-1976-13-6
ISBN 978-973-27-1876-6 133.1
Vol. 1 : Studii de teoria categoriilor. - 2009. - ISBN 978-973-27-1877-3 CIP 2009-19818
1
CIP 2009-19630
30 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 31

120. GUŢU-JILINSCHI, IULIA. Magia bogăţiei / Iulia Guţu-Jilinschi. - 126. PĂTRĂŞCANU, CAMELIA. Horoscop 2009 : Iubire, bani,
Bucureşti : Adamas, 2009- carieră, sănătate, Horoscop detaliat pentru toate zodiile, România în 2010,
vol. Destinul şi Luna Neagră 2010 / Camelia Pătrăşcanu. - Bucureşti : Amândoi, 2009
ISBN 978-606-92227-8-2 ISBN 978-973-87123-7-9
Vol. 2. - ISBN 978-606-92293-0-9 133.526
Vol. 3. - ISBN 978-606-92293-1-6 CIP 2009-20142
Vol. 4. - ISBN 978-606-92293-2-3
133.4 127. READING, MARIO. Profeţiile lui Nostradamus : 50 de catrene /
CIP 2009-19320 Mario Reading ; trad.: Andreea Bratu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
ISBN 978-973-675-732-7
121. HERMES TRISMEGISTUL . Corpus hermeticum / Hermes 133.52(44) Nostradamus
Trismegistos ; trad.: Dan Dumbravă. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Herald, 2009 CIP 2009-19146
ISBN 978-973-111-144-5
141.33 128. SOMERVILLE, NEIL. Zodiacul chinezesc 2010 : Anul Tigrului /
133.52 Neil Somerville ; trad.: Liviu Mateescu. - Bucureşti : Lider, 2009
CIP 2009-19543 ISBN 978-973-629-258-3
133.522.2(510)
122. KARDEC, ALLAN. Cartea spiritelor / Allan Kardec ; trad.: CIP 2009-20021
George Scrima. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Herald, 2009
ISBN 978-973-111-142-1 14 Sisteme filozofice
133.9
CIP 2009-19542 129. 100 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI QUINE. Simpozion (2008 ;
Bucureşti). Cuvinte, teorii şi lucruri ; Quine în perspectivă : lucrările
123. KIKI, T. Astroghid de aşternut / Kiki T. ; trad.: Iris Manuela simpozionului "100 de ani de la naşterea lui Quine" : Bucureşti, noiembrie
Anghel. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009 2008 / organizat de Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie ; ed.:
ISBN 978-606-8134-08-6 Mircea Dumitru, Constantin Stoenescu ; cuvânt introductiv: Mircea Dumitru. -
133.522.2 Giurgiu : Pelican, 2009
CIP 2009-18255 ISBN 978-973-1993-09-6
14(73) Quine,W.V.(063)
124. MALACARNE, CRISTINA. Zodiacul copiilor / Cristina CIP 2009-19974
Malacarne ; trad.: Geanina Tivda. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
ISBN 978-973-675-731-0 130. BACIU, MIHAI. Introducere în filosofie / Baciu Mihai. - Ed. a 2-
133.52-053.2 a. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2009
CIP 2009-18986 ISBN 978-973-664-363-7
14
125. MCCAMLEY, TRE. Cititul în palmă / Tre McCamley ; trad.: CIP 2009-19682
Valentina Georgescu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
ISBN 978-973-675-738-9
133.6
CIP 2009-20011
32 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 33

131. CONSTANTIN NOICA ÎN FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ. 136. BAKK-MIKLÓSI, KINGA. Kétnyelvűvé válásunk útjain / Bakk-
Simpozion naţional (2009 ; Bucureşti). Constantin Noica în filosofia Miklósi Kinga. - Cluj-Napoca : Editura Abel, 2009
românească : simpozion naţional dedicat centenarului naşterii filosofului ISBN 978-973-114-102-2
Constantin Noica : Bucureşti, 27 martie 2009 / coord.: Georgeta Marghescu, 159.9
Viorel Cernica. - Bucureşti : Printech, 2009 CIP 2009-18862
ISBN 978-606-521-406-4
14(498) Noica,C.(063) 137. BASARAB, ANATOL. Viaţa care ne trăieşte / Anatol Basarb. -
CIP 2009-18534 Bucureşti : Irecson, 2009
ISBN 978-973-7694-65-2
132. MUNTEAN, ALIN. Cunoaştere raţional-dogmatică şi 159.9
cunoaştere empirică : scurt tratat de istorie a filosofiei / pr. Alin Muntean, CIP 2009-18639
Mirela Muntean. - Sibiu : Agnos, 2009
ISBN 978-973-1801-52-0 138. BĂNICĂ, LOREDANA. Psihologia educaţiei fizice şi sportive /
14(100)(091) Loredana Bănică. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine",
CIP 2009-18586 2009
ISBN 978-973-163-499-9
133. STEINER, RUDOLF. Trepte premergătoare Misteriului de pe 159.9:796(075.8)
Golgota / Rudolf Steiner ; trad. de Nicolae Crăciun. - Bucureşti : Univers CIP 2009-19945
Enciclopedic Gold ; Cluj-Napoca : Triade, 2010
ISBN 978-606-92265-8-2 139. BETEA, LAVINIA. Psihologie politică : individ, lider, mulţime
ISBN 978-973-8313-62-0 în regimul comunist / Lavinia Betea. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu,
141.3 2009
CIP 2009-18645 ISBN 978-973-752-412-6
159.9:32.01
159.9 Psihologie 329.15(498)
CIP 2009-19091
134. ANDRÉ, CRISTOPHE. Stările sufleteşti : învăţarea seninătăţii /
Christophe André ; trad.: Adriana Steriopol. - Bucureşti : Editura Trei, 2009 140. BIVOLARU, GREGORIAN. Urmele misterioase şi fascinante
ISBN 978-973-707-346-4 ale paşilor lui Dumnezeu în manifestare / Gregorian Bivolaru. - Bucureşti : Firul
159.942 Ariadnei, 2009
CIP 2009-20331 ISBN 978-973-88462-3-4
159.961
135. ARGEŞANU, OVIDIU DRAGOŞ. Karma şi dreptul divin : CIP 2009-19772
trezirea spirituală şi conştiinţa de sine : de la sex la Îndumnezeire : conferinţe /
Ovidiu Dragoş Argeşanu. - Bucureşti : Dao Psi, 2009 141. BOMHER, NOEMI. Grafologia : tainele scrisului de mână /
ISBN 978-973-88920-6-4 Noemi Bomher. - Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2009
159.961 ISBN 978-973-152-153-4 : 15.00 lei
CIP 2009-18691 159.925.6
CIP 2009-19446
34 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 35

142. BRIES, STEPHEN. Ghid practic pentru părinţi / Stephen Briers ; 147. CRĂCIUN, MARIUS. Psihologia educaţiei fizice / Marius
trad. de Iustina Cojocaru. - Bucureşti : Polirom, 2009 Crăciun. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
ISBN 978-973-46-1534-6 ISBN 978-973-53-0165-1
159.922.7 159.9:796
CIP 2009-18434 CIP 2009-18509

143. CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ 148. CUPARESCU, DIANA-MARIA. Formarea competenţelor de


PSIHOPEDAGOGICĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD (Bistriţa). Mici secrete, mari comunicare prin jocul didactic în perioada achiziţiilor fundamentale / Diana-
efecte : 100 de exerciţii de cunoaştere, socializare, energizare, spargere a Maria Cuparescu. - Timişoara : Artpress, 2009
gheţii, comunicare, coeziune a grupului-clasei, dar şi emoţiile şi mecanismele ISBN 978-973-108-235-6
de apărare-adaptare, însoţite, pe ici pe colo, de puţină teorie în 100 de pagini / 159.922.7
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Bistriţa-Năsăud. - Bistriţa : Nova CIP 2009-18472
Didactica, 2009
ISBN 978-973-8972-65-0 149. DOHANICI, CARMEN. Treptele succesului : dezvoltare în
159.922.7 lumină a oamenilor şi a organizaţiilor / Carmen Dohanici. - Suceava : Lidana,
CIP 2009-18541 2009
ISBN 978-973-7679-99-4
144. CIUCAŞ, ADRIANA. Creativitatea şi gândirea critică / Adriana 159.923.2
Ciucaş, Maria Schillinger. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009 CIP 2009-20242
ISBN 978-973-752-407-2
159.954.4 150. FARCA, SPERANŢA. Cum întâmpinăm copilul ca părinţi,
CIP 2009-18561 bunici, medici şi educatori : gânduri psihanalitice despre educaţia timpurie /
Speranţa Farca. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
145. Coordonate ale psihologiei militare aplicate / coord.: Gabriel ISBN 978-973-707-338-9
Dulea, Teodor Frunzeti. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare 159.922.7
"Carol I", 2009 CIP 2009-18911
ISBN 978-973-663-793-3
159.9:355 151. FREUD, SIGMUND. Opere esenţiale / Sigmund Freud ; coord.
CIP 2009-19817 ed.: Vasile Dem. Zamfirescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2009-
vol.
146. COTROBESCU, ADRIAN. Lungul drum al adevărului / ing. ISBN 978-973-707-333-4
Adrian Cotrobescu. - Bucureşti : Theta, 2009- Vol. 5 : Studii despre sexualitate / trad.: Rodica Matei. - ISBN 978-973-
7 vol. 707-335-8
ISBN 978-973-87322-2-3 Vol. 6 : Inhibiţie, simptom, angoasă / trad.: Roxana Melnicu, Georgeta
Vol. 1 : Îngerul păzitor şi ghidul spiritual. - 2009. - ISBN Mitrea. - 2009. - ISBN 978-973-707-337-2
978-973-87322-3-0 Vol. 7 : Nevroză, psihoză, perversiune / trad.: Roxana Melnicu, Corneliu
133 Irimia, Reiner Wilchelm, Silviu Dragomir. - 2009. - ISBN 978-973-707-341-9
159.961 Vol. 8 : Nevroza la copil / trad.: Rodica Matei, Ruxandra Hosu. - 2009. -
CIP 2009-20202 ISBN 978-973-707-343-3
Vol. 9 : Studii despre societate şi religie / trad.: Roxana Melnicu, George
Purdea, Vasile Dem Zamfirescu, ... - 2009. - ISBN 978-973-707-351-8
Vol. 10 : Eseuri de psihanaliză aplicată / trad. şi note introductive:
36 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 37

Vasile Dem. Zamfirescu. - 2009. - ISBN 978-973-707-344-0 157. MARTIN, PAUL. Sex, droguri şi ciocolată / Paul Martin ; trad.:
Vol. 11 : Tehnica psihanalizei / trad. şi note introductive: Roxana Roxana Melnicu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009
Melnicu. - 2009. - ISBN 978-973-707-342-6 ISBN 978-606-8134-02-4
159.9
159.964.2 CIP 2009-18247
615.851.1
CIP 2009-20014 158. MILCU, MARIUS. Cercetarea psihologică modernă : direcţii şi
perspective, noi valenţe aplicative ale psihologiei / Marius Milcu. - Bucureşti :
152. GIOVETTI, PAOLA. Mari iniţiaţi ai timpului nostru / Paola Editura Universitară, 2009
Giovetti ; trad.: Emanuel Botezatu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009 ISBN 978-973-749-752-9
ISBN 978-606-8134-03-1 159.9
159.9 CIP 2009-18941
CIP 2009-18249
159. MILCU, MARIUS. Modern psychological research : trends and
153. GORAN-BĂZĂREA, LAURA. Introducere în psihologia prospects rethinking applied psychology / Marius Milcu. - Bucureşti : Editura
educaţiei / Laura Goran Băzărea. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Universitară, 2009
Mâine", 2009 ISBN 978-973-749-751-2
ISBN 978-973-163-507-1 159.9
37.015.3(075.8) CIP 2009-18940
159.922.7(075.8)
CIP 2009-19951 160. MITROFAN, IOLANDA. Călătorii lejere către sine : 20 de
exerciţii de meditaţie unificatoare / Iolanda Mitrofan. - Bucureşti : Editura SPER,
154. IORDAN, ALEXANDRU DANIEL. Cogniţie şi control / Iordan 2009
Alexandru-Daniel. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009 ISBN 978-973-8383-44-9
ISBN 978-973-749-737-6 159.9
159.9 CIP 2009-18514
CIP 2009-18466
161. MITROFAN, IOLANDA. Consiliere şi terapie centrată pe
155. KÓNYA, ZOLTÁN. Terapie familială sistemică / Kónya Zoltán, traumă / Iolanda Mitrofan, Doru Buzducea. - Bucureşti : Editura SPER, 2009
Kónya Ágnes. - Cluj-Napoca : Editura Abel, 2009 ISBN 978-973-8383-46-3
ISBN 978-973-114-101-5 159.9
159.9 CIP 2009-18516
CIP 2009-18863
162. MITROFAN, IOLANDA. Psihologia relaţiei de cuplu : abordare
156. LEAHY, ROBERT L. Planuri de tratament şi intervenţii pentru teoretică şi aplicativă / Iolanda Mitrofan, Cristian Ciupercă. - Bucureşti : Editura
depresie şi anxietate / Robert L. Leahy, Stephen J. Holland ; trad. de Kállay Éva. - SPER, 2009
Cluj-Napoca : Editura ASCR, 2010 ISBN 978-973-8383-45-6
ISBN 978-973-7973-62-7 159.922.1
159.97 CIP 2009-18515
616.89-008.454
CIP 2009-20281
38 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 39

163. NUŢĂ, ADRIAN. Umbra : polul întunecat al sufletului / Adrian 169. ROIZEN, MICHAEL F.. Programul de întinerire RealAge :
Nuţă. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura SPER, 2009 menţineţi-vă tinereţea şi trăiţi mai mult / Michael F. Roizen ; trad.: Andreea
ISBN 978-973-8383-47-0 Lutic. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
159.964.2 ISBN 978-973-669-868-2
CIP 2009-18517 159.9.016.1
CIP 2009-18263
164. ORBAN, ADRIAN. Dacă îţi pasă de copilul tău / Adrian Orban. -
Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Editura ALL, 2009 170. ROWAN, SOPHIE. Fericit la serviciu : 10 paşi spre o satisfacţie
ISBN 978-973-571-949-4 maximă în muncă / Sophie Rowan ; trad.: Mihaela Georgescu. - Bucureşti :
159.922.7 Rentrop & Straton, 2009
CIP 2009-20019 ISBN 978-973-722-393-7
159.9
165. PAPACOCEA, IOANA RALUCA. Lectura notes of clinical CIP 2009-18085
physiology / Ioana Raluca Papacocea. - Bucureşti : Rotech Pro, 2009
ISBN 978-973-8285-56-9 171. SASSU, RALUCA. Cercetarea psihologică modernă : direcţii şi
159.9 perspective : abordări actuale în psihologia aplicată / Raluca Sassu. - Bucureşti :
CIP 2009-20328 Editura Universitară, 2009
ISBN 978-973-749-756-7
166. PĂSAT, NICOLETA. Cartea fiinţelor vii / Nicoleta Păsat. - 159.9
Sibiu : Print Atu, 2009 CIP 2009-19003
ISBN 978-606-92285-1-7
159.961 172. SASSU, RALUCA. Cercetarea psihologică modernă : direcţii şi
CIP 2009-18507 perspective : studii şi cercetări actuale în psihologie / Raluca Sassu. - Bucureşti :
Editura Universitară, 2009
167. PROCTOR, BOB. Te-ai născut bogat! / Bob Proctor ; trad.: ISBN 978-973-749-755-0
Cristian Hanu ; cuv. înainte: Doug Wead. - Braşov : Adevăr Divin, 2009 159.9
ISBN 978-606-8080-13-0 CIP 2009-19004
159.923.2
CIP 2009-19191 173. SIMA, MIHAI. Introducere în psihopedagogia specială :
handicapul mintal, fizic şi de comportament / Sima Mihai. - Sibiu : Alma Mater,
168. REIMAN, TONYA. Limbajul trupului : cum să ai succes atât în 2009
plan profesional, cât şi în cel personal / Tonya Reiman ; trad.: Valentin Adrian ISBN 978-973-632-561-8
Serac. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009 159.922.7
ISBN 978-973-669-877-4 376
159.925 CIP 2009-19932
CIP 2009-19009
174. SUDITU, MIHAELA. Inteligenţa socio-emoţională : competenţă
a profesiei didactice / Mihaela Suditu ; pref. de Ioan Neacşu. - Piteşti : Paralela 45,
2009
ISBN 978-973-47-0808-6
159.922.7
CIP 2009-19816
40 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 41

175. TIA, TEOFIL. Psihologie pastorală / psih. dr. Maria Paşca, preot 180. POPOVENIUC, BOGDAN. Iluziile raţiunii : antinomiile
dr. Teofil Tia. - Alba-Iulia : Reîntregirea, 2007- matematico-transcedentale şi destinul lor în filosofia şi ştiinţa contemporană /
vol. Popoveniuc Bogdan. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-7879-80-6 ISBN 978-973-30-2664-8
Vol. 2 : Logosul terapeutic. - 2009. - ISBN 978-606-509-096-5 165.412
159.9:2 165.191:530.145
CIP 2007-16065 14(430) Kant,I
CIP 2009-19885
176. VLADISLAV, ELENA OTILIA. Conceptul de sine la
adolescenţi : evaluare şi optimizare în grupul experienţial / Elena Otilia 17 Morală. Etică
Vladislav. - Bucureşti : Editura SPER, 2009
ISBN 978-973-8383-48-7 181. DIACONU, BOGDAN. Etica societăţii instituţionalizate : trei
159.922.8 dimensiuni ale responsabilităţii sociale : legea, statul şi mediul de afaceri /
CIP 2009-19514 Bogdan Diaconu ; pref.: Aneta Bogdan. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing,
2009
177. WILLIAMS, ROBERT M. Partea/Pacea ce lipseşte din viaţa ta / ISBN 978-973-669-875-0
Robert M. Williams, M.A. - Bucureşti : For You, 2009 17
ISBN 978-973-1701-63-9 CIP 2009-18915
159.9
CIP 2009-20049 182. FRANKL, GEORGE. Fundamentele moralităţii / George Frankl ;
trad.: Cătălina Hârceag. - Index - Bucureşti : Orizonturi, 2009
178. YMBERT, JACQUES-GILBERT. Arta de a-ţi face datorii / ISBN 978-973-736-131-8
Jacques-Gilbert Ymbert ; trad.: Mihaela Dobrescu ; pref.: Puiu Lăţea. - Bucureşti : 17
Art, 2009 CIP 2009-19593
ISBN 978-973-124-466-2
159.9 183. NOVACOVICI, PERA. Arta seducţiei : cum să ai succes cu
CIP 2009-18266 femeile şi cu tine însuţi / Pera Novacovici. - Bucureşti : Stepout Publishing House,
2009
16 Logică. Teoria cunoaşterii ISBN 978-606-92301-0-7
177.62
179. KANT, IMMANUEL. Critica raţiunii pure / Immanuel Kant ; CIP 2009-20198
trad. de Nicolae Bagdasar şi Elena Moisuc ; ed. îngrijită de Ilie Pârvu. - Ed. a 3-a. -
Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2009 184. YAGER, JAN. Când prietenii te rănesc : ce să faci când prietenii
ISBN 978-606-92266-2-9 te trădează sau abandonează / Jan Yager ; trad.: Elena Mareşi. - Bucureşti :
165.63 Editura Trei, 2009
111 ISBN 978-973-707-345-7
17 17
CIP 2009-18899 CIP 2009-20332
42 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 43

185. YOUNG, STEPHEN. Capitalismul moral : o reconciliere a


interesului privat cu binele public / Stephen Young ; trad., pref. şi note: Bogdan 191. ELIADE, MIRCEA. Contribuţii la Enciclopedia religiei / Mircea
Diaconu şi Mihaela Moga. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009 Eliade ; ed. îngrijită şi prefaţă de Gabriel Stănescu. - Bucureşti : Criterion
ISBN 978-973-669-887-3 Publishing, 2009
174.4:334.784 ISBN 978-973-8982-47-5
CIP 2009-20316 2(100)
CIP 2009-18800
2 RELIGIE
192. FUDULU, PAUL. Compatibilitatea marilor religii cu
186. CHIRILĂ, IOAN. The Dia-logos between Theology and Science : performanţa economică / Paul Fudulu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
meeting through the word / Fr. Ioan Chirilă ; tipărit cu binecuvântarea ISBN 978-973-749-759-8
Înaltpreasfinţitului Părinte Bartolomeu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului 2:33
şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. - Cluj- CIP 2009-19494
Napoca : Renaşterea, 2009
ISBN 978-973-1714-75-2 193. HARE, ERIC B. Pune-L pe Dumnezeu primul / Eric B. Hare. -
2 Satu-Mare : Daya, 2009
CIP 2009-19228 ISBN 978-973-7756-33-6
2
187. COLE, MARJORIE. Diavolul în faţa instanţei / Marjorie Cole ; CIP 2009-19043
trad.: Simona Luca. - Timişoara : Alfa Omega Publishing, 2009
ISBN 978-973-1734-23-1 194. IOJA, CRISTINEL. Homo adorans : între Iisus Hristos şi
2 politeismul lumii contemporane / Cristinel Ioja. - Ed. a 2-a, rev. - Arad : Editura
CIP 2009-18869 Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
ISBN 978-973-752-419-5
188. COLE, MARJORIE. Eliberând captivii / Marjorie Cole ; trad.: 2
Alina Avram. - Ed. a 2-a, rev - Timişoara : Alfa Omega Publishing, 2009 CIP 2009-19987
ISBN 978-973-1734-22-4
2 195. JACOBS, CINDY. Izbăveşte-ne de cel rău / Cindy Jacobs ; trad.:
CIP 2009-18871 Giorgiana Alina Iorga. - Ed. a 2-a, rev. - Timişoara : Alfa Omega Publishing, 2009
ISBN 978-973-1734-21-7
189. CREŢ, VASILE. Studii politice : fenomenul religios / Creţ 2
Vasile. - Oradea : Editura Universităţii Agora, 2009 CIP 2009-18870
ISBN 978-973-1807-27-0
2 196. KLÉA . Şapte chei pentru atingerea nemuririi : Apocalipsa
CIP 2009-19805 Sfântului Ioan, Calea de evoluţie a sufletului / Kléa ; trad.: Catrinel Auneanu. -
Bucureşti : Paralela 45, 2009
190. Cuvinte vii : plan de citire a Scripturii într-un an. - Cluj-Napoca : ISBN 978-973-47-0654-9
Aqua Forte, 2009 228.07
ISBN 978-973-7758-48-4 CIP 2009-19140
22.07
CIP 2009-18865
44 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 45

197. NEACŞU, COSTEL. Sfîrşitul lumii / Costel Neacşu. - Alba-Iulia : 23/28 Religie creştină
Universul Şcolii, 2009
ISBN 978-606-92193-8-6 204. Az értelem fényével és a szív melegével : erdélyi teológusportrék :
228.07 Erőss Alfréd / ed.: Farkas Zoltán, Jitianu Liviu. - Cluj-Napoca : Verbum, 2009
CIP 2009-18652 ISBN 978-606-8059-19-8
28(498) Erőss,A.
198. Noul Testament pentru femei. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă 929 Erőss,A.
şi Sănătate, 2009 CIP 2009-19449
ISBN 978-973-101-302-2
225.07 205. ANGELESCU, GHEORGHE. Le père Dumitru Stăniloae : un
CIP 2009-18655 digne successeur de la patristique classique : (bio-bibliographie) / Gheorghe
F. Anghelescu, Cristian Untea ; la traduction a été réalisée par Ştefania Viorica
199. PAŢULEA, CĂLIN-DANIEL. Paternitate şi măiestrie didactică Rujan. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009
paulină / pr. Călin D. Paţulea. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009 ISBN 978-973-45-0596-8
ISBN 978-973-141-206-1 281.95 Stăniloae,D
227.1.07 CIP 2009-18931
CIP 2009-19536
206. ANGELESCU, GHEORGHE. Father Dumitru Stăniloae : a
200. POPESCU, LEONTIN. Bioetica şi perspectiva creştină / Leontin worthy disciple of the classical patristics : (bio-bibliography) / Gheorghe F.
Popescu. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2009 Anghelescu, Cristian Untea ; the translation was done by Mihaela Cerasela Bănică
ISBN 978-973-1871-49-3 Enache. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009
2 ISBN 978-973-45-0594-4
CIP 2009-19939 281.95 Stăniloae,D
CIP 2009-18930
201. PURŢOC, DANIELA-LUMINIŢA. Culegere de texte religioase
pentru şcolari / Purţoc Daniela-Luminiţa, Florian Elena-Monica. - Cluj-Napoca : 207. ANGELESCU, GHEORGHE. Vater Dumitru Stăniloae : ein
Editura Casei Corpului Didactic Cluj, 2009 würdiger Nachfalger der klassischen Patristik : (bio-bibliographie) / Gheorghe
ISBN 978-973-8210-60-8 F. Anghelescu, Cristian Untea ; Deutsche Übersetyung von Picu Ocoleanu. -
2 Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009
CIP 2009-19245 ISBN 978-973-45-0595-1
281.95 Stăniloae,D
202. WHITE, ELLEN GOULD HARMON. Voi veţi primi putere / CIP 2009-18929
Ellen G. White. - Satu-Mare : Daya, 2009
ISBN 978-973-7756-34-3 208. BADEA, GHEORGHE. Viaţa creştină în Moldova istorică pînă
2 la Bogdan cel Bătrîn Întemeietorul / Gheorghe Badea. - Iaşi : PIM, 2009
CIP 2009-19044 ISBN 978-606-520-650-2
28
203. WILDE, STUART. Arta mântuirii / Stuart Wilde. - Bucureşti : 272(498.2)
For You, 2009. CIP 2009-18961
ISBN 978-973-1701-62-2
2
CIP 2009-18505
46 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 47

209. BEAUFILS, DOMINIQUE. ,,Credinţa ta te-a mântuit'' : o 215. BOINGEANU, CORNELIU. Dogmatic reference : essays
viziune ortodoxă asupra bolii şi a morţii / Dominique Beaufils. - Iaşi : presented at London School of Theology, Belfast Bible College and Bucharest
Doxologia, 2009 University / Corneliu Boingeanu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
ISBN 978-606-8117-09-6 ISBN 978-973-749-765-9
281.9:17+61 23:281.95
CIP 2009-18831 CIP 2009-19857

210. BIŞOC, ALOIS. Sacramentele : semne ale credinţei şi ale 216. BOJAN, VOICU. Proiectul Iisus = A Jézus-terv = The Jesus
harului / Alois Bişoc. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Sapientia, 2009 Project / Voicu Bojan. - Cluj-Napoca : Koinónia, 2009
ISBN 978-973-8980-69-3 ISBN 978-973-165-023-4
265 232.9
CIP 2009-19752 CIP 2009-18457

211. BIŞOC, ALOIS. Sinodalitatea : expresie a unităţii şi a 217. BONHOEFFER, DIETRICH. Costul uceniciei / Dietrich
catolicităţii Bisericii, în gândirea pr. Dumitru Stăniloae / Alois Bişoc. - Iaşi : Bonhoeffer ; trad.: Ligia Taloş. - Cluj-Napoca : Peregrinul, 2009
Sapientia, 2009 ISBN 978-973-87679-7-3
ISBN 978-973-8980-68-6 28
281.95 Stăniloae,D. CIP 2009-19321
CIP 2009-19754
218. BRÉMOND, JEAN. Părinţii pustiei / Jean Brémond ; trad.:
212. BIZĂU, IOAN. Liturghie şi teologie / Ioan Bizău. - Cluj-Napoca : Marinela Bojin. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009
Patmos, 2009 ISBN 978-606-8134-23-9
ISBN 978-973-1799-16-2 252:281.5
281.95 CIP 2009-20162
CIP 2009-18868
219. BURA, LÁSZLÓ. A megújuló egyház / Bura László. - Miercurea-
213. BLOCHER, HENRI. Revelaţia originilor / Henri Blocher ; trad.: Ciuc : Status, 2009
Mihaela Alexa. - Cluj-Napoca : Peregrinul, 2009 ISBN 978-973-1764-79-5
ISBN 978-973-87679-6-6 282(498 Satu-Mare)
28 CIP 2009-20266
CIP 2009-19326
220. Calea lui Dumnezeu / revizuire: Philippe Mayhew, Marika
214. BOCK, EMIL. Întreita Taină a Mariei / Emil Bock ; trad. de Petre Maydorfer şi David Crutchley ; trad.: Olimpia Băbuţă ; il.: Marek Moskor. - Sibiu :
Papacostea ; postf. de Michael Debus. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold ; Editura AMEC, 2009
Cluj-Napoca : Triade, 2009 ISBN 978-606-92218-1-5
ISBN 978-606-92265-9-9 28
ISBN 978-973-8313-53-8 CIP 2009-19712
232.931
CIP 2009-18792
48 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 49

226. DIACONESCU, MIHAIL. Prelegeri de estetica ortodoxiei / prof.


221. CHIŢESCU, NICOLAE. Omul în perspectiva desăvârşirii : univ. dr. Mihail Diaconescu. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Doxologia, 2009
studii de teologie dogmatică / prof. dr. Nicolae Chiţescu ; tipărit cu binecuvîntarea 2 vol.
Înaltpreasfinţitului Părinte Bartolomeu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi ISBN 978-606-8117-05-8
Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. - Cluj-Napoca : Vol. 1. - ISBN 978-606-8117-06-5
Renaşterea, 2009 Vol. 2. - ISBN 978-606-8117-07-2
ISBN 978-973-1714-70-7 111.852:281.95
23 CIP 2009-18682
CIP 2009-18506
227. Dicţionar al miracolelor şi al extraordinarului creştin / sub
222. COMAN, GH. Rânduieli de pomenire a celor răposaţi în tradiţia direcţia lui Patrick Sbalchiero ; trad.: Mala Bărbulescu ; red.: Ştefan Lupu. - Iaşi :
bisericii ortodoxe / Coman Gh., Năstase Vasile, Popescu O. Nicolae. - Constanţa : Sapientia, 2009
Europolis, 2009 ISBN 978-973-8980-64-8
ISBN 978-973-676-390-8 28
264-75:281.95 CIP 2009-19751
CIP 2009-19221
228. DINU, ARIAN LUCIAN. Maica Domnului în teologia Sfinţilor
223. CRICOVEAN, MIRCEA FLORIN. Omul între fire şi lege : Părinţi / pr. Arian Lucian Dinu. - Iaşi : Doxologia, 2009
reflecţii patristice / Mircea-Florin Cricovean. - Ed. a 2-a. - Deva : Emia, 2009 ISBN 978-606-8117-00-3
ISBN 978-973-753-150-6 232.931
28 CIP 2009-18681
CIP 2009-18566
229. DIONISOS ANTHOPOULOS, arhimandrit. Povesteşte ce a
224. CŮETVERIKOV, SERGEJ. Paisie, stareţul Mănăstirii făcut Sfântul pentru tine : viaţa şi minunile Sfântului Luca Doctorul,
Neamţului din Moldova : viaţa, învăţătura şi influenţa lui asupra Bisericii arhiepiscopul Simferopolului / arhim. Dionisos Anthopoulos. - Iaşi : Doxologia,
Ortodoxe / Serghie Cetfericov. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009
2009 ISBN 978-606-92197-7-5
ISBN 978-606-8134-19-2 235.3 Luca
271(498) Paisie Velicicovski 929 Luca
CIP 2009-20168
230. DORZ, TRAIAN. Istoria unei jertfe : rugul / Traian Dorz. - Ed. a
225. Devoţiunea primei sâmbete din lună. - Baia Mare : Editura 3-a. - Sibiu : Oastea Domnului, 2009
Surorilor Lauretane, 2009 ISBN 978-973-710-157-0
ISBN 978-973-88843-9-7 289(498) Oastea Domnului
243:282 CIP 2009-19769
CIP 2009-19549
231. DORZ, TRAIAN. Locurile noastre sfinte / Traian Dorz. - Ed. a 2-
a, rev. - Sibiu : Oastea Domnului, 2009
ISBN 978-973-710-155-6
821.135.1-1
28
CIP 2009-19693
50 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 51

232. DOUGLASS, HERBERT E. Atât de mult ne-a iubit : cu Isus, 238. GREERE, AUREL. Eshatologia paulină / pr. Aurel Greere. -
din Eden până în veşnicie / Herbert Edgar Douglas ; trad.: Loredana Sîrbu. - Craiova : Sitech, 2009
Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009 ISBN 978-606-530-696-7
ISBN 978-973-101-300-8 236
28 CIP 2009-20035
CIP 2009-18543
239. GRIFFIN, PAUL. Mânia ... : cum îi faci faţă? / Paul şi Liz
233. DOUGLASS, HERBERT E. Mindent áthidaló szeretet : édentől Griffin ; trad.: Corina Pîrvu. - Oradea : Elpis, 2009
az örökkévalóságig Jézussal! / Herbert Edgar Douglass ; trad.: Kovács Judit. - ISBN 978-973-88822-7-0
Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009 28
ISBN 978-973-101-301-5 CIP 2009-19795
28
CIP 2009-18544 240. GRIGORIE PALAMAS, st. Scrieri / Sfântul Grigorie Palama ;
studiu introd. şi trad.: diac. Ioan I. Ică jr. - Sibiu : Deisis, 2005-
234. EMILIAN NICA, arhimandrit. Aduceţi-vă aminte de înaintaşii vol.
voştri / arhim. lect. dr. Emilian Nica. - Iaşi : Doxologia, 2009 ISBN 973-7859-05-7
ISBN 978-606-8117-04-1 Vol. 1 : Viaţa - slujba - dosarele canonizării. - 2009. - ISBN
281.95(498 Iaşi) 978-973-7859-55-6
CIP 2009-18678 232.931
CIP 2009-19539
235. FOUNDOULIS, IOANNIS. Dialoguri liturgice : răspunsuri la
probleme liturgice / Ioannis Foundoulis ; trad.: pr. Manolache Victor. - Bucureşti : 241. GURIOTIS, SOFIA. Praznicele împărăteşti - praznicele Maicii
Editura Bizantină, 2008- Domnului şi minunile lui Iisus Hristos / Sofia Guriotis ; trad.: ieroschimonah
4 vol. Ştefan Nuţescu ; il.: Evghenia Guriotis. - Bucureşti : Evanghelismos, 2009
ISBN 978-973-9492-96-6 ISBN 978-973-7812-65-0
Vol. 1. - 2008. - ISBN 978-973-9492-96-6 281.95
Vol. 2. - 2009. - ISBN 978-606-8112-02-2 CIP 2009-18881
Vol. 3. - 2009. - ISBN 978-606-8112-03-9
23 242. HAUKE, MANFRED. A fi catolic : o primă privire asupra
CIP 2009-19613 operei teologice a cardinalului Leo Scheffczyk / Manfred Hauke ; trad.: Wilhelm
Tauwinkl ; red.: pr. dr. Ştefan Lupu. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Sapientia, 2009
236. GEICĂ, STELUŢA. Actualitatea învăţăturii hrisostomice despre ISBN 978-973-8980-65-5
familie / Steluţa Geică. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009 282(430) Scheffczyk,L.
ISBN 978-606-516-174-0 CIP 2009-19753
265.5
CIP 2009-19699 243. HÂRŞAN, CAROL. Absurdul inter-confesional : o analiză a
conflictului ortodox - greco-catolic din România / Carol Hârşan, Georgiana
237. GOPI KRISHNA . Kundalinî : energia evolutivă din om / Pandit Arsene. - Bacău : Vicovia, 2009
Gopi Krishna. - Ed. rev. - Bucureşti : Editura Tehnică, 2009 ISBN 978-973-1902-27-2
ISBN 978-973-31-2362-0 281.95:282
248.14:294.3 261.8
CIP 2009-18718 CIP 2009-20067
52 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 53

244. IGNATIE, monah. Bunele maniere creştine pentru copii / Ignatie 250. MCGRATH, ALISTER. Îndoială şi credinţă / Alister McGrath ;
Monahul. - Sibiu : Oastea Domnului, 2009 trad.: Silvian Guranda. - Cluj-Napoca : Aqua Forte, 2009
ISBN 978-973-710-154-9 ISBN 978-973-7758-47-7
281.95 28
CIP 2009-18651 CIP 2009-18866

245. Instituţiile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania : (1850- 251. Meditaţii pentru lunile Maicii Domnului mai şi august. - Baia
1918) : studii / Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Marius Eppel, Gabriel-Viorel Mare : Editura Surorilor Lauretane, 2009
Gârdan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009 ISBN 978-973-88843-8-0
ISBN 978-973-610-961-4 243:282
281.95 CIP 2009-19548
CIP 2009-19863
252. MUREŞAN, EUGENIA. Vieţi ale sfinţilor : mic dicţionar /
246. Istenem és mindenem : száz éve született Jakab Antal / ed.: Eugenia Mureşan. - Bistriţa : Aletheia, 2009
Marton József. - Cluj-Napoca : Verbum, 2009 ISBN 978-973-8182-84-4
ISBN 978-606-8059-18-1 235.3:929
282(498) Jakab,A. CIP 2009-19507
CIP 2009-19363
253. NICOLAE AL OHRIDEI ŞI JICEI, st. Credinţa celor aleşi / sf.
247. IUGA, VIOREL. Zilnic cu Păstorul : meditaţii / Viorel Iuga. - Nicolae Velimirovici ; trad.: Paul Balan. - Bacău : Bunavestire, 2009
Arad : Ramira, 2009 ISBN 978-973-140-030-3
ISBN 978-606-8115-03-0 28
28 CIP 2009-19800
CIP 2009-19774
254. Novena Sfintei Fecioare de la Lourdes. - Ed. a 3-a. - Baia Mare :
248. KIRNER, BERTALAN A. Viaţa misionarului Mihály Kornya / Editura Surorilor Lauretane, 2009
Bertalan A. Kirner ; trad.: Péter Havas ; pref.: Otniel Ioan Bunaciu, Lehel Kiss ; ISBN 978-973-88843-7-3
ed.: Ruben Ologeanu. - Bucureşti : Editura Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din 243:232.931
România, 2009 CIP 2009-19211
ISBN 978-606-92273-2-9
286(439) Konya,M. 255. OLÁH, DÉNES. Tekintetem a hegyek felé emelem / Oláh Dénes. -
929 Konya,M. Cluj-Napoca : Verbum, 2009
CIP 2009-18840 ISBN 978-606-8059-16-7
28
249. MĂRTINCĂ, ISIDOR. Sfântul apostol Paul şi elogiul iubirii / CIP 2009-18704
Isidor Mărtincă. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
ISBN 978-973-737-740-1 256. OROS, MIRCEA. Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie, părtăşie
235.3 Pavel reală de Hristos Mântuitorul / Mircea Oros ; ed.: Nicu Dragoş. - Cluj-Napoca :
CIP 2009-20170 Studia, 2009
ISBN 978-973-8390-48-5
264-1:281.95
CIP 2009-19242
54 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 55

257. Pace pentru sufletul tău / ed.: Ardis Dick Stenbakken ; trad.: Pica 263. Pr. prof. dr. Ion Bria (1929-2002) : The reception of his
Irina. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009 theological thinking and its relevance for the overpass of the ecumenical &
ISBN 978-973-101-306-0 missionary deadlock / coord.: rev. ph. D. Ioan Tulcan, ph. D. Cristinel Ioja. -
28 Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
CIP 2009-20250 ISBN 978-973-752-414-0
23
258. PAPADOPOULOS, STELIANOS. Patrologie / Stelianos CIP 2009-19377
Papadopoulos ; trad.: Adrian Marinescu. - Bucureşti : Editura Bizantină, 2006-2009
2 vol. 264. Predici şi scrisori / Robert Murray M'Cheyne ; trad.: Larisa
ISBN 973-9492-82-7 Mangalagiu ; ed.: Valentin Leonaş. - Suceava : Perla suferinţei, 2009
ISBN 978-973-9492-82-9 ISBN 978-606-8000-18-3
Vol. 2 : Partea I : Patrologie. - 2009. - ISBN 978-606-8112-01-5 241
276 282
CIP 2006-15568 CIP 2009-19256

259. PÂRLITU, GEORGEL. Privind prin ochii lui Dumnezeu / 265. ROBERT, HENRY CHARLES. Doctrina vieţii de apoi în Israel,
Georgel Pârlitu. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009 în iudaism şi în creştinism / Robert Henry Charles ; trad.: Alexandru Anghel ; ed.:
ISBN 978-973-101-303-9 Scrima Aurelian. - Bucureşti : Herald, 2009
231 ISBN 978-973-111-138-4
CIP 2009-18445 218
237
260. PÉTER, ÉVA. Cântări comunitare reformate în tradiţia scrisă şi CIP 2009-19243
cea orală din Transilvania / Péter Éva. - Cluj-Napoca : Infodata, 2009
2 vol. 266. SAPPINGTON, THOMAS J.. Lasă-L pe Dumnezeu să judece /
ISBN 978-973-1803-22-7 Thomas J. Sappington ; trad.: Andreea Luncan. - Oradea : Elpis, 2009
Vol. 1. - ISBN 978-973-1803-23-4 ISBN 978-973-88822-6-3
Vol. 2. - ISBN 978-973-1803-24-1 28
264-17:284 CIP 2009-19794
CIP 2009-19281
267. SCHEFFCZYK, LEO. Dogmatica catolică / cardinal
261. POONEN, ZAC. Trăind cum a trăit Isus / Zac Poonen ; trad.: Leo Scheffczyk şi Anton Ziegenaus ; introd.: Manfred Hauke ; trad.: Wilhelm
Estera Rusu, Nicolae Tulici. - Ed. a 2-a, rev. - Zalău : Alfa Software, 2009 Tauwinkl ; red.: pr. dr. Ştefan Lupu. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Sapientia, 2009-
ISBN 978-973-88915-3-1 vol.
232.9 ISBN 978-973-8980-66-2
CIP 2009-18801 Vol. 1 : Fundamentele dogmei. - 2009. - ISBN 978-973-8980-67-9
282
262. POPOVICI, PLATON. Dialoguri despre facerea lumii : legătura CIP 2009-19755
spirituală dintre pământ, univers şi om / părintele Platon Popovici. - Braşov :
Agaton, 2009.
ISBN 978-973-1981-10-9
213
CIP 2009-19527
56 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 57

268. Sfântul Antim Ivireanul : ctitor de artă şi cultură / coord.: prof. 274. TRADOWSKY, PETER. Christ şi Antichrist / Peter Tradowsky ;
Laura Stroescu, prof. Dana Andreea Ciutescu, pr. prof. Eugen Florin Ciutescu, trad. de András Zoltán. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2009
arhid. Mihail Pretorian. - Râmnicu-Vâlcea : Adrianso, 2009 ISBN 978-606-92265-7-5
ISBN 978-606-8089-03-4 232.9
235.3 Antim Ivireanul CIP 2009-18114
CIP 2009-19750
275. VÁRADI, JÓZSEF. Creştini eroi : prezentaţi în proză, grafică şi
269. Sfântul Kukşa din Odessa : viaţa şi minunile / trad. din limba rusă poetică / Váradi Iosif. - Turda : Hiperborea, 2009-
de Gheorghiţă Ciocioi. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Sophia, 2009 vol.
ISBN 978-973-136-161-1 ISBN 978-606-8025-27-8
235.3 Kukşa de Odessa Vol. 1 : Prezentaţi în proză, grafică şi poetică. - 2009. - ISBN
929 Kukşa de Odessa 978-606-8025-28-5
CIP 2009-18820 28
CIP 2009-18867
270. Stareţul Ambrozie de la Optina. - Iaşi : Doxologia, 2009
ISBN 978-606-8117-01-0 276. Viaţa de familie / trad. din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas. -
281.9 Ambrozie Bucureşti : Editura Sophia ; Alexandria : Cartea Ortodoxă, 2009
CIP 2009-18685 ISBN 978-973-136-156-7
ISBN 978-606-529-068-6
271. Stareţul Zaharia, de la Lavra Sfintei Treimi : minunatele fapte şi 265.5
învăţături. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Platytera, 2009 CIP 2009-18819
ISBN 978-973-1873-16-9
281.93 Zaharia 277. WALTKE, BRUCE K. În căutarea voii lui Dumnezeu / Bruce K.
929 Zaharia Waltke ; trad.: Raluca Mirăuţă. - Cluj-Napoca : Peregrinul, 2009
CIP 2009-18968 ISBN 978-973-87679-5-9
28
272. TEŞU, IOAN C. Frumuseţea şi sublimitatea preoţiei creştine / pr. CIP 2009-19322
prof. dr. Ioan C. Teşu. - Iaşi : Doxologia, 2009
ISBN 978-606-8117-03-4 278. YANCEY, PHILIP. Creaţi după chipul Său / Philip Yancey, Paul
254 Brand ; trad.: Bogdan O. Tomşa. - Cluj-Napoca : Peregrinul, 2009
CIP 2009-18679 ISBN 978-973-87679-3-5
28
273. Traditional and dogma : what kind of dogmatic theology do we CIP 2009-19324
propose for nowadays? / coord.: rev. ph. D. Ioan Tulcan, ph. D. Cristinel Ioja, ph.
D. Michael Stavrou, ph. D. Peter Bouteneff. - Arad : Editura Universităţii Aurel 279. YANCEY, PHILIP. Darul durerii / Philip Yancey, Paul Brand ;
Vlaicu, 2009 trad.: Bogdan O. Tomşa. - Cluj-Napoca : Peregrinul, 2009
ISBN 978-973-752-415-7 ISBN 978-973-87679-4-2
23 28
CIP 2009-19378 CIP 2009-19323
58 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 59

280. YANCEY, PHILIP. O făptură atât de minunată / Philip Yancey, 286. OSHO. Eu sunt Poarta / Osho ; trad.: Carmen Neacşu. - Braşov :
Paul Brand ; trad.: Bogdan O. Tomşa. - Cluj-Napoca : Peregrinul, 2009 Mix, 2009
ISBN 978-973-87679-2-8 ISBN 978-973-8471-86-3
28 29
CIP 2009-19325 CIP 2009-18575

281. ZACHARIAS, RAVI. Lotusul şi crucea / Ravi Zacharias ; trad.: 287. Zoharul : (cartea splendorii) / trad.: Ilie Iliescu. - Ed. a 2-a. -
Lidia Pop. - Oradea : Cartea Creştină Oradea, 2009 Bucureşti : Herald, 2009
ISBN 978-973-1990-06-4 ISBN 978-973-111-145-2
28 296.65
CIP 2009-18834 CIP 2009-19546

282. ZACHARIAS, RAVI. Naştere din nou sau Renaştere? / Ravi 3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE
Zacharias ; trad.: Lidia Pop. - Oradea : Cartea Creştină Oradea, 2009
ISBN 978-973-1990-07-1 288. LEVENTE, SZŐCS A. A társadalomtudományok kutatási
28 módszertana / Szőcs A. Levente. - Miercurea-Ciuc : Status, 2009
CIP 2009-18835 ISBN 978-973-1764-82-5
303
29 Religii necreştine CIP 2009-20276

283. ANDRIESEI, CRISTIAN. România : leagănul taoismului : o 289. MORÂNDĂU, FELICIA. Metodologia cercetării în ştiinţele
nouă viziune asupra taoismului chinez şi religiei creştine / Cristian Andriesei. - sociale : ghid pentru lucrări practice / Felicia Morândău. - Sibiu : Psihomedia,
Iaşi : Sedcom Libris, 2009 2009
ISBN 978-973-670-348-5 ISBN 978-973-1753-88-1
299.513 303
CIP 2009-19177 CIP 2009-18668

284. GHEORGHE, RĂZVAN GABRIEL. Compendiul religiei antice 290. ODINĂ, ADRIANA NICOLETA. Metode moderne de cercetare
greco-romane : faptele eroilor / Gheorghe Răzvan Gabriel. - Bucureşti : în ştiinţele socio-umane şi analitic-descriptive / Adriana Nicoleta Odină, Mihai
MondoRo, 2009 Vişan. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2009
ISBN 978-973-1973-13-5 ISBN 978-973-1906-41-6
292 303
CIP 2009-20095 CIP 2009-19980

285. LOBSANG RAMPA, T. Cunoaşterea de sine / Lobsang Rampa ; 291. ROSTÁS, ZOLTÁN. Strada Latină nr. 8 : monografişti şi
trad.: Iliescu Ilie. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Herald, 2009 echipieri gustieni la Fundaţia Culturală Regală "Principele Carol" / Zoltán
ISBN 978-973-111-141-4 Rostás. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
294.321 ISBN 978-973-669-872-9
CIP 2009-19545 303.433.2(498-22)
316.2(498)
CIP 2009-18635
60 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 61

311/314 Statistică. Demografie


3-05 Categorii de persoane
297. CIUNĂ, SIMION. Statistică economică / Ciună Simion. - Craiova :
292. DAVIES, HUW. Cartea băieţilor invincibili / Huw Davies ; trad.: Sitech, 2009
Roland Schenn ; il.: Simon Ecob. - Bucureşti : Corint Junior, 2009 ISBN 978-606-530-710-0
ISBN 978-973-128-299-2 311:33
3-055.1 CIP 2009-20359
CIP 2009-18426
298. Din viaţa exilului românesc : 1954-1968 / antologie, st. introd.,
293. DOWD, MAUREEN. Sunt necesari bărbaţii? / Maureen Dowd ; note şi comentarii de Georgeta Filitti. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale
trad.: Roxana Ciorîia. - Bucureşti : Minerva, 2009 "Gheorghe Marin Speteanu", 2008-
ISBN 978-973-21-0989-2 3 vol.
3-055.1 ISBN 978-973-88609-5-7
CIP 2009-19636 Vol. 2. - 2009. - ISBN 978-973-88609-9-5
050(495) Vocea libertăţii"1954/1968"
294. HARRIS, ALEX. Rebeluţia / Alex Harris, Brett Harris ; trad.: 821.135.1(495)-92
Octavian Verlan. - Timişoara : Noua Speranţă, 2009 314.743(498:495)"1954/1968"
ISBN 978-973-7986-34-4 CIP 2009-18735
3-053.6
CIP 2009-18707 299. ISTRATI, CORNELIU. Catagrafia fiscală a Moldovei din anul
1831 / Corneliu Istrati. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
295. NEACŞU, IOAN. Tineret, educaţie, integrare = Youth, ISBN 978-973-703-334-5
education, integration / Ioan Neacşu, Roxana Urea, Mariana Nica. - Bucureşti : 314(498.3)
Editura Universitară, 2009 CIP 2009-20190
ISBN 978-973-749-748-2
3-053.6 300. KISS TAMÁS. Perspectivă administrativă? : o analiză
CIP 2009-19495 comparativă a discursului demografic maghiar din România / Kiss Tamás. -
Cluj-Napoca : Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor
296. UDROIU, MEDA. Tinerii din România şi terorismul / dr. Naţionale : Kriterion, 2009
Meda Udroiu ; ed.: Cecilia Munteanu ; pref.: prof. univ. dr. Cristian Troncotă. - ISBN 978-606-92223-3-1
Bucureşti : Top Form, 2009. ISBN 978-973-26-0970-5
ISBN 978-973-7626-51-6 314.7(=511.141)(498)
3-053.6(498) CIP 2009-19137
323.28
CIP 2009-18121 301. Metode şi modele de analiză statistică a productivităţii muncii /
Zizi Goschin, Vergil Voineagu, Emilia Ţiţan, ... - Bucureşti : Editura ASE, 2009
ISBN 978-606-505-282-6
311:33
CIP 2009-19783
62 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 63

316 Sociologie 307. CIUPERCĂ, ELLA MAGDALENA. Psihosociologia vieţii


cotidiene : interacţiune şi acţiune socială / Ella Magdalena Ciupercă. -
302. ALEXANDRU, DIANA. Modificări structurale ale spaţiului Bucureşti : Editura Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul", 2009
rural din România ca urmare a implementării programului cu finanţare ISBN 978-606-532-014-7
europeană SAPARD / Diana Alexandru. - Cluj-Napoca : Presa Universitară 316.6
Clujeană, 2009 CIP 2009-18095
ISBN 978-973-610-954-6
316.334.55(498) 308. Comunicarea - sugestie şi influenţă : aspecte interdisciplinare şi
CIP 2009-18637 transdisciplinare / coord.: conf. dr. G. G. Constandache, Beatrice A. Balgiu. -
Bucureşti : Sigma, 2009
303. BALTAVIU, RADU. Antropologia globalizării / Radu Baltaviu. - ISBN 978-973-649-579-3
Bucureşti : Mica Valahie, 2009 316.77
ISBN 978-973-7858-67-2 CIP 2009-18235
316.32
CIP 2009-18952 309. Dicţionar al gîndirii sociologice / vol. coord. de Massimo Borlandi,
Raymond Boudon, Mohamed Chekaoui, Bernard Valade ; trad. de Vasile Savin,
304. CERNEA, MICHAEL M. Organizarea socială şi antropologia Doina Tonner, Dragoş Zămosteanu, Darcle Tomescu-Berdon. - Iaşi : Polirom, 2009
dezvoltării / Michael Cernea ; studiu introd. de Vasile Işan şi Sorina Chiper. - Iaşi : ISBN 978-973-46-0607-8
Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009 81'374.2:316=135.1
ISBN 978-973-703-504-2 CIP 2009-18433
316
CIP 2009-20228 310. Etnografii urbane : cotidianul văzut de aproape / coord.: Vintilă
Mihăilescu. - Iaşi : Polirom, 2009
305. CHERCIU, ION. Spiritualitatea tradiţională românească în ISBN 978-973-46-1574-2
epoca interbelică / Ion Cherciu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009 316
ISBN 978-973-45-0593-7 CIP 2009-20164
39(498)
316(498) 311. GHEORGHE, MIHAELA. Călătorie în trei / Mihaela Gheorghe. -
CIP 2009-18453 Deva : Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-69-1
306. CIOAREC, ILEANA. Boierii Glogoveni / Ileana Cioarec. - 316.356.2
Craiova : Alma, 2009 CIP 2009-19952
ISBN 978-973-1792-90-3
316.343.32(498.2) 312. Intercultural communication in multinational companies /
929.52(498.2) coord.: Liliana Coposescu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
CIP 2009-18115 ISBN 978-973-598-599-8
316.77
CIP 2009-18600
64 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 65

313. LANGA, MARIUS CLAUDIU. Pedagogia socială a lui Dumitru 319. POMOHACI, MARCEL. Comunicare şi integrare socială /
Gusti / Langa Marius-Claudiu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009 Pomohaci Marcel. - Sibiu : Alma Mater, 2009
ISBN 978-973-30-2660-0 ISBN 978-973-632-531-1
316(498) Gusti,D.:37.013.42 316
CIP 2009-19131 CIP 2009-19032

314. MANU, BEATRICE. Sistemul de protecţie a victimelor violenţei 320. RUSU, MINA-MARIA. Elemente de teoria comunicării şi
domestice : teorie şi metodă : studiu de caz / Beatrice Manu. - Bucureşti : Ars semantică / Mina Maria Rusu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Academica, 2009 ISBN 978-973-47-0801-7
ISBN 978-606-8017-39-6 316.77
316.613.43-053.2 CIP 2009-18458
CIP 2009-18438
321. Sate contemporane din România : deschideri spre Europa :
315. MANU, BEATRICE. Violenţa familială : maltratarea femeii şi a aplicaţie zonală - judeţul Sălaj / coord.: Corina Bejinariu. - Cluj-Napoca : Mega,
copilului / Beatrice Manu. - Bucureşti : Ars Academica, 2009 2009
ISBN 978-606-8017-38-9 ISBN 978-606-543-041-9
316.613.43-053.2 316.334.55(498-35 Sălaj)
CIP 2009-18437 CIP 2009-18535

316. MARIN, VASILE. Domenii particulare ale comunicării / Vasile 322. SCHIFIRNEŢ, CONSTANTIN. Sociologie românească
Marin. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009 modernă / Constantin Schifirneţ. - Bucureşti : Criterion Publishing, 2009
ISBN 978-973-598-615-5 ISBN 978-973-8982-52-9
316.77 316
CIP 2009-20300 CIP 2009-19172

317. MÁRTON, ALBERT-LŐRINCZ. Nevelésszociológia / Albert- 323. Studii de comunicare : feţele globalizării şi europenizarea
Lőrincz Márton. - Cluj-Napoca : Egyetemi Műhely Kiadó, 2009 României / coord.: Ion Stavre, Simona Wist, Marie-Jeanne Măi Antal, Ioana
ISBN 978-606-8145-00-6 Giurgiu. - Bucureşti : Editura C.N.I. Coresi, 2009
316 ISBN 978-973-570-357-8
CIP 2009-20082 316.77:654.195.6(075.8)
CIP 2009-18738
318. PĂUNESCU, MARINA-OLTEA. Le masque et la plume : les
formes d'un enjeu : l'individuation discursive / Păunescu Marina-Oltea. - 324. SZINKULICS, VERONICA. Născut într-un sat de miner /
Bucureşti : Editura Universitară, 2009 Veronica Szinkulics, Filip Dărăban. - Baia Mare : Eurotip, 2009
ISBN 978-973-749-767-3 ISBN 978-973-1852-82-9
316 316.344.24:622(498)
CIP 2009-19925 CIP 2009-18876
66 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 67

325. ŞTEFĂNESCU, SIMONA. Sociologia comunicării / Simona 331. GHICA-RADU, DAN. Influenţa mediului operaţional asupra
Ştefănescu ; pref.: Valentina Marinescu ; ed.: Dan Mărgărit. - Târgovişte : Cetatea modalităţilor de utilizare a puterii militare pentru gestionarea conflictelor
de Scaun, 2009 în epoca globalizării / general-maior dr. Dan Ghica-Radu, colonel dr. Adrian
ISBN 978-606-537-016-6 Tonea. - Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009
316.77 ISBN 978-606-524-057-5
CIP 2009-19426 321.01
CIP 2009-18978
326. ŢIGLEA, ADRIAN. Memorator de sociologie pentru liceu /
Adrian Ţiglea. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Booklet, 2009 332. IORDACHE, CLAUDIU. Securitatea : confiscarea unei naţiuni /
ISBN 978-973-1892-47-4 Claudiu Iordache. - Bucureşti : Irini, 2009
316(075.35) ISBN 978-606-92111-0-6
CIP 2009-18751 32
CIP 2009-18912
327. VASILE, LILIANA. " Să nu audă lumea" : familia românească
în vechiul regat / Liliana Vasile. - Bucureşti : Tritonic Publishing, 2009 333. MARIN, VASILE. Sisteme şi doctrine politico-militare / Vasile
ISBN 978-606-92289-6-8 Marin. - Braşov : Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă", 2009
316.356.2(498) ISBN 978-973-8415-71-3
CIP 2009-18110 32.01
CIP 2009-19284
32 Politică
334. PORUMBĂCEAN, CLAUDIU. Introducere în ştiinţe politice /
328. Blogurile, facebook-ul şi politica / coord.: Dorina Guţu. - Porumbăcean Claudiu. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2009
Bucureşti : Tritonic Publishing, 2009 ISBN 978-973-664-359-0
ISBN 978-606-92275-2-7 32.01
32:316 CIP 2009-18549
CIP 2009-18278
335. PREDA, CRISTIAN. Eseuri politice / Cristian Preda. - Bucureşti :
329. CONEA, ION. Geopolitica / Ion Conea, Anton Golopenţia, M. Nemira Publishing House, 2009
Popa-Vereş. - Bucureşti : Criterion Publishing, 2009 ISBN 978-606-8134-20-8
ISBN 978-973-8982-51-2 32.01(498)
32.01:913(100) 821.135.1-4
CIP 2009-19173 CIP 2009-19412

330. COTOI, CĂLIN. Introducere în antropologia politică / Călin 336. PROFIROIU, MARIUS. Manual de politici publice / Marius
Cotoi. - Iaşi : Polirom, 2009 Constantin Profiroiu, Elena Iorga. - Bucureşti : Editura Economică, 2009
ISBN 978-973-46-1560-5 ISBN 978-973-709-479-7
32.01 32.01
CIP 2009-19279 CIP 2009-18631
68 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 69

337. ROGUSKI, CAMIL. Politic (in) corect : despre România dar cu 342. JAKAB, ALBERT ZSOLT. Folyamatok és léthelyzetek -
dragoste / Camil Roguski în dialog cu Monica Tatoiu. - Bucureşti : Neverland, kisebbségek Romániában / Jakab Albert Zsolt, Peti Lehel. - Cluj-Napoca : Editura
2009 Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale : Kriterion, 2009
ISBN 978-606-92075-3-6 ISBN 978-606-92223-6-2
32.01(047.53) ISBN 978-973-26-0972-9
CIP 2009-19394 323.1
CIP 2009-19260
323 Politică internă
343. JAKAB, ALBERT ZSOLT. Procese şi contexte social-identitare
338. STÎNGĂ, IONELA. Post(modern) : culture of the terrorist la minorităţilor din România / Jakab Albert Zsolt, Peti Lehel. - Cluj-Napoca :
violence / Ionela Stîngă. - Piteşti : Paralela 45, 2009 Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale :
ISBN 978-973-47-0809-3 Kriterion, 2009
323.28 ISBN 978-606-92223-5-5
CIP 2009-20149 ISBN 978-973-26-0971-2
323.1
323.1 Minorităţi naţionale CIP 2009-19259

339. BOLEA, MOREL. Aromânii / Morel Bolea. - Vatra Dornei : 344. LĂCĂTUŞU, IOAN. Românii în mass-media maghiară din
StudIS, 2009 Harghita şi Covasna : democraţie şi discriminare în secolul XXI : coordonate
ISBN 978-606-8064-27-7 actuale ale problematicii relaţiilor dintre românii şi maghiarii din Arcul
323.1(=135.1)(497) Intracarpatic / Ioan Lăcătuşu ; [pref.: dr. Maria Cobianu Băcanu]. - Sfântu-
CIP 2009-18571 Gheorghe : Eurocarpatica, 2006-
vol.
ISBN 973-87846-3-8 ; ISBN 978-973-87846-3-5
340. FOSZTÓ LÁSZLÓ. Colecţii de studii despre romii din Vol. 2 : 2006-2009. - ISBN 978-973-1814-18-6
România / Fosztó László. - Cluj-Napoca : Editura Institutului pentru Studierea 323.1(498-35 Covasna)+(498-35 Harghita)
Problemelor Minorităţilor Naţionale : Kriterion, 2009 659.3(498-35 Covasna)+(498-35 Harghita)
ISBN 978-606-92223-4-8 CIP 2009-19046
ISBN 978-973-26-0969-9
323.1(=214.58)(498)
CIP 2009-19138 345. VELICA, IOAN. Pagini din istoria germanilor din Valea Jiului /
Velica Ioan. - Petroşani : Edyro Press, 2009
ISBN 978-973-7718-56-3
341. IANCU, CAROL. Evreii din România : (1866-1919) : de la 323.1(=112.2)(498 Valea Jiului)
excludere la emancipare / Carol Iancu ; trad.: C. Litman. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : CIP 2009-19063
Hasefer, 2009
ISBN 978-973-630-208-4
323.1(=411.16)(498)
CIP 2009-18665
70 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 71

327 Politică externă


351. BĂLĂEŢ, DUMITRU. Un Machiavelli al Balcanilor? :
346. BRIE, MIRCEA. Relaţiile internaţionale de la echilibru la Gheorghe Gheorghiu-Dej : aşa cum a fost / Dumitru Bălăeţ ; pref.: Geo Stroe. -
sfârşitul concertului european : (secolul XVII - începutul secolului XX) / Bucureşti : Editura Dacoromână, 2009
Mircea Brie, Ioan Horga. - Ed. a 2-a, rev. - Oradea : Editura Universităţii din ISBN 978-973-7782-46-5
Oradea, 2009 329.15(498) Gheorghiu-Dej,Gh.
ISBN 978-973-759-925-4 CIP 2009-20277
327(100)"16/19"
CIP 2009-19013 352. CRĂCIUN, CORNELIA. Contribuţii la istoria Partidului
Naţional Liberal din Bihor : (1921-1947) / Crăciun Corneliu. - Oradea : Primus,
347. DUMITRU, LAURENŢIU CRISTIAN. România şi Tratatul de 2009
la Varşovia 1955-1968 : obedienţă şi nesupunere / dr. Laurenţiu-Cristian ISBN 978-973-1975-37-5
Dumitru. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2009 329(498-35 Bihor) Naţional Liberal
ISBN 978-973-663-794-0 CIP 2009-19186
327.51 Tratatul de la Varşovia
327(498)"1955/1968" 353. GOTTFRIED, PAUL. Mişcarea conservatoare / Paul Gottfried ;
CIP 2009-20007 ed. îngrijită de Mircea Platon ; trad. din lb. eng. de Dragoş Moldoveanu. -
Bucureşti : Logos, 2009
348. ICKE, DAVID. ... Şi adevărul vă va elibera / David Icke ; trad.: ISBN 978-973-8131-70-5
Mihaela Georgescu. - Bucureşti : Daksha, 2009 329.11(73)
2 vol. CIP 2009-19280
ISBN 978-973-1965-07-9
Vol. 1. - ISBN 978-973-1965-08-6 354. NANU, ILIE DAN. Evoluţia sistemului de partide în România
Vol. 2. - ISBN 978-973-1965-09-3 după Revoluţia din decembrie 1989 / Nanu Ilie Dan. - Sibiu : Alma Mater, 2009
327.88 ISBN 978-973-632-553-3
CIP 2009-20001 329
CIP 2009-19934
349. MAIOR, GEORGE CRISTIAN. Incertitudine : gândire
strategică şi relaţii internaţionale în secolul XXI / George Cristian Maior. - 355. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul
Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009 XX / coord.: Vasile Ciobanu, Sorin Radu. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian
ISBN 978-973-54-0149-8 Blaga" din Sibiu, 2006-
327(100)"20" vol.
CIP 2009-18464 ISBN 973-739-261-2 ; ISBN 978-973-739-261-9
Vol. 4. - Sibiu : Techno Media, 2009. - ISBN 978-606-8030-53-1
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice 323.1(498)"19"(063)
329(498)"19"(063)
350. ANDREESCU, GABRIEL. L-am urât pe Ceauşescu : ani, CIP 2008-21876
oameni, disidenţă / Gabriel Andreescu. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1569-8
329.15(498)(0:82-94)
821.135.1-94
CIP 2009-18892
72 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 73

361. CHINDRIŞ-VĂSIOIU, OANA MIHAELA. Consiliul de ajutor


33 Economie economic reciproc : geneză, context şi istorie / Oana Mihaela Chindriş-Văsioiu. -
Bucureşti : Mustang, 2009
356. AKERLOF, GEORGE A. Cartea de poveşti a unui teoretician ISBN 978-606-8058-12-2
economist : eseuri în care sunt analizate consecinţele noilor ipoteze în teoria 33
economică / George A. Akerlof ; trad.: Monica Sibinescu. - Bucureşti : Publica, CIP 2009-18450
2009
ISBN 978-973-1931-21-0 362. DINGA, EMIL. Microeconomie / Emil Dinga, Diana Mihaela
33 Apostol. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
CIP 2009-18987 ISBN 978-973-129-452-0
330.101.542
357. ANGHELACHE, CONSTANTIN. Metode de măsurare a CIP 2009-18903
riscurilor şi performanţelor financiar-bancare / Constantin Anghelache. -
Bucureşti : Artifex, 2009 363. DRAGOMIRESCU, HORAŢIU. Economia, organizaţiile,
ISBN 978-973-7631-64-0 societatea în era informaţiei / Horaţiu Dragomirescu. - Bucureşti : Editura ASE,
330.131.7 2009-
CIP 2009-19777 vol.
ISBN 978-606-505-275-8
358. BĂLAN, GEORGE. Microeconomie / George Bălan. - Sibiu : Vol. 1. - ISBN 978-606-505-280-2
Burg, 2009 33
ISBN 978-973-7998-47-7 CIP 2009-19710
330.101.542
CIP 2009-20297 364. ECO - TREND 2009. International scientific conference (6 ;
2009 ; Târgu-Jiu). Abstract of the 6-th International Scientific Conference
359. BOUNEGRU, OCTAVIAN NICOLAE. Studies on the Pontic Eco-Trend 2009 : economy and globalization : Târgu-Jiu, 20-21 November
and Aegean Economy / Octavian Bounegru. - Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2009 / Constantin Brâncuşi University of Târgu-Jiu, Faculty of Economics and
2009 Bussines Administration. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009
ISBN 978-973-152-162-6 ISBN 978-973-144-309-6
33 33(063)
CIP 2009-19246 CIP 2009-19534

360. BUGUDUI, ELENA. Econometrie : studii teoretice şi practice / 365. ECONOMICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Elena Bugudui, Cătălin Deatcu ; coord.: Anghelache Constantin, Mitruţ "SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH EDUCATION, RESEARCH
Constantin. - Bucureşti : Artifex, 2009 AND INNOVATION" (1 ; 2009 ; Bucureşti). Economics of sustainable
ISBN 978-973-7631-63-3 development "Sustainable development through education, research and
330.43 innovation" : international conference : Ecological University of Bucharest :
CIP 2009-19776 Bucharest, 2009, September, 28th-29th. - Bucureşti : Mustang, 2009
ISBN 978-606-8058-11-5
33(063)
CIP 2009-19462
74 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 75

366. Ghid de pregătire a bacalaureatului la economie / Cristina 372. Participarea operatorilor economici la activitatea
Ardelean, Gheorghe Brânzei (coord.). - Piteşti : Nomina, 2009 de standardizare europeană şi internaţională şi interesul naţional. - Ed. a 2-a,
ISBN 978-606-535-103-5 rev. - Bucureşti : Standardizarea, 2009
33(075.35) ISBN 978-606-8032-15-3
371.279.8:373.5 33(4:100)
CIP 2009-20578 CIP 2009-19403

367. HURBEAN, CĂLIN. Introducere în informatica economică : 373. PREDESCU, ELENA. Dicţionar economic explicativ român-
note de curs / Călin Hurbean, Romeo Margea. - Timişoara : Mirton, 2009 francez / Elena Predescu. - Ed. a 3-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-52-0706-9 ISBN 978-973-47-0793-5
33:004(075.8) 81'374.2:33=135.1=133.1
CIP 2009-18920 CIP 2009-18614

368. IANCU, AUREL. Nicholas Georgescu-Roegen : întemeietor de 374. SMICK, DAVID M.. Lumea e rotundă : pericole ascunse pentru
şcoală economică / academician Aurel Iancu. - Bucureşti : Editura Academiei economia globală / David M. Smick ; trad.: Ciprian Şiulea. - Bucureşti : Publica,
Române, 2009 2009
ISBN 978-973-27-1870-4 ISBN 978-973-1931-23-4
33 33(100)
CIP 2009-18609 CIP 2009-20330

369. LÁZÁR, EDE. Kutatásmódszertan a gyakorlatban az spss 375. Study regarding the present status and potential cross-border
program használatával / Lázár Ede. - Cluj-Napoca : Scientia, 2009 cooperation between SMES from the urban and rural area from Timis county
ISBN 978-973-1970-23-3 and South Banat district = Studiu privind situaţia existentă şi potenţialul de
33 cooperare transfrontalieră între IMM-urile din mediul urban şi rural din
CIP 2009-19352 judeţul Timiş şi districtul Banatul de Sud şi modalităţile practice şi imediate
de concretizare a acestui potenţial. - Timişoara : Editura Fundaţiei pentru cultură
370. LOLESCU, ELENA. Economie europeană / Elena Lolescu. - şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara, 2009
Craiova : Universitaria, 2009 ISBN 978-606-92306-0-2
ISBN 978-606-510-664-2 339.137.2:334.7.012.63/.64(498)
33(4) 332.1:334.7.012.63/.64(498)
CIP 2009-17978 CIP 2009-19954

371. LUMPERDEAN, IOAN. Istoria economiei : prelegeri, 376. TEODORESCU, CAMELIA. Economie generală / Camelia
bibliografie, întrebări şi teme de analiză : texte esenţiale / Ioan Lumperdean, Teodorescu. - Târgovişte : Transversal, 2009
Mihaela Salanţă-Rovinaru, Rudolf Gräf. - Cluj-Napoca : Presa Universitară ISBN 978-606-8042-34-3
Clujeană, 2009 33
ISBN 978-973-610-952-2 CIP 2009-19676
33(498)
CIP 2009-18150
76 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 77

377. THE RISK ECONOMY AND GAMBLE SOCIETY (16 ; 2009 ; 382. NOVAC, EMILIA. Managementul şi ergonomia locului de
Braşov). The Risk economy and gamble society : Proceedings of the 16th muncă / Emilia Novac. - Timişoara : Eurobit, 2009
GBU-IC on control, development and applied informatics in business and ISBN 978-973-620-574-3
economics : Brasov, Romania, october 23-24 2009 : (CDAIBE'09) / "George 331.101.1
Bariţiu" University of Brasov, Romania, Faculty of Economics ; coord.: Cristea 65.015.11
Claudia Georgeta, Raţiu Ioan Gheorghe. - Bucureşti : Editura Didactică şi CIP 2009-20139
Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2642-6 383. WILLIAMS, LYNN. Cum să reuşeşti la interviuri / Lynn
33(063) Williams ; trad.: Marilena Iovu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
CIP 2009-19887 ISBN 978-973-115-680-4
331.108.37
378. TOBĂ, DANIEL. Microeconomie / Daniel Tobă. - Craiova : CIP 2009-19611
Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-679-0 332 Economie teritorială. Proprietate
330.101.542
CIP 2009-19293 384. Település - érték - fejlesztés / red.: Biró A. Zoltán, Olosz Szabolcs. -
Miercurea-Ciuc : Status, 2009
379. ZAHARIA, MARIAN. Econometrie : elemente fundamentale / ISBN 978-973-1764-87-0
Marian Zaharia, Rodica-Manuela Gognea. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009 332.1
ISBN 978-973-749-736-9 CIP 2009-20268
330.43
CIP 2009-18133 334 Forme de organizare şi cooperare în economie

331 Muncă 385. ŢIPLIC, IOAN MARIAN. Bresle şi arme în Transilvania :


(secolele XIV-XVI) / Ioan Marian Ţiplic. - Bucureşti : Editura Militară, 2009
380. DOBRESCU, ANDREI. Circulaţia forţei de muncă în spaţiul ISBN 978-973-32-0814-3
economic european / Andrei Dobrescu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009 334.782:623.4+739.7(498.4)"13/15"
ISBN 978-973-129-444-5 CIP 2009-20107
331.53:338(4)
CIP 2009-18146 336 Finanţe

381. Manual de formare profesională privind lucrul cu persoanele 386. APOSTOL, DANIEL. Criza, a cincea putere în stat :
condamnate care urmează să se libereze din penitenciar / Sorina Poledna, Maria managementul crizelor politice şi economice, reflectat în presa timpului în
Sandu, Asuncion Llena Berne, ... - Bucureşti : Lumina Lex, 2009 România anilor 1930-1939 / Daniel Apostol. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
ISBN 978-973-758-206-5 ISBN 978-973-127-236-8
331.36:343.8 336.22:070(498)"1930/1939"
CIP 2009-20132 CIP 2009-18722
78 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 79

387. AVĂDANEI, VASILE. Start up : cum se începe şi se dezvoltă 393. Deciziile Curţii Europene de Justiţie privind TVA / ed. îngrijită
o afacere : manual pentru tineri / Vasile Avădanei, Cornelica Stîngu, Elena de Dan-Mihai Măndoiu. - Bucureşti : Con Fisc, 2009
Iancu. - Piatra-Neamţ : Editura Nona, 2009. ISBN 978-973-1895-29-1
ISBN 978-973-7979-67-4 336.226.322
336 CIP 2009-20104
CIP 2009-19038
394. DRĂGOI, VIOLETA ELENA. Bănci şi alte instituţii de credit :
388. BADEA, LEONARDO. Gestiunea de portofoliu în condiţiile administrarea banilor / Violeta Elena Drăgoi, Mădălina Antoaneta Rădoi. -
globalizării pieţelor financiare / conf. univ. dr. Badea Leonardo. - Craiova : Bucureşti : Cartea Studenţească, 2009
Arves, 2009 ISBN 978-606-501-031-4
ISBN 978-606-518-068-0 336.7
336.763.42:658.152 CIP 2009-19648
336.717.71:658.152
CIP 2009-19397 395. DRĂGOI, VIOLETA ELENA. Instrumente de plată şi circuite
de plăţi : compensaţia : administrarea banilor / Violeta Elena Drăgoi, Mădălina
389. BENŢE, CORNELIU. Gestiunea şi contabilitatea instituţiilor de Antoaneta Rădoi. - Bucureşti : Cartea Studenţească, 2009
credit / Benţe Corneliu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009 ISBN 978-606-501-032-1
ISBN 978-973-759-936-0 336.717
336.77 CIP 2009-19649
CIP 2009-19893
396. DRIGĂ, IMOLA. Activitatea de creditare bancară şi
390. CIUHUREANU, ALINA TEODORA. Management financiar / managementul riscului de credit / Imola Drigă. - Petroşani : Universitas, 2009
Ciuhureanu Alina Teodora. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 978-973-741-147-1
2009 336.7
ISBN 978-973-739-863-5 CIP 2009-19337
65.012.4:336.13
CIP 2009-17991 397. DRIGĂ, IMOLA. Produse şi servicii bancare / Imola Drigă. -
Petroşani : Universitas, 2009
391. CRIŞAN, CORNEL. Fiscalitate / Cornel Crişan. - Cluj-Napoca : ISBN 978-973-741-148-8
Risoprint, 2009 336.7
ISBN 978-973-53-0176-7 CIP 2009-19336
336.22(075.8)
37.018.43 398. DUCA, ALINA. Soluţii fiscale pentru perioada de criză,
CIP 2009-18972 Reorganizarea afacerilor, Aspecte fiscale / Alina Duca, Emilian Duca. -
Bucureşti : Universul Juridic, 2009
392. DEAC, VASILE. Provocarea preţurilor / Vasile Deac. - Pipera : ISBN 978-973-127-235-1
EfiCon Press, 2009 336.22
ISBN 978-973-87904-5-2 CIP 2009-18721
336
CIP 2009-20347
80 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 81

399. DUCA, EMILIAN. Codul de procedură fiscală : comentat şi 406. ISPAS, ROXANA. Finanţe publice / Roxana Ispas. - Craiova :
adnotat / Emilian Duca. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009 Universitaria, 2009
ISBN 978-973-127-248-1 ISBN 978-606-510-645-1
336.22(498)(094) 336.5
CIP 2009-20060 CIP 2009-17973

400. DUMITRU, IONUŢ. Strategii de politică monetară / Dumitru 407. MANEA, MARINELA DANIELA. Creditul bancar, de la teorie
Ionuţ. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009 la practică / Marinela-Daniela Manea, Rada Postolache. - Bucureşti : Editura C.H.
ISBN 978-973-749-764-2 Beck, 2009
336.74 ISBN 978-973-115-677-4
CIP 2009-19829 336.71
CIP 2009-18944
401. DUŢĂ, VIOREL CONSTANTIN. Operaţiunile instituţiilor de
credit / Duţă Viorel Constantin. - Deva : Cetate Deva, 2009 408. MARA, EUGENIA RAMONA. Finanţele publice : între teorie şi
ISBN 978-973-1855-68-4 practică / Eugenia Ramona Mara. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
336.7 ISBN 978-973-53-0171-2
CIP 2009-18991 336.13(075.8)
CIP 2009-18974
402. DUŢESCU, CRISTIAN. Legea privind piaţa de capital :
comentariu pe articole / Cristian Duţescu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009 409. MAZURU, LUMINIŢA. Finanţe / Mazuru Luminiţa Ioana. -
ISBN 978-973-115-653-8 Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009.
336.76(498) ISBN 978-973-752-418-8
CIP 2009-18271 336
CIP 2009-19989
403. GLĂVAN, BOGDAN. Împotriva curentului : însemnări despre
criza financiară actuală / Bogdan Glăvan. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009 410. MĂNESCU, DRAGOŞ-MIHAIL. Recuperarea rapidă a
ISBN 978-973-127-234-4 creanţelor comerciale / Dragoş Mihail-Mănescu. - Bucureşti : Editura Hamangiu,
336.22(100) 2009
CIP 2009-18315 ISBN 978-606-522-234-2
336.763
404. GYORGY, ATTILA. Finanţele instituţiilor publice / Gyorgy CIP 2009-20120
Attila, Tâţu Lucian, Stoian Andreea. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
ISBN 978-973-749-780-2 411. MOCAN, GHEORGHE. Ghidul executorului fiscal în condiţiile
336.13 unei administraţii fiscale moderne / Gheorghe Mocan. - Cluj-Napoca : Eikon :
CIP 2009-20357 Editura Remus, 2009
ISBN 978-973-757-260-8
405. HERBEL, MARIUS. Piaţa de capital / Marius Herbel, Florin ISBN 978-973-7915-05-4
Dumitru. - Craiova : PrintXpert, 2009 336.22(498)
ISBN 978-606-8060-31-6 CIP 2009-19202
336.76
CIP 2009-19881
82 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 83

412. MOISICĂ PREDA, LARISA ELENA. Finanţe publice / Larisa 418. POPESCU, LUIGI. Fiscalitate de întreprindere, fiscalitatea
Elena Moisică Preda. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009 naţională şi internaţională : aplicaţii practice / Luigi Popescu. - Craiova : Sitech,
ISBN 978-973-712-494-4 2009
336.13 ISBN 978-606-530-665-3
CIP 2009-18708 336.22(498)(075.8)
CIP 2009-18285
413. MOLDOVAN, IOSIF. Finanţe publice / Moldovan Iosif. - Sibiu :
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009 419. RĂILEANU, VASILE. Abordări contabile şi fiscale privind
ISBN 978-973-739-862-8 impozitele şi taxele / Vasile Răileanu, Adriana-Sofia Răileanu. - Bucureşti :
336.13 Editura Economică, 2009
336.22 ISBN 978-973-709-477-3
CIP 2009-17990 336.22(498)
351.713(498)
414. Monedă şi bănci : culegere de aplicaţii / Bojeşteanu Elena, Ciurilă CIP 2009-18633
Nicoleta, Grigore Liliana Alina, ... - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2009. 420. ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul de procedură fiscală şi normele
ISBN 978-973-30-2661-7 metodologice. - Ed. a 7-a, rev. / ed. coord. de Mihai Brăgaru - Bucureşti : Editura
336.7 C.H. Beck, 2009
CIP 2009-19568 ISBN 978-973-115-666-8
336.22(498)(094.4)
415. PÎRVU, DANIELA. Finanţe publice / Daniela Pîrvu. - Craiova : CIP 2009-18440
Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-709-4 421. SEELERT, BOB. Începe cu răspunsul / Bob Seelert ; trad.: Dorina
336.13 Oprea ; ed.: Ana Maria Stanca. - Bucureşti : Amsta Publishing, 2009
CIP 2009-20137 ISBN 978-606-92057-4-7
336
416. POPESCU, JENICA. Inflaţia : geneză şi terapie / prof. univ. dr. CIP 2009-19232
Popescu Jenica. - Craiova : Arves, 2009
ISBN 978-606-518-087-1 422. SPULBĂR, CRISTI. Piaţa produselor financiare derivate / Cristi
336.748.12 Spulbăr. - Craiova : Universitaria, 2009
CIP 2009-19398 ISBN 978-606-510-657-4
336
417. POPESCU, LUIGI. Fiscalitate comparată în afaceri / Luigi CIP 2009-17965
Popescu. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-664-6 423. STOICA-VANCEA, VICTOR. Burse de valori : locale, regionale
336.22(498) şi globale / Victor Stoica-Vancea, Ion Popescu, Adriana Gruia. - Bucureşti : RCR
CIP 2009-18282 Editorial, 2009
ISBN 978-973-1939-23-0
336.761
CIP 2009-19417
84 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 85

424. TUDOR, FLORIN. Administrarea finanţelor publice şi a 430. Ghidul preţurilor de transfer / O.E.C.D. - Bucureşti : Irecson,
bugetului / Florin Tudor. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009 2009
ISBN 978-606-8008-36-3 ISBN 978-973-7694-64-5
336.13 338.46
CIP 2009-19051 CIP 2009-18125

425. TUDOR, FLORIN. Fiscalitate : metode şi tehnici fiscale / Florin 431. IELENICZ, MIHAI. România : potenţial turistic / Ielenicz
Tudor. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009 Mihai, Comănescu Laura. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
ISBN 978-606-8008-37-0 ISBN 978-973-749-749-9
336.22 338.48(498)(075.8)
CIP 2009-19050 796.5(498)(075.8)
CIP 2009-18446
338 Situaţie economică. Politică economică
432. ILIEŞ, DORINA CAMELIA. Gestionarea şi amenajarea
426. Catalogul ofertanţilor de turism din Euroregiunea Bihor-Hajdu- patrimoniului natural în scop turistic / Ilieş Dorina Camelia. - Oradea : Editura
Bihar / Elena Botezat, Anca Dodescu, Alina Bădulescu, Ioana Meşter. - Oradea : Universităţii din Oradea, 2009
Editura Universităţii din Oradea, 2009 Bibliogr.
ISBN 978-973-759-920-9 ISBN 978-973-759-929-2
338.48(498-35 Bihor) 338.48
CIP 2009-18439 CIP 2009-19488

427. DOSPINESCU, NICOLETA. Politici comerciale şi vamale ale 433. KOVÁCS, ANDRÁS. Az uniós stressz / B. Kovács András. -
pieţei agricole româneşti în contextul economiei globale / Nicoleta Dospinescu. - Târgu-Mureş : Mentor, 2009
Iaşi : Tehnopress, 2009 ISBN 978-973-599-395-5
ISBN 978-973-702-720-7 338(498.4)
338.43(498) CIP 2009-19504
CIP 2009-19968
434. Nap tourism Bucovina : active tourism partks in Bucovina's
428. DUMBRĂVEANU, DANIELA. Metode cantitative şi calitative nature / Chaşovschi Carmen, Năstase Carmen, Bughean Carmen, ... - Bucureşti :
de analiză şi prognoză în turism / Daniela Dumbrăveanu. - Bucureşti : Editura Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
Universitară, 2009 ISBN 978-973-30-2657-0
ISBN 978-973-749-762-8 338.48(498 Bucovina)
338.48+796.5 CIP 2009-18258
CIP 2009-19596
435. POPOVICI, GHEORGHE. Banatul montan : turism şi
429. DUMITRACHE, ROXANA. Dezvoltarea durabilă şi securitatea multiculturalitate / Popovici Gheorghe. - Bucureşti : Editura Didactică şi
naţională / Roxana Dumitrache. - Bucureşti : Editura Militară, 2009 Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-32-0810-5 ISBN 978-973-30-2662-4
338.2 338.48(498.5)
CIP 2009-18725 CIP 2009-19815
86 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 87

436. Strategia de dezvoltare a Banatului în regiunea transfrontalieră 339 Comerţ


România-Serbia = Strategija ekonomskog rayvoja Banata iz Srpsko-
Rumunskog pograničnog regiona / Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură ; 441. Analiza oportunităţilor de marketing : auxiliar suport realizat în
coord.: Menuţa Iovescu, Horia Liviu Popa. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009 cadrul proiectului LLP-LdV/VETPRO/2009/RO/35 "Să fim competitivi în
Bibliogr. Europa" / Mihaela Liliana Ciuchi, Mioara Pruteanu, Anca Andrea Coţa. - Bacău :
ISBN 978-606-554-012-5 Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2009
338(498.5) ISBN 978-606-8104-18-8
CIP 2009-20355 339.138
CIP 2009-20066
437. Strategia de dezvoltare a comunei Coşteni / Mircea Bota (coord.),
Marius Simion, Simona Szucs, Sanda Munteanu. - Timişoara : Editura Politehnica, 442. BĂLĂŞESCU, MARIUS. Bazele comerţului / Marius Bălăşescu. -
2009 Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
ISBN 978-606-554-003-3 ISBN 978-973-598-617-9
338(498 Coşteni) 339.1
353(498 Coşteni) CIP 2009-20455
CIP 2009-19089
443. BUGUDUI, ELENA. Metode cantitative utilizate în studiul
438. TĂNASE, ADRIAN. Implicaţiile preţurilor şi veniturilor asupra pieţei / Bugudui Elena. - Bucureşti : Artifex, 2009
consumului / Adrian Tănase. - Timişoara : Mirton, 2009 ISBN 978-973-7631-65-7
ISBN 978-973-52-0723-6 339.138
339.13.012.42 CIP 2009-19995
338
330.5 444. CARAMAN-HUDEA, OANA SIMONA. Marketing general :
CIP 2009-20039 teste grilă cu răspuns unic / Oana Simona Caraman-Hudea. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
439. ŢĂRAN, NICOLAE. 52 de săptămâni / Nicolae Ţăran. - ISBN 978-973-129-443-8
Timişoara : Editura Aura, 2009 339.138(498)(079.1)
ISBN 978-973-7778-82-6 CIP 2009-18147
338(498)
CIP 2009-18849 445. DOBRIŢA, RAMONA. Politici comerciale internaţionale /
Ramona Florina Popescu. - Craiova : Sitech, 2009
440. UNGUREANU, GEORGE. Managementul producţiei agricole / ISBN 978-606-530-666-0
Ungureanu George. - Iaşi : Tipo Moldova, 2009 339.9(100)
ISBN 978-973-168-050-7 CIP 2009-18288
338.43
CIP 2009-20289 446. Ghid pentru implementarea în România a conceptului de cluster
inovativ. - Bucureşti : Irecson, 2009
ISBN 978-973-7694-66-9
339.137.2
CIP 2009-19383
88 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 89

447. GOLEMAN, DANIEL. Inteligenţa ecologică : cunoaşte costul


ascuns al fiecărui produs cumpărat şi modul în care acesta influenţează lumea 453. MIHAIL, GHEORGHE. Tehnici de comercializare şi cooperare
în care trăim / Daniel Goleman ; trad.: Anca Parepa. - Bucureşti : Curtea Veche economică internaţională / Gheorghe Mihail. - Craiova : Sitech, 2009
Publishing, 2009 ISBN 978-606-530-694-3
ISBN 978-973-669-876-7 339(100)
339.138 CIP 2009-20032
CIP 2009-18926
454. NEAGU, ŞTEFAN. Focşani : file din istoria comerţului / Ştefan
448. HAIDUC, CRISTIAN. Marketingul micilor afaceri : curs I.D. / O. Neagu, Nicu Mazere. - Buzău : Rafet, 2009
prof. univ. dr. Haiduc Cristian, asist. univ. drd. Mulcuţa Monica. - Arad : ISBN 978-973-146-088-8
Gutenberg Univers, 2009 339.1(498 Focşani)
ISBN 978-973-1869-67-4 CIP 2009-18990
339.138:336
CIP 2009-19937 455. POP, CIPRIAN-MARCEL. Marketing prin intermediul
târgurilor şi expoziţiilor / Ciprian-Marcel Pop, Radu Matei Todoran. - Cluj-
449. HETZEL, PATRICK. Marketing relaţional / Patrick Hetzel ; Napoca : Risoprint, 2009
trad.: Maria Elena Gorban. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009 ISBN 978-973-53-0168-2
ISBN 978-973-670-350-8 339.138
339.138 CIP 2009-19197
CIP 2009-20247
456. POPOVICI, GHEORGHE. E-Marketing / Popovici Gheorghe. -
450. ILIE, GEORGETA. Investiţii internaţionale / Georgeta Ilie. - Ed. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009 ISBN 978-973-30-2667-9
ISBN 978-973-129-448-3 339.138
339.727.24(100) CIP 2009-19813
CIP 2009-18907
457. POPOVICI, GHEORGHE. Marketingul locurilor / Popovici
451. INCZE, ZSUZSANNA. Inovativitate în sectorul comercial / Gheorghe. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
Zsuzsanna Incze. - Miercurea-Ciuc : Status, 2009 ISBN 978-973-30-2665-5
ISBN 978-973-1764-90-0 339.138
339 CIP 2009-19811
CIP 2009-20275
458. POPOVICI, GHEORGHE. Phi-Marketing / Popovici Gheorghe. -
452. Marketingul serviciilor : fundamente şi domenii de specializare / Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
coord.: Iuliana Cetina. - Bucureşti : Uranus, 2009 ISBN 978-973-30-2668-6
ISBN 978-973-7765-75-8 339.138
339.138:338.46+658.64 CIP 2009-19812
CIP 2009-19097
90 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 91

459. STOICA, COSMIN. Politica vamală : comerţ liber şi echitabil 465. BÂCU, VASILE. Drept civil : parte generală / Bâcu Vasile,
prin politica vamală / dr. Cosmin Stoica, drd. Ana-Maria Marinoiu. - Bucureşti : Ploander Corina. - Constanţa : Punct Ochit, 2009
Pro Universitaria, 2009 ISBN 978-606-8035-20-8
ISBN 978-973-129-455-1 347(498)
339.543(498) CIP 2009-19978
CIP 2009-19288
466. BENEA, CIPRIAN BENIAMIN. Diplomaţie economică şi
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă geografică : note de curs / Ciprian-Beniamin Benea. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2009
460. ALEXANDRU, MIHAELA. Drept internaţional public / ISBN 978-973-759-926-1
lect. univ. dr. Mihaela Alexandru, lect. univ. drd. Sorin Bucur. - Ed. a 5-a, rev. - 341.7:33+91(075.8)
Braşov : Omnia Uni S.A.S.T., 2009 CIP 2009-19109
ISBN 978-973-134-091-3
341 467. BERLINGHER, DANIEL. Drept internaţional privat / Daniel
CIP 2009-19520 Berlingher, Cosmina Bobar. - Cluj-Napoca : Cordial Lex, 2009
ISBN 978-973-9480-85-7
461. ALEXEANU-BUTTU, MARINELA. Copilule, oriunde ai fi, ai 341.1/.8
drepturi / Marinela Alexeanu-Buttu (coord.), Rodica Căciulă, Toader Gheţu. - CIP 2009-20333
Bucureşti : Vanemonde, 2009
ISBN 978-973-1733-13-5 468. BODEA, ADELA COSMINA. Dreptul de proprietate : practică
341.231.14-053.2 judiciară / Adela Cosmina Bodea. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
CIP 2009-19986 3 vol.
ISBN 978-606-522-225-0
462. AVRAM, MARIETA. Regimuri matrimoniale / Marieta Avram, Vol. 1 : Caractere juridice, subiecte, modalităţi, dezmembrăminte,
Cristina Nicolescu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009 publicitate imobiliară. - ISBN 978-606-522-226-7
ISBN 978-606-522-224-3 Vol. 2 : Circulaţia juridică a bunurilor. - ISBN 978-606-522-227-4
347.62(498) Vol. 3 : Mijloace de apărare. - ISBN 978-606-522-228-1
CIP 2009-18267 341.24
CIP 2009-18900
463. BARBU, VLAD. Drept civil : contracte speciale / Vlad Barbu,
Ilioara Genoiu, Cosmin Cernat. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009 469. BOILĂ, LACRIMA RODICA. Răspunderea civilă delictuală
ISBN 978-973-115-678-1 subiectivă / Lacrima Rodica Boilă. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura C.H.
347(498) Beck, 2009
CIP 2009-18943 ISBN 978-973-115-658-3
347.53(498)
464. BĂLDEAN, DENISA-LIVIA. Ordonanţa de urgenţă nr. 51 din CIP 2009-18238
21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă / Denisa
Băldean, Gabriela Cristina Frenţiu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009 470. BOLEA, MOREL. Strategia transfrontalieră a traficului
ISBN 978-973-127-238-2 modern de fiinţe umane / Morel Bolea. - Vatra Dornei : StudIS, 2009
34(498) ISBN 978-606-8064-21-5
CIP 2009-20059 343.545
CIP 2009-18568
92 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 93

471. BONCIU, GHEORGHE. Introducere în studiul dreptului 477. CÎRTIŢĂ-BUZOIANU, CRISTINA. Integrarea europeană : de
roman / Gheorghe Bonciu. - Bucureşti : Ars Academica, 2009 la aspiraţia aderării la realitatea integrării comunitare / Cîrtiţă-Nuzoianu
ISBN 978-606-8017-36-5 Cristina. - Bacău : Alma Mater, 2009
34(37) ISBN 978-606-527-051-0
CIP 2009-18963 341.217(4) UE
CIP 2009-20215
472. BONCIU, GHEORGHE. Istoria dreptului românesc / Gheorghe
Bonciu. - Bucureşti : Ars Academica, 2009 478. CONSTANTIN, EUGEN. Repere juridice / drd. Eugen
ISBN 978-606-8017-40-2 Constantin, dr. Claudia Şerban Cernat. - Miercurea-Ciuc : Status, 2006-
34(498)(091) vol.
CIP 2009-18396 ISBN 978-973-8311-97-8
Vol. 3. - Sibiu : Psihomedia, 2009. - ISBN 978-973-1753-91-1
473. CASTLEDEN, RODNEY. Conflicte care au schimbat lumea / 349.6(498)
Rodney Castleden ; trad.: Raphael Cîrlig ; red.: Diana Morăraşu. - Bucureşti : 502.74(498)
Meteor Press, 2009 342.9:347.218.2(498)
ISBN 978-973-728-432-7 347.22
341.61(100) 347.6(498)
CIP 2009-19265 CIP 2009-19107

474. CHELARU, EUGEN. Drept civil : drepturile reale principale / 479. CRISTEA, SILVIA. Dreptul afacerilor pentru învăţământul
Eugen Chelaru. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009 superior economic / Silvia Lucia Cristea. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura
Bibliogr. Universitară, 2009
ISBN 978-973-115-660-6 ISBN 978-973-749-750-5
347(498)(075.8) 347.7(498)(075.8)
347.22(498)(075.8) CIP 2009-18767
347.23(498)(075.8)
CIP 2009-18647 480. Culegere de jurisprudenţă CEDO : (cauze recente împotriva
României) / coord. lucrare: Laura Ana-Maria Vrabie ; pref.: Virgil Andreieş ; cuv.
475. CHIRILĂ, MIRCEA. Investigarea specială a criminalităţii înainte: Gabriela Drăgan ; trad. şi rev. lingvistică: Gabriela Andreea Andreica,
organizate / Mircea Chirilă. - Timişoara : Mirton, 2009 Oana Gherăsoiu-Roşu. - Bucureşti : Institutul European din România, 2009-
ISBN 978-973-52-0699-4 vol.
343.9(498) ISBN 978-973-7736-90-1
CIP 2009-17998 Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-7736-91-8
341.24(4:498)
476. CIMPOERU, DAN. Actele jurisdicţionale ale Curţii 342.7(498)
Constituţionale / Dan Cimpoeru. - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2009 CIP 2009-18620
ISBN 978-973-1911-70-0
342.565.2(498)
CIP 2009-18864
94 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 95

481. DĂNILĂ CĂTUNA, LIGIA. Drept procesula civil : partea 486. Drept penal : partea specială : caiet de seminarii / Ilie Pascu,
generală : caiet de seminar / Ligia Dănilă Cătuna, Alin-Sabin Speriusi-Vlad, Mirela Gorunescu, Ionuţ Andrei Barbu, ... - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
Nicoleta-Victoria Bedrosian. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009 ISBN 978-606-522-230-4
ISBN 978-973-115-635-4 343(498)(075.8)
347(498) CIP 2009-19019
CIP 2009-18094
487. Drept penal : note de curs / chestor de poliţie drd. Tomescu Ion,
482. Delimitarea maritimă între România şi Ucraina la Curtea de la comisar şef de poliţie Aninaru Cristian, comisar şef de poliţie Dobre Toma,
Haga : documente scrise şi pledoariile României în cauza României c. Ucraina subcomisar de poliţie Dogaru Ciprian. - Ed. a 2-a, rev. - Ploieşti : Grafoanaytis,
privind delimitarea spaţiilor maritime în Marea Neagră, soluţionată de Curtea 2009
Internaţională de Justiţie la 3 februarie 2009 / coord.: dr. Bogdan Aurescu, ISBN 978-606-8146-00-3
Cosmin Dinescu, Liviu Dumitru ; cuv. introd. de dr. Bogdan Aurescu. - Bucureşti : 343(498)(075.8)
Editura Academiei Române, 2009 CIP 2009-19176
ISBN 978-973-27-1874-2
347.79(498:477) 488. FILDAN, SORIN. Drept civil : drepturi reale / Sorin Fildan,
CIP 2009-19130 Ioana Mihnea. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2009
ISBN 978-973-664-361-3
483. DIACONU, ION. Drepturile omului în dreptul internaţional 347(498)
contemporan / dr. Ion Diaconu. - Ed. a 2-a, rev. şi completată. - Bucureşti : CIP 2009-19181
Lumina Lex, 2009
ISBN 978-973-758-203-4 489. GAVRIL, IOANA GENŢIANA. Traficul de copii în România :
341.231.14(100)(075.8) studiu asupra procesului de recrutare / Ioana Genţiana Gavril, Ana Maria
342.7(100)(075.8) Tamaş. - Buzău : Alpha MDN, 2009
CIP 2009-19651 ISBN 978-973-139-104-5
343.62(498)
484. DOMOCOŞ, CARMEN ADRIANA. Criminologie / Carmen CIP 2009-18853
Adriana Domocoş. - Ed. a 2-a - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
ISBN 978-973-759-922-3 490. GAVRILĂ-ARDELEAN, MIHAELA-FLORENTINA. Abuzul
343.9 copilului / Mihaela Gavrilă-Ardelean, Alin Horvath. - Timişoara : Mirton, 2009
CIP 2009-19015 ISBN 978-973-52-0708-3
343.62(498)
485. Drept civil şi procedură civilă / prof. univ. dr. Mircea Mureşan, CIP 2009-18998
lect. univ. Sorin Fildan, lect. univ. dr. Aurelia Cotuţiu, ... - Ed. a 3-a, rev. - Cluj-
Napoca : Cordial Lex, 2009 491. GHEORGHIU, GHEORGHE. Drept internaţional privat : caiet
ISBN 978-973-9480-82-6 de seminar / Gheorghe Gheorghiu, Nicoleta Enache. - Bucureşti : Editura C.H.
347(498)(094) Beck, 2009
CIP 2009-19387 ISBN 978-973-115-645-3
341.9(075.8)
CIP 2009-18465
96 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 97

492. GHEORGHIU, GHEORGHE. Dreptul proprietăţii intelectuale : 498. HANGA, VLADIMIR. Dicţionar juridic latin-român / prof. univ.
curs universitar / Gheorghe Gheorghiu, Cosmin Cernat. - Bucureşti : Universul dr. doc. Vladimir Hanga, prof. univ. dr. Ioan Trifa. - Cluj-Napoca : Cordial Lex,
Juridic, 2009. 2009
ISBN 978-973-127-249-8 ISBN 978-973-9480-83-3
347.77(498)(075.8) 81'374.2:34=124=135.1
CIP 2009-20062 CIP 2009-19384

493. GHERGHE, AURELIAN. Drept internaţional privat / Gherghe 499. HANGA, VLADIMIR. Manual de drept privat roman / prof.
Aurelian. - Constanţa : Europolis, 2009 univ. dr. doc. Vladimir Hanga, prof. univ. dr. Ioan Trifa. - Ed. a 3-a, rev. - Cluj-
ISBN 978-973-676-389-2 Napoca : Cordial Lex, 2009
341.9 Bibliogr
CIP 2009-18880 ISBN 978-973-9480-79-6
347(37)(075.8)
494. Ghid metodologic de educaţie pentru drepturile omului / ed.: CIP 2009-18636
Asociaţia "Târgovişte spre Europa". - Târgovişte : Urban Publishing, 2009
ISBN 978-973-88911-3-5 500. HĂRĂSTĂŞAN, ANGELA. Drept penal : partea specială / lect.
341.231.14 univ. dr. Angela Hărăstăşan. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T., 2009
CIP 2009-19105 ISBN 978-973-134-093-7
343(498)
495. GÎRLĂŞTEANU, GEORGE. Drept administrativ : principii, CIP 2009-19518
instituţii şi proceduri ale administraţiei publice locale / George Gîrlăşteanu. -
Craiova : Sitech, 2009 501. HOTCA, MIHAI ADRIAN. Regimul juridic al contravenţiilor :
ISBN 978-606-530-675-2 comentarii şi explicaţii / Mihai Adrian Hotca. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Editura
342.9(498) C.H. Beck, 2009
35(498) ISBN 978-973-115-657-6
CIP 2009-18785 343.24(498)(094.0.072)
CIP 2009-16078
496. GORNIG, GILBERT. Dreptul Uniunii Europene / Gilbert
Gornig, Ioana Eleonora Rusu. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 502. HURBEAN, ADA. Viciile de consimţământ / Ada Hurbean. -
2009 Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
ISBN 978-973-115-662-0 ISBN 978-606-522-216-8
341.217(4) UE(075.8) 347.441.8(498)
341.24(4)(075.8) CIP 2009-18129
34(4)(094)(075.8)
CIP 2009-18648

497. GRIGORE, MIHAI. Teoria generală a dreptului / Mihai


Grigore. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-520-643-4
34
CIP 2009-18580
98 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 99

503. INSTITUTUL DE INVESTIGARE A CRIMELOR 508. JORA, CRISTIAN. Drept civil : curs de drepturi reale / conf.
COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA (Bucureşti). Experienţe carcerale în univ. dr. Cristian Jora, asist. univ. drd. Lucia Uţă. - Bucureşti : Lumina Lex, 2009
România comunistă / Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în ISBN 978-973-758-205-8
România ; vol. coord. de Cosmin Budeancă ; pref. de Lucia Hossu Longin ; [cuv. 347
înainte: Cosmin Budeancă]. - Iaşi : Polirom, 2007- CIP 2009-19598
6 vol.
ISBN 978-973-46-0930-7 509. LASCU, IOAN. Drept constituţional şi instituţii politice / Lascu
Vol. 3. - 2009. - ISBN 978-973-46-1566-7 Ioan. - Ed. a 3-a, rev. - Sibiu : Alma Mater, 2009
343.8(498)"1947/1964"(047.53) 2 vol.
CIP 2009-20166 ISBN 978-973-632-560-1
Vol. 1. - ISBN 978-973-632-566-3
504. Instituţii interne şi internaţionale : ghid pentru jurnalişti / Vol. 2. - ISBN 978-973-632-567-0
coord.: Raluca Radu, Romina Surugiu. - Bucureşti : Editura Universităţii din 342(498)
Bucureşti, 2009 CIP 2009-18545
ISBN 978-973-737-727-2
341.12 510. LASCU, IOAN. Drept penal : partea generală : curs universitar /
CIP 2009-18877 Lascu Ioan. - Sibiu : Alma Mater, 2009
ISBN 978-973-632-568-7
505. IORDACHE, CONSTANTIN. Drept internaţional umanitar / 343(498)
prof. univ. dr. Constantin Iordache, lector univ. dr. Daniela Coman, lector univ. dr. CIP 2009-19031
Alin Bodescu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I",
2009 511. LASCU, IOAN. Teoria generală a statului şi dreptului : curs
ISBN 978-973-663-781-0 universitar / Lascu Ioan. - Sibiu : Alma Mater, 2009
341.3(100) ISBN 978-973-632-564-9
CIP 2009-18933 34(075.8)
CIP 2009-19030
506. IOVAN, IOAN. A fost frumos la Gherla! / Ioan Iovan. - Ed. a 2-a,
rev. - Cluj-Napoca : Patmos, 2009 512. Legislaţia proprietăţii intelectuale. - Ed. a 4-a, rev. - Bucureşti :
ISBN 978-973-1799-17-9 Editura C.H. Beck, 2009
343.8(498 Gherla)(0:82-94) ISBN 978-973-115-684-2
821.135.1-94 347.77
CIP 2009-19395 CIP 2009-20128

507. Îndreptar de urmărire penală / Mircea Damaschin, Mirela 513. Liceeni români la şcoala cetăţeniei europene / coord.: Cristina
Gorunescu, Bogdan Micu, ... ; coord.: Vasile Bercheşan. - Bucureşti : Universul Iurişniţi. - Bistriţa : Karuna, 2009
Juridic, 2009. ISBN 978-973-1978-57-4
ISBN 978-973-127-237-5 341.217(4) UE:37
343.123.1 CIP 2009-19102
CIP 2009-20058
100 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 101

514. LORINCZ, ANCA-LELIA. Drept procesual penal : curs 519. MOINESCU, GABRIEL. Drept administrativ / Gabriel
universitar / Anca-Lelia Lorincz. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Moinescu. - Craiova : Sitech, 2009
Juridic, 2009 ISBN 978-606-530-674-5
ISBN 978-973-127-245-0 342.9(498)
343.1(498)(075.8) 35(498)
CIP 2009-19393 CIP 2009-18788

515. Manual de cercetare sociologică în domeniul traficului de copii / 520. MOINESCU, GABRIEL. Dreptul comerţului internaţional :
Ana-Maria Tamaş, Helmut Sax, Astrid Winkler, ... - Buzău : Alpha MDN, 2009 suport de curs / Gabriel Moinescu, Gabriel Bucă. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 973-139-106-9 ISBN 978-606-530-661-5
343.54:3-053.2 347.7(100)(075.8)
CIP 2009-18589 CIP 2009-18088

516. MEDEANU, TIBERIU-CONSTANTIN. Înşelăciunea cu cecuri 521. MONESTIER, MARTIN. Execuţii capitale de-a lungul timpului /
şi bilete la ordin / prof. univ. dr. Tiberiu Medeanu, Oproescu Bianca (notar Martin Monestier ; trad.: Margarita Vavi Petrescu. - Bucureşti : Orizonturi, 2009
public). - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Lumina Lex, 2009- ISBN 978-973-736-132-5
vol. 343.9(100):929
ISBN 978-973-758-200-3 CIP 2009-19267
Vol. 2. - 2009. - ISBN 978-973-758-202-7
343.721:336.717.12(498)+336.777.2(498) 522. MOŢIU, FLORIN. Contracte civile speciale : prezent şi viitor /
CIP 2009-19650 Florin Moţiu, Daniela Moţiu. - Timişoara : Mirton, 2009
ISBN 978-973-52-0707-6
517. MIHALCEA, ION. Teoria generală a dreptului / dr. Ion 347.44(498)(075.8)
Mihalcea, dr. Mihaela Agheniţei, drd. Emilian Neagu ; coord.: dr. Nicolae CIP 2009-18997
Grădinaru. - Piteşti : Independenţa Economică, 2009
Bibliogr 523. MUREŞAN, MIRCEA. Drept civil : partea generală / prof. univ.
ISBN 978-606-502-016-0 dr. Mircea Mureşan, lect. univ. Sorin Fildan. - Ed. a 3-a - Cluj-Napoca : Cordial
34 Lex, 2009
CIP 2009-18872 ISBN 978-973-9480-81-9
347(498)
518. MISCHIE, BEATRICE. Contracte comerciale, obligaţii CIP 2009-19385
comerciale, culegere de practică judiciară / Beatrice Mischie. - Bucureşti :
Editura C.H. Beck, 2009 524. NEAGU, ION. Codul de procedură penală : adnotat cu legislaţie
ISBN 978-973-115-682-8 şi jurisprudenţă / Ion Neagu, Mircea Damaschin. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. -
347.74 Bucureşti : Universul Juridic, 2009
CIP 2009-19822 ISBN 978-973-127-246-7
343.1(498)(094)
CIP 2009-20061
102 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 103

525. NECHITA, ELENA-ANA. Criminalistica : tehnica şi tactica 531. POPA, CARMEN MARILENA. Elemente de teoria generală a
criminalistică / Elena-Ana Nechita. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Pro dreptului / Popa Carmen Marilena. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga"
Universitaria, 2009 din Sibiu, 2009
ISBN 978-973-129-454-4 ISBN 978-973-739-866-6
343.9 34
CIP 2009-18901 CIP 2009-18468

526. NICOLAE, IOANA. Instituţii ale dreptului familiei / Ioana 532. POPA, IOAN. Curs de drept notarial / Ioan Popa. - Ed. a 2-a, rev.
Nicolae. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009 şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
ISBN 978-606-522-186-4 ISBN 978-973-127-232-0
347.6(498) 347.961(498)
CIP 2009-19310 CIP 2009-18720

527. OPREA, RĂDUCAN. Dreptul şi administrarea afacerilor / 533. POPA, IOAN. Drept notarial / Popa Ioan. - Ed. a 2-a - Braşov :
Oprea Răducan, Oprea Ramona. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, Omnia Uni S.A.S.T., 2009
2009 ISBN 978-973-134-095-1
ISBN 978-973-30-2466-8 347.961(498)
347.7(498) CIP 2009-19778
CIP 2009-18074
534. PORUMBĂCEAN, CLAUDIU. Politicile şi instituţiile Uniunii
528. PASCU, ILIE. Drept penal : partea generală / Ilie Pascu. - Ed. a Europene / Porumbăcean Claudiu. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2009
2-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009 ISBN 978-973-664-360-6
ISBN 978-606-522-221-2 341.217(4) UE
343(498) CIP 2009-18548
CIP 2009-18299
535. PREDESCU, BIANCA. Drept internaţional privat / Bianca Maria
529. PĂTULEA, VASILE. Inginerie juridică / Pătulea Vasile. - Carmen Predescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bucureşti : Editura Universitară, 2009 ISBN 978-606-530-663-9
ISBN 978-973-749-747-5 341.9(100)
34:62 CIP 2009-18281
CIP 2009-18629
536. PUIU, ANA-MARIA. Cheltuielile de judecată / Ana-Maria Puiu,
530. PENA, ADRIANA. Uzucapiunea / Adriana Pena, Eduard Adriana Nicolae, Andi Constantin Puiu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
Dragomir. - Bucureşti : Nomina Lex, 2009 ISBN 978-606-522-229-8
ISBN 978-606-92282-9-6 347.921.6(498)
347.232.4 CIP 2009-18945
CIP 2009-19312
537. PUŞCAŞU, VOICU. Prezumţia de nevinovăţie / Voicu Puşcaşu. -
Bucureşti : Universul Juridic, 2009
ISBN 978-973-127-230-6
343.211(498)
CIP 2009-18159
104 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 105

538. RĂDESCU, DUMITRU. Dicţionar de drept civil şi proceduri 543. ROMÂNIA. [Legislaţie]. Legislaţia privind terenurile şi
civile / Dumitru Rădescu, Elena Rădescu, Georgeta Stoican. - Bucureşti : Editura restituirea proprietăţilor. - Ed. a 2-a, rev. / ed. coord. de judecător Viorel Terzea -
C.H. Beck, 2009 Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
ISBN 978-973-115-572-2 ISBN 978-973-115-683-5
81'374.2:347=135.1 347.235(498)(094)
CIP 2009-18082 351.778.5(498)(094)
CIP 2009-20129
539. RĂŢOI, TUDOR. Regimul Dunării la Porţile de Fier şi
Cataracte : documente : (1891-1924) / Tudor Răţoi. - Craiova : Alma, 2009- 544. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul muncii comentat şi adnotat cu
3 vol. legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă / coord.: Alexandru Ţiclea. - Ed. a 2-a, rev. şi
ISBN 978-973-1792-91-0 adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-1792-92-7 2 vol.
341.224(28 Dunărea)"1891/1924" ISBN 978-973-127-239-9
CIP 2009-18996 Vol. 1 : (Art. 1-170). - ISBN 978-973-127-240-5
Vol. 2 : (Art. 171-298). - ISBN 978-973-127-241-2
540. Realizarea campaniilor de prevenire : ghid practic / Romulus 349.2(498)(094.4)
Nicolae Ungureanu, Bianca Tuncay, George Ciprian Eremia, ... - Buzău : Alpha CIP 2009-18316
MDN, 2009
ISBN 978-973-139-105-2 545. ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul civil / ed. îngrij. şi adnotată de
343.5 judecător Viorel Terzea. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2008-2009
CIP 2009-18701 3 vol.
ISBN 978-973-115-288-2
541. REFORMA ÎN DREPTUL CIVIL ŞI DREPTUL PENAL ÎN Vol. 3 : Art 1405-1914. - 2009. - ISBN 978-973-115-668-2
CONTEXTUL EUROPEAN (16; 2009 ; Braşov). Reforma în dreptul civil 347(498)(094.4.072)
şi dreptul penal în contextul european : A XVI-a sesiune de comunicări CIP 2009-19608
ştiinţifice : Facultatea de drept : Braşov, octombrie 23-24 2009 / Universitatea
"George Bariţiu" Braşov ; coord.: Stoenică Titi, Bucur Sorin. - Bucureşti : Editura 546. SĂRARU, CĂTĂLIN SILVIU. Drept administrativ : caiet de
Didactică şi Pedagogică, 2009 seminar / Cătălin Silviu Săraru. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
ISBN 978-973-30-2641-9 ISBN 978-973-115-685-9
34(063) 340.5:342.9(075.8)
CIP 2009-19886 CIP 2009-20348

542. ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul penal şi Noul Cod penal : ad 547. SĂULEANU, LUCIAN. Contractul de asociere în participaţiune /
litteram / ed. îngrijită de prof. univ. dr. judecător Dan Lupaşcu. - Bucureşti : Lucian Săulean. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
Universul Juridic, 2009 ISBN 978-606-522-219-9
ISBN 978-973-127-243-6 347.44:339.5(498)
343(498)(094.4) CIP 2009-18296
CIP 2009-18314
106 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 107

548. SCRIPCARU, CĂLIN. Precis de criminologie clinică / Călin 554. ŞAGUNA, DAN DROSU. Drept financiar public / Dan Drosu
Scripcaru, Adriana Olaru. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009 Şaguna. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
ISBN 978-973-670-349-2 ISBN 978-973-115-664-4
343.9 336.13(498)(075.8)
CIP 2009-20171 346.62(498)(075.8)
CIP 2009-18646
549. SFERDIAN, IRINA. Dreptul asigurărilor / Irina Sferdian. - Ed. a
2-a, rev. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009 555. ŞERBAN-MORĂREANU, CAMELIA. Elemente de drept penal
Bibliogr. şi procedură penală : curs universitar / Camelia Şerban Morăreanu. - Bucureşti :
ISBN 978-973-115-610-1 Editura Hamangiu, 2009
347.764(498)(094) ISBN 978-606-522-233-5
CIP 2009-19406 343.1(498)(075.8)
CIP 2009-19410
550. Sisteme electorale şi sisteme democratice / Constantin Nica,
Aristide Cioabă, Bogdan-Mihai Popescu (coord.). - Bucureşti : Editura Institutului 556. ŞTEFU, IOAN. Psihocriminalistică / conf. univ. dr. Ioan Ştefu. -
de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2009 Sibiu : Psihomedia, 2008.
ISBN 978-973-7745-44-6 Bibliogr.
342.8(498) ISBN 978-973-1753-71-3
CIP 2009-18724 343.9:159.9
CIP 2008-23894
551. STANCIU, BOGDAN. Drept administrativ : curs universitar /
dr. Bogdan Stanciu, dr. Andreea Cârciumaru. - Craiova : Sitech, 2009 557. TEODOROIU, SIMONA-MAYA. Dreptul mediului şi
ISBN 978-606-530-756-8 dezvoltării durabile : curs universitar / Simona Maya Teodoroiu. - Bucureşti :
342.9(075.8) Universul Juridic, 2009
35(498)(075.8) ISBN 978-973-127-233-7
CIP 2009-21764 349.6(498)(075.8)
502.7(498)(075.8)
552. STANCIU, BOGDAN. Principalele coordonate ale evoluţiei 330.35(498)(075.8)
sistemului de drept românesc / Bogdan Stanciu, Gabriel Moinescu. - Craiova : CIP 2009-19392
Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-660-8 558. THEOHARI, DELIA NARCISA. Liberalităţi afectate de
34(498) termen, condiţie şi sarcină / Delia Narcisa Theohari. - Bucureşti : Editura
CIP 2009-18089 Hamangiu, 2009
ISBN 978-606-522-218-2
553. STĂNCIULESCU, CAMELIA. Manual de drept civil general : 347.6(498)
teste grilă / Camelia Stănciulescu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009 CIP 2009-18130
ISBN 978-606-522-222-9
347(075.8)(079.1) 559. Tratatul de la Lisabona / ed. îngrijită de Carmen Măndoiu. -
CIP 2009-18298 Bucureşti : Con Fisc, 2009
ISBN 978-973-1895-28-4
341.217(4) UE
CIP 2009-20103
108 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 109

560. TURCU, ION. Legea procedurii insolvenţei : comentariu pe 566. ZAINEA, MARIANA. Infracţiuni în domeniul informatic :
articole / Ion Turcu. - Ed. a 3-a - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009 culegere de practică judiciară / Mariana Zainea, Raluca Simion. - Bucureşti :
ISBN 978-973-115-663-7 Editura C.H. Beck, 2009
347.736(498)(094.5.072) ISBN 978-973-115-607-1
CIP 2009-19827 343.23: 004(498)
CIP 2009-20131
561. ŢOP, DAN. Drept social european / Dan Ţop. - Târgovişte :
Bibliotheca, 2009 35.0/354 Administraţie publică
ISBN 978-973-712-503-3
349.3(4) 567. BRIGGS, SANDRA. Manual de monitorizare şi evaluare a
CIP 2009-20102 politicilor publice / Sandra Briggs, Egle Rimkute, Eugen Perianu. - Bucureşti :
Atelier Didactic, 2009
562. VLAD, MONICA. Drept constituţional şi instituţii politice : curs ISBN 978-973-1846-22-4
universitar / Vlad Monica. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 35
2009 CIP 2009-19344
ISBN 978-973-739-859-8
342.4(498)(075.8) 568. BUJGOI, ION. Nostalgia adevărului : primarul care împreună
CIP 2009-17987 cu cetăţenii urbei a pus bazele oraşului modern industrial de la Marea Neagră,
numit Năvodari / Ion Bujgoi. - Constanţa : Editura Dobrogea, 2009
563. VLAD, MONICA. Drept internaţional public : curs universitar / ISBN 978-973-1839-97-4
Vlad Monica. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009 352(498 Năvodari)
ISBN 978-973-739-860-4 CIP 2009-20319
341.1/.8(100)(975.8)
CIP 2009-17988 569. Consolidarea transparenţei în instituţii ale administraţiei publice
locale judeţene. - Cluj-Napoca : Studium, 2009
564. VLAD, MONICA. Protecţia internaţională a drepturilor omului / ISBN 978-973-643-178-4
conf. univ. dr. Monica Vlad. - Sibiu : Burg, 2009 35(498)
ISBN 978-973-7998-41-5 CIP 2009-20953
341.231.14(100)
CIP 2009-20295 570. COZMESCU, VALI. Traning specializat de formare a
funcţionarilor publici / Vali Cozmescu. - Vatra Dornei : StudIS, 2009
565. VRABIESCU, GEORGE N. Cursuri de drept penal, drept ISBN 978-606-8064-28-4
procesual penal şi criminalistică : prelegeri, studii, articole, comentarii şi 35.08
opinii juridice : articole, comentarii şi opinii sociale şi politice / George N. CIP 2009-18572
Vrabiescu, Nicolae G. Vrabiescu. - Bucureşti : Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-97-3 571. DRĂGUŞIN, PETRU-SORIN. Ordine şi control social în
34 reglarea vieţii comunitare : relaţia jandarmerie - stat - comunitate / Petru-
CIP 2009-18677 Sorin Drăguşin. - Craiova : Universitaria, 2009
ISBN 978-606-510-671-0
351.742
CIP 2009-20111
110 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 111

572. KENNEL, HERMA. Radu Filipescu : jogging cu securitatea / 578. ROMÂNIA. [Legislaţie]. Asociaţiile de proprietari. - Ed. a 8-a,
Herma Kennel ; trad. de Nora Iuga ; pref. de Ana Blandiana. - Ed. a 2-a. - Iaşi : rev. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
Polirom, 2009 ISBN 978-973-115-659-0
ISBN 978-973-46-1624-4 061:351.778.5(498)(094)
351.746.1(498)(0:82-94) CIP 2009-18237
CIP 2009-20141
579. ŢICAL, GEORGE. Specificul raporturilor de muncă ale
573. Manual de tactică / Constantin Manea, Ionel Viorel Tătaru, Cătălin personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor / George Marius Ţical,
Ghena, ... ; coord.: drd. Ion Tomescu. - Ed. a 7-a, rev. - Bucureşti : Editura C.H. Narcis-Teodor Godeanu, Paul Bălţăţeanu ; coord.: Mara Ioan, Iamandi Luca. -
Beck, 2009 Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos", 2009
ISBN 978-973-115-675-0 ISBN 978-973-627-450-3
351.74(498) 354.31(498)
37.018.46:351.74 349.2(498)
CIP 2009-18759 CIP 2009-18590

574. MOINESCU, GABRIEL. Politici publice / Gabriel Moinescu. - 580. VERGATTI, CRISTINA-NARCISA. Statutul juridic al
Craiova : Sitech, 2009 refugiaţilor / Cristina-Narcisa Vergatti. - Bucureşti : Editura I.R.D.O, 2009
ISBN 978-606-530-672-1 ISBN 978-973-9316-82-8
35(498) 351.756(498)
CIP 2009-18787 CIP 2009-19623

575. MORARU, PAVEL. Momente din activitatea serviciilor secrete 581. VIŞAN, MIHAI. Evoluţia administraţiei publice antebelice şi
ale armatei române pe frontul din răsărit : istorie în documente : 1941-1944 / interbelice româneşti / Mihai Vişan, Mircea Vasile Zaberca. - Ed. a 2-a. -
Pavel Moraru. - Bucureşti : Editura Institutului Naţional pentru Studiul Timişoara : Mirton, 2009
Totalitarismului, 2009 Bibliogr.
ISBN 978-973-7861-52-8 ISBN 978-973-52-0713-7
351.746.1(498)"1941/1944" 35(498)"1775/1938"
CIP 2009-20015 CIP 2009-19411

576. PEREŞ, LUCIAN GABRIEL. Globalizarea în raport cu libera 355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară
circulaţie / Pereş Lucian Gabriel. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-693-6 582. BĂDĂLAN, EUGEN. Organizaţii şi structuri de securitate /
351.756 Eugen Bădălan, Vasile Bogdan ; pref.: Alexandru T. Bogdan. - Bucureşti : Editura
CIP 2009-20033 Militară, 2009
ISBN 978-973-32-0812-9
577. RÎCIU, IULIANA. Procedura contenciosului administrativ în 355.45
dreptul românesc şi în dreptul comparat / Iuliana Rîciu. - Bucureşti : Editura CIP 2009-18726
Hamangiu, 2009
ISBN 978-606-522-223-6
351.95(498)(094.9)
CIP 2009-18297
112 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 113

583. GLODARENCO, OLIMPIU MANUEL. Operaţiile navale ale 588. MARTIN, IULIAN. Modelarea şi simularea acţiunilor militare :
primei conflagraţii mondiale / Olimpiu Manuel Glodarenco. - Constanţa : Editura curs universitar / locotenent-colonel lect. univ. dr. Iulian Martin. - Bucureşti :
Muzeului Marinei Române, 2009 Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2009
ISBN 978-973-88973-2-8 ISBN 978-973-663-779-7
355.49(100) 355.43(075.8)
CIP 2009-20318 CIP 2009-18927

584. HANGANU, MARIUS. Transcaucazia în ecuaţia securităţii din 589. OCHEA, LIONEDE. Serviciul special de informaţii în România
zona Mării Negre / contraamiral de flotilă (r) prof. univ. dr. Marius Hanganu, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial : studii şi articole / Lionede
comandor (r) Ion Stan. - Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Ochea. - Alexandria : Tipoalex, 2010
2009 ISBN 978-973-1821-56-6
ISBN 978-606-524-058-2 356.251(498)
355 CIP 2009-19390
CIP 2009-19961
590. PERSPECTIVE ALE SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII ÎN
585. LEŞCU, ANATOL. Românii basarabeni în istoria militară EUROPA (2009 ; Bucureşti). Perspective ale securităţii şi apărării în Europa :
a Rusiei : de la războaiele din Caucaz la Războiul civil / Anatol Leşcu. - Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională : 19-20
Bucureşti : Editura Militară, 2009 noiembrie 2009, Bucureşti / Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate ;
ISBN 978-973-32-0813-6 coord.: dr. Constantin Moştoflei. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de
355.216(=135.1)(47) Apărare "Carol I", 2009
94(498:47) 5 vol.
CIP 2009-19311 ISBN 978-973-663-786-5
Vol. 1. - ISBN 978-973-663-787-2
586. MALOŞ, GAVRIL. Logistica de producţie şi logistica Vol. 2. - ISBN 978-973-663-788-9
operaţională / Gavril Maloş, Benone Andronic, Eugen Siteanu. - Bucureşti : Vol. 3. - ISBN 978-973-663-789-6
Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2009 Vol. 4. - ISBN 978-973-663-790-2
ISBN 978-973-663-785-8 Vol. 5. - ISBN 978-973-663-791-9
355.42 355.45(4)(063)
CIP 2009-19127 327.57(4)(063)
CIP 2009-19010
587. MARIN, ION. Ordinea constituţională şi securitatea naţională în
contextul integrării şi globalizării / dr. Ion Marin. - Craiova : Sitech, 2009 591. Planning, programming, budgeting and acquisition in the
ISBN 978-606-530-673-8 Romanina armed forces : case studies / edited by Doina Mureşan. - Bucureşti :
355(498+4) Editura Militară, 2009
342.4(498+4) ISBN 978-973-32-0816-7
341.217(4) UE 355.45
CIP 2009-20028 CIP 2009-20108
114 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 115

592. PUŞCAŞU, MIRELA. Evaluarea calităţii managementului 598. Familia monoparentală în România şi fenomene conexe / Petru
resurselor pentru apărare / economist dr. maior Mirela Puşcaşu. - Bucureşti : Iluţ (coord.). - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2009 ISBN 978-973-610-951-5
ISBN 978-973-663-796-4 364.442.6-058.836(498)
65.012.4:355(075.8) 364.442.6-053.2(498)
CIP 2009-20317 CIP 2009-18149

593. STANCU, MARIAN. Operaţiile militare în zona montană : curs 599. GAGYI, JÓZSEF. Fogyasztói magatartás / Gagyi József. - Cluj-
de artă militară / lt. col. conf. univ. dr. Marian Stancu. - Bucureşti : Editura Napoca : Scientia, 2009
Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2009 ISBN 978-973-1970-25-7
ISBN 978-973-663-780-3 366.1
355.4(075.8) CIP 2009-19780
CIP 2009-18928
600. Ghidul vieţii mele independente / Rizalia Timar (coord.), Erika
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului Bako, Marton Gyongyi, ... - Sibiu : Psihomedia, 2009
ISBN 978-973-1753-92-8
594. BARBU, DANA. Drepturile mamei / Dana Barbu. - Bucureşti : 364.65
Editura Hamangiu, 2009 CIP 2009-19551
ISBN 978-606-522-232-8
364.65-055.26 601. Riscuri şi inechităţi sociale în România : raportul Comisiei
347 prezidenţiale pentru analiza riscurilor sociale şi demografice / coord.: Marian
CIP 2009-19409 Preda. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1573-5
595. BENNETT, CAROL. Dicţionar de asigurări / Carol Bennett ; 36(498)
trad.: Daniela Moroianu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura UNSICAR, 2009 316(498)
ISBN 978-606-92304-0-4 CIP 2009-19277
81'374.2:368=135.1
CIP 2009-19576 602. ROMÂNIA. [Legislaţie]. Legislaţia pensiilor. - Ed. a 15-a, rev. /
ed. coord. de lect. univ. dr. Luminiţa Dima - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
596. CRĂCIUNEANU, VIOREL. Protecţie socială şi asigurări / ISBN 978-973-115-679-8
Viorel Crăciuneanu. - Piteşti : Paralela 45, 2009 369.542(498)(094)
ISBN 978-973-47-0806-2 CIP 2009-18925
369
CIP 2009-20148 603. TĂBĂRAŞ, MANUELA. Asigurări : culegere de practică
judiciară / Manuela Tăbăraş, Mădălina Constantin. - Bucureşti : Editura C.H.
597. CRISTEA, MIRELA. Asigurări comerciale / Mirela Cristea. - Beck, 2009
Craiova : Universitaria, 2009 ISBN 978-973-115-605-7
ISBN 978-606-510-673-4 368(498)
368:339.1 CIP 2009-20130
CIP 2009-20114
116 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 117

604. Tehnici de lucru prin arte combinate / Mariana Dioşteanu, Raluca 610. BILEŢCHI-ALBESCU, IOAN. Şcoala din Câmpulung
Bîtleanu, Lavinia Porubiu, Ioana Şerb. - Bacău : Egal, 2009 Moldovenesc de la începuturile ei până la 1948 / Ioan Bileţchi-Albescu. -
ISBN 978-973-7649-96-6 Câmpulung Moldovenesc : Biblioteca Mioriţa, 2009
364.65 ISBN 978-973-7628-46-6
CIP 2009-19319 373.3(498 Câmpulung Moldovenesc)
CIP 2009-19747
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber
611. BÎRLOGEANU, LILIANA. Fişe pentru abecedar / Liliana
605. Activitate matematică : fişe de evaluare / consultanţi: Rodica Bârlogeanu. - Bucureşti : Editura C.N.I. Coresi, 2009
Brănişteanu, Emiliana Chira. - Bistriţa : Nova Didactica, 2009 ISBN 978-973-570-355-4
ISBN 978-973-8972-64-3 372.45
371.671:373.24 CIP 2009-18741
CIP 2009-18540
612. BLĂNARU, ANIŞOARA. Culegere de exerciţii şi probleme
606. Anuar : Colegiul Naţional de Artă ''Octav Băncilă'', Iaşi, la 60 pentru clasa I / Blănaru Anişoara, Gruia Carmen. - Bârlad : Sfera, 2009
ani de existenţă. - Iaşi : Artes, 2009 ISBN 978-606-8056-65-4
ISBN 978-973-8263-85-7 372.47
373.5(498 Iaşi) Octav Băncilă CIP 2009-19694
CIP 2009-19250
613. BUJOR, LILIANA. Psihologia educaţiei : caiet de aplicaţii
607. BAKA, JUDIT. Csengő-bongó szavaink / Baka Judit. - Cluj- pentru seminar / Liliana Bujor, Doina Maria Schipor. - Suceava : Editura
Napoca : Editura Abel, 2009 Universităţii din Suceava, 2009
ISBN 978-973-114-103-9 ISBN 978-973-666-325-3
372.462 37.015.3
CIP 2009-19991 159.922.7
CIP 2009-19562
608. BARBU, LENUŢA. Metode de cunoaştere a individualităţii
elevilor, utilizate în obţinerea informaţiei / Lenuţa Barbu, Florentina Chitic. - 614. BURSUCANU, IRINA. Vorbe mai puţine ... F.A.P.T.E.! / Irina
Iaşi : PIM, 2009 Bursucanu, Nicoleta Grozescu, Celina Toni Ivan. - Bacău : Editura Casei Corpului
ISBN 978-606-520-640-3 Didactic Bacău, 2009
37.015.3 ISBN 978-606-8104-19-5
CIP 2009-18579 37
CIP 2009-20212
609. BEJAN, TINUŢA. Caiet de practică pedagogică / Tinuţa Bejan,
Mircea Crâşmăreanu, Nicu Miron. - Iaşi : PIM, 2009 615. BUTNARIU, MIHAELA. Activităţile de educaţie fizică în
ISBN 978-606-520-657-1 învăţământul preşcolar / Butnariu Mihaela. - Craiova : Universitaria, 2009
371.133 ISBN 978-606-510-640-6
CIP 2009-19976 372.879.6
CIP 2009-18729
118 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 119

616. Caiet special Abecedar : clasa I. - Bucureşti : CD PRESS, 2009 623. CONDOR, MARIA. Curs de pedagogie şi psihologia educaţiei /
ISBN 978-606-528-043-4 lect. univ. dr. Maria Condor, Mariana Mion Pop. - Bucureşti : Pro Universitaria,
372.45 2009
CIP 2009-18617 ISBN 978-973-129-451-3
371
617. Caiet special Matematica : clasa I. - Bucureşti : CD PRESS, 2009 159.922.7
ISBN 978-606-528-044-1 CIP 2009-18904
372.47
CIP 2009-18618 624. CORBEA, FLOREA. Lecţii de educaţie civică : clasele II, III,
IV / Corbea Florea. - Alexandria : Velox, 2009
618. CAŢARON, ADRIANA. Strategii în predarea numerelor ISBN 978-606-92069-4-2
complexe în liceu / Adriana Caţaron. - Bucureşti : Sigma, 2009 372.832(075.33)
ISBN 978-973-649-582-3 CIP 2009-18546
37:511.14
37: 512.543.2 625. COSTĂNGIOARĂ, ANIŞOARA. Strategii de abordare
CIP 2009-19076 a textelor literare, în vederea dezvoltării vocabularului elevilor din ciclul
primar / Anişoara Costăngioară. - Drobeta-Turnu Severin : Ecko Print, 2009
619. CĂPIŢĂ, LAURA. Cum să utilizăm sursele primare în predarea ISBN 978-973-1928-50-0
istoriei / Laura Căpiţă, Carol Căpiţă. - Bucureşti : Tritonic Publishing, 2009 372.45:82.09
ISBN 978-606-92289-2-0 CIP 2009-19134
37:94
CIP 2009-18274 626. CREOŞTEANU, TEODOR. Caiet de dirigenţie / prof. Teodor
Creoşteanu, prof. Cristina Puiu, prof. Vali Ganea. - Bistriţa : Barna's, 2009
620. CHIŢESCU, NICU. Şcoala "Sfântul Nicolae" Pietroşiţa : pagini ISBN 978-973-88800-6-1
de monografie / Nicu Chiţescu. - Mediaş : Cr3ativ, 2009 371.213.1
ISBN 978-973-88864-9-0 CIP 2009-20203
373.3(498 Pietroşiţa)
CIP 2009-19563 627. Cultură, noutate, performanţă, realism : Colegiul Naţional Petru
Rareş, Piatra Neamţ : 140 de ani de existenţă / coord.: Grigoruţa Oniciuc. -
621. CISMARU, FLORENTINA. Cum să instruieşti eficient / Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2009
Florentina Cismaru, Livia Andreescu. - Alexandria : Tipoalex, 2009 2 vol.
ISBN 978-973-1821-57-3 ISBN 978-606-8136-06-6
37 Vol. 1. - ISBN 978-606-8136-07-3
CIP 2009-17905 Vol. 2. - ISBN 978-606-8136-08-0
373.5(498 Piatra-Neamţ) Petru Rareş
622. CO2NNECT în drum spre şcoală / red.: Tóth Maria. - Cluj- CIP 2009-19674
Napoca : Stúdium, 2009
ISBN 978-973-643-176-0
37
CIP 2009-18861
120 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 121

628. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII - ELEMENT DE 634. HANZU, MARIA. Monografia şcolilor din Sălişte Sibiu / Hanzu
MARKETING EDUCAŢIONAL (1 ; 2009 ; BACĂU). Curriculum la decizia Maria. - Sibiu : Honterus, 2009
şcolii : element de marketing educaţional : materiale prezentate în cadrul ISBN 978-973-1725-42-0
Simpozionului naţional : Bacău, noiembrie 2009 / Adriana Vrabie, Rada Toma 373.3(498 Sălişte)
(coord.). - Bacău : Docucenter, 2009 CIP 2009-19501
ISBN 978-606-92277-3-2
339.138:371(063) 635. HAVA, LAURA. Din lumea cifrelor / Laura Hava. - Oradea :
CIP 2009-21538 Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2009
ISBN 978-973-1825-69-4
629. CZOMPÓ, JÁNOS. 35 de ani de la înfiinţarea Grupului Şcolar 372.47
Economic Berde Áron / Czompó János. - Sfântu-Gheorghe : Táltos, 2009 CIP 2009-20264
ISBN 978-973-88832-3-9
373.6(498 Sfântu-Gheorghe):33 636. Idei creative pentru uz didactic = Creative ideas with teaching
CIP 2009-19210 flavour / coord.: Adina Ghinaci. - Reşiţa : Pro Marketing, 2009
ISBN 978-606-8022-05-5
630. DARIE, GEANI GABRIEL. Evaluarea performanţelor elevilor : 371.3:371.381:373.3
metode alternative / Darie Geani Gabriel. - Iaşi : PIM, 2009 CIP 2009-19424
ISBN 978-606-520-662-5
371.26 637. IOANA, FLORINA CAMELIA. Normele limbii române literare
CIP 2009-19528 la clasele primare / Ioana Florina Camelia. - Caracal : Hoffman, 2009
ISBN 978-606-8122-05-2
631. DRÂNCU, MARIA CARMEN. Folosirea jocului didactic 372.41=135.1
matematic în sprijinul creşterii randamentului şcolar / Drâncu Maria Carmen. - CIP 2009-19420
Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2009
ISBN 978-606-8136-09-7 638. ISPAS, IULICA. Activizarea vocabularului preşcolarilor în
371.382:51:373.3 cadrul activităţilor de povestire cu accent pe explicarea şi însuşirea conştientă
CIP 2009-19985 a semnificaţiei cuvintelor (sinonime, omonime, antonime, paronime) / Ispas
Iulica. - Craiova : Sitech, 2009
632. Educaţie incluzivă : suport curs de formare / Ion Costin Ionel, ISBN 978-606-530-662-2
Grigore Vasile, Udrescu Victor, ... - Giurgiu : Edago, 2009 372.462
ISBN 978-973-88192-5-2 CIP 2009-18280
371
CIP 2009-18503 639. KORKA, MIHAI. Educaţie de calitate pentru piaţa muncii /
Mihai Korka. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
633. Ghid de bune practici. - Suceava : Lidana, 2009 ISBN 978-973-749-758-1
ISBN 978-973-7679-98-7 37:331
376.54 CIP 2009-19163
CIP 2009-20051
122 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 123

640. LĂPUŞAN, AURELIA. Valori ale culturii de masă în 646. Metodologie şi manual pentru studii de impact în domeniul
Dobrogea : Şcoala Populară de Arte şi Meserii Constanţa / Aurelia Lăpuşan, educaţiei / Lucian Ciolan, Noel Hibbert, Radu Munteanu, ... - Bucureşti : Atelier
Ştefan Lăpuşan. - Constanţa : Editura Dobrogea, 2010 Didactic, 2009
ISBN 978-973-1839-96-7 ISBN 978-973-1846-20-0
374.72:7(498 Constanţa) 37(498)
CIP 2009-20320 CIP 2009-19346

641. "Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice" în 647. MILITARU, IULIA. Horseland - Încearcă şi vei reuşi : carte de
învăţământul preşcolar şi primar : ghid practic / coord.: Loredana Petrule, Aida colorat cu activităţi / Iulia Militaru. - Bucureşti : Noriel Maxim, 2009
Galu. - Cluj-Napoca : Editura Casei Corpului Didactic Cluj, 2009 ISBN 978-606-8072-36-4
ISBN 978-973-8210-59-2 372.874
37.037:159.955 CIP 2009-19308
372.45
CIP 2009-18965 648. MITROFAN, NICOLAE. Şcoala cu clasele I-VIII ,,Al. I. Cuza"
Bacău : începuturile (1859-1975) / Nicolae Mitrofan ; ed.: Ioan Dănilă, Doiniţa
642. LEFTER, ADRIANA. Caietul vacanţei de Crăciun : clasa a II-a / Sârbu. - Bacău : Egal, 2009
Adriana Lefter. - Tecuci : Grapho Press, 2009 ISBN 978-973-7649-95-9
ISBN 978-606-8128-04-7 373.3(498 Bacău)''1859/1975''
371.671:373.3 CIP 2009-18806
CIP 2009-20055
649. MODALITĂŢI EFICIENTE DE ABORDARE A EDUCAŢIEI
643. MACOVEI, RODICA. Monografia Colegiului Tehnic "Aurel INCLUZIVE. SIMPOZION NAŢIONAL (2009 ; Iaşi). Modalităţi eficiente de
Vlaicu" : 1969-2009 / Rodica Macovei, Andreea Fagi, Mircea Coroiu. - Baia- abordare a educaţiei incluzive : simpozion naţional : Iaşi, 2009 / coord.: Simona
Mare : Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori", 2009 Grigoruţă. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-973-8954-65-6 ISBN 978-606-520-659-5
373.5(498 Baia-Mare) Aurel Vlaicu 37(063)
CIP 2009-20244 CIP 2009-19530

644. MARIN, TUDOR. Teoriile învăţării şi didactica în schimbare 650. Natura dăruieşte şi inspiră / Daniela Stoica, Nicoleta Iordan,
văzute din perspectivă constructivistă / Tudor Marin. - Bucureşti : Editura V & I Georgiana Vrînceanu, ... - Ploieşti : Perloliv, 2009
Integral, 2009 ISBN 978-606-92033-8-5
ISBN 978-973-1883-22-9 371.381:504:373.2+373.3
371.3 CIP 2009-19341
CIP 2009-20175
651. Ne distrăm numărând / Lucia Cîrlig, Anca Popescu, Andreea
645. MATEI, IOAN D. Testament educaţional / Ioan D. Matei. - Iaşi : Ghiţă, Silina Nicola. - Craiova : Editura de Sud, 2009
Panfilius, 2009 ISBN 978-973-8395-07-7
ISBN 978-973-1949-14-7 372.47
371 CIP 2009-19820
CIP 2009-18705
124 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 125

652. NECHITA, ANA. Compuneri şcolare / Ana Nechita. - Craiova : 658. PÁLFY, JÓZSEF. Református felsőoktatás Erdélyben :
Info, 2009 Universitas-sors a reformációtól a Kolozsvári Tudományegyetemig / Pálfi
ISBN 978-973-8382-90-9 József. - Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelean, 2009
372.464 ISBN 978-973-8231-94-8
CIP 2009-18305 378(=511.141)(498 Cluj-Napoca)
CIP 2009-19360
653. NISTERIUC, NICOLETA. Educaţie tehnologică : sugestii
pentru învăţământul primar III / Nicoleta Nisteriuc. - Suceava : Lidana, 2009 659. Pedagogia învăţământului preşcolar - instrumente didactice /
ISBN 978-973-7679-97-0 coord.: Muşata Bocoş, Horaţiu Catalano, Iftinia Avram, Eugenia Someşan. - Cluj-
371.381(075.33) Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
CIP 2009-18887 ISBN 978-973-610-958-4
371:373.2
654. NISTERIUC, NICOLETA. Educaţie tehnologică : sugestii CIP 2009-19396
pentru învăţământul primar IV / Nicoleta Nisteriuc. - Suceava : Lidana, 2009
ISBN 978-973-7679-96-3 660. Pedagogia învăţământului primar : instrumente didactice /
371.381(075.33) coord.: Muşata Bocoş, Horaţiu Catalano, Iftinia Avram, Eugenia Someşan. - Cluj-
CIP 2009-18888 Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
ISBN 978-973-610-959-1
655. NISTOR, CONSTANŢA. Fantezii florale / Constanţa Nistor, 371:372.3
Daniela Coman. - Bucureşti : Didactica Publishing House, 2009 CIP 2009-19012
ISBN 978-606-8027-38-8
371.381:373.3 661. POMAZAN, VALENTINA. Guide for science and technology
CIP 2009-19638 educators in secondary and higher education / Valentina M. Pomazan, Nicu
Sava, Lucian C. Petcu. - Constanţa : Ovidius University Press, 2009
656. Oferta educaţională a Colegiului Tehnic de Comunicaţii 37
"Nicolae Vasilescu-Karpen" / coord.: Remus Cazacu. - Bacău : Amphion, 2009 CIP 2009-19765
ISBN 978-973-1919-18-8
373.5(498 Bacău) Colegiul Tehnic de Comunicaţii 662. POPESCU, ALINA. Scenete, povestiri şi poezii pentru serbările
CIP 2009-20618 şcolare / Alina Popescu. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
ISBN 978-973-670-351-5
657. OPRIŞAN, MĂDĂLINA. Perspective metodologice în abordarea 371.383
evaluării la învăţământul primar : lucrare ştiinţifică / Mădălina Oprişan. - CIP 2009-20246
Costeşti : Ars Libri, 2009
ISBN 978-606-8088-42-6 663. Problematica învăţare - evaluare : abordări, studii, cercetări /
371.26:373.3 coord.: Rodica Popescu. - Sibiu : Psihomedia, 2009
CIP 2009-19062 ISBN 978-973-1753-93-5
37
CIP 2009-19552
126 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 127

664. Problematizarea / Muşata Bocoş şi Monica Diaconu (coord.), 670. SANDU, ELENA. Din viaţa de dascăl / Elena Sandu. - Galaţi :
Sorina Bolovan, ... - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009 Olimpias, 2009
ISBN 978-973-610-953-9 ISBN 978-606-92260-4-9
371 37
CIP 2009-18151 CIP 2009-19053

665. PROCA, MARCEL. Şcoala nr. 1 "Iorgu Radu" : file de 671. SANDU, NECULAI. La ,,taifas'' cu învăţătorii / Neculai Sandu. -
monografie / Marcel Proca (coord.), Dana Stan, Mihaela Alexa. - Bârlad : Sfera, Vaslui : Media Sind, 2009
2009 ISBN 978-606-8081-10-6
ISBN 978-606-8056-67-8 371
373.3(498 Bârlad) CIP 2009-18946
CIP 2009-20205
672. SCHIPOR, DOINA MARIA. Psihologia educaţiei : primii paşi
666. Psihopedagogie : sinteze de curs pentru studenţi : nivelul I / pentru a fi profesor / Doina Maria Schipor, Carmen Cornelia Bălan. - Suceava :
coord.: Gabriel Albu, Roxana Enache, Emil Stan. - Ploieşti : Editura Universităţii Editura Universităţii din Suceava, 2009
Petrol-Gaze din Ploieşti, 2009 ISBN 978-973-666-324-6
ISBN 978-973-719-304-9 37.015.3
37.015.3 159.922.7
159.922.7 CIP 2009-19561
CIP 2009-18656
673. SIMA, IOAN. Metodologia cercetării în psihosociopedagogie :
667. RADU, MARGARETA. La grădiniţă e serbare / Margareta Radu, psihologie III / Sima Ioan, Sima Mihai. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Eliada Iordache, Catrina Gâda. - Tecuci : Grapho Press, 2009 ISBN 978-973-632-569-4
ISBN 978-606-8128-02-3 001.891:37.015.3+159.922.7
371.383 001.891:316
CIP 2009-19183 CIP 2009-19933

668. RĂCILĂ, EMIL. 60 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de 674. Studenţii întreabă - profesorii răspund. - Bucureşti : Editura
Finanţe : ediţie omagială : 1948-2008 : ediţie omagială / Emil Răcilă, Tatiana Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Moşteanu, Ionela Costică. - Bucureşti : Editura ASE, 2009 ISBN 978-973-163498-2
ISBN 978-606-505-285-7 378
378(498 Buc.):33 CIP 2009-19180
CIP 2009-19785
675. STUPARU, VERGINICA. Metodica predării substantivului la
669. RÎPEANU, ANDREEA. Raporturile juridice de muncă ale ciclul primar / Stuparu Verginica. - Craiova : Sitech, 2009
personalului didactic / Andreea Rîpeanu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009 ISBN 978-606-530-680-6
ISBN 978-973-127-250-4 372.45
371.15(498) CIP 2009-19461
CIP 2009-20063
128 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 129

676. SUCCESUL ŞCOLAR LA INTERSECŢIA FACTORILOR 682. ŞERBAN, VENEŢIA. Jocuri de masă / Veneţia Şerban. -
SOCIALI (1 ; 2009 ; Cluj-Napoca). Succesul şcolar la intersecţia factorilor Bucureşti : PIM, 2009
sociali : Conferinţă Naţională : Cluj-Napoca, 11-12 septembrie 2009 / ed.: ISBN 978-606-520-670-0
Diana Dămean. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009 371.382
ISBN 978-973-610-960-7 CIP 2009-20072
371(063)
CIP 2009-19859 683. ŞUILEA, IOANA. Iarna : jocuri şi activiăţi didactice pentru cei
mici / Ioana Şuilea. - Piteşti : Nomina, 2009
677. SZABÓ-THALMEINER, NOÉMI. Metszet : az erdélyi magyar ISBN 978-606-535-099-1
állami óvótanítóképzés húsz éve egy vizsgálat tükrében / Szabó-Thalmeiner 371.382:373.2
Noémi. - Miercurea-Ciuc : Status, 2009 CIP 2009-19604
ISBN 978-973-1764-91-7
377.8 684. TĂNASE, AURORA. Fantezie în culorile copilăriei : educaţie
CIP 2009-20271 artistico-plastică / Aurora Tănase. - Slatina : Didactic Pres, 2009
ISBN 978-973-113-378-2
678. ŞERBAN, MARILENA. Caiet pentru vacanţa de iarnă : clasa a 372.874
V-a / Marilena Şerban, Mădălina Vincene ; desene de Silvia Mitrea. - Bucureşti : CIP 2009-20194
Art, 2009
ISBN 978-973-124-467-9 685. TĂNASE, AURORA. Repere psihopedagogice ale stimulării
371.671:373.5 creativităţii copiilor preşcolari prin artele plastice / Aurora Tănase. - Slatina :
CIP 2009-18486 Didactic Pres, 2009
ISBN 978-973-113-374-4
679. ŞERBAN, MARILENA. Caiet pentru vacanţa de iarnă : clasa a 159.954.4:372.874
VI-a / Marilena Şerban, Mădălina Vincene. - Bucureşti : Art, 2009 CIP 2009-19971
ISBN 978-973-124-468-6
371.671:373.5 686. TOLONTAN, LILIANA-DANA. Să ne cunoaştem elevii! /
CIP 2009-18487 Liliana-Dana Tolontan, Ilona Şelaru, Laurenţiu Tolontan. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-520-642-7
680. ŞERBAN, MARILENA. Caiet pentru vacanţa de iarnă : clasa a 37.015.3
VII-a / Marilena Şerban, Mădălina Vincene ; desene de Silvia Mitrea. - Bucureşti : CIP 2009-18578
Art, 2009
ISBN 978-973-124-469-3 687. TOMA, MELENTINA. Caiet de practică pedagogică pentru
371.671:373.5 discipline socio-umane / Melentina Toma. - Iaşi : PIM, 2009
CIP 2009-18488 ISBN 978-606-520-633-5
371.133
681. ŞERBAN, MARILENA. Caiet pentru vacanţa de iarnă : clasa CIP 2009-18529
a VIII-a / Marilena Şerban, Mădălina Vincene ; desene de Silvia Mitrea. -
Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-470-9
371.671:373.5
CIP 2009-18489
130 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 131

688. TOMESCU, IOANA. Integrarea în şcoală a copiilor cu debilitate 694. Zbor spre înălţimi / coord.: Petrariu Elena, Florean Elisabeta, Tulan
mintală şi deficienţe de vorbire : lucrare ştiinţifică / Ioana Tomescu. - Slatina : Mihaela. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2009
Didactic Pres, 2009 ISBN 978-606-8090-18-4
ISBN 978-973-113-376-8 37
376 CIP 2009-20188
CIP 2009-19973
695. ZLATE, ŞTEFANIA. Consideraţii metodologice privind
689. TUDOR, CONSTANTIN. Colegiul Naţional Barbu Ştirbei 125 predarea literaturii române şi a teoriei literare în gimnaziu şi în liceu / Ştefania
ani / Constantin Tudor, Nicolae Ţiripan. - Calăraşi : Agora, 2009 Zlate. - Bucureşti : Editura V & I Integral, 2009
ISBN 978-973-8295-95-7 ISBN 978-973-1883-23-6
373.5(498 Călăraşi) Barbu Ştirbei 371.3:821.135.1.09
CIP 2009-19141 CIP 2009-20274

690. Universitatea Bucureşti - Facultatea de Drept. - Bucureşti : 39 Etnografie. Folclor


Editura C.H. Beck, 2009
ISBN 978-973-115-661-3 696. AVANU, GEORGE. Muzeul Naţional al Satului ,,Dimitrie
378(498 Buc.):34 Gusti'' / George Avanu, Paula Pompoiu. - Bucureşti : Age-Art, 2009
CIP 2009-18711 ISBN 978-973-88353-7-5
069(498 Buc.) Muzeul Satului:39(498)+7.031.4(498)
691. Vasile N. Tomegea şi destinul unei comunităţi / Fundaţia Culturală CIP 2009-18970
Vasile N. Tomegea ; pref. de Gheorghe Scripcaru şi Niculai Cercel. - Iaşi : Sedcom
Libris, 2009 697. BURIAN, VASILE. Răsună blând spre seară : colinde din
ISBN 978-973-670-346-1 comuna Bălan, Sălaj / Vasile Burian, Susana-Florina Burian. - Zalău : Silvania,
37(498) Tomegea,V. 2009
CIP 2009-18649 ISBN 978-973-7817-94-5
398.332.416(498 Bălan)
692. WHITE, ELLEN GOULD HARMON. Educaţie / Ellen G. CIP 2009-18914
White ; trad.: Barbu Emanuel Sandu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Casa de Editură
Viaţă şi Sănătate, 2009 698. Codul bunelor maniere pentru toate vârstele. - Ed. a 3-a, rev. -
ISBN 978-973-101-305-3 Bucureşti : Editura Călin, 2009
37 ISBN 978-973-7661-10-4
CIP 2009-19692 395
CIP 2009-20069
693. ZĂRNESCU, NICOLETA. Arc peste timp : aspecte
monografice : Colegiul Tehnic de Comunicaţii "Nicolae Vasilescu-Karpen" : 699. Colinde / ed. îngrijită de Ileana Ene. - Bucureşti : Editura
1969-2009 / Nicoleta Zărnescu, Simona Chiriac, Remus Cazacu. - Bacău : Universitară, 2009
Amphion, 2009 ISBN 978-973-749-778-9
ISBN 978-973-1919-19-5 398.332.416
373.5(498 Bacău) Colegiul Tehnic de Comunicaţii CIP 2009-20158
CIP 2009-20620
132 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 133

700. CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE ANTROPOLOGIE 705. MAGYAR, ZOLTÁN. Hunyad megyei népmondák / Magyar
URBANĂ (1 ; 2009 ; Roman). Conferinţa naţională de antropologie urbană : Zoltán. - Târgu-Mureş : Mentor, 2009
ed. I, Roman, 23-25 septembrie 2009 / organizatori: Societatea culturală ISBN 978-973-599-396-2
"Clepsidra" Roman, Primăria municipiului Roman, Muzeul de istorie Roman, 39(498-35 Hunedoara)
Colegiul naţional "Roman-Vodă" Roman, Comunitatea elenă din România, cu CIP 2009-19503
sprijinul Administrţia Fondului cultural naţional ; ed. îngrijită de dr. Adrian
Majuru. - Bucureşti : Papirus Media, 2009 706. MOCANU, AUGUSTIN. La fântâna lină : colinde străvechi din
ISBN 978-606-8137-02-5 Câmpia Soarelui / Augustin Mocanu, Cristian Obrejan. - Slobozia : Star-Tipp,
398(063) 2009
CIP 2009-20134 ISBN 978-973-8134-99-7
398.332.416(498)
701. DECA, ROXANA. Femeie, feminism, feminitate : criterii pentru CIP 2009-19761
o etnologie a echilibrului în societatea tradiţională românească / Roxana
Deca. - Craiova : Sitech, 2009 707. NISTOR, VIOREL. Junii Sibiului / Nistor Viorel. - Arad :
ISBN 978-606-530-667-7 Gutenberg Univers, 2009
396 ISBN 978-973-1869-65-0
CIP 2009-18287 39(498)
784.4(498)
702. DIACONESCU, AURELIA. Aurel Filimon, fondatorul Muzeului CIP 2009-18510
Etnografic din Târgu-Mureş / Aurelia Diaconescu ; ed., pref.: Valentin Marica. -
Târgu-Mureş : Editura "Cezara Codruţa Marica", 2009 708. NUREDIN, IBRAM. Romanya turkasilli topluluklarin kültürel
ISBN 978-606-92255-7-8 ve medeniyet tarihinden secmeler / Nuredin Ibram. - Constanţa : Ex Ponto, 2009
39(498) Filimon,A. ISBN 978-973-644-914-7
929 Filimon, A. 398(=560)(498)
CIP 2009-18966 CIP 2009-19935

703. FILIPCIUC, ION. Semne şi minuni în tradiţia românească / Ion 709. RUSU-TOGAN, GHERASIM. Dimensiuni ale imaginarului
Filipciuc. - Câmpulung Moldovenesc : Biblioteca Mioriţa, 2009 popular : dezordini, temeri, închipuiri / Gherasim Rusu Togan. - Bucureşti :
ISBN 978-973-7628-45-9 Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2009
39(498) ISBN 978-973-7633-85-9
CIP 2009-19748 398
CIP 2009-19157
704. GARDA, DEZSŐ. Néprajz és toponímia / Garda Dezső. -
Miercurea-Ciuc : Status, 2009 710. TANKÓ, GYULA. Gyimes a politika árnyékában / Tankó Gyula.
ISBN 978-973-1764-83-2 - Miercurea-Ciuc : Status, 2009
39 ISBN 978-973-1764-89-4
CIP 2009-20273 39
CIP 2009-20267
134 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 135

711. VASILE, TEODOR. Iniţiere în arta feng shui / Teodor Vasile. - 716. MUNTEAN, IOAN OVIDIU. Protecţia mediului : teorie,
Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2009 legislaţie, aplicaţii / Ioan Ovidiu Muntean, Roman Morar, Ioan Cugleşan. - Ed. a
ISBN 978-973-145-230-2 2-a - Deva : Emia, 2009
133(510) ISBN 978-973-753-149-0
398.34(510) 504.06
CIP 2009-19788 CIP 2009-18565

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE 717. MUNTEANU, VIOREL. Dezvoltarea durabilă şi protecţia


mediului / Viorel Munteanu. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de
712. Biologie vegetală şi animală / Cornelia Dragomir, Laura Crista, Jos", 2009
Florin Crista, Dănuţ Dragomir. - Timişoara : Eurobit, 2009 ISBN 978-973-627-453-4
ISBN 978-973-620-530-9 504.06
57(075.8) CIP 2009-20193
58(075.8)
59(075.8) 718. NICOLAE, EMIL BOGDAN. Rezervaţii şi monumente ale
CIP 2009-18643 naturii din judeţul Dolj / Emil Bogdan Nicolae. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-706-3
713. COZMA, ANTOANELA. Elemente de fizică şi biofizică / 502.7(498-35 Dolj)
Antoanela Cozma. - Timişoara : Eurobit, 2009 CIP 2009-20135
ISBN 978-973-620-524-8
53 719. Protecţia mediului pentru sectoarele industriale / Laura Chiriac,
577.3 Alina Popescu, Emilia Visileanu, Aurelia Gurămultă. - Bucureşti : Certex, 2009
CIP 2009-18100 ISBN 978-973-1716-47-3
504.06
714. OPRIŞ, TUDOR. Contribuţii româneşti la ştiinţa mondială : CIP 2009-19149
compendiu / Tudor Opriş. - Bucureşti : CD PRESS, 2009
ISBN 978-606-528-045-8 720. TÂRNĂVEANU, DIANA MONICA. Ecologie : protecţia
5(498):929 mediului : suport didactic / Târnăveanu, Diana Monica, Popa Marius. - Oradea :
CIP 2009-18913 Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2009
ISBN 978-973-1825-68-7
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător 504.06(075.33)
574(075.33)
715. BOLÂNU, ELENA. Cunoaşterea mediului înconjurător : caiet CIP 2009-19435
de muncă independentă : nivelul I, grupa mijlocie / Elena Bolânu. - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2009 721. TÂRNĂVEANU, DIANA MONICA. Ecologie - protecţia
ISBN 978-973-30-2619-8 mediului : suport didactic / Târnăveanu Diana Monica, Popa Marius. - Oradea :
371.675:504:373.2 Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2009
CIP 2009-18459 ISBN 978-973-1852-68-7
504.06
CIP 2009-18673
136 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 137

51 Matematică 728. BEJAN, TINUŢA. Teste pentru evaluarea naţională / Tinuţa


Bejan. - Iaşi : PIM, 2009
722. ANGHELESCU, VALERIU. Matematici aplicate în economie / ISBN 978-606-520-666-3
Valeriu Anghelescu, Rodica Delia Anghelescu. - Ed. a 2-a - Timişoara : 51(075.33)
Eurostampa, 2009 CIP 2009-19975
ISBN 978-973-687-937-1
51-7 729. BONTAŞ, SILVIA. Geometrie şi calcul integral / Silvia Bontaş. -
CIP 2009-19955 Bucureşti : Fair Partners, 2009
ISBN 978-973-1877-38-9
723. ANTON, CRISTINA. Arbori : elemente de calcul şi proiectare / 514
Cristina Anton. - Craiova : Info, 2009 517.3
ISBN 978-973-8382-91-6 CIP 2009-20080
51
CIP 2009-19472 730. CĂTAŞ, ADRIANA. Proprietăţi geometrice ale unor clase de
funcţii analitice / Adriana Cătaş. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
724. ANTONESCU, STELIAN CORNELIU. Algebră liniară şi ISBN 978-973-759-938-4
geometrie analitică / Stelian Corneliu Antonescu, Adrian Ţurcanu. - Piteşti : 514
Editura Universităţii din Piteşti, 2009 CIP 2009-19895
ISBN 978-973-690-922-1
512.64(075.8) 731. CIOARĂ, ECATERINA. Algebră liniară, geometrie analitică :
514.12(075.8) (culegere de probleme) / Ecaterina Cioară. - Bucureşti : Fair Partners, 2009
CIP 2009-19864 ISBN 978-973-1877-37-2
512.64
725. ATANASIU, VIRGINIA. Contribuţii la teoria credibilităţii : 514.12
monografie / Virginia Atanasiu. - Bucureşti : Printech, 2009 CIP 2009-19802
ISBN 978-606-521-417-0
510.65 732. CIUIU, DANIEL. Sisteme şi reţele de servire / Daniel Ciuiu. -
311.213 Bucureşti : Matrix Rom, 2009
CIP 2009-19728 ISBN 978-973-755-550-2
519.24
726. Bacalaureat 2010 : M1 matematică : ghid de pregătire pentru CIP 2009-20258
examen / M. Bălună, M. E. Panaitopol, M. Piticari, ... - Zalău : Gil, 2009
ISBN 978-606-500-012-4 733. CÎMPEAN, DALIA SABINA. An invitation to linear algebra
51(075.35) and analytic geometry / Dalia Cîmpean, Daniela Inoan, Ioan Rasha. - Cluj-
CIP 2009-19708 Napoca : Mediamira, 2009
ISBN 978-973-713-255-0
727. Bacalaureat 2010 : M2 matematică : ghid de pregătire pentru 512(075.8)
examen / M. Bălună, L. Petrescu, M. Iosef, ... - Zalău : Gil, 2009 514(075.8)
ISBN 978-606-500-013-1 CIP 2009-18805
51(075.35)
CIP 2009-20313
138 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 139

734. CÎRTOAJE, VASILE. Inequalities with beautiful solutions / 740. GROSU, CORINA. Sondages et files d'attente : theorie et
Vasile Cîrtoaje, Vo Quoc Ba Can, Tran Quoc Anh. - Zalău : Gil, 2009 applications de statistique et probabilites / Corina Grosu, Marta Grosu. -
ISBN 978-606-500-014-8 Bucureşti : Printech, 2009
51 ISBN 978-606-521-408-8
CIP 2009-20314 519.21
CIP 2009-18658
735. COVEI, DRAGOŞ-PĂTRU. Matematici aplicate în economie :
îndrumar de seminarii / Covei Dragoş-Pătru. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 741. GROSU, MARTA. Teorii accesibile şi aplicaţii practice în
2009 matematică / Marta Grosu, Corina Grosu. - Bucureşti : Printech, 2009
ISBN 978-973-144-319-5 ISBN 978-606-521-409-5
51:33 51
CIP 2009-21522 CIP 2009-18659

736. Differential equations : collection of problems / Nicolaie Lungu, 742. GROZAVU, DANIEL. Matematică accesibilă : teorie şi metode /
Vasile Dincuţă, Daniela Inoan, ... - Bucureşti : Matrix Rom, 2009 Daniel Grozavu. - Oneşti : Magic Print, 2009
ISBN 978-973-755-537-3 ISBN 978-973-1738-37-6
517.9 51(075.35)
CIP 2009-19365 CIP 2009-19339

737. DRAGOMIR, OTILIA. Utilizarea tehnicilor neuro-fuzzy în 743. IONESCU, GABRIEL. Culegere de probleme de matematică :
pronosticul defecţiunilor = (Pronostic de défaillances par réseau neuro-flou) / clasa a IX-a / Gabriel Ionescu. - Craiova : Editura Cellina, 2009
Dragomir Otilia Elena. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009 ISBN 978-973-1827-60-5
ISBN 978-973-712-493-7 51(075.35)(076)
510.22 CIP 2009-19467
CIP 2009-18491
744. IONESCU, MIHAELA. Univers al numerelor / Mihaela Ionescu. -
738. Evaluarea naţională : aritmetică, algebră, geometrie : clasa a Vatra Dornei : StudIS, 2009
VIII-a / Artur Bălăucă, Ioan Ţicalo, Mariana Ciobănaşu, Ioan Ciobănaşu. - Iaşi : ISBN 978-606-8064-29-1
Taida, 2009 51-8
ISBN 978-606-514-030-1 CIP 2009-18573
51(075.33)
CIP 2009-19318 745. JULA, NICOLETA. Modelare economică : modele econometrice
şi de optimizare / Nicoleta Jula, Dorin Jula. - Bucureşti : Mustang, 2009
739. Ghid de pregătire a bacalaureatului la matematică - M2 / Petruş ISBN 978-606-8058-14-6
Alexandrescu (coord.). - Piteşti : Nomina, 2009 519.86:658.1
ISBN 978-606-535-094-6 CIP 2009-19075
51(075.35)
371.279.8:373.5
CIP 2009-18923
140 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 141

746. Matematică - evaluare naţională : clasa a VIII-a : 2009-2010 / 752. ONIŞOR, IONUŢ. Transformări geometrice : omotetia şi
coord. : I. P. Lupea. - Bucureşti : Nedion, 2009 inversiunea / Ionuţ Onişor. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
ISBN 978-973-7748-57-7 ISBN 978-973-755-538-0
51(075.33) 514
371.26 CIP 2009-19366
CIP 2009-19583
753. OPRIŞ, DUMITRU. Procese Weiner, Liu şi Hibride : aplicaţii în
747. Matematică M1+M2 : ghid de pregătire pentru Bacalaureat / economie, biologie şi mecanică geometrică : simulări numerice / Dumitru Opriş,
Carmen Angelescu, Nicolae Baciu. Ovidiu Bădescu, Nicolai Buzdugan. - Traian Ceauşu, Andreea Şandru. - Timişoara : Mirton, 2009
Bucureşti : Sigma, 2009 ISBN 978-973-52-0700-7
ISBN 978-973-649-583-0 51-7
51(075.35) CIP 2009-18644
371.279.8:373.5
CIP 2009-18985 754. PANTEA, CRINA. Utilizarea numerelor complexe în studiul
geometriei / Crina Pantea. - Bucureşti : Sigma, 2009
748. MICULA, SANDA. Probability and statistics for computational ISBN 978-973-649-581-6
sciences / Sanda Micula. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009 514
ISBN 978-973-610-949-2 CIP 2009-19307
519.21(075.8)
519.22(075.8) 755. PĂUN, MARIUS. Matematici pentru silvicultori / Păun Marius. -
CIP 2009-18152 Bucureşti : Fair Partners, 2009-
vol.
749. MORARIU, WANDA. Übungsheft / Wanda Morariu. - Ed. a 2-a, ISBN 978-973-1877-34-1
rev. - Bucureşti : Ars Academica, 2009 Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-1877-35-8
ISBN 978-606-8017-42-6 51-7:630
51 CIP 2009-19205
CIP 2009-19799
756. PETRESCU-NIŢĂ, ALINA. Algebră liniară, geometrie
750. MOŢ, GHIOCEL. Matematici pentru ingineri şi economişti : analitică / Alina Petrescu-Niţă, Ana Niţă. - Bucureşti : Printech, 2009
note de curs / Moţ Ghiocel. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009 ISBN 978-606-521-415-6
ISBN 978-973-752-413-3 512.64
51-7:62+33 CIP 2009-19226
CIP 2009-19195
757. POP, PETRICĂ CLAUDIU. Modelare şi programare
751. NIMINEŢ, VALER. Geometrie computaţională cu aplicaţii în matematică / Petrică C. Pop. - Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2009
MATLAB / Valer Nimineţ, Carmen Violeta Muraru. - Iaţi : PIM, 2009 ISBN 978-606-536-040-2
ISBN 978-606-520-667-0 519.8
004.42 MATLAB:514 CIP 2009-18593
CIP 2009-20071
142 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 143

758. POPA, MIRELA. Caiet de vacanţă : matematică : clasa a III-a / 764. SCHNEIDER, GHEORGHE-ADALBERT. Teste grilă de
Mirela Popa, Marilena Avădanei. - Tecuci : Grapho Press, 2009 matematică pentru clasele V-VIII / Gheorghe-Adalbert Schneider. - Craiova :
ISBN 978-606-8128-03-0 Hyperion, 2009
51(075.33) ISBN 978-973-9395-91-5
CIP 2009-19766 51(075.33)(079.1)
CIP 2009-18732
759. Potenţialul antreprenorial : analize şi prognoze transregionale /
coord.: Ion Vladimirescu. - Craiova : Universitaria, 2009 765. SÎNGEAP, CARMEN. Ecuaţii şi inecuaţii trigonometrice /
ISBN 978-606-510-642-0 Carmen Sîngeap, Mihaela Mate. - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău,
519.22 2009
CIP 2009-18843 ISBN 978-606-8104-17-1
514.116
760. PREDA, PETRE. Teorie calitativă pentru ecuaţii de evoluţie / CIP 2009-18875
Petre Preda, Ciprian Preda. - Timişoara : Mirton, 2009
ISBN 978-973-52-0718-2 766. STAN, CRISTINA. Dinamici neliniare, haos şi zgomot în sisteme
517 experimentale / Cristina Stan, Constantin P. Cristescu. - Bucureşti : Matrix Rom,
CIP 2009-19874 2009
ISBN 978-973-755-539-7
761. RADOMIR, IRINEL. Matematici superioare pentru ingineri / 517.938
Irinel Radomir, Monica Purcaru, Andreea Fulga. - Braşov : Editura Universităţii CIP 2009-19367
"Transilvania", 2009
2 vol. 767. STAVRE, PETRE. Structuri aproape simplectice conjugate pe
ISBN 978-973-598-564-6 spaţiul total al unui fibrat vectorial : aplicaţii / Petre Stavre, Adrian Lupu. -
Vol. 1. - ISBN 978-973-598-565-3 Bucureşti : Matrix Rom, 2009
Vol. 2. - ISBN 978-973-598-566-0 ISBN 978-973-755-544-1
517(075.8) 514.763
CIP 2009-18832 CIP 2009-19372

762. ROCŞOREANU, CARMEN. Teme de matematici aplicate în 768. STIHI, TEODOR. Algebră liniară, Geometrie analitică şi
economie / Rocşoreanu Carmen, Popescu Liviu. - Craiova : Universitaria, 2009 diferenţială, Ecuaţii diferenţiale, Teoria câmpurilor / Stihi Teodor, Vidican
ISBN 978-606-510-634-5 Roxana. - Bucureşti : Fair Partners, 2009
51:33 ISBN 978-973-1877-36-5
CIP 2009-17971 51
CIP 2009-19212
763. SASS, LUDMILA. Geometrie descriptivă : probleme de
seminar / Sass Ludmila, Duţă Alina. - Craiova : Sitech, 2009 769. STOICA, ION LAURENŢIU. Introducere în calculul
ISBN 978-606-530-704-9 probabilităţilor / L. Stoica. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
514 ISBN 978-973-737-724-1
CIP 2009-20034 519.21
CIP 2009-18504
144 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 145

770. Teme şi teste pregătitoare pentru concursurile de matematică / 53 Fizică


Andrei Anca, Bursuc Ion, Lavric Carmen,... - Suceava : Cygnus, 2009
ISBN 978-973-1768-13-7 775. BĂDIC, MIHAI. Bazele ecranării electromagnetice / Mihai
51 Bădic, Lucian Pîslaru-Dănescu, Maria Ştefan. - Bucureşti : Electra, 2007-
CIP 2009-19238 3 vol.
ISBN 978-973-7728-93-7
771. ZANOSCHI, ADRIAN. Matematica pentru evaluarea naţională Vol. 2. - 2009. - ISBN 978-606-507-031-8
2010 : modele de subiecte / Adrian Zanoschi, Gabriel Popa, Ioan Şerdean. - 537.8
Piteşti : Paralela 45, 2009 538.956
ISBN 978-973-47-0810-9 CIP 2009-19678
51(075.33)
CIP 2009-20020 776. BEJAN, LILIANA. Îndrumător de seminar : statică / Liliana
Bejan. - Iaşi : Stef, 2009
52 Astronomie. Geodezie ISBN 978-973-1809-62-5
531.2(075.8)
772. CODREANU, CONSTANTIN. Cosmosul ereditar sau Big CIP 2009-18828
Connection / Constantin Codreanu. - Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
ISBN 978-973-133-634-3 777. BUTUR, MARIUS. Aspecte dinamice ale mecanicii Poisson pe
524.8 spaţiul real n-dimensional / Marius Butur. - Timişoara : Artpress, 2009
CIP 2009-19119 ISBN 978-973-108-236-3
531
773. DIMÉN, LEVENTE. Teledetecţie / Levente Dimèn, Tiberiu CIP 2009-19297
Golgoţiu ; ed.: Nicu Dragoş. - Cluj-Napoca : Studia, 2009
ISBN 978-973-8390-47-8 778. CERBU, CAMELIA. Mecanica şi rezistenţa materialelor
528.7 compozite / Camelia Cerbu, Ioan Curtu. - Braşov : Editura Universităţii
CIP 2009-18964 "Transilvania", 2009
ISBN 978-973-598-614-8
774. STEREA, DUMITRU. Spaţiul cuantificat : model de univers / 539.4
Dumitru Sterea. - Piteşti : Paralela 45, 2009 CIP 2009-20301
ISBN 978-973-47-0814-7
524.8 779. CHILIBON, IRINELA. Acustica şi metodele ei de testare /
CIP 2009-20151 Irinela Chilibon. - Bucureşti : Electra, 2009
ISBN 978-606-507-024-0
534
CIP 2009-18823

780. CIANCIO, VINCENZO. Introduzione alla termomeccanica dei


continui : reologia / Vincenzo Ciancio. - Bucureşti : Geometry Balkan Press, 2009
ISBN 978-973-8381-16-2
536.7
CIP 2009-20003
146 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 147

781. CIUCU, CRISTIAN. Lucrări practice de mecanică fizică şi 787. MALINOVSCHI, VIOREL. Difracţia radiaţiilor X pe materiale
acustică / Cristian Ciucu, Cristina Miron, Valentin Barna. - Bucureşti : Editura policristaline / Viorel Malinovschi (coord.), Cătălin Ducu. - Piteşti : Editura
Universităţii din Bucureşti, 2009- Universităţii din Piteşti, 2009
vol. ISBN 978-973-690-929-0
ISBN 978-973-737-732-6 539.16
Vol. 1. - ISBN 978-973-737-733-3 CIP 2009-19870
531
534 788. MĂNĂILĂ-MAXIMEAN, DOINA. Physique / Doina Mănăilă
CIP 2009-19207 Maximean. - Bucureşti : Politehnica Press, 2008-2009
2 vol.
782. DENOV, ELENA. Travaux pratiques de physique / Elena Denov, ISBN 978-973-7838-60-5
Oana Munteanu, Monica Neagu. - Timişoara : Eurobit, 2009 Vol. 2. - 2009. - ISBN 978-606-515-065-2
ISBN 978-973-620-566-8 53(075.8)
53 CIP 2009-19414
CIP 2009-19148
789. Mecanica, statica şi dinamica / conf. univ. dr. ing. Nechifor
783. Ghid de pregătire a bacalaureatului la fizică / Mihai Munteanu Răzvan Gabriel, lect. univ. dr. ing. Mihăilă-Andres Mihai, lector univ. ing.
(coord.). - Piteşti : Nomina, 2009 Mihalache Radu, ... - Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2009
ISBN 978-606-535-093-9 ISBN 978-973-1944-27-2
53(075.35) 531
371.279.8:373.5 CIP 2009-19846
CIP 2009-18925
790. MICACIU, ALEXANDRU. Studiul solicitărilor mecanice /
784. GORGHIU, LAURA MONICA. Elemente de chimie fizică : Alexandru Micaciu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
teorie şi aplicaţii / Laura Monica Gorghiu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009 ISBN 978-973-53-0159-0
ISBN 978-973-712-497-5 539.4
53(076) CIP 2009-18883
CIP 2009-19154
791. MOŢOC, MARIA MARILENA. Depunerea filmelor subţiri de
785. Haoticitate, fractalitate şi câmpuri / coord.: M. Agop, M. Colotin, oxizi semiconductoare prin ablaţie laser / Maria Marilena Moţoc. - Piteşti :
V. P. Păun. - Iaşi : Ars Longa, 2009. Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-148-034-3 ISBN 978-973-47-0807-9
53 535.53
CIP 2009-19804 CIP 2009-20147

786. KAKU, MICHIO. Fizica imposibilului : o explorare ştiinţifică a 792. SCHRÖDINGER, ERWIN. Viaţa mea, viziunea mea despre
lumii fazerelor, câmpurilor de forţe, teleportării şi călătoriilor în timp / Michio lume / Erwin Schrödinger. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Kaku ; trad.: Constantin Dumitru-Palcus. - Bucureşti : Editura Trei, 2009 ISBN 978-973-625-981-4
ISBN 978-973-707-332-7 53(436) Schrödinger,E.
53 CIP 2009-18264
CIP 2009-18292
148 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 149

793. STAN, IOAN. Lucrări de laborator şi experimente / Ioan Stan, 799. CULIŢĂ, DANIELA CRISTINA. Magnetita : eterna enigmă /
Mihail Pascu. - Arad : Şcoala Vremii, 2009 Daniela Cristina Culiţă, Gabriela Marinescu, Luminiţa Patron. - Bucureşti : Matrix
ISBN 978-973-1793-11-5 Rom, 2009
53 ISBN 978-973-755-548-9
CIP 2009-20617 54
CIP 2009-20256
794. TOKAR, ADRIANA. Dinamica autovehiculelor : lucrări de
laborator / Adriana Tokar, Liviu Mihon, Daniel Ostoia. - Timişoara : Mirton, 2009 800. DINOIU, VASILE I. Mecanisme de reacţii în chimia organică /
ISBN 978-973-52-0712-0 Vasile Dinoiu. - Bucureşti : Printech, 2009
531.3:629.33(075.8) ISBN 978-606-521-416-3
CIP 2009-19160 547
CIP 2009-19227
795. TURMACU, CARMEN. De ce ne place fizica / Carmen Turmacu. -
Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2009 801. GHERGHIŞAN, MARIANA. Cristalele lichide şi aplicaţiile lor /
ISBN 978-606-92245-8-8 Mariana Gherghişan. - Bacău : Grafit, 2009
53 ISBN 978-973-1754-78-9
CIP 2009-20154 548
CIP 2009-18812
796. UNIVERSUL EINSTEIN. Concurs naţional de fizică (5 ; 2009 ;
Bistriţa). Concursul naţional de fizică "Universul Einstein" : ediţia a 5-a, 802. Grile şi subiecte de chimie şi biochimie dentară / Maria Greabu,
Bistriţa, 12-14 iunie 2009 : rezumatele lucrărilor cadrelor didactice. - Bistriţa : Alexandra Totan, Daniela Miricescu, Radu Rădulescu. - Bucureşti : Standardizarea,
Nova Didactica, 2009 2009
ISBN 978-973-8972-66-7 ISBN 978-606-8032-06-1
53 54:616.314(079.1)
CIP 2009-18676 CIP 2009-18791

797. VASILACHE, VIOLETA. Sisteme disperse şi fizico-chimia 803. IONESCU, CLEMENT. Electrochimie şi coroziune / Clement
suprafeţelor / Violeta Vasilache, Ion Sandu. - Suceava : Editura Universităţii din Georgescu, Aronel Matei, Clementina Moldovan. - Petroşani : Universitas, 2009
Suceava, 2009 ISBN 978-973-741-151-8
ISBN 978-973-666-319-2 544.6
53:54 CIP 2009-19335
CIP 2009-19116
804. JITARU, IOANA. Chimie anorganică structurală / Ioana Jitaru. -
54 Chimie Bucureşti : Printech, 2009
ISBN 978-606-521-411-8
798. APOSTOLESCU, GABRIELA ANTOANETA. Chimia fizică a 546
sistemelor polidisperse : aplicaţii practice / Gabriela Apostolescu, Gabriela CIP 2009-18838
Cârjă, Mihaela Vizitiu. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-520-630-4
544
CIP 2009-18696
150 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 151

805. NEMEŞ, MARIA. Electrochimie : principii şi experienţe / conf. 811. HIRIAN, CORNEL. Stabilitatea salinelor vechi în România :
dr. ing. Maria Nemeş, prof. dr. ing. Nicolae Vaszlicsin, conf. dr. ing. Andrea condiţia utilizării lor pentru diverse domenii / Cornel Hirian, Mircea
Kellenberger. - Ed. a 2-a, rev. şi adăugită - Timişoara : Editura Politehnica, 2009 Georgescu. - Petroşani : Universitas, 2009
ISBN 978-973-625-995-1 ISBN 978-973-741-150-1
544.6 553.63(498)
CIP 2009-18122 CIP 2009-19333

806. ŢICĂ, RODICA. Chimie / Rodica Ţică, Dana Perniu. - Braşov : 812. LOGHIN, VASILE. Elemente de geomorfologie fluvială / Loghin
Editura Universităţii "Transilvania", 2009 Vasile. - Târgovişte : Valahia University Press, 2009
ISBN 978-973-598-611-7 ISBN 978-973-1955-41-4
54 551.4(498)(28)
CIP 2009-19797 CIP 2009-19145

807. VASILACHE, VIOLETA. Electrodepunerea nichelului şi a 813. LUNGU, MARIUS. Riscurile climatice din Dobrogea / Marius
aliajelor sale / Violeta Vasilache. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava, Lungu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
2009. ISBN 978-973-749-757-4
ISBN 978-973-666-320-8 551.58(498.8)
546.7 CIP 2009-19005
CIP 2009-19115
57 Biologie
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie
814. ALEXANDRESCU, DANIELA CRISTINA. Ecosisteme acvatice
808. BUZATU, GHEORGHE. O istorie a petrolului românesc / Gh. montane / Daniela Cristina Alexandrescu, Dana Cătălina Popa, Carmen Georgeta
Buzatu ; indice general de Alexandrina Ioniţă. - Iaşi : Casa Editorială Demiurg, Nicolae. - Bucureşti : Electra, 2009
2009 ISBN 978-606-507-029-5
ISBN 978-973-152-159-6 574.5:504.455
553.982(498) CIP 2009-18821
CIP 2009-19066
815. ANDREI, SANDA MARIA. Biochemistry and molecular
809. DIŢĂ, STELIAN. Cercetări geologice, prospecţiuni şi explorări biology / Andrei Sanda. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2009
pe teritoriul României / Stelian Diţă. - Bucureşti : Editura A.G.I.R., 2009 ISBN 978-973-744-195-9
ISBN 978-973-720-272-7 577.1
55(498) CIP 2009-20206
CIP 2009-19509
816. APRODU, IULIANA. Molecular modeling : techniques and
810. DONISĂ, IOAN. Dicţionar geomorfologic explicativ cu termeni applications to proteins / Iuliana Aprodu. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
corespondenţi în limbile engleză, franceză şi rusă / Ioan Donisă, Nicolae Boboc, ISBN 978-606-8008-35-6
Ion Ioniţă. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009 577
ISBN 978-973-703-486-1 CIP 2009-19049
81'374.2=55=111=133.1=161.1
CIP 2009-19695
152 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 153

817. CORCIONIVOSCHI, NICOLAE. Probioticele la timpul 823. HERTZOG, DAN IONUŢ. Glicoproteina - P : monografie / Dan
prezent / Nicolae Corcionivoschi..., Dan Drinceanu... - Timişoara : Mirton, 2009 Ionuţ Hertzog, Radu Gabriel Hertzog, Oana Sorina Tica. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-973-52-0710-6 ISBN 978-606-530-701-8
579.8 57
CIP 2009-19162 CIP 2009-20025

818. Dicţionar de biologie : clasică şi actuală / text: Marin Andrei, 824. HODÂRNĂU, CRISTIAN. Bactériologie générale et virologie /
Dobre Cosmin Monica, Soare Cristina, ... ; grafician: Victor V. Bortaş ; desenator: Cristian Hodârnău. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Andrei Câmpan. - Bucureşti : Editura Victor B Victor, 2009 ISBN 978-973-53-0169-9
ISBN 978-606-8149-00-4 578
81'374.2:57=135.1 CIP 2009-18556
CIP 2009-19133
825. Lucrări practice de biofizică / Monica Neagu, Oana Munteanu,
819. DODENCIU, DORIN. Biofizică : lucrări practice de medicină Dorin Dodenciu, ... - Timişoara : Eurobit, 2009
dentară / Dorin Dodenciu. - Ed. a 5-a. - Timişoara : Eurobit, 2009 ISBN 978-973-620-520-0
ISBN 978-973-620-522-4 577.3(075.8)
577.3:616.314 CIP 2009-18096
CIP 2009-18098
826. MIHACEA, SORINA. Biologia moleculară şi dezvoltarea
820. DUMBRĂVEANU, DANIELA. Introducere la ecoturism / genomicii / Mihacea Sorina. - Timişoara : Agroprint, 2009
Daniela Dumbrăveanu, Ana Irina Dincă. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009 ISBN 978-973-8287-75-4
ISBN 978-973-749-761-1 577.2
574:338.48+796.5 CIP 2009-19625
CIP 2009-19595
827. MILICĂ, CONSTANTIN. Biotehnologiile viitorului / Constantin
821. FODOR, ATIA. Aspecte ale creşterii plantelor în funcţie de I. Milică. - Iaşi : Tipo Moldova, 2009
aprovizionare cu elemente minerale / Atia Fodor. - Craiova : Sitech, 2009 ISBN 978-973-168-055-2
ISBN 978-606-530-682-0 57:62
577.16 CIP 2009-20286
CIP 2009-19456
828. MUICĂ, CRISTINA. Biogeografie : (compendiu) / Cristina
822. Ghid de pregătire pentru Bacalaureat 2010 : Biologie vegetală şi Muică, Mircea Buză, Mihaela Sencovici. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
animală / Elena Huţanu-Crocnan (coord.), Ioana Ariniş, Cristina Bauman, ... - ISBN 978-973-749-746-8
Bucureşti : Sigma, 2009 574.9(075.8)
ISBN 978-973-649-586-1 CIP 2009-18628
57+58+59(075.35)
371.279.8:373.5 829. NEGULESCU, GHEORGHE-PETRE. Elemente de biochimie
CIP 2009-19579 alimentară / Gheorghe Petre Negulescu. - Bucureşti : Printech, 2009
ISBN 978-606-521-420-0
577.1:664
CIP 2009-20075
154 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 155

830. OLINICI, CORNELIU DORIN. Biologia celulară a cancerului / 837. STOICESCU, RAMONA. Noţiuni de microbiologie medicală şi
Corneliu Dorin Olinici. - Bucureşti : Editura Medicală, 2009 farmaceutică / Ramona Mihaela Stoicescu. - Bucureşti : Editura Universitară
ISBN 978-973-39-0684-1 "Carol Davila", 2009
576.3:616-006.6 ISBN 978-973-708-445-3
CIP 2009-20008 579
CIP 2009-20226
831. PETRE, MARIAN. Dicţionar explicativ de ecologie / Marian
Petre, Violeta Petre. - Bucureşti : CD PRESS, 2009 58 Botanică
ISBN 978-606-528-046-5
81'374.2:574=135.1 838. Cursuri şi lucrări practice de citologie, histologie generală şi
CIP 2009-19147 specială - organe / Liliana-Eleonora Vasile, Puşa Gaje, Miladin Iacovliev, ... -
Timişoara : Eurobit, 2009
832. PINTEA, ADELA. Structural biochemistry / Adela Pintea. - Cluj- ISBN 978-973-620-521-7
Napoca : AcademicPres, 2009 58
ISBN 978-973-744-196-6 CIP 2009-18097
577.1
CIP 2009-19984 59 Zoologie

833. ROTAR, ANCUŢA. Boli transmisibile prin alimente la om / 839. CHIRIAC, PARASCHIVA. Aspecte morfostructurale ale
Ancuţa M. Morar, Sorin Apostu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009 tractusului digestiv la Sturnus Vulgaris şi Strix Aluco corelativ cu genul de
ISBN 978-973-53-0187-3 hrană : lucrare ştiinţifică / Chiriac Paraschiva. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh
579.67 Nicolae, 2009
CIP 2009-20233 ISBN 978-606-92245-4-0
591.4
834. STANA, LETIŢIA. Biofizică şi aplicaţii biomedicale / Letiţia CIP 2009-19584
Stana. - Timişoara : Eurobit, 2009
ISBN 978-973-620-523-1 840. CIOBANCA, VIORICA. Curiozităţi din lumea animalelor :
577.3 auxiliar didactic pentru clasele I-IV / Ciobanca Viorica. - Cluj-Napoca : Eikon,
CIP 2009-18099 2009
ISBN 978-973-757-272-1
835. STĂNCIUC, NICOLETA. Proteina laptelui : relaţii structură- 59(075.33)
funcţie / Nicoleta Stănciuc. - Galaţi : Academica, 2009 CIP 2009-20340
ISBN 978-973-8937-57-4
577.112:637.1 841. COŞIER, VIORICA. Abordarea practică a problemelor de
CIP 2009-19039 genetică animală / Coşier Viorica, Vlaic Augustin. - Cluj-Napoca : Risoprint,
2009
836. STOICESCU, RAMONA. Îndrumar de microbiologie ISBN 978-973-53-0184-2
farmaceutică : lucrări practice / Ramona-Mihaela Stoicescu. - Constanţa : 575:59
Ovidius University Press, 2009 CIP 2009-19994
577.1:615(075.8)
CIP 2009-18511
156 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 157

842. CZGA (1 ; BUCUREŞTI ; 2009). CZGA : Book of abstracts : 12- 846. Caiete de anatomie / Lăcrămioara Perianu, Marius Moraru, Răzvan
13 November 2009, Bucharest - Romania / ed.: Dumitru Murariu, Costică Adam, Ţepordei, Cristina Furnică. - Iaşi : PIM, 2009-
Gabriel Chişamera, ... - Bucureşti : Curtea Veche, 2009 10 vol.
ISBN 978-973-1983-29-5 ISBN 978-606-520-637-3
59(063) Vol. 2 : Sistemul locomotor. - 2009. - ISBN 978-606-520-638-0
CIP 2009-19463 611
CIP 2009-18532
6 ŞTIINŢE APLICATE
847. DJAMO, OLGA. Anatomie / Olga Djamo. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :
61 Medicină Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-505-7
843. NATIONAL CONGRESS OF HISTORY OF MEDICINE (7 ; 611(075.8)
2009 ; Braşov). The VIIth National Congress of History of Medicine and The CIP 2009-19948
IVth Balkan Congress of History of Medicine : Braşov, October 2009 : book of
abstracts. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009 848. Lucrări practice de histologie : Ţesuturile / Bold Adriana,
ISBN 978-973-598-595-0 Mogoantă Laurenţiu, Mateescu Garofiţa Olivia, ... - Craiova : Editura Medicală
61(100)(091) Universitară, 2009
CIP 2009-19213 ISBN 978-973-106-143-6
611.018(075.8)
844. ZIUA EUROPEANĂ A INFORMĂRII DESPRE REZISTENŢA CIP 2009-18461
LA ANTIBIOTICE (1 ; 2009 ; Oradea). Să ne facem bine fără antibiotice :
Ziua europeană a informării despre rezistenţa la antibiotice : ed. 1, Oradea, 849. MIHALACHE, FLORENTINA CLAUDIA. Caiet de lucrări
17-18 nov. 2009 / coord.: Daina Lucia. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, practice şi demostraţii de fiziologie / Florentina Claudia Mihalache. - Bucureşti :
2009 Printech, 2009
ISBN 978-973-759-928-5 ISBN 978-606-521-410-1
61:615.33(063) 612(075.8)(076.5)
CIP 2009-19486 CIP 2009-18660

611/612 Anatomie şi fiziologie 850. MIHĂESCU, GRIGORE. Imunobiologie / Grigore Mihăescu,


Carmen Chifiriuc, Lia-Mara Diţu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti,
845. BOLD, ADRIANA. Histologie : Ţesuturile / Bold Adriana, 2009
Mogoantă Laurenţiu, Mateescu Garofiţa Olivia. - Craiova : Editura Medicală ISBN 978-973-737-734-0
Universitară, 2009 612.017
ISBN 978-973-106-144-3 CIP 2009-19315
611.018(075.8)
CIP 2009-18462 851. MIHU, CARMEN MIHAELA. Ghid de diagnostic histologic
pentru ţesuturi şi organe / Carmen Mihaela Mihu. - Cluj-Napoca : Napoca Star,
2009
ISBN 978-973-647-679-2
611.018
CIP 2009-19642
158 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 159

852. NENCIU, GEORGETA. Fiziologia sistemului neuromuscular cu 858. FERRARI, GIUSEPPE. Copilul fericit : tot ceea ce trebuie să ştii
aplicaţii în sport / Nenciu Georgeta. - Ed. a 2-a - Bucureşti : Editura Fundaţiei pentru a-ţi creşte cât mai bine copilul : ghid pentru mămici şi tătici / Giuseppe
"România de Mâine", 2009 Ferrari ; trad.: Bogdan Stănescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Corint, 2009
ISBN 978-973-163-503-3 ISBN 978-973-135-535-1
612.766.1:796+612.8+612.74(075.8) 613.95
CIP 2009-19950 159.922.7
CIP 2009-19624
853. Problemele pielii / trad.: Felicia Rapilat. - Bucureşti : Lider, 2009
ISBN 978-973-629-251-4 859. FERRARI, GIUSEPPE. Mamă fericită : tot ceea ce trebuie să
612.79 ştii ca să-ţi creşti copilul corect : 501 întrebări şi răspunsuri / Giuseppe Ferrari ;
CIP 2009-20022 trad.: Carmen Chirculescu. - Bucureşti : Corint, 2009
ISBN 978-973-135-534-4
854. STANCIU, MAGDALENA. Teste de anatomie pentru clasa a 613.95
VII-a / Stanciu Magdalena. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2009 CIP 2009-14604
ISBN 978-606-92245-0-2
611(075.33) 860. GĂMAN, ARTUR GEORGE. Proceduri şi regulamente ale
CIP 2009-18666 formaţiilor de intervenţie şi salvare în medii toxice - explozive - inflamabile /
Găman G. Artur, Lupu Constantin, Pupăzan Daniel. - Petroşani : Editura
855. TAISESCU, CITTO IULIAN. Fiziologie normală şi patologică / INSEMEX, 2009
Citto Iulian Taisescu. - Craiova : Universitaria, 2009 ISBN 978-973-88753-6-4
ISBN 978-606-510-675-8 614.83
612 CIP 2009-19099
CIP 2009-20115
861. Ghidul de documentaţie în domeniul sănătăţii şi securităţii în
613/614 Igienă muncă pentru agenţii economici şi instituţiile publice : S.C. Saint Michele
S.R.L. - Bucureşti : Obiectiv, 2009
856. ANTOHE, ILEANA. Nursing clinic : note de curs / Ileana ISBN 978-973-87627-7-0
Antohe. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2009 614.8
ISBN 978-606-544-006-7 CIP 2009-18417
614.253.5
CIP 2009-19574 862. KLOSS, JETHRO. Hrană pentru sănătate / Jethro Kloss ; trad.:
Laura Tîrlă. - Bucureşti : Corint, 2009
857. FARCA, SPERANŢA. Ce trăieşte copilul şi ce simte mama : ISBN 978-973-135-536-8
repere psihanalitice despre maternitate şi copilărie / Speranţa Farca. - 613.26
Bucureşti : Editura Trei, 2009 641.564
ISBN 978-973-707-336-5 CIP 2009-20004
613.953
CIP 2009-18765 863. LEONTE, DOINA. Noţiuni de zooigienă / Doina Leonte. - Iaşi :
Editura Ion Ionescu de la Brad, 2009
ISBN 978-973-147-050-4
614.9
CIP 2009-18917
160 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 161

864. Manual şi metodologie pentru studii de impact în domeniul 870. SZEPESSY, VILMA. Supleţe cu dieta disociată la 4 zile : 90 de
sănătăţii / Alexandra Cucu, Lars Elffors, Bogdan Lăzărescu, Radu Munteanu. - zile de perseverenţă pentru a slăbi cu succes / Szepessy Vilma ; trad.: Györfi
Bucureşti : Atelier Didactic, 2009 Hanka. - Feliceni : Novum, 2009
ISBN 978-973-1846-21-7 ISBN 978-606-92079-5-6
614(498) 613.26
CIP 2009-19345 CIP 2009-19779

865. MOCANU, VERONICA. Diagnosticul în tulburările de 871. ŞTEŢCA, GHEORGHE. Igienizarea unităţilor de industrie
comportament alimentar şi obezitate / Veronica Mocanu. - Iaşi : Editura Gr. T. alimentară / Gheorghe Şteţca, Adriana Paula David. - Cluj-Napoca : Risoprint,
Popa, 2009 2009
ISBN 978-606-544-008-1 ISBN 978-973-53-0174-3
613.2 614.3
CIP 2009-20045 CIP 2009-18885

866. NIŢESCU, VASILE. Sexologie clinică / Vasile Niţescu. - 872. VICAN, PIERRE. Alimentaţia preventivă împotriva bolilor
Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009 vasculare / Pierre Vican ; trad. de Cristina Livia Vasilescu. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-27-1872-8 ISBN 978-973-46-1578-0
613.88 613.2:616.13/.14
CIP 2009-18758 CIP 2009-20140

867. SUCIU, OANA. Igiena alimentaţiei : lucrări practice / Oana 873. VOINEA, LELIA. Ştiinţa alimentelor : o abordare din
Suciu, Sorina Doroftei, Brigitha Vlaicu. - Timişoara : Eurobit, 2009 perspectiva consumatorului / Lelia Voinea. - Bucureşti : Editura ASE, 2009
ISBN 978-973-620-529-3 ISBN 978-606-505-278-9
613.2(075.8) 613.2
CIP 2009-18642 CIP 2009-19263

868. SUCIU, OANA. Igiena mediului : lucrări practice / Oana Suciu, 874. VOROVENCI, OLIMPIA. Sistemul de management al
Sorina Doroftei, Brigitha Vlaicu. - Timişoara : Eurobit, 2009 siguranţei alimentului : tratat / Olimpia Vorovenci, Alexandru Greabu, Mihaela
ISBN 978-973-620-528-6 Vorovenci. - Bucureşti : Standardizarea, 2008-
614.7(075.8) 2 vol.
CIP 2009-18641 ISBN 978-973-88440-9-4
Vol. 2 : Partea specială. - 2009. - ISBN 978-606-8032-08-5
869. SUCIU, OANA. Igienă şi sănătatea mediului / Oana Suciu, Sorina 614.31:664
Doroftei. - Timişoara : Eurobit, 2009 65.012.4:664
ISBN 978-973-620-525-5 CIP 2009-19402
614.4
CIP 2009-18101
162 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 163

615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie 881. DOCU-AXELERAD, DANIEL. Kinetoterapia în scolioză / Docu-
Axelerad Daniel, Docu-Axelerad Any. - Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei
875. ALBEANU, MIHAELA. Contribuţia kinetoterapiei la reducerea Şaguna", 2009
spasticităţii : lucrare ştiinţifică / Mihaela Albeanu. - Slatina : Didactic Pres, 2009 ISBN 978-973-732-110-7
ISBN 978-973-113-372-0 615.825
615.825 616.711-007.5
CIP 2009-18813 CIP 2009-18552

876. BURCEA, PAUL. Plante toxice şi medicinale din judeţul 882. Emulsii şi aplicaţiile acestora / Demetra Simion, Georgeta
Prahova / Paul Burcea (coord.), Emanoil Frâncu, Dana Tăpăloagă, Iulian Popescu, Gheorghe Coară, ... - Bucureşti : Certex, 2009
Melente. - Sinaia : Amanda Edit, 2009 ISBN 978-973-1716-56-5
ISBN 978-606-8041-12-4 615.4
615.322(498-35 Prahova) CIP 2009-19591
632.52(498-35 Prahova)
CIP 2009-19807 883. FILIP, GABRIELA ADRIANA. Terapia fotodinamică : de la
experiment la aplicaţii clinice / Filip Gabriela Adriana. - Cluj-Napoca : Editura
877. BUŞNEAG, CARMEN. Terapia ocupaţională / Liliana-Carmen Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2009
Buşneag. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de ISBN 978-973-693-343-1
Mâine", 2009 615.831
ISBN 978-973-163-509-5 CIP 2009-19983
615.851.3
CIP 2009-20180 884. FREUD, SIGMUND. Despre psihanaliză / Sigmund Freud ; trad.:
George Scrima. - Bucureşti : Herald, 2009
878. Chimie therapeutique : travaux pratiques / Smaranda Oniga, ISBN 978-973-111-140-7
Cristina Moldovan, Mariana Palage, Ana Mureşan. - Cluj-Napoca : Todesco, 2009 615.851
ISBN 978-973-7695-86-4 CIP 2009-19359
615.31
CIP 2009-18078 885. HAŢIEGANU, ELENA MARIA. Chimie farmaceutică / Elena
Haţieganu, Denisa Dumitrescu, Camelia Stecoza. - Bucureşti : Editura Medicală,
879. Dependenţa de substanţe psiho-active : ghid practic pentru 2009-
medici de îngrijire primară. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2009 2 vol.
ISBN 978-973-145-228-9 ISBN 978-973-39-0683-4
615.035.3:615.214 Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-39-0682-7
CIP 2009-18959 615:54
CIP 2009-18766
880. DOCU-AXELERAD, DANIEL. Kinetoterapia în cifoză / Docu-
Axelerad Daniel, Docu-Axelerad Any. - Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei 886. JELEA, STELA GABRIELA. Efecte morfofuncţionale sub
Şaguna", 2009 acţiunea metalelor grele la animale / Stela-Gabriela Jelea. - Baia Mare : Editura
ISBN 978-973-732-109-1 Universităţii de Nord, 2009
615.825 ISBN 978-606-536-041-9
616.711-007.5 615.099:546.815
CIP 2009-18551 CIP 2009-18693
164 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 165

887. KLOSS, JETHRO. Plante pentru sănătate / Jethro Kloss. - 893. STEIN, DIANE. Calea Reiki : manualul maestrului / Diane Stein ;
Bucureşti : Corint, 2009 trad.: Vlad T. Popescu. - Bucureşti : Dao Psi, 2009
ISBN 978-973-135-537-5 ISBN 978-973-88920-7-1
615.322 615.84:577.3
CIP 2009-20005 CIP 2009-18692

888. LUPULEASA, DUMITRU. Îndreptar practic pentru prepararea 894. Székelyföld borvizei / Berszán József, Jánosi Csaba, Jánosi
medicamentelor / Dumitru Lupuleasa, Ionela Belu. - Ed. a 2-a. - Craiova : Editura Kincső, ... - Miercurea-Ciuc : Tipographic, 2009
Medicală Universitară, 2009- ISBN 978-606-92213-3-4
3 vol. 615.327(498.4)
ISBN 978-973-106-146-7 CIP 2009-20253
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-106-147-4
615.453 895. VASILE, TEODOR. Cancerul - boala tristeţii : compendiu de
CIP 2009-19382 medicină integrativă în terapia afecţiunilor neoplazice / Teodor Vasile. -
Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2009
889. MUREŞAN, DOINA. Kinetoterapie în pediatrie / Doina ISBN 978-973-145-231-9
Mureşan. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009 615.8
ISBN 978-973-163-504-0 CIP 2009-19789
615.825:616-053.2
CIP 2009-20179 896. VASILE, TEODOR. Terapia integrativă : de la degenerare la
regenerare psihomatică : elemente de psihoterapie cumulate cu tehnici de
890. NICULESCU, GEORGETA. Caiet de practică pentru medicină alternativă şi complementară în prevenirea şi terapia cancerului /
kinetoterapie şi motricitate specială / Georgeta Niculescu, Elena Buhociu, Raluca Teodor Vasile. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2009
Ţugui. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009 ISBN 978-973-145-229-6
ISBN 978-973-163-500-2 615.851
615.825(075.8) CIP 2009-19787
CIP 2009-19949
897. VLAIA, LAVINIA. Emulsii multiple : aplicaţii farmaceutice /
891. PANĂ, ELENA. Teoria ocupaţională în sistemul de servicii de Lavinia Vlaia. - Timişoara : Artpress, 2009
sănătate mintală / Elena Pană, Alina Ţuţu. - Galaţi : Fundaţia Culturală Antares, ISBN 978-973-108-237-0
2009 615.5
ISBN 978-973-1952-10-9 CIP 2009-19297
615.851.3
CIP 2009-19680 616/618 Patologie

892. Secretele medicinei alternative : ghid practic al terapilor 898. ADAM, DANIL. Compendiu de neurotraumatologie / Danil
alternative. - Bucureşti : Reader's Digest, 2010 Adam. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-1762-78-4 ISBN 978-973-30-2671-6
615.322:633.85+665.52 616.8-089
CIP 2009-20099 CIP 2009-20098
166 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 167

899. ANDRIŢOIU, ALEXANDRU C. Ultrasonografia trunchiurilor 905. BARBU, CORNELIA. Medicină internă şi oncologie : curs
arteriale supra-aortice / Alexandru Andriţoiu, Mircea Pătruţ. - Craiova : Autograf pentru studenţii Facultăţii de asistenţi medicali / Cornelia Barbu, Anca Tase,
MJM, 2009- Adrian Tase. - Ed. a 2-a, rev. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
2 vol. ISBN 978-973-690-927-6
ISBN 978-606-8039-21-3 616-006.6(075.8)
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-606-8039-23-7 CIP 2009-19867
616.136:534.321.9
CIP 2009-19466 906. BARBU, CORNELIA. Semiologie medicală : curs pentru
studenţii Facultăţii de asistenţi medicali / Cornelia Barbu ; colab.: Flavius Băjan,
900. ARGHIR, OANA-CRISTINA. Asocierea tuberculoza - SIDA : Adrian Stoiculescu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
retrospectiva unui moment epidemiologic dramatic / Oana Cristina Arghir. - ISBN 978-973-690-928-3
Constanţa : Editura Muntenia, 2009 616-07(075.8)
ISBN 978-973-692-268-8 CIP 2009-19869
616.24-002.5:616-008.6(075.8)
CIP 2009-18756 907. BERCEANU, SABINA. Obstetrică şi ginecologie / Berceanu
Sabina. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2009
901. ARGHIR, OANA-CRISTINA. Pneumologia : curs pentru ISBN 978-973-106-145-0
studenţi / Oana Cristina Arghir, Elena Dantes. - Constanţa : Editura Muntenia, 618.1/.2
2009 CIP 2009-19139
ISBN 978-973-692-270-1
616.24(075.8) 908. BERTOLIZIO, GIORGIO. Nevrozele, erorile şi păcatele unor
CIP 2009-18755 mari filosofi / Giorgio Bertolizio ; trad.: Anca Bizinichi. - Bucureşti : Orizonturi,
2009
902. ARGHIR, OANA-CRISTINA. Tuberculoza : curs pentru ISBN 978-973-736-130-1
studenţi / Oana Cristina Arghir. - Constanţa : Editura Muntenia, 2009 616.891.7:1:929
ISBN 978-973-692-269-5 CIP 2009-18471
616.24-002.5(075.8)
CIP 2009-18754 909. Boala venoasă cronică a membrelor inferioare / coord.: Firmilian
Calotă. - Craiova : Sitech, 2009
903. Atlas de imagini macro şi microscopice în patologia tumorilor ISBN 978-606-530-676-9
utologice / Alis Dema, Mircea Botoca, Alin Cumpănaş, ... - Timişoara : Editura 616.147.3
Politehnica, 2009 616.137
ISBN 978-973-625-563-2 CIP 2009-18784
616.61
CIP 2009-18293 910. CABOT, SANDRA. Programul de purificare a ficatului / Sandra
Cabot ; trad.: Aurora Guzbeth. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
904. BANCU, LIGIA ARIANA. Actualităţi în cancerul colorectal / ISBN 978-973-133-636-7
Ligia Ariana Bancu. - Târgu-Mureş : University Press, 2009 616.36
ISBN 978-973-169-112-1 CIP 2009-19118
616.348-006.6
616.351-006.6
CIP 2009-18789
168 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 169

911. CARABA, ALEXANDRU. Medicină internă : sinteze şi cazuri 917. CRIŞAN, ALEXANDRU. Boli infecţioase în imagini / Alexandru
clinice comentate / Alexandru Caraba. - Timişoara : Solness, 2009- Crişan, Emilia Nicoară. - Timişoara : Excelsior Art, 2009
2 vol. ISBN 978-973-592-230-6
ISBN 978-973-729-183-7 616.9
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-729-184-4 CIP 2009-18781
616
CIP 2009-21223 918. CURTIS, GLADE B.. Sarcina ta, ghidul oricărei femei / Glade B.
Curtis, Judith Schuler ; trad.: Mihaela Oniga. - Bucureşti : Semne, 2009
912. CATANĂ, NICOLAE. Encefalopatii spongiforme : viroze : curs ISBN 978-973-624-826-9
universitar / Nicolae Catană. - Timişoara : Mirton, 2009 618.63
ISBN 978-973-52-0715-1 CIP 2009-18768
616.98
CIP 2009-19606 919. Dermato-venerologie / Mihail Alecu, Ionica Costache, Alina
Magdalena Muşetescu, ... - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010.
913. CĂRPINIŞAN, LILIANA. Cartilajul articular : morfopatologie ISBN 978-973-30-2663-1
normală şi patologică la câine / Liliana Cărpinişan. - Timişoara : Eurobit, 2009 616.5
ISBN 978-973-620-562-0 616.97
616.75:636.7 CIP 2009-19884
CIP 2009-18762
920. DOCU-AXELERAD, DANIEL. Metode de recuperare a
914. COCHIOR, DANIEL. Laparostomia de bursă omentală în hemiplegiei după accidente cerebrale / Docu-Axelerad Daniel. - Constanţa :
pancreatita acută severă infectată / Cochior Daniel. - Bucureşti : Electra, 2009 Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna", 2009
ISBN 978-606-507-034-9 ISBN 978-973-732-111-4
616.37 616.8-009.11-031.4-036.82
CIP 2009-19715 CIP 2009-18553

915. CORCHEŞ, AXINIA. Ghid informativ : distrofinopatii / Axinia 921. DOCU-AXELERAD, DANIEL. Noţiuni de biomecanică a
Corcheş. - Timişoara : Artpress, 2009 coloanei vertebrale / Docu-Axelerad Daniel, Docu-Axelerad Any. - Constanţa :
ISBN 978-973-108-240-0 Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna", 2009
616.74 ISBN 978-973-732-112-1
CIP 2009-19299 616.711
CIP 2009-18554
916. CRĂCIUN, MARIUS. Diagnosticul şi tratamentul afaziei /
Marius Crăciun. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009 922. ENE, ALEXANDRA GABRIELA. Implanturi cu geometrie
ISBN 978-973-53-0164-4 variabilă pentru chirurgia cardiovasculară / Alexandra Gabriela Ene. -
616.89-008.434.5 Bucureşti : Certex, 2009
CIP 2009-18508 ISBN 978-973-1716-50-3
616.12-089
CIP 2009-19291
170 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 171

923. Examenul citologic şi citodiagnosticul în medicina dentară / 929. HANGANU, STELA CARMEN. Stomatologie comunitară : note
Atena Găluşcan, Roxana Oancea, Daniela Jumanca, ... - Timişoara : Eurobit, 2009 de curs / Stela Carmen Hanganu. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2009
ISBN 978-973-620-560-6 ISBN 978-606-544-001-2
616.314 616.314(075.8)
CIP 2009-18760 CIP 2009-19570

924. FLOREA, DANA-PAULA. Studiul frotiului sanguin la gravida 930. Hematologie clinică / Ljubomir Petrov, Andrei Cucuianu, Anca
RH negativ prin metoda elutiei acide / Florea Dana Paula. - Târgu-Mureş : Bojan, Laura Urian. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
University Press, 2009 ISBN 978-973-133-641-1
ISBN 978-973-169-114-5 616.15
618.2:616.15-074 CIP 2009-19248
CIP 2009-19269
931. KACSÓ, GABRIEL. Cancer : Principles and Practice of
925. GEORGESCU, CARMEN. Endocrinologia clinică în medicina General Oncology / Kacsó Gabriel. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară
dentară / Georgescu Carmen. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu "Iuliu Haţieganu", 2009
Haţieganu", 2009 ISBN 978-973-693-342-4
ISBN 978-973-693-340-0 616-006.6-07
616.4:616.314 CIP 2009-19239
CIP 2009-18841
932. Linii directoare pentru echipe multidisciplinare / ed.: Heinz
926. Ghid teoretic şi practic de reabilitare oro-dentară / Gheorghe Katschnig, Mugur Ciumăgeanu, Dan Ghenea, Raluca Sfetcu. - Cluj-Napoca : Qual
Matekovits, Dragoş Belegeanu, Dan Ilieş, Ignat Despina. - Timişoara : Editura Media, 2009
Victor Babeş, 2009 3 vol.
ISBN 978-606-92022-8-9 ISBN 978-606-92176-5-8
616.314 Vol. 1 : Set de instrumente pentru serviciile de sănătate mintală. -
CIP 2009-19641 ISBN 978-606-92176-4-1
Vol. 2 : Curs structurat pentru terapie ocupaţională. - ISBN
927. Ghidul de documentaţie în domeniul sănătăţii şi securităţii în 978-606-8154-00-8.
muncă pentru agenţii economici şi instituţii publice. - Bucureşti : Obiectiv, 2009 Vol. 3 : Manual pentru acţiuni antistigma în şcoli. - ISBN
ISBN 978-973-87627-6-3 978-606-8154-01-5.
614.8 616.89
CIP 2009-18848 CIP 2009-19883

928. GRIGORIU, MIHAI. Colangiopancreatografia endoscopică 933. Lucrări practice de morfopatologie pentru medicină dentară /
retrogradă : note de tehnică / Mihai Grigoriu. - Bucureşti : Editura Marioara Cornianu, Simona Costi, Elena Lazăr, Alexandra Faur. - Timişoara :
VictorBucureşti, 2009 Eurobit, 2009
ISBN 978-973-1815-17-6 ISBN 978-973-620-516-3
616.37-073.7 616-091
CIP 2009-19193 CIP 2009-18757
172 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 173

934. LUMINOS, MONICA. Curs de boli infecţioase pentru studenţii 939. MONTIGNAC, MICHEL. Prevenirea şi combaterea obezităţii la
facultăţilor de medicină dentară / Monica Luminos, Gheorghiţă Jugulete. - copii / Michel Montignac ; trad. de Aurelia Ulici. - Bucureşti : Litera Internaţional,
Bucureşti : BREN, 2009 2009
ISBN 978-973-648-868-9 ISBN 978-973-675-734-1
616.9 616-056.25-053.2
CIP 2009-18523 CIP 2009-19854

935. MAGHERU, CĂLIN. Fracturi ale femurului : studiu anatomo- 940. MURGU, CAESAR. Hematomul retroperitoneal / Caesar
funcţional privind factorii care condiţionează procesul de recuperare după Murgu. - Bucureşti : Ars Academica, 2009.
fracturi ale extremităţii proximale a femurului / Magheru Călin. - Oradea : ISBN 978-606-8017-37-2
Editura Universităţii din Oradea, 2009 616.381
ISBN 978-973-759-932-2 CIP 2009-18436
616.718.4-005
CIP 2009-19897 941. NEGOIŢOIU, NARCISA. Tehnici generale de îngrijire a
bolnavilor / Negoiţoiu Narcisa. - Buzău : Editura Raluca, 2009
936. MAGHERU, SORINA. Particularităţi evolutive ale infarctului ISBN 978-973-88889-3-7
miocardic la bolnavii diabetici / Magheru Sorina. - Oradea : Editura Universităţii 616-083
din Oradea, 2009 CIP 2009-19237
ISBN 978-973-759-934-6
616.127-005.8:616.379-008.64 942. NOVEANU, DAN. Infecţiile osoase şi articulare exogene / Dan
CIP 2009-19898 Noveanu. - Bucureşti : Anamarol, 2009
ISBN 978-606-8049-25-0
937. MAGHIAR, FLORIN. Studiul etiologiei, patogeniei, 616.7-002
diagnosticului şi tratamentului pericarditelor infecţioase şi de altă etiologie / CIP 2009-19208
Maghiar Florin. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
ISBN 978-973-759-935-3 943. O'BRIEN, MAJA. Terapia integrativă : ghid practic / Maja
616.24-002.5 O'Brien, Gaie Houston ; trad. de Miruna Andriescu. - Iaşi : Polirom, 2009
CIP 2009-19899 ISBN 978-973-46-1577-3
616.89
938. MITRICĂ, MARIAN. Actualităţi în diagnosticul tumorilor CIP 2009-20165
vertebro-medulare / Marian Mitrică, Cristian Năstase, Alexandru
Constantinovici. - Bucureşti : Rotech Pro, 2009 944. PLEŞ, DANA IULIANA. Neoplasmul de col uterin / Pleş Dana
ISBN 978-973-8285-55-2 Iuliana. - Constanţa : Europolis, 2009
616.711:615 ISBN 978-973-676-387-8
616.832:615 618.146-006.6:618.2
CIP 2009-20327 CIP 2009-18808

945. PRIPIŞI, LUCIAN. Esofagul Barrett : monografie / Pripişi


Lucian Paul. - Bucureşti : Electra, 2009
ISBN 978-606-507-033-2
616.329
CIP 2009-19719
174 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 175

946. REPERE ALE DEVENIRII PERCEPŢIEI DE SINE ŞI 951. SIDENCO, ELENA-LUMINIŢA. Ghid practic de evaluare
IMAGINII CELUILALT ÎN CONTEXTUL CULTURAL MULTIETNIC AL articulară şi musculară în kinetoterapie / Elena-Luminiţa Sidenco. - Ed. a 2-a. -
JUDEŢULUI MUREŞ (1 ; 2009 ; Târgu Mureş). Istoria altuia în apărarea Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
eului : actele manifestării Repere ale devenirii percepţiei de sine şi imaginii ISBN 978-973-163-508-8
celuilalt în contextul cultural multietnic al judeţului Mureş : Târgu Mureş, 616.7-036.86(075.8)
2009 / ed.: Ardelean Mihai, Suciu Dorin Adrian. - Târgu Mureş : University Press, 61:796(075.8)
2009 378.22
ISBN 978-973-169-113-8 CIP 2009-20046
616.89(498-35 Mureş)(063)
CIP 2009-20133 619 Medicină veterinară

947. RUJA, ANDREEA STELUŢA. Tratamentul endodontic şi 952. DOJANĂ, NICOLAE. Tratat de fiziologia animalelor de fermă /
chirurgical al sinusitei maxilare odontogene / Andreea Steluţa Ruja. - Nicolae Dojană. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009
Timişoara : Artpress, 2009 ISBN 978-973-27-1868-1
ISBN 978-973-108-242-4 619::612
616.314 CIP 2009-18118
CIP 2009-20119
953. LEAU, TRAIAN. Manual de chirurgie operatoare veterinară /
948. Sănătatea orală la pacientul cu dizabilităţi : accesibilitate şi Traian Leau. - Bucureşti : Printech, 2009
abordare în cabinetul de medicină dentară / Atena Găluşcan, Angela Podariu, ISBN 978-606-521-419-4
Roxana Oancea, ... - Timişoara : Eurobit, 2009 619
ISBN 978-973-620-561-3 CIP 2009-19730
616.314-056.26
CIP 2009-18761 62 Tehnică. Inginerie

949. SĂVEANU, CĂTĂLINA IULIA. Prevenţie oro-dentară : 954. BOIANGIU, DORINA. Educaţie tehnologică : ghidul
materiale şi tehnici / Cătălina Iulia Săveanu, Ioan Dănilă. - Iaşi : Editura Gr.T. profesorului : clasa a V-a / prof. Dorina Boiangiu. - Brăila : Olimpiada, 2009
Popa,, 2009 ISBN 978-973-7862-47-1
ISBN 978-606-544-004-3 62(075.33)
616.314 CIP 2009-18559
CIP 2009-19572
955. CORĂBIERU, ANIŞOARA. Tehnologia materialelor / Anişoara
950. SĂVEANU, CĂTĂLINA IULIA. Restaurările odontale Corăbieru. - Iaşi : Tehnopress, 2009
bioadezive : fundamente teoretice şi practice / Cătălina Iulia Săveanu. - Iaşi : ISBN 978-973-702-696-5
Editura Gr.T. Popa, 2009 62.002.3
ISBN 978-606-544-003-6 CIP 2009-20221
616.314:615
CIP 2009-19571
176 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 177

956. CORĂBIERU, ANIŞOARA. Tehnologia materialelor : 962. VASILE, FLOAREA. Calitatea servomotoarelor electrice :
îndrumar de lucrări practice / Anişoara Corăbieru. - Iaşi : Tehnopress, 2009 caracteristici şi indicatori de performanţă / Floarea Vasile. - Bucureşti : Electra,
ISBN 978-973-702-697-2 2009
62.002.3 ISBN 978-606-507-026-4
CIP 2009-20222 62-83:62-526
CIP 2009-18826
957. Evaluarea tensiunilor interne în structuri din oţel turnat, forjat
şi sudat / Vâlcu Roşca, Dorel Nedelcuţ, Victor Proca, Nicolae Crăciunoiu. - 620 Materiale. Merceologie. Energetică
Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-689-9 963. DINU, ALICE. Coroziunea fisurantă sub sarcină a materialelor
62 structurale / Alice Dinu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
CIP 2009-19460 ISBN 978-973-47-0812-3
620.18:669
958. POPOVICI, EVELINE. Materiale nanostructurate avansate : CIP 2009-20153
prezent şi viitor. - Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2007-
5 vol. 964. DOMNICA, MONICA DELIA. Merceologia produselor /
ISBN 978-973-152-001-8 Domnica Delia Monica. - Ed. rev. şi adăug. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Vol. 2 : Materiale nanoporoase / Aurelia Vasile. - 2009. - ISBN ISBN 978-973-632-530-4
978-973-152-163-3 620.2
Vol. 4 : Materiale nanostructurate speciale / Eveline Popovici, Maria CIP 2009-20050
Rudei. - 2009. - ISBN 978-973-152-164-0
62.002.3:539.24 965. GREC, AURICA. Bazele merceologiei : note de curs / Aurica
CIP 2009-19247 Grec. - Cluj-Napoca : Dacia, 2009
ISBN 978-973-35-2481-6
959. SILAGHI, HELGA. Acţionări electrice / Helga Silaghi, Viorica 620.2(075.8)
Spoială, Marius Silaghi. - Cluj-Napoca : Mediamira, 2009 CIP 2009-18717
ISBN 978-973-713-256-7
62-83(075.8) 966. VASILE, NIKOLIC. Producerea şi utilizarea biogazului pentru
CIP 2009-19962 obţinerea de energiei / Nikolic Vasile, Teodor Vintilă. - Timişoara : Mirton, 2009
ISBN 978-973-52-0726-7
960. TACĂ, CONSTANTIN. Acţionări hidraulice şi pneumatice / 620.97:662.767.2
Constantin Tacă, Mihaela Păunescu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009 CIP 2009-20353
ISBN 978-973-755-388-1
62-82 621 Construcţii de maşini. Electrotehnica
62-85
CIP 2009-19370
967. AGOSTON, KATALIN. Instrumentaţie şi măsurări electrice /
Katalin Agoston. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
961. Tehnologii de obţinere a materialelor compozite / Dumitru ISBN 978-973-755-541-0
Nedelcu, Ioan Carcea, Gigel Neagu, ... - Iaşi : Politehnium, 2009 621.317
ISBN 978-973-621-288-8 CIP 2009-19369
62.002.3
CIP 2009-19738
178 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 179

968. ARMAŞ, IOANA. Produse şi servicii mecatronice / Ioana 974. CHIRCA, DORIN. Reţele integrate de comunicaţii : aplicaţii / lt.
Armaş. - Bucureşti : Editura A.G.I.R., 2009 col. dr. Dorin Chirca, ing. dipl. Iulian Ilieş. - Sibiu : Burg, 2009
ISBN 978-973-720-274-1 ISBN 978-973-7998-48-4
621.38 621.39(075.8)
681.5 CIP 2009-20296
CIP 2009-19683
975. CORĂBIERU, ANIŞOARA. Durificarea superficială a
969. BABESCU, MARIUS. Vehicule electrice hibride / prof. dr. ing. materialelor metalice / Anişoara Corăbieru. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Marius Babescu. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009 ISBN 978-973-702-695-8
ISBN 978-973-625-999-9 621.793
621.313 CIP 2009-20220
CIP 2009-18773
976. CRISTESCU, TUDORA. Termotehnica / Tudora Cristescu. - Ed.
970. BĂDĂRĂ, NICOLAE. Îndrumar pentru operarea a 2-a, rev. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2009
echipamentelor de comunicaţii maritime din consola GMDSS / şef lucrări dr. ISBN 978-973-719-323-0
ing. Nicolae Bădără. - Constanţa : Editura Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", 621.1
2009 CIP 2009-19996
ISBN 978-973-1870-48-9
621.396:656.6 977. Electronică : îndrumar de laborator / Constantin Rădoi, Adriana
CIP 2009-20349 Florescu, Octavian Dumitru, Alexandru Vasile. - Bucureşti : Printech, 2009
ISBN 978-606-521-413-2
971. BĂNICĂ, COSMIN. Sisteme informatizate de măsurare / Bănică 621.38(075.8)
Cosmin Karl, Seriţan George Călin, Cepişcă Costin. - Bucureşti : Electra, 2009 CIP 2009-18874
ISBN 978-606-507-030-1
621.391.8 978. Evaluarea sistemelor de termoviziune / Cornel Pleşa, Daniel
CIP 2009-19714 Ţurcanu, Liviu Coşereanu, ... - Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2009
ISBN 978-973-1944-34-0
972. CECLAN, MIHAIL. Tehnologia de fabricaţie a maşinilor 621.3
termice pentru sisteme centralizate de producere a energiei / Mihail Ceclan, 537
Rodica Elena Ceclan. - Bucureşti : Electra, 2009 CIP 2009-19848
ISBN 978-606-507-028-8
621 979. GILLICH, NICOLETA. Producerea, transportul şi distribuţia
CIP 2009-18822 energiei electrice / Gillich Nicoleta, Piroi Ion. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu,
2009
973. CECLAN, RODICA ELENA. Sisteme şi echipamente pentru ISBN 978-973-1906-39-3
producerea centralizată a energiei / Ceclan Rodica Elena, Ceclan Mihail, Popa 621.3
Ionel. - Bucureşti : Electra, 2009 CIP 2009-19112
ISBN 978-606-507-035-6
621.3
CIP 2009-19718
180 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 181

980. GOLOVANOV, NICOLAE. Utilizatori de energie la joasă 985. MORARIU, GHEORGHE. Microunde : fundamente şi aplicaţii /
tensiune / Nicolae Golovanov, Laurenţiu Miron Goia. - Bucureşti : ICEMENERG, Gheorghe Morariu, Adrian Mailat, Irina Alexandra Păun. - Braşov : Editura
2009 Universităţii "Transilvania", 2006-
ISBN 978-973-1741-35-2 vol.
621.3 ISBN 973-635-754-6 ; ISBN 978-973-635-754-1
CIP 2009-19198 Vol. 2 : Linii de transmisie / Gheorghe Morariu, Marian Alexandru, Irina
Alexandra Păun. - 2009. - ISBN 978-973-598-603-2
981. Metode structurale şi optice pentru studiul proprietăţilor 621.3.029.4(075.8)
suprafeţelor şi interfeţelor / Mihail Florin Lăzărescu, Ştefan Adrian Manea, CIP 2009-19438
Constantin Logofătu, ... - Bucureşti : Electra, 2009
ISBN 978-606-507-023-3 986. OBACIU, GHEORGHE. Prelucrarea materialelor prin eroziune
621 electrică / Gheorghe Obaciu, Cristian Pisarciuc, Flavius Sârbu. - Braşov : Editura
CIP 2009-18827 Universităţii "Transilvania", 2009
ISBN 978-973-598-607-0
982. MICH-VANCEA, CLAUDIU. Modelarea numerică a 621.9.048
echipamentelor de încălzire prin inducţie în scopul optimizării procesului de CIP 2009-19555
încălzire / Mich-Vancea Claudiu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
ISBN 978-973-759-921-6 987. PATURCĂ, SANDA VICTORINNE. Aplicaţii practice folosind
621.3 roboţii Mindstorms NXT : de la aplicaţiile introductive până la roboţii mobili
CIP 2009-19014 autonomi / Sanda Victorinne Paturcă, Constantin Ilaş. - Bucureşti : Matrix Rom,
2009
983. MIHALACHE, MARIN. Maşina sincronă : analiza şi sinteza ISBN 978-973-755-547-2
optimală / M. Mihalache. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009 621.865.8
ISBN 978-973-755-540-3 CIP 2009-20255
621.313.332
CIP 2009-19368 988. PÂRVAN, IOANA. Coroziunea şi chimia apei în circuitul
primar al reactorului candu / Ioana Pârvan. - Piteşti : Paralela 45, 2009
984. MILITARU, CONSTANTIN. Calitate şi standardizare în ISBN 978-973-47-0811-6
ingineria mecanică / Constantin Militaru, Alexandru Greabu. - Bucureşti : 546.212:621.039.577 CANDU
Standardizarea, 2009 CIP 2009-20150
ISBN 978-606-8032-07-8
006.91:621 989. PEARSICĂ, MARIAN. Electrotehnică şi maşini electrice /
CIP 2009-19400 Marian Pearsică. - Braşov : Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă",
2009
ISBN 978-973-8415-70-6
621.3
CIP 2009-19283
182 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 183

990. PETRESCU, CAMELIA. Sistemele distribuite pentru achiziţia 996. TĂBĂCARU, TEODOR. Maşini electrice şi acţionări : lucrări
datelor obţinute prin măsurare / Camelia Petrescu. - Bucureşti : Electra, 2009 de laborator / Tăbăcaru Teodor. - Petroşani : Edyro Press, 2009
ISBN 978-606-507-025-7 ISBN 978-973-7718-58-7
621 621.313
CIP 2009-18824 62-83
CIP 2009-19064
991. POPESCU, MIHAELA. Protecţie ambientală şi ergonomie
sudură / conf. dr. ing. Mihaela Popescu. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009 997. TOKAR, ADRIANA. Termotehnica : aplicaţii / Adriana Tokar,
ISBN 978-973-625-997-5 Arina Negoiţescu. - Timişoara : Mirton, 2009
621.791 ISBN 978-973-52-0711-3
CIP 2009-18124 621.1.01(075.8)
CIP 2009-19161
992. POPESCU, VIOREL. Tehnologia prelucrării metalelor / Viorel
Popescu. - Drobeta-Turnu Severin : Şcoala Mehedinţiului, 2009 998. VARVARA, VIOREL. Circuite electrice / Viorel Varvara. - Iaşi :
ISBN 978-606-8109-03-9 PIM, 2009
621.98.044 ISBN 978-606-520-658-8
CIP 2009-19101 621.374
CIP 2009-19451
993. Prelucrări prin deformare plastică la rece / Sindilă Gheorghe,
Purcărea Mihail, Lăcătuş Cristina, ... - Bucureşti : BREN, 2009 999. VÂLCIU, ADRIAN. Managementul infrastructurii critice a
ISBN 978-973-648-871-9 sistemelor electroenergetice / Adrian Vâlciu, Ion N. Chiuţă, Elena Anghel. -
621.9 Bucureşti : Electra, 2009
CIP 2009-18526 ISBN 978-606-507-037-0
621.311
994. RĂDOI, CONSTANTIN. Electronică / Constantin Rădoi, Adriana CIP 2009-19716
Florescu. - Bucureşti : Printech, 2009
ISBN 978-606-521-412-5 1000. VÎRJOGHE, ELENA. Aparate şi echipamente electrice de
621.38 comutaţie / Elena Otilia Vîrjoghe. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009
CIP 2009-18873 ISBN 978-973-712-500-2
621.3
995. ROTARIU, ADRIAN-NICOLAE. Comportamentul metalelor la CIP 2009-19156
viteze mari de deformare : modelare şi testare : capitole speciale / Rotariu
Adrian-Nicolae. - Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2009 622 Industria minieră
ISBN 978-973-1944-31-9
621.7 1001. ABRUDEANU, ION RUSU. Aurul românesc : istoria lui din
669 vechime până azi / Ion Rusu Abrudeanu. - Iaşi : Vasiliana '98, 2009
CIP 2009-19849 ISBN 978-973-116-127-3
622.342(498)
553.411(498)
CIP 2009-18670
184 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 185

623 Tehnică militară 1007. MIRCEA, ANDREEA-TEREZIA. Planşee dală pentru clădiri
de locuit : cerinţe tehnologice şi de proiectare / Andreea-Terezia Mircea. - Cluj-
1002. TRANĂ, EUGEN. Solicitarea materialelor speciale în regim Napoca : Editura U.T. Press, 2009
dinamic : capitole speciale / lector univ. dr. ing. Trană Eugen. - Bucureşti : ISBN 978-973-662-506-0
Univers Ştiinţific, 2009 624
ISBN 978-973-1944-33-3 CIP 2009-19537
623.52
CIP 2009-19851 1008. ROMÂNIA. [Legislaţie]. Reglementări în domeniul
construcţiilor. - Ed. a 6-a, rev. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2010
624/627 Construcţii ISBN 978-973-567-701-5
624(498)(094)
1003. CHIŢAN, VIOLETA ELENA. Statica construcţiilor : structuri CIP 2009-20037
static nedeterminate / Violeta Elena Chiţan, Felix Scharf. - Iaşi : Editura Societăţii
Academice "Matei - Teiu Botez", 2009 1009. SCHARF, FELIX. Răspunsul structurilor la acţiuni seismice :
ISBN 978-973-8955-72-1 efectul torsiunii / Felix Scharf. - Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu
624.041 Botez", 2009
CIP 2009-19703 ISBN 978-973-8955-73-8
624.042.7
1004. CIORTAN, ROMEO. Construcţii hidrotehnice portuare / CIP 2009-19701
Romeo Ciortan. - Bucureşti : Editura A.G.I.R., 2009
ISBN 978-973-720-268-0 1010. ŞTEFAN, DOINA. Probleme speciale de dinamică şi inginerie
627.2 seismică / Doina Ştefan. - Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez",
CIP 2009-19028 2009
ISBN 978-973-8955-71-4
1005. Construcţii civile / Horia-Aurel Andreica, Constantin Munteanu, 624.042.7
Ligia Moga, ... - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2009 CIP 2009-19702
ISBN 978-973-662-501-5
624 628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului
CIP 2009-18857
1011. PIROI, ION. Instalaţii electrice şi de iluminat / Ion Piroi. -
1006. International Seminar on Managing Operational Risk on Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2009
Roads / coord.: R. Andrei, N. Tăutu. - Iaşi : Impakt, 2009 ISBN 978-973-1906-38-6
ISBN 978-973-87102-1-4 628.9
625.7 CIP 2009-19111
CIP 2009-19230
186 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 187

629 Tehnica mijloacelor de transport 1018. SAFTA, DORU-GHEORGHE. Termodinamica propulsiei


rachetei / prof. univ. dr. ing. Doru-Gheorghe Safta. - Bucureşti : Univers Ştiinţific,
1012. CIOLAC, ILIE. Exerciţiile conducerii şi mecanica 2009
autoturismului / Ilie Ciolac. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009 ISBN 978-973-1944-28-9
ISBN 978-973-755-551-9 629.7.03
629.33 CIP 2009-19847
CIP 2009-20259
63 Agricultură
1013. IOAN, VASILE. Teste pentru verificarea cunoştinţelor şi
pregătirea mecanicilor auto / Vasile Ioan. - Brăila : Edmunt, 2009 1019. Drept şi legislaţie agroturistică / prof. univ. dr. Mircea Mureşan,
ISBN 978-973-7976-97-0 lect. univ. Sorin Fildan, lect. univ. Ioana Mihnea, lect. univ. Narcisa-Mihaela
629.3 Stoicu. - Ed. a 4-a, rev. - Cluj-Napoca : Cordial Lex, 2009
CIP 2009-20254 ISBN 978-973-9480-80-2
63(498)(094)
1014. IONIŢĂ, ACHIM. Dinamica avionului cu întârzieri în CIP 2009-19386
comandă / Achim Ioniţă. - Bucureşti : Editura Academiei Tehnice Militare, 2009
ISBN 978-973-640-177-0 1020. DULUGEAC, ADRIAN FLORIN. Prelucrarea şi valorificarea
629.7.051.5:533.6 produselor agricole şi horticole / Adrian Florin Dulugeac. - Craiova : Sitech,
CIP 2009-19654 2009
ISBN 978-606-530-695-0
1015. LUNGU, MIHAI-AURELIU. Sisteme de conducere a zborului : 63
lucrări practice de laborator / Mihai Lungu, Romulus Lungu. - Craiova : Sitech, CIP 2009-20029
2009
ISBN 978-606-530-688-2 1021. O viaţă dedicată ştiinţei agricole. - Iaşi : Terra Nostra, 2009
629.7.05(075.8) ISBN 978-973-1888-44-6
CIP 2009-19457 63(498) Hera,C.
CIP 2009-20329
1016. MIHAI, CARMEN. Industria textilă în avangarda tehnologiei
aeronautice / Carmen Mihai. - Bucureşti : Certex, 2009 1022. ŞTEFAN, MARCELA. Tehnologii agricole comparate / Marcela
ISBN 978-973-1716-52-7 Ştefan. - Bucureşti : Editura ASE, 2009
629.7:667 ISBN 978-606-505-277-2
CIP 2009-19452 63
CIP 2009-18777
1017. OLARU, SABINA. Optimizarea fabricaţiei paraşutelor şi
parapantelor / Sabina Olaru, Adrian Săliştean, Claudia Niculescu. - Bucureşti : 1023. VINTILĂ, TEODOR. Energie regenerabilă din agricultură /
Certex, 2009 Teodor Vintilă, Ştefania Jurcoane. - Timişoara : Mirton, 2009
ISBN 978-973-1716-58-9 ISBN 978-973-52-0728-1
629.7 63
CIP 2009-19889 CIP 2009-20351
188 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 189

630 Silvicultură 1029. CONSTANTINESCU, LAURA. Ştiinţa solului : lucrări


practice / conf. dr. ing. Laura Constantinescu, asist. drd. ing. Adia Grozav. -
1024. DÎRJA, MARCEL. Amelioraţii silvice : ghid pentru întocmirea Timişoara : Editura Politehnica, 2009
proiectului / Dîrja Marcel, Pepine Aurel. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2009 ISBN 978-606-554-000-2
ISBN 978-973-744-194-2 631.4
630 CIP 2009-18771
CIP 2009-19252
1030. Cultivarea şi prelucrarea plantelor oleaginoase în scopul
1025. IORGU, OLIVIU. Ghid privind certificarea de grup pentru obţinerii de biocombustibili / Valeriu Tabără, Lucian Rusnac, Radu Şumălan, ... -
proprietarii de pădure / Oliviu Iorgu. - Braşov : Green Steps, 2009 Timişoara : Eurobit, 2009
ISBN 978-606-92081-5-1 ISBN 978-973-620-564-4
630*682 633.85
CIP 2009-18847 CIP 2009-18764

1026. SÂRAC, IOAN. Genetica speciilor forestiere / Sârac Ioan. - 1031. DEJEU, LIVIU CORIOLAN. Tăierea şi conducerea viţei de
Timişoara : Agroprint, 2009 vie / Liviu Coriolan Dejeu, Magdalena Georgescu. - Bucureşti : Ceres, 2009
ISBN 978-973-8287-76-1 ISBN 978-973-40-0824-7
630 634.8
CIP 2009-20097 CIP 2009-19058

1027. SUSTAINABLE FORESTRY IN A CHANGING 1032. DIACONU, AURELIA. Irigarea eficientă a cartofului cultivat
ENVIRONMENT (1 ; 2008 ; Bucureşti). Proceedings of the international pe soluri nisipoase / Aurelia Diaconu. - Craiova : Sitech, 2009
conference : Sustainable forestry in a changing environment : Bucharest, ISBN 978-606-530-703-2
october 23-25, 2008 / ed.: Nicolai Olenici, Marius Teodosiu, Olivier Bouriaud. - 635.21/.24
Bucureşti : Editura Silvică, 2009 CIP 2009-20036
ISBN 978-973-88938-9-4
630(063) 1033. DIACONU, AURELIA. Optimizarea densităţii de plantare la
CIP 2009-19821 cartof / Aurelia Diaconu. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-702-5
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură 635.21/.24
CIP 2009-20031
1028. BREJEA, RADU. Tehnologii de protecţie sau refacere a
solurilor / Radu Brejea. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009 1034. NICOLAE, EMIL BOGDAN. Cercetări privind îmbunătăţirea
ISBN 978-973-759-937-7 unor secvenţe tehnologice de producere a materialului săditor pomicol / Emil
631.6 Bogdan Nicolae. - Craiova : Sitech, 2009
504.53 ISBN 978-606-530-707-0
CIP 2009-19896 634.1
CIP 2009-20136
190 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 191

1035. PAULETTE, LAURA. Practicum de pedologie / Laura Paulett, 1041. VINTILĂ, TEODOR. Producerea de biomasă vegetală
Mihai Buta. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2009 utilizând îngrăşământ natural tratat anaerob / Teodor Vintilă, Neculai
ISBN 978-973-647-680-8 Dragomir. - Timişoara : Mirton, 2009
631.4 ISBN 978-973-52-0727-4
CIP 2009-18775 631.8
CIP 2009-20354
1036. POŞTA, DANIELA SABINA. Arboricultură ornamentală :
îndrumător / Daniela Sabina Poşta. - Timişoara : Eurobit, 2009 1042. VÎRTEIU, ANA-MARIA. Lucrări practice de entomologie
ISBN 978-973-620-526-2 generală / Ana-Maria Vîrteiu, Ioana Grozea. - Timişoara : Eurobit, 2009
635.9.055 ISBN 978-973-620-527-9
CIP 2009-18102 632.7(075.8)
CIP 2009-18640
1037. SABĂU, NICU CORNEL. Îmbunătăţiri funciare / Nicu Cornel
Sabău. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009 1043. ZLATI, CRISTINA. Pomologie / Cristina Zlati, Gică Grădinariu. -
ISBN 978-973-759-924-7 Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2009
631.459 ISBN 978-973-147-051-1
631.6.02 634.1(075.8)
CIP 2009-18916 CIP 2009-19436

1038. SAMUEL, ALINA DORA. Biologia solului din Câmpia de Vest 636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit
a României / Samuel Alina Dora. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
ISBN 978-973-759-930-8 1044. ALACI, ALEXANDRU. Instruirea prepelicarilor / Alexandru
631.46(498 Câmpia de Vest) Alaci. - Timişoara : Eurobit, 2009
CIP 2009-19487 ISBN 978-973-620-563-7
636.7
1039. ŞOLDEA, CAMELIA. Pesticide : proprietăţi, accesibilitate / CIP 2009-18763
Camelia Şoldea, Anca Mihaela Mocanu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
ISBN 978-973-755-543-4 1045. BANU, CONSTANTIN. Peştele : aliment funcţional / Constantin
632.95 Banu. - Bucureşti : Editura A.G.I.R., 2009
CIP 2009-19371 ISBN 978-973-720-273-4
637.56
1040. ŞTEFAN, MARIN. Fitotehnica florii soarelui şi rapiţei / Marin CIP 2009-19510
Ştefan. - Craiova : Universitaria, 2009
ISBN 978-606-510-644-4 1046. BUD, IOAN. Cockerii : creştere, înmulţire şi dresaj / Ioan Bud,
631:633.854.78/.9 Vlad-Viorel Vlădău. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
CIP 2009-17975 ISBN 978-973-53-0172-9
636.7
CIP 2009-18797
192 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 193

1047. JIMBOREAN, MIRELA ANAMARIA. Procesarea laptelui : 1053. DUMITRESCU, CONSTANTIN. Reţete macedonene /
îndrumător de lucrări practice / Mirela Anamaria Jimborean, Dorin Ţibulcă. - Constantin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Laura Rogobete. - Bucureşti :
Cluj-Napoca : Risoprint, 2009 Macedoneanul, 2009
ISBN 978-973-53-0170-5 2 vol.
637.1(075.8) ISBN 978-973-1756-10-3
CIP 2009-18558 Vol. 1 : Carte de bucate macedonene. - ISBN 978-973-1756-11-0
Vol. 2 : Reţete macedonene. - ISBN 978-973-1756-12-7
1048. JITARU, DANIELA. Zootehnie generală şi nutriţie animală / 641.568(=163.3)(498)
Daniela Jitaru. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009 CIP 2009-18950
ISBN 978-973-749-776-5
636 1054. DUMITRESCU, LIANA. Machedonschi reteti / Liana
CIP 2009-20157 Dumitrescu, Constantina Dumitrescu, Laura Rogobete. - Bucureşti :
Macedoneanul, 2009
1049. NEAGU, IULIANA. Genetică animală / Iuliana Neagu. - 2 vol.
Bucureşti : Printech, 2009 ISBN 978-973-1756-13-4
ISBN 978-606-521-414-9 Vol. 1. - ISBN 978-973-1756-14-1
636.080.2(075.8) Vol. 2. - ISBN 978-973-1756-15-8
CIP 2009-19225 641.55
CIP 2009-18951
1050. SĂLĂGEAN, CLAUDIU-DAN. Tehnologia cărnii şi a
produselor din carne : îndrumător de lucrări practice / Claudiu-Dan Sălăgean, 1055. KIRA, KAROLINA. Mâncăruri gustoase din Transilvania /
Dorin Ţibulcă. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010 Kira Karolina, Gerendás Lajos ; pref.: dr. Radu Vida. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-
ISBN 978-973-53-0183-5 Napoca : Casa de Editură Napoca, 2009
637.5 ISBN 978-973-88996-8-1
CIP 2009-19993 641.568(498)
CIP 2009-17890
64 Economie casnică
1056. KIRA, KAROLINA. Salate elegante, sandvişuri rafinate /
1051. Alimente, bucate şi leacuri din zona Braşovului : atlas Kovacs Cella. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Casa de Editură Napoca, 2009
gastronomic tradiţional / Ioan Prahoveanu, Delia Barbu, Veronica Bogariu, ISBN 978-973-88996-3-6
Roxana Cornea. - Braşov : C 2 Design, 2009 641.55:641.83
ISBN 978-973-8424-65-4 CIP 2009-17886
641.568(498)
CIP 2009-18601 1057. OLIVER, JAMIE. Întoarcerea bucătarului care se dezbracă ...
de secrete / Jamie Olivier ; trad.: Adina Aleman. - Bucureşti : Curtea Veche
1052. BACALBAŞA, CONSTANTIN. Dictatura gastronomică : 1501 Publishing, 2009-
feluri de mâncare / Constantin Bacalbaşa ; ed. îngrijită, pref. şi note de Simona vol.
Lazăr. - Bucureşti : Cartex, 2009 ISBN 978-973-669-879-8
ISBN 978-606-8023-06-9 Vol. 6 : Plante aromatice, Tapas, aperitive şi gustări, Salate şi
641.55 dressinguri simple, Supe şi ciorbe. - 2009. - ISBN 978-973-669-880-4.
CIP 2009-19602 Vol. 7 : Plante aromatice, Tapas, aperitive şi gustări, Salate şi
dressinguri simple, Supe şi ciorbe. - 2009. - ISBN 978-973-669-882-8.
194 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 195

Vol. 8 : Alte paste, Rizoto, Peşte şi fructe de mare. - 2009. - ISBN 978- 1063. BĂRBUŢĂ-MIŞU, NICOLETA. Finanţarea şi performanţa
973-669-883-5. întreprinderii / Nicoleta Bărbuţă-Mişu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Vol. 9 : Carne de porc, miel, vită, pasăre şi vânat, Reţete cu legume, Pedagogică, 2009
Pâine. - 2009. - ISBN 978-973-669-884-2. ISBN 978-973-30-2670-9
Vol. 10 : Alte reţete de pâine, Deserturi, Cocteiluri, Supe, sosuri, 658.16:334.7
mărunţişuri. - 2009. - ISBN 978-973-669-885-9 658.14
641.55 CIP 2009-20093
CIP 2009-19296
1064. BĂRBUŢĂ-MIŞU, NICOLETA. Finanţele întreprinderii /
65 Management. Conducere şi organizare Nicoleta Bărbuţă-Mişu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2669-3
1058. Agendă pentru manageri şi profesionişti contabili 2010 / 658.16:334.7
Adriana Colesă, Luminiţa Chihai, Dionisie Marcan, ... - Bucureşti : Editura 658.14
Didactică şi Pedagogică, 2009 CIP 2009-20094
ISBN 978-973-30-2658-7
65.012.4:657 1065. BERLINGHER, VASILE. Managementul resurselor umane /
CIP 2009-19132 Berlingher Vasile. - Ed. a 2-a. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2009
ISBN 978-973-664-362-0
1059. AVRAM, SIMONA-ELENA. Management ecologic / Simona- 65.012.4:658.3
Elena Avram, Tiberiu Rusu. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2009 CIP 2009-19681
ISBN 978-973-662-505-3
65.012.4:574 1066. BRAD, RALUCA. Managementul calităţii în industria textilă /
CIP 2009-19340 Brad Raluca. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
ISBN 978-973-739-857-4
1060. BALOGH, MARTIN. Manager proiect / Martin Balogh ; red.: 658.62.018.2:977
Biró A. Zoltán, Olosz Szabolcs. - Miercurea-Ciuc : Status, 2009 CIP 2009-17985
ISBN 978-973-1764-84-9
65.012.4 1067. BRATU, ANCA. Managementul general / Anca Bratu. -
CIP 2009-20269 Bucureşti : Cartea Studenţească, 2009
ISBN 978-606-501-034-5
1061. BAUDIER, MICHEL. Coaching-ul agenţilor de vânzări / 65.012.4
Michel Baudier ; trad.: Oana Roxana Apetrei. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, CIP 2009-20124
2009
ISBN 978-973-115-673-6 1068. BRĂTIANU, CONSTANTIN. Management strategic şi de risc /
65.012.4 Constantin Brătianu, Titi Turcoiu. - Bucureşti : Paideia, 2009
CIP 2009-19609 ISBN 978-973-596-552-5
65.012.4
1062. BĂCANU, BOGDAN. Management strategic în turism : CIP 2009-19316
concepte şi studii de caz / Bogdan Băcanu. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1262-8
65.012.4:338.48
CIP 2009-19278
196 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 197

1075. Contolling : sisteme eficiente de creştere a performanţei firmei /


1069. BREZULEANU, STEJĂREL. Management în agricultură / Horváth & Partners. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
Stejărel Brezuleanu. - Iaşi : Tehnopress, 2009 ISBN 978-973-115-612-5
ISBN 978-973-702-689-7 65.012.4:334.72
65.012.4:63 65.012.48
CIP 2009-19443 CIP 2009-19837

1070. BURJA, CAMELIA. Analiză economico-financiară : aspecte 1076. CRĂCIUN, LIVIU. Managementul producţiei / Liviu Crăciun. -
metodologice şi aplicaţii practice / Camelia Burja. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Craiova : Universitaria, 2009
Ştiinţă, 2009 ISBN 978-606-510-643-7
ISBN 978-973-133-632-9 65.012.4:658.5
658.1 CIP 2009-18770
CIP 2009-19086
1077. CURETEANU, RADU. Decizii manageriale / Radu Silviu
1071. CARAMAN-HUDEA, OANA SIMONA. Management general : Cureteanu. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
teste grilă cu răspuns unic / Oana Simona Caraman-Hudea. - Bucureşti : Pro ISBN 978-973-752-408-9
Universitaria, 2009 65
ISBN 978-973-129-442-1 CIP 2009-18562
65.012.4(498)(079.1)
CIP 2009-18148 1078. CURETEANU, RADU. Inovarea organizaţională / Radu Silviu
Cureteanu. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
1072. CĂPĂŢÂNĂ, CAMELIA. Resurse naturale şi utilizarea lor : ISBN 978-973-752-409-6
valorificarea deşeurilor în industrie / Camelia Căpăţînă, Claudia Maria 65
Simionescu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009 CIP 2009-18563
ISBN 978-973-755-549-6
658.567 1079. CURETEANU, RADU. Managementul costurilor / Radu Silviu
CIP 2009-20257 Cureteanu. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
ISBN 978-973-752-410-2
1073. CONSTANTINESCU, DAN. Management bancar / Dan 65
Constantinescu. - Bucureşti : Mustang, 2009 CIP 2009-18564
ISBN 978-606-8058-10-8
65.012.4:335.22 1080. DALOTĂ, MARIUS-DAN. Management general / Marius-Dan
CIP 2009-18303 Dalotă. - Ed. a 4-a, rev. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
ISBN 978-973-129-445-2
1074. CONSTANTINESCU, DAN. Management resurselor umane / 65.012.4
Dan Constantinescu. - Bucureşti : Mustang, 2009 CIP 2009-18909
ISBN 978-606-8058-09-2
65.012.4:658.3
CIP 2009-18304
198 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 199

1081. DALOTĂ, MARIUS-DAN. Managementul întreprinderilor 1087. GHERGHINESCU, OANA. Analiza cost-beneficiu în cadrul
mici şi mijlocii : fundamente teoretice, studiu de caz, teste grilă / Marius-Dan proiectelor finanţate din POR 2007-2013 / Oana Gherghinescu. - Craiova :
Dalotă. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009. Universitaria, 2009
ISBN 978-973-129-446-9 ISBN 978-606-510-624-6
65.012.4:334.7.012.64+334.7.012.63(075.8)(079.1) 658.155
CIP 2009-18905 CIP 2009-18731

1082. Dezvoltarea competenţelor manageriale şi tehnologice ale 1088. GÎFEI, SORIN. Managementul ordinii şi siguranţei publice în
personalului operaţional / Moraru Gina-Maria (coord.), Duşe Carmen-Sonia, transporturile feroviare, navale şi aeriene / Sorin Gîfei. - Bucureşti : Universul
Dumitraşcu Dănuţ, ... - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009 Juridic, 2009
ISBN 978-973-739-864-2 ISBN 978-973-127-231-3
65.012.4 65.012.4:656
CIP 2009-18469 CIP 2009-19305

1083. DRIGĂ, IMOLA. Managementul riscului în afaceri / Imola 1089. GORGHIU, GABRIEL. Managementul proiectelor : o
Drigă. - Petroşani : Universitas, 2009 abordare orientată pe aplicaţii / Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu,
ISBN 978-973-741-149-5 Mihail-Florin Stan. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009
65.012.4:336 ISBN 978-973-712-496-8
CIP 2009-19334 65.012.4
CIP 2009-19108
1084. DUŢĂ, VIOREL CONSTANTIN. Management operaţional /
Duţă Viorel Constantin, Lăutaru Alexandru, Nişconi Ioan. - Deva : Cetate Deva, 1090. GRIMWOOD, MARTIN. Manual de planificare strategică /
2009 Martin Grimwood, Ugis Sics şi Mircea Tulea. - Bucureşti : Atelier Didactic, 2009
ISBN 978-973-1855-67-7 ISBN 978-973-1846-23-1
65.012.4 65.012.4:35
CIP 2009-18992 CIP 2009-19343

1085. ENACHE, ELENA. Analiză economică-financiară / dr. Elena 1091. IMBRESCU, ION. Elemente de management public / dr. Ion
Enache (coord.), dr. Marius Gust, dr. Geanina Tudose. - Piteşti : Independenţa Imbrescu. - Bucureşti : Lumina Lex, 2009
Economică, 2009 ISBN 978-973-758-204-1
ISBN 978-606-502-018-4 65.012.4:35
658.1 CIP 2009-19597
CIP 2009-19432
1092. Implementarea de activităţi comune româno-sârbe de planning,
1086. Finanţele întreprinderii : studii aplicative / Nistor E. Ioan, hosting şi sprijinire în afaceri : transfrontalier de hosting şi sprijin în afaceri
Lăcătuş Viorel Dorin, Văidean Viorela Ligia, Cuceu Ionuţ Constantin. - Cluj- al IMM-urilor din judeţul Timiş din districtul Banatul de Sud. - Timişoara :
Napoca : Risoprint, 2009 Editura Fundatiei pentru cultură şi învâţământ "Ioan Slavici" Timişoara, 2009
ISBN 978-973-53-0173-6 ISBN 978-973-88962-5-3
658.14 65.012.4:334.7.012.63/.64
CIP 2009-18884 CIP 2009-19418
200 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 201

1093. IONICĂ, MARIN. Management în resurse umane şi 1099. LE DANTEC, TANNGUY. Managementul proiectelor prin
administraţie publică / Ionică Marin. - Craiova : Universitaria, 2009 exemple / Tannguy Le Dantec ; trad.: Alexandra Dincă. - Bucureşti : Editura C.H.
ISBN 978-606-510-663-5 Beck, 2009
65.012.4:658.3 ISBN 978-973-115-674-3
CIP 2009-17980 65.012.4
CIP 2009-19610
1094. ISAC, FLORIN LUCIAN. Administrarea afacerilor în turism /
Florin Lucian Isac, Sergiu Rusu. - Ed. a 2-a. - Timişoara : Mirton, 2009 1100. LEON, ANA LĂCRĂMIOARA. Ingineria calităţii / Ana
ISBN 978-973-52-0721-2 Lăcrămioara Leon. - Iaşi : Mega Mix, 2009
65.012.4:336+338.48 ISBN 978-606-8063-08-9
CIP 2009-19907 658.562
CIP 2009-20307
1095. ISAC, FLORIN LUCIAN. Management în servicii / Florin
Lucian Isac. - Ed. a 2-a - Timişoara : Mirton, 2009 1101. LOCK, DENNIS. Managementul proiectului / Dennis Lock ;
ISBN 978-973-52-0720-5 trad.: Aced Consult Services SRL ; pref.: Dennis Lock. - Ed. a 9-a. - Bucureşti :
65.012.4:338.46(075.8) Monitorul Oficial R.A., 2010
CIP 2009-19908 ISBN 978-973-567-702-2
65.012.4:62.001.63(075.8)
1096. ISTRATE, ANA MIHAELA. Management and marketing 37.018.43
communication-workbook / Ana Mihaela Istrate, Adriana Maxim, Andreea CIP 2009-20121
Raluca Topor. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
ISBN 978-973-749-768-0 1102. LUPU, NICOLAE. Hotelul : economie şi management / Nicolae
65.012.4 Lupu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
339.138 ISBN 978-973-115-486-2
CIP 2009-19927 65.012.4:640.41
CIP 2009-19838
1097. KEREKES, LADISLAU. Managementul calităţii / Ladislau
Kerekes. - Miercurea-Ciuc : Status, 2009 1103. Management : culegere de aplicaţii, studii de caz şi exerciţii
ISBN 978-973-1764-77-1 practice / dr. Nicoleta Belu, drd. Denisa Parpandel, drd. Iuliana Talmaciu, ... -
65.012.4:658.62.018.2 Piteşti : Independenţa Economică, 2009
CIP 2009-20265 ISBN 978-606-502-017-7
65.012.4
1098. KOTLER, PHILIP. Chaotics : management şi marketing în CIP 2009-19209
era turbulenţei / Philip Kotler şi John A. Caslione ; trad.: Smaranda Nistor. -
Bucureşti : Publica, 2009
ISBN 978-973-1931-22-7
65.012.4
339.138
CIP 2009-18988
202 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 203

1104. MANAGERIAL CHALLENGES OF THE 1109. O'CONNOR, JOSEPH. Manual de NLP : ghid practic pentru a
CONTEMPORARY SOCIETY. International conference (2009 ; Cluj- obţine rezultatele pe care le doreşti / Joseph O'Connor ; trad.: Eduard Bucescu. -
Napoca). The proceedings of the international conference Managerial Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
challenges of the contemporary society : May 29-30, 2009, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-669-878-1
Romania / Universitatea Babeş-Bolyai. Facultatea de Ştiinţe Economice şi 65.012.4
Gestiunea Afacerilor. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009 CIP 2009-19136
ISBN 978-973-53-0182-8
65.012.4(063) 1110. OLARI, IONEL. Controlul şi managementul instituţiilor
CIP 2009-19745 publice / dr. ec. Ionel Olari. - Timişoara : Mirton, 2009
ISBN 978-973-52-0704-5
1105. MIHAI, DANIELA. Curs de analiză strategică şi simulări 65.012.4:35
decizionale / Daniela Mihai, Constantin Drăghici. - Craiova : Sitech, 2009- CIP 2009-18715
vol.
ISBN 978-606-530-677-6 1111. PASCU, LAURA. Accelerarea vânzărilor prin relaţii publice /
Vol. 1 : Analiza strategică a mediului concurenţial. - 2009. - ISBN Laura Pascu. - Bucureşti : Tribuna Economică, 2009
978-606-530-678-3 ISBN 978-973-688-154-1
65.012.4 658.85
CIP 2009-18786 CIP 2009-19309

1106. MIHU, RUXANDRA-IOANA. Tehnici de decizie şi diagnoză : 1112. PĂTRAŞCU, ILIUŢĂ. Management : strategia şi
aplicaţii / Mihu Ruxandra-Ioana, Monica Voinescu, Octavian Arsene. - Bucureşti : managementul strategic al organizaţiei / Iliuţă Pătraşcu. - Craiova : Sitech, 2009
Editura Universitară, 2009 ISBN 978-606-530-670-7
ISBN 978-973-749-763-5 65.012.4
65.012.4 CIP 2009-18284
CIP 2009-19828
1113. PĂTRAŞCU, NECULAI. Management : o abordare sistemică /
1107. MOISESCU, ELENA. Asigurarea calităţii : îndrumar de Neculai Pătraşcu. - Ed. a 7-a. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T., 2009
laborator / Elena Moisescu. - Iaşi : Mega Mix, 2009 ISBN 978-973-134-094-4
ISBN 978-606-8063-07-2 65.012.4
658.62.018.2(075.8) CIP 2009-19522
CIP 2009-20308
1114. PÂNIŞOARĂ, GEORGETA. Comportament organizaţional
1108. NAN, COSTICĂ. Managementul administraţiei publice / Nan aplicat : aspecte de psihologie managerială / Georgeta Pânişoară. - Bucureşti :
Costică, Solomon Ioan, Stroe Cosmin. - Constanţa : Punct Ochit, 2009 Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
ISBN 978-606-8035-19-2 ISBN 978-973-737-737-1
65.012.4:35 65.012.4
CIP 2009-19979 CIP 2009-19684
204 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 205

1115. POPESCU, DANIEL. Logistică industrială : îndrumar de 1121. TOMA, VIORICA. Managementul creativ şi inovativ în firmele
laborator / Daniel Popescu. - Craiova : Sitech, 2009 româneşti / Viorica Toma, Roxana-Maria Toma. - Iaşi : Tehnopress, 2009
ISBN 978-606-530-681-3 ISBN 978-973-702-719-1
658(075.8) 65.012.4
CIP 2009-19458 CIP 2009-19969

1116. PUŞCAŞU, MIRELA. Apărarea naţională şi managementul 1122. TOMA, VIORICA. Managementul creativităţii şi inovaţiei în
resurselor pentru apărare / ec. dr. maior Mirela Puşcaşu. - Bucureşti : Editura organizaţiile economice / Viorica Toma. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2009 ISBN 978-973-702-717-7
ISBN 978-973-663-782-7 65.012.4:159.954.4
65.012.4:355 65.012.4:001.895
CIP 2009-19128 CIP 2009-19041

1117. SCRIOŞTEANU, ADRIANA. Managementul cumpărărilor / 1123. TRIF, VIOREL. Situaţiile financiare ale întreprinderii / Viorel
Adriana Scrioşteanu. - Craiova : Universitaria, 2009 Trif, Cristina Mihaela Nagy. - Timişoara : Mirton, 2009
ISBN 978-606-510-649-9 ISBN 978-973-52-0716-8
65.012.2 658.1
CIP 2009-17970 CIP 2009-19605

1118. SPLITTER, BERND CHRISTIAN. Răspunderea în accidentele 1124. VARNDERLINDE, BLANDINE. Cultures, management
rutiere / Bernd Christian Splitter, Paul Kuhn ; trad.: Greceanu Sorin-Mihail, Weber et preformance / Blandine Varnderlinde, Camelia Frăţilă, Laura Marcu. -
Mihail-Ioan. - Ed. a 6-a. - Bucureşti : Editura UNSICAR, 2009 Târgovişte : Bibliotheca, 2009
ISBN 978-606-92304-1-1 ISBN 978-973-712-502-6
658.1.08 65.012.4:008
CIP 2009-19575 CIP 2009-20125

1119. TĂBĂCARU, LIVIU L. Managementul fabricaţiei în IMM-uri : 1125. VINTILĂ, TEODOR. Managementul dejecţiilor în ferme de
lucrări aplicative / Liviu L. Tăbăcaru. - Iaşi : PIM, 2009 vaci pentru reducerea poluării şi obţinerea unui îngrăşământ valoros / Teodor
ISBN 978-606-520-649-6 Vintilă, Maria Maniu. - Timişoara : Mirton, 2009
658.152:334.7.012.63/.64(498) ISBN 978-973-52-0725-0
332.1:334.7.012.63/.64(498) 658.26:636.2
CIP 2009-19450 CIP 2009-20352

1120. TERCI, NICOLAE. Managementul financiar al firmei : 1126. ZĂRNESCU, NARCIS. Organigrama epistemică / Zărnescu
culegere de aplicaţii / lect. univ. dr. Nicolae Terci, asist. univ. drd. Dan Micuda. - Narcis. - Bucureşti : Electra, 2009
Piteşti : Independenţa Economică, 2009 ISBN 978-606-507-038-7
ISBN 978-606-502-015-3 65.012.4
65.012.4:658.15 CIP 2009-20334
CIP 2009-18810
206 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 207

655 Industrii poligrafice 1132. MARTIN, TIRON. Istoria poştei în Direcţia Regională
Timişoara / Tiron Florin Martin, Dan Traian Ţoldan. - Timişoara : Eurostampa,
1127. LUPU, DANIELA LUMINIŢA. Tiparul şi cartea în Ţara 2009
Românească între anii 1716 şi 1821 / Daniela Luminiţa Lupu ; indice general de ISBN 978-973-687-940-1
Alexandrina Ioniţă. - Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2009 656.8(498 Timişoara)
ISBN 978-973-152-160-2 CIP 2009-20177
655(498)"1716/1821"
CIP 2009-19067 1133. TARNU, LUCIAN. Investigarea şi reconstrucţia accidentelor
rutiere / Tarnu Lucian Ioan. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din
656 Transporturi. Servicii poştale Sibiu, 2009
ISBN 978-973-739-865-9
1128. BOCÎI, LIVIU SEVASTIAN. Metodologĭa de autoprendiyaje z 656.1.08
autoevaluación en el área de estudio : ingeniería ferroviaria / Liviu Sevastian CIP 2009-18470
Bocîi, Nicanor Ursua Lezaun. - Timişoara : Mirton, 2009
ISBN 978-973-52-0705-2 1134. ŢOLDAN, DAN TRAIAN. Direcţia Regională de Poştă
656.2 Timişoara : monografie / Dan Traian Ţoldan. - Timişoara : Eurostampa, 2009
CIP 2009-18921 ISBN 978-973-687-938-8
656.8
1129. Breviar privind răspunderea contravenţională. - Miercurea- CIP 2009-19956
Ciuc : Editura IFPTR, 2009
ISBN 978-973-88887-8-4 657 Contabilitate
656.1.05(498)
CIP 2009-19175 1135. Audit : suport de curs pentru examenul de aptitudini în
vederea obţinerii calităţii de expert contabil (conform tematicii aprobate prin
1130. CLINCI, MARIAN. Ghid practic de navigaţie : aparatură Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini). -
radio : puntea de comandă / Marian Clinci. - Constanţa : Crizon, 2009 Bucureşti : Editura CECCAR, 2010
ISBN 978-973-1909-59-2 ISBN 978-973-8414-77-8
656.6 657.63
621.396 CIP 2009-18690
CIP 2009-19059
1136. BOŢA AVRAM, FLORIN. Imaginea fidelă în contabilitate /
1131. CLINCI, MARIAN. Ghid practic de navigaţie : plan de Florin Boţa Avram. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
navigaţie : evaluare, planificare, executare şi monitorizare / Marian Clinci. - ISBN 978-973-53-0178-1
Constanţa : Crizon, 2009 657
ISBN 978-973-1909-58-5 CIP 2009-19036
656.6
CIP 2009-19060 1137. CACIUC, LEONORA. Contabilitatea şi controlul entităţilor de
pe piaţa de capital / prof. univ. dr. Leonora Caciuc. - Timişoara : Mirton, 2009
ISBN 978-973-52-0714-4
657
CIP 2009-19607
208 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 209

1138. CIUHUREANU, ALINA TEODORA. Contabilitate : 1143. Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă, Emil
fundamente teoretice şi practice / Ciuhureanu Alina Teodora, Balteş Nicolae. - Ghiţă, Alina Georgiana Manta, Daniel Voinea. - Craiova : Universitaria, 2009
Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009 ISBN 978-606-510-440-2
ISBN 978-973-739-858-1 657.633
657 CIP 2009-17982
CIP 2009-17986
1144. MAN, MARIANA. Contabilitate financiară şi de gestiune :
1139. Contabilitatea amortizării şi deprecierii activelor / Mihai Ristea, studii aplicative / prof. univ. dr. Man Mariana. - Ed. a 3-a. - Craiova : Arves, 2009
Corina Dumitru, Lidia Manea, ... - Bucureşti : Tribuna Economică, 2009 ISBN 978-606-518-099-4
ISBN 978-973-688-153-4 657:658.14
657 CIP 2009-19496
CIP 2009-19021
1145. Planul de conturi 2010. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
1140. DUMITRU, MĂDĂLINA. Cost accounting and management ISBN 978-973-749-738-3
control / Mădălina Dumitru, Mihaela Dumitrana, Marcel Vulpoi. - Bucureşti : 657(498)"2010"
Editura Universităţii Româno-Britanice, 2009 CIP 2009-18467
ISBN 978-973-88728-9-9
657 1146. PLEŞEA, DORU. Convergenţe contabile internaţionale / prof.
CIP 2009-19801 univ. dr. Pleşea Doru. - Ed. a 2-a. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T., 2009
ISBN 978-973-134-089-0
1141. Ghid de întocmire a raportului anual şi interimar în 657(100)
conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară / Corpul CIP 2009-19517
Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România. - Bucureşti : Editura
CECCAR, 2009 1147. POPA, ADINA SIMONA. Contabilitate / Adina Simona Popa. -
ISBN 978-973-8414-78-5 Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2009
657+336:006(100) ISBN 978-973-1906-40-9
CIP 2009-19074 657
CIP 2009-19981
1142. GRECEANU-COCOŞ, VIRGINIA. Contabilitatea în partidă
simplă şi legislaţia utilă unităţilor de cult religios : (filii, parohii, mânăstiri, 1148. POPA, GABRIEL. Contabilitate financiară : aplicaţii practice /
catedrale, paraclise, schituri) : organizarea şi funcţionarea cultelor religioase, Popa Gabriel. - Sibiu : Alma Mater, 2009
contabilitatea în partidă simplă, impozitarea activităţilor economice ISBN 978-973-632-528-1
desfăşurate de cultele religioase, modul de procurare a bunurilor, legislaţie 657
utilă comentată şi necomentată, transpunerea datelor din evidenţa simplă în CIP 2009-19034
evidenţa dublă / Virginia Greceanu-Cocoş. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
ISBN 978-973-129-438-4 1149. Reglementări contabile 2010 / ed. îngrij. de Nicolae Măndoiu. -
657:26(498)(094) Bucureşti : Con Fisc, 2009
343.03(075.8) ISBN 978-973-1895-27-7
CIP 2009-18079 657(498)(094)
CIP 2009-20163
210 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 211

1150. RISTEA, MIHAI. Contabilitatea societăţilor comerciale / Mihai 1156. TĂLPĂU, MIHAELA. Contabilitate generală / Mihaela
Ristea, Corina Graziella Dumitru. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Editura Tălpău. - Craiova : Sitech, 2009
Universitară, 2009 ISBN 978-606-530-683-7
2 vol. 657
ISBN 978-973-749-710-9 CIP 2009-19292
Vol. 1. - ISBN 978-973-749-744-4
Vol. 2. - ISBN 978-973-749-745-1 1157. TRIF, VIOREL. Situaţiile financiare ale întreprinderii / Viorel
657:347.22 Trif. - Ed. a 2-a - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
CIP 2009-17325 ISBN 978-973-53-0177-4
657.372:334.72(075.8)
1151. ROMÂNIA. [Legislaţie]. Reglementări contabile conforme cu 658.14:334.72(075.8)
directivele europene. - Ed. a 4-a, rev. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A, 2009 37.018.42
ISBN 978-973-567-700-8 CIP 2009-18971
657(498+4)(094)
CIP 2009-18935 1158. TULVINSCHI, MIHAELA. Contabilitatea : ştiinţă şi tehnică
de gestiune / Mihaela Tulvinschi ; pref.: Elena Hlaciuc. - Iaşi : Sedcom Libris,
1152. ROTARU, CONSTANTIN. Contabilitate de gestiune : 2009
fundamente ale contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor / Constantin ISBN 978-973-670-347-8
Rotaru. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Mustang, 2009 657
ISBN 978-606-8058-13-9 CIP 2009-18977
657.47
657:658.15 1159. ŢĂRAN MOROŞAN, ADRIAN. Costurile : componente, sferă
CIP 2009-18449 de cuprindere, metode şi proceduri de calculaţie / Adrian Ţăran Moroşan. -
Sibiu : Psihomedia, 2009
1153. SANDU, MARIA. Contabilitate financiară : anul I / Maria ISBN 978-973-1753-90-4
Sandu. - Craiova : Universitaria, 2009 657.47:334.7
ISBN 978-606-510-656-7 CIP 2009-19106
657.41/.45
CIP 2009-18769 1160. ZAHARCIUC, ELENA. Contabilitate bancară / prof. univ. dr.
Elena Zaharciuc. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
1154. SGĂRDEA, FLORINEL MARIAN. Contabilitate managerială ISBN 978-973-129-469-8
aprofundată / Florinel Marian Sgărdea. - Bucureşti : Editura ASE, 2009 657
ISBN 978-606-505-284-0 CIP 2009-18906
657
CIP 2009-19784

1155. TABĂRĂ, NECULAI. Contabilitate internaţională / Tabără


Neculai, Horomnea Emil, Mircea Mirela-Cristina. - Iaşi : Tipo Moldova, 2009
ISBN 978-973-168-051-4
657
CIP 2009-20287
212 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 213

659 Publicitate. Informaţii 1166. MELINESCU, NICOLAE. Uriaşul care se trezeşte : Africa
subsahariană în ultimele trei decenii / Nicolae Melinescu. - Cluj-Napoca : CA
1161. CIUCĂ, RODICA. Campanii de relaţii publice : specificul Publishing, 2009
organizaţiei şcolare / Rodica Ciucă, Adriana Petruţa Simionescu ; cuv. înainte: 2 vol.
lect. univ. dr. Irina Stănciugelu ; ed.: Cătălin Nicolae Moldoveanu. - Brăila : Zeit, ISBN 978-973-88878-7-9
2009 Vol. 1. - ISBN 978-973-88878-8-6
ISBN 978-606-92303-0-5 Vol. 2. - ISBN 978-973-88878-9-3
659.4:371 659.3(6)
CIP 2009-19229 CIP 2009-20675

1162. CRUCERU, ANCA FRANCISCA. Tehnici promoţionale / Anca 1167. OGILVY, DAVID. Confesiunile unui om de publicitate / David
Francisca Cruceru. - Bucureşti : Uranus, 2009 Ogilvy ; trad.: Monica Mitarcă ; cuv. înainte: Alan Parker. - Bucureşti : Humanitas,
ISBN 978-973-7765-77-2 2009
659.1 ISBN 978-973-50-2581-6
CIP 2009-18700 659.1
CIP 2009-18687
1163. DĂMEAN, DIANA. Receptarea de către tineri a
reprezentărilor de gen în mass-media din România / Diana Dămean. - Cluj- 1168. POPA, IOAN. Curs de publicitate imobiliară / conf. univ. dr.
Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009 Popa Ioan. - Ed. a 2-a. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T., 2009
ISBN 978-973-610-920-1 ISBN 978-973-134-092-0
659.3 659.1:347.235
CIP 2009-18153 CIP 2009-19521

1164. HOSU, IOAN. PR şi comunicare / Ioan Hosu. - Miercurea-Ciuc : 1169. Tendinţe actuale în media contemporană / coord.: Luminiţa
Status, 2009 Roşca. - Bucureşti : Tritonic Publishing, 2009
ISBN 978-973-1764-85-6 ISBN 978-606-92289-3-7
659.4 659.3
CIP 2009-20272 CIP 2009-18275

1165. Manual de comunicare economică şi relaţii publice / Diana 66/68 Industrii şi meserii diverse
Andreia Hristache (coord.), Silvia Elena Popescu, Claudia Elena Paicu, Roxana
Lucia Mihai. - Bucureşti : Editura ASE, 2009 1170. AVĂDANEI, LIDIA. Biopolimerii / Lidia Avădanei, Vasile
ISBN 978-606-505-281-9 Avădanei. - Bucureşti : Electra, 2009
659.4 ISBN 978-606-507-032-5
CIP 2009-19709 678.7
CIP 2009-19679
214 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 215

1171. BANU, CONSTANTIN. Berea - băutură aliment? / prof. dr. 1176. Compozite polimerice cu aplicaţii în domeniul finisării pieilor /
ing. Constantin Banu, lector dr. ing. ec. Sorin-Strătilă Dorin, conf. dr. ing. Maria Viorica Deselnicu, Mircea Dan Bucevschi, Monica Colţ, Dana Corina Deselnicu. -
Iordan. - Bucureşti : Editura ASAB, 2009 Bucureşti : Certex, 2009
ISBN 978-973-7725-81-3 ISBN 978-973-1716-55-8
663.4 675
CIP 2009-19929 CIP 2009-19590

1172. BERCEA, MARIA. Reologia polimerilor / Maria Bercea. - Iaşi : 1177. Compuşi cu caracter tanant obţinuţi prin prelucrarea unor
Tehnopress, 2009 deşeuri nereciclabile din industria titanului / Marian Crudu, Ioan Roşca, Doina
2 vol. Sibiescu, ... - Bucureşti : Certex, 2009
ISBN 978-973-702-721-4 ISBN 978-973-1716-54-1
Vol. 1 : Ecuaţiile mediului continuu deformabil. - ISBN 669.295
978-973-702-722-1 CIP 2009-19586
Vol. 2 : Comportatea vâscoelastică a polimerilor. - ISBN
978-973-702-723-8 1178. CRAMARIUC, BOGDAN. Electrofilarea : fundamentare
678.7 teoretică / Bogdan Cramariuc, Liliana Rozemarie Manea, Iuliana Gabriela Lupu. -
CIP 2009-19970 Iaşi : Tehnopress, 2009
ISBN 978-973-702-581-4
1173. BERCIU, MIHAELA. Succesul detaliilor : cartea tehnică a 677
ţinutei masculine / Mihaela Berciu. - Bucureşti : Brightimage, 2009 CIP 2009-20223
ISBN 978-606-92231-0-9
687.12-055.1 1179. DOROGAN, ANGELA. Produse textile funcţionalizate utilizate
CIP 2009-17996 în domenii tehnice : rolul elementelor textile din componenţa automobilelor /
Angela Dorogan, Eftalea Carpus, Maria Dan. - Bucureşti : Certex, 2009
1174. CIOANĂ, MARIA DANIELA. Asigurarea calităţii în industria ISBN 978-973-1716-49-7
de confecţii / Cioană Maria Daniela. - Craiova : Universitaria, 2009 677
ISBN 978-606-510-631-4 CIP 2009-19589
677
CIP 2009-18730 1180. DULUCHEANU, CONSTANTIN. Oţeluri bifazice ferito-
martensitice / Constantin Dulucheanu, Nicolai Băncescu. - Suceava : Editura
1175. Cocteiluri celebre şi poveştile lor / ed.: Ioana Irimiea. - Universităţii din Suceava, 2009
Bucureşti : House of Guides, 2009 ISBN 978-973-666-321-5
ISBN 978-606-513-117-0 669.14
663.87 CIP 2009-20089
641.841
CIP 2009-20038 1181. Ghid practic de implementare a sistemului HACCP în unităţile
de industrie alimentară / Mihai Druga, Gheorghe Milovan, Marioara Druga, ... -
Timişoara : Mirton, 2009
ISBN 978-973-52-0719-9
664
CIP 2009-19873
216 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 217

1182. HÂNCU, CORNELIU DAN. Materiale de construcţii / Corneliu 1188. NANU, ADINA. Bărbatul şi moda / Adina Nanu, Ovidiu Buta. -
Dan Hâncu, Valentina Efrem, Daniela Spoială. - Constanţa : Editura Fundaţiei Iaşi : Polirom, 2009
"Andrei Şaguna", 2009 ISBN 978-973-46-1447-9
ISBN 978-973-732-113-8 687.1/.3-055.1
691 CIP 2009-18893
CIP 2009-18555
1189. POP, CECILIA. Managementul calităţii alimentelor / Pop
1183. HOTINCEANU, MIHAI. Principiile fizice ale senzorilor şi Cecilia, Ştef Ducu, Pop Mircea. - Iaşi : Edict, 2009
traductoarelor / Mihai Hotinceanu, Zoltan Borsos. - Ploieşti : Editura Universităţii 2 vol.
Petrol-Gaze din Ploieşti, 2009 ISBN 978-973-7699-39-8
ISBN 978-973-719-324-7 Vol. 1. - ISBN 978-973-7699-40-4
681.586 Vol. 2. - ISBN 978-973-7699-41-1
CIP 2009-19997 658.62.018.2:664
CIP 2009-20291
1184. IANCU, CARMEN. Utilaje din industria alimentară : lucrări
practice de laborator / Iancu Carmen. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 1190. POPA, IONEL. Mentenanţa uleiurilor minerale / Popa Ionel,
2009 Ceclan Rodica Elena, Ceclan Mihail. - Bucureşti : Electra, 2009
ISBN 978-973-759-939-1 ISBN 978-606-507-036-3
664.023(075.8) 665.7
CIP 2009-16892 CIP 2009-19717

1185. IFTODE, ADINA. Tendinţe în designul textil / Adina Iftode, 1191. Produse textile funcţionalizate pentru îmbunătăţirea calităţii şi
Alexandra Mocenco. - Bucureşti : Certex, 2009 performanţă / Angela Dorogan, Eftalea Carpus, Daniela Farama, ... - Bucureşti :
ISBN 978-973-1716-51-0 Certex, 2009
677 ISBN 978-973-1716-48-0
CIP 2009-19150 677
CIP 2009-19588
1186. ILIE, ALEXIE. Teoria sistemelor şi reglaj automat / Alexie
Ilie. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009 1192. STAN, MIHAI. Introducere în studiul structurilor textile
ISBN 978-973-598-612-4 auxetice / Stan Mihai, Visileanu Emilia. - Bucureşti : Certex, 2009
681.5 ISBN 978-973-1716-53-4
CIP 2009-19982 677
CIP 2009-19290
1187. LUCAN, DUMITRA. Procese specifice generatorului de abur /
Dumitra Lucan. - Piteşti : Paralela 45, 2009 1193. ŢÂRLEA, GRAŢIELA-MARIA. Codul bunelor practici pentru
ISBN 978-973-47-0813-0 instalaţiile de răcire şi aer condiţionat / Graţiela-Maria Ţârlea. - Bucureşti :
519.86:66.082.2 Editura A.G.I.R., 2009
CIP 2009-20152 ISBN 978-973-720-269-7
697
CIP 2009-19029
218 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 219

1194. VLASE, MONICA. Pomparea şi transportul betonului prin 7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT
conducte / Monica Vlase, Andrei Tudor. - Bucureşti : BREN, 2009
ISBN 978-973-648-869-6 1199. ALDEA, HORTENSIU. Colecţia de artă dr. Hortensiu Aldea /
666.97.033.13 Hortensiu Aldea. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
CIP 2009-18524 ISBN 978-606-8132-01-3
7(498)
1195. ZĂINESCU, GABRIEL A. Sisteme multicomponente de CIP 2009-19258
biopolimeri organici cu soluţii de valorificare în agricultura şi în industria de
pielărie / Gabriel Zăinescu, Petre Voicu, Emil Barna. - Bucureşti : Certex, 2009 1200. Artă, spaţiu şi memorie în epoca digitală / coord.: Tincuţa
ISBN 978-973-1716-57-2 Heinzel. - Bucureşti : Paideia, 2009
675 ISBN 978-973-596-551-8
CIP 2009-19587 7
CIP 2009-19187
69 Materiale şi tehnologii în construcţii
1201. Ateliere de artişti din Bucureşti = Artists' studios in Bucharest /
1196. CONSTANTINESCU, DAN. Aplicaţii practice ale indicatorului Pietro Amato, Sebastian Amza, Victoria Anghelescu, ... ; trad.: John Downie ;
Performanţa energetică a clădirilor / prof. dr. ing. Dan Constantinescu, dr. ing. foto: Mihai Brătescu, Marius Caraman, Ion Grigorescu, ... ; ed. coord.: Mihai
Horia Petran, ing. Cristian Petcu. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", Oroveanu. - Bucureşti : Noi Media Print, 2007-
2009 vol.
ISBN 978-973-1884-50-9 ISBN 978-973-7959-92-8
699.86 Vol. 3. - autorii textelor critice: Corneliu Antim, Luiza Barcan, Pavel
CIP 2009-19478 Şuşară, ... ; trad.: Alistair Ian Blyth ; foto.: Mihai Oroveanu, Adrian Bota, Marius
Caraman, ... ; ed. coord.: Mihai Oroveanu. - 2009. - ISBN 978-973-1805-55-9
1197. CONSTANTINESCU, DAN. Performanţa energetică a 7(498):929
clădirilor noi şi existente : fundamentare teoretică / prof. dr. ing. Dan CIP 2009-20207
Constantinescu, dr. ing. Horia Petran, ing. Cristian Petcu. - Ed. a 2-a, rev. -
Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2009 1202. IOVAN, IOAN. Semantica artelor vizuale / Ioan Iovan. - Lugoj :
ISBN 978-973-1884-49-3 Anthropos, 2009
699.86 2 vol.
CIP 2009-19477 ISBN 978-973-7985-56-9
Vol. 1. - ISBN 978-973-7985-57-6
1198. Materiale şi tehnologii moderne pentru construcţii / coord.: Vol. 2. - ISBN 978-973-7985-58-3
Mărgărita Vasile. - Sibiu : Techno Media, 2009 7
ISBN 978-606-8030-52-4 CIP 2009-19516 - CIP 2009-19516
691
CIP 2009-18443 1203. MASON, ANTONY. Arta occidentală din preistorie până în
secolul al XXI-lea / Antony Mason, John T. Spike ; trad.: Lia Decei. - Bucureşti :
Corint, 2010
ISBN 978-973-135-532-0
7(100)
CIP 2009-18241
220 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 221

1204. MORITZ, EUGEN. Argonautica oglinzii / Eugen Moritz. - Cluj- 1210. GEANTĂ, NICOLAE. Dinamica urbană a municipiului
Napoca : Napoca Star, 2009 Câmpina şi impactul său în arealul de influenţă / dr. Nicolae Geantă ; ed.:
ISBN 978-973-647-648-8 Cecilia Munteanu ; pref.: prof. univ. dr. Ioan Ianoş, prof. univ. dr. Cristian
7 Braghină, prof. univ. dr. Vasile Surd, conf. univ. dr. Radu Săgeată. - Ed. a 2-a, rev.
CIP 2009-20073 şi adăug. - Bucureşti : Top Form, 2009
ISBN 978-973-7626-52-3
1205. MORITZ, EUGEN. Eternitatea clipei / Eugen Moritz. - Cluj- 711.4(498 Câmpina)
Napoca : Napoca Star, 2009 CIP 2009-18120
ISBN 978-973-647-651-8
7 1211. IONESCU, IULIUS GHEORGHE. Geometria formelor
CIP 2009-20074 arhitecturale / Iulius Ionescu, Doina Niculae. - Bucureşti : Editura Universitară
"Ion Mincu", 2009
1206. OPREA, FLOREA. Manual de restaurare a cărţii vechi şi ISBN 978-973-1884-58-5
documentelor grafice / Florea Oprea. - Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii 514:71
Române, 2009 CIP 2009-19476
ISBN 978-973-167-029-4
7.025.4 1212. Mărginimea Sibiului : planificare şi amenajare teritorială /
CIP 2009-19353 coord.: Pompei Cocean. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
ISBN 978-973-610-962-1
1207. TOMA, IONEL DALIN IULIAN. Arhiva română de arte 711.122(498 Mărginimea Sibiului)
vizuale : ROVAA 3 / Ionel-Dalin-Iulian Toma. - Bucureşti : Printech, 2009 CIP 2009-19860
ISBN 978-606-521-421-7
7 1213. PROCA, MARCEL. Oraşul Bârlad : evoluţie urbanistică în a
CIP 2009-20076 doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX / Proca Marcel. -
Bârlad : Sfera, 2009
71 Urbanism ISBN 978-606-8056-63-0
711.4(498 Bârlad)
1208. FILIP, SORIN. Planning urban / Sorin Filip. - Cluj-Napoca : CIP 2009-19266
Presa Universitară Clujeană, 2009
ISBN 978-973-610-956-0 72 Arhitectură
71
CIP 2009-18776 1214. Arhitectura vernaculară în regiuni multiculturale = The
vernacular and the multicultural dialogue = Többnemzetiségű régiok népi
1209. FLEŞER, GHEORGHE. Alba Iulia, oraşul şi monumentele sale építészete / ed.: Zsuzsanna Eke, Edith M. Gyöngyösi, Ioana Rus ; trad: Eszter
în imagini de epocă / Gheorghe Fleşer. - Alba Iulia : Altip, 2009 Bodor, Ioana Câmpean, Zsuzsanna Eke, ... - Cluj-Napoca : Utilitas, 2009
ISBN 978-973-117-249-1 ISBN 978-973-9377-52-2
719.672(498 Alba Iulia) 72
930:94(498 Alba Iulia) CIP 2009-18602
CIP 2009-19444
222 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 223

1215. Atlasul istoric al mănăstirilor şi schiturilor ortodoxe din 1221. Eugeniu Iordăchescu : salvatorul monumentelor de
România : sec. XI-XXI. - Bucureşti : Editura Bibliotecii Naţionale a României, arhitectură / îngrijitor ed.: Viorel Gh. Speteanu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei
2010 Culturale Gheorghe Marin Speteanu, 2009
ISBN 978-973-8366-12-1 ISBN 978-973-8121-00-3
726.71(498) 726.76(498) Iordăchescu,E.
CIP 2009-20249 CIP 2009-18709

1216. CREŢU, GHEORGHE. Castelul Macea : micromonografie / 1222. FABINI, HERMANN. Die Kirchenburgen der Siebenbürger
Creţu Gheorghe. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2009 Sachsen / Hermann Fabini. - Sibiu : Monumenta, 2009
ISBN 978-973-664-358-3 ISBN 978-973-7969-12-5
728.81(498 Macea) 726.54(=112.2 Saşi)(498.4)
CIP 2009-18547 CIP 2009-19025

1217. DUKRÉT, GÉZA. Épĭtett örökségüng Bihar Mesyében / Dukrét 1223. GAAL, GYÖRGY. Tört kövön, porladó kereszten : pusztuló
Géza. - Oradea : Europrint, 2009 múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben / dr. Gaal György. - Cluj-Napoca :
ISBN 978-973-7735-73-7 Stúdium, 2009
725.94(498-35 Bihor) ISBN 978-973-643-177-7
CIP 2009-19957 726.82(498 Cluj-Napoca) Hazsongard
CIP 2009-18858
1218. DUŞOIU, CODINA-ELENA. Destinul a trei fabrici de bere :
Bucureşti, Timişoara, Madrid : abordare comparată prin analiză 1224. GAVRILAŞ, IOAN I. Proiectarea clădirilor de locuit
multicriterială / Codina Duşoiu. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", individuale / Ioan I. Gavrilaş. - Iaşi : PIM, 2009
2009 ISBN 978-606-520-647-2
ISBN 978-973-1884-54-7 728.24
72:663.4 CIP 2009-18697
CIP 2009-19483
1225. ILIU, LIANA. Geneza spaţiului modernist : texte pentru anul I
1219. DUŞOIU, CODINA-ELENA. Dinamica spaţiului sacru creştin : arhitectură / Liana Iliu. - Bucureşti : Ars Academica, 2009
influenţa funcţiunii / Codina Duşoiu. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion ISBN 978-606-8017-41-9
Mincu", 2009 72
ISBN 978-973-1884-53-0 CIP 2009-19798
725
CIP 2009-19481 1226. IONESCU, IULIUS GHEORGHE. Perspectiva - instrument de
proiectare / Iulius Ionescu. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2009
1220. ENACHE, MARIA. Locuinţa socială / Maria Enache. - ISBN 978-973-1884-57-8
Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2009 72(075.8)
ISBN 978-973-1884-55-4 CIP 2009-19484
728.2
CIP 2009-19482
224 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 225

1227. Mănăstirea Hadâmbu : 350 de ani de existenţă. - Iaşi : 1233. VARTIC, ANDREI. Codul de la Voroneţ / Andrei Vartic. -
Doxologia, 2009 Sibiu : Agnos, 2009
ISBN 978-606-92197-8-2 ISBN 978-973-1801-55-1
726.71(498) Hadâmbu 726.71(498 Voroneţ)
CIP 2009-18680 CIP 2009-18584

1228. NOICA, NICOLAE ŞT. Palatul Regal (Muzeul Naţional de 1234. ZEKI, HAYTHAM HIKMAT. Fundamente ale arhitecturii
Artă al României) / Nicolae Şt. Noica ; colab.: Peter Derer ; pref.: acad. Mugur islamice : concepte şi influenţe în arhitectura contemporană / dr. arh. Haytham
Isărescu ; îngrijire ed.: Stelian Ţurlea. - Bucureşti : Cadmos, 2009 Hikmat Zeki. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2009
ISBN 978-606-92162-2-4 ISBN 978-973-1884-51-6
728.82(498 Buc.) Palatul Regal 72(=411.21)
069(498 Buc.) Muzeul...:73 CIP 2009-19479
CIP 2009-18686
73/76 Arte plastice. Desen tehnic
1229. NUSSBÄCHER, GERNOT. Biserica Neagră : zece virtuţi /
text.: Gernot Nussbächer ; imagini: Peter Simon. - Braşov : Foton, 2009 1235. BRAD, CARMEN. Imagini ale lumii trecătoare : Kunisaka - un
ISBN 978-973-7641-48-9 mare artist al şcolii Utagawa : gravură japoneză din secolul al XIX / Carmen
726.54(498 Braşov) Biserica Neagră Brad. - Bucureşti : Editura Muzeul Naţional de Artă al României, 2009
CIP 2009-20208 ISBN 978-606-8029-10-8
76(520)
1230. NUSSBÄCHER, GERNOT. Schwarzen Kirche : zen Tugenden : CIP 2009-20365
Bilder aus der Schwartzen Kirche in Kronstadt / text.: Gernot Nussbächer ;
fotos: Peter Simon. - Braşov : Foton, 2009 1236. Catalogul Salonului de Umor Suceava : ediţia a XVIII-a (2007)
ISBN 978-973-7641-49-6 şi a XIX-a (2008). - Suceava : Muşatinii, 2009
726.54(498 Braşov) Biserica Neagră ISBN 978-973-1974-25-5
CIP 2009-20209 741.5(084)
CIP 2009-19547
1231. PANAIT, ANDRA. Spaţiu - structură - expresie : sinteză de
documentare - an II / dr. arh. Andra Panait, dr. arh. Haytham Hikmat Zeki. - 1237. CEBUC, ALEXANDRU. Enciclopedia artiştilor români
Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2009 contemporani / Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoiţă Lăptoiu. - Bucureşti :
ISBN 978-973-1884-52-3 Arc 2000, 1996-
72(075.8) vol.
CIP 2009-19480 ISBN 973-97341-3-5
Vol. 6. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-7703-27-9
1232. TÜDŐS, SIMON KINGA. A gernyeszegi régi Várkastély / 81'374.2:73(498)"19":929=135.1
Tüdős S. Kinga. - Târgu-Mureş : Mentor, 2009
ISBN 978--973-599-400-6 1238. Cinci ani de culoare / Asociaţia Artiştilor Plastici Ancora Tulcea. -
728.81(498 Gorneşti) Constanţa : Editura Muntenia, 2009
CIP 2009-20238 ISBN 978-973-692-274-9
73(498):929
CIP 2009-19081
226 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 227

1239. Corneliu Vasilescu / coord.: Octav Jiga. - Iaşi : Editura Dana Art, 1245. MORARU, ION. Michelangelo Buonarroti : creativitatea şi
2009 creaţia / Ion Moraru. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
ISBN 978-606-8132-02-0 ISBN 978-973-755-552-6
75(498) Vasilescu,C.(084) 75(450) Michelangelo,B.
CIP 2009-19711 CIP 2009-20260

1240. DASCĂLU, MIHAI. Caravana naivilor / Mihai Dascălu, Gustav 1246. O istorie a literaturii române desenată de marii graficieni ai
Ioan Hlinka, Costel Iftinchi. - Iaşi : PIM, 2009 lumii. - Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române, 2009
ISBN 978-606-520-635-9 ISBN 978-973-167-033-1
75 76
CIP 2009-18530 CIP 2009-20310

1241. GRĂJDEANU, MIHAI. Ciutanul / Mihai Grăjdeanu, Andrei 1247. PAVLOV, VASILE. Restituri / Vasile Pavlov. - Constanţa :
Toderaşcu. - Bucureşti : Dacica, 2009 Editura Muntenia, 2009
ISBN 978-606-92296-0-6 ISBN 978-973-692-273-2
741.5 Benzi desenate 73(498)
CIP 2009-19992 CIP 2009-19082

1242. GRIGORESCU, FELICIA. Aurel Popp : un renaşcentist al 1248. PĂUNESCU, RODICA. Desen tehnic şi Infografică / Rodica
culturii sătmărene în secolul XX / Grigorescu Felicia. - Satu Mare : Editura Păunescu, Ramona Clinciu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Muzeului Sătmărean, 2009 ISBN 978-973-598-605-6
ISBN 978-973-1843-33-9 744
75(498) Popp,A. 004.42 AUTOCAD
929 Popp,A. CIP 2009-19441
CIP 2009-19240
1249. Politici ale reprezentării - Dincoace de imagine / ed.: Cătălin
1243. KEDEI, ZOLTÁN. Beszélő ecset / Kedei Zoltán. - Târgu-Mureş : Gheorghe, Cristian Nae = Politiques de la representation - Au dela de l'image /
Mentor, 2009 editeurs: Cătălin Gheorghe, Cristian Nae. - Iaşi : Artes, 2009
ISBN 978-973-599-398-6 ISBN 978-973-8263-86-4
821.511.141-84 73
75(498) Kedei,Z. CIP 2009-18938
CIP 2009-19505
1250. Scooby Doo - Super benzi desenate : Aventuri la bibliotecă /
1244. LUNGU, ALEXANDRU C. Scenografia gurmandizei în text: Dan Abnett, John Rozum, Bret Lewis, ... ; creioane: Joe Staton, Karen
imaginarul Ţărilor de Jos = Toneelkunst en Lekkevbekkerij / Alexandru C. Matchette, Dan Decarlo ; culori: Paul Becton. - Bucureşti : Media Service Zawada,
Lungu. - Braşov : Kron-Art, 2009 2009
ISBN 978-973-1778-15-0 ISBN 978-973-1912-40-0
75 821.111(73)-93-34=135.1
CIP 2009-18850 087.5
741.5 Benzi desenate
CIP 2009-18077
228 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 229

1251. SORICA, DUMITRU. Potenţarea expresiei artistice în 78 Muzică


mozaicul de tip bizantin / Dumitru Sorica. - Bucureşti : Editura Universităţii din
Bucureşti, 2009 1256. ANTONIU, PAUL. Zodiile lui Orfeu / Paul Antoniu. - Târgu-
ISBN 978-973-737-736-4 Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009
738.5.033.2 ISBN 978-973-141-201-6
CIP 2009-19499 78(498+100):929
CIP 2009-18582
1252. Zanga : Moisturizing & non-conceptual objects, after Gili / text:
Adrian Bojenoiu ; grafica: Ioana Bita Giulea-Bidimensional. - Bucureşti : Noi 1257. BÉRES, MELINDA. Cvintetul de coarde : ipostazele
Media Print, 2009 mozartiene / Melinda Béres. - Cluj-Napoca : Mediamusica, 2009
ISBN 978-973-1805-57-3 ISBN 978-973-1910-50-5
76(498) Macovei-Zanga,D. 78(436) Mozart,W.A.
CIP 2009-19415 CIP 2009-19349

1253. ZINTZ, MARIA. Jakobovits Miklós / Maria Zintz. - Oradea : 1258. BRAD, CRINA. Melc, melc, codobelc : cântece pentru copii /
Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2009 Crina Brad, Marinela Tudoran. - Arad : Şcoala Vremii, 2009
ISBN 978-973-7621-18-4 ISBN 978-973-1793-12-2
75(498) Jakobovits,M. 784.67
CIP 2009-19731 CIP 2009-20616

77 Fotografie 1259. BRĂILOIU, CONSTANTIN. Opere / Constantin Brăiloiu ;


introducere, clasificare, note de Emilia Comişel. - Bucureşti : Editura Muzicală,
1254. Fotografia - document etnografic / Centrul Judeţean pentru 1967-
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj. - Cluj-Napoca : Tradiţii vol.
clujene, 2009 Vol. 8. - 2009. - ISBN 978-973-42-0555-4
ISBN 978-606-92271-2-1 398.8(498)
77:396 78(081)
CIP 2009-19083 784.4(498)
CIP 2008-14499
1255. FREEMAN, MICHAEL. Fotografia de călătorie / Michael
Freeman ; trad.: Graal Soft Integrated. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009 1260. Cântări creştine : Christian songs / ed. îngrijită de Claudiu
ISBN 978-973-675-736-5 Murtaza, Ady Lupaşcu, Vasile Iuhoş. - Suceava : Little Lamb, 2009
77 ISBN 978-606-8111-13-1
CIP 2009-20012 783:281.95
CIP 2009-20335

1261. Cântecele copilăriei / selecţie de Lucia Cocişiu. - Cluj-Napoca :


Anteea, 2009
ISBN 978-973-1948-12-6
784.67
821.135.1-93-1
CIP 2009-18960
230 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 231

1262. CHELARU, CARMEN. Muzica de cameră în cuvinte : 1268. MĂNIUŢ, LUCIA-CRISTINA. Cronica ideilor contemporane :
cvartetul Ad libitum / Carmen Chelaru, Paul-Constantin Chitic. - Iaşi : Artes, studii şi publicistică / Petruţa-Maria Măniuţ, Lucia-Cristina Măniuţ. - Braşov :
2009 Editura Universităţii "Transilvania", 2005-
ISBN 978-973-8263-87-1 vol.
78 ISBN 973-635-577-2
CIP 2009-20229 Vol. 3. - 2009. - ISBN 978-973-598-601-8
Vol. 4. - 2009. - ISBN 978-973-598-602-5
1263. COSMA, MIHAI. Celelalte 13 : ghid de operă / Mihai Cosma. - Vol. 5. - 2009. - ISBN 978-973-598-613-1
Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2009 78
ISBN 978-973-1905-46-4 CIP 2009-20077
782(100)
CIP 2009-18886 1269. MUNTEANU, GABRIELA. Modelul în teoria muzicii / Gabriela
Munteanu, Ion Oteţeanu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
1264. CRĂCIUN, DANIELA. Gânduri despre sunete / Daniela ISBN 978-973-163-495-1
Crăciun. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009 78(075.8)
ISBN 978-973-749-782-6 CIP 2009-18753
78
CIP 2009-20356 1270. MUNTEANU, GABRIELA. Sisteme de educaţie muzicală /
Gabriela Munteanu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
1265. DAVID, GHEORGHE. Antologie corală : muzică religioasă şi Mâine", 2009
cultă / Gheorghe David ; pref. Irina Odăgescu-Ţuţuianu. - Oradea : Imprimeria de ISBN 978-973-163-496-8
Vest, 2002- 78(075.8)
vol. CIP 2009-18752
ISBN 973-8195-44-6
Vol. 7. - 2009. - ISBN 978-973-704-115-9 1271. MUREŞAN, IONEL. Muzică bisericească : clasele IX-XII :
78 proiect de curs / prof. Ionel Mureşan. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
78.089.6 ISBN 978-973-53-0181-1
78(498):929 783(075.8)
CIP 2009-20174 CIP 2009-19379

1266. GÎSCĂ, PETREA. Cornul : tradiţie şi mister / Petrea Gîscă. - 1272. NAIE, LĂCRĂMIOARA. Curs de pian / Lăcrămioara Nae. - Ed.
Iaşi : Artes, 2009 a 2-a, rev. - Iaşi : Artes, 2009
ISBN 978-973-8263-84-0 ISBN 978-973-8263-55-0
788.41 786.2:781.24
CIP 2009-18942 CIP 2009-18594

1267. GRIGORE, DOINA. Fuga : ipostaze în creaţia pentru pian /


Doina Grigore. - Iaşi : Artes, 2009
ISBN 978-973-8263-83-3
786.2(075.8)
CIP 2009-19249
232 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 233

1273. NAUNCEF, ALINA MARIA. Repertoriul românesc pentru 1279. STOIA, ACHIM. Lieduri / Achim Stoia. - Iaşi : Artes, 2009
vioară solo în secolul XX / Ana Maria Nauncef. - Braşov : Editura Universităţii ISBN 978-973-8263-82-6
"Transilvania", 2009- 78
3 vol. CIP 2009-18856
ISBN 978-973-598-609-4
Vol. 1 : George Enescu. - 2009. - ISBN 978-973-598-618-6 1280. SZENIK, ILEANA. Ének-zene módszertan / Szenik Ilona, Péter
787.1 Éva. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
CIP 2009-20454 ISBN 978-973-610-957-7
78
1274. NECULAI, ADRIANA LUCIA. Parcurs analitic în tehnica CIP 2009-19011
pianistică / Adriana Lucia Neculai. - Cluj-Napoca : Mediamusica, 2009
ISBN 978-973-1910-51-2 1281. TYCIAK, JULIUS. Tehnologia imnelor bizantine : perspective
786.2 teologice ale liturghiei bizantine / Julius Tyciak ; trad., pref.: pr. lect. univ. dr.
CIP 2009-19348 Mircea Oros. - Cluj-Napoca : Studia, 2009
ISBN 978-973-8390-49-2
1275. PÉTER, ÉVA. Szolfézs példatár / Péter Éva. - Cluj-Napoca : 783.27
Napoca Star, 2009 CIP 2009-19524
ISBN 978-973-647-677-8
78 1282. URSE, ANETA. Înălţime sunetelor muzicale : auxiliar didactic
CIP 2009-18086 pentru clasele III-IV / Aneta Urse, Lucian Urse. - Brăila : Olimpiada, 2009
ISBN 978-973-7862-49-5
1276. PÉTER, ÉVA. Zeneelmélet / Péter Éva. - Cluj-Napoca : Napoca 78
Star, 2009 CIP 2009-20252
ISBN 978-973-647-678-5
78 791/792 Arta spectacolului
CIP 2009-18087
1283. BOLEA, MOREL. Ghidul de imagine şi showbiz / Morel Bolea. -
1277. SILAGHI, NICUŞOR. Valorificarea artei interpretative a Vatra Dornei : StudIS, 2009
lăutarilor ardeleni în compoziţii clasice autohtone / Nicuşor Silaghi. - Cluj- 2 vol.
Napoca : Mediamusica, 2009 ISBN 978-606-8064-25-3
ISBN 978-973-1910-53-6 Vol. 1. - ISBN 978-606-8064-23-9
78 Vol. 2. - ISBN 978-606-8064-24-6
CIP 2009-19350 791

1278. SILAGHI, NICUŞOR. Valorificarea artei interpretative a 1284. CĂLIMAN, CĂLIN. Cinci artişti ai imaginii cinematografice /
lăutarilor ardeleni în compoziţii clasice ; Vioara în muzica tradiţională Călin Căliman. - Bucureşti : Reu Studio, 2009
românească din Transilvania. - Cluj-Napoca : Mediamusica, 2009 ISBN 978-606-92235-0-5
ISBN 978-973-1910-52-9 791.43
787.1 CIP 2009-20053
CIP 2009-19351
234 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 235

1285. CĂLUGĂRU, GEO. Toma Caragiu Magicianul / Geo 1291. COJOCARU, ADIN. Volei : caiet de lucrări practice / Adin
Călugăru. - Bucureşti : Editura C.N.I. Coresi, 2009 Cojocaru, Marilena Ioniţă. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
ISBN 978-973-570-359-2 Mâine", 2009
792(498) Caragiu,T ISBN 978-973-163-502-6
CIP 2009-18737 796.325
CIP 2009-19946
1286. File de teatru sucevean. - Suceava : Accent Print, 2009
ISBN 978-973-1772-28-8 1292. COJOCARU, ADIN. Voleiul : joc adaptat la kinetoterapie /
792(498 Suceava) Adin Cojocaru, Marilena Ioniţă. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Fundaţiei
CIP 2009-18689 "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-501-9
1287. NAGY, BÉLA. Torz idők színháza : a nagyváradi magyar 796.325
színjátszás tizenkét éve : (1948-1960) / Nagy Béla. - Oradea : Varadinum Script, CIP 2009-19947
2009
ISBN 978-606-92262-4-7 1293. CROITORU, DOINA. Volei în kinetoterapie / Doina Croitoru. -
792(=511.141)(498 Oradea) Buzău : Alpha MDN, 2009
CIP 2009-20085 ISBN 978-973-139-108-3
615.825:796.325
1288. STÎRCEA-CRĂCIUN, MATEI. Brâncuşi : limbajele materiei / CIP 2009-19707
Matei Stîrcea. - Bucureşti : Anima, 2009
ISBN 978-973-7729-50-7 1294. DOMINTEANU, TEODORA. Activitatea sportivă în Academia
730(498) Brâncuşi,C de Studii Economice din Bucureşti : 2002-2009 / Teodora Dominteanu. -
CIP 2009-20298 Bucureşti : Printech, 2009
ISBN 978-606-521-418-7
796/799 Sport 796/799:378(498) ASE"2002/2009"
CIP 2009-19729
1289. ANDREI, VASILE LIVIU. Caiet de seminar pentru disciplina
Combat / conf. univ. dr. Andrei Vasile Liviu. - Timişoara : Mirton, 2009 1295. FIŞCUCI, GABRIELA. Iubim educaţia fizică trăind şi
ISBN 978-973-52-0709-0 crescând armonios / Gabriela Fişcuci. - Slatina : Didactic Pres, 2009
796.82 ISBN 978-973-113-375-1
CIP 2009-20346 796
CIP 2009-19972
1290. CĂTĂNESCU, CORNEL. Capacităţile coordinative în jocul de
baschet la debutanţi / Cornel Niculae Cătănescu. - Piteşti : Editura Universităţii 1296. GANCIU, MIHAELA. Gimnastica aerobică de întreţinere :
din Piteşti, 2009 suport metodic pentru orele de educaţie fizică pentru învăţământul superior :
ISBN 978-973-690-920-7 curs / Mihaela Ganciu ; [cuv. înainte: lect. univ. dr. Aducovschi Daniela... ]. -
796.323(075.8) Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
CIP 2009-19871 230 p.
ISBN 978-973-737-598-8
Partea 2. - 2009. - ISBN 978-973-737-730-2
796.412
CIP 2009-19080
236 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 237

1297. MOROŞAN-LARIONESCU, VIRGIL ADRIAN. Volei : 1303. POP, RAMONA-IOANA. 15 ani de iniţiere şi performanţă în
îndrumar metodico practic / Virgil Adrian Moroşan-Larionescu. - Suceava : handbal / Ramona Ioana Pop. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009
Editura Universităţii din Suceava, 2009 ISBN 978-973-141-207-8
ISBN 978-973-666-322-2 796.322
796.325 CIP 2009-19967
CIP 2009-19437
1304. POSTOLACHE, NICOLAE. Fascinaţia oinei : jocul românilor
1298. NAE, IONELA CRISTINA. Tehnica jocului de baschet în lecţia de pretutindeni / Nicolae Postolache. - Bucureşti : Profexim, 2009
de educaţie fizică şi sport din învăţământul superior / Ionela Cristina Nae. - ISBN 978-973-97087-4-6
Bucureşti : Editura ASE, 2009 796.3
ISBN 978-606-505-279-6 CIP 2009-18608
796.323.2
CIP 2009-19264 1305. PREDESCU, CLAUDIU. Jocuri de mişcare în lecţia de
educaţie fizică / Claudiu Predescu. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
1299. NEŢA, GHEORGHE. Educaţia fizică şi sportul în istoria ISBN 978-606-516-175-7
omenirii / Gheorghe Neţa. - Cluj-Napoca : Dacia, 2009 796
ISBN 978-973-35-2483-0 CIP 2009-19700
796/799(100)
CIP 2009-19600 1306. SCURT, CORNELIU. Poliatlonul atletic şcolar / Corneliu
Scurt. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
1300. NICULESCU, MUGUREL. Performanţa sportivă / Mugurel ISBN 978-973-598-606-3
Niculescu, Larisa Vladu. - Craiova : Universitaria, 2009 796.42
ISBN 978-606-510-677-2 CIP 2009-19554
796
CIP 2009-19295 1307. SFERLE, IOAN. Studiu comparativ privind particularităţile
antrenamentelor cu juniori amatori şi a celor ce practică tenisul de
1301. OŢELEANU, MARIANA. Educaţia fizică şi dezvoltarea performanţă / Ioan Sferle. - Oradea : Treira, 2009
calităţilor motrice la vârsta preşcolară / Mariana Oţeleanu. - Slatina : Didactic ISBN 978-973-8946-40-8
Pres, 2009 796.342
ISBN 978-973-113-377-5 CIP 2009-20462
796
CIP 2009-20081 1308. STOICA, DORU. Fotbal : selecţia la copii şi juniori / Doru
Stoica. - Craiova : Universitaria, 2009
1302. PARASCHIV, FLORIN. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi ISBN 978-606-510-659-8
sportului / Florin Paraschiv. - Ed. a 3-a. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T., 2009 796.332-053.2/.6
ISBN 978-973-134-090-6 CIP 2009-17979
796
CIP 2009-19519 1309. STOICA, MARIUS. Raţionalizare şi standardizare în
antrenamentul sportiv / Marius Stoica. - Bucureşti : Bren, 2009
ISBN 978-973-648-870-2
796.015
CIP 2009-18525
238 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 239

1315. Dicţionar englez-român / Academia Română. Institutul de


1310. ŞIMON, MARIANA. Proiect Comenius "Orientare" : Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". - Ed. a 2-a - Bucureşti : Univers
chestionare / Mariana Şimon, Cornelia Bindileu. - Bacău : Editura Casei Corpului Enciclopedic Gold, 2009
Didactic Bacău, 2009 ISBN 978-606-92266-0-5
ISBN 978-606-8104-16-4 81'374.2=111=135.1
796.56 CIP 2009-19164
CIP 2009-20065
1316. Dicţionarul limbii române actuale / Gabriel Angelescu (coord.),
1311. USCATU, TEODOR. Tehnica de ghid : curs practic / Teodor Emilia Mareş, Alexandru Muşina, Tania Muşina. - Braşov : Aula, 2009
Uscatu. - Bucureşti : Printech, 2009 ISBN 978-973-754-087-4
ISBN 978-606-521-407-1 81'374.2=135.1
796.5 CIP 2009-19391
CIP 2009-18533
1317. DUMITRIU, DANA-MARINA. Essais sur la traduction / Dana-
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ Marina Dumitriu ; pref.: Cristian Tămaş. - Iaşi : Ars Longa, 2009
ISBN 978-973-148-033-6
1312. Despre regenerarea şi ... generarea unei naţiuni / coord.: 81'25
Octavian Buda. - Bucureşti : Tritonic Publishing, 2009 CIP 2009-20315
ISBN 978-606-92289-8-2
80 1318. MILCU, MARILENA. Étude de traductologie et
CIP 2009-18277 d'interpretariat / Marilena Milcu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
ISBN 978-973-749-753-6
81 Lingvistică 81'25
CIP 2009-19001
1313. CALCIU, ALEXANDRU. Dicţionar român-spaniol / Alexandru
Calciu, Zaira Samharadze. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2009 1319. SARĂU, GHEORGHE. Dicţionar rrom-român / Gheorghe
ISBN 978-606-92266-1-2 Sarău. - Bucureşti : Erc Press, 2009
81'374.2=135.1=134.2 ISBN 978-973-157-735-7
CIP 2009-18793 81'374.8=214.58=135.1
81'374.8=135.1=214.58
CIP 2009-20342
1314. Diario de viaje = Jurnal de călătorie / Luana Tache, Bogdan
Graze, Jorge Gonzales Garrido, Corina Marcu. - Timişoara : Artpress, 2009-
3 vol. 811 Limbi individuale
ISBN 978-973-108-238-7
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-108-239-4 1320. ANDREI, MARIA. Studii de antroponimie : (cu referire
81 specială la limba rusă) / Maria Andrei. - Timişoara : Mirton, 2009
CIP 2009-18610 ISBN 978-973-52-0542-3
811.161.1'373.23
CIP 2009-1083
240 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 241

1321. BARBU, LĂCRIMIOARA. Let's practise grammar / 1327. CARAIVAN, LUIZA. First steps in business English / Luiza
Lăcrimioara Barbu. - Craiova : Universitaria, 2009 Caraivan, Ioana Ştefan. - Timişoara : Eurostampa, 2009
ISBN 978-606-510-641-3 ISBN 978-973-687-935-7
811.111 811.111:65
CIP 2009-17972 CIP 2009-19634

1322. BOGDAN, SILVIA. Limba engleză : suport curs practic : an I : 1328. CĂLBUREAN, LIVIU. Vers la decouvérte du texte littéraire /
pedagogia învăţământului primar şi preşcolar : psihologie / Bogdan Silvia. - Călburean Liviu. - Piteşti : Paradigme, 2009
Sibiu : Alma Mater, 2009 ISBN 978-973-7654-45-8
ISBN 978-973-632-557-1 811.133.1
371.3:811.111 CIP 2009-18815
CIP 2009-19033
1329. CERBAN, MĂDĂLINA. A systemic functional description of
1323. BOGDAN, SILVIA. Limba engleză : suport curs practic : the simple sentence structure / Mădălina Cerban. - Craiova : Universitaria, 2009
an II : pedagogia învăţământului primar şi preşcolar : psihologie / Bogdan ISBN 978-606-510-658-1
Silvia. - Sibiu : Alma Mater, 2009 811.111
ISBN 978-973-632-558-8 CIP 2009-17976
371.3:811.111
CIP 2009-19035 1330. COMIŞEL, ECATERINA. Gramatica limbii engleze / Ecaterina
Comişel. - Bucureşti : Corint, 2009
1324. BOICESCU, ŞERBAN. Études sémiotique sur les verbes ISBN 978-973-135-530-6
performatifs de comportement / Şerban-Ion Boicescu. - Bucureşti : Editura 811.111'36
Universitară, 2009 CIP 2009-18719
ISBN 978-973-749-766-6
811.133.1'367.625'366.2 1331. CROITORU, CECILIA. Gramatica limbii engleze / Cecilia
CIP 2009-19856 Croitoru. - Ed. a 4-a, rev. - Bucureşti : Booklet, 2009
ISBN 978-973-1892-42-9
1325. BORHAN, CRENGUŢA. Despre predicat şi propoziţia 811.111
predicativă / Borhan Crenguţa. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2009 CIP 2009-18748
ISBN 978-606-92245-6-4
811.135.1'367.332.7 1332. D come devozione, d come durevole : studi in onore della prof.
811.135.1'367.4 ssa Doina Derer. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
CIP 2009-19858 ISBN 978-973-737-739-5
811.131.1
1326. BUŞU, ADRIAN. English for specialized register / Adrian-Florin CIP 2009-17916
Buşu. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-697-4 1333. De rebus italiae / ed. Roxana Utale. - Bucureşti : Editura
811.111 Universităţii din Bucureşti, 2009
CIP 2009-20030 ISBN 978-973-737-741-8
811.131.1
CIP 2009-20243
242 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 243

1334. DISPAGNE, MICHEL. Substances phoniques et formes 1340. KIRYKOPOULOS, MILTIADIS IAK. Gramatica limbii
phonologiques du créole à base lexicale française : approche aussurienne / greceşti vechi / Miltiadis Iak. Kirykopoulos ; trad.: Dumitru Cacuci. - Drobeta-
Michel Dispagne. - Craiova : Universitaria, 2009 Turnu Severin : Editura Cacucci, 2009
ISBN 978-606-510-632-1 ISBN 978-973-87825-7-0
811.133.1 811.14'02
CIP 2009-18728 CIP 2009-20181

1335. EPURE, CRISTINA. Gramatica limbii franceze / Cristina 1341. KIRYKOPOULOS, MILTIADIS IAK. Sintaxa limbii greceşti
Epure, Maria Niţulescu. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Booklet, 2009 vechi : teorie şi exerciţii / Miltiadis Iak. Kirykopoulos ; trad.: Dumitru Cacuci. –
ISBN 978-973-1892-43-6 Drobeta-Turnu Severin : Editura Cacucci, 2009
811.133.1 811.14'02
CIP 2009-18749 CIP 2009-20182

1336. FOURNIER, ISABELLE. Gramatica limbii franceze / Isabelle 1342. PETERS, JO-ANN. Let's learn English : metodă pentru
Fournier ; trad.: Alina Scurtu. - Bucureşti : Corint, 2009 începători de învăţare a limbii engleze / Jo-Ann Peters, Jean-Michel Ravier ;
ISBN 978-973-135-526-9 trad.: Anca Perl. - Bucureşti : Teora, 2009
811.133.1'36 ISBN 978-973-20-1219-2
CIP 2009-18155 811.111
CIP 2009-19381
1337. Ghid de bune practici pentru metoda "Broad sweeps of
imagination" / coord.: Pelin Gerceker, Zuhal Yilmaz Dogan, Giampiero de 1343. RAKIĆ-ODRI, KORNELIJA. Gramatica limbii engleze /
Cristofaro, ... - Târgovişte : Bibliotheca, 2009 Kornelija Rakić-Odri ; trad.: Pál-Antal Judit. - Feliceni : Novum Impex, 2009
ISBN 978-973-712-499-9 ISBN 978-606-92079-6-3
37:811 811.111'36
CIP 2009-19153 CIP 2009-20293

1338. IZVERNA-TARABAC, IRINA. Studii de lingvistică / Irina 1344. ROMEDEA, ADRIANA-GERTRUDA. Guide de difficultés
Izverna-Tarabac. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2008- ortographiques des mots français / Adriana-Gertruda Romedea. - Bacău : Alma
4 vol. Mater, 2009
ISBN 978-973-666-283-6 ISBN 978-606-527-052-7
Vol. 4 : On the Romanian preverbal subjects. - 2009. - ISBN 811.133.1
978-973-666-318-5 CIP 2009-20214
811.111'36
811.135.1'36 1345. SÁNTHA, ATTILA. Székely szótar / Sántha Attila. - Ed. a 3-a -
811.135.1 Târgu-Secuiesc : Zelegor, 2009
CIP 2009-18981 ISBN 978-973-88294-4-2
811.511.141'282(498.4)
1339. JOVANOVIĆ, ZORA. Gramatica limbii germane / Zora CIP 2009-19047
Jovanović ; trad.: Györfi Hanka. - Feliceni : Novum Impex, 2009
ISBN 978-606-92079-7-0
811.112.2'36
CIP 2009-20294
244 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 245

1346. SELAGE, NICOLAE. Dificultăţi ale limbii franceze : elemente 1352. APOSTOLATU, IONEL. Limba română contemporană :
de fonetică, ortografie, construcţie lexicală, morfologie şi sintaxă / Nicolae morfologia / Ionel Apostolatu, Gina Necula. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Galaţi :
Selage. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009 Europlus, 2009
ISBN 978-973-752-417-1 ISBN 978-973-1950-53-2
811.133.1 811.135.1
CIP 2009-19988 CIP 2009-18597

1347. SUCIU, GIULIA. Communicating gender and gender 1353. BANCHERU, GLORIA. Numele şi importanţa lui / Gloria
differnces / Giulia Suciu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009 Bancheru. - Timişoara : Eurostampa, 2009
ISBN 978-973-759-927-8 ISBN 978-973-687-941-8
811.111'42 811.135.1'373.231
CIP 2009-19110 CIP 2009-20176

1348. TENBERG, REINHARD. Gramatica limbii germane / Reinhard 1354. BĂDESCU, ILONA. Limba română veche : privire sintetică şi
Tenberg, Guido Rings ; trad.: Alina Scurtu. - Bucureşti : Corint, 2009 texte / Ilona Bădescu. - Craiova : Universitaria, 2009
ISBN 978-973-135-527-6 ISBN 978-606-510-650-5
811.112.1'36 811.135.1'02
CIP 2009-18156 CIP 2009-17968

1349. TETEAN-VINŢELER, DIANA. Rusa A1 - B1 : (caietul 1355. BOLEA, MOREL. Nivelul sintactic al limbii române / Morel
studentului) / Diana Tetean-Vinţeler, Judith Bartalis-Bán. - Cluj-Napoca : Bolea. - Vatra Dornei : StudIS, 2009
Echinox, 2009 ISBN 978-606-8064-26-0
ISBN 978-973-8298-99-6 811.135.1
811.161.1(075.8) CIP 2009-18570
CIP 2009-20337
1356. BOMHER, NOEMI. Crude şi suave prenume feminine :
1350. TETEAN-VINŢELER, DIANA. Rusa A1 - B1 : (manual) / dicţionar onomastic / Noemi Bomher. - Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2009
Diana Tetean-Vinţeler, Judith Bartalis-Bán. - Cluj-Napoca : Echinox, 2009 ISBN 978-973-152-152-7
ISBN 978-973-8298-98-9 81'374.2:811.135.1'373.23=135.1
811.161.1(075.8) CIP 2009-19445
CIP 2009-20338
1357. BRADEA, ADELA. Dorul : configuraţii semantico-lingvistice
811.135.1 Limba română în poezia românească / Adela Bradea. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
ISBN 978-973-53-0186-6
1351. ANTOFI, MARIAN. Limba română : teste pentru gimnaziu / 821.135.1.09
Marian Antofi. - Galaţi : Europlus, 2009 811.135.1
ISBN 978-973-1950-54-9 CIP 2009-20078
811.135.1(075.33)
CIP 2009-18598
246 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 247

1358. BUHACIUC, LAURA. Evaluarea naţională : limba şi literatura 1364. DUŢĂ, SOFIA. Culegere de teste pentru limba română : clasa
română : clasa a VIII-a / Laura Buhaciuc. - Iaşi : Taida, 2009 a III-a / Sofia Duţă, Reluţa Cristescu. - Slatina : Didactic Pres, 2009
ISBN 978-606-514-029-5 ISBN 978-973-113-373-7
811.135.1(075.33) 811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33) CIP 2009-18814
CIP 2009-19317
1365. ENE, ANA. Elemente de semantică / Ana Ene. - Braşov : Editura
1359. CĂPIŢĂ, LAURA. Cum să scrii o lucrare de gradul I / Laura Universităţii "Transilvania", 2009
Căpiţă, Carol Căpiţă, Alin Ciupală. - Bucureşti : Tritonic Publishing, 2009 ISBN 978-973-598-610-0
ISBN 978-606-92289-1-3 811.135.1'37
811.135.1 CIP 2009-19796
CIP 2009-18109
1366. Ghid de pregătire pentru Bacalaureat 2010 : Limba şi literatura
1360. CHENDE-ROMAN, GHEORGHE. Antroponomie : din română / Mădălina Buga-Moraru, Eleonora Bulboacă, Gina Cămăraşu, ... -
onomastica Ţării Silvaniei / Gheorghe Chende-Roman. - Zalău : Silvania, 2009 Bucureşti : Sigma, 2009
ISBN 978-973-7817-95-2 ISBN 978-973-649-584-7
811.135.1'373.23 811.135.1(075.35)
CIP 2009-19056 821.135.1.09(075.35)
371.279.8:373.5
1361. Comunicare, identitate, context / Emilia Parpală (coord.). - CIP 2009-18984
Craiova : Universitaria, 2009
ISBN 978-606-510-662-8 1367. Ghid de pregătire pentru Bacalaureat 2010 : Limba şi
811.135.1 literatura română - proba orală / Sabina Corogar, Bianca Ibadula, Maria
CIP 2009-17981 Gheorghe, Mihai Morar. - Bucureşti : Sigma, 2009
ISBN 978-973-649-587-8
1362. Dificultăţi ale limbii române actuale / coord.: Larisa-Ileana 811.135.1(075.35)
Casangiu. - Constanţa : Ovidius University Press, 2009 821.135.1.09(075.35)
ISBN 978-973-614-525-4 371.279.8:373.5
811.135.1'271 CIP 2009-19578
CIP 2009-19224
1368. GRECU, MARIUS. Monografia predicatului în limba română :
1363. DINCESCU, ŞTEFAN. Morfosintaxa limbii române : teste de (1895-2005) / Marius-Valeriu Grecu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2009
evaluare-autoevaluare / Ştefan Dincă, Daniel Florin Dincă. - Bacău : Amphion, ISBN 978-973-38-0227-3
2009 811.135.1'367.332.7
ISBN 978-973-1919-17-1 CIP 2009-19567
811.135.1
CIP 2009-19533 1369. HOGEA, LAURA GEANINA. Elemente de limbă şi
comunicare / Laura Geanina Hogea, Mihaela Melinte. - Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-77-1
811.135.1
CIP 2009-20184
248 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 249

1370. Limba şi literatura română : Bac : oral 2010 / coord.: Raluca 1376. OPROESCU, ALEXANDRU. Presa buzoiană şi râmniceană O-
Iancău. - Braşov : Aula, 2009 Z / Alex. Oproescu. - Buzău : Editgraph, 2009
ISBN 978-973-754-086-7 ISBN 978-973-1957-36-4
811.135.1(075.35) 81'374.2:016:81+811.135.1=135.1
821.135.1.09(075.35) CIP 2009-19262
371.279.8:373.5
CIP 2009-19040 1377. POPA, FLORENTINA. Verbal şi paraverbal în discursul
radiofonic / Florentina Popa. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
1371. Limba şi literatura română pentru evaluarea naţională 2010 : ISBN 978-973-703-368-0
noţiuni teoretice şi teste de evaluare / Anca Davidoiu-Roman, Mihaela Doboş, 811.135.1'276.6:654.195
Luminiţa Paraipan, Dumitriţa Stoica. - Piteşti : Paralela 45, 2009 CIP 2009-20189
ISBN 978-973-47-0802-4
811.135.1(075.3)(079.1) 1378. POPESCU, RODICA. Auxiliar al gramaticii limbii române :
821.135.1.09(075.3)(079.1) mic inventar de greşeli de limbă, exemplificate şi explicate / Rodica Popescu,
371.279.8:373.5 Minodora Stănculescu. - Craiova : Sitech, 2009
CIP 2009-19644 ISBN 978-606-530-692-9
811.135.1'36
1372. MILICĂ, IOAN. Expresivitatea argoului / Ioan Milică ; pref.: CIP 2009-19459
Dumitru Irimia. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
ISBN 978-973-703-495-3 1379. SALA, MARIUS. Cuvintele : mesageri ai istoriei / Sala Marius. -
811.135.1'276.2 Bucureşti : Meronia, 2009
CIP 2009-19361 ISBN 978-973-7839-59-6
811.135.1
1373. MILITARU, IOANA. Teste de limba şi literatura română CIP 2009-18976
pentru clasele V-VIII / Ioana Militaru, Petronela Bîrsan, Carmen Veronica
Onofrei. - Iaşi : Universitas XXI, 2009 1380. SCHIPOR, LAURA-MARIA GHEORGHIŢA. Gradele de
ISBN 978-606-538-022-6 comparaţie ale adjectivului / Laura-Maria Gheorghiţa Schipor. - Craiova : Sitech,
811.135.1(075.33)(079.1) 2009
CIP 2009-18588 ISBN 978-606-530-708-7
811.135.1'367.623
1374. NEDELCU, AURELIA. Română : noţiuni de limbă şi CIP 2009-20138
comunicare / Aurelia Nedelcu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Booklet, 2009
ISBN 978-973-1892-44-3 1381. STOIAN, LUCIA. Studii asupra lexicului lui Vasile Voiculescu /
811.135.1(075.3) Stoian Lucia. - Baia-Mare : Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria
CIP 2009-18744 Montessori", 2009
ISBN 978-973-8954-63-2
1375. NEDELCU, ISABELA. Categoria partitivului în limba 821.135.1.09 Voiculescu,V.
română / Isabela Nedelcu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009 811.135.1'373
ISBN 978-973-737-726-5 CIP 2009-19027
811.135.1
CIP 2009-18596
250 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 251

82 Literatură 1388. Hello Kitty - Familia mea / red.: Julia Kretsch. - Ed. a 2-a -
Bucureşti : Egmont România, 2009
1382. A kakas gúnyája / trad.: Asztalos Lajos. - Cluj-Napoca : Stúdium, ISBN 978-606-519-325-3
2009 087.5
ISBN 978-973-643-175-3 82-93-34=135.1
82-91-34=511.141 CIP 2009-19622
CIP 2009-18859
1389. Hello Kitty - Numere şi culori / red.: Julia Kretsch. - Ed. a 2-a -
1383. AUNG SAN SUU KYI . Vocea speranţei / Aung San Suu Kyi, Bucureşti : Egmont România, 2009
Alan Clements ; trad.: Savin Vasile. - Bucureşti : RAO International Publishing ISBN 978-606-519-326-0
Company, 2009 087.5
ISBN 978-973-54-0122-1 82-93-34=135.1
82-31=135.1 CIP 2009-19621
CIP 2009-18424
1390. KINKAID, CLAIRE. My Little Pony : Spectacol de sărbători /
1384. Cele mai frumoase poveşti cu tâlc / il. şi adapt. text: Cătălin Claire Kinkaid ; trad.: Raluca Tănăsescu. - Bucureşti : Noriel Maxim, 2009
Nedelcu. - Bucureşti : Teopiticot, 2009 ISBN 978-606-8072-37-1
ISBN 978-973-1968-17-9 82-34-93-135.1
82-93-34=135.1 087.5
CIP 2009-19639 CIP 2009-19599

1385. CODRESCU, ANDREI. Ghidul dada pentru postumani : Tzara 1391. MARICA, STELA. Cele mai frumos poveşti de pretutindeni /
şi Lenin joacă şah / Andrei Codrescu ; trad.: Ioana Avădani. - Bucureşti : Curtea Marica Stela, Sibişanu Titina Gheorghiţa, Sibişanu Gheorghe. - Brăila : Editura
Veche Publishing, 2009 Sfântul Ierarh Nicolae, 2009
ISBN 978-973-669-867-5 ISBN 978-606-92245-7-1
821.135.1(73)-4 82-93-34=135.1
CIP 2009-18145 CIP 2009-19888

1386. Fancy Nancy / text: Jane O'Conner ; il.: Robin Preiss Glasser ; 1392. Poveştile lui Moş Crăciun / culegere realizată de Dan Damaschin. -
trad.: Anca Vasas. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009 Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Dacia, 2009
ISBN 978-973-54-0133-7 ISBN 978-973-35-2482-3
82-93-32=135.1 82-93-32=135.1
CIP 2009-18474 CIP 2009-19165

1387. Fancy Nancy şi căţeluşul Fitosel / text: Jane O'Connor ; il.: Robin 1393. Star Wars - The Clone Wars : Povestea oficială a filmului /
Preiss Glasser ; trad.: Anca Vasas. - Bucureşti : RAO International Publishing trad.: Chris Tănăsescu. - Bucureşti : Noriel Maxim, 2009
Company, 2009 ISBN 978-606-8072-34-0
ISBN 978-973-54-0134-4 82-93-34=136.1
82-93-34=135.1 CIP 2009-19094
CIP 2009-20018
252 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 253

1394. Star Wars - The Clone Wars : Aventuri intergalactice / trad.: 1400. BALOSACHE, DANIELA DUMITRA. Love-related motifs in
Carmen Tărniceru. - Bucureşti : Noriel Maxim, 2009 Shakespeare's plays / Daniela Dumitra Balosache. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-8072-35-7 ISBN 978-606-530-698-1
82-93-34=136.1 821.111.09 Shakespeare,W.
CIP 2009-19095 929 Shakespeare,W.
CIP 2009-20023
1395. TATULEA, RALUCA. Advertising and the translator's
dividied loyalties / Raluca Tatulea. - Craiova : Sitech, 2009 1401. BARBORICĂ, CORNELIU. Studii literare slave / Corneliu
ISBN 978-606-530-700-1 Barborică. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
82 ISBN 978-973-737-735-7
CIP 2009-20026 821.16.09
CIP 2009-19500
82.09 Critică şi istorie literară
1402. BUZAŞI, ION. Andrei Mureşanu, nemuritor / Ion Buzaşi, Radu
1396. Die fiktive Frau : Konstruktionen von Weiblichkeit in Gavrilă ; pref.: prof. univ. dr. Ion Buzaşi. - Dej : Astra-Dej, 2009
der deutschsprachigen Literatur / Hg.: Ana-Maria Pălimariu, Elisabeth Berger. - ISBN 978-973-1942-13-1
Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009 821.135.1.09 Mureşanu,A.
ISBN 978-973-703-511-0 929 Mureşanu,A.
396:821.112.2.09 CIP 2009-19356
CIP 2009-19696
1403. COROIU, CONSTANTIN. Lecturi subiective / Coroiu
1397. Antologia Granta : cei mai buni tineri romancieri americani / Constantin. - Iaşi : Edict, 2009
trad.: Irina Horea, Irina Negrea, Irina Vainovski-Mihai, ... - Bucureşti : Leda, 2009 ISBN 978-973-7699-38-1
ISBN 978-973-102-218-5 821.135.1.09
821.111(73).09 CIP 2009-20292
CIP 2009-19270
1404. CRAIA, SULTANA. Îngeri, demoni şi muieri / Sultana Craia. -
1398. ARETZU, PAUL. Jurnal de lecturi / Paul Aretzu. - Craiova : Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2009 ISBN 978-973-712-491-3
ISBN 978-606-8031-34-7 821.135.1.09
821.135.1.09 CIP 2009-18492
CIP 2009-19565
1405. CRĂCIUN, GHEORGHE. Pactul somatografic / Gheorghe
1399. Artur Silvestri : fapta culturală / ed. coordonată şi îngrijită de Crăciun ; ed. îngrijită şi pref. de Ion Bogdan Lefter. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Mariana Brăescu Silvestri ; ed.: Teodora Mîndru. - Bucureşti : Carpathia Press, ISBN 978-973-47-0796-6
2009 821.135.1.09
ISBN 978-973-7609-49-6 CIP 2009-19656
821.135.1.09 Silvestri,A.
929 Silvestri,A.
CIP 2009-18695
254 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 255

1406. CREŢU, NICOLAE. Constructori ai romanului : Liviu 1411. Eliade după Eliade / ed. îngrijită şi pref. de Gabriel Stănescu. -
Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu / Nicolae Creţu. - Iaşi : Bucureşti : Criterion Publishing, 2009-
Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009 2 vol.
ISBN 978-973-703-513-4 ISBN 978-973-8982-56-7
821.135.1.09-31 Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-8982-57-4
CIP 2009-20002 821.135.1.09 Eliade,M.
929 Eliade,M.
1407. DANCIU-PETNICEANU, NICOLAE. A sosit domnul CIP 2009-19168
Eminescu / Nicolae Danciu-Petniceanu. - Timişoara : Gordian, 2009
ISBN 978-973-8902-31-2 1412. Eminescu - Petöfi în durata veşniciei / vol. îngrijit de Gheorghe
821.135.1.09 Eminescu,M. Luchescu, Mariana Sperlea, Constantin Sperlea. - Timişoara : Aegis, 2009
929 Eminescu,M. ISBN 978-973-1916-10-1
CIP 2009-19735 821.135.1.09 Eminescu,M.
821.511.141.09 Petöfi,S.
1408. Dicta Cato : spusele memorabile ale lui Cato / studiu introd., 929 Eminescu,M.
trad. în metru originar şi note de Mariana Băluţă-Scultety. - Bucureşti : Editura 929 Petöfi,S.
Universităţii din Bucureşti, 2009 CIP 2009-20196
ISBN 978-973-737-729-6
821.124.09 Cato,D. 1413. GLODEANU, GHEORGHE. Avatarurile poeziei lui Eminescu /
929 Cato,D. Gheorghe Glodeanu. - Ed. a 3-a - Deva : Emia, 2009
CIP 2009-19079 ISBN 978-973-753-151-3
821.135.1.09 Eminescu,M.
1409. DRĂGULIN, DELIA GEORGETA. Tema iubirii şi a naturii în 929 Eminescu,M.
opera lui Mihai Eminescu / Delia Georgeta Drăgulin. - Craiova : Sitech, 2009.â CIP 2009-18567
ISBN 978-606-530-705-6
821.135.1.09 Eminescu,M. 1414. GLODEANU, GHEORGHE. Coordonate ale imaginarului în
929 Eminescu,M. opera lui Mircea Eliade / Glodeanu Gheorghe. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Tipo
CIP 2009-20024 Moldova, 2009
ISBN 978-973-168-054-5
1410. DUMITRESCU, DAN EUGEN. Mari scriitori români în 821.135.1.09 Eliade,M
anecdote, maxime, cugetări, aforisme / Dan Eugen Dumitrescu ; pref. şi note de 929 Eliade,M.
Dan Eugen Dumitrescu. - Bucureşti : Cartex, 2009 CIP 2009-20285
ISBN 978-606-8023-07-6
821.135.1.09-1 1415. GRUIA, MANUELA CARMEN. Particularităţile limbajului
CIP 2009-19601 liric arghezian / Gruia Manuela Carmen, Blănaru Anişoara. - Bîrlad : Sfera, 2009
ISBN 978-606-8056-62-3
821.135.1.09 Arghezi,T.
929 Arghezi,T.
CIP 2009-19204
256 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 257

1416. HOLBAN, IOAN. Cortina de sticlă / Holban Ioan. - Iaşi : Tipo 1422. MAVRODIN, IRINA. Partea şi întregul : Eseuri sau Obsesii
Moldova, 2009 fragmentate / Irina Mavrodin. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura,
ISBN 978-973-168-062-0 2009
821.135.1.09 ISBN 978-606-8031-31-6
CIP 2009-20290 82.09
CIP 2009-18116
1417. Introducere în teoria literaturii : antologie / Gabriela Duda
(coord.), Marius Nica, Loredana Stoica, Anca Ştefan. - Ploieşti : Editura 1423. MĂRUL DE AUR (Bistriţa). Mărul de aur 25 : antologie :
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2009 album / coord.: Al. Câţcăuan ; pref. de Cornel Udrea. - Cluj-Napoca : Eikon, 2009
ISBN 978-973-719-305-6 ISBN 978-973-757-236-3
82.09 06.078:821.135.1.09-7
CIP 2009-18844 821.135.1-7
CIP 2009-19380
1418. IONCICĂ, DIANA. Cultural hybridization in the
contemporary novel / Ioncică Diana-Eugenia. - Bucureşti : Uranus, 2009 1424. MIHAI, VIOLETA. Mircea Eliade : proza fantastică / Violeta
ISBN 978-973-7765-79-6 Mihai. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Verus, 2009
821.111.09-32 ISBN 978-973-7754-63-9
CIP 2009-19096 821.135.1.09 Eliade,M.
CIP 2009-18519
1419. LEFTER, ION BOGDAN. Nicolae Manolescu : de la cronica
literară la Istoria cronică... / Ion Bogdan Lefter. - Piteşti : Paralela 45, 2009 1425. MIHAIL, CODRUŢA. Stream of consciousness technique ans-
ISBN 978-973-47-0798-0 as free indirect style in James Joyce and William Faulkner / Codruţa Mihail. -
821.135.1.09 Manolescu,N. Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
929 Manolescu,N. ISBN 978-973-690-924-5
CIP 2009-19302 821.111(73).09 Faulkner,W.
929 Faulkner,W.
1420. LITERARY INTO CULTURAL HISTORY (2007 ; Bucureşti). CIP 2009-19872
Literary into cultural history : international conference = De l'histoire
litteraire a l'histoire culturelle : conference internationale : New Europe 1426. MILCU, MARILENA. Camil Petrescu între tragedia clasică şi
College, 25-26 May 2007 / ed.: Mihaela Irimia, Dragoş Ivana. - Bucureşti : Editura generaţia etică de la 1930 / Marilena Milcu. - Bucureşti : Editura Universitară,
Institutului Cultural Român, 2009 2009
ISBN 978-973-577-593-3 ISBN 978-973-749-754-3
82.09(063) 821.135.1.09 Petrescu,C.
CIP 2009-19104 929 Petrescu,C.
CIP 2009-19002
1421. LUPEI, FLAVIA. Dimensiuni stilistice în poezia lui Ştefan
Augustin Doinaş / Flavia Lupei. - Arad : Editura Fundaţiei "Moise Nicoară", 2009 1427. MIRON CRISTEA, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
ISBN 978-973-88112-8-7 Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu / Miron Cristea ; pref.: dr. Geo Stroe. -
821.135.1.09 Doinaş,Şt.A. Bucureşti : Editura Dacoromână, 2009
929 Doinaş,Şt.A. ISBN 978-973-7782-47-2
CIP 2009-18650 821.135.1.09 Eminescu,M.
CIP 2009-19529
258 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 259

1428. NICOLA, CRISTINA LOREDANA. Teme şi personaje / Nicola


Cristina Loredana. - Craiova : Sitech, 2009 1434. PETRE, RUXANDRA ELENA. Lucia Demetrius : ascensiunea
ISBN 978-606-530-671-4 şi declinul unei scriitoare / Ruxandra Elena Petre. - Oneşti : Magic Print, 2009
821.135.1.09 ISBN 978-973-1738-36-9
CIP 2009-18279 821.135.1.09 Demetrius,L
CIP 2009-19338
1429. Noua poeziei basarabeană / antologie şi pref. de Dumitru Crudu. -
Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2009 1435. PETREA, ELENA. Victor Hugo în cultura română / Elena
ISBN 978-973-577-594-0 Petrea. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
821.135.1.09-1 ISBN 978-973-703-509-7
CIP 2009-19152 821.133.1.09 Hugo,V.
929 Hugo,V.
1430. ONOFREI, MARGARETA. Literatura română pentru Bac : CIP 2009-18836
proza şi dramaturgia / Margareta Onofrei. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Booklet,
2009 1436. PETREU, MARTA. Ionescu în ţara tatălui / Marta Petreu. - Ed.
ISBN 978-973-1892-49-8 a 3-a. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2009
821.135.1.09-32(075.35) ISBN 978-606-8007-18-2
371.279.8:373.5 821.135.1.09 Ionescu,E.
CIP 2009-18745 929 Ionescu,E.
CIP 2009-19905
1431. ONOFREI, MARGARETA. Literatura română pentru Bac :
poezia / Margareta Onofrei. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Booklet, 2009 1437. POPESCU, FLORENTIN. Siluete pe plajele timpului / Florentin
ISBN 978-973-1892-48-1 Popescu. - Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române, 2009
821.135.1.09-1(075.35) ISBN 978-973-167-028-7
371.279.8:373.5 821.135.1.09(047.53)
CIP 2009-18746 CIP 2009-19355

1432. PAICU, LILIANA. Limba şi literatura română : examenul de 1438. POREA, STELA. Mihail Sadoveanu : mit şi istorie / Porea
bacalaureat 2010 : proba orală, proba scrisă / Liliana Paicu, Monica Columban, Stela. - Bacău : Red Cart, 2009
Horia Corcheş. - Bucureşti : Art, 2009 ISBN 978-606-92142-7-5
ISBN 978-973-124-471-6 821.135.1.09 Sadoveanu,M.
821.135.1.09(075.35)(079.1) 929 Sadoveanu,M.
811.135.1(075.35)(079.1) CIP 2009-20156
371.279.8:373.5
CIP 2009-19405 1439. PRICOP, LUCIAN. Dicţionar de teorie literară / Lucian Pricop ;
pref.: Lucian Pricop. - Bucureşti : Cartex 2000, 2009
1433. PETRAŞ, IRINA. Teoria literaturii : curente literare, figuri de ISBN 978-606-8023-04-5
stil, genuri şi specii literare, metrică şi prozodie, structura operei literare / 82.09
Irina Petraş. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2009 CIP 2009-18918
ISBN 978-606-8007-17-5
82.09
CIP 2009-19903
260 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 261

1440. Restitutio romaniae : Bucovina, Basarabia, Transnistria : 1446. VATAMANIUC, DIMITRIE. Eminescu în ediţia academică
o trilogie pentru sfârşirea tragediei / Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Pan integrală / Dimitrie Vatamaniuc. - Bucureşti : Criterion Publishing, 2009
Halippa, ... ; ed. îngrijită de Constantin Barbu ; cuv. înainte de Constantin Noica. - ISBN 978-973-8982-53-6
Craiova : Sitech, 2009- 821.135.1.09 Eminescu,M.
3 vol. 929 Eminescu,M.
ISBN 978-606-530-684-4 CIP 2009-19171
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-606-530-685-1
Vol. 2. - 2009. - ISBN 978-606-530-686-8 1447. VIDA MARINESCU, ŞTEFAN. Re-întregirea Familiei : critică
82.09 literară / Ştefan Vida Marinescu. - Videle : Euro-Vida M, 2009
CIP 2009-19453 - CIP 2009-19453 ISBN 978-973-8235-33-5
821.135.1.09
1441. Ruines et lieux funebres / volum edité par Diana Samarineanu ; CIP 2009-20323
préface par Dolores Toma. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
ISBN 978-973-737-725-8 1448. VIDA MARINESCU, ŞTEFAN. Scriitori români
82.09 contemporani : sinteză critică / Ştefan Vida Marinescu. - Videle : Euro-Vida M,
CIP 2009-18595 2009
ISBN 978-973-8235-35-9
1442. STROE, EMILIA. La lecture plurielle de la poésie moderne / 821.135.1.09
Emilia Stroe. - Bucureşti : Editura Mira, 2009 CIP 2009-20325
ISBN 978-973-96331-9-2
82.09-1 1449. VLASIE, CĂLIN. Manolescu - 70 / Călin Vlasie, Ion Bogdan
CIP 2009-18855 Lefter. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0797-3
1443. TALPALARU, EMILIA. Martha Bibescu sau Vocaţia elitei / 821.135.1.09 Manolescu,N.
Emilia Talpalaru. - Iaşi : Universitas XXI, 2009 929 Manolescu,N.
ISBN 978-606-538-023-3 CIP 2009-19303
821.135.1.09 Bibescu,M.
929 Bibescu,M. 1450. WINDISCH-MIDDENDORF, RENATE. Der Mann ohne
CIP 2009-19188 Vaterland, Hans Bergel : Leben und Werk / Renate Windisch-Middendorf. -
Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009
1444. TĂUT, MĂDĂLINA MIHAELA. Christmas in Charles ISBN 978-973-7784-46-9
Dickens's novels / Mădălina Mihaela Tăut. - Oradea : Treira, 2009 821.112.2(498).09 Bergel,H.
ISBN 978-973-8946-38-5 929 Bergel,H.
821.111.09-32 Dickens,Ch. CIP 2009-19008
CIP 2009-19423
821.11 Literaturi de limbi germanice
1445. ŢENE, FLORIN AL. Cu inima în palmă : dialoguri
privilegiate / Al. Florin Ţene. - Craiova : Contrafort, 2009 1451. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Crăiasa zăpezii / Hans
ISBN 978-606-545-050-9 Christian Andersen ; trad.: Justina Bandol. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
821.135.1.09 ISBN 978-973-675-725-9
CIP 2009-18783 821.113.4-93-34=135.1
CIP 2009-18240
262 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 263

1452. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Poveşti / Hans Christian 1458. BARCLAY, WILLIAM. Nu-i timp de rămas-bun / Linwood
Andersen ; trad.: Petronela Negoşanu, Traian Finţescu. - Bucureşti : Corint, 2009 Barclay ; trad.: Georgiana Zmeu. - Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-135-529-0 ISBN 978-973-102-237-6
821.113.4-93-34=135.1 821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-18733 CIP 2009-18427

1453. KAABERBØL, LENE. Darul şarpelui / Lene Kaaberbøl ; trad.: 1459. BARTHELME, DONALD. Albă-ca-Zăpada / Donald Barthelme ;
Violeta Vavură. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2009 trad.: Ana Chiriţoiu. - Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-748-473-4 ISBN 978-973-102-239-0
821.113.4-31=135.1 821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-20339 CIP 2009-18429

1454. URI, HELENE. Vorbe dulci / Helene Uri. - Bucureşti : Pandora, 1460. BENNETT, ALAN. Alteţa sa cititoare / Alan Bennett ; trad.:
2009 Smaranda Câmpeanu. - Bucureşti : Leda, 2009.
ISBN 978-973-8147-52-2 ISBN 978-973-102-219-2
821.113.5-31=135.1 821.111-31=135.1
CIP 2009-19511 CIP 2009-19069

821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză 1461. BHAIRO-SMITH, VEENA. Cartea fetelor extraordinare /
Veena Bhairo-Smith ; trad. de Carmen Botoşaru. - Bucureşti : Corint Junior, 2009
1455. AHERN, CECELIA. Cadoul / Cecelia Ahern ; trad.: Marilena ISBN 978-973-128-298-5
Iovu. - Bucureşti : ALLFA, 2009 821.111-93-31=135.1
ISBN 978-973-724-260-0 CIP 2009-18425
821.111(417)-31=135.1
CIP 2009-19289 1462. BUCK, PEARL. Casa de lut : [roman] / Pearl S. Buck ; în
româneşte de: Jul. Giurgea. - Bucureşti : Vivaldi, 2006-2009
1456. AUSTIN, LYNN. Tot ce ea îşi doreşte / Lynn Austin. - Oradea : 3 vol.
Casa Cărţii, 2009 ISBN 973-9473-75-X ; ISBN 978-973-9473-75-0
ISBN 978-973-8998-73-5 Vol. 3 : Casa dezbinată / trad.: Tania Mochi. - 2009. - ISBN
821.111-97=135.1 978-973-150-037-9
CIP 2009-20191 821.111(73)-31=135.1
39(510)(0:82-31)
1457. BACH, RICHARD. Iluzii : aventurile unui Mesia încăpăţânat / CIP 2008-15935
Richard Bach ; ed, şi trad.: Florin Zamfir. - Ed. a 2-a, rev. - Braşov : Mix, 2009
ISBN 978-973-8471-85-6 1463. CHRISTIE, AGATHA. Zece negri mititei ; Crima din Orient
821.111-31=135.1 Express / Agatha Christie ; trad.: Mihaela Golban. - Bucureşti : Adevărul Holding,
CIP 2009-18576 2010
ISBN 978-606-539-135-2
821.111-31=135.1
CIP 2009-19581
264 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 265

1464. COE, JONATHAN. Ploaia înainte să cadă / Jonathan Coe ; trad. 1471. ELLIOT, RACHEL. H2O - Adaugă apă / Rachel Elliot. -
de Luminiţa Gavrilă. - Iaşi : Polirom, 2009 Bucureşti : Media Service Zawada, 2009-
ISBN 978-973-46-1563-6 8 vol.
821.111-31=135.1 ISBN 978-973-1912-38-7
CIP 2009-19274 Vol. 3 : Aventuri în coadă de ... sirenă. - 2009. - ISBN
978-973-1912-50-9
1465. CONNELY, MICHAEL. Poetul / Michael Connely ; trad.: 821.111-32=135.1
Lorena Lupu ; red.: Maria Graciov ; grafica: Gabriela Comoli. - Bucureşti : Noapte CIP 2009-20016
Albă, 2009
ISBN 978-973-88958-1-2 1472. FAIRSTEIN, LINDA. Căldura ucigaşă / Linda Fairstein ; trad.:
821.111-31=135.1 Simion Roxana-Elena. - Bucureşti : Crime Scene Publishing, 2009
CIP 2009-18743 ISBN 978-606-92276-1-9
821.111-31=135.1
1466. DAHL, ROALD. Fantasticul domn Vulpe / Roald Dahl ; trad.: CIP 2009-18612
Georgiana Harghel. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-54-0135-1 1473. FISHER, CATHERINE. Carcera / Catherine Fisher ; trad.:
821.111-31=135.1 Verginia Barbu-Mititelu. - Bucureşti : Corint Junior, 2009
CIP 2009-19268 ISBN 978-973-128-304-3
821.111-93-34=135.1
1467. DAVIDSOHN, MARY JANICE. Moartă şi nemăritată / Mary CIP 2009-20010
Janice Davidson ; trad.: Ines Hristea. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009
ISBN 978-606-8134-00-0 1474. Garda de corp / Robert Crais. Apă, piatră şi iubire / Will North.
821.111(73)-31=135.1 Piramida /Henning Mankell. Chemarea sălbăticiei / Guy Grieve. - Bucureşti :
CIP 2009-18246 Reader's Digest, 2009
ISBN 978-973-1762-77-7
1468. DEKKER, TED. Alb ; Urmărirea / Ted Dekker ; trad.: Gabriel 821.111-31=135.1
Stoian. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009 CIP 2009-18723
ISBN 978-606-8134-05-5
821.111(73)-31=135.1 1475. GARDINER, PHILIP. Gnoza : enigma templului lui Solomon /
CIP 2009-18251 Philip Gardiner ; trad.: Dana Ionescu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009
ISBN 978-606-8134-10-9
1469. DIAMAND, EMILY. Copilul apelor / Emily Diamand ; trad.: 821.111(94)-31=135.1
Luciana Răducanu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009 CIP 2009-18257
ISBN 978-973-54-0020-0
821.111-31=135.1 1476. GOLDSMITH, OLIVER. Vicarul din Wakefield / Oliver
CIP 2009-18480 Goldsmith ; trad.: Paul B. Marian. - Bucureşti : ALLFA, 2009
ISBN 978-973-724-259-4
1470. DICKINSON, EMILY. Poezii de iubire / Emily Dickinson ; trad.: 821.111-31=135.1
Victor Ştir. - Bistriţa : Karuna, 2009 CIP 2009-19143
ISBN 978-973-1978-59-8
821.111-1=135.1
CIP 2009-19743
266 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 267

1477. GORDIMER, NADINE. Preţul vieţii / Nadine Gordimer ; trad.: 1484. HUNTER, ANN. A hunter's mixed bag / Ann Hunter. - Oradea :
Raluca şi Christian Tănăsescu. - Bucureşti : ALLFA, 2009 Scriptum, 2009
ISBN 978-973-724-135-1 ISBN 978-973-1813-05-9
821.111-31=135.1 821.111-1
CIP 2009-19070 CIP 2009-20304

1478. GOULD, JUDITH. Afacerea pariziană / Judith Gould ; trad.: 1485. JONES, PETER THABIT. Băiatul şi capul leului : dramă în
Elena Giurcă. - Bucureşti : Vivaldi, 2009 versuri pentru cinci personaje / Peter Thabit Jones ; trad.: dr. Olimpia Iacob. -
ISBN 978-973-150-035-5 Satu-Mare : Citadela, 2009
821.111(73)-31=135.1 ISBN 978-606-92198-7-4
CIP 2009-20341 821.111-2=135.1
CIP 2009-19065
1479. GRANT, LINDA. Am trăit şi vremuri moderne / Linda Grant ;
trad.: Adina Raţiu şi Gabriel Raţiu. - Bucureşti : Leda, 2009 1486. LE GUIN, URSULA K. Cel mai îndepărtat ţărm / Ursula K. Le
ISBN 978-973-102-238-3 Guin ; trad.: Raluca Liana Puşcău, Diana Groza ; il.: Dragomir Drăgan. - Sebeş :
821.111-31=135.1 Editura Alexandria, 2009
CIP 2009-18428 ISBN 978-973-88257-5-8
821.111-1=135.1
1480. HARDY, THOMAS. Departe de lumea dezlănţuită / Thomas CIP 2009-18817
Hardy ; trad.: Cristina Jinga. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-606-539-133-8 1487. LEHANE, DENNIS. Shutter Island / Dennis Lehane ; trad. de
821.111-31=135.1 Doru Căstăian. - Piteşti : Paralela 45, 2009
CIP 2009-19103 ISBN 978-973-47-0649-5
821.111(73)-31=135.1
1481. HARRIS, ROBERT. Marioneta / Robert Harris ; trad.: Mircea CIP 2009-19126
Ştefancu. - Bucureşti : ALLFA, 2009
ISBN 978-973-724-215-0 1488. LIANG, DIANE WEI. Ochiul de jad / Diane Wei Liang ; trad.:
821.111-31=135.1 Iris Manuela Anghel. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009
CIP 2009-19470 ISBN 978-606-8134-22-2
821.111-31=135.1
1482. HARVEY, MICHAEL. Crima în Chicago / Michael Harvey ; CIP 2009-20161
trad.: Roxana Moisin. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-54-0026-2 1489. LONDON, JACK. Colţ alb / Jack London ; trad.: Andreea Şeler ;
821.111-31=135.1 pref.: Dan Grigorescu. - Bucureşti : Gramar, 2009
CIP 2009-20110 ISBN 978-973-591-636-7
821.111-31=135.1
1483. HIGGINS, F. E. Magicianul oaselor / F. E. Higgins ; trad.: Sorin CIP 2009-19824
Voinea. - Bucureşti : Corint Junior, 2009
ISBN 978-973-128-300-5
821.111-93-31=135.1
CIP 2009-19930
268 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 269

1490. MALARKEY, TUCKER. Reînvierea / Tucker Malarkey ; trad.: 1496. PERONTO, JIM. Horseland : Prima iubire / Jim Peronto ; trad.:
Mirella Acsente. - Bucureşti : Leda, 2009 Domnica Drumea ; adapt.: Annie Auerbach. - Bucureşti : Noriel Maxim, 2009
ISBN 978-973-102-241-3 ISBN 978-606-8072-38-8
821.111(73)-31=135.1 821.111-93-34=135.1
CIP 2009-19023 087.5
CIP 2009-19882
1491. MEYER, STEPHENIE. Gazda / Stephenie Meyer ; trad.:
Manuela Bulat, Shauki Al-Gareeb. - Bucureşti : RAO International Publishing 1497. PIPER, DON. 90 de minute în Rai : o poveste adevărată despre
Company, 2009 viaţă şi moarte / Don Piper ; cu colab. lui Cecil Murphey ; trad.: Cristian Hanu. -
ISBN 978-973-54-0131-3 Braşov : Adevăr Divin, 2009
821.111(73)-31=135.1 ISBN 978-606-8080-14-7
CIP 2009-18478 821.111-97=135.1
CIP 2009-19990
1492. MEYER, STEPHENIE. Luna nouă / Stephenie Meyer ; trad.:
Laura Amalia Frunză, Mihaela Frunză. - Bucureşti : RAO International Publishing 1498. PRYOR, MICHAEL. Legile magiei - Flacăra gloriei / Michael
Company, 2009 Pryor ; trad.: Ioana Avădănei. - Bucureşti : Corint Junior, 2010
ISBN 978-973-54-0148-1 ISBN 978-973-128-303-6
821.111(73)-31=135.1 821.111-93-31=135.1
CIP 2009-18891 CIP 2009-19891

1493. MUCHAMORE, ROBERT. Clasa A : Cherub / Robert 1499. RICHARDS, JUSTIN. Stăpânul dinozaurilor / Justin Richards ;
Muchamore ; trad.: Adrian Deliu. - Bucureşti : Corint Junior, 2009 trad.: Sorin Voinea. - Bucureşti : Corint Junior, 2009
ISBN 978-973-128-305-0 ISBN 978-973-128-302-9
821.111-31=135.1 821.111-93-34=135.1
CIP 2009-20345 CIP 2009-20144

1494. NIX, GARTH. Lirael / Garth Nix ; trad.: Maura Cotfas. - 1500. ROBERTS, JUDSON. Dragonii mării / Judson Roberts ; trad.:
Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009 Julia Kretsch. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009
ISBN 978-973-54-0129-0 ISBN 978-606-8073-98-9
821.111(94)-31=135.1 821.111-31=135.1
CIP 2009-18479 CIP 2009-18244

1495. O'FARRELL, MAGGIE. Dispariţia lui Esme Lennox / Maggie 1501. SHOLES, LYNN. Conspiraţia Graalului / Lynn Sholes, Joe
O'Farrell ; trad.: Adriana Cerkez. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009 Moore. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
ISBN 978-606-8134-21-5 ISBN 978-973-749-740-6
821.111(417)-31=135.1 821.111-31=135.1
CIP 2009-20160 CIP 2009-18625
270 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 271

1502. SHOLES, LYNN. Proiectul Hades / Lynn Sholes, Joe Moore. - 1508. WILLIAMS, TENNESSEE. Memorii ale unui bătrân crocodil /
Bucureşti : Editura Universitară, 2009 Tennesse Williams ; trad.: Antoaneta Ralian. - Bucureşti : Minerva, 2009
ISBN 978-973-749-742-0 ISBN 978-973-21-0987-8
821.111-31=135.1 821.111(73)-94=135.1
CIP 2009-18626 CIP 2009-18989

1503. SHOLES, LYNN. Ultimul secret / Lynn Sholes, Joe Moore. - 1509. WOOD, ALLEN J. Charles Darwin şi aventura pe Beagle / A.
Bucureşti : Editura Universitară, 2009 J. Wood, Clint Twist ; trad. de Nadine Vlădescu. - Bucureşti : Corint Junior, 2009
ISBN 978-973-749-741-3 ISBN 978-973-128-291-6
821.111-31=135.1 821.111-93-31=135.1
CIP 2009-18624 CIP 2009-18092

1504. SITTENFELD, CURTIS. Soţia preşedintelui / Curtis Sittenfeld ; 1510. WRIGHT, STEPHEN. Polka-amalgam / Stephen Wright ; trad.:
trad. şi note de Vali Florescu. - Iaşi : Polirom, 2009 Anca Stoiculescu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009
ISBN 978-973-46-1543-8 ISBN 978-606-8073-97-2
821.111(73)-31=135.1 821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-18093 CIP 2009-18243

1505. THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE. Bâlciul 1511. ZIEGESAR, CECILY von. Doar în visele tale / Cecily von
deşertăciunilor / William Makepeace Thackeray ; trad.: Mihalache Sânziana. - Ziegesar ; trad.: Monica Andronescu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009
Bucureşti : Adevărul Holding, 2009-2010 ISBN 978-606-8134-01-7
2 vol. 821.111(73)-31=135.1
ISBN 978-606-539-130-7 CIP 2009-18248
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-606-539-131-4
Vol. 2. - 2010. - ISBN 978-606-539-132-1 821.112.2 Literatură germană
821.111-31=135.1
CIP 2009-19017 1512. FUNKE, CORNELIA. Când Moş Crăciun a căzut din cer /
Cornelia Funke ; trad.: Maria Albici. - Bucureşti : RAO International Publishing
1506. WALLACE, LEWIS. Ben Hur / Lew Wallace ; trad.: Lidia Company, 2009
Grădinaru. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009 ISBN 978-973-54-0018-7
ISBN 978-606-539-134-5 821.112.2-32=135.1
821.111(73)-31=135.1 CIP 2009-18481
CIP 2009-19582
1513. FUNKE, CORNELIA. Povestiri / Cornelia Funke ; trad.: Iuliana
1507. WASS, ALBERT. Poveşti ; Cartea pădurilor ; Cartea lacurilor / Vătui. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
Wass Albert ; trad.: Fehér Beatrix. - Cluj-Napoca : Editura ASCR, 2009 ISBN 978-973-54-0021-7
ISBN 978-973-7973-84-9 821.112.2-32=135.1
821.111-93-34=135.1 CIP 2009-18476
CIP 2009-19498
272 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 273

1514. GRIMM, fraţii. Cenuşăreasa / Fraţii Grimm ; trad.: Justina 1521. MÜLLER, HERTA. Înca de pe atunci vulpea era vânatorul /
Bandol, Constantin Dragomir. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009 Herta Müller ; trad.: Nora Iuga. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009
ISBN 978-973-675-726-6 ISBN 978-973-689-340-7
821.112.2-93-34=135.1 821.112.2(498)-31=135.1
CIP 2009-18239 CIP 2009-19085

1515. GRIMM, fraţii. Poveşti / Fraţii Grimm ; adapt.: Andreea 821.131.1 Literatură italiană
Şerbănescu. - Bucureşti : Astro, 2009
ISBN 978-606-92310-0-5 1522. CASATI-MODIGNANI, SVEVA. Lebăda neagră / Sveva Casati
821.112.2-93-34=135.1 Modignani ; trad.: Claudia Dumitriu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009
CIP 2009-19892 ISBN 978-606-8134-07-9
821.131.1-31=135.1
1516. HOFFMANN, E. T. A. Spărgătorul de nuci şi regele şoarecilor / CIP 2009-18254
Eta Hoffmann ; trad.: Justina Bandol, Constantin Dragomir. - Bucureşti : Litera
Internaţional, 2009 1523. EINAUDI, GIULIO. Frânturi de memorie / Giulio Einaudi ;
ISBN 978-973-675-728-0 trad.: Mara Chiriţescu, Ştefania Iordan. - Bucureşti : Zeta Books, 2009
821.112.2-31=135.1 ISBN 978-973-1997-38-4
CIP 2009-18616 821.131.1-94=135.1
CIP 2009-19697
1517. LANGE, KATHERIN. Manuscrisul ars / Kathrin Lange ; trad.:
Sanda Munteanu. - Bucureşti : Vivaldi, 2009 1524. PIRANDELLO, LUIGI. Rău de lună şi alte povestiri / Luigi
ISBN 978-973-150-031-7 Pirandello ; trad. din lb. it.: Laura Poantă. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă,
821.112.2-31=135.1 2009
CIP 2009-18269 ISBN 978-973-133-633-6
821.131.1-32=135.1
1518. MERCIER, PASCAL. Tăcerea lui Perlmann / Pascal Mercier ; CIP 2009-19117
trad.: Sanda Munteanu. - Bucureşti : Vivaldi, 2009
ISBN 978-973-150-032-4 821.133.1 Literatură franceză
821.112.2(498)-31=135.1
CIP 2009-18485 1525. AUDEGUY, STÉPHANE. Noi, ceilalţi / Stéphane Audeguy ;
trad.: Ion Doru Brana. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009
1519. MEYER, KAI. Cruciada fecioarelor / Kai Meyer. - Bucureşti : ISBN 978-606-8134-14-7
Editura Universitară, 2009 821.133.1-31=135.1
ISBN 978-973-749-743-7 CIP 2009-18448
821.112.2-31=135.1
CIP 2009-18630 1526. Cină sub castani : proză franceză / trad., note, prezentări: St.
Ceampuru. - Videle : Euro-Vida M, 2009
1520. MEYER, KAI. Focul de gheaţă / Kai Meyer ; trad.: Iuliana ISBN 978-973-8235-34-2
Vătui. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009 821.133.1-32=135.1
ISBN 978-973-54-0119-1 CIP 2009-20324
821.112.2-31=135.1
CIP 2009-18477
274 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 275

1527. DESPENTES, VIRGINIE. Theoria lui King Kong / Virginie 1534. LÉVY, MARC. Prima zi / Marc Lévy ; trad.: Marie-Jane
Despentes ; trad.: Marie-Jane Vasiloiu. - Bucureşti : Pandora, 2009 Vasiloiu. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
ISBN 978-973-88900-8-4 ISBN 978-973-707-331-0
821.133.1-31=135.1 821.133.1-31=135.1
CIP 2009-18291 CIP 2009-18289

1528. DUMAS, ALEXANDRE, père. Cei trei muşchetari / Alexandre 1535. MAURIAC, FRANÇOIS. Cuibul de vipere - Genitrix / François
Dumas ; trad.: Liana Maria Gomboşiu. - Bucureşti : Leda, 2009 Mauriac ; trad. de Ana Andreescu. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-102-243-7 ISBN 978-973-46-1463-9
821.133.1-31=135.1 821.133.1-31=135.1
CIP 2009-18703 CIP 2009-19276

1529. GEILLE, ANNICK. Sagan : povestea unei iubiri / Annick 1536. MESSADIÉ, GERALD. Triumful lui Seth / Gerald Messadié ;
Geille ; trad.: Diana Morăraşu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009 trad.: Mihaela Stan. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009
ISBN 978-606-8134-18-5 ISBN 978-606-8134-06-2
821.133.1-31=135.1 821.133.1-31=135.1
CIP 2009-20167 CIP 2009-18252

1530. HAUSFATER-DOUÏEB, RACHEL. Dansul interzis / Rachel 1537. NYSSEN, HUBERT. Frumoasele infidele / Hubert Nyssen. -
Hausfater-Douieb ; trad.: Betty Kirchmajer-Donca ; pref.: Ion Burnar. - Baia Mare : Bucureşti : Uranus, 2009
Cromatica, 2009 ISBN 978-973-7765-78-9
ISBN 978-606-92314-0-1 821.133.1(493)-31=135.1
821.133.1-31=135.1 CIP 2009-19098
CIP 2009-19282
1538. PERRAULT, CHARLES. Frumoasa din pădurea adormită /
1531. HELLENS, FRANZ. O femeie, două iubiri / Franz Hellens ; trad. Charles Perault ; trad.: Justina Bandol, Constantin Dragomir. - Bucureşti : Litera
şi pref. de Camelia Mujea. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009 Internaţional, 2009
ISBN 978-973-133-652-7 ISBN 978-973-675-727-3
821.133.1(493)-31=135.1 821.133.1-93-34=135.1
CIP 2009-20201 CIP 2009-18615

1532. JOUET, JACQUES. Poeme de metrou / Jacques Jouet ; trad. şi 1539. PROUST, MARCEL. Carnete / Marcel Proust ; ed. stabilită şi
cuv. înainte: Letiţia Ilea. - Ed. a 2-a - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2009 prezentată de Florence Callu şi Antoine Compagnon ; trad.: Irina Mavrodin. -
ISBN 978-606-8007-05-2 Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
821.133.1-1=135.1 ISBN 978-973-54-0118-4
CIP 2009-19900 821.133.1-4=135.1
CIP 2009-18473
1533. LE CLÉZIO, JEAN-MARIE GUSTAVE. Urania / J.M.G. Le
Clezio ; trad. de Mădălin Roşioru. - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-472-3
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-19909
276 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 277

1540. RENARD, JULES. Morcoveaţă / Jules Renard ; trad.: Mihaela 1546. VERNE, JULES. Burse de călătorie / Jules Verne ; trad.: Nicolae
Răducanu. - Bucureşti : Gramar, 2009 Constantinescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
ISBN 978-973-591-642-8 ISBN 978-606-539-153-6
821.133.1-93-31=135.1 821.133.1-31=135.1
CIP 2009-19645 CIP 2009-19913

1541. SIGURET, CATHERINE. Te iubesc / Catherine Siguret ; trad.: 1547. VERNE, JULES. Casa cu aburi / Jules Verne ; trad.: Valeriu
Diana Morăraşu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009 Mihăilă. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
ISBN 978-606-8073-99-6 ISBN 978-606-539-154-3
821.133.1-31=135.1 821.133.1-31=135.1
CIP 2009-18245 CIP 2009-19916

1542. SIMENON, GEORGES. Eşecul lui Maigret / George Simenon ; 1548. VERNE, JULES. Căpitanul Hatteras / Jules Verne ; trad.: Gabor
trad. de Nicolae Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2009 Diana-Irina. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
ISBN 978-973-46-1558-2 ISBN 978-606-539-143-7
821.133.1(493)-312.4=135.1 821.133.1-31=135.1
CIP 2009-20344 CIP 2009-19922

1543. TOPOR, ROLAND. Locatarul himeric / Roland Topor ; trad.: 1549. VERNE, JULES. Cele 500 milioane ale Begumei ; Şarpele de
Ion Doru Brana. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009 mare / Jules Verne ; trad.: Vasile V. Răşcanu. - Bucureşti : Adevărul Holding,
ISBN 978-606-8073-43-9 2010
821.133.1-31=135.1 ISBN 978-606-539-148-2
CIP 2009-18253 821.133.1-31=135.1
CIP 2009-19923
1544. VAN ITTERBEEK, EUGÈNE. Journal roumain / Eugène Van
Itterbeek. - Sibiu : Hora, 2006- 1550. VERNE, JULES. Cinci săptămâni în balon / Jules Verne ; trad.:
vol. Ştefan Liliana Violeta. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 973-8226-49-X ISBN 978-606-539-124-6
ISBN 978-973-8226-49-4 821.133.1-31=135.1
Vol. 2. - 2009. - ISBN 978-973-8226-85-2 CIP 2009-18308
Vol. 3 : Souvenirs de Flandre / traducere în limba română Traiana
Necşa. - 2009. - ISBN 978-973-8226-86-9 1551. VERNE, JULES. De la Pământ la Lună / Jules Verne ; trad.:
821.133.1(493)-4=135.1 Gabor Diana-Irina, Mihailide Mihaela-Anna. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
CIP 2009-18980 ISBN 978-606-539-150-5
821.133.1-31=135.1
1545. VERNE, JULES. 20.000 de leghe sub mări / Jules Verne ; trad.: CIP 2009-19914
Dan Starcu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-606-539-126-0
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-18307
278 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 279

1552. VERNE, JULES. Doctorul Ox / Jules Verne ; trad.: Hapaleşi 1558. VERNE, JULES. Steaua Sudului / Jules Verne ; trad.: Alina-
Aurelia-Mihaela, Starcu Dan, Radian Sanda, Andronic Daniela-Andreea. - Olimpia Miron. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
Bucureşti : Adevărul Holding, 2010 ISBN 978-606-539-129-1
ISBN 978-606-539-145-1 821.133.1-31=135.1
821.133.1-31=135.1 CIP 2009-18312
CIP 2009-19919
1559. VERNE, JULES. Şcoala Robinsonilor ; Raza verde / Jules
1553. VERNE, JULES. Doi ani de vacanţă / Jules Verne ; trad.: Verne ; trad.: Moisin Ana-Maria, Poatcă Amalia. - Bucureşti : Adevărul Holding,
Cristina Jinga. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009 2010
ISBN 978-606-539-125-3 ISBN 978-606-539-144-4
821.133.1-31=135.1 821.133.1-31=135.1
CIP 2009-18309 CIP 2009-19915

1554. VERNE, JULES. Indiile negre ; Goana după meteor / Jules 1560. VERNE, JULES. Uimitoara aventură a misiunii Barsac / Jules
Verne ; trad.: Aurelia-Mihaela Hapaleşi, Gellu Naum. - Bucureşti : Adevărul Verne ; trad.: Gellu Naum. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
Holding, 2010 ISBN 978-606-539-147-5
ISBN 978-606-539-155-0 821.133.1-31=135.1
821.133.1-31=135.1 CIP 2009-19912
CIP 2009-19917
1561. VERNE, JULES. Uimitoarele peripeţii ale jupânului Antifer /
1555. VERNE, JULES. Insula cu elice / Jules Verne ; trad.: Constantin Jules Verne ; trad.: Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
Mihul. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010. ISBN 978-606-539-151-2
ISBN 978-606-539-152-9 821.133.1-31=135.1
821.133.1-31=135.1 CIP 2009-19924
CIP 2009-19921
1562. VERNE, JULES. Un bilet de loterie ; Farul de la capătul lumii /
1556. VERNE, JULES. O călătorie spre centrul Pământului / Jules Jules Verne ; trad.: Lambru Ruxandra, Muşat Nicolae-Bogdan. - Bucureşti :
Verne ; trad.: Dan Starcu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009 Adevărul Holding, 2010
ISBN 978-606-539-127-7 ISBN 978-606-539-146-8
821.133.1-31=135.1 821.133.1-31=135.1
CIP 2009-18310 CIP 2009-19918

1557. VERNE, JULES. Ocolul Pământului în optzeci de zile / Jules 1563. VERNE, JULES. Vulcanul de aur / Jules Verne ; trad.: Mariana-
Verne ; trad.: Dan Starcu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009 Gabriela Anghel. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
ISBN 978-606-539-128-4 ISBN 978-606-539-149-9
821.133.1-31=135.1 821.133.1-31=135.1
CIP 2009-18311 CIP 2009-19920
280 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 281

1564. VILLIERS, GÉRARD de. Piraţii / Gérard de Villiers ; trad.: 1570. DI SOSPIRO, GUIDO MINA. Cartea interzisă / Guido Mina Di
Marian Tiu ; red.: Ioana Bârzeanu. - Bucureşti : Meteor Press, 2009 Sospiro, Joscelyn Godwin ; trad.: Petru Iamandi. - Bucureşti : RAO International
ISBN 978-973-728-431-0 Publishing Company, 2009
821.133.1-31=135.1 ISBN 978-973-54-0117-7
CIP 2009-18527 821.134.2(82)-31=135.1
CIP 2009-18422
1565. ZOLA, ÉMILE. La paradisul femeilor / Émile Zola ; trad.:
Gabor Diana-Irina. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010 1571. GAMBOA, SANTIAGO. Prizonierii crinului alb / Santiago
ISBN 978-606-539-136-9 Gamboa ; trad. de Mihaela Săcuiu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
821.133.1-31=135.1 ISBN 978-973-47-0792-8
CIP 2009-19911 821.134.2-31=135.1
CIP 2009-18265
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă
1572. MUÑOZ MOLINA, ANTONIO. Iarna la Lisabona / Antonio
1566. BIOY CASARES, ADOLFO. După-amiaza unui faun / Adolfo Muñoz Molina ; trad.: Ileana Mihăilă. - Bucureşti : Leda, 2009
Bioy Casares ; trad.: Tudora Şandru Mehedinţi. - Bucureşti : Curtea Veche ISBN 978-973-102-240-6
Publishing, 2009 821.134.2-31=135.1
ISBN 978-973-669-870-5 CIP 2009-18619
821.134.2-31=135.1
CIP 2009-18494 1573. RUIZ ZAFÓN, CARLOS. Jocul îngerului / Carlos Ruiz Zafón ;
trad. şi note de Dragoş Cojocaru. - Iaşi : Polirom, 2009
1567. BIOY CASARES, ADOLFO. Jurnal din războiul porcului / ISBN 978-973-46-1389-2
Adolfo Bioy Casares ; trad.: Tudora Şandru Mehedinţi. - Bucureşti : Curtea Veche 821.134.2-31=135.1
Publishing, 2009 CIP 2009-18897
ISBN 978-973-669-869-9
821.134.2-31=135.1 1574. SIERRA I FABRA, JORDI. Fiicele furtunilor - Enigma Maya /
CIP 2009-18493 Jordi Sierra i Fabra ; trad.: Darius Aurelian Dragomir. - Bucureşti : Corint, 2009
ISBN 978-973-135-533-7
1568. Cele mai frumoase basme spaniole / selecţie de José Maria 821.134.2-31=135.1
Guelbenzu ; trad. şi note de Ileana Scipione ; il. de Carmen Parii. - Iaşi : Polirom, CIP 2009-19146
2009
ISBN 978-973-46-0000-7 1575. SOLER, ANTONIO. Calea englezilor / Antonio Soler ; trad.:
821.134.2-93-34=135.1 Coman Lupu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
CIP 2009-16891 ISBN 978-973-54-0050-7
821.134.2-31=135.1
1569. CERCAS, JAVIER. Viteza luminii / Javier Cercas ; trad.: Ileana CIP 2009-19592
Scipione. - Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-102-242-0
821.134.2-31=135.1
CIP 2009-19272
282 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 283

821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză 1582. ALEXANDRESCU, HORIA. Gruia, Mister Handbal / Horia
Alexandrescu ; pref.: Ion Cristoiu. - Bucureşti : Vivaldi, 2009
1576. RODRIQUES DOS SANTOS, JOSÉ. Codex 632 / José ISBN 978-973-150-033-1
Rodrigues dos Santos ; trad. de Crina Voinea. - Piteşti : Paralela 45, 2009 821.135.1-94
ISBN 978-973-47-0733-1 CIP 2009-17389
821.134.3(81)-31=135.1
CIP 2009-18157 1583. ALEXANDRESCU, HORIA. Vlase, number one / Horia
Alexandrescu ; pref.: Ion Cristoiu. - Bucureşti : Vivaldi, 2009
1577. SARAMAGO, JOSÉ. Omul duplicat / José Saramago ; trad.: ISBN 978-973-150-034-8
Georgiana Bărbulescu. - Iaşi : Polirom, 2009 821.135.1-94
ISBN 978-973-46-1544-5 CIP 2009-19491
821.134.3-31=135.1
CIP 2009-18431 1584. ANTON, RALUCA-SERINA. Trilogia verdelui / Raluca-Serina
Anton. - Bucureşti : Pro Transilvania, 2009
821.135.1 Literatură română ISBN 978-973-715-214-5
821.135.1-1
1578. A fost odată ca niciodată ... / coord.: Elena Horac. - Sibiu : Salgo, CIP 2009-19831
2009
ISBN 978-606-8015-08-8 1585. Apa : secretul vieţii. - Bacău : Editura Scriban, 2009
821.135.1-32 ISBN 978-973-88272-1-9
CIP 2009-20192 821.135.1-31
CIP 2009-19125
1579. Al doilea pod de cuvinte : (antologie) : compuneri de dincoace /
ed., pref.: Gheorghe Ene. - Pogoanele : Ceea ce, 2009 1586. ARION, GEORGE. Cameleonul / George Arion. - Bucureşti :
ISBN 978-973-88211-8-7 Crime Scene Publishing, 2009
821.135.1-32 ISBN 978-606-92276-5-7
821.135.1-1 821.135.1-31
CIP 2009-20200 CIP 2009-18611

1580. ALECSANDRI, VASILE. Buchetiera de la Florenţa : proză / 1587. ARITON, EMIL. Răstălmăciri, fantezii, retrostihuri / Emil
Vasile Alecsandri. - Bucureşti : Erc Press, 2009 Ariton. - Iaşi : Timpul, 2009
ISBN 978-973-157-722-7 ISBN 978-973-612-365-8
821.135.1-32 821.135.1-1
CIP 2009-18418 CIP 2009-18536

1581. ALECSANDRI, VASILE. Dridri : proză / Vasile Alecsandri. - 1588. AVRAM, DANIELA. În lumea celor mici / Daniela Avram. -
Bucureşti : Erc Press, 2009 Bucureşti : Erc Press, 2009
ISBN 978-973-157-723-4 ISBN 978-973-157-730-2
821.135.1-32 821.135.1-93-1
CIP 2009-18419 CIP 2009-19490
284 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 285

1589. BABU, OVIDIA. Un fruct smerit / Ovidia Babu. - Bucureşti : 1596. BĂLAN, VIC. VIRGIL. Foaie verde de gazon / Vic. Virgil
Editura Nouă, 2009 Bălan. - Orăştie : Editura Emma, 2009
ISBN 978-606-8082-23-3 ISBN 978-973-1866-34-5
821.135.1-1 821.135.1-32
CIP 2009-18706 CIP 2009-18811

1590. BACALBAŞA, ANTON. Moş Teacă / Anton Bacalbaşa. - 1597. BĂRAN, VASILE. Prinţesa răpită / Vasile Băran. - Bucureşti :
Bucureşti : Erc Press, 2009 Verus, 2009
ISBN 978-973-157-724-1 ISBN 978-973-7754-79-0
821.135.1-32 821.135.1-31
CIP 2009-19615 CIP 2009-18522

1591. BADEA, OCTAVIAN ŞTEFAN. Clepsidra cu frunze / Octavian 1598. BĂZĂVAN, LARISA. Bucuriile iernii / Larisa Băzăvan. -
Ştefan Badea. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2009. Ploieşti : Perloliv, 2009
ISBN 978-606-92245-2-6 ISBN 978-606-92033-9-2
821.135.1-1 821.135.1-93-32
CIP 2009-19388 CIP 2009-19791

1592. BALACI, PAŞCU. Sonete germane / Paşcu Balaci. - Oradea : 1599. BEDINDEAL, IOAN. În liniştea de acasă / Ion Bedindeal. -
Biblioteca Revistei Familia, 2009 Braşov : Transilvania Expres, 2009
ISBN 978-973-9401-84-5 ISBN 978-973-1933-42-9
821.135.1-1 821.135.1-32
CIP 2009-19469 CIP 2009-19523

1593. BALAŞA, NICOLAE. Acvariu cu fâţe / Nicolae Balaşa. - Târgu- 1600. BEJAN, NICUŢA. Jocul anotimpurilor : carte de poezii şi
Jiu : Newest, 2009 colorat / Nicuţa Bejan. - Bucureşti : Didactica Publishing House, 2009
ISBN 978-973-99120-0-6 ISBN 978-606-8027-37-1
821.135.1-31 821.135.1-93-1
CIP 2009-19492 CIP 2009-19637

1594. BALTĂ, GHEORGHE I. Anonimi prin Europa : (note de 1601. BEJAN, SOARE. Memoria unui destin / Soare S. Bejan. -
călătorie) / Gheorghe I. Baltă, Elena Bonta. - Bacău : Corgal Press, 2009 Focşani : Terra, 2009
ISBN 978-973-130-001-6 ISBN 978-973-8370-84-5
821.135.1-992 821.135.1-94
CIP 2009-19559 CIP 2009-19174

1595. BĂILEŞTEANU, GHEORGHE. Eseuri / Gheorghe Băileşteanu. - 1602. BERLIC, VASILE. Slova care mântuie / Vasile Berlic. -
Timişoara : Mirton, 2009 Alexandria : Tipoalex, 2009
ISBN 978-973-52-0701-4 ISBN 978-973-1821-58-0
821.135.1-4 821.135.1-1
CIP 2009-18105 CIP 2009-17906
286 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 287

1603. BIERCE, AMBROSE. Dicţionar super umoristic / Ambrose 1610. BOLOGA, VALERIU LUCIAN. Restituiri / Valeriu Lucian
Bierce ; trad.: Carmen Ionescu. - Bucureşti : Lux Sublima, 2009 Bologa. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2009
ISBN 978-973-1823-11-9 ISBN 978-973-693-341-7
821.135.1-7=135.1 821.135.1-94
CIP 2009-19431 CIP 2009-18716

1604. BISTRICEAN, DAN. Ochii din buzunare / Dan Bistricean ; 1611. BOLOGA, VASILE. Poezii poporale din Ardeal / dr. Vasile
pref.: Sorin Leu. - Brăila : Opinia, 2009 Bologa ; pref.: Florin Bota ; postf.: Avram Cristea ; coord.: Marinela Baba. - Blaj :
ISBN 978-973-88241-8-8 Astra-Despărţământul "Timotei Cipariu", 2009
821.135.1-1 ISBN 978-973-7704-48-1
CIP 2009-20117 821.135.1-1
CIP 2009-20185
1605. BLAGA, MARCELA. Exil portocaliu / Marcela Blaga. - Tecuci :
Editura Transilvania, 2009 1612. BOŢA AVRAM, FLORIN. Extrase din cursuri / Florin Boţa
ISBN 978-606-92251-1-0 Avram. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
821.135.1-1 ISBN 978-973-53-0179-8
CIP 2009-18583 821.135.1-1
CIP 2009-19037
1606. BLAGA, OCTAVIAN. Anonim, secolul XXI : versuri / Octavian
Blaga. - Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 2009 1613. BRATEŞ, RADU. Scrieri inedite / Radu Brateş ; ed. îngrijită de
ISBN 978-973-9401-89-0 Liana Biriş. - Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
821.135.1-1 ISBN 978-973-133-623-7
CIP 2009-19200 821.135.1-94
CIP 2009-19120
1607. BODEA, DAN. Assunta / Dan Bodea. - Târgu-Lăpuş : Galaxia
Gutenberg, 2009 1614. BRĂILEAN, TIBERIU. Melcul ciufulit / Tiberiu Brăilean. - Iaşi :
ISBN 978-973-141-205-4 Junimea, 2009
821.135.1-1 ISBN 978-973-37-1415-6
CIP 2009-19113 821.135.1-1
CIP 2009-19217
1608. BOGASIU, SAVA. Convorbiri "amprentate" / Sava Bogasiu. -
Buzău : Alpha MDN, 2009 1615. BRĂTESCU, DAN. Octogenar în jurul globului / Dan Brătescu. -
ISBN 978-973-139-107-6 Bucureşti : Aldo Press, 2009
821.135.1-92 ISBN 978-973-7945-84-6
CIP 2009-19706 821.135.1-992
CIP 2009-19055
1609. BOGDAN, MARIA. Trei anotimpuri şi o iubire / Maria
Bogdan. - Bacău : Editura Fundaţiei Culturale Cancicov, 2009
ISBN 978-606-8051-04-8
821.135.1-97
CIP 2009-19042
288 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 289

1616. BULACU-LĂPUŞATA, SAVIAN. Diplomat la Moscova : 1621. Călimanii văzuţi prin ochi de copil / coord.: Mirela Verdeşescu-
mărturisiri incomode / Savian Bulacu-Lăpuşata. - Bucureşti : Editura Buzilă, Sandu Verdeşescu-Buzilă. - Bistriţa : Karuna, 2009
Universitară, 2009 ISBN 978-973-1978-60-4
ISBN 978-973-749-760-4 821.135.1-93-32
821.135.1-94 CIP 2009-20213
341.7(498:47)(0:82-94)
CIP 2009-19594 1622. CĂLINESCU, GEORGE. Opere / George Călinescu. - Bucureşti :
Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2006-
1617. BUNEA, STANA. Harpa de cuvinte : jurnal în versuri / Stana 8 vol.
Bunea. - Bistriţa : Casa Editoriala Solteris, 2009 ISBN 973-7934-84-9 ; ISBN 978-973-7934-84-9
3 vol. Vol. 7 : Publicistică. - 2009. - ISBN 978-973-1744-80-3
ISBN 978-973-8374-31-7 Vol. 8 : Publicistică. - 2009. - ISBN 978-973-1744-81-0
Vol. 1 : (Braşov 10 iunie 1981 - 25.09.1985). - ISBN 978-973-8374-32-4 821.135.1-821
Vol. 2 : (Bucureşti 20 oct. 1985 - 25 dec. 1994). - ISBN CIP 2009-19746
978-973-8374-33-1
Vol. 3 : (Montreal 26 ian. 2004 - 19 iulie 2009). - ISBN 1623. CĂLUGĂRU BACIU, ELENA. Pescuitorul de cuvinte ... :
978-973-8374-34-8 poezii / Elena Călugăru Baciu. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
821.135.1-1 ISBN 978-973-678-347-0
CIP 2009-19819 821.135.1-1
CIP 2009-19726
1618. BUTNARU, ADELINA. Mereu niciodată / Adelina Butnaru. -
Bucureşti : Pro Transilvania, 2009 1624. CĂRBUNARU, EMANUEL FLORENTIN. Risipiri de clipe /
ISBN 978-973-715-218-3 Emanuel Florentin Cărbunaru ; pref.: pr. prof. dr. Mihail Milea ; ed.: Paul Iulius
821.135.1-1 Negoiţă. - Buzău : Omega, 2009
CIP 2009-19835 ISBN 978-606-8061-92-4
821.135.1-1
1619. BUZDUGAN, DORINA. Minunată eşti, copilărie! / Dorina CIP 2009-18796
Buzdugan. - Bucureşti : Didactica Publishing House, 2009
ISBN 978-606-8027-39-5 1625. CEAUŞU, GHEORGHE. Lumea ca spectacol şi spectacolul ca
821.135.1-93-1 lume / Gheorghe Ceauşu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
784.67 ISBN 978-973-47-0805-5
CIP 2009-19781 821.135.1-4
CIP 2009-20143
1620. CARP, IOAN. Prin anotimpurile copilăriei / Ioan Carp ; ed.
îngrijită de pr. Cornel Paiu ; pref. de prof. Elena Şerban. - Bucureşti : Papirus 1626. Cele 10 porunci / carte gîndită şi alcătuită de Marta Petreu. - Ed. a
Media, 2009 2-a. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2009
ISBN 978-606-8137-01-8 ISBN 978-606-8007-20-5
821.135.1-1 821.135.1-822
CIP 2009-19771 CIP 2009-19904
290 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 291

1627. CHEBAC, ADRIANA. Ciorchinele timpului / Adriana Chebac. - 1633. COMĂNECI, ADELA. Din visul unui pelerin / Adela
Sibiu : Salgo, 2009 Comăneci. - Sibiu : Agnos, 2009
ISBN 978-606-8015-07-1 ISBN 978-973-1801-51-3
821.135.1-1 821.135.1-4
821.135.1-32 CIP 2009-18585
CIP 2009-19515
1634. Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu : Secolul
1628. CHICET, PETRE GH. E şi pentru tine / Petre Gh. Chicet. - XX / ed. critică de I. Oprişan şi Teodor Vârgolici ; pref. şi note de I. Oprişan. -
Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2009- Bucureşti : Saeculum I.O, 2004-
vol. vol.
ISBN 978-973-1755-93-9 ISBN 973-642-066-3
Vol. 1. - ISBN 978-973-1755-93-9 Vol. 18 : Iulie - decembrie 1914. - 2009. - ISBN 978-973-642-227-0
Vol. 2. - ISBN 978-606-8136-03-5 Vol. 19 : 1914 - octombrie 1915. - 2009. - ISBN 978-973-642-228-7
Vol. 3. - ISBN 978-606-8136-04-2 Vol. 20 : Noiembrie 1915 - octombrie 1916. - 2009. - ISBN
Vol. 4. - ISBN 978-606-8136-05-9 978-973-642-229-4.
821.135.1-1 Vol. 21 : Noiembrie 1916 - iulie 1919. - 2009. - ISBN
CIP 2009-19675 978-973-642-230-0
821.135.1.09"19":821.135.1.09 Eminescu,M.
1629. CHIFOR, VALENTIN. Sărbătoarea prieteniei : corespondenţă 929 Eminescu,M.
primită / Valentin Chifor. - Oradea : Arca, 2009 CIP 2009-19416
ISBN 978-973-1881-33-1
821.135.1-2 1635. CRĂCIUN, FLORENTINA FABYOLA. Moartea condorului /
CIP 2009-20468 Florentina Crăciun Fabyola. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-606-545-043-1
1630. CHIRIŢĂ, EMIL. Rigori şi zboruri / Emil Chiriţă ; cuvânt 821.135.1-1
înainte de Valeriu Gorunescu. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009 CIP 2009-18090
ISBN 978-973-678-350-0
821.135.1-1 1636. CRĂCIUN, ICU. Gânduri pentru prieteni : reflecţii şi reflexii /
CIP 2009-19725 Icu Crăciun. - Cluj-Napoca : Editura Remus, 2009
ISBN 978-973-7915-06-1
1631. CIUTACU, DORU. Seminţe şi lacrimi / Doru Ciutacu. - 821.135.1-84
Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2009 CIP 2009-19203
ISBN 978-973-1944-24-1
821.135.1-32 1637. CREANGĂ, ION. Amintiri din copilărie ; Poveşti ; Povestiri /
CIP 2009-19843 Ion Creangă ; ed. îngrijită şi pref. de Liviu Papadima. - Bucureşti : Curtea Veche
Publishing, 2009
1632. COLIŢĂ, ION LUCIAN. Miracolul dintâi / Ion Lucian Coliţă. - ISBN 978-973-669-881-1
Bucureşti : Semne, 2009 821.135.1-93-34
ISBN 978-973-624-834-4 CIP 2009-17404
821.135.1-1
CIP 2009-19786
292 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 293

1638. CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi / Ion Creangă. - Bucureşti : 1645. DOGARU, DIANA GEORGIANA. Pufuleţ şi Ciufulici / Diana-
Litera Internaţional, 2009 Georgiana Dogaru. - Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2009
ISBN 978-973-675-735-8 ISBN 978-973-1944-25-8
821.135.1-93-34 821.135.1-32
CIP 2009-19855 CIP 2009-19844

1639. Creativitate şi inocenţă / coord.: Ancuţa Crăciun. - Bistriţa : Nova 1646. DORNESCU, MARIA. Poveţele naturii / Maria Dornescu. - Iaşi :
Didactica, 2009 Optima, 2009
ISBN 978-973-8972-62-9 ISBN 978-973-7652-35-5
821.135.1-93-822 821.135.1-32
CIP 2009-18538 CIP 2009-18574

1640. CREŢAN, CONSTANTIN. Almanah / Constantin Creţan. - 1647. DORZ, TRAIAN. Hristos - mărturia mea / Traian Dorz. - Ed. a
Braşov : Pastel, 2009 3-a. - Sibiu : Oastea Domnului, 2009
ISBN 978-606-8108-10-0 ISBN 978-973-710-156-3
821.135.1-1 821.135.1-94
CIP 2009-19376 CIP 2009-19768

1641. CRISTEA-MÂNZĂLEŞTI, DUMITRU. Consemnările unui 1649. DRAGOSTE, COSMIN. Alois / Cosmin Dragosta. - Craiova :
primar / prof. Dumitru N. Cristea-Mînzăleşti. - Buzău : Teocora, 2009 Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-973-1934-58-7 ISBN 978-606-8031-32-3
821.135.1-94 821.135.1-31
CIP 2009-19762 CIP 2009-18117

1642. CUROŞU, VALENTIN. Ordalii şi extaz / Valentin Curoşu. - 1650. DRĂGOI, TUDORIŢA. Din lucrarea talentului primit ... /
Constanţa : Editura Dobrogea, 2009 Drăgoi Tudoriţa, Oslobanu Maria Doiniţa. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2009
ISBN 978-973-1839-95-0 ISBN 978-606-8078-15-1
821.135.1-1 821.135.1-141
CIP 2009-19713 CIP 2009-18518

1643. DIACONU, OTILIA. Lumini împrăştiate / Otilia Diaconu. - 1651. DRUNCEA, EMIL. Poveşti pentru pici şi bunici / Emil
Bucureşti : Pro Transilvania, 2009 Druncea. - Călăraşi : Agora, 2009
ISBN 978-973-715-215-2 ISBN 978-973-8295-93-3
821.135.1-1 821.135.1-34
CIP 2009-19832 CIP 2009-18957

1644. DJUVARA, NEAGU. Amintiri şi poveşti mai deocheate / Neagu 1652. DRUNCEA, EMIL. Treisprezece cântece de demult, pentru o
Djuvara. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Humanitas, 2009 pictoriţă / Emil Druncea. - Călăraşi : Agora, 2009
ISBN 978-973-50-2535-9 ISBN 978-973-8295-92-6
821.135.1-32 821.135.1-1
CIP 2009-20278 CIP 2009-18956
294 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 295

1653. DUMITRACHE, MIHAELA CEZARINA. Pledoarie în faţa 1659. EMINESCU, MIHAI. Trăim într-o ţară ciudată : articole
magistratului suprem / Mihaela Cezarina Dumitrache. - Bucureşti : Editura Nouă, polemice şi pamflete / Mihai Eminescu ; ed. îngrijită, pref., note, cronologie de
2009 Simona Cioculescu. - Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române, 2009
ISBN 978-606-8082-29-5 ISBN 978-973-167-027-0
821.135.1-31 821.135.1-92
CIP 2009-20195 CIP 2009-19354

1654. DUMITRU, ANASTASIA. Cântecul lirei = Songs of the lyre = 1660. ENCULESCU, NICOLETA. Flacăra arzând / Nicoleta
La chanson de la lyre / Dumitru Anastasia. - Constanţa : Europolis, 2009 Enculescu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
ISBN 978-973-676-388-5 ISBN 978-973-749-770-3
821.135.1-1=111=133.1=135.1 821.135.1-1
CIP 2009-18879 CIP 2009-19928

1655. DUMITRU, ANASTASIA. Pledoaria pentru valori : revenirea 1661. ERETESCU, CONSTANTIN. Dragă Maria / Constantin
în fire : eseuri critice / Anastasia Dumitru. - Constanţa : Ovidius University Press, Eretescu. - Bucureşti : Criterion Publishing, 2009
2009 ISBN 978-973-8982-54-3
ISBN 978-973-614-524-7 821.135.1-31
821.135.1-4 CIP 2009-19170
CIP 2009-18512
1662. EVU, EUGEN. Baalamuc bau bau / Eugen Evu. - Deva :
1656. Ediţie specială : romanul tabu / Elena Lidia Alexa, Adina Covaci, Polidava, 2009
Ancuţa Melania Galice, ... - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009 ISBN 978-973-7954-77-0
ISBN 978-973-689-336-0 821.135.1-4
821.135.1-31 CIP 2009-20183
CIP 2009-20009
1663. FARAGO, ELENA. Poezii : Căţeluşul şchiop şi multe altele /
1657. ELIADE, MIRCEA. Mircea Eliade şi corespondenţii săi / postf. Elena Farago ; il.: Cătălin Nedelcu. - Bucureşti : Teopiticot, 2009
şi îngrij. ed.: Mircea Handoca. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Criterion Publishing, 2009- ISBN 978-973-88505-9-0
5 vol. 821.135.1-93-1
ISBN 978-973-8982-50-5 CIP 2009-19022
Vol. 1 : Mircea Eliade şi corespondenţii săi. - 2009. - ISBN
978-973-8982-58-1 1664. FĂTU, GABRIEL. Să nu crezi Don Juan / Gabriel Fătu. -
821.135.1-6 Bucureşti : Vox 2000, 2009
CIP 2009-19167 ISBN 978-973-1969-44-2
821.135.1-31
1658. EMINESCU, MIHAI. Proză / Mihai Eminescu. - Bucureşti : Erc CIP 2009-19826
Press, 2009
2 vol. 1665. Fiica stelelor : (haibun din album) / antolog.: Cornelia Atanasiu. -
ISBN 978-973-157-718-0 Bucureşti : Editura ATAR, 2009
Vol. 2 : Proză. - 2009. - ISBN 978-973-157-719-7 ISBN 978-973-87806-9-9
821.135.1-32 821.135.1-32
CIP 2009-18421 CIP 2009-18683
296 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 297

1666. FILIP, VASILE. Destinul este rotund / Vasile Filip. - Iaşi : PIM, 1672. GĂRDUŞ, TRAIAN. Lacrima interioară : elegii / Traian
2009- Gărduş. - Piteşti : Altum, 2009
vol. ISBN 978-973-88340-6-4
ISBN 978-606-520-606-9 821.135.1-1
Vol. 1 : Brazii coboară la câmpie. - 2009. - ISBN 978-606-520-607-6 CIP 2009-19024
Vol. 2 : Pădurile şi apele. - 2009. - ISBN 978-606-520-608-3
821.135.1-31 1673. GĂVRILĂ, MARIANA. Marea preoteasă : rădăcinile
CIP 2009-16592 - CIP 2009-16592 Ardealului / Mariana Găvrilă. - Oradea : Arca, 2009
ISBN 978-973-1881-30-0
1667. FLOOD, IONELA. Ţărmul iubirii / Ionela Flood. - Bucureşti : 821.135.1-32
Editura Deliana, 2009 CIP 2009-20465
ISBN 978-973-88010-4-2
821.135.1-1 1674. GEANTĂ, CONSTANTIN. De pe meleagurile Sălătrucelului /
CIP 2009-20047 Geantă Constantin, Deaconu Elena. - Râmnicu-Vâlcea : Editura Silviana, 2009
ISBN 978-606-92224-2-3
1668. FLORAN, ILEANA-LUCIA. Cerul adâncurilor / Ileana-Lucia 821.135.1-94
Floran ; il.: Miron Simedrea. - Orăştie : Editura Emma, 2009 CIP 2009-19374
ISBN 978-973-1866-35-2
821.135.1-1 1675. GEANTĂ, CONSTANTIN. Oameni şi locuri / Geantă
CIP 2009-19214 Constantin, Deaconu Elena. - Râmnicu-Vâlcea : Editura Silviana, 2009
ISBN 978-606-92224-3-0
1669. FLORAN, ILEANA-LUCIA. Cuvânt despre cuvinte / Ileana- 821.135.1-94
Lucia Floran. - Orăştie : Editura Emma, 2009 CIP 2009-19375
ISBN 978-973-1866-33-8
821.135.1-92 1676. GHENCIU, BENONE. Blestemul lui Saturn ; Procesul lui
CIP 2009-18604 François Villon / Benone Ghenciu. - Bacău : Pro Plumb, 2009
ISBN 978-973-1894-25-6
1670. FLORIAN, MATEI. Şi hams şi regrete / Matei Florian. - Iaşi : 821.135.1-1
Polirom, 2009 CIP 2009-18932
ISBN 978-973-46-1568-1
821.135.1-31 1677. Ghici, ghicitoarea mea / culese de Anca Vodiţă. - Bucureşti :
CIP 2009-18482 Didactica Publishing House, 2009
ISBN 978-606-8027-36-4
1671. GAGHII, ION. Autograf pe suflet / Ion Gaghii. - Giurgiu : 821.135.1-193.1
Cronos, 2009 CIP 2009-18592
ISBN 978-973-7805-41-6
821.135.1-1 1678. GRIGORE, CARMEN TANIA. Pulsul ţărânei / Carmen Tania
CIP 2009-18513 Grigore. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2009
ISBN 978-973-146-089-5
821.135.1-1
CIP 2009-19218
298 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 299

1679. GROZA, DUMITRA. Ortograme în versuri / Dumitra Groza. - 1685. HUHULESCU, STELIANA. Evadarea din iad / Steliana
Târgu-Jiu : Măiastra, 2009 Huhulescu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-606-516-168-9 ISBN 978-973-47-0794-2
821.135.1-1 821.135.1-31
CIP 2009-19534 CIP 2009-19300

1680. GRUIA, RAREŞ. Bucăţi din suflet şi minte = Tears of the 1686. IANOVICI-JECZA, SORINA. Eugen Dorcescu interpretat
weather / Rareş Gruia. - Piteşti : Paralela 45, 2009 de... / Sorina Ianovici-Jecza, Olimpia Berca. - Timişoara : Triade : Brumar, 2010
ISBN 978-973-47-0800-0 ISBN 978-606-8040-08-0
821.135.1-1=111=135.1 ISBN 978-973-602-464-1
CIP 2009-18890 821.135.1.09 Dorcescu,E.
929 Dorcescu,E.
1681. HAITUR, DORINA-LUMINIŢA. Clair de femme / Dorina- CIP 2009-18955
Luminiţa Haitur. - Bacău : Pro Plumb, 2009
ISBN 978-973-1894-24-9 1687. Iarna în ghiozdane / coord.: Iulia Dascălu. - Ploieşti : Perloliv,
821.135.1-1=133.1 2009
CIP 2009-18653 ISBN 978-606-92033-1-6
821.135.1-93-32
1682. HANU, VASILE. Tăcerea nu era de aur / Vasile Hanu. - CIP 2009-19790
Bucureşti : Agerpress, 2009
ISBN 978-606-8101-03-3 1688. International Festival "Paul Polidor" : Şcoala 141 "Ion I. C.
821.135.1-94 Brătianu" - Bucureşti şi interferenţe / antolog. de Paul Polidor. - Bucureşti :
CIP 2009-20237 Editura Fundaţiei "Paul Polidor", 2009
ISBN 978-973-86678-1-5
1683. HÎNCU, DUMITRU. Martha Bibescu : pe care n-o cunoaştem / 821.135.1-822
Dumitru Hîncu. - Bucureşti : Vivaldi, 2009 CIP 2009-20092
ISBN 978-973-150-029-4
821.135.1-94 1689. International Festival "Paul Polidor" : Liceul "Mircea Eliade" -
CIP 2009-18270 Bucureşti şi interferenţe / antolog. de Paul Polidor. - Bucureşti : Editura Fundaţiei
"Paul Polidor", 2009.
1684. HUDIŢĂ, IOAN. Jurnal : (1 martie - 31 ianuarie 1943) / Hudiţă ISBN 978-973-86678-5-3
Ioan ; pref.: Dan Berindei. - Bucureşti : comunicare.ro, 2009 821.135.1-822
ISBN 978-973-711-235-4 CIP 2009-20091
342.36(498)"1943"(0:82-94)
821.135.1-94 1690. IONESCU, AMALIA MARIA. Parfumul de liliac / Amalia
94(498)"1943"(0:82-94) Maria Ionescu. - Constanţa : Editura Muntenia, 2009-
CIP 2009-19124 vol.
ISBN 978-973-692-275-6
Vol. 1 : Aripi frânte. - ISBN 978-973-692-276-3
821.135.1-32
CIP 2009-19756
300 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 301

1691. IONESCU, ANA MARIA. Parfum de tei / Ana-Maria Ionescu. - 1698. JUCAN, GRAŢIAN. M. Eminescu : medalioane feminine şi alte
Bucureşti : Estfalia, 2009 articole / Graţian Jucan. - Satu Mare : Citadela, 2009
ISBN 978-973-7681-66-9 ISBN 978-606-92198-6-7
821.135.1-32 821.135.1.09 Eminescu,M.
CIP 2009-19531 929 Eminescu,M.
CIP 2009-18833
1692. IONIŢĂ, VASILE C. Lecturi interzise / Vasile C. Ioniţă. -
Reşiţa : Banatul Montan, 2009 1699. JURCĂ, ENA. Căsuţa animalelor : poveşti în versuri şi muzică /
ISBN 978-973-1929-28-6 Ena Jurcă. - Craiova : Genessa, 2009
821.135.1-32 ISBN 978-973-8925-26-7
CIP 2009-19569 821.135.1-93-32
CIP 2009-19652
1693. IORDACHE, EMIL-NONI. Despre noi sau despre lume /
Eminoior. - Bucureşti : Editura Eminescu, 2009 1700. Katharsis : antologie a Salonului literar-muzical "Katharsis" /
ISBN 978-973-22-1091-8 întocmită de prof. Eugen Cojocaru ; colab.: farm. Virginia Şalaru, prof. Ion C.
821.135.1-1 Ştefan. - Bucureşti : Editura Arefeana, 2009
CIP 2009-20169 ISBN 978-973-8276-98-7
821.135.1-822
1694. IORGA, STELA. A doua întoarcere din Nam / Stela Iorga. - CIP 2009-19061
Galaţi : Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, 2009
ISBN 978-973-88974-7-2 1701. KISELEVSKI, SIMONA. Zăpada Roşie / Simona Kiselevski. -
821.135.1-1 Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2009
CIP 2009-20218 ISBN 978-973-7633-83-5
821.135.1-1
1695. ISACHI, PETRE. Autoportret în oglindă : întrebări inutile / CIP 2009-19158
Petre Isachi. - Bacău : Psyhelp, 2009
ISBN 978-606-8151-00-7 1702. KISS, MIRCEA MIHAI. Dragoste de ţigan / Mircea Mihai
821.135.1-4 Kiss. - Ghimbav : Haco Internaţional, 2009
CIP 2009-20282 ISBN 978-973-7706-19-5
821.135.1-31
1696. Între noi, cuvântul : antologia Cenaclului "Amurg CIP 2009-19526
Sentimental" / realizată de Ion Machidon. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-354-8 1703. KISS, MIRCEA MIHAI. Romanţe din Balcani / Mircea Mihai
821.135.1-1 Kiss. - Ghimbav : Haco Internaţional, 2009
CIP 2009-19721 ISBN 978-973-7706-18-8
821.135.1-1
1697. JITĂREANU, DUMITRU. Cugetare / Dumitru Jităreanu. - Iaşi : CIP 2009-19525
Panfilius, 2009
ISBN 978-973-1949-15-4
821.135.1-1
CIP 2009-18435
302 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 303

1704. LABIŞ, NICOLAE. Moartea căprioarei / Nicolae Labiş ; pref.: 1711. LUPAŞC, VASILE. Răstignit între cruci sau Viaţa şi după
Răzvan Voncu ; cronologie: Margareta Labiş ; repere critice: Ana Munteanu. - viaţa lui Vlad Vodă căruia norodu' i-au zis Ţepeş : scenariu de film / Vasile
Bucureşti : Minerva, 2009 Lupaşc. - Târgovişte : Editura Basarabilor, 2009
ISBN 978-973-21-0986-1 ISBN 978-606-92114-3-4
821.135.1-1 821.135.1-293.7
CIP 2009-17324 CIP 2009-19026

1705. LAZĂR, CORNEL. În colbul rotitor de stele / Cornel Lazăr. - 1712. LUPAŞCU, AMANDA. Şi totuşi a fost adevărat ... : proză /
Sibiu : Psihomedia, 2009 Amanda Lupaşcu. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-1753-87-4 ISBN 978-973-678-340-1
821.135.1-94 821.135.1-32
CIP 2009-18667 CIP 2009-19727

1706. LĂZĂRONIU, GHEORGHE. Logodnica asasinului / Lăzăroniu 1713. LUPAŞCU, SIMONA. Fulg de nea / Lupaşcu Simona. - Brăila :
Gheorghe. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2009 Impressaria, 2009
ISBN 978-606-8068-09-1 ISBN 978-973-88081-7-1
821.135.1-31 821.135.1-32
CIP 2009-19000 CIP 2009-19215

1707. Lângă bradul de Crăciun : poezii. - Constanţa : Steaua Nordului, 1714. LUPU, ION. Din neamul Lupilor : Căpitanii Domneşti :
2009 [roman istoric] / Ion Lupu. - Bacău : Vicovia, 2008-
ISBN 978-606-511-151-6 vol.
821.135.1-93-1 ISBN 978-973-1825-11-3
CIP 2009-19878 Vol. 3. - 2009. - ISBN 978-973-1902-25-8
Vol. 4. - 2009. - ISBN 978-973-1902-26-5
1708. Legende, basme şi poveşti populare româneşti / ed. îngrijită de 821.135.1-311.6
Alexandra Mircov. - Timişoara : Eurostampa, 2009 94(498.3)"14" Ştefan cel Mare(0:82-31)
ISBN 978-973-687-934-0 929 Ştefan cel Mare(0:82-31)
821.135.1-91-34 CIP 2009-19327
CIP 2009-19513
1715. LUPU, NICĂ D. Incertitudini la răscruce / Nică D. Lupu. - Ed. a
1709. LOVINESCU, TANIA. Catedra de vrăbii / Tania Lovinescu. - 2-a, rev. şi adăugită. - Bucureşti : Edago, 2009
Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2009 ISBN 978-973-88192-4-5
ISBN 978-973-7633-84-2 821.135.1-94
821.135.1-1 CIP 2009-19216
CIP 2009-20448
1716. MACOVEI, SICU. ,,Abecedar de istorii şi ... istorioare'' / Sicu
1710. LUNGU, DAN. Povestirile vieţii : teorie şi documente / Dan V. Macovei. - Iaşi : Junimea, 2009
Lungu. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009 ISBN 978-973-37-1417-0
ISBN 978-973-703-508-0 821.135.1-1
821.135.1-94 CIP 2009-19936
CIP 2009-18542
304 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 305

1717. MADĂ, BEATRICE. Pe urmele sfinţilor Capadocieni ... / 1723. MARTIN, I. B. La vânătorul de râşi / I. B. Martin. - Bucureşti :
Beatrice Madă, Mihaela Nicoleta Neagoe, Georgiana Petric Bătrân. - Arad : Editura C.N.I. Coresi, 2009
Mirador, 2009 ISBN 978-973-570-356-1
ISBN 978-973-164-043-3 821.135.1-7
821.135.1-822 CIP 2009-18740
CIP 2009-20200
1724. MATEESCU, OLGA DELIA. Miere şi canapea / Olga Delia
1718. MAFTEI, ION. Noaptea, târziu ... : (alte false poeme) / Ion Mateescu. - Bucureşti : Palimpsest, 2009
Maftei (Flavus). - Iaşi : Junimea, 2009 ISBN 978-973-7697-60-8
ISBN 978-973-37-1416-3 821.135.1-2
821.135.1-1 CIP 2009-19184
CIP 2009-19508
1725. MATIUŢ, IOAN. Între ceruri / Ioan Matiuţ. - Timişoara :
1719. MAIER, ALEXANDRU. Am fost medic la Gherla : dreptul la Brumar, 2009
adevăr / Alexandru Maier. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Vremea, 2009 ISBN 978-973-602-474-0
ISBN 978-973-645-364-9 821.135.1-1
343.8(498 Gherla)(0:82-94) CIP 2009-18500
821.135.1-94
CIP 2009-18622 1726. MĂLĂIA, ION. Confesiuni / Ion Mălăia. - Brăila : Olimpiada,
2009
1720. MAREŞ, DINU. Mai puţin circulate mai puţin ştiute / dr. Dinu ISBN 978-973-7862-48-8
Mareş. - Bucureşti : Curtea Veche, 2009 821.135.1-1
ISBN 978-973-1983-28-8 CIP 2009-18845
821.135.1-32
CIP 2009-19464 1727. Mărturii din Taize / coord.: Bogdan Leucuţa. - Deva : Emia, 2009
ISBN 978-973-753-152-0
1721. MARINESCU, ŞTEFAN. Păcate amestecate : epigrame / Ştefan 821.135.1-992
Marinesu. - Ed. a 2-a - Craiova : Contrafort, 2009 CIP 2009-18829
ISBN 978-606-545-051-6
821.135.1-193.2 1728. MEGRE, VLADIMIR. Cartea Neamului / Vladimir Nicolaevici
CIP 2009-19294 Megre ; trad.: Cristian Călugăru ; postf.: Emil Lorant Cocian. - Târgu Neamţ :
Dianuşa, 2009
1722. MARINOIU, COSTEA. Pârâienii / Costea Marinoiu. - Râmnicu- ISBN 978-973-87792-7-3
Vâlcea : Editura Silviana, 2009 821.135.1-31
ISBN 978-606-92224-1-6 CIP 2009-18816
821.135.1-94
CIP 2009-19373 1729. MEHR, BORIS MARIAN. Bazar oriental / Boris Marian. -
Bucureşti : Editura Nouă, 2009
ISBN 978-606-8082-26-4
821.135.1-1
CIP 2009-19793
306 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 307

1730. MIHAIL, GHEORGHE. 100 poeme = 100 poèmes / Gheorghe 1737. MORARU, MAYA-MIHAELA. Lumea de jos / Maya-Mihaela
Mihail. - Craiova : Contrafort, 2009 Moraru. - Braşov : Arania, 2009
ISBN 978-606-545-052-3 ISBN 978-973-8984-37-0
821.135.1-1=133.1=135.1 821.135.1-31
CIP 2009-20027 CIP 2009-20306

1731. MIHAIL, NICOLAE-PAUL. Târgul Rusaliilor / Nicolae-Paul 1738. MUJ, LĂCRĂMIOARA IVA. Timpul ancorei / Lăcrămioara Iva
Mihail. - Bucureşti : Pro Transilvania, 2009 Muj. - Arad : Mirador, 2009
ISBN 978-973-715-217-6 ISBN 978-973-164-044-0
821.135.1-1 821.135.1-1
CIP 2009-19834 CIP 2009-20280

1732. MIU, CONSTANTIN. Provincial în Provence : jurnal / 1739. MUNTEANU, ADRIAN. Femeie! Sonete 5 / Adrian Munteanu. -
Constantin Miu. - Râmnicu-Vâlcea : Prisma, 2009 Bucureşti : Minerva, 2009
ISBN 978-606-8110-03-5 ISBN 978-973-21-0988-5
821.135.1-94 821.135.1-1
CIP 2009-18537 CIP 2009-19612

1733. MIZUMSCHI, ANCA. Anca lui Noe / Anca Mizumschi ; note 1740. MUŞINA, ALEXANDRU. Regele dimineţii / Alexandru Muşina. -
critice: Iulian Costache. - Bucureşti : Humanitas, 2009 Bucureşti : Tracus Arte, 2009
ISBN 978-973-50-2563-2 ISBN 978-606-8126-03-6
821.135.1-1 821.135.1-1
CIP 2009-19129 CIP 2009-19122

1734. MODORCEA, GRID. Lamento sau Cheia universală / Grid 1741. NĂSTOIU, IOAN. Dialoguri şi monologuri trăsnite / col. Ioan
Modorcea. - Bucureşti : Axioma Print, 2009 Năstoiu. - Bucureşti : Editura Eminescu, 2009
ISBN 978-973-88755-9-3 ISBN 978-973-22-1090-1
821.135.1-31 821.135.1-193.2
CIP 2009-20210 CIP 2009-19219

1735. MOLDOVEANU, MIHAI. You will become a song or The dusk 1742. NEAGU, FĂNUŞ. Cartea cu prieteni / Fănuş Neagu. - Bucureşti :
of the nibelungs : movie script (drama) / Mihai Moldoveanu. - Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române, 2009
Amurg Sentimental, 2009 ISBN 978-973-167-030-0
ISBN 978-973-678-351-7 821.135.1-32
821.135.1-293.7=111 CIP 2009-20309
CIP 2009-19724
1743. NEAMŢU, MIHAIL. Povara libertăţii : antiteze, paradigme şi
1736. MORARU, IONUŢ. Confruntarea cu sinele : poezie şi eseu / biografii moderne / Mihail Neamţu ; cuv. înainte de Mihail Neamţu. - Iaşi :
Ionuţ Moraru. - Iaşi : Alfa, 2009 Polirom, 2009.
ISBN 978-606-540-004-7 ISBN 978-973-46-1571-1
821.135.1-1 821.135.1-4
CIP 2009-19196 CIP 2009-18894
308 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 309

1744. NECULA, CONSTANTIN. Ogorul cu îngeri / pr. cof. univ. dr. 1750. ODOBESCU, ALEXANDRU. Scene istorice ;
Constantin Necula. - Ed. a 2-a - Sibiu : Agnos, 2009 Pseudokinegetikos / Alexandru Odobescu. - Bucureşti : Erc Press, 2009
ISBN 978-973-1801-50-6 ISBN 978-973-157-691-6
821.135.1-93-97 821.135.1-94
CIP 2009-18587 821.135.1-4
CIP 2009-18420
1745. NÉMETH, KLÁRA-GABRIELLA. Comoara zânelor / Németh
Klára-Gabriella. - Gheorgheni : F & F International, 2009 1751. OPRESCU, IOSIF G. Cifra opt / Iosif G. Oprescu. - Bucureşti :
ISBN 978-973-8387-60-7 Verus, 2009
821.135.1-34 ISBN 978-973-7754-78-3
CIP 2009-19330 821.135.1-31
CIP 2009-18521
1746. NICOLAE-DUMITRESCU, MARIA. Tabloul / Maria Nicolae-
Dumitrescu. - Bucureşti : Verus, 2009 1752. OPRIŞAN, IONEL. Flori de cer albastru : proză pseudo-
ISBN 978-973-7754-77-6 fantastică / I. Oprişan. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2009
821.135.1-32 ISBN 978-973-642-225-6
CIP 2009-18520 821.135.1-32
CIP 2009-18231
1747. NICOLESCU, MIREL. Jertfa eternităţii / Mirela Nicolescu. -
Bucureşti : Pro Transilvania, 2009 1753. OSTAFI, GEORGE L. Amprente pe flăcări : teatru / George L.
ISBN 978-973-715-213-8 Ostafi ; coord. vol.: Sanda-Maria Ardeleanu. - Suceava : Accent Print, 2009
821.135.1-1 ISBN 978-973-1772-29-5
CIP 2009-19830 821.135.1-2
CIP 2009-19998
1748. NICULESCU, MARIA. Laguna albastră / Niculescu Maria. -
Bucureşti : Editura Perpessicius, 2009 1754. OTTESCU, CONSTANTIN. 365 de sonete / Constantin Ottescu. -
ISBN 978-606-8065-04-5 Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2009
821.135.1-1 ISBN 978-973-1871-53-0
CIP 2009-18081 821.135.1-1
CIP 2009-19941
1749. NOICA, CONSTANTIN. Scrisori din Câmpulung : Constantin
Noica - Gheorghe Staicu / ed. de Ioan Crăciun ; text îngrijit de Rodica Pandele ; 1755. PANAIODOR, ALICE. Traversarea focului / Alice Panaiodor. -
preambul de Sorin Lavric. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Ars Docendi, 2009 Bucureşti : The Bible League Romania, 2009
ISBN 978-973-558-453-5 ISBN 978-973-7821-13-3
821.135.1-6 343.8(498)(0:82-94)
CIP 2009-18936 821.135.1-94
CIP 2009-20187
310 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 311

1756. PANN, ANTON. Povestea vorbii / Anton Pann. - Bucureşti : Erc 1763. PĂUN, PICU. Tinereţea lui Don Quijote / Picu Păun. - Bucureşti :
Press, 2009 Rawex Coms, 2009
ISBN 978-973-157-692-3 ISBN 978-606-92152-9-6
821.135.1-17 821.135.1-1
821.135.1-84 CIP 2009-18790
CIP 2009-19614
1764. PĂUN-IALOMIŢEANU, GHEORGHE. Calvarul năzuinţelor /
1757. PARASCHIV, FLOREA I. Rădăcini, ramuri şi lăstari / Gheorghe Păun. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Paraschiv I. Florea. - Craiova : Universitaria, 2009 ISBN 978-973-47-0799-7
ISBN 978-606-510-647-5 821.135.1-1
821.135.1-94 CIP 2009-19304
CIP 2009-17969
1765. PÂRVULESCU, IOANA. Viaţa începe vineri / Ioana
1758. PARASCHIV, FLOREA I. Retrospectivă cazonă / Paraschiv I. Pârvulescu. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009
Florea. - Craiova : Universitaria, 2009 ISBN 978-973-689-339-1
ISBN 978-606-510-648-2 821.135.1-31
821.135.1-94 CIP 2009-19071
CIP 2009-17967
1766. PERŢEA, MIHAELA. Cine este, ce şi cum, hai ghiceşte acum /
1759. PARASCHIVAŞ, EMANOIL. Clopot pentru surzi : povestiri / Mihaela Perţea, Angela Pagu. - Iaşi : PIM, 2009
Emanoil Paraschivaş. - Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2009 ISBN 978-606-520-654-0
ISBN 978-973-7700-62-9 821.135.1-193.1
821.135.1-32 CIP 2009-19736
CIP 2009-20083
1767. PETRESCU, RADU. Ce se vede / Radu Petrescu. - Piteşti :
1760. PARASCHIVESCU, RADU. Dintre sute de clişee : (aşchii Paralela 45, 2009
dintr-o limbă tare) / Radu Paraschivescu. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009 ISBN 978-973-47-0803-1
ISBN 978-973-689-338-4 821.135.1-31
821.135.1-7 CIP 2009-19657
CIP 2009-19073
1768. PETRESCU, RADU. Pentru buna întrebuinţare a timpului
1761. PAVEL, MARIANA-FLORICA. Cărarea vieţii : poezii / Pavel jurnal 1971-1976 / Radu Petrescu ; ed. îngrijită de Adela Petrescu. - Piteşti :
Marian-Florica. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2009 Paralela 45, 2009
ISBN 978-606-92245-5-7 ISBN 978-973-47-0804-8
821.135.1-1 821.135.1-94
CIP 2009-19646 CIP 2009-19658

1762. PĂMÂNT, NICOLAE. O ţară mândră ca niciuna : antologie de 1769. PIELE, ADRIANA. Aura iubirii / Adriana Piele. - Bucureşti :
poezie patriotică / Nicolae Pământ, Ionică Gîţă. - Tecuci : Grapho Press, 2009 Pandora, 2009
ISBN 978-606-8128-01-6 ISBN 978-973-8147-53-9
821.135.1-1 821.135.1-1
CIP 2009-19182 CIP 2009-20056
312 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 313

1770. PIROŞCA, IONATAN. Îngerul cel mai scurt înspre mâine şi 1777. POPESCU, BUCUR. Poezii inspirate din actualitate – poezii ... /
alte povestiri / Ionatan Piroşca. - Oradea : Hypogrammos, 2009 Bucur Popescu. - Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2009
ISBN 978-973-88534-7-8 ISBN 978-973-7700-59-9
821.135.1-97 821.135.1-1
CIP 2009-18702 CIP 2009-19206

1771. PLEŞU, MATEI. Nonsensul giratoriu şi alte nonsensuri de ieri 1778. POPESCU, CECILIA-ANCA. Dragoste interzisă : poeme =
şi de azi / Matei Pleşu. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009 Forbiden love : poems / Cecilia-Anca Popescu ; vesiunea engleză aparţine
ISBN 978-973-689-337-7 autoarei. - Bucureşti : Criterion Publishing, 2009
821.135.1-32 ISBN 978-973-8982-55-0
CIP 2009-19072 821.135.1-1=111=135.1
CIP 2009-19169
1772. Poezia Bucovinei / selecţie, pref., note bibliografice de Vasile
Tărâţeanu. - Alba Iulia : Universul Şcolii, 2009 1779. POPESCU, DOINIŢA MARIANA. Comisia Zürich / Doina
ISBN 978-606-92193-9-3 Popescu. - Brăila : Torent Press, 2009
821.135.1-1 ISBN 978-606-92308-0-0
CIP 2009-19705 821.135.1-31
CIP 2009-19222
1773. POP, AUREL. Furtună în suflet / Aurel Pop. - Bistriţa : Karuna,
2009 1780. POPESCU, MARIA. Cu poveştile vopsite / Maria Popescu. -
ISBN 978-973-1978-56-7 Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2009
821.135.1-1 ISBN 978-606-92245-3-3
CIP 2009-18999 821.135.1-32
CIP 2009-19468
1774. POP, OVIDIU. Trickster : secvenţa A / Ovidiu Pop. - Iaşi :
Polirom, 2009 1781. POPESCU, MARIA DIANA. Omenirea în paragină savantă /
ISBN 978-973-46-1564-3 Maria Diana Popescu. - Râmnicu-Vâlcea : Conphys, 2009
821.135.1-31 ISBN 978-973-750-165-3
CIP 2009-19275 821.135.1-4
CIP 2009-19068
1775. POPA, ANDREEA. Neputinţa de a scrie / Andreea Popa. - Arad :
Mirador, 2009 1782. POPIŢAN, DUMITRU. Spre neuitare / Dumitru Popiţan. -
ISBN 978-973-164-042-6 Bistriţa : Karuna, 2009
821.135.1-1 ISBN 978-973-1978-58-1
CIP 2009-19733 821.135.1-1
CIP 2009-19087
1776. POPESCU, ADRIANA. Caietele Herminei / Adriana Popescu,
Rodica Ţabic. - Bucureşti : Peter Pan Art, 2009 1783. POPOVICI, GEORGE. Poezioare cu patru picioare / Popovici
ISBN 978-606-92300-0-8 George. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
821.135.1-94 ISBN 978-973-30-2654-9
CIP 2009-18878 821.135.1-93-1
CIP 2009-18104
314 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 315

1784. PORDEA, AURORA. Lira lui Eol / Pordea Aurora. - Oradea : 1790. RADU, MIHAI. Hobby şi alte povestiri / Mihai Radu. -
Treira, 2009 Bucureşti : Vremea, 2009
ISBN 978-973-8946-41-5 ISBN 978-973-645-362-5
821.135.1-1 821.135.1-32
CIP 2009-20463 CIP 2009-18236

1785. PREDA, CORINA ELENA. Floare de mac / Corina Elena 1791. RADULIAN, CAMELIA. Rug în octombrie / Camelia Radulian. -
Preda. - Piteşti : Carminis Educational, 2009 Slatina : Tipocart, 2009
ISBN 978-973-123-103-7 ISBN 978-973-88989-7-4
821.135.1-1 821.135.1-1
CIP 2009-20227 CIP 2009-18463

1786. PREDA, MARIN. Moromeţii / Marin Preda ; pref.: Eugen 1792. RAMBA, VIORICA. Amintiri răzleţe din URSS : 1951-1955 :
Simion. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009 mărturisiri inutile / Viorica Ramba. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
2 vol. ISBN 978-973-749-773-4
ISBN 978-973-669-840-8 821.135.1-94
Vol. 1. - ISBN 978-973-669-841-5 CIP 2009-20040
Vol. 2. - ISBN 978-973-669-842-2
821.135.1-31 1793. RAŢIU, IOAN. Amintirile unei clipe : poezii / Ioan Raţiu. -
CIP 2009-15584 - CIP 2009-15584 Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2009
ISBN 978-973-7700-60-5
1787. PRODAN, DUMITRU. Imperiul lui Traian / Dumitru Prodan. - 821.135.1-1
Târgu-Jiu : Măiastra, 2009 CIP 2009-19698
ISBN 978-606-516-170-2
821.135.1-7 1794. RĂDOI, DUMITRU. Destine în numele legii Sarmisegetusei /
CIP 2009-19092 Dumitru Rădoi. - Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2009
ISBN 978-973-1944-29-6
1788. PURDESCU, CRISTIANA-MARIA. Adâncind misterul / 821.135.1-32
Cristiana Maria Purdescu. - Bucureşti : Semne, 2009 CIP 2009-19839
ISBN 978-973-624-833-7
821.135.1-1 1795. RĂDUŢ ARGETOAIA, CONSTANTIN. Capcana lupului
CIP 2009-19960 singuratic / Constantin Răduţ Argetoaia. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-606-545-053-0
1789. RADU, DOREL. Inimi pustii : proze scurte / Dorel Radu. - 821.135.1-2
Bucureşti : Vox 2000, 2009 CIP 2009-20360
ISBN 978-973-1969-45-9
821.135.1-32 1796. RĂDUŢ ARGETOAIA, CONSTANTIN. Gâlceava zeilor /
CIP 2009-19825 Constantin Răduţ Argetoaia. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-606-545-054-7
821.135.1-2
CIP 2009-20361
316 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 317

1797. RĂDUŢ ARGETOAIA, CONSTANTIN. Io, Neagoe Basarab şi 1803. SABĂU, DORINA. Personaje îndrăgite din poveşti fermecate /
ai mei / Constantin Răduţ Argetoaia. - Craiova : Contrafort, 2009 Dorina Sabău, Codruţa Sabău, Mariana Anton. - Braşov : Pastel, 2009
ISBN 978-606-545-055-4 3 vol.
821.135.1-2 ISBN 978-606-8108-11-7
CIP 2009-20362 Vol. 1. - ISBN 978-606-8108-12-4
Vol. 2. - ISBN 978-606-8108-13-1
1798. RÂMNICEANU, SPIRIDON. Chipul omului / Spiridon Vol. 3. - ISBN 978-606-8108-14-8
Râmniceanu. - Buzău : Teocora, 2009 821.135.1-93-34
ISBN 978-973-1934-57-0 CIP 2009-20086
821.135.1-32
CIP 2009-19732 1804. SABOU, ŞANYI. Aripi frânte / Sanyi Sabou. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2009
1799. ROMAN, TOMA. Omul care aduce pipi : poveştile erotice ale ISBN 978-973-53-0189-7
unui jurnalist român / Toma Roman. - Bucureşti : Editura Trei, 2009 821.135.1-31
ISBN 978-973-707-334-1 CIP 2009-20079
821.135.1-32
CIP 2009-18290 1805. SAIU, OCTAVIAN. Beckett pur şi simplu / Octavian Saiu. -
Bucureşti : Paideia, 2009
1800. ROTARU, MARIAN. Memoriile unui general geodez : (1937- 3 vol.
1997) / general de brigadă (r) Marian Rotaru ; convorbiri cu Gabriel I. Năstase. - ISBN 978-973-596-536-5
Bucureşti : Editura Militară, 2009 Vol. 1 : Nimic de făcut. - ISBN 978-973-596-553-2
ISBN 978-973-32-0809-9 Vol. 2 : Nimic mai comic decât nefericirea. - ISBN 978-973-596-554-9
821.135.1-94(047.53) Vol. 3 : Nu el. - ISBN 978-973-596-555-6
CIP 2009-18606 821.135.1-4

1801. ROTARU, MIHAELA. Visuri cu noduri / Mihaela Rotaru. - 1806. SAND, CORA. Jurnal în paralele / Cora Sand. - Bucureşti :
Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei Alfa, 2009 Semne, 2009
ISBN 978-973-7676-12-2 ISBN 978-973-624-832-0
821.135.1-1 821.135.1-4
CIP 2009-19538 CIP 2009-19959

1802. RUSSO, ALECU. Cântarea României ; Proză / Alecu Russo. - 1807. SAND, CORA. Viaţa fără nume / Cora Sand. - Bucureşti :
Bucureşti : Erc Press, 2009 Semne, 2009
ISBN 978-973-157-728-9 ISBN 978-973-624-831-3
821.135.1-1 821.135.1-32
CIP 2009-19618 CIP 2009-19958

1808. SANDU, ANTONIO. Atlas ezoteric de adorat femeia / Antonio


Ştefan Sandu. - Iaşi : Lumen, 2009
ISBN 978-973-166-190-2
821.135.1-1
CIP 2009-19257
318 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 319

1809. SANDU, ELENA. Amintiri de neuitat / Elena Sandu. - Galaţi : 1816. SIMION, CONSTANTIN P. Toamna : început de mileniu /
Olimpias, 2009 Simion P. Constantin (Olteanu). - Oneşti : Magic Print, 2009
ISBN 978-606-92260-3-2 ISBN 978-973-1738-39-0
821.135.1-32 821.135.1-1
CIP 2009-19052 CIP 2009-19558

1810. SAVU, TUDOR DUMITRU. Cantacuzina / Tudor Dumitru 1817. SIREŢEANU, RADU. Anul sabatic / Radu Sireţeanu. - Braşov :
Savu. - Ed. a 2-a. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009 Pastel, 2009
ISBN 978-973-141-202-3 ISBN 978-606-8108-16-2
821.135.1-31 821.135.1-1
CIP 2009-18581 CIP 2009-20088

1811. Scriitorul şi trupul său / carte gîndită şi alcătuită de Marta Petreu. - 1818. SMEU, GRIGORE. Cu Kant la copcă / Smeu Grigore. - Târgu-
Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2009 Jiu : Academica Brâncuşi, 2009
ISBN 978-606-8007-19-9 ISBN 978-973-144-300-3
821.135.1-822 821.135.1-32
CIP 2009-19901 CIP 2009-18441

1812. SFARGHIU, VASILE. O viaţă neobişnuită / Vasile Sfarghiu. - 1819. SOARE, BEJAN. Memoria unui destin / Bejan S. Soare. -
Câmpulung Moldovenesc : Pre-Text, 2009 Buzău : Omega, 2009
ISBN 978-606-92295-0-7 ISBN 978-606-8061-93-1
821.135.1-31 821.135.1-84
CIP 2009-18661 CIP 2009-19093

1813. SILVESTRI, ARTUR. Apocalypsis cum figuris : şapte nuvele 1820. SOLOMON LAZANU, MARIANA. Izvorul zânelor / Mariana
fantastice cu prolog şi epilog / Artur Silvestri. - Bucureşti : Carpathia Press, 2009 Solomon Lazanu. - Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-7609-47-2 821.135.1-32
821.135.1-32 CIP 2009-18560
CIP 2009-18851
1821. SOLOMON LAZANU, MARIANA. Izvorul zânelor / Mariana
1814. SILVESTRI, ARTUR. Perpetuum mobile : piese improvizate Solomon Lazanu. - Galaţi : Sinteze, 2009
pentru violoncel şi oboi / Artur Silvestri. - Bucureşti : Carpathia Press, 2009 ISBN 978-973-1917-75-7
ISBN 978-973-7609-48-9 821.135.1-32
821.135.1-32 CIP 2009-18803
CIP 2009-18694
1822. SORESCU, BEATRICE SILVIA. Din basme coborând spre
1815. SIMION, CONSTANTIN P. Poem pentru Laura / Simion P. noi / Beatrice Silvia Sorescu. - Târgu-Jiu : Newest, 2009
Constantin (Olteanu). - Oneşti : Magic Print, 2009 ISBN 978-973-99120-1-3
ISBN 978-973-1738-40-6 821.135.1-1
821.135.1-1 CIP 2009-19493
CIP 2009-19557
320 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 321

1823. STAICU-BUCIUMENI, NECULAI I. Drum către nefiinţă / 1830. ŞIŞMANIAN, ARA ALEXANDRU. Absenţe / Ara Alexandru
Neculai I. Staicu-Buciumeni. - Galaţi : Sinteze, 2009 Şişmanian. - Craiova : Ramuri, 2009
ISBN 978-973-1917-76-4 ISBN 978-973-7936-71-4
821.135.1-31 821.135.1-4
CIP 2009-18804 CIP 2009-18734

1824. STAN, ANDREI M. Sărbători gramaticale / Stan M. Andrei. - 1831. ŞTEFĂNESCU, ALEX. Jurnal secret : Dezvăluiri complete /
Galaţi : Olimpias, 2009 Alex. Ştefănescu ; il.: Florin Ştefănescu. - Bucureşti : Corint, 2009
ISBN 978-606-92260-5-6 ISBN 978-973-135-531-3
821.135.1-1 821.135.1-94
CIP 2009-19054 CIP 2009-14605

1825. STAN, VICTOR GH. Culoare din petale / Victor Gh. Stan. - 1832. ŞUNEI, ELLA MARIA. Eudemonia / Ella Maria Şunei. -
Bucureşti : Destine, 2009 Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2009
ISBN 978-973-9274-41-8 ISBN 978-973-1944-26-5
821.135.1-1 821.135.1-32
CIP 2009-19084 CIP 2009-19845

1826. STĂNESCU, GABRIEL. Dumnezeul lui Borges : poeme = 1833. TAŞCĂU, EUGENIA. Bombardierele atacă noaptea / Eugenia
Borges' God : poems / Gabriel Stănescu ; trad.: Olimpia Iacob ; pref.: Liviu Taşcău, Victor Donciu. - Ed. a 2-a - Braşov : Transilvania Expres, 2009
Comşia. - Bucureşti : Criterion Publishing, 2009 ISBN 978-973-1933-43-6
ISBN 978-973-8982-59-8 821.135.1-31
821.135.1-1=111=135.1 CIP 2009-19553
CIP 2009-19687
1834. TĂBĂRAŞ, STELIAN. Zile de retrăit / Stelian Tăbăraş. - Piteşti :
1827. STOICESCU, ION PUIU. Kebada / Ion Puiu Stoicescu. - Paralela 45, 2009
Bucureşti : RBA Media, 2009 ISBN 978-973-47-0795-9
ISBN 978-606-92157-0-8 821.135.1-94
821.135.1-31 CIP 2009-19301
CIP 2009-19965
1835. TĂICUŢU, NICOLAI. Dincolo de semn / Nicolai Tăicuţu. -
1828. STROE, EMILIA. Chemarea infinitului / Emilia Stroe. - Buzău : Editgraph, 2009
Bucureşti : Editura Mira, 2009 ISBN 978-973-1957-35-7
ISBN 978-973-96331-7-8 821.135.1-1
821.135.1-32 CIP 2009-19261
CIP 2009-18854

1829. SUCEAVA, MARIANA. Poezii pentru copii / Mariana Suceava. -


Oradea : Imprimeria de Vest, 2009
ISBN 978-973-704-114-2
821.135.1-93-1
CIP 2009-18882
322 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 323

1836. TĂNASE, MIRCEA. Eroii învinşi ai revoluţiei / Mircea Tănase. - 1842. TOMA, MARIA. Amurgul trandafirului / Maria Toma ; pref.:
Bucureşti : Editura Militară, 2009 Aureliu Goci, Eliza Roha ; ed.: R. N. Carpen. - Bucureşti : Betta, 2009
ISBN 978-973-32-0815-0 ISBN 978-606-92256-3-9
821.135.1-94 821.135.1-1
94(498)"1989.12."(0:82-94) CIP 2009-19178
356.169(498)(0:82-94)
CIP 2009-20109 1843. TURTUREANU, NICOLAE. Capăt de linie : (exerciţii de
neuitare) / Nicolae Turtureanu. - Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române,
1837. TEODOREANU, IONEL. La Medeleni / Ionel Teodoreanu. - 2009
Bucureşti : Litera Internaţional, 2009 ISBN 978-973-167-032-4
3 vol. 821.135.1-94
ISBN 978-973-675-720-4 CIP 2009-20311
Vol. 1. - ISBN 978-973-675-718-1
Vol. 2. - ISBN 978-973-675-719-8 1844. ŢÎRC, IONEL. Sfârşitul patetic al verii / Ionel Ţîrc. - Timişoara :
Vol. 3. - ISBN 978-973-675-733-4 Artpress, 2009
821.135.1-31 ISBN 978-973-108-241-7
CIP 2009-18322 821.135.1-31
CIP 2009-19906
1838. TEODORESCU, NICU. Fragmentarium : fantezii în
semitonuri / Nicu Teodorescu. - Ed. a 2-a. - Brăila : Opinia, 2009 1845. UNGUREANU, HORIA. Podul de piatră / Horia Ungureanu. -
ISBN 978-973-88241-9-5 Arad : Mirador, 2009
821.135.1-94 ISBN 978-973-164-041-9
CIP 2009-19045 821.135.1-32
CIP 2009-19194
1839. TEODORESCU-CAPRIŞ, VIRGIL. Povestiri cu tâlc / Virgil
Teodorescu-Capriş. - Oradea : Treira, 2009 1846. URSA, GEORGE. Omu' lu' Dumnezeu cu năravu' dracului :
ISBN 978-973-8946-39-2 dramă într-un actOmu' lu' Dumnezeu cu năravu' dracului : poem dramatic în
821.135.1-32 7 scene / George Ursa. - Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2009
CIP 2009-19764 ISBN 978-973-7700-61-2
821.135.1-2
1840. TODORAN, CLAUDIA. Visul adolescenţei / Claudia Todoran. - CIP 2009-20084
Bucureşti : Pro Transilvania, 2009
ISBN 978-973-715-216-9 1847. VACARCIUC, ANA. Glasul copiilor / Ana Vacarciuc. - Satu
821.135.1-1 Mare : Eco Print, 2009
CIP 2009-19833 ISBN 978-606-92169-7-2
821.135.1-93-32
1841. TOMA, ALEXANDRU. Alchimia liberului arbitru : meditaţie CIP 2009-18613
la purtător / Alexandru Toma. - Oneşti : Magic Print, 2009
ISBN 978-973-1738-38-3
821.135.1-84
CIP 2009-19556
324 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 325

1848. VASILESCU, CIPRIAN. Codul fumului negru / Ciprian C. 1855. VLAHUŢĂ, ALEXANDRU. Dan ; Nuvele / Alexandru Vlahuţă. -
Vasilescu. - Bucureşti : RBA Media, 2009 Bucureşti : Erc Press, 2009
ISBN 978-606-92157-1-5 ISBN 978-973-157-720-3
821.135.1-31 821.135.1-31
CIP 2009-19966 821.135.1-32
CIP 2009-19616
1849. VASILESCU, ELA. Mâncărică de vorne condimentată cu
gânduri / Ela Vasilescu. - Bucureşti : Editura Nouă, 2009 1856. VLAHUŢĂ, ALEXANDRU. România pitorească / Alexandru
ISBN 978-606-8082-25-7 Vlahuţă. - Bucureşti : Erc Press, 2009
821.135.1-32 ISBN 978-973-157-734-0
CIP 2009-19792 821.135.1-992
913(498)(0:82-992)
1850. VASILIU, LENUŢA. Mătuşa mea cu pretenţii bizare : roman / CIP 2009-19617
Lenuţa Vasiliu. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-352-4 1857. VODĂ, DOINA. Răscruci : poezii = Crossroads : poems / Doina
821.135.1-31 Vodă ; trad. în lb. eng. de Ilinca Zamfirache. - Bucureşti : Amurg Sentimental,
CIP 2009-19723 2009
ISBN 978-973-678-353-1
1851. VEŞCARI, ŞTEFAN. Umbra nisipului / Ştefan Veşcari. - 821.135.1-1=111=135.1
Bistriţa : Nova Didactica, 2009 CIP 2009-19722
ISBN 978-973-8972-60-5
821.135.1-1 1858. VULCĂNESCU, MIRCEA. Despre spiritul românesc / Mircea
CIP 2009-18675 Vulcănescu ; edit., pref.: Gabriel Stănescu. - Bucureşti : Criterion Publishing, 2009
ISBN 978-973-8982-49-9
1852. VIDOE, SORIN GEORGE. Jocul metamorfozelor / Sorin 821.135.1-4
George Vidoe. - Craiova : Contrafort, 2009 CIP 2009-18798
ISBN 978-606-545-049-3
821.135.1-1 1859. WELLES, JAMES F. Istoria prostiei : o istorie a prostiei
CIP 2009-18091 occidentale din Grecia antică până în zilele noastre / James F. Welles ; trad.:
Alina Miron. - Bucureşti : Criterion Publishing, 2009
1853. Vise albastre : poezie şi proză. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009 ISBN 978-973-8982-48-2
ISBN 978-973-53-0175-0 821.135.1-4
821.135.1-1 CIP 2009-18799
821.135.1-32
CIP 2009-18973 1860. ZAHARESCU, VICTOR. Limba română şi literatura pentru
copii / Victor Zaharescu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
1854. VIŞOIU, LIGIA. Învaţă să ierţi / Ligia Vişoiu. - Bucureşti : ISBN 978-973-690-930-6
Elisavaros, 2009 372.45
ISBN 978-973-8400-90-0 821.135.1-93
821.135.1-31 CIP 2009-19866
CIP 2009-19963
326 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 327

1861. ZAHARIA, LUMINIŢA. Băiatul cu cărţile / Luminiţa Zaharia. - 1867. CEHOV, ANTON PAVLOVICŮ. Livada cu vişini ; Unchiul
Bucureşti : Editura Eminescu, 2009 Vania ; Pescăruşul / Anton Pavlovici Cehov ; trad.: Elena Vizir. - Bucureşti :
ISBN 978-973-22-1089-5 Adevărul Holding, 2010
821.135.1-1 ISBN 978-606-539-120-8
CIP 2009-19220 821.161.2-2=135.1
CIP 2009-18306
1862. ZAHARIA, OTILIA. Amurg medieval / Otilia Zaharia. -
Bucureşti : Editura Arefeana, 2009 1868. KLEMPUŠ, GAVRILO. Verhovins'ka sopilka / Gavrilo
ISBN 978-606-8143-00-2 Klempuš. - Bucureşti : RCR Editorial, 2009
821.135.1-1 ISBN 978-973-1939-25-4
CIP 2009-19964 821.161.2-1
CIP 2009-20123
1863. ZAMFIRESCU, DUILIU. Îndreptări ; Anna / Duiliu
Zamfirescu. - Bucureşti : Erc Press, 2009 1869. MANOJLOVIĆ, SONIA. Cunoaşte-o pe Lilit : poezii alese /
ISBN 978-973-157-733-3 Sonia Manoilovici ; trad.: Carolina Ilica. - Curtea de Argeş : Editura Academiei
821.135.1-31 Internaţionale Orient - Occident, 2009
CIP 2009-19619 ISBN 978-973-8430-65-5
821.163.42-1=135.1
1864. ZANĂ, ION. Izvorul luminii : poeme / Ion Zană. - Videle : Euro- CIP 2009-19741
Vida M, 2009
ISBN 978-973-8235-32-8 1870. MÁRKOV, MIKI. Banátsći balgarsći prikazći / Miki Márkov. -
821.135.1-1 Timişoara : Mirton, 2009-
CIP 2009-19422 vol.
ISBN 978-973-52-0595-9
1865. ZECHERU, CIPRIAN. Etienne : ultimul vultur imperial / Tom. 2 : Banátsći balgarsći prikazći. - 2009. - ISBN 978-973-52-0717-5
Ciprian Zecheru ; ed.: Paul Iulius Negoiţă. - Buzău : Omega, 2009 821.163.2(498.5)-93-34
ISBN 978-606-8061-91-7 CIP 2009-7178
821.135.1-31
CIP 2009-18795 1871. ROMANIUC, PAVLO. Rajduga nad stiksom abo Monolog u
panteoni / Pavlo Romanjuk. - Bucureşti : RCR Editorial, 2009
821.16 Literaturi slave ISBN 978-973-1939-24-7
821.161.2-1
1866. BRNARDIĆ, ANA. Hotel cu muzicieni / Ana Bârnardici ; trad.: CIP 2009-20122
Dumitru M. Ion. - Curtea de Argeş : Editura Academiei Internaţionale Orient -
Occident, 2009 1872. VASILCIN, JAN. Katuličáći kalindár 2010 / Ioan Vasilcin. -
ISBN 978-973-8430-66-2 Timişoara : Solness, 2009
821.163.42-1=135.1 ISBN 978-973-729-181-3
CIP 2009-19742 821.163.2-32
CIP 2009-19653
328 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 329

821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) 821.511.141 Literatură maghiară

1873. ANAR, IHSAN OKTAY. Atlasul continentelor înceţoşate / 1878. BALÁZS, ATTILA F. Versek = Poezii / Balász F. Attila ; în trad.
Ihsan Oktay Anar ; trad.: Luminiţa Munteanu. - Bucureşti : Leda, 2009 Adelei Iancu. - Cluj-Napoca : Dellart, 2009
ISBN 978-973-102-244-4 ISBN 978-606-92226-1-4
821.512.161-31=135.1 821.511.141(498)-1=135.1=511.141
CIP 2009-19271 CIP 2009-19550

1874. BALLI, FAHRI. Panteonul negru / Fahri Balli ; trad.: Marius 1879. BENEDEK, ISTVÁN SZ.. Eltévedt istenek : Laosz és
Dobrescu. - Bucureşti : Vremea, 2009 Kambodzsa útjain / Sz Benedek István. - Târgu-Mureş : Mentor, 2009
ISBN 978-973-645-365-6 ISBN 978-973-599-397-9
821.18-31=135.1 821.511.141-992
CIP 2009-19121 CIP 2009-19502

1875. MURAKAMI, HARUKI. Autoportretul scriitorului ca 1880. ESTERHÁZY, PÉTER. Rubens şi femeile neeuclidiene / Péter
alergător de cursă lungă / Haruki Murakami ; trad. de Iuliana Oprina. - Iaşi : Esterházy ; trad.: Anamaria Pop. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
Polirom, 2009 ISBN 978-973-669-871-2
ISBN 978-973-46-1556-8 821.511.141-31=135.1
821.521-31=135.1 CIP 2009-18495
CIP 2009-18432
1881. GÉCZI, JÁNOS. Csak fiataloknak : összegyüjtött novellák /
1876. NATSUME SÇSEKI . Eu, motanul / Natsume Soseki ; trad.: Irina Géczi A. János. - Cluj-Napoca : Kalota, 2009
Holca. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009 ISBN 978-973-85442-8-4
ISBN 978-606-8134-09-3 821.511.141-32
821.521-31=135.1 CIP 2009-20248
CIP 2009-18256
1882. GYÖRGY, ANTAL. Napfény országa / György Antal. -
1877. O mie şi una de nopţi / trad.: Haralambie Grămescu. - Bucureşti : Gheorgheni : F & F International, 2009
Erc Press, 2009- ISBN 978-973-8387-61-4
15 vol. 821.511.141(498)-1
ISBN 978-973-157-712-8 CIP 2009-19329
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-157-713-5
Vol. 2. - 2009. - ISBN 978-973-157-714-2 1883. GYÖRGY, ANTAL. Válogatott versek / György Antal. -
Vol. 3. - 2009. - ISBN 978-973-157-715-9 Gheorgheni : F & F International, 2009
Vol. 4. - 2009. - ISBN 978-973-157-716-6 ISBN 978-973-8387-62-1
Vol. 9. - 2009. - ISBN 978-973-157-745-6 821.511.141(498)-1
821.411.21-91-34=135.1 CIP 2009-19331
398(=411.21)
CIP 2009-21776
330 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 331

1884. KONRÁD, ÁRPÁD. Egy életút : szivárvány, sarkifény és 1891. WERTZBERGER, PÉTER. Találkozásom Paracelsussal /
délibáb alatt / Konrád Árpád. - Târgu-Mureş : Mentor, 2009 Wertzberger Péter. - Sfântu-Gheorghe : Charta, 2009
ISBN 978-973-599-399-3 ISBN 978-973-8326-55-2
821.511.141-94 821.511.141-992
CIP 2009-19506 CIP 2009-19760

1885. MIHÁLY, TIBOR. Ilyenek vagyunk / Mihály Tibor. - Brădeşti : 902/904 Arheologie. Preistorie
DTP Studio, 2009
ISBN 978-606-92120-4-2 1892. BOTTEZ, VALENTIN. Cultul imperial în Provincia Moesia
821.511.141-1 Inferioară : (sec. I-III p. Chr.) / Valentin Bottez. - Bucureşti : Editura
821.511.141-32 Universităţii din Bucureşti, 2009
CIP 2009-20000 ISBN 978-973-737-728-9
902/904(3)
1886. NÉMETH, KÁROLY M. A trópus kék erei / Németh M. CIP 2009-19078
Károly. - Timişoara : Eurostampa, 2009
ISBN 978-973-687-931-9 1893. Cercetări arheologice preventive pe traseul şoselei ocolitoare a
821.511.141-1 municipiului Zalău / Dan Băcueţ-Crişan, Sanda Băcueţ-Crişan, Ioan Bejinariu, .. -
CIP 2009-19314 Cluj-Napoca : Mega ; Zalău : Porolissum, 2009
ISBN 978-606-543-046-4 ; ISBN 978-973-88250-1-7
1887. Sokaknak világitottunk / coord.: Bárányi László Ildikó. - 902(498)
Timişoara : Excelsior Art, 2009 CIP 2009-20283
ISBN 978-973-592-231-3
821.511.141-94 1894. CURTA, FLORIN. Text, context, history and archaeology :
CIP 2009-18780 studies in late antiquity and the Middle Ages / Florin Curta ; edited by Victor
Spinei. - Bucureşti : Editura Academiei Române ; Brăila : Editura Istros a Muzeului
1888. SZABÓ, ZSOLT. Benedek Elek / Szabó Zsolt. - Baraolt : Brăilei, 2009
Tortoma, 2009 ISBN 978-973-27-1875-9 ; ISBN 978-973-1871-50-9
ISBN 978-606-92279-0-9 902
821.511.141(498).09 Benedek,E. CIP 2009-19580
CIP 2009-19775
1895. DIACONESCU, PETRU VIRGIL. Arheologia habitatului
1889. VERSÁNSZKY, ERNŐ. Én itt lakom a szamosnál / Versánszky urban târgoviştean : (secolele XIV-XVIII) / Petru Virgil Diaconescu. -
Ernő. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Stúdium, 2009 Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009
ISBN 978-973-643-174-6 ISBN 978-606-537-015-9
821.511.141(498)-32 902(498 Târgovişte)
CIP 2009-18860 CIP 2009-18994

1890. VITA, SÁNDOR. Kedves Zsigmond / red., pref.: Györfi Dénes. -


Târgu-Mureş : Mentor, 2009
ISBN 978-973-599-401-3
821.511.141-6
CIP 2009-20241
332 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 333

1896. GLIGOR, MIHAI. Aşezarea neolitică şi eneolitică de la Alba- 1902. DÁNIELISZ, ENDRE. Salonta în secolul XX / Dánielizs Endre. -
Iulia - Lumea Nouă în lumina noilor cercetări / Mihai Gligor. - Cluj-Napoca : Oradea : Prolog, 2009
Mega, 2009 ISBN 978-973-7746-49-8
ISBN 978-606-543-045-7 908(498 Salonta)
902(498 Alba Iulia) CIP 2009-19782
CIP 2009-20231
1903. Dărmăneştenii : fii Dărmăneştiului : cartea performanţelor
1897. MARIAN, CARMEN. Meşteşuguri textile în cultura Cucuteni / dărmăneştene / prof. Vasile Alexa, înv. Viorica Alexa, înv. Liliana Creangă, prof.
Carmen Marian. - Iaşi : Trinitas, 2009 Iuliana Alexa. - Bacău : Amphion, 2009
ISBN 978-973-155-128-9 ISBN 978-973-1919-16-4
903.04(498 Cucuteni) 908(498 Dărmăneşti):929
677.37(498 Cucuteni) CIP 2009-19532
CIP 2009-19485
1904. Gurahonţ : gură de rai / prof. univ. dr. ing. Marian Rizea, ing.
1898. SUCIU, COSMIN. Cultura Vinça în Transilvania / Cosmin dipl. Eugenia Rizea, preot iconom stavrofor Dorel-Crăciun Moţ, ing. dipl. Cristian
Suciu. - Alba Iulia : Altip, 2009 Geamănu. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2009
ISBN 978-973-117-250-7 ISBN 978-973-719-325-4
902(498) 908(498 Gurahonţ)
CIP 2009-19931 CIP 2009-20284

908 Monografii zonale 1905. GYÖRGY, MARIA. Maieru : repere pentru o monografie
posibilă / György Maria, György Raymond. - Bistriţa : Nova Didactica, 2009
1899. CERNAT, ION. Pe Valea Dunăvăţului : Lunca, sat al ISBN 978-973-8972-63-6
bejenarilor bucovineni / Ion Cernat. - Iaşi : PIM, 2009 908(498 Maieru)
ISBN 978-606-520-644-1 CIP 2009-18539
908(498 Lunca)
CIP 2009-18531 1906. Înfruntând veacurile : aşezări şi monumente dâmboviţene /
Mihai Oproiu, Eduardt Samoilă (coord.), Honorius Moţoc, Georgeta Toma. -
1900. CIUREA, PETRU P. Cărăşeni de neuitat / Petru P. Ciurea, Târgovişte : Transversal, 2009
Constantin C. Falcă. - Timişoara : Eurostampa, 2009- ISBN 978-606-8042-35-0
vol. 908(498-35 Dâmboviţa)
ISBN 978-973-687-889-3 CIP 2009-19677
Partea 2. - 2009. - ISBN 978-973-687-939-5
908(498 Cărăşeni) 1907. MĂNOIU, MIRCEA. Monografie / Mănoiu Mircea. - Bucureşti :
CIP 2009-12160 Editura Universitară, 2009-
2 vol.
1901. Comerţ, cooperaţie şi turism la Dărmăneşti / Vasile Alexa, ISBN 978-973-749-777-2
Viorica Alexa, Liliana Creangă, Iuliana Alexa. - Bacău : Grafit, 2009 Partea 1 : 1920-1948. - 2009. - ISBN 978-973-749-779-6
ISBN 978-973-1754-79-6 373.5(498 Feteşti) Aurel Vlaicu
908(498 Dărmăneşti) CIP 2009-20159
CIP 2009-19734
334 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 335

1908. MIHĂLCESCU, CONSTANTIN-VIRGIL. Comuna Prunişor 1914. BADEA, LUCIAN. Relieful României şi neotectonică : studiu
din judeţul Mehedinţi : monografie / Constantin-Virgil Mihălcescu. - Craiova : de geomorfologie / Lucian Badea. - Craiova : Universitaria, 2009
Scrisul Românesc, 2009 ISBN 978-606-510-682-6
ISBN 978-973-38-0215-0 911.2
908(498 Prunişor) 551.4
CIP 2009-19566 CIP 2009-20116

1909. MIHEŞ, PETRU. Satul Meziad : pagini de monografie / Petru 1915. COCEAN, POMPEI. Geografia turismului / Pompei Cocean,
Miheş, Mircea Miheş, Livia Miheş Papiu. - Oradea : Imprimeria Ex-Libris Ştefan Dezsi. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
Hoffnung, 2009 ISBN 978-973-610-955-3
ISBN 978-973-88043-9-5 911.3:338.48(498)+796.5(498)
908(498 Meziad) CIP 2009-18638
CIP 2009-18852
1916. DINU, MIHAELA. Geografia turismului în România / Mihaela
1910. MUSCALU, ION. Scânteia : (satul lui Moişa Filozoful) : Dinu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
monografie / Ion Muscalu. - Iaşi : Danaster, 2009 ISBN 978-973-749-769-7
ISBN 978-606-92298-0-4 911.3:338.48+796.5(498)
908(498 Scânteia) CIP 2009-19926
CIP 2009-18846
1917. ERDELI, GEORGE. Geografia populaţiei / Geoge Erdeli,
1911. POPESCU, VIOREL. Monografia comunei Şişeşti / Viorel Liliana Dumitrache. - Ed. a 4-a, rev. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Popescu. - Drobeta-Turnu Severin : Şcoala Mehedinţiului, 2009 ISBN 978-973-749-694-2
ISBN 978-606-8109-04-6 911.3:314(100)(075.8)
908(498 Şişeşti) CIP 2009-18627
CIP 2009-19100
1918. Ghid de pregătire a bacalaureat la geografie / Mioara Popica,
1912. SANDOVICI, PETRU. Monografia satului Dolheştii Mari - Steluţa Dan (coord.). - Piteşti : Nomina, 2009
judeţul Suceava / Petru Sandovici. - Iaşi : Vasiliana '98, 2009 ISBN 978-606-535-092-2
ISBN 978-973-116-159-4 91(498)(075.35)
908(Dolheştii Mari) 371.279.8:373.5
CIP 2009-18669 CIP 2009-18607

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE 1919. Hărţi pentru copii / coord.: Gabriela Ilieş. - Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană, 2009
91 Geografie ISBN 978-973-610-712-2
087.5:912
1913. Atlasul geografic al lumii : informaţii esenţiale / Instituto CIP 2009-19861
Geografico De Agostini. - Bucureşti : Corint, 2010
ISBN 978-973-135-538-2
912(100)
CIP 2009-20322
336 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 337

1920. PENEŞ, DIANA. Ocolul Pământului în ... 16 pagini! / Diana 1925. Maria Pătroescu : volum omagial / Facultatea de Geografie a
Peneş, Daniela Stan, Vlad Dobrescu. - Bucureşti : Erc Press, 2009 Universităţii din Bucureşti. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
ISBN 978-973-157-731-9 ISBN 978-973-749-739-0
91(100)(075.33) 913(498) Pătroescu,M
CIP 2009-20106 929 Pătroescu, M.
CIP 2009-18484
913 Geografie pe ţări individuale
1926. MUNTEANU, IOAN. Stradele Brăilei : documente pentru
1921. DOSA, DANIELA. Călătorii imaginare în zonele polare / Dosa viitor / Ioan Munteanu. - Brăila : Ex Libris, 2005-
Daniela. - Petroşani : Tehno-Art, 2009 vol.
ISBN 978-973-1842-76-9 ISBN 973-7612-04-3
913(211) Vol. 2 : Calea Galaţi, Împăratul Traian, Calea Călăraşi, General
CIP 2009-20279 Eremia Grigorescu, Şcolilor. - 2009. - ISBN 978-973-7612-34-2
908(498 Brăila)
1922. GÂŞTESCU, PETRE. Fluviile Terrei / Petre Gâştescu. - CIP 2009-19809
Bucureşti : CD PRESS, 2009
ISBN 978-606-528-039-7 1927. MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
913(100)(28) (Bucureşti). Oraşele României : sfârşitul secolului XIX - începutul secolului
CIP 2009-18128 XX : o istorie în imagini / Muzeul Naţional de Istorie a României. - Ed. a 2-a. -
Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009
913(498) Geografia României ISBN 978-606-537-005-0
913(498-21)
CIP 2009-18501
1923. Ghid de pregătire pentru Bacalaureat 2010 : Geografie / Adrian
Nedelcu, Cătălina Homeghiu, Nicolae Postolache, Ion Maxim. - Bucureşti : Sigma,
2009 1928. OLTEANU, RADU. Bucureştii în date şi întâmplări / Radu
ISBN 978-973-649-585-4 Olteanu. - Ed. a 2-a, rev. şi ilustrată - Bucureşti : Paideia, 2009
913(498)(075.35) ISBN 978-973-596-530-3
371.279.8:373.5 913(498 Buc.)
CIP 2009-19577 94(498 Buc.)
CIP 2009-18654
1924. ILIEŞ, MARIN. Ţara Maramureşului : atlas / Marin Ilieş. -
Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009. 1929. RĂSUCEANU, ANDREEA. Cele două Mântulese / Andreea
ISBN 978-973-610-963-8 Răsuceanu. - Bucureşti : Vremea, 2009
913(498 Ţara Maramureşului)(084) ISBN 978-973-645-363-2
CIP 2009-19862 913(498 Buc.)
625.7(498 Buc.) Mântuleasa
CIP 2009-18621
338 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 339

1930. VĂCĂRESCU, IOAN RADU. Spaţiul inefabil / Ioan Radu 94(100) Istorie universală
Văcărescu. - Sibiu : Infoart Media, 2009-
3 vol. 1935. Atlasul istoric al lumii / trad.: Raluca Puşdercă. - Bucureşti :
ISBN 978-606-92083-1-1 Litera Internaţional, 2009
Vol. 2 : Ştefan Bănulescu-o geografie imaginară a câmpiei dunărene. - ISBN 978-973-675-648-1
ISBN 978-606-92083-6-6 94(100)(084)
913(498 Bărăgan) CIP 2009-18321
821.135.1.09:913(498 Bărăgan)
CIP 2009-7120 1936. BUZATU, GHEORGHE. Din istoria secretă a celui de-al Doilea
Război Mondial / Buzatu Gheorghe. - Iaşi : Tipo Moldova, 2009
929 Biografii. Genealogie. Heraldică 2 vol.
ISBN 978-973-168-056-9
1931. COTERBIC, CORNELIU. Enciclopedia drapelelor şi stemelor Vol. 1. - ISBN 978-973-168-057-6
statelor lumii / Coterbic Corneliu. - Bucureşti : Meronia, 2009 Vol. 2. - ISBN 978-973-168-058-3
ISBN 978-973-7839-58-9 94(100)"1939/1945"
81'374.2:929.921(4)+929.6(4)=135.1 CIP 2009-20288 - CIP 2009-20288
CIP 2009-19254
1937. Convergenţe istorice şi politice : omagiu profesorului Horia
1932. ŢĂRĂU, AUGUSTIN. Sfragistica rurală din Crişana / Augustin Dumitrescu / coord.: Stela Cheptea, Gh. Buzatu. - Iaşi : Casa Editorială Demiurg,
Ţărău. - Oradea : Arca, 2009 2009
ISBN 978-973-1881-14-0 ISBN 978-973-152-157-2
929.651(498.43) 94(100)
CIP 2009-20326 CIP 2009-18664

930 Ştiinţa istoriei 1938. Istoria universală. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2009
3 vol.
1933. Îndrumător arhivistic / Criste Eugeniu, Timbus Mircea, Petraş ISBN 978-606-92266-3-6
Lucian, ... - Arad : Gutenberg Univers, 2009- Vol. 1 : De la origini până la sfârşitul marilor imperii / J. Guilaine, G.
vol. Lafforgue, H. van Effenterre, ... ; trad. de Şerban Velescu şi Maria Cazanacli. -
ISBN 978-973-1869-68-1 ISBN 978-606-92266-4-3
Vol. 2. - 2009. - ISBN 978-973-1869-69-8 Vol. 2 : De la Evul Mediu la Secolul Luminilor / P. Riché, J.
930.25(498) Guillemain, J. Favier, ... ; trad. de Corneliu Almăşanu. - ISBN 978-606-92266-5-0
CIP 2009-19938 Vol. 3 : Evoluţia lumii contemporane / F. G. Dreyfus, A. Jourcin, P.
Thibault, P. Milza ; trad. de Maria Cazanacli şi George Anania. - ISBN
1934. ONCESCU, IULIAN. Introducere în istoria modernă a 978-606-92266-6-7
româmilor / Iulian Oncescu, Ion Stanciu. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009 94(100)
ISBN 978-606-537-017-3 CIP 2009-18794
930
CIP 2009-18993
340 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 341

1939. NANCU, MIHAELA. Istorie pentru clasa a XI-a / Mihaela Vol. 19 : Al Doilea Război mondial - Monte Cassino. - ISBN
Nancu. - Bucureşti : Booklet, 2009 978-973-157-612-1
ISBN 978-973-1892-50-4 Vol. 20 : Al Doilea Război mondial - Anzio. - ISBN 978-973-157-613-8
94(100)(075.35) Vol. 21 : Al Doilea Război mondial - Ziua debarcării. - ISBN
CIP 2009-19631 978-973-157-614-5.
Vol. 22 : Al Doilea Război mondial - Stalingrad. - ISBN
1940. NANCU, MIHAELA. Memorator de istorie pentru clasa a IX- 978-973-157-615-2
a / Mihaela Nancu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Booklet, 2009 Vol. 23 : Al Doilea Război mondial - Bătălia de la Kursk. - ISBN
ISBN 978-973-1892-45-0 978-973-157-616-9.
94(100)(075.35) Vol. 24 : Al Doilea Război mondial - Bătălia pentru Ardeni. - ISBN
CIP 2009-18747 978-973-157-617-6
Vol. 25 : Al Doilea Război mondial - Holocaust. - ISBN
1941. PÂRVESCU, PETRUŢ. Mic dicţionar de istorie / Petruţ 978-973-157-618-3.
Pârvescu ; pref.: acad. Dan Berindei. - Bucureşti : Cartex 2000, 2009 Vol. 26 : Al Doilea Război mondial - Bătălia pentru Golful Leyre. -
ISBN 978-606-8023-05-2 ISBN 978-973-157-619-0
81'374.2:94(100)=135.1 Vol. 27 : Al Doilea Război mondial - Iwojima. - ISBN
CIP 2009-18919 978-973-157-620-6
Vol. 28 : Al Doilea Război mondial - Nürnberg. - ISBN
978-973-157-621-3
1942. SENCHEA, CORNELIU. DVD Enciclopedia : războaiele 94(100)''1914/1945''
mondiale / Corneliu Senchea. - Bucureşti : Erc Press, 2009 CIP 2009-19088
28 vol.
ISBN 978-973-157-593-3
Vol. 9 : Al Doilea Război mondial - Hitler, lupul. - ISBN 94(3) Istorie antică
978-973-157-602-2
Vol. 10 : Al Doilea Război mondial - Căderea Franţei. - ISBN 1943. BĂRBULESCU, MIHAI. Signum origins : religie, artă şi
978-973-157-603-9 societate în Dacia Română / Mihai Bărbulescu. - Bucureşti : Editura Academiei
Vol. 11 : Al Doilea Război mondial - Bătălia Maria Britanii. - ISBN Române, 2009
978-973-157-604-6 ISBN 978-973-27-1873-5
Vol. 12 : Al Doilea Război mondial - Bătălia Atlanticului. - ISBN 94(398.2)
978-973-157-605-3. CIP 2009-18995
Vol. 13 : Al Doilea Război mondial - Operaţiunea Barbarossa. - ISBN
978-973-157-606-0 1944. BOWERSOCK, GLEN WARREN. Iulian Apostatul / G. W.
Vol. 14 : Al Doilea Război mondial - Pearl Harbor. - ISBN Bowersock ; pref.: Octavian Bounegru ; ed. îngrijită şi traducere de Irina Ioniţă şi
978-973-157-607-7 Cristina Ioniţă. - Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2009
Vol. 15 : Al Doilea Război mondial - Bătălia pentru Guadalcanal. - ISBN 978-973-152-161-9
ISBN 978-973-157-608-4 94(37)''03''
Vol. 16 : Al Doilea Război mondial - Midway. - ISBN 929 Iulian Apostatul
978-973-157-609-1 CIP 2009-19447
Vol. 17 : Al Doilea Război mondial - Bătălia pentru Mediterana. -
ISBN 978-973-157-610-7
Vol. 18 : Al Doilea Război mondial - Furtună în deşert. - ISBN
978-973-157-611-4
342 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 343

1945. DIACONU, GHEORGHE. Dacia în epoca primelor migraţii : 1951. LIEBICH, ANDRE. De pe celălalt ţărm : social-democraţia
(secolele II-IV d.Hr.) / Gheorghe Diaconu ; ed. îngrijită şi prefaţată de Radu rusă după 1921 / André Liebich ; trad.: Bicskei Hedwig, Mihaela Herbel, Irina
Harhoiu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009 Pop, Claudiu Ţabrea. - Cluj-Napoca : CA Publishing, 2009
ISBN 978-973-27-1869-8 ISBN 978-973-88878-6-2
94(398.2)"01/03" 94(47)"1921/..."
CIP 2009-18259 CIP 2009-18550

1946. OŢA, LIANA. Sarmaţii din judeţul Brăila = The Sarmatians in 1952. Republica Moldova : două decenii pe calea democraţiei şi
Brăila County / Liana Oţa, Valeriu Sîrbu. - Brăila : Editura Istros a Muzeului independenţei / coord.: Moşneaga V., Mohamadifard Gh., Teosa V. - Iaşi : Pan
Brăilei, 2009 Europe, 2009
ISBN 978-973-1871-52-3 ISBN 978-973-8483-67-5
94(398.2) 94(478)
CIP 2009-19943 CIP 2009-19686

94(4/9) Istoria pe ţări individuale 1953. RYBACK, TIMOTHY. Hitler şi societăţile secrete / Timothy
Ryback ; trad.: Aurelia Ulici. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
1947. BOLD, EMILIAN. Ascensiunea nazismului : (1919-1936) : cum ISBN 978-973-675-737-2
a fost posibil? / Em. Bold, I. Ciupercă. - Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2009 94(430)"19" Hitler,A.
ISBN 978-973-152-158-9 061.236
94(430)"1919/1936" CIP 2009-20013
CIP 2009-18662
1954. SEBESTYEN, VICTOR. 1989 - Căderea Imperiului sovietic /
1948. CAZAC, RADU. Flanklin D. Roosevelt, preşedinte al Statelor Victor Sebestyen ; trad.: Graal Soft Integrated Translation. - Bucureşti : Litera
Unite ale Americii în cel de-al Doilea Război Mondial / Radu Cazac ; indice Internaţional, 2009
general de Alexandrina Ioniţă. - Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2009 ISBN 978-973-675-722-8
ISBN 978-973-152-134-3 94(47)"1989"
94(73)"19" Roosevelt,F.D. CIP 2009-19407
CIP 2009-18663
94(498) Istoria României
1949. CRUCEANU, VIOREL. Istoria decolonizării Africii :
(emanciparea politică a posesiunilor engleze şi franceze din Africa Neagră) / 1955. A treia forţă : economia libertăţii : renaşterea României
Viorel Cruceanu. - Bacău : Corgal Press, 2009 profunde / ed.: John Chrysostom Médaille, Ovidiu Hurduzeu. - Bucureşti : Logos,
ISBN 978-973-130-002-3 2009
94(6) ISBN 978-973-8131-66-8
CIP 2009-19773 94(498)
CIP 2009-18837
1950. LEAHU, GABRIEL. Africa : un continent disputat : 1878-
1912 / Gabriel Leahu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2659-4
94(6)"1878-1912"
CIP 2009-19810
344 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 345

1956. ANDEA, SUSANA. Pe urmele trecutului : culegere de studii / 1962. CAMER, DAN. Mazilii şi răzeşii din Bucovina / Dan Camer ;
Susana Andea, Ioan-Aurel Pop. - Cluj-Napoca : Editura Academia Română. pref.: Vasile I. Schipor. - Buzău : Omega, 2009
Centrul de Studii Transilvane, 2009 ISBN 978-606-8061-94-8
ISBN 978-973-7784-47-6 94(498.6)
94(498)"12" CIP 2009-19744
CIP 2009-19007
1963. CESEREANU, RUXANDRA. Decembrie '89 : Deconstrucţia
1957. BERINDEI, DAN. În mijlocul dimineţii / Berindei Dan ; pref.: unei revoluţii / Ruxandra Cesereanu. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Polirom, 2009
Dan Berindei. - Bucureşti : comunicare.ro, 2009 ISBN 978-973-46-1263-5
ISBN 978-973-711-234-7 94(498)"1989.12"
94(498) 355(498)"1989.12"
CIP 2009-19123 94(498 Timişoara)"1989.12"
CIP 2009-18896
1958. BERNEA, ERNEST. Cartea Căpitanilor : căpitanii în destinul
românesc / Ernest Bernea. - Bucureşti : Criterion Publishing, 2009 1964. CIOBANU, TIBERIU. Istoriografia românească din perioada
ISBN 978-973-8982-63-5 1918-1948 referitoare la Evul Mediu bănăţean / Tiberiu Ciobanu. - Timişoara :
94(498) Eurostampa, 2009
CIP 2009-19690 ISBN 978-973-687-943-2
94(498.5)
1959. BOGDAN, FLORIN. Reghinul şi epoca de aur : catalog de CIP 2009-20178
expoziţie / Florin Bogdan, Marius Urzică. - Sibiu : Infoart Media, 2009
ISBN 978-606-92083-5-9 1965. CIUPALĂ, ALIN. Studii moderne / Alin Ciupală. - Bucureşti :
94(498 Reghin)(084) Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
CIP 2009-19465 ISBN 978-973-737-738-8
94(498)
1960. BRĂTIANU, ION C.. Din scrierile şi cuvântările lui Ion C. CIP 2009-19685
Brătianu : lupta pentru redeşteptarea naţională : pagini de istorie
contimporană / ed. îngrij. de Cătălin Bordeianu şi Cătălin Turliuc. - Iaşi : 1966. CONSTANTIN, NICOLAE. Dicţionar de personalităţi istorice
Vasiliana '98, 2009 româneşti / Nicolae Constantin ; pref.: Mihai Racoviţan. - Ed. a 2-a, rev. -
ISBN 978-973-116-112-9 Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009.
94(498)"18" Brătianu,I.C. ISBN 978-606-537-014-2
929 Brătianu,I.C. 94(498):929
32(498)(093.2) CIP 2009-18502
CIP 2009-18672
1967. CRĂCIUN, CORNELIU. Dicţionarul comunizaţilor din
1961. BUZATU, GHEORGHE. România în ecuaţia războiului şi noaptea de 23 spre 24 august 1944 / Crăciun Corneliu. - Oradea : Primus, 2009
păcii (1939-1947) / Gh. Buzatu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Mica Valahie, 2009 ISBN 978-973-1975-36-8
ISBN 978-973-7858-61-0 94(498)
94(498) CIP 2009-19185
CIP 2009-18953
346 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 347

1968. DAN-STRĂULEŞTI, PETRE. Hotarele Românismului / Petre 1974. GEBHARDI, LUDWIG ALBRECHT. Istoria politicească a
Dan Străuleşti. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009 Dachiei şi a neamului românesc / Ludwig Albrecht Gebhardi ; tălmăcită de Ioan
ISBN 978-973-675-696-2 Nemişescu ; ed. îngrij., note şi glosar de Mihai Bordeianu şi Cătălin Bordeianu ; cu
94(498) o postfaţă de Vasile Cristian. - Iaşi : Vasiliana '98, 2009-
CIP 2009-18320 vol.
ISBN 978-973-116-113-6
1969. DAVID, LOUISE. La Grenoble, pe urmele Căpitanului / Louise Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-116-113-6
David, Ion Marii ; trad.: Ileana Minculescu. - Bucureşti : Criterion Publishing, 2009 930(498)
ISBN 978-973-8982-62-8 CIP 2009-18671
94(498)"19" Zelea Codreanu,C.
CIP 2009-19689 1975. GHERGHE, PETRE. Istoria veche a României / Petre Gherghe. -
Craiova : Universitaria, 2009-
1970. DIDIŢĂ, PAUL. Istorie : teste pentru noul BAC 2010 / Paul vol.
Didiţă, Vasile Dinu. - Piteşti : Carminis Educational, 2009 ISBN 978-606-510-674-1
ISBN 978-973-123-104-4 Partea 1. - 2009. - ISBN 978-606-510-676-5
94(498)(075.35)(079.1) 94(498)
CIP 2009-20068 CIP 2009-20112

1971. DUŢU, ALEXANDRU. Lumea dinăuntru şi lumea din afară / 1976. GIURESCU, CONSTANTIN C. Din trecut / Constantin C.
Alexandru Duţu ; ed. îngrijită, note şi indice de Laurenţiu Vlad. - Ed. a 2-a, rev. - Giurescu ; pref. de Dinu C. Giurescu. - Bucureşti : Compania, 2010
Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009 ISBN 978-973-7841-78-0
ISBN 978-973-737-731-9 94(498)
94(498:4) CIP 2009-19803
CIP 2009-19077
1977. GIURESCU, DINU C. Comunismul în România : o istorie
1972. Eftimie Murgu : (1805-1870) : erudiţie şi faptă / coord.: Iosif ilustrată / Dinu C. Giurescu (coord.), Ilarion Ţiu, Alexandru Ştefănescu. - Ed. a 2-
Băcilă. - Timişoara : Excelsior Art, 2009 a. - Bucureşti : Corint, 2009
ISBN 978-973-592-229-0 ISBN 978-973-135-528-3
94(498) 94(498)
CIP 2009-18782 329.15(498)
CIP 2009-20006
1973. FARKAS, ALADÁR. A borszéki rendszerváltás két évtizede /
Farkas Aladár. - Miercurea-Ciuc : Status, 2009 1978. GUDIN, CRISTINA. Istoria modernă a românilor : cultură şi
ISBN 978-973-1764-78-8 modernizare / Cristina Gudin. - Bucureşti : Tritonic Publishing, 2009
94(498 Borsec) ISBN 978-606-92289-5-1
CIP 2009-20270 94(498)
CIP 2009-18108
348 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 349

1979. Iaşi : 20 de ani de la manifestarea împotriva dictaturii 1985. MILER, CORNELIA. Bacalaureat 2010 - Istorie : modele de
comuniste : (14 dec. 1989 - 14 dec. 2009) / vol. îngrijit şi argumentat de Nicolae subiecte şi rezolvări : detaliate pentru nota maximă / prof. Miler Cornelia. -
Panaite. - Iaşi : Alfa, 2009 Bucureşti : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2009
ISBN 978-606-540-005-4 ISBN 978-606-92245-1-9
94(498 Iaşi) 94(498)(075.35)
CIP 2009-19357 371.279.8:373.5
CIP 2009-19585
1980. IFRIM, MARIANA. Istoria românilor : auxiliar didactic : clasa
a IV-a / Ifrim Mariana, Berila Simona. - Bacău : Red Cart, 2009 1986. MOLDOVAN, MARGARETA. Pe urmele vechiului Burg /
ISBN 978-606-92142-1-3 Margareta Moldovan. - Bistriţa : Barna's, 2009
94(498)(075.33) ISBN 978-973-88800-7-8
CIP 2009-20155 94(498)
CIP 2009-18948
1981. IONESCU, MIHAIL E. România orientală : 160 de ani (1848-
2009) / Mihail E. Ionescu. - Bucureşti : Editura Militară, 2009 1987. MOLDOVAN, MARGARETA. Străzile au amintiri / Margareta
ISBN 978-973-32-0811-2 Moldovan. - Bistriţa : Barna's, 2009
94(498)"1848/2009" ISBN 978-973-88800-8-5
CIP 2009-19151 94(498)
CIP 2009-18949
1982. Istorie - lucrări premiate la olimpiada naţională / coord.: Mihai
Manea. - Piteşti : Nomina, 2009 1988. MUREŞAN, CAMIL. Clujul : scurtă istorie / acad. Camil
ISBN 978-606-535-095-3 Mureşan. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
94(498)(075.3) ISBN 978-973-133-637-4
371.384 94(498 Cluj-Napoca)
CIP 2009-19603 CIP 2009-19142

1983. În căutatea adevărului pierdut / coord.: Stănciugel Robert, 1989. OCHEA, LIONEDE. Turnu Măgurele : zonă strategică în
Ţârcomnicu Emil. - Bucureşti : Editura Etnologică, 2009 războiul pentru cucerirea independenţei de stat a României : sprijinul acordat
ISBN 978-973-8920-19-4 de românii din Transilvania, Banat şi Bucovina în campania din 1877-1878 /
94(498) Lionede Ochea. - Alexandria : Tipoalex, 2010
CIP 2009-18657 ISBN 978-973-1821-55-9
94(498 Turnu Măgurele)"1877/1878"
1984. Marosvásárhelyi krónikák / pref.: Sebestyén Mihály. - Târgu- CIP 2009-19389
Mureş : Mentor, 2009-
vol. 1990. OCHESCU, MARIA. Istorie pentru examenul de bacalaureat
ISBN 978-973-599-404-4 2010 / Maria Ochescu. - Bucureşti : Art, 2009
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-599-403-7 ISBN 978-973-124-462-4
94(498 Târgu-Mureş) 94(498)(075.35)
CIP 2009-20240 371.279.8:373.5
CIP 2009-19404
350 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 351

1991. POP, IOAN AUREL. Silviu Dragomir şi dosarul Diplomei 1997. STRĂJAN, IOAN. Deznaţionalizarea şi maghiarizarea
cavalerilor ioaniţi / Ioan-Aurel Pop, Sorin Şipoş. - Cluj-Napoca : Editura românilor din Ardeal prin biserică şi şcoală înainte de 1 decembrie 1918 / Ioan
Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009 Străjan. - Alba Iulia : Altip, 2009
ISBN 978-973-7784-45-2 ISBN 978-973-117-248-4
94(498)"12" 94(498.4)
CIP 2009-19006 CIP 2009-19347

1992. Revoluţia din Decembrie 1989 de la Craiova : după 20 de ani / 1998. ŞELARU, ILONA. Între legendă şi adevăr / Ilona Şelaru,
Marin Ilie, Ion Pâlşoiu, Ionel Turcin, ... - Craiova : Autograf MJM, 2009 Liliana-Dana Tolontan. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-8039-22-0 ISBN 978-606-520-641-0
94(498)"1989.12" 94(498)
CIP 2009-19910 CIP 2009-18577

1993. ROMANESCU, GHEORGHE. Pagini din istoria poporului 1999. ŞIMĂNDAN, EMIL. Decembrie '89 însângerat : în amintirea
român = Pages from the history of the Romanian people / Gheorghe eroilor martiri şi răniţilor de la Arad / Emil Şimăndan. - Arad : Gutenberg
Romanescu ; trad. lb. eng.: Augusta Caterina Grundbock, Mihai Vinereanu. - Univers, 2009
Bucureşti : Alcor Edimpex, 2009 ISBN 978-973-1869-66-7
ISBN 978-973-8160-37-8 94(498)''1989
94(498) CIP 2009-19953
CIP 2009-20343
2000. TÓFALVI, ZOLTÁN. 1956 Erdélyi mártírjai / Tófalvi Zoltán. -
1994. România : decembrie 1989. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009 Târgu-Mureş : Mentor, 2007-2009
ISBN 978-973-8966-91-8 4 vol.
94(498)''1989''(084) ISBN 978-973-599-248-4
CIP 2009-19944 4. Kötet : A Fodor Pál csoport. - 2009. - ISBN 978-973-599-402-0
94(498.4)"1956"(093.2)
1995. STAN, MAGDA. Istorie : sinteze de teorie şi teste pentru 94(439)"1956"(093.2)
Bacalaureat 2010 / Magda Stan, Cristian Vornicu. - Bucureşti : Editura 34.096(498.4)"1956":929
NICULESCU, 2009 CIP 2009-20239
ISBN 978-973-748-472-7
94(498)(079.1) 2001. URSACHE, CONSTANTIN MARIAN. România stalinistă :
371.279.8:373.5 1944-1948-1989 : istoria comunismului din România / Constantin Marian
CIP 2009-18983 Ursache. - Ploieşti : Premier, 2009
ISBN 978-973-740-119-9
1996. STEINER, JOHANN. Mormintele tac : relatări de la cea mai 94(498)
sângeroasa graniţă a Europei / Johann Steiner, Doina Magheţi ; pref. de Bogdan CIP 2009-19166
Murgescu ; studiu introd. de Johann Steiner. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1570-4
94(498)(0:82-94)
821.135.1-94
CIP 2009-18895
352 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 353

Alexandrescu, Petruş (coord.) - 739


INDEX DE NUME Alexandru, Diana - 302
Alexandru, Mihaela - 460
Alexeanu-Buttu, Marinela - 461
Almăşanu, Corneliu (trad.) - 1938
1 Amato, Pietro - 1201
Amza, Sebastian - 1201
100 de ani de la naşterea lui Quine. Simpozion (2008 ; Bucureşti) - 129 Anania, George (trad.) - 1938
Anar, Ihsan Oktay - 1873
A Andea, Susana - 1956
Andersen, Hans Christian - 1451-1452
Abbès Kara, Yasmine Attika (ed.) - 56 András, Zoltán (trad.) - 274
Abnett, Dan (text.) - 1250 André, Cristophe - 134
Abrudan, Zaraza - 5 Andreescu, Ana (trad.) - 1535
Abrudeanu, Ion Rusu - 1001 Andreescu, Anca - 7
Acsente, Mirella (trad.) - 1490 Andreescu, Gabriel - 350
Adam, Costică - 842 Andreescu, Livia - 621
Adam, Danil - 898 Andreescu, Şerban - 102-103
Aducovschi, Daniela (pref.) - 1296 Andrei, Anca - 770
Agheniţei, Mihaela - 517 Andrei, Maria - 1320
Agop, Maricel (coord.) - 785 Andrei, Radu (coord.) - 1006
Agoston, Katalin - 967 Andrei, Sanda Maria - 815
Ahern, Cecelia - 1455 Andrei, Vasile Liviu - 1289
Akerlof, George A. - 356 Andreica, Gabriela Andreea (trad.) - 480
Al-Gareeb, Shauki (trad.) - 1491 Andreica, Horia Aurel - 1005
Alaci, Alexandru - 1044 Andriescu, Miruna (trad.) - 943
Albeanu, Mihaela - 875 Andriesei, Cristian - 283
Albici, Maria (trad.) - 1512 Andriţoiu, Alexandru C. - 899
Albinetz, Constantin - 51 Andronescu, Monica (trad.) - 1511
Albu, Gabriel (coord.) - 666 Andronic, Benone - 586
Aldea, Hortensiu - 1199 Andronic, Daniela-Andreea (trad.) - 1552
Alecsandri, Vasile - 1580-1581 Angelescu, Carmen - 747
Alecu, Mihail - 919 Angelescu, Gabriel - 1316
Aleman, Adina (trad.) - 1057 Angelescu, Gheorghe - 205-207
Alexa, Elena Lidia - 1656 Anghel, Alexandru (trad.) - 265
Alexa, Florin - 24 Anghel, Elena - 999
Alexa, Iuliana - 1901, 1903 Anghel, Iris Manuela (trad.) - 123, 1488
Alexa, Mihaela - 665 Anghel, Mariana-Gabriela (trad.) - 1563
Alexa, Mihaela (trad.) - 213 Anghelache, Constantin - 357
Alexa, Vasile - 1901, 1903 Anghelache, Constantin (coord.) - 360
Alexa, Viorica - 1901, 1903 Anghelescu, Petre - 39
Alexandrescu, Daniela Cristina - 814 Anghelescu, Rodica-Delia - 722
Alexandrescu, Horia - 1582-1583 Anghelescu, Valeriu - 722
354 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 355

Anghelescu, Victoria - 1201 Avădanei, Marilena - 758


Aninaru, Cristian - 487 Avădanei, Vasile - 387, 1170
Antim, Corneliu - 1201 Avădani, Ioana (trad.) - 1385
Antofi, Marian - 1351 Avădănei, Ioana (trad.) - 1498
Antohe, Ileana - 856 Avram, Alina (trad.) - 188
Anton, Cristina - 723 Avram, Daniela - 1588
Anton, Ioana (coord.) - 62 Avram, Iftinia (coord.) - 659-660
Anton, Mariana - 107, 1803 Avram, Marieta - 462
Anton, Raluca-Serina - 1584 Avram, Simona-Elena - 1059
Antonescu, Stelian Corneliu - 724
Antoniu, Paul - 1256 B
Apetrei, Oana Roxana (trad.) - 1061
Apostol, Daniel - 386 Baba, Marinela (coord.) - 1611
Apostol, Diana Mihaela - 362 Babescu, Marius - 969
Apostolatu, Ionel - 1352 Babu, Ovidia - 1589
Apostolescu, Gabriela Antoaneta - 798 Bacalbaşa, Anton - 1590
Apostu, Sorin - 833 Bacalbaşa, Constantin - 1052
Aprodu, Iuliana - 816 Bach, Richard - 1457
Ardelean, Cosmin - 6 Baciu, Mihai - 130
Ardelean, Cristina (coord.) - 366 Baciu, Nicolas - 747
Ardelean, Mihai (ed.) - 946 Badea, Gheorghe - 208
Ardeleanu, Sanda-Maria (coord.) - 1753 Badea, Leonardo - 388
Aretzu, Paul - 1398 Badea, Lucian - 1914
Argeşanu, Ovidiu Dragoş - 135 Badea, Octavian Ştefan - 1591
Arghir, Oana-Cristina - 900-902 Bagdasar, Nicolae (trad.) - 179
Ariniş, Ioana - 822 Baka, Judit - 607
Arion, George - 1586 Bakk-Miklósi, Kinga - 136
Ariton, Emil - 1587 Bakó, Erika - 600
Armaş, Ioana - 968 Balaci, Paşcu - 1592
Ars Maris (2 ; 2009 ; Reghin) - 48 Balan, Paul (trad.) - 253
Arsene, Georgiana - 243 Balaşa, Nicolae - 1593
Arsene, Octavian - 1106 Balázs, Attila F. - 1878
Asztalos, Lajos (trad.) - 1382 Balgiu, Beatrice Adriana (coord.) - 308
Atanasiu, Cornelia (coord.) - 1665 Balkan Congress of History of Medicine (4 ; 2009 ; Braşov) - 843
Atanasiu, Virginia - 725 Ballantyne, Maria Magdalena (ed.) - 50
Audeguy, Stéphane - 1525 Balli, Fahri - 1874
Auerbach, Annie (adapt.) - 1496 Balogh, Martin - 1060
Auneanu, Catrinel (trad.) - 196 Balosache, Daniela Dumitra - 1400
Aung San Suu Kyi - 1383 Baltaviu, Radu - 303
Aurescu, Bogdan (coord.) - 482 Baltă, Gheorghe I. - 1594
Austin, Lynn - 1456 Balteş, Nicolae - 1138
Avanu, George - 696 Bancheru, Gloria - 1353
Avădanei, Lidia - 1170
356 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 357

Bancu, Ligia Ariana - 904 Bălan, Vic. Virgil - 1596


Bandici, Adina - 55 Bălăeţ, Dumitru - 351
Bandol, Justina (trad.) - 1451, 1514, 1516, 1538 Bălăşescu, Marius - 442
Banu, Constantin - 1045, 1171 Bălăucă, Artur - 738
Bárányi, László Ildikó (coord.) - 1887 Băldean, Denisa-Livia - 464
Barbo, Maria S. (text) - 108 Băltăreţu, Andreea - 3
Barborică, Corneliu - 1401 Bălţăţeanu, Paul - 579
Barbu, Constantin (ed.) - 1440 Bălună, Mihai - 726-727
Barbu, Cornelia - 905-906 Băluţă-Skultéty, Mariana (trad.) - 1408
Barbu, Dana - 594 Băncescu, Nicolai - 1180
Barbu, Delia - 1051 Bănică Enache, Mihaela Cerasela - 206
Barbu, Emanuel Sandu (trad.) - 692 Bănică, Cosmin - 971
Barbu, Ionuţ Andrei - 486 Bănică, Logica - 9
Barbu, Lăcrimioara - 1321 Bănică, Loredana - 138
Barbu, Lenuţa - 608 Băran, Vasile - 1597
Barbu, Vlad - 463 Bărbulescu, Georgiana (trad.) - 1577
Barbu-Mititelu, Verginica (trad.) - 1473 Bărbulescu, Mala (trad.) - 227
Barcan, Luiza - 1201 Bărbulescu, Mihai - 1943
Barclay, William - 1458 Bărbuţă-Mişu, Nicoleta - 1063-1064
Barna, Emil - 1195 Băzăvan, Larisa - 1598
Barna, Valentin - 781 Bâcu, Vasile - 465
Bartalis-Bán, Judit - 1349-1350 Bârzeanu, Ioana (red.) - 1564
Barthelme, Donald - 1459 Beaufils, Dominique - 209
Bartolomeu, arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului - 186 Becton, Paul (il.) - 1250
Basarab, Anatol - 137 Bedindeal, Ioan - 1599
Baudier, Michel - 1061 Bedrosian, Nicoleta-Victoria - 481
Bauman, Cristina - 822 Bejan, Liliana - 776
Băbuţă, Olimpia (trad.) - 220 Bejan, Nicuţa - 1600
Băcanu, Bogdan - 1062 Bejan, Soare - 1601
Băcilă, Iosif (coord.) - 1972 Bejan, Tinuţa - 609, 728
Băcueţ-Crişan, Dan - 1893 Bejinariu, Corina (coord.) - 321
Băcueţ-Crişan, Sanda - 1893 Bejinariu, Ioan - 1893
Bădălan, Eugen - 582 Belegeanu, Dragoş - 926
Bădără, Nicolae - 970 Belu, Ionela - 888
Bădescu, Ilona - 1354 Belu, Nicoleta - 1103
Bădescu, Ovidiu - 747 Benea, Ciprian Beniamin - 466
Bădic, Mihai - 775 Benedek, István Sz. - 1879
Bădulescu, Alina - 426 Bennett, Alan - 1460
Băileşteanu, Gheorghe - 1595 Bennett, Carol - 595
Băjan, Flavius - 906 Benţe, Corneliu - 389
Bălan, Carmen Cornelia - 672 Berca, Olimpia - 1686
Bălan, George - 358 Bercea, Maria - 1172
Bălan, Sergiu (coord.) - 114 Berceanu, Sabina - 907
358 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 359

Bercheşan, Vasile (coord.) - 507 Bocîi, Liviu Sevastian - 1128


Berciu, Mihaela - 1173 Bock, Emil - 214
Béres, Melinda - 1257 Bocoş, Muşata - 664
Berger, Elisabeth (ed.) - 1396 Bocoş, Muşata (coord.) - 659-660
Berila, Simona - 1980 Bocşan, Nicolae - 245
Berindei, Dan - 1941, 1957 Bodea, Adela Cosmina - 468
Berindei, Dan (pref.) - 1684, 1957 Bodea, Dan - 1607
Berlic, Vasile - 1602 Bodescu, Alina - 505
Berlingher, Daniel - 467 Bodor, Eszter (trad.) - 1214
Berlingher, Vasile - 1065 Bogariu, Veronica - 1051
Berne, Asuncion Llena - 381 Bogasiu, Sava - 1608
Bernea, Ernest - 1958 Bogdan, Alexandru T. (pref.) - 582
Berszán, József - 894 Bogdan, Aneta (pref.) - 181
Bertolizio, Giorgio - 908 Bogdan, Florin - 1959
Betea, Lavinia - 139 Bogdan, Maria - 1609
Bhairo-Smith, Veena - 1461 Bogdan, Silvia - 1322-1323
Bierce, Ambrose - 1603 Bogdan, Vasile - 582
Bileţchi-Albescu, Ioan - 610 Boiangiu, Dorina - 954
Bindileu, Cornelia - 1310 Boicescu, Şerban - 1324
Bioy Casares, Adolfo - 1566-1567 Boilă, Lacrima Rodica - 469
Biriş, Liana (ed.) - 1613 Boingeanu, Corneliu - 215
Biró, Zoltán A (red.) - 384 Bojan, Anca - 930
Biró, Zoltán A. (red.) - 1060 Bojan, Voicu - 216
Bistricean, Dan - 1604 Bojenoiu, Adrian (text) - 1252
Bişoc, Alois - 210-211 Bojeşteanu, Elena - 414
Bita-Giulea, Ioana (graf.) - 1252 Bojin, Marinela (trad.) - 218
Bivolaru, Gregorian - 140 Bolânu, Elena - 715
Bizău, Ioan - 212 Bold, Adriana - 845, 848
Bizinichi, Anca (trad.) - 908 Bold, Emilian - 1947
Bîrlogeanu, Liliana - 611 Bolea, Morel - 339, 470, 1283, 1355
Bîrsan, Petronela - 1373 Bologa, Valeriu Lucian - 1610
Bîtleanu, Raluca - 604 Bologa, Vasile - 1611
Bîzoi, Mihai - 40 Bolovan, Sorina - 664
Blaga, Marcela - 1605 Bomher, Noemi - 141, 1356
Blaga, Octavian - 1606 Bonciu, Gheorghe - 471-472
Blandiana, Ana - 572 Bonhoeffer, Dietrich - 217
Blănaru, Anişoara - 612, 1415 Bonta, Elena - 1594
Blocher, Henri - 213 Bontaş, Silvia - 729
Blyth, Alistair (trad.) - 1201 Bordeianu, Cătălin (ed.) - 1960, 1974
Bob, Axinte - 51 Bordeianu, Mihai (ed.) - 1974
Boban, Elena - 5 Boreschievici, Bogdan - 1
Bobar, Cosmina - 467 Borhan, Crenguţa - 1325
Boboc, Nicolae - 810 Borlandi, Massimo (coord.) - 309
360 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 361

Borsos, Zoltan - 1183 Briggs, Sandra - 567


Bota, Adrian (foto.) - 1201 Brnardić, Ana - 1866
Bota, Florin (pref.) - 1611 Brudiu, Ileana - 10
Bota, Mircea - 437 Bucă, Gabriel - 520
Botezat, Elena - 426 Bucescu, Eduard (trad.) - 1109
Botezatu, Emanuel - 152 Bucevschi, Mircea Dan - 1176
Botoca, Corina - 24 Buck, Pearl - 1462
Botoca, Mircea Radu - 903 Bucur, Sorin - 460
Botoşaru, Carmen (trad.) - 1461 Bucur, Sorin (coord.) - 541
Bottez, Valentin - 1892 Bud, Ioan - 1046
Boţa Avram, Florin - 1136, 1612 Buda, Octavian (coord.) - 1312
Boudon, Raymond (coord.) - 309 Budac, Alexandru - 111
Bounegru, Octavian Nicolae - 359 Budeancă, Cosmin (pref.) - 503
Bounegru, Octavian Nicolae (pref.) - 1944 Budei, Radu - 70
Bouriaud, Olivier (ed.) - 1027 Budura, Georgeta - 24
Bouteneff, Peter (coord.) - 273 Buga-Moraru, Mădălina - 1366
Bowersock, Glen Warren - 1944 Bughean, Carmen - 434
Bozan, Maria (coord.) - 61 Bugudui, Elena - 360, 443
Brad, Carmen - 1235 Buhaciuc, Laura - 1358
Brad, Crina - 1258 Buhociu, Elena - 890
Brad, Raluca - 1066 Bujgoi, Ion - 568
Bradea, Adela - 1357 Bujor, Liliana - 613
Braghină, Cristian - 1210 Bulacu-Lăpuşata, Savian - 1616
Brana, Ion Doru (trad.) - 1525, 1543 Bulat, Manuela (trad.) - 1491
Brand, Paul - 278-280 Bulboacă, Gina - 1366
Brateş, Radu - 1613 Bunaciu, Otniel (pref.) - 248
Bratu, Anca - 1067 Bunea, Stana - 1617
Bratu, Andreea (trad.) - 127 Bura, László - 219
Brăescu-Silvestri, Mariana (coord.) - 1399 Burcea, Paul - 876
Brăgaru, Mihai (coord.) - 420 Burian, Susana-Florina - 697
Brăilean, Tiberiu - 1614 Burian, Vasile - 697
Brăiloiu, Constantin - 1259 Buricea Bălan, Adina - 11-12
Brănişteanu, Rodica (coord.) - 605 Burja, Camelia - 1070
Brătescu, Dan - 1615 Burnar, Ion (pref.) - 1530
Brătescu, Mihai (foto.) - 1201 Bursuc, Ion - 770
Brătianu, Constantin - 1068 Bursucanu, Irina - 614
Brătianu, Ion C. - 1960 Buşneag, Carmen - 877
Brânzei, Gheorghe (coord.) - 366 Buşu, Adrian - 1326
Brejea, Radu - 1028 Buta, Mihai - 1035
Brémond, Jean - 218 Buta, Ovidiu - 1188
Brezuleanu, Stejărel - 1069 Butnariu, Mihaela - 615
Brie, Mircea - 346 Butnaru, Adelina - 1618
Bries, Stephen - 142 Butur, Marius - 777
362 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 363

Buzaşi, Ion - 1402 Călugăru, Geo - 1285


Buzatu, Gheorghe - 808, 1936, 1961 Cămăraşu, Gina - 1366
Buzatu, Gheorghe (coord.) - 1937 Căpăţână, Camelia - 1072
Buză, Mircea - 828 Căpiţă, Carol - 619, 1359
Buzducea, Doru - 161 Căpiţă, Laura - 619, 1359
Buzduga, Nicolai - 747 Căprărescu, Gheorghiţa - 3
Buzdugan, Dorina - 1619 Căprioară, Cornelia - 79
Cărbunaru, Emanuel Florentin - 1624
C Cărpinişan, Liliana - 913
Căstăian, Doru (trad.) - 1487
Cabot, Sandra - 910 Cătaş, Adriana - 730
Caciuc, Leonora - 1137 Cătănescu, Cornel - 1290
Cacuci, Dumitru (trad.) - 1340-1341 Câmpean, Ioana (trad.) - 1214
Calciu, Alexandru - 1313 Câmpeanu, Smaranda - 1460
Callu, Florence (ed.) - 1539 Cârciumaru, Andreea - 551
Calotă, Firmilian - 909 Cârjă, Gabriela - 798
Camer, Dan - 1962 Câţcăuan, Alexandru (coord.) - 1423
Caraba, Alexandru - 911 Ceampuru, Stelian (trad.) - 1526
Caraivan, Luiza - 1327 Ceauşu, Gheorghe - 1625
Caraman, Marius (foto.) - 1201 Ceauşu, Traian - 753
Caraman-Hudea, Oana Simona - 444, 1071 Cebuc, Alexandru - 1237
Carcea, Ioan - 961 Cebuc, Emil (coord.) - 6
Carp, Ioan - 1620 Ceclan, Mihail - 972-973, 1190
Carpen, R. N. (ed.) - 1842 Ceclan, Rodica Elena - 972-973, 1190
Carpus, Eftalea - 1179, 1191 Cehov, Anton Pavloviců - 1867
Casangiu, Larisa Ileana (coord.) - 1362 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Bistriţa-Năsăud (Bistriţa) - 143
Casati-Modignani, Sveva - 1522 Cepişcă, Costin - 971
Caslione, John A. - 1098 Cerban, Mădălina - 1329
Castleden, Rodney - 473 Cerbu, Camelia - 778
Catalano, Horaţiu (coord.) - 659-660 Cercas, Javier - 1569
Catană, Nicolae - 912 Cercel, Niculai (pref.) - 691
Caţaron, Adriana - 618 Cerkez, Adriana (trad.) - 1495
Cazac, Radu - 1948 Cernat, Cosmin - 463, 492
Cazacu, Remus - 693 Cernat, Ion - 1899
Cazacu, Remus (coord.) - 656 Cernea, Michael M - 304
Cazanacli, Maria (trad.) - 1938, 1938 Cernica, Viorel (coord.) - 131
Căciulă, Rodica Leontina - 461 Cesereanu, Ruxandra - 1963
Călburean, Liviu - 1328 Cetină, Iuliana (coord.) - 452
Căliman, Călin - 1284 Chaşovschi, Carmen - 434
Călinescu, George - 1622 Chebac, Adriana - 1627
Călugăru Baciu, Elena - 1623 Chekaoui, Mohamed (coord.) - 309
Călugăru, Cristian (trad.) - 1728 Chelaru, Carmen - 1262
Chelaru, Eugen - 474
364 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 365

Chende-Roman, Gheorghe - 1360 Ciocioi, Gheorghiţă (trad.) - 269


Cheptea, Stela (coord.) - 1937 Ciolac, Ilie - 1012
Cherciu, Ion - 305 Ciolan, Lucian - 646
Chicet, Petre Gh. - 1628 Ciorîia, Roxana (trad.) - 293
Chichernea, Virgil - 13 Ciortan, Romeo - 1004
Chifiriuc, Mariana-Carmen - 850 Cismaru, Florentina - 621
Chifor, Valentin - 1629 Ciucaş, Adriana - 144
Chihai, Luminiţa - 1058 Ciucă, Rodica - 1161
Chilibon, Irinela - 779 Ciuchi, Mihaela - 441
Chindriş-Văsioiu, Oana Mihaela - 361 Ciucu, Cristian - 781
Chiper, Sorina (pref.) - 304 Ciuhureanu, Alina Teodora - 390, 1138
Chira, Emiliana (coord.) - 605 Ciuiu, Daniel - 732
Chirca, Dorin - 974 Ciumăgeanu, Mugur Daniel (ed.) - 932
Chirculescu, Carmen (trad.) - 859 Ciună, Simion - 297
Chiriac, Laura - 719 Ciupală, Alin - 1359, 1965
Chiriac, Paraschiva - 839 Ciupercă, Cristian - 162
Chiriac, Simona - 693 Ciupercă, Ella Magdalena - 307
Chirilă, Ioan - 186 Ciupercă, Ion - 1947
Chirilă, Mircea - 475 Ciurea, Petru P. - 1900
Chiriţă, Emil - 1630 Ciurilă, Nicoleta - 414
Chiriţescu, Mara (trad.) - 1523 Ciutacu, Doru - 1631
Chiriţoiu, Ana (trad.) - 1459 Ciutescu, Dana Andreea (coord.) - 268
Chişamera, Gabriel - 842 Ciutescu, Eugen Florin (coord.) - 268
Chitic, Florentina - 608 Cîmpean, Dalia Sabina - 733
Chitic, Paul-Constantin - 1262 Cîrlig, Lucia - 651
Chiţan, Violeta Elena - 1003 Cîrlig, Raphael (trad.) - 473
Chiţescu, Nicolae - 221 Cîrtiţă-Buzoianu, Cristina - 477
Chiţescu, Nicu - 620 Cîrtoaje, Vasile - 734
Chiuţă, Ion N. - 999 Clements, Alan - 1383
Christie, Agatha - 1463 Clinci, Marian - 1130-1131
Ciancio, Vincenzo - 780 Clinciu, Ramona - 1248
Cimpoeru, Dan - 476 Coară, Gheorghe - 882
Cioabă, Aristide - 550 Cobianu-Băcanu, Maria (pref.) - 344
Cioană, Maria Daniela - 1174 Cocean, Pompei - 1915
Cioară, Ecaterina - 731 Cocean, Pompei (coord.) - 1212
Cioarec, Ileana - 306 Cochior, Daniel - 914
Ciobanca, Viorica - 840 Cocian, Emil Lorant (postf.) - 1728
Ciobanu, Tiberiu - 1964 Cocişiu, Lucia (antolog) - 1261
Ciobanu, Vasile (coord.) - 355 Codreanu, Constantin - 772
Ciobănaşu, Ioan - 738 Codrescu, Andrei - 1385
Ciobănaşu, Mariana - 738 Codreş, Daniel - 21-22
Cioca, Marius - 14 Codreş, Mihaela - 21-22
Ciocârlie, Alexandra (ed.) - 1622 Coe, Jonathan - 1464
366 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 367

Cojocaru, Adin - 1291-1292 Cormoş, Graţian (coord.) - 67


Cojocaru, Dragoş (trad.) - 1573 Cornea, Luminiţa - 54
Cojocaru, Eugen (antolog.) - 1700 Cornea, Roxana Maria - 1051
Cojocaru, Iustina (trad.) - 142 Cornianu, Marioara - 933
Cole, Marjorie - 187-188 Corogar, Sabina - 1367
Colesă, Adriana - 1058 Coroiu, Constantin - 1403
Coliţă, Ion Lucian - 1632 Coroiu, Mircea Dumitru - 643
Colotin, M. (coord.) - 785 Cosma, Mihai - 1263
Colţ, Monica - 1176 Costache, Ionica - 919
Columban, Monica - 1432 Costache, Iulian - 1733
Coman, Dan Marius - 15 Costăngioară, Anişoara - 625
Coman, Daniela - 505, 655 Costea, Constantin - 77
Coman, Gh. - 222 Costi, Simona Elena - 933
Comăneci, Adela - 1633 Costică, Ionela - 668
Comănescu, Laura Georgiana - 431 Coşereanu, Liviu - 978
Comişel, Ecaterina - 1330 Coşier, Viorica - 841
Comişel, Emilia (ed. şt.) - 1259 Coterbic, Corneliu - 1931
Comoli, Gabriela (graf.) - 1465 Cotfas, Maura (trad.) - 1494
Compagnon, Antoine (ed.) - 1539 Cotoi, Călin - 330
Comşia, Liviu (pref.) - 1826 Cotrobescu, Adrian - 146
Condei, Cecilia (ed.) - 56 Cotuţiu, Aurelia - 485
Condor, Maria - 623 Coţa, Anca Andrea - 441
Conea, Ion - 329 Covaci, Adina - 1656
Conferinţa naţională de antropologie urbană (1 ; Roman ; 2009) - 700 Covei, Dragoş-Pătru - 735
Connely, Michael - 1465 Cozma, Antoanela - 713
Constandache, George G. (coord.) - 308 Cozmescu, Vali - 570
Constantin Noica în filosofia românească. Simpozion naţional (2009 ; Bucureşti) – Craia, Sultana - 1404
131 Crais, Robert - 1474
Constantin, Eugen - 478 Cramariuc, Bogdan - 1178
Constantin, Mădălina - 603 Crăciun, Ancuţa (coord.) - 1639
Constantin, Nicolae - 1966 Crăciun, Cornelia - 352
Constantinescu, Dan - 1073-1074, 1196-1197 Crăciun, Corneliu - 1967
Constantinescu, Gheorghe - 74 Crăciun, Daniela - 1264
Constantinescu, Laura - 1029 Crăciun, Florentina Fabyola - 1635
Constantinescu, Nicolae - 2 Crăciun, Gheorghe - 1405
Constantinescu, Nicolae (trad.) - 1542, 1546, 1561 Crăciun, Icu - 1636
Constantinovici, Alexandru - 938 Crăciun, Ioan (ed.) - 1749
Coposescu, Liliana (coord.) - 312 Crăciun, Liviu - 1076
Corăbieru, Anişoara - 955-956, 975 Crăciun, Marius - 147, 916
Corbea, Florea - 624 Crăciun, Nicolae (trad.) - 133
Corcheş, Axinia - 915 Crăciuneanu, Viorel - 596
Corcheş, Horia - 1432 Crăciunoiu, Nicolae - 957
Corcionivoschi, Nicolae - 817 Crâşmăreanu, Mircea-Claudiu - 609
368 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 369

Creangă, Ion - 1637-1638 Curta, Florin - 1894


Creangă, Liliana - 1901, 1903 Curtis, Glade B. - 918
Creoşteanu, Teodor - 626 Curtu, Ioan - 778
Creţ, Vasile - 189 CZGA (1 ; Bucureşti ; 2009) - 842
Creţan, Constantin - 1640 Czompó, János - 629
Creţu, Gheorghe - 1216
Creţu, Nicolae - 1406 D
Cricovean, Mircea Florin - 223
Crista, Florin - 712 Dabija, Nicolae - 49
Crista, Laura - 712 Dahl, Roald - 1466
Criste, Eugeniu - 1933 Daina, Lucia (coord.) - 844
Cristea, Avram (postf.) - 1611 Dalotă, Marius-Dan - 1080-1081
Cristea, Claudia Georgeta (coord.) - 377 Damaschin, Dan - 1392
Cristea, Mirela - 597 Damaschin, Mircea - 507, 524
Cristea, Silvia - 479 Dan, Maria - 1179
Cristea-Mânzăleşti, Dumitru - 1641 Dan, Steluţa (coord.) - 1918
Cristescu, Constantin P. - 766 Dan-Străuleşti, Petre - 1968
Cristescu, Reluţa - 1364 Danciu-Petniceanu, Nicolae - 1407
Cristescu, Tudora - 976 Dánielisz, Endre - 1902
Cristian, Vasile (postf.) - 1974 Dantes, Elena - 901
Cristofaro, Giampiero de (coord.) - 1337 Darie, Geani Gabriel - 630
Cristoiu, Ion (pref.) - 1582-1583 Dascălu, Iulia (coord.) - 1687
Crişan, Alexandru - 917 Dascălu, Mihai - 1240
Crişan, Cornel - 391 David, Adriana - 871
Croitoru, Cecilia - 1331 David, Gheorghe - 1265
Croitoru, Doina - 1293 David, Louise - 1969
Cruceanu, Viorel - 1949 Davidoiu-Roman, Anca - 1371
Cruceru, Anca Francisca - 1162 Davidsohn, Mary Janice - 1467
Crudu, Dumitru (antolog) - 1429 Davies, Huw - 292
Crudu, Marian - 1177 Dămean, Diana - 1163
Crutchley, David - 220 Dămean, Diana (ed.) - 676
Cuceu, Ionuţ Constantin - 1086 Dănilă Cătuna, Ligia - 481
Cucu, Alexandra - 864 Dănilă Ioan - 949
Cucuianu, Andrei - 930 Dănilă, Ioan (ed.) - 648
Cůetverikov, Sergej - 224 Dărăban, Filip - 324
Cugleşan, Ioan - 716 Dârţu, Constantin Toni - 50
Culiţă, Daniela Cristina - 799 Deac, Vasile - 392
Cumpănaş, Alin Adrian - 903 Deaconu, Elena - 1674-1675
Cuparescu, Diana-Maria - 148 Deatcu, Cătălin - 360
Cureteanu, Radu - 1077-1079 Debus, Michael (postf.) - 214
Curoşu, Valentin - 1642 Deca, Roxana - 701
Curriculum la decizia şcolii - element de marketing educaţional (1 ; 2009 ; Bacău) - Decarlo, Dan (il.) - 1250
628
370 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 371

Decei, Lia (trad.) - 1203 Dioşteanu, Mariana - 604


Dejeu, Liviu Coriolan - 1031 Dispagne, Michel - 1334
Dekker, Ted - 1468 Diţă, Stelian - 809
Deliu, Adrian (trad.) - 1493 Diţu, Lia Mara - 850
Dema, Alis - 903 Dîrja, Marcel - 1024
Denov, Elena - 782 Djamo, Olga - 847
Derer, Peter - 1228 Djuvara, Neagu - 1644
Deselnicu, Dana Corina - 1176 Doboş, Mihaela - 1371
Deselnicu, Viorica - 1176 Dobre, Cosmina Monica (coord.) - 818
Despentes, Virginie - 1527 Dobre, Toma - 487
Dezsi, Ştefan - 1915 Dobrescu, Andrei - 380
Di Sospiro, Guido Mina - 1570 Dobrescu, Marius (trad.) - 1874
Diaconescu, Aurelia - 702 Dobrescu, Mihaela (trad.) - 178
Diaconescu, Mihail - 226 Dobrescu, Vlad - 1920
Diaconescu, Petru Virgil - 1895 Dobriţa, Ramona - 445
Diaconu, Aurelia - 1032-1033 Docu-Axelerad, Any - 880-881, 921
Diaconu, Bogdan - 181 Docu-Axelerad, Daniel - 880-881, 920-921
Diaconu, Bogdan (trad.) - 185 Dodenciu, Dorin - 819, 825
Diaconu, Gheorghe - 1945 Dodescu, Anca - 426
Diaconu, Ion - 483 Dogan, Zuhal Yilmaz (coord.) - 1337
Diaconu, Monica - 664 Dogaru, Ciprian - 487
Diaconu, Otilia - 1643 Dogaru, Diana Georgiana - 1645
Diamand, Emily - 1469 Dohanici, Carmen - 149
Dickinson, Emily - 1470 Dojană, Nicolae - 952
Didiţă, Paul - 1970 Dominteanu, Teodora - 1294
Dikol, Christian - 118 Domnica, Monica Delia - 964
Dikol, Miriam - 118 Domocoş, Carmen Adriana - 484
Dima, Luminiţa (coord.) - 602 Donciu, Victor - 1833
Dimén, Levente - 773 Donisă, Ioan - 810
Dincă, Alexandra (trad.) - 1099 Dorin, Sorin Strătilă - 1171
Dincă, Ana Irina - 820 Dornescu, Maria - 1646
Dincă, Daniel Florin - 1363 Doroftei, Sorina - 867-869
Dincescu, Ştefan - 1363 Dorogan, Angela - 1179, 1191
Dincuţă, Vasile - 736 Dorz, Traian - 230-231, 1647
Dinescu, Ana (trad.) - 18 Dosa, Daniela - 1921
Dinescu, Cosmin (coord.) - 482 Dospinescu, Nicoleta - 427
Dinga, Emil - 362 Douglass, Herbert E. - 232-233
Dinoiu, Vasile I. - 800 Dowd, Maureen - 293
Dinu, Alice - 963 Dragnea, Irina (ed. şt.) - 1259
Dinu, Arian Lucian - 228 Dragomir, Constantin (trad.) - 1514, 1516, 1538
Dinu, Mihaela - 1916 Dragomir, Cornelia - 712
Dinu, Vasile - 1970 Dragomir, Darius Aurelian (trad.) - 1574
Dionisos Anthopoulos, arhimandrit - 229 Dragomir, Dănuţ - 712
372 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 373

Dragomir, Eduard - 530 Dumitrescu, Liana - 1053-1054


Dragomir, Neculai - 1041 Dumitrescu, Silviu Răzvan - 17
Dragomir, Otilia - 737 Dumitriu, Claudia (trad.) - 1522
Dragomirescu, Horaţiu - 363 Dumitriu, Dana-Marina - 1317
Dragoste, Cosmin - 1649 Dumitru, Anastasia - 1654-1655
Dragoş, Nicu (ed.) - 256, 773 Dumitru, Corina - 1139, 1150
Dragu, Magdalena (ed.) - 1622 Dumitru, Florin - 405
Drăgan, Dragomir (il.) - 1486 Dumitru, Graziella-Corina - 41
Drăgan, Gabriela (pref.) - 480 Dumitru, Ionuţ - 400
Drăghici, Constantin - 1105 Dumitru, Laurenţiu Cristian - 347
Drăgoi, Tudoriţa - 1650 Dumitru, Mădălina - 1140
Drăgoi, Violeta Elena - 394-395 Dumitru, Mircea (ed.) - 129
Drăgulin, Delia Georgeta - 1409 Dumitru, Octavian - 977
Drăguşin, Petru-Sorin - 571 Dumitru-Palcus, Constantin (trad.) - 786
Drâncu, Maria Carmen - 631 Durnea, Victor (pref.) - 69
Dreyfus, François-Georges - 1938 Duşe, Carmen-Sonia - 1082
Drigă, Imola - 396-397, 1083 Duşoiu, Codina-Elena - 1218-1219
Drinceanu, Dan - 817 Duţă, Alina - 763
Droj, Gabriela - 16 Duţă, Sofia - 1364
Druga, Marioara - 1181 Duţă, Viorel Constantin - 401, 1084
Druga, Mihai - 1181 Duţescu, Cristian - 402
Drumea, Domnica (trad.) - 1496 Duţu, Alexandru - 1971
Druncea, Emil - 1651-1652 Dvininov, Emiliana - 958
Duca, Alina - 398
Duca, Emilian - 398-399 E
Ducu, Cătălin - 787
Duda, Gabriela - 1417 Eco - Trend 2009. International Scientific Conference (6 ; 2009 ; Târgu-Jiu) - 364
Dukrét, Géza - 1217 Ecob, Simon (il.) - 292
Dulea, Gabriel (coord.) - 145 Economics of sustainable development "Sustainable development through
Dulucheanu, Constantin - 1180 education, research and innovation" (1 ; Bucureşti ; 2009) - 365
Dulugeac, Adrian Florin - 1020 Effenterre, Henri van - 1938
Dumas, Alexandre, père - 1528 Efrem, Valentina - 1182
Dumbrăveanu, Dan (trad.) - 121 Einaudi, Giulio - 1523
Dumbrăveanu, Daniela - 428, 820 Eke, Zsuszanna (ed.) - 1214
Dumitrache, Liliana - 1917 Elffors, Lars - 864
Dumitrache, Mihaela Cezarina - 1653 Eliade, Mircea - 191, 1657
Dumitrache, Roxana - 429 Elliot, Rachel - 1471
Dumitrana, Mihaela - 1140 Emilian Nica, arhimandrit - 234
Dumitraşcu, Dănuţ Dumitru - 1082 Eminescu, Mihai - 1440, 1658-1659
Dumitrescu, Constantin - 1053 Enache, Elena - 1085
Dumitrescu, Constantina - 1054 Enache, Maria - 1220
Dumitrescu, Dan Eugen - 1410 Enache, Nicoleta - 491
Dumitrescu, Denisa - 885
374 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 375

Enache, Roxana (coord.) - 666 Floran, Ileana-Lucia - 1668-1669


Enculescu, Nicoleta - 1660 Florea, Dana-Paula - 924
Ene, Alexandra Gabriela - 922 Florea, Vasile - 1237
Ene, Ana - 1365 Florean, Elisabeta (coord.) - 694
Ene, Gheorghe (ed.) - 1579 Florescu, Adriana - 977, 994
Ene, Ileana (ed.) - 699 Florescu, Vali (trad.) - 1504
Eppel, Marius - 245 Florian, Elena-Monica - 201
Epure, Cristina - 1335 Florian, Matei - 1670
Erdeli, George - 1917 Fodor, Atia - 821
Eremia, George Ciprian - 540 Fosztó László - 340
Eretescu, Constantin - 1661 Foundoulis, Ioannis - 235
Esmeralda - 119 Fournier, Isabelle - 1336
Esterházy, Péter - 1880 Frankl, George - 182
Evu, Eugen - 1662 Frantz, Jennifer - 101
Frăţilă, Camelia - 1124
F Frâncu, Emanoil - 876
Freeman, Michael - 18, 1255
Fabini, Hermann - 1222 Frenţiu, Gabriela Cristina - 464
Fagi, Andreea - 643 Freud, Sigmund - 151, 884
Fairstein, Linda - 1472 Frunză, Laura Amalia (trad.) - 1492
Falcă, Constantin - 1900 Frunză, Mihaela (trad.) - 1492
Farago, Elena - 1663 Frunzeti, Teodor (coord.) - 145
Farama, Daniela - 1191 Fudulu, Paul - 192
Farca, Speranţa - 150, 857 Fulga, Andreea - 761
Farkas, Aladár - 1973 Funke, Cornelia - 1512-1513
Farkas, Zoltán (ed.) - 204 Furnică, Cristina - 846
Favier, Jean - 1938
Fălcuţă, Costin Leonard - 480 G
Fătu, Gabriel - 1664
Fehér, Beatrice (trad.) - 1507 Gaal, György - 1223
Ferrari, Giuseppe - 858-859 Gabor, Diana-Irina (trad.) - 1548, 1551, 1565
Fildan, Sorin - 485, 488, 523, 1019 Gaghii, Ion - 1671
Filip, Gabriela Adriana - 883 Gagyi, József - 599
Filip, Sorin - 1208 Gaje, Puşa - 838
Filip, Vasile - 1666 Galice, Ancuţa Melania - 1656
Filipciuc, Ion - 703 Galu, Aida (coord.) - 641
Filitti, Georgeta (ed. şt.) - 298 Gamboa, Santiago - 1571
Finţescu, Traian (trad.) - 1452 Ganciu, Mihaela - 1296
Fisher, Catherine - 1473 Ganea, Vali - 626
Fişcuci, Gabriela - 1295 Garais, Gabriel-Eugen - 13
Fleşer, Gheorghe - 1209 Garda, Dezső - 704
Flood, Ionela - 1667 Gardiner, Philip - 1475
376 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 377

Garrido, Jorge Gonzales - 1314 Gherghişan, Mariana - 801


Gavril, Ioana Genţiana - 489 Gheţu, Toader - 461
Gavrilaş, Ioan I. - 1224 Ghica-Radu, Dan - 331
Gavrilă, Luminiţa (trad.) - 1464 Ghinaci, Adina - 636
Gavrilă, Radu - 1402 Ghiţă, Andreea - 651
Gavrilă-Ardelean, Mihaela-Florentina - 490 Ghiţă, Emil - 1143
Gavrilescu, Radu - 102-103 Ghiţă, Marcel - 1143
Găluşcan, Atena - 923, 948 Gillich, Nicoleta - 979
Găman, Artur George - 860 Giovetti, Paola - 152
Gărduş, Traian - 1672 Giurcă, Elena (trad.) - 1478
Găvrilă, Mariana - 1673 Giurescu, Constantin C. - 1976
Gâda, Catrina - 667 Giurescu, Dinu C - 1977
Gâdiuţă, Corina (trad.) - 109 Giurescu, Dinu Constantin (pref.) - 1976
Gârdan, Gabriel-Viorel - 245 Giurgea, Jul. (trad.) - 1462
Gâştescu, Petre - 1922 Giurgiu, Ioana - 323
Geamănu, Cristian - 1904 Giurgiu, Luminiţa - 20
Geantă, Constantin - 1674-1675 Gîfei, Sorin - 1088
Geantă, Nicolae - 1210 Gîrlăşteanu, George - 495
Gebhardi, Ludwig Albrecht - 1974 Gîscă, Petrea - 1266
Géczi, János - 1881 Gîţă, Ionica - 1762
Geică, Steluţa - 236 Glăvan, Bogdan - 403
Geille, Annick - 1529 Glenny, Misha - 75
Genoiu, Ilioara - 463 Gligor, Mihai - 1896
Georgescu, Carmen - 925 Glodarenco, Olimpiu Manuel - 583
Georgescu, Cristian - 19 Glodeanu, Gheorghe - 1413-1414
Georgescu, Magdalena - 1031 Goci, Aureliu (pref.) - 1842
Georgescu, Mihaela (trad.) - 170, 348 Godeanu, Narcis - 579
Georgescu, Mircea - 811 Godwin, Joscelyn - 1570
Georgescu, Valentina (trad.) - 125 Gogonea, Manuela-Rodica - 379
Gerceker, Pelin (coord.) - 1337 Goia, Laurenţiu Miron - 980
Gerendás, Lajos - 1055 Golban, Mihaela (trad.) - 1463
Ghena, Cătălin - 573 Goldsmith, Oliver - 1476
Ghenciu, Benone - 1676 Goleman, Daniel - 447
Ghenea, Dan (ed.) - 932 Golgoţiu, Tiberiu - 773
Gheorghe, Cătălin (ed.) - 1249 Golopenţia, Anton - 329
Gheorghe, Maria - 1367 Golovanov, Nicolae - 980
Gheorghe, Mihaela - 311 Gomboşiu, Liana Maria (trad.) - 1528
Gheorghe, Răzvan Gabriel - 284 Gopi Krishna - 237
Gheorghiu, Gheorghe - 491-492 Goran-Băzărea, Laura - 153
Gherăsoiu-Roşu, Oana (trad.) - 480 Gorban, Maria Elena (trad.) - 449
Gherghe, Aurelian - 493 Gordimer, Nadine - 1477
Gherghe, Petre - 1975 Gorghiu, Gabriel - 1089
Gherghinescu, Oana - 1087 Gorghiu, Laura Monica - 784, 1089
378 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 379

Gornig, Gilbert - 496 Grozavu, Daniel - 742


Gorunescu, Mirela - 486, 507 Grozea, Ioana - 1042
Gorunescu, Valeriu (pref.) - 1630 Grozescu, Nicoleta - 614
Goschin, Zizi - 301 Gruia, Adriana - 423
Gottfried, Paul - 353 Gruia, Carmen - 612
Gould, Judith - 1478 Gruia, Manuela Carmen - 1415
Graciov, Maria (red.) - 1465 Gruia, Rareş - 1680
Gräf, Rudolf - 371 Gudin, Cristina - 1978
Grant, Linda - 1479 Guelbenzu, José Maria - 1568
Graze, Bogdan - 1314 Gui, Vasile - 24
Grădinariu, Gică - 1043 Guilaine, Jean - 1938
Grădinaru, Lidia (trad.) - 1506 Guillemain, Bernard - 1938
Grădinaru, Nicolae (coord.) - 517 Guranda, Silvian (trad.) - 250
Grăjdeanu, Mihai - 1241 Gurămultă, Aurelia - 719
Grămescu, Haralambie (trad.) - 1877 Guriotis, Evghenia (il.) - 241
Greabu, Alexandru - 874, 984 Guriotis, Sofia - 241
Greabu, Maria - 802 Gust, Marius - 1085
Grec, Aurica - 965 Guţu, Dorina (coord.) - 328
Greceanu, Sorin-Mihail (trad) - 1118 Guţu-Jilinschi, Iulia - 120
Greceanu-Cocoş, Virginia - 1142 Guţu-Romalo, Valeria (pref.) - 1338
Grecu, Marius - 1368 Guzbeth, Aurora (trad.) - 910
Greere, Aurel - 238 Gyongyi, Marton - 600
Grieve, Guy - 1474 Gyöngyösi, Edith M. (ed.) - 1214
Griffin, Liz - 239 Györfi, Hanka (trad.) - 870, 1339
Griffin, Paul - 239 György, Antal - 1882-1883
Grigore, Carmen Tania - 1678 Gyorgy, Attila - 404
Grigore, Doina - 1267 György, Maria - 1905
Grigore, Liliana Alina - 414 György, Raymond - 1905
Grigore, Mihai - 497
Grigore, Vasile - 632 H
Grigorescu, Dan (trad.) - 1489
Grigorescu, Felicia - 1242 Haiduc, Cristian - 448
Grigorescu, Ion (foto.) - 1201 Haitur, Dorina-Luminiţa - 1681
Grigorie Palamas, st. - 240 Halippa, Pan - 1440
Grigoriu, Mihai - 928 Handoca, Mircea (postf.) - 1657
Grimm, fraţii - 1514-1515 Hanga, Vladimir - 498-499
Grimwood, Martin - 1090 Hanganu, Marius - 584
Grosu, Corina - 740-741 Hanganu, Stela Carmen - 929
Grosu, Marta - 740-741 Hanu, Cristian (trad.) - 167, 1497
Groza, Diana (trad.) - 1486 Hanu, Vasile - 1682
Groza, Dumitra - 1679 Hanzu, Maria - 634
Groza, Gabriela - 80 Hapaleşi, Aurelia-Mihaela (trad.) - 1552, 1554
Grozav, Adia - 1029
380 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 381

Haralamb, Dorel (coord.) - 627 Horomnea, Emil - 1155


Hardy, Thomas - 1480 Horvath, Alin - 490
Hare, Eric B. - 193 Hossu-Longin, Lucia (pref.) - 503
Harghel, Georgiana (trad.) - 1466 Hosu, Ioan - 1164
Harhoiu, Radu (ed. şt.) - 1945 Hotca, Mihai Adrian - 501
Harris, Alex - 294 Hotinceanu, Mihai - 1183
Harris, Brett - 294 Houston, Gaie - 943
Harris, Robert - 1481 Hristache, Diana-Andreia - 1165
Harvey, Michael - 1482 Hristea, Ines (trad.) - 1467
Haţieganu, Elena Maria - 885 Hudiţă, Ioan - 1684
Hauke, Manfred - 242 Huhulescu, Steliana - 1685
Hausfater-Douïeb, Rachel - 1530 Hunter, Ann - 1484
Hava, Laura - 635 Hurbean, Ada - 502
Havas, Péter (trad.) - 248 Hurbean, Călin - 367
Hărăstăşan, Angela - 500 Hurduzeu, Ovidiu (ed.) - 1955
Hâncu, Corneliu Dan - 1182 Huţanu, Elena - 822
Hârceag, Cătălina (trad.) - 182
Hârşan, Carol - 243 I
Hedwig, Bicskei (trad.) - 1951
Heinzel, Tincuţa (coord.) - 1200 Iacob, Olimpia (trad.) - 1485, 1826
Hellens, Franz - 1531 Iacovliev, Miladin - 838
Herbel, Marius - 405 Iamandi, Petru (trad.) - 1570
Herbel, Mihaela (trad.) - 1951 Iana, Gheorghe - 39
Hermes Trismegistul - 121 Iancău, Raluca (coord.) - 1370
Hertzog, Dan Ionuţ - 823 Iancu, Adela (trad.) - 1878
Hertzog, Radu Gabriel - 823 Iancu, Aurel - 368
Hetzel, Patrick - 449 Iancu, Carmen - 1184
Hibbert, Noel - 646 Iancu, Carol - 341
Higgins, F. E. - 1483 Iancu, Elena - 387
Hirian, Cornel - 811 Ianoş, Ioan - 1210
Hîncu, Dumitru - 1683 Ianovici-Jecza, Sorina - 1686
Hlaciuc, Elena (pref.) - 1158 Ibadula, Bianca - 1367
Hlinka, Gustav Ioan - 1240 Icke, David - 348
Hodârnău, Cristian - 824 Ielenicz, Mihai - 431
Hoffmann, E. T. A. - 1516 Ifrim, Mariana - 1980
Hogea, Laura Geanina - 1369 Iftinchi, Costel - 1240
Holban, Ioan - 1416 Iftode, Adina - 1185
Holca, Irina (trad.) - 1876 Igna, Alexandra Denisa - 55
Holland, Stephen, J. - 156 Ignat, Despina - 926
Homeghiu, Cătălina - 1923 Ignatie, monah - 244
Horac, Elena (coord.) - 1578 Ilaş, Constantin - 987
Horea, Irina (trad.) - 1397 Ilea, Letiţia (trad.) - 1532
Horga, Ioan - 346
382 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 383

Ilica, Carolina (trad.) - 1869 Ioniţă, Marilena - 1291-1292


Ilie, Alexie - 1186 Ioniţă, Vasile C - 1692
Ilie, Georgeta - 450 Iordache, Claudiu - 332
Ilie, Marin - 1992 Iordache, Constantin - 505
Ilie, Tudor (trad.) - 75 Iordache, Eliada - 667
Iliescu, Ilie (trad.) - 78, 285, 287 Iordache, Emil-Noni - 1693
Ilieş, Dan - 926 Iordan, Alexandru Daniel - 154
Ilieş, Dorina Camelia - 432 Iordan, Maria - 1171
Ilieş, Gabriela (coord.) - 1919 Iordan, Nicoleta - 650
Ilieş, Iulian - 974 Iordan, Ştefania (trad.) - 1523
Ilieş, Marin - 1924 Iorga, Elena - 336
Iliu, Liana - 1225 Iorga, Giorgiana Alina - 195
Iluţ, Petru (coord.) - 598 Iorga, Nicolae - 1440
Imbrescu, Ion - 1091 Iorga, Stela - 1694
Incze, Zsuzsanna - 451 Iorgu, Oliviu - 1025
Inoan, Daniela Ioana - 733, 736 Iosef, M. - 727
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (Bucureşti) - 503 Iosipescu, Toni - 73
Ioan I. Ică, diacon (trad.) - 240 Iovan, Ioan - 506, 1202
Ioan, Mara (coord.) - 579 Iovescu, Menuţa (coord.) - 436, 436
Ioan, Vasile - 1013 Iovu, Marilena (trad.) - 383, 1455
Ioana, Florina Camelia - 637 Irimia, Dumitru (pref.) - 1372
Ioja, Cristinel - 194 Irimia, Mihaela (ed.) - 1420
Ioja, Cristinel (coord.) - 263, 273 Irimiea, Ioana (ed.) - 1175
Ion, Costin Ionel - 632 Isac, Florin Lucian - 1094-1095
Ion, Dumitru M. (trad.) - 1866 Isachi, Petre - 1695
Ionaşcu, Viorica - 3 Isărescu, Mugur (pref.) - 1228
Ioncică, Diana - 1418 Isoc, Dorin - 4
Ionescu, Amalia Maria - 1690 Ispas, Iulica - 638
Ionescu, Ana Maria - 1691 Ispas, Roxana - 406
Ionescu, Carmen (trad.) - 1603 Istrate, Ana Mihaela - 1096
Ionescu, Clement - 803 Istrati, Corneliu - 299
Ionescu, Dana (trad.) - 1475 Işan, Vasile (pref.) - 304
Ionescu, Gabriel - 743 Iuga, Nora - 572
Ionescu, Iulius Gheorghe - 1211, 1226 Iuga, Nora (trad.) - 1521
Ionescu, Laurenţiu - 39 Iuga, Viorel - 247
Ionescu, Mihaela - 744 Iuhoş, Vasile (ed.) - 1260
Ionescu, Mihail E. - 1981 Iurişniţi, Cristina (coord.) - 513
Ionică, Marin - 1093 Ivan, Celina Toni - 614
Ioniţă, Achim - 1014 Ivana, Dragoş (ed.) - 1420
Ioniţă, Alexandrina (index) - 808, 1127, 1948 Ivănescu, Ionuţ - 27
Ioniţă, Cristina (trad.) - 1944 Izverna-Tarabac, Irina - 1338
Ioniţă, Ioan - 810
Ioniţă, Irina (trad.) - 1944 J
384 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 385

Jacobs, Cindy - 195 Kirchmajer-Donca, Betty (trad.) - 1530


Jakab, Albert Zsolt - 342-343 Kirner, Bertalan A. - 248
Jánosi, Csaba - 894 Kirykopoulos, Miltiadis Iak. - 1340-1341
Jánosi, Kincső - 894 Kiselevski, Simona - 1701
Jelea, Stela Gabriela - 886 Kiss Tamás - 300
Jiga, Octav (coord.) - 1239 Kiss, Francisc - 51
Jimborean, Mirela Anamaria - 1047 Kiss, Mircea Mihai - 1702-1703
Jinga, Cristina (trad.) - 1480, 1553 Kiss,l Lehel (pref.) - 248
Jitaru, Daniela - 1048 Kléa - 196
Jitaru, Ioana - 804 Klempuš, Gavrilo - 1868
Jităreanu, Dumitru - 1697 Kloss, Jethro - 862, 887
Jitianu, Liviu (ed.) - 204 Konrád, Árpád - 1884
Jones, Peter Thabit - 1485 Kónya, Ágnes - 155
Jora, Cristian - 508 Kónya, Zoltán - 155
Jouet, Jacques - 1532 Korka, Mihai - 639
Jourcin, Albert - 1938 Kotler, Philip - 1098
Jovanović, Zora - 1339 Kovács, András - 433
Jucan, Graţian - 1698 Kovács, Judit (trad.) - 233
Jugulete, Gheorghiţă - 934 Kretsch, Julia (red.) - 1388-1389
Jula, Dorin - 745 Kretsch, Julia (trad.) - 1500
Jula, Nicoleta - 745 Kuhn, Paul - 1118
Jumanca, Daniela - 923
Jurcă, Enal - 1699 L
Jurcoane, Ştefana - 1023
Labiş, Margareta (tab. cronologic) - 1704
K Labiş, Nicolae - 1704
Lafforgue, Gilbert - 1938
Kaaberbǿl, Lene - 1453 Lambru, Ruxandra (trad.) - 1562
Kacsó, Gabriel - 931 Langa, Marius Claudiu - 313
Kaku, Michio - 786 Lange, Katherin - 1517
Kállay, Éva (trad.) - 156 Lascu, Ioan - 509-511
Kant, Immanuel - 179 Lavric, Carmen - 770
Kardec, Allan - 122 Lavric, Sorin (pref.) - 1749
Katschnig, Heinz (ed.) - 932 Lázár, Ede - 369
Kebbas, Malika (ed.) - 56 Lazăr, Cornel - 1705
Kedei, Zoltán - 1243 Lazăr, Elena - 933, 933
Kellenberger, Andrea - 805 Lazăr, Simona (ed.) - 1052
Kennel, Herma - 572 Lăcătuş, Cristina - 993
Kerekes, Ladislau - 1097 Lăcătuş, Viorel Dorin - 1086
Kiki, T. - 123 Lăcătuşu, Ioan - 54, 344
Kinkaid, Claire - 1390 Lăptoiu, Negoiţă - 1237
Kira, Karolina - 1055-1056 Lăpuşan, Aurelia - 640
386 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 387

Lăpuşan, Ştefan - 640 Lucan, Dumitra - 1187


Lăţea, Puiu (pref.) - 178 Luchescu, Gheorghe (coord.) - 1412
Lăutaru, Alexandru - 1084 Luminos, Monica - 934
Lăzărescu, Bogdan - 864 Lumperdean, Ioan - 371
Lăzărescu, Mihail Florin - 981 Luncan, Andreea (trad.) - 266
Lăzăroniu, Gheorghe - 1706 Lungeanu, Diana - 25
Le Clézio, Jean-Marie Gustave - 1533 Lungu, Alexandru C. - 1244
Le Dantec, Tannguy - 1099 Lungu, Dan - 1710
Le Guin, Ursula K - 1486 Lungu, Marius - 813
Leahu, Gabriel - 1950 Lungu, Mihai-Aureliu - 1015
Leahy, Robert L. - 156 Lungu, Nicolaie - 736
Leau, Traian - 953 Lungu, Valentin - 74
Leb, Ioan Vasile - 245 Lupaşc, Vasile - 1711
Lefter, Adriana - 642 Lupaşcu, Ady (ed.) - 1260
Lefter, Ion Bogdan - 1419, 1449 Lupaşcu, Amanda - 1712
Lefter, Ion Bogdan (ed.) - 1405 Lupaşcu, Dan (ed.) - 542
Lehane, Dennis - 1487 Lupaşcu, Simona - 1713
Leon, Ana Lăcrămioara - 1100 Lupea, Ion (coord.) - 746
Leonaş, Valentin (ed.) - 264 Lupei, Flavia - 1421
Leonte, Doina - 863 Lupu, Adrian - 767
Leşcu, Anatol - 585 Lupu, Coman (trad.) - 1575
Leu, Sorin (pref.) - 1604