Sunteți pe pagina 1din 202

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Cărţi. Albume. Hărţi

Bibliografie elaborată
pe baza publicaţiilor
din Depozitul Legal

Anul LX Nr. 14/2011

Editura Bibliotecii Naţionale a României


Martie, 2014
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
SERII ŞI PERIODICITATE

Cărţi.Albume.Hărţi: bilunar
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale: anual
Articole din publicaţii periodice. Cultură: lunar
Publicaţii seriale: anual
Românica: anual
Teze de doctorat: semestrial

©Copyright 2014

Toate drepturile sunt rezervate Editurii Bibliotecii


Naţionale a României. Nicio parte din această
lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin
mijloc mecanic sau electronic sau stocat într-o bază
de date, fără acordul prealabil, în scris, al redacţiei.

Redactor: Mihaela Vazzolla

Coperta: Constantin Aurelian Popovici


CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 3

CUPRINS

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................6
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor ................................................................6
008 Civilizaţie. Cultură......................................................................................9
030 Lucrări de referinţă ...................................................................................11
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ................................................11
087.5 Publicaţii pentru copii ............................................................................13

1 FILOZOFIE .......................................................................................................14
11/12 Metafizică ..............................................................................................14
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism .........................................14
14 Sisteme filozofice .......................................................................................16
159.9 Psihologie ..............................................................................................17
16 Logică. Teoria cunoaşterii ..........................................................................21

2 RELIGIE ............................................................................................................21
23/28 Religie creştină ......................................................................................23
29 Religii necreştine ........................................................................................27

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE .....................................28


3-05 Categorii de persoane ..............................................................................28
311/314 Statistică. Demografie .......................................................................29
316 Sociologie .................................................................................................30
32 Politică ........................................................................................................32
323.1 Minorităţi naţionale ...............................................................................32
327 Politică externă .........................................................................................33
33 Economie ....................................................................................................34
331 Muncă .......................................................................................................34
334 Forme de organizare şi cooperare în economie ........................................34
336 Finanţe ......................................................................................................35
338 Situaţie economică. Politică economică ...................................................38
339 Comerţ ......................................................................................................39
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ..................................................................39
35.0/354 Administraţie publică .......................................................................44
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară ...........................................................44
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ...............................................46
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ...............................................................46
39 Etnografie. Folclor ......................................................................................55
4 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ........................................................56


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător .............................................................56
51 Matematică .................................................................................................59
53 Fizică ..........................................................................................................61
54 Chimie ........................................................................................................63
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie ...........................................................64
57 Biologie ......................................................................................................65
58 Botanică ......................................................................................................66
59 Zoologie......................................................................................................66

6 ŞTIINŢE APLICATE .......................................................................................67


611/612 Anatomie şi fiziologie .......................................................................67
613/614 Igienă .................................................................................................67
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie ...................................................68
616/618 Patologie ............................................................................................70
619 Medicină veterinară ..................................................................................71
62 Tehnică. Inginerie .......................................................................................71
620 Materiale. Merceologie. Energetică ..........................................................72
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica .......................................................72
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului .....................................................76
629 Tehnica mijloacelor de transport ..............................................................76
630 Silvicultură ...............................................................................................76
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură ............................................77
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit ..................77
64 Economie casnică .......................................................................................77
65 Management. Conducere şi organizare .......................................................79
657 Contabilitate .............................................................................................81
659 Publicitate. Informaţii ...............................................................................82
66/68 Industrii şi meserii diverse.....................................................................83

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT .........................................84


72 Arhitectură ..................................................................................................84
73/76 Arte plastice. Desen tehnic ....................................................................85
77 Fotografie ...................................................................................................85
78 Muzică ........................................................................................................86
791/792 Arta spectacolului ..............................................................................87
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc .......................................................88
796/799 Sport ..................................................................................................90

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .............................................91


81 Lingvistică ..................................................................................................91
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 5

811 Limbi individuale .....................................................................................92


811.135.1 Limba română .................................................................................92
82 Literatură ....................................................................................................93
82.09 Critică şi istorie literară .........................................................................93
821.11 Literaturi de limbi germanice ..............................................................94
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză ...............................................94
821.112.2(498) Literatură germană din România ..........................................100
821.131.1 Literatură italiană ..........................................................................100
821.133.1 Literatură franceză ........................................................................100
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă........................................102
821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză ...............................103
821.135.1 Literatură română .........................................................................103
821.14 Literatură greacă ................................................................................129
821.16 Literaturi slave ...................................................................................129
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ............................................130
821.511.141 Literatură maghiară...................................................................131
821.511.141(498) Literatură maghiară din România .....................................131

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................133


908 Monografii zonale ..................................................................................133
91 Geografie ..................................................................................................134
913 Geografie pe ţări individuale ..................................................................134
913(498) Geografia României .......................................................................136
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ............................................................138
94(100) Istorie universală ..............................................................................139
94(3) Istorie antică .........................................................................................139
94(4/9) Istoria pe ţări individuale ..................................................................140
94(498) Istoria României ...............................................................................141

INDEX DE NUME ..............................................................................................144

INDEX DE TITLURI..........................................................................................172

INDEX DE EDITURI .........................................................................................195


6 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

0 GENERALITĂŢI

1. BELLEMARE, PIERRE. Mari enigme ale istoriei : de la Masca de


Fier la Monstrul din Lock Ness / Pierre Bellemare, Jean-François Nahmias ;
trad.: Aurelia Ulici. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010.
222 p. ; 21 cm. - (Bestseller internaţional).
Pe cop. 1 şi 4: Săptămâna Financiară.
Tit. orig. (engleză): La Terrible vérité - 26 grandes énigmes de l'Histoire
enfin résolues.
ISBN 978-973-675-854-6 : 10.00 lei
001.94(100)
94(100)

004 Calculatoare. Prelucrarea datelor

2. ANTAL, MARGIT. Java alapú webtechnológiák / Antal Margit. -


Cluj-Napoca : Scientia, 2009.
257, [13] p. : schem., tab. ; 24 cm. - (Sapientia - Erdélyi Magyar
Tudományegyetem).
Tablă de materii şi rez. şi în lb. engleză şi română.
Bibliogr. 1 p.
ISBN 978-973-1970-21-9 : 15.00 lei
004.43 Java

3. Aplicaţii cu sisteme în timp real / Laurenţiu-Mihai Ionescu, Alin


Mazăre, Gheorghe Şerban, ... - Bucureşti : Matrix Rom, 2010.
193 p. : diagr., fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 191.
ISBN 978-973-755-611-0 : 21.00 lei
004.031.43

4. FLORESCU, ALEXANDRU MARCEL. Algoritmi euristici pentru


rezolvarea problemelor de ordonanţare complexă : posibilităţi de aplicare :
lucrare de specialitate / Alexandru Marcel Florescu... - Craiova : Sitech, 2010.
84 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 82.
ISBN 978-606-11-0601-1 : 10.00 lei
004.023
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 7

5. GEORGESCU, GHEORGHE. Proiectarea şi exploatarea asistată de


calculator a sistemelor publice de repartiţie şi distribuţie a energiei electrice /
Gheorghe Georgescu, Bogdan Neagu, Romeo Ciobanu. - Iaşi : Editura Fundaţiei
Culturale Axis, 2010-.
vol. : fig., graf., il., schem., tab. ; 24 cm. - (Universitaria. Tehnică ; 108).
Pref. şi tablă de materii şi în lb. engleză.
ISBN 978-973-7742-87-2
Vol. 1. Partea 1 / Gheorghe Georgescu, Bogdan Neagu. - 2010. - 451 p. -
Bibliogr. p. 445-451. - ISBN 978-973-7742-87-2 : 40.00 lei.
004:62.001.63:621.316

6. HEREA-BUZATU, CONSTANTIN. Modelarea în 3D cu


SolidWorks / Constantin Herea-Buzatu. - Bucureşti : Proxima, 2009-.
vol. : diagr., fig., tab. ; 30 cm.
Vol. 1. - 2009. - 214 p. - Bibliogr. p. 214. - ISBN 978-973-7636-76-8 :
30.00 lei.
Vol. 2. - 2010. - 156 p. - ISBN 978-973-7636-85-0 : 8.00 lei.
004.42 SOLIDWORKS
004.925.84:621

7. KOVÁCS, LEHEL ISTVÁN. Számítógépes grafika / Kovács D.


Lehel István. - Cluj-Napoca : Scientia, 2009.
373, [11] p. : fig., graf. în parte color, diagr., schem., tab. ; 24 cm.
Pe cop. 1: Jegyzet.
Antetitlu pe cop.: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Műszaki
és Humantudományok Kar.
Rez. în lb. engleză şi română.
Bibliogr. p. 350-356.
ISBN 978-973-1970-14-1 : 35.00 lei
004.92(075.8)

8. ORIOL, IRINA. Informatică economică / Irina Oriol, Olga Chicu. -


Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2010.
258 p. : diagr., fig., schem. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 257-258.
ISBN 978-973-1906-72-0 : 28.86 lei
004:33
007:33
8 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

9. PÁL, LÁSZLÓ. Alkalmazásfejlesztés Delphiben / Pál László, Máté


Szilárd. - Cluj-Napoca : Scientia, 2009.
210, [12] p. : diagr., schem. ; 24 cm. - (Sapientia - Erdélyi Magyar
Tudományegyetem).
Tablă de materii şi rez. şi în lb. engleză şi română.
Bibliogr. 1 p.
ISBN 978-973-1970-16-5 : 15.00 lei
004.43 DELPHI

10. PETRESCU, MARY. Clustering ierarhic / Mary Petrescu. -


Craiova : Else, 2010.
59 p. : fig., graf., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 58.
ISBN 978-973-7708-90-8 : 5.00 lei
004.89
004.6:59

11. PETRESCU, MARY. Dicţionar de termeni informatici / Mary


Petrescu ; [pref.: conf. univ. dr. Costin Boldea]. - Craiova : Else, 2010.
107 p. ; 20 cm. - (Educaţia în mileniul III).
ISBN 978-973-7708-91-5 : 5.00 lei
81'374.2:004=135.1

12. SELIŞTEANU, DAN. Instrumentaţie virtuală : aplicaţii de


prelucrare numerică a semnalelor / Dan Selişteanu, Cosmin Ionete, Emil Petre. -
Bucureşti : Matrix Rom, 2010.
202 p. : fig., diagr., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 201-202.
ISBN 978-973-755-594-6 : 30.00 lei
004.383.3
004.42 MATLAB
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 9

13. SZILÁGYI, LÁSZLÓ. Novel image processing methods based on


fuzzy logic / László Szilágyi. - Cluj-Napoca : Scientia, 2009.
156, [6] p. : fig., graf., tab. ; 24 cm. - (Sapientia Books. Natural
Sciences ; 62).
Lucrarea reprezintă teza de doctorat a autorului.
Rez. în lb. maghiară şi română.
Bibliogr. p. 127-147.
ISBN 978-973-1970-20-2 : 14.00 lei
510.22:004.932
004.932:616-073:539.143.4
043

008 Civilizaţie. Cultură

14. De ce m-am întors în România / Sandra Pralong (coord.), Dan


Chişu, ASR Principesa Margareta a României, ... ; interviurile au fost consemnate
de Anca Mihalache. - Iaşi : Polirom, 2010.
440 p. : portr. ; 23 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
ISBN 978-973-46-1714-2 : 18.00 lei
008(498):929

15. DUMITRAŞCU, SEVER. Sinuciderea Europei : destine şi idealuri


româneşti / Sever Dumitraşcu. - Oradea : Europrint, 2010.
149, [30] p. : facs., il. ; 21 cm.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-7735-74-4 : 8.60 lei
008(498:4)
10 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

16. KNIGHT, CHRISTOPHER. Înaintea piramidelor : dezlegarea


celui mai mare mister al arheologiei / Christopher Knight & Alan Butler ; [trad.
din lb. engleză: Marius Chitoşcă şi Alina Sică]. - Bucureşti : Curtea Veche
Publishing, 2010.
259, [5] p. : il., schem. ; 21 cm.
Pe cop. 1 şi 4: Săptămâna financiară.
Tit. orig. (engleză): Before the pyramids.
Conţine note biobibliografice despre autor.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-669-995-5 : 10.00 lei
008(100)
903.6(100)
904(100)(091)

17. KUPÁN, ÁRPÁD. Párhuzamos életrajzok : Nagyvárad egykori


hírességei / Kupán Árpád. - Oradea : Europrint, 2010.
288 p. : facs., il., portr. ; 21 cm. - (Partiumi füzetek ; 62).
Conţine note.
ISBN 978-973-7735-71-3 : 8.28 lei
008(498 Oradea):929

18. PATEŞAN, MARIOARA. Life and culture in the English


speaking world : notes / Marioara Pateşan. - Sibiu : Editura Academiei Forţelor
Terestre "Nicolae Bălcescu", 2010.
97 p. : il., tab. în parte color ; 20 cm.
Bibliogr. p. 96-97.
ISBN 978-973-153-096-3 : 2.01 lei
008(420)(075.8)
008(73)(075.8)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 11

030 Lucrări de referinţă

19. Enciclopedia Universală Britannica / [coord.: Cornelia Marinescu,


Ilieş Câmpeanu] ; [trad.: Eugen Muntean (coord.), Mădălina Adronic, Camelia
Gheorghie, ...]. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010.
16 vol. : il., h., portr. în parte color ; 22 cm.
Text prezentat pe coloane.
Tit. orig. (engleză): Encyclopedia Britannica.
ISBN 978-973-675-761-7
Vol. 15 : Stil-Ultrasonografie. - 2010. - 360 p. - ISBN 978-973-675-783-9
: 15.00 lei.
Vol. 16 : Umanism-Zydeco. - 2010. - 350, [10] p. - ISBN 978-973-675-
784-6 : 15.00 lei.
81'374.8=135.1
030=135.1

06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

20. Galeria Naţională de Artă - Milano : [album] / [ed. îngrijită de


Stefano Zuffi] ; [trad.: www.cameleon-traduceri.ro]. - Bucureşti : Adevărul
Holding, 2010.
160 p. : il. color ; 21 cm. - (Biblioteca de artă. Marile muzee ale lumii).
Trad. din lb. italiană.
Editorul comunicat de editură.
Index.
ISBN 978-606-539-229-8 : 15.00 lei
069(450 Milano) Galeria...:73/76(084)
12 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

21. Legislaţia asociaţiilor şi fundaţiilor : actualizat iulie 2010. - [Ed. a


4-a, rev.]. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010-.
229 p. : tab. ; 20 cm. - (La zi).
Ed. comunicată de editură.
ISBN 978-973-115-766-5
Vol. 1 : Constituire, avizare şi subvenţionare. - 2010. - 229 p. -
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. - Ordinul
ministrului justiţiei nr. 954/B/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrul federaţiilor şi Registrul
naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. - Ordinul ministrului
justiţiei nr. 1417/226 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice
fără scop patrimonial,. - ISBN 978-973-115-767-2 : 11.90 lei.
Vol. 2 : Reglementări contabile. - 2010. - 376 p. - Legea contabilităţii nr.
82/1991. - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007 privind
aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 62/2009 pentru aprobarea
modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile,
fundaţiile şi federaţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică. -
ISBN 978-973-115-767-2 : 12.90 lei.
061(498)(094)
061.27(498)(094)
347.471(498)(094)

22. LUCA, SABIN ADRIAN. Muzeul Naţional Brukenthal : [album] :


Sibiu / [Sabin-Adrian Luca, Hrib Dana-Roxana]. - Bucureşti : Adevărul Holding,
2010.
160 p. : il. color ; 21 cm. - (Biblioteca de artă. Marile muzee ale lumii).
Autorii comunicaţi de editură.
Bibliogr. p. 160.
Index.
ISBN 978-606-539-253-3 : 15.00 lei
069(498 Sibiu) Brukenthal(084)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 13

23. Muzeul Metropolitan de Artă - New York : [album] / [ed. îngrijită


de Lucia Impelluso] ; [trad.: www.cameleon-traduceri.ro]. - Bucureşti : Adevărul
Holding, 2010.
160 p. : il. color ; 21 cm. - (Biblioteca de artă. Marile muzee ale lumii).
Trad. din lb. italiană.
Editorul comunicat de editură.
Index.
ISBN 978-606-539-252-6 : 15.00 lei
069(73 New York) Muzeul...:73/76(084)

24. Muzeul Puşkin - Moscova : [album] / [ed. îngrijită de Simonetta


Pelusi] ; [trad.: www.cameleon-traduceri.ro]. - Bucureşti : Adevărul Holding,
2010.
160 p. : il. color ; 21 cm. - (Biblioteca de artă. Marile muzee ale lumii).
Trad. din lb. italiană.
Editorul comunicat de editură.
Index.
ISBN 978-606-539-251-9 : 15.00 lei
069(47 Moscova) Puşkin:73/76(084)

087.5 Publicaţii pentru copii

25. ANTOHI, GHEORGHE. Aventurile lui Şoricică : scenetă /


Gheorghe Antohi. - Galaţi : Olimpias, 2010.
32 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-606-8176-05-5 : 3.00 lei
087.5
821.135.1-93-2

26. MOCANU, SILVIA. Jocurile copiilor iarna : auxiliar didactic


pentru tema" iarna" = Les Jeux d'hiver des enfants / Mocanu Silvia, Şomoiag
Lucia, Lepădatu Octavia. - Buzău : Editgraph, 2010.
28 p. : fig., il. în parte color ; 19 cm.
ISBN 978-973-1957-70-8 : 4.00 lei
087.5
821.135.1-93-1=133.1=135.1
371.382
14 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

27. Reşiţa pentru cei mici, colorată de pitici / desene realizate de:
Boulescu Petra, Purice Dan Cătălin, Stoianov Miodrag ; text: Ovidiu Bădescu. -
Reşiţa : Neutrino, 2009.
56 p. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-973-8916-64-7 : 8.50 lei
821.135.1-93-32
913(498 Reşiţa)(0:82-93-32)
087.5
372.874

1 FILOZOFIE

11/12 Metafizică

28. SIMON, SYLVIE. Reîncarnarea : doctrine, mărturii, experienţe /


Sylvie Simon ; trad. din lb. franceză: Graal Soft-Integrated Translation Services. -
Bucureşti : Litera Internaţional, 2010.
180, [11] p. ; 20 cm.
Tit. orig. (franceză): Réincarnation. De l'expérience à la science.
Conţine note.
Bibliogr. p. 174-176.
ISBN 978-973-675-872-0 : 9.90 lei
129
291.23

13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism

29. AGRIPPA VON NETTESHEIM, HENRICH CORNELIUS.


Filosofia ocultă sau magia / Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim ; trad.,
note, comentarii şi anexe: Maria Genescu. - Bucureşti : Herald, 2009-2010.
3 vol. ; 22 cm. - (Quinta Essentia).
Tit. orig. (latină): De Occvlta philosophia libri tres.
Tit. orig. (franceză): La Philosophie oculte ou la magie.
ISBN 978-973-111-153-7
Cartea 2 : Magia cerească. - 2010. - 230, [8] p. - Bibliogr. p. 227-230. -
Index. - ISBN 978-973-111-180-3 : 9.00 lei.
133.4
291.33
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 15

30. AÏVANHOV, OMRAAM MIKHAËL. La izvorul cristalin al


bucuriei / Omraam Mikhael Aïvanhov. - Bucureşti : Antar, 2010.
220, [4] p. ; 18 cm. - (Izvor ; nr. 242).
Traducere din lb. franceză.
Ediţia păstrează formatul, însemnele grafice şi numele editurii Prosveta-
Franţa conform ediţiei originale din lb. franceză.
Conţine note.
ISBN 978-973-8107-61-8 : 9.00 lei
133.2
141.33

31. AÏVANHOV, OMRAAM MIKHAËL. Un viitor pentru tineret /


Omraam Mikhael Aïvanhov. - Bucureşti : Antar, 2010.
179, [4] p. ; 18 cm. - (Izvor ; nr. 233).
Traducere din lb. franceză.
Ediţia păstrează formatul, însemnele grafice şi numele editurii Prosveta-
Franţa conform ediţiei originale din lb. franceză.
Conţine note.
ISBN 978-973-8107-60-1 : 7.00 lei
133.2
3-053.6

32. MAIER, MICHAEL. Atalanta fugiens : emblemele filosofice ale


secretelor naturii / Michael Maier ; trad., cuvânt introductiv şi note: Marius
Cristian Ene şi Gabriela Nica. - Bucureşti : Herald, 2010.
288 p. : il. ; 23 cm. - (Quinta Essentia).
Bibliogr. p. 31-32.
ISBN 978-973-111-166-7 : 11.00 lei
133.5:54
821.112.2-193.2=124=135.1
16 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

33. READING, MARIO. Nostradamus : profeţiile de bun augur /


Mario Reading ; [trad. din lb. engleză: Graal Soft]. - Bucureşti : Litera
Internaţional, 2010.
230, [10] p. ; 21 cm.
Tit. orig. (engleză): Nostradamus: the good news.
Conţine note biografice despre autor.
Index.
ISBN 978-973-675-870-6 : 10.00 lei
133.52(44) Nostradamus
929 Nostradamus

34. TONIŢĂ, FELICIA. Îngeri şi menire : [sfaturi biblice] / Felicia


Toniţă. - Bucureşti : [s.n.], 2010.
160 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-0-08763-5 : 8.00 lei
133.1:235.1

14 Sisteme filozofice

35. GEORGESCU, ŞTEFAN-DOMINIC. Logica lui Hegel : structură


şi semnificaţii / Ştefan-Dominic Georgescu. - Bucureşti : Editura Academiei
Române, 2010.
296 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 291-296.
ISBN 978-973-27-1909-1 : 10.00 lei
14(430) Hegel,G.W.F.
929 Hegel,G.W.F.

36. GRĂDINARU, CAMELIA. Discursul filosofic postmodern ;


Cazul Baudrillard / Camelia Grădinaru ; cuv. înainte: Maria Carpov. - Iaşi :
Institutul European, 2010.
393 p. ; 19 cm. - (Academica. Filosofie ; 101).
Rez. în lb. engleză şi franceză.
Bibliogr. p. 373-384.
ISBN 978-973-611-685-8 : 44.00 lei
14(44) Baudrillard,J.
929 Baudrillard,J.
14(100) Postmodernism:81'42+808
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 17

37. HELMONT, FRANCISCUS MERCURIUS VAN. Kabbala


creştină sau sincatabaza ebraică sau o aplicare a doctrinelor kabbaliştilor
evrei la dogmele Noului Testament / Franciscus Mercurius van Helmont ; trad.
din lb. franceză şi îngrijire ediţie: George Scrima. - Bucureşti : Herald, 2010.
159 p. : fig. ; 23 cm. - (Quinta Essentia).
ISBN 978-973-111-146-9 : 8.00 lei
141.331.5:225.07

159.9 Psihologie

38. BOURBEAU, LISE. Despre emoţii, sentimente şi iertare / Lise


Bourbeau. - Bucureşti : Ascendent, 2010.
104 p. ; 13x21 cm. - (Răspunsuri).
Traducere.
ISBN 978-973-1859-56-9 : 5.00 lei
159.942

39. CHAPMAN, GARY. Acum vorbim aceeaşi limbă : învaţă să


comunici sincer pentru a te bucura de o căsnicie puternică / Gary Chapman ;
trad. de Florica Sărăcuţu. - Oradea : Metanoia, 2010.
246 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (engleză): Now you're speaking my language: honest
communication and deeper intimacy for a stronger marriage.
ISBN 978-973-8993-47-1 : 6.02 lei
159.922.1
265.5

40. CORUŢ, PAVEL. Faceţi avere! : manual pentru liberi


întreprinzători / Pavel Coruţ. - Ed. a 2-a rev. şi completată. - Bucureşti : Editura
Coruţ Pavel, 2009.
720 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1992-04-4 : 18.00 lei
159.923.2:336

41. CORUŢ, PAVEL. Îngeri rebeli : carte pentru adolescenţi


inteligenţi / Pavel Coruţ. - Bucureşti : Editura Coruţ Pavel, 2009.
720 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1992-02-0 : 20.00 lei
159.922.8
18 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

42. CORUŢ, PAVEL. Omul şi-a învins bestia : Cum să deveniţi


stăpâni pe destinele proprii / Pavel Coruţ. - Bucureşti : Editura Coruţ Pavel,
2010.
383 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 381.
ISBN 978-973-1992-09-9 : 15.00 lei
159.923.2

43. DUMESNIL, FRANÇOIS. Tot ce trebuie să ştie părinţii : 90 de


întrebări şi răspunsuri / François Dumesnil ; trad. de Iulian Moga şi Ioana Aneci.
- Iaşi : Polirom, 2010.
247 p. ; 19 cm. - (Psihologia copilului & parenting).
Tit. orig. (franceză): Questions de parents responsables.
ISBN 978-973-46-1778-4 : 10.00 lei
159.922.7
37.018.262

44. GHEORGHE, LOREDANA. Dicţionar de termeni psihologici /


Loredana Gheorghe. - Craiova : Sitech, 2010.
35 p. ; 24 cm.
Text prezentat pe coloane.
Bibliogr. p. 35.
ISBN 978-606-11-0596-0 : 10.00 lei
81'374.2:159.9=135.1

45. GIOSAN, MARIANA. Conditional structures and substitutes :


teaching unreality / Mariana Savin-Giosan. - Suceava : [s.n.], 2010.
176, [8] p. : schem. ; 21 cm.
Bibliogr. 4 p.
ISBN 978-973-0-08566-2 : 15.00 lei
159.9.019.4

46. GRIGORE, GEORGE V. Taina codului lui Da Vinci : potopul


pământului / George V. Grigore. - Bucureşti : Proxima, 2010.
330 p. : il. color ; 20 cm.
ISBN 978-973-7636-90-4 : 15.00 lei
159.961
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 19

47. MESSINGER, JOSEPH. Interpretarea gesturilor : cum să


descifrezi limbajul trupului / Joseph Messinger ; trad. din lb. franceză: Aurelia
Ulici. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010.
261, [11] p. : graf., schem., tab. ; 21 cm.
Pe cop. 1 şi 4: Săptămâna financiară.
Trad. după ed.: La grammaire des gestes. Découvrez votre personnalité
gestuelle. Paris : Flammarion, 2006.
Bibliogr. 1 p.
ISBN 978-973-675-852-2 : 10.00 lei
159.925

48. PĂSAT, NICOLETA. Sunet divin / Nicoleta Păsat. - Sibiu : [s.n.],


2010.
205 p. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-973-0-08956-1 : 10.00 lei
159.961(0:82-94)
821.135.1-94

49. RAFTU, GHEORGHE. Coordonare ochi-mână şi bilateralitate


cerebrală la preşcolari / Gheorghe Raftu. - Constanţa : Dacris, 2010.
85 p. : graf. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 83-84.
ISBN 978-973-7890-03-0 : 5.00 lei
159.943.75:159.922.7:373.2

50. RANSCHBURG, JENŐ. Jellem és jellemtelenség / Ranschburg


Jenő. - Oradea : Prolog, 2010.
124 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 123-124.
ISBN 978-973-7746-35-1 : 3.40 lei
159.9

51. RANSCHBURG, JENŐ. Pszichológiai rendellenességek


gyermekkorban / Ranschburg Jenő. - Oradea : Prolog, 2009.
184 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 177-183.
ISBN 978-973-7746-47-4 : 4.62 lei
159.922.7
20 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

52. RANSCHBURG, JENŐ. Szeretet, erkölcs, autonómia / dr.


Ranschburg Jenő. - Oradea : Prolog, 2009.
200 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 181-198.
ISBN 978-973-7746-45-0 : 4.97 lei
159.922.7

53. SANDOVICI, ANIŞOARA. Fundamentele psihologiei : curs


universitar / Anişoara Sandovici. - Iaşi : Performantica, 2010.
235 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 229-234.
ISBN 978-973-730-692-0 : 18.00 lei
159.9(075.8)

54. VALLIÈRES, SUZANNE. Trucuri psihologice pentru părinţi :


cum să educăm copilul (3-6 ani) / Suzanne Vallières ; trad. de Aurora Irimia. -
Iaşi : Polirom, 2010.
249, [6] p. : il. ; 20 cm. - (Psihologia copilului & parenting).
Tit. orig. (franceză): Les psy-Trucs pour les enfants de 3 à 6 ans.
Bibliogr. 1 p.
ISBN 978-973-46-1740-1 : 10.00 lei
159.922.7
37.018.262

55. VIRTUE, DOREEN. Miracolele arhanghelului Mihail : un ghid


despre Îngerul curajului, al protecţiei şi al păcii / Doreen Virtue... ; trad.: Daria
Vasilescu. - Bucureşti : For You, 2009.
176 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (engleză): The miracles of Archangel Michael.
ISBN 978-973-1701-54-7 : 20.00 lei
235.3 Mihail
929 Mihail
159.961
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 21

16 Logică. Teoria cunoaşterii

56. POPA, CORNEL PANFIL. Scrieri de logică modală / Cornel P.


Popa. - Bucureşti : Matrix Rom, 2010.
156 p. : fig. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 154-156.
ISBN 978-973-755-607-3 : 17.00 lei
510.643
16

57. SCHOPENHAUER, ARTHUR. Dialectica eristică sau Arta de a


avea întotdeauna dreptate / Arthur Schopenhauer ; trad., note şi postf. de Petre
Gheorghe Bârlea. - Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române, 2010.
144 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (germană): Eristische Dialektic oder die Kunst, Recht zu
behalten.
Conţine note.
ISBN 978-973-167-036-2 : 10.00 lei
162.6

2 RELIGIE

58. CORUŢ, PAVEL. Mântuirea de după cumplita rătăcire / Pavel


Coruţ. - Bucureşti : Editura Coruţ Pavel, 2009.
578 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1992-06-8 : 18.00 lei
22.07

59. HAIDE, VICTOR. Biblia descifrată logico-matematică / Victor


Haide. - Bucureşti : Proxima, 2010.
301 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-7636-80-5 : 11.00 lei
22.07:51+16
22 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

60. Istoria religiilor / Giovanni Filoramo (coord.), [Francesco Fedele,


Sergio Donadoni, ...] ; trad. de Smaranda Scriitoru şi Cornelia Dumitru. - Iaşi :
Polirom, 2008-.
5 vol. : h. ; 25 cm.
Autori indicaţi în tabla de materii.
ISBN 978-973-46-0925-3
Vol. 4 : Religiile Indiei şi Orientului Îndepărtat / [Mario Piantelli, Stefano
Piano, Carlo della Casa, ...]. - 2010. - 662, [10] p. - Bibliogr. la sf. capitolelor. -
Indexuri. - ISBN 978-973-46-1689-3 : 25.00 lei.
Vol. 5 : Religiile Americii precolumbiene şi ale popoarelor indigene /
[Alfredo López Austin, Iris Gareis, Bernardo Bernardi, ...]. - 2010. - 5162, [12] p. -
Tit. orig. (italiană): Religioni dell'America precolumbiana e dei popoli indigeni. -
Bibliogr. la sf. capitolelor. - Indexuri. - ISBN 978-973-46-0517-0 : 20.00 lei.
2(091)

61. MACARTHUR, JOHN. De la obişnuit la extraordinar : [descoperă


cum vrea să te folosească Dumnezeu] / John MacArthur ; [trad.: Florica Sărăcuţ]. -
Oradea : Societatea Biblică din România, 2010.
375 p. ; 17 cm.
Tit. orig. (engleză): From ordinary to extraordinary : a year long
devotional to discover what God wants to do with you.
ISBN 978-973-8983-48-9 : 7.91 lei
22.07

62. TATU, SILVIU. Când leul rage : comentariu la cartea profetului


Amos / Silviu Tatu. - Oradea : Metanoia, 2010.
361 p. ; 21 cm. - (Comentarii biblice).
Texte în lb. ebraică.
Bibliogr. p. 307-325.
Indexuri.
ISBN 978-973-8983-41-0 : 8.79 lei
224.8.07

63. TATU, SILVIU. Revendicarea moştenirii : 13 mesaje din Iosua /


Silviu Tatu. - Oradea : Metanoia, 2010.
229 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 223-224.
Index.
ISBN 978-973-8983-42-7 : 5.82 lei
222.2
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 23

64. TERINTE, CIPRIAN-FLAVIUS. Viaţa Bisericii conform


metaforelor pauline / Ciprian-Flavius Terinte. - Oradea : Metanoia, 2010.
350 p. ; 21 cm.
Pe cop. 1: Perspectiva Apostolului Pavel privitoare la natura şi menirea
Bisericii - Teză de doctorat.
Bibliogr. p. 333-350.
ISBN 978-973-8983-43-4 : 7.55 lei
235.3 Pavel
929 Pavel

23/28 Religie creştină

65. ARSENIE PAPACIOC, ARHIMANDRIT. Iată duhovnicul :


părintele Arsenie Papacioc : [amintiri, interviuri, scrisori] / ed. îngrijită de ierom.
Benedict Stancu ; tipărită cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Galaction,
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. - Bucureşti : Editura SophiaSuper Graph,
2010.
336 p. ; 24 cm. - (Ed. integrală).
Bibliogr. p. 332-333.
ISBN 978-973-136-193-2 : 13.00 lei
281.95 Arsenie Papacioc(047.53)
929 Arsenie Papacioc(047.53)

66. AVRAM, CORNEL. Familia sub stare de asediu : căsătorie,


divorţ, recăsătorire / Cornel Avram. - Oradea : Metanoia, 2010.
101 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 99-101.
ISBN 978-973-8983-40-3 : 2.50 lei
265.5

67. BEVERE, LISA. Adevărata valoare a unei femei : [descoperă-ţi


valoarea intrisecă şi priveşte la tine însăţi prin ochii lui Dumnezeu] / Lisa Bevere ;
trad. de Veronica Oniga ; [cuv. înainte: John Bevere]. - Medgidia : Succeed
Publishing, 2009.
190 p. ; 21 cm.
ISBN 978-606-92220-3-4 : 18.00 lei
284.57:3-055.2
24 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

68. CERRINI, SIMONETTA. Templierii : misterul călugărilor-


războinici / Simonetta Cerrini ; [trad. din lb. franceză: Aurelia Ulici ; pref.: Alain
Demurger]. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010.
230, [10] p. ; 21 cm. - (International Bestseller).
Pe cop. 1 şi 4: Săptămâna financiară.
Trad. după ed.: La révolution des Templiers. Perrin, 2007.
Conţine cronologie a Ordinului Templierilor.
Bibliogr. p. 205-216.
Index.
ISBN 978-973-675-417-3 : 10.00 lei
271.024 Templieri
929 Templieri

69. D'SOUZA, ATHENA. Chemarea Stăpânului : [mărturii spirituale] /


Athena D'Souza ; trad.: Veronica Oniga. - Medgidia : Succeed Publishing, 2009.
112 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-88880-6-7 : 10.00 lei
821.214-97=135.1
269.4:297:284.57

70. ELLIFF, JIM. Credinţa risipită / Jim Elliff ; [trad.: Sorin Prodan]. -
Bucureşti : [s.n.], 2010.
63 p. ; 23 cm.
Tit. orig. (engleză): Wasted faith.
ISBN 978-0-9820968-2-6 : 5.00 lei
266

71. EMŐDI, TAMÁS. A Siteri Református Templom és falképei /


Emődi Tamás. - Oradea : Europrint, 2010.
32 p. : il. în parte color ; 20 cm.
ISBN 978-973-7735-78-2 : 4.59 lei
726.54(498 Şişterea)
284.2(498 Şişterea)

72. Erezie şi logos / Gheorghe Petraru (coord.), [Tudor Ghideanu, Dan


Chiţoiu, ...]. - Iaşi : Editura Fundaţiei Academice AXIS, 2009.
277 p. ; 20 cm. - (Universitaria. Filosofie ; 94).
ISBN 978-973-7742-73-5 : 20.00 lei
215
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 25

73. FLORESCU, OCTAVIAN. Kairoi sau roadele timpului :


introducere la o teologie a istoriei / Octavian Florescu. - Iaşi : Institutul
European, 2010.
170, [8] p. ; 20 cm. - (Texte de frontieră ; 46).
Bibliogr. p. 163-170.
ISBN 978-973-611-693-3 : 20.00 lei
28:930.1

74. GHERMAN, CARMEN. Lumina vieţii mele / Carmen Gherman. -


Sibiu : Ade Print, 2009.
97 p. : il ; 21 cm.
ISBN 978-973-88287-5-9 : 7.00 lei
289(498)
159.961(498) Maitreya,F.
929 Maitreya,F.

75. IONIŢĂ, IOAN. Maica Domnului, iubire nesfârşită de oameni /


pr. Ioan Ioniţă ; carte tipărită cu binecuvântarea Prea fericitului Părinte Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti :
Proxima, 2010.
184 p. ; 21 cm. - (Theotokos).
Bibliogr. p. 171-176.
ISBN 978-973-7636-84-3 : 17.00 lei
232.931

76. Liturghier mic : Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile Cel


Mare arhiepiscopul Cezareei Capadociei / apare cu binecuvântarea
Preasfinţitului Vincenţiu Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor. - Slobozia : Editura
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2010.
272 p. : il. color ; 16 cm.
ISBN 978-973-7894-52-6 : 5.00 lei
264-1:281.95
26 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

77. Mărgăritare : cuvinte ale sfântului Ioan Gură de Aur şi ale multor
sfinţi şi dascăli / [Ioan Hrisostomul, Sfântul Efrem, Damaschin Studitul, ...] ; ed.
îngrij. de Florin Stuparu ; tipărită cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte
Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. - Bucureşti : Editura
SophiaSuper Graph ; Alexandria : Cartea Ortodoxă, 2010.
424 p. ; 24 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
ISBN 978-973-136-205-2
ISBN 978-606-529-097-6 : 15.00 lei
281.95
276
235.3 Ioan Gură de Aur
929 Ioan Gură de Aur

78. OLTEANU, GHEORGHE. Divina Carte / Iniţiatul Român


Gheorghe Olteanu. - Buftea : Editura Uniunea Unică, 2010-.
vol. ; 24 cm.
ISBN 978-973-95948-4-4
[Vol. 1] : Divina Carte. - 2010. - 826 p. ; 24 cm. - ISBN 978-973-95948-
4-4 : 80.00 lei.
234.23

79. OMETIŢĂ, LAZĂR. Stropi de rouă divină : schiţe de predici /


Lazăr Ometiţă. - Oradea : Metanoia, 2010.
180 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8983-49-6 : 3.86 lei
252:284.57

80. Părinţii Capadocieni / Petre Semen şi Liviu Petcu (coord.),


[Gheorghe Vlăduţescu, ...]. - Iaşi : Editura Fundaţiei Academice AXIS, 2009.
669 p. ; 24 cm. - (Universitaria. Teologie ; 101).
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-7742-80-3 : 70.00 lei
235.3(393)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 27

81. Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, cu Sfintele moaşte la Suceava :
viaţa, istoricul moaştelor, minunile, acatistul, paraclisul / ed. îngrij. de L. S.
Desartovici ; il.: Călin Vădan ; tipărită cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte
Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. - Bucureşti : Editura
SophiaSuper Graph ; Alexandria : Cartea Ortodoxă, 2010.
166 p. : h., il. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 162-163.
ISBN 978-973-136-199-4
ISBN 978-606-529-089-1 : 8.00 lei
235.3 Ioan cel Nou de la Suceava
929 Ioan cel Nou de la Suceava

82. Sinaxarul sfinţilor de pretutindeni : septembrie - februarie / cu


binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Galaction, Episcop al Alexandriei şi
Teleormanului ; [ed. îngrijită de Valerian Dragoş şi Maica Iustina]. - Bucureşti :
Platytera, 2010.
317 p. : il. color ; 24 cm.
ISBN 978-973-1873-18-3 : 12.00 lei
235.3

83. WHITE, ELLEN GOULD HARMON. Hacia la felicidad / Ellen G.


White. - Făgăraş : Păzitorul Adevărului, 2010.
76 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1940-20-5 : 5.00 lei
286.3

29 Religii necreştine

84. GAUDAPĀDA. Advaita Vedānta / Gaudapāda, Śankara, Sadānanda


; cuv. introductiv, trad. din sanskrită, note şi comentarii: Ovidiu Cristian Nedu. -
Ed. a 2-a. - Bucureşti : Herald, 2010.
256 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 244-247.
Index.
ISBN 978-973-111-168-1 : 12.00 lei
294.5
28 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

85. TRACHTENBERG, JOSHUA. Magie şi superstiţie la evrei :


studiu asupra religiei populare / Joshua Trachtenberg ; trad. din lb. engleză de
Marilena Constantinescu. - Bucureşti : Herald, 2010.
378, [4] p. ; 22 cm. - (Cultură şi civilizaţie).
Bibliogr.p. 362-376.
ISBN 978-973-111-172-8 : 11.00 lei
296:133.4
398.3(=411.16)

86. VILLOLDO, ALBERTO. Vise curajoase : cum visează şamanii,


lumea întru fiinţare / Alberto Villoldo... ; trad.: Laura Cristiana. - Bucureşti : For
You, 2010.
240 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (engleză): Courageous Dreaming. How shamans dream the
world into being.
ISBN 978-973-1701-65-3 : 25.00 lei
291.612

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

3-05 Categorii de persoane

87. BERCEA, LUCIAN. Gradele de rudenie şi impedimentele la


căsătorie pe înţelesul tuturor / monahul Lucian Bercea. - Poiana Teiului : [s.n.],
2010.
86 p. ; 16 cm.
Vol. este o culegere alc. şi rev. după arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Drept
canonic ortodox : Legislaţie şi administraţie bisericească.
Bibliogr. p. 85.
ISBN 978-973-0-08786-6 : 4.00 lei
348:265.5:281.95
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 29

311/314 Statistică. Demografie

88. BÁLINT, GYÖNGYVÉR. Statisztika : elmélet és gyakorlat /


Bálint Gyöngyvér. - Cluj-Napoca : Scientia, 2009.
187, [12] p. : diagr., fig., graf., tab. ; 24 cm.
Pe cop. 1: Jegyzet.
Antetitlu pe cop.: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Műszaki
és Társadalomtudományi Kar.
Rez. şi în lb. engleză şi română.
Bibliogr. p. 185-187.
ISBN 978-973-1970-17-2 : 16.00 lei
311:316(075.8)
004.42 SPSS(075.8)

89. BOGDAN, VASILIE. Teste şi probleme de statistică managerială /


Vasilie Bogdan, Daniela Damian, Alina Hârlab. - Iaşi : Editura Fundaţiei Academice
AXIS, 2010.
190 p. : tab. ; 21 cm. - (Universitaria. Statistică ; 104).
ISBN 978-973-7742-83-4 : 13.00 lei
311:65.012.4(075.8)(076)(079.1)

90. ORIOL, IRINA. Metode statistice / Irina Oriol. - Reşiţa : Editura


Eftimie Murgu, 2010.
267 p. : graf., schem., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
ISBN 978-973-1906-71-3 : 29.65 lei
311(075.8)
519.22(075.8)
30 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

316 Sociologie

91. AMBRUS, ZOLTÁN. Családszociológia / Ambrus Zoltán, Gergely


Orsolya. - Cluj-Napoca : Scientia, 2009.
238, [10] p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.
Pe cop. 1: Jegyzet.
Antetitlu pe cop.: Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem.
Műszaki és Társadalomtudományi Kar.
Rez. în lb. engleză şi română.
Bibliogr. p. 223-233.
ISBN 978-973-1970-18-9 : 17.00 lei
316.356.2(075.8)

92. DURAC, LIVIA. Comunicarea : dimensiuni psihologice / Livia


Durac. - Iaşi : Editura Fundaţiei Academice AXIS, 2009.
144 p. ; 20 cm. - (Universitaria. Comunicare ; 99).
Bibliogr. p. 137-143.
ISBN 978-973-7742-78-0 : 10.00 lei
316.772.2
159.925

93. Egymást segítve hogyan segíthetünk? : Erőforrás -


Együttműködés - Eredmény / [Gábor Hézser, Enikő Albert-Lőrincz, Márton
Albert-Lőrincz, ...] ; szerkesztette: Kovács Réka Rozália. - Cluj-Napoca : Scientia,
2010.
164 p. : fig. ; 24 cm.
Lucrarea prezintă comunicările primei ediţii a Conferinţei Segítők.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Tablă de materii şi rez. în lb. engleză şi română.
Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.
ISBN 978-973-1970-34-9 : 19.00 lei
159.964.2:316.356.2(063)
615.851:316.356.2(063)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 31

94. HARIUC, CONSTANTIN. Comunicarea politică : curs


universitar / Constantin Hariuc, Elena Banciu. - [Ed. a 2-a, rev]. - Bucureşti :
Mustang, 2010.
240 p. : tab. ; 24 cm.
Ed. comunicată de editură.
Bibliogr. p. 239-240.
ISBN 978-606-8058-26-9 : 12.00 lei
316.77:32.01(075.8)

95. HÎRTAN, MARIA. Mediul familial şi evoluţia procesului de


socializare şcolară [Resursă electronică] : lucrare metodico-ştiinţifică / Hîrtan
Maria ; ref. şt.: prof. univ. dr. Doru Tompea. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
Conţine note.
Conţine bibliogr.
ISBN 978-606-577-113-0 : 10.00 lei
316.356.2:371(0.034)
37.018.1(0.034)

96. KILDECKEL, DAVID A. România postsocialistă : munca, trupul


şi cultura clasei muncitoare / David A. Kildeckel ; trad. de Şerban Văetişi. - Iaşi :
Polirom, 2010.
272 p. : il. ; 24 cm. - (Sociologie. Antropologie. Cercetări şi eseuri).
Tit. orig. (engleză): Getting by postsocialist Romania. Labor, the body,
and working-class culture.
Bibliogr. p. 247-264.
Index.
ISBN 978-973-46-1739-5 : 4.65 lei
316.343.63(498)"1989/..."
32 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

32 Politică

97. Alegerile pentru Parlamentul European : România 2009 / Mircea


Comşa (coord.), Andrei Gheorghiţă (coord.), Claudiu D. Tufiş (coord.), ... - Iaşi :
Polirom, 2010.
255 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.
Conţine note biobibliografice despre autori.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
ISBN 978-973-46-1713-5 : 4.60 lei
324(498):342.53(4)"2009"

98. CONDUR, GEORGETA. Comunicare politică : mijloace şi


sisteme / Georgeta Condur. - Iaşi : Editura Fundaţiei Academice AXIS, 2009.
180 p. : fig., il., tab. ; 21 cm. - (Universitaria. Comunicare ; 102).
Bibliogr. p. 173-178.
ISBN 978-973-7742-81-0 : 13.00 lei
659.4:32.01+342.8
32.019.5

99. PREDA, CRISTIAN. Introducere în ştiinţa politică / Cristian


Preda. - Iaşi : Polirom, 2010.
288 p. : tab. ; 24 cm. - (Collegium. Ştiinţe politice).
Bibliogr. p. 257-273.
Index.
ISBN 978-973-46-1706-7 : 12.00 lei
32.01(075.8)
321.01(075.8)

323.1 Minorităţi naţionale

100. BEJAN, VLAD. Aromânii din Albania / Vlad Bejan. - Iaşi :


Editura Fundaţiei Academice AXIS, 2010.
128 p. : facs., il. ; 21 cm. - (Ginta latină).
Bibliogr. p. 127-128.
ISBN 978-973-7742-84-1 : 8.00 lei
323.1(=135.1)(496.5)
94(=135.1)(496.5)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 33

101. Nations and National Minorities in the European Union :


Jegyzet / Barna Bodó, Márton Tonk (ed.), [Christoph Pan, ...]. - Cluj-Napoca :
Scientia, 2009.
263 p. ; 24 cm.
Pe cop. 1: Workshop.
Antetitlu pe cop.: Sapientia - Hungarian University of Transylvania.
Faculty of Sciences and Arts Cluj-Napoca.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
ISBN 978-973-1970-22-6 : 14.00 lei
323.1(4)(063)

327 Politică externă

102. IORDAN, CONSTANTIN. Venizelos şi românii / Constantin


Iordan. - Ed. a 2-a completată. - Bucureşti : Omonia, 2010.
392 p. ; 24 cm.
Conţine note.
Bibliogr. p. 369-372.
Index.
ISBN 978-973-8319-65-3 : 14.00 lei
94(495)''19'' Venizelos,E.
929 Venizelos,E.
327(498:495)

103. Manual de analiză a politicii externe / Iulia Motoc (coord.), Şerban


Filip Cioculescu (coord.), [Ion Iliescu, ...]. - Iaşi : Polirom, 2010.
455 p. ; 24 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
ISBN 978-973-46-1515-5 : 18.00 lei
327(498)(075.8)
34 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

33 Economie

104. LÁZÁR, EDE. Kutatásmódszertan a gyakorlatban az spss


program használatával / Lázár Ede. - Cluj-Napoca : Scientia, 2009.
154, [12] p. : diagr., graf., tab. ; 24 cm. - (Sapientia - Erdélyi Magyar
Tudományegyetem).
Rez. în lb. engleză şi română.
Bibliogr. 2 p.
ISBN 978-973-1970-23-3 : 12.00 lei
001.891:33(075.8)

105. TRIFU, ALEXANDRU. Economie generală / Alexandru Trifu,


Diana Viorica Lupu. - Iaşi : Performantica, 2010.
241 p. : graf., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sf. capitolelor şi la p. 238-240.
ISBN 978-973-730-696-8 : 25.00 lei
33

331 Muncă

106. MICLE, IOAN MIHAI. Motivarea personalului : ghid pentru


manageri / Ioan Mihai Micle, Doina Ştefana Săucan. - Bucureşti : Tribuna
Economică, 2010.
311 p. ; 20 cm. - (Ghid profesional).
Bibliogr. p. 273-309.
ISBN 978-973-688-173-2 : 127.00 lei
331.101.3

334 Forme de organizare şi cooperare în economie

107. COZMA, DORU CONSTANTIN. Reguli generale ale fiscalităţii


şi implicaţiile acestora în procesul de insolvenţă şi lichidare / Cozma Doru
Constantin. - Reşiţa : Neutrino, 2009.
94 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 93-94.
ISBN 978-973-8916-63-0 : 5.00 lei
336.22(498)
347.736(498)
347.728.5(498)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 35

336 Finanţe

108. ALEXANDRU, CIPRIAN-ANTONIADE. Ce este piaţa de


capital şi cum s-a dezvoltat în România? / Ciprian-Antoniade Alexandru. -
Bucureşti : Mustang, 2010.
121 p. : graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 116-121.
ISBN 978-606-8058-32-0 : 8.00 lei
336.76(498)

109. BENTA, ADRIAN. Noutăţi privind aplicarea TVA de la 1 iulie


2010 [Resursă electronică] : conform O.U.G. nr. 54/2010 / autor: Adrian Benta. -
Bucureşti : Rentrop & Straton, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm. - (Expert CD).
Autorul indicat în caseta tehnică.
ISBN 978-973-722-581-8 : 10.00 lei
336.226.322(0.034)

110. BENTA, ADRIAN. Noi reglementări privind accizele [Resursă


electronică] : în vigoare de la 1 iulie 2010 / autor: Adrian Benta. - Bucureşti :
Rentrop & Straton, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm. - (Expert CD).
Autorul indicat în caseta tehnică.
ISBN 978-973-722-584-9 : 10.00 lei
336.226.331(0.034)

111. BUZATU, FLORIAN-TEODOR. Managementul portofoliului de


valori mobiliare / dr. ec. Florian Teodor Buzatu. - Craiova : Legis, 2010.
189 p. : fig., graf., schem., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 189.
ISBN 978-973-1880-18-1 : 15.00 lei
336.763

112. CALISTRU, ROXANA ANGELA. Gestiunea riscului de rată a


dobânzii utilizând instrumente financiare derivate / Roxana Angela Calistru. -
Iaşi : Performantica, 2010.
288 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 277-287.
ISBN 978-973-730-694-4 : 30.00 lei
330.131.7:336.781.5
36 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

113. CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR


AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (Bucureşti). Managementul pieţelor de
capital : suport de curs standard pentru Programul Naţional de Dezvoltare
Profesională Continuă / Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România. - Bucureşti : Editura CECCAR, 2010.
271 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor.
ISBN 978-973-8414-83-9 : 20.00 lei
65.012.4:336.76(498)

114. Dicţionar de afaceri român-francez / Ileana Constantinescu,


Anca-Nicoleta Precup, Raphaël Veronneau. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Milena
Press, 2009-.
Vol. ; 18 cm.
ISBN 978-973-7873-23-1
Vol. 2. - 2009. - 94 p. ; 18 cm. - ISBN 978-973-7873-23-1 : 16.35 lei.
81'374.2:336=135.1=133.1

115. DUMITRU, MARIN. Elemente de audit public intern în


organizaţia militară / Marin Dumitru, Gheorghe Minculete, Adrian Iordan. -
Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2010.
168 p. : tab. ; 21 cm. - (Ştiinţe militare).
Bibliogr. p.112-114.
ISBN 978-973-663-834-3 : 10.99 lei
336.148:355
657.63:355

116. GHERGHINA, LILIANA. Proiecte economice : aplicaţii / Liliana


Gherghina. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2010.
136 p. : graf., tab. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 130-131.
ISBN 978-973-1906-63-8 : 23.50 lei
65.012.2:336(075.8)(076.5)

117. GHERGHINA, LILIANA. Proiecte economice : studii de caz /


Liliana Gherghina. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2010.
189 p. : graf., tab. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 181-185.
ISBN 978-973-1906-64-5 : 19.25 lei
65.012.2:336(075.8)
001.87
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 37

118. Legea cecului : actualizat [25.06.] 2010 / [ed. coord. şi pref. de av.
Irina Stănese]. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.
139 p. : facs. ; 20 cm. - (La zi ; 396).
Index.
Conţine: Legea nr. 59/1934 asupra cecului.
ISBN 978-973-115-757-3 : 8.90 lei
336.717.132(498)(094)

119. RENTROP & STRATON - GRUP DE EDITURĂ ŞI


CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI (Bucureşti). Codul Fiscal şi normele sale de
aplicare [Resursă electronică] : în vigoare de la 1 iulie 2010 / Rentrop & Straton. -
Bucureşti : Rentrop & Straton, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm. - (Expert CD).
ISBN 978-973-722-583-2 : 10.00 lei
336.22(0.034)

120. RENTROP & STRATON - GRUP DE EDITURĂ ŞI


CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI (Bucureşti). Normele metodologice de
aplicare a Codului Fiscal [Resursă electronică] / Rentrop & Straton. - Ed. aug.
2010 rev. şi adăug. - Bucureşti : Rentrop & Straton ; 2010 : Monitorul Oficial.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-567-726-8 : 10.00 lei
336.22(498)(094.4)(0.034)

121. RENTROP & STRATON - GRUP DE EDITURĂ ŞI


CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI (Bucureşti). Noul Cod Fiscal [Resursă
electronică] / Rentrop & Straton. - Ed. iulie 2010 rev. şi adăug. - Bucureşti :
Rentrop & Straton : Monitorul Oficial, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-567-725-1 : 10.00 lei
336.22(498)(094.4)(0.034)
38 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

122. VLĂSCEANU, ORLANDO. Instrumente, mijloace şi tehnici de


plată şi credit : reglementare, răspundere juridică şi practică judiciară : cec,
cambie, bilet la ordin, plăţi internaţionale, plăţi electronice şi la distanţă : la
elaborarea lucrării a fost avută în vedere legislaţia în vigoare la data de
31.12.2009 / Orlando Vlăsceanu, Laura Vlăsceanu. - Bucureşti : Tribuna
Economică, 2010.
283 p. ; 20 cm. - (Metode. Tehnici. Instrumente ; 332).
ISBN 978-973-688-172-5 : 127.00 lei
336.717(498)(094.9)

338 Situaţie economică. Politică economică

123. BARBU, CRISTIAN-MARIAN. Politici economice / Cristian-


Marian Barbu. - Bucureşti : Milena Press, 2009.
366 p. : fig., graf., tab. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 350-357.
ISBN 978-973-7873-24-8 : 25.00 lei
338.2(498+4)

124. GAZDASÁGPOLITIKAI KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI


UNIÓBAN - REFLEXIÓK SZÉKELYFÖLD HELYZETÉRE. Konferencia
(2009). Gazdaságpolitika-vidékpolitika : az Európai Uniós tagság kihívásai
Székelyföldön : konferencia : április 2009 / [Fábián Attila, Süli-Zakar István,
Nagy István, ...] ; szerkesztette: Csata Andrea, Elek Sándor. - Cluj-Napoca :
Scientia, 2009.
232 p. : graf., h., tab. ; 24 cm.
Pe cop. 1: Műhely.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Antetitlu pe cop.: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem.
Gazdaság- és Humántudományok Kar Csíkszereda.
Rez. în lb. engleză şi română.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
ISBN 978-973-1970-24-0 : 17.00 lei
338(498.4)(063)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 39

125. TĂNASE, ADRIAN. Economie mondială / Adrian Tănase. - Reşiţa


: Editura Eftimie Murgu, 2010.
177 p. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 175-177.
ISBN 978-973-1906-65-2 : 22.56 lei
338(100)(075.8)

339 Comerţ

126. NAZARE, RUXANDRA. Sub semnul lui Hermes şi al lui Pallas :


educaţie şi societate la negustorii ortodocşi din Braşov şi Sibiu la sfârşitul
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea / Ruxandra Moaşa
Nazare. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2010.
295 p. : tab. ; 24 cm.
Rez. în lb. engleză.
Bibliogr. p. 281-290.
ISBN 978-973-27-1918-3 : 11.00 lei
339.1(498.4)"17/18"

127. TANŢĂU, ADRIAN. Strategisches Management : strategische


Instrumente für zentral- und Osteuropa / Adrian Dumitru Tanţău, Jürgen Bock.
- Bucureşti : Uranus, 2010.
250 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 247-250.
ISBN 978-973-7765-81-9 : 10.00 lei
65.012.4(4-11)(075.8)
339.138(4-11)(075.8)

34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

128. CIUCĂ, AURORA. Protecţia internaţională a drepturilor omului /


Aurora Ciucă. - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Iaşi : Editura Fundaţiei Academice AXIS,
2009.
283 p. ; 21 cm. - (Universitaria. Ştiinţe juridice ; 96).
Conţine note.
Bibliogr. p. 237-242.
ISBN 978-973-7742-75-9 : 20.00 lei
341.231.14(100)
40 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

129. COJOCARU, CRISTINA. Constituţiile şi alte acte


constituţionale din istoria statului român : culegere / Cristina Cojocaru,
Dumitru Cojocaru. - Craiova : Sitech, 2010.
341 p. : tab. ; 24 cm.
ISBN 978-606-11-0635-6 : 10.00 lei
342.4(498)(091)

130. CONSTANTINESCU, ILEANA. Dicţionar juridic : român-


francez-englez / Ileana Constantinescu..., Cristian Buzan..., Daniel Moisei..., ... -
Bucureşti : Milena Press, 2010.
55 p. ; 21 cm.
Text prezentat pe coloane.
ISBN 978-973-7873-29-3 : 16.35 lei
81'374.2:34=135.1=133.1=111

131. CORNOIU, DĂNUŢ. Drept civil : partea generală : caiet de


seminar / Dănuţ Cornoiu, Dana Tită. - Craiova : Sitech, 2010.
128 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 124-125.
ISBN 978-606-530-837-4 : 15.00 lei
347(498)(075.8)

132. DASCĂLU, IOAN. Metodologia investigării infracţiunilor / Ioan


Dascălu, Florin Cotea. - Craiova : Sitech, 2010.
348 p. ; 20 cm.
Conţine note.
Bibliogr. p. 344-347.
ISBN 978-606-11-0600-4 : 15.00 lei
343.3/.7(498)

133. Dicţionar juridic : român-francez-german / Ileana


Constantinescu..., Cristian Buzan..., Ovidiu Constantinescu...,. - Bucureşti : Milena
Press, 2009.
60 p. ; 15x21 cm.
ISBN 978-973-7873-26-2 : 13.03 lei
81'374.2:34=135.1=133.1=112.2
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 41

134. DOBRICĂ, ROELEN. Medicină legală : suport de curs / dr.


Dobrică Roelen. - Bucureşti : Mustang, 2010.
191 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 187.
ISBN 978-606-8058-27-6 : 15.00 lei
340.6(075.8)

135. DURAC, GHEORGHE. Drept procesual civil : teoria generală :


judecata în primă instanţă : căile legale de atac / Gheorghe Durac. - Iaşi :
Editura Fundaţiei Academice AXIS, 2010.
406 p. ; 24 cm. - (Universitaria. Ştiinţe juridice ; 109).
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-973-7742-88-9 : 35.00 lei
347.91/.95

136. Lecţii de drept privat comparat : o introducere în hermeneutica


organică a dreptului privat comparat / Valerius M. Ciucă. - Ed. a 2-a, addenda,
corrigenda et incrementa. - Iaşi : Editura Fundaţiei Academice AXIS, 2005-.
vol. ; 25 cm.
Instituţii în dreptul privat comparat : persoanele / Valerius M. Ciucă
(coord.), [ Liviu Damşa, Gheorghe Durac, ...]. - 2009. - ISBN 978-973-7742-68-1 :
20.00 lei.
341.9:340.5
341.96

137. Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din


Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea / ed. de texte, studiu
introd. şi note de Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, ... ; [trad. textelor
latine: Andreea Mârza, Vasile Rus]. - Cluj-Napoca : Editura Academia Română.
Centrul de Studii Transilvane, 2009.
913 p. ; 25 cm.
Rez. în lb. engleză şi franceză.
Conţine: Legi civile şi norme şi reglementări ale Bisericii Greco-Catolice
; Legi civile şi norme şi reglementări ale Bisericii Ortodoxe.
ISBN 978-973-7784-42-1 : 40.00 lei
347.61/.64(498.4)(094)"18"
348:281.95+265.5(498.4)"18"
348:282+265.5(498.4)"18"
42 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

138. Legislaţia proprietăţii intelectuale : actualizat [1.07.2010] iulie


2010 : [din cuprins: Brevetele de invenţie, Desenele şi modelele industriale,
Topografiile produselor semiconductoare, Mărcile şi indicaţiile geografice,
Drepturi de autor şi drepturi conexe]. - [Ed. a 5-a, rev.]. - Bucureşti : Editura C.H.
Beck, 2010.
436 p. : tab. ; 21 cm. - (La zi ; 398).
Volumul include Legea nr. 84/1998 republicată în M.Of. nr. 350 din
27.05.2010.
Ed. comunicată de editură.
ISBN 978-973-115-764-1 : 15.90 lei
347.77(498)(094)
347.78(498)(094)

139. NĂSTASE, ADRIAN. Tratatele internaţionale ale României :


cronologie şi sistematizare : 1990-2009 / prof. univ. dr. Adrian Năstase. -
Bucureşti : Uranus, 2010.
479 p. ; 24 cm.
Tablă de materii şi în lb. franceză.
Universitatea "Nicolae Titulescu" Bucureşti. Centrul de studii juridice,
economice şi socio-administrative.
Indexuri.
ISBN 978-973-7765-82-6 : 15.00 lei
341.24(498)"1990/2009"

140. RENTROP & STRATON - GRUP DE EDITURĂ ŞI


CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI (Bucureşti). Cele mai grave 59 greşeli în
aplicarea Codului muncii [Resursă electronică] / Rentrop & Straton. - Bucureşti :
Rentrop & Straton, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm. - (Ghidul angajatorului).
ISBN 978-973-722-579-5 : 10.00 lei

141. RENTROP & STRATON - GRUP DE EDITURĂ ŞI


CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI (Bucureşti). Contracte indispensabile
oricărui jurist [Resursă electronică] : 37 de modele / Rentrop & Straton. -
Bucureşti : Rentrop & Straton, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-722-592-4 : 10.00 lei
347.44(0.034)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 43

142. SAURON, JEAN-LUC. Curs de instituţii europene : puzzle-ul


european / Jean-Luc Sauron ; cuv. înainte: Vlad Constantinesco ; trad. de Oana
Gherăsoiu-Roşu. - Iaşi : Polirom, 2009.
431 p. : tab. ; 24 cm. - (Collegium. Politici publice şi integrare
europeană).
Tit. orig. (franceză): Cours d'institutions européennes. Le puzzle
européen.
Bibliogr. p. 419-421.
Index.
ISBN 978-973-46-1216-1 : 16.00 lei
341.217(4) UE(075.8)

143. SECELEANU, LIDIA. Dreptul muncii / lect. dr. Lidia Seceleanu. -


Ed. a 4-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Mustang, 2010.
431 p. : fig. ; 23 cm. - (Colecţia Juridică).
ISBN 978-606-8058-28-3 : 30.00 lei
349.2(075.8)

144. SECELEANU, LIDIA. Evoluţia reglementărilor contractului


individual de muncă după 1989 / lector dr. Lidia Seceleanu. - Ed. a 2-a, rev. -
Bucureşti : Mustang, 2010.
264 p. : tab. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 257-261.
ISBN 978-606-8058-29-0 : 20.00 lei
349.22:331.106.26(498)"1989/..."

145. ŞTEOPAN, ANGELA LIVIA. Şi ei au drepturi : carte pentru cei


mari în beneficiul copiilor / Angela Livia Şteopan. - Bistriţa : Nova Didactica,
2009.
280 p. : il., schem., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 272-278.
ISBN 978-973-8972-67-4 : 17.00 lei
341.231.14-053.2(498+100)

146. ŢARCĂ, ŞTEFAN. Tratat de dreptul mediului : curs


universitar / dr. Ştefan Ţarcă. - Bucureşti : Lumina Lex, 2010.
573 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 508-515.
ISBN 978-973-758-216-4 : 18.00 lei
349.6(498)(075.8)
44 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

35.0/354 Administraţie publică

147. DUNN, WILLIAM N. Analiza politicilor publice : o introducere


= Public policy analysis : an introduction / William N. Dunn ; trad. de Nicolae
Drăguşin. - Iaşi : Polirom, 2010.
508 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm. - (Collegium. Politici publice şi integrare
europeană).
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
Index.
ISBN 978-973-46-1700-5 : 20.00 lei
35
32.01

148. ZAMANI, GHEORGHE. Perfecţionarea şi restructurarea


managementului în administraţia publică locală / Gheorghe Zamani. - Iaşi :
Performantica, 2010.
141 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Conţine curriculum vitae al autorului.
Bibliogr. p. 131-134.
ISBN 978-973-730-690-6 : 13.00 lei
352:65.012.4

355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară

149. DEÁK, ISTVÁN. Mai presus de naţionalism : o istorie politică şi


socială a corpului de ofiţeri habsburgi : 1848-1918 / István Deák ; trad. din lb.
germană de Eugenia Bîrlea ; trad. revizuită de Ela Cosma ; postf. de Liviu Maior. -
Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009.
320 p. ; 24 cm.
Tit. orig. (engleză): Beyond Nationalism: A Social and Political History
of the Habsburg Officer Corps, 1848-1918.
Index.
ISBN 978-973-7784-44-5 : 26.39 lei
355.322(436+439)"1848/1918"
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 45

150. DUMITRU, ŞTEFAN. Triglōsso glōssario stratiōtikīs orologias =


Trilingual glossary of military terminology = Glosar trilingv de terminologie
militară / Ştefan Dumitru. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare
"Carol I", 2010.
93 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 92.
ISBN 978-973-663-839-8 : 0.68 lei
001.4:355=14'06=111=135.1
81'374.2:355=14'06=111=135.1

151. DUŢU, PETRE. Provocări actuale pentru securitatea europeană /


dr. Petre Duţu, Cristina Bogzeanu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de
Apărare "Carol I", 2010.
70 p. : fig. ; 20 cm.
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". Centrul de Studii Strategice
de Apărare şi Securitate.
Conţine note.
Bibliogr. p. 67-69.
ISBN 978-973-663-835-0 : 0.33 lei
355.45(4)

152. RAŢIU, GEORGE-VASILE. Încercare de acţiune militară


revoluţionară la Prundu-Bârgăului : decembrie 1956 / George-Vasile Raţiu. -
Bistriţa : Nova Didactica, 2009.
136 p. : portr. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8972-52-0 : 7.00 lei
355.425.4(498 Prundu Bârgăului)"1956"(093.2)

153. SARCINSCHI, ALEXANDRA. Rolul actorilor statali în


configurarea mediului internaţional de securitate / dr. Alexandra Sarcinschi. -
Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2010.
62 p. : graf., tab. ; 21 cm.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". Centrul de Studii
Strategice de Apărare şi Securitate.
ISBN 978-973-663-830-5 : 0.68 lei
355.4(100)
46 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului

154. GAGYI, JÓZSEF. Fogyasztói magatartás / Gagyi József. - Cluj-


Napoca : Scientia, 2009.
179, [12] p. : fig. ; 24 cm.
Pe cop. 1: Jegyzet.
Antetitlu pe cop.: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Műszaki
és Humantudományok Kar.
Rez. în lb. engleză şi română.
Bibliogr. p. 169-174.
Index.
ISBN 978-973-1970-25-7 : 16.00 lei
366.1

37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber

155. ANTOHI, GHEORGHE. Alfabetul lui Gigel : aşa cum îl ştie el /


Gheorghe Antohi. - Galaţi : Olimpias, 2010.
56 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-606-8176-04-8 : 4.00 lei
087.5
821.135.1-93-1
372.45=135.1(0:82-1)

156. ARDELEANU, CRISTINA. Călători prin Banat / Cristina


Ardeleanu, Nicoleta Marcu ; [cuv. înainte: Dana Antoaneta Bălănescu ; postf.: Dan
Liuţ...]. - Reşiţa : Neutrino, 2009.
112 p. : il., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 111.
ISBN 978-973-8916-64-7 : 6.00 lei
371(498.5)
39(498.5)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 47

157. BERNAT, SIMONA-ELENA. Educaţie pentru valori culturale


prin învăţarea bazată pe proiecte / Simona-Elena Bernat. - Reşiţa : Neutrino,
2009.
98 p. : il., tab. ; 30 cm.
Apărută în cadrul proiectului "Vânătoare de comori culturale", realizat cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul de Vecinătate România-
Serbia 2004-2006, Phare CBC.
Rez. şi în lb. rusă.
ISBN 978-973-8916-66-1 : 10.00 lei
371.3:008(498.5+497.1 Banat):373.5

158. BOULEANU, ANCA MARIA. Încurajarea şi creşterea


interesului cognitiv al elevilor : lucrare ştiinţifică în domeniul educaţional /
Anca Maria Bouleanu. - Târgu-Jiu : [s.n.], 2010.
87 p. : graf. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 83-85.
ISBN 978-973-0-08920-2 : 6.00 lei
37.037:373.3
159.95:159.922.7

159. BOUREANU, NICOLETA. Dezvoltarea personalităţii elevilor


din ciclul superior de liceu prin activităţi motrice de timp liber / Nicoleta
Boureanu. - Craiova : Else, 2010.
56 p. : tab. ; 20 cm. - (Educaţia în mileniul III).
Bibliogr. p. 54.
ISBN 978-973-7708-93-9 : 5.00 lei
371.3:796.012.1:373.5

160. CÂRSTEA, LILIANA. Manualul ca sursă şi resursă în predarea


şi învăţarea istoriei : un exemplu pentru clasa a X-a / Liliana Cârstea. -
Bucureşti : Proxima, 2010.
124 p. : fig., tab. în parte color ; 20 cm.
Bibliogr. p. 120-124.
ISBN 978-973-7636-87-4 : 6.00 lei
371.67:94(498+100):373.5
371.3:94(498+100):373.5
48 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

161. CHIROŞCĂ, ANGELA. Cărticica cu surprize / Chiroşcă Angela.


- Galaţi : Olimpias, 2010.
40 p. : il. color ; 22 cm.
ISBN 978-606-8176-06-2 : 4.00 lei
371.381
745.54

162. Comunicare : perioada alfabetară : auxiliar pentru elevi /


Gherghina Ana, Mariana Baltac, Marian Cîrlig, ... ; coord.: Cristina-Laura
Munteanu. - Bucureşti : [s.n.], 2010.
127 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 127.
ISBN 978-973-0-08517-4 : 7.00 lei
372.4

163. Dimensiunea europeană a educaţiei : [culegere de rezumate ale


lucrărilor susţinute în cadrul simpozionului, Salva, 17 aprilie 2010] / Codrea
Măricuţa, Linul Crina, Găzdac Vasilica. - Bistriţa : Nova Didactica, 2010.
307 p. ; 31 cm.
Bibliogr. la sf. rezumatelor.
ISBN 978-973-8972-77-3 : 50.00 lei
371(498:4)(063)

164. DUMITRAŞ, DANIELA MIHAELA. Evaluarea prin portofoliu /


Daniela Mihaela Dumitraş. - Iaşi : Performantica, 2010.
121 p. : il., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 119-120.
ISBN 978-973-730-687-6 : 10.00 lei
371.279.7:54

165. GEORGESCU, ELENA. Metodica predării lecţiilor de creşterea


animalelor domestice, disciplina Educaţiei tehnologică [Resursă electronică] /
Georgescu Elena. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
1 CD-ROM : tab. ; 12 cm.
ISBN 978-606-577-117-8 : 10.00 lei
371.3:636(0.034)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 49

166. GROSU, ROMEO GH. Învăţământul de pe Valea Bâsca


Chiojdului în sec. al XIX-lea / Romeo Grosu. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, 2010.
99 p. : il., tab. în parte color ; 21 cm.
Conţine note.
Bibliogr. p. 91-94.
Index.
ISBN 978-606-8193-34-2 : 5.00 lei
37(498 Valea Bâsca Chiojdului)"18"

167. IENOVAN, ILEANA. Modalităţi de stimulare şi formare a


creativităţii elevilor din ciclul primar : lucrare metodico-ştiinţifică / Ileana
Ienovan. - Timişoara : [s.n.], 2010.
188 p. : fig., il. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 184-188.
ISBN 978-973-0-07624-0 : 15.00 lei
371:159.954.4:373.3

168. IENOVAN, ILEANA. Modalităţi de activizare a elevilor la limba


şi literatura română : lucrare metodico-ştiinţifică / Ileana Ienovan. - Timişoara :
[s.n.], 2010.
74 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 72-73.
ISBN 978-973-0-07623-3 : 7.00 lei
371.3:372.46

169. Integrarea socială activă a tinerilor : manualul educatorului /


Aurora Toea, Mirela Turcu, Cristina Popescu, ... - Brăila : Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, 2010.
71 p. : tab. ; 24 cm.
Lucrare apărută în cadrul Proiectului pilot de cercetare şi formare pentru
integrarea socială activă a tinerilor din sistemul de protecţie a copilului "ACTIN".
ISBN 978-606-577-083-6 : 6.00 lei
376.1
50 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

170. Micii creştini : programă pentru activitate opţională de educaţie


religioasă în grădiniţe / Mardare Rodica, Mocanu Silvia, Leonte Violeta, Bănică
Ileana. - Buzău : Editgraph, 2010.
30 p. : fig., tab. ; 19 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
ISBN 978-973-1957-55-5 : 4.00 lei
371.214:28:373.24

171. Monografia Şcolii Pîrteştii de Sus : 1880-2010 / Cojocar Sahlean


Marcel Anton, Cîmpan Nicoleta Oana, Ucraineţ Creţu Maria Natalia, Strugar
Mihaela. - Suceava : Editura George Tofan, 2010.
140 p. : facs., h., il., tab. în parte color ; 21 cm.
Bibliogr. p. 139.
ISBN 978-606-8159-13-3 : 10.00 lei
373.3(498 Pîrteştii de Sus)

172. NEMEŞ, IOAN. Diversificarea strategiilor de īnvăţare în


vederea corelării practicii cu īnvăţarea mărimilor şi a unităţilor de măsură
adecvate [Resursă electronică] : (lungime, masă, capacitate, timp, arie) / Nemeş
Ioan. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
1 CD-ROM : fig., tab. în parte color ; 12 cm.
ISBN 978-606-577-106-2 : 10.00 lei
371.3:51:373.3(0.034)

173. PALADE, MARIAN. Hai să ne jucăm, copii! / Marian Palade. -


Suceava : Editura George Tofan, 2009.
189 p. : n. muz. ; 24 cm.
ISBN 978-973-1862-83-5 : 15.00 lei
371.383:373.24+373.3
784.4(498.3)
821.135.1-93-1
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 51

174. Pedagogia şi metodica predării specialităţii / [autori: lect. univ. dr.


Cristian Profirescu, lect. univ. dr. Cezar Peţa, lect. univ. dr. Ion Busuioc, ...] ;
coord.: prof. univ. dr. Ţuţu Pişleag, I.M.S. I dr. Cristian Apostolescu. - Craiova :
Sitech, 2010.
160 p. : tab. ; 24 cm.
Autorii indicaţi pe verso f. de titlu.
Bibliogr. p. 158-159.
ISBN 978-606-11-0631-8 : 30.00 lei
371.3:377

175. POP, SOFIA GRAŢIELA. Studiul practic de management


educaţional într-o şcoală de rromi din judeţul Bihor / Sofia Graţiela Pop. -
Craiova : Legis, 2010.
56 p. : il., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 54-56.
ISBN 978-606-8190-40-2 : 12.00 lei
371.11:376.74(=214.58)(498-35 Bihor)

176. PRELUCĂ, OLTEA. Caietul dirigintelui [Resursă electronică] /


Preluca Oltea. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
1 CD-ROM : schem., tab. în parte color ; 12 cm.
ISBN 978-606-577-111-6 : 10.00 lei
371.213.1(0.034)

177. RÂPAN, LUCICA. Metodele interactive şi rolul lor în lecţiile de


limba română din ciclul primar / Lucica Râpan. - Bistriţa : Nova Didactica,
2010.
64 p. : graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 64.
ISBN 978-973-8972-73-5 : 6.00 lei
371.3:811.135.1:373.3

178. RÂPAN, MARIANA DELIA. Educarea şi reeducarea


manualităţii la preşcolarii cu probleme speciale / Mariana Delia Râpan. -
Bistriţa : Nova Didactica, 2010.
48 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 46-47.
ISBN 978-973-8972-79-7 : 5.00 lei
376
52 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

179. RÂPAN, MARIANA DELIA. Parteneriatele şcolare : o poartă


deschisă spre lume / Mariana Delia Râpan, Rodica Botezatu. - Bistriţa : Nova
Didactica, 2010.
34 p. : il. ; 21 cm.
Se descrie proiectul educaţional "Soare cu lună, mână de mână", coord. de
Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa.
ISBN 978-973-8972-78-0 : 5.00 lei
371.314.6:376

180. RUSU, FELICIA I. Dezvoltarea competenţei de comunicare


orală la copiii de vârstă preşcolară : consideraţii teoretice şi aplicative /
educatoare Felicia I. Rusu. - Vaslui : [s.n.], 2010.
196 p. : il. în parte color, tab. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 192-196.
ISBN 978-973-0-08930-1 : 13.00 lei
371.3:372.46:373.2

181. ŞTEOPAN, ANGELA LIVIA. Drepturile copilului prin mesaj şi


exerciţiu [Resursă electronică] / Angela Livia Şteopan. - Bistriţa : Nova Didactica,
2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-8972-76-6 : 10.00 lei
371.671:342.7-053.3:373.3(0.034)
371.672:342.7-053.2:373.3(0.034)
371.671:341.231.14-053.2:373.3(0.034)
371.672:341.231.14-053.2:373.3(0.034)

182. TEMPLAR, RICHARD. Cele 31 de reguli esenţiale ale educării


copilului [Resursă electronică] / Richard Templar ; în lectura lui Radu Bânzaru. -
Bucureşti : Rentrop & Straton, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-722-544-3 : 10.00 lei
37.015.3(0.034)
159.922.7(0.034)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 53

183. TÓDOR, ERIKA MÁRIA. Predarea-învăţarea limbii române ca


ne-maternă : o alternativă a lingvisticii aplicate / Erika Mária Tódor. - Cluj-
Napoca : Scientia, 2009.
144, [8] p. : schem., tab. ; 24 cm.
Pe cop. 1: Curs universitar.
Antetitlu pe cop.: Universitatea Sapientia. Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Umaniste.
Rez. în lb. engleză şi maghiară.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
ISBN 978-973-1970-26-4 : 21.00 lei
371.3:811.135.1:373.74+373.3(075.8)

184. TRAIN, MARIA ELENA. Ghid de practică pedagogică : religie /


Maria Elena Train. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2010.
131 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 129-130.
ISBN 978-973-1906-73-7 : 18.78 lei
371.133:281.95:378

185. VALENŢE FORMATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR


EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII
ELEVILOR. Simpozion Naţional (2010 ; Oradea). Valenţe formative ale
activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor [Resursă
electronică] : Simpozion Naţional : Oradea, 26 mai 2010 / [organiz.]: Şcoala cu
clasele I-VIII nr. 11, Oradea ; Iacob Adelina, Nuţă Angela, Popa Domnica,
Bârzeianu Olga. - Oradea : [s.n.], 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-0-08868-7 : 15.00 lei
379.8(498)(063)(0.034)
371.38(498)(063)(0.034)

186. Valori autentice ale românismului īn educaţie [Resursă


electronică] : Simpozion interjudeţean : Ediţia I, Galaţi, 6 iunie 2010 /
[organiz.:] Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Casa Corpului Didactic Galaţi,
Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Ap. Andrei" Galaţi, Biblioteca "V.A.
Urechia" Galaţi ; coordonatori: prof. Anca Barbu, prof. Maricica Boldea, prof.
Georgiana Năstase. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-606-577-085-0 : 10.00 lei
37(498)(063)(0.034)
54 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

187. VARVARI, MARIOARA. Pe scena grădiniţei : material


auxiliar / Marioara Varvari ; coord.: inspectori de specialitate Rodica
Brănişteanu, Emiliana Chira. - Bistriţa : Nova Didactica, 2010.
114, [7] p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. 1 p.
ISBN 978-973-8972-74-2 : 10.00 lei
371.383:373.24

188. VĂNUŢ, ANA CRISTINA. Valorificarea valenţelor educative ale


textului literar / Ana Cristina Vănuţ. - Craiova : Else, 2010.
86 p. ; 20 cm. - (Ştiinţele educaţiei ; 6).
Bibliogr. p. 84-85.
ISBN 978-973-7708-88-5 : 5.00 lei
371.3:821.135.1.09:373.3
371.3:821.135.1.09:37.034+37.035.6

189. ZAHA, PAULA. Exerciţii şi jocuri pentru clasa I, perioada


preabecedară şi abecedară / Zaha Paula. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae,
2010.
63 p. : il. ; 31 cm.
ISBN 978-606-577-066-9 : 4.00 lei
371.382(075.33)
372.45

190. ZANFIR, FLORENTINA LOREDANA. Formarea atitudinii


active faţă de realitate şi protejarea mediului īnconjurător īn ciclul primar
[Resursă electronică] / Zanfir Florentina Loredana. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, 2010.
1 CD-ROM : graf., tab. ; 12 cm.
Conţine bibliogr.
ISBN 978-606-577-074-4 : 10.00 lei
371:504.06:373.3(0.034)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 55

39 Etnografie. Folclor

191. BILŢIU, PAMFIL. Calendarul popular : un corpus al


obiceiurilor de peste an din judeţul Maramureş / Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu. -
Baia Mare : Ethnologica, 2009-.
vol. ; 25 cm.
978-973-88841-4-4
Vol. 2 : Obiceiurile toamnei şi iernii. - 2010. - 232 p. : il. - Bibliogr. p.
226-230. - Indexuri. - ISBN 978-973-88841-8-2 : 19.00 lei.
398.33(498-35 Maramureş)

192. BINDEA, IOAN. A fost odată la... Chiuza : [elemente de folclor] /


Bindea Ioan, Bindea Florin. - Bistriţa : Nova Didactica, 2010.
116 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8972-72-8 : 8.00 lei
398(498 Chiuza)

193. Nagyszalonta népköltészeti hagyományaiból : antológia / felelős


szerkesztő.: Tunyogi Gyula. - Nagyvárad [Oradea] : Prolog, 2009.
160 p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 152-158.
ISBN 978-973-7746-46-7 : 5.00 lei
821.511.141(498)-91-822
398(498 Salonta)

194. POGAĆNIK, MARKO. Spiritele naturii şi fiinţele elementale :


să lucrăm cu fiinţele inteligente din natură / Marko Pogaćnik ; trad.: Daria
Vasilescu. - Bucureşti : For You, 2009.
214 p. : fig. ; 21 cm.
Tit. orig. (engleză): Nature spirits and elemental beings working with the
inteligence in nature.
ISBN 978-973-1701-55-4 : 15.00 lei
398.43

195. STĂNESCU, AMALIA DANIELA. Datini, obiceiuri şi tradiţii de


Crăciun / Amalia Daniela Stănescu. - Buzău : Editgraph, 2010.
105 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1957-48-7 : 7.00 lei
398.332.416(498)
56 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

196. TIMOTIN, EMANUELA. Descântecele manuscrise româneşti :


(secolele al XVII-lea-al XIX-lea) : ed. critică, studii lingvistice şi filologice /
Emanuela Timotin. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2010.
388 p. ; 24 cm.
Conţine note bibliografice.
Index.
ISBN 978-973-27-1891-9 : 16.00 lei
091(498)"16/18":398.3

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

197. CORZINE, AMY. Viaţa secretă a Universului : în căutarea


sufletului ştiinţei / Amy Corzine ; trad. de Mihaela Doagă. - Bucureşti : Corint,
2010.
320 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (engleză): The Secret life of the universe.
Bibliogr. p. 304-308.
Index.
ISBN 978-973-135-572-6 : 34.40 lei
5:2
5:133
574

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător

198. ÁBRAHÁM, BEÁTA. Evoluţia turbăriilor din judeţul Harghita /


Beáta Ábrahám. - Cluj-Napoca : Scientia, 2009.
161, [10] p. : il. color, fig., h., tab. ; 24 cm. - (Volume Sapientia. Ştiinţele
naturii ; 64).
Lucrarea reprezintă teza de doctorat a autorului.
Rez. în lb. engleză şi maghiară.
Bibliogr. p. 155-161.
ISBN 978-973-1970-30-1 : 36.00 lei
502.64:551.312.2(498-35 Harghita)
581.9(498-35 Harghita)
502.75(498-35 Harghita)
043
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 57

199. ENACHE, VIORICA. Ocrotiţi de lege, ocrotiţi de oameni :


Proiect de educaţie ecologică Călăraşi un oraş curat 2010 / Enache Viorica. -
Călăraşi : [s.n.], 2010.
20 p. : il. color ; 21 cm.
Lipsă f. de titlu. - Descrierea după copertă.
Proiect implementat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de
Jos, Călăraşi.
ISBN 978-973-0-08974-5 : 4.00 lei
371.314.6:504(498-35 Călăraşi)
574.2(498-35 Călăraşi)

200. GROAPĂ, IONUŢ DORIN. Eco observator de Călăraşi : Proiect


de educaţie ecologică Călăraşi 2010 / Groapă Ionuţ Dorin. - Călăraşi : [s.n.],
2010.
31 p. : il. color ; 21 cm.
Lipsă f. de titlu. - Descrierea după copertă.
Proiect implementat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de
Jos, Călăraşi.
ISBN 978-973-0-08975-2 : 4.00 lei
371.314.6:504(498-35 Călăraşi)
574.2(498-35 Călăraşi)

201. Impactul factorilor de mediu asupra biodiversităţii / [Aurelia


Brezeanu, Raluca Mihai, Anca Păunescu, ...]. - Bucureşti : Editura Academiei
Române, 2010.
304 p. : il. in parte color, fig., graf., schem., tab. ; 24 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Antetitlu: Academia Română. Institutul de Biologie Bucureşti.
ISBN 978-973-27-1907-7 : 14.00 lei
504.05
58 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

202. NICA, CLAUDIA FLORINA. Mediul în care trăim, sănătos? :


Proiect de educaţie ecologică Călăraşi un oraş curat 2010 / Nica Claudia
Florina. - Călăraşi : [s.n.], 2010.
20 p. : il. color ; 21 cm.
Lipsă f. de titlu. - Descrierea după copertă.
Proiect implementat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de
Jos, Călăraşi.
ISBN 978-973-0-08972-1 : 4.00 lei
371.314.6:504(498-35 Călăraşi)
574.2(498-35 Călăraşi)

203. PANEA, LUDMILA. Poluarea fizică : un pericol real al zilelor


noastre / Ludmila Panea. - Craiova : Else, 2010.
73 p. : tab. ; 29 cm. - (Educaţia în mileniul III ; 21).
Bibliogr. p. 71.
ISBN 978-973-7708-92-2 : 5.00 lei
504.054:539.16
504.055
534.83

204. PERPELEA, DANIELA. Dezvoltarea durabilă prin cunoaştere :


Proiect de educaţie ecologică Călăraşi un oraş curat 2010 / Perpelea Daniela. -
Călăraşi : [s.n.], 2010.
20 p. : il. color ; 21 cm.
Lipsă f. de titlu. - Descrierea după copertă.
Proiect implementat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de
Jos, Călăraşi.
ISBN 978-973-0-08973-0 : 4.00 lei
371.314.6:504(498-35 Călăraşi)
574.2(498-35 Călăraşi)

205. PICU, DANIELA. Admirând cartea naturii : [povestiri, activităţi,


desene religioase] / [povestiri şi activităţi de Daniela Picu] ; [desene: Ghiţă Bizău]. -
Făgăraş : Păzitorul Adevărului, 2010.
58 p. : il. în parte color ; 21 cm.
ISBN 978-973-1940-23-6 : 6.00 lei
087.5:502
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 59

206. PURAN, VASILICA. Manifest pentru ecologie : Proiect de


educaţie ecologică Călăraşi un oraş curat 2010 / Puran Vasilica. - Călăraşi :
[s.n.], 2010.
20 p. : il. color ; 21 cm.
Lipsă f. de titlu. - Descrierea după copertă.
Proiect implementat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de
Jos, Călăraşi.
ISBN 978-973-0-08984-4 : 4.00 lei
371.314.6:504(498-35 Călăraşi)
574.2(498-35 Călăraşi)

51 Matematică

207. BÎLDEA, MARIAN CORNELIU. Geometria poligoanelor /


Marian Corneliu Bîldea. - Bucureşti : Sigma, 2010.
60 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 60.
ISBN 978-973-649-490-1 : 9.00 lei
514.112.4

208. CHIOSA, SABINA-TATIANA. Matematică : clasa a VII-a :


variante de teze / Sabina Tatiana Chiosa. - Craiova : Else, 2010.
104 p. ; 21 cm. - (Educaţia în mileniul III).
Bibliogr. p. 102.
ISBN 978-973-7708-95-3 : 10.00 lei
51(075.33)(079.1)

209. FLORESCU, ALEXANDRU MARCEL. Metode şi modele


matematice în sisteme educaţionale : metode informaţionale : lucrare de
specialitate / Alexandru Marcel Florescu... - Craiova : Sitech, 2010.
110 p. : graf., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 106-107.
ISBN 978-606-11-0607-3 : 20.00 lei
519.72
60 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

210. GASZPOR ESTY, ADRIANA. Locuri geometrice / Adriana Esty


Gaszpor. - Bucureşti : Sigma, 2009.
67 p. : fig. ; 30 cm.
Pe cop. Matematică.
ISBN 978-973-649-580-9 : 9.00 lei
514

211. MIRON, RADU. The geometry of Myller configurations :


applications to theory of surfaces and nonholonomic manifolds / Radu Miron. -
Bucureşti : Editura Academiei Române, 2010.
115 p. : fig., portr. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 107-111.
ISBN 978-973-27-1912-1 : 7.00 lei
514.7

212. PANTEA, CRINA. Utilizarea numerelor complexe în studiul


geometriei / Crina Pantea. - Bucureşti : Sigma, 2009.
96 p. : fig. ; 30 cm.
Bibliogr. 1 p.
ISBN 978-973-649-581-6 : 10.00 lei
511.11:514

213. POMETESCU, VALERICA. Geometrie în spaţiu : repere de


proiectare curriculară : lucrare de specialitate / Valerica Pometescu. - Craiova :
Sitech, 2010.
79 p. : fig., schem. ; 24 cm.
ISBN 978-606-11-0640-0 : 10.00 lei
514.113

214. POP, SOFIA GRAŢIELA. Noţiunile fundametale ale teoriei


mulţimilor / Sofia Graţiela Pop, Elena Mihaiu. - Craiova : Legis, 2010.
62 p. : fig. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 62.
ISBN 978-606-8190-35-8 : 13.00 lei
510.22
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 61

215. TURCAN, RADU. Probleme de matematică date la concursuri


naţionale : rezolvate complet, urmate de comentarii de specialitate / Turcan
Radu, Turcan Ciprian Sebastian. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2010.
433 p. : fig., graf., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 431-433.
ISBN 978-606-10-0143-9 : 30.00 lei
51(075.33)(076)(079.1)

216. VERNESCU, ANDREI. Analiză matematică / Andrei Vernescu. -


Ed. a 5-a. - Bucureşti : Pantheon, 2010.
vol. : fig., graf., tab. ; 24 cm.
ISBN 973-95644-1-0
Vol. 1 : 440 de probleme cu rezolvări. - 2010. - 277 p. - Bibliogr. p. 276. -
Index. - ISBN 973-95644-1-0 : 10.00 lei.
Vol. 2 : 260 de probleme cu rezolvări. - 2010. - 236 p. - Bibliogr. p. 233. -
Index. - ISBN 973-95644-1-1 : 10.00 lei.
517(076.2)

53 Fizică

217. CEALÎCU, ISABELA ELISA. Măsurarea temperaturii fără


contact / Isabela Elisa Cealîcu. - Craiova : Legis, 2010.
66 p. : fig., graf., il., schm., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 66.
ISBN 978-606-8190-30-3 : 13.00 lei
536.5

218. ILEŞAN, DANIELA-FLORENTINA. Aplicarea principiilor


fizicii în biologie şi medicină / Daniela-Florentina Ileşan. - Sibiu : Ade Print,
2010.
123 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 114.
ISBN 978-973-88287-9-7 : 7.00 lei
53:61
53:57
62 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

219. MINEA, ALINA-ADRIANA. Tehnici de simulare a proceselor


termogazodinamice / Alina Adriana Minea. - Bucureşti : Matrix Rom, 2010.
277, [5] p. : diag., fig. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 273-277.
ISBN 978-973-755-603-5 : 31.00 lei
004:519.876.5+536.7

220. PETRUŢONI, DAMIAN. Probleme de electricitate selecţionate /


Damian Petruţoni, Elisabeta Oţa, Ogrin Oţa. - Reşiţa : Neutrino, 2009.
vol. : fig., graf., il. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8916-67-8
Vol. 2. - 2009. - 344 p. - ISBN 978-973-8916-67-8 : 30.00 lei.
537(076)

221. POPA, VASILE. Fizica prin experimente simple : lucrare de


specialitate / Vasile Popa. - Craiova : Sitech, 2010.
80 p. : fig., graf., schem., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-606-11-0636-3 : 10.00 lei
53

222. POPA, VASILE. Radioactivitatea naturală şi artificială : lucrare


ştiinţifică / Vasile Popa. - Craiova : Sitech, 2010.
100 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 99-100.
ISBN 978-606-11-0633-2 : 15.00 lei
539.16

223. PRENŢU, ANGELICA. Caiet de fizică pentru clasa a IX-a /


Angelica Prenţu, Cristina Elena Argintaru. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae,
2010.
75 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 73.
ISBN 978-606-577-065-2 : 4.00 lei
371.671:53:373.5
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 63

224. PRENŢU, ANGELICA. Caiet de fizică pentru clasa a X-a /


Angelica Prenţu, Cristina Elena Argintaru. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae,
2010.
63 p. : il., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 63.
ISBN 978-606-577-077-5 : 4.00 lei
371.671:53:373.5

225. ŞTEFAN, MIHAI. Energetica descărcării electrice īn plasmă de


gaze rarefiate : studiu de caz: Nitrurarea ionică / Mihai Ştefan. - Iaşi :
Performantica, 2010.
216 p. : fig., il., tab., schem. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 209-215.
ISBN 978-973-730-691-3 : 20.00 lei
533.9
537.52

54 Chimie

226. BULGARIU, LAURA. Metode instrumentale de analiză / Laura


Bulgariu, Gabriela Rusu. - Iaşi : Performantica, 2010.
130 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 129.
ISBN 978-973-730-713-2 : 10.00 lei
543.5

227. CIOBANU, MARGARETA-GABRIELA. Chimie generală / dr.


Margareta Gabriela Ciobanu. - Iaşi ; 2010- : Performantica.
vol. ; 30 cm.
ISBN 978-973-730-699-9
Vol. 1 : Substanţe şi amestecuri de substanţe, structura atomului, legături
chimice, stările de agregare ale materiei. - 2010. - 324 p. : fig., tab. - ISBN 978-
973-730-702-6 : 40.00 lei.
54(075.8)
64 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

228. COMAN, SIMONA. Cataliză acido-bazică / Simona M. Coman,


Vasile I. Pârvulescu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2010.
349 p. : fig., graf., schem., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
ISBN 978-973-27-1904-6 : 12.00 lei
544.472.2

229. DUMITRAŞ, DANIELA MIHAELA. Cercetări privind sinteza


unor compuşi cu activitate biologică derivaţi ai acidului glutamic / prof. dr.
chim. Daniela Mihaela Dumitraş. - Iaşi : Performantica, 2010.
130 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 117-129.
ISBN 978-973-730-686-9 : 10.00 lei
577.11
547.466.64

55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie

230. Karst hydrogeology of Romania / Iancu Orăşeanu... (ed.), Adrian


Iurkiewicz... (ed.), [Gigi Paul Dragomir, ...]. - Oradea : Belvedere, 2010.
444 p. : fig., graf., h., tab. în parte color ; 30 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
ISBN 978-606-92444-0-1 : 250.00 lei
556.3(498)

231. MOŢOIU, MARIA DANA. Avalanşele şi impactul lor asupra


mediului [Resursă electronică] : studii de caz în Carpaţii Meridionali / Maria
Dana Moţoiu. - Bucureşti : Proxima, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-7636-66-9 : 10.00 lei
551.578.48(498)(23 Carpaţii Meridionali)(0.034)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 65

57 Biologie

232. GYÖRGY, ÉVA. Általános mikrobiológia / György Éva. - Cluj-


Napoca : Scientia, 2009.
152, [8] p. : fig., graf. ; 24 cm.
Pe cop.: Jegyzet.
Antetitlu pe cop.: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Műszaki
és Társadalomtudományok Kar.
Rez. şi în lb. română şi engleză.
Bibliogr. p. 145-147.
ISBN 978-973-1970-28-8 : 17.00 lei
579(075.8)

233. IONIŢĂ, THEODORA. Ghid auxiliar de biologie : clasa a VI-a /


prof. Ioniţă Theodora. - Craiova : [s.n.], 2010.
[32] f. : fig., tab. ; 30 cm.
ISBN 978-973-0-08448-1 : 5.00 lei
57(075.33)(079.1)
59(075.33)(079.1)
371.263:57+59:373.3

234. IONIŢĂ, THEODORA. Ghid auxiliar de biologie : clasa a V-a /


prof. Ioniţă Theodora. - Craiova : [s.n.], 2010.
[29] f. : fig., tab. ; 30 cm.
ISBN 978-973-0-08449-8 : 5.00 lei
57(075.33)(079.1)
58(075.33)(079.1)
371.263:57+58:373.3
66 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

58 Botanică

235. GRIGORE, MARIUS-NICUŞOR. Structuri secretoare de săruri


la halofite : o abordare integrativă / Marius-Nicuşor Grigore, Constantin Toma. -
Bucureşti : Editura Academiei Române, 2010.
289 p. : fig. în parte color, tab. ; 24 cm.
Rez. în lb. engleză.
Bibliogr. p. 254-276.
Index.
ISBN 978-973-27-1911-4 : 11.00 lei
581.526.52

236. GYÖRGY, ÉVA. Studiu anatomic al unor cormofite din zona


Ciucului / Éva György. - Cluj-Napoca : Scientia, 2009.
156, [9] p. : fig., schem., tab. ; 24 cm. - (Volume Sapientia. Ştiinţele
naturii ; 63).
Rez. şi în lb. maghiară şi engleză.
Bibliogr. p. 146-156.
ISBN 978-973-1970-27-1 : 29.00 lei
581.9(498 Depresiunea Ciucului):582.5
581.44:582.5

59 Zoologie

237. MURARIU, DUMITRU. Amfibieni şi reptile : mic atlas /


Dumitru Murariu, Aurora Mihail ; concepţie şi realizare grafică de Alexandru
Novac. - Bucureşti : ALL Educational, 2010.
32 p. : il. color ; 26 cm. - (Atlas Şcolar).
Index.
ISBN 978-973-684-715-8 : 13.67 lei
591.9(100):597.6(084)
568.1(100)(084)

238. ROŞA, ALINA. Curiozităţi din fauna sălbatică a Terrei / Roşa


Alina, Şeitan Aura. - Timişoara : [s.n.], 2010.
28 p. : il. color ; 21 cm.
Lipsă f. de tit. - Descrierea după cop.
ISBN 978-973-0-08993-6 : 3.00 lei
087.5:591.9(100)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 67

6 ŞTIINŢE APLICATE

611/612 Anatomie şi fiziologie

239. Enciclopedia corpului uman / [il.: Hello Friend]. - Bucureşti :


Unicart, 2010.
160 p. : il. color ; 30 cm.
ISBN 978-973-1935-86-7 : 42.00 lei
087.5:611(084)

613/614 Igienă

240. Alimente funcţionale, suplimente alimentare şi plante medicinale /


prof. dr. ing. Constantin Banu, prof. univ. dr. Violeta Nour, şef. lucr. dr. ing. Elena
Bărăscu, ... - Bucureşti : Editura ASAB, 2010.
307, [4] p. : tab. ; 25 cm. - (Siguranţa alimentară).
Conţine note biobibliografice despre prof. dr. ing. Constantin Banu.
Bibliogr. p. 305-307.
ISBN 978-973-7725-83-7 : 12.00 lei
613.2
614.31:664.022.3
633.88

241. GHEZZO, MARIANA. Pentru ce atât de bolnavi? / biolog


Mariana Ghezzo. - Ed. a 2-a. - Făgăraş : Păzitorul Adevărului, 2009.
336 p. : il., schem., tab. ; 24 cm.
Text prezentat pe coloane.
Conţine note biobibliografice despre autoare.
Bibliogr. p. 331-334.
ISBN 978-973-1940-13-7 : 27.00 lei
613.2
616.39
68 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

242. HUGGINS, KATHLEEN. Ghidul complet al mamei în primul an


de viaţă al copilului = The nursing Mother's companion / Kathleen Huggins ;
trad. de Mihaela Vînătoru şi Julia Kretsch. - Iaşi : Polirom, 2010.
303 p. : il., tab. ; 24 cm. - (Practic).
Bibliogr. p. 279-283.
Index.
ISBN 978-973-46-1710-4 : 14.00 lei
613.953

243. MOHANU, FLORINA. Apărarea împotriva incendiilor [Resursă


electronică] : ghid practic / [Florina Mohanu]. - Bucureşti : Rentrop & Straton,
2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
Autoarea indicată în surse complementare.
ISBN 978-973-722-565-8 : 10.00 lei
614.84(0.034)

615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie

244. ANTON, SPERANŢA. Incursiune în medicina naturistă : în


amintirea lui Valeriu Popa / Speranţa Anton. - Ed. a 14-a. - Iaşi : Polirom, 2010.
723, [12] p. : fig., tab. ; 25 cm. - (Medicină naturistă).
Bibliogr. p. 695-698.
Indexuri.
ISBN 978-973-46-1703-6 : 25.00 lei
615.322:616
615.322(498) Popa,V.
929 Popa,V.

245. BALBACH, ALFONS. Zarzavaturile în medicina naturistă /


Alfons Balbach şi Daniel Boarim ; trad.: Picu Fivi. - Ed. a 3-a. - Făgăraş : Păzitorul
Adevărului, 2010.
232 p. : il., tab color ; 21 cm.
Tit. orig. (spaniolă): As Hortaliças na Medicina natural.
Index.
ISBN 978-973-1940-15-1 : 18.00 lei
615.322:616
615.322:635.1/.8
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 69

246. BULUŞ, LIVIU. Enzimoterapia / Liviu Buluş, Doru Moraru. -


Bucureşti : Proxima, 2009.
177 p. : fig. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7636-67-6 : 15.00 lei
615.35

247. DRAGOŞ, DORIN. Fundamentele medicinei naturale / dr. Dorin


Dragoş. - Bucureşti : Editura Deceneu, 2007-.
vol. ; 25 cm.
ISBN 978-973-9466-08-0
Vol. 3 : Cristaloterapia psihocauzală. - 2010. - 588 p. : fig., graf., tab. ; 24
cm. - ISBN 978-973-9466-33-2 : 16.00 lei.
615.322
633.88
159.9:616
615.8:548

248. FOX, FRANCES. Secretele matricei : investigaţii şi remedii


privind deteriorările câmpurilor şi corpurilor noastre provocate de emisiile de
microunde, inclusiv de telefoanele mobile, vindecarea unor cazuri de autism /
Frances Fox ; trad.: Laura Cristiana ; [cuv. de gl. dr. Emil Străinu ]. - Bucureşti :
For You, 2010.
168 p. : fig. ; 20 cm.
Tit. orig. (engleză): Secrets of your matrix. A psychic ingestigator's
extraordinary journey.
ISBN 978-973-1701-66-0 : 15.00 lei
615.849.1

249. STEWART, DAVID. Uleiuri biblice tămăduitoare / dr. Stewart


David ; trad. Maria-Letiţia Chiculiţă. - Bucureşti : For You, 2010.
228 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (engleză): Healing oils of the Bible.
ISBN 978-973-1701-64-6 : 15.00 lei
615.322:633.85
615.83
70 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

250. TOMA, CLARA. Armonia dintre trup, minte, suflet prin


sinergia celor 5 simţuri / Clara Toma. - Bucureşti : Ascendent, 2010.
96 p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 95.
ISBN 978-973-1859-60-6 : 5.00 lei
615.8
615.322

616/618 Patologie

251. BĂLAŞA, RODICA. Nervii cranieni : anatomofiziologie,


semiologie, patologie / Rodica Bălaşa. - Târgu-Mureş : University Press, 2010.
248 p. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 247-248.
ISBN 978-973-169-122-0 : 20.00 lei
616.833.1(075.8)

252. BOZOMITU, LAURA. Ciroza hepatică şi alte cauze de


hipertensiune portală la copil / Laura Iulia Bozomitu. - Iaşi : Editura Fundaţiei
Academice AXIS, 2009.
248 p. : fig., schem., tab. ; 24 cm. - (Universitaria. Medicină ; 95).
Bibliogr. p. 228-248.
ISBN 978-973-7742-74-2 : 25.00 lei
616.12-008.331.1-053.2
616.149-008.331.1-053.2-008.6

253. BSCHOR, TOM. Bazele clinico-terapeutice ale tulburărilor


afective / dr. Tom Bschor, dr. Andreas Ruβ ; [trad.: dr. Anca Negreanu]. - Târgu
Mureş : Farmamedia, 2010.
122 p. : graf., tab. ; 13 cm.
Tit. orig. (germană): Affektive Störungen pocket.
Index.
ISBN 978-606-8215-01-3 : 5.00 lei
616.895.4
159.974
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 71

254. DĂNĂILĂ, LEON. Malformaţiile vasculare cerebrale şi spinale /


Leon Dănăilă, Daniel Adrian Petrescu, Mugurel Petrinel Rădoi. - Bucureşti :
Editura Academiei Române, 2010.
642 p. : fig., tab. ; 31 cm.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
ISBN 978-973-27-1908-4 : 35.00 lei
616.831-005

255. Genetics of diabetes : the truth unveiled / ed.: Dan Cheţa, Florin
Grigorescu, Francesco Cucca, ... - Bucureşti : Editura Academiei Române ; Basel :
S. Karger, 2010.
368 p. : fig., il., schem., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.
ISBN 978-973-27-1901-5
ISBN 978-3-8055-9436-3 : 19.00 lei
616.379-008.64

619 Medicină veterinară

256. OPREAN, OCTAVIAN ZAHARIE. Ghid de practică :


Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi / Octavian Zaharie Oprean (coord.),
[Vulpe Vasile, Carp Carare Mihai, ...]. - Iaşi : Performantica, 2010.
156 p. : tab. ; 21 cm. - (Interdisciplinaria).
Autorii indicaţi pe verso f. de titlu.
ISBN 978-973-730-723-1 : 15.00 lei
619::616

62 Tehnică. Inginerie

257. BELOUSOV, VITALIE. Curs de creativitate tehnică / prof. univ.


dr. ing. Vitalie Belousov, conf. univ. dr. ing. Gheorghe Doncean. - Iaşi :
Performantica, 2010.
412 p. : fig., graf., schem., tab. ; 24 cm. - (Ghidul inventatorului).
Texte în lb. engleză şi rusă.
Tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. p. 388-390.
ISBN 978-973-730-697-5 : 40.00 lei
159.954.4:62
001.894:62
72 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

258. IATAN, RADU. Solicitări termo-mecanice în plăci circulare


netede / prof. univ. dr. ing. Radu I. Iatan, şef lucrări dr. ing. Carmen T. Popa. -
Bucureşti : Matrix Rom, 2010.
284 p. : fig. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 246-284.
ISBN 978-973-755-600-4 : 32.00 lei
62-408.62

259. PAPP, ISTVÁN. Mechanizmusok elmélete / Papp István. - Cluj-


Napoca : Scientia, 2010.
215 p. : fig. ; 24 cm.
Rez. în lb. engleză şi română.
Bibliogr. p. 212-215.
ISBN 978-973-1970-29-5 : 17.00 lei
62-23(075.8)

620 Materiale. Merceologie. Energetică

260. MEETESCU, NICOLETA. Determinarea proprietăţilor


tehnologice ale materialelor metalice / Nicoleta Meetescu. - Craiova : Legis,
2010.
92 p. : fig., graf., schem., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 92.
ISBN 978-606-8190-29-7 : 13.00 lei
620.1:669

621 Construcţii de maşini. Electrotehnica

261. BERBENTE, CORNELIU. Aerodinamica maşinilor cu palete /


Corneliu Berbente, Marius Brebenel. - Bucureşti : Editura Academiei Române,
2010.
915 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.
Tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. p. 873-876.
Index.
ISBN 978-973-27-1900-8 : 25.00 lei
532.5:621.224
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 73

262. BOZOMITU, RADU GABRIEL. Radioemiţătoare şi


radioreceptoare / Radu Gabriel Bozomitu. - Iaşi : Editura Fundaţiei Academice
AXIS, 2010.
297 p. : graf., il., schem., tab. ; 24 cm. - (Universitaria. Tehnică ; 107).
Bibliogr. p. 296-297.
ISBN 978-973-7742-86-5 : 32.00 lei
621.396.61

263. Cazane de abur şi apă fierbinte : ghid pentru pregătirea


fochiştilor / prof. dr. ing. Lucian Mihăiescu, prof. dr. ing. Tudor Prisecaru, ing.
Stelian Grămescu ; coord.: ing. Ioan Cherecheş. - Bucureşti : Perfect, 2010.
275 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.
Lucrare apărută în cadrul POSDRU 2007-2013, proiect finanţat de UE.
Bibliogr. p. 275.
ISBN 978-973-7984-58-6 : 12.00 lei
621.18

264. Compatibilitatea electromagnetică în medii de comunicaţii radio /


Paul Bechet, Radu A. Munteanu, Iulian Bouleanu, ... - Bucureşti : Editura Academiei
Române, 2010.
315 p. : graf., schem. color, fig., tab. ; 25 cm.
Rez. în lb. engleză.
Tablă de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. p. 305-308.
ISBN 978-973-27-1921-3 : 12.00 lei
621.391.82(075.8)

265. IACOV, ZÂNICA. Calculul de dimensionare al motoarelor


asincrone de tracţiune : ghid metodologic / Zânica Iacov. - Craiova : Sitech,
2010.
55 p. ; 20 cm.
ISBN 978-606-11-0595-3 : 10.00 lei
621.313.333
74 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

266. MACRO 2010. Internaţional Conference (2 ; 2010 ; Tîrgu-


Mureş). Macro 2010 : proceedings of the 2nd internaţional Conference on
recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Science and
Robotics : Tîrgu Mureş, 14-15 Mai 2010 / [organiz.]: Sapientia University,
Faculty of Technical and Human Sciences, Târgu-Mureş ; [Zsolt J. Lacyik, Attila
Sipos, Tibor Toró, ...]. - Cluj-Napoca : Scientia, 2010.
260 p. ; 24 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
ISBN 978-973-1970-39-4 : 15.00 lei
681.5(063)
621.38(063)
621.9(063)
621.865.8(063)
004(063)

267. MÁRTON, LÁSZLÓ FERENC. Semnale şi sisteme / Lászlo F.


Márton, Katalin György. - Bucureşti : Matrix Rom, 2010.
271 p. : fig. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 270-271.
ISBN 978-973-755-617-2 : 30.00 lei
621.391.8(075.8)

268. Microwave and millimeter wave MEMS / Flavio Giacomozzi,


Alexandru Müller, Dan Dascălu, Robert Plana (eds.), [...]. - Bucureşti : Editura
Academiei Române, 2010.
328 p. : fig., graf., schem., tab. ; 24 cm. - (Micro and
Nanoengineering ; 17).
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
ISBN 978-973-27-1916-9 : 14.00 lei
621.3.029.6
621.3.049.77
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 75

269. Nanostructuring and nanocharacterization / [V. Iancu, M. R.


Mitroi, A.-M. Lepadatu, ...] ; eds.: Maria Zaharescu, Magdalena Ciurea, Irina
Kleps, Dan Dascălu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2010.
327 p. : fig., graf., schem., tab. ; 24 cm. - (Micro and
Nanoengineering ; 16).
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
ISBN 978-973-27-1905-3 : 15.00 lei
539.26:621.9

270. OPRIŞ, IOANA. Măsurarea mărimilor neelectrice [Resursă


electronică] : note de prezentare 2009 / Ioana Opriş. - Bucureşti : Proxima, 2009.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-7636-75-1 : 10.00 lei
621.317.39(0.034)

271. PRISECARU, ILIE. Modelarea matematică a proceselor


dinamice din centralele termo şi nuclearoelectrice / Ilie Prisecaru. - Bucureşti :
Proxima, 2009.
276 p. : fig., graf., schem., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
ISBN 978-973-7636-74-4 : 30.00 lei
519.86:621.311.22
519.86:621.311.25:621.039

272. TOMESCU, FLORIN MIRCEA GABRIEL. Fundamental of


electrical engineering : electric circuits / F. M. G. Tomescu. - Bucureşti : Matrix
Rom, 2010.
341 p. : fig. ; 25 cm.
ISBN 978-973-755-599-1 : 39.00 lei
621.3
621.374
76 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului

273. TATOMIR, CRISTINA. Gestionarea deşeurilor : manual


orientativ pentru clasa a XII-a, profil resurse naturale şi protecţia mediului /
Cristina Tatomir. - Craiova : Sitech, 2010.
115 p. : fig., graf., schem., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 113.
ISBN 978-606-11-0627-1 : 10.00 lei
628.4(075.35)

629 Tehnica mijloacelor de transport

274. NICOARĂ, MARIUS-ADRIAN. Şcoala aripilor româneşti din


Ziliştea-Boboc, Buzău : de la Vlaicu 1 la IAR - 99 Şoim / căpitan comandor
doctor Marius-Adrian Nicoară, căpitan Daniel Stan ; [cuvânt înainte: General de
flotilă aeriană Liviu Burhală] ; [cuvânt introductiv: Comandor drd. Nicolae
Jianu]. - Buzău : Editgraph, 2009.
164 p. : h., il. color ; 21 cm.
Bibliogr. p. 163-164.
ISBN 978-973-1957-33-3 : 40.00 lei
378(498):629.7(091)
629.7(498)(091)

275. SEBEŞAN, IOAN. Vibraţiile vehiculelor feroviare / prof. dr. ing.


Ioan Sebeşan, conf. dr. ing. Traian Mazilu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2010.
488 p. : fig., schem. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 478-488.
ISBN 978-973-755-612-7 : 70.00 lei
62-752:629.4

630 Silvicultură

276. BURDEŢI, NICOLAE. Regenerarea şi îngrijirea arboretelor /


prof. ing. Burdeţi Nicolae. - Bistriţa : Nova Didactica, 2010.
172 p. : graf., il., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 169-170.
ISBN 978-973-8972-75-9 : 8.50 lei
630*23
630*24
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 77

631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură

277. SAMUIL, COSTEL. Tehnologii generale vegetale / conf. dr.


Costel Samuil. - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2010.
332 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Tabla de materii şi în lb. engleză.
Bibliogr. p. 329-332.
ISBN 978-973-147-065-8 : 15.00 lei
633

278. Tehnologia de înfiinţare şi exploatare a pajiştilor temporare


rezistente la secetă / dr. ing. Neacşu Marilena Gabi..., dr. ing. Neacşu Corneliu...,
dr. ing. Radu Răducu..., ... - Constanţa : Europolis, 2010.
152 p. : tab. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 147.
ISBN 978-973-676-416-5 : 9.30 lei
633.2/.3(498)

636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit

279. Program de hibridare pentru sporirea producţiei de carne la


caprine şi tehnologia de creştere şi îngrăşare a iezilor / P.G. Vicovan, R. Radu,
V. Rău, ... - Constanţa : Europolis, 2010.
76 p. : fig. tab. ; 21 cm.
Antetitlu: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru creşterea ovinelor şi
caprinelor Palas Constanţa, Centrul naţional de management programe Bucureşti.
Bibliogr. p. 76.
ISBN 978-973-676-422-6 : 8.20 lei
636.39.033(498)
636.39.082.52(498)

64 Economie casnică

280. CHEREGI, VIORICA. Carte de bucate şi alte delicatese /


Cheregi Viorica. - Reşiţa : Neutrino, 2009.
422 p. : il., tab. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8916-68-5 : 30.00 lei
641.55
78 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

281. CHIRILĂ, FLORIN. Reţete vegetariene pentru fiecare gust /


[Florian Chirilă ]. - Ed. a 2-a. - Făgăraş : Păzitorul Adevărului, 2010.
204 p. : il. în parte color ; 21 cm.
Autor indicat de editură.
Index.
ISBN 978-973-1940-16-8 : 15.00 lei
641.55:613.26
641.564

282. JÁNOSSY, ALÍZ. Fél óra és tálalva! : [recepteskönivek] / Jánossy


Alíz. - Deva : Editura Corvin, 2010.
128 p. : il. în parte color ; 20 cm. - (Erdélyi Konyha ; 1).
ISBN 978-973-622-628-1 : 10.00 lei
641.55
641.568(498.4)

283. RĂILEANU, VALERIAN. Sfaturi practice şi reţete ovo-lacto-


vegetariene / Narcisa şi Valerian Răileanu. - Ed. a 3-a. - Făgăraş : Păzitorul
Adevărului, 2009.
324 p. : il., tab. color ; 21 cm.
Index.
ISBN 978-973-1940-11-3 : 25.00 lei
641.55:613.287
641.564
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 79

284. ROMAN, RADU ANTON. Poveştile bucătăriei româneşti / Radu


Anton Roman ; ed. coord. de Simona Lazăr. - Bucureşti : Jurnalul : Paideia, 2010-.
7 vol. : h., il. în parte color ; 29 cm. - (Reţete de colecţie).
Pe f. de tit., cop. 1 şi 4: Jurnalul Naţional.
Index.
ISBN 978-606-92051-5-0
Vol. 1 : Dobrogea şi Câmpia Română. - 2010. - 144 p. - ISBN 978-606-
92051-6-7. - ISBN 978-973-596-610-2 : 15.00 lei.
Vol. 2 : Muntenia, Oltenia şi Banatul. - 2010. - 144 p. - ISBN 978-606-
92051-7-4 : 15.00 lei. - ISBN 978-973-596-611-9.
Vol. 3 : Ardealul. - 2010. - 144 p. - ISBN 978-606-92051-8-1. - ISBN
978-973-596-612-6 : 15.00 lei.
Vol. 4 : Bucovina, Moldova şi Basarabia / [pref. de Alex Ştefănescu]. -
2010. - 144 p. - ISBN 978-606-8239-00-2 : 15.00 lei. - ISBN 978-973-596-613-3.
Vol. 5 : Delta Dunării, stânile României, aromânii şi secuii. –
2010. - 144 p. - Index. - ISBN 978-606-8239-01-9 : 12.00 lei. - ISBN
978-973-596-614-0.
Vol. 6 : De la post la sărbătorile câmpeneşti / [pref. de Vintilă
Mihăilescu]. - 2010. - 144 p. - ISBN 978-606-8239-02-6 : 15.00 lei. - ISBN 978-
973-596-615-7.
Vol. 7 : Sărbători creştine la români. - 2010. - 144 p. - ISBN 978-606-
8239-03-3 : 15.00 lei. - ISBN 978-973-596-616-4.
641.55
641.568(498)

65 Management. Conducere şi organizare

285. ALEXANDRU, CIPRIAN-ANTONIADE. Managementul


portofoliului de valori mobiliare / Ciprian-Antoniade Alexandru. - Bucureşti :
Mustang, 2010.
271 p. : graf., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-606-8058-24-5 : 22.00 lei
65.012.4:336.76(498)

286. CĂMĂŞOIU, CAMELIA. Sisteme ale managementului


organizaţional / Camelia Cămăşoiu. - Bucureşti : Mustang, 2010.
190 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 190.
ISBN 978-606-8058-22-1 : 12.00 lei
65.012.4:061
80 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

287. GALICEANU, MIHAELA. Management financiar-contabil /


conf. univ. dr. Mihaela Galiceanu, Cristiana-Luminiţa Bogdănoiu. - Craiova :
Sitech, 2010.
164 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 164.
ISBN 978-606-11-0637-0 : 20.00 lei
65.012.4:336+657(075.8)

288. Managementul economic şi ecologic al resurselor de sol / Camelia


Gavrilescu (coord.), [prof. dr. Livia Nicole Atudosiei, prof. dr. Dan Boboc, ...]. -
Bucureşti : Editura Academiei Române, 2010.
436 p. : h. în parte color, graf., tab. ; 24 cm.
Autorii indicaţi în cuprinsul lucrării.
Bibliogr. p. 429-436.
ISBN 978-973-27-1771-4 : 16.00 lei
65.012.4:63+631.95

289. MINCULETE, GHEORGHE. Elemente de logistică economică /


Gheorghe Minculete, Mircea Udrescu, Benone Andronic. - Bucureşti : Editura
Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2010.
146 p. : schem. ; 20 cm.
Conţine note.
Bibliogr. p. 141-145.
ISBN 978-973-663-838-1 : 10.45 lei
65.012.34

290. NEAG, MIHAI. Managementul resurselor de apărare : concepte


fundamentale / Mihai-Marcel Neag, Dorel Badea, Horaţiu Neagoie. - Sibiu :
Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2010.
249 p. : diagr., fig., tab. în parte color ; 20 cm.
Bibliogr. p. 243-249.
ISBN 978-973-153-094-9 : 5.15 lei
65.012.4:355
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 81

291. RENTROP & STRATON - GRUP DE EDITURĂ ŞI


CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI (Bucureşti). Totul despre motivarea
resurselor umane [Resursă electronică] / Rentrop & Straton. - Bucureşti : Rentrop
& Straton, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-973-722-585-6 : 10.00 lei
658.3(0.034)

292. SIMION, CRISTIAN OVIDIU. Management : îndrumar pentru


întocmirea unui proiect de specialitate / conf. univ. dr. ing. Simion Cristian-
Ovidiu (coord.), drd. Constantinescu Daniela, drd. Profeanu Georgel. - Buzău :
Editgraph, 2009.
188 p. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-973-1957-42-5 : 10.00 lei
65.012.4:65.012.2(075.8)(076.5)
65.012.4:63:796.5(075.8)(076.5)

657 Contabilitate

293. COZMA, DORU CONSTANTIN. Contabilitatea entităţilor în


insolvenţă şi lichidare / Cozma Doru Constantin. - Reşiţa : Neutrino, 2009.
134 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 132-134.
ISBN 978-973-8916-62-3 : 7.00 lei
657:347.736+347.728.5

294. Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi


din România şi Tabloul Experţilor Evaluatori de întreprinderi. - Bucureşti :
Monitorul Oficial R.A., 2010.
408 p. ; 30 cm.
Text prezentat pe coloane.
ISBN 978-973-567-720-6 : 19.04 lei
336.148(498)
657.63(498)
657.6.007.62(498)
82 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

295. VOICA, MARCEL. Contabilitatea integrată în timp real /


Marcel Voica, Ileana Voica. - Ed. a 2-a, actualizată şi completată. - Bucureşti :
Matricea, 2010.
383 p. : fig., tab. ; 23 cm.
Rezumat în lb. română şi franceză.
Bibliogr. p. 379.
ISBN 978-606-92050-3-7 : 60.00 lei
657:004.031.43

659 Publicitate. Informaţii

296. ANDRIŢOI, CLAUDIA. Relaţii publice comunitare / Claudia


Andriţoi. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2009.
231 p. ; 24 cm. - (Orizonturi socio-umane).
Antetitlu: Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa. Centrul de cercetare
pentru protecţia mediului şi bunurilor culturale în arealul european.
Bibliogr. p. 228-231.
ISBN 978-973-1906-60-7 : 26.80 lei
659.4(4)

297. Manualul consilierului în proprietate industrială : Inventa 2010, a


XX-a aniversare / prof. univ. dr. ing. Constantin Ţurcanu, farm. Mioara Rădulescu,
dr. ing. Gheorghe Bucşă, dr. arh. ing. Costin Radu Ţurcanu. - Bucureşti : Matrix
Rom, 2010.
354 p. : diagr., fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 354.
ISBN 978-973-755-618-9 : 55.00 lei
659.2:347.77(498+100)

298. NEWSONE, DOUG. Totul despre relaţiile publice / Doug


Newsone, Judy VanSlyke Turk, Dean Kruckeberg ; trad. coord. de Cristina
Coman. - Ed. a 2-a rev. şi adăug. - Iaşi : Polirom, 2010.
544 p. : il., tab. ; 25 cm. - (Collegium. Relaţii publice şi publicitate).
Tit. orig. (engleză): This is PR. The Realities of Public Relation.
Index.
ISBN 978-973-46-1684-8 : 15.00 lei
659.4
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 83

299. TRIFU, ALEXANDRU. Marketing şi advertising : abordare


microeconomică / Alexandru Trifu, Carmen Anton. - Iaşi : Performantica, 2010.
188 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 187-188.
ISBN 978-973-730-700-2 : 15.00 lei
339.138
659.184

66/68 Industrii şi meserii diverse

300. BĂDESCU, ZENOBIA. Covrigărie [Resursă electronică] : asta da


afacere de criză / [Zenobia Bădescu]. - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
Autoarea indicată în surse complementare.
ISBN 978-973-722-589-4 : 10.00 lei
664.66(0.034)

301. FĂRÎMĂ, DANIELA. Confortul şi funcţiile produselor textile şi


din piele : îndrumar de laborator / Daniela Fărîmă. - Iaşi : Performantica, 2010.
111 p. : fig., schem., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-973-730-724-8 : 10.00 lei
677(075.8)(076.5)
675(075.8)(076.5)

302. LUTIC, LILIANA. Inginerie generală în textile şi pielărie :


îndrumar de laborator / Liliana Lutic, Daniela Fărâmă. - Iaşi : Performantica,
2010.
105 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 105.
ISBN 978-973-730-666-1 : 10.00 lei
677(075.8)(076.5)
675(075.8)(076.5)
84 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

303. SIMION, CRISTIAN OVIDIU. Managementul şi marketingul


securităţii alimentare şi protecţiei consumatorului / conf. univ. dr. ing. Simion
Cristian-Ovidiu. - Buzău : Editgraph, 2009.
612 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetitlu: Universitatea Bioterra Bucureşti.
Bibliogr. p. 610-612.
ISBN 978-973-1957-41-8 : 55.00 lei
338.439:664
614.31:664
65.012.4:664

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

72 Arhitectură

304. Arhitectura : evoluţie, stiluri, personalităţi / [text: Daniel Borden,


Jerzy Elzanowski, Cornelia Lawrenz, ...] ; trad. din lb. engleză: Narcisa Gutium. -
Bucureşti : Litera, 2010.
3 vol. : il. în parte color ; 24 cm.
Volumele sunt paginate în continuare.
Tit. orig. (engleză): Architecture - a World History.
ISBN 978-973-675-799-0
[Vol. 1] : De la preistorie la Renaşterea timpurie. - 2010. - 180 p. - ISBN
978-973-675-605-4 : 15.00 lei.
72(100)(091)(084)

305. Palatul Parlamentului : [album] = The Parliament Palace / foto.:


Florin Andreescu. - Bucureşti : Ad Libri, 2010.
[32] p. : il. color ; 17x24 cm. - (Călător prin ţara mea).
Texte şi în lb. franceză, engleză, germană, italiană şi spaniolă.
ISBN 978-606-8050-13-3 : 16.35 lei
725.11(498 Buc.)(084)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 85

73/76 Arte plastice. Desen tehnic

306. CIUREA, CONSTANTIN. Decoraţii România : [catalog] /


Constantin Ciurea. - Buzău : Editgraph, 2010-2011.
5 vol. : il. color ; 20 cm.
ISBN 978-973-1957-87-6
[Vol. 1] : A.l. Cuza şi Carol I. - 2010. - 76, [9] p. - Bibliogr. p. 76. - ISBN
978-973-1957-64-7 : 18.00 lei.
929.71(498)(084)
737.22(498)(084)

307. RITÓK, NÓRA L. Kompetenciafejlesztés a művészetek


eszközeivel / L. Ritók Nóra. - Oradea : Prolog, 2010.
135 p. : il. color ; 21 cm.
ISBN 978-973-7746-29-0 : 10.12 lei
371.3:741

308. SALONUL DE DESEN. Expoziţie (1 ; 2010 ; Iaşi). Salonul de


desen 2010 : [catalog de expoziţie] : Iaşi, ediţia I, mai 2010 / [organiz.]: Uniunea
Artiştilor Plastici din România, filiala Iaşi, Universitatea de Arte "George Enescu"
Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi ; [coord. Dragoş Pătraşcu]. - Iaşi : Performantica,
2010.
102 p. : il. color ; 28 cm.
ISBN 978-973-730-726-2 : 25.00 lei
742.5(064)(084)"2010"

77 Fotografie

309. DIMITRIU, EUGEN. Un album al viselor frumoase / Eugen


Dimitriu ; pref. de prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc. - Suceava : Editura
George Tofan, 2009.
IX, 469 p. : facs., il., portr. ; 24 cm.
ISBN 978-973-1862-98-9 : 40.00 lei
77.04:913(498 Fălticeni)(084)
008(498 Fălticeni):929(084)
86 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

310. FOTOETNOGRAFICA. Tabără de creaţie (3 ; 2008 ; Târgu


Lăpuş). Fotoetnografica : ediţia a III-a, Ţara Lăpuşului, 2008 : [minialbum] /
foto: Felician Săteanu, Andreea Vanea, Dan Dinu, Dorel Găină ; trad.: Ligia
Tomoioagă. - Baia-Mare : Ethnologica, 2009.
53 p. : il. color ; 15x21 cm.
Text paralel în lb. engleză şi română.
ISBN 978-973-88841-5-1 : 10.00 lei
77.04:39(498 Ţara Lăpuşului)(084)

311. FOTOETNOGRAFICA. Tabără de creaţie (4 ; 2009 ; Breb-


Maramureş). Fotoetnografica : ediţia a IV-a, Breb-Maramureş, 2009 / Daniela
Stănoiu, Felician Săteanu, Gheorghe Petrilă, ... ; text: Ştefan Mariş ; trad. Ligia
Tomoiagă. - Baia-Mare : Ethnologica, 2010.
53 p. : foto ; 15x21 cm.
Text paralel în lb. engleză şi română.
ISBN 978-973-88841-7-5 : 10.00 lei
77.04:39(498 Breb)(084)

312. FOTOETNOGRAFICA. Tabără de creaţie (5 ; 2010 ; Văleni-


Maramureş). Fotoetnografica : ediţia a V-a, Văleni-Maramureş, [19-28 dec.]
2010 / foto: Felician Săteanu, Mihai Ian Nedelcu, Tudor Platon, Gheorghe Vasile
Petrilă. - Baia-Mare : Ethnologica, 2010.
53 p. : il. color ; 15x21 cm.
Lucrarea reprezintă minialbumul taberei "Fotoetnografica".
Lipsă f. de tit. - Descrierea după copertă.
ISBN 978-606-8213-00-2 : 10.00 lei
77.04:39(498 Văleni)(084)

78 Muzică

313. Cântări de laudă şi duhovniceşti / [coord. şi pref.: Ion Peană]. -


Oradea : Metanoia, 2010.
1042 p. : n. muz. ; 24 cm.
Indexuri.
ISBN 978-973-8983-44-1 : 27.94 lei
783:284.57
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 87

314. CHELARU, CARMEN. Filarmonica "Moldova" la 65 de ani /


Carmen Chelaru. - Iaşi : Editura Fundaţiei Academice AXIS, 2009.
414 p. : facs., il., portr., tab. ; 24 cm. - (Universitaria. Muzică ; 92).
Bibliogr. p. 398-400.
ISBN 978-973-7742-73-5 : 30.00 lei
082.2
785.11(498 Iaşi)

315. Happy songs for children / coord.: Alice Loretta Mastacan. - [Ed. a
3-a]. - Bucureşti : CD PRESS, 2010.
24 p. : il. color, n. muz. ; 24 cm. + 1 CD-ROM.
Ed. comunicată de editură.
ISBN 978-606-528-054-0 : 14.99 lei
821.111-93-192(0.034)
784.67(0.034)
784.67

791/792 Arta spectacolului

316. GRIGORE, GEORGE V. Arta improvizaţiei scenice : pentru


persoanele interesate de training, team building, coaching, work-shopuri şi
ateliere de dezvoltare a personalităţii, pentru pasionaţii de teatru-film-tv,
pentru jocurile de cabană şi de weekend / George V. Grigore. - Bucureşti :
Proxima, 2009.
182 p. ; 21 cm.
Pe f. de tit.: The art of excelence - Changing and modelling your
aptitudes.
Bibliogr. p. 177-179.
ISBN 978-973-8636-77-5 : 17.00 lei
792.028.3
159.923.2:371.382/.383
88 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

317. GRIGORE, GEORGE V. Moartea morţii - nemurirea sau


Expresivitatea artistic-teatrală a personajului Făt Frumos din basmul
"Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte" / George V. Grigore ; cond.
şt.: prof. univ. dr. Alexa Visarion. - Bucureşti : Proxima, 2009.
356 p. ; 21 cm.
Lucrarea reprezintă teza de doctorat a autorului.
Antetitlu: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică
"I.L.Caragiale" Bucureşti.
Bibliogr. p. 331-351.
ISBN 978-973-7636-61-4 : 28.00 lei
821.135.1.09-91-34:792(498)
043

794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc

318. ALBIN, ADOLF. Amiculŭ Jocului de Schach : 1872 / A. Albin ;


ed. îngrij.: Marian Stere. - Bucureşti : Gambit, 2009.
42, [4] p. : il. ; 20 cm. - (ArhiŞAH ; 16).
Pe cop. tit.: Amiculŭ Jocului de Schach: Theorethicŭ şi Practicŭ.
Ed. limitată.
Reprezintă copia nr. 6 din 50.
Exemplarul cu nr. DL 16083/2009 din fondul intangibil cu autograf.
ISBN 978-973-85337-3-8 : 4.50 lei
794.12

319. ANDREIAN, MARIN S. Manualulu amatorului jocului de şah :


1882 / M[arin S.] A[ndreian] ; ed. îngrij.: Marian Stere. - Bucureşti : Gambit, 2009.
35, [5] p. : tab., il. ; 20 cm. - (ArhiŞAH ; 15).
Pe cop. tit.: Manualulu Amatorului Jocului de Şah: coprinḠ‘êndŭ:
Definiţiunea. Folosulŭ. Teoria. O partidă jucată în unŭ-spre-Ḡ‘ece felu
esplicative. Observaţiunĭ asupra sfârşiturilorŭ uneĭ partide. Esplicaţiunea
termenilorŭ întrebuinţaţĭ la joculŭ de Şah. Legea Şahuluĭ. Istoriculŭ. Conclusiune.
Ed. limitată.
Reprezintă copia nr. 7 din 50.
Exemplarul cu nr. DL 16082/2009 din fondul intangibil cu autograf.
ISBN 978-973-85337-4-5 : 4.50 lei
794.12
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 89

320. LERNOVICI, AUREL. 101 probleme de şah : 1927 / Aurel


Lernovici ; ed. îngrij.: Marian Stere. - Bucureşti : Gambit, 2009.
55, [5] p. : facs. ; 20 cm. - (ArhiŞAH ; 14).
Pe cop. tit.: 101 probleme de şah: cu mat în două mutări premiate cu
premiul I la diferite concursuri culese în cursul anilor 1923-26.
Ed. limitată.
Reprezintă copia nr. 7 din 50.
Exemplarul cu nr. DL 16081/2009 din fondul intangibil cu autograf.
ISBN 978-973-85337-5-2 : 4.50 lei
794.12

321. PAVLOV, MIRCEA. Cooperarea strategică între figuri / Mircea


Pavlov. - Bucureşti : Gambit, 2000-.
vol. ; 20 cm.
Vol. 1 şi 2 cu acelaşi titlu: Construcţia atacului.
ISBN 973-99050-3-X
Vol. 3 : Atacul, apărarea şi contraatacul în partida de şah. - 2009. - 388 p :
il., portr. - Text prezentat pe coloane. - ISBN 978-973-85337-7-6 : 30.00 lei.
794.14

322. STERE, MARIAN. RO-ABC : Romania - a bibliography of chess


= Bibliografia şahului românesc / Marian Stere. - Bucureşti : Gambit, 2009.
302 p. : facs., il. în parte color ; 21 cm. - (ArhiŞAH ; 13).
ISBN 978-973-85337-6-9 : 30.00 lei
016:794.12(498)

323. VASILESCU, P. Elementele jocului de şach : 1903 / P. Vasilescu ;


ed. îngrij.: Marian Stere. - Bucureşti : Gambit, 2009.
96, [4] p. : il. ; 20 cm. - (ArhiŞAH ; 17).
Ed. limitată.
Reprezintă copia nr. 6 din 50.
Exemplarul cu nr. DL 16084/2009 din fondul intangibil cu autograf.
ISBN 978-973-85337-8-3 : 5.00 lei
794.12
90 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

796/799 Sport

324. BOUREANU, NICOLETA. Procedee metodice de dezvoltarea


rezistenţei, folosind mijloacele atletismului / Nicoleta Boureanu. - Craiova :
Else, 2010.
70 p. : graf., tab. ; 30 cm. - (Educaţia în mileniul III ; 23).
Bibliogr. p. 56-57.
ISBN 978-973-7708-94-6 : 5.00 lei
371.3:796.42:373.5
371.3:796.012.12:373.5

325. CEASCAI, VIOREL. Introducere în istoria educaţiei fizice


militare / lt. col. dr. Viorel Ceascai. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de
Apărare "Carol I", 2010.
150 p. : tab. ; 21 cm.
Conţine note.
Bibliogr. p. 143-146.
ISBN 978-973-663-833-6 : 7.99 lei
796:355(100)(091)

326. GALAŢĂ, IOAN. Jocuri şi ştafete folosite în lecţia de educaţie


fizică şi în antrenamentul sportiv / Galaţă Ioan, Galaţă Mircea ; [il.: prof. Guţă
Ioana]. - Sibiu : Ade Print, 2010.
71 p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 70.
ISBN 978-973-88287-8-0 : 7.00 lei
371.3:796:373.3

327. JURAVLE, MARIANA. Pregătire sportivă teoretică pentru


clasa a X-a : teste / Mariana Juravle. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava,
2010.
541 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 541.
ISBN 978-973-666-340-6 : 28.00 lei
796(075.36)(079.1)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 91

328. MUSASHI, MIYAMOTO. Cartea celor cinci cercuri = Gorin no


sho / Miyamoto Musashi ; trad. şi îngrijire ed.: Maria Genescu. - Bucureşti :
Herald, 2010.
159 p. ; 22 cm.
ISBN 978-973-111-131-5 : 10.00 lei
796.853.42(520)

329. PÁL PÁL, ELŐD. A csíki síiskola : a csíkszeredai alpesi-sí


története : 1934-2010 / Pál Pál Előd. - Miercurea Ciuc : Editura Csíksereda, 2010.
170, [5] p. : il. în parte color ; 24 cm. - (Csíki sporttörténet).
ISBN 978-606-92179-8-6 : 6.00 lei
796.926(498 Miercurea Ciuc)"1934/2010"(084)
082.2

330. SANDU, ION. Ecologia sistemelor sportive / Ion Sandu, Marin


Chirazi. - Iaşi : Performantica, 2010.
275 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 255-258.
ISBN 978-973-730-688-3 : 30.00 lei
796.011

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

81 Lingvistică

331. DUMITRESCU, DAN. Ghid de conversaţie român-francez / Dan


Dumitrescu. - Bucureşti : Meteor Press, 2010.
312 p. ; 17 p.
ISBN 973-85065-6-5 : 15.00 lei
81'374.8=135.1=133.1
92 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

811 Limbi individuale

332. EDITURA SUCCES DEPLIN (Bucureşti). Culegere de limba


engleză : [pentru examene, teze, lucrări scrise şi Concursurile Winners] : clasele
V-VIII = English workbook. - Bucureşti : Succes Deplin, 2010-.
vol. ; 21 cm.
Texte în lb. română şi engleză.
ISBN 978-606-92344-7-1
Vol. 1. - 2010. - 200 p. - ISBN 978-606-92344-8-8 : 15.00 lei.
811.111(075.33)(076)

333. IMRE, ATTILA. A cognitive approach to metaphorical


expressions / Imre Attila. - Cluj-Napoca : Scientia, 2010.
261, [11] p. : fig., schem., tab. ; 24 cm. - (Sapientia Books. Humanities ;
65).
Bibliogr. p. 245-257.
ISBN 978-973-1970-38-7 : 32.00 lei
811.111'373.612.2
811.135.1'373.612.2
811.511.141'373.612.2
043

334. MURÁDIN, LÁSZLÓ. Erdélyi magyar nyelvföldrajz :


nyelvészeti tanulmányok / Murádin László. - Oradea : Europrint, 2010.
359 p., 1 h. : tab. ; 21 cm.
Conţine note.
ISBN 978-973-7735-77-5 : 7.52 lei
811.511.141'282(498.4)

811.135.1 Limba română

335. CHIRU, ADELINA NECTARA. Rolul prefixelor īn limba


română actuală [Resursă electronică] / Chiru Adelina Nectara. - Brăila : Editura
Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
Conţine note bibliogr.
Conţine bibliogr.
ISBN 978-606-577-110-9 : 10.00 lei
811.135.1'373.611(0.034)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 93

336. RĂDUCAN, ADRIANA. Limba română fără profesor : lucrare


ştiinţifică / Adriana Elena Răducan. - Craiova : Sitech, 2009.
491 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 488-489.
ISBN 978-606-530-540-3 : 35.00 lei
811.135.1(075.4)

82 Literatură

337. Lecturi suplimentare : clasa a III-a / Ceuca George ; colab.: Ceuca


Mariana-Georgeta..., Ceuca Alexandra-Georgeta... - Bistriţa : Nova Didactica,
2010.
120 p. ; 21 cm.
Pe cop. şi f. de titlu: antolog. indicat drept autor.
Conţine: Darul lui Moş Miron / Ion Agârbiceanu. Hora de la Plevna ;
Iarna ; Oaspeţii primăverii ; Oda ostaşilor români ; Peneş Curcanul ; Sergentul /
Vasile Alecsandri. Cuore / Edmondo de Amicis.
ISBN 978-973-8972-71-1 : 10.00 lei
82-93-822=135.1(075.33)

82.09 Critică şi istorie literară

338. BHOSE, AMITA. Eminescu şi limba sanscrită / Amita Bhose ;


cuvânt înainte de Carmen Muşat-Coman. - Bucureşti : Cununi de stele, 2010.
96 p. : facs., portr. ; 20 cm. - (Colecţia Amita Bhose).
ISBN 978-606-92044-7-4 : 7.00 lei
821.135.1.09 Eminescu,M.:811.211
929 Eminescu,M.
94 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

339. DRĂGULINESCU, ANDREI. Călătorul care ştia poveşti / Andrei


Drăgulinescu. - Bucureşti : [s.n.], 2010.
192 p. ; 20 cm.
Tit. pe cop.: Călătorul care ştia poveşti: poveşti şi povestiri pentru copii,
adolescenţi şi tineri.
Conţine note bibliografice.
Conţine: şi: Traduceri şi studii: Vocea din noapte de William Hope
Hodgson, Edmund Ironside-candidat la includerea în canonul shakespearean.
ISBN 978-973-0-08894-6 : 5.00 lei
821.135.1-93-32
821.111-93-32=135.1
821.111.09-2

821.11 Literaturi de limbi germanice

340. STRINDBERG, AUGUST. Salonul Roşu : [roman] / August


Strindberg ; trad.: Corneliu Papadopol. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010.
320 p. ; 18 cm. - (Carte de buzunar ; 10).
Tit. orig. (suedeză): Röda rummet.
Conţine note biobibliografice despre autor.
ISBN 978-973-675-886-7 : 8.00 lei
821.113.6-31=135.1

821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză

341. ASIMOV, ISAAC. A doua Fundaţie / Isaac Asimov ; trad. şi note


de Emilian Bazac ; [il. text: Marian Simion]. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010.
256 p. : il. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul. 100 de opere esenţiale ; 87).
Tit. orig. (engleză): Second Foundation.
ISBN 978-606-539-238-0 : 10.00 lei
821.111(73)-311.9=135.1
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 95

342. BARING, MAURICE. Leagănul pisicii : [roman] / Maurice Baring


; trad. din lb. engleză şi note de Georgeta Pădurăleanu. - Bucureşti : Curtea Veche
Publishing, 2010.
2 vol. ; 18 cm.
Tit. orig. (engleză): Cat's cradle.
ISBN 978-973-669-988-7
Vol. 1. - 302 p. - ISBN 978-973-669-989-4 : 8.00 lei.
Vol. 2. - 318 p. - ISBN 978-973-669-990-0 : 10.00 lei.
821.111-31=135.1

343. BARROW, JOHN. Revolta de pe Bounty / sir John Barrow ; trad.


şi note de Mihaela Golban ; [il. text: Marian Simion]. - Bucureşti : Adevărul
Holding, 2010.
249, [8] p. : il. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul. 100 de opere esenţiale ;
89).
Tit. orig. (engleză): The Eventful history of the mutiny and piratical
seizure of H.M.S. Bounty.
ISBN 978-606-539-233-5 : 10.00 lei
821.111-31=135.1

344. BULUC, RUXANDRA. Postmodern irony in the contemporary


British novel / lect. univ. dr. Ruxandra Buluc. - Bucureşti : Editura Universităţii
Naţionale de Apărare "Carol I", 2010.
218 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 208-217.
ISBN 978-973-663-832-9 : 8.99 lei
821.111.09:159.942.32
821.111.09-31"19"

345. CAVE, NICK. Şi a văzut asina pe înger : [roman] / Nick Cave ;


trad. din lb. engleză şi note de Alexandra Coliban. - Iaşi : Polirom, 2010.
372, [4] p,. ; 20 cm. - (Biblioteca Polirom. Proză XX).
Tit. orig. (engleză): And the Ass Saw the Angel.
Conţine note biobibliografice despre autor.
ISBN 978-973-46-1746-3 : 13.00 lei
821.111(94)-31=135.1
96 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

346. CĂRĂGUI, RAMONA LAVINIA. English renaissance drama :


context and confluences / Ramona Lavinia Cărăgui. - Târgu-Jiu : [s.n.], 2010.
45 p. ; 29 cm.
ISBN 978-973-0-08840-3 : 9.00 lei
821.111.09-2"15"

347. FFORDE, KATIE. Cu dragostea la control : [roman] / Katie


Fforde ; trad. din lb. engleză de Ioana Filat. - Iaşi : Polirom, 2010.
408 p. ; 18 cm. - (Colecţia Chic).
Tit. orig. (engleză): Going Dutch.
ISBN 978-973-46-1765-4 : 10.00 lei
821.111-31=135.1

348. FITZGERALD, FRANCIS SCOTT. Dragostea ultimului


magnat : [roman] / F. Scott Fitzgerald ; trad. din lb. engleză de Ciprian Şiulea ;
pref. şi note de Matthew J. Bruccoli. - Iaşi : Polirom, 2010.
232 p. ; 18 cm. - (Biblioteca Polirom. Clasicii modernităţii).
Tit. orig. engleză): The love of the last Tycoon.
ISBN 978-973-46-1777-7 : 10.00 lei
821.111(73)-31=135.1

349. GINSBERG, ALLEN. Howl şi alte poeme : antologie 1947-1997 /


Allen Ginsberg ; trad. din lb. engleză de Domnica Drumea şi Petru Ilieşu. - Iaşi :
Polirom, 2010.
337 p. ; 22 cm. - (Biblioteca Polirom).
Tit. orig. (engleză): Collected poems 1947-1997.
ISBN 978-973-46-1576-6 : 10.00 lei
821.111(73)-1=135.1

350. GORDON, NOAH. Catalanul : [roman] / Noah Gordon ; trad. de


Odette Sofronescu. - Bucureşti : Vivaldi, 2010.
443 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (engleză): The bodega.
ISBN 978-973-150-045-4 : 38.15 lei
821.111(73)-31=135.1
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 97

351. GRAY, ALASDAIR. Bătrâni îndrăgostiţi : [roman] / Alasdair


Gray ; trad. din lb. engleză şi note de Magda Teodorescu. - Iaşi : Polirom, 2010.
396, [4] p. : il. ; 20 cm. - (Biblioteca Polirom. Proză XX).
Tit. orig. (engleză): Old Men in Love.
Conţine note biobibliografice despre autor.
ISBN 978-973-46-1694-7 : 13.00 lei
821.111-31=135.1

352. HELLER, JOSEPH. Catch-22 / Joseph Heller ; trad. din lb.


engleză şi note de Sanda Aronescu. - Iaşi : Polirom, 2010.
204, [4] p. ; 18 cm. - (Biblioteca Polirom. Proză XX).
ISBN 978-973-46-1688-6 : 17.00 lei
821.111(73)-31=135.1

353. KELLY, CATHY. Cineva ca tine : [roman] / Cathy Kelly ; trad.


din lb. engleză de Suzana Csizsek. - Iaşi : Polirom, 2010.
175, [4] p. ; 18 cm. - (Colecţia Chic).
Tit. orig. (engleză): Someone like you.
ISBN 978-973-46-1479-0 : 13.00 lei
821.111-31=135.1

354. LESSING, DORIS. Memoriile unei supravieţuitoare / Doris


Lessing ; trad. din lb. engleză de Mihaela Negilă[sic!]. - Iaşi : Polirom, 2010.
280 p. ; 21 cm. - (Biblioteca Polirom. Seria de autor Doris Lessing).
Tit. orig. (engleză): Memoris of a Survivor.
ISBN 978-973-46-1779-1 : 11.00 lei
821.111-31=135.1
06.068 Nobel"2007"

355. MAITLAND, KAREN. Călătoria mincinoşilor : un roman


despre ciumă / Karen Maitland ; trad. din lb. engleză şi note de Luana Schidu. -
Bucureşti : Leda, 2010.
528 p. : h. ; 24 cm.
Tit. orig. (engleză): Company of Liars.
ISBN 978-973-102-286-4 : 50.37 lei
821.111-31=135.1
98 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

356. MILLER, HENRY. Nexus : [roman] / Henry Miller ; trad. din lb.
engleză de Antoaneta Ralian. - Iaşi : Polirom, 2010.
379, [4] p. ; 21 cm. - (Seria de autor Henry Miller).
Lucrarea constituie volumul al treilea din trilogia Răstignirea trandafirie.
ISBN 978-973-46-0903-1 : 12.00 lei
821.111(73)-31=135.1

357. MURDOCH, IRIS. Maşina de iubit, cea sacră şi profană :


[roman] / Iris Murdoch ; trad. din lb. engleză şi note de Virgil Stanciu. - Iaşi :
Polirom, 2010.
492 p. ; 18 cm. - (Biblioteca Polirom. Proză XX).
Tit. orig (engleză): The sacred and profane love machine.
ISBN 978-973-46-1733-3 : 10.00 lei
821.111-31=135.1

358. PEARSON, ALLISON. Cred că te iubesc : [roman] / Allison


Pearson ; trad. din lb. engleză şi note de Natima Mîndrilă. - Iaşi : Polirom, 2010.
432 p. ; 18 cm. - (Colecţia Chic).
Tit. orig. (engleză): I think I love you.
ISBN 978-973-46-1783-8 : 10.00 lei
821.111-31=135.1

359. PORTER, ELEANOR H. Pollyanna : (taina mulţumirii) :


roman / Eleanor H. Porter ; trad. (1941): Henriette Krupensky Sturdza ;
reactualizare lingv. şi imagini (sursa: Internet, 2010): Liviu Hostiuc. - Iaşi :
Performantica, 2010.
138 p. : il. în parte color ; 21 cm.
Traducere din lb. engleză.
ISBN 978-973-730-730-9 : 12.00 lei
821.111(73)-93-31=135.1

360. QUINCEY, THOMAS DE. Confesiunile unui opioman englez /


Thomas de Quincey ; trad. din lb. engleză de Corneliu Rudescu. - Iaşi : Polirom,
2010.
297, [6] p. ; 21 cm. - (Biblioteca Polirom. Clasici Universali).
Conţine note biobibliografice despre autor.
ISBN 978-973-46-1695-4 : 11.00 lei
821.111-32=135.1
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 99

361. SINCLAIR, UPTON. Va curge sânge : [roman] / Upton Sinclair ;


trad. din lb. engleză şi note de Liviu Cotrău. - Iaşi : Polirom, 2010.
557 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Polirom. Proză XX).
ISBN 978-973-46-1741-8 : 18.00 lei
821.111(73)-31=135.1

362. STEINBECK, JOHN. La răsărit de Eden : [roman] / John


Steinbeck ; trad. şi note de Teodora Tomeş ; [il. text: Marian Simon]. - Bucureşti :
Adevărul Holding, 2010.
2 vol. : il. ; 21 cm.
Tit. orig. (engleză): East of Eden.
ISBN 978-606-539-240-3
Vol. 1. - 344, [8] p. - ISBN 978-606-539-241-0 : 10.00 lei.
821.111(73)-31=135.1

363. VONNEGUT, KURT. Zâmbiţi, vă rog! : povestiri inedite / Kurt


Vonnegut ; trad. şi note de Emilia Comănici ; [cuv. înainte: Sidney Offit]. -
Bucureşti : Editura Univers, 2010.
295 p. ; 19 cm. - (Globus).
Tit. orig. (engleză): Look at the birdie.
ISBN 978-99931-13-30-0 : 12.00 lei
821.111(73)-31=135.1

364. ZUIKER, ANTHONY E. Nivelul 26 : originile răului : [roman] /


Anthony E. Zuiker şi Duane Swierczynski ; trad. din engleză şi note de Andreea
Stănescu. - Bucureşti : Editura Univers, 2010.
319 p. ; 19 cm.
Tit. orig. (engleză): Level 26: dark origins.
ISBN 978-99931-13-28-7 : 10.00 lei
821.111(73)-31=135.1
100 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

821.112.2(498) Literatură germană din România

365. WINDISCH-MIDDENDORF, RENATE. Der Mann ohne


Vaterland, Hans Bergel : Leben und Werk / Renate Windisch-Middendorf. -
Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009.
127 p., [32] p. pl. : facs., il., portr. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 121-123.
Index.
ISBN 978-973-7784-46-9 : 14.56 lei
821.112.2(498).09 Bergel,H.
929 Bergel,H.

821.131.1 Literatură italiană

366. ECO, UMBERTO. Numele trandafirului / Umberto Eco ; trad. de


Florin Chiriţescu. - Ed. rev. - Iaşi : Polirom, 2010.
504, [8] p. : schem. ; 21 cm. - (Biblioteca Polirom. Proză XX).
Tit. orig. (italiană): Il nome della rosa.
ISBN 978-973-46-1781-4 : 15.00 lei
821.131.1-31=135.1

367. TABUCCHI, ANTONIO. Timpul îmbătrâneşte în pripă : nouă


povestiri / Antonio Tabucchi ; trad. din lb. italiană de Liviu Ornea. - Iaşi : Polirom,
2010.
204, [4] p. ; 18 cm. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI).
Tit. orig. (italiană): Il tiempo invecchia in fretta.
ISBN 978-973-46-1732-6 : 9.00 lei
821.131.1-32=135.1

821.133.1 Literatură franceză

368. BALZAC, HONORÉ DE. Moş Goriot : [roman] / Honoré de


Balzac ; trad. din lb. franceză: Victor Vasilache. - Bucureşti : Litera Internaţional,
2010.
303 p. ; 18 cm. - (Carte de buzunar ; 9).
Le père Goriot.
Conţine note biobibliografice despre autor.
ISBN 978-973-675-838-6 : 8.00 lei
821.133.1-31=135.1
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 101

369. BAZIN, HERVÉ. Vipera sugrumată : [roman] / Hervé Bazin ;


trad. din lb. franceză: Iulia Soare. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2010.
207 p. ; 18 cm. - (Carte de buzunar ; 8).
Vipère au poing.
Conţine note biobibliografice despre autor.
ISBN 978-973-669-991-7 : 8.00 lei
821.133.1-31=135.1

370. CHAMFORT, NICOLAS. Maxime şi cugetări - Caractere şi


anecdote / Chamfort ; trad. din limba franceză, prezentare şi note de Cecilia
Alungulesei. - Cluj-Napoca : Studia, 2010.
157 p. : il. în parte color ; 20 cm.
ISBN 978-973-8390-50-8 : 6.00 lei
821.133.1-84=135.1

371. DUTEURTRE, BENOÎT. Întoarcerea generalului : [roman] /


Benoît Duteurtre ; trad. de Irinel Antoniu. - Bucureşti : Editura Univers, 2010.
175 p. ; 19 cm. - (Globus).
Tit. orig. (franceză): Le retour du général.
ISBN 978-99931-13-15-7 : 8.00 lei
821.133.1-31=135.1

372. GAVALDA, ANNA. Darul unei zile : [roman] / Anna Gavalda ;


trad. din lb. franceză şi note de Ada Tănasă. - Iaşi : Polirom, 2010.
175, [4] p. ; 18 cm. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI).
Tit. orig. (franceză): L'Échappée belle.
ISBN 978-973-46-1721-0 : 9.00 lei
821.133.1-31=135.1

373. MAURIAC, FRANÇOIS. Thérèse Desqueyroux : [roman] /


François Mauriac ; trad. din lb. franceză şi note de Emma şi Mihai Beniuc. -
Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2010.
141 p. ; 18 cm. - (Carte de buzunar ; 14).
ISBN 978-606-588-012-2 : 8.00 lei
821.133.1-31=135.1
102 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

374. VERNE, JULES. 800 de leghe pe Amazon / Jules Verne ; trad. de


Adriana-Rodica Ştefănescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010.
280 p. : il. ; 25 cm. - (Biblioteca Adevărul ; 27).
Tit. orig. (franceză): Huit cent lieues sur l'Amazone.
ISBN 978-606-539-172-7 : 15.00 lei
821.133.1-311.3=135.1

375. VERNE, JULES. Copiii căpitanului Grant : [roman] / Jules


Verne ; trad. şi note de Coca Paula Iuliana. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010.
2 vol. : il. ; 25 cm. - (Biblioteca Adevărul).
Tit. orig. (franceză): Les Enfants du capitaine Grant.
ISBN 978-606-539-173-4
Vol. 1. - 2010. - 220 p. - ISBN 978-606-539-174-1 : 15.00 lei.
Vol. 2. - 2010. - 400 p. - ISBN 978-606-539-175-8 : 15.00 lei.
821.133.1-311.3=135.1

376. VERNE, JULES. Căpitan la cincisprezece ani : [roman] / Jules


Verne ; trad. de Dan Starcu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010.
380 p. : il. ; 25 cm. - (Biblioteca Adevărul ; 26).
Tit. orig. (franceză): Un capitaine de quinze ans.
ISBN 978-606-539-171-0 : 15.00 lei
821.133.1-31=135.1

821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă

377. PÎRVU, SIMONA. Forme şi ipostaze ale eroticii în lirica hispană


modernă : Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Pablo Neruda şi
César Vallejo / Pîrvu Simona. - Sibiu : Ade Print, 2010.
111 p. ; 21 cm.
Conţine note.
Bibliogr. p. 108-109.
ISBN 978-973-88287-7-3 : 7.00 lei
821.134.2.09-1

378. RUIZ ZAFÓN, CARLOS. Marina : [roman] / Carlos Ruiz Zafón ;


trad. din lb. spaniolă şi note de Ileana Scipione. - Iaşi : Polirom, 2010.
256 p. ; 20 cm. - (Biblioteca Polirom).
ISBN 978-973-46-1761-6 : 3.10 lei
821.134.2-31=135.1
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 103

821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză

379. SARAMAGO, JOSÉ. Manual de pictură şi caligrafie / José


Saramago ; trad. din lb. portugheză şi note de Georgiana Bărbulescu ; pref. şi note
de Mioara Caragea. - Iaşi : Polirom, 2010.
301 p. ; 21 cm. - (Biblioteca Polirom. Seria de autor José Saramago).
Tit. orig. (portugheză): Manual de Pintura e Caligrafia.
ISBN 978-973-46-1747-0 : 10.00 lei
821.134.3-31=135.1

821.135.1 Literatură română

380. ANDRONE, MARIUS. See Dem Angels : roman / Marius


Androne. - Buzău : Editgraph, 2010.
224 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1957-66-1 : 20.00 lei
821.135.1-31

381. ANGELESCU, GHEORGHE. Sincere trăiri : [versuri] /


Gheorghe Angelescu. - Buzău : Editgraph, 2009.
162 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1957-38-8 : 10.00 lei
821.135.1-1

382. Anotimpul copilăriei : [poezii] / Matei Denis, Badea Petrică Auraş,


Drăghici Andra... ; antolog.: Stănescu Amalia-Daniela. - Buzău : Editgraph, 2010.
62 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1957-46-3 : 5.00 lei
821.135.1-93-1(082)

383. APETROAE, GHEORGHE. Spirale în imagini : [poezii] =


Spirally curved images : [poetry] / Gheorghe Apetroae ; pref. de lector univ. dr.
Clementina Mihăilescu. - Sibiu : Ade Print, 2009.
62 p. ; 20 cm.
Ed. bilingvă.
ISBN 978-973-88287-4-2 : 7.00 lei
821.135.1-1=111=135.1
104 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

384. AVRAM, VASILE. Terra mirabilis : publicistică / Vasile Avram ;


postf.: Augustin Cozmuţa. - Baia Mare : Editura Etnologică, 2010.
665 p. ; 24 cm. - (Cultura tradiţională ; 21).
ISBN 978-973-88841-9-9 : 46.00 lei
821.135.1-92

385. BĂBEANU MOLDOVEANU, ALUCA. Soţia tenorului :


memorii / Aluca Băbeanu Moldoveanu ; trad. din lb. franceză de Doina Uricariu.
- Bucureşti : Universalia, 2010.
192 p., [48] p. pl. : facs., il., portr. ; 22 cm.
ISBN 978-973-7722-31-7 : 12.00 lei
821.135.1-94
78(498) Moldoveanu,V.(0:82-94)
929 Moldoveanu,V.(0:82-94)

386. BÂLDESCU, ZORINA. Poveste din pădurea zânelor / Zorina


Bâldescu ; [il.: Zorina Bâldescu]. - Bucureşti : CD PRESS, 2010.
48 p. : il. color ; 34 cm. + 1 CD-ROM.
ISBN 978-606-528-055-7 : 34.99 lei
821.135.1-93-34(0.034)
654.195.6(498):821.135.1-93-34(0.034)
087.5

387. BERBENTIA, BENIAMIN-PETRU. Preţul vremii pierdute :


[poezii] / Beniamin-Petru Berbentia ; [pref. "Câteva vocabule pierdute în
văzduh...": prof. dr. Doina Frigură-Iliasa ; trad.: Alina Fetescu]. - Resiţa : Neutrino,
2009.
80 p. : il. ; 21 cm.
Texte şi în lb. engleză.
ISBN 978-973-8916-69-2 : 5.00 lei
821.135.1-1
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 105

388. BHOSE, AMITA. Dialoguri cu Amita Bhose : Eminescu este


magnetul care mă atrage spre România / [Ecaterina Vaum, Adrian Riza, Ion
Lazăr, ...] ; cuv. înainte de Carmen Muşat-Coman. - Bucureşti : Cununi de stele,
2010.
127 p. 20 cm. - (Colecţia Amita Bhose).
Autorii interviurilor indicaţi în tabla de materii.
ISBN 978-606-92044-8-1 : 6.00 lei
821.135.1.09 Eminescu,M.(047.53)
929 Eminescu,M.

389. BIRO, CARMEN. Fantasticul în povestirile lui Vasile Voiculescu /


Carmen Biro. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
100 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 96-100.
Index.
ISBN 978-606-8129-56-3 : 5.00 lei
821.135.1.09 Voiculescu,V.
929 Voiculescu,V.

390. BIRO, CARMEN. Interpretări prozodice : poezie eminesciană,


"ultimele sonete" ale lui Vasile Voiculescu / Carmen Biro ; [postf.: prof. univ. dr.
Adrian Voica]. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
133 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p.131-133.
ISBN 978-606-577-076-8 : 7.00 lei
821.135.1.09 Eminescu,M.
821.135.1.09 Voiculescu,V.
929 Eminescu,M.
929 Voiculescu,V.

391. BOBELICĂ CISLĂU, PUIU. Anagoristică : [versuri] / Puiu


Bobelică Cislău ; [pref.: prof. univ. dr. Dumitru Micu]. - Cluj-Napoca : Dacia,
2010.
92 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-35-2520-2 : 3.00 lei
821.135.1-1
106 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

392. BODEA, EDIT MARINELA. Broscuţa Oac : [poveşti] / Edit-


Marinela Bodea. - Oradea : Europrint, 2010.
40 p. : il. ; 15x21 cm.
ISBN 978-973-7735-63-8 : 4.00 lei
821.135.1-93-34

393. BOGDAN, DANIELA CECILIA. Despletire de fluturi : [versuri]


/ Daniela Cecilia Bogdan ; [pref.: Adrian Jacotă]. - Târgu-Mureş : Editura "Cezara
Codruţa Marica", 2010.
76 p. ; 20 cm. - (Via lucis).
ISBN 978-606-92255-8-5 : 6.00 lei
821.135.1-1

394. BOGDAN, ION. Valea pământului : [versuri] / Ion Bogdan. - Cluj-


Napoca : Dacia XXI, 2010.
133 p. : tab. ; 20 cm. - (Scriitorii la ei acasă ; 9).
ISBN 978-606-8214-21-4 : 5.00 lei
821.135.1-1

395. BRĂNESCU, VIRGINIA. Rezonanţe acute : [versuri] / Virginia


Brănescu. - Bistriţa : Karuna, 2010.
90 p. ; 21 cm. - (Lirik).
ISBN 978-973-1978-92-5 : 8.00 lei
821.135.1-1

396. BRICHIUŞ, ATANASIE. Dezrădăcinaţii / Atanasie Brichiuş. -


Bucureşti : Proxima, 2010.
337 p. : facs., il. ; 20 cm. - (Memorii ; Vol. 2).
ISBN 978-973-7636-81-2 : 20.00 lei
821.135.1(478)-94

397. BUNGĂRZAN, PETRU. Fascinaţia nemărginirii : poezii / Petru


Bungărzan. - Reşiţa : Neutrino, 2009.
178 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8916-74-6 : 7.50 lei
821.135.1-1
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 107

398. BUSUIOC, ION. Insulele lui Robinson Crusoe : aforismele


singurătăţilor / Ion Busuioc. - Ploieşti : Editura Elit, 2010.
159 p. ; 20 cm.
ISBN 973-9380-53-0 : 7.00 lei
821.135.1-84

399. Chemarea destinului : raport între îngeri şi provocare pentru


cititori : [roman autobiografic] / Alecu Ivan Ghilia, [prof. acad. Ion Frunzetti,
Grigore Arbore, ...]. - Buzău : Editgraph, 2010.
344 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1957-57-9 : 25.00 lei
821.135.1-312.6

400. CHIRU, ADELINA NECTARA. Răzvan şi Vidra [Resursă


electronică] : dramă istorică, dramă romantică / Chiru Adelina Nectara. - Brăila :
Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
Conţine note bibliogr.
Conţine bibliogr.
ISBN 978-606-577-112-3 : 10.00 lei
821.135.1.09-2 Hasdeu,B.P.(0.034)
929 Hasdeu,B.P.(0.034)

401. CIMPOEŞU, PETRU. Firesc : [roman] / Petru Cimpoeşu. - Ed. a


2-a, rev. - Iaşi : Polirom, 2010.
299, [5] p. ; 21 cm. - (Fiction Ltd).
ISBN 978-973-46-1010-5 : 6.40 lei
821.135.1-31

402. CIZMARU, ELENA. Tristeţea trandafirilor : poezii, dedicaţii,


amintiri / Cizmaru Elena (Elena Leonica Ivan). - Craiova : Contrafort, 2010.
84 p. ; 20 cm.
ISBN 978-606-545-167-4 : 10.00 lei
821.135.1-1

403. COJOCARU, DAN. Pisica neagră : umor parţial color / Dan


Cojocaru. - Bucureşti : Proxima, 2009.
120 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7636-79-9 : 7.00 lei
821.135.1-7
108 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

404. COJOCARU, VICU. Flori de timp : [poezii] / Vicu Cojocaru. -


Reşiţa : Neutrino, 2009.
80 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8916-60-9 : 4.50 lei
821.135.1-1

405. COMĂNIŢĂ, CONSTANŢA. Poeziile iernii : carte de citit şi


colorat / Constanţa Comăniţă. - Buzău : Editgraph, 2010.
44 p. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1957-51-7 : 4.00 lei
087.5
821.135.1-93-1
372.874

406. CORUŢ, PAVEL. Cavalerii nobilei bresle : [roman] / Pavel


Coruţ. - Bucureşti : Editura Coruţ Pavel, 2009.
320 p. ; 20 cm. - (Octogon ; 93).
ISBN 978-973-1992-05-1 : 14.00 lei
821.135.1-31

407. CORUŢ, PAVEL. Luptele zeilor : [roman SF] / Pavel Coruţ. -


Bucureşti : Editura Coruţ Pavel, 2009.
480 p. ; 20 cm. - (Origini ; 2).
Lucrarea reprezintă urmarea romanului Codul lui Zamolxe.
ISBN 978-973-1992-03-7 : 15.00 lei
821.135.1-311.9

408. CORUŢ, PAVEL. Noi suntem ţinta : [roman] / Pavel Coruţ. -


Bucureşti : Editura Coruţ Pavel, 2009.
288 p. ; 20 cm. - (Octogon ; 92).
ISBN 978-973-1992-01-3 : 14.00 lei
821.135.1-31

409. CORUŢ, PAVEL. Sărutul de foc : [roman] / Pavel Coruţ. -


Bucureşti : Editura Coruţ Pavel, 2010.
512 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1992-07-5 : 18.00 lei
821.135.1-31
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 109

410. CORUŢ, PAVEL. Zamolxe Arianul / Pavel Coruţ. - Bucureşti :


Editura Coruţ Pavel, 2010.
463 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1992-08-2 : 18.00 lei
821.135.1-31

411. COŞMAN, MIHAIL. Comoara cea mai de preţ a lumii : un


îndreptar practic pentru o viaţă fericită la copii (10-13 ani) / [Mihail Coşman]. -
Suceava : Editura George Tofan, 2010.
79 p. : il. ; 21x30 cm.
Autorul indicat pe copertă.
Text prezentat pe coloane.
ISBN 978-606-8159-03-4 : 12.00 lei
821.135.1-93-34

412. COŞMAN, MIHAIL. Comoara cea mai de preţ a lumii pentru


pitici : un îndreptar practic pentru o viaţă fericită la copii (6-9 ani) / [Mihail
Coşman]. - Suceava : Editura George Tofan, 2010.
46 p. : il. ; 21x30 cm.
Autorul indicat pe copertă.
Text prezentat pe coloane.
ISBN 978-606-8159-25-6 : 10.00 lei
821.135.1-93-1

413. COŞMAN, MIHAIL. Într-o oră înţelept, mai puternic, mai


deştept : un poem al fericirii, sănătăţii şi iubirii : [un ghid practic pentru o viaţă
fericită la adolescenţi (14-19 ani)] / [Mihail Coşman]. - Suceava : Editura George
Tofan, 2010.
184 p. : il., tab. ; 21 cm.
Autorul indicat pe copertă.
ISBN 978-606-8159-09-6 : 12.00 lei
821.135.1-93-1

414. CREANGĂ, ION. Povestea porcului ; Ursul păcălit de vulpe ;


Ivan Turbincă / Ion Creangă. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010.
72 p. : il. color ; 29 cm. + CD-ROM. - (Cele mai frumoase poveşti).
ISBN 978-973-675-794-5 : 15.00 lei
821.135.1-93-34
110 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

415. CRISTOFOR, ION. Cine a dat foc Romei : [poezii] / Ion Cristofor. -
Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010.
86, [3] p. ; 21 cm.
ISBN 978-606-8214-20-7 : 3.00 lei
821.135.1-1

416. CURTICĂPEAN, PETRE. Penumbră de poteci : distihuri / Petre


Curticăpean ; [cuv. înainte: Valentina Marica]. - Târgu-Mureş : Editura "Cezara
Codruţa Marica", 2010.
66 p. ; 20 cm. - (Via lucis).
ISBN 973-606-92255-9-2 : 5.00 lei
821.135.1-1

417. CUSTURĂ, ŞTEFANIA MARIA. Marin Sorescu ; Poezia


teatrului şi teatralitatea poeticului / Ştefania Maria Custură. - Cluj-Napoca :
Scientia, 2010.
170, [6] p. ; 24 cm. - (Volume Sapientia. Ştiinţele umane ; 66).
Tablă de materii in lb. română, engleză şi maghiară.
Rez. în lb. engleză şi maghiară.
Conţine note biografice despre autor.
Bibliogr. p. 155-159.
ISBN 978-973-1970-36-3 : 38.00 lei
821.135.1.09 Sorescu,M.
929 Sorescu,M.

418. DAN, PAVEL. Urcan bătrânul / Pavel Dan. - Cluj-Napoca : Dacia


XXI, 2010.
185 p. ; 20 cm. - (Scriitorii la ei acasă ; 13).
ISBN 978-606-92427-9-7 : 6.00 lei
821.135.1-32

419. DANILIUC, GHEORGHE. Tranzitania : un stat între două lumi :


[proză] / Gheorghe Daniliuc. - Craiova : Sitech, 2010.
110 p. ; 20 cm.
ISBN 978-606-11-0597-7 : 30.00 lei
821.135.1-32
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 111

420. DESSILA, OCTAV. Iubim : [roman] / Octav Dessila ; [tab. cronol.


şi ref. critice de Mihai Iovănel]. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010.
3 vol. : portr. ; 21 cm.
ISBN 978-973-675-869-0
Vol. 1 : Început de viaţă / pref. de Dan-Silviu Boerescu. - 2010. - 304 p. -
ISBN 978-973-675-867-6 : 10.00 lei.
Vol. 2 : Sfârşit de viaţă. - 2010. - 288 p. - ISBN 978-973-675-868-3 :
10.00 lei.
Vol. 3 : Uităm prea repede. - 2010. - 238 p. - ISBN 978-973-675-887-4 :
10.00 lei.
821.135.1-31

421. DRAGOMIR, MARIAN. Stihuri pentru viaţa mare! / Marian


Dragomir ; [pref. de George Paşa]. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
73 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-606-577-103-1 : 4.00 lei
821.135.1-1

422. DRĂGAN, GLEB. Reflecţii sumare / Gleb Drăgan. - Bucureşti :


Editura Academiei Române, 2010.
272 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-27-1913-8 : 10.00 lei
821.135.1-94

423. DUGNEANU, PAUL. Glose despre poezia contemporană / Paul


Dugneanu. - Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române, 2010.
281 p. ; 20 cm.
Conţine note.
ISBN 978-973-167-037-9 : 15.00 lei
821.135.1.09-1"1970/..."

424. DUMITRACHE, GELU FLORIN. Stupul vieţii / Dumitrache


Gelu Florin. - Galaţi : [s.n.], 2010.
21 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-0-09028-4 : 3.00 lei
821.135.1-32
112 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

425. DUMITRESCU-FRASINU, MARGA. Dincolo de cuvinte :


[roman] / Marga Dumitrescu-Frasinu. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2010.
98 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-678-407-1 : 5.00 lei
821.135.1-31

426. ELIADE, MIRCEA. Întoarcerea din rai : [roman] / Mircea Eliade


; pref. de Dan C. Mihăilescu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010.
348 p. ; 21 cm. - (Biblioteca pentru toţi ; 76).
Conţine tabel cronologic şi referinţe critice.
ISBN 978-973-675-537-8 : 10.00 lei
821.135.1-31

427. ENE, PETRICA. O viaţă prea timpuriu întreruptă : [jurnal] / Ene


Petrica. - Constanţa : Europolis, 2010.
80 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-676-425-7 : 4.59 lei
821.135.1-94

428. ENE, TEODOR. Albiniştii : boema anilor '60 : [amintiri] / Teodor


Ene. - Bucureşti : CD PRESS, 2010.
279 p. ; 24 cm.
ISBN 978-606-528-053-3 : 22.50 lei
821.135.1-94
3-056.47:640.44(498 Buc.)"1960/1970"(0:82-94)

429. FIRULESCU, VIORELA. Rhymes to the children's delight /


Viorela Firulescu. - Craiova : Sitech, 2010.
40 p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 37.
ISBN 978-606-11-0634-9 : 30.00 lei
821.135.1-93-1=111

430. FLORIAN, FILIP. Degete mici : roman / Filip Florian ; pref. de


Simona Sora. - Ed. a 3-a. - Iaşi : Polirom, 2010.
252, [4] p. ; 21 cm. - (Fiction Ltd).
ISBN 978-973-46-1796-8 : 6.30 lei
821.135.1-31
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 113

431. GORUNESCU, VALERIU. Poeziile rezistenţei româneşti /


Valeriu Gorunescu. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009-.
vol. ; 21 cm.
ISBN 978-973-678-290-9
Vol. 4 : Monştrii din apocalipsă. - 2010. - 192 p. - ISBN 978-973-678-
392-0 : 8.00 lei.
821.135.1-1

432. GRAMA, DOINA MIHAELA. Aventurile prinţesei Mi,


salamandra miraculoasă : [proză scurtă] / Doina Mihaela Grama. - Bucureşti :
Amurg Sentimental, 2010.
44 p. ; 18 cm.
ISBN 978-973-678-411-8 : 4.00 lei
821.135.1-93-32

433. GURĂU, VASILE. Drum bifurcat : roman / Vasile Gurău. -


Bucureşti : Proxima, 2009.
401 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7636-69-0 : 12.00 lei
821.135.1-31

434. HIRSCH, JUDITH. Corintia ; Jurnal de balerină : proză / Hirsch


Judith. - Cluj-Napoca : Dacia, 2010.
144 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-35-2514-1 : 4.00 lei
821.135.1-3

435. HODREA, GHEORGHE. Mi-e dor : poezii d-acasă / Gheorghe


Hodrea. - Arad : Edy Optic, 2009.
63 p. ; 21 cm. - (Colecţia Bace Toghiere).
ISBN 978-973-1851-17-4 : 5.22 lei
821.135.1-1

436. Invitaţie la teatru : dramatizări pentru preşcolari şi şcolari /


Cozma Alexandra, Cozma Mariana, Cozma Ioan, ... ; coord.: Vădeanu Rodica. -
Buzău : Editgraph, 2010.
115 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1957-67-8 : 8.00 lei
821.135.1-93-2
371.383
114 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

437. IONAC, VASILE. Iubind iubirea : [poezii] / Vasile Ionac. -


Bucureşti : Anamarol, 2010.
264 p. ; 21 cm.
ISBN 978-606-8049-43-3 : 11.00 lei
821.135.1-1

438. IOSIF, LAURA. Viaţa scriitorilor pe înţelesul copiilor : auxiliar


pentru orele de literatură română / Laura Iosif. - Buzău : Editgraph, 2009.
126, [4] p. : il., portr. ; 21 cm.
Bibliogr. 1 p.
ISBN 978-973-1957-39-5 : 7.00 lei
821.135.1.09(075.33)

439. ISAC, PAULA. File din jurnalul unui trăitor posac : proză /
Paula Isac. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2010-2011.
3 vol. ; 20 cm.
ISBN 978-973-678-397-5
Vol. 1. - 2010. - 98 p. ; 21 cm. - ISBN 978-973-678-397-5 : 5.00 lei.
821.135.1-3

440. IUGA, ION. Bărbatul din nord : [versuri] / Ion Iuga ; antologie
întocmită de Dragoş Bogdan Iuga. - Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010.
113 p. : tab. ; 20 cm. - (Scriitorii la ei acasă ; 33).
ISBN 978-606-92427-8-0 : 6.00 lei
821.135.1-1

441. IUGA, NORA. Dactilografa de noapte : versuri / Nora Iuga ; pref.


de Cristina Ispas. - Bucureşti : Casa de pariuri literare, 2010.
52 p. ; 21 cm. - (Reeditări. Poezie).
ISBN 978-606-92543-1-8 : 5.00 lei
821.135.1-1

442. IUGA, NORA. Spitalul manechinelor : versuri / Nora Iuga. -


Bucureşti : Casa de pariuri literare, 2010.
44 p. ; 21 cm. - (Reeditări. Poezie).
ISBN 978-606-92543-0-1 : 5.00 lei
821.135.1-1
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 115

443. LUNGU-MOVILĂ, ION. Frânturi : [proză scurtă] / Ion Lungu-


Movilă. - Constanţa : Europolis, 2010.
220 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-676-423-3 : 12.84 lei
821.135.1-32

444. MELINESCU, GABRIELA. Jurnal suedez / Gabriela Melinescu. -


Iaşi : Polirom, 2002-.
vol. : il. ; 19 cm. - (Ego-grafii).
Vol. 5 : (2003-2008). - 2010. - 306, [5] p. - Conţine note biobibliografice
despre autoare. - ISBN 978-973-46-1752-4 : 3.58 lei.
821.135.1(485)-94
821.135.1-94

445. MENUŢ, MAXIMINIAN. Vremea sintagmelor : [recenzii,


comentarii, prezentări realizate de autor în presa culturală] / Menuţ Maximinian. -
Bistriţa : Karuna, 2010.
271 p. : il. ; 21 cm. - (Identităţi).
ISBN 978-973-1978-83-3 : 12.00 lei
821.135.1.09
821.135.1-95

446. MICA, OVIDIU. Vokbular de vokbul rar : vocabular de


vocabule rare / Ovidiu Mica. - Satu Mare : Samtel Editura, 2010.
80 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-606-92259-0-5 : 10.00 lei
821.135.1-84

447. MIHĂILESCU, NICOLAE S. Caleidoscop : [versuri] / Nicolae S.


Mihailescu. - Bucureşti : Proxima, 2010.
129 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-7636-91-1 : 6.00 lei
821.135.1-1

448. MIHĂILESCU, NICOLAE S. Petale din corola vieţii : scrieri


IV : [versuri, proză] / Nicolae S. Mihailescu. - Bucureşti : Proxima, 2009.
164 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7636-72-0 : 12.00 lei
821.135.1-1
821.135.1-32
116 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

449. MIHOC, DAN. Aventura vieţii : roman / Dan Mihoc. - Bucureşti :


Proxima, 2010.
140 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-7636-86-7 : 6.00 lei
821.135.1-31

450. MIHOC, DAN. Bilete de papagal / Dan Mihoc. - Bucureşti :


Proxima, 2008-.
vol. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7636-60-7
Vol. 2 : Tablete selectate. - 2009. - 136 p. - ISBN 978-973-7636-73-7 :
10.00 lei.
821.135.1-92

451. MIHOC, DAN. Ucenicele diavolului : iubiri visate, iubiri


ascunse, iubiri trăite : [eseuri] / Dan Mihoc. - Bucureşti : Proxima, 2009.
132 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7636-71-3 : 6.00 lei
821.135.1-4

452. MOLDOVEANU, AURELIAN. Pluta : teatru / Aurelian


Moldoveanu. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2010.
48 p. ; 16 cm.
ISBN 978-973-678-403-3 : 3.00 lei
821.135.1-2

453. MORARIU, MIRCEA. Catacombe / Mircea Pavel Morariu ;


[pref.: Al. Florin Ţene...]. - Cluj-Napoca : Studia, 2010.
166 p. ; 17 cm.
ISBN 978-973-8390-63-8 : 6.00 lei
821.135.1-31

454. MOŢET, TEODORA. Şansa : poezie, proză / Teodora Moţet. -


Bucureşti : Amurg Sentimental, 2010.
58 p. ; 16 cm.
ISBN 978-973-678-404-0 : 4.00 lei
821.135.1-1
821.135.1-32
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 117

455. MUSTE, VASILE. Copilăria şi singurătatea : [poezii] / Vasile


Muste. - Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010.
73 p. ; 21 cm. - (Scriitorii la ei acasă ; 31).
Conţine note biobibliografice despre autor.
ISBN 978-606-8214-00-9 : 3.00 lei
821.135.1-32

456. NAFIRU, VICTOR. Dalmaţienii : [publicistică] / Victor Nafiru. -


Reşiţa : Neutrino, 2009.
189 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8916-70-8 : 8.00 lei
821.135.1-92

457. NATEA, LIVIU. Pietricele înmiresmate : [proză scurtă] / Liviu


Natea ; ed., cuv. înainte: Valentin Marica ; grafică: Andreea Oprea. - Târgu Mureş
: Editura Cezara Codruţa Marica, 2009.
51 p. : grafică ; 21 cm. - (Prima verba).
ISBN 978-606-92255-0-9 : 4.00 lei
821.135.1-32

458. NECULĂEŞ, MARIA. Ghici, ghicitoarea mea... [Resursă


electronică] : culegere de ghicitori alcătuită cu sprijinul elevilor clasei a IV-a /
Prof. Maria Neculăeş. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm.
ISBN 978-606-577-107-9 : 10.00 lei
821.135.1-93-193.1(082)(0.034)

459. NIŢICĂ, ANDREEA GABRIELA. Ocean de mărăcini / Andreea


Gabriela Niţică. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
185 p. ; 21 cm.
ISBN 978-606-577-086-7 : 8.00 lei
821.135.1-31
118 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

460. Noaptea curcubeielor lungi : volum colectiv de proză, eseu,


umor / [Ionel Bostan, Tănase Caraşca, Maria Călin, ...] ; [pref.: Dimitrie Lupu]. -
Galaţi : InfoRapArt, 2010.
240 p. : il., portr. ; 21 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Antetitlu: Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor
Artistice.
Conţine note biobibliografice despre autori.
ISBN 978-973-88643-8-2 : 15.00 lei
821.135.1-822
821.135.1.09:929

461. PALER, OCTAVIAN. Eul detestabil : o istorie subiectivă a


autoportretului / Octavian Paler. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2010.
160, [4] p. : portr. ; 21 cm. - (Seria de autor Octavian Paler).
Conţine notă biobibliografică despre autor.
ISBN 978-973-46-1785-2 : 5.90 lei
821.135.1-4

462. PĂDURARIU, DĂNUŢ. Fiul codrilor : roman / Dănuţ Pădurariu. -


Botoşani : Quadrat, 2010.
253 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8073-87-6 : 15.00 lei
821.135.1-31

463. PERŢA, LUCIAN. Literatura română - mură-n gură :


pseudoanalize literare la texte din manualele alternative ale claselor V-VIII /
Lucian Perţa. - Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010.
135 p. ; 20 cm. - (Scriitorii la ei acasă ; 45).
ISBN 978-606-8214-11-5 : 6.00 lei
821.135.1.09(075.33)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 119

464. Petale lirice : volum colectiv de poezie / [Daniel Brădeanu, Viorel


Bucur, Dan Tudor Calotescu, ...] ; [pref.: Melania Cuc]. - Galaţi : InfoRapArt,
2010.
231 p. : il., portr. ; 21 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Antetitlu: Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice.
Conţine note biobibliografice despre autori.
ISBN 978-973-88643-7-5 : 15.00 lei
821.135.1-1(082)
821.135.1.09:929

465. PETREU, MARTA. Diavolul şi ucenicul său : Nae Ionescu -


Mihail Sebastian / Marta Petreu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. - Iaşi : Polirom,
2010.
312 p. ; 23 cm. - (Plural M).
Rez. în lb. engleză şi franceză.
Conţine note biobibliografice despre autor.
Bibliogr. p. 281-303.
Index.
ISBN 978-973-46-1780-7 : 5.46 lei
821.135.1.09 Sebastian,M.
929 Sebastian,M.
14(498) Ionescu,N.
929 Ionescu,N.

466. PETRIA, EUGENIU DRAGOŞ. Maxime şi minime : întrebări şi


microrăspunsuri / Petria Eugeniu Dragoş. - Bucureşti : [s.n.], 2010.
100 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-0-08898-4 : 5.00 lei
821.135.1-84

467. PLOPEANU, PETRACHE. Bufonul cerşetorului : poezii /


Petrache Plopeanu. - Buzău : Editgraph, 2010.
265 p. : il. ; 20 cm. - (Cartea de poezie).
ISBN 978-973-1957-44-9 : 21.00 lei
821.135.1-1
120 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

468. POGONARU, NICOLAE. Amintiri din prezent : [versuri] /


Nicolae Pogonaru. - Buzău : Editgraph, 2010.
94 p. ; 20 cm.
Conţine referinţe critice.
ISBN 978-973-1957-65-4 : 7.00 lei
821.135.1-1

469. POP, FELICIAN. Dibuitorul de cuvinte : [poezii] / Felician Pop. -


Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010.
89 p. ; 21 cm. - (Scriitorii la ei acasă ; 43).
ISBN 978-606-8214-09-2 : 3.00 lei
821.135.1-1

470. POPA, MIRCEA. Continuităţi : [critică literară] / Mircea Popa. -


Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010.
360 p. ; 21 cm. - (Scriitorii la ei acasă ; 37).
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-606-8214-06-1 : 7.00 lei
821.135.1.09

471. POPESCU, DUMITRU RADU. Opere / Dumitru Radu Popescu ;


pref. de Cornel Ungureanu ; cronologie de Florea Firan. - Iaşi : Polirom, 2010-.
3 vol. : 22 cm. - (Opere).
ISBN 978-973-46-1705-0
[Vol.] 1 : Mări sub pustiuri. - 2010. - 555, [5] p. - Conţine referinţe critice.
- ISBN 978-973-46-1725-8 : 16.00 lei.
821.135.1-821

472. POPESCU, PETRU. Dulce ca mierea e glonţul patriei : [roman] /


Petru Popescu ; pref. de Alex. Ştefănescu. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing,
2010.
462 p. : il. ; 21 cm. - (Biblioteca pentru toţi ; 75).
Conţine tabel cronologic şi referinţe critice.
ISBN 978-973-669-994-8 : 10.00 lei
821.135.1(73)-31
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 121

473. POPIŢAN, DUMITRU. Versuri pentru vârsta a treia / Dumitru


Popiţan. - Bistriţa : Karuna, 2010.
352 p. ; 20 cm. - (Lirik).
ISBN 978-973-1978-94-9 : 12.00 lei
821.135.1-1

474. Poveşti scrise de copii [Resursă electronică] / Schinteie Teodora,


[Paut Bogdan, Moşneag Claudiu, ...] ; pref.: Schinteie Teodora. - Brăila : Editura
Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
1 CD-ROM : il. în parte color ; 12 cm.
Lucrarea conţine lucrări ale elevilor, completate de învătătoare.
Autorii indicaţi în cuprinsul lucrării.
ISBN 978-606-577-115-4 : 10.00 lei
821.135.1-93-34(082)(0.034)

475. PRALLEA-BLAGA, DANIEL. Portughezele Dianei Gorunceanu


alb versificate de destinatar : poezii / Dan Graţian ; desene de Rodica Prallea-
Blaga. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2010.
52 p. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-973-678-399-9 : 4.00 lei
821.135.1-1

476. RACHIERU, ADRIAN DINU. Poeţi din Basarabia : un veac de


poezie românească / Adrian Dinu Rachieru. - Bucureşti : Editura Academiei
Române ; Chişinău : Ştiinţa, 2010.
679 p. : portr. ; 24 cm.
ISBN 978-973-27-1884-1
ISBN 978-9975-67-694-6 : 25.00 lei
821.135.1(478).09-1

477. RADU, SANDA-MARIETTA. Aş vrea... : [versuri] / Sanda


Marietta Radu. - Craiova : Contrafort, 2010.
97 p. ; 20 cm.
ISBN 978-606-545-160-5 : 10.00 lei
821.135.1-1
122 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

478. RĂDULESCU, MARIAN. Dialoguri cu şi despre Anton Roman /


Marian Rădulescu. - Buzău : Editgraph, 2009.
160 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1957-34-0 : 8.00 lei
821.135.1-94
821.135.1.09 Roman,R. A.:641.568(498)(0:82-94)
929 Roman,R. A.(0:82-94)

479. RĂDULESCU, MIHAI. Rugul Aprins de la mănăstirea Antim la


Aiud / Mihai Rădulescu ; [în loc de post.: arhim. Mihail Stanciu...]. - Bucureşti :
Proxima, 2009.
212 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7636-70-6 : 10.00 lei
821.135.1-94
343.8(498)(0:82-94)

480. RĂDUŞ, AMALIA MARIA. Poezii : scrise de un copil pentru


copii / Amalia Maria Răduş ; [pref.: Emilia Dabu]. - Bucureşti : Milena Press,
2010.
71 p. : il. color ; 18 cm.
ISBN 978-973-7873-28-6 : 13.08 lei
821.135.1-93-1

481. ROŞA, ALINA. Prima zi de şcoală : la început de drum... / Roşa


Alina. - Timişoara : [s.n.], 2010.
28 p. : il color ; 20 cm.
Autorul indicat pe copertă.
ISBN 978-973-0-09048-2 : 3.00 lei
821.135.1-93-1
821.135.1-93-32

482. ROŞU, TIBERIU. Un memorialist fără amintiri / Tiberiu Roşu ;


trad.: Elena Ciobanu ; [pref.: prof. drd. Emilia Chiriţă]. - Iaşi : Performantica,
2010.
105 p. ; 21 cm. - (Creatica).
Text paralel în lb. română şi franceză.
ISBN 978-973-730-716-3 : 8.00 lei
821.135.1-4=133.1=135.1
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 123

483. SIMION, EMIL. Celia : [roman] / Emil Simion. - Suceava : Editura


George Tofan, 2009.
212 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1862-92-7 : 13.00 lei
821.135.1-31

484. SIMION, EMIL. Teatru / Emil Simion. - Suceava : Editura George


Tofan, 2010.
126 p. ; 20 cm.
ISBN 978-606-8159-40-9 : 8.00 lei
821.135.1-2

485. SMIRNOV, NOE. Bun găsit, Orient Apropiat : [atracţii turistice


din Siria, Iordania şi Liban, în cuvinte şi imagini] / Noe Smirnov, Ioan
Condurache ; [pref.: Mioara Roman]. - Bucureşti : CD PRESS, 2010.
135 p. ; 21 cm.
ISBN 978-606-528-010-6 : 13.00 lei
821.135.1-992
913(569.1+569.3+569.5)(0:82-992)

486. SOLCAN, GHEORGHE. Lupul, capra şi varza : schiţe


humoristice / Gheorghe Solcan. - Suceava : Editura George Tofan, 2010.
100 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-606-8159-37-9 : 8.00 lei
821.135.1-32
821.135.1-7

487. SPĂTARU, NICOLETA. Puterea cuvântului eminescian /


Spătaru Nicoleta. - Sibiu : [s.n.], 2010.
108 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-0-08951-6 : 5.00 lei
371.3:821.135.1.09 Eminescu,M.:373.3
929 Eminescu,M.

488. STAN, ANDREEA MIHAELA. Poveştile norilor / Andreea


Mihaela Stan. - Bucureşti : [s.n.], 2010.
48 p. : il. ; 21x24 cm. - (Zâna norilor).
ISBN 978-973-0-08629-4 : 5.00 lei
821.135.1-93-34
371.382
124 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

489. STĂNCULESCU, NINA. Templul brâncuşian al iubirii / Nina


Stănculescu ; cu o pref. de Doina Uricariu şi o postf. de Ion Pogorilovschi ; il.:
VISARTA Bucureşti. - Bucureşti : Universalia Press, 2010.
95 p., [28] p. pl. : il. ; 21 cm. - (Eseu).
Conţine notă biobibliografică.
ISBN 978-973-7722-32-4 : 6.00 lei
821.135.1-4

490. STĂNEI, ANASTASIA. Trăirea treimică în kenoza puterii


[Resursă electronică] : versuri / Anastasia Stănei. - Bucureşti : Editura Fundaţiei
"Paul Polidor", 2010.
1 CD-ROM ; 12 cm. - (Colecţia "Paul Polidor". Antologie de interferenţe
culturale ; 39).
ISBN 978-973-87709-8-0 : 15.00 lei
821.135.1-1(0.034)

491. STEJĂREAN, MELANIA. Tainic, alinare... : [poezii] / Melania


Stejărean ; [cuv. înainte: prof. dr. Valentin Marica] ; grafică: Mihail Frunză. -
Târgu-Mureş : Editura Cezara Codruţa Marica, 2009.
296 p. : grafică ; 21 cm. - (Via lucis).
ISBN 978-606-92255-3-0 : 18.00 lei
821.135.1-1

492. STERP, MARIA. Satul meu din Mărginime / Maria Sterp. -


Sibiu : Salgo, 2010.
249 p. : il. ; 21 cm.
Conţine note.
ISBN 978-606-8015-31-6 : 10.00 lei
821.135.1-91-1
398(498 Jina)

493. STOICA, CONSTANTIN. Tablete de nesomn : ediţie revizuită şi


adăugită / Constantin Stoica ; [prolog de Ion Stratan]. - Buzău : Editgraph, 2010.
100 pl ; 20 cm.
ISBN 978-973-1957-52-4 : 10.00 lei
821.135.1-84
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 125

494. Suntem mici poeţi! : volum de poezii ale elevilor claselor I E3 şi a


II-a E1 : Liceul teoretic "William Shakespeare" Timişoara / [coord.]: Marian
Andreea, Şeitan Aura. - Timişoara : [s.n.], 2010.
[32] p. ; 30 cm.
Coord. indicaţi drept autori.
ISBN 978-973-0-09012-3 : 4.00 lei
821.135.1-93-1(082)

495. ŞELARU, VASILE. Istoria literaturii din Ţara Bârsei şi


împrejurimi de la origini până în prezent = Die Sächsischen Schriststeller aus
dem Burzenland = Barcaság és környékének irodalomtőrténete kezdetektől
napjainkig / Vasile Şelaru. - Braşov : Editura Şelaru, 2010.
867 p. : portr. ; 24 cm.
Text în lb. română.
Bibliogr. p. 821-828.
Index.
ISBN 978-973-88735-4-4 : 50.00 lei
821.135.1(498 Ţara Bârsei).09".../2010"

496. ŞTEFAN, COSTIN. Jurnalul unui vagabond prin lume / Costin


Ştefan. - Bucureşti : [s.n.], 2010.
vol. ; 24 cm.
ISBN 978-973-0-08559-4
Vol. 2. - 2010. - 296, [62] p. : il. color ; 24 cm. - ISBN 978-973-0-
08559-4 : 16.00 lei.
913(100)(0:992)
821.135.1-992

497. TĂBLEŢ, ANCA. Distopia : versuri / Anca Tăbleţ ; [pref.: Iulia


Lazăr...]. - Buzău : Editgraph, 2010.
72 p. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1957-40-1 : 5.00 lei
821.135.1-1

498. TĂICUŢU, NICOLAI. Dincolo de semn : [versuri] / Nicolai


Tăicuţu. - Buzău : Editgraph, 2009.
106 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1957-35-7 : 6.00 lei
821.135.1-1
126 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

499. TĂICUŢU, VALERIA. Mamin : [pamflet] / Valeria Manta-


Tăicuţu. - Buzău : Editgraph, 2010.
245 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1957-58-6 : 15.00 lei
821.135.1-92

500. TĂNASE, GABRIELA. Constelaţii sonore / Gabriela Tănase ;


[pref.: Dumitru Ion Dincă...]. - Buzău : Editgraph, 2010.
162 p. ; 20 cm.
Index.
ISBN 978-973-1957-69-2 : 15.00 lei
821.135.1-4

501. TĂNASE, VIORICA. Memorii afective / Viorica Tănase. -


Bucureşti : Sapnaa Art, 2010.
208 p., [32] p. pl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-606-92364-6-8 : 11.00 lei
821.135.1-94

502. TĂUTEANU, MARIN. Liceul militar : [roman] / Marin


Tăuteanu. - Botoşani : Quadrat, 2010-.
vol. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8073-93-7
Cartea 1 : Fotografiatul interzis. - 2010. - 158 p. - ISBN 978-973-8073-
93-7 : 10.00 lei.
821.135.1-31

503. TIBERIAN, SANJA. Lumina de pe munte : [versuri] / Sanja


Tiberian. - 161 p. - Cluj-Napoca : Dacia, 2010.
161 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-35-2521-9 : 4.00 lei
821.135.1-1

504. ŢAŢA, ADELA. Trăiri : [versuri] / Adela Ţaţa. - Ed. a 2-a, rev. -
Sibiu : Salgo, 2010.
193 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-606-8015-27-9 : 9.00 lei
821.135.1-1
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 127

505. Ţăranul, talpa românităţii : antologie etnoculturală / [Vasile


Alecsandri, Valeriu Anania, Mareşal Ion Antonescu, ...] ; [antolog. de] Marin
Truşcă. - Craiova : Contrafort, 2010.
122 p. ; 20 cm.
Autorii indicaţi în cuprinsul lucrării.
Pe cop. 1 şi pe f. de tit. antologatorul indicat drept autor.
ISBN 978-606-545-163-6 : 15.00 lei
821.135.1-822

506. ŢIGĂNUŞ, VIRGIL NISTRU. Cândva, altădată... : versuri /


Virgil Nistru Ţigănuş. - Galaţi : Academica Galaţi, 2010.
88 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-8937-66-6 : 6.00 lei
821.135.1-1

507. ŢOIU, CONSTANTIN. Memorii din când în când / Constantin


Ţoiu. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003-.
vol. ; 20 cm. - (Jurnal & Memorii).
[Vol.] 5 : Vederi din Prepeleac. - 2010. - 59, [5] p. - ISBN 978-973-23-
2895-8 : 4.15 lei.
821.135.1.09(0:82-94)
821.135.1-94
821.135.1-4

508. ŢURLEA, STELIAN. Trei femei : roman / Stelian Ţurlea. -


Bucureşti : Cartea Românească, 2010.
208 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-23-2912-2 : 2.85 lei
821.135.1-31

509. URSU, DORU VIOREL. Ministrul de interne : [autobiografie] /


Doru Viorel Ursu ; [ed.: Costin Diaconescu]. - Bucureşti : CD PRESS, 2008-.
vol. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-606-528-009-0
[Partea] 3 : Radiografia unei lovituri de stat. - 2010. - 207 p. : facs., il. -
ISBN 978-606-528-048-9 : 15.00 lei.
821.135.1-94
32(498)"1990/1991"(0:82-94)
128 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

510. VĂDAN, ION. Prapur : [versuri] / Ion Vădan. - Cluj-Napoca :


Dacia XXI, 2010.
103 p. : il. color ; 21 cm. - (Scriitorii la ei acasă).
ISBN 978-606-8214-03-0 : 10.00 lei
821.135.1-1

511. VĂIDEAN, NISTOR. Bucuria unui copil despre care se credea


că nu va mai juca fotbal niciodată / Nistor Vaidean. - Făgăraş : [s.n.], 2010.
206 p. : facs., il. în parte color ; 21 cm.
ISBN 978-973-0-08889-2 : 8.60 lei
821.135.1-312.6
796.332(498)(0:82-31)

512. VIŞAN, ŞTEFAN. Vulturul nu cade... niciodată : [roman] / Ştefan


Vişan. - Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2010.
194 p. ; 21 cm.
Vol. apărut în memoria gen. Grigore Baştan, făuritorul trupelor de
paraşutişti.
ISBN 978-973-153-095-6 : 4.99 lei
821.135.1-31

513. Viziuni : volum colectiv de versuri editat în cadrul Festivalului


Naţional Studenţesc de Poezie "Ion Chichere" : ediţia I / [Vlad Botgros,
Bistriceanu Cristian, Olariu Dănuţ, ...]. - Reşiţa : Neutrino, 2009.
70 p. ; 21 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Antetitlu: Ministerul Tineretului şi Sportului. Casa de Cultură a
Studenţilor Reşiţa.
ISBN 978-973-8916-71-5 : 6.00 lei
821.135.1-1(082)
06.078:821.135.1.09-1"2009" Reşiţa
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 129

821.14 Literatură greacă

514. IMRAN, ABDURAIM. Spaţiul balcanic în viziunea a doi scriitori


greci / Abduraim Imran ; [cuv. înainte: prof. univ. dr. Ştefan N. Popa]. - Brăila :
Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
77 p. ; 21 cm.
Lucrarea are ca suport texte ale scriitorilor greci Kostas As(s)imakopoulos
şi Kostis Palamas.
Bibliogr. p. 75-76.
ISBN 978-606-8129-55-6 : 4.00 lei
821.14'06.09 Palamas,K.
821.14'06.09 Asimakopoulos,K.
929 Palamas,K.
929 Asimakopoulos,K.

821.16 Literaturi slave

515. ARDELEAN, IVAN. Nostalgija vikon : poezii : antologija / Ivan


Ardeljan. - Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010.
117 p. : tab. ; 20 cm. - (Scriitorii la ei acasă ; 52).
ISBN 978-606-8214-46-7 : 4.00 lei
821.161.2(498)-1=135.1

516. GOGOL, NIKOLAI VASILEVICH. Taras Bulba ; Mantaua ;


Nasul / N. V. Gogol ; trad. şi note de Elena Vizir ; [il. text: Marian Simion]. -
Bucureşti : Adevărul Holding, 2010.
256 p. : il. ; 21 cm. - (Biblioteca Adevărul. 100 de opere esenţiale ; 88).
Tit. orig. (rusă): Taras Bulba. Shinel. Nos. Vii.
ISBN 978-606-539-232-8 : 10.00 lei
821.161.1-31=135.1

517. KOZAK, HENRYK JOSEF. List od Matki - Wiersze wybrane =


Scrisoare de la mama - poezii alese / wybór, przekład i glosariusz Alexandra G.
Şerbana ; Henryk Józef Kozak ; antologare, prezentare şi traducere de Alexandru
G. Şerban. - Wydanie dwujęzyczne polsko-rumuńskie. - Iaşi : Performantica, 2010.
430 p. : il., portr. ; 25 cm.
ISBN 978-973-730-714-9 : 45.00 lei
821.162.1-1=135.1=162.1
130 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

518. Poveşti bulgăreşti / trad. de Paula Tănăsescu. - Bucureşti : Sapnaa


Art, 2010.
173 p. ; 21 cm.
ISBN 978-606-92364-0-6 : 9.00 lei
821.163.2-91-34=135.1
398.2(437.2)

519. TURGENEV, IVAN SERGEEVICH. Părinţi şi copii : [roman] / I.


S. Turgheniev ; trad. din lb. rusă de Mircea Lutic. - Bucureşti : Litera Internaţional,
2010.
253 p. ; 18 cm. - (Carte de buzunar ; 6).
Traducere.
Conţine note biobibliografice despre autor.
ISBN 978-973-675-837-9 : 8.00 lei
821.161.1-31=135.1

821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...)

520. AL ASWANI, ALAA. Chicago : [roman] / Alaa Al-Aswani ; trad.


din lb. arabă şi note de Nicolae Dobrişan. - Iaşi : Polirom, 2010.
357, [3] p. ; 20 cm. - (Biblioteca Polirom).
ISBN 978-973-46-1786-9 : 3.68 lei
821.411.21(620)-31=135.1

521. GHERGHINEL, DANIELA AURORA. Romanul japonez


modern între Orient şi Occident / Daniela Aurora Gherghinel. - Sibiu : Ade
Print, 2010.
107 p. ; 21 cm.
Conţine note bibliogr.
Bibliogr. p. 104-106.
ISBN 978-606-92416-1-5 : 7.00 lei
821.521.09-31
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 131

522. ÍREPOĞLU, GÜL. Concubina : [roman] / Gül Írepoğlu ; trad.:


Ana Andreescu. - Bucureşti : Vivaldi, 2010.
224 p. ; 20 cm.
Traducere.
Proiect: TEDA.
Carte apărută cu sprijinul Ministerului Culturii şi Turismului al Replubicii
Turcia.
ISBN 978-973-150-044-7 : 10.00 lei
821.512.161-31=135.1

523. Kalila şi Dimna sau poveştile lui Bidpai / trad. din lb. arabă, postf.
şi note de George Grigore. - Iaşi : Polirom, 2010.
214 p. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-973-46-1729-6 : 10.00 lei
821.411.21-32=135.1

821.511.141 Literatură maghiară

524. OLÁH, JÓZSEF. Bolond élet : [versek] / Oláh József. - Nagyvárad


[Oradea] : Europrint, 2010.
83 p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 26.
ISBN 978-973-7735-75-1 : 1.83 lei
821.511.141-1

821.511.141(498) Literatură maghiară din România

525. Aranytoll 2008 / felelős szerkesztő.: Tunyogi Gyula. - Nagyvárad


[Oradea] : Prolog, 2009.
56 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7746-48-1 : 4.00 lei
821.511.141(498)-93-32(082)

526. CSIRE, GABRIELLA. A magyarság mondáiból / Csire Gabriella. -


Székerlyudvarhely [Odorheiu Secuiesc] : Erdélyi Gondolat - Gând Transilvan, 2010.
184, [3] p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 178-181.
ISBN 978-606-534-024-4 : 14.00 lei
821.511.141(498)-34
132 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

527. FARKAS, KÁLMÁN. Szőnyegbombáz a fény : [versek] / Farkas


Kálmán. - Bistriţa : Karuna, 2010.
104 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1978-90-1 : 8.00 lei
821.511.141(498)-1

528. SOLYMOSI DERZSI, JÓZSEF. Embervadászatok, áldozatok,


bűnbakok : sorsok, vallomások, kényszerhelyzetek / Solymosi Derzsi József. -
Sibiu : Salgo, 2010.
259 p. : il. ; 21 cm.
Conţine note.
ISBN 978-606-8015-21-7 : 12.00 lei
821.511.141(498)-94

529. SZÁSZ, MÁRIA. Vers, ének szinezve / autor: Szász Maria. -


Bethlen : [s.n.], 2010.
[48] p. : il. ; 21x30 cm.
ISBN 978-973-0-08734-5 : 5.00 lei
821.511.141(498)-93-1
372.384

530. SZÁSZ, MÁRIA. A Múlt a jellenben : segédanyag óvónőknek /


Szász Mária, Réman Ágnes. - Bistriţa Năsăud : [s.n.], 2010.
81 p. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 80.
ISBN 978-973-0-08735-2 : 5.00 lei
821.511.141(498)-93-1(082)
821.511.141(498)-93-2(082)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 133

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

908 Monografii zonale

531. DÁNIELISZ, ENDRE. Salonta în secolul XX / Dánielizs Endre ;


[trad.: Láda Irén-Gizella, Rugină Irina, Vereş Maria-Barbara]. - Oradea : Prolog,
2009.
232 p. : fotogr. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 213-214.
ISBN 978-973-7746-49-8 : 4.95 lei
908(498 Salonta)"19"

532. GRIGORE, ELENA. Monografia localităţii Celeiu, oraşul


Corabia, judeţul Olt / Elena Grigore. - Craiova : Sitech, 2010.
90 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 87.
ISBN 978-606-11-0654-7 : 20.00 lei
908(498 Celeiu)
908(498 Corabia)

533. MAGOPEŢ, ROMICĂ. Ibăneşti : veşnic şi universal / prof. gr. I


ing. Romică Magopeţ ; [pref. de: Ţabuleac Mihai..., Cătălin Mugurel Flutur...,
Cristian Constantin Roman..., ...]. - Botoşani : Quadrat, 2010.
490 p. : fig., il., tab. în parte color ; 24 cm.
ISBN 978-973-8073-88-3 : 15.00 lei
908(498 Ibăneşti)

534. MEDA, SIMION. Monografia comunei Cuptoarea-Secul / Simion


Meda. - Reşiţa : Neutrino, 2009.
176 p. : il. în parte color, tab. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8916-72-2 : 8.00 lei
908(498 Cuptoarea Secu)(084)
134 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

535. OLARU, DRAGOŞ. Vetre strămoşeşti : Ropcea, un sat din


Bucovina, la a 560-a aniversare / Dragoş Olaru, Emanoil Rei. - Suceava : Editura
George Tofan, 2010.
139 p. ; 21 cm. - (patrimoniu.sv).
ISBN 978-606-8159-24-9 : 10.00 lei
908(477 Ropcea)
082.2

536. Uliţă spre cer : privire monografică asupra satului Şerbeni din
Judeţul Mureş / Silvia Negruţiu, Silviu Negruţiu, Silvan Negruţiu, Silvana
Negruţiu. - Târgu-Mureş : Editura Cezara Codruţa Marica, 2009.
242, [39] p. : facs., h., il. color., n. muz., tab. ; 21 cm. + 1 CD-ROM.
ISBN 978-606-92255-6-1 : 30.00 lei
913(498 Şerbeni)(0:82-94)
821.135.1-94

91 Geografie

537. POPOVICI, ELENA-ANA. Piemontul Cotmeana : dinamica


utilizării terenurilor şi calitatea mediului / Elena-Ana Popovici. - Bucureşti :
Editura Academiei Române, 2010.
208 p., [10] p. pl. : il. în parte color, h., graf., schem., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 203-208.
ISBN 978-973-27-1920-6 : 10.00 lei
911.2:631.4(498 Piemontul Cotmean)
504.064

913 Geografie pe ţări individuale

538. 100 de minuni ale Italiei / texts: Joshua Burkholder, Giorgia


Mancini, Susan Northcott, ... ; trad.: Simona Ceauşu. - Bucureşti : Editura ALL,
2010.
208 p. : il. color ; 35 cm.
Text prezentat pe coloane.
Tit. orig. (engleză): 100 treasures of Italy.
ISBN 978-973-571-948-7 : 90.83 lei
913(450)(091)(084)
008(450)(091)(084)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 135

539. BAILEY, ROSEMARY. Franţa : [trasee inedite, recomandările


cunoscătorilor, experienţe autentice] / Rosemary Bailey ; [trad.: Ianina Marinescu]. -
Bucureşti : Adevărul Holding, 2010.
400 p. : il. în parte color, h. ; 19 cm. - (National Geographic Traveler ; 20).
Text prezentat pe coloane.
Index.
ISBN 978-606-539-255-7 : 15.00 lei
913(44)(036)

540. DUNLOP, FIONA. Spania : [trasee inedite, recomandările


cunoscătorilor, experienţe autentice] / Fiona Dunlop ; [trad.: Maximilian
Constantinescu, Ianina Marinescu]. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010.
400 p. : il. în parte color, h. ; 19 cm. - (National Geographic Traveler ;
21).
Text prezentat pe coloane.
Index.
ISBN 978-606-539-256-4 : 15.00 lei
913(460)(036)

541. Islanda : [ghid] / text: Dana Ciolcă ; foto: Florin Andreescu. -


Bucureşti : Ad Libri, 2010.
160 p. : il. color ; 21 cm. - (Călător pe mapamond).
Index.
ISBN 978-606-8050-17-1 : 34.88 lei
913(491.1)(036)

542. Lisabona : [ghid] / text: Dana Ciolcă ; foto: Florin Andreescu. -


Bucureşti : Ad Libri, 2010.
176 p. : h., il. color ; 21 cm. - (Călător pe mapamond).
Index.
ISBN 978-606-8050-16-4 : 34.88 lei
913(469 Lisabona)(036)

543. Santorini : [ghid] / text: Mariana Pascaru ; foto: Florin Andreescu. -


Bucureşti : Ad Libri, 2010.
104 p. : h., il. color ; 21 cm. - (Călător pe mapamond).
Index.
ISBN 978-606-8050-15-7 : 29.43 lei
913(495.88 Santorini)(036)
136 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

544. SMITH, ROFF MARTIN. Australia : [trasee inedite,


recomandările cunoscătorilor, experienţe autentice] / Roff Martin Smith ; [trad.:
Nicoleta Ţurcanu]. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010.
400 p. : il. în parte color, h. ; 19 cm. - (National Geographic Traveler ;
19).
Text prezentat pe coloane.
Index.
ISBN 978-606-539-254-0 : 15.00 lei
913(94)(036)

545. TURNER, PETER. Noua Zeelandă : [trasee inedite, recomandările


cunoscătorilor, experienţe autentice] / de Peter Turner ; fotogr. de Colin Monteath ;
[trad.: Maximilian Constantinescu]. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010.
320 p. : il. în parte color, h. ; 19 cm. - (National Geographic Traveler ;
18).
Text prezentat pe coloane.
Index.
ISBN 978-606-539-225-0 : 15.00 lei
913(931)(036)

546. Viena / text: Mariana Pascaru ; foto: Florin Andreescu. - Bucureşti :


Ad Libri, 2010.
176 p. : h., il. color ; 21 cm. - (Călător pe mapamond).
Index.
ISBN 978-606-8050-19-5 : 34.88 lei
913(436 Viena)(036)

913(498) Geografia României

547. Bucureşti = Bucarest = Bucharest : [album] / foto: Florin


Andreescu ; text: Pascaru Mariana Dorina ; trad. franceză: Diane Chesnais ; trad.
engleză: Alistair Blyth. - Bucureşti : Ad Libri, 2010.
[32] p. : il. color ; 17x24 cm. - (Călător prin ţara mea).
ISBN 978-606-8050-12-6 : 16.35 lei
77.04:913(498 Buc.)(084)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 137

548. Bucureştii de lângă Bucureşti : [album] = The Bucharest near


Bucharest : [album] / foto: Viorel Simionescu ; text: Marian Ştefan ; [trad. în lb.
englez: Laura Ionică]. - Bucureşti : Ad Libri, 2010.
112 p. : h., il. color ; 25 cm.
Ed. bilingvă.
Text prezentat pe coloane.
Conţine note biobibliografice despre fotograf.
ISBN 978-606-8050-10-2 : 59.95 lei
77.04:913(498 Buc.)(084)

549. INDRIEŞ, ANDREI. Munţii Padiş-Scărişoara : studiu de


geografie regională / Andrei Indrieş. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea,
2010.
230, [4] p. : graf., h., tab. ; 25 cm. + 1 h. 30x42 cm pliată la 21x15 cm.
Bibliogr. p. 222-226.
ISBN 978-606-10-0159-0 : 15.00 lei
913(498)(23 Apuseni)
913(498)(23 Padiş;Scărişoara)

550. România : Munţii Retezat : Patrimoniu Natural Mondial - :


[album] = The Retezat Mountains : World Natural Heritage / foto: Sorin
Rechiţan ; text: acad. Dan Bălteanu ; trad. lb. eng.: Alistair Ian Blyth. - Bucureşti :
Ad Libri, 2010.
120 p. : il. color ; 29 cm.
Bibliogr. p. 120.
ISBN 978-606-8050-14-0 : 89.38 lei
77.04:502.72(498)(23 Retezat)(084)
77.04:712.23(498)(23 Retezat)(084)

551. Sighişoara : amintiri medievale : [album] = Sighişoara : medieval


memories = Sighişoara : Eine Zeitreise ins Mittelalter / foto: Florin Andreescu ;
text: Mariana Pascaru ; trad. lb. eng.: Alistair Ian Blyth ; trad. lb. germană: Ana
Maria Gal. - Bucureşti : Ad Libri, 2010.
74, [6] p. : il. color ; 22x28 cm.
Ed. trilingvă.
ISBN 978-606-8050-09-6 : 38.15 lei
77.04:913(498 Sighişoara)(091)(084)
138 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

929 Biografii. Genealogie. Heraldică

552.Omagiu. Belousov, Vitalie. Creatorul şcolii de inventică la 80 de


ani : e ziua magistrului [Vitalie Belousov] / [Traian Dinorel Stănciulescu, Boris
Plahteanu, N. Gojinetchi, ...]. - Iaşi : Performantica, 2010.
387 p. : facs., fig., il. în parte color, schem. ; 25 cm.
Texte în lb. engleză.
Autorii menţionaţi în cuprinsul cărţii.
Conţine curriculum vitae al prof. univ. dr. ing. Vitalie Belousov.
ISBN 978-973-730-698-2 : 30.00 lei
37(498) Belousov,V.
929 Belousov,V.
082.2

553. Evocări colegiale : profesorului univ. dr. ec. Ioan D.


Adumitrăcesei la împlinirea vârstei de 80 ani / [conf. univ. Mihai P. Irimia
(coord.), prof. univ. Ilie Niţă, asist. univ. Anca-Mihaela Butnariu, ...]. - Iaşi :
Performantica, 2010.
134 p. ; 21 cm.
Autorii indicaţi în tabla de materii.
Antetitlu pe cop.: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.
Catedra de Economie şi Marketing.
ISBN 978-973-730-711-8 : 10.00 lei
33(498) Adumitrăcesei,I.D.
929 Adumitrăcesei,I.D.
082.2

554. TURCUŞ, VERONICA. Alexandru Marcu : il destino di un


italianista romeno / Veronica Turcuş ; traduzione dal romeno di Cristian
Alexandru Damian. - Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii
Transilvane, 2009.
320 p., [16] p. pl. : facs., portr. ; 24 cm.
Conţine notă biobibliografică despre autoare.
Index.
ISBN 978-973-7784-40-7 : 27.48 lei
012:37(498) Marcu,A.
016:37(498) Marcu,A.
929 Marcu,A.
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 139

94(100) Istorie universală

555. DONALD, GRAEME. Minciuni, erori şi neînţelegeri în istorie /


Graeme Donald ; trad. de Ioana Avădănei şi Cezar Petrilă. - Iaşi : Polirom, 2010.
309, [3] p. ; 20 cm. - (La limita cunoaşterii).
Tit. orig. (engleză): Lies, damned lies and history.
Bibliogr. p. 301-302.
Index.
ISBN 978-973-46-1787-6 : 2.36 lei
94(100)

556. WEIR, STEPHEN. Cele mai proaste decizii din istorie / Stephen
Weir ; [trad. din lb. engleză: Sorin Şerb]. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010.
262 p. : h., il., portr. ; 21 cm. - (Bestseller internaţional).
Pe cop. 1 şi 4: Săptămâna Financiară.
Tit. orig. (engleză): History's worst decisions and the people who made
them.
ISBN 978-973-675-884-3 : 9.90 lei
94(100)

94(3) Istorie antică

557. KERRIGAN, MICHAEL. O istorie întunecată : împăraţi


romani : de la Iulius Caesar la căderea Romei / Michael Kerrigan ; trad. de
Lia Decei. - Bucureşti : Corint, 2010.
256 p. : il. color ; 30 cm.
Index.
ISBN 978-973-135-576-4 : 73.30 lei
94(37)"-01/03":929
140 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

558. O'BRIEN, CORMAC. Declinul imperiilor : de la glorie la ruină,


povestea marilor imperii antice / Cormac O'Brien ; trad. din lb. engleză de
Daniela-Georgiana Arşinel şi Ruxandra Apetrei. - Bucureşti : Curtea Veche
Publishing, 2010.
291, [4] ; 21 cm.
Pe cop. 1: Săptămâna financiară.
Tit. orig. (engleză): The fall of empires: from glory to ruin, an epic
account of history's ancient civilizations.
Bibliogr. p. 287-289.
ISBN 978-606-588-001-6 : 10.00 lei
94(3)
325.36(3)(091)

94(4/9) Istoria pe ţări individuale

559. BUTLER, RUPERT. Gestapo : istoria poliţiei secrete a lui Hitler /


Rupert Butler ; [trad. din lb. engleză: Aurelia Ulici]. - Bucureşti : Litera Internaţional,
2010.
216 p. : il. ; 21 cm. - (Bestseller internaţional).
Pe cop. 1 şi 4: Săptămâna financiară.
Tit. orig. (engleză): The Gestapo: a history of Hitler's secret police 1933-
1945. Amber Books Ltd., 2004.
Bibliogr. p. 205-206.
Index.
ISBN 978-973-675-863-8 : 10.00 lei
351.746.1(430) Gestapo
94(430)"1918/1945"

560. HAVADI-NAGY, KINGA XÉNIA. Die Slawonische und Banater


militärgrenze : kiegserfahrungen räumliche Mobilität / Kinga Xénia Havadi-
Nagy. - Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane,
2010.
269 p., [6] p. pl. : fig., h. color ; 24 cm.
ISBN 978-973-7784-48-3 : 30.00 lei
94(436)
355(436)
356.13(436)
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 141

561. LECOMTE, BERNARD. Secretele Vaticanului / Bernard


Lecomte ; trad. din lb. franceză: Mărgărita Vavi Petrescu. - Bucureşti : Litera
Internaţional, 2010.
233, [7] p. ; 21 cm. - (International Bestseller).
Pe cop.1 şi 4: Săptămâna financiară.
Trad. după ed.: Les secrets du Vatican. Perrin, 2009.
Bibliogr. p. 221-224.
Index.
ISBN 978-973-675-807-2 : 10.00 lei
008(456.31)"19"
94(456.31)"19"

562. Mélanges d'histoire générale : Nouvelle Série. - Cluj-Napoca :


Editura IDC Press, 2007-.
4 vol. ; 25 cm.
ISBN 978-973-1856-01-8
Vol. 2 : Extincta est lucerna orbis / edited by: Ana Dumitran, Loránd
Mádly, Alexandru Simion. - Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de
Studii Transilvane, 2009. - 563 p., XXXII p. pl. : il. în parte color. - Texte în lb.
engleză, franceză, germană şi italină. - Antetitlu: "Babeş-Bolyai" University.
Romanian Academy "George Bariţiu" Institute of History. Center for
Transylvanian Studies. Associazione per le Relazioni Culturali fra Italia e
Romania. Patrimonium Transsylvanicum. - ISBN 978-973-7784-38-4 : 55.86 lei.
94(439)"14" Matei I Corvin
929 Matei I Corvin

94(498) Istoria României

563. ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI. Direcţia


Judeţeană Sibiu. Mihai Viteazul : 410 ani de la Prima Unire a Ţărilor
Române / Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale ; coord. şt.: Alexiu
Tatu ; selecţie doc.: Teodor Arhire ; foto. doc., prelucrare foto, tehnoredactare:
Vladimir Secoşan. - Sibiu : Salgo, 2010.
77 f. volante în mapă : facs., il. color ; 22 cm.
ISBN 978-606-8015-29-3 : 20.00 lei
94(498)"15" Mihai Viteazul(093.2)(084)
929 Mihai Viteazul(093.2)(084)
142 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

564. BORCOMAN, MARIANA. Aşezări transilvane : Rupea /


Mariana Borcoman. - Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii
Transilvane, 2010.
174, [2] p., [48] p. pl. : facs., il. în parte color ; 24 cm.
Bibliogr. p. 157-164.
Index.
ISBN 978-973-7784-49-0 : 30.00 lei
94(498 Rupea)

565. The History of Transylvania / coord.: Ioan-Aurel Pop, Thomas


Nägler ; [translated from the Romanian by: Brînduşa Ciugurean, Mălina Hîlmă,
Mihaela Mudure]. - Cluj-Napoca : Editura Institutul Cultural Român. Centrul de
Studii Transilvane, 2005-.
vol. : il. ; 24 cm.
ISBN 973-7784-04-9
Vol. 2 : From 1541 to 1711 / coord.: Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler,
Magyary András, ... - Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii
Transilvane, 2009. - 448 p. : h., il. în parte color. - Bibliogr. p. 405-426. - Index. -
ISBN 978-973-7784-43-8 : 26.39 lei.
94(498.4)".../1711"

566. Istoria Transilvaniei / Ioan-Aurel Pop (coord.), Thomas Nägler


(coord.), Mihai Bărbulescu, ... - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Cluj-Napoca : Editura
Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvane, 2008-.
vol. ; 24 cm.
ISBN 978-973-7784-29-2
Vol. 1 : Până la 1541. - 2009. - 381 p., [13] p. pl. : h. - Bibliogr. p. 331-
349. - Index. - ISBN 978-973-7784-39-1 : 40.47 lei.
94(498.4)".../1918"

567. MURGESCU, BOGDAN. România şi Europa : acumularea


decalajelor economice : (1500-2010) / Bogdan Murgescu. - Iaşi : Polirom, 2010.
524 p. : graf., tab. ; 24 cm. - (Historia).
Bibliogr. p. 491-514.
ISBN 978-973-46-1665-7 : 15.00 lei
94(498:4)"1500/2010"
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 143

568. Pe urmele trecutului : profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani /


Susana Andea (coord.), Ioan-Aurel Pop (coord.), Alexandru Simion (secretar de
red.), [...] ; secretar de redacţie: Alexandru Simion. - Cluj-Napoca : Editura
Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009.
724 p. : il., tab., portr. color ; 24 cm.
ISBN 978-973-7784-47-6 : 54.12 lei
930(498) Edroiu,N.
929 Edroiu,N.
082.2
94(498)

569. POP, IOAN AUREL. Silviu Dragomir şi dosarul Diplomei


Cavalerilor Ioaniţi / Ioan-Aurel Pop, Sorin Şipoş. - Cluj-Napoca : Editura
Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009.
209 p., [8] p. pl. : facs. ; 24 cm.
Conţine note biobibliografice despre autori.
Conţine şi: Diploma din 1247 a regelui Bela IV : studiu critic.
ISBN 978-973-7784-45-2 : 18.50 lei
930(498) Dragomir,S.:061.236.6(100)"12"
061.236.6(100):94(498)"12"
94(439)"12":Bela IV:061.236.6(100)+94(498)"12"
929 Bela IV
929 Dragomir,S.

570. Problema Transilvaniei în discursul politic de la sfârşitul


Primului Război Mondial / Valer Moga (coord.), Sorin Arhire (coord.), Sorin
Radu, ... - Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii
Transilvane, 2009.
236 p. ; 21 cm.
Rez. în lb. engleză.
ISBN 978-973-7784-41-4 : 30.00 lei
94(498.4)"1917/1920"
144 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

INDEX DE NUME

Ábrahám, Beáta - 198


Adronic, Mădălina (trad.) - 19
Adumitrăcesei, Ioan D. - 553
Agârbiceanu, Ion - 337
Agenţia de Propietate Intelectuală Inventa (Bucureşti) - 297
Agrippa von Nettesheim, Henrich Cornelius - 29
Aïvanhov, Omraam Mikhaël - 30-31
Al Aswani, Alaa - 520
Albania - 100
Albert-Lőrincz, Enikő - 93
Albert-Lőrincz, Márton - 93
Albin, Adolf - 318
Alecsandri, Vasile - 337, 505
Alexandru, Ciprian-Antoniade - 108, 285
Alungulesei, Cecilia (trad.) - 370
Ambrus, Zoltán - 91
Ana, Gherghina - 162
Anania, Valeriu - 505
Andea, Susana - 568
Andreescu, Ana (trad.) - 522
Andreescu, Florin (foto.) - 305, 541-543, 546-547, 551
Andreian, Marin S. - 319
Andriţoi, Claudia - 296
Androne, Marius - 380
Andronic, Benone - 289
Aneci, Ioana (trad.) - 43
Angelescu, Gheorghe - 381
Antal, Margit - 2
Antohi, Gheorghe - 25, 155
Anton, Carmen - 299
Anton, Speranţa - 244
Antonescu, Ion - 505
Antoniu, Irinel (trad.) - 371
Apetrei, Ruxandra (trad.) - 558
Apetroae, Gheorghe - 383
Apostolescu, Cristian (coord.) - 174
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 145

Arbore, Grigore - 399


Ardelean, Ivan - 515
Ardeleanu, Cristina - 156
Argintaru, Cristina Elena - 223-224
Arhire, Sorin - 570
Arhire, Teodor (antolog.) - 563
Arhivele Naţionale ale României. Direcţia Judeţeană Sibiu - 563
Aronescu, Sanda (trad.) - 352
Arsenie Papacioc, arhimandrit - 65, 65
Arşinel, Daniela-Georgiana (trad.) - 558
Asimakopoulos, Kostas - 514
Asimov, Isaac - 341
Atudosiei, Nicole-Livia - 288
Australia - 544
Avădănei, Lidia (trad.) - 555
Avram, Cornel - 66
Avram, Vasile - 384

Badea, Dorel - 290


Badea, Petrică Auraş - 382
Bailey, Rosemary - 539
Balbach, Alfons - 245
Bálint, Gyöngyvér - 88
Baltac, Mariana - 162
Balzac, Honoré de - 368
Banat - 156
Banciu, Elena - 94
Banu, Constantin - 240
Barbu, Anca (coord.) - 186
Barbu, Cristian-Marian - 123
Baring, Maurice - 342
Barna, Bodó - 101
Barrow, John - 343
Baştan, Grigore - 512
Baudrillard, Jean - 36
Bazac, Emilian (trad.) - 341
Bazin, Hervé - 369
Băbeanu Moldoveanu, Aluca - 385
Bădescu, Ovidiu - 27
146 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Bădescu, Zenobia - 300


Bălaşa, Rodica - 251
Bălănescu, Dana Antoaneta (pref.) - 156
Bălteanu, Dan (text) - 550
Bănică, Ileana - 170
Bărăscu, Elena - 240
Bărbulescu, Georgiana (trad.) - 379
Bărbulescu, Mihai - 566
Bâldescu, Zorina - 386
Bânzaru, Radu (lectura) - 182
Bârlea, Gheorghe (trad.) - 57
Bârzeianu, Olga (coord.) - 185
Bechet, Paul - 264
Bejan, Vlad - 100
Bellemare, Pierre - 1
Belousov, Vitalie - 257, 552
Benedict Stancu, ieromonah (ed.) - 65
Beniuc, Emma (trad.) - 373
Beniuc, Mihai (trad.) - 373
Benta, Adrian - 109-110
Berbente, Corneliu - 261
Berbentia, Beniamin-Petru - 387
Bercea, Lucian - 87
Bergel, Hans - 365
Bernat, Simona-Elena - 157
Bevere, John (pref.) - 67
Bevere, Lisa - 67
Bhose, Amita - 338, 388
Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" (Galaţi) - 186
Bilţiu, Maria - 191
Bilţiu, Pamfil - 191
Bindea, Florin - 192
Bindea, Ioan - 192
Biro, Carmen - 389-390
Biserica Reformată - 71
Bistriceanu, Cristian - 513
Bizău, Ghiţă (il.) - 205
Bîldea, Marian Corneliu - 207
Bîrlea, Eugenia (trad.) - 149
Blyth, Alistair (trad.) - 547, 550-551
Boarim, Daniel - 245
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 147

Bobelică Cislău, Puiu - 391


Boboc, Dan - 288
Bock, Jürgen - 127
Bodea, Edit Marinela - 392
Boerescu, Dan-Silviu (pref.) - 420
Bogdan, Daniela Cecilia - 393
Bogdan, Ion - 394
Bogdan, Vasilie - 89
Bogdănoiu, Cristiana-Luminiţa - 287
Bogzeanu, Cristina - 151
Boldea, Costin Radu (pref.) - 11
Boldea, Maricica (coord.) - 186
Bolovan, Ioan (ed.) - 137
Borcoman, Mariana - 564
Borden, Daniel - 304
Bostan, Ionel - 460
Botezatu, Rodica - 179
Botgros, Vlad - 513
Bouleanu, Anca Maria - 158
Bouleanu, Iulian - 264
Boulescu, Petra - 27
Bourbeau, Lise - 38
Boureanu, Nicoleta - 159, 324
Bozomitu, Laura - 252
Bozomitu, Radu Gabriel - 262
Brădeanu, Daniel - 464
Brănescu, Virginia - 395
Brănişteanu, Rodica (coord.) - 187
Brâncuşi, Constantin - 489
Brebenel, Marius - 261
Brezeanu, Aurelia - 201
Brichiuş, Atanasie - 396
Bruccoli, Matthew Joseph (pref.) - 348
Bschor, Tom - 253
Bucşă, Gheorghe - 297
Bucur, Viorel - 464
Bucureşti - 548
Bujor, Ilona Roxana (ed.) - 82
Bulgariu, Laura - 226
Buluc, Ruxandra - 344
Buluş, Liviu - 246
148 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Bungărzan, Petru - 397


Burdeţi, Nicolae - 276
Burhală, Liviu (pref.) - 274
Burkholder, Joshua - 538
Busuioc, Ion - 174, 398
Butler, Alan - 16
Butler, Rupert - 559
Butnariu, Anca - 553
Buzan, Cristian - 130, 133
Buzatu, Florian-Teodor - 111
Buzău - 274

Calistru, Roxana Angela - 112


Calotescu, Dan Tudor - 464
Caragea, Mioara (postf.) - 379
Caraşca, Tănase - 460
Carp-Cărare, Mihai - 256
Carpov, Maria (pref.) - 36
Casa Corpului Didactic (Galaţi) - 186
Cave, Nick - 345
Călăraşi - 199, 202, 204, 206
Călăraşi (judeţ) - 200
Călin, Maria - 460
Cămăşoiu, Camelia - 286
Cărăgui, Ramona Lavinia - 346
Câmpeanu, Ilieş (coord.) - 19
Cârstea, Liliana - 160
Cealîcu, Isabela Elisa - 217
Ceascai, Viorel - 325
Ceauşu, Simona (trad.) - 538
Celeiu, (oraşul Corabia, jud. Olt) - 532
Cerrini, Simonetta - 68
Ceuca, Alexandra-Georgeta (colab.) - 337
Ceuca, George (antolog.) - 337
Ceuca, Mariana-Georgeta (colab.) - 337
Chamfort, Nicolas - 370
Chapman, Gary - 39
Chelaru, Carmen - 314
Cherecheş, Ioan (coord.) - 263
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 149

Cheregi, Viorica - 280


Chesnais, Diane (trad.) - 547
Cheţa, Dan (ed.) - 255
Chicu, Olga - 8
Chiculiţă, Maria-Letiţia (trad.) - 249
Chiosa, Sabina-Tatiana - 208
Chira, Emiliana (coord.) - 187
Chirazi, Marin - 330
Chirilă, Florin - 281
Chiriţă, Emilia (pref.) - 482
Chiriţescu, Florin (trad.) - 366
Chiroşcă, Angela - 161
Chiru, Adelina Nectara - 335, 400
Chişu, Dan - 14
Chitoşcă, Marius (trad.) - 16
Chiţoiu, Dan - 72
Chiuza (sat, jud. Bistriţa-Năsăud) - 192
Cimpoeşu, Petru - 401
Ciobanu, Elena (trad.) - 482
Ciobanu, Margareta-Gabriela - 227
Ciobanu, Romeo Cristian - 5
Cioculescu, Şerban Filip - 103
Ciolcă, Dana (text) - 541-542
Ciucă, Aurora - 128
Ciucă, Valerius M. - 136
Ciugurean, Brînduşa (trad.) - 565
Ciurea, Constantin - 306
Ciurea, Magdalena (ed.) - 269
Cizmaru, Elena - 402
Cîmpan, Nicoleta Oana - 171
Cîrlig, Marian - 162
Coca, Paula Iuliana (trad.) - 375
Codrea, Măricuţa - 163
Cojocar Sahlean, Marcel Anton - 171
Cojocaru, Cristina - 129
Cojocaru, Dan - 403
Cojocaru, Dumitru - 129
Cojocaru, Vicu - 404
Coliban, Alexandra (trad.) - 345
Coman, Cristina (trad.) - 298
Coman, Simona - 228
150 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Comănici, Emilia (trad.) - 363


Comăniţă, Constanţa - 405
Comşa, Mircea - 97
Condur, Georgeta - 98
Condurache, Ioan - 485
Constantinescu, Daniela - 292
Constantinescu, Ileana - 114, 130, 133
Constantinescu, Marilena (trad.) - 85
Constantinescu, Maximilian (trad.) - 540, 545
Constantinescu, Ovidiu - 133
Constantinescu, Vlad (pref.) - 142
Cornoiu, Dănuţ - 131
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Bucureşti) –
113, 294
Coruţ, Pavel - 40-42, 58, 406-410
Corzine, Amy - 197
Cosma, Ela (trad.) - 149
Coşman, Mihail - 411-413
Cotea, Florin - 132
Cotrău, Liviu (trad.) - 361
Covaci, Diana (ed.) - 137
Cozma, Alexandra - 436
Cozma, Doru Constantin - 107, 293
Cozma, Ioan - 436
Cozma, Mariana - 436
Cozmuţa, Augustin (postf.) - 384
Creangă, Ion - 414
Cristiana, Laura (trad.) - 86, 248
Cristofor, Ion - 415
Csata, Andrea (ed.) - 124
Csire, Gabriella - 526
Csizsek, Suzana (trad.) - 353
Cuc, Melania (pref.) - 464
Cucca, Francesco (ed.) - 255
Cuptoare (sat, jud. Caraş-Severin) - 534
Curticăpean, Petre - 416
Custură, Ştefania Maria - 417
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 151

D'Souza, Athena - 69
Da Vinci, Leonardo - 46
Dabu, Emilia (pref.) - 480
Damaschin Studitul, arhiereu - 77
Damian, Cristian Alexandru (trad.) - 554
Damian, Daniela - 89
Damşa, Liviu - 136
Dan, Pavel - 418
Dánielisz, Endre - 531
Daniliuc, Gheorghe - 419
Dascălu, Dan - 268
Dascălu, Dan (ed.) - 269
Dascălu, Ioan - 132
Dănăilă, Leon - 254
De Amicis, Edmondo - 337
Deák, István - 149
Decei, Lia (trad.) - 557
Della Casa, Carlo - 60
Demurger, Alain (pref.) - 68
Denis, Matei - 382
Desartovici, L. S. (ed.) - 81
Dessila, Octav - 420
Deteşan, Daniela (ed.) - 137
Diaconescu, Costin (ed.) - 509
Dimensiunea europeană a educaţiei. Simpozion (2010 ; Salva) - 163
Dimitriu, Eugen - 309
Dincă, Dumitru Ion (pref.) - 500
Dinu, Dan - 310
Doagă, Mihaela (trad.) - 197
Dobrică, Roelen - 134
Dobrişan, Nicolae (trad.) - 520
Donadoni, Sergio - 60
Donald, Graeme - 555
Doncean, Gheorghe - 257
Dragomir, Gigi Paul - 230
Dragomir, Marian - 421
Dragomir, Silviu - 569
Dragoş, Dorin - 247
Drăgan, Gleb - 422
152 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Drăghici, Andra - 382


Drăgulinescu, Andrei - 339
Drăguşin, Nicolae (trad.) - 147
Drumea, Domnica (trad.) - 349
Dugneanu, Paul - 423
Dumesnil, François - 43
Dumitrache, Gelu Florin - 424
Dumitran, Ana - 562
Dumitraş, Daniela Mihaela - 164, 229
Dumitraşcu, Sever - 15
Dumitrescu, Dan - 331
Dumitrescu-Frasinu, Marga - 425
Dumitru, Cornelia (trad.) - 60
Dumitru, Marin - 115
Dumitru, Ştefan - 150
Dunlop, Fiona - 540
Dunn, William N. - 147
Durac, Gheorghe - 135-136
Durac, Livia - 92
Duteurtre, Benoît - 371
Duţu, Petre - 151

Eco, Umberto - 366


Editura Succes deplin (Bucureşti) - 332
Edroiu, Nicolae - 568
Elek, Sándor (ed.) - 124
Eliade, Mircea - 426
Elliff, Jim - 70
Elżanowski, Jerzy - 304
Eminescu, Mihai - 338, 388, 390, 487
Emődi, Tamás - 71
Enache, Viorica - 199
Ene, Marius Cristian (trad.) - 32
Ene, Petrica - 427
Ene, Teodor - 428
Ephrem Syrus, sfânt - 77
Europa - 15, 567
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 153

Fábián, Attila - 124


Farkas, Kálmán - 527
Fărîmă, Daniela - 301-302
Fedele, Francesco - 60
Fetescu, Alina (trad.) - 387
Fforde, Katie - 347
Filarmonica "Moldova" (Iaşi) - 314
Filat, Ioana (trad.) - 347
Filoramo, Giovanni - 60
Firan, Florea (tab.cronologic) - 471
Firulescu, Viorela - 429
Fitzgerald, Francis Scott - 348
Florescu, Alexandru Marcel - 4, 209
Florescu, Octavian - 73
Florian, Filip - 430
Flutur, Cătălin Mugurel (pref.) - 533
Fotoetnografica. Tabără de creaţie (3 ; 2008 ; Târgu Lăpuş) - 310
Fotoetnografica. Tabără de creaţie (4 ; 2009 ; Breb-Maramureş) - 311
Fotoetnografica. Tabără de creaţie (5 ; 2010 ; Văleni-Maramureş) - 312
Fox, Frances - 248
Franţa - 539
Frigură-Iliasa, Doina (pref.) - 387
Frunză, Mihail (graf.) - 491
Frunzetti, Ion - 399

Gagyi, József - 154


Gal, Ana Maria (trad.) - 551
Galaţă, Ioan - 326
Galaţă, Mircea - 326
Galeria Naţională de Artă (Milano) - 20
Galiceanu, Mihaela - 287
García Lorca, Federico - 377
Gasparro, Sfameni - 60
Gaszpor Esty, Adriana - 210
Gaudapāda - 84
Gavalda, Anna - 372
Gavrilescu, Camelia - 288
154 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Gazdaságpolitikai kihívások az Európai Unióban - reflexiók Székelyföld


helyzetére. Konferencia (2009) - 124
Găină, Dorel - 310
Găzdac, Vasilica - 163
Genescu, Maria (trad.) - 29, 328
Georgescu, Elena - 165
Georgescu, Gheorghe - 5
Georgescu, Ştefan-Dominic - 35
Gergely, Orsolya - 91
Gestapo - 559
Gheorghe, Loredana - 44
Gheorghie, Camelia (trad.) - 19
Gheorghiţă, Andrei - 97
Gherăsoiu-Roşu, Oana (trad.) - 142
Gherghina, Liliana - 116-117
Gherghinel, Daniela Aurora - 521
Gherman, Carmen - 74
Ghezzo, Mariana - 241
Ghideanu, Tudor - 72
Ghilia, Alecu Ivan - 399
Giacomozzi, Flavio - 268
Ginsberg, Allen - 349
Giosan, Mariana - 45
Gogol, Nikolai Vasilevich - 516
Gojineţchi, Nicolae - 552
Golban, Mihaela (trad.) - 343
Gordon, Noah - 350
Gorunescu, Valeriu - 431
Graal Soft (Bucureşti) - 33
Gral Soft - Integrated Translation Services - 28
Grama, Doina Mihaela - 432
Gray, Alasdair - 351
Grădinaru, Camelia - 36
Grămescu, Stelian - 263
Grigore, Elena - 532
Grigore, George (trad.) - 523
Grigore, George V. - 46, 316-317
Grigore, Marius-Nicuşor - 235
Grigorescu, Florin (ed.) - 255
Grigorie de Nyssa, sfânt - 80
Grigorie Teologul, sfânt - 80
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 155

Groapă, Ionuţ Dorin - 200


Grosu, Romeo Gh. - 166
Gurău, Vasile - 433
Gutium, Narcisa (trad.) - 304
Guţă, Ioana (il.) - 326
György, Éva - 232, 236
György, Katalin - 267

Haide, Victor - 59
Hariuc, Constantin - 94
Hasdeu, Bogdan Petriceicu - 400
Havadi-Nagy, Kinga Xénia - 560
Hârlab, Alina - 89
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich - 35
Heller, Joseph - 352
Hello Friend - 239
Helmont, Franciscus Mercurius van - 37
Herea-Buzatu, Constantin - 6
Hézser, Gábor - 93
Hirsch, Judith - 434
Hitler, Adolf - 559
Hîlmă, Mălina (trad.) - 565
Hîrtan, Maria - 95
Hodgson, William Hope - 339
Hodrea, Gheorghe - 435
Hostiuc, Liviu (red.) - 359
Hrib, Dana Roxana - 22
Huggins, Kathleen - 242

Iacob, Adelina (coord.) - 185


Iacov, Zânica - 265
Iancu, Vladimir - 269
Iaşi. Primăria - 308
Iatan, Radu - 258
Ibăneşti (comună, jud. Botoşani) - 533
Ienovan, Ileana - 167-168
Ileşan, Daniela-Florentina - 218
156 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Iliescu, Ion - 103


Ilieşu, Petru (trad.) - 349
Impelluso, Lucia (ed.) - 23
Imran, Abduraim - 514
Imre, Attila - 333
Indrieş, Andrei - 549
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi - 186
Ioan cel Nou de la Suceava, sfânt - 81
Ioan Gură de Aur, sfânt - 77
Ionac, Vasile - 437
Ionescu, Laurenţiu - 3
Ionescu, Nae - 465
Ionete, Cosmin - 12
Ionică, Laura A. (trad.) - 548
Ioniţă, Ioan - 75
Ioniţă, Theodora - 233-234
Iordan, Adrian - 115
Iordan, Constantin - 102
Iordania - 485
Iosif, Laura - 438
Iovănel, Mihai (tab.cronologic) - 420
Írepoğlu, Gül - 522
Irimia, Aurora (trad.) - 54
Irimia, Mihai - 553
Isac, Paula - 439
Islanda - 541
Ispas, Cristina (pref.) - 441
Italia - 538
Iuga, Ion - 440
Iuga, Nora - 441-442
Iulius Caesar - 557
Iurkiewicz, Adrian - 230

Jacotă, Adrian (pref.) - 393


Jánossy, Alíz - 282
Jianu, Nicolae (pref.) - 274
Jiménez, Juan Ramón - 377
Jina (jud. Sibiu) - 492
Juravle, Mariana - 327
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 157

Kelly, Cathy - 353


Kerrigan, Michael - 557
Kildeckel, David A. - 96
Kleps, Irina (ed.) - 269
Knight, Christopher - 16
Kovács, Lehel István - 7
Kovács, Réka (ed.) - 93
Kozak, Henryk Josef - 517
Kretsch, Julia (trad.) - 242
Kruckeberg, Dean - 298
Krupensky Sturdza, Henriette (trad.) - 359
Kupán, Árpád - 17

Laczik, Zsolt J. - 266


Láda, Irén-Gizella (trad.) - 531
Lawrenz, Cornelia - 304
Lázár, Ede - 104
Lazăr, Ion - 388
Lazăr, Iulia (pref.) - 497
Lazăr, Simona (ed.) - 284
Lecomte, Bernard - 561
Leonte, Violeta - 170
Lepadatu, A.-M. - 269
Lepădatu, Octavia - 26
Lernovici, Aurel - 320
Lessing, Doris - 354
Liban - 485
Linul, Crina - 163
Lisabona - 542
Liuţ, Dan (postf.) - 156
Luca, Sabin Adrian - 22
Lungu-Movilă, Ion - 443
Lupu, Diana Viorica - 105
Lupu, Dimitrie (pref.) - 460
Lutic, Liliana - 302
Lutic, Mircea (trad.) - 519
158 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

MacArthur, John - 61
Macro 2010. Internaţional Conference (2 ; 2010 ; Tîrgu-Mureş) - 266
Mádly, Lajos-Loránd - 562
Magopeţ, Romică - 533
Magyary, Andrei - 565
Maier, Michael - 32
Maior, Liviu (postf.) - 149
Maitland, Karen - 355
Maitreya, Francisc - 74
Mancini, Giorgia - 538
Maramureş (judeţ) - 191
Marcu, Alexandru - 554
Marcu, Nicoleta - 156
Mardare, Rodica - 170
Margareta, principesă a României - 14
Marian Andreea, (coord.) - 494
Marica, Valentin (ed.) - 457
Marica, Valentin (pref.) - 491
Marica, Valentina (pref.) - 416
Marinescu, Cornelia (coord.) - 19
Marinescu, Ianina (trad.) - 539-540
Mariş, Ştefan (trad.) - 311
Márton, László Ferenc - 267
Márton, Tonk - 101
Mastacan, Alice-Loretta (coord.) - 315
Máté, Szilárd - 9
Matei Corvin I, rege al Ungariei - 562
Mauriac, François - 373
Mazăre, Alin - 3
Mazilu, Traian - 275
Mârza, Andreea (trad.) - 137
Meda, Simion - 534
Meetescu, Nicoleta - 260
Melinescu, Gabriela - 444
Menuţ, Maximinian - 445
Messinger, Joseph - 47
Mica, Ovidiu - 446
Micle, Ioan Mihai - 106
Micu, Dumitru (pref.) - 391
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 159

Miercurea Ciuc--1934-2010 - 329


Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, al Transilvaniei şi al Moldovei - 563
Mihai, Raluca - 201
Mihail, Aurora - 237
Mihail, sfânt - 55
Mihaiu, Elena - 214
Mihalache, Anca - 14
Mihăescu, Lucian - 263
Mihăilescu, Clementina - 383
Mihăilescu, Dan C. (pref.) - 426
Mihăilescu, Nicolae S. - 447-448
Mihăilescu, Vintilă (pref.) - 284
Mihoc, Dan - 449-451
Miller, Henry - 356
Minculete, Gheorghe - 115, 289
Minea, Alina-Adriana - 219
Miron, Radu - 211
Mitroi, Mihai Răzvan - 269
Mîndrilă, Natima (trad.) - 358
Mocanu, Silvia - 26, 170
Moga, Iulian (trad.) - 43
Moga, Valer - 570
Mohanu, Florina - 243
Moisei, Daniel - 130
Moldoveanu, Aurelian - 452
Monteath, Colin (foto.) - 545
Morariu, Mircea - 453
Moraru, Doru - 246
Moşneag, Claudiu - 474
Motoc, Iulia - 103
Moţet, Teodora - 454
Moţoiu, Maria Dana - 231
Mudure, Mihaela (trad.) - 565
Müller, Alexandru - 268
Muntean, Eugen (trad.) - 19
Munteanu, Cristina Laura (coord.) - 162
Munteanu, Radu - 264
Munţii Retezat - 550
Murádin, László - 334
Murariu, Dumitru - 237
Murdoch, Iris - 357
160 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Murgescu, Bogdan - 567


Musashi, Miyamoto - 328
Muste, Vasile - 455
Muşat-Coman, Carmen (pref.) - 338, 388
Muzeul Brukenthal (Sibiu) - 22
Muzeul Metropolitan (New York) - 23
Muzeul Puşkin (Moscova) - 24

Nafiru, Victor - 456


Nägler, Thomas - 565-566
Nagy, István - 124
Nahmias, Jean-François - 1
Natea, Liviu - 457
Nazare, Ruxandra - 126
Năstase, Adrian - 139
Năstase, Georgiana - 186
Neacşu, Corneliu - 278
Neacşu, Marilena Gabi - 278
Neag, Mihai - 290
Neagoie, Horaţiu-Adrian - 290
Neagu, Bogdan - 5
Neculăeş, Maria - 458
Nedelcu, Mihai Ian - 312
Nedu, Ovidiu Cristian (ed. şt.) - 84
Negreanu, Anca (trad.) - 253
Negrilă, Mihaela (trad.) - 354
Negruţiu, Silvan - 536
Negruţiu, Silvana - 536
Negruţiu, Silvia - 536
Negruţiu, Silviu - 536
Nemeş, Ioan - 172
Neruda, Pablo - 377
Newsone, Doug - 298
Nica, Claudia Florina - 202
Nica, Gabriela (trad.) - 32
Nicoară, Marius-Adrian - 274
Niţă, Ilie - 553
Niţică, Andreea Gabriela - 459
Northcott, Susan - 538
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 161

Nostradamus - 33
Noua Zeelandă - 545
Nour, Violeta - 240
Novac, Alexandru (grafică) - 237
Nuţă, Angela (coord.) - 185

O'Brien, Cormac - 558


Offit, Sidney (pref.) - 363
Oláh, József - 524
Olariu, Dănuţ - 513
Olaru, Dragoş - 535
Olteanu, Gheorghe - 78
Ometiţă, Lazăr - 79
Oniga, Veronica (trad.) - 67, 69
Oprean, Octavian Zaharie - 256
Opriş, Ioana - 270
Oradea - 17
Orăşeanu, Iancu - 230
Ordinul Templierilor - 68
Oriol, Irina - 8, 90
Ornea, Liviu (trad.) - 367
Oţa, Elisabeta - 220
Oţa, Ogrin - 220

Padiş (munţi) - 549


Pál Pál, Előd - 329
Pál, László - 9
Palade, Marian - 173
Palamas, Kostis - 514
Palatul Parlamentului (Bucureşti) - 305
Paler, Octavian - 461
Pan, Christoph - 101
Panea, Ludmila - 203
Pantea, Crina - 212
Papadopol, Ionel-Cornel (trad.) - 340
Papp, István - 259
Parlamentul European (Bruxelles) - 97
162 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Pascaru, Mariana (text) - 551


Pascaru, Mariana-Dorina (text) - 543, 546-547
Paşa, George (pref.) - 421
Pateşan, Marioara - 18
Paut, Bogdan - 474
Pavel, sfânt - 64
Pavlov, Mircea - 321
Pădurariu, Dănuţ - 462
Pădurăleanu, Georgeta (trad.) - 342
Păsat, Nicoleta - 48
Pătraşcu, Dragoş (coord.) - 308
Păunescu, Anca - 201
Pârvulescu, Vasile I. - 228
Peană, Ion (coord.) - 313
Pearson, Allison - 358
Pelusi, Simonetta (ed.) - 24
Perpelea, Daniela - 204
Perţa, Lucian - 463
Petcu, Liviu - 80
Petraru, Gheorghe - 72
Petre, Emil - 12
Petrescu, Daniel Adrian - 254
Petrescu, Mary - 10-11
Petreu, Marta - 465
Petria, Eugeniu Dragoş - 466
Petrilă, Cezar (trad.) - 555
Petrilă, Gheorghe - 311-312
Petruţoni, Damian - 220
Peţa, Cezar - 174
Piano, Stefano - 60
Piantelli, Mario - 60
Picu, Daniela - 205
Picu, Fivi (trad.) - 245
Piemontul Cotmeana - 537
Pişleag, Ţuţu (coord.) - 174
Pîrteştii de Jos (comună, jud. Suceava) - 171
Pîrvu, Simona - 377
Plahteanu, Boris - 552
Plana, Robert - 268
Platon, Tudor - 312
Plopeanu, Petrache - 467
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 163

Pogaćnik, Marko - 194


Pogonaru, Nicolae - 468
Pogorilovschi, Ion (postf.) - 489
Pometescu, Valerica - 213
Pop, Felician - 469
Pop, George - 163
Pop, Ioan Aurel - 565-566, 568-569
Pop, Sofia Graţiela - 175, 214
Popa, Carmen - 258
Popa, Cornel Panfil - 56
Popa, Domnica (coord.) - 185
Popa, Mircea - 470
Popa, Ştefan N. (pref.) - 514
Popa, Valeriu - 244
Popa, Vasile - 221-222
Popescu, Cristina - 169
Popescu, Dumitru Radu - 471
Popescu, Petru - 472
Popiţan, Dumitru - 473
Popovici, Elena-Ana - 537
Porter, Eleanor H. - 359
Prallea-Blaga, Daniel - 475
Prallea-Blaga, Rodica (il.) - 475
Pralong, Sandra - 14
Precup, Anca-Nicoleta - 114
Preda, Cristian - 99
Prelucă, Oltea - 176
Prenţu, Angelica - 223-224
Prisecaru, Ilie - 271
Prisecaru, Tudor - 263
Prodan, Sorin (trad.) - 70
Profeanu, Georgel - 292
Profirescu, Cristian - 174
Puran, Vasilica - 206
Purice, Dan Cătălin - 27

Quincey, Thomas de - 360


164 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Rachieru, Adrian Dinu - 476


Radu, R. - 279
Radu, Sanda-Marietta - 477
Radu, Sorin - 570
Raftu, Gheorghe - 49
Ralian, Antoaneta (trad.) - 356
Ranschburg, Jenő - 50-52
Raţiu, George-Vasile - 152
Rădoi, Mugurel Petrinel - 254
Răducan, Adriana - 336
Răducu, Radu - 278
Rădulescu, Marian - 478
Rădulescu, Mihai - 479
Rădulescu, Mioara - 297
Răduş, Amalia Maria - 480
Răileanu, Emanuela - 283
Răileanu, Valerian - 283
Rău, Vasile - 279
Râpan, Lucica - 177
Râpan, Mariana Delia - 178-179
Reading, Mario - 33
Rechiţean, Sorin (foto.) - 550
Rei, Emanoil - 535
Réman, Ágnes - 530
Rentrop & Straton - Grup de Editură şi Consultanţă în Afaceri (Bucureşti) - 119-
121, 140-141, 291
Reşiţa - 27
Ritók, Nóra L. - 307
Riza, Adrian - 388
Roma - 557
Roman, Cristian Constantin (pref.) - 533
Roman, Mioara (pref.) - 485
Roman, Radu Anton - 284, 478
Romania - 230
România - 97, 108, 306, 567
România [Legislaţie] - 21, 118
România--1989- - 96
Ropcea (sat, raionul Storojineţ, Ucraina) - 535
Roşa, Alina - 238, 481
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 165

Roşu, Tiberiu - 482


Rudescu, Corneliu (trad.) - 360
Rudolph, Kurt - 60
Rugină, Irina (trad.) - 531
Ruiz Zafón, Carlos - 378
Rupea (jud. Braşov) - 564
Rus, Vasile (trad.) - 137
Rusu, Felicia I. - 180
Rusu, Gabriela - 226
Ruβ, Andreas - 253

S.C. Cameleon Consulting S.R.L. (Bucureşti) - 20, 23-24


Sadānanda - 84
Salonta--sec. 20 - 531
Salonul de desen. Expoziţie (1 ; 2010 ; Iaşi) - 308
Samuil, Costel - 277
Sandovici, Anişoara - 53
Sandu, Ion - 330
Sankaracarya - 84
Santorini (arhipelag, Grecia) - 543
Saramago, José - 379
Sarcinschi, Alexandra - 153
Sauron, Jean-Luc - 142
Sărăcuţ, Florica (trad.) - 39, 61
Săteanu, Felician - 310-312
Săucan, Doina-Ştefana - 106
Scărişoara (munţi) - 549
Schidu, Luana (trad.) - 355
Schinteie, Teodora - 474
Schopenhauer, Arthur - 57
Scipione, Ileana (trad.) - 378
Scriitoru, Smaranda (trad.) - 60
Scrima, George (trad.) - 37
Sebastian, Mihail - 465
Sebeşan, Ioan - 275
Seceleanu, Lidia - 143-144
Secoşan, Vladimir (foto) - 563
Selişteanu, Dan - 12
Semen, Petre - 80
166 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "V.A. Urechia" (Galaţi) - 186


Shakespeare, William - 339
Sică, Alina (trad.) - 16
Sighişoara - 551
Simion, Alexandru - 568
Simion, Cristian Ovidiu - 292, 303
Simion, Emil - 483-484
Simion, Marian (il.) - 341, 343, 516
Simionescu, Viorel (foto.) - 548
Simon, Alexandru - 562
Simon, Marian (il.) - 362
Simon, Sylvie - 28
Sinclair, Upton - 361
Sipos, Attila - 266
Siria - 485
Smirnov, Noe - 485
Smith, Roff Martin - 544
Soare, Iulia (trad.) - 369
Sofronescu, Odette (trad.) - 350
Solcan, Gheorghe - 486
Solymosi Derzsi, József - 528
Sora, Simona (pref.) - 430
Sorescu, Marin - 417
Spania - 540
Spătaru, Nicoleta - 487
Stan, Andreea Mihaela - 488
Stan, Daniel - 274
Stanciu, Mihail (postf.) - 479
Stanciu, Virgil (trad.) - 357
Starcu, Dan (trad.) - 376
Stănciulescu, Hanibal (trad.) - 60
Stănciulescu, Traian D. - 552
Stănculescu, Nina - 489
Stănei, Anastasia - 490
Stănescu, Amalia Daniela - 195, 382
Stănescu, Andreea (trad.) - 364
Stănese, Irina (coord.) - 118
Stănoiu, Daniela - 311
Steiciuc, Elena-Brânduşa (pref.) - 309
Steinbeck, John - 362
Stejărean, Melania - 491
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 167

Stere, Marian - 322


Stere, Marian (ed. îngrij.) - 318-320, 323
Sterp, Maria - 492
Stewart, David - 249
Stoianov, Miodrag - 27
Stoica, Constantin - 493
Stratan, Ion (pref.) - 493
Străinu, Emil (pref.) - 248
Strindberg, August - 340
Strugar, Mihaela - 171
Stuparu, Florin (ed.) - 77
Süli-Zakar, István - 124
Swierczynski, Duane - 364
Szász, Mária - 529-530
Szilágyi, László - 13

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 (Oradea) - 185


Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene -žAurel Vlaicu -(Boboc, ju
274
Şeitan, Aura - 238
Şeitan, Aura (coord.) - 494
Şelaru, Vasile - 495
Şerb, Sorin (trad.) - 556
Şerban, Alexandru G. (antolog.) - 517
Şerban, Gheorghe - 3
Şerbeni (sat, comuna Beica de Jos, jud. Mureş) - 536
Şipoş, Sorin - 569
Şiulea, Ciprian (trad.) - 348
Şomoiag, Lucia - 26
Ştefan, Costin - 496
Ştefan, Marian (text) - 548
Ştefan, Mihai - 225
Ştefănescu, Adriana-Rodica (trad.) - 374
Ştefănescu, Alex (pref.) - 284, 472
Şteopan, Angela Livia - 145, 181
168 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Tabucchi, Antonio - 367


Tanţău, Adrian - 127
Tatomir, Cristina - 273
Tatu, Alexiu (coord.) - 563
Tatu, Silviu - 62-63
Tăbleţ, Anca - 497
Tăicuţu, Nicolai - 498
Tăicuţu, Valeria - 499
Tănasă, Ada (trad.) - 372
Tănase, Adrian - 125
Tănase, Gabriela - 500
Tănase, Viorica - 501
Tănăsescu, Paula (trad.) - 518
Tăuteanu, Marin - 502
Templar, Richard - 182
Teodorescu, Magda (trad.) - 351
Terinte, Ciprian-Flavius - 64
Terra - 238
Tiberian, Sanja - 503
Timotin, Emanuela - 196
Tiţă, Dana - 131
Tódor, Erika Mária - 183
Toea, Aurora - 169
Toma, Clara - 250
Toma, Constantin - 235
Tomescu, Florin Mircea Gabriel - 272
Tomeş, Teodora (trad.) - 362
Tomoiagă, Ligia (trad.) - 310-311
Tompea, Doru (ref. şt.) - 95
Toniţă, Felicia - 34
Toró, Tibor - 266
Trachtenberg, Joshua - 85
Train, Maria Elena - 184
Transilvania - 124, 565-566, 570
Transilvania--Sec. 19 - 137
Trifu, Alexandru - 105, 299
Truşcă, Marin (antolog.) - 505
Tufiş, Claudiu - 97
Tunyogi, Gyula (ed.) - 193, 525
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 169

Turcan, Ciprian-Sebastian - 215


Turcan, Radu - 215
Turcu, Mirela - 169
Turcuş, Veronica - 554
Turgenev, Ivan Sergeevich - 519
Turk, Judy VanSlyke - 298
Turner, Peter - 545

Ţabuleac, Mihai (pref.) - 533


Ţara Bârsei - 495
Ţara Lăpuşului - 310
Ţarcă, Ştefan - 146
Ţaţa, Adela - 504
Ţene, Florin Al - 453
Ţigănuş, Virgil Nistru - 506
Ţoiu, Constantin - 507
Ţurcanu, Constantin - 297
Ţurcanu, Costin Radu - 297
Ţurcanu, Nicoleta (trad.) - 544
Ţurlea, Stelian - 508

Ucraineţ Creţu, Maria Natalia - 171


Udrescu, Mircea - 289
Ulici, Aurelia (trad.) - 1, 47, 68, 559
Ungureanu, Cornel (pref.) - 471
Uniunea Artiştilor Plastici din România (Iaşi) - 308
Uniunea Europeană - 124
Uniunea Europeană -- Instituţii - 142
Universitatea "Sapientia" (Cluj-Napoca). Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste
- 266
Universitatea de Arte "George Enescu" (Iaşi) - 308
Uricariu, Doina (pref.) - 489
Uricariu, Doina (trad.) - 385
Ursu, Doru Viorel - 509, 509
170 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Valea Bâsca Chiojdului - 166


Valenţe formative ale activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii
elevilor. Simpozion Naţional (2010 ; Oradea) - 185
Valerian Dragoş, monah (ed.) - 82
Vallejo, César - 377
Vallières, Suzanne - 54
Valori autentice ale românismului īn educaţie. Simpozion interjudeţean (1 ; 2010 ;
Galaţi) - 186
Vanea, Andreea - 310
Varvari, Marioara - 187
Vasilache, Victor (trad.) - 368
Vasile cel Mare, sfânt - 80
Vasilescu, Daria (trad.) - 55, 194
Vasilescu, P. - 323
Vatican - 561
Vaum, Ecaterina - 388
Vavi-Petrescu, Mărgărita (trad.) - 561
Vădan, Călin (il.) - 81
Vădan, Ion - 510
Vădeanu, Rodica (coord.) - 436
Văetişi, Şerban (trad.) - 96
Văidean, Nistor - 511
Vănuţ, Ana Cristina - 188
Venizelos, Eleftherios - 102
Vereş, Maria-Barbara (trad.) - 531
Verne, Jules - 374-376
Vernescu, Andrei - 216
Veronneau Raphaël - 114
Vicovan, Petru Gabriel - 279
Viena - 546
Villoldo, Alberto - 86
Vincenţiu, episcopul Sloboziei şi Călăraşilor - 76
Virtue, Doreen - 55
VISARTA (Bucureşti) - 489
Vişan, Ştefan - 512
Vizir, Elena (trad.) - 516
Vînătoru, Mihaela (trad.) - 242
Vlăduţescu, Gheorghe - 80
Vlăsceanu, Laura - 122
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 171

Vlăsceanu, Orlando - 122


Voica, Adrian (postf.) - 390
Voica, Ileana - 295
Voica, Marcel - 295
Voiculescu, Vasile - 389-390
Vonnegut, Kurt - 363
Vulpe, Vasile - 256

Weir, Stephen - 556


White, Ellen Gould Harmon - 83
Windisch-Middendorf, Renate - 365

Zaha, Paula - 189


Zaharescu, Maria (ed.) - 269
Zamani, Gheorghe - 148
Zanfir, Florentina Loredana - 190
Zuffi, Stefano (ed.) - 20
Zuiker, Anthony E. - 364
172 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

INDEX DE TITLURI

(2003-2008) - 444
100 de minuni ale Italiei - 538
100 treasures of Italy - 538
101 probleme de şah : 1927 - 320
260 de probleme cu rezolvări : derivate, propietăţi ale funcţiilor derivabile pe
intervale, studiul şi reprezentarea grafică a funcţiilor, 100 de probleme cu grad
sporit de dificultate - 216
440 de probleme cu rezolvări : şiruri de numere reale, limite de funcţii, funcţii
continue - 216
800 de leghe pe Amazon - 374

A doua Fundaţie - 341


A fost odată la... Chiuza : [elemente de folclor] - 192
A.l. Cuza şi Carol I - 306
Acum vorbim aceeaşi limbă : învaţă să comunici sincer pentru a te bucura de o
căsnicie puternică - 39
Adevărata valoare a unei femei : [descoperă-ţi valoarea intrisecă şi priveşte la tine
însăţi prin ochii lui Dumnezeu] - 67
Admirând cartea naturii : [povestiri, activităţi, desene religioase] - 205
Advaita Vedānta - 84
Aerodinamica maşinilor cu palete - 261
Affektive Störungen pocket - 253
Albiniştii : boema anilor '60 : [amintiri] - 428
Alegerile pentru Parlamentul European : România 2009 - 97
Alexandru Marcu : il destino di un italianista romeno - 554
Alfabetul lui Gigel : aşa cum îl ştie el - 155
Algoritmi euristici pentru rezolvarea problemelor de ordonanţare complexă :
posibilităţi de aplicare : lucrare de specialitate - 4
Alimente funcţionale, suplimente alimentare şi plante medicinale - 240
Alkalmazásfejlesztés Delphiben - 9
Általános mikrobiológia - 232
Amfibieni şi reptile : mic atlas - 237
Amiculŭ Jocului de Schach : 1872 - 318
Amintiri din prezent : [versuri] - 468
Anagoristică : [versuri] - 391
Analiza politicilor publice : o introducere - 147
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 173

Analiză matematică - 216


And the Ass Saw the Angel - 345
Anotimpul copilăriei : [poezii] - 382
Apărarea împotriva incendiilor [Resursă electronică] : ghid practic - 243
Aplicarea principiilor fizicii în biologie şi medicină - 218
Aplicaţii cu sisteme în timp real - 3
Aranytoll 2008 - 525
Architecture - a World History - 304
Ardealul - 284
Arhitectura : evoluţie, stiluri, personalităţi - 304
Armonia dintre trup, minte, suflet prin sinergia celor 5 simţuri - 250
Aromânii din Albania - 100
Arta improvizaţiei scenice : pentru persoanele interesate de training, team building,
coaching, work-shopuri şi ateliere de dezvoltare a personalităţii, pentru
pasionaţii de teatru-film-tv, pentru jocurile de cabană şi de weekend - 316
Aş vrea... : [versuri] - 477
Aşezări transilvane : Rupea - 564
Atacul, apărarea şi contraatacul în partida de şah - 321
Atalanta fugiens : emblemele filosofice ale secretelor naturii - 32
Australia : [trasee inedite, recomandările cunoscătorilor, experienţe autentice] -
544
Avalanşele şi impactul lor asupra mediului [Resursă electronică] : studii de caz în
Carpaţii Meridionali - 231
Aventura vieţii : roman - 449
Aventurile lui Şoricică : scenetă - 25
Aventurile prinţesei Mi, salamandra miraculoasă : [proză scurtă] - 432

Barcaság és környékének irodalomtőrténete kezdetektől napjainkig - 495


Bazele clinico-terapeutice ale tulburărilor afective - 253
Bărbatul din nord : [versuri] - 440
Bătrâni îndrăgostiţi : [roman] - 351
Beyond Nationalism: A Social and Political History of the Habsburg Officer
Corps, 1848-1918 - 149
Biblia descifrată logico-matematică - 59
Biblia V. T. Iosua - 63
Bibliografia şahului românesc - 322
Bilete de papagal - 450
The bodega - 350
Bolond élet : [versek] - 524
174 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Broscuţa Oac : [poveşti] - 392


Bucarest - 547
Bucharest - 547
The Bucharest near Bucharest : [album] - 548
Bucovina, Moldova şi Basarabia - 284
Bucureşti : [album] - 547
Bucureştii de lângă Bucureşti : [album] - 548
Bucuria unui copil despre care se credea că nu va mai juca fotbal niciodată - 511
Bufonul cerşetorului : poezii - 467
Bun găsit, Orient Apropiat : [atracţii turistice din Siria, Iordania şi Liban, în
cuvinte şi imagini] - 485

Caiet de fizică pentru clasa a IX-a - 223


Caiet de fizică pentru clasa a X-a - 224
Caietul dirigintelui [Resursă electronică] - 176
Calculul de dimensionare al motoarelor asincrone de tracţiune : ghid metodologic -
265
Caleidoscop : [versuri] - 447
Calendarul popular : un corpus al obiceiurilor de peste an din judeţul Maramureş -
191
Carte de bucate şi alte delicatese - 280
Cartea celor cinci cercuri - 328
Cat's cradle - 342
Catacombe - 453
Catalanul : [roman] - 350
Cataliză acido-bazică - 228
Catch-22 - 352
Cavalerii nobilei bresle : [roman] - 406
Cazane de abur şi apă fierbinte : ghid pentru pregătirea fochiştilor - 263
Cazul Baudrillard - 36
Călători prin Banat - 156
Călătoria mincinoşilor : un roman despre ciumă - 355
Călătorul care ştia poveşti - 339
Căpitan la cincisprezece ani : [roman] - 376
Cărticica cu surprize - 161
Când leul rage : comentariu la cartea profetului Amos - 62
Cândva, altădată... : versuri - 506
Cântări de laudă şi duhovniceşti - 313
Ce este piaţa de capital şi cum s-a dezvoltat în România? - 108
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 175

Cele 31 de reguli esenţiale ale educării copilului [Resursă electronică] - 182


Cele mai grave 59 greşeli īn aplicarea Codului muncii [Resursă electronică] - 140
Cele mai proaste decizii din istorie - 556
Celia : [roman] - 483
Cercetări privind sinteza unor compuşi cu activitate biologică derivaţi ai acidului
glutamic - 229
Chemarea destinului : raport între îngeri şi provocare pentru cititori : [roman
autobiografic] - 399
Chemarea Stăpânului : [mărturii spirituale] - 69
Chicago : [roman] - 520
Chimie generală - 227
Cine a dat foc Romei : [poezii] - 415
Cineva ca tine : [roman] - 353
Ciroza hepatică şi alte cauze de hipertensiune portală la copil - 252
Clustering ierarhic - 10
Codul Fiscal şi normele sale de aplicare [Resursă electronică] : īn vigoare de la 1
iulie 2010 - 119
A cognitive approach to metaphorical expressions - 333
Collected poems 1947-1997 - 349
Comoara cea mai de preţ a lumii : un îndreptar practic pentru o viaţă fericită la
copii (10-13 ani) - 411
Comoara cea mai de preţ a lumii pentru pitici : un îndreptar practic pentru o viaţă
fericită la copii (6-9 ani) - 412
Compatibilitatea electromagnetică în medii de comunicaţii radio - 264
Comunicare : perioada alfabetară : auxiliar pentru elevi - 162
Comunicare politică : mijloace şi sisteme - 98
Comunicarea : dimensiuni psihologice - 92
Comunicarea politică : curs universitar - 94
Concubina : [roman] - 522
Conditional structures and substitutes : teaching unreality - 45
Confesiunile unui opioman englez - 360
Confortul şi funcţiile produselor textile şi din piele : îndrumar de laborator - 301
Constelaţii sonore - 500
Constituire, avizare şi subvenţionare : actualizat [1.07.] 2010 - 21
Constituţiile şi alte acte constituţionale din istoria statului român : culegere - 129
Contabilitatea entităţilor īn insolvenţă şi lichidare - 293
Contabilitatea integrată īn timp real - 295
Continuităţi : [critică literară] - 470
Contracte indispensabile oricărui jurist [Resursă electronică] : 37 de modele - 141
Cooperarea strategică între figuri - 321
Coordonare ochi-mână şi bilateralitate cerebrală la preşcolari - 49
176 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Copiii căpitanului Grant : [roman] - 375


Copilăria şi singurătatea : [poezii] - 455
Corintia : proză - 434
Courageous Dreaming. How shamans dream the world into being - 86
Cours d'institutions européennes. Le puzzle européen - 142
Covrigărie [Resursă electronică] : asta da afacere de criză - 300
Creatorul şcolii de inventică la 80 de ani : e ziua magistrului [Vitalie Belousov] -
552
Cred că te iubesc : [roman] - 358
Credinţa risipită - 70
Cristaloterapia psihocauzală : enciclopedia pietrelor vindecătoare - 247
Családszociológia - 91
A csíki síiskola : a csíkszeredai alpesi-sí története : 1934-2010 - 329
Cu dragostea la control : [roman] - 347
Culegere de limba engleză : [pentru examene, teze, lucrări scrise şi Concursurile
Winners] : clasele V-VIII - 332
Cuore - 337
Curiozităţi din fauna sălbatică a Terrei - 238
Curs de creativitate tehnică - 257
Curs de instituţii europene : puzzle-ul european - 142

Dactilografa de noapte : versuri - 441


Dalmaţienii : [publicistică] - 456
Darul lui Moş Miron - 337
Darul unei zile : [roman] - 372
Datini, obiceiuri şi tradiţii de Crăciun - 195
De ce m-am întors în România - 14
De la obişnuit la extraordinar : [descoperă cum vrea să te folosească Dumnezeu] -
61
De la post la sărbătorile câmpeneşti - 284
De la preistorie la Renaşterea timpurie - 304
Declinul imperiilor : de la glorie la ruină, povestea marilor imperii antice - 558
Decoraţii România : [catalog] - 306
Degete mici : roman - 430
Delta Dunării, stânile României, aromânii şi secuii - 284
Descântecele manuscrise româneşti : (secolele al XVII-lea-al XIX-lea) : ed. critică,
studii lingvistice şi filologice - 196
Despletire de fluturi : [versuri] - 393
Despre emoţii, sentimente şi iertare - 38
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 177

Determinarea proprietăţilor tehnologice ale materialelor metalice - 260


Dezrădăcinaţii - 396
Dezvoltarea competenţei de comunicare orală la copiii de vârstă preşcolară :
consideraţii teoretice şi aplicative - 180
Dezvoltarea durabilă prin cunoaştere : Proiect de educaţie ecologică Călăraşi un
oraş curat 2010 - 204
Dezvoltarea personalităţii elevilor din ciclul superior de liceu prin activităţi motrice
de timp liber - 159
Dialectica eristică sau Arta de a avea întotdeauna dreptate - 57
Dialoguri cu Amita Bhose : Eminescu este magnetul care mă atrage spre România
- 388
Dialoguri cu şi despre Anton Roman - 478
Diavolul şi ucenicul său : Nae Ionescu - Mihail Sebastian - 465
Dibuitorul de cuvinte : [poezii] - 469
Dicţionar de afaceri român-francez - 114
Dicţionar de termeni informatici - 11
Dicţionar de termeni psihologici - 44
Dicţionar juridic : român-francez-englez - 130
Dicţionar juridic : român-francez-german - 133
Dimensiunea europeană a educaţiei : [culegere de rezumate ale lucrărilor susţinute
în cadrul simpozionului, Salva, 17 aprilie 2010] - 163
Dincolo de cuvinte : [roman] - 425
Dincolo de semn : [versuri] - 498
Diploma din 1247 a regelui Bela IV - 569
Discursul filosofic postmodern - 36
Distopia : versuri - 497
Diversificarea strategiilor de īnvăţare īn vederea corelării practicii cu īnvăţarea
mărimilor şi a unităţilor de măsură adecvate [Resursă electronică] : (lungime,
masă, capacitate, timp, arie) - 172
Divina Carte - 78
Dobrogea şi Câmpia Română - 284
Dragostea ultimului magnat : [roman] - 348
Drept civil : partea generală : caiet de seminar - 131
Drept procesual civil : teoria generală : judecata în primă instanţă : căile legale de
atac - 135
Dreptul muncii - 143
Drepturile copilului prin mesaj şi exerciţiu [Resursă electronică] - 181
Drum bifurcat : roman - 433
Dulce ca mierea e glonţul patriei : [roman] - 472
178 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

East of Eden - 362


Ebraismo e Cristianesimo - 60
L'Échappée belle - 372
Eco observator de Călăraşi : Proiect de educaţie ecologică Călăraşi 2010 - 200
Ecologia sistemelor sportive - 330
Economie generală - 105
Economie mondială - 125
Edmund Ironside - 339
Educarea şi reeducarea manualităţii la preşcolarii cu probleme speciale - 178
Educaţie pentru valori culturale prin învăţarea bazată pe proiecte - 157
Egymást segítve hogyan segíthetünk? : Erőforrás . Együttműködés . Eredmény - 93
Elemente de audit public intern în organizaţia militară - 115
Elemente de logistică economică - 289
Elementele jocului de şach : 1903 - 323
Embervadászatok, áldozatok, bűnbakok : sorsok, vallomások, kényszerhelyzetek -
528
Eminescu şi limba sanscrită - 338
Enciclopedia corpului uman - 239
Enciclopedia Universală Britannica - 19
Encyclopedia Britannica - 19
Energetica descărcării electrice în plasmă de gaze rarefiate : studiu de caz:
Nitrurarea ionică - 225
Les Enfants du capitaine Grant - 375
English renaissance drama : context and confluences - 346
English workbook - 332
Enzimoterapia - 246
Erdélyi magyar nyelvföldrajz : nyelvészeti tanulmányok - 334
Erezie şi logos - 72
Eristische Dialektic oder die Kunst, Recht zu behalten - 57
Eul detestabil : o istorie subiectivă a autoportretului - 461
Evaluarea prin portofoliu - 164
The Eventful history of the mutiny and piratical seizure of H.M.S. Bounty - 343
Evocări colegiale : profesorului univ. dr. ec. Ioan D. Adumitrăcesei la īmplinirea
vârstei de 80 ani - 553
Evoluţia reglementărilor contractului individual de muncă după 1989 - 144
Evoluţia turbăriilor din judeţul Harghita - 198
Exerciţii şi jocuri pentru clasa I, perioada preabecedară şi abecedară - 189
Extincta est lucerna orbis : John Hunyadi and his time : in memoriam Zsigmond
Jakó - 562
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 179

Faceţi avere! : manual pentru liberi întreprinzători - 40


The Fall of empires: from glory to ruin, an epic account of history's ancient
civilizations - 558
Familia sub stare de asediu : căsătorie, divorţ, recăsătorire - 66
Fantasticul în povestirile lui Vasile Voiculescu - 389
Fascinaţia nemărginirii : poezii - 397
Fél óra és tálalva! : [recepteskönivek] - 282
Filarmonica "Moldova" la 65 de ani - 314
File din jurnalul unui trăitor posac : proză - 439
Filosofia ocultă sau magia - 29
Firesc : [roman] - 401
Fiul codrilor : roman - 462
Fizica prin experimente simple : lucrare de specialitate - 221
Flori de timp : [poezii] - 404
Fogyasztói magatartás - 154
Formarea atitudinii active faţă de realitate şi protejarea mediului īnconjurător īn
ciclul primar [Resursă electronică] - 190
Forme şi ipostaze ale eroticii în lirica hispană modernă : Juan Ramón Jiménez,
Federico García Lorca, Pablo Neruda şi César Vallejo - 377
Fotoetnografica : ediţia a III-a, Ţara Lăpuşului, 2008 : [minialbum] - 310
Fotoetnografica : ediţia a IV-a, Breb-Maramureş, 2009 - 311
Fotoetnografica : ediţia a V-a, Văleni-Maramureş, [19-28 dec.] 2010 - 312
Fotografiatul interzis - 502
Franţa : [trasee inedite, recomandările cunoscătorilor, experienţe autentice] - 539
Frânturi : [proză scurtă] - 443
From 1541 to 1711 - 565
From ordinary to extraordinary : a year long devotional to discover what God
wants to do with you - 61
Fundamental of electrical engineering : electric circuits - 272
Fundamentele medicinei naturale - 247
Fundamentele psihologiei : curs universitar - 53

Galeria Naţională de Artă - Milano : [album] - 20


Gazdaságpolitika-vidékpolitika : az Európai Uniós tagság kihívásai Székelyföldön
: konferencia : április 2009 - 124
Genetics of diabetes : the truth unveiled - 255
180 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Geometria poligoanelor - 207


Geometrie în spaţiu : repere de proiectare curriculară : lucrare de specialitate - 213
The geometry of Myller configurations : applications to theory of surfaces and
nonholonomic manifolds - 211
Gestapo : istoria poliţiei secrete a lui Hitler - 559
The Gestapo: a history of Hitler's secret police 1933-1945 - 559
Gestionarea deşeurilor : manual orientativ pentru clasa a XII-a, profil resurse
naturale şi protecţia mediului - 273
Gestiunea riscului de rată a dobânzii utilizând instrumente financiare derivate - 112
Getting by postsocialist Romania. Labor, the body, and working-class culture - 96
Ghici, ghicitoarea mea... [Resursă electronică] : culegere de ghicitori alcătuită cu
sprijinul elevilor clasei a IV-a - 458
Ghid auxiliar de biologie : clasa a V-a - 234
Ghid auxiliar de biologie : clasa a VI-a - 233
Ghid de conversaţie român-francez - 331
Ghid de practică : Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi - 256
Ghid de practică pedagogică : religie - 184
Ghidul complet al mamei în primul an de viaţă al copilului - 242
Glosar trilingv de terminologie militară - 150
Glose despre poezia contemporană - 423
Going Dutch - 347
Gorin no sho - 328
Gradele de rudenie şi impedimentele la căsătorie pe īnţelesul tuturor - 87
La Grammaire des gestes. Découvrez votre personnalité gestuelle - 47

Hacia la felicidad - 83
Hai să ne jucăm, copii! - 173
Happy songs for children - 315
Healing oils of the Bible - 249
The History of Transylvania - 565
History's worst decisions and the people who made them - 556
Hora de la Plevna - 337
As Hortaliças na Medicina natural - 245
Howl şi alte poeme : antologie 1947-1997 - 349
Huit cent lieues sur l'Amazone - 374
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 181

I think I love you - 358


Iarna - 337
Iată duhovnicul : părintele Arsenie Papacioc : [amintiri, interviuri, scrisori] - 65
Ibăneşti : veşnic şi universal - 533
Impactul factorilor de mediu asupra biodiversităţii - 201
Incursiune în medicina naturistă : în amintirea lui Valeriu Popa - 244
Informatică economică - 8
Inginerie generală īn textile şi pielărie : îndrumar de laborator - 302
Instituţii în dreptul privat comparat : persoanele - 136
Instrumentaţie virtuală : aplicaţii de prelucrare numerică a semnalelor - 12
Instrumente, mijloace şi tehnici de plată şi credit : reglementare, răspundere
juridică şi practică judiciară : cec, cambie, bilet la ordin, plăţi internaţionale,
plăţi electronice şi la distanţă : la elaborarea lucrării a fost avută în vedere
legislaţia în vigoare la data de 31.12.2009 - 122
Insulele lui Robinson Crusoe : aforismele singurătăţilor - 398
Integrarea socială activă a tinerilor : manualul educatorului - 169
Interpretarea gesturilor : cum să descifrezi limbajul trupului - 47
Interpretări prozodice : poezie eminesciană, "ultimele sonete" ale lui Vasile
Voiculescu - 390
Introducere în istoria educaţiei fizice militare - 325
Introducere în ştiinţa politică - 99
Invitaţie la teatru : dramatizări pentru preşcolari şi şcolari - 436
Islanda : [ghid] - 541
Istoria literaturii din Ţara Bârsei şi împrejurimi de la origini până în prezent - 495
Istoria religiilor - 60
Istoria Transilvaniei - 566
Iubim : [roman] - 420
Iubind iubirea : [poezii] - 437
Ivan Turbincă - 414

Înaintea piramidelor : dezlegarea celui mai mare mister al arheologiei - 16


Început de viaţă : [roman] - 420
Încercare de acţiune militară revoluţionară la Prundu-Bârgăului : decembrie 1956 -
152
Încurajarea şi creşterea interesului cognitiv al elevilor : lucrare ştiinţifică în
domeniul educaţional - 158
Îngeri rebeli : carte pentru adolescenţi inteligenţi - 41
182 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Îngeri şi menire : [sfaturi biblice] - 34


Întoarcerea din rai : [roman] - 426
Întoarcerea generalului : [roman] - 371
Într-o oră înţelept, mai puternic, mai deştept : un poem al fericirii, sănătăţii şi
iubirii : [un ghid practic pentru o viaţă fericită la adolescenţi (14-19 ani)] -
413
Învăţământul de pe Valea Bâsca Chiojdului în sec. al XIX-lea - 166

Java alapú webtechnológiák - 2


Jellem és jellemtelenség - 50
Les Jeux d'hiver des enfants - 26
Jocuri şi ştafete folosite în lecţia de educaţie fizică şi în antrenamentul sportiv - 326
Jocurile copiilor iarna : auxiliar didactic pentru tema" iarna" - 26
Jurnal de balerină - 434
Jurnal suedez - 444
Jurnalul unui vagabond prin lume : oameni, locuri, obiceiuri... : Hong-Kong,
Filipine, Singapore, Madagascar, Ecuador, Peru, Columbia, Cuba, Australia,
Noua Zeelandă, Iordania, Siria, Liban - 496

Kabbala creştină sau sincatabaza ebraică sau o aplicare a doctrinelor kabbaliştilor


evrei la dogmele Noului Testament - 37
Kairoi sau roadele timpului : introducere la o teologie a istoriei - 73
Kalila şi Dimna sau poveştile lui Bidpai - 523
Karst hydrogeology of Romania - 230
Kompetenciafejlesztés a művészetek eszközeivel - 307
Kutatásmódszertan a gyakorlatban az spss program használatával - 104

La izvorul cristalin al bucuriei - 30


La răsărit de Eden : [roman] - 362
Leagănul pisicii : [roman] - 342
Lecturi suplimentare : clasa a III-a - 337
Lecţii de drept privat comparat : o introducere în hermeneutica organică a dreptului
privat comparat - 136
Legea cecului : actualizat [25.06.] 2010 - 118
Legea contabilităţii nr. 82/1991 - 21
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 183

Legea nr. 59/1934 asupra cecului – 118


Legi civile şi norme şi reglementări ale Bisericii Greco-Catolice - 137
Legi civile şi norme şi reglementări ale Bisericii Ortodoxe - 137
Legislaţia asociaţiilor şi fundaţiilor : actualizat iulie 2010 - 21
Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea - 137
Legislaţia proprietăţii intelectuale : actualizat [1.07.2010] iulie 2010 : [din cuprins:
Brevetele de invenţie, Desenele şi modelele industriale, Topografiile
produselor semiconductoare, Mărcile şi indicaţiile geografice, Drepturi de
autor şi drepturi conexe] - 138
Level 26: dark origins - 364
Liceul militar : [roman] - 502
Lies, damned lies and history - 555
Life and culture in the English speaking world : notes - 18
Limba română fără profesor : lucrare ştiinţifică - 336
Lisabona : [ghid] - 542
List od Matki - Wiersze wybrane - 517
Literatura română - mură-n gură : pseudoanalize literare la texte din manualele
alternative ale claselor V-VIII - 463
Liturghier mic : Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile Cel Mare arhiepiscopul
Cezareei Capadociei - 76
Locuri geometrice - 210
Logica lui Hegel : structură şi semnificaţii - 35
Look at the birdie - 363
The love of the last Tycoon - 348
Lumina de pe munte : [versuri] - 503
Lumina vieţii mele - 74
Luptele zeilor : [roman SF] - 407
Lupul, capra şi varza : schiţe humoristice - 486

Macro 2010 : proceedings of the 2nd internaţional Conference on recent


Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Science and Robotics
: Tîrgu Mureş, 14-15 Mai 2010 - 266
Magia cerească - 29
Magie şi superstiţie la evrei : studiu asupra religiei populare - 85
A magyarság mondáiból - 526
Mai presus de naţionalism : o istorie politică şi socială a corpului de ofiţeri
habsburgi : 1848-1918 - 149
Maica Domnului, iubire nesfârşită de oameni - 75
184 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Malformaţiile vasculare cerebrale şi spinale - 254


Mamin : [pamflet] - 499
Management : îndrumar pentru întocmirea unui proiect de specialitate - 292
Management financiar-contabil - 287
Managementul economic şi ecologic al resurselor de sol - 288
Managementul pieţelor de capital : suport de curs standard pentru Programul
Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă - 113
Managementul portofoliului de valori mobiliare - 111, 285
Managementul resurselor de apărare : concepte fundamentale - 290
Managementul şi marketingul securităţii alimentare şi protecţiei consumatorului -
303
Manifest pentru ecologie : Proiect de educaţie ecologică Călăraşi un oraş curat
2010 - 206
Der Mann ohne Vaterland, Hans Bergel : Leben und Werk - 365
Mantaua - 516
Manual de analiză a politicii externe - 103
Manual de pictură şi caligrafie - 379
Manual de Pintura e Caligrafia - 379
Manualul ca sursă şi resursă în predarea şi învăţarea istoriei : un exemplu pentru
clasa a X-a - 160
Manualul consilierului în proprietate industrială : Inventa 2010, a XX-a aniversare
- 297
Manualulu amatorului jocului de şah : 1882 - 319
Mari enigme ale istoriei : de la Masca de Fier la Monstrul din Lock Ness - 1
Marin Sorescu - 417
Marina : [roman] - 378
Marketing şi advertising : abordare microeconomică - 299
Maşina de iubit, cea sacră şi profană : [roman] - 357
Matematică : clasa a VII-a : variante de teze - 208
Maxime şi cugetări - Caractere şi anecdote - 370
Maxime şi minime : întrebări şi microrăspunsuri - 466
Mărgăritare : cuvinte ale sfântului Ioan Gură de Aur şi ale multor sfinţi şi dascăli -
77
Mări sub pustiuri - 471
Măsurarea mărimilor neelectrice [Resursă electronică] : note de prezentare 2009 -
270
Măsurarea temperaturii fără contact - 217
Mântuirea de după cumplita rătăcire - 58
Mechanizmusok elmélete - 259
Medicină legală : suport de curs - 134
Mediul familial şi evoluţia procesului de socializare şcolară [Resursă electronică] :
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 185

lucrare metodico-ştiinţifică - 95
Mediul în care trăim, sănătos? : Proiect de educaţie ecologică Călăraşi un oraş
curat 2010 - 202
Mélanges d'histoire générale : Nouvelle Série - 562
Memorii afective - 501
Memorii din când în când - 507
Memoriile unei supravieţuitoare - 354
Memoris of a Survivor - 354
Metode instrumentale de analiză - 226
Metode statistice - 90
Metode şi modele matematice în sisteme educaţionale : metode informaţionale :
lucrare de specialitate - 209
Metodele interactive şi rolul lor în lecţiile de limba română din ciclul primar - 177
Metodica predării lecţiilor de creşterea animalelor domestice, disciplina Educaţiei
tehnologică [Resursă electronică] - 165
Metodologia investigării infracţiunilor - 132
Mi-e dor : poezii d-acasă - 435
Micii creştini : programă pentru activitate opţională de educaţie religioasă în
grădiniţe - 170
Microwave and millimeter wave MEMS - 268
Mihai Viteazul : 410 ani de la Prima Unire a Ţărilor Române - 563
Minciuni, erori şi neînţelegeri în istorie - 555
Ministrul de interne : [autobiografie] - 509
The miracles of Archangel Michael - 55
Miracolele arhanghelului Mihail : un ghid despre Îngerul curajului, al protecţiei şi
al păcii - 55
Moartea morţii - nemurirea sau Expresivitatea artistic-teatrală a personajului Făt
Frumos din basmul "Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte" - 317
Modalităţi de activizare a elevilor la limba şi literatura română : lucrare metodico-
ştiinţifică - 168
Modalităţi de stimulare şi formare a creativităţii elevilor din ciclul primar : lucrare
metodico-ştiinţifică - 167
Modelarea în 3D cu SolidWorks - 6
Modelarea matematică a proceselor dinamice din centralele termo şi
nuclearoelectrice - 271
Monografia comunei Cuptoarea-Secul - 534
Monografia localităţii Celeiu, oraşul Corabia, judeţul Olt - 532
Monografia Şcolii Pîrteştii de Sus : 1880-2010 - 171
Monştrii din apocalipsă : 101 poeme : (1944-1970) - 431
Moş Goriot : [roman] - 368
Motivarea personalului : ghid pentru manageri - 106
186 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

A Múlt a jellenben : segédanyag óvónőknek - 530


Muntenia, Oltenia şi Banatul - 284
Munţii Padiş-Scărişoara : studiu de geografie regională - 549
Muzeul Metropolitan de Artă - New York : [album] - 23
Muzeul Naţional Brukenthal : [album] : Sibiu - 22
Muzeul Puşkin - Moscova : [album] - 24

Nagyszalonta népköltészeti hagyományaiból : antológia - 193


Nanostructuring and nanocharacterization - 269
Nasul - 516
Nations and National Minorities in the European Union : Jegyzet - 101
Nature spirits and elemental beings working with the inteligence in nature - 194
Nervii cranieni : anatomofiziologie, semiologie, patologie - 251
Nexus : [roman] - 356
Nivelul 26 : originile răului : [roman] - 364
Noaptea curcubeielor lungi : volum colectiv de proză, eseu, umor - 460
Noi reglementări privind accizele [Resursă electronică] : īn vigoare de la 1 iulie
2010 - 110
Noi suntem ţinta : [roman] - 408
Il nome della rosa - 366
Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal [Resursă electronică] - 120
Nos - 516
Nostalgija vikon : poezii : antologija - 515
Nostradamus : profeţiile de bun augur - 33
Nostradamus: the good news - 33
Noţiunile fundametale ale teoriei mulţimilor - 214
Noua Zeelandă : [trasee inedite, recomandările cunoscătorilor, experienţe
autentice] - 545
Noul Cod Fiscal [Resursă electronică] - 121
Noutăţi privind aplicarea TVA de la 1 iulie 2010 [Resursă electronică] : conform
O.U.G. nr. 54/2010 - 109
Novel image processing methods based on fuzzy logic - 13
Now you're speaking my language: honest communication and deeper intimacy for
a stronger marriage - 39
Numele trandafirului - 366
The nursing Mother's companion - 242
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 187

O istorie întunecată : împăraţi romani : de la Iulius Caesar la căderea Romei - 557


O viaţă prea timpuriu întreruptă : [jurnal] - 427
Oaspeţii primăverii - 337
Obiceiurile toamnei şi iernii - 191
De Occvlta philosophia libri tres - 29
Ocean de mărăcini - 459
Ocrotiţi de lege, ocrotiţi de oameni : Proiect de educaţie ecologică Călăraşi un oraş
curat 2010 - 199
Oda ostaşilor români - 337
Old Men in Love - 351
Omagiu. Belousov, Vitalie. - 552
Omagiu. Edroiu, Nicolae. - 568
Omul şi-a învins bestia : Cum să deveniţi stăpâni pe destinele proprii - 42
Opere - 471
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007 - 21
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 62/2009 - 21
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1417/226 - 21
Ordinul ministrului justiţiei nr. 954/B/C/2000 - 21
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 - 21

Palatul Parlamentului : [album] - 305


Párhuzamos életrajzok : Nagyvárad egykori hírességei - 17
The Parliament Palace - 305
Parteneriatele şcolare : o poartă deschisă spre lume - 179
Părinţi şi copii : [roman] - 519
Părinţii Capadocieni - 80
Până la 1541 - 566
Pe scena grădiniţei : material auxiliar - 187
Pe urmele trecutului : profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani - 568
Pedagogia şi metodica predării specialităţii - 174
Peneş Curcanul - 337
Pentru ce atât de bolnavi? - 241
Penumbră de poteci : distihuri - 416
Perfecţionarea şi restructurarea managementului īn administraţia publică locală -
148
Perspectiva Apostolului Pavel privitoare la natura şi menirea Bisericii - 64
Petale din corola vieţii : scrieri IV : [versuri, proză] - 448
188 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Petale lirice : volum colectiv de poezie - 464


La Philosophie oculte ou la magie - 29
Piemontul Cotmeana : dinamica utilizării terenurilor şi calitatea mediului - 537
Pietricele înmiresmate : [proză scurtă] - 457
Pisica neagră : umor parţial color - 403
Pluta : teatru - 452
Poeţi din Basarabia : un veac de poezie românească - 476
Poezia teatrului şi teatralitatea poeticului - 417
Poezii : scrise de un copil pentru copii - 480
Poeziile iernii : carte de citit şi colorat - 405
Poeziile rezistenţei româneşti - 431
Politici economice - 123
Pollyanna : (taina mulţumirii) : roman - 359
Poluarea fizică : un pericol real al zilelor noastre - 203
Portughezele Dianei Gorunceanu alb versificate de destinatar : poezii - 475
Postmodern irony in the contemporary British novel - 344
Poveste din pădurea zânelor - 386
Povestea porcului - 414
Poveşti bulgăreşti - 518
Poveşti scrise de copii [Resursă electronică] - 474
Poveştile bucătăriei româneşti - 284
Poveştile norilor - 488
Prapur : [versuri] - 510
Predarea-învăţarea limbii române ca ne-maternă : o alternativă a lingvisticii
aplicate - 183
Pregătire sportivă teoretică pentru clasa a X-a : teste - 327
Preţul vremii pierdute : [poezii] - 387
Prima zi de şcoală : la început de drum... - 481
Problema Transilvaniei în discursul politic de la sfârşitul Primului Război Mondial
- 570
Probleme de electricitate selecţionate - 220
Probleme de matematică date la concursuri naţionale : rezolvate complet, urmate
de comentarii de specialitate - 215
Procedee metodice de dezvoltarea rezistenţei, folosind mijloacele atletismului -
324
Program de hibridare pentru sporirea producţiei de carne la caprine şi tehnologia de
creştere şi îngrăşare a iezilor - 279
Proiectarea şi exploatarea asistată de calculator a sistemelor publice de repartiţie şi
distribuţie a energiei electrice - 5
Proiecte economice : aplicaţii - 116
Proiecte economice : studii de caz - 117
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 189

Protecţia internaţională a drepturilor omului - 128


Provocări actuale pentru securitatea europeană - 151
Les Psy-trucs pour les enfants de 3 à 6 ans - 54
Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban - 51
Public policy analysis : an introduction - 147
Puterea cuvântului eminescian - 487

Questions de parents responsables - 43

Radioactivitatea naturală şi artificială : lucrare ştiinţifică - 222


Radioemiţătoare şi radioreceptoare - 262
Radiografia unei lovituri de stat - 509
Răstignirea trandafirie - 356
Răzvan şi Vidra [Resursă electronică] : dramă istorică, dramă romantică - 400
Reflecţii sumare - 422
Regenerarea şi îngrijirea arboretelor - 276
Reglementări contabile : actualizat [10.07.] 2010 - 21
Reguli generale ale fiscalităţii şi implicaţiile acestora īn procesul de insolvenţă şi
lichidare - 107
Réincarnation. De l'expérience à la science - 28
Reîncarnarea : doctrine, mărturii, experienţe - 28
Relaţii publice comunitare - 296
Religiile Americii precolumbiene şi ale popoarelor indigene - 60
Religiile Indiei şi Orientului Îndepărtat - 60
Le religioni antiche - 60
Religioni dell'America precolumbiana e dei popoli indigeni - 60
Religioni dualiste. Islấm - 60
Reşiţa pentru cei mici, colorată de pitici - 27
The Retezat Mountains : World Natural Heritage - 550
Le retour du général - 371
Reţete vegetariene pentru fiecare gust - 281
Revendicarea moştenirii : 13 mesaje din Iosua - 63
Revolta de pe Bounty - 343
La révolution des Templiers - 68
Rezonanţe acute : [versuri] - 395
Rhymes to the children's delight - 429
RO-ABC : Romania - a bibliography of chess - 322
190 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Röda rummet - 340


Rolul actorilor statali în configurarea mediului internaţional de securitate - 153
Rolul prefixelor īn limba română actuală [Resursă electronică] - 335
Romanul japonez modern între Orient şi Occident - 521
România : Munţii Retezat : Patrimoniu Natural Mondial - : [album] - 550
România [Constituţie] - 129
România [Legislaţie] - 118, 138
România postsocialistă : munca, trupul şi cultura clasei muncitoare - 96
România şi Europa : acumularea decalajelor economice : (1500-2010) - 567
Rugul Aprins de la mănăstirea Antim la Aiud - 479

The sacred and profane love machine - 357


Salonta în secolul XX - 531
Salonul de desen 2010 : [catalog de expoziţie] : Iaşi, ediţia I, mai 2010 - 308
Salonul Roşu : [roman] - 340
Santorini : [ghid] - 543
Die Sächsischen Schriststeller aus dem Burzenland - 495
Satul meu din Mărginime - 492
Sărbători creştine la români - 284
Sărutul de foc : [roman] - 409
Scrieri de logică modală - 56
Scrisoare de la mama - poezii alese - 517
Second Foundation - 341
The Secret life of the universe - 197
Secretele matricei : investigaţii şi remedii privind deteriorările câmpurilor şi
corpurilor noastre provocate de emisiile de microunde, inclusiv de telefoanele
mobile, vindecarea unor cazuri de autism - 248
Secretele Vaticanului - 561
Les Secrets du Vatican - 561
Secrets of your matrix. A psychic ingestigator's extraordinary journey - 248
See Dem Angels : roman - 380
Semnale şi sisteme - 267
Sergentul - 337
Sfaturi practice şi reţete ovo-lacto-vegetariene - 283
Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, cu Sfintele moaşte la Suceava : viaţa, istoricul
moaştelor, minunile, acatistul, paraclisul - 81
Sfârşit de viaţă : [roman] - 420
Shinel - 516
Sighişoara : amintiri medievale : [album] - 551
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 191

Sighişoara : Eine Zeitreise ins Mittelalter - 551


Sighişoara : medieval memories - 551
Silviu Dragomir şi dosarul Diplomei Cavalerilor Ioaniţi - 569
Sinaxarul sfinţilor de pretutindeni : septembrie - februarie - 82
Sincere trăiri : [versuri] - 381
Sinuciderea Europei : destine şi idealuri româneşti - 15
Sisteme ale managementului organizaţional - 286
A Siteri Református Templom és falképei - 71
Die Slawonische und Banater militärgrenze : kiegserfahrungen räumliche Mobilität
- 560
Solicitări termo-mecanice în plăci circulare netede - 258
Someone like you - 353
Soţia tenorului : memorii - 385
Spania : [trasee inedite, recomandările cunoscătorilor, experienţe autentice] - 540
Spaţiul balcanic în viziunea a doi scriitori greci - 514
Spirale în imagini : [poezii] - 383
Spirally curved images : [poetry] - 383
Spiritele naturii şi fiinţele elementale : să lucrăm cu fiinţele inteligente din natură -
194
Spitalul manechinelor : versuri - 442
Statisztika : elmélet és gyakorlat - 88
Stihuri pentru viaţa mare! - 421
Stil-Ultrasonografie - 19
Storia delle religioni - 60
Strategisches Management : strategische Instrumente für zentral- und Osteuropa -
127
Stropi de rouă divină : schiţe de predici - 79
Structuri secretoare de săruri la halofite : o abordare integrativă - 235
Studiu anatomic al unor cormofite din zona Ciucului - 236
Studiul practic de management educaţional într-o şcoală de rromi din judeţul Bihor
- 175
Stupul vieţii - 424
Sub semnul lui Hermes şi al lui Pallas : educaţie şi societate la negustorii ortodocşi
din Braşov şi Sibiu la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al
XIX-lea - 126
Substanţe şi amestecuri de substanţe, structura atomului, legături chimice, stările
de agregare ale materiei - 227
Sunet divin - 48
Suntem mici poeţi! : volum de poezii ale elevilor claselor I E3 şi a II-a E1 : Liceul
teoretic "William Shakespeare" Timişoara - 494
Számítógépes grafika - 7
192 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Szeretet, erkölcs, autonómia - 52


Szőnyegbombáz a fény : [versek] - 527

Şansa : poezie, proză - 454


Şcoala aripilor româneşti din Ziliştea-Boboc, Buzău : de la Vlaicu 1 la IAR - 99
Şoim - 274
Şi a văzut asina pe înger : [roman] - 345
Şi ei au drepturi : carte pentru cei mari în beneficiul copiilor - 145

Tablete de nesomn : ediţie revizuită şi adăugită - 493


Tablete selectate - 450
Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi
Tabloul Experţilor Evaluatori de întreprinderi - 294
Taina codului lui Da Vinci : potopul pământului - 46
Tainic, alinare... : [poezii] - 491
Taras Bulba - 516
Teatru - 484
Tehnici de simulare a proceselor termogazodinamice - 219
Tehnologia de înfiinţare şi exploatare a pajiştilor temporare rezistente la secetă -
278
Tehnologii generale vegetale - 277
Templierii : misterul călugărilor-războinici - 68
Templul brâncuşian al iubirii - 489
Terra mirabilis : publicistică - 384
La Terrible vérité - 26 grandes énigmes de l'Histoire enfin résolues - 1
Teste şi probleme de statistică managerială - 89
Thérèse Desqueyroux : [roman] - 373
This is PR. The Realities of Public Relation - 298
Il tiempo invecchia in fretta - 367
Timpul îmbătrâneşte în pripă : nouă povestiri - 367
Tot ce trebuie să ştie părinţii : 90 de întrebări şi răspunsuri - 43
Totul despre motivarea resurselor umane [Resursă electronică] - 291
Totul despre relaţiile publice - 298
Tranzitania : un stat între două lumi : [proză] - 419
Tratat de dreptul mediului : curs universitar - 146
Tratatele internaţionale ale României : cronologie şi sistematizare : 1990-2009 -
139
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 193

Trăirea treimică în kenoza puterii [Resursă electronică] : versuri - 490


Trăiri : [versuri] - 504
Trei femei : roman - 508
Triglōsso glōssario stratiōtikīs orologias - 150
Trilingual glossary of military terminology - 150
Tristeţea trandafirilor : poezii, dedicaţii, amintiri - 402
Trucuri psihologice pentru părinţi : cum să educăm copilul (3-6 ani) - 54

Ţăranul, talpa românităţii : antologie etnoculturală - 505

Ucenicele diavolului : iubiri visate, iubiri ascunse, iubiri trăite : [eseuri] - 451
Uităm prea repede : [roman] - 420
Uleiuri biblice tămăduitoare - 249
Uliţă spre cer : privire monografică asupra satului Şerbeni din Judeţul Mureş - 536
Umanism-Zydeco - 19
Un album al viselor frumoase - 309
Un capitaine de quinze ans - 376
Un memorialist fără amintiri - 482
Un viitor pentru tineret - 31
Urcan bătrânul - 418
Ursul păcălit de vulpe - 414
Utilizarea numerelor complexe în studiul geometriei - 212

Va curge sânge : [roman] - 361


Valea pământului : [versuri] - 394
Valenţe formative ale activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii
elevilor [Resursă electronică] : Simpozion Naţional : Oradea, 26 mai 2010 -
185
Valori autentice ale românismului īn educaţie [Resursă electronică] : Simpozion
interjudeţean : Ediţia I, Galaţi, 6 iunie 2010 - 186
Valorificarea valenţelor educative ale textului literar - 188
Vederi din Prepeleac - 507
Venizelos şi românii - 102
Vers, ének szinezve - 529
Versuri pentru vârsta a treia - 473
194 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Vetre strămoşeşti : Ropcea, un sat din Bucovina, la a 560-a aniversare - 535


Viaţa Bisericii conform metaforelor pauline - 64
Viaţa scriitorilor pe înţelesul copiilor : auxiliar pentru orele de literatură română -
438
Viaţa secretă a Universului : în căutarea sufletului ştiinţei - 197
Vibraţiile vehiculelor feroviare - 275
Viena - 546
Vii - 516
Vipera sugrumată : [roman] - 369
Vise curajoase : cum visează şamanii, lumea īntru fiinţare - 86
Viziuni : volum colectiv de versuri editat în cadrul Festivalului Naţional
Studenţesc de Poezie "Ion Chichere" : ediţia I - 513
Vocea din noapte - 339
Vokbular de vokbul rar : vocabular de vocabule rare - 446
Vremea sintagmelor : [recenzii, comentarii, prezentări realizate de autor în presa
culturală] - 445
Vulturul nu cade... niciodată : [roman] - 512

Wasted faith - 70

Zamolxe Arianul - 410


Zarzavaturile în medicina naturistă - 245
Zâmbiţi, vă rog! : povestiri inedite - 363
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 195

INDEX DE EDITURI

Academica Galaţi - 506


Ad Libri - 305, 541-543, 546-548, 550-551
Ade Print - 74, 218, 326, 377, 383, 521
Adevărul Holding - 20, 22-24, 341, 343, 362, 374-376, 516, 539-540, 544-545
ALL Educational - 237
Amurg Sentimental - 425, 431-432, 439, 452, 454, 475
Anamarol - 437
Antar - 30-31
Ascendent - 38, 250

Belvedere - 230

Cartea Ortodoxă - 77, 81


Cartea Românească - 507-508
Casa de pariuri literare - 441-442
CD PRESS - 315, 386, 428, 485, 509
Contrafort - 402, 477, 505
Corint - 197, 557
Cununi de stele - 338, 388
Curtea Veche Publishing - 16, 342, 369, 373, 472, 558

Dacia - 391, 434, 503


Dacia XXI - 394, 415, 418, 440, 455, 463, 469-470, 510, 515
Dacris - 49

Editgraph - 26, 170, 195, 274, 292, 303, 306, 380-382, 399, 405, 436, 438, 467-
468, 478, 493, 497-500
Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane - 137, 149, 365, 554,
196 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

560, 562, 564-565, 568-570


Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" - 18, 290, 512
Editura Academiei Române - 35, 126, 196, 201, 211, 228, 235, 254-255, 261, 264,
268-269, 288, 422, 476, 537
Editura ALL - 538
Editura ASAB - 240
Editura C.H. Beck - 21, 118, 138
Editura CECCAR - 113
Editura "Cezara Codruţa Marica" - 393, 416, 457, 491, 536
Editura Coruţ Pavel - 40-42, 58, 406-410
Editura Corvin - 282
Editura Csíksereda - 329
Editura Deceneu - 247
Editura Eftimie Murgu - 8, 90, 116-117, 125, 184, 296
Editura Elit - 398
Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor - 76
Editura Etnologică - 384
Editura Fundaţiei Academice AXIS - 72, 80, 89, 92, 98, 100, 128, 135-136, 252,
262, 314
Editura Fundaţiei Culturale Axis - 5
Editura Fundaţiei "Paul Polidor" - 490
Editura George Tofan - 171, 173, 309, 411-413, 483-484, 486, 535
Editura IDC Press - 562
Editura Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvane - 565-566
Editura Ion Ionescu de la Brad - 277
Editura Muzeului Literaturii Române - 57, 423
Editura Sfântul Ierarh Nicolae - 95, 165-166, 169, 172, 176, 186, 189-190, 223-
224, 335, 389-390, 400, 421, 458-459, 474, 514
Editura SophiaSuper Graph - 65, 77, 81
Editura Şelaru - 495
Editura Uniunea Unică - 78
Editura Univers - 363-364, 371
Editura Universităţii din Oradea - 215, 549
Editura Universităţii din Suceava - 327
Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" - 115, 150-151, 153, 289, 325,
344
Edy Optic - 435
Else - 10-11, 159, 188, 203, 208, 324
Erdélyi Gondolat - Gând Transilvan - 526
Ethnologica - 191, 310-312
Europolis - 278-279, 427, 443
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 197

Europrint - 15, 17, 71, 334, 392, 524

Farmamedia - 253
For You - 55, 86, 194, 248-249

Gambit - 318-323

Herald - 29, 32, 37, 84-85, 328

InfoRapArt - 460, 464


Institutul European - 36, 73

Jurnalul - 284

Karuna - 395, 445, 473, 527

Leda - 355
Legis - 111, 175, 214, 217, 260
Litera - 304
Litera Internaţional - 1, 19, 28, 33, 47, 68, 340, 368, 414, 420, 426, 519, 556, 559,
561
Lumina Lex - 146

Matricea - 295
Matrix Rom - 3, 12, 56, 219, 258, 267, 272, 275, 297
198 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Metanoia - 39, 62-64, 66, 79, 313


Meteor Press - 331
Milena Press - 114, 123, 130, 133, 480
Monitorul Oficial - 120-121
Monitorul Oficial R.A. - 294
Mustang - 94, 108, 134, 143-144, 285-286

Neutrino - 27, 107, 156-157, 220, 280, 293, 387, 397, 404, 456, 513, 534
Nova Didactica - 145, 152, 163, 177-179, 181, 187, 192, 276, 337

Olimpias - 25, 155, 161


Omonia - 102

Paideia - 284
Pantheon - 216
Păzitorul Adevărului - 83, 205, 241, 245, 281, 283
Perfect - 263
Performantica - 53, 105, 112, 148, 164, 225-227, 229, 256-257, 299, 301-302, 308,
330, 359, 482, 517, 552-553
Platytera - 82
Polirom - 14, 43, 54, 60, 96-97, 99, 103, 142, 147, 242, 244, 298, 345, 347-349,
351-354, 356-358, 360-361, 366-367, 372, 378-379, 401, 430, 444, 461, 465,
471, 520, 523, 555, 567
Prolog - 50-52, 193, 307, 525, 531
Proxima - 6, 46, 59, 75, 160, 231, 246, 270-271, 316-317, 396, 403, 433, 447-451,
479

Quadrat - 462, 502, 533

Rentrop & Straton - 109-110, 119-121, 140-141, 182, 243, 291, 300
CĂRŢI.ALBUME.HĂRŢI 199

S. Karger - 255
Salgo - 492, 504, 528, 563
Samtel Editura - 446
Sapnaa Art - 501, 518
Scientia - 2, 7, 9, 13, 88, 91, 93, 101, 104, 124, 154, 183, 198, 232, 236, 259, 266,
333, 417
Sigma - 207, 210, 212
Sitech - 4, 44, 129, 131-132, 174, 209, 213, 221-222, 265, 273, 287, 336, 419, 429,
532
Societatea Biblică din România - 61
Studia - 370, 453
Succeed Publishing - 67, 69
Succes Deplin - 332

Ştiinţa - 476

Tribuna Economică - 106, 122

Unicart - 239
Universalia - 385
Universalia Press - 489
University Press - 251
Uranus – 127, 139

Vivaldi - 350, 522


Lista publicaţiilor Bibliotecii Naţionale
a României

• Bibliografia Naţională Română


seria: Cărţi.Albume.Hărţi
seria: Documente muzicale tipărite şi audiovizuale: anual
seria: Articole din publicaţii periodice. Cultură: lunar
seria: Publicaţii seriale: anual
seria: Românica: anual
seria: Teze de doctorat: semestrial
• Aniversări culturale, 2/an
• Biblioteconomie: sinteze, metodologii, traduceri, 2/an
• Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării, 2/an
• Bibliografia cărţilor în curs de apariţie (CIP), 12/an
• Revista Bibliotecii Naţionale a României, 2/an
• Revista română de istorie a cărţii, 1/an
• Revista română de conservare şi de restaurare a cărţii, 1/an
• Revista Biblioteca, 12/an

Abonamentele la publicaţiile Bibliotecii Naţionale a României se pot


face prin Biblioteca Naţională a României, biroul Expediţii (telefon 021
314.24.34/220)

Editura Bibliotecii Naţionale a României


Blv. Unirii, nr.22, sect. 3, Bucureşti, cod 030833
Tel. 021 314.24.34; Fax: 021 312.33.81
E-mail: biblioteca@bibnat.ro

S-ar putea să vă placă și