Sunteți pe pagina 1din 134

FIDIC 1999

Condiţii de Contract pentru Construcţii

PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIAR

FIDIC este acronimul din limba franceză pentru Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi.

FIDIC a fost fondată în anul 1913 de către trei asociaţii naţionale de consultanţă inginerească din Europa. Obiectivele formării acestei federaţii au fost de a promova în comun interesele profesionale ale asociaţiilor membre şi de a difuza informaţii de interes membrilor asociaţiilor naţionale componente.

Astăzi FIDIC numără peste 60 de ţări membre din toate părţile globului, iar federaţia reprezintă cea mai mare parte a practicii private de consultanţă inginerească din lume.

FIDIC organizează seminarii, conferinţe şi alte evenimente în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite: menţinerea unor standarde etice şi profesionale la nivel înalt, schimburi de informaţii şi puncte de vedere; discutarea problemelor de interes comun între asociaţiile membre şi reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale; şi promovarea industriei de consultanţă inginerească în ţările în curs de dezvoltare.

Publicaţiile FIDIC includ rapoarte ale diferitelor conferinţe şi seminarii, informaţii pentru inginerii de consultanţă, beneficiari şi agenţii internaţionale de dezvoltare, formulare standard de precalificare, documente contractuale şi acorduri client / consultant. Acestea sunt disponibile la secretariatul din Elveţia.

Condiţii de contract pentru CONSTRUCŢII

PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIAR

CONDIŢII GENERALE

GHID PENTRU PREGĂTIREA CONDIŢIILOR SPECIALE

FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTĂ, ACORD CONTRACTUAL ŞI ACORD DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR

FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI

MULŢUMIRI

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi - FIDIC) exprimă mulţumiri deosebite următorilor membri ai Grupului de Lucru pentru Actualizare: Christopher Wade (Liderul Grupului), SWECO-VBB, Suedia; Peter L. Booen (Redactor Principal), GIBB Ltd, RU; Hermann Bayerlein, Fichtner, Germania; Christopher R. Seppala (Jurist), White & Case, Franta; şi José F. Speziale, IATASA, Argentina.

Documentul a fost elaborat sub îndrumarea Comitetului FIDIC de Contracte care a reunit următoarele persoane: John B. Bowcock, Inginer consultant, RU (Preşedinte); Michael Mortimer-Hawkins, SwedPower, Suedia; şi Axel-Volkmar Jaeger, Schmidt Reuter Partner, Germania; împreuna cu K.B. (Tony) Norris în calitate de Consultant Special.

Versiunile preliminare au fost revizuite de mai multe persoane şi organizaţii, inclusiv cele enumerate mai jos. Comentariile acestora au fost analizate în detaliu de către Grupul de Lucru pentru Actualizare şi, unde s-a considerat potrivit, au influenţat formularea clauzelor. Ihab Abu-Zahra, CRC – Hassan Dorra, Egipt; Mushtaq Ahmad, NESPAK, Pakistan; Peter Batty, Post Buckley International, SUA; Roeland Bertrams, Clifford Chance, Olanda; Bosen He, Tianjin University, China; Manfred Breege, Lahmeyer International, Germania; Pablo Bueno, TYPSA, Spania; Nael G. Bunni, Inginer consultant, Irlanda; Peter H. J. Chapman, Inginer & Avocat, RU; Ian Fraser, Beca Carter Hollings & Ferner, Noua Zeelandă; Roy Goode, Oxford University, RU; Dan W. Graham, Bristows Cooke & Carpmael, RU; Mark Griffiths, Griffiths & Armour, RU; Geoffrey F. Hawker, Inginer consultant, RU; Hesse & Steinberger, VDMA, Germania; Poul E. Hvilsted, Elsamprojekt, Danemarca; Gordon L. Jaynes, Whitman Breed Abbott & Morgan, RU; Tonny Jensen (Preşedinte al Comitetului FIDIC de Management al Calităţii), COWI, Danemarca; David S. Khalef, Iordania; Philip Loots & Associates, Africa de Sud; Neil McCole, Merz and McLellan, RU; Matthew Needham-Laing, Victoria Russell & Paul J. Taylor, Berrymans Lace Mawer, RU; Brian W. Totterdill, Inginer Consultant, RU; David R. Wightman & Gerlando Butera, Nabarro Nathanson, RU; Asociaţia Inginerilor Consultanţi Japonezi; Autoritatea Industriei de Constructii din Filipine; Constructorii Internaţionali din Europa; ORGAnisme de Liaison Industries Métalliques Européennes ("ORGALIME"); Asociaţia Internaţională a Antreprenorilor de Dragaje; Asociaţia Internaţională a Barourilor; Banca Asiatică de Dezvoltare; şi Banca Mondială. Mulţumirile adresate celor care au revizuit variantele preliminare nu înseamnă că aceste persoane sau organizaţii sunt de acord cu formularea clauzelor.

FIDIC doreşte să-şi exprime aprecierea faţă de timpul şi efortul alocat de către toţi cei menţionaţi mai sus. Decizia finală privind forma şi conţinutul acestui document constituie responsabilitatea FIDIC.

INTRODUCERE

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaţia Internatională a Inginerilor Consultanţi - FIDIC) a publicat, în 1999, Primele Ediţii a patru noi forme standard de contract:

Condiţiile de Contract pentru Construcţii, care se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginereşti proiectate de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia, Inginerul. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract, Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar. Totuşi, lucrările pot include unele elemente pentru lucrări civile, mecanice, electrice şi / sau de construcţii proiectate de către Antreprenor.

Condiţiile de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare, care se recomandă pentru furnizarea echipamentelor electrice şi / sau mecanice şi pentru proiectarea şi execuţia clădirilor sau lucrărilor inginereşti. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract, Antreprenorul, în conformitate cu cerinţele Beneficiarului, întocmeşte proiectul şi furnizează echipamente şi / sau execută lucrări care pot include orice combinaţie de lucrări civile, mecanice, electrice şi / sau de construcţii.

Condiţiile de Contract pentru PAC/Proiecte la Cheie, care pot să corespundă asigurării, la cheie, a unui proces tehnologic, a unei centrale electrice, a unei uzine sau instalaţii similare, a unui proiect de infrastructură sau alt tip de proiect, unde (i) este cerut un grad mai mare de siguranţă referitor la costul final şi durata de execuţie, şi (ii) Antreprenorul îşi asumă responsabilitatea totală pentru proiectarea şi execuţia proiectului, Beneficiarul implicându-se în mică măsură. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru proiectele "la cheie", Antreprenorul realizează Proiectarea, Achiziţia şi Construcţia (PAC), furnizând un produs complet, pregătit pentru a fi pus în funcţiune ("la cheie").

Forma Scurtă a Contractului, care se recomandă pentru clădiri sau lucrări inginereşti cu valoare relativ redusă. În funcţie de tipul de lucrare şi de circumstanţe, această formă de contract poate, de asemenea, să fie potrivită pentru contracte cu valoare mai mare, în special pentru lucrări relativ simple sau lucrări repetitive, sau unor lucrări de scurtă durată. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract, Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia (dacă există), dar această formă de contract poate de asemenea să fie potrivită pentru un contract care include, sau cuprinde integral, lucrări civile, mecanice, electrice şi / sau de construcţii, proiectate de către Antreprenor.

Formele de contract sunt recomandate pentru uz general în cazurile în care se organizează licitaţii internaţionale. În anumite jurisdicţii pot fi necesare modificări ale formelor de contract, mai ales în cazul în care Condiţiile urmează a fi folosite pentru contracte interne. FIDIC consideră că textele oficiale şi autentice sunt versiunile în limba engleză.

La elaborarea prezentelor Condiţii de Contract pentru Construcţii, s-a recunoscut faptul că deşi există multe sub-clauze care au aplicabilitate generală, există şi unele sub-clauze care trebuie în mod necesar modificate pentru a corespunde circumstanţelor relevante unui anumit contract. Sub- clauzele pentru care s-a considerat că se pot aplica mai multor contracte (dar nu tuturor) au fost incluse în Condiţiile Generale, pentru a facilita inserarea acestora în fiecare contract.

Condiţiile Generale şi Condiţiile Speciale vor alcătui împreună Condiţiile de Contract care guvernează drepturile şi obligaţiile părţilor. Va fi necesar să se elaboreze Condiţii Speciale pentru fiecare contract în parte, şi să se ia în considerare acele sub-clauze din Condiţiile Generale care menţionează Condiţiile Speciale.

În ceea ce priveşte această ediţie, Condiţiile Generale au fost elaborate pe baza următoarelor principii:

(i)

plăţile interimare şi finale vor fi stabilite prin măsurători, prin aplicarea tarifelor şi preţurilor din Listele de Cantităţi;

(ii)

dacă formularea Condiţiilor Generale necesită date suplimentare, atunci (cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt atât de descriptive încât trebuie să fie detaliate în Specificaţii) sub-clauza face referire la acele date conţinute în Anexa la Ofertă, datele fiind stabilite de către Beneficiar, sau inserate de către Ofertant;

(iii)

acolo unde o sub-clauză din Condiţiile Generale tratează o problemă în care este posibil ca termeni contractuali diferiţi să se aplice unor contracte diferite, principiile adoptate la scrierea sub-clauzei au fost următoarele:

(a)

utilizatorii vor găsi mai convenabil faptul că unele prevederi pe care aceştia nu doresc să le aplice pot fi pur şi simplu anulate sau neevocate, în comparaţie cu redactarea unui text adiţional (în Condiţiile Speciale) deoarece Condiţiile Generale nu acoperă cerinţele lor; sau

(b)

în alte cazuri, acolo unde aplicarea alineatului (a) a fost considerată a fi necorespunzătoare, sub-clauza conţine prevederi care s-a considerat că pot fi aplicate majorităţii contractelor.

De exemplu, Sub-Clauza 14.2 [Plată în avans] este inclusă pentru uzul cititorilor ci nu datorită vreunei strategii FIDIC referitoare la plăţile în avans. Această Sub-Clauză devine inaplicabilă (chiar daca nu este anulată) dacă se ignoră prin nespecificarea sumei de plată în avans. De aceea este de reţinut că unele dintre prevederile conţinute în Condiţiile Generale pot să nu se potrivească unui contract aparent tipic.

Alte informaţii referitoare la aceste aspecte, exemple de formulare pentru alte prevederi şi alte materiale explicative şi exemple de formulare care să ajute la elaborarea Condiţiilor Speciale şi a altor documente de ofertă sunt incluse în această publicaţie cu rol de Ghid pentru elaborarea Condiţiilor Speciale. Înainte de introducerea oricărui exemplu de formulare, acesta trebuie verificat pentru a se asigura faptul că formularea corespunde în întregime contextului specific; dacă nu, aceasta trebuie modificată.

Acolo unde se modifică formularea şi în toate cazurile unde se fac alte modificări sau adăugiri trebuie avut în vedere să nu se creeze vreo ambiguitate fie cu Condiţiile Generale fie între clauzele din Condiţiile Speciale. Este esenţial ca toate aceste sarcini preliminare şi întregul proces de pregătire a documentelor de licitaţie să fie încredinţat unui personal cu experienţă relevantă, inclusiv cu aspecte contractuale, tehnice şi de achiziţie.

Publicaţia se încheie cu exemple de formulare de Scrisoare de Ofertă, Anexă la Ofertă (care furnizează o listă de verificare a sub-clauzelor care se referă la această Anexă), Acordul Contractual şi alternative pentru Acordul de Soluţionare a Disputelor. Acest Acord de Soluţionare a Disputelor furnizează textul pentru acordul între Beneficiar, Antreprenor şi persoana desemnată pentru a funcţiona ca membru unic CSD sau ca membru al unei comisii de soluţionare a

disputelor formată din trei persoane şi include (prin referinţa) termenii din Anexa la Condiţiile Generale.

FIDIC intenţionează să publice un ghid de utilizare a Condiţiilor de Contract pentru Construcţii, pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare şi pentru PAC/Proiecte la Cheie. O altă importantă publicaţie FIDIC este "Procedura de Licitaţie" care prezintă o abordare sistematică a selectării ofertanţilor, prezentării şi evaluării ofertelor.

Pentru clarificarea secvenţei activităţilor de Contract, se poate face referire la diagramele prezentate pe următoarele două pagini şi la Sub-clauzele enumerate mai jos (unele din numerele de Sub-Clauze sunt menţionate, de asemenea, în diagramele respective). Diagramele sunt informative şi nu trebuie să fie luate în considerare în interpretarea Condiţiilor de Contract.

1.1.3.1

& 13.7

Data de Referinţă

1.1.3.2

& 8.1

Data de Începere a Lucrărilor

1.1.6.6

& 4.2

Garanţia de Bună Execuţie

1.1.4.7

& 14.3

Certificatul Interimar de Plată

1.1.3.3

& 8.2

Durata de Execuţie (conform prelungirii potrivit 8.4)

1.1.3.4

& 9.1

Teste la Terminare

1.1.3.5

& 10.1

Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor

1.1.3.6

& 12.1

Teste după Terminare (dacă este cazul)

1.1.3.7

& 11.1

Perioada de Notificare a Defectelor (conform prelungirii potrivit 11.3)

1.1.3.8

& 11.9

Certificat de Recepţie Finală

1.1.4.4

& 14.13

Certificatul Final de Plată

Elaborarea Predarea Emiterea 8.1 Documentelor Ofertei Scrisorii de Data de 10.1 11.9 de ofertă Acceptare
Elaborarea
Predarea
Emiterea
8.1
Documentelor
Ofertei
Scrisorii de
Data de
10.1
11.9
de ofertă
Acceptare
Începere a
Lucrărilor
Emiterea
Certificatului
de Recepţie la
Terminarea Lucrărilor
Emiterea
Certificatului
de Recepţie Finală
Data
8.2 Durata de execuţie 1
de
Perioada de
Referinţă
Notificare a
Defectelor 3
28z
<28z
<21z
11 Notificarea
Întârzieri datorate
defectelor
Antreprenorului 2
Perioadă de
ofertare
4.2 Emiterea Garanţiei
de Bună Execuţie
9.1 Teste la Terminarea
Lucrărilor 2
Remedierea
defectelor

4.2 Returnarea

Garanţiei de

Bună

Execuţie

Secvenţă tipică a principalelor evenimente pe parcursul Contractelor de Construcţii

1. Durata de Execuţie trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile la care se adaugă orice prelungiri, conform Sub-Clauzei 8.4.

2. Pentru indicarea secvenţei evenimentelor, graficul de mai sus se bazează pe situaţia în care Antreprenorul nu reuşeşte să se conformeze Sub-Clauzei 8.2.

3. Perioada de Notificare a Defectelor trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile, la care se adaugă orice prelungiri, conform Sub-Clauzei 11.3.

14.3 Antreprenorul 14.6 Inginerul emite prezintă Certificatul Interimar 14.7 Beneficiarul face plata către
14.3 Antreprenorul
14.6
Inginerul emite
prezintă
Certificatul Interimar
14.7 Beneficiarul face
plata către Antreprenor
Inginerului Situaţia
de Plată
de Lucrări
<56z
Fiecare dintre
plăţile lunare
(sau alte plăţi)
interimare
<28z
Plata finală
Inginerul verifică situaţia de
lucrări, Antreprenorul
transmite informaţii
<28z
<56z
14.11 Antreprerorul
transmite Inginerului proiectul
de situaţie finală de lucrări
14.11 Antreprenorul transmite
Situaţia Finală de Lucrări
şi descărcarea, conform
Sub-Clauzei 14.12
14.13 Inginerul emite
Certificatul Final de Plată
14.7 Beneficiarul
efectueză plata
Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul plăţilor prevăzute în Clauza 14
8.1Data de 20.2 Părţile 20.4 Una din părţi Începere a numesc supune CSD Lucrărilor CSD
8.1Data de
20.2 Părţile
20.4
Una din părţi
Începere a
numesc
supune CSD
Lucrărilor
CSD
o dispută
20.4 Una din părţi
poate emite o
“notă de
neacceptare”
20.6 Una din părţi
poate iniţia
procesul de arbitraj
Părţile prezintă
Soluţionare pe
documentele
cale amiabilă
către CSD
<28z
<84z
<28z
>56z
CSD decide
Numirea
arbitrului / lor

Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul disputelor prevăzute în Clauza 20

Condiţii de contract de CONSTRUCŢII

PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIAR

Condiţii Generale

CONDIŢII GENERALE

GHID PENTRU PREGĂTIREA CONDIŢIILOR SPECIALE

FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTĂ, ACORD CONTRACTUAL ŞI ACORD DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR

FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI

CONDIŢII GENERALE

CUPRINS

1.

PREVEDERI GENERALE

1.1

Definiţii

1.2

Interpretare

1.3

Comunicări

1.4

Legea şi limba

1.5

Prioritatea documentelor

1.6

Acordul Contractual

1.7

Cesiune

1.8

Păstrarea şi furnizarea documentelor

1.9

Întârzieri în transmiterea Planşelor sau Dispoziţiilor

1.10

Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar

1.11

Utilizarea documentelor Beneficiarului de către Antreprenor

1.12

Informaţii confidenţiale

1.13

Respectarea legilor

1.14

Responsabilitate solidară şi indivizibilă

2. BENEFICIARUL

2.1 Dreptul de acces pe Şantier

2.2 Autorizaţii, permise sau aprobări

2.3 Personalul Beneficiarului

2.4 Aranjamentele financiare ale Beneficiarului

2.5 Reclamaţiile Beneficiarului

3. INGINERUL

3.1 Îndatoririle şi autoritatea Inginerului

3.2 Delegarea de către Inginer

3.3 Dispoziţiile Inginerului

3.4 Înlocuirea Inginerului

3.5 Hotărâri

4. ANTREPRENORUL

4.1 Obligaţiile generale ale Antreprenorului

4.2 Garanţia de Bună Execuţie

4.3 Reprezentantul Antreprenorului

4.4 Subantreprenorii

4.5 Cesiunea beneficiului contractului de subantrepriză

4.6 Cooperarea

4.7 Poziţionarea

4.8 Proceduri de siguranţă

4.9 Asigurarea calităţii

4.10 Informaţii despre Şantier

4.11 Suficienţa Valorii de Contract Acceptate

4.12 Condiţii fizice Imprevizibile

4.13

Drepturile de trecere şi facilităţile

4.14 Evitarea interferenţelor

4.15 Căile de acces

4.16 Transportul Bunurilor

4.17 Utilajele Antreprenorului

4.18 Protecţia mediului

4.19 Electricitate, apă şi gaz

4.20 Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit

4.21 Rapoartele de progres

4.22 Securitatea Şantierului

4.23 Activităţile Antreprenorului pe Şantier

4.24 Vestigii arheologice

5. SUBANTREPRENORII NOMINALIZAŢI

5.1 Definiţia “Subantreprenorului nominalizat”

5.2 Obiecţii asupra nominalizării

5.3 Plăţile Subantreprenorilor nominalizaţi

5.4 Dovada efectuării plăţilor

6. PERSONALUL ŞI FORŢA DE MUNCĂ

6.1 Angajarea personalului şi a forţei de muncă

6.2 Nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă

6.3 Persoanele în serviciul Beneficiarului

6.4 Legislaţia muncii

6.5 Programul de lucru

6.6 Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă

6.7 Sănătatea şi securitatea muncii

6.8 Administrarea de către Antreprenor

6.9 Personalul Antreprenorului

6.10 Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului

6.11 Conduită necorespunzătoare

7. ECHIPAMENTE, MATERIALE ŞI MANOPERĂ

7.1 Modul de execuţie

7.2 Probe

7.3 Inspecţia

7.4 Testarea

7.5 Respingerea

7.6 Lucrările de remediere

7.7 Proprietatea asupra Echipamentelor şi Materialelor

7.8 Redevenţe

8. ÎNCEPEREA, ÎNTÂRZIEREA ŞI SUSPENDAREA LUCRĂRILOR

8.1 Începerea lucrărilor

8.2 Durata de Execuţie

8.3 Programul de execuţie

8.4 Prelungirea Duratei de Execuţie

8.5

Întârzieri cauzate de autorităţi

8.6 Ritmul progresului

8.7 Penalităţi pentru întârziere

8.8 Suspendarea lucrărilor

8.9 Consecinţele suspendării

8.10 Plata Echipamentelor şi Materialelor în cazul suspendării

8.11 Suspendare prelungită

8.12 Reluarea lucrărilor

9. TESTE LA TERMINARE

9.1

Obligaţiile Antreprenorului

9.2

Întârzieri în efectuarea Testelor

9.3

Repetarea Testelor

9.4

Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare

10.

RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CĂTRE BENEFICIAR

10.1 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor

10.2 Recepţia unor părţi ale Lucrărilor

10.3 Interferenţa cu Testele la Terminare

10.4 Aducerea suprafeţelor de teren la starea iniţială

11. RESPONSABILITATEA PENTRU DEFECTE

11.1 Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor

11.2 Costul remedierii defectelor

11.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor

11.4 Neremedierea defectelor

11.5 Înlăturarea lucrărilor defectuoase

11.6 Teste suplimentare

11.7 Dreptul de acces

11.8 Investigare de către Antreprenor

11.9 Certificatul de Recepţie Finală

11.10 Obligaţii neîndeplinite

11.11 Eliberarea Şantierului

12. MĂSURAREA ŞI EVALUAREA

12.1 Măsurarea Lucrărilor

12.2 Metode de măsurare

12.3 Evaluarea

12.4 Omiteri

13. MODIFICĂRI ŞI AJUSTĂRI

13.1 Dreptul de a modifica

13.2 Optimizarea proiectului

13.3 Procedura de modificare

13.4 Plata în monedele stabilite

13.5 Sume Provizionate

13.6

Lucrări în Regie

13.7 Ajustări generate de schimbări ale legislaţiei

13.8 Ajustări generate de schimbări ale Costurilor

14. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI PLĂŢILE

14.1 Preţul Contractului

14.2 Plata în avans

14.3 Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări

14.4 Graficul de plăţi

14.5 Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor

14.6 Emiterea Certificatelor Interimare de Plată

14.7 Plata

14.8 Întârzieri în efectuarea plăţilor

14.9 Plata Sumelor Reţinute

14.10 Situaţia de Lucrări la terminare

14.11 Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări

14.12 Scrisoarea de descărcare

14.13 Emiterea Certificatului Final de Plată

14.14 Încetarea responsabilităţii Beneficiarului

14.15 Monede de plată

15. REZILIEREA DE CĂTRE BENEFICIAR

15.1 Înştiinţarea de remediere

15.2 Rezilierea Contractului de către Beneficiar

15.3 Evaluarea la data rezilierii

15.4 Plata după rezilierea de către Beneficiar

15.5 Dreptul Beneficiarului de a denunţa unilateral Contractul

16. SUSPENDAREA ŞI REZILIEREA DE CĂTRE ANTREPRENOR

16.1 Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrările

16.2 Rezilierea Contractului de către Antreprenor

16.3 Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor Antreprenorului

16.4 Plata după rezilierea de către Antreprenor

17. RISCURI ŞI RĂSPUNDERI

17.1 Despăgubiri

17.2 Îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor

17.3 Riscurile Beneficiarului

17.4 Consecinţele riscurilor Beneficiarului

17.5 Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială

17.6 Limitarea responsabilităţii

18. ASIGURĂRI

18.1 Cerinţe generale pentru asigurări

18.2 Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului

18.3

Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii

18.4 Asigurarea Personalului Antreprenorului

19. FORŢA MAJORĂ

19.1 Definiţia Forţei Majore

19.2 Înştiinţarea referitoare la Forţa Majoră

19.3 Obligaţia de a reduce întârzierile la minim

19.4 Consecinţele Forţei Majore

19.5 Forţa Majoră care afectează subantreprenorii

19.6 Rezilierea opţională, plata şi exonerarea

19.7 Exonerarea de executare a Contractului prin efectul Legii

20. RECLAMAŢII, DISPUTE ŞI ARBITRAJ

20.1 Reclamaţiile Antreprenorului

20.2 Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor

20.3 Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor

20.4 Obţinerea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor

20.5 Soluţionarea pe cale amiabilă

20.6 Arbitrajul

20.7 Nerespectarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Disputelor

20.8 Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de Soluţionare a Disputelor

ANEXA

CONDIŢII GENERALE ALE ACORDULUI DE SOLUŢIONARE A DISPUTELOR

INDEXUL SUB-CLAUZELOR

Definiţii în ordine alfabetică

1.1.1.2

Acord Contractual

1.1.3.9

an

1.1.1.9

Anexă la Ofertă

1.1.2.3

Antreprenor

1.1.2.2

Beneficiar

1.1.5.2

Bunuri

1.1.4.9

Certificat de Plată

1.1.3.8

Certificat de Recepţie Finală

1.1.3.5

Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor

1.1.4.4

Certificat Final de Plată

1.1.4.7

Certificat Interimar de Plată

1.1.1.1

Contract

1.1.4.3

Cost

1.1.2.9

CSD

1.1.3.2

Data de Începere a Lucrărilor

1.1.3.1

Data de Referinţă

1.1.6.1

Documentele Antreprenorului

1.1.3.3

Durata de Execuţie

1.1.5.5

Echipamente

1.1.2.10

FIDIC

1.1.6.4

Forţa Majoră

1.1.6.6

Garanţie de Bună Execuţie

1.1.6.8

Imprevizibil

1.1.2.4

Inginer

1.1.6.5

Legi

1.1.1.7

Liste

1.1.1.10

Liste de Cantităţi

1.1.1.10

Liste de Lucrări în Regie

1.1.5.8

Lucrări

1.1.5.7

Lucrări Provizorii

1.1.5.4

Lucrările Permanente

1.1.5.3

Materiale

1.1.6.9

Modificare

1.1.4.8

Moneda Locală

1.1.4.6

Monedă Străină

1.1.1.8

Ofertă

1.1.2.1

Parte

1.1.3.7

Perioada de Notificare a Defectelor

1.1.2.7

Personalul Antreprenorului

1.1.2.6

Personalul Beneficiarului

1.1.1.6

Planşe

1.1.4.2

Preţul Contractului

1.1.4.10

Sumă Provizionată

1.1.2.5

Reprezentantul Antreprenorului

1.1.1.3

Scrisoare de Acceptare

1.1.1.4

Scrisoare de Ofertă

1.1.5.6

Sector

1.1.4.12

Situaţie de Lucrări

1.1.4.5

Situaţie Finală de Lucrări

1.1.1.5

Specificaţii

1.1.2.8

Subantreprenor

1.1.4.11

Sume Reţinute

1.1.6.7

Şantier

1.1.3.6

Teste după Terminare

1.1.3.4

Teste la Terminare

1.1.6.2

Ţara

1.1.5.1

Utilajele Antreprenorului

1.1.6.3

Utilajele Beneficiarului

1.1.4.1

Valoarea de Contract Acceptată

1.1.3.9

zi

Condiţii Generale

Prevederi Generale

1.1 Definiţii În Condiţiile de Contract (“prezentele Condiţii”), care includ Condiţiile Speciale şi prezentele Condiţii Generale, următoarele cuvinte şi expresii vor avea semnificaţia specificată. Cuvintele care indică persoane sau părţi includ societăţi sau alte entităţi legale, cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel.

1.1.1 Contractul

1.1.1.1 “Contract” înseamnă Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, Scrisoarea de Ofertă, prezentele Condiţii, Specificaţiile, Planşele, Listele şi celelalte documente (dacă există) care sunt incluse în Acordul Contractual sau în Scrisoarea de Acceptare.

1.1.1.2 “Acord Contractual” înseamnă acordul contractual (dacă există) la care se face referire în Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual].

1.1.1.3 “Scrisoare de Acceptare” înseamnă scrisoarea de acceptare oficială a Scrisorii de Ofertă, semnată de către Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile intre Părţi, semnate de acestea. Dacă nu există o astfel de scrisoare de acceptare, expresia “Scrisoare de Acceptare” înseamnă Acordul Contractual, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamnă data semnării Acordului Contractual.

1.1.1.4 “Scrisoare de Ofertăînseamnă documentul intitulat scrisoare de ofertă, care a fost completat de către Antreprenor şi include oferta pentru Lucrări, semnată şi adresată Beneficiarului.

1.1.1.5 “Specificaţii” înseamnă documentul intitulat specificaţii, aşa cum este inclus în Contract, şi orice modificări sau adăugiri ale specificaţiilor în conformitate cu prevederile Contractului. Acest document indică în mod precis caracteristicile Lucrărilor.

1.1.1.6 “Planşe” înseamnă planşele aferente Lucrărilor, aşa cum sunt incluse în Contract, precum şi orice alte planşe modificate sau suplimentare emise de către Beneficiar (sau în numele acestuia) în conformitate cu prevederile Contractului.

1.1.1.7 “Liste” înseamnă documentul (documentele) intitulat(e) liste, completate de către Antreprenor şi transmise împreună cu Scrisoarea de Ofertă, aşa cum sunt incluse în Contract. Asemenea documente pot include Liste de Cantităţi, date, tabele şi liste cu tarife şi / sau preţuri.

1.1.1.8 “Ofertăînseamnă Scrisoarea de Ofertă şi toate celelalte documente incluse în Contract, pe care Antreprenorul le-a depus împreună cu Scrisoarea de Ofertă.

1.1.1.9 “Anexă la Ofertăînseamnă formularele completate, intitulate anexa la ofertă, care sunt anexate la Scrisoarea de Ofertă şi fac parte din aceasta.

1.1.1.10 “Liste de Cantităţi” şi “Liste de Lucrări în Regie” înseamnă documentele numite astfel (dacă există), care sunt cuprinse în Liste.

1.1.2 Părţile şi persoanele

1.1.2.1 “Parte” înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul, după cum cere contextul.

1.1.2.2 “Beneficiar” înseamnă persoana numită ca beneficiar în Anexa la Ofertă şi succesorii legali ai acestei persoane.

1.1.2.3 “Antreprenor” înseamnă persoana (persoanele) numită(e) antreprenor în Scrisoarea de Ofertă acceptată de către Beneficiar şi succesorii legali ai acestei persoane.

1.1.2.4 “Inginer” înseamnă persoana desemnată de către Beneficiar să acţioneze ca Inginer în scopurile Contractului şi care este nominalizată în Anexa la Ofertă, sau altă persoană desemnată uneori de către Beneficiar şi notificată Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [Înlocuirea Inginerului].

1.1.2.5 “Reprezentantul Antreprenorului” înseamnă persoana numită de către Antreprenor în Contract sau desemnată din când în când de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care acţionează în numele Antreprenorului.

1.1.2.6 “Personalul Beneficiarului” înseamnă Inginerul, asistenţii la care se face referire în Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de către Inginer] şi tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Inginerului sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului, de către Beneficiar sau Inginer, ca Personal al

Beneficiarului.

1.1.2.7 “Personalul Antreprenorului” înseamnă Reprezentantul Antreprenorului şi întregul personal pe care Antreprenorul îl foloseşte pe Şantier, care poate include personalul, forţa de muncă, alţi angajaţi ai Antreprenorului, ai fiecărui Subantreprenor, şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la execuţia Lucrărilor.

1.1.2.8 “Subantreprenorul” înseamnă orice persoană numită în Contract subantreprenor, sau orice persoană desemnată ca subantreprenor pentru o parte de Lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane.

1.1.2.9 “CSD” înseamnă o persoană sau trei persoane numite astfel în Contract, sau altă(e) persoană(e) desemnată(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Soluţionare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.3 [Eşecul numirii Comisiei de Soluţionare a Disputelor].

1.1.2.10 “FIDIC” înseamnă Fédération Internationale des Ingénieurs- Conseils, federaţia internaţională a inginerilor consultanţi.

1.1.3 Date, teste, perioade şi terminare

1.1.3.1 “Data de Referinţăînseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de depunere a Ofertei.

1.1.3.2 “Data de Începere a Lucrărilor” înseamnă data notificată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea lucrărilor].

1.1.3.3 “Durata de Execuţie” înseamnă timpul pentru terminarea Lucrărilor sau a unui Sector (după caz) potrivit prevederilor Sub- Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], după cum este specificat în Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub- Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], calculată de la Data de Începere a Lucrărilor.

1.1.3.4 “Teste la Terminare” înseamnă testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele Părţi, sau dispuse ca Modificări şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector (după caz) să fie recepţionate de către Beneficiar.

1.1.3.5 “Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” înseamnă un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar].

1.1.3.6 “Teste după Terminare” înseamnă testele (dacă există) care sunt specificate în Contract şi care sunt efectuate în conformitate cu prevederile Condiţiilor Speciale după ce Lucrările sau un Sector (după caz) sunt recepţionate de către Beneficiar.

1.1.3.7 “Perioada de Notificare a Defectelor” înseamnă perioada de notificare a defectelor apărute la Lucrări sau Sectoare (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea lucrărilor neexecutate şi remedierea defectelor], după cum este specificat în Anexa la Ofertă (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub- Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor], calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor].

1.1.3.8 “Certificat de Recepţie Finalăînseamnă certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Certificatul de Recepţie Finală].

1.1.3.9 “Zi” înseamnă o zi calendaristică şi “an” înseamnă 365 de zile.

1.1.4 Monedă şi plată

1.1.4.1 “Valoarea de Contract Acceptatăînseamnă valoarea acceptată în Scrisoarea de Acceptare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defectelor.

1.1.4.2 “Preţul Contractului” înseamnă preţul definit în Sub-Clauza 14.1 [Preţul Contractului] şi include ajustările efectuate în conformitate cu prevederile Contractului.

1.1.4.3 “Cost” înseamnă toate cheltuielile suportate (sau care urmează a fi suportate) în mod rezonabil de către Antreprenor, indiferent dacă sunt efectuate pe sau în afara Şantierului, inclusiv cheltuieli indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul.

1.1.4.4 “Certificat Final de Platăînseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de Plată].

1.1.4.5 “Situaţie Finală de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări definită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări].

1.1.4.6 “Monedă Străinăînseamnă o monedă în care se plăteşte parţial

(sau integral) Preţul Contractului, dar nu Moneda Locală.

1.1.4.7 “Certificat Interimar de Plată” înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile], altul decât Certificatul Final de Plată.

1.1.4.8 “Moneda Localăînseamnă moneda Ţării.

1.1.4.9 “Certificat de Platăînseamnă un certificat de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile].

1.1.4.10 “Sumă Provizionatăînseamnă o sumă (dacă există) care este specificată în Contract ca sumă provizionată pentru execuţia oricărei părţi a Lucrărilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate].

1.1.4.11 “Sume Reţinute” înseamnă sumele cumulate pe care Beneficiarul le reţine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] şi le plăteşte potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reţinute].

1.1.4.12 “Situaţie de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări transmisă de către Antreprenor ca parte a unei solicitări potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile], pentru emiterea unui certificat de plată.

1.1.5 Lucrări şi Bunuri

1.1.5.1 “Utilajele Antreprenorului” înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecte. Sunt excluse Lucrările Provizorii, Utilajele Beneficiarului (dacă există), Echipamentele, Materialele şi altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.

1.1.5.2 “Bunuri” înseamnă Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele şi Lucrările Provizorii, sau oricare din acestea, după caz.

1.1.5.3 “Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente, inclusiv simpla furnizare de materiale (dacă este cazul), care vor fi furnizate de către Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului.

1.1.5.4 “Lucrările

Permanente”

trebuie

Contractului.

executate

de

către

înseamnă

lucrările

permanente

ce

prevederilor

Antreprenor

potrivit

1.1.5.5 “Echipamente” înseamnă aparatele, maşinile şi vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.

1.1.5.6 “Sector” înseamnă o parte din Lucrări specificată în Anexa la Ofertă ca Sector (dacă există).

1.1.5.7 “Lucrări Provizorii” înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecte.

1.1.5.8 “Lucrări” înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii sau una dintre acestea, după caz.

1.1.6. Alte definiţii

1.1.6.1 “Documentele Antreprenorului” înseamnă toate notele de calcul, programele informatice şi alt software, planşe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Antreprenor conform prevederilor Contractului.

1.1.6.2 Ţara” înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul (sau cea mai mare parte a acestuia), unde vor fi executate Lucrările Permanente.

1.1.6.3 “Utilajele Beneficiarului” înseamnă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către Beneficiar pentru a fi utilizate de către Antreprenor la execuţia Lucrărilor, după cum este indicat în Specificaţii, dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepţionate de către Beneficiar.

1.1.6.4 “Forţa Majorăeste definită în Clauza 19 [Forţa Majoră].

1.1.6.5 “Legi” înseamnă toată legislaţia naţională (sau ale Statului), decretele, ordonanţele şi alte legi, reglementări şi hotărâri ale oricărei autorităţi publice legal constituite.

1.1.6.6 “Garanţie de Bună Execuţie” înseamnă garanţia (sau garanţiile, dacă există) constituită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie].

1.1.6.7 Şantier” înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele, şi

oricare alte locuri specificate în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului.

1.1.6.8 “Imprevizibil” înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut în mod rezonabil de către un antreprenor cu experienţă, până la data depunerii Ofertei.

1.1.6.9 “Modificare” înseamnă orice schimbare a Lucrărilor, care se dispune sau se aprobă ca şi modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Ajustări].

1.2 Interpretare

În Contract, cu excepţia situaţiilor în care contextul cere altfel:

(a)

cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

(b)

cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;

(c)

prevederile care includ cuvintele “a conveni”, “convenit” sau ”acord” impun ca acel acord să fie înregistrat în scris, şi

(d)

“scris” sau “în scris” înseamnă scris de mână, dactilografiat, tipărit sau redactat electronic, şi care rezultă într-o înregistrare permanentă.

Cuvintele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare în interpretarea prezentelor Condiţii.

1.3 Comunicări Ori de câte ori prezentele Condiţii prevăd transmiterea sau emiterea unor aprobări, certificate, consimţăminte, hotărâri, înştiinţări sau solicitări, aceste comunicări:

(a) se vor face în scris şi livrate direct (cu confirmare de primire), trimise prin poştă sau curier, sau transmise folosind orice sistem de transmitere electronică acceptat, după cum este specificat în Anexa la Ofertă; şi (b) vor fi livrate, trimise sau transmise la adresa de contact a destinatarului după cum este specificată în Anexa la Ofertă. Totuşi:

(i)

dacă destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei, comunicările vor fi livrate în consecinţă; iar

(ii)

dacă destinatarul nu a specificat o altă adresă atunci când solicită o aprobare sau un consimţământ, răspunsul poate fi trimis la adresa de la care s-a emis solicitarea.

Aprobările, certificatele, consimţămintele şi hotărârile nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei Părţi i se emite un certificat, emitentul va trimite o copie şi celeilalte Părţi. Când se transmite o înştiinţare unei Părţi, de către cealaltă Parte sau de către Inginer, trebuie trimisă o copie şi Inginerului sau celeilalte Părţi, după caz.

1.4 Legea şi limba

Contractul va fi guvernat de legea ţării (sau a altei jurisdicţii) specificată în Anexa la Ofertă.

Dacă există versiuni ale oricărei părţi din Contract scrise în mai mult de o limbă, va prevala versiunea în limba de referinţă specificată în Anexa la Ofertă.

Limba folosită pentru comunicare va fi cea specificată în Anexa la Ofertă. Dacă nu se specifică nicio limbă în Anexa la Ofertă, limba folosită pentru comunicări va fi limba în care este scris Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia).

1.5 Prioritatea

documentelor

Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca

documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi în conformitate cu următoarea ordine:

 

(a)

Acordul Contractual (dacă există),

(b)

Scrisoarea de Acceptare,

(c)

Scrisoarea de Ofertă,

(d)

Condiţiile Speciale,

(e)

Prezentele Condiţii Generale,

(f)

Specificaţiile,

(g)

Planşele, şi

(h)

Listele şi orice alte documente care fac parte din Contract.

În caz de ambiguitate sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul trebuie să emită toate clarificările sau dispoziţiile necesare.

1.6 Acordul

Contractual

Dacă nu s-a convenit altfel, Părţile vor încheia un Acord

Contractual în termen de 28 de zile de la primirea Scrisorii de Acceptare de către Antreprenor. Acordul Contractual va fi bazat pe forma anexată la Condiţiile Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau alte cheltuieli similare (dacă există) impuse de lege în legătură cu încheierea Acordului Contractual vor fi suportate de

Beneficiar.

1.7 Cesiune Nicio Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract, sau orice beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului. Totuşi, oricare dintre Părţi:

(a) poate cesiona o parte sau întregul Contract cu acordul prealabil al celeilalte Părţi şi numai la latitudinea exclusivă a acelei Părţi, şi (b) poate, cu titlu de garanţie constituită în favoarea unei bănci sau a unei instituţii financiare, cesiona dreptul său la orice sumă datorată, sau ce va deveni datorată, potrivit prevederilor Contractului.

1.8 Păstrarea şi

Specificaţiile şi Planşele se vor afla în custodia şi în grija

furnizarea

Beneficiarului. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, două

documentelor

copii ale Contractului şi ale fiecărei Planşe ulterioare vor fi transmise Antreprenorului, care poate face sau solicita şi alte copii, pe cheltuiala sa.

Fiecare dintre Documentele Antreprenorului se va afla în custodia şi în grija Antreprenorului, până la preluarea acestora de către Beneficiar. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul va furniza Inginerului şase copii ale fiecărui Document al Antreprenorului.

Antreprenorul va păstra pe Şantier o copie a Contractului, a publicaţiilor menţionate în Specificaţii, a Documentelor Antreprenorului (dacă există), a Planşelor, a Modificărilor şi a altor comunicări purtate potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil.

Dacă o Parte ia cunoştinţă despre o eroare sau un defect de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia Lucrărilor, această Parte va transmite cu promptitudine celeilalte Părţi o înştiinţare cu privire la acest defect sau eroare.

1.9 Întârzieri în

transmiterea

Planşelor sau

dispoziţiilor

Antreprenorul va înştiinţa Inginerul de fiecare dată când există posibilitatea ca Lucrările să fie întârziate sau obstrucţionate, dacă o planşă sau o dispoziţie necesare nu sunt eliberate Antreprenorului într-un anumit interval de timp, care trebuie să fie rezonabil. Înştiinţarea va include detalii referitoare la planşă sau dispoziţie necesare, detalii privind motivul pentru care şi termenul la care

acestea ar trebui emise, precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierii sau obstrucţionării care pot apărea ca urmare a neprimirii la timp a planşei sau dispoziţiei.

Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi / sau suportă Costuri ca urmare a eşecului Inginerului de a furniza planşa sau dispoziţia notificate, într-un interval de timp rezonabil şi specificat în înştiinţarea cu detalii justificative, Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare adiţională şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamaţiile Antreprenorului], va fi îndreptăţit la:

(a)

prelungirea perioadei de execuţie, datorată întârzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

(b)

plata acestor Costuri şi a unui profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.

După primirea acestei înştiinţări adiţionale, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotărâri] pentru a conveni sau a hotărî asupra acestor probleme.

Dacă şi în măsura în care eşecul Inginerului a fost cauzat, totuşi, de orice eroare sau întârziere a Antreprenorului, inclusiv o eroare în oricare dintre Documentele Antreprenorului, sau o întârziere în transmiterea acestora, Antreprenorul nu va mai fi îndreptăţit la respectiva prelungire a perioadei de execuţie, la costuri suplimentare sau profit.

1.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar

În relaţia dintre Părţi, Antreprenorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi altor documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau în numele acestuia).

Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordă Beneficiarului o licenţă permanentă, transferabilă, neexclusivă, scutită de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv pentru efectuarea de modificări şi folosirea acestora. Această licenţă: