Sunteți pe pagina 1din 3

PENTRU CAIETDE SARCINI DIN LEMN SARPANTE 1.

Generalitati
al cu de Sarpantareprezinta scheletul rezistenta unui acoperis, panta mediesau mare,avand (tabla, tigla,etc.) sau discontinua invelitoare continua pe (popi-scaune), care reazema elemente ln general,sarpantele, din sunt alcatuite elementeverticale (capriori), la (pane inclinate dispuse dupapantaacoperisului orizontale-longitudinale de camp);elemente de intervale 0 7-0.8m,care reazemape pane de camp, panede reazemsi coama;elementeorizontale de (clesti), dintrepopi,pane, si imbinarea carese dispunin drepulpopilor asigura rigidizare transversala capriorisi contrafise

2. Standardede referinta
NormativP10012004 Protectia antiseismica constructiilor; a in Legea10/1995 Calitatea constructii, realizarii constructiilor lemn; din Ghid GP 023-96- Tehnologia de Specificatie tehnicaST 014-96- Conditiile calitatea lemnuluipentruconstructii; invelitorilor constructii, la Normativ si C37-88- Alcatuirea executarea invelitorilor; STAS3303/2-88 Pantele STAS 3303/88- Zone climatice; in STAS 10101/41-87Actiuni constructii; de STAS 942-80- Cherestea rasinoase privind protectia si a Normativ 18/99- Normetehnice proiectare realizare constructiilor P1 de focului; impotriva materialelor combustibile lemn, din Normativ C58/96 lgnifugarea si NE 005/97Normativprivindpostutilizarea ansamblelor subansamblelor elementelor si componente constructiilor ale

3. Materialesi executie
poatefr: la Lemnulfolosit constructia sarpantelor - lemn rotund (brut), sub forma de bile si manele; - lemn semiecarisat(semiprelucratl,cu una sau mai multefete plane,sub forma de lemn semirotund dulapi,sipci,riglesi - lemn ecarisat(prelucrat),cu fete plane,care poatefi sub forma de scanduri, gnnz r ; lemnos folosite sunt: Speciile material de - lemnde rasinoase - lemn de foioase popilor zidurile pe portante respectand interioare cladirii ale Executia incepe amplasarea cu sarpantei talpilor derepartitie lemn din lor se distantele proiect Rezemarea pe planseu faceprinintermediul din ancoratein placasau centurade betonarmat cu buloanesau mustatidin otel OB37 Apoi se fixeaza paneleorizontalepe capul popilorsi paneleinclinate dispusela intersectia apelor.lmbinareapanelorde streasinase face cap la cap, iar a panelorde camp si coama,prin chertaresi buloanein dreptul (popilor) Pe zidurileexterioare fixeazacosoroabele din ancoratecu mustati@6/50cm otel se reazemelor pe dupaliniade panta,perpendicular in de se OB37existente centura betonarmat.Capriorii dispun se bucata, sau din bucati, atuncicandimbinarea faceprin dintr-o singura coama.Ei pot fi confectionati lor chertarein drepulpanelor Daca pentruuniicaprioriar rezultao pozitiecare conducela rezemarea pe si capriorii respectivi intrerup se descarcape cei alaturatiprin se un cos de fum sau de ventilatie, juguluifata de un cos de ventilatie trebuiesa fie > 5cm iar fata de un cos de intermediul unuijug Distanta f um > 1 2 5 c m. se Pentruasigurarea rigiditatii spatialea sarpantei sub actiuneaincarcarilor, prevadcontrafise intrecapriori,pane, (transversale longitudinale) clestiprin intermediul imbinarea carorase realizeaza si si contrafise popi si prin pane,popisi clestise realizeaza intermediul iar cuielor, intrepopi,talpa lmbinarea intrecapriori, si contrafise. orin chertaresi scoabe.

In constructiile lemn modemese mai utilizeaza elementede imbinaresi piese metalice. de ca tiranti, juguri. buloane, suruburi, In vedereasimplificarii montajului reducerii si inaltimii constructiei, imbinarea elementelor sarpantei ln nodurise poateface utilizand numaipiese metalicede diferiteforme si tipuri Dimensiunile pe minimeale pieselor metalice stabilesc se luandin consideratie actiunea si coroziva careo au in timp agentii atmosferici asupraotelului. acestmotiv,se impuneca diametrul Din minimal pieselorrotundesa fie de 12 mm, iar in cazul pieselorconfectionate otel lat, grosimeaminimasa fie din de6m m Pentrua marisuprafata strivire de dintrepiulita lemn.la caoatul si tirantilor a buloanelor aseaza si se cate o saiba In cazuljugurilorde sustinereexecutate otel rbtundse impuneutilizarea din unor saibe de otel lat sau cornier,pentrumarireaariei de strivire Se va acorda o atentie deosebita la ancorarea sarpantei de structura de beton armat a constructiei.

4. Masuri tehnica de securitatii muncia


La executareasarpanteise vor respectamasurileprivindtehnicasecuritatii in: munciiprevazute Normerepublicane protectia de munciiaprobate Ministerul de Munciisi Ministerul cu Sanatatii ordinele3411975 60/1975 si Normelede protectiamunciiin activitatea constructii de montajaprobatede Ministerul Constructiilor Industriale ordinul 1233/D-1 cu nr. 980

5. Masuride pazacontra incendiilor lgnifugarea


Prevederile normelor la tehnicesuntobligatorii tratarea produse ignifuge elementelor lemn cu a din ale sarpantei. lgnifugarea sarpantelor este recomandata constructiile la modificarea la noi, destinatiei constructiei si periodicla expirareaperioadei mentinere calitatiilucrariide ignifugare de a specificata producator. de Pentruignifugareeste obligatorie numai a produseloravizatede Comandamentul utilizarea Trupelor de Pompieri - dupacaz - numaicu agrement si tehnrc. Lucrarilede ignifugare fi executate personalinstruitsi atestatin acest scop, cu respectarea vor de strictaa instructiunilor utilizare de elaborate producator. de Executantul lucrarilor ignifugare de este obligatsa certificecalitateaignifugarii executate,prin buletine de incercareeliberatede laboratoare autorizate. La rqceptialucrarilor, beneficiarul este obligatsa verificebuletinele incercaresi asigurarea de conditiilor eficienta. de Lucrarilede ignifugare executain spatiiin care se asiguratemperatura minim +1OoC se de Pregatirea lemnuluiin vedereaaplicariiproduselor ignifugese face astfel: - curatareasuprafetelor praf noroi,var, vopseaprin perieresau razuire; de - chituireacu masa de spaclu(realizata produsulignifugrespectiv praf de creta)a tuturor din si crapaturilor golurilorexistente si poate fi de suprafatasi prin impregnare lgnifugarea 7 prin impregnare, Pentruignifugarea lemnultrebuiesa fie decojitsi sa nu fie tratat in profunzime sau la patrunderea suprafata substante cu produsului chimice caresa impiedice ignifug masa materialului. in prin irnpregnare executanumai in instalatii Operatiade ignifugare se speciale. Aplicareaproduselor ignifugede suprafatase face numaidupa prelucrarea definitiva elementelor a sarpanteisi poatefi executataprin pulverizare aplicarecu pensula sau Calitatealucrarilor ignifugare de este conditionata respectarea de strictaa tehnologiei aplicarea de produsului a consumului si specific, stabilite producatorIn cazulproduselor de ignifuge care se la utilizeaza aplicareaa doua sau mai multe componente vor respectaconsumurile se specficepentru fiecarecomponentain parte Consumulde produsignifugse determinain functiede suprafatatotala desfasurata elementelor urmeazaa se ignifuga, a ce tinandseama si de pierderi, care la aplicareacu pensulapot fi pana la 5o/o, la stropirepana la 20o/o iar Documente de referinta pentru substantele ignifuge nr. - OrdonantaGuvernului 60/1997; Legea10/1995 calitatii a constructiilor; Fisatehnica produsului ignifuare; a de Instructiuni utilizare; de - c56/1996; - c 5 6 /1 9 8 5 ; S T AS7 2 1 8 ;

SR 652; STAS 11357, STAS 35.

Masuri de protectia muncii aplicate la lucrarile de ignifugare vor si La prepareaproduselor ignifuge,se respectaregulile masurilespecifice prevenire stingere si de in si munciiprevazute standardele firma sau normeleinterne,precumsi de a incendiilor de protectia muncii. Normelerepublicane protectia de pentru produselor ignifuge suprafata vor utilizaochelaride protectie de La prepararea aplicarea si se vatamatoare stropide solutie, cu care pot avea un caracterputernicalcalin a feri ochiide atingerea Pe timpullucruluise va folosiimbracaminte protectie, de cizme si.manuside cauciuc. lucruluise vor spala mainilesi apoi se vor unge cu o alifieprot""io"r" pe bazade Dupa terminarea lanolina. Legaturile furtunului compresor fi etanse,executate la vor conformnormelortehnice, prin impregnare presiune vor respectamasurilede protectia la se de La ignifugarea munciiprevazute instructiunile vigoarepentrufolosireainstalatiilor presiune in sub

S-ar putea să vă placă și