Sunteți pe pagina 1din 5

Ordinul implementeaza, din pacate nu intr-o forma ideala, conditiile contractuale emise de

Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti (FIDIC), asa-numitele carti FIDIC" . Din cele
patru carti FIDIC concepute pentru anumite tipuri de proiecte (Cartea Rosie - vizand contractele
pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de beneficiar, Cartea Galbena - vizand contractele
pentru echipamente electrice si mecanice, pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre
antreprenor, Cartea Verde - vizand forma scurta a contractului si Cartea Argintie - vizand
proiectele la cheie") Ordinul a implementat numai primele trei carti.
Utilizarea FIDIC pentru contractele de lucrari din
Romania: Bucuresti, 13-15 septembrie 2013
0
DE PLANDEAFACERE.RO PE 3 SEPTEMBRIE 2013 CURSURI
Locatie: USAMV
Lector invitat: Paul I onita - arhitect, formator, expertiza de peste 20 de ani in domeniile:
constructii, investitii, proiectare, achizitii publice, management.
In urma evaluarii, se acorda certificat de absolvirepentru ocupatia de Manager ProiectCod COR
242 101, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.
Tematica partea I
1. Prezentarea generala FIDIC:
1.1 /Prezentare generala FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) si a principiilor
generale a conditiilor contractuale de tip FIDIC;
1.2 /Stabilirea locului si rolului conditiilor contractuale FIDIC in fluxul de derulare a unei investitii
publice (fluxul; fundamentare proiectare aprobare proiect aprobare investitie achizitie lucrari
derulare lucrari receptie mentenanta);
1.3 /Paralela intre conditiile contractuale FIDIC si prevederile legislatiei sepecifice romanesti:
Ordonanta 34/2006 Documentatia de atribuire Sectiunea IV -Modelul de contract;
Manualul responsabiluluI tehnic cu executia (seful de santier);
Manualul dirigintelui de santier;
HG 273/2004 receptia lucrarilor;
Cartea tehnica a constructiei;
Mentenanta si post-utilizarea;
1.4 /Scurta prezentare a OG 34/2006:
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor;
Principalele tipuri de proceduri;
Criteriile de calificare si selectie exemple; Criteriile de atribuire;
Tipurile de contract (Contractul de furnizare, Contractul de servicii, Contractul de lucrari,
contractele combinate);
Tipurile de contracte de lucrari Contractul de lucrari/Contractul de lucrari cu proiectare
inclusa/Contractul la cheie (Ordinul ANRMAP 1084);
Intocmirea documentatiei de atribuire (procedura de licitatie deschisa) se va aborda un
exemplu practic pentru atribuirea unui contract de lucrari, cu discutarea urmatoarelor
elemente: fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, clauze contractuale obligatorii si
formulare;
Contestatii cu privire la modalitatea de incheiere a contractului.
1.5 /Evolutia conditiilor contractuale FIDIC in legislatia romana (ORDIN MEF/MT/MDLPL Nr.
915/465/415 din 25 martie 2008, Ordinul MEF/MT/ MDLPL nr. 1059/555/306 din 2009).
Tematica partea II
2. Prezentarea principalelor carti FIDIC:
2.1 /Tipuri de contracte FIDIC;
2.2 /Paralela intre Conditiile contractuale; FIDIC Rosu, FIDIC Galben, FIDIC Argintiu;
2.3 /Atributiile principale ale inginerului fidic (paralela cu legislatia romana Dirigintele de
santier);
2.4 /Atributiile principale ale antreprenorului (paralela cu legislatia romana Responsabilul tehnic
cu executia);
2.5 /Atributiile principale ale beneficiarului (paralela cu legislatia romana Autoritatea
contractanta);
2.6 /Documentele santierului ordinele de variatie (paralela cu legislatia romana procesele verbale
de modificari, procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de lucrari suplimentare,
dispozitiile de santier, NR-urile, NCS-urile);
2.7 /Decontarea lucrarilor platile pe cantitati de lucrari FIDIC Rosu /platile forfetare FIDIC
Galben si Argintiu (paralela cu legislatia romana avansurile, situatiile de lucrari, atasamentele,
postmasuratorile, cererea finala de plata, situatia cumulata de lucari, platile forfetare, probele
functionale);
2.8 /Receptia lucrarilor (paralela cu legislatia romana - receptia la terminarea lucrarilor, receptia
finala, perioada de notificare a defectelor, perioada de garantie);
2.9 /Evenimente care pot genera Revendicari (claim-uri) din partea Antreprenorilor ;
2.10 /Metode de abordare a Revendicarilor astfel incat acestea sa nu se transforme in Dispute;
2.11 /Diferentele specifice cartilor FIDIC Comisile de judecare a litigiilor:
Tipuri de Revendicari care pot conduce la Dispute;
Managementul supervizarii modul diplomatic de solutionare a Disputelor;
Cadrul institutional de solutionare a disputelor; costuri.
3. Elemente generale de management de proiect:
3.1 /Stabilirea scopului proiectului;
3.2 /Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului;
3.3 /Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului;
3.4 /Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale ale proiectului;
3.5 /Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect;
3.6 /Managementul riscurilor;
3.7 /Managementul echipei de proiect;
3.8 /Managementul comunicarii in cadrul proiectului;
3.9 /Managementul calitatii proiectului.
4. Studii de caz FIDIC
4.1 /Analiza a 10 cazuri reale FIDIC;
4.2 /Analiza modului de solutionare a litigiilor FIDIC;
4.3 /Discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti.
Inscrierea se face in baza formularului solicitat la numerele de te
INGINER CANTITATI
Responsabilitati:
Verificarea proiectelor si a listelor de cantitati in vederea obtinerii autorizatiei de constructie.
Rezolvarea problemelor contractuale , a cerintelor, remasurarea contractului;
Intocmirea rapoartelor conform cerinte FIDIC Cartea Rosie
Supervizarea zilnica a lucrarilor, controlul cantitatilor, verificarea programului Contractorului si
progresul lucrarilor, a resurselor si tehnologiei;
Urmarirea realizarii lucrarilor de constructie, in conformitate cu prevederile contractuale, caiete de
sarcini, reglemetarile tehnice in vigoare si cerintele legislative;
Verifica conformitatea cu tehnologiile de executie prevazute in contract si normele tehnice in vigoare
in vederea asigurarii nivelului de catitati;
Verificarea si aprobarea statelor de plata.
Asigurarea conformitatii proiectului cu conditiile FIDIC.
Responasabilitatile Inginerului in conformitate cu conditiile de contract FIDIC Cartea rosie si FIDIC
Cartea Galbena; ;
* Coordonarea echipei de experti pentru supervizarea lucrarilor; ;
* Pregatire si verificare a rapoartelor lunare si trimestriale; ;
* Participa regulat la sedintele cu Antreprenorii si pregateste procesele verbale de sedinta; ;
* Participa regulat la sedintele cu Clientul si pregateste procese verbale de sedinta; ;
* Revizuieste corespondenta cu Antreprenorii si pregateste raspunsurile la acestea in timp util; ;
* Verifica si aprobara Certificatelor interimare de plata; ;
* Analizaza si solutioneaza revendicarile depuse de Antreprenori si prezinta Clientului modul de
solutionare, negociaza si stabileste impreuna cu acesta un raspuns la revendicarile Antreprenorilor; ;
* Verifica si revizuieste ordinele de modificare si recomanda aprobarea acestora; ;
* Dezvolta, adopta si intretine o relatie stransa cu Clientul in vederea implementarii proiectului. ;


01.03.2009 - 01.01.2011
Departament: constructii / instalatii
Titlu Job: verificator de cantitati
Responsabilitati:
Supreveghere executie lucrari; Inginer conform conditiilor FIDIC (1999 Cartea Rosie); sprijin
superiorului ierarhic in vederea implementarii procedurilor contractuale FIDIC in conformitate cu
termenii si in conformitate cu legislatia in vigoare in constructii in Romania; de asemenea am asigurat si
verificat pentru ordinele de variatie noile preturi pe care le a propus inginerului rezident;
control materiale ce urmeaza a fi incorporate in lucrarile permanente; situatie a masuratorilor si locatiilor
lucrarilor finalizate, cu detalierea oricaror devieri fata de plansele de executie. asigurarea conformitatii
lucrarilor contractorului cu procedurile QA/QC si procedurile de protectie si securitate a muncii.
Asist in verificarea Aplicatiilor Interimare de Plata prezentate de Contractor lunar in urma executarii
lucrarilor tinand cont de articolele din Lista de Cantitati (volume , valori).Asist in intocmirea
Certificatelor de Plata Intermediare in urma verificarii Aplicatiilor. Intocmirea rapoartelor saptamanale ,
lunare , semestriale , sanatate si securitate a muncii , bilunare si transmiterea lor catre Unitatea de
Implementare a Proiectului si Autoritatii de Management Ex-I.S.P.A.