Sunteți pe pagina 1din 594

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

CENTRUL NAŢIONAL CIP

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE


APARIŢIE
CIP

Anul XV, nr. 3


martie 2012

Editura Bibliotecii Naţionale a României


Bucureşti
2012
Redacţia:
Biblioteca Naţională a României
Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP
Str. Ion Ghica nr. 4, sector 3
Bucureşti, cod 030046
Tel.: 021/311.26.35
Fax: 021/312.49.90
E-mail: cip@bibnat.ro
URL: www.bibnat.ro

ISSN = 2284 - 8401


ISSN-L = 1453 - 8008

Responsabil număr: Nicoleta Corpaci

Notă:

Descrierile CIP sunt realizate exclusiv pe baza informaţiilor furnizate de către


editori.
Centrul Naţional CIP nu-şi asumă responsabilitatea pentru modificările ulterioare
redactării descrierilor CIP.

© 2012

Toate drepturile sunt rezervate Editurii Bibliotecii Naţionale a României. Nicio


parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, fără acordul
prealabil, în scris, al redacţiei.
4 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CUPRINS

0 GENERALITĂŢI............................................................................................... 8
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor............................................................... 9
006 Standardizare. Metrologie........................................................................ 14
008 Civilizaţie. Cultură................................................................................... 15
01 Bibliografii. Cataloage............................................................................... 17
02 Biblioteconomie. Biblioteci....................................................................... 17
030 Lucrări de referinţă .................................................................................. 18
05 Reviste cu caracter general ........................................................................ 18
070 Ziaristică .................................................................................................. 19
087.5 Publicaţii pentru copii........................................................................... 19
09 Manuscrise. Bibliofilie .............................................................................. 25

1 FILOZOFIE...................................................................................................... 26
11/12 Metafizică ............................................................................................. 26
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ........................................ 27
14 Sisteme filozofice ...................................................................................... 28
159.9 Psihologie ............................................................................................. 29
16 Logică. Teoria cunoaşterii ......................................................................... 40
17 Morală. Etică ............................................................................................. 40

2 RELIGIE........................................................................................................... 41
23/28 Religie creştină ..................................................................................... 50
29 Religii necreştine ....................................................................................... 61

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE .................................... 62


311/314 Statistică. Demografie ...................................................................... 63
316 Sociologie ................................................................................................ 63
32 Politică....................................................................................................... 68
323 Politică internă......................................................................................... 70
323.1 Minorităţi naţionale .............................................................................. 70
327 Politică externă ........................................................................................ 71
33 Economie................................................................................................... 71
331 Muncă ...................................................................................................... 77
334 Forme de organizare şi cooperare în economie ....................................... 78
336 Finanţe ..................................................................................................... 79
338 Situaţie economică. Politică economică .................................................. 83
CIP 5

339 Comerţ ..................................................................................................... 88


34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă................................................................. 92
35.0/354 Administraţie publică .................................................................... 107
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară........................................................ 109
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................ 112
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................ 114
39 Etnografie. Folclor................................................................................... 153

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ..................................................... 159


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător .......................................................... 160
51 Matematică .............................................................................................. 162
53 Fizică ....................................................................................................... 174
54 Chimie ..................................................................................................... 177
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie........................................................ 180
56 Paleontologie ........................................................................................... 181
57 Biologie ................................................................................................... 181
58 Botanică................................................................................................... 185
59 Zoologie................................................................................................... 185

6 ŞTIINŢE APLICATE .................................................................................... 186


61 Medicină .................................................................................................. 186
611/612 Anatomie şi fiziologie .................................................................... 188
613/614 Igienă .............................................................................................. 190
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie................................................ 193
616/618 Patologie......................................................................................... 197
619 Medicină veterinară ............................................................................... 206
62 Tehnică. Inginerie.................................................................................... 206
620 Materiale. Merceologie. Energetică....................................................... 209
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica .................................................... 210
622 Industria minieră.................................................................................... 214
624/627 Construcţii ...................................................................................... 214
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului.................................................. 215
629 Tehnica mijloacelor de transport ........................................................... 215
63 Agricultură............................................................................................... 216
630 Silvicultură ............................................................................................ 217
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură ......................................... 218
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit............... 222
64 Economie casnică .................................................................................... 224
65 Management. Conducere şi organizare.................................................... 226
655 Industrii poligrafice ............................................................................... 239
656 Transporturi. Servicii poştale................................................................. 240
6 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

657 Contabilitate .......................................................................................... 242


659 Publicitate. Informaţii ............................................................................ 247
66/68 Industrii şi meserii diverse.................................................................. 248
69 Materiale şi tehnologii în construcţii ....................................................... 251

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT...................................... 251


71 Urbanism ................................................................................................. 253
72 Arhitectură............................................................................................... 253
73/76 Arte plastice. Desen tehnic ................................................................. 256
77 Fotografie ................................................................................................ 260
78 Muzică ..................................................................................................... 261
791/792 Arta spectacolului........................................................................... 266
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc .................................................... 267
796/799 Sport ............................................................................................... 268

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ.......................................... 271


81 Lingvistică ............................................................................................... 271
811 Limbi individuale .................................................................................. 273
811.135.1 Limba română.............................................................................. 283
82 Literatură ................................................................................................. 290
82.09 Critică şi istorie literară ...................................................................... 292
821.11 Literaturi de limbi germanice ........................................................... 307
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................ 309
821.112.2 Literatură germană....................................................................... 318
821.131.1 Literatură italiană......................................................................... 320
821.133.1 Literatură franceză ....................................................................... 321
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă....................................... 324
821.135.1 Literatură română......................................................................... 324
821.16 Literaturi slave.................................................................................. 387
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ........................................... 389
821.511.141 Literatură maghiară.................................................................. 390

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................... 393


902/904 Arheologie. Preistorie..................................................................... 393
908 Monografii zonale.................................................................................. 394
91 Geografie ................................................................................................. 398
913 Geografie pe ţări individuale ................................................................. 400
913(498) Geografia României ...................................................................... 401
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ........................................................... 403
930 Ştiinţa istoriei......................................................................................... 403
94(100) Istorie universală............................................................................. 404
CIP 7

94(3) Istorie antică........................................................................................ 405


94(4/9) Istoria pe ţări individuale ................................................................. 405
94(498) Istoria României.............................................................................. 407

INDEX DE NUME ............................................................................................. 412

INDEX DE TITLURI......................................................................................... 479

INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 542

LISTĂ TELEFOANE EDITURI ...................................................................... 558

LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI ....................................................................... 579


8 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

0 GENERALITĂŢI

1. Dicţionar al inventatorilor români contemporani / coord.: Stanciu


Emil Constantin ; [cuv. înainte de prof. dr. ing. Radu Munteanu]. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2007-
vol. : il. color, tab. ; 24 cm.
ISBN 978-973-751-416-5
Vol. 3. - 2012. - ISBN 978-973-53-0767-7
81'374.2:001.894(498):929=135.1
CIP 2012-05860

2. Dincolo de limitele cunoaşterii. - Bucureşti : Reader's Digest, 2012


Index
ISBN 978-606-8096-71-1
001.94
CIP 2012-06628

3. DRĂGAN, GLEB. Terminologie cognitivă : volum antologic / Gleb


Drăgan. - Bucureşti : Editura A.G.I.R, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-720-431-8
001.4:165.194+5+62=135.1
CIP 2012-06783

4. LEPĂDATU, GHEORGHE. Raportarea financiară în secolul


XXI : standarde internaţionale de raportare financiară (IFRS) - standarde
internaţionale de contabilitate (IAS) / Gheorghe V. Lepădatu. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-147-3
006(075.8)
CIP 2012-05396
CIP 9

004 Calculatoare. Prelucrarea datelor

5. ALBULEŢ, CLAUDIA. Crearea unei baze de date - Biblioteca unei


şcoli / Albuleţ Claudia. - Câmpulung-Muscel : Editura Larisa, 2012
ISBN 978-606-548-582-2
004:027.52
CIP 2012-04977

6. ALEXANDRU TRIFAN, OTILIA. Campanie de relaţii publice


pentru conştientizarea importanţei protecţiei datelor cu caracter personal în
mediul virtual / Otilia Alexandru Trifan. - Buzău : Omega, 2012
ISBN 978-606-568-098-2
004.056.5
CIP 2012-06949

7. Algoritmi şi structuri de date : aplicaţii în imagistică şi


bioinformatică / Răzvan Andonie, Angel Caţaron, Zoltan Gáspár, ... - Braşov :
Editura Universităţii "Transilvania", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-19-0058-9
004.421(075.8)
510.5(075.8)
004.422.63(075.8)
CIP 2012-06534

8. BOBINĂ, CARMEN. Internet en classe de FLE / Carmen Bobină. -


Târgu-Jiu : Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-437-6
004.738.5(075.3)
CIP 2012-06117

9. BURCEA-IANCU RADU. Algoritmi de criptare / Burcea-Iancu


Radu ; ref. ştiinţific: conf. dr. Paraschiva Popovici. - Timişoara : Ornella Studio
Design, 2012
ISBN 978-606-8200-50-7
004.056.5
CIP 2012-06920
10 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

10. CAAR, NICHOLAS. Superficialii : efectele internetului asupra


creierului / Nicholas Caar ; trad.: Dan Crăciun. - Bucureşti : Publica, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1931-95-1
004.738.5
CIP 2012-04834

11. CIOBANU, DUMITRU. Conlucrarea dintre hardware şi software


la transmisia şi procesarea semnalului informaţional / Dumitru Ciobanu. -
Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
2 vol.
ISBN 978-606-93005-6-5
Vol. 1. - 2012. - Bibliogr. - ISBN 978-606-93005-7-2
Vol. 2. - 2012. - Bibliogr. - ISBN 978-606-93005-8-9
004
CIP 2012-06015 - CIP 2012-06016

12. CONSTANTINESCU, NICOLIŢA. Strategii privind utilizarea


tehnologiei informaţiei în managementul educaţional / Nicoliţa Constantinescu ;
coord. ştiinţific: dr. conf. univ. Teodora Vătuiu. - Drobeta-Turnu-Severin : Profin,
2012
ISBN 978-606-8406-23-7
004:65.012.4:371
CIP 2012-05168

13. CONSTANTINESCU, NICOLIŢA. Utilizarea tehnologiei


informaţiei în procesul de învăţământ / Nicoliţa Constantinescu ; coord.
ştiinţific: dr. conf. univ. Teodora Vătuiu. - Drobeta-Turnu-Severin : Profin, 2012
ISBN 978-606-8406-24-4
004:371
CIP 2012-05169

14. COVACIU, DINU. Manual de utilizare GstarCAD : proiectarea


asistată de calculator / Dinu Covaciu ; ed.: prof. dr. ing. Florin Andreescu. -
Braşov : Lux Libris, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-131-140-1
004
CIP 2012-05861
CIP 11

15. FLOREA, ION. Grafică asistată de calculator : elemente teoretice


şi aplicaţii / Ion Florea, Nicoleta Rizea. - Bucureşti : Editura Universităţii Petrol-
Gaze din Ploieşti, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-453-4
004.92
004.42
CIP 2012-07213

16. GHIŢĂ, MIRELA CLAUDIA. Competenţe informatice / Ghiţă


Mirela Claudia. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2330-8
004(075.3)
CIP 2012-06166

17. HARAGÂŞ, SIMION. Proiectare asistată de calculator :


reductoare cu o treaptă / Simion Haragâş, Cristina Tudose. - Cluj Napoca :
Todesco, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-595-019-1
004:62.001.63
CIP 2012-05971

18. HERTZOG, ROXANA. Instrumente virtuale pentru măsurări /


Hertzog Roxana, Dinu Cristiana-Victoria. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2324-7
004:621.317.3
CIP 2012-06163

19. IANOŞ-SCHILLER, ELENA. E-business : concepte, componente,


aplicaţii / Elena Ianoş-Schiller. - Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-172-5
004:336
CIP 2012-06292
12 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

20. Informatica economică de la A la X / coord.: Ştefan Ioan Niţchi. -


Cluj-Napoca : Risoprint, 2012
ISBN 978-973-53-0768-4
004:33(075.8)
CIP 2012-06063

21. KONNERTH, SARA. Modele şi tehnici de evaluare în instruirea


asistată de calculator / Konnerth Sara. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-0312-3
004
007
CIP 2012-05174

22. LAZEA, CLAUDIA ERONINA. Managementul informaţiei prin


aplicaţii software dedicate / Lazea Claudia Eronina. - Drobeta-Turnu-Severin :
Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-304-6
004
CIP 2012-06900

23. LEON, FLORIN. Aplicaţii de ingineria programării în C# / Florin


Leon. - Iaşi : Tehnopress, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-909-6
004.43 C#
CIP 2012-05686

24. MIHAI, DAN. Echipamente numerice pentru instalaţii


electromagnetice / Dan Mihai. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0351-6
004.383.3:621+621.3(075.8)
CIP 2012-06478
CIP 13

25. MOCANU, IRINA GEORGIANA. Structuri de date : variante de


implementare în C / Irina Georgiana Mocanu, Eugenia Kalisz. - Bucureşti :
Editura Universitară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-591-397-4
004.43 C
CIP 2012-05160

26. MOISE, MARIA. Birotică profesională Word 2010, Excel 2010 /


Maria Moise, Alexandru Pîrjan. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-168-8
004.42 WORD(075.8)
004.42 EXCEL(075.8)
CIP 2012-05921

27. NISTOR, FLAVIU. Sisteme încorporate în exemple simple / Nistor


Flaviu, Orlandea Tudor. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-0319-2
004
CIP 2012-05969

28. Proiectarea asistată cu Inventor : îndrumar de laborator / prof. dr.


ing. Constantin Stăncescu, şef lucr. dr. ing. Daniel Silviu Manolache, şef lucr. dr.
ing. Corneliu Pârvu, ... - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Fast, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-86798-7-0
004.42 AUTODESK INVENTOR(075.8)
CIP 2012-05824

29. RĂDUŢ, AURA-MARINA. Aspecte semantice ale terminologiei


informatice / Aura-Marina Răduţ. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-603-7
004
CIP 2012-06586
14 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

30. SOCHIRCĂ, BOGDAN. Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor cu


Microcontroler / Sochircă Bogdan, Poantă Aron. - Petroşani : Universitas, 2012
ISBN 978-973-741-274-4
004
CIP 2012-06929

31. STANCU, STELIAN. Calcul neuronal : teorie şi aplicaţii


economice / Stelian Stancu. - Bucureşti : Editura ASE, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-535-3
004.8(075.8)
519.711(075.8)
CIP 2012-06248

32. UNGUREANU, MIHAELA G. Structuri de date şi algoritmi / G.


Mihaela Ungureanu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2012
ISBN 978-973-755-794-0
004.421
510.5
CIP 2012-06221

33. ZAMFIR, FĂNUŢA. Îndrumar de proiectare : ghid pentru


realizarea proiectului de atestat nivel III : Tehnician - proiectant CAD /
Fănuţa Zamfir. - Braşov : Transilvania Expres, 2012
ISBN 978-606-634-015-1
004.42 AUTOCAD
CIP 2012-06731

006 Standardizare. Metrologie

34. ROTARU, GEORGE. Eu & tu : entitatea umană şi timpul


universal / George Rotaru. - Râmnicu Vâlcea : Bibliostar, 2012
ISBN 978-606-93120-8-7
006.95(100)
CIP 2012-06080
CIP 15

35. ROTARU, GEORGE. N.O.I & Roata cerului / George Rotaru. -


Râmnicu Vâlcea : Bibliostar, 2012
ISBN 978-606-93120-9-4
006.95
CIP 2012-06081

008 Civilizaţie. Cultură

36. Antropolgie şi cultură / Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin


Bălăceanu-Stolnici (coord.). - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-748-674-5
008
CIP 2012-05400

37. BALINT, NICOLAE. Oameni, fapte, atitudini. - Târgu-Mureş :


Editura Nico, 2008-2012
2 vol.
ISBN 978-973-1947-29-7
Vol. 2 : Politică şi spionaj în spaţiul mureşan. - Târgu-Mureş : Edu,
2012. - ISBN 978-606-92841-7-9
008(498):929
CIP 2012-06157

38. BÎSCOVEANU, ALEXANDRU. Elenism şi bizantinism /


Alexandru Bîscoveanu. - Caracal : Editura Hoffman, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-263-1
008(495)
CIP 2012-05123

39. IVANKA, ANDRÉ. Elenic şi creştin în Bizanţul timpuriu / André


Ivanka ; trad.: Adrian Carabă ; pref.: prof. dr. Vasile Răducă. - Bucureşti : Nemira
Publishing House, 2012
ISBN 978-606-579-332-3
008
CIP 2012-06454
16 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

40. MAFTEI, IONEL. Personalităţi ieşene : omagiu / Ionel Maftei. -


Iaşi : Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Iaşi, 1972-
vol. ; 20 cm.
Vol. 12 / Ioan Timofte. - Iaşi : PIM, 2012. - Bibliogr. - ISBN
978-606-13-0802-6
008(498 Iaşi):929
082.2
CIP 2012-06047

41. MIŢARU, CHRISTINA. Istoria culturii şi civilizaţiei creştine /


Christina Miţaru. - Timişoara : Eurostampa, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-569-372-2
008
CIP 2012-05099

42. OIŞTEANU, ANDREI. Grădina de dincolo : zoosophia / Andrei


Oişteanu. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Polirom, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-2560-4
008
CIP 2012-06694

43. OIŞTEANU, ANDREI. Imaginea evreului în cultura română /


Andrei Oişteanu. - Ed. a 3-a, rev. - Iaşi : Polirom, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-46-2562-8
008(498):323.1(=411.16)
CIP 2012-06923

44. ŢUCU, CORINA. Un document diplomatic italian despre


români : inspectorul emigraţiei G.E. di Palma di Castiglione în Buletinul
emigraţiei, Roma, 1912 / Corina Ţucu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-161-9
008(=135.1)(450)
070(450) Buletinul migraţiei
CIP 2012-05914
CIP 17

45. VĂLENAŞ, LIVIU. Fabrica de dosare / Liviu Vălenaş. - Bucureşti :


Vestala, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-120-076-7
008(498):929(047.53)
351.746.1(498)
CIP 2012-05800

46. ZABORILĂ, MIHAI. Cultura ieşeană printre schele / Mihai


Zaborilă. - Iaşi : Stef, 2012
ISBN 978-606-575-190-3
008(498 Iaşi):2
CIP 2012-07212

01 Bibliografii. Cataloage

47. DUŢU, CARMEN. Metodologia elaborării unei lucrări ştiinţifice /


Carmen Duţu. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0358-5
001.81:378.245
CIP 2012-05626

02 Biblioteconomie. Biblioteci

48. DEDIU, LIVIU IULIAN. Managementul serviciilor pentru


utilizatori în bibliotecile contemporane / Liviu-Iulian Dediu. - Bucureşti :
Editura ANBPR, 2012
ISBN 978-606-92717-0-4
65.012.4:027.5
CIP 2012-05095

49. NICULESCU, ZENOVIA. Organizarea cunoaşterii şi


comunicarea informaţiilor în sistemul Dewey / Zenovia Niculescu. - Bucureşti :
Editura Universităţii din Bucureşti, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-16-0100-4
025.45 DDC
CIP 2012-05968
18 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

030 Lucrări de referinţă

50. Fişele de lucru ale Enciclopediei Române / Silviu Borş (coord.) ;


Ioana Butnaru, Mihai Cruciat (prelucrare foto, tehnoredactare). - Sibiu : Armanis,
2012
2 vol.
ISBN 978-606-93007-6-3
Vol. 1 : Declaraţii de adeziune. - ISBN 978-606-93007-7-0
Vol. 2 : Corespondenţă. - ISBN 978-606-93007-8-7
030
CIP 2012-04893 - CIP 2012-04894

05 Reviste cu caracter general

51. POPA, IOAN. Revista ''Musa'' - Un martor al sentimentelor


naţionale româneşti în perioada dualistă / Ioan Popa. - Sibiu : Techno Media,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-616-050-6
050(498 Sibiu) Musa''1871/1948''
CIP 2012-06791

52. Quo vadis, medicinae?. - Bucureşti : Viaţa Medicală Românească,


2012
ISBN 978-973-160-059-8
050(498) Viaţa medicală"2011"
CIP 2012-06099

53. TABACU, GABRIELA. Monografii esenţiale cu indici : Revista


de arhitectură şi construcţie, Căminul, Studii de planuri şi case / Gabriela
Tabacu. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1884-99-8
050(498):72
CIP 2012-05951
CIP 19

070 Ziaristică

54. BUCUR, CORNELIU. Afacerea ''Aeroportul Sibiu'' (2006-2011) /


Corneliu Bucur. - Alba Iulia : Altip, 2012
ISBN 978-973-117-377-1
070.15
CIP 2012-04989

55. GÂBU, MARIA LORENA. Perspectives discursives dans le


discours médiatique / prof. Maria Lorena Gâbu. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-577-800-9
070(498 Galaţi)
CIP 2012-06126

087.5 Publicaţii pentru copii

56. BĂNICĂ, CRISTINA. Lumină din suflet de copil / Bănică Cristina,


Buriu Roxana. - Buzău : Teocora, 2012
ISBN 978-606-632-061-0
087.5:398.332.12(498)
CIP 2012-05665

57. BERGAMINO, GIORGIO. Romanii / Giorgio Bergamino, Gaia


Giuffredi ; il.: Bookmatrix (Delhi, India), Brown Reference Group, Emanuela
Carletti, Maria Mantovani & Renzo Barsotti, Andrea Morandi ; trad.: Cristian
Fulaş. - Padea : Lizuka Educativ, 2012
ISBN 978-606-93136-2-6
94(37)
087.5
CIP 2012-06052

58. Cartea junglei : carte de colorat / il.: Hello Friend. - Bucureşti :


Unicart, 2012
ISBN 978-606-576-112-4
087.5
CIP 2012-04937
20 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

59. Călăraşul pentru pitici, colorat de noi, cei mici / text: Ovidiu
Bădescu ; desene: Apădean Andreea. - Reşiţa : Neutrino, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8250-34-2
087.5
CIP 2012-05311

60. Cei trei purceluşi : poveşti ilustrate / il., culegere text: Cătălin
Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2012
ISBN 978-606-576-116-2
087.5
821.161.1-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-04941

61. Crăciun fericit! : (Apasă şi ascultă). - Deva : Editura CrişanDeva,


2012
ISBN 978-606-508-113-0
087.5
CIP 2012-05502

62. Daruri pentru mama / trad.: Iuliana Ionescu. - Bucureşti : Litera


Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-782-5
087.5
CIP 2012-06975

63. De Paşte, ne jucăm şi decorăm / trad.: Iuliana Ionescu. - Bucureşti :


Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-783-2
087.5
CIP 2012-06976

64. Degeţica : poveşti ilustrate / il., culegere text: Cătălin Nedelcu. -


Bucureşti : Unicart, 2012
ISBN 978-606-576-118-6
087.5
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-04943
CIP 21

65. ERLER, ISABELLE. Corpul meu / Isabelle Erler, Friederike Rave ;


trad.: Monica-Livia Grigore. - Bucureşti : Galaxia copiilor, 2012
ISBN 978-606-93091-8-6
087.5:611
CIP 2012-06683

66. Fetiţa cu chibriturile : carte de colorat / il.: Hello Friend. -


Bucureşti : Unicart, 2012
ISBN 978-606-576-115-5
087.5
CIP 2012-04940

67. Fogadjuk a víg tavaszt!. - Deva : Editura Corvin, 2012


ISBN 978-973-622-751-6
087.5
CIP 2012-05569

68. GRIGORE, ADINA. Bunele maniere : carte de colorat / Adina


Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-228-4
087.5
CIP 2012-05450

69. GRIGORE, ADINA. Corpul uman : carte de colorat / Adina


Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-229-1
087.5
CIP 2012-05457

70. GRIGORE, ADINA. Carte de colorat cu ghicitori : plante / Adina


Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-232-1
087.5
CIP 2012-05454

71. GRIGORE, ADINA. Carte de colorat cu ghicitori : obiecte / Adina


Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-234-5
087.5
CIP 2012-05461
22 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

72. GRIGORE, ADINA. Carte de colorat cu ghicitori : animale /


Adina Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-231-4
087.5
CIP 2012-05462

73. GRIGORE, ADINA. Carte de colorat cu ghicitori, anotimpuri şi


fenomene / Adina Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-233-8
087.5
CIP 2012-05459

74. GRIGORE, ADINA. Instrumente muzicale : carte de colorat /


Adina Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-224-6
087.5
CIP 2012-05455

75. GRIGORE, ADINA. Jocuri sportive : carte de colorat / Adina


Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-226-0
087.5
CIP 2012-05463

76. GRIGORE, ADINA. Jocuri şi învăţături : carte de colorat / Adina


Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-239-0
087.5
CIP 2012-05465

77. GRIGORE, ADINA. Limba franceză prin joc : carte de colorat /


Adina Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-235-2
087.5
CIP 2012-05464
CIP 23

78. GRIGORE, ADINA. Meserii : carte de colorat / Adina Grigore. -


Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-225-3
087.5
CIP 2012-05451

79. GRIGORE, ADINA. Timpul liber : carte de colorat / Adina


Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-230-7
087.5
CIP 2012-05453

80. GRIGORE, ADINA. Tradiţii şi obiceiuri : carte de colorat / Adina


Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-227-7
087.5
CIP 2012-05456

81. GRIGORE, ADINA. Viteji din poveste : carte de colorat / Adina


Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-238-3
087.5
CIP 2012-05458

82. Hansel şi Gretel : poveşti ilustrate / il., culegere text: Cătălin


Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2012
ISBN 978-606-576-119-3
087.5
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-04944

83. MATEŞ, LAURENŢIU. Slade / Laurenţiu Mateş. - Râmnicu Sărat :


Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-203-5
087.5
CIP 2012-06229
24 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

84. Ne jucăm şi facem lucruri sclipitoare / trad.: Iuliana Ionescu. -


Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-785-6
087.5
CIP 2012-06977

85. Povestea celor şase lebede : carte de colorat / il.: Hello Friend. -
Bucureşti : Unicart, 2012
ISBN 978-606-576-114-8
087.5
CIP 2012-04939

86. Prâslea cel voinic şi merele de aur : poveşti ilustrate / il., culegere
text: Cătălin Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2012
ISBN 978-606-576-117-9
087.5
821.135.1-93-34(0.046.6)
CIP 2012-04942

87. RALEA, FLORIN. O oră de colorat / Ralea Florin. - Buzău :


Lorilav, 2012
ISBN 978-606-92886-3-4
087.5
CIP 2012-05533

88. Răţuşca cea urâtă : carte de colorat / il.: Hello Friend. - Bucureşti :
Unicart, 2012
ISBN 978-606-576-113-1
087.5
CIP 2012-04938

89. RUDEL, IMKE. Piraţii / Imke Rudel, Sebastian Coenen ; trad.:


Monica-Livia Grigore. - Bucureşti : Galaxia copiilor, 2012
ISBN 978-606-93091-9-3
087.5:656.6.086.26
CIP 2012-06685
CIP 25

90. SÖRENSEN, HANNA. Cai şi ponei / Hanna Sörensen, Jochen


Windecker ; trad.: Monica-Livia Grigore. - Bucureşti : Galaxia copiilor, 2012
ISBN 978-606-93160-0-9
087.5:636.1
CIP 2012-06682

91. ŞELARU, ALINA ELENA. Ne jucăm, colorăm, cifrele şi literele le


învăţăm / Alina Elena Şelaru. - Bârlad : Sfera, 2012
ISBN 978-606-573-191-2
087.5
CIP 2012-07202

92. TEODORESCU, ŞTEFAN. Bobo şi oul buclucaş / Ştefan


Teodorescu. - Mangalia : CallasPrint, 2012
ISBN 978-973-7662-48-4
087.5
CIP 2012-06505

93. THÖRNER, CORDULA. Pixi ştie : dinozaurii / Cordula Thörner,


Jochen Windecker ; trad.: Monica-Livia Grigore. - Bucureşti : Galaxia copiilor,
2012
ISBN 978-606-93091-7-9
087.5:568.19
CIP 2012-06684

09 Manuscrise. Bibliofilie

94. SCURTU, NICOLAE. Autografe de la Nichita Stănescu / Nicolae


Scurtu. - Bucureşti : Ars Docendi, 2012
ISBN 978-973-558-608-9
091.5
CIP 2012-05355
26 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1 FILOZOFIE

95. Lehetséges identitás-interpretációk / ed.: Lurcza Zsuzsanna, Veress


Károly. - Cluj Napoca : Egyetemi Műhely Kiadó, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8145-33-4
1
CIP 2012-06222

96. STEINBERG-GUZMÁN, DELIA. Filosofia pentru viaţă / Delia


Steinberg Guzmán ; trad.: Sonia Ivanovici, Mirela Mircea, Ştefan Buză ; ed.: Ivo
Ivanovici. - Bucureşti : Noua Acropolă, 2012
ISBN 978-973-88897-3-6
1
CIP 2012-05864

97. WITTGENSTEIN, LUDWIG. Scrisori despre Tractatus /


Wittgenstein Ludwig ; trad. şi pref.: Cioabă Cătălin, Eşanu Andreea. - Bucureşti :
Humanitas, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-50-3572-3
1
CIP 2012-06038

11/12 Metafizică

98. BLAGA, LUCIAN. Trilogia cunoaşterii / Lucian Blaga. - Ed. a 6-a.


- Bucureşti : Humanitas, 2012
ISBN 978-973-50-3575-4
111
165
CIP 2012-06237

99. DINU, MIHAI. Chronosophia : chipuri ale timpului / Mihai Dinu.


- Bucureşti : Spandugino, 2012
ISBN 978-606-8401-04-1
115
CIP 2012-06669
CIP 27

13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism

100. AÏVANHOV, OMRAAM MIKHAËL. Reguli de aur pentru


fiecare zi / Omraam Mikhaël Aïvanhov. - Ed. a 6-a. - Bucureşti : Prosveta, 2012
ISBN 978-973-8107-75-5
133.18
141.33
133.2
CIP 2012-05559

101. CRĂCIUN, ADRIANA. Sărutul eternităţii / Adriana Crăciun. -


Bacău : Rovimed Publishers, 2012
4 vol.
ISBN 978-606-583-303-6
Vol. 1 : Căutări. - 2012. - Bibliogr. - ISBN 978-606-583-298-5
Vol. 2 : Ştiinţă şi spiritualitate. - 2012. - Bibliogr. - ISBN
978-606-583-299-2
Vol. 3 : Lumi subtile - Muntele ascuns. - 2012. - Bibliogr. - ISBN
978-606-583-300-5
Vol. 4 : Anatomie divină vs. istorie interzisă. - 2012. - Bibliogr. - ISBN
978-606-583-301-2
133.2
159.96
CIP 2012-06530 / CIP 2012-06533

102. LUCIAN, ANIELA. Cărţile destinului : oracolul Lenormand


pentru toţi / Lucian Aniela. - Iaşi : Rotipo, 2012
ISBN 978-606-92954-6-5
133
CIP 2012-06188

103. LUCIAN, ANIELA. Cărţile destinului : oracolul Lenormand


pentru toţi : workbook / Lucian Aniela. - Iaşi : Rotipo, 2012
ISBN 978-606-92954-7-2
133
CIP 2012-06207
28 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

104. UZA, DAN. Cercul de stele : 32 de eseuri despre astronomie,


destin şi nemurire / Dan Uza. - Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012
ISBN 978-606-17-0112-4
133.52
CIP 2012-05376

14 Sisteme filozofice

105. BURKHARD, GUDRUN. A-ţi lua viaţa în propriile mâini /


Grudrun Burkhard ; trad.: Lucian Popescu ; cuv. înainte: Michaela Glöckler. -
Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold ; Cluj Napoca : Triade, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8358-42-0
ISBN 978-973-633-060-5
141.333
CIP 2012-06386

106. DUMITRESCU, COSMIN. Avatarurile Sophiei / Cosmin


Dumitrescu. - Bucureşti : Ars Docendi, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-609-6
14(3)
CIP 2012-06046

107. HERMES TRISMEGISTUL. Corpus Hermeticum / Hermes


Trismegistos ; trad.: Dan Dumbrăveanu ; reviz. text: Alexandru Anghel. -
Bucureşti : Herald, 2012
ISBN 978-973-111-266-4
141.33
133.52
CIP 2012-04856

108. NEMESIUS. Despre natura omului / Nemesius din Emesa ; trad.,


introd. şi note de Walter Alexander Prager. - Bucureşti : Univers Enciclopedic
Gold, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8358-39-0
14
CIP 2012-05474
CIP 29

109. NIŢĂ, ADRIAN. Existenţă şi predicţie / Adrian Niţă. - Cluj


Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-595-374-4
141.32
CIP 2012-05089

159.9 Psihologie

110. ARDEN, PAUL. Gândeşte fix pe dos! / Paul Arden ; trad. de


Mihaela Dobrescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Art, 2012
ISBN 978-973-124-738-0
159.923.2
CIP 2012-05164

111. AVRAM-RUSU, ANIŢA. Cunoaşterea copilului - condiţia


esenţială pentru reuşita procesului instructiv-educativ / Aniţa Avram-Rusu,
Alina-Emanuela Moraru. - Vaslui : Editura Casei Corpului Didactic Vaslui, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93096-4-3
159.922.7
CIP 2012-06077

112. BOGDĂNEL, MINODORA. Contribuţia activităţilor de


cunoaştere a mediului înconjurător la formarea personalităţii copiilor /
Minodora Bogdănel. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-069-6
371.3:504:373.3
159.922.7
CIP 2012-06656

113. BORSOS, SZABOLCS. Lenni - 2 / dr. Borsos Szabolcs ; lector de


specialitate: dr. Köllő Gábor ; il.: Józsa Ferenc. - Târgu-Mureş : Stúdium, 2012
ISBN 978-606-8349-06-0
159.923
CIP 2012-02119
30 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

114. BUCUR, MARIANA ELENA. Colaborarea şcoală-familie în


vederea unei integrări optime a elevilor în viaţa şcolară / Bucur Mariana
Elena. - Bacău : Editura Cadrelor Didactice, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93125-7-5
159.922.7
CIP 2012-05960

115. CARŢIŞ, SILVIA MARIA. Plecarea părintelui la muncă în


străinătate şi motivaţia învăţării la elev / Silvia Maria Carţiş. - Braşov :
Transilvania Expres, 2012
ISBN 978-606-634-016-8
314.74
159.947.5:159.953.5
CIP 2012-06931

116. CARŢIŞ, SILVIA MARIA. Stilul de învăţare şi motivaţia pentru


învăţare / Silvia Maria Carţiş. - Braşov : Transilvania Expres, 2012
ISBN 978-606-634-017-5
159.947.5:159.953.5
CIP 2012-06932

117. CARUSO, DAVID R. Inteligenţa emoţională : cum să dezvolţi şi


să foloseşti principiile esenţiale ale conducerii cu ajutorul inteligenţei
emoţionale / David R. Caruso & Peter Salovey ; trad.: Magda Xenofont ; ed.:
Iuliana Enache. - Bucureşti : Business Tech International Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-8495-67-8
159.942
CIP 2012-05557

118. CHIHAI, FLORIAN-ALEXANDRU. Psihologie comunitară /


Chihai Alexandru. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-317-6
159.9
CIP 2012-06913
CIP 31

119. CIUPERCĂ, NECULAI. Competenţa didactică şi inteligenţa


emoţională / Ciupercă Neculai ; ed.: prof. Gorincu Gh. - Brăila : Danubius, 2012
ISBN 978-973-8940-35-2
159.942
159.9.072
CIP 2012-06225

120. COHEN, LAWRENCE J. Reţete de jocuri : de ce şi cum să te


joci cu copilul tău / Lawrence J. Cohen ; trad.: Anacaona Mîndrilă-Sonetto. -
Bucureşti : Editura Trei, 2012
ISBN 978-973-707-650-2
159.922.7
371.382
CIP 2012-06675

121. COMAN, GHEORGHE. Psihologie şi teorie cuantică / Gheorghe


Coman. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0775-3
159.9
CIP 2012-05036

122. CONSTANTIN, TICU. Pregătirea şi realizarea evaluării


psihologice individuale : norme, metodologie şi proceduri / Ticu Constantin. -
Iaşi : Polirom, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-2271-9
159.9.072
CIP 2012-06388

123. CORUŢ, PAVEL. Destine fericite / Pavel Coruţ. - Bucureşti :


Editura Coruţ Pavel, 2012
ISBN 978-973-1992-17-4
159.923
CIP 2012-05799
32 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

124. DABA, DUMITRU. Viaţa ca o şcoală / prof. dr. ing. Dumitru


Daba. - Timişoara : Editura Politehnica, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-554-474-1
159.9
CIP 2012-06468

125. DUMITRESCU, DAN. Fiţi inteligent! / Dan Dumitrescu. -


Bucureşti : Editura Sanda, 2012
ISBN 978-606-93102-2-9
159.9
CIP 2012-04954

126. FOSSUM, MERLE A. Confruntarea cu ruşinea : familii în


recuperare / Merle A. Fossum, Marilyn J. Mason ; trad.: Sabina Strugariu. -
Bucureşti : Dao Psi, 2012
ISBN 978-606-8180-04-5
615.851
159.9
CIP 2012-04870

127. GEORGESCU, CLAUDIU IULIAN. Aspecte pedagogice,


psihologice şi metodice privind învăţarea decalogului în ciclul liceal / dr.
Georgescu Claudiu Iulian ; referent ştiinţific: conf. univ. dr. pr. Alexandru
Isvoranu. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8394-55-8
159.922.8
CIP 2012-05445

128. GERHARDT, SUE. Importanţa iubirii : calea prin care


afecţiunea modelează creierul bebeluşului / Sue Gerhardt ; trad.: Sabina
Strugariu. - Bucureşti : Dao Psi, 2012
ISBN 978-606-8180-05-2
159.9
CIP 2012-06186
CIP 33

129. GHERGHINESCU, RUXANDRA. Istoria psihologiei / Ruxandra


Gherghinescu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-124-4
159.9(100)
CIP 2012-04800

130. GHINEA, OLIVIANA-ŞTEFANIA. Modalităţi de pregătire a


copiilor preşcolari în vederea adaptării optime la activitatea şcolară / Oliviana-
Ştefania Ghinea. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-088-7
159.922.7
CIP 2012-06667

131. GHIŢĂ, SONIA ELENA. În spatele paravanului abuziv :


perpetuarea rolului de victimă pe filon transgeneraţional / Ghiţă Sonia Elena ;
coord.: Iolanda Mitrofan. - Bucureşti : Editura SPER, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8429-00-7
159.9
CIP 2012-05812

132. GLADWELL, MALCOLM. Ce a văzut câinele şi alte aventuri /


Malcool Gladwell ; trad.: Alina Popescu. - Bucureşti : Publica, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1931-97-5
159.9.019.4
CIP 2012-04831

133. GONZALES, RUBEN. Curajul de a reuşi : secretele succesului


unui multiplu medaliat olimpic căruia nimeni nu îi dădea şanse de reuşită /
Ruben Gonzalez ; trad.: Olimpia Nicolae. - Bucureşti : Amaltea, 2012
ISBN 978-973-162-098-5
159.923.2
CIP 2012-05547
34 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

134. GRECU, DOINA. Consilierea copiilor supradotaţi / Grecu


Doina. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-338-8
371.121
159.922.765
376.54
CIP 2012-05105

135. GRECU, DOINA. Caracteristici generale ale copiilor


supradotaţi / Grecu Doina. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-337-1
159.922.765
376.54
CIP 2012-05104

136. GURIAN, MICHAEL. Prezenţa invizibilă : bărbatul şi femeile


din viaţa lui / Michael Gurian ; trad.: Brânduşa Popa. - Bucureşti : Editura Trei,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-707-623-6
159.922.1
CIP 2012-05614

137. HAMMOND, MICHAEL. Cum să fii părinte bun pentru


adolescenţi / Michael Hammond ; trad.: Mihaela Negrilă. - Bucureşti : Editura
Trei, 2012
ISBN 978-973-707-648-9
159.922.8
CIP 2012-05961

138. HILL, NAPOLEON. Puterea de convingere / Napoleon Hill ;


trad.: Irina-Margareta Nistor. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing,
2012
ISBN 978-606-588-303-1
159.923.2
CIP 2012-06674
CIP 35

139. JACKSON, NETA. Eu şi cei din jurul meu / Neta Jackson ; trad.:
Tabita Cernica. - Timişoara : Noua Speranţă, 2012
ISBN 978-973-7986-67-2
159.9
CIP 2012-06833

140. JOY, EMILY. Totul va fi bine! : manualul optimistului


desăvârşit / Emily Joy ; trad.: Bianca Rizzoli. - Bucureşti : Humanitas, 2012
ISBN 978-973-50-2471-0
159.9
CIP 2012-05226

141. KÁDÁR, ANNAMÁRIA. Az érzelmi intelligencia fejlődése


óvodás- és kisiskoláskorban / Kádár Annamária. - Cluj-Napoca : Editura Abel,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-114-154-1
159.942
CIP 2012-05855

142. LEVENSON, LESTER. Adevărul suprem referitor la iubire şi


fericire : manual practic despre cum să îţi trăieşti viaţa / Lester Levenson ; ed.:
Cătălin Parfene ; trad.: Cristian Hanu. - Braşov : Adevăr Divin, 2012
ISBN 978-606-8080-88-8
159.947.5
CIP 2012-06055

143. Licenţă Psihologie 2012 : teste grilă / coord.: Letiţia Filimon,


Roxana Maier. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-664-553-2
159.9(075.8)(079.1)
CIP 2012-06971
36 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

144. LITTAUER, FLORENCE. Personalitate puzzle : studiază


personalitatea fiecăruia şi vei avea un loc de muncă productiv, bine organizat,
captivant şi reconfortant / Florence Littauer & Marita Littauer ; trad.: Diana
Soare ; ed.: Iuliana Enache. - Bucureşti : Business Tech International Press, 2012
ISBN 978-973-8495-66-1
159.923
CIP 2012-05026

145. MAG, GEORGETA ALINA. Relaţia cu copilul într-o lume


modernă : ghid practic / Mag Georgeta Alina. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-3162-8
159.922.7
CIP 2012-05615

146. MOORJANI, ANITA. Am murit şi m-am descoperit pe mine


însămi : călătoria mea de la cancer la vindecarea profundă, trecând printr-o
experienţă în apropierea morţii / Anita Moorjani ; trad.: Cristian Hanu. -
Braşov : Adevăr Divin, 2012
ISBN 978-606-8080-87-1
159.961
CIP 2012-05033

147. MUREŞANU, CRISTIAN. Biotransformări sub influenţa


psihicului : bioalchimia umană / Cristian Mureşanu. - Cluj-Napoca : Ecou
Transilvan, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93142-1-0
57:159.91
612.821
CIP 2012-05267

148. PEASE, ALLAN. El e cu minciuna, Ea vorbeşte-ntruna / Allan


Pease, Barbara Pease ; trad.: Elena Neculcea. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Curtea
Veche Publishing, 2012
ISBN 978-606-588-300-0
159.922.1
CIP 2012-06283
CIP 37

149. PINTAR, JUDITH. Hipnoza : scurt istoric / Judith Pintar şi


Steven Jay Lynn ; trad.: Anacaona Mîndrilă-Sonetto. - Bucureşti : Editura Trei,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-707-622-9
159.962
159.964.2
615.851.2
CIP 2012-05407

150. RANK, OTTO. Psihanaliza şi ştiinţele umaniste / Otto Rank,


Hanns Sachs ; trad.: Brânduşa Popa. - Bucureşti : Herald, 2012
Index.
ISBN 978-973-111-271-8
159.964.2
CIP 2012-06202

151. SEIWERT, LOTHAR. Cum să îţi faci timp / Lothar Seiwert ;


trad.: Laura Karsch. - Bucureşti : Editura Trei, 2012
ISBN 978-973-707-649-6
159.9
CIP 2012-06142

152. SON-R 2 1/2-7 Snijders-Oomen Nonverbal Intelligent Test =


Testul nonverbal de inteligenţă Snijders-Oomen / Peter J. Tellegen, Jacob A.
Laros, ; trad. şi adapt. de Iliescu Dragoş. - Bucureşti : O.S. Romania, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93139-0-9
159.9.072:159.923
159.9.072.533
CIP 2012-05094

153. STAN, RĂZVAN SEBASTIAN. Metaforă, autotransformare şi


dezvoltare personală în grup : o abordare experienţial-unificatoare / Răzvan
Sebastian Stan ; coord.: Iolanda Mitrofan. - Bucureşti : Editura SPER, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8429-02-1
159.9
CIP 2012-05813
38 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

154. STEEL, PIERS. Procrastinarea : cum să nu mai amâni lucrurile


şi să treci la treabă / Piers Steel ; trad.: Carmen Ion. - Bucureşti : Litera
Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-786-3
159.92
CIP 2012-06143

155. STUTZ, PHIL. Instrumentele : transformă-ţi problemele în


curaj, încredere în sine şi creativitate / Phil Stutz şi Barry Michels ; ed.: Cătălin
Parfene ; trad.: Cristian Hanu. - Braşov : Adevăr Divin, 2012
ISBN 978-606-8080-89-5
159.923.2
CIP 2012-07198

156. TĂNĂSESCU, IRINA. Psihologia copilului şi adolescentului /


Irina Tănăsescu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-130-5
159.922.7
159.922.8
CIP 2012-04911

157. TOLLE, ECKHART. Puterea prezentului : ghid practic :


învăţături esenţiale, meditaţii şi exerciţii preluate din cartea Puterea
prezentului / Eckhart Tolle ; trad.: Mona-Diana Chirvasiu. - Ed. a 3-a. -
Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012
ISBN 978-606-588-299-7
159.923.2
CIP 2012-06104

158. TOLLE, ECKHART. Puterea prezentului : ghid de dezvoltare


spirituală / Eckhart Tolle ; trad.: Alexandra Borş. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Curtea
Veche Publishing, 2012
ISBN 978-606-588-301-7
159.923.2
CIP 2012-06282
CIP 39

159. TOLLE, ECKHART. Un pământ nou : trezirea conştiinţei


umane / Eckhart Tolle ; trad.: Carmen Neacşu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Curtea
Veche Publishing, 2012
ISBN 978-606-588-251-5
159.923.2
CIP 2012-05086

160. TRAVIS, BRADBERRY. Codul personalităţii : cum să-ţi înţelegi


şeful, colegii, prietenii ... şi chiar pe tine însuţi / Bradberry Travis ; trad.: Victor-
Paul Neamţ. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012
Index.
ISBN 978-606-588-296-6
159.923
CIP 2012-04951

161. VALLIÈRES, SUZANNE. Trucuri psihologice pentru părinţi :


cum să ne educăm copilul (9-12 ani) / Susanne Vallières ; trad. de Andra Hâncu
şi Gabriel Cheşcu. - Iaşi : Polirom, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-2632-8
159.922.7
37.018.262
CIP 2012-05586

162. VAN PELT, NANCY. Secretele părintelui deplin / Nancy L. Van


Pelt ; trad.: Ana-Maria Opriţa. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi
Sănătate, 2012
ISBN 978-973-101-546-0
37.018.1
159.922.8
CIP 2012-05532

163. VLĂDILĂ, LIANA-NICOLETA. Copilul şi arborele : studiu de


caz / Liana-Nicoleta Vlădilă ; coord.: Iolanda Mitrofan. - Bucureşti : Editura
SPER, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8429-01-4
159.9
CIP 2012-05814
40 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

164. WEININGER, OTTO. Despre lucrurile ultime / Otto Weininger ;


trad.: Roxana Melnicu. - Bucureşti : Editura ALL, 2012
ISBN 978-606-587-055-0
159.9
CIP 2012-05897

165. ZIGLAR, ZIG. De la bine la excelent : cum să ai o viaţă nesperat


de fumoasă / Zig Ziglar ; trad.: Nicoleta Griciuc. - Bucureşti : Curtea Veche
Publishing, 2012
ISBN 978-606-588-305-5
159.923
CIP 2012-06856

16 Logică. Teoria cunoaşterii

166. MIRCICĂ, NELA. Paradigme fenomenologice / Nela Mircică. -


Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. - Cluj Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-595-379-9
165.62
CIP 2012-06176

17 Morală. Etică

167. IACOB, ADRIAN. Etica şi deontologia profesională / Adrian


Iacob, Cristian-Eduard Ştefan. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2301-8
174
CIP 2012-05124

168. MIŢARU, CHRISTINA. Etica în afaceri / Christina Miţaru. -


Timişoara : Eurostampa, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-569-373-9
174.4
CIP 2012-05100
CIP 41

169. VRIJ, ALDERT. Detecţia minciunii şi a comportamentului


simulant : dileme şi oportunităţi / Aldert Vrij ; trad. de George Visu-Petra. - Cluj
Napoca : Editura ASCR, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8244-48-8
177.3
CIP 2012-06634

2 RELIGIE

170. ALB, GHEORGHE. Cei 12 apostoli şi credinţa în Isus Hristos :


cei 70 de ucenici ai Domnului / Gheorghe Alb. - Sebeş : Emma Books, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8378-15-2
2
CIP 2012-04851

171. ALB, GHEORGHE. Cei 12 apostoli şi credinţa în Iisus Hristos :


cei 70 de ucenici ai Domnului / ing. preot Gheorghe Alb. - Alba Iulia :
Reîntregirea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-509-212-9
226
232.9
CIP 2012-04988

172. ALCORN, RANDY. Legea răsplătirilor / Randy Alcorn. -


Oradea : Metanoia, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8432-00-7
2
CIP 2012-07236

173. AVRAM, PETRE. Esenţialul Vechiului Testament / pr. Avram


Petre. - Sibiu : Oastea Domnului, 2012
ISBN 978-973-710-239-3
222.07
CIP 2012-06310
42 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

174. BARNEA, CRISTIAN-ALEXANDRU. Vocaţia slujirii / pr.


Cristian-Alexandru Barnea. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8078-35-9
2
CIP 2012-05833

175. BIBLIA. (română ; 2012). Biblia. - Bucureşti : Orizonturi, 2012


ISBN 978-973-736-158-5
22=135.1
CIP 2012-05894

176. Biblia. (română ; 1688). Biblia 1688. - Freiburg : Albert-Ludwigs-


Universität-Freiburg ; Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1988-
vol. : fig., facs. ; 32 cm. - (Monumenta linguae dacoromanorum)
Text şi în alfabet chirilic.
ISBN 973-8243-32-7
Pars 22 : Iosephus ad Machabaeos. - 2012. - Bibliogr. - Index. - ISBN
978-973-703-749-7
002(498)"1688":22
003.349
091.07
22=135.1
811.135.1"16"
CIP 2012-06569

177. BODEA, LUCIAN. Secretele Bibliei / Lucian Bodea. - Cluj


Napoca : Ecou Transilvan, 2012
ISBN 978-606-93142-3-4
22.07
CIP 2012-05216

178. BUCŞA, MARIA MAGDALENA. Teremtés / Bucşa Maria


Magdalena. - Târgu Mureş : Mentor, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-599-534-8
2
CIP 2012-06306
CIP 43

179. BUGARIU, MIRELA. Slujirea aproapelui / Bugariu Mirela. -


Vatra Dornei : StudIS, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-110-6
2
CIP 2012-06805

180. CODOREAN, IOAN. Biserica în lume : dezbateri actuale / Ioan


Codorean. - Oradea : Primus, 2012
ISBN 978-606-8318-12-7
2
CIP 2012-06803

181. Crâmpeie de suflet / Dinuţa Marin, Mihai C. Pomârleanu, Ioan N.


Vasiliu, Elena-Gabriela Atănăsoaie. - Bucureşti : Printech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-831-4
2
CIP 2012-05207

182. Cuvinte de mântuire pentru vremurile în care trăim. - Ed. a 2-a,


rev. - Bucureşti : Sinaxa, 2012
ISBN 978-606-92666-7-0
2
CIP 2012-06495

183. DIRADURIAN, EUGEN. Ce nu spune Biblia / Diradurian


Eugen. - Geamăna : Juventus Press, 2012
ISBN 978-606-8350-42-4
22
CIP 2012-06612

184. DORZ, TRAIAN. Cântarea, ca meditaţie / Traian Dorz. - Sibiu :


Oastea Domnului, 2012
ISBN 978-973-710-238-6
2
CIP 2012-06311
44 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

185. DUDKO, DIMITRI. Nădejdea noastră : convorbiri duhovniceşti


antiateiste / pr. Dimitri Dudko ; trad.: Elena Tâmpănariu ; pref.: John
Meyendorf. - Sibiu : Ecclesiast, 2012
ISBN 978-606-92860-2-9
2
CIP 2012-06732

186. FERENC, VIKSY. The foolishness of God / Ferenc Viksy. - Ed. a


2-a, rev. - Cluj Napoca : Koinónia, 2012
ISBN 978-973-165-058-6
2
CIP 2012-05716

187. GASPARINO, ANDREA. Învăţătorule, învaţă-ne să ne rugăm! :


curs introductiv în rugăciune / Andrea Gasparino. - Iaşi : Presa Bună, 2012
ISBN 978-606-8116-23-5
2
CIP 2012-05295

188. GHEORGHE DIN ZADONSK. Jurnalul unui zăvorât / stareţul


Gheorghe din Zadonsk ; trad. din lb. rusă: Olga Bersan ; ed. îngrij. şi cuvânt înainte
de L.S. Desartovici. - Bucureşti : Editura Sophia ; Alexandria : Cartea Ortodoxă,
2012
ISBN 978-973-136-296-0
ISBN 978-606-529-202-4
2
CIP 2012-06332

189. GRIGORAŞ, IOAN. În căutarea fericirii, puterea credinţei :


întrebări & răspunsuri / Ioan Grigoraş. - Oradea : Aureo, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8382-19-7
2
CIP 2012-06540
CIP 45

190. HARPER, LISA. Ce îşi doreşte fiecare fată / Lisa Harper. -


Oradea : Metanoia, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-8983-98-4
2
CIP 2012-05235

191. HEIJKOOP, HENDRIK L. Epistola către Filimon / H. L.


Heijkoop. - Bucureşti : GBV România, 2012
ISBN 978-606-92735-3-1
227.83/.85.07
CIP 2012-06968

192. HEIJKOOP, HENDRIK L. Epistola lui Iuda / H. L. Heijkoop. -


Bucureşti : GBV România, 2012
ISBN 978-606-92735-4-8
227.9.07
CIP 2012-06967

193. HEIJKOOP, HENDRIK L. Scrisori către tineri / H. L. Heijkoop.


- Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : GBV România, 2012
ISBN 978-606-92735-5-5
2
CIP 2012-06966

194. HOMORODAN, GABRIELA. Mesia - jertfă şi izbăvitor : în


gândirea profeţilor / Homorodan Gabriela. - Baia Mare : Ceconi, 2012
ISBN 978-606-8417-11-0
2
CIP 2012-05241

195. IGNATIE BRIANCIANINOV, sfânt. Plângerea unui monah /


sfântul Ignatie Briancianinov ; trad. din lb. rusă de Evdochia Şavga ; ed. îngrij. de
L. S. Desartovici. - Bucureşti : Editura Sophia; Alexandria : Cartea Ortodoxă, 2012
ISBN 978-973-136-295-3
ISBN 978-606-529-201-7
2
CIP 2012-05333
46 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

196. IOSIF VATOPEDINUL, sfânt. Dialoguri la Athos / Gheronda


Iosif Vatopedinul ; trad. din limba greacă şi note de Nicuşor Deciu. - Iaşi :
Doxologia, 2012
ISBN 978-606-8278-58-2
2
CIP 2012-05847

197. JONES, MAUREEN MINEHAN. Vindecarea spirituală a


corpului fizic : vindecă-ţi sufletul pentru a fi sănătos / Maureen Minehan Jones ;
trad.: Laura Cristiana. - Bucureşti : Livingstone, 2012
ISBN 978-606-93062-5-3
2
CIP 2012-05776

198. LAURENŢIU, mitropolit al Ardealului. Bucuria de a trăi viaţa


în Hristos / ÎPS dr. Laurenţiu Streza Mitropolitul Ardealului. - Sibiu : Editura
Andreiana, 2012
ISBN 978-606-8106-48-9
2
CIP 2012-05807

199. MALHERBE, MICHELE. Enciclopedia religiilor / Michele


Malherbe. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2012
2 vol.
ISBN 978-606-579-351-4
Vol. 1 / trad.: Maria Monalisa Pleşea, Constanţa Coatu şi Mirabela Fătu. -
ISBN 978-606-579-352-1
Vol. 2 / trad.: Mirabela Fătu şi Lucia Vişinescu. - ISBN
978-606-579-353-8
2(100)
CIP 2012-06455 - CIP 2012-06456

200. NEGRI, ANTONIO. Munca lui Iov : faimosul text biblic ca


parabolă a muncii umane / Antonio Negri ; trad. şi cuvânt înainte: Alex
Cistelecan. - Cluj-Napoca : Tact, 2012
ISBN 978-606-92978-9-6
2
CIP 2012-07241
CIP 47

201. NEWBURY, LAURA. Ghidul îngerilor pentru a lucra cu


puterea luminii / Laura Newbury ; trad.: Mihai Ştefan Palaga, Camelia Elena
Palaga. - Bucureşti : Livingstone, 2012
ISBN 978-606-93062-6-0
2
CIP 2012-05775

202. OBREJA, ARSENIE. Teme augustiniene / Protos. dr. Arsenie


Obreja ; carte tipărită cu binecuvântarea ÎPS Teodosie Arhiepiscopul Tomisului. -
Constanţa : Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2012
ISBN 978-606-8001-13-5
2
CIP 2012-06083

203. Omul biblic : schiţă tipologică / Viorica S. Constantinescu, Livia


Iacob, Irina Hăilă, Mihai Capşa ; pref.: Livia Iacob. - Iaşi : Institutul European,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-611-843-2
2
CIP 2012-05209

204. Părintele Visarion, duhovnicul de la Sfânta Mânăstire Clocociov-


Slatina / ed. îngrijită de pr. Nicolae Bălăşoiu. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti :
Evanghelismos, 2012
ISBN 978-973-7812-90-2
2
CIP 2012-06756

205. Pe drumul istoriei spre evenimentele finale. - Făgăraş : Păzitorul


Adevărului, 2012
ISBN 978-973-1940-32-8
2
CIP 2012-07215
48 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

206. POP, NAPOLEON. Credinţă şi economie : un eseu despre


cunoaştere, credinţă, virtuţi şi performanţă / Napoleon Pop, Valeriu Ioan
Franc. - Bucureşti : Expert, 2012
ISBN 978-973-618-295-2
2
33
CIP 2012-05354

207. POPESCU, CĂLIN. Despre fraţii de alte credinţe : pledoarie


pentru ecumenism / Călin Popescu. - Bucureşti : Mediaprint, 2012
ISBN 978-606-93112-1-9
2
CIP 2012-06496

208. RODRIGUEZ, RAQUEL. Biblia celor mici / Raquel Rodriquez ;


trad.: Florin Bică. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2012
ISBN 978-973-101-553-8
087.5:22.046
CIP 2012-06751

209. RODRIGUEZ, RAQUEL. Biblia celor mici / Raquel Rodríguez ;


trad.: Florin Bică. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2012
2 vol.
ISBN 978-973-101-550-7
Vol. 1. - ISBN 978-973-101-551-4
Vol. 2. - ISBN 978-973-101-552-1
087.5:22.046
CIP 2012-06752 - CIP 2012-06753

210. SAVA AGHIORITUL, ieromonah. Vindecarea sufletului în


învăţătura părintelui Porfirie / Ieromonah Sava Aghioritul ; trad.: Cristian
Spătărelu. - Galaţi : Egumeniţa ; Alexandria : Cartea Ortodoxă, 2012
ISBN 978-606-529-199-7
ISBN 978-606-550-082-2
2
CIP 2012-05270
CIP 49

211. SELG, PETER. Nenaşterea / Peter Selg ; trad.: Ligia Sălăgeanu. -


Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold ; Cluj Napoca : Triade, 2012
ISBN 978-606-8358-41-3
ISBN 978-973-633-059-9
2
CIP 2012-05514

212. SIMEON KRAIOPOULOS, arhimandrit. Taina mântuirii /


arhim. Simeon Kraiopoulos. - Bucureşti : Editura Bizantină, 2012
ISBN 978-606-8112-17-6
2
CIP 2012-06445

213. TOADER, IONEL GHE. Adevărata învăţătură despre : ziua


sâmbetei, zeciuiala, tăierea împrejur, carnea de porc şi rodul viţei-vinului :
texte şi mărturii scripturistice / pr. Toader Ghe. Ionel. - Alexandria : Tipoalex,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-621-016-4
2
CIP 2012-05284

214. TOMA, RALUCA-FELICIA. Cuvinte şi expresii biblice în limba


română : o analiză retorico-stilistică / Raluca Felicia Toma. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-591-417-9
223.7=135.1
81'374.2:81:2=135.1
CIP 2012-06344

215. ŢÎMPU, AGNEZA. Spiritualitatea Comunităţii Magnificat /


Agmeza Ţîmpu. - Bucureşti : Ruah, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-92937-5-1
2
CIP 2012-06546
50 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

216. WHITE, ELLEN GOULD HARMON. Istoria faptelor


apostolilor / E. G. White. - Ed. a 2-a, rev. - Făgăraş : Păzitorul Adevărului, 2012
ISBN 978-973-1940-33-5
226.6.09
286.3
CIP 2012-07214

217. YOUNG, SARAH. Chemarea lui Isus / Sarah Young ; trad.:


Marcel Eugen Budea. - Oradea : Imago Dei, 2012
ISBN 978-606-8314-02-0
2
CIP 2012-04848

23/28 Religie creştină

218. A máramarosszigeti római katolikus papság névtára : (1804-től) /


ed.: Jakubinyi György, Melega Péter. - Cluj Napoca : Verbum, 2012
ISBN 978-606-8059-67-9
282
CIP 2012-05224

219. Acatistele zilelor săptămânii. - Timişoara : Editura Partoş, 2012


ISBN 978-606-8427-00-3
264-1:281.95
CIP 2012-04960

220. AMBROZIE GHINESCU, ieromonah. Viaţa Sfântului Ierarh


Pahomie de la Gledin ctitorul Pocrovului / Ieromonah Ambrozie Ghinescu. -
Bistriţa : Barna's, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-92967-2-1
235.3 Pahomie de la Gledin
929 Pahomie de la Gledin
CIP 2012-05534
CIP 51

221. ARHIEPISCOPIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI. Curtea de


Argeş. Istoria Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului / Arhiepiscopia Argeşului
şi Muscelului ; cu binecuvântarea arhiepiscopului Calinic Argeşeanul. - Ed. a 2-a. -
Curtea de Argeş : Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8181-16-5
262.3:281.95(498-35 Argeş)
CIP 2012-05361

222. AUGUSTIN, sfânt. Omilii / Fericitul Augustin ; alese, traduse din


lb. franceză şi notate de protos. dr. Arsenie Obreja. - Constanţa : Editura
Arhiepiscopiei Tomisului, 2012
ISBN 978-606-8001-11-1
252
CIP 2012-05057

223. BENEDICT, XVI, papă. Lumina lumii : papa, biserica şi


semnele timpurilor : o convorbire cu Peter Seewald / papa Benedict al XVI-
lea. - Iaşi : Sapientia, 2012
ISBN 978-606-578-047-7
282
CIP 2012-06936

224. BLAQUIÈRE, GEORGETTE. Îndrăzneşte să trăieşti iubirea :


spiritualitatea familiei / Georgette Blaquière ; trad.: Mirona Palas. - Bucureşti :
Editura Pauline, 2012
ISBN 978-973-1967-32-5
265.5
CIP 2012-06941

225. BRAICA, GHEORGHE-DRAGOŞ. Oameni şi altare ale


credinţei / pr. Gheorghe-Dragoş Braica. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2012
ISBN 978-606-607-041-6
726.7(498)
286.3
CIP 2012-06555
52 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

226. CARSON, BENJAMIN S. Gândeşte cutezător : declanşează-ţi


potenţialul pentru excelenţă / Ben Carson, Cecil Murphey ; trad.: Viorica
Avrămiea. - Ed. a 8-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2012
ISBN 978-973-101-556-9
286.3
CIP 2012-06754

227. Chipul iconic : crochiuri antropologice - reflexii ale chipului


mistico-teologic ghelasian / Florin Caragiu, Daniel Lemeni, Luigi Bambulea, ... -
Bucureşti : Platytera, 2012
ISBN 978-973-1873-36-7
281.95 Ghelasie de la Frăsinei
CIP 2012-06409

228. Chipul neştiut al lui Iisus / trad.: Mariano Fernández Urresti. -


Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-766-5
232.9
CIP 2012-04930

229. CÎRSTEA, CONSTANTIN. Monografia eclesiastică a


Râmnicului / pr. Constantin Cîrstea, Doru Căpătaru. - Râmnicu Vâlcea : Editura
Sfântul Antim Ivireanul, 2012
ISBN 978-606-92855-9-6
281.95(498 Râmnicu-Vâlcea)
CIP 2012-05360

230. DANIEL, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Iubirea mai


tare decât moartea : înţelesul şi folosul pomenirii morţilor / Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române. - Bucureşti : Cuvântul vieţii, 2012
ISBN 978-973-88706-3-5
264-75
CIP 2012-06600
CIP 53

231. EMILIAN LOVIŞTEANU, episcop. Sfântul Ierarh Calinic -


slujitor înţelept şi păstor milostiv al Bisericii strămoşeşti / Emilian Lovişteanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. - Râmnicu-Vâlcea : Editura Antim
Ivireanul, 2012
ISBN 978-606-8435-00-8
281.95 Calinic
929 Calinic
CIP 2012-06781

232. ERDEI, MIRON. Roman Ciorogariu : pastorale, cuvântări şi


discursuri / Erdei Miron Ioan. - Ed. a 2-a, rev. - Oradea : Editura Universităţii din
Oradea, 2012
ISBN 978-606-10-0781-3
281.95 Roman Ciorogariu
CIP 2012-06398

233. HARAKAS, STANLEY S. Despre viaţă şi mântuire : tâlcuiri la


lecturile biblice din slujba Sfântului Maslu / pr. prof. Stanley S. Harakas ; carte
publicată cu binecuvântarea Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române ; trad. din lb. eng. de prof. Paul Bălan. - Bucureşti : Basilica,
2012
ISBN 978-606-8141-42-8
265
CIP 2012-06844

234. HORROBIN, PETER. Iertarea / Horrobin Peter ; trad.: Corina


Pîrvu ; ed.: Mihaela Moza. - Oradea : Elpis, 2012
ISBN 978-606-92468-6-3
234.1
CIP 2012-05545

235. IGNAT, ADRIAN. Războiul confesional şi problematica sa în


istoria bisericii creştine / Adrian Ignat. - Bucureşti : Editura Universitară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-591-380-6
281.95
CIP 2012-05081
54 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

236. ILIE CLEOPA, arhimandrit. Călăuză în credinţa ortodoxă /


arhim. Cleopa Ilie. - Ed. a 6-a. - Vânători-Neamţ : Mănăstirea Sihăstria, 2012
ISBN 978-606-8217-07-9
268:281.95
CIP 2012-05058

237. ILIEŞ, ANTONEL-AUREL. Sfântul Francisc de Assisi şi


franciscanii din România : provincia Franciscană Conventuală "Sf. Iosif" /
Antonel-Aurel Ilieş. - Roman : Serafica, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8092-58-4
235.3 Francesco d'Assisi
CIP 2012-06738

238. IOAN BULIGA, ieromonah. Provocările creştinului ortodox în


zilele de astăzi / Singhel Ioan Buliga. - Galaţi : Egumeniţa ; Alexandria : Cartea
Ortodoxă, 2012
ISBN 978-606-550-081-5
ISBN 978-606-529-198-0
281.95
CIP 2012-05271

239. Justinian - Patriarhul Maramureşului / Octavian Butuza ; pref.:


P.S. dr. Iustin Sigheteanul, prof. dr. Teodor Ardelean. - Baia Mare : Eurotip, 2012
ISBN 978-606-617-054-3
281.95 Justinian
929 Justinian
CIP 2012-06238

240. LAZU, ROBERT. Fecioara Maria de la Guadalupe / Robert


Lazu. - Timişoara : Editura Partoş, 2012
ISBN 978-606-8427-01-0
232.931
CIP 2012-04959
CIP 55

241. LĂZĂRESCU, OVIDIU. Bolile sufleteşti şi vindecarea lor în


scrierile sfântului Ioan Gură de Aur / Ovidiu Lăzărescu. - Bucureşti : Editura
SophiaSuper Graph, 2012
ISBN 978-973-136-299-1
235.3 Ioan Gură de Aur
CIP 2012-06744

242. LUTZER, ERWIN W. Calomnierea lui Isus : şase minciuni pe


care le spune lumea despre Omul care a afirmat că este Dumnezeu / dr. Erwin
Lutzer. - Oradea : Metanoia, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-8983-99-1
232
CIP 2012-07235

243. MANIA, ROBERT-MIHAIL. Disciplina religie : necesitate şi


importanţă / Robert-Mihail Mania. - Câmpulung-Muscel : Editura Larisa, 2012
ISBN 978-606-548-588-4
371:28
CIP 2012-05518

244. MANIA, ROBERT-MIHAIL. Elemente de pedagogie creştină şi


didactică în procesul instructiv-educativ la disciplina religie / Robert-Mihail
Mania. - Câmpulung-Muscel : Editura Larisa, 2012
ISBN 978-606-548-589-1
371:28
CIP 2012-05517

245. Mari sfinţi. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012-


10 vol.
ISBN 978-606-600-397-1
Vol. 1 : Sfântul Gheorghe. - 2012 - ISBN 978-606-600-393-3
Vol. 2 : Sfinţii Constantin şi Elena. - 2012 - ISBN 978-606-600-395-7
Vol. 3 : Sfinţii Petru şi Pavel. - 2012 - ISBN 978-606-600-396-4
235.3
CIP 2012-05945 - CIP 2012-05946 - CIP 2012-05947
56 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

246. MAXIM MĂRTURISITORUL, sfânt. Întrebări şi nedumeriri /


Sfântul Maxim Mărturisitorul ; trad. din greaca veche şi note de Laura Enache ;
studiu introductiv, indici, bibliografie şi note de pr. Dragoş Bahrim. - Iaşi :
Doxologia, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8278-62-9
23
CIP 2012-06789

247. MAXIM MĂRTURISITORUL, sfânt. Scrieri şi epistole


hristologice şi duhovniceşti / Sfântul Maxim Mărturisitorul ; carte publicată cu
binecuvântarea Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române ; trad. din lb. greacă veche, introd. şi note de pr. prof. dr. Dumitru
Stăniloaie. - Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2012
ISBN 978-973-616-183-4
265
CIP 2012-06845

248. MĂRGINEAN, ADRIAN-VILUŢĂ. Parohia părinţilor


augustinieni asumpţionişti, în contextul actual al Blajului / pr. Adrian-Viluţă
Mărginean. - Blaj : Buna Vestire, 2012
ISBN 978-606-636-009-8
271
CIP 2012-06884

249. MEYENDORFF, PAUL. Taina sfântului maslu : ungerea


bolnavilor / Paul Meyendorff ; trad., pref. şi note Cezar Login. - Ed. a 2-a, rev. -
Cluj-Napoca : Renaşterea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-607-038-6
265.7
CIP 2012-05303

250. Mic catehism ortodox pentru copii şi elevi. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-
Napoca : Renaşterea, 2012
ISBN 978-606-607-039-3
268:281.95+3-053.2
CIP 2012-05302
CIP 57

251. MIU, CONSTANTIN. Lingvistică şi sacralitate / Constantin


Miu. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-577-779-8
232.9
81
CIP 2012-04916

252. MORGAN, CAMPBELL G. Practicarea rugăciunii / G. Campbell


Morgan ; trad.: Sofia Gheorghe ; ed.: Marioara Szabo. - Oradea : Lampadarul de
Aur, 2012
ISBN 978-973-8090-95-8
243
CIP 2012-05721

253. MOROSI, EZIO. Să trăim liturghia / Ezio Morosi ; trad.: pr.


Cristian Blăjuţ. - Roman : Serafica, 2012
ISBN 978-606-8092-59-1
264:282
CIP 2012-06544

254. NECULA, CONSTANTIN. Cântare de biruinţă cântând / pr.


conf. univ. dr. Constantin Necula. - Sibiu : Oastea Domnului, 2012
ISBN 978-973-710-235-5
252
CIP 2012-06210

255. NEGRUŢIU, SILVIU-IOAN. Minunile săvârşite de Iisus


Hristos : o perspectivă exegetică şi sacramentală / Silviu-Ioan Negruţiu. -
Târgu-Mureş : University Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-169-183-1
232.9
CIP 2012-05944
58 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

256. Orthodox perspectives on ecumenical theological education : the


ecumenical movement in the theological education and in the life of orthodox
churches / ed.: H.E. Metropolitan prof. dr. Gennadios of Sassima, H.E.
Metropolitan prof. dr. Laurenţiu of Ardeal, v. rev. prof. dr. Pavel Aurel, v. rev.
lecturer dr. Daniel Buda. - Sibiu : Astra Museum, 2012
ISBN 978-973-8993-79-2
28
CIP 2012-06419

257. PAPINI, GIOVANNI. Viaţa lui Isus / Giovanni Papini ; trad.:


Alexandru Marcu. - Bucureşti : Orizonturi, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-736-159-2
232.9
CIP 2012-06924

258. Părintele Cleopa - omul lui Dumnezeu printre oameni. -


Vânători-Neamţ : Mănăstirea Sihăstria, 2012
ISBN 978-606-8217-06-2
281.95
244:281.95
CIP 2012-04970

259. PEARL, DEBI. Creată pentru a fi ajutorul potrivit : află cum


Dumnezeu poate să îţi dea căsnicie împlinită / Debi Pearl. - Oradea : Metanoia,
2012
Index
ISBN 978-606-8432-01-4
265.5
CIP 2012-07234

260. POPOVICI, DAN. Marea tăcere / pr. Dan Popovici. - Bucureşti :


Platytera, 2012
ISBN 978-973-1873-35-0
28
CIP 2012-05353
CIP 59

261. OMAGIU. DRĂGUŞIN, Marin. Preotul Marin Drăguşin, la 82


de ani : pagini de portret / Silvia Popescu. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Printis, 2012
ISBN 978-606-93085-4-7
281.95 Drăguşin,M.
929 Drăguşin,M.
CIP 2012-06727

262. Protoieria Ilfov Nord : monografie album / carte publicată la


iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române. - Bucureşti : Basilica, 2012
ISBN 978-606-8141-54-1
281.95
CIP 2012-06973

263. QURRA, ABU. Despre cinstirea Sfintei icoane / Abu Qurra ; trad.:
Lidia Rus ; introd., note, comentarii, indici: prof. univ. dr. Remus Rus. - Bucureşti :
Univers Enciclopedic Gold, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8358-43-7
247.3
CIP 2012-06385

264. SCHMEMANN, ALEXANDER. Pentru viaţa lumii : Sfintele


Taine şi ortodoxia / pr. prof. Alexander Schmemann ; carte publicată cu
binecuvântarea Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române ; trad. din lb. eng. de pr. prof. Aurel Jivi. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Basilica, 2012
ISBN 978-606-8141-43-5
281.95
265
CIP 2012-06843

265. Sfântul Efrem cel Nou : mărturii ale minunilor săvârşite în zilele
noastre / ed. îngrij. de L. S. Desartovici. - Bucureşti : Editura Sophia; Alexandria :
Cartea Ortodoxă, 2012
ISBN 978-973-136-288-5
ISBN 978-606-529-200-0
235.3 Efrem cel Nou
CIP 2012-05332
60 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

266. Sfântul ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei : slujba


şi acatistul : argumente pentru canonizare / pref.: ÎPS dr. Laurenţiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. - Sibiu : Editura Andreiana,
2012
ISBN 978-606-8106-45-8
281.95 Andrei Şaguna
929 Andrei Şaguna
CIP 2012-06535

267. Slujba de Vecernie = L'office des Vêpres / ed. îngrijită de


ieromonahul Simeon Mureşan şi pr. Nicolae Dăgău. - Beiuş : Buna Vestire, 2012
ISBN 978-606-8046-12-9
28
CIP 2012-05710

268. STAN, LOREDANA-AURORA. Rolul cuviosului Paisie cel Mare


în viaţa Bisericii Ortodoxe Române / Stan Loredana-Aurora. - Câmpulung-
Muscel : Editura Larisa, 2012
ISBN 978-606-548-595-2
276
CIP 2012-06510

269. VASILIU, MIHAELA. O lumină în întuneric : Monseniorul


Vladimir Ghika / Mihaela Vasiliu ; pref.: Arhiepiscop Ioan Robu. - Bucureşti :
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2012
ISBN 978-973-1891-56-9
281.95 Ghika,V.
929 Ghika,V.
CIP 2012-06244
CIP 61

270. Vieţile sfinţilor / retipărite şi adăugite cu aprobarea Sfântului Sinod


al Bisericii Ortodoxe Române. - Ed. a 3-a. - Vânători-Neamţ : Mănăstirea Sihăstria,
2006-
12 vol. ; 24 cm.
ISBN 973-7897-16-1
ISBN 978-973-7897-16-9
Vol. 6 : Vieţile sfinţilor pe luna februarie. - 2012. - ISBN
978-606-8217-08-6
235.3:929
821.135.1-97
CIP 2012-05748

271. WHITE, ELLEN GOULD HARMON. A nagy kűzdelem / Ellen


G. White ; trad.: Bánfiné Roóz Magdolna. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Casa de Editură
Viaţă şi Sănătate, 2012
ISBN 978-973-101-548-4
286.3
CIP 2012-06446

272. ZBÂRCE, IOAN. Arta de a trăi sau Cum să trăim creştineşte /


pr. Ioan Zbârce. - Beiuş : Buna Vestire, 2012
ISBN 978-606-8046-13-6
28
CIP 2012-06308

29 Religii necreştine

273. CIOBOTA, MARIUS DANIEL. Discursul omiletic din


perspectiva ştiinţelor comunicării / Marius Daniel Ciobota. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-591-418-6
296.46
CIP 2012-06464
62 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

274. HENDERSON, WILLIAM. Suflete pereche / William Henderson ;


trad.: Adriana Crăciun. - Bacău : Rovimed Publishers, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-583-302-9
237.2
291.23
CIP 2012-06529

275. JASMUHEEN. Calea celui care se hrăneşte cu lumină /


Jasmuheen. - Bucureşti : For You, 2012
ISBN 978-606-639-003-3
291.4
CIP 2012-05836

276. Shiva Purana : legenda imemorială a Supremului Shiva / trad.:


Iulia Bontaş. - Bucureşti : Sapienţia, 2012
ISBN 978-973-7800-17-6
294.512.14 Shiva
CIP 2012-06004

277. SONAM RINCHEN. Iluminarea : 37 de trepte / Geshe Sonam


Rinchen ; trad.: Carmen Dumitrescu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2012
ISBN 978-606-579-331-6
294.3
248.143.2
CIP 2012-06457

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

278. CIOARĂ, IONEL. Critica raţiunii utopice / Cioară Ionel. - Ed. a


2-a, rev. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0772-1
304.9
CIP 2012-05543
CIP 63

311/314 Statistică. Demografie

279. HARJA, EUGENIA. Analiza informaţiilor de marketing


utilizând SPSS / Harja Eugenia, Stângaciu Oana Ancuţa. - Bacău : Alma Mater,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-185-2
004:311
004.42 SPSS
CIP 2012-05677

280. HARJA, EUGENIA. Statistică / Harja Eugenia. - Bacău : Alma


Mater, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-184-5
311
CIP 2012-05675

281. Metode descriptive şi elemente de analiza statistică a datelor


medicale : exemple practice în Excel şi Access / Lucian Boiculese, Cristina
Dascălu, Gabriel Dimitriu, ... - Iaşi : Performantica, 2012
ISBN 978-973-730-931-0
004:61
311:61
CIP 2012-05056

282. SĂVOIU, GHEORGHE. Statistica generală cu aplicaţii în


contabilitate / Gheorghe Săvoiu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2012
ISBN 978-606-591-401-8
311:657.41/.45
CIP 2012-05893

316 Sociologie

283. AMBRUS, ZOLTÁN. Egészségszociológia / Ambrus Zoltán. -


Cluj-Napoca : Editura Abel, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-114-155-8
316:16
CIP 2012-05856
64 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

284. ANASTASE, ILEANA. Comunicarea în afaceri / lect. univ. drd.


Ileana Anastase. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0801-9
316.77:336
CIP 2012-06264

285. ANASTASE, ILEANA. Seminar Comunicarea în afaceri / lect.


univ. drd. Ileana Anastase, asistent Oana (Bocănete) Ion. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0803-3
316.77:336
CIP 2012-06260

286. ANASTASIE, STELIAN. Managementul conflictelor în


contextul educaţiei / Anastasie Stelian. - Câmpulung : Editura Larisa, 2012
ISBN 978-606-548-584-6
316.48:371
CIP 2012-05194

287. Communication matters : aspectele comunicării contează /


coord.: Mariana Nicolae, Teodora Şerban-Oprescu. - Bucureşti : Editura ASE,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-530-8
316.77
CIP 2012-06247

288. Comunicare profesională / Cătălin Hănţulir, Mariana Georgeta


Ciobanu, Doina Duţă, ... - Bucureşti : Akademos Art, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8336-13-8
316.77
659.3
CIP 2012-06271
CIP 65

289. COVÎZA, CARMEN. Rolul comunicării în marketing / Covîza


Carmen. - Baia Mare : Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria
Montessori", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8262-30-7
339.138
316.77
CIP 2012-05259

290. Devianţă şi normalitate = Deviance and normality SICAP 20. -


Timişoara : Eurobit, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-925-3
316.624
343.95
CIP 2012-06154

291. GORUN, ADRIAN. Social development and globalization /


Gorun Adrian. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-3160-4
316
CIP 2012-05131

292. HIRSCHBICHLER, BIRGIT. Viaggio nel cuore della Romania /


Birgit Hirschbichler. - Tonciu : Sfera Albastră, 2012
ISBN 978-606-92520-4-8
316.4:3-053.2
CIP 2012-07237

293. HOFSTEDE, GEERT. Culturi şi organizaţii : softul mental :


cooperarea interculturală şi importanţa ei pentru supravieţuire / Geert
Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov ; trad.: Mihaela Zografi. -
Bucureşti : Humanitas, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-50-3570-9
316
CIP 2012-05520
66 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

294. HORGA, MARIA-GABRIELA. Leadership şi performanţă


organizaţională / Maria-Gabriela Horga. - Bucureşti : Expert, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-618-294-5
316.46
65.012.4
CIP 2012-04946

295. MANDĂ FLORENTINA. Vechile aşezări rurale româneşti :


perspectivă geografică şi istorică / Florentina Mandă. - Craiova : Arves, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-518-324-7
316.334.55(498)
902(498)
CIP 2012-05134

296. MAXWELL, JOHN C. Meditaţi! : teme de gândire pentru


lideri / John C. Maxwell ; trad.: Marius Chitoşcă. - Bucureşti : Curtea Veche
Publishing, 2012
ISBN 978-606-588-306-2
316.462
65.012.431
CIP 2012-06857

297. MITARCĂ, MONICA-ELENA. Comunicare audio-vizuală :


note de curs / Monica-Elena Mitarcă. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-145-9
316.77:654.195.6+654.197(075.8)
CIP 2012-05394
CIP 67

298. OTIMAN, PĂUN ION. Viaţa rurală a României în secolul al XX-


lea - un secol de iluzii, dezamăgiri şi speranţe : discurs de recepţie la
acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti / acad. Păun Ion Otiman. -
Bucureşti : Editura Academiei Române, 2012
ISBN 978-973-27-2167-4
316.334.55(498)"19"
378.25(498) Otiman,P.I.
63(498) Otiman,P.I.
821.135.1-5
CIP 2012-05185

299. PĂUNESCU, MIHAELA. Concepte privind calitatea vieţii


populaţiei active din România / Mihaela Păunescu. - Bucureşti : Printech, 2012
ISBN 978-606-521-830-7
316.344
CIP 2012-05206

300. THOMAS, ANTHONY B. Fii un lider mai bun : învaţă din


provocări şi dezvoltă-te / Anthony "The Spark Plug" Thomas şi Jacqueline
Benjamin Thomas ; trad.: Bogdan Georgescu. - Bucureşti : Curtea Veche
Publishing, 2012
ISBN 978-606-588-297-3
316.46
65.012.4
CIP 2012-06138

301. TILEAGĂ, CRISTIAN. Analiza discursului şi reconcilierea cu


trecutul recent / Tileagă Cristian. - Oradea : Primus, 2012
ISBN 978-606-8318-10-3
316.6
CIP 2012-05261

302. TOMESCU, IULIANA. Criza în familie şi delincvenţa juvenilă /


Iuliana Tomescu, Georgeta Oprea. - Bucureşti : Editura M.A.S.T, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1822-96-9
316.624-053.2/.6
343.915(498)
CIP 2012-06846
68 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

32 Politică

303. CHIOREAN, MIRCEA ANDELIN. Poziţia geostrategică a


României pe harta lumii / Chiorean Mircea Andelin. - Oradea : Primus, 2012
ISBN 978-606-8318-09-7
32.01:913(498)
94(498)
94(100)
CIP 2012-05262

304. DANUBIANU, DRAGOŞ. Doi ani de aparentă pace / Dragoş


Danubianu, Ovidiu Ambrozie Bortă BOA ; pref.: Aurel Buzincu ; postf.: Mihai
Pănzaru PIM. - Cluj-Napoca : InfoData, 2012
ISBN 978-973-1803-60-9
821.135.1-92
32(498-35 Suceava)''2010/2011''
CIP 2012-06275

305. GOLBAN, RADU. Hologramă europeană / Radu Golban,


Corneliu Vlad. - Bucureşti : Top Form, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-7626-87-5
32.01(4)
CIP 2012-06296

306. LICĂ-BANU, LAURA-SUSANA. Metode şi tehnici de finanţare


a terorismului / Laura-Susana Lică-Banu. - Ploieşti : Editura Prahova, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-8328-37-2
323.28
CIP 2012-06010

307. MANOLACHE, VIORELLA. Homo posthistoricus : profil


filosofico-politic / Viorellla Manolache. - Sibiu : Astra Museum : Techno Media,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-8993-61-7
ISBN 978-606-616-048-3
32
CIP 2012-05165
CIP 69

308. MOTOC, IULIA. Despre democraţie în Europa Unită / Iulia


Motoc. - Bucureşti : Humanitas, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-50-3571-6
321.7(4)
CIP 2012-05521

309. RADU, ALEXANDRU. Politica între proporţionalism şi


majoritarism : alegere şi sistem electoral în România postcomunistă /
Alexandru Radu ; pref.: Cristian Preda. - Iaşi : Institutul European, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-611-852-4
32(498)
CIP 2012-06776

310. RADU, CĂLIN CONSTANTIN. Why doesn't the Israeli-


Palestinian conflict end? / Călin-Constantin Radu. - Bucureşti : Politehnica Press,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-382-0
32.01:913(569.4+620)
94(569.4+620)
CIP 2012-05866

311. Sfârşitul regimurilor comuniste : cauze, desfăşurare şi


consecinţe / ed.: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu. - Cluj Napoca : Argonaut,
2012
ISBN 978-973-109-307-9
321.64
329.15
CIP 2012-05339

312. Sinteze de ştiinţă politică / coord., pref.: Cristian Bocancea, Daniel


Şandru. - Iaşi : Institutul European, 2012
ISBN 978-973-611-850-0
32.01
CIP 2012-05985
70 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

313. VLASE, GABRIEL. Elemente de geopolitică şi relaţii


internaţionale / Gabriel Vlase. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-227-2
32.01:913
327
CIP 2012-06475

323 Politică internă

314. HANGANU, MARIUS. Terorismul naval şi implicarea forţelor


navale române în combaterea lui / Marius Hanganu, Gigi-Cristinel Uce. -
Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2012
ISBN 978-973-663-960-9
323.28(100):656(498)
355.49(498)
CIP 2012-05640

323.1 Minorităţi naţionale

315. CHIRIŢOIU, ANA. Despre noi : 20 de răspunsuri la întrebarea


„Ce vrei să te faci când vei fi mare?” / Ana Chiriţoiu, Ana Ivasiuc ; coord.:
reprezentanţa UNICEF România. - Buzău : Alpha MDN, 2012
ISBN 978-973-139-217-2
323.1(=214.58)(498)
CIP 2012-06396

316. FLOREA, ADRIAN. Emigrant sau repatriat : povestea


românilor din afara graniţelor / Adrian Florea. - Cluj Napoca : Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2012
ISBN 978-606-17-0113-1
323.1(=135.1)(100)
CIP 2012-05374

317. MĂCIUCĂ, ANETA. Excluziunea socială a populaţiei de rromi


din România / Aneta Măciucă. - Botoşani : Arena Cărţii, 2012
ISBN 978-606-93035-5-9
323.1(=214.58)(498)
CIP 2012-06191
CIP 71

318. PETRESCU-REDI, NICOLAE. Comunitatea elenă din


Prahova / Nicolae Petrescu-Redi. - Bucureşti : UER Press, 2012
ISBN 978-606-92108-4-0
323.1(=14)(498-Prahova)
CIP 2012-05633

319. REMMEL, FRANZ. Vor-und Zwischenfalle : die Rumanischen


Roma im Spiegel voner Zelten und Fakten / Franz Remmel ; lectorat: Werner
Kremm ; foto: Franz Remmel. - Reşiţa : Banatul Montan, 2012
ISBN 978-973-1929-45-3
323.1(=214.58)(498)
CIP 2012-05475

327 Politică externă

320. MARCU, NICU. Relaţii româno-americane între anii 1914-


1920 / Nicu Marcu. - Craiova : Legis, 2012
ISBN 978-606-612-072-2
327(498:73)"1914/1920"
CIP 2012-04936

33 Economie

321. 330 de întrebări tip grilă şi subiecte teoretice : ghid pentru


examenul de licenţă / Alina Bădulescu, Anca Otilia Dodescu, Olimpia Ban, ... -
Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-10-0794-3
339.1
338.48
338.46
CIP 2012-07221
72 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

322. ADUMITRĂCESEI, IOAN. Relaţia nevoi-resurse în România /


Ioan D. Adumitrăcesei. - Vatra Dornei : StudIS, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-106-9
33(498)
364.2(498)
CIP 2012-05255

323. ANGHELACHE, CONSTANTIN. Elemente de modelare


economică / Anghelache Constantin. - Bucureşti : Artifex, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-88-6
519.86:33
519.876.5:33
CIP 2012-05253

324. BĂCESCU, MARIUS. Angajarea şi răspunderea


macroeconomică în România / prof. univ. dr. Marius Băcescu, prof. univ. dr.
Angelica Băcescu-Cărbunaru, lector univ. dr. Monica Condruz-Băcescu. -
Bucureşti : Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8371-67-2
330.101.541
CIP 2012-04815

325. BĂILEŞTEANU, GHEORGHE. Este capitalismul în pragul


falimentului? / Gheorghe Băileşteanu. - Timişoara : Mirton, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-1221-6
330.342.14
CIP 2012-01399

326. BODEA, GABRIELA. Fundamente ale teoriei economice /


Gabriela Bodea, Monica Pop Silaghi, Paul Cocioc. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2012
ISBN 978-973-53-0764-6
33
CIP 2012-05563
CIP 73

327. BRĂILEAN, TIBERIU. Economie politică / Tiberiu Brăilean,


Aurelian-Petruş Plopeanu. - Iaşi : Institutul European, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-611-851-7
33
CIP 2012-06775

328. BURGHELEA, CRISTINA. Macroeconomie / Burghelea


Cristina. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-3161-1
330.101.541
CIP 2012-05132

329. Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate pentru


examenul de licenţă / George Bălan (coord.), Hortensia Gorski, Elena Sima, ... -
Sibiu : Burg, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-7998-75-0
33(075.8)
CIP 2012-06779

330. Diferenţele bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi


veniturile / Maria Andronie, Florin Făiniş (coord.), Gheorghe Zaman, ... -
Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-849-2
33
CIP 2012-06883

331. DINCULEAN, CARMEN. Dicţionar economic englez-român /


Dinculean Carmen. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-577-1
81'374.2:33=111=135.1
CIP 2012-04902
74 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

332. Economia comerţului, turismului şi serviciilor : teste grilă


(pentru examenul de licenţă) / Camarda Adina, Parfene Mihaela, Moldovan
Teodor, Sălăgean Liana. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-134-136-1
339.1
338.48
338.46
CIP 2012-06706

333. Experienţe de economie socială : manual de proceduri şi modele


de bună practică în economie socială / Angela Achiţei, Veronica Vîlcu, Mihaela
Munteanu, ... ; trad.: Mădălina Sauciuc ; pref.: Angela Achiţei ; postf.: Mihaela
Munteanu. - Iaşi : Printis, 2012
ISBN 978-606-93085-5-4
330.342.146
CIP 2012-06726

334. HUERTA DE SOTO, JESÚS. Socialismul, calculul economic şi


funcţia antreprenorială / Jesús Huerta de Soto ; trad. de Dan Chirleşan şi Jorge
Ernesto Gonzalez Contreras. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2012
ISBN 978-973-703-751-0
330.84
CIP 2012-06927

335. Indicatori de performanţă a entităţilor economice din


euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar / coord.: Daniela Zapodeanu. - Cluj Napoca :
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-17-0120-9
33
CIP 2012-06218

336. Knowledge and sustainable economic development / ed.: Bélyácz


Iván, Fogarasi József, Szabó Katalin, Szász Erzsébet. - Oradea : Partium, 2012
ISBN 978-606-8156-30-9
33
CIP 2012-05820
CIP 75

337. LAZOC, ALINA. Macroeconomie : manual de studiu


individual / Alina Lazoc, Janeta Weisz. - Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-381-4
330.101.541
CIP 2012-06492

338. LUŢ, DINA MARIA. Microeconomie : manual de studiu


individual / Dina Luţ, Janeta Weisz. - Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-380-7
330.101.542
CIP 2012-06491

339. MEŞTER, IOANA TEODORA. Econometrie : note de curs şi


aplicaţii / Meşter Ioana Teodora. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-10-0774-5
330.43(075.8)
CIP 2012-05693

340. MISES, LUDWIG von. Planificarea libertăţii şi alte eseuri /


Ludwig von Mises ; trad.: Gabriel Mursa. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I.
Cuza", 2012
ISBN 978-973-703-744-2
330
CIP 2012-06049

341. OŢIL, MARIA DANIELA. Economie şi dezvoltare regională :


caiet de seminar / Maria Daniela Oţil. - Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-376-0
33
CIP 2012-06006

342. POPOVICI, ALEXANDRU. Elemente de econometrie asistată de


Excel / Alexandru Popovici. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-166-4
330.43(075.8)
004.42 EXCEL(075.8)
CIP 2012-05919
76 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

343. REMEŞ, EUGEN. Sinteze economice : noţiuni fndamentale şi de


specialitate / Remeş Eugen, Anghelina Andrei. - Arad : Gutenberg Univers, 2012
ISBN 978-606-8204-79-6
33
CIP 2012-05977

344. STANCU, STELIAN. Microeconomie : comportamentul


agenţilor economici în condiţii de certitudine, incertitudine şi risc : teorie şi
aplicaţii / Stelian Stancu. - Bucureşti : Editura ASE, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-531-5
330.101.542
CIP 2012-05987

345. STANCU, STELIAN. Macroeconomie avansată / Stelian Stancu. -


Bucureşti : Editura ASE, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-536-0
330.101.541(075.8)
CIP 2012-06249

346. Teste grilă pentru pregătirea examenului de licenţă la programul


de studii economice şi afaceri internaţionale / Virgil Adăscăliţei, Mircea Coşea,
Ovidiu Rujan, ... - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-167-1
338(075.8)(079.1)
339.9(075.8)(079.1)
378.22
CIP 2012-05920
CIP 77

331 Muncă

347. COTOC, ELENA ANTOANELA. Evaluarea locului de muncă -


fişa de specificare a postului : auxiliar curricular la Modulul Organizarea
Resurselor Umane : clasa a XI-a : îndrumător pentru aplicaţii practice / Elena
Antoanela Cotoc. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-103-7
331.101.39(075.35)
65.015.3(075.33)
CIP 2012-06651

348. DIMA, LUMINIŢA. Relaţii de muncă şi industriale în Uniunea


Europeană / Luminiţa Dima. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-18-0031-5
331.104(4)
341.217(4) UE
CIP 2012-06299

349. DINU, CRISTIANA-VICTORIA. Motivaţia salariaţilor din


instituţiile publice / Dinu Cristiana-Victoria. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2325-4
331.225
CIP 2012-06164

350. MĂNĂILĂ, IOANA. 101 modele de fişe de post / Ioana Mănăilă. -


Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2012
ISBN 978-973-722-856-7
331.103.13
CIP 2012-05483
78 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

351. NEAMŢU, ADINA PATRICIA. Conţinutul, caracteristicile şi


evoluţia pieţei muncii în procesul consolidării economiei de piaţă şi integrării
României în Uniunea Europeană / Adina Patricia Neamţu. - Craiova : Maya
Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-084-9
331.5(498:4)
CIP 2012-06650

352. Noua clasificare a ocupaţiilor din România. - Bucureşti : Rentrop


& Straton, 2012
ISBN 978-973-722-858-1
331.542(498)
CIP 2012-05484

353. PAŞA, FLORIN. Creşterea eficienţei activităţii angajaţilor /


Florin Paşa. - Bucureşti : Tribuna Economică, 2012
ISBN 978-973-688-214-2
331.101.6
331.36
CIP 2012-06895

354. VELCU, FICA. Recrutarea şi selecţia resurselor umane / Velcu


Fica. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-600-6
331.108.37
CIP 2012-05762

334 Forme de organizare şi cooperare în economie

355. BIDILEAN, VIDU. Cooperaţia de consum : principii şi valori ale


cooperaţiei / Vidu Bidilean, Ioan Crişan. - Bucureşti : Editura Universitară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-591-379-0
334.7(498)
CIP 2012-04953
CIP 79

356. CRIŞAN, IOAN. Cooperaţia de consum din România în anii


1950-2010 : studiu critic / Ioan Crişan, Ioan Mărculescu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-591-378-3
334.7(498)"1950/2010"
CIP 2012-04952

357. DRAGOMIR, VOICU-DAN. Sustainability reporting : a case for


corporate accountability / Voicu-Dan Dragomir. - Bucureşti : Editura ASE, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-533-9
334.78
CIP 2012-05986

336 Finanţe

358. BADEA, MARIN. O istorie a fiscalităţii româneşti de la obştile


săteşti până în prezent / Marin Badea, Constantin Rotaru. - Ploieşti : Editura
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-451-0
336.22(498)
CIP 2012-06787

359. Banking for business administration : theory cases and


applications / Alina Mihaela Dima (coord.), Violeta Mihaela Dincă, Lizeta
Ameziane, ... - Bucureşti : Editura ASE, 2012
ISBN 978-606-505-528-5
336.71
CIP 2012-05350

360. BEŞU, VASILE BENONI. Prevenirea şi combaterea fraudelor


comise cu instrumente de plată electronică / Beşu Vasile Benoni. - Piatra-
Neamţ : Cetatea Doamnei, 2012
ISBN 978-606-643-017-3
336.717.12
343.23
CIP 2012-05567
80 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

361. BUZAN, CRISTIAN GEORGE. Paradisurile fiscale şi centrele


financiare offshore în contextul economiei mondiale / Cristian George Buzan. -
Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-18-0033-9
336.22:338(100)
CIP 2012-06151

362. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul de procedură fiscală şi Normele


metodologice. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Pedro, 2012
ISBN 978-606-93106-1-8
336.22(498)
CIP 2012-04825

363. COTOC, ELENA ANTOANELA. Auxiliar curricular : clasa a


XI-a : Modulul Instrumente de plată : ghid de aplicaţii practice / Elena
Antoanela Cotoc. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-104-4
336.717.13(075.35)
CIP 2012-06653

364. CRIŞAN, CĂTĂLINA. Antreprenoriatul social şi


responsabilitatea socială corporatistă / Cătălina (Mitra) Crişan. - Cluj Napoca :
Risoprint, 2012
ISBN 978-973-53-0772-1
336
CIP 2012-06443

365. GHIC, GRAŢIELA. Modelarea deciziei financiare / Graţiela


Ghic, Carmen Judith Grigorescu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-162-6
336:519.86+159.947.2(075.8)
CIP 2012-05915
CIP 81

366. Ghid : să faci afaceri în România şi Ungaria / coord.: Liana Son. -


Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-370-8
336(498+439)
CIP 2012-05097

367. NICOLĂESCU, EUGEN. Fiscalitate comparată / Eugen


Nicolăescu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-152-7
336.22(075.8)
CIP 2012-05385

368. PELIGRAD, VLAD. Creditul ipotecar / Vlad Peligrad. -


Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-18-0029-2
336.77(498)
CIP 2012-05890

369. RADU, SORIN CLAUDIU. Pieţe de capital : instituţii şi


instrumente financiare tranzacţionale / Sorin Claudiu Radu, Dan Marin Boaja. -
Bucureşti : Editura Universitară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-591-415-5
336.76
CIP 2012-06111

370. SÂMBOTIN, ŞTEFAN. Finanţe / Sâmbotin Ştefan. - Bacău : Alma


Mater, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-186-9
336
CIP 2012-05975
82 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

371. SICHIGEA, DAN FLORENTIN. Plasamente bancare / Dan


Florentin Sichigea. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0368-4
336.77
CIP 2012-06840

372. STOICA, VICTOR. Ciocnirea şi explozia civilizaţiilor


monetare / Victor Stoica, Ion Popescu, Anca Gheorghiu. - Bucureşti : Tribuna
Economică, 2012
ISBN 978-973-688-216-6
336.74
CIP 2012-06209

373. ŞTAHOVSCHI, ADA. Aspecte ale reglementării activităţii


bancare / Ada Ştahovschi, Ana Soltan, Gheorghiţa Dima. - Bucureşti : Semne,
2012
ISBN 978-606-15-0164-9
336.71
CIP 2012-05544

374. ŞURUBARU, MIHAI. Bănci populare în judeţul Neamţ / Mihai


Şurubaru. - Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei, 2012
2 vol.
ISBN 978-606-643-011-1
Vol. 1. - Bibliogr. - ISBN 978-606-643-001-2
Vol. 2. - Bibliogr. - ISBN 978-606-643-005-0
336.71(498-35 Neamţ)
CIP 2012-06205 - CIP 2012-06206
CIP 83

375. Teste grilă pentru examenul de licenţă / Facultatea de Finanţe,


Bănci şi Contabilitate. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
2 vol.
ISBN 978-606-647-169-5
Vol. 1. - Bibliogr. - ISBN 978-606-647-170-1
Vol. 2. - Bibliogr. - ISBN 978-606-647-171-8
336(075.8)(079.1)
336.71(075.8)(079.1)
657(075.8)(079.1)
378.22
CIP 2012-06115 - CIP 2012-06116

376. Teste grilă şi teme pentru studiu individual : Finanţe-bănci. -


Bucureşti : Editura Victor, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1815-58-9
336.71(100)(075.8)(079.1)
CIP 2012-06915

338 Situaţie economică. Politică economică

377. BÎRSAN, OVIDIU IOAN. Servicii şi utilităţi publice / Bîrsan


Ovidiu Ioan. - Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-134-132-3
338.465
CIP 2012-04804

378. BORZA, ALEXANDRU. Comorile Albei : însemnări de drum /


ing. Alexandru Borza ; adnotări de prof. Nicolae Lupu ; pref. de prof. Nicolae
Todea. - Bucureşti : Editura ASE, 2012
ISBN 978-606-505-525-4
338.48(498-35 Alba)
CIP 2012-05006

379. BURTICĂ, MARIN. Previziune economică : probleme


fundamentale / Marin Burtică, Gheorghe Vârlan. - Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-374-6
338
CIP 2012-05147
84 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

380. CHIŢIBA, CONSTANŢA AURELIA. Economia mondială :


manual de studiu individual / Constanţa Aurelia Chiţiba. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-017-9
338(100)(075.8)
CIP 2012-06855

381. CREŢU, ROMEO CĂTĂLIN. Resurse agroturistice / Romeo


Cătălin Creţu. - Bucureşti : Ceres, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-40-0940-4
63:796.5(498)(075.8)
338.43(498)(075.8)
CIP 2012-05329

382. DIAMESCU, ANDREI-MARIUS. Fundamentele economice ale


deciziei în domeniul securităţii naţionale / Andrei-Marius Diamescu. -
Bucureşti : Expert, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-618-293-8
338
CIP 2012-04945

383. GRUESCU, RAMONA COSTINA. Turism internaţional :


aspecte economice şi sociale / Gruescu Ramona Costina. - Craiova : Universitaria,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0357-8
338.48(075.8)
CIP 2012-06484

384. HOSSU, MIRCEA HORIA. Criza economică : analiza


secvenţială / Mircea Horia Hossu. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-504-131-8
338
CIP 2012-05562
CIP 85

385. IONAŞCU, VIORICA. Economia serviciilor : manual de studiu


individual / Viorica Ionaşcu, Bogdănel Drăguţ, Dominic Danielescu. - Bucureşti :
Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-157-2
338.46(498)(075.8)
CIP 2012-05910

386. JELEV, VIORICA. Turism internaţional / Viorica Jelev. -


Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-832-4
338.48(100)
CIP 2012-05330

387. JULA, DORIN. Economie / Dorin Jula. - Bucureşti : Mustang, 2012


ISBN 978-606-652-025-6
338
CIP 2012-04830

388. LEWIS, MICHAEL. Marea contracţie economică : în interiorul


maşinăriei infernale / Michael Lewis ; trad.: George Chiriţă. - Bucureşti : Publica,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1931-96-8
338(100)
CIP 2012-04832

389. LYBECK, JOHAN A. Istoria globală a crizei financiare : (2007-


2010) / Johan A. Lybeck ; trad. de Cătălin Drăcşineanu. - Iaşi : Polirom, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-46-2538-3
338.124.4(100)"2007/2010"
CIP 2012-06179
86 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

390. MUSCALU, EMANOIL. Comunicare şi limbaj economic /


Muscalu Emanoil, Todericiu Ramona, Fraticiu Lucia Mariana. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-0317-8
316.77:338
CIP 2012-05790

391. NEACŞU, NICOLAE. Economia turismului : manual de studiu


individual / Nicolae Neacşu, Andreea Băltăreţu, Monica Neacşu. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-155-8
338.48(498)(075.8)
CIP 2012-05909

392. NEACŞU, NICOLAE. Resurse şi destinaţii turistice : studii de


caz, statistici, legislaţie / Nicolae Neacşu, Andreea Băltăreţu, Monica Neacşu. -
Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-163-3
338.48(498)(075.8)
CIP 2012-05916

393. NEW TRENDS IN MODELLING AND ECONOMIC


FORECAST. Conferinţă internaţională (2011 ; Bucureşti). Proceedings of the
1st International Workshop - New trends in modelling and economic
forecast : Bucureşti, 9-10 decembrie 2011 / vol. editors: Bogdan Oancea, Nicolae
Marius Jula. - Bucureşti : Mustang, 2012
ISBN 978-606-8058-74-0
338(063)
CIP 2012-05903

394. PÎRVU, RAMONA COSTINA. Turism internaţional : aspecte


economice şi sociale / Pîrvu Ramona Costina. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0357-8
338.48(100)
CIP 2012-06277
CIP 87

395. Proiecţii şi scenarii de evoluţie a creşterii economice în România


pe termen lung şi foarte lung / coord.: Lucian Liviu Albu. - Bucureşti : Editura
Academiei Române, 2012
ISBN 978-973-27-2002-8
338(498)
CIP 2012-05637

396. PUIE, OLIVIU. Serviciile de utilitate publică / lect. univ. dr.


Oliviu Puie. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
ISBN 978-973-127-792-9
338.465
CIP 2012-06351

397. SAVA, CIPRIAN. Gestiunea activităţii de turism / Ciprian Sava. -


Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-375-3
338.48
CIP 2012-05148

398. SAVA, CIPRIANA. Proiecte economice / Cipriana Sava, Janeta


Weisz. - Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-379-1
338
CIP 2012-06490

399. SEDLACEK, THOMAS. Economia binelui şi a răului :


în căutarea sensului economic, de la Ghilgameş la Well Street / Thomas
Sedlacek ; trad.: Smaranda Nistor. - Bucureşti : Publica, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1931-98-2
338(100)
CIP 2012-04833

400. Teste grilă şi teme pentru studiu individual : Economia


comerţului, turismului şi serviciilor. - Bucureşti : Editura Victor, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1815-59-6
338.48(100)(075.8)(079.1)
CIP 2012-06917
88 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

401. ŢIMIRAŞ, LAURA. Marketing agroalimentar : curs


universitar / Ţimiraş Laura. - Bacău : Alma Mater, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-182-1
338.139:63+664
CIP 2012-05678

339 Comerţ

402. ALEXA, VALENTINA. Controlling : an international business


perspective / dr. Valentina Alexa. - Timişoara : Mirton, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-1222-3
339.2(100)
CIP 2012-06585

403. ANASTASE, ILEANA. Marketing / lect. univ. drd. Ileana


Anastase. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0789-0
339.138
CIP 2012-06261

404. ANASTASE, ILEANA. Seminar de marketing internaţional /


lect. univ. drd. Ileana Anastase. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0788-3
339.138(100)(075.8)
CIP 2012-06259

405. COTOC, ELENA ANTOANELA. Auxiliar curricular pentru


mediul concurenţial al afacerilor : îndrumător pentru aplicaţii practice :
domeniul servicii / Elena Antoanela Cotoc. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-102-0
339.13(075.35)
CIP 2012-06652
CIP 89

406. DANCIU, VICTOR. Tranzacţii comerciale internaţionale :


concepte, mecanisme şi practici moderne / Victor Danciu. - Bucureşti : Editura
ASE, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-537-7
339.56.055(100)
CIP 2012-06399

407. EPURAN, GHEORGHE. Marketing - suport de curs / Epuran


Gheorghe ; referenţi ştiinţifici: prof. univ. dr. Rodica Boier, prof. univ. dr. Gabriel
Brătucu. - Bacău : Alma Mater, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-187-6
339.138(075.8)
CIP 2012-06090

408. ILIE, GEORGETA. Comerţ internaţional : manual de studiu


individual / Georgeta Ilie. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-024-7
339.5(075.8)
CIP 2012-06854

409. ISTRATE, LETIŢIA. Marketingul serviciilor / Letiţia Istrate. -


Cluj Napoca : Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0760-8
339.138:338.46
CIP 2012-05344

410. ISTRATE, LETIŢIA. Politici de marketing / Letiţia Istrate. - Cluj


Napoca : Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0759-2
339.138
CIP 2012-05345
90 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

411. ROMÂNIA [Legislaţie]. Legislaţia concurenţei. - Ed. a 4-a, rev. /


ed. coord. şi pref. de Valentin Mircea. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2012
ISBN 978-606-18-0022-3
339.137.2(498)(094.5)
CIP 2012-04828

412. MIRCEA, VALENTIN. Legislaţia concurenţei : comentarii şi


explicaţii / Valentin Mircea. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-18-0025-4
339.137.2(498)(094.5)
CIP 2012-05470

413. MIRONESCU, ROXANA. Marketing turistic / Mironescu


Roxana. - Bacău : Alma Mater, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-189-0
339.138:338.48
CIP 2012-06197

414. MUŞETESCU, ADINA. Marketing internaţional : manual de


studiu individual / Adina Muşetescu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-021-6
339.138(100)
CIP 2012-06852

415. NEAMŢU, ADINA PATRICIA. Vânzarea mărfurilor : auxiliar


curricular pentru clasa a XI-a, an de completare / Adina Patricia Neamţu. -
Craiova : Maya Publishing, 2012
ISBN 978-606-618-086-3
658.7(075.35)
339.166(075.35)
339.162.4(075.35)
CIP 2012-06647
CIP 91

416. NECHIFOR, BOGDAN. Business to business marketing : curs


universitar / Nechifor Bogdan. - Bacău : Alma Mater, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-181-4
339.138
CIP 2012-05682

417. POPESCU, MANOELA. Economie comercială : manual de


studiu individual / Manoela Popescu, Diana Coconoiu. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-156-5
339.1(498)(075.8)
CIP 2012-05906

418. POŢINCU, CRISTIAN. Tehnici de promovare în marketingul


politic / Cristian Poţincu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-18-0032-2
339.138:32
CIP 2012-06150

419. Strategii de succes pentru penetrarea pe piaţă prin produse şi


servicii cu o valoare adăugată ridicată, printr-o bază antreprenorială
dinamică / Ailinei Dorel, Huru Dragoş, Dumitru Ionel, ... - Bucureşti : Certex,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1716-80-0
339.138
CIP 2012-04812

420. SUCIU, TITUS. Burse internaţionale de mărfuri / Titus Suciu. -


Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-19-0053-4
339.172
CIP 2012-05558
92 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

421. Teste grilă şi teme pentru studiu individual : Afaceri


internaţionale. - Bucureşti : Editura Victor, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1815-57-2
339.5(100)(075.8)(079.1)
CIP 2012-06914

422. ZAHARIA, VALENTINA. Marketingul : aplicaţii practice /


Valentina Zaharia, Mirela Dogaru. - Bucureşti : Editura Universitară, 2012
ISBN 978-606-591-420-9
339.148
CIP 2012-06465

34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

423. AELENEI, VICTOR. Istoria frontierei României / Victor


Aelenei. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-643-018-0
341.222(498)(091)
CIP 2012-05565

424. ALEXANDRU, IONEL ŞTEFAN. Parlamentul României între


1990-1992 / Ionel Ştefan Alexandru. - Brăila : Editura Dunărea, 2012
ISBN 978-973-88789-0-7
342.53(498)"1990/1992"
CIP 2012-06705

425. BĂDESCU, VALENTIN STELIAN. Drept comercial român /


Bădescu Valentin Stelian. - Sibiu : Burg, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-7998-74-3
347.7(498)
CIP 2012-05561
CIP 93

426. BOGDAN, SERGIU. Criminologie / Sergiu Bogdan. - Ed. a 3-a,


rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-790-5
343.9(498)
CIP 2012-05936

427. BOILĂ, LACRIMA RODICA. Noul Cod civil : perspective


privind răspunderea civilă delictuală / Lacrima Rodica Boilă. - Bucureşti :
Editura C.H. Beck, 2012
ISBN 978-606-18-0028-5
347(498)
CIP 2012-05891

428. BUTA, ANCA. Anularea actelor frauduloase în procedura


insolvenţei / Anca Buta. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-18-0024-7
347.736(498)(094)
CIP 2012-05469

429. BUZATU, NICOLETA-ELENA. Traficul şi consumul ilicit de


droguri : aspecte multidisciplinare / Nicoleta-Elena Buzatu. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-796-7
343.575(498+100)
351.761.3(498+100)
CIP 2012-06352

430. CIOCAN, VASILE. Drept comercial : semestrul II / conf. univ.


dr. Vasile Ciocan, lector univ. dr. Sorin Fildan, asist. univ. Ioana Kocsis. - Cluj
Napoca : Cordial Lex, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8245-60-7
347.7(075.8)
CIP 2012-06302
94 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

431. CIOIA, PANTILIMON. Instituţii de drept penal : curs selectiv


pentru examenul de licenţă / conf. univ. Pantilimon Cioia, lect. univ. Teodor
Dascăl. - Ed. a 4-a. - Cluj-Napoca : Cordial Lex, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8245-59-1
343(075.8)
378.22
CIP 2012-05589

432. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul de procedură penală şi 5 legi


uzuale. - Ed. a 16-a, rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2012
Index
ISBN 978-606-522-735-4
343(498)(094)
CIP 2012-06863

433. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul penal ; Codul de procedură


penală ; Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor. - Ed. a 22-a, rev. -
Bucureşti : Editura Hamangiu, 2012
Index
ISBN 978-606-522-734-7
343(498)(094)
CIP 2012-06861

434. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul penal şi legile conexe. - Ed. a 6-a,


rev. / ed. coord. de prof. univ. dr. Valerian Cioclei. - Bucureşti : Editura C.H. Beck,
2012
Index
ISBN 978-606-18-0035-3
343(498)(094)
CIP 2012-06633

435. CORNOIU, DĂNUŢ. Drept civil : partea generală / Dănuţ


Cornoiu, Dana Tiţă, Alexandru Florin Măgureanu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei
"România de Mâine", 2012
ISBN 978-973-163-831-7
347(498)
CIP 2012-05196
CIP 95

436. COTOI, FLORIN. Liberarea provizorie sub control judiciar sau


pe cauţiune : jurisprundeţă comentată / Florin Cotoi. - Bucureşti : Editura C.H.
Beck, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-18-0037-7
343.265(498)
CIP 2012-06631

437. Culegere de teste grilă / Romulus Gidro, Dragoş Chilea, Daniela


Valea, ... - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
ISBN 978-973-127-801-8
34(075.8)(079.1)
378.22
CIP 2012-06583

438. Culegere de teste grilă pentru examenul de licenţă / Lucreţia


Dogaru, Ioan Sabău-Pop, Lucian Chiriac, ... - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
ISBN 978-973-127-802-5
34(075.8)(079.1)
378.22
CIP 2012-06584

439. DRAGOMIR, ILIE IULIAN. Pregătire juridică : culegere de


teste grilă / Ilie Dragomir, Adrian Niţu, Marian Boalbeş. - Drăgăşani : Kitcom,
2012
ISBN 978-606-92696-5-7
34(079.1)
CIP 2012-06597

440. Drept administrativ : selecţie de avize, decizii şi hotărâri


relevante ale Curţii Constituţionale : (pentru studenţii Facultăţii de Drept) /
culegere realizată de lector dr. Alexandru-Sorin Ciobanu. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2012
ISBN 978-973-127-803-2
342.9(075.8)
351.95(498)(094.9)(075.8)
CIP 2012-06832
96 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

441. Drept civil şi procedură civilă / Mircea Mureşan, Sorin Fildan,


Ştefan Ioan-Lucaciuc, Ioana Mihnea. - Cluj Napoca : Cordial Lex, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8245-62-1
347(498)
CIP 2012-06304

442. DUŢĂ, CRISTINA RAMONA. Raporturile patrimoniale dintre


soţi la confluenţa dispoziţiilor Codului familiei şi Noului Cod civil / Cristina
Ramona Duţă. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
ISBN 978-973-127-777-6
347.6(498)
CIP 2012-04814

443. DUŢU, MIRCEA. Politici publice de mediu / Mircea Duţu. -


Bucureşti : Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-778-3
349.6(498)
CIP 2012-04957

444. ENACHE, ADRIAN. Democraţia parlamentară / Adrian


Enache. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
ISBN 978-973-127-797-4
342.53
CIP 2012-06580

445. ENACHE, ADRIAN. Revizuirea Constituţiei României / Adrian


Enache. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
ISBN 978-973-127-798-1
340.133:342.4(498)
CIP 2012-06581

446. ENACHE, TRAIAN. Investigaţia criminalistică a infracţiunilor


de substituire a cărnii / dr. Traian Enache. - Bucureşti : Alt Press Tour, 2012
ISBN 978-606-92973-2-2
340.6:619
CIP 2012-06700
CIP 97

447. Facultatea de Drept : teste grilă : (pentru examenul de licenţă) /


Mândrilă Nicolai, Vasiliu Alexandru, Radu Gheorghe, ... - Braşov : Omnia Uni
S.A.S.T, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-134-137-8
34(075.8)(079.1)
378.22
CIP 2012-06696

448. FILIP, ADRIAN. Stat de drept şi constituţionalism / Filip


Adrian. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-0310-9
342.2(498)
CIP 2012-05172

449. FLORESCU, DUMITRU C. Contracte civile / Dumitru C.


Florescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-784-4
347.45/.47(498)(075.8)
CIP 2012-05496

450. FLORESCU, DUMITRU C. Dreptul succesoral / Dumitru C.


Florescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-783-7
347.65(498)(075.8)
CIP 2012-05497

451. FRENŢIU, GABRIELA CRISTINA. Principalele instituţii ale


dreptului civil românesc / Gabriela Cristina Frenţiu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2012
ISBN 978-973-127-781-3
347(498)
CIP 2012-05163
98 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

452. GÂLEA, ION. Aderarea Uniunii Europene la Convenţia


europeană a drepturilor omului : analiză critică / Ion Gâlea. - Bucureşti :
Editura C.H. Beck, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-18-0036-0
342.7(4)
341.24:341.231.4(4)
CIP 2012-06632

453. GILIA, CLAUDIA. Caiet de seminarii : Drept constituţional şi


instituţii politice : sistemul constituţional românesc / Claudia Gilia. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-780-6
342.4(498)(075.8)
CIP 2012-05107

454. GRIGORE-RĂDULESCU, IRINA-MARIA. Teoria generală a


dreptului / Irina-Maria Grigore-Rădulescu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-133-6
34(498)
CIP 2012-05760

455. HERCHI, ŞTEFAN. Dreptul asigurărilor : caiet de seminar /


Herchi Ştefan. - Oradea : Convex, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-9268-62-2
347.764(498)(075.8)
CIP 2012-06234

456. HERCHI, ŞTEFAN. Monografia baroului Bihor / Herchi Ştefan. -


Oradea : Convex, 2012
Index
ISBN 978-973-9268-63-9
347.965(498-35 Bihor)
CIP 2012-06183
CIP 99

457. Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru examenul de


licenţă / prof. univ. dr. Mircea Mureşan, lect. univ. dr. Sorin Fildan, lector univ.
Ioana Mihnea, ... - Ed. a 6-a, rev. - Cluj-Napoca : Cordial Lex, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8245-58-4
347(075.8)
378.22
CIP 2012-05588

458. IONESCU, BOGDAN. Exercitarea autorităţii părinteşti după


divorţ / Bogdan Ionescu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
ISBN 978-973-127-776-9
347.64(498)
CIP 2012-04813

459. IONIŢĂ, GHEORGHE-IULIAN. Drept penal - partea specială


II / Gheorghe-Iulian Ioniţă. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-794-3
343(498)
CIP 2012-06338

460. ROMÂNIA [Legislaţie]. Legea societăţilor comerciale şi 5 legi


uzuale. - Bucureşti : Editura Pedro, 2012
ISBN 978-606-93106-3-2
347.72(498)
CIP 2012-05932

461. ROMÂNIA [Legislaţie]. Legislaţia executorilor judecătoreşti. -


Bucureşti : Editura Pedro, 2012
ISBN 978-606-93106-2-5
347.952(498)(094)
CIP 2012-05576
100 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

462. ROMÂNIA [Legislaţie]. Legislaţia societăţilor comerciale. - Ed.


a 14-a / ed. coord. de prof. univ. dr. Smaranda Angheni. - Bucureşti : Editura C.H.
Beck, 2012
Index.
ISBN 978-606-18-0027-8
347.72(498)
CIP 2012-05472

463. MARIAN, BRÎNDUŞA. Dreptul muncii / Marian Brînduşa, Roba


Roxana Maria. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-800-1
349.2(498)
CIP 2012-06582

464. MĂRCULESCU, RADU. Mărturii pentru ''Judecata de Apoi''


adunate din Gulagul românesc / Mărculescu Radu. - Bucureşti : Humanitas,
2012
ISBN 978-973-50-3476-4
343.8(498)(0:82-94)
821.135.1-94
CIP 2012-06235

465. Metamorfoză şi actualitate în dreptul românesc : cercetări


juridice postdoctorale / ed.: prof. univ. dr. Ioan Leş, prof. univ. dr. Dan Claudiu
Dănişor. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-786-8
34(498)
CIP 2012-05617

466. MICU, BOGDAN. Drept procesual penal : partea specială /


Bogdan Micu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
ISBN 978-973-127-789-9
343.1(498)
CIP 2012-05935
CIP 101

467. MIHĂILESCU, NICOLAE M. Industrial property in Romania's


international relations : historical guide marks / prof. Nicolae M. Mihăilescu,
jur. Liviu A. G. Bulgăr ; trad.: Lelia Antoniu. - Bucureşti : Editura OSIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-7618-80-1
347.772(498)
CIP 2012-05905

468. MOCANU, LUIZA. Întoarcere în timp ... spre viitor : evoluţia


mărcilor de-a lungul anilor / Luiza Mocanu. - Bucureşti : Editura OSIM, 2012
ISBN 978-973-7618-81-8
347.772(498)
CIP 2012-05904

469. NEMEŞ, VASILE. Drept comercial / Vasile Nemeş. - Ed. a 3-a,


rev. şi adăugită. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-805-6
347.7(498)
CIP 2012-06894

470. NICULEANU, COSTEL. Tratat de drept penal : partea


generală / Costel Niculeanu. - Craiova : Sitech, 2011-
vol.
ISBN 978-606-11-1978-3
Vol. 2 : Sancţiunile penale în noul cod penal. - 2012. - Bibliogr. - ISBN
978-606-11-2347-6
343(498)
CIP 2012-06595

471. Noul Cod civil : comentarii, doctrină, jurisprudenţă / Mădălina


Afrăsinei, Mona-Lisa Belu-Magdo, Alexandru Bleoancă, ... - Bucureşti : Editura
Hamangiu, 2012
3 vol.
ISBN 978-606-522-729-3
Vol. 1. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-606-522-730-9
Vol. 2. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-606-522-731-6
Vol. 3. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-606-522-733-0
347(498)
CIP 2012-05620 - CIP 2012-05621 ; CIP 2012-06567
102 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

472. ROMÂNIA [Legislaţie]. Noul Cod de procedură civilă : ad


litteram. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
Index
ISBN 978-973-127-788-2
347(498)
CIP 2012-05934

473. ROMÂNIA [Legislaţie]. Noul Cod penal : Noul cod de


procedură penală. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2012
Index
ISBN 978-606-522-736-1
343(498)(094)
CIP 2012-06862

474. OPREA, DAN-SERGIU. Protecţia internaţională a drepturilor


omului / Dan Sergiu Oprea. - Ed. a 2-a, rev. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-134-131-6
341.231.14(100)
CIP 2012-04805

475. PAIU, RĂZVAN ADRIAN. Conectarea instituţiilor din circuitul


juridic şi cel de îngrijire pentru reabilitarea consumatorilor de droguri care
au comis fapte penale / Paiu Răzvan Adrian, Iancu Adrian Marcel. - Deva :
Editura Karina, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93065-5-0
343.575
CIP 2012-05818

476. PATRAULEA, CONSTANTIN. Anularea actelor administrative


ale CNVM : practică judiciară / Constantin Patraulea. - Bucureşti : Editura
Hamangiu, 2012
Index
ISBN 978-606-522-624-1
347
CIP 2012-06102
CIP 103

477. PETCU, MARIOARA. Retorică juridică : note de curs /


Marioara Petcu. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-504-132-5
808.5:34
CIP 2012-07229

478. PÎRÎIALĂ, OLGA. Europa fără frontiere = Europe without


frontiers / Olga Pîrîială, Silviu Nicolae Pîrîială. - Iaşi : Vasiliana '98, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-116-204-1
342.7(4)
341.231.14(4)
CIP 2012-06785

479. PODARU, OVIDIU. Drept administrativ : caiet de seminar /


Ovidiu Podaru. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2012
ISBN 978-606-522-728-6
342.9(498)(075.8)
CIP 2012-04801

480. POPESCU AGATADOR, MIHAELA. Drept administrativ :


partea generală / Mihaela Popescu Agatador. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-127-795-0
342.9(498)(094)(075.8)
CIP 2012-06872

481. RADU, ALEXANDRU. Sisteme electorale : tipologie şi


funcţionare / Alexandru Radu. - Ed. a 3-a, adăug. şi rev. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-159-6
342(498)(075.8)
CIP 2012-05911
104 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

482. ROMÂNIA-UCRAINA : 20 DE ANI DE RELAŢII


INTERSTATALE. Masă rotundă (Bucureşti ; 2012). România-Ucraina : 20
de ani de relaţii interstatale : 1992-2012 : Masă rotundă dedicată celei de-a 20-
a aniversări de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Ucraina şi România :
Bucureşti, 17 februarie 2012 - Bucureşti : Editura Militară, 2012
ISBN 978-973-32-0892-1
341.7(498:477)"1992/2012"(063)
CIP 2012-05141

483. SCHÜTZE, ROBERT. Drept constituţional european / Robert


Schütze ; trad.: Mihai Banu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2012
ISBN 978-606-591-402-5
342.4(4)
CIP 2012-05892

484. STOICA, VERONICA. Moştenirea legală / Veronica Stoica,


Laurenţiu Dragu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-782-0
347.65/.68(498)(075.8)
CIP 2012-05498

485. Studii şi cercetări din domeniul dreptului / coord.: Elena Mihaela


Fodor. - Cluj Napoca : Argonaut, 2012
ISBN 978-973-109-279-9
34
CIP 2012-04849

486. TĂNASE, ADRIAN-RELU. Noul Cod civil : persoana fizică :


despre familie : art. 1-186, art. 252-534 / Adrian-Relu Tănase. - Bucureşti :
Editura C.H. Beck, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-18-0023-0
347(498)
CIP 2012-05468
CIP 105

487. TĂTARU, CAMELIA. Specializarea fiter : suport de curs /


Camelia Tătaru, Dan Potrocea. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-469-7
347.793(075.8)
37.018.46
CIP 2012-05625

488. TODICĂ, CARMEN. Răspunderea juridică civilă a


administratorului societăţii comerciale : studiu de doctrină şi jurisprudenţă /
Todică Carmen. - Bucureşti : Editura Universitară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-591-421-6
347.72.031
CIP 2012-06821

489. Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene. - Ed. a 2-a, rev. /


ed. coord. de judecător dr. Diana Ungureanu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2012
ISBN 978-606-18-0034-6
341.217(4) UE
CIP 2012-06391

490. TRIFA, IOAN. Curs de dreptul familiei / prof. univ. dr. Ioan Trifa,
lect. univ. dr. Florin I. Moldovan. - Ed. a 3-a, rev. - Cluj Napoca : Cordial Lex,
2012
ISBN 978-606-8245-61-4
347.6(498)
CIP 2012-06303

491. TURCU, ION. Legea procedurii insolvenţei : comentariu pe


articole / Ion Turcu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-18-0026-1
347.736(498)(094)
CIP 2012-05471
106 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

492. TUTUNARU, MIRCEA. Filosofia dreptului : note de curs /


Mircea Tutunaru. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-427-7
34(075.8)
CIP 2012-05652

493. UŢĂ, LUCIA. Modalităţile dreptului de proprietate / Lucia Uţă. -


Bucureşti : Universul Juridic, 2012
ISBN 978-973-127-779-0
347.2(498)
CIP 2012-05106

494. VASILESCU, PAUL. Drept civil : obligaţii / Paul Vasilescu. -


Bucureşti : Editura Hamangiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-522-732-3
347(498)
CIP 2012-06094

495. VASILIU, ALEXANDRU. Curs de drept procesual penal :


partea specială / conf. univ. dr. Alexandru Vasiliu. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-134-134-7
343
CIP 2012-06290

496. VLĂDOIU, MARIAN NASTY. Curs de drept penal : partea


specială / Marian Nasty Vlădoiu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-522-691-3
343(075.8)
CIP 2012-06278

497. Les voluntatis : curs selectiv pentru examenul de licenţă / coord.:


Sorin Fildan, Iosif Szepeşi, Silviu Dascăl. - Cluj-Napoca : Cordial Lex, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8245-57-7
34(075.8)
CIP 2012-05590
CIP 107

498. ZAHARIA, GEORGE-CRISTINEL. Traficul de persoane /


George-Cristinel Zaharia. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2012
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-606-18-0038-4
343.545(498+100)
343.546(498+100)
CIP 2012-06891

35.0/354 Administraţie publică

499. ROMÂNIA [Legislaţie]. Asociaţiile de proprietari. - Ed. a 10-a,


rev. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2012
ISBN 978-606-18-0040-7
061:351.778.5(498)(094)
CIP 2012-06889

500. Consiliul judeţean Timiş. - Timişoara : Eurostampa, 2012


ISBN 978-606-569-383-8
353(498-35 Timiş)''1992/2012''
CIP 2012-06550

501. COVASAN, ANTON. Răstignirea Carpaţilor / Anton Covasan,


Ţepeş Nicolae. - Piatra Neamţ : Capriccio, 2012
ISBN 978-606-92873-5-4
35
CIP 2012-05926

502. KOEHLER, JOHN O. Spioni la Vatican / John Koehler ; trad.:


Aurelia Ulici. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-787-0
351.746.1(47) KGB
CIP 2012-06144

503. MATEI, ION VIOREL. Competenţe antreprenoriale / Matei Ion


Viorel. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2329-2
351.712
CIP 2012-06169
108 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

504. POPESCU SLĂNICEANU, IOAN. Controlul activităţii


autorităţilor administraţiei publice / Ion Popescu Slăniceanu, Cosmin Ionuţ
Enescu. - Galaţi : Zigotto, 2012
ISBN 978-606-8303-53-6
35
CIP 2012-06433

505. PRUNĂ, ŞTEFAN. Managementul organizaţional al poliţiei :


teorie/studii de caz/teste : curs universitar / Ştefan Prună. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-785-1
65.012.4:351.74(075.8)(079.1)
CIP 2012-05616

506. ŞINCA, FLORIN N. Istoria Poliţiei Capitalei : (sec. XVIII-


1949) / comisar de poliţie Florin Şinca. - Bucureşti : RCR Editorial, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8300-00-9
351.74(498 Buc.)"17/18"
CIP 2012-04950

507. TABĂRĂ, VASILE. Dezvoltarea capacităţii administrative /


Vasile Tabără. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2012
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-606-18-0039-1
352
CIP 2012-06890

508. TABLAN, COSTEL PAUL. Analiza de risc în investigarea


infracţiunilor de presupun expertize genetice / Tablen Costel Paul. - Piatra-
Neamţ : Cetatea Doamnei, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-643-016-6
351.74:343.23(498)
CIP 2012-05566
CIP 109

355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară

509. DUŢU, PETRE. Managementul şi conducerea militară strategică


în viitoarele confruntări armate / dr. Petre Duţu. - Bucureşti : Editura
Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-663-963-0
65.012.4:355
CIP 2012-06384

510. IBIŞ, ADRIAN. Intelligence : studii de securitate / Adrian Ibiş. -


Bucureşti : Pansofia, 2012
ISBN 978-606-8302-06-5
355.45(498)
CIP 2012-04846

511. IONIŢĂ, CRĂIŞOR-CONSTANTIN. Superioritatea decizională


în campanii şi operaţii militare / colonel dr. Crăişor-Constantin Ioniţă. -
Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-663-958-6
355.4
CIP 2012-05639

512. MADGEARU, ALEXANDRU. Împăratul Galerius / Alexandru


Madgearu ; pref.: prof. univ. dr. Alexandru Barnea ; ed.: Dan Mărgărit. -
Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-537-109-5
355(398.2) Galerius
929 Galerius
CIP 2012-06554
110 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

513. ONŢANU, NECULAI. Aspecte privind protecţia


infrastructurilor critice : necesităţi, vulnerabilităţi, proiecţii / Neculai Onţanu. -
Bucureşti : Editura Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-532-067-3
355.45:327.57
CIP 2012-05381

514. ROMAN, VASILE. Acţiuni şi efecte interagenţii în situaţii de


criză şi de conflict / dr. Vasile Roman, dr. Emil Cheţe, dr. Constantin Popescu. -
Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-131-1
355.4
CIP 2012-06921

515. Şefii Statului Major General : enciclopedie / coord.: dr. ing.


Gheorghe Savu, dr. Avram Cătănici, dr. Andrei-Marius Diamescu. - Bucureşti :
Editura Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, 2012
ISBN 978-606-524-116-9
355.331(498):929
CIP 2012-07103

516. TĂTAR, ECATERINA LIVIA. Decident-decizie-transformare :


concepţii de gestionare a transformării în decizia militară : posibilităţi de
aplicare în armata română / Ecaterina Livia Tătar. - Bucureşti : Editura
Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-663-959-3
355.4
CIP 2012-05638
CIP 111

517. TECHNOLOGIES - MILITARY APPLICATIONS


SIMULATION AND RESOURCES. Conferinţă internaţională (2012 ;
Bucureşti). Proceedings : "Technologies - military applications simulation and
resources" : april, 5-6, 2012 Bucharest, Romania / scientific editors: lieuntenant
general professor Teodor Frunzeti, PhD, colonel professor Vasile Bucinschi, PhD,
colonel professor Daniel Dumitru, PhD. - Bucureşti : Editura Universităţii
Naţionale de Apărare "Carol I", 2012
3 vol.
ISBN 978-973-663-965-4
Vol. 1. - Bibliogr. - ISBN 978-973-663-966-1
Vol. 2. - Bibliogr. - ISBN 978-973-663-967-8
Vol. 3. - Bibliogr. - ISBN 978-973-663-968-5
355.4(063)
CIP 2012-06499 - CIP 2012-06500 - CIP 2012-06501

518. TURTURICĂ, SORIN. Cruciaţii aerului : Grupul 7 Vânătoare


în campania anului 1941 / Sorin Turturică ; cu contribuţia generalului-locotenent
(ret.) av. Ioan di Cesare... - Bucureşti : Editura Militară, 2012
ISBN 978-973-32-0888-4
358.4(498)"1941"
CIP 2012-05138

519. VIŞINESCU, VALENTIN. Generalul de brigadă (r) Sever


Andrei Mureşianu / Valentin Vişinescu. - Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă,
2012
ISBN 978-606-17-0114-8
355(498) Mureşianu,S.A.
CIP 2012-05375

520. VLADU, MIRCEA. Brigada de la Ibrail / Mircea Vladu. - Sibiu :


Adalex, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1964-23-2
355(498 Brăila)
CIP 2012-05293
112 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului

521. ANDRONACHE, ŞTEFAN. Monografia Asociaţiei de Ajutor


Reciproc pentru Decese şi a Casei de Ajutor Reciproc Unirea din Tecuci /
Ştefan Andronache. - Bârlad : Sfera, 2012
ISBN 978-606-573-181-3
061(498 Tecuci):364.056
CIP 2012-05044

522. ROMÂNIA [Legislaţie]. Asigurări. - Bucureşti : Edit Moroşan,


2012
ISBN 978-606-8033-78-5
36(498)
CIP 2012-06621

523. BASARAGA, CORNELIA. My life story = Povestea vieţii mele /


Simona Basaraga, Cornelia Codilă, Lavinia Barbu. - Bucureşti : RBA Media, 2012
ISBN 978-606-8327-11-2
364.65-053.9(0:82-94)
821.135.1-94
CIP 2012-05725

524. CĂLĂUZ, ADRIANA FLORENTINA. Optimizarea supervizării


în asistenţa socială / Adriana Florentina Călăuz. - Cluj Napoca : Risoprint, 2012
ISBN 978-973-53-0779-0
364
CIP 2012-06712

525. DINU, CRISTIANA-VICTORIA. Studiu privind managementul


asistenţei sociale la primăria Craiova / Dinu Cristiana-Victoria. - Craiova :
Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2338-4
65.012.4:36(498 Craiova)
CIP 2012-08673
CIP 113

526. EANA, IOAN. Monografia Casei de Ajutor Reciproc a


Pensionarilor din Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman : 60 de ani de existenţă
între trecut şi prezent 1952-2012 / ec. Ioan Eana. - Ed. a 2-a, rev. - Alexandria :
Tipoalex, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-621-015-7
364.056-057.75(498 Roşiorii de Vede)"1952/2012"
CIP 2012-05285

527. ENE, ŞTEFAN. Pensii, prestaţii sociale şi asigurări : teorie şi


practică / Ştefan Ene şi Sorin Enache. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-567-793-0
36
CIP 2012-06850

528. GREC, AURICA. Studiul comportamentului consumatorului /


Aurica Grec. - Cluj Napoca : Risoprint, 2011.
ISBN 978-973-53-0766-0
366.1
CIP 2012-05670

529. HUERTA DE SOTO, JESÚS. Economisire şi previziune în


asigurările de viaţă / Jesús Huerta de Soto ; trad. de Dan Chirleşan şi Jorge
Ernesto Gonzalez Contreras. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2012
ISBN 978-973-703-750-3
368.91
CIP 2012-06926

530. Kutatások és mentálhigiénés beavatkozások a szociális munka


területéről / Berszán Lidia (ed.). - Cluj Napoca : Presa Universitară Clujeană,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-595-380-5
364.65-053.9
CIP 2012-06177
114 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

531. MATEI, GHEORGHE. Asigurări şi protecţia socială / Gheorghe


Matei, Bianca Mihart. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0369-1
36
CIP 2012-06841

532. MATEI, GHEORGHE. Asigurări şi protecţie socială / Gheorghe


Matei. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-582-9
369(498)
368(498)
CIP 2012-05159

533. PĂDURE, ELENA ADRIANA. Pensia - prestaţii de asigurări


sociale / Pădure Elena Adriana. - Piteşti : Esenţial Media, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8339-85-6
369.542(498)
CIP 2012-05068

534. TUDOR, MIHAELA. Intermedierea în asigurări : reprezentarea


în actele de comerţ / Mihaela Tudor. - Bucureşti : Tandem Media, 2012
ISBN 978-606-92845-5-1
368
CIP 2012-04932

37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber

535. 8 LOG : program de exerciţii logopedice pentru remedierea


dislaliei / Ecaterina Vrăsmaş (coord.), Viorica Oprea, Adriana Stancu, ... -
Bucureşti : Arlequin, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-92778-5-0
376.36
CIP 2012-06136
CIP 115

536. Abordări creative în educaţie timpurie : ghid metodologic. -


Arad : Şcoala Vremii, 2012
ISBN 978-973-1793-24-5
37
CIP 2012-06008

537. ABRAHAM, LOREDANA CĂTĂLINA. Metode tradiţionale şi


moderne în predarea-învăţarea-evaluarea limbii române în ciclul primar /
Abraham Loredana Cătălina. - Baia Mare : Ceconi, 2012
ISBN 978-606-8417-12-7
371.3:811.135.1:373.3
CIP 2012-05242

538. ABRAHAM, LOREDANA CĂTĂLINA. Tratarea diferenţiată a


elevilor în cadrul activităţilor din ciclul primar / Abraham Loredana Cătălina. -
Baia Mare : Ceconi, 2012
ISBN 978-606-8417-10-3
371.3
CIP 2012-05240

539. ADĂSCĂLIŢEI, MARIA. În drum spre şcoală : caietul elevului /


Maria Adăscăliţei, Mariana Pintilie. - Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0805-7
371.671:373.24
CIP 2012-06212

540. ANGHEL, AUREL. Ştafeta modelelor : Liceul Pedagogic Buzău,


promoţia anului 1955 / Aurel Anghel. - Buzău : Omega, 2012
ISBN 978-606-568-090-6
373.5(498 Buzău)
CIP 2012-05298

541. ANGHEL, FLORINA. Criterii de evaluare a propunerilor de


proiecte în domeniul educaţiei şi formării pe exemple / Florina Anghel. -
Craiova : Alma, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-567-124-9
371
CIP 2012-05143
116 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

542. Aspecte teoretice pentru examenul de licenţă la specializarea


C.I.G. / Marcela Bengescu, Maria-Daniela Bondoc, Şerban Crişcotă, ... - Craiova :
Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2304-9
378
CIP 2012-05492

543. BANU, CARMEN. Aspecte metodico-ştiinţifice în activizarea şi


îmbogăţirea vocabularului în ciclul primar / Carmen Banu. - Craiova : Legis,
2012
ISBN 978-606-612-075-3
372.46
CIP 2012-05485

544. BARABAŞ, VIRGINICA. Strategii şi metode didactice specifice


procesului instructiv-educativ la discipline tehnice / Barabaş Virginica. -
Braşov : Etnous, 2012
ISBN 978-606-8319-55-1
371.3:62
CIP 2012-06223

545. Báthory évkönyv 2010-2011. - Cluj-Napoca : Gloria, 2012


ISBN 978-606-553-020-1
373.5(498 Cluj-Napoca) Báthory''2010/2011''
CIP 2012-06547

546. BĂRBULEANU, FLORIAN MIHAI. Evaluarea continuă : forme


de evaluare a progresului şcolar / Bărbuleanu Florian Mihai. - Drobeta-Turnu-
Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-310-7
371.26
CIP 2012-06906
CIP 117

547. BĂRZOIU, MĂDĂLINA. Rolul jocului didactic în socializarea


şcolarului mic / Mădălina Bărzoiu. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-309-1
371.382
CIP 2012-06905

548. BICA, LEANA. Dezvoltarea durabilă, egalităţii de şanse,


nediscriminarea şi respectarea diversităţii în învăţământ / Bica Leana. -
Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2334-6
371
CIP 2012-06173

549. BOUREANU, ELENA. Caietul magic : clasa a III-a / Elena


Boureanu. - Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-824-8
371.671:372.41:373.3
371.671:51:373.3
372.47
CIP 2012-07203

550. BRĂTUCU, DIANA ELENA. Managementul curriculum-ului


şcolar / Diana Elena Brătucu. - Craiova : Arves, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-518-321-6
371
CIP 2012-06638

551. BRĂTUCU, DIANA ELENA. Valenţe formative ale activităţii de


rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar / Diana Elena
Brătucu. - Craiova : Arves, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-518-322-3
372.47
51(075.33)(076)
CIP 2012-06639
118 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

552. BREBAN, RAMONA ILEANA. Formarea capacităţilor


muzicale în învăţământul preşcolar / Breban Ramona Ileana, Verba Nadia
Dana. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-293-3
371:78:373.2
CIP 2012-05603

553. BUBURUZAN, DANA MIHAELA. Managementul şi managerul


clasei de elevi / Dana-Mihaela Buburuzan. - Bacău : Editura Cadrelor Didactice,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93125-5-1
65.012.4:371
CIP 2012-05041

554. BUCĂLAE, GHEORGHE. Rolul repetiţiei şi recapitulării în


învăţarea modernă / Bucălae Gheorghe. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2012
ISBN 978-973-144-516-8
371
CIP 2012-04955

555. BUCŞA, MARIA MAGDALENA. A keresztény nevelés általános


alapelveinek érvényesítése az iskolai hitoktatásban / Bucşa Maria Magdalena. -
Târgu Mureş : Mentor, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-599-533-1
37.014.52
CIP 2012-06305

556. Caiet de teme interdisciplinare pentru clasa I / Claudia Costache,


Mioara Dragu, Nicoleta Lazăr, Cristiana Mihăescu. - Bucureşti : Editura Caba,
2012
ISBN 978-973-7672-68-1
372.4
CIP 2012-05942
CIP 119

557. CANDREA, ANGELA. Comunicare şi performanţă în realizarea


unor sarcini de grup : (studiu la Liceul Teoretic "Liviu Rebreanu" Turda) /
Angela Candrea. - Cluj Napoca : Dokia, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1777-88-7
316.77:371
CIP 2012-05366

558. CEOROIANU, RALUCA ANA-MARIA. Culoarea, un atu?! /


Raluca Ana-Maria Ceoroianu. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2306-3
37
CIP 2012-05490

559. CERNICOVA, MARIANA. Student la "Poli", ieri şi azi / conf.


dr. Mariana Cernicova-Bucă, asist. drd. Adina Palea. - Timişoara : Editura
Politehnica, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-554-460-4
378(498 Timişoara) Politehnica
CIP 2012-05092

560. CHEIŢĂ, MIRELA. Managementul economico-financiar la


Şcoala cu clasele I-VIII nr. 36 "Gheorghe Bibescu" Craiova / Mirela Cheiţă. -
Craiova : Legis, 2012
ISBN 978-606-612-078-4
658.1:373.3(498 Craiova)"Gheorghe Bibescu"
CIP 2012-05751

561. CHEIŢĂ, MIRELA. Planul de intervenţie personalizat şi


importanţa acestuia în învăţământul integrat / Mirela Cheiţă. - Craiova : Legis,
2012
ISBN 978-606-612-077-7
371
CIP 2012-05611
120 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

562. CHEIŢĂ, MIRELA. Schimbări în învăţământul românesc în


sistem descentralizat / Mirela Cheiţă. - Craiova : Legis, 2012
ISBN 978-606-612-076-0
371(498)
CIP 2012-05610

563. CHIAZNA, LUIZA. Compuneri tematice : pentru clasele III-V /


Luiza Chiazna, Ioana Costache ; il.: Şerban Ana-Gabriela. - Drănic : Lizuka
Educativ, 2012
ISBN 978-606-93136-1-9
372.464
CIP 2012-05039

564. CINCĂ, VALERIA. Exerciţii grafice : caiet de lucru pentru


clasa pregătitoare / Valeria Cincă, Gina Caba. - Bucureşti : Editura Caba, 2012
ISBN 978-973-7672-66-7
372.46
CIP 2012-06570

565. CIOCOIU, CRISTINA MARIA. Dezvoltarea limbajului


copilului preşcolar în contextul reformei învăţământului / Cristina Maria
Ciocoiu. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2297-4
372.46
CIP 2012-04900

566. Colorăm dinozaurii. - Ed. a 2-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2012


ISBN 978-606-571-188-4
372.874
087.5
CIP 2012-05886
CIP 121

567. COMPETENŢE ÎN EVALUARE PENTRU ŞCOALA


ROMÂNEASCĂ. Sesiune anuală de comunicări ale cadrelor didactice (2012 ;
Suceava). Competenţe în evaluare pentru şcoala românească : sesiune anuală
de comunicări ale cadrelor didactice : Suceava, 2012 / Casa Corpului Didactic
"George Tofan" Suceava. - Suceava : Editura George Tofan, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-625-044-3
371(498)
CIP 2012-05668

568. CONDREAN, IOANA PAULA. Contribuţii la didactica


geografiei din învăţământul preuniversitar românesc / Codrean Ioana Paula. -
Oradea : Primus, 2012
ISBN 978-606-8318-11-0
371.3:913(100+498):373.5
CIP 2012-05263

569. COVIZA, CARMEN. Valenţe psiho-pedagogice reflectate în


personalitatea copilului prin culoare / Carmen Coviza. - Baia Mare : Editura
Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori", 2012
ISBN 978-606-8262-29-1
37.015.3
159.922.7
CIP 2012-05205

570. CRAINIC, DANIELA. Învăţ să scriu! / Crainic Daniela. - Zalău :


Silvania, 2012
Index
ISBN 978-606-8182-42-1
371.671:372.45:373.3
CIP 2012-06773

571. CRIŞU, CORINA. Consilierea elevilor de gimnaziu în vederea


planificării carierei / Corina Crişu. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2296-7
37.048
CIP 2012-04897
122 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

572. DABELEA, MARIA. Eficienţa managementului şcolar / Dabelea


Maria. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-593-1
65.012.4:371
CIP 2012-05411

573. DAN, LUMINIŢA. Omonimia : modalitate eficientă de


îmbogăţire a vocabularului la clasele primare / Luminiţa Dan. - Costeşti : Ars
Libri, 2012
ISBN 978-606-574-222-2
372 462
811.135.1'373.423
CIP 2012-05467

574. DAN, LUMINIŢA. Profesorul de Educaţie muzicală şi


dezvoltarea carierei / Luminiţa Dan. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-223-9
371.12:78:373.3
CIP 2012-05050

575. De la activităţile matematice intradisciplinare la cele


interdisciplinare / Georgescu Cristina, Moise Alina, Iordăchiţa Aura, Suditu
Silvia. - Buzău : Teocora, 2012
ISBN 978-606-632-065-8
372.47
371.671:51:373.2
CIP 2012-06241

576. DEACONESCU, GEORGIANA-LOREDANA. Rolul jocurilor


logico-matematice în dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale preşcolarilor şi
şcolarilor / Georgiana-Loredana Deaconescu. - Craiova : Alma, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-567-122-5
372.47
CIP 2012-05093
CIP 123

577. DIACONU, MARIA. Jucaţi-vă cu noi : material auxiliar pentru


jocuri didactice desfăşurate în grădiniţa de copii / Maria Diaconu. - Râmnicu
Vâlcea : Proşcoala, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8394-57-2
371.382
CIP 2012-05446

578. DIACONU, MARIA. Prevenirea şi corectarea defectelor de


pronunţie ale copiilor preşcolari : ghid practic pentru educatoare / Maria
Diaconu. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8394-56-5
372.3
CIP 2012-05447

579. DIACONU, RUXANDRA. Creative facets of the translational


process / Ruxandra Diaconu. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0364-6
371
CIP 2012-06486

580. Dimensiuni ale educaţiei artistice / coord.: Eugenia Maria Paşca. -


Iaşi : Artes, 2008-
vol. : n. muz. ; 20 cm.
ISBN 978-973-8263-19-2
Vol. 8 : Mediere social-educaţională prin arte = Social-Educational
mediation through arts. - 2012. - ISBN 978-606-547-077-4
37.036:78
371.3:78
CIP 2012-05994

581. DINCĂ, EUGENIA. Educarea capacităţilor creatoare în


desfăşurarea jocurilor logice : clasele I-IV / Eugenia Dincă. - Craiova : Alma,
2012
ISBN 978-606-567-128-7
371.382:372.47:373.3
CIP 2012-06671
124 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

582. DOBSON, JAMES. Fetele : cum să le creştem / James Dobson ;


trad.: Lucian Ciupe. - Oradea : Imago Dei, 2012
ISBN 978-606-8314-03-7
37.018.1
CIP 2012-04847

583. DULAMĂ, MARIA ELIZA. Ştiinţe şi didactica ştiinţelor pentru


învăţământul primar şi preşcolar / Dulamă Maria Eliza. - Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană, 2011.
ISBN 978-973-595-377-5
371:5
CIP 2012-05414

584. DUMITRU, MIRELA. Fişe de limba franceză pentru cei mici /


Mirela Dumitru. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2355-1
371.671:811.133.1
CIP 2012-06829

585. DUMITRU, MIRELA. Fişe de lucru pentru scrierea corectă a


ortogramelor / Mirela Dumitru. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2353-7
371.671:372.462
CIP 2012-06827

586. DUMITRU, MIRELA. Fişe de lucru pentru abecedar / Mirela


Dumitru. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2356-8
371.671:372.45
CIP 2012-06830

587. DUMITRU, MIRELA. Minunata taină a numerelor naturale /


Mirela Dumitru. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2354-4
371.671:372.47
CIP 2012-06828
CIP 125

588. Educaţie activă şi creativă / Sorin Dan Volosciuc, Susana De Jesus,


Daniela Rotărescu, Anca Voineag. - Sibiu : Anastasis, 2012
ISBN 978-606-8034-55-3
371.3
CIP 2012-06061

589. EFICIENŢA EDUCAŢIEI INCLUZIVE ÎN ŞCOALĂ.


Simpozion internaţional (1 ; 2012 ; Câmpia Turzii). Eficienţa educaţiei
incluzive în şcoală : simpozion internaţional : studii şi comunicări : ediţia I,
Câmpia Turzii, aprilie 2012 / Asociaţia pentru promovarea incluziunii sociale ;
coord.: Ioana-Raluca Petran, Stanca Călina Coman. - Turda : Hiperborea, 2012
Index
ISBN 978-606-8025-70-4
37(063)
CIP 2012-06312

590. Elemente de logopedie : tradiţional şi modern în logopedie : ghid


metodic / profesor Cristina-Zonica Brătilă, bibl. Didina Enache, profesor Vlad
Gianina-Cezarina, profesor Dumitra Nedelcu. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, 2012
ISBN 978-606-577-804-7
376.36
CIP 2012-06301

591. File din istoria învăţământului sinăian / Eugen Grivescu, ierom.


Mihail Harbuzaru, Simona Tudor, Mihaela Doinaru. - Sinaia : Amanda Edit, 2012
ISBN 978-606-8041-48-3
371(498 Sinaia)
CIP 2012-06121

592. FIRĂNESCU, MAGDALENA. Rolul jocului în dezvoltarea


preşcolarului / Firănescu Magdalena. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-101-3
371.382
CIP 2012-06659
126 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

593. FLONDER, DANIELA. Managementul educaţional : motivarea


angajaţilor / Daniela Flonder. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0795-1
65.012.4:371
371.111
CIP 2012-06263

594. FLOREI, ALINA. Ghid orientativ pentru profesori / Florei Alina


Simona. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2012
ISBN 978-606-8078-40-3
37
CIP 2012-07194

595. FLORESCU, MARIA. Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului


preşcolarului / Florescu Maria. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2337-7
372.46
CIP 2012-08675

596. FLORESCU, NICOLAE. Predarea noţiunii de număr fracţionar


la clasele I-IV / Florescu Nicolae. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-602-0
372.47
CIP 2012-08656

597. GAVRILĂ, DUMITRA TITA. Aspecte ale educării preşcolarilor


pentru cunoaşterea mediului / Gavrilă Dumitra Tita. - Drobeta-Turnu-Severin :
Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-290-2
371:502/504:373.2
CIP 2012-05600
CIP 127

598. GAVRILĂ, DUMITRA TITA. Formarea personalităţii


preşcolarilor prin jocurile didactice / Gavrilă Dumitra Tita. - Drobeta-Turnu-
Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-291-9
371.382
CIP 2012-05601

599. GAVRILĂ, DUMITRA TITA. Perspectiva sistematică a


organizaţiei de învăţământ / Gavrilă Dumitra Tita. - Drobeta-Turnu-Severin :
Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-292-6
65.012.4:371
CIP 2012-05602

600. GHID METODIC CU LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI


INTERNAŢIONAL ''DESCHIDEŢI INIMA CREŞTINE''. Simpozion
internaţional (1 ; 2012 ; Piatra-Neamţ). Ghid metodic cu lucrările
simpozionului internaţional ''Deschideţi inima creştine'' : simpozion
internaţional : Piatra Neamţ, februarie 2012 / coord.: Gheorghiu Gina, Simionel
Teodora, Cojoc Doina ; referent insector Rodica Vădeanu, lector dr. universitar
Clipa Otilia. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2012
ISBN 978-606-643-012-8
37:28
CIP 2012-05283

601. Ghidul de orientare şi carieră "Investeşte în cariera ta" / contabil


Mihaela Amariei, ing. Ioana Anghel, conf. univ. dr. Maria Dumitru, psih. Cristina
Vameşu. - Iaşi : Panfilius, 2012
ISBN 978-973-1949-47-5
37.048
CIP 2012-05368

602. Ghidul firmelor de exerciţiu / coord.: Vlad Butnăraşu, Daniela


Zota, Iulia Pancu, ... - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0790-6
371.385.7
CIP 2012-05548
128 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

603. GHINEA, OLIVIANA-ŞTEFANIA. Creionelul fermecat : fişe


pentru scriere - elemente pregătitoare / Oliviana-Ştefania Ghinea. - Craiova :
Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-093-1
371.671:372.46:373.3
CIP 2012-06666

604. GHINEA, OLIVIANA-ŞTEFANIA. Jocul didactic şi învăţarea la


vârsta preşcolară / Oliviana-Ştefania Ghinea. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-089-4
371.382
CIP 2012-06668

605. GITZING, CHRISTIAN. Schule im Wandel Derzeit : der


Reschltzaer Mitteischulunterricht (in deutscher Sprache) von den anfängen
bis zur Gegenwart / Christian Gitzing ; red.: Erwin Josef Ţigia ; lectorat: dipl. Ok.
Waldemar König. - Reşiţa : Banatul Montan, 2012
ISBN 978-973-1929-46-0
37(=112.2)(498 Reşiţa)
CIP 2012-05476

606. GÎSCĂ, CLAUDIA. Activităţi integrate în grădiniţă / Claudia


Gîscă. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
ISBN 978-606-8394-69-5
371.3:373.24
CIP 2012-06024

607. GORUN, MIRELA. Motivaţia învăţării la şcolarul mic / Gorun


Mirela. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-302-2
371
CIP 2012-05598
CIP 129

608. GORUN, MIRELA. Metodologia organizării şi desfăşurării


jocului didactic la lecţiile de matematică / Gorun Mirela. - Drobeta-Turnu-
Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-301-5
371.382:51:373.3
CIP 2012-05597

609. GRIGORE, ADINA. Proiectare şi dezvoltare curriculară în


învăţământul primar / Adina Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-220-8
373.3
CIP 2012-04985

610. GRIGORE, CECILIA TEODORA. Campanie de relaţii publice


în grădiniţă / Grigore Cecilia Teodora. - Buzău : Omega, 2012
ISBN 978-606-568-093-7
373.24
CIP 2012-06944

611. GRIGORE, CECILIA TEODORA. Optimizarea relaţiei şcoală-


familie / Grigore Cecilia Teodora. - Buzău : Omega, 2012
ISBN 978-606-568-096-8
37.018.1
37.018.2
CIP 2012-06947

612. GRÎNARU, IULIANA NADIA. Jocul didactic : metodă de


învăţământ / Iuliana Nadia Grînaru. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-08-5
371.382
CIP 2012-04861

613. GRÎNARU, IULIANA NADIA. Modalităţi de îmbogăţire,


precizare şi nuanţare a vocabularului elevilor : ghid metodologic / Iuliana
Nadia Grînaru. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-11-5
372.464
CIP 2012-04864
130 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

614. HÎNGAN, ELENA I. Jocul didactic - mijloc de eficientizare a


activităţilor matematice la grădiniţă / Elena I. Hîngan. - Brăila : Editura Sfântul
Ierarh Nicolae, 2012
ISBN 978-606-577-786-6
371.382:372.47:373.24
CIP 2012-04958

615. HOANCĂ, AURELIA ALINA. Utilizarea jocului didactic


matematic în procesul de predare-învăţare-evaluare a noţiunilor de mulţime
şi operaţiilor cu mulţimi în ciclul primar / Hoancă Aurelia Alina. - Craiova :
Arves, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-518-328-5
371.382:51:373.3
CIP 2012-06637

616. HOGEA, ILEANA. Apostol D. Culea : dascăl naţional :


monografie / Hogea Ileana. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-143-5
371(498) Culea,A.D.
CIP 2012-05392

617. HONŢARU, MARIAN MARIUS. Aspecte privind rezolvarea în


ciclul primar a problemelor prin metoda reducerii la unitate / Honţaru Marian
Marius. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-313-8
372.47
CIP 2012-06909

618. HORINCAR, FLOARE. Creativitatea / Floare Horincar. - Zalău :


Silvania, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8182-33-9
159.954.4
371
CIP 2012-06516
CIP 131

619. HORINCAR, FLOARE. Emoţiile primului an şcolar / Floare


Horincar. - Zalău : Silvania, 2012
ISBN 978-606-8182-37-7
376
CIP 2012-06518

620. HORINCAR, FLOARE. Imaginaţia / Floare Horincar. - Zalău :


Silvania, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8182-34-6
371:159.954.4:373.3
372.464
CIP 2012-06521

621. IOAN, PETRU. Cartea junglei de cuvinte tocmai bune de ţinut


minte / Petru Ioan. - Iaşi : Editura Ştefan Lupaşcu, 2012
ISBN 978-973-7814-21-0
372.462
CIP 2012-06230

622. ION, SORIN. Aspecte metodologice şi aplicative referitoare la


comunicarea televizuală : studiu în management educaţional / Sorin Ion,
Popescu Vasile. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2311-7
316.77:371
65.012.4:371
CIP 2012-05766

623. IORDĂCHESCU, CARMEN. Lectură : clasa a III-a / Carmen


Iordăchescu, Cristina Diana Neculai. - Piteşti : Carminis, 2012
ISBN 978-973-123-169-3
371.671:372.41:373.3
CIP 2012-06512
132 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

624. Învăţăm despre forme şi culori. - Ed. a 2-a. - Constanţa : Editura


Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-187-7
372.874
087.5
CIP 2012-05885

625. KINNEY, JEFF. Jurnalul unui puşti : scrie-l singur / Jeff


Kinney ; trad. de Ecaterina Godeanu. - Bucureşti : Editura Arthur, 2012
ISBN 978-606-8044-08-8
371
CIP 2012-06874

626. LICEUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI


(Chişinău). Orizonturi didactice : forum ştiinţifico-practic pedagogic
internaţional / Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. - Vatra Dornei : StudIS,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-103-8
37
CIP 2012-06411

627. LUPŞA, EMILIA. Comunicarea la preşcolari : noi orientări /


Lupşa Emilia. - Baia Mare : Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria
Montessori", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8262-31-4
372.45
CIP 2012-05560

628. LUPU, GHEORGHE. Monografia şcolii generale din comuna


Gheorghe Doja - Ialomiţa / Lupu Gheorghe. - Slobozia : Star-Tipp, 2012
ISBN 978-606-8171-44-9
373.3(498 Gheorghe Doja)
CIP 2012-06307
CIP 133

629. MAIER, ROXANA. Consilierea carierei / Roxana Maier. - Arad :


"Vasile Goldiş" University Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-664-552-5
37.048
CIP 2012-06972

630. MANEA, ADRIANA. Identitate şi imagine în organizaţiile cu


specific educaţional / Manea Adriana. - Buzău : Omega, 2012
ISBN 978-606-568-091-3
37
CIP 2012-06942

631. MANEA, ADRIANA. Jocul didactic : mijloc eficient de pregătire


a copilului pentru activitatea şcolară / Manea Adriana. - Buzău : Omega, 2012
ISBN 978-606-568-095-1
371.382
CIP 2012-06946

632. MANU, RODICA IRINA. Atitudinea elevilor din ciclul primar


faţă de succesul şi insuccesul şcolar / Rodica Irina Manu. - Râmnicu Vâlcea :
Proşcoala, 2012
ISBN 978-606-8394-30-5
37
CIP 2012-06011

633. MANU, RODICA IRINA. Rolul comunicării în executarea


funcţiei manageriale / Rodica Irina Manu. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8394-14-5
65.012.4:371
CIP 2012-06012

634. MARINESCU, MARIANA. Rolul fişelor matematice în


stimularea activităţii independente a copiilor preşcolari / Marinescu Mariana. -
Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-297-1
371.671:372.47:373.2
CIP 2012-05607
134 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

635. MARINOVICI, VICTOR. Un veac de şcoală la Oneşti : 1858-


1958 / Victor Marinovici. - Oneşti : Magic Print, 2012
ISBN 978-606-622-006-4
37(498 Oneşti)
CIP 2012-05204

636. MATEI, MIHAI. Istoria Liceului ,,Mihai Eminescu'' Botoşani /


Mihai Matei. - Botoşani : Quadrat, 2011-
2 vol.
ISBN 978-606-8238-15-9
Vol. 2 : 1949-2005. - 2012. - Bibliogr. - ISBN 978-606-8238-45-6
373.5(498 Botoşani) Mihai Eminescu
CIP 2012-05579

637. MAXIM, ELISABETA. Towards a communicative classroom /


Elisabeta Maxim. - Botoşani : Arena Cărţii, 2012
ISBN 978-606-93035-7-3
371.3:811.111
CIP 2012-06194

638. MĂNĂILĂ, FLORENTINA. Strategii de realizare a activităţilor


artistico-plastice în preşcolaritate / Mănăilă Florentina. - Bacău : Docucenter,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8246-87-1
372.874
CIP 2012-06211

639. MÂNDRUŢ, MARILENA. Didactica disciplinelor din


învăţământul primar : Ştiinţe ale naturii şi Geografie / Marilena Mândruţ,
Octavian Mândruţ, Domnica Boboc. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-664-548-8
371.3:913(498)+502:373.3
CIP 2012-05249
CIP 135

640. METELEANU, IRINA. Didactica genului epic în ciclul primar :


ghid teoretico-aplicativ / prof. Meteleanu Irina ; referent şt. lect. univ. dr. Enache
Gheorghe. - Buzău : Vega Prod '94, 2012
ISBN 978-973-1784-64-9
371.3:821.135.1.09:373.3
CIP 2012-06728

641. MITITELU, ADRIAN. Jucării din carton : planoare / Adrian


Mititelu. - Bucureşti : Creativ, 2011
ISBN 978-973-87748-1-0
371.381
CIP 2012-06001

642. MITITELU, ADRIAN. Jucării din carton : iepuraş şi puişor de


găină / Adrian Mititelu. - Bucureşti : Creativ, 2011
ISBN 978-973-87748-0-3
371.381
CIP 2012-06000

643. MITRIC, DĂNUŢA. Manualul calităţii educaţiei / Mitric


Dănuţa. - Bacău : Editura Cadrelor Didactice, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93125-3-7
37
CIP 2012-04874

644. MLADIN, ELENA MARIA. Psihologia educaţiei / Mladin Elena


Maria. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-339-5
37.015.3
159.922.7
CIP 2012-06487

645. MOISE, LILIANA. Culturi organizaţionale şi profesionale /


Moise Liliana. - Câmpulung Muscel : Editura Larisa, 2012
ISBN 978-606-548-591-4
65.012.4:37
CIP 2012-06032
136 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

646. NĂSTASE, MIRCEA VASILE. Director în învăţământul


preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştri / Năstase Mircea Vasile, Ghiţă
Emil, Rotaru Simona Ileana. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2326-1
371.111
CIP 2012-06165

647. Ne jucăm şi învăţăm : caiet de teme interdisciplinare pentru


clasa a II-a / Claudia Costache, Mioara Dragu, Nicoleta Lazăr, Cristiana
Mihăescu. - Bucureşti : Editura Caba, 2012
ISBN 978-973-7672-64-3
371.671:372.46+51+504:373.3
371.382
372.47
CIP 2012-06636

648. Ne pregătim pentru evaluare : clasa a V-a : Matematică, Limba


română, Biologie, Geografie, Istorie, Fizică, Engleză, Franceză / Artur Bălăucă,
Mona Coţofan, Lăcrămioara Cocuţi, ... - Iaşi : Taida, 2012
ISBN 978-606-514-126-1
371.26:373
CIP 2012-06029

649. Ne pregătim pentru evaluare : clasa a VI-a : Matematică, Limba


română, Biologie, Geografie, Istorie, Fizică, Engleză, Franceză / Artur Bălăucă,
Lorela Caradan, Mona Coţofan, ... - Iaşi : Taida, 2012
ISBN 978-606-514-127-8
371.26:373.3
CIP 2012-06030

650. Ne pregătim pentru evaluare : clasa a VII-a : Matematică,


Limba română, Biologie, Geografie, Istorie, Fizică, Engleză, Franceză / Artur
Bălăucă, Viorica Blândă, Lorela Caradan, ... - Iaşi : Taida, 2012
ISBN 978-606-514-128-5
371.26:373
CIP 2012-06031
CIP 137

651. Ne pregătim pentru evaluare : matematică, biologie, fizică,


chimie : clasa a V-a / Artur Bălăucă, Lorela Caradan, Ecaterina Doroftei,
Valentina Săndulescu. - Iaşi : Taida, 2012
ISBN 978-606-514-130-8
371.26:373.3
CIP 2012-07099

652. Ne pregătim pentru evaluare : matematică, biologie, fizică,


chimie : clasa a VI-a / Artur Bălăucă, Lorela Caradan, Ioana Călţun, ... - Iaşi :
Taida, 2012
ISBN 978-606-514-131-5
371.26:373.3
CIP 2012-07100

653. Ne pregătim pentru evaluare : matematică, biologie, fizică,


chimie : clasa a VII-a / Artur Bălăucă, Ioana Călţun, Mariana Ciobănaşu, ... -
Iaşi : Taida, 2012
ISBN 978-606-514-132-2
371.26:373.3
CIP 2012-07101

654. NEACŞA, MIHAI. Repere metodice în predarea matematicii la


ciclul primar / Neacşa Mihai. - Geamăna : Juventus Press, 2012
ISBN 978-606-8350-41-7
371:51:373.33
CIP 2012-06611

655. Necesitatea activităţilor integrate în grădiniţa de copii /


Georgescu Cristina, Moise Alina, Iordăchiţa Aura, Suditu Silvia. - Buzău :
Teocora, 2012
ISBN 978-606-632-066-5
371.3:373.24
CIP 2012-06240

656. NICOLAESCU, NICOLINA. Dezvoltarea deprinderilor motrice


la preşcolari / Nicolina Nicolaescu. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-18-4
372.36
CIP 2012-06957
138 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

657. NICOLAESCU, NICOLINA. Management şcolar calitativ /


Nicolina Nicolaescu. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-22-1
65.012.4:371
CIP 2012-06962

658. NICOLAESCU, NICOLINA. Specificul abordării conceptelor


matematice în învăţământul preşcolar / Nicolina Nicolaescu. - Bacău : Grapho,
2012
ISBN 978-606-8425-25-2
372.47
CIP 2012-06956

659. NICOLESCU, GABRIELA GIANINA. Consilierea copiilor


preşcolari şi a familiilor lor / Gabriela-Gianina Nicolescu. - Buzău : Omega, 2012
ISBN 978-606-568-092-0
37.048
CIP 2012-06943

660. NICOLESCU, GABRIELA GIANINA. Educarea limbajului


preşcolarilor prin jocul didactic / Gabriela-Gianina Nicolescu. - Buzău : Omega,
2012
ISBN 978-606-568-094-4
371.382
CIP 2012-06945

661. NOLTE, DOROTHY LAW. Copiii învaţă ceea ce trăiesc :


educaţia care insuflă valori / Dorothy Law Nolte, Rachel Harris ; cuvânt înainte:
Hack Canfield ; trad.: Luana Stoica. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Humanitas, 2012
ISBN 978-973-50-3568-6
37.018.1
CIP 2012-05062

662. Olimpiada distractivă : jocuri pentru pauza mare / red.: Florin


Bică. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2012
ISBN 978-973-101-554-5
371.382
CIP 2012-06750
CIP 139

663. OLTEANU, IOANA. Evaluarea performanţelor în învăţământul


preuniversitar / Ioana Olteanu ; referent ştiinţific: lect. dr. Laura Pănoiu. -
Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8394-61-9
371.26:373.3
CIP 2012-05442

664. PARASCHIVESCU, ROZALIA. Copilăria pe scenă : (programe


artistice pentru serbările şcolare de iarnă) / Rozalia Paraschivescu. - Bascov :
Elicart, 2012
ISBN 978-606-8346-25-0
371.383
CIP 2012-05234

665. PARTENE, CORNELIA. Utilizarea probelor scrise în evaluarea


formativă şi sumativă / Cornelia Partene, Vali Ganea. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-27-6
371.26
CIP 2012-06027

666. PĂDUREAN, CORNELIU. Istoria şi didactica istoriei pentru


învăţământul primar : curs universitar / Corneliu Pădurean, Daniela Andreica. -
Ed. a 2-a, rev. - Arad : Gutenberg Univers, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8204-78-9
371.3:93(075.8)
CIP 2012-06759

667. PETRE, RODICA. Instruirea prin joc la grădiniţă / Rodica


Petre. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-19-1
371.382
CIP 2012-06959

668. PETRE, RODICA. Jocul didactic : metodă de învăţământ /


Rodica Petre. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-21-4
371.382
CIP 2012-06960
140 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

669. PÎRVU, VIORICA. Dialog social şi rezolvarea conflictelor în


învăţământul preuniversitar / Pîrvu Viorica. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2440-4
316.77:371
CIP 2012-05765

670. POCLID, MIHAI. Harta şcolară a judeţului Botoşani / Mihai


Poclid. - Botoşani : Quadrat, 2012
ISBN 978-606-8238-47-0
37(498-35 Botoşani)
CIP 2012-06538

671. POP, ANICA. Învăţământ prin joc / Anica Pop. - Zalău : Silvania,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8182-38-4
371.382
CIP 2012-06515

672. PREOTEASA, LUMINIŢA. Formarea competenţei manageriale


a profesorului / Preoteasa Luminiţa. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2345-2
65.012.4:371
371.213.1
CIP 2012-06594

673. Profesorul de religie şi rolul său formativ în perspectiva preoţiei


comune / coord.: Iosif Enăşoae. - Iaşi : Sapientia, 2012
ISBN 978-606-578-048-4
371.124:2
CIP 2012-06935
CIP 141

674. Profilul european al formării profesorului de limbi moderne :


cadru de referinţă / trad.: Anca-Mariana Pegulescu. - Craiova : Universitaria,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0345-5
371.14:82
371.124:82
CIP 2012-06836

675. Provocări în spaţiul construit : 120 de ani de învăţământ


superior de arhitectură = Challenges within the built environment : 120 years
of higher education in arhitecture / coord.: Ana Maria Dabija. - Bucureşti :
Editura Universitară "Ion Mincu", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-638-017-1
378(498):72
CIP 2012-05950

676. PURCARU, MONICA. Didactica matematicii în învăţământul


preşcolar - primar / Monica Ana Paraschiva Purcaru. - Braşov : Editura
Universităţii "Transilvania", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-19-0055-8
371.3:51:373.3
CIP 2012-05695

677. QUALITY INCREASE IN HIGHER EDUCATION


TEACHING THROUGH INNOVATIVE METHODS. Conferinţă
internaţională (1 ; 2012 ; Vrsac-Serbia). International Scientific Conference
''Quality Increase in Higher Education Teaching Through Innovative
Methods'' : conferinţă intenaţională : Vrsac-Serbia, 27 martie 2012 -
Timişoara : Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici"
Timişoara, 2012
ISBN 978-606-92307-9-4
378
CIP 2012-05525
142 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

678. RADA, GEORGETA. Cu povestitorul acasă la poveste : serbări


pentru preşcolari şi şcolari / Georgeta Rada. - Caracal : Editura Hoffman, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-265-5
371.383:373.2
821.135.1-93-82(082)
CIP 2012-05900

679. RADA, GEORGETA. Pe scena grădiniţei : serbări pentru


preşcolari / Georgeta Rada. - Caracal : Editura Hoffman, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-268-6
371.383:373.2
821.135.1-93-82(082)
CIP 2012-05898

680. RADA, GEORGETA. Răţuşca cea urâtă? : piesă de teatru în


versuri, după povestea cu acelaşi titlu a lui Hans Christian Andersen /
Georgeta Rada. - Caracal : Editura Hoffman, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-267-9
371.383:373.2
CIP 2012-05901

681. RADU, MĂDĂLINA. Baba-Oarba / Mădălina Radu. - Piteşti :


Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1436-0
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-06572

682. RADU, MĂDĂLINA. Cântecul broscuţelor / Mădălina Radu. -


Piteşti : Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1416-2
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-05071
CIP 143

683. RADU, MĂDĂLINA. Cu ciocan şi cleştişor / Mădălina Radu. -


Piteşti : Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1437-7
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-06571

684. RADU, MĂDĂLINA. Căţeluş cu părul creţ / Mădălina Radu. -


Piteşti : Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1418-6
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-05072

685. RADU, MĂDĂLINA. Căldăruşa plină / Mădălina Radu. - Piteşti :


Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1431-5
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-06573

686. RADU, MĂDĂLINA. Degeţelele / Mădălina Radu. - Piteşti :


Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1434-6
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-06574

687. RADU, MĂDĂLINA. Fluturaş, fluturaş / Mădălina Radu. -


Piteşti : Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1433-9
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-06575
144 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

688. RADU, MĂDĂLINA. Gărgăriţa Riţa / Mădălina Radu. - Piteşti :


Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1415-5
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-05073

689. RADU, MĂDĂLINA. Iepuraş coconaş / Mădălina Radu. - Piteşti :


Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1412-4
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-05074

690. RADU, MĂDĂLINA. La moară / Mădălina Radu. - Piteşti :


Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1432-2
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-06578

691. RADU, MĂDĂLINA. Moş cioc-boc / Mădălina Radu. - Piteşti :


Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1438-4
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-06576

692. RADU, MĂDĂLINA. Mama / Mădălina Radu. - Piteşti : Paralela


45, 2012
ISBN 978-973-47-1439-1
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-06577
CIP 145

693. RADU, MĂDĂLINA. Melc, melc, codobelc / Mădălina Radu. -


Piteşti : Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1409-4
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-05077

694. RADU, MĂDĂLINA. Pisicuţă pis, pis, pis / Mădălina Radu. -


Piteşti : Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1410-0
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-05078

695. RADU, MĂDĂLINA. Raţă răţişoară / Mădălina Radu. - Piteşti :


Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1411-7
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-05079

696. RADU, MĂDĂLINA. Trompeta / Mădălina Radu. - Piteşti :


Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1435-3
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-06579

697. RADU, MĂDĂLINA. Trei iezi cucuieţi / Mădălina Radu. - Piteşti :


Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1414-8
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-05075
146 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

698. RADU, MĂDĂLINA. Ursuleţul Martinel / Mădălina Radu. -


Piteşti : Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1417-9
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-05076

699. RADU, MĂDĂLINA. Vulpea şi gâsca / Mădălina Radu. - Piteşti :


Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1413-1
371.383:373.2
821.135.1-93
CIP 2012-05070

700. RUS, GEORGETA. Şcoala altfel : metode de captivare a atenţiei


şi motivare a elevilor din ciclul primar / Rus Georgeta. - Cluj Napoca :
Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0750-9
37
CIP 2012-05342

701. SIMIONESCU, ANA MARIA. Din compunerile mele : clasa a


IV-a / Ana Maria Simionescu ; coord.: Georgeta Grivei. - Bascov : Elicart, 2012
ISBN 978-606-8346-28-1
372.464
CIP 2012-05728

702. SMOLNICKI, FLORIN. Von Bildern zum kreativen Schreiben /


Florin Smolnicki. - Suceava : Editura George Tofan, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-625-043-6
159.954.4:371
CIP 2012-06400
CIP 147

703. SOARE, EMANUEL. Evoluţii ale paradigmei curriculumului în


societatea postmodernă / Soare Emanuel. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-3164-2
37.013
CIP 2012-05896

704. SOCEANU, GABRIELA. Metode şi procedee de învăţare prin


descoperire la matematică în ciclul primar / Gabriela Soceanu. - Bacău :
Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-24-5
372.47
CIP 2012-06964

706. SPIRIDON, AURELIA GABRIELA. Jocul didactic mathematic


la clasa I în alternative Step by step / Aurelia Gabriela Spiridon. - Drobeta-
Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-294-0
371.382:372.47:373.33
CIP 2012-05604

707. SPOREA-BĂRĂGAN, CORINA. Cronica învăţământului din


Vama Buzăului / Corina Sporea-Bărăgan. - Ceraşu : Scrisul Prahovean, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-8218-61-1
37(498 Vama Buzăului)
CIP 2012-06723
148 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

708. STAGIILE DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ ÎN


PREGĂTIREA STUDENTULUI PENTRU VIAŢA ACTIVĂ. Seminar
(Sibiu ; 2012). Stagiile de practică profesională în pregătirea studentului
pentru viaţa activă : bilanţ şi perspective : volumul seminarului organizat de
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu în cadrul proiectului
POSDRU/22/2.1/G/30859, Sibiu, 28 martie 2012 / coord.: Dumitru Baron,
Blanca Grama, Alexandra Mitrea. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2012
ISBN 978-606-12-0318-5
378
CIP 2012-05780

709. STAN, MARIA MAGDALENA. Elaborarea şi validarea unui


sistem de predicţie asupra reuşitei şcolare la debutul şcolarităţii / Stan Maria
Magdalena. - Geamăna : Tiparg, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-735-624-6
371
159.922.7
CIP 2012-06610

710. STANCIU, ILEANA. Metode şi procedee folosite în activităţile


de formare a reprezentărilor matematice la vârsta preşcolară / Ileana
Stanciu. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-23-8
372.47
CIP 2012-06963

711. STĂNESCU, DORIN. Ultimul haretist : învăţătorul Traian


Ghinescu la 100 de ani / Dorin Stănescu. - Ploieşti : Ploieşti - Mileniul III, 2012
ISBN 978-973-1797-40-3
37(498) Ghinescu,T.
CIP 2012-06395

712. STROE, CRINA. Caiet de abilităţi practice : clasa a IV-a :


auxiliar / Stroe Crina. - Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei, 2012
ISBN 978-606-643-008-1
371.381
CIP 2012-05815
CIP 149

713. SUGA, ELENA. Evaluarea randamentului şcolar în


învăţământul primar la matematică / Elena Suga. - Buzău : Teocora, 2012
ISBN 978-606-632-063-4
371.26:372.47
CIP 2012-06065

714. ŞTEFAN, FLORI. Jocul didactic / Flori Ştefan. - Craiova : Alma,


2012
ISBN 978-606-567-126-3
371.382
CIP 2012-06340

715. ŞTEFAN, FLORI. Să descifrăm tainele lecturii! : clasa a IV-a /


Flori Ştefan. - Craiova : Alma, 2012
ISBN 978-606-567-127-0
371.382
CIP 2012-06341

716. TELEGUŢĂ, RODICA. Metode moderne în activitatea de


predare-învăţare-evaluare / Teleguţă Rodica. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura
Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-306-0
371
CIP 2012-06902

717. Teste grilă : pedagogia învăţământului primar şi preşcolar /


coord.: Pătrăuţă Teodor. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-664-554-9
371
CIP 2012-07192

718. Teste şi bareme : olimpiada de ştiinţe pentru junior : Chimie,


Fizică, Biologie / Marta Turcu, Adriana Simona Popescu, Rodica Jidoveanu, ... -
Bucureşti : Didactica Publishing House, 2012
ISBN 978-606-8400-10-5
371.384:373.3
CIP 2012-05651
150 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

719. TOMA, GEORGETA. Calendarul sărbătorilor / Georgeta Toma ;


il. de Şerban Andreescu. - Piteşti : Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1428-5
371.671:372.46:373.24
CIP 2012-05798

720. TOMPEA, DANIELA-MARIA. Importanţa jocurilor şi


activităţilor alese la preşcolari / Daniela-Maria Tompea. - Brăila : Editura Sfântul
Ierarh Nicolae, 2012
ISBN 978-606-577-772-9
371.382
CIP 2012-04912

721. TOMULEŢ, VIRGIL. Jocuri pentru copii şi ... părinţi / Virgil


Tomuleţ, Sabin Tomuleţ. - Vatra Dornei : StudIS, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-108-3
371.382
CIP 2012-05696

722. TULBURE, VICTOR. Aritmetica lui Pogonici / Victor Tulbure ;


il. de Stela Creţu. - Piteşti : Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1419-3
372.47
CIP 2012-05080

723. Umanismul educaţiei mileniului III / coord.: Victoria Gheorghe,


Cristina Maican. - Buzău : Teocora, 2011-
6 vol.
ISBN 978-606-8223-56-8
Vol. 2. - Buzău : Editgraph, 2012 - ISBN 978-606-8310-68-8
371
CIP 2012-05685
CIP 151

724. UNGUREANU, MARIETA. Îndrumător de gramatică pentru


clasele I-IV / Ungureanu Marieta. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-606-8
372.462
811.135.1(075.33)
CIP 2012-06860

725. URECHE, CAMELIA. Didactica biologiei / Ureche Camelia,


Ureche Dorel. - Bacău : Alma Mater, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-179-1
371.3:57
CIP 2012-06198

726. URECHE, CAMELIA. Ghid de practică pedagogică / Ureche


Camelia, Nicuţă Daniela. - Bacău : Alma Mater, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-180-7
371.133
CIP 2012-06199

727. VÁNDOR-VÁRHEGYI, IBOLYA. Húsvéti fejtörő / Vándor-


Várhegyi Ibolya. - Deva : Editura Corvin, 2012
ISBN 978-973-622-752-3
371.38
CIP 2012-05003

728. VASILOIU, MARILENA. Evaluarea în învăţământul primar /


Vasiloiu Marilena. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-094-8
371.26
CIP 2012-06662

729. VELIŞCU, CARMEN ALINA. Calitatea şi managementul


calităţii în educaţie / Carmen Alina Velişcu. - Craiova : Legis, 2012
ISBN 978-606-612-071-5
65.012.4:371
CIP 2012-04935
152 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

730. VELIŞCU, CARMEN ALINA. Rolul jocului didactic în predarea


limbii române la ciclul primar / Carmen Alina Velişcu. - Craiova : Arves, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-518-323-0
371.382:811.135.1
CIP 2012-05133

731. VLAD, LUCIANA. Timpul liber mai mult decât distracţie /


Luciana Vlad. - Cluj Napoca : Digital Data, 2012
ISBN 978-973-7768-79-7
379.8
CIP 2012-06808

732. VOICU, MARILENA. În căutarea lui Morcoveaţă / Marilena


Voicu, Mariana Căruţaşu. - Buzău : Editgraph, 2012
ISBN 978-606-8310-76-3
37
CIP 2012-07196

733. Voluntariat pentru energie - colecţia ''Parteneriat în Educaţia


pentru Mediul Înconjurător'' / coord.: Dinca Cornelia. - Bucureşti : Decesfera,
2012
Index
ISBN 978-606-8228-07-5
37:504
CIP 2012-06053

734. WALTON, FRANCIS X. Cum să câştigăm de partea noastră


copiii şi adolescenţii, acasă şi la şcoală : manual pentru părinţi, profesori şi
consilieri / Francis X. Walton ; trad.: Ramona Covrig. - Bucureşti : Editura IPPA
HHM, 2012
ISBN 978-606-92430-4-6
37.018.1
CIP 2012-04852
CIP 153

735. ZAGARA, ANA GABRIELA. Tutoriale interactive în procesul


de învăţare / Ana Gabriela Zagara. - Drobeta-Turnu-Severin : Damira, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8297-52-1
371
CIP 2012-05405

736. ZAGARA, ANA GABRIELA. Tutoriale interactive-comunicare


şi învăţare / Ana Gabriela Zagara. - Drobeta-Turnu-Severin : Damira, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8297-51-4
371
CIP 2012-05406

737. ZARCU, MARIN. Ştiu să scriu şi să citesc / Zarcu Marin. -


Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-590-0
372.46
CIP 2012-05126

39 Etnografie. Folclor

738. ALEXANDRU TRIFAN, OTILIA. Jalea : o stare lirică / Otilia


Alexandru Trifan. - Buzău : Omega, 2012
ISBN 978-606-568-097-5
39(498)
821.135.1-143
CIP 2012-06948

739. ALUPULUI-RUS, MARTA. Soporul de Câmpie : monografie


folclorică / Marta Alupului Rus. - Piatra Neamţ : Capriccio, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-92873-4-7
39(498 Soporul de Câmpie)
CIP 2012-05924
154 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

740. ÁRGYELÁN, GYÖRGY. Vatra folclorică Elek-Sântana-


Grăniceri = Népi kultúra bölcsője Elek-Újszentanna-Ottlaka / Árgyelán
György, Paşca Rozalia Mariana, Fericean Camelia. - Arad : Gutenberg Univers,
2012
ISBN 978-606-8204-77-2
39(498)
CIP 2012-04971

741. Armonii corale săteşti / coord.: Ilie Caraman. - Brăila : Danubius,


2012
ISBN 978-973-8940-33-8
398.8(498)
CIP 2012-06226

742. BALABAN, AURELIA. Conversaţie la scara cerului cu Aurelia


Balaban / Elena Turbatu-Antonescu. - Bucureşti : Granada, 2012
ISBN 978-606-8254-19-7
396(498) Balaban,A.(047.53)
929 Balaban,A.
CIP 2012-07097

743. BĂNUŢĂ, GHEORGHE. Curs practic ''Pentru Viaţă'' : ghidul


manierelor elegante pentru adolescenţi / Gheorghe Bănuţă. - Câmpulung
Muscel : Editura Larisa, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-548-592-1
395
CIP 2012-06233

744. BORZAN, MARIA. Costumul popular românesc mureşean /


Maria Borzan, Roxana Maria Man ; ed.: Valentin Marica ; pref.: Valentin Marica. -
Târgu-Mureş : Editura "Cezara Codruţa Marica", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-92678-6-8
391(498-35 Mureş)
746.031.4(498-35 Mureş)
CIP 2012-05312
CIP 155

745. BUBURUZAN, DANA MIHAELA. Tehnologii de decorare a


ouălor / Dana-Mihaela Buburuzan. - Bacău : Editura Cadrelor Didactice, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93125-6-8
398.332.12(498)
CIP 2012-05042

746. COSTARU, ANCA ELENA. Studii de folclor comparat :


identitate şi alteritate culturală europeană / Costaru Anca Elena ; pref.: prof.
univ. dr. Gh. Manolache. - Cluj Napoca : Ecou Transilvan, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93142-0-3
39
CIP 2012-05217

747. DOMIDE, FILIP CORNEL. Datini stăbune din Ţara


Năsăudului / Cornel Filip Domide. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2012
ISBN 978-973-647-855-0
39(498 Ţara Năsăudului)
CIP 2012-05310

748. OMAGIU. CONSTANTINESCU, Nicolae. Exigenţele şi


utilitatea lecturii etnologice : in honorem Nicolae Constantinescu / ed.: Narcisa
Alexandra Ştiucă, Adrian Stoicescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din
Bucureşti, 2012
ISBN 978-606-16-0103-5
39
CIP 2012-06318

749. FODOR, GEORGETA. Destine comune : viaţa femeilor între


public şi privat : Ţara Românească, Moldova şi Transilvania : (secolele XV-
XVII) / Georgeta Fodor. - Cluj Napoca : Argonaut, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-109-310-9
396
CIP 2012-05338
156 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

750. FOTA, NORICA DUMITRA. Cei şapte ani de acasă / Fota Norica
Dumitra. - Caracal : Editura Hoffman, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-615-264-8
395-053.2
CIP 2012-05340

751. FRUMOASELE STRAIE ŢĂRĂNEŞTI ALE DOAMNELOR


DE LA ORAŞ. Expoziţie (2012 ; Bucureşti). Frumoasele straie ţărăneşti ale
doamnelor de la oraş : expoziţie : Bucureşti, Muzeul Naţional al Ţăranului
Român, 22 martie - 29 aprilie 2012 / Peter Jacobi ; pref.: Virgil Ştefan Niţulescu ;
curator: Monica Morariu ; graf.: Mircea Tancău. - Bucureşti : Martor, 2012
ISBN 978-606-92215-6-3
77.04:391(498)
CIP 2012-05701

752. GĂLĂŢAN-JIEŢ, DUMITRU. Riturile de trecere în ţinutul


momârlanilor : înmormântarea / Dumitru Gălăţan-Jieş. - Târgu-Jiu : Măiastra,
2012
ISBN 978-606-516-438-3
393
CIP 2012-05777

753. HANGU, DUMITRU. Zona etnografică Râmnicu Sărat : repere


geografice şi istorice / Dumitru Hangu. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-193-9
398(498 Râmnicu Sărat)
CIP 2012-05657

754. HAUMANN, HEIKO. Dracula : viaţa şi legenda / Heiko


Haumann ; trad.: Doina Fischbach. - Bucureşti : Editura ALL, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-587-028-4
398.4(498) Dracula
929 Dracula
CIP 2012-05650
CIP 157

755. HOLBAN, EUGENIU. Ştergarul românesc din sudul Moldovei /


Eugeniu Holban. - Galaţi : Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93040-1-3
7.031.4:746(498.3)
391(498.3)
CIP 2012-06545

756. IONESCU PRUT, CONSTANTIN. Calea rătăcită : o privire


asupra artei populare româneşti / Constantin Prut. - Timişoara : Editura
Fundaţiei Interart Triade, 2012
ISBN 978-606-8040-25-7
398(498)
CIP 2012-05759

757. KUŞNIR, GRIGOROVICI VEACESLAV. Ştergarul din


regiunea Dunării de Jos / G. V. Kuşnir. - Galaţi : Editura Muzeului de Istorie
Galaţi, 2012
ISBN 978-606-93040-0-6
39(498)
CIP 2012-06425

758. LUPUCA, IOANA BRÎNDUŞA. Balaurul în imaginarul folcloric


românesc : simbolul dragonului între Orient şi Occident / Lupuca Ioana
Brînduşa. - Suceava : Lidana, 2012
Index.
ISBN 978-606-8160-48-1
398(498)
CIP 2012-05526

759. MAZILESCU, SORIN. Elena Nencov şi păpuşile sale / Sorin


Mazilescu. - Piteşti : Alean, 2012
ISBN 978-606-92431-7-6
39
CIP 2012-06886
158 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

760. POPOVICI, SPERANŢA. Tradiţii, obiceiuri şi costumul popular


din ţara mea / Popovici Speranţa, Popovici Horia, Ţăranu Elena. - Iaşi : PIM,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0809-5
398(498)
CIP 2012-06742

761. RAMSEY, LYDIA. Bunele maniere în afaceri : eticheta care


aduce profit / Lydia Ramsey ; trad.: Cornelia Dumitru. - Bucureşti : Perfect
Projects, 2012
Index
ISBN 978-606-8347-19-6
395
CIP 2012-07240

762. SENDROIU, NICOLAE SEBASTIAN. Zăriştea amintirilor / pr.


Nicolae Sebastian Sendroiu, jurist Flavius Gabriel Sendroiu, prof. Rodica
Sendroiu ; coord.: Ioan Sendroiu. - Ploieşti : Grafoanaytis, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8146-20-1
398.2(498 Ceptura)
CIP 2012-07195

763. TANCIU, CONSTANŢA COCA. Comunicarea în cultura


tradiţională : colinda la români / Constanţa Coca Tanciu. - Craiova : Sitech,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2322-3
398.332.4(498)
CIP 2012-05958

764. TODINCA, VASILE. Lumea satului românesc în răspunsuri la


chestionarele Muzeului Limbii Române din Cluj / Vasile Todinca, Mihaela
Bulc. - Cluj Napoca : Mega, 2012
ISBN 978-606-543-232-1
398(498)
CIP 2012-05358
CIP 159

765. UNGUREANU, GRIGORE. Sărutări încântătoare : artă, ştiinţă,


umor / Grigore Ungureanu. - Bucureşti : Omega-Lux, 2012
ISBN 978-973-7856-40-1
392.61:008
177.6:008
CIP 2012-06542

766. VAŞCU, JANINA-ELENA. Codul bunelor maniere în şcoală /


Vaşcu Janina-Elena, Vaşcu Olivian-Nicolae, Nemţeanu Marin. - Craiova : Sitech,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2319-3
395:373.3
CIP 2012-05955

767. Zvirka gučul's'kogo fol'kloru : Э babusinoj skrini : culegere de


folclor huţul ''Din cufărul bunicii'' / consultant şi culegere folclor huţul: Silvia
Petrejuc ; ed. şi postf.: prof. dr. Ştefan Mariş. - Baia Mare : Ethnologica, 2012
ISBN 978-606-8213-10-1
39
CIP 2012-05274

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

768. MOGÎLDICI, DANIELA GABRIELA. Mecanisme de deplasare


prin salt / Daniela Gabriela Mogîldici ; referent ştiinţific: conf. univ. dr. ing.
Dragoş Popa. - Craiova : Else, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-635-040-2
5
CIP 2012-05175

769. Travaux pratique de physique et biophysique / Raluca Horhat,


Elena Denov, Oana Munteanu, Monica Neagu. - Timişoara : Eurobit, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-921-5
53:57(075.8)
CIP 2012-05162
160 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător

770. BARBU, CRISTINA MIHAELA. Protecţia mediului şi controlul


poluării / Barbu Cristina Mihaela. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2332-2
502/504
574
CIP 2012-06171

771. CIOLEA, DANIELA IONELA. Depoluarea aerului / Ciolea


Daniela Ionela. - Petroşani : Universitas, 2012
ISBN 978-973-741-269-0
504.06
CIP 2012-06928

772. DESPAN, GABRIELA. Ghid de bune practici / Despan


Gabriela. - Ploieşti : Editura Casei Corpului Didactic Prahova, 2012
ISBN 978-606-8287-26-3
504
CIP 2012-05215

773. FIRĂNESCU, MAGDALENA. Educarea preşcolarilor pentru


cunoaşterea mediului : lucrare metodico-ştiinţifică / Firănescu Magdalena. -
Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-099-3
371.3:504:373.24
CIP 2012-06657

774. LORINŢ, CSABA. Arii naturale protejate şi conservarea


biodiversităţii / Lorinţ Csaba. - Petroşani : Universitas, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-268-3
502.7
CIP 2012-05336
CIP 161

775. MIHĂESCU-DUŢĂ, DORALINA RAMONA. Economia


mediului / Mihăescu-Duţă Doralina Ramona. - Deva : Cetate Deva, 2012
ISBN 978-606-8205-32-8
504:33(075.8)
CIP 2012-05197

776. PAŞCA, MONICA. Poluarea sonoră : principii fizice şi


consecinţe / Paşca Monica. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2293-6
504.055
CIP 2012-04896

777. Plan de acţiune pentru mediu în şcoală : proiect educaţional /


Huiu Florentina, Dinu Daniela-Ludmila, Bănică Marina, Bădulescu Gheorghe. -
Bucureşti : Atelier Didactic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1846-37-8
504
CIP 2012-05337

778. Salvaţi planeta albastră! / coord.: Nicoleta Ichim-Izvoran, Dinu


Ichim-Izvoran. - Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0776-0
504.06
CIP 2012-05035

779. SIMION, CRISTIAN OVIDIU. Agenţi poluanţi şi impactul lor


asupra mediului : note de curs şi seminar pentru uzul studenţilor facultăţilor
CEPA - Filiala Alexandria şi MAT - Filiala Alexandria / conf. univ. dr. Simion
Cristian-Ovidiu, şef lucr. dr. Sărdan Marian, şef lucr. drd. Simion Mariana. -
Alexandria : Tipoalex, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-621-017-1
504.054
CIP 2012-06315
162 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

51 Matematică

780. ANDONE, CONSTANTIN. Ghid metodic : bacalaureat 2012 :


M2 matematică modele de rezolvare / Andone Constantin. - Piatra-Neamţ :
Cetatea Doamnei, 2012
ISBN 978-606-643-015-9
51(075.35)
CIP 2012-06043

781. BABOŞ, ALINA MIHAELA. Probabilităţi şi statistică : caiet de


seminar / Alina Mihaela Baboş. - Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre
"Nicolae Bălcescu", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-129-8
519.21(075.8)
519.22(075.8)
CIP 2012-05931

782. Bacalaureat 2012 - Matematică M2 : modele de subiecte /


Dumitru Andrei, Mariana Bacula, Emilia Bădescu, ... - Constanţa : Crizon, 2012
ISBN 978-973-1909-95-0
51(075.35)
CIP 2012-07228

783. BĂNICĂ, FLORINA. Metode şi procedee de învăţare prin


descoperire la matematică în ciclul primar / Florina Bănică, Nicoleta
Scărlătescu. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-241-3
371.3:51:373.3
CIP 2012-05998

784. BUTAC, ECATERINA. Utilizarea determinanţilor la teoremele


de medie / Butac Ecaterina. - Ploieşti : Editura Casei Corpului Didactic Prahova,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8287-25-6
517
CIP 2012-05037
CIP 163

785. CABA, GINA. Matematică : mic memorator pentru clasele V-


VIII / Gina Caba. - Bucureşti : Editura Caba, 2012
ISBN 978-973-7672-63-6
51(075.33)
CIP 2012-05941

786. CIUCĂ, MIHAELA ALINA. Metode euristice pentru tehnici de


calcul evolutiv / Mihaela Alina Ciucă. - Craiova : Legis, 2012
ISBN 978-606-612-074-6
51
CIP 2012-05127

787. CIUCĂ, MIHAELA ALINA. Metode de integrare numerică /


Mihaela Alina Ciucă. - Craiova : Legis, 2012
ISBN 978-606-612-073-9
517.956
CIP 2012-05128

788. COROBANĂ, LENUŢA. Managementul rezolvării exerciţiilor şi


problemelor în învăţământul primar / Corobană Lenuţa. - Bacău : Docucenter,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8246-86-4
65.012.4:51(075.33)
CIP 2012-05537

789. COROBANĂ, LENUŢA. Managementul jocului didactic


matematic la clasele I-IV / Corobană Lenuţa. - Bacău : Docucenter, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8246-85-7
65.012.4:371.382:51:373.3
CIP 2012-05536

790. COSTEA, ŞERBAN. Scaling Besov and Sobolev-Lorentz


capacities in the Euclidean setting / Şerban Costea. - Bucureşti : Editura
Academiei Române, 2012
ISBN 978-973-27-2166-7
51
CIP 2012-05151
164 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

791. DĂNCILĂ, EDUARD. Mă pregătesc pentru concursuri :


matematică pentru clasele I şi a II-a / Eduard Dăncilă, Ioan Dăncilă. - Iaşi :
Gama, 2012
ISBN 978-973-149-282-7
51(075.33)(076)
CIP 2012-05727

792. DĂNCILĂ, IOAN. Matematică distractivă pentru clasele a V-a a


VI-a / Ioan Dăncilă ; il. de Dragoş Grama. - Bucureşti : Art, 2012
ISBN 978-973-124-740-3
51(075.33)
CIP 2012-06876

793. DINU, CRISTIANA-VICTORIA. Metode numerice în


electrotehnică / Dinu Cristiana-Victoria. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-601-3
519.6:621.3
CIP 2012-08657

794. FRANŢESCU, VALENTIN IONUŢ. Strategii de rezolvare a


problemelor de aritmetică / Valentin Ionuţ Franţescu. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-221-5
511.1
CIP 2012-05048

795. GORUN, MIRELA. Matematica : o gândire logică şi o învăţare


inteligentă / Gorun Mirela. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-303-9
51(075.33)
CIP 2012-05599

796. GRÎNARU, IULIANA NADIA. Matematică : exerciţii şi


probleme pentru clasa a II-a / Iuliana Nadia Grînaru. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-12-2
51(075.33)(076)
CIP 2012-04863
CIP 165

797. GRÎNARU, IULIANA NADIA. Rezolvarea problemelor de


matematică / Iuliana Nadia Grînaru. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-13-9
51(075.33)
CIP 2012-04862

798. HORVAT-MARC, ANDREI. O nouă listă cu exerciţii de analiză


matematică / Andrei Horvat-Marc, Ioana Taşcu. - Baia Mare : Bibliophil, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93094-1-4
517
CIP 2012-05729

799. ISTRATE, MIHAI. Elemente de teoria grafurilor / Istrate Mihai,


Staicu Marian. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2307-0
519.17
CIP 2012-05489

800. LEMNETE-NINULESCU, LUMINIŢA. Matematici speciale :


teorie şi aplicaţii / Luminiţa Lemnete Niculescu. - Bucureşti : Politehnica Press,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-385-1
517
CIP 2012-06298

801. MANDA, CORINA IONELIA. Predarea-învăţarea criteriilor de


divizibilitate / Manda Corina Ionelia. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2300-1
511.2
CIP 2012-04948
166 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

802. MANDRA, ILEANA. Matematica în şcoala primară / Ileana


Mandra, Daniela-Veronica Stănescu. - Iaşi : Stef, 2012
2 vol.
ISBN 978-606-575-193-4
Partea 1. - ISBN 978-606-575-194-1
Partea 2. - ISBN 978-606-575-195-8
51
CIP 2012-06938 - CIP 2012-06939

803. MANEA, IOANA MONALISA. Culegere de probleme de


matematică pentru clasa a V-a / Manea Ioana Monalisa, Neagoe Cristina. - Ed. a
20-a, rev. - Bucureşti : Logos Junior, 2012
ISBN 978-973-7619-45-7
51(075.33)(076)
CIP 2012-05742

804. MANEA, IOANA MONALISA. Culegere de probleme de


matematică pentru clasa a VI-a / Manea Ioana Monalisa, Neagoe Cristina. - Ed.
a 19-a, rev. - Bucureşti : Logos Junior, 2012
ISBN 978-973-7619-46-4
51(075.33)(076)
CIP 2012-05741

805. MANEA, IOANA MONALISA. Culegere de probleme de


matematică pentru clasa a VII-a / Manea Ioana Monalisa. - Ed. a 17-a, rev. -
Bucureşti : ED.AS'.UNICUM, 2012
ISBN 978-606-92436-7-1
51(075.33)(076)
CIP 2012-05734

806. MANEA, IOANA MONALISA. Culegere de probleme de


matematică pentru clasa a VIII-a / Manea Ioana Monalisa, Neagoe Cristina. -
Ed. a 18-a, rev. - Bucureşti : ED.AS'.UNICUM, 2012
ISBN 978-606-92436-8-8
51(075.33)(076)
CIP 2012-05735
CIP 167

807. MANEA, IOANA MONALISA. Mathematik :


Aufgabensammlung für die 8 Klass / Manea Ioana Monalisa, Neagoe Cristina ;
trad.: Mureşan Hildegard. - Ed. a 5-a, rev. - Bucureşti : ED.AS'.UNICUM, 2012
ISBN 978-606-93132-2-0
51(075.33)(076)
CIP 2012-05730

808. MANEA, IOANA MONALISA. Mathematik :


Aufgabensammlung für die 7 Klass / Manea Ioana Monalisa ; trad.: Mureşan
Hildegard. - Ed. a 5-a, rev. - Bucureşti : ED.AS'.UNICUM, 2012
ISBN 978-606-93132-1-3
51(075.33)(076)
CIP 2012-05733

809. MANEA, IOANA MONALISA. Mathematik :


Aufgabensammlung für die 5 Klass / Manea Ioana Monalisa, Neagoe Cristina ;
trad.: Mureşan Hildegard. - Ed. a 5-a, rev. - Bucureşti : Logos Junior, 2012
ISBN 978-973-7619-49-5
51(075.33)(076)
CIP 2012-05738

810. MANEA, IOANA MONALISA. Mathematik :


Aufgabensammlung für die 6 Klass / Manea Ioana Monalisa ; trad.: Mureşan
Hildegard. - Ed. a 5-a, rev. - Bucureşti : Logos Junior, 2012
ISBN 978-973-7619-50-1
51(075.33)(076)
CIP 2012-05737

811. MANEA, IOANA MONALISA. Matematikai feladat :


gyüjtemény VII. osztály részére / Manea Ioana Monalisa ; trad.: Székely Éva,
Székely Tivadar. - Ed. a 8-a, rev. - Bucureşti : ED.AS'.UNICUM, 2012
ISBN 978-606-92436-9-5
51(075.33)(076)
CIP 2012-05731
168 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

812. MANEA, IOANA MONALISA. Matematikai feladat :


gyüjtemény VIII. osztály részére / Manea Ioana Monalisa, Neagoe Cristina ;
trad.: Székely Éva, Székely Tivadar. - Ed. a 7-a, rev. - Bucureşti :
ED.AS'.UNICUM, 2012
ISBN 978-606-93132-0-6
51(075.33)(076)
CIP 2012-05732

813. MANEA, IOANA MONALISA. Matematikai feladat :


gyüjtemény V. osztály részére / Manea Ioana Monalisa, Neagoe Cristina ; trad.:
Székely Éva, Székely Tivadar. - Ed. a 8-a, rev. - Bucureşti : Logos Junior, 2012
ISBN 978-973-7619-47-1
51(075.33)(076)
CIP 2012-05739

814. MANEA, IOANA MONALISA. Matematikai feladat :


gyüjtemény VI. osztály részére / Manea Ioana Monalisa, Neagoe Cristina ; trad.:
Székely Éva, Székely Tivadar. - Ed. a 8-a, rev. - Bucureşti : Logos Junior, 2012
ISBN 978-973-7619-48-8
51(075.33)(076)
CIP 2012-05740

815. MANEA, IOANA MONALISA. Teste de matematică pentru


evaluare : clasa a VI-a / Manea Ioana Monalisa. - Bucureşti : Logos Junior, 2012
ISBN 978-973-7619-51-8
51(075.33)(079.1)
CIP 2012-05736

816. Matematica în concursurile constănţene / Margareta Constantin,


Gabriela Constantinescu, Constantin Pătrană, Cătălin Zîrnă. - Constanţa : Crizon,
2012
ISBN 978-973-1909-94-3
51
CIP 2012-06331

817. MUNTEAN, ANA CRISTINA. Algebra geometrică / Ana Cristina


Muntean, Ioan Stana. - Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-385-2
512
CIP 2012-06549
CIP 169

818. MUNTEAN, ANA CRISTINA. Rezolvarea ecuaţiilor algebrice /


Ana Cristina Muntean, Ioan Stana. - Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-384-5
512.6(075.3)(076)
CIP 2012-06548

819. MUŞAT, ELISABETA. Inele euclidiene : lucrare ştiinţifică /


Elisabeta Muşat. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-240-6
512.55
CIP 2012-05466

820. NEGOESCU, NICOLETA. Noi rezultate în teoria punctelor


fixe / Nicolae Negoescu. - Iaşi : Stef, 2012
ISBN 978-606-575-189-7
515.126.4
CIP 2012-05331

821. PANTEA, MIHAELA-DANA. Algoritmizarea : soluţii : culegere


de probleme / Mihaela-Dana Pantea. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-577-815-3
510.5(076)
CIP 2012-06678

822. PASCU, MARGARETA. Caiet de lucru la matematică /


Margareta Pascu, Elena Filipoi. - Turda : Hiperborea, 2012
ISBN 978-606-8025-68-1
371.671:51:373.3
372.47
CIP 2012-05538

823. POP, VALER. Matematică : problemele mele în concursuri /


Valer Pop. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-28-3
51
CIP 2012-06025
170 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

824. PREOTEASA, LUMINIŢA. Exerciţii şi probleme recapitulative


pentru clasele a IX-a şi a X-a / Preoteasa Luminiţa. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-595-5
51(075.35)(076)
CIP 2012-05408

825. PREOTEASA, LUMINIŢA. Şiruri şi limite de funcţii / Preoteasa


Luminiţa. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2292-9
517(075.33)
CIP 2012-04817

826. PURCARU, IOAN. Aritmetică şi algebră pentru gimnaziu /


Purcaru Ioan, Pometescu Valerica. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2291-2
512(075.33)
CIP 2012-04816

827. PURCARU, IOAN. Complemente de matematică pentru


gimnaziu / Purcaru Ioan, Pometescu Valerica. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-587-0
51(075.33)
CIP 2012-04905

828. PURCARU, IOAN. Funcţii haotice : proprietăţi, aplicaţii /


Purcaru Ioan. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-585-6
51
CIP 2012-04903
CIP 171

829. PURCARU, IOAN. Ghid recapitulativ matematic : clasele VII-


VIII : fişe de lucru / Ioan Purcaru. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2287-5
51(075.33)
CIP 2012-04821

830. PURCARU, IOAN. Matematica în gimnaziu prin exerciţii şi


probleme / Ioan Purcaru. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2298-1
51(075.33)
CIP 2012-04901

831. PURCARU, IOAN. Probleme de analiză matematică / Purcaru


Ioan, Pometescu Valerica. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-589-4
517(076)
CIP 2012-04907

832. PURCARU, IOAN. Probleme de matematică pentru concursuri


şcolare / Purcaru Ioan, Pometescu Valerica. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-586-3
51
CIP 2012-04904

833. PURCARU, IOAN. Rezolvarea ecuaţiilor algebrice în mulţimea


numerelor raţională / Purcaru Ioan. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-584-9
512
CIP 2012-04811
172 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

834. PURCARU, IOAN. Rezolvarea ecuaţiilor algebrice în mulţimea


numerelor întregi / Purcaru Ioan. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-583-2
512
CIP 2012-04810

835. PURCARU, IOAN. Teste de matematică : pentru clasa a V-a /


Purcaru Ioan, Pometescu Valerica. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-588-7
51(075.33)(079.1)
CIP 2012-04906

836. RODU, ELENA. Funcţii continue : aplicaţii : lucrare metodico-


ştiinţifică / prof. Elena Rodu. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-577-776-7
511.11
CIP 2012-04914

837. SITARU, DANIEL. Matematică pentru concursuri : 200


probleme rezolvate, 800 probleme propuse / Daniel Sitaru, Claudia Nănuţi. -
Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8332-22-2
51(076)
CIP 2012-06139

838. SPANACHE, ALINA. Culegere de matematică : clasa a III-a /


Spanache Alina. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-307-7
51(075.33)(076)
CIP 2012-06903
CIP 173

839. STAICU, MARIAN. Metode de calcul numeric matricial :


implicaţii asupra perfecţionării curricumului şcolar / Staicu Marian, Istrate
Mihai. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2308-7
51
CIP 2012-05488

840. STĂNESCU, NICOLAE-DORU. Metode numerice : culegere de


probleme / Stănescu Nicolae-Doru. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-3163-5
519.6(076)
CIP 2012-05964

841. TĂTARU, VIRGILIU. Petre Sergescu sau Vocaţia matematicii /


Virgiliu Tătaru. - Drobeta-Turnu-Severin : Profin, 2012
ISBN 978-606-8406-21-3
51(498) Sergescu,P.
929 Sergescu,P.
CIP 2012-05096

842. Teste grilă de matematică 2012 / coord.: prof. iniv. dr. Dumitru
Mircea Ivan. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2012
ISBN 978-973-662-712-5
51(075.35)(079.1)
CIP 2012-07206

843. TUDORACHE, NELU. Exerciţii şi probleme pentru concursul


de matematică ''Euclid'' : clasele III-VIII / Tudorache Nelu. - Ed. a 12-a, rev. -
Iaşi : Taida, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-514-129-2
51(075.33)(079.1)
371.384:51:373.3
CIP 2012-06232
174 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

844. TURCAN, RADU. Aritmetică pentru învăţământul primar -


semestrul II : suport pentru studiul individual al studenţilor din anul II FR -
specializarea PIPP / Turcan Radu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0770-7
511.1
CIP 2012-05541

845. VLAD, IDA. Locuri geometrice - ''delicatese'' matematice / Ida


Vlad. - Bacău : Rovimed Publishers, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-583-296-1
514.12(075.8)
CIP 2012-06526

53 Fizică

846. BOGDAN, RADU. Electrocinetica : culegere de probleme / Radu


Bogdan. - Botoşani : Arena Cărţii, 2012
ISBN 978-606-93035-8-0
537.36
CIP 2012-06195

847. BOGDAN, RADU. Electromagnetism : culegere de probleme /


Radu Bogdan. - Botoşani : Arena Cărţii, 2012
ISBN 978-606-93035-9-7
537.8
CIP 2012-06196

848. DUMENCU, MARIANA. Necesitatea evaluării riscurilor în


utilizarea nanotehnologiilor / prof. Mariana Dumencu. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8273-83-9
539.26:621.9
CIP 2012-06958
CIP 175

849. EPARU, ION. Mecanică : lucrări de laborator şi teme de casă /


Ion Eparu, Liliana Rusu. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-450-3
531(075.8)(076.5)
CIP 2012-05031

850. ITUL, TIBERIU-PAVEL. Mecanică / Tiberiu Pavel Itul, Nicolae


Haiduc. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2012
ISBN 978-973-662-704-0
531
CIP 2012-07205

851. Metode experimentale avansate pentru studiul şi analiza bio-


nano-sistemelor / ed.: Mihaela Aluaş, Simion Simon. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii
de Ştiinţă, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-17-0115-5
53
CIP 2012-05568

852. NĂSTĂSESCU, VASILE. Metoda SPH : (Smoothed particle


hydrodynamics) / Vasile Năstăsescu, Ghiţă Bârsan. - Sibiu : Editura Academiei
Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-130-4
53
CIP 2012-06922

853. Noţiuni fundamentale de rezistenţa materialelor şi teoria


plasticităţii / Tiberiu Ştefan Mănescu, Nicuşor Laurenţiu Zaharia, Tiberiu
Mănescu jr., Cornel Iacob Mare. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-631-008-6
539.4
539.3
CIP 2012-05292
176 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

854. PETRIŞOR, SILVIU MIHAI. Mecanică statică şi cinematică :


culegere de probleme / Silviu-Mihai Petrişor, Ghiţă Bârsan. - Sibiu : Editura
Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-128-1
531(076)
CIP 2012-05930

855. POSTOLACHE, MAGDALENA. Parametri electro-optici ai


cristalelor lichide determinaţi cu radiaţii total polarizate / Magdalena
Postolache, Mihai Postolache. - Iaşi : Tehnopress, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-914-0
537.533.3
548-14
CIP 2012-06314

856. SEBEŞAN, IOAN. Fenomene de contact : lucrări de laborator /


Ioan Sebeşan, Cristina Tudorache. - Bucureşti : Matrix Rom, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-790-2
531.3:629.4
CIP 2012-05819

857. TEUŞDEA, ALIN CRISTIAN. Fizică generală prin aplicaţii


practice / Teuşdea Alin Cristian. - Ed. a 2-a, rev. - Oradea : Editura Universităţii
din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0778-3
53(075.8)
CIP 2012-05841
CIP 177

858. TIMAR GABOR, ALIDA IULIA. Retrospective luminescence


dosimetry : applications in archaeology, geology and environmental studies =
Dozimetrie retrospectivă luminescentă cu aplicaţii în arheologie, geologie şi
mediu / Alida Iulia Timar Gabor. - Cluj Napoca : Presa Universitară Clujeană,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-595-373-7
535.377
CIP 2012-04934

859. TIMOFTE, ADRIAN. Diferenţiabilitate şi fractalitate în


dinamica fluidelor / Adrian Timofte, Maricel Agop. - Iaşi : Ars Longa, 2012
ISBN 978-973-148-069-5
532.517
CIP 2012-06418

860. TUDOR, GABRIELA. Mecanică clasică : aspecte teoretice şi


aplicaţii : fizică nivel preuniversitar / Gabriela Tudor, Mihai Toma, Viorica
Tiron. - Tecuci : Grapho Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8128-27-6
531
CIP 2012-05059

54 Chimie

861. BUCĂLAE, GHEORGHE. Acizi carboxilici şi derivaţii


funcţionali ai acizilor carboxilici / Bucălae Gheorghe. - Târgu-Jiu : Academica
Brâncuşi, 2012
ISBN 978-973-144-517-5
547.29
CIP 2012-04956

862. CHIRIGIU, LIVIU. Lucrări practice de chimie analitică


calitativă / Liviu Chirigiu, Maria-Viorica Bubulică, Rodica-Geanina Chirigiu. -
Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0349-3
543.061
CIP 2012-06135
178 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

863. CISMAŞ, ANA. Chimie : culegere pentru clasele VII-IX / Cismaş


Ana. - Focşani : Hesiona, 2012
ISBN 978-973-88449-5-7
54(075.35)(076)
CIP 2012-05028

864. CRIŞU, CORINA. Elemente de metodologie didactică folosite în


predarea-învăţarea chimiei : metode interactive de grup / Corina Crişu. -
Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2342-1
371:54:373.3
CIP 2012-06588

865. DEACONU, ELISABETA CECILIA. Legătura ionică : studiul


logic al legăturii ionice / Elisabeta Cecilia Deaconu. - Bacău : Grafit, 2012
ISBN 978-606-563-041-3
54
CIP 2012-04871

866. FICAI, DENISA. Chimie organică : culegere de aplicaţii


teoretice / Denisa Ficai, Anton Ficai, Alexandru Mihai Grumezescu. - Craiova :
Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2343-8
547
CIP 2012-06593

867. GLIGOR, FELICIA GABRIELA. Teste pentru admitere :


Chimie / Gligor Felicia, Cormoş Gabriela. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-0316-1
54(075.35)(079.1)
371.27:378
CIP 2012-05789
CIP 179

868. MĂIEREANU, ALINA. Chimie : clasele VII-XII / Alina


Măiereanu. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-058-5
54(075.3)
CIP 2012-06371

869. MESAROŞ, CORNELIA. Diagnosticare prin GC-MS / Cornelia


Mesaroş, Monica Culea, Andreea Maria Iordache. - Cluj Napoca : Risoprint, 2012
ISBN 978-973-53-0762-2
543.544
CIP 2012-05341

870. MUNTEAN, CORNELIA. Echilibre în soluţii apoase : constante


condiţionale : principii, aplicaţii numerice, programe dedicate / şef lucr. dr.
ing. Cornelia Muntean, şef lucr. dr. ing. Marcela Stoia, prof. univ. consultant Ilie
Julean. - Timişoara : Editura Politehnica, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-554-472-7
543.061
CIP 2012-06467

871. POP, SIMONA-FLORENTINA. Materiale supramoleculare


multifuncţionale / Simona-Florentina Pop, Rodica-Mariana Ion. - Bucureşti :
Editura Victor, 2012
ISBN 978-973-1815-56-5
544.1
CIP 2012-06246

872. SIBIESCU, DOINA. Chimia compuşilor coordinativi / Sibiescu


Doina. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0754-8
544.52:546.302
CIP 2012-04843

873. UNGUREANU, ELENA. Chimia prin experimente / Elena


Ungureanu. - Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0784-5
54
CIP 2012-05245
180 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie

874. ANGHEL, FLORINA. Efectul de seră / Florina Anghel. -


Craiova : Alma, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-567-125-6
551.588.74
CIP 2012-05144

875. CROITORU, ADINA ELIZA. Introducere în biometeorologia


umană / Adina Eliza Croitoru, Victor Sorocovschi. - Cluj Napoca : Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2012
ISBN 978-606-17-0117-9
551.5
CIP 2012-06007

876. OMAGIU. IŞTVAN, Dumitru. In memoriam Dumitru Iştvan. -


Baia Mare : Ceconi, 2012
ISBN 978-606-8417-13-4
55(498) Iştvan,D.
929 Iştvan,D.
CIP 2012-05280

877. TRIFULESCU, MIHAI. Tratat de vulcanologie / Mihai


Trifulescu. - Bucureşti : Editura Dacoromână, 2012
ISBN 978-973-7782-83-0
551.21
CIP 2012-05007

878. VARTOLOMEI, FLORIN. Bazinul hidrografic Prut : studiu de


hidrologie / Florin Vartolomei. - Târgovişte : Transversal, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-605-033-3
556(498)(28 Prut)
CIP 2012-05662
CIP 181

879. VARTOLOMEI, FLORIN. Calitatea şi utilizarea apelor din


bazinul hidrografic Prut şi măsuri de protecţie a mediului şi conservare a
biodiversităţii / Florin Vartolomei. - Târgovişte : Transversal, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-605-032-6
556(498)(28 Prut)
504.06
CIP 2012-05661

880. VARTOLOMEI, FLORIN. Îndrumar în oceanografie / Florin


Vartolomei. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2012
ISBN 978-973-163-848-5
551.46
CIP 2012-05835

881. VÎLCU, CONSTANTIN. Morfodinamica bazinului superior al


râului Coisca / Constantin Vîlcu. - Sibiu : Salgo, 2012
ISBN 978-606-8015-62-0
556(498 Coisca)
CIP 2012-06422

56 Paleontologie

882. TURCULEŢ, ILIE. Muzeul Colecţiilor Paleontologice originale


de la Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'' Iaşi / Ilie Turculeţ, Mihai
Brânzilă. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-745-9
069.01(498):56
CIP 2012-06050

57 Biologie

883. ARDELEAN, IOAN. Microbiologie generală / Ioan I. Ardelean ;


[pref.: acad. I. Zarnea]. - Bucureşti : Ars Docendi, 2008-
vol. : il., schem., tab. ; 30 cm.
ISBN 978-973-558-352-1
Vol. 2. - 2012. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-558-606-5
579
CIP 2012-05276
182 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

884. DABELEA, MARIA. Elemente de ecologie şi protecţia mediului /


Dabelea Maria. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-592-4
574
504.06
CIP 2012-05410

885. DUMITRESCU, IOAN. Ecologie generală : îndrumător pentru


lucrări practice de laborator / Dumitrescu Ioan, Nimară Ciprian. - Petroşani :
Universitas, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-267-6
574(075.8)(076.5)
CIP 2012-05032

886. DUMITRU, MARIA. Evaluarea randamentului şcolar la


disciplina biologie / Maria Dumitru. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-594-8
371.26:57
CIP 2012-05409

887. FARSANG, ATTILA. Casa pasivă / Farsang Attila, Nagy Mihály,


Nógrádi Péter. - Oradea : Editura Casa, 2012
ISBN 978-606-8189-61-1
574
CIP 2012-04998

888. GUG, CRISTINA. Genetica / Cristina Gug. - Timişoara : Excelsior


Art, 2012
ISBN 978-973-592-285-6
575
CIP 2012-05689
CIP 183

889. LĂNCRĂJAN, IOANA. Aspecte biochimice şi terapeutice ale


produselor vegetale / Ioana Lăncrăjan. - Cluj Napoca : Ecou Transilvan, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93142-6-5
577.1
615.322
CIP 2012-05352

890. OPREAN, LETIŢIA. Biologie celulară şi moleculară :


îndrumător de laborator / Oprean Letiţia, Iancu Ramona, Lengyel Ecaterina. -
Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian Blaga", 2012
2 vol.
ISBN 978-973-739-907-6
Vol. 1. - ISBN 978-973-739-908-3
Vol. 2. - Bibliogr. - ISBN 978-973-739-930-4
576.3(075.8)
CIP 2012-05782 - CIP 2012-05783

891. OPREAN, LETIŢIA. Curs de biologie generală / Oprean Letiţia,


Iancu Ramona, Lengyel Ecaterina. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga"
din Sibiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-934-2
57(075.8)
CIP 2012-05788

892. OPREAN, LETIŢIA. Curs de biologie celulară şi moleculară /


Oprean Letiţia, Iancu Ramona, Lengyel Ecaterina. - Sibiu : Editura Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2012
2 vol.
ISBN 978-973-739-905-2
Vol. 1 : Îndrumător de laborator. - Bibliogr. - ISBN 978-973-739-906-9
Vol. 2 : Curs de biologie celulară şi moleculară. - Bibliogr. - ISBN
978-973-739-929-8
576.3(075.8)
577.2(075.8)
CIP 2012-05784 - CIP 2012-05785
184 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

893. OPREAN, LETIŢIA. Metode microbiologice de control şi


expertiză a alimentelor : curs / Oprean Letiţia, Iancu Ramona, Lengyel
Ecaterina. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-931-1
579.67(075.8)
CIP 2012-05781

894. OPREAN, LETIŢIA. Seminar de biologie celulară / Oprean


Letiţia, Iancu Ramona, Lengyel Ecaterina. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-933-5
576.3(075.8)
CIP 2012-05787

895. SÎRBU, IOAN. Ecologie practică / Sîrbu Ioan, Benedek Ana


Maria. - Ed. a 3-a, rev. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-0311-6
574
CIP 2012-05173

896. Tematica pentru examenul de licenţă 2012 / coord.: Ardelean


Aurel, Cachiţă Dorina. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2012
ISBN 978-973-664-551-8
57(075.8)(079.1)
CIP 2012-05327

897. VINTILĂ, TEODOR. Biotehnologii microbiene şi industriale /


Teodor Vintilă. - Timişoara : Mirton, 2012-
vol.
ISBN 978-973-52-1215-5
Vol. 1 : Microbiologie industrilă. - 2012. - Bibliogr. - ISBN
978-973-52-1216-2
579.66
CIP 2012-05757
CIP 185

898. VIŞAN, DIAMANTA. Modelarea matematică şi fizică în


biologie / Diamanta Vişan, Toma Vişan. - Deva : Editura Karina, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93065-7-4
519.86:57
CIP 2012-06774

58 Botanică

899. CIOBANU, NICOLAE. Flora spontană din zona de sud a


judeţului Olt / Nicolae Ciobanu, Victor-Viorel Vătămanu. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2303-2
581.9(498-35 Olt)
CIP 2012-05412

59 Zoologie

900. CIUBUC, CONSTANTIN. Trichopterele din România /


Constantin Ciubuc ; ed.: Genţiana Ciubuc. - Iaşi : Minied, 2010-2012
2 vol.
ISBN 978-973-9369-26-8
Vol. 2 : Clasa insecta, ordinul trichoptera, subordinul integripalpia :
(bioindicatori ai apelor dulci). - 2012. - Bibliogr. - Index. - ISBN
978-973-9369-28-2
591.9(498)
595.78
CIP 2012-06842

901. DURBĂCEA-BOLOVAN, RODICA. Creşterea dirijată a


salmonidelor / Durbăcea Bolovan Rodica. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-144-518-2
639.3:597.553.2
CIP 2012-05146
186 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

6 ŞTIINŢE APLICATE

61 Medicină

902. BRUCKNER, ION I. Personalităţi ale medicinei interne


româneşti din a II-a jumătate a secolului XX : contribuţii la dezvoltarea şi
promovarea specialităţii / prof. dr. Ion Bruckner, prof. dr. Nicolae Baltă. -
Bucureşti : Editura Academia de Ştiinţe Medicale, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-92759-2-4
61(498):929"19"
CIP 2012-05895

903. CEAPĂ, IRINELA. Istoria medicinei universale : note de curs /


Irinela-Nina Ceapă. - Bucureşti : Printech, 2012
ISBN 978-606-521-839-0
61(100)(091)
CIP 2012-06424

904. FRAU, ELENA. Sănătatea : dicţionar medical pentru familie /


Elena Frau. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
12 vol.
ISBN 978-606-600-753-5
Vol. 1. - ISBN 978-606-600-754-2
Vol. 2. - ISBN 978-606-600-755-9
Vol. 3. - ISBN 978-606-600-756-6
Vol. 4. - ISBN 978-606-600-757-3
Vol. 5. - ISBN 978-606-600-758-0
Vol. 6. - ISBN 978-606-600-759-7
Vol. 7. - ISBN 978-606-600-760-3
Vol. 8. - ISBN 978-606-600-761-0
Vol. 9. - ISBN 978-606-600-762-7
Vol. 10. - ISBN 978-606-600-763-4
Vol. 11. - ISBN 978-606-600-764-1
Vol. 12. - ISBN 978-606-600-765-8
81'374.2:61=135.1
CIP 2012-04882 / CIP 2012-04884 ; CIP 2012-04921 / CIP 2012-04929
CIP 187

905. GAY, PETER. Sigmund Freud : o viaţă pentru timpul nostru /


Peter Gay ; trad.: Florin Vlădoi. - Bucureşti : Editura Trei, 2012
ISBN 978-973-707-621-2
61(436) Freud,S.
929 Freud,S
CIP 2012-05091

906. HEUVEL-OLĂROIU, MARINELA van den. Medicină şi


globalizare : jurnalul unui medic cosmopolit / van den Heuvel-Olăroiu
Marinela. - Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, 2012
ISBN 978-973-160-058-1
61
CIP 2012-06098

907. MĂRGINEAN, CRISTINA OANA. Care and nutrition of new-


born and Toddler / Mărginean Cristina Oana. - Târgu-Mureş : University Press,
2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-169-179-4
613.22
612.39-053.2
641.562
CIP 2012-05943

908. Medicii şi biserica / vol. coord. de dr. Mircea Gelu Buta ; tip. cu
binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte Bartolomeu Valeriu Anania,
arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2004-
vol. ; 20 cm.
Vol. 10 : Medicină şi spiritualitate în abordarea pacientului terminal. -
2012. - ISBN 978-606-607-042-3
615.852
61:281.95
CIP 2009-10595
188 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

611/612 Anatomie şi fiziologie

909. Elemente figurate sanguine : fiziologie şi explorare / Daniela


Badea, Ionela Iancu, Veronica Sfredel, ... - Craiova : Sitech, 2012
ISBN 978-606-11-2335-3
611.018.5
612.1
CIP 2012-06859

910. FURNICA, CRISTINA. Splina : anatomie chirurgicală şi


imagistică / Cristina Furnica, Cristinel Stan, Raluca Ozana Chistol. - Iaşi : PIM,
2012
ISBN 978-606-13-0762-3
611.41
CIP 2012-05190

911. Handbook of practical physiology and functional explorations /


Simona Mihaela Slătineanu, Bogdan Gurzu, Irina Luciana Dumitriu, ... - Iaşi :
Editura Gr.T. Popa, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-544-094-4
612(075.8)
CIP 2012-05477

912. Histologie generală / Carmen Mihaela Mihu, Maria Crişan, Mariana


Mărginean, Alina Şovrea ; colab.: Carmen Melincovici, Annemarie Chindriş,
Bianca Boşca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu",
2006.
vol. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 973-693-197-8
ISBN 978-973-693-197-0
Vol. 2 : Histologie generală. - 2012. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-
693-486-5
611.018
CIP 2012-06524
CIP 189

913. IANCĂU, MARIA. Fiziologia aparatului digestiv : lucrări


practice / Maria Iancău. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2348-3
612.3(075.8)
CIP 2012-06822

914. LIEVEGOED, B. C. J. Omul la pragul lumii spirituale / B. C. J.


Lievegoed ; trad.: Mirella Pintea. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Univers
Enciclopedic Gold ; Cluj Napoca : Triade, 2012
ISBN 978-606-8358-38-3
ISBN 978-973-633-058-2
612.821.7
CIP 2012-05150

915. Metabolism : fundamentals and clinical applications for medical


students / Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Kaycsa Adriana, Liviu Tămaş. -
Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-386-9
612.015.3
CIP 2012-06734

916. MICLĂUŞ, VIOREL. Biologie celulară şi histologie generală /


Viorel Miclăuş. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0777-6
576
611.018
CIP 2012-06565

917. Principles and methods for practical lessons of physiology /


Simona Mihaela Slătineanu, Bogdan Gurzu, Irina Luciana Dumitriu, ... - Iaşi :
Editura Gr.T. Popa, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-544-093-7
612(075.8)
CIP 2012-05478
190 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

613/614 Igienă

918. BOIANGIU, MARIA. Start spre frumuseţe / Maria Boiangiu,


Cristina Olteanu. - Buzău : Teocora, 2012
ISBN 978-606-632-058-0
613.49
CIP 2012-05232

919. BUCĂTARU, MIHAELA. Ghidul examenului de absolvire


2012 / Mihaela Bucătaru. - Vatra Dornei : StudIS, 2012
ISBN 978-606-624-098-7
614.253.3
CIP 2012-06412

920. CHIŞ, ANCUŢA-LĂCRĂMIOARA. Patimă şi viciu, artă şi


fum / Ancuţa Lăcrămioara Chiş, Ucu Bodiceanu. - Târgu Mureş : Digital Docu
Print, 2012
ISBN 978-606-8233-34-5
613.84
CIP 2012-04876

921. CIOBOTEA, DIANA CLAUDIA. Frumuseţea şi redefinirea ei /


Diana Claudia Ciobotea, Carmen Castelina Neaga, Cosmin Neaga. - Craiova :
Contrafort, 2012
ISBN 978-606-545-591-7
613.2
CIP 2012-05619

922. Cum să mâncăm sănătos / consultant de specialitate Daniela Droj. -


Bucureşti : Eurocor, 2011-
12 vol.
ISBN 978-606-559-112-7
Vol. 5 : Cum pot fi/deveni alimentele toxice?. - 2012. - ISBN
978-606-559-140-0
613.2
CIP 2012-06336
CIP 191

923. DAN, VALENTINA. Cartea de bucate a Centrului Lifestyle


Herghelia : nutriţie pentru oameni sănătoşi şi bolnavi / Valentina Dan, dr.
Nicolae Dan. - Ed. a 4-a. - Buureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2012
Index
ISBN 978-973-101-549-1
613.2
CIP 2012-06447

924. DOCU-AXELERAD, DANIEL. Greutatea ideală şi exerciţiul


fizic / Docu Axelerad Daniel. - Constanţa : Editura Muntenia, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-692-323-4
613.24
796.4
CIP 2012-07209

925. DUMONTET, SOPHIE. Masajul bebeluşului / Sophie


Dumontet. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-743-6
613.95
CIP 2012-05184

926. HEREN, LOUISE. Cum să fii AS în creşterea şi îngrijirea


copilului : ghid practic şi inteligent / Louise Heren, Susan McMillan ; trad.:
Cornelia Marinescu. - Bucureşti : Corint, 2012
Index
ISBN 978-973-135-678-5
613.95
649.1
CIP 2012-04931

927. IACOBESCU, FĂNEL. Promovarea sănătăţii şi securităţii în


muncă, prevenirea bolilor profesionale, asigurarea unui mediu de lucru
prietenos / Iacobescu Fănel. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2333-9
614
CIP 2012-06172
192 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

928. LUPU, DAN ALEXANDRU. Cărticică înspre ... minte, trup şi


suflet : mic tratat de bunăstare / Dan Alexandru Lupu. - Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0778-4
613.24
CIP 2012-05244

929. MANEA, POMPILIU. Protecţia împotriva radiaţiilor, în


medicină şi tehnică / Pompiliu Manea (coord.). - Cluj-Napoca : Mediamira, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-713-299-4
614.8:539.16:61
614.8:539.16:62
CIP 2012-06503

930. PUIA NEGULESCU, GHEORGHE. Mâncând grăsimi rămânem


sănătoşi : să slăbim mâncând grăsimi bune : un obicei sănătos uitat astăzi / G.
Puia Negulescu, Gheorghe Mencinicopschi, Şerban Puia Negulescu. - Bucureşti :
Editura Universitară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-591-419-3
613.2
615.874.25
CIP 2012-06466

931. SUCIU, OANA. Igiena : curs / asist. univ. dr. Oana Suciu. -
Timişoara : Mirton, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-1214-8
614.31(075.8)
CIP 2012-06162

932. ŞTEFAN, TEODORU. Comportamente relevante pentru


sănătatea personalului militar : consumul de tutun / Teodoru Ştefan, Constantin
Romanoschi, Florentina Romanoschi. - Bucureşti : Editura Academiei Naţionale de
Informaţii "Mihai Viteazul", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-532-069-7
355.11:613.81
CIP 2012-06097
CIP 193

615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie

933. Analiza calitativă a substanţelor medicamentoase : aplicaţii /


Gladiola Ţânţaru, Mihai Apostu, Nela Bibire, ... - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-544-096-8
615.2(075.8)
CIP 2012-05938

934. ARDELEAN, AUREL. Elemente de citotoxicologie / Aurel


Ardelean. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2012
ISBN 978-973-27-2168-1
615.9
CIP 2012-05383

935. ARGEŞANU, OVIDIU DRAGOŞ. Reiki : între mit şi realitate /


Ovidiu-Dragoş Argeşanu. - Bucureşti : Pro Dao, 2012
ISBN 978-606-92997-6-0
615.84:577.3
CIP 2012-06735

936. AUSTIN, PHYLIS. Remedii naturale / Phylia Austin, Agatha


Thrash, Calvin Thrash ; trad.: Sandu Barbu, Carmen Roşca-Năstăsescu. - Ed. a 8-
a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2012
ISBN 978-973-101-555-2
615.322
615.8
CIP 2012-06755

937. CRĂINICEANU, DORINA. Cercetarea plantelor medicinale din


perimetrul localităţii Bala : implicaţii în procesul didactic / Crăiniceanu
Dorina. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-308-4
615.322(498 Bala)
633.88(498 Bala)
CIP 2012-06904
194 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

938. CULDA, CEZAR. Lumea minunată a Qigong-ului : cheia


reuşitei în practicile energetice chinezeşti / Cezar Culda. - Ed. a 4-a. - Bucureşti :
Licorna Edit, 2012
ISBN 978-973-8442-06-1
615.322(510)
615.82
CIP 2012-05929

939. CULDA, CEZAR. Medicina tradiţională chineză şi Qigong-ul


terapeutic / Cezar Culda. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Licorna Edit, 2012
ISBN 978-973-8442-05-4
615.322(510)
615.82
CIP 2012-05928

940. DOCU-AXELERAD, DANIEL. Rolul kinetoterapiei în


accidentele vasculare cerebrale / Docu Axelerad Daniel, Docu Axelerad Any. -
Constanţa : Editura Muntenia, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-692-324-1
615.825:616.1
CIP 2012-07208

941. DRĂGAN, LIANA. Îndrumător pentru stagiul de practică al


studenţilor anului V farmacie / Liana Drăgan, Lavinia Vlaia. - Timişoara :
Mirton, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-1225-4
615(075.8)
CIP 2012-06877

942. FONTANEL, BÉATRICE. Mică istorie a prezervativului /


Béatrice Fontanel, Daniel Wolfromm ; trad.: Ion Doru Brana. - Bucureşti : Nemira
Publishing House, 2012
ISBN 978-606-579-354-5
615.477.86
CIP 2012-06459
CIP 195

943. ICHIM, PAUL. Kinetoprofilaxie / Paul Ichim, Mircea Ene Ion. -


Galaţi : Zigotto, 2012
ISBN 978-606-8303-52-9
615.825
CIP 2012-06432

944. ILIE, GINA. Masajul : o terapie completă / Gina Ilie. - Bucureşti :


Pro Dao, 2012
ISBN 978-606-92997-4-6
615.82
CIP 2012-06736

945. KING, DEBORAH. Fii propriul tău şaman : vindecă-te pe tine şi


pe cei din jur cu medicina energetică a secolului XXI / Deborah King ; trad.:
Natima Mîndrilă. - Bucureşti : Life Style, 2012
ISBN 978-606-8309-09-5
615.84:577.3
CIP 2012-04895

946. MACOVEI, SABINA. Stretching / Sabina Macovei. - Bucureşti :


Editura AFIR, 2012
ISBN 978-973-7714-71-8
615.825:616.72+616.74
CIP 2012-06602

947. MARINESCU, ZOE. Curs de farmacologie pentru cadre medii /


farmacist primar Zoe Marinescu. - Bucureşti : Tradiţie, 2012
2 vol.
ISBN 978-973-8469-21-1
Vol. 1. - Bibliogr. - ISBN 978-973-8469-24-2
Vol. 2. - Bibliogr. - ISBN 978-973-8469-25-9
615.01
CIP 2012-07230 - CIP 2012-07230

948. MIHAI, LAURENŢIA LELIA. Suprastructuri protetice din


zirconiu / Laurenţia Lelia Mihai. - Bucureşti : Printech, 2012
ISBN 978-606-521-837-6
616.314:615.46
546.83
CIP 2012-06423
196 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

949. SOESCU, SORINA. Analiza de grup în homeopatie : remedii


"universale" / Sorina Soescu. - Constanţa : Leda, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-8423-41-1
615.015.32
CIP 2012-05746

950. STANA, DOINA. Botanică farmaceutică sistematică / Doina


Stana. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-744-265-9
615.322:58
CIP 2012-06243

951. TALAGHIR, LAURENŢIU-GABRIEL. Kinetoterapie : aplicaţii


de gimnastică aplicată după traumatisme locomotorii / Laurenţiu-Gabriel
Talaghir. - Galaţi : Zigotto, 2012
ISBN 978-606-8303-58-1
615.825
CIP 2012-06438

952. TUKA, LÁSZLÓ. Studii de istoria farmaciei / dr. Tuka László. -


Cluj Napoca : Stúdium, 2012
ISBN 978-973-643-202-6
615.01
CIP 2012-04889

953. USUI, MIKAO. Manual de Reiki / Mikao Usui ; trad.: Ruxandra


Ştefana Munteanu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2012
ISBN 978-606-579-350-7
615.84:577.3
CIP 2012-06458
CIP 197

616/618 Patologie

954. BALABAN, VALERIA. Antologie de fişe pentru prevenirea şi


corectarea dislexo-disgrafiei / Balaban Valeria. - Cluj Napoca : Imprimeria
Ardealul, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8004-35-8
616.89-008.434.5
CIP 2012-06414

955. BOULTON, ANDREW J. M. Neuropatia diabetică în practica


clinică / Andrew J. M. Boulton, Loretta Vileikyte. - Târgu Mureş : Farmamedia,
2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8215-11-2
616.379-008.64:616.8
CIP 2012-05482

956. BUCUR, ALEXANDRU. Managementul afecţiunilor


chirurgicale oro-maxilo-faciale / Bucur Alexandru, Băciuţ Grigore, Surpăţeanu
Mihai. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-3136-9
616.314
CIP 2012-06460

957. Carte pentru copii şi tineri cu diabet zaharat tip 1 / Viorel


Şerban, Alexandra Sima, Adrian Vlad, ... - Timişoara : Mirton, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-1217-9
616.379-008.64-053.2
CIP 2012-06095
198 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

958. CIAVOI, GABRIELA. Tehnologia protezelor mobile şi


mobilizabile : curs pentru studenţii anului II - Medicină dentară / Ciavoi
Gabriela, Ţig Ioan, Fodor Ovidiu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0768-4
616.314-77
CIP 2012-05264

959. CIURESCU, DANIEL. Ghid de practică - Bolile oncologice :


abordări privind date introductive / dr. Daniel Ciurescu. - Braşov : Pastel, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8108-94-0
616-006.6
CIP 2012-05014

960. CIURESCU, DANIEL. Ghid de practică - Bolile oncologice / dr.


Daniel Ciurescu. - Braşov : Pastel, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8108-95-7
616-006.6
CIP 2012-05015

961. COTOR, GABRIEL. Fiziopatologie specială / G. Cotor. -


Bucureşti : Printech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-833-8
616-092
CIP 2012-05809

962. CUCU, ALIN. Ghid de practică - Stagiul de chirurgie / prof. dr.


Alin Cucu. - Braşov : Pastel, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8108-86-5
616-089
CIP 2012-05011
CIP 199

963. Curs practic de implantologie orală / dr. Ioan Sîrbu (coord.). -


Bucureşti : Editura Militară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-32-0893-8
616.314-089.843(075.8)(075.6)
CIP 2012-06383

964. DASCĂLU, IONELA TEODORA. Noţiuni de tehnică


ortodontică / Ionela Teodora Dascălu, Evantia Coleş, Horia Octavian Manolea. -
Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0366-0
616.314-089.23
CIP 2012-06838

965. Diagnostic psihodinamic operaţional OPD-2 : manual de


diagnostic şi planificarea terapiei / trad.: Mihaela Sandală Oprean Aron, Nicoleta
Dumitru, Daniela Butiare, Gabriela Hum. - Bucureşti : Editura Trei, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-707-620-5
616-07
CIP 2012-05152

966. FALUP-PECURARIU, OANA. Ghid de practică - Pediatrie / dr.


Oana Falup Pecurariu. - Braşov : Pastel, 2012
2 vol.
ISBN 978-606-8108-99-5
Partea 1. - Bibliogr. - ISBN 978-606-8108-92-6
Partea 2. - Bibliogr. - ISBN 978-606-8108-93-3
616-053.2
CIP 2012-05022 - CIP 2012-05023

967. FALUP-PECURARIU, OANA. Ghid de practică - Stagiu de


pediatrie / dr. Oana Falup Pecurariu. - Braşov : Pastel, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8108-91-9
616-053.2
CIP 2012-05024
200 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

968. FORSYTHE, JAMES. Remedii împotriva îmbătrânirii : secrete


care combat efectele îmbătrânirii şi vă schimbă viaţa : accesul vostru către
adevărata fântână a tinereţii / dr. James Forsythe ; trad.: Marius Chitoşcă. -
Bucureşti : Life Style, 2012
ISBN 978-606-8309-10-1
616-053.9
CIP 2012-06178

969. GEORGESCU, ANCA-MEDA. Afectarea cardiacă în infecţia


HIV / Anca Georgescu, Dan Georgescu. - Târgu-Mureş : University Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-169-185-5
616.12-008.6 SIDA
CIP 2012-06349

970. Gnathologie clinică aplica(-bilă)tă cotidian / Ion D. Coca, S.


Tschechne, Valentina Coca, Dan Paloş. - Bucureşti : Cermaprint, 2012
ISBN 978-606-552-092-9
616.314
CIP 2012-06429

971. HASLAM, DAVID. Sănătatea copilului meu : ghid de simptome


şi îngrijiri / David Haslam ; trad.: Marius Constantin ; control ştiinţific: Nicolae
Muică. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Humanitas, 2012
Index
ISBN 978-973-50-3578-5
616-053.2
613.95
CIP 2012-06761

972. HĂINEALĂ, CRISTINA. Joncţiunea os-implant / Cristina


Hăineală. - Bucureşti : Printech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-836-9
616.314-089.843
CIP 2012-06042
CIP 201

973. ICHIM, PAUL. Noţiuni de nursing pentru kinetoterapeuţi / Paul


Ichim. - Galaţi : Zigotto, 2012
ISBN 978-606-8303-48-2
616-083
615.825
CIP 2012-06430

974. ILIESCU, LAURA. Carcinomul hepatocelular / Laura Iliescu. -


Târgovişte : Bibliotheca, 2012
ISBN 978-973-712-673-3
616.36-006.6-073
616.36-002.1
CIP 2012-05654

975. KOZMA, ANDREI. Dimorfismul erupţiei dentare / Andrei


Kozma. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-748-675-2
616.314
CIP 2012-05401

976. LAZĂR, DORIN. Infecţia streptococică şi semnificaţia ASLO /


Dorin Lazăr. - Arad : Tiparniţa, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8422-00-8
616.98:579.861
CIP 2012-06267

977. LĂBUŞCĂ, LUMINIŢA. Regenerative medicine in orthopedic


surgery = Cell sources for cartilage regeneration / Luminiţa Lăbuşcă. - Iaşi :
Tehnopress, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-907-2
617.3
CIP 2012-04992
202 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

978. LEAU, FLORIN. Anesteziologie şi chirurgie generală / Florin


Leau. - Bucureşti : Printech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-838-3
616-089.5
CIP 2012-06769

979. LUPU, ADRIANA. Nursing în boli interne / Adriana Lupu. -


Galaţi : Zigotto, 2012
ISBN 978-606-8303-49-9
616-083
616
CIP 2012-06431

980. MANOLE, FELICIA. Otorinolaringologie / Felicia Manole. - Ed.


a 2-a, rev. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0775-2
616.21(075.8)
CIP 2012-05840

981. MIRON, LUCIAN. Oncologie generală / Lucian Miron, Mihai


Marinca. - Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-544-092-0
616-006.6(075.8)
CIP 2012-05940

982. MIŞARCĂ, CĂTĂLIN. Ghid de practică - Asistenţă medicală /


dr. Cătălin Mişarcă. - Braşov : Pastel, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8108-90-2
616-083.98
CIP 2012-05012
CIP 203

983. MOGA, MARIUS. Ghid de practică - Obstetrică-Ginecologie /


conf. univ. dr. Marius Moga. - Braşov : Pastel, 2012
2 vol.
ISBN 978-606-8108-76-6
Vol. 1. - Bibliogr. - ISBN 978-606-8108-96-4
Vol. 2. - Bibliogr. - ISBN 978-606-8108-97-1
618.1/.2(075.8)
CIP 2012-05018 - CIP 2012-05019

984. MOGA, MARIUS. Ghid de practică - Obstetrică-Ginecologie /


conf. univ. dr. Marius Moga. - Braşov : Pastel, 2012
2 vol.
ISBN 978-606-8108-98-8
Partea 1. - Bibliogr. - ISBN 978-606-8108-87-2
Partea 2. - ISBN 978-606-8108-89-6
618.1/.2(075.8)
CIP 2012-05020 - CIP 2012-05021

985. Opţiuni terapeutice în artroza gleznei / Dinu Vermeşan, Horia


Hărăguş, Damian Graţian, ... - Timişoara : Artpress ; Bucureşti : Editura Academia
de Ştiinţe Medicale, 2012
ISBN 978-973-108-454-1
ISBN 978-606-92759-3-1
616.72-002
CIP 2012-06469

986. Particularităţi ale bolilor cardiovasculare la femei / coord.: conf.


Florin Mitu, conf. Dana Pop, prof. dr. Dumitru Zdrenghea. - Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0782-1
616.1
CIP 2012-05188

987. PORTER, ROBERT S. Manual Merck : 80 de simptome


frecvente / Robert S. Porter ; trad.: Vasilescu Marina-Bianca. - Bucureşti : Editura
ALL, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-587-014-7
616-07
CIP 2012-05129
204 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

988. Prevenţie oro-dentară / Lucia Bârlădeanu, Ioan Dănilă, Iulia


Săveanu, Carina Balcoş. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-544-095-1
616.314
CIP 2012-05939

989. Progrese în medicina dentară / coord.: prof. univ. dr. Teodor


Trăistaru, conf. univ. dr. Mihai Burlibaşa. - Bucureşti : Ars Docendi, 2011-
vol.
ISBN 978-973-558-555-6
vol. 5 / coord.: conf. univ. dr. Mihai Burlibaşa, conf. univ. dr. Ligia
Muntianu, şef lucrări dr. Gabriela Tănase. - 2012. - Bibliogr. - ISBN
978-973-558-607-2
616.314
CIP 2012-05277

990. RĂDOI, MARIANA. Ghid de practică - Bolile aparatului


cardiovascular / prof. univ. dr. Mariana Rădoi. - Braşov : Pastel, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8108-84-1
616.1
CIP 2012-05016

991. RĂDOI, MARIANA. Ghid de practică - Bolile aparatului


respirator / prof. univ. dr. Mariana Rădoi. - Braşov : Pastel, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8108-85-8
616.2
CIP 2012-05017

992. Semiologie şi terminologie medicală / Cristin Constantin Vere,


Cătălin Forţofoiu, Floriana Elvira Ionică, ... - Craiova : Editura Medicală
Universitară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-106-199-3
616-07(075.8)
001.4:61(075.8)
CIP 2012-06343
CIP 205

993. SPINEANU, RADU. Pancreatologie pediatrică / Radu Spineanu,


Simona Cheregi. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0793-6
616.37-053.2-073:534.321.9
616.37-053.2-076:57.086
CIP 2012-07220

994. TECĂU, CORNELIUS MARIUS. Ghid de practică - Anestezie şi


terapie intensivă / şef lucrări dr. Cornelius Marius Tecău. - Braşov : Pastel, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8108-88-9
616-08-039.76
616-089.5
CIP 2012-05013

995. Teste grilă pentru examenul de licenţă / Elena Gabriela Despa


(coord.), Anca Iuliana Popescu, Raluca Anca Giurescu, ... - Bucureşti : Printech,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-841-3
616-091:616.314
CIP 2012-06771

996. Teste grilă pentru examenul naţional de rezidenţiat 2012 / Alexa


Daniel, Alexa Laura, Constantinescu Sorin, ... - Râmnicu-Sărat : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-205-9
616(075.8)(079.1)
CIP 2012-07104

997. Urgenţe medicale : manual-sinteză pentru asistenţi medicali /


Florian Chiru, Adela Chiru, Crin Marcean, Elena Iancu. - Bucureşti : RCR
Editorial, 2012
ISBN 978-606-8300-01-6
616-083.98
CIP 2012-05486
206 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

998. VEREŞ, LILIANA. Aspecte de alergologie şi imunologie în


practica medicală / Liliana Vereş, Cornelia Ursu. - Iaşi : PIM, 2012-
2 vol.
ISBN 978-606-13-0768-5
Vol. 1. - 2012. - ISBN 978-606-13-0769-2
616-056.3
CIP 2012-05034

619 Medicină veterinară

999. CONSTANTINESCU, CONSTANTIN DAN. Ghid practic


pentru creşterea fecundităţii la vacile însămânţate artificial / Constantin Dan
Constantinescu. - Bucureşti : Coral Sanivet, 2012
ISBN 978-973-8237-45-2
619::612.616:636.2
CIP 2012-05000

1000. OANA, LIVIU. Anesteziologie şi propedeutică chirurgicală


veterinară / Liviu Ioan Oana. - Ed. a 2-a. - Cluj Napoca : Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0780-6
619::616-089.5+616-089
CIP 2012-06711

62 Tehnică. Inginerie

1001. ANTON, CRISTINA. Ghid metodologic : Tehnologii generale


mecanice / Cristina Anton. - Craiova : Info, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8100-95-1
62
CIP 2012-06100

1002. ANTON, CRISTINA. Ghid metodologic : Elemente de


proiectare / Cristina Anton. - Craiova : Info, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8100-94-4
62
CIP 2012-06101
CIP 207

1003. BOGDAN, MIHAELA-LIANA. Vibraţii mecanice : teorie şi


aplicaţii = Mechanical vibrations : theory and applications / Mihaela-Liana
Bogdan, Constantin Bogdan. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2357-5
62-752
CIP 2012-06831

1004. CÎMPAN, LILIANA RELI. Dimensionarea instalaţiilor


electrice : auxiliar curricular - domeniul tehnic : tehnician în instalaţii
electrice / Liliana Reli Cîmpan. - Galaţi : Pax Aura Mundi, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-119-109-6
62
CIP 2012-05832

1005. DUMITRIU, MĂDĂLINA. Vibraţii : aplicaţii numerice şi


experimentale / Mădălina Dumitriu, Traian Mazilu. - Bucureşti : Matrix Rom,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-793-3
62-752
CIP 2012-06220

1006. LUNGULEASA, AUREL. Compozite stratificate / Aurel


Lunguleasa. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2012
ISBN 978-606-19-0051-0
62.002.3
CIP 2012-05335

1007. Mecanica fluidelor : îndrumar de laborator / Lucian Mândrea,


Gheorghe Băran, Florentina Bunea, ... - Bucureşti : Politehnica Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-384-4
62-82
CIP 2012-05865
208 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1008. OMAGIU. MIHĂIŢĂ, Mihai. Mihai Mihăiţă - 80 de ani. -


Bucureşti : Editura A.G.I.R, 2012
ISBN 978-973-720-430-1
62(498) Mihăiţă,M.
CIP 2012-05030

1009. MOCOFAN, DOINA. Acţionări hidraulice în mectronică /


Mocofan Doina, Ionică Lucia, Miclău Maria. - Drobeta-Turnu-Severin : Damira,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8297-53-8
62-82
CIP 2012-06158

1010. MUNTEANU, LIGIA. Nanocomposites / Ligia Munteanu. -


Bucureşti : Editura Academiei Române, 2012
ISBN 978-973-27-2172-8
62
CIP 2012-06882

1011. Nanomaterials and nanostructures for various applications /


editors: Gheorghe Brezeanu, Horia Iovu, Cornel Cobianu, Dan Dascălu. -
Bucureşti : Editura Academiei Române, 2012
ISBN 978-973-27-2169-8
62.002.3:539.24
539.26:621.9
CIP 2012-05636

1012. PETRE, IVONA. Elemente de inginerie mecanică : organe de


maşini : aplicaţii rezolvate la seminar şi probleme de sinteză date la examen /
Petre Ivona Camelia. - Târgovişte : Valahia University Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-603-051-9
62(075.8)(079.1)
CIP 2012-06640
CIP 209

1013. POP, MONIKA JUTKA. Dicţionar educaţie tehnologică /


Monika Jutka Pop. - Baia Mare : Ceconi, 2012
ISBN 978-606-8417-14-1
81'374.2:62=135.1
CIP 2012-06091

1014. POPESCU, DAN. Sisteme de acţionare electrică / Dan Popescu. -


Craiova : Else : Sitech, 2012
ISBN 978-606-635-041-9
ISBN 978-606-11-2340-7
62-82:621.3
CIP 2012-06596

1015. STOICA, AUGUSTIN. Proiectarea lagărelor cu rostogolire /


Stoica Augustin, Florea Radu. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2012
ISBN 978-606-12-0307-9
62
CIP 2012-05509

1016. ZAROJANU, HORIA GH. Neculai Tăutu : (1934-2011) / Horia


Zarojanu, Elena Răileanu. - Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu
Botez", 2012
ISBN 978-606-582-016-6
62(498) Tăutu,N.
CIP 2012-06408

620 Materiale. Merceologie. Energetică

1017. NEAMŢU, ADINA PATRICIA. Analiza ofertei de mărfuri


nealimentare : auxiliar curricular pentru clasa a X-a / Adina Patricia Neamţu. -
Craiova : Maya Publishing, 2012
ISBN 978-606-618-085-6
620.2(075.35)
CIP 2012-06646
210 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1018. ONEŢIU, ANDA NICOLETA. Teste grilă : Geopolitica


securităţii energetice europene : dimensiuni geopolitice şi geostrategice în
bazinul Mării Negre / Anda Nicoleta Oneţiu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-144-2
620.9(075.8)(079.1)
CIP 2012-05393

621 Construcţii de maşini. Electrotehnica

1019. CIOBANU, DUMITRU. Exploatarea eficientă a reţelelor


integrate digitale în transmiterea şi procesarea informaţiilor / Dumitru
Ciobanu. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
2 vol.
ISBN 978-606-8394-65-7
Vol. 1. - 2012 - ISBN 978-606-8394-66-4
Vol. 2. - 2012 - ISBN 978-606-8394-67-1
621.3.049.77
CIP 2012-06021 - CIP 2012-06022

1020. CIOBANU, DUMITRU. Releu electronic pentru măsurarea


rezistenţei izolaţiei / Dumitru Ciobanu. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
ISBN 978-606-8394-64-0
621.3
CIP 2012-06019

1021. CIOBANU, DUMITRU. Sisteme de acţionări cu motor de


curent continuu şi redresoare comandabile / Dumitru Ciobanu. - Râmnicu
Vâlcea : Proşcoala, 2012
2 vol.
ISBN 978-606-93005-1-0
Vol. 1. - Bibliogr. - ISBN 978-606-93005-2-7
Vol. 2. - Bibliogr. - ISBN 978-606-93005-3-4
621.313.2
CIP 2012-06017 - CIP 2012-06018
CIP 211

1022. CIOBANU, DUMITRU. Sisteme de acţionări cu motor de


curent continuu şi redresoare comandabile : aplicaţii practice / Dumitru
Ciobanu. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8394-68-8
621.313.2
CIP 2012-06023

1023. Componente electronice pasive : rezistoare, condensatoare,


inductoare : probleme / Paul Svasta, Ciprian Ionescu, Alexandru Vasile, ... -
Bucureşti : Cavallioti, 2012
ISBN 978-606-551-030-2
621.316.8(075.8)
621.38(075.8)
CIP 2012-05577

1024. Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie :


telecomunicaţii : român-englez-francez / coord. gen.: Gleb Drăgan ; coord.
domeniu electrotehnic: Florin Teodor Tănăsescu, Aureliu Panaitescu. - Bucureşti :
Editura A.G.I.R, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-720-395-3
81'374.2:621.39=00
CIP 2012-04844

1025. Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie : român-englez-


francez : Electrotehnică ELTH 9 : supraconductibilitate, materiale
supraconductoare / coord. gen.: Gleb Drăgan ; coord. domeniu electrotehnic:
Florin Teodor Tănăsescu, Aureliu Panaitescu. - Bucureşti : Editura A.G.I.R, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-720-396-0
81'374.2:621.3=00
CIP 2012-04845
212 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1026. ENACHE, SORIN. Echipamente electrice şi electronice pentru


autovehicule / Sorin Enache. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0354-7
621.38:629.33(075.8)
629.33.066(075.8)
CIP 2012-06481

1027. HOBLE, DOREL ANTON. Sisteme performante de procesare


electrotermică a materialelor / Dorel Anton Hoble, Livia Bandici, Ştefan Nagy. -
Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-10-0767-7
621.316.3/.9
CIP 2012-05265

1028. MARINESCU, ALIUS. Navigaţie radar, radar plotting şi


utilizarea radarului ARPA operaţional : suport de curs / Alius Marinescu. -
Târgu-Jiu : Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-463-5
621.396.96
CIP 2012-05505

1029. PIPIRIGEANU, VASILE. G.M.D.S.S. (Global Maritime


Distress and Safety Sistem) = (Sistemul Mondial de Primejdie şi Siguranţă
Maritimă) : suport de curs / Vasile Pipirigeanu. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-467-3
621.396:656.6
37.018.46
CIP 2012-05623

1030. STOICA, AUGUSTIN. Calcul modern al rulmenţilor / Stoica


Augustin, Florea Adriana. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu,
2012
ISBN 978-606-12-0309-3
621.822.7
CIP 2012-05511
CIP 213

1031. STOICA, AUGUSTIN. Rulmenţi : studiu experimental / Stoica


Augustin, Florea Radu, Florea Adriana. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2012
ISBN 978-606-12-0308-6
621.822.7
CIP 2012-05510

1032. STOICUŢA, OLIMPIU COSTINEL. Modelarea şi simularea în


MatLab-Simulink a sistemelor de reglare a vitezei motoarelor de inducţie /
Stoicuţa Olimpiu Costinel. - Petroşani : Universitas, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-273-7
004.42 MATLAB(075.8):621.314
CIP 2012-06523

1033. Tehnologii de tratare a suprafeţelor metalice : straturi subţiri


obţinute prin depunere : îndrumar de laborator / Dan-Gelu Găluşcă, Carmen
Nejneru, Manuela-Cristina Perju, Dragoş-Cristian Achiţei. - Iaşi : Tehnopress,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-910-2
621.793(075.8)
CIP 2012-05687

1034. UNGUREANU, CONSTANTIN. Motoare electrice solare de


construcţie specială / Constantin Ungureanu, Dorel Cernomazu. - Bucureşti :
Matrix Rom, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-795-7
621.313.13
CIP 2012-06559

1035. ZAMFIRACHE, MARIUS. Tehnologia optimă de fabricare a


arborilor, bucşelor şi roţilor dinţate / Zamfirache Marius. - Craiova : Sitech,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2339-1
621.833
CIP 2012-08674
214 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

622 Industria minieră

1036. ŞTEFĂNESCU, DAN-PAUL. Introducere în reabilitarea


zăcămintelor mature de gaze naturale : teorie şi studii de caz = Introduction
to the mature natural gas reservoir rehabilitation : theory and case studies /
Dan-Paul Ştefănescu. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2012
ISBN 978-606-12-0314-7
622.324
CIP 2012-05513

624/627 Construcţii

1037. CIORTAN, ROMEO. Porturi şi amenajări portuare / Ciortan


Romeo. - Bucureşti : Editura A.G.I.R, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-720-432-5
627.2:656.6
CIP 2012-06782

1038. HODA, GAVRIL. Dimensionarea şi ranforsarea structurilor


rutiere : teorie şi exemple de calcul / Gavril Hoda, Sanda Naş, Andrei Clitan. -
Cluj Napoca : Editura U.T. Press, 2012
ISBN 978-973-662-702-6
625.7
CIP 2012-05227

1039. SAMSON, NICOLAE. Cross-disciplinary glossary focused on


the issue of brownfields regeneration / Nicolae Samson, Olivia Rus. - Vatra
Dornei : StudIS, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-105-2
624
CIP 2012-05238
CIP 215

628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului

1040. ŞERBAN, ANCA. Utilizarea generatoarelor sonice


gazodinamice în procesele tehnologice de epurare a apelor uzate / Anca
Şerban. - Galaţi : Zigotto, 2012
ISBN 978-606-8303-57-4
628.3
CIP 2012-06437

629 Tehnica mijloacelor de transport

1041. COLOCVIILE CONSTRUCTORILOR DE NAVE (2011 ;


Galaţi). Caietele Colocviilor constructorilor de nave. - Galaţi : Axis Libri, 2012
ISBN 978-606-8324-24-1
629.5:929(063)
CIP 2012-05922

1042. DRAGOMIR, GHEORGHE. Utilizarea sistemelor informatice


şi a dispozitivelor de afişare a hărţilor electronice : suport de curs / Gheorghe
Dragomir, Gabriel Vlasie. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-466-6
629.5.05(075.8)
37.018.46
CIP 2012-05622

1043. Feasibility study on use of manned ship models for training in


Romania / Victor Hreniuc, Gheorghe Bătrînca, Dumitru Brânză, ... - Constanţa :
Nautica, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8105-68-0
629.5
CIP 2012-06757

1044. HOSCIUC, FRANTZ. Nave de ieri şi de azi / Hosciuc Frantz. -


Constanţa : Editura Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", 2012
ISBN 978-606-642-006-8
629.5
CIP 2012-06319
216 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1045. MEMET, FEIZA. Termotehnică : manualul ofiţerului


maritim / Feiza Memet, Daniela Elena Mitu. - Constanţa : Nautica, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8105-67-3
629.5.05
CIP 2012-06231

1046. RADU, IOAN N. Rachetomodelismul în România / Ioan N.


Radu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2012
ISBN 978-973-712-674-0
629.76(498)
CIP 2012-05653

1047. ZOBEA, NICOLAE. Tracţiunea electrică / Zobea Nicolae. -


Braşov : Gotic, 2012
ISBN 978-606-92789-4-9
629.423
CIP 2012-06219

63 Agricultură

1048. Agroturism şi turism rural / Ioan Csősz, Oana Brînzan, Sabin


Chiş, ... - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2012
ISBN 978-973-752-621-2
63:796.5
338.43
CIP 2012-05984

1049. MICU, LAVINIA MĂDĂLINA. Baza energetică pentru


agricultură : ghid / Lavinia-Mădălina Micu. - Timişoara : Eurobit, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-926-0
63
CIP 2012-06463
CIP 217

630 Silvicultură

1050. BERNARDIS, ROBERTO RENATO. Arboricultură


ornamentală / Roberto Renato Bernardis. - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad,
2010-
3 vol. ; 25 cm.
ISBN 978-973-147-056-6
Vol. 3. - 2012. - ISBN 978-973-147-105-1
630*27(075.8)
CIP 2012-06724

1051. DRĂGHIA, DAN PETRIŞOR. Tehnici de mecanizare a


plantării puieţilor forestieri pentru gestionarea durabilă a pădurilor / Dan
Petrişor Drăghia. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0343-1
630
CIP 2012-06129

1052. LAUDONI, PAUL. Seminţe şi pepiniere : silvicultură / Paul


Laudoni. - Timişoara : Eurobit, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-924-6
630
CIP 2012-06155

1053. SIMIONESCU, ADAM. Cotarii (specii de Geometridae) din


sudul României, gradaţie de trei ani (2007-2009) / Adam Simionescu. -
Suceava : Muşatinii, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1974-90-3
630*4:632.937
CIP 2012-05005

1054. VLAD, IOAN. Împăduriri : lucrări practice / Vlad Ioan. -


Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0777-6
630*233(075.8)
CIP 2012-05843
218 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură

1055. ARGATU, CONSTANŢA. Cultura trandafirilor : pentru decor


şi flori tăiate / Constanţa Argatu, Ana Tomescu. - Bucureşti : Gramen, 2012
ISBN 978-606-92709-6-7
635.9:582.71
CIP 2012-06820

1056. Les associations vegetales de Roumanie / ed.: Gheorghe Coldea. -


Cluj Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-595-372-0
633.2(498)
CIP 2012-04933

1057. BELTZ, HEINRICH. Tăierile de formare pentru arbuştii


ornamentali / Heinrich Beltz ; trad.: Irina Scheusan. - Bucureşti : Editura
M.A.S.T, 2012
ISBN 978-606-649-005-4
635.9.055
630*27
CIP 2012-05594

1058. CERCETAREA AGRICOLĂ DIN DOMENIUL CULTURII


OREZULUI LA S.C.D.A BRĂILA. Sesiune ştiinţifică (Brăila ; 2011).
Lucrările Sesiunii Ştiinţifice "Cercetarea agricolă din domeniul culturii
orezului la S.C.D.A Brăila" : Brăila, 16.09.2011 / Academia de Ştiinţe Agricole
şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". Staţiunea de cercetare dezvoltare agricolă
Brăila. - Bucureşti : Editura Universitară, 2012
ISBN 978-606-591-422-3
633.18(063)
CIP 2012-06866

1059. CHIRA, ADRIAN. Managementul calităţii produselor


horticole / Adrian Chira. - Bucureşti : Ceres, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-40-0944-2
65.012.4:634
CIP 2012-06507
CIP 219

1060. CHIRA, ADRIAN. Tehnologia valorificării produselor


horticole / Adrian Chira. - Bucureşti : Ceres, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-40-0945-9
631.563:634
631.563:635.1/.8
CIP 2012-06506

1061. Cultivarea ecologică a unor plante medicinale / Silvian Horaţiu


Strasser, Constanţa Strasser, Teodor Bucătaru, Adrian Dulugeac. - Bucureşti :
Cermaprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-552-096-7
633.88
CIP 2012-06953

1062. DRAGOMIR BRATU, MAGDALENA. Determinarea calităţii


solului / Magdalena Dragomir Bratu. - Buzău : Omega, 2012
ISBN 978-606-568-099-9
631.42
CIP 2012-06950

1063. KAWOLLEK, WOLFGANG. Înmulţirea plantelor de grădină /


Wolfgang und Marco Kawollek ; trad.: Irina Scheusan. - Bucureşti : Editura
M.A.S.T, 2012
ISBN 978-606-649-006-1
631.53:635.9
CIP 2012-05595

1064. Metode de analiză a proprietăţilor şi soluţiei solurilor / Lucian


Dincă, Doru Lucaci, Carmen Iacoban, Monica Ionescu. - Bucureşti : Editura
Silvică, 2012
ISBN 978-606-8020-24-2
631.4
CIP 2012-05750
220 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1065. MIHUŢ, CASIANA-DOINA. Ştiinţele solului / Casiana Mihuţ,


Isidora Radulov. - Timişoara : Eurobit, 2012
ISBN 978-973-620-923-9
631.4
CIP 2012-05753

1066. MOLDER, LILIANA. Tehnologii noi de mecanizare pentru


înfiinţarea culturilor prăjitoare cu consum energetic redus şi protecţia
solului / Liliana Molder. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0341-7
631.3
CIP 2012-06128

1067. PAPINEAU, JAQUES. Lupinul dulce : planta proteaginoasă /


Jaques Papineau, Christian Huyghe ; trad.: ing. Florin Mateescu. - Bucureşti :
Editura M.A.S.T, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-649-007-8
633.367
CIP 2012-06641

1068. PELLETIER, GENEVIÈVE. Virtuţile usturoiului / Geneviève


Pelletier ; trad.: Anca Irina Ionescu. - Bucureşti : Lider, 2012
ISBN 978-973-629-296-5
635.262
CIP 2012-06342

1069. PETRA, SORINA. Artă florală / Sorina Petra. - Bucureşti : Ceres,


2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-40-0942-8
635.9
CIP 2012-05980
CIP 221

1070. POPESCU, AGATHA. Managementul firmei sericicole / Agatha


Popescu. - Bucureşti : Rawex Coms ; Cluj Napoca : Eikon, 2012
ISBN 978-973-757-584-5
ISBN 978-606-8231-62-4
65.012.4:631.115.11
CIP 2012-04967

1071. POPESCU, AGATHA. Marja brută în ferme vegetale şi


animale / Agatha Popescu. - Bucureşti : Rawex Coms ; Cluj Napoca : Eikon, 2012
ISBN 978-973-757-582-1
ISBN 978-606-8231-60-0
631.115.11
CIP 2012-04968

1072. Primii paşi în agricultura ecologică : ghid / coord.: Marian


Cioceanu. - Bucureşti : Ceres, 2012
ISBN 978-973-40-0939-8
631.95
CIP 2012-05195

1073. STROE, MARINELA. Ampelografie / Marinela Stroe. -


Bucureşti : Ceres, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-40-0943-5
634.84
CIP 2012-05981

1074. VÎNĂTORU, COSTEL. Momordica Charantia : castravetele


amar / Costel Vînătoru. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0786-9
633.88
CIP 2012-05356
222 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit

1075. BĂRBIERU, VICTOR. Instalaţii, utilaje şi maşini pentru


piscicultură / Victor Adrian Bărbieru. - Cluj Napoca : Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0781-3
639.3
CIP 2012-06713

1076. De la lupul din sălbăticie la câinele-lup din gospodărie / Mihaiu


Şanţa, Marcel Şanţa, Vlad Florin Şanţa, Alexandra Sima. - Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0780-7
636.74
CIP 2012-05187

1077. DONCA, GHEORGHE. Mic dicţionar de inginerie tehnică


pentru domeniul agrozootehnic şi agroturistic / Donca Gheorghe. - Oradea :
Editura Universităţii din Oradea, 2012
ISBN 978-606-10-0771-4
81'374.2:636
CIP 2012-05542

1078. HUIAN, GHEORGHE. Contribuţii la ameliorarea crapului de


cultură în condiţiile ecologice ale amenajării piscicole Movileni - judeţul Iaşi /
Gheorghe Huian. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0794-4
639.2(498 Movileni)
CIP 2012-05827

1079. HUŢU, IOAN. Tehnologii de creştere şi producţie animală / dr.


Ioan Huţu. - Ed. a 3-a, rev. - Timişoara : Mirton, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-1218-6
636
CIP 2012-06159
CIP 223

1080. HUŢU, IOAN. Tehnologii de creştere şi producţie animală :


lucrări practice / dr. Ioan Huţu. - Ed. a 3-a, rev. - Timişoara : Mirton, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-1219-3
636(075.8)
CIP 2012-06160

1081. NEGRU, CIPRIAN. Albinăritul în sistem Maximus : principii şi


metode de apicultură organică şi naturală / dr. Ciprian Negru. - Cluj Napoca :
Gloria, 2012
ISBN 978-606-553-019-5
638.1
CIP 2012-05723

1082. PAVEL, FLORIAN. Creşterea cabalinelor / Pavel Florian. -


Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
ISBN 978-606-10-0766-0
636.1
CIP 2012-05228

1083. PĂTRUICĂ, SILVIA. Metode biotehnologice de hrănire a


familiilor de albine / Silvia Pătruică. - Timişoara : Eurobit, 2012
ISBN 978-973-620-927-7
638.1
CIP 2012-06568

1084. Performanţele de reproducţie la suine în funcţie de vârstă,


sezon şi furajare / Teodor Bucătaru, Silvian Horaţiu Strasser, Constanţa Strasser,
Adrian Dulugeac. - Bucureşti : Cermaprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-552-095-0
636.4.082
CIP 2012-06954

1085. POPESCU, AGATHA. Economia producţiei în ferma de vaci /


Agatha Popescu. - Bucureşti : Rawex Coms ; Cluj Napoca : Eikon, 2012
ISBN 978-973-757-583-8
ISBN 978-606-8231-61-7
636.2.082
CIP 2012-04969
224 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1086. ULIESCU, MĂDĂLINA. Monografie privind obţinerea


brânzeturilor probiotice în saramură / Uliescu Mădălina, Ploscuţanu (Lenco)
Gabriela. - Galaţi : Europlus, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-628-022-8
637.3
CIP 2012-06406

1087. USTUROI, MARIUS GIORGI. Controlul şi expertiza calităţii


laptelui şi a produselor lactate / Marius Giorigi Usturoi. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0808-8
658.62.018.2:637.1
CIP 2012-06451

64 Economie casnică

1088. BÁCS, BÉLA JÁNOS. Kincsek az almárium mélyéről : az


Őszikék receptjei / Bács Béla János, Kacsó Edith, Tímár Imre. - Turda :
Hiperborea, 2012
ISBN 978-606-8025-66-7
641.55
CIP 2012-05539

1089. BIRO, ANA MARIA. Confortul în spaţiul arhitectural / Ana


Maria Biro. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-638-014-0
644
CIP 2012-05949

1090. CHEREGI, VIORICA. Mici secrete, mari efecte / Viorica


Cheregi. - Reşiţa : Neutrino, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8250-35-9
641.55
CIP 2012-06072
CIP 225

1091. CREŢU, ROMEO CĂTĂLIN. Legislaţie în alimentaţie publică


şi agroturism / Romeo Cătălin Creţu. - Bucureşti : Ceres, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-40-0941-1
640.4(498)(094)
63:796.5(498)(094)
CIP 2012-05328

1092. DUŢĂ, FLORIANA. Produse de cofetărie şi patiserie pentru


micile gospodine / Duţă Floriana. - Câmpulung Muscel : Editura Larisa, 2012
ISBN 978-606-548-586-0
641.55
CIP 2012-05273

1093. Intelectuali la cratiţă : amintiri culinare şi 50 de reţete / coord.,


pref.: Ioana Pârvulescu ; il.: Mihail Coşuleţu. - Bucureşti : Humanitas, 2012
Index
ISBN 978-973-50-3567-9
821.135.1-94
641.55
CIP 2012-06449

1094. IORGA, ELISABETA. Dulciuri pentru sărbători / Elisabeta


Iorga, Marius Iorga. - Bucureşti : Meteor Press, 2012
ISBN 978-973-728-570-6
641.55:664.68
641.565
641.566
CIP 2012-05258

1095. Négy évszak gombás ételei. - Deva : Editura Corvin, 2012


ISBN 978-973-622-759-2
641.55
CIP 2012-06009

1096. Preparate din carne. - Bucureşti : Reader's Digest, 2012


ISBN 978-606-8096-67-4
641.55:637.5
CIP 2012-04919
226 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1097. PRIDIE, ELENA. Reţete din crudităţi - pentru sănătate, pentru


viaţă / Elena Pridie. - Bucureşti : Editura ALL, 2012
ISBN 978-606-587-053-6
641.83
CIP 2012-06096

1098. Supe şi mâncăruri cu sos. - Bucureşti : Reader's Digest, 2012


ISBN 978-606-8096-66-7
641.55:641.827
641.55:641.887
CIP 2012-04920

1099. VÎRLAN, HORIA. Bucatele noastre : reţete de primăvară /


Horia Vîrlan ; grafica: Gabriel Nicula ; foto: Tica Ionuţ ; red.: Adrian Manafu,
Emil Stanciu ; ed.: Árpád Harangozó. - Bucureşti : Noi Media Print, 2012
Index
ISBN 978-606-572-004-6
641.55
CIP 2012-06635

65 Management. Conducere şi organizare

1100. ANDREŞ, SOLOMIA. Management : sinteze, teste, îndrumări /


Solomia Andreş. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-631-009-3
65.012.4
CIP 2012-05851

1101. ANGHEL, FLORINA. Relaţii publice : eficienţa prin


comunicare / Florina Anghel. - Craiova : Alma, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-567-123-2
659.4
CIP 2012-05145
CIP 227

1102. BALTADOR, MIHAI. Broşura CHAMP : sistem integrat de


management în administraţia locală : proiect CHAMP / Mihai Baltador, Florin
Baciu ; coord. lucrare: CS I dr. Mihai Baltador. - Sibiu : Editura Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-0305-5
65.012.4:35
CIP 2012-04892

1103. BĂTRÂNCEA, LARISSA-MARGARETA. Analiza financiară a


întreprinderilor româneşti / Larissa-Margareta Bătrâncea, Andrei Moscviciov,
Ioan Bătrâncea. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0775-2
658.1:334.7
CIP 2012-06563

1104. BĂTRÂNCEA, LARISSA-MARGARETA. Metode şi tehnici de


analiză financiară / Larissa Bătrâncea, Andrei Moscviciov, Ioan Bătrâncea. -
Cluj-Napoca : Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0776-9
658.15:334.7
CIP 2012-06564

1105. BELU, ADRIANA ELENA. Managementul conflictelor de


muncă în organizaţiile publice sanitare / Adriana Elena Belu. - Craiova :
Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0363-9
65.012.4:316.48(075.8)
CIP 2012-06485

1106. BORCOŞI, CORINA-ANA. Managementul finanţelor publice /


Borcoşi Corina-Ana. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2012
ISBN 978-973-144-521-2
65.012.4:336.13
CIP 2012-05756
228 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1107. BORZA, ANCA. Management strategic / Anca Borza. - Cluj


Napoca : Risoprint, 2012
ISBN 978-973-53-0771-4
65.012.4
CIP 2012-06208

1108. BUDICĂ, ILIE. Managementul transporturilor şi expediţiilor


de mărfuri / Ilie Budică, Bogdan Andrei Budică. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0346-2
65.012.4:656
658.62
CIP 2012-06131

1109. BURDUŞ, EUGEN. Managementul comparat internaţional /


Eugen Burduş. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-160-2
65.012.4(100)(075.8)
CIP 2012-05913

1110. BUTNARU, GINA. Le management des activités touristiques /


Gina Ionela Butnaru. - Iaşi : Tehnopress, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-905-8
65.012.4:338.48
CIP 2012-04990

1111. CARDON, ALAIN. Adevărata artă a unui Master-Coach : o


competenţă relaţională pusă în slujba emergenţei / Alain Cardon ; trad.:
Laurenţiu Zoicaş. - Bucureşti : CODECS, 2012
ISBN 978-973-1920-30-6
658.3
CIP 2012-06297
CIP 229

1112. CONSTANTINESCU, GEORGETA MIRELA. Rolul echipelor


de muncă în realizarea unui management eficient / Constantinescu Georgeta
Mirela. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-305-3
65.012.4
CIP 2012-06901

1113. COTOC, ELENA ANTOANELA. Auxiliar curricular la


Modulul Organizarea resurselor umane : clasa a XI-a : ghid pentru aplicaţii
practice : Comunicarea eficientă / Elena Antoanela Cotoc. - Craiova : Maya
Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-105-1
658.3(075.35)
CIP 2012-06654

1114. COTTERELL, ARTHUR. Lecţii de conducere din lumea


antică / Arthur Cotterell, Roger Lowe, Ian Shaw ; trad.: Ofelia Neagu ; red.: Ioana
Bârzeanu. - Bucureşti : Meteor Press, 2012
ISBN 978-973-728-568-3
65
CIP 2012-04877

1115. DEACONU, ELISABETA CECILIA. Aspecte specifice ale


managementului resurselor umane în instituţii şcolare / Elisabeta Cecilia
Deaconu. - Bacău : Grafit, 2012
ISBN 978-606-563-042-0
65.012.4:658.3
CIP 2012-04872

1116. DIMITRIU, MARIA. Managementul stresului organizaţional /


Maria Dimitriu, Andreea Mitovschi Cirkovic. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-149-7
65.012.4(075.8)
616.89-008.441
CIP 2012-05398
230 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1117. DIMITRIU, MARIA. Managementul riscului bancar / Maria


Dimitriu, Ruxandra Mihalaşcu, Ioana Aurelia Oprea. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-164-0
65.012.4:330.101.7:336.71(075.8)
CIP 2012-05917

1118. DINU, CRISTIANA-VICTORIA. Management educaţional /


Dinu Cristiana-Victoria. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2344-5
65.012.4:371
CIP 2012-06589

1119. DORCIOMAN, MARIA-MAGDALENA. Managementul


educaţional in perspectiva descentralizării / Dorcioman Maria-Magdalena,
Voiculescu Ionuţ Dumitru. - Câmpulung Muscel : Editura Larisa, 2012
ISBN 978-606-548-585-3
65.012.4:371
CIP 2012-05247

1120. DUŢĂ, CONSTANTIN VIOREL. Managementul


investigaţiilor / Constantin-Viorel Duţă, Motântău Sârbu Dan Gheorghe,
Mihăescu-Duţă Doralina-Ramona. - Deva : Cetate Deva, 2012
ISBN 978-606-8205-33-5
65.012.4:33
CIP 2012-05524

1121. DUŢĂ, CONSTANTIN VIOREL. Managementul calităţii /


Constantin Viorel Duţă, Motântău Sârbu Dan Gheorghe, Mihăescu-Duţă Doralina-
Ramona. - Deva : Cetate Deva, 2012
ISBN 978-606-8205-34-2
65.012.4:658.62.018.2(075.8)
CIP 2012-05523
CIP 231

1122. FELICIAN, MARIUS DAN. Asigurarea calităţii procesului


educaţional în învăţământul preuniversitar : aplicaţie la Şcoala cu clasele I-
VIII Nr. 2 Rusăneşti / Felician Marius Dan. - Caracal : Editura Hoffman, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-271-6
658.562:371
373.3(498 Rusăneşti)
CIP 2012-05967

1123. FELICIAN, MARIUS DAN. Principiile managementului


calităţii în organizaţia bazată pe cunoştinţe : aplicaţie la Şcoala cu clasele I-
VIII Nr. 2 Rusăneşti / Felician Marius Dan. - Caracal : Editura Hoffman, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-270-9
65.012.4:371
373.3(498 Rusăneşti)
CIP 2012-05966

1124. FLEŞERIU, ADAM. Managementul resurselor umane :


aplicaţii practice / Adam Fleşeriu. - Cluj Napoca : Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0758-5
65.012.4:658.3
CIP 2012-05346

1125. FLONDER, DANIELA. Managementul educaţional : posturile /


Daniela Flonder. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0796-8
65.012.4:371
CIP 2012-06262

1126. GANEA, MIRELA. Modelarea performanţei economico-


financiare a întreprinderii / Mirela Ganea. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0347-9
658.1
CIP 2012-06133
232 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1127. GĂRGĂUN, CĂTĂLIN. Management educaţional / Gărgăun


Cătălin, Grigoreanu Nicoleta. - Vatra Dornei : StudIS, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-111-3
65.012.4:37
CIP 2012-06806

1128. GĂRGĂUN, CĂTĂLIN. Managementul educaţional -


Leadership / Gărgăun Cătălin, Grigoreanu Nicoleta. - Vatra Dornei : StudIS, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-112-0
65.012.4:37
CIP 2012-06807

1129. HUSARI, DAN IOAN. Managementul învăţării / Dan Ioan


Husari. - Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei, 2012
ISBN 978-606-643-014-2
65.012.4:371
CIP 2012-05334

1130. IATAGAN, MARIANA. Strategii de finanţare a învăţământului


superior românesc în context european / Iatagan Mariana. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2012
ISBN 978-606-591-423-0
658.14:378
CIP 2012-06865

1131. ISTRATE, MIHAI. Management educaţional / Istrate Mihai,


Istrate Elena, Staicu Marian. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2309-4
65.012.4:371
CIP 2012-05618

1132. LUPU, DAN. Managementul financiar al firmelor în criză / Dan


Lupu. - Iaşi : Tehnopress, 2012
ISBN 978-973-702-906-5
658.15
CIP 2012-04991
CIP 233

1133. MÂŞU, SMARANDA. Biotehnologii de reciclare a produselor


reziduale / dr. ing. Smaranda Mâşu, dr. ing. Florica Morariu. - Timişoara : Editura
Politehnica, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-554-468-0
658.567.3
CIP 2012-05867

1134. MICLOŞI, SORIN. Bridge team management : suport de curs /


Sorin Micloci. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-464-2
65.012.4
CIP 2012-05506

1135. MIHAI, GHIORGHIŢĂ. Formator / Mihai Ghiorghiţă, Ghiţă


Emil, Rotaru Simona Ileana. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2328-5
65.012.4
CIP 2012-06168

1136. MIHAI, GHIORGHIŢĂ. Manager proiect / Mihai Ghiorghiţă,


Ghiţă Emil, Rotaru Simona Ileana. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2327-8
65.012.4
CIP 2012-06167

1137. MIHĂESCU-DUŢĂ, DORALINA RAMONA. Management


financiar / Mihăescu-Duţă Doralina Ramona. - Deva : Cetate Deva, 2012
ISBN 978-606-8205-31-1
65.012.4:336
CIP 2012-05198
234 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1138. MILITARU, CEZAR. Managementul afacerilor


internaţionale : manual de studiu individual / Cezar Militaru, Adriana Zanfir. -
Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-015-5
65.012.4:339.5
CIP 2012-06851

1139. MLADIN, ELENA MARIA. Managementul educaţional şi


comunicarea şcolară / Mladin Elena Maria. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-340-1
65.012.4:371
CIP 2012-06488

1140. MUNTEAN, CLAUDIA TATIANA. Managementul


comunicării în organizaţia şcolară / Claudia Tatiana Muntean. - Timişoara :
Solness, 2012
ISBN 978-973-729-316-9
65.012.4:371
CIP 2012-06153

1141. MUNTEANU, VASILE. Cultura organizaţională şcolară :


consideraţii teoretice şi practice / Vasile Munteanu. - Vaslui : Editura Casei
Corpului Didactic Vaslui, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93096-5-0
65.012.4:371
CIP 2012-06075

1142. MUREŞAN, DOINA. Managementul public / Mureşan Doina ;


pref.: Doru Tompea. - Iaşi : Institutul European, 2012
ISBN 978-973-611-844-9
65.012.4
CIP 2012-05208
CIP 235

1143. NĂSĂRÂMBĂ-ANDRIŢA AIDA. Managementul resurselor


umane : cariera didactică corelată cu domenii de competenţă / Aida
Năsărâmbă-Andriţa. - Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8332-23-9
65.012.4:658.3
CIP 2012-06868

1144. NEAMŢU, ADINA PATRICIA. Recepţia mărfurilor : auxiliar


curricular pentru clasa a XI-a, an de completare / Adina Patricia Neamţu. -
Craiova : Maya Publishing, 2012
ISBN 978-606-618-087-0
658.77(075.35)
CIP 2012-06648

1145. NECŞULEU, GHEORGHE. Managementul calităţii în


creşterea eficienţei educaţiei în liceu / Necşuleu Gheorghe. - Craiova : Sitech,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2288-2
65.012.4:371
CIP 2012-04820

1146. NEGOIŢĂ, PAUL. Management educaţional : aplicaţii


practice / prof. dr. Paul Iulius Negoiţă, prof. dr. Anca Cornelia Harabagiu. -
Buzău : Palatul Copiilor, 2012
Index
ISBN 978-606-92836-3-9
65.012.4:371
CIP 2012-05307

1147. NEGRESCU, VICTOR. Rep. Up. : managementul reputaţiei şi


gestiunea imaginii publice / Victor Negrescu, Ana Zidărescu. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-146-6
65.012.4(075.8)
CIP 2012-05395
236 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1148. Nonlinear integrators and intellectual capital dynamics /


Constantin Brătianu, Simona Vasilache, Alina Mihaela Dima, Ivona Orzea. -
Bucureşti : Curtea Veche, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1983-67-7
65.012.4
CIP 2012-06592

1149. PĂIUŞAN, ROBERT. Betriebliches finanzmanagement :


investitionen und finanzierung / Robert Păiuşan, Camelia Raţiu-Suciu. -
Bucureşti : Editura ASE, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-532-2
65.012.4:658.14
CIP 2012-05850

1150. PENEOAŞU, MARGARETA. Aplicaţii practice în


managementul şcolar / drd. Margareta Peneoaşu, prof. Florina Stoian, prof.
Aurora Oprea. - Buzău : Editgraph, 2012
ISBN 978-606-8310-69-5
65.012.4:37
CIP 2012-06067

1151. POPESCU, DANIELA. Managementul calităţii totale : manual


pentru învăţământul cu frecvenţă redusă / Daniela Popescu. - Craiova :
Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0365-3
65.012.4:658.62.018.2
CIP 2012-06837

1152. PRAZARU, VICU FLORINEL. Aspecte definitorii ale


managementului educaţional / Prazaru Vicu Florinel ; referenţi ştiinţifici: prof.
univ. dr. Sergiu Cătăneanu..., prof. univ. dr. Ion Hamzescu... - Craiova :
PrintXpert, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-655-001-7
65.012.4:37
CIP 2012-05648
CIP 237

1153. PRAZARU, VICU FLORINEL. Problematica generală a


managementului / Prazaru Vicu Florinel ; referenţi ştiinţifici: prof. univ. dr.
Sergiu Cătăneanu..., prof. univ. dr. Ion Hamzescu... - Craiova : PrintXpert, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-655-002-4
65.012.4
CIP 2012-05649

1154. PREDA HERMENEAN, OANA. Managementul


marketingului / Oana Preda. - Bucureşti : Editura Universitară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-591-375-2
65.012.4:339.138
CIP 2012-05481

1155. Simulări decizionale : manual pentru învăţământul la distanţă /


Liviu Crăciun, Daniela Popescu, Marius Mitrache, ... - Craiova : Universitaria,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0344-8
65.012.4
CIP 2012-06130

1156. STAN, ANCA ŞTEFANIA. Logistica mărfurilor / Stan Anca


Ştefania ; referenţi ştiinţifici: prof. univ. dr. Ovidiu Turcu, conf. univ. dr. Ramona
Florea. - Bacău : Alma Mater, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-188-3
658.62
CIP 2012-06089

1157. STĂNESCU, MONICA LIANA. Management, leadership şi


administraţie / Stănescu Monica Liana. - Câmpulung-Muscel : Editura Larisa,
2012
ISBN 978-606-548-587-7
65.012.4:35
CIP 2012-05516
238 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1158. Studiu aplicativ privind noul management public în instituţiile


administraţiei publice din judeţul Bihor - raport de cercetare / Anca Otilia
Dodescu, Ioana Pop Cohuţ, Dinu Sasu, Adriana Giurgiu ; coord.: Maria-Madela
Abrudan, Tomina Săveanu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0773-8
65.012.4:35(498-35 Bihor)
CIP 2012-05540

1159. TERECHE BĂRBULEANU, ANA MARIA. Managerul şcolar :


factor de decizie la nivelul unităţii de învăţământ / Tereche Bărbuleanu Ana
Maria. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-312-1
65.012.4:371
CIP 2012-06908

1160. Teste grilă şi teme pentru studiu individual : Management. -


Bucureşti : Editura Victor, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1815-60-2
65.012.4(100)(075.8)(079.1)
CIP 2012-06918

1161. UNGUREANU, ADRIAN. Managementul afacerilor economice


internaţionale / Adrian Ungureanu, Cezar Braicu, Anca Ungureanu. - Bucureşti :
Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2012
ISBN 978-973-163-829-4
65.012.4:339.9+339.5(100)(075.8)
CIP 2012-05121

1162. UNTARU, FLORIN. Management financiar bancar / Florin


Untaru. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-151-0
65.012.4:336+336.71(075.8)
CIP 2012-05384
CIP 239

1163. VELCU, FICA. Formarea şi perfecţionarea profesorului ca


manager / Velcu Fica. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-599-3
65.012.4
CIP 2012-05761

1164. VLAD, IDA. Managementul resurselor umane : studiu de caz :


Şcoala cu clasele I-VIII ''Alexandru Ioan Cuza'' / Ida Vlad. - Bacău : Rovimed
Publishers, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-583-297-8
65.012.4:658.3:37
CIP 2012-06527

1165. ZAIŢ, LUMINIŢA. Managementul relaţiilor cu clienţii : curs


universitar / Zaiţ Luminiţa. - Bacău : Alma Mater, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-183-8
65.012.4:659.4
CIP 2012-05683

655 Industrii poligrafice

1166. CLARK, GILES. Introducere în practica editării / Giles Clark,


Angus Phillips ; trad.: Ioana Iepureanu, Andreea Drăghicescu. - Bucureşti :
Chronos, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-93153-1-6
655
CIP 2012-06714
240 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1167. WOLL, THOMAS. Profitul editorial : cum să ai o afacere de


succes / Thomas Woll ; trad.: Ioana Mogoşanu, Sorin Petrescu. - Bucureşti :
Chronos, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-93153-0-9
655
CIP 2012-06715

1168. ZAHARIA, ADRIANA. Activitatea centrelor tipografice


transilvănene între 1529-1655 / prof. Adriana Zaharia. - Brăila : Editura Sfântul
Ierarh Nicolae, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-577-778-1
655(498.4)"1529/1655"
CIP 2012-04915

656 Transporturi. Servicii poştale

1169. JANCSÓ, ÁRPÁD. Az Arad-Temesvár vasútvonal története /


Jancsó Árpád. - Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelean, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8178-48-6
656.2
CIP 2012-04578

1170. LUCA, EMIL. Ofiţer pentru securitatea navei : suport de curs /


Emil Luca, Laurenţiu Mironescu. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-465-9
656.6.071.2(075.8)
CIP 2012-05507

1171. Manualul conducătorului auto. - Buzău : Teocora, 2012


ISBN 978-606-632-060-3
656.05:656.1(498)
CIP 2012-05667
CIP 241

1172. POPA, TEODOR. Familiarizare nave pentru transport produse


petroliere, chimice sau gaze lichefiate : suport de curs / Teodor Popa, Dan
Bodolan. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-461-1
656.614.3:665.72(075.8)
CIP 2012-05503

1173. POPA, TEODOR. Specializare nave pentru transport gaze


lichefiate : suport de curs / Teodor Popa, Adrian Andruşcă. - Târgu-Jiu :
Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-462-8
656.61:665.72(075.8)
CIP 2012-05504

1174. SABAREZ, COSTEL. Tramvaiul : mijloc modern de transport


în comun de suprafaţă / dr. ing. Costel Sabarez. - Bucureşti : DaneRom, 2012
ISBN 978-973-86488-7-6
656.4
CIP 2012-07110

1175. VASILE, NICOLAE. Reglementări profesionale pentru


obţinerea permisului de conducere auto / Vasile Nicolae, Codreanu Daniela. -
Buzău : Teocora, 2012
ISBN 978-606-632-059-7
656.1.05(498)
CIP 2012-05294

1176. VLASIE, GABRIEL. Guvernarea şi manevra navei în condiţii


de navigare simulate : suport de curs / Gabriel Vlasie, Viorel Florescu. - Târgu-
Jiu : Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-468-0
656.61.052(075.8)
37.018.46
CIP 2012-05624
242 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

657 Contabilitate

1177. BALACIU, DIANA ELISABETA. Contabilitate creativă /


Balaciu Diana Elisabeta ; pref.: prof. univ. dr. Liliana Feleagă. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0761-5
657
CIP 2012-05229

1178. BĂLUNĂ, RADU NICOLAE. Contabilitate financiară pentru


întreprinderi mici şi mijlocii / Radu Bălună. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0355-4
657.41/.45:334.7(075.8)
CIP 2012-06482

1179. BĂLUŢĂ, AURELIAN-VIRGIL. Contabilitate de gestiune :


curs în tehnologie IFR / prof. univ. dr. Aurelian Băluţă, conf. univ. dr. Viorica
Mirea. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2012
ISBN 978-973-163-787-7
657.47(075.8)
CIP 2012-05275

1180. BRATA, ANCA-MONICA. Marketing agroalimentar / Brata


Anca Monica. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0760-8
339.138:63+664
CIP 2012-05230

1181. BREBAN, LUDOVICA. Situaţiile financiare anuale ale


entităţilor economice / Breban Ludovica. - Ed. a 2-a. - Cluj Napoca : Risoprint,
2011.
ISBN 978-973-53-0765-3
657.41/.45
CIP 2012-05671
CIP 243

1182. Contabilitate şi informatică de gestiune : teste grilă (pentru


examenul de licenţă) / Pleşea Doru, Cârstea Claudia, Daniş Adriana, Mihalache
Anita. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-134-135-4
657
004:658.15
CIP 2012-06707

1183. CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR


AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (Bucureşti). Gestiunea unui cabinet de
expertiză contabilă : suport de curs standard pentru Programul National de
Dezvoltare Profesionala Continua / Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România. - Bucureşti : Editura CECCAR, 2012
ISBN 978-606-580-018-2
657.63
CIP 2012-07223

1184. DANCIU, ROBU. Bazele contabilităţii : aplicaţii practice /


Danciu Robu, Deac Marius, Buzgău Rosana. - Cluj Napoca : Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0761-5
657
CIP 2012-05343

1185. DEACONESCU, ION. Globalization and energy monopoly / Ion


Deaconescu, Mihai Ovidiu Cercel ; translated by Titela Vîlceanu and Cătălina
Georgescu. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0356-1
657.41/.45:334.7(075.8)
CIP 2012-06483

1186. Ghidul de utilizare a ISA-urilor în auditarea întreprinderilor


mici şi mijlocii. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Editura CECCAR, 2012
ISBN 978-606-580-020-5
657.63
336.148
CIP 2012-07225
244 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1187. IONESCU, CICILIA. Contabilitate : (proceduri) / Cicilia


Ionescu, Odi Mihaela Zărnescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
Mâine", 2012
ISBN 978-973-163-795-2
657
CIP 2012-06701

1188. JIANU, IONEL. Evaluarea în contabilitate : teorie şi metodă /


Ionel Jianu. - Bucureşti : Editura Economică, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-582-4
657
CIP 2012-05796

1189. JIANU, IONEL. Theory of intention : a new accounting


approach / Ionel Jianu, Iulia Jianu. - Bucureşti : Editura Economică, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-585-5
657
CIP 2012-05794

1190. JIANU, IULIA. Collection of studies regarding evolution in


accounting / Iulia Jianu, Ionel Jianu. - Bucureşti : Editura Economică, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-584-8
657
CIP 2012-05795

1191. MICULESCU, MARIUS. Contabilitate : manual de studiu


individual / Marius Miculescu. - Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-378-4
657
CIP 2012-06489
CIP 245

1192. MIHAI, MAGDALENA. Situaţii financiare anuale şi


semestriale : abordare în context naţional şi internaţional / prof. univ. dr.
Magdalena Mihai, conf. univ. dr. Cristian Drăgan, conf. univ. dr. Valeriu Brabete ;
ref. ştiinţific: prof. univ. dr. Constantin Staicu. - Craiova : Scrisul Românesc
Fundaţia - Editura : Scrisul Românesc, 2012
ISBN 978-606-8229-34-8
ISBN 978-973-38-1025-4
657.375.1
CIP 2012-06835

1193. NEAMŢU, HORIA. Audit financiar : misiuni de asigurare şi


servicii conexe / Horia Neamţu, Aurelian-Geta Roman, Eugeniu Ţurlea. -
Bucureşti : Editura Economică, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-583-1
657.6
336.148
CIP 2012-05793

1194. NEGOIŢĂ, PAUL. Contabilitatea unităţilor de cult : noţiuni


generale / pr. prof. dr. Paul Iulius Negoiţă ; referent de specialitate: ec. Aurora
Dumitrache. - Buzău : Palatul Copiilor, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-92836-4-6
657:28(498)
CIP 2012-05306

1195. NICHITA, ELENA MIRELA. Principles of financial


accounting : theory and case studies / Elena Mirela Nichita. - Bucureşti : Editura
ASE, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-520-9
657.41/.45
CIP 2012-05849
246 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1196. PETRAŞCU, DANIELA. Audit intern : caiet de seminar /


Petraşcu Daniela. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2012
ISBN 978-606-12-0313-0
657.6(075.8)
336.148(075.8)
CIP 2012-05512

1197. PODOABĂ, LUCIA. Aspecte teoretice şi practice privind


contabilitatea în turism / Lucia Podoabă. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj Napoca :
Risoprint, 2012
ISBN 978-973-53-0774-5
657:338.48
CIP 2012-06313

1198. Teste grilă şi teme pentru studiu individual : Contabilitate şi


informatică de gestiune. - Bucureşti : Editura Victor, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1815-61-9
657(100)(075.8)(079.1)
CIP 2012-06916

1199. TOMA, MARIN. Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale


unei entităţi / prof. univ. dr. Marin Toma. - Bucureşti : Editura CECCAR, 2012
ISBN 978-606-580-019-9
657.633
336.148
CIP 2012-07224

1200. VLAD, MARIANA. Contabilitatea şi auditul financiar la


instituţiile de credit / Mariana Vlad. - Iaşi : Sedcom Libris, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-670-455-0
657
CIP 2012-05325
CIP 247

1201. ZAHARCIUC, ELENA. Contabilitate şi audit financiar : note


de curs / Elena Zaharciuc. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-138-1
657:061.5(075.8)
CIP 2012-05389

659 Publicitate. Informaţii

1202. BĂRBULESCU, IOANA ADELA. Publicitatea - cheia


succesului în economia de piaţă / Bărbulescu Ioana Adela. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-0290-4
659.1:33
CIP 2012-05791

1203. CHIRIMBU, SEBASTIAN. Concepte de bază în terminologie,


comunicare, relaţii publice şi media / Chirimbu Sebastian, Vargolici Niculina. -
Iaşi : Cermi, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-667-412-9
659.4
316.77
CIP 2012-06270

1204. FEKETE, ADELA C. Creativitate şi discurs publicitar / Adela


C. Fekete, Maria C. Fekete. - Sinaia : Amanda Edit, 2012
ISBN 978-606-8041-47-6
659.1
CIP 2012-06120

1205. MĂRGĂRIT-ENESCU, ALEXANDRA. Media şi societatea


civilă / Alexandra Mărgărit-Enescu. - Constanţa : Editura Dobrogea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-656-041-2
659.3:316
CIP 2012-05326
248 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1206. NEAMŢU, ADINA PATRICIA. Tehnologia comercială :


auxiliar pentru clasa a XI-a / Adina Patricia Neamţu. - Craiova : Maya
Publishing, 2012
ISBN 978-606-618-098-6
659.157(075.35)
CIP 2012-06649

1207. STOICA, MARCELA MONICA. Relaţii publice : ghid pentru


seminarii şi examene / Marcela Monica Stoica. - Bucureşti : Pro Universitaria,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-141-1
659.4(075.8)
CIP 2012-05390

66/68 Industrii şi meserii diverse

1208. ALBULEŢ, CLAUDIA. Catalizatori pentru hidrogenare


selectivă a acetilenei şi stirenului / Albuleţ Claudia. - Câmpulung-Muscel :
Editura Larisa, 2012
ISBN 978-606-548-581-5
622.766
678.84
CIP 2012-04978

1209. BURDĂ, ALEXANDRU. Mărfuri alimentare şi securitatea


consumatorului / Alexandru Burdă, Emilia Pascu. - Bucureşti : Pro Universitaria,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-158-9
664(498+100)(075.8)
66.5(498+100)(075.8)
CIP 2012-05907

1210. CALISTRU, MIHAELA. Bazele microsistemelor mecatronice


MEMS / Mihaela Calistru. - Suceava : Editura George Tofan, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-625-047-4
62.001.63:681.5+621.38
CIP 2012-06059
CIP 249

1211. CÎRTOAJE, VASILE. Sisteme automate / Vasile Cîrtoaje. -


Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-449-7
681.5
CIP 2012-04986

1212. CUMPĂTĂ, CRISTIAN NIKY. Implanturi acoperite chimic cu


hidroxiapatita biologică / Cristian Niky Cumpătă. - Bucureşti : Printech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-835-2
669.295
CIP 2012-06041

1213. KARBO, KAREN. Coco Chanel : un mit / Karen Karbo ; trad.:


Cornelia Marinescu ; il.: Chesley McLaren. - Bucureşti : Casa Editorială Ponte,
2012
ISBN 978-606-93081-4-1
687.1/.3(44) Chanel,G.
929 Chanel,G.
CIP 2012-06676

1214. LEŢIA, LAURA-CATINCA. Calculul la foc al elementelor de


beton armat : culegere de probleme / Catinca L. Leţia. - Cluj-Napoca : Editura
U.T. Press, 2012
ISBN 978-973-662-703-3
666.982.2
CIP 2012-05564

1215. OPREAN, LETIŢIA. Lucrări practice : Metode microbiologice


de control şi expertiză a alimentelor / Oprean Letiţia, Iancu Ramona, Lengyel
Ecaterina. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-932-8
614.31:664(075.8)
CIP 2012-05786
250 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1216. POPA, SIMONA. Fundamente şi aplicaţii pentru industria de


sinteză organică fină şi de procesare a produselor naturale / şef lucrări dr. ing.
Simona Popa. - Timişoara : Editura Politehnica, 2012-
3 vol.
ISBN 978-606-554-462-8
Vol. 1. - 2012. - Bibliogr. - ISBN 978-606-554-463-5
661.7

1217. PRUTEANU, CHIRA-ELENA. Tunsori de bază / Chira-Elena


Pruteanu. - Vatra Dornei : StudIS, 2012
ISBN 978-606-624-096-3
687.53
CIP 2012-06413

1218. RADU, GHEORGHE. Tâmplar universal / ing. Gheorghe


Radu. - Iaşi : CreArt, 2012
ISBN 978-606-93089-1-2
674.2
CIP 2012-06028

1219. STOICUŢA, OLIMPIU COSTINEL. Identificarea sistemelor /


Stoicuţa Olimpiu Costinel. - Petroşani : Universitas, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-272-0
681.9(075.8)
CIP 2012-06522

1220. ŞAPERA, STELA. Machiaj / Şapera Stela şi Vescan Mirela. -


Bucureşti : Eurocor, 2011-
8 vol.
ISBN 978-606-559-114-1
Modul 5 : Machiajul buzelor şi obrajilor. - 2012. - ISBN
978-606-559-148-6
687.55
613.49
CIP 2012-06281
CIP 251

1221. ŞTEFAN, MIRCEA. Fabricarea şi utilizarea produselor


refractare / Mircea Ştefan. - Bucureşti : Fair Partners, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1877-69-3
666.76
CIP 2012-05580

69 Materiale şi tehnologii în construcţii

1222. ALBOTEANU, IONEL LAURENŢIU. Instalaţii de


climatizare / Laurenţiu Alboteanu. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0352-3
697.7(075.8)
CIP 2012-06479

1223. IUREŞ, LIANA. Materiale de construcţii : îndrumător de


laborator / Liana Iureş, Cătălin Badea. - Timişoara : Eurostampa, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-569-371-5
69(075.8)
CIP 2012-05098

1224. PREDA ŞTEFĂNESCU, DAN. Manual de proiectare


higrotermică a clădirilor / Dan Preda Ştefănescu. - Iaşi : Editura Societăţii
Academice "Matei - Teiu Botez", 2012
ISBN 978-606-582-015-9
699.86
CIP 2012-06407

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

1225. Atelier 35 / coord.: Octav Jiga. - Iaşi : Editura Dana Art, 2012
ISBN 978-606-8132-52-5
7(498)(084)
CIP 2012-04987
252 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1226. BARBA, EUGENIO. Casa în flăcări : despre regie şi


dramaturgie / Eugenio Barba ; trad.: Diana Cozma. - Bucureşti : Nemira
Publishing House, 2012
ISBN 978-606-579-355-2
7.071.2
CIP 2012-06452

1227. COSA, ANCA MIHAELA. Carte de colorat icoane : praznicele


împărăteşti / Anca Mihaela Cosa, Adrian Cosa. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Sinaxa, 2012
ISBN 978-606-92666-6-3
7.04
CIP 2012-06494

1228. Descifrând modernitatea / Universitatea de Arhitectură şi


Urbanism "Ion Mincu", Şcoala doctorală - Spaţiu, imagine, text, teritoriu ; coord.:
Letiţia Bărbuică. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2012
ISBN 978-606-638-016-4
7
CIP 2012-05952

1229. ECO, UMBERTO. Istoria frumuseţii / Umberto Eco ; trad.: Oana


Sălişteanu. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-224-1
7(100)
CIP 2012-05158

1230. SEMNELE VEŞNICIEI. Expoziţie (2012 ; Cluj-Napoca).


Semnele veşniciei : catalogul expoziţiei de artă sacră : Muzeul Etnografic al
Transilvaniei : 9 februarie-4 martie 2012, Cluj-Napoca / coord. proiect: Marcel
Gh. Muntean. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2012
ISBN 978-606-607-040-9
7(498):2
CIP 2012-06556
CIP 253

71 Urbanism

1231. DACUNEA, SIMION. Parcul Naţional Ceahlăul : studiu cu


elevii : lucrare metodico-ştiinţifică / Simion Dacunea. - Brăila : Editura Sfântul
Ierarh Nicolae, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-577-794-1
712.23(498)(23 Ceahlău)
CIP 2012-06122

1232. FURU, ÁRPÁD. Kalotaszeg népi építészete / Furu Árpád. - Ed. a


2-a, rev. - Cluj-Napoca : Exit, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-92460-8-5
711(498 Călata)
CIP 2012-06255

1233. VLAD, IOAN. Amenajarea spaţiilor verzi / Vlad Ioan. - Oradea :


Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0776-9
712.26
635.9
CIP 2012-07222

72 Arhitectură

1234. ADORJÁN, ILONA. Lăcaşuri ale Domnului în Sălaj = Isten


házai a Szilágy ságban / Adorján Ilona. - Zalău : Caiete Silvane, 2012
ISBN 978-973-7617-89-7
726(498-35 Sălaj)
CIP 2012-05515

1235. BIROU, VIRGIL. Crucile de piatră de pe Valea Caraşului /


Virgil Birou ; pref.: Viorel Marineasa. - Ed. a 2-a. - Timişoara : Diacritic, 2012
ISBN 978-973-88630-3-3
726.825(498 Valea Caraşului)
725.94(498 Valea Caraşului)
CIP 2012-06294
254 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1236. BOTA, SORINA. Poveştile oraşului : Sibiu / Sorina Bota. -


Sibiu : InfoArt Media, 2012
ISBN 978-606-8341-15-6
72(498 Sibiu)
CIP 2012-06327

1237. BOTA, SORINA. Stadtgeschichten : Sibiu - Hermannstadt /


Sorina Bota. - Sibiu : InfoArt Media, 2012
ISBN 978-606-8341-16-3
72(498 Sibiu)
CIP 2012-06328

1238. DUKRÉT GÉZA. Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében /


Dukrét Géza. - Oradea : Varadinum Script, 2012
Index
ISBN 978-606-8307-26-8
725.94(498-35 Bihor)
CIP 2012-05712

1239. GRÎNARU, IULIANA NADIA. Cetăţi medievale din România :


monografie / Iuliana Nadia Grînaru. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-07-8
728.81(498)
CIP 2012-04866

1240. ION, NARCIS DORIN. Bucureşti : memoria unui oraş :


album / Narcis Dorin Ion. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2012
ISBN 978-973-577-633-6
72(498 Buc.)(084)
913(498 Buc.)(084)
CIP 2012-05647

1241. LAZĂR, MARIANA. Spre folosul acestei sfinte case :


constituirea şi evoluţia domeniului mănăstirii Cotroceni : secolele XVII-XIX /
Mariana Lazăr. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-654-004-9
726.71(498 Cotroceni)
348.73(498 Cotroceni)
CIP 2012-05801
CIP 255

1242. LUPESCU, RADU. Mátyás király szülőháza : egy kolozsvári


polgári ház fejedelmi sorsa / Lupescu Radu. - Cluj Napoca : Societatea Muzeului
Ardelean, 2012
ISBN 978-606-8178-53-0
94(439)"14" Matei I Corvin
72(498 Cluj Napoca)
CIP 2012-06323

1243. O grădină duhovnicească în Muntenia : Mănăstirea


Samurcăşeşti Ciorogârla / carte publicată la iniţiativa şi cu binecuvântarea
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - Bucureşti :
Basilica, 2012
ISBN 978-606-8141-69-5
726.71(498 Ciorogârla) Samurcăşeşti
CIP 2012-06974

1244. OPREA, MARIUS. Mănăstirea Hodoş-Bodrog, restaurarea


picturii murale / Marius Oprea, Adriana Scărlătescu. - Arad : Editura
Arhiepiscopiei Aradului, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-92750-4-7
726.71(498 Hodoş Bodrog)
CIP 2012-06794

1245. STAN, LOREDANA-AURORA. Monografia Catedralei


''Sfântul Alexandru'' din Alexandria, judeţul Teleorman / Stan Loredana-
Aurora. - Câmpulung-Muscel : Editura Larisa, 2012
ISBN 978-606-548-593-8
726.76(498 Alexandria) Sf. Alexandru
CIP 2012-06509

1246. ZOLOPCSUK, PAL ROBERT. Sighetu Marmaţiei / Pal Robert


Zolopcsuk. - Sighetu Marmaţiei : Valea Verde, 2012
ISBN 978-606-92465-7-3
72(498 Sighetu Marmaţiei)
CIP 2012-05377
256 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

73/76 Arte plastice. Desen tehnic

1247. ADAMESCU, CEZARINA. Vitralii pe zăpada memoriei : Ionuţ


Cătălin Florea - un pictor cu suflet universal / Cezarina Adamescu. - Galaţi :
Sinteze, 2012
ISBN 978-606-585-057-6
75(498) Florea,I.C.
CIP 2012-07102

1248. APOSTU, EDI. L'art holotropique / Edi Apostu. - Iaşi : 3D Arte,


2012
ISBN 978-606-92894-9-5
75
CIP 2012-05222

1249. BOLUM, MARIAN. Studii şi articole de numismatică / Marian


Bolum. - Bârlad : Sfera, 2012
ISBN 978-606-573-189-9
737
CIP 2012-06330

1250. Broderie manuală : auxiliar didactic CDL : clasa a IX-a -


Tehnician designer vestimentar / Ciunterei Mădălina, Iloie Viorica, Terşanski
Gabriel Ioan, Sbârciu Călin. - Bistriţa : Nova Didactica, 2012
ISBN 978-606-8317-25-0
746.3
CIP 2012-05370

1251. Broderie mecanică : auxiliar didactic CDL : clasa a X-a -


Tehnician designer vestimentar / Ciunterei Mădălina, Iloie Viorica, Terşanski
Gabriel Ioan, Sbârciu Călin. - Bistriţa : Nova Didactica, 2012
ISBN 978-606-8317-24-3
746.3
CIP 2012-05371
CIP 257

1252. DĂNĂU, DUMITRU. "Piatra de hotar" din neolitic la "Piatra


de hotar" a lui Constantin Brâncuşi şi ... după / Dumitru Dănău. - Târgu-Jiu :
Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-452-9
730(498) Brâncuşi,C
CIP 2012-06476

1253. Dumitru Macovei. - Buhuşi : Euro-Print, 2012


ISBN 978-606-93077-1-7
75(498)(084)
CIP 2012-06539

1254. GRÎNARU, IULIANA NADIA. Constantin Brâncuşi :


monografie / Iuliana Nadia Grînaru. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-14-6
730(498) Brâncuşi,C
CIP 2012-04865

1255. JORICA NEGOESCU, LILIANA. Compoziţia : între dogmă şi


miracol / Liliana Jorica Negoescu. - Galaţi : Europlus, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-628-021-1
75
CIP 2012-06405

1256. LUKÁCSNÉ, MARSI. Obiecte din rafie / Marsi Lukácsné, Varga


Márta. - Oradea : Editura Casa, 2012
ISBN 978-606-8189-65-9
746.6
CIP 2012-06557

1257. MANU, PUIU. DIM : sarabanda în golful Aden / Puiu Manu,


Marius Lestaru. - Ploieşti : LVS Crepuscul, 2012
ISBN 978-606-593-010-0
741.5 Benzi desenate
CIP 2012-06309
258 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1258. MĂCIUCĂ, ANETA. Modele şi materiale utilizate în realizarea


ţesăturilor moldoveneşti şi covoarelor cu noduri / Aneta Măciucă. - Botoşani :
Arena Cărţii, 2012
ISBN 978-606-93035-4-2
745.52(498.3)
CIP 2012-06190

1259. MIRCEA, GABRIELA. Din creaţia pictorului Gheorghe


Suciu : flori şi ulcele de altcândva : candid elogiu al neoliticului / Gabriela
Mircea, Smaranda Cutean. - Alba Iulia : Altip, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-117-379-5
75(498) Suciu,Gh.(084)
929 Suciu,Gh.
CIP 2012-05846

1260. MOCIOI, ION. Brâncuşiana : tabăra de sculptură din Hobiţa-


Gorj : 1980-1981 / Mocioi Ion. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2012
ISBN 978-973-144-525-0
730(498)
CIP 2012-06896

1261. MOCIOI, ION. Sculptorul Iosif Schmidt-Faur / Mocioi Ion. -


Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2012
ISBN 978-973-144-526-7
730(498) Schmidt-Faur,I.
929 Schmidt-Faur,I.
CIP 2012-06897

1262. MORAS, INGRID. Brăţările prieteniei / Ingrid Moras. - Oradea :


Editura Casa, 2012
ISBN 978-606-8189-63-5
746.5
CIP 2012-05301
CIP 259

1263. MOTRICI, MIRCEA. Ion Irimescu în împărăţia eterului /


Mircea Motrici ; îngrijitor de ed. şi pref.: Grigore Ilisei. - Suceava : Muşatinii,
2012
ISBN 978-973-1974-91-0
730(498) Irimescu,I.(047.53)
929 Irimescu,I.
CIP 2012-05004

1264. PROCOPAN, NICOLAE. Scurtă istorie a plăsmuirilor


sculpturale în terra-cotta / Nicolae Procopan. - Cluj Napoca : Contrapunct, 2012
ISBN 978-606-92941-4-7
73.027
CIP 2012-05052

1265. SPORIŞ, MIHAI. Semne şi sensuri ale sacrului în arta lui


Constantin Brâncuşi / Mihai Sporiş. - Râmnicu Vâlcea : Intol Press, 2012
ISBN 978-606-93145-1-7
730(498) Brâncuşi,C.:39(498)
929 Brâncuşi,C.
CIP 2012-07232

1266. Stampa japoneză de la ukiyo-e la shin hanga. - Timişoara :


Brumar, 2012
ISBN 978-973-602-718-5
76(520)(084)
CIP 2012-05053

1267. TUDOR, OCTAVIAN. Carul cu boi : pictura în România :


1800-2000 / Tudor Octavian. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-567-791-6
75(498)"1800/2000"
CIP 2012-05436

1268. TUDOR, OCTAVIAN. Georgeta Grabovschi / Tudor Octavian. -


Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2012
ISBN 978-973-145-274-6
75(498) Grabovschi,G.
CIP 2012-05810
260 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1269. VINCZE, ESZTER. Noţiuni de bază ale înşirării mărgelelor /


Vincze Eszter. - Oradea : Editura Casa, 2012
ISBN 978-606-8189-62-8
746.5
CIP 2012-05300

77 Fotografie

1270. Comorile Transilvaniei : Târgu-Mureş / text: Kolumban-Kantor


Zita ; foto.: Romghid, Tordai Ede ; versiune maghiară: Kolumban-Kantor Zita,
versiune engleză: Ileana Sandu ; coord.: Simion T. Pop. - Târgu-Mureş : Romghid,
2012
ISBN 978-606-8243-04-7
77(498 Târgu-Mureş)(084)
CIP 2012-05859

1271. Descifrând fotografia / Universitatea de Arhitectură şi Urbanism


"Ion Mincu", Şcoala doctorală - Spaţiu, imagine, text, teritoriu ; coord.: Letiţia
Bărbuică. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2012
ISBN 978-606-638-015-7
77
CIP 2012-05953

1272. ENCZI, ZOLTÁN. Secretele fotografiei digitale / Enczi Zoltán,


Richard Keating. - Ed. a 3-a, rev. şi adăugită. - Oradea : Editura Casa, 2012
ISBN 978-606-8189-64-2
004.383.5:77
CIP 2012-06558

1273. FOTOETNOGRAFICA. Tabără de creaţie (8 ; 2011 ; Valea


Izei). Fotoetnografica : ediţia a VIII-a, Valea Izei - Maramureş, 2011 / Felician
Săteanu, Gheorghe Petrilă, Ionel Onofraş, Costas Dumitrescu ; ed.: prof. dr. Ştefan
Mariş. - Baia Mare : Ethnologica, 2012
ISBN 978-606-8213-11-8
77.04:39(498)
CIP 2012-05831
CIP 261

1274. MAIER, RADU OCTAVIAN. Vatra tradiţională în concepţia


poporului român / Maier Radu Octavian ; ed.: Ţîrcomnicu Emil, David Lucian. -
Bucureşti : Editura Etnologică, 2012
ISBN 978-973-8920-38-5
77(498)(084):39
CIP 2012-06560

1275. SĂVOIU, ADRIAN. Prin Câmpulung şi pe Muscelele lui /


Adrian Săvoiu, Gheorghe Chiţa, Ioan Crăciun ; fotografii de Nicolae Th.
Ştefănescu. - Bucureşti : Ars Docendi, 2012
ISBN 978-973-558-610-2
77.04:913(498 Câmpulung)
CIP 2012-06251

78 Muzică

1276. APOSTU, LILIANA ISABELA. L'art entre tradition écrite et


orale chez Béla Bartok et George Enescu / Liliana Isabela Apostu. - Iaşi : 3D
Arte, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-92894-8-8
78
CIP 2012-05223

1277. ARDELEAN, IOAN. Aspecte stilistice şi vocalitate în oratoriul


baroc / Ioan Ardelean. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-42-0664-3
78
CIP 2012-06721

1278. BRZUCHOWSKA, MARIA. Orchestral musicians : theory and


practice / Maria Brzuchowska. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de
Muzică Bucureşti, 2012
ISBN 978-973-1905-85-3
78
CIP 2012-05214
262 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1279. BUGARSKI, JOŢA. Horsko pojaliv pri Temishvarskom


Sabornom hramu Vasnesenia gospodnieg / Jotsa Bugarski. - Timişoara :
Uniunea Sârbilor din România, 2012
ISBN 978-606-8079-15-8
783.24
CIP 2012-06498

1280. CONSTANTIN, MARIAN. Cadeţii muzicieni : între tradiţie şi


mutaţiile modernităţii / col. Marian Constantin, prof. dr. Tanţa Diaconescu, prof.
dr. Cristian Bârlădeanu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare
"Carol I", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-663-961-6
785.13(498)
355.317(498)
CIP 2012-05937

1281. FÓRIKA, ÉVA. Ének-zene I-II. osztály : kézikönyv tanítók és


tanítójelöltek számára / Fórika Éva, Kiss Jolán, Tomai Gyöngyi. - Cluj-Napoca :
Editura Abel, 2012
ISBN 978-973-114-153-4
78(075.33)
CIP 2012-05296

1282. ISTRATI, CRISTIAN. ON - OFF : Dj's Book / Cristian Istrati,


Octavian Istrati. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0766-1
78
CIP 2012-05260

1283. KALMUSKI-ZAREA, OZANA. Definiţia spiritului : literatură


şi muzică / Ozana Kalmuski-Zarea. - Bacău : Alma Mater, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-176-0
78
CIP 2012-05679
CIP 263

1284. KALMUSKI-ZAREA, OZANA. Ispitirile destinului / Ozana


Kalmuski-Zarea. - Bacău : Alma Mater, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-178-4
78
CIP 2012-05681

1285. KALMUSKI-ZAREA, OZANA. Mirajul eternei reîntoarceri :


de la Dies irae la Requiem / Ozana Kalmuski-Zarea. - Bacău : Alma Mater, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-177-7
78
CIP 2012-05680

1286. KALMUSKI-ZAREA, OZANA. Mic tratat de virtuozitate


pianistică / Ozana Kalmuski-Zarea. - Bacău : Docucenter, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8246-83-3
78
CIP 2012-04980

1287. Mari cântăreţi de jazz / trad.: Dana Hădăreanu. - Bucureşti : Litera


Internaţional, 2012-
16 vol.
ISBN 978-606-600-788-7
Vol. 1 : Louis Armstrong. - 2012 - ISBN 978-606-600-789-4
Vol. 2 : Ella Fitzgerald. - 2012 - ISBN 978-606-600-790-0
Vol. 3 : Duke Ellington. - 2012 - ISBN 978-606-600-791-7
Vol. 4 : Bill Evans. - 2012 - ISBN 978-606-600-792-4
Vol. 5 : Wynton Marsalis. - 2012 - ISBN 978-606-600-793-1
Vol. 6 : Sarah Vaugham. - 2012 - ISBN 978-606-600-794-8
Vol. 7 : Dizzy Gillespie. - 2012 - ISBN 978-606-600-795-5
Vol. 8 : Dizzy Gillespie. - 2012 - ISBN 978-606-600-796-2
Vol. 9 : Glenn Miller. - 2012 - ISBN 978-606-600-797-9
Vol. 10 : Dinah Washington. - 2012 - ISBN 978-606-600-798-6
Vol. 11 : Miles Davis. - 2012 - ISBN 978-606-600-799-3
785.161(100):929
CIP 2012-06812 / CIP 2012-06819
264 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1288. MIREA, RUXANDRA. Muzica românească între tradiţie şi


înnoire în secolul XX-lea / Ruxandra Mirea. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-42-0665-0
78(498)''19''
CIP 2012-07227

1289. Modele umane şi repere profesionale : comunicări ştiinţifice la


simpozioanele catedrei de pian general UNMB / vol. alcătuit şi îngrijit de conf.
univ. dr. Carmen Manea şi conf. univ. dr. Tatiana Noia. - Bucureşti : Editura
Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-86-0
786.2
CIP 2012-05212

1290. MOLDOVAN, ION. Minunata doamnă Paula / Ion Moldovan. -


Blaj : Buna Vestire, 2012
ISBN 978-606-636-008-1
78(498) Ciuclea,P.
929 Ciuclea,P.
CIP 2012-05382

1291. NEDELCUŢ, NELIDA. Paradigme ale vocalităţii în muzica


românească contemporană / Nelida Nedelcuţ. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0778-3
78(498)
CIP 2012-06562

1292. OŢEANU-BUNEA, SMARANDA. Pagini din cronica muzicală


on-line / Smaranda Oţeanu-Bunea. - Bucureşti : Pegasus Press, 2012
ISBN 978-973-8971-30-1
78
CIP 2012-05641
CIP 265

1293. PÂSLARU, MARGARETA. Eu şi timpul! : viaţă, vocaţie,


viziune / Margareta Pâslaru. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012
ISBN 978-606-588-307-9
78(498) Pâslaru,M.
929 Pâslaru,M.
CIP 2012-06878

1294. Pianistica şi pedagogia românească : comunicări ştiinţifice la


simpozioanele catedrei de pian general UNMB / vol. alcătuit şi îngrijit de conf.
univ. dr. Carmen Manea şi conf. univ. dr. Tatiana Noia. - Bucureşti : Editura
Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-87-7
786.2
CIP 2012-05213

1295. PINGHIRIAC, EMIL. Teatru-n teatru / Emil Pinghiriac. -


Bucureşti : Editura Muzicală, 2012
ISBN 978-973-42-0662-9
821.135.1-94
782
CIP 2012-05806

1296. POPA, EMILIAN. Notaţii - Finale : (de la claviatura la


keyboard) / Popa Emilian, Andron Diana Beatrice. - Iaşi : Artes, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-547-078-1
78(498)
CIP 2012-06068

1297. RÎMBU, ROMEO. Crochiu al şcolii de compoziţie clujene,


focalizat pe analiza simfoniilor mentorului ei, Sigismund Toduţă / Romeo
Rîmbu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0790-5
78
CIP 2012-07217
266 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1298. RÎMBU, ROMEO. Mioriţa în creaţia compozitorilor români /


Romeo Rîmbu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0791-2
78(498)
CIP 2012-07219

1299. RÎMBU, ROMEO. Oratoriul Mioriţa, de Sigismund Toduţă /


Romeo Rîmbu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0789-9
78
CIP 2012-07218

1300. SEBEŞAN, NICOLAE. Culegere de muzică folk, muzică


uşoară, cântece de munte / Nicolae Sebeşan. - Zădăreni : Plaiurile codrului, 2012
ISBN 978-606-92981-4-5
821.135.1-1
78
CIP 2012-05380

1301. TUDORACHE, CONSTANTIN. Acorduri şi ritornele /


Tudorache Constantin. - Ploieşti : Karta-Graphic, 2012
ISBN 978-606-8312-64-4
78(498)
CIP 2012-06766

791/792 Arta spectacolului

1302. CRĂCIUN, CORNEL. Panorama cinematografiei româneşti în


anii comunismului : filmele deceniului şapte / Cornel Crăciun. - Sibiu : Astra
Museum : Techno Media, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-8993-62-4
ISBN 978-606-616-049-0
791.43(498)"197"
CIP 2012-05166
CIP 267

1303. Fascinaţia şi magia scenei : actorul Vladimir Jurăscu şi


cronicarii teatrali. - Timişoara : David Press Print, 2012
ISBN 978-606-8353-33-3
792(498) Jurăscu,V
929 Jurăscu,V
CIP 2012-06644

1304. MIRCIOAGĂ, ION. Realităţile în teatru / Ion Mircioagă. -


Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1790-63-3
792
CIP 2012-05192

1305. OLTEAN, MARIUS. Teatrul, psihopatologia şi lumea


culorilor / Marius Oltean. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1790-64-0
159.9:792
CIP 2012-05191

1306. TRONARU, DOINEL. Nunta mută / Doinel Tronaru. -


Bucureşti : Adevărul Holding, 2012
ISBN 978-606-644-030-1
791.43
CIP 2012-04966

1307. VITCU-HANŢIU, DANIELA. Improvizaţia în construcţia


ficţiunilor scenice / Daniela Vitcu-Hanţiu. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2012
ISBN 978-973-42-0661-2
792.028
CIP 2012-05844

794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc

1308. PĂUNESCU, FLORIN GHE. Psihologia copilului şahist / Florin


Ghe. Păunescu. - Bârlad : Sfera, 2012
ISBN 978-606-573-179-0
794.1
CIP 2012-05045
268 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

796/799 Sport

1309. ALECU, AUREL. Dinamica efortului în antrenamentul de


kaiac / Aurel Alecu. - Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0793-7
797.122.015
CIP 2012-05664

1310. COTESCU, NICUŞOR. Efortul depus în jocul de volei şi


eficienţa acestuia concretizat pe posturi şi elemente tehnico-tactice / Nicuşor
Cotescu. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2305-6
796.325
CIP 2012-05491

1311. Discover Neamţ through youth / Mormocea Dorina, Mîndru


Mariana, Stan Elena Brânduşa, Pavăl Constantin. - Piatra Neamţ : Alfa, 2012
ISBN 978-606-8090-91-7
796.5(498-35 Neamţ)
CIP 2012-06951

1312. DOBRE, ILIE. Prinţul din Trivale la ultimul "dribling" / Ilie


Dobre. - Ed. a 4-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2012
ISBN 978-973-47-1427-8
796.332(498) Dobrin,N.
929 Dobrin,N.
CIP 2012-05797

1313. DOCU-AXELERAD, DANIEL. Educaţie fizică şi sport adaptat


în afecţiunile sistemului nervos / Docu Axelerad Daniel, Docu Axelerad Any. -
Constanţa : Editura Muntenia, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-692-326-5
796:616.83
CIP 2012-07210
CIP 269

1314. DOCU-AXELERAD, DANIEL. Importanţa activităţii sportive


la diferite grupe de vârste / Docu Axelerad Daniel. - Constanţa : Editura
Muntenia, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-692-325-8
796(498)
CIP 2012-07207

1315. DUDEA, FLORIAN. Acei feciori minunaţi... : boxerii anilor


1958-1970 / Florian Dudea ; pref.: prof. univ. dr. Petru Prunea. - Cluj Napoca :
Ecou Transilvan, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93142-2-7
796.83(498):929
CIP 2012-05218

1316. EFTENE, ALEXANDRU. Handbal : exerciţii combinate pentru


pregătire integrală / Alexandru Eftene, Acsinte Alexandru. - Bacău : Alma Mater,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-175-3
796.322
CIP 2012-05029

1317. FIRĂNESCU, MAGDALENA. Jocuri de mişcare pentru


educarea preciziei mişcărilor preşcolarilor : lucrare metodico-ştiinţifică /
Firănescu Magdalena. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-100-6
796.1
CIP 2012-06658

1318. GHINEA, LILIANA. Posibilităţi de optimizare a


managementului operaţional al antrenamentului sportiv / Ghinea Liliana ; ref.
ştiinţific: lect. univ. drd. Victor Bădescu. - Drobeta-Turnu-Severin : Profin, 2012
ISBN 978-606-8406-20-6
65.012.4:796/799
372.879.6
CIP 2012-06295
270 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1319. IONESCU CECILIA LILIANA. Conduita motrică, valori şi


atitudini / Ionescu Cecilia Liliana. - Geamăna : Tiparg, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-735-630-7
796/799
CIP 2012-06608

1320. LUCACIU, GHEORGHE. Metodica predării tehnicii probelor


de atletism în ciclul primar şi gimnazial / Lucaciu Gheorghe. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0780-6
371.3:796.42
CIP 2012-06927

1321. MARIN, NICU. Apărarea individuală : aplicaţii practice / Nicu


Marin. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2011-
4 vol.
ISBN 978-606-577-561-9
Vol. 2 : Degajări din prize, încenturări, strangulări. - 2012. - Bibliogr. -
ISBN 978-606-577-803-0
796.853
CIP 2012-06300

1322. POPESCU, ADELA. Sportul aerobic în şcoală / Adela Popescu,


Gabriel Popescu. - Bucureşti : Elisavaros, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8147-17-8
371.3:796.412:373.3
CIP 2012-05535

1323. ZRÍNYÍ, ISTVÁN MIKLÓS. Túrázók könyve : hasznos dolgok


túrázóknak és mindazoknak, akik szeretik a természetet / Zrínyí István
Miklós. - Gheorgheni : Mark House, 2012
ISBN 978-973-7877-54-3
796.5
CIP 2012-05221
CIP 271

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

1324. PERELMAN, CHAÏM. Tratat de argumentare : noua retorică /


Chaïm Perelman şi Lucie Olbrechts-Tyteca ; trad. de Aurelia Stoica ; pref. de
Michel Meyer. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-703-742-8
808
CIP 2012-06048

1325. SANDU, ELENA. Compunerile şcolare / Elena Sandu. - Ed. a 4-


a, rev. - Iaşi : Polirom, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-2735-6
808.1:811.135.1(075.33)
372.464
CIP 2012-06093

1326. ŞTEFĂNESCU, DORIN. Înţelegerea albă / Dorin Ştefănescu. -


Piteşti : Paralela 45, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-1429-2
801.73
82.09
CIP 2012-06284

81 Lingvistică

1327. CODARCEA, EMILIA. Grundlagen eines Deutsch-


Rumanischen Worterbuchs zur valenz des adjektivs / Emilia Codarcea. - Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-17-0111-7
81
CIP 2012-05299
272 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1328. Dicţionarul limbii române : pentru elevi / coord.: Gabriel


Angelescu. - Braşov : Aula, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-754-112-3
81'374.8=135.1
CIP 2012-05200

1329. OMAGIU. IONESCU-RUXĂNDOIU, Liliana. Modernitate şi


interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică : omagiu doamnei profesor
Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / ed.: Mihaela Constantinescu, Gabriela Stoica, Oana
Uţă-Bărbulescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-16-0099-1
81
CIP 2012-05993

1330. NECULAI, EMILIA. Ghid de conversaţie român-spaniol /


Emilia Neculai. - Ed. a 6-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-368-8
81'374.8=135.1=134.2
CIP 2012-05423

1331. OLARU, CONSTANTIN. Ghid de conversaţie român-german


pentru începători / Olaru Constantin. - Bucureşti : My Ebook, 2012
ISBN 978-606-93162-0-7
81'374.8=135.1=112.2
CIP 2012-06869

1332. SALA, MARIUS. Od latinski do romanski / Marius Sala ; prevod


od romanski na makedonski Atanasov Radu-Mihail. - Bucureşti : Univers
Enciclopedic Gold, 2012
ISBN 978-606-8358-40-6
81
CIP 2012-06280
CIP 273

811 Limbi individuale

1333. ALEXANDRU, FLORENTINA. Curs practic de limba


germană / Florentina Alexandru. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-139-8
811.112.2(075.8)
CIP 2012-05387

1334. ALEXANDRU, FLORENTINA. Limbile străine în contextul


globalizării / Florentina Alexandru. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-150-3
811(075.8)
CIP 2012-05399

1335. ALEXANDRU, FLORENTINA. Limbile străine în contextul


globalizării / Florentina Alexandru. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0362-2
811.111
CIP 2012-05630

1336. Anyanyelvoktatás - nyelvi horizontok / ed.: Pletl Rita. - Cluj-


Napoca : Societatea Muzeului Ardelean : Scientia, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8178-51-6
ISBN 978-973-1970-64-6
371.3:811.511.141
CIP 2012-06256

1337. BECHET, FLORICA. Istoria limbii greceşti / Florica Bechet. -


Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012-
vol.
ISBN 978-606-16-0104-2
Vol. 1. - 2012. - Bibliogr. - ISBN 978-606-16-0105-9
811.14
CIP 2012-06401
274 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1338. BELABED, GINA. Booklet grammaire française : le discours


raporté / Gina Belabed. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-063-9
811.133.1
CIP 2012-06375

1339. BELABED, GINA. Booklet grammaire française : la phrase /


Gina Belabed. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-064-6
811.133.1
CIP 2012-06376

1340. BELABED, GINA. Booklet grammaire française : le nom A1-


A2 / Gina Belabed. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-048-6
811.133.1
CIP 2012-06379

1341. BELABED, GINA. Booklet grammaire française : le verb A1-


A2 / Gina Belabed. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-049-3
811.133.1
CIP 2012-06381

1342. BELABED, GINA. Booklet grammaire française : le verb B1-


B2 / Gina Belabed. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-051-6
811.133.1
CIP 2012-06382

1343. Booklet's English grammar : Irregular verbs. - Bucureşti :


Booklet, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-590-055-4
811.111
CIP 2012-06353
CIP 275

1344. Booklet's English grammar : Syntax A1-A2. - Bucureşti :


Booklet, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-590-054-7
811.111
CIP 2012-06354

1345. Booklet's English grammar : Syntax B1-B2. - Bucureşti :


Booklet, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-590-057-8
811.111
CIP 2012-06355

1346. Booklet's English grammar : the noun A1-A2. - Bucureşti :


Booklet, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-590-052-3
811.111
CIP 2012-06356

1347. Booklet's English grammar : the noun B1-B2. - Bucureşti :


Booklet, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-590-056-1
811.111
CIP 2012-06357

1348. Booklet's English grammar : the verb A1-A2. - Bucureşti :


Booklet, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-590-053-0
811.111
CIP 2012-06358
276 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1349. Booklet's English grammar : the verb B1-B2. - Bucureşti :


Booklet, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-590-059-2
811.111
CIP 2012-06359

1350. CAZACU, ANA-MARIA. Învăţaţi franceza fără profesor / Ana


Maria Cazacu. - Ed. a 6-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-377-0
811.133.1
CIP 2012-05432

1351. CĂLINESCU MARIA. Latina : grupul nominal / Maria


Călinescu. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-065-3
811.124
CIP 2012-06377

1352. CĂLINESCU MARIA. Latina : grupul verbal / Maria


Călinescu. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-066-0
811.124
CIP 2012-06378

1353. CERBAN, MĂDĂLINA. The syntactic structure of complex


sentences / Mădălina Cerban. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0367-7
811.111
CIP 2012-06839

1354. CHERSAN, ILEANA MARIA. A social history of the English


police vocabulary / Ileana Maria Chersan. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2316-2
811.111:351.74
CIP 2012-05747
CIP 277

1355. CHERVASE, CARMEN. English language course for law


enforcement students / Carmen-Valeria Chervase. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2317-9
811.111:34
CIP 2012-05888

1356. CÎNDESCU DUMITRU, CRISTINA. Deutsch mit Bildern für


alle Kinder = Primele cuvinte, primele propoziţii / Cristina Cîndescu Dumitru. -
Bucureşti : Corint, 2012
ISBN 978-973-135-670-9
811.112.2
CIP 2012-06493

1357. COTOI, MIHAELA. Die Relativsätze / Mihaela Cotoi. -


Craiova : Sitech, 2012
ISBN 978-606-11-2295-0
811.112.2
CIP 2012-04899

1358. CRĂCIUN, ALINA-ANTOANELA. Limba engleză : simplu şi


eficient / Alina-Antoanela Crăciun, Radu Lupuleasa. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi :
Polirom, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-2680-9
811.111
CIP 2012-06502

1359. DICU, MARIA CAMELIA. Caiet pentru seminarul de limba


engleză / Dicu Maria Camelia. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2012
ISBN 978-973-144-523-6
811.111
CIP 2012-06471

1360. DINCULEAN, CARMEN. Assess the assessment / Dinculean


Carmen. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-574-0
811.111
CIP 2012-04808
278 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1361. DINCULEAN, CARMEN. Classroom assessment techniques /


Dinculean Carmen. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-575-7
811.111
CIP 2012-04809

1362. DRAGOMIR, CORINA. Germana rapidă / Corina Dragomir. -


Ed. a 6-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-372-5
811.112.2
CIP 2012-05427

1363. DRAGOMIR, CORINA. Învăţaţi germana fără profesor /


Corina Dragomir. - Ed. a 6-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-370-1
811.112.2
CIP 2012-05425

1364. FIRICĂ, CAMELIA. Comunicare în limba engleză / Firică


Camelia. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2331-5
811.111(075.3)
CIP 2012-06170

1365. FRAI, CORNELIA. Teste de limba engleză pentru liceu / Frai


Cornelia. - Oradea : Primus, 2012
ISBN 978-606-8318-14-1
811.111(075.35)(079.1)
CIP 2012-06802

1366. Le France et la francophonie : stéréotypes et réalités : image de


soi, regard de l'autre / ed.: Felicia Dumas. - Iaşi : Junimea, 2012
ISBN 978-973-37-1599-3
811.133.1
CIP 2012-05252
CIP 279

1367. GHERMAN, DĂNUŢA. Life is just a bowl of cherries : 444


idiomuri şi expresii în limba engleză / Dănuţa Gherman. - Deva : Editura Corvin,
2012
ISBN 978-973-622-755-4
811.111
CIP 2012-05572

1368. GHERMAN, DĂNUŢA. Life is just a bowl of cherries : 444


angol idióma és kifejezés / Dănuţa Gherman ; trad.: Pădurean Iudita-Gabriela. -
Ed. a 2-a. - Deva : Editura Corvin, 2012
ISBN 978-973-622-756-1
811.111
CIP 2012-05573

1369. GRIGORE, ADINA. Limba franceză pentru începători / Adina


Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-237-6
811.133.1
CIP 2012-05452

1370. GRIGORE, ADINA. Limba engleză pentru începători / Adina


Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-236-9
811.111
CIP 2012-05460

1371. GRUBER, CRISTINA CARMEN. Correspondance


commerciale : cahier d'exercices / Cristina Carmen Gruber. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-140-4
811.133.1:339.1(075.8)
CIP 2012-05388
280 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1372. GRUBER, CRISTINA CARMEN. Communiquer en français


2 : cahier d'exercices / Cristina Carmen Gruber. - Bucureşti : Pro Universitaria,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-153-4
811.133.1(075.8)
CIP 2012-05386

1373. GUDERIAN, CLAUDIA. Engleza pentru începători & CD


audio / Claudia Guderin ; trad.: Alexandra Ţolescu. - Bucureşti : Editura
NICULESCU, 2012
ISBN 978-973-748-676-9
811.111
CIP 2012-05591

1374. HERMANNOVA, HANA. Exerciţii de gramatică cehă : cheia


exerciţiilor / Hana Hermannova. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti,
2012
ISBN 978-606-16-0102-8
811.162.3
CIP 2012-06316

1375. Limba spaniolă / coord.: Mircea Doru Brânză, Mianda Cioba. -


Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010-.
vol.
ISBN 978-973-737-870-5
Vol. 3 : Lecturi, redactări, gramatică, traduceri şi retroversiuni. - 2012. -
ISBN 978-606-16-0106-6.
811.134.2
CIP 2012-06402

1376. LUNDQUIST-MOG, ANGELIKA. Germana pentru începători


& CD audio / Angelika Lundquist-Mog ; trad.: Laura Voinea. - Bucureşti : Editura
NICULESCU, 2012
ISBN 978-973-748-677-6
811.112.2
CIP 2012-05592
CIP 281

1377. MEHEDINŢEANU, ALICE. Booklet grammaire française : le


nom B1-B2 / Alice Mehedinţeanu. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-050-9
811.133.1
CIP 2012-06380

1378. MOISE, ILEANA. ABC der Geschäftskorrepondenz im


Deutschen = Corespondenţă comercială în limba germană / Maria-Ileana
Moise. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-148-0
811.112.2:339.1(075.8)
CIP 2012-05397

1379. NECULAI, EMILIA. Engleza rapidă / Emilia Neculai. - Ed. a 6-


a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-371-8
811.111
CIP 2012-05426

1380. NECULAI, EMILIA. Învăţaţi engleza fără profesor / Emilia


Neculai. - Ed. a 5-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-369-5
811.111
CIP 2012-05424

1381. OLARU, CONSTANTIN. Gramatica limbii spaniole : teorie şi


exerciţii / Olaru Constantin. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : My Ebook, 2012
ISBN 978-606-93162-1-4
811.134.2
CIP 2012-06871

1382. PĂDURARU, ANA. Interactive methods in developing the


productive skills in lower - secondary school / Ana Păduraru. - Iaşi : Editura Sf.
Mina, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8078-39-7
811.111
CIP 2012-05978
282 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1383. PĂSTAE, OANA MARIA. Le français professionnel / Păstae


Oana Maria. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-144-520-5
811.133.1
CIP 2012-05440

1384. PETRE, FLORENTINA. Limba engleză maritimă : vocabular


frazeologic marină : curs de curs / Florentina Petre. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-436-9
811.111:656.6+629.5(075.8)
81'374.8=111=135.1
CIP 2012-04799

1385. PIELMUŞ, CRISTINA. English for policing purposes :


an English language course book for law enforcement students and
professionals / Cristina Pielmuş. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2318-6
811.111:351.74
CIP 2012-05889

1386. TĂRNĂUCEANU, CLAUDIA. Gramatica limbii latine /


Claudia Tărnăuceanu. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-703-9
811.124'36
CIP 2012-06051

1387. Visages de l'autre dans les Balkans et ailleurs / Mihaela


Chapelan (coordinateur). - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0348-6
811.133.1
CIP 2012-06134
CIP 283

811.135.1 Limba română

1388. ABDULEA, PETCU. Greşeli de exprimare la televiziune şi


radio / Petcu Abdulea. - Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2012
ISBN 978-973-1944-53-1
811.135.1'271.14
CIP 2012-06473

1389. BOALBEŞ, ELENA CAMELIA. Predicatul nominal : aspecte


metodico-ştiinţifice / Boalbeş Elena Camelia. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura
Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-295-7
811.135.1'367.332.7
CIP 2012-05605

1390. BOBOC, SORINA-LORELA. Predarea substantivului în


gimnaziu : aspecte metodice şi ştiinţifice / Boboc Sorina-Lorela. - Câmpulung
Muscel : Editura Larisa, 2012
ISBN 978-606-548-596-9
811.135.1'367.622
CIP 2012-06745

1391. CERDAC, SIMONA-VALENTINA. Adverbul : parte de


vorbire neflexibilă / prof. înv. primar Simona-Valentina Cerdac. - Brăila : Editura
Sfântul Ierarh Nicolae, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-577-774-3
811.135.1'367.624
CIP 2012-04913

1392. CIORNEI, SILVIA. Argoul în limba română / Ciornei Silvia. -


Geamăna : Tiparg, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-735-631-4
811.135.1'276
CIP 2012-06606
284 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1393. CONSTANTINESCU, AURA. Descoperă tainele gramaticii :


clasa a V-a / Aura Constantinescu, Cristina Boboc, Florin Zamfir. - Piteşti :
Esenţial Media, 2012
ISBN 978-606-650-001-2
811.135.1(075.33)
CIP 2012-04824

1394. CONSTANTINESCU, AURA. Gramatica cu Nică Greierică :


clasa a VI-a / Aura Constantinescu, Cristina Boboc, Florin Zamfir. - Piteşti :
Esenţial Media, 2012
ISBN 978-606-8339-99-3
811.135.1(075.33)
CIP 2012-04823

1395. CONSTANTINESCU, AURA. Gramatica pentru elevi : clasa a


VII-a / Aura Constantinescu, Cristina Boboc, Florin Zamfir. - Piteşti : Esenţial
Media, 2012
ISBN 978-606-650-000-5
811.135.1(075.33)
CIP 2012-04822

1396. COSTIN, DOINIŢA. Greşeli tipice / Costin Doiniţa. - Vaslui :


Editura Casei Corpului Didactic Vaslui, 2012
ISBN 978-606-93096-2-9
811.135.1'35'271
CIP 2012-06078

1397. COSTIN, DOINIŢA. Semne de punctuaţie / Costin Doiniţa. -


Vaslui : Editura Casei Corpului Didactic Vaslui, 2012
ISBN 978-606-93096-1-2
811.135.1'35
CIP 2012-06079

1398. CRĂCEA, ELENA. Dicţionar de neologisme / Crăcea Elena. -


Ed. a 6-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-367-1
81'374.2:811.135.1'373.43=135.1
CIP 2012-05422
CIP 285

1399. CRĂCEA, ELENA. Dicţionar de antonime / Crăcea Elena. - Ed.


a 5-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-366-4
81'374.2:811.135.1'373.422=135.1
CIP 2012-05421

1400. CUEŞDEAN, LUCIAN IOSIF. Limba rumânilor nu se trage de


la Roma / dr. Lucian Iosif Cueşdean. - Bucureşti : Solif, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-87665-7-0
811.135.1
CIP 2012-06444

1401. DRAGOMIRESCU, ALINA I. Exerciţii de gramatică pentru


ciclul primar / Dragomirescu I. Alina. - Geamăna : Juventus Press, 2012
ISBN 978-606-8350-45-5
811.135.1'36(075.33)(076)
CIP 2012-06613

1402. DRAICA, VALERICA. Istoria limbii române : note de curs /


Draica Valerica. - Sibiu : Alma MaterSibiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-746-9
811.135.1'0(075.8)
CIP 2012-06329

1403. DUMITRU, MIRELA. Îndrumător de gramatică pentru ciclul


primar / Mirela Dumitru. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2350-6
811.135.1(075.33)
CIP 2012-06824

1404. GOMOI, ADELINA. Morfosintaxa prepoziţiei în limba


română / Adelina Gomoi. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-116-7
811.135.1'367.633
CIP 2012-06655
286 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1405. GRIGA, IULIANA. Aspecte ale clasei semantice a adjectivului


în limba română : lucrare ştiinţifică / Iuliana Griga. - Brăila : Editura Sfântul
Ierarh Nicolae, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-577-798-9
811.135.1'367.623
CIP 2012-06124

1406. GRIGA, IULIANA. Raportul de coordonare în limba română :


lucrare ştiinţifică / Iuliana Griga. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-577-799-6
811.135.1
CIP 2012-06125

1407. GRÎNARU, IULIANA NADIA. Pronumele la clasele III-IV :


ghid metodologic / Iuliana Nadia Grînaru. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-09-2
811.135.1'367.626
CIP 2012-04867

1408. IONESCU, FLORIN. Limba română : clasa a V-a : noţiuni


teoretice / Florin Ionescu. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-060-8
811.135.1(075.33)
CIP 2012-06360

1409. IONESCU, FLORIN. Limba română : clasa a VI-a : noţiuni


teoretice / Florin Ionescu. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-061-5
811.135.1(075.33)
CIP 2012-06361

1410. IONESCU, FLORIN. Limba română : clasa a VII-a : noţiuni


teoretice / Florin Ionescu. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-062-2
811.135.1(075.33)
CIP 2012-06362
CIP 287

1411. LAZĂR, VIORICA. Gramatica limbii române / Viorica Lazăr. -


Arad : Ramira, 2012
ISBN 978-606-8115-42-9
811.135.1'36
CIP 2012-05583

1412. LEFTER, MĂDĂLINA MARIA. Ce şi cât am învăţat ca să trec


la evaluat : teste limba română : evaluare naţională / Lefter Mădălina Maria. -
Târgovişte : Transversal, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-605-031-9
811.135.1(075.33)(079.1)
CIP 2012-05663

1413. LUNGU, CRISTINA. Ortografia - prietena mea / Cristina


Lungu. - Slatina : Didactic Pres, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-485-7
811.135.1'35(075.33)
372.462
CIP 2012-06768

1414. MĂRGINEANU, ILEANA SIMONA. Categoria diatezei în


limba română contemporană / Ileana Simona Mărgineanu. - Craiova : Sitech,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2349-0
811.135.1'366.57
CIP 2012-06823

1415. MIHAIL, CRISTIAN. Influenţa limbajului militar (daco-)


roman asupra limbii române / Cristian Mihail. - Bucureşti : Editura Militară,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-32-0890-7
811.135.1'25
CIP 2012-05139
288 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1416. MITRIC, DĂNUŢA. Relaţiile sintactice în predarea limbii


române la gimnaziu şi liceu / Mitric Dănuţa. - Bacău : Editura Cadrelor
Didactice, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93125-2-0
371.3:811.135.1
CIP 2012-04873

1417. MOŢ, MIRCEA. Gramatica de la A la Z / Mircea Moţ (coord.),


Cornelia Chiriţă, Steluţa Pestrea Suciu. - Ed. a 7-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2012
Index
ISBN 978-973-47-1426-1
81'374.2:811.135.1'36=135.1
CIP 2012-05154

1418. POPA, O G. Gramatica română structurată logic - Morfologia /


O G Popa. - Bucureşti : Complement Control, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-92185-9-4
811.135.1'36
CIP 2012-05266

1419. RUSIE, DANIELA. Predarea-învăţarea disciplinei şcolare


Limba română la clasele primare : lucrare ştiinţifică / Daniela Rusie. -
Costeşti : Ars Libri, 2012
ISBN 978-606-574-242-0
811.135.1(075.33)
CIP 2012-06257

1420. SAVIN, NASTASIA. Caiet de exerciţii : fişe de lucru pentru


clasa a VIII-a / Nastasia Savin, Victoria Encică, Mirela Savin. - Brăila : Editura
Sfântul Ierarh Nicolae, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-577-797-2
371.671:811.135.1:373.33
CIP 2012-06123
CIP 289

1421. SOŢU, ROXANA. Graiul moldovenesc în localitatea Poduri /


Roxana Soţu. - Bacău : Grafit, 2012
ISBN 978-606-563-043-7
811.135.1'282'342(498 Poduri)
CIP 2012-05581

1422. STAN, LOREDANA-AURORA. Structura morfologică a


adjectivului / Stan Loredana-Aurora. - Câmpulung Muscel : Editura Larisa, 2012
ISBN 978-606-548-594-5
81'367.623
811.135.1'367.623
CIP 2012-06511

1423. TERECHE BĂRBULEANU, ANA MARIA. Adjective compuse


şi locuţiunile adjectivale / Tereche Bărbuleanu Ana Maria. - Drobeta-Turnu-
Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-311-4
811.135.1'367.623
CIP 2012-06907

1424. TON, LETIŢIA ANA. Fişe de lucru : părţi de vorbire : auxiliar


clasa a III-a / Letiţia Ana Ton. - Piteşti : Editura Casei Corpului Didactic Argeş,
2012
ISBN 978-606-92912-7-6
811.135.1'367.6
CIP 2012-05054

1425. VÂLCEANU, ANA DANIELA. Limbă, Literatură,


Comunicare : clasa a VI-a / Vâlceanu Ana Daniela, Brînzan Laura Anca. -
Craiova : Sitech, 2011-2012
2 vol.
ISBN 978-606-11-1926-4
Semestrul II. - 2012. - Bibliogr. - ISBN 978-606-11-2299-8
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2012-04947
290 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1426. VULPE, CORINA. Adverbul în limba română / Corina Vulpe. -


Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-296-4
811.135.1'367.624
CIP 2012-05606

82 Literatură

1427. BOEHME, JULIA. Pixi şi stele / Julia Boehme, Dorothea Tust ;


trad.: Monica-Livia Grigore. - Bucureşti : Galaxia copiilor, 2012
ISBN 978-606-93091-5-5
82-93-34=135.1
CIP 2012-06681

1428. BOEHME, JULIA. Pixi şi campionatul din pădure / Julia


Boehme, Dorothea Tust ; trad.: Monica-Livia Grigore. - Bucureşti : Galaxia
copiilor, 2012
ISBN 978-606-93091-4-8
82-93-34=135.1
CIP 2012-06680

1429. BOEHME, JULIA. Pixi face picnic în ploaie / Julia Boehme,


Dorothea Tust ; trad.: Monica-Livia Grigore. - Bucureşti : Galaxia copiilor, 2012
ISBN 978-606-93091-6-2
82-93-34=135.1
CIP 2012-06686

1430. DÖRING, ANNA. Pixi pleacă la munte / Anna Döring, Eva


Wenzel-Bürger ; trad.: Monica-Livia Grigore. - Bucureşti : Galaxia copiilor, 2012
ISBN 978-606-93091-3-1
82-93-34=135.1
CIP 2012-06689
CIP 291

1431. GHINEA, OLIVIANA-ŞTEFANIA. În împărăţia poveştilor :


(poveşti populare - poveşti din literatura străină) : auxiliar curricular de
sprijin / Oliviana-Ştefania Ghinea. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-091-7
82-93-34=135.1
CIP 2012-06664

1432. GRÎNARU, IULIANA NADIA. Culegere de texte literare şi


exerciţii aplicative pentru clasa a III-a : material auxiliar curricular / Iuliana
Nadia Grînaru. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-10-8
82-93-82=135.1(075.33)
CIP 2012-04860

1433. Histoire d'amour à traverse l'histoire = Poveşti de dragoste de-a


lungul timpului / antolog., trad.: Nicolae Bratu. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-191-5
82-1=133.1=135.1
CIP 2012-05323

1434. LA FONTAINE, JEAN de. Fabule / Jean de la Fontaine, Anton


Pann, Grigore Alexandrescu ; trad.: Dumitru Cornelia. - Ed. a 5-a. - Constanţa :
Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-363-3
82-191=135.1
CIP 2012-05418

1435. NETTINGSMEIER, SIMONE. Pixi la circ / Simone


Nettingsmeier, Dorothea Tust ; trad.: Monica-Livia Grigore. - Bucureşti : Galaxia
copiilor, 2012
ISBN 978-606-93091-1-7
82-93-34=135.1
CIP 2012-06687
292 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1436. NETTINGSMEIER, SIMONE. Pixi la munte / Simone


Nettingsmeier, Dorothea Tust ; trad.: Monica-Livia Grigore. - Bucureşti : Galaxia
copiilor, 2012
ISBN 978-606-93091-2-4
82-93-34=135.1
CIP 2012-06688

1437. Primăvara poeziei = Költészet tavasza. - Zalău : Caiete Silvane,


2012
ISBN 978-973-7617-90-3
821.135.1-1
821.511.141-1
CIP 2012-07107

1438. STROE, CRINA. Literatura pentru copii : clasa a IV-a / Stroe


Crina. - Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei, 2012
ISBN 978-606-643-009-8
82-93-822=135.1
CIP 2012-05816

1439. UDRESCU, MIRCEA. Dialoguri încrucişate = Dialogues


croisés / Mircea Udrescu, Michel Masé. - Bucureşti : Editura Universitară, 2012
ISBN 978-606-591-399-8
821.135.1-4=133.1=135.1
821.133.1-4=135.1=133.1
CIP 2012-05437

82.09 Critică şi istorie literară

1440. ALBICI, LUMINIŢA. Tudor Arghezi - poezia religioasă /


Luminiţa Albici ; referent ştiinţific: prof. univ. dr. Marian Victor Buciu. - Craiova :
PrintXpert, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-655-003-1
821.135.1.09-14 Argezi,T.
929 Arghezi,T.
CIP 2012-06624
CIP 293

1441. Aptitudini de creativitate a tinerilor liceeni din judeţul Neamţ /


Vasile Avădănei, Ana-Nuţi Suciu, Lidia Avădănei, ... - Piatra Neamţ : Editura
Răzeşu, 2012
Index
ISBN 978-973-88108-0-8
821.135.1.09
CIP 2012-04605

1442. BARBĂ, GHEORGHE. Dostoevski şi Soljeniţîn : doi profeţi ai


Rusiei / Gheorghe Barbu ; pref.: Dumitru Bălan. - Bucureşti : Editura C.R.L.R,
2012
ISBN 978-606-92187-6-1
821.161.1.09
CIP 2012-06497

1443. BĂLTEANU, MONICA. Feminist Voices in Victorian


Literature : a Study on Three Women Novelists and Their Adolescent
Heroines / Monica Bălteanu. - Iaşi : Pan Europe, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8483-71-2
821.111.09
CIP 2012-04983

1444. BĂLTEANU, MONICA. Studying Jane Eyre in the EFL


Classroom / Monica Bălteanu. - Iaşi : Pan Europe, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8483-70-5
821.111.09
CIP 2012-04984
294 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1445. BĂLU, MĂDĂLINA. Poezia patriotică în operele lui Vasile


Alecsandri şi George Coşbuc / Mădălina Bălu. - Târgu-Jiu : Editura B.D. Media,
2012
ISBN 978-973-87990-9-7
821.135.1.09 Alecsandri,V.
929 Alecsandri,V.
821.135.1.09 Coşbuc, G.
929 Coşbuc,G.
CIP 2012-05279

1446. BOURDIEU, PIERRE. Regulile artei / Pierre Bourdieu ; trad. de


Laura Albulescu şi Bogdan Ghiu ; pref. de Mircea Martin. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :
Art, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-124-739-7
82.09:316
CIP 2012-05480

1447. BUCIUMANU, IULIA. Semne şi semnificaţii moral-creştine în


literatura populară : repere metodologice / Iulia Buciumanu. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0785-2
821.135.1.09-91
CIP 2012-05828

1448. BULF, VERONICA. Scriitorul Mihai Eminescu în programele


şi în manualele şcolare / Veronica Bulf. - Buzău : Teocora, 2012
ISBN 978-606-632-064-1
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2012-06066

1449. BUŞE, IONELA VIORICA. Collected stories / Buşe Ionela


Viorica. - Craiova : PrintXpert, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-655-000-0
CIP 2012-04803
CIP 295

1450. Cenaclul de poezie şi proză "Amprente literare" / Ottilia


Ardeleanu, Elena Marin Alexe, Ioan Barb, ... - Bucureşti : RBA Media, 2010-
10 vol.
ISBN 978-606-92463-3-7
Vol. 6 / Elena Marin Alexe, Silviu Crăciunaş, Tudor Enea , ... - 2012 -
ISBN 978-606-13-0779-1
821.135.1-93-1
061:821.135.1.09 Amprente literare
CIP 2012-05189

1451. CHINEZ, ISIDOR. Omul între păcat şi har în scrierile lui


Georges Bernanos / Isidor Chinez. - Iaşi : Sapientia, 2012
ISBN 978-606-578-049-1
821.133.1.09 Bernanos,G
CIP 2012-06934

1452. OMAGIU. OPREA, Ion N. CLAPA, GHEORGHE. Omagiu


scriitorului Ion N. Oprea la împlinirea vârstei de 80 de ani / prof. Gheorghe
Clapa. - Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0798-2
821.135.1.09 Oprea,I.N.
CIP 2012-05826

1453. Contemporary Romanian poets : six leading contemporary


poets from Romanian / introd.: Dorian Branea. - Bucureşti : Editura Institutului
Cultural Român, 2012
ISBN 978-973-577-634-3
821.135.1.09-1=111
CIP 2012-05962

1454. COTOI, MIHAELA. Martin Luther und dir Deutsche


Literatur / Mihaela Cotoi. - Craiova : Sitech, 2012
ISBN 978-606-11-2294-3
821.112.2.09
CIP 2012-04898
296 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1455. CUBLEŞAN, CONSTANTIN. Nuvelistul Rebreanu / Constantin


Cubleşan. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2012
ISBN 978-973-27-2163-6
821.135.1.09-32 Rebreanu,L.
929 Rebreanu,L
CIP 2012-04949

1456. Deschiderea poemului : exerciţii hermeneutice / Dorin


Ştefănescu (coord.), Sorin Suciu, Adela Rezan, Bogdan Raţiu. - Cluj Napoca :
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012
ISBN 978-606-17-0119-3
82.09
CIP 2012-06217

1457. DIACONU, MIRCEA A. I. L. Caragiale : fatalitatea ironică /


Mircea A. Diaconu. - Bucureşti : Cartea Românească, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-23-2969-6
821.135.1.09 Caragiale,I.L.
929 Caragiale,I.L.
CIP 2012-05771

1458. Dicţionar de personaje literare IX-XII / Florin Şindrilaru


(coord.). - Ed. a 5-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2012
Index.
ISBN 978-973-47-1424-7
81'374.2:82.09=135.1(075.35)
CIP 2012-05155

1459. Dicţionar de scriitori francezi / coord.: Angela Ion ; Savin Bratu,


Ion Brăescu, Elena Brăteanu, ... - Iaşi : Polirom, 2012
ISBN 978-973-681-922-3
81'374.2:821.133.1.09:929=135.1
CIP 2012-06390
CIP 297

1460. Dicţionarul personajelor din teatrul lui I. L. Caragiale /


Constantin Cubleşan (coord.), Gabriela Chiciudean, Victor Cubleşan, ... -
Bucureşti : ALL Educational, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-684-760-8
81'374.2:821.135.1.09 Caragiale,I.L.=135.1
CIP 2012-06691

1461. DICU, MARIA CAMELIA. Essays of English (Irish) literature /


Dicu Maria Camelia. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2012
ISBN 978-973-144-522-9
821.111.09
CIP 2012-06470

1462. DINCULEAN, CARMEN. Interesting approaches to teaching


literature / Dinculean Carmen. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-572-6
821.111.09
CIP 2012-04806

1463. DINCULEAN, CARMEN. Practical pointers for teaching


literary texts in high-school / Dinculean Carmen. - Craiova : Contrafort, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-545-573-3
821.111.09
CIP 2012-04807

1464. DUMITRESCU, DANIELA. Opera lui Liviu Rebreanu : între


realism şi modernism / Dumitrescu Daniela. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2341-4
821.135.1.09 Rebreanu,L.
929 Rebreanu,L.
CIP 2012-06590
298 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1465. DUMITRU, MIRELA. Basmele lui Ion Creangă : geneză şi


originalitate / Mirela Dumitru. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2351-3
821.135.1.09-93-34 Creangă,I.
929 Creangă,I.
CIP 2012-06825

1466. DUMITRU, MIRELA. Monografia marelui dramaturg Ion


Luca Caragiale / Mirela Dumitru. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2352-0
821.135.1.09 Caragiale,I.L.
929 Caragiale,I.L.
CIP 2012-06826

1467. DUŢU, CARMEN. Critica literară feministă : perspectivă


comparatistă / Carmen Duţu. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0360-8
821.135.1.09:396
CIP 2012-05627

1468. ''Ezernyi fűszál zeng tücsökzenét...'' : köszöntő kötet P. Dombi


Erzsébet tiszteletére / ed.: Fazakas Emese, Fóris-Ferenczi Rita. - Cluj-Napoca :
Egyetemi Műhely Kiadó, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8145-32-7
821.511.141.09 Dombi,E.P.
929 Dombi,E.P.
CIP 2012-05001

1469. GHEORGHIU, RODICA LUMINIŢA. Personajul feminin la


Hortensia Papadat-Bengescu în ciclul Hallipa / Rodica Luminiţa Gheorghiu. -
Botoşani : Arena Cărţii, 2012
ISBN 978-606-93035-1-1
821.135.1.09 Papadat-Bengescu,H
CIP 2012-06193
CIP 299

1470. GHILIMESCU, ŞTEFAN ION. Citind, rescriind / Ştefan Ion


Ghilimescu. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2012
ISBN 978-606-537-107-1
821.135.1.09
CIP 2012-06553

1471. GHINEA, VASILE. Tăcerea din cuvânt / Vasile Ghinea. -


Râmnicu Sărat : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-195-3
821.135.1.09
CIP 2012-05659

1472. GRECU, CRISTIAN GHEORGHE. Principii didactice şi


pedagogice în opera "Pedagogul" de Clement Alexandrinul : importanţa lor
pentru învăţământul religios : aplicaţii practice / Cristian Gheorghe Grecu ;
referent ştiinţific: pr. conf. univ. dr. Ilie Ivan. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8394-59-6
821.135.1.09
CIP 2012-05448

1473. GRECU, CRISTIAN GHEORGHE. Principii didactice şi


pedagogice în opera "Pedagogul" de Clement Alexandrinul : importanţa lor
pentru învăţământul religios : chestiuni teoretice / Cristian Gheorghe Grecu ;
referent ştiinţific: pr. conf. univ. dr. Ilie Ivan. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8394-58-9
821.135.1.09
CIP 2012-05449

1474. HERŢEG, BOGDAN. Avangarda filosofiei limbajului :


cunoaşterea şi limbajul poetic / Bogdan Herţeg. - Cluj Napoca : Editura Fundaţiei
pentru Studii Europene, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-526-092-4
82.09
CIP 2012-06175
300 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1475. HONŢARU, MARIAN MARIUS. Modele epice în romanul


interbelic / Honţaru Marian Marius. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-314-5
821.135.1.09-31
CIP 2012-06910

1476. HOSU, RAMONA. Poetry, identity and ideology : early


twentieth-century America / Ramona Hosu. - Cluj Napoca : Presa Universitară
Clujeană, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-595-381-2
821.111(73).09
CIP 2012-06847

1477. OMAGIU. OPREA, Ion N. HUŞANU, CONSTANTIN.


Omagiu : Ion N. Oprea / Constantin Huşanu, Ana Dumitrescu. - Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0797-5
821.135.1.09 Oprea,I.N.
CIP 2012-05825

1478. ILIESCU, ION. Eminescu la Botoşani şi Cenăuţi / Ion Iliescu. -


Timişoara : Mirton, 2012
ISBN 978-973-52-1213-1
821.135.1.09 Eminescu,M
929 Eminescu,M
CIP 2012-05069

1479. IOANI, LIVIU. Dicţionar de personaje literare V-VIII / Liviu


Ioani, Adina Elena Sasu. - Ed. a 9-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2012
Index
ISBN 978-973-47-1425-4
81'374.2:82.09=135.1(075.33)
CIP 2012-05153
CIP 301

1480. IOVĂNEL, MIHAI. Evreul improbabil : Mihail Sebastian : o


monografie ideologică / Mihai Iovănel. - Bucureşti : Cartea Românească, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-23-2966-5
821.135.1.09 Sebastian,M.
929 Sebastian,M.
CIP 2012-05770

1481. IROD, MARIA. Deutsche Literatur in Epochen - von der


Auflelärung bis zum Realismus / Maria Irod. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0361-5
821.112.2.02 Realism
CIP 2012-05629

1482. IROD, MARIA. Deutsche Literatur von der Auf Klärung bis
zum Realismus / Maria Irod. - Craiova : Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0359-2
821.112.2.02 Realism
CIP 2012-05628

1483. JUBLEANU, MARIANA. Specia basmului popular şi cult în


cadrul activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar /
Mariana Jubleanu. - Piteşti : Esenţial Media, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8339-63-4
821.135.1.09-91-34
CIP 2012-05156
302 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1484. KALMUSKI-ZAREA, OZANA. Martorii amintirilor mele :


Lucian Blaga şi muzica românească / Ozana Kalmuski-Zarea. - Bacău :
Docucenter, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8246-84-0
821.135.1.09 Blaga,L.
CIP 2012-04979
1485. KRISTÓF, GYÖRGY. Kritikai szempontok a magyar
irodalomtörténetben : tanulmányok / Kristóf György ; îngrijire, pref. şi adnotări
de Gaal György. - Cluj-Napoca : Kriterion, 2012
Index de nume
ISBN 978-973-26-1056-5
821.511.141.09
CIP 2012-06040

1486. Memoria ca arhivă culturală : centenar Emil Turdeanu (1911-


2001). - Alba Iulia : Reîntregirea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-509-213-6
821.135.1.09 Turdeanu,E.
929 Turdeanu,E.
CIP 2012-06069

1487. MIHALACHE, IULIANA CORINA. Mic dicţionar de


personaje feminine sadoveniene / Iuliana Corina Mihalache. - Braşov : Etnous,
2012
ISBN 978-606-8319-54-4
821.135.1.09 Sadoveanu,M
CIP 2012-06224

1488. MIHEŢ, MARIUS. Seminare de literatură contemporană :


Radu Ţuculescu / Marius Miheţ. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0769-1
821.135.1.09 Ţuculescu,R.
CIP 2012-05349
CIP 303

1489. MILUŢ IACOB, EMILIA ELENA. Jean Giraudoux : les


paradoxes de la condition humaine / Emilia Elena Miluţ Iacob. - Drobeta-Turnu-
Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-298-8
821.133.1.09 Giraudoux,J.
929 Giraudoux,J.
CIP 2012-05608

1490. MORAR, SANDA-VALERIA. George Uscătescu - poet şi


eseist / Sanda-Valeria Morar. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-595-378-2
821.135.1.09 Uscătescu,G.
929 Uscătescu,G.
CIP 2012-05487

1491. NECULA, IONEL. Cioran : concepte şi idei fundamentale /


Ionel Necula. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-192-2
821.135.1.09 Cioran,E
CIP 2012-05322

1492. NEGREA, TAMARA ROXANA. Metafora copacului în poezia


lui Lucian Blaga / Tamara Roxana Negrea. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8394-60-2
821.135.1.09 Blaga,L
CIP 2012-06013

1493. NIŞCOV, VIORICA. Eşti cât povesteşti : o fenomenologie a


basmului popular românesc / Viorica Nişcov. - Bucureşti : Humanitas, 2012
ISBN 978-973-50-3574-7
821.135.1.09-91
CIP 2012-06185
304 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1494. OPROESCU, ALEXANDRU. V. Voiculescu : mărturii


şi documente : la semicentenarul morţii marelui scriitor - 2013 / Alex.
Oproescu. - Buzău : Alpha MDN, 2012
Index
ISBN 978-973-139-216-5
821.135.1.09 Voiculescu,V
929 Voiculescu,V
CIP 2012-05988

1495. PĂTRULESCU, ANEMONA. Comedia existenţei la Dumitru


Radu Popescu / Anemona Pătrulescu. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2289-9
821.135.1.09 Popescu,D.R.
929 Popescu,D.R.
CIP 2012-04818

1496. PĂTRULESCU, ANEMONA. Equivalence and non-equivalence


in Călinescu's Enigma Otiliei / Anemona Pătrulescu. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2290-5
821.135.1.09-31 Călinescu,G.
929 Călinescu,G.
CIP 2012-04819

1497. POPA, DIANA ELENA. Exerciţii de dialogism in Demonii şi


Portretul lui Dorian Gray / Diana Popa. - Iaşi : Alfa, 2012
ISBN 978-606-540-081-8
82.09
CIP 2012-05992

1498. POPESCU-BRĂDICENI, ION. Viaţa şi opera lui Ion Pecie / Ion


Popescu Brădiceni. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2012
ISBN 978-973-144-519-9
821.135.1.09 Pecie,I.
929 Pecie,I.
CIP 2012-05755
CIP 305

1499. Prolegomene la o teorie modernă a naraţiunii / Alexandra


Denisa Igna, Mirela Indrieş, Paul Magheru, Dan Negruţ. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0792-9
82.09
CIP 2012-07216

1500. PRUNEANU, DĂNUŢA MAGDALENA. Tipuri de metafore în


poezia a 10 scriitori gândirişti / Pruneanu Dănuţa Magdalena. - Craiova : Sitech,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2321-6
821.135.1.09:929
CIP 2012-05957

1501. RĂZEŞU, VIRGIL. Antologia scriitorilor nemţeni / Virgil


Răzeşu. - Piatra Neamţ : Editura Răzeşu, 2012
Index
ISBN 978-606-8187-06-8
821.135.1.09(498-Neamţ):929
CIP 2012-04607

1502. ROHA, ELIZA. Îndrăgostiţi de arta cuvântului : încercări


critice & interviuri / Eliza Roha ; ed.: R. N. Carpen. - Bucureşti : Betta, 2012
ISBN 978-606-8396-02-6
821.135.1.09
CIP 2012-06180

1503. SIBIŞAN, AURA. Text and context in the work of Julian


Barnes : beyond postmodernism / Aura-Daniela Sibisan. - Cluj Napoca : Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2012
ISBN 978-606-17-0108-7
821.111.09 Barnes,J.
CIP 2012-04854
306 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1504. TANCIU, CONSTANŢA COCA. Necesitatea cultivării limbii


literare / Constanţa Coca Tanciu. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2323-0
82.09
CIP 2012-05959

1505. TĂTARU, IERONIM. Caragiale şi literatura universală : texte


critice / Ieronim Tătaru ; ed.: Constantin Trestioreanu. - Ploieşti : Ploieşti -
Mileniul III, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1797-41-0
821.135.1.09 Caragiale,I.L.
929 Caragiale,I.L.
CIP 2012-06790

1506. TOMA-DAMŞA, MARIA. "Frumosul rănit de sabia realului" :


(eseuri, cronici literare, interviuri) / Maria Toma-Damşa. - Orăştie : Editura
Emma, 2012
ISBN 978-973-1866-77-2
821.135.1.09
CIP 2012-05047

1507. TORSAN, ILIE. Tudor Arghezi : poezie şi statistică / Ilie


Torsan. - Bucureşti : Editura Universitară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-591-424-7
821.135.1.09 Arghezi,T.
929 Arghezi,T.
CIP 2012-06898

1508. Trei voci ale poeziei contemporane : antologie = Trois voix de la


poésie contemporaine : Marc Dugardin, Lucien Noullez, Jean-Luc Wauthier /
trad. din lb. franc.: Ioan Lascu, Anda Rădulescu, Valentina Rădulescu ; coord.:
Ioan Lascu ; cuv. înainte: Ioan Lascu. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia -
Editura, 2012
ISBN 978-606-8229-33-1
82.09-1=135.1=133.1
CIP 2012-06834
CIP 307

1509. TURCUŞ, CLAUDIU. Estetica lui Norman Manea / Claudiu


Turcuş. - Bucureşti : Cartea Românească, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-23-2965-8
821.135.1.09 Manea,N.
929 Manea,N
CIP 2012-05774

1510. OMAGIU. JEGA, Dimitrie. Un senior al epigramei : Dimitrie


Jega : 100 de ani de la naştere : plachetă memorială / îngrijită de Ionel Iacob-
Bencei. - Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-363-0
821.135.1.09 Jega,D.
CIP 2012-05372

1511. VELICA, IOAN. Octavian Goga : "Prin gura mea vorbeşte


românismul" / Velica Ioan, Maria Roxana Nica. - Petroşani : Edyro Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-7718-65-5
821.135.1.09 Goga,O
CIP 2012-05713

1512. WANIEK, IULIA. Introducere în literatura japoneză :


perioada veche / Iulia Waniek. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-165-7
821.521.09"06/16"
CIP 2012-05918

821.11 Literaturi de limbi germanice

1513. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Crăiasa zăpezii / H. C.


Andersen ; il.: Michelle Boulad ; trad. şi adapt.: Loredana Ştefan. - Ed. a 2-a. -
Constanţa : Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-172-3
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05870
308 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1514. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Degeţica / H. C. Andersen ;


trad. şi adapt.: Lavinia Miloş. - Ed. a 5-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-361-9
821.113.4-34(0.046.4)=135.1
CIP 2012-05416

1515. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Jack şi vrejul de fasole / H.


C. Andersen ; il.: Boris Stoilov ; trad. şi adapt.: Pavel Iselin-Mioara. - Ed. a 3-a. -
Constanţa : Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-178-5
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05876

1516. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Lebedele / H. C. Andersen ;


il.: Michelle Boulad ; trad. şi adapt.: Magdalena Kiss. - Ed. a 3-a. - Constanţa :
Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-184-6
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05882

1517. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Mica sirenă / H. C.


Andersen ; il.: Michelle Boulad ; trad. şi adapt.: Loredana Ştefan. - Ed. a 2-a. -
Constanţa : Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-182-2
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05880

1518. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Răţuşca cea urâtă / H. C.


Andersen ; il.: Remus Brezeanu ; trad.: Florin Savu ; adapt.: Loredana Ştefan. - Ed.
a 5-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-175-4
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05873

1519. LACKBERG, CAMILLA. Copilul german / Camilla Lackberg ;


trad.: Simona Ţenţea. - Bucureşti : Editura Trei, 2012
ISBN 978-973-707-651-9
821.113.6-31=135.1
CIP 2012-06849
CIP 309

1520. NESBØ, JO. Pudra pentru pârţuri a doctorului Proctor / Jo


Nesbo ; trad.: Lingua Connexion. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-256-2
821.113.5-31=135.1
CIP 2012-06474

821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză

1521. ASHER, JAY. Cele treisprezece motive / Jay Asher ; trad.:


Mariana Piroteală. - Bucureşti : Leda, 2012
ISBN 978-973-102-446-2
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-03073

1522. BARRIE, JAMES MATTHEW. Peter Pan / J. M. Barrie ; trad. şi


note de Raluca Ghenţulescu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2012
ISBN 978-973-104-409-5
821.111-31=135.1
CIP 2012-06867

1523. BECKETT, SAMUEL. Opere / Samuel Beckett ; trad. de Ileana


Cantuniari şi Veronica Niculescu. - Iaşi : Polirom, 2010-
5 vol.
ISBN 978-973-46-1857-6
Vol. 2 : Murphy ; Watt ; Vis cu femei frumoase şi nu prea. - 2012. - ISBN
978-973-46-2591-8
821.111-31=135.1
CIP 2012-05176

1524. BRIAN, KATE. Clubul virginelor / Kate Brian ; trad.: Cristina


Jinga. - Bucureşti : Leda, 2012
ISBN 978-973-102-444-8
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-05167

1525. BRIAN, KATE. Iubitul virtual / Kate Brian ; trad.: Sorin


Petrescu. - Bucureşti : Leda, 2012
ISBN 978-973-102-429-5
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-06623
310 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1526. BROWN, JUDY. Prinţesa pirat Portia / Judy Brown ; trad.:


Adelina Maria Vasiliu. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-8251-55-4
821.111-93-31=135.1
CIP 2012-06147

1527. BROWN, JUDY. Prinţesa pirat Pandora / Judy Brown ; trad.:


Adelina Maria Vasiliu. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-8251-56-1
821.111-93-31=135.1
CIP 2012-06145

1528. BUTLER, ROBERT OLEN. Iadul / Robert Olen Butler ; trad.:


Elena Ciocoiu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-751-1
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-05645

1529. CALLAN, JAMIE CAT. Bonjour, fericire! / Jamie Cat Callan ;


trad.: Ines Hristea. - Bucureşti : Casa Editorială Ponte, 2012
ISBN 978-606-8405-07-0
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-06677

1530. CARROLL, LEWIS. Alice în ţara minunilor / Lewis Carrol ;


trad.: Irina Spoială. - Ed. a 6-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-376-3
821.111-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05431

1531. CHAMBERLAIN, DIANA. Minciunile din dragoste / Diana


Chamberlain ; trad.: Graal Soft. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-784-9
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-05974
CIP 311

1532. CHILD, LEE. Afacerea / Lee Child ; trad.: Ana Dragomirescu. -


Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-778-8
821.111-31=135.1
CIP 2012-05120

1533. CHRISTIE, AGATHA. Cum bate valul ... / Agatha Christie ;


trad.: Cristina-Teodora Brait, Lingua Connexion. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-229-6
821.111-312.4=135.1
CIP 2012-05435

1534. ELKELES, SIMONE. Chimie perfectă / Simone Elkeles ; trad.:


Carmen Ion. - Bucureşti : Leda, 2012-
3 vol.
ISBN 978-973-102-440-0
Vol. 1. - 2012. - ISBN 978-973-102-441-7
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-04829

1535. GAIMAN, NEIL. Pulbere de stele / Neil Gaiman ; trad. de Liviu


Radu. - Bucureşti : Editura Arthur, 2012
ISBN 978-606-8044-09-5
821.111-31=135.1
CIP 2012-06875

1536. GOLDMAN, FRANCISCO. Rosteşte-i numele / Francisco


Goldman ; trad. din lb. eng. de Mihaela Negrilă. - Iaşi : Polirom, 2012
ISBN 978-973-46-2590-1
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-06695

1537. HARRISON, KIM. Madison Avery / Kim Harrison ; trad.: Laura


Blebea. - Bucureşti : Corint Junior, 2011-
3 vol.
ISBN 978-973-128-373-9
Vol. 2 : Moartă şi înviată. - 2012. - ISBN 978-973-128-381-4
821.111-31=135.1
CIP 2012-06461
312 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1538. HELY, STEVE. Cum am devenit un romancier celebru / Steve


Hely ; trad.: Laurenţiu Dulman. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2012
ISBN 978-973-1989-23-5
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-06140

1539. HILTON, MATT. Pulbere de oase / Matt Hilton ; trad.: Raluca


Matiş. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-243-2
821.111-31=135.1
CIP 2012-06893

1540. HURWITZ, GREGG. Nu te încrede în nimeni / Gregg Hurwitz ;


trad.: Ana Veronica Mircea. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-234-0
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-05972

1541. JOHN, SALLY. Visuri răscumpărate / Sally John ; trad.:


Veronica Oniga. - Medgidia : Succeed Publishing, 2012
ISBN 978-606-8218-15-1
821.111-31=135.1
CIP 2012-05362

1542. KHOURY, RAYMOND. Ultimul templier / Raymond Khoury ;


trad.: Maria Aurelia Cotfas. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Nemira Publishing House,
2012
ISBN 978-606-579-356-9
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-06625

1543. KINGLEY CHIBUZOR NWABIA. Basme populare nigeriene


şi alte poveşti = Nigerian folktales & other stories / de Kingley Chibuzor
Nwabia ; by Kingley Chibuzor Nwabia. - Bucureşti : Editura CNI Coresi, 2010-
2012
2 vol.
ISBN 978-973-570-361-5
Vol. 2. - 2012. - ISBN 978-973-570-416-2
821.111(669)-93-34=135.1=111
CIP 2010-01805
CIP 313

1544. KLUUN, R. O femeie merge la doctor / R. Kluun ; trad.: Ana


Maria Androne Bouman. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-750-4
821.111-31=135.1
CIP 2012-05643

1545. KRAUSS, NICOLE. Marea casă / Nicole Krauss ; trad.: Carmen


Toader. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2012
ISBN 978-973-689-488-6
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-06448

1546. LONDON, JACK. Colţ alb / Jack London ; trad. de Monica


Manolachi. - Bucureşti : Cartex 2000, 2012
ISBN 978-973-104-407-1
821.111-31=135.1
CIP 2012-05404

1547. LONDON, JACK. Rătăcitor printre stele / Jack London ; trad. de


Nicu Gecse. - Bucureşti : Pro Dao, 2012
ISBN 978-606-92997-5-3
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-06737

1548. LUDLUM, ROBERT. Moştenirea lui Bourne / Robert Ludlum ;


trad.: Fulaş Stelu-Cristian. - Bucureşti : Lider, 2012
ISBN 978-973-629-294-1
821.111(73)-312.4=135.1
CIP 2012-04887

1549. MCGUINNESS, PATRICK. Ultimele o sută de zile / Patrick


McGuinness ; trad. din lb. eng. de Ana-Maria Lişman. - Iaşi : Polirom, 2012
ISBN 978-973-46-2588-8
821.111-31=135.1
CIP 2012-05178
314 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1550. MEISTER, ELLEN. Vieţi paralele / Ellen Meister ; trad.: Graal


Soft. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-781-8
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-05473

1551. MILLER, HENRY. Înţelepciunea inimii / Henry Miller ; trad. din


lb. eng. de Viorica Boitor. - Iaşi : Polirom, 2012
ISBN 978-973-46-2584-0
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-05177

1552. MITTELSTÄDT, ELISABETH. Viaţa în pantofii mei /


Elisabeth Mittelstädt. - Oradea : Scriptum, 2012
ISBN 978-973-1813-50-9
821.112.2-94=135.1
CIP 2012-04838

1553. NOEL, ALYSON. Strălucire / Alyson Noel ; trad.: Meropi


Papagheorghe. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-223-4
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-05157

1554. OKE, JANETTE. Binecuvântatul ţărm / Janette Oke şi T. Davis


Bunn ; trad.: Mihaela Tocuţ. - Oradea : Casa Cărţii, 2012
ISBN 978-606-8282-37-4
821.111-31=135.1
CIP 2012-05289

1555. OKE, JANETTE. Locul de întâlnire / Janette Oke şi T. Davis


Bunn ; trad.: Mihaela Tocuţ. - Oradea : Casa Cărţii, 2012
ISBN 978-606-8282-36-7
821.111-31=135.1
CIP 2012-05288
CIP 315

1556. PULLMAN, PHILIP. Sperietorul / Philip Pullman ; trad.: Narcis


Iordache. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-213-5
821.111-31=135.1
CIP 2012-04757

1557. PULLMAN, PHILIP. Tigrul din fântână / Philip Pullman ; trad.:


Larisa Din. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-221-0
821.111-312.9=135.1
CIP 2012-05082

1558. RIVERS, FRANCINE. Răscumpărată prin iubire / Francine


Rivers. - Oradea : Scriptum, 2012
ISBN 978-973-1813-51-6
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-05863

1559. RIVERS, FRANCINE. Ultimul devorator de păcate / Francine


Rivers. - Oradea : Scriptum, 2012
ISBN 978-973-1813-52-3
821.111-31=135.1
CIP 2012-06725

1560. ROFFEY, MONIQUE. Femeia albă pe bicicletă verde /


Monique Roffey ; trad.: Mirela Acsente. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-739-9
821.111-31=135.1
CIP 2012-05644

1561. SEE, LISA. Visurile lui Joy / See Lisa ; trad.: Vasile Lavinia. -
Bucureşti : ALLFA, 2012
ISBN 978-973-724-382-9
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-05130
316 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1562. SEYMON, GERALD. Colaboratoare / Gerald Seymon ; trad.:


Cristina Tache. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-777-1
821.111-31=135.1
CIP 2012-05119

1563. SHEPARD, SARA. Jocul minciunii / Sara Shepard ; trad.: Sorin


Petrescu. - Bucureşti : Leda, 2011-
3 vol.
ISBN 978-973-102-405-9
Vol. 2 : Adevăr sau Provocare. - 2012. - ISBN 978-973-102-445-5
821.111-31=135.1
CIP 2012-05439

1564. SINGTON, PHILIP. Domnişoara Einstein / Philip Sington ;


trad.: Ioana Pricop. - Bucureşti : ALLFA, 2012
ISBN 978-973-724-415-4
821.111-31=135.1
CIP 2012-05495

1565. SMITH, WILBUR. Sanctuarul : saga familiei Courtney / Wilbur


Smith ; trad.: Raluca Matiş. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-220-3
821.111-31=135.1
CIP 2012-04802

1566. SPARKS, NICHOLAS. Jurnalul unei iubiri / Nicholas Sparks ;


trad.: Mădălina Gavrilă. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-262-3
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-06337

1567. SPARKS, NICHOLAS. Talismanul norocos / Nicholas Sparks ;


trad.: Lingua Connexion. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-233-3
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-05973
CIP 317

1568. STEINBECK, JOHN. Nehotărîţii sorţi ai bătăliei / John


Steinbeck ; trad. din lb. eng. de Ioana Oprica. - Iaşi : Polirom, 2012
ISBN 978-973-46-2585-7
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-05180

1569. TAYLOR, ANDREW. Slujbă pentru morţi / Andrew Taylor ;


trad.: Lucia Ostafi-Iliescu. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-222-7
821.111-31=135.1
CIP 2012-05085

1570. Timp de împrumut ; Într-o vară ; Materie întunecată / David


Rosenfeld ; David Baldacci ; Michelle Paver ; Nicholas Sparks. - Bucureşti :
Reader's Digest, 2012
ISBN 978-606-8096-70-4
821.111-31=135.1
CIP 2012-06627

1571. TWAIN, MARK. Prinţ şi cerşetor / Mark Twain ; trad. şi adapt.:


Lulciuc Irina. - Ed. a 6-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-379-4
821.111(73)-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05434

1572. TWAIN, MARK. Prinţ şi cerşetor / Mark Twain. - Oneşti : Magic


Print, 2012
ISBN 978-606-622-013-2
821.111(73)-93-31=135.1
CIP 2012-06719

1573. WHITE, KIERSTEN. Paranormal / Kiersten White ; trad.:


Carmen Botoşaru. - Bucureşti : Corint Junior, 2011-
3 vol.
ISBN 978-973-128-370-8
Vol. 2 : Supranatural. - 2012. - ISBN 978-973-128-382-1
821.111-31=135.1
CIP 2012-06462
318 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1574. WILSON, ROBERT CHARLES. Cronoliţii / Robert Charles


Wilson ; trad.: Mihai-Dan Pavelescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2012
ISBN 978-973-707-652-6
821.111(71)-31=135.1
CIP 2012-06888

1575. WODEHOUSE, PELHAM GRENVILLE. Greşeala lordului


Emsworth / P. G. Wodehouse ; trad. din lb. eng. de Carmen Toader. - Iaşi :
Polirom, 2012
ISBN 978-973-46-2561-1
821.111(73)-31=135.1
CIP 2012-05181

821.112.2 Literatură germană

1576. BORLIK, MICHAEL. Al 13-lea înger / Michael Borlik ; trad.:


Augustin Văduva. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-151-0
821.112.2-31=135.1
CIP 2012-06152

1577. FOX, KATIA. Semnul de aramă / Katia Fox ; trad.: Cornel


Stoenescu. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-261-6
821.112.2-93-31=135.1
CIP 2012-06146

1578. GIER, KERSTIN. Ce să fac cu moştenirea? / Kerstin Gier ; trad.:


Monica-Livia Grigore. - Bucureşti : ALLFA, 2012
ISBN 978-973-724-384-3
821.112.2-31=135.1
CIP 2012-05088

1579. GIER, KERSTIN. Verde de smarald / Kerstin Gier ; trad.:


Valentina Georgescu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-741-2
821.112.2-31=135.1
CIP 2012-05646
CIP 319

1580. GRIMM, fraţii. Albă ca Zăpada / Fraţii Grimm ; trad.: Mihaela


Hoştină ; il.: Zguby, Alexandra Mihai. - Ed. a 5-a. - Constanţa : Editura Eduard,
2012
ISBN 978-606-571-177-8
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05875

1581. GRIMM, fraţii. Hansel şi Gretel / Fraţii Grimm ; il.: Zguby ; trad.
şi adapt.: Roxana Puşcaşiu. - Ed. a 6-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-179-2
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05877

1582. GRIMM, fraţii. Poveşti / Fraţii Grimm ; il.: Cătălin Nedelcu. -


Bucureşti : Unicart, 2012-
2 vol.
ISBN 978-606-576-122-3
Vol. 1. - 2012. - ISBN 978-606-576-124-7
821.112.2-93-34=135.1
CIP 2012-05744

1583. GRIMM, fraţii. Prinţul fermecat / Fraţii Grimm ; trad. şi adapt.:


Kristina Mutis ; il.: Michael Boulad. - Ed. a 6-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-176-1
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05874

1584. MEIER, GERHARD. Halálsziget / Gerhard Meier ; fordította:


Bán András Zoltán. - Miercurea Ciuc : Bookart, 2012
ISBN 978-606-8351-11-7
821.112.2-31=511.141
CIP 2012-06322

1585. NIETZSCHE, FRIEDRICH. Aşa grăit-a Zarathustra / Nietsche


Friedrich ; trad., pref.: Ştefan Augustin Doinaş ; postf.: Horia Starca. - Ed. a 4-a. -
Bucureşti : Humanitas, 2012
ISBN 978-973-50-3576-1
821.112.2-96=135.1
CIP 2012-06236
320 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1586. RICHTHOFEN, MANFRED FREIHERR von. Baronul Roşu :


memorii de război 1914-1918 / Manfred von Richthofen ; trad.: Andrei
Căpuşan. - Bucureşti : Editura Militară, 2012
ISBN 978-973-32-0887-7
821.112.2-94=135.1
94(430)"1914/1918"(0:82-94)
CIP 2012-05136

1587. SPYRI, JOHANNA. Heidi / Johanna Spyri ; trad.: Kristina Mutis ;


il.: Boris Stoilov. - Ed. a 5-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-181-5
821.112.2(494)-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05879

1588. VANDENBERG, PHILIPP. Pergamentul uitat / Philipp


Vandenberg ; trad.: Cornel Stoenescu. - Bucureşti : Editura RAO, 2012
ISBN 978-606-609-146-6
821.112.2-93-31=135.1
CIP 2012-06148

1589. WIDMER, URS. A kék szifon / Urs Widmer ; fordította: Kurdi


Imre. - Miercurea Ciuc : Bookart, 2012
ISBN 978-606-8351-10-0
821.112.2(494)-31=511.141
CIP 2012-06321

821.131.1 Literatură italiană

1590. BIANCONI, PIERO. Családfa / Piero Bianconi ; fordította:


Lukácsi Margit. - Miercurea Ciuc : Bookart, 2012
ISBN 978-606-8351-12-4
821.131.1-31=511.141
CIP 2012-06320

1591. COLLODI, CARLO. Pinocchio / Carlo Collodi ; il.: Hello


Friend. - Bucureşti : Unicart, 2012
ISBN 978-606-576-120-9
821.131.1-93-34=135.1
CIP 2012-05499
CIP 321

1592. COLLODI, CARLO. Pinocchio / Carlo Collodi. - Bucureşti :


Editura Poseidon, 2012
ISBN 978-606-93127-1-1
821.131.1-93-34=135.1
CIP 2012-05933

1593. DE AMICIS, EDMONDO. Cuore / Edmondo de Amicis ; trad. şi


adapt.: Florin Savu. - Ed. a 5-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-185-3
821.131.1-93-31(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05883

1594. Noaptea nunţii : antologie de povestiri şi nuvele italiene /


antolog.: Livia Mărcan ; trad.: Livia Mărcan. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0769-1
821.131.1-822=135.1
CIP 2012-06064

821.133.1 Literatură franceză

1595. CHOQUARD, FRANÇOISE. Ce duminică frumoasă! /


Françoise Choquard ; trad.: Magdalena Popescu Marin. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2012
ISBN 978-606-591-426-1
821.133.1-32=135.1
CIP 2012-06899

1596. DENIS, EMORINE. Lettres à Saï = Scrisori pentru Saïda /


Denis Emorine ; trad.: Flavia Cosma ; pref.: Christian Tămaş ; graf.: Liliana Nastas
Brătescu. - Iaşi : Ars Longa, 2012
ISBN 978-973-148-112-8
821.133.1=135.1=133.1
CIP 2012-06800

1597. Empreintes poétiques = Amprente poetice / coord.: Tileagă


Gheorghe Iuliu. - Oradea : Primus, 2012
ISBN 978-606-8318-13-4
821.133.1-1=135.1=133.1
CIP 2012-06804
322 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1598. FABRA BRĂTIANU, MARIE HÉLÈ. Memoria frunzelor


moarte / Marie Hélène Fabra Brătianu ; trad.: Emanoil Marcu. - Bucureşti :
Humanitas, 2012
ISBN 978-973-50-3573-0
821.133.1(498)-94=135.1
CIP 2012-06039

1599. HOUELLEBECQ, MICHEL. Particulele elementare / Michel


Houellebecq ; trad. din lb. fr. de Emanoil Marcu. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Polirom,
2012
ISBN 978-973-46-2559-8
821.133.1-31=135.1
CIP 2012-05182

1600. LA FONTAINE, JEAN de. Fabule / Jean de la Fontaine. -


Bucureşti : Editura Poseidon, 2012
ISBN 978-606-93127-2-8
821.133.1-191=135.1
CIP 2012-06670

1601. LEBLANC, MAURICE. Arsene Lupin şi dopul de cristal /


Maurice Leblanc ; trad.: Gabriel Mălăescu. - Bucureşti : MondoRo, 2012
ISBN 978-973-1973-78-4
821.133.1-312.4=135.1
CIP 2012-06114

1602. LEBLANC, MAURICE. Arsene Lupin în ochiul acului /


Maurice Leblanc ; trad.: Gabriel Mălăescu. - Bucureşti : MondoRo, 2012
ISBN 978-973-1973-79-1
821.133.1-312.4=135.1
CIP 2012-06113

1603. LELARGE, FABRICE. 365 de glume / Fabrice Lelarge ; trad.:


Aurelia Ulici. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-779-5
821.133.1(493)-93-7=135.1
CIP 2012-05110
CIP 323

1604. LEPRINCE DE BEAUMONT, JEANNE-MARIE. Frumoasa şi


bestia : citim şi colorăm / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ; trad. şi adapt.:
Florin Savu ; il.: Alexandra Mihai. - Ed. a 6-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-189-1
821.133.1-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2012-05887

1605. LEPRINCE DE BEAUMONT, JEANNE-MARIE. Frumoasa şi


bestia / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ; trad. şi adapt.: Florin Savu ; il.:
Alexandra Mihai. - Ed. a 6-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-180-8
821.133.1-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05878

1606. PERRAULT, CHARLES. Motanul încălţat / Charles Perrault ;


trad. si adapt.: Monica Secetă ; il.: Michelle Boulad. - Ed. a 4-a. - Constanţa :
Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-170-9
821.133.1-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05868

1607. PERRAULT, CHARLES. Scufiţa roşie / Charles Perrault ; trad.:


Anca Benea ; il.: Patrycja Stanczyc. - Ed. a 5-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-171-6
821.133.1-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05869

1608. PLICHOTA, ANNE. Oksa Pollock / Anne Plichota, Cendrine


Wolf ; trad.: Corina Neacşu. - Bucureşti : ALLFA, 2011
6 vol.
ISBN 978-973-724-353-9
Vol. 3 : Inima celor două lumi. - 2012. - ISBN 978-973-724-426-0
821.133.1-31=135.1
CIP 2012-05965
324 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1609. SCHMITT, ERIC EMMANUEL. Pe când eram o operă de


artă / Eric-Emmanuel Schmitt ; trad.: Marieva Ionescu. - Bucureşti : Humanitas
Fiction, 2012
ISBN 978-973-689-484-8
821.133.1-31=135.1
CIP 2012-05522

821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă

1610. ÁRBOL, VĬCTOR DEL. Tristeţea samuraiului / Vĭctor del


Árbol ; trad.: Carmen Otilia Spînu. - Bucureşti : Editura Trei, 2012
ISBN 978-973-707-624-3
821.134.2-31=135.1
CIP 2012-06141

1611. CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL de. Minunatele isprăvi


ale vestitului cavaler Don Quijote / Miguel de Cervantes ; repovestire pentru
copii de Al. Alexianu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2012.
ISBN 978-973-104-406-4
821.134.2-311.3(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05135

1612. DOGARU, IRINA. Antologia de textos literarios espanoles :


siglos XVIII-XX / Dogaru Irina. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012.
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-142-8
821.134.2"17/19"(075.8)
CIP 2012-05391

821.135.1 Literatură română

1613. ADERCA, FELIX. Femeia cu carne albă / Felix Aderca ; pref. de


Henri Zalis. - Bucureşti : Hasefer, 2012.
ISBN 978-973-630-246-6
821.135.1-32
CIP 2012-06703
CIP 325

1614. ALBU, ANGELA CĂTĂLINA. Asfinţit / Angela Cătălina Albu. -


Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei, 2012
ISBN 978-606-643-013-5
821.135.1-1
CIP 2012-05817

1615. ALECSANDRI, VASILE. Poezii, proză şi teatru / Vasile


Alecsandri ; antolog. şi tabel cronologic: Mihai Robea. - Ed. a 2-a, rev. -
Bucureşti : Inhuan, 2012
ISBN 978-606-93036-7-2
821.135.1-821
CIP 2012-05316

1616. ALEXANDRU, ALEXANDRU V. Ultima întâlnire / Alexandru


V. Alexandru. - Târgu-Jiu : Editura B.D. Media, 2012
ISBN 978-606-93150-0-2
821.135.1-31
CIP 2012-05862

1617. ALEXANDRU, MIHAI CONSTANTIN. Romanţe sub castani /


Mihai Constantin Alexandru. - Târgovişte : Bibliotheca, 2012
ISBN 978-973-712-672-6
821.135.1-1
CIP 2012-05655

1618. ALUPULUI-RUS, CONSTANTIN. M / Constantin Alupului


Rus. - Piatra Neamţ : Capriccio, 2012
ISBN 978-606-92873-3-0
821.135.1-1
CIP 2012-05923

1619. Amprente în versuri. - Buzău : Alpha MDN, 2012


ISBN 978-973-139-215-8
821.135.1-1(082)
CIP 2012-05694
326 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1620. AMZULESCU, CEZAR. Regina verdelui / Cezar Amzulescu. -


Bucureşti : PACO, 2012
ISBN 978-606-8006-84-0
821.135.1-31
CIP 2012-05991

1621. ANDREI, PETRUŞ. Fântâna şi izvorul / Petruş Andrei. - Bârlad :


Sfera, 2012
ISBN 978-606-573-188-2
821.135.1-1
CIP 2012-06189

1622. ANTON, GEORGE. Prietenii tac mult, dau tot şi cer puţin /
George Anton. - Buzău : Editgraph, 2012
ISBN 978-606-8310-72-5
821.135.1-31
CIP 2012-06777

1623. ANTONESEI, LIVIU. Poveşti filosofice cretane şi alte poezii


din insule / Liviu Antonesei. - Bucureşti : Herg Benet, 2012
ISBN 978-606-8335-29-2
821.135.1-1
CIP 2012-05369

1624. ANTONESEI, LIVIU. Victimele inocente şi colaterale ale unui


sîngeros război cu Rusia / Liviu Antonesei. - Iaşi : Polirom, 2012
ISBN 978-973-46-2631-1
821.135.1-34
159.922.1
CIP 2012-06387

1625. APOPEI, VIOREL. Jurnalul regăsirii / Viorel Apopei. - Oneşti :


Magic Print, 2012
ISBN 978-606-622-011-8
821.135.1-32
CIP 2012-06716
CIP 327

1626. APOPEI, VIOREL. Povestiri simple / Viorel Apopei. - Oneşti :


Magic Print, 2012
ISBN 978-606-622-012-5
821.135.1-32
CIP 2012-06718

1627. APOPEI, VIOREL. Şi despre durere / Viorel Apopei. - Oneşti :


Magic Print, 2012
ISBN 978-606-622-010-1
821.135.1-1
CIP 2012-06717

1628. ARCUDEANU, ION GH. Poveşti europene : dramatizări / Ion


Gh. Arcudeanu ; pref.: dr. Corina Chelaru ; postf.: Gabriel Chelaru. - Bucureşti :
Ex Libris Universalis, 2012
ISBN 978-973-7635-36-5
821.135.1-2
CIP 2012-05792

1629. ARITON, EMIL. Chipul speranţei / Emil Ariton. - Bacău :


Corgal Press, 2012
ISBN 978-973-130-051-1
821.135.1-1
CIP 2012-05688

1630. ARSINTE, DORIN. Pelerin în grădina Maicii Domnului / Dorin


Arsinte. - Bistriţa : Mesagerul, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-7843-83-8
821.135.1-992
913(495 Athos)(0:82-992)
726.71(=135.1)(495 Athos)(0:82-992)
CIP 2012-05009

1631. ATANASIU, VALERIAN. Visul : cal năzdrăvan / Valerian


Atanasiu. - Bucureşti : Printech, 2012
ISBN 978-606-521-834-5
821.135.1-1
CIP 2012-05808
328 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1632. BALABAŞCIUC, CASIAN. Văzute şi nevăzute din Bucovina /


Casian Balabaşciuc ; foto.: Casian Balabaşciuc. - Moldoviţa : Cibela, 2012
ISBN 978-973-87464-5-9
821.135.1-32
CIP 2012-05251

1633. Bancuri belea despre el şi ea / coord.: Maria Neacşu. - Bucureşti :


Livingstone, 2012
ISBN 978-606-93062-4-6
821.135.1-36
821.135.1-7
CIP 2012-05403

1634. Bancuri super tari cu olteni, moldoveni, unguri şi alte naţii /


coord.: Maria Neacşu. - Bucureşti : Livingstone, 2012
ISBN 978-606-93062-3-9
821.135.1-36
821.135.1-7
CIP 2012-05402

1635. BĂBESCU, MANU. În căutarea fericirii : jurnal de călătorie în


jurul lumii / Manu Băbescu. - Timişoara : Brumar, 2012
ISBN 978-973-602-743-7
821.135.1-992
CIP 2012-06324

1636. BĂDESCU, IRINA. Viaţa pe sens interzis / Irina Bădescu. -


Sinaia : Amanda Edit, 2012
ISBN 978-606-8041-59-9
821.135.1-1
CIP 2012-06291

1637. BĂLĂCEANU, MIHAELA ANA. Ghicitori de buzunar de la


ursuleţ în dar / Mihaela Ana Bălăceanu. - Galaţi : Bo Yang, 2012
ISBN 978-973-88342-7-9
821.135.1-193.1
CIP 2012-04994
CIP 329

1638. BIGHEI, LIA IRINA MARIA. Înşiră-te mărgărite! / Lia Irina


Maria Bighei ; ed.: Emil Simionescu. - Buzău : Ancaprint, 2012
ISBN 978-973-1831-52-7
821.135.1-141
CIP 2012-06054

1639. BISTRICEAN, DAN. Kerkoporta / Dan Bistricean. - Iaşi : PIM,


2012
ISBN 978-606-13-0783-8
821.135.1-1
CIP 2012-05246

1640. BLAGA, LUCIAN. La cumpăna apelor = Au point de partage


des eaux = En las aguas vertientes = At the watershed = An der
wasserscheide / Lucian Blaga ; trad.: lb. franceză: Paul Villard, lb. spaniolă:
Christian Tămaş, lb. engleză: Rodica Albu, lb. germană: Anneliese Poruciuc şi
Andrea Bargan ; pref.: Ion Breazu ; graf.: Nicoleta Bida. - Iaşi : Ars Longa, 2012
ISBN 978-973-148-110-4
821.135.1-1=00
CIP 2012-06799

1641. BOBOC, GABRIELA. Adolescenţa Mariei / Gabriela Boboc. -


Buzău : Teocora, 2012
ISBN 978-606-632-067-2
821.135.1-32
CIP 2012-06242

1642. BOGDĂNESCU, SIMION. Spleen călugăresc / Simion


Bogdănescu. - Cluj Napoca : Dacia XXI, 2012
ISBN 978-606-604-399-1
821.135.1-1
CIP 2012-05413

1643. BOIANGIU, RAISA. Ploaia de foc / Raisa Boiangiu. - Deva :


Polidava, 2012
ISBN 978-606-8386-02-7
821.135.1-31
CIP 2012-06036
330 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1644. BOLINTINEANU, DIMITRIE. Legende istorice şi alte poezii /


Dimitrie Bolintineanu ; antolog. şi tabel cronologic: Mihai Robea. - Bucureşti :
Inhuan, 2012
ISBN 978-606-93036-4-1
821.135.1-1
94(498)(0:82-1)
CIP 2012-05313

1645. BONTAŞ, GINA. De dorul tău ... / Gina Bontaş. - Bistriţa :


Karuna, 2012
ISBN 978-606-586-145-9
821.135.1-1
CIP 2012-05367

1646. BUCESCU, ALEXANDRU-ŞERBAN. Golgota iubirii / Bucescu


Alexandru. - Geamăna : Juventus Press, 2012
ISBN 978-606-8350-43-1
821.135.1-31
CIP 2012-06615

1647. CADAN, TRAIAN. Amurgul predilect / Traian Cadan. -


Timişoara : Mirton, 2012
ISBN 978-973-52-1224-7
821.135.1-1
CIP 2012-06880

1648. CADAN, TRAIAN. Eternitatea carpatică / Traian Cadan. -


Timişoara : Mirton, 2012
ISBN 978-973-52-1223-0
821.135.1-1
CIP 2012-06881

1649. CARAGIALE, ION LUCA. Momente ; Schiţe ; Teatru / Ion


Luca Caragiale. - Ed. a 5-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-378-7
821.135.1-32
821.135.1-2
CIP 2012-05433
CIP 331

1650. CARAGIALE, ION LUCA. Momente şi schiţe ; Teatru / I. L.


Caragiale. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-769-6
821.135.1-32
821.135.1-2
CIP 2012-05111

1651. CARAGIALE, ION LUCA. Opere / Ion Luca Caragiale. -


Oneşti : Magic Print, 2012
2 vol.
ISBN 978-606-622-007-1
Vol. 1. - ISBN 978-606-622-008-8
Vol. 2. - ISBN 978-606-622-009-5
821.135.1-821
CIP 2012-05202 - CIP 2012-05203

1652. CARAGIANI, RENATA. Nono / Carageani Renata. - Bucureşti :


ALLFA, 2012
ISBN 978-973-724-411-6
821.135.1-31
CIP 2012-06692

1653. CARIANOPOL, VIRGINIA. Cartea cu anotimpuri / Virginia


Carianopol ; il.: Nicoleta Ionescu. - Bucureşti : Roxel Cart, 2012
ISBN 978-606-8383-04-0
821.135.1-1
CIP 2012-05087

1654. CĂMĂRĂŞESCU, ZOE. Amintiri / Zoe Cămărăşescu ; pref.: Dan


C. Mihăilescu. - Bucureşti : Casa Editorială Ponte, 2012
ISBN 978-606-93082-5-7
821.135.1-31
CIP 2012-04603

1655. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Ochiul căprui al dragostei noastre /


Mircea Cărtărescu. - Bucureşti : Humanitas, 2012
ISBN 978-973-50-3577-8
821.135.1-4
CIP 2012-06702
332 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1656. CĂRUCERU, NICOLAE. Tălmăciri ... răstălmăciri / Nicolae


Căruceru. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2012
ISBN 978-606-643-010-4
821.135.1-193.2
CIP 2012-05282

1657. CÂRNECI, RADU. Biblioteca de sentimente / Radu Cârneci. -


Bucureşti : Anamarol, 2012
ISBN 978-606-640-014-5
821.135.1-32
CIP 2012-06269

1658. CÂŞLARU, CONSTANTIN. Gogu Coconoiu : punte peste ape


tulburi / Constantin Câşlaru. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2320-9
821.135.1-94
CIP 2012-05956

1659. CEAPOIU, FLORICA. La ospăţul zorilor / Florica Gh.


Ceapoiu. - Bucureşti : Rawex Coms, 2012
ISBN 978-606-8231-64-8
821.135.1-2
CIP 2012-06106

1660. CERNA, DUMITRU. Peştera din pom : poeme caju = Le creux


de l'arbre = The cave within the tree / Dumitru Cerna ; trad. în lb. franceză:
Rodica Lucia Crişan, trad. în lb. engleză: Nicholas Buda. - Cluj-Napoca : Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2012
ISBN 978-606-17-0110-0
821.135.1-1=133.1=111=135.1
CIP 2012-05308

1661. CERNA, ION SABIN. În curgerea timpului / Ion Sabin Cerna. -


Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
ISBN 978-606-597-299-5
821.135.1-1
CIP 2012-05609
CIP 333

1662. CERNA, ION SABIN. O salcie plângea la mal / Ion Sabin


Cerna. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-315-2
821.135.1-1
CIP 2012-06911

1663. CERNEA, RODICA. O pleoapă peste lumea mea / Rodica


Cernea. - Târgovişte : Singur, 2012
ISBN 978-606-8419-07-7
821.135.1-1
CIP 2012-05363

1664. CHELARIU, TUDOR. Scrisori netrimise / Tudor-Cosmin


Chelariu. - Botoşani : Quadrat, 2012
ISBN 978-606-8238-46-3
821.135.1-1
CIP 2012-05578

1665. CHIRAC, RĂZVAN THEO. Sens şi contrasens / Răzvan


Chirac. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-194-6
821.135.1-4
CIP 2012-05658

1666. CHIRIŢĂ BAZILESCU, ECATERINA. Paradisul cenuşiu /


Ecaterina Chiriţă Bazilescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2012
ISBN 978-973-712-675-7
821.135.1-31
CIP 2012-05656

1667. CHIRIŢESCU, FLORIN. Seara, când se-nchide poşta ... / Florin


Chiriţescu. - Ed. a 2-a, rev. - Craiova : Alma, 2012
ISBN 978-606-567-129-4
821.135.1-31
CIP 2012-06887
334 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1668. CHIŢAC, MARCEL. Omul de hlei : crochiuri şi eboşe literare /


Marcel Chiţac. - Bucureşti : Lumina Tipo, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-92931-1-9
821.135.1-34
CIP 2012-06864

1669. CILINCĂ, VICTOR. Elegiile vieneze / Victor Cilincă. - Galaţi :


Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, 2012.
ISBN 978-606-8374-08-6
821.135.1-1
CIP 2012-05848

1670. CIMBOROVICI-TEODOREANU, EUGENIA. Roua


cristalină / Eugenia Cimborovici Teodoreanu. - Ploieşti : Karta-Graphic, 2012
ISBN 978-606-8312-14-9
821.135.1-93-1
CIP 2012-05857

1671. CIOBANU, EUGEN. Citadine / Eugen Ciobanu. - Buzău :


Teocora, 2012
ISBN 978-606-632-057-3
821.135.1-32
CIP 2012-05046

1672. CIOROIANU, IULIAN MARIAN. Cugetări, trăiri, sentimente,


într-un curcubeu de ... alese cuvinte / Iulian Marian Cioroianu. - Brăila : Editura
Sfântul Ierarh Nicolae, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-577-783-5
821.135.1-1
CIP 2012-04918

1673. CIUREA, JOHN. Între nicăieri şi mereu / John Ciurea. - Slatina :


Casa Ciurea, 2012
ISBN 978-606-92480-9-6
821.135.1-1
CIP 2012-06326
CIP 335

1674. COANDĂ, GEORGE. Secretul clepsidrei / George Coandă. -


Târgovişte : Singur, 2012
ISBN 978-606-8419-08-4
821.135.1-1
CIP 2012-05365

1675. COJOCARU, CRISTINEL. Adevăruri / Cristinel Cojocaru. -


Vatra Dornei : StudIS, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-100-7
821.135.1-1
CIP 2012-06410

1676. COJOCARU, VICU. Mai gol decât livada mea / Vicu


Cojocaru. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2012.
Bibliogr.
ISBN 978-606-577-801-6
821.135.1-1
CIP 2012-06127

1677. CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ "ION


CREANGĂ" - POVEŞTI. Poveştile de la Bojdeucă : [prezentate în cadrul
Concursului Naţional de Creaţie Literară "Ion Creangă" - Poveşti (Iaşi)]^ /
[coord.: Constantin Parascan]. - Iaşi : Sagittarius Libris, 2002-
vol. ; 23 cm.
ISBN 973-99232-0-8
Vol. 13. - Iaşi : Panfilius, 2012. - ISBN 978-973-1949-38-3
821.135.1-93-34(082)
CIP 2012-06426

1678. CONDAC, GEORGE. Dorinţă şi speranţă / Georgeta Condac. -


Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0810-1
821.135.1-1
CIP 2012-06420
336 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1679. CORBEANU, AURELIA. Păsări migratoare / Corbeanu


Aurelia. - Geamăna : Tiparg, 2012
ISBN 978-973-735-629-1
821.135.1-31
CIP 2012-06607

1680. CORDEANU, IULIA. Salon Belvedere / Iulia Cordeanu. -


Adjud : Armonii culturale, 2012
ISBN 978-606-8388-13-7
821.135.1-31
CIP 2012-05711

1681. CORNOIU, ALEXANDRU EUGEN. Harul divinei


înţelepciuni / preot iconom Alexandru E. Cornoiu, prof. Carmen Cocan ; postf.: D.
V. Fometescu. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-460-4
821.135.1-92
CIP 2012-05441

1682. COSMA, FLAVIA. Trupul lunii / Flavia Cosma ; pref.: Clelia


Ifrim. - Iaşi : Ars Longa, 2012
ISBN 978-973-148-111-1
821.135.1-1
CIP 2012-06801

1683. COSTEA, MATINCĂ. Totdeauna ai dreptul la iubire / Matincă


Costea. - Buzău : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-189-2
821.135.1-1
CIP 2012-05272

1684. COSTILĂ, NICOLAE. Amintirile unui comisar de poliţie /


Nicolae Costilă ; ed. îngrij. şi pref. de Constantin Agricola Miu. - Râmnicu
Vâlcea : Prisma, 2012-
2 vol.
ISBN 978-606-8110-13-4
Vol. 1 : Pe Valea Vălsanului. - 2012. - ISBN 978-606-8110-14-1
821.135.1-94
CIP 2012-05989
CIP 337

1685. COŞBUC, GEORGE. Poezii / George Coşbuc ; il: Cătălin


Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2012
ISBN 978-606-576-123-0
821.135.1-1
CIP 2012-05501

1686. COŞBUC, GEORGE. Poezii şi proză / George Coşbuc ; antolog.


şi tabel cronologic: Mihai Robea. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Inhuan, 2012
ISBN 978-606-93036-9-6
821.135.1-1
821.135.1-32
CIP 2012-05318

1687. COTLARCIUC, SORIN. Delicatese ... umoristice / Sorin


Cotlarciuc. - Iaşi : Rocad Center, 2012
ISBN 978-606-93140-2-9
821.135.1-193.2
CIP 2012-06070

1688. Crai nou : antologia Concursului naţional de creaţie "Vasile


Alecsandri" : ediţia a VI-a, 2011-2012 / coord.: Călina Stroe, Ramona-Elena
Mocanu. - Bacău : Docucenter, 2012
ISBN 978-606-8246-90-1
821.135.1-822
CIP 2012-06709

1689. CRAINIC, DANIELA. Culegere de ghicitori matematice /


Crainic Daniela. - Zalău : Silvania, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8182-41-4
821.135.1-193.1
CIP 2012-06772

1690. CRĂCIUN, ALEXANDRA ION. Abisul / Alexandru Ion


Crăciun. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
ISBN 978-606-8394-53-4
821.135.1-31
CIP 2012-04826
338 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1691. CRĂCIUN, PETRE. Complexul sălii de aşteptare / Petre


Crăciun. - Bucureşti : Zorio, 2012
ISBN 978-973-87310-7-3
821.135.1-92
CIP 2012-04206

1692. CREANGĂ, ION. Poveşti ; Povestiri ; Amintiri / Ion Creangă. -


Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-767-2
821.135.1-93-34
CIP 2012-05112

1693. CREANGĂ, ION. Ursul păcălit de vulpe / Ion Creangă ; il.: Sorin
Enache. - Ed. a 6-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-173-0
821.135.1-93-34(0.046.6)
CIP 2012-05871

1694. CRISTEA, TRAIAN GH. Şoricelul născocitor / Traian Gh.


Cristea. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-200-4
821.135.1-32
CIP 2012-06184

1695. CROHMĂLNICEANU, OVID S. Amintiri deghizate / Ovid S.


Crohmălniceanu ; pref. şi ed. îngijită de Ioana Pârvulescu. - Bucureşti : Humanitas,
2012
ISBN 978-973-50-3462-7
821.135.1-94
CIP 2012-06508

1696. CROITORU, ION. Stropi de senin / Ion Croitoru. - Adjud :


Armonii culturale, 2012
ISBN 978-606-8388-14-4
821.135.1-193.2
CIP 2012-06200
CIP 339

1697. CRUDU, ANCA IULIA. Mi-e dor de tine, mamă! / Anca Iulia
Crudu. - Timişoara : Solness, 2012
ISBN 978-973-729-317-6
821.135.1-1
CIP 2012-06339

1698. CUCU, VASILE. Poezii pentru trei generaţii / Vasile Cucu. -


Sibiu : Arhip Art, 2012
ISBN 978-606-8164-28-1
821.135.1-1
CIP 2012-05040

1699. CUNŢAN, MARIANA. Regăsirea / Mariana Cunţan. - Bacău :


Editura Cadrelor Didactice, 2012
ISBN 978-606-93125-4-4
821.135.1-31
CIP 2012-05043

1700. Cuvântul ca o pradă : antologie de poezie şi proză a cenaclului


literar on-line ''Noduri şi Semne'' / A.S.P.R.A. - Asociaţia Scriitorilor pentru
Promovarea Realizărilor Artistice. - Galaţi : InfoRapArt, 2012
ISBN 978-606-92541-7-2
821.135.1-32
821.135.1-1
CIP 2012-06792

1701. DARIE, RALUCA. Vis de copil / Raluca Darie. - Târgu-Mureş :


Editura Nico, 2012
ISBN 978-606-546-203-8
821.135.1-1
CIP 2012-06699

1702. DECA, MARIANA. Blestemul dacic / Mary Deca. - Bucureşti :


Editura Nouă, 2012
ISBN 978-606-596-032-9
821.135.1-1
CIP 2012-06253
340 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1703. DECA, MARIANA. Ţipete în şoaptă / Mary Deca. - Bucureşti :


Editura Nouă, 2012
ISBN 978-606-596-033-6
821.135.1-1
CIP 2012-06252

1704. DELAVRANCEA, BARBU ŞTEFĂNESCU. Basme, nuvele,


teatru / Barbu Ştefănescu Delavrancea ; antolog. şi tabel cronologic: Mihai
Robea. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Inhuan, 2012
ISBN 978-606-93037-1-9
821.135.1-32
821.135.1-2
CIP 2012-05320

1705. DELAVRANCEA, BARBU ŞTEFĂNESCU. Hagi Tudose :


nuvele şi schiţe / Barbu Delavrancea. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-776-4
821.135.1-32
CIP 2012-05118

1706. DIMITRIU, POMPILIU. Început de viaţă nouă / Pompiliu


Dimitriu. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-201-1
821.135.1-31
CIP 2012-06227

1707. DINA-MOŢĂŢĂIANU, ANGELA. Legătura de chei / Angela


Dina-Moţăţăianu. - Bucureşti : Editura AFIR, 2012
ISBN 978-973-7714-70-1
821.135.1-31
CIP 2012-06601

1708. DOBRIN, CORNELIU. Să ai curaj să-ţi cauţi fericirea /


Corneliu Dobrin. - Bucureşti : Nicora M, 2012
ISBN 978-973-7642-70-7
821.135.1-31
CIP 2012-06622
CIP 341

1709. DOCHIA, FLORIN. Prins în lumea cuvintelor / Florin Dochia. -


Ploieşti : Premier, 2012
ISBN 978-973-740-181-6
821.135.1-4
CIP 2012-04996

1710. DOCHIA, FLORIN. Primăvara poeţilor câmpineni / Florin


Dochia. - Ploieşti : Premier, 2012
ISBN 978-973-740-182-3
821.135.1-1
CIP 2012-04997

1711. DRAGOMIRESCU, MIHAIL. Seara plăsmuitorului / Mihail


Dragomirescu. - Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-382-1
821.135.1-1
CIP 2012-06551

1712. DRĂGAN, DANIEL. Ultima tinereţe a Mariei Suru / Daniel


Drăgan. - Ed. a 2-a. - Braşov : Arania, 2012
ISBN 978-973-8984-47-9
821.135.1-31
CIP 2012-05546

1713. DRĂGOI, IOAN. De ce ucid femeile / Ioan Drăgoi. - Deva :


Accent Media, 2012
ISBN 978-973-88356-3-4
821.135.1-32
CIP 2012-05722

1714. DUDUIALĂ, CORNELIU. Scrisori către tânăra generaţie /


Gheorghe Duduială. - Craiova : Contrafort, 2012
ISBN 978-606-545-597-9
821.135.1-32
CIP 2012-05494
342 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1715. DUMITRU, ION. Fabule contemporane şi parodii nu numai


pentru copii / Ion Dumitru. - Ploieşti : Karta-Graphic, 2012
ISBN 978-606-8312-63-7
821.135.1-191
CIP 2012-05290

1716. DUMITRU, SĂNDEL. Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc /


Dumitru Săndel. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012
ISBN 978-606-654-005-6
821.135.1-94
CIP 2012-06239

1717. ELIADE, MIRCEA. La ţigănci / Mircea Eliade ; pref. de Carmen


Muşat. - Bucureşti : Cartex 2000, 2012
ISBN 978-973-104-408-8
821.135.1-32
CIP 2012-05642

1718. EMINESCU, MIHAI. Poezii / Mihai Eminescu. - Ed. a 6-a. -


Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-375-6
821.135.1-1
CIP 2012-05430

1719. EMINESCU, MIHAI. Poezii ; Publicistica / Mihai Eminescu. -


Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-768-9
821.135.1-1
821.135.1-92
CIP 2012-05113

1720. EMINESCU, MIHAI. Poezii şi proză / Mihai Eminescu ; antolog.


şi tabel cronologic: Mihai Robea. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Inhuan, 2012
ISBN 978-606-93036-6-5
821.135.1-1
821.135.1-32
CIP 2012-05315
CIP 343

1721. FACINA, ANICA. O poveste-adevărată din pădurea


fermecată / Anica Facina. - Timişoara : David Press Print, 2012
ISBN 978-606-8353-31-9
821.135.1-93-1
CIP 2012-05778

1722. FAIFER, LAURENŢIU. Teatru în versuri / Laurenţiu Faifer. -


Iaşi : Universitas XXI, 2012
ISBN 978-606-538-082-0
821.135.1-2
CIP 2012-06203

1723. FARCA, MIHAELA. Fă-mă, tată, din nou, păun! / Mihaela


Farca. - Târgovişte : Singur, 2012
ISBN 978-606-8419-17-6
821.135.1-1
CIP 2012-05707

1724. FÂNTÂNERU, CONSTANTIN. Jurnale / Constantin Fântâneru ;


ed. critică de Aurel Sasu, Liliana Burlacu, Doru George Burlacu ; pref. şi notă
asupra ed.: Aurel Sasu. - Cluj Napoca : Eikon, 2012
2 vol.
ISBN 978-973-757-590-6
Vol. 1 : Halucinaţia ideatică. - 2012. - ISBN 978-973-757-591-3. - ISBN
978-973-711-357-3
Vol. 2 : Semenul uitat. - 2012. - ISBN 978-973-757-592-0. - ISBN 978-
973-711-358-0
821.135.1-94
CIP 2012-05672 - CIP 2012-05673

1725. FILIMON, NICOLAE. Ciocoii vechi şi noi / Nicolae Filimon. -


Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-773-3
821.135.1-31
CIP 2012-05114
344 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1726. FILIP, GEORGE. Fântâna dorurilor / George Filip. -


Târgovişte : Singur, 2012
ISBN 978-606-8419-10-7
821.135.1-1
CIP 2012-05697

1727. FILIP, VASILE. Acul cu miere : (injecţii tămăduitoare) :


epigrame şi catrene din import şi indigene / Vasile Filip. - Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0781-4
821.135.1-193.2
CIP 2012-05243

1728. FLORIAN, FILIP. Băiuţeii / Filip Florian, Matei Florian ; pref.:


Radu Cosaşu. - Ed. a 4-a. - Iaşi : Polirom, 2012
ISBN 978-973-46-2652-6
821.135.1-31
CIP 2012-05179

1729. FOARŢĂ, ŞERBAN. Inverosimilele aventuri adevărate ale


locatarului din Loch Ness şi rolul său în scufundarea vasului Titanic în urmă
cu fix un secol / Şerban Foarţă. - Timişoara : Brumar, 2012
ISBN 978-973-602-740-6
821.135.1-1
CIP 2012-05101

1730. Frâul meu de cal măiastru : (poezie cu formă fixă) : antologia


membrilor cenaclului Perpessicius-Crihană Bucureşti / îngrijire ed.: Sorina
Dascălu şi Maria Niculescu. - Bucureşti : Editura Perpessicius, 2012
ISBN 978-606-8065-26-7
821.135.1-1
CIP 2012-05065

1731. GĂLĂŢEANU, VALY. Şi noi am fost copii / Valy Gălăţeanu. -


Iaşi : Elenia, 2012
ISBN 978-606-92200-3-0
821.135.1-32
CIP 2012-05297
CIP 345

1732. GÂRBEA, HORIA. Trecutul e o sărbătoare / Horia Gârbea. -


Bucureşti : Tracus Arte, 2012
ISBN 978-606-8361-58-1
821.135.1-1
CIP 2012-06137

1733. GÂRLEANU, EMIL. Din lumea celor care nu cuvântă / Emil


Gârleanu. - Ed. a 5-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-362-6
821.135.1-93-32
59(0:82-93-32)
CIP 2012-05417

1734. GÂŢAN, ALICE. Poveşti cu rime / Alice Gâţan, Gabriela


Drăghici. - Bucureşti : Didactica Publishing House, 2012
ISBN 978-606-8400-13-6
821.135.1-93-34
821.135.1-93-1
CIP 2012-06293

1735. GEORGESCU, MIRCEA EMIL. Bancuri scurte şi absurde /


Mircea Emil Georgescu. - Bucureşti : Shik, 2012
ISBN 978-973-8924-46-8
821.135.1-36
CIP 2012-06617

1736. GEORGESCU, MIRCEA EMIL. Bancuri cu beţivi, animale de


tot felul şi avocaţi / Mircea Emil Georgescu. - Bucureşti : Shik, 2012
ISBN 978-973-8924-48-2
821.135.1-36
CIP 2012-06619

1737. GEORGESCU, MIRCEA EMIL. Bancuri cu bărbaţi şi


suferinţele lor / Mircea Emil Georgescu. - Bucureşti : Shik, 2012.
ISBN 978-973-8924-47-5
821.135.1-36
CIP 2012-06618
346 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1738. GEORGESCU, MIRCEA EMIL. Bancuri cu blonde / Mircea


Emil Georgescu. - Bucureşti : Shik, 2012
ISBN 978-973-8924-45-1
821.135.1-36
CIP 2012-06616

1739. GEORGESCU, MIRCEA EMIL. Bancuri cu morală / Mircea


Emil Georgescu. - Bucureşti : Shik, 2012
ISBN 978-973-8924-49-9
821.135.1-36
CIP 2012-06620

1740. GEORGESCU-GORJAN, SORANA. Aşa grăit-a Brâncuşi =


Ainsi parlait Brancusi = Thus spoke Brancusi / Sorana Georgescu-Gorjan. - Ed.
a 2-a. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2012
ISBN 978-606-8229-31-7
821.135.1-84=133.1=111=135.1
CIP 2012-05186

1741. GHINEA, OLIVIANA-ŞTEFANIA. Cartea mea cu poveşti :


(poveşti din literatura română) : auxiliar curricular de spijin pentru clasele I-
IV / Oliviana-Ştefania Ghinea. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-090-0
821.135.1-93-34
CIP 2012-06663

1742. GHINEA, OLIVIANA-ŞTEFANIA. În ogradă la bunici :


poezii : auxiliar curricular de spijin / Oliviana-Ştefania Ghinea. - Craiova :
Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-092-4
821.135.1-93-1
CIP 2012-06665

1743. GIURCULESCU, DANIELA. Îndreptar pentru vise / Daniela


Giuculescu. - Bucureşti : Printech, 2012
ISBN 978-606-521-840-6
821.135.1-1
CIP 2012-06770
CIP 347

1744. GOGA, OCTAVIAN. Poezii / Octavian Goga. - Bucureşti : Litera


Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-772-6
821.135.1-1
CIP 2012-05115

1745. GOGA, OCTAVIAN. Poezii / Octavian Goga ; antolog. şi tabel


cronologic: Mihai Robea. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Inhuan, 2012
ISBN 978-606-93037-2-6
821.135.1-1
CIP 2012-05321

1746. GOLOMOZ, SEBASTIAN. Un romantic incurabil / Sebastian


Golomoz. - Galaţi : Zigotto, 2012
ISBN 978-606-8303-55-0
821.135.1-1
CIP 2012-06435

1747. GONŢA, NINA. În căutarea bărbatului ideal / Nina Gonţa. -


Craiova : Sitech, 2012
ISBN 978-606-11-2336-0
821.135.1-31
CIP 2012-06174

1748. GORNEA, CONSTANTIN. Plutonul 23 / Constantin Gornea. -


Slobozia : Star-Tipp, 2012
ISBN 978-606-8171-42-5
821.135.1-31
CIP 2012-05027

1749. GRAMA, IANCU. Sfârşitul tăcerii / Iancu Grama. - Bacău :


Corgal Press, 2012.
ISBN 978-973-130-052-8
821.135.1-1
CIP 2012-06044
348 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1750. GRIGORIU, LOREDANA. Aventurile lui Dabada şi Nubanu /


Loredana Grigoriu. - Piatra Neamţ : Capriccio, 2012
ISBN 978-606-92873-6-1
821.135.1-93-2
CIP 2012-05925

1751. HAIVAS, MIHAI. Triumful epigramei : restituiri / Mihai


Haivas. - Iaşi : Rocad Center, 2012
ISBN 978-606-93140-1-2
821.135.1-193.2
CIP 2012-05829

1752. HAMZA, KARL. Monolog în doi / Karl Hamza. - Lugoj : Nagard,


2012
ISBN 978-606-592-090-3
821.135.1-31
CIP 2012-06204

1753. HASDEU, BOGDAN PETRICEICU. Răzvan şi Vidra / Bogdan


Petriceicu Haşdeu ; ed. îngrij. şi tabel cronologic: Mihai Robea. - Bucureşti :
Inhuan, 2012
ISBN 978-606-93036-5-8
821.135.1-24
94(498.3)"15" Răzvan Şt.(0:82-24)
CIP 2012-05314

1754. HASDEU, BOGDAN PETRICEICU. Răzvan şi Vidra ; Ioan


Vodă cel cumplit / B. P. Hasdeu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-771-9
821.135.1-24
821 135 1-94
94(498.3)"15" Răzvan Şt.(0:82-24)
94(498.3)"15" Ioan Vodă cel Cumplit
CIP 2012-05109
CIP 349

1755. HÂRCEAGĂ, CONSTANŢA SYLVIA. Poeme de toamnă :


variaţiuni pe aceeaşi temă / Constanţa Sylvia Hârceagă. - Timişoara :
Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-367-8
821.135.1-1
CIP 2012-04752

1756. HORINCAR, FLOARE. Destăinuirile lui Dănuţ / Floare


Horincar. - Zalău : Silvania, 2012
ISBN 978-606-8182-36-0
821.135.1-93-32
CIP 2012-06519

1757. HORINCAR, FLOARE. Inocenţa / Floare Horincar. - Zalău :


Silvania, 2012
ISBN 978-606-8182-35-3
821.135.1-93-1
CIP 2012-06520

1758. HORNOIU, DARIA. Simplu, Daria : pagini de jurnal / Daria


Hornoiu. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2012
ISBN 978-973-1989-26-6
821.135.1-94
CIP 2012-06879

1759. HORVAT, MARIAN. Codrul Ducelui / Marian Horvat ; pref. de


Andrei Moldovan. - Cluj Napoca : Eikon, 2012
ISBN 978-973-757-595-1
821.135.1-31
CIP 2012-05811

1760. HORVATH, DINA. Hai-huiuri / Dina Horvath. - Zalău : Caiete


Silvane, 2012
ISBN 978-973-7617-91-0
821.135.1-1
CIP 2012-07108
350 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1761. IACHIM, ION. Cireşe pentru Mareşal / Ion Iachim ; red.: Vlad
Pohilă. - Bacău : Vicovia : Babel, 2012
ISBN 978-973-1902-76-0
ISBN 978-973-7888-49-5
821.135.1-31
CIP 2012-06084

1762. IACOBAN, MIRCEA RADU. Căminarul / Mircea Radu


Iacoban. - Iaşi : Junimea, 2012
ISBN 978-973-37-1601-3
821.135.1-31
CIP 2012-06450

1763. Icinke - Picinke. - Târgu-Mureş : Kreativ, 2012


ISBN 978-606-8119-10-6
821.135.1-93-32
CIP 2012-05554

1764. IFRIM, CLELIA. My loved Japan = Japonia mea iubită =


Meine geliebtes Japan = Mon Japon bien-aimé / Clelia Ifrim ; translation from
English into German by Ingo Cesaro ; translation from English into French by
Nicole Pottier. - Bucureşti : Editura Universitară, 2012
ISBN 978-606-591-400-1
821.135.1-1=111=135.1=112.2=133.1
CIP 2012-05438

1765. ILIE, MARIAN. Lampa mea cu gânduri mov / Marian Ilie. -


Râmnicu Sărat : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-196-0
821.135.1-1
CIP 2012-05660

1766. ILIESCU, NICOLAE PUIU. Pas cu pas / Nicolae Puiu Iliescu. -


Râmnicu Vâlcea : Editura Antim Ivireanul, 2012
ISBN 978-973-8106-57-4
821.135.1-1
CIP 2012-05359
CIP 351

1767. IOAN, MARIAN. Altfel trecând prin viaţă / Marian Ioan. -


Sibiu : Adalex, 2012
2 vol.
ISBN 978-973-1964-24-9
Vol. 1. - ISBN 978-973-1964-25-6
Vol. 2. - ISBN 978-973-1964-26-3
821.135.1-1
CIP 2012-06073 ; CIP 2012-06937

1768. IONESCU, ION TOMA. Bursa îngerilor / Ion Toma Ionescu. -


Tecuci : Editura Transilvania, 2012
ISBN 978-606-8423-00-5
821.135.1-1
CIP 2012-05257

1769. IONESCU, ROMEO. Haiku / Romeo Ionescu. - Craiova : Scrisul


Românesc Fundaţia - Editura, 2012
ISBN 978-606-8229-32-4
821.135.1-1
CIP 2012-06335

1770. IONESCU-CIURUMELEA, CORNELIA. Cicatrice de zbor /


Cornelia Ionescu Ciurumelea ; ed.: Constantin Marafet. - Râmnicu Sărat : Rafet,
2012
ISBN 978-973-146-202-8
821.135.1-1
CIP 2012-06228

1771. IONIŢĂ, OVIDIU. Cugetări, Reflecţii, Maxime / Ovion. -


Bucureşti : Vremea, 2012
ISBN 978-973-645-460-8
821.135.1-84
CIP 2012-05948

1772. IRAVA, GEORGE. Drumul robilor / George Irava. - Bârlad :


Sfera, 2012
ISBN 978-606-573-186-8
821.135.1-1
CIP 2012-05997
352 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1773. ISPIRESCU, PETRE. Basme / Petre Ispirescu ; antolog. şi tabel


cronologic: Mihai Robea. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Inhuan, 2012
ISBN 978-606-93037-0-2
821.135.1-34
CIP 2012-05319

1774. ISPIRESCU, PETRE. Basme / Petre Ispirescu. - Ed. a 6-a. -


Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-360-2
821.135.1-91-34
CIP 2012-05415

1775. ISPIRESCU, PETRE. Basme / P. Ispirescu ; il.: Cătălin


Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2012
ISBN 978-606-576-121-6
821.135.1-93-34
CIP 2012-05500

1776. ISTUDOR, ADRIANA. Cununa fiinţării II / Adriana Istudor. -


Oneşti : Magic Print, 2012
ISBN 978-606-622-005-7
821.135.1-32
CIP 2012-04841

1777. IURAŞCU-TATAIA, CONSTANTIN. Pocnind din bici ... /


Constantin Iuraşcu-Tataia. - Iaşi : Rocad Center, 2012
ISBN 978-606-93140-3-6
821.135.1-193.2
CIP 2012-06071

1778. IVAŞCU, RAREŞ. Cioburi / Rareş Ivaşcu ; pref.: Rareş Ivaşcu. -


Cluj Napoca : Ecou Transilvan, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93142-4-1
821.135.1-31
CIP 2012-05220
CIP 353

1779. IZBĂŞESCU, GHEORGHE. Râsul galben din adânc / Gheorghe


Izbăşescu ; pref. de Radu Voinescu ; addenda de Dumitru Chioaru, Ştefan
Borbély. - Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2012
ISBN 978-606-604-577-3
821.135.1-1
CIP 2012-06156

1780. În zborul copilăriei : auxiliar didactic : din lucrările copiilor din


cadrul cercului de creaţie literar-artistică / coord.: Cornelia Partene, Lucian
Creoşteanu, Vali Ganea. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-26-9
821.135.1-93-822
CIP 2012-06026

1781. JEGA, DIMITRIE. Căţeluşul Fulger-Viu / Dimitrie Jega. -


Timişoara : Eurostampa, 2012.
ISBN 978-606-569-362-3
821.135.1-93-1
CIP 2012-05373

1782. JEICAN, RODICA. Psihopatul / Rodica Jeican. - Cluj Napoca :


Ecou Transilvan, 2012
ISBN 978-606-93142-8-9
821.135.1-31
CIP 2012-06722

1783. KALEVE, IOAN. La obârşia sorţii / Ioan Kaleve. - Timişoara :


Mirton, 2012
ISBN 978-973-52-1212-4
821.135.1-1
CIP 2012-05714

1784. LARCO, VASILE. Circul fără cupolă / Vasile Larco. - Iaşi :


Rocad Center, 2012
ISBN 978-606-93140-0-5
821.135.1-32
CIP 2012-05231
354 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1785. LASCU, MĂDĂLINA. Epistolar avangardist / Mădălina Lascu ;


pref.: Ion Pop. - Bucureşti : Tracus Arte, 2012
ISBN 978-606-8361-43-7
821.135.1-6
CIP 2012-04754

1786. LAUREANU, HEDY. Călătoria mea, viaţa mea / Hedy


Laureanu ; cuvânt înainte de Carolyn Conger, Jonathan Young ; trad. de Letiţia
Goia ; îngrijitor de ed.: Alexandru Suciu. - Cluj Napoca : Eikon, 2012-
2 vol.
ISBN 978-973-757-593-7
Vol. 1. - 2012. - ISBN 978-973-757-594-4
821.135.1-94
CIP 2012-05674

1787. LAZĂR, VIOREL. Caruselul timpului : poveştiri de azi pentru


copii şi părinţi / Viorel Lazăr ; pref.: Dan Ionescu. - Timişoara : David Press Print,
2012
ISBN 978-606-8353-32-6
821.135.1-93-34
CIP 2012-06643

1788. LAZĂR-IANCU DIMITRIE. Livada înflorită : poezie în grai


bănăţean / Dimitrie Lazăr-Iancu junior. - Timişoara : David Press Print, 2012
ISBN 978-606-8353-34-0
821.135.1-1
CIP 2012-06645

1789. LAZEA, EVA. Destăinuri târzii / Eva Lazea ; pref. de Eva


Lazea ; postf. de Boris Cepalis. - Roman : Papirus Media, 2012
ISBN 978-606-8137-21-6
821.135.1-1
CIP 2012-06088

1790. LĂZĂRONIU, GHEORGHE. Calvarul detenţiei / Gheorghe


Lăzăroniu. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-316-9
821.135.1-94
CIP 2012-06912
CIP 355

1791. Legszebb magyar népmesék. - Târgu-Mureş : Kreativ, 2012


ISBN 978-606-8119-11-3
821.135.1-91-34
398.2(498)
CIP 2012-05556

1792. LEONTE, MIHAI. Metafore aprinse 2012 / Mihai Leonte. -


Timişoara : Brumar, 2012
ISBN 978-973-602-709-3
821.135.1-1
821.135.1-32
CIP 2012-04857

1793. LIICEANU, AURORA. Cuvinte încrucişate / Aurora Liiceanu. -


Iaşi : Polirom, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-2691-5
821.135.1-94
CIP 2012-05587

1794. LIICEANU, AURORA. Prin perdea / Aurora Liiceanu ; cuv.


înainte: Zoe Petre. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2012
ISBN 978-973-46-2736-3
821.135.1-94
CIP 2012-06389

1795. LIXANDRU, GEORGE. Icarlandia sau Reflecţii în cerc /


George Lixandru. - Buzău : Editura Raluca, 2012
ISBN 978-973-88889-5-1
821.135.1-1
CIP 2012-06795

1796. LOGHIN, DIMITRIE. Poemul martirilor fără de ţară / Dimitrie


Loghin. - Suceava : Muşatinii, 2012
ISBN 978-973-1974-94-1
821.135.1-1
CIP 2012-06404
356 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1797. LUNGOCI, GEORGE. Epigrame şi madrigale din lumea


teatrului / George Lungoci. - Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-369-2
821.135.1-193.2
CIP 2012-04859

1798. LUPAŞCU, ION. Repere / Lupaşcu Ion. - Bucureşti : Logos


Junior, 2012
ISBN 978-973-7619-52-5
821.135.1-4
CIP 2012-05743

1799. LUPU, EMILIAN. Dictare divină / Emilian Lupu. - Braşov :


Transilvania Expres, 2012
ISBN 978-606-634-014-4
821.135.1-1
CIP 2012-06258

1800. LUPU, ROXANA. Poezii cu luminiţe pentru băieţi şi fetiţe /


Roxana Lupu. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2012
ISBN 978-973-101-547-7
821.135.1-93-1
CIP 2012-06182

1801. LUPU, SILVIU ALEXANDRU. Bucuria de a fi / Silviu


Alexandru Lupu. - Bucureşti : Semne, 2012
ISBN 978-606-15-0167-0
821.135.1-1
CIP 2012-06045

1802. LUPU, STEFANIS. Blonda, chiorul şi piticul : teatru / Stefanis


Lupu. - Târgovişte : Biff Art, 2012
ISBN 978-973-88422-8-1
821.135.1-2
CIP 2012-04963
CIP 357

1803. LUPU, STEFANIS. O noapte furtunoasă vicevers : teatru /


Stefanis Lupu. - Târgovişte : Biff Art, 2012
ISBN 978-973-88422-9-8
821.135.1-2
CIP 2012-04964

1804. LUPU, STEFANIS. Oamenii care mănâncă brânză : teatru /


Stefanis Lupu. - Târgovişte : Biff Art, 2012
ISBN 978-973-88422-7-4
821.135.1-2
CIP 2012-04962

1805. LUPU, STEFANIS. Trăiască ππ : teatru / Stefanis Lupu. -


Târgovişte : Biff Art, 2012
ISBN 978-973-88422-6-7
821.135.1-2
CIP 2012-04961

1806. MAGU, LAZĂR. Sertarul cu trandafiri : poezie pentru vreme


târzie / Lazăr Magu. - Zădăreni : Editura Rebeca, 2012
ISBN 978-606-93141-1-1
821.135.1-1
CIP 2012-05199

1807. MANCIULEA, DAN. Mici apocalipse de adormit omenirea /


Dan Manciulea. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-198-4
821.135.1-32
CIP 2012-06034

1808. MANEA, AURELIU. Texte regăsite : sfârşitul lumii va fi un


clip / Aureliu Manea. - Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012
ISBN 978-606-17-0124-7
821.135.1-821
CIP 2012-06741
358 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1809. MANOLESCU, OANA. Va veni ziua / Oana Manolescu. -


Craiova : Editura M. Duţescu, 2012
ISBN 978-973-8978-37-9
821.135.1-4
CIP 2012-06347

1810. MARAFET, CONSTANTIN. La agapă cu Dumnezeu /


Constantin Marafet ; ed.: Constantin Marafet. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-197-7
821.135.1-1
CIP 2012-06033

1811. MARIA, regină a României. Copila soarelui / Regina Maria a


României. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A, 2012.
ISBN 978-973-567-792-3
821.135.1-34
CIP 2012-05963

1812. MARIN, ALEXANDRA-ROZALIA. Filosofii de viaţă / Marin


Alexandra-Rozalia. - Braşov : Etnous, 2012
ISBN 978-606-8319-53-7
821.135.1-1
CIP 2012-05309

1813. MARINESCU, CONSTANTIN ION. Poeme sau Prolegomenele


singurătăţii / Constantin Ion Marinescu. - Craiova : Ramuri, 2012
ISBN 978-606-8306-00-1
821.135.1-1
CIP 2012-06698

1814. MATEESCU, CONSTANTIN. Ninsoarea albastră / Constantin


Mateescu. - Bucureşti : Tracus Arte, 2012
ISBN 978-606-8361-52-9
821.135.1-1
CIP 2012-04755
CIP 359

1815. MATIEŞANU, VALERIA. Portrete în oglindă / Valeria


Matieşanu ; pref.: Rodica Jeican. - Cluj Napoca : Ecou Transilvan, 2012
ISBN 978-606-93142-7-2
821.135.1-312.6
CIP 2012-06005

1816. MĂNIUŢIU, MIHAI. Un zeu aproape muritor / Mihai


Măniuţiu. - Cluj Napoca : Bybliotek, 2012
ISBN 978-606-92343-8-9
821.135.1-32
CIP 2012-05379

1817. MĂRCULESCU, ION. Haralamba / Ion Mărculescu. -


Bucureşti : Editura Trei, 2012
ISBN 978-973-707-618-2
821.135.1-31
CIP 2012-04890

1818. MĂRGINEAN, MARIA. Mireasa anotimpului incert / Maria


Mărginean. - Alba Iulia : Altip, 2012.
ISBN 978-973-117-382-5
821.135.1-1
CIP 2012-07211

1819. MEGHEA, IOAN. Scene din viaţa unui provincial / Ioan


Meghea. - Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.
ISBN 978-606-17-0121-6
821.135.1-31
CIP 2012-06427

1820. MERLĂ, ANI. Mai mult decât teamă : poezii / Ani Merlă. -
Brăila : Danubius, 2012
ISBN 978-973-8940-36-9
821.135.1-1
CIP 2012-07109
360 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1821. MIHAI, NELICA. Cu ziua ta începe primăvara : fişe, poezii


pentru mame şi copii / Nelica Mihai. - Bacău : Rovimed Publishers, 2012
ISBN 978-606-583-294-7
821.135.1-93-1
CIP 2012-06525

1822. MITITELU, OLIMPIA. Liniştea demolată / Olimpia Mititelu. -


Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2012
ISBN 978-606-577-787-3
821.135.1-31
CIP 2012-05103

1823. MITITELU, OLIMPIA. Sub semnul mărţişorului / Olimpia


Mititelu. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2012
ISBN 978-606-577-788-0
821.135.1-31
CIP 2012-05102

1824. MOCAN, VASILE. Cântecul ruilor / Vasile Mocan. - Iaşi :


CreArt, 2012
ISBN 978-606-93089-0-5
821.135.1-32
CIP 2012-04999

1825. MOLDOVAN, DĂNILĂ. Jurnal cu parfum de Istanbul / Dănilă


Moldovan. - Cluj Napoca : Argonaut, 2012
ISBN 978-973-109-317-8
821.135.1-992
CIP 2012-04850

1826. MORARU, ALINA-EMANUELA. Apprenons facilement le


francais! : par des poesies / Alina-Emanuela Moraru. - Vaslui : Editura Casei
Corpului Didactic Vaslui, 2012
ISBN 978-606-93096-3-6
821.135.1-1=133.1
CIP 2012-06076
CIP 361

1827. MORARU, CELESTINE MIHAELA. Dihotomia genului /


Celestine Mihaela Moraru ; pref.: Simona Modreanu. - Iaşi : Junimea, 2012
ISBN 978-973-37-1600-6
821.135.1-4
CIP 2012-05982

1828. MOŢ, CORNELIA. Creaţii literare ale elevilor şi cadrelor


didactice / Moţ Cornelia. - Bistriţa : Editura Karina, 2012
ISBN 978-606-93065-6-7
821.135.1-822
CIP 2012-06394

1829. MOŢĂŢĂIANU, EDYTH. Mămico!!! Tu eşti Ileana


Cosânzeana? / Edyth Moţăţăianu. - Vatra Dornei : StudIS, 2012-
vol.
ISBN 978-606-624-113-7
Vol. 1. - 2012. - ISBN 978-606-624-114-4
821.135.1-34
CIP 2012-06969

1830. MUJICICOV, NICOLAE. Mărturii de veteran de marină /


Nicolae Mujicicov. - Constanţa : Editura Academiei Navale "Mircea cel Bătrân",
2012
ISBN 978-606-642-007-5
821.135.1-94
CIP 2012-06780

1831. MUNTEANU, TINCA. Oglinda vieţii : versuri / Tinca


Munteanu. - Focşani : Terra, 2012
ISBN 978-606-8299-12-9
821.135.1-1
CIP 2012-05690

1832. MURARU, DELIA ŞTEFANIA. Micuţa zână / Muraru Delia


Ştefania. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2012
ISBN 978-606-516-451-2
821.135.1-93-34
CIP 2012-06348
362 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1833. MUREŞAN, BASIL N. Durerea de a fi / Basil N. Mureşan. -


Arad : Nigredo, 2012
ISBN 978-606-8237-12-1
821.135.1-1
CIP 2012-04875

1834. MUREŞEANU, MARCEL. Monede şi monade : [aforisme] /


Marcel Mureşeanu ; [postf.: Petru Poantă]. - Cluj-Napoca : Editura Remus, 2001-
vol. ; 20 cm. - (Paraliteraria)
ISBN 973-99698-8-7
Vol. 4. - Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012. - ISBN
978-606-17-0116-2
821.135.1-84
CIP 2012-05821

1835. MUSCALU, ION. Piatra Şoimului : roman haiducesc / Ion


Muscalu. - Iaşi : Danaster, 2012
ISBN 978-606-8144-01-6
821.135.1-31
CIP 2012-06733

1836. NĂLBITORU, ION. Comoara blestemată / Ion Nălbitoru. -


Râmnicu Vâlcea : Editura Petrescu, 2012
ISBN 978-606-8416-00-7
821.135.1-31
CIP 2012-05858

1837. NECULA, GEORGIANA. Cuvântul răstignit / Georgiana


Necula. - Galaţi : Zigotto, 2012
ISBN 978-606-8303-56-7
821.135.1-1
CIP 2012-06436

1838. NECULCE, DORINA. La marginea tăcerii / Dorina Neculce. -


Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0774-6
821.135.1-1
CIP 2012-05551
CIP 363

1839. NECULCE, DORINA. Urme vechi / Dorina Neculce. - Iaşi : PIM,


2012
ISBN 978-606-13-0772-2
821.135.1-1
CIP 2012-05552

1840. NECULCE, DORINA. Zbor sihastru / Dorina Neculce. - Iaşi :


PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0773-9
821.135.1-1
CIP 2012-05553

1841. NEGOIŢĂ, PAUL. Pilde pentru mici şi mari / Paul Iulius


Negoiţă ; il.: prof. Daniela Voicu, prof. Cornelia Duţă. - Buzău : Palatul Copiilor,
2012
ISBN 978-606-92836-5-3
821.135.1-32
CIP 2012-05304

1842. NEGREA, MIRELLA. Tristeţi din mansardă / Mirella Negrea. -


Bucureşti : Aldo Press, 2012
ISBN 978-973-701-152-7
821.135.1-1
CIP 2012-06873

1843. NEGRILĂ, IULIAN. Din fântâna lirei mele / Iulian Negrilă. -


Arad : Ramira, 2012
ISBN 978-606-8115-41-2
821.135.1-1
CIP 2012-05582

1844. NEGRITORU, SIMONA. Ringul iubirii / Simona Negritoru. -


Braşov : Arania, 2012
ISBN 978-973-8984-48-6
821.135.1-1
CIP 2012-05854
364 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1845. NEMEROVSCHI, CRISTINA. Pervertirea / Cristina


Nemerovschi. - Bucureşti : Herg Benet, 2012
ISBN 978-606-8335-31-5
821.135.1-31
CIP 2012-06952

1846. NICA, NICOLAIE. Înfiorări / Nicolae Nica. - Cluj Napoca :


Eikon, 2012
ISBN 978-973-757-599-9
821.135.1-1
CIP 2012-06392

1847. NICODIM, DUMITRU. Omariada / Dumitru Nicodim. -


Bucureşti : Curtea Veche, 2012
ISBN 978-973-1983-66-0
821.135.1-1
CIP 2012-05479

1848. NICOLAU, VALENTIN. Aleluia / Valentin Nicolau. - Bucureşti :


Nemira Publishing House, 2012
ISBN 978-606-579-357-6
821.135.1-2
CIP 2012-06885

1849. NICOLĂESCU, GHEORGHE. Vijulia / Gheorghe Nicolăescu. -


Bucureşti : Civitas, 2012
ISBN 978-606-92461-9-1
821.135.1-31
CIP 2012-05715

1850. NICULESCU BRAN, TATIANA. În ţara lui Dumnezeu /


Tatiana Niculescu Bran. - Iaşi : Polirom, 2012
ISBN 978-973-46-2730-1
821.135.1-31
CIP 2012-06925
CIP 365

1851. NICULESCU, MARIA. Boboc de fericire / Maria Niculescu. -


Bucureşti : Editura Perpessicius, 2012
ISBN 978-606-8065-31-1
821.135.1-93-1
CIP 2012-05066

1852. NIŢULESCU, ION. Mărturisiri / prof. Ion Niţulescu. -


Bucureşti : Gramar, 2012.
ISBN 978-973-591-678-7
821.135.1-31
CIP 2012-06919

1853. OANĂ, CAMELIA. Dreptul de a trăi / Camelia Oană. -


Bucureşti : Semne, 2012
ISBN 978-606-15-0176-2
821.135.1-31
CIP 2012-07204

1854. ONEL, NECULAI I. Voi pleca / Neculai I. Onel. - Bârlad : Sfera,


2012
ISBN 978-606-573-190-5
821.135.1-1
CIP 2012-06561

1855. PANAIT, GEORGIANA. Pe treptele sinelui / Georgiana Panait. -


Râmnicu-Sărat : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-204-2
821.135.1-1
CIP 2012-07105

1856. PANĂ, SAŞA. Prezentări / Saşa Pană ; pref.: Ion Pop. -


Bucureşti : Tracus Arte, 2012
ISBN 978-606-8361-53-6
821.135.1-34
CIP 2012-04756
366 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1857. PANN, ANTON. Culegere de proverburi sau Povestea vorbii /


Anton Pann. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-775-7
821.135.1-17
821.135.1-84
CIP 2012-05108

1858. PASCAL, GABRIEL CRISTIAN. Frânturi magice ale


trecutului / Gabriel Cristian Pascal. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-577-782-8
821.135.1-32
CIP 2012-04917

1859. PAUL-BĂDESCU, CEZAR. Tinereţile lui Daniel Abagiu /


Cezar Paul-Bădescu ; pref. de Mircea Cărtărescu. - Iaşi : Polirom, 2012
ISBN 978-973-46-2582-6
821.135.1-31
CIP 2012-06693

1860. Păcală şi isprăvile lui. - Ed. a 6-a. - Constanţa : Steaua Nordului,


2012
ISBN 978-606-511-365-7
821.135.1-91-34
398.2(498) Păcală
929 Păcală
CIP 2012-05420

1861. PEREANU, SEBASTIAN. Zgomot în pustiu : aforisme /


Sebastian Pereanu. - Caracal : Editura Hoffman, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-262-4
821.135.1-84
CIP 2012-05122
CIP 367

1862. Petale pe fragede ramuri / Valerica Aiftincăi, Maricica Andrici,


Lenuţa Ardelianu, Carmen-Simona Dudău ; pref. de Mihai Ştirbu. - Roman :
Papirus Media, 2012
ISBN 978-606-8137-22-3
821.135.1-1
CIP 2012-06087

1863. PETRE, VIOLETA. Când dimineţi se-ascund / Violeta Petre. -


Târgovişte : Singur, 2012
ISBN 978-606-8419-18-3
821.135.1-1
CIP 2012-05709

1864. PETRESCU, CEZAR. Fram - ursul polar / Cezar Petrescu. - Ed.


a 4-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-364-0
821.135.1-31
CIP 2012-05419

1865. PETRESCU, CRISTIANA CARMEN. A(s)carieni / Cristiana-


Carmen Petrescu. - Bucureşti : Agol, 2012
ISBN 978-973-88798-6-7
821.135.1-2
CIP 2012-05634

1866. PIETREANU, RADU. Gânduri şi cânturi / Radu Pietreanu. -


Bucureşti : Semne, 2012
ISBN 978-606-15-0163-2
821.135.1-1
CIP 2012-05281

1867. PÎRÎIALĂ, OLGA. Poveşti la Bojdeucă / Olga Pîrîială. - Iaşi :


Vasiliana '98, 2012
ISBN 978-973-116-249-2
821.135.1-32
CIP 2012-06784
368 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1868. PLATON, STELIAN. Nu suntem îngeri / Stelian Platon. -


Târgovişte : Singur, 2012
ISBN 978-606-8419-12-1
821.135.1-1
CIP 2012-05708

1869. PLEŞCAN, ILIE Z. Animale politice : poeme / Ilie Z. Pleşcan. -


Galaţi : Axis Libri, 2012
ISBN 978-606-8324-26-5
821.135.1-1
CIP 2012-04909

1870. PLEŞCAN, ILIE Z. Visuri ilegale / Ilie Z. Pleşcan. - Galaţi : Axis


Libri, 2012
ISBN 978-606-8324-27-2
821.135.1-92
CIP 2012-04908

1871. PLOPEANU, PETRACHE. La apa Râmnicului am şezut, am


plâns şi m-am bucurat : 41 de vise şi 7 lumi / Petrache Plopeanu. - Buzău :
Editgraph, 2012
ISBN 978-606-8310-65-7
821.135.1-1
CIP 2012-04993

1872. POGORILOWSKI, ANDREI. Cartuşe / Andrei Pogorilowski. -


Bucureşti : Cartea Românească, 2012
ISBN 978-973-23-2968-9
821.135.1-31
CIP 2012-05773

1873. POP, LUCIAN. Povestiri din ambele secole : antologie / Lucian


Pop ; pref.: Ovidiu Pecican. - Cluj Napoca : Ecou Transilvan, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93142-5-8
821.135.1-32
CIP 2012-05219
CIP 369

1874. POPA, MARIA. Desculţă prin iarba verde : poezie populară în


grai / Popa Maria. - Deva : Emia, 2012
ISBN 978-973-753-236-7
821.135.1-91-1
CIP 2012-06778

1875. POPESCU, CRISTIAN TIBERIU. Rugăciunile templierului /


Cristian Tiberiu Popescu. - Bucureşti : Semne, 2012
ISBN 978-606-15-0170-0
821.135.1-1
CIP 2012-06421

1876. POPOVICI, VASILE. Meteor / Vasile Popovici. - Iaşi : Stef,


2012
ISBN 978-606-575-196-5
821.135.1-1
CIP 2012-06940

1877. Poveşti pentru copiii din comuna Livezile. - Bistriţa : Karuna,


2012
ISBN 978-606-586-146-6
821.135.1-91-34
CIP 2012-06393

1878. Poveştile Crăciunului : antologie de texte, creaţie lirică şi proză,


ale cadrelor didactice şi elevilor / coord.: Imbrişcă Hermina, Stoleru Dana,
Garlaciov Roxana. - Roman : Serafica, 2012
ISBN 978-606-8092-57-7
821.135.1-822
CIP 2012-05853

1879. PREDA, ELISABETA. Duminică de oameni singuri / Elisabeta


Preda. - Bucureşti : Anamarol, 2012
ISBN 978-606-640-019-0
821.135.1-32
CIP 2012-06268
370 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1880. PREDESCU, FLAVIU GEORGE. Chezăşie pentru libertate /


Flaviu George Predescu. - Cluj Napoca : Dacia XXI, 2012
ISBN 978-606-604-578-0
821.135.1-4
CIP 2012-06477

1881. PREPELIŢĂ, MIHAI. Martyrion / Mihai Prepeliţă. - Bucureşti :


Printech, 2012.
ISBN 978-606-521-832-1
821.135.1-1
CIP 2012-05357

1882. PUŞCAŞ, OVIDIU. Prin Ţara piramidelor / Puşcaş Ovidiu. -


Oradea : Brevis, 2012
ISBN 978-973-8404-25-0
821.135.1-992
913(620)(0:82-992)
CIP 2012-07098

1883. QUINTUS, NELU. În sfârşit! / Nelu Quintus. - Ploieşti : Karta-


Graphic, 2012
ISBN 978-606-8312-65-1
821.135.1-193.2
CIP 2012-06765

1884. RADA, GEORGETA. Carte de şoptit la ureche sau Şoapte


pentru David : cântece şi poezii pentru cei mai dragi copii / Georgeta Rada. -
Caracal : Editura Hoffman, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-266-2
821.135.1-93-1
CIP 2012-05902
CIP 371

1885. RADA, GEORGETA. Paşii din lăuntrul meu : poezie


religioasă / Georgeta Rada. - Caracal : Editura Hoffman, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-269-3
821.135.1-141
CIP 2012-05899

1886. RĂILEANU, SIMION. Ecouri repetate : (versuri) / Simion


Răileanu ; pref.: Rebeca Dănăiţă. - Bacău : Docucenter, 2012
ISBN 978-606-8246-91-8
821.135.1-1
CIP 2012-06708

1887. RĂZEŞU, VIRGIL. Ce ne facem, doamnelor?! / Virgil Răzeşu. -


Piatra Neamţ : Editura Răzeşu, 2012
ISBN 978-606-8187-14-3
821.135.1-32
CIP 2012-04606

1888. REBREANU, LIVIU. Pădurea spânzuraţilor / Liviu Rebreanu ;


pref., curriculum vitae, bibliografia: Aurelia Goci. - Bucureşti : MondoRo, 2012.
ISBN 978-973-1973-97-5
821.135.1-31
CIP 2012-04885

1889. REGHINA ONU, DANIELA. Paşi printre pietrele sionului /


Daniela Reghina Onu ; pref.: Doina Bogdan-Dascălu. - Timişoara : David Press
Print, 2012
ISBN 978-606-8353-30-2
821.135.1-1
CIP 2012-05779

1890. RÎNJEA, AURELIA. Dansul dragonului / Aurelia Rînjea. -


Ploieşti : Karta-Graphic, 2012
ISBN 978-606-8312-66-8
821.135.1-992
CIP 2012-06763
372 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1891. RODEAN, ŞTEFAN-CORNEL. Daţi-mi voie! / Ştefan-Cornel


Rodean. - Sibiu : Adalex, 2012
ISBN 978-973-1964-27-0
821.135.1-1
CIP 2012-06074

1892. ROGOZ STRATULAT, MARIANA. Tăceri, lacrimi şi iubire /


Mariana Rogoz Stratulat. - Târgovişte : Singur, 2012
ISBN 978-606-8419-19-0
821.135.1-1
CIP 2012-05706

1893. ROHA, ELIZA. Puiul de vrabie / Eliza Roha ; red., ed.: R. N.


Carpen. - Bucureşti : Betta, 2012
ISBN 978-606-8396-03-3
821.135.1-32
CIP 2012-06181

1894. ROSTOS, JANE. La(u)ra / Jane Rostos. - Iaşi : Sedcom Libris,


2012
ISBN 978-973-670-456-7
821.135.1-31
CIP 2012-07193

1895. Ruga copiilor. - Suceava : Editura George Tofan, 2012


ISBN 978-606-625-049-8
821.135.1-1
CIP 2012-06060

1896. RUSE, LIA FILOTEIA. Mirare, vrajă, vis / Lia Filoteia Ruse. -
Târgovişte : Singur, 2012
ISBN 978-606-8419-14-5
821.135.1-1
CIP 2012-05704

1897. RUSIECKI, CRISTINA. Radu Afrim : ţesutul viu / Cristina


Rusiecki. - Bucureşti : Tracus Arte, 2012
ISBN 978-606-8361-51-2
821.135.1-4
CIP 2012-04753
CIP 373

1898. RUSU CARAGIOIU, MELANIA. Pinteni de năluci / Melania


Rusu Caragioiu. - Târgovişte : Singur, 2012
ISBN 978-606-8419-15-2
821.135.1-1
CIP 2012-05705

1899. SABOU, ŞANYI. Timpuri apuse / Şanyi Sabou. - Cluj Napoca :


Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0763-9
821.135.1-31
CIP 2012-05347

1900. SĂBĂNGEANU, ADINA ELENA. Micii artişti în teatru /


Săbăngeanu Adina Elena, Dinu Gabriela Maria. - Ploieşti : Editura Casei Corpului
Didactic Prahova, 2012
ISBN 978-606-8287-24-9
821.135.1-93-2
CIP 2012-06930

1901. SĂLCUŢAN, MIHAI. Zbor cu parapoanta : epigrame vesele şi


triste / Mihai Sălcuţan ; pref.: acad. Mihai Cimpoi. - Buzău : Editgraph, 2012
ISBN 978-606-8310-66-4
821.135.1-193.2
CIP 2012-05348

1902. SĂNDULACHE, LUMINIŢA. Portofoliul didactic :


Bacalaureat / Săndulache Luminiţa. - Iaşi : PIM, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-0814-9
821.135.1.09(075.35)
CIP 2012-06743
374 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1903. SÂRBU, MARILENA. Inimioare pentru Domnul / Marilena


Sîrbu. - Otopeni : Casa Bebedream, 2012
2 vol.
ISBN 978-606-92432-0-6
Vol. 2. - 2012. - ISBN 978-606-92432-6-8
784.67
821.135.1-93-141
CIP 2012-05269

1904. SCĂRLĂTESCU, DORU. Apocrife la cartea facerii / Doru


Scărlătescu ; il.: Traian Mocanu. - Iaşi : Junimea, 2012
ISBN 978-973-37-1602-0
821.135.1-1
CIP 2012-06504

1905. SCÂRNECI, VASILE. Însemnări din linia întâi / Vasile


Scârneci ; ed. îngrijită şi studiu introd. de Adrian Pandea. - Bucureşti : Editura
Militară, 2012.
Bibliogr.
ISBN 978-973-32-0891-4
821.135.1-94
CIP 2012-05140

1906. SELEGIAN, ŞTEFANIA. Spre cer / Ştefania Selegian ; trad.:


Ştefania Selegian. - Râmnicu Vâlcea : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-190-8
821.135.1-1=133.1=135.1
CIP 2012-05324

1907. SIMION, EMIL. Confesiuni pe praguri de dureri / Emil


Simion. - Suceava : Editura George Tofan, 2012
ISBN 978-606-625-048-1
821.135.1-31
CIP 2012-06058

1908. SIMIRAD, CONSTANTIN. Berbecul de la cruce / Constantin


Simirad ; pref.: Adi Cristi. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Junimea, 2012
ISBN 978-973-37-1596-2
821.135.1-32
CIP 2012-04972
CIP 375

1909. SIMIRAD, CONSTANTIN. Fotografii din eternitate /


Constantin Simirad. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Junimea, 2012
ISBN 978-973-37-1598-6
821.135.1-32
CIP 2012-04973

1910. SIMIRAD, CONSTANTIN. Fata Morgana / Constantin


Simirad. - Iaşi : Junimea, 2012
ISBN 978-973-37-1595-5
821.135.1-32
CIP 2012-04974

1911. SIMIRAD, CONSTANTIN. Scena anonimilor / Constantin


Simirad ; pref.: Valeriu Stancu. - Ed a 2-a. - Iaşi : Junimea, 2012
ISBN 978-973-37-1597-9
821.135.1-32
CIP 2012-04975

1912. SLAVICI, IOAN. Mara / Ioan Slavici. - Bucureşti : Litera


Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-770-2
821.135.1-31
CIP 2012-05116

1913. SLAVICI, IOAN. Nuvele / Ioan Slavici ; antolog. şi tabel


cronologic: Mihai Robea. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Inhuan, 2012
ISBN 978-606-93036-8-9
821.135.1-32
CIP 2012-05317

1914. SLAVICI, IOAN. Zâna Zorilor / Ioan Slavici ; il.: Mădălina


Andronic. - Bucureşti : Vellant, 2012
ISBN 978-973-1984-78-0
821.135.1-93-34
CIP 2012-05838
376 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1915. SMARANDACHE, MARIA. Un zâmbet de neuitat / Maria


Smarandache. - Iaşi : PIM, 2012
ISBN 978-606-13-0791-3
821.135.1-94
CIP 2012-05549

1916. SMEU, GRIGORE. Zâmbet tras pe roată : memoriile unui


cercetător / Smeu Grigore. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2012
ISBN 978-973-144-524-3
821.135.1-94
CIP 2012-06472

1917. SOCACIU, TIBERIU. Cuvinte verzi / Tiberiu Socaciu. - Cluj-


Napoca : InfoData, 2012
ISBN 978-973-1803-51-7
821.135.1-92
CIP 2012-06274

1918. SOMA, VALENTIN. Kali : dorinţe, vise, împliniri / Soma


Valentin. - Lugoj : Nagard, 2012
ISBN 978-606-592-091-0
821.135.1-31
CIP 2012-06710

1919. SOVIANY, OCTAVIAN. Arhivele de la Monte Negro / Octavian


Soviany. - Bucureşti : Cartea Românească, 2012
ISBN 978-973-23-2970-2
821.135.1-31
CIP 2012-05769

1920. SPORIŞ, NICOLAE. Povestea unei vieţi : de la Robeşti, la


Rio ... / Nicolae Sporiş. - Râmnicu Vâlcea : Intol Press, 2012
ISBN 978-606-93145-0-0
821.135.1-32
CIP 2012-07233
CIP 377

1921. STAN PALADE, GETA. Văzduh de aripi / Stan Palade Geta. -


Bacău : Ateneul scriitorilor, 2012
ISBN 978-606-8380-08-7
821.135.1-1
CIP 2012-05239

1922. STANA, CONSTANTIN. Adevărata libertate / Constantin


Stana. - Braşov : Transilvania Expres, 2012
ISBN 978-606-634-013-7
821.135.1-1
CIP 2012-06187

1923. STANCA, DAN. Jurnalul aşteptării / Dan Stanca. - Bucureşti :


Cartea Românească, 2012
ISBN 978-973-23-2967-2
821.135.1-31
CIP 2012-05772

1924. STĂNCESCU, ION. Supravieţuirea / Stăncescu Ion. - Bucureşti :


Lider, 2012
ISBN 978-973-629-295-8
821.135.1-94
CIP 2012-05142

1925. STĂNESCU, OMA. Când pronia îngăduie / Oma Stănescu. -


Galaţi : Axis Libri, 2012
ISBN 978-606-8324-23-4
821.135.1-31
CIP 2012-05171

1926. STĂNIŞOR, PAUL. Convorbiri însingurate / Paul Stănişor. -


Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
ISBN 978-606-8394-54-1
821.135.1-1
821.135.1-4
CIP 2012-04827
378 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1927. STER, FLORINA. Paris : gara de Est / Florina Ster. - Deva :


Călăuza v.b, 2012
ISBN 978-606-517-035-3
821.135.1-992
CIP 2012-05051

1928. STOICA, CONSTANTIN. Muze / Constantin Stoica. -


Târgovişte : Rora, 2012
ISBN 978-606-92682-6-1
821.135.1-93-1
CIP 2012-06276

1929. STOICA, MARIN. În lume călător : culegere de texte din


cărţile autorului / Marin Stoica. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2302-5
821.135.1-992
CIP 2012-05125

1930. STOICA, TEREZIA. Crâmpei din viaţa Silviei / Terezia Stoica,


Floare Horincar. - Zalău : Silvania, 2012
ISBN 978-606-8182-40-7
821.135.1-32
CIP 2012-06720

1931. STOICESCU, PASSIONARIA. Călimara fermecată /


Passionaria Stoicescu. - Buzău : Palatul Copiilor, 2012
ISBN 978-606-92836-6-0
821.135.1-93-1
CIP 2012-05305

1932. STROE, PAULA. Din dragoste pentru mama / Stroe Paula. -


Buzău : Teocora, 2012
ISBN 978-606-632-062-7
821.135.1-93
CIP 2012-05666
CIP 379

1933. STROIA, MARICICA. Poveşti din grădina viselor / Maricica


Stroia. - Adjud : Armonii culturale, 2012
ISBN 978-606-8388-15-1
821.135.1-32
CIP 2012-06201

1934. ŞERB, IOSIF. Versuri / Iosif Şerb. - Constanţa : Nelinişti


metafizice, 2012
ISBN 978-606-8070-27-8
821.135.1-1
CIP 2012-06002

1935. Şi totuşi, puterea iubirii ... : (Marcel Crihană, Adrian


Păunescu) : antologia membrilor cenaclului Perpessicius-Crihană Bucureşti /
îngrijire ed.: Sorina Dascălu şi Sandu Ştefănescu. - Bucureşti : Editura
Perpessicius, 2012
ISBN 978-606-8065-24-3
821.135.1-822
CIP 2012-05064

1936. ŞTEFAN, ION C. Tărâmurile sufletului / Ion C. Ştefan. -


Bucureşti : Rawex Coms, 2012
ISBN 978-606-8231-63-1
821.135.1-2
CIP 2012-06105

1937. TANDRU, MIHAI. Numărând anotimpuri sau Ziua când am


căzut în ispită / Mihai Tandru. - Suceava : Muşatinii, 2012
ISBN 978-973-1974-92-7
821.135.1-1
CIP 2012-05823

1938. TAUS, LAURIAN OVIDIU. O viaţă, un destin / Laurian Ovidiu


Taus. - Braşov : Editura Şelaru, 2012
ISBN 978-973-88735-6-8
821.135.1-94
CIP 2012-05378
380 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1939. TĂICUŢU, VALERIA. Laudate dominem / Valeria Manta


Tăicuţu. - Râmnicu Sărat : Valman, 2012
ISBN 978-606-8369-02-0
821.135.1-1
CIP 2012-05010

1940. TĂRTĂREANU, ION. Insomnii / Ion Tărtăreanu. - Craiova :


Contrafort, 2012
ISBN 978-606-545-604-4
821.135.1-1
CIP 2012-06587

1941. TĂUTAN, VIOREL. Poezii = Versek / Viorel Tăutan ; în trad. lui


Hari László. - Zalău : Caiete Silvane, 2012
ISBN 978-973-7617-92-7
821.135.1-1=511.141=135.1
CIP 2012-07106

1942. TÂLVESCU, DUMITRU. Observator nedumerit / Dumitru


Tâlvescu. - Deva : Emia, 2012
ISBN 978-973-753-235-0
821.135.1-1
CIP 2012-05008

1943. THEODORU, RADU. Calea robilor / Radu Theodoru. - Cluj


Napoca : Dacia XXI, 2012
ISBN 978-606-604-575-9
821.135.1-32
CIP 2012-05758

1944. TIUTIUCA, DUMITRU. Insomnii pentru week-end / Dumitru


Tiutiuca. - Galaţi : Axis Libri, 2012
ISBN 978-606-8324-19-7
821.135.1-4
CIP 2012-05508
CIP 381

1945. TOMOZEI, DAN. Descoperind China / Tomozei Dan. - Sibiu :


Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-0304-8
821.135.1-992
CIP 2012-04891

1946. TON, LETIŢIA ANA. Cipi îşi caută căsuţa : poveste ilustrată /
Letiţia Ana Ton. - Piteşti : Editura Casei Corpului Didactic Argeş, 2012
ISBN 978-606-92912-6-9
821.135.1-93-32
CIP 2012-05055

1947. ŢICHINDEAL, DIMITRIE. Fabule / Dimitrie Ţichindeal. -


Timişoara : Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-388-3
821.135.1-191
CIP 2012-06793

1948. ŢIGĂNAŞ, OTILIA. Poezii vânate de fisc / Otilia Ţigănaş. -


Arad : Nigredo, 2012
ISBN 978-606-8237-13-8
821.135.1-1
CIP 2012-05233

1949. ŢOPA, MIHAI. Vitralii / Mihai Ţopa ; cuv. înainte: Ioan David. -
Timişoara : David Press Print, 2012
ISBN 978-606-8353-35-7
821.135.1-1
CIP 2012-06642

1950. UGLEAN, COSMIN VASILE. Revelare = Revelation / Cosmin


Vasile Uglean. - Iaşi : Stef, 2012
ISBN 978-606-575-192-7
821.135.1-141=133.1=135.1
CIP 2012-06056
382 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1951. UMBREANU, VASILE. Simptomele florilor roz / V.


Umbreanu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2012
ISBN 978-973-53-0773-8
821.135.1-1
CIP 2012-06566

1952. UN CRISTIAN. Morţii mă-tii / un cristian. - Bucureşti : Casa de


pariuri literare, 2012
ISBN 978-606-92711-8-6
821.135.1-31
CIP 2012-04750

1953. UNGUREANU, CONSTANŢA. Ghicitori pentru cei mici /


Ungureanu Constantina. - Piteşti : Esenţial Media, 2012
ISBN 978-606-8339-86-3
821.135.1-93-193.1
CIP 2012-05752

1954. UNGUREANU, GEORGE. Păţania lui Somnorilă / George


Ungureanu. - Suceava : Muşatinii, 2012
ISBN 978-973-1974-93-4
821.135.1-1
CIP 2012-06403

1955. UNGUREANU, MIHAI LICU. Căutând papucii ... / Mihai Licu


Ungureanu. - Bucureşti : Paideia, 2012
ISBN 978-973-596-734-5
821.135.1-1
CIP 2012-05845

1956. URLIH, SILVIA. Viaţa de după viaţă / Silvia Urlih. - Bucureşti :


Naţiunea, 2012
ISBN 978-606-92834-6-2
821.135.1-32
CIP 2012-05990
CIP 383

1957. VACARIU, DUMITRU. Mărturii din viaţa de apoi / Dumitru


Vacariu ; pref.: Ioan Holban. - Iaşi : Junimea, 2012
ISBN 978-973-37-1603-7
821.135.1-31
CIP 2012-06853

1958. VASILE, CORNELIU. Halouri : lecturi la început de mileniu /


Corneliu Vasile. - Craiova : Contrafort, 2012
ISBN 978-606-545-596-2
821.135.1-32
CIP 2012-05493

1959. VASILOIU, MARILENA. Basmele şi poveştile copilăriei mele :


auxiliar curricular / Vasiloiu Marilena. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-108-2
821.135.1-93-34
CIP 2012-06661

1960. VASILOIU, MARILENA. Ghici, ghicitoarea mea! : auxiliar


curricular de sprijin / Vasiloiu Marilena. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-096-2
821.135.1-93-193.1
CIP 2012-06599

1961. VASILOIU, MARILENA. Poezii pentru copii : (poezii despre


animale, păsări şi insecte) : auxiliar curricular / Vasiloiu Marilena. - Craiova :
Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-095-5
821.135.1-93-1
CIP 2012-06598

1962. VASILOIU, MARILENA. Proverbe şi zicători / Vasiloiu


Marilena. - Craiova : Maya Publishing, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-618-097-9
821.135.1-84
CIP 2012-06660
384 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1963. VELICA, IOAN. ''Un tablou teatral într-un act de Iorgu


Caragiali'' - O descoperire interesantă / Velica Ioan, Nica Maria Roxana. -
Petroşani : Edyro Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-7718-66-2
821.135.1-2
CIP 2012-06541

1964. VELICU, MARILENA. Vise prăfuite / Marilena Velicu. -


Târgovişte : Singur, 2012
ISBN 978-606-8419-09-1
821.135.1-1
CIP 2012-05364

1965. Versuri din condei pentru prichindei. - Ed. a 3-a. - Constanţa :


Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-186-0
821.135.1-93-1
CIP 2012-05884

1966. VICOL, GHEORGHE. Invitaţie / Gheorghe Vicol. - Târgovişte :


Singur, 2012
ISBN 978-606-8419-13-8
821.135.1-1
CIP 2012-05702

1967. VIDA, ANA. Anotimpurile / Ana Vida. - Craiova : Editura M.


Duţescu, 2012
ISBN 978-973-8978-36-2
821.135.1-4
CIP 2012-06346

1968. VINTILĂ, MIHAI. Fiare şi oameni / Mihai Vintilă. - Iaşi : PIM,


2012
ISBN 978-606-13-0764-7
821.135.1-1
CIP 2012-05550
CIP 385

1969. VOICA, GEORGE. Subiecte pentru doctorat : şarje balcanice /


George Voica. - Sibiu : Cenaclul de la Păltiniş, 2012
ISBN 978-606-93075-0-2
821.135.1-7
CIP 2012-06325

1970. VOICHIŢONIU, IACOB. Între ochii mei şi rai : (poeme de


mare ruşine) / Iacob Voichiţoiu. - Bucureşti : Editura Perpessicius, 2012
ISBN 978-606-8065-28-1
821.135.1-1
CIP 2012-05063

1971. VOICILĂ, GHEORGHE. Gânduri perfecte / Gheorghe


Voicilă. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2012
ISBN 978-606-597-300-8
821.135.1-1
CIP 2012-05596

1972. VOICU, DANIELA. Blue in vitro / Daniela Voicu. - Adjud :


Armonii culturale, 2012
ISBN 978-606-8388-16-8
821.135.1-1
CIP 2012-06266

1973. VOICU, LEONARD IONUŢ. Singur în Muntenia / Leonard


Ionuţ Voicu. - Târgovişte : Singur, 2012
ISBN 978-606-8419-11-4
821.135.1-1
CIP 2012-05703

1974. VOINEA, CAMELIA FLORELA. Priviri, pleoape şi păreri :


povestiri de dincoace şi de dincolo de timp / Camelia Florea Voinea. -
Bucureşti : Ars Docendi, 2012
ISBN 978-973-558-611-9
821.135.1-32
CIP 2012-07200
386 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1975. VREMULEŢ, CONSTANTIN. Evadări ratate / Constantin


Vremuleţ. - Galaţi : Axis Libri, 2012
ISBN 978-606-8324-25-8
821.135.1-31
CIP 2012-04910

1976. VULCĂNESCU, MĂRGĂRITA IOANA. Memorii-jurnal /


Mărgărita Ioana Vulcănescu ; îngrijitor ed.: Măriuca Vulcănescu. - Bucureşti :
Vitruviu, 2012
2 vol.
ISBN 978-973-8069-43-5
Vol. 1. - ISBN 978-973-8069-44-2
Vol. 2. - ISBN 978-973-8069-45-9
821.135.1-94
CIP 2012-04879 - CIP 2012-04880

1977. WITTENBERGER, AURELIA GABRIELA. Când voi da


socoteală mării : poezii / Aurelia Gabriela Wittenberger ; ed.: Vera Maria
Neagu. - Bucureşti : Tradiţie, 2012
ISBN 978-973-8469-23-5
821.135.1-1
CIP 2012-06543

1978. ZAHARIA, LAURA. Visul unei steluţe de mare / Laura


Zaharia. - Bucureşti : Didactica Publishing House, 2012
ISBN 978-606-8400-12-9
821.135.1-93-34
CIP 2012-06112

1979. ZAMFIRESCU, DAN. Euterpe / Dan Zamfirescu. - Râmnicu


Sărat : Rafet, 2012
ISBN 978-973-146-199-1
821.135.1-1
CIP 2012-06035

1980. ZAMFIRESCU, DUILIU. Viaţa la ţară ; Tănase Scatiu / Duiliu


Zamfirescu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012
ISBN 978-606-600-774-0
821.135.1-31
CIP 2012-05117
CIP 387

1981. ZELETIN, C. D. Scrieri / C. D. Zeletin. - Bucureşti : Spandugino,


2012-
7 vol.
ISBN 978-606-8401-02-7
Vol. 1. - 2012. - ISBN 978-606-8401-03-4
821.135.1-1
821.135.1-4
CIP 2012-05632

821.16 Literaturi slave

1982. Bella Proxima : antologie de science fiction croat / îngrijire ed.:


Antuza Genescu, Cristian Corneliu Tamaş, Aleksandar Ziljak ; trad.: Adina
Barvinschi, Liviu Radu. - Bucureşti : Eagle Publishing House, 2012
ISBN 978-606-8315-24-9
821.163.42-32=135.1(082)
CIP 2012-05635

1983. Cei trei purceluşi / il.: Pet Shop Studio ; adaptare după o poveste
populară: Loredana Ştefan. - Ed. a 6-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2012.
ISBN 978-606-571-174-7
821.161.1-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2012-05872

1984. KOCHANOWSKI, JAN. Treny = Lamentaţii / Jan


Kochanowski ; trad. de Passionaria Stoicescu şi Constantin Geambaşu ; pref. şi
note: Constantin Geambaşu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012
ISBN 978-606-16-0107-3
821.162.1-1=135.1=162.1
CIP 2012-06536

1985. KONONOV, MIHAIL. Pioniera goală / Mihail Kononov ; trad.:


Mihail Vakulovski. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012
ISBN 978-606-588-298-0
821.161.1-31=135.1
CIP 2012-06103
388 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1986. MEREZŮKOVSKIJ, DIMITRIJ SERGEEVICŮ. Evanghelia


necunoscută / Dmitri Merejkovski ; trad.: Emil Iordache. - Bucureşti :
Contemporanul, 2012
ISBN 978-606-8260-18-1
821.163.4-4=135.1
CIP 2012-06109

1987. MICKIEWICZ, ADAM. Sonete din Crimeea / Adam


Mickiewicz ; trad.: Passionaria Stoicescu şi Constantin Geambaşu ; pref. şi note de
Constantin Geambaşu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012
ISBN 978-606-16-0108-0
821.162.1-1=135.1
CIP 2012-06537

1988. Pentru o clipă de iubire... : antologie de poezie cehă : (sec. XIX -


prima jumătate a sec. XX) / coord., studiu introd., tabel cronologic, medalioanele
autorilor: Anca Irina Ionescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti,
2012
ISBN 978-606-16-0101-1
821.162.3-1(082)
CIP 2012-06317

1989. PUŠKIN, ALEKSANDR SERGEEVICŮ. Dama de pică :


povestiri / Aleksandr Sergheevici Puşchin ; trad.: Eusebiu Camilar. - Bucureşti :
Adevărul Holding, 2012
ISBN 978-606-644-032-5
821.161.1-34=135.1
CIP 2012-06334

1990. Ridichea uriaşă / adapt. în versuri: Loredana Ştefan, Ecaterina


Nicolescu ; il.: Zguby. - Ed. a 5-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2012
ISBN 978-606-571-183-9
821.161.1-91-34=135.1
821.135.1-93-1
087.5
CIP 2012-05881
CIP 389

1991. SŮESTOV, LEV. Atena şi Ierusalim / Lev Şestov ; trad. de Radu


Părpăuţă. - Iaşi : Polirom, 2012
ISBN 978-973-46-2458-4
821.161.1-4=135.1
CIP 2012-05149

1992. TOLSTOI, ALEKSEI NICOLAEVICH. Cheiţa de aur :


(Buratino) / Alexei Tolstoi. - Bucureşti : Editura Poseidon, 2012
ISBN 978-606-93127-0-4
821.161.1-93-34=135.1
CIP 2012-05726

1993. WASILEWSKI, RYSZARD. Rugi de vânt : antologie / Ryszard


Wasilewski. - Ploieşti : Premier, 2012
ISBN 978-973-740-183-0
821.162.1-1=135.1
CIP 2012-04995

821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...)

1994. BAR-SHALOM, HARRY. Clopotele Ierusalimului / Harry Bar


Shalom. - Bucureşti : Hasefer, 2012
ISBN 978-973-630-247-3
821.411.16-31=135.1
CIP 2012-06704

1995. GÜLTEN NAZARE, ABDULLA. Poveste de Nevruz = Nevruz


Őyküsü / Gülten Abdulla Nazare. - Galaţi : Editura Centrului Cultural Dunărea de
Jos, 2012
ISBN 978-606-8374-07-9
821.512.161(498)-32=135.1=512.161
CIP 2012-05254

1996. ILHAN, ÇILER. Exil / Çiler Ilhan ; trad.: Ana Andreescu. -


Bucureşti : Vivaldi, 2012
ISBN 978-973-150-067-6
821.512.161-31=135.1
CIP 2012-05754
390 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1997. MISHIMA, YUKIO. Zăpadă de primăvară / Yukio Mishima ;


trad.: Angela Hondru. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2012
ISBN 978-973-689-485-5
821.521-31=135.1
CIP 2012-05983

1998. Proverbe şi cugetări sanscrite / culese şi trad. din sanscrită de


Amita Bhose ; introducere de Amita Bhose ; cuvânt înainte de Carmen Muşat-
Coman. - Bucureşti : Cununi de stele, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-93049-2-1
821.211-84=135.1
CIP 2012-05256

821.511.141 Literatură maghiară

1999. ARANY, LÁSZLÓ. Fehérlófia : magyar népmesék / Arany


László. - Târgu Mureş : Éden, 2012
ISBN 978-606-93060-7-9
821.511.141-1
CIP 2012-06214

2000. BABITS, MIHÁLY. Az óriások költögetése / Babits Mihály. -


Deva : Editura Corvin, 2012
ISBN 978-973-622-750-9
821.511.141-1
CIP 2012-04853

2001. BUNYITAY, VINCZE. Szent László Király emlékezete /


Bunyitay Vincze. - Ed. a 3-a. - Oradea : Varadinum Script, 2012
ISBN 978-606-8307-28-2
821.511.141-91-34
CIP 2012-06798

2002. DÉZSI, ZOLTÁN. Az első villamos = Primul tramvai / Dézsi


Zoltán ; trad.: Kocsis Francisko. - Bucureşti : Semne, 2012
ISBN 978-606-15-0172-4
821.511.141=135.1=511.141
CIP 2012-06513
CIP 391

2003. FERENCZ, IMRE. Pakli / Ferencz Imre. - Miercurea Ciuc :


AlutusMiercurea-Ciuc, 2012
ISBN 978-973-7875-69-3
821.511.141-1
CIP 2012-07231

2004. Gyulafehérvár magyar múltja és jelene / red.: dr. Gál László, ft.
Köllő Tibor, Dimén Erika, ... - Cluj-Napoca : Stúdium, 2012
ISBN 978-973-643-199-9
821.511.141-32
CIP 2012-06767

2005. HAJDÚ, FARKAS-ZOLTÁN. A homályban maradás ösztöne /


Hajdú Farkas-Zoltán ; il.: Vidák Zsolt. - Miercurea Ciuc : Bookart, 2012
ISBN 978-606-8351-14-8
821.511.141-32
CIP 2012-06441

2006. HERVAY, GIZELLA. Kobak könyve / Hervay Gizella. - Ed. a 3-


a. - Cluj Napoca : Koinónia, 2012
ISBN 978-973-165-060-9
821.511.141-34
CIP 2012-05718

2007. A hét boldog esztendő. - Deva : Editura Corvin, 2012


ISBN 978-973-622-754-7
821.511.141-93-32
CIP 2012-05574

2008. JAKÓ, ZSIGMOND. Köleséri Sámuel tudományos levelezése


(1709-1732) / Jakó Zsigmond ; ed.: Font Zsuzsa, Magyar László András. - Cluj-
Napoca : Societatea Muzeului Ardelean, 2012
Index
ISBN 978-606-8178-52-3
821.511.141-6
CIP 2012-06085
392 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

2009. KARÁCSONYI, JÁNOS. Szent László Király élete / dr.


Karácsonyi János. - Ed. a 2-a. - Oradea : Varadinum Script, 2012
ISBN 978-606-8307-27-5
821.511.141-32
CIP 2012-06797

2010. KATÓ, GIZELLA. Meseország / Kató Gizella. - Timişoara :


Eurostampa, 2012
ISBN 978-606-569-368-5
821.511.141-93-32
CIP 2012-04858

2011. MARKÓ, BÉLA. Boldog sziszüphosz : haikuk : 2012. január -


december / Markó Béla. - Miercurea Ciuc : Bookart, 2012
ISBN 978-606-8351-13-1
821.511.141-1
CIP 2012-06439

2012. MIKSZÁTH, KÁLMÁN. Szent Péter esernyője / Mikszáth


Kálmán. - Târgu Mureş : Éden, 2012
ISBN 978-606-93060-9-3
821.511.141-31
CIP 2012-06216

2013. Mondák, legendák. - Târgu-Mureş : Kreativ, 2012


ISBN 978-973-7638-86-1
821.511.141-93-32
CIP 2012-05555

2014. MÓRA, FERENC. Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc. -


Târgu Mureş : Éden, 2012
ISBN 978-606-93060-6-2
821.511.141-31
CIP 2012-06213

2015. MÓRA, FERENC. Mondák és mesék / Móra Ferenc. - Târgu


Mureş : Éden, 2012
ISBN 978-606-93060-8-6
821.511.141-34
CIP 2012-06215
CIP 393

2016. NAGY, JULIANNA. Miért nem lehettem költő? : egy mezőségi


parasztasszony narratívumai / Nagy Julianna ; sajtó alá rendezte: Ozsváth
Imola. - Cluj Napoca : Societatea Muzeului Ardelean, 2012
ISBN 978-606-8178-50-9
821.511.141
CIP 2012-05237

2017. REMÉNYIK, SÁNDOR. Csendes csodák / Reményik Sándor. -


Deva : Editura Corvin, 2012
ISBN 978-973-622-758-5
821.511.141-1
CIP 2012-05570

2018. SCHÖNBERG, ÉVA. A római birodalom / Schönberg Éva. -


Deva : Editura Corvin, 2012
ISBN 978-973-622-753-0
821.511.141-93-32
CIP 2012-05575

2019. ZÁGONI, BALÁZS. Barni könyve / Zágoni Balázs ; il.: Schmal


Róza. - Ed. a 3-a, rev. - Cluj Napoca : Koinónia, 2012
ISBN 978-973-165-061-6
821.511.141-93-34
CIP 2012-05719

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/904 Arheologie. Preistorie

2020. FRÎNCULEASA, ALIN-PETRICĂ. Arheologie şi istorie :


parohia "Sfântul Nicolae" (Câmpina, jud. Prahova) / Alin Frînculeasa. -
Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2012
ISBN 978-606-537-110-1
902(498 Câmpina)
CIP 2012-06955
394 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

2021. Osteobiografia seriei scheletice medievale (secolele XIV-XVIII)


descoperite în punclul ''Municipiul Brăila, str. C. A. Rosetti, nr. 2'' / Angela
Simalcsik, Robert-Daniel Simalcsik, Vasilica-Monica Groza, Georgeta Miu. -
Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-654-003-2
903.5(498 Brăila)
CIP 2012-04976

2022. URSACHI, VASILE. Tezaurul eneolitic de la Brad / Vasile


Ursachi ; trad. limba franceză prof. univ dr. Marius Alexianu. trad. limba engleză
ing. Viorica Diaconu. - Roman : Papirus Media, 2012
ISBN 978-606-8137-20-9
902(498 Brad)
CIP 2012-06086

908 Monografii zonale

2023. ABABEI, CAMELIA. Monografia Luncani : istorie, cultură,


monumente / Camelia Ababei. - Buzău : Rovimed Publishers, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-583-295-4
908(498 Luncani)
CIP 2012-06528

2024. ABEABOERU, PETRE. Comuna Chiojdeni : un colţ de rai


râmnicean / Petre Abeaboeru. - Focşani : Terra, 2012
ISBN 978-606-8299-31-0
908(498 Chiojdeni)
CIP 2012-05691

2025. ABEABOERU, PETRE. Comuna Milcovul şi monumentele


sale / Petre Abeaboeru. - Focşani : Terra, 2012
ISBN 978-606-8299-30-3
908(498 Milcovul)
CIP 2012-05692
CIP 395

2026. Argeş - 20 de ani : (1992-2012) : retrospective şi perspective /


coord.: Meleşteu Cristian. - Geamăna : Tiparg, 2012
ISBN 978-973-735-625-3
908(498-35 Argeş)"1992/2012"
CIP 2012-06603

2027. Argeşul contemporan / coord.: Ciocnitu Eduard. - Geamăna :


Tiparg, 2012
ISBN 978-973-735-626-0
908(498-35 Argeş)
CIP 2012-06604

2028. ASOCIAŢIA A.T. LAURIAN (Sibiu). Fofeldea / Asociaţia A.T.


Laurian. - Sibiu : Etape, 2012
2 vol.
ISBN 978-973-8401-33-4
Vol. 1 : Restituiri. - 2012. - ISBN 978-973-8401-34-1
Vol. 2 : File de monografie. - 2012. - ISBN 978-973-8401-35-8
908(498 Fofeldea)
CIP 2012-04869 - CIP 2012-04868

2029. CSEREY, ZOLTÁN. Sepsiszentgyörgy képes története / Cserey


Zoltán, József Álmos. - Ed. a 2-a, rev. - Sfântu Gheorghe : Sepsiszentgyörgy, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-92936-4-5
908(498 Sfântu Gheorghe)
CIP 2012-05852

2030. DINU, CONSTANTIN. Valori spirituale boţeştene / Dinu


Constantin. - Geamăna : Juventus Press, 2012
ISBN 978-606-8350-44-8
908(498 Boţeşti)
CIP 2012-06614

2031. GHIORGHE, ION. Plopeni, oraşul dintre stejari / Ghiorghe Ion,


Mariana Sima, Viorel Vasile. - Ploieşti : Karta-Graphic, 2012
ISBN 978-606-8312-62-0
908(498 Plopeni)
CIP 2012-06764
396 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

2032. Ieud, străveche vatră de cultură românească / coord.: Ioan-


Mircea Farcaş. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0770-7
908(498 Ieud)
CIP 2012-06062

2033. La hotarele Moldovei : pe urmele plăieşilor şi haiducilor :


contribuţii la istoria Grintieşului prin mărturii orale şi imagini / coord.,
argument, studiu introd.: Daniel Dieaconu ; cuvânt înainte: dr. Vasile
Alexandroaia. - Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei, 2012
ISBN 978-606-643-020-3
908(498 Grintieş)
CIP 2012-06970

2034. LICHI, ION. Comuna Punghina, judeţul Mehedinţi :


monografie / Ion Lichi, Raluca Liliana Nistor. - Piteşti : Esenţial Media, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8339-84-9
908(498 Punghina)
CIP 2012-04886

2035. MĂCIUCĂ, ANETA. Guranda : loc mirific al istoriei, credinţei


şi tradiţiilor populare / Aneta Măciucă. - Botoşani : Arena Cărţii, 2012
ISBN 978-606-93035-6-6
908(498 Guranda)
CIP 2012-06192

2036. OLTEANU, IOANA. Monografia comunei Nicolae Bălcescu,


Vâlcea / Ioana Olteanu ; referent ştiinţific: prof. dr. Tudor Teotei. - Râmnicu
Vâlcea : Proşcoala, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8394-62-6
908(498 Nicolae Bălcescu)
CIP 2012-05443
CIP 397

2037. OLTEANU, IOANA. Pagini de geografie locală / Ioana


Olteanu. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2012
ISBN 978-606-8394-63-3
908(498 Nicolae Bălcescu)
CIP 2012-06014

2038. POPA, CONSTANTIN MARCEL. Mihăeşti (Argeş) : repere


monografice / Popa Constantin Marcel, Popa Adina Florina. - Geamăna : Tiparg,
2012.
Bibliogr.
ISBN 978-973-735-627-7
908(498 Mihăeşti)
CIP 2012-06609

2039. Satul Plopu - Dărmăneşti, judeţul Bacău (satul coloneilor) ;


Satul Păgubeni - Dărmăneşti, judeţul Bacău / Vasile Alexa, Viorica Alexa,
Liliana Creangă, Iuliana Alexa. - Bacău : Grapho, 2012
ISBN 978-606-8425-29-0
908(498 Plopu)
908(498 Păgubeni)
CIP 2012-06961

2040. SICOE, NICOLAE RUSALIN. Satul Ciuruleasa - trecut,


prezent şi viitor / Nicolae Rusalin Sicoe. - Bucureşti : CD PRESS, 2012
ISBN 978-606-528-120-2
908(498 Ciuruleasa)
94(498 Ciuruleasa)
CIP 2012-05612

2041. STĂNESCU, ION ALEXANDRU. Monografia localităţii


Călineşti - Teleorman / Stănescu Al. Ion, Ilie Vasile. - Geamăna : Tiparg, 2012
ISBN 978-973-735-628-4
908(498 Călineşti)
CIP 2012-06605
398 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

2042. ŞERB, CONSTANTIN. Poiana Sibiului : monografie /


Constantin Şerb. - Piatra Neamţ : Capriccio, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-92873-2-3
908(498 Poiana Sibiului)
CIP 2012-05724

2043. ŞERBĂNESCU, MIHAIL. Comuna Mihail Kogălniceanu,


judeţul Constanţa / Mihail Şerbănescu. - Ed. a 2-a, rev. - Constanţa : Romart
Design, 2012
ISBN 978-606-8152-05-9
908(498 Mihail Kogălniceanu)
CIP 2012-06747

2044. VESELIU, GEORGE TOMA. Monografia comunei Răzvad :


Răzvad - vatră voievodală / George Toma Veseliu. - Ed. a 2-a, rev. - Târgovişte :
Bibliotheca, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-676-4
908(498 Răzvad)
CIP 2012-06626

91 Geografie

2045. ARDELEAN, AUREL. Geografia mediului : elemente


introductive / Ardelean Aurel, Mândruţ Octavian. - Arad : "Vasile Goldiş"
University Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-664-550-1
911.2:504(075.8)
CIP 2012-05250

2046. BOGDAN, OCTAVIA. O viaţă pentru o idee / Octavia Bogdan. -


Bucureşti : Editura Universitară, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-591-398-1
91(498)
CIP 2012-05161
CIP 399

2047. CĂPRĂROIU, DENIS. Oraşul medieval în spaţiul românesc


extracarpatic (sec. X-XIV) : o încercare de tipologizare a procesului genezei
urbane / Denis Căprăroiu ; ed.: Dan Mărgărit. - Târgovişte : Cetatea de Scaun,
2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-537-108-8
316.334.56(948)''09/13''
911.375(498)''09/13''
CIP 2012-06552

2048. COCOŞ, ALINA. Resursele de apă din bazinul Câlniştei / Alina


Cocoş. - Bucureşti : Editura Victor, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1815-55-8
911.2:556(498)(28 Câlniştea)
CIP 2012-05287

2049. LUNGU, MARIUS. Atlas geografic general / Marius Lungu. -


Ed. a 6-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-374-9
912(100)
CIP 2012-05429

2050. LUNGU, MARIUS. România - atlas geografic / Marius Lungu. -


Ed. a 6-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2012
ISBN 978-606-511-373-2
912(498)
CIP 2012-05428

2051. MÂNDRUŢ, OCTAVIAN. Geografia Uniunii Europene :


elemente geografice ale integrării europene / Mândruţ Octavian. - Arad : "Vasile
Goldiş" University Press, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-664-549-5
911(4)
CIP 2012-05248
400 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

913 Geografie pe ţări individuale

2052. BOBOC, CORNELIA. Caiet de aplicaţii practice la geografia


Europei : clasa a VI-a / Cornelia Boboc, Mircea Boboc. - Suceava : Lidana, 2012
Index
ISBN 978-606-8160-41-2
371.671:913(4):373.3
CIP 2012-05530

2053. BOBOC, CORNELIA. Caiet de aplicaţii practice la geografia


continentelor extraeuropene : clasa a VII-a / Cornelia Boboc, Mircea Boboc. -
Suceava : Lidana, 2012
Index
ISBN 978-606-8160-43-6
371.671:913(100):373.3
CIP 2012-05527

2054. BOBOC, CORNELIA. Caiet de aplicaţii practice la geografie


clasa a V-a / Cornelia Boboc, Mircea Boboc. - Suceava : Lidana, 2012
Index
ISBN 978-606-8160-40-5
371.671:913:373.3
CIP 2012-05528

2055. CRUCEANU, MIRCEA. Valea Rinului : ghid turistic / Mircea


Cruceanu, Claudiu-Viorel Săvulescu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Vremea, 2012
ISBN 978-973-645-462-2
913(430 Valea Rinului)(036)
CIP 2012-06697

2056. HOLIC, CĂTĂLINA. Concursul interactiv pe teme geografice


''Mihai David'' / Holic Cătălina, Zaiţ Ionela, Lupu Irina. - Iaşi : Printis, 2012
ISBN 978-606-93085-6-1
371.384:913(100):373.3
CIP 2012-06788
CIP 401

2057. LĂPĂDĂTONI, TIBERIU. Islanda : note de călătorie / Tiberiu


Lăpădătoni. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2346-9
913(491.1)
821.135.1-992
CIP 2012-06591

2058. MOLDOVAN, CRISTINA. Geografia Europei / Cristina


Moldovan. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-069-1
913(4)
CIP 2012-06372

913(498) Geografia României

2059. BOBOC, CORNELIA. Caiet de aplicaţii practice la geografia


României : clasa a VIII-a / Cornelia Boboc, Mircea Boboc. - Suceava : Lidana,
2012
Index
ISBN 978-606-8160-42-9
373.671:913(498):373.3
CIP 2012-05529

2060. MOLDOVAN, CRISTINA. Geografia României : regiuni de


dezvoltare economică / Cristina Moldovan. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-068-4
913(498)
CIP 2012-06373

2061. MOLDOVAN, CRISTINA. Geografia României : unităţi de


relief / Cristina Moldovan. - Bucureşti : Booklet, 2012
ISBN 978-606-590-067-7
913(498)
CIP 2012-06374
402 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

2062. PETCU, GHEORGHE. Buzău : să ne cunoaştem judeţul /


Gheorghe Petcu, Simona Mioara Boian. - Buzău : Editgraph, 2012
ISBN 978-606-8310-70-1
913(498-35 Buzău)(084)
CIP 2012-06730

2063. PETCU, GHEORGHE. Judeţul Buzău : album monografic =


Buzau County : monographic album : Le département de Buzau : album
monographique ; Kreis Buzau : monographisches album ; Distrito Buzau :
album monografico / Gheorghe Petcu. - Buzău : Editgraph, 2012
ISBN 978-606-8310-71-8
913(498-35 Buzău)(084)
CIP 2012-06729

2064. POP, ANICA. Să ne cunoaştem ţara : evaluare, geografie, clasa


a IV-a / Anica Pop. - Zalău : Silvania, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8182-39-1
913(498)(075.33)
CIP 2012-06517

2065. POPESCU, VASILE. Oraşul Târgu-Cărbuneşti : studiu


geografic complex / Popescu Vasile, Ion Sorin. - Craiova : Sitech, 2012.\
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2312-4
913(498 Târgu-Cărbuneşti)
CIP 2012-05767

2066. TERCHILĂ, MARIUS. Munţii Retezat : Retezatul Central /


Marius Terchila. - Ed. a 2-a. - Timişoara : Waldpress, 2012
ISBN 978-606-614-011-9
913(498)(23 Munţii Retezat)
CIP 2012-05970
CIP 403

2067. VÎLCEA, CRISTIANA. Ţara Severinului : studiu de geografie


regională / Cristiana Vîlcea. - Cluj Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-595-382-9
913(498 Ţara Severinului)
CIP 2012-06848

929 Biografii. Genealogie. Heraldică

2068. CIUREA, PETRU P. Cărăşeni de neuitat / Petru P. Ciurea,


Constantin C. Falcă. - Timişoara : Eurostampa, 2009-2012
15 vol. : facs., il., portr. ; 24 cm.
ISBN 978-973-687-889-3
Partea 15. - 2012. - Bibliogr. - ISBN 978-606-569-366-1
008(498-35 Caraş-Severin):929
CIP 2009-12160

2069. SZEKERES, ISTVÁN. Sepsiszentgyörgy jelképei / Szekeres


Attila István. - Sfântu Gheorghe : Sepsiszentgyörgy, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-92936-6-9
929.6(498 Sfântu Gheorghe)
929.9(498 Sfântu Gheorghe)
CIP 2012-07243

930 Ştiinţa istoriei

2070. LUCA, CĂTĂLIN. Iorga şi Iaşii / Cătălin Luca. - Iaşi : Zona


Publishers, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-93156-0-6
930(498) Iorga,N.
929 Iorga,N.
CIP 2012-06254
404 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

2071. POPOVICI, BOGDAN-FLORIN. Dicţionar român-englez de


termeni arhivistici / Popovici Bogdan-Florin. - Braşov : Suvenir, 2012
ISBN 978-606-93103-2-8
81'374.2:930.25=135.1=111
CIP 2012-05745

94(100) Istorie universală

2072. CORNEA, RODICA. Dicţionar istoric / Rodica Cornea. -


Suceava : Muşatinii, 2012
ISBN 978-973-1974-95-8
81'374.2:94(100)=135.1
CIP 2012-06514

2073. Epoca Imperialismului. - Bucureşti : Reader's Digest, 2012


Index
ISBN 978-606-8096-68-1
94(100)"1870/1905"
CIP 2012-06629

2074. Numărătoarea inversă până la criză. - Bucureşti : Reader's


Digest, 2012
Index
ISBN 978-606-8096-69-8
94(100)"1905/1914"
CIP 2012-06630

2075. VOPICKA, CHARLES J.. Secretele Balcanilor / Charles J.


Vopicka ; trad., postf.: Andrei Alexandru Căpuşan ; cuvânt înainte: Charles J.
Vopicka. - Iaşi : Institutul European, 2012
ISBN 978-973-611-816-6
94(100)
CIP 2012-05210
CIP 405

94(3) Istorie antică

2076. DANILESCU, ION. Romanii : precursori ai aristocraţiei


europene / Ion Danilescu. - Galaţi : Zigotto, 2012
ISBN 978-606-8303-54-3
94(37)
CIP 2012-06434

2077. LEVICK, BARBARA. Vespasian / Barbara Levick ; trad.: Gabriel


Tudor. - Bucureşti : Editura ALL, 2012.
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-571-817-6
94(37)
CIP 2012-06690

2078. STROE, GEO. DacoRomânia : anul interdicţiei de a fi : 362


(8362 după Zamolse) / Geo Stroe. - Bucureşti : Editura Dacoromână, 2012
ISBN 978-606-601-013-9
94(398.2)
CIP 2012-07197

2079. ŞARAMBEI, IOHANNA. Lumea antică : 99 personalităţi /


Iohanna Şarambei, Nicolae Şarambei. - Bucureşti : Artemis, 2012
ISBN 978-973-566-205-9
94(3)
CIP 2012-06397

94(4/9) Istoria pe ţări individuale

2080. BENBASSA, ESTHER. Suferinţa ca identitate / Esther


Benbassa ; trad.: Irinel Antoniu ; cuvânt înainte: Esther Benbassa. - Iaşi : Institutul
European, 2012
ISBN 978-973-611-845-6
94(=411.16)
CIP 2012-05211
406 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

2081. MARTINEZ RUBIO, MARIA J. Adolf Hitler : o viaţă în


imagini / Maria J. Martinez Rubio ; trad.: Darius Dragomir. - Bucureşti : Corint,
2012
ISBN 978-973-135-677-8
94(430)"19" Hitler,A
929 Hitler,A
CIP 2012-04888

2082. MOISE, monah. Să nu ne răzbunaţi! : mărturii despre


suferinţele românilor din Basarabia / Monah Moise. - Alba Iulia : Reîntregirea,
2012
ISBN 978-606-509-214-3
94(478)
CIP 2012-06933

2083. OPRIAN, ALEXANDRU. Secretele Puterii : cum să obţii tot ce


vrei şi să îţi atingi scopurile : lecţia asiatică / Oprian Alexandru. - Bucureşti :
Editura Dacoromână, 2012
ISBN 978-606-601-009-2
94(5)
CIP 2012-05669

2084. POPA, VASILE. Misiunea generalului Coandă la Kiev : 1917-


1918 / Vasile Popa, Ion Cerăceanu. - Bucureşti : Editura Militară, 2012
ISBN 978-973-32-0889-1
94(497:47)"1917/1918"
CIP 2012-05137

2085. SEBARG MONTEFIORE, SIMON. Ierusalim : o biografie /


Simon Sebarg Montefiore ; trad.: Luminiţa Gavrilă Cioroianu, Smaranda Nistor,
Constantin Dumitru Palcus. - Bucureşti : Editura Trei, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-707-619-9
94(569.4 Ierusalim)
276(569.4 Ierusalim)
CIP 2012-04965
CIP 407

2086. TIŢĂ, MAGDALENA. Relaţii româno-bulgare (1945-1965) :


dicţionar cronologic = Romanian-bulgarian relations (1945-1965) :
cronological dictionary / Magdalena Tiţă. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-
Gaze din Ploieşti, 2012
ISBN 978-973-719-452-7
94(498:497.2)"1945/1965"
327(498:497.2)"1945/1965"
CIP 2012-06786

94(498) Istoria României

2087. CIONCHIN, IONEL. Banatul, cuvânt şi pământ românesc /


Ionel Cionchin. - Timişoara : Eurobit, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-922-2
94(498.5)
CIP 2012-05593

2088. DJUVARA, NEAGU. A románok rövid története / Neagu


Djuvara ; trad.: Horváth Andor. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj Napoca : Koinónia, 2012
ISBN 978-973-165-059-3
94(498)
CIP 2012-05717

2089. DRÎSTARU, COSTICĂ. Pavel Zăgănescu : promotorul


evenimentelor din 13 septembrie 1848 / Costică Drîstaru. - Buzău : Editgraph,
2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8310-67-1
94(498)"1848"
CIP 2012-05684

2090. GHERMAN, ION. Cultura autentic românească a Ţinutului


Herţa / Ion Gherman. - Bucureşti : Tradiţie, 2012
Index
ISBN 978-973-8469-22-8
94(498 Herţa)
94(477)
CIP 2012-04878
408 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

2091. HANCU, ANA. Ana Hancu : drama Ardealului : 1848-1849 :


mărturii / Ana Hancu ; pref.: Ana Hancu. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2012
ISBN 978-606-546-204-5
94(498.4)"1848/1849"
CIP 2012-06892

2092. Izvoare de antroponimie şi demografie istorică : conscripţiile


cetăţii Sătmar din 1569-1570 / ed. îngrijită, studiu introductiv şi indice de Marius
Diaconescu. - Cluj-Napoca : Mega, 2012
ISBN 978-606-543-220-8
94(498-35 Satu-Mare):929
314(498-35 Satu-Mare)
CIP 2012-07199

2093. KUN-GAZDA, KINGA-VIOLA. Monda-e vagy történelem


Csodáknak éve! : az 1848-49-es forradalom és szabadságharc / Kun-Gazda
Kinga-Viola. - Deva : Editura Corvin, 2012
ISBN 978-973-622-757-8
821.511.141-32
94(498)(0:82-32)
821.511.141-311.6
CIP 2012-05571

2094. LAZU, CONSTANTIN IOAN. Maramureşul istoric / Constantin


Ioan Lazu. - Bacău : Vicovia, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1902-77-7
94(498.41)
CIP 2012-07239

2095. LECCA, OCTAV GEORGE. Dicţionar istoric, arheologic şi


geografic al României / O. G. Lecca ; ed. îngrijită şi pref. de I. Oprişan. - Ed. a 2-
a. - Bucureşti : Saeculum I.O, 2012
ISBN 978-973-642-293-5
81'374.2:94(498)=135.1
81'374.2:902/904(498)=135.1
81'374.2:913(498)=135.1
CIP 2012-05749
CIP 409

2096. MAMALAUCĂ, MARIANA. Viaţa politică la Bârlad la


sfârşitul secolului al XIX-lea / Mariana Mamalaucă. - Bârlad : Sfera, 2012
ISBN 978-606-573-187-5
94(498 Bârlad)
CIP 2012-05996

2097. Memorial de război : (1914-1919) : Marele Război în memoria


bănăţeană / ed., studiu şi note Valeriu Leu şi Nicolae Bocşan ; au colab.: Mihaela
Bedecean şi Ionela Moscovici. - Cluj Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2012-
vol.
ISBN 978-973-595-375-1
Vol. 1. - 2012. - Bibliogr. - ISBN 978-973-595-376-8
94(498.5)"1914/1919"
CIP 2012-05090

2098. NECULA, IONEL. Uricar la poarta Moldovei de Jos : pagini de


istorie şi cultură tecuceană / Ionel Necula. - Tecuci : Grapho Press, 2009-2012
3 vol. ; 21 cm.
ISBN 978-973-88943-7-2
Vol. 3. - 2012. - ISBN 978-606-8128-28-3
94(498 Tecuci)
008(498 Tecuci):929
CIP 2009-9149

2099. PALADE, LUCIAN CONSTANTIN. Ţara Românească în


vremea Drăculeştilor din veacul al XV-lea / Lucian Constantin Palade. - Ed. a 2-
a, rev. - Bucureşti : Ars Docendi, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-612-6
94(498.1)''14''
CIP 2012-07201
410 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

2100. PREZENŢE ISTORICE ÎN FIRELE VIEŢII NOASTRE.


Simpozion judeţean cu participare naţională (2012 ; Brăila). Prezenţe istorice
în firele vieţii noastre : simpozion judeţean cu participare naţională : Brăila, 9
mai 2012 / coord.: Raluca-Violeta Marica, Daniela Stroe, Mihai-Liviu Negoiţă. -
Brăila : Olimpiada, 2012
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-7862-94-5
94(498)
CIP 2012-06333

2101. STAICU-BUCIUMENI, NECULAI I. Iveşti : istorie militară /


Neculai I. Staicu Buciumeni. - Galaţi : Sinteze, 2012
ISBN 978-606-585-059-0
94(498 Iveşti)
CIP 2012-05979

2102. ŞENDREA, EUGEN. Istoria municipiului Bacău / Eugen


Şendrea ; pref.: acad. Mihai Cimpoi. - Ed. a 2-a, rev. - Bacău : Vicovia, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-1902-70-8
913(498 Bacău)(091)
94(498 Bacău)
CIP 2012-07238

2103. TOMOLE, IOAN. Românii de la sosirea slavilor până la


venirea ungurilor, în hidronime şi toponime / Ioan Tomole. - Cluj-Napoca :
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-17-0118-6
811.135.1'373.21:913(498)
94(498)
CIP 2012-06082
CIP 411

2104. TUCĂ, FLORIAN. Războaiele domnitorului Radu de la


Afumaţi / general de brigadă (r.) dr. Florian Tucă, colonel (r.) dr. Eugen Siteanu,
profesor Cezar Bădescu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare
"Carol I", 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-663-957-9
94(498) Radu de la Afumaţi
929 Radu de la Afumaţi
CIP 2012-04881

2105. VÂLCU-MEHEDINŢI, MIRCEA. Distrugerea şi cucerirea


României fără război : carte document / Mircea Vâlcu-Mehedinţi. - Bucureşti :
Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi, 2011-2012
4 vol.
ISBN 978-973-88810-4-4
Vol. 3. - 2012. - ISBN 978-973-88810-7-5
Vol. 4. - 2012. - ISBN 978-973-88810-8-2
94(498)''1990/...''
CIP 2012-06748 - CIP 2012-06749

2106. VOICU, ELENA ŞTEFANIA. Apostoli ai neamului în satul


Colibaşi : Victor şi Maria Ciudin / Voicu Elena-Ştefania, Voicu Teodor, Voicu
Maria. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2314-8
94(498 Colibaşi)
929
CIP 2012-05763

2107. VOICU, TEODOR. Portofoliul didactic istoric / Voicu T.


Teodor, Voicu Maria. - Craiova : Sitech, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-2313-1
371:94(498)
CIP 2012-05764

2108. ZAHARIA, NICOLAE. Educaţie şi cultură în secolul fanariot /


Zaharia Nicolae. - Câmpulung : Editura Larisa, 2012
ISBN 978-606-548-583-9
94(498)"17"
CIP 2012-05193
412 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

INDEX DE NUME
A

Ababei, Camelia - 2023


Abdulea, Petcu - 1388
Abeaboeru, Petre - 2024-2025
Abraham, Loredana Cătălina - 537-538
Abrudan, Maria-Madela (coord.) - 1158
Achiţei, Angela - 333
Achiţei, Dragoş-Cristian - 1033
Acsente, Mirella (trad.) - 1560
Acsinte, Alexandru - 1316
Adamescu, Cezarina - 1247
Adăscăliţei, Maria - 539
Adăscăliţei, Virgil - 346
Aderca, Felix - 1613
Adoamnei, Tamara - 176
Adorján, Ilona - 1234
Adumitrăcesei, Ioan - 322
Aelenei, Victor - 423
Afrăsinei, Mădălina - 471
Agop, Maricel - 859
Aiftincăi, Valerica - 1862
Ailinei, Dorel - 419
Aïvanhov, Omraam Mikhaël - 100
Alb, Gheorghe - 170-171
Albici, Luminiţa - 1440
Alboteanu, Ionel Laurenţiu - 1222
Albu, Angela Cătălina - 1614
Albu, Lucian Liviu (coord.) - 395
Albu, Rodica (trad.) - 1640
Albulescu, Laura (trad.) - 1446
Albuleţ, Claudia - 5, 1208
Alcorn, Randy - 172
Alecsandri, Vasile - 1615
Alecu, Aurel - 1309
Alexa, Daniel - 996
Alexa, Iuliana - 2039
Alexa, Laura - 996
Alexa, Valentina - 402
CIP 413

Alexa, Vasile - 2039


Alexa, Viorica - 2039
Alexandrescu, Grigore - 1434
Alexandroaia, Vasile (pref.) - 2033
Alexandru Trifan, Otilia - 6, 738
Alexandru, Alexandru V. - 1616
Alexandru, Florentina - 1333-1335
Alexandru, Ionel Ştefan - 424
Alexandru, Mihai Constantin - 1617
Alexe Marin, Elena - 1450
Alexianu, Al. (trad.) - 1611
Aluaş, Mihaela (ed.) - 851
Alupului-Rus, Constantin - 1618
Alupului-Rus, Marta - 739
Amariei, Mihaela - 601
Ambrozie Ghinescu, ieromonah - 220
Ambrus, Zoltán - 283
Ameziane, Lizeta - 359
Amzulescu, Cezar - 1620
Anastase, Ileana - 284-285, 403-404
Anastasie, Stelian - 286
Andersen, Hans Christian - 64, 1513-1518
Andone, Constantin - 780
Andonie, Răzvan - 7
Andreescu, Ana (trad.) - 1996
Andreescu, Florin (ed.) - 14
Andreescu, Şerban (il.) - 719
Andrei, Dumitru - 782
Andrei, Petruş - 1621
Andreica, Daniela - 666
Andreş, Solomia - 1100
Andrici, Maricica - 1862
Andriescu, Alexandru - 176
Andron, Diana Beatrice - 1296
Andronache, Ştefan - 521
Androne Bouman, Ana Maria (trad.) - 1544
Andronic, Mădălina - 176
Andronic, Mădălina (il.) - 1914
Andronie, Maria - 330
Andruşcă, Adrian - 1173
Angelescu, Gabriel (coord.) - 1328
414 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Anghel, Alexandru (trad.) - 107


Anghel, Andrei - 915
Anghel, Aurel - 540
Anghel, Florina - 541, 874, 1101
Anghel, Ioana - 601
Anghelache, Constantin - 323
Anghelina, Andrei - 343
Angheni, Smaranda (coord.) - 462
Anton, Cristina - 1001-1002
Anton, George - 1622
Antonesei, Liviu - 1623-1624
Antoniu, Irinel (trad.) - 2080
Antoniu, Lelia (trad.) - 467
Apădean, Andreea (il.) - 59
Apopei, Viorel - 1625-1627
Apostu, Edi - 1248
Apostu, Liliana Isabela - 1276
Apostu, Mihai - 933
Arany, László - 1999
Árbol, Vĭctor del - 1610
Arcudeanu, Ion Gh. - 1628
Ardelean, Aurel - 934, 2045
Ardelean, Aurel (coord.) - 896
Ardelean, Ioan - 883, 1277
Ardeleanu, Ottilia - 1450
Ardelianu, Lenuţa - 1862
Arden, Paul - 110
Argatu, Constanţa - 1055
Argeşanu, Ovidiu Dragoş - 935
Árgyelán, György - 740
Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului. Curtea de Argeş - 221
Ariton, Emil - 1629
Arsenescu, Cătălina (trad.) - 1185
Arsinte, Dorin - 1630
Arvinte, Vasile - 176
Asher, Jay - 1521
Asociaţia A.T. Laurian (Sibiu) - 2028
Asociaţia pentru promovarea incluziunii sociale (Câmpia Turzii) - 589
Atanasiu, Valerian - 1631
Atanasov, Radu-Mihail (trad.) - 1332
Atănăsoaie, Elena-Gabriela - 181
CIP 415

Augustin, sfânt - 222


Austin, Phylis - 936
Avădănei, Lidia - 1441
Avădănei, Vasile - 1441
Avram, Petre - 173
Avram-Rusu, Aniţa - 111
Avrămiea, Viorica (trad.) - 226

Babits, Mihály - 2000


Baboş, Alina Mihaela - 781
Baciu, Florin - 1102
Bács, Béla János - 1088
Bacula, Mariana - 782
Badea, Cătălin - 1223
Badea, Daniela - 909
Badea, Marin - 358
Bahrim, Dragoş (pref.) - 246
Balaban, Aurelia - 742
Balaban, Valeria - 954
Balabaşciuc, Casian - 1632
Balabaşciuc, Casian (foto.) - 1632
Balaciu, Diana Elisabeta - 1177
Balcoş, Carina - 988
Baldacci, David - 1570
Balint, Nicolae - 37
Baltador, Mihai - 1102
Baltador, Mihai (coord.) - 1102
Baltă, Nicolae - 902
Bambulea, Luigi - 227
Bán, András Zoltán (trad.) - 1584
Ban, Olimpia - 321
Bandici, Livia - 1027
Bánfiné Roóz, Magdolna (trad.) - 271
Banu, Carmen - 543
Banu, Mihai (trad.) - 483
Bar-Shalom, Harry - 1994
Barabaş, Virginica - 544
Barb, Ioan - 1450
Barba, Eugenio - 1226
416 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Barbă, Gheorghe - 1442


Barbu, Cristina Mihaela - 770
Barbu, Lavinia - 523
Barbu, Sandu (trad.) - 936
Bargan, Andrea (trad.) - 1640
Barnea, Alexandru (pref.) - 512
Barnea, Cristian-Alexandru - 174
Baron, Dumitra (coord.) - 708
Barrie, James Matthew - 1522
Barsotti, Renzo (il.) - 57
Barvinschi, Adina (trad.) - 1982
Basaraga, Cornelia - 523
Băbescu, Manu - 1635
Băcescu, Marius - 324
Băcescu-Cărbunaru, Angelica - 324
Băciuţ, Grigore - 956
Bădescu, Cezar - 2104
Bădescu, Emilia - 782
Bădescu, Irina - 1636
Bădescu, Ovidiu (text) - 59
Bădescu, Valentin Stelian - 425
Bădescu, Victor - 1318
Bădulescu, Alina - 321
Bădulescu, Gheorghe - 777
Băileşteanu, Gheorghe - 325
Bălan, Dumitru (pref.) - 1442
Bălan, George - 329
Bălan, Paul - 233
Bălăceanu, Mihaela Ana - 1637
Bălăceanu-Stolnici, Constantin (coord.) - 36
Bălăşoiu, Nicolae (ed.) - 204
Bălăucă, Artur - 648-653
Băltăreţu, Andreea - 391-392
Bălteanu, Monica - 1443-1444
Bălu, Mădălina - 1445
Bălună, Radu Nicolae - 1178
Băluţă, Aurelian-Virgil - 1179
Bănică, Cristina - 56
Bănică, Florina - 783
Bănică, Marina - 777
Bănuţă, Gheorghe - 743
CIP 417

Băran, Gheorghe - 1007


Bărbieru, Victor - 1075
Bărbuică, Letiţia (coord.) - 1228, 1271
Bărbuleanu, Florian Mihai - 546
Bărbulescu, Ioana Adela - 1202
Bărzoiu, Mădălina - 547
Bătrâncea, Ioan - 1103-1104
Bătrâncea, Larissa-Margareta - 1103-1104
Bătrînca, Gheorghe - 1043
Bârlădeanu, Cristian - 1280
Bârsan, Ghiţă - 852, 854
Bârzeanu, Ioana (red.) - 1114
Bechet, Florica - 1337
Beckett, Samuel - 1523
Bedecean, Mihaela - 2097
Belabed, Gina - 1338-1342
Beltz, Heinrich - 1057
Belu, Adriana Elena - 1105
Belu-Magdo, Monna-Lisa - 471
Bélyácz, Iván (ed.) - 336
Benbassa, Esther - 2080
Benea, Anca (trad.) - 1607
Benedek, Ana Maria - 895
Benedict, XVI, papă - 223
Bengescu, Maria - 542
Bergamino, Giorgio - 57
Bernardis, Roberto Renato - 1050
Bersan, Olga (trad.) - 188
Berszán, Lídia - 530
Beşu, Vasile Benoni - 360
Bhose, Amita (trad.) - 1998
Bianconi, Piero - 1590
Bibire, Nela - 933
Bica, Leana - 548
Bică, Florin (red.) - 662
Bică, Florin (trad.) - 208-209
Bida, Nicoleta (graf.) - 1640
Bidilean, Vidu - 355
Bighei, Lia Irina Maria - 1638
Biro, Ana Maria - 1089
Birou, Virgil - 1235
418 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Bistricean, Dan - 1639


Bîrsan, Ovidiu Ioan - 377
Bîscoveanu, Alexandru - 38
Blaga, Lucian - 98, 1640
Blaquière, Georgette - 224
Blăjuţ, Cristian (trad.) - 253
Blândă, Viorica - 650
Blebea, Laura (trad.) - 1537
Bleoancă, Alexandru - 471
Boaja, Dan Marin - 369
Boalbeş, Elena Camelia - 1389
Boalbeş, Marian - 439
Bobină, Carmen - 8
Boboc, Cornelia - 2052-2054, 2059
Boboc, Cristina - 1393-1395
Boboc, Domnica - 639
Boboc, Gabriela - 1641
Boboc, Mircea - 2052-2054, 2059
Boboc, Sorina-Lorela - 1390
Bocancea, Cristian (coord.) - 312
Bocşan, Nicolae (ed.) - 2097
Bodea, Gabriela - 326
Bodea, Lucian - 177
Bodiceanu, Ucu - 920
Bodnar, Dana Cristina (coord.) - 989
Bodolan, Dan - 1172
Boehme, Julia - 1427-1429
Bogdan, Constantin - 1003
Bogdan, Mihaela-Liana - 1003
Bogdan, Octavia - 2046
Bogdan, Radu - 846-847
Bogdan, Sergiu - 426
Bogdan-Dascălu, Doina (pref.) - 1889
Bogdănel, Minodora - 112
Bogdănescu, Simion - 1642
Boian, Simona Mioara - 2062
Boiangiu, Maria - 918
Boiangiu, Raisa - 1643
Boiculese, Lucian - 281
Boier Leonte, Rodica - 407
Boilă, Lacrima Rodica - 427
CIP 419

Boitor, Viorica (trad.) - 1551


Bolintineanu, Dimitrie - 1644
Bolum, Marian - 1249
Bondoc, Maria Daniela - 542
Bontaş, Gina - 1645
Bontaş, Iulia (trad.) - 276
Borbély, Ştefan - 1779
Borcoşi, Corina-Ana - 1106
Borlik, Michael - 1576
Borsos, Szabolcs - 113
Borş, Alexandra (trad.) - 158
Borş, Silviu (coord.) - 50
Bortă Boa, Ovidiu Ambrozie - 304
Borza, Alexandru - 378
Borza, Anca - 1107
Borzan, Maria - 744
Boşca, Bianca - 912
Bota, Sorina - 1236-1237
Botoşaru, Carmen (trad.) - 1573
Boulad, Michelle (il.) - 1513, 1516-1517, 1583, 1606
Boulton, Andrew J. M. - 955
Bourdieu, Pierre - 1446
Boureanu, Elena - 549
Brabete, Valeriu - 1192
Braica, Gheorghe-Dragoş - 225
Braicu, Cezar - 1161
Brait, Cristina-Teodora (trad.) - 1533
Brana, Ion Doru (trad.) - 942
Branea, Dorian (pref.) - 1453
Brata, Anca-Monica - 1180
Bratu, Nicolae (antolog.) - 1433
Bratu, Savin - 1459
Brăescu, Ion - 1459
Brăilean, Tiberiu - 327
Brăteanu, Elena - 1459
Brătianu, Constantin - 1148
Brătilă, Cristina-Zonica - 590
Brătucu, Diana Elena - 550-551
Brătucu, Gabriel - 407
Brânză, Dumitru - 1043
Brânză, Mircea-Doru (coord.) - 1375
420 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Brânzilă, Mihai - 882


Breazu, Ion (pref.) - 1640
Breban, Ludovica - 1181
Breban, Ramona Ileana - 552
Brezeanu, Gheorghe (ed.) - 1011
Brezeanu, Remus (il.) - 1518
Brian, Kate - 1524-1525
Brînzan, Laura Anca - 1425
Brînzan, Oana - 1048
Brown, Judy - 1526-1527
Bruckner, Ion I - 902
Brzuchowska, Maria - 1278
Bubulică, Maria-Viorica - 862
Buburuzan, Dana Mihaela - 553, 745
Bucălae, Gheorghe - 554, 861
Bucătaru, Mihaela - 919
Bucătaru, Teodor - 1061, 1084
Bucescu, Alexandru-Şerban - 1646
Bucinschi, Vasile (ed.) - 517
Buciu, Marian Victor - 1440
Buciumanu, Iulia - 1447
Bucşa, Maria Magdalena - 178, 555
Bucur, Alexandru - 956
Bucur, Corneliu - 54
Bucur, Mariana Elena - 114
Buda, Daniel (ed.) - 256
Buda, Nicholas (trad.) - 1660
Budea, Marcel (trad.) - 217
Budeancă, Cosmin (ed.) - 311
Budică, Bogdan Andrei - 1108
Budică, Ilie - 1108
Bugariu, Mirela - 179
Bugarski, Joţa - 1279
Bulc, Mihaela - 764
Bulf, Veronica - 1448
Bulgăr, Liviu A. G. - 467
Bunea, Florentina - 1007
Bunn, Davis - 1554-1555
Bunyitay, Vincze - 2001
Burcea-Iancu Radu - 9
Burdă, Alexandru - 1209
CIP 421

Burduş, Eugen - 1109


Burghelea, Cristina - 328
Buriu, Roxana - 56
Burkhard, Gudrun - 105
Burlacu, Doru George (ed.) - 1724
Burlacu, Liliana (ed.) - 1724
Burlibaşa, Mihai (coord.) - 989
Burtică, Marin - 379
Buşe, Ionela Viorica - 1449
Buta, Anca - 428
Buta, Mircea Gelu (pref.) - 908
Butac, Ecaterina - 784
Butiare, Daniela (trad.) - 965
Butler, Robert Olen - 1528
Butnaru, Gina - 1110
Butnaru, Ioana - 50
Butnăraşu, Vlad (coord.) - 602
Buzan, Cristian George - 361
Buzatu, Nicoleta-Elena - 429
Buză, Ştefan (trad.) - 96
Buzgău, Rosana - 1184
Buzincu, Aurel (pref.) - 304

Caar, Nicholas - 10
Caba, Gina - 564, 785
Cachiţă, Dorina (coord.) - 896
Cadan, Traian - 1647-1648
Calistru, Mihaela - 1210
Callan, Jamie Cat - 1529
Camarda, Adina - 332
Camilar, Eusebiu (trad.) - 1989
Candrea, Angela - 557
Canfield, Jack (pref.) - 661
Cantuniari, Ileana (trad.) - 1523
Caproşu, Ioan - 176
Capşa, Mihai - 203
Carabă, Adrian (trad.) - 39
Caradan, Lorela - 649-652
Caragiale, Ion Luca - 1649-1651
422 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Caragiani, Renata - 1652


Caragiu, Florin - 227
Caraman, Ilie (coord.) - 741
Cardon, Alain - 1111
Carianopol, Virginia - 1653
Carletti, Emanuela (il.) - 57
Carpen, R. N. (ed.) - 1502
Carpen, R. N. (red.) - 1893
Carroll, Lewis - 1530
Carson, Benjamin S. - 226
Carţiş, Silvia Maria - 115-116
Caruso, David R. - 117
Casa Corpului Didactic "George Tofan" (Suceava) - 567
Caţaron, Angel - 7
Cazacu, Ana-Maria - 1350
Călăuz, Adriana Florentina - 524
Călinescu Maria - 1351-1352
Călţun, Ioana - 652-653
Cămărăşescu, Zoe - 1654
Căpătaru, Doru - 229
Căprăroiu, Denis - 2047
Căpuşan, Andrei (trad.) - 1586
Căpuşan, Andrei Alexandru (trad.) - 2075
Cărtărescu, Mircea - 1655
Cărtărescu, Mircea (pref.) - 1859
Căruceru, Nicolae - 1656
Căruţaşu, Mariana - 732
Cătăneanu, Sergiu - 1152-1153
Cătănici, Avram (coord.) - 515
Cârneci, Radu - 1657
Cârstea, Claudia - 1182
Câşlaru, Constantin - 1658
Ceapă, Irinela - 903
Ceapoiu, Florica - 1659
Ceoroianu, Raluca Ana-Maria - 558
Cepalis, Boris (postf.) - 1789
Cerăceanu, Ion - 2084
Cerban, Mădălina - 1353
Cercel, Mihai Ovidiu - 1185
Cercetarea agricolă din domeniul culturii orezului la S.C.D.A Brăila. Sesiune
ştiinţifică (Brăila ; 2011) - 1058
CIP 423

Cerdac, Simona-Valentina - 1391


Cerna, Dumitru - 1660
Cerna, Ion Sabin - 1661-1662
Cernea, Rodica - 1663
Cernica, Tabita (trad.) - 139
Cernicova, Mariana - 559
Cernomazu, Dorel - 1034
Cervantes Saavedra, Miguel de - 1611
Cesaro, Ingo (trad.) - 1764
Chamberlain, Diana - 1531
Chapelan, Mihaela - 1387
Cheiţă, Mirela - 560-562
Chelariu, Tudor - 1664
Chelaru, Corina (pref.) - 1628
Chelaru, Gabriel (postf.) - 1628
Cheregi, Simona - 993
Cheregi, Viorica - 1090
Chersan, Ileana Maria - 1354
Chervase, Carmen - 1355
Cheşcu, Gabriel (trad.) - 161
Cheţe, Emil Victor - 514
Chiazna, Luiza - 563
Chiciudean, Gabriela - 1460
Chihai, Florian-Alexandru - 118
Child, Lee - 1532
Chilea, Dragoş - 437
Chindriş, Annemarie - 912
Chinez, Isidor - 1451
Chioaru, Dumitru - 1779
Chiorean, Mircea Andelin - 303
Chira, Adrian - 1059-1060
Chirac, Răzvan Theo - 1665
Chiriac, Lucian - 438
Chirigiu, Liviu - 862
Chirigiu, Rodica Geanina - 862
Chirimbu, Sebastian - 1203
Chiriţă Bazilescu, Ecaterina - 1666
Chiriţă, Cornelia - 1417
Chiriţă, George (trad.) - 388
Chiriţescu, Florin - 1667
Chiriţoiu, Ana - 315
424 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Chirleşan, Dan (trad.) - 334, 529


Chiru, Adela - 997
Chiru, Florian - 997
Chirvasiu, Mona-Diana (trad.) - 157
Chistol, Raluca Ozana - 910
Chiş, Ancuţa-Lăcrămioara - 920
Chiş, Sabin - 1048
Chitoşcă, Marius (trad.) - 296, 968
Chiţa, Gheorghe - 1275
Chiţac, Marcel - 1668
Chiţiba, Constanţa Aurelia - 380
Choquard, Françoise - 1595
Christie, Agatha - 1533
Ciavoi, Gabriela - 958
Cilincă, Victor - 1669
Cimborovici-Teodoreanu, Eugenia - 1670
Cimpoi, Mihai (pref.) - 1901, 2102
Cincă, Valeria - 564
Cioabă, Cătălin (trad.) - 97
Cioară, Ionel - 278
Cioba, Mianda (coord.) - 1375
Ciobanu, Alexandru-Sorin (coord.) - 440
Ciobanu, Dumitru - 11, 1019-1022
Ciobanu, Eugen - 1671
Ciobanu, Mariana Georgeta - 288
Ciobanu, Nicolae - 899
Ciobănaşu, Mariana - 653
Ciobota, Marius Daniel - 273
Ciobotea, Diana Claudia - 921
Ciocan, Vasile - 430
Cioceanu, Marian (coord.) - 1072
Cioclei, Valerian (coord.) - 434
Ciocnitu, Eduard (coord.) - 2027
Ciocoiu, Cristina Maria - 565
Ciocoiu, Elena (trad.) - 1528
Cioia, Pantilimon - 431
Ciolea, Daniela Ionela - 771
Cionchin, Ionel - 2087
Ciopraga, Constantin (pref.) - 40
Ciornei, Silvia - 1392
Cioroianu, Iulian Marian - 1672
CIP 425

Ciortan, Romeo - 1037


Cismaş, Ana - 863
Cistelecan, Alex (trad.) - 200
Ciubuc, Constantin - 900
Ciubuc, Genţiana (ed.) - 900
Ciucă, Mihaela Alina - 786-787
Ciunterei, Mădălina - 1250-1251
Ciupe, Lucian (trad.) - 582
Ciupercă, Neculai - 119
Ciurea, John - 1673
Ciurea, Petru P. - 2068
Ciurescu, Daniel - 959-960
Cîmpan, Liliana Reli - 1004
Cîndescu Dumitru, Cristina - 1356
Cîrstea, Constantin - 229
Cîrtoaje, Vasile - 1211
Clapa, Gheorghe - 1452
Clark, Giles - 1166
Clipa, Otilia - 600
Clitan, Andrei - 1038
Coandă, George - 1674
Coatu, Constanţa (trad.) - 199
Cobianu, Cornel (ed.) - 1011
Coca, Ion D. - 970
Coca, Valentina - 970
Cocan, Carmen - 1681
Cocioc, Paul - 326
Coconoiu, Diana - 417
Cocoş, Alina - 2048
Cocuţi, Lăcrămioara - 648
Codarcea, Emilia - 1327
Codilă, Cornelia - 523
Codorean, Ioan - 180
Codreanu, Daniela - 1175
Coenen, Sebastian - 89
Cohen, Lawrence J. - 120
Cojoc, Doina (coord.) - 600
Cojocaru, Cristinel - 1675
Cojocaru, Vicu - 1676
Coldea, Gheorghe (ed.) - 1056
Coleş, Evantia - 964
426 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Collodi, Carlo - 1591-1592


Colocviile constructorilor de nave (2011 ; Galaţi) - 1041
Coman, Gheorghe - 121
Coman, Stanca Călina (coord.) - 589
Competenţe în evaluare pentru şcoala românească. Sesiune anuală de comunicări
ale cadrelor didactice (2012 ; Suceava) - 567
Concursul naţional de creaţie "Vasile Alecsandri" (6 ; 2012 ; Bacău) - 1688
Concursul Naţional de Creaţie Literară "Ion Creangă" - Poveşti - 1677
Condac, George - 1678
Condrean, Ioana Paula - 568
Condruţ-Băcescu, Monica - 324
Conger, Carolyn (pref.) - 1786
Constantin, Margareta - 816
Constantin, Marian - 1280
Constantin, Marius (trad.) - 971
Constantin, Ticu - 122
Constantinescu, Aura - 1393-1395
Constantinescu, Constantin Dan - 999
Constantinescu, Gabriela - 816
Constantinescu, Georgeta Mirela - 1112
Constantinescu, Mihaela (ed.) - 1329
Constantinescu, Nicoliţa - 12-13
Constantinescu, Sorin - 996
Constantinescu, Viorica S. - 203
Corbeanu, Aurelia - 1679
Cordeanu, Iulia - 1680
Cormoş, Gabriela - 867
Cornea, Rodica - 2072
Cornoiu, Alexandru Eugen - 1681
Cornoiu, Dănuţ - 435
Corobană, Lenuţa - 788-789
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Bucureşti) -
1183
Coruţ, Pavel - 123
Cosa, Adrian - 1227
Cosa, Anca Mihaela - 1227
Cosaşu, Radu (pref.) - 1728
Cosma, Flavia - 1682
Cosma, Flavia (trad.) - 1596
Costache, Claudia - 556, 647
Costache, Ioana - 563
CIP 427

Costaru, Anca Elena - 746


Costea, Matincă - 1683
Costea, Şerban - 790
Costilă, Nicolae - 1684
Costin, Doiniţa - 1396-1397
Coşbuc, George - 1685-1686
Coşea, Mircea - 346
Coşuleţu, Mihail (il.) - 1093
Cotescu, Nicuşor - 1310
Cotfas, Maria Aurelia (trad.) - 1542
Cotlarciuc, Sorin - 1687
Cotoc, Elena Antoanela - 347, 363, 405, 1113
Cotoi, Florin - 436
Cotoi, Mihaela - 1357, 1454
Cotor, Gabriel - 961
Cotterell, Arthur - 1114
Coţofan, Mona - 648-649
Covaciu, Dinu - 14
Covasan, Anton - 501
Coviza, Carmen - 569
Covîza, Carmen - 289
Covrig, Ramona M (trad.) - 734
Cozma, Diana (trad.) - 1226
Crainic, Daniela - 570, 1689
Crăcea, Elena - 1398-1399
Crăciun, Adriana - 101
Crăciun, Alexandra Ion - 1690
Crăciun, Alina-Antoanela - 1358
Crăciun, Cornel - 1302
Crăciun, Dan (trad.) - 10
Crăciun, Ioan - 1275
Crăciun, Liviu - 1155
Crăciun, Petre - 1691
Crăciunaş, Silviu - 1450
Crăiniceanu, Dorina - 937
Creangă, Ion - 1692-1693
Creangă, Liliana - 2039
Creoşteanu, Lucian (coord.) - 1780
Creţu, Romeo Cătălin - 381, 1091
Creţu, Victor (il.) - 722
Crihană-Dascălu, Sorina (ed.) - 1730, 1935
428 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Cristea, Traian Gh - 1694


Cristi, Adi (pref.) - 1908
Cristiana, Laura (trad.) - 197
Crişan, Cătălina - 364
Crişan, Ioan - 355-356
Crişan, Maria - 912
Crişan, Rodica-Lucia (trad.) - 1660
Crişcotă, Şerban - 542
Crişu, Corina - 571, 864
Crohmălniceanu, Ovid S - 1695
Croitoru, Adina Eliza - 875
Croitoru, Ion - 1696
Cruceanu, Mircea - 2055
Cruciat, Mihai - 50
Crudu, Anca Iulia - 1697
Cserey, Zoltán - 2029
Csősz, Ioan - 1048
Cubleşan, Constantin - 1455, 1460
Cubleşan, Victor - 1460
Cucu, Alin - 962
Cucu, Vasile - 1698
Cueşdean, Lucian Iosif - 1400
Culda, Cezar - 938-939
Culea, Monica - 869
Cumpătă, Cristian Niky - 1212
Cunţan, Mariana - 1699
Cutean, Smaranda - 1259

Daba, Dumitru - 124


Dabelea, Maria - 572, 884
Dabija, Ana-Maria (coord.) - 675
Dacunea, Simion - 1231
Dan, Luminiţa - 573-574
Dan, Nicolae - 923
Dan, Valentina - 923
Danciu, Robu - 1184
Danciu, Victor - 406
Daniel,, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române - 230, 233, 247, 262, 264, 1243
Danielescu, Dominic - 385
CIP 429

Danilescu, Ion - 2076


Daniş, Adriana - 1182
Danubianu, Dragoş - 304
Darie, Raluca - 1701
Dascăl, Silviu (coord.) - 497
Dascăl, Teodor - 431
Dascălu, Cristina - 281
Dascălu, Dan (ed.) - 1011
Dascălu, Ionela Teodora - 964
David, Ioan D. (pref.) - 1949
David, Lucian (ed.) - 1274
Dăgău, Nicolae (ed.) - 267
Dănăiţă, Rebeca (pref.) - 1886
Dănău, Dumitru - 1252
Dăncilă, Eduard - 791
Dăncilă, Ioan - 791-792
Dănilă, Ioan - 988
Dănişor, Dan Claudiu (ed.) - 465
De Amicis, Edmondo - 1593
De Jesus, Susana - 588
Deac, Marius - 1184
Deaconescu, Georgiana-Loredana - 576
Deaconescu, Ion - 1185
Deaconu, Elisabeta Cecilia - 865, 1115
Deca, Mariana - 1702-1703
Dediu, Liviu Iulian - 48
Delavrancea, Barbu Ştefănescu - 1704-1705
Denis, Emorine - 1596
Denov, Elena - 769
Desartovici, L. S. (ed.) - 188, 195, 265
Despa, Elena Gabriela - 995
Despan, Gabriela - 772
Dézsi, Zoltán - 2002
Di Cesare, Ioan - 518
Diaconescu, Marius (ed.) - 2092
Diaconescu, Tanţa - 1280
Diaconu, Maria - 577-578
Diaconu, Mircea A. - 1457
Diaconu, Ruxandra - 579
Diamescu, Andrei-Marius - 382
Diamescu, Andrei-Marius (coord.) - 515
430 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Dicu, Maria Camelia - 1359, 1461


Dieaconu, Daniel (coord.) - 2033
Dima, Alina Mihaela - 359, 1148
Dima, Eugenia - 176
Dima, Gheorghiţa - 373
Dima, Luminiţa - 348
Dimén, Erika (red.) - 2004
Dimitriu, Gabriel - 281
Dimitriu, Maria - 1116-1117
Dimitriu, Pompiliu - 1706
Din, Larisa (trad.) - 1557
Dina-Moţăţăianu, Angela - 1707
Dinca, Cornelia (coord.) - 733
Dincă, Eugenia - 581
Dincă, Lucian Constantin - 1064
Dincă, Violeta Mihaela - 359
Dinculean, Carmen - 331, 1360-1361, 1462-1463
Dinu, Constantin - 2030
Dinu, Cristiana-Victoria - 18, 349, 525, 793, 1118
Dinu, Daniela-Ludmila - 777
Dinu, Gabriela Maria - 1900
Dinu, Mihai - 99
Dinuţa, Marin - 181
Diradurian, Eugen - 183
Djuvara, Neagu - 2088
Dobre, Ilie - 1312
Dobrescu, Mihaela (trad.) - 110
Dobrin, Corneliu - 1708
Dobson, James - 582
Dochia, Florin - 1709-1710
Docu-Axelerad, Any - 940, 1313
Docu-Axelerad, Daniel - 924, 940, 1313-1314
Dodescu, Anca - 321, 1158
Dogaru, Irina - 1612
Dogaru, Lucreţia - 438
Dogaru, Mihaela-Mirela - 422
Doinaru, Mihaela - 591
Doinaş, Ştefan Augustin (trad.) - 1585
Domide, Filip Cornel - 747
Donca, Gheorghe - 1077
Dorcioman, Maria-Magdalena - 1119
CIP 431

Döring, Anna - 1430


Doroftei, Ecaterina - 651
Dorz, Traian - 184
Dragomir Bratu, Magdalena - 1062
Dragomir, Corina - 1362-1363
Dragomir, Darius Aurelian (trad.) - 2081
Dragomir, Gheorghe - 1042
Dragomir, Ilie Iulian - 439
Dragomir, Mioara - 176
Dragomir, Voicu-Dan - 357
Dragomirescu, Alina I - 1401
Dragomirescu, Ana (trad.) - 1532
Dragomirescu, Mihail - 1711
Dragu, Laurenţiu - 484
Dragu, Mioara - 556, 647
Draica, Valerica - 1402
Drăcşineanu, Cătălin (trad.) - 389
Drăgan, Cristian - 1192
Drăgan, Daniel - 1712
Drăgan, Gleb - 3
Drăgan, Gleb (coord.) - 1024-1025
Drăgan, Liana - 941
Drăghia, Dan Petrişor - 1051
Drăghicescu, Andreea (trad.) - 1166
Drăghici, Gabriela - 1734
Drăgoi, Ioan - 1713
Drăguţ, Bogdănel - 385
Drîstaru, Costică - 2089
Droj, Daniela - 922
Dudău, Carmen-Simona - 1862
Dudea, Florian - 1315
Dudko, Dimitri - 185
Duduială, Corneliu - 1714
Dukrét Géza - 1238
Dulamă, Maria Eliza - 583
Dulman, Laurenţiu (trad.) - 1538
Dulugeac, Adrian Florin - 1061, 1084
Dumas, Felicia (ed.) - 1366
Dumbrăveanu, Dan (trad.) - 107
Dumencu, Mariana - 848
Dumitrache, Aura - 1194
432 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Dumitrescu, Ana - 1477


Dumitrescu, Carmen (trad.) - 277
Dumitrescu, Cosmin - 106
Dumitrescu, Costas - 1273
Dumitrescu, Dan - 125
Dumitrescu, Daniela - 1464
Dumitrescu, Ioan - 885
Dumitriu, Irina Luciana - 911, 917
Dumitriu, Mădălina - 1005
Dumitru, Cornelia (trad.) - 761, 1434
Dumitru, Daniel (ed.) - 517
Dumitru, Dorel - 419
Dumitru, Ion - 1715
Dumitru, Maria - 601, 886
Dumitru, Mirela - 584-587, 1403, 1465-1466
Dumitru, Nicoleta (trad.) - 965
Dumitru, Săndel - 1716
Dumontet, Sophie - 925
Durbăcea-Bolovan, Rodica - 901
Duţă, Constantin Viorel - 1120-1121
Duţă, Cristina Ramona - 442
Duţă, Doina - 288
Duţă, Floriana - 1092
Duţu, Carmen - 47, 1467
Duţu, Mircea - 443
Duţu, Petre - 509

Eana, Ioan - 526


Eco, Umberto - 1229
Eficienţa educaţiei incluzive în şcoală. Simpozion internaţional (1 ; 2012 ; Câmpia
Turzii) - 589
Eftene, Alexandru - 1316
Eliade, Mircea - 1717
Elkeles, Simone - 1534
Emilian Lovişteanu, episcop - 231
Eminescu, Mihai - 1718-1720
Enache, Adrian - 444-445
Enache, Didina - 590
Enache, Gheorghe (coord.) - 640
CIP 433

Enache, Iuliana (ed.) - 117, 144


Enache, Laura (trad.) - 246
Enache, Sorin - 527, 1026
Enache, Sorin (il.) - 1693
Enache, Traian - 446
Enăşoae, Iosif (coord.) - 673
Encică, Victoria - 1420
Enczi, Zoltán - 1272
Ene Ion, Mircea - 943
Ene, Ştefan - 527
Enea, Tudor - 1450
Enescu, Cosmin Ionuţ - 504
Eparu, Ion - 849
Epuran, Gheorghe - 407
Erdei, Miron - 232
Erler, Isabelle - 65
Eşanu, Andreea (trad.) - 97

Fabra Brătianu, Marie Hélè - 1598


Facina, Anica - 1721
Faifer, Laurenţiu - 1722
Falcă, Constantin C. - 2068
Falup-Pecurariu, Oana - 966-967
Farca, Mihaela - 1723
Farcaş, Ioan-Mircea (coord.) - 2032
Farsang, Attila - 887
Fazakas, Emese (ed.) - 1468
Făinişi, Florin - 330
Fătu, Mirabela (trad.) - 199
Fântâneru, Constantin - 1724
Fekete, Adela C. - 1204
Fekete, Maria C. - 1204
Feleagă, Liliana (pref.) - 1177
Felician, Marius Dan - 1122-1123
Ferenc, Viksy - 186
Ferencz, Imre - 2003
Fericean, Camelia - 740
Fernández Urresti, Mariano (trad.) - 228
Ficai, Anton - 866
434 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Ficai, Denisa - 866


Fildan, Sorin - 430, 441, 457, 497
Filimon, Letiţia (coord.) - 143
Filimon, Nicolae - 1725
Filip, Adrian - 448
Filip, George - 1726
Filip, Vasile - 1727
Filipoi, Elena - 822
Firănescu, Magdalena - 592, 773, 1317
Firică, Camelia - 1364
Fischbach, Doina (trad.) - 754
Fleşeriu, Adam - 1124
Flonder, Daniela - 593, 1125
Florea, Adrian - 316
Florea, Adriana - 1030-1031
Florea, Ion - 15
Florea, Radu - 1015, 1031
Florea, Ramona - 1156
Florei, Alina - 594
Florescu, Dumitru C. - 449-450
Florescu, Maria - 595
Florescu, Nicolae - 596
Florescu, Viorel - 1176
Florian, Filip - 1728
Florian, Matei - 1728
Foarţă, Şerban - 1729
Fodor, Elena Mihaela (coord.) - 485
Fodor, Georgeta - 749
Fodor, Ovidiu - 958
Fogarasi, József - 336
Fometescu, Doru V. (postf.) - 1681
Font, Zsuzsa (ed.) - 2008
Fontanel, Béatrice - 942
Fórika, Éva - 1281
Fóris-Ferenczi, Rita (ed.) - 1468
Forsythe, James - 968
Forţofoiu, Mircea Cătălin - 992
Fossum, Merle A. - 126
Fota, Norica Dumitra - 750
Fotoetnografica. Tabără de creaţie (8 ; 2011 ; Valea Izei) - 1273
Fox, Katia - 1577
CIP 435

Frai, Cornelia - 1365


Franc, Valeriu Ioan - 206
Franţescu, Valentin Ionuţ - 794
Fraticiu, Lucia Mariana - 390
Frau, Elena - 904
Frenţiu, Gabriela Cristina - 451
Frînculeasa, Alin-Petrică - 2020
Frumoasele straie ţărăneşti ale doamnelor de la oraş. Expoziţie (2012 ; Bucureşti) -
751
Frunzeti, Teodor (ed.) - 517
Fulaş, Cristian - 57
Fulaş, Stelu-Cristian (trad.) - 1548
Furnica, Cristina - 910
Furu, Árpád - 1232

Gaal, György (pref.) - 1485


Gaiman, Neil - 1535
Gál, László (red.) - 2004
Ganea, Mirela - 1126
Ganea, Vali - 665
Ganea, Vali (coord.) - 1780
Garlaciov, Roxana (coord.) - 1878
Gasparino, Andrea - 187
Gavrilă, Dumitra Tita - 597-599
Gavrilă, Luminiţa (trad.) - 2085
Gavrilă, Mădălina (trad.) - 1566
Gay, Peter - 905
Gălăţan-Jieţ, Dumitru - 752
Gălăţeanu, Valy - 1731
Găluşcă, Gelu-Dan - 1033
Gărgăun, Cătălin - 1127-1128
Gâbu, Maria Lorena - 55
Gâlea, Ion - 452
Gârbea, Horia - 1732
Gârleanu, Aris - 1450
Gârleanu, Emil - 1733
Gâţan, Alice - 1734
Geambaşu, Constantin (pref.) - 1987
Geambaşu, Constantin (trad.) - 1984
436 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Gecse, Nicu (trad.) - 1547


Genescu, Antuza (ed.) - 1982
Gennadios de Sassima, mitropolit (ed.) - 256
Georgescu, Anca-Meda - 969
Georgescu, Bogdan (trad.) - 300
Georgescu, Claudiu Iulian - 127
Georgescu, Cristina - 575, 655
Georgescu, Dan - 969
Georgescu, Mircea Emil - 1735-1739
Georgescu, Valentina (trad.) - 1579
Georgescu-Gorjan, Sorana - 1740
Gerhardt, Sue - 128
Ghenţulescu, Raluca (trad.) - 1522
Gheorghe din Zadonsk - 188
Gheorghe, Sofia (trad.) - 252
Gheorghe, Victoria (coord.) - 723
Gheorghiu, Anca - 372
Gheorghiu, Gina (coord.) - 600
Gheorghiu, Rodica Luminiţa - 1469
Gherghescu, Jenica - 580
Gherghescu, Lucian - 580
Gherghinescu, Ruxandra - 129
Gherman, Dănuţa - 1367-1368
Gherman, Ion - 2090
Ghic, Graţiela - 365
Ghid metodic cu lucrările simpozionului internaţional ''Deschideţi inima creştine''.
Simpozion internaţional (1 ; 2012 ; Piatra-Neamţ) - 600
Ghilimescu, Ştefan Ion - 1470
Ghinea, Liliana - 1318
Ghinea, Oliviana-Ştefania - 130, 603-604, 1431, 1741-1742
Ghinea, Vasile - 1471
Ghiorghe, Ion - 2031
Ghiţă, Emil - 646, 1135-1136
Ghiţă, Mirela Claudia - 16
Ghiţă, Sonia Elena - 131
Ghiu, Bogdan (trad.) - 1446
Gidro, Romulus - 437
Gier, Kerstin - 1578-1579
Gilia, Claudia - 453
Gitzing, Christian - 605
Giuffredi, Gaia - 57
CIP 437

Giurculescu, Daniela - 1743


Giurescu, Raluca-Anca - 995
Giurgiu, Adriana - 1158
Gîscă, Claudia - 606
Gladwell, Malcolm - 132
Glavce, Cristiana (coord.) - 36
Gligor, Felicia Gabriela - 867
Glöckler, Michaela (pref.) - 105
Goci, Aureliu (pref.) - 1888
Godeanu, Ecaterina (trad.) - 625
Goga, Octavian - 1744-1745
Goia, Letiţia (trad.) - 1786
Golban, Radu - 305
Goldman, Francisco - 1536
Golomoz, Sebastian - 1746
Gomoi, Adelina - 1404
Gonţa, Nina - 1747
Gonzales, Ruben - 133
Gonzalez Contreras, Jorge Ernesto (trad.) - 334, 529
Gorincu, Gheorghe (ed.) - 119
Gornea, Constantin - 1748
Gorski, Hortensia - 329
Gorun, Adrian - 291
Gorun, Mirela - 607-608, 795
Grama, Blanca Giorgiana - 708
Grama, Dragoş (il.) - 792
Grama, Iancu - 1749
Graţian, Damian - 985
Grec, Aurica - 528
Grecu, Cristian Gheorghe - 1472-1473
Grecu, Doina - 134-135
Griciuc, Nicoleta (trad.) - 165
Griga, Iuliana - 1405-1406
Grigoraş, Ioan - 189
Grigore, Adina - 68-81, 609, 1369-1370
Grigore, Cecilia Teodora - 610-611
Grigore, Monica-Livia (trad.) - 65, 89-90, 93, 1427-1430, 1435-1436, 1578
Grigore-Rădulescu, Irina-Maria - 454
Grigoreanu, Nicoleta - 1127-1128
Grigorescu, Carmen Judith - 365
Grigoriu, Loredana - 1750
438 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Grimm, fraţii - 82, 1580-1583


Grivei, Georgeta (coord.) - 701
Grivescu, Eugen - 591
Grînaru, Iuliana Nadia - 612-613, 796-797, 1239, 1254, 1407, 1432
Groza, Vasilica-Monica - 2021
Gruber, Cristina Carmen - 1371-1372
Gruescu, Ramona Costina - 383
Grumezescu, Alexandru Mihai - 866
Guderian, Claudia - 1373
Gug, Cristina - 888
Gülten Nazare, Abdulla - 1995
Gurian, Michael - 136
Gurzu, Bogdan - 911, 917

Haiduc, Nicolae - 850


Haivas, Mihai - 1751
Haja, Gabriela - 176
Hajdú, Farkas-Zoltán - 2005
Hammond, Michael - 137
Hamza, Karl - 1752
Hancu, Ana - 2091
Hancu, Ana (pref.) - 2091
Hanganu, Marius - 314
Hangu, Dumitru - 753
Hanu, Cristian (trad.) - 142, 146, 155
Harabagiu, Anca Cornelia - 1146
Haragâş, Simion - 17
Harakas, Stanley S. - 233
Harangozó, Árpád (ed.) - 1099
Harbuzaru, Mihail - 591
Hari, László (trad.) - 1941
Harja, Eugenia - 279-280
Harper, Lisa - 190
Harris, Rachel - 661
Harrison, Kim - 1537
Hasdeu, Bogdan Petriceicu - 1753-1754
Haslam, David - 971
Haumann, Heiko - 754
Hădăreanu, Dana (trad.) - 1287
CIP 439

Hăilă, Irina - 203


Hăineală, Cristina - 972
Hănţulie, Cătălin - 288
Hărăguş, Horia - 985
Hâncu, Andra (trad.) - 161
Hârceagă, Constanţa Sylvia - 1755
Heijkoop, Hendrik L. - 191-193
Hello Friend (il.) - 58, 66, 85, 88
Hely, Steve - 1538
Henderson, William - 274
Herchi, Ştefan - 455-456
Heren, Louise - 926
Hermannova, Hana - 1374
Hermes Trismegistul - 107
Hertzog, Roxana - 18
Herţeg, Bogdan - 1474
Hervay, Gizella - 2006
Heuvel-Olăroiu, Marinela van den - 906
Hill, Napoleon - 138
Hilton, Matt - 1539
Hirschbichler, Birgit - 292
Hîngan, Elena I. - 614
Hoancă, Aurelia Alina - 615
Hoble, Dorel Anton - 1027
Hoda, Gavril - 1038
Hofstede, Geert - 293
Hofstede, Gert Jan - 293
Hogea, Ileana - 616
Holban, Eugeniu - 755
Holban, Ioan (pref.) - 1957
Holic, Cătălina - 2056
Homorodan, Gabriela - 194
Hondru, Angela (trad.) - 1997
Honţaru, Marian Marius - 617, 1475
Horga, Maria-Gabriela - 294
Horhat, Raluca - 769
Horincar, Floare - 618-620, 1756-1757, 1930
Hornoiu, Daria - 1758
Horrobin, Peter - 234
Horvat, Marian - 1759
Horvat-Marc, Andrei - 798
440 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Horváth, Andor (trad.) - 2088


Horvath, Dina - 1760
Hosciuc, Frantz - 1044
Hossu, Mircea Horia - 384
Hosu, Ramona - 1476
Hoştină, Mihaela (trad.) - 1580
Houellebecq, Michel - 1599
Hreniuc, Victor - 1043
Hristea, Ines (trad.) - 1529
Huerta de Soto, Jesús - 334, 529
Huian, Gheorghe - 1078
Huiu, Florentina - 777
Hum, Gabriela (trad.) - 965
Huru, Dragoş - 419
Hurwitz, Gregg - 1540
Husar, Alexandru (pref.) - 40
Husari, Dan Ioan - 1129
Huşanu, Constantin - 1477
Huţu, Ioan - 1079-1080
Huyghe, Christian - 1067

Iachim, Ion - 1761


Iacob, Adrian - 167
Iacob, Livia - 203
Iacob-Bencei, Ionel (ed.) - 1510
Iacoban, Carmen - 1064
Iacoban, Mircea Radu - 1762
Iacobescu, Fănel - 927
Iancău, Maria - 913
Iancu, Adrian Marcel - 475
Iancu, Elena - 997
Iancu, Ionela - 909
Iancu, Ramona - 890-894, 1215
Ianoş-Schiller, Elena - 19
Iatagan, Mariana - 1130
Ibiş, Adrian - 510
Ichim, Paul - 943, 973
Ichim-Izvoran, Dinu (coord.) - 778
Ichim-Izvoran, Nicoleta (coord.) - 778
CIP 441

Iepureanu, Ioana (trad.) - 1166


Ifrim, Clelia - 1764
Ifrim, Clelia (pref.) - 1682
Igna, Alexandra Denisa - 1499
Ignat, Adrian - 235
Ignatie Briancianinov, sfânt - 195
Ilhan, Çiler - 1996
Ilie Cleopa, arhimandrit - 236
Ilie, Georgeta - 408
Ilie, Gina - 944
Ilie, Marian - 1765
Ilie, Vasile - 2041
Iliescu, Dragoş (trad.) - 152
Iliescu, Ion - 1478
Iliescu, Laura - 974
Iliescu, Nicolae Puiu - 1766
Ilieş, Antonel-Aurel - 237
Ilisei, Grigore (pref.) - 1263
Iloie, Viorica - 1250-1251
Imbrişcă, Hermina (coord.) - 1878
Indrieş, Mirela - 1499
Ioan Buliga, ieromonah - 238
Ioan, Marian - 1767
Ioan, Petru - 621
Ioani, Liviu - 1479
Ion, Angela - 1459
Ion, Carmen (trad.) - 154, 1534
Ion, Narcis Dorin - 1240
Ion, Oana - 285
Ion, Rodica Mariana - 871
Ion, Sorin - 622, 2065
Ionaşcu, Viorica - 385
Ionescu Cecilia Liliana - 1319
Ionescu Prut, Constantin - 756
Ionescu, Anca Irina (coord.) - 1988
Ionescu, Anca Irina (trad.) - 1068
Ionescu, Bogdan - 458
Ionescu, Cicilia - 1187
Ionescu, Ciprian - 1023
Ionescu, Dan (pref.) - 1787
Ionescu, Florin - 1408-1410
442 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Ionescu, Ileana (coord.) - 989


Ionescu, Ion Toma - 1768
Ionescu, Iuliana (trad.) - 62-63, 84
Ionescu, Marieva (trad.) - 1609
Ionescu, Monica - 1064
Ionescu, Nicolae ilustrator (il.) - 1653
Ionescu, Romeo - 1769
Ionescu-Ciurumelea, Cornelia - 1770
Ionică, Floriana - 992
Ionică, Lucia - 1009
Ioniţă, Crăişor-Constantin - 511
Ioniţă, Gheorghe-Iulian - 459
Ioniţă, Ovidiu - 1771
Iordache, Andreea Maria - 869
Iordache, Emil (trad.) - 1986
Iordache, Narcis (trad.) - 1556
Iordăchescu, Carmen - 623
Iordăchiţă, Aura - 575, 655
Iorga, Elisabeta - 1094
Iorga, Marius - 1094
Iosif Vatopedinul, sfânt - 196
Iovănel, Mihai - 1480
Iovu, Horia (ed.) - 1011
Irava, George - 1772
Irod, Maria - 1481-1482
Ispirescu, Petre - 86, 1773-1775
Istrate, Elena - 1131
Istrate, Letiţia - 409-410
Istrate, Mihai - 799, 839, 1131
Istrati, Cristian - 1282
Istrati, Octavian - 1282
Istudor, Adriana - 1776
Isvoranu, Alexandru - 127
Itul, Tiberiu-Pavel - 850
Iuraşcu-Tataia, Constantin - 1777
Iureş, Liana - 1223
Ivan, Dumitru Mircea (coord.) - 842
Ivan, Ilie I. - 1472-1473
Ivanka, André - 39
Ivanovici, Ivo (ed.) - 96
Ivanovici, Sonia (trad.) - 96
CIP 443

Ivasiuc, Ana - 315


Ivaşcu, Rareş - 1778
Izbăşescu, Gheorghe - 1779

Jackson, Neta - 139


Jacobi, Peter - 751
Jakó, Zsigmond - 2008
Jakubinyi, György (ed.) - 218
Jancsó, Árpád - 1169
Jasmuheen - 275
Jega, Dimitrie - 1781
Jeican, Rodica - 1782
Jeican, Rodica (pref.) - 1815
Jelev, Viorica - 386
Jianu, Ionel - 1188-1190
Jianu, Iulia - 1189-1190
Jidoveanu, Rodica - 718
Jiga, Octav (coord.) - 1225
Jinga, Cristina (trad.) - 1524
Jivi, Aurel (trad.) - 264
John, Sally - 1541
Jones, Maureen Minehan - 197
Jorica Negoescu, Liliana - 1255
Joy, Emily - 140
Józsa, Ferenc (il.) - 113
József, Álmos - 2029
Jubleanu, Mariana - 1483
Jula, Dorin - 387
Jula, Nicolae Marius (ed.) - 393
Julean, Ilie - 870

Kacsó, Edith - 1088


Kádár, Annamária - 141
Kaleve, Ioan - 1783
Kalisz, Eugenia - 25
Kalmuski-Zarea, Ozana - 1283-1286, 1484
Karácsonyi, János - 2009
444 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Karbo, Karen - 1213


Karsch, Laura (trad.) - 151
Kató, Gizella - 2010
Kawollek, Marco - 1063
Kawollek, Wolfgang - 1063
Kaycsa, Adriana Doina - 915
Keating, Richard - 1272
Khoury, Raymond - 1542
King, Deborah - 945
Kingley Chibuzor Nwabia - 1543
Kinney, Jeff - 625
Kiss, Jolán - 1281
Kiss, Magdalena (trad.) - 1516
Kluun, R. - 1544
Kochanowski, Jan - 1984
Kocsis, Francisko (trad.) - 2002
Kocsis, Ioana - 430
Koehler, John O. - 502
Köllő, Gábor - 113
Köllő, Tibor (red.) - 2004
Kolumban-Kantor, Zita (text) - 1270
Kolumban-Kantor, Zita (trad.) - 1270
König, Waldemar Gunter - 605
Konnerth, Sara - 21
Kononov, Mihail - 1985
Kozma, Andrei - 975
Kozma, Andrei (coord.) - 36
Krauss, Nicole - 1545
Kremm, Werner - 319
Kristóf, György - 1485
Kun-Gazda, Kinga-Viola - 2093
Kurdi Imre (trad.) - 1589
Kuşnir, Grigorovici Veaceslav - 757
CIP 445

La Fontaine, Jean de - 1434, 1600


Lackberg, Camilla - 1519
Larco, Vasile - 1784
Laros, Jacob A. - 152
Lascu, Ioan (trad.) - 1508
Lascu, Mădălina - 1785
Laudoni, Paul - 1052
Laureanu, Hedy - 1786
Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului (pref.) - 266
Laurenţiu, mitropolit al Ardealului - 198, 256
Lazăr, Dorin - 976
Lazăr, Mariana - 1241
Lazăr, Nicoleta - 556, 647
Lazăr, Viorel - 1787
Lazăr, Viorica - 1411
Lazăr-Iancu Dimitrie - 1788
Lazea, Claudia Eronina - 22
Lazea, Eva - 1789
Lazea, Eva (pref.) - 1789
Lazoc, Alina - 337
Lazu, Constantin Ioan - 2094
Lazu, Robert - 240
Lăbuşcă, Luminiţa - 977
Lăncrăjan, Ioana - 889
Lăpădătoni, Tiberiu - 2057
Lăzărescu, Ovidiu - 241
Lăzăroniu, Gheorghe - 1790
Leau, Florin - 978
Leblanc, Maurice - 1601-1602
Lecca, Octav George - 2095
Lefter, Mădălina Maria - 1412
Lelarge, Fabrice - 1603
Lemeni, Daniel - 227
Lemnete-Ninulescu, Luminiţa - 800
Lenco, Gabriela - 1086
Lengyel, Ecaterina - 890-894, 1215
Leon, Florin - 23
Leonte, Mihai - 1792
Lepădatu, Gheorghe - 4
446 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie - 1604-1605


Lestaru, Marius - 1257
Leş, Ioan (ed.) - 465
Leţia, Laura-Catinca - 1214
Leu, Valeriu (ed.) - 2097
Levenson, Lester - 142
Levick, Barbara - 2077
Lewis, Michael - 388
Lică-Banu, Laura-Susana - 306
Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Chişinău) - 626
Lichi, Ion - 2034
Lievegoed, B. C. J. - 914
Liiceanu, Aurora - 1793-1794
Lişman, Ana-Maria (trad.) - 1549
Littauer, Florence - 144
Littauer, Marita - 144
Lixandru, George - 1795
Loghin, Dimitrie - 1796
Login, Cezar (trad.) - 249
London, Jack - 1546-1547
Lorinţ, Csaba - 774
Lowe, Roger - 1114
Luca, Cătălin - 2070
Luca, Emil - 1170
Lucaci, Dora - 1064
Lucaciu, Gheorghe - 1320
Lucaciuc, Ştefan Ioan - 441
Lucian, Aniela - 102-103
Ludlum, Robert - 1548
Lukácsi, Margit (trad.) - 1590
Lukácsné, Marsi - 1256
Lulciuc, Irina (trad.) - 1571
Lundquist-Mog, Angelika - 1376
Lungoci, George - 1797
Lungu, Cristina - 1413
Lungu, Marius - 2049-2050
Lunguleasa, Aurel - 1006
Lupaşcu, Ion - 1798
Lupescu, Radu - 1242
Lupşa, Emilia - 627
Lupu, Adriana - 979
CIP 447

Lupu, Dan - 1132


Lupu, Dan Alexandru - 928
Lupu, Emilian - 1799
Lupu, Gheorghe - 628
Lupu, Irina - 2056
Lupu, Nicolae (adnotare) - 378
Lupu, Roxana - 1800
Lupu, Silviu Alexandru - 1801
Lupu, Stefanis - 1802-1805
Lupuca, Ioana Brînduşa - 758
Lupuleasa, Radu - 1358
Lurcza, Zsuzsanna (ed.) - 95
Lutzer, Erwin W. - 242
Luţ, Dina Maria - 338
Lybeck, Johan A. - 389
Lynn, Steven Jay - 149

MacMillan, Susan - 926


Macovei, Sabina - 946
Madgearu, Alexandru - 512
Maftei, Ionel - 40
Mag, Georgeta Alina - 145
Magheru, Paul - 1499
Magu, Lazăr - 1806
Magyar, László András (ed.) - 2008
Maican, Cristina (coord.) - 723
Maier, Radu Octavian - 1274
Maier, Roxana - 629
Maier, Roxana (coord.) - 143
Malherbe, Michele - 199
Mamalaucă, Mariana - 2096
Man, Roxana Maria - 744
Manafu, Adrian - 1099
Manciulea, Dan - 1807
Manda, Corina Ionelia - 801
Mandă Florentina - 295
Mandra, Ileana - 802
Manea, Adriana - 630-631
Manea, Aureliu - 1808
448 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Manea, Carmen (ed.) - 1289, 1294


Manea, Ioana Monalisa - 803-815
Manea, Pompiliu - 929
Mania, Robert-Mihail - 243-244
Manolache, Daniel Silviu - 28
Manolache, Gheorghe (pref.) - 746
Manolache, Viorella - 307
Manolachi, Monica (trad.) - 1546
Manole, Felicia - 980
Manolea, Horia - 964
Manolescu, Oana - 1809
Mantovani, Maria (il.) - 57
Manu, Puiu - 1257
Manu, Rodica Irina - 632-633
Marafet, Constantin - 1810
Marafet, Constantin (ed.) - 1770, 1810
Marcean, Crin - 997
Marcov, Narcis (coord.) - 989
Marcu, Alexandru (trad.) - 257
Marcu, Emanoil (trad.) - 1598-1599
Marcu, Nicu - 320
Mare, Cornel Iacob - 853
Maria, regină a României - 1811
Marian, Brînduşa - 463
Marica, Raluca-Violeta (coord.) - 2100
Marica, Valentin (ed.) - 744
Marin, Alexandra-Rozalia - 1812
Marin, Nicu - 1321
Marinca, Mihai - 981
Marineasa, Viorel (postf.) - 1235
Marinescu, Alius - 1028
Marinescu, Constantin Ion - 1813
Marinescu, Cornelia (trad.) - 926, 1213
Marinescu, Mariana - 634
Marinescu, Zoe - 947
Marinovici, Victor - 635
Mariş, Ştefan (ed.) - 767, 1273
Markó, Béla - 2011
Martin, Mircea (pref.) - 1446
Martinez Rubio, Maria J. - 2081
Masé, Michel - 1439
CIP 449

Mason, Marilyn J. - 126


Mateescu, Constantin - 1814
Mateescu, Florin (trad.) - 1067
Matei, Gheorghe - 531-532
Matei, Ion Viorel - 503
Matei, Mihai - 636
Mateş, Laurenţiu - 83
Matieşanu, Valeria - 1815
Matiş, Raluca (trad.) - 1539, 1565
Maxim Mărturisitorul, sfânt - 246-247
Maxim, Elisabeta - 637
Maxwell, John C. - 296
Mazilescu, Sorin - 759
Mazilu, Traian - 1005
Măciucă, Aneta - 317, 1258, 2035
Măgureanu, Alexandru Florin - 435
Măiereanu, Alina - 868
Mălăescu, Gabriel (trad.) - 1601-1602
Mănăilă, Florentina - 638
Mănăilă, Ioana - 350
Mănescu, Tiberiu - 853
Mănescu, Tiberiu Ştefan - 853
Măniuţiu, Mihai - 1816
Mărcan, Livia (antolog.) - 1594
Mărcan, Livia (trad.) - 1594
Mărculescu, Ioan - 356
Mărculescu, Ion - 1817
Mărculescu, Radu - 464
Mărgărit, Dan (ed.) - 512, 2047
Mărgărit-Enescu, Alexandra - 1205
Mărginean, Adrian-Viluţă - 248
Mărginean, Cristina Oana - 907
Mărginean, Maria - 1818
Mărginean, Mariana - 912
Mărgineanu, Ileana Simona - 1414
Mândrea, Lucian - 1007
Mândrilă, Nicolai - 447
Mândruţ, Marilena - 639
Mândruţ, Octavian - 639, 2045, 2051
Mâşu, Smaranda - 1133
McGuinness, Patrick - 1549
450 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

McLaren, Chesley (il.) - 1213


Meghea, Ioan - 1819
Mehedinţeanu, Alice - 1377
Meier, Gerhard - 1584
Meister, Ellen - 1550
Melega, Péter (ed.) - 218
Meleşteu, Cristian (coord.) - 2026
Melincovici, Carmen - 912
Melnicu, Roxana (trad.) - 164
Memet, Feiza - 1045
Mencinicopschi, Gheorghe - 930
Merezůkovskij, Dimitrij Sergeeviců - 1986
Merlă, Ani - 1820
Mesaroş, Cornelia - 869
Meşter, Ioana Teodora - 339
Meteleanu, Irina - 640
Meyendorff, John (pref.) - 185
Meyendorff, Paul - 249
Meyer, Michel (pref.) - 1324
Micău, Maria - 1009
Michels, Barry - 155
Mickiewicz, Adam - 1987
Miclăuş, Viorel - 916
Micloşi, Sorin - 1134
Micu, Bogdan - 466
Micu, Lavinia Mădălina - 1049
Miculescu, Marius - 1191
Mihai, Alexandra (il.) - 1580, 1604-1605
Mihai, Dan - 24
Mihai, Ghiorghiţă - 1135-1136
Mihai, Laurenţia Lelia - 948
Mihai, Magdalena - 1192
Mihai, Nelica - 1821
Mihail, Cristian - 1415
Mihajlov, Serghej - 60
Mihalache, Anita - 1182
Mihalache, Iuliana Corina - 1487
Mihalaşcu, Ruxandra - 1117
Mihart, Bianca - 531
Mihăescu, Cristiana - 556, 647
Mihăescu-Duţă, Doralina Ramona - 775, 1120-1121, 1137
CIP 451

Mihăilescu, Dan C. (pref.) - 1654


Mihăilescu, Nicolae M. - 467
Miheţ, Marius - 1488
Mihnea, Ioana - 441, 457
Mihu, Carmen Mihaela - 912
Mihuţ, Casiana-Doina - 1065
Mikszáth, Kálmán - 2012
Militaru, Cezar - 1138
Miller, Henry - 1551
Miloş, Lavinia (trad.) - 1514
Miluţ Iacob, Emilia Elena - 1489
Minkov, Michael - 293
Mircea, Ana Veronica (trad.) - 1540
Mircea, Gabriela - 1259
Mircea, Mirela (trad.) - 96
Mircea, Valentin - 412
Mircea, Valentin (coord.) - 411
Mircică, Nela - 166
Mircioagă, Ion - 1304
Mirea, Ruxandra - 1288
Mirea, Viorica - 1179
Miron, Lucian - 981
Miron, Paul - 176
Mironescu, Laurenţiu - 1170
Mironescu, Roxana - 413
Mises, Ludwig von - 340
Mishima, Yukio - 1997
Mişarcă, Cătălin - 982
Mitarcă, Monica-Elena - 297
Mititelu, Adrian - 641-642
Mititelu, Olimpia - 1822-1823
Mitovschi Cirkovic, Andreea - 1116
Mitrache, Marius - 1155
Mitrea, Alexandra (coord.) - 708
Mitric, Dănuţa - 643, 1416
Mitrofan, Iolanda (coord.) - 131, 153, 163
Mittelstädt, Elisabeth - 1552
Mitu, Daniela Elena - 1045
Mitu, Florin (coord.) - 986
Miţaru, Christina - 41, 168
Miu, Constantin - 251
452 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Miu, Constantin (ed.) - 1684


Miu, Georgeta - 2021
Mîndrilă, Natima (trad.) - 945
Mîndrilă-Sonetto, Anacaona (trad.) - 120, 149
Mîndru, Mariana - 1311
Mladin, Elena Maria - 644, 1139
Mocan, Vasile - 1824
Mocanu, Irina Georgiana - 25
Mocanu, Luiza - 468
Mocanu, Ramona (coord.) - 1688
Mocanu, Traian (il.) - 1904
Mocioi, Ion - 1260-1261
Mocofan, Doina - 1009
Modreanu, Simona (pref.) - 1827
Moga, Marius - 983-984
Mogîldici, Daniela Gabriela - 768
Mogoşanu, Ioana (trad.) - 1167
Moise, Alina - 575, 655
Moise, Ileana - 1378
Moise, Liliana - 645
Moise, Maria - 26
Moise, monah - 2082
Molder, Liliana - 1066
Moldovan, Andrei (pref.) - 1759
Moldovan, Cristina - 2058, 2060-2061
Moldovan, Dănilă - 1825
Moldovan, Florin I - 490
Moldovan, Ion - 1290
Moldovan, Teodor - 332
Moorjani, Anita - 146
Móra, Ferenc - 2014-2015
Morandi, Andrea (il.) - 57
Morar, Sanda-Valeria - 1490
Morariu, Florica - 1133
Morariu, Monica - 751
Moraru, Alina-Emanuela - 111, 1826
Moraru, Celestine Mihaela - 1827
Moras, Ingrid - 1262
Morgan, Campbell G. - 252
Mormocea, Dorina - 1311
Morosi, Ezio - 253
CIP 453

Moscovici, Ionela - 2097


Moscviciov, Andrei - 1103-1104
Motântău-Sârbu, Dan - 1120-1121
Motoc, Iulia - 308
Motrici, Mircea - 1263
Moţ, Cornelia - 1828
Moţ, Mircea - 1417
Moţăţăianu, Edyth - 1829
Moza, Mihaela (ed.) - 234
Muică, Nicolae - 971
Mujicicov, Nicolae - 1830
Muntean, Ana Cristina - 817-818
Muntean, Claudia Tatiana - 1140
Muntean, Cornelia - 870
Muntean, Marcel Gh. (coord.) - 1230
Munteanu, Ligia - 1010
Munteanu, Mihaela - 333
Munteanu, Oana - 769
Munteanu, Radu (pref.) - 1
Munteanu, Ruxandra Ştefana (trad.) - 953
Munteanu, Tinca - 1831
Munteanu, Vasile - 1141
Muraru, Delia Ştefania - 1832
Mureşan, Basil N. - 1833
Mureşan, Doina - 1142
Mureşan, Hildegard (trad.) - 807-810
Mureşan, Mircea - 441, 457
Mureşanu, Cristian - 147
Mureşeanu, Marcel - 1834
Murphey, Cecil - 226
Mursa, Gabriel (trad.) - 340
Muscalu, Emanoil - 390
Muscalu, Ion - 1835
Muşat, Carmen (pref.) - 1717
Muşat, Elisabeta - 819
Muşat-Coman, Carmen (pref.) - 1998
Muşetescu, Adina - 414
Mutis, Kristina (trad.) - 1583, 1587
454 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Nagy, Julianna - 2016


Nagy, Mihály - 887
Nagy, Ştefan - 1027
Nastas Brătescu, Liliana (graf.) - 1596
Naş, Sanda Marioara - 1038
Nălbitoru, Ion - 1836
Nănuţi, Claudia - 837
Năsărâmbă-Andriţa Aida - 1143
Năstase, Mircea Vasile - 646
Năstăsescu, Vasile - 852
Neacşa, Mihai - 654
Neacşu, Carmen (trad.) - 159
Neacşu, Corina (trad.) - 1608
Neacşu, Maria (coord.) - 1633-1634
Neacşu, Monica - 391-392
Neacşu, Nicolae - 391-392
Neaga, Carmen Castelina - 921
Neaga, Cosmin - 921
Neagoe, Cristina - 803-804, 806-807, 809, 812-814
Neagu, Monica - 769
Neagu, Ofelia (trad.) - 1114
Neagu, Vera Maria (ed.) - 1977
Neamţ, Victor Paul (trad.) - 160
Neamţu, Adina Patricia - 351, 415, 1017, 1144, 1206
Neamţu, Horia - 1193
Nechifor, Bogdan - 416
Necşuleu, Gheorghe - 1145
Necula, Constantin - 254
Necula, Georgiana - 1837
Necula, Ionel - 1491, 2098
Neculai, Cristina Diana - 623
Neculai, Emilia - 1330, 1379-1380
Neculce, Dorina - 1838-1840
Neculcea, Elena (trad.) - 148
Nedelcu, Cătălin (il.) - 60, 64, 82, 86, 1582, 1685, 1775
Nedelcu, Dumitra - 590
Nedelcuţ, Nelida - 1291
Negoescu, Nicoleta - 820
Negoiţă, Mihai Liviu (coord.) - 2100
CIP 455

Negoiţă, Paul - 1146, 1194, 1841


Negrea, Mirella - 1842
Negrea, Tamara Roxana - 1492
Negrescu, Victor - 1147
Negri, Antonio - 200
Negrilă, Iulian - 1843
Negrilă, Mihaela (trad.) - 137, 1536
Negritoru, Simona - 1844
Negru, Ciprian - 1081
Negruţ, Dan - 1499
Negruţiu, Silviu-Ioan - 255
Nejneru, Carmen - 1033
Nemerovschi, Cristina - 1845
Nemesius - 108
Nemeş, Vasile - 469
Nemţeanu, Marin - 766
Nesbø, Jo - 1520
Nettingsmeier, Simone - 1435-1436
New trends in modelling and economic forecast. Conferinţă internaţională (2011 ;
Bucureşti) - 393
Newbury, Laura - 201
Nica, Maria Roxana - 1511, 1963
Nica, Nicolaie - 1846
Nichita, Elena Mirela - 1195
Nicodim, Dumitru - 1847
Nicolae, Mariana (coord.) - 287
Nicolae, Olimpia (trad.) - 133
Nicolaescu, Nicolina - 656-658
Nicolau, Valentin - 1848
Nicolăescu, Eugen - 367
Nicolăescu, Gheorghe - 1849
Nicolescu, Ecaterina (adapt.) - 1990
Nicolescu, Gabriela Gianina - 659-660
Nicula, Gabriel (il.) - 1099
Niculeanu, Costel - 470
Niculescu Bran, Tatiana - 1850
Niculescu, Maria - 1851
Niculescu, Maria (ed.) - 1730
Niculescu, Veronica D. (trad.) - 1523
Niculescu, Zenovia - 49
Nicuţă, Daniela - 726
456 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Nietzsche, Friedrich - 1585


Nimară, Ciprian - 885
Nistor, Flaviu - 27
Nistor, Irina-Margareta (trad.) - 138
Nistor, Raluca - 2034
Nistor, Smaranda (trad.) - 399, 2085
Nişcov, Viorica - 1493
Niţă, Adrian - 109
Niţchi, Ştefan (coord.) - 20
Niţu, Adrian - 439
Niţulescu, Ion - 1852
Niţulescu, Virgil Ştefan (pref.) - 751
Noel, Alyson - 1553
Nógrádi, Péter - 887
Noia, Tatiana (ed.) - 1289, 1294
Nolte, Dorothy Law - 661

Oana, Liviu - 1000


Oană, Camelia - 1853
Oancea, Bogdan (ed.) - 393
Obreja, Arsenie - 202
Obreja, Arsenie (antolog.) - 222
Oişteanu, Andrei - 42-43
Oke, Janette - 1554-1555
Olaru, Constantin - 1331, 1381
Olbrechts-Tyteca, Lucie - 1324
Oltean, Marius - 1305
Olteanu, Cristina - 918
Olteanu, Florentin (ed.) - 311
Olteanu, Ioana - 663, 2036-2037
Onel, Neculai I. - 1854
Oneţiu, Anda Nicoleta - 1018
Oniga, Veronica (trad.) - 1541
Onofraş, Ionel - 1273
Onţanu, Neculai - 513
Oprea, Aurora - 1150
Oprea, Dan-Sergiu - 474
Oprea, Georgeta - 302
Oprea, Ioana Aurelia - 1117
CIP 457

Oprea, Marius - 1244


Oprea, Viorica - 535
Oprean, Letiţia - 890-894, 1215
Oprian, Alexandru - 2083
Oprica, Ioana (trad.) - 1568
Oprişan, Ionel (ed.) - 2095
Opriţa, Ana-Maria (trad.) - 162
Oproescu, Alexandru - 1494
Orlandea, Tudor - 27
Orzea, Ivona - 1148
Ostafi-Iliescu, Lucia (trad.) - 1569
Otiman, Păun Ion - 298
Oţeanu-Bunea, Smaranda - 1292
Oţil, Maria Daniela - 341
Ozsváth, Imola - 2016

Paiu, Răzvan Adrian - 475


Palade, Lucian Constantin - 2099
Palaga, Camelia Elena (trad.) - 201
Palaga, Mihai Ştefan (trad.) - 201
Palas, Mirona (trad.) - 224
Palcus, Constantin Dumitru (trad.) - 2085
Palea, Adina - 559
Paloş, Dan - 970
Panait, Georgiana - 1855
Panaitescu, Aureliu (coord.) - 1024-1025
Pană, Saşa - 1856
Pancu, Iulia (coord.) - 602
Pandea, Adrian (ed.) - 1905
Pann, Anton - 1434, 1857
Pantea, Mihaela-Dana - 821
Papagheorghe, Meropi - 1553
Papineau, Jaques - 1067
Papini, Giovanni - 257
Parascan, Constantin (coord.) - 1677
Paraschivescu, Rozalia - 664
Parfene, Cătălin (ed.) - 142, 155
Parfene, Mihaela - 332
Partene, Cornelia - 665
458 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Partene, Cornelia (coord.) - 1780


Pascal, Gabriel Cristian - 1858
Pascu, Emilia - 1209
Pascu, Margareta - 822
Paşa, Florin - 353
Paşca, Eugenia Maria - 580
Paşca, Monica - 776
Paşca, Rozalia Mariana - 740
Patraulea, Constantin - 476
Paul-Bădescu, Cezar - 1859
Pavăl, Constantin - 1311
Pavel, Aurel (ed.) - 256
Pavel, Florian - 1082
Pavel, Iselin-Mioara (trad.) - 1515
Pavelescu, Mihai Dan (trad.) - 1574
Paver, Michelle - 1570
Păduraru, Ana - 1382
Pădure, Elena Adriana - 533
Pădurean, Corneliu - 666
Pădurean, Gabriella (trad.) - 1368
Păiuşan, Robert - 1149
Pănoiu, Laura - 663
Părpăuţă, Radu (trad.) - 1991
Păstae, Oana Maria - 1383
Pătrană, Constantin - 816
Pătrăuţă, Teodor (coord.) - 717
Pătruică, Silvia - 1083
Pătrulescu, Anemona - 1495-1496
Păunescu, Florin Ghe. - 1308
Păunescu, Mihaela - 299
Pârvu, Corneliu - 28
Pârvulescu, Ioana (coord.) - 1093
Pârvulescu, Ioana (pref.) - 1695
Pâslaru, Margareta - 1293
Pearl, Debi - 259
Pease, Allan - 148
Pease, Barbara - 148
Pecican, Ovidiu (pref.) - 1873
Pegulescu, Anca-Mariana (trad.) - 674
Peligrad, Vlad - 368
Pelletier, Geneviève - 1068
CIP 459

Peneoaşu, Margareta - 1150


Pereanu, Sebastian - 1861
Perejuc, Silvia (text.) - 767
Perelman, Chaïm - 1324
Perju, Manuela Cristina - 1033
Perrault, Charles - 1606-1607
Pestrea-Suciu, Steluţa - 1417
Pet Shop Boys - 1983
Petcu, Gheorghe - 2062-2063
Petcu, Marioara - 477
Petra, Sorina - 1069
Petran, Ioana Raluca (coord.) - 589
Petraşcu, Daniela - 1196
Petre, Florentina - 1384
Petre, Ivona - 1012
Petre, Rodica - 667-668
Petre, Violeta - 1863
Petrescu, Cezar - 1864
Petrescu, Cristiana Carmen - 1865
Petrescu, Sorin (trad.) - 1167, 1525, 1563
Petrescu-Redi, Nicolae - 318
Petrilă, Gheorghe - 1273
Petrişor, Silviu Mihai - 854
Phillips, Angus - 1166
Pielmuş, Cristina - 1385
Pietreanu, Radu - 1866
Pinghiriac, Emil - 1295
Pintar, Judith - 149
Pintea, Mirella (trad.) - 914
Pintilie, Mariana - 539
Pipirigeanu, Vasile - 1029
Piroteală, Mariana (trad.) - 1521
Pînzaru-Pim, Mihai (postf.) - 304
Pîrîială, Olga - 478, 1867
Pîrîială, Silviu-Nicolae - 478
Pîrjan, Alexandru - 26
Pîrvu, Corina (trad.) - 234
Pîrvu, Ramona Costina - 394
Pîrvu, Viorica - 669
Platon, Stelian - 1868
Pleşcan, Ilie Z. - 1869-1870
460 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Pleşea, Doru - 1182


Pleşea, Maria-Monalisa (trad.) - 199
Pletl, Rita (ed.) - 1336
Plichota, Anne - 1608
Plopeanu, Aurelian Petruş - 327
Plopeanu, Petrache - 1871
Poantă, Aron - 30
Poantă, Petru (postf.) - 1834
Poclid, Mihai - 670
Podaru, Ovidiu - 479
Podoabă, Lucia - 1197
Pogorilowski, Andrei - 1872
Pohilă, Vlad (red.) - 1761
Pomârleanu, Mihai C. - 181
Pometescu, Valerica - 826-827, 831-832, 835
Pop, Anica - 671, 2064
Pop, Dana (coord.) - 986
Pop, Ion (pref.) - 1785, 1856
Pop, Lucian - 1873
Pop, Monika Jutka - 1013
Pop, Napoleon - 206
Pop, Simion T. (coord.) - 1270
Pop, Simona-Florentina - 871
Pop, Valer - 823
Pop-Cohuţ, Ioana - 1158
Pop-Silaghi, Monica - 326
Popa, Adina Florina - 2038
Popa, Brânduşa (trad.) - 136, 150
Popa, Constantin Marcel - 2038
Popa, Diana Elena - 1497
Popa, Dragoş - 768
Popa, Emilian - 1296
Popa, Ioan - 51
Popa, Maria - 1874
Popa, O G - 1418
Popa, Simona - 1216
Popa, Teodor - 1172-1173
Popa, Vasile - 2084
Popescu Agatador, Mihaela - 480
Popescu Slăniceanu, Ioan - 504
Popescu, Adela - 1322
CIP 461

Popescu, Adriana Simona - 718


Popescu, Agatha - 1070-1071, 1085
Popescu, Alina (trad.) - 132
Popescu, Anca Iuliana - 995
Popescu, Călin - 207
Popescu, Constantin - 514
Popescu, Cristian Tiberiu - 1875
Popescu, Dan - 1014
Popescu, Daniela - 1151, 1155
Popescu, Gabriel - 1322
Popescu, Ion - 372
Popescu, Lucian (trad.) - 105
Popescu, Manoela - 417
Popescu, Silvia - 261
Popescu, Vasile - 622, 2065
Popescu-Brădiceni, Ion - 1498
Popescu-Marin, Magdalena (trad.) - 1595
Popovici, Alexandru - 342
Popovici, Bogdan-Florin - 2071
Popovici, Dan - 260
Popovici, Horia - 760
Popovici, Paraschiva - 9
Popovici, Speranţa - 760
Popovici, Vasile - 1876
Porter, Robert S. - 987
Poruciuc, Anneliese (trad.) - 1640
Postolache, Magdalena - 855
Postolache, Mihai - 855
Potrocea, Dan - 487
Pottier, Nicole (trad.) - 1764
Poţincu, Cristian - 418
Prager, Walther Alexander (trad.) - 108
Prazaru, Vicu Florinel - 1152-1153
Preda Hermenean, Oana - 1154
Preda Ştefănescu, Dan - 1224
Preda, Cristian (pref.) - 309
Preda, Elisabeta - 1879
Predescu, Flaviu George - 1880
Preoteasa, Luminiţa - 672, 824-825
Prepeliţă, Mihai - 1881
462 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Prezenţe istorice în firele vieţii noastre. Simpozion judeţean cu participare


naţională (2012 ; Brăila) - 2100
Pricop, Ioana (trad.) - 1564
Pridie, Elena - 1097
Procopan, Nicolae - 1264
Prună, Ştefan - 505
Prunea, Petru (pref.) - 1315
Pruneanu, Dănuţa Magdalena - 1500
Pruteanu, Chira-Elena - 1217
Puia Negulescu, Gheorghe - 930
Puia Negulescu, Şerban - 930
Puie, Oliviu - 396
Pullman, Philip - 1556-1557
Purcaru, Ioan - 826-835
Purcaru, Monica - 676
Puškin, Aleksandr Sergeeviců - 1989
Puşcaş, Ovidiu - 1882
Puşcaşiu, Roxana (trad.) - 1581

Quality Increase in Higher Education Teaching Through Innovative Methods.


Conferinţă internaţională (1 ; 2012 ; Vrsac-Serbia) - 677
Quintus, Nelu - 1883
Qurra, Abu - 263

Rada, Georgeta - 678-680, 1884-1885


Radu, Alexandru - 309, 481
Radu, Călin Constantin - 310
Radu, Gheorghe - 447, 1218
Radu, Ioan N. - 1046
Radu, Liviu (trad.) - 1535, 1982
Radu, Mădălina - 681-699
Radu, Sorin Claudiu - 369
Radulov, Isidora - 1065
Ralea, Florin - 87
Ramsey, Lydia - 761
Rank, Otto - 150
Raţiu, Bogdan - 1456
CIP 463

Raţiu-Suciu, Camelia - 1149


Rave, Friederike - 65
Rădoi, Mariana - 990-991
Răducă, Vasile (pref.) - 39
Rădulescu, Anda (trad.) - 1508
Rădulescu, Valentina (trad.) - 1508
Răduţ, Aura-Marina - 29
Răileanu, Elena - 1016
Răileanu, Simion - 1886
Răzeşu, Virgil - 1501, 1887
Rebreanu, Liviu - 1888
Reghina Onu, Daniela - 1889
Reményik, Sándor - 2017
Remeş, Eugen - 343
Remmel, Franz - 319
Remmel, Franz (foto.) - 319
Rezan, Adela - 1456
Richthofen, Manfred Freiherr von - 1586
Rivers, Francine - 1558-1559
Rizea, Nicoleta - 15
Rizzoli, Bianca (trad.) - 140
Rîmbu, Romeo - 1297-1299
Rînjea, Aurelia - 1890
Roba, Roxana Maria - 463
Robea, Mihai (antolog.) - 1615, 1644, 1686, 1704, 1720, 1745, 1773, 1913
Robea, Mihai (ed.) - 1753
Robu, Ioan (pref.) - 269
Rodean, Ştefan-Cornel - 1891
Rodriguez, Raquel - 208-209
Rodu, Elena - 836
Roffey, Monique - 1560
Rogoz Stratulat, Mariana - 1892
Roha, Eliza - 1502, 1893
Roman, Aureliana Geta - 1193
Roman, Vasile - 514
Romanoschi, Constantin - 932
Romanoschi, Florentina - 932
România-Ucraina : 20 de ani de relaţii interstatale. Masă rotundă (Bucureşti ;
2012) - 482
Rosenfeld, David - 1570
Rostos, Jane - 1894
464 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Roşca-Năstăsescu, Carmen (trad.) - 936


Roşu-Hamzescu, Ion - 1152-1153
Rotaru, Constantin - 358
Rotaru, George - 34-35
Rotaru, Simona Ileana - 646, 1135-1136
Rotărescu, Daniela - 588
Rudel, Imke - 89
Rujan, Ovidiu - 346
Rus, Georgeta - 700
Rus, Lidia (trad.) - 263
Rus, Olivia - 1039
Rus, Remus (pref.) - 263
Ruse, Lia Filoteia - 1896
Rusie, Daniela - 1419
Rusiecki, Cristina - 1897
Rusu Caragioiu, Melania - 1898
Rusu, Liliana - 849

Sabarez, Costel - 1174


Sabău-Pop, Ioan - 438
Sabou, Şanyi - 1899
Sachs, Hanns - 150
Sala, Marius - 1332
Salovey, Peter - 117
Samson, Nicolae - 1039
Sandală Oprean Aron, Mihaela (trad.) - 965
Sandu, Elena - 1325
Sandu, Ileana (trad.) - 1270
Sasu, Adina Elena - 1479
Sasu, Aurel (ed.) - 1724
Sasu, Dinu - 1158
Sauciuc, Mădălina (trad.) - 333
Sava Aghioritul, ieromonah - 210
Sava, Ciprian - 397
Sava, Cipriana - 398
Savin, Mirela - 1420
Savin, Nastasia - 1420
Savu, Florin (trad.) - 1518, 1593, 1604-1605
Savu, Gheorghe (coord.) - 515
CIP 465

Săbăngeanu, Adina Elena - 1900


Sălăgean, Liana - 332
Sălăgeanu, Ligia (trad.) - 211
Sălcuţan, Mihai - 1901
Sălişteanu-Cristea, Oana (trad.) - 1229
Săndulache, Luminiţa - 1902
Săndulescu, Valentina - 651
Sărdan, Marian - 779
Săteanu, Felician - 1273
Săveanu, Iulia Cătălina - 988
Săveanu, Tomina (coord.) - 1158
Săvoiu, Adrian - 1275
Săvoiu, Gheorghe - 282
Săvulescu, Claudiu-Viorel - 2055
Sâmbotin, Ştefan - 370
Sârbu, Marilena - 1903
Sbârciu, Călin - 1250-1251
Scărlătescu, Adriana - 1244
Scărlătescu, Doru - 1904
Scărlătescu, Nicoleta - 783
Scârneci, Vasile - 1905
Scheusan, Irina (trad.) - 1057, 1063
Schmal, Róza (il.) - 2019
Schmemann, Alexander - 264
Schmitt, Eric Emmanuel - 1609
Schönberg, Éva - 2018
Schütze, Robert - 483
Scurtu, Nicolae - 94
Sebarg Montefiore, Simon - 2085
Sebeşan, Ioan - 856
Sebeşan, Nicolae - 1300
Secetă, Monica (trad.) - 1606
Sedlacek, Thomas - 399
See, Lisa - 1561
Seewald, Peter - 223
Seiwert, Lothar - 151
Selegian, Ştefania - 1906
Selg, Peter - 211
Semnele veşniciei. Expoziţie (2012 ; Cluj-Napoca) - 1230
Sendroiu, Flavius Gabriel - 762
Sendroiu, Ioan (coord.) - 762
466 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Sendroiu, Nicolae Sebastian - 762


Sendroiu, Rodica - 762
Seymon, Gerald - 1562
Sfredel, Veronica - 909
Shaw, Ian - 1114
Shepard, Sara - 1563
Sibiescu, Doina - 872
Sibişan, Aura - 1503
Sichigea, Dan Florentin - 371
Sicoe, Nicolae Rusalin - 2040
Sima, Alexandra - 957, 1076
Sima, Elena - 329
Sima, Mariana - 2031
Simalcsik, Angela - 2021
Simalcsik, Robert Daniel - 2021
Simeon Kraiopoulos, arhimandrit - 212
Simeon Mureşan, ieromonah (ed.) - 267
Simion, Cristian Ovidiu - 779
Simion, Emil - 1907
Simion, Mariana - 779
Simionel, Teodora (coord.) - 600
Simionescu, Adam - 1053
Simionescu, Ana Maria - 701
Simionescu, Emil (ed.) - 1638
Simirad, Constantin - 1908-1911
Simon, Simion (ed.) - 851
Sington, Philip - 1564
Sitaru, Daniel - 837
Siteanu, Eugen - 2104
Sîrbu, Ioan - 895
Sîrbu, Ioan (coord.) - 963
Slavici, Ioan - 1912-1914
Slătineanu, Simona Mihaela - 911, 917
Smarandache, Maria - 1915
Smeu, Grigore - 1916
Smith, Wilbur - 1565
Smolnicki, Florin - 702
Soare, Diana (trad.) - 144
Soare, Emanuel - 703
Socaciu, Tiberiu - 1917
Soceanu, Gabriela - 704
CIP 467

Sochircă, Bogdan - 30
Soescu, Sorina - 949
Soltan, Ana - 373
Soma, Valentin - 1918
Son, Liana (coord.) - 366
Sonam Rinchen - 277
Sörensen, Hanna - 90
Sorocovschi, Victor - 875
Soţu, Roxana - 1421
Soviany, Octavian - 1919
Spanache, Alina - 838
Sparks, Nicholas - 1566-1567, 1570
Spătărelu, Cristian (trad.) - 210
Spineanu, Radu - 993
Spiridon, Aurelia Gabriela - 706
Spînu, Carmen (trad.) - 1610
Spoială, Irina (trad.) - 1530
Sporea-Bărăgan, Corina - 707
Sporiş, Mihai - 1265
Sporiş, Nicolae - 1920
Spyri, Johanna - 1587
Stagiile de practică profesională în pregătirea studentului pentru viaţa activă.
Seminar (Sibiu ; 2012) - 708
Staicu, Constantin - 1192
Staicu, Marian - 799, 839, 1131
Staicu-Buciumeni, Neculai I. - 2101
Stan Palade, Geta - 1921
Stan, Anca Ştefania - 1156
Stan, Costinel - 910
Stan, Elena Brânduşa - 1311
Stan, Loredana-Aurora - 268, 1245, 1422
Stan, Maria Magdalena - 709
Stan, Răzvan Sebastian - 153
Stana, Constantin - 1922
Stana, Doina - 950
Stana, Ioan - 817-818
Stanca, Dan - 1923
Stanciu, Emil - 1099
Stanciu, Emil Constantin (coord.) - 1
Stanciu, Ileana - 710
Stancu, Adriana - 535
468 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Stancu, Stelian - 31, 344-345


Stancu, Valeriu (pref.) - 1911
Stanczyc, Patrycja (il.) - 1607
Starca, Horia (postf.) - 1585
Stăncescu, Constantin - 28
Stăncescu, Ion - 1924
Stănescu, Daniela-Veronica - 802
Stănescu, Dorin - 711
Stănescu, Ion Alexandru - 2041
Stănescu, Monica Liana - 1157
Stănescu, Nicolae-Doru - 840
Stănescu, Oma - 1925
Stăniloae, Dumitru (trad.) - 247
Stănişor, Paul - 1926
Stângaciu, Oana Ancuţa - 279
Steel, Piers - 154
Steinbeck, John - 1568
Steinberg-Guzmán, Delia - 96
Ster, Florina - 1927
Stoenescu, Cornel (trad.) - 1577, 1588
Stoia, Marcela - 870
Stoian, Florina - 1150
Stoica, Augustin - 1015, 1030-1031
Stoica, Aurelia (trad.) - 1324
Stoica, Constantin - 1928
Stoica, Gabriela (ed.) - 1329
Stoica, Luana (trad.) - 661
Stoica, Marcela Monica - 1207
Stoica, Marin - 1929
Stoica, Terezia - 1930
Stoica, Veronica - 484
Stoica, Victor - 372
Stoicescu, Adrian (ed.) - 748
Stoicescu, Passionaria - 1931
Stoicescu, Passionaria (trad.) - 1984, 1987
Stoicuţa, Olimpiu Costinel - 1032, 1219
Stoilov, Boris (il.) - 1515, 1587
Stoleru, Dana (coord.) - 1878
Strasser, Constanţa - 1061, 1084
Strasser, Silvian Horaţiu - 1061, 1084
Stroe, Călina (coord.) - 1688
CIP 469

Stroe, Crina - 712, 1438


Stroe, Daniela (coord.) - 2100
Stroe, Geo - 2078
Stroe, Marinela - 1073
Stroe, Paula - 1932
Stroia, Maricica - 1933
Strugariu, Sabina (trad.) - 126, 128
Stutz, Phil - 155
Suciu, Alexandru (ed.) - 1786
Suciu, Ani-Nuţi - 1441
Suciu, Oana - 931
Suciu, Sorin - 1456
Suciu, Titus - 420
Suditu, Silvia - 575, 655
Sůestov, Lev - 1991
Suga, Elena - 713
Surpăţeanu, Mihai - 956
Svasta, Paul - 1023
Szabó, Katalin (ed.) - 336
Szabo, Mărioara (ed.) - 252
Szász, Erzsébet (ed.) - 336
Székely, Éva (trad.) - 811-814
Székely, Tivadar (trad.) - 811-814
Szekeres, István - 2069
Szepeşi, Iosif (coord.) - 497

Şandru, Daniel - 312


Şanţa, Marcel - 1076
Şanţa, Mihaiu - 1076
Şanţa, Vlad Florin - 1076
Şapera, Stela - 1220
Şarambei, Iohanna - 2079
Şarambei, Nicolae - 2079
Şavga, Evdochia (trad.) - 195
Şeclăman, Edward - 915
Şelaru, Alina Elena - 91
Şendrea, Eugen - 2102
Şerb, Constantin - 2042
Şerb, Iosif - 1934
470 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Şerban, Ana-Gabriela (il.) - 563


Şerban, Anca - 1040
Şerban, Viorel - 957
Şerban-Oprescu, Teodora (coord.) - 287
Şerbănescu, Mihail - 2043
Şinca, Florin N. - 506
Şindrilaru, Florin (coord.) - 1458
Şovrea, Alina - 912
Ştahovschi, Ada - 373
Ştefan, Cristian Eduard - 167
Ştefan, Flori - 714-715
Ştefan, Ion C. - 1936
Ştefan, Loredana (adapt.) - 1518, 1990
Ştefan, Loredana (trad.) - 1513, 1517, 1983
Ştefan, Mircea - 1221
Ştefan, Teodoru - 932
Ştefănescu, Dan-Paul - 1036
Ştefănescu, Dorin - 1326, 1456
Ştefănescu, Nicolae Th. (foto.) - 1275
Ştefănescu, Sandu (ed.) - 1935
Ştiucă, Narcisa Alexandra (ed.) - 748
Şurubaru, Mihai - 374

Tabacu, Gabriela - 53
Tabără, Vasile - 507
Tablan, Costel Paul - 508
Tache, Cristina (trad.) - 1562
Talaghir, Laurenţiu-Gabriel - 951
Tamaş, Cristina (ed.) - 1982
Tancău, Mircea (graf.) - 751
Tanciu, Constanţa Coca - 763, 1504
Tandru, Mihai - 1937
Taşcu, Ioana - 798
Taus, Laurian Ovidiu - 1938
Taylor, Andrew - 1569
Tăicuţu, Valeria - 1939
Tămaş, Christian (trad.) - 1640
Tămaş, Cristina (pref.) - 1596
Tămaş, Liviu - 915
CIP 471

Tănase, Adrian-Relu - 486


Tănăsescu, Florin Teodor (coord.) - 1024-1025
Tănăsescu, Irina - 156
Tărnăuceanu, Claudia - 1386
Tărtăreanu, Ion - 1940
Tătar, Ecaterina Livia - 516
Tătaru, Camelia - 487
Tătaru, Ieronim - 1505
Tătaru, Virgiliu - 841
Tăutan, Viorel - 1941
Tâlvescu, Dumitru - 1942
Tâmpănariu, Elena (trad.) - 185
Tecău, Cornelius Marius - 994
Technologies - military applications simulation and resources. Conferinţă
internaţională (2012 ; Bucureşti) - 517
Teleguţă, Rodica - 716
Tellegen, Peter J. - 152
Teodorescu, Ştefan - 92
Teotei, Tudor - 2036
Terchilă, Marius - 2066
Tereche Bărbuleanu, Ana Maria - 1159, 1423
Terşanski, Gabriel - 1250-1251
Teuşdea, Alin Cristian - 857
Theodoru, Radu - 1943
Thomas, Anthony B. - 300
Thomas, Jacques - 300
Thörner, Cordula - 93
Thrash, Agatha M. - 936
Thrash, Calvin L. - 936
Tica, Ionuţ (foto.) - 1099
Tileagă, Cristian - 301
Tileagă, Gheorghe Iuliu (coord.) - 1597
Timar Gabor, Alida Iulia - 858
Tímár, Imre - 1088
Timofte, Adrian - 859
Timofte, Ioan - 40
Tiron, Viorica - 860
Tiţă, Dana - 435
Tiţă, Magdalena - 2086
Tiutiuca, Dumitru - 1944
Toader, Carmen (trad.) - 1545, 1575
472 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Toader, Ionel Ghe. - 213


Tocuţ, Mihaela (trad.) - 1554-1555
Todea, Nicolae (pref.) - 378
Todericiu, Ramona - 390
Todică, Carmen - 488
Todinca, Vasile - 764
Tolle, Eckhart - 157-159
Tolstoi, Aleksei Nicolaevich - 1992
Toma, Georgeta - 719
Toma, Marin - 1199
Toma, Mihai - 860
Toma, Raluca-Felicia - 214
Toma-Damşa, Maria - 1506
Tomai, Gyöngyi - 1281
Tomescu, Ana - 1055
Tomescu, Iuliana - 302
Tomole, Ioan - 2103
Tomozei, Dan - 1945
Tompea, Daniela-Maria - 720
Tompea, Doru (pref.) - 1142
Tomuleţ, Sabin - 721
Tomuleţ, Virgil - 721
Ton, Letiţia Ana - 1424, 1946
Tordai, Ede (foto.) - 1270
Torsan, Ilie - 1507
Travis, Bradberry - 160
Trăistaru, Teodor (coord.) - 989
Trestioreanu, Constantin (ed.) - 1505
Trifa, Ioan - 490
Trifulescu, Mihai - 877
Tronaru, Doinel - 1306
Tschechne, S. - 970
Tucă, Florian - 2104
Tudor, Gabriel (trad.) - 2077
Tudor, Gabriela - 860
Tudor, Mihaela - 534
Tudor, Octavian - 1267-1268
Tudor, Simona - 591
Tudorache, Constantin - 1301
Tudorache, Cristina - 856
Tudorache, Nelu - 843
CIP 473

Tudose, Cristina - 17
Tuka, László - 952
Tulbure, Victor - 722
Turbatu-Antonescu, Elena - 742
Turcan, Radu - 844
Turcu, Ion - 491
Turcu, Marta - 718
Turcu, Ovidiu Leonard - 1156
Turculeţ, Ilie - 882
Turcuş, Claudiu - 1509
Turturică, Sorin - 518
Tust, Dorothea - 1427-1429, 1435-1436
Tutunaru, Mircea - 492
Twain, Mark - 1571-1572

Ţăranu, Elena - 760


Ţânţaru, Gladiola - 933, 988
Ţenţea, Simona (trad.) - 1519
Ţepeş, Nicolae - 501
Ţichindeal, Dimitrie - 1947
Ţig, Ioan Andrei - 958
Ţigănaş, Otilia - 1948
Ţigla, Erwin Josef - 605
Ţimiraş, Laura - 401
Ţîmpu, Agneza - 215
Ţîrcomnicu, Emil (ed.) - 1274
Ţolescu, Alexandra (trad.) - 1373
Ţopa, Mihai - 1949
Ţucu, Corina - 44
Ţurlea, Eugeniu - 1193

Uce, Gigi-Cristinel - 314


Udrescu, Mircea - 1439
Uglean, Cosmin Vasile - 1950
Ulici, Aurelia (trad.) - 502, 1603
Uliescu, Mădălina - 1086
Umbreanu, Vasile - 1951
474 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

un cristian - 1952
Ungureanu, Adrian - 1161
Ungureanu, Anca - 1161
Ungureanu, constantin - 1034
Ungureanu, Constanţa - 1953
Ungureanu, Diana (coord.) - 489
Ungureanu, Elena - 873
Ungureanu, George - 1954
Ungureanu, Grigore - 765
Ungureanu, Marieta - 724
Ungureanu, Mihaela G. - 32
Ungureanu, Mihai Licu - 1955
UNICEF România, Bucureşti (coord.) - 315
Untaru, Florin - 1162
Ureche, Camelia - 725-726
Ureche, Dorel - 725
Urlih, Silvia - 1956
Ursachi, Vasile - 2022
Ursu, Cornelia - 998
Usturoi, Marius Giorgi - 1087
Usui, Mikao - 953
Uţă Bărbulescu, Oana (ed.) - 1329
Uţă, Lucia - 493
Uza, Dan - 104

Vacariu, Dumitru - 1957


Vakulovski, Mihai (trad.) - 1985
Valea, Daniela - 437
Vallières, Suzanne - 161
Vameşu, Cristina - 601
Van Pelt, Nancy - 162
Vandenberg, Philipp - 1588
Vándor-Várhegyi, Ibolya - 727
Varga, Márta - 1256
Vargolici, Niculina - 1203
Vartolomei, Florin - 878-880
Vasilache, Simona - 1148
Vasile, Alexandru - 1023
Vasile, Corneliu - 1958
CIP 475

Vasile, Lavinia (trad.) - 1561


Vasile, Nicolae - 1175
Vasile, Viorel - 2031
Vasilescu, Marina-Bianca (trad.) - 987
Vasilescu, Paul - 494
Vasiliu, Adelina (trad.) - 1526-1527
Vasiliu, Alexandru - 447, 495
Vasiliu, Ioan N. - 181
Vasiliu, Mihaela - 269
Vasiloiu, Marilena - 728, 1959-1962
Vaşcu, Janina-Elena - 766
Vaşcu, Olivian-Nicolae - 766
Vădeanu, Rodica - 600
Văduva, Augustin (trad.) - 1576
Vălenaş, Liviu - 45
Vătămanu, Victor-Viorel - 899
Vătuiu, Teodora (coord.) - 12-13
Vâlceanu, Ana Daniela - 1425
Vâlcu-Mehedinţi, Mircea - 2105
Vârlan, Gheorghe - 379
Velcu, Fica - 354, 1163
Velica, Ioan - 1511, 1963
Velicu, Marilena - 1964
Velişcu, Carmen Alina - 729-730
Verba, Nadia Dana - 552
Vere, Cristin - 992
Veress, Károly (ed.) - 95
Vereş, Liliana - 998
Vermeşan, Dinu - 985
Vescan, Mirela - 1220
Veseliu, George Toma - 2044
Vicol, Gheorghe - 1966
Vida, Ana - 1967
Vidák, Zsolt (il.) - 2005
Vileikyte, Loretta - 955
Villard, Paul (trad.) - 1640
Vincze, Eszter - 1269
Vintilă, Mihai - 1968
Vintilă, Teodor - 897
Visu-Petra, George (trad.) - 169
Vişan, Diamanta - 898
476 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Vişan, Toma - 898


Vişinescu, Lucia (trad.) - 199
Vişinescu, Valentin - 519
Vitcu-Hanţiu, Daniela - 1307
Vîlcea, Cristiana - 2067
Vîlceanu, Titela (trad.) - 1185
Vîlcu, Constantin - 881
Vîlcu, Veronica - 333
Vînătoru, Costel - 1074
Vîrlan, Horia - 1099
Vlad, Adrian - 957
Vlad, Corneliu - 305
Vlad, Gianina-Cezarina - 590
Vlad, Ida - 845, 1164
Vlad, Ioan - 1054, 1233
Vlad, Luciana - 731
Vlad, Mariana - 1200
Vladu, Mircea - 520
Vlaia, Lavinia - 941
Vlase, Gabriel - 313
Vlasie, Gabriel - 1042, 1176
Vlădilă, Liana-Nicoleta - 163
Vlădoi, Florin (trad.) - 905
Vlădoiu, Marian Nasty - 496
Voica, George - 1969
Voichiţoniu, Iacob - 1970
Voicilă, Gheorghe - 1971
Voicu, Daniela - 1972
Voicu, Elena Ştefania - 2106
Voicu, Leonard Ionuţ - 1973
Voicu, Maria - 2106-2107
Voicu, Marilena - 732
Voicu, Teodor - 2106-2107
Voiculescu, Ionuţ Dumitru - 1119
Voinea, Camelia Florela - 1974
Voinea, Laura (trad.) - 1376
Voineag, Anca - 588
Voinescu, Radu (pref.) - 1779
Volosciuc, Sorin Dan - 588
Vopicka, Charles J. - 2075
Vrăsmaş, Ecaterina - 535
CIP 477

Vremuleţ, Constantin - 1975


Vrij, Aldert - 169
Vulcănescu, Mariuca (ed.) - 1976
Vulcănescu, Mărgărita Ioana - 1976
Vulpe, Corina - 1426

Walton, Francis X. - 734


Waniek, Iulia - 1512
Wasilewski, Ryszard - 1993
Weininger, Otto - 164
Weisz, Janeta - 337-338, 398
Wenzel-Bürger, Eva - 1430
White, Ellen Gould Harmon - 216, 271
White, Kiersten - 1573
Widmer, Urs - 1589
Wilson, Robert Charles - 1574
Windecker, Jochen - 90, 93
Wittenberger, Aurelia Gabriela - 1977
Wittgenstein, Ludwig - 97
Wodehouse, Pelham Grenville - 1575
Wolf, Cendrine - 1608
Wolfromm, Daniel - 942
Woll, Thomas - 1167

Xenofont, Magda (trad.) - 117

Young, Jonathan (pref.) - 1786


Young, Sarah - 217

Zaborilă, Mihai - 46
Zagara, Ana Gabriela - 735-736
Zágoni, Balázs - 2019
Zaharciuc, Elena - 1201
478 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Zaharia, Adriana - 1168


Zaharia, George-Cristinel - 498
Zaharia, Laura - 1978
Zaharia, Nicolae - 2108
Zaharia, Nicuşor Laurenţiu - 853
Zaharia, Valentina - 422
Zaiţ, Ionela - 2056
Zaiţ, Luminiţa - 1165
Zalis, Henri (pref.) - 1613
Zaman, Gheorghe - 330
Zamfir, Fănuţa - 33
Zamfir, Florin - 1393-1395
Zamfirache, Marius - 1035
Zamfirescu, Dan - 1979
Zamfirescu, Duiliu - 1980
Zanfir, Adriana - 1138
Zapodeanu, Daniela (coord.) - 335
Zarcu, Marin - 737
Zarnea, George (pref.) - 883
Zarojanu, Horia Gh. - 1016
Zărnescu, Odi Mihaela - 1187
Zbârce, Ioan - 272
Zdrenghea, Dumitru (coord.) - 986
Zeletin, C. D. - 1981
Zguby (il.) - 1580-1581, 1990
Zidărescu, Ana - 1147
Ziglar, Zig - 165
Ziljak, Aleksandar (ed.) - 1982
Zîrnă, Cătălin - 816
Zobea, Nicolae - 1047
Zografi, Mihaela (trad.) - 293
Zolopcsuk, Pal Robert - 1246
Zoltan, Gáspár - 7
Zota, Daniela (coord.) - 602
Zrínyí, István Miklós - 1323
CIP 479

INDEX DE TITLURI

101 modele de fişe de post - 350


1949-2005 - 636
330 de întrebări tip grilă şi subiecte teoretice : ghid pentru examenul de licenţă -
321
365 de glume - 1603
8 LOG : program de exerciţii logopedice pentru remedierea dislaliei - 535

A homályban maradás ösztöne - 2005


A máramarosszigeti római katolikus papság névtára : (1804-től) - 218
A social history of the English police vocabulary - 1354
A-ţi lua viaţa în propriile mâini - 105
A(s)carieni - 1865
ABC der Geschäftskorrepondenz im Deutschen - 1378
Abisul - 1690
Abordări creative în educaţie timpurie : ghid metodologic - 536
Acatistele zilelor săptămânii - 219
Acei feciori minunaţi... : boxerii anilor 1958-1970 - 1315
Acizi carboxilici şi derivaţii funcţionali ai acizilor carboxilici - 861
Acorduri şi ritornele - 1301
Activitatea centrelor tipografice transilvănene între 1529-1655 - 1168
Activităţi integrate în grădiniţă - 606
Acţionări hidraulice în mectronică - 1009
Acţiuni şi efecte interagenţii în situaţii de criză şi de conflict - 514
Acul cu miere : (injecţii tămăduitoare) : epigrame şi catrene din import şi indigene
- 1727
Aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană a drepturilor omului : analiză
critică - 452
Adevăr sau Provocare - 1563
Adevărata artă a unui Master-Coach : o competenţă relaţională pusă în slujba
emergenţei - 1111
Adevărata învăţătură despre : ziua sâmbetei, zeciuiala, tăierea împrejur, carnea de
porc şi rodul viţei-vinului : texte şi mărturii scripturistice - 213
Adevărata libertate - 1922
Adevărul suprem referitor la iubire şi fericire : manual practic despre cum să îţi
trăieşti viaţa - 142
Adevăruri - 1675
480 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Adjective compuse şi locuţiunile adjectivale - 1423


Adolescenţa Mariei - 1641
Adolf Hitler : o viaţă în imagini - 2081
Adverbul : parte de vorbire neflexibilă - 1391
Adverbul în limba română - 1426
Afacerea - 1532
Afacerea ''Aeroportul Sibiu'' (2006-2011) - 54
Afectarea cardiacă în infecţia HIV - 969
Agenţi poluanţi şi impactul lor asupra mediului : note de curs şi seminar pentru
uzul studenţilor facultăţilor CEPA - Filiala Alexandria şi MAT - Filiala
Alexandria - 779
Agroturism şi turism rural - 1048
Ainsi parlait Brancusi - 1740
Al 13-lea înger - 1576
Albă ca Zăpada - 1580
Albinăritul în sistem Maximus : principii şi metode de apicultură organică şi
naturală - 1081
Aleluia - 1848
Algebra geometrică - 817
Algoritmi de criptare - 9
Algoritmi şi structuri de date : aplicaţii în imagistică şi bioinformatică - 7
Algoritmizarea : soluţii : culegere de probleme - 821
Alice în ţara minunilor - 1530
Altfel trecând prin viaţă - 1767
Am murit şi m-am descoperit pe mine însămi : călătoria mea de la cancer la
vindecarea profundă, trecând printr-o experienţă în apropierea morţii - 146
Amenajarea spaţiilor verzi - 1233
Amintiri - 1654, 1692
Amintiri deghizate - 1695
Amintirile unui comisar de poliţie - 1684
Ampelografie - 1073
Amprente în versuri - 1619
Amprente poetice - 1597
Amurgul predilect - 1647
An der wasserscheide - 1640
Ana Hancu : drama Ardealului : 1848-1849 : mărturii - 2091
Analiza calitativă a substanţelor medicamentoase : aplicaţii - 933
Analiza de grup în homeopatie : remedii "universale" - 949
Analiza de risc în investigarea infracţiunilor de presupun expertize genetice - 508
Analiza discursului şi reconcilierea cu trecutul recent - 301
Analiza financiară a întreprinderilor româneşti - 1103
CIP 481

Analiza informaţiilor de marketing utilizând SPSS - 279


Analiza ofertei de mărfuri nealimentare : auxiliar curricular pentru clasa a X-a -
1017
Anatomie divină vs. istorie interzisă - 101
Anesteziologie şi chirurgie generală - 978
Anesteziologie şi propedeutică chirurgicală veterinară - 1000
Angajarea şi răspunderea macroeconomică în România - 324
Animale politice : poeme - 1869
Anotimpurile - 1967
Antologia de textos literarios espanoles : siglos XVIII-XX - 1612
Antologia scriitorilor nemţeni - 1501
Antologie de fişe pentru prevenirea şi corectarea dislexo-disgrafiei - 954
Antreprenoriatul social şi responsabilitatea socială corporatistă - 364
Antropolgie şi cultură - 36
Anularea actelor administrative ale CNVM : practică judiciară - 476
Anularea actelor frauduloase în procedura insolvenţei - 428
Anyanyelvoktatás - nyelvi horizontok - 1336
Apărarea individuală : aplicaţii practice - 1321
Aplicaţii de ingineria programării în C# - 23
Aplicaţii practice în managementul şcolar - 1150
Apocrife la cartea facerii - 1904
Apostol D. Culea : dascăl naţional : monografie - 616
Apostoli ai neamului în satul Colibaşi : Victor şi Maria Ciudin - 2106
Apprenons facilement le francais! : par des poesies - 1826
Aptitudini de creativitate a tinerilor liceeni din judeţul Neamţ - 1441
Az Arad-Temesvár vasútvonal története - 1169
Arboricultură ornamentală - 1050
Argeş - 20 de ani : (1992-2012) : retrospective şi perspective - 2026
Argeşul contemporan - 2027
Argoul în limba română - 1392
Arheologie şi istorie : parohia "Sfântul Nicolae" (Câmpina, jud. Prahova) - 2020
Arhivele de la Monte Negro - 1919
Arii naturale protejate şi conservarea biodiversităţii - 774
Aritmetica lui Pogonici - 722
Aritmetică pentru învăţământul primar - semestrul II : suport pentru studiul
individual al studenţilor din anul II FR - specializarea PIPP - 844
Aritmetică şi algebră pentru gimnaziu - 826
Armonii corale săteşti - 741
Arsene Lupin în ochiul acului - 1602
Arsene Lupin şi dopul de cristal - 1601
L'art entre tradition écrite et orale chez Béla Bartok et George Enescu - 1276
482 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

L'art holotropique - 1248


Arta de a trăi sau Cum să trăim creştineşte - 272
Artă florală - 1069
Asfinţit - 1614
Asigurarea calităţii procesului educaţional în învăţământul preuniversitar : aplicaţie
la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Rusăneşti - 1122
Asigurări - 522
Asigurări şi protecţia socială - 531
Asigurări şi protecţie socială - 532
Asociaţiile de proprietari - 499
Aspecte ale clasei semantice a adjectivului în limba română : lucrare ştiinţifică -
1405
Aspecte ale educării preşcolarilor pentru cunoaşterea mediului - 597
Aspecte ale reglementării activităţii bancare - 373
Aspecte biochimice şi terapeutice ale produselor vegetale - 889
Aspecte de alergologie şi imunologie în practica medicală - 998
Aspecte definitorii ale managementului educaţional - 1152
Aspecte metodico-ştiinţifice în activizarea şi îmbogăţirea vocabularului în ciclul
primar - 543
Aspecte metodologice şi aplicative referitoare la comunicarea televizuală : studiu
în management educaţional - 622
Aspecte pedagogice, psihologice şi metodice privind învăţarea decalogului în ciclul
liceal - 127
Aspecte privind protecţia infrastructurilor critice : necesităţi, vulnerabilităţi,
proiecţii - 513
Aspecte privind rezolvarea în ciclul primar a problemelor prin metoda reducerii la
unitate - 617
Aspecte semantice ale terminologiei informatice - 29
Aspecte specifice ale managementului resurselor umane în instituţii şcolare - 1115
Aspecte stilistice şi vocalitate în oratoriul baroc - 1277
Aspecte teoretice pentru examenul de licenţă la specializarea C.I.G. - 542
Aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea în turism - 1197
Assess the assessment - 1360
Les associations vegetales de Roumanie - 1056
Aşa grăit-a Brâncuşi - 1740
Aşa grăit-a Zarathustra - 1585
At the watershed - 1640
Atelier 35 - 1225
Atena şi Ierusalim - 1991
Atitudinea elevilor din ciclul primar faţă de succesul şi insuccesul şcolar - 632
Atlas geografic general - 2049
CIP 483

Au point de partage des eaux - 1640


Audit financiar : misiuni de asigurare şi servicii conexe - 1193
Audit intern : caiet de seminar - 1196
Autografe de la Nichita Stănescu - 94
Auxiliar curricular : clasa a XI-a : Modulul Instrumente de plată : ghid de aplicaţii
practice - 363
Auxiliar curricular la Modulul Organizarea resurselor umane : clasa a XI-a : ghid
pentru aplicaţii practice : Comunicarea eficientă - 1113
Auxiliar curricular pentru mediul concurenţial al afacerilor : îndrumător pentru
aplicaţii practice : domeniul servicii - 405
Avangarda filosofiei limbajului : cunoaşterea şi limbajul poetic - 1474
Avatarurile Sophiei - 106
Aventurile lui Dabada şi Nubanu - 1750

Baba-Oarba - 681
Bacalaureat 2012 - Matematică M2 : modele de subiecte - 782
Balaurul în imaginarul folcloric românesc : simbolul dragonului între Orient şi
Occident - 758
Banatul, cuvânt şi pământ românesc - 2087
Bancuri belea despre el şi ea - 1633
Bancuri cu bărbaţi şi suferinţele lor - 1737
Bancuri cu beţivi, animale de tot felul şi avocaţi - 1736
Bancuri cu blonde - 1738
Bancuri cu morală - 1739
Bancuri scurte şi absurde - 1735
Bancuri super tari cu olteni, moldoveni, unguri şi alte naţii - 1634
Banking for business administration : theory cases and applications - 359
Barni könyve - 2019
Baronul Roşu : memorii de război 1914-1918 - 1586
Basme - 1773-1775
Basme populare nigeriene şi alte poveşti - 1543
Basme, nuvele, teatru - 1704
Basmele lui Ion Creangă : geneză şi originalitate - 1465
Basmele şi poveştile copilăriei mele : auxiliar curricular - 1959
Báthory évkönyv 2010-2011 - 545
Baza energetică pentru agricultură : ghid - 1049
Bazele contabilităţii : aplicaţii practice - 1184
Bazele microsistemelor mecatronice MEMS - 1210
Bazinul hidrografic Prut : studiu de hidrologie - 878
484 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Băiuţeii - 1728
Bănci populare în judeţul Neamţ - 374
Bella Proxima : antologie de science fiction croat - 1982
Berbecul de la cruce - 1908
Betriebliches finanzmanagement : investitionen und finanzierung - 1149
Biblia - 175
Biblia 1688 - 176
Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament tipărită
întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, domnul Ţării
Româneşti - 176
Biblia celor mici - 208-209
Biblia de la Bucureşti - 176
Biblia lui Şerban Cantacuzino - 176
Biblia. (română ; 1688). - 176
Biblioteca de sentimente - 1657
Bill Evans - 1287
Binecuvântatul ţărm - 1554
Biologie celulară şi histologie generală - 916
Biologie celulară şi moleculară - 890
Biologie celulară şi moleculară : îndrumător de laborator - 890
Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale - 1133
Biotehnologii microbiene şi industriale - 897
Biotransformări sub influenţa psihicului : bioalchimia umană - 147
Birotică profesională Word 2010, Excel 2010 - 26
Biserica în lume : dezbateri actuale - 180
Blestemul dacic - 1702
Blonda, chiorul şi piticul : teatru - 1802
Blue in vitro - 1972
Bobo şi oul buclucaş - 92
Boboc de fericire - 1851
Boldog sziszüphosz : haikuk : 2012. január - december - 2011
Bolile sufleteşti şi vindecarea lor în scrierile sfântului Ioan Gură de Aur - 241
Bonjour, fericire! - 1529
Booklet grammaire française : la phrase - 1339
Booklet grammaire française : le discours raporté - 1338
Booklet grammaire française : le nom A1-A2 - 1340
Booklet grammaire française : le nom B1-B2 - 1377
Booklet grammaire française : le verb A1-A2 - 1341
Booklet grammaire française : le verb B1-B2 - 1342
Booklet's English grammar : Irregular verbs - 1343
Booklet's English grammar : Syntax A1-A2 - 1344
CIP 485

Booklet's English grammar : Syntax B1-B2 - 1345


Booklet's English grammar : the noun A1-A2 - 1346
Booklet's English grammar : the noun B1-B2 - 1347
Booklet's English grammar : the verb A1-A2 - 1348
Booklet's English grammar : the verb B1-B2 - 1349
Botanică farmaceutică sistematică - 950
Brăţările prieteniei - 1262
Brâncuşiana : tabăra de sculptură din Hobiţa-Gorj : 1980-1981 - 1260
Bridge team management : suport de curs - 1134
Brigada de la Ibrail - 520
Broderie manuală : auxiliar didactic CDL : clasa a IX-a - Tehnician designer
vestimentar - 1250
Broderie mecanică : auxiliar didactic CDL : clasa a X-a - Tehnician designer
vestimentar - 1251
Broşura CHAMP : sistem integrat de management în administraţia locală : proiect
CHAMP - 1102
Bucatele noastre : reţete de primăvară - 1099
Bucureşti : memoria unui oraş : album - 1240
Bucuria de a fi - 1801
Bucuria de a trăi viaţa în Hristos - 198
Bunele maniere : carte de colorat - 68
Bunele maniere în afaceri : eticheta care aduce profit - 761
Bursa îngerilor - 1768
Burse internaţionale de mărfuri - 420
Business to business marketing : curs universitar - 416
Buzau County : monographic album : Le département de Buzau : album
monographique : monographisches album : album monografico - 2063
Buzău : să ne cunoaştem judeţul - 2062

Cadeţii muzicieni : între tradiţie şi mutaţiile modernităţii - 1280


Cai şi ponei - 90
Caiet de abilităţi practice : clasa a IV-a : auxiliar - 712
Caiet de aplicaţii practice la geografia continentelor extraeuropene : clasa a VII-a -
2053
Caiet de aplicaţii practice la geografia Europei : clasa a VI-a - 2052
Caiet de aplicaţii practice la geografia României : clasa a VIII-a - 2059
Caiet de aplicaţii practice la geografie clasa a V-a - 2054
Caiet de exerciţii : fişe de lucru pentru clasa a VIII-a - 1420
Caiet de lucru la matematică - 822
486 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Caiet de seminarii : Drept constituţional şi instituţii politice : sistemul


constituţional românesc - 453
Caiet de teme interdisciplinare pentru clasa I - 556
Caiet pentru seminarul de limba engleză - 1359
Caietele Colocviilor constructorilor de nave - 1041
Caietul magic : clasa a III-a - 549
Calcul modern al rulmenţilor - 1030
Calcul neuronal : teorie şi aplicaţii economice - 31
Calculul la foc al elementelor de beton armat : culegere de probleme - 1214
Calea celui care se hrăneşte cu lumină - 275
Calea rătăcită : o privire asupra artei populare româneşti - 756
Calea robilor - 1943
Calendarul sărbătorilor - 719
Calitatea şi managementul calităţii în educaţie - 729
Calitatea şi utilizarea apelor din bazinul hidrografic Prut şi măsuri de protecţie a
mediului şi conservare a biodiversităţii - 879
Calitatea vieţii la omul suferind ; Alimentaţie şi spiritualitate creştin-ortodoxă -
908
Calomnierea lui Isus : şase minciuni pe care le spune lumea despre Omul care a
afirmat că este Dumnezeu - 242
Calvarul detenţiei - 1790
Campanie de relaţii publice în grădiniţă - 610
Campanie de relaţii publice pentru conştientizarea importanţei protecţiei datelor cu
caracter personal în mediul virtual - 6
Caracteristici generale ale copiilor supradotaţi - 135
Caragiale şi literatura universală : texte critice - 1505
Carcinomul hepatocelular - 974
Care and nutrition of new-born and Toddler - 907
Carte de colorat cu ghicitori : animale - 72
Carte de colorat cu ghicitori : obiecte - 71
Carte de colorat cu ghicitori : plante - 70
Carte de colorat cu ghicitori, anotimpuri şi fenomene - 73
Carte de colorat icoane : praznicele împărăteşti - 1227
Carte de şoptit la ureche sau Şoapte pentru David : cântece şi poezii pentru cei mai
dragi copii - 1884
Carte pentru copii şi tineri cu diabet zaharat tip 1 - 957
Cartea cu anotimpuri - 1653
Cartea de bucate a Centrului Lifestyle Herghelia : nutriţie pentru oameni sănătoşi şi
bolnavi - 923
Cartea junglei : carte de colorat - 58
Cartea junglei de cuvinte tocmai bune de ţinut minte - 621
CIP 487

Cartea mea cu poveşti : (poveşti din literatura română) : auxiliar curricular de


spijin pentru clasele I-IV - 1741
Cartuşe - 1872
Carul cu boi : pictura în România : 1800-2000 - 1267
Caruselul timpului : poveştiri de azi pentru copii şi părinţi - 1787
Casa în flăcări : despre regie şi dramaturgie - 1226
Casa pasivă - 887
Catalizatori pentru hidrogenare selectivă a acetilenei şi stirenului - 1208
Categoria diatezei în limba română contemporană - 1414
Călăraşul pentru pitici, colorat de noi, cei mici - 59
Călătoria mea, viaţa mea - 1786
Călăuză în credinţa ortodoxă - 236
Căldăruşa plină - 685
Călimara fermecată - 1931
Căminarul - 1762
Cărăşeni de neuitat - 2068
Cărticică înspre... minte, trup şi suflet : mic tratat de bunăstare - 928
Cărţile destinului : oracolul Lenormand pentru toţi - 102
Cărţile destinului : oracolul Lenormand pentru toţi : workbook - 103
Căţeluş cu părul creţ - 684
Căţeluşul Fulger-Viu - 1781
Căutări - 101
Căutând papucii... - 1955
Când dimineţi se-ascund - 1863
Când pronia îngăduie - 1925
Când voi da socoteală mării : poezii - 1977
Cântare de biruinţă cântând - 254
Cântarea, ca meditaţie - 184
Cântecul broscuţelor - 682
Cântecul ruilor - 1824
Ce a văzut câinele şi alte aventuri - 132
Ce duminică frumoasă! - 1595
Ce îşi doreşte fiecare fată - 190
Ce ne facem, doamnelor?! - 1887
Ce nu spune Biblia - 183
Ce să fac cu moştenirea? - 1578
Ce şi cât am învăţat ca să trec la evaluat : teste limba română : evaluare naţională -
1412
Cei 12 apostoli şi credinţa în Iisus Hristos : cei 70 de ucenici ai Domnului - 171
Cei 12 apostoli şi credinţa în Isus Hristos : cei 70 de ucenici ai Domnului - 170
Cei şapte ani de acasă - 750
488 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Cei trei purceluşi - 1983


Cei trei purceluşi : poveşti ilustrate - 60
Cele treisprezece motive - 1521
Cell sources for cartilage regeneration - 977
Cenaclul de poezie şi proză "Amprente literare" - 1450
Cercetarea plantelor medicinale din perimetrul localităţii Bala : implicaţii în
procesul didactic - 937
Cercul de stele : 32 de eseuri despre astronomie, destin şi nemurire - 104
Cetăţi medievale din România : monografie - 1239
Challenges within the built environment : 120 years of higher education in
arhitecture - 675
Cheiţa de aur : (Buratino) - 1992
Chemarea lui Isus - 217
Chezăşie pentru libertate - 1880
Chimia compuşilor coordinativi - 872
Chimia prin experimente - 873
Chimie : clasele VII-XII - 868
Chimie : culegere pentru clasele VII-IX - 863
Chimie organică : culegere de aplicaţii teoretice - 866
Chimie perfectă - 1534
Chipul iconic : crochiuri antropologice - reflexii ale chipului mistico-teologic
ghelasian - 227
Chipul neştiut al lui Iisus - 228
Chipul speranţei - 1629
Chronosophia : chipuri ale timpului - 99
Cicatrice de zbor - 1770
Cioburi - 1778
Ciocnirea şi explozia civilizaţiilor monetare - 372
Ciocoii vechi şi noi - 1725
Cioran : concepte şi idei fundamentale - 1491
Cipi îşi caută căsuţa : poveste ilustrată - 1946
Circul fără cupolă - 1784
Cireşe pentru Mareşal - 1761
Citadine - 1671
Citind, rescriind - 1470
Clasa insecta, ordinul trichoptera, subordinul integripalpia : (bioindicatori ai apelor
dulci) - 900
Classroom assessment techniques - 1361
Clopotele Ierusalimului - 1994
Clubul virginelor - 1524
Coco Chanel : un mit - 1213
CIP 489

Codrul Ducelui - 1759


Codul bunelor maniere în şcoală - 766
Codul de procedură fiscală şi Normele metodologice - 362
Codul de procedură penală - 433
Codul de procedură penală şi 5 legi uzuale - 432
Codul penal - 433
Codul penal şi legile conexe - 434
Codul personalităţii : cum să-ţi înţelegi şeful, colegii, prietenii ... şi chiar pe tine
însuţi - 160
Colaborarea şcoală-familie în vederea unei integrări optime a elevilor în viaţa
şcolară - 114
Colaboratoare - 1562
Collected stories - 1449
Collection of studies regarding evolution in accounting - 1190
Colorăm dinozaurii - 566
Colţ alb - 1546
Comedia existenţei la Dumitru Radu Popescu - 1495
Comerţ internaţional : manual de studiu individual - 408
Communication matters : aspectele comunicării contează - 287
Communiquer en français 2 : cahier d'exercices - 1372
Comoara blestemată - 1836
Comorile Albei : însemnări de drum - 378
Comorile Transilvaniei : Târgu-Mureş - 1270
Competenţa didactică şi inteligenţa emoţională - 119
Competenţe antreprenoriale - 503
Competenţe informatice - 16
Competenţe în evaluare pentru şcoala românească : sesiune anuală de comunicări
ale cadrelor didactice : Suceava, 2012 - 567
Complemente de matematică pentru gimnaziu - 827
Complexul sălii de aşteptare - 1691
Componente electronice pasive : rezistoare, condensatoare, inductoare : probleme -
1023
Comportamente relevante pentru sănătatea personalului militar : consumul de tutun
- 932
Compozite stratificate - 1006
Compoziţia : între dogmă şi miracol - 1255
Compuneri tematice : pentru clasele III-V - 563
Compunerile şcolare - 1325
Comuna Chiojdeni : un colţ de rai râmnicean - 2024
Comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa - 2043
Comuna Milcovul şi monumentele sale - 2025
490 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Comuna Punghina, judeţul Mehedinţi : monografie - 2034


Comunicare audio-vizuală : note de curs - 297
Comunicare în limba engleză - 1364
Comunicare profesională - 288
Comunicare şi limbaj economic - 390
Comunicare şi performanţă în realizarea unor sarcini de grup : (studiu la Liceul
Teoretic "Liviu Rebreanu" Turda) - 557
Comunicarea în afaceri - 284
Comunicarea în cultura tradiţională : colinda la români - 763
Comunicarea la preşcolari : noi orientări - 627
Comunitatea elenă din Prahova - 318
Concepte de bază în terminologie, comunicare, relaţii publice şi media - 1203
Concepte privind calitatea vieţii populaţiei active din România - 299
Concursul interactiv pe teme geografice ''Mihai David'' - 2056
Conduita motrică, valori şi atitudini - 1319
Conectarea instituţiilor din circuitul juridic şi cel de îngrijire pentru reabilitarea
consumatorilor de droguri care au comis fapte penale - 475
Confesiuni pe praguri de dureri - 1907
Confortul în spaţiul arhitectural - 1089
Confruntarea cu ruşinea : familii în recuperare - 126
Conlucrarea dintre hardware şi software la transmisia şi procesarea semnalului
informaţional - 11
Consilierea carierei - 629
Consilierea copiilor preşcolari şi a familiilor lor - 659
Consilierea copiilor supradotaţi - 134
Consilierea elevilor de gimnaziu în vederea planificării carierei - 571
Consiliul judeţean Timiş - 500
Constantin Brâncuşi : monografie - 1254
Contabilitate : (proceduri) - 1187
Contabilitate : manual de studiu individual - 1191
Contabilitate creativă - 1177
Contabilitate de gestiune : curs în tehnologie IFR - 1179
Contabilitate financiară pentru întreprinderi mici şi mijlocii - 1178
Contabilitate şi audit financiar : note de curs - 1201
Contabilitate şi informatică de gestiune : teste grilă (pentru examenul de licenţă) -
1182
Contabilitatea şi auditul financiar la instituţiile de credit - 1200
Contabilitatea unităţilor de cult : noţiuni generale - 1194
Contemporary Romanian poets : six leading contemporary poets from Romanian -
1453
Contracte civile - 449
CIP 491

Contribuţia activităţilor de cunoaştere a mediului înconjurător la formarea


personalităţii copiilor - 112
Contribuţii la ameliorarea crapului de cultură în condiţiile ecologice ale amenajării
piscicole Movileni - judeţul Iaşi - 1078
Contribuţii la didactica geografiei din învăţământul preuniversitar românesc - 568
Controlling : an international business perspective - 402
Controlul activităţii autorităţilor administraţiei publice - 504
Controlul şi expertiza calităţii laptelui şi a produselor lactate - 1087
Conţinutul, caracteristicile şi evoluţia pieţei muncii în procesul consolidării
economiei de piaţă şi integrării României în Uniunea Europeană - 351
Conversaţie la scara cerului cu Aurelia Balaban - 742
Convorbiri însingurate - 1926
Cooperaţia de consum : principii şi valori ale cooperaţiei - 355
Cooperaţia de consum din România în anii 1950-2010 : studiu critic - 356
Copiii învaţă ceea ce trăiesc : educaţia care insuflă valori - 661
Copila soarelui - 1811
Copilăria pe scenă : (programe artistice pentru serbările şcolare de iarnă) - 664
Copilul german - 1519
Copilul şi arborele : studiu de caz - 163
Corespondenţă - 50
Corespondenţă comercială în limba germană - 1378
Corpul meu - 65
Corpul uman : carte de colorat - 69
Corpus Hermeticum - 107
Correspondance commerciale : cahier d'exercices - 1371
Costumul popular românesc mureşean - 744
Cotarii (specii de Geometridae) din sudul României, gradaţie de trei ani (2007-
2009) - 1053
Crai nou : antologia Concursului naţional de creaţie "Vasile Alecsandri" : ediţia a
VI-a, 2011-2012 - 1688
Crăciun fericit! : (Apasă şi ascultă) - 61
Crăiasa zăpezii - 1513
Crâmpei din viaţa Silviei - 1930
Crâmpeie de suflet - 181
Crearea unei baze de date - Biblioteca unei şcoli - 5
Creată pentru a fi ajutorul potrivit : află cum Dumnezeu poate să îţi dea căsnicie
împlinită - 259
Creative facets of the translational process - 579
Creativitate şi discurs publicitar - 1204
Creativitatea - 618
Creaţii literare ale elevilor şi cadrelor didactice - 1828
492 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Credinţă şi economie : un eseu despre cunoaştere, credinţă, virtuţi şi performanţă -


206
Creditul ipotecar - 368
Creionelul fermecat : fişe pentru scriere - elemente pregătitoare - 603
Creşterea cabalinelor - 1082
Creşterea dirijată a salmonidelor - 901
Creşterea eficienţei activităţii angajaţilor - 353
Criminologie - 426
Criterii de evaluare a propunerilor de proiecte în domeniul educaţiei şi formării pe
exemple - 541
Critica literară feministă : perspectivă comparatistă - 1467
Critica raţiunii utopice - 278
Criza economică : analiza secvenţială - 384
Criza în familie şi delincvenţa juvenilă - 302
Crochiu al şcolii de compoziţie clujene, focalizat pe analiza simfoniilor mentorului
ei, Sigismund Toduţă - 1297
Cronica învăţământului din Vama Buzăului - 707
Cronoliţii - 1574
Cross-disciplinary glossary focused on the issue of brownfields regeneration - 1039
Cruciaţii aerului : Grupul 7 Vânătoare în campania anului 1941 - 518
Crucile de piatră de pe Valea Caraşului - 1235
Családfa - 1590
Csendes csodák - 2017
Cu ciocan şi cleştişor - 683
Cu povestitorul acasă la poveste : serbări pentru preşcolari şi şcolari - 678
Cu ziua ta începe primăvara : fişe, poezii pentru mame şi copii - 1821
Cugetări, Reflecţii, Maxime - 1771
Cugetări, trăiri, sentimente, într-un curcubeu de ... alese cuvinte - 1672
Culegere de ghicitori matematice - 1689
Culegere de matematică : clasa a III-a - 838
Culegere de muzică folk, muzică uşoară, cântece de munte - 1300
Culegere de probleme de matematică pentru clasa a V-a - 803
Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VI-a - 804
Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a - 805
Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VIII-a - 806
Culegere de proverburi sau Povestea vorbii - 1857
Culegere de teste grilă - 437
Culegere de teste grilă pentru examenul de licenţă - 438
Culegere de texte literare şi exerciţii aplicative pentru clasa a III-a : material
auxiliar curricular - 1432
Culoarea, un atu?! - 558
CIP 493

Cultivarea ecologică a unor plante medicinale - 1061


Cultura autentic românească a Ţinutului Herţa - 2090
Cultura ieşeană printre schele - 46
Cultura organizaţională şcolară : consideraţii teoretice şi practice - 1141
Cultura trandafirilor : pentru decor şi flori tăiate - 1055
Culturi organizaţionale şi profesionale - 645
Culturi şi organizaţii : softul mental : cooperarea interculturală şi importanţa ei
pentru supravieţuire - 293
Cum am devenit un romancier celebru - 1538
Cum bate valul ... - 1533
Cum pot fi/deveni alimentele toxice? - 922
Cum să câştigăm de partea noastră copiii şi adolescenţii, acasă şi la şcoală : manual
pentru părinţi, profesori şi consilieri - 734
Cum să fii AS în creşterea şi îngrijirea copilului : ghid practic şi inteligent - 926
Cum să fii părinte bun pentru adolescenţi - 137
Cum să îţi faci timp - 151
Cum să mâncăm sănătos - 922
Cunoaşterea copilului - condiţia esenţială pentru reuşita procesului instructiv-
educativ - 111
Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate pentru examenul de licenţă -
329
Cununa fiinţării II - 1776
Cuore - 1593
Curajul de a reuşi : secretele succesului unui multiplu medaliat olimpic căruia
nimeni nu îi dădea şanse de reuşită - 133
Curs de biologie celulară şi moleculară - 892
Curs de biologie generală - 891
Curs de drept penal : partea specială - 496
Curs de drept procesual penal : partea specială - 495
Curs de dreptul familiei - 490
Curs de farmacologie pentru cadre medii - 947
Curs practic ''Pentru Viaţă'' : ghidul manierelor elegante pentru adolescenţi - 743
Curs practic de implantologie orală - 963
Curs practic de limba germană - 1333
Cuvântul ca o pradă : antologie de poezie şi proză a cenaclului literar on-line
''Noduri şi Semne'' - 1700
Cuvântul răstignit - 1837
Cuvinte de mântuire pentru vremurile în care trăim - 182
Cuvinte încrucişate - 1793
Cuvinte şi expresii biblice în limba română : o analiză retorico-stilistică - 214
Cuvinte verzi - 1917
494 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

DacoRomânia : anul interdicţiei de a fi : 362 (8362 după Zamolse) - 2078


Dama de pică : povestiri - 1989
Dansul dragonului - 1890
Daruri pentru mama - 62
Datini stăbune din Ţara Năsăudului - 747
Daţi-mi voie! - 1891
De ce ucid femeile - 1713
De dorul tău... - 1645
De la activităţile matematice intradisciplinare la cele interdisciplinare - 575
De la bine la excelent : cum să ai o viaţă nesperat de fumoasă - 165
De la lupul din sălbăticie la câinele-lup din gospodărie - 1076
De Paşte, ne jucăm şi decorăm - 63
Decident - decizie - transformare : concepţii de gestionare a transformării în
decizia militară : posibilităţi de aplicare în armata română - 516
Declaraţii de adeziune - 50
Definiţia spiritului : literatură şi muzică - 1283
Degajări din prize, încenturări, strangulări - 1321
Degeţelele - 686
Degeţica - 1514
Degeţica : poveşti ilustrate - 64
Delicatese... umoristice - 1687
Democraţia parlamentară - 444
Depoluarea aerului - 771
Deschiderea poemului : exerciţii hermeneutice - 1456
Descifrând fotografia - 1271
Descifrând modernitatea - 1228
Descoperă tainele gramaticii : clasa a V-a - 1393
Descoperind China - 1945
Desculţă prin iarba verde : poezie populară în grai - 1874
Despe fraţii de alte credinţe : pledoarie pentru ecumenism - 207
Despre cinstirea Sfintei icoane - 263
Despre democraţie în Europa Unită - 308
Despre lucrurile ultime - 164
Despre natura omului - 108
Despre noi : 20 de răspunsuri la întrebarea †Ce vrei să te faci când vei fi
mare?†- 315
Despre viaţă şi mântuire : tâlcuiri la lecturile biblice din slujba Sfântului Maslu -
233
Destăinuirile lui Dănuţ - 1756
CIP 495

Destăinuri târzii - 1789


Destine comune : viaţa femeilor între public şi privat : Ţara Românească, Moldova
şi Transilvania : (secolele XV-XVII) - 749
Destine fericite - 123
Detecţia minciunii şi a comportamentului simulant : dileme şi oportunităţi - 169
Determinarea calităţii solului - 1062
Deutsch mit Bildern für alle Kinder - 1356
Deutsche Literatur in Epochen - von der Auflelärung bis zum Realismus - 1481
Deutsche Literatur von der Auf Klärung bis zum Realismus - 1482
Deviance and normality SICAP 20 - 290
Devianţă şi normalitate - 290
Dezvoltarea capacităţii administrative - 507
Dezvoltarea deprinderilor motrice la preşcolari - 656
Dezvoltarea durabilă, egalităţii de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii
în învăţământ - 548
Dezvoltarea limbajului copilului preşcolar în contextul reformei învăţământului -
565
Diagnostic psihodinamic operaţional OPD-2 : manual de diagnostic şi planificarea
terapiei - 965
Diagnosticare prin GC-MS - 869
Dialog social şi rezolvarea conflictelor în învăţământul preuniversitar - 669
Dialogues croisés - 1439
Dialoguri încrucişate - 1439
Dialoguri la Athos - 196
Dictare divină - 1799
Dicţionar al inventatorilor români contemporani - 1
Dicţionar de antonime - 1399
Dicţionar de neologisme - 1398
Dicţionar de personaje literare IX-XII - 1458
Dicţionar de personaje literare V-VIII - 1479
Dicţionar de scriitori francezi - 1459
Dicţionar economic englez-român - 331
Dicţionar educaţie tehnologică - 1013
Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie : român-englez-francez :
Electrotehnică ELTH 9 : supraconductibilitate, materiale supraconductoare -
1025
Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie : telecomunicaţii : român-englez-
francez - 1024
Dicţionar istoric - 2072
Dicţionar istoric, arheologic şi geografic al României - 2095
Dicţionar român-englez de termeni arhivistici - 2071
496 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Dicţionarul limbii române : pentru elevi - 1328


Dicţionarul personajelor din teatrul lui I. L. Caragiale - 1460
Didactica biologiei - 725
Didactica disciplinelor din învăţământul primar : Ştiinţe ale naturii şi Geografie -
639
Didactica genului epic în ciclul primar : ghid teoretico-aplicativ - 640
Didactica matematicii în învăţământul preşcolar - primar - 676
Diferenţele bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile - 330
Diferenţiabilitate şi fractalitate în dinamica fluidelor - 859
Dihotomia genului - 1827
DIM : sarabanda în golful Aden - 1257
Dimensionarea instalaţiilor electrice : auxiliar curricular - domeniul tehnic :
tehnician în instalaţii electrice - 1004
Dimensionarea şi ranforsarea structurilor rutiere : teorie şi exemple de calcul -
1038
Dimensiuni ale educaţiei artistice - 580
Dimorfismul erupţiei dentare - 975
Din compunerile mele : clasa a IV-a - 701
Din creaţia pictorului Gheorghe Suciu : flori şi ulcele de altcândva : candid elogiu
al neoliticului - 1259
Din dragoste pentru mama - 1932
Din fântâna lirei mele - 1843
Din lumea celor care nu cuvântă - 1733
Dinah Washington - 1287
Dinamica efortului în antrenamentul de kaiac - 1309
Dincolo de limitele cunoaşterii - 2
Director în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştri - 646
Disciplina religie : necesitate şi importanţă - 243
Discover Neamţ through youth - 1311
Discursul omiletic din perspectiva ştiinţelor comunicării - 273
Distrito Buzau - 2063
Distrugerea şi cucerirea României fără război : carte document - 2105
Dizzy Gillespie - 1287
Doi ani de aparentă pace - 304
Domnişoara Einstein - 1564
Dorinţă şi speranţă - 1678
Dostoevski şi Soljeniţîn : doi profeţi ai Rusiei - 1442
Dozimetrie retrospectivă luminescentă cu aplicaţii în arheologie, geologie şi mediu
- 858
Dracula : viaţa şi legenda - 754
Drept administrativ : caiet de seminar - 479
CIP 497

Drept administrativ : partea generală - 480


Drept administrativ : selecţie de avize, decizii şi hotărâri relevante ale Curţii
Constituţionale : (pentru studenţii Facultăţii de Drept) - 440
Drept civil : obligaţii - 494
Drept civil : partea generală - 435
Drept civil şi procedură civilă - 441
Drept comercial - 469
Drept comercial : semestrul II - 430
Drept comercial român - 425
Drept constituţional european - 483
Drept penal - partea specială II - 459
Drept procesual penal : partea specială - 466
Dreptul asigurărilor : caiet de seminar - 455
Dreptul de a trăi - 1853
Dreptul muncii - 463
Dreptul succesoral - 450
Drumul robilor - 1772
Duke Ellington - 1287
Dulciuri pentru sărbători - 1094
Duminică de oameni singuri - 1879
Dumitru Macovei - 1253
Durerea de a fi - 1833

E-business : concepte, componente, aplicaţii - 19


Echilibre în soluţii apoase : constante condiţionale : principii, aplicaţii numerice,
programe dedicate - 870
Echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule - 1026
Echipamente numerice pentru instalaţii electromagnetice - 24
Ecologie generală : îndrumător pentru lucrări practice de laborator - 885
Ecologie practică - 895
Econometrie : note de curs şi aplicaţii - 339
Economia binelui şi a răului : în căutarea sensului economic, de la Ghilgameş la
Well Street - 399
Economia comerţului, turismului şi serviciilor : teste grilă (pentru examenul de
licenţă) - 332
Economia mediului - 775
Economia mondială : manual de studiu individual - 380
Economia producţiei în ferma de vaci - 1085
Economia serviciilor : manual de studiu individual - 385
498 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Economia turismului : manual de studiu individual - 391


Economie - 387
Economie comercială : manual de studiu individual - 417
Economie politică - 327
Economie şi dezvoltare regională : caiet de seminar - 341
Economisire şi previziune în asigurările de viaţă - 529
Ecouri repetate : (versuri) - 1886
Educarea capacităţilor creatoare în desfăşurarea jocurilor logice : clasele I-IV - 581
Educarea limbajului preşcolarilor prin jocul didactic - 660
Educarea preşcolarilor pentru cunoaşterea mediului : lucrare metodico-ştiinţifică -
773
Educaţie activă şi creativă - 588
Educaţie fizică şi sport adaptat în afecţiunile sistemului nervos - 1313
Educaţie şi cultură în secolul fanariot - 2108
Efectul de seră - 874
Eficienţa educaţiei incluzive în şcoală : simpozion internaţional : studii şi
comunicări : ediţia I, Câmpia Turzii, aprilie 2012 - 589
Eficienţa managementului şcolar - 572
Efortul depus în jocul de volei şi eficienţa acestuia concretizat pe posturi şi
elemente tehnico-tactice - 1310
Egészségszociológia - 283
El e cu minciuna, Ea vorbeşte-ntruna - 148
Elaborarea şi validarea unui sistem de predicţie asupra reuşitei şcolare la debutul
şcolarităţii - 709
Electrocinetica : culegere de probleme - 846
Electromagnetism : culegere de probleme - 847
Elegiile vieneze - 1669
Elemente de citotoxicologie - 934
Elemente de ecologie şi protecţia mediului - 884
Elemente de econometrie asistată de Excel - 342
Elemente de geopolitică şi relaţii internaţionale - 313
Elemente de inginerie mecanică : organe de maşini : aplicaţii rezolvate la seminar
şi probleme de sinteză date la examen - 1012
Elemente de logopedie : tradiţional şi modern în logopedie : ghid metodic - 590
Elemente de metodologie didactică folosite în predarea-învăţarea chimiei : metode
interactive de grup - 864
Elemente de modelare economică - 323
Elemente de pedagogie creştină şi didactică în procesul instructiv-educativ la
disciplina religie - 244
Elemente de teoria grafurilor - 799
Elemente figurate sanguine : fiziologie şi explorare - 909
CIP 499

Elena Nencov şi păpuşile sale - 759


Elenic şi creştin în Bizanţul timpuriu - 39
Elenism şi bizantinism - 38
Ella Fitzgerald - 1287
Az első villamos - 2002
Emigrant sau repatriat : povestea românilor din afara graniţelor - 316
Eminescu la Botoşani şi Cenăuţi - 1478
Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében - 1238
Emoţiile primului an şcolar - 619
Empreintes poétiques - 1597
En las aguas vertientes - 1640
Enciclopedia religiilor - 199
Ének-zene I-II. osztály : kézikönyv tanítók és tanítójelöltek számára - 1281
Engleza pentru începători & CD audio - 1373
Engleza rapidă - 1379
English for policing purposes : an English language course book for law
enforcement students and professionals - 1385
English language course for law enforcement students - 1355
Epigrame şi madrigale din lumea teatrului - 1797
Epistola către Filimon - 191
Epistola lui Iuda - 192
Epistolar avangardist - 1785
Epoca Imperialismului - 2073
Equivalence and non-equivalence in Călinescu's Enigma Otiliei - 1496
Az érzelmi intelligencia fejlődése óvodás- és kisiskoláskorban - 141
Esenţialul Vechiului Testament - 173
Essays of English (Irish) literature - 1461
Este capitalismul în pragul falimentului? - 325
Estetica lui Norman Manea - 1509
Eşti cât povesteşti : o fenomenologie a basmului popular românesc - 1493
Eternitatea carpatică - 1648
Etica în afaceri - 168
Etica şi deontologia profesională - 167
Eu & tu : entitatea umană şi timpul universal - 34
Eu şi cei din jurul meu - 139
Eu şi timpul! : viaţă, vocaţie, viziune - 1293
Europa fără frontiere - 478
Europe without frontiers - 478
Euterpe - 1979
Evadări ratate - 1975
Evaluarea continuă : forme de evaluare a progresului şcolar - 546
500 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Evaluarea în contabilitate : teorie şi metodă - 1188


Evaluarea în învăţământul primar - 728
Evaluarea locului de muncă - fişa de specificare a postului : auxiliar curricular la
Modulul Organizarea Resurselor Umane : clasa a XI-a : îndrumător pentru
aplicaţii practice - 347
Evaluarea performanţelor în învăţământul preuniversitar - 663
Evaluarea randamentului şcolar în învăţământul primar la matematică - 713
Evaluarea randamentului şcolar la disciplina biologie - 886
Evanghelia necunoscută - 1986
Evoluţii ale paradigmei curriculumului în societatea postmodernă - 703
Evreul improbabil : Mihail Sebastian : o monografie ideologică - 1480
Excluziunea socială a populaţiei de rromi din România - 317
Exercitarea autorităţii părinteşti după divorţ - 458
Exerciţii de dialogism in Demonii şi Portretul lui Dorian Gray - 1497
Exerciţii de gramatică cehă : cheia exerciţiilor - 1374
Exerciţii de gramatică pentru ciclul primar - 1401
Exerciţii grafice : caiet de lucru pentru clasa pregătitoare - 564
Exerciţii şi probleme pentru concursul de matematică ''Euclid'' : clasele III-VIII -
843
Exerciţii şi probleme recapitulative pentru clasele a IX-a şi a X-a - 824
Exigenţele şi utilitatea lecturii etnologice : in honorem Nicolae Constantinescu -
748
Exil - 1996
Existenţă şi predicţie - 109
Experienţe de economie socială : manual de proceduri şi modele de bună practică
în economie socială - 333
Exploatarea eficientă a reţelelor integrate digitale în transmiterea şi procesarea
informaţiilor - 1019
''Ezernyi fűszál zeng tücsökzenét...'' : köszöntő kötet P. Dombi Erzsébet tiszteletére
- 1468

Fabrica de dosare - 45
Fabricarea şi utilizarea produselor refractare - 1221
Fabule - 1434, 1600, 1947
Fabule contemporane şi parodii nu numai pentru copii - 1715
Facultatea de Drept : teste grilă : (pentru examenul de licenţă) - 447
Familia, naşterea, tehnologii medicale de reproducere asistată (poziţii teologice,
medicale, juridice, filozofice) - 908
CIP 501

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate :
suport de curs - 1172
Fascinaţia şi magia scenei : actorul Vladimir Jurăscu şi cronicarii teatrali - 1303
Fata Morgana - 1910
Fă-mă, tată, din nou, păun! - 1723
Fântâna dorurilor - 1726
Fântâna şi izvorul - 1621
Feasibility study on use of manned ship models for training in Romania - 1043
Fecioara Maria de la Guadalupe - 240
Fehérlófia : magyar népmesék - 1999
Femeia albă pe bicicletă verde - 1560
Femeia cu carne albă - 1613
Feminist Voices in Victorian Literature : a Study on Three Women Novelists and
Their Adolescent Heroines - 1443
Fenomene de contact : lucrări de laborator - 856
Fetele : cum să le creştem - 582
Fetiţa cu chibriturile : carte de colorat - 66
Fiare şi oameni - 1968
Fii propriul tău şaman : vindecă-te pe tine şi pe cei din jur cu medicina energetică a
secolului XXI - 945
Fii un lider mai bun : învaţă din provocări şi dezvoltă-te - 300
File de monografie : de la comună la sat - 2028
File din istoria învăţământului sinăian - 591
Filosofia dreptului : note de curs - 492
Filosofia pentru viaţă - 96
Filosofii de viaţă - 1812
Finanţe - 370
Fiscalitate comparată - 367
Fişe de limba franceză pentru cei mici - 584
Fişe de lucru : părţi de vorbire : auxiliar clasa a III-a - 1424
Fişe de lucru pentru abecedar - 586
Fişe de lucru pentru scrierea corectă a ortogramelor - 585
Fişele de lucru ale Enciclopediei Române - 50
Fiţi inteligent! - 125
Fizică generală prin aplicaţii practice - 857
Fiziologia aparatului digestiv : lucrări practice - 913
Fiziopatologie specială - 961
Flora spontană din zona de sud a judeţului Olt - 899
Fluturaş, fluturaş - 687
Fofeldea - 2028
Fogadjuk a víg tavaszt! - 67
502 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

The foolishness of God - 186


Formarea capacităţilor muzicale în învăţământul preşcolar - 552
Formarea competenţei manageriale a profesorului - 672
Formarea personalităţii preşcolarilor prin jocurile didactice - 598
Formarea şi perfecţionarea profesorului ca manager - 1163
Formator - 1135
Fotoetnografica : ediţia a VIII-a, Valea Izei - Maramureş, 2011 - 1273
Fotografii din eternitate - 1909
Fram - ursul polar - 1864
Le français professionnel - 1383
Le France et la francophonie : stéréotypes et réalités : image de soi, regard de
l'autre - 1366
Frânturi magice ale trecutului - 1858
Frâul meu de cal măiastru : (poezie cu formă fixă) : antologia membrilor cenaclului
Perpessicius-Crihană Bucureşti - 1730
Frumoasa şi bestia : citim şi colorăm - 1604
Frumoasă şi bestia - 1605
Frumoasele straie ţărăneşti ale doamnelor de la oraş : expoziţie : Bucureşti, Muzeul
Naţional al Ţăranului Român, 22 martie †29 aprilie 2012 - 751
"Frumosul rănit de sabia realului" : (eseuri, cronici literare, interviuri) - 1506
Frumuseţea şi redefinirea ei - 921
Funcţii continue : aplicaţii : lucrare metodico-ştiinţifică - 836
Funcţii haotice : proprietăţi, aplicaţii - 828
Fundamente ale teoriei economice - 326
Fundamente şi aplicaţii pentru industria de sinteză organică fină şi de procesare a
produselor naturale - 1216
Fundamentele economice ale deciziei în domeniul securităţii naţionale - 382

G.M.D.S.S. (Global Maritime Distress and Safety Sistem) - 1029


Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc - 1716
Gărgăriţa Riţa - 688
Gândeşte cutezător : declanşează-ţi potenţialul pentru excelenţă - 226
Gândeşte fix pe dos! - 110
Gânduri perfecte - 1971
Gânduri şi cânturi - 1866
Generalul de brigadă (r) Sever Andrei Mureşianu - 519
Genetica - 888
Geografia Europei - 2058
Geografia mediului : elemente introductive - 2045
CIP 503

Geografia României : regiuni de dezvoltare economică - 2060


Geografia României : unităţi de relief - 2061
Geografia Uniunii Europene : elemente geografice ale integrării europene - 2051
George Uscătescu - poet şi eseist - 1490
Georgeta Grabovschi - 1268
Germana pentru începători & CD audio - 1376
Germana rapidă - 1362
Gestiunea activităţii de turism - 397
Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă : suport de curs standard pentru
Programul National de Dezvoltare Profesionala Continua - 1183
Ghici, ghicitoarea mea! : auxiliar curricular de sprijin - 1960
Ghicitori de buzunar de la ursuleţ în dar - 1637
Ghicitori pentru cei mici - 1953
Ghid : să faci afaceri în România şi Ungaria - 366
Ghid de bune practici - 772
Ghid de conversaţie român-german pentru începători - 1331
Ghid de conversaţie român-spaniol - 1330
Ghid de practică - Anestezie şi terapie intensivă - 994
Ghid de practică - Asistenţă medicală - 982
Ghid de practică - Bolile aparatului cardiovascular - 990
Ghid de practică - Bolile oncologice - 960
Ghid de practică - Bolile oncologice : abordări privind date introductive - 959
Ghid de practică - Obstetrică-Ginecologie - 983-984, 983-984
Ghid de practică - Pediatrie - 966
Ghid de practică - Stagiu de pediatrie - 967
Ghid de practică - Stagiul de chirurgie - 962
Ghid de practică -Bolile aparatului respirator - 991
Ghid de practică pedagogică - 726
Ghid metodic : bacalaureat 2012 : M2 matematică modele de rezolvare - 780
Ghid metodic cu lucrările simpozionului internaţional ''Deschideţi inima creştine'' :
simpozion internaţional : Piatra Neamţ, februarie 2012 - 600
Ghid metodologic : Elemente de proiectare - 1002
Ghid metodologic : Tehnologii generale mecanice - 1001
Ghid orientativ pentru profesori - 594
Ghid practic pentru creşterea fecundităţii la vacile însămânţate artificial - 999
Ghid recapitulativ matematic : clasele VII-VIII : fişe de lucru - 829
Ghidul de orientare şi carieră "Investeşte în cariera ta" - 601
Ghidul de utilizare a ISA-urilor în auditarea întreprinderilor mici şi mijlocii - 1186
Ghidul examenului de absolvire 2012 - 919
Ghidul firmelor de exerciţiu - 602
Ghidul îngerilor pentru a lucra cu puterea luminii - 201
504 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Glenn Miller - 1287


Globalization and energy monopoly - 1185
Gnathologie clinică aplica(-bilă)tă cotidian - 970
Gogu Coconoiu : punte peste ape tulburi - 1658
Golgota iubirii - 1646
Grafică asistată de calculator : elemente teoretice şi aplicaţii - 15
Graiul moldovenesc în localitatea Poduri - 1421
Gramatica cu Nică Greierică : clasa a VI-a - 1394
Gramatica de la A la Z - 1417
Gramatica limbii latine - 1386
Gramatica limbii române - 1411
Gramatica limbii spaniole : teorie şi exerciţii - 1381
Gramatica pentru elevi : clasa a VII-a - 1395
Gramatica română structurată logic - Morfologia - 1418
Grădina de dincolo : zoosophia - 42
Greşeala lordului Emsworth - 1575
Greşeli de exprimare la televiziune şi radio - 1388
Greşeli tipice - 1396
Greutatea ideală şi exerciţiul fizic - 924
Grundlagen eines Deutsch-Rumanischen Worterbuchs zur valenz des adjektivs -
1327
Guranda : loc mirific al istoriei, credinţei şi tradiţiilor populare - 2035
Guvernarea şi manevra navei în condiţii de navigare simulate : suport de curs -
1176
Gyulafehérvár magyar múltja és jelene - 2004

Hagi Tudose : nuvele şi schiţe - 1705


hai-huiuri - 1760
Haiku - 1769
Halálsziget - 1584
Halouri : lecturi la început de mileniu - 1958
Halucinaţia ideatică - 1724
Handbal : exerciţii combinate pentru pregătire integrală - 1316
Handbook of practical physiology and functional explorations - 911
Hansel şi Gretel - 1581
Hansel şi Gretel : poveşti ilustrate - 82
Haralamba - 1817
Harta şcolară a judeţului Botoşani - 670
Harul divinei înţelepciuni - 1681
CIP 505

Heidi - 1587
A hét boldog esztendő - 2007
Hipnoza : scurt istoric - 149
Histoire d'amour à traverse l'histoire - 1433
Histologie generală - 912
Hologramă europeană - 305
Homo posthistoricus : profil filosofico-politic - 307
Horsko pojaliv pri Temishvarskom Sabornom hramu Vasnesenia gospodnieg -
1279
Húsvéti fejtörő - 727

I. L. Caragiale : fatalitatea ironică - 1457


Iadul - 1528
Icarlandia sau Reflecţii în cerc - 1795
Icinke - Picinke - 1763
Identificarea sistemelor - 1219
Identitate şi imagine în organizaţiile cu specific educaţional - 630
Iepuraş coconaş - 689
Iertarea - 234
Ierusalim : o biografie - 2085
Ieud, străveche vatră de cultură românească - 2032
Igiena : curs - 931
Iluminarea : 37 de trepte - 277
Imaginaţia - 620
Imaginea evreului în cultura română - 43
Implanturi acoperite chimic cu hidroxiapatita biologică - 1212
Importanţa activităţii sportive la diferite grupe de vârte - 1314
Importanţa iubirii : calea prin care afecţiunea modelează creierul bebeluşului - 128
Importanţa jocurilor şi activităţilor alese la preşcolari - 720
Improvizaţia în construcţia ficţiunilor scenice - 1307
In memoriam Dumitru Iştvan - 876
Indicatori de performanţă a entităţilor economice din euroregiunea Bihor - Hajdu-
Bihar - 335
Industrial property in Romania's international relations : historical guide marks -
467
Inele euclidiene : lucrare ştiinţifică - 819
Infecţia streptococică şi semnificaţia ASLO - 976
Influenţa limbajului militar (daco-) roman asupra limbii române - 1415
Informatica economică de la A la X - 20
506 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Inima celor două lumi - 1608


Inimioare pentru Domnul - 1903
Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi - 1199
Inocenţa - 1757
Insomnii - 1940
Insomnii pentru week-end - 1944
Instalaţii de climatizare - 1222
Instalaţii, utilaje şi maşini pentru piscicultură - 1075
Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru examenul de licenţă - 457
Instituţii de drept penal : curs selectiv pentru examenul de licenţă - 431
Instruirea prin joc la grădiniţă - 667
Instrumente muzicale : carte de colorat - 74
Instrumente virtuale pentru măsurări - 18
Instrumentele : transformă-ţi problemele în curaj, încredere în sine şi creativitate -
155
Intelectuali la cratiţă : amintiri culinare şi 50 de reţete - 1093
Inteligenţa emoţională : cum să dezvolţi şi să foloseşti principiile esenţiale ale
conducerii cu ajutorul inteligenţei emoţionale - 117
Intelligence : studii de securitate - 510
Interactive methods in developing the productive skills in lower - secondary school
- 1382
Interesting approaches to teaching literature - 1462
Intermedierea în asigurări : reprezentarea în actele de comerţ - 534
International Scientific Conference ''Quality Increase in Higher Education
Teaching Through Innovative Methods'' : conferinţă intenaţională : Vrsac-
Serbia, 27 martie 2012 - 677
Internet en classe de FLE - 8
Introducere în biometeorologia umană - 875
Introducere în literatura japoneză : perioada veche - 1512
Introducere în practica editării - 1166
Introducere în reabilitarea zăcămintelor mature de gaze naturale : teorie şi studii de
caz - 1036
Introduction to the mature natural gas reservoir rehabilitation : theory