5

CIP

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
CENTRUL NAŢIONAL CIP

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE
APARIŢIE
CIP

Anul XII, nr. 3
martie 2009

Editura Bibliotecii Naţionale a României
Bucureşti
2009

CUPRINS

0 GENERALITĂŢI................................................................................................ 9
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor.............................................................. 10
008 Civilizaţie. Cultură.................................................................................... 22
02 Biblioteconomie. Biblioteci........................................................................ 24
030 Lucrări de referinţă ................................................................................... 24
05 Reviste cu caracter general ......................................................................... 24
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ................................................ 25
070 Ziaristică ................................................................................................... 25
087.5 Publicaţii pentru copii............................................................................ 26
1 FILOZOFIE....................................................................................................... 38
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ......................................... 38
14 Sisteme filozofice ....................................................................................... 40
159.9 Psihologie .............................................................................................. 42
16 Logică. Teoria cunoaşterii .......................................................................... 52
17 Morală. Etică .............................................................................................. 53
2 RELIGIE............................................................................................................ 54
23/28 Religie creştină ...................................................................................... 58
29 Religii necreştine ........................................................................................ 76
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE ..................................... 79
3-05 Categorii de persoane .............................................................................. 79
311/314 Statistică. Demografie ....................................................................... 79
316 Sociologie ................................................................................................. 81
32 Politică........................................................................................................ 85
322 Relaţia dintre stat şi biserică ..................................................................... 87
323.1 Minorităţi naţionale ............................................................................... 87
327 Politică externă ......................................................................................... 88
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice................................... 89
33 Economie .................................................................................................... 90
331 Muncă ....................................................................................................... 93
332 Economie teritorială. Proprietate .............................................................. 94
336 Finanţe ...................................................................................................... 94
338 Situaţie economică. Politică economică ................................................. 100
339 Comerţ .................................................................................................... 103

6

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ................................................................ 106
35.0/354 Administraţie publică ..................................................................... 126
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară......................................................... 130
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................. 132
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................. 134
39 Etnografie. Folclor.................................................................................... 153

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ...................................................... 157
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător ........................................................... 157
51 Matematică ............................................................................................... 160
52 Astronomie. Geodezie .............................................................................. 176
53 Fizică ........................................................................................................ 178
54 Chimie ...................................................................................................... 182
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie......................................................... 185
57 Biologie .................................................................................................... 187
58 Botanică.................................................................................................... 191
59 Zoologie.................................................................................................... 193
6 ŞTIINŢE APLICATE ..................................................................................... 194
61 Medicină ................................................................................................... 194
611/612 Anatomie şi fiziologie ..................................................................... 195
613/614 Igienă ............................................................................................... 197
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie................................................. 200
616/618 Patologie .......................................................................................... 206
619 Medicină veterinară ................................................................................ 216
62 Tehnică. Inginerie..................................................................................... 217
620 Materiale. Merceologie. Energetică........................................................ 219
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica ..................................................... 220
623 Tehnică militară...................................................................................... 227
624/627 Construcţii ....................................................................................... 227
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului................................................... 228
629 Tehnica mijloacelor de transport ............................................................ 228
63 Agricultură................................................................................................ 230
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură .......................................... 231
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare.
Pescuit ........................................................................................................... 236
64 Economie casnică ..................................................................................... 237
65 Management. Conducere şi organizare..................................................... 239
651 Tehnica muncii de birou ......................................................................... 248
655 Industrii poligrafice ................................................................................ 249
656 Transporturi. Servicii poştale.................................................................. 249

CIP

7
657 Contabilitate............................................................................................ 251
659 Publicitate. Informaţii ............................................................................. 255
66/68 Industrii şi meserii diverse................................................................... 256
69 Materiale şi tehnologii în construcţii ........................................................ 260

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT....................................... 261
71 Urbanism .................................................................................................. 262
72 Arhitectură................................................................................................ 262
73/76 Arte plastice. Desen tehnic .................................................................. 263
77 Fotografie ................................................................................................. 268
78 Muzică ...................................................................................................... 268
791/792 Arta spectacolului ............................................................................ 271
793 Divertisment ........................................................................................... 272
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc ..................................................... 272
796/799 Sport ................................................................................................ 273
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................... 278
81 Lingvistică ................................................................................................ 278
811 Limbi individuale ................................................................................... 282
811.135.1 Limba română............................................................................... 292
82 Literatură .................................................................................................. 300
82.09 Critică şi istorie literară ....................................................................... 302
821.11 Literaturi de limbi germanice ............................................................ 317
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................. 318
821.112.2 Literatură germană........................................................................ 333
821.131.1 Literatură italiană.......................................................................... 334
821.133.1 Literatură franceză ........................................................................ 336
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă........................................ 340
821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză............................... 340
821.135.1 Literatură română.......................................................................... 341
821.14 Literatură greacă ................................................................................ 397
821.16 Literaturi slave................................................................................... 397
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ............................................ 398
821.511.141 Literatură maghiară................................................................... 401
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 403
902/904 Arheologie. Preistorie ...................................................................... 403
908 Monografii zonale................................................................................... 404
91 Geografie .................................................................................................. 408
913 Geografie pe ţări individuale .................................................................. 409
913(498) Geografia României ....................................................................... 410

8

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ............................................................ 411
930 Ştiinţa istoriei.......................................................................................... 412
94(100) Istorie universală .............................................................................. 413
94(3) Istorie antică......................................................................................... 414
94(4/9) Istoria pe ţări individuale .................................................................. 414
94(498) Istoria României............................................................................... 417

INDEX DE NUME ............................................................................................. 426
INDEX DE TITLURI......................................................................................... 503
INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 567
LISTĂ TELEFOANE EDITURI ...................................................................... 584
LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI ....................................................................... 607

9

CIP
0 GENERALITĂŢI

1 - ANDRONIE BEJAT, DANIELA. Focul civilizator : (De la legende
la realitate) / Andronie Bejat Daniela. - Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print, 2009
ISBN 978-973-1928-27-2
003
CIP 2009-5522
2 - ROBINSON, ANDREW. Istoria scrisului / Andrew Robinson ; trad.
de Mihnea Gafiţa. - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-390-0
003(100)
CIP 2009-3616
3 - SÎRGHIE, ANCA. Carte veche românească / Anca Sîrghie. - Sibiu :
Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-509-0
002(498)
CIP 2009-4938
4 - SÎRGHIE, ANCA. Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului / Anca
Sîrghie. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-510-6
002(100)(091)
003(100)(091)
655(100)(091)
CIP 2009-4937
5 - SÎRGHIE, ANCA. Metodologia cercetării
instrumentele ei / Anca Sîrghie. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-508-3
001.891

ştiinţifice

şi

CIP 2009-4939

10

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

6 - STRĂINU, EMIL. Fenomenul OZN şi serviciile secrete / general de
brigadă Emil Străinu. - Bucureşti : Solaris Print, 2009
ISBN 978-973-88853-1-8
001.94 OZN
CIP 2009-4134
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor
7 - BARON, CONSTANTIN. Informatică economică : fundamente
teoretice de IT&C, arhitectură hardware PC, software de bază Windows, software
de aplicaţii MS-Office / Constantin Baron, Narcisa Isăilă. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-345-5
004:33
CIP 2009-5200
8 - Baze de date / Burlacu Ştefan, Şufană Ilie, Popescu Ştefan, ... - Sibiu :
Alma Mater, 2009
ISBN 978-973-632-506-9.
004.65
CIP 2009-3646

CIP

11

11 - BURLACU, ADRIAN. Algoritmi de procesare a imaginii pentru
aplicaţii de urmărire a obiectelor în mişcare / Adrian Burlacu. - Iaşi :
Politehnium, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-237-6.
004
CIP 2009-3668
12 - CHIPIRLIU, DANIELA. Tehnologia informaţiei şi
a comunicaţiilor : materiale suport pentru formarea profesorilor / Daniela
Chipirliu. - Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-39-9
004
CIP 2009-4199
13 - CIOATĂ, VASILE GEORGE. Proiectare asistată de calculator /
Cioată Vasile George, Miklós Imre Szolt. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0576-8
004.42
CIP 2009-4885

9 - BĂDULESCU, MIHAI. Proiectarea informatică în marketing /
Mihai Constantin Bădulescu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-46-9
004.415.2:339.138
CIP 2009-3888

14 - CIOCA, MARIUS. Limbaje de programare / Cioca Marius. Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-766-9
004
007
CIP 2009-5393

10 - BĂDULESCU, MIHAI. Sisteme informatice de gestiune / Mihai
Constantin Bădulescu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-56-5
004:658.15
CIP 2009-3601

15 - CIOCÂRLIE, HORIA. Programming techniques : textbook /
Horia Ciocârlie. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-409-7
004.42
CIP 2009-5070

12

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

16 - COAJĂ, GABRIELA. Culegere de probleme propuse pentru
atestat : Informatică / Coajă Gabriela, Lăzărescu Antoaneta, Ştefănescu Narcisa. Suceava : Little Lamb, 2009
Index
ISBN 978-973-7762-92-4
004(076)
CIP 2009-5041
17 - COFAŞ, ELENA. Eficienţa sistemelor informatice în analiza
rentabilităţii exploataţiilor agricole / Elena Cofaş. - Bucureşti : Ars Academica,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8017-11-2
004:63
CIP 2009-3674
18 - CORBU, CORINA EMILIA. Noţiuni introductive în internet şi
comerţ electronic / Corbu Corina, Rîurean Simona. - Petroşani : Universitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-122-8
004.738.5
CIP 2009-5445
19 - CORBU, CORINA EMILIA. Procesarea imaginii : reprezentarea
şi îmbunătăţirea imaginii / Corbu Corina, Foamete Marian. - Petroşani :
Universitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-121-1
004.932
CIP 2009-5444
20 - CRĂCIUN, MIHAELA DACIANA. Pagini Web : note de curs /
Mihaela Daciana Crăciun. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-353-2
004.738.52(075.8)
CIP 2009-5639

CIP

13

21 - CUCUI, GABRIEL. Informatică economică / Gabriel Cucui. Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-455-5
004:33
CIP 2009-4622
22 - CURILĂ, MIRCEA. Îmbunătăţirea imaginilor achiziţionate în
medii dispersive / Mircea Curilă. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-758-8
004.4
CIP 2009-4898
23 - CURILĂ, MIRCEA. The programming of virtual reality / Mircea
Curilă, Sorin Curilă. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-759-5
004.4
CIP 2009-4899
24 - DOGARU, IOANA. Sisteme reconfigurabile de calcul : lucrări
practice / Ioana Dogaru, Radu Dogaru. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-245-9
004
CIP 2009-3771
25 - FLORIN, MIHAI. Calcul tabelar complex aplicat domeniului
economic prin funcţii EXCEL 2007 / Mihai Florin. - Bucureşti : InfoMega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7853-35-6
004.422.636.7
004.42 EXCEL 2007
CIP 2009-5638

14

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

26 - FOTACHE, MARIN. SQL, dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL şi
SQL Server / Marin Fotache. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1339-7
004.4
CIP 2009-3318
27 - GAVRILESCU, LIVIU. Totul despre comerţul electronic / conf.
univ. dr. Liviu Gavrilescu, drd. ing. Oliviu Matei. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0021-0
004.738.52:339.1
CIP 2009-5536
28 - GHERASIM, ZENOVIC. Informatică managerială în activitatea
de educaţie fizică şi sport / Zenovic Gherasim, Maria Andronie, Nicolaie
Popescu-Bodorin. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-426-5
004:65.012.4+796(075.8)
CIP 2009-4943
29 - GHIONEA, IONUŢ GABRIEL. Catia V5 : aplicaţii în inginerie
mecanică / Ionuţ Gabriel Ghionea. - Bucureşti : BREN, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-648-843-6
004.42 CATIA V5
CIP 2009-3485
30 - GLOBALCOMPT 2008. Workshop (1 ; 2008 ; Cluj-Napoca).
Proceedings of GlobalComp 2008 : workshop on models, semantics, logics and
technologies for global computing : Cluj-Napoca, 2008 / organized by: Technical
University of Cluj-Napoca. Department of Computer Science, "Babeş Bolyai"
University. Department of Computer Science ; editors: Florian Mircea Boian,
Paulina Mitrea, Adrian Sterca, Eneia Nicolae Todoran. - Cluj-Napoca : Editura
U.T. Press, 2009
ISBN 978-973-662-443-8
004(063)
CIP 2009-3939

CIP

15

31 - IACOB, PAUL. Structuri de date : culegere de probleme / Paul
Iacob, Mirela Iacob. - Braşov : Lux Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-131-016-9
004.422.63
CIP 2009-3477
32 - IANOŞ-SCHILLER, ELENA. Procese digitale în societatea
cunoaşterii / Elena Ianoş Schiller, Mihaela Mureşan. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-376-9
004
CIP 2009-3943
33 - IENCIU, IOAN. Prelucrarea automată a datelor analitice şi
grafice din topografie şi cadastru / Ioan Ienciu, Luciana Oprea. - Alba-Iulia :
Aeternitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1890-20-3
004:528.425
CIP 2009-4642
34 - Informatică economică : culegere de probleme / Universitatea
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune a
Afacerilor. Catedra de Informatică Economică ; coord.: Loredana Mocean, DanAndrei Sitar-Tăut. - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0006-7
004:33(075.8)(076.5)
CIP 2009-3440
35 - Introducere în proiectarea asistată de calculator : teorie şi
aplicaţii / N. Crăciunoiu, N. Dumitru, A. S. Roşca, P. Rinderu. - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-223-5
004.42
CIP 2009-4229

.896 681. Calculatorul. ANDREI CONSTANTIN. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-625-833-6 004:65.8) CIP 2009-5614 CIP 17 41 .POENARU.MAREŞ.272.2 510.Ed. .8) 651.Craiova : Info.IVĂNESCU. Andrei Roşu. ISBN 978-973-8382-70-1 004:517(075. PC Hardware : EUCIP IT Administrator : Modulul 1 / Andrei Constantin Mocan. Doina Fusaru.2:004(075. ISBN 978-606-8008-14-1 004 CIP 2009-3666 37 . ISBN 978-973-53-0033-3 004 CIP 2009-5741 44 .8) 004.Timişoara : Editura Politehnica. Sisteme informaţionale în managementul resurselor umane : aplicaţie în selecţia de personal / lector dr.012.Ed. ISBN 978-606-521-237-4 004.MLAK. 2009 ISBN 978-973-163-406-7 004. CRISANTA-ALINA.MOCAN.teorie şi aplicaţii varianta Pascal / Vlad Marian. CARMEN. . . MĂDĂLINA. Sistemul de operare UNIX : comenzi şi script-uri / Mădălina Mlak.3 CIP 2009-3834 42 .Galaţi : Galaţi University Press.43 PASCAL(075. 2009 Bibliogr. VLAD. Automate programabile / Andrei Nick Ivănescu.5 CIP 2009-4211 38 . prietenul nostru : primii paşi în informatică / Vasile Poenaru. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.896 CIP 2009-3533 39 . ANDREI NICK. Raluca Tudorie. a 4-a.). Algoritmi de planificare în optimizarea interogărilor paralele / Carmen Elena Odubăşteanu. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech.5 CIP 2009-3762 45 . .Bucureşti : Editura Coresi. 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-606-515-024-9 004.16 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 36 . Crisanta-Alina Mazilescu.IOSIFESCU.8) CIP 2009-4397 40 .451 UNIX CIP 2009-4928 43 . . Office XP : instrumente birotice / Marius Daniel Mareş (coord. MARIUS DANIEL. VASILE.Cluj-Napoca : Risoprint. ISBN 978-606-515-029-4 004.MAZILESCU. a 4-a.42 OFFICE XP(075. .Bucureşti : Politehnica Press.Bucureşti : Politehnica Press. ANDREI NICK. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".4:658. . Gabriel Mihai.MARIAN. .IVĂNESCU.Bucureşti : Editura ASE. 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-606-505-189-8 004. Automate şi microprogramare / Andrei Nick Ivănescu. . Metoda Backtracking . Informatica aplicată : lucrări de laborator / Cristian Constantin Iosifescu.ODUBĂŞTEANU. CRISTIAN. 2009 ISBN 978-973-608-964-0 004 CIP 2009-3806 .

18

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

19

46 - POPA, DRAGOŞ. Grafică asistată de calculator / Dragoş Popa,
Ludmilla Sass, George Gherghină. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-229-7
004.92
CIP 2009-4483

51 - POPESCU, EUGEN. Învăţarea şi evaluarea prin aplicaţii
multimedia : cercetare pedagogică / Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-43-4
004.032.6(075.8)(076.5)
CIP 2009-4999

47 - POPA, SORIN. Bazele tehnologiei informaţiei : Modulul pentru
învăţământ la distanţă / Sorin Popa. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-424-2
004(075.8)
007(075.8)
CIP 2009-5414

52 - POPESCU, EUGEN. Limbajul C++ / Eugen Popescu. - Craiova :
Else, 20092 vol.
ISBN 978-973-7708-44-1
Partea 1 : Teorie şi aplicaţii. - 2009. - Bibliogr. - ISBN
978-973-7708-45-8
004.42 C++
CIP 2009-5000

48 - POPESCU, EUGEN. Algoritmi : teorie şi aplicaţii / Eugen Popescu,
Ecaterina Boarnă. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-47-2
004.421
CIP 2009-5085
49 - POPESCU, EUGEN. Aplicaţii multimedia : dezvoltări recente /
Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-42-7
004.032.6(075.8)(076.5)
CIP 2009-4998
50 - POPESCU, EUGEN. Iniţiere în Excel XP / Eugen Popescu. Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-46-5
004.42 EXCEL XP
CIP 2009-5002

53 - POPOVICI, PARASCHIVA. Structuri de date liniare şi
arborescente în C / Paraschiva Popovici. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Timişoara :
Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-831-2
004.43 C
CIP 2009-4520
54 - PRODAN, LUCIAN. Self-repairing memory arrays inspired by
biological processes / şef lucr. dr. ing. Lucian Prodan. - Timişoara : Editura
Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-820-6
004.332.34
004.032.26
CIP 2009-3631
55 - RADU, DANIELA-LAURA. Aplicaţii practice de laborator :
Windows, Word, Excel, Power Point, Internet / Daniela-Laura Radu. - Craiova :
Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-34-6
004.4
CIP 2009-4987

20

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

56 - RADU, DANIELA-LAURA. Probleme rezolvate de programare :
Pascal şi Fox / Daniela-Laura Radu. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-36-0
004.4
CIP 2009-4989
57 - RIZESCU, GIANINA. Sisteme de gestiune a bazelor de date :
ORACLE 10g : suport laborator / lect. drd. Gianina Rizescu. - Galaţi : Europlus,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1950-28-0
004.42 ORACLE
CIP 2009-3587
58 - SASU, LUCIAN. Introducere în limbajul C# / Lucian Sasu. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-482-3
004.43 C#
CIP 2009-4439
59 - Sisteme informatice cu baze de date în management : teorie, studii
de caz / Vasilica Voicu, Florentina Pavel, Ana Maria Mihaela Tudorache, Andreea
Raluca Voicu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-560-0
004:65.012.4
CIP 2009-4357
60 - SLUŞANSCHI, EMIL-IOAN. Advances in automatic :
differentiation for the Java : programming language / dr. rer. nat. dipl. ing. EmilIoan Sluşanschi. - Bucureşti : Roza Vânturilor, 2009
ISBN 978-973-1735-21-4
004
CIP 2009-4631

CIP

21

61 - SPOIALĂ, DRAGOŞ CRISTIAN. Proiectare asistată în
automatizări : îndrumător de laborator / Dragoş Cristian Spoială, Eugen Ioan
Gergely. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-767-0
004:62.001.63
CIP 2009-5488
62 - STATE, LUMINIŢA. Introducere în teoria statistică a
recunoaşterii formelor / Luminiţa State, Iuliana Paraschiv-Munteanu. - Piteşti :
Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-690-877-4
004.932.72'1
CIP 2009-4474
63 - STRETCU, SIMONA. Algoritmi de căutare cu euristici / Simona
Stretcu. - Drobeta-Turnu-Severin : Damira, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1893-16-7
004.8
CIP 2009-3689
64 - VELEA, DELIA. Implementarea reţelelor semantice / Delia
Velea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-271-6
004
CIP 2009-5625
65 - VELEA, DELIA. Tehnici de sortare : studiu comparativ / Delia
Velea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-270-9
004
CIP 2009-5634

22

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

66 - VLAD, GIORGIE DANIEL. Bac 2009 : subiecte posibile / Vlad
Giorgie Daniel, Marcu Daniela. - Suceava : Cygnus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1768-06-9
004(075.35)
CIP 2009-4044
67 - VOICU, VASILICA. Sisteme informatice cu baze de date în
marketing : teorie, studii de caz / Vasilica Voicu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-554-9
004.4:339.138(075.8)
CIP 2009-3619
008 Civilizaţie. Cultură
68 - BRAG, RÉMI. Înţelepciunea lumii : istoria experienţei umane a
universului / Rémi Brag ; trad.: Cornelia Dumitru. - Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-59-1
008
CIP 2009-4197
69 - CARAGEA, ANTON. Interferenţa civilizaţiilor în Europa Unită /
Anton Caragea. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-428-9
008(4)
CIP 2009-4941
70 - Death and society / coord.: Mihaela Grancea. - Cluj-Napoca : Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-133-166-9
008
CIP 2009-5552

CIP

23

71 - FIRAN, CARMEN. Miracole mici şi mijlocii / Carmen Firan. Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-763-0
008(498:73)
CIP 2009-5596
72 - Istoria unui centru cultural - Cercul Astra "Virgil Şotropa" /
Radu Băeş, Anamaria Opriş, Simona Monica Pop, Valer Petrehuş. - Bistriţa :
Digital Arts, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92062-1-8
008(498 Bistriţa)
CIP 2009-5166
73 - LĂCĂTUŞ, ADRIAN. Modernitatea conservatoare : aspecte ale
culturii Europei Centrale / Adrian Lăcătuş. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-478-6
008(4-191.2)
CIP 2009-4042
74 - MOISA, MIRCEA. Individualităţi şi comunităţi : mărturii si
mărturisiri / Mircea Moisa. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-30-8
008(498):929
CIP 2009-4983
75 - TURCUŞ, VERONICA. Alexandru Marcu : il destino di un
italianista romeno / Veronica Turcuş ; trad.: Cristian Alexandru Damian. - ClujNapoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009
Bibliogr.
Index
Anexe
ISBN 978-973-7784-40-7
008(498:450)
CIP 2009-4485

24

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

76 - WACHSMANN-HOGIU, TITUS. Bârgăuani de top : o carte
(incompletă) a spiritualităţii bârgăuane / Titus Wachsmann-Hogiu. - Bistriţa :
Karuna, 2009
ISBN 978-973-1978-12-3
008(498 Valea Bârgăului):929
CIP 2009-4441
77 - WALLACE, ARCHER. Mamele unor oameni faimoşi / Archer
Wallace ; trad.: Iulia Bodnari. - Suceava : Little Lamb, 2009
ISBN 978-973-7762-89-4
008(100):929
3-055.52-055.2
CIP 2009-3875
02 Biblioteconomie. Biblioteci
78 - STOICA, ION. Sensul schimbării în universul infodocumentar /
Ion Stoica. - Constanţa : Ex Ponto, 2009
ISBN 978-973-644-862-1
02
CIP 2009-3923
030 Lucrări de referinţă
79 - Enciclopedia Concisa Britannica / coord.: Cornelia Marinescu. Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index.
ISBN 978-973-675-553-8
030=135.1
CIP 2009-3718

25

CIP
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

81 - Muzeul Naţional de Istorie a României : tezaurul / Doina Leahu,
Alexandru Arbunescu, Rodica Oanţă-Marghitu, Raluca Mălăncioiu ; foto.: Marin
Anamarie ; trad.: Alexandru Oberländer-Târnoveanu. - Bucureşti : Age-Art, 2009
ISBN 978-973-88353-5-1
069(498) Muzeul Naţional de Istorie
CIP 2009-3678
070 Ziaristică
82 - ALBU, MIHAELA. Cultură şi identitate : ziarul Lumina liberă din
New York / Mihaela Albu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-129-6
070(73 New York)"Lumea liberă"
CIP 2009-4079
83 - BACONSKY, TEODOR. 111 incursiuni în Cotidianul românesc /
Teodor Baconsky, Devis Grebu. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-761-6
070(498) Cotidianul
CIP 2009-5114
84 - COANDĂ, GEORGE. Dâmboviţa : de la organ la o beţie cu
libertate : o istorie sentimentală şi anecdotică a unui fenomen de presă / George
Coandă, Lucian Grigorescu. - Târgovişte : Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-12-1
070(498) Dâmboviţa
CIP 2009-5024

05 Reviste cu caracter general
80 - MANOLESCU, OANA. Amestec şi combinaţie / Oana
Manolescu. - Bucureşti : Privirea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1936-03-1
050(498) Prietenul albanezului"2002/2009"
CIP 2009-3504

85 - HANGIU, ION. Presa românească de la începuturi până în
prezent : dicţionar cronologic / Ion Hangiu ; pref.: Ion Hangiu. - Bucureşti :
comunicare.ro, 2008vol.
ISBN 978-973-711-163-0
Vol. 2 : 1917-1944. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-711-165-4
81'374.2:070(498)=135.1
CIP 2008-18093

26

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

86 - Portret în oglindă la 20 de ani. - Bucureşti : Viaţa Medicală
Românească, 2009
ISBN 978-973-160-029-1
070(498) Viaţa medicală
CIP 2009-4138
87 - VIDA, CLAUDIA-LUCIA. Aspecte lingvistice în stilul
publicistic / Claudia Vida. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-31-5
070:81
CIP 2009-4984
88 - VOLCU, ION. Dicţionarul presei brăilene / Ion Volcu. - Brăila :
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1871-30-1
070(498 Brăila)
CIP 2009-4266
087.5 Publicaţii pentru copii
89 - 365 de fabule. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-041-3
087.5
82-191=135.1
CIP 2009-4323
90 - 365 de întrebări şi răspunsuri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-042-0
087.5
CIP 2009-4322
91 - 500 de curiozităţi despre animale. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-040-6

27

CIP

92 - Ali Baba şi cei 40 de hoţi / poveste orientală. - Bucureşti : Crist-1,
2009
ISBN 978-973-1800-38-7
087.5
CIP 2009-4617
93 - Alladin şi lampa fermecată / poveste din folclorul arab. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-35-6
087.5
CIP 2009-4614
94 - Amnarul fermecat. - Bucureşti : Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-39-4
087.5
CIP 2009-4618
95 - ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Degeţica / H. C. Andersen ;
trad. şi adaptare: Mariana Crăciun. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard,
2009
ISBN 978-973-1995-48-9
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2009-4774
96 - Animale domestice : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-5-8
087.5:636
CIP 2009-5479
97 - Animale sălbatice : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-6-5
087.5:591.5
CIP 2009-5476
98 - Ascultă animalele. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-054-3

087.5:59
CIP 2009-4324
087.5:59

CIP 2009-4325

28

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

99 - BĂLĂNESCU, CLAUDIA. Vestitorii primăverii : carte de colorat /
Bălănescu Claudia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
ISBN 978-973-142-217-6
087.5
CIP 2009-4767
100 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale de la fermă. - Chiajna :
Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-050-5
087.5:59
CIP 2009-4326
101 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Australia,
America şi de la Poli. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-053-6
087.5:59
CIP 2009-4327
102 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Europa, Africa şi
Asia. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-052-9
087.5:59
CIP 2009-4328
103 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din oceane, mări,
râuri şi lacuri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-051-2
087.5:59
CIP 2009-4329
104 - Cartea spionilor : o enciclopedie a spionajului / trad.: Alexandra
Ghiţă ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-172-3
087.5
CIP 2009-4913

29

CIP
105 - Castelul groazei. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-060-4
087.5
82-93-32=135.1

CIP 2009-4330
106 - Caută animalele şi recordurile lor. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-033-8
087.5:59
CIP 2009-4331
107 - Caută în cartea terorii. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-037-6
087.5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4332
108 - Caută în castelul medieval. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-036-9
087.5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4333
109 - Caută în corpul uman. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-034-5
087.5:61
CIP 2009-4334
110 - Caută în Egipt. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-035-2
087.5
CIP 2009-4335
111 - Cei trei purceluşi : carte de colorat / repovestită după o poveste
populară de Loredana Ştefan. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-47-2
087.5
CIP 2009-4771

30

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

31

112 - Cenuşăreasa / trad. şi adapt.: Mariana Crăciun. - Ed. a 3-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-55-7
087.5
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4586

118 - CRĂCEA, ELENA. Odiseea : repovestită pentru copii / Homer ;
repovestitor: Elena Crăcea. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-44-1
087.5
821.14'02-1(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4604

113 - CHAPMAN, KEITH. Fifi şi floricelele : Copiază şi colorează /
Keith Chapman. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
ISBN 978-973-1912-20-2
087.5
CIP 2009-4355

119 - Crăiasa Zăpezii / trad. şi adapt.: Mariana Crăciun. - Ed. a 2-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-54-0
087.5
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4514

114 - CHAPMAN, KEITH. Fifi şi floricelele : Învaţa cu mine cuvinte! /
Keith Chapman. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
ISBN 978-973-1912-19-6
087.5
CIP 2009-4354
115 - COLLODI, CARLO. Pinocchio / Carlo Collodi. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-30-1
087.5
CIP 2009-4609
116 - Colorează cu Tom şi Jerry / trad.: Corina Gâdiuţă. - Bucureşti :
Erc Press, 2009
ISBN 978-973-157-499-8
087.5
CIP 2009-4864
117 - Coşuleţul cu legume : carte de colorat. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-350-1
087.5
CIP 2009-3746

120 - CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi : carte de colorat / Ion
Creangă. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-41-0
821.135.1-93-34
087.5
CIP 2009-4248
121 - CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi / Ion Creangă. - Ed. a 3-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-58-8
821.135.1-93-34
087.5
CIP 2009-4905
122 - Creaturi mitologice. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-029-1
087.5:398.4
CIP 2009-4336
123 - Cursa cu surprize a lui Fulger McQueen / trad.: Julia Kretsch. Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-178-5
087.5:811.111(075.4)
CIP 2009-5371

32

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

124 - DOSA, DANIELA. Mamifere din ogradă / Daniela Dosa, Ştefania
Udrea. - Bucureşti : Tehno-Art, 2009
ISBN 978-973-1842-65-3
087.5:636
CIP 2009-4969
125 - Ferma : (răsfoieşte şi ascultă). - Deva : Editura Crişan, 2009
ISBN 978-606-508-041-6
087.5
CIP 2009-4769
126 - GRIMM, JACOB. Albă ca Zăpada / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-34-9
087.5
CIP 2009-4613
127 - GRIMM, JACOB. Fluierul fermecat / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-37-0
087.5
CIP 2009-4616
128 - GRIMM, JACOB. Scufiţa Roşie / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-31-8
087.5
CIP 2009-4610
129 - În dar de ziua ta : carte de citit şi colorat creată de copii. - Reşiţa :
Pro Marketing, 2009
ISBN 978-606-8022-02-4
087.5
CIP 2009-4585

33

CIP

130 - KIPLING, RUDYARD. Cartea junglei : carte de colorat /
Rudyard Kipling ; repovestitor: Loredana Ştefan. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura
Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-46-5
087.5
821.111-93-34=135.1
CIP 2009-4775
131 - Legende cu dragoni şi uriaşi. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-031-4
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4337
132 - LUPAŞCU, SIMONA. Dicţionar ilustrat în limbile : română,
engleză, franceză, germană, maghiară / Simona Lupaşcu. - Brăila : Impressaria,
2009
ISBN 978-973-88081-6-4.
81'374.8=00
087.5
CIP 2009-4720
133 - Maşini şi camioane. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-049-9
087.5:621
CIP 2009-4338
134 - Mituri şi legende. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-032-1
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4339
135 - MÓRA FERENC. Zengő ABC / Móra Ferenc. - Sângeorgiu de
Mureş : Editura Hoppa!, 2009
ISBN 978-973-151-064-4
087.5
CIP 2009-3871

Bacău : Grafit.95 CIP 2009-3807 144 . .1 CIP 2009-4250 141 .5:613. Motanul încălţat / Charles Perrault.PERRAULT.Ed. . CHARLES. rev. .135.5 CIP 2009-4147 . 2009 ISBN 978-606-92065-0-8 087. .Chiajna : Girasol.ROTARU.Prietenii pădurii : (cu 3 figurine).5 372. 2009 Index.: Iulian Pena. 2009 Bibliogr. .5 CIP 2009-4611 CIP 2009-4770 145 . Bucureşti : Crist-1. IRINA MARIANA. 2009 ISBN 978-606-508-040-9 087.5 CIP 2009-4635 138 .NIULAŞ. 2009 ISBN 978-973-1800-33-2 087.5 CIP 2009-4251 146 . Învăţăm. 2009 ISBN 978-606-525-059-8 087. 2009 ISBN 978-973-1800-32-5 087.POENARU. . .Deva : Editura Crişan. Minte sănătoasă în corp sănătos / Michiela Poenaru.Chiajna : Girasol.Chiajna : Girasol.5 CIP 2009-3892 147 . colorăm / Ioana-Dana Purcaru. 2009 ISBN 978-973-1975-12-2 087. .NICOLAE. Cine se scoală de dimineaţă.POENARU.5 CIP 2009-3801 143 .5 139 .Bucureşti : Teora. graf.34 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 136 .Bucureşti : Incognito Media. MARIANA-RAMONA.91(498) 087.Plastilina : modelează cu plastilină.Bucureşti : Editura Coresi. ISBN 978-973-20-1257-4 087. ne jucăm.5 CIP 2009-4612 35 CIP 142 . Ghicitori pentru cei mici / Mariana-Ramona Niulaş.PURCARU.1 CIP 2009-4252 140 .874 CIP 2009-3428 137 . 2009 ISBN 978-606-525-039-0 087. Anca-Daniela Tăut.PERRAULT. .Prinţesele dansatoare.Ed. a 4-a. 2009 ISBN 978-973-1754-54-3 087.Petrecere în casa păpuşii.1-91-93-84 398. Bucureşti : Crist-1. ISBN 978-973-137-145-0 821. Cenuşăreasa / Charles Perrault. Elena Pavel. . . Colorează cu Dovlecel / Irina Nicolae . IOANA-DANA.Oradea : Primus. 2009 ISBN 978-606-525-038-3 087. MICHIELA. MICHIELA.5 82-93-34=135. 2009 ISBN 978-973-608-967-1 087. DIANA. CHARLES.Bucureşti : Editura Coresi. Primul meu album cu animale / Diana Rotaru. .5 82-93-34=135. a 4-a. departe ajunge : antologie de proverbe şi zicători pentru copii / Michiela Poenaru.

2009 ISBN 978-973-157-502-5 087.26 CIP 2009-4256 158 .Uimitoarea carte despre corpul meu.2.5:568. .046.5 CIP 2009-4866 152 .1 372. 2009 ISBN 978-606-525-046-8 087.Constanţa : Editura Eduard.Chiajna : Girasol.VLASIN. .6.Chiajna : Girasol.5 821.ŞTEFAN.Ed.Chiajna : Girasol.19 CIP 2009-4254 156 . 2009 ISBN 978-606-525-044-4 087.1. .Uimitoarea carte despre dinozauri. 2009 ISBN 978-606-525-043-7 087. .Uimitoarea carte despre pompieri.5 821..: Corina Gâdiuţă. LOREDANA.5 CIP 2009-5335 .Constanţa : Editura Eduard.Bucureşti : Erc Press.Uimitoarea carte despre Egipt.6) CIP 2009-4907 149 . 2009 ISBN 978-606-525-048-2 087.Ţăranul şi cei trei feciori. ANUŢA.36 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 148 .Chiajna : Girasol. 2009 ISBN 978-973-1995-53-3 087.Tom şi Jerry : joacă-te şi colorează! / trad.Tom şi Jerry : 3. a 3-a.086.131 CIP 2009-4257 159 .1-91-34(0. 2009 ISBN 978-973-1800-36-3 087. 2009 ISBN 978-606-525-047-5 087. Lumea copiilor / Vlasin Anuţa. .Ed. Sudoku! / trad.5:61 CIP 2009-4253 155 .5 821. LOREDANA.046. 2009 ISBN 978-973-1995-52-6 087. . Bucureşti : Erc Press. a 3-a.135. . il.1-93-34(0.Constanţa : Editura Eduard.ŞTEFAN.5 CIP 2009-4255 157 .: Corina Gâdiuţă.: Petshop Box Studio.5 CIP 2009-4615 37 CIP 154 .6) CIP 2009-4908 150 . .6)=135.ŞTEFAN.Bucureşti : Crist-1. .Uimitoarea carte despre recordurile animalelor. 2009 ISBN 978-973-1995-50-2 087. ..Chiajna : Girasol. 2009 ISBN 978-606-525-045-1 087. Frumoasa şi Bestia : carte de colorat / repovestită de Loredana Ştefan. 2009 ISBN 978-973-8954-40-3 087. Bucle aurii şi ursuleţii : carte de colorat / repovestită de Loredana Ştefan .Chiajna : Girasol. . .Uimitoarea carte despre piraţi.046. . Bucle aurii şi ursuleţii / repovestită de Loredana Ştefan.5 CIP 2009-4865 153 .874 CIP 2009-4772 151 . 2009 ISBN 978-973-157-500-1 087. .5:356.1-91-34(0.135.Baia-Mare : Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori".5:656.133. LOREDANA.5:59 CIP 2009-4258 160 .

. 2009 Bibliogr. trad. postf. BARBARA HAND. Feng Shui : cum să trăiţi în armonie cu ceea ce vă înconjoară / Régine Sainte-Arnauld . .COSIIS.52 CIP 2009-5262 170 .52 CIP 2009-4560 1 FILOZOFIE 161 .ISBN 978-973-8909-15-5 Vol.Cluj-Napoca : Pro Philosophia. CLAUDIUS.ISBN 978-973-8909-38-0 Vol. 2009 ISBN 978-973-1701-46-2 133 CIP 2009-5563 168 .: Crăciun ElenaSimona. Encausse) . 2009 ISBN 978-973-111-108-7 133.: Radu-Claudiu Canahai. O mandala astrologică : ciclul transformărilor şi cele 360 de faze simbolice ale sale / Dane Rudhyar . 3 : Problema răului. DANE. trad. Talpalatnyi univerzum / Balogh Brigitta.. GEORG WILHELM FRIEDRICH.Bucureşti : Herald.Bucureşti : Teora. Ştiinţa numerelor / Papus (dr. 2009 ISBN 978-973-20-1088-4 133(510) CIP 2009-5083 . Viaţa lui Isus / G. 2009 ISBN 978-973-143-335-6 133.PROLEMEU.2009. . Dincolo de graniţele mentalului uman : corespondenţe spirituale / Zodivita Cosiis. RÉGINE.Bucureşti : Herald. trad. CONSTANTIN.ENCAUSSE. Alchimia celor nouă dimensiuni / Barbara Hand Clow cu Gerry Clow. GÉRARD. 2009 ISBN 978-973-87781-9-1 1(091) CIP 2009-4841 164 . 2009 ISBN 978-973-111-102-5 133.Bucureşti : For You. .4 CIP 2009-4800 167 . ZODIVITA.ISBN 978-973-8909-16-8 13 CIP 2009-3486 162 .2009. ISBN 978-973-8909-39-7 Vol.Cluj-Napoca : Grinta. W. trad.: George Scrima. . Filozofia culturii.121 CIP 2009-3849 163 .HEGEL.RUDHYAR.Bucureşti : Herald.5:511 CIP 2009-2434 169 . .CLOW. . STANISLAS de.Bucureşti : Zeda. 2009 ISBN 978-973-126-144-7 130. . Hegel . Şarpele Genezei / Stanislas de Guaita. Magdalena Berescu. note. trad. . ISBN 978-973-111-103-2 133. 2009 ISBN 978-973-86563-1-4 133 CIP 2009-5046 165 . .BĂLĂCEANU-STOLNICI. Tetrabilos / Claudius Prolemeu .SAINTE-ARNAULD. Ocultism 166 . . 2009vol. 1 : Templul umbrelor. 2 : Arcanele magiei.BALOGH BRIGITTA. . Bucureşti : Nemira. Fenomenologia spiritului : prefaţă . şi bibliografie de Alexandru Boboc. .38 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 39 13 Filozofia spiritului. F. . .GUAITA.Iaşi : Esoteris.2009. Gândirea magică : geneză şi evoluţie / Constantin Bălăceanu Stolnici.: Claudiu Pănculescu.

J. . 929 Hume. ALFRED JULES. Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi : fenomenologia situaţiei şi critica heideggeriană a conceptului de valoare / Christian Ferencz-Flatz. trad. J. SERGIU.G.BĂLAN. Între istorie şi filosofie : sistemul lui R.MUSCĂ. JOHN. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Humanitas. trad. trad.R. ISBN 978-973-1780-83-2 14(38) Aristoteles 111. . 2009 Bibliogr.G.HUSSERL. 2009 Bibliogr. însoţite de comentarii / Michael Streeter . Ştiinţa bizarului / Richard Wiseman. 2009 ISBN 978-973-1701-45-5 133 CIP 2009-5564 177 . 2009 ISBN 978-973-111-100-1 141. Index. 2009 ISBN 978-973-126-145-4 14(498)(091) CIP 2009-3848 . Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel / Lucian Cherata. şi bibliografie de Alexandru Boboc. ISBN 978-973-126-143-0 14 CIP 2009-3847 180 .: Teodor Gugiu. CONSTANTIN. trad. EDMUND. Kabala şi literatura aramaică / Constantin Daniel.R. .: Cristina Tache.DANIEL.5 296.Cluj-Napoca : Grinta. ISBN 978-973-50-2427-7 14(430) Heidegger. VASILE. a 2-a. Locke / Dunn John . RICHARD. G. . Profeţiile lui Nostradamus : o selecţie a celor mai incitante preziceri ale profetului. Cluj-Napoca : Grinta.Bucureşti : Editura Academiei Române. MICHAEL.D. 929 Locke. 929 Heidegger.Craiova : Aius PrintEd. ISBN 978-973-571-891-6 14(420) Locke. CIP 2009-5223 14 Sisteme filozofice 173 . CIP 2009-4262 179 . postf.: Irina Tofan.65 CIP 2009-3344 172 . . .DUNN. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Herald. 2009 ISBN 978-973-675-595-8 133. LUCIAN. note. CHRISTIAN. Bucureşti : For You.. 2009 ISBN 978-973-27-1777-6 14(420) Collingwood.Ed. Bucureşti : Editura ALL.M.FERENCZ-FLATZ. Încercare asupra gândirii româneşti : schiţa unui profil istoric / Vasile Muscă. . Index ISBN 978-973-571-890-9 14(420) Hume. CIP 2009-4047 175 .Bucureşti : Litera Internaţional.529 CIP 2009-4506 176 .STREETER. 929 Collingwood.AYER. Criza umanităţii şi filosofia (şi alte scrieri) / Edmund Husserl . Hume / Ayer A. rev.WISEMAN. Collingwood / Sergiu Bălan.331.M. .12 929 Aristoteles CIP 2009-5761 178 .CHERATA. Bucureşti : Editura ALL. CIP 2009-5226 174 . 2009 Bibliogr.40 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 41 171 .D.J.

Bucureşti : Teora. 2009 ISBN 978-973-8471-83-2 159. 2009 ISBN 978-973-20-1093-8 159. 1. . 2. . logic and communication / Marin Ţurlea.ŢURLEA. .ALLEN.BEN-SHAHAR. 2009 2 vol. .922. . trad. trad.ISBN 978-973-88752-7-2 14(100):929 CIP 2009-5744 182 .922.7 CIP 2009-4208 189 . DELIA MARIANA. MARK. ISBN 978-606-536-005-1 159. 2009 Index. ISBN 978-973-88752-5-8 Vol.2009. Cum să aveţi autoritate în faţa copilului / Anne Bacus . ISBN 978-973-669-760-9 159. .Bucureşti : Ars Academica. Odile Dupuy.2009. 2009 Bibliogr. ANNE.L. CIP 2009-3859 159.ISBN 978-606-8017-13-6 Vol.9 CIP 2009-5767 187 . DAVID F. Ghidul succesului pentru leneşi / Marc Allen.Bibliogr. TAL. Descartes / Sorell Tom . . .ISBN 978-606-8017-16-7 14(436) Wittgenstein.NEMECSEK. 929 Descartes.8 CIP 2009-3777 188 . Braşov : Mix.Bibliogr.Bibliogr. Wittgenstein on language. Psihologia dezvoltării umane / Bócsa Éva.9 Psihologie 184 .2009.Bibliogr. . ISBN 978-973-677-150-7 159. . Din gândirea înţelepţilor lumii / Ştefan Nemecsek. . 2009 Index.L.Sinaia : Amanda Edit.ANDRAŞANU. .Vulcan : Realitatea Românească. .2009. Cum să duceţi lucrurile la bun sfârşit : arta productivităţii fără stres / David Allen .: Cristina Marinela Barbu. ISBN 978-606-8017-12-9 Vol.2 CIP 2009-5573 186 . Adolescenţa : dincolo de mituri / Delia Mariana Ardelean. 2009 Bibliogr.R.2009. ŞTEFAN.Bibliogr.9 CIP 2009-3898 CIP 43 185 . 4. Fii fericit! Descoperă tot ce trebuie să ştii pentru a avea o viaţă fericită / Tal Ben-Shahar . 2009 4 vol. SORELL. .923. CIP 2009-5225 183 .ARDELEAN.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. .42 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 181 . .Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-8041-05-6 159.2009.ALLEN. Petroşani : Focus. Bucureşti : Curtea Veche Publishing.922 CIP 2009-4316 . MARIN. ALEXANDRU. .9 CIP 2009-4747 190 . . George Lăzăroiu. .TOM. Index ISBN 978-973-571-892-3 14(44) Descartes. Memoria : dialogul omului cu pământul / Alexandru Andraşanu. ISBN 978-973-728-339-9 159. 2009 Bibliogr. .BACUS.: Antoniu Irinel.R. trad. . trad.BÓCSA ÉVA. Joelle Gamet.ISBN 978-606-8017-15-0 Vol.: Mădălina Prodan.ISBN 978-973-88752-6-5 Vol. 1. 929 Wittgenstein. 2.Bucureşti : Meteor Press. Bucureşti : Editura ALL. 3.: Teodor Gugiu. . .ISBN 978-606-8017-14-3 Vol. .

EVI.44 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 191 . ISBN 978-973-8987-84-5 159.9 CIP 2009-3596 193 . 2009 ISBN 978-973-724-218-1 159.922 615. trad.Bucureşti : ALLFA. ISBN 978-973-759-751-9 159. trad.Bucureşti : Enciclopedia RAO. Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înşine / Lise Bourbeau . a 3-a.BOURBEAU. . Autismul infantil : metode de diagnosticare precoce şi terapii comportamentale / Graţiela Ciuncu.CREŢU. 2009 Bibliogr.Ed. de Gina Argintescu-Amza.922. 2009 ISBN 978-973-1859-34-7 159. Alberto Magni . Cialdini . ISBN 978-973-717-351-5 159.: Radu Gâdei. ISBN 978-973-8495-47-0 159. .9:316.922. Covey . . . .77 CIP 2009-4553 195 . Despre frici şi credinţe / Lise Bourbeau .922.: Doina Anghel.7 CIP 2009-5611 200 .CIALDINI.: Mihaela Budui.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Minea Iuliana.). 2009 Bibliogr.CIOANCĂ. . .: Carmen Muşat Coman. ROBERT B. rev.6 CIP 2009-3535 199 . trad.963. STEPHEN. MARIUS. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1859-37-8 159.2 CIP 2009-5671 192 .: Oana Cristea.Bucureşti : Ascendent.CIUNCU. Boroş Denisa.BOURBEAU.totul despre influenţare : amplifică-ţi puterea de convingere şi învaţă să te aperi de manipulare / Robert B. . Index ISBN 978-973-571-904-3 159.Bucureşti : Business Tech International Press. 2009 Bibliogr.CROTTI. Psihologia vârstelor / Tinca Creţu. 2009 Bibliogr. LISE. TINCA. Index. Dana Hădăreanu. trad. LISE. a 9-a.Cunoaşterea psihologică a copilului : premiză a adaptării şcolare : ghid pentru profesorii de pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / Bonchi Elena (coord. Dezvoltarea psihicului unei persoane cu handicap neuromotor văzut prin prisma clarvederii : tratat de vindecare a spasticilor / Marius Cioancă.COVEY. Copilul meu este (aproape) adolescent : putem afla nevoile şi dificultăţile sale.Bucureşti : Editura ALL. . analizându-se scrisul şi desenele / Evi Crotti. 2009 ISBN 978-973-46-1358-8 159. Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii / Stephen R.961 CIP 2009-4490 194 .923. Benton . trad.2 CIP 2009-3548 198 . .Timişoara : Mirton.: Michael J. trad. 2009 Index.Iaşi : Polirom.825 CIP 2009-3710 CIP 45 196 . Bîrle Delia.Ed.923. GRAŢIELA. .Cele şaptezeci de mari mistere ale lumii naturale / coord.7 CIP 2009-4517 .37 CIP 2009-3599 197 .Bucureşti : Ascendent. . ISBN 978-973-52-0564-5 159.Bucureşti : Editura Nouă. Psihologia persuasiunii .

cu Sheryl Berk .922. 2009 ISBN 978-606-513-071-5 159. Cine mi-a luat Caşcavalul? / Spencer Johnson . 2009 ISBN 978-973-47-0606-8 159. trad. Compendiu de psihologie generală : sinteze / Gurlui Ileana. MELISSA. 2009 ISBN 978-973-1862-54-5 159.7 CIP 2009-5672 203 .ELECTRA.953.IONESCU. KATE. ISBN 978-973-669-756-2 159. . .923. ELENA.2 396 CIP 2009-4457 202 . Ed. ROBERT. .2 CIP 2009-3827 . Rolul intuiţiei în învăţarea matematicii la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică / Elena Lucan. . 2009 Index.1 CIP 2009-3713 207 .GEERLANDT. SPENCER.Bucureşti : Curtea Veche Publishing.: Doina Anghel.LIPMAN.Piteşti : Paralela 45.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. .9:316.Suceava : Editura George Tofan.Bucureşti : Edit Moroşan. a 3-a. Sindromul masculului alfa / Kate Ludeman.HECKSCHER. . CARMEN. KATHLEEN. ILEANA. Exerciţii pentru creier : strategii antiîmbătrânire pentru superputere mentală / Robert Goldman împreună cu Lisa Berger şi Ronald Klatz .956:51 CIP 2009-3873 211 . FRANK.2 CIP 2009-4792 209 .Bucureşti : Curtea Veche Publishing. Iubeşte-l sau lasă-l / Melissa Heckscher. CARMEN. . a 2-a. 2009 ISBN 978-973-728-379-5 159.GEORGESCU.JOHNSON. .Bucureşti : Meteor Press.3 CIP 2009-3825 205 .Ed.GOLDMAN. Introducere în psihologia comunicării / Matei Georgescu.922. Andra Gabriela Stan.: Marius Chitoşcă.8) CIP 2009-4396 204 . Jacques Salomé .Pune capăt epuizării şi simte-te minunat din nou / Frank Lipman. MATEI. 2009 ISBN 978-973-669-762-3 159.Bucureşti : House of Guides. trad. . .Bucureşti : Ascendent.GURLUI. .46 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 201 . trad. 2009 ISBN 978-606-513-072-2 159.9. Comunicarea relaţională pe înţelesul celor mici / Kathleen Geerlandt. trad. . a 2-a. 2009 Index ISBN 978-973-669-755-5 159. 2009 ISBN 978-973-1859-36-1 159. Cum să fii sexy / Carmen Electra. de Lucian Popescu.923.Bucureşti : House of Guides. 2009 ISBN 978-973-163-405-0 159. 2009 ISBN 978-973-8986-72-5 159.Ed. .072:656 CIP 2009-3903 208 . trad.77(075.9 CIP 2009-3714 210 .9 CIP 2009-5142 CIP 47 206 .923.LUDEMAN. Eddie Erlandson . Eşti estenuat? .: Adriana Ciorbaru.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".LUCAN. Despre testarea psihologică auto / Carmen Ionescu.: Elena-Alina Stamate.

IVAN. de Monica Salvan. . În zarea nemuririi / Prentice Mulford .NHAT HANH. Dana Bălaş Timar. trad.015. ISBN 978-973-752-354-9 Vol.9 CIP 2009-3720 216 . OLGA DOMNICA.9 CIP 2009-5640 CIP 49 217 .2009. 2009 ISBN 978-973-162-042-8 159.MOSER. .922.MORENO. .923.Bucureşti : Dharana.Bibliogr. . . .923.Timişoara : ESP System. trad. ISBN 978-973-679-627-2 159. .Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. 1.445 CIP 2009-3893 215 .2 CIP 2009-4621 220 . SUZE.923. . metoda de grup şi spontaneitate / J. 2009vol. Fundamentele psihologiei : mecanisme informaţional-operaţionale / Olga Domnica Moldovan. Russu.RAFAILĂ.: Bogdan Mihăilescu. J.MOSCOVICH.: Ioana Maria Novac. BÄRBEL. . Index ISBN 978-973-46-1340-3 159.923. 2009 ISBN 978-973-8975-28-6 159. Educarea creativităţii la vârsta preşcolară / Elena Rafailă. Marea carte a minţii / Ivan Moscovich . Reclamaţii către Univers : ghid ajutător pentru împlinirea viselor / Bärbel Mohr. . a 2-a. 2009 ISBN 978-973-675-598-9 159. trad. 2009 ISBN 978-973-669-754-8 159.Bucureşti : Elena Francisc Publishing.: Graal. trad.D. JOYCE. GABRIEL.4:159. THICH. trad.48 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 212 .Bucureşti : Litera Internaţional. 2009 Bibliogr.MEYER.7 37.955 CIP 2009-4098 219 .3:373. Furia : înţelepciune pentru potolirea flăcărilor / Thich Nhat Hanh .2 396 CIP 2009-4167 221 . .2 CIP 2009-5502 .: Florenţa Oprişan.Bucureşti : Aramis Print. 2009 ISBN 978-973-707-272-6 159.ORMAN. Moreno. .954.Ed.Iaşi : Polirom. . .2 CIP 2009-3826 213 .9:504 CIP 2009-4900 218 .Bucureşti : Amaltea. Mintea ta sub asediu : câştigă bătălia ce se poartă în mintea ta / Joyce Meyer . 2009 Bibliogr. Bucureşti : Editura Trei. L.942 241. 2009 ISBN 978-973-1812-24-3 159. PRENTICE.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. M.MOLDOVAN.MOHR. ELENA. Femeile şi banii : controlează-ţi propriul destin / Suze Orman . Introducere în psihologia mediului / Gabriel Moser . trad.MULFORD.: Anca Buja.ISBN 978-973-752-355-6 159. 2009 ISBN 978-973-88368-3-9 159.: Alexandru E.2 CIP 2009-4177 214 . L. trad. Scrieri fundamentale : despre psihodramă.

ISBN 978-973-728-376-4 159.: Carmen Ardelean.954. Dacă nu reuşeşti din prima. Philip Carter .SECARĂ. 2009 Bibliogr. neuroştiinţe. . Introducere în psihofiziologie : integrarea neuroendocrină / Corneliu Stanciu.922.1 CIP 2009-5084 230 .4 CIP 2009-5500 228 . JANIS ABRAHMS. ISBN 978-973-610-868-6 159. trad.). . Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare : conferinţă naţională cu participare internaţională : Cluj-Napoca. ISBN 978-973-728-185-2 Vol.RUSSELL.: Sanda MihăescuCîrsteanu.Bucureşti : Teora.072:159. ISBN 978-973-707-278-8 159.TENDINŢE MODERNE ÎN STIMULAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE.50 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 222 .2 CIP 2009-5436 225 . 2009 Bibliogr.95 CIP 2009-3899 224 . Teste de inteligenţă .9 CIP 2009-3719 . Liviu Marcoci.Ed. KEN. . Ramachander .Bucureşti : Rosetti Educational.37 CIP 2009-5438 226 .4 CIP 2009-4293 223 . 2009 ISBN 978-973-88817-5-4 159. OTILIA. trad.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".9 CIP 2009-4798 231 . Creativitatea @ Muncă / S. a 6-a. . trad. Jacques Thomas.87:611. . .THOMAS. cumpără această carte! / David P.91 575. 2009 ISBN 978-973-7881-47-2 159.1 CIP 2009-4489 CIP 51 227 . JACQUES. 2008 / Maria Anca (coord.Bucureşti : Litera Internaţional.Bucureşti : Nemira Publishing House. ISBN 978-973-20-1090-7 159. 2.Bucureşti : Meteor Press. .963.Ed. şi adapt. 2009 ISBN 978-606-92087-7-9 159. .Bucureşti : Tracus Arte. . Creierul social : autism.IQ / Ken Russell.018. 2009 Bibliogr.RAMACHANDER. 2007vol. DAVID P.8+611.922.923. Cluj-Napoca).9.923(063) CIP 2009-5216 229 . Cum funcţionează incredibilul corp uman / Richard Walker .2009 . 2009 ISBN 978-973-8495-49-4 159.SPRING. 2009 ISBN 978-973-675-590-3 159.UZUNOV.: Mihai-Dan Pavelescu.: Magda Xenofont. trad.: Graal. CORNELIU. 2009 Bibliogr. trad. a 2-a. . S. Gilles Azzopardi . . trad.Bucureşti : Business Tech International Press.SCHLOSS.ClujNapoca : Presa Universitară Clujeană.Bucureşti : Editura Trei.7 37. Conferinţă Naţională (2008 . Cum să aveţi un copil atent şi concentrat / dr.: Ioana Bădulescu. .STANCIU. MIRCEA-EDUARD. Pariul proprietăţii : sfaturi esenţiale pentru câştigători / Mircea-Eduard Uzunov. . terapie / Otilia Secară.WALKER. Schloss . rev. RICHARD N. ISBN 978-973-163-433-3 159. După aventură : cum să vindecăm durerea şi să restabilim încrederea când un partener a fost infidel / Janis Abrahams Spring şi Michael Spring .

Bibliogr.Bucureşti : Editura Trei. trad. Există istorie adevărată? : Despre "relativitatea generală" a istoriei : eseu de epistemologie / Neagu Djuvara. MARIO. 2006vol. ISBN (10) 973-8934-06-0 .LUNA.MALEBRANCHE.Oradea : Făclia. 2009 ISBN 978-973-7926-32-6 17 CIP 2009-4359 241 . MARTIN. studiu introd. 3. ISBN 978-606-510-406-8 165.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.MCNALLY. ISBN 978-973-707-279-5 177. .DJUVARA.: Iuliana Enache.: Ilinca Halichias. ISBN 978-973-728-364-1 176 177.Craiova : Universitaria. PAUL. ISBN (13) 978-973-8934-06-1 Vol. 2009 Bibliogr. Misterioasa putere a gândurilor / Martin Schott. 2009 Bibliogr. TEREZA-BRÂNDUŞA. şi note: Marius Motogna. Cum să cucereşti femeile : ghid practic de seducţie / Mario Luna . Alegeri morale : o introducere în etică / Rae Scott B. .ISBN 978-973-8934-95-5 16(076) CIP 2009-5056 234 .63 CIP 2009-4080 17 Morală.Bucureşti : Editura Graal. trad.EKMAN.9 CIP 2009-3476 53 CIP 237 . . 2009 Bibliogr. Profeţii relativismului moral / Tereza-Brânduşa Palade. ADRIAN.UDANGIU.Bucureşti : IRI.: Ana-Maria Florea. trad. 2009 Bibliogr. EUGENIA. trad. .SCOTT.922. . .723 CIP 2009-5020 236 . Logica şi problemele ei / Adrian Atanasiu. 2009 ISBN 978-973-8495-46-3 159.: Ramona Simuţ.7 CIP 2009-5510 239 . trad. De ce mint copiii : cum pot încuraja părinţii sinceritatea / Paul Ekman . NEAGU. Cunoaştere şi acţiune : paradoxele raţionalităţii / Eugenia Udangiu. . .Bucureşti : Business Tech International Press. Bucureşti : Humanitas. . ISBN 978-973-8848-74-2 17:2 CIP 2009-5035 . DAVID. 2009 ISBN 978-973-141-111-8 165.Bucureşti : Meteor Press. 2009 Index ISBN 978-973-50-2445-1 165 930 CIP 2009-3927 235 . Tratat de morală / Malebranche .3 159.Bacău : EduSoft. Index.62 CIP 2009-3900 240 . 2009 ISBN 978-973-87790-7-5 16 CIP 2009-3576 238 . Chiar şi vulturii au nevoie de un imbold : învaţă să te avânţi spre înălţimi într-o lume în schimbare / David McNally .SCHOTT.2009 . Teoria cunoaşterii 233 . Etică 16 Logică. . .: Magda Xenofont . NICOLAS de. ed.52 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 232 .. .ATANASIU.PALADE. RAE B.

glosar şi bibliogr. 2009 Bibliogr. .DESJARDINS. 2009 ISBN 978-606-529-032-7 . MIHAI. José Raymundo de Melo. .: Adina Cobuz.07 CIP 2009-4350 55 CIP 247 .HANDARIC. trad.ERIUGENA.Introducere în Biblie : istorisire. argument: sr. textului din lb. 2009) Biblia / trad.Turda : Hiperborea.141 CIP 2009-3883 243 .54 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2 RELIGIE 242 .1 CIP 2009-5037 252 . de Dan Batovici .Arad : Concordia. note.07 CIP 2009-4279 251 . de Philip Johnston .HANDARIC. . Marcela Runcan .. 2009 ISBN 978-973-1745-49-7 222/224.T. 2009 Index ISBN 978-973-50-2449-9 229. Index ISBN 978-973-46-1273-4 226. Peregrinatio ad loca sancta : (itinerarium et Missa) = Pelerinaj la Locuri Sfinte : (itinerariu şi Liturghie) / Egeria .Arad : Concordia. Kevesen vannak. N.Braşov : Kamala. (maghiară .07=135. note şi postf.5. JOHN SCOTTUS. akik üdvözülnek vagy sokan / Horváth Jakab.. 2009 ISBN 978-973-165-000-5 22=511. teme şi interpretare / ed.1 CIP 2009-5540 . ISBN 978-973-8448-68-1 22.1 CIP 2009-3929 246 . 2009 ISBN 978-606-8025-14-8 22. latină. 2009 ISBN 978-973-1745-48-0 222/224. tab.07 CIP 2009-5328 250 . Introducere în Vechiul Testament / Mihai Handaric.: Liviu Gheorghe. . .FAROS. Mitul bolii psihice / părintele Filothei Faros . 2009 ISBN 978-973-141-110-1 2 CIP 2009-4810 245 . cronologic: Cristina-Elena Ciubotaru. MIHAI.8=135.: Dorin Pantea.Iaşi : Polirom. Calea inimii / Arnaud Desjardins . .07 CIP 2009-5327 249 .: Ovidiu Lăzărescu.BIBLIA. trad. trad.EHRMAN.HORVÁTH JAKAB.9:2 CIP 2009-4917 248 . 2009 ISBN 978-973-7747-90-7 225.Oradea : Făclia. 2009 Bibliogr. Ehrman .Galaţi : Egumeniţa . Bucureşti : Humanitas. 2009 ISBN 978-973-1837-19-2 2 CIP 2009-4032 244 . Comentariu la Evanghelia lui Ioan = Commentarius in Evanghelium Johannis / Ioan Scotus Eriugena .Cluj-Napoca : Koinónia. ARNAUD. FILOTHEI. Introducere în teologia Vechiului Testament / Mihai Handaric.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. notă introd. trad. Evanghelia pierdută a lui Iuda : despre trădător şi trădat dintr-o nouă perspectivă / Bart D.Iuda : luptaţi pentru credinţă. trad.EGERIA.: pr. studiu critic: pr.: Veronica Godeanu .Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului. Alexandria : Cartea Ortodoxă.07=135. . . ed. . BART D. Cornelia Lucia Frişan . trad. . ISBN 978-973-8926-86-8 159.: Kecseméthy István.

. trad. DON.Bucureşti : România Liberă.Bucureşti : Printech.Religiile lumii / ed.07 CIP 2008-3412 263 .1 CIP 2009-4715 CIP 57 259 . Pomârleanu.Înnoire spirituală / Dinuţa Marin.Bucureşti : Editura de Suflet. Nicolae Timar. Singur cu Dumnezeu / Don Potter . Ioana Manuela Cristescu. 2009 ISBN 978-606-521-261-9 2 CIP 2009-4945 254 . Gheorghe Cristache. 2009 ISBN 978-973-165-001-2 2 CIP 2009-3938 257 . 2009 ISBN 978-973-1788-30-2 2(100) CIP 2009-4340 262 . .LOVAS ANDRÁS. 2009 ISBN 978-973-8980-47-1 227.POTTER.Timişoara : Alfa Omega Publishing.. Mozdulj rá : ez más! / Lovas András. trad. . . Alberto Casasin. 2009 ISBN 978-973-88992-2-3 22=135. . Mihai Pătraşcu. DRAGOMIR. Vincente Ponce. Studii asupra Evangheliilor / Dragomir Stancu.1. 2009 ISBN 978-973-1963-03-7 2 CIP 2009-5329 .Bucureşti : Puzzle Works Publishing.STANCU.ClujNapoca : Koinónia. 5 : De la decapitarea lui Ioan Botezătorul până la sărbătoarea Înnoirii Templului. . CINDY.Deva : Cetate Deva.ŞANDOR MARIA. ISBN 978-973-136-136-9 228 CIP 2009-5539 260 .MÁRTON ÁRON. de pr.Lectio divina cu sfântul Paul / trad.Părinţii bisericii despre sfârşitul lumii : antologie / alc. . 2009 ISBN 978-973-1734-15-6 2 CIP 2009-5581 255 .Târgu-Mureş : Mentor. 2009 Bibliogr.56 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 253 . . . 2009 ISBN 978-973-1734-14-9 2 CIP 2009-5582 261 . . Mihai C.: Oana Zamfirache.Misterele Bibliei : noi perspective asupra unor vechi adevăruri / trad. . . de: ieromonah Benedict Stancu.. Manifestul reformei / Cindy Jacobs .Iaşi : Sapientia. Papság / Márton Áron. 2009 Index ISBN 978-973-599-357-3 2 CIP 2009-4809 258 . .2009. Treziţi-vă.Timişoara : Alfa Omega Publishing.: Emilio Lopez. 2008vol.: Tomuleţ Liliana. trad. Cluj-Napoca : Gedo. ISBN 978-973-1855-09-7 Vol.: Astrid Georgiana Stroe.ISBN 978-973-1855-49-3 226.07 CIP 2009-5325 256 . pământenilor! / Maria Şandor.: Tomuleţ Liliana.JACOBS. .

îngrij..: ieromonah Benedict Stancu. SERAFIM.2009.lucrare a iubirii şi dreptăţii dumnezeieşti / arhimandrit Serafim Alexiev . . Sineanu şi L. Oancea-Almaş.ANTONIE DE SUROJ.ISBN 978-973-1701-42-4 Vol.51:231 CIP 2009-3670 23/28 Religie creştină 270 . Răscumpărarea . ISBN 978-973-136-132-1 226. din lb. ed.3) CIP 2009-3329 CIP 59 268 .ANDREI CRITEANUL. Alexandria : Cartea Ortodoxă.Bucureşti : For You. . . 3. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.ALEXIEV. .Bucureşti : Editura Sophia.5. M.ISBN 978-973-1701-44-8 2(076.ARSENIE PAPACIOC.2009. mitropolit. st. 2009 ISBN 978-973-136-135-2. ISBN 978-973-136-138-3 252:281. Taina iubirii / mitropolitul Antonie de Suroj .Cluj-Napoca : Studia. 2009 vol. Alexandria : Cartea Ortodoxă. şi comentarii: pr. .95 CIP 2009-5551 267 .Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. pref. . bulgară: Gheorghiţă Ciocioi.THEOPHYLATOS.3 CIP 2009-5565 269 . Mici îndemnuri spre mântuire / arhimandrit Arsenie Papacioc . .93 CIP 2009-5538 . S. 272 . din lb. 2009 Bibliogr. arhimandrit.07 CIP 2009-4950 265 .Cluj-Napoca : Renaşterea. .931 CIP 2009-5736 273 .ISBN 978-973-1701-43-1 Vol.Bucureşti : Editura Sophia . Conversaţii cu Dumnezeu / Neale Donald Walsch. îngrij. trad.58 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 264 . arhiepiscopul Bulgariei.Bucureşti : Editura Sophia..Adventi tii de ziua a şaptea cred.WALSCH. 2009 ISBN 978-973-136-131-4. 281.Ed. . îngrij.Constanţa : Sfinţii Martiri Brâncoveni. Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan / Sfântul Teofilact al Bulgariei . 236. . . 2. ISBN 978-606-529-033-4 . 2009 Bibliogr. .Acatistul Maicii Domnului.Bucureşti : Editura Sophia . 2009 ISBN 978-973-86680-2-7.: Dumitru Popa.92 CIP 2009-3926 2009 ISBN 978-973-141-116-3 264-68:232. ed. 2009 Index ISBN 978-973-101-253-7 286. Canonul cel Mare / sfântul Andrei Cretanul. . rusă: Adrian Tănăsescu-Vlas. . Delia Gherman. P.Apostaza şi Antihristul : după învăţăturile sfinţilor părinţi / Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni. : o expunere biblică a celor 28 de puncte fundamentale de doctrină / trad. ISBN 978-973-1701-41-7 Vol. a 3-a. NEALE DONALD.2009.5000 de ani de rugăciune / ed. 1. trad. 2009 ISBN 978-606-529-039-6 . . 2009 ISBN 978-973-1714-53-0 264-68:235. 241. .3 Andrei Criteanul CIP 2009-3779 266 . Desartovici.. de R. ISBN 978-973-8390-45-4 243 CIP 2009-3570 271 .

2 CIP 2009-5260 281 .95 CIP 2009-3436 282 .Bucureşti : Editura Sfântul Gheorghe-Vechi. Cateheze despre sfântul Paul / Benedict al XVI-lea.Papa Benedict al XVI-lea . CONSTANTIN.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. Dumnezeu şi lumea : a crede şi a trăi în epoca noastră : o convorbire cu Peter Seewald / Joseph Cardinal Ratzinger .Craiova : Universitaria. prof.5 CIP 2009-4823 276 . Bailey . .Calea Crucii. . trad. CRISTINA. .: Veronica Oniga. .BASLWICK. Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin / Cristina Benga. Balswick.2 CIP 2009-3617 . .60 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 274 . .Oradea : Impact Media. 2009 ISBN 978-973-141-115-6 243:282 CIP 2009-5735 284 . 2009 ISBN 978-973-8191-95-2 268:22 CIP 2009-4407 278 .BENGA. PIERRE.Piteşti : Paralela 45. Baslwick. BRIAN J.BAILEY.: Nataşa Fabry.3 CIP 2009-5071 275 . 2009 Bibliogr.: Ionuţ Rădulescu.Bucureşti : Editura Sophia. JOHN. trad. Mângâietorul / Brian J. ISBN 978-606-510-437-2 276 CIP 2009-5416 277 . . Idealul educaţional în pedagogia creştină : Clement din Alexandria. ION. 2009 ISBN 978-973-88745-2-7 252:281. 2009 ISBN 978-973-7996-23-7 231. Ion Buga. Index ISBN 978-973-8998-56-8 265. Familia : o perspectivă creştină asupra căminului contemporan / Jack O. Grija faţă de om în gândirea patristică a primelor patru veacuri / Constantin Băjău. Judith K. Diavolul : însemnări pentru o viitoare diabologie / Pierre Canavaggio . 2009 ISBN 978-973-141-117-0 243:282 CIP 2009-5737 283 .BENEDICT XVI.Oradea : Casa Cărţii.BĂJĂU. 7. papă.Calea Mântuirii.CANAVAGGIO. Nimeni nu a grăit vreodată ca Omul Acesta (In. 2009 ISBN 978-973-88880-7-4 235. trad.BUGA. 2009 ISBN 978-973-8980-49-5 282 Benedict XVI 929 Benedict XVI CIP 2009-5323 61 CIP 279 . .BENEDICT XVI.Iaşi : Sapientia.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.Medgidia : Succeed Publishing.BEVERE. 2009 Bibliogr.Iaşi : Presa Bună. 46) / pr. . JACK O. papă. 2009 Bibliogr. . . trad. 2009 Bibliogr. de Tudor Soroceanu. ISBN 978-973-47-0611-2 235. ISBN 978-973-136-130-7 28:371 276:371 CIP 2009-3669 280 . Momeala Satanei / John Bevere .

. rev. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. 2009 Bibliogr. a 2-a. Învăţătura despre sfântul duh la Sfântul Chiril al Alexandriei / Chiriţă Marius Cosmin. 2009 Index ISBN 978-606-509-056-9 239 CIP 2009-5029 294 . ISBN 978-606-8060-05-7 235.Bucureşti : Historia.Cartea rozariului.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. Târgu-Mureş : Lyra. Krisztus erdélyi mandátuma / Dobai István. Îndumnezeirea omului după sfântul Atanasie cel Mare / Chiriţă Marius Cosmin. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Christiana . 2009 Bibliogr. ILIE.FLOROVSKY.: Angela Cişmaş. . . 2009 ISBN 978-973-101-244-5 263 286.Ed.Craiova : PrintXpert. Schisma cea mare : lucrare ştiinţifică / Ana-Cristina Dragomirescu. . a 2-a. 2009 ISBN 978-973-101-240-7 28 CIP 2009-4393 287 . Ghid pascal / Răzvan Codrescu . 2009 ISBN 978-973-141-114-9 243:282 CIP 2009-5734 286 .4) CIP 2009-5527 292 . 2009 ISBN 978-973-1913-16-2 .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. . Felea. .62 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 285 . ISBN 978-606-8060-04-0 235.CODRESCU.GHEORGHIŞOR. 2009 ISBN 978-973-1799-11-7 28 CIP 2009-5441 295 . RĂZVAN.: Vasile Manea.3 CIP 2009-5182 . .DOBAI ISTVÁN. ILARION. Sensul ascezei creştine / George Florovsky .Ed. ISBN 978-973-1904-77-1 273 CIP 2009-4175 293 .3 Chiril al Alexandriei CIP 2009-5008 289 . trad.CLOULAS. MARIUS COSMIN. ANA-CRISTINA. ISBN 978-973-88994-0-7 264-941.Ed.6 CIP 2009-3860 291 . trad. 2009 Bibliogr.Craiova : PrintXpert. Iuliu al II-lea / Ivan Cloulas .FELEA. GEORGE.Costeşti : Ars Libri.Cele zece porunci sub atac / trad.Alba-Iulia : Reîntregirea. Index ISBN 978-973-1781-52-5 282 Iuliu II CIP 2009-5687 CIP 63 290 . Adevărata zi de odihnă / Ilie Gheorghişor. .3 Atanasie cel Mare 929 Atanasie cel Mare CIP 2009-5007 288 . . MARIUS COSMIN.DRAGOMIRESCU.CHIRIŢĂ. pref. a 3-a. .CHIRIŢĂ. . Slatina-Nera : Editura Sfântul Siluan.Cluj-Napoca : Patmos. .: Gianina Floricel.: Lucian Mic. IVAN. 2009 ISBN 978-973-8337-59-6 284(498. Religia iubirii / Ilarion V.

Cernica : Graphé.JACOBS.: Nicolae Bocşan.95(498 Alba Iulia) CIP 2009-3474 299 .2)"17/20"(063) CIP 2009-4620 302 .931 CIP 2009-5042 305 . 2009 Index.: Hilde Barta. .Oradea : Imprimeria de Vest. 2009 ISBN 978-973-1714-28-8 264-68:232. . rev.JAKUBINYI GYÖRGY. 2009 Bibliogr. Adevărata zi de odihnă / Ilie Gheorghişor. Chipuri smerite din Mănăstirea Secu / ierodiacon Hrisostom Filipescu. Simpozionul internaţional "Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală : secolele XVIII-XXI" : Cluj-Napoca. . .Cluj-Napoca : Verbum.: Mihaela Moza. ILIE. 2009 ISBN 978-973-155-110-4 281. 2009 ISBN 978-606-8059-03-7 281. Ion Cârja.Oradea : Elpis.Cernica : Graphé. 14-17 noiembrie 2007 / Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. A Szentek nyomában Erdélyben / Jakubinyi György. FLORIN. I. a 3-a. FLORIN. a 2-a.Timişoara : Alfa Omega Publishing.: pr. trad. MARIO. IOANNIS.3 CIP 2009-3920 306 .A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára / ed. 2009 ISBN 978-973-88035-8-9 286.3(498. CINDY. Ospăţ la masa critică / Florin Lăiu. Stăpânind porţile vrăjmaşului / Cindy Jacobs .4):929 CIP 2009-4543 304 .2/.3 CIP 2009-5560 297 .Ed.LĂIU. coord. Saba il Goto : martire di frontiera : testo. 2009 Bibliogr.Ed.64 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 296 . Institutul de Istorie Ecleziastică .HRISOSTOM FILIPESCU. 2009 ISBN 978-973-1734-13-2 266 CIP 2009-5579 303 .3 CIP 2009-3921 .Cluj-Napoca : Verbum.Cluj-Napoca : Renaşterea. Cuza". . Rubine din ceasuri târzii / Florin Lăiu. . Vindecare prin eliberare / Horrobin Peter .95(498) Mănăstirea Secu:929 CIP 2009-4162 CIP 65 301 . .3 CIP 2009-5246 300 .: Ferenczi Sándor. . Teologia imnului acatist / Ioannis Kourembeles . ISBN 978-973-610-867-9 28(4-11+4-191. 2009 ISBN 978-973-704-099-2 263 286. ierodiacon. Ioan Goje.GHEORGHIŞOR. Index ISBN 978-973-88822-3-2 281. . . Simpozion internaţional (2007 .IDENTITĂŢI CONFESIONALE ÎN EUROPA CENTRALORIENTALĂ. trad.LĂIU. PETER.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.HORROBIN. .Iaşi : Editura Universităţii "Al. ISBN 978-973-703-425-0 235. trad. 2009 ISBN 978-606-8059-05-1 235.Iaşi : Trinitas.3 Sava Gotul CIP 2009-5680 298 . . 2009 ISBN 978-973-88035-9-6 286.KOUREMBLES.GIRARDI. Ana Victoria Sima. traduzione e commento del dossier greco / Mario Girardi. Cluj-Napoca).

Braşov : Gridsolo. CIP 2009-4452 315 . 2009 ISBN 978-973-88992-1-6 232. dr.Costeşti : Ars Libri.MACARTHUR. Note de teologie morală ortodoxă pentru uzul studenţilor şi absolvenţilor / Moldovan Sebastian. Ovidiu Moceanu. . . Douăsprezece femei extraordinare / John MacArthur. dr. Antropologie prenatală la Sfântul Vasile cel Mare / Moldovan Sebastian.Blaj : Buna Vestire.3 Vasile cel Mare 929 Vasile cel Mare CIP 2009-4249 316 .95 CIP 2009-3780 309 .Oradea : Scriptum. . univ.LECLERC. .MOLDOVAN. . IOAN. .135.Bucureşti : Puzzle Works Publishing. 929 Coman. Ioan Mitrofan. pr. 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-88350-6-1 281. 2009 ISBN 978-973-1785-42-4 281.9 CIP 2009-4572 314 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Hamangiu. AURELIA. Mihai Manolache.) Vestea Bună(091) CIP 2009-5645 312 . 2009 ISBN 978-606-92096-0-8 284(498 Buc.Cluj-Napoca : Renaşterea. 2009 ISBN 978-973-1714-52-3 264-1:281. . ÉLOI. . DAVID JOHN.1-97 CIP 2009-4310 CIP 67 313 .4) CIP 2009-5446 .95(498. Istoricul Bisericii Penticostale "Vestea Bună" din Bucureşti : mărturii de ieri şi de azi / Ion Manea. Canonicul Ioan Coman / conf.Ed. a 5-a. ISBN 979-973-1904-87-0 281.: Sabin Preda.I.NĂSTASE. 2009 Bibliogr. rev.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. ISBN 978-973-739-762-1 241(075. .66 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 307 . univ. JOHN.MEYERS. .Liturghia Sfântului Ioan pentru folosul preoţilor când slujesc în sobor. SEBASTIAN.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. trad. Asemenea lui Isus / Max Lucado.Ed.MANEA. Înţelepciunea unui sărac / Éloi Leclere. Viaţa ilustrată a lui Iisus Hristos din Evanghelii / David John Meyers . de pr.MOLDOVAN.9(498) Coman.Bucureşti : Pleroma.I. Biserica din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar : 1867-1918 / Aurelia Mihaela Năstase.8) CIP 2009-4321 317 . . ION. a 18-a. pr.Mărturii despre părintele Dometie : antologie / alc.95 Dometie 929 Dometie 821.MITROFAN. 2009 ISBN 978-606-522-121-5 235.LUCADO. ISBN 978-973-739-763-8 235.3 Francesco d'Assisi CIP 2009-4746 308 .95 CIP 2009-5288 310 . 2009 ISBN 978-973-1813-23-3 28:396 CIP 2009-4311 311 . .Oradea : Scriptum . prof. SEBASTIAN. 2009 ISBN 978-973-1813-24-0 281. MAX.

4):282 Aron. Pavel şi Andrei CIP 2009-3741 328 .P. .Bucureşti : Editura Fundaţiei Anastasia.P.3 CIP 2009-4120 323 . 2009 ISBN 978-973-141-112-5 245:282 CIP 2009-5732 322 . WATCHMAN.12(100)(091) CIP 2009-5036 . ALEXA.NUŢU.95(498. .NECTARIE.: dr.NEE. 929 Aron.P. Nuţu Dan. .POP.68 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 69 318 . 2009 ISBN 978-973-1830-03-2 271 CIP 2009-4446 319 . .PIPER. Pavel şi Andrei" / pr. 2009 ISBN 978-973-624-717-0 243 CIP 2009-4035 321 . Valeria Pop. . Un monument reînviat : Biserica Ortodoxă "Sfinţii Apostoli Petru.: Heiman Estera. 2009 ISBN 978-606-529-034-1 . Rugăciuni făcătoare de minuni / Eugen Virgil Nicoară. EUGEN VIRGIL. Laura Stanciu. Greco-Catolică . Nu-ţi irosi viaţa / John Piper. Istoria anabaptiştilor din România : 15271768 / dr. ISBN 978-973-136-133-8 264-941. Cândea Eugenia . DAN. EMIL. . 811. Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.Bucureşti : Editura Sophia . .Bucureşti : Semne.Oradea : Lampadarul de Aur. .Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.Paraclisul Maicii Domnului : canonul de mântuire cel mic. 2009 Bibliogr. . prof. Index ISBN 978-973-8448-75-9 286. a 2-a. 2009 ISBN 978-606-8000-09-1 286.: Cândea Bogdan. din lb. Emil Pop.95 CIP 2009-5498 324 .P. . cuvânt înainte: mitropolit Nicolae Corneanu. . îngrijitor de ed.1"17" CIP 2009-5504 320 . 2009 ISBN 978-973-141-113-2 264-68:232. Ion Moldovan.Ed.4:281.5(498) Sfinţii Apostoli Petru.15 CIP 2009-4112 327 .NICOARĂ.Pateric : ziceri inedite ale părinţilor pustiei / trad.135. Decalogul Postului Mare / Sfântul Nectarie de Eghina . trad.Blaj : Buna Vestire.95(498) 726.3 CIP 2009-3651 325 .SfântulGheorghe : Grai Românesc.931 CIP 2009-5733 326 .Făgăraş : Păzitorul Adevărului.POPOVICI. 2009 ISBN 978-973-8090-59-0 286.Petru Pavel Aron : 300 / Mitropolia Română Unită cu Roma. 2009 ISBN 978-973-1940-06-9 286. 2009 ISBN 978-973-1785-43-1 281. ISBN 978-973-85392-3-5 281. Alexa Popovici. greacă: Parascheva Grigoriu. ST. 2009 Bibliogr. JOHN.Şcheia : Perla suferinţei.O lume în criză. Alexandria : Cartea Ortodoxă. Mărturia lui Dumnezeu / Watchman Nee . Cântece religioase / pr.Oradea : Făclia. trad.

din lb. a 2-a. FABIAN. M.Şcheia : Perla suferinţei. .Sfântul Anton.Rugăciuni biblice / grupaj realizat şi îngrij. 2009 Bibliogr. . SORIN. 2009 Bibliogr.SEICHE.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. 2009 ISBN 978-973-141-118-7 243:282 CIP 2009-5738 . engleză: Alexandru Mihăilă.Ed.3 CIP 2009-4640 335 . 2009vol. . trad: Gianina Floricel. . ISBN 978-973-136-128-4 281.SERAPHIM ROSE.ISBN 978-973-101-237-7 286. Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului / Fabian Seiche. 2009 ISBN 978-973-141-119-4 243:282 CIP 2009-5739 339 . Scrieri / ieromonah Serafim Rose. ISBN 978-973-8998-55-1 286.Făgăraş : Agaton. trad. 2009 ISBN 978-973-1981-01-7 247. de pr.2009.: Valentin Popovici.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. 2009 ISBN 978-606-8000-08-4 252:286 CIP 2009-4111 332 .Povestiri pentru părinţi şi copii / selectate şi compilate de Ellen G. . .Cluj-Napoca : Studia. ieromonah. 2009 ISBN 978-973-155-113-5 247. . .9 CIP 2009-3447 338 .1 CIP 2009-3443 330 .9 CIP 2009-5643 331 . .Bucureşti : Editura Sophia .Oradea : Casa Cărţii. 2. . Alexandria : Cartea Ortodoxă.Római katolikus imakönyv. . VIOLETA. . ISBN 978-973-101-236-0 Vol.70 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 329 . Alexandria : Cartea Ortodoxă.Ed.111(73)-97=135.SCHMEMANN. ISBN 978-606-529-031-0 . 2009 Bibliogr. Crucea : album de fotografie / Violeta Radu. a 2-a.1:284. ISBN 978-973-136-134-5 265.RAVENHILL. . 2009 ISBN 978-606-8059-04-4 243:282 CIP 2009-4043 333 .9 CIP 2009-4187 337 .Sfântul Iosif. White . Din apă şi din duh : un studiu liturgic al Botezului / Alexander Schmemann . Iaşi : Trinitas. Consiliere şi psihoterapie pastorală / Sorin Săndulache. OanceaAlmaş. ALEXANDER. ISBN 978-606-529-035-8 . .ISBN 978-973-101-235-3 Vol.Cluj-Napoca : Verbum. . LEONARD. 1. De ce întârzie trezirea? / Leonard Ravenhill . .SĂNDULACHE.Bucureşti : Editura Sophia . trad.3 821.RADU.2009.57 CIP 2009-5499 336 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8390-46-1 243 CIP 2009-3571 71 CIP 334 .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.

STREZA. argument: diac.95(498 Ceauru)(091) CIP 2009-4933 349 .STREZA. 929 Branişte. analiză comparată.Cluj-Napoca : Vremi.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana.3 Maxim Mărturisitorul 929 Maxim Mărturisitorul CIP 2009-3797 347 . ISBN 978-973-739-747-8 265. 2009 Bibliogr. Sfânta taină a Botezului : între simbolismul ritualului baptismal şi realismul lucrării tainice a harului / Streza Ciprian Ioan.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana. AMALIA DANIELA. MARIA.STĂNESCU.Târgu-Jiu : Măiastra.: Ioan şi Maria-Cornelia Ică jr.Sfântul stareţ Vasile de la Poiana Mărului / studiu: Dario Raccanello . traducere. CIPRIAN IOAN. ISBN 978-973-739-746-1 235. CIPRIAN IOAN. 2009 Bibliogr.STREZA. text.E. Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana. .: Marius Koritar. ISBN 978-606-92019-2-3 .STANCIU. Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul : text. ISBN 978-973-7859-50-1 281.95 Vasile de la Poiana Mărului 929 Vasile de la Poiana Mărului CIP 2009-4297 341 . 2009 Bibliogr. ANDY. Părintele profesor Ene Branişte : slujitorul. profesorul şi teologul : prezentare bio-bibliografică a personalităţii sale / Streza Ciprian Ioan. 2009 ISBN 978-973-88513-3-7 252:282.95 CIP 2009-3946 . ISBN 978-606-92019-3-0 . 2009 ISBN 978-973-1785-40-0 281. . . ieromonah.STANLEY. ISBN 978-606-92019-1-6 . Învierea Domnului / Amalia Daniela Stănescu.E. Sibiu : Deisis.ŞTIRBU. leagăn de cultură şi civilizaţie / Maria Ştirbu. ISBN 978-973-739-736-2 . . . Ioan I.Buzău : Editura Casei Corpului Didactic "I.STREZA. 2009 ISBN 978-973-7996-27-5 316:28 CIP 2009-4577 343 . Dumitraşcu". trad. . comentariu teologic / Streza Ciprian Ioan. Gh. trad.3 Vasile cel Mare 929 Vasile cel Mare CIP 2009-3449 CIP 73 345 . Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare : istorie. CIPRIAN IOAN.1:286 CIP 2009-3798 348 .95 CIP 2009-4926 344 .72 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 340 . . comentariu teologic / Ciprian Ioan Streza. Lider pentru o nouă generaţie : cinci principii fundamentale pentru cei care vor modela viitorul / Andy Stanley . 2009 Bibliogr.Blaj : Buna Vestire.Oradea : Impact Media. Cuvinte de folos din apoftegmele părinţilor / ieromonah Teofan Mada. CIPRIAN IOAN. ISBN 978-973-739-748-5 23(498) Branişte. . 2009 Bibliogr. VIRGIL. Episcopul Petru Pavel Aron / Virgil Stanciu. Bisericile satului Ceauru. 2009 ISBN 978-606-516-094-1 281. Ică jr. CIP 2009-3799 346 .TEOFAN MADA. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-8071-00-8 281. ISBN 978-973-87951-2-9 235.95(498) Petru Pavel Aron CIP 2009-3699 342 .

4 289(498) Oastea Domnului CIP 2009-4639 358 . .TUDOSA ROMANOV. . . White. 2009 ISBN 978-973-1940-07-6 286. .VLAD. 2009 ISBN 978-973-101-243-8 252:281. rusă: Gheorghiţă Ciocioi. înainte: Ioan Cărăşel.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. . . V. ELLEN GOULD HARMON.: Dumitru Popa.3 CIP 2009-3441 . IOSIF.TRIFA.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. 2009 ISBN 978-973-1777-37-5 242:241. .3 232. 2009 ISBN 978-973-155-109-8 821. SILUANA.Timişoara : Noua Speranţă. 1.THOMAS. din lb.VOROBIEV. GARY.WHITE.95(0:82-6) CIP 2009-3935 351 . Valentin Rusu. Lupta frumoasă / Gary Thomas .Ed.Cluj-Napoca : Renaşterea. IEROMONAH. a 4-a. bolile sufleteşti şi problemele creştinilor de astăzi / protoiereu Vladimir Vorobiev .95 CIP 2009-5181 354 . trad.Iaşi : Trinitas.WHITE.: Octavian Verlan. MONAHIA.TIRA.Cluj-Napoca : Dokia.95(498 Cluj):929 CIP 2009-3781 357 . 2009 ISBN 978-973-88626-9-2 235. SOFIA.2009.135. Iustin Tira. ISBN 978-973-88513-4-4 Vol. Duhovnicul şi ucenicul : veşnicia.74 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 350 . Oglinda inimii omului / Iosif Trifa . Alexandria : Cartea Ortodoxă. trad. Pe urmele sfântului Ioan Casian / Sofia Tudosa Romanov. Fragmente de portret : oameni şi locuri / pr.95 CIP 2009-4825 356 . a 3-a. Constanţa : Editura Boldaş. . 2009 ISBN 978-606-529-038-9 . ELLEN GOULD HARMON.3 CIP 2009-4119 353 .Făgăraş : Păzitorul Adevărului. Teologie şi spiritualitate în gândirea şi viaţa Sfinţilor Părinţi / ieromonah Teofan Mada. 2009 ISBN 978-973-7986-30-6 281.95 CIP 2009-5550 352 . ISBN 978-973-136-137-6 265. . White . 2009vol. cuv.WHITE.Cluj-Napoca : Vremi. White . Calea către Hristos / Ellen G.62:281. trad.: Valentin Rusu. Istoria mântuirii / Ellen G.Bucureşti : Editura Sophia . . 2009 ISBN 978-973-101-233-9 286.1-6 281. protosinghel Iustin Petre.95 CIP 2009-3947 CIP 75 355 .ISBN 978-973-88513-5-1 276:281. . IUSTIN. 2009 ISBN 978-973-1714-54-7 281. trad. Hristos a înviat! / Ellen G. ELLEN GOULD HARMON. monah Ioan Bute. .Ed. . Împreună dumiriri pe Cale / monahia Siluana Vlad.3 Ioan Cassian 929 Ioan Cassian CIP 2009-3603 359 .TEOFAN MADA.

ZAMBO. MIRCEA. .ELIADE.: Szalay József. 2009 Index ISBN 978-973-571-868-8 294.GHEORGHE. CHRISTOS. ISBN 978-973-611-585-1 340. 2009 Bibliogr. trad. Ignatie (Ilie) Trif şi Ionuţ Dumitru Uliniuc. RAVI.61 Buddha CIP 2009-4922 . 2009 Bibliogr. D.2 243:281. .7(5-15) 297. . Stat şi religie în Orientul Mijlociu Islamic : de la teocraţia medineză instituită de Muhammad la Frăţia musulmană din perioada interbelică / Paul Brusanowski.KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR.Oradea : Cartea Creştină . Index ISBN 978-973-88424-4-1 238.2) Zamolxis 929 Zamolxis CIP 2009-4118 369 .Iaşi : Institutul European.ZACHARIAS. pref.: acad.Bucureşti : Editura ALL. . Crezul creştin pe înţelesul tuturor / Ştefan Zambo. trad. de Mihaela Cosma. .Ed.Bucureşti : Editura Sophia. ISBN 978-973-111-101-8 261. . Poate omul să trăiască fără Dumnezeu / Ravi Zacharias . PAUL. 2009 ISBN 978-973-1973-06-7.9 286. 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr. trad. 2009 Index ISBN 978-973-26-0927-9 294.WHITE. a 2-a. 2009 ISBN 978-973-101-252-0 232. CHRISTINA.YANNARAS.Ed.76 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 360 . ELLEN GOULD HARMON. 2009 ISBN 978-973-136-129-1 28 CIP 2009-3448 362 . .Ed. 299 292 CIP 2009-5470 368 . White . Adevărul şi unitatea bisericii / Christos Yannaras .527 CIP 2009-4360 367 .Braşov : Casa Literaturii Creştine. şi adăug. ISBN 978-973-1988-06-1 28 CIP 2009-5289 363 . Compendiu al religiei antice greco-romane : Ierarhia pământeană / Gheorghe Răzvan Gabriel. Yoga / Christina Brown . Tehnici Yoga / Mircea Eliade . din lb. trad.1(091) 322(5-15) CIP 2009-4679 366 .: Bianca Vasilescu. MARIUS.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. . .BROWN.95 CIP 2009-4812 29 Religii necreştine 364 .3 CIP 2009-5282 361 . rev.Ed. Protase.31:291.: Natan Mladin.BRUSANOWSKI. a 4-a. Jézushoz vezetö út / Ellen G.Bucureşti : Univers Enciclopedic. a 2-a. Zamolxis : realitate şi mit în religia getodacilor / Ioan Marius Grec . a 3-a.GREC. ŞTEFAN.141(398. Bucureşti : MondoRo. 2009 ISBN 978-973-637-185-1 294.2) 299(382.Bucureşti : Kriterion. .Bucureşti : Herald.527 CIP 2009-3841 CIP 77 365 . greacă: ierom. . RĂZVAN GABRIEL. trad. Buddha élete és tanítása / Kőrösi Csoma Sándor. .

Bucureşti : Artifex.: Mihail Piruşcă. SOBHI.3 Zen CIP 2009-4692 372 . 2009 ISBN 978-973-1812-25-0 294.Bucureşti : Editura A.MALEK.-S.Bucureşti : Elena Francisc Publishing.31:291. ISBN 978-973-50-2446-8 299.Bucureşti : Humanitas.U. 2009 Bibliogr.: Elisabeta Chiriţă. ISBN 978-973-7631-57-2 311 CIP 2009-4190 . CLAY. st.Făgăraş : Agape. big heart = Minte vastă. Ilie Bădescu.Bucureşti : Elena Francisc Publishing. Big mind. trad. glosare. bibliogr. EMESE. DOKUSHÔ. Călătorie liberă / Zhuangzi .ZHUANG ZI. introductiv. trad. MARIUS. ISBN 978-973-694-163-4 29 CIP 2009-3444 79 CIP 375 . cuvânt înainte: prof. 2009 Bibliogr. note. 2009 ISBN 978-606-8007-02-1 294. trad. . univ.A.MERZEL. Zen : calea către A FI în era globalizării / Dokushô Villalba . Exodul musulmanilor în libertatea lui Hristos / Sobhi Malek .3 Zen CIP 2009-3604 374 . Az Everest bennünk van / Emese Teague .BaiaMare : Editura Universităţii de Nord.61 Buddha 929 Buddha CIP 2009-4918 373 . DENNIS GENPO.G.TEAGUE.TRAVIS.Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof.1 CIP 2009-3715 311/314 Statistică. . dr. GITTA. Elena Bugudui. O abordare conceptuală integrată privind vârstnicii / Marius Nechita . 2009 ISBN 978-606-513-073-9 3-055. Tatiana Segal.18 CIP 2009-4724 371 .Elemente de statistică teoretică şi economică : teorie şi studii de caz / Constantin Anghelache. ISBN 978-606-536-006-8 3-053. Index ISBN 978-973-7771-49-0 297. pref: François Breda. ..: Luminiţa Bălan.: Johannes Yach.NECHITA. .WERNER. Cătălin Deatcu. . ECONOMICE ŞI JURIDICE 3-05 Categorii de persoane 376 . .VILLALBA.: Monica Reu.513 CIP 2009-3928 3 ŞTIINŢE SOCIALE. Demografie 378 . Constantin Anghelache Silviu. 2009 Bibliogr.9 CIP 2009-3778 377 . 2009 Bibliogr..78 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 370 . . Şi celelalte religii? / Gitta Werner . trad. inimă profundă / Dennis Genpo Merzel . . Cartea bărbaţilor / Clay Travis. 2009 ISBN 978-973-1812-26-7 294. 2009 Index. .Bucureşti : House of Guides. trad.

Iaşi : Polirom.GIBESCU.. Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată : introducere în aplicaţiile SPSS / Perţea Gheorghe. Chestionarele în psihodiagnoza modernă a personalităţii / Perţea Gheorghe.I.PERŢEA. . Statistica : mod de gândire şi metode / Gheorghe Săvoiu.8:314=00 CIP 2009-4704 385 .Bucureşti : Editura Universitară. .R.9:004 CIP 2009-5433 383 . GHEORGHE.3 CIP 2009-5204 . Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane : noţiuni de bază : statistici univariate / Cristian Opariuc-Dan. 2009 ISBN 978-973-30-2494-1 311:159. 2009 ISBN 978-973-37-1360-9 81'374.SĂVOIU.Bucureşti : Sigma.Bucureşti : Editura A. 2009 Bibliogr. Istvan Horváth. Sociologia migraţiei : teorii şi studii de caz româneşti / Remus Gabriel Anghel.Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari.9:004 CIP 2009-5432 386 . . 2009 ISBN 978-973-8941-35-9 316. Marinella Turdean. Index ISBN 978-973-46-1304-5 316:331. EMIL. ISBN 978-973-649-531-1 311:33 CIP 2009-4139 384 .OPARIUC-DAN. 2009 Bibliogr. GHEORGHE.BOBLEA. . 2009 Bibliogr. CRISTIAN. 2009 ISBN 978-973-720-239-0 311:33 CIP 2009-4700 316 Sociologie 387 . Postul de observaţie / Gheorghe Boblea.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.ClujNapoca : Editura ASCR. 2009 Bibliogr. GHEORGHE. Rocsana Bucea-Manea Ţomiş.80 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 81 CIP 379 . Viorel Ţarcă. Radu Bucea-Manea Ţomiş.Mic dicţionar de demografie multilingv / Mihai Ţarcă. OCTAVIA. REMUS GABRIEL. GHEORGHE. .PETRESCU.Bucureşti : Printech. ISBN 978-973-749-574-7 311 CIP 2009-5517 381 . Mihaela Ţarcă. Mircea Ilie Barbu. . Necesitatea întâmplării sau Lumea riscului statistic / Emil Petrescu.ANGHEL.PERŢEA. Vodă. . 2009 ISBN 978-973-30-2493-4 311:159. .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Viorel Gh.Statistică pentru economişti : analiza datelor în EXCEL şi SPSS / Angela Popescu. 2009 ISBN 978-973-7973-63-4 311:3 CIP 2009-3862 382 .G.Iaşi : Junimea.556 CIP 2009-5637 388 . ISBN 978-606-521-266-4 311 CIP 2009-5648 380 . . Ana Ţarcă. . Statistica economică : teorie şi aplicaţii / Octavia Gibescu.

82 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 389 .2 CIP 2009-5655 397 .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". 2009 Bibliogr. CRISTIAN. Index ISBN 978-973-46-1345-8 316. . . ANDY. . 2009 Bibliogr. Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate / Mihai-Ştefan Dinu. 2009 Index ISBN 978-973-728-370-2 316. de Iulia Iordache . . ISBN 978-973-1904-75-7 316. ISBN 978-973-7610-94-2 316 CIP 2009-5698 391 . înainte de Anne Gregory.624 CIP 2009-5039 396 . IOAN. KEVIN. Frank . 2009 Bibliogr.48:323. 2009 Bibliogr. VIOLETA.CIOABĂ. Comunicarea eficientă în relaţiile publice : crearea mesajelor şi relaţiilor sociale / Andy Green . trad. .HOGAN. Construcţie normativă versus devianţă socială / Violeta Herea. .Iaşi : Politehnium.Bucureşti : Meteor Press.923.GAGYI JÓZSEF. Fundamente teoretice ale psihosociologiei (cu particularităţi specifice mediului medical) / Jude Ioan.MĂDA.77:336 CIP 2009-5683 .: Natima Mîndrilă.DINU. CLAUDIA-ALINA. Comunicarea în mediul profesional românesc / Stanca Măda. 2008.JUDE. STANCA. Index ISBN 978-973-599-354-2 316(498) CIP 2009-3611 CIP 83 394 . ISBN 978-973-663-715-5 316. Fejezetek Románia 20.6 CIP 2009-4352 398 .77 159. cuv. MILO O. 2009 ISBN 978-973-30-2739-1 316. . Cum să comunici eficient în 30 de secunde sau mai puţin! / Milo O. 2009 ISBN 978-973-8495-48-7 316. 2009 Bibliogr.Iaşi : Polirom.: Magda Xenofont.CIUPERCĂ. századi társadalomtörténetéhez / Gagyi József.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania".FRANK.77:336 CIP 2009-5435 393 . Limbajul secret de business : cum să descifrezi comportamentul cuiva în numai trei secunde sau mai puţin / Kevin Hogan .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2009 Bibliogr.1(100)+28(100) CIP 2009-4593 392 .2:371 CIP 2009-3744 390 .356.GREEN. trad. . ISBN 978-973-621-274-1 316.Bucureşti : Editura ANI. ISBN 978-973-598-493-9 316. MIHAI-ŞTEFAN. Importanţa familiei în educarea personalităţii copilului de vârstă şcolară mică : lucrare ştiinţifică / Claudia-Alina Cioabă. trad. Istoria sociologiei : autori şi opere / Cristian Ciupercă.HEREA. .77 CIP 2009-5361 395 . .Costeşti : Ars Libri.Bucureşti : Business Tech International Press.Târgu-Mureş : Mentor.

Emilian M.: conf. 2009 Bibliogr.).BITOLEANU. Ioan Vlad.647. . Claudiu Coman.PĂLĂRIE. DAN. ISBN 978-973-1846-15-6 316. 2009 Bibliogr. ION.212 CIP 2009-4095 403 .82 CIP 2009-5684 405 . Dezvoltare comunitară : Şcoala Academică de Sociologie : 21-25 septembrie 2008.01 CIP 2009-4128 408 . EUGEN OVIDIU. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".MELNIC. dr.Bucureşti : Top Form. Bran . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-973-7626-45-5 316. MARIUS. Puterea / Eugen Ovidiu Chirovici. Cezar Avram. DIANA. ANDRA. .Braşov / coord. 2009 ISBN 978-973-103-846-9 321(100) CIP 2009-5228 .Slatina : Didactic Pres. . . Managementul influenţării sociale în conflictele moderne / dr.ODOBESCU. Dan Mircea. Sisteme politice comparate / Ion Bitoleanu. dr.356.Bucureşti : Atelier Didactic. ISBN 978-973-88736-6-7 316 CIP 2009-4530 32 Politică 406 .2:37 CIP 2009-5621 402 .776.SECELEANU.624:371. 2009 Bibliogr.Selecţie de hotărâri ale Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării / coord. Comunicare intra şi interinstituţională : lucrare de doctorat / Diana Melnic.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". .23 CIP 2009-5164 401 .MIRCEA. ISBN 978-606-530-284-6 316. prof. univ.Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna".Bucureşti : Eurolobby.84 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 399 . 2009 ISBN 978-973-163-401-2 32.ŞCOALA ACADEMICĂ DE SOCIOLOGIE (2008 . 2009 Bibliogr. ELVIRA MAGDALENA.Craiova : Sitech. Corina Nicoleta Comşa. 2009 Bibliogr. Analiza opiniei publice în spaţiul public modern / Andra Seceleanu. Violenţa şcolară : percepţia violenţei profesor-elev : lucrare ştiinţifică / Marius Pălărie. ISBN 978-973-598-488-5 316.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". Maria Popescu.: drd. .Bazele ştiinţei politice / Ion Bitoleanu (coord. 2009 ISBN 978-973-732-106-0 316.Bucureşti : RAO International Publishing Company. Bran).CHIROVICI. Dobrescu. Rolul şi funcţiile familiei în procesul de socializare şi educaţia copilului / Elvira Magdalena Odobescu.653 CIP 2009-3911 85 CIP 404 . . ISBN 978-973-163-403-6 32. . ISBN 978-973-113-326-3 316.01 CIP 2009-4022 407 . univ. .77:371 CIP 2009-3891 400 .

ISBN 978-606-8060-03-3 32.DUMITRESCU. LIANA.: Raymound Boudon.R. .: Pantelimon Cristinel. CRISTINA.Relaţii internaţionale : lumea diplomaţiei . .Ideea naţională şi ideea europeană / coord. Istoria etnicilor macedoneni în România / Dumitrescu Liana. 2009 ISBN 978-973-645-331-1 32. Paul Dănuţ Duţă.1(=163. ISBN 978-606-8030-15-9 32. 2009 Bibliogr. LIANA. Rogobete Laura.Oradea : Duran's.Bucureşti : Macedoneanul. 2009 Bibliogr.CIOABĂ. 2009 ISBN 978-973-1756-03-5 323. 2009 ISBN 978-973-1756-04-2 323. . Adrian Dobre. ISBN 978-973-1903-05-7 32 CIP 2009-4425 322 Relaţia dintre stat şi biserică 416 . 2009 ISBN 978-973-9316-76-7 322 CIP 2009-5430 323.lumea conflictului / coord. Mihajlov Marjan. Statul .86 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 409 .O.. . CONSTANTIN.1(=163.: Doina Jela Despois. Mihajlov Marjan. Index ISBN 978-973-611-592-9 321. 2009 ISBN 978-606-520-359-4 327 CIP 2009-4267 87 CIP 414 . Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale. .01:913(100) CIP 2009-5171 412 .01 CIP 2009-4845 410 . Verde de .PIANA. .Sibiu : Techno Media.01 CIP 2009-5113 415 . Istoriata na etnicichite machedonti vo Romania / Dumitrescu Liana.1 Minorităţi naţionale 417 . COREY.STUPARU.3)(498) CIP 2009-3776 418 . ALEXANDRU.ONIŞOR. Craiova : PrintXpert. . Paul Nistor.SFÂRLEA. Frica : istoria unei idei politice / Corey Robin .: Ionuţ Nistor. DANIELA.D.Iaşi : PIM. trad.societatea . 2009 ISBN 978-973-7745-31-6 32(498) CIP 2009-4073 411 .01 CIP 2009-3465 413 . Rogobete Laura.ROBIN. Sorin Gherguţ. pref..3)(498) CIP 2009-3775 . .Bucureşti : Macedoneanul.libertăţile religioase / Cristina Stuparu. Construirea democraţiei : la frontiera spaţiului public european / Daniela Piana .: Raluca Popescu .Bucureşti : Vremea. 2009 Index.DUMITRESCU. 2009 Bibliogr. Comunism sau Democraţie? / Ionel Cioabă. IONEL. Oradea / Alexandru Sfârlea. Areale globale : Uniunea Europeană Africa subsahariană / Constantin Onişor..Iaşi : Institutul European. trad.Bucureşti : Editura I.

TUDOR FLORIAN.STROIA. de Bogdan Cristian Iacob.Corupţie : practică judiciară.CÎRSTEA. trad. Guvern.Ed.15 CIP 2009-4476 . . ..Craiova : Sitech.Bucureşti : Semne.4(498:420)"1919/1939":929 CIP 2009-5418 422 . Index ISBN 978-973-669-757-9 329.MILOTINESCU. LUCIAN. Legenda dispariţiei comunismului / Gheorghe Lăzăroniu.Ordinea mondială după leninism / ed. Marc Morjé Howard. Dorin Dobrincu. GHEORGHE. rev. Organizarea partidelor naţionale aparţinând unei familii de partide europene : studiu de caz PD-L / Ivan Tudor Florian.15 CIP 2009-4379 427 . 2009 ISBN 978-973-7869-88-3 329.1(=135. . .O istorie a comunismului din România : manual pentru liceu / Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România . postf. Rudra Sil . ISBN 978-606-510-429-7 327(498:420)"1919/1939":929 355.LICĂ. . ISBN 978-973-1839-77-6 323. IRINA. Mihai Stamatescu.Centru şi margine la Marea Mediterană : filosofie politică şi realitate internaţională / coord. 2009 Bibliogr.Craiova : Universitaria. . . . 2009 ISBN 978-973-8986-73-2 328. 2009 Bibliogr. .185(498) CIP 2009-5150 425 .: Viorel Zaicu . MARIAN. Raluca Grosescu. Aromânii : studii monografice sintetice / Lucian Lică. 2009 ISBN 978-973-624-726-2 327(498) CIP 2009-4041 89 CIP 328/329 Parlament.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. 2009 ISBN 978-973-7745-38-5 327 CIP 2009-4074 421 . Partide şi mişcări politice 424 . MARUSIA.Constanţa : Editura Dobrogea. 2009 ISBN 978-973-46-1359-5 329.. . .Bucureşti : Edit Moroşan.Ploieşti : Karta-Graphic.Iaşi : Polirom.15(498)"1944/1989"(075.88 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 419 .: Vladimir Tismăneanu.: Manolache Viorela.IVAN. România în relaţiile internaţionale în contextul european : 1866-1878 / Marian Stroia. Relaţiile româno-franceze în secolul al XIX-lea / Irina Milotinescu. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1959-34-4 329(498) PD-L CIP 2009-4542 426 LĂZĂRONIU.35) 94(498)"1944/1989"(075.1)(497) CIP 2009-5666 327 Politică externă 420 .35) CIP 2009-3633 428 . 2009 Bibliogr.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. .Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale. ISBN 978-606-530-260-0 327(498:44)"18" 94(498:44)"18" CIP 2009-5410 423 . a 2-a. Ataşaţii militari români în Marea Britanie : (1919-1939) / Marusia Cîrstea.

DANIEL. 2009 ISBN 978-973-37-1357-9 330.GEORGESCU-ROEGEN. a 2-a. trad.Bibliogr. Nica Udriştoiu.COCIOC. Andy Ştefănescu. William Sharpe / coord. Cuza". rev.Ed. Bazele macroeconomiei / Daniel Gherasim . Globalization and higher education in economics and business administration : conference : 2007. .2 CIP 2007-17459 432 . 2007 .8)(076) CIP 2009-5019 430 . referent ştiinţific: prof. . Iasi = Globalizarea şi educaţia economică universitară : conferinţă : 2007. . 2009-. ISBN 978-973-618-198-6 33 CIP 2009-5674 CIP 91 433 . 2009 Bibliogr. vol.541(075.Cluj-Napoca : Risoprint.ISBN 978-606-92038-1-1 33 CIP 2009-3462 . 2009 ISBN 978-973-703-411-3 33:316. Isărescu. dr. I.GHERASIM.Suceava : Alexandria Publishing House. ISBN 978-973-53-0024-1 33(075. Noţiuni fundamentale de economie : noţiuni teoretice : aplicaţii / Valentin Golea.2009. Trygve Haavelmo. ISBN 978-973-159-057-8 . . .22 CIP 2009-5180 431 .: Vasile Işan. Tudor Postolache. Iaşi). Solow. 2001vol. Robert M. . ISBN 978-973-53-0022-7 330.Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate : pentru examenul de licenţă / coord.1) 378.Cluj-Napoca : Risoprint.2009. Unele elemente de orientare în ştiinţe economice / Nicholas Georgescu-Roegen.GOLEA. Vol. ISBN 978-606-510-420-4 33:004 CIP 2009-4791 437 . . . univ. PAUL. KARL. .: Mugur C. 1.Craiova : Universitaria. ISBN 978-973-648-845-0 33 CIP 2009-3773 436 . 2009 Bibliogr. .101.MARX. 2009 Bibliogr.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Octavian Jula.GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION. Olesia Lupu. Capitalul : critica economiei politice / Karl Heinrich Marx . . Aurel Negucioiu.101. . ISBN 978-606-92038-0-4 Vol.90 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 33 Economie 429 . Conferinţă (1 . .Bucureşti : BREN. Tatiana Puiu. Macroeconomie aplicată / Paul Cocioc. acad.Informatică economică / Ion Ştefănescu.ISBN 978-973-618-195-5 82-531.1=135.8)(079.Bucureşti : Expert.Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred Nobel.Bucureşti : Expert : Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică.32(100)(063) CIP 2009-3949 435 . NICHOLAS. Ion Liviu Ciora.1 06. Iaşi / ed.: Carmen Agoutin. Harry Morkovitz. . 4 : James Buchanan. Maurice Allais. . . 2009 Bibliogr. Merton Miller.Iaşi : Junimea. 2009 Bibliogr.068 Nobel:33(100):929 082. VALENTINA.Index.541 CIP 2009-4265 434 .

Doctrine economice : note de curs / Constantin Tudor. Economie / Constanţa Popescu. Dorel Vit. . 2009 3 vol.27(498)(094) CIP 2009-5143 442 . . rev. 2009 Bibliogr.NICULESCU. Economie politică / Sârbu Constantin. 2009 ISBN 978-973-8986-71-8 332. . 2009 ISBN 978-973-1931-02-9 331.27 CIP 2009-4714 445 .TUDOR.2009. MARINA.8) CIP 2009-3634 441 .POPESCU.SÂRBOVAN.8) CIP 2009-3791 446 . 2009 Bibliogr. .5 CIP 2009-4141 . a dobânzii şi a banilor / John Maynard Keynes . ISBN 978-973-1869-43-8 33 CIP 2009-5188 440 . CONSTANTIN. Manualul capitalistului : învaţă cum să te ajuţi singur! / Andreia Niculescu.: Cosmina Remeş. .025. 2009 Bibliogr.342.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.ISBN 978-973-8905-68-9 33 CIP 2009-3855 444 . JOHN MAYNARD.Arad : Gutenberg Univers. . MIHAELA. Mihael Vartolomei-M.Bucureşti : Publica. concepte şi aplicaţii în economie / coord.2009.Timişoara : Eurobit.8. Macroeconomie : caiet de seminar / Mihaela Vartolomei.VARTOLOMEI. 1. ISBN 978-973-687-837-4 330. Previziune economică / Marian-Nicu Spînu. .541 CIP 2009-5466 331 Muncă 447 . Bucureşti : Granada.KEYNES.SPÎNU. [Legislaţie].Noţiuni. CONSTANTIN.SÂRBU. .92 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 438 . ISBN 978-973-620-497-5 33 CIP 2009-4454 93 CIP 443 . 2009 Bibliogr.Timişoara : Eurostampa.ROMÂNIA.Ed.113 338. ANDREIA.14 CIP 2009-4123 439 . Noi fundamente ale dinamicii economice contemporane / Maria Luminiţa Sârbovan. Bucureşti : Edit Moroşan.Bibliogr. . .Târgovişte : Bibliotheca. 2009 ISBN 978-973-8295-81-0 33(075. 2009 ISBN 978-973-162-040-4 330. Teoria generală a ocupării forţei de muncă.Călăraşi : Agora. MARIAN-NICU. . CONSTANŢA. 2. trad.101.ISBN 978-973-8905-67-2 Vol. Legea caselor naţionalizate. .Bucureşti : Amaltea. a 4-a. .Bibliogr. ISBN 978-973-8905-69-6 Vol. ISBN 978-973-752-351-8 330. ISBN 978-973-712-450-0 33(075. . 2009 Bibliogr.: Corina Mădălina Haita. .

dăruire şi pasiune / Tom Peters . FLAVIA. . RICHARD.ARMEANU. ISBN 978-973-703-358-1 336 CIP 2009-3597 451 .Bucureşti : Editura Universităţii Româno-Britanice.Timişoara : Mirton. Nu îmi pasă! Hai s-o facem! : Lecţii de viaţă şi de afaceri / Richard Branson . Proprietate 449 . Gestiunea riscurilor financiare : abordări teoretice şi studii de caz / Sorin Gabriel Anton.763 CIP 2009-5485 CIP 95 452 .Iaşi : Editura Universităţii "Al. 2009 ISBN 978-973-1931-01-2 336 CIP 2009-4142 456 .BIBB. trad.: Laura Sighinescu. ISBN 978-973-88750-7-4 331 CIP 2009-4488 332 Economie teritorială.Bucureşti : Publica. TOM. Gestiunea portofoliului : caiet de studiu şi evaluare / Flavia Barna. I.94 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 448 . Delia Cataramă. 2009 Bibliogr. . Cuza". .ANTON. Cultura încrederii : rolul crucial al încrederii în afaceri. 2009 Bibliogr.BARNA.761:658 CIP 2009-5901 453 . Ovidiu Mura. Brand you 50 : reinventarea muncii : 50 de idei pentru un brand personal : 50 de moduri în care va puteţi transforma dintr-un angajat într-un brand care se evidenţiază prin distincţie.BRAŞOVEANU. ISBN 978-606-505-193-5 336.DUDUIALĂ POPESCU. IULIAN. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura ASE.BRANSON. SALLY. . Jeremy Kourdi .Bucureşti : Publica. ISBN 978-973-52-0588-1 336. . Teoria generală a portofoliului / Dan Armeanu. 2009 ISBN 978-973-144-251-8 332.: Ioana Rotaru.22(498+4) CIP 2009-5448 . 2009 Bibliogr.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. 2009 Bibliogr. .PETERS.1(4) 338(4) CIP 2009-5108 336 Finanţe 450 . .Basic finance / Victor Dragotă. trad. . Analize ale politicii fiscale în România şi în statele membre ale UE / Iulian Viorel Braşoveanu. Bucureşti : Editura ALL. 2009 Index ISBN 978-973-571-759-9 336 CIP 2009-5224 455 . Economie europeană / Duduială-Popescu Loredana.Bucureşti : Editura ASE. ISBN 978-606-505-186-7 336 CIP 2009-4576 454 .: Veronica Golub. 2009 Bibliogr. profesie şi viaţă / Sally Bibb. SORIN. trad. Laura Elly Novac. DANIEL. ISBN 978-973-88728-8-2 336. Eugen Mitrică. LORENA.

univ. univ.GĂBAN. PETRU. dr. . . .Bucureşti : Monitorul Oficial R. ISBN 978-973-52-0567-6 336. IOSIF. Mutaşcu Mihai Ioan. ISBN 978-973-1890-25-8 336.71 CIP 2009-5650 464 .DUCA.Craiova : Universitaria. Retail banking / Nicolae Dănilă. DUMITRU HORIA. ISBN 978-973-1890-21-0 336. 2009 Bibliogr. . strategii. ISBN 978-606-510-404-4 336. 2009 Bibliogr.. Produse şi servicii bancare / Petru Crăciun.Bucureşti : Expert. Audit şi comunicare financiară / Sorin Domnişoru.Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă. Nicolaescu Ana Cristina. Emilian Duca. Taxa pe valoarea adăugată / dr. Dumitru-Horia.CRĂCIUN. Sorin Vînătoru. SORINEL.CRĂCIUN.. Carmen Corduneanu. ec.96 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 457 . ISBN 978-973-752-349-5 336. 2009 ISBN 978-973-567-674-2 336. . 2009 Bibliogr. dr. Retail & Corporate banking : mutaţii. .226. PETRU.DOMNIŞORU. performanţe / Lucian Găban.71 CIP 2009-4608 461 . dr. Bogdan Dima. VASILE LUCIAN.22 CIP 2009-3837 460 . EMILIAN. . Elemente de teorie şi practică fiscală / Cristea I. ISBN 978-973-752-350-1 336. Sorin Briciu.Alba-Iulia : Aeternitas. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-52-0582-9 336 CIP 2009-5519 .Alba-Iulia : Aeternitas.A.148 CIP 2009-3688 CIP 97 462 .Ed. prof. Timişoara : Mirton.Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în contextul instabilităţii financiare globale / coord. 2009 Bibliogr.322(498) CIP 2009-4743 463 . 2009 Bibliogr.77 CIP 2009-3709 466 . .148 CIP 2009-4643 465 ..CRISTEA. NICOLAE. 2009 Bibliogr. Florentina Sas. a 2a. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-52-0563-8 336. Timişoara : Mirton. ISBN 978-973-618-194-8 336. Instituţii de credit / Petru Crăciun.DĂNILĂ.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.77 CIP 2009-4552 458 .: prof. . Aurora Murgea. Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit / Hetes-Gavra Iosif.HETEŞ-GAVRA. univ.7 CIP 2009-4551 459 . . 2009 Bibliogr. lect.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.Timişoara : Mirton.

Bucureşti : Tribuna Economică. .717 CIP 2009-4503 475 . .MEDAR. ISBN 978-606-530-211-2 336. CORNEL NICOLAE. 2009 Bibliogr. .4:336. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-5636 468 .423 CIP 2009-4940 473 .NEGREA.MICU.98 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 99 467 . ALINA CRISTINA. trad.Craiova : Sitech. 2009 ISBN 978-973-30-2491-0 336. Constanţa : Ex Ponto.012.: Cristina Livia Vasilescu. Drept financiar : suport de curs / Oneţ Cristina. . ANGELA-ELIZA. ISBN 978-973-739-759-1 336.RĂDULESCU. Pieţe de capital / Micu Angela Eliza. Strategii şi operaţiuni bursiere / Micu Angela-Eliza. ALEXANDRU.ONEŢ.MICU. . Cum să faci bani rapid pe eBay / Thomas Maillet et Éric Tessier . Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în contextul crizelor bancare şi configurării sistemelor bancare actuale / Magdalena Rădulescu. a 3-a.71 CIP 2009-3703 .MAILLET. Evidenţa operaţiunilor bancare : îndrumar de seminar / Lucian-Ion Medar.Craiova : Sitech. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Irina-Elena Voica.71:657. Economie monetară internaţională / Roxana Nanu. 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr.22 CIP 2009-4699 469 . ISBN 978-606-530-212-9 336. Managementul activelor şi pasivelor bancare / Cornel Nicolae Jucan. Index ISBN 978-973-1950-29-7 336 CIP 2009-4412 470 .76 CIP 2009-5080 476 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.76 CIP 2009-5079 472 .14 CIP 2009-4004 471 . . . ISBN 978-973-632-511-3 65. LUCIAN-ION. MAGDALENA. CRISTINA. RĂZVAN. Florian Marcel Nuţă. 2009 ISBN 978-973-47-0620-4 004:336 CIP 2009-3950 474 .Craiova : Universitaria. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-30-2490-3 336.MOCEANU.Ed.Sibiu : Alma Mater. ANGELA-ELIZA. .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Galaţi : Europlus. ROXANA. THOMAS. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-510-414-3 336. Politici şi mecanisme fiscalbugetare / Alina Cristina Nuţă.74(100)(075.NANU.JUCAN. Finanţe publice / Alexandru Negrea.NUŢĂ. 2009 ISBN 978-973-688-136-7 336 CIP 2009-3895 477 . Servicii financiare pe piaţa europeană / Răzvan Moceanu.Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-644-866-9 336.

MARINELA. Gruia.GHEREŞ. ISBN 978-973-40-0815-5 338.5 CIP 2009-4189 .5(498) CIP 2009-4449 484 . dr.Bucureşti : Artifex. VICTOR. ISBN 978-973-7631-58-9 574:338. 2009 : lucrări = The economic crisis . ISBN 978-973-7631-54-1 338(498)(063) CIP 2009-4309 485 . . Pieţe şi burse de valori / Victor A. dr. Rolul activităţii industriale în dezvoltarea aşezărilor din spaţiul metropolitan al Bucureştilor / AndreeaLoreta Cepoiu.: prof. 2009 ISBN 978-973-1939-00-1 336. Marketingul serviciilor în sistemul producţiei agroalimentare / dr..48(498) 796. coord.22(498)(094. Adriana-Irina I. 2009 : proceedings / Universitatea Artifex . 2009 ISBN 978-973-86549-5-2 338.100 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 478 .Bucureşti : Editura Universitară. 2009 Bibliogr.ROMÂNIA. Turism rural : absorbţia fondurilor europene / conf. 2009 Bibliogr.DOLGU. 2009 . Bucureşti). Popescu.Bucureşti : Ceres. ISBN 978-606-505-190-4 336. .76(498) 339. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Convexus 2000. .STOIAN. Dezechilibrele bugetului public în contextul economic actual / Andreea Stoian. Ecoturism şi turism rural / Emanuela Ionescu.PREVIZIUNE ŞI IMPACT PENTRU ROMÂNIA.. MARIAN. univ.CEPOIU. GHEORGHE. ing.ALECU.4) CIP 2009-4305 479 . prof. IULIAN.Bucureşti : Artifex. 2009 Bibliogr. teorii : studii alese / Gheorghe Dolgu. Simpozion internaţional (1 .. ISBN 978-973-159-056-1 . .172(498) CIP 2009-4319 338 Situaţie economică.) CIP 2009-4461 CIP 101 483 . dr.STOICA. ANDREEA-LORETA. Codul de procedură fiscală.48(498-22) CIP 2009-3607 487 . . 2009 Bibliogr.forecast and impact on Romania : international symposium. . Dan Cruceru. Marian Constantin. Politică economică 481 . 2009 ISBN 978-973-1911-47-2 336. Stoica. [Legislaţie]. Cine lasă uşile deschise în turism! / Marian Gh.Bucureşti : Expert : Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică.Bucureşti : RCR Editorial. Constantin Anghelache. Bucureşti : Wolters Kluwer. ISBN 978-973-53-0007-4 338. . ISBN 978-973-749-562-4 338(498 Buc. ANDREEA.48+796.Cluj-Napoca : Risoprint. Marinela Ghereş. Constantinescu. ISBN 978-973-618-197-9 338 CIP 2009-5673 486 .Bucureşti : Editura ASE. 2009 Bibliogr.. univ dr. Iulian Alecu.138:664 CIP 2009-5232 482 . Criza : finanţe. .. Criza economică previziune şi impact pentru România : simpozion internaţional.CONSTANTINESCU.CRIZA ECONOMICĂ . . 2009 Bibliogr. Ion A. ing. EMANUELA.IONESCU.14:338(498) CIP 2009-4927 480 .

Burse de mărfuri şi valori / Mirela Matei (coord.Iaşi : Junimea. Niculescu. ISBN 978-973-163-431-9 338(498) CIP 2009-5351 494 . Ioan Dan Adumitrăcesei.ISBN 978-973-163-421-0 Vol.ISBN 978-606-505-179-9 338(498) CIP 2008-21668 495 .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".ISBN 978606-8053-11-0 339. 2009vol. NICULAE G. 2009 ISBN 978-973-115-487-9 338. Corina Geambaşu. .: Aurel Iancu. Marta-Christina Suciu. .2009.H.172 336. Economie şi gestiune în turism : probleme.48(498-22) 796. Cod roşu : criză economică globală : (2009-20. Cristina Micu. Dana Maria Martinescu. . ALINA. a 3-a.?) / Niculae G. Economia românească în epoca modernă / Mihail Opriţescu. Florina Bran.2009.SAVA.Buzău : Alpha MDN. ISBN 978-973-36-0487-7 338. rev.STĂNCIULESCU.102 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 103 CIP 488 . 2 / Mina Ivanovici. .Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 2009 Bibliogr.Bibliogr. . ISBN 978-606-8053-10-3 Vol..138 CIP 2009-4186 . . .Timişoara : Editura de Vest.48 CIP 2009-4896 489 . .Bibliogr.TALANGĂ.Editura Credis. George Enescu. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . CONSTANŢA. Bucureşti : Editura ASE. 2009 ISBN 978-973-37-1356-2 338(100) CIP 2009-4264 493 .761 CIP 2009-4426 497 . . Adrian Stancu. proiecte şi studii de caz / Gabriela Stănciulescu. GABRIELA.NICULESCU. Turism urban / Talangă Cristian. MIHAIL.5(498-22) CIP 2009-4659 339 Comerţ 496 .48 CIP 2009-4662 490 .CĂTĂNEŢ. .Bibliogr. . . 20084 vol. 1 : Start către excelenţa în vânzări. ISBN 978-973-139-089-5 338. ISBN 978-973-719-291-2 339. şi adăug. . 2. Pivodă Dan. . 2009 Bibliogr.Societatea şi economia bazate pe cunoaştere : provocări şi oportunităţi pentru România / coord. 2009 Bibliogr. .Previziunea : premisă a dezvoltării durabile / Popescu Ion.ISBN 978-973-163-422-7 338.27 CIP 2009-4808 491 .Ed. Gestiunea activităţii de turism / Cipriana Sava.48 CIP 2009-5177 492 . 2009 Bibliogr. .2009. Comşa Marin. ISBN 978-973-163-420-3 Vol. Cătălina Radu.Bucureşti : Editura C.Bibliogr. ISBN 978-606-505-144-7 Vol. 2009 2 vol. ISBN 978-973-734-482-3 338. CRISTIAN.Bucureşti : Eurocor.TRUFAŞ. . CIPRIANA. Agent de vânzări / Alina Cătăneţ. . Ecoturism şi turism rural / Constanţa Trufaş. 2009 Bibliogr. Ungureanu Laura.2009. .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Beck.). .OPRIŢESCU. 1. .

M. Emilian. Marketingul serviciilor financiar bancare / Jenica Popescu. N.Craiova : Universitaria. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".Craiova : Universitaria. Marketing general / Gh. N.POPESCU.IONESCU.1) CIP 2009-4564 501 . .: Dobrescu M. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . GHEORGHE N. ALINA. ISBN 978-973-734-483-0 339.138 65. . . .138(075.71 CIP 2009-3552 505 .ROŞU. Minică Boajă. . Marketing : dicţionar explicativ / Gh. ISBN 978-606-521-249-7 339. Roşu. 339.Bucureşti : Editura ASE. ISBN 978-606-510-412-9 339. ISBN 978-606-510-409-9 339.management / Săndel Gronski. Marketing în turism / Ionescu Ion.Bucureşti : Printech.48 CIP 2009-4664 CIP 105 503 . GH.Craiova : Sitech. a 7-a. teste şi aplicaţii / Elena Fleacă. ION. ISBN 978-606-505-195-9 339.FILIP.138:336+336.Dicţionar de branding / coord.8) CIP 2009-4942 504 . M.Editura Credis.138 659.104 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 498 . 2009 Bibliogr.138 CIP 2009-4212 .GRONSKI. ISBN 978-973-618-196-2 339. 2009 Bibliogr. Roşu.Relaţii financiar-monetare internaţionale / Ştefan Bratu. ISBN 978-973-88736-8-1. Craiova : Universitaria. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-163-425-8 339. Roşu.ROŞU. Gheorghilaş Aurel. Răducu Bratu.Bucureşti : Expert. Marketing . Viorica Mihăilescu Vereş.138 CIP 2009-4213 507 . GHEORGHE N. 2009 Bibliogr.138(079.7 CIP 2009-4500 506 .126 CIP 2009-5162 499 . . GHEORGHE N.138 CIP 2009-4215 508 . ISBN 978-606-530-208-2 339.138:338.138 CIP 2009-5555 500 . JENICA. . . Marketing / Gh. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Eurolobby. ELENA. . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.4 CIP 2009-4965 502 . Marketing : studiul pieţei / Gh. Sorin Tudor.012. . N. SĂNDEL. ISBN 978-606-510-413-6 339. 2009 Bibliogr.Ed.ROŞU. Marketing relaţional : o abordare din perspectiva domeniului financiar-bancar / Alina Filip.Craiova : Universitaria. Marketing : caiet de exerciţii.FLEACĂ.PISTOL. 2009 Bibliogr. Pistol. ISBN 978-606-510-417-4 339.

BACACI..Bibliogr.Index. .106 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 107 509 . dr. .BĂDILĂ.256 CIP 2009-5386 516 . Lucian Bernd Săuleanu. .Achiziţii publice : concesiunea lucrărilor publice. RĂZVAN. 2009 Index ISBN 978-973-749-569-3 347.8) CIP 2009-4084 514 . . .SABOU.ISBN 978-973-115-507-4 Vol. MIRCEA.Bucureşti : Editura C. FELICIA.H. Drept penal : partea specială / Bădilă Mircea. ISBN 978-973-739-754-6 347.: Ion Dogaru. univ. Gabriel Edmont Olteanu. Sevastian Cercel . Pompil Drăghici. . Sevastian Cercel. dr.5 CIP 2009-5018 34 Drept. ISBN 978-973-53-0023-4 339. . Hageanu C.8) CIP 2009-4000 517 . 4 : Contracte speciale / coord. prof.. 2009 Bibliogr.Bazele dreptului civil : [tratat] / coord. 5 : Succesiuni / coord.ANGHEL.BOGDAN. 3 : Teoria generală a obligaţiilor / coord. [autori]: prof. .Bucureşti : Con Fisc.Bucureşti : Editura Universitară.Bibliogr. Legislaţie. Dumitrache C. 2009 Bibliogr.ISBN 978-973-115-544-9 347(035) CIP 2009-488 511 .: Ion Dogaru. Felicia Sabou. SERGIU.. Dreptul de superficie : jurisprudenţă / Răzvan Anghel. Cristina Ramona Duţă. .Bucureşti : Universul Juridic.2009. lect. . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. . Criminologie / Sergiu Bogdan.6 CIP 2009-3999 510 .Tranzacţii economice internaţionale / Gheorghe Ciobanu. Dana Bako. Cătălin Postelnicu. univ.Ed.Cluj-Napoca : Risoprint. ISBN 978-973-53-0013-5 339.451 CIP 2009-4768 513 . Lucrări practice de marketing agroalimentar / Ana Maria Simuţ.Cluj-Napoca : Risoprint. . Vasile Stănescu.2009. şi adăug. V. ISBN 978-973-127-147-7 343. Jurisprudenţă 512 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. 2008vol.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.2009.Bibliogr. a 2-a. ANA MARIA. 2009 Bibliogr. . . Dan Claudiu Dănişor. .138:63(075. ISBN 978-973-759-757-1. . Anamaria Bucureanu. 339. . Dreptul familiei / Bacaci Al. ISBN 978-973-115-233-2 Vol.: Ion Dogaru. . Nicolae Popa. 2009 ISBN 978-973-739-755-3 343(498)(075.9 CIP 2009-5028 . Gabriel Boroi. univ. ALEXANDRU. 2009 ISBN 978-973-1895-24-6 347.. ISBN 978-973-115-542-5 Vol.Index.: Ion Dogaru. rev. . dr. Maria Marieta Soreaţă. . .138(100)(075. .. Beck.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. .. dr. Marketing internaţional : note de curs / conf.SIMUŢ. univ.Index.8) CIP 2009-4831 515 .

H. LAURA MARIA. 2009 Bibliogr. Claudia Cheagă.: Georgiana Marcovschi .CIOCOIU.BUTOI. jurisprudenţă şi materiale / Paul Craig. 2009 Bibliogr. Dreptul Uniunii Europene : texte. TUDOREL.CIOBANU. Căsătoria..R. . PAUL. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-222-8 343. . Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale : Congresul Academiei internaţionale de drept comparat : Mexico.217(4)UE CIP 2009-5426 527 . Gheorghe Sava. .62(498) CIP 2009-5395 520 . Craiova : Sitech. încetarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin divorţ în dreptul român şi dreptul comparat / Coşa Elena. trad. 2009 ISBN 978-973-758-179-2 347. ISBN 978-973-1911-52-6 341.1) CIP 2009-4875 522 . ELENA.Bucureşti : Editura Hamangiu.COŞA. control ştiinţific şi rev.CONGRESUL ACADEMIEI INTERNAŢIONALE DE DREPT COMPARAT (2008 . dr.Bucureşti : Lumina Lex. drd. 2009 ISBN 978-973-88853-5-6 343.Bucureşti : Wolters Kluwer.9 CIP 2009-4135 524 .CHIPĂILĂ. .D. Criminologie : comportamente criminale / Tudorel Butoi.CHEAGĂ.Bucureşti : Universul Juridic. OLIA-MARIA. 2009 ISBN 978-973-127-146-0 343. univ. ION.CORSIUC. 2008 / C. . Limitele dreptului de proprietate privată imobiliară / Laura Maria Crăciunean. . Adopţia în dreptul românesc / Mariana Ciocoiu. Elena Claudia Giurgea. .A.CRĂCIUNESCU. dr. Franken . MARIANA. Petruţ Ciobanu. trad.123. DUMITRU ADRIAN. AUREL.Bucureşti : Editura I. ISBN 978-606-530-285-3 347.217(4) UE CIP 2009-3908 . ISBN 978-973-739-768-3 347. 2009 Bibliogr. Dumitru-Adrian Crăciunescu. . Brants şi A.. Drept comercial / conf.7 CIP 2009-4894 519 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.108 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 109 518 .Bucureşti : Pro Universitaria. . 2009 ISBN 978-973-567-675-9 343(079.8 CIP 2009-5549 528 . numitatea căsătoriei.1(498) CIP 2009-3650 525 .636(498) CIP 2009-5619 523 .: Beatrice Andreşan-Grigoriu. OliaMaria Corsiuc. .Bucureşti : Solaris Print. Urmărirea penală : modele de cereri şi acte procesuale şi procedurale / Dumitru Cheagă.: Valeriu Rendec. 2009 ISBN 978-606-522-124-6 341. Mexico). 2009 Bibliogr.O. trad.Bucureşti : Monitorul Oficial R.Craiova : Sitech. Drept penal şi procesual penal : teste grilă / Aurel Ciobanu.CRĂCIUNEAN. Gráinne de Búrca .1/. Drept instituţional comunitar european / conf.CRAIG. ISBN 978-973-129-374-5 341. M. DUMITRU. univ. Criminologie generală / Ion Chipăilă. 2009 ISBN 978-973-9316-77-4 343(100)(063) CIP 2009-5429 526 .9 CIP 2009-4232 521 .

rev. Beck. lect.Bucureşti : Editura Universitară.22 CIP 2009-4997 533 . . Ion Suceavă.Bucureşti : Politehnica Press. . rev. 2009 Bibliogr. Elemente de legislaţie a mediului în România / Oana David. a 3-a. . . 2009 ISBN 978-973-676-350-2 347.Bucureşti : Era. ISBN 978-973-115-541-8 343(498) CIP 2009-4066 536 . drd.6(498) CIP 2009-3534 535 .7 341. drd. Adriana Almăşan. Beck. Boroiu M.DAVID.110 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 111 529 . COSMIN.DIACONU.DIACONESCU. Ioana Pădurariu. .Bucureşti : Nomina Lex. Roxana Paliţă. ISBN 978-606-515-026-3 349. NICOLETA. GHEORGHE. Beck. OANA. .1) CIP 2009-3829 530 ..DRAGOMIR....DINU.Bucureşti : Nomina Lex. lect. Tratat de drept penal : Partea specială / Gheorghe Diaconescu.62(498+100) CIP 2009-4344 534 . ISBN 978-973-749-558-7 347. . .952(498)(094) CIP 2009-3845 . GHEORGHE. 2009 Bibliogr. Gabriel Oprea. Cristina.8)(079. Drept penal : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Dragomir Eduard.1) 378. 2009 Index. . ISBN 978-606-522-123-9 347(075.Drept civil : curs selectiv pentru licenţă / Gabriel Boroi. Liviu Stănciulescu. . Ana-Maria Neagu.Bucureşti : Editura C. doctrină. Theodor Mrejeru.8)(079.9:347. ISBN 978-973-115-508-1 341.217(4) UE CIP 2009-3820 537 . Mihai Nimesch.1) CIP 2009-4026 532 . dr. Drept succesoral / Dinu Gheorghe. Relaţiile personale dintre soţi în dreptul internaţional privat / Cosmin Dariescu. 2009 Index. Grigore Boşca.Executarea silită : reglementare. 2009 Bibliogr.H.Bucureşti : Editura Hamangiu. 2009 ISBN 978-606-92007-0-4 343(079.DARIESCU. Paul Coman. 2009 Bibliogr. . a 4-a. . EDUARD.65(498) CIP 2009-3786 538 .Ed.DRAGOMIR.Bucureşti : Editura C.H. Antigona Iordana. EDUARD. Constantin Duvac.Constanţa : Europolis. Roxana Paliţă. ISBN 978-973-110-032-6 34(075. . Drept civil : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Dragomir Eduard. 2009 ISBN 978-606-92007-1-1 347(079. Bucureşti : Editura C.1) CIP 2009-3830 531 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-115-531-9 347. jurisprudenţă / Dumitru Andreiu Petre Florescu.Drept : teste grilă pentru examenul de licenţă / lect.H. Dreptul comunitar al afacerilor / Nicoleta Diaconu.Ed.

Bucureşti : Universul Juridic. 2009 Index. hotărâri C. . . SIMONA PETRINA. 2009 Bibliogr. .JUGASTRU. coord. Teoria şi practica activităţii notariale : pentru uzul studenţilor ID / Ionaşcu Titu. 2009 Bibliogr.KÖVESI. Drept roman / Guţan Manuel.IONAŞCU.GAVRILĂ. LAVINIA. ISBN 978-606-522-120-8 347.O. 31/1990 : practică judiciară / Gavrilă Simona-Petrina. Drept civil : teoria generală a obligaţiilor / Jugastru Călina. Manual de drept comunitar / Mihai Ioniţă.E.ILEANA-NIŢĂ.22 CIP 2009-3942 CIP 113 544 .126 CIP 2009-3716 548 . MIHAI. ION.Bucureşti : Universul Juridic.Bucureşti : Editura Hamangiu. . 2009 ISBN 978-973-30-2486-6 347 CIP 2009-4731 543 . Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor / Vali Ştefania Ileana Niţă. Drept penal : partea generală : curs pentru studenţii anului II / Lavinia Valeria Lefterache. MANUEL. ISBN 978-606-522-118-5 343. Dana Tiţian.112 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 539 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. CĂLINA.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. . Daniela Frăsie.72(498)(094) CIP 2009-4154 540 .Ed. Constanţa : Ovidius University Press.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2009 ISBN 978-973-127-148-4 347(075. Arestarea preventivă. Folosirea forţei în dreptul internaţional actual / Ion Gâlea. Aprecierea pericolului social : practică judiciară.: Corneliu Bîrsan. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Hamangiu. 2009 Bibliogr.GÂLEA. VALI.1) 378.8)(079. LAURA CODRUŢA. Bogdan Dumitrache . . . Romeo Popescu. .LEFTERACHE.IONIŢĂ. ISBN 978-973-127-145-3 343(498) CIP 2009-3590 . 2009 ISBN 978-973-144-200-6 347. . Legea societăţilor comerciale nr.Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru licenţă : 2009-2010 : teste grilă / Camelia Toader.8) CIP 2009-3620 545 . ISBN 978-973-739-752-2 347 CIP 2009-3997 547 . / Laura Codruţa Kövesi. .961(075.D. 2009 Bibliogr.GUŢAN. 2009 Index. ISBN 978-973-739-757-7 34 CIP 2009-4002 542 . Marian Nicolae. şi adăug. rev.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. TITU. ISBN 978-973-127-156-9 341(100) CIP 2009-5586 541 . ISBN 978-973-614-485-1 34(4) CIP 2009-4164 546 .Bucureşti : Universul Juridic.

CONSTANTIN. 2009 Bibliogr.9 CIP 2009-4860 556 . IOAN. Dănişor Diana Domnica. univ. . 2008. CORNELIA.1 CIP 2009-4760 555 . Persoanele / Munteanu Cornelia.Craiova : Universitaria. CONSTANŢA.91/. DUMITRU. ISBN 978-973-712-349-7 341.MIHĂESCU-DUŢĂ. .217(4) UE CIP 2009-4624 CIP 115 554 . univ. FLOREA. . ISBN 978-973-739-753-9 347. . .ISBN 978-973-758-181-5 341.91/.ISBN 978-973-758-180-8 Vol. dr. Rolul UE în asigurarea securităţii globale / dr. Claudia Gilia.217(4) UE CIP 2009-4587 557 . rev. 2009 Bibliogr.MUNTEANU. Drept administrativ / Doralina Ramona Mihăescu Duţă.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. 2009 ISBN 978-973-1855-46-2 342.Ed.LEŞ. 2. . Drept civil : partea generală . .8) CIP 2009-5524 552 . ISBN 978-973-663-712-4 341.Ed. .2:34=135.8 CIP 2009-4486 551 .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".Târgovişte : Bibliotheca. Diplomaţia : drept diplomatic şi consular / prof.8) CIP 2009-5587 553 .Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european / Gărăiman Gabi Daniela. a 3-a. ISBN 978-973-758-178-5 341. Vasile Popa. 1. Dumitru Mazilu.MOŢIU.MOŞTOFLEI. .7 341. Dreptul internaţional public : curs / prof.95(498)(075. DUMITRU.Bucureşti : Lumina Lex. dr. George Măgureanu Poptean. şi compl.114 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 549 . a 4-a. .Ed.Bucureşti : Universul Juridic.736(498) CIP 2009-3932 558 .Bucureşti : Wolters Kluwer.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.1/. . DANA-DANIELA. Ghiţă Oana. 2009 ISBN 978-973-1911-51-9 347.MAZILU. .. 2009 Bibliogr... Drept procesual civil / Leş Ioan. ISBN 978-606-510-203-3 81'374. .Bucureşti : Lumina Lex..Deva : Cetate Deva. ISBN 978-973-758-182-2 Vol. . 2009 Bibliogr. Constantin Moştoflei. ISBN 978-973-739-756-0 347 CIP 2009-4001 .95 CIP 2009-3998 550 .MAZILU. Alegerile europene şi legitimitatea democratică la nivel comunitar / Constanţa Mătuşescu. 2009 2 vol. Stabilirea masei active şi a masei pasive în procedura insolvenţei / Dana-Daniela Moţiu. a 2-a. Dumitru Mazilu. DORALINA RAMONA. . . 2009 Bibliogr.8(100)(075.MĂTUŞESCU. 2009 ISBN 978-973-127-155-2 347. Drept procesual civil : curs pentru masterat : dreptul afacerilor / Florea Măgureanu.MĂGUREANU.

ISBN 978-973-9480-67-3 342.Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. rev. Beck. Cătălin Spânu.PIVNICERU. Mihai Marin. ISBN 978-973-749-557-0 347.MURGU. 2009 Bibliogr. Codul de procedură civilă adnotat / Ion Neagu. univ. ISBN 978-973-9480-66-6 342.[Ed. 2009 Bibliogr.53(498)(075.Ed. . dr. 2009 Bibliogr. Simeon Murgu.4) CIP 2009-5654 CIP 117 564 . . ŞTEFAN. ISBN 978-973-1911-53-3 1:34 CIP 2009-5548 560 .2009. SIMEON. univ.MUNTEANU. a 3-a. Mihaela-Narcisa Stoicu. Darius Stănescu.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Cluj-Napoca : Cordial Lex.116 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 559 . 2009 Index. SIMEON.44 347. rev. . univ.Note de curs : legislaţie contravenţională / coord. [autori]: Mirel Roman. Mircea Damaschin. . Simeon Murgu.Bucureşti : Wolters Kluwer. univ. Efectele juridice ale contractelor aleatorii / Mona-Maria Pivniceru. 2008-2009 2 vol. .Cluj-Napoca : Cordial Lex.NEAGU.8) CIP 2009-5004 565 . MONA MARIA.95(498)(094.53(4) CIP 2009-3654 567 .Bucureşti : Editura Hamangiu.H. .Târgovişte : Transversal. .7(100+498) 341.: drd.PETICĂ ROMAN.763 CIP 2009-4003 568 . 2009 Bibliogr. Dreptul comunicării / Maria Năstase Georgescu. 2 : Partea specială. 2009 ISBN 978-973-1911-48-9 347.Bucureşti : Editura Universitară. Repere în istoria filosofiei dreptului / Ştefan Munteanu.Ed. ION. MARIA.Bucureşti : Editura C.8 CIP 2009-3967 . Carmen Silvia Paraschiv.NĂSTASE GEORGESCU.ISBN 978-973-115-545-6 343.PĂUN.91/.73(498+100) CIP 2009-3821 563 . ISBN 978-973-127-158-3 347. ISBN 978-606-8042-08-4 342. . 2009 Bibliogr. Dreptul transporturilor / Petică Roman Corina.23(498)(094)(075.965(498)(094) CIP 2009-3934 566 . ŞTEFAN. 2009 Bibliogr. a 2a]. CORNELIA.8) CIP 2009-5212 562 . Index ISBN 978-606-522-119-2 347. Ion Bălan.14(100+498) CIP 2009-5213 561 . .Bucureşti : Wolters Kluwer. ISBN 978-973-739-758-4 347.231. Mihaela-Narcisa Stoicu. . . . Cadrul juridic de protecţie a drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional / lect. asist. . ISBN 978-973-115-423-7 Vol. . a 3-a.464. dr.Bucureşti : Universul Juridic. asist. Ion Tomescu . 2009 Bibliogr. . Drept parlamentar / lect.MURGU. Parlamentul în principalele constituţii ale statelor europene / Ştefan Păun.

ANDREI. Tractate regarding the magistrate profession in Romania / Ion Popa.Bucureşti : Editura Hamangiu.Bucureşti : Edit Moroşan. ISBN 978-973-127-154-5 347. GHEORGHE.451(498)(094) CIP 2009-5147 . . 2.Braşov : Omnia Uni S.2009. 2009 Bibliogr.POPA. .962(498) CIP 2009-5588 571 . Popescu. Curs de publicitate imobiliară / conf. ..Bucureşti : Universul Juridic.. 2009 Bibliogr. IOAN.ROMÂNIA. .H.12(4+100) 327.POPA.T. Beck. CRISTINA.118 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 569 .25 CIP 2009-4781 575 . .8) CIP 2009-4744 576 .Bibliogr.73(075. ISBN 978-606-530-231-0 347. 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr. Popa Ioan.235 CIP 2009-5690 572 . Drept financiar / Rada Postolache.].Bucureşti : Universul Juridic. univ. ISBN 978-973-127-149-1 341. . Ion Diaconu. Ionela Bălţătescu. Achiziţiile publice. Dreptul executării silite / Gabriela Răducan.Craiova : Sitech.Bucureşti : Editura Economică.POPESCU.. GABRIELA.Craiova : Sitech. 2009 ISBN 978-973-134-074-6 347.POPA.POPA-NISTOREANU. Organizaţii europene şi euroatlantice / Andrei Popescu. 2009 ISBN 978-606-522-125-3 347. [autori: Mariana Papatulică. ISBN 978-606-530-240-2 343. Interzicerea pedepsei cu moarteagaranţie a dreptului la viaţă / Gh. IOAN. Index.962(498) CIP 2009-5589 570 . Adrian Marcel Iancu.POPESCU. ISBN 978-973-709-373-8 Vol. . 2009 ISBN 978-973-8986-76-3 347.S. .RĂDUCAN. .51 CIP 2009-4108 CIP 119 574 . . RADA. Traité sur la profession de magistrat en Roumanie / Ion Popa.Bucureşti : Universul Juridic. Drept comercial / Cristina Popa Nistorescu. Bucureşti : Editura C.A.) . 2008-2009 2 vol.7 CIP 2009-4484 573 . ISBN 978-973-115-543-2 347. [Legislaţie]. . Lucia Iordache.ISBN 978-973-709-375-2 34 CIP 2009-4732 577 . 2009 Bibliogr.Procesul de convergenţă instituţională / Petre Prisecaru (coord. dr. . IOAN.POSTOLACHE. 2009 Bibliogr.952 CIP 2009-5427 578 . ISBN 978-973-127-153-8 347.

2009 ISBN 978-973-30-2485-9 347. Codul penal şi Codul de procedură penală.ROMÂNIA.. . Ciucă. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.4) CIP 2009-3685 582 . 2009 ISBN 978-973-30-2483-5 347.22:061+061. ISBN 978-973-670-314-0 174:34 CIP 2009-3503 587 .ROMÂNIA. . 2009 Bibliogr.4) 343.Bucureşti : Editura Economică.H. Beck. a 3-a.95(498)(094.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.Ed.2 CIP 2009-4206 586 . de conf.SOCOL.Cazul României / Aura Gabriela Socol. rev. Infracţiuni şi contravenţii în domeniul relaţiilor de familie / Rujan Ion Cristinel. . ISBN 978-973-709-440-7 341. BIANCA. Gavrilescu Alin Gheorghe. [Legislaţie]. 2009 ISBN 978-973-567-673-5 347. 2009 ISBN 978-973-115-540-1 343(498)(094. univ. Valerian Cioclei. 2009 ISBN 978-973-1911-46-5 347.120 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 579 . Bucureşti : Editura C.91/. Legislaţia insolvenţei. . [Legislaţie].27 CIP 2009-4238 580 .H. 2009 ISBN 978-973-30-2484-2 347.471 336. Asociaţii şi fundaţii.RUJAN. Evoluţia dreptului de proprietate / Rujan Ion Cristinel. Crăciuneanu L.1(498)(094.A. Sancţiuni privind patrimoniul / Rujan Ion Cristinel. coord. ION CRISTINEL.23 347. . univ. GHEORGHE.ROMÂNIA. a 2-a. [Legislaţie].Ed.ROMÂNIA. . de prof.4) 347. coord. 2009 Bibliogr.1/. Beck. . ISBN 978-973-739-750-8 341.4) CIP 2009-5391 581 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Valerius M.Ed. 2009 ISBN 978-973-115-546-3 347(498)(094. Codul civil şi Codul de procedură civilă. Deontologie judiciară : syllabus / Gheorghe Scripcaru. Drept internaţional public / Selejan-Guţan Bianca. Flavius-Antoniu Baias.2 CIP 2009-4205 CIP 121 584 .Iaşi : Sedcom Libris.SELEJAN-GUŢAN.27 657:061+061. . a 4-a. rev. Bucureşti : Monitorul Oficial R.8 CIP 2009-3995 588 .SCRIPCARU. . / ed. M. / ed.Bucureşti : Editura C. Aurora Ciucă. [Legislaţie]. AURA GABRIELA.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.217(4) UE CIP 2009-4011 . ION CRISTINEL. Bucureşti : Wolters Kluwer.RUJAN. dr.RUJAN. ION CRISTINEL. a 6-a.Ed. dr. .736(498)(094) CIP 2009-4306 583 . Performanţa monetară & integrarea europeană : macroeconomia integrării monetare europene .6 CIP 2009-4207 585 . 2009 Bibliogr.

Index ISBN 978-973-127-152-1 34(37) CIP 2009-5590 593 . . Dreptul afacerilor : curs universitar / Ion Ţuţuianu.TABĂRĂ. ISBN 978-973-8934-96-2 347.096(498) CIP 2009-3944 595 . Mihai Marcel Neag. COSMIN. . ISBN 978-973-129-379-0 341. Uniunea Europeană . Gheorghe Monica. 2009 Bibliogr. Curs elementar de drept roman / Constantin Stoicescu. 2009 Bibliogr. Mecanisme şi instituţii ale mediului concurenţial european / Tileagă Cosmin Virgil. Diplomaţia europeană şi "cauza românească" : 1856-1859 / Minodora Taşcu.TANDIN.Bucureşti : Pro Universitaria.7(4)"1856/1859" CIP 2009-3553 596 . .122 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 589 .217(4) UE CIP 2009-5201 592 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1959-28-3 342.STOICESCU. ISBN 978-606-8030-14-2 341.123 CIP 2009-3742 CIP 123 594 .Bacău : EduSoft.2 CIP 2009-5585 591 .TAŞCU. ISBN 978-973-739-749-2 341. . 2009 Bibliogr.2 CIP 2009-3996 598 . .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Bucureşti : Universul Juridic.Bucureşti : Universul Juridic. Cazuri judiciare celebre / Traian Tandin. MINODORA. MARIOARA. Dreptul muncii / Ţichindelean Marioara. ADRIAN. Bucureşti : Tritonic.Sibiu : Techno Media.7 CIP 2009-5053 .8) CIP 2009-4847 590 . Drept administrativ : caiet de seminar / dr. ION.ŢUŢUIANU.217(4) UE CIP 2009-3828 597 . ISBN 978-973-739-751-5 349. MARCELA MONICA. TRAIAN. 2009 Bibliogr.TILEAGĂ.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Consideraţii privind sistemul instituţiilor de securitate / Vasile Tabără. Paul Dănuţ Duţă. .Craiova : Sitech. CONSTANTIN. .Ploieşti : Karta-Graphic. . 2009 Bibliogr.o abordare instituţională / Marcela Monica Stoica. Executarea silită imobiliară / Adrian Stoica. .STOICA. Ion Stelian. 2009 ISBN 978-973-733-334-6 34. 2009 Bibliogr. ION. ISBN 978-606-530-204-4 341. ISBN 978-973-127-157-6 347.STOICA. 2009 Bibliogr.STELIAN. VASILE.ŢICHINDELEAN.9(075.952. 2009 Bibliogr.

VOICU.124 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 599 . ţesuturi şi celule de origine umană : prevenire şi combatere / Voinic Maria Cristina.VOICU. Drept comunitar european / Vesmaş Daiana Maura. .VOICU.961(498) CIP 2009-4606 600 . ISBN 978-973-739-760-7 341.URSUŢA. MARIA CRISTINA. .217(4) UE CIP 2009-4807 607 . Dreptul muncii : pentru învăţământul economic / Brânduşa Vartolomei.217(40) UE 349. MARIN.VARTOLOMEI. BRÂNDUŞA. Traficul ilicit de organe. NICOLAE. . Europa ante portas / Gábor Varga. DAIANA MAURA.217(4) UE CIP 2009-4806 606 .Bucureşti : Juritest. a 2-a.23(498) CIP 2009-4722 601 .Bucureşti : Wolters Kluwer. 2009 ISBN 978-973-163-434-0 341. Drept comunitar general / Marin Voicu.2 CIP 2009-4007 603 . .77(498) OSIM 001.VESMAŞ.UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA (BUCUREŞTI). Lista notarilor publici în funcţie la 1 martie 2009 / Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. ISBN 978-606-530-277-8 343. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-87850-4-5 34(075. 2009 ISBN 978-973-163-423-4 341. .8)(079.Ed. VIOREL.1) CIP 2009-5562 609 . Teste grilă pentru magistratură. Mirela Georgiana Sabău. avocatură şi examenul de licenţă / Viorel Voineag.217(4) UE CIP 2009-5663 605 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. 2009 ISBN 978-973-7618-30-6 347. rev.217(4) UE CIP 2009-4005 CIP 125 604 . 2009 Bibliogr. MIRCEA. Mirela Georgiana Sabău. Bucureşti : Sitech. Drept european : curs introductiv / Marin Voicu. 2009 ISBN 978-973-163-424-1 341. Bucureşti : Editura OSIM. Procedura contravenţională / Mircea Ursuţa. MARIN. Drept comunitar general / Marin Voicu.VARGA GÁBOR. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Universul Juridic. rev. . a 6-a.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".Bucureşti : Editura Economică.VOICULESCU. 2009 ISBN 978-973-8921-35-1 347.VOINIC. şi adăug.Ed. .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". MARIN. Mirela Georgiana Sabău. ISBN 978-973-709-436-0 349. . .894(498) OSIM CIP 2009-5366 602 . Drept comunitar al muncii / Nicolae Voiculescu. 2009 Bibliogr.VOINEAG. Bucureşti : Notarom.4 CIP 2009-5626 . .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". ISBN 978-973-127-150-7 343.2(498:4) CIP 2009-3933 608 . 2009 ISBN 978-973-1911-50-2 341.

742 CIP 2009-5009 617 . România în ecuaţia Euroatlantică a securităţii şi apărării / Emil Victor Cheţe. 2009 Bibliogr. Cooperarea jandarmeriei române cu alte forţe pentru îndeplinirea misiunilor specifice / Nicolae Bontic.Effets du parteneriat public privé dans les services publics d'alimentation en eau et d'assainissement : expérience de la municipalité de Bucarest / Ioan Radu.ZAMFIR. Cadrul economico-juridic al relaţiilor României în condiţiile integrării în U. Tactica poliţienească privind intervenţia în gestionarea riscurilor / Ion Drăghici.Bucureşti : Edit Moroşan. .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". ION.Bucureşti : Editura Universitară. .7:3-055. Dorel Bahrin. ISBN 978-973-737-647-3 342. ISBN 978-973-663-693-2 351. 2009vol.BONTIC.742 CIP 2009-5010 618 . . PAUL BOGDAN.O.126 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 610 . .Bucureşti : Editura I. ION.DRĂGHICI. .Bucureşti : Editura ASE. EMIL VICTOR. 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech. ISBN 978-606-530-253-2 351.86 CIP 2009-4204 35.CALCAN. Index ISBN 978-606-505-184-3 CIP 2009-4302 352(498) .0/354 Administraţie publică 612 . Bucureşti : Tribuna Economică.BAHRIN.. 1 : De la reforma lui Alexandru Ioan Cuza la cele ale Marii Uniri : 1864-1925.217(4) UE CIP 2009-4654 CIP 127 614 . NICOLAE. . 2009 ISBN 978-973-688-139-8 327(498) 341. 2009 ISBN 978-973-8986-69-5 351. / Paul-Bogdan Zamfir. Consiliul Suprem de apărare a ţării şi controlul parlamentar al acestuia / dr. Cleopatra Şendroiu.. ISBN 978-606-530-254-9 351. .CHEŢE.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.Bibliogr.2009.R.D. GHEORGHE.Women's rights : from universal to regional in human rights : essays in honour of justice Bhagwati = Les droits de la femme : de l'universel au régional dans les droits de l'homme : essais en l'honneur de Juge Bhagwati / edited by Iulia Motoc. Viorel Lefter. 2009 ISBN 978-973-9316-75-0 354(498) CIP 2009-4729 613 . . ..DRĂGHICI. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. .E. Administraţia publică românească în secolele XIX-XX : legi şi reforme importante / Gheorghe Calcan. Managementul situaţiilor de risc în domeniul siguranţei publice / Ion Drăghici.ISBN 978-973-749-571-6 35(498)"18/19" CIP 2009-5384 615 .Craiova : Sitech. .742(498) CIP 2009-5145 616 .2 CIP 2009-4960 611 . 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-749-568-6 Vol. DOREL.

2006vol.Bibliogr.742 CIP 2009-5311 623 .Politica europeană în domeniul vizelor.ŞINCA. . .ISBN 978-973-628-188-4."1978/1990" 929 Pacepa. ISBN 978-973-0-04448-1 Vol. 2009 Bibliogr. Vasile. Bucureşti : Papirus Media.Târgovişte : Bibliotheca. cpt.ISBN 978-973-88770-9-2 351. CIP 2009-5210 . . Administraţie poliţienească rurală / dr. . 2009 ISBN 978-973-745-015-9 351. Municipiul Roman şi comunitatea ruşilor lipoveni / Petru Flenchea .M. .Bibliogr.Studiu monografic : CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina. îngrij.74(498 Slatina) CIP 2009-5299 627 .2009. Ion Mihai Pacepa în dosarele Securităţii : 1978-1990 / Liviu Ţăranu. PETRU. 3. 2009 Bibliogr.09 Markó B. 2009 Index ISBN 978-973-45-0580-7 351.Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia.Oradea : Duran's. . Jandarmeria bihoreană / col.1(498) Pacepa.1 CIP 2009-3819 626 .Bucureşti : Editura Sylvi. (r.R.Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-665-257-8 351. Jandarmeria la răspântii sociale : 1944-1990 / gl. 351. 2009 2 vol.128 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 619 . 2009 Bibliogr.2009. ION. . bg. Print. Egy irredenta hétköznapja : lehallgatási jegyzőkönyv : 1986-1989 / Markó Béla. FLORIN N. RALUCA. . Dan Gabriel Arvătescu.POBIRCI. Ioan Cristian Pobirci.141.FLENCHEA.HULPOI.ŢĂRANU. Mihai Hulpoi. Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. ISBN 978-973-628-189-1 Vol. Din istoria Poliţiei Române / Florin Şinca .MIHALACHE. . CIP 2009-5755 622 . ISBN 978-973-47-0615-0 352 711. . 2009 ISBN 978-973-745-014-2 351. ed.74(498-22) CIP 2009-4623 621 . Vol.M.ISBN 978-973-628-187-7. Managementul proiectelor teritoriale / Raluca Florina Popescu. 1.MARKÓ BÉLA. .: Florin Constantiniu. ISBN 978-973-712-453-1 351.) Ion Pobirci. . pref. LIVIU.Bucureşti : R. ISBN 978-973-1903-06-4 351. . .511.74(498)(091) CIP 2009-4320 628 .1(498):821.Bibliogr.I. MIHAI. .Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.746.742(498-35 Bihor) CIP 2009-5691 CIP 129 624 . 2009 Bibliogr.756(4) CIP 2009-5298 625 .: dr.C. ISBN 978-973-88956-2-1 352(498 Roman) CIP 2009-3664 620 . .2009.Bucureşti : Editura Enciclopedică. 2. VASILE. şi pref. .746.I.POPESCU. (r) Mihalache D.

Alexandra Sarcisnchi. 2008 ISBN 978-973-663-710-0 355. Gheorghe Poenaru.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".Bucureşti : Univers Ştiinţific. Culegere de lecţii învăţate / generalmaior dr. ALEXANDRA. 2009 ISBN 978-973-1904-79-5 355 CIP 2009-4272 630 . .Bucureşti : Solaris Print. NICOLAE N. 2009 Bibliogr.Constanţa : Editura Boldaş.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Adrian Mihuţiu în rezistenţa anticomunistă din Arad şi Bihor / Gabriel Moisa. ISBN 978-973-663-702-5 355 CIP 2009-4591 633 .MACOVEI. col.40:159. Roman. Ghidul educaţiei militare / colonel Ion Bratu.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".114(498) CIP 2009-5341 . . locotenet colonel Doruţ Greab. REMUS.130 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 355/359 Armata. PETRE.STRĂINU. ISBN 978-973-47-0617-4 355(498)"19":929 CIP 2009-3724 631 . ION. 2009 ISBN 978-973-88853-4-9 355.STRĂINU.961 CIP 2009-4133 639 .DUŢU.Bucureşti : Solaris Print. Istoria batalionului 17 Vânători de Munte "Dragoş Vodă" / colonel (r) Gheorghe Suman. Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale / dr.DUŢU. Adriana Bianca Pop.ROMAN. ISBN 978-973-1975-13-9 355. .4(498. Războiul psihotronic / general de brigadă Emil Străinu.4) CIP 2009-4634 635 . Petre Duţu. EMIL. . Războiul geofizic / general de brigadă Emil Străinu.SARCINSCHI. PETRE. . 2009 ISBN 978-606-524-034-6 355 CIP 2009-5170 636 . 2009 Bibliogr. Operaţiile de stabilitate şi securitate umană / dr. GABRIEL. EMIL. Regimentul 36 Infanterie : o istorie în imagini / Remus Macovei. .MOISA. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-8066-02-8 356. 2008. Costeşti : Ars Libri. Personalităţi militare române din prima jumătate a secolului al XX-lea / Andreea Diacenco.SUMAN. 2008. .BRATU. Nicolae N.45(498) CIP 2009-4592 632 .Oradea : Primus. ISBN 978-973-8936-94-2 356. Ştiinţă şi artă militară 629 . ANDREEA.40:5 CIP 2009-4136 638 .425.45 CIP 2009-4588 637 . Piteşti : Paralela 45.1(498 Constanţa) CIP 2009-4961 CIP 131 634 . GHEORGHE.Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei. 2009 ISBN 978-973-88853-3-2 355. Societăţile militare private şi securitatea umană / dr. . Petre Duţu. Adrian Stroea. . ISBN 978-973-663-694-3 355.DIACENCO.

ISBN 978-973-153-056-7 355(498) CIP 2009-5424 36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului 644 . Cosmina Kahler. .VITALIS. de Miruna Andriescu.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". ISBN 978-973-677-149-1 364 CIP 2009-3735 646 . trad. .VĂDUVA. Securitate în epoca globalizării / Vitalis Eduard Alexandru. Repere metodologice în asistenţa socială : tehnici şi metode de investigaţie şi intervenţie asistenţială / Felicia Andreioni.7(498) CIP 2009-4057 CIP 133 645 . Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. disimetria şi asimetria în conflictele militare actuale / dr. 2008 ISBN 978-973-663-706-3 355.Bucureşti : Con Fisc.Bucureşti : Con Fisc. Comportamentul consumatorului : strategii de marketing / Del I.3(498) CIP 2009-4059 648 . Război şi cunoaştere / dr. Mothersbaugh.Alocaţia de stat pentru copii. pref. . EDUARD ALEXANDRU.VĂDUVA.Asigurările pentru accidente de munca şi boli profesionale. GHEORGHE. Simetria. Robert J. . Ioan Mocan. 2009 ISBN 978-973-1895-22-2 368(498) CIP 2009-4056 647 .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". MIRCEA. 2009 ISBN 978-973-8986-70-1 355.22(498) CIP 2009-4058 649 . 2009 Bibliogr.HAWKINS. Best .COSTIN. Gheorghe Văduva. Elemente de asistenţă socială / Alina Costin.45 CIP 2009-5144 643 .Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu".1 CIP 2009-5222 . Bucureşti : Con Fisc. . Radu Andriescu. 2009 Bibliogr.01 CIP 2009-4590 641 . 2009 ISBN 978-973-1895-23-9 369. FELICIA. . 2009 ISBN 978-973-1895-20-8 369.Iaşi : Polirom.Petroşani : Focus.45 CIP 2009-4594 642 .Asigurările sociale de sănătate. .Bucureşti : Edit Moroşan. Gheorghe Văduva.: col.6(498) 369. Hawkins.Bucureşti : Con Fisc. DEL I.ANDRIONI. David L.VLADU. 2009 Bibliogr. GHEORGHE.Asigurările pentru şomaj.442. . O viaţă pentru o idee : dezrobirea pontonierilor / Mircea Vladu . ISBN 978-973-752-347-1 36(498) CIP 2009-4549 650 . 2009 Index ISBN 978-973-46-1217-8 366. ALINA.132 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 640 . . 2008 ISBN 978-973-663-704-9 355. 2009 ISBN 978-973-1895-21-5 364.

ISBN 978-973-47-0626-6 371. 2009 ISBN 978-973-88943-4-1 372.Tecuci : Grapho Press. DELIA.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.Ed.671:373.26(498) CIP 2009-4550 652 . Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa I / Adina Albu. . 2009 Bibliogr. VASILE. Ramona Lăzărică.133:51:378 CIP 2009-5653 . . 2009 Bibliogr. Eugenia Sergentu. ISBN 978-973-88736-9-8 364 CIP 2009-5161 653 .134 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 651 . a 4-a. Matematică : caiet de vacanţă : clasa a IV-a / Maria Zaharia (coord.3(498 Grăjdana)(091) CIP 2009-5238 661 .Bacău : Grafit. ADINA. 2009 ISBN 978-973-1745-57-4 371.381:373. Manualul operatorului helpline / Galina Muşat. .65-056. . 2009 Bibliogr.C. Costică Alexandru 1923-2007 / Vasile Alexandru.Activităţi practice pentru preşcolari .3 CIP 2009-4954 658 . PETRU.).Bucureşti : Eurolobby.3 372.Bucureşti : Teora. de Daniela Cruceru. Teoria fericirii în asistenţa socială : de la managementul îngrijirii la managementul fericirii / Petru Ştefănoi. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a III-a / Adina Albu. 2009 ISBN 978-973-1745-58-1 371.ABAZA.Buzău : Omega.ALBU.ALEXANDRU.C. ISBN 978-973-752-348-8 364.Iaşi : Lumen. Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-20-1120-1 371. ADINA.Scriu.ŞTEFĂNOI. Carmen Abaza. . mă joc şi învăţ împreună cu ursuleţul Martinel / trad. Ramona Lăzărică.ANDREI. ISBN 978-606-536-012-9 371.MUŞAT. . .47 CIP 2009-4881 655 .Bacău : Grafit.ALBU.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. Timp liber 654 . CIP 2009-4835 659 . 2009 ISBN 978-973-8937-48-2 37(498 Galaţi) Alexandru.671:373.Galaţi : Academica.ARDELEAN.3 CIP 2009-4952 657 . Învăţământ. CAMELIA.24 CIP 2009-4477 CIP 2009-5477 660 .9 CIP 2009-4539 135 CIP 656 . 929 Alexandru.41 37 Educaţie. CARMEN. ELENA. Caiet de practică pedagogică / Delia Ardelean. 2009 ISBN 978-973-166-131-5 36 159. GALINA.Alfabetul ilustrat : set de planşe. 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-606-8061-18-4 373. . Monografia Şcolii Grăjdana.JURCUŢ. rev. judeţul Buzău / Elena Andrei. Politici sociale pentru persoane cu dizabilităţi / Camelia Jurcuţ. . .671:51:373.

2009 Bibliogr.BODÓ MÁRTA.24 CIP 2009-4986 665 .COCAN. Relaţia profesor-elev în viziunea educaţiei şi învăţământului personalizat / Cornelia Cocan. Călin Cismaş. . ISBN 978-606-8059-06-8 371:792 CIP 2009-4689 666 .136 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 662 .133 282 CIP 2009-5326 668 .BARBU. rolul. FLORENTINA. Iskola és színház : az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe / Bodó Márta.Cluj-Napoca : Verbum. 2009 ISBN 978-973-151-048-4 371.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". Balogh Enikő. Jocul didactic în grădiniţa de copii : locul. .121 CIP 2009-4201 669 . importanţa şi metodologia jocului didactic în grădiniţă / Laura Mariana Barbu.BARBU. Portofoliu de practică pedagogică : instrument de lucru pentru studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică specializarea teologie romano-catolică didactică / Lăcrămioara Boroş. 2009 Bibliogr.Iaşi : Sapientia. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-142-211-4 372.24 CIP 2009-4985 664 . . B.BOROŞ. 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-973-1827-32-2 371:373. ISBN 978-973-598-480-9 37 CIP 2009-4964 .048 371. LĂCRĂMIOARA.464 CIP 2009-3966 CIP 137 667 . ISBN 978-973-1917-36-8 37. 7 lépésben az ügyesség felé / Balogh Csilla-Tünde.Craiova : Editura Cellina.BALOGH CSILLA-TÜNDE. Împreună pentru educarea celor mici : relaţia grădiniţă-familie / Laura Mariana Barbu. LAURA. CRISTINA.CIRIN. Consilierea pentru carieră : ghid tematic pentru activităţile de orientare şi consiliere pentru carieră / Diamanta Luminiţa Bulai.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. Diana Sărac. . .BOGHICI. 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr. CORNELIA. LAURA.Arad : Promun.381 CIP 2009-5320 663 . DIAMANTA LUMINIŢA. 2009 Bibliogr.BULAI.Craiova : Editura Cellina.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. ISBN 978-973-88307-0-7 37(498 Arad)(091) CIP 2009-4113 670 . .Galaţi : Sinteze. 2009 Bibliogr. Modalităţi de realizare a compunerilor şcolare / Boghici Cristina. Monografia Centrului Şcolar Arad : a 85-a aniversare / Florentina Cirin. ISBN 978-973-1827-33-9 371:373. ISBN 978-973-8980-46-4 371. . .

coord.: Chiorean Măriuca. .41/. ISBN 978-973-1917-43-6 371. NICULINA.383 CIP 2009-4168 672 .Culegere de probleme şi teste pentru bacalaureat şi admitere în facultate : chimie. ISBN 978-606-510-419-8 371.138 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 139 671 .. 2009 Bibliogr.DĂSCĂLESCU. 2009 ISBN 978-973-1842-61-5 372. DANIEL.DOSA.955:373. IONICA.Botoşani : Silva-Vic.3 CIP 2009-4502 674 . Miniculegere de jocuri didactice matematice : clasele I-II / Maria-Cristina Dîrstariu. DANIELA.Petroşani : Tehno-Art.33) CIP 2009-4636 679 .Dincolo de ceea ce sunt eu. MARIA-CRISTINA. DANIELA.Craiova : Sitech.Craiova : Universitaria.DOLGU.: Doiniţa Băietu. Maria Popa. Delia Humelnicu. .3 CIP 2009-5121 677 . Cluj-Napoca). ISBN 978-606-530-234-1 371.)(0:82-94):33 CIP 2009-5554 680 .5 CIP 2009-4698 676 . cărţi. COSMINA-ECATERINA. .1-94 378(498 Buc.382(075. locuri. geografie. . îndr. GHEORGHE.46 CIP 2009-3578 . Repere şi instantanee : oameni.Galaţi : Sinteze.46 CIP 2009-3580 681 .: Lidia Ţurcanu .3:796:373.DÎRSTARIU.41/.Petroşani : Tehno-Art. . 2009 ISBN 978-973-1842-62-2 372. . Maria Hanu. 2009 ISBN 978-973-1862-68-2 673 . instituţii / Gheorghe Dolgu.Suceava : Editura George Tofan.279. Despre legume şi fructe : culegere de texte / Daniela Dosa. 2009 Bibliogr. Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor / Daniel Dănciulescu. Simpozion naţional (2009 . Despre mamifere şi păsări domestice : culegere de texte literare / Daniela Dosa. consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele I-IV / Dăescu Badea Ionica.Bucureşti : Editura ASE. Braşov : Pastel. logică. 2009 ISBN 978-973-1927-07-7 372. echipe.874 CIP 2009-5482 675 . 27 martie 2009 / coord. 2009 Bibliogr.671:613.Cluj-Napoca : Risoprint.Slatina : Didactic Pres. psihologie / Mariana Moraru. 2009 ISBN 978-606-505-194-2 821. . 2009 Bibliogr.DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN. biologie. . ISBN 978-973-113-327-0 371. Activităţile extracurriculare în grădiniţă : serbările : dramatizări-scenete pentru preşcolarii mari şi şcolarii mici / Niculina Deaconeasa.DEACONEASA.135. Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării.DĂNCIULESCU.DOSA. 2009 ISBN 978-973-8944-96-1 371. . Petale de suflet / Cosmina-Ecaterina Dăscălescu .. ISBN 978-973-53-0027-2 37(063) CIP 2009-5456 37 CIP 2009-5266 678 .DĂESCU. 2009 Bibliogr. . . Maria Honciuc.8:373. De la tradiţional la modern : simpozion naţional : ClujNapoca. evenimente.

O incursiune în educaţia adulţilor / Zeno Gozo. ISBN 978-973-113-333-1 65. . Petroşani : Tehno-Art. 2009 Bibliogr. . principii. . PETRA. 2009 Bibliogr.Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning : analize. Cucoş.Guidelines for the Marketing : undergraduate courses : academic year 2008-2009 / Spiru Haret University. Eugen Popescu.13 CIP 2009-4276 CIP 141 687 .. ISBN 978-973-7901-96-5 371 CIP 2009-4709 . ISBN 978-973-703-410-6 371. Luminiţa Tănase.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".Craiova : Else. părinţi şi psihologi / Golu Florinda. Bogdan Neculau. 2009 Bibliogr.GOZO. ION. 2009 ISBN 978-973-1842-64-6 372. Elvira Rotundu.DUMITRESCU. OTILIA. ZENO. Gherghina Caraman.: Georgeta Diac.Buzău : Teocora. ISBN 978-973-7708-49-6 371 CIP 2009-5507 686 .41/.) Spiru Haret CIP 2009-3853 691 .Ed.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.Slatina : Didactic Pres. ISBN 978-973-695-293-7 374. 2009 Index.7 CIP 2009-1751 690 . ISBN 978-606-530-259-4 371. Silvia Mocanu.012.FLORIAN. . Joc şi învăţare la copilul preşcolar : ghid pentru educatori. 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech.GOLU. AURELIA-DANIELA. FLORINDA. ISBN 978-973-30-2474-3 371 CIP 2009-5081 689 . rev.874 CIP 2009-4422 688 . Animale domestice / Ion Dosa. Cuza". a 5-a. ISBN 978-973-108-189-2 . .DOSA. .DRĂGAN.Iaşi : Editura Sf.140 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 682 . . 2009 Bibliogr. creaţie şi bucurie / Iuliana Luminiţa Guzu.GUZU.. 2009 ISBN 978-973-163-400-5 378(498 Buc. Delegarea : formă de motivare şi conducere în instituţia de învăţământ preşcolară / Petra Dumitrescu. . . coord.214 CIP 2009-5117 684 . ISBN 978-973-1934-32-7 372. Timişoara : Artpress : Editura Augusta. .Iaşi : Editura Universităţii "Al. Cioponea Nicolae. 2009 Bibliogr. . Educaţia şi integritatea omului / Aurelia-Daniela Florian.46 CIP 2009-3581 683 . IULIANA LUMINIŢA. 2009 Bibliogr. Conceptul de curriculum : curriculum la decizia şcolii / Drăgan Otilia. Mina.4:371 CIP 2009-5317 685 .Gingăşia culorilor / Liuba Botnaru. Faculty of Marketing and International Business. Imaginaţie. I. modele / Const.

LUPU. Învăţământul preuniversitar şi educaţia economică / Maria Liana Lăcătuş.IFRIM-CHEN FENG. 120 de ani de tradiţie / Liceul pentru deficienţi de auz . . Învăţătorii : o monografie eroică a Şcolii Normale de Învăţători din Craiova / Toma Lungoci.1 CIP 2009-4132 . 2009 Bibliogr.81:378. . Index ISBN 978-606-8036-20-5 37. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8980-48-8 001. ISBN 978-973-664-318-7 371:61(075.8) CIP 2009-4394 699 . CRISTINA MIHAELA. VERGICA.ILIESCU.LICEUL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ (Cluj-Napoca). Culegere de exerciţii de gramatică / Ioan Raluca Eliza .Ed.Slatina : Didactic Pres. 2009 Bibliogr. .45 CIP 2009-3790 701 . a 2-a. .LUNGOCI. Lavinia Băisan. Daniela Bejan. Ion Vlăduţ.Bucureşti : Solaris Print. coord. Psihologia educaţiei : lucrare metodico-ştiinţifică / Cristina Mihaela Iliescu.: Zoe Plontchevici.Craiova : Alma. . 2009 Bibliogr. Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie / Ştefan Lupu. Ofelia Enache.5:33 CIP 2009-5310 693 ..). 2009 ISBN 978-973-7822-43-7 372.Managementul calităţii / Cora-Maria Nechita.Craiova : Arves.educaţia sănătăţii / Feng Ifrim-Chen. ISBN 978-973-53-0016-6 376(498 Cluj-Napoca) Liceul.IOAN. ISBN 978-606-518-079-6 377.012.Cluj-Napoca : Risoprint.IANCU.Arad : "Vasile Goldiş" University Press. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-88853-6-3 371. 2009 Bibliogr.Iaşi : Sapientia.Drobeta-Turnu-Severin : Etnic. . Serbări pentru preşcolari : culegere de programe artistice / Cristina Ivana. Gabriela Chirteş.142 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 143 692 .(091) CIP 2009-4934 694 . TOMA. pref.IVANA.8(498 Craiova) CIP 2009-5305 695 . . MARIA LIANA. . ISBN 978-973-113-334-8 371.: Iulian Catalui. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1792-69-9 371:91 CIP 2009-4583 698 . rev.LĂCĂTUŞ. .Bucureşti : Editura ASE.Braşov : Aldus.3 CIP 2009-3682 700 . ŞTEFAN. 2009 Bibliogr.Întrebări şi răspunsuri pentru profesorul diriginte / Florica Veleşcu (coord. Particularităţi metodice ale lecţiilor de geografie desfăşurate pe teren / Vergica Iancu. Pedagogie medicală . .245:2 CIP 2009-5324 696 .Bacău : EduSoft. ISBN 978-606-505-187-4 373. RALUCA ELIZA.4:37 CIP 2009-5058 697 .383 CIP 2009-5434 702 ..015.213. . CRISTINA. ISBN 978-973-1882-11-6 65.

.Costeşti : Ars Libri. . Ofelia Enache. . Nadia Tufă. 2009 Bibliogr.Matematică : caiet de vacanţă : clasa a II-a / Maria Zaharia (coord. Dorica Buţă.3 372.3 CIP 2009-4970 CIP 2009-4423 705 . 2009 Bibliogr. Mihaela Cristea.24 CIP 2009-4513 . ISBN 978-973-1904-84-9 373. Cora-Maria Nechita. ISBN 978-973-1882-10-9 65. CORNELIA.671:51:373.MAZILESCU. SIMONA.Matematică : caiet de vacanţă : clasa I / Maria Zaharia (coord. De la pedagogia generală la didactica ştiinţelor şi tehnologiei / lector dr.MERLUŞCĂ.671:373. .MĂGUREANU. Eugenia Sergentu. Lavinia Băisan. Elena Urdă.3 CIP 2009-4951 711 .Bacău : Grafit. MARIA. 2009 ISBN 978-973-1745-56-7 371. . CRISANTA-ALINA. Elena Urdă. ISBN 978-973-625-832-9 371 CIP 2009-3831 704 . a 4-a. 2009 ISBN 978-973-47-0624-2 371. Proiectare şi dezvoltare curriculară în învăţământul primar : lucrare ştiinţifică / Maria Măgureanu.47 CIP 2009-4882 707 . .Bacău : EduSoft.Piteşti : Paralela 45.4:37 CIP 2009-5057 708 . 2009 ISBN 978-973-8040-25-0 371. SIMONA.. . .MERLUŞCĂ. rev.MARIN.3 372. rev.Piteşti : Paralela 45.3:373. 2009 ISBN 978-973-1934-31-0 37.062 709 . 2009 ISBN 978-973-47-0623-5 371. Liliana Şandor.Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii / Smeianu Marcela. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a II-a / Simona Merluşcă. 2009 Bibliogr. coord. a 4-a.3 CIP 2009-4953 712 .Galaţi : Sinteze. Violeta Morozan. . 2009 Bibliogr.47 CIP 2009-4883 710 .Buzău : Teocora.) . Craiova : Editura Gheorghe Cârţu-Alexandru. Crisanta-Alina Mazilescu. Mihaela Anghelescu.Ed.144 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 145 703 .Bacău : Grafit. . . Oportunităţi privind adaptarea copilului de vârstă preşcolară la viaţa de şcolar / Marin Cristina. .: Viorica Preda. Tureanu Maria.MATEIŢĂ.671:373.012. Timişoara : Editura Politehnica. Carmen Abaza.) .Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale / Daniela Bejan.Ed. Educaţie remedială / Cornelia Mateiţă. Daniela Raileanu. ISBN 978-973-1917-40-5 371 CIP 2009-4401 706 . CRISTINA.671:51:373. 2009 ISBN 978-973-1745-55-0 371. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a IV-a / Simona Merluşcă. .

Mariana Gună. .Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. 2009 Index. .3:796.PANC LAURA GEORGETA. Cercetare psihologică modernă : direcţii si perspective : cercetare cantitativă vs. cercetare calitativă / Marius Milcu. 2009 Bibliogr.Drobeta-Turnu-Severin : Etnic. ISBN 978-606-8036-21-2 371. qualitative research / Marius Milcu. .3 372.3:373.Casa Corpului Didactic Oradea.Bucureşti : Editura Universitară.2 715 . Modalităţi de activizare a elevilor în cadrul orelor de limba română pentru eficientizarea activităţilor la clasele cu predare simultană / Laura Georgeta Panc. ISBN 978-973-749-555-6 37.47 CIP 2009-4980 721 . Adina Neamţu (coord. Yazmin Bronkema. Elefantul galben : Matematică : clasa a II-a : fişe de lucru.Bucureşti : Editura Universitară.43 159. . . .879. Alicia Krzyczkowski. .).3 CIP 2009-5542 .6 CIP 2009-5417 717 .671:51:373. MARIA.3:82.Craiova : Universitaria. ISBN 978-973-1821-22-1 371. 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-3954 722 .018.Monografia Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu / Adrian Gorun.3 371. GEORGE.41:373. Raluca Sassu.Tecuci : Grapho Press.Numere : set de planşe.Modern psychological research : trends and prospects : quantitative research vs. 2009 ISBN 978-973-88943-3-4 CIP 2009-5478 720 . Wilfried Griebel.OPRIŢOIU.NANU.: Mădălina Teodorescu. Wilfried Griebel. . calificative.43 159.09 CIP 2009-4268 714 . . Dinamica jocurilor de mişcare în învăţământul preprimar şi primar / George Nanu. 2009 ISBN 978-973-1818-29-0 371. teste de evaluare. ISBN 978-606-510-423-5 372. ISBN 978-973-749-556-3 37.Alexandria : Tipoalex.OPRESCU.9 CIP 2009-3686 51:373.9 CIP 2009-3687 718 . . Raluca Sassu. 2009 ISBN 978-973-144-252-5 378(498 Târgu-Jiu) Constantin Brâncuşi CIP 2009-5109 716 . descriptori / Oprescu Maria.Ed. 2009 Bibliogr.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.Nekünk bejött / editat de Török Kajtár Enikő.Oradea : Editura Didactica Militans . Exerciţii şi jocuri de mişcare : auxiliar didactic / Aretia Opriţoiu. 2009 ISBN 978-973-151-069-9 371. a 8a. MARIUS. 2009 Bibliogr.018.Timişoara : Hieropolis. Rodica Scurtu.New ways of teaching literature / coord.146 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 147 CIP 713 . ISBN 978-973-1825-51-9 371.MILCU. 2009 Bibliogr. ARETIA.263:373.3 CIP 2009-5322 719 . .

46 CIP 2009-3577 730 . 2009 Bibliogr. Craiova : Sitech. Maria Măgureanu. . Momente artistice pentru cei mici : serbări şcolare / Ramona Petre. Lecturi educative pentru preşcolari / Viorica Preda.383:373. rev. VASILE. 2009 ISBN 978-973-696-135-9 37 CIP 2009-4790 CIP 149 728 . Miniculegere de jocuri didactice pentru Limba română : clasele I-II / Maria Popa. a 7-a. 2009 ISBN 978-973-1940-08-3 371. GRIGORE.148 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 723 .PETRE. ECATERINA.Bucureşti : Măiastra. ECATERINA. A. Gabriela Perşoiu. 2009 ISBN 978-973-1842-60-8 372.RADU.RADU. 2009 ISBN 978-973-676-353-3 373. Olivia Iancu. MARIN.RADU. Iustin Paralescu. Gabriela Perşoiu.PREOTEASA. Dezvoltare fizică armonioasă / Marin Plopşoreanu.Reşiţa : Editura TIM.B. 2009 ISBN 978-973-8944-97-8 371. Eficienţa metodelor de învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie / Irina Constanţa Păşoi. 2009 ISBN 978-606-516-095-8 371:001 CIP 2009-4413 731 .. MARIA. .3 821.Costeşti : Ars Libri.Ed.PĂŞOI.Făgăraş : Păzitorul Adevărului.383 373. Din manualele de altădată : texte educative pentru ciclul primar / Georgeta-Iulia Popa. .Petroşani : Tehno-Art.C. . . Educaţie şi ştiinţă / Grigore Preoteasa.PLOPŞOREANU. ISBN 978-973-1904-83-2 371.382(075.41/.1-93-1 821. 2009 ISBN 978-973-137-039-2 371.135.2 CIP 2009-5659 733 .135.3:796 CIP 2009-4121 726 . GEORGETA-IULIA. .Constanţa : Europolis. 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-676-352-6 373.POPA. ISBN 978-606-530-239-6 371:91 CIP 2009-4779 724 . . Daniela Dosa.1-93-2 CIP 2009-3812 727 . . şi nu numai / Ecaterina Radu.PREDA. VIORICA.POPA.Bucureşti : Editura Coresi.33) CIP 2009-4637 729 . .. Maria-Cristina Dîrstariu.Constanţa : Europolis. Cartea serbărilor şcolare : scenete şi poezii pentru serbări la clasele I-IV / Vasile Poenaru.3 CIP 2009-4718 725 . .2 CIP 2009-5658 732 . Scrie cu mine II / Ecaterina Radu.POENARU.Braşov : Pastel. a 3-a.Constanţa : Europolis.Ed. Petre Ciungu. RAMONA. ECATERINA.2 CIP 2009-5660 . IRINA CONSTANŢA. . : pentru educatoare . Scrie cu mine I / Ecaterina Radu. 2009 ISBN 978-973-676-354-0 373.

2:621 CIP 2009-4153 . MARICICA. Rolul şcolii în formarea personalului didactic / Camelia Silea. Maria Bena. 2009 Bibliogr.Bacău : Pro Plumb.Cluj-Napoca : Napoca Star. ISBN 978-606-8036-22-9 371.5 CIP 2009-3513 742 . 2009 ISBN 978-973-151-073-6 37 CIP 2009-5318 738 . 2009 Bibliogr.Realizarea programului UBB 500 : propuneri de măsuri / Ioan Bucur. ISBN 978-973-610-860-0 371 CIP 2009-3515 741 .SÉRA TÜNDE. 2009 Bibliogr. .Sibiu : Adalex. RODICA. .ŞERBĂNOIU.47 CIP 2009-3639 744 .Sinteze pentru bacalaureat / colectivul catedrei de discipline economice al Gr.Reforma de curriculum : 2005-2008 / ed.SAVIN.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. coord.: Alexandra Lişcan. 2009 Bibliogr.A story of success : The pizza bussiness across europe : at the annual conference in Prague. Exerciţii şi jocuri pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază : îndrumător / Rodica Şerbănoiu. 2009 Index.Drobeta-Turnu-Severin : Etnic. Abordări creative şi inovatoare în actul educaţional / Mihaela Savin. MIRCEA. Kozma Kis Elisabeta. .279..SILEA. Eunicia Trif. 13-15 february. ISBN 978-973-1964-0-65 371(498 Sibiu) CIP 2009-5300 739 . Maria Chiriloaie. . . Lépésről . 2009 ISBN 978-973-1827-29-2 371. ISBN 978-973-53-0028-9 371 CIP 2009-5537 736 .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. MIHAELA.TERO. . Educaţie incluzivă : materiale suport pentru formarea profesorilor / Maricica Stanciu. ISBN 978-973-7711-89-2 372. IULIANA.lépésre / Séra Tünde.3:796. Robert Coroş. Ghidul proiectului de diplomă : specializarea Mecatronică / Mircea Tero. Marius Rusu. ISBN 978-973-1894-12-6 37 CIP 2009-5558 737 .: Vasile Chiş. Şcolar "Matei Basarab". . 2009 ISBN 978-973-610-863-1 378 CIP 2009-3516 740 .Cluj-Napoca : Risoprint.STANCIU. 2009 Bibliogr. Iulian-Doruţ Dîrpeş. Diamanta Luminiţa Bulai. Ioan Stoica. . 2009 ISBN 978-973-1917-42-9 371 CIP 2009-4399 735 .TAMAŞ. . CAMELIA. .Craiova : Editura Cellina. Formarea şi însuşirea noţiunilor matematice la clasele I-IV / Tamaş Iuliana..Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului. Paul Şerban Agachi. 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-3955 743 .8:373. Galaţi : Sinteze.150 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 151 734 .41:373. . ISBN 978-973-647-649-5 378.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. the project wons the first prize at the 16-19 years category / Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca .

SEBASTIAN.TUDOR.BITAY ENIKŐ MAGDOLNA. Angela Bednarovschi. PIERRE.). Index. Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe Argeş şi Muscel în perioada 1864-1914 / Sebastian Tudor. Folclor 752 .: Aurelia Năstase.VIZITIU. Comunicarea scrisă : auxiliar curricular pentru clasele III-IV / Anişoara Vizitiu. 2009 ISBN 978-973-1842-63-9 372. ANAMARIA DORINA. 2009 Bibliogr.462 371. . ISBN 978-973-1825-46-5 37(=214.UDREA.CANAVAGGIO. ISBN 978-973-47-0607-5 398.ZMĂRĂNDESCU. Matematică : caiet de vacanţă : clasa a III-a / Maria Zaharia (coord. ISBN 978-973-1904-78-8 372. Păsări domestice / Ştefania Udrea. Nadia Tufă.Galaţi : Sinteze. CAMELIA. .facilitator de dezvoltare durabilă a comunităţii / Camelia Zamfir. ISBN 978-973-8231-77-1 39(498 Văleni) CIP 2009-5306 753 . . 2009 Bibliogr. .47 CIP 2009-4884 153 CIP 750 . Predarea verbului în ciclul primar : lucrare ştiinţifică / Sofia Zmărăndescu.ClujNapoca : Societatea Muzeului Ardelean.Bucureşti : Litera Internaţional. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-675-594-1 396 CIP 2009-4508 . Dicţionar de superstiţii : marile personalităţi şi superstiţiile lor / Pierre Canavaggio . 2009 Index. a 4-a. ISBN 978-973-47-0631-0 37(498)"1864/1914" CIP 2009-5399 746 . trad. . Márton László.46 CIP 2009-3579 747 .152 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 745 . Oradea : Editura Didactica Militans .3:811.Petroşani : Tehno-Art.Piteşti : Paralela 45.Cele şapte vârste ale femeii / dr. 2009 ISBN 978-973-1917-41-2 371 CIP 2009-4400 751 .3:929 CIP 2009-3618 754 . 2009 ISBN 978-973-47-0625-9 371. . Managementul organizaţiei şcolare în care se integrează persoane de etnie romă / Ursan Anamaria Dorina.3 372.671:51:373. .ZAHARIA. . 2009 Bibliogr.464 CIP 2009-4088 749 . 2009 ISBN 978-973-8370-69-2 372. Talpas János.Casa Corpului Didactic Oradea.ZAMFIR. rev.41/.58)(498) CIP 2009-3880 748 .Costeşti : Ars Libri. Daniela Dosa. Technikatörténeti örökség a kalotaszegi magyarvalkón / Bitai Enikő.135. ANIŞOARA. ŞTEFANIA. Piteşti : Paralela 45.Focşani : Terra.Piteşti : Paralela 45. trad. MARIA.URSAN.: Rădulescu Adriana.1 CIP 2009-4174 39 Etnografie. Mihaela Cristea. 2009 Bibliogr. . SOFIA. Şcoala .Ed. Rosemary . Ion Constantin Zamfir.

2009 ISBN 978-973-689-312-4 395 CIP 2009-4870 756 .Botoşani : Agata. 2009. .Ed.: Sorin Teodorescu . 2009 ISBN 978-973-137-146-7 395-053. . a 11-a. MICHIELA.Bucureşti : Editura Coresi. .NICOLAU.Egalitate prin diferenţă : ghiduri informative. Bucureşti : Nemira. ISBN 978-973-88933-0-6 Vol.8) CIP 2009-4802 760 . Cu mănuşi : manual de atitudine / Mihaela Nicola.Bucureşti : Humanitas Fiction.4(075.Bucureşti : Vox. 2009 ISBN 978-973-137-109-2 395-053. PEGGY.POENARU. ISBN 978-973-7707-68-0 39(498 Conceşti) CIP 2009-3931 759 .Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei Desire. Studii de mitologie / Mihai Coman.135. .ISBN 978-973-88933-1-3 Vol. Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii / Michiela Poenaru.ISBN 978-973-88933-2-0 Vol. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-88499-8-3 398. . .Bucureşti : Martor.POST.: Steve Bjorkman. 2009 ISBN 978-973-143-348-6 398.2 CIP 2009-3951 . MIHAI.. a 4-a.Ed. .COMAN. . . . MARGARETA. desene: Mihaela Şchiopu.2 CIP 2009-3813 758 .Cămaşa de sărbătoare din colecţia muzeală Ungureni (satul Mihai Viteazul) : studiu de cercetare / Margareta Mihalache.3/. ALEXANDRU. rev.Ed.Bucureşti : Editura Coresi. .332. . Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii / Michiela Poenaru.MITRU. Batjocorită / Mukhtar Mai . 2 : Oportunităţi egale şi nediscriminare în domeniul muncii / Enikö Magyari-Vincze. .. 1 : Comunităţi şi culturi rome / Letiţia Mark. . a 2-a.ISBN 978-973-88933-3-7 39(214.POENARU.Bucureşti : Corint Junior. Povestea mărţişorului / Irinia Nicolau . 3 : Comunicare interculturală / Camelia Moraru.1-93-34 CIP 2009-3637 762 . IRINA. MICHIELA. MUKHTAR. a 12-a.2009. 2009 ISBN 978-973-1969-29-9 82-91-34=135.154 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 155 755 .1(498) CIP 2009-3643 757 . . Cindy Post Senning. . il.NICOLA.MIHALACHE. 2009 ISBN 978-973-128-256-5 395-053.58)(498) CIP 2009-4409 761 .2(100) 821. rev. trad. Din marile legende ale lumii / Alexandru Mitru.Bucureşti : ALLFA. . rev.2009. 2009 ISBN 978-973-724-196-2 396(549) CIP 2009-3549 763 .1 398.MAI. MIHAELA. Carmen Marcu.: Maria Genescu. . 2009 3 vol. trad.Ed. . Codul Emily Post al bunelor maniere pentru copii / Peggy Post.2 CIP 2009-3802 764 .

2009 2 vol.SIMPOZIONUL NAŢIONAL "EDMOND NICOLAU" (3 . .SZABO.3) 784. Carmen Giurgiu. pref. ISBN 978-973-8369-32-0 398.. Cătălin Emil Şchiopu.12(498) CIP 2009-4194 768 .. GEORGETA. pref.Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor. 2. 1. Culegere de texte folclorice / Georgeta Vulea. Ştiinţa şi tehnologia . Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava. Neamţ. La curţile dorului / Gheorghe Ţăbărnac V. baza creativităţii şi inovării : culegere de lucrări prezentate [la] Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" : Cluj-Napoca. DELIA. .332.STOIAN-IRIMIE.cheia cunoaşterii.. Ioan Radu Todea.3(=135. Simeon Florea.Piatra-Neamţ : Alfa. 2009 ISBN 978-973-1980-63-8 398. Timişoara : Bastion. . . Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.156 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 157 CIP 765 . 2009 / coord.. F. Maria Simuţ. GHEORGHE V.VULEA.135. ISBN 978-973-703-327-7 504 CIP 2009-4287 773 . ISBN 978-973-1910-22-2 398. .Cluj-Napoca : Risoprint. LUCIAN-VASILE.1)(497) CIP 2009-4521 5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE 502/504 Ştiinţa mediului înconjurător 772 . .. ISBN 978-973-8458-98-7 821. 2009 Bibliogr. Cluj-Napoca)..2009. Bucureşti : Matrix Rom.ŢÂRCOVNICU.8(498) 784.: Ileana Szenik. Ciauşanu..062 CIP 2009-4695 .. Obiceiuri şi credinţe macedoromâne : dicţionar / Emil Ţârcovnicu. DELIA. .2009.1-91 398(498 Piatra Şoimului) CIP 2009-4554 769 . IULIANA GABRIELA.ISBN 978-973-53-0017-3 Vol. 2009 .ŢĂBĂRNAC.. CAMELIA. 2009 Bibliogr. Bacău) / Delia Claudia StoianIrimie .8(498. 2009 Bibliogr. Arthur Gorovei.BREABĂN. ISBN 978-973-1910-23-9 398. . . Tradiţii şi credinţe de Paşti / Lucian-Vasile Szabo . 2009 Bibliogr.Iaşi : Editura Universităţii "Al.Bibliogr. . 2009 Bibliogr... 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-8060-07-1 398 CIP 2009-5613 766 .Cluj-Napoca : Mediamusica.Bibliogr...4(498) CIP 2009-4651 771 . Evaluarea impactului asupra mediului / Iuliana Gabriela Breabăn. . .ISBN 978-973-53-0019-7 5:62(063) CIP 2009-4935 767 . EMIL. Resurse naturale şi utilizarea lor : îndrumar de lucrări practice / Camelia Căpăţână. .Craiova : PrintXpert. . ISBN 978-973-53-0018-0 Vol. Bacău) / Delia Claudia StoianIrimie . după: Gh. ISBN 978-973-755-476-5 504.CĂPĂŢÂNĂ.: Dragoş Ionel Cosma. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Mediamusica.4(498.STOIAN-IRIMIE. I. Cuza".: Ileana Szenik. Neamţ.3) CIP 2009-4650 770 .

Payer Maria Magdalena.Timişoara : Editura Politehnica. Constantin Mihăescu Duţă. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-510-418-1 504. 2009 Bibliogr.Deva : Cetate Deva.. Specii protejate în arealul. .Monitorizarea factorilor de mediu : tehnici şi sisteme / Mircea Dobriceanu. Press. . .Cluj-Napoca : Napoca Star. soluţii şi modalităţi de reducere a poluării mediului / Adelina Dumitraş. 2009 ISBN 978-973-662-447-6 504.06 CIP 2009-4424 779 ..7(498) CIP 2009-3864 . . univ. Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri? : protejarea "in situ" şi "ex situ" a speciilor de plante periclitate din Munţii Ţibleşului. ISBN 978-973-625-845-9 504. dr. 2009 ISBN 978-973-1934-30-3 504.054 CIP 2009-5452 775 . 2009 ISBN 978-973-1855-47-9 504. VALER. Ioan Oroian. MONICA.06 CIP 2009-4224 778 .Botoşani : Axa.Cluj-Napoca : Editura U. Oltea Gorcea. Organizarea mediului construit / Maria Moncică. 2009 Bibliogr.MARIAN.BaiaMare : Editura Universităţii de Nord.Buzău : Teocora. 2009 Bibliogr. De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei rezervaţie a biosferei : 75 ani : simpozion aniversar : Baia-Mare. Simpozion aniversar (2009 . 2009 Bibliogr.KAPOSTA. Baia-Mare).MUNTEAN.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. Ecologie şi protecţia mediului / prof.7(498) CIP 2009-3865 777 . Procedee şi echipamente de depoluare a solurilor şi a apelor subterane / Valer Micle. Iosif Kaposta. .CÎRSTOI. MARCELA RODICA. Gheorghe Eugen Subţirelu.06 CIP 2009-4504 783 .7(498) 781 .054 CIP 2009-4254 780 . Protecţia mediului / Doralina Ramona Mihăescu Duţă. 2009 ISBN 978-973-660-344-0 504:624 CIP 2009-3750 782 .T. .DE LA PIETROSU MARE LA PARCUL NAŢIONAL MUNŢII RODNEI . Formarea unui comportament ecologic vizând grija şi respectul faţă de mediul natural / Cîrstoi Livia.MIHĂESCU-DUŢĂ..MONCICĂ. Payer Maria Magdalena. . LIVIA. Valea Someşului şi Culmea Codrului / Monica Marian.06 CIP 2009-4859 776 .: Dan Munteanu. . Valea Lăpuşului. DORALINA RAMONA. ISBN 978-973-647-636-5 504. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-536-000-6 502. ISBN 978-606-536-001-3 CIP 2009-3863 502. 2009 / coord.REZERVAŢIE A BIOSFEREI : 75 ANI. Dan Selişteanu. pe urmele lui Pintea / Muntean Marcela Rodica.MICLE. IOSIF. Valentin Singureanu. . . Craiova : Universitaria.Concepţii.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. Robert Fundeanu. MARIA. Gheorghe Neag.158 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 159 774 . ISBN 978-973-1729-98-5 502..

35) CIP 2009-5043 792 . Constanţa : Crizon.58:371 CIP 2009-3894 51 Matematică 785 . 2009 ISBN 978-973-8942-75-2 502. Dumitru Mihai Andrei.ARITON. ISBN 978-606-521-252-7 51(076) CIP 2009-4392 793 . .Bucureşti : Printech.Piatra-Neamţ : Alfa. ISBN 978-973-8458-97-0 514 CIP 2009-4281 788 . Matematica în formule : definiţii.35) CIP 2009-5159 .35) CIP 2009-3870 CIP 161 789 .Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul I : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil.Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul III : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil. VLADIMIR.. .. 2009 ISBN 978-973-1975-15-3 51(075. . Constanţa : Crizon. 2009 ISBN 978-973-649-538-0 51(075. ORGANIZAŢIA (Bucureşti). Ciprian Băguţ. Mariana Bacula. Dumitru Mihai Andrei.. Braşoveanu Valeriu.160 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 784 . .M2) / Mihaela Băguţ. ..Disasters risk reduction) / Organizaţia Salvaţi Copiii. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-92024-9-4 51(075.Oradea : Primus.3:51 CIP 2009-3479 787 . DIANA. teoreme şi formule matematice pentru clasele IX-XII : (M1 .BĂLAN. Crina Pantea. 2009 ISBN 978-973-1909-41-7 51(075... Miercurea-Ciuc : Status. Dorina Mateiaş. Concursul ştiinţific studenţesc de rezolvări de probleme "Traian Lalescu" . Mariana Bacula.Matematică : anii 2003-2009 : enunţuri şi soluţii / Vladimir Bălan.1100 exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a / Virgil Lăsleanu. 2009 ISBN 978-973-1764-63-4 371. Mariana Bacula. 2009 ISBN 978-973-1909-42-4 51(075. MIHAELA. . . Inegalitatea lui Nesbitt / Braşoveanu Diana. 2009 ISBN 978-973-1909-43-1 51(075. .Vaslui : Media Sind. .Bucureşti : Sigma. Dumitru Mihai Andrei. 2009 Bibliogr.SALVAŢI COPIII.35) CIP 2009-3868 791 . Maximilian Opaiţ.Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul II : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil. Probleme de maxim şi minim din geometrie / Ariton Emil. Monica Pîrvan. EMIL.ANDRÁS SZILÁRD.Bucureşti : Speed Promotion.BRAŞOVEANU. Constanţa : Crizon.33) CIP 2009-5390 786 .BĂGUŢ. Metodologie pentru implementarea proiectului educativ coordonat de copii privind reducerea riscurilor dezastrelor naturale (Child led . A matematika tanítása / András Szilárd.35) CIP 2009-3869 790 . Index.

ISBN 978-973-27-1782-0 51(063) CIP 2009-3681 801 . . Teza cu subiect unic la Matematică : clasa a VII-a : semestrul II. Proceedings of the sixth Congress of Romanian mathematicians : Bucharest. Alina-Corina Bălă. ISBN 978-973-47-0640-2 Partea 1. . Aritmetică. Nicolae Suciu. ISBN 978-973-31-2352-1 519. DAN.9 CIP 2009-5693 797 .Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Lazăr" : ediţiile I-IX (1988-2008) / Amelia Bucur.33)(076. Geometrie : clasa a VII-a : anul şcolar 2009-2010 / Dan Brânzei.33)(076. ISBN 978-973-755-477-2 517 CIP 2009-4694 803 .. 2009 ISBN 978-973-632-507-6 519. Câmpulung Muscel : Muscel 2000. .Bucureşti : Editura Academiei Române. Poligoane regulate / Maria Cristescu.ISBN 978-973-47-0639-6 511. Elemente de programare liniară / Cioran Angelica. ISBN 978-973-47-0638-9. Index. variante propuse / Simona Bucurenciu.ISBN 978-973-27-1781-3 Vol. 2 : Plenary reports. DAN. Dumitru Barac. . 2009 2 vol.2) 514(075. rev. Algebră. . ANGELICA.2) CIP 2009-5096 796 . . Maria Negrilă. .2009. a 14-a.Constanţa : Ovidius University Press. coord.CRISTESCU. rev.BUCURENCIU. .Partea 1.CONGRESS OF ROMANIAN MATHEMATICIANS (6 .2009.1(075. SIMONA. .33)(076) CIP 2009-5097 795 .5 CIP 2009-5241 800 . .33)(076) 514(075. Geometrie : clasa a VI-a : anul şcolar 2009-2010 / Dan Brânzei.2) 512(075.3)(076) 371. .ISBN 978-973-47-0641-9 512(075..DASCĂLU. 2007 / editors: Lucian Beznea. Cristian S.Ed. ISBN 978-973-7882-11-0 514 CIP 2009-4522 802 . 2009 Bibliogr.162 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 794 . Dan Zaharia.Ed. Petrică Dicu. Aplicaţii celulare : modele şi aplicaţii / Monica Dascălu.Piteşti : Paralela 45. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Matrix Rom.33)(076.. a 14-a. 2009 Bibliogr.Sibiu : Editura Asociaţiunii Astra. MONICA.33)(079. Florica Voicu. Timişoara : Solness.713 CIP 2009-5075 . MARIA. . 20092 vol.Curs modern de analiză matematică / Rodica Mihaela Dăneţ.Piteşti : Paralela 45. Vasile Brînzănescu. .CIORAN.BRÂNZEI.3:373. Maria Zaharia. ISBN 978-973-27-1780-6 Vol. 2007 . 2009 ISBN 978-973-87508-8-3 51(075.BREBU.Sibiu : Alma Mater.BRÂNZEI. . Anton Negrilă.. . 2009 ISBN 978-973-614-487-5 51(075. . . ISBN 978-973-729-164-6 51-7:528.1) CIP 2009-5206 798 . Calude. Cartografie matematică : îndrumător de lucrări practice / Floarea-Maria Brebu. 1 : Scientific contributions.. 20092 vol.Bucureşti : Editura Tehnică. Eduard Franţi. Bucureşti). 2009 Bibliogr. ..384:373. Silviu-Valentin Dilimoţ-Niţă. FLOAREA-MARIA.852 CIP 2009-3645 CIP 163 799 . .: Dumitru Acu. Algebră.

DUDA. 2009 Bibliogr. ION.3)(076) CIP 2009-5001 807 . . Stelian Grădinaru. 2009 ISBN 978-606-500-007-0 51(075. ISBN 978-973-142-216-9 51(076) CIP 2009-4737 814 . 2009 ISBN 978-606-500-010-0 51(075. M.35)(076) CIP 2009-4116 812 .forma finală : M2 . M. . ISBN 978-973-7708-48-9 51(075. 2009 ISBN 978-606-500-008-7 51(075. Panaitopol.Cluj-Napoca : Risoprint. . DANIELA. . 2009 Bibliogr. CAMELIA-MIRELA. Metode de rezolvare a problemelor de matematică / Gîrjoabă Lorena. 2009 ISBN 978-973-163-398-5 514.Zalău : Gil. Geometrie analitică şi diferenţială / Camelia Frigioiu. Iosef. Pleşu Natalia Ecaterina. Probleme pregătitoare pentru concursurile şcolare / Ion Făsui.7(075.GÎRŢU. IORDAN. . D. Haiduc.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .Craiova : Else. Popa.35)(076) CIP 2009-4115 810 .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". M.35)(076) CIP 2009-4299 813 .35)(076) CIP 2009-4300 811 . Duda.Buzău : Editgraph. ISBN 978-973-627-441-1 514 CIP 2009-5678 CIP 165 809 .18 CIP 2009-4085 808 . Index ISBN 978-973-1957-16-6 51(075. 2009 Bibliogr. MANUELA.Zalău : Gil.33) CIP 2009-4647 805 . . ISBN 978-973-751-968-9 514. . C.Bacău : EduSoft. Lecţii de geometrie diferenţială / I.8) CIP 2009-3727 806 .164 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 804 . . G.Matematică : modele de rezolvare / S. SIMONA GABRIELA. Popescu Florentina. Ghid de pregătire pentru concursuri de matematică : EPSILON 2009 / Dibu Daniela. 2008.Zalău : Gil. 2009 Bibliogr.forma finală : M2 . ISBN 978-973-8934-78-8 512. .Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". E.Matematică : modele de rezolvare. Văcaru.Matematică : modele de rezolvare. . LORENA.Zalău : Gil. a 2-a.FĂSUI.64 CIP 2009-5050 . 2009 ISBN 978-606-500-011-7 51(075.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 . Otilia Lungu. Mureşan.GÎRJOABĂ. Ursu. Bibliogr. Geometrie descriptivă / Simona Gabriela Florea. .Ghid metodic : Bacalaureat 2009 : M1 .FRIGIOIU.DIBU. .FLOREA. 2009 Bibliogr. Müller. Algebră liniară : culegere de probleme / Manuela Gîrţu.forma finală : M1 .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.Ed.Matematică : modele de rezolvare / M.

2009 ISBN 978-973-7778-73-4 514 CIP 2009-5021 818 .: acad. FLOREA.3 CIP 2009-5060 822 . Desideriu Maros.LAZĂR.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. a 16-a.166 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 815 .33) CIP 2009-4848 . . .Timişoara : Editura Aura. Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki alkalmazásai / Makó Zoltán. trad. GABRIEL. Geometria angrenajelor şi teorie aplicată / Faydor L. . .671:51:373. ing.671:51:373. .semestrul I / Stelian Lazăr.33) CIP 2009-4849 825 .GOIA. CĂTĂLIN ANGELO. pref. ILEANA.Alba-Iulia : Universul Şcolii.Cluj-Napoca : Dacia. dr. ISBN 978-973-1882-02-4 371. MARIANA.3 CIP 2009-5059 CIP 167 821 . Culegere de probleme de matematică pentru clasa a V-a / Ioana Monalisa Manea.Bacău : EduSoft. .Iaşi : Taida. Petrache Melian. Máté Szolárd. Cristina Neagoe. STELIAN.LAZĂR. Cristina Neagoe. Probleme de matematică pentru liceu şi pentru pregătirea bacalaureatului / Gabriel Ionescu.HARITON. . pref.35)(076) CIP 2009-4990 820 .Bucureşti : Logos Junior.MAKÓ ZOLTÁN. Construcţii geometrice plane / Florea Hariton. ec.Bucureşti : Logos Junior. .Bacău : EduSoft. . rev. Csibi Vencel. Lázár Ede. Mugurel Liviu Sârbu.Ed.: prof. 2009 ISBN 978-973-1827-37-7 51(075. Alfonso Fuentes . Metode matematice de modelare a fenomenelor economice / Cătălin Angelo Ioan.IOAN.LITVIN. prof. dr.: Marcel Stan. 2009 Bibliogr. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VI-a / Ioana Monalisa Manea. . Caietul elevului pentru matematică : clasa a VIII-a .Craiova : Editura Cellina.Ed. Petrache Melian. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1970-10-3 519. Caietul elevului pentru matematică : clasa a VII-a .MANEA. 2009 ISBN 978-973-7619-25-9 51(075. Litvin.semestrul I / Stelian Lazăr.33) CIP 2009-3495 817 .671:51:373. Teste de matematică : clasele IV-V / Guzu Mariana. ISBN 978-973-1882-02-4 371.MANEA. 2009 Bibliogr. ing. ing. ing. dr.IONESCU.3 CIP 2009-4091 816 . a 17-a. .Cluj-Napoca : Scientia. 2009 ISBN 978-606-92005-6-8 371. rev. IOANA MONALISA. FAYDOR L. 2009 ISBN 978-973-7619-24-2 51(075.86 CIP 2009-4524 824 . . ABC-ul matematicii : caietul elevului : clasa a II-a / Ileana Goia . 2009 ISBN 978-606-514-013-4 51(075. 2009 ISBN 978-973-30-2496-5 51-7:33 CIP 2009-5594 819 . Dorin Herciu. STELIAN.GUZU. ing. IOANA MONALISA. dr. 2009 ISBN 978-973-35-2458-8 514 CIP 2009-5106 823 . dr. Mihai Sudrijan .

concursuri / Ion Otărăşescu.33) CIP 2009-4855 827 .5 CIP 2009-5389 833 .: Hidegard Mureşan.Matematică : clasa a VII-a / coord.Ed.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.8:373.33) CIP 2009-5367 834 .Matematică : culegere de exerciţii. ISBN 978-973-142-213-8 371:51:373. 2009 Bibliogr.). .Piteşti : Nomina. rev.MANU. rev.33) CIP 2009-4854 828 MANEA.: Hildegard Mureşan.Klasse / Ioana Monalisa Manea.: Petruş Alexandrescu. 2009 ISBN 978-606-535-019-9 51(075. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a / Ioana Monalisa Manea. 2009 ISBN 978-973-88376-6-9 51(075. a 14-a. 2009 ISBN 978-973-7619-27-3 51(075. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VIII-a / Ioana Monalisa Manea. 2009 ISBN 978-606-535-018-2 51(075.33) CIP 2009-4852 829 MANEA. Daniela Berechet. Mathematik Aufgabensammlung für die 6. fără frontiere : bacalaureat. Cristina Neagoe.: Petruş Alexandrescu. Thomas Csinta. . Cristina Neagoe . 2009 ISBN 978-973-30-2478-1 51 CIP 2009-5593 CIP 169 832 – Matematica . . rev. trad.Ed.Piteşti : Paralela 45.Bucureşti : ED. Marcela Mihai.Ed.Piteşti : Nomina. . Bucureşti : ED. 2009 ISBN 978-606-535-017-5 51(075.MANEA. Florin Berechet. .Matematică : clasa a VIII-a / Petruş Alexandrescu (coord.AS'.. . . 2009 ISBN 978-606-535-010-6 51(075.33) CIP 2009-5369 836 . admitere. ISBN 978-973-749-572-3 51(075. 2009 Bibliogr.33)(076) 372.Matematică : clasa a V-a / coord. a 2-a.Klasse / Ioana Monalisa Manea.Bucureşti : Logos Junior.33) CIP 2009-5368 835 .MARIN. .33) CIP 2009-4853 830 .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.Ed. Radu Despa. IOANA MONALISA. 2009 ISBN 978-973-88376-7-6 51(075. Cristina Neagoe .. Florin Gardin.problema familiei noastre : sfaturi pentru părinţi conştiincioşi / Cristina Paula Marin. . 2009 ISBN 978-973-7619-26-6 51(075.47 CIP 2009-5100 .33 CIP 2009-4455 831 . . Piteşti : Nomina.33) CIP 2009-5505 837 . . rev. probleme şi teste pentru clasa I : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin.AS'. IOANA MONALISA.Piteşti : Nomina.: Petruş Alexandrescu.UNICUM. rev.168 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 826 . CRISTINA PAULA. trad.UNICUM. IOANA MONALISA. a 3-a. a 15-a.Matematică : clasa a VI-a / coord. . a 3-a.279. . Mathematik Aufgabensammlung für die 5.Bucureşti : Logos Junior. Matematica .Ed. Metodologia predării operaţiilor aritmetice la clasele I-IV / Manu Ionică.35) 371.MANEA.Bucureşti : Editura Universitară. IONICA. . 2009 ISBN 978-973-47-0632-7 51(075. IOANA MONALISA. .

MINEA. Daniela Berechet.Ed. Florin Gardin.33)(076) 372. rev. a 2-a. DUMITRU.47 CIP 2009-5098 841 .Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VIII-a / Viorica Burtea.47 CIP 2009-5101 840 . . . .Piteşti : Paralela 45. .Ed. adăug... Florin Berechet. ISBN 978-606-8061-21-4 51(076) CIP 2009-5759 .33)(079. 2009 ISBN 978-973-47-0635-8 51(075. Manuela Leucian. .Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a.Piteşti : Paralela 45. rev.33)(079. 2009 ISBN 978-973-1855-50-9 51(075. Buzău : Omega. 2009 Bibliogr.33)(076) 372..47 CIP 2009-5101 842 .33)(076) 372. Florian Berechet.33)(079. .1) CIP 2009-3739 846 . semestrul al II-lea / Nicoleta Bocuţ. Florian Berechet. . 2009 ISBN 978-973-47-0634-1 51(075. . . Ion Login.Sibiu : Agnos.Ed.Ed. probleme şi teste pentru clasa a III-a : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin.170 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 838 . Florin Gardin.Matematică : culegere de exerciţii şi probleme : clasa a III-a : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin. .. Florian Berechet. a 2-a. . .. Simona Dumitrescu. semestrul al II-lea / Nicoleta Bocuţ.Deva : Cetate Deva.33)(079. Algebră distractivă / Dumitru Minea. probleme şi teste pentru clasa a II-a : anul şcolar 2009-2010 / Daniela Berechet. ISBN 978-606-8061-22-1 512 CIP 2009-5758 847 . Maria Gardin. . Florin Gardin. 2009 ISBN 978-973-47-0633-4 51(075. Monica Guiţă. Florin Gardin.1) CIP 2009-5473 CIP 171 843 ..Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a.47 CIP 2009-5099 839 . 2009 ISBN 978-973-1801-40-7 51(075.. a 2-a. Simona Dumitrescu.Piteşti : Paralela 45.Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VII-a / Viorica Burtea.MINEA. 2009 ISBN 978-973-1855-51-6 51(075. Ion Login.33)(076) 372. Buzău : Omega. Monica Guiţă. . . 2009 ISBN 978-973-47-0634-1 51(075. Manuela Leucian. Daniela Berechet. DUMITRU.1) CIP 2009-5474 844 .Matematică : culegere de exerciţii.Matematică : culegere de exerciţii.1) CIP 2009-3738 845 . probleme şi teste pentru clasa a IV-a : anul şcolar 2008-2009 / Daniela Berechet. .Matematică : culegere de exerciţii. rev. Aritmetică distractivă / Dumitru Minea. 2009 Bibliogr. Maria Gardin.Deva : Cetate Deva. 2009 ISBN 978-973-1801-41-4 51(075..Piteşti : Paralela 45.Sibiu : Agnos. a 2-a.

172 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 173 848 . .MUREŞAN. Vector bundles geometry : applications to optimal control / Popescu Liviu. 2009 ISBN 978-973-123-088-7 51(075. Matematică . Iancu. Incursiune în universul numerelor prin exerciţii şi probleme pentru clasele I-II / Lenuţa Popovici. 2009 Bibliogr. .122 CIP 2009-5027 850 . Index. .Craiova : Universitaria. Maricel Agop.Piteşti : Carminis Educational. Geometrie : clasa a VIII-a : anul şcolar 2009-2010 / Anton Negrilă. 2009 Bibliogr. Crăciun C. Gravitaţia ca teorie Gauge şi ruperea spontană de simetrie / Camelia Popa. ISBN 978-973-148-018-3 515.OLARU. Ecuaţii diferenţiale : note de curs / Olaru Marian Ion.172 CIP 2009-5756 853 . Valós analízis / Németh Sándor.Bucureşti : Geometry Balkan Press. a 14-a.2009. ION BUCUR.ISBN 978-973-47-0643-3 512(075.OLTEANU. a 2-a. Bucur Amelia. ISBN 978-973-7791-49-8 51-7:336 CIP 2009-3756 854 .Cluj-Napoca : Holografica. LIVIU. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.POPOVICI. rev. 20092 vol. 2009 Bibliogr.M2 : subiecte rezolvate : bacalaureat 2009 / Ion Bucur Popescu.33)(076) CIP 2009-4546 . 2009 Bibliogr. MARIAN ION. LENUŢA.Ed.51 CIP 2009-4670 852 .35)(076) CIP 2009-4805 862 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Iaşi : Ars Longa. .MITITELU. MARIAN ION.NEGRILĂ. Algebră. ANTON.POPESCU. 2009 Bibliogr. ANTON. Ecuaţii cu derivate parţiale : note de curs / Olaru Marian Ion.OLARU. .POPESCU. ISBN 978-973-47-0642-6 Partea 1.Cluj-Napoca : Editura Abel. MIRCEA. ISBN 978-973-739-770-6 517.Oradea : Editura Universităţii Emanuel din Oradea. . Maria Negrilă.33)(076) CIP 2009-5095 851 . Bucur Amelia. .95(075.8) CIP 2009-5396 861 . . Mureşan. . Piteşti : Paralela 45. .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. ISBN 978-606-510-349-8 514 CIP 2009-3698 863 . Convexităţi generalizate / Ştefan Mititelu. ŞTEFAN. . ISBN 978-973-739-769-0 517.Ed. ISBN 978-973-114-088-9. rev. Lecţii de matematici aplicate în economie / Anton S.517.NÉMETH SÁNDOR. Index ISBN 978-973-8381-19-3 514. 2009 ISBN 978-973-88665-3-9 51(075.33)(076) 514(075. . şi adăug.95 CIP 2009-5397 849 . .

SECIU. IULIANA DANIELA. Vasile Nechita. 2009 Bibliogr. Specificul predării operaţiilor aritmetice în învăţământul primar / Pristoleanu Iuliana Daniela. NICOLETA. Mădălina Bidireanu. Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic în lecţiile de matematică / Janina Stănculeţu.33))076) CIP 2009-3725 866 .174 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 864 .SECIU. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-142-214-5 371:51:373.Probleme de aritmetică : metode de rezolvare.SASU. 2009 ISBN 978-973-88833-4-5 51(075. 2009 Bibliogr. Elena Talpău. NATALIA-CARMEN. ISBN 978-973-113-328-7 371.3 372. 2009 ISBN 978-973-88833-2-1 51(075.Braşov : Illustratis. NICOLETA. teste şi subiecte de concurs : clasele III-IV / Adrian Zanoschi (coord. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-92062-0-1 514(075. Catela Stoian. ..246. . Evaluare formativă matematică : clasa a II-a / Maria Lidia Stoian. Monte-Carlo and Quasi-Monte Carlo methods with applications / Natalia-Carmen Roşca. .PRISTOLEANU.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.Târgovişte : Transversal. 2009 ISBN 978-973-47-0618-1 511(075. .33)(076) CIP 2009-3652 867 . . ISBN 978-606-8042-13-8 371.26:51:373.SECIU. ISBN 978-973-610-870-9 519.8:556 CIP 2009-4117 CIP 175 869 . Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a III-a / Nicoleta Seciu. Ioan Tebieş. . Simona Vlad.3 CIP 2009-4575 873 .245 CIP 2009-5392 868 . . Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a IV-a / Nicoleta Seciu. Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.Probleme de matematică pentru concursuri interjudeţene : Geometrie : clasa a VI-a : teste pentru teză : semestrul al II-lea / Anca Cârcu.STOIAN. 2009 ISBN 978-973-88833-3-8 51(075. ADELA. MARIA LIDIA.Braşov : Illustratis.47 CIP 2009-5025 .33 372..ROŞCA. Simona Vlad.Bistriţa : Digital Arts.33) CIP 2009-5491 870 .382:51:373.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". NICOLETA.Braşov : Illustratis.Piteşti : Paralela 45.STĂNCULEŢU.). JANINA.33) CIP 2009-5489 871 . Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a II-a / Nicoleta Seciu.33) CIP 2009-5490 872 . Elena Talpău. Codrin Precupanu. Vasile Rusu.47 CIP 2009-4456 865 . 2009 Bibliogr. .Slatina : Didactic Pres. ISBN 978-973-598-497-3 519. . Simona Vlad. Analiza seriilor de timp univariate / Adela Sasu. Elena Talpău. Irina Oprea. .

ISBN 978-973-734-489-2 528. trad.8:373.TOMA. .279.5 CIP 2009-4072 875 . . Introduction to stochastic processes / Constantin Tudor.: Emilio Lopez.35)(079.Piteşti : Nomina.MIHAI. Curs de cartografie / Gabriela Osaci Costache.. ing. AIDA. ..OSACI-COSTACHE.Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M2 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Petruş Alexandrescu (coord. DUMITRU.5 CIP 2009-4068 876 . ISBN 978-973-86105-8-3 528 CIP 2009-5049 CIP 177 879 .Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.GHIŢĂU. ISBN 978-973-734-484-7 528. Elemente de astronomie / Nicu Goga. Prelucrarea măsurătorilor geodezice / prof. .Editura Credis. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . .TUDOR. Ioana Manuela Cristescu.Piteşti : Nomina.1) 371. LUCIANA.OPREA. dr. .: Astrid Georgiana Stroe.35)(079. .Bucureşti : Topoexim.923 CIP 2009-3658 877 .Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M1 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Petruş Alexandrescu (coord. Geodezie 878 . 2009 ISBN 978-606-535-006-9 51(075. NICU. 2009 Bibliogr. Metode robuste de estimare multidimensională / Aida Toma.Editura Credis. Teledetecţie / Mihai Bogdan. Alberto Casasin. 2009 Bibliogr. Vincente Ponce. GABRIELA. .9 CIP 2009-4834 883 . 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech.8 CIP 2009-4349 .176 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 874 .31 524.1) 371. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . .8:373.GOGA.). Index. ISBN 978-606-530-272-3 52 CIP 2009-5635 880 .279.7 CIP 2009-4666 881 . .Bucureşti : Matrix Rom. BOGDAN ANDREI.216 CIP 2009-4626 52 Astronomie. 2009 ISBN 978-973-1788-21-0 523. ISBN 978-973-1890-24-1 528.Pământul şi universul / ed. CONSTANTIN. 2009 Bibliogr. Ghiţău Dumitru.44 CIP 2009-4645 882 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Alba-Iulia : Aeternitas.). Bucureşti : România Liberă. ISBN 978-973-737-645-9 519. Cadastru : îndrumător de proiect şi practică cadastrală / Luciana Oprea. ISBN 978-973-755-469-7 517. 2009 ISBN 978-606-535-005-2 51(075.

Dan-Gabriel Răducanu.Sibiu : Alma Mater.STRETCU. Legi de conservare în fizică / Carmen Otilia Ionescu.FLORIAN. ISBN 978-973-7708-51-9 531. 2009 Bibliogr. col.ALBERT ETELE. FELICIA. . CARMEN OTILIA. Culoare şi arome : efecte asupra organismului uman / Felicia Ciocoiu. 2009 ISBN 978-973-632-505-1 53(075. . . 2009 Bibliogr.178 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 179 884 .CIOBANU. . dr. Modelarea fotogrammetrică 3D / lt. ing. DAN. ISBN 978-606-530-264-8 53 CIP 2009-5409 .Bucureşti : Editura Academiei Tehnice Militare.7 CIP 2009-5595 889 .6 CIP 2009-4893 53 Fizică 886 .Craiova : Sitech.3 CIP 2009-5745 893 .Craiova : Sitech.CHICEA.IONESCU. ISBN 978-973-169-071-1 53:615 CIP 2009-5515 887 . . . SIMONA. Index. Bucureşti : Ars Academica. Istoricul încercărilor de determinare a vitezei luminii / Simona Stretcu. ISBN 978-973-1893-15-0 52 CIP 2009-3690 890 . Lucrări practice de fizică farmaceutică / Albert Etele. Graţiela Florentina Dimianu. IULIA BRÂNDUŞA.Târgu-Mureş : University Press. . Cristian Pavel. 2009 Bibliogr.Drobeta-Turnu-Severin : Damira.RĂDUCANU. ISBN 978-973-640-165-7 528.5 CIP 2009-5267 885 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă / Chicea Dan. 2009 ISBN 978-973-632-504-5 53(075.8) CIP 2009-3644 888 . ISBN 978-606-8017-18-1 531. . 2009 Bibliogr. DAN.CIOCOIU. ISBN 978-973-755-468-0 534 CIP 2009-3657 892 .Bucureşti : Matrix Rom. 2009 Bibliogr.CONSTANTINESCU. AURELIA-DANIELA.CHICEA.8) CIP 2009-3647 891 . Olariu Mihai. DAN GABRIEL. conf. 2009 Bibliogr. Lucrări de laborator de fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă / Chicea Dan. Aspecte relativiste ale modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional / Iulia Brînduşa Ciobanu. Vibraţii mecanice / Alexandru Constantinescu. ISBN 978-606-530-250-1 535.Sibiu : Alma Mater. Dinamica sistemelor supuse la legături / Aurelia-Daniela Florian. . ALEXANDRU.Craiova : Else.

Buzău : Omega. . . 2009vol.533. EMIL. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1893-14-3 53 CIP 2009-3691 898 . ARINA SPERANŢA. 1.Timişoara : Orizonturi Universitare. Index.Bucureşti : Matrix Rom. LILIANA. 2009 Bibliogr.2009. 2009 Bibliogr. .Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". ISBN 978-973-88725-3-0 Vol.NEGOIŢESCU.Drobeta-TurnuSeverin : Damira. . ISBN 978-973-638-407-3 536. ISBN 978-973-755-472-7 537. Lucrări practice de fizică pentru ingineri / Gabriel Murariu. 2009 Bibliogr. Bazele optoelectronicii şi aplicaţii în comunicaţii optice / Emil Sofron. .7 CIP 2009-3764 899 .MÎNZALĂ. . Aplicaţii de rezistenţa materialelor cu ajutorul calculatorului / Gabriel Jiga.Bucureşti : Printech. GABRIEL. . 2009 Bibliogr.Braşov : Pastel.5) CIP 2009-4184 902 .3 CIP 2009-3661 897 .JIGA.ISVORANU. . MIRELA. Fizica pentru ingineri / Mirela Nicolov.180 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 181 894 . . Experienţe epocale în fizică şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a ştiinţelor / Simona Stretcu.Bucureşti : Printech.33) CIP 2009-4430 . SIMONA. ISBN 978-606-521-239-8 536.NICOLOV.4 CIP 2009-4566 900 . Fundamente ale termodinamicii tehnice : teorie şi aplicaţii / Dragoş Isvoranu. .PERIANU. 2009 Bibliogr. Termodinamică pentru inginerie mecanică / Arina Negoiţescu. VALERIA. ISBN 978-606-8061-11-5 535 CIP 2009-3591 901 . Probleme de fizică : metode de rezolvare / Valeria Perianu. Fizică : caietul elevului : clasele VI-VII-VIII / Liliana Şica.Slatina : Math Logos. 2009 ISBN 978-973-8944-94-7 53(075.7 CIP 2009-4527 903 . Mihai Jădăneanţ. IULIANA. ISBN 978-606-521-251-0 004:539. GABRIEL. ISBN 978-973-627-439-8 53(075. . DRAGOŞ. 2009 Bibliogr.MURARIU.SOFRON.ISBN 978-973-88725-4-7 53(076) CIP 2009-5167 896 .STRETCU. 2009 Bibliogr.8)(076. ISBN 978-973-752-344-0 53 CIP 2009-5247 895 .ŞICA. Fenomene optice la suprafaţa de separaţie între două medii / Mînzală Iuliana.

4 CIP 2009-3760 908 .Galaţi : Academica. . . ISBN 978-606-521-246-6 547 CIP 2009-4561 912 .Bucureşti : Printech. GELU. ISBN 978-606-521-241-1 54 CIP 2009-3766 913 . Fundamentele termodinamicii chimice / Gelu Bourceanu. Experimental organic chemistry : III year of study / Daniela Istrati. .Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.Index.57 CIP 2009-3962 911 .Timişoara : Artpress. ILEANA.Bucureşti : Editura Tehnică.Bibliog. Index ISBN 978-973-690-875-0 53(076) CIP 2009-4470 905 . DANIELA. Catalizatori anorganici : reacţii catalitice / Daniela Berger. CRISTINA. .Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi.ZARIOIU.ZARIOIU. ISBN 978-606-521-240-4 54 CIP 2009-3765 . .054 CIP 2009-4060 910 . 2009 Bibliogr.ISTRATI. . Fizică / Cristina Zarioiu. . Hădărugă. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech. . CRISTIAN.BOURCEANU. .Ed.182 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 904 . ISBN 978-973-108-185-4 547.8) CIP 2009-3531 CIP 183 909 . Index ISBN 978-973-31-2351-4 544.HĂDĂRUGĂ. ISBN 978-606-521-235-0 544. DANIEL. Chimie generală / Lidia Benea.DUMITRU. 2009 Bibliogr. General chemistry / Ileana Rău. a 3-a. 2009 ISBN 978-973-144-249-5 54:504. . ISBN (10) 973-690-638-8 . Compuşi odoranţi : aromatizanţi naturali şi de sinteză / Daniel I. .Bucureşti : Printech. Chimie generală : noţiuni fundamentale / Cristian Pîrvu. GEORGE.BENEA. 2009 Bibliogr. MIHAELA. . .PÎRVU. Fizică : culegere de probleme rezolvate / Cristina Zarioiu. 2006-2009 3 vol. 2009 Bibliogr. 3. 2009 Bibliogr. Simona Andreia Popescu.52 665. ISBN (13) 978-973-690-638-1 Vol. 2009 Bibliogr. LIDIA.RĂU. .BERGER. ISBN 978-973-8937-45-1 54:62 CIP 2009-4836 907 . .Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.3(075. CRISTINA.ISBN 978-973-690-874-3 53 CIP 2006-18204 54 Chimie 906 . Îndrumar de cercetarea chimicoanalitică a resurselor minerale naturale şi a poluării mediului / Dumitru George.2009. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech.

ISBN 978-973-749-575-4 550. CRISTINA.3(075. dr. GRAŢIELA TEODORA. ISBN 978-973-734-478-6 556. DANIEL CONSTANTIN.Craiova : Universitaria. NICOLETA. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Universitară. 2009 Bibliogr. dr.5) CIP 2008-4185 920 . 2009 Bibliogr. .55(075.Editura Credis.7:546. 2009 Bibliogr.CADICHEANU. Compuşi organici volatili / Carmen Topală. . . Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok / Zsigmond Andrea.Timişoara : Mirton.STOIAN.VASZILCSIN. Maria Nicoleta Badea. Index. ing. AURORA. conf.3:547. ISBN 978-606-510-431-0 544. NICOLAE.TIHAN. Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici cu atomi donori azot. Limnologie / Daniel Diaconu.8)(076) CIP 2009-5610 55 Geologie. GABRIELA.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . CARMEN.ZSIGMOND ANDREA. Sorin Anghel. Timişoara : Editura Politehnica. 2009 Bibliogr.VLASE. Elemente de chimie coordinativă / Gabriela Vlase. ISBN 978-973-52-0580-5 544 CIP 2009-5220 915 . oxigen şi sulf / Aurora Reiss. ISBN 978-606-515-033-1 54(075. Meteorologie. . 2009 Bibliogr.302 CIP 2009-5415 919 . .6 CIP 2009-4459 921 . 2009 Bibliogr. Aplicaţii de laborator şi probleme de chimie pentru facultăţile de profil mecanic / Graţiela Teodora Tihan. . Grigore Buia. Geologie economică : determinator pentru lucrări practice de laborator / Csaba Lorinţ.CSABA LORINŢ. ISBN 978-973-677-152-1 55:33 CIP 2009-5528 923 . Mioara Daniela Ioniţă. ISBN 978-973-627-440-4 546.Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos".Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. ISBN 978-973-690-876-7 547 CIP 2009-4473 918 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.142. ing.34(498-35 Vrancea) CIP 2009-5518 922 . Studiu asupra influenţelor gravimetrice induse de mareele terestre în activitatea seismică intermediară din zona Vrancea / Nicoleta Cadicheanu.REISS.8)(076.Petroşani : Focus. . Nicolae Doca. Nicolae Vaszilcsin.DIACONU. . Chimia metalelor : lucrări de laborator / Cristina Stoian. .8) CIP 2009-4661 . Introduction in electrochemistry by problems / prof.184 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 185 CIP 914 . Titus Vlase. Maria Nemeş.Cluj-Napoca : Editura Abel. ISBN 978-973-114-089-6 54 CIP 2009-4671 916 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Politehnica Press. ISBN 978-973-625-848-0 544. Hidrologie 917 .TOPALĂ.

VICTORIA.: Gabriela Mavrichi. 2009 Bibliogr. Cuza".Constanţa : Ovidius University Press.Atlasul antropologic al Dobrogei / coord. NICOLAE. Bucureşti : Editura Academiei Române. 2009 Bibliogr. . Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice / Tiberiu Rusu. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-614-488-2 579. NICOLETA. Oradea : Editura Universităţii din Oradea. ISBN 978-973-87052-9-6 572:33 CIP 2009-4290 930 . 2009 Bibliogr. Lucrări practice de microbiologie / Camelia Bara.OLARU.RUSU. . ISBN 978-973-703-426-7 911.4 CIP 2009-5457 925 .T. MARIA. ISBN 978-973-759-756-4 579(075. ISBN 978-973-759-755-7 579(075.2:55(075.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.Cluj-Napoca : Editura U.BARA.8) CIP 2009-4827 . Noţiuni de hidrologie generală / Niculae Iulian Teodorescu. .8"624/627"(100) CIP 2009-4663 187 CIP 57 Biologie 929 .: Elena Radu.Iaşi : Editura Universităţii "Al. CAMELIA. Antropologie economică / Nicoleta Acatrinei . Liliana Teodorof.8) CIP 2009-5679 926 .8) CIP 2009-4830 928 . . ISBN 978-973-687-830-5 556 CIP 2009-4450 933 . ISBN 978-973-53-0026-5 551. Geomorfologie / Hosu Maria.ACATRINEI. . Tudor Andrei Rusu.Bucureşti : Tipart Group.Timişoara : Eurostampa. NICULAE IULIAN. ISBN 978-973-734-479-3 551. Daniel Ţabără.8) CIP 2009-4050 931 . trad. Microbiologie generală / Camelia Bara. I. 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-662-448-3 556 CIP 2009-5450 932 .BARA.BADEA. . Microbiologia cavităţii orale / Victoria Badea. Viorel Ionesi.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti Editura Credis.TEODORESCU.186 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 924 . 2009 Bibliogr. Geologie fizică / Leonard Olaru. Ionuţ Mavrichi.61 CIP 2009-5464 927 .Ed. . 2009 ISBN 978-973-27-1776-9 572(498. Geografia cuaternarului / Nicolae Popescu. Marian Ene. LEONARD.HOSU. a 3-a. 2009 Bibliogr.POPESCU. TIBERIU. Press. Florina Folea. CAMELIA.Cluj-Napoca : Risoprint.

..Bucureşti : România Liberă.Braşov : Lux Libris.3(075. Ceasornicarul orb / Richard Dawkins .Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele IX-X : metode de rezolvare : biologie vegetală şi animală / Popescu Adriana Simona. . .1) CIP 2009-3673 941 .Bucureşti : RCR Editorial.Craiova : SIM ART. . Grosu Mariana. CONSTANTIN.Bucureşti : Didactica Publishing House. . Nedelciu Ecaterina. Biologie celulară şi moleculară : note de curs / Antonella Cheşcă. . 2009 ISBN 978-973-7881-46-5 575. ISBN 978-606-530-249-5 574 CIP 2009-4889 942 .Craiova : Sitech. Cuza". 2009 Bibliogr. Atia Fodor. trad.Iaşi : Editura Universităţii "Al.. Vincente Ponce.FERDEŞ. CARMEN. ISBN 978-973-50-2461-1 575.GALEŞ.Bucureşti : Printech. I. 2009 Bibliogr.Biologie / ed.HAAS. ISBN 978-973-703-373-4 57 CIP 2009-3948 936 . Bucureşti : Rosetti Educational. RAMONA CRINA.2(075.: Astrid Georgiana Stroe.LEPELTIER.827 576. RICHARD. 2009 Bibliogr.188 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 189 934 .DAWKINS. Ioana Manuela Cristescu. Genul Euphorbia în flora României : sistematică.CIUCULESCU. anatomie / Ramona Crina Galeş. descoperitorul singurului schelet de om crucificat / dr. Ecologia şi protecţia mediului / Constantin Cotigă.66 CIP 2009-5649 935 . . Hava Haas. THOMAS. . Microbiologie industrială : îndrumar de laborator / Mariana Ferdeş. trad.: Emilio Lopez.: Simona Mudava.35) CIP 2009-4020 937 .Bucureşti : Humanitas..: Eduard-Florin Tudor. ISBN 978-973-1841-27-4 57(075.8 CIP 2009-5276 943 .CHEŞCĂ. . trad. HAVA.8) 577. 2009 ISBN 978-973-1939-01-8 572. 2009 Bibliogr. Darvin eretic : eterna reîntoarcere a creaţionismului / Thomas Lepeltier . Constantin Toma. . 2009 ISBN 978-973-1788-25-8 57 CIP 2009-4345 939 . Sorin Şelaru. ISBN 978-606-521-267-1 579. Alberto Casasin.. MARIANA.33)(079. 2009 ISBN 978-606-8027-01-2 57(075. Teste de biologie pentru clasele VVII / Carmen Ciuculescu.COTIGĂ. corologie. . Nicu Haas : un pionier în antropologie. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-5543 940 .026 CIP 2009-5278 938 . 2009 Bibliogr. Alina Firică. Camelia Ungureanu. ANTONELLA. ISBN 978-973-131-057-2 573. .1 CIP 2009-4292 .

Dănuţ Cojocariu. LENUŢA. Mado . 929 Zeletin. Rolul educaţiei ecologice în viaţa elevilor / Pupăză Lenuţa.SAINT PIERRE LANCTÔT. D. 2009 Bibliogr. Fiziologie vegetală / Luminiţa Buşe..Craiova : Sitech.Bucureşti : Humanitas.Maxime.ŞTEFAN. ISBN 978-606-530-266-2 581. Floarea : particularităţi morfoanatomice / Graţiela Florentina Dimianu. Ion Cinca. ISBN 978-973-7922-89-2 577.190 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 191 CIP 944 . 2009 Bibliogr.: Laura MandiBeke. CIP 2009-3930 58 Botanică 952 ..1 CIP 2009-5404 953 .Bacău : Corgal Press. ISBN 978-973-88738-1-0 Vol.Bucureşti : Politehnica Press. DANIELA SIMINA. C.. GHISLAINE.D.Noţiuni de biomecanică pentru ingineria materialelor / Doina Răducanu.ZELETIN.1 CIP 2009-3968 945 .BUŞE. 2009vol. . C. 2009 Bibliogr. . C. Index ISBN 978-973-50-2462-8 572 CIP 2009-5462 946 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech.3(498)Zeletin.: Geanina Tivdă. Dimoftache Zeletin. ISBN 978-973-142-210-7 574(075.PUPĂZĂ. GRAŢIELA. 1 : Evoluţia spre .ISBN 978-973-88738-2-7 575.Sibiu : Evoluţionism.135. 2009 Bibliogr.DIMIANU. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Index. Doctorul Alexandru Brăescu : contribuţii documentare / C. Viaţa comună : eseu de antropologie generală / Tzvetan Todorov . ISBN 978-606-515-030-0 577. Biochimia mediului / Daniela Simina Ştefan. . Gheorghe Mohan. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-248-8 58 CIP 2009-4891 . ISBN 978-606-521-253-4 574 CIP 2009-4567 949 . .TODOROV.3) CIP 2009-3796 948 . trad. ISBN 978-606-521-262-6 577. 2009 Bibliogr.2009. TZVETAN. D. ISBN 978-973-571-924-1 57 821.8 CIP 2009-3458 951 . . cugetări şi definiţii din biologie / Marin Andrei. Craiova : Sitech. Cultura ecologică / Georgeta Marghescu. .MARGHESCU. LUMINIŢA. .3 CIP 2009-4948 947 .1-84 CIP 2009-3546 950 . . GEORGETA.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. . .Bucureşti : Printech. .Bucureşti : Editura ALL.. . Volumele personocraţiei / Ghis (Ghislaine Saint-Pierre Lanctôt). Anna Nocivin. noua specie. trad. Aurel Ardelean.

Ed. text stabilit.1 CIP 2009-4160 956 .: Cristina Ardelean . 1 : (A-F).COVACIU-MARCOV. ISBN 978-973-759-769-4 59 CIP 2009-5763 960 . Fiziologia plantelor : elemente de fiziologie vegetală aplicate în horticultură / Radu Şumălan. 2009 Bibliogr. . . RADU.9(498) CIP 2009-5762 961 .Cluj-Napoca : AcademicPres. Andrei Stoie. lectori de specialitate: Livia Ungureanu. indice capitole publicate antum/postum. Doina Stana. .Bucureşti : Enciclopedia RAO. . 2009vol.COVACIU-MARCOV.5:636 CIP 2009-5336 959 .ISBN 978-973-1974-08-8 58 CIP 2009-4280 955 . rev. Istvan Sas.Suceava : Muşatinii.2009. ISBN 978-973-1974-07-1 Vol. FRANÇOISE de. il. indice informatori. Ierbar de plante sălbatice / Pierre şi Delia Vignes .Timişoara : Agroprint. . indice Botanica. 2009 Bibliogr. Incredibila enciclopedie Larousse : insecte şi animăluţe / Françoise de Guibert . Botanică sistematică : îndrumător de lucrări practice / Rodica Vârban. Alfred-Ştefan Cicort-Lucaciu.Timişoara : Eurobit.: Anca Calangiu. ISBN 978-973-759-770-0 591. a 2-a. 2009 Bibliogr.: Alain Boyer . . critică. .192 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 954 .Bucureşti : Enciclopedia RAO.. 2009 Bibliogr.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. ed. The herpetofauna of the Jiul Gorge National Park. SEVERUS-DANIEL. . RODICA. ISBN 978-973-620-496-8 581. SIMION FLOREA.ACATINCĂI. Botanica poporană română / Simion Florea Marian . clasificarea şi evoluţia animalelor / Severus-Daniel Covaciu-Marcov. trad. SEVERUS-DANIEL. repere biobibliografice. Elemente de zoologie generală : descrierea. Index.GUIBERT.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. bibliografie: Aura Brădăţan. 2009 Bibliogr.MARIAN. Alfred-Ştefan Cicort-Lucaciu.VÂRBAN. 2009 Bibliogr. . Index ISBN 978-973-744-146-1 582(076.ŞUMĂLAN. introd. 2009 Index ISBN 978-973-717-350-8 59 CIP 2009-4492 . Sas Istvan.5) CIP 2009-5492 957 . . Augustin Ardelean. trad.VIGNES. STELIAN. Etologie : comportamentul animalelor domestice / Stelian Acatincăi. PIERRE. . Romania / Severus-Daniel Covaciu-Marcov. ISBN 978-973-717-352-2 58 CIP 2009-4491 193 CIP 59 Zoologie 958 . ISBN 978-973-8287-68-6 619::591.

: Roxana Tudor .TOMESCU.: prof. Codruţa Petrescu.LIEBMANN-SMITH.BADEA. ISBN 978-973-46-1400-4 61(079. . ISBN 978-973-169-070-4 001.Bucureşti : Editura Silvică.Metodologia cercetării ştiinţifice medicale / Vladimir Bacârea. ISBN 978-973-707-276-4 61 CIP 2009-4144 6 ŞTIINŢE APLICATE 968 .Anatomia capului şi gâtului : nevrologia / Alina Şişu. . med. Ioana Manuela Cristescu. Teste-grilă de psihopatologie.Bucureşti : România Liberă. D.TRIFU. .Corpul uman / ed.93 CIP 2009-3625 971 . Insecte care produc vătămări plopului şi salciei / Romică Tomescu. univ. ISBN 978-973-620-492-0 611. .. red. Nora Căpraru . trad. 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr. 2009vol. .Bibliogr. DOINA. Anca Bacârea. 2009 ISBN 978-973-599-356-6 61(498) Pongrácz Antál CIP 2009-4083 969 . . Index ISBN 978-973-88938-4-9 595.91/. 2009 Bibliogr. . psihiatrie şi psihodinamică / Simona Trifu.Iaşi : Polirom.Timişoara : Artpress. SIMONA.2009.017 CIP 2009-5463 . pref.Fénymagasban. trad.: Emilio Lopez. ATUL. Monica Sabău.: Astrid Georgiana Stroe. Marius Măruşteri. sub.ISBN 978-973-108-184-7 61 CIP 2009-3795 970 . 2009 ISBN 978-973-1788-22-7 61 CIP 2009-4348 964 . Semnele trupului : cum să afli de ce suferi fără să mergi la medic / Joan Liebmann-Smith. Constantin Neţoiu. ROMICĂ.Târgu-Mureş : University Press.GAWANDE. Ghid practic de examinare clinică / Doina Georgescu.891:61 CIP 2009-5514 61 Medicină 963 .7 CIP 2009-3957 967 . VICTORIA. JOAN. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. trad. .: Cătălin Vasilescu. Virgiliu Niculescu. Bucureşti : Humanitas.: Marilena Dumitrescu. 2009 ISBN 978-973-50-2438-3 61(73)(0:82-94) 821. . Alberto Casasin. Vincente Ponce. Târgu-Mureş : Mentor. ISBN 978-973-108-178-6 Vol. 2009 ISBN 978-973-614-489-9 612. Marius Niculescu. 1.Timişoara : Eurobit.Bucureşti : Editura Trei. dr. Noţiuni de imunologie fundamentală / Victoria Badea. Ph. .Constanţa : Ovidius University Press. şi Jacqueline Nardi Egan .194 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 195 CIP 962 . de Dan Petrescu. . fönti mélyben : Póngrácz Antal emlékkönyv. pref.1 CIP 2009-3915 966 .111(73)-94=135. Ciprian Cebzan . Însemnările unui chirurg despre o ştiinţă imperfectă / Atul Gawande ..GEORGESCU. .1) CIP 2009-4370 611/612 Anatomie şi fiziologie 965 .

MIHAELA. Pătraşcu Elena Daniela. Cerbu Valer.Călăraşi : Agora. vol. . HORIA.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Alimentaţia în armonie cu natura / Mihaela Ardeleanu. Igiena alimentelor / Bara Lucian. Noţiuni practice de fiziologia sângelui / Zaha Dana Carmen.054:61+613 CIP 2009-5197 976 . ISBN 978-973-759-764-9 614. I.017 CIP 2009-4677 981 . 1. Monica Vaida.EXNER.95(075.2009.BARA.35) CIP 2009-4021 978 . Popa. Silviu Brad.1 CIP 2009-5677 613/614 Igienă 973 . Roman. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-92022-1-0 611.BEI. ISBN 978-973-759-761-8 504. 2009 Bibliogr. . Jurnal de tătic / Câmpeanu Florin. ISBN 978-973-692-256-5 613. Calitatea vieţii şi a mediului : ghid practic / Mariana-Florica Bei.Constanţa : Editura Muntenia.CÂMPEANU.8) CIP 2009-4649 979 . . .Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele XI-XII : metode de rezolvare : anatomie şi fiziologie. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-108-188-5 611. trad. 2009 ISBN 978-973-733-335-3 613. Vasile Ardeleanu. Sorin Bolintineanu. 2009 Bibliogr. .ZAHA. . Oneţ Cristian. .24 CIP 2009-4672 974 . 2009-. . C. Elvira Badea..Bibliogr. Exner . FLORIN.95 CIP 2009-3641 982 .196 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 972 . M.Bucureşti : Tritonic.Esenţial în fiziologie pentru studenţii Facultăţii de Farmacie / sub redacţia: Simona Mihaela Slătineanu.ISBN 978-973-7682-80-2 612 CIP 2009-3565 197 CIP 977 . ISBN 978-973-8295-82-7 612.3 CIP 2009-5332 975 . 2009 Bibliogr. Carla Ciobanu.C. J.ARDELEANU.88 CIP 2009-3945 . . 2009 Bibliogr.8 CIP 2009-1750 980 . Bucureşti : Fest.ROMAN.. . Izabella Şargan.Timişoara : Editura Victor Babeş.Iaşi : Editura Gr. MARIANA-FLORICA. 2009 Bibliogr.MOŢOC. .PRUNDEANU.: Raluca Cimpoiaşu. . . J. LUCIAN. Totul despre sex şi căsnicie / M. genetică şi ecologie umană / Popescu Adriana Simona. DANA CARMEN. Anatomia abdomenului / Andrei Moţoc. ANDREI. Imunologie generală / I. 2009 ISBN 978-973-87886-4-0 613. ISBN 978-973-7682-79-6 Vol. . Compendiu de neuroanatomie : noţiuni morfoclinice / Horia Prundeanu.Timişoara : Artpress.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.Bucureşti : Didactica Publishing House.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.T. 2009 ISBN 978-606-8027-02-9 611(075. ISBN 978-973-759-768-7 612.

RĂDULESCU. . . fără tutun şi alcool : caietul elevului / Carmen Lipan. trad.: Natima Mîndrilă. . 2009 ISBN 978-973-88804-2-9 613. Lenuţa Constantin. EMIL.POPOVICI. .24 CIP 2009-4652 990 . IOAN. Alimentaţia înţeleaptă : 60 de reţete sănătoase şi gustoase. Câteva sfaturi medicale pentru păstrarea sănătăţii / Ioan Popovici. Mihaela Cişmilianu. 2009 ISBN 978-973-675-599-6 613.MONTIGNAC.24 Montignac CIP 2009-4879 991 . de pr. .PICU. Mănânc. Tratamente naturiste cosmetice / Eugen Giurgiu. a 2-a.FUSTER. ATHENA.9 CIP 2009-4478 986 . Analiza riscurilor consumului necontrolat al cărnurilor / Daniela Lăncrăjan.Ed. trad.R.81 613. controverse. 2009 ISBN 978-973-1855-48-6 613.M. 2009 ISBN 978-606-92064-0-9 614. de Aurelia Ulici .A. Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş / Consiliul Judeţean Mureş.281 CIP 2009-4858 987 .2 CIP 2009-4458 CIP 199 989 .2 CIP 2009-5364 984 .Bucureşti : Editura ALL. 2009 ISBN 978-973-47-0608-2 613. slăbesc dar rămân suplu! cu metoda Montignac / Michel Montignac . 2009 ISBN 978-973-1929-19-4 613.84(498 35 Mureş)(094) CIP 2009-3450 . Avem un copil / Grazia Honegge Fresco .T. Să mâncăm sănătos / Daniela Picu. Întrebări. 2009 Index.198 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 983 . . 2009 ISBN 978-973-676-351-9 613.Bucureşti : Litera Internaţional. VALENTIN.Bucureşti : Corint. .84 CIP 2009-4166 988 . .LIPAN. 2009 ISBN 978-973-1940-09-0 613. MICHEL.2 CIP 2009-5279 994 .2 CIP 2009-5689 992 .Bucureşti : Meteor Press. 2009 ISBN 978-973-135-415-6 613.MEYEROWITZ. .LĂNCRĂJAN. obiecţii referitoare la stilul de viaţă / dr. .: Mihai Roxana Elena. ISBN 978-973-571-725-4 613. EUGEN. Piteşti : Paralela 45. . fără gluten / Athena Mattern . STEVE. . Germenii : mâncarea miraculoasă : ghidul complet pentru germinarea seminţelor / Steve Meyerowitz. GRAZIA.Reghin : Regsan. 2009 ISBN 978-973-728-350-4 613.Reşiţa : Banatul Montan.Făgăraş : Păzitorul Adevărului.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. CARMEN.GIURGIU. trad.955 CIP 2009-5189 993 .MATTERN.49 CIP 2009-4574 985 . pref. DANIELA. J. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ. Emil Rădulescu. Învaţă să trăieşti sănătos! / Valentina Fuster.Deva : Cetate Deva. S.HONEGGE FRESCO. 2009 ISBN 978-973-101-251-3 613. Ovidiu Rotaru.Bucureşti : Benefica.Constanţa : Europolis. Dumesnil. DANIELA.ROMÂNIA.

.200 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 995 . 2 : Uleiuri volatile. Masajul facial / Beata Aleksandrowics .4 CIP 2009-3595 997 . principii amare. Carmen Chirculescu. conf. .ISBN 978-973-1983-16-5 615.Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice / conf. Ligia Elena Duţu. ROBERT O. Dr. trad.322 CIP 2008-19181 1003 . 2009 Index. Masajul / Beata Aleksandrowics . rezine. trad. ISBN 978-973-163-420-3 615. 2009 Index.07 615. Toxicologie 998 . Terapeutică. Sisteme de detecţie şi alarmă la incendii / Manuel Şerban.Abordări ale art-terapiei / editată de Judith Aron Rubin . .: Ilinca Halichias. . PHYLIS. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-745-013-5 614.Bucureşti : Curtea Veche. Carmen Roşca Năstăsescu.Bucureşti : Editura Trei.ŞERBAN.322 615. .BĂNICĂ. a 5a. 1.82 CIP 2009-3843 CIP 2009-3547 996 .: Ştefan Constantinescu. şef lucr. MANUEL.Index. 2009 ISBN 978-973-707-281-8 615 CIP 2009-5509 999 . iridoide. 2. . .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1983-02-8 Vol.9 CIP 2009-5349 .Bucureşti : Editura ALL. Spock : îngrijirea sugarului şi copilului / Benjamin Spock. dr. . dr. 2008vol. . 2009 ISBN 978-973-47-0543-6 613. .ISBN 978-973-101-248-3 Vol.Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.: Sandu Barbu. . Young.Bibliogr.64 CIP 2009-4218 615 Farmaceutică. 2009 2 vol.. LOREDANA. substanţe azotate alcaloidice şi nealcaloidice.: Bianca Vasilescu. BEATA. Cerasela Elena Gîrd. .Bibliogr.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". trad.Piteşti : Paralela 45. .Bucureşti : Editura ALL.psihopatologie psihoterapie / Loredana Bănică. . Psihomotricitate . .8 CIP 2009-5185 1002 . . ..Bucureşti : Editura ALL. Remedii naturale / Phylis Austin.24:616. ISBN 978-973-571-867-1 615.AUSTIN.YOUNG. Shelley Redford Young .ISBN 978-973-101-249-0 615.ALEKSANDROWICZ. ISBN 978-973-571-663-9 615.Index. ISBN 978-973-571-926-5 613.379-008. . Agatha Thrash. ISBN 978-973-101-246-9 Vol. . vitamine.: Bianca Vasilescu. trad.842.82 CIP 2009-3844 1001 .952 CIP 201 1000 . 2009 Bibliogr.Ed. Maria Lidia Popescu. BENJAMIN.851 159. trad. Dieta Young pentru bolnavii de diabet / Robert O.2009. Calvin Thrash .ALEKSANDROWICZ. dr.SPOCK. BEATA.

327 CIP 2009-4126 1005 .Craiova : Universitaria.8) CIP 2009-4131 1011 . trad. Codrina Ancuţa.CERNESCU. Sănătate prin terapii naturiste / Aurelian Cîrjeu-Gogan.2009.CÎRJEU GOGAN. . ISBN 978-973-30-2495-8 615.825 615.BÎLTAC. a 2-a.6 CIP 2009-5703 1008 . AURELIAN. . Psihanaliza relaţiei / Bernard Brusset .T. . .099(498-35 Arad)"2000/2004" CIP 2009-3836 . rev.371:618. Eliza Oprea. .202 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 203 1004 . . LOREDANA. ISBN 978-606-510-405-1 615.Ed. ISBN 978-973-737-435-6 Partea a 2-a / Cornelia Cercasov. 2008vol. .: Rodica Chiriacescu.32(075.01(075. 2009 Bibliogr. Psihoterapie relaţională : repere / Loredana Drobot.DROBOT. Noţiuni de balneofizioterapie : curs pentru studenţii Facultăţii de Bioinginerie Medicală / Rodica Chirieac.838 CIP 2009-4077 1009 .26 CIP 2009-5656 1006 .Oradea : Editura Universităţii din Oradea.Bucureşti : IRI.CEVEI.851 CIP 2009-4358 1010 . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-7926-31-9 615. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.CRISTEA.Timişoara : Mirton. dr. BERNARD.ISBN 978-973-737-643-5 615. .84 CIP 2009-4518 1012 .Bibliogr. Farmacologie generală / Aurelia Nicoleta Cristea. ISBN 978-973-625-839-8 615. RODICA. Şerban Gligor. Valentina Claudia Popa. COSTIN. . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. CORNELIA. Dinamica intoxicaţiilor acute internate în spitale din judeţul Arad în perioada 2000-2004 : consideraţii terapeutice / lector univ. Claudia-Valentina Popa. 2009 ISBN 978-973-728-360-3 615. Elemente de electroterapie practică / Cevei Mariana-Lidia.146-006. GHEORGHE.Timişoara : Editura Politehnica. 2009 ISBN 978-973-27-1789-9 615.8) CIP 2009-5592 1007 . ISBN 978-973-52-0583-6 615.322:613.CHIRIEAC. .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Vaccinarea în cancerul de col uterin / Costin Cernescu.CERCASOV.Iaşi : Editura Gr.BRUSSET.Bucureşti : Meteor Press.GLIGOR. MARIANA. . Index. Compuşi naturali cu acţiune terapeutică / Cornelia Cercasov.851 CIP 2009-5520 1013 . ISBN 978-973-759-753-3 615. Ileana Cornelia Fărcăşanu. . 2009 Bibliogr. Popa. ŞERBAN. . . Aplicaţii de hidrokinetoterapie / Gheorghe Bîltac. ISBN 978-973-7682-81-9 615.Bucureşti : Editura Academiei Române. şi adăug. AURELIA NICOLETA.

Proiect educaţional naţional "Trăieşte sănătos. 2009 Bibliogr.Iaşi : Pan Europe. SORINA. . Irena Răileanu.825 CIP 2009-4584 1017 .TANDON. 2009 ISBN 978-973-163-436-4 615.32 CIP 2009-3435 .Galaţi : Sinteze. MARILENA. Ancamaria Negru.Házi praktikák / sub red. Kinetoterapia pacienţilor cu scleroză laterală amiotrofică / Marilena Kory-Mercea. . . ISBN 978-606-92084-0-3 Vol. .Ed. Florentina Vasiliu. ISBN 978-973-53-0011-1 615. prof. Ioana Lăncrăjan. R. Elena Buhociu.SOESCU. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1862-69-9 615 CIP 2009-4415 1022 .NĂDĂŞAN.322 CIP 2009-5072 1016 . 1. . a 7-a. VALENTIN.322 CIP 2009-5184 CIP 205 1019 . K.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. . Gheorghe Mermeze. 2009 ISBN 978-973-1917-47-4 615. GEORGETA.015.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. Valentin Nădăşan.Ed.SIDENCO. Masajul în kinetoterapie / Elena-Luminiţa Sidenco. .: dr. V. Maria Guzu. Zahărul şi alte remedii homeopatice moderne / Sorina Soescu.LĂNCRĂJAN. 2009 ISBN 978-973-7817-89-1 615.Remedii naturiste / prof. 2009vol. Silvia Vasile.Fitod : Riegel.Bibliogr.32 CIP 2009-5669 1024 .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".204 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1014 . Bajaj . trad. prof. . Ghidul homeopat al sănătăţii familiei / R.KORY-MERCEA. ELENA-LUMINIŢA. ISBN 978-973-759-748-9 615(498):929 CIP 2009-3540 1015 .: Szüszer-Nagy Enikő. . .015. prof. Rodica Cotin. Toxicologie : suport de curs / dr. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Risoprint. . Cristina Maxim. K. mănâncă inteligent" / coord. Incursiune în fitoterapie / dr.Suceava : Editura George Tofan. R.9(075. dr. Ştefania KoryCalomfirescu. ISBN 978-973-692-257-2 615. Caiet de practică pentru kinetoterapie şi motricitate specială / Georgeta Niculescu. .Constanţa : Editura Muntenia. . 2009 ISBN 978-973-101-247-6 615.GRECU.Zalău : Silvania. IOANA-MARIA. 2009 ISBN 978-973-163-402-9 615. Raluca Ţugui.: Marilena Turcu. IOAN. Vasilica Hăulică.825 CIP 2009-5662 1020 .NICULESCU. . Figuri de farmacişti români / Ioan Grecu.8) CIP 2009-3560 1018 . Tandon.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2009 Index ISBN 978-973-8483-59-0 615. Dana Miculaiciuc. . a 2-a.2009.ISBN 978-606-92084-1-0 615. dr. .8 CIP 2009-5769 1021 .82 CIP 2009-4129 1023 .

Craiova : Sitech.206 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1025 .716 CIP 2009-4233 CIP 207 1030 .BORUNDEL. Suprasolicitat.BEZNĂ.314 616. Cibernetica analizatorului auditiv / Diana Bota.CODRINA. Aparatul dentomaxilar : formare şi dezvoltare / Gheorghe Boboc. ELENA CĂTĂLINA.28 CIP 2009-3488 1032 . GHEORGHE.: Mihai Constantinescu. ADORATA ELENA. Popa. ISBN 978-793-39-0674-2 616. Bucureşti : House of Guides.36-002 CIP 2009-4231 1028 . Ceaiurile vindecătoare : infuzii şi decocturi / Thierry Telphon .012.TELPHON.Ed. Medicină internă pentru cadre medii / Corneliu Borundel. CORNELIU. 2009 ISBN 978-606-513-070-8 616. . MARINELA. 2009 Bibliogr. .Sibiu : Techno Media. . .6 CIP 2009-3545 1031 . 2009 Bibliogr. Dumitru Bulucea. ANCUŢA.441 CIP 2009-4048 1027 .COMAN.Bucureşti : Editura ALL. ISBN 978-973-571-925-8 616-006. .Craiova : Aius PrintEd.89-008. 2009 ISBN 978-973-27-1779-0 616.4 CIP 2009-3712 1033 . a 4-a.24 CIP 2009-4275 1029 . THIERRY. .Bucureşti : Editura Academiei Române.Iaşi : Editura Gr. trad.441 65.BICĂ.BUCKINGHAM. copleşit şi prost plătit : de la stres la succes în câţiva paşi simpli / Marcus Buckingham. Modificări neurofiziologice în patologia hepatică cronică / Marinela Beznă. 2009 Index ISBN 978-973-47-0610-5 615.89-008. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-7865-82-3 004:616.Iaşi : Editura Gr. .T. 2009 Bibliogr. Rodica Petrovanu. DIANA.BOTA. Medicina internă în practica de laborator / Adorata Elena Coman.Bucureşti : Editura Medicală. ISBN 978-973-7682-77-2 616 CIP 2009-3846 . MARCUS. Popa.Piteşti : Paralela 45.BOBOC. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-221-1 616. ISBN 978-973-7682-78-9 616-002. . .322 CIP 2009-4219 616/618 Patologie 1026 . ISBN 978-606-8021-17-1 616. . Clinica şi tratamentul complex al principalelor boli reumatismale / Codrina Ancuţa.Adaptarea la stres : condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate / Institutul de biologie. Hemosideroza pulmonară idiopatică la copil / Elena Cătălina Bică. 2009 Bibliogr.T.77 CIP 2009-3648 1034 . 2009 Bibliogr.

311(075. ISBN 978-973-52-0575-1 657.Bucureşti : Infomedica. ISBN 978-973-8990-11-1 615.CRĂCIUN.Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu".Mediaş : Crisserv. ISBN 978-973-693-312-7 616..33 578.HECSER LÁSZLÓ LÓRÁND. .CONSTANTIN.Ed.126-002. . Morfologia funcţională a aparatului dentomaxilar : caietul studentului / Diana Dudea. Ultrasonografie vasculară / Sorin Marian Dudea. Index. VICTORIA. 2009 Bibliogr.DUDEA. rev. Hecser. Ion Pereş.Compendiu de gastroenterologie / coord. 2009 Bibliogr. Etiopatogenia infecţiei cu Heliobacter pylori / Hurduc Victoria. . 2009 ISBN 978-973-39-0672-8 616. Examenul radiologic al suportului dento-parodontal / Elena Gabriela Despa. ISBN 978-973-748-437-6 616. 2009 ISBN 978-973-30-2492-7 616. . ISBN 978-973-7912-66-4 616. .Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă.1 CIP 2009-4785 1037 . Ateroscleroza şi endocardita : complexitate patologică / L. Cornelia Nicolau.9(035) CIP 2009-4763 1041 .: dr. SORIN M. 2009 Bibliogr.8) 612. ISBN 978-973-169-069-8 616.DUDEA.Bucureşti : Editura Medicală.835.133-004.61 CIP 2009-4764 1042 .. dr. VLAD DENIS. Boala renală cronică / Dumitru Ferechide. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti : Printech. Vindecarea bolilor cardiovasculare principale în timp scurt fără medicamente / Eugen Crăciun. 2009 Bibliogr.31(075. . ISBN 978-606-521-247-3 616. . ISBN 978-973-39-0673-5 616.DESPA.3-005.208 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1035 .314 CIP 2009-4562 1039 . .6-073:534. DUMITRU. 2009 Bibliogr. Ozana Alexandrescu.6 616. DIANA.1 CIP 2009-5363 . 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-4025 1044 . Gabriela Constantinescu. a 2-a. . EUGEN.Bucureşti : Editura NICULESCU.8) CIP 2009-4308 CIP 209 1040 .12 CIP 2009-4416 1038 .Bucureşti : Editura Medicală.Timişoara : Mirton.825:616.HURDUC. .FERECHIDE.321.3 CIP 2009-4364 1036 .6 CIP 2009-4739 1043 .Târgu Mureş : University Press. Managementul hemoragiilor digestive superioare prin gastropatie eroziv-hemoragică / Constantin Vlad Denis. ELENA GABRIELA.13-004. . 2009 Bibliogr. Radu Ion Badea.

65-006. . ISBN 978-973-638-404-2 Vol.MIHĂESCU.Iaşi : Tehnopress.Iaşi : Editura Universităţii "Al.LUCESCU. 2009 Bibliogr. trad. DAN.IONUŢ. . Norina Forna.314 CIP 2009-5230 1050 .LEBOYER. 2009 Bibliogr.6 CIP 2009-5236 1054 . Popescu. 2009 ISBN 978-973-88856-1-5 616. 2009 Bibliogr. Naştere fără dureri / Frederick Leboyer . .Bucureşti : Editura Medicală Antaeus.T. Emilia Crişan. . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Herald.210 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 211 1045 . diagnosticul şi tratamentul de recuperare : note de curs / Viorel Lucescu. . ISBN 978-973-707-269-6 616.MOGLAN.314 CIP 2009-3493 1051 .JACOBS. Irinel E. Spune noapte-bună insomniei / Gregg D.2009. . 2.Bucureşti : Editura Trei.9 CIP 2009-4183 . Ovidiu Bratu. FREDERICK.23-006 CIP 2009-3683 1047 .Iaşi : Editura Gr.Ed.IFTENI. a 2-a. Florin Rusu. RODICA. ISBN 978-973-7682-83-3 616. .). ISBN 978-973-703-412-0 616-002.ISBN 978-973-638-405-9 Vol.711(075. Semiologie medicală / Rodica Mihăescu.Bibliogr. Proteze unidentare : îndreptar de laborator / Gabriela Ifteni. Dioxidul de sulf : expunere. trad.MISCHIANU.2009. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-5233 1046 . Constantin Marica.: Amalia Roşu Laurenţiu.ClujNapoca : Risoprint.8-009. . Cuza". GREGG D. contribuţii personale / Răzvan Ionuţ. Jacobs . RĂZVAN. . . VIOREL. .14 CIP 2009-3964 1049 . Afecţiunile degenerative ale coloanei vertrebale . . . GABRIELA. Popa. .Constanţa : Editura Dobrogea.Timişoara : Orizonturi Universitare.IFTENI.836. ISBN 978-973-702-609-5 616.ISBN 978-973-638-406-6 616-07 CIP 2009-4528 1048 . I. Cristian Didilescu. efecte pe sănătate. Practica preparării de substructuri organice în protezarea fixă unidentară / Gabriela Ifteni. . IOAN. . ISBN 978-973-53-0020-3 616-057 CIP 2009-5285 1052 . Cancerul de prostată / Dan Mischianu. . 2009 ISBN 978-973-111-104-9 618. 1. 2009 ISBN 978-973-1983-15-8 616. Parazitologie animală / Ioan Moglan. mecanisme de apărare.Bibliogr. 2009vol. GABRIELA.Bucureşti : Curtea Veche. ISBN 978-973-1839-76-9 616.: Ioana Maria Novac.39 CIP 2009-4678 1053 .clinica.Malformaţiile traheo-bronho-pulmonare / Nicolae Galie (coord.

2009 Bibliogr.PIRICI.6 CIP 2009-5668 1065 . . AUREL.Timişoara : Eurobit. 2009 ISBN 978-973-8986-75-6.895.4 CIP 2009-3701 1063 . Gelu Onose. Ana Maria Bugă. ISBN 978-973-748-438-3 616.o bătălie pierdută? : analiza flagelului la nivel global : studiu de caz : România / DanielAlin Răspop.Pneumologie : compendiu / coord. Maria Dorobanţu. . E. Emil Rădulescu.Iaşi : Lumen. 2009 ISBN 978-973-166-133-9 616-008. Mihaela Bazac. Mărioara Cornianu. dr.: conf. . Bucureşti : Editura NICULESCU.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. .6 616. Nash . ISBN 978-973-749-576-1 616. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-255-6 616. . 2009 Bibliogr.PEREŢIANU. . 2000 simptome cheie / dr.Morfopatologie specială / Elena Lazăr.6 SIDA CIP 2009-4540 . La ce să nu te aştepţi când eşti însărcinată / Mary K.RĂSPOP. IOANA.PREDESCU.OMER. 2009 ISBN 978-973-101-254-4 616. B. DAN. trad.212 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1055 . ISBN 978-973-620-498-2 616-091 CIP 2009-5003 1057 .Craiova : Sitech. . 2009 ISBN 978-606-513-079-1 618. Daniela Bartoş .Bucureşti : House of Guides.7 CIP 2009-5148 1064 . Pathobiochemistry of cerebral ischemia : am experimental approach / Aurel Popa Wagner.Iaşi : Performantica. .POPA-WAGNER. . Moore. MARY K.RĂDULESCU.24 CIP 2009-4363 1062 .: Alexandra Vasile.894 CIP 2009-5116 CIP 213 1061 . EMIL. dr. conf. Ghid de evaluare.351-006.. 616. . Cătălina Poiană. 2009 Bibliogr. Şerban Bălănescu. prof. ISBN 978-606-530-213-6 616. Flagelul HIV-SIDA . Alis Dema. 2009 ISBN 978-973-730-550-3 616 CIP 2009-4267 1058 . Comunicarea cu pacienţii cu tulburări depresive din secţiile de oncologie / Ioana Omer. .Bucureşti : Editura Universitară. Craiova : Sitech. Cancerul colorectal : o boală care poate fi prevenită / dr.831-005. ISBN 978-973-571-931-9 616-056.63 CIP 2009-4055 1056 .. dr.348-006.Bucureşti : Edit Moroşan. 2009 Bibliogr. DANIEL-ALIN. EUGENE BEAUHARNAIS. recuperare a leziunilor musco-ligamentare la sportivi / Corina Predescu.4 CIP 2009-5516 1059 . NICOLAE DANIEL.MOORE.. 2009 Bibliogr. Mollecular mechanisms of extracellular and intracellular proteinopathy in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia / Nicolae Daniela Pirici.25 CIP 2009-3840 1060 . dr.. Echilibrul energetic şi obezitatea / Dan Pereţianu.NASH.Bucureşti : Editura ALL. CORINA.

. 2009 Bibliogr.41-07 CIP 2009-4313 1069 . ISBN 978-973-739-765-2 616.TUDORACHE.24 CIP 2009-4738 1075 . .Semiologie medicală : aparatul renal.SABĂU. Tratat de reabilitare pulmonară / Voicu M. .Ed. Colposcopie / Ioan Sas. ISBN 978-973-7682-82-6 616.Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare . . ISBN 978-973-739-764-5 616.TICA. sarcini întrerupte.: Dinu Antonescu. Stresul oxidativ în fiziologia şi patologia aparatului genital feminin / Lavinia Ioana Sabău.89-008. .3 CIP 2009-5211 CIP 215 1071 . Sînziana Lovin. IRINA. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. LAVINIA IOANA. 2009 ISBN 978-973-8382-69-5 618. SPERANŢA.441 CIP 2009-4362 . .SAS. ISBN 978-973-52-0574-4 616. 2009 ISBN 978-973-644-864-5 616-073 CIP 2009-3608 1073 . .Bucureşti : Etna.VACAR.1 CIP 2009-3960 1068 . IOAN.Timişoara : Mirton. .61-07 616. Analize medicale explicate / Ioana Soare.Cluj-Napoca : Risoprint. . Dorin Bardac. Irinel Popescu. 2009 Bibliogr.Index. Constanţa : Ex Ponto. .Craiova : Info. .Timişoara : Eurobit. ISBN 978-973-53-0010-4 542. 2009 Bibliogr. . 10 : Ortopedie-traumatologie / sub red.STRATULAT. . Dorin Bardac.441 CIP 2009-4361 1072 . 2009 Bibliogr.T.SOARE.Bucureşti : Editura Academiei Române.943:577. Irinel Popescu . Mahnolia Vulcu. Tudorache. ILEANA.2009. . Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare / Ileana Văcar. Mic ghid de ecografie practică / Irina Tica.214 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1066 . coord.146-072.Tratat de chirurgie / sub red. ISBN 978-973-620-489-0 618. Eugen Stelian Gurzău. VOICU. Eugen Stelian Gurzău. digestiv şi sistemul hematopoetic / sub redacţia: Florin Mitu.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. 2007-2009 10 vol.Bibliogr. Popa.89-008. IOANA. 2009 ISBN 978-973-1795-02-7 616-074 CIP 2009-3909 1070 . ISBN 978-973-27-1579-6 Vol.2 CIP 2009-3924 1067 . Sarcini nedorite. a 4-a.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.1:618. Marlyce Friesen.Chestionarul SWS (Survey of Work Styles) / Ileana Văcar. mitul unui anestezist / Speranţa Stratulat.ISBN 978-973-27-1774-5 616-089(035) CIP 2009-4049 1074 .Iaşi : Editura Gr.

..ROTARU. Constanţa : Ovidius University Press. Maria-Magdalena Andreşescu. TRAIAN. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2009 Bibliogr. .NUELEANU. Anca Chereji.Bucureşti : Printech.. Patologia animalelor de companie : oncologie generală / Dan Crînganu.CRÎNGANU. Bucureşti : Printech. Stomatologie veterinară / Camil Stoian.Ghid legislativ european : farmacovigilenţa şi legislaţia medicamentului veterinar / Romeo-Teodor Cristina (coord. Ioan Huţu. Mihai Cernea.CRÎNGANU. SORIN. a 2-a. rev.Bucureşti : Alcris-M94. CAMIL DECEBAL A. ed. 2009 ISBN 978-973-30-2429-3 62 001. a 2-a. ISBN 978-606-521-258-9 619::616:636. . Urgenţe în medicina veterinară / Traian Enache .. . .894 CIP 2009-3793 . Tehnologie şi inovare / Albu Angela. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-52-0579-9 619::615. ELENA.217(4) UE CIP 2009-5112 217 CIP 1081 .Ed. 2009 ISBN 978-973-580-302-5 619 CIP 2009-5128 1080 . DAN.Bucureşti : Printech. ANGELA..ENACHE. .. 2009 Bibliogr. Iuliana Mihai. ISBN 978-606-521-257-2 619::616-089 CIP 2009-4570 1082 . ISBN 978-606-521-233-6 619 CIP 2009-3758 1078 . 2009 ISBN 978-973-614-486-8 616 CIP 2009-5207 619 Medicină veterinară 1077 .Bucureşti : Printech. Ghid practic de propedeutică şi tehnică chirurgicală veterinară / Traian Leau.314 CIP 2009-5475 62 Tehnică. Valer Teuşdea. Florin Leau. 2009 ISBN 978-973-146-051-2 619::616. .2 CIP 2009-4947 1084 . 2009 Bibliogr.VAMEŞU.Ed. ISBN 978-606-521-264-0 619 CIP 2009-5239 1079 . Patologia animalelor de companie : oncologie generală / Dan Crînganu. . .01 CIP 2009-5664 1083 .216 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1076 . Inflamaţia acută / Sorin Vameşu.45(4)(094) 341. 2009 Bibliogr.: Micu Aurelian.Râmnicu Sărat : Rafet. TRAIAN. ISBN 978-973-53-0031-9 619::615.. Practicum de farmacologie veterinară / Veturia Ileana Nueleanu.. rev.). VETURIA-ILEANA... DAN..Cluj-Napoca : Risoprint.STOIAN. . Inginerie 1085 . 2009 Bibliogr.Timişoara : Mirton. Patologia oilor şi caprelor / Elena Rotaru.LEAU.ALBU.

VIOREL CONSTANTIN. ISBN 978-973-648-842-9 658..1:62 CIP 2009-3484 1089 . .2 CIP 2009-4863 1095 .3 CIP 2009-3769 1087 . ISBN 978-973-625-843-5 62 CIP 2009-3833 1092 .002. . . . .Baza energetică şi de materii prime / asist. IOSIF. A. 2009 Bibliogr. Ion. dr. Mecanică şi mecanisme : teorie şi aplicaţii de statică şi structura mecanismelor / Iosif Tempea.DOICIN.Deva : Cetate Deva. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.îndrumar. 2008 ISBN 978-973-663-708-7 620.ALEXANDRU.Timişoara : Editura Politehnica.. ISBN 978-606-521-232-9 62-23(075. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.179 CIP 2009-4568 .8) CIP 2009-3483 1090 . CRISTIAN.Bucureşti : Printech.Bucureşti : BREN. Bucureşti : Printech. 2009 ISBN 978-973-1855-43-1 620.BĂHNĂREANU.8) 531. Analiză economică în inginerie / Cristian Doicin.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Securitatea energetică / dr. Energetică 1093 . 2009 Bibliogr. . Voicu.8) 531(075. .RĂU. Ana Socalici.218 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 219 CIP 1086 . ELENA. Improved Nyquist filters / Nicolae Dumitru Alexandru. prof. ing. ION N. Mihai. Fabricaţia asistată : îndrumar de laborator / Ion N. Rujinski. ing.2(075. dr. .ION. Novel materials for light intensity modulation / Ileana Rău. Merceologie. ISBN 978-973-648-841-2 62(075.DUŢĂ. 2009 ISBN 978-973-621-275-8 62 CIP 2009-5040 1091 . ISBN 978-606-521-242-8 62. ghid pentru proiectarea inspecţiei produsului / M. European defence agency as a defence industry catalyst : International conference research and development strategies in support of dual industrial transformation / research report: Elena Lăcătuş. Erika Ardelean. ISBN 978-606-521-269-5 62 CIP 2009-5694 620 Materiale. A. dr. Cristian Băhnăreanu. ing. Bazele merceologiei / Viorel Constantin Duţă.Bucureşti : BREN. D. NICOLAE DUMITRU.Iaşi : Politehnium. Teodor Hepuţ. dr. ISBN 978-606-521-254-1 620.9 CIP 2009-4589 1094 . Alexandra Ligia Onofrei. .TEMPEA. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-3757 1088 .Bucureşti : Printech. Iulian Tabără. ing. ILEANA.Examinări nedistructive : lucrări practice de laborator . .LĂCĂTUŞ.Bucureşti : Printech. Daniela Miloştean. CRISTIAN VASILE.

CLEMENT. GABRIEL.BAGYINSZKI GYULA. . 2009 Bibliogr.IVAN. Maxim Olga Irina.2 366.Cluj-Napoca : Editura U. .3 CIP 2009-3313 1103 . 2009 Bibliogr. Electrotehnica 1100 .Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii / Alexandra Chiş. 2009 ISBN 978-973-662-440-7 621. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.7 CIP 2009-5578 1097 . 2009 Bibliogr. măsuri electrice. GABRIEL. Liviu Eugen Anton. Timişoara : Orizonturi Universitare. Auditul energetic al instalaţiilor frigorifice / Gabriel Ivan.Aplicaţii în electrotehnică.Elemente de inginerie mecanică.. GHEORGHE. ISBN 978-973-759-754-0 539.Cluj-Napoca : Alma Mater.3 CIP 2009-4828 1104 . Eugen Stuparu. . Vintilă Bădiţoiu. Doina Pasăre. ISBN 978-973-739-761-4 621 621. ISBN 978-973-7881-49-6 620.2 CIP 2009-3451 621 Construcţii de maşini.FEŞTILĂ. 2009 Bibliogr.BAYA.5 CIP 2009-4029 1099 . 2009 Bibliogr. Băra Eva. Press. măsuri electronice..Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelean. ALEXANDRU.9 CIP 2009-4124 1101 . Oradea : Editura Universităţii din Oradea. instalaţia de joasă tensiune.4:621. Roxana Both.Craiova : PrintXpert.8) CIP 2009-4102 . 2009 Bibliogr.22 CIP 2009-4526 1098 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Rosetti Educational.38(075. Rodica Frăţilă. Systèmes à énergie d'origine renouvelable pour la maison passive / Gabriel Ivan. Măsurarea şi monitorizarea mărimilor hidraulice în timp real / Alexandru Baya. Bitay Enikő.92 CIP 2009-4179 1102 . .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.38 CIP 2009-4600 1105 . SIMONA.IVAN.220 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 221 1096 .PĂCURARIU.T.Bucureşti : Rosetti Educational. . . Antoaneta Butoarcă. ISBN 978-973-752-352-5 620. Felületkezelés / Bagyinszki Gyula. Mihaela Drăgan. Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice : modelare şi simulare / Simona Dziţac. . măsurarea mărimilor mecanice tehnice şi fizico-chimice : laborator tehnologic / Ion Chisăliţă. ISBN 978-973-8231-76-4 621. ISBN 978-973-7881-48-9 620. Mărfuri nealimentare şi siguranţa consumatorului / Păcurariu Gheorghe. ISBN 978-606-8060-00-2 621. 2009 ISBN 978-606-504-064-9 620. măsurarea mărimilor geometrice.DZIŢAC. Electronică : îndrumător de lucrări / Clement Feştilă. ISBN 978-973-638-408-0 621.

ing. . Diodiu Lucian. Corneliu Lazăr. Petru Postolache. . dipl. NICOLAE DANIEL. 2009 ISBN 978-973-7860-17-0 621. SIMONA. Transmisia datelor : consideraţii teoretice şi experimente de laborator / Aleodor Daniel Ioan. . GHEORGHE. Data transmissions and multiple access techniques / Simona Halunga. ALEODOR DANIEL. Iosif Kaposta.. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura AREL.Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă : surse de alimentare / Vasile Râmniceanu. 2009vol. drd. DANIELA MARIA.Iaşi : Politehnium.Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului.Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului. Electroenergetică : manual pentru electricieni / drd.3 CIP 2009-5575 1111 .HALUNGA-FRATU.IOVĂNAŞ.391 004 CIP 2009-3594 1114 . ISBN 978-973-621-272-7 621.Bucureşti : Standardizarea.3 CIP 2009-2978 1108 . ing.2009. Octavian Fratu. . . .IOAN.FLOREA. . Nicolae Golovanov. Elemente de inginerie mecanică / Florea Adriana. . 2009 ISBN 978-973-52-0569-0 621. asist. Bucureşti : Editura AREL.791 CIP 2009-3478 1115 . Maşină pentru solicitări compuse / Goiceanu Gheorghe. . Fiabilitatea echipamentelor tehnologice fabricate prin utilizarea de elemente modulate interschimbabile încărcate prin sudare / Daniela Mari Iovănaş. 2009 Bibliogr. ing. 2009 Bibliogr. Florea Radu.ISBN 978-606-92073-2-1 621.39 CIP 2009-4093 1113 . Organe de maşini : investigaţii experimentale. IOSIF.Timişoara : Mirton. Tehnologia de recondiţionare a utilajelor de tip pompe / Goiceanu Gheorghe. ISBN 978-606-8032-02-3 621. soluţii contructive / prof.38 CIP 2009-4600 1112 .3 CIP 2009-3839 1107 . . ISBN 978-973-739-761-4 621 621. 2009 Bibliogr.Braşov : Lux Libris. Sorin Jurca.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.GOICEANU. ISBN 978-973-7711-91-5 621 CIP 2009-5420 1110 .Instrucţiunea ARE 1 : branşamente şi alimentări electrice / AREL. Adela-Eliza Dumitraşcu. Fîţă Nicolae Daniel.GOICEANU.. ISBN 978-606-92073-0-7 621. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Electronica 2000. dr. GHEORGHE. ISBN 978-606-92073-1-4 Partea 1. . .KAPOSTA.81 CIP 2009-4076 . 2009 Bibliogr. dipl. ISBN 978-973-7711-90-8 621 CIP 2009-5421 1109 . 2009 Bibliogr.222 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 223 1106 . ADRIANA.FÎŢĂ. ing. ISBN 978-973-131-055-8 621.

. TEODOR.Cluj-Napoca : Editura U.Bucureşti : Editura Politehnica. Pompe şi ventilatoare centrifuge şi axiale / conf. GHEORGHE. 2008-2009 4 vol. . .Bibliogr. Ioan Vida Simiti.431.3 CIP 2009-4571 1123 . proiecte / Cristian-Alexandru Racovitză. Esenţial în metalurgia pulberilor / Mircea Nicoară.MĂRGINEANU.67 CIP 2009-5283 1122 .. .POPOVICI.RACOVITZĂ.3(075.NICOARĂ. Construcţia şi funcţionarea motoarelor pentru autoturisme / Dan Mărgineanu.7:629. . ISBN 978-606-521-259-6 621.T.MILOŞ. .Timişoara : Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara. Teoria circuitelor electrice : probleme / Lucian Man. prof. . MARIN. Press. dr. dr.33 CIP 2009-3671 1119 . fiz. Corneliu Rădulescu. . ISBN 978-973-625-842-8 621. dr. . ing.Cluj-Napoca : Editura U. dr. Marin Liţă. CRISTIAN ALEXANDRU. DORINA. Vasile Burlan. 2009 Bibliogr. ANTONIU. 2009 ISBN 978-973-8910-57-7 621. 2009 Bibliogr. 4 : Aplicaţii robotizate. ISBN 978-606-521-256-5 621.Bucureşti : Printech.374 CIP 2009-4103 1118 .Timişoara : Editura Politehnica. ISBN 978-973-625-837-4 621 CIP 2009-3629 1117 . MIRCEA. ing.Bucureşti : Printech. . Teodor Miloş. ISBN 978-973-632-512-0 621. . Tehnici pentru investigaţia materialelor : aplicaţii / şef lucr. 2009 Bibliogr. Ştefan Varga. Camelia Demian. ISBN 978-973-88962-6-0 621.762 CIP 2009-4104 CIP 225 1121 . LUCIAN. .REVICZKY-LEVAY. ing.865. Mihaela Maria Olan. ISBN 978-973-625-609-7. 2009 ISBN 978-973-662-442-1 621.Bucureşti : Editura Iulian. Press.8) CIP 2009-4976 1125 . ing. Marius Chelu. prof. Motoare cu ardere internă : îndrumar : seminar. DAN.Sibiu : Alma Mater.2009. Problèmes d'électrotechnique / Dorina Popovici.OLAN. teme de casă. ISBN 978-973-625-838-1 621.T.LIŢĂ. . Lucrări practice de electrotehnică şi electronică analogică şi digitală : îndrumător de proiect şi laborator / Reviczky-Levay Antoniu.MAN.224 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1116 . dr. 2009 Bibliogr.Robotică / conf.43 CIP 2009-4946 1124 . Antene utilizate în comunicaţii speciale şi propagarea undelor radio în gama UUS / Gheorghe Olan.6 CIP 2009-3632 1120 .. Vol. 2009 ISBN 978-973-662-439-1 621. 2009 Bibliogr. Eugeniu Man.2 621.8 CIP 2009-3630 . Inocenţiu Maniu.396.Timişoara : Editura Politehnica. 2009 Bibliogr.

România 2009 / Constantin Furtună.Bucureşti : ALLFA.ISBN 978-973-1792-68-2 621. ELEMER.T. 2009 Index ISBN 978-973-724-101-6 625. ISBN 978-973-7718-52-5 621.Ploieşti : Grafoanaytis. 2009 Bibliogr.Craiova : Alma. AUREL. Atlas rutier . 2009 ISBN 978-973-88966-7-3 623. Fundamente de rezistenţa construcţiilor / Precupanu Dan. 2. IOAN. . Elemer Ignaton.TârguMureş : Mentor. Pereţi de consolidare din beton armat pentru structuri în cadre / Liana Terec. 2009 Bibliogr.Petroşani : Edyro Press. Press.22 CIP 2009-4158 227 CIP 623 Tehnică militară 1131 . ISBN 978-973-1792-66-8 Vol.Timişoara : Editura Politehnica. .Elemente de management al prevenirii şi combaterii utilizării armelor de distrugere în masă / Lucian Ivan. Iulia Companis. dr. Procese şi instalaţii termice pentru centrale termoelectrice / conf. .TĂBĂCARU.45 CIP 2009-4444 624/627 Construcţii 1132 . 2009 ISBN 978-973-662-438-4 621. 2009 Bibliogr. Floriana Daniela Stoian. Ingineria organizării şantierelor de construcţii / prof. 1.Iaşi : Politehnium. Anca-Gabriela Petrescu.3 CIP 2009-5583 1134 .STOIAN. IzabelDaniela Ivan.05 CIP 2009-5219 1129 . Timişoara : Editura Politehnica.ISBN 978-973-1792-67-5 Vol.A társadalmi változások kommunikációs univerzuma. 2009 Bibliogr. Mircea Nicoară. Experiment şi calitate în metalurgia pulberilor / Ioan Vida Simiti. . ISBN 978-973-625-725-4 621.762 CIP 2009-4101 1135 .Cluj-Napoca : Napoca Star. .39 CIP 2009-3612 1133 .PRECUPANU.311.7(498) CIP 2009-4481 1128 . 2009 2 vol. Aparate electrice de măsurat / Aurel Săseanu. . Index ISBN 978-973-599-353-5 621.226 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1126 .TEREC. TEODOR. dr.SĂSEANU. FLORIANA DANIELA. . 2009 Bibliogr. ing. LIANA RODICA. Maşini electrice şi acţionări / Teodor Tăbăcaru. . .IGNATON. ISBN 978-973-621-265-9 624 CIP 2009-3487 1130 . 2009 Bibliogr. .Cluj-Napoca : Editura U. DAN. ISBN 978-973-625-845-6 624.3 CIP 2009-4595 1127 .VIDA-SIMITI. ing. CONSTANTIN. ISBN 978-973-647-653-2 624 CIP 2009-5644 . .FURTUNĂ.

2009 Bibliogr. prof.023.. Zborul şi fizica : "nimic.. dr. conf.331(437) Skoda Fabia CIP 2009-5015 .3 CIP 2009-3708 1142 .Încercarea autovehiculelor / prof.Bucureşti : Estfalia.MOCIOI. . ISBN 978-973-755-473-4 628.3 CIP 2009-3755 1143 .Ed. ISBN 978-973-52-0562-1 629.POPA.Craiova : Else. rev.SIMIONESCU. 2009 Bibliogr. ing. 2009 Bibliogr. Epurarea biologică a apelor uzate / Claudia Maria Simionescu. Index ISBN 978-973-7872-95-1 629. conf. Bucureşti : Editura M.Bucureşti : Pro Tech Service.Bucureşti : Printech. VALENTI. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-5460 1145 . . ing. ing.Timişoara : Mirton.116 628.APOSTOL. a 3-a. Valentin Mărgărit Vînturiş.Bucureşti : Matrix Rom. .5. ISBN 978-973-7681-51-5 629. 2009 Index. 2009 ISBN 978-973-88280-7-0 629.LUNGU.: Sabina Pocnet. MARIANA. Contribuţii privind perfecţionarea sistemului de suspensie a tractoarelor agricole şi a autovehiculelor de teren / Valentin Lungu.T. CLAUDIA MARIA.153:631. trad.331(44) Citroën CIP 2009-5016 1140 .13 CIP 2009-5616 1138 . . Instalaţii de condiţionare a aerului / Valentin Apostol. mai complicat" / Mariana Mocioi.. . dr.Citroën C3 (2002 to 2005). .35 CIP 2009-4696 629 Tehnica mijloacelor de transport 1139 . Tehnica iluminatului 1136 .Constanţa : Nautica. ing. ISBN 978-973-7708-41-0 629. 2009 ISBN 978-973-88280-6-3 629. Captarea şi folosirea în gospodărie a apei din precipitaţii / Hans-Wener Bastian . .228 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 628 Tehnică sanitară. DAN. 2009 Bibliogr.066.33.A.8 CIP 2009-3761 1137 .S. VALENTIN. 2009 ISBN 978-973-88280-5-6 629.Skoda Fabia 2000-2006 benzină şi diesel.Bucureşti : Pro Tech Service. dr.331(73) Ford CIP 2009-5013 CIP 229 1141 . Ticuşor Ciobotaru.Bucureşti : Pro Tech Service. ISBN 978-973-1822-37-2 628. dr.BASTIAN. . Gheorghe Aurel Gherman. .7 CIP 2009-3538 1144 . Tehnici şi echipamente GMDSS / Popa Dan. HANS-WERNER.Ford Fiesta benzină şi diesel 2002-2005. . Lucian Ştefăniţă Grigore. ISBN 978-606-521-236-7 628.

2009 Bibliogr. JONEL V. Mică antologie Henri Coandă / Virgil Stanciu.H. ISBN 978-973-30-2482-8 63(075.7 CIP 2009-4949 1152 .L. Particularităţi ale agriculturii Serbiei în Banatul de Sud / Jonel Subić. 2009 Bibliogr.Timişoara : Mirton. 929 Coandă.Bucureşti : Printech. Gheorghe Popescu.651. ISBN 978-973-52-0578-2 63(497.STANCIU. siguranţa vieţii / Otilia Cotuna..2+632. 2009 Bibliogr. calificarea : lucrător în agroturism / Dănuţ Pavel. ISBN 978-606-521-263-3 629.Ghidul elevului ..Acarieni şi nematozi : dăunători ai agroecosistemelor / Doru Ion Petanec. Mărioara Grigorovici. Securitatea şi calitatea produselor vegetale.. 2009 Bibliogr. Grigorovici Mărioara. Timişoara : Mirton.calificarea : lucrător în agroturism / Pavel Dănuţ. Horticultură 1155 .5-13) CIP 2009-5111 631/635 Agronomie.9:632.654. dr.MUNTEAN. ISBN 978-973-30-2479-8 63(075.Ed.562:63+664 CIP 2009-4155 1150 .331(430) Volkswagen 1153 ..H. ISBN 978-973-52-0572-0 632.32 CIP 2009-4239 .Ghidul profesorului : domeniul agricultură. 2009 Bibliogr. Lavinia Mădălina Micu.COTUNA. 2009 Bibliogr.ÖKRÖS ADALBERT. Cursaru Nicolae.S. CIP 2009-4563 1151 .Bucureşti : Printech. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.Timişoara : Mirton. Leon Sorin Muntean.L. ISBN 978-973-52-0571-3 658.230 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 231 CIP 1146 .Timişoara : Eurobit. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Risoprint. .1:498. LEON SORIN. . Viorel Gheorghe.SUBIC. VIRGIL. 2009 ISBN 978-973-88280-3-2 629. Teodosie Perju. . Daniel Crunţeanu. ISBN 978-606-521-248-0 629. .STANCIU. 929 Muntean. .35) CIP 2009-4353 1147 .35) CIP 2009-4133 1154 .Volkswagen Golf & Bora benzină şi diesel 2001-2003. . ISBN 978-973-53-0025-8 63(498) Muntean. OTILIA. Introducere în practica agricolă / Adalbert Ökrös. rev.. . Ioan Huţu. a 2-a. Nicolae Cursaru. 2008.S. Designul compresoarelor aerodinamice subsonice / Virgil Stanciu. La 70 de ani : florilegiu aniversar / prof. Ion Olteanu. Fitopatologie..7(498) Coandă. Bucureşti : Pro Tech Service. Cristina Pavel. . CIP 2009-5284 1148 . Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. univ. ISBN 978-973-620-494-4 63 CIP 2009-4159 CIP 2009-5014 63 Agricultură 1149 . . . VIRGIL.

Editura Credis.1 CIP 2009-3824 1163 . Grădina : ghidul grădinarului / Fieke Hoogvelt . .HESSAYON. ISBN 978-973-1863-00-9 635 CIP 2009-4821 . 2009 Bibliogr. .9 CIP 2009-4838 1165 . . . univ.: Adrian Deliu. . D. MAGDA SORINA. la cultivarea şi păstrarea in vitro / Anca Baciu. dr.2/.1/.8 CIP 2009-4977 1160 . G. Bonitarea terenurilor agricole / Michael Freeman. trad.COTIGĂ.Bucureşti : Do-MinoR. 2009 Bibliogr. . Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .Bucureşti : Atlas Press. FIEKE. ISBN 978-973-1948-06-5 635. Influenţa poluării cu bioxid de sulf asupra unor procese fiziologice la soiurile de grâu "flamura" şi "albota" : lucrare ştiinţifică / Loredana-Ioana Georgescu.FREEMAN.Ed.11 CIP 2009-4533 1162 . . TRAIAN.164 CIP 2009-4182 CIP 233 1161 . ISBN 978-606-530-219-8 633.458 CIP 2009-4667 1159 .53. Index ISBN 978-973-744-148-5 633. IOAN. MICHAEL.MIHAI. Hessayon . 2009 Bibliogr.232 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1156 .Constanţa : Mar. .Bucureşti : Corint.3 CIP 2009-4234 1158 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : ALLFA.Cluj-Napoca : Anteea.MANOILĂ. Expert în fructe / D. Producerea furajelor / C-tin Cotigă.Costeşti : Ars Libri. ISBN 978-973-7767-20-2 631.GEORGESCU. .02:635. Producerea seminţelor şi materialului săditor legumicol / conf. ELENA MARIA. Flori frumoase în grădină şi apartament / Ioan Manoilă. CONSTANTIN. Degradarea solurilor / Traian Demeter.459 631. Index ISBN 978-973-724-191-7 634. 2009 Bibliogr.: Simona Preda. a 2-a. . ISBN 978-973-1904-81-8 504. rev.054 633. LOREDANA-IOANA. 2009 Bibliogr.DEMETER.DRĂGHICI. trad. Studii privind comportarea unor specii şi populaţii locale de Solanum sp. 2009 Bibliogr.HOOGVELT.491 CIP 2009-5494 1157 . 2009 ISBN 978-973-1838-75-5 631. 2009 Bibliogr. Drăghici Elena Maria.BACIU. Arta îngrijirii florilor / Magda Sorina Mihai.9 CIP 2009-5365 1164 . ANCA-MIHAELA. ISBN 978-973-734-481-6 631.Cluj-Napoca : AcademicPres. 2009 ISBN 978-973-135-443-9 635.Craiova : Sitech. G.

Agricultura României. Index. 2009 Bibliogr. vet. Ion Măgdălina.6(075.491 CIP 2009-5493 1170 . CĂTĂLIN-VIOREL. Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri / Iulian Răţoi. profilaxie şi terapie / Daniela Popa.PETRESCU.Reşiţa : Neutrino. IULIAN. biologie. 2009 ISBN 978-973-8916-55-5 631(498) CIP 2009-4100 1167 .Târgovişte : Bibliotheca.2) CIP 2009-5622 CIP 235 1171 .8 CIP 2009-3556 1172 . Amenajarea. Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin / Liliana Rotaru. . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.67(498. DANIELA.Timişoara : Eurobit.8) CIP 2009-5214 1169 .SÎRBU. epidemiologie. 2009 Bibliogr. Ioan Peţ. MARCELA. morfologie. Tehnologii pomicole / Ioana Roman. IOAN.STANCIU. Maria Sauer. Legumicultura de succes pentru amatori / Gheorghe Stanciu.1/.8 CIP 2009-3677 . ISBN 978-973-8966-90-1 635.2 CIP 2009-4086 1175 .Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad.234 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1166 ..ROTARU. 2009 Bibliogr. med. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-269-3 631. 2009 Bibliogr. Mana cartofului produsă de ciuperca Phytophthora infestans : patografie. încotro? / dr. LILIANA.RĂŢOI. Construcţii : elemente practice şi dimensionale / Marcela Sârbu. NICOLAE.ROMAN. . ISBN 978-973-147-030-6 634. . . . 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech.Cluj-Napoca : Risoprint.03 CIP 2009-4161 1168 . Craiova : Sitech. .327:663. organizarea şi sistematizarea teritoriului / Nicolae Petrescu.Cluj-Napoca : AcademicPres. GHEORGHE. Ioan Moraru..1 CIP 2009-4653 1173 .8 CIP 2009-4181 1174 . IOANA. ISBN 978-973-744-145-4 634. ISBN 978-973-712-457-9 631. ISBN 978-973-620-495-1 633. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-53-0012-8 631.POPA. .Pajişti temporare în cadrul relaţiei sol-plantă-animal / Neculai Dragomir. . Gavrilă Ropan.MORARU.Târgovişte : Cetatea de Scaun.Cluj-Napoca : AcademicPres.POPESCU. Oportunitatea irigării culturilor agricole în zona centrala a Olteniei / Popescu Cătălin Viorel. ISBN 978-606-530-207-5 634. . Index ISBN 978-973-744-147-8 632.2.

2009 ISBN 978-973-1822-36-5 637.DELANEY. Reţete din bucatăria americană / Rain Delaney. 2009 ISBN 978-973-144-250-1 639. Daniela Jitariu. Hannah Green.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. Totul despre ciobănescul german : ghid complet pentru creşterea. .Iaşi : Alfa. . 1 : Taurine.T. . Albinele şi sănătatea lor / Ştefan Lazăr.Craiova : Universitaria. 2009 ISBN 978-973-88882-6-5 641.: Alexandra Ghibelean şi Ioan Teodora. Produse lactate : tehnologii şi reţete de obţinere / Elisabeth Mayer-Reithofer .A.2009.55(44) CIP 2009-4385 1185 . . .A. trad.WALKER.Stimularea secreţiei lactate la oi şi capre prin administrarea în hrană a lecitinei vegetale / Carmen Ana Pivodă.3 CIP 2009-5388 1182 .MAYER-REITHOFER.IONESCU. ELISABETH. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-88882-5-8 641.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi.COLĂ. Zootehnie specială / Mugurel Colă.. Vânătoare. . 2009 Index ISBN 978-973-1822-40-2 619::636. Hannah Green.55(450) CIP 2009-4383 . Hannah Green. 2009 ISBN 978-973-88882-4-1 641.55(73) CIP 2009-4382 1184 . trad.034 CIP 2009-5615 237 CIP 1181 .: Anca Băjenaru. Costel Octavian Vornicu. Sărăndan Horea. RAIN. .DELANEY. WINFRIED. REMUS. . 2009vol.Bucureşti : Meteor Press.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. dresarea şi îngrijirea ciobănescului german / Joan Hustace Walker . MUGUREL.1 CIP 2009-3662 1180 . ISBN 978-973-8953-79-6 638. .. 2009 ISBN 978-973-728-363-4 636. Regimul juridic al vânătorii şi pescuitului / Ionescu Remus.Bucureşti : Editura M.T.Bucureşti : Editura M.: Ina Mintici. trad. 2009 Bibliogr. JOAN HUSTACE.S. . ISBN 978-606-510-425-9 636 CIP 2009-4759 1177 .S.2. ISBN 978-606-510-421-1 Vol. RAIN.136 CIP 2009-5618 1183 . Bolile vacilor / Winfried Hofman . ..HOFMAN. .Bibliogr. Reţete din bucătăria italiană / Rain Delaney. ISBN 978-973-749-566-2 637. Reţete din bucătăria franceză / Rain Delaney.2(498)(094) CIP 2009-5107 1179 .Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. Sericicultură.1(498)(094) 639. Florica Colă. RAIN.236 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 636/639 Zootehnie. Apicultură. .DELANEY.1:636. ŞTEFAN. Pescuit 1176 .Bucureşti : Editura Universitară.LAZĂR..74 CIP 2009-3902 64 Economie casnică 1178 .

Oneţ Aurelia. Hannah Green.55 CIP 2009-5183 1187 . . . a 8-a.567 CIP 2009-5333 .IACOB. Reţete din bucătăria rusă / Rain Delaney.41(498)(036) 640.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. 2009 Index.DELANEY. 2009 ISBN 978-973-88882-3-4 641.Ed. RAIN. CONSTANTIN. Reţete culinare pentru fiecare zi / Elena Iacob.432(498)(036) CIP 2009-4052 1191 .Bucureşti : Artifex.DELANEY. 2009 Index ISBN 978-606-513-075-3 640. Hannah Green. .55(569.Tehnici culinare şi ustensile de bucătărie / trad.Deva : Cetate Deva. . . 2009 ISBN 978-973-88882-7-2 641.Gestiunea financiară a întreprinderii / Mihaela Badea. . 2009 Bibliogr.4 CIP 2009-4573 CIP 2009-5513 1190 .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.Bucureşti : Reader's Digest.55 CIP 2009-5512 1195 . ISBN 978-973-7631-59-6 65.3) CIP 2009-4386 1192 . Conducere şi organizare 1194 .012. RAIN. .Cluj-Napoca : Urban Lifestyle.DELANEY. VASILE.55(47) CIP 2009-4387 1189 .. 2009 ISBN 978-973-101-245-2 641. 2009 Bibliogr.Fructe şi deserturi. ISBN 978-973-1762-55-5 641.: Şchiopu Ilinca Smărăndiţa. ISBN 978-973-1762-56-2 641.15:334. rev. Reţete din bucătăria libaneză / Rain Delaney.Bucureşti : Reader's Digest. a 5-a. Microbiologia deşeurilor / Bara Vasile. 2009 Index ISBN 978-973-724-219-8 641.Ed. .238 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 239 CIP 1186 . Reţete din bucătăria marocană / Rain Delaney.Bucureşti : House of Guides. Aurelian Diaconu.Gustări şi prânzuri. .55 CIP 2009-4480 1188 .Cluj-Napoca : Urban Lifestyle.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. MIHAELA. .55(64) CIP 2009-4384 1193 .55 65 Management. . ISBN 978-973-759-765-6 658.Bucureşti : ALLFA. Modele utilizate în analizele manageriale / Constantin Anghelache. .7 CIP 2009-4861 1196 . 2009 Index. RAIN.BARA.ANGHELACHE. Hannah Green. 2009 ISBN 978-973-88882-2-7 641. 2009 ISBN 978-973-1855-45-5 658.Ghidul House of Guides : 2009-2010 : Cele mai bune hoteluri şi restaurante : best hotels & restaurants. .BADEA. Gabriel Andrei Matei. ELENA.

Cârmuiţi ca şi Isus / Ken Blanchard. . .Bucureşti : Pro Universitaria.4:63 CIP 2009-3907 1201 . 2009 Bibliogr.ISBN 978-973-7622-82-2 658.Bucureşti : Editura Economică. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-267-9 65. Managementul proiectelor : materiale suport pentru formarea profesorilor / Liana Bucur.BREZEANU. Gestiunea financiară a întreprinderii / Petre Brezeanu. 2 : Situaţii financiare : reglementări naţionale şi internaţionale.1 CIP 2009-3711 .BLANCHARD. KENNETH.1 CIP 2009-4028 1203 .1 CIP 2009-3494 CIP 241 1202 . teste.4 CIP 2009-5405 1199 . ISBN 978-973-7622-79-2 Vol.BORDEIANU. ISBN 978-973-8448-73-5 658 CIP 2009-5038 1200 . LIANA. Antreprenoriatul şi managementul micilor afaceri / Mirela Bucurean. . . . ISBN 978-973-129-375-2 65. 2009 Bibliogr. Phil Hodges . 3 : Elemente inspirate din teoria şi practica financiară a Uniunii Europene : aplicaţii. privat şi ONG din agricultură / Ion Boboc. 2009. ISBN 978-973-7791-52-8 .BUCUREAN.2 CIP 2009-4198 1204 .ISBN 978-973-7622-81-5 Vol. 1 : Elemente inspirate din teoria şi practica financiară a Uniunii Europene. .ISBN 978-973-7622-80-8 Vol.012.4:65. ISBN 978-973-1917-38-2 65.BĂDESCU.2009. Managementul investiţiilor / George Bălan. ION. ISBN 978-973-702-627-9 658.240 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1197 . Analiza investiţiilor imobiliare / Gheorghe Bădescu.2009. . studii de caz. Analiza economico-financiară / Alexandru Buglea.Oradea : Făclia : Editura Universităţii Emanuel din Oradea.BUGLEA.4 CIP 2009-5487 1205 .012. 2009 Bibliogr. ..Timişoara : Mirton. 2009 Bibliogr.Galaţi : Sinteze. . ISBN 978-973-759-766-6 65. Iaşi : Tehnopress.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. . Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii / Gabriela Daniela Bordeianu. PETRE.152 CIP 2009-4010 1198 . . Mihaela Diana Oancea-Negescu.BUCUR. GABRIELA DANIELA. . GHEORGHE. 2009 Bibliogr. trad. Viorica Boboc. GEORGE.BĂLAN. ISBN 978-973-52-0565-2 658. ALEXANDRU. Ion Popa Lala.Craiova : Sitech.012. 2009 3 vol. ISBN 978-973-709-334-9 658.Bucureşti : Cavallioti. 2009 Bibliogr.012. MIRELA. 2009 Bibliogr. Management strategic : teorie şi practici privind formele asociative de tip public.BOBOC.012. .: Adriana Manole.

DUMITRU. Managementul afacerilor / Radu S. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-670-318-8 65. MIRCEA.48(4-22) CIP 2009-5286 1209 . 2009 Bibliogr.7(075.4 CIP 2009-5403 . Anghel Georgiana. ISBN 978-973-666-304-8 658.1) CIP 2009-4874 1207 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-52-0568-3 65. Management în turism rural şi agroturism / Mariana Ramona Ciolac. .CĂPRĂRESCU.4:338. . MARIANA-RAMONA.62. ISBN 978-606-530-217-4 65:334.4:658. Diana Tăgăduan. Managementul calităţii / Raluca Irina Clipa. 2009 Bibliogr. Investiţiile şi modernizarea sistemelor tehnico-economice / Răzvan Cătălin Dobrea.DUDUMAN.DUICĂ. . Managementul proiectelor / Mircea Duică. Cureteanu.CLIPA. Târgovişte : Bibliotheca.08. ISBN 978-973-749-565-5 65. . CĂTĂLIN.012.4:338. Tudor Nistorescu. Stancu Daniela Georgiana.242 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1206 .Timişoara : Eurostampa. . RADU. Fundamentarea ecologică a calculului posibilităţii în pădurile tratate în codru grădinărit / Gabriel Duduman.CHIVU.Timişoara : Mirton.Iaşi : Sedcom Libris. .Craiova : Sitech.012. Cureteanu.1:630 CIP 2009-5033 1215 . ISBN 978-973-752-345-7 65.DOBREA.Voluntari : EfiCon Press.3(079.CONSTANTINESCU. .CIOLAC. ISBN 978-973-712-437-1 65.012.4 CIP 2009-4014 1212 .48 CIP 2009-4547 1213 . CATRINA.2 CIP 2009-4315 1210 .CURETEANU. aplicaţii. Managementul proiectelor în turism / Radu S. 2009 Bibliogr.012.8) CIP 2009-4228 CIP 243 1211 . GHEORGHIŢA. Logistică industrială : planificarea şi robotizarea sistemelor de producţie / Catrina Chivu. ISBN 978-973-598-473-1 658 CIP 2009-5199 1208 . grile / Căprărescu Gheorghiţa.Bucureşti : Editura Universitară. 2009 ISBN 978-973-687-836-7 65. RALUCA-IRINA. 2009 Bibliogr.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania".4:658. 2009 Bibliogr. Managementul resurselor umane : sinteze. RADU. 2009 Bibliogr.CURETEANU. GABRIEL. .152 CIP 2009-5612 1214 .012.012. Economia întreprinderii / Dumitru Constantinescu. Suceava : Editura Universităţii din Suceava. ISBN 978-973-87454-7-6 658.

IGNAT.2(075. Marian Enescu. Index. Luminiţa Popescu. . Ion Dobre.4:656(498)"1989/. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Editura ASE.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". ISBN 978-606-505-191-1 004:65.123 CIP 2009-5308 1222 . Sisteme suport pentru decizii / Carmen Hartulari. .4:658.5 CIP 2009-4487 1220 .8) CIP 2009-4214 CIP 245 1221 .62. ISBN 978-606-505-183-6 65.Craiova : Universitaria. Cuza". 2009 ISBN 978-973-46-1390-8 65.244 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1216 .. Simulări manageriale : note de curs / Maria Enescu. 2009 Bibliogr.4:37 CIP 2009-5712 1223 . . MARIA. Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale : ghid practic / Alois Gherghuţ.4:334. CODRUŢA OANA. 2009 Bibliogr.012.7 CIP 2009-4303 1217 . 2009 Bibliogr. DRAGOŞ-ANDREI.private partnership in water supply and sewerage public services : experience of the municipality of Bucharest / Ioan Radu.012. Management strategic organizaţional : teorie şi studiu de caz / Rada-Florina Hahn. ISBN 978-973-52-0573-7 65.HAHN. Serviciile de consultanţă în management : o abordare din perspectiva marketingului / Daniela Roxana Mihai.HARTULARI. ISBN 978-973-598-483-0 65. 2009 Bibliogr.012. ISBN 978-606-515-032-4 658. Managementul activităţii financiarcontabile şi analize economice / Adrian Ioana. .Timişoara : Mirton. .012.. . Tratat de managementul modernizării transporturilor din România de după 1989 / Dragoş Andrei Ignat. Cleopatra Şendroiu.2 CIP 2009-4475 1225 . I. 2009 Bibliogr.HOMOCIANU.012.MIHAI. ISBN 978-606-530-276-1 65. 2009 Bibliogr. Viorel Lefter. . DANIELA. . 2009 Bibliogr.012. Managementul calităţii / Codruţa-Oana Hamat. ISBN 978-606-510-410-5 65.Iaşi : Editura Universităţii "Al. ISBN 978-973-703-421-2 65.08.4:334 CIP 2009-5304 1224 . ISBN 978-606-568-011-2 65.012. Ciprian Ceobanu.Effects of the public .4:33 CIP 2009-5757 1218 .Iaşi : Polirom. ADRIAN.Craiova : Sitech.Bucureşti : Editura ASE..HAMAT.ENESCU. ALOIS." CIP 2009-5630 1219 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Politehnica Press.012. .4 CIP 2009-4301 .GHERGUŢ. .IOANA. CARMEN. Sistemele de asistare a deciziilor în contextul societăţii cunoaşterii / Daniel Homocianu. RADA-FLORINA.012.. DANIEL.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord.

Iaşi : Tehnopress.poziţie financiară . ISBN 978-973-53-0014-2 65. 2009 Bibliogr. DANIELA-LAURA.012.Bucureşti : Ars Academica. . Aspecte ale managementului educaţional în instituţia şcolară / Daniela-Laura Radu.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". 2009 Bibliogr.PARASCHIVESCU. ISBN 978-973-749-561-7 658.OANCEA-NEGESCU. Vodă.NAZARE. 2009 ISBN 978-973-1827-35-3 65.MIRONIUC.77 CIP 2009-4403 1232 . EMIL.5 CIP 2009-5740 . GHIŢĂ. Analiza şi evaluarea informaţiilor financiare / Mihaela Diana Oancea-Negescu. Managementul diagnozei statistice a proceselor de fabricaţie / Emil Petrescu.4:37 CIP 2009-4200 1229 . MARILENA. Abordări moderne ale managementului logistic / Gheorghe Minculete. Doiniţa Popa.4:37 CIP 2009-4988 1235 . ADINA.PĂUNESCU. Economia firmei / Scholtz Béla István. .PETRESCU. 2009 Bibliogr.012.Craiova : Editura Cellina.SCHOLTZ BÉLA.risc / Marilena Mironiuc.RADU. . . Viorel Gh.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Bucureşti : Editura Economică.6 CIP 2009-4460 1233 .14 CIP 2009-4451 CIP 247 1231 . . . I.Galaţi : Sinteze. ISBN 978-973-1917-37-5 65.012. Diamanta Luminiţa Bulai.Cluj-Napoca : Risoprint.41 CIP 2009-3956 1227 . GHEORGHE. Analiza financiară în mecanismul de formare a surselor de finanţare a întreprinderii / Adina Paraschivescu.4:061. Analiză economico-financiară : performanţă . ISBN 978-973-663-688-2 65. 2009 Bibliogr. . Cuza". 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-53-0032-6 65.4 CIP 2009-4630 1234 . CARMEN. ISBN 978-973-703-416-8 658. .4:355.1 CIP 2009-4304 1228 .012. 2009 Bibliogr.5 CIP 2009-4009 1230 . ISBN 978-973-709-433-9 658. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Universitară.012. 2009 Bibliogr.MINCULETE. Management educaţional şi proiectare strategică : materiale suport pentru formarea profesorilor / Ghiţă Nazare.ClujNapoca : Risoprint. Anca Minculete. IOAN.4:316.POPA. Managing culture in business : basics / Carmen Păunescu. .246 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1226 . Management performant în vânzarea produselor alimentare / Ioan Popa. ISBN 978-973-702-630-9 658.012. MIHAELA DIANA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-8017-17-4 65.

Loghin Gaga. . McCollum. înainte de Cornel Codiţă. Sistemul informaţional contabil al transporturilor locale de călători / Sorin Adrian Achim.11(498 Porţile de Fier) CIP 2009-3467 651 Tehnica muncii de birou 1240 . . Managementul resurselor umane în turism / Mihaela Stoica. Ana Maria Preda.Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 Bibliogr.4 CIP 2009-5383 249 CIP 655 Industrii poligrafice 1241 .22 CIP 2009-4132 1244 . .05 CIP 2009-5146 . navigaţia şi energia : geopolitică şi negociere : studiu de caz / Ciprian Beniamin Benea . 2009 ISBN 978-973-8986-77-0 656.254. Dunărea.Bucureşti : Edit Moroşan. rev. .Procesarea textului : culoarea în poligrafie / Mihai Popescu. JAMES K. ISBN 978-973-88864-4-5 65.3 CIP 2009-5535 1238 . . MARIAN.STOICA MIHAELA.ACHIM. . a 2-a. şi adăug.1) 556. Ghidul managerului de organizaţii neguvernamentale mici şi mijlocii / Feri Teglas.7 655.BONTEA. . ISBN 978-973-53-0030-2 004:657:656.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. ISBN 978-973-1869-40-7 655. Applied business management / James K. Servicii poştale 1242 . .CAMEN.1 CIP 2009-5704 1237 .1 CIP 2009-5742 1243 .MCCOLLUM. . Minodora Marinescu.1. ISBN 978-606-510-435-8 658. Redactare şi corespondenţă / Niculina Vârgolici.Iaşi : Institutul European. 2009 Bibliogr.012.TEGLAS. SORIN ADRIAN. 2009 Bibliogr. Analiză economico-financiară / Marian Siminică. .Cluj-Napoca : Risoprint.7 CIP 2009-4307 1239 .Ed.SIMINICĂ. 2009 Bibliogr.4:334.4:658. Milos Florea.BENEA. Circulaţia rutieră : contravenţia / av. ISBN 978-973-611-593-6 656(498:497.012. 2009 Bibliogr.Arad : Gutenberg Univers. ISBN 978-973-737-644-2 651.248 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1236 . 2009 ISBN 978-973-139-090-1 656.VÂRGOLICI. CIPRIAN BENIAMIN. .Bucureşti : Editura Universitară.Craiova : Universitaria. Daniel Camen.Mediaş : Cr3ativ. FERENCZ.05(498) CIP 2009-4967 1245 . Codul rutier simplificat / Nicuşor Sebastian Bontea.1 CIP 2009-4673 656 Transporturi. cuv. 2009 Bibliogr.Buzău : Alpha MDN. ISBN 978-973-749-573-0 65. ISBN 978-973-53-0029-6 65. 2009 Bibliogr. DANIEL.012. NICULINA. NICUŞOR SEBASTIAN. 2009 Bibliogr.

MARIUS. Robert Almaşi.MERCAN.Sfântu-Gheorghe : Editura T3.08 CIP 2009-4472 1248 .GOC : tehnici de instruire / Codruţa Pricop.05:656. 2009 Bibliogr.TOMOS. Iosif Bán. Transporturi şi vamă : lexicon / Gheorghe Caraiani. 2009 ISBN 978-973-1962-03-0 656.3) CIP 2009-3573 1252 .1(076.6(075.Bucureşti : Wolters Kluwer. Pagini din istoria transportului judeţean prahovean şi al transportului urban din municipiul Ploieşti / Mercan State.CARAIANI. ISBN 978-606-510-432-7 657. . MIHAI.Buzău : Vega Prod '94. Mihai Tomos. CE.396:656. 2009 Bibliogr. CE.45:061. . 2009 ISBN 978-973-1934-29-7 656. . MARIUS. 2009 Bibliogr. MIOARA. ISBN 978-973-7872-94-4 621. D / Marius Stănculescu. [Legislaţie]. .41/. ing. Codul rutier. . a 2-a.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.250 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1246 . D / Marius Stănculescu. Index ISBN 978-973-690-873-6 656. GHEORGHE.Buzău : Teocora. 2009 ISBN 978-973-1959-35-1 656(498-35 Prahova) CIP 2009-4658 1249 . .05:656. ISBN 978-973-1911-49-6 656 339. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1962-04-7 656. rev.1. Tesztkérdések a gépjármű-vezetői vizsgához (kresz) / ing.ROMÂNIA.ASLĂUU.05:656.Constanţa : Nautica. ISBN 978-973-752-346-4 657. 2009 ISBN 978-973-1784-42-7 656. TITUS. Mihai Tomos.1(498) CIP 2009-4435 1254 . Audit intern / Titus Aslău. 2009 Bibliogr.05(498)(094) CIP 2009-5646 251 CIP 1251 .543 CIP 2009-3861 1247 . . 2009 ISBN 978-973-8910-58-4 656.Craiova : Universitaria. Contabilitatea financiară a firmei / Mioara Avram.1. CODRUŢA.Bucureşti : Editura Iulian. . STATE. GMDSS .1.STĂNCULESCU.1(498) CIP 2009-4434 657 Contabilitate 1255 . Iosif Bán. MIHAI.8) CIP 2009-5459 1250 .Ed. DUMITRU.PRICOP. Teste de verificare a cunoştinţelor în vederea obţinerii permisului de conducere / ing.STĂNCULESCU.05(498) CIP 2009-3857 1253 .AVRAM. .6 CIP 2009-4548 1256 .5 CIP 2009-5419 . Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.TOMOS. Chestionare pentru categoriile C. Abordarea accidentelor rutiere / Dumitru Cristea. Chestionarul pentru examenul auto la categoriile C. ing.CRISTEA. Ploieşti : Karta-Graphic.SfântuGheorghe : Editura T3.

6 CIP 2009-4110 1260 . VIOREL CONSTANTIN. .ISBN 978-973-1977-04-1 81'374. ISBN 978-973-1977-03-4 Vol. 2009 ISBN 978-973-688-137-4 657. ISBN 978-973-129-373-8 657:339.ECOBICI. . ISBN 978-973-709-432-2 657 CIP 2009-4008 1262 . Bazele contabilităţii / Viorel Constantin Duţă. 2009 2 vol. Dimensiunea strategică a informaţiei costurilor în contabilitatea managerială / Radu Cristian Bucşă. Ştefan Pete.). 1 : Français-roumain. a 2-a. . Gheorghe Lepădatu (coord.8) CIP 2009-4061 . Auditul public extern naţional şi european / Mircea Boulescu.3 CIP 2009-5309 1258 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-702-624-8 657 CIP 2009-3492 1264 . . Florin Radu.. Iaşi : Tehnopress. Atanasiu Pop. .Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. . Ionela Dumitru.Contabilitatea activităţii de comerţ exterior / Marius Dumitru Paraschivescu (coord.aplicaţii practice / coord. Ioan Oprean.Bazele contabilităţii : aplicaţii practice / Irimie Emil Popa. 2009 ISBN 978-973-757-205-9 657 CIP 2009-4555 1263 .Bucureşti : Mayon. Lucian Pătraşcu. Valenţele cognitive şi decizionale ale informaţiei contabile oferite de conturi anuale / Daniela Burlacu. .BUCŞĂ.375(075.Bazele contabilităţii . Dictionnaire de comtabilité et fiscalité / Maria Dipşe. .Deva : Cetate Deva.Bucureşti : Editura Economică.Ed.252 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 253 1257 . . 2009 Bibliogr. Cluj-Napoca : Eikon. .. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.421. . ..Bucureşti : Pro Universitaria.).2009.Bucureşti : Editura ASE. MIRCEA. NICOLAE. 2009 Bibliogr.5 CIP 2009-3906 1259 . rev.1=133.).BOULESCU. ISBN 978-973-702-626-2 657 CIP 2009-3490 1261 . DANIELA. 2009 ISBN 978-973-144-243-3 657.DUŢĂ. ..1=135.fundamente metodologice .DIPŞE. .1 CIP 2009-5574 1265 . . .Bibliogr.2009.Iaşi : Tehnopress. MARIA.Bucureşti : Tribuna Economică. Teoria şi practica bilanţului : pentru uzul studenţilor ID / Nicolae Ecobici.Bibliogr.Capitalul intelectual organizaţional / Constantin Brătianu (coord. 2009 ISBN 978-973-1855-44-8 657 CIP 2009-4862 1266 . .ISBN 978-973-1977-02-7 Vol. Dumitru Matiş. RADU CRISTIAN. ISBN 978-606-505-192-8 657.BURLACU. Sorin Briciu. 2 : Roumain-français.8:657+336. Simona Vasilache.: Irimie Emil Popa.

1 CIP 2009-4516 255 CIP 1272 . Relaţii publice şi comunicare / Olga Duţu. pref.8) CIP 2009-4216 1270 . Bazele contabilităţii : note de curs : aplicaţii pentru seminar / Mihaela Vartolomei.92:336 CIP 2009-4929 1271 . Hanna Kinga SchramkoFőldváry. 2009 ISBN 978-973-676-349-6 659. Informaţii 1275 .254 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1267 .FĂTĂCEAN. Audit şi control financiar în instituţii bancare şi de asigurări / Enachi Săftica. 2009 ISBN 978-973-30-2487-3 657. ISBN 928-606-504-062-5 657:65.ENACHI. 2009 Bibliogr. LUCIAN. . a 2-a. MIHAELA.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.3 CIP 2009-3464 1276 . şi complet.Cluj-Napoca : Alma Mater. OLGA.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-510-411-2 657(075. .Bucureşti : Editura ASE.Iaşi : Tehnopress. . Marioara Avram. Ion Ionescu.Timişoara : Eurostampa.VARTOLOMEI. EMILIA.4 CIP 2009-3785 .: Marcel Tolcea.633 CIP 2009-4765 1268 . Marin Popescu. 2009 Bibliogr. rev. 2009 ISBN 978-973-759-752-6 657 658. Constanţa : Europolis. Contabilitate managerială / Gheorghe Fătăcean. SĂFTICA. Contabilitate şi expertiză contabilă / Emilia Vasile. GHEORGHE. . ALINA EMILIA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-505-188-1 657. Perfecţionarea organizării contabilităţii manageriale în industria prelucrării lemnului / Lucian Ocneanu. 2009 Bibliogr. Contabilitate şi analiza economico-financiară : caiet de lucrări practice / Moşoiu Alina Emilia.BAYA.IACOB.OCNEANU. CONSTANŢA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-611-590-5 659.012. . .Ed.IONIŢĂ. Evaluarea afacerilor / Ion Ioniţă. ISBN 978-973-702-625-5 657:674 CIP 2009-3491 1273 .VASILE. ISBN 978-973-648-840-5 657 CIP 2009-3482 659 Publicitate. Contabilitate de gestiune : suport de curs / Constanţa Iacob.4 CIP 2009-3452 1269 .DUŢU. ION.Craiova : Universitaria. ADINA.MOŞOIU. 2009 Bibliogr. . .Bucureşti : BREN. ISBN 978-973-687-838-1 657 CIP 2009-5467 1274 . A the concentration of media ownerschip in Romania : supporting or challenging pluralism and media fredoom? / Adina Baya . .Iaşi : Institutul European. .

DUMITRU.Cluj-Napoca : Risoprint.G. Marian Bordei. Gafencu. de Ioana Manole.BEI.4:677 CIP 2009-4656 1286 .Galaţi : Galaţi University Press. 2009 Bibliogr. 1909 Sărmăşel / Dumitru Chisăliţă.256 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1277 . Incluziuni nemetalice / prof.Botoşani : Geea.76 CIP 2009-3559 CIP 257 1283 . . 2009 ISBN 978-973-8233-96-6 65. . Teodor Hepuţ.CIOCAN ANIŞOARA.Timişoara : Editura Politehnica.4 CIP 2009-4901 1279 .GAFENCU. ISBN 978-973-7732-63-7 659. trad. TEODOR. ISBN 978-973-625-844-2 669. 2009 ISBN 978-973-720-237-6 662.CHISĂLIŢĂ. Tehnologia de adaptare a ochelarilor / Nicolae Dumitrescu.738. 2009 Index ISBN 978-973-46-1346-5 659.Ed. . Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice / Anne Gregory . 2009 Bibliogr.HEPUŢ.5 659. ISBN 978-606-8008-17-2 669 CIP 2009-3667 1284 . Cristian Morozan.GHIRIŞAN.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Relaţii publice şi publicitate pe Internet / dr. 2009 Bibliogr.Piteşti : Independenţa Economică. Materiale monolitice pentru instalaţii termotehnologice / Anişoara Ciocan. ing. NICOLAE. Marcel Adrian Piteiu. .MOROZAN. .Bucureşti : Printech. 2009 Bibliogr. A képernyő jótékony homálya / Mihály István.4:004. rev. Descoperirea gazelor naturale. 2009 Bibliogr.Iaşi : Polirom. Bucureşti : Editura A. . ISBN 978-973-53-0008-1 66 CIP 2009-3784 1287 . Contribuţii privind implementarea managementului calităţii totale într-o societate producătoare de tricotaje / Cătălin I. ANNE. ISBN 978-606-521-238-1 681.5 CIP 2009-5022 66/68 Industrii şi meserii diverse 1281 . Simion Drăgan.. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Világhírnév. a 2-a. Fenomene de transfer şi operaţii unitare în industria chimică : îndrumar pentru lucrări practice / Adina Lucreţia Ghirişan. CĂTĂLIN I. . Tehnologia prelucrării produselor agroalimentare şi impactul lor ecologic : ghid practic / MarianaFlorica Bei.14 CIP 2009-3835 . . . şi adăug.1:004. MARIANA-FLORICA. ISBN 978-973-759-762-5 664 CIP 2009-5196 1282 .GREGORY.R.3 CIP 2009-4920 1280 . ADINA LUCREŢIA.DUMITRESCU.MIHÁLY ISTVÁN.I. dr. aşa cum a fost ea. ISBN 978-606-92082-0-5 659. CRISTIAN.738.73 CIP 2009-3763 1285 .012. .

COSTICĂ. .5 CIP 2009-3659 CIP 259 1293 . . .MÁRTON LŐRINC. . Modelarea şi optimizarea proceselor din metalurgia neferoasă : modelarea termodinamicii sistemelor de aliaje Al-Sn / Cristian-Aurelian Popescu. Anda Sabena Dobrescu. COSTICĂ.6 CIP 2009-5681 1292 .Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad. Conducerea proceselor cu reducerea consumului de energie / Costică Niţu.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Dragoş Taloi. ISBN 978-973-759-479-6 664. AUREL.MĂRCULESCU. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech. .Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". 2009 Bibliogr.56 664. Paul Corneliu Boişteanu. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-598-486-1 674 CIP 2009-5682 1290 . 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 Bibliogr.5:621. CRISTIAN-AURELIAN.95 CIP 2009-5330 1289 . Livia Maria Butac.: Marinela Ghereş. . Edina Rusen. .ClujNapoca : Scientia. ISBN 978-973-756-041-1 681.6 CIP 2009-3881 .Bucureşti : Matrix Rom.9 CIP 2009-4440 1297 . Sisteme de conducere cu calculatoare : fiabilitatea factorului uman / Costică Niţu. ISBN 978-973-755-470-3 681.mediu turism / coord. ISBN 978-973-755-471-0 681. ISBN 978-606-521-244-2 669. Materiale compozite obţinute din biomase lemnoase / Aurel Lunguleasa.5 CIP 2009-4968 1291 .Iaşi : Casa de Editură Venus.TEMNEANU. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. lacuri şi vopsele / Bogdan Mărculescu. Iránítástechnika / Márton Lőrinc. Tehnologia şi controlul calităţii în industria morăritului : îndrumător de lucrări practice / Tirpe Gheorghe.258 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1288 .POPESCU.48 CIP 2009-4087 1296 .2/. . ISBN 978-973-558-403-0 667. CRISTINA. .NIŢU. Octavia Zeleniuc. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-53-0009-8 664 504 338. GHEORGHE. Adezivi.Bucureşti : Ars Docendi.8 CIP 2009-3770 1295 . .Proiecte economice în domeniile agroalimentar .LUNGULEASA. ISBN 978-973-147-032-0 637.Bucureşti : Matrix Rom. 2009 Bibliogr.NIŢU. Contribuţii privind reglarea numerică a proceselor industriale / Cristina Temneanu. BOGDAN.TIRPE. 2009 Bibliogr. Benone Păsărin. Lenuţa Fotea.5 CIP 2009-3660 1294 .Industrializarea peştelui / Marius Giorgi Usturoi. ISBN 978-973-1970-13-4 681.

Sesiune de comunicări ştiinţifice (11 .: Claude Frontisi . ISBN 978-973-759-750-2 677 CIP 2009-4829 1303 .Bucureşti : România Liberă. 2009 Index ISBN 978-973-717-354-6 7(100)(091)(084) CIP 2009-5073 . ARHITECTURĂ. 697 CIP 2009-3582 1305 .Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei . .001.. trad. 2009 Bibliogr. .De la Bucureşti la Paris : o panoramă a artei româneşti = Bucharest à Paris : panorama de l'art roumain / foto: Viorel Grigore . .: Laura Ilea .Iaşi : PIM. Elemente privind ventilarea clădirilor reabilitate termic / Cristian Constantin Ungureanu.86 CIP 2009-4726 1301 .: Astrid Georgiana Stroe. PETRICĂ.. Vincente Ponce. red.Bucureşti : Enciclopedia RAO.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.8) CIP 2009-3584 69 Materiale şi tehnologii în construcţii 7 ARTĂ. 2009 Bibliogr. trad. Iaşi). Duşumeaua şi parchetul : tehnici de aplicare şi finisare / Andreas Ehrmantraut .: Emilio Lopez.Ed. Echipamente şi instalaţii de încălzire : îndrumar de proiectare / Petrică Vizureanu.S. CRISTIAN CONSTANTIN. ed.VIZUREANU.UNGUREANU. 2009 . . Bucureşti : Editura M. 2009 Index ISBN 978-973-1805-34-4 7(498) CIP 2009-4525 1307 . Ioana Manuela Cristescu. SPORT 1299 . PETRICĂ.Artă / ed. 2009 ISBN 978-973-1788-23-4. Echipamente şi instalaţii de încălzire / Petrică Vizureanu. coord.: Ovidiu Morar .: Alina Dimitriu. 2009 Bibliogr. DISTRACŢII. trad.Iaşi : Artes. .A.T. . Facultatea de Arte Plastice.EHRMANTRAUT. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Noi Media Print.: Alexandra Ghibelean.Istoria vizuală a artei / coord. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8263-52-9 7(063) CIP 2009-4843 1300 . 7 CIP 2009-4347 1306 . Structura tricoturilor din bătătură : colecţie de lucrări practice / Tripa Simona. Centrul de Cercetare "Estetică şi creaţie artistică". Liana Filimon. Denia Mateescu . a 3-a.ARTA ŞI PUBLICUL NOU. . ISBN 978-606-520-349-5. ANDREAS. 2009 Bibliogr.Iaşi : PIM. .260 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 261 CIP 1298 .63:699. ISBN 978-606-520-350-1 697 CIP 2009-3583 1302 . Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Arta şi publicul nou" : Iaşi.535.. Materiale refractare : îndrumar de laborator / Petrică Vizureanu. 23 octombrie 2008 : [lucrări] / Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi. Decorative şi Design. proiect: Adrian Tuşa. .VIZUREANU. SIMONA. consultant de specialitate: Denia Mateescu.Iaşi : PIM. . . ISBN 978-973-8955-64-6 62. Alberto Casasin. 2009 Index ISBN 978-973-1822-38-9 692.TRIPA. ISBN 978-606-520-351-8 699(075.Teiu Botez".1 CIP 2009-5617 1304 . PETRICĂ.VIZUREANU.

Biologie pentru conservarea operei de artă / Mariana Mustaţă.MUSTAŢĂ.01:14(430) Heidegger. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-703-405-2 7. OTHILIA.Sibiu : Monumenta.MOLDOVAN. Evoluţia funcţională. 2009 Bibliogr.Artmark / text: Ana Ruxandra Garofeanu. Putna . Andrei Fabian.prima piaţă a Clujului / Mircea Moldovan.) CIP 2009-3512 1312 .CLITNOVICI. 2009 ISBN 978-606-92054-1-9 75(498)(084) CIP 2009-5244 .Oradea : Editura Universităţii din Oradea. ISBN 978-973-1950-30-3 726. trad. NEIL. CIP 2009-4706 73/76 Arte plastice.Catedrala Sfântului Iosif .Bucureşti : Galeriile Artmark. 2009 ISBN 978-973-662-444-5 711(498 Cluj-Napoca) CIP 2009-5451 1314 .5 CIP 2009-3446 1315 . DANIEL.: Liane-Gudrun Ittu.Iaşi : Editura Universităţii "Al. GELU-GHEORGHE. Piaţa Muzeului . MIRCEA.DIEACONU. . Camuflaj / Neil Leach.ALBĂSTROIU. Reabilitarea clădirilor istorice cu structură din zidărie / Othilia Mariana Groza. Viorel Nicolau.FABINI.T.Bucarest.025. Adina Zorzini.Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice. ELENA-SIMONA. Desen tehnic 1317 . . 2009 Bibliogr. . Press.Cluj-Napoca : Editura U. 2009 ISBN 978-973-7969-11-8 726. 2009 ISBN 978-973-1891-08-8 726.94 CIP 2009-3787 71 Urbanism 1309 .262 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1308 .Bucureşti = Saint Joseph's Cathedral .6(498 Buc. Gheorghe Mustaţă.71(498 Putna) CIP 2009-4411 ISBN 978-973-596-507-5 72.3 CIP 2009-4288 263 CIP 1313 . Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania / Hermann Fabini . . HERMANN.GROZA. Index ISBN 978-973-1755-77-9 725.Bucarest = La cattedrale San Giuseppe . 2009 Bibliogr.025 CIP 2009-5034 1316 . . MARIANA.Mecca românilor / Gelu-Gheorghe Clitnovici. Mănăstirea Pionul şi Palatul cnejilor cantacuzini de la poale de Ceahlău / Daniel Dieaconu. I. Cuza". .Bucharest = La Cathédrale Saint Joseph . Paul Mutică. .Galaţi : Europlus. Iaşi : Taida. M. teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad / Elena-Simona Albăstroiu. Index ISBN 978-973-759-760-1 725. 72 Arhitectură 2009 1311 .Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei. ISBN 978-606-514-015-8 71(498 Bârlad) CIP 2009-5275 1310 . Florin Valeriu Petcu. .LEACH. Veronica Dănilă. . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Paideia.94.

264

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

265

CIP 2009-3585

1324 - DAMIR, PETRU. Petru Damir : album de artă / coord.: Octav
Jinga. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-973-88935-9-7
75(498) Damir,P.
CIP 2009-4169

1319 - BOSTAN, ILIE. Compoziţia formei şi a volumului în
sculptură / Ilie Bostan. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-49-9
730.01
CIP 2009-3455

1325 - Dan Gherasimescu, "Omul -pasăre" al românilor / coord.:
Sorin Mazilescu. - Piteşti : Alean, 2009
ISBN 978-973-88741-4-5
730(498) Gherasimescu,D.
929 Gherasimescu,D.
CIP 2009-4291

1320 - BOUR, OCTAVIAN. Carica(r)tura / Octavian Bour. - ClujNapoca : Echinox, 2009
ISBN 978-606-512-010-5
741.5(498) Bour,O.
CIP 2009-4178

1326 - DRĂGOESCU, RADU. De la pictură la şah şi invers / Radu
Drăgoescu. - Bucureşti : Maiko, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7620-26-2
75
794.1
CIP 2009-4277

1318 - BELINSCHI-GRĂDINARU, CLAUDIA.
sentimente / Claudia Belinschi Grădinaru. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-520-352-5
75(498)(084)

Pictură

şi

1321 - CÂRLUGEA, ZENOVIE. Brâncuşi : orizonturi critice / Zenovie
Cârlugea. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-11-8
730(498) Brâncuşi,C.
929 Brâncuşi,C.
CIP 2009-4981
1322 - CIOCOIU, GEORGETA. Sărbătorile de iarnă în tradiţia
populară / Georgeta Ciocoiu, Georgeta Stănescu ; coord.: Lucia Popa. - Botoşani :
Silva-Vic, 2009
ISBN 978-973-1927-06-0
398.332.4(498):741
CIP 2009-5484
1323 - CIUBOTARU, FLORIN. Album Florin Ciubotaru / Florin
Ciubotaru ; trad. în lb. eng.: Samuel Onn. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural
Român, 2009
ISBN 978-973-577-582-7
73(498) Ciubotaru,F.
CIP 2009-5423

1327 - DUMITRESCU, ELENA. Băiat rugându-se - restaurarea unei
copii / Elena Dumitrescu, Ioana Beldiman. - Bucureşti : Editura UNARTE, 2009
ISBN 978-973-1922-48-5
730
CIP 2009-4824
1328 - INCEU, SANDA MARIA. Destinul lutului / Sanda Maria
Inceu. - Baia-Mare : Eurotip, 2009
ISBN 978-973-1852-60-7
738(498)
CIP 2009-5472
1329 - KÖNCZEY ELEMÉR. Fejadag = Raţie = Ration / Könczey
Elemér. - Cluj-Napoca : Exit, 2009
ISBN 978-973-88782-2-8
741.5
CIP 2009-5291

266

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1330 - MAIER, RADU OCTAVIAN. Meşteşuguri ţărăneşti
tradiţionale în spaţiul românesc / Radu-Octavian Maier. - Bucureşti : Editura
Etnologică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8920-14-9
745/749.1(498)
CIP 2009-4188
1331 - PAVELESCU, EMIL. Emil Pavelescu : pictor de simboluri
tradiţionale româneşti / Emil Pavelescu. - Bucureşti : Nemira Publishing House,
2009
ISBN 978-606-92087-8-6
75(498) Pavelescu,E.
929 Pavelescu,E.
CIP 2009-2571
1332 - PÂNZARU-PIM, MIHAI. Respirând cu Nichita / Mihai Pânzaru
Pim. - Suceava : Editura George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-77-4
76(498) Pînzaru-Pim,M.(084)
929 Pânzaru-Pim,M.(084)
CIP 2009-5031
1333 - PRIWER, SHANA. 101 lucruri inedite despre Da Vinci :
secretele celui mai excentric şi mai creator geniu al omenirii! / Shana Priwer, dr.
Cynthia Phillips ; trad.: Ecaterina Radu ; red.: Viorica Horga. - Bucureşti : Meteor
Press, 2009
Index
ISBN 978-973-728-348-1
75(450) Leonardo da Vinci
929 Leonardo da Vinci
CIP 2009-5455
1334 - SOLOMONEA, CARMEN CECILIA. Voroneţ, Popăuţi,
Probotă şi Moldoviţa : metode tehnice ale picturii murale / Carmen Cecilia
Solomonea. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-50-5
75.052
CIP 2009-3874

CIP

267

1335 - STRATAN, LARISA. Dorel Zaica şi ucenicii săi / Larisa
Stratan. - Bucureşti : Editura Alexis, 2009
ISBN 978-973-88993-0-8
75.046.3
CIP 2009-5572
1336 - ŞOTROPA, ADRIANA. Visuri şi himere : ecouri simboliste în
sculptura românească modernă / Adriana Şotropa. - Bucureşti : Compania, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7841-72-8
730(498)
CIP 2009-4826
1337 - TATAI-BALTĂ, CORNEL. Vasile Şt. Crişan : 1949-2003 /
Cornel Tatai-Baltă. - Alba-Iulia : Altip, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-117-196-8
75(498) Crişan,V. Şt.
929 Crişan,V. Şt.
CIP 2009-3890
1338 - TOFAN, CONSTANTIN. Desprinderi : parte şi întreg /
Constantin Tofan. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-606-92090-0-4
75(498) Tofan,C.
CIP 2009-5437
1339 - Un secol de pictură sârbă : 1850-1950 : capodopere de la Muzeul
Naţional din Belgrad / trad.: Gabrijela Turturea, Ionela Mengher. - Bucureşti :
Editura Muzeul Naţional de Artă al României, 2009
ISBN 978-606-8029-04-7
75(497.1)"1850/1950"
069(497.1)Muzeul...:75"1850/1950"
CIP 2009-4388

268

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1340 - ZĂRNESCU, CONSTANTIN. Aforismele lui Brâncuşi /
Constantin Zărnescu ; pref. de Marin Sorescu. - Craiova : Scrisul Românesc
Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-09-5
730(498) Brâncuşi,C.
929 Brâncuşi,C.
CIP 2009-4868
77 Fotografie
1341 - OMAGIU. RADUC, COSTICĂ. Costică Raduc : o viaţă în
imagini. - Focşani : Terra, 2009
ISBN 978-973-8370-66-1
77(498) Raduc,C.
CIP 2009-3496
1342 - SAVINESCU, EUGEN. Vizibil şi lizibil în imaginea fotografică
şi în extensiile ei / Eugen Savinescu. - Cluj-Napoca : Mega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1868-97-4
77.02
CIP 2009-5497
78 Muzică
1343 - COMAN, CODRIN. Harmonia mundi : o încercare în esenţa
muzicii / Codrin Coman. - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-150-8
78
CIP 2009-5771
1344 - COMAN, LAVINIA. Vrei să fii profesor de pian? / Lavinia
Coman. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică
Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-32-7
37:786.2
CIP 2009-5045

CIP

269

1345 - DRĂGAN, OVIDIU VICTOR. Studiu de orchestraţie / Ovidiu
Victor Drăgan. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
ISBN 978-973-598-308-6
785
CIP 2009-5261
1346 - GRĂJDIAN, MARIA. Flüssige identität : Die postmoderne
Liebe, die Takarazuka Revue und die Suche nach einer neuen Aufklärung / Maria
Grăjdian. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-33-4
78.01
CIP 2009-5642
1347 - HAPLEA, DOINA. Folclor muzical din ţinutul Neamţului /
Doina Haplea, Ioan Haplea, Ion H. Ciubotaru. - Cluj-Napoca : Arpeggione, 2009
ISBN 978-973-8329-67-6
784.4(498 Neamţ)
CIP 2009-5174
1348 - ILIE, VIORICA. Armonie : cursuri universitare / lect. univ. dr.
Viorica Ilie. - Bucureşti : Notarom, 2009
ISBN 978-973-8921-36-8
78(075.8)
CIP 2009-5422
1349 - ILIE, VIORICA. Cursuri universitare / lect. univ. dr. Viorica
Ilie. - Bucureşti : Notarom, 2009
ISBN 978-973-8921-34-4
78(075.8)
CIP 2009-3994
1350 - JURIŢA, PETRU. Educaţie muzicală : culegere de cântece şi
jocuri muzicale / Petru Juriţa, Ana Moş, Pavel Moş. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-343-3
78(075.33
371.214:78:373.3
CIP 2009-4289

270

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1351 - LUPU, CONSTANTIN. Folclor muzical instrumental din
judeţul Botoşani / Constantin Lupu. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-347-1
785:784.4(498 Botoşani)
CIP 2009-3745

271

CIP
791/792 Arta spectacolului

1356 - ARTENE, ELIZA M. Theatralis / Eliza M. Artene. - Iaşi : PIM,
2009
ISBN 978-606-520-366-2
792

1352 - Muzică / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin, Vincente Ponce, ... ;
trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-29-6
78
CIP 2009-4341
1353 - OANCEA, SORIN CRISTIAN. Ethosul în muzica lui Theodor
Grigoriu / Sorin Cristian Oancea. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-10-3
78(498) Grigoriu,Th.
CIP 2009-4034
1354 - SOREANU, CRISTINA MIHAELA. Arta cântului : didactica
specializării / Cristina Soreanu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania",
2009vol.
ISBN 978-973-598-477-9
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-598-485-4
371.3:78
CIP 2009-4438
1355 - VORNICELU, DAN CLAUDIU. Repere stilistice ale muzicii de
cameră franceze în sonata pentru vioară şi pian (1850-1900) / Dan-Claudiu
Vornicelu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-31-0
781.68
CIP 2009-4713

CIP 2009-5312
1357 - BEHAR, NINA. Filmul despre artă, arta despre artă / Nina
Behar. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
ISBN 978-973-1790-31-2
791.43
CIP 2009-4125
1358 - CIOBOTARU, ANCA DOINA. Personaje, cupluri şi poveşti ...
cu sfori / Anca Doina Ciobotaru. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-51-2
792.97(498)(091)
CIP 2009-4114
1359 - COLCEAG, GELU. Ipostaze cehoviene : personaje şi situaţii /
Gelu Colceag. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
ISBN 978-973-1790-32-9
792
CIP 2009-4314
1360 - CONSTANTINESCU, MIRCEA. De spectaculis / Mircea
Constantinescu. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1790-30-5
792
CIP 2009-4017
1361 - GORZO, ANDREI. Bunul, răul şi urîtul în cinema / Andrei
Gorzo. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1364-9
791.43
CIP 2009-4902

272

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1362 - MUNTEANU, ALINA ELENA. Drama techniques for teaching
english / Alina Elena Munteanu. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-670-311-9
792
CIP 2009-3562
1363 - RUSU, ANA-MARIA. Repere în istoria teatrului universal /
Ana-Maria Rusu. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-365-5
792(100)(091)
CIP 2009-5256
1364 - ŞERBAN, ALEXANDRU LEO. 4 decenii, 3 ani şi 2 luni cu
filmul românesc / Alex Leo Şerban. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1363-2
791.43(498)
CIP 2009-4863
1365 - VOICU, MIHAI. Enigmistica pentru toţi / Voicu Mihai, Voicu
Floarea. - Râmnicu-Sărat : Rafet, 2009
ISBN 978-973-146-049-9
793.7
CIP 2009-4259
793 Divertisment
1366 - FIRIMIŢĂ, MARIAN. Odă înţelepciunii / Marian Firimiţă. Giurgiu : Cronos, 2009
ISBN 978-973-7805-35-5.
793.7
CIP 2009-3563
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc
1367 - SAVA, FLORIN. Compoziţii decorative / Florin Sava. - Oneşti :
Magic Print, 2009
ISBN 978-973-1732-24-4
794.1
CIP 2009-4641

273

CIP
796/799 Sport

1368 - Activităţi de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar, pe
grupe de vârstă : jocuri dinamice şi de relaxare / Olenici Liliana, Violeta Hîj,
Agapia Cotor, ... - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
ISBN 978-973-670-315-7.
796
CIP 2009-3502
1369 - ADUCOVSCHI, DANIELA. Varietatea gimnasticii pe muzică /
Daniela Aducovschi. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-607-7
796.41
CIP 2009-4701
1370 - AJTAY FERENC. Kolozsvár környékének kirándulóhelyei /
Ajtay Ferenc. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Stúdium, 2009
ISBN 978-973-643-163-0
796.5(498 Cluj-Napoca)
CIP 2009-3884
1371 - ALBU, PETRIŞOR. Virgil Bălan : un mare antrenor european /
Petrişor Albu. - Craiova : Fundaţia Editura Scrisul Românesc, 2009
ISBN 978-973-85249-5-8
796.386(498) Bălan,V.
796.071.43(498) Bălan,V.
929 Bălan,V.
CIP 2009-3614
1372 - BURCĂ, IOAN. Lecţia de atletism / Burcă Ioan, Ionescu
Dragoş. - Cluj-Napoca : Editura G.M.I., 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1776-13-2
371.3:796.42
CIP 2009-2981

274

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

275

1373 - CĂLINESCU, GEORGE. Schi alpin : manualul începătorului /
George Călinescu, Luminiţa Brabiescu Călinescu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-408-2
796.926
CIP 2009-4081

1378 - IANCU, AUREL. Curs de aprofundare în handbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-397-9
796.322(075.8)
CIP 2009-3626

1374 - CHIRILĂ, MARIANA. Paşaport pentru performanţa
sportivă / lector dr. Mariana Chirilă. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-840-4
796/799
CIP 2009-3832

1379 - IANCU, AUREL. Curs de bază la disciplina fotbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-402-0
796.332(075.8)
CIP 2009-3628

1375 - CRĂCIUNESCU, CĂTĂLIN. Studiu cu privire la pregătirea
fizică a jucătorilor de fotbal la nivel de echipă divizionară "A" în perioada de
iarnă / Cătălin Crăciunescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-218-1.
796.332
CIP 2009-4235

1380 - IANCU, AUREL. Curs de bază la disciplina handbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-400-6
796.322(075.8)
CIP 2009-3627

1376 - DĂESCU, IONICA. Particularităţi metodice şi mijloace folosite
în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării, consolidării şi perfecţionării
deprinderilor motrice la elevii din clasele 1-4 / Ionica Dăescu. - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-205-1
796(075.33)
CIP 2009-3551
1377 - DRAGOŞ, FELICIA. Turismul în zona Subcarpaţilor de
Curbură / Felicia Dragoş. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa Corpului
Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-41-0
796.5(498)
338.48(498)
CIP 2009-3481

1381 - IENEI, EMERIC. A fi sau a nu fi antrenor : singur printre
actori / Emeric Ienei, Mircea Bradu. - Ed. a 2-a. - Oradea : Arca, 2009
ISBN 978-973-1881-23-2
796.332(498)(0:82-94)
792(498)(0:82-94)
821.135.1-94
CIP 2009-4936
1382 - IGOROV-BOSI, MARINA. Handbal : metodică / Marina Igorov
Bosi. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-74-9
796.322
CIP 2009-5149
1383 - LEUCIUC, FLORIN-VALENTIN. Activităţi turistice / FlorinValentin Leuciuc. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-666-303-1
796.5(075.8)
CIP 2009-4558

2009 Bibliogr.: Bianca Vasilescu. 2009 Bibliogr.NEAGU.3:795.2 CIP 2009-5665 1385 . 2009 Index.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".Bucureşti : Editura ALL. ISBN 978-973-163-408-1 796.SZABO.Ed.1 CIP 2009-4515 .8-053.S. 2009 Bibliogr.TODEA. Gimnastica de bază : metodica predării / Nanu Marian Costin. a 3-a. Hai să vorbim despre.018. . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. KAREN. ADRIANA. ISBN 978-606-8030-20-3 796.MĂRGĂRIT.2 616.SMITH.NANU. Studiul privind petrecerea timpului liber diferenţiat pe sexe şi în privinţa sportului / George Nanu.J. 929 Pilates. ISBN 978-606-530-243-3 371. . MIHAIL. box!! / Eustaţiu Mărgărit. ISBN 978-973-134-073-9 796.STOICOVICIU. IOZEFINA.TIŢĂ. ISBN 978-973-737-648-0 371.Bucureşti : Printech. ISBN 978-973-571-869-5 796.3:796:373. 2009 Bibliogr. . .. SEPTIMIU FLORIAN. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.83 CIP 2009-4693 CIP 277 1389 . Nicuşor Cătălin Vîrtopeanu. VASILE. .Ed. .43 CIP 2009-4565 1392 . trad. Pilates / Karen Smith . EUSTAŢIU.Craiova : Sitech.ŞTEF.NANU.Craiova : Sitech.Sibiu : Techno Media.2(075. ISBN 978-606-521-250-3 797. . .276 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1384 .323. Tehnica şi metodica predării înotului / Narcis Florian Neagu. Curs practico-metodic pentru predarea jocului de baschet în învăţământul superior de neprofil / Adriana Stoicoviciu..T. GEORGE. NARCIS FLORIAN.A.5 CIP 2009-4192 1387 . CIP 2009-3842 1393 .8) 37. 2009 Bibliogr. MARIAN COSTIN. . Particularităţi metodice în consolidarea deprinderilor motrice în dezvoltarea calităţilor motrice la preşcolari / Iozefina Tiţă. a 3-a.41 CIP 2009-5631 1391 . Handbal / Mihail Szabo. ISBN 978-606-530-273-0 796. .322 CIP 2009-4832 1386 .4 796(430) Pilates.Bucureşti : Matrix Rom. Jocuri de mişcare / Septimiu Florian Todea. Braşov : Omnia Uni S.J.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.Craiova : Universitaria. ISBN 978-973-755-474-1 796.2 CIP 2009-4784 1388 .. . ISBN 978-606-510-426-6 796/799 CIP 2009-5413 1390 . Spaţiul mistic / Vasile Ştef.

. STELA.Ed.278 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 279 1394 . a 3-a. ISBN 978-606-8042-07-7 796. 2009 Bibliogr. Elena Bogdan. 2009 Bibliogr. rev.2=112.M.CRACEA.Craiova : Sitech. 2009 Bibliogr. român-latin / Cracea Elena. 2009 ISBN 978-606-511-099-1 81'374. 2009 ISBN 978-973-135-435-4 81'374.I. a 3-a. .1=124 CIP 2009-4242 1402 .Ed. FILOLOGIE.VASILE. ISBN 978-606-530-237-2 81 CIP 2009-4751 .. . Introducere în semiotică / Camelia Mihaela Cmeciu.8=131.8=135.CMECIU.BEJAN. italianromân / Gheorghe Bejan.1 CIP 2009-4740 1397 . .5(498-21) CIP 2009-3653 1399 . . 2009 Index ISBN 978-606-511-097-7 81'374.2 CIP 2009-4240 1398 .1 CIP 2009-4756 1401 .1=135. a 2-a. LITERATURĂ 81 Lingvistică 1396 . GHEORGHE. ALEXANDRA-CATRINA. CAMELIA.8=135.BOBOC. ISBN 978-973-749-563-1 81'374. 2009 ISBN 978-606-511-104-2 81'374.Constanţa : Steaua Nordului. Bucureşti : Editura G. ELENA. 2009 Bibliogr.Constanţa : Steaua Nordului.CIORNEI. .2=135. Alexandra Tătaru.1=163. . .Turismul urban / Tamara Simon.Iaşi : Casa Editorială Demiurg. Dicţionar germanromân / Alexandra-Catrina Ciornei.1 81'374.1=131.: Sanda-Maria Ardeleanu.Ed. ISBN 978-973-8934-81-8 81'22 CIP 2009-5065 1395 . Dicţionar englez-român / Ecaterina Comişel (coord.Bacău : EduSoft. .1 81'374. .1 CIP 2009-4598 8 LINGVISTICĂ. .Târgovişte : Transversal. 2009 Bibliogr. Antonomy as a sense relation among words / Stela Floricel.). ECATERINA.8=135.8=111=135. Mediul ambient olimpic / Bogdan Vasile.Constanţa : Steaua Nordului.COMIŞEL. ISBN 978-973-1776-11-8 796 CIP 2009-5443 1400 . Dicţionar român-italian. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Universitară.8=124=135. Dicţionar latin-român. Ghid de conversaţie român-bulgar / Paraschiva Boboc.FLORICEL. Mihaela Popescu.Bucureşti : Corint. Alina Scurtu. Melinda Cândea. Franco Albertini. . PARASCHIVA. Indice ISBN 978-973-152-130-5 81 CIP 2009-4719 1403 .Discours et images / coord. BOGDAN.

.8=135. . ISBN 978-606-8008-16-5 81 CIP 2009-3665 1405 . Alina Ganea. Index ISBN 978-973-1882-05-5 81'25 CIP 2009-5066 1408 . Dicţionar român-spaniol. 2009 Bibliogr. a 2-a. .Bacău : EduSoft.Ed. ISBN 978-973-690-869-9 81'25 CIP 2009-4468 CIP 281 1409 . .8=135.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.1=134. AMALIA.Ed. 2009 ISBN 978-973-1756-02-8 81'374. Index ISBN 978-973-1882-14-7 81'25 CIP 2009-5067 1407 . a 2-a. Ghid de conversaţie român-turc / Hasan Neriman.3=135. EMILIA. 2009 Bibliogr.IORDACHE. IOAN LUCIAN.2=134.Bucureşti : Macedoneanul. HASAN. 2009 ISBN 978-606-511-105-9 81'374.77 CIP 2009-3913 .Galaţi : Galaţi University Press. DANIELA.8=111=135.POPA. . RAMONA. Dicţionar român-englez. Source of error in translation / Amalia Mărăşescu.2=135. Ipostaze discursive / Daniela Rovenţa-Frumuşani. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4877 1410 .280 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1404 . 2009 Bibliogr.Constanţa : Steaua Nordului. 2009 Bibliogr.1=111 81'374.POPA. . .NECULAI.NECULAI. Index. ISBN 978-973-737-642-8 81'37:316.161 CIP 2009-4241 1411 . Transfer socio-culturel par la traduction / Ramona Iordache. .Constanţa : Steaua Nordului. Evidential strategies in argumentative discours / Anca Gâţă.1=512.Mic dicţionar cu cuvinte uzuale macedonene. IOAN LUCIAN.NERIMAN. 2009 ISBN 978-606-511-098-4 81'374.GATA. Translation theories of the twentieth century : (1900-1990) / Ioan Lucian Popa. . .Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. englez-român / Emilia Neculai. Gabriela Scripnic. ANCA.MĂRĂŞESCU.2 81'374. EMILIA. spaniolromân / Emilia Neculai.1 CIP 2009-4157 1413 . .Călăraşi : Agora.ROVENŢA-FRUMUŞANI. . ISBN 978-973-8295-83-4 81'25:316 CIP 2009-5274 1406 .8=163. a 3-a. 2009 Bibliogr. An introduction to translation studies / Ioan Lucian Popa.1 CIP 2009-3774 1412 .Bacău : EduSoft. 2009 ISBN 978-606-511-092-2 81'374.2=135.Constanţa : Steaua Nordului.Ed. .

. Comparision = Comparaţia / Bojan-Popescu Simona. . .BOJAN-POPESCU.Constanţa : Steaua Nordului.133. . 2009 ISBN 978-606-511-096-0 811.5:811. a 3-a.134.Iaşi : Polirom.111 CIP 2009-5054 CIP 283 1419 . Learn English and have fun / Alina Elena Borţun.111 CIP 2009-4716 .4)(076) CIP 2009-4366 1417 .CAZACU.2 CIP 2009-4244 1421 .111'367.2'36'373(075. FLORENA LAVINIA. Mariana Crăciun.Ed.Bacău : EduSoft. .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.CHINTESCU. CRISTINA.CEREANU. . Let's Learn English ! / Florena Lavinia Chirila. rev.Ed.BALAŞ. 2009 ISBN 978-973-8934-98-6 087. a 4-a. ORLANDO. Franceza rapidă / Ana-Maria Cazacu. .Oradea : Editura Didactica Militans . ISBN 978-973-142-219-0 811. argument de Rudolf Windisch.BORŢUN.112.Craiova : Sitech. 2009 Bibliogr.2(075. The English adverb / Cristina Arsene-Onu.624 CIP 2009-4465 1415 . ANA-MARIA. rev.282 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 811 Limbi individuale 1414 . Writing essays for the baccalaureate examination-oral and written tests / Maria Cristina Chintescu.Ed.111(075. a 5-a. . ISBN 978-606-92000-4-9 811. .ARSENE-ONU.Constanţa : Steaua Nordului. rev.CAZACU. 2009 Index Bibliogr.Iaşi : Polirom. . . 2009 Bibliogr. MARINELA. . 2009 ISBN 978-606-511-094-6 811. Limba germană : simplu şi eficient / Orlando Balaş . Limba germană : exerciţii de gramatică şi vocabular / Orlando Balaş.CHIRILA. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4243 1420 .112.4) CIP 2009-4368 1416 . 2009 ISBN 978-973-1825-49-6 811.111 CIP 2009-5609 1418 . MARIA-CRISTINA. Cristina Balaş.Ed. . Caracal : Hoffman. ISBN 978-606-530-263-1 811.133. a 3-a. Index ISBN 978-973-690-871-2 811. Quelques notions de grammaire / Marinela Cereanu. Spaniola rapidă / Ana Maria Cazacu.BALAŞ.Casa Corpului Didactic Oradea.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. SIMONA. ALINA ELENA. 2009 ISBN 978-973-46-1398-4 811.1 CIP 2009-5408 1422 . 2009 ISBN 978-973-46-1399-1 811.35)(076) CIP 2009-5293 1423 . ORLANDO. ANA-MARIA.

.1 CIP 2009-4757 1430 .284 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 285 1424 . RUCSANDRA.DUŢU. 2009 Bibliogr. Writing essays with tears and laughter / Delia Drăgănescu. . expresii / Geo M.E. .2 CIP 2009-4245 1432 . . Învaţă germana pas cu pas : verbele tari şi neregulate.Giurgiu : Cronos.133. ISBN 978-606-8021-19-5 811.DOBRE.111 CIP 2009-4777 1429 .Engleza pentru cei mici / trad. The French element in English / Gabriela Sonia Dobre.FREIMAN.8)(076) CIP 2009-5314 1433 .111'367.CÎTU. Constanţa : Steaua Nordului.4) CIP 2009-2335 1428 .2=112. Freiman. 2009 ISBN 978-973-748-436-9 811. Germana rapidă / Corina Dragomir. Rucsandra Duţu.133.1 811. Carmen Mălăeţ. exerciţii. tehnica exprimării. GABRIELA SONIA. Bucureşti : Editura Universitară. Micaela Slăvescu. FLORENTINA. Le document authentique en classe de F. ISBN 978-973-88969-0-1 811.5:811.133. Cristiana Coşoveanu.DRĂGĂNESCU.2=135.Craiova : Sitech. STELIANA.111 CIP 2009-5068 1425 .Bucureşti : Editura NICULESCU.111(075. The non-finite forms of the verb / Cîtu Florentina. . / Steliana Clejanu.111 CIP 2009-3623 1434 .Bucureşti : Lehrmittelhaus.Bucureşti : Gramar.2 CIP 2009-4062 .112. Anne Marie Lihaciu. univ.COSĂCEANU. DELIA. Limba engleză fără profesor / Dan Duţescu. ANCA. 2009 ISBN 978-973-88913-0-2 811. 2009 ISBN 978-973-591-649-7 811.112. DAN. . Gramatica limbii franceze / Anca Cosăceanu. Bucureşti : Editura NICULESCU. diateze active. 2009 Index ISBN 978-973-748-434-5 087.624 CIP 2009-4766 1431 . 2009 Bibliogr. ALEXANDRA-CATRINA. Cahier de séminaire : á l'usage des étudiants / asist.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.: Anca Natalia Florea. . ISBN 978-973-749-564-8 81'374.1 CIP 2009-3564 1427 .CIORNEI. 2009 ISBN 978-973-7805-34-8 811.L. .133.1(075.1'36(075. Teste şi analize gramaticale : curs practic de limba germană / Alexandra-Catrina Ciornei. conjugare. GEO M. CORINA. 2009 Bibliogr.DRAGOMIR. 2009 Bibliogr.DUŢESCU.Craiova : Aius PrintEd.4) CIP 2009-2262 1426 . 2009 ISBN 978-606-511-095-3 811. 2009 Bibliogr.CLEJANU. verbe compuse. ISBN 978-973-142-212-1 811. ISBN 978-606-530-238-9 811.Bucureşti : Little Star.

1'373.IPATE. ISBN 978-973-1904-82-5 811. de Sorina Dănăilă.111 CIP 2009-3655 . Culegere de exerciţii de limba engleză : pentru anii I-III de studiu / Aura Valentina Ipate. 2009 ISBN 978-973-7680-60-0 811.Bucureşti : Editura Coresi.133.IPATE.Iaşi : Polirom.1 CIP 2009-5362 1437 . coord.111:811. Cours de français pour les agents de police C4 / Andreea Goran.111 CIP 2009-4151 1439 .112.133. a 5-a. SORINA.GRELLET. . MARIANA-CRISTINA. Ich kann Deutsch Sprechen : Deutsch in 20 Lektionen . ISBN 978-973-113-323-2 811. Anne Marie Lihaciu. 2009 ISBN 978-973-46-1348-9 811. 2009 ISBN 978-973-47-0619-8 811.135.MARINESCU. . 2009 ISBN 978-973-8046-30-6 811.112. .111 821.Bucureşti : Editura Coresi. Cristian Belei.1'373. .135. Gabriela Liliana Pasache. .HINOVEANU. Teste grilă : limba engleză / Mariana-Cristina Mandu.Piteşti : Paralela 45. Ana Stan.MANDU. AURA VALENTINA. 2009 ISBN 978-973-46-1124-9 811. .1(075. rev. ANDREEA. 2009 ISBN 978-606-530-244-0 811.5:811.GORAN. 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr. FRANÇOOISE. .23 811. .Costeşti : Ars Libri.Ed. Utilizarea abrevierilor de origine engleză în stilul ştiinţic al limbii române / Hinoveanu Călina Andrada. Corina Gheorghiţă.133. .23 CIP 2009-4140 CIP 287 1441 . Index ISBN 978-973-137-136-8 811. Eduard Bucescu.Bucureşti : Editura NICULESCU. .Craiova : Sitech.: Anca Natalia Florea. Eduard Bucescu. de Gabriel Cheşcu. . The guide : limba engleză pentru examene şi concursuri / François Grellet . 2009 Bibliogr.286 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1435 .111(075. .Ghid pentru bacalaureat bilingv francofon / vol. Index ISBN 978-973-137-135-1 811.2 CIP 2009-3624 1436 .Ed..2 CIP 2009-4150 1444 .1 CIP 2009-4557 1438 . I can speak English : English in 20 lessons . CĂLINA ANDRADA. Culegere de exerciţii de limba franceză : pentru anii I-III de studiu / Aura Valentina Ipate. MARIA-MAGDALENA. a 3-a.Slatina : Didactic Pres.111(079) CIP 2009-4717 1445 .133. Alexandru Ştefan. 2009 Bibliogr.Germana pentru cei mici / trad.33)(076) CIP 2009-3815 1443 . Comunicative activities / Sorina Marinescu. AURA VALENTINA. rev.3) CIP 2009-3816 1442 ..Bucureşti : Agora. . STELUŢA.1 CIP 2009-4778 1440 . 2009 Index ISBN 978-973-748-435-2 087. Nume de persoane în română şi franceză : studiu comparat / Maria-Magdalena Ilina.ISTRĂTESCU. În 20 de lecţii fără profesor / Steluţa Istrătescu.ILINA.Ploieşti : LVS Crepuscul.Iaşi : Polirom. Mădălina Grigore. trad.

NIŢĂ.MOSKOVICZ. Engleza rapidă / Emilia Neculai. . .Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. EMILIA. Mihai Ştefănescu.Târgovişte : Bibliotheca. ISBN 978-973-663-714-8 811. The English nonfinite verbal forms : a morphosyntactical approach / Alina Miu.NECULAI.584 CIP 2009-4925 1450 . univ. ALINA. a 2-a.111 CIP 2009-5360 1455 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.111'367.Slatina : Didactic Pres. EMILIA.111'367. .1 CIP 2009-4209 1456 . Franceză : curs practic / Marcel Saraş. 2009 ISBN 978-973-20-1178-2 811.MIHĂESCU. 2009 ISBN 978-606-511-093-9 811.SARAŞ.SĂLCEANU.133. .111'366.Craiova : Sitech.625. 2009 Bibliogr. Clonţea.111 CIP 2009-3684 1448 . . ISBN 978-606-530-278-5 811. .Constanţa : Steaua Nordului. NICOLETA AURORA. ANGELA SIMONA. .SĂLCEANU. 2009 Bibliogr. Şi din imagini învăţăm limba engleză / Simona Rodica Mihăescu.Casa Corpului Didactic Oradea. SIMONA RODICA. The English infinitive / Angela Simona Sălceanu. ISBN 978-973-712-458-6 811. Alina Predescu.111 CIP 2009-5624 .PREDESCU. Temporal correlation with present perfect in media contexts / Nicoleta Aurora Popescu. Circle and learn English : ghid auxiliar / Angela Simona Sălceanu. 2009 Bibliogr. ALINA. ISBN 978-973-1825-50-2 811. .Ed. Means of expressing futurity in English language / Ramona Moskovicz. ANGELA SIMONA. 2009 ISBN 978-606-511-109-7 811. .MARINESCU. ISBN 978-973-113-324-9 811.NECULAI.111'36 CIP 2009-4467 1453 . English in the new / asist. Engleza în imagini pentru cei mici / Emilia Neculai.5 CIP 2009-4869 1451 . .Craiova : Sitech. P. SORINA. .Constanţa : Steaua Nordului.Bucureşti : Teora. CLEMENTINA.111 CIP 2009-4246 CIP 289 1452 . RAMONA MARINELA. ISBN 978-606-530-281-5 811.Craiova : Alma. .MIU.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.111 CIP 2009-3656 1447 .288 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1446 . . Testing techniques / Sorina Marinescu. a 2a. 2009 Bibliogr.111:087.Ed.625 CIP 2009-5125 1454 .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". . rev.POPESCU. Index ISBN 978-973-690-868-2 811. 2009 Bibliogr.111 CIP 2009-5623 1457 .Oradea : Editura Didactica Militans . 2009 ISBN 978-973-1792-65-1 087. MARCEL. Index ISBN 978-973-690-878-1 811.5 CIP 2009-4464 1449 . Translation practice for advanced students / Clementina Niţă. 2009 Bibliogr.5:811.

UNGUREANU. 2009 ISBN 978-973-1975-16-0 811.111(73) CIP 2009-5627 1464 . . Test your English knowledge : ghid auxiliar / Angela Simona Sălceanu. 112 subjects to a successfull English Bac exam / Silaghi Crina Delia. ANGELA SIMONA.VASILE. .Craiova : Universitaria.ŢARAN. CORINA.SĂLCEANU. .Craiova : Sitech. Implications of the category of aspect in using English / Corina Vasile.SPARK.133. .SĂLCEANU. CORINA.111'366. .35) CIP 2009-5044 1462 . Analyse linguistique du slogan publicitaire / Ungureanu Violeta Diana. 2009 ISBN 978-973-88835-1-2 811.SĂLCEANU. Business English : communication and commercial correspondence / Anca Tănasie.collocations : ghid auxliar / Angela Simona Sălceanu. Basic English for healthcare professionals = Engleza de bază pentru personal medical / Rhea Spark.1 659.Piatra-Neamţ : Alfa. The category of aspect in English / Corina Vasile. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. .SILAGHI.111(075.Timişoara : Mirton. ISBN 978-606-530-280-8 811. ANCA. 2009 Bibliogr. English vocabulary and practice : a text based approach / Adelina Vasile. . ISBN 978-973-52-0577-5 811. Craiova : Sitech.Craiova : Sitech.Craiova : Universitaria. VIOLETA DIANA.111 CIP 2009-4892 1468 . ISBN 978-606-510-415-0 811.TĂNASIE. 2009 Bibliogr.111:339. ANGELA SIMONA.290 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 291 1458 .Craiova : Sitech. English tenses : theory and practice / Corina Vasile.1 CIP 2009-4501 1466 .1 CIP 2009-5584 1460 .111 CIP 2009-5202 1467 . .111 CIP 2009-4888 . 2009 Bibliogr.VASILE. ISBN 978-606-510-422-8 811.Oradea : Primus. ISBN 978-606-530-282-2 811. ISBN 978-973-129-378-3 811. ADELINA.VASILE.111 CIP 2009-5633 1461 .Bucureşti : Pro Universitaria.VASILE. Aspecte semantice. 2009 ISBN 978-606-530-247-1 811.111:61 CIP 2009-3606 1463 . 2009 ISBN 978-606-530-251-8 811.58 CIP 2009-4872 1469 . 2009 Bibliogr.111 CIP 2009-5628 1465 . ANGELA SIMONA. . MAŢA.16 CIP 2009-4995 1459 . CRINA DELIA. The language of black America : lucrare ştinţifică / Angela Simona Sălceanu. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-279-2 811.Craiova : Sitech. .Cluj-Napoca : Quantum. RHEA. CORINA. Problems in translating idiomaticity in English . pragmatice şi culturale ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă / Maţa Ţaran. 2009 ISBN 978-973-8458-99-4 811. .

33) 821.BOJAN-POPESCU.1 Limba română 1471 . 2009 Bibliogr.1.625=135. Complementele circumstanţiale de cauză şi de scop şi subordonatele corespunzătoare acestora / Bojan-Popescu Simona.Buzău : Omega. PAUL.Ed.1. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-137-031-6 371.1(075.Ed.135.1) 821.135. . Conjugarea verbelor româneşti : dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe clase de conjugare / Ana-Maria Barbu.33)(079.135. MARIN. Întâlnire cu Almăjana / FlorinaMaria Băcilă. .135. .BOGDAN. .42 CIP 2009-3904 .1) CIP 2009-4538 811. .Bucureşti : Editura Coresi. Gramatica practică pentru ciclul primar / Mădălina Bogdan Tomescu. ISBN 978-973-142-220-6 811.Ed a 6-a. a 5-a.2:811.2:811.1(075.1) 821.135.1. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a / Cristina Bida.09(075. 2009 Bibliogr. CRISTINA.1'373. ISBN 978-973-592-222-1 811.462 CIP 2009-3805 1478 . . .ANDRONE.33)(079.Iaşi : Lumen. MĂDĂLINA. rev.1(075.135.6 CIP 2009-4644 CIP 293 1475 .3 372.BUCĂ.BIDA.WAINBERG.135.09(075.BIDA. ISBN 978-973-166-130-8 811. 2009 Bibliogr.09(075.1'36:373. .BARBU.124'276.Ortografia practică pentru ciclul primar / Mădălina Bogdan Tomescu. FLORINA-MARIA. 2009 ISBN 978-606-8061-12-2 811. Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VIII-a : semestrul 2 / Paul Androne. ANA MARIA.3:811. MĂDĂLLINA.Bucureşti : Editura Coresi.671:811.Bucureşti : Editura Coresi.1'367.1) CIP 2009-4537 1476 .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.462 CIP 2009-3811 1477 .3 372.1'35:373.135. rev.135. .333 CIP 2009-5608 1479 .292 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1470 . Maria Monalisa Pleşea.Iaşi : Lumen. ISBN 978-973-1890-23-4 811. ISBN 978-973-137-148-1 371.33)(079.135. Greaca veche : morfologie / Petronela Wainberg. Bucureşti : Meteor Press.Timişoara : Excelsior Art. PETRONELA. a 8-a.3'367. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a / Cristina Bida.135.1 CIP 2009-3814 1473 .33) CIP 2009-3593 1472 . 2009 ISBN 978-973-728-377-1 81'374.Alba-Iulia : Aeternitas.135. 2009 Bibliogr. Dicţionar de paronime / Marin Bucă. CRISTINA.1 CIP 2009-3605 1474 . . .1'366. ISBN 978-973-166-129-2 811. 2009 ISBN 978-973-137-134-4 81'374.BĂCILĂ.BOGDAN.135. 2009 Bibliogr. SIMONA.33)(079.

Creativitatea ca joc al inteligenţei / coord.1 CIP 2009-3734 CIP 295 1485 .54 CIP 2009-5370 .FLORICEL. ISBN 978-973-1927-05-3 811.Bacău : Amphion. Texte şi teste : Limba şi literatura română : aplicaţii / Gabriela Chiran. Ana Lapoviţă.ISBN 978-973-1919-11-9 811. 2009 Bibliogr. Morfosintaxa verbului în limba română actuală / Stela Floricel. . . Structura cazurilor în româna contemporană / Elena Alina Grecu.09 CIP 2009-4025 1481 . ŞTEFAN. 2009vol.135.Iaşi : Universitas XXI.135. 2009 Bibliogr. a 2-a.Ed.135.Craiova : Sitech.8) CIP 2009-5331 1482 .: Silvia Dăscălescu.135. 2009 ISBN 978-973-138-039-1 811. .1'366.35) 821.135. . Limba română contemporană / Dumitru Draica.1(075. ISBN 978-606-530-236-5 811.FIERĂSCU. 2009 ISBN 978-606-538-000-4 811.625 CIP 2009-4750 1488 .DUMITRU.Cortes : corpus de texte pentru seminarul de Limba română contemporană (pragmatica) / coord. Limba română : sintaxa propoziţiei / Ştefan Dincescu.35)(079. STELA.135.Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. DANIELA.1(075.09(075.: Răzvan Săftoiu.135. AURELIA. 2009 Bibliogr.1 821.DRAICA.1 CIP 2009-3532 1486 . .135. . 2009 Bibliogr. GABRIELA.1.135. .135. Gramatica limbii române : clasa a IIIa / Aurelia Fierăscu. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-47-0627-3 811.135. Ed.294 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1480 .Piteşti : Paralela 45.Petroşani : Focus. ISBN 978-606-515-027-0 811. rev. DUMITRU.135. . Limba şi literatura română : teste pentru clasele IX-XII / Gheorghe Daniela. ISBN 978-973-719-292-9 811.1.135. ISBN 978-973-677-139-2 811.1) 821. . ASRS_RL : sistem de recunoaştere a vorbirii pentru limba română / Dumitru Corneliu-Octavian.2009.GRECU. ELENA ALINA. Bucureşti : Politehnica Press. CORNELIU OCTAVIAN.DINCESCU.CHIRAN.1) CIP 2009-5483 1483 .33) CIP 2007-5382 1487 .1'367 CIP 2009-4105 1484 .Botoşani : Silva-Vic. . . .1'367.09(075.Bucureşti : Editura Ana 2000. ISBN 978-973-1919-10-2 Vol.35)(079. a 3-a. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.1(075. ISBN 978-606-8060-06-4 811.1'36(075.Craiova : PrintXpert.GHEORGHE.35) CIP 2009-5398 1489 .1. 1.

1.35) CIP 2009-5471 1498 .Costeşti : Ars Libri. Limba şi literatura română : teza cu subiect unic : clasa a VIII-a / Hiriş Anamaria. .1(075.1(079.135. Ortografia în clasele primare : lucrare ştiinţifică / Dumitru Logel.135.33)(079.HINOVEANU. 2009 ISBN 978-973-88587-2-5 811.Limba şi literatura română : genurile literare / Amelia Barbu.279.35)(079.135.HIRIŞ. 2009 ISBN 978-973-754-078-2 811.1) 821.LUNGU.Bucureşti : Ams Publishing.35)(079. 2009 ISBN 978-973-47-0629-7 811.8:373.1.1(075.1(075.623 CIP 2009-4780 1496 .09(075.HARANGUŞ.33)(079.1 821. .1:373.1(075.).1) 371.02. Limba română : 80 de teste pentru admiterea în învăţământul superior / Vasile Lungu. 2009 Bibliogr.1(075..33) CIP 2009-5141 1497 .2009 / Cosmin Borza.Craiova : Sitech. Roxana Din. .Bucureşti : Editura Gabriel 2005.135. . . .35) CIP 2009-3876 1493 . 2009 ISBN 978-973-8944-98-5 811.: Alexandru Muşina.135. Valoarea stilistică a adjectivelor în stilul administrativ al limbii române / Hinoveanu Călina Andrada.1'367.09(075.1) 821. Mihaela Marin. itemii publicaţi de MECI la 22.. Conversiunea sau Schimbarea clasei morfologice / Sanda Maria Inceu.5 CIP 2009-4536 1499 .296 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1490 . Limba şi literatura română : clasa a VII-a : teste de limba şi literatura română pentru teza unică : semestrul al IIlea / Florentina Haranguş.Braşov : Aula.135.INCEU.135. Gabriela Catrina.5 CIP 2009-3990 1491 .Braşov : Pastel..135. ANAMARIA..135. . .1.135.33) 821. 2009 ISBN 978-973-1904-80-1 811. 2009 ISBN 978-973-704-098-5 811.135. Cristina Erdei. . Isabella Ioniţă.135. 2009 ISBN 978-973-1852-59-1 811. FLORENTINA.Învăţăturile unor dascăli către urmaşii lor / Victoria Vârtopeanu (coord. VASILE.35) 821. 2009 ISBN 978-973-30-2489-7 811.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.. . .Limba şi literatura română : Bacalaureat 2009 : modele de rezolvare.1'367. 2009 ISBN 978-606-92074-0-6 371.09(075. Ana-Maria Floroiu. .3:811.135. DUMITRU.LOGEL.135.623(075.Piteşti : Paralela 45. CĂLINA ANDRADA.1. ISBN 978-606-530-244-7 811. SANDA MARIA.1'35 CIP 2009-4532 1494 .1) CIP 2009-5243 CIP 297 1495 .Oradea : Imprimeria de Vest.Limba şi literatura română : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 / coord.135.Baia-Mare : Eurotip.09 CIP 2009-5686 1492 ..1) CIP 2009-5078 .

Bucureşti : Editura Universitară. Buzău : Omega. Cleopatra Mihăilescu.135. 2009 ISBN 978-973-679-628-9 811.1(075. . .09(075.1(075.Craiova : Sitech.135.09(075.1'34 CIP 2009-5122 .1 821.NICA.. TUDORA.135.33) CIP 2009-3598 1509 .09(075. ADA. .MOCANU.135. Ianula Galan. .Ne pregătim pentru teză! : caiet de exerciţii aplicative pentru clasa a VI-a / coord.135. 2009 Bibliogr. Anca Sârghie.1'367. . 2009 ISBN 978-606-8061-13-9 811.33) 821. Substantivul : exerciţii aplicative / Elena Dorina Nica. .Slatina : Didactic Pres. . Culegere de exerciţii : limba română. MARIA-MONALISA. matematică : clasa a II-a / Georgeta Pîrvu.135.33) CIP 2009-5688 1501 .33) CIP 2009-5387 1506 . Limba şi literatura română : teste pentru evaluarea curentă : clasa a VII-a / Vasile Mocanu. GEORGETA.135.1(075. ISBN 978-973-113-332-4 811. 2009 ISBN 978-973-88586-8-8 811.33) 821. reflexivă.Teza cu subiect unic : recapitulare prin modele : Limba şi literatura română : clasa a VII-a . Fonetica şi vocabularul limbii române cu o culegere de exerciţii / Florentina Toma. . imaginativă / Ada Stuparu.33) 51(075.PÎRVU. Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VII-a : semestrul 2 / Maria Monalisa Pleşea.622 CIP 2009-3705 1504 .1(075.135.135. 2009 Bibliogr.1. Mihaela Guţan.Constanţa : Crizon. Manuela Grecea. .1.135. Paul Androne.1.: Gica Dumitru . 2009 Bibliogr.1(075. Elemente de comunicare şi argumentare pentru liceu / Gina Marian. FLORENTINA.33) CIP 2009-5503 1507 . VASILE.298 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 299 1500 .135. ISBN 978-973-1909-40-0 811. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Aramis Print.PIŢILĂ.135.TOMA. Limba română : culegere pentru clasa I / Tudora Piţilă.Bucureşti : Editura Gabriel 2005.MARIAN.Timişoara : Artpress. ISBN 978-973-113-335-5 811.1. ISBN 978-973-749-570-9 811.35) 821. GINA.. ISBN 978-606-530-216-7 811. 2009 Bibliogr. ELENA DORINA..33) CIP 2009-4758 1503 .1(075.Slatina : Didactic Pres. Limba şi literatura română : scrierea argumentativă. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-230-3 811.1 CIP 2009-3568 1508 .STUPARU. Selma Bolat.33) 821.135.135.. .09(075.35) CIP 2009-5316 1505 .33) CIP 2009-3592 1502 .Craiova : Sitech.135.semestrul II : 2008-2009 / Mihaela Airinei.PLEŞEA. 2009 ISBN 978-973-108-187-8 811.1(075. Anamaria Grigoriu.

33) CIP 2009-3693 1518 .1 CIP 2009-3809 1519 .135.1(075.Lecturile copilăriei : clasa IV : antologie şcolară / Lucica Buzenchi.TOMA. AURA. 2009 ISBN 978-606-519-174-7 82-93-32=135.: Sînziana Popescu. .33) CIP 2009-4511 1513 . ISBN 978-606-530-232-7 811.0=135.33) CIP 2009-4510 1514 .Oradea : Editura Didactica Militans .: Julia Kretsch. 2009 Bibliogr. Metaforă şi corporalitate în discursul media / Aura Bărîcă.33) 82-822=135. a 5-a.1-822(075.Ed. JeanneMarie LePrince de Beaumont. .: Alexandra Ghiţă .135. Dicţionar de termeni literari : pentru elevi / Aura Brais.33) 82-822=135.Balonul lui Mickey / red. 2009 ISBN 978-973-137-001-9 81'374. Craiova : Sitech.135. .: Alexandra Ghiţă . a 3-a.Piteşti : Paralela 45.: Julia Kretsch. fraţii.Întâlnire cu piraţii. American Novels / Alina Simuţ.1(075. Marie-Catherine Le Jumel de Barneville .Constanţa : Editura Eduard. AURA. 2009 ISBN 978-973-88826-3-8 82-93-34=135. 2009 ISBN 978-973-47-0644-0 82 CIP 2009-5400 CIP 301 1516 . . . Bucureşti : Egmont România. Social Boundaries in Early 20th c. . . 2009 ISBN 978-973-157-497-4 82-93-32=135.300 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1510 . 2009 ISBN 978-973-1995-42-7 821.: Walter Crane .1 087.: Julia Kretsch. rev. Constanţa : Editura Eduard.SIMUŢ.5 CIP 2009-4895 1517 .Casa Corpului Didactic Oradea. .Bucureşti : Erc Press.Lecturile copilăriei : clasa I : antologie şcolară / Lucica Buzenchi. a 3-a. 2009 ISBN 978-973-1995-43-4 821.1 087. FLORENTINA. Basme alese / Jakob şi Wilhelm Grimm.GRIMM.2:82.Highschool musical / trad. 2009 ISBN 978-606-516-173-0 82-93-32=135. Noţiuni de predare a limbii române cu privire specială la forma limbii şi a poporului român / Florentina Toma.Bucureşti : Mediamorphosis.1-822(075.5 CIP 2009-4911 1515 .5 CIP 2009-4914 1521 .1-822(075.Ed. red.BĂRÎCĂ. . Michiela Poenaru. ALINA.Constanţa : Editura Eduard.1(075. 2009 ISBN 978-973-1995-38-0 821.Lecturile copilăriei : clasa VII / Lucica Buzenchi.BRAIS.09-31"19" CIP 2009-3736 . .1 CIP 2009-5123 82 Literatură 1511 . . 2009 Bibliogr. rev.Ed. red.Primul an / trad.1 CIP 2009-4957 1520 . il.Bucureşti : Egmont România. a 3-a. trad.1 087.Ed. Bucureşti : Egmont România.1 CIP 2009-4910 1512 .135.33) 82-822=135. 2009 ISBN 978-606-519-164-8 82-93-32=135.Bucureşti : Editura Coresi. ISBN 978-973-1825-44-1 82. .

ANTONIE.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.33)(079. Bucureşti : Egmont România.511. Mihaela Ema Lazăr. CIP 2009-4921 . îngrij. pref.E. 929 Hemingway.09 Critică şi istorie literară 1524 .141(498).E. 2009 ISBN 978-973-1928-28-9 821.1. .BARBU. Fairy tales day dreaming in class / Tatulea Raluca. 929 Hemingway. 2009 ISBN 978-973-133-485-1 821. LIVIU. CIP 2009-3702 1530 . ISBN 978-606-530-227-3 82-93-34=135.135.Miercurea-Ciuc : PallasAkadémia.1. DANIELA.09 Benedek. ISBN 978-606-530-214-3 821.1 CIP 2009-4912 1523 .1.BENEDEK ELEK. CIP 2009-5523 1526 .135.Craiova : Sitech. 2009 Bibliogr. 929 Benedek.Artur Silvestri . DENISA.1. ISBN 978-606-530-210-5 821. Verisimitude and architectonics in Hemingway's short stories / Livia Nicoleta Barbu.M.Supercopoii şi cazul culorilor misterioase / red. . Mihai Eminescu : (Poetul nepereche în programele şi în manualele şcolare) / Andronie Bejat Daniela. Les discours theatral d'Eugene Ionesco : l'enonciation entraveé / Raluca Bălăiţă . CIP 2009-3463 1531 . 929 Eminescu.09-2 Ionescu.Craiova : Aius PrintEd.09 Eminescu.111(73). . Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte pentru clasa a VIII-a : Limba şi literatura română / Denisa Antonie.BĂLĂIŢĂ.TATULEA.1.Bucureşti : Carpathia Press.1(075. . Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print. 2009 Bibliogr.1) 821.BARBU. 2009 Bibliogr.A.E.: Julia Kretsch.135.133. CONSTANTIN. LIVIU. CIP 2009-3700 1529 .E.ANDRONIE BEJAT. 929 Ionescu.33)(079. 2009 ISBN 978-973-665-255-4 821. Hemingway's heroes / Livia Nicoleta Barbu.09 Hemingway.1 CIP 2009-4390 82. .135.A. şi coord.111(73). 2009 ISBN 978-606-519-165-5 82-93-32=135.E.09 CIP 2009-4176 1525 . CIP 2009-3339 1528 .1) CIP 2009-4146 CIP 303 1527 .Iaşi : Institutul European.135.: Valentina Agrigoroaiei. . .: Mariana Brăescu Silvestri.Craiova : Sitech.ABĂLUŢĂ.: Hegedűs Imre. 929 Silvestri.09 Hemingway.M.09(075. Craiova : Sitech.E.E. pref. 2009 ISBN 978-973-7609-45-8 821.frumuseţea lumii cunoscute / ed. 2009 ISBN 978-606-8021-24-9 811.302 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1522 . 2009 Bibliogr. RALUCA.E. Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember története / Benedek Elek .09 Silvestri. Index ISBN 978-973-611-595-0 821. Regal poetic / Constantin Abăluţă. RALUCA.

.CRĂCIUN. Brăila).(063) CIP 2009-3952 .(063) 929 Eminescu. 2009 Bibliogr.1.: asist.1. ianuarie 2009 / prof.135.: asist.CIUCHINDEL.511.09+82. . ADRIAN.09 Eminescu. rev.1. CIP 2009-5055 1536 . Craiova : Editura Cellina. 2009 ISBN 978-973-1827-38-4 821.M. CIP 2009-5208 1534 . LUMINIŢA.09 Preda. 2009 ISBN 978-973-26-0925-5 821.Bacău : EduSoft. 2009 Bibliogr. CIP 2009-5051 1541 . prof.M.135.CEUNAŞ. Mircea Cărtărescu : erosul androgin / Mariana Crăciun.1. pref.1.:2 CIP 2009-4312 1537 . Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre : culegere de comunicări : Brăila.141(498). .135.09 Cărtărescu.Ed.Craiova : Editura Cellina.09 Eliade. Teste de Limba şi literatura română : pentru admitere în liceu / prof. Luminiţa Diaconu.).CONSTANTINESCU MONTEGAZA. GIGLIOLA.M. dr. 2009 ISBN 978-973-1827-39-1 821. GIGLIOLA.09 Budai-Deleanu. .135.1 CIP 2009-3803 1535 .1) CIP 2009-5209 1540 . Adrian Jicu.BRAIS.DIMENSIUNEA EMINESCIANĂ A FIINŢEI NOASTRE.135. personaje : pentru elevi / Aura Brais.Cluj-Napoca : Kriterion.135. . 2009 ISBN 978-973-1882-01-7 821.09(075.2:821.I. Radu Săvulescu. 2009 Bibliogr.1. Merítés / Borcsa János. ISBN 978-973-8934-99-3 821. . Adrian Jicu.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. univ.1.09 Preda. Comunicări ştiintifice (2009 . Receptarea şi predarea romanelor lui Marin Preda în liceu : soluţii didactice / Gigliola Ceunaş .CEUNAŞ. AURA. I Constantinescu Montegaza Teodora-Dana.BOLDIŞOR.33)(079. CIP 2009-5062 1539 .1.BORCSA JÁNOS.09 CIP 2009-3588 1538 . ISBN 978-606-8021-25-6 821. gr.09=135.09 CIP 2009-4627 1533 . Studii eliadiene : Mircea Eliade între istoria religiilor şi literatură / Adrian Boldişor. . TEODORA-DANA.M. I Constantinescu Montegaza Teodora-Dana.M. . Dicţionar de literatură română şi universală : autori. gr.Craiova : Aius. Ipostaze ale personajului în opera lui Marin Preda / Gigliola Ceunaş .133. La littérature française de la Renaissance : histoire littéraire et choix de textes / Luminiţa Ciuchindel.Brăila : Editura Dunărea. ISBN 978-973-737-646-6 821. Puia Andrei. dr. . a 6-a. opere.304 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 305 1532 . ISBN 978-973-98924-5-2 821.CONSTANTINESCU MONTEGAZA. MARIANA. 2009 Bibliogr. univ. 2009 ISBN 978-973-1882-00-0 821. TEODORA-DANA.135.1.Bucureşti : Editura Coresi.Bacău : EduSoft. Burlescul ţiganiadei / prof. 2009 ISBN 978-973-137-147-4 81'374. Zafiu Doiniţa (coord. pref.M.135.Bacău : EduSoft. .

.135. Fraţii şi surorile lui Nichita Stănescu / Ionel Dunea.1. la Piteşti / coord.135.1(478). a 2-a.Costeşti : Ars Libri. CIP 2009-5215 .H. Teja Papahagi un aromân aşezat cu sfinţenie în cartea satului domnesc / Hiru Ion. 929 Papadat-Bengescu. Fănuş şi eroii lumii lui / Constantin Gherghinoiu. CIP 2009-4122 1549 .GIURGI. CIP 2009-5766 1548 . ISBN 978-973-142-215-2 821. .Grigore Vieru acasă. CIP 2009-647 1551 . Tipologia feminină în opera literară a lui Mircea Eliade / Diţă Felicia Marinela.:396 929 Caragiale.DUNEA. 2009 ISBN 978-606-8065-00-7 821.1.09 Caragiale.B. .135. 2009 ISBN 978-973-7612-29-8 821.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.135.09 CIP 2009-3754 1550 . CIP 2009-3822 1544 . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-133-481-3 82. FELICIA MARINELA. 2009 Bibliogr. 929 Eliade.GHERGHINOIU.Slatina : Didactic Pres. . Personajul feminin în proza lui Ion Luca Caragiale / Draghia Daniela Ioana. RODICA. MARIA VICTORIA. Simona Jişa. Le sentiment de la mort dans l'oeuvre d'Arthur Rimbaud / Mihaela Grigorescu.09 Papadat-Bengescu.FIRESCU.135. ISBN 978-973-113-325-6 821. MIHAELA.H.M. ION.Ed.A.DINU-MARCU.I. Aspecte ale urâtului în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu / Maria Victoria Giurgi. . DANIELA IOANA.1.09 Rimbaud.F. .T.09 Papahagi.DIŢĂ. 2009 Bibliogr. CONSTANTIN.1.1. 2009 ISBN 978-973-740-103-8 821.Craiova : Sitech. L'ideologie pascalienne (Les Pensees) / Rodica Firescu. Identité et mentalité / Yvonne Goga.09 Eliade.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. ISBN 978-973-1904-76-4 821. CIP 2009-4031 1543 . 2009 ISBN 978-973-571-927-2 821.HIRU. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-162-041-1 821. CIP 2009-4173 1552 .09 Jelloun.Brăila : Ex Libris.306 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1542 .L. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-283-9 82.M.135.Ploieşti : Premier. La condition de la femme chez Tahar Ben Jelloun / Daniela-Elena Dinu-Marcu. .Bucureşti : Editura Perpessicius.I.09 Vieru. .135.DRAGHIEA. . .T.133. Piteşti : Pământul.Bucureşti : Amaltea.L.09-32 Neagu. DANIELA-ELENA. .GRIGORESCU. IONEL.Bucureşti : Editura ALL. Baciu Gheorghe.: Jean Dumitraşcu.1.GOGA.1.09 CIP 2009-3600 1546 . CIP 2009-4599 1545 .1(64).133.09 CIP 2009-5620 CIP 307 1547 . 2009 ISBN 978-606-541-000-8 821.G. YVONNE.

ISBN 978-606-8030-18-0 821. 2009 ISBN 978-973-37-1358-6 821.09(047.Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român.09:323. .278. KOPI. CIP 2009-3555 1563 .Literatură universală : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 / coord. EUGEN.Sibiu : Techno Media.5 CIP 2009-3877 1554 . . FLORENTINA.1.KYÇYKU.H.ILIESCU. CIP 2009-5525 1559 .: Kopy Kyçyku. 82. Vincente Ponce.Bucureşti : Tracus Arte.Braşov : Aula. . Alberto Casasin.LOZBĂ.1(=214. .1.H CIP 2009-5297 1558 . ISBN 978-606-530-206-8 821.: Alexandru Muşina.1. 2009 ISBN 978-973-754-079-9.IONESCU. 2009 2 vol. 2. .. ION.1. trad. 929 Botev.D.09 CIP 2009-4346 1561 . Ioana Manuela Cristescu. GABRIELA. Cu puşca şi condeiul : Hristo Botev / Kopy Kyçyku .135.Literatura / ed.LOVINESCU.: Emilio Lopez.135.modalitate de stimulare a capacităţilor creatoare / Iosif Gabriela. . .1. MIHAI.135.53) CIP 2009-5439 . .135. ION.308 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 309 1553 . .: Alexandru George.09 Maiorescu.Timişoara : Eurostampa. 2009 ISBN 978-606-517-003-2 821.M. Lovinescu .IORDACHE.T.MALAMEN.135.Craiova : Sitech. Carp : critic literar şi literat.M. T. IOLANDA.Iaşi : Junimea. CIP 2009-3511 1555 . trad. Reprezentări ale ţiganilor în literatura de ficţiune românească din sec. 929 Eminescu.LUNGUŢESCU. P.. ..135.09(075. Dimitrie Cantemir şi problema ştiinţei române / Mihai Lozbă.09 Botev. Eminescu în galeria de onoare a cărţilor noastre despre Eminescu / Ion Iliescu. 2009 Bibliogr.09 Eminescu. 2009 Bibliogr.135.09 Alexandrescu.09 Cantemir.1. 2009 ISBN 978-973-687-839-8 821.09(047.9:373.35) 371. Am fost pe urmele lui Marx / Ion Ionescu.T.1. 2009 ISBN 978-973-1788-24-1 82. . GEORGE. Maiorescu şi contemporanii lui / E. Deva : Călăuza v. Clasic şi modern în studierea literaturii române în şcoală : Grigore Alexandrescu : lucrare stiinţifico-metodică / Florentina Lunguţescu. pref.ISBN 978-973-577-581-0 821.Gr.Bucureşti : România Liberă. 2009 ISBN 978-973-88817-3-0 821. . ISBN 978-973-577-579-7 Vol.Buzău : Vega Prod '94. 1 : P. 929 Maiorescu. .b. al XIX-lea / Iordache George.: Viola Vancea . Cozerii în lila / Iolanda Malamen şi Şerban Foarţă.09 CIP 2009-3586 1557 .Bucureşti : Librarium Haemus.Gr. .53) CIP 2009-3941 1560 .: Astrid Georgiana Stroe. 2009 ISBN 978-973-1784-41-0 061:821.IOSIF.ISBN 978-973-577-580-3 Vol.1. CIP 2009-4703 1562 . îngrijire ed.163. 929 Alexandrescu. 2009 ISBN 978-973-88875-6-5 821. Cercul de creaţie literară .2.135.58) CIP 2009-3489 1556 .

I.M. 2009 Bibliogr.09 Sadoveanu. 2009 ISBN 978-973-23-2875-8 81'374.1.L.1. 2009 ISBN 978-973-133-497-4 821. DANIELA.1. .MIRON. .M. Mihăilescu.M. .MARUŞCA.Costeşti : Ars Libri.09 Caragiale.135. Violated bodies : a cross-cultural reading of the English . .Oradea : Editura Didactica Militans . ROXANA-ELISABETA. Craii de Curtea-Veche Mateiu Caragiale : lucrare ştiinţifică / Aurelia Mihaela Năstase. 2009 Bibliogr.09 Eminescu. DAN C.NECULAU. GELU.Casa Corpului Didactic Oradea.MUSTĂŢEA.135. ISBN 978-973-1882-06-2 821.1. 929 Cicero. 2009 Bibliogr. CIP 2009-5447 1572 .09 Cicero. ISBN 978-973-749-559-4 821.=135. Retorică şi pragmatică în discursul ciceronian / Florentina Neculau.1 CIP 2009-5358 . A. Dicţionarul subiectiv al personajelor lui Caragiale : A-Z / Gelu Negrea.Bucureşti : Editura Universitară.09 CIP 2009-4012 1569 . CRISTINA. Amantul de Marguerite Duras : interferenţe culturale China-Europa / Camelia Maruşca.1.NĂSTASE. 2009 Bibliogr.09 Ionescu.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. AURELIA MIHAELA. . Receptarea critică a operei lui Mihail Sadoveanu / Claudia Laura Mucete.09 CIP 2009-3878 1566 . FLORENTINA.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.NEGREA.111. CRISTINA.M.E. CIP 2009-5063 1573 . ISBN 978-973-88463-6-4 821.135.A CIP 2009-4469 1571 .M.135. . 2009 Bibliogr.310 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 311 1564 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Humanitas.language fiction by authors of south .T.09 Caragiale.Bacău : EduSoft.09 Duras.-6 929 Eminescu.:008 CIP 2009-3574 1567 . CIP 2009-5191 1570 .E.Piteşti : Editura KML.09 Poe. Ionesco înainte de "La Cantatrice chauve" : opera absurdă românească / Mariano Martin Rodríguez . 929 Poe.T. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-50-2456-7 821. ISBN 978-973-1904-86-3 821. CIP 2009-4414 1565 . ISBN 978-973-1825-48-9 82.Bucureşti : Cartea Românească.Oradea : Editura Didactica Militans .111(73). 929 Sadoveanu.MUCETE. .Asian origin / Roxana-Elisabeta Marinescu. E.E. ISBN 978-973-1825-42-7 821. CAMELIA.M. Index. . Poe's poetry in Romanian : critical translation study / Cristina Miron.M. Despre omul din scrisori : Mihai Eminescu / Dan C. Scriitori şi artişti reprezentativi din secolele XIX şi XX : analiza operelor lor majore / Mustăţea Cristina.133. ISBN 978-973-690-872-9 821. MARIANO.I. trad. . CIP 2009-5017 1568 .M.135.124. .Casa Corpului Didactic Oradea.MIHĂILESCU.MARTÍN RODRÍGUEZ.MARINESCU.8:821.1.A.: Iulia Bobăilă.

ISBN 978-606-530-275-4 821. Ileana Popescu. Les fonctions des objects dans l'ouvres d'Alain Robbe-Grillet / Alina Roşu. 929 Robbe-Grillet.312 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1574 . .. prof.09 CIP 2009-5411 1582 .C.ISBN 978-973-1954-60-8 Vol. CIP 2009-4222 1583 .M. 1. Monica Tilea. 929 Eliade. înainte de Constantin Noica. ed.SĂLCEANU.09 CIP 2009-4762 1581 . ISBN 978-973-737-641-1 821.Iaşi : Junimea. .RĂDULESCU. ALINA.09 Petrescu..O zi cu Eminescu / coord. 2009 Bibliogr. cuv.A. prof.patriot) / Doru Popovici. Tradiţie şi inovaţie în romanele lui Camil Petrescu / Anca Rădulescu.Restitutio romaniae : Bucovina.Bucureşti : Amurg Sentimental. ECATERINA. 2009 Bibliogr.09 Carter.135. Petrescu.1. Un coup de dés .M.09 Paler.ISBN 978-973-1954-62-2 82.RĂDULESCU. Craiova : Contrafort.135.09 Eliade.1. ANCA.1..C. .135. CIP 2009-5632 . 2. : représentations du hasard dans la littérature / Radu I. . Proza fantastică a lui Mircea Eliade / Rădulescu Daniela. 2009 3 vol.Craiova : Sitech.Craiova : Sitech. ISBN 978-606-510-291-0 821. 2009 Bibliogr.133.Oradea : Editura Didactica Militans . .A.Craiova : Universitaria. Nomadisme et croisements francophones / Valentina Rădulescu.111.ROŞU. Alături de Octavian Paler : (corespondenţe cu distinsul scriitor . 929 Petrescu. ISBN 978-606-530-246-4 821. Pan Halippa.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. Marcel Emil Sas.RĂDULESCU. .09-31 CIP 2009-3561 1576 . .09 Eminescu. 2009 Bibliogr.: prof. CIP 2009-4782 1580 . Meda Vlaicu. ISBN 978-606-530-242-6 821.O.1.135.1. 2009 Bibliogr. Transnistria : o trilogie pentru sfârşirea tragediei / Mihai Eminescu.ISBN 978-973-1954-61-5 Vol.Paralela 45 : Paralela 45.PETRESCU.09 CIP 2009-4018 1577 . CIP 2009-4890 CIP 313 1579 . CIP 2009-4433 1575 . 3. ISBN 978-973-1954-59-2 Vol. Nicolae Iorga. . .POPOVICI. ANGELA SIMONA. Angela Carter's magic realism and fairy tales / Angela Simona Sălceanu. 2009 ISBN 978-973-678-306-7 821. CIP 2009-5343 1578 .A. . RADU I.. .. DANIELA. . 2009 Bibliogr. DORU. VALENTINA.PĂTRAŞCU..Casa Corpului Didactic Oradea.M.1. . . 2009 ISBN 978-973-1825-31-1 821. ISBN 978-973-47-0622-8 821.133. 2009 ISBN 978-973-37-1355-5 82. Realitate istorică şi imaginaţie în romanul englez şi american contemporan / Ecaterina Pătraşcu.09 Robbe-Grillet.111.Craiova : Sitech. . îngrijită de Constantin Barbu . Basarabia.

Eliade.5 CIP 2009-4070 .279. MIHAELA.135.).M. ISBN 978-973-759-763-2 82.35)(079. . ADRIAN. .STĂNESCU. 2009 ISBN 978-973-1954-43-1 821. 2009 Bibliogr.V.135.SĂVOIU. 929 Wharton.G.1.E. Miheţ Marius. 929 Sorescu.1) 371.135. CIP 2009-4541 1592 .V.09 Cristea. CIP 2009-3737 1588 . CIP 2009-4284 1589 .1. . O hermeneutică a romanelor postbelice ale lui G. 2009 Bibliogr.I. Tudor Arghezi : discursul polemic / Minodora Sălcudean . 2009 ISBN 978-973-1862-03-3 821.).135. Angela Smolnicki.SPINEANU.09 CIP 2009-3866 1586 . Caragiale / prof. . MINODORA. 929 Voiculescu. Angela Smolnicki. Sala Dana.1. Magazinul de bric-à-brac literar / Adrian Săvoiu. VALENTINA. 2009 ISBN 978-973-166-132-2 821.09-32 Wharton.Suceava : Editura George Tofan. Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu / Claudia-Ileana Spineanu.L.314 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1584 .SMOLNICKI. .Slatina : Didactic Pres.T. . ISBN 978-973-611-596-7 821.09 Caragiale. CIP 2009-3466 1585 .M. 2009 ISBN 978-606-535-004-5 821.135.T. Călinescu : lucrare ştiinţifică / Mihaela Stănescu.Iaşi : Lumen.09 Sorescu. 2009 Bibliogr.8:373.SMOLNICKI.09 CIP 2009-4471 1594 .09 Călinescu.111.:32 929 Arghezi. . Cistelecan Ioana.Scriitoare / Cozea Liana (coord...E.1. ALINA. ANGELA.1. Cultural studies .Casa Corpului Didactic Oradea.SĂLCUDEAN. CIP 2009-4282 CIP 315 1590 . ISBN 978-973-113-330-0 821. 929 Călinescu. îngrijită de C-tin Barbu.Suceava : Editura George Tofan.Sorescu / Călinescu.09 Arghezi.G.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.terrorist violence : a theoretical and literary approach / Valentina Stîngă.Craiova : Contrafort.135.1. ed. . L.135.Sugestii de rezolvare pentru proba de Literatura română : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Dumitru Mihăilescu (coord. pref. 2009 Bibliogr.V.: Ion Dur.Oradea : Editura Didactica Militans . .111(73).09(075. O întâlnire cu opera lui I.09 Voiculescu. . .STÎNGĂ.Iaşi : Institutul European. CIP 2009-4230 1591 . . 2009 Bibliogr. ANGELA.Bucureşti : Ars Docendi.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Index ISBN 978-973-690-870-5 821. CIP 2009-5023 1593 .1. Valeriu Cristea : profil critic / prof.09:396 CIP 2009-5221 1587 . Noica. ISBN 978-973-1825-45-8 821. A gender analysis of Edith Wharton's novels / Alina Simuţ. CLAUDIA-ILEANA.SIMUŢ. 2009 ISBN 978-973-558-401-6 82. Piteşti : Nomina. 2009 ISBN 978-973-1862-70-5 821.

URSAN. Limba şi literatura română : comunicarea non-literară şi non-ficţională / Lenuţa Tanef. ISBN 978-606-510-350-4 821. . Henri Michaux : déplacements et interventions poïétique / Monica Tilea. MIHAELA-MARIA. Poveştile lui Andersen / Hans Christian Andersen . . Magdalena Kis.5 CIP 2009-4906 .4-93-34=135.ŞTEFĂNESCU.H. ISBN 978-973. .Ed.Galaţi : Fundaţia Culturală Antares.M. ANCA.4-93-34=135. ISBN 978-973-113-331-7 82.1.135.TILEA. .Casa Corpului Didactic Oradea. Portretul scriiturii / Viorel Ştefănescu. . 2009 Bibliogr.ANDERSEN..H.09 Michaux. Valediction : a tragedy forbidding mourning / Anca Teodorescu. HANS CHRISTIAN. Mihaela Istrati.1. ADRIANA-MONICA. Savu Florin. ANAMARIA DORINA.1 CIP 2009-4602 1605 .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". a 3-a. 2009 ISBN 978-606-511-101-1 821. 2009 ISBN 978-973-88587-1-8 821. 2009 Bibliogr. Poezia religioasă în perioada interbelică / Ursan Anamaria Dorina. Andersen . LENUŢA. Universul mito poetic eminescian / Elena Tăban. 2009 ISBN 978-606-511-100-4 821. trad.09 Eminescu.Oradea : Editura Didactica Militans .Craiova : Sitech.316 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1595 . Crăiasa zăpezii / H.TEODORESCU. Roxana Radu. Loredana Ştefan.ANDERSEN.09-141 CIP 2009-3879 317 CIP 1601 . VIOREL. HANS CHRISTIAN. C. a 2-a.Constanţa : Steaua Nordului.1.1 087. 2009 Bibliogr. Ştefan Loredana.135.09-2 CIP 2009-3854 1599 . 929 Michaux. .135.133.TĂBAN. Degeţica / H. Sugestii pentru analiză literară : lucrare ştiinţifică / Adriana-Monica Velcea..M. Ed.ZOTA. .TANEF. Bacău : Red Cart.1 CIP 2009-4601 1604 . Andersen . 2009 ISBN 978-973-1952-02-4 821.11 Literaturi de limbi germanice 1603 .09-4 CIP 2009-4628 1597 . de Florin Savu.VELCEA. HANS CHRISTIAN.ANDERSEN.: Istrati Mihaela.1. 2009 ISBN 978-973-1995-57-1 821. ISBN 978-973-88997-8-0 82.Slatina : Didactic Pres. CIP 2009-4761 1600 . 2009 ISBN 978-973-163-399-2 821.09 CIP 2009-5165 1602 .111. trad. . 929 Eminescu. Constanţa : Steaua Nordului. rev. a 3-a.113.: Mihaela Istrati. CIP 2009-4237 1598 .113.Bucureşti : Editura Gabriel 2005. 2009 Bibliogr. MONICA. . 2009 ISBN 978-606-530-220-4 821. .Ed.4-93-34=135.Constanţa : Editura Eduard. ELENA. .Craiova : Universitaria.135. Motivul dublului în literatura europeană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea / Mihaela-Maria Zota.113.1.1825-47-2 821. .09 CIP 2009-4019 1596 . trad. C.09 CIP 2009-4269 821.

de Roxana Radu. trad. Vrăjitorul din Oz / Lyman Frank Baum .Bucureşti : Alcris-M94.: Micu Aurelian.CARROLL. . ISBN 978-973-1995-51-9 821. Un deces în familie / James Agee .CARROLL. 2009 ISBN 978-973-88826-4-5 821. il.CARROLL.1 CIP 2009-3510 1617 . ed. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. .Bucureşti : Cartex 2000. a 3-a. Alice în Ţara minunilor / Lewis Carroll .111(73)-312. Cecil Murphey .Bucureşti : RAO International Publishing Company.1 CIP 2009-4494 CIP 319 1612 . . . rev.1 CIP 2009-3987 1614 .Bucureşti : Cartex 2000. a 5-a.Castelul Cenuşăresei / red. trad. FRANK.: Mihai Miroiu.: Cecilia Ionescu . .Bucureşti : Egmont România.1 CIP 2009-4956 1608 .Castelul Albei-ca-Zăpada / red.: Cristina Iacob.111-31=135.: Răzvan Năstase.: Nicoleta Neagoe . Mâini înzestrate : povestea vieţii mele / dr.1 CIP 2009-5129 1613 .111-93-34=135. .: Julia Kretsch. de Monica Manolachi. a 3-a. 2009 ISBN 978-973-103-956-5 821.1 CIP 2009-5134 1611 . trad. Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll . .111(73)-93-34=135.CARROLL.Constanţa : Steaua Nordului. şi adapt. LEWIS. Alice : repovestită pentru copiii de grădiniţă / Lewis Carroll . ANNE.Ed.111-93-34=135.111-93-31=135. .111(73)-31=135. .AGEE. BENJAMIN S. . 2009 ISBN 978-973-104-234-3 821. 2009 ISBN 978-973-101-241-4 821.: John Tenniel .111-31=135.Constanţa : Editura Eduard.1 CIP 2009-5374 1616 .: Micu Aurelian. Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll . de Tanţi Antoniu.111-93-34=135. 2009 ISBN 978-973-104-232-9 821. 2009 ISBN 978-606-519-161-7 821. 2009 ISBN 978-973-580-342-1 821. Atracţia / Phillips Banks . 2009 ISBN 978-606-511-110-3 821.: Dan Mihu.1 CIP 2009-5178 1615 .CARSON.1 CIP 2009-3979 1609 . trad.Bucureşti : Mediamorphosis. . 2009 ISBN 978-973-50-2459-8 821. Dincolo de furtună / Anne Brock .: Julia Kretsch. trad.1 CIP 2009-4776 1607 .BANKS. GUY. trad.Bucureşti : Humanitas.111-93-34=135. trad.BROCK.BAUM. LEWIS.6=135. rev.: Radu Roxana-Lucia. . JAMES. Turist fiscal / Guy Bellamy . trad. trad. ed. trad.Ed.BELLAMY.Ed. LEWIS. Ben Carson. 2009 ISBN 978-606-519-162-4 821.Bucureşti : Alcris-M94.1 CIP 2009-3509 .1 CIP 2009-4675 1610 . . 2008. LEWIS.111-93-34=135.Bucureşti : Egmont România. PHYLLIS. . 2009 ISBN 978-973-580-347-6 821.111-31=135.318 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză 1606 .

: Cristina Jinga. Bucureşti : Nemira. 2009 ISBN 978-973-143-345-5 821. Documente postume ale Clubului Pickwick / Charles Dickens . . Ai fost creat pentru mai mult / Jim Cymbala . 2009 2 vol.: Gabriel Stoian.: Letiţia Lazăr. .DEKKER. 1.: Mariana Balotă. . 1. CHARLES. SUZANNE. MICHAEL. CHARLES. din engl.DICKENS. . Casa umbrelor / Charles Dickens . .DICKENS. 2. 2.DICKENS.111-31=135. Biblioteca morţilor / Glenn Cooper . 2009 ISBN 978-973-689-311-7 821. de Daniel Ionescu. . 2009 2 vol. .111(73)-31=135. CHARLES.1 CIP 2009-5192 1623 . trad.111-31=135. trad. ISBN 978-973-1999-91-3 Vol. . 2009 ISBN 978-973-103-834-6 821.111-31=135. Neliniştiţii / John Connolly .111-31=135. 2009 ISBN 978-973-7908-35-X 821. .Iaşi : Polirom.111-31=135. 2009 ISBN 978-973-46-1371-7 821. 2009 ISBN 978-606-539-000-3 821. TED. David Copperfield / Charles Dickens .: Dana Sarafu.111-31=135.ISBN 978-973-1999-89-0 Vol. . JIM.Bucureşti : Adevărul Holding. 1.CRICHTON.COLLINS. Jocurile foamei / Suzanne Collins . Roşu / Ted Dekker .1 CIP 2009-5601 . . trad.CONNOLLY.111(73)-97=135.DICKENS.COOPER.320 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1618 .1 CIP 2009-4367 1622 .ISBN 978-973-1999-93-7 821.1 CIP 2009-5607 1626 .Bucureşti : Humanitas.ISBN 978-973-1999-92-0 Vol.CYMBALA.Bucureşti : Adevărul Holding.Oradea : Life. 2009 ISBN 978-973-143-349-3 821. Marile speranţe / Charles Dickens . de Constantin Dumitru-Palcuş.: Veronica Focşeneanu. .: Ana-Veronica Mircea. .Bucureşti : Nemira.1 CIP 2009-5605 1625 . trad. . trad.ISBN 978-973-1999-87-6 821. ISBN 978-973-1999-85-2 Vol. trad. CHARLES.1 CIP 2009-4797 1619 . JOHN.Bucureşti : RAO International Publishing Company. trad.Bucureşti : Adevărul Holding. GLENN. ISBN 978-973-1999-88-3 Vol.1 CIP 2009-4801 CIP 321 1624 .: Costache Popa.Bucureşti : Adevărul Holding.111-31=135. Prada / Michael Crichton . trad. . 2. 2009 2 vol.1 CIP 2009-5604 1627 .1 CIP 2009-4973 1621 . trad. trad.1 CIP 2009-5092 1620 .111-31=135.ISBN 978-973-1999-86-9 Vol.ISBN 978-973-1999-90-6 821.

2.DICKENS.ISBN 978-973-1999-98-2 Vol.: Carmen Camelia Comşa . . Prin urechile acului / Ken Follett .Ed.ISBN 978-973-1999-99-9 821.Bucureşti : Adevărul Holding.1 CIP 2009-5599 CIP 323 1633 . Un colind de Crăciun / Charles Dickens . .: Vera Călin.Bucureşti : Adevărul Holding.Bucureşti : RAO International Publishing Company. ed.111-312. 1. . CHARLES. 2009 ISBN 978-973-103-983-1 821. 2009 ISBN 978-973-580-305-6 821.111-31=135.1 CIP 2009-5091 1637 . Timpuri grele / Charles Dickens . TOBY. .1 CIP 2009-4496 1638 .: Laura Blebea .111-31=135.Bucureşti : RAO International Publishing Company. trad. Petre Solomon. KEN. trad. 2009 2 vol.: Monica Sotirescu. .1 CIP 2009-5603 1629 .: Micu Aurelian. 2009 ISBN 978-606-539-003-4 821.111-93-32=135.: Dumitru Constantin. 2009 ISBN 978-606-539-004-1 821.: Steve Noon. Sorina Chiper. trad.Bucureşti : Alcris-M94. trad. il. JANET. Luminiţa Cocârţă. Rochia din vis / Marianne Evans . trad. trad. trad.1 CIP 2009-5129 1635 .FOLLETT.1 CIP 2009-5606 1631 .DICKENS. Martin Chuzzlewit / Charles Dickens . 2009 ISBN 978-606-539-001-0 821.Bucureşti : Adevărul Holding. ISBN 978-973-1999-97-5 Vol.: Antoaneta Ralian. . trad.1 CIP 2009-5602 1630 . 2. MARIANNE.DICKENS.Bucureşti : Alcris-M94. Nicholas Nickleby / Charles Dickens .FORWARD.Bucureşti : Adevărul Holding.: Micu Aurelian. . 2009 2 vol.ISBN 978-973-1999-96-8 821. CHRISTINA. a 2-a.FITCH. Gladiatorii : O zi în Colosseumul roman / Toby Forward .4=135.: Gheorghe Marin . . ISBN 978-973-1999-94-4 Vol. CHARLES. .: Maria Petrescu.Bucureşti : Adevărul Holding.111-31=135.1 CIP 2009-5133 1636 . Doamna în negru / Christina Dodd .DICKENS.Bucureşti : Corint Junior. trad. 2009 ISBN 978-973-103-973-2 821. trad.: Mihnea Gheorghiu.111-31=135.EVANS.DICKENS. Oliver Twist / Charles Dickens . CHARLES. 1. CHARLES. 2009 ISBN 978-973-128-255-8 821. Poveste despre două oraşe / Charles Dickens .Bucureşti : Adevărul Holding.ISBN 978-973-1999-95-1 Vol. 2009 ISBN 978-606-539-002-7 821. CHARLES. 2009 ISBN 978-973-580-346-9 821.: Petronela Negoşanu. Leandrul alb / Janet Fitch .1 CIP 2009-5600 1632 . .: Daniela Călinescu. rev.111-31=135.1 CIP 2009-3642 . .322 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1628 . .111-31=135.DODD. trad. ed.111(73)-31=135. . . Mihaela Golban. CHARLES.111-31=135.DICKENS.111-31=135. .1 CIP 2009-5598 1634 . .

1 CIP 2009-4220 1642 .111-31=135. JULIA. SHEILA.Bucureşti : RAO International Publishing Company.111-31=135. ed. BOB.Bucureşti : Alcris-M94.FRENCH.GARCIA.1 CIP 2009-5268 1650 .1 CIP 2009-3529 1645 . Bucureşti : Humanitas.111-93-34=135.Bucureşti : Pro Universitaria. Cele mai frumoase poveşti de dragoste întâmplate vreodată / Megan Gressor. 2009 ISBN 978-606-519-160-0 821. Un prieten ca tine / Julia Hubery .HEARN. . il.1 CIP 2009-5090 1646 . 2009 Bibliogr. LAFCADIO.111-32=135.324 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 325 1639 . .: Dana Ligia Ilin. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4089 1643 . antolog. Crimele din Midsomer .09-1 CIP 2009-5203 1649 . .1 CIP 2009-4996 1640 . 2009 ISBN 978-606-92040-9-2 821. CAROLINE. pref. 2009 ISBN 978-973-47-0621-1 821.: Ana-Maria Nica.HOSU.111-312. note: Angela Hondru. 2009 ISBN 978-973-103-961-9 821. Kerry Cook . Tunele : În adâncuri / Roderick Gordon. trad.Învaţă cu Aurora / trad.: Micu Aurelian.HUBERY. Pădurea / Tana French . Powerful knowledge : 18th Century Poetry Experts / Fabiola Hosu.GRAHAM. Atât de aproape / Sheila Holland .111-31=135..111(73)-32=135.: Julia Kretsch. CHARLAINE. red.Ed. RODERICK. MEGAN.HOLLAND. Brian Williams . Bucureşti : Egmont România. FABIOLA. 2009 ISBN 978-973-645-318-2 821.4=135. de Nicolae Baltă.Bucureşti : Vremea.1(081) CIP 2009-4579 1641 . trad.Bucureşti : RAO International Publishing Company. Căsătorie din dragoste / Vasugi V.111-31=135. . trad. VASUGI V. pref.. trad.HARRIS.1 CIP 2009-4148 1644 . 2009 ISBN 978-973-103-927-5 821.GANESHANANTHAN. Morţi până la apus / Charlaine Harris . 2009 ISBN 978-973-50-2444-4 821.Piteşti : Paralela 45. trad.Asasinatele din Badger's Drift / Caroline Graham . TANA.111-31=135. trad. trad. trad. Japonia lui Lafcadio Hearn : antologie / Lafcadio Hearn .GORDON. a 2-a.1 CIP 2009-5353 1648 .: Diana Gierling.Bucureşti : Infodar. ed.1 CIP 2009-3508 . . 2009 ISBN 978-973-580-335-3 821. trad.GRESSOR.: Carmen Botoşaru. şi note: Sorin Voinea . ISBN 978-973-129-377-6 821.111-31=135.111-32=135. .: Sînziana Mihalache . îngrijită de Silvia Colfescu.1 CIP 2009-3919 1647 . . Bucureşti : Corint Junior.: Dan Doboş .: Alexandra Ghiţă .: Raluca Săndulescu. Tudor Iordăchescu.: Donald Richie . trad.111.: Nicolae Papacu . . Testamentul lui Sherlock Holmes / Bob Garcia . 2009 ISBN 978-973-102-205-5 821.Bucureşti : Leda. Ganeshananthan . Bucureşti : Humanitas. ISBN 978-973-50-2453-6 821. .: Brian Williams. 2009 ISBN 978-973-128-257-2 821.

ISBN 978-973-670-320-1 821. B.: Micu Aurelian.JOHANSEN. . 2009 ISBN 978-973-736-108-0 821.1 CIP 2009-5082 1653 .: Irina-Monica Brânduşoiu . Fascinaţia dansatorului / Iris Johansen .1 CIP 2009-4512 1652 . . IRIS.KIPLING.Bucureşti : Alcris-M94. Pe urmele dansatorului / Iris Johansen . Cartea junglei / Rudyard Kipling .1 CIP 2009-4417 1654 . .Bucureşti : Orizonturi.LUPU. .Bucureşti : Humanitas.: Nicoleta Ştefănescu Popescu Inoteşti.: Mircea Ştefancu. trad. 2009 ISBN 978-973-128-258-9 821. JACK. . Enigma portalului blestemat .Iaşi : Polirom.1 CIP 2009-5103 1660 . 2009 ISBN 978-973-736-107-3 821.1 CIP 2009-3918 1661 .Ed. ed.JOHANSEN. trad.JAMES.Bucureşti : Alcris-M94. trad. trad.111(73)-93-94=135. . trad. Tradiţia medievală în scrierile lui Geoffrey Chaucer / Olesia Lupu. GEORGE ANN. DARCY.111. S. a 3-a. Legenda dansatorului / Iris Johansen . trad.: Nicoleta Ştefănescu Popescu Inoteşti. de Florin Savu. Speră în ziua de mâine / Darcy Lowell . 929 Chaucer.326 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 327 1651 .1 CIP 2009-4054 1657 . trad. 2009 ISBN 978-973-580-337-7 821.1 CIP 2009-5104 1655 .JACOB. ISBN 978-973-736-106-6 821. il. IRIS.111-31=135.Constanţa : Steaua Nordului.111(73)-31=135. . . 2009 ISBN 978-973-50-2440-6 821. 2009 ISBN 978-606-511-107-3 821.: Claudia Asănăchescu. OLESIA. Cum să trăieşti când ai un penis enorm / Richard Jacob.1 CIP 2009-5137 1659 .111-31=135. IRIS. CIP 2009-5661 .JOHANSEN.111-31=135. 2009 ISBN 978-973-580-341-4 821.: Adrian Deliu. .: Sorana Corneanu.G.111-31=135. 2009 ISBN 978-973-8958-66-1 821. 2009 ISBN 978-973-143-339-4 821. trad.Bucureşti : Nemira. 2009 Bibliogr. Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr / C.09 Chaucer.1 CIP 2009-4878 1662 . 2009 ISBN 978-606-513-076-0 821.111(73)-31=135.: Micu Aurelian.LEWIS.: Vasile Olac. de Dan Sociu.Copiii lămpii fermecate / P. Kerr . trad. . Tu eşti roşcata mea / George Ann Jansson . RICHARD.1 CIP 2009-5355 1663 . C.Bucureşti : Orizonturi. Colţ Alb / Jack London . Lewis . trad.G. PHILIP. . RUDYARD. Pe urmele mortului / Peter James . Vagabonzii Dharma / Jack Kerouac .1 CIP 2009-4794 1658 .KERR. 2009 Index.111(73)-31=135.Iaşi : Sedcom Libris.LONDON.LOWELL.1 CIP 2009-4082 1656 . 2009 ISBN 978-973-46-1366-3 821.: Cornelia Alexoi-Shili . JACK. .111(73)-31=135.111(73)-31=135. PETER.Bucureşti : Orizonturi.111-7=135.: Sînziana Mihalache . trad. S.Bucureşti : Andreas Print.KEROUAC.111-31=135. . ed.JANSSON.Bucureşti : Corint Junior.Bucureşti : House of Guides. .

Staţia polară / Matthew Reilly .: Micu Aurelian.Bucureşti : Orizonturi.RENIER. 2009 ISBN 978-973-88977-5-5 821.O'RYAN.: Ioana Maria Diaconu. . ELLE. Mici lecţii de viaţă / Elle O'Ryan . trad. trad. 2009 ISBN 978-973-1825-43-4 821.Ed. E vremea de culcare. 2009 ISBN 978-973-150-022-5 821. 2009 ISBN 978-973-46-1353-3 821. trad. trad. trad.Bucureşti : Alcris-M94.1 CIP 2009-4909 1671 .Oradea : Editura Didactica Militans .PITCHER.111-31=135.Bucureşti : Alcris-M94. De una singură / Rosamunde Pilcher .QUICK.1 CIP 2009-5229 1669 .111(73)-31=135.. trad.1 CIP 2009-3525 1667 .Bucureşti : RAO International Publishing Company. Disperare / Vladimir Nabokov . trad. .NEAL. . 2009 ISBN 978-973-103-948-0 821. ed. MATTHEW. 2009 ISBN 978-973-580-336-0 821. Niculescu. rev.MARUŞCA.: Jim Talbot. Sfârşitul farsei / Hilary Neal .328 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 329 1664 .: Sanda Pop.1 CIP 2009-3528 1665 .111-31=135.PILCHER. 2009 ISBN 978-606-92040-8-5 821. ELISABETH. ROSAMUNDE. Furtuna de nisip / James Rollins .Iaşi : Polirom. Lincoln Child . . 2009 ISBN 978-973-103-876-6 821. JAMES. CAROLINE.1 CIP 2009-5354 1668 . Ana Veronica Mircea.: Adina Călin . Vampirul Armand / Anne Rice . a 3-a. AMANDA.1 CIP 2009-3527 .Bucureşti : Vivaldi. .1 CIP 2009-3541 1673 . .Bucureşti : Infodar. .Casa Corpului Didactic Oradea.: Diana Tutuianu.111(73)-31=135. . VLADIMIR. 2009 ISBN 978-973-103-950-3 821. trad.NABOKOV. .1 CIP 2009-5269 1675 . trad.Bucureşti : Noriel Maxim.Bucureşti : RAO International Publishing Company. trad.Bucureşti : RAO International Publishing Company. ed.111-31=135.: Chris Tănăsescu .111(73)-31=135.Bucureşti : RAO International Publishing Company.RICE.111-31=135. ANNE. SAMUIL. trad.111-31=135.: Veronica Manoli . .1 CIP 2009-5135 1672 . il.PRESTON.R. Lumini şi umbre / Jayne Ann Krentz .REILLY. .: Micu Aurelian.1 CIP 2009-5105 1666 .111-32=135.: Păuna Lauda Virginia. 2009 ISBN 978-973-736-109-7 821. Robert Browning and the dramatic monologue / Samuil Maruşca. Floarea nemuririi / Elizabeth Renier . CIP 2009-3575 1670 . . 2009 ISBN 978-973-580-348-3 821. micuţule! / Caroline Pitcher. şi note de Veronica D. Verginica Barbu Mititelu.: Raluca Săndulescu.111-93-32=135.ROLLINS.111.111(73)-31=135.09-1 Browning. Natură moartă cu ciori / Douglas Preston. 2009 ISBN 978-973-103-938-1 821. . Tina McNaughton .1 CIP 2009-4163 1674 .: Franciska Dumitru. HILLARY. DOUGLAS.

: Elvira Popescu . JOHN. Indignare / Philip Roth .: Ioana Bichir . LAWRENCE. şi note de Radu Pavel Gheo.WEST.: Petru Comarnescu. .1 CIP 2009-5130 1688 . 2009 ISBN 978-973-103-952-7 821. .STEINBECK.SWIFT.Bucureşti : RAO International Publishing Company. PAT. ed. Răget de şoarece / Lawrence Wibberley . . Operaţiunea Monkeewrench / P. J. Mireasa potrivită / Pat West . 2009 ISBN 978-973-1762-54-8 821.: IrinaRuxanda Popa. . WILLIAM. trad.TWELVE HAWKS. Râul întunecat / John Twelve Hawks . 2009 ISBN 978-973-46-1365-6 821.1 CIP 2009-3536 1684 . trad. DANNY. trad. trad.: Micu Aurelian.111(73)-31=135. trad. Binecuvântarea zeilor / Rosemary Simon .111-31=135.111-31=135.Bucureşti : RAO International Publishing Company.1 CIP 2009-4994 1677 .SIMMONS. 2009 ISBN 978-973-103-960-2 821.Bucureşti : Reader's Digest. PHILIP.111-31=135.ROTH.1 CIP 2008-4495 1685 .: Luana Schidu.Să nu sufli o vorbă / David Rosenfeld. Exploratorii adâncurilor / Robert Kurton.111-31=135.1 CIP 2009-4130 1682 .1 CIP 2009-4493 . 2009 ISBN 978-973-103-941-1 821.Bucureşti : Editura Trei. Comedia umană / William Saroyan .WIBBERLEY. Hyperion / Dan Simmons . trad.: Valerica Dodan. 2009 ISBN 978-973-580-343-8 821. Vise năruite. trad.1 CIP 2009-3530 1679 . trad. JONATHAN. ed.111(73)-31=135.Timişoara : Alfa Omega Publishing.1 CIP 2009-5138 1681 .1 CIP 2009-5580 1683 .ROS. Dragă John / Nicholas Sparks.: Micu Aurelian.WALLACE.Bucureşti : RAO International Publishing Company.111-31=135. trad. 2009 ISBN 978-973-580-340-7 821.1 CIP 2009-4897 1686 .Bucureşti : Nemira Publishing House. promisiuni împlinite / Carolyn Ros . . .: Oana Cristea.SIMON.111(73)-31=135. 2009 ISBN 978-973-50-2448-2 821. .: Mădălina Stancu.1 CIP 2009-3524 1678 . trad.111-31=135. . Wes man / Danny Wallace .111-97=135. J.111-31=135.1 CIP 2009-4793 1687 . .Bucureşti : Adevărul Holding. . CAROLYN.: Laura Berteanu. Tracy .330 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 331 1676 .1 CIP 2009-3696 1680 . JOHN. P.111(73)-31=135. ROSEMARY.: Bogdan Perdivară.TRACY. .Bucureşti : Humanitas. Bucătăria Francescăi / Peter Pezzelli. 2009 ISBN 978-973-1734-12-5 821.Bucureşti : Alcris-M94. DAN.: Mihai-Dan Pavelescu. Perla / John Steinbeck .Bucureşti : Alcris-M94. trad. .111-31=135. 2009 ISBN 978-973-103-955-8 821. 2009 ISBN 978-973-707-270-2 821.Iaşi : Polirom. Călătoriile lui Gulliver / Jonathan Swift . 2009 ISBN 978-973-1999-81-4 821.Bucureşti : RAO International Publishing Company. 2009 ISBN 978-606-92087-6-2 821. .SAROYAN. trad.

CHELSEA QUINN.2(436)-94=135.111(73)-31=135. JOHANN WOLFGANG von.1 CIP 2009-4437 . .Bucureşti : Litera Internaţional.112.ZIMMER-BRADLEY.2-31=135.111-31=135. 1001 de nopţi / Geraldine McCaughrean .1 CIP 2009-5765 1692 . trad. . 2009 ISBN 978-973-1984-33-9 821.1 CIP 2009-5179 1690 .Bucureşti : Meteor Press.: Cornelia Alexoi-Shili .1 CIP 2009-4498 1696 .2-1=135. ed. Doamna din Avalon / Marion Zimmer Bradley .Bucureşti : Vellant.Bucureşti : RAO International Publishing Company. .Bucureşti : Ideea Europeană.Bucureşti : ALLFA.Bucureşti : Alcris-M94.2-31=135. ANDREAS. Vânătorii de fantome în mijlocul focului / Cornelia Funke . Omul în căutarea sensului vieţii / Viktor E. Vânătorii de fantome pe urme de gheaţă / Cornelia Funke .1 CIP 2009-4796 1691 .ESCHBACH. IRVIN D. Elegiile romane / J. Mama şi sensul vieţii : poveşti cu psihoterapie / Irvin D. trad. trad.2-31=135.: Suter Alexandru. .111-31=135. trad. GERALDINE.112. 2009 ISBN 978-973-143-344-8 821.Bucureşti : Nemira. trad.MCCAUGHREAN.1 CIP 2009-4991 1694 . .: Micu Aurelian. 2009 ISBN 978-973-1925-11-0 821.1 616.FRANKL. .YARBRO.332 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1689 . Palatul / Chelsea Quinn Yarbro . Filmul Isus / Andreas Eschbach . Frankl .FUNKE. CORNELIA.: Antuza Genescu. MARION.111(73)-32=135. 2009 ISBN 978-973-675-592-7 821. trad. RICHARD. 2009 ISBN 978-973-580-345-2 821. trad.YATES. 2009 ISBN 978-973-143-347-9 821.2 Literatură germană 1695 .: Nicolae Breban. .112.Bucureşti : Humanitas. W. 2009 ISBN 978-973-675-596-5 821.: Silviu Genescu. .: Suter Alexandru.Bucureşti : Nemira.GOETHE. trad. 2009 ISBN 978-973-724-230-5 821.89(0:82-94) CIP 2009-3901 1697 . trad.112.112.111-31=135.: Frederica Dochinoiu. trad. . . CORNELIA.YALOM. Speranţe împlinite / Bianca McGreen . . BIANCA.111(73)-31=135.1 CIP 2009-3544 1698 . ISBN 978-973-728-368-9 821.MCGREEN.112.: Silvian Guranda. Revolutionary road / Richard Yates . din engleză: Dana Ligia Ilin. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4505 1693 .: Bogdan Perdivară. VIKTOR EMIL. 2009 ISBN 978-973-50-2457-4 821. 2009 ISBN 978-973-103-841-4 821. Goethe .1 CIP 2009-5132 1699 .1 CIP 2009-4799 333 CIP 821. trad.FUNKE. Yalom .: Augustin Frăţilă.Bucureşti : Litera Internaţional.

critică bilingvă a lui Giovanni Aquilecchia. Les Belles Lettres. .: Dragoş Cojocaru. ISBN 978-973-1978-14-7 821. 2009 ISBN 978-973-124-388-7 821. .Bucureşti : ALLFA.BARICCO. a 2-a. 2009 ISBN 978-973-724-205-1 821. . a 3-a. .131. rev. repovestitor: Kristina Mutis.2-93-34(0. FEDERICA. .Sibiu : Hora. a 3-a.2-93-34(0. ed.1-31=135. Prinţul fermecat / adapt.1 087.: Radu Gâdei.Ed. REMO. Muzicanţii din Bremen / Fraţii Grimm . Aventurile lui Pinocchio / Carlo Collodi . Barbarii : eseu despre mutaţie / Alessandro Baricco . .112. 2009 ISBN 978-973-137-000-2 821. de Smaranda Bratu Elian după ed. trad.1 CIP 2009-4443 821.Constanţa : Editura Eduard. . fraţii. 7 : Lumînărarul.046. ALESSANDRO.Bucureşti : Adevărul Holding. .Bucureşti : Humanitas.2009. trad.1-4=135. trad. de Alex Cistelecan.Bucureşti : Editura Coresi.1 CIP 2009-4992 1701 . după fraţii Grimm . 2009 ISBN 978-973-8226-80-7 821.2(494)-93-31(0. 821. 2. .1 CIP 2009-3808 . trad.Ed.SPYRI. . .131. CARLO.1 CIP 2009-4903 1707 .: Roxana Puşcaşiu.1 CIP 2009-3823 1703 .Ed. introd. il.BOSCO.SCHLESAK.Bistriţa : Karuna. Capesius : der Auschwitzapotheker / Dieter Schlesak.131.GRIMM.131. 2009 ISBN 978-973-50-2435-2.Umor german la zi / trad. .131. ISBN 978-973-1999-82-1 Vol.: Victor Ştir.ISBN 978-973-1999-84-5 821.2(498)-31 CIP 2009-4966 1708 . ISBN 973-50-0286-8 Vol. st.COLLODI. rev.Constanţa : Editura Eduard. trad.: Edgar Papu.5 CIP 2009-3695 CIP 335 1706 .Ed.1-32=135.2-7=135.112.6)=135. 2009 ISBN 978-973-1995-37-3 821. de Aura Brais.1 CIP 2009-5461 1704 .Bucureşti : Humanitas. Paris . Opere italiene / Giordano Bruno .112. trad. 1.BRUNO. a 5-a. a 3-a.ISBN 978-973-1999-83-8 Vol.131. . .1-93-34=135.6)=135.Ed. îngrij. .046.1-31=135.046. . 6 : Despre eroicele avînturi. 2009 ISBN 978-973-1995-40-3 821. Decameronul / Giovanni Boccaccio .5 821.1 087. .Constanţa : Editura Eduard.1 Literatură italiană 1705 .131. Senzaţia de déjà-vu / Remo Bodei .ISBN 978-973-50-2463-5 821. .1-96=135.ISBN 978-973-50-2460-4 Vol.: Eta Boeriu. GIOVANNI. GIORDANO. 2009 ISBN 978-973-1995-59-5 087.334 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1700 . . trad. 20027 vol. Heidi / Johanna Spyri . .2009. .BODEI.1 CIP 2009-4886 1702 .Bucureşti : Art.BOCCACCIO.112. Te iubesc la nebunie / Bosco Federica .1 CIP 2009-5529 1710 .5 CIP 2009-4247 1709 . fraţii. 2009 Bibliogr.: Kristina Mutiş. JOHANNA. DIETER.112.: Michelle Boulad .6)=135. şi trad. 2009 2 vol.GRIMM. .

trad. trad. trad. Doamna de Monsoreau / Alexandre Dumas .133. 2009 ISBN 978-973-1995-36-6 821. 2009 ISBN 978-973-46-1355-7 821.I. Bucureşti : Leda.133. CHARLES.133. LUIGI. il.133.Ed.131.MODINI. . LUANA. .Bucureşti : Humanitas Fiction.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.1. Anthologie poétique / Émile Boissier . trad.1-31=135.133.131. .DANTEC.1 CIP 2009-3694 821.DUMAS. Mireasa evreică / Luigi Guarnieri . 2009 Bibliogr. MAURICE G. 2009 ISBN 978-973-102-163-8 821.1 CIP 2009-5076 .1 CIP 2009-4795 1713 .BOISSIER.1 CIP 2009-5089 1718 .BOURAOUI. père. Dincolo de un destin evident / Giorgio Faletti . 2009 ISBN 978-973-103-965-7 821. Dantec .1-31=135.BEAUGRAND. ÉMILE.1 CIP 2009-5553 1722 . ALEXANDRE. Legende canadiene / Honoré Beaugrand . 2009 ISBN 978-973-133-504-9 821. HONORÉ.1 Literatură franceză 1716 . Piciul / Alphonse Daudet. NINA. . şi cuvânt înainte: Maria MăţelBoatcă. ISBN 978-606-510-407-5 821. 2009 ISBN 978-973-133-502-5 821.133. Aspetti autobiografici e di autenticita' nell'opera di Italo Svevo / Nicoleta Presură Călina.DAUDET. Înainte de bărbaţi / Nina Bouraoui .: Marina Loghin.1 CIP 2009-3293 1719 .DE COSTER. . trad.1-31=135. trad. Babylon Babies / Maurice G.1 CIP 2009-5087 1720 . de Constantin Ionescu-Boeru . notes et bibliographie de Jean-Pierre Fleury.1-31=135. postf. . trad.: Liliana Anghel.Bucureşti : Andreas Print.I. Istorii din Brabant urmate de Călătorie de nuntă / Charles De Coster .1 CIP 2009-4369 1714 .ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. GIORGIO.Craiova : Universitaria.: Vasile Olac.1-31=135. NICOLETA. ALPHONSE. 2009 ISBN 978-973-143-343-1 821. şi note de Rita Chirian .1(71)-93-34=135. .1 CIP 2009-4418 1721 .131. 2009 ISBN 978-973-8958-62-3 821. .336 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 337 1711 .1(493)-32=135.1-31=135.1-31=135.Bucureşti : RAO International Publishing Company. 2009 ISBN 978-973-103-976-3 821.09 Svevo. pref. GIANNI.133.: Elena Nicolae.Iaşi : Polirom. de Alexandru Matei.: Geo Vasile. . . a 2-a. CIP 2009-4078 1715 . trad.Bucureşti : Nemira.GUARNIERI.: Ana Antonescu.FALETTI. 929 Svevo. choix des textes.PRESURĂ-CĂLINA.133. 2009 ISBN 978-973-689-309-4 821. Constanţa : Editura Eduard. O lună până la majorat / Luana Modini .Bucureşti : RAO International Publishing Company.1 CIP 2009-5088 1717 .131. 2009 ISBN 978-973-103-974-9 821.131. Prinţul norilor / Gianni Riotta . .: Marina Loghin. trad. préface.1-31=135.RIOTTA.: Iulia Feldrihan .Bucureşti : RAO International Publishing Company.1-1 CIP 2009-5746 1712 .

: Papuc Mirela-Gabriela.FLORAN. a 2-a.: Micu Aurelian.HARMEL.LEPRINCE DE BEAUMONT.: Irina Mavrodin. Băile Király / Jean Mattern .: Cecilia Ionescu . RACHID. trad. JEANNE-MARIE. Micul prinţ / Antoine de Saint-Exupéry .Bucureşti : Alcris-M94.NEYRAC.1-31=135. de Silviu Lupescu .Bucureşti : Alcris-M94. trad.1 CIP 2009-5139 1729 .133. MAURICE.1 CIP 2009-5140 1734 .1-93-34=135. Groază / Maurice Level .NOAILLES. a 2-a. Singur pe lume / Hector Malot .1-31=135.133. MARY. 2009 ISBN 978-973-580-339-1 821. ed. .1-31=135.Iaşi : Polirom. .REVOYRE.Ed.Ed. 2009 ISBN 978-973-580-334-6 821. . . CHRISTINE de.Ed. . trad.: Micu Aurelian.1 CIP 2009-4773 1731 .: Micu Aurelian.1 CIP 2009-4876 1728 .133.: Miruna Ion. . 2009 ISBN 978-606-511-106-6 821. ANNA de.Ed. trad.133. trad. 2009 ISBN 978-973-1995-49-6 087.1-93-34=135.: Alexandra Mihai . 2009 ISBN 978-973-580-344-5 821.133.: Irina Diana Izverna . a 3-a. il.1 CIP 2009-4463 1732 . trad. 2009 ISBN 978-973-88844-4-1 821. JEAN. .133. pref. 2009 ISBN 978-973-1980-61-4 821.133.: Micu Aurelian. KAREN.: Florin Savu. .MIMOUNI. ed. Casa copilăriei / Christine de Revoyre . Morcoveaţă / Jules Renard.1-31=135.: Cecilia Ionescu . .Bucureşti : Alcris-M94.1-31=135. .1-93-31=135.: Cecilia Ionescu .1 CIP 2009-3459 1724 .1 CIP 2009-3692 1733 . ed. Furtuni în Sicilia / Karen Neyrac . trad. 2009 ISBN 978-973-1995-39-7 821.Bucureşti : IBU Publishing. trad. şi adapt.1 CIP 2009-4193 1727 .MATTERN.Bucureşti : Alcris-M94.Constanţa : Steaua Nordului. 2009 ISBN 978-973-103-982-4 821.1-94=135. HECTOR. trad.1 CIP 2009-5136 1730 .5 821. Constanţa : Editura Eduard.133.1-93-31=135.1 CIP 2009-5093 . .: Cecilia Ionescu . pref.: Ileana Cantuniari. ANTOINE de.1 CIP 2009-5129 1725 . trad.133.133. .338 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 339 1723 . FREDERIQUE.Timişoara : Bastion.Piteşti : Rotonda. 2009 ISBN 978-606-92025-0-0 821. 2009 ISBN 978-973-580-349-0 821. . a 3-a. 2009 ISBN 978-973-46-1356-4 821.RENARD. Tirania / Mary Floran . trad.LEVEL.133. Cartea vieţii mele / Anna de Noailles .Bucureşti : RAO International Publishing Company.SAINT-EXUPÉRY. Frumoasa şi Bestia / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont . înainte de Gabriela Adameşteanu.1 CIP 2009-5151 1726 .133.: LucianVasile Szabo . Onoarea tribului / Rachid Mimouni .: Marieta Roşu.1-31=135. .MALOT. Privirea dragostei / Frederique Harmel .Constanţa : Editura Eduard.1-31=135. JULES. . cuv. ed.

. 2009 ISBN 978-606-92025-1-7 821.ADAMESCU.COELHO.AQUALUSA. . Armatele / Evelio Rosero ..Bucureşti : Editura Trei. 2009 ISBN 978-973-1917-44-3 821.134. ISBN 978-973-50-2468-0 821. şi note de Lavinia Similaru.CORTÁZAR.MAGNUS. .Bucureşti : Humanitas Fiction. trad. .1 CIP 2009-5533 1743 .135.KOULIAS. JOSÉ EDUARDO. trad. .3(81)-31=135.ANTUNES. trad. . trad. trad. Un chinez pe bicicletă / Ariel Magnus .Iaşi : Polirom. pref.1 CIP 2009-5086 1742 . ADRIANA.1 CIP 2009-4006 1736 . trad. 2009 ISBN 978-973-689-313-1 821.3-94=135.: Ana Maria Tamaş.ROSERO. 2009 ISBN 978-973-707-277-1 821.134. . FERNANDO. trad.1 CIP 2009-5531 1744 . trad. Alchimistul / Paulo Coelho .3(81)-31=135.134.1 CIP 2009-5431 1746 .134.COELHO. şi note: Dinu Flămând.: Anca Milu-Vaidesegan. Vânzătorul de iluzii / José Eduardo Aqualusa . EVELIO. PEDRO JUAN. JULIO.134.1 CIP 2009-4143 1738 . 2009 ISBN 978-973-50-2467-3 821.: Gabriela Banu.Bucureşti : Leda.: Alexandra Muşat.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă 1735 . PAULO.Bucureşti : Humanitas Fiction.2(729. trad.134. Sigiliul / Adriana Koulias .134.81)-31=135.134.Bucureşti : IBU Publishing.2(82)-31=135. 2009 ISBN 978-973-689-297-4 821. PAULO.1 CIP 2009-3697 1737 .1)-31=135.: Pavel Cuilă. 2009 ISBN 978-973-46-1354-0 821. .3(673)-31=135.Bucureşti : Editura Trei.2(72)-31=135.2(82)-31=135. ANTÓNIO LOBO. 2009 ISBN 978-606-92025-2-4 821. trad. 2009 ISBN 978-973-102-206-2 821.134.GUTIÉRREZ. Cartea neliniştirii.2((729.: Carmen Spânu.134. Ordinea naturală a lucrurilor / António Lobo Antunes .1 CIP 2009-4499 1745 .: Carmen Spînu.: Laurenţiu Dulman. . CEZARINA.Bucureşti : IBU Publishing.PESSOA.3(81)-31=135.1 CIP 2009-4596 821. trad.1-1 CIP 2009-4581 . .135.Bucureşti : Leda. Cartea lui Manuel / Julio Cortázar . Vă scriu în genunchi / Cezarina Adamescu.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză 1740 . Animal tropical / Pedro Juan Gutiérrez . ANTONIO. . Veronika se hotărăşte să moară / Paulo Coelho .1 Literatură română 821.Bucureşti : Humanitas.Bucureşti : Humanitas.340 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 821. 2008.1 CIP 2009-3461 1739 . 2009 ISBN 978-973-102-204-8 821. ajutor de contabil în oraşul Lisabona / Fernando Pessoa . ARIEL. Căutătorul de capete / Antonio Ortuño .1 CIP 2009-3460 341 CIP 1741 .3-31=135.134.: Micaela Ghiţescu. .Galaţi : Sinteze.134.ORTUÑO. 2009 ISBN 978-973-707-271-9 821. compusă de Bernardo Soares.

. : oameni. Martie. 2009 ISBN 978-606-511-102-8 821. Iată cum a avut Domnul Isus milă şi de mine! : mărturii ale harului lui Dumnezeu / Lidia Albert.Arad : Ramira.135.135. Viaţa unui şef de departament povestită de fiul săi Supermen / Şerban Anghene.ALBERT.135. VASILE. ISBN 978-973-1862-71-2 Vol.. Bucureşti : Cartex 2000.ISBN 978-973-1862-72-9 Vol.1-97 CIP 2009-5743 1749 .135. 2009 Index.ANDREICA.ALBU. CORNELIA. Et in America .135.35) CIP 2009-5169 1757 . ION.1-32 CIP 2009-5342 1755 . . 2009 ISBN 978-973-678-308-1 821.Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra. 2009 ISBN 978-973-1732-25-1 821. 2009 Index ISBN 978-973-1957-17-3 821. SOFIA. . 2009 ISBN 978-973-23-2874-3 821. ŞERBAN. locuri. Acasă / Luminiţa Aldea. Oneşti : Magic Print.1. .1-1 CIP 2009-5685 1754 .1-94 CIP 2009-4727 1750 . Chiriţele / Vasile Alecsandri. . 2009 ISBN 978-973-7633-73-6 821. : elegii / Dan Anghelescu.135.1-93-32 CIP 2009-3981 1748 . 2. . LUMINIŢA.ANDREESCU. File din cartea naturii / Ion Agârbiceanu.. LIDIA.1-2 821. MIHAELA.Buzău : Editgraph. Ed. DAN.Suceava : Editura George Tofan. 2009 2 vol. a 3-a. Fabule / Val Andreescu.135.2009 . FLORICA.Iaşi : PIM.1-2 CIP 2009-3976 1752 .. 1. . 2009 ISBN 978-973-104-236-7 821.ALECSANDRI. 2009 ISBN 978-606-520-363-1 821.Bucureşti : Cartea Românească.2009 . ISBN 978-973-7633-74-3 821. 2009 ISBN 978-973-104-229-9 821. .ALDEA.ALEXA.ANASTASIU BÂZGAN.1-1 CIP 2009-4728 1758 .1-31 CIP 2009-4283 1751 .1-31 CIP 2009-5357 . Printre jucării poveşti şi anotimpuri / Cornelia Anastasiu Bâzgan.Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra.09(075.135.. întâmplări : jurnal 1999-2005 / Mihaela Albu.135.Bucureşti : Cartex 2000. mărţişor / Sofia Alexa.135. 2009 ISBN 978-973-88926-5-1 821.135. Teatru şi proză / Vasile Alecsandri.AGÂRRBICEANU. VASILE. Şi atunci ar fi trebuit să vorbesc . .Bucureşti : Amurg Sentimental. .1-32 CIP 2009-4603 CIP 343 1753 .ANGHENE.135.135. Literatura română : ghid pentru proba scrisă la bacalaureat şi admitere în facultăţi : eseul / Florica Andreica. .Constanţa : Steaua Nordului.ANGHELESCU. martie. .ISBN 978-973-1862-73-6 821. VAL.1-191 CIP 2009-4648 1756 .ALECSANDRI.342 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1747 .

. Sanda Bălţat. . G.135.135. SORIN. 2009 ISBN 978-973-8962-62-0 821.BĂLAN.ARHIP.Galaţi : Pax Aura Mundi.Şi bunicii au fost copii / Alina Badea. .135. .Bucureşti : Humanitas.: Nicolae Merişanu. pref.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.1-93-32 CIP 2009-3782 1764 .1-1 CIP 2009-5272 1769 . IOAN DAN. Revelaţia vieţii din belşug pentru tine / Mihai Bălţat.1-32 CIP 2009-5481 1760 . 2009 ISBN 978-973-119-063-1 821. 2009 ISBN 978-606-516-099-6 821. . 2009vol. 2009 ISBN 978-973-101-238-4 821. .G. a 2-a. Povestiri din Bistriţa Veche / Irina Arcălean.1-32 CIP 2009-4932 1762 .135. 2009 ISBN 978-606-92083-0-4 821. Sănătate .Ed.1-7 CIP 2009-5545 1768 .Reşiţa : Editura TIM.1-32 CIP 2009-4442 1767 . 2009 ISBN 978-973-696-124-3 821. Duhul văii / Ioan Dan Bălan.135.135.1-32 CIP 2009-4646 1763 . OVIDIU.BARBU.1-32 CIP 2009-5334 1761 . rev. Conspiratorii / George Bălan.135. 2009 ISBN 978-973-1866-15-4 821. Virgil Bălan. GEORGE. 2009 ISBN 978-973-1978-11-6 821. .Bistriţa : Karuna.Cluj-Napoca : Grinta. Barbu . 2009 ISBN 978-973-126-151-5 821.ISBN 978-973-86520-4-0 821. GEORGE. Dan Taloş. a 2a.BĂLAN. . Suceava : Nord-Carta.Sibiu : Arhip Art.BĂLAN. 2009 ISBN 978-606-8070-00-1 821. Ne-amuzăm şi învăţăm / Vic. .135. ISBN 978-973-86520-5-7 Vol.1-1 CIP 2009-5772 1766 .Ed. . VIRGIL. De-ale lumii : proză umoristică / George Arhip.Constanţa : Nelinişti metafizice.Antologie de Haiku : Romanian kukai . . Sibiu : Infoart Media.ARCĂLEAN. MIHAI.1-93-822 CIP 2009-4432 1770 . 1.BĂLAN.1-97 CIP 2009-4789 . VALERIU D. IRINA.Orăştie : Editura Emma. ALINA. Nedumeriri : proză scurtă / Ovidiu Baron. VIC. .Antologia ruşinii după Virgil Ierunca / ed.1-822 CIP 2009-4263 1765 .BADEA. Tablele împărţirii / Valeriu D.Sex : femeia ideală / Sorin Bălan.135.135.135.2009.BARON.aprilie 2007-martie 2009. .Târgu-Jiu : Măiastra.135. . 2009 ISBN 978-973-50-2359-1 821.: Constantin Lămureanu.344 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 345 1759 .BĂLŢAT.

1-4 CIP 2009-5259 1776 .1-94 CIP 2009-3922 1775 .1-1 CIP 2009-5569 1780 . ION.BRATU.BRĂILIŢĂ. Gânduri din vacanţă : creaţii literare ale elevilor / Mariţa Breabăn.Ed.Bucureşti : Verus. O nouă viaţă / Irina Paula Bodea. .. TATIANA.1-31 CIP 2009-5571 1782 . 2009 ISBN 978-973-7754-51-6 821.Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari. a 2-a. MIRCEA.Botoşani : Axa.Bucureşti : Verus.1-31 CIP 2009-5570 1781 .135.BOTEANU.1-1 CIP 2009-5205 Ceaţa / Constantin 2009 ISBN 978-973-660-352-5 821.BĂRBUCEANU.BOBU. Ultima spovedanie / Constantin Bărbuceanu. Poezii arse de vii / Mircea Brăiliţă .135. GEORGE. CONSTANTIN.Comăneşti : Anco L. .Bucureşti : Verus.Ed.1-1 CIP 2009-4317 1774 . a 2-a.BEJAN.Botoşani : Geea.1-31 CIP 2009-4090 1773 . Mai aproape decât mai departe / Eugenia Boteanu.BĂRBUCEANU. 2009 ISBN 978-973-8233-93-5 821. .T. 2009 ISBN 978-973-87832-6-3 821.346 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 347 1771 .BOCIORT. 2009 ISBN 978-973-7754-48-6 821. Expresul de noapte / Constantin Bărbuceanu. CRISTIAN.1-1 CIP 2009-3602 1784 . Icoana din gând / Valeria Bobu. . CONSTANTIN.BREABĂN. Florica Panţuru.1-1 CIP 2009-4707 . Constanţa : Editura Dobrogea. cu un epilog de Şerban Foarţă. IRINA PAULA. . a 2-a. VALERIA.D. 2009 ISBN 978-973-1834-75-2 821.BODEA. 2009 ISBN 978-973-1904-85-6 821.135.135.135.BĂRBUCEANU.C.1-32 CIP 2009-3640 1772 . .Bucureşti : Verus.135.Turda : Editura J. . 2009 ISBN 978-973-7754-49-3 821.BOSSUN.135. Geta Borteanu.135. . .Bucureşti : Verus. DORIS LAVINIA.Ed. . CONSTANTIN.Timişoara : Artpress.135.Costeşti : Ars Libri. 2009 ISBN 978-973-7754-47-9 821. Bărbuceanu. . Şoapte / Cristian Bejan.135. MARIŢA.1-31 CIP 2009-5567 1778 .135. .Ed. Poeme amare şi catrene / George Bossun. . .BĂRBUCEANU.135.135. Bârlogul lupilor / Constantin Bărbuceanu. 2009 ISBN 978-973-1864-04-4 821. EUGENIA. . 2009 ISBN 978-973-108-183-0. . 2009 ISBN 978-973-7862-30-3 821. În căutarea armoniei / Ion Bratu. .R.BĂRBUCEANU. Poveste fără nume / Bociort Doris Lavinia.1-1 CIP 2009-3749 1777 ..1-1 CIP 2009-5568 1779 . CONSTANTIN.135. a 2-a. 1783 . 2009 ISBN 978-973-8941-34-2 821. 2009 ISBN 978-973-7754-50-9 821.Brăila : Olimpiada. . a 2-a.Ed. Scadenţa / Tatiana şi Constantin Bărbuceanu. 821.

135. . 2009 ISBN 978-973-687-840-4 821.1-1 CIP 2009-4065 1792 .135. . ION LUCA. Naufragiu în alb / Ana Caia. 2009 ISBN 978-973-1954-47-9 821. NICOLAE. Craiova : Contrafort. Insula iubirii / Maria Calciu. 2. 2009 ISBN 978-973-88745-3-4.BREBAN. 2009 ISBN 978-973-1954-51-6 821.Timişoara : Eurostampa. 2009 ISBN 978-973-108-186-1 821. 2009 ISBN 978-973-1925-09-7 821. . Caragiale . ELENA. . 2009 ISBN 978-973-7876-97-3 821.1-1 CIP 2009-5301 1794 . 2009 ISBN 978-973-104-241-1 821.1-2 CIP 2009-3621 .Bucureşti : Semne.135..135.135. CONSTANŢA. Bucureşti : Cartex 2000. 2004vol.Bucureşti : Editura Vinea.1-31 CIP 2009-5074 1795 . .Timişoara : Artpress. Lumini . Iubire şi destin : poezii / Petru Bungărzan.Iaşi : Panfilius.1-1 CIP 2009-5667 1793 . Poezii în grai bănăţean / Gheorghiţă Brebenar. Momente .CARAGIALE.BREBENAR. SORIN.135.1-32 CIP 2009-3991 1796 . Teatru / I. PETRU..1-1 CIP 2009-3961 1787 . Drumul la zid / Nicolae Breban.Craiova : Contrafort.CALEA. Puntea suspinelor / Gheorghe Burduşel. . . ISBN 973-698-015-4 Vol. 2009 ISBN 978-973-624-735-4 821. .135. Schiţe / I..1-1 CIP 2009-4099 1790 . Netrăitele : [poezie] / Constanţa Buzea. . culegere text: Mihaela Mănoiu.Amintirile lui Pavel Poenaru / Elena Budescu-Ciubotaru.CARAGIALE.BUNGĂRZAN.1-32 CIP 2009-3437 1789 . Cuvântul.CALCIU.135.BUZEA.ISBN 978-973-698-221-7 821. L. ION LUCA.1-94 CIP 2009-4683 1788 . ION.348 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1785 .BUGA. Bucureşti : Editura Sfântul Gheorghe-Vechi.BUDESCU-CIUBOTARU.135. . .2008.Bucureşti : Unicart. Caragiale.BURDUŞEL.CAIA. GHEORGHE. ANA.135.Amintirile călătoriilor . 2009 ISBN 978-973-8916-54-8 821.1-193. ecoul tras de urechi / Sorin Calea.1-31 CIP 2009-4436 1786 . GHEORGHIŢĂ. MARIA. 2009 ISBN 978-973-1935-38-6 821. .135. Roman de dragoste cu securitatea / Ion Buga. Bucureşti : Ideea Europeană.2 CIP 2009-3557 CIP 349 1791 .Reşiţa : Neutrino. L. 821..135.

CĂLINESCU. Bucureşti : Cartex 2000. Cartea nunţii / George Călinescu. I. înainte: prof. 2009 ISBN 978-973-624-723-1 821. GABRIEL. Pachia . Să zbori şi să nu mori : roman autobiografic / Dumitru Caraman. a 2-a.CHIRIAC. dr.Când toamna cade în cuvinte / coord. cuv. . GEORGETA. D.1-32(082) CIP 2009-5544 1806 . Zăgreanu Liuţa.1-31 CIP 2009-4038 1808 . . ISBN 978-973-85262-6-6 821. 2009 ISBN 978-973-624-725-5 821.135. Bucureşti : Semne. . 2009 ISBN 978-973-119-061-7 821. . Ion Pachia-Tatomirescu. .135.1-93-1 CIP 2009-4535 1805 .Bucureşti : Semne.Bistriţa : Nova Didactica.: Zăgreanu Ioan Radu.1-1(082) 821.135. Puchianu Aristiţa. Acesta este Domnul meu / Georgeta Căpuşanu.CĂPUŞANU. 2009 ISBN 978-973-32-0786-3 629.Cele mai frumoase scenete şi poezii ale copilăriei / Tomescu Victoria.135. Cot şi Toc (încotro?) / Margareta Casaş Costa. DUMITRU. Troneci Georgeta.CENACLUL "AETHICUS" (Timişoara). introd. GEORGE.: prof. 2009 ISBN 978-973-37-1361-6 821.135. 2009 Bibliogr. Enigma Otiliei / George Călinescu.135. Iarnă cu fulgi însângeraţi / Gabriel Chiriac. 2009 ISBN 978-606-8024-09-1 821.2 CIP 2009-3726 1802 . GEORGE.135.350 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1797 .Târgovişte : Transversal.135..CARAMAN. Bucureşti : Cartex 2000. 2009 ISBN 978-973-8972-43-8 821.CĂPRUCIU. 2009 ISBN 978-973-104-235-0 821. dr. Vulturul îşi strânge aripile / Ioan Cherecheş.1-31 CIP 2009-4040 1799 .135. IOAN.1-1(082) CIP 2009-4427 1804 . IOAN.135.7(498)"1948/1978"(0:82-31) 821.Iaşi : Junimea.1-31 CIP 2009-4039 1807 . 2009 ISBN 978-973-101-234-6 821. .Bucureşti : Semne. .1-31 CIP 2009-3442 CIP 351 1803 . Brânduşa Murgu .Galaţi : Pax Aura Mundi.135.1-31 CIP 2009-3974 1800 .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.CASAŞ-COSTA.1-31 CIP 2009-5175 . st.1-193.135.Timişoara : Aethicus. rev. Cosmografii de martie : antologie din creaţiile membrilor Cenaclului "Aethicus" (1990-2009) / alc. . 500 în cap / Dan Căpruciu. . dr.CHERECHEŞ.CHERECHEŞ. . . Scafandrul aerului / Ioan Cherecheş. DAN. de: prof. 2009 ISBN 978-973-104-238-1 821.CĂLINESCU.Ed.1-31 CIP 2009-3980 1801 .1-31 CIP 2009-5194 1798 .Bucureşti : Editura Militară.135. MARGARETA.. 2009 ISBN 978-973-624-724-8 821.

vol.1-1 CIP 2009-4448 1814 .1-17 CIP 2009-5597 1818 . pref. 2009 ISBN 978-606-8070-01-8 821.1-31 CIP 2009-4674 1815 . DAN. Ioan Cioară .135. glume.N.: R.135. Blitzuri cu sughiţuri / Marius Coge. Spasm matricid / Delia Cicani . Craiova : Contrafort.135. Revanşa chipurilor / Nicolae Coande.: Constantin Lămureanu. ION.1-1 CIP 2009-4711 1813 .COANDE. Baia Mare : Marist.135. 2009-.135. Pribeag prin viaţa mea / Constantin Codrescu .Craiova : Contrafort.CHIVU. Primavară în octombrie / Elisabeta Chişa. IONEL O. 2009 ISBN 978-973-602-406-1 821. red. 2009 ISBN 978-973-1954-49-3 821.Arad : Gutenberg Univers. IOAN.CINEZAN. Vânturesele de plastic / Marius Chivu.135. Bucureşti : Betta. 2009 ISBN 978-973-1954-64-6 821. Cioroianu.1-94 CIP 2009-4165 1812 . ELISABETA.Bistriţa : Pergamon.Constanţa : Nelinişti metafizice.1-992 CIP 2009-5675 1819 .1-1 CIP 2009-4462 1810 . 2009 ISBN 978-606-92061-0-2 821.CIOROIANU. . 2009 ISBN 978-973-715-205-3 821. Poemele copilăriei.1-1 CIP 2009-5270 1817 .135. poemele cunoaşterii / versuri: prof. DELIA.2009 .2 CIP 2009-3706 1820 . 2009 ISBN 978-973-126-147-8 821. pref. CONSTANTIN. .CIOARĂ.COGE.135. . 2009 ISBN 978-606-516-064-4 821. desene: prof. Eu şi restul opus / Constantin Ciucă.352 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 353 1809 .135.CODRU-DRĂGUŞANU. 1. MARIUS. VLADIMIR.135. Glume. Târgu-Jiu : Măiastra. MARIUS.1-31 CIP 2009-4660 1811 .CIUCĂ. Peregrinul transilvan / Ion Codru-Drăguşanu. ISBN 978-973-88570-5-6 Vol. Cluj-Napoca : Grinta. Porţia de abis / Vladimir Cinezan. Bucureşti : Proxima.Bucureşti : Pro Transilvania. . Carpen . Timişoara : Brumar. . 2009 ISBN 978-973-8935-74-7 821.1-193. Zodia Scorpionului / Dan Cojocaru.1-1 CIP 2009-2991 1816 .: Hristache Popescu.CHIŞA. 2009 ISBN 978-973-1869-41-4 821.135. CONSTANTIN. NICOLAE. .COJOCARU.ISBN 978-973-88570-9-4 821.CODRESCU.CICANI.135. 2009 ISBN 978-973-7636-68-3 821. soro lume / Ionel O. Cristina Pop. Eliza Roha.1-7 CIP 2009-4405 .

Să vorbim despre palmieri / Marta Cozmin. 2009 ISBN 978-973-104-242-8 821. De râsul corului : proză umoristică / Ioan Crişan. .1-32 CIP 2009-4582 1831 .COZMIN.1-93-32 821.COSMIN.Ed. MIHAELA CARMEN.135. 2009 ISBN 978-973-8069-41-1 821.Râmnicu Sărat : Rafet.CRIŞAN. ION.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. a 2-a. CONSTANTIN-AUREL. ŞTEFANIA.COŞOVEI.1-4 CIP 2009-5257 1829 .135. . Constanţa : Steaua Nordului. .COŞBUC. a 3-a. Nostalgie / Constantin-Aurel Constantinescu.135. Amintiri din copilărie . . Ardenta fericire / Nicolae Cuşa. . Povestiri / Ion Creangă.1-1 821.135. Poveşti . .Sibiu : Arhip Art. 2009 ISBN 978-973-101-242-1.135. MARTA.Bucureşti : Semne.CREANGĂ. . povestiri. Povestiri / Ion Creangă. NICOLAE.CREANGĂ. Anotimpul dropiilor / Ştefania Coşovei.354 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 355 1821 .135. Poveşti .1-1 CIP 2009-5217 1828 .135. 2009 ISBN 978-973-88829-9-7 821.Bucureşti : Vitruviu. P.Ed.135.CUŞA. Poveşti.1-93-32 821. 2009 ISBN 978-973-8962-61-3 821.135. ION. .1-32 CIP 2009-5195 .135.Muşăteşti : Tana. 2009 ISBN 978-973-146-050-5 821.Constanţa : Editura Eduard. Văduva din Ierihon / Smaranda Cosmin. Şi eu aş vrea să zbor / Mihaela Carmen Crăciun.1-94 CIP 2009-3567 1827 .135. Lemurii / Nicoleta Cristea Ifrim. .CRISTEA IFRIM.135. rev. Poezii / George Coşbuc. a 3-a. 2009 ISBN 978-973-111-107-0 821.1-1 CIP 2009-5381 1825 . 2009 ISBN 978-973-1859-30-9 821. GEORGE.Bucureşti : Herald. ION. . NICOLETA. Mărturii din Gulagul românesc : versuri / Constantin P.Bucureşti : Tracus Arte.1-93-34 CIP 2009-3972 1823 .135.Bucureşti : Tibo.1-32 CIP 2009-4580 1832 . . il. . . 2009 ISBN 978-606-511-112-7 821. Amintiri din copilărie .Ed. 821.135. amintiri / Ion Creangă .1-32 CIP 2009-5440 1826 . . 2009 ISBN 978-973-1995-56-4 821. SMARANDA.CONSTANTINESCU. 2009 ISBN 978-973-624-731-6 821.1-34 CIP 2009-5521 1822 . 2009 ISBN 978-973-88817-3-0 821. 2009 ISBN 978-973-157-504-9 821.Bucureşti : Erc Press.CRĂCIUN.135.135. .CONSTANTIN.Bucureşti : Cartex 2000.: Sorin Enache.1-7 CIP 2009-4556 1833 .1-93-34 CIP 2009-4904 1824 .1-31 CIP 2009-5263 1830 .CREANGĂ. IOAN.

1-1 CIP 2009-4226 1835 .DIACONESCU. 2009 ISBN 978-973-148-019-0 821. . . Mărţişoare / Georgeta Paula Dimitriu. 2009 ISBN 978-606-92075-0-5 821. GHEORGHE.135. Travel series : (journeys of the self) / Cristina Emanuela Dascălu . 2009 ISBN 978-973-7823-83-0 821.1-1 CIP 2009-3882 1837 .Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia.135.CUŢITARU. 2009 ISBN 978-973-677-151-4 821. .1-31 CIP 2009-4402 .1-1 CIP 2009-4676 1843 . 821. . flori şi grâu / Ionel Gae Delagoicea.Iaşi : Ars Longa. 2009 ISBN 978-973-7882-10-3 821.135.DINICĂ. Cântece din Sodoma / Gheorghe Dăncilă.DELAGOICEA. trad. .135. Piteşti : Paralela 45. .Vatra Dornei : Stud IS.135. Bucureşti : Neverland. . Condamnat la discreţie / Ştefan Dinu. Mihai Diaconescu.DINESCU.DALE.Câmpulung : Muscel 2000. ŞTEFAN.DINU.Bucureşti : Verus.135. Dragoste şi ură / Gheorghe Davidescu.Alba-Iulia : Unirea. 2009 ISBN 978-973-665-256-1 821.DĂNCILĂ.1-31 CIP 2009-3572 1845 . Istoreme / Codrin Liviu Cuţitaru. IONEL GAE.135.135.Alba-Iulia : Unirea.: Eva Vali. 2009 ISBN 978-973-7754-52-3.DAVID. CODRIN LIVIU. 2009 ISBN 978-973-47-0600-6 821. . MAGDALENA.: Christian Tămaş. MIHAI. Mamă.1-1 CIP 2009-5566 1841 .1-92 CIP 2009-3469 1840 .1-1 CIP 2009-5026 1842 . Poezia Carpaţilor / dr.1-32 CIP 2009-5248 1844 .135. Dava / Raluca Florina David.135. GEORGETA PAULA. RALUCA FLORINA.Petroşani : Focus. .135.1-31 CIP 2009-4519 1839 . CRISTINA EMANUELA.Iaşi : Institutul European. Până la iubirea din toamnă / Gheorghe Dinică. 2009 ISBN 978-973-7823-82-3 821.135.DAVIDESCU. 2009 ISBN 978-973-1954-52-3 821. Bőrőndnyi orszák : politikai szatírák / Mircea Dinescu .1-31 CIP 2009-3507 1838 . GHEORGHE. Ecourile tăcerii : 12x12 poeme haiku = The echoes of silence : haiku poems / Magdalena Dale.DASCĂLU. GHEORGHE. pref. 2009 ISBN 978-606-8064-01-7 821. MIRCEA.1-1 CIP 2009-4445 1836 . 2009 ISBN 978-973-611-594-3 821.Craiova : Contrafort. .DIMITRIU. Mircea Nicolaescu.356 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 357 1834 .

135. O călătorie în jurul lumii / Irina Dobrescu. SMARANDA. TRAIAN. Amintiri din oraşul Stalin / Smaranda Dobrescu. NERVA TRAIAN. Constanţa : Sfinţii Martiri Brâncoveni. Janeta / Titi Dor.135.1)"17" Brâncoveanu. TITI.Bucureşti : Printech.DRĂGHESCU.DRĂGOIU. IRINA.Bucureşti : Editura Vinea.DRAGHIA. Şi acum să facem : cugetări. Tăcerea din cupă / George Drăghescu.1-1 CIP 2009-3622 1857 . poezii şi proverbe / Traian Dorz. . 2009 ISBN 978-973-7931-20-7 821. . . 20094 vol. 2009 ISBN 978-973-8106-40-6 821.Craiova : Contrafort.M.358 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1846 . Capcanele destinului / Maria Dreben. 2009 ISBN 978-973-712-451-7 821. . Iubirea / Draghia Nerva Traian.135. M. EUGEN. 2009 ISBN 978-973-7830-82-1 821. 2009 ISBN 978-973-88927-4-3 821.DOBRESCU. .Târgovişte : Bibliotheca. 2009 ISBN 978-973-660-353-2 821.135. 2009 ISBN 978-973-86680-6-5 821. ANY. . Piramida secolului meu / Stella Dobrogeanu-Perdix.2009 .1-31 CIP 2009-3748 1856 . 1 : Geneza.1-97 CIP 2009-4822 CIP 359 1852 .Bucureşti : Solaris Print. Nume de cod viţa de vie / Dragomir Dumitrache. 2009 ISBN 978-973-1901-01-5 821. CIP 2009-3925 1847 .1-94 94(498.2009 .DORZ.DULBABA.DOBRESCU. 2009 ISBN 978-606-521-255-8 821.1-1 CIP 2009-4271 1853 .135.1-1 CIP 2009-4887 1855 .Sibiu : Salgo. . STELLA.1-992 CIP 2009-3852 1848 .135. DRAGOMIR.DOBROGEANU-PERDIX.1-31 CIP 2009-4137 . Botoşani : Axa. Corabia albastră / Any Drăgoiu.135. 2 : Ochiul ciclonului.Doamna Maria Brâncoveanu : tainica biruinţă a lacrimilor. 2009 ISBN 978-973-1954-56-1 821.Simeria : Editura Traian Dorz.1-2 CIP 2009-4410 1851 .135. . Dimensiuni alungate / Dulbaba Eugen. MARIA. . Drobeta-Turnu-Severin : Tipo Radical.135. GEORGE.DOR. Piteşti : Electus.DREBEN.1-31 CIP 2009-4569 1849 .135. Radu Gabriel Dobrescu.1-1 CIP 2009-3993 1850 .ISBN 978-973-88853-0-1 Vol.1-1 CIP 2009-4064 1854 .DUMITRACHE.135. 2009 ISBN 978-973-698-228-6 821. ISBN 978-973-88853-2-5 Vol.ISBN 978-973-88853-8-7 821. .Râmnicu-Vâlcea : Editura Antim Ivireanul.135.(0:82-94) 929 Brâncoveanu.

. MIHAI. de Carmen Muşat. GEORGE. Preţul sării : rondelurile morale / George Dumitru. ISBN 978-973-104-237-4 821.Ed.Târgu-Jiu : Măiastra. .135. .1-1(082) CIP 2009-5676 1869 .ELVIREANU.135. ADRIAN. . .Drobeta-Turnu-Severin : Tipo Radical.Bucureşti : Cartex 2000.Alba-Iulia : Gens Latina. . trad.1(73)-92 94(73:567) CIP 2009-4880 . Itinerarii / Sonia Elvireanu.ELIADE. Maitrey / Mircea Eliade.135.1-32 CIP 2009-3983 1862 .360 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 361 1858 . MIRCEA. Aur. MIRCEA. 2009 ISBN 978-606-516-101-6 821. ISBN 978-973-1959-36-8 821. 2009 ISBN 978-973-7830-83-8 821.: Carmen Nedelcu.135. 1.1-31 CIP 2009-3984 1866 . 2009 2 vol.1-32 CIP 2009-5190 1864 . Cezara . mărire şi amor.Bucureşti : Litera Internaţional. 2009 ISBN 978-973-675-597-2 821. 2009 ISBN 978-973-675-530-9 821.ELIADE. a 3-a. 2009 ISBN 978-973-104-239-8 821. ISBN 978-973-104-245-9 Vol.Făclia dorului nestins : antologie lirică.EICHERT-GIURCĂ. Guvernanţii cu noroc al lui Geoană şi ai lui Boc / Adrian Enulescu. MIRCEA.DUMITRU.1-32 821.2 CIP 2009-3743 1868 . . Sărmanul Dionis . MIHAI. Dor din dor / Ion Dumitru. . 2009 ISBN 978-606-92026-1-6 821. ANNA.EMINESCU. . 2.135. pref.1-1 CIP 2009-5227 1861 .135. 2009 Bibliogr.Ploieşti : KartaGraphic. . 2009 ISBN 978-973-660-360-0 821.135. SONIA. Bucureşti : Cartex 2000.1-193.FĂINARU. Constanţa : Steaua Nordului.DUMITRU ION.Bucureşti : Editura Dacoromână. Legea celui puternic : mercenarii americani în Irak / Steve Făinaru .135. .135.1-1 CIP 2009-4846 1865 . Noaptea de Sânziene / Mircea Eliade.ELIADE. Geniu pustiu . .135. În timpul acela / Anna Eichert Giurcă.1-93-34 CIP 2009-3988 1860 .EMINESCU.Botoşani : Axa. La ţigănci / Mircea Eliade .ISBN 978-973-104-247-3 821. Proză / Mihai Eminescu.135.135. 2009 Cuprinde: Făt-Frumos din lacrimă . 2009 ISBN 978-973-7782-60-1 821. 2009 ISBN 978-606-511-113-4 821.1-31 821.1-31 CIP 2009-4509 1863 . Proză / Mihai Eminescu.Bucureşti : Cartex 2000.Bucureşti : Litera Internaţional.1-32 CIP 2009-5379 1867 . STEVE.ISBN 978-973-104-246-6 Vol. .ENULESCU.135. La aniversară .135.1-4 CIP 2009-3439 1859 .

135.Craiova : Scrisul Românesc.1-1 CIP 2009-5559 1873 .135. ANCA.135.GENARU.1-1 CIP 2009-4818 1880 . NICOLAE. MARIA-CRISTINA. 2009 ISBN 978-973-8936-92-8 821. Versuri de toate zilele / Anca Gheorghevici. . 2009 ISBN 978-973-8936-93-5 821. 2009 ISBN 978-973-38-0778-0 821. Trandafir cu venele tăiate / Ovidiu Genaru. 2009 ISBN 978-606-8061-17-7 821. Lacrimile bucuriei / Alexandru Gheorghe.FLORIN.1-32 CIP 2009-5340 1872 .Craiova : Ramuri.GHEŢIE.Bucureşti : Paideia.135. ŞTEFANIA. 2009 ISBN 978-606-92040-7-8 821.GALL.Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români.FLORICEL.1-32 CIP 2009-4094 1878 .135. Plângea Iisus / Nicolae Gâlmeanu. trad. ALEXANDRA. Jurnal de şampanie / Florentina Florin.Bucureşti : Herald. 2009 ISBN 978-973-7700-53-7 821. . Vrăbiile : povestiri / Matei Gall.1-32 CIP 2009-3959 1874 .Bucureşti : Infodar.Bucureşti : Univers Ştiinţific.135. Bacău : Pro Plumb.1-1 CIP 2009-4063 1871 .Bucureşti : Univers Ştiinţific. . .135. Sinuciderea îngerilor / Maria Cristina Georgiu.1-1 CIP 2009-4686 1881 . Tina MacNaughton . Buzău : Omega. MATEI.362 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 363 1870 .1-1 CIP 2009-5339 1875 .1-1 CIP 2009-3889 1877 . . Şalul / Alexandra Gheţie. FLORENTINA. 2009 ISBN 978-973-596-508-2 821.135.GHEORGHEVICI. 2009 ISBN 978-973-1894-13-3 821.135.135. Ultimele flori ale unei octogenare / Ştefania Gălătescu. OVIDIU. .: Ana Maria Palii. 2009 ISBN 978-973-7636-65-2 821.Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău.GĂLĂTESCU. CLAIRE. . ALEXANDRU.GHEORGHE.1-31 CIP 2009-5265 .135. Trecătorul / Ion Floricel.GÂLMEANU.1-31 CIP 2009-4453 1876 . .1 CIP 2009-5287 1879 .FREEDMAN. 2009 ISBN 978-973-111-106-3 821. Ţinutul fulgilor de nea / Claire Freedman.135.Bucureşti : Editura Vinea. Licitaţie în iad / Benone Ghenciu. ION. 2008 ISBN 978-973-698-205-7 821. BENONE.GEORGIU.GHENCIU. 2009 ISBN 978-973-8928-89-3 821. . .

GUŢU.Arad : Mirador. 2009 ISBN 978-973-1980-62-1 821. GABRIELA GENŢIANA. Bucureşti : Curtea Veche Publishing. 2009 ISBN 978-973-164-016-7 821.GRIGORIU.135.1-32 CIP 2009-3747 1886 . DAN. animalele / Claudia Goga.135.1-31 CIP 2009-3704 1887 .1-31 CIP 2009-4404 1893 . . 2009 ISBN 978-973-669-753-1 821. 2009 ISBN 978-973-678-307-4 821.GRIGORIE.1-31 CIP 2009-3638 1885 . . FLORIN. IOAN.GOMA. 366 lecţii de haiku / Florin Grigoriu . PAUL. . Poveşti / Gruia Călin. Gurău. a 2-a.GURĂU. 2009 ISBN 978-973-119-062-4 821. de Maria Adam.135.1-1 CIP 2009-4931 1888 .135. .Bucureşti : Amurg Sentimental.135.1-1 CIP 2009-5295 1883 . .135.1-93-1 821. CLAUDIA.1-34 CIP 2009-4210 1891 . . Spovedanie cinică : monorime congelate-n sufletul meu păcătos / Radu F. pref.Botoşani : Axa.Bucureşti : Proxima.135. 2009 ISBN 978-606-530-215-0.135.Ed.GÎLCESCU. Târgu-Jiu : Măiastra. ELISABETA. Întâmplări ce nu puteau fi uitate / Ioan Grămadă.Bucureşti : Amurg Sentimental.135.GOGA. 2009 ISBN 978-973-7636-69-0 821. 2009 ISBN 978-606-516-097-9 821. . CĂLIN.GRUIA. EUGENIA.135. Paşi în timp / Eugenia Groşan.GROŞAN. 2009 ISBN 978-973-678-303-6 821.Galaţi : Pax Aura Mundi.Bucureşti : Editura Nicol. Jurnal de idei / Dan Guţu. 2009 ISBN 978-973-660-345-7 821. Lampioanele vii / GabrielaGenţiana Groza.GURĂU.1-1 CIP 2009-3732 1892 . Ieri şi azi / Elisabeta Gîlcescu. Drum bifurcat / Vasile Gurău. Andreea şi Radu / Toma Grigore. Prietenele mele. 2009 ISBN 978-973-133-493-6 821. .1-93-32 CIP 2009-4915 1884 .GRĂMADĂ.1-1 CIP 2009-5344 1890 .Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. TOMA. .1-1 CIP 2009-4195 1889 . 2009 ISBN 978-973-7664-84-6 821. Craiova : Sitech.135.1-94 CIP 2009-5231 . 821.135. Roman intim / Paul Goma. Timişoara : Bastion.364 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 365 1882 . RADU F.135. VASILE.GROZA.

.IANOVICI-COSTAN. MARIA. ISBN 978-973-104-230-5 821.Bucureşti : Cartex 2000. STELA.1-1 CIP 2009-4389 1899 . . PANAIT. Poezii pentru prichindei / Hănţulie Maria. CALISTRAT.135.ION.366 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 367 CIP 1894 . .135.1 821. VERA.HANGANU. CLAUDIU.3)(0:82-32) CIP 2009-3986 1902 .1-31 CIP 2009-3975 .IORDĂCHESCU.Craiova : Sitech.IACOBAN. 2009 ISBN 978-973-103-981-7 821. PETRE. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-570-348-6 821.Iaşi : Junimea.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 2009 ISBN 978-973-37-1352-4 821.135. . . . Pe drumuri de munte / Calistrat Hogaş. MIRCEA RADU. NICOLAE PUIU. .Iaşi : Junimea.1-32 913(498. . Bucureşti : Cartex 2000. ECATERINA.135. 2009 ISBN 978-606-530-261-7 821. Basmele românilor / Petre Ispirescu.135.ISPIRESCU.135.1-1 CIP 2009-4974 1895 . GARABET. Potecile cerului : povestiri pentru secolul XXI / Ecaterina Hanganu.Bucureşti : Editura Coresi.Bucureşti : RAO International Publishing Company. a 6-a. . .ISTRATI. Broasca ţestoasă cea fermecată / Petre Ispirescu.1-93-34 CIP 2009-4351 1904 .133. Iordăchescu.Ed.ISPIRESCU.1-32 CIP 2009-3912 1900 . Trepte de căutări / Nicolae Puiu Iliescu.ILIESCU.1-31 CIP 2009-596 1896 . . 2009 ISBN 978-973-104-227-5 821.HOGAŞ. PETRE. Zăpezile din Arcadia : poeme / Stela Ianovici-Costan. Week-end cu mama / Ion Vera.N.Bucureşti : Cartex 2000.Bucureşti : Editura C.135.1-31=135.135. rev.1-93-34 CIP 2009-3810 1905 . Chira Chiralina / Panait Istrati.135. Printre cărţi / Mircea Radu Iacoban. .1-31 1897 .1-31 CIP 2009-3978 Oceaniada / Claudiu CIP 2009-3456 1903 .1-92 CIP 2009-3566 1898 .Cluj-Napoca : Mega. Coresi.135.1-93-1 CIP 2009-5407 1901 . 2009 ISBN 978-973-104-244-2 821. Adela / Garabet Ibrăileanu.HĂNŢULIE. 2009 ISBN 978-973-1868-96-7 821.Urziceni : Editura Anca.135.I.135. 2009 ISBN 978-973-137-029-3 821. 2009 ISBN 978-973-37-1354-8 821. 2009 ISBN 978-606-8005-04-1 821. 2009 ISBN 978-973-610-865-5 821.IBRĂILEANU.

Povestiri adevărate.IUŞAN.135.LUPAŞCU.LĂMUREANU. Formula supravieţuirii / Doru Kalmuski.1-31 821.135.2 CIP 2009-5315 1909 . 2009 ISBN 978-973-696-134-2 821.Cluj-Napoca : Dokia.135.135.JURMA. Ridică-te. Fă-mă. Omul de sub podea / Elisabeta Luşcan. 2009 ISBN 978-606-8070-02-5 821.135.1-31 CIP 2009-5245 1913 . . Hai să furăm pepeni / Nora Iuga.ISTRATI. 2009 ISBN 978-973-46-1347-2 821. 2009 ISBN 978-973-757-208-0 821. Alte amintiri din pagini de ziare / Gheorghe Jurma. ce mi-i face! / Vasile Iuşan. ION. Caragiale! : epigrame / Vasile Iuşan.1-31 CIP 369 1912 .Bucureşti : Cartex 2000. PANAIT. Ciulinii Bărăganului / Panait Istrati .1-1 CIP 2009-4840 1916 .LUŞCAN.Constanţa : Nelinişti metafizice.135.IVANEŞ.Reşiţa : Editura TIM.1-193. . Tandre dimineţi : versuri / Ion Machidon. .135. . amintiri. Doamne. pref.135. VASILE.1-193. STELA MARIA. şi biografie de Lucian Pricop. EMILIAN.135. GHEORGHE.135. Bacău : Deşteptarea. pentru nepoţi şi nepoate / Trifilie Lămureanu .2 CIP 2009-4813 1910 . ION.1-92 CIP 2009-4787 1914 .1-32 CIP 2009-5271 CIP 2009-2264 1908 .Bucureşti : Logos Junior. . . 2009 ISBN 978-973-1777-38-2 821. NORA.Iaşi : Polirom.Bistriţa : Karuna. TRIFILIE.MACHIDON.1-311.: Constantin Lămureanu.135. Autoportret din memorie / Emilian Lupu. Fericire la îndemână / Stela-Maria Ivaneş.LUPU. 2009 ISBN 978-973-8016-33-0 821.135.IUGA. 2009 ISBN 978-973-1933-25-2 821. 2009 ISBN 978-973-678-301-2 821.368 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1906 .IUŞAN.1-4 CIP 2009-4850 1915 . cuibuşor de nostalgii / Ion Lupaşcu.135. Braşov : Transilvania Expres. Codin . 2009 ISBN 978-973-7619-30-3 821.1-1 CIP 2009-3731 . 2009 ISBN 978-973-104-228-2 821.KALMUSKI. . Amintiri. Bucureşti : Amurg Sentimental.1-32 CIP 2009-4544 1917 .1-4 CIP 2009-3672 1911 . ELISABETA. Cluj-Napoca : Dokia. 2009 ISBN 978-973-1978-13-0 821. pref. DORU. .Cluj-Napoca : Eikon. 2009 ISBN 978-973-1777-39-9 821.6 94(498)"1907"(0:82-31) CIP 2009-3977 1907 . VASILE.

. Nemesis diary / Ramoon Mar.Bucureşti : Editura Mateescu.Bucureşti : ALLFA.1-92 CIP 2009-4733 1926 .Buzău : Teocora. 2009 ISBN 978-606-530-233-4 821. stare de vis / Monica Larisa Manafu. MARION.135. Bucureşti : Semne.1-92 CIP 2009-3505 1919 .1-32 CIP 2009-4736 1925 .Bucureşti : Editura Mateescu.1-32 CIP 2009-4735 1927 .Constanţa : Ex Ponto.MARIN. 2009 ISBN 978-973-7778-73-4 821. LUCIAN.135. . Am auzit că viaţa e frumoasă / Lucian Mănăilescu. Ghici pe cine iubesc eu / Catia Maxim. 2009 ISBN 978-606-92080-1-4 821. 2009 ISBN 978-973-644-865-2 821. DANIELA CRISTINA. ISBN 978-973-47-0614-3 821. Valetul O'Rubick / Eduard-Sorin Manta.135.1-1 CIP 2009-5120 1920 . Stare de veghe.135. 2009 ISBN 978-606-92080-0-7 821.Bucureşti : Univers Ştiinţific.135. . EDUARD-SORIN.135. 2009 ISBN 978-606-521-234-3 821. MONICA LARISA. 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech.1-1 CIP 2009-4734 1928 . Inimioara de căţel / Dana Fodor Mateescu.1-1=135.MANOLESCU.MANTA.135.1-1 CIP 2009-4963 1930 .MÂRZAN.MATEESCU.1-992 CIP 2009-3759 CIP 371 1924 .1 CIP 2009-3733 1922 .MATEESCU. Pelerinaj în Italia prin Budabesta şi Viena / Dinuţa Marin. Destin valah : în 101 texticuleţe şi ilustraţii / Adrian Majuru . . DANIELA CRISTINA. DINUŢA.MATEESCU.Bucureşti : Printech. .MĂNĂILESCU.MANAFU. pref.Bucureşti : Editura Mateescu. CATIA.135. Internet cafe = Internet café / Marion Manolescu. Regele cu coroana de hârtie / Dana Fodor Mateescu. 2009 ISBN 978-606-92080-2-1 821.Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-624-722-4 821. Fetiţele din Cimitirul Roşu / Dana Fodor Mateescu.135.135. DANIELA CRISTINA. DIANA. 2009 ISBN 978-973-8936-90-4 821.MAJURU. ADRIAN.Bucureşti : Editura Mateescu.MATEESCU. . 2009 ISBN 978-973-1934-33-4 821.135.1-32=111 CIP 2009-3675 .135. DANIELA CRISTINA.1=133. Aturile lui Baz-Baz cel isteţ / Dana Fodor Mateescu. Capitole târzii din viaţa mea : memorii redescoperite / Diana Mandache. . . Timişoara : Editura Aura.1-32 CIP 2009-5337 1923 . 2009 ISBN 978-606-92080-3-8 821. RAMONA.370 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1918 .135.1-94 CIP 2009-3550 1921 .MANDACHE.MAXIM. 2009 ISBN 978-973-724-229-7 821. . .1-31 CIP 2009-4037 1929 . de Nicolae Merişanu. .

372 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 373 1931 . ISBN 978-973-750-109-7 Vol. Ucenicele diavolului : iubiri visate. . Suntem pentru schimbări sau Ca darvinişti şi economişti vom părăsi planeta aceasta / Eugen G. 2009 Bibliogr.2009 .Bucureşti : Proxima. RAMONA.MEDREA-DANCIU. IOAN.MILLER. Eseuri şi panseuri / Ioan Mercheş .1-4 CIP 2009-4721 1932 .MIRON. 2.135.1-94 CIP 2009-5290 1934 . DAN. 2009 ISBN 978-973-7636-71-3 821. iubiri ascunse. .: Liviu Leonte.135.Râmnicu-Vâlcea : Conphys.Iaşi : Panfilius.1-32=111 CIP 2009-3676 1937 . . a 2-a.: Luminiţa Wallner Bărbulescu. Prundeni.. 2009 ISBN 978-973-704-097-8 821. 2009 ISBN 978-973-630-200-8 821. "ficţionale" / George Mirea.135. Albastru ca jazzul / Donald Miller . 2009 ISBN 978-973-1862-76-7 821. colab.135.1-94 CIP 2009-5557 1941 .135. .1-94 CIP 2009-5347 1936 .Memoriile unui ierarh uitat : Victor Mihályi de Apşa / ed. ALEXANDRA. 2009 ISBN 978-973-126-148-5 821. Index ISBN 978-973-610-866-2 821. 2009 ISBN 978-973-7876-96-6 821. înainte de Grigore Constantinescu. Întoarcere în timp / Livia Miheş Papiu. il. 2009 ISBN 978-973-8404-08-8 821.MILOIA. Three days / Ramoon Mar. iubiri trăite / Dan Mihoc. .MIREA. Suceava : Editura George Tofan. .! "Finis coronat opus" : memorii. DONALD.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.135.135.MÂRZAN. EUGEN G.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.135.1-84 CIP 2009-4682 1940 .Oradea : Brevis.MIZRAHY. . GABRIEL.1 CIP 2009-5030 1938 .MIHEŞ PAPIU. pref.: Cornel Ţicărat. GEORGE. ....135..ClujNapoca : Grinta.4) CIP 2009-4619 1939 . Androgynul atomic / Gabriel Miloia.Bucureşti : Hasefer.1-31 CIP 2009-4833 1942 .. GAVRIL. 2009 ISBN 978-973-133-494-3 821.MIHOC.1-84 CIP 2009-4975 1933 . Miron. 2009 ISBN 978-973-7778-74-1 821. Ellipses / Alexandra Medrea .135.: Irina Petraş. LIVIA.135.MOISA.ISBN 978-973-750-141-7 821.Ed. Fabule trăsnite / Gavril Moisa. . studiu introd.Oradea : Kerigma.MERCHEŞ. 2009vol. .1-1 CIP 2009-5235 . cuv. DAN. Aşa a fost. Oradea : Imprimeria de Vest. trad. şi note: Ion Cârja şi Nicolae Bocşan . ..1-4 CIP 2009-5032 1935 .1-94 28(498.Timişoara : Editura Aura.111-1=135. 2009 ISBN 978-973-8960-22-0 821. . / Dan Mizrahy .

2009 ISBN 978-973-7700-52-0 821. 2009 ISBN 978-973-712-456-2 821. Femeia la poarta raiului de sticlă / Monica Mureşan. VALENTIN. CAMELIA.135.MORCAN. 2009 ISBN 978-606-530-226-6 821. MONICA. major / Camelia Nenciu. 2009 Index ISBN 978-973-8066-00-4 821. 2009 ISBN 978-973-133-500-1 821. / Gheorghe Muşat. .135.1-1 CIP 2009-4298 1945 .374 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 375 1943 .135.1-1 821.Muguri de poezie / coord.NICOLIŢOV. . BIANCA.Cluj-Napoca : Dokia.Constanţa : Editura Boldaş. colab.1-7 CIP 2009-5454 1949 . .1-1 CIP 2009-3856 1947 . Vocea inimii / Ileana Nistor Heller. Simona Tănase. Pe strune de brad : catrene de dragoste / Lazăr Morcan.NĂSTASE. Dafina doamna / Ion Muscalu. 1952 . .MORAR-BELIOREANU.Bucureşti : Granada. NICOLAE.MUŞAT.135.Craiova : Sitech. .135.MUSCALU. MARIN. Debut . . Pur şi simplu / Nicolae Neagu.6 CIP 2009-5348 1948 .NENCIU. 2009 ISBN 978-973-86664-9-8 821. Aripă de argint / Bianca Negrilă.135. ILEANA. .1-1 CIP 2009-5110 1944 . GHEORGHE. . Domnişoara Iulia / Marin Năstase. De-ale muzicienilor şi nu numai. Mioara Niculescu.135.135. Galaţi : Olimpias.1-32 CIP 2009-4844 . . Urziceni : Editura Anca. 2009 ISBN 978-606-8025-15-5 821.135.1-311.135.MUREŞAN. 2009 ISBN 978-973-88805-6-6 821.135. 2009 ISBN 978-973-7650-85-6 821.1-32 CIP 2009-3896 2009 ISBN 978-973-8905-70-2 821. ION. Aripi de înger / Marian Nicolescu.1-32 CIP 2009-4712 1953 .NICOLESCU. MARIAN..: Vasilica Sfetcu..Bucureşti : Editura Nouă.1-1 CIP 2009-4030 1946 .. 2009 ISBN 978-973-8987-86-9 821. 2009 ISBN 978-606-8005-03-7 821. Târgovişte : Bibliotheca.135. Ana-Daniela Gheorghe.135.Iaşi : Danaster.1-1 821.135.1-1 CIP 2009-4803 1954 .: Violeta Boruzi.Arad : Multimedia Internaţional. LAZĂR.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.Turda : Hiperborea. 2009 ISBN 978-973-1777-36-8 821..NISTOR-HELLER.1-1 CIP 2009-4227 1950 .1-1 CIP 2009-4638 1951 . Felicia Jipescu . Exerciţii de respiraţie / Valentin Nicoliţov. Poetica română / Vasile Morar Belioreanu.Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români.1-31 CIP 2009-4027 1955 .NEGRILĂ. VASILE.135. .NEAGU.

2009 ISBN 978-973-46-1292-5 821.1-1 CIP 2009-3729 1967 .Braşov : Green Steps. RIRI MARGARETA. ALEXANDRU. Drumuri prin memorie / Octavian Paler .135.Bucureşti : Amurg Sentimental.Iaşi : Polirom. Seminţe de gând / Pătru-Dănilă Orăşanu.1-17 CIP 2009-4420 1966 . Remember / Alexandru Oprănescu Vella.1-992 913(450+495+620)(0:82-992) CIP 2009-2719 1963 .135. cuvânt înainte de Constantin Străchinaru.PANTEA. MARIA.PANAITESCU. . ELENA.135.15(498)(0:82-94) CIP 2009-3317 1960 .PARAIPAN FINICHIU.4 CIP 2009-3963 1957 .135. . . .135. 2009 ISBN 978-973-678-298-5 821. şi adăug. a 2-a.Craiova : Aius PrintEd.OLARIU. 2009 ISBN 978-973-8958-64-7 821.1-1 CIP 2009-5258 . PĂTRU-DĂNILĂ.OPRĂNESCU-VELLA. Liniştirea spaimelor : proză / Elena Olariu .135.Orăştie : Editura Emma. Închipuire / Riri Margareta Panduru. 2009 ISBN 978-606-8021-29-4 821. rev. 2009 ISBN 978-973-628-302-9 821. 2009 ISBN 978-606-92081-0-6 821. . rev. OCTAVIAN. pref.OPREA. Şase feluri de a muri / Marius Oprea .Bucureşti : Andreas Print.Craiova : Sitech. de Zoe Petre. EDDIE. .135. 2009 ISBN 978-973-678-297-8 821.PANN.PANDURU.Ed. Lecţia de gramatică : proză scurtă / Viorica Panaitescu.1-4 CIP 2009-4962 1961 . 2009 ISBN 978-973-143-330-1 821.Beiuş : Buna Vestire. Sonete / Michaela Al. .1-32 CIP 2009-3499 1964 . de Antonio Patraş.135.Bucureşti : Amurg Sentimental. . a 2a. 2009 ISBN 978-973-1866-16-1 821. Cântul Tomniţelor / Maria Paraipan Finichiu.Bucureşti : Amurg Sentimental. Rostiri / Eddie Pantea. .1-2 CIP 2009-5069 1965 . ANTON. RODICA.ORESCU.PALER. 2009 ISBN 978-973-8410-82-4 821.Iaşi : Polirom.Ed. 2009 ISBN 978-973-46-1336-6 821. MARIUS. . Orescu. .OJOG-BRAŞOVEANU.1-312. a 2-a.135.1-822 CIP 2009-5118 1959 .376 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1956 .135.3 CIP 2009-3730 377 CIP 1962 . . 2009 ISBN 978-606-530-256-3 821. Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea / Anton Pann. . Letopiseţul de argint / Rodica Ojog-Braşoveanu.135.1-94 329.1-32 CIP 2009-3498 1958 . . . VIORICA.1-193. pref.135.Bucureşti : Nemira.ORĂŞANU.Ed. MICHAELA.

1-1 CIP 2009-4753 1974 .Craiova : Contrafort. ŞTEFAN. .Editura.PETRICU.Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor.1-84 CIP 2009-3649 2009 ISBN 978-606-511-111-0 821. Castitatea privirii / Maria Rodica Patraş. prin grija lui Luca Pelusi. Pe repede înapoi . ROXANA. de Ion Petrovai. trad. Idane / Tiberiu Pătru.PETROVAN.1=135. 2009 ISBN 978-973-126-142-3 821. 2009 ISBN 978-973-37-1359-3 821.1-1=131.135.1-31 CIP 2009-3850 1979 . Craiova : Aius PrintEd.Ed.1-31 CIP 2009-4842 1980 .1-1 CIP 2009-3752 .135. Gura de vulpe / George Tibi Petrovici.378 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1968 . pref.Călătoria şi teatrul / Ion Parhon.135.135. LUPU. .PAVNOTESCU. Fram. CIP 379 1975 .Târgu-Mureş : Digital Docu Print. a 3-a.1-1 CIP 2009-4755 1978 .1-93-31 CIP 2009-3982 1977 . 2009 ISBN 978-973-104-233-6 821. de Ioan-Pavel Azap .. Poeme în proză = Poemi in prosa / Ştefan Petică .PĂTRU. .Cluj-Napoca : Grinta.135. . cron. Lumini la marginea regatului / Tiberiu Pătru. . 2009 ISBN 978-606-92006-2-9 821.Iaşi : Junimea.PARHON.135.135.PĂTRU.1-31 CIP 2009-4702 1971 .PETRESCU. GEORGE TIBI. Noncopilărie şi maturitate postmortem / Lupu Petrovan . .PETROVICI. Botoşani : Axa. . TIBERIU. ed. 2009 ISBN 978-973-1954-55-4 821.Craiova : Contrafort. TIBERIU. Sub semnul Aspidei / Roxana Pavnotescu.1-34 CIP 2009-5375 1972 . bilingvă.. 2009 ISBN 978-973-1954-53-0 821. Bucureşti : Cartex 2000. MARIA RODICA.1-1 CIP 2009-5047 1970 . . CRISTIAN A.PĂTRU.Ed.135. Miroir fractal / Viorica Petrovici.Păcală şi isprăvile lui. CEZAR.135.Craiova : Contrafort.PETICĂ.135. tab. îngr.Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia .135. 2009 ISBN 978-606-8021-33-1 821.1 CIP 2009-5760 1976 .: Nicoleta Presură Călina. 2009 ISBN 978-973-8369-31-3 821. 2009 ISBN 978-973-660-348-8 821. . 2009 ISBN 978-973-1954-54-7 821. VIORICA.135. .135.PATRAŞ.PETROVICI. . Sclipiri pe cerul inimii / Petricu Cristian Alexe . ION.1-1 CIP 2009-4754 1973 . TIBERIU. . 2009 ISBN 978-973-698-834-3 821. postf. 2009 ISBN 978-606-8031-10-1 821.1-2 CIP 2009-4982 1969 .Constanţa : Steaua Nordului. ursul polar / Cezar Petrescu.Timişoara : Eurostampa. Amintire din castelul celor două zile / Tiberiu Pătru.

cop. . doar dacă este făcut pané / Cătălin Horaţiu Popa.POPA. 2009 Indice.PINTEA. 2009 ISBN 978-973-624-737-8 821. LORETA.135. şi il.135. 2009 ISBN 978-973-608-913-8 821.09 Steinhardt. Pongo şi Pongolicii / Monica Maria Popescu. . Bucureşti : Semne. PETRU DEMETRU.POPESCU. Zborul fluturelui albastru / Mihai Popa . studiu introd.1-31 CIP 2009-4036 1991 . Ioan Pintea . MIHAI. .135.Poete între milenii = Poets between milleniums. . 2009 ISBN 978-973-1954-46-2 821.1-31 CIP 2009-4270 CIP 381 1987 .Reşiţa : Editura TIM. .1-32 CIP 2009-5629 1992 . ed.Ed. cuv.PLEŞU.Bucureşti : Editura Coresi.PITARCA.135. MONICA MARIA. CONSTANTIN CIPRIAN. Despre bucurie în est şi în vest şi alte eseuri / Andrei Pleşu. Poveste cu final dulce / Gheorghe Pitarca. 2009 Bibliogr.N. Atelierul de vară / Dumitru Popescu.1-32 CIP 2009-5651 1983 .53) 929 Steinhardt.: Adrian Şoncodi.135.1-93-32 94(498)(0:82-93-32) CIP 2009-3804 . Temeri şi îndoieli : Săltic 2008 / Constantin Ciprian Popescu.Iaşi : Polirom. 2009 ISBN 978-973-7622-83-9 821.Craiova : Sitech.POPESCU.N. rev.135. .Poezii româneşti alese = Selected Romanian poems / selecţia şi trad.380 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1981 .Orăştie : Editura Emma. 2009 ISBN 978-973-624-721-7 821. DUMITRU. GHEORGHE.135. 2009 ISBN 978-973-8944-92-3 821.1-1 CIP 2009-3558 1990 . 2009 ISBN 978-973-8087-71-2 821. Braşov : Pastel.135. CĂTĂLIN HORAŢIU.Bucureşti : Humanitas. .1-4 CIP 2009-3917 1984 .1 CIP 2009-4531 1986 . note. CIP 2009-3613 1982 .135. Bucureşti : Semne.Bucureşti : Casa Editorială Odeon. înainte de Constantin Ciopraga .1-32 CIP 2009-4786 1989 .POPA.Craiova : Contrafort. Povestiri istorice / Petru Demetru Popescu.POPESCU. . Primejdia mărturisirii : convorbirile de la Rohia / N. repere biobibliografice de Virgil Bulat. Ciocoiul cu adresă de e-mail sau Creierul are oareşce valoare. ANDREI.(047.135.1.POPESCU. a 5-a. ISBN 978-973-46-1288-8 821. Steinhardt. 2009 ISBN 978-973-1866-14-7 821. ISBN 978-606-530-274-7 821.POPA.: Adriana Jurma.1-1=135.135. Scrisori pentru Ema / Loreta Popa.Bucureşti : Cavallioti. şi indice de Ioan Pintea . . îngrijită. 2009 ISBN 978-973-696-129-8 821.1-1=111=135.135. 2009 ISBN 978-973-50-2442-0 821.1-4 CIP 2009-5302 1988 . IOAN.1=111 CIP 2009-4916 1985 . .

135.382 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1993 . 2.1-1 CIP 2009-4710 2001 .RAŢIU. . . MARIN. NICOLAE.1-93-31 CIP 2009-4958 1994 . 1.POPESCU-BITĂNESCU.135.PREDOIU.POPESCU-GALICEA.Constanţa : Punct Ochit. Andilandi : roman / de Sînziana Popescu. . . .RADU.Primăvară târzie : poezii.135.135. CARMEN.1-94 343.135. .1-31 CIP 2009-3992 1998 .Bucureşti : Proxima.1-94 CIP 2009-5198 383 CIP 1999 .ISBN 978-973-88826-2-1 821. GUSTI.135.ISBN 978-973-7883-37-7 Vol. ISBN 978-973-88826-6-9 Vol.135. Teatru / Rodica Popescu Bitănescu. . IOAN.Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români.135.Bucureşti : Editura Victor. 2009 ISBN 978-973-7700-54-4 821.Primul cocor : romanian kaiku.PREDA. Psalmi : poezie creştină / Ioan Raţiu.135. 2009 ISBN 978-973-53-0015-9 821. 2009 ISBN 978-973-1954-48-6 821.PREDA.ISBN 978-973-7883-38-4 821. AUREL. 2009 ISBN 978-973-1859-29-3 821.Muşăteşti : Tana. 2008vol.135. Rugul aprins de la mănăstirea Antim la Aiud / Mihai Rădulescu. RODICA.Blaj : Buna Vestire.2009.1-1 CIP 2009-5486 1996 .135. Moromeţii / Marin Preda. . .1-1 CIP 2009-4629 1997 . .1-2 CIP 2009-4597 1995 . MARIETA.1-1 CIP 2009-4296 2000 . 2009 ISBN 978-973-126-146-1 821.135.RADU. Scutul meu sigur / Nicolae Popescu Galicea. 2009 ISBN 978-973-7636-70-6 821.RAŢIU.Cluj-Napoca : Grinta.1-141 CIP 2009-5313 2005 . .Cluj-Napoca : Risoprint. .1-1 CIP 2009-4688 2002 . 2009 ISBN 978-973-7895-44-8 821. ISBN 978-973-7883-36-0 Vol. Constanţa : Virom. înainte: Cristina Roşca. .Bucureşti : Cartex Serv. EUGENIU. . SÎNZIANA.Craiova : Contrafort.RĂDULESCU. Clipe de viaţă / Radu Marieta. Sentimente în amurg / Carmen Radu. 2009 ISBN 978-973-1815-08-4 821. 2009 ISBN 978-973-1785-41-7 821.Bucureşti : ZIP.135.1-1 CIP 2009-3707 2003 .D. 2009 ISBN 978-973-88849-6-0 821. MIHAI. Memoriile unui diplomat oarecare / Aurel Preda.POPESCU. cuv. Retrăiri / Eugeniu Predoiu M.8(498)(0:82-94) CIP 2009-4681 .Bucureşti : Mediamorphosis. 2009 2 vol. 2009 ISBN 978-606-8035-10-9 821. . 2 : Aventura gemenilor dincolo de Poiana Vie. .1-94 CIP 2009-5218 2004 . . În rană / Gusti Raţiu.

pref. Jurnal de campanie / Adriana Săftoiu. îngrijitor ed.1-94 CIP 2009-4447 2008 .ROSTOS.Bucureşti : Editura Fundaţiei Anastasia. ADRIANA.ROY.135. tab.135. JANE.Reşiţa : Editura TIM. . IQ / Jane Rostos. MIHAIL. Amândoi / Liviu Rebreanu . SAMUEL. pref.135. 2009 ISBN 978-606-538-001-1 821. .RONCEA.135. Poarta frumoasă / preot Petru Roncea. Jurnalul unui om degeaba / Rozei Samuel . LIVIU. Sibiu : Oastea Domnului.135.Bucureşti : Adevărul Holding.SEBASTIAN. Accidentul . 2009 ISBN 978-973-1999-80-7 821. CONSTANTIN. PETRU.135.1-92 CIP 2009-2738 2010 . Ţiganii. Bucureşti : Editura Trei. . ASPAZIA. tab. Menestrul la curţile Mnemosynei cu stihurile toamnei dorului / Constantin Răduţ.ROZEI. cronologic de Ilderim Rebreanu.1-311.Iaşi : Art XXI.Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei. Calvarul / Liviu Rebreanu . Edenul copilăriei / Sandu Aspazia . IANCU. trad.REBREANU. PAUL.6 929 Horea(0:82-31) 94(498. de Ion Simuţ . 2009 ISBN 978-973-710-131-0 821.Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu. pref. Alchimia muzelor : poeme / Paul SânPetru . 2009 ISBN 978-973-1954-50-9 821. .1-1 CIP 2009-3445 2007 . Oraşul cu salcâmi / Mihail Sebastian.1-32 CIP 2009-4788 2015 .SAMSON. LIVIU.REBREANU.SANDU.1-31 CIP 2009-3969 2013 .1-1 CIP 2009-4225 2012 .135. 2009 ISBN 978-973-1755-76-2 821. .RĂDUŢ. . 2009 ISBN 978-973-707-273-3 821.SÂN-PETRU. Raze de soare / Kristina Roy . .Iaşi : Universitas XXI.REBREANU. 2009 ISBN 978-973-88702-4-6 821.1-31 CIP 2009-4993 . Crăişorul / Liviu Rebreanu .1-31 CIP 2009-4024 2018 . cronologic de Ilderim Rebreanu. LIVIU.: Valentin Ciucă. 2009 ISBN 978-973-1898-06-3 821.: Paula Ribariu.135.Craiova : Contrafort. 2009 ISBN 978-973-1898-04-9 821. 2009 ISBN 978-973-1898-05-6 821.SĂFTOIU.1-1 CIP 2009-3610 2011 . Cosma.135.1-31 CIP 2009-3971 2009 .135.Făgăraş : Agape.1-93-1 CIP 2009-3788 2016 .135.Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu. 2009 ISBN 978-973-1830-04-9 821. cronologic de Ilderim Rebreanu. KRISTINA. desene: Mirela Ciucanu. tab. 2009 ISBN 978-973-694-164-1 821. .: Mircea Coloşenco .: Olimpiu S. 2009 ISBN 978-973-696-132-8 821.1-97 289(498) Oastea Domnului CIP 2009-3740 2017 . .384 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 385 2006 . aurul şi diamantele / Samson Iancu.: Mircea Coloşenco . . . pref.135.4)"17" Horea(0:82-31) CIP 2009-3970 2014 .Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu.135.

Depresia ucigaşă / Iuliu Stanciu. 2009 ISBN 978-973-104-240-4 821.135. Constanţa : Steaua Nordului.SLAVICI. Cântec de iubire / Gheorghe Sere. DAN. .1-1 CIP 2009-5193 2023 . MARIANA.135. rev. 2009 ISBN 978-973-88148-9-9 821. O minunată călătorie spre naştere / Violeta Secoşan Cadar. Doamne.Constanţa : Steaua Nordului. pref. . 2009 ISBN 978-973-23-2876-7 821.SLAVICI.1-32 CIP 2009-5376 2025 .STANCA. 2009 ISBN 978-973-88587-6-3 821.1-31 CIP 2009-5356 2031 . : 97 popasuri în locuri de mare interes turistic / Noe Smirnov.1-94 CIP 2009-4096 .135. IOAN.Bucureşti : Cartea Românească. .386 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 387 2019 .SLAVICI.Bucureşti : Cheiron.Timişoara : Gordian. . 2009 ISBN 978-973-7681-53-9 821. E lung pământul.1-141 CIP 2009-5647 2030 . Bucureşti : Editura Gabriel 2005.: Cleopatra Lorinţiu. 2009 ISBN 978-606-521-265-7 821. a 3-a. Limba şi literatura română : comunicare literară şi non-literară. IOAN. a 3-a.1. Infidela clipă / Aurelian Sîrbu.SERGHI. Popa Tanda . NOE. eseuri-model / Octavian Sovianu.Ed.Bucureşti : Litera Internaţional.SMIRNOV. IULIU. OCTAVIAN.135.135. .135. rev. 2009 ISBN 978-973-675-600-9 821. Mara / Ioan Slavici.SERE.1-31 CIP 2009-5377 2024 .SOVIANY.1-1 CIP 2009-5556 2027 .135.135. 2009 ISBN 978-973-88587-0-1 821. ..SOLOMON LAZANU. Andreea Artagea. .1-31 CIP 2009-5442 2028 . .Galaţi : Sinteze. IOAN. 2009 ISBN 978-973-8404-09-6 821. Mutilare / Dan Stanca. Moara cu noroc / Ioan Slavici.Bucureşti : Estfalia.Bucureşti : Cartex 2000. . VIOLETA.SECOŞAN CADAR.. primeşte şi lacrimile mele / protosinghel Spiridon Ungureanu Constantin. 2009 ISBN 978-973-8902-28-2 821. AURELIAN. Jurnal de adolescenţă / Mariana Solomon Lazanu. .Ed.135.Bucureşti : Printech. Budulea Taichii / Ioan Slavici.Bucureşti : Editura Gabriel 2005.1-31 CIP 2009-5458 2021 .135.SÎRBU. GHEORGHE. Lenuţa Tanef.1-4 CIP 2009-4668 2026 . 2009 ISBN 978-606-511-115-8 821.1-32 CIP 2009-3989 2029 .SPIRIDON UNGUREANU.135. Oradea : Brevis. . CELLA. . protosinghel. Moara cu noroc . ba e lat .09-4 CIP 2009-3569 2022 . 2009 ISBN 978-606-511-116-5 821. Pânza de păianjen / Cella Serghi .1-992 CIP 2009-5176 2020 .135.135.STANCIU. 2009 ISBN 978-973-1917-45-0 821.

4 : Carolina ucide în somn. . TRAIAN.1-1 CIP 2009-3753 2035 . Vânător de toamne târzii / Victor Michail Stigniteanu. ARA ALEXANDRU.135. pref. 2009 ISBN 978-973-88818-6-0 821.TEI.Craiova : Ramuri.135. 2009 ISBN 978-973-624-736-1 821. .ŞARLĂ CĂLIN. 2009 4 vol.Bucureşti : BREN.Bucureşti : Vremea.1-1 CIP 2009-3772 2033 .135.1-4 CIP 2009-4680 . Baladă pentru o inimă fugară / Emil Şain. primul omor.ISBN 978-973-645-328-1 Vol. Timişoara : Excelsior Art.TĂTĂRUŞ. . BOGDAN G. . 2009 ISBN 978-973-23-2873-6 821.1-31 CIP 2009-4295 2040 . 1.STIGNITEANU.135. Absente / Ara Alexandru Şişmanian.1-32 343. 2009 Index ISBN 978-973-556-506-8 821. FLAVIA.ŞAIN.Bucureşti : Semne. ISBN 978-973-88849-3-9 Vol.1-96 CIP 2009-4705 CIP 389 2038 .Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.: Floarea Necşoiu. GEORGE.ISBN 978-973-645-327-4 Vol.135. Insula răilor / George Tătăruş .1-1 CIP 2009-5359 2034 . Martor la slobozitul apelor : (proză) / Veronica Şarlă Călin.2009 .135. . ISBN 978-973-645-326-7 Vol.ŞTEFĂNESCU. 2009vol.2009 .388 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2032 . Spiritul de fineţe : cinsprezece meditaţii / Dorin Ştefănescu. MIHAIL. . 2009 ISBN 978-973-592-223-8 821. 2009 ISBN 978-973-85249-6-5 821.135.TEOC. 2009 ISBN 978-973-133-480-6 821. DANIEL. 3X sau Fantomele nu dau telefoane / Daniel Tei. . 2009 Index ISBN 978-973-648-844-3 821. .Craiova : Fundaţia Editura Scrisul Românesc. .ISBN 978-973-645-330-4 821.9(498) CIP 2009-4149 2039 .STOIAN.: Gina Moldoveanu.1-31 CIP 2009-5303 2042 .1-32 CIP 2009-3958 2037 .1-31 CIP 2009-4033 2041 . Cătuşe însângerate / Mihail Tănăsescu-Buzău .1-32 CIP 2009-3615 2036 . pref. . . Chipurile / Stoian G. . Bucureşti : Cartea Românească. DORIN.TANDIN.TĂNĂSESCU-BUZĂU. 2 : Ucis în patul altuia.135. VERONICA.ŞIŞMANIAN.135. Calendar românesc în douăsprezece cronici şi o precuvântare / Flavia Teoc. 2009 ISBN 978-973-7636-66-9 821. .ISBN 978-973-88849-5-3 821. 3 : Copilul din seif.Bucureşti : Paideia. . VICTOR MICHAIL. .135.135.Brăila : Zeit. 1 : Prima dragoste.ISBN 978-973-88849-4-6 Vol.ISBN 978-973-645-329-8 Vol. 2.Bucureşti : ZIP. Crime pasionale în România / comisarul Traian Tandin. Bogdan. EMIL.

1-31 CIP 2009-4742 CIP 2009-3554 2046 .TIHAN. a 2-a.TRUŞCĂ.Iaşi : Editura Dana Art.Ed. Copilăria cea de toate zilele / Marian Nicolae Tomi. Zodia ciumei / Mirella Tonenchi. Intuiţii finale / Ionuţ Truşcă. ..Ed.Bucureşti : Amurg Sentimental. . 2009 Bibliogr. Am aflat de la Eva / Maria Toma. Timişoara : Mirton.1-6 CIP 2009-3475 2054 .1-1 CIP 2009-4285 2044 . 2009 ISBN 978-973-126-149-2 821.135. Migdale amare .1-2 CIP 2009-5402 2053 .TOMI. 2009 ISBN 978-973-52-0581-2 821.Bucureşti : Cartex 2000.Suceava : Editura George Tofan. Caracatiţa printre noi .Bucureşti : Univers Ştiinţific.Craiova : Sitech.ŢIPLIC.135. Îmbrăţişaţi pe iarbă : poezii de dragoste / Miron Ţic. Frunze de albastru / Alexandra Mădălina Tihan.135.Bucureşti : Editura Nouă.135.135.135. IANA.135. 2009 ISBN 978-973-1862-74-3 821. 2009 ISBN 978-973-1969-30-5 821. BIANCA.TRANDAFIRESCU STOFEL. 2009 ISBN 978-973-104-243-5 821.TOPÎRCEANU. Dubla cetăţenie : treisprezece scrisori / Nicolae Turtureanu. GEORGE.135. .TONENCHI.1-32 CIP 2009-5338 .390 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2043 .1-32 CIP 2009-3783 2045 . MARIA. MIRON. .1-94 CIP 2009-4429 2051 . MIRELLA. GEORGE. a 2-a. .Timişoara : Mirton. Scrisorile tatălui către fiul său / Ion Topolog Popescu.TURTUREANU. Proze color / Raluca Ţiplic. IONUŢ. ISBN 978-606-530-209-9 821. 2009 ISBN 978-973-678-300-5 821.TIMŞA-STOICESCU. . MĂDĂLINA ALEXANDRA.ŢIC. ISBN 978-973-52-0570-6 821. Fabule / George Topîrceanu.135. .1-94 CIP 2009-4075 2052 .Bucureşti : Vox 2000.. 2009 Bibliogr.1-32 CIP 391 2049 .135.1-1 CIP 2009-3858 2047 . Poiana cerbului / Iana Timu.1-1 CIP 2009-3973 2050 .1-1 CIP 2009-3497 2055 . 2009 ISBN 978-973-88935-8-0 821.135. NICOLAE.Braşov : Pastel.1-93-1 CIP 2009-5770 2048 . . MARIAN NICOLAE.TIMU. 2009 ISBN 978-973-8936-91-1 821.Cluj-Napoca : Grinta. . rev.TOMA. .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. . . / Bianca Timşa-Stoicescu. 2009 ISBN 978-973-101-239-1 821.135. 2009 ISBN 978-973-8944-83-1 821. . 2009 ISBN 978-973-8987-85-2 821. . RALUCA. ION.135. şi adăug. Balade vesele şi triste .TOPOLOG-POPESCU. Adio mamă / George Trandafirescu Stofel. Parodii originale .

MARIA CHRISTINA. GEORGE.135.392 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 393 2056 . GHEORGHE.1-31 CIP 2009-4687 2058 . SERGIU ADRIAN. Ursache. Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei. 2009 ISBN 978-973-146-048-2 821. LAURA CRISTINA. .135.UNGURIAN.135.VERDE. Ghicitori pentru voi. 2009 ISBN 978-973-8944-95-4 821.135. Joc de cuvinte / Gruia Ungurian.Brăila : Editura Centrului de Creaţie Brăila. Graiul animalelor / Laura Cristina Verde. .135. Râmnicu-Sărat : Rafet. 2009 ISBN 978-973-678-299-2 821. GÉO-CHARLES. pref.1-93-32 CIP 2009-5280 2064 .URSACHE. .135. Flori de salcâm : antologie / Gheorghe Vicol.Craiova : Contrafort. În absenţa tatălui / Stelian Ţurlea . 2009 ISBN 978-973-101-250-6 821.1-1 CIP 2009-3501 2062 . .Suceava : Editura George Tofan.Bucureşti : Leda. 2009 ISBN 978-973-7892-26-3 821. Bucureşti : Amurg Sentimental.1-1 CIP 2009-5453 2061 .135.1-1 CIP 2009-5012 2060 . GRUIA.1-1 821. Ramona Cucu.Craiova : Sitech. 2009 ISBN 978-973-102-208-6 821.UBA.Ed. . STELIAN. Zvon de gând / Vasile Sergiu Adrian.135. 2009 ISBN 978-606-530-225-9 821.135. Şi ce dacă! / George Uba.VÉRAN.VIGHECIU. Liziera de salcâmi : poezii / Ion Untaru. 2009 ISBN 978-973-1954-58-5 821. . 2009 ISBN 978-973-678-304-3 821. trad.VASILE. cuvânt de întâmpinare de Octavian Soviany.135. 2009 ISBN 978-973-1862-75-0 821. .VERDE.: Vasile Mitu.1-93-822 CIP 2009-4431 2057 .: Dan C. Jocul de-a moartea / Géo-Charles Véran . MIRCEA.135. DUMITRU D.VICOL. a 3-a.1-4 CIP 2009-4318 2067 .1-1 CIP 2009-4261 2065 .1-93-193. Mihăilescu . Casă în cer / Dumitru D. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.VĂRGĂU. ION.UNTARU. 2009 ISBN 978-973-1954-57-8 821.1-1 CIP 2009-5346 2066 .Timişoara : Bastion.135. . RALUCA.1-31 CIP 2009-5465 . Bucureşti : Amurg Sentimental. postf. Raluca Dărăbăneanu.: Daniel Cristea-Enache. 2009 ISBN 978-973-1755-78-6 821.135.1-32 CIP 2009-4236 2068 . Dragoste şi ură / Mircea Vasiliu. LAURA CRISTINA. . Strig şi mai tare : versuri / Maria Christina Vigheciu . copii / Laura Cristina Verde.1 CIP 2009-5412 2059 .ŢURLEA. Şoricel voinicel / Raluca Vărgău.135.VASILIU.Craiova : Contrafort.1-31 CIP 2009-5508 2063 .Braşov : Pastel. 2009 ISBN 978-973-1980-64-5 821.

VULPESCU. Comisia de împăciuire : marafeturi epice. .VULPESCU. 2009 ISBN 978-973-7876-99-7 821.1-31 CIP 2009-5172 2078 . . .135. de inimă albastră / Ileana Vulpescu .135. .Ed. 2009 ISBN 978-606-92086-4-9 821.1-31 CIP 2009-4046 2074 . Bucureşti : Cartea Românească. Poeziile iubirii visate.VITAN. ILEANA.Bucureşti : Amurg Sentimental.1-2 821. Ploieşti : Tempus-Ro. ADRIAN. VICTOR. trăite.394 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2069 .1-1 CIP 2009-4406 CIP 395 2075 .135. ILEANA.: Romulus Vulpescu.VIGHI. Haiku-uri de toamnă : versuri / Adelina Mihaela Vorovenci. DANIEL.135. viaţă legată cu aţă / Ileana Vulpescu .Iaşi : Institutul European. MIHAELA. Ploieşti : Tempus-Ro. 2009 ISBN 978-606-92086-2-5 821.VOICA. Ploieşti : Tempus-Ro.135.135.135. .1-93-1 CIP 2009-4685 2073 .135. Economie de cuvinte / Gabriela Vrânceanu Firea. pref. Arta conversaţiei / Ileana Vulpescu.VOROVENCI. DRAGOŞ-CRISTIAN.VULPESCU.135.VULPESCU. .Bucureşti : Ars Docendi. 2009 ISBN 978-973-675-591-0 821. cuv. Arta compromisului / Ileana Vulpescu.: Romulus Vulpescu. 2009 ISBN 978-606-92086-0-1 821. GABRIELA. tăieturi din ziare / Daniel Vighi .1-31 CIP 2009-5254 2079 . pierdute / Victor Vişinescu.1-32 CIP 2009-5253 . . ILEANA. ILEANA. înainte: Daniel Vighi.135.1-92 070(498) CIP 2009-3468 2070 .135. Candidaţi la fericire / Ileana Vulpescu. pref.1-1 CIP 2009-4697 2071 . De amor. 2009 ISBN 978-973-678-296-1 821. 2009 ISBN 978-973-558-405-4 821. .1-92 CIP 2009-3723 2076 . Viaţă.135. 2009 ISBN 978-973-1750-77-4 821. Versuri mici pentru nepoţi şi bunici / Adrian Voica. ILEANA.VIŞINESCU. CONSTANTIN.1-1 821.1-31 CIP 2009-5250 2080 . 2009 ISBN 978-606-92086-1-8 821.Piteşti : Pământul.VOICU.135.Iaşi : Panfilius. Coada / Dragoş Voicu. 2009 Index ISBN 978-973-611-591-2 821.135.1-32 CIP 2009-5173 2077 .VULPESCU. 2009 ISBN 978-973-23-2872-9 821. de amor. a 3-a.VRÂNCEANU-FIREA.Ploieşti : Tempus-Ro. Toamna crizantemelor : versuri / Constantin Vitan.1-1 CIP 2009-3500 2072 .Ploieşti : Tempus-Ro. 2009 ISBN 978-606-92086-3-2 821.Bucureşti : Litera Internaţional. .

1-31 CIP 2009-5252 2084 . Viaţa la ţară .ISBN 978-973-50-2451-2 1(081) CIP 2006-4920 821. 2003-2009 3 vol.135. 2009 ISBN 978-973-88875-5-8 821. Călătorie neobişnuită / Theodora Iustina Zamfirache.1-31 CIP 2009-5251 2082 ..135.Râmnicu-Sărat : Rafet. ILEANA. Dashi i bardhë.VULPESCU.. 2009 ISBN 978-606-92086-5-6 821.Bucureşti : Humanitas. Sărută pământul acesta / Ileana Vulpescu.Ed.1 CIP 2009-5532 . DAN MIHAIL.ZANFIRESCU. 2009 ISBN 978-606-511-114-1 821.135.PLOTINUS.046.1(082) 276 CIP 2009-5546 2089 .Ploieşti : Tempus-Ro. DUILIU.Bucureşti : Librarium Haemus. Carnetul din port-hart / Ileana Vulpescu. Opere / Plotin . . . trad..VULPESCU.1-31 CIP 2009-5378 2087 .VULPESCU.KUNDERA. rev.14'02(0. în proză: Elena Crăcea.1(479.24)-32=135.2009. Pe apa sâmbetei / Ileana Vulpescu. .Ed. Rămas bun casei părinteşti / Ileana Vulpescu.1 CIP 2009-4605 2090 . 2009 ISBN 978-606-92086-7-0 821. 2009 ISBN 978-606-92086-6-3 821. ISBN 973-50-0365-1 Vol..162. .ZAMFIRESCU. şi argument: diac. .135. . a 3-a.1-31 CIP 2009-5255 2085 .HOMERUS.16 Literaturi slave 2091 .Constanţa : Steaua Nordului. trad.: Kopi Kyçyku. Iliada repovestită pentru copii / Homer . 2009 ISBN 978-973-7619-29-7 821. Iubiri caraghioase / Milan Kundera .ANAR. . . st. Ioan I. de Jean Grosu.135. Arată-mi şi parcul şi chioşcul în care .3-32=135. . 2009 ISBN 978-606-92086-8-7 821. Ploieşti : Tempus-Ro. .6)=135.161. . introductiv şi stabilirea textului: monah Raffaele Ogliari . ILEANA.VULPESCU.396 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2081 . ILEANA. 2009 ISBN 978-973-146-047-5 821. trad.1 CIP 2009-5296 2092 . lămuriri şi note de Andrei Cornea. dashi i zi / Anar .14'02-97=135. Trezia minţii şi cerul inimii : integrala scrierilor / Filotei Sinaitul .1-32 CIP 2009-4851 2086 .14 Literatură greacă 2088 . trad.135. Tănase Scatiu / Duiliu Zamfirescu. adapt. pref. ILEANA.Ploieşti : Tempus-Ro. 2009 ISBN 978-973-7859-51-8 821.1-31 CIP 2009-5249 2083 . . THEODORA IUSTINA. 2009 ISBN 978-973-1995-45-8 821.1-1 CIP 2009-4260 397 CIP 821. . 2009 ISBN 978-973-50-2465-9 821.FILOTEI SINAITUL. 3.Bucureşti : Humanitas. .Sibiu : Deisis. .Bibliogr.ZAMFIRACHE. / Dan Mihail Zanfirescu.Ploieşti : Tempus-Ro.Bucureşti : Logos Junior.Constanţa : Editura Eduard.135. Ică jr. MILAN. . a 3-a.

2009 ISBN 978-973-50-2466-6 821.9 Alte literaturi (orientale. 2009 ISBN 978-973-1936-04-8 821.STRUGACKII.163. . .1 CIP 2009-5534 2104 .1 CIP 2009-5401 2096 . Totemul lupului / Jiang Rong .Bucureşti : Privirea.17/.Bucureşti : Humanitas. 2009 ISBN 978-973-669-758-6 821.111-93-32=135. Pribeagul / Kahlil Gibran . MESA.: Marius Dobrescu.2-31=135.21(569.3)-32=135.3)-31=135. trad.: Laura Delicostea.581-31=135.1 CIP 2009-5480 .GIBRAN. .521-94=135.398 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2093 .: Elena DrăguşinRichard. Patria de zăpadă : povestiri / Ramiz Gjini .1-97=135.1-31=135.14-31=135. trad.1 CIP 2009-4749 2105 . PREDRAG. .SELIMOVICI. trad. . de Valerian Stoicescu..1 CIP 2009-5709 2103 . . pref. Cuponul fals / Lev Tolstoi . ARKADII NATANOVICH. în colaborare cu Rande Brown . 2009 ISBN 978-973-102-207-9 821. KAHLIL.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. 2009 ISBN 978-973-111-105-6 821.1 CIP 2009-3916 821. africane.: Luana Schidu.: Voislava Stoianovici.161. LEV NIKOLAEVICH.411. MINEKO. trad. 2009 ISBN 978-973-50-2443-7 821. trad. LEV NIKOLAEVICH.: Dumitru Chican. .1-32=135. . RAWI.IWASAKI. 2009 ISBN 978-973-47-0630-3 821.1 CIP 2009-4356 2102 .1 CIP 2009-5264 2101 .4-992=135.511. .Bucureşti : Humanitas. MAURI.Piteşti : Paralela 45.Bucureşti : Leda. .. Moş Crăciun / Mauri Kunnas . trad.: Roxana Rîbu.1-94=135.161.GJINI.1 CIP 2009-4196 2094 . .Timişoara : Bastion. .Bucureşti : Herald.JIANG RONG.: Irina Vainovski-Mihai. Despre Dumnezeu şi om : din jurnalul ultimilor ani : (1907-1910) / Lev Tolstoi . 2009 ISBN 978-973-102-210-9 821.KUNNAS.1 821.HAGE. RAMIZ.21(569. trad. Dervişul şi moartea / Meša Selimović . Breviar mediteraneean / Predrag Matvejevic.: Anca Focşeneanu. Scarabeul în muşuroi / Arcadi şi Boris Strugaţki .Bucureşti : Humanitas. Jocul lui De Niro / Rawi Hage ..MATVEJEVIĆ. trad.161. 2009 ISBN 978-973-88905-2-7 821. trad.) 2098 .161.TOLSTOI. trad. trad. 2009 ISBN 978-973-707-280-1 821. 2009 ISBN 978-973-50-2450-5 821.: Aurora Bulea. studiu introd.163. Adevărata viaţă de gheişă / Mineko Iwasaki .1 CIP 2009-4395 2097 .411.Bucureşti : Editura Trei.Bucureşti : Cartea Copiilor. Limba maternă / Vassilis Alexakis ..ALEXAKIS.TOLSTOI.1 CIP 2009-5372 2095 .1 CIP 2009-5511 CIP 399 2100 . .Bucureşti : Leda. 2009 ISBN 978-973-1980-60-7 821. VASSILIS.18-31=135.

ZAIRA. 2009 ISBN 978-973-151-071-2 821.1 CIP 2009-3539 821. Sunetul limbii / Amulya Malladi .214-31=135.511. CHANG-RAE.581-31=135. KIM.511. trad. Árgirus királyfi és az aranyalmák / Csire Gabriella.141(498)-32 CIP 2009-5152 . Bucureşti : Curtea Veche Publishing. trad. . INDRA. Naomi / Jun'ichirō Tanizaki .Baia-Mare : Europrint.141 Literatură maghiară 2109 .Bucureşti : Editura Trei.Bucureşti : RAO International Publishing Company.LEE.: Costin Călimoceanu.MUNSHI. JUN'ICHIRŌ.: Veronica Tomescu. Visul învolburat al celor nouă / Kim ManJung . il.BENEDEK ELEK.Bucureşti : Leda.BORSI IMRE LÓRÁNT. .Bucureşti : Humanitas.521-31=135.: Tania Şiperco.1 CIP 2009-3965 2111 .Bucureşti : Taj Books & Media.511. 2009 ISBN 978-973-8958-67-8 821. 2009 ISBN 978-973-103-957-2 821.CSIRE GABRIELLA. Sus pe cer / Chang-rae Lee . 2009 ISBN 978-973-7735-67-6 821.MAN-JUNG.511. JIAN.MALLADI.Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat .: Rodica Ferenţiu.Bucureşti : Humanitas Fiction. Dansatoarea / Mori Ogai .Bucureşti : Andreas Print.1 CIP 2009-4871 2113 .141(498)-34 CIP 2009-5321 2117 . Egy csepp az érbe / Borsi Imre Lóránt.214-31=135. .: Carmen Paţac.141-1 CIP 2009-5319 2116 .1 CIP 2009-4497 2107 .Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.531-31=135.MA. trad. AMULYA.ADY ENDRE.521-31=135.Piteşti : Paralela 45. .1 CIP 2009-4419 2115 . 2009 ISBN 978-973-47-0616-7 821.511.: Roman Paşca. 2009 ISBN 978-973-689-310-0 821. trad. trad. KIKI SKAGEN. 2009 ISBN 978-973-707-275-7 821.OGAI.531-31=135. 2009 ISBN 978-973-669-759-3 821. . Cerbul cu coarne de argint : poveşti georgiene / Zaira Samharadze . trad. . trad.1 CIP 2009-4748 2114 . de Oum Tae Hyun.TANIZAKI. trad. 2009 ISBN 978-973-102-203-1 821.400 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 401 CIP 2106 .SINHA. . 2009 ISBN 978-973-151-072-9 821. . .1 CIP 2009-3818 2110 . 2009 ISBN 978-973-50-2464-2 821. Oamenii lui Animal / Indra Sinha .SAMHARADZE. 2009 ISBN 978-973-8320-95-6 821.1 CIP 2009-5530 2112 . MORI.1-93-34=135. Mesevár / Benedek Elek.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.141-1 CIP 2009-4092 2118 .Gând Transilvan. 2009 ISBN 978-606-92072-0-8 821.214.1 CIP 2009-4145 2108 .: Roxana Rîbu. .: Alexandru Asmarandei.21-31=135. Összes költemények / Ady Endre. . Nonny. . Tăiţei chinezeşti / Ma Jian . Nani : o poveste indiană / Kiki Skagen Munshi .353.

ISTORIE 2125 . 2009 ISBN 978-973-26-0926-2 821. Panni. .511.141-1 CIP 2009-4815 902/904 Arheologie.511.141(498)-32 CIP 2009-5154 2126 .ClujNapoca : Kriterion.Beiuş : Buna Vestire. 2009 ISBN 978-973-8410-83-1 821. 2009 ISBN 978-973-1868-82-0 902(498 Răcari) CIP 2009-3457 . Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat .141-1=135.511.511.Miercurea Ciuc : Magister. . Nicolae Gudea.KÖTELES-RUSFJORD. Sárga vihar / Makkai Sándor.511. Emma versek / Reviczky Gyula.Gând Transilvan. A párjanincs János Vitéz / Csire Gabriella. 2009 ISBN 978-606-534-004-6 821. În vid iată viaţa mea ! / Robert László. 2009 ISBN 978-973-88792-3-2 821. Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. Turda : Hiperborea. 2009 ISBN 978-973-151-068-2 821. 2009 ISBN 978-606-534-002-2 821. Lúdas Matyi három arca / Csire Gabriella.Odorheiu-Secuiesc : Erdélyi Gondolat .141-97=135.Gând Transilvan.Cluj-Napoca : Mega. BIOGRAFII.141(498)-31 CIP 2009-4923 2120 . Coroana cu zece briliante / Váradi Iosif.LÁSZLÓ ROBERT.MAKKAI SÁNDOR.511.141(498)-32 CIP 2009-5153 2128 . JUDITH.141-1 CIP 2009-3838 2123 . 2009 ISBN 978-973-8320-96-3 821. Dani és a többiek / Kiss Bitay Éva. Timişoara : Mirton. 2009 ISBN 978-606-8025-13-1 821. DOREL.NAGY ZOLTÁN.141-32 CIP 2009-3872 2121 . 2009 ISBN 978-973-8320-99-4 821. .141(498)-32 CIP 2009-5155 2127 .402 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 403 CIP 2119 .511.511.511.511.511.BONDOC. Cluj-Napoca : Stúdium. Csaba és a Nap fia / Csire Gabriella.CSIRE GABRIELLA. .141-32(082) CIP 2009-3887 2122 .REVICZKY GYULA.CSIRE GABRIELLA. Amikor megérint a fény / Nagy Zoltán.141-93-32 CIP 2009-3885 2130 . Szuhay Mátyás tréfája / Csire Gabriella.1 CIP 2009-4278 2124 . Castrul roman de la Răcari : încercare de monografie / Dorel Bondoc. Poezii / Judith Köteles Rusfjord.Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat . . Satu-Mare : Citadela. .Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat .CSIRE GABRIELLA. . Preistorie 2131 .141(498)-32 CIP 2009-5156 2129 . 2009 ISBN 978-973-52-0566-9 821. 2009 ISBN 978-973-643-164-7 821. 2009 ISBN 978-973-88823-7-9 821.CSIRE GABRIELLA.KISS BITAY ÉVA.511.Gând Transilvan.Örök készenlétben : irodalmi antológia.Gând Transilvan.1 CIP 2009-3728 9 GEOGRAFIE.VÁRADI JÓZSEF.

2009 ISBN 978-973-37-1363-0 902(498) CIP 2009-5469 2137 .DĂESCU.Craiova : Sitech. îngrij. ISBN 978-606-530-241-9 908(498 Ostrovu-Mare) CIP 2009-4783 . . 2009 Bibliogr.Iaşi : Junimea.MARCU. CĂLINA ANDRADA. . Organizarea internă a castrelor din Dacia = The internal planning of roman forts of Dacia / Felix Marcu.Index.. îngrijită de Florea Firan. .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. senior.. . Monografia comunei Cungrea . 2009 ISBN 978-973-88823-8-6 908(498 Supurul de Sus) CIP 2009-4816 2135 .judeţul Mehedinţi / Hinoveanu Călina Andrada. FELIX. 2009 Bibliogr. .Slatina : Didactic Pres.CHELU. Alexandru Firescu . ISBN 978-973-142-218-3 908(498 Jidoştiţa) CIP 2009-4873 2140 . ed..Oradea : Primus.Târgovişte : Transversal. . Liviu Borcea.). . Craiova. [autori: Adrian Apan. Nicolae Brânda . mon amour / Constantin Gheorghiu. .Satu-Mare : Citadela. .ARDELEAN. 2008-2009 4 vol. Mihai Oproiu. ISBN 978-973-113-329-4 908(498 Cungrea) CIP 2009-4811 2139 . 2009 Bibliogr. Monografia localităţii Jidoştiţa. Aurel Pop. Monografia satului Supurul de Sus .HINOVEANU. 2009 Bibliogr. RAMONA-TEODORA.Ed. . Honorius Moţoc.Bibliogr. . 2009 ISBN 978-606-8031-08-8 908(498 Craiova) 008(498 Craiova):929 CIP 2009-4867 2141 .Craiova : Sitech. judeţul Mehedinţi / Florea Adela Cornelia. Monografia comunei Brădeşti / Dăescu Ionica. ISBN 978-973-88655-3-2 Vol. Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia . drd.81(37) CIP 2009-5496 2138 . Index ISBN 978-973-1868-52-3 902(498):728.: Ioan Degău. . ISBN 978-606-530-235-8 908(498 Brădeşti) CIP 2009-4752 2133 . Mihai Apan.FLOREA. ISBN 978-606-8042-10-7 908(498-35 Dâmboviţa) CIP 2009-4690 908 Monografii zonale 2134 . CONSTANTIN. rev.404 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 405 2132 .judeţul Olt / Ramona-Teodora Chelu. . de drd.GHEORGHIU. ADELA CORNELIA. ed. Viorel Câmpean.Beiuşul şi lumea lui : studiu monografic / coord. IONICA. 2009 Bibliogr. Monografia satului Ostrovu-Mare .. 2009 Bibliogr.2009. .1969 / Ioan Ardelean senior .ISBN 978-973-1975-14-6 913(498 Beiuş)(091) 908(498 Beiuş)(091) CIP 2009-4633 2136 . IOAN. . 4.Cluj-Napoca : Mega.Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări rurale din spaţiul carpato-dunărean / editor: Mihail Zahariade.Editura. .Dâmboviţa : localităţi şi monumente / Samoilă Eduardt Petrică (coord.].

2009 ISBN 978-973-143-339-4 908(44) CIP 2009-2742 2147 . . Monografia oraşului Bechet / Mihaela Lazăr.MIRCESCU.Satu-Mare : Citadela.HINOVEANU. ISBN 978-973-712-449-4 908(498 Râul-Alb) CIP 2009-3635 2149 . . 2009 Bibliogr. MIHAELA. Preoteasa. . Sadova . 908(498 Mangalia) CIP 2009-4381 2144 .Craiova : Alma. ISBN 978-606-92026-0-9 908(498 Dumitra) CIP 2009-3438 2146 . Râu Alb .Dâmboviţa : pagini la o monografie / Grigore H. rev.un sat pentru istorie / Virgil Şerbu Cisteianu. .PREOTEASA. Ştefan Gheorghe Marcu.Francezii / Drew Launay . VALERICA. Pagini de monografie / Elisabeta C.judeţul Suceava : satul din suflet / Graţian Jucan. . 2009 Bibliogr.: Mihai Moroiu. . ISBN 978-973-88956-3-8 908(498 Horia) 94(498 Horia) CIP 2009-3663 2150 .2009 : monografie istorică / Gheorghe Iancu .Bucureşti : Nemira.JUCAN. DREW. şi pref. Ion Şt. Târgovişte : Bibliotheca. 2009 Bibliogr. GRIGORE H. . Blăjani : file de monografie / Gheorghe Udrea. VIRGIL. îngrij. Marica. Dumitra . Dobre Adriana. 2009 ISBN 978-973-7869-90-6.LAZĂR. Meserii tradiţionale din zona Bereşti. Monografia unor sate oltene / Hinoveanu Călina Andrada. Satul Horia . GHEORGHE.Ed.ŞERBU-CISTEIANU. Mangalia : medalion dobrogean / Munteanu Adina Laura. GRAŢIAN. 2009 Bibliogr.DrobetaTurnu-Severin : Editura Ştef. Ghidul xenofobului . Mihai Gabriel Popescu. trad. ed. Mănescu.Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău.IANCU. ISBN 978-606-530-268-6 908(498.Bucureşti : Papirus Media. ISBN 978-973-8928-90-9 908(498 Bereşti) CIP 2009-4839 CIP 407 2148 . Mircescu.HODOBA. . ADINA-LAURA.2-22) CIP 2009-5406 2143 .MUNTEANU. a 2-a.Craiova : Sitech.Buzău : Omega. Bleandă Lidia. GHEORGHE.Alba Iulia : Gens Latina. ELISABETA C.: Gheorghe Iancu.UDREA. Simion Marcu. Sascut / Valerica Hodoba. ISBN 978-973-1792-70-5 908(498 Bechet) CIP 2009-5428 2152 . 2009 ISBN 978-973-88823-9-3 908(498 Sadova) CIP 2009-4817 2151 . 2009 ISBN 978-606-516-098-9 908(498 Logreşti Moşteni) CIP 2009-4559 2145 . .406 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2142 . . . 2009 Bibliogr.Târgu-Jiu : Măiastra. CĂLINA ANDRADA. 2009 Bibliogr. Constantin I.LAUNAY. ISBN 978-606-8061-19-1 908(498) CIP 2009-5237 . 2009 Bibliogr.

. .Bucureşti : România Liberă.: Emilio Lopez. ION. Geografia aşezărilor pe Terra / Tamara Simon. trad. Personalităţi contemporane : Gheorghe Popescu / ed.: Violeta Vavură. POPESCU.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 2009 Bibliogr. Bucureşti). ISBN 978-973-610-864-8 91(498 Ţara Năsăudului) CIP 2009-3636 2160 .Gh. ISBN 978-973-749-567-9 911. OANA RAMONA. The Times : atlasul geografic al lumii / Harper Collins .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". GHEORGHE.: Geanina Radu. FLORENTINA. Elemente de metodică pentru predarea Geografiei / Miu Florentina. .. TAMARA. . . ISBN 978-973-1973-05-0 371:91 CIP 2009-4045 2161 .3 CIP 2009-5385 913 Geografie pe ţări individuale 2162 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.4(075. Mircea Moldoveanu.MIU. 2009 ISBN 978-973-163-432-6 91(063) CIP 2009-5501 2156 . Romania : abstract proceedings. Augustin Frăţilă.NICOLAE.OMAGIU. ISBN 978-973-734-480-9 911.COLLINS. . .ILOVAN. ISBN 978-606-8042-11-4 91(498) Popescu.Cele mai frumoase locuri din lume / trad. 2009 ISBN 978-973-1788-28-9 91 CIP 2009-4342 409 CIP 2158 . 2009 Bibliogr. HARPER.Bucureşti : Editura ALL. trad. . awareness and action : 3-5 April 2009.Bucureşti : Corint. Ţara Năsăudului : studiu de geografie regională / Oana-Ramona Ilovan. Geografia solurilor / Răzvan Oprea. Vincente Ponce.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". CIP 2009-4691 2159 . .: Astrid Georgiana Stroe. Târgovişte : Transversal. 2009 Bibliogr. 2009 Index ISBN 978-973-135-445-3 912(100) CIP 2009-4730 2154 .SIMON.PRIMUL SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE GEOGRAFIE LANSCOPES (2009 . 2009 Bibliogr. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .8) CIP 2009-4665 2155 . îngrijită de Samoilă Eduardt Petrică. Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes : perception.Bucureşti : MondoRo. Alberto Casasin. . Bucharest. ISBN 978-973-163-429-6 911. 2009 ISBN 978-973-571-932-6 913(100) CIP 2009-5005 . RĂZVAN.OPREA. understanding.408 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 91 Geografie 2153 . Antropogeografia : o abordare diacronică / Ion Nicolae. Sorin Cheval.Bucureşti : Editura Universitară.37(100) CIP 2009-5350 2157 . Ioana Manuela Cristescu.2:631.Editura Credis.Geografie / ed. .

GABRIELA ALINA. 2009 ISBN 978-606-521-260-2 913(620)(0:82-992) 821.Iaşi : Taida. ISBN 978-606-530-258-7 913(498 Depresiunea Târgu-Jiu) CIP 2009-5115 2165 . 2009 ISBN 978-973-643-162-3 913(498. 2009 ISBN 978-973-137-138-2 821.279.Craiova : Sitech.Piteşti : Nomina.MARIN.Sugestii de rezolvare pentru proba de Geografie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Codruţa Picu. DINUŢA.BRAIS. privelişti dobrogene / Mihail Şerbănescu. Constanţa.33) CIP 2009-3817 . 2009 Index.1) 371. .).Bucureşti : AgeArt. trad. 2009 ISBN 978-606-535-010-6 913(498-35 Braşov) CIP 2009-4067 2164 .Braşov : repere geografice şi culturale / coord. Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei contemporane / Gabriela Alina Bejenariu. .8:373.Milano : ghid de călătorie / DeAgostini .Constanţa : Romart Design. DANIELA. Genealogie.I.135. 913(498 Braşov)(084) CIP 2009-3679 929 Biografii. . 2009 ISBN 978-973-88628-9-0 913(498 Constanţa)(084) CIP 2009-5277 2167 .Ed.IORDACHE. Drumuri în Groenlanda / Iordache Paul-Andrei.AVANU.(075. . Braşov / George Avanu. Bucureşti : Corint. Erdély természeti csodái / Ajtay Ferenc. MIHAIL. Piteşti : Nomina. a 3-a. Georgeta Gasser (coord. Bucureşti : Printech. Depresiunea Târgu-Jiu : caracteristici fizico-geografice / Deaconu Daniela.: Bogdan Stănescu.5 CIP 2009-4069 2166 . Heraldică 2168 .: Mioara Popica.1. AURA. 2009 Bibliogr. GEORGE.DEACONU.(075. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-88353-6-8.410 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 411 CIP 2163 . Cluj-Napoca : Stúdium.35)(079. .1-992 CIP 2009-4944 2170 . ISBN 978-606-514-014-1 913(498 Botoşani) CIP 2009-4856 2173 .AJTAY FERENC.Zăneşti : Myotis. .09 Creangă.Bucureşti : Editura Coresi.135. Viaţa lui Ion Creangă : pentru elevi / Aura Brais.4) CIP 2009-3886 2172 .BEJENARIU. ISBN 978-973-135-438-5 913(450 Milano)(036) CIP 2009-4202 913(498) Geografia României 2171 .33) 929 Creangă. . PAUL-ANDREI. 2009 ISBN 978-973-86478-5-5 913(988)(084) CIP 2009-4097 2169 .I. Pelerinaj în Egipt / Dinuţa Marin.ŞERBĂNESCU. 2009 ISBN 978-606-535-008-3 913(498)(075. . rev.

a 3-a. Între moştenirea Chalcedonului şi încercarea de codificare a dreptului canonic prin Sinodul quinisext 691-692. Viaţa lui Mihai Eminescu : pentru elevi / Aura Brais. 2 : De la Evul Mediu la Secolul Luminilor.: Emilio Lopez.09 Eminescu. Index ISBN 978-606-8030-24-1 930(100+498) CIP 2009-4191 2176 .ISBN 978-973-1788-27-2 94(100) CIP 2009-4343 2181 .1. Nicolae Densuşianu : omul şi opera : Dacia preistorică : revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria / Mircea Vâlcu-Mehedinţi. 2. 1. . ISBN (10) 973-610-439-7 .ISBN 978-973-610-862-4 930. arhimandrit. Alberto Casasin.: Nicolae Constantinescu. Şapte lideri în război / Marc Ferro . .GRANCEA. Maria Cazanacli. .ISBN 978-973-637-188-2 94(100) CIP 2009-5506 2180 .PFAADT. G. .Bucureşti : Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi.BRAIS.ISBN 978-973-637-186-8 Vol.12:281. Dipticon sau Cronologie Patriarhală şi Imperială : [Pentarhia .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană..Bucureşti : România Liberă. .ISBN 978-973-1788-26-5 Vol. CIP 2009-3800 930 Ştiinţa istoriei 2175 . ISBN 978-973-637-189-9 Vol. . 1 : De la origini până la sfârşitul marilor imperii.Sibiu : Techno Media.: Şerban Velescu. Marile mistere ale istoriei / Laurent Pfaadt . .Istoria universală / J. trad.Istoria / ed.24:262.Bucureşti : Univers Enciclopedic. Partea 1 : Biserica Catholică Ortodoxă şi patriarhii acesteia până în secolul al VIII-lea. 2009 2 vol. CIP 2009-3851 413 CIP 94(100) Istorie universală 2178 . .24:321. . Guilane.: Nicolae.61(4)"284/1947" CIP 2009-3520 2177 . 2006vol.Piteşti : Paralela 45. 2009 Bibliogr.: Mărgărita Vavi Petrescu. . 1] / Ioan Marin Mălinaş . 2009 ISBN 978-973-88810-2-0 930(498) Densuşianu.. .412 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2174 .Bucureşti : Orizonturi. Mitropolitul Banatului]. trad. 2.FERRO. O istorie a istoriografiei universale şi româneşti / Mihaela Grancea.IOAN MARIN MĂLINAŞ.Ed. 2009 ISBN 978-973-137-139-9 821. ISBN 978-973-1788-31-9 Vol. vol. . Vincente Ponce.Bucureşti : Editura Coresi.: Astrid Georgiana Stroe. 2009 Index ISBN 978-973-736-105-9 94(100) CIP 2009-5102 2179 .Pentarhias. 2009 ISBN 978-973-47-0609-9 94(100) CIP 2009-4217 .N.ISBN 978-973-637-187-5 Vol. . trad..9 930. trad. . .135. MIRCEA. MARC. . . . 3 : Evoluţia lumii contemporane. van Efenterre. ISBN (13) 978-973-610-439-8 Vol. 929 Eminescu. 2009 3 vol. . MIHAELA. [pref. Ioana Manuela Cristescu. .2009.M. H. Lafforgue.VÂLCU-MEHEDINŢI. AURA. LAURENT.M..

M. de la. JOSÉ. 2000vol. GERMÁN A.8) CIP 2009-4398 94(4/9) Istoria pe ţări individuale 2185 . . PHILIPP von.2009 . . 20092 vol. trad. Inventarea păcii : istoria proiectelor confederative de la ducele de Sully la Simón Bolívar / Germán A. ISBN 978-973-724-239-6 Vol.HARI. .Bucureşti : Meteor Press. . Index ISBN 978-973-8131-69-9 94(100) 342. . by Veniamin Ciobanu . Florence şi Jérôme Fohrenbach .CARRERE D'ENCAUSSE.24 CIP 2009-4814 2183 . DAOUD.M. .Ed.Iaşi : Junimea : The Center for Romanian Studies. Tudor Sălăgean. 7 : Swedish diplomatic reports : 1811-1814 / edited by Veniamin Ciobanu in collaboratio with Leonidas Rados and Alexandru Istrate.K.BOESELAGER. .Bucureşti : ALLFA. limbă. . Istoria universală veche : istoria Orientului antic / Ligia Bârzu. din lb. Alexandru al II-lea / Helene Carrere D'Encausse .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Ioan Drăgan.ClujNapoca : Editura IDC Press. ISBN 978-973-46-1338-0 94(65) CIP 2009-4365 2186 . Identitate arabă : istorie. . LIGIA.The king.M.Bibliogr. Agnes Flora-Gidó. . trad. .FRÈCHES. and notes translated by Lucian-Dumitru Dîrdală. Amintirile despre Darfur ale unui localnic / Daoud Hari . 1 : Sunt un soldat al păcii. Ghandi / José Frèches .THEODORESCU.Bucureşti : Logos. 2009 ISBN 978-973-163-407-4 94(3)(075.Bucureşti : Artemis. Rodica Ursu Naniu. 2009 Bibliogr. trad. . 2009 ISBN 978-973-1856-05-6 94(439)"14" Matei I Corvin CIP 2009-4274 .ANGHELESCU. cultură / Nadia Anghelescu. de la Reza . 2009 ISBN 978-973-724-181-8 94(620)"2003" CIP 2009-5006 2191 .Europe and the Porte : new documents on the Eastern question / ed. .Iaşi : Polirom. 2009 ISBN 978-973-728-380-1 94(430)"1944" CIP 2009-3905 CIP 415 2187 . trad. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-566-173-1 94(47) Alexandru II"1818/1881" 929 Alexandru II CIP 2009-3940 2188 .2009. his city : Matthias Corvinus : 1458-2008 / edited by Livia Ardelean.ISBN 978-973-724-167-2 94(540)"19" Gandhi.ISBN 978-973-37-1353-1 327(560:4)"17" 94(560:4)"17" CIP 2009-3680 2189 . trad. Regards d'historien / Răzvan Theodorescu. ISBN 973-9432-27-1 Vol.REZA.K. 2009 Index ISBN 978-973-45-0579-1 94(100) CIP 2009-5157 94(3) Istorie antică 2184 .Bucureşti : Editura Enciclopedică.: Anca Floareş. his library.: Dana Manciur. NADIA. RĂZVAN.: Roxana Bîrsanu.: Bogdan Marin.Bucureşti : ALLFA. spaniolă: Alexandru Ciolan.M.414 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2182 . HELENE.BÂRZU. Am vrut să-l omorâm pe Hitler : operaţiunea Walkyria / Philipp Freiherr von Boeselager. CIP 2009-4479 2190 . . introd. 929 Gandhi. . a 3-a.

CRĂCIUN. .B.9:373. DAN. GAVIN. trad.Bucureşti : House of Guides. CIP 2009-4507 417 CIP 94(498) Istoria României 2197 .LAEPPLE. . Dan Bodea. EVAN.5) CIP 2009-5048 2201 .BODEA.TârguLăpuş : Galaxia Gutenberg. .09. prof. Ion Ivaşcu. ŞTEFAN.278. 2009 Bibliogr. . Ghid de istorie pentru bacalaureat 2009 şi Academia de Poliţie / dr.MENZIES. IULIA CĂTĂLINA.THOMAS. . 2009 Bibliogr. 1434 : Anul în care o flotă chinezească a aprins scânteia care a declanşat fenomenul Renaşterii în Europa / Gavin Menzies. 11 septembrie : mitul : culisele unei crize programate / Roberto Quaglia .123(498)"1990/2003" CIP 2009-5394 . .11" CIP 2009-4534 2196 .Barack Obama / Evan Thomas .: Graal. I.Iaşi : Editura Universităţii "Al.Bucureşti : Litera Internaţional.BELLU.CIOBANU. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-703-409-0 94(47:560)"17" 281.QUAGLIA. 929 Obama. Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat : sinteză = The Romanian historical research from the 19th century and the first half of the 20th century about the medieval epoch in the Banat : synthesis / Tiberiu Ciobanu. . 2009 ISBN 978-973-87819-9-3 94(498)(079.5 CIP 2009-4172 2200 . Pădurea răzvrătită / Ştefan Bellu.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.1) 371. ROBERTO. trad. ISBN 978-973-687-835-0 94(498. Bucureşti : Editura Ştefan '94.24:94(498)"1848" CIP 2009-3910 2198 .B. Războaiele dintre ruşi şi turci din secolul al XVIII-lea şi implicaţiile lor asupra Bisericii Ortodoxe din Moldova / Daniel Niţă-Danielescu.Bucureşti : Etna. Cuza".3) CIP 2009-4286 2195 .Timişoara : Eurostampa. 2009 ISBN 978-973-1795-07-2 930. 2009 ISBN 978-973-118-120-2 94(73)"2001. Opoziţia parlamentară românească : 1990-2004 / Crăciun Iulia.41) CIP 2009-4107 2199 .: Emanuel Botezatu. Bucureşti : House of Guides. Vasile Apostol. CHRISTHARD. VASILE. Revoluţia de la 1848 în Ţările Române / dr. 2009 ISBN 978-973-141-109-5 94(498. 2009 ISBN 978-606-513-074-6 94(4) CIP 2009-4053 2194 . ISBN 978-973-739-767-6 94(498)"1990/2004" 328.Slatina : Casa Ciurea. 2009 ISBN 978-606-513-078-4 94(430) CIP 2009-4051 2193 . Vasile Mitu. DANIEL. 2009 Index ISBN 978-973-675-593-4 94(73)"20" Obama. Vasile Cătălin.NIŢĂ-DANIELESCU.95(498. Trădarea nu moare niciodată / Christhard Laepple.APOSTOL.416 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2192 . TIBERIU. . A fost nevoie de mult timp .

Iaşi : Junimea. File din istoria localităţii "Crişan" : monografie / Dimianu Graţiela.DJUVARA. ISBN 978-606-92049-0-0 94(498) CIP 2009-4408 2204 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.(0:82-32) 821.DIMIANU. Viorel Georgian Dumitru. În straie de moţ : povestire istorică despre Nicolae Bălcescu / Pavel Galea. Aurica Ichim. 2009 ISBN 978-973-664-317-0 94(498)"18" Bălcescu. VIOREL-GEORGIAN.Arad : "Vasile Goldiş" University Press. drd.E. ISBN 978-606-530-228-0 94(498 Crişan) CIP 2009-4482 2208 .DRAGOŞ. 2009 ISBN 978-973-1994-02-4 94(498. GRAŢIELA. DANIELA. 2009 Bibliogr. Principesa Elena Cuza : corespondenţă şi acte (1840-1909) / Virginia Isac. de Miodrag Milin.ILIE.ISAC.ILIE.Bucureşti : Humanitas.Craiova : Sitech. ISBN 978-973-1825-40-3 94(498-35 Bihor) CIP 2009-3480 2206 . . ISBN 978-973-8944-91-6 94(498 Râşnov)(036)(091) CIP 2009-5242 2211 . . 2009 ISBN 978-973-37-1362-3 94(498. Râşnovul şi Cetatea Râşnovului : ghid istoric / Remus Ilie.Casa Corpului Didactic Oradea. PAVEL. 2009 Index ISBN 978-973-50-2441-3 94(498. VIRGINIA.DUMITRU.Râmnicu-Vâlcea : Silviana. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1882-13-0 94(498) CIP 2009-5064 2210 . Evoluţia proprietăţii tărăneşti din Oltenia în secolul al XIX-lea / dr.418 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 419 2202 .1-32 CIP 2009-3789 2203 . . Bacău : EduSoft. REMUS. .(094) 929 Cuza.GALEA. CIP 2009-5234 .12" CIP 2009-4015 2207 . Timişoara : Mirton. România în context european la începutul secolului XX / prof. 2009 Bibliogr.1)"13"Negru Vodă 929 Negru Vodă CIP 2009-3914 2209 . . Thocomerius-Negru Vodă : un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti / Neagu Djuvara.Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi". Adrian Kali.3)"18" Cuza. Daniela Ilie. 2009 Bibliogr. CONSTANTIN. Ciocoiu Felicia Florentina.Braşov : Pastel.E.135. .N. Puterea cuvântului / Constantin Geantă.GEANTĂ. .Oradea : Editura Didactica Militans . NEAGU.Decembrie 89 : mărturii / ed. ISBN 978-973-52-0044-2 94(498)"1989. Oradea şi Bihorul la cumpăna dintre totalitarismul comunist şi democraţie : (1987-1992) / Felicia Dragoş. FELICIA. .2) CIP 2009-4016 2205 .

Bucureşti : Editura Academia Română.: Mihnea Berindei. . . autori: Varga Attila. Dörner Anton. Armand Goşu. Greta-Monica Miron. Dorin Dobrincu. Nicolae Isar.ISAR. .Bibliogr.2009. dr. Bucureşti : Humanitas. Anton E.LĂZĂRONIU. Dörner. Mirela Popa-Andrei. GHEORGHE. ed.Istoria României : pregătirea examenului pentru admiterea la Academia de poliţie / Liviu Lazăr (coord.2009.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2009 ISBN 978-606-535-002-1 94(498)(079.LĂZĂRONIU. Anca Câmpian .4)"17" CIP 2009-5352 2217 . 2009 Index ISBN 978-973-50-2455-0 94(498)"1945/1965" CIP 2009-4804 2214 .: Ioan-Aurel Pop.Piteşti : Nomina. Caruselul tratativelor secrete / Gheorghe Lăzăroniu. autori: Mihai Bărbulescu. GHEORGHE. 2009 ISBN 978-973-7869-86-9 94(498) CIP 2009-4377 2220 . ISBN 973-725-239-X Partea a 3-a : 1878-1918.Istoria comunismului din România : documente : perioada Gheorghiu-Dej : (1945-1965) / Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România .LĂZĂRONIU. 1 : Până la 1541. Calvarul / Gheorghe Lăzăroniu. ISBN 978-973-7784-29-2 Vol.ISBN 978-973-163-404-3 94(498)"1774/1848"(075. . NICOLAE. . 2009 ISBN 978-973-7869-84-5.În spiritul Europei moderne : administraţia şi confesiunile din Transilvania în perioada reformistului Terezian şi Iosefin (1740-1790) / coord.). şi adăug.27:378 CIP 2009-3543 2215 . . . .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.4) CIP 2009-3537 421 CIP 2216 . .I. 2009vol.ISBN 978-973-7784-39-1 94(498.Bibliogr.Ed. . univ.1) 371.LĂZĂRONIU. Centrul de Studii Transilvane. Ionel Brătianu : omul meandrelor politice / Gheorghe Lăzăroniu.420 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2212 .LĂZĂRONIU. 2009 ISBN 978-973-7869-82-1 94(498)"19" Brătianu. Pop. Index ISBN 978-973-610-871-6 94(498.8) CIP 2009-4127 2213 . GHEORGHE.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Şte.: Remus Câmpeanu. 2005vol. CIP 2009-4373 . rev. . Thomas Nägler . 2009 ISBN 978-973-7869-89-0 94(498) CIP 2009-4380 2218 . Complotul Lăzăroniu. Capcana / Gheorghe Lăzăroniu. . a 2-a. 2009 ISBN 978-973-7869-87-6 94(498) / Gheorghe CIP 2009-4378 2221 . 94(498) CIP 2009-4375 2219 . GHEORGHE. Istoria modernă a românilor / prof.Indici.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. 929 Brătianu. Grigore P. . 2009 Bibliogr. . Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.Istoria Transilvaniei / coord.I. .Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. GHEORGHE.

jud.I. .422 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 423 2222 .Bucureşti : Cavallioti. Craiova în timpul celui de-al Doilea Război Mondial / Irina Milotinescu. admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) / Lucia Novac.. Istoria românilor : sinteze pentru pregătirea examenelor de bacalaureat.Botoşani : Geea. . 929 Antonescu. 1999vol. LUCIA.MILOTINESCU. GHEORGHE. Alexandru V.Bucureşti : Editura Perpessicius. 9. . 2009 ISBN 978-973-1835-20-7 94(498.2009.MARINESCU. LUCIA. . Ştefan cel Mare / Gică Manole.1)(100)"1944/1989" CIP 2009-5373 2231 . Virgil Joiţa. IRINA. Mihai I : sfârşit fără glorie / Gheorghe Lăzăroniu. com. Mehedinţi / Constantin Mărgeanu.Craiova : Sitech.35) 371. CIP 2009-4372 2228 .Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. Teroarea / Gheorghe Lăzăroniu.Bucureşti : Roza Vânturilor.9:373. .278. 2009 ISBN 978-606-8065-01-4 94(498 Runcşor) CIP 2009-5380 2223 . AUREL SERGIU. Mareşalul Antonescu : un erou sacrificat / Gheorghe Lăzăroniu. ISBN 978-973-7622-83-9 94(498)(075. .Bucureşti : Vremea. GHEORGHE. ISBN 978-606-530-257-0 94(498 Craiova)"1939/1944" CIP 2009-5119 2224 . . .Runcşor.MĂRGEANU. 2009 ISBN 978-973-8233-94-2 94(498.3)"14" Ştefan cel Mare 929 Ştefan cel Mare CIP 2009-4655 2227 .LĂZĂRONIU. O contribuţie la istoria exilului românesc / Aurel Sergiu Marinescu.5 CIP 2009-4972 2232 .Mircea cel Mare : scutul Europei / Fănuş Neagu. Prigoana / Gheorghe Lăzăroniu. . 2009 Bibliogr. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. GHEORGHE.Bucureşti : Cavallioti.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.Bibliogr. Bala. . admitere la Academia de Poliţie. 2009 ISBN 978-973-7869-85-2 94(498) CIP 2009-4376 2230 . Istoria românilor : teste pentru pregătirea examenelor de admitere la Academia de Poliţie. GICĂ. GHEORGHE. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. ISBN 973-9423-32-9 Vol.35) CIP 2009-4971 . Diţă.LĂZĂRONIU. 2009 Bibliogr. admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) : actualizat 2009 / Lucia Novac.743(498:100)"1944/1989" 94(=135.LĂZĂRONIU. Din istoria unui sat . 2009 ISBN 978-973-7869-83-8 94(498) CIP 2009-4374 2226 .. 2009 ISBN 978-973-7869-80-7 94(498)"19" Mihai I 929 Mihai I CIP 2009-4371 2229 .I.ISBN 978-973-645-332-8 314. 2009 ISBN 978-973-7869-81-4 94(498)"19" Antonescu.NOVAC. ISBN 978-973-7622-84-6 94(498)(075.LĂZĂRONIU. . . CONSTANTIN. 2009 Bibliogr.1)"14" Mircea cel Mare 929 Mircea cel Mare CIP 2009-4632 2225 . .MANOLE.NOVAC.

2009 ISBN 978-606-535-007-6 94(498)(075.8:373. .279.STĂNIŞOR.5 CIP 2009-5768 2234 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. DONE.Curtea de Argeş : Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului.279.Piteşti : Nomina. Prin Săliştea de altădată / Ioan Stănişor.1-94 CIP 2009-5240 2236 .OCHESCU.5 CIP 2009-4071 2237 .ŞERBĂNESCU.35)(079. 2009 ISBN 978-973-88927-5-0 94(498 Săliştea)"18"(0:82-94) 821. 2009 Bibliogr. Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău. . Jó Sándor Margarétái / Szabó Csaba.1)"15" Neagoe Basarab 929 Neagoe Basarab CIP 2009-5294 . Concepţia istoricilor români despre caracterul iniţial al oraşelor medievale româneşti cu o privire specială asupra acelora de la răsărit de Carpaţi / Răzvan-Alexandru Oţetea. ISBN 978-973-8295-82-7 94(498 Olteniţa)(091) CIP 2009-5273 2239 .ClujNapoca : Világhírnév. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-88893-5-4 94(498. Bucureşti : Humanitas.1) 371.1) 371. ISBN 978-973-8928-92-3 94(498)"13/15" CIP 2009-5307 2235 .35)(079. Istorie : bacalaureat 2009 : aplicaţii. Ecaterina Stănescu. Sibiu : Salgo. RADU ŞTEFAN. ISBN 978-606-92082-1-2 94(498.8:373.3) CIP 2009-4919 CIP 425 2238 .SZABÓ CSABA. IOAN. propuneri de subiecte cu rezolvări / Maria Ochescu.). RĂZVAN ALEXANDRU.Călăraşi : Agora. opera / Radu Ştefan Vergatti. domnia. Neagoe Basarab : viaţa. .OŢETEA. Momente din istoria Olteniţei / Done Şerbănescu. . 2009 ISBN 978-973-50-2416-1 94(498)(075. MARIA.VERGATTI.135.Sugestii de rezolvare pentru proba de Istorie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Liviu Lazăr (coord.424 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2233 .

191. Lidia .1242 Acu. Răzvan . Maria-Magdalena . Claude .654.1255 Almăşan.437 Agrigoroaiei.) .488 Ady Endre .1606 Agop. Clemens .1530 Aigner.1369 Adumitrăcesei.1756 Andreşan-Grigoriu.1508 Ajtay Ferenc .650 Andrioni. Sorin Adrian . Sorin .929 Achim.1753 CIP Alexakis.28 Andronie Bejat.650 Andriescu.2091 Anastasiu Bâzgan.1728 Aducovschi. Cornelia (trad. Valentina (pref.656-657 Albu.945 Andreica. .513 Anghel.1748 Albertini. 1525 Anghel.833-835.481 Aleksandrowicz.) . Rodica . Alexandru .860 Agoutin.2115 Agachi. Codrina . Maria (pref.1073 Airinei.1073 Abdul-Gelil. Beatrice (trad. Remus Gabriel . 1749 Albu. Gabriela (pref. Radu (trad.) .1086 Alexandru.1662.1370. Stelian .269 Alexoi Shili. 706 Abăluţă. Serafim . Adriana .52 Andreşescu.) . Hans Christian .917 427 .1746 Adameşteanu.82.1396 Albu. Vasile . Geavidan . Adina . Dumitru (coord. Cornelia .95.228 Ancăr.786 Andraşanu. 1603-1605 András Szilárd . Nicolae Dumitru . Virgiliu . Val .) .1750 Alecsandri. Iulian .186 Andreescu. 1694 Allen.1038 Alexandrescu. Petrişor .658 Alexiev. Elena .1073 Anghel.270 Andrei. Felicia .1206 Anghel. Maricel .) .) . Franco . Elena-Simona . Florica .1. Miruna (trad. Marin (foto. Paul . Mihaela .1080 Andriescu.185 Almási Robert .1309 Albert Etele . Sofia . Daniela .1524 Abbou. Marin .1085 Albu. Luminiţa .788-790 Acatincăi. Ion . Maria . 874-875 Alexandru. Carmen (trad.1471.788-790 Andrei.) .2098 Alexandrescu.) .) -. Daniela .1747 Agee.184 Allen. Şerban Paul .1751-1752 Alecu.799 Adam.81 Anar .734 Agârbiceanu.426 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE INDEX DE NUME A Abaza. Vasile .) . Doina (trad. st. James . 202 Anghel. Mihaela . Angela . Constantin . .1009 Andersen. Nicoleta . Vassilis .1755 Andrei Criteanul.660 Andrei.958 Acatrinei.1887 Adamescu.) .387 Anghel. 2166 Albăstroiu.1073 Ancuţa.999-1000 Alexa. Petruş (coord. Georgiana . Beata .1722 Anghel. Mark . Ozana .) .1073 Aldea.537 Amarie. Adrian .886 Albert. 1506 Andronie. Liliana (pref. Dumitru Mihai . Maria (coord.) . Cezarina . Ioan .645 Androne. Carmen . David F.1754 Anca.1371 Aldea.

Elvira .976 Badea. Emil . 971 Bagyinszki Gyula . Vladimir . Tanţi (trad.378 Anghelescu.2028 Artene.1526 Antoniu.) .1356 Arvătescu. Mihaela . pref. Mihaela . Mioara .1269 Avram.661 Ardelean.) . Mihaela .) .1073 Aqualusa.2167 Avram.1741 Aquilecchia. Şerban .957 Ardelean.1740 Apan. Adrian .2197 Aprodu. Gabriel .968 Bacârea. Giovanni (ed. Alexandru . 2009 . Mihai . şt. José Eduardo . Phylis .1136 Apostol.619 Asănăchescu.) . Dan Gabriel (ed. Maria Nicoleta . .788-790 Bacus.968 Baciu.233 Aulnoy. Constantin (coord. Sanda-Maria (coord. Iaşi) . Constantin .81 Arcălean. Cezar .271 Antonie.378.451 Arsene-Onu. Vasile . Marie-Catherine Le Jumel de Barneville . Alina .) . Radu . Cristina (trad.1614 Antunes.) . Anca . Delia Mariana .787 Armeanu.1040 Badea. George . Titus . Ana Cristina . Sorin . Alexandru .1514 Austin.) . Irina .273 Arta şi publicul nou. Andreea .1763 Badea. Mariana . Denisa .1656 Aslău. senior . António Lobo . Eliza M. Irinel (trad. Dörner . Ana (trad.1758 Anton.) . Vasile .945 Ardelean. Cristina .1304 Artagea.) . Marioara .) . Ioan. Constantin Silviu .2191 Ardelean. Dinu (coord. Nadia .2134 Ardelean.2216 Anton. Erika Diana .1552 Baconsky.1087 Ardelean.1195 Badea.2185 Anghene.1762 Ariton.) . Aurel .1414 Arsenie Papacioc. Livia (ed.406 Avram. Ioan-Pavel (pref. Dan . Anne . Carmen (trad.1402 Ardeleanu.188 Antoniu. Gilles .2135 Apan.187 Ardelean.222 Ardelean. Daniel .229 B Bacaci.514 Bacârea.1073 Anton.) .1256 Ayer. Valentin . Gina (trad.) .2135 Apostol. Mircea . Delia .1102 Anton.484 Anghelache. Adrian .1757 Anghelescu.) . Liviu Eugen .916 Badea.) .978 Ardeleanu.957 Ardelean. Anca-Mihaela .428 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Anghelache.978 Argintescu-Amza.1073 Ardeleanu.1001 Avanu. . mitropolit . 1194 Anghelache.173 Azap. Sesiune de comunicări ştiinţifice (11 . George .931.188 Badea.1761 Ardelean.1255 Asmarandei.1073 Antonie de Suroj. Claudia (trad.450 Antonescu. Alfred Jules .1718 Antonescu.197 429 CIP Arhip.1101 . Gheorghe . arhimandrit .2108 Asociaţia Română a Electricienilor (Bucureşti) . Augustin .1156 Baciu.83 Bacula. Teodor . Victoria .1709 Arbunescu.1978 Azzopardi.707 Anghelescu. Alexandru (trad.1112 Atanasiu.

.1771-1775 431 . Adina . R. G.674 Băisan. Ionela . Raluca .452 Baron. Nicolae (trad.1001 Barbu. 1590 Barbu. ed. Claudia . Constantin .662 Balotă.1742 Bara. George .) . Sergiu . Jack O. Cristina Marinela (trad.375 Bălan. . Dorin .226 Bădulescu. . Mircea Ilie . Gabriela (trad.1496 Barbu.1528-1529 Barbu. Valeriu D. .1674 Bardac.566 Bălan. Ioan Dan .302 Bartoş.1137 Batovici. Brian J.1003 Băra. Hans-Werner . Alina-Corina .1472 Barbu. Florina-Maria .1641 Bán.1093 Băietu. Camelia . Dan (trad.791 Băguţ. Dumitru . pref.246 Baum. Mihai . Judith K.1100 Bădulescu.576 Bănăţeanu.162 Bălăiţă.) .1061 Băcilă.516 Bădiţoiu.612 Baias. George . Lucian . Phyllis .1182 Bălan. . Flavia .) .386 Barbu. Marius . Constantin .1416 Balaş.796 Bălăceanu-Stolnici.) .72 Băguţ.7 Baron. Doiniţa . .1275 Baya. .1473 Bădescu. Orlando . Dorel .176 Bălan. Mariana (trad.1768 Bălan.) .979 Bara. Loredana . Frank .) .662 Balogh Enikő B. Vladimir . Ovidiu .1767 Bălan. Sorin . Ioana (trad.1071. Mihai .702-703 Băjău. Alessandro . .1073 Bănică. Vic. Mihaela .) . Cristian .276 Băjenaru. Daniela (coord.189 Barbu. Constantin (ed. Dana . Ion .1622 Baltă.932-933 Bara.1581. Luminiţa (trad. Eva .) . Mihaela . Constantin .1196 Barac. Şerban . Ciprian . Flavius A.1024 Bako.1766 Bălan. şt.1061 Baslwick. Vasile .580 Bailey. Gheorghe . Sandu (trad. Amelia .799 Barbu.1770 Bălţat.1705 Barna. Elena Dana .275 Baslwick.1530 Bălănescu. Anca (trad.) .1102 Bazac.9-10 Băeş. V. Mircea .99 Bălănescu.511 Balaş.174 Bălan.791 Băhnăreanu. 1075 Baricco. Ana Maria .1253-1254 Banks. .1198 Bălan. Liviu .1608 CIP Baya.376 Bădilă.274 Bajaj.214 Bălă.) .) .663-664 Barbu. Adrian .430 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bahrin.) . Alexandru .1607 Banu. Lavinia .1765 Barta Hilde (trad.) .) . Virgil . Sanda .792 Bălaş Timar. Constantin .1764 Barbu-Mititelu.275 Bastian. Vintilă .1197 Bădescu.1061 Bălţat.1415-1416 Balogh Brigitta . Cristel . Iosif .1770 Bălţătescu.161 Balogh Csilla-Tünde . Ilie (pref. Laura .1098 Bărbos. Radu . Verginica (trad.1073 Bărbuceanu.

Lidia .406 Bîltac.193 Berechet. Marinela . Mihai .48 Bobăilă.301 Bocşan.754 Behar.) . Mihnea (ed.1779 Bodei. Nicolae (coord.800 Bibb.2184 Beaugrand. Maria (coord. Delia .1327 Belei.1394 433 .162 Berger. Remo .1029 Boboc. Gheorghe .) . Guy . papă . Cristian (coord.1200 Boboc.) .201 Berteanu.1775 Bărbulescu.) . Ioana (trad. Magdalena .179 Boboc. Steve (il.) .650 Bevere. Gheorghe . John .277-278 Benga.1707 Bodnari.167 Boboc.273 Benedict XVI.) .) . Ion .1933 Bocuţ. Alexandru (trad. Daniela .1512 Bârzu.1004 Bîrle. postf.837-841 Berechet. 2116 Benedict Stancu. Florian .) .1397 Boboc. Gheorghe .1565 Boblea.543 Bîrsanu. Roger J. Daniela .) . Gheorghe .1243 Benea. Aura . Mariana-Florica .2215 Bărîcă.752 Bitoleanu. Giovanni . Lucian (ed.2199 Bodea.1436 Belinschi-Grădinaru. Cristina .1357 Bei. Gabriela Alina .407 Bitoleanu. Sheryl .204 Berindei. Tal . şt. .764 Blanchard. Sally . Ligia . Ioana . Valeria .) .1531.2168 Beldiman.) .259 Benedict Stancu. ieromonah (antolog. pref. Iulia (trad. Nicolae (ed.1027 Beznea. Lisa .) .1716 Bednarovschi.741 Benea.1684 Best.1777 Boccaccio. Ecaterina . Florin . Kenneth .1101 Bitay Enikő Magdolna . Iulia (trad.505 Boarnă.388 Boboc.1638 Boajă. Dan .) .1778 Bócsa Éva .1200 Bobu. Roxana (trad. Claudia . Laura Maria (trad.189 Bena.1609 Bellu. Eta (trad. Tatiana .906 Benedek Elek .1318 Bellamy. Alexandru (ed.1028 Bichir.665 Boeriu. Corneliu (coord. ieromonah (ed. Nicoleta .873 Bitay Enikő . Irina Paula . Daniela . Cristina . Minică . Ciprian Beniamin . Nina . Elena . Ion (coord.1776 Bejan. Philipp von . Viorica . Cristian .77 Bodó Márta .841 Berescu. . Ion .2186 Bogdan.) .1474-1475 Bidireanu.454 CIP Bică.) . Michael (coord.) .1199 Bleandă. Laura (trad.1706 Boeselager.702-703 Bejan.1706 Bociort.2149 Blebea.907 Berger. .) .2198 Ben-Shahar.2213 Berk.190 Bocşan. 1281 Bejan. Honoré .) .200 Bîrsan. Doris Lavinia .2189 Bjorkman.) .) .279 Benton.) . Lidia .280 Beznă. Ştefan .432 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bărbuceanu. Mădălina .980. şt.1396 Bejenariu.1681 Bida.) . Angela (trad. Elena Cătălina . Paraschiva .844-845 Bodea.837-840 Berechet.

. Cosmin . Diana .456 Braşoveanu. 1257 435 . Cristina .1030 Borza.1781 Botezatu.1708 Bossun.793 Braşoveanu. Ovidiu . Constantin (coord. Gabriela Daniela . Mariţa . Radu .1031 Boteanu. Simona . Dan .) .908 Boyer.1639 Boudon. Cristina .793 Bratu.2195 Both.1319 Boşca.1784 Borţun.1780 Bostan. Aura (trad.954 Brăescu-Silvestri. Sorin .) . Mădălina .) .961 Brabiescu Călinescu.455 Brants.1418 Borundel. Denisa . Roxana . Nicolae (trad. Gabriel .) .1527 Brăiliţă.1417.1201 Bordeianu.1373 Brad. Răducu . 1478 Bolat.372 Brehar.2131 Bontea.515 Boroi.1244 Bontic. Sorin . Liviu . Liuba .1105 Botnaru. Iulian . Michelle (il. Nicolae . Alina Elena .1710 Bran.464. 1782 Bratu.1785 Breban.412 Boulad. Valeriu . Paul Corneliu .1073 Bratu-Elian. H.1495 Bosco.1786 Brebu.495 Branson. Smaranda (ed.975 Bradu.200 Boroş. Raymond (pref.) .2135 Borcsa János .191-192 Bourceanu. şt. Carmen (trad.2135 Brânduşoiu.1783 Brătianu.667 Borsi Imre Lóránt .533 Boroş.796 Breda.68 Brais.1513.974 Bonchiş.1073 Brezeanu.) . Ion .505 Bratu.1532 Bolintineanu. Nicuşor Sebastian . Geta . Federica . Corneliu .1784 Breban.794-795 Breabăn. Ştefan . Alain (il.1283 Bordeianu. trad.537 Boroiu.505 Bratu.1699 Brebenar.) . Mircea . Tiberiu .) . Rémi .1701 CIP Boulescu. Grigore . 2173-2174 Brais.1202 Briciu. Richard . Sergiu .772 Breabăn.1533 Bordei. Nina . Octavian . Diana .) .1073 Bojan-Popescu. Silviu . Florina .536 Bota. Gheorghiţă . Ion . Irina-Monica (trad. Mariana (coord.629.1709 Brădăţan.1718 Bourbeau.687 Botoşaru. Eugenia .517 Boghici.) . Gelu . Lise .1053 Bratu. Émile . Ilie . Dorel .1288 Boja.523 Braşoveanu.613 Borcea. Luminiţa . Nicolae . Elena (coord. François (pref. Petre . Iuliana Gabriela .1073 Boroi Gabiel .1320 Bouraoui.) .1381 Brag. Floarea-Maria . Aura . 1534.200 Bondoc. Selma .1717 Boişteanu.434 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bogdan.) . Nicolae (coord.1476-1477 Bogdan.1259 Bour. Felix Mircea .1262 Brânda. Emanuel (trad. . Aura (ed. Mircea .1508 Boldişor.666 Boissier. Marian .2117 Borteanu.) . Adrian .) . C. Mircea . Lăcrămioara . George .1659 Brânzei.) .

281.1790 Burlacu.) .2179 . Christina . Virgil (ed.223 Casasin. Anne . Tudorel . Ioan . 753 Cantuniari.2187 Carroll. Lucica (antolog. Radu Cristian . Giordano .364 Brown.1789 Búrca. Constanţa .842-843 Buşe.1793 Calea. Liana .1028 Bungărzan. Eduard .1261 Burlacu. Iulian (pref.1062 Buglea.1517-1519 C Cadicheanu.8 437 CIP Burlan.1794 Calude.1019 Buia. Yazmin .365 Brusset. Ion .378 Buhociu. Gheorghe . R. Ana Maria . Marcus .961 Calcan. Radu .261.526 Burcă.386 Bucea-Manea-Ţoniş.1203 Bucurean. . Rande .1610 Bronkema.) . N. 1228 Bulat.1204 Bucureanu. Alexandru (coord. 2154. Bernard . Roxana . Dumitru .11 Burlacu.) . şt. 963.921 Caia. Mihaela (trad.952 Butac.436 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Brînzănescu. Ştefan .) .1787 Budui.168 Canavaggio. Marin .1246 Caraman.1734 Caragea. Antoaneta .668. Amelia . Livia Maria . Dumitru .518 Buţă.1441-1442 Buckingham. Helene . Alberto (ed.) . Petru .354 Butoarcă.) . Daniel . Ioan . Anton . Aurora (trad. Anamaria .284. Nicoleta . Maria (trad. Gheorghe . Gráinne de . Lewis .1291 Bute.800 Brock. Ioan .453 Catrina.194 Buga. 1558. Alexandru . Luminiţa .1615 Carter.1494 Cazacu.1118 Burtea.800 Camen. Mirela .1205 Bugudui.) .1981 Bulea.2098 Bulucea.1073 Bucur. 883. Sorin . 934.) .695 Cataramă.) .1372 Burduşel.922 Buja.1260 Bucur. 1305.1798 Catalui. Margareta .1479 Bucea-Manea-Ţoniş.1817 Carrere D'Encausse. Elena .) . Ana-Maria .515 Bucurenciu.1709 Brusanowski.799. Gheorghe . Paul . (red.) . Dorica .219 Bulai.1791 Buzenchi. Gherghina . Dana-Maria (trad.386 Bucescu. Cristian (ed. Philip . Pierre . Ileana (trad.614 Calciu. Benjamin S. 1352.707 Buzea. Simona .69 Caragiale. 740.1797 Caraman. Elena .1245 Canahai.2103 Bruno.) .1100 Butoi. Anca (trad. Anca (trad. 852-853 Bucur.) . Ion Luca .714 Brown. Elena . Grigore . Viorica . Daniela . 2180 Casaş-Costa. Gabriela . Maria . Delia . Ana .1005 Bucă.1611-1614 Carson.1419-1420 Cazanacli.) . 1788 Bugă. Vasile . Vasile (ed.1795-1796 Caraiani.687 Carpen.1792 Calangiu.734 Bucur.797 Budescu-Ciubotaru. Diamanta Luminiţa .1032 Bucşă. Adrian .) .

767 439 . F. Daniela-Mihaela (trad. Mariana .482 Cerbu.970 Cenaclul "Aethicus" (Timişoara) . Eugenia (trad.1100 Chiş.2162 Chican. Mihai . Florena Lavinia . Bogdan (trad. Gheorghiţa . Marius .1373 Căpăţână.) .1480 Chirculescu.736 Chiriţă.981 Câmpeanu.) . Vasile (ed.1374 Chiriloaie.175 Cherecheş.1422 Chiorean.1423 Chirilă. George . Melinda .1590.2216 Cândea.) . Remus (coord. Viorel (ed.1099 Chiş.287-288 Chirovici.1206 Căpruciu.) . Gh. Camelia . Marius . Maria-Cristina . Dan .1082 Cernescu.) .1808 Chiriacescu. pref. Sorina (trad.) . Vera (trad. .515 Cereanu.) . Emil Victor .1207 Chivu.866 Cârja. 1799-1800 Călinescu.) .1629 Călinescu. Keith . Ciprian .1321 Cebzan.935 Cheşcu.) .2136 Cherata.370 Chiriţă. Valer .) .) .699 Chisăliţă. George . .) .2216 Câmpian.1218 Cepoiu. Adina (trad.1282 Chisăliţă.1802 Cărăşel. Marius Cosmin . Catrina .997 Chiriac.1673 Călin.324 Cândea. Alina .1801 Căpuşanu.) . Elisabeta . Anca . Mariana . Marinela .519 CIP Chelu.324 Cândea. Rodica .) .497 Câmpean.) . Sevastian (coord. Ioan . Carmen (trad. Florin .887-888 Child. pref. Eugen Ovidiu . Costin .675 Chipăilă. Ion (coord.438 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Călimoceanu.) .519 Cheagă. Zenovie .) . Cornelia .1007 Ceunaş.1535-1536 Cevei.1933 Cârlugea. Dumitru .2197 Cătăneţ. Andreea-Loreta .) . Anca .113-114 Cheagă. Măriuca (coord. Gabriela . Ramona-Teodora . Anca (coord. Gabriel (trad.353 Cătălin. Rodica (trad. Georgeta . Nora .1809 Chitoşcă. Costin (il. Gigliola .1008 Chapman. Daniela .) .12 Chiran. Ion (ed.2112 Călin.1073 Chirilă. Alexandru .1805 Centrul de Cercetare "Estetică şi creaţie artistică" (Iaşi) . Ion . Dan .520 Chiper.1670 Chintescu.408 Chirteş.2100 Chicea. Antonella .194 Ciauşanu.) . Dumitru .2134 Câmpeanu. Elisabeta (trad.1438 Cheţe. Ciprian .1630 Chipirliu.1009 Chirila.1421 Cernea. Robert B.773 Căpraru.1121 Chelu.1005 Chirian. Marius (trad.735 Chişa. Maria . Lucian .615 Cheval.969 Căprărescu. Ion . Vasile .211 Chivu.) .1082 Cheşcă. Rita (trad. . Dumitru (trad. Gabriela (coord.301 Cârja.1632 Călinescu. Claudia . Lucian .1304 Ceobanu. Sorin . Gabriel .) .1810 Cialdini.) .973 Cercasov. Ioan (pref.1006 Cercel. Lincoln .1719 Chirieac.1806-1807 Chereji.1394 Cârcu. .) .

Cristian .1988 Ciora. Mariana-Ramona .1814 Cirin. Petre . Petruţ . Carla .1073 Ciocârlie. George . Raluca (trad.1707 Cistelecan.1586 CIP Cişmaş. Barbara Hand .890. Iulia Brânduşa .) .1537 Ciuculescu. Constantin .959-960 Cimpoiaşu.774 Cîtu. Luminiţa .1448 Cloulas.) . Nicolae .) .976 Ciobanu. Luminiţa (trad. Angelica .196 Ciungu. Ionel O.586 Ciuche. Aurel .982 Cinca. Ticuşor .421 Cîrstoi. Delia .) .946 Cinezan.521 Ciobanu.987 Ciubotaru. Alexandru (trad. Marius . Mirela (il. Felicia . Alfred-Ştefan .195 Cioară. 2203 Ciocoiu.889 Ciobanu. Raluca-Irina .1073 Cîrjeu Gogan.1425 Clejanu. . Ion Liviu . Paul . 356 Cioclei.581 Ciocoiu.269. Adriana (trad.1033 Codru-Drăguşanu. Adrian . Anca Doina .522 Ciolac. Ivan .521 Ciobanu. Al.) .1818 441 .) . Graţiela .) . .289 Cişmilianu. Procopie . Ancuţa .1208 Ciolan. Vladimir .1630 Cocioc. Ionel .1811 Cicort-Lucaciu.511 Ciobanu. Marius . Vasile George . Constantin (pref.15 Ciocioi.1283 Ciocan.409 Cioancă. Ion .84 Coande.1010 Cîrstea. Alexandru Vladimir (coord. Angela (trad.670 Cocârţă.2182 Cioponea.1243 Codrescu. (trad. Tiberiu . Ioan .13 Ciobanu. Valerius M.) .290 Codrina. . Mihaela .390 Ciurea. Gabriela .1322 Ciocoiu.) .1073 Ciuchindel. Claudia-Alina .440 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cicani. Ioana . Valentin (pref. Nicolae . Marusia .1209 Clitnovici.936 Ciuncu. Gheorghiţă (trad. Florin .1323 Ciubotaru.14 Ciocan Anişoara .669 Cismaş. Ion H. Aurora .246 Ciubotaru. Georgeta .436 Cioran. Cristina-Elena (tab.389 Cioabă. Veniamin (ed. cronologic) .683 Ciopraga.) .16 Coandă.669 Cistelecan. Carmen .1312 Clonţea. Gheorghe . Lucian Toma . Valerian (ed. Alex.429 Codiţă. Mariana .2015 Ciucă.1398. Călin . Florentina . Steliana .798 Ciorbaru. 1424 Cioroianu.1141 Cioca. Cornel (pref. Florentina .2200 Ciobanu.245 Cocan. Ion . Gerry . Livia .289 Clow.) . Camelia .1347 Ciucanu.1812 Cioabă.1399 Coajă.) .1426 Clipa.2188 Ciobotaru. Gelu-Gheorghe .730 Ciupercă.2017 Ciucă.) . Alexandra-Catrina .163 Cmeciu.1813 Cioată.204 Ciornei. Constantin . Cornelia .163 Clow.1816 Cobuz. Aurelian .1815 Ciucă.) . Horia .1817 Codrescu. Răzvan .586 Ciucă.1358 Ciobotaru.) . Adina (trad.

2090 Corneanu. Agapia .538 Coman.1825 Cotigă.1822 Constantinescu. Petru (trad.1637 Constantin. Lavinia .2007. P.1149 Covaciu-Marcov. Mugurel . Robert .) . Marius . Mircea (pref.2181 Constantinescu. Dănuţ . Ştefania . Marian . Carmen Camelia (trad.1824 Coşoveanu.) .1644 Cooper. şt.) . John . Dan .1021 Cotor.) . Dumitru . Sorana (trad.1742-1743 Cofaş. Dumitru (trad. Olimpiu S.1643 Collins.1343 Coman. Ştefan (trad.1619 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării din România (Bucureşti) . Mihai (trad.1683 Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (Bucureşti) .1360 Constantinescu. 1157 Cotin.2213 Comişel. Teodora Camelia . Mexico) .734 Corsiuc. Teodora-Dana .1538-1539 Constantiniu.1735 Cosăceanu.) . Mircea . 1988-2008 .492 Constantin. Zodivita .405 Coman.) . Olia-Maria . George . Claudiu (coord.997 Constantinescu Montegaza. Bucureşti) .366 Cosma. Mihaela (trad. Gelu .1344 Coman.2153 Collins.1826 443 .755 Coman.197 Cozea. 2009 Coman. Liana (coord.1056 Coroş. Paul . Codrin . Carmen (coord.466 Cornea.1634 Comşa.524 Cortázar. Dragoş (trad. Constantin-Aurel . Glenn .) .1210 Constantinescu. Marian .404 Comşa.523 Connolly.164 Cosma.) . Vlad Denis .1176 Colceag. Stephen . Gabriel (coord. 1710 Coloşenco. Elena .1036 CIP Constantinescu.1819 Cojocariu. (trad.1586 Cozmin. Sibiu) 799 Congress of Romanian mathematicians (6 . Adorata Elena . Suzanne .115.) .1025 Constantinescu. Silvia (ed.987 Constantin. Paulo . Otilia .1034 Coman. ed.) .481 Constantin.1941 Constantinescu.) .) . Mihai . Harper . Anca .) .1660 Cornianu.1073 Comarnescu. .) . . Lenuţa .525 Coşbuc.1131 Comşa.1620 Corbu. Marta .891 Constantinescu.959-960 Covey. Carlo .1400 Companis.627 Cook. Mărioara .) .483 Constantinescu. Luminiţa Daniela . Alina . Constantin . Andrei (trad. Kerry .1035 Constantinescu.) .800 Congresul Academiei internaţionale de drept comparat (2008 .1359 Colfescu.) .17 Coge.1820 Cojocaru. Iulia .) .1705 Colă. 2007 .1176 Colă.404 Constantin. Alexandru .442 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Coelho. Corina Nicoleta (coord.1368 Cotuna.1821 Constantin. Rodica . Ecaterina . Julio .1430 Coşovei. Grigore (pref.) .1618 Collodi. Cristina . Dragoş Ionel (coord. Marin .946 Cojocaru. Corina Emilia .649 Coşa.1427 Cosiis.771 Cosma. Smaranda . Nicolae (trad.18-19 Corduneanu.) . Florica .937.2012 Cosmin. Elena .) . Florin (pref.490 Concurs Interjudeţean de Matematică "Gheorghe Lazăr" (1-9 . Severus-Daniel .1823 Costin.

1837 Davidescu.21 Cuilă. Simpozion internaţional (1 . Cătălin .801 Cristina.460 Dănilă. Nicolae .1836 Dascălu.1720 David. Gabriel .1077-1078 Crotti. Daniel (postf. Cosmin .484 Cruceru. 1352.previziune şi impact pentru România. Dan Claudiu (coord.45 Cristea. Nicolae . Gheorghe .) .859 Dănăilă.) . Ion .) .1317 Dănişor.199 Cruceru. Oana (trad. Oana .1324 Daniel. 1558. Sorina (coord. Veronica .672.) . Dumitru .75 Damir.170 Crăciun. Mariana (trad.) . Magdalena . Elena-Simona (trad.673 Dăneţ.176 Dantec.1835 Damaschin. Laura Maria .1211-1212 Curilă.1827 Crăciun. Richard .) .1037 Crăciun.1834 Cymbala.1743 Cureteanu. Elena (adapt.22-23 Curilă. Mariana (trad.515 Dănişor. Dan . 119 Crăciun. Daniel .922 445 CIP Csibi Vencel (trad.2056 Cristea Ifrim.527.1719 Dariescu.120-121. Dan (coord. 749 Cristea. Romeo-Theodor (coord. Mircea . Georgeta .832 Csire Gabriella .2009 .1051 Crişan. Gheorghe . Tinca . Eugen .2201 Crăciun. Paul . Mihaela Daciana . Ioana Manuela (trad.528 Crăciunoiu. Thomas .23 Cursaru.938 Dăescu.1831 Cristescu. 963.1375 Crăciunescu. 2154. Diana . Codrin Liviu . Bucureşti) . Mihaela .686 Cucu.655 Csaba Lorinţ . Sorin . 934.2118-2122 Cucoş.822 Csinta. Rodica-Mihaela .) .) . Mihaela Carmen . Ioan . Radu . Alphonse . 1540 Crăciun. Evi .1150-1151 Cuşa. Dumitru Adrian .253 Cristea.1011 Cristea.1436 Dăncilă.1833 Cuţitaru. Nicolae . Mariana . Elena .529 Dascălu.20 Crăciun.1621 Cristache.526 Crăcea.444 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cracea.1839 Dănciulescu. Cristina Emanuela .) .2063 Cucui. 1685 Cristea-Enache.) .803 Daudet.) .530 David. 2180 Cristescu.198 Crichton.1080 Crişan. 1305.1832 Criza economică .1247 Cristea. Maria . 587 Crăciunescu. Constantin .261. Daniela (trad. Jim . Iulia Cătălina . Monica .706. Dumitru Horia -.112. Maurice G.193. Raluca Florina . Nicolae .563 Damian.) . 1376. Elena . Mircea .457-458 Crăciunean.1622 D Dale. 2137 Dănăilă. Petru . Ramona . Pavel (trad.2089 Crăciun.95 Crăciun. .1401 Craig. Petru . Gheorghe .802 Dănilă.35 Creangă.) .) . Michael .1418.1838 Dawkins. Cristian Alexandru (trad. Ionica . Constantin . Emilia . 883. .484 Crînganu.) . 1828-1830 Creţu. Aurelia Nicoleta . adapt.554 . Nicoleta .118 Crăcea.

405. Adriana .1840 Delaney.1844 Dinu.1264 Diţă.378 Degău.) . Georgeta (coord. Maria-Cristina .1849 Doca.2101 Dobrescu. Bogdan (coord.243 Despa.2063 Dăscălescu. Radu .678.1073 Deaconeasa.) .1543 Dîrdală. Lucian Dumitru (trad.2105 Deliu.1642 Dobre. Neagu .) .573 Diaconu. Daniel . Rain .427 Dobrincu. Alina (trad. Marius (trad. 1658 Dema. Cristian .) .1292 Dobrescu. Daniela-Elena .1542 Diodiu.1676 .1495 Dincescu.1483 Dinescu. Cosmina-Ecaterina .1623 Delagoicea. Arnaud .1537 Diaconu. Ionel Gae . Simpozion Naţional (2009 .2213 Dobrogeanu-Perdix.2135 Dekker.1848 Dobriceanu. Georgeta Paula .799 Didilescu.1120 Desartovici. Ted . L. Ion .) .) . Cluj-Napoca) .391 Dinu. Baia-Mare) .1842 Din. Gheorghe . Dorin .1183-1188 Delicostea. Valerica (trad.) . Elena Gabriela . Mihai-Ştefan .832 Diac.) . Silvia (coord. Dorin (ed. Brăila) 1541 Dimianu.890.804 Dickens.675 Deac. (coord. Aurelian . Ştefan . Niculina .1221 Dobrea.) . Charles . 498 Dobrescu.1106 Dipşe. Anda Sabena . Comunicări ştiintifice (2009 .1843 Dinică.67 Deaconu.2170 Deatcu. Cătălin . pref.411 Dobre.674 Dăscălescu.742 Dîrstariu. Nicolae .1847 Dobrescu.2149 Dobre. Lucian .1307 Dimitriu.1038 Despa. Silviu .1051 Dieaconu.532 Dibu.923 Diaconu.1313 Dilimoţ-Niţă.466 CIP 447 Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre. 2204 Dobai István . Alis .1482 De Coster.) .531 Diaconescu. Gheorghe . Maria . (ed.1624-1633 Dicu. 728 Djuvara.776 De la tradiţional la modern.1672 Diaconu.234.1721 De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei . Emilian M.446 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dărăbăneanu. Simpozion aniversar (2009 .) . Radu Gabriel .) . Dan (trad. Luminiţa .1695 Dodan. Mircea . Gheorghe .1163. Petrică .686 Diacenco.2230 Diţă. Ion .) . Mihai .264 Desjardins. .1194 Diaconu. Graţiela . Frederica (trad.1841 Diaconu. 2203 Dimitriu. 953.1056 Demeter. Daniel Constantin .533 Dinu.) .1213 Dobrescu. Smaranda . Daniela . Felicia Marinela .2188 Dîrpeş. Irina . Stella .1158 Demian.rezervaţie a biosferei : 75 ani. Nicoleta . Radu (coord.782 Dobrincu. Mircea . Adrian . Iulian-Doruţ .802 Dima. Camelia . Alexandru V.1428 Dobre. Andreea .184 Dinu-Marcu. Cătălin . Traian .291 Doboş. Adrian (trad. Gabriela Sonia . Roxana . Ioana Maria (trad. Ştefan -.) . Charles . Daniela . Laura (trad.) . S. .630 Diaconescu. Raluca .1847 Dobrescu. Ioan (coord.919 Dochinoiu.) .

Eugen . . V.1851 Dosa.1345 Drăgan.682 Draghia. Jean (coord.1484 Drăgan.) . Titi . Delia .292 Dragoş. Petra .) .1094. Ionela .2206 Dumitru-Palcus.431 Domnişoru. Elena (trad.1159 Drăghici.1584 Duţă. Daniela .1431 Duţu.1722 Dumesnil.1088 Dolgu.1262 Dumitru.967 Dumitrescu.417-418 Dumitrescu. Ion . Neculai .1286 Drăgănescu. Lorena .1738 Dumas.1430 Drăghescu. Felicia .1429 Dragomir. Nerva Traian . John .186 Dur. Pompil (coord.1859 Dumitru. Gheorghe (ed. Alexandre. Elena Maria . Gica (coord.1852 Draghiea. 2205 Dragotă. 59 Duţă. Diana . 746 Dosa.1634 Dogaru.) .) .) .1377. Paul Dănuţ .515 Drăgoescu. Dragomir .543 Dumitrache. Simona .462 Duda.1857 Dumitraş.177 Dupuy.1621 Dunea. Ovidiu Victor .515 Dogaru.684 Dumitrescu.1485 Dumitru. C. 679 Dolgu. Marilena (trad.775 Dumitraşcu.1040 Duduială Popescu. Cristian Vasile . Any . Sorin M. Dumitru . Cristina . Mircea .990 Dumitrache.1214 Duică. Ionel . 680-681. Emilian .1167 Dragomirescu. Ion .2097 Dreben.) .492 Drăgan.461 Dor.) .) . Daniela Ioana . Odile .) . Ioan (ed. Gabriel .844-845 Dumitru. Loredana . Maria .) . Ana-Cristina .411.1061 Dorz.1284 Dumitrescu.1099 Drăgan. Sorinel . Corina . .1544 Dragomir.2215 Dorobanţu. Nicolae . Dan .1545 Dunn. Corneliu Octavian . Victor .1039 Dudea. Adela-Eliza . Viorel-Georgian .24 Doicin. George . Christina .485. Laurenţiu (trad. George . George .) . Anton E.909 Dumitru. Constantin (trad.449 Duduman. Liana . Ion (pref.683 Drăgan. Radu .1858 Dumitru. Ligia Elena . Nicolae .68 Dumitru.514 Dumitrache. Otilia .1850 Dörner. Gheorghe . Gabriela .1854 Drăguşin-Richard. Maria . Jacqueline (pref.448 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dodd. Cornelia (trad. 1265 Duţescu.124.1550 Dumitrescu.) .805 CIP Dudea. Elena .1002 449 .1215 Dulbaba.2191 Drăgan. .1502 Dumitru Ion .1012 Duca. Eduard .35 Dumitru. Bogdan .) .) . Iordan .1853 Drăghici. Ioana .1326 Drăgoiu. Radu .616-617 Drăghici. père .1674 Dumitru. Traian . Ion (coord.1856 Dulman.1114 Dumitraşcu.24 Dogaru. Franciska (trad. Mihaela .534-535 Dragomir. 729. Adelina .513 Duţă. Viorel Constantin .1327 Dumitrescu.453 Draica.1855 Drobot. Simion .

1314 Fabry. Iuliana (ed. Florea (ed. Marian .1695 Evans.2178 Feştilă.1860 Ekman. Giorgio .2088 Firan.1268 Fehrenbach. 2174 Enache. Gérard . van . Adrian .1581. Dan .1486 Filimon.) . Traian . Rucsandra .1313 Fabini.) .2186 Floran.178 Ferenţiu.450 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Duţu.967 Egeria . pref. Adriana . Christian . Adela Cornelia .293 Ferdeş. Jean-Pierre (ed.1105 Fierăscu.71 Firan.1079 Enachi. Anna . Mariana . Alexandru Toma . Marian .366.1711 Faros.247 Făinaru. Andreas .531 Dziţac. 1865-1866. şt.1366 Fitch. M.2186 Feldrihan.) . H.1217 Enulescu. Marianne .1723 Flora-Gidó.1267 Encausse.1307 Filip.702-703 Enache. Carmen . Aurelia .1867 Erdei.2139 Florea.298 Ferencz-Flatz. Filothei . Marian . Cristina . Mircea . Eddie . Andreas .1636 Fîţă.) . Agnes (ed. Săftica . Petru . Dinu (trad. 1590. Dumitru .244 Ehrman. Carmen . Florence . Olga .1830 Enache. Constantin .) .211 Eschbach.1006 Făsui.2111 Ferro.1299 Eichert-Giurcă.631-632 Duţu.1495 Eriugena.2179 Egan. Alina .1716 Felea.499 Filotei Sinaitul .1217 Enescu.2140 Firescu.936 Firimiţă. 1861-1863 Elvireanu.1432 Duvac. Anca (trad. Paul . Clement .500 Flenchea. Elena .165 Ene.1276 Duţu. J. Jacqueline Nardi . Iulia (trad.1717 Floareş.1546 Firică.1107 451 .982 F CIP Fabian. Ion . Bart D. John Scottus . Rodica (trad.2191 Florea. Jérôme .1103 E Ecobici.1635 Exner. Simona .201 Eliade.619 Fleury. Alina .) . Mihai .926 Enescu.) . Maria .1041 Ferenczi Sándor (ed. Ileana-Cornelia . Rodica .1864 Eminescu.1106 Flămând. Marc .238 Electra. . Hermann . Mary . Petre .939 Ferechide. Ofelia . Liana (trad.232 Enache.) .1745 Fleacă. Gheorghe .806 Fătăcean.2186 Fehrenbach.496 Enescu. . Andrei .) . Steve . Ilarion .1073 Enescu.) .246 Erlandson.245 Ehrmantraut.) .274 Faletti. Nicolae . Nataşa (trad. Sonia .1869 Fărcăşanu. Sorin (il. . Nicolae Daniel .2140 Firescu. Janet .) .1266 Efenterre. George .

Şerban . Valentin .983 G Gafencu.39 Fuster. . Georgeta (coord. Doina . Milos . Ion .1871 Florin.244 Frontisi.554 Gâdei.1693 Frăţilă. Marlyce . .463 Gălătescu. Camelia-Mirela . Eduard .1563 Foarţă.452 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Florea. Ion . Marian .27 Gawande.1637 Forna.1045 Forward.1697-1698 Furtună. Gabi Daniela .2207 Galeş.2189 Freedman. Anca (trad. José . Nicolae (coord. Dumitru Andrei Petru .1641 Gardin. Ianula .539 Gavrilescu. Toby .1404 Gavrilă.1288 Frank. Corina (trad.1870 Floricel. Nicolae .294 Foamete.1051 Gall.392 Frankl. Ken .) .393 Galan.) .1160 Freiman. Matei . Radu .1307 Fuentes.940 Galie. Joelle . 329 Floricel. Augustin . Florentina .540 Gâlmeanu.584 Gavrilescu. Cornelia Lucia (trad. Atul . George . Claude (coord. Anca .808 Frişan.1404 Ganeshananthan. Ana-Maria . Ruxandra . Alina . Aram M. .807 Florescu.1508 Galea.1285 Gafiţa. Maria . Loghin .1110 Frăsie.1317 Gasser.523 Friesen.936 Folea. Aurelia-Daniela . Alfonso . Norina . Liviu .) . 1435 Florea.1638 Fotache.926 Follett. Vasile Lucian .) .547 Frăţilă. Ana Maria .1099 Frèches. Atia .1241 Gagyi József .837-841 Garofeanu.26 Fotea. Florin .116.1132 Fusaru.965 Găban. Claire . Augustin (trad. Radu (trad.199.) . Rodica . Cornelia . Tana . Vasugi V. Pavel . .1696 Franţi. Ramona Crina . Stela .2162 Frăţilă.837-841 Gardin. Marin . Veronica (trad.) .) . Simona Petrina . Daniela .822 Fundeanu.25 Floroiu.782 Funke.286. Michael . Octavian . Constantin . 1487 Florin. Lenuţa .1107 Florea. 151-152 Gâlea.1627 Fodor.2 Gaga. .1433. Şerban (postf.) .2103 Focşeneanu. Geo M.538 Florian.1496 Florovsky. Milo O. Viktor Emil . Mihnea (trad.1872 Freeman.1640 Garcia. Mihai .) .1874 Gărăiman.1241 Florea.239 Florea.2171 Gata. Alin-Gheorghe . Gianina (trad.1639 Frenkian.1873 Gamet.19 Foarţă.) . Ştefania . 1708 Gâdiuţă. Bob .1783 Focşeneanu.1434 French.186 Ganea.) . Robert . Simona Gabriela .685. 892 Floricel. Florina .1074 453 CIP Frigioiu. Anca Natalia (trad. Cătălin I.803 Fratu.1875 .1403.) .) .

Nicolae .) .1677 Gheorghe.28 Ghereş. Eugen Ioan .) .813 Gîrţu. Mihaela (trad.243 Goethe.1013 GlobalCompt 2008.859 Giurgiu. Iaşi) . Benone . Kahlil .771 Giurgiu.29 CIP 455 Ghirişan. Delia (trad. Radu Pavel (trad. 1650 Ghiţă. Micaela (trad.) .204 Golea. Răzvan Gabriel . Constantin .688 Golub.1436 Gheorghiu. Aurel . Veronica (trad. Nicholas .524 Giurgi. Viorel . Constantin .2208 Geerlandt.1111 Golu. Eugen . Daniela .) . Ramiz .1877 Gergely. Diana (trad.) .1692 George. Kathleen .433 Gherasim.304 Golban. 2008 . Sorin (trad.1161 Georgescu.815 Goiceanu. Ovidiu . Constantin .554 Ghiţău.) .1141 Gheţie.104. Doina . Tincuţa .2100 Gierling.464. Octavia .) . Şerban . Marinela .1884 Goran.297 Giurgea.1108-1109 Goje. Mario . Cerasela Elena . Gheorghe Aurel .1881 Ghibelean. Carmen (coord.432 Georgiu. George .879 Goga. Alexandru (pref. Liviu (ed. Monica . Ionuţ Gabriel .) .295-296 Gheorghiţă.1640 Gilia.966 Georgescu.434 Godeanu. Cluj-Napoca) . Daniel .757 Genescu.454 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Geambaşu.814 Gjini.1286 Ghiţă. Claudia .379 Gibran.1560 Georgescu. 1520.1488 Gheorghe.) . Ileana . Marinela (coord. Elisabeta .1628 Gherasim. Adina Lucreţia . 1515.1633 Goldman. Andreea .) . Mihnea (trad.1690 Genescu.1880 Gheorghilaş. Yvonne .1879 Gheorghe. Antuza (trad.) .) . Oana . 2007 .597 Gheorghe.553 Girardi. Manuela .1882 Gîrd.414 Gherman.1549 Goia. Silviu (trad.1180.486 Ghereş.) . Claudia . Workshop (1 . Maria Victoria . Corina . Johann Wolfgang von . Veronica (trad. Alois .61 Ghenciu.1883 Goga.1002 Gîrjoabă.1437 . Maria (trad.454 Goma. Alexandra (trad. Elena .203 Georgescu-Roegen.) .) . Ioan (trad.) . Paul .1740 Gibescu.1878 Gheo. Valentina .1548 Giurgica. Matei . Conferinţă (1 .1547 Gherguţ. Ilie .496 Geantă. Dumitru . Loredana-Ioana .2140 Gheorghiu.1146 Gheorghevici.1876 Genescu. Zenovic . 1299 Ghionea. Maria-Cristina . Gheorghe . 1042 Ghiţă.984 Gîlcescu. Marcel .) .202 Genaru. Alexandru .30 Globalization and higher education in economics and business administration. Florinda .) .2101 Gligor. Lorena .878 Ghiţescu.) . Alexandra .268 Gherman.243 Gheorghe.46 Gherghinoiu.) . Nicu .1218 Gherguţ. Corina (coord.1699 Goga. Robert . Anca . Alexandra (trad.502 Gheorghişor.367 Gheorghe.1295 Gherghină.435 Golovanov.

1712 Gudea.70 Grădinaru.126-128 Grimm. Caroline .805 Grăjdian.1644 Griebel. Silvian (trad. Manuel .541 Guţan. 1700-1701 Grimm. Monica . 182 Guibert. Pedro Juan . Andy . Armand (ed. Zeno . Ioan . Eugen Stelian .1306 Grigorescu.2175 Grancea. Dan .456 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Gorcea. Marius . Simona .1502 Guţu.844-845 Gună. Wilhelm . Anne (pref. Mihaela . Călin . Corina Mădălina (trad.394 Grellet.2213 Gozo. Lucian . .447 Halichias.1183-1188 Gregory. S. Adrian (coord.639 Grebu.713-714 Grigore. Codruţa Oana . Anamaria .1141 Grigore. 998 Halippa.1437 Grigore.689 Graham. Florin . Jacob . Mariana .1021 Guzu. Raluca .) . Radu F.) . Teodor (trad.941 Groşan. Doruţ .) .2102 Hageanu.1696 Gurău. Mariana (coord. Luigi . Iuliana Luminiţa .1220 Handaric.) . Manuela .1489 Grecu. Rada-Florina .177. Codruţa . Anne . Adriana .1502 Grecu.715 Gorzo. . Jean .942 Hage.1892 Gurlui.1886 Grigoriu.) .1891 Gurău.83 Grec. Andrei .501 Grosescu. Françoise de .816 H Haas. Toma .1315 Gruia. Mărioara .781 Gordon. Ilinca (trad. Mariana .166 Guarnieri. Săndel . Maria .480 Gruia.427 457 CIP Grosu. fraţii . Mihaela (coord. Eugenia . Mihaela .2092 Grosu.2131 Gugiu. Devis .1219 Haiduc. Elena Alina .) . Pan .248-249 . Ioan .) .1643 Grancea.1346 Grămadă.718 Guranda. Lucian .1277 Gregory.961 Guilaine.238.1361 Goşu.811 Haita.) . Stelian .394 Green.2179 Guiţă.1502 Grigoriu.1150-1151 Grimm.318 Grigorovici. Ileana . Roderick . Megan . Hannah . Stanislas de .368 Grecea. Nicolae . Viorel (foto.) .1893 Guzu. Oltea .691 Guzu. 1075 Gutiérrez.767 Gorun. Jean (trad.126-128 Gronski.84 Grigorescu. Rawi .1888 Groza.) .) .205 Gurzău. Parascheva (trad.514 Hahn. Othilia .1885 Greab.1438 Gressor. Françoise .1551 Grigorie. Maria . Artur .1887 Grigoriu. Gabriela Genţiana . Mihaela .1890 Guaita. Mădălina . Vasile .) .1071.1581 Halunga-Fratu.1514.1889 Groza.1736 Guţan.1110 Hamat. Wilfried .1642 Gorovei. Hava . Mihai .1014 Green.

trad. 1491. Maria .1645 Hartulari. Stela . Melissa .1649 Hulpoi. (trad. jr. Julia .) .1531 Hegel. 2089 Homocianu.1897 Iancu.1221 Hawkins.32 Ianovici-Costan.340 Ichim. Aurel . Mirela .179 Huţu. Kevin .31 Iacoban. Călina Andrada .193 Hădărugă.1199 Hodoba.1492 Hiru. Marc Morjé (ed.1192 Iacob.817 Harmel. ierodiacon .692 Ianoş-Schiller.1222 Honciuc.1439.910 Hănţulie. Anamaria . Olivia .822 Herea.1043 Hegedűs János Imre (pref.1347 Haplea.) . Ioan I.1347 Haranguş. Florea . Gheorghe . Aurel (coord.1490 Hari.458 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Hanganu.428 Hrisostom Filipescu.1162 Heteş-Gavra. . Adrian Marcel .671 Hurduc. Victoria . Ioan I.985 Hoogvelt.1646 459 CIP Honegge Fresco. Sheila .) . Vasilica (coord.) . Del I.1020 Hearn. Ioan . Maria-Cornelia (trad.319 Hepuţ.1648 Hosu. Maria .650 Hădăreanu. Phil .1895 Hăulică. Fabiola . Paul . Daniel .) . Doina . Angela (trad.31 Iacob.) .395 Hessayon. . .300 Hubery. 1287 Herciu. Iosif .) . Dorin (trad. 1154 I Iacob.167 Heiman.118. Violeta .) . Crăciun .849 Iancu.492 Iancu.2190 Hariton. Ecaterina . D. Teodor (coord.620 Humelnicu. Estera (trad. (pref.1073 Horváth Jakab . Constanţa .1724 Harris. Calistrat . Viorica (red.1378-1380 Iancu.) . Delia . Georg Wilhelm Friedrich .1269 Iacob. Garabet .2088 Ică. Elena .1177 Hogan.1896 Holland. Mircea Radu . Florentina . Winfried . Violeta .1615 Iacob.) .) .674 Hondru. Maria .574 Iancu.1899 Ică. Aurica .250 Hosu. Vergica . Grazia .2143 Hofman.85 Hanu. Frederique .) . Carmen . Valerica . G. Daoud .396 Hogaş. Charlaine .1368 Hodges.2211 .465 Hinoveanu. Mihai .1647 Homerus . Dana (trad. Ion . Cristina (trad.1080. Bogdan Cristian (postf.) . Lafcadio . Daniel .1333 Horrobin. Maria . Edmund . jr. 2141-2142 Hiriş. Fieke .1646 Heckscher.1087.299 Horvat.2144 Iancu.1898 Ibrăileanu.) . Ioan .724 Iancu.924 Howard.1044 Husserl.1163 Horga.34 Ică.) .671 Haplea.428 Iacob.1552 Hîj. Peter . Elena .206 Hecser László Lóránd . Teodor . Ion .1894 Hangiu.

1554 CIP Ionescu. 1689 Ilina. George . Petre . Raluca Eliza . Remus .1441-1442 Ipate.1178 Ionescu-Boeru. Vasile (ed.1114 Ipate. Răzvan . Virginia . Elemer . Daniela . Laura T.1306 Ileana-Niţă. 1723-1724.) .1903-1904 Istrate. Mihaela .387 Isvoranu.893 Ionescu.1729 Ion.1901 Ionaşcu.694 Iliescu. Nicolae .1269 Ionescu.434 Ittu.2212 Isăilă. Sanda Maria .576 Iordache. 1733 Ionescu. Dragoş . Aura Valentina .916 Ionuţ.1372 Ionescu.1314 Iuga. Cristian . Dana Ligia (trad.487 Ionescu.542 Ilie. Marina .1405 Iordana. 1493 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (Bucureşti) .1722 Ionesi.693 Ifteni.460 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală.1496 Ioniţă.) .2210 Ilie.207 Ionescu. Viorel . Isabella . Ion . Oana Ramona .1905-1906 Istrătescu. (red.) .1223 Ignaton.1089 Ion.894 Işan.1644.1113 Ioan. Gabriela .1553 Iliescu. Claudiu . Dragoş-Andrei . Mugur (coord. Titu .1907 Iustin Petre.1382 Ilea. Emanuela .1224 Ion.492 Isac.36 Iovănaş. Nora . Mihai .1443 István Horváth . 1730. Remus .1620 Ionescu. Mirona (trad. Simpozion internaţional (2007 . Gabriel . Vasile .) . Tudor . Vera .1381 Ifrim-Chen Feng .) . .) . Viorica .1900 Ilin. Steluţa . Narcisa . Ion N. Carmen .) . Aleodor Daniel .925 Ioniţă.2211 Isar.1047 Iordache.1180 Ioana.1555 Iordache. Cătălin Angelo .) .394 Iordache. protosinghel .1348-1349 Iliescu.1270 Ioniţă.1603-1605 Istrati.544 Ionescu. Nicolae .2163 Iordache. Mioara Daniela .911 Istrati. Alexandru (ed.536 Iordăchescu.1328.1440 Ilovan.354 Iuşan. Cluj-Napoca) .33 Ienei.) .811 Iosif.2209 Ilie. Ion .695 Ioan.7 Isărescu.1133 Igorov-Bosi.2176 Ioan. Antigona Camelia . Cecilia (trad. Maria-Magdalena .1648 Iorga.431 Ispirescu. Lucia . Mihaela (trad.427 Ioan. Dragoş .1556 Iosifescu. .) . Gabriela .819 Ionescu. arhimandrit . Cristina Mihaela . Ion . M.1902 Iordăchescu. Ioan .502 Ionescu.1610.818 Ioan Marin Mălinaş. Daniel (trad.301 Ienciu.1045-1046 Ignat.545 Ioniţă.2155 Inceu.2188 Istrati. Paul-Andrei .) . Gudrun-Liane (trad. Daniela Maria . Iulia (trad. Panait . Teodora (trad. Adrian . Constantin (trad.) . Carmen Otilia . Ion . Ramona . Nicolae Puiu . Ion .1908-1909 461 . Vali . Emeric .1581 Iosef.) . Raluca .

1651 Jacobs.462 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ivan.) . 1115 Kecskeméthy István (trad. Iosif .1557 Kyçyku. Alicia (coord.242 Kerouac. Judith . Gregg D. Ronald . Rudyard .2202 Kalmuski. Adrian Matei (ed. Mina . Magdalena (trad.547 Kozma Kis Elisabeta (ed. Călina .) .) . Ioannis .454 Kourembles. Marius (trad.1016 Köteles-Rusfjord. Gabriel .342 Kőrösi Csoma Sándor .425 Ivana. Jeremy .) .) .1912 Kaposta. Mihai .546 Jula. Julia (red. Mauri . Graţian . Jack . Cristina . Adriana .) .1016 Kory-Mercea.2230 Jucan. 1520.2104 Jicu.895 Jinga. Spencer .) .2105 Kurton. Cristina (trad. Izabel-Daniela . Cornel Nicolae .696 Ivaneş.1549 Jitaru.2092 Kunnas.492 Ivaşcu.2124 Koulias.37-38 Iwasaki.1653 Jădăneanţ. Virgil .414 Jiang Rong . 1659 Kis. Cosmina (trad.1744 Kourdi.1911 K Kahler.) . Andrei Nick . Doina (trad.) .735 Kretsch.1324 Jipescu. Camelia .1048 Jakubinyi György . Daniela .1625 Jinga.1181 Johansen. Ştefania . Adriana (il. Marilena . 302 Jacobs.104.467 Jucan.254.650 Kali.) . Octav (coord. Stela Maria . Sorin . Cindy .1658 Keynes. Iris .1329 Koritar.303 James.1657 Kerr. Petru . Mineko .1535-1536 Jiga. George Ann .) – 2091 .898 Jela. Laura Codruţa . Peter . Robert . 1515.1652 Jansson.) . . Milan . Adrian (pref. pref.2199 Ivănescu.) . Ion . Kopi (trad. 1511.447 Kipling.651 463 CIP Juriţa.208 Johnston. Tudor Florian .204 Könczey Elemér . Richard .) .1910 Ivanovici. John Maynard . Philip . Gabriel .1654-1656 Johnson.1603 Kiss Bitay Éva .304 Kövesi.1131 Ivan. Simona .1131 Ivan.) .429 Jurca. Kopi .) .2123 Klatz.718 Kundera.1988 Jurma. Gheorghe . Lucian .1350 Jurma. 1650 Kretsch.130.251 Joiţa.2103 Izverna.369 Kory Calomfirescu. Octavian .777.1952 Jişa. Julia (trad. .397 Jugastru.123 Krzyczczkowski. Ioan .) .1096-1097 Ivan. 1522. Irina (trad.2145 Jude.1679 Kyçyku. Felicia .1731 J Jacob. Philip (ed. 1616-1617.1115 Jurcuţ. Doru .

Gheorghe (coord. Florin . 883.) .986 Lăncrăjan. Virgil . 1435 Lipan.943 Leprince de Beaumont.823 Lazăr. Thomas .307 Lee. Darcy .2021 Lovas András .842-843 Leuciuc.) .1263 Lepeltier. Marina (trad.) .1073 László Robert .549 Leucian.820-821 Lazăr. George .1179 Lăcătuş. Éloi . 1305.1498 Loghin.842-843 London. Jack . .256 Lovin. Christhard .) .698 Lăiu. Corneliu .) .309 Lucan. 1913 Lămureanu. Maurice . Doina .1561 Lucado.81 Leau.239 Lungoci.1486 Lascăr.1116 Logel. Manuela . Emilio (ed. Gheorghe . Daniela .464 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE L Laepple.1017 Lăsleanu.1526 Lazăr.183 Lăzăroniu. Ovidiu (trad. Maria Liana . Mihai (coord.1113 Lazăr. Chang-rae . 963.1726 Lewis. Mihaela .1764. C.1142 Lungu.1660 Lică. Elena . Adrian . Carmen .2106 Lefter. Florin .1383 Level.1560 Lowell. Max .) .1074 Lovinescu. 1216 Lefterache. Cleopatra (pref. 1725 Leş. Ioana-Maria .) .1289 Lunguţescu.967 Lihaciu.2146 Lázár Ede .209 Lişcan. Jeanne-Marie .1626 Lazăr. Ion . Lucian . Dumitru . Valenti .814 Lungu.822 Liţă.987 Lipman. Vasile .1661 Lopez. Gilbert . episcop al Caransebeşului (pref.) .1934 CIP Lepădatu. . Elena . Viorel .16 Lăzărescu. Neil . Sînziana . 2217-2225 Leach. Frank .1562 465 .618. Antoaneta .305-306 Lămureanu. Ioan (coord. Trifilie .1913 Lăncrăjan.290 Ludeman. Aurel . 2236 Lazăr. Drew .) .261. Constantin (pref.73 Lăcătuş.426. Mihaela Ema .1090 Lăcătuş.) . 1352.1050 Lucian Mic. 2180 Lorinţiu.2179 Lapoviţă. Mihai .1073 Lucescu.1711-1712 Login.1662 Lozbă. Ramona Mirela . Liviu (pref.) . Otilia . Faydor L.2192 Lafforgue. 2154.2214. Elena . Stelian . Marin . Anne Marie (trad. 1558.2125 Launay.656-657 Lăzăroiu. Eugen . Alexandra (coord.1049 Leclerc.1081 Leboyer.741 Litvin.785 Lăzărescu. Florin-Valentin .1514. Ştefan .699 Liebmann-Smith.1056 Lazăr.548 Leonte.419 Liceul pentru deficienţi de auz (Cluj-Napoca) . Florentina . Kate . Toma . Liviu (coord.2147 Lazăr.247 Lăzărică.1316 Leahu. Letiţia (trad. Viorel . Lavinia .1081 Leau. Ana .) .1499 Lunguleasa. 934. Traian . Ioan . 1811. Frederick .) .1433.211 Luna.) . Mario .700 Lungu. S.210 Lucan. Joan .

1164 Manolache.1922 Manu.2187 Mandache.) .1500 Marian. Alberto .824-829 Manea.2150 Marin. Ionica .1663 Lupu.526 Marcu. Ioana Monalisa . Ioan . Diana . Vasile (trad.704 Marin. 1872 Macovei.1917 MacNaughton. Simion Florea .2151 Marcu.) .222 Marinescu. Marion . Emilian .830 Man-Jung.199 Magnus.1241 Marinescu. Kim . Constantin .1494 Marin. Marius Daniel .757 Maier.1666 Manta. Carmen . Georgiana (trad.240 Malek.1635 Marin.311 CIP Manea.701 Luşcan. Elisabeta . Minodora . Simona . Georgeta . Ion .) .370 Malladi.2108 Malot. Thomas . Ioana (trad.944 Marian.) . Gheorghe (trad.1564 467 .132 Lupescu.2226 Manole. Simion .633 Mado . Oana . Monica . Inocenţiu . Monica (trad. Eugeniu . Nicolas de .1051 Marica.1351 Lupu. Olesia .2107 Macarthur.) .2109 Marcoci.564 Marinescu.1921 Manolescu.) .79 Marinescu.294 Maniu.) .1728 Lupu. Ion .1444 Manea.1920 Mandi-Beke. Roxana-Elisabeta . Mihaela . Ariel .831 Marin.310 Machidon.) . Tina .1914 Lupaşcu.823 Malamen.1125 Manoilă.948 Mandu.66 Marcu.1727 Man.778 Marian.253. 1923.) . Aurel Sergiu . Remus .767.1919 Manciur. John .434 Lupu. Lucian .1916 M Ma.1608 Manole.1737 Magyari-Vincze Enikő . Veronica (trad.) . Olesia (ed. Mukhtar . Bogdan (trad. Monica Larisa . Constantin .80 Manoli. Gică . 954 Marian. Viorella (coord. Silviu (trad. Laura (trad. Daniela . Vlad .1277 Manolescu.) . Cornelia (coord.1330 Maillet. Mihai . Cristina Paula . Mihai (antolog.2133 Marcu. Ştefan . Adrian . 2164 Marin. Mariana-Cristina .42 Manolachi. Dana (trad.948 Magni.40 Marica.756 Marcu.2126 Makó Zoltán . .1915 Lupu. Felix . Cristina .2190 Marin. Jian .) .39 Marghescu. Iolanda . Sobhi . Dinuţa . Radu Octavian .1669.1117 Manafu.1117 Man.230 Marcovschi. Ştefan Gheorghe .2151 Mareş.1918 Makkai Sándor . Gina . Eduard-Sorin .) . Hector . Amulya .466 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Lupaşcu. Ion .756 Mai. Cosmin . Ion Şt.492 Marinescu.468 Majuru.1563 Malebranche. Liviu .312 Manolache.) .

Irina (pref.257 Márton László .212 Meyerowitz.1307 Matei. Geraldine . Letiţia . Angela-Eliza .1014 Merzel.1180 Mazilescu. . Nicolae (pref.) .1664 Marx. Camelia .552 Mălăeţ. Constantin C.493 Micu. Carmen . Gheorghe . Ionuţ (trad.1759 Merişanu.) . Predrag .1141 Mărgeanu. Simona . 1687.) .1325 Mazilu. .1930-1931 McCaughrean. Aurelian (ed. Petrache .1291 Mărgărit. 1723-1724. 708 Mazilescu. Gabriel Andrei . 724 Măgureanu Poptean.1258 Mattern. Bianca .495 Martín Rodríguez.1728 Matvejević. Constantin .1155 . James K. Ramona .621 Maros. Stanca . pref.1918 Merluşcă. Mihaela (adapt.) .705 Matiş.) .1248 Mercheş. Desideriu (pref.437 Máté Szolárd .822 Martinescu.929 Mavrodin. Karl .1406 Mărculescu.41.) . Alexandra . Dana Maria .1934 Merişanu.752 Márton Lőrinc . 1673.313 Micle.1168 Măgureanu. Nicolae (ed. 1653.1694 McNally. 1730.) . 1662. Oliviu . Athena . Amalia . Elisabeth . George .399 Melo.1195 Matei. Cristina .550-551 Măda.1928 Maxim. State .1430 CIP 469 Mălăncioiu. Lucian .468 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Marinescu.81 Mănăilescu.756 Markó Béla .1929 Mănescu. Cornelia . Sorin (coord. Raluca .244 Mengher. Gavin .) . 1694. Denia (trad.) . Ionela (trad.2228 Mărgineanu. Cristina .) .1290 Maruşca.1932 Melian.) . Mariano .1565 Márton Áron . Sorina .710-711 Mermeze. David .) . Mirela (coord. Dan .1693 McCollum. Catia .820-821 Melnic.1339 Menzies. Olga-Irina .1924-1927 Mateescu.779 Micu. Maria (trad.989 Meyers. Lucian-Ion .2193 Mercan. Alexandru (postf. Valentin . – 1239 McGreen. Ioan .470-471 Micu.1731 Maxim.1445-1446 Mark.) . Daniela Cristina .553 Măţel.496 Matei.823 Mateescu. José Raymundo de .469 Medrea-Danciu.2150 Mănoiu.552 Măgureanu.1566 Maruşca. Dorina . Dennis Genpo .232 Medar. Eustaţiu .1098 Mayer-Reithofer. Ion . Florea .1118 Măruşteri. Dumitru . Lavinia Mădălina . Valer . Steve .398 Măgdălina.1719 Matei.709.1721 Mârzan. Dumitru .785 Mateiţă. Constanţa . 1607. 1610.371 Meyer. Joyce . Crisanta-Alina . Maria . Gabriela (trad. 1681. 1647. Samuil .) .988 Mattern. Bogdan . 1634-1635. 1733 Micu. 1666.1384 Mărgărit Vînturiş. Diana . Jean .968 Mătuşescu.1796 Mărăşescu.1021 Maxim.27 Mateiaş.929 Mavrichi. Ştefan Marius . David John .1079.2093 Mavrichi.

) .555. Marilena .1279 Mihăescu.1177 Mircea.1225 Mihai.2156 Mizrahy. Miodrag (ed. Constantin . Magda Sorina .422. Daniela .) . Mihai (trad.759 Mitu. Sînziana (trad.417-418 Mihalache.213 Moisa.) . Iuliana .1227 Mischianu. Vasile .1119 Miloştean.) .1447 Mihăescu-Cîrsteanu.634 Moisa.1501 Mocean.1052 Mihăescu.1941 Mîndrilă.39 Mihai. A.622 Mihály István .200 Mintici. Marcela . George . Rodica .) .1594 Mihăilescu-Vereş.1087 Milotinescu.1226 Minculete. Mădălina . Silvia . 1653 Mihalache. Rachid . Livia .1939 Miroiu. Doralina Ramona .780 Mihăescu-Duţă.312 Moceanu.) .335 Mihăilescu. Eugen G.396. Ovidiu (antolog. 1670 Mircea.1938 Miloş. Dana . Gabriel .2148 Mirea. Bogdan Andrei .400 Mircescu.848 Mitrică.1095 Mihai. Donald .1586 Mihoc.1942 471 . Natima (trad. Iuliana .498 Miheş Papiu. Dan . Irina .453 Mitrofan.1568 Miron. Florin (coord. Dan C. Anca .846-847 Minea. Ioan .229 Mihăescu-Duţă. Grigore H. Luana . Alexandru .1054 Mohan. Vasile . Anca (trad.) . Vasile (trad. Mariana .472 Mocioi. Dan (trad.1567 Mihăilescu.1618. Natan (trad. . Gavril . Cristina . Daniela . Dumitru (coord. Viorica (coord. margareta . Greta-Monica . Alina .896 Mladin. 780 Mihăilă.) .1448 Miu. Teodor . . Dan . 2229 Milu-Vaidesegan. (pref. Alexandru (trad.1940 Miron.) .470 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Miculaiciuc. Gabriel .758 Mihalache.1647. Ioan . Roxana Elena (trad.314 Mitru. Andrei Constantin .) .1725 Mihai. Marian .42 Mocan. Ana-Veronica (trad.1936 Mihu.2056 Mihăilescu. Gheorghe .) .) .) . 988 Mînzală.) . Marius . .1143 Modini.687 Mocanu. Bogdan (trad. Dumitru .985 Mihailov.) .) . Dan .1068 Mitu.713-714 Milin.1613 Miklós Imre Zsolt .43 Mocanu.362 Mlak. Răzvan . Eugen . .) . Sanda (trad.1016 Mihai. Cleopatra . Florentina . Gabriel .1606 Miron. Alexandra (il. Dan C.1741 Mimouni.34 Moceanu.1053 Mititelu. Ştefan .1504 Mihăilescu.1165 Mihai.220 Mihăilescu. Gheorghe .832 Mihai. Iuliana .13 Milcu. Loredana (coord.880 Mihai. Bärbel .) . 2195 Miu.) . Ina (trad. Dan .1937 Miloia.1081 Mihai.1935 Miheţ.) .2202 Miller.2216 Mironiuc. Simona Rodica .945 Mohr.1713 Moglan.2064.) .1729 CIP Minculete. Marius .1226 Minea.

Vasile .557 Moţoc.1280 Morozan. Marian .558 Munteanu. Carmen (trad.214 Moldovan.466 Murgu. Pavel . Anton . Alina Elena . Ana . Ivan . Cristian .1665 Nägler. Gheorghe .781 Montignac. Mihaela .1805 Murgu. Marius (trad.216 Moser.215 Moroiu. L.) . Vladimir .1449 Moş.2040 Moldoveanu. Alina Emilia . pref. Hildegard (trad.1615 Muscalu. David L.610 Motogna.) .) .538 Mucete. Gina (pref.) .) . Sebastian .776 Munteanu.1946 Murgea.1386 .1310 Mutis.671 Morar-Belioreanu. Brânduşa (pref. Kristina (adapt.299 Mrejeru.556 Mothersbaugh.1570 Muşat. George .2110 473 CIP Muntean.716.1362 Munteanu.811 Mureşan.) . Ion . Cecil . Mariana .783 Munteanu. Mihai (trad. Vasile .1944 Moreno.756 Moraru.452 Murariu.) . Alexandru (coord.1744 Muşat.2146 Morozan.1943 Morcan. Cristina . G. Cornelia . Simeon .217 Moskovicz.811 Munshi.560-561 Murphey.) .1306 Moraru.) .2138 Moza. Mircea .990 Moore.1569 Mudava. Galina .1947 Muscă.650 Motoc. Ştefan . Daniela . Mihai Ioan .1350 Moşoiu. Andrei .1308 Mustaţă. 1385 Nanu. Kristina (il. Olga Domnica .1701 N Nabokov.180 Mustaţă.1350 Moş.652 Muşat.1271 Moştoflei.1308 Mustăţea.) . Ovidiu . J. Lazăr . . Paul . Mihaela (trad.) .1497.1948 Muşat-Coman. Iulia (ed.) .705 Moscovich. Gheorghe . Kiki Skagen . . 1559 Mutaşcu. Gabriel . Monica .32 Mureşan. Alexandra (trad. Dana-Daniela .2127 Nanu.559 Mura.472 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Moisa.938 Mulford.1310 Moldovan. Honorius . Gabriel . Marcela Rodica .828-829 Mureşan. Leon Sorin .459 Mutică.) . Violeta . Ovidiu (ed.1861 Muşat. .1703 Mutis.974 Moţoc.1152 Muntean. .325 Moldovan. Prentice .) .240 Moţiu.1055 Móra Ferenc .135 Morar.2162 Moncică.897 Mureşan. Aurora (coord. Camelia . Michel . Mircea . Thomas (coord.2149 Munteanu. Maria .) . Simona (trad. Marian Costin .74 Moldovan. Carmen (pref. Dan (coord. Ioan . Mary K.2215 Nagy Zoltán . Mircea . . Theodor .) . Adina-Laura .315-316 Moldoveanu.1166 Moraru.) . Ramona Marinela . Constantin . Mariana .) . Ion (ed.849 Mureşan.218 Müller.) .192 Muşina.

1313 Nicolescu. 2176 Nicolae. Maria .324.413 Nistorescu.865 Necşoiu.1952 Niculescu.) . Virgiliu (coord. Carmen (trad.473 Nash. Maria .474 Negrea.1951 Negrilă. Watchman . Cornelia .702-703 Nechita.686 Neculau. Gelu . 1450-1451 Neculau. Paul (coord.530 Neagu. Adina Claudia (coord. Florentina . Clementina .941 Nedelcu. Mircea .918 Németh Sándor . Arina Speranţa . Thich .413 Nistor. Veronica (trad.851 Nenciu. Emilia . Ana-Maria .715 Nechita. Elena (trad.1503 Nicoară.) .1665 Niculescu.1571 Năstase. Nicolae .1949 Năstase. Anton . Bianca . Georgeta . Costică .1410 Neţoiu.1645 Nica. Marin .1210 Nistor-Heller.898 Negoşanu. st. Nicoleta (trad.2194 Niţu. Valentin .1042 Nicolau.760 Nicolae Corneanu.1057 Nazare. Mihai .181 Nemeş.1869 Nee.) .536 Nistor.1228 Nădăşan.1018 Năstase. Aurelia Mihaela . Roxana . 850 Negrilă.761 Nicolau. Marius . Mioara .) .219 Nica. mitropolit al Banatului (pref.317 Năstase. Marius .1387 Neagu. Elena Dorina . Fănuş .) . Mihaela . Ion . Aurelia (trad.1633 Negrea. Mirela . Marian .1019 Niculescu.593 Neagoe. Valentin .) . Ileana .1950 Neal. Bogdan .) .1408-1409. Eugen Virgil .1014 Negucioiu.970 Niculescu.824-825. Hasan . Irina .794.1841 Nicolau. Tudor . Viorel .562 Neag. Petronela (trad.) .1955 Niţă. 827-829 Neagoe. Ion .488 Niculescu.1292-1293 475 . Aurel (coord.320 Nicoară.1607 Neagu.438 Niculescu. Ghiţă .1452 Niţă-Danielescu. Gheorghe .1573 Negrilă.794. . Maria . Răzvan (trad.) .319 Negoiţescu.1713 Nicolae.) .779 Neag.474 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Nanu. 850 Negru.) .) .1572 Nedelciu.430 CIP Nemecsek.) .2230 Neagu. 1130 Nicola.962 Neyrac.2157 Nicolae.1120. Narcis Florian .1666 Neamţu. Ecaterina . . Ana-Maria (pref. Aurelia . Cora-Maria . Niculae G. Daniel . Hillary . Cristina . Mihai . Vasile . Alexandru . Marian .1609 Năstase Georgescu. Constantin .563 Neagu.899 Niculescu.1952 Neriman. Eugene Beauharnais . Ancamaria . Karen .543 Nicolaescu.753 Năstase. Ana Cristina . Andreia . Irina Mariana .136 Nicolae.1954 Nicolov.) . Camelia .1953 Nicoliţov. Ionuţ (coord.459 Nicolaescu.1730 Nhat Hanh.970 Nimesch.2039 Nectarie. Floarea (pref.318 Neculai. Ştefan .376 Nechita. Mircea .) .

Pătru-Dănilă . Ion (antolog. Tereza-Brânduşa .1659. Crina . Suze . Ana Maria (trad. Constantin (pref.1638 Novac. . Gheorghe . Nicolae (trad.72 Oprişan.81 Ochescu.532 Oprea.401 Odubăşteanu. Gabriela .809 Panc Laura Georgeta .1805 Palade. Ioan . Edgar (pref. Florian Marcel . pref. Eddie . Michaela . Laura Elly . Ion . Elvira Magdalena .251 Pantea.722 Panduru. Mihaela Maria . 1048 Novac.489 Opriţoiu.1082 Nuţă.1965 Pantea. Rodica .) .) .) . Vasile (il. Anna .) . Alexandru (trad.775 Ortuño.) .410 Panţuru.1368 Oltean.33. Veturia-Ileana .453 Novac. 1716 Olan. Raffaele (pref. Liliana .785 Pantea.2159 Oprean.721 Oproiu.2234 Oum Tae Hyun (trad. Ion .81 Oberländer-Târnoveanu. Mori .137 Noailles. Sorin Cristian . 881 Oprea.) . Mihai (antolog. Elena . Maria . Mihai .476 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Niulaş.220 Oroian.1957 Olariu.1963 Panaitopol.1738 O'Ryan.886 Olaru.1643 Papatulică. Dan .1155 Olteanu.1962 Palii.534-535 Panaitescu.266 Oancea-Negescu. Anamaria .) .) .1581 Noon. Mihail . Mircea .1197.1272 Odobescu.1257 Oprescu.) .) . 855-856 Opriş. Marius . Rodica . Dorin (trad. Antonio . Leonard . Mihai (ed.2109 P Pachia.882 Otărăşanu. Răzvan .925 Olaru. Constantin . Anna de . Florenţa (trad.2231-2232 Nueleanu. Cristi (coord.1956 Ökrös Adalbert .1667 Osaci-Costache.852-853 Olenici. Ioana-Maria (trad. Răzvan Alexandru . Ioan .1709 . Steve (il. Octavian .2233 Ocneanu. Maria .1961 Orman.475 Nuţu.) .212 Opriţescu. şt. Mihaela Diana . Mihai .333 Oancea-Almaş.235 Paler.720.1731 Nocivin. Lucian . Alina Cristina . Carmen .1872 Paliţă.1590 Noica.2111 Ogliari. Riri Margareta .1153 Olac.1353 Oancea-Almaş. Viorica .2088 Ojog-Braşoveanu.) . Roxana .) . . Maria Elena .215. Lucia . pref.) .1784 Papacu. Mariana . Anton .1960 Orescu.) .1121 Olan. Mariana-Ramona .321 O Oancea.475 Nuţă.) . Elle .2138 Orăşanu.866 477 CIP Oprea.1121 Olariu.832 Oţetea.1964 Pann.1959 Oprea.946 Noica. Luciana .44 Ogai. Marian Ion . Aretia . Florica . 1229 Oanţă-Marghitu.1966 Pantelimon. Irina .576 Papu.

1231 Pânzaru-Pim.1258 Peters. Ioan .970 Petrescu. Rodica .384 Petrescu. Ştefan .1959 Petrehuş. Marius Dumitru (coord. 1146 Pavel. Codruţa .1979 Petrovici.2178 Petrescu.1978 Petrovan.196 Paralescu.2114 Patraş.1317 Pete Ştefan .730 Paraschiv. Elena-Daniela .) . 783 Păcurariu.900 Perju.1975 Petică Roman.255 Pătru. Ion . Carmen .) . Mihai Dan (trad.724 Petre.) .402 Pănculescu.) .1968 Pasache.382-383 Pessoa.857 Peltecu.1100 Pasărin. Lauda Virginia (trad.973 Pătraşcu.) .723 Pătraşcu.) .1977 CIP Pena. Cristian A. George Tibi . Emil .1686. Luca . Teodosie . Ramona . .1671 Păunescu.1962 Patraş.1441 Pasăre. Maria Magdalena . Emil .1332 Peligrad.1059 Perianu.) . Radu I.1576 Petricu. Ştefan . Ion (postf. Tiberiu . Cristian .137 Pavel.1263 Pătraşcu. Gabriela . Alexandru (coord.) . Roman (trad. . Emil . Ion .169 Păşoi.537 Pălărie.) . Iustin .) . Gheorghe (coord. . Anca Gabriela .448 Petică. Mihai .1972-1974 Păun.1150-1151 Pavel. Florin . Cornelia .) . Doru Ion . Sorin .732-733 Perţea. Charles . Fernando . Liliana Gabriela . Gheorghe . Doina .2106 Pavel. Carmen (trad. Maria (trad.1977 Petrişor. Marius .1978 Petrovanu.2181 479 .) .836 Peţ. Iuliana .1745 Petanec.1932 Petre. Claudiu (trad.1131 Petrescu.969 Petrescu.1680 Pavnotescu. Mihai (trad.1969 Paţac.1630 Petrescu. Irina (il.778. Bogdan (trad.223 Pavelescu.1230 Paraschivescu.1288 Paşca. Zoe (pref. Florentina . Valeriu .1042 Pereţianu.1034 Petrovici.478 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Papuc.) . Roxana .1155 Petcu.1976 Petrescu.1232 Petrescu.136 Perdivară.1679 Pfaadt. Mărgărita Vavi (trad.1073 Pelusi. Cezar .563 Paraschivescu.) .1098 Pădurariu. Tom .) . Mirela (trad.1263 Paraschiv-Munteanu.1155 Perrault.1168 Petrescu. Anca . Nicolae .138-139 Perşoiu. Ioana . Gheorghe . Lupu . Irina Constanţa .) . Ecaterina .59 Pavelescu.1167 Pezzelli.858 Petrovai. Elena .1727 Paraipan Finichiu. Dan (pref.1575 Pătraşcu. Valeria .1331 Pavelescu.567 Petraş.) . Antonio (pref. Laurent .891. Iulian (graf.1980 Petruş. Dănuţ .) . Lucian Gabriel .566 Păuna.62 Parhon. Maria .) . 1691 Pereş. Dan . Peter .1970 Payer. Benone . adapt. Adina . Maria Rodica .72 Petrescu.) . Mihai Dan (trad. Viorica . Carmen-Silvia .

1062 Popescu. Gheorghe . Cristian .1471.1990 Popescu.1682 Popa. Natalia . Mihai (trad. Sanda (trad. . Cătălin-Viorel . 973 Popescu. Dragoş .) .) .634 Poenaru. Ioan .412 Picu. Andrei .) .1668 Pop. Daniela . Maria . Dumitru . Adriana Simona .2216 Popa Lala. Mihai .) .623 Pocnet. 1513 Poenaru. Ioan . Mona Maria .568 Pivodă.1059 Pomârleanu.2171 Picu. Tudora . Ioan (ed.) .2215 Pop. Cristina . Zoe (coord.1322 Popa.) .623 Pobirci. Costache (trad. Georgeta . 1352.1987 Popa.386 Popescu. Irimie Emil .1981 Pintea.1668 Pintea. Lucia (coord.1233 Popa. Rosamunde .1505 Pleşea. 2180 Pop. Caroline .2090 Pobirci.556 Popa-Andrei.1504 Pivniceru.1170 Popescu. Doiniţa .326 Pirici. Mirela .1669 Piteiu. Vasile .) . Marcel Adrian .804 Plontchevici. Elvira (trad. Sabina (trad. Ioan-Aurel (coord. şt.678.46 Popa. Sorin .) .630 Pop. 728. Codruţa (coord. Ion . 358 Popa.1411-1412 Popa.) . Constanţa .1060 Piruşcă. 934. Adriana Bianca . Gh.) . 726 Poiană.480 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Phillips. Vasile .) .1228 Popa. Valeria .1294 Popescu. Dan .253 Ponce. Aurel (ed.373 Pistol. Georgeta-Iulia .47 Popa.1169 Popa.515 Popa. 762-763. M. Dan Mihai . Simona Monica . 809 Popa.) .572 Popa-Wagner.991 Pilcher.1144 Popa.327 Pop. .1624 Popa. Nicolae (coord.569-571 Popa.1988 Popa.792 Pîrvu. Ioan Lucian . Emil .440 Popescu. Dumitru (trad.699 Plopşoreanu. .1282 Piţilă.45. Daniela .941.) . Cătălin Horaţiu .490 Pîrvan.268. 2154. Carmen Ana .) . Ioan Cristian . Gheorghe . Michiela .725 Plotinus . Cristian-Aurelian . Cynthia . Irina Ruxandra (trad.327 Popa.1257-1258 Popa.573 Popescu. Loreta .1333 Piana.1181 Pivodă.1983 Pleşu. 963. Constantin Ciprian .2134 Pop. Andrei . John .1258 Pop. Daniela .1687 481 . Ioan .912 Pîrvu. Claudia-Valentina . Grigore P. Tinca . Atanasiu .1982 Pitcher.860 Popa. Ion .1006 Popa.1137 Pocovnicu.) . Aurel . Nicolae Daniel . Maria-Monalisa . Cătălina .142-143. Monica .2215 Pop.261. 1558. Cristina (il.1813 CIP Pop.) . 1506 Pleşu. Marin .859 Poenaru.72 Pop.1986 Popa. Mihai C.1989 Popescu.503 Pitarca. Camelia .1981 Piper.727 Popa. Angela . 1305. Vincente (ed. 883.1205 Popa-Nistoreanu.

975 Puchianu.) . Viorica (coord. Romeo . Irinel (coord.625 Popescu. Petru Demetru .712 Predescu.1054 Popescu. Iuliana Daniela .184 Prolemeu.992 Popovici. Alexa .1454 Predescu.1993 Popescu. Nicoleta . Gheorghe . Irinel E.575 Postolache. Alina . Nicolae . Monica Maria .862 Popescu. Cătălin .433 Pupăză. Simona (trad. Roxana (trad. Aristiţa .926 Popescu. Peggy . . Bucureşti) .1149 Popescu.) .1998 Preoteasa.1994 Popescu-Bodorin.2150 Preoteasa.2169 Popovici. Mihai . şt.1995 Popica.730 Preston.) .1241 Popescu.574 Popescu. Ioan . Codruţa .864 Priwer. Mădălina (trad.168 Protase. Eugen . Horia .1453 Popescu. Viorica .913 Popescu.1714 Presură-Călina. Mihai Gabriel .1400 Popescu. tab.1997 Preda. Lucian (trad. Rodica . Gheorghe .1577 Popovici.729 Preda.1906 Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes (2009 .804 Popescu.260 Precupanu.54 Prodan.331 Post. Tatiana (ed.576 Pristoleanu. Lucian . Lenuţa . Maria . Grigore .861 Popescu. Petru .) . Lenuţa . Liviu .2148 Popescu. Ana-Maria .1249 Pricop. trad.48 Popescu.) . Raluca .) . Ioana-Dana . Dumitru (pref. Doru .490 Popescu. Nicoleta (ed. Shana . Paraschiva . Florentina . Mioara (coord. Nicolaie . Corina . Eugen . Jenica . Nicolae .1992 Popescu. Nicoleta Aurora .) .) .) . şt.947 Purcaru. Codrin .764 Postelnicu. Mihaela . Dorina . Luminiţa .511 Postolache. Claudius . Raluca (trad.53 CIP 483 Popovici.) . Petre (coord.406 Popescu. Ion .) . Ileana (coord. Hristache (pref.1700 .) .1333 Prodan. cronologic . Lucian (pref.) . 685 Popescu.) .1111 Postolache. Maria Lidia . Ştefan . Sabin (trad.1996 Preda.1541 Puiu.1073 Popescu. Marin .) .865 Precupanu.2160 Prisecaru.431 Potter.1574 Popescu.1063 Predoiu. Simona Andreia . Andrei (coord.1002 Popescu. Rada . Aurel .) . Dan .1122 Popovici.1991 Popescu. Sînziana .8 Popescu-Bitănescu. Eugeniu .313 Preda.1817 Popescu. Elisabeta C.1975 Pricop. . Ion Bucur .504 Popescu.1670 Presură-Călina. .208 Popescu. Tudorel (coord.1162 Preda.) .328 Popovici. Don .1804 Puia.) .482 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Popescu.1134 Preda.412 Popescu.1274 Popescu.) . Douglas . Valentin (trad.28 Popescu-Galicea. Marin .1217 Popescu.543 Popescu.368 Prundeanu.1239 Preda.49-52.863 Popovici.146 Puşcaşiu.

18 Robin. Ioana . Carmen . 1611 Radu. Gianni .1672 Reiss. Mihai .1580 Răduţ. Germán A. Elisabeth . Dan Gabriel . Liviu .2 Rogobete.1603. Valeriu (trad.) .2005 Rădulescu.914 Remeş.2003 Raţiu. Monica (trad.712 Ralian.2001 Radu.) . Petru . James .1674 Richie. Laura Elen . .1171 Rău. Magdalena . Roxana (trad. 1091 Râmniceanu.1631 Ramachander. Eliza (pref. Roxana (trad.222 Raţiu. Roberto .1578 Rădulescu. Emil .1646 Rinderu. Daniel-Alin .) .221 Raileanu. Roxana (trad.1612 Radu. Violeta .2010 485 .2002 Radu.) . 1250 România. Donald (pref.564 Roman. . Iulian .) .330 Rafailă. Paula (ed. Corneliu . adapt.2004 Ravenhill.1124 Revoyre.57 Rîbu.913. Daniela . 1216 Radu.2153 Radu. Mirel .1715 Rizescu.340 Racovitză. Adriana (trad.2007-2009 Reilly.331 Răducan. Leonidas (ed. Irena Cristina (trad. Cristian Alexandru .) .635 România .754 Rădulescu.439 Renard.) . Ionuţ (trad.) . .1024 Răspop. de la .284 Rădulescu.484 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Q Quaglia.) .2195 Quick. 1064 Rădulescu. Ilderim (tab.993.731-733 Radu.441. Ileana .) . Consiliul Judeţean Mureş . Ioan . Christine de . Elena . 2107 Rîurean.1172 Roman.414 Robinson.2013 Rice.2104. Constantin .1333 Radu. Elena (coord. Antoaneta (trad.946 Rădulescu. I.417-418 Roha. Matthew .618.55-56. Dario (text) . Valentina .1579 Rădulescu.) . 1234 Radu.1111 Rebreanu. Amanda .2007-2009 Rebreanu. S. Ecaterina .1817 Rollins. Florin .1671 R Raccanello. Marieta .1065 Răţoi.523 Renier.2129 Reviczky-Levay.) . Corey .930 Radu.) . Cătălina . Leonard .) . Paul .) . 578-582. Geanina (trad.2182 Ribariu. cronologic) .2188 Radu.497 Radu. Anca .) .976 Roman. Nicolae N.1263 Radu. Anne .2006 Răileanu. Gianina . Simona Mirela . Gabriela .1125 Rădulescu. Andrew . Daniela-Laura . 478.1123 Rados. 563. Cosmina (coord.35 Riotta. Daniela .1732 Rendec. . Vasile . Gusti .) .1675 Roman.477 CIP Rădulescu. Aurora .577 Răducanu. Doina .371 Reviczky Gyula .1733 Reza.884 Răducanu. Jules . Ioan . Ecaterina (trad.994 Roncea. C. Antoniu .1673 Reu.

Cristina (pref. Marieta (trad. Elena .2112 Samoilă. 1661 Săftoiu. Marcel Emil (coord. Ludmila .) .1413 Roy.1739 Rostos.) .358-359 Rusu. Eduardt Petrică (coord. Evelio .1677 Rotundu.) . Daniela .927 Rusu. Valentin (trad. Régine . Iancu . . Mirela Georgiana . (trad.217 Salvaţi copiii.1586 Salomé.2012 Rozei.948 Sainte-Arnauld.1725 Savu.1455 Sarcinschi. Alina .170 Saint-Exupéry.147 Rotaru.509 Saint Pierre Lanctôt. Lucian . Monica . William .867 Roşca-Năstăsescu. Gheorghe .37 Roşu. Judith Aron (ed. Marius Vasile .1582 Roşu.46 Sassu. Dana . Dana (trad.) .604-606 Sabău. Marcel .519 Savin.) .1067 Sas István .) .866 487 CIP S Sabău. Antoine de .968 Sabetay.1342 Savu. Florin .2013 Rubin.) .1049 Rotaru. Ana-Maria . Liliana .1367 Sava.) .1173 Rotaru. Ion Cristinel . Cipriana . Philip . Maria . Edina . Adela .) .784 Samharadze.2016 Săftoiu. Florin (trad.713-714 Sasu.464 Sas.) . Eduardt Petrică (ed. Florin . Aspazia .927 Rusu.1095 Runcan.1073 Sabou. Dane .686 Rovenţa-Frumuşani. Tudor Andrei . Natalia-Carmen .1676 Rosenfeld.169 Rujan.986 Roth.) .1291 Russell.506-508 Roşu. Carolyn . Adrian Sorin . Alexandru E.2015 Sarafu.1604-1605.) . Gavrilă .868 Sasu.1167 Sava. adapt. Eugen . Monica (trad. Florentina .998 Rudhyar. Raluca .218 Rusu. .244 Rusen.2138 Samoilă. Ioan .1083 Rotaru. Amalia (trad.35 Roşca. Lavinia Ioana .) .) .2011 Roşca. Alexandra . Florin (trad.1481 .491 Sava. Organizaţia (Bucureşti) . Elvira . Mihaela .636 Saroyan. Ioana (trad.1363 Rusu. Jane .2158 Samson.1734 Sala.455 Rotaru.1001 Roşu.583-585 Rujinski. Zaira .1574 Sass.202 Salvan.1066 Sabău. Andrei . Vasile . D. Corneliu (coord. Diana . Răzvan (coord. Ovidiu . Samuel .1679 Rosero.2014 Sandu. Jacques .744 Rusu.58 Sauer. Gheorghe N.959-960 Sas. Marcela (pref. A.1726 Roşu-Laurenţiu. Ghislaine . Tiberiu .) . Carmen (trad. Felicia .1053 Rusu.486 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ropan.) .1172 Ros.1678 Sas. David . Kristina . .) . Adriana .) .1998 Roşca.223 Russu.736 Savinescu.1619 Saraş. Ken .

2009 . Gheorghe . Minodora . Ramona (trad. Gheorghe . Hanna Kinga .1138 Simmons. David P. Alexander .1400 Scurtu. 2161 Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" (3 .403 Seciu.1532 Sân-Petru.241 Sineanu. Bianca . Martin . Paul . Marina .278 Segal.1181 Săseanu.) .224 Schmemann. Crina Delia .) . Fabian . Alina .337 Sere.301 Similaru.1521.2018 Secară.1945 Sidenco. Anca .) .764 CIP Séra Tünde .822 Sârghie.2026 Smith.1236 Simion.1404 Scurtu. Violeta .2022 Sîrbu. Valentin . Cindy Post . Tamara . Tudor (ed.) .165 Scripcaru. Anca .2191 Sălceanu. Mihail .1273 Scott.488 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Sălăgean.1394.2099 Simionescu. Otilia .712 Smirnov. Rodica .) . Maria (coord. Noe .1585 Săvoiu.2094 Selişteanu.448 Sil.34 Sîrbu.336 Selejan-Guţan.1507 Schidu.428 Silaghi.1688.721 Sebastian. . Diana . Karen .782 Senning. Luana (trad. . R. ieromonah . Indra . Marian . Lavinia (trad.586 Scripnic. Rudra (ed.) .) .) .1584 Săndulache.) .1174 Sîrghie. Adrian .972 Slăvescu. Rosemary . Aurelian .) .) .1461 Silea.415 Sfetcu.2019 Seewald.442 Sârbu.443 Sârbu. (ed. şt. Aurel .2113 Sişu.236 Schramko-Főldváry.) .385 Săvulescu. Dan-Andrei (coord. P. Simona Mihaela (coord. Alina . Dieter . Cella .738 Sima.1735 Siminică.737 Seraphim Rose. 1669 Sărac.2020 Sergentu. Ana Victoria (coord. Gabriela (trad. Dan . .510 Simuţ.3-5 Slavici.1456-1460. 706 Serghi. George (trad. Emil-Ioan . . Alexandru .2017 Sârbovan. Mugurel Liviu (trad. Ion (pref.669 Sărăndan. Horia .) .970 Sitar-Tăut.771 Simuţ.241 Scrima.225 Seceleanu. 1583 Sălcudean.775 Sinha. Ioan .1427 Sluşanschi. Eugenia .) .264 Singureanu.2021 Sfârlea. Gabriela .1388 489 . pref. Nicoleta .1680 Simon. Vasilica (coord. Sorin .) .1681 Simon.2008 Simuţ. Angela Simona . 2096 Schlesak. Ana Maria .1649.2023-2025 Slătineanu. Radu . Claudia Maria . Raluca (trad.375 Seiche.771 Simuţ. Marcela .1126 Săvoiu.335 Scholtz Béla .60 Smeianu. Cluj-Napoca) .334 Săndulescu.869-871 Secoşan Cadar.) . Laura (trad.) . Micaela . Elena-Luminiţa . 1587 Simuţ. Tatiana (trad. Marcela . Mesa . Peter . Alina .654. Rae B. Gheorghe .) . Camelia .587 Selimovici. ed.1022 Sighinescu. Andra . Dan .1235 Schott.1702 Schloss. Constantin .

Michael .490 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Smolnicki. Marius .1739 Spânu.496 Stancu. Ana . Gabriel .1322 Stănescu.1636 Soviany.2094 Stoian-Irimie. Janina . Cristina Mihaela .564 Stănescu. Cristina . Amalia Daniela . Ioan .1354 Sorescu. Marin (pref. Mihai . Darius . Virgil .227 Stanciu. Dan .1737 Spînu. Corneliu . Angela .) .736 Stoica. Ioan .1623 Stoian. Ion .) . Luminiţa . Maricica . Marcela Monica . Victor Michail .1981 Stelian.) .480 491 .444 Spock.2031 Stanciu.1443 Stan.589 Stigniteanu.588 Soescu.) . protosinghel .2068 Spark. Marcel (pref.1588-1589 Soare. Bogdan (trad.956 Stanca.62 Stănciulescu. Adrian .564 Spineanu. Virgil .537 Stănculescu.427 Stan.1593 Stoian. Andra Gabriela . Tudor (trad.) . Camil Decebal A.) .2235 Steinbeck.740 Stanciu. Gheorghe . Victor . Liviu .) . Mihaela .) .1334 Solomon Lazanu. Daniela Georgiana .815 Stana.78 Stoica.1591 Spiridon Ungureanu.1146-1147 Stancu.1084 Stoian. Janis Abrahms . Mădălina (trad. Adrian .1657 Socol.901 Solomon. Ioana . Maria Lidia . Bogdan G.1251-1252 Stănculeţu. Valentina .479 Stoian.325 CIP Stanciu.872 Stănescu.1633 Solomonea.1678 Stanley.1703 Staicu.995 Spoială. Gabriela . Delia . Claudia-Ileana .2032 Stîngă.) . Laura (ed. Catela . Floriana Daniela . Cătălin . Andreea . Carmen (trad.873 Stoian. Dragomir . Octavian . Mariana . Gabriel (trad. Emil .1340 Soroceanu.2029 Spînu.) . Andy .341 Stanciu.591 Stoica Mihaela . Dan (trad.2165 Stănescu. Carmen (trad.343 Stănescu.61 Spring.492 Stamate.1237 Stoica.915 Stoian. Ion .226 Spyri.1682 Steinhardt.) . Ecaterina .207 Stan.342 State. Petre (trad.226 Spring.1462 Sparks. Carmen Cecilia . John .201 Stamatescu.2030 Stanciu. Doina . N.1069 Socalici. Monica (trad. Nicholas . Aura Gabriela .278 Sotirescu. Octavian (pref.1679 Spânu.1592 Stănişor.) .2027 Soreanu.1175 Stanciu.) . Dragoş Cristian . .590 Stoica. Johanna .) . .1206 Stancu. Elena-Alina (trad. Rhea . Iuliu .873 Stoianovici. Georgeta .1023 Sofron. Sorina .) . .262 Stancu.2233 Stănescu.2028 Soviany. Voislava (trad. Marian-Nicu . Benjamin .2033 Stoian.765-766 Stoica. Ana .1087 Sociu.493 Stănciulescu.1127 Stoian.

Eugen .2110 Şişmanian.) . Radu . 637-638 Streeter. Veronica . 1558.1154 Subţirelu.) . Simona .1455 Ştefănescu.653 Ştir. Izabella .1070 Străchinaru. Boris Natanovich .111. Gheorghe .1364 Şerban.) .1595 Ştefănescu-Popescu-Inoteşti. Adrian (antolog.532 Suciu.560-561 Stoie.1697-1698 Swift.1391 Ştefan.1507 Stuparu.) . Ileana (pref.492 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Stoicescu.) .8 Şumălan. Ada . Rodica . Loredana (trad.822 Suman.) .1652 Ştefănescu.) . Larisa . Tania (trad.1389 Stoicu.2095 Stoicoviciu. Ara Alexandru .) . Marian .1390 Szalay József (trad. .348 Şufană. Bran) .) .436 Ştefănescu.996 Şerbănescu. 130 Ştefan.) .949 Ştefan. Adriana . Victor (trad.) . Ciprian Ioan .2237 Szabo. Astrid Georgiana (trad. . Cătălin Emil .2095 Stuparu. Maria .943 Şendroiu. trad.2172 Şerbănoiu. .) .16 Ştefănescu. Ion . Florin N.1336 Ştef.1654-1655 Ştefănoi.) .2037 Ştefănescu. Arkadii Natanovich .416 Stuparu.405 Şelaru. Sorin (trad.618.63. Lucian-Vasile . Michael . Mihai (trad. Andrei . Petru . 934. Alexandru Leo .627 Şiperco. Alexandru .) .773 Şchiopu. Ion .1985 Şotropa. Mihaela (il.1102 Subic.1437 Ştefan. Constantin .2035 Şchiopu.6.1335 Stratulat. 963.171 Stretcu.344-347 Stroe. Ilinca (trad. Jonel V. Loredana . Constantin N.903 Şinca.) .436 Ştefănescu.360 Szenik.1683 Szabó Csaba .) .765-766 Szüszer-Nagy Enikő (red.635 Stroia. Virgil .707 CIP Şandor Maria . Vasile . 883.782 Suceavă. Done .2238 Şerbănescu. Valerian (trad.261.) . Ilie . Dorin .975 Şarlă Călin.) . Mihail .1193 Şchiopu.2034 Şandor.955 493 . Cristina .2036 Şoncodi. Cleopatra . Marta-Christina (coord. Adriana .767 Szabo. Liliana . 2180 Stroea. Gheorghe Eugen . Jonathan . (pref.1015 Ş Şain. Emil . 2154. Andy .956 Stratan. 885. Alexandru (trad.263 Şargan. Daniela Simina . Mihaela Narcisa .1604-1605 Ştefancu.639 Suter.761 Şcoala Academică de Sociologie (2008 . Mihai .1957 Străinu. 1352.2095 Strugackii. Lucian-Vasile (pref. 1305. Viorel .) . Nicoleta (trad. 902 Streza. Mihail .799 Sudrijan. Adrian .423 Strugackii. Narcisa .) . Manuel . Speranţa .1726 Szabo. Emil .1704 Ştirbu. 1216 Şerban.592 Stoicescu.742 Şerbu-Cisteianu. Liliana .2151 Şica.148-150 Ştefan. Loredana (adapt. Nicolae (coord.492 Suciu.) . Mircea (trad.

Geanina (trad. R. Graţiela Teodora .468 Teuşdea.) .596 Timar. Dan (ed. Chris (trad.1463 Tănăsescu.171 Talangă.1338 Tofan.1072 Tihan.1092 Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare.349-350 Terec. Elena .1597 Tăbăcaru. Calvin L.) .1238 Tei. Lenuţa . Evan .1294 Taloş.869-871 Tamaş.137 Teague. K.1129 Tăgăduan. Anca-Daniela .2040 Tăut.228 CIP Tenniel.1135 Tero. Nicolae . Minodora .764 Teodorof.1596. Anca . Agatha M. . Valer .1759 Talpas.1580.1392 Tivdă.593 Tache. Cristina . Ioan Radu (coord. Dana . Septimiu Florian . Éric .1667 Tănăsescu-Buzău.) . Dragoş . Alexandra . Ana-Maria (trad. Camelia .) .264 Thomas.1001 Thrash.543 Todea.1393 Todorov. .1836 Tănase. Traian .916 Tihan. Răzvan .494 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE T Tabără.1598 Teodorescu. Iulian .) .1736 Tamaş. Vladimir (ed.928 Teodorescu.744 Tessier. Ferencz . Lev Nikolaevich . Constantin .494 Talbot. Flavia .2043 Tilea. Gary .1297 Tismăneanu. Irina (trad. 1599 Tileagă.950 Tofan.752 Talpău.) . Jim (il.1080 Theodorescu.271 Tătaru.1025 Temneanu.1337 Tatulea.771 Todea.372 Tebieş. Liana Rodica .547 Tiţă.) . arhiepiscopul Bulgariei .1275 Tolstoi. Mircea . John (il. Luminiţa . Emese . Iana .2044 Timu. Vasile .2196 Thomas.2183 Theophylatos. Gheorghe . Monica .866 Teglas. Jun'ichirō .351 Thomas.) .1212 Tămaş.) . Ioan . Anca . 2038 Tandon.1523 Tăban.) .2114 Taşcu. Jacques . Diana .1001 Tica. Conferinţă naţională (2008 .687 Tănasie. Thierry . 2028 Tanizaki. George .352 Tirpe. Cluj-Napoca) . Adrian (trad. ieromonah .595 Tatai-Baltă.1024 Tanef. Niculae Iulian . . Liliana .2041 Telphon. Mădălina Alexandra . Mădălina (coord. Irina . Sorin (trad.594. Cornel .) .1394 Tătăruş. Cristina (trad. Daniel .1613 Teoc. Teodor . Christian (pref. Bianca . Iozefina .927 Teofan Mada. Elena . Cristian . Tzvetan .1667 Taloi.428 Titian.718 Teodorescu. Iosif . Iuliana . Cosmin .743 Tandin. Janos .) . Iustin .229 Thrash.2045 Tira.173 Tolcea.1296 Tempea.) .2042 Teodorescu. Marcel (pref.1092 Tabără.2096-2097 495 . Mihail . Raluca .) .253 Timşa-Stoicescu.950 Toader.) .2039 Tănăsescu-Vlas.

Constantin .380 Ţarcă. George .1804 Trufaş.) . Laura . Carmen . Maria . Ana Maria Mihaela .939 Ungureanu. Romică . Sofia . .) .37 Tudosa Romanov. Miron .1300 Ungureanu.564 Tomescu.2046 Tomescu.712 Turturea. Gheorghe .628 Ţârcovnicu. Marinella-Sabina . Veronica (trad. 746 Udriştoiu. Sebastian . Marin .353 Trifu. Ilie (trad.495 Truşcă.380 Ţăbărnac. George .237 Udrea.) . Eduard Florin (trad.183 Ţurlea.2056 Ţuţuianu. Ionuţ . Ionuţ Dumitru (trad.) . Nadia . Stelian .706.745 Tudor.) .965 Tudor. Constantin .380 Ţarcă.990 Uliniuc.1509-1510 Toma. Lidia (coord. Clay . Georgeta .2048 Topală.254. P.876 Toma. Constanţa .59 Tudorache.2152 Udrea.380 Ţarcă. Adrian (coord. 260 Tonenchi. Iosif . Mihai . Liviu . Diana (trad.674 Ţurlea. Camelia .2051 Travis.) . Eugenia . Roxana (trad. Mihaela . George . Ion (coord.1298 Troneci. Simona . Marilena (coord.2049 Topolog-Popescu.769 Ţic.1339 Turtureanu.2113 Tomescu. Liliana (trad. Ştefania .490 .445 Tudor. Gheorghe V.124. Simona .1074 Tudorie.) . Cristian Constantin .) .597 Ţiplic.361 Trifa. Marian Nicolae .1464 Ţarcă.1020 Turcuş. Nicolae . Cornel (trad.1685 Ţ Ţabără. Ana .) .2047 Tomos.1306 Tutuianu.) . Nica . Raluca . Sorell .768 Ţăranu.962 Tomescu. Gabrijela (trad. Mirella .1675 Twelve Hawks.1937 Ţichindelean.377 Trif. Daniel .205 Török Kajtár Enikő (ed. Voicu . Victoria . 749 Turcu.496 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Tom.925 Ţaran. Aurelia (trad.2057 Udangiu. Raluca .) . J.354 Tufă. Constantin .436 Ulici.598 U Uba.2052 Tudor.969 Tripa.940 Toma.) . Maria .2054 Ţicărat. Viorel .) . Aida .) . Eunicia (ed. Mihai . John .75 497 CIP Turdean.943 Tudor.361 Ungureanu. Maţa .1684 Trandafirescu Stofel.1804 Tomi. Ion .2053 Tuşa.917 Topîrceanu. Sorin . Marioara . Veronica . Ion .1019 Ţurcanu.1253-1254 Tomuleţ.182 Toma.) .2055 Ţugui.877 Tudor. Raluca .) .717 Tracy.379 Tureanu. . Emil . Florentina .505 Tudorache.735 Trif.

1240 Vârtopeanu.2070 Vit. Nicuşor Cătălin .974 Vainovski. 1388 Vasilescu. Gheorghe .1494 Velcea.2061 Vasile.1301-1303 Vînătoru.87 Vida-Simiti. Victoria (coord. .) . Corina .1024 Vasilescu.2130 Varga Attila . Liviu .) . Bianca (trad.351 Vesmaş.1843 Vameşu.2102 Vali. Marius Giorgi . Victor . Raluca . Bogdan . Decorative şi Design .599 Universitatea de Arte "George Enescu" (Iaşi).1076 Van Efenterre.2067 Vida.710-711 Ursache. Emilia .2184 Usturoi. Ileana .) . Monica . Rodica .965 Vasilescu. Sergiu Adrian .956 Vârgolici.) . Pierre .439 Vitalis.2179 Vancea.2059 Urdă. Cristina Livia (trad. Şerban (trad.1466 Vasile. Octavian (trad. Simona .) . Dorel (coord.1125 Vartolomei. Mircea .2064 Verde. Mircea -.) . Gheorghe .642 Vitan.1384 499 . Violeta Diana . Mihaela .2071 Vizitiu. Mircea-Eduard .1057 Vasile.697 Véran.498 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ungureanu.2177 Vârban. Nicolae .2179 Veleşcu. Geo (trad.1601 Velea. 1600 Ursu.) .) .1304 Universitatea "Spiru Haret" (Bucureşti). Sorin . Adriana-Monica .1071. Dumitru D.) . Ion .601 Varga.) . Constantin .600 Ursu Naniu.206 Vaszilcsin.1274 Vasile.2058 Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (Bucureşti) .809 Văduva.640-641 Vărgău. Ştefan .446. 999-1000.1288 Uzunov.468 Vasiliu. Constantin . 1273 Vasilache. Anişoara . Violeta .1395 Vasile.2162 Văcaru.) .747. Claudia-Lucia . Gruia . Irina (trad. .690 Untaru. Viola (ed. Eduard Alexandru .603 Vicol.1715 CIP Vasile.1120. H.1262 Vasile. .373 Vişinescu.1467-1469 Vasile.) . Mircea . Mihael M.) . Dokushô . Niculina . 1075 Vaida.2069 Vignes. Silvia (trad. Florica (coord. Daniel .230 V Vacar.748 Vizureanu.809 Ursuţa.) .918 Vavură.2068 Vighi. Alexandra (trad. Rodica .957 Villalba. Delia . Anamaria Dorina . Cătălin (pref.1560 Váradi József .2063 Vâlcu-Mehedinţi.957 Ungureanu. Facultatea de Marketing şi Afaceri Internaţionale .446 Vartolomei. Elena . Adelina .364. Radu Ştefan .2239 Verlan.1465 Ungurian. Eva (trad. Petrică . Daiana Maura . Facultatea de Arte Plastice. Florentina .1021 Vasiliu.64-65 Velescu.461 Vîrtopeanu. Géo-Charles .2060 Ursan. Ioan . Daniel .602 Vartolomei.2216 Varga Gábor . Delia . Maria Christina . 1130 Vigheciu. Sorin .2065-2066 Vergatti. Laura Cristina . Brânduşa .957 Vignes.

1415 Wiseman. Rudolf (pref. Camelia . Nicolae . Neale Donald . Georgeta .1690 Yates. Danny . Maria .1365 Voicu. Pat . Irina .997 Young. Maria (coord.500 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Vlad.2075 Vulcu.700 Vodă.59 Voicu.750 . pref.1645 Voineag. Viorel (trad. Joan Hustace . Mircea . Richard N.609 Volcu. .1933 Walsch. Richard .2072 Voica. Dana Carmen .) . Mihaela .) .) .231 Wallace.795. Robert O. Vasile .802 Voicu.869-871 Vladu.2076-2077 W Wachsmann-Hogiu.) . 857 Zaharia. 232.77 Wallace. Adrian .1689 Yannaras.329 Wibberley. . Titus . V.919 Vlase. Romulus (pref.750 Zamfir. Giorgie Daniel . Gabriela .355 Vlad. Meda (coord. Viorel .770 Vulpescu. Dan Claudiu .265 Werner. Gabriela . Irvin D. Titus . Magnolia .2074 Vraciu. Dan . Marin . Richard .66 Vlad. Ion Constantin . monahia . . Ellen Gould Harmon . Archer .147 Walker. Mihail (ed. Christos .356 Vorovenci.977 Zaharia. 1232 Voica. Ioan .224. 749.160 Vlăduţ.919 Vlasin.469 Voicu.1574 Vlase.) . Maria Cristina .1687 White. 857 Zaharia.) . Mihai .374 Yalom.654.) .428 Zambo.2132 Zaicu. Doiniţa (coord.997 Z Zacharias.363 Zamfir. .59 Voicu. Luminiţa (ed. Siluana. Vasilica .2076-2084 Vulpescu.1691 Young.604-606 Voicu.406 Vlad.) . 1365 Voicu.) . Shelley Redford . Anuţa .357-360 White. 795.608 Voinic.88 Vornicelu. Andreea Raluca . Floarea .607 Voinea. Marina (trad. Magda (trad. Johannes (trad.706-707 Zahariade. Dragoş-Cristian . Lawrence .1355 Vorobiev. 392 Y Yach. Sorin (trad. Brian .2188 Vrânceanu-Firea. Ion C.) .1095.1686 Wallner-Bărbulescu. Ion .) . Chelsea Quinn .384. Ştefan .362 Zafiu.67 Voiculescu. Petronela . .643 Vlaicu.1541 Zaha. Simona .2073 Voicu. Gitta . . Viorel Gh.361 Yarbro. Ravi . Ileana .374 West. Ellen Gould Harmon (antolog.1182 501 CIP Walker.172 X Xenofont. Florica .1688 Williams.76 Wainberg.) .) .1642 Windisch.1071 Vulea. .

266 A A fi sau a nu fi antrenor : singur printre actori . .1887 500 de curiozităţi despre animale .1803 Zărnescu.699 365 de fabule .1803 Zăgreanu.C.2085 Zamfirescu. Oana (trad.920 503 CIP INDEX DE TITLURI 3X sau Fantomele nu dau telefoane . D.1381 A fost nevoie de mult timp .258 Zamfirache. Marion .815 Abordarea accidentelor rutiere . Cristina .91 500 în cap .1226 Absente .. : pentru educatoare.998 Abordări creative şi inovatoare în actul educaţional .1750 Acatistul Maicii Domnului .1155 Acasă .1801 1001 de nopţi .) .2087 Zanoschi.662 11 septembrie : mitul : culisele unei crize programate .865 Zarioiu. Liuţa (coord.904-905 Zăgreanu.1057 5000 de ani de rugăciune .) ..1364 7 lépésben az ügyesség felé .1340 Zeleniuc.785 1434 : Anul în care o flotă chinezească a aprins scânteia care a declanşat fenomenul Renaşterii în Europa .) .89 365 de întrebări şi răspunsuri . Paul Bogdan .2193 2000 simptome cheie . Oraşul cu salcâmi .1333 111 incursiuni în Cotidianul românesc .2018 Acesta este Domnul meu .751 Zorzini.951 Zhuang Zi .1692 Zmărăndescu.Barack Obama . Ion Radu (coord.2196 A. şi nu numai .2086 Zanfirescu. Mihaela-Maria .83 112 subjects to a successfull English Bac exam .1461 120 de ani de tradiţie .2036 Acarieni şi nematozi : dăunători ai agroecosistemelor . Theodora Iustina .1693 1100 exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a . 3 ani şi 2 luni cu filmul românesc .502 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Zamfir.2041 4 decenii. Dan Mihail .611 Zamfirache.B.1247 Abordări ale art-terapiei . Adina . Octavia . Duiliu .1802 Achiziţii publice : concesiunea lucrărilor publice .) .1317 Zota. Adrian (coord.1289 Zeletin. Sofia .731 ABC-ul matematicii : caietul elevului : clasa a II-a .90 366 lecţii de haiku .267 Accidentul .2195 101 lucruri inedite despre Da Vinci : secretele celui mai excentric şi mai creator geniu al omenirii! .512 .736 Abordări moderne ale managementului logistic .375 Zimmer-Bradley. C.1602 Zsigmond Andrea . Constantin .

497 Agricultura României.659 Algebră distractivă .Scriu.126 CIP 505 Albinele şi sănătatea lor . mă joc şi învăţ împreună cu ursuleţul Martinel .63 Algoritmi de planificare în optimizarea interogărilor paralele .2017 Alchimistul .92 Alice : repovestită pentru copiii de grădiniţă .80 Amikor megérint a fény .1166 Ai fost creat pentru mai mult .clinica..1899 Adevărata viaţă de gheişă .2103 Adevărata zi de odihnă . fără gluten .1929 Am fost pe urmele lui Marx .2051 Administraţia publică românească în secolele XIX-XX : legi şi reforme importante . diagnosticul şi tratamentul de recuperare : note de curs .1340 Agent de vânzări . 1612 Alice în Ţara minunilor .1291 Adio mamă .814 Algoritmi : teorie şi aplicaţii .2127 Amintire din castelul celor două zile .1742 Alegeri morale : o introducere în etică .241 Alegerile europene şi legitimitatea democratică la nivel comunitar .620 Adolescenţa : dincolo de mituri .75 Alfabetul ilustrat : set de planşe .11 Ali Baba şi cei 40 de hoţi . Geometrie : clasa a VII-a : anul şcolar 2009-2010 . organizarea şi sistematizarea teritoriului .1613 Alice în Ţara Minunilor .676 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a II-a . încotro? .504 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Achiziţiile publice . cuibuşor de nostalgii .187 Adopţia în dreptul românesc .1566 Amândoi .553 Alexandru al II-lea . Aurel Sergiu .60 Adventistii de ziua a şaptea cred.268 Afecţiunile degenerative ale coloanei vertrebale . : o expunere biblică a celor 28 de puncte fundamentale de doctrină .465 Activităţi de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar.978 Alimentaţia înţeleaptă : 60 de reţete sănătoase şi gustoase.1577 Albastru ca jazzul . amintiri.1611 Alimentaţia în armonie cu natura .869 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a III-a .614 Administraţie poliţienească rurală .1383 Activităţile extracurriculare în grădiniţă : serbările : dramatizări-scenete pentru preşcolarii mari şi şcolarii mici .1554 Am vrut să-l omorâm pe Hitler : operaţiunea Walkyria . Geometrie : clasa a VIII-a : anul şcolar 2009-2010 .871 Adaptarea la stres : condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate . pe grupe de vârstă : jocuri dinamice şi de relaxare .93 Alocaţia de stat pentru copii .2007 Amenajarea.1368 Activităţi în exil : ANEC şi PNL / Marinescu.1026 Adela .48 Algoritmi de căutare cu euristici .2227 Activităţi practice pentru preşcolari .634 Advances in automatic : differentiation for the Java : programming language .163 Alchimia muzelor : poeme .2046 Am auzit că viaţa e frumoasă . lacuri şi vopsele .655 Activităţi turistice .1323 Alchimia celor nouă dimensiuni .1972 Amintiri.522 Adrian Mihuţiu în rezistenţa anticomunistă din Arad şi Bihor .920 Alte amintiri din pagini de ziare .578 Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit .1179 Album Florin Ciubotaru .1937 Albă ca Zăpada .1622 Alături de Octavian Paler : (corespondenţe cu distinsul scriitor .644 Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok .794 Algebră.295-296 Adevărul şi unitatea bisericii .361 Adezivi..988 Alladin şi lampa fermecată .1914 .1911 Alungarea bestiei triumfătoare .1168 Amestec şi combinaţie .patriot) .850 Algebră liniară : culegere de probleme .1709 Am aflat de la Eva .1614.870 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a IV-a .846 Algebră.2186 Amantul de Marguerite Duras : interferenţe culturale China-Europa .44 Algoritmi de procesare a imaginii pentru aplicaţii de urmărire a obiectelor în mişcare .2187 Alexandru Marcu : il destino di un italianista romeno .1050 Aforismele lui Brâncuşi .

2190 Amnarul fermecat . măsurarea mărimilor geometrice.272 Applied business management .1029 Aplicaţii celulare : modele şi aplicaţii .1527 Ascultă animalele .506 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Amintiri din copilărie .1739 Armonie : cursuri universitare .1126 Aparatul dentomaxilar : formare şi dezvoltare .96 Animale domestice .1583 Animal tropical . Poveşti .1760 Antonomy as a sense relation among words .1165 Artă . 1828 Amintiri din oraşul Stalin .aprilie 2007-martie 2009 .poziţie financiară .1201 Analiza riscurilor consumului necontrolat al cărnurilor .309 Asigurările pentru accidente de munca şi boli profesionale .1736 Animale domestice : set de planşe .O. .1197 Analiza opiniei publice în spaţiul public modern .1171 Arhitecturi de conducere : sisteme liniare .. măsurarea mărimilor mecanice tehnice şi fizico-chimice : laborator tehnologic .Africa subsahariană -. Excel.E.344 Analiza economico-financiară .682 Animale sălbatice : set de planşe . Algebră.847 Armatele . text.403 Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii .1004 Aplicaţii de laborator şi probleme de chimie pentru facultăţile de profil mecanic 916 Aplicaţii de rezistenţa materialelor cu ajutorul calculatorului .419 Arta cântului : didactica specializării .1951 Aripi de înger .895 Aplicaţii în electrotehnică.986 Analiza seriilor de timp univariate . măsuri electrice.D.1069 Analyse linguistique du slogan publicitaire .2157 Antropologie economică .1348 Aromânii : studii monografice sintetice .55 Apostaza şi Antihristul : după învăţăturile sfinţilor părinţi . Algebră.49 Aplicaţii practice de laborator : Windows.97 Anotimpul dropiilor . Geometrie : clasa a V-a : anul şcolar 2009-2010 .1993 Andreea şi Radu .1236 Analize ale politicii fiscale în România şi în statele membre ale UE .98 Asemenea lui Isus .1829. Aprecierea pericolului social : practică judiciară.646 .1848 Amintirile despre Darfur ale unui localnic .1938 Angela Carter's magic realism and fairy tales .2087 Ardenta fericire .1833 Areale globale : Uniunea Europeană .974 Anatomia capului şi gâtului : nevrologia .1354 Arta compromisului .41 Arestarea preventivă.1227 Analiză economico-financiară .547 Árgirus királyfi és az aranyalmák .857 Aritmetică.1305 Artmark . instalaţia de joasă tensiune.970 Andilandi : roman .803 Aplicaţii de hidrokinetoterapie . măsuri electronice.456 Analize medicale explicate .1204 Antropogeografia : o abordare diacronică .858 Aripă de argint .1229 Analiză economică în inginerie .1953 Aritmetică.795 Aritmetică distractivă .1717 Antologia ruşinii după Virgil Ierunca .1317 Artur Silvestri ..risc .868 Analiza şi evaluarea informaţiilor financiare .929 CIP 507 Antropologie prenatală la Sfântul Vasile cel Mare .1886 Androgynul atomic .1230 Analiza investiţiilor imobiliare . analiză comparată. hotărâri C.1239 Arată-mi şi parcul şi chioşcul în care.1759 Antologie de Haiku : Romanian kukai . comentariu teologic . Word.315 Aparate electrice de măsurat .2079 Arta îngrijirii florilor .1100 Aplicaţii multimedia : dezvoltări recente .2078 Arta conversaţiei .94 Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare : istorie.2118 Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri .1465 Anatomia abdomenului .1205 Analiza financiară în mecanismul de formare a surselor de finanţare a întreprinderii . . Povestiri .1825 Antene utilizate în comunicaţii speciale şi propagarea undelor radio în gama UUS 1121 Anthologie poétique .1088 Analiză economico-financiară : performanţă .frumuseţea lumii cunoscute .1403 Antreprenoriatul şi managementul micilor afaceri . Internet . Power Point. Geometrie : clasa a VI-a : anul şcolar 2009-2010 .

757 Baza energetică şi de materii prime .1132 Atlasul antropologic al Dobrogei .fundamente metodologice . Migdale amare .1327 Băile Király .579 Aspecte ale managementului educaţional în instituţia şcolară .1259 Autismul infantil : metode de diagnosticare precoce şi terapii comportamentale 196 Automate programabile . pragmatice şi culturale ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă 1464 Aspetti autobiografici e di autenticita' nell'opera di Italo Svevo .2135 Biblia .1255 Audit şi comunicare financiară .1705 Basic English for healthcare professionals = Engleza de bază pentru personal medical .1308 Biologie .242 Biblioteca morţilor .1234 Aspecte ale urâtului în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu .1485 Aşa a fost. leagăn de cultură şi civilizaţie .985 Aventurile lui Pinocchio .T.889 Aspecte semantice.1728 Bârgăuani de top : o carte (incompletă) a spiritualităţii bârgăuane . N. în diasporă / Marinescu.433 Bazele merceologiei .788 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul II : repere de abordare . Parodii originale .restaurarea unei copii .1514 Basmele românilor .1548 Aspecte lingvistice în stilul publicistic .1273 Bazele contabilităţii .242 Biblia.8 Bazele contabilităţii : aplicaţii practice .508 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Asigurările pentru şomaj .406 Bazele tehnologiei informaţiei : Modulul pentru învăţământ la distanţă . 2009) .371 Binecuvântarea zeilor .789 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul III : repere de abordare .România 2009 .461 Audit şi control financiar în instituţii bancare şi de asigurări .421 Atât de aproape .38 Autoportret din memorie .647 Asigurările sociale de sănătate .1096 Auditul public extern naţional şi european .1462 Basic finance .1511 Barbarii : eseu despre mutaţie . în exil.1647 Atelierul de vară .2049 Balonul lui Mickey .2152 .87 Aspecte relativiste ale modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional .1265 Bazele dreptului civil : [tratat] .1714 ASRS_RL : sistem de recunoaştere a vorbirii pentru limba română . .2227 Bisericile satului Ceauru.930 Atracţia .1915 Avem un copil ..935 Biologie pentru conservarea operei de artă .790 Baladă pentru o inimă fugară .1771 Beiuşul şi lumea lui : studiu monografic .1607 Aturile lui Baz-Baz cel isteţ .. Fabule .aplicaţii practice .1924 Audit intern .1094 Bazele optoelectronicii şi aplicaţii în comunicaţii optice .2034 CIP 509 Balade vesele şi triste .37 Automate şi microprogramare . big heart = Minte vastă.949 Biologie celulară şi moleculară : note de curs .348 Blăjani : file de monografie .1681 Biochimia mediului .934 Biserica din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar : 1867-1918 .317 Biserica ortodoxă română în străinătate.47 Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice .515 Bazele macroeconomiei . inimă profundă . (maghiară .1267 Auditul energetic al instalaţiilor frigorifice .1257 Bazele contabilităţii : note de curs : aplicaţii pentru seminar .76 Bârlogul lupilor .1620 Big mind.1710 B Babylon Babies .648 Asociaţii şi fundaţii .1904 Batjocorită .1719 Bac 2009 : subiecte posibile .1258 Bazele contabilităţii .1002 Băiat rugându-se .1990 Ateroscleroza şi endocardita : complexitate patologică .1043 Atlas rutier .901 Bazele ştiinţei politice .1941 Ataşaţii militari români în Marea Britanie : (1919-1939) .1087 Baze de date .453 Basme alese .66 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul I : repere de abordare . Aurel Sergiu .

1819 Boala renală cronică .1316 Cancerul colorectal : o boală care poate fi prevenită . .796 Caruselul tratativelor secrete .1799 Cartea rozariului . râuri şi lacuri .1321 Breviar mediteraneean .semestrul I .1745 Cartea nunţii .98 Calvarul . prietenul nostru : primii paşi în informatică .1735 Cartea mea cu abţipilduri despre animale de la fermă . America şi de la Poli .45 Calea către Hristos .2169 Braşov .1855 Capesius : der Auschwitzapotheker .149 Buddha élete és tanítása .120 Capra cu trei iezi .611 Cadrul juridic de protecţie a drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional 560 Cahier de séminaire : á l'usage des étudiants . Africa şi Asia .1843 Botanica poporană română . .821 Calcul tabelar complex aplicat domeniului economic prin funcţii EXCEL 2007 .101 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Europa.243 Calea Mântuirii .2044 Carica(r)tura .283 CIP 511 Calendar românesc în douăsprezece cronici şi o precuvântare .1733 Casa umbrelor .314 Canonul cel Mare .1041 Bolile vacilor .1463 C Cabala calului Pegas .1064 Cancerul de prostată ..726 Cartea spionilor : o enciclopedie a spionajului .2219 Casa copilăriei .1920 Capra cu trei iezi : carte de colorat .102 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din oceane.148 Bucle aurii şi ursuleţii . mări.820 Caietul elevului pentru matematică : clasa a VIII-a .956 Brand you 50 : reinventarea muncii : 50 de idei pentru un brand personal : 50 de moduri în care va puteţi transforma dintr-un angajat într-un brand care se evidenţiază prin distincţie.E.1624 .1709 Cadastru : îndrumător de proiect şi practică cadastrală . ajutor de contabil în oraşul Lisabona .377 Cartea junglei : carte de colorat .1432 Caiet de practică pedagogică . 2008 Camuflaj .496 Business English : communication and commercial correspondence .448 Braşov : repere geografice şi culturale .1659 Cartea lui Manuel .510 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Blitzuri cu sughiţuri .2081 Carte veche românească .2217.semestrul I .3 Cartea bărbaţilor .357 Calea Crucii .1262 Capitole târzii din viaţa mea : memorii redescoperite .1320 Carnetul din port-hart ..437 Capitalul intelectual organizaţional .1731 Cartografie matematică : îndrumător de lucrări practice .104 Cartea vieţii mele .100 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Australia.2167 Brâncuşi : orizonturi critice .1160 Bőrőndnyi orszák : politikai szatírák .1053 Candidaţi la fericire .1177 Bonitarea terenurilor agricole .1538 Burse de mărfuri şi valori .2080 Canonicul Ioan Coman .130 Cartea junglei .369 Bunul.121 Captarea şi folosirea în gospodărie a apei din precipitaţii .1019 Caietul elevului pentru matematică : clasa a VII-a .2093 Broasca ţestoasă cea fermecată .1361 Burlescul ţiganiadei .1137 Caracatiţa printre noi.25 Calculatorul.103 Cartea neliniştirii. răul şi urîtul în cinema .2042 Calitatea vieţii şi a mediului : ghid practic -.661 Caiet de practică pentru kinetoterapie şi motricitate specială .954 Botanică sistematică : îndrumător de lucrări practice .285 Cartea serbărilor şcolare : scenete şi poezii pentru serbări la clasele I-IV .881 Cadrul economico-juridic al relaţiilor României în condiţiile integrării în U.270 Capcana .282 Calea inimii . dăruire şi pasiune .1702 Capitalul : critica economiei politice .2218 Capcanele destinului . compusă de Bernardo Soares.1903 Bucle aurii şi ursuleţii : carte de colorat .

142 Ciocoiul cu adresă de e-mail sau Creierul are oareşce valoare. CE. D .2200 Cercul de creaţie literară .938 Ceaţa .277 Catia V5 : aplicaţii în inginerie mecanică . departe ajunge : antologie de proverbe şi zicători pentru copii . 138 Cerbul cu coarne de argint : poveşti georgiene .915 Chimie generală : noţiuni fundamentale .286 Centru şi margine la Marea Mediterană : filosofie politică şi realitate internaţională .912 Chimie generală .1640 Cătuşe însângerate .1199 Câteva sfaturi medicale pentru păstrarea sănătăţii .1738 Când toamna cade în cuvinte .1751 Chirurgie oro-maxilo-facială .193 Cele zece porunci sub atac .modalitate de stimulare a capacităţilor creatoare .2085 Călătoriile lui Gulliver .29 Caută animalele şi recordurile lor .907 Catedrala Sfântului Iosif .375 Călătorie neobişnuită .1709 Cine lasă uşile deschise în turism! .1073 Cibernetica analizatorului auditiv .191 Cele mai frumoase locuri din lume . Sînziana .232 Chimia metalelor : lucrări de laborator .1772 Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii .1967 Cârmuiţi ca şi Isus .321 Cântul Tomniţelor .754 Cele şaptezeci de mari mistere ale lumii naturale .483 Cine mi-a luat Caşcavalul? .2131 Catalizatori anorganici : reacţii catalitice .1616 Castelul Cenuşăresei .300 Chipurile .Bucharest = La Cathédrale Saint Joseph .108 Caută în corpul uman .1073 Chirurgie toracică .525 Căsătorie din dragoste . doar dacă este făcut pané .1467 Cateheze despre sfântul Paul .Bucureşti = Saint Joseph's Cathedral .713 Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat : sinteză = The Romanian historical research from the 19th century and the first half of the 20th century about the medieval epoch in the Banat : synthesis .2033 Chira Chiralina .2020 Cântece din Sodoma .1969 Castrul roman de la Răcari : încercare de monografie .1905 Chiriţele .110 Cazuri judiciare celebre .758 Căsătoria.1803 Cântec de iubire .107 Caută în castelul medieval .106 Caută în cartea terorii .2112 Cercetare psihologică modernă : direcţii si perspective : cercetare cantitativă vs.109 Caută în Egipt .512 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Casă în cer . CE.382 Chestionarul pentru examenul auto la categoriile C.1252 Chestionarele în psihodiagnoza modernă a personalităţii .1031 Cina din Miercurea cenuşii .1804 Cele şapte vârste ale femeii .112.1839 Cântece religioase .1683 Cămaşa de sărbătoare din colecţia muzeală Ungureni (satul Mihai Viteazul) : studiu de cercetare . numitatea căsătoriei.1251 Chiar şi vulturii au nevoie de un imbold : învaţă să te avânţi spre înălţimi într-o lume în schimbare .763.1993 Călătorie liberă .420 Cenuşăreasa .208 Cine se scoală de dimineaţă.1644 Cele mai frumoase scenete şi poezii ale copilăriei .906 Chipuri smerite din Mănăstirea Secu .Bucarest 1311 The category of aspect in English . încetarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin divorţ în dreptul român şi dreptul comparat .1617 Castelul groazei .594 Călătoria lui Vlad în Celălalt Tărâm / Popescu.105 Castitatea privirii .111 Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înşine .1556 Chestionare pentru categoriile C.1025 Ceasornicarul orb .Bucarest = La cattedrale San Giuseppe .2060 Castelul Albei-ca-Zăpada .1986 . 762 CIP 513 Cei trei purceluşi : carte de colorat .2162 Cele mai frumoase poveşti de dragoste întâmplate vreodată .2039 Căutătorul de capete .992 Ceaiurile vindecătoare : infuzii şi decocturi . D . cercetare calitativă .

1661 Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici cu atomi donori azot.1006 Compuşi odoranţi : aromatizanţi naturali şi de sinteză .1269 Contabilitate managerială .1678 Comentariu la Evanghelia lui Ioan = Commentarius in Evanghelium Johannis .1245 Citroën C3 (2002 to 2005) .1035 Compendiu de neuroanatomie : noţiuni morfoclinice .398 Comunicarea relaţională pe înţelesul celor mici .1174 Construcţii geometrice plane .367 Compendiu de gastroenterologie .748 Comunicative activities .792 Condamnat la discreţie .799 Concursul ştiinţific studenţesc de rezolvări de probleme"Traian Lalescu" Matematică : anii 2003-2009 : enunţuri şi soluţii .1033 Clipe de viaţă .116 Colposcopie .514 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Circle and learn English : ghid auxiliar .1256 Contribuţii privind implementarea managementului calităţii totale într-o societate producătoare de tricotaje .612 Conspiratorii .1367 Compuşi naturali cu acţiune terapeutică .581 Codul rutier simplificat .1562 Clinica şi tratamentul complex al principalelor boli reumatismale .1271 Contabilitate şi experiză contabilă .817 Construirea democraţiei : la frontiera spaţiului public european . tăieturi din ziare .650 Compoziţia formei şi a volumului în sculptură .1845 La condition de la femme chez Tahar Ben Jelloun .246 Comisia de împăciuire : marafeturi epice.488 Codin .764 Codul penal şi Codul de procedură penală . Ciulinii Bărăganului .593 Consiliere şi psihoterapie pastorală .1906 Codul civil şi Codul de procedură civilă .975 Compendiu de psihologie generală : sinteze .1478 Complotul .1274 Contabilitatea activităţii de comerţ exterior .563 Codul de procedură fiscală .409 Conceptul de curriculum : curriculum la decizia şcolii .1250 Colorează cu Dovlecel .136 Colorează cu Tom şi Jerry .775 Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Lazăr" : ediţiile I-IX (19882008) .1118 Construcţie normativă versus devianţă socială .1456 Circulaţia rutieră : contravenţia .2002 Coada .580 Codul de procedură civilă adnotat .1319 Compoziţii decorative .. oxigen şi sulf 914 Comedia umană .683 Concepţia istoricilor români despre caracterul iniţial al oraşelor medievale româneşti cu o privire specială asupra acelora de la răsărit de Carpaţi .1244 Codul rutier .412 Contabilitate de gestiune : suport de curs .1417 Compendiu al religiei antice greco-romane : Ierarhia pământeană .2069 Comparision = Comparaţia .1058 Comunicarea eficientă în relaţiile publice : crearea mesajelor şi relaţiilor sociale 394 Comunicarea în mediul profesional românesc .1067 Colţ Alb .1472 Consideraţii privind sistemul instituţiilor de securitate .2220 Comportamentul consumatorului : strategii de marketing .917 Comunicare intra şi interinstituţională : lucrare de doctorat .1542 Conducerea proceselor cu reducerea consumului de energie .1445 Comunism sau Democraţie? .1139 Clasic şi modern în studierea literaturii române în şcoală : Grigore Alexandrescu : lucrare stiinţifico-metodică .1292 Conjugarea verbelor româneşti : dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe clase de conjugare .202 Comunicarea scrisă : auxiliar curricular pentru clasele III-IV .478 Codul Emily Post al bunelor maniere pentru copii . privelişti dobrogene .668 Consiliul Suprem de apărare a ţării şi controlul parlamentar al acestuia .1268 Contabilitate şi analiza economico-financiară : caiet de lucrări practice . soluţii şi modalităţi de reducere a poluării mediului .399 CIP 515 Comunicarea cu pacienţii cu tulburări depresive din secţiile de oncologie .2073 Cod roşu : criză economică globală : (2009-20.910 Compuşi organici volatili .1263 Contabilitatea financiară a firmei .205 Complementele circumstanţiale de cauză şi de scop şi subordonatele corespunzătoare acestora .2172 Construcţia şi funcţionarea motoarelor pentru autoturisme .395 Construcţii : elemente practice şi dimensionale .1285 .334 Consilierea pentru carieră : ghid tematic pentru activităţile de orientare şi consiliere pentru carieră .2234 Concepţii.?) .1766 Constanţa.

237 Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări rurale din spaţiul carpato-dunărean .944 Cultura încrederii : rolul crucial al încrederii în afaceri. terapie .122 Creierul social : autism.1505 Culegere de exerciţii de gramatică . analizându-se scrisul şi desenele .2038 Crimele din Midsomer .890 Cultura ecologică .1296 Conversaţii cu Dumnezeu .484 Criza umanităţii şi filosofia (şi alte scrieri) .517 CIP 517 Criza : finanţe.1441 Culegere de lecţii învăţate .658 Costică Raduc : o viaţă în imagini .225 Crezul creştin pe înţelesul tuturor .824 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VI-a .671 Culegere de texte folclorice .1593 Cultură şi identitate : ziarul Lumina liberă din New York .188 Cum să aveţi un copil atent şi concentrat .119 Crăişorul .826 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VIII-a .2229 Craiova. neuroştiinţe. 2009 : lucrări = The economic crisis .454 Cultural studies .222 Creativitatea ca joc al inteligenţei .516 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Contribuţii privind perfecţionarea sistemului de suspensie a tractoarelor agricole şi a autovehiculelor de teren .16 Culegere de probleme şi teste pentru bacalaureat şi admitere în facultate : chimie.1482 Creaturi mitologice .2132 . psihologie . mon amour .1442 Culegere de exerciţii de limba franceză : pentru anii I-III de studiu .770 Culoare şi arome : efecte asupra organismului uman .179 Cronologie Patriarhală şi Imperială .2140 Crăiasa zăpezii .1798 Cours de français pour les agents de police C4 .330 Csaba és a Nap fia .520 Criminologie .485 Criza economică .1142 Contribuţii privind reglarea numerică a proceselor industriale .1481 Corupţie : practică judiciară .265 Conversiunea sau Schimbarea clasei morfologice .2130 Corpul uman .Asasinatele din Badger's Drift .635 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a V-a .previziune şi impact pentru România : simpozion internaţional.1437 Cozerii în lila .848 Cooperarea jandarmeriei române cu alte forţe pentru îndeplinirea misiunilor specifice .518 Criminologie generală .363 Crime pasionale în România . logică.1805 Costică Alexandru 1923-2007 .201 Cum să trăieşti când ai un penis enorm .963 Cortes : corpus de texte pentru seminarul de Limba română contemporană (pragmatica) .1563 Craii de Curtea-Veche .760 Cu puşca şi condeiul : Hristo Botev .2176 Crucea : album de fotografie .2009 Creativitatea @ Muncă .184 Cum să faci bani rapid pe eBay . profesie şi viaţă .1557 Culegere de exerciţii : limba română.199 Corabia albastră .613 Copilăria cea de toate zilele .82 Cum funcţionează incredibilul corp uman .468 Cum să fii sexy . teorii : studii alese .1341 Coşuleţul cu legume : carte de colorat . 2009 : proceedings .1643 Criminologie : comportamente criminale .392 Cum să cucereşti femeile : ghid practic de seducţie .229 Cum să comunici eficient în 30 de secunde sau mai puţin! . geografie.231 Cum să aveţi autoritate în faţa copilului .2119 Cu mănuşi : manual de atitudine .2047 Copilul meu este (aproape) adolescent : putem afla nevoile şi dificultăţile sale.424 Cosmografii de martie : antologie din creaţiile membrilor Cenaclului "Aethicus"(1990-2009) .Mateiu Caragiale : lucrare ştiinţifică .forecast and impact on Romania : international symposium.239 Cum să duceţi lucrurile la bun sfârşit : arta productivităţii fără stres .1493 Convexităţi generalizate .827 Culegere de probleme propuse pentru atestat : Informatică .1854 Coroana cu zece briliante .terrorist violence : a theoretical and literary approach .1571 Craiova în timpul celui de-al Doilea Război Mondial .1651 Cunoaştere şi acţiune : paradoxele raţionalităţii .825 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a .117 Cot şi Toc (încotro?) . biologie. matematică : clasa a II-a .1603 Crăiasa Zăpezii .695 Culegere de exerciţii de limba engleză : pentru anii I-III de studiu .

cumpără această carte! .1668 De-ale lumii : proză umoristică .1328 Dezechilibrele bugetului public în contextul economic actual .2031 Depresiunea Târgu-Jiu : caracteristici fizico-geografice . ecoul tras de urechi .518 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cunoaşterea psihologică a copilului : premiză a adaptării şcolare : ghid pentru profesorii de pedagogia învăţământului primar şi preşcolar .130 De la pedagogia generală la didactica ştiinţelor şi tehnologiei .1360 De una singură .175 Despre frici şi credinţe . ..2096 Curs de aprofundare în handbal .1947 Dan Gherasimescu. Bran .2091 Data transmissions and multiple access techniques .1625 Dâmboviţa : de la organ la o beţie cu libertate : o istorie sentimentală şi anecdotică a unui fenomen de presă . 95 Degradarea solurilor .1706 Decembrie 89 : mărturii .349 D Dacă nu reuşeşti din prima.1832 De spectaculis .681 Despre omul din scrisori : Mihai Eminescu .586 Depresia ucigaşă .84 Dâmboviţa : localităţi şi monumente .1952 Decalogul Postului Mare .776 De la tradiţional la modern : simpozion naţional : Cluj-Napoca.2094 Descartes . principiu şi unu .200 Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate : pentru examenul de licenţă .192 Despre infinit.224 Dafina doamna .1709 Despre legume şi fructe : culegere de texte .882 Curs de publicitate imobiliară .2097 Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel . de inimă albastră .1147 Despre bucurie în est şi în vest şi alte eseuri .1604.1389 Cursa cu surprize a lui Fulger McQueen .1567 Despre testarea psihologică auto .2138 De amor.1983 Despre cauză.2202 Degeţica .1110 Dava .182 Descoperirea gazelor naturale.571 Curs elementar de drept roman . 2009 .1709 Despre Dumnezeu şi om : din jurnalul ultimilor ani : (1907-1910) .2111 Darvin eretic : eterna reîntoarcere a creaţionismului .2170 Dervişul şi moartea .Braşov .1158 Delegarea : formă de motivare şi conducere în instituţia de învăţământ preşcolară 684 Deontologie judiciară : syllabus . "Omul -pasăre" al românilor .680 Despre mamifere şi păsări domestice : culegere de texte literare . major .405 . 1909 Sărmăşel .479 Dezvoltare comunitară : Şcoala Academică de Sociologie : 21-25 septembrie 2008.1762 De-ale muzicienilor şi nu numai.1378 Curs de bază la disciplina fotbal .1325 Dansatoarea .207 Desprinderi : parte şi întreg .1948 Death and society .1379 Curs de bază la disciplina handbal .123 Cursuri universitare .318 Decameronul . de amor.802 Curs practico-metodic pentru predarea jocului de baschet în învăţământul superior de neprofil .1837 David Copperfield ..70 Debut.1282 Designul compresoarelor aerodinamice subsonice .rezervaţie a biosferei : 75 ani : simpozion aniversar : Baia-Mare.708 De la pictură la şah şi invers .1338 Destin valah : în 101 texticuleţe şi ilustraţii .1794 Cuvinte de folos din apoftegmele părinţilor . univers şi lumi ..592 Curs modern de analiză matematică . aşa cum a fost ea.1380 Curs de cartografie ..1349 Cuvântul.331 De ce mint copiii : cum pot încuraja părinţii sinceritatea . 27 martie 2009 675 De râsul corului : proză umoristică .943 Dashi i bardhë.1326 CIP 519 De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei .238 De la Bucureşti la Paris : o panoramă a artei româneşti = Bucharest à Paris : panorama de l'art roumain -.2076 De ce întârzie trezirea? .430 Cuponul fals . dashi i zi .1918 Destinul lutului .

1402 Les discours theatral d'Eugene Ionesco : l'enonciation entraveé .727 Din marile legende ale lumii .Runcşor.1846 Doamne.1541 Dimensiunea strategică a informaţiei costurilor în contabilitatea managerială .995 Dragoste şi ură .745 Dezvoltarea psihicului unei persoane cu handicap neuromotor văzut prin prisma clarvederii : tratat de vindecare a spasticilor .1626 Domnişoara Iulia .181 Din istoria Poliţiei Române .1398 Dicţionar ilustrat în limbile : română.E.335 Din gândirea înţelepţilor lumii . român-latin .536 Drept administrativ : caiet de seminar .1264 Dicţionar de branding . englez-român .1665 Doamna de Monsoreau . jud.524.1408 Dicţionar român-italian.195 Diavolul : însemnări pentru o viitoare diabologie .951 Doctrine economice : note de curs .997 Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre : culegere de comunicări : Brăila. maghiară .1362 Drept : teste grilă pentru examenul de licenţă . mecanisme de apărare.1949 Dor din dor .1692 Doamna în negru . 1] 2176 Discours et images .1396 Dicţionar român-spaniol. franceză.1400 Dicţionar german-român .1260 Dimensiuni alungate .1859 Dorel Zaica şi ucenicii săi .1335 Douăsprezece femei extraordinare .164 CIP 521 Dincolo de un destin evident .589 Drept administrativ .1856 Dimitrie Cantemir şi problema ştiinţei române .542 Drept comercial .1573 Dieta Young pentru bolnavii de diabet .1426 Documente postume ale Clubului Pickwick . ianuarie 2009 .753 Dicţionar de termeni literari : pentru elevi .725 Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe Argeş şi Muscel în perioada 18641914 .520 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dezvoltare fizică armonioasă .1722 Doamna din Avalon .1561 Din apă şi din duh : un studiu liturgic al Botezului . 572 Drept comunitar al muncii . primeşte şi lacrimile mele .555 Drept civil : curs selectiv pentru licenţă .445 Le document authentique en classe de F. Bala.Pentarhias.1534 Dicţionar de paronime .534 Drept civil : teoria generală a obligaţiilor . Spock : îngrijirea sugarului şi copilului . com. Mehedinţi .88 Dicţionarul subiectiv al personajelor lui Caragiale : A-Z . contribuţii personale .431 Disperare . italian-român .1513 Dicţionar englez-român .2029 Doctorul Alexandru Brăescu : contribuţii documentare .1711 Dioxidul de sulf : expunere.759 Dinamica intoxicaţiilor acute internate în spitale din judeţul Arad în perioada 20002004 : consideraţii terapeutice .677 Dincolo de furtună . germană.1634 Doamna Maria Brâncoveanu : tainica biruinţă a lacrimilor .L.892 Dincolo de ceea ce sunt eu .498 Dicţionar de literatură română şi universală : autori.1013 Dinamica jocurilor de mişcare în învăţământul preprimar şi primar . .1409 Dicţionarul presei brăilene .854 Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred Nobel . opere.595 Dipticon sau Cronologie Patriarhală şi Imperială : [Pentarhia .537 Drept civil : partea generală .132 Dicţionar latin-român.1479 Dicţionar de superstiţii : marile personalităţi şi superstiţiile lor .546 Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor . vol. efecte pe sănătate. personaje : pentru elevi .716 Dinamica sistemelor supuse la legături . spaniol-român .603 .2062 Dragoste şi ură .627 Din istoria unui sat .284 Dictionnaire de comtabilité et fiscalité .1610 Dincolo de graniţele mentalului uman : corespondenţe spirituale .607 Drept comunitar european .1401 Dicţionar român-englez.558 Drept civil : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat .1838 Drama techniques for teaching english .550 Diplomaţia europeană şi "cauza românească" : 1856-1859 . Persoanele .2228 Din manualele de altădată : texte educative pentru ciclul primar .310 Dr. engleză.1530 Discrete mathematics .1047 Diplomaţia : drept diplomatic şi consular .

2075 Economie europeană .567 Dreptul Uniunii Europene : texte.1350 Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor .552 Drept procesual civil .522 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Drept comunitar general .852 Ecuaţii diferenţiale : note de curs .618 Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii -.777 Economia firmei .598 Dreptul comunicării .853 Edenul copilăriei .535 Drept penal şi procesual penal : teste grilă . A.602 Dreptul muncii . jurisprudenţă şi materiale .1299 E E lung pământul.2026 E vremea de culcare.685 Educaţie incluzivă : materiale suport pentru formarea profesorilor .1301 Ecologia şi protecţia mediului .740 Educaţie muzicală : culegere de cântece şi jocuri muzicale .487.597 Dreptul transporturilor .440 Ecoturism şi turism rural .937 Ecologie şi protecţia mediului . bolile sufleteşti şi problemele creştinilor de astăzi .1767 Dumitra .705 Educaţie şi ştiinţă .673 Educaţie remedială .449 Economie monetară internaţională . 495 Ecourile tăcerii : 12x12 poeme haiku = The echoes of silence : haiku poems .2053 Duhovnicul şi ucenicul : veşnicia.513 Dreptul executării silite .1669 E.568 Effects of the public .2015 Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember története .1785 Drumuri în Groenlanda .1059 Echipamente şi instalaţii de încălzire .521 Drept procesual civil : curs pentru masterat : dreptul afacerilor .541 Drept succesoral .private partnership in water supply and sewerage public services : experience of the municipality of Bucharest .un sat pentru istorie .356 Duhul văii . proiecte şi studii de caz . ba e lat. Poe's poetry in Romanian : critical translation study .19 Eficienţa metodelor de învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie .493 Economie .606 Drept financiar : suport de curs .577 Dreptul familiei .533 Dreptul afacerilor : curs universitar .278 Dunărea.443 Economie şi gestiune în turism : probleme.226 523 CIP Duşumeaua şi parchetul : tehnici de aplicare şi finisare .1302 Echipamente şi instalaţii de încălzire : îndrumar de proiectare .473 Economie politică . navigaţia şi energia : geopolitică şi negociere : studiu de caz . micuţule! .516 Drept penal : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat .1235 Economia întreprinderii .1835 Ecuaţii cu derivate parţiale : note de curs .476 Drept financiar .2163 Drumuri prin memorie .1568 Echilibrul energetic şi obezitatea .526 Drum bifurcat .561 Drept penal : partea generală : curs pentru studenţii anului II .548 Drept penal : partea specială .723 .1216 Effets du parteneriat public privé dans les services publics d'alimentation en eau et d'assainissement : expérience de la municipalité de Bucarest ..1531 Educarea creativităţii la vârsta preşcolară .528 Drept internaţional public .562 Dreptul comunitar al afacerilor .1210 Economia românească în epoca modernă .1243 După aventură : cum să vindecăm durerea şi să restabilim încrederea când un partener a fost infidel . : 97 popasuri în locuri de mare interes turistic .549 Drept roman .514 Dreptul internaţional public : curs .532 Dreptul de superficie : jurisprudenţă .221 Educaţia şi integritatea omului .730 Efectele juridice ale contractelor aleatorii .587 Drept parlamentar .551 Dreptul muncii : pentru învăţământul economic .575 Drept instituţional comunitar european .604-605 Drept european : curs introductiv .1892 Drumul la zid .489 Economie de cuvinte ..1962 Dubla cetăţenie : treisprezece scrisori .2151 Dumnezeu şi lumea : a crede şi a trăi în epoca noastră : o convorbire cu Peter Seewald .

601 Europe and the Porte : new documents on the Eastern question .756 Egy csepp az érbe .1138 Erdély természeti csodái . perspicacitate. : oameni.1457 The English nonfinite verbal forms : a morpho-syntactical approach .1131 Elemente de metodică pentru predarea Geografiei .1448 English tenses : theory and practice .1090 Evaluare formativă matematică : clasa a II-a .873 Evaluarea afacerilor .378 Elemente de teorie şi practică fiscală .îndrumar.372 Evidential strategies in argumentative discours . jurisprudenţă .530 Elemente de management al prevenirii şi combaterii utilizării armelor de distrugere în masă . 1107 Elemente de legislaţie a mediului în România .1433 Engleza rapidă . teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad .1270 Evaluarea impactului asupra mediului .1553 Emma versek .524 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Eficienţa sistemelor informatice în analiza rentabilităţii exploataţiilor agricole .1106 Electronică : îndrumător de lucrări .621 Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale : ghid practic 1218 Electroenergetică : manual pentru electricieni .959 Elemente privind ventilarea clădirilor reabilitate termic .2166 Esenţial în fiziologie pentru studenţii Facultăţii de Farmacie .972 Esenţial în metalurgia pulberilor . doctrină.1105 Elefantul galben : Matematică : clasa a II-a : fişe de lucru. joc : culegere de matematică pentru clasele a III-a şi a IV-a .2209 Examenul radiologic al suportului dento-parodontal .79 Engleza în imagini pentru cei mici .Pune capăt epuizării şi simte-te minunat din nou .1414 English and Swedish diplomatic reports : 1799-1811 . locuri.. descriptori .1095 Executarea silită : reglementare.1353 Etiopatogenia infecţiei cu Heliobacter pylori .2188 European defence agency as a defence industry catalyst : International conference research and development strategies in support of dual industrial transformation .1934 Eşti estenuat? .1954 Exerciţii pentru creier : strategii antiîmbătrânire pentru superputere mentală .1749 Ethosul în muzica lui Theodor Grigoriu . probleme.341 Epurarea biologică a apelor uzate .204 Exerciţii.1104.1120 Eseuri şi panseuri . logică.based approach ..879 Elemente de chimie coordinativă .1331 Eminescu în galeria de onoare a cărţilor noastre despre Eminescu .583 Evoluţia funcţională.2156 Elemente de programare liniară .1468 CIP 525 English vocabulary and practice : a text .Copiii lămpii fermecate .17 Egalitate prin diferenţă : ghiduri informative .1500 Elemente de electroterapie practică .1466 Enigma Otiliei .2129 Enciclopedia Concisa Britannica . calificative.798 Elemente de statistică teoretică şi economică : teorie şi studii de caz .1800 Enigma portalului blestemat .1038 Examinări nedistructive : lucrări practice de laborator .1008 Elemente de inginerie mecanică .1658 Enigmistica pentru toţi .958 Eu şi restul opus .469 Evoluţia dreptului de proprietate .1365 Episcopul Petru Pavel Aron .649 Elemente de astronomie .1815 Europa ante portas .1044 Etologie : comportamentul animalelor domestice .2117 Egy irredenta hétköznapja : lehallgatási jegyzőkönyv : 1986-1989 .772 Evanghelia pierdută a lui Iuda : despre trădător şi trădat dintr-o nouă perspectivă 245 Az Everest bennünk van .1450 Engleza pentru cei mici .538 Executarea silită imobiliară .1932 Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki alkalmazásai .1404 Evidenţa operaţiunilor bancare : îndrumar de seminar .459 Elemente de zoologie generală : descrierea. ghid pentru proiectarea inspecţiei produsului .855 .1300 Ellipses .720 Elegiile romane .823 Emil Pavelescu : pictor de simboluri tradiţionale româneşti .2188 English in the new .919 Elemente de comunicare şi argumentare pentru liceu .590 Exerciţii de respiraţie .1699 Elemente de asistenţă socială . clasificarea şi evoluţia animalelor .1309 Evoluţia proprietăţii tărăneşti din Oltenia în secolul al XIX-lea .209 Et in America. teste de evaluare.1454 The English infinitive . întâmplări : jurnal 1999-2005 .1451 The English adverb .

1946 Femeile şi banii : controlează-ţi propriul destin .899 Fizică : caietul elevului : clasele VI-VII-VIII .1868 Fănuş şi eroii lumii lui .540 Les fonctions des objects dans l'ouvres d'Alain Robbe-Grillet . Viaţa lui Isus .1654 Fă-mă. die Takarazuka Revue und die Suche nach einer neuen Aufklärung .1908 Făclia dorului nestins : antologie lirică .2067 Flori frumoase în grădină şi apartament .955 Fiziologie vegetală .275 Fantomele nu dau telefoane .1351 Folosirea forţei în dreptul internaţional actual .964 Fericire la îndemână .1673 Flori de salcâm : antologie .953 Floarea nemuririi .6 Fénymagasban.370 Experienţe epocale în fizică şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a ştiinţelor 902 Experiment şi calitate în metalurgia pulberilor .2041 Farmacologie generală . arta despre artă .1582 Fonetica şi vocabularul limbii române cu o culegere de exerciţii .2203 Filmul despre artă.711 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa I . fönti mélyben : Póngrácz Antal emlékkönyv .710 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a III-a .903 Fizică : culegere de probleme rezolvate .1089 Fabule trăsnite .1747 File din istoria localităţii "Crişan" : monografie .114 Figuri de farmacişti români . Doamne.393 Felületkezelés .125 CIP 527 Fetiţele din Cimitirul Roşu .o bătălie pierdută? : analiza flagelului la nivel global : studiu de caz : România .1357 Filmul Isus .167 Fenomenul OZN şi serviciile secrete .1286 Fenomene optice la suprafaţa de separaţie între două medii .234 Exodul musulmanilor în libertatea lui Hristos .189 File din cartea naturii .1347 Folclor muzical instrumental din judeţul Botoşani .1162 Expresul de noapte .656 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a IV-a .1755 Fairy tales day dreaming in class .1 Folclor muzical din ţinutul Neamţului .474 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a II-a .1130 Experimental organic chemistry : III year of study .1014 Fii fericit! Descoperă tot ce trebuie să ştii pentru a avea o viaţă fericită .1773 F Fabricaţia asistată : îndrumar de laborator .220 Feng Shui : cum să trăiţi în armonie cu ceea ce vă înconjoară .1114 Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice : modelare şi simulare .113 Fifi şi floricelele : Învaţa cu mine cuvinte! .1523 Familia : o perspectivă creştină asupra căminului contemporan .1140 .1103 Fifi şi floricelele : Copiază şi colorează .896 Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale .887 Fizică .1011 Fascinaţia dansatorului .904 Fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă .526 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Exerciţii şi jocuri de mişcare : auxiliar didactic .1925 Fiabilitatea echipamentelor tehnologice fabricate prin utilizarea de elemente modulate interschimbabile încărcate prin sudare .911 Expert în fructe .1695 Finanţe publice .721 Exerciţii şi jocuri pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază : îndrumător 742 Există istorie adevărată? : Despre "relativitatea generală" a istoriei : eseu de epistemologie .1509 Ford Fiesta benzină şi diesel 2002-2005 . századi társadalomtörténetéhez .1547 Fejadag = Raţie = Ration .905 Fiziologia plantelor : elemente de fiziologie vegetală aplicate în horticultură .1101 Femeia la poarta raiului de sticlă .170 Fenomene de transfer şi operaţii unitare în industria chimică : îndrumar pentru lucrări practice .1910 Ferma : (răsfoieşte şi ascultă) .631 Fenomenologia spiritului : prefaţă .952 Flagelul HIV-SIDA . ce mi-i face! .1942 Fabule .127 Flüssige identität : Die postmoderne Liebe.1065 Floarea : particularităţi morfo-anatomice .657 Fizica pentru ingineri .1329 Fejezetek Románia 20.1346 Focul civilizator : (De la legende la realitate) .1164 Fluierul fermecat .

2199 Ghid de pregătire pentru concursuri de matematică : EPSILON 2009 .forma finală : M2 .1675 Furtuni în Sicilia . principii.809 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .926 Geografia solurilor .528 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning : analize.1081 Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie .1545 The French element in English .1428 Frica : istoria unei idei politice .150 Frumoasa şi Bestia .743 Formarea unui comportament ecologic vizând grija şi respectul faţă de mediul natural .686 Formarea şi însuşirea noţiunilor matematice la clasele I-IV .1976 Franceza rapidă .162 Gânduri din vacanţă : creaţii literare ale elevilor .924 Germana pentru cei mici .2065 Ghid de conversaţie român-bulgar .Matematică : modele de rezolvare .810 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .822 Geometrie analitică şi diferenţială .1195.290 Ghid pentru bacalaureat bilingv francofon .973 .491 Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice .2043 Fundamentarea ecologică a calculului posibilităţii în pădurile tratate în codru grădinărit .922 CIP 529 Geologie fizică .1419 Franceză : curs practic .1928 Ghicitori pentru cei mici .452 Gestiunea riscurilor financiare : abordări teoretice şi studii de caz .Matematică : modele de rezolvare .1397 Ghid de conversaţie român-turc .219 Furtuna de nisip .1725 Frunze de albastru .Matematică : modele de rezolvare . ursul polar .925 Geometria angrenajelor şi teorie aplicată .1730 G Gândirea magică : geneză şi evoluţie .214 Fundamentele termodinamicii chimice .812 Ghid pascal .2189 Ghici pe cine iubesc eu .908 Furia : înţelepciune pentru potolirea flăcărilor .2154 Geologie economică : determinator pentru lucrări practice de laborator .1784 A gender analysis of Edith Wharton's novels . 1202 Gestiunea portofoliului : caiet de studiu şi evaluare .1435 Germana rapidă .forma finală : M1 . modele .1063 Ghid de istorie pentru bacalaureat 2009 şi Academia de Poliţie .1429 Germenii : mâncarea miraculoasă : ghidul complet pentru germinarea seminţelor 989 Gestiunea activităţii de turism .1410 Ghid de evaluare.137 Ghicitori pentru voi. anatomie .414 Fructe şi deserturi .Matematică : modele de rezolvare .1436 Ghid practic de examinare clinică .966 Ghid practic de propedeutică şi tehnică chirurgicală veterinară . recuperare a leziunilor musco-ligamentare la sportivi .927 Gestiunea financiară a întreprinderii .808 Geometrie descriptivă . genetică şi ecologie umană .701 Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele IX-X : metode de rezolvare : biologie vegetală şi animală .2159 Geografie .1912 Fragmente de portret : oameni şi locuri . copii .940 Geografia aşezărilor pe Terra .941 Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele XI-XII : metode de rezolvare : anatomie şi fiziologie.352 Fram.1214 Fundamente ale termodinamicii tehnice : teorie şi aplicaţii .774 Formula supravieţuirii .397 Fundamentele psihologiei : mecanisme informaţional-operaţionale . corologie.1189 Frumoasa şi Bestia : carte de colorat .1134 Fundamente teoretice ale psihosociologiei (cu particularităţi specifice mediului medical) .450 Ghandi .811 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .894 Fundamente de rezistenţa construcţiilor .1587 General chemistry .forma finală : M2 .804 Ghid legislativ european : farmacovigilenţa şi legislaţia medicamentului veterinar 1080 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 : M1 .1455 Fraţii şi surorile lui Nichita Stănescu .2161 Geografia cuaternarului .807 Geomorfologie .913 Genul Euphorbia în flora României : sistematică.

957 Ieri şi azi . cultură .185 Ghidul xenofobului .2089 Imaginaţie.1882 Igiena alimentelor .298 531 CIP H Hai să furăm pepeni .434 Globalization and higher education in economics and business administration : conference : 2007.464 Guvernanţii cu noroc al lui Geoană şi ai lui Boc .1973 Idealul educaţional în pedagogia creştină : Clement din Alexandria.1486 Gramatica practică pentru ciclul primar .410 Identitate arabă : istorie.1015 Heidi .358 Hume .1427 Gramatica limbii române : clasa a III-a .1024 Ghidul House of Guides : 2009-2010 : Cele mai bune hoteluri şi restaurante : best hotels & restaurants .687 Gladiatorii : O zi în Colosseumul roman .2185 Identité et mentalité -.1476 Gravitaţia ca teorie Gauge şi ruperea spontană de simetrie .1163 Greaca veche : morfologie .1808 Iată cum a avut Domnul Isus milă şi de mine! : mărturii ale harului lui Dumnezeu 1748 Icoana din gând .173 Hyperion .calificarea : lucrător în agroturism ..1438 Guidelines for the Marketing : undergraduate courses : academic year 2008-2009 690 Gura de vulpe . Romania .960 Highschool musical .1638 Globalizarea şi educaţia economică universitară .1726 The guide : limba engleză pentru examene şi concursuri .2074 Handbal : metodică .1384 Haiku-uri de toamnă : versuri .1546 Ierbar de plante sălbatice .744 Ghidul succesului pentru leneşi .1386 Gingăşia culorilor .1150 Ghidul homeopat al sănătăţii familiei .466 .1190 Ghidul managerului de organizaţii neguvernamentale mici şi mijlocii .530 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ghidul educaţiei militare .860 Grădina : ghidul grădinarului .1390 Harmonia mundi : o încercare în esenţa muzicii .1907 Hai să vorbim despre. În 20 de lecţii fără profesor .1814 GMDSS . soro lume .2066 Gramatica limbii franceze .1680 I I can speak English : English in 20 lessons .1028 Henri Michaux : déplacements et interventions poïétique .1528 Hemosideroza pulmonară idiopatică la copil .1238 Ghidul profesorului : domeniul agricultură.1249 Grafică asistată de calculator . box!! . glume.1867 A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára .276 Groază .1042 Guvernanţa corporativă şi auditul intern .Francezii .1382 Handbal .434 Glume.154 L'ideologie pascalienne (Les Pensees) .1443 Iarnă cu fulgi însângeraţi .. creaţie şi bucurie .279 Ideea naţională şi ideea europeană .629 Ghidul elevului .979 Iliada repovestită pentru copii .1703 Hemingway's heroes .2146 Gimnastica de bază : metodica predării .1550 Grija faţă de om în gândirea patristică a primelor patru veacuri . Iasi = Globalizarea şi educaţia economică universitară : conferinţă : 2007.46 Graiul animalelor .1343 Házi praktikák .1515 Hristos a înviat! . limbă. Ich kann Deutsch Sprechen : Deutsch in 20 Lektionen . calificarea : lucrător în agroturism 1151 Ghidul proiectului de diplomă : specializarea Mecatronică . Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin .691 Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în contextul instabilităţii financiare globale . Iaşi .GOC : tehnici de instruire .1979 Gustări şi prânzuri . la Piteşti .1777 Idane .1599 The herpetofauna of the Jiul Gorge National Park.1191 Guvernanţa corporativă şi auditul intern .1470 Grigore Vieru acasă.

436 Informatică managerială în activitatea de educaţie fizică şi sport .203 Introducere în psihologia mediului .2221 Ionesco înainte de "La Cantatrice chauve" : opera absurdă românească .1153 Introducere în proiectarea asistată de calculator : teorie şi aplicaţii .2212 Istoria României : pregătirea examenului pentru admiterea la Academia de poliţie 2214 .1399 Introducere în teologia Vechiului Testament .50 Insecte care produc vătămări plopului şi salciei .359 Istoria modernă a românilor .1018 Incursiune în universul numerelor prin exerciţii şi probleme pentru clasele I-II 863 Indignare .1469 Importanţa familiei în educarea personalităţii copilului de vârstă şcolară mică : lucrare ştiinţifică .1921 Interzicerea pedepsei cu moartea-garanţie a dreptului la viaţă .877 An introduction to translation studies .961 Incursiune în fitoterapie .1290 Iskola és színház : az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe . software de aplicaţii MS-Office .328 Istoria batalionului 17 Vânători de Munte "Dragoş Vodă" .248 Introducere în teoria statistică a recunoaşterii formelor .74 Industrializarea peştelui .1288 Inegalitatea lui Nesbitt .251 Introducere în limbajul C# .1677 Individualităţi şi comunităţi : mărturii si mărturisiri . teme şi interpretare .7 Informatică economică .543 Instrucţiunea ARE 1 : branşamente şi alimentări electrice .1793 Insula răilor . software de bază Windows .1535 Ipostaze cehoviene : personaje şi situaţii .28 Infracţiuni şi contravenţii în domeniul relaţiilor de familie .1926 Iniţiere în Excel XP .457 Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru licenţă : 2009-2010 : teste grilă .976 Incluziuni nemetalice .1565 Ipostaze ale personajului în opera lui Marin Preda .389 Improved Nyquist filters .227 Introducere în psihologia comunicării .36 Informatică economică : culegere de probleme .2213 Istoria etnicilor macedoneni în România .64 Implications of the category of aspect in using English .2022 Inflamaţia acută .69 The internal planning of roman forts of Dacia .2040 Interferenţa civilizaţiilor în Europa Unită .918 Introduction to stochastic processes .665 Istoreme .1136 Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă : surse de alimentare 1111 Instituţii de credit .1213 Ion Mihai Pacepa în dosarele Securităţii : 1978-1990 .62 Introducere în Vechiul Testament .1133 Inimioara de căţel .34 Informatică economică : fundamente teoretice de IT&C .793 Infidela clipă .1834 Istoria anabaptiştilor din România : 1527-1768 .584 Ingineria organizării şantierelor de construcţii .35 Introducere în psihofiziologie : integrarea neuroendocrină .2133 CIP 533 Internet cafe = Internet café . arhitectură hardware PC .532 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Implementarea reţelelor semantice .962 Instalaţii de condiţionare a aerului .1287 Incredibila enciclopedie Larousse : insecte şi animaluţe .1086 Imunologie generală .1413 IQ .217 Introducere în semiotică .2011 Iránítástechnika .628 Ionel Brătianu : omul meandrelor politice .391 Influenţa poluării cu bioxid de sulf asupra unor procese fiziologice la soiurile de grâu "flamura" şi "albota" : lucrare ştiinţifică .418 Istoria mântuirii .2182 Investiţiile şi modernizarea sistemelor tehnico-economice .1411 Intuiţii finale .574 Introducere în Biblie : istorisire.639 Istoria comunismului din România : documente : perioada Gheorghiu-Dej : (19451965) .58 Introducere în practica agricolă .1112 Insula iubirii .1359 Ipostaze discursive .1076 Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate .21.1161 Informatica aplicată : lucrări de laborator .249 Introduction in electrochemistry by problems .2052 Inventarea păcii : istoria proiectelor confederative de la ducele de Sully la Simón Bolívar .

534

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Istoria românilor : sinteze pentru pregătirea examenelor de bacalaureat, admitere la
Academia de Poliţie, admitere la Facultatea de Administraţie Publică
(SNSPA) - 2231
Istoria românilor : teste pentru pregătirea examenelor de admitere la Academia de
Poliţie, admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) : actualizat
2009 - 2232
Istoria scrisului - 2
Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului - 4
Istoria sociologiei : autori şi opere - 390
Istoria Transilvaniei - 2215
Istoria universală veche : istoria Orientului antic - 2184
Istoria universală - 2179
Istoria unui centru cultural - Cercul Astra "Virgil Şotropa" - 72
Istoria vizuală a artei - 1307
Istoria - 2180
Istoriata na etnicichite machedonti vo Romania - 417
Istoricul Bisericii Penticostale "Vestea Bună" din Bucureşti : mărturii de ieri şi de
azi - 311
Istoricul încercărilor de determinare a vitezei luminii - 885
Istorie : bacalaureat 2009 : aplicaţii, propuneri de subiecte cu rezolvări - 2233
Istorii din Brabant urmate de Călătorie de nuntă - 1721
Itinerarii - 1864
Iubeşte-l sau lasă-l - 206
Iubire şi destin : poezii - 1789
Iubirea - 1852
Iubiri caraghioase - 2092
Iuda : luptaţi pentru credinţă - 252
Iuliu al II-lea - 289
Î
Îmbrăţişaţi pe iarbă : poezii de dragoste - 2054
Îmbunătăţirea imaginilor achiziţionate în medii dispersive - 22
Împreună dumiriri pe Cale - 355
Împreună pentru educarea celor mici : relaţia grădiniţă-familie - 663
În absenţa tatălui - 2056
În căutarea armoniei - 1782
În dar de ziua ta : carte de citit şi colorat creată de copii - 129
În rană - 2003
În spiritul Europei moderne : administraţia şi confesiunile din Transilvania în
perioada reformistului Terezian şi Iosefin (1740-1790) - 2216

535

CIP

În straie de moţ : povestire istorică despre Nicolae Bălcescu - 2207
În timpul acela - 1860
În vid iată viaţa mea ! - 2125
În zarea nemuririi - 218
Înainte de bărbaţi - 1718
Încercare asupra gândirii româneşti : schiţa unui profil istoric - 180
Încercarea autovehiculelor - 1141
Închipuire - 1964
Îndrumar de cercetarea chimico-analitică a resurselor minerale naturale şi a poluării
mediului -- 90
Îndumnezeirea omului după sfântul Atanasie cel Mare - 287
Înnoire spirituală - 253
Însemnările unui chirurg despre o ştiinţă imperfectă - 965
Întâlnire cu almăjana - 1473
Întâlnire cu piraţii - 1516
Întâmplări ce nu puteau fi uitate - 1885
Întoarcere în timp - 1935
Între istorie şi filosofie : sistemul lui R. G. Collingwood - 174
Întrebări, controverse, obiecţii referitoare la stilul de viaţă - 993
Întrebări şi răspunsuri pentru profesorul diriginte - 697
Înţelepciunea lumii : istoria experienţei umane a universului - 68
Înţelepciunea unui sărac - 307
Învaţă cu Aurora - 1650
Învaţă germana pas cu pas : verbele tari şi neregulate, diateze active, conjugare,
verbe compuse, tehnica exprimării, exerciţii, expresii - 1434
Învaţă să trăieşti sănătos! - 983
Învăţarea şi evaluarea prin aplicaţii multimedia : cercetare pedagogică - 51
Învăţăm, ne jucăm, colorăm - 146
Învăţământul preuniversitar şi educaţia economică - 698
Învăţătorii : o monografie eroică a Şcolii Normale de Învăţători din Craiova - 700
Învăţătura despre sfântul duh la Sfântul Chiril al Alexandriei - 288
Învăţăturile unor dascăli către urmaşii lor - 1494
Învierea Domnului - 343
J
Jandarmeria bihoreană - 623
Jandarmeria la răspântii sociale : 1944-1990 - 622
Janeta - 1850
Japonia lui Lafcadio Hearn : antologie - 1646
Jézushoz vezetö út - 360

536

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Jó Sándor Margarétái - 2237
Joc de cuvinte - 2058
Joc şi învăţare la copilul preşcolar : ghid pentru educatori, părinţi şi psihologi - 688
Jocul de-a moartea - 2064
Jocul didactic în grădiniţa de copii : locul, rolul, importanţa şi metodologia jocului
didactic în grădiniţă - 664
Jocul lui De Niro - 2102
Jocuri de mişcare - 1393
Jocurile foamei - 1618
Jurnal de adolescenţă - 2027
Jurnal de campanie - 2016
Jurnal de idei - 1893
Jurnal de şampanie - 1871
Jurnal de tătic - 981
Jurnalul unui om degeaba - 2013
K
Kabala şi literatura aramaică - 176
A képernyő jótékony homálya - 1279
Kevesen vannak, akik üdvözülnek vagy sokan - 250
Kinetoterapia pacienţilor cu scleroză laterală amiotrofică - 1016
The king, his library, his city : Matthias Corvinus : 1458-2008 - 2191
Kolozsvár környékének kirándulóhelyei - 1370
Krisztus erdélyi mandátuma - 291
L
La 70 de ani : florilegiu aniversar - 1152
La ce să nu te aştepţi când eşti însărcinată - 1055
La curţile dorului - 768
La ţigănci - 1861
Lacrimile bucuriei - 1879
Lampioanele vii - 1889
The language of black America : lucrare ştinţifică - 1458
Leandrul alb - 1636
Learn English and have fun - 1418
Lectio divina cu sfântul Paul - 255
Lecturi educative pentru preşcolari - 729
Lecturile copilăriei : clasa I : antologie şcolară - 1517
Lecturile copilăriei : clasa IV : antologie şcolară - 1518

CIP

537

Lecturile copilăriei : clasa VII - 1519
Lecţia de atletism - 1372
Lecţia de gramatică : proză scurtă - 1963
Lecţii de geometrie diferenţială - 805
Lecţii de matematici aplicate în economie - 849
Legea caselor naţionalizate - 441
Legea celui puternic : mercenarii americani în Irak - 1869
Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 : practică judiciară - 539
Legenda dansatorului - 1655
Legenda dispariţiei comunismului - 426
Legende canadiene - 1716
Legende cu dragoni şi uriaşi - 131
Legi de conservare în fizică - 893
Legislaţia insolvenţei - 582
Legislaţie - 441, 478, 578-582, 1250
Legislaţie contravenţională : note de curs - 564
Legumicultura de succes pentru amatori - 1175
Lemurii - 1831
Lépésről - lépésre - 737
Letopiseţul de argint - 1956
Let's Learn English ! - 1423
Licitaţie în iad - 1878
Lider pentru o nouă generaţie : cinci principii fundamentale pentru cei care vor
modela viitorul - 342
Limba engleză fără profesor - 1431
Limba germană : exerciţii de gramatică şi vocabular - 1416
Limba germană : simplu şi eficient - 1415
Limba maternă - 2098
Limba română : 80 de teste pentru admiterea în învăţământul superior - 1499
Limba română : culegere pentru clasa I - 1504
Limba română : sintaxa propoziţiei - 1483
Limba română contemporană - 1484
Limba şi literatura română : Bacalaureat 2009 : modele de rezolvare, itemii
publicaţi de MECI la 22.02.2009 - 1495
Limba şi literatura română : clasa a VII-a : teste de limba şi literatura română
pentru teza unică : semestrul al II-lea - 1490
Limba şi literatura română : comunicare literară şi non-literară, eseuri-model - 2028
Limba şi literatura română : comunicarea non-literară şi non-ficţională - 1596
Limba şi literatura română : genurile literare - 1496
Limba şi literatura română : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă :
2009 - 1497

538

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Limba şi literatura română : scrierea argumentativă, reflexivă, imaginativă - 1507
Limba şi literatura română : teste pentru clasele IX-XII - 1488
Limba şi literatura română : teste pentru evaluarea curentă : clasa a VII-a - 1501
Limba şi literatura română : teza cu subiect unic : clasa a VIII-a - 1492
Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VII-a : semestrul 2 - 1506
Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VIII-a : semestrul 2 - 1471
Limbaje de programare - 14
Limbajul C++ - 52
Limbajul secret de business : cum să descifrezi comportamentul cuiva în numai trei
secunde sau mai puţin - 396
Limitele dreptului de proprietate privată imobiliară - 527
Limnologie - 923
Liniştirea spaimelor : proză - 1957
Lista notarilor publici în funcţie la 1 martie 2009 - 599
Literatura română : ghid pentru proba scrisă la bacalaureat şi admitere în facultăţi :
eseul - 1756
Literatura - 1558
Literatură universală : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 1559
La littérature française de la Renaissance : histoire littéraire et choix de textes 1537
Liturghia Sfântului Ioan pentru folosul preoţilor când slujesc în sobor - 308
Liziera de salcâmi : poezii - 2059
Locke - 177
Logica şi problemele ei - 233
Logistică industrială : planificarea şi robotizarea sistemelor de producţie - 1207
Lucrări de laborator de fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă
redusă - 888
Lucrări practice de electrotehnică şi electronică analogică şi digitală : îndrumător
de proiect şi laborator - 1124
Lucrări practice de fizică farmaceutică - 886
Lucrări practice de fizică pentru ingineri - 897
Lucrări practice de marketing agroalimentar - 510
Lucrări practice de microbiologie - 932
Lúdas Matyi három arca - 2120
Lumea copiilor - 160
Lumini la marginea regatului - 1974
Lumini şi umbre - 1671
Lumini... - Amintirile călătoriilor... - Amintirile lui Pavel Poenaru - 1787
Lupta frumoasă - 351

539

CIP
M

Macroeconomie : caiet de seminar - 446
Macroeconomie aplicată - 429
Magazinul de bric-à-brac literar - 1585
Mai aproape decât mai departe - 1781
Maitrey - 1862
Malformaţiile traheo-bronho-pulmonare - 1051
Mama şi sensul vieţii : poveşti cu psihoterapie - 1689
Mamă, flori şi grâu - 1840
Mamele unor oameni faimoşi - 77
Mamifere din ogradă - 124
Mana cartofului produsă de ciuperca Phytophthora infestans : patografie,
morfologie, biologie, epidemiologie, profilaxie şi terapie - 1169
Management educaţional şi proiectare strategică : materiale suport pentru formarea
profesorilor - 1228
Management în turism rural şi agroturism - 1208
Management performant în vânzarea produselor alimentare - 1233
Management strategic : teorie şi practici privind formele asociative de tip public,
privat şi ONG din agricultură - 1200
Management strategic organizaţional : teorie şi studiu de caz - 1219
Managementul activelor şi pasivelor bancare - 467
Managementul activităţii financiar-contabile şi analize economice - 1224
Managementul afacerilor - 1211
Managementul calităţii - 1209
Managementul calităţii - 1220, 702
Managementul diagnozei statistice a proceselor de fabricaţie - 1232
Managementul hemoragiilor digestive superioare prin gastropatie erozivhemoragică - 1036
Managementul influenţării sociale în conflictele moderne - 400
Managementul investiţiilor - 1198
Managementul organizaţiei şcolare în care se integrează persoane de etnie romă 747
Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în contextul crizelor bancare şi
configurării sistemelor bancare actuale - 477
Managementul proiectelor : materiale suport pentru formarea profesorilor - 1203
Managementul proiectelor în turism - 1212
Managementul proiectelor teritoriale - 625
Managementul proiectelor - 1215
Managementul resurselor umane : sinteze, aplicaţii, grile - 1206
Managementul resurselor umane în turism - 1237

540

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale - 703
Managementul situaţiilor de risc în domeniul siguranţei publice - 616
Managing culture in business : basics - 1231
Mangalia : medalion dobrogean - 2149
Manifestul reformei - 254
Manual de drept comunitar - 545
Manualul capitalistului : învaţă cum să te ajuţi singur! - 438
Manualul operatorului helpline - 652
Mara - 2023
Marea carte a minţii - 216
Mareşalul Antonescu : un erou sacrificat - 2222
Marile mistere ale istoriei - 2181
Marile speranţe - 1627
Marketing : caiet de exerciţii, teste şi aplicaţii - 500
Marketing : dicţionar explicativ - 506
Marketing : studiul pieţei - 507
Marketing - management - 501
Marketing general - 508
Marketing internaţional : note de curs - 509
Marketing în turism - 502
Marketing relaţional : o abordare din perspectiva domeniului financiar-bancar - 499
Marketing - 503
Marketingul serviciilor financiar bancare - 504
Marketingul serviciilor în sistemul producţiei agroalimentare - 481
Martie, martie, mărţişor - 1753
Martin Chuzzlewit - 1628
Martor la slobozitul apelor : (proză) - 2035
Masajul facial - 999
Masajul în kinetoterapie - 1022
Masajul - 1000
Maşină pentru solicitări compuse - 1108
Maşini electrice şi acţionări - 1129
Maşini şi camioane - 133
Matematica - problema familiei noastre : sfaturi pentru părinţi conştiincioşi - 831
Matematica... fără frontiere : bacalaureat, admitere, concursuri - 832
Matematica în formule : definiţii, teoreme şi formule matematice pentru clasele IXXII :(M1 - M2) - 791
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a II-a - 706
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a III-a - 749
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a IV-a - 654
Matematică : caiet de vacanţă : clasa I - 707

CIP

541

Matematică : clasa a V-a - 833
Matematică : clasa a VI-a - 834
Matematică : clasa a VII-a - 835
Matematică : clasa a VIII-a - 836
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a II-a : anul şcolar
2009-2010 - 838
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a III-a : anul
şcolar 2009-2010 - 839
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a IV-a : anul
şcolar 2008-2009 - 840
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa I : anul
şcolar2009-2010 - 837
Matematică : culegere de exerciţii şi probleme : clasa a III-a : anul şcolar 20092010 - 841
Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VII-a - 842
Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VIII-a - 843
Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a, semestrul al II-lea 844
Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a, semestrul al II-lea
- 845
Matematică - M2 : subiecte rezolvate : bacalaureat 2009 - 861
Matematică distractivă pentru preşcolari : nivel 5-7 ani - 859
A matematika tanítása - 786
Materiale compozite obţinute din biomase lemnoase - 1289
Materiale monolitice pentru instalaţii termotehnologice - 1283
Materiale refractare : îndrumar de laborator - 1303
Mathematik Aufgabensammlung für die 5.Klasse - 828
Mathematik Aufgabensammlung für die 6.Klasse - 829
Maxime, cugetări şi definiţii din biologie - 945
Mănăstirea Pionul şi Palatul cnejilor cantacuzini de la poale de Ceahlău - 1313
Mănânc, slăbesc dar rămân suplu! cu metoda Montignac - 990
Mărfuri nealimentare şi siguranţa consumatorului - 1098
Mărturia lui Dumnezeu - 319
Mărturii despre părintele Dometie : antologie - 312
Mărturii din Gulagul românesc : versuri - 1821
Mărţişoare - 1842
Măsurarea şi monitorizarea mărimilor hidraulice în timp real - 1102
Mâini înzestrate : povestea vieţii mele - 1615
Mângâietorul - 274
Means of expressing futurity in English language -- 144

542

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Mecanică şi mecanisme : teorie şi aplicaţii de statică şi structura mecanismelor 1092
Mecanisme şi instituţii ale mediului concurenţial european - 596
Medicina internă în practica de laborator - 1034
Medicină internă pentru cadre medii - 1030
Mediul ambient olimpic - 1395
Memoria : dialogul omului cu pământul - 186
Memoriile unui diplomat oarecare - 1996
Memoriile unui ierarh uitat : Victor Mihályi de Apşa - 1933
Menestrul la curţile Mnemosynei cu stihurile toamnei dorului - 2006
Merítés - 1533
Meserii tradiţionale din zona Bereşti, Sascut - 2143
Mesevár - 2116
Meşteşuguri ţărăneşti tradiţionale în spaţiul românesc - 1330
Metaforă şi corporalitate în discursul media - 1512
Metoda Backtracking - teorie şi aplicaţii - varianta Pascal - 40
Metode de rezolvare a problemelor de matematică - 813
Metode matematice de modelare a fenomenelor economice - 818
Metode robuste de estimare multidimensională - 876
Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii - 712
Metodologia cercetării ştiinţifice medicale - 968
Metodologia cercetării ştiinţifice şi instrumentele ei - 5
Metodologia predării operaţiilor aritmetice la clasele I-IV - 830
Metodologie pentru implementarea proiectului educativ coordonat de copii privind
reducerea riscurilor dezastrelor naturale (Child led - Disasters risk reduction) 784
Mic dicţionar cu cuvinte uzuale macedonene - 1407
Mic dicţionar de demografie multilingv - 380
Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european - 554
Mic ghid de ecografie practică - 1072
Mică antologie Henri Coandă - 1146
Mici îndemnuri spre mântuire - 273
Mici lecţii de viaţă - 1667
Microbiologia cavităţii orale - 931
Microbiologia deşeurilor - 1196
Microbiologie generală - 933
Microbiologie industrială : îndrumar de laborator - 939
Micul prinţ - 1734
Mihai Eminescu : (Poetul nepereche în programele şi în manualele şcolare) - 1525
Mihai I : sfârşit fără glorie - 2223
Milano : ghid de călătorie - 2165

CIP

543

Miniculegere de jocuri didactice matematice : clasele I-II - 678
Miniculegere de jocuri didactice pentru limba română : clasele I-II - 728
Minte sănătoasă în corp sănătos - 143
Mintea ta sub asediu : câştigă bătălia ce se poartă în mintea ta - 212
Miracole mici şi mijlocii - 71
Mircea Cărtărescu : erosul androgin - 1540
Mircea cel Mare : scutul Europei - 2230
Mireasa evreică - 1712
Mireasa potrivită - 1687
Miroir fractal - 1980
Misterele Bibliei : noi perspective asupra unor vechi adevăruri - 258
Misterioasa putere a gândurilor - 236
Mitul bolii psihice - 247
Mituri şi legende - 134
Moara cu noroc ; Popa Tanda ; Budulea Taichii - 2025
Moara cu noroc - 2024
Modalităţi de activizare a elevilor în cadrul orelor de limba română pentru
eficientizarea activităţilor la clasele cu predare simultană - 722
Modalităţi de realizare a compunerilor şcolare - 666
Modelarea fotogrammetrică 3D - 884
Modelarea şi optimizarea proceselor din metalurgia neferoasă : modelarea
termodinamicii sistemelor de aliaje Al-Sn - 1294
Modele utilizate în analizele manageriale - 1194
Modern psychological research : trends and prospects : quantitative research vs.
qualitative research - 714
Modernitatea conservatoare : aspecte ale culturii Europei Centrale - 73
Modificări neurofiziologice în patologia hepatică cronică - 1027
Mollecular mechanisms of extracellular and intracellular proteinopathy in
Alzheimer's disease and frontotemporal dementia - 1060
Momeala Satanei - 280
Momente ; Schiţe - 1795
Momente artistice pentru cei mici : serbări şcolare - 724
Momente din istoria Olteniţei - 2238
Monitorizarea factorilor de mediu : tehnici şi sisteme - 782
Monografia Centrului Şcolar Arad : a 85-a aniversare - 669
Monografia comunei Brădeşti - 2137
Monografia comunei Cungrea - judeţul Olt - 2136
Monografia localităţii Jidoştiţa, judeţul Mehedinţi - 2139
Monografia oraşului Bechet - 2147
Monografia satului Ostrovu-Mare - judeţul Mehedinţi - 2141
Monografia satului Supurul de Sus - 1969 - 2134

544

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Monografia Şcolii Grăjdana, judeţul Buzău - 660
Monografia Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu -- 71
Monografia unor sate oltene - 2142
Monte-Carlo and Quasi-Monte Carlo methods with applications - 867
Morcoveaţă - 1732
Morfologia funcţională a aparatului dento-maxilar : caietul studentului - 1039
Morfopatologie specială - 1056
Morfosintaxa verbului în limba română actuală - 1487
Moromeţii - 1997
Morţi până la apus - 1645
Moş Crăciun - 2105
Motanul încălţat - 139
Motivul dublului în literatura europeană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
- 1602
Motoare cu ardere internă : îndrumar : seminar, teme de casă, proiecte - 1123
Mozdulj rá : ez más! - 256
Muguri de poezie - 1945
Municipiul Roman şi comunitatea ruşilor lipoveni - 619
Mutilare - 2030
Muzeul Naţional de Istorie a României : tezaurul - 81
Muzicanţii din Bremen - 1700
Muzică - 1352
N
Naomi - 2114
Naştere fără dureri - 1049
Natură moartă cu ciori - 1670
Naufragiu în alb - 1792
Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea - 1965
Ne pregătim pentru teză! : caiet de exerciţii aplicative pentru clasa a VI-a - 1502
Ne-amuzăm şi învăţăm - 1769
Neagoe Basarab : viaţa, domnia, opera - 2239
Necesitatea întâmplării sau Lumea riscului statistic - 384
Nedumeriri : proză scurtă - 1765
Nekünk bejött - 717
Neliniştiţii - 1619
Nemesis diary - 1930
Netrăitele : [poezie] - 1791
Neurochirurgie - 1073
New ways of teaching literature - 718

545

CIP

Nicholas Nickleby - 1629
Nicolae Densuşianu : omul şi opera : Dacia preistorică : revoluţiunea lui Horia în
Transilvania şi Ungaria - 2177
Nicu Haas : un pionier în antropologie, descoperitorul singurului schelet de om
crucificat - 942
Nimeni nu a grăit vreodată ca Omul Acesta (In. 7, 46) - 281
Noaptea de Sânziene - 1863
Noi fundamente ale dinamicii economice contemporane - 442
Nomadisme et croisements francophones - 1580
The non-finite forms of the verb - 1425
Noncopilărie şi maturitate postmortem - 1978
Nonny, Nani : o poveste indiană - 2110
Nostalgie - 1822
Note de curs : legislaţie contravenţională - 564
Note de teologie morală ortodoxă pentru uzul studenţilor şi absolvenţilor - 316
Noţiuni, concepte şi aplicaţii în economie - 439
Noţiuni de balneofizioterapie : curs pentru studenţii Facultăţii de Bioinginerie
Medicală - 1009
Noţiuni de biomecanică pentru ingineria materialelor - 946
Noţiuni de hidrologie generală - 928
Noţiuni de imunologie fundamentală - 971
Noţiuni de predare a limbii române cu privire specială la forma limbii şi a
poporului român - 1510
Noţiuni fundamentale de economie : noţiuni teoretice : aplicaţii - 435
Noţiuni introductive în internet şi comerţ electronic - 18
Noţiuni practice de fiziologia sângelui - 977
Novel materials for light intensity modulation - 1091
Nu îmi pasă! Hai s-o facem! : Lecţii de viaţă şi de afaceri - 455
Nu-ţi irosi viaţa - 326
Nume de cod viţa de vie - 1857
Nume de persoane în română şi franceză : studiu comparat - 1440
Numere : set de planşe - 719
O
O abordare conceptuală integrată privind vârstnicii - 376
O călătorie în jurul lumii - 1847
O contribuţie la istoria exilului românesc - 2227
O hermeneutică a romanelor postbelice ale lui G. Călinescu : lucrare ştiinţifică 1592
O incursiune în educaţia adulţilor - 689

1498 Ortografia practică pentru ciclul primar .1779 O viaţă pentru o idee : dezrobirea pontonierilor .2019 O nouă viaţă .2175 O întâlnire cu opera lui I.323 Parazitologie animală . Bacău) .178 Oceaniada .672 Paşaport pentru performanţa sportivă .1154 Particularităţi metodice ale lecţiilor de geografie desfăşurate pe teren .1366 Odiseea : repovestită pentru copii . Popescu.1713 O mandala astrologică : ciclul transformărilor şi cele 360 de faze simbolice ale sale .425 Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic în lecţiile de matematică .1696 Onoarea tribului .2128 Ortografia în clasele primare : lucrare ştiinţifică .2121 Parlamentul în principalele constituţii ale statelor europene .1588 O lume în criză . consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele I-IV .769 Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi : fenomenologia situaţiei şi critica heideggeriană a conceptului de valoare .1709 Office XP : instrumente birotice .1684 Opere italiene . consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele 1-4 .1630 Omagiu. soluţii contructive .2113 Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.566 Particularităţi ale agriculturii Serbiei în Banatul de Sud .2090 Oportunitatea irigării culturilor agricole în zona centrala a Olteniei .1740 Organe de maşini : investigaţii experimentale. Costică .169 O minunată călătorie spre naştere .1916 Omul în căutarea sensului vieţii .1392 Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării.1477 Ospăţ la masa critică .2205 Ordinea mondială după leninism .39 Oglinda inimii omului . Gheorghe . Dani és a többiek .1374 Paşi în timp .1376 Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării.781 Organizarea partidelor naţionale aparţinând unei familii de partide europene : studiu de caz PD-L .1574 Oamenii lui Animal .1709 Opere .322 O lună până la majorat .20 Pajişti temporare în cadrul relaţiei sol-plantă-animal . Neamţ.1729 Operaţiile de stabilitate şi securitate umană .305 Összes költemények .636 Operaţiunea Monkeewrench .1248 Pagini Web : note de curs .1170 Oportunităţi privind adaptarea copilului de vârstă preşcolară la viaţa de şcolar .872 Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat . Raduc.118 Oeuvres complètes .1167 Palatul .353 Oliver Twist .1888 .2201 Oradea şi Bihorul la cumpăna dintre totalitarismul comunist şi democraţie : (19871992) .2158 Omagiu.L.573 Örök készenlétben : irodalmi antológia .2123 Papság .1115 547 CIP Organizarea internă a castrelor din Dacia = The internal planning of roman forts of Dacia .2115 P Pagini de monografie . Caragiale .2133 Organizarea mediului construit .1690 Panni.643 O zi cu Eminescu .565 Organizaţii europene şi euroatlantice .546 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE O istorie a comunismului din România : manual pentru liceu .765 Obiceiuri şi credinţe macedoromâne : dicţionar .1902 Odă înţelepciunii .230 A párjanincs János Vitéz .2150 Pagini din istoria transportului judeţean prahovean şi al transportului urban din municipiul Ploieşti .1054 Pariul proprietăţii : sfaturi esenţiale pentru câştigători .692 Particularităţi metodice în consolidarea deprinderilor motrice în dezvoltarea calităţilor motrice la preşcolari .704 Opoziţia parlamentară românească : 1990-2004 .1341 Omul de sub podea .257 Paraclisul Maicii Domnului : canonul de mântuire cel mic .427 O istorie a istoriografiei universale şi româneşti .428 Ordinea naturală a lucrurilor .

1077 Patologia animalelor de companie : oncologie generală .2176 Peregrinatio ad loca sancta : (itinerarium et Missa) = Pelerinaj la Locuri Sfinte : (itinerariu şi Liturghie) .141 Plângea Iisus .1277 Plastilina : modelează cu plastilină .1061 Poarta frumoasă .651 Politici şi mecanisme fiscal-bugetare .1078 Patologia oilor şi caprelor .prima piaţă a Clujului .1272 Performanţa monetară & integrarea europeană : macroeconomia integrării monetare europene .746 Până la iubirea din toamnă .693 Pelerinaj în Egipt .801 Politica europeană în domeniul vizelor .1388 Pinocchio .588 Perla .Cazul României .1062 Patologia animalelor de companie : oncologie generală .324 Pathobiochemistry of cerebral ischemia : am experimental approach .2070 Poiana cerbului .1600 Poezii arse de vii . 2124 Poeziile iubirii visate.1923 Pentarhia .1984 Poetica română .1786 Poezii pentru prichindei .354 Pedagogie medicală .1875 Pneumologie : compendiu .475 Pompe şi ventilatoare centrifuge şi axiale .548 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Pateric : ziceri inedite ale părinţilor pustiei .1780 Poeme în proză = Poemi in prosa .2082 Pe drumuri de munte .Călătoria şi teatrul ..1841 Poezia religioasă în perioada interbelică . cu sfori .674 Petrecere în casa păpuşii .1310 Piciul .470 Pieţe şi burse de valori .325 Piaţa Muzeului ..2010 Poate omul să trăiască fără Dumnezeu .1985 Poezii .1720 Pictură şi sentimente .1849 Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice . cupluri şi poveşti.1324 Petru Pavel Aron : 300 . pierdute .1943 Poets between milleniums .1984 Poezia Carpaţilor .1119 Pongo şi Pongolicii .43 Pe apa sâmbetei . profesorul şi teologul : prezentare biobibliografică a personalităţii sale .1844 Pânza de păianjen .1944 Pe urmele dansatorului . trăite.2164 Pelerinaj în Italia prin Budabesta şi Viena .1975 Poemele copilăriei.1991 549 .1682 Personaje.1896 Pe repede înapoi .2045 Poligoane regulate . poemele cunoaşterii .1318 Pieţe de capital .1656 Pe urmele mortului .115 Piramida secolului meu .2158 Personalităţi militare române din prima jumătate a secolului al XX-lea .345 Părinţii bisericii despre sfârşitul lumii : antologie .883 Părintele profesor Ene Branişte : slujitorul.1652 Pe urmele sfântului Ioan Casian .1639 Pământul şi universul .1971 Pădurea răzvrătită .1895 Poezii româneşti alese = Selected Romanian poems .2021 PC Hardware : EUCIP IT Administrator : Modulul 1 .1818 Pereţi de consolidare din beton armat pentru structuri în cadre .1358 Personajul feminin în proza lui Ion Luca Caragiale .1083 Patria de zăpadă : povestiri .1544 Personalităţi contemporane : Gheorghe Popescu .2101 Păcală şi isprăvile lui .educaţia sănătăţii .259 Păsări domestice .1813 Poete între milenii = Poets between milleniums .362 Poeme amare şi catrene .1968 Pe strune de brad : catrene de dragoste .2198 Pădurea .624 Politici sociale pentru persoane cu dizabilităţi .630 CIP Petale de suflet .244 Peregrinul transilvan .1135 Perfecţionarea organizării contabilităţii manageriale în industria prelucrării lemnului .1824.480 Pilates .1783 Poezii în grai bănăţean .140 Petru Damir : album de artă .

2008 .1883 Prietenii pădurii : (cu 3 figurine) .1809 Primăvară târzie : poezii .761 Povestiri adevărate. understanding.1992 Povestiri pentru părinţi şi copii .1913 Povestiri din Bistriţa Veche .collocations : ghid auxliar .2100 Prietenele mele.147 CIP 551 Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes : perception.86 Portretul scriiturii . teste şi subiecte de concurs : clasele III-IV . Bucharest.1981 Primul an .56 Problèmes d'électrotechnique .329 Poveşti.1605 Powerful knowledge : 18th Century Poetry Experts .751 Prelucrarea automată a datelor analitice şi grafice din topografie şi cadastru . pentru nepoţi şi nepoate .1595 Porţia de abis .1894 Poveste cu final dulce .85 Preţul sării : rondelurile morale .865 Probleme de fizică : metode de rezolvare .235 Profeţiile lui Nostradamus : o selecţie a celor mai incitante preziceri ale profetului.779 Procedura contravenţională .2224 Primavară în octombrie .2211 Printre cărţi .444 Previziunea : premisă a dezvoltării durabile .1999 Primejdia mărturisirii : convorbirile de la Rohia .1520 Primul cocor : romanian kaiku .388 Potecile cerului : povestiri pentru secolul XXI .490 Pribeag prin viaţa mea .1637 Principesa Elena Cuza : corespondenţă şi acte (1840-1909) .1754 Prinţesele dansatoare .30 Proceedings of the sixth Congress of Romanian mathematicians : Bucharest.667 Portret în oglindă la 20 de ani .1724 Probleme de aritmetică : metode de rezolvare.2160 Prin Săliştea de altădată .1127 Procesul de convergenţă instituţională .1648 Practica preparării de substructuri organice în protezarea fixă unidentară .19 Procesarea textului : culoarea în poligrafie .878 Presa românească de la începuturi până în prezent : dicţionar cronologic . semantics.1778 Povestea mărţişorului .1241 Procese digitale în societatea cunoaşterii .458 Profeţii relativismului moral .2235 Prin urechile acului .1982 Poveste despre două oraşe .1082 Prada .1631 Poveste fără nume .32 Procese şi instalaţii termice pentru centrale termoelectrice .1122 Problems in translating idiomaticity in English . Romania : abstract proceedings .1830 Poveşti . povestiri.787 Probleme pregătitoare pentru concursurile şcolare . 2007 800 Procesarea imaginii : reprezentarea şi îmbunătăţirea imaginii .specializarea teologie romano-catolică didactică .550 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Portofoliu de practică pedagogică : instrument de lucru pentru studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică . amintiri .600 Proceedings of GlobalComp 2008 : workshop on models. logics and technologies for global computing : Cluj-Napoca. awareness and action : 3-5 April 2009.1897 Printre jucării poveşti şi anotimpuri .1701 Prinţul norilor .1159 Produse lactate : tehnologii şi reţete de obţinere .1817 Pribeagul .33 Prelucrarea măsurătorilor geodezice .1812 Postul de observaţie .866 Probleme de matematică pentru liceu şi pentru pregătirea bacalaureatului .145 Prinţul fermecat . animalele .819 Probleme de maxim şi minim din geometrie .171 .1180 Produse şi servicii bancare .1761 Povestiri istorice .576 Producerea furajelor .1157 Producerea seminţelor şi materialului săditor legumicol .1890 Poveştile lui Andersen .1459 Procedee şi echipamente de depoluare a solurilor şi a apelor subterane .1621 Predarea verbului în ciclul primar : lucrare ştiinţifică .2000 Primul meu album cu animale .1715 Privirea dragostei .806 Probleme rezolvate de programare : Pascal şi Fox .144 Prigoana .900 Probleme de matematică pentru concursuri interjudeţene : Geometrie : clasa a VI-a : teste pentru teză : semestrul al II-lea . însoţite de comentarii .1045 Practicum de farmacologie veterinară .1858 Previziune economică .

lucrare a iubirii şi dreptăţii dumnezeieşti .640 Războiul geofizic ..1575 Realizarea programului UBB 500 : propuneri de măsuri .1012 Puntea suspinelor .turism .Dâmboviţa : pagini la o monografie .1315 Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul: text.2012 CIP 553 Răget de şoarece .1950 Puterea cuvântului .1958 Repere în istoria filosofiei dreptului .1790 Pur şi simplu .346 Realitate istorică şi imaginaţie în romanul englez şi american contemporan .1536 Reclamaţii către Univers : ghid ajutător pentru împlinirea viselor .198 Psihomotricitate .269 Războaiele dintre ruşi şi turci din secolul al XVIII-lea şi implicaţiile lor asupra Bisericii Ortodoxe din Moldova .2148 Râul întunecat .9 Proiecte economice în domeniile agroalimentar .523 Protecţia mediului .1524 Regards d'historien .1020 Proiectare asistată de calculator .61 Proiectare şi dezvoltare curriculară în învăţământul primar : lucrare ştiinţifică .1329 Raţie ..1579 Proză .1046 Proza fantastică a lui Mircea Eliade .734 Receptarea critică a operei lui Mihail Sadoveanu .408 Putna .638 Râşnovul şi Cetatea Râşnovului : ghid istoric .293 Religiile lumii .2183 Regele cu coroana de hârtie .529 Relaţiile româno-franceze în secolul al XIX-lea . mănâncă inteligent" .2210 Râu Alb .261 Remedii naturale .2083 Răscumpărarea .2055 Prundeni.1685 Reabilitarea clădirilor istorice cu structură din zidărie .1276 Relaţii publice şi publicitate pe Internet .694 Psihologia persuasiunii .mediu .15 Proiect educaţional naţional "Trăieşte sănătos.709 Proiectarea informatică în marketing .1329 Raze de soare .1312 Q Quelques notions de grammaire .194 Psihologia vârstelor .1939 Prussian and English diplomatic reports : 1791-1803 .1178 Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş .559 . "ficţionale" .780 Proteze unidentare : îndreptar de laborator ..Mecca românilor .1927 Regimentul 36 Infanterie : o istorie în imagini .552 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE The programming of virtual reality .1003 Psihoterapie relaţională : repere .1001 Remedii naturiste .lumea conflictului .2194 Război şi cunoaştere ..190 Psihologia educaţiei : lucrare metodico-ştiinţifică .213 Redactare şi corespondenţă .1240 Reforma de curriculum : 2005-2008 .994 Relaţia profesor-elev în viziunea educaţiei şi învăţământului personalizat .1021 Remember .1421 R Ration .413 Relaţii publice şi comunicare .13 Proiectare asistată în automatizări : îndrumător de laborator .psihoterapie . traducere. comentariu teologic .1280 Relaţiile personale dintre soţi în dreptul internaţional privat .422 Religia iubirii .505 Relaţii internaţionale : lumea diplomaţiei .1865-1866 Proze color .637 Războiul psihotronic .2188 Psalmi : poezie creştină .23 Programming techniques : textbook .1005 Psihologia dezvoltării umane .2004 Psihanaliza relaţiei .1688 Rămas bun casei părinteşti .735 Regal poetic .! "Finis coronat opus" : memorii.1295 Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale : Congresul Academiei internaţionale de drept comparat : Mexico.psihopatologie .totul despre influenţare : amplifică-ţi puterea de convingere şi învaţă să te aperi de manipulare .2208 Puterea .670 Relaţii financiar-monetare internaţionale . 2008 .633 Regimul juridic al vânătorii şi pescuitului .1569 Receptarea şi predarea romanelor lui Marin Preda în liceu : soluţii didactice .

2197 Ridică-te.679 Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.732 Scrie cu mine II .423 Rostiri . performanţe .M.585 Sarcini nedorite. al XIX-lea 1555 Respirând cu Nichita -.215 Scrieri .337 .1623 Rubine din ceasuri târzii .645 Repere stilistice ale muzicii de cameră franceze în sonata pentru vioară şi pian(1850-1900) .1192 Reţete din bucatăria americană .733 Scrieri fundamentale : despre psihodramă.947 Rolul intuiţiei în învăţarea matematicii la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică . traduzione e commento del dossier greco 297 Sadova .1806 Scarabeul în muşuroi .2126 Satul Horia .401 Rolul UE în asigurarea securităţii globale .773 Retail & Corporate banking : mutaţii.1355 Repere şi instantanee : oameni.2145 Sancţiuni privind patrimoniul .1572 Retrăiri .A.1664 Robotică . metoda de grup şi spontaneitate .991 Să nu sufli o vorbă .2144 Să mâncăm sănătos .2005 S S.1373 Schisma cea mare : lucrare ştiinţifică .2084 Scadenţa .482 Rolul educaţiei ecologice în viaţa elevilor .1884 România în context european la începutul secolului XX .2009 : monografie istorică .Sex : femeia ideală .1070 Sárga vihar .1768 Sănătate prin terapii naturiste . Neamţ. Bacău) 766 Reprezentări ale ţiganilor în literatura de ficţiune românească din sec.1998 Reţete culinare pentru fiecare zi .1184 Reţete din bucatăria italiană . Basarabia.R.1679 Să vorbim despre palmieri .1909 Robert Browning and the dramatic monologue .556 555 CIP Római katolikus imakönyv .333 Rugăciuni făcătoare de minuni .1363 Repere metodologice în asistenţa socială : tehnici şi metode de investigaţie şi intervenţie asistenţială .738 Rolul şi funcţiile familiei în procesul de socializare şi educaţia copilului .1816 Revelaţia vieţii din belşug pentru tine .210 Rolul şcolii în formarea personalului didactic .1581 Resurse naturale şi utilizarea lor : îndrumar de lucrări practice .1966 Roşu . sarcini întrerupte.1635 Rolul activităţii industriale în dezvoltarea aşezărilor din spaţiul metropolitan al Bucureştilor .615 România în relaţiile internaţionale în contextul european : 1866-1878 .1185 Reţete din bucatăria libaneză .1797 Sănătate .133 Restitutio romaniae : Bucovina. fără tutun şi alcool : caietul elevului . strategii.320 Rugul aprins de la mănăstirea Antim la Aiud . locuri.554 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Repere în istoria teatrului universal .1691 Revoluţia de la 1848 în Ţările Române . mitul unui anestezist .2095 Schi alpin : manualul începătorului .1977 Scrie cu mine I .T.306 Rugăciuni biblice .1770 Revolutionary road .1775 Scafandrul aerului .332 Roman de dragoste cu securitatea .judeţul Suceava : satul din suflet . cărţi.1826 Să zbori şi să nu mori : roman autobiografic .987 Saba il Goto : martire di frontiera : testo. Caragiale! : epigrame . evenimente.1010 Sărbătorile de iarnă în tradiţia populară .1188 Revanşa chipurilor .460 Retorică şi pragmatică în discursul ciceronian .2206 România în ecuaţia Euroatlantică a securităţii şi apărării . instituţii . echipe.1125 Rochia din vis .1186 Reţete din bucatăria marocană .1187 Reţete din bucatăria rusă .1183 Reţete din bucatăria franceză .292 Sclipiri pe cerul inimii .463 Retail banking . Transnistria : o trilogie pentru sfârşirea tragediei .1788 Roman intim .1322 Sărută pământul acesta .

67 Sisteme informatice de gestiune ..24 Sisteme suport pentru decizii .556 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Scriitoare .1093 Securitatea şi calitatea produselor vegetale.1660 Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului . American Novels .57 Sisteme informatice cu baze de date în management : teorie.340 Sfârşitul farsei .1052 Semnele trupului : cum să afli de ce suferi fără să mergi la medic . disimetria şi asimetria în conflictele militare actuale .1145 Social Boundaries in Early 20th c.1891 Spune noapte-bună insomniei .1666 Sigiliul .404 Self-repairing memory arrays inspired by biological processes .54 Seminţe de gând .1521 Societatea şi economia bazate pe cunoaştere : provocări şi oportunităţi pentru România .1570 Scrisori pentru Ema .1590 Source of error in translation .1961 Sorescu .1877 Sisteme de conducere cu calculatoare : fiabilitatea factorului uman .642 Securitatea energetică . Ştefan .996 Sisteme de gestiune a bazelor de date : ORACLE 10g : suport laborator .1173 Sonete ..1406 Spaniola rapidă .1217 CIP 557 Sindromul masculului alfa .739 Sinuciderea îngerilor .1987 Scrisorile tatălui către fiul său .1586 Scriitori şi artişti reprezentativi din secolele XIX şi XX : analiza operelor lor majore .338 Sfântul Iosif .347 Sfântul Anton .1811 Spaţiul mistic .1242 Sistemul mecanic / Varga.1068 Semiologie medicală .1551 Sentimente în amurg .42 Sistemul informaţional contabil al transporturilor locale de călători .260 Singur pe lume . 23 octombrie 2008 :[lucrări] .1727 Sinteze pentru bacalaureat .41 Sisteme politice comparate .1420 Spasm matricid .59 Sisteme informatice cu baze de date în marketing : teorie.1222 Sistemul de operare UNIX : comenzi şi script-uri .2037 Spovedanie cinică : monorime congelate-n sufletul meu păcătos .1391 Specificul predării operaţiilor aritmetice în învăţământul primar . siguranţa vieţii .78 Le sentiment de la mort dans l'oeuvre d'Arthur Rimbaud .336 Sfânta taină a Botezului : între simbolismul ritualului baptismal şi realismul lucrării tainice a harului .1048 SQL.1744 Simetria.1221 Sistemele de asistare a deciziilor în contextul societăţii cunoaşterii .2001 Senzaţia de déjà-vu .387 Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin .632 Sociologia migraţiei : teorii şi studii de caz româneşti .1960 Semiologie medicală : aparatul renal. digestiv şi sistemul hematopoetic .407 Sisteme reconfigurabile de calcul : lucrări practice .294 Sensul schimbării în universul infodocumentar .2050 Scufiţa Roşie .641 Simpozionul internaţional "Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală : secolele XVIII-XXI" : Cluj-Napoca.1125 Skoda Fabia 2000-2006 benzină şi diesel .128 Scutul meu sigur .1694 Speră în ziua de mâine . PostgreSQL şi SQL Server .339 Sfântul stareţ Vasile de la Poiana Mărului .864 Specii protejate în arealul.1293 Sisteme de detecţie şi alarmă la incendii . studii de caz .26 .696 Servicii financiare pe piaţa europeană .1304 Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr . studii de caz .10 Sisteme informaţionale în managementul resurselor umane : aplicaţie în selecţia de personal .1149 Selecţie de hotărâri ale Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării . Oracle.967 Sensul ascezei creştine .1225 Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Arta şi publicul nou" : Iaşi.211 Singur cu Dumnezeu . pe urmele lui Pintea .492 Societăţile militare private şi securitatea umană . 14-17 noiembrie 2007 .301 Simulări manageriale : note de curs .1707 Serbări pentru preşcolari : culegere de programe artistice . dialecte DB2.1662 Spiritul de fineţe : cinsprezece meditaţii .783 Speranţe împlinite .472 Serviciile de consultanţă în management : o abordare din perspectiva marketingului .1995 Securitate în epoca globalizării .

1181 Stomatologie veterinară .416 Staţia polară .2188 Swedish diplomatic reports : 1799-1808 ..1345 559 CIP Studiu monografic : CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina .1375 Studiu de orchestraţie .2108 Suntem pentru schimbări sau Ca darvinişti şi economişti vom părăsi planeta aceasta .875 Sugestii pentru analiză literară : lucrare ştiinţifică .1075 Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare Chestionarul SWS (Survey of Work Styles) . stare de vis .471 Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare ..374 Şalul .2178 .626 Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii .2122 Ş .365 Statistica : mod de gândire şi metode .558 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Stabilirea masei active şi a masei pasive în procedura insolvenţei .1503 Sugestii de rezolvare pentru proba de Geografie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .2106 Swedish diplomatic reports : 1791-1796 .1489 Structura tricoturilor din bătătură : colecţie de lucrări practice .755 Studii eliadiene : Mircea Eliade între istoria religiilor şi literatură .2171 Sugestii de rezolvare pentru proba de istorie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .1084 A story of success : The pizza bussiness across europe : at the annual conference in Prague. copleşit şi prost plătit : de la stres la succes în câţiva paşi simpli 1032 Sus pe cer .1522 Suprasolicitat.557 Stare de veghe.1881 Şapte lideri în război .libertăţile religioase .2188 Systèmes à énergie d'origine renouvelable pour la maison passive .1919 Stat şi religie în Orientul Mijlociu Islamic : de la teocraţia medineză instituită de Muhammad la Frăţia musulmană din perioada interbelică .2188 Swedish diplomatic reports : 1798-1799 .1156 Studiu asupra influenţelor gravimetrice induse de mareele terestre în activitatea seismică intermediară din zona Vrancea .386 Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată : introducere în aplicaţiile SPSS 383 Statul .2236 Sugestii de rezolvare pentru proba de Literatura română : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .385 Statistica economică : teorie şi aplicaţii . 13-15 february.Şi celelalte religii? .1066 Strig şi mai tare : versuri .1097 A Szentek nyomában Erdélyben . the project wons the first prize at the 16-19 years category .53 Studii asupra Evangheliilor .31 Structuri de date liniare şi arborescente în C .2068 Structura cazurilor în româna contemporană .379 Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane : noţiuni de bază : statistici univariate 381 Statistică pentru economişti : analiza datelor în EXCEL şi SPSS .societatea .1940 Supercopoii şi cazul culorilor misterioase .874 Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M2 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .302 Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu .741 Strategii şi operaţiuni bursiere .1601 Sunetul limbii .303 Szuhay Mátyás tréfája .1594 Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M1 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .1672 Stăpânind porţile vrăjmaşului .1970 Substantivul : exerciţii aplicative .921 Studiu cu privire la pregătirea fizică a jucătorilor de fotbal la nivel de echipă divizionară "A" în perioada de iarnă .1532 Studii privind comportarea unor specii şi populaţii locale de Solanum sp.1099 Studiul privind petrecerea timpului liber diferenţiat pe sexe şi în privinţa sportului 1385 Sub semnul Aspidei . la cultivarea şi păstrarea in vitro .262 Studii de mitologie .1298 Structuri de date : culegere de probleme .1591 Stimularea secreţiei lactate la oi şi capre prin administrarea în hrană a lecitinei vegetale .1071 Stresul oxidativ în fiziologia şi patologia aparatului genital feminin .

cheia cunoaşterii. 1994 Technikatörténeti örökség a kalotaszegi magyarvalkón .1708 Teatru şi proză .1144 Tehnici Yoga .1109 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : materiale suport pentru formarea profesorilor . : elegii .936 Teste de inteligenţă .350 Teoria circuitelor electrice : probleme .1853 Tăiţei chinezeşti .271 Talpalatnyi univerzum .750 Şi acum să facem : cugetări.462 Tăcerea din cupă .544 Teoria şi practica bilanţului : pentru uzul studenţilor ID . poezii şi proverbe .1560 Tablele împărţirii ..264 Te iubesc la nebunie .1116 Tehnici şi echipamente GMDSS .1827 Şoapte .1757 Şi bunicii au fost copii . Maiorescu şi contemporanii lui .1117 Teoria fericirii în asistenţa socială : de la managementul îngrijirii la managementul fericirii .1281 Tehnologia şi controlul calităţii în industria morăritului : îndrumător de lucrări practice .1193 Tehnici de sortare : studiu comparativ .366 CIP 561 Tehnologia de adaptare a ochelarilor .1539 Teste de matematică : clasele IV-V .. avocatură şi examenul de licenţă .898 Teroarea .1297 Tehnologie şi inovare .880 Temeri şi îndoieli : Săltic 2008 .560 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Şarpele Genezei .515 Teoria generală a ocupării forţei de muncă.172 Ştiinţa numerelor .2225 Test your English knowledge : ghid auxiliar .165 Ştiinţa şi tehnologia .1444 Teste grilă pentru magistratură.1447 Şi eu aş vrea să zbor . a dobânzii şi a banilor . 2009 .1424 .2107 Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan .1764 Tactica poliţienească privind intervenţia în gestionarea riscurilor .451 Teoria şi practica activităţii notariale : pentru uzul studenţilor ID .752 Tehnica şi metodica predării înotului .1763 Şi ce dacă! .1641 Teste de biologie pentru clasele V-VII .1796.771 T T.608 Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a .1474 Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a .2226 Ştiinţa bizarului .1552 Teledetecţie .1776 Şoricel voinicel .2063 Ştefan cel Mare .65 Tehnici pentru investigaţia materialelor : aplicaţii . baza creativităţii şi inovării : culegere de lucrări prezentate [la] Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" : Cluj-Napoca. Ion .653 Teoria generală / Dogaru.1460 Testamentul lui Sherlock Holmes .617 Taina iubirii .1851 Şi atunci ar fi trebuit să vorbesc.161 Tandre dimineţi : versuri .447 Teoria generală a portofoliului .228 Teologia imnului acatist .IQ .1128 Taxa pe valoarea adăugată .166 Şase feluri de a muri .304 Teologie şi spiritualitate în gândirea şi viaţa Sfinţilor Părinţi .1475 Teste şi analize gramaticale : curs practic de limba germană .1085 Tehnologii pomicole .1453 Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare: conferinţă naţională cu participare internaţională : Cluj-Napoca.2057 Şi din imagini învăţăm limba engleză .1752 Teatru .1959 Şcoala .816 Teste de verificare a cunoştinţelor în vederea obţinerii permisului de conducere 1253 Teste grilă : limba engleză .1989 Temporal correlation with present perfect in media contexts . 2008 .1917 A társadalmi változások kommunikációs univerzuma .223 Teste de Limba şi literatura română : pentru admitere în liceu .1387 Tehnici culinare şi ustensile de bucătărie .facilitator de dezvoltare durabilă a comunităţii .1172 Teja Papahagi un aromân aşezat cu sfinţenie în cartea satului domnesc .12 Tehnologia prelucrării produselor agroalimentare şi impactul lor ecologic : ghid practic .1266 Termodinamică pentru inginerie mecanică .1284 Tehnologia de recondiţionare a utilajelor de tip pompe .

1113 Transporturi şi vamă : lexicon .1452 Translation theories of the twentieth century : (1900-1990) . aurul şi diamantele .1254 Tetrabilos . dresarea şi îngrijirea ciobănescului german ..486 Turism urban . Vol.1609 Ţ Ţara Năsăudului : studiu de geografie regională .1074 Travel series : (journeys of the self) .494 Turismul în zona Subcarpaţilor de Curbură .168 Textbook of surgery. psihiatrie şi psihodinamică .1275 The economic crisis .2088 Treziţi-vă. Irinel .1653 Tudor Arghezi : discursul polemic .1870 Trepte de căutări .767 Traficul ilicit de organe.27 Totul despre sex şi căsnicie .2153 The times book of IQ tests .1876 Transfer socio-culturel par la traduction . iubiri trăite .1412 Transmisia datelor : consideraţii teoretice şi experimente de laborator .1584 Tunele : În adâncuri .223 Timpuri grele .984 Tratat de chirurgie .531 Tratat de managementul modernizării transporturilor din România de după 1989 1223 Tratat de morală .1073 Texte şi teste : Limba şi literatura română : aplicaţii .263 Tu eşti roşcata mea .1377 Turismul urban .2204 Three days .969 Testing techniques .1017 Tractate regarding the magistrate profession in Romania .155 . IV : Thoracic surgery / Popescu.1723 Toamna crizantemelor : versuri .240 Tratat de reabilitare pulmonară .1526 A the concentration of media ownerschip in Romania : supporting or challenging pluralism and media fredoom? .1246 Tranzacţii economice internaţionale .1642 Turism rural : absorbţia fondurilor europene ..1900 Trezia minţii şi cerul inimii : integrala scrierilor .153 Ţiganii.982 Toxicologie : suport de curs . pământenilor! .152 Totemul lupului .511 Tratamente naturiste cosmetice .154 Uimitoarea carte despre dinozauri .1508 Teza cu subiect unic la Matematică : clasa a VII-a : semestrul II.1405 Translation practice for advanced students .1663 Tradiţie şi inovaţie în romanele lui Camil Petrescu .2014 Ţinutul fulgilor de nea .1356 Thocomerius-Negru Vodă : un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti .forecast and impact on Romania : simpozion internaţional 484 Theatralis .1632 Tipologia feminină în opera literară a lui Mircea Eliade . iubiri ascunse.609 Traité sur la profession de magistrat en Roumanie .1446 Tesztkérdések a gépjármű-vezetői vizsgához (kresz) .1931 The Times : atlasul geografic al lumii .1394 Turist fiscal .1578 Tradiţii şi credinţe de Paşti .1480 Teza cu subiect unic : recapitulare prin modele : Limba şi literatura română : clasa a VII-a .151 Tom şi Jerry : joacă-te şi colorează! . variante propuse 797 Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte pentru clasa a VIII-a : Limba şi literatura română .1.570 563 CIP Trandafir cu venele tăiate .1073 Tratat de drept penal : Partea specială .1836 Trădarea nu moare niciodată .569 Tradiţia medievală în scrierile lui Geoffrey Chaucer .562 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Teste-grilă de psihopatologie.2155 Ţăranul şi cei trei feciori .1182 Totul despre comerţul electronic .2.1543 Tirania .2071 Tom şi Jerry : 3.2192 Trecătorul .1872 U Ucenicele diavolului : iubiri visate.semestrul II : 2008-2009 . ţesuturi şi celule de origine umană : prevenire şi combatere .1936 Uimitoarea carte despre corpul meu . Sudoku! .2104 Totul despre ciobănescul german : ghid complet pentru creşterea.

1741 Vector bundles geometry : applications to optimal control .1334 .2086 Viaţa lui Ion Creangă : pentru elevi .1342 Vocea inimii ..1314 Universul mito poetic eminescian .158 Uimitoarea carte despre recordurile animalelor .1337 Vă scriu în genunchi .1697 Vânătorii de fantome pe urme de gheaţă .591 Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania .402 Virgil Bălan : un mare antrenor european .o abordare instituţională .2032 Vânătorii de fantome în mijlocul focului .159 Ultima spovedanie .564 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Uimitoarea carte despre Egipt .1040 Umor german la zi .1598 Valenţele cognitive şi decizionale ale informaţiei contabile oferite de conturi anuale .1597 Urgenţe în medicina veterinară .1746 Văduva din Ierihon .778 Voroneţ.1704 Un chinez pe bicicletă .948 Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri? : protejarea "in situ" şi "ex situ" a speciilor de plante periclitate din Munţii Ţibleşului.1491 Valós analízis .1823 Vânător de toamne târzii .1657 Valediction : a tragedy forbidding mourning .1698 Vânturesele de plastic . Probotă şi Moldoviţa : metode tehnice ale picturii murale .432 Uniunea Europeană .2174 Viaţa unui şef de departament povestită de fiul săi Supermen .950 Viaţa ilustrată a lui Iisus Hristos din Evanghelii ..1576 Un deces în familie .1148 Volumele personocraţiei .1079 Urmărirea penală : modele de cereri şi acte procesuale şi procedurale .2173 Viaţa lui Mihai Eminescu : pentru elevi .862 Verde de.1922 Valoarea stilistică a adjectivelor în stilul administrativ al limbii române .99 Viaţa comună : eseu de antropologie generală .1606 Un monument reînviat : Biserica Ortodoxă "Sfinţii Apostoli Petru. calificative. descriptori .1439 V Vaccinarea în cancerul de col uterin .language fiction by authors of south .157 Uimitoarea carte despre pompieri .327 Un prieten ca tine . promisiuni împlinite .1529 Veronika se hotărăşte să moară .1261 Valeriu Cristea : profil critic . Crişan : 1949-2003 .851 Vampirul Armand .1676 Visul învolburat al celor nouă .1589 Valetul O'Rubick .2109 Visuri şi himere : ecouri simboliste în sculptura românească modernă . viaţă legată cu aţă .. : représentations du hasard dans la littérature .1674 Varietatea gimnasticii pe muzică .1743 Versuri de toate zilele .415 Verisimitude and architectonics in Hemingway's short stories .Asian origin .156 Uimitoarea carte despre piraţi . Valea Someşului şi Culmea Codrului . Tănase Scatiu .313 Viaţa la ţară .2077 Vibraţii mecanice . Popăuţi. Pavel şi Andrei" .1073 Ursuleţul silitor : Matematică : clasa a III-a : fişe de lucru.1564 Violenţa şcolară : percepţia violenţei profesor-elev : lucrare ştiinţifică . Valea Lăpuşului.1874 Ultrasonografie vasculară .1371 Vise năruite. teste de evaluare.1758 Viaţă.1955 Volkswagen Golf & Bora benzină şi diesel 2001-2003 .299 Vindecarea bolilor cardiovasculare principale în timp scurt fără medicamente 1037 Violated bodies : a cross-cultural reading of the English .1369 CIP 565 Vasile Şt. Oradea ..1649 Un secol de pictură sârbă : 1850-1950 : capodopere de la Muzeul Naţional din Belgrad .1633 Un coup de dés.891 Vindecare prin eliberare .1336 Vizibil şi lizibil în imaginea fotografică şi în extensiile ei .1880 Versuri mici pentru nepoţi şi bunici .1737 Un colind de Crăciun .519 Urologie .2072 Vestitorii primăverii : carte de colorat .1339 Unele elemente de orientare în ştiinţe economice .1774 Ultimele flori ale unei octogenare .1007 Vagabonzii Dharma .1810 Vânzătorul de iluzii .856 Utilizarea abrevierilor de origine engleză în stilul ştiinţic al limbii române .

1708. 1730. 2059.758 Agaton .374. 1193. 1694.1805 Agape . 1647. 302.220.956. 2054.254.844-845 Agora .958 Aius . 798. 1676 Alfa .610 Writing essays for the baccalaureate examination-oral and written tests . 909. 906 AcademicPres .368 Zăpezile din Arcadia : poeme .1820 Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei contemporane . 1706. 467.D. 1716. mai complicat" . 2238 Agroprint .1483 Ams Publishing .81.1686 Wittgenstein on language.1422 Writing essays with tears and laughter . 1666.1988 Zborul şi fizica : "nimic. 1723-1724. 1548 Amanda Edit . logic and communication . 1172 Adalex . 463-464.692. 1178. 1244 Altip . 1961.1659.1099. 1965. 1634-1635. 1681. 887-888. 768. 1268.1532 Aius PrintEd .2061 567 CIP INDEX DE EDITURI A Academica Brâncuşi . 757. 1028. 3-5. 2112 Anteea . 1683. .1901 Wes man . 1957. 544. 2068. 445. 2167 Agnos .197. 715.1873 Vrăjitorul din Oz .2048 Zodia Scorpionului . 438.1337 Amaltea .1176 Zvon de gând .695 Alean . 1653. 2071 Anco L. 1465 ALLFA .1430 Y Yoga . 1687. 1920.1143 Zen : calea către A FI în era globalizării . 2012 Agata . 1121 Alma .738 Adevărul Holding . 1673.1577.1898 Zborul fluturelui albastru . 2189-2190 Alma Mater . 1891.135 Zodia ciumei .1807 W Week-end cu mama .1608 Vrei să fii profesor de pian? .1325 Alexandria Publishing House . 1662. 1754. 1447. 1693. 976. 260. 1266 Academica ..336 Age-Art . 1126.658. 1964.1624-1633.1781 Andreas Print .. 1526.2168 Zootehnie specială .1179. 2147 Alpha MDN .175. 1162. 1156. 1132. 8. 1917.1023 Zamolxis : realitate şi mit în religia geto-dacilor .183 Women's rights : from universal to regional in human rights : essays in honour of justice Bhagwati = Les droits de la femme : de l'universel au régional dans les droits de l'homme : essais en l'honneur de Juge Bhagwati . 1607.33. 1975 Alcris-M94 .566 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Vrăbiile : povestiri .449. 1733 Aldus . 1887. 881. 1430.1079.1494 Amurg Sentimental . 1963.364 Z Zahărul şi alte remedii homeopatice moderne . 1169.1344 Vulturul îşi strânge aripile .T.1164 .186 Amphion .373 Zengő ABC . 787. 1610. 2018 Aeternitas .495. 1405.1440. 1470 Aethicus .437 Alfa Omega Publishing .

1782 Ars Longa .1291. 1763. 1985. 271. 1994 Business Tech International Press . 2165 Corint Junior .769.2188 Ceres .1608. 1776.983. 153 Crizon . 1896. 335. 620. 1707 Art XXI . 2033. 1453.ro .85 Con Fisc . 1799-1800. 334 Casa Cărţii de Ştiinţă . 646-648 Concordia . 1855. 1980 B Banatul Montan .1527 Cartea Copiilor . 440. 2153. 966. 1747. 1794.2. 1778.1313. 1508 Cronos . 2065-2066 Convexus 2000 . 1400.17. 317. 1885. 1444.268. 1751.1939 Contrafort . 1524. 767.1997 Casa Cărţii . 2042 Casa Ciurea .262. 1726. 202 Atelier Didactic . 2030. 2006.2017 Artemis . 295. 1094. 389.1175 Cetatea Doamnei . 264.1304. 2231-2232 Călăuza v.992 Bastion . 1854. 993. 2134.191-192. 1638. 2124.1347 Ars Academica . 1358 Artifex . 1498.764. 1790. 1977 Bibliotheca . 1642.1966. 1504 Arca .1810 Buna Vestire .248-249 Conphys . 1168. 392 C Carminis Educational . 1868. 910. 751.1381 Arhip Art . 2002. 224. 1088-1089.68.275.1296 Casa de Editură Viaţă şi Sănătate .989 Betta . 138-139. 2060 Cheiron . 975.1402 Casa Editorială Odeon . 337. 842-843.1202.372 Biblioteca Bucureştilor . 1658 Cr3ativ .560-561 Corgal Press .788-790.512. 1590.b. 1717.2105 CIP 569 Cartea Creştină . 1551.689.9-10. 1215. 329. 553. 484. 1883.568 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Aramis Print . 1231 Ars Docendi .362 Cartea Ortodoxă .861 Carpathia Press . 1426 . 1829. 286. 1932. 2020 Brumar .363 Cavallioti . 1802. 1614. 1905-1906. 1274. 2057 Casa Editorială Demiurg .1817 Biblioteca Apostrof .21. 1319.1497. 1161.2187 Artes . . 1814. 1861. 2032 Brevis . 1064. 2015. 1948. 644. 2073 Cartex 2000 . 1795. 358-360. 2145 Compania .1581.860. 126-128. 1351.1159 Aula . 1827. 1832 Arpeggione .1762. 378. 1559 Axa . 780. 1836 Art . 1192. 1786 Arves .247. 1334. 1001.399 Atlas Press . 325. 1758. 1989. 2064. 1194 Artpress .1935. 1863. 1163.2026 Citadela . 1849. 115. 1549.951 Corint .92-94. 232.1984 Casa Literaturii Creştine . 183.1238 Crisserv . 1018. 1976. 1721. 2093 Benefica .292. 1565.194.1573.1037 Crist-1 . 1889. 435.481 Cetate Deva . 1265 Cetatea de Scaun .700 Ascendent . 2074 Ars Libri . 1899.1336 comunicare. 2044. 1819. 2025. 724. 1950.70.29.483 Cordial Lex . 1195. 986. 318.221. 1585. 2148 BREN . 341. 709. 1840. 1571. 314. 889.117. 555. 1972-1974.2199 Casa de Editură Venus .1366. 356 Cartea Românească . 629.2125. 2049 Cartex Serv . 1615. 1865.1554 The Center for Romanian Studies . 1502. 487. 781.

211-212. 499.415. 1338.851. 866 Digital Docu Print . 538. 456. Dumitraşcu" .493. 1612. 1517-1519. 2162 Editura Ana 2000 .381 Editura ASE . 676. 1570. 1150-1151.1106. 739.AS'.1912 Dharana . 1221. 684.390 Editura Antim Ivireanul . 1513.343 Editura Cellina . 1592.689 Editura Aura . 492. 1449. 633. 189. 642. 999-1000. 1601.42.UNICUM . 1944 Duran's .71. 1542. 1011. 531. 1982 Editura Enciclopedică .N. 1044. 2053 Editura de Suflet . 613. 831. 930. 1234. 985. 1904. 618. 441. 818.I.252 Curtea Veche Publishing . 1732. 1908-1909. 1051 Cygnus . Beck . 1538-1539 Editura Centrului de Creaţie Brăila .A.344-347 Editura ANI . 800. 1952 Editura C. 177. 428. 148-150. 1441-1442. 204. 1703. 663-664. 515. Coresi . 602.822 Damira . 144 Editura Dacoromână .1903 Editura Casei Corpului Didactic Bacău . 1085.386. 111-112.1330 .1160 Dokia . 1282 Editura Abel . 479. 1710.722. 1445-1446. Gh.1335 Editura ALL .72.804.259 Editura de Vest .635 Editura Christiana . 698.491 Editura Didactica Militans . 819. 470-471. 1525 ED.1871. 1262.1541 Editura Economică .218 Didactic Pres . 1423.628. 83. 364.2239 Editura Etnologică . 902 Danaster . 578.1486 Editura Anca . 1026. 1534. 1830. 2088 Deşteptarea . 696.576.354. Centrul de Studii Transilvane .1002. 182. 1500. 397. 142-143.63. 1112 Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice .174. 1930-1931 Editura Boldaş . 1587. 1779 Editura Dunărea . 1566. 2143. 2089 Editura Emma . 1960. 1505.Casa Corpului Didactic Oradea . .45. 1574.419. 1884.570 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cunoaşterea Cuvântului . 1992.66 D Dacia . 1543. 1245. 1059. 1030. 2215 Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" .G. 726. 2183 Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului .353. 580-581 Editura C. 1050.402. 1600.205. 995.-S.2062 Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică . 1267. 583-585. 2234 Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori" .I.382-383.G. 1007.160 Editura Casei Corpului Didactic "I.173. 208.U. 1063. 1388. 1756 Editura A. 762-763.55-56.643 Editura Academiei Române . 424. 1472.799 Editura Augusta . 454.95. 1720.432.1900.340. 747.1. 2136 Didactica Publishing House . 885. 1605. 1725. 872. 199. 130.125. 542. 1197. 74.1867 Editura Dana Art . 2104. 1257 Editura Eduard . 1521. 453. 564. 2107 Curtea Veche .1847 Editura AREL .1979 Do-MinoR .1324.1947 Deisis . 1476-1477. 623 E Echinox . 118-121.75.H.817. 2173-2174 Editura Crişan . 1270 Editura Asociaţiunii Astra .826-827 Edit Moroşan . 1664. 973 Digital Arts .941. 588. 688. 1229. 920 Editura Academia Română. 945. 1382 Editgraph . 1499 Editura Dobrogea . 2205 Editura Didactică şi Pedagogică . 679. 1700-1701. 529. 1073 Editura Academiei Tehnice Militare .1769. .1311 Editura ASCR . 1953 CIP 571 Editura Andreiana .R.290 Editura Coresi . 87. 1377.884 Editura Alexis . 575.370 Editura A.1320 Ecko Print . 1216. 485 Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei .

2115-2116. 904-905.1124 Editura Fundaţiei "România de Mâine" . 2013 Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna" .1552. 1431. 67. 1750. 1196. . 778.1029. 2127 Editura I. 1116. 908 Editura TIM . 532. 1413. 577 Editura Hoppa! . 1093. 1048. 1433. 356.622 Editura Ştef . 482. 1130.1214.135. 1406. 596-597. 406-407. 203. 783. 677. 805. 1087. 1281. 713-714. 612 Editura IDC Press . 344-347. 921.28. 1736-1737.T. 932-933. 967. 1125. 1177. 959-960. 604-606.R.849. 1940.1035. 1596. 337. 917.1569 Editura Liviu Rebreanu . 1098.1053 Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu" . 1593 Editura Universităţii din Suceava . 1770. 772. 1686.1300 Editura Societăţii Scriitorilor Români .D. 1424. 1297-1298.1118.978.20. 708. 1560 Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale .1253-1254 Editura Tehnică . 1022. 2098. 940. 1501.C. 1946. 1398. 1911.Teiu Botez" . 897. 1586 Editura Universităţii din Piteşti . 450.2209 Editura G.T.1749. 2149. 998. 39. 1226. 1568. 1788 Editura Sfântul Siluan . 503. 1588-1589.1797 Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative . 525. 269.210.59. 1127.1874.1890 Editura NICULESCU . 1308. 1033-1034. 385. 2157 Editura Universităţii "Al. 1054. 1232. Press . 2184.610. 1013. 202 Editura George Tofan . 1454 . 1006.297. 315-316. 1383 Editura Universităţii Emanuel din Oradea . 318. 1255. 539. 779. 1222. 1315. 547. 776. 1061.S. 877. 1206. 1117. 558. 69.572 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Fundaţiei Anastasia .2191 Editura Institutului Cultural Român . 489-490.88 Editura Iulian . 2212 Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" . 457-458. 640-641. 690.426. 434. 1287. 2228 Editura Politehnica .416. 2046 CIP 573 Editura OSIM . 1537. 631-632.A. 1564. 737.756 Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara . 1575 Editura Universităţii din Oradea . 2043. Cuza" . 2217-2225 Editura Ştefan '94 .22-23. 1068 Editura Graal . 361 Editura Sylvi .2177 Editura Muntenia . 1598. 526.R. 661. 523. 1452. 1014. 1395 Editura Gabriel 2005 -. 686. 1448.M. 1009. 1757 Editura Fundaţiei Desire . 1104. 852-853. 1414.236 Editura Hamangiu . 1435 Editura Nouă .403 Editura Fundaţiei Culturale Libra . 1023 Editura Muzeul Naţional de Artă al României . 1271. 537.1924-1927 Editura Medicală . 200.196. 444. 918. 1133. 899. . 2014 Editura Traian Dorz . 516.691 Editura Sfântul Gheorghe-Vechi . 513. 335. 717. 279. 1008. 1045. 1219 Editura Universităţii din Bucureşti . 514. 1250 Editura J.1137.2007-2009 Editura M.1780 Editura KML . 915 Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi" . 615. 510. Mina . 1954. 273.187. 2194 Editura Universităţii Aurel Vlaicu . 568.30. 1105.391.1327 Editura Universitară . 1288 Editura Istros a Muzeului Brăilei .I.1039 Editura Militară . 1212. 614. 271. 1181. 376. 1299 Editura Mateescu . 1374 Editura Sf.215. 1310 Editura UNARTE . 1019. 587.14.1173.1851 Editura Trei . 1075. 1119. 1058. 227.1339 Editura Nicol .324.41. 1332. Popa .962 Editura Societăţii Academice "Matei . 1120. 977. 1180. 549.972.803. 927. 979980. 54. 541.290 Editura Silvică . 662.1323. 2114 Editura U. 1393.601 Editura Perpessicius . 1071. 603. 925. 1369.808. 1040-1041 Editura Medicală Antaeus . 226.410. 562. 2004 Editura Sophia . 1227. 626. 556. 649. 61.624. 1204. 777. 1021. 1239. 1240. 1389. 420 Editura Ion Ionescu de la Brad . 1003. 546.712 Editura Gr.2195 Editura T3 . 636. . I. 567.O. 996 Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi .281. 1988.T. 214. 2016. 2067 Editura Gheorghe Cârţu-Alexandru . 832. 651. 238. 476.264. 1350 Editura Universităţii de Nord .1372. 1199 Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu .307. 1507.62. 2022. 1247. 2201 Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" . 1103.1496.727. 2160-2161. 1107. .

146. 719 Green Steps . 267.496. 2035 G Galaţi University Press . 1418.58.848 Gil . 656-657. 371. 1853.1427 Granada .809-812 Girasol . 2206 Edyro Press .1317 Gedo .48-52. 123. 1289.165. 1650 Egumeniţa .1258. 1354 Editura Victor Babeş . 710-711 Grafoanaytis . 1910 Electronica 2000 .2117 Eurostampa . 498. 2047 Gutenberg Univers .233.442. 1411-1412. 501 F Făclia .1791. 145.1996 Editura Vinea . 2151 Geometry Balkan Press .431-432. 1399.235. 131. 1792.1473.53. 244. 1067. 2200 Eurotip . 1945 Graphé . 179-180. 285.2019 Grafit . 328. 670. 154-159 Gordian . 133-134. 1283. 892. 1208.263 Geea . 2197 Etnic . 446. 404. 2000.1213 Egmont România . 1153. 1167 Eurocor .443. 652 Europlus . 1072. 814. 1273.1852 Elena Francisc Publishing . 373 Elpis . 338-339. 251. 961. 73.405. 1838 For You . 15351536. 1278. 645. 1812. 1942. 1881. 122.1129 EfiCon Press . 2198 Galeriile Artmark . 1345. 2100 Hieropolis . 598. 659.190.Gând Transilvan . 1049. 1056. 1809 H Hasefer . 806.241. 321.451 Editura Universităţii "Transilvania" . 1241.299 Else .193.497 Eurolobby . 1285. 1515. 1969. 685. 1553. 1484.1344. 98.1131 Grai Românesc .1328. 731-733.536 Erc Press . 172. 265 Fundaţia Culturală Antares . 398. 1143 Enciclopedia RAO . 955.89-91. 855-856 .166 ESP System . 721. 1307 Era .57. 2034 575 CIP Exit . 1876 EduSoft . 922. 176.327 Gramar . 1572.439. 1493 Evoluţionism .96-97. 928.981 Focus . 365. 282-283.1864. 1823.533. 987. 475.720. 485. 1520. 970. 1777 Gens Latina . 1978.219. 140-141.948 Ex Libris . 151-152. 1921 Excelsior Art . 1312 Europolis . 1207. 474.1069.1371.213 Estfalia . 1511.694. 1481 Editura Universităţii Româno-Britanice .247 Eikon . 1540.312 Grinta . 100-103. 1522. 957. 460.1547 Ex Ponto .163.1595 Fundaţia Editura Scrisul Românesc .36.2118-2122 Esoteris .1941 Herald . 1355 Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti .2226. 105-110. 868.116.104. 1828 Erdélyi Gondolat . 323.1329 Expert .1967 Gridsolo .167. 1404 Galaxia Gutenberg . 2031 Etna . 1225.1142. 702-703. 1199 Fest .1110 Electus . 820-821. 1276 Europrint .974 Editura Victor . 1346. 1760. 1353. 168-169. 1516.78.305-306 Grapho Press . 1616-1617.574 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti . 1343. 742 Eurobit .

2131. 1742-1743. 1425. 1704. 2092. 1651. 209. 1869. 1032.1765 Infodar .113-114 Media Sind . 2075. 1492. 1243. 2108 Lehrmittelhaus . 1688-1689.793 Mediamorphosis . 950. 666. 342 Impressaria . 2204. 1970.1422 Holografica . 1584.319 Leda .79. 947.1367. 2085 Logos .765-766 Mega . 231. 901. 1128 . 2130 Historia .1434 Librarium Haemus . 1620. 965.368. 1697-1698.40.1326 Mar . 1745. 1474-1475.900 Matrix Rom . 2150 Media Service Zawada . 1646. 1055.1622 Litera Internaţional . 964. 1544. 1384 Mayon . 1417. 1761. 1955.250. 1767. 830. 1753 Magister . 864.31.1649.99. 1983. 1005 J Junimea . 2139 IRI .1342. 2091 Life . 1567. 1938 Incognito Media . 1644. 1114 LVS Crepuscul . 1882.206.380. 589.2128 Maiko . 2021.257. 2096-2097. 990. 938. 1759. 171. 2111. 1292-1293. 377. 1894. 2069 Irco Script . 2126 L Lampadarul de Aur .76. 1065.730.417-418. 754. 1872 Infomedica . 1275. 216.240.1165 Marist . 348.1645.25 Info . 1613.824-825. 1914.524. 2090. 1816. 375.1557. 1407 Magic Print . 1740.274. 2132.132 Imprimeria de Vest . 488. 1808. 1713. 891. 245. 1190.1729.291 M Macedoneanul . 1744.178. 77 Little Star . 2102. 1741.1514.1280 Infoart Media . 2213. 393.863 Hora . 1993 Mediamusica .653. 1533. 876. 2233 I IBU Publishing . 2056. 802. 1591 Lumina Lex . 2196 Little Lamb . 433. 935. 2188.425. 256 Kriterion . 1669. 1609. 1248.1264 Măiastra . 1660.16. 1902.1437 Lyra . 2094. 828-829.1699. 2106 Humanitas . 1834. 412. 1897. 1138.1432 Logos Junior .243 Karta-Graphic . 1858. 1722.289 Hoffman .608 K Kamala .576 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Hiperborea . 2192-2193 Humanitas Fiction . 1561.1937 577 CIP Koinónia .760. 1859 Karuna .761 Math Logos . 1862.2182 Lumen . 813. 234.296.773.1036 InfoMega .369.1815 Martor . 1070 Institutul European .869-871 Impact Media . 1785 Illustratis . 1530. 2211 Juritest . 550-551 Lux Libris .1702 House of Guides . 1738-1739 Ideea Europeană . 1709. 1705.136 Independenţa Economică .242. 2133 Mentor . 1916 Kerigma . 2103. 1576. 1478.

2135 Printech .80. 745. 944. 898. 725. 468. 775.294 Pax Aura Mundi . 1205.1951 Muscel 2000 . 1665. 984. 1363.13.1949 Omega . 2236 Nomina Lex . 1095. 2072 Papirus Media .578 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Meteor Press .A.185 MondoRo . 1333. 1488 Privirea .11. 857. 894-895. 1100. 217. 1489. 1102 Ovidius University Press . 1390 Orizonturi .230. 1696. 301.736. 1080. 2185 Politehnica Press . 1490.1316. 1364. 846-847. 1249 Nelinişti metafizice . 1728. 2029. 792.1803 O Oastea Domnului . 1913 Nemira . 997. 253. 2050. 706-707.1057 Pergamon . 969.954 Myotis .534-535 Nord-Carta . 427. 2129. 1893 Pământul . 728. 1623. 387. 2063. 1718.277 Presa Universitară Clujeană . 1671. 1506. 1652. 331 PIM .162. 1594. 1331.619.326. 2176.161 Pro Plumb . 409.462. 2178 Orizonturi Universitare . 1621. 195. 1277. 1690. 1918. 2152 Omnia Uni S. 2144 Paralela 45 . 1200. 239. 1680 Neutrino . 2169.2163 N Napoca Star . 1074.322.T. 1141. 1512. 1789 Neverland . 1025. 903. 1959. 1907. 1012. 988. 1962. 907. 1154-1155. 1052.7. 528. 1122-1123.A.1764. 2216 Primus . 1461. 284. 1415-1416. 1387. 246. 1081.287-288. 2052. 949. 2146 Nemira Publishing House .1314 Multimedia Internaţional . 634. 931. 1934.1024 Panfilius . 1218. 1843 Pan Europe . 1090-1092. 1648 Promun .351 Nova Didactica . 1348-1349 Noua Speranţă . 865. 2037 Pallas-Akadémia .1766. . 753. 521. 1841 Muşatinii . 1115. 207.1144.1768 Noriel Maxim . 971. 867. 1356. 854. 2095. 1618. 1134 Premier . 459. 223. 911-913.801. 2156 Monitorul Oficial R. 770. 2109. 1848.26. 2202 Mix . 1873.1306 Nomina . 1211.1166. 1301-1303.201.413. 1263.545.137. 1898.1845 Noi Media Print . 1755 Pleroma .621. 1076 579 CIP P Paideia . 654. 1735.311 Polirom .15. 1956. 1438.744. 1495. 465-466. 1182. 797.1545 Presa Bună . 1986.129 Pro Philosophia . 1294. 1641. 1042. 357.184.660.1667 Notarom . 749. 2181 Pastel .1813 Pro Universitaria . 44. 991 Performantica . 1224. 850. 384. 1443. 2101 Pro Marketing .S. 939. 1284. 2048. 1038. 530. 396. 630. 1436. 1083. 794-795. 1113.37-38. 2070 Păzitorul Adevărului . 1875.24. 1464. 916. 1837. 394. 452. 579 Monumenta . 896. 1479. 650. 1146-1147. 1077-1078. 1220. 874-875. 919. 1677. 837841. 1719.599.1550. 1981. 625. 1485 Politehnium .1784 Olimpias . 1086. 1657. 1801.367. 1531. 1692. 1582. 1923. 2210 Patmos .1787. 500. 1318. 755. 32. 1933.1818 Perla suferinţei . 1466. 2164 PrintXpert .669 . .1654-1656.228. 1361. 1811.678. 1149. 1136. 946. 591.571. 734-735. 791. 395. 1471.1888 Mirton .833-836. 2186 Mirador . 2171. 2155. 198. 1010.2010 Olimpiada . 1135 Nautica . 1878 Pro Transilvania . 2214.

741. 893.Editura . 672. 1503. 1062. 15281529. 1428. 1487.1370.222.309-310 581 CIP Scrisul Românesc . 1456-1460. 1157. 504. 858. 1469. 701 Scientia . 1606. 1419-1420. 1746.1111 Status . 352 Riegel . 1509-1510. 1198. 890.1821.627 Rafet . 520. 1919. 473.1748 Ramuri . 1386. 683. 1711-1712. 1233. 1392. 1368. 667.447-448.266. 1145. 1901. 1290 Scriptum .1189.60. 697. 1928.1850. 2168 Taj Books & Media . 1047.27.2110 Tana . 1546. 64-65. 429-430.1602 Regsan .270. 46.261. 2230 S Salgo .181 Red Cart . 1408-1410. 883. 2023-2024. 1101 Societatea Scriitorilor Militari .1015 Risoprint . 807. 2003 Romart Design . 2166 Succeed Publishing .752.1462 R R. 963. 1998 Techno Media . 1597. 1833. 486. 1295. 34. 740. 401. 1365. 705. 879. 1715. 1661. 572. 1031.C. 1322.480.2172 România Liberă . 2123. 477.796 Speed Promotion . 1583. 1429.816. 1936. 2061. 1831. 1886. 1108-1109 T Taida .936 Sinteze . 509. 1798. 2041 Sfinţii Martiri Brâncoveni . 723. 1391. 699. 1670. 942 Reader's Digest .255.2208 SIM ART . 1558. 675. 2229 Societatea Muzeului Ardelean . 1636-1637. 1450-1451. 1991.1879. 1678.1870 Scrisul Românesc Fundaţia . Print . 671.R.1084.35.320. 2137. 1209.580 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Pro Tech Service . 1672. 1943. 593. 1555. 1674-1675. 924.388. 304.674. 574. 1783 Solaris Print . 1727. 1060. 1639-1640. 859. 1619.994 Reîntregirea . 2036 RAO International Publishing Company . 952-953. 1401. 1174. 2086 Stud IS . 934. 1210.784 Standardizarea . 1066. 943. 1562. 1663 Semne .12. 313 Q Quantum . 148 Silvania . 1082. 595. 1309. 1286. 308. 1971. 750. 1968. 2154. 423. 1491. 1242. 616617. 1684-1685. 1027. 1734. 2087 Ramira . 1958. 2180 Rosetti Educational .1731 Roza Vânturilor . 1170-1171. 1866. 1421.1995 Puzzle Works Publishing .1820. 1223.743. 2058. 1695. 1467.258.293 Renaşterea . 1578-1579.823. 1857 Solness . 1340. 455 Punct Ochit . 2170.1396-1397. 1305. 2027 Sitech . 43. 1603-1604.1842 Studia .379. 785 Silva-Vic -. 1892. 2235 Sapientia . 1152. 2005 Publica . 1016. 1752. 1403. 2113 RCR Editorial . 1228. 2141-2142.586. 1679 Realitatea Românească .411. 668.272. 1237. 1352.1321.1017 Silviana . 1806-1807. 609. 333 Stúdium .6. 1203. 522. 2203. 1987. 637-638.408. 2045. 2175 . 1990. 1148 Proxima . 937.280 Ş Şcoala Mehedinţiului . 1362. 1375-1376. 422. 1020.1139-1140. 278. 1191. 2140 Sedcom Libris . 1439.786 Steaua Nordului . 1523. 1824. 511. 1846 Sigma . 1793. 1096-1097 Rotonda . 518. 1895. 1682. 771. 1611. 1235.

1771-1775.C.472. 82.N. 914. 1463.878 Tracus Arte .759 Vremea . 554.T. 1378-1380. 543. 1385.366. 1922. 1236.298. 2227 Vremi . 582. 1272 Tempus-Ro . Press .349-350 W Wolters Kluwer . 332. 665 Verus . 611. 519. 2038. 1246 Z U U.1822 Tipart Group .687. 502. 1468. 2055 Universitaria . 559.1839.639. 1556 Vellant .886.400 Topoexim . 569-570. 862.1999. 655. 188.A. 982 583 CIP Vega Prod '94 .929 Tipo Radical . 923.Editura Credis . 1394. 276.1279. 968.164 Zeit . 600 Universul Şcolii . 774. 1269.748.2051 Vox .1691 Verbum .1183-1188 V "Vasile Goldiş" University Press . 2179 Univers Ştiinţific . 573. 1804. 1844 Univers Enciclopedic .18-19 Universitatea din Bucureşti . 548. 729.2001 Vitruviu . 2159 University Press . 552. 673.147. 782. 1880.1252.2076-2084 Teocora .1826 Vivaldi .414. 2039 . 1643.594.693.47. 436. 421. 880. 170. 873. 1176. 1217. 1563.84.1856. 704.718 Top Form . 2158 Tribuna Economică -.124.582 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Tehno-Art . 882. 680-682.86 Világhírnév . 926. 565. 607. 237. 1455 Terra . 1256. 2138. 125 Trinitas . 1158. 1373.1357. 1251.225. 505-508.2040 ZIP .494. 1860 Tipoalex .815 Urban Lifestyle .1796 Unirea .1480. 1043 Universul Juridic . 566. 1714 Universitas XXI . 461. 355 Tritonic . 1929 Teora .517. 1835 Viaţa Medicală Românească . 527. 330. 592. 1004. 1230. 1877.1668 Vox 2000 . 2207 Zeda . 1580. 1201. 2011 Universitas .1046.300. 303. 716.478. 1341 Tibo . 469. 1359-1360 Unicart . 590. 229. 1825 Transilvania Expres . 540. 2237 Virom . 563. 1599. 746 Tehnopress . 557.1915 Transversal . 1260-1261.

0234/55.0234/37.10.0248/21.32 Alpha MDN ----------------------------------------------------------.0256/28.53 --------------------------------------------------------------------------.36 Alcris-M94 ------------------------------------------------------------.82.44.04.021/210.55.0248/67.0251/42.07 Amaltea ---------------------------------------------------------------.0264/59.0231/51.0268/21.00 Alfa---------------------------------------------------------------------.48.33 --------------------------------------------------------------------------.07 --------------------------------------------------------------------------.07.08.51 Agaton ----------------------------------------------------------------.10 Alfa---------------------------------------------------------------------.19.0232/21.00 Alma -------------------------------------------------------------------.0269/24.0230/53.021/242.49.29 Adevărul Holding ----------------------------------------------------.95 Agroprint -------------------------------------------------------------.01.13.0264/43.98 Aldus-------------------------------------------------------------------.43 --------------------------------------------------------------------------.38.08.03.25.44 --------------------------------------------------------------------------.47 --------------------------------------------------------------------------.88 CIP --------------------------------------------------------------------------.84 --------------------------------------------------------------------------.76 Agape -----------------------------------------------------------------.0364/10.70 Alga Cristal -----------------------------------------------------------.79 Aramis Print ----------------------------------------------------------.75 Ars Libri ---------------------------------------------------------------.021/687.0264/59.52 AcademicPres --------------------------------------------------------.0234/20.43.61.42.02 Ars Academica -------------------------------------------------------.021/317.13 --------------------------------------------------------------------------.25 Arpeggione ------------------------------------------------------------.0253/21.45.0259/26.58.24.30 Aethicus ---------------------------------------------------------------.58 --------------------------------------------------------------------------.46 Aliter -------------------------------------------------------------------.63.0269/22.92 Adalex -----------------------------------------------------------------.021/402.89.021/402.26.0258/81.45 Ars Docendi ----------------------------------------------------------.26.0232/21.021/224.67 Anteea -----------------------------------------------------------------.22 --------------------------------------------------------------------------.12 Alfa Press -------------------------------------------------------------.00 --------------------------------------------------------------------------.78 585 .02 Agata ------------------------------------------------------------------.08.08.26.03 Alma Mater Sibiu ----------------------------------------------------.11.021/224.0256/28.05 Aeternitas -------------------------------------------------------------.0264/43.32 Ars Longa ------------------------------------------------------------.25.04.26.80 Alexandria Publishing House ---------------------------------------.71.03.021/402.0724/04.0232/11.90.35 Aius Printed ----------------------------------------------------------.tel.94 Academica-------------------------------------------------------------.0258/81.0258/81.41.50.29.021/242.37.90 --------------------------------------------------------------------------.62 Agora ------------------------------------------------------------------.46.5934 Agnos -----------------------------------------------------------------.0268/21.0253/21.23 Alean-------------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.021/461.13.0233/22.09 Arca -------------------------------------------------------------------.0238/72.34.65.0242/31.81 --------------------------------------------------------------------------.02.42 --------------------------------------------------------------------------.61.021/461./fax A Academica Brâncuşi ------------------------------------------------.77 Alma Mater Cluj-Napoca -------------------------------------------.0268/48.021/402.14 --------------------------------------------------------------------------.12.021/402.64.0269/21.57.0234/37.11 Age-Art ----------------------------------------------------------------.021/335.36 Andreas Print ---------------------------------------------------------.0268/21.88.031/425.43 --------------------------------------------------------------------------.17.45 Amphion---------------------------------------------------------------.16.43.0251/59.0256/29.0364/10.67.04.0256/20.021/461.53.96 Aius --------------------------------------------------------------------.021/222.55 Amanda Edit ----------------------------------------------------------.15.021/224.0251/59.42.0251/58.65 Amurg Sentimental --------------------------------------------------.42.38 Alicat ------------------------------------------------------------------.021/224.021/210.04 Altip -------------------------------------------------------------------.0269/23.57.62.0264/59.00 --------------------------------------------------------------------------.584 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE LISTĂ TELEFOANE EDITURI Editura ---------------------------------------------------------------.45.32.0236/46.85 ALLFA ----------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.58 Ams Publishing-------------------------------------------------------.59.02 --------------------------------------------------------------------------.0238/72.43 Alfa Omega Publishing ---------------------------------------------.10 ALL Educational ----------------------------------------------------.00 Arhip Art -------------------------------------------------------------.021/410.49.0258/81.37.57 --------------------------------------------------------------------------.90.0236/46.52 --------------------------------------------------------------------------.26.36.39.03 --------------------------------------------------------------------------.63.49.0234/61.0256/27.03 Anco LTD ------------------------------------------------------------.0230/53.12.021/322.

34 Buna Vestire ----------------------------------------------------------.021/318.021/424.08 Casa de Editură Viaţă şi Sănătate ----------------------------------.20.09 --------------------------------------------------------------------------.04.24.95 587 .69 --------------------------------------------------------------------------.83.021/424.30 --------------------------------------------------------------------------.0245/63.48 comunicare.021/326.52 Cartea Ortodoxă -----------------------------------------------------.90.85 Betta -------------------------------------------------------------------.71 Atelier Didactic ------------------------------------------------------.01.34 Artpress ---------------------------------------------------------------.32.11.0264/43.96.0747/08.0247/32.25.58.01.54 Cartea Românească --------------------------------------------------.0249/43.0721/14.0361/40.88 Art ---------------------------------------------------------------------.30 Casa Cărţii de Ştiinţă ------------------------------------------------.021/223.33 Casa Editorială Odeon ----------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.57 --------------------------------------------------------------------------.01.39.021/211.00 Ceres ------------------------------------------------------------------.13.88 --------------------------------------------------------------------------.25.021/637.25 Bibliotheca -----------------------------------------------------------.02.20 Biblioteca Apostrof --------------------------------------------------.52.18 Benefica ---------------------------------------------------------------.61.90.06 CIP C Carminis Educaţional -----------------------------------------------.52 Aula -------------------------------------------------------------------.021/231.18.021/313.44 Artes -------------------------------------------------------------------.52.0256/42.0722/59.01.021/335.03.0232/21.021/335.86.22.48.70 Cartea Creştină -------------------------------------------------------.0232/21.0356/10.43.0258/71.60 --------------------------------------------------------------------------.50 B Banatul-----------------------------------------------------------------.06 Business Tech International Press ---------------------------------.021/317.08 Citadela ----------------------------------------------------------------.37 Cartex Serv -----------------------------------------------------------.36.64 Cavallioti -------------------------------------------------------------.23.021/212.16.23.021/314.51.46.63.0248/25.50 --------------------------------------------------------------------------.52.10 --------------------------------------------------------------------------.75.36 Cetate Deva -----------------------------------------------------------.31.0232/26.0251/56.48.87 Casa Ciurea -----------------------------------------------------------.21 --------------------------------------------------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.47 Brevis -----------------------------------------------------------------.55 --------------------------------------------------------------------------.0268/31.38 --------------------------------------------------------------------------.0256/21.021/322.0249/43.28 --------------------------------------------------------------------------.05 --------------------------------------------------------------------------.95 The Center for Romanian Studies ---------------------------------.68 Cheiron ----------------------------------------------------------------.01.14.13 --------------------------------------------------------------------------.00.0231/58.67 Carpathia Press -------------------------------------------------------.021/210.24.43 Casa de Editură Venus-----------------------------------------------.09 Arves ------------------------------------------------------------------.19.25.99.66.021/224.0232/21.01 Cetatea Doamnei -----------------------------------------------------.30.42.34.27 Atlas Press ------------------------------------------------------------.41 BREN -----------------------------------------------------------------.81 --------------------------------------------------------------------------.44 Biblioteca Bucureştilor ---------------------------------------------.79.90 Artemis ----------------------------------------------------------------.0232/21.90 --------------------------------------------------------------------------.59.0259/43.19.26.021/637.12 Compania -------------------------------------------------------------.37 --------------------------------------------------------------------------.0256/49.47 Axa --------------------------------------------------------------------.81 --------------------------------------------------------------------------.021/323.021/314.21.90.14 Cartea copiilor --------------------------------------------------------.021/223.22 --------------------------------------------------------------------------.0247/31.20 --------------------------------------------------------------------------.94 Bastion-----------------------------------------------------------------.19.46.38.0232/21.67.07 --------------------------------------------------------------------------.36 Brumar ----------------------------------------------------------------.021/224.29 --------------------------------------------------------------------------.0259/43.49.0232/21.40 Casa Editorială Demiurg --------------------------------------------.021/222.0254/22.021/317.70.87 Art XXI ---------------------------------------------------------------.0256/20.41.49 Artifex -----------------------------------------------------------------.021/224.48.0232/21.ro --------------------------------------------------------.0233/21.021/323.0232/25.27 Casa Literaturii Creştine --------------------------------------------.03.0254/21.586 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.08 Cetatea de Scaun -----------------------------------------------------.021/323.27 --------------------------------------------------------------------------.021/230.021/230.25.20.0256/29.90.021/223.25 --------------------------------------------------------------------------.021/316.53.96 Ascendent -------------------------------------------------------------.0264/19.021/313.0259/43.50.021/211.46.91.48.51 --------------------------------------------------------------------------.98.0248/25.0245/21.22.03 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.22.0264/43.0256/21.61.0249/40.0233/21.

14.021/314.77 Crist-1------------------------------------------------------------------.73 Deşteptarea -----------------------------------------------------------.55.46 Digital Docu Print ---------------------------------------------------.02.0269/83.09 Concordia -------------------------------------------------------------.0264/41.0723/25. -----------------------------------------------------.I.021/316.55.88.24.0264/44.40.N.0251/41.0269/43.35.80 --------------------------------------------------------------------------.0264/42.0250/73.0359/42.72 --------------------------------------------------------------------------.70 Dokia-------------------------------------------------------------------.021/324.021/319.70.88 Corgal Press ----------------------------------------------------------.0264/42.72 ED.0243/25.92 --------------------------------------------------------------------------.75 --------------------------------------------------------------------------.19 Deisis ------------------------------------------------------------------.021/223.00 Editura Ana 2000 ----------------------------------------------------.A -------------------------------------------------.021/320.00.021/312.24.20 Editura Abel ----------------------------------------------------------.0246/23.588 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Con Fisc ---------------------------------------------------------------.46 Edithgraph ------------------------------------------------------------.33.0264/43.02.021/666.14 --------------------------------------------------------------------------.29.12 Curtea Veche ---------------------------------------------------------.22 Contrafort -------------------------------------------------------------.46.80.92.15 Dharana ---------------------------------------------------------------.021/411.U.0268/14.59 --------------------------------------------------------------------------.021/410.25 589 . --------------------------------------------------------.021/318.72 --------------------------------------------------------------------------.86 Edit Moroşan----------------------------------------------------------.65 Ecko Print -------------------------------------------------------------.71.00.65.0234/51.54 --------------------------------------------------------------------------.47.23.82 Danaster ---------------------------------------------------------------.20 Corint Junior ---------------------------------------------------------.06.53.27 --------------------------------------------------------------------------.84 Editura A.24 Didactic Pres ----------------------------------------------------------.57.89 --------------------------------------------------------------------------.20.41.81.-S.57 --------------------------------------------------------------------------.71 --------------------------------------------------------------------------.031/710.47.66 Editura Anca ---------------------------------------------------------.19 Duran’s ----------------------------------------------------------------.021/323.78 Damira -----------------------------------------------------------------. Centrul de Studii Transilvane --------------------------------------------------------------------------.88 E Echinox ---------------------------------------------------------------.31 Editura A.85 Editura Andreiana ----------------------------------------------------.021/336.0269/21.00 Cunoaşterea Cuvântului --------------------------------------------.80 Cronos -----------------------------------------------------------------.28.25.39.0269/23.02.021/402.06.91 Conphys ---------------------------------------------------------------.73 --------------------------------------------------------------------------.97 Cr3ativ -----------------------------------------------------------------.0264/42.90 Editura Academiei Romane ----------------------------------------.96.0250.50.61 Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"-------.55 --------------------------------------------------------------------------.69.42.11 Do MinoR ------------------------------------------------------------.48.60 Editura Academiei Tehnice Militare ------------------------------.03 Convexus 2000 -------------------------------------------------------.40.021/335.021/410.0230/52.0246/23.97 --------------------------------------------------------------------------.74.26 --------------------------------------------------------------------------.56 --------------------------------------------------------------------------.31.60.88 Cygnus ----------------------------------------------------------------.46.021/311.48.36.G.44.08.72 Cordial Lex------------------------------------------------------------.021/335.0269/21.57.06 --------------------------------------------------------------------------.0238/72.0241/58.021/319.021/335.75.021/410.R.AS'.UNICUM ----------------------------------------------------.55.0259/44.0234/52.84 Curtea Veche Publishing -------------------------------------------.36.0264/42.73.021/335.0341/81.23 --------------------------------------------------------------------------.48.29.16.50 Editura Antim Ivireanul ---------------------------------------------.0269/43.021/318.15 --------------------------------------------------------------------------.88.021/336.021/335.24 Crisserv ----------------------------------------------------------------.G.I.44 --------------------------------------------------------------------------.15.0265/25.76 Editura All-------------------------------------------------------------.23.20.26.0250/73.0263/23.0265/25.47.021/310.0249/43.021/332.021/337.89.10 CIP --------------------------------------------------------------------------.15.01 Editura Academia Română.42.021/337.21.021/323.0369/42.12.50.48 Crizon------------------------------------------------------------------.0252/32.021/319.0250/71.22 Corint ------------------------------------------------------------------.0264/45.99.36.71.64 --------------------------------------------------------------------------.14 Digital Arts -----------------------------------------------------------.0234/51.60 --------------------------------------------------------------------------.27.0232/23.63 Editura Alexis---------------------------------------------------------.40 --------------------------------------------------------------------------.42 D Dacia ------------------------------------------------------------------.0269/21.021/319.62 Didactica Publishing House-----------------------------------------.51.96.0259/43.01 Editura A.33.53.

021/201.00 --------------------------------------------------------------------------.45.34 Editura Dana Art -----------------------------------------------------.0238/71.24.0230/52.0239/61.021/201.06.0254/21.0249/42.08.021/222.27 --------------------------------------------------------------------------.63.0259/47.06.I.79.590 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.54.76 Editura ASE ----------------------------------------------------------.47 Editura Gr.38 --------------------------------------------------------------------------.0264/59.23 Editura Etnologică ---------------------------------------------------.61.0248/72.87 --------------------------------------------------------------------------.04 --------------------------------------------------------------------------.95.32 Editura Boldaş -------------------------------------------------------.0249/43.0232/31.48 Editura Didactică şi Pedagogică -----------------------------------.021/224.83.0241/54.0251/52.23.54 Editura Crişan --------------------------------------------------------.73.49 Editura Asociaţiunii Astra-------------------------------------------.61 Editura G.55 --------------------------------------------------------------------------.48.67.27.021/252.69.56 Editura Gabriel 2005-------------------------------------------------.12.56.54. T.021/315.10. Beck ----------------------------------------------------.021/211.10 Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică --------------------------------------------------------------------------.D.95.53 Editura Economică --------------------------------------------------.021/313.00 Editura I.021/312.26 Editura AREL---------------------------------------------------------.05.39.26.031/710.55 --------------------------------------------------------------------------.47 --------------------------------------------------------------------------.99 Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ------------------------.40.0262/27.45.32 --------------------------------------------------------------------------.11 --------------------------------------------------------------------------.0239/61.0241/63.20.17 Editura Coresi --------------------------------------------------------.92.90.85.36 Editura IDC Press ---------------------------------------------------.33.17 Editura Eduard -------------------------------------------------------.16 Editura Gheorghe Alexandru ---------------------------------------.25.86 Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului ----------------------.80.15.31.0264/59.0262/27.35 --------------------------------------------------------------------------.N.62.46 Editura Enciclopedică -----------------------------------------------.021/224.0232/21.96.08.38 Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale .65 Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea --------------------------------------------------------------------------.021/312.97.0234/52.0241/58.68 Editura Centrului de Creaţie Brăila -------------------------------.84. Dumitraşcu” ----------.33.39.66. Popa --------------------------------------------------.20 Editura Fundaţiei Culturale Libra ---------------------------------.21.021/319.83.12 Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ ”Ioan Slavici” Timişoara --------------------------------------------------------------------------.53 Editura Fundaţiei "Universitare pentru Toţi" ---------------------.20 Editura Graal----------------------------------------------------------.68.72. Coresi ------------------------------------------------.37.34.0249/43.32.0232/41.80.32 Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei -------------------.25.021/320.R.0256/21.21 Editura Hoppa! -------------------------------------------------------.031/805.50 --------------------------------------------------------------------------.0724/07.0256/81.88 Editura Aura ----------------------------------------------------------.70 --------------------------------------------------------------------------.81 Editura ASCR --------------------------------------------------------.0232/21.021/410.0256/22.H.021/684.06.021/315.73 Editura C.19 --------------------------------------------------------------------------.0264/14.69 --------------------------------------------------------------------------.0232/26.07. -----------------------------------------------------.87 Editura George Tofan -----------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.0259/41.17 Editura de Suflet------------------------------------------------------.021/211.11.021/224.021/410.18.021/611.26.021/222. Gh.54.88 Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori --------------------------------------------------------------------------.021/413.021/444.0236/46.35 Editura Casei Corpului Didactic Bacău ---------------------------.021-316.031/802.031/810.55.22.20 --------------------------------------------------------------------------.0241/66.94.0264/18.78.34 --------------------------------------------------------------------------.01 Editura Fundaţiei Desire --------------------------------------------.59.55 Editura Fundaţiei Anastasia ----------------------------------------.06.20 Editura Dunărea ------------------------------------------------------.97 Editura Dacoromână ------------------------------------------------.I.99 Editura Hamangiu ----------------------------------------------------.0241/63.0238/71.21.0264/12.0256/43.O.69.0254/24.61.91 Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------.20.20 --------------------------------------------------------------------------.021/318.M.67 Editura Emma --------------------------------------------------------.57.29 591 .0265/21.69.47.03 --------------------------------------------------------------------------.0369/40.08 Editura Fundaţiei "România de Mâine" ---------------------------.07.93.35 --------------------------------------------------------------------------.021/222.0250/73.34 Editura Christiana ---------------------------------------------------.031/710.031/805.021/312.84 Editura de Vest -------------------------------------------------------.60 Editura Cellina--------------------------------------------------------.13.47 Editura Casei Corpului Didactic „I.05.48 Editura C.61 Editura Ion Ionescu de la Brad -------------------------------------.0251/52.0232/41.23.0256/22.98 CIP Editura Dobrogea ----------------------------------------------------. --------------------------------------------------------.31.021/224.08 Editura Augusta ------------------------------------------------------.45 Editura Fundaţiei Andrei Şaguna-----------------------------------.13 Editura Institutului Cultural Român -------------------------------.

47 Editura Universităţii “Al.0254/26.12.T.021/252.64 Editura Medicală -----------------------------------------------------.71 593 .0241/63.0232/20.27. Cuza” --------------------------------.27 Editura Nicol ---------------------------------------------------------.89 Editura Militară ------------------------------------------------------.45 --------------------------------------------------------------------------.47.04.89 --------------------------------------------------------------------------.49.021/312.22 Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I“------------.021/252.021/223.00.021/402.91 --------------------------------------------------------------------------.021/778.61 Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative -------------------------------------------------------------------------.43 Editura Traian Dorz --------------------------------------------------.30 --------------------------------------------------------------------------.0355/81.021/636.021/224.42 --------------------------------------------------------------------------.66.00.69.92.021/310.84 Editura OSIM ---------------------------------------------------------.031/104.10.021/410.11.77.94 Editura Politehnica --------------------------------------------------.0264/43.021/267.57.05.021/315.021/315.60.24.83 --------------------------------------------------------------------------.64.021.43.021/312.30 Editura Universităţii din Piteşti ------------------------------------.0232/23.R.72 Editura Nouă ----------------------------------------------------------.0230/52.26 Editura UNARTE ----------------------------------------------------.09.08 Editura Universitară -------------------------------------------------.26.38 Editura Societăţii Scriitorilor Români ----------------------------.35 --------------------------------------------------------------------------.021/260.60.00 CIP --------------------------------------------------------------------------.021/311.70 Editura M.0230/52.24.0241/63.30.01 Editura Universităţii Aurel Vlaicu ---------------------------------.03.32.0257/28.19.C.91 --------------------------------------------------------------------------.0248/21.01.66 --------------------------------------------------------------------------.T.0267/35.84 Editura Tehnică ------------------------------------------------------.0259/40.S.021/410.32 Editura Muntenia ----------------------------------------------------.05.23 --------------------------------------------------------------------------.73.51.73 --------------------------------------------------------------------------.00.0264/31.021/223.86.76.29 Editura U.97.30 --------------------------------------------------------------------------.21 Editura Sfântul Gheorghe-Vechi ----------------------------------.021/222.0264/31.84 Editura Universităţii din Oradea -----------------------------------.32 --------------------------------------------------------------------------.27.93 --------------------------------------------------------------------------.89 Editura Medicală Antaeus-------------------------------------------.23.021/665.0269/21.021/323.48 Editura Universităţii din Suceava ----------------------------------.21 Editura Muzeul Naţional de Artă al României--------------------.021/315.021/319.021/311.63 Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi -----------------------------------.10.0252/40.0255/21.0256/40.81 Editura Universităţii Emanuel din Oradea ------------------------.51.021/222.50 --------------------------------------------------------------------------.021/320.021/312.021/240.021/312.13 Editura KML----------------------------------------------------------.23.0359/42.69 Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti------------.021/312.92 Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu ------------------.59.021/312.27.021/314.0264/59.97.39.77 Editura TIM ----------------------------------------------------------.0257/31.313.0259/43. Press ---------------------------------------------------.70 --------------------------------------------------------------------------.19.55.21.16.592 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.60.94.84 Editura Ştefan ’94 ----------------------------------------------------.14.021/252.68.70 --------------------------------------------------------------------------.80 --------------------------------------------------------------------------.22.0262/29.19 Editura Silvică --------------------------------------------------------.03 Editura Iulian ---------------------------------------------------------.12.38. ----------------------------------------------------.94 Editura Sf.021/223.67 --------------------------------------------------------------------------.54. Mina -----------------------------------------------------.28.0248/21.0339/40.021/319.38.10 Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti --------------------.021/345.0244/57.0722/62.0254/26.83 Editura Sfântul Siluan -----------------------------------------------.021/312.82 --------------------------------------------------------------------------.0262/21.021/222. --------------------------------------------------------. I.60 Editura Medicală Universitară ‘Iuliu Haţieganu” ---------------.0339.47 Editura Universităţii de Nord ---------------------------------------.A.49.021.84 Editura Sylvi ---------------------------------------------------------.03.31.39 Editura Liviu Rebreanu ---------------------------------------------.48 Editura J.30.58.31 --------------------------------------------------------------------------.0359/40.87.50.23.0259/43.0255/21.02 --------------------------------------------------------------------------.26.19 --------------------------------------------------------------------------.45 Editura Mateescu -----------------------------------------------------.021/240.021/252.42 --------------------------------------------------------------------------.38.19.87 Editura Istros a Muzeului Brăilei-----------------------------------.60 --------------------------------------------------------------------------.78.19 Editura Perpessicius -------------------------------------------------.10.021/314.0256/40.91.23 Editura Sophia -------------------------------------------------------.53 --------------------------------------------------------------------------.42.52 Editura NICULESCU -----------------------------------------------.0232/23.314.88.15.26.55.77 --------------------------------------------------------------------------.29 Editura Trei -----------------------------------------------------------.0232/21.87 Editura Universităţii din Bucureşti --------------------------------.90 Editura T 3 ------------------------------------------------------------.15.61.86 --------------------------------------------------------------------------.73.95 Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez ----------------.25 Editura Ştef -----------------------------------------------------------.40.12.

38 --------------------------------------------------------------------------.31 Europrint .35 Elpis -------------------------------------------------------------------.021/346.0262/21.021/224.52.22 Electus ----------------------------------------------------------------.20.0266/21.71.90.37 Geea .0256/43.72 Ex Libris --------------------------------------------------------------.021/222.69 --------------------------------------------------------------------------.0236/41.0261/21.0731/21.95.021/316.51.28 --------------------------------------------------------------------------.42.16.05.0231/51.021/402.09.021/405.24.0231/53.0236/41.62.0260/61.13 Grafit ------------------------------------------------------------------.021/332.30 Eikon ------------------------------------------------------------------.90 --------------------------------------------------------------------------.0252/32.78 Exit ---------------------------------------------------------------------.44.36.61.77 --------------------------------------------------------------------------.69 ESP System -----------------------------------------------------------.52.85 Editura Victor Babeş-------------------------------------------------.10.58.65 --------------------------------------------------------------------------.43 Egumeniţa ------------------------------------------------------------.021/260.49 Editura Universităţii “Transilvania” ------------------------------.66.90 Edyro Press -----------------------------------------------------------.67 Etnic--------------------------------------------------------------------.08 Euro Standard --------------------------------------------------------.53.42.04 Eurocor ----------------------------------------------------------------.18 Else --------------------------------------------------------------------.27 Excelsior Art ---------------------------------------------------------.0241/32.79.67.61.0264/43.41 Erc Press --------------------------------------------------------------.53 --------------------------------------------------------------------------.37.0259/41.22.47 Editura Universităţii Româno-Britanice --------------------------.18 Fest --------------------------------------------------------------------.53 595 .65 Geometry Balkan Press ---------------------------------------------.402.021/337.95 Europlus --------------------------------------------------------------.40 For You ---------------------------------------------------------------.06.96.0236/32.60.30.61 Eurotip ----------------------------------------------------------------.60.021/318.021/667.30 Eurolobby -------------------------------------------------------------.0234/51.021/224.64.0256/20.021/337.021/224.0254/54.50 --------------------------------------------------------------------------.91.021/346.11 --------------------------------------------------------------------------.56 --------------------------------------------------------------------------.021/346.0236/46.13.0259/41.28 --------------------------------------------------------------------------.0256/49.53.33.0248/25.09 Electronica 2000 -----------------------------------------------------.03 Esoteris ----------------------------------------------------------------.30.021/337.0254/54.31 Enciclopedia RAO ---------------------------------------------------.57 --------------------------------------------------------------------------.11.97 Egmont România ----------------------------------------------------.10.0268/47.18 Evoluţionism ----------------------------------------------------------.0256/20.0254/54.70 Expert -----------------------------------------------------------------.23.77 Elena Francisc Publishing-------------------------------------------.48 Era----------------------------------------------------------------------.32 F Făclia ------------------------------------------------------------------.53 Galaxia Gutenberg ---------------------------------------------------.81 Estfalia ----------------------------------------------------------------.45.15 CIP Europrint .10.0241/58.26.67.0259/47.0747/53.16 Gedo -------------------------------------------------------------------.0264/59.0241/58.021/316.94.29.37.06.93.0234/52.0751/19.33 --------------------------------------------------------------------------.36 G Galaţi University Press ----------------------------------------------.0256/49.0244/57.Baia Mare------------------------------------------------.30 Erdelyi Gondolat – Gând Transilvan ------------------------------.26 Editura Vinea ---------------------------------------------------------.0236/30.64.0351/80.594 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.55.021/210.0234/20.27.0239/61.Oradea ---------------------------------------------------.0251/59.021/210.0248/64.00.58 Gordian ---------------------------------------------------------------.98 --------------------------------------------------------------------------.56.0262/38.95.17.73 --------------------------------------------------------------------------.25.27 --------------------------------------------------------------------------.021/332.24.95.021/337.021/318.90 Ex Ponto --------------------------------------------------------------.0733/86.35.56 --------------------------------------------------------------------------.90.021/316.0256/19.59 Gens Latina -----------------------------------------------------------.89 Gil ---------------------------------------------------------------------.60.021/665.0232/26.58.50 --------------------------------------------------------------------------.25.77 Eurobit ----------------------------------------------------------------.00.14 Girasol ----------------------------------------------------------------.15 Europolis --------------------------------------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.10.08 Etna --------------------------------------------------------------------.51 Editura Victor --------------------------------------------------------.Botosani-------------------------------------------------------.60.021.76 Galeriile Artmark-----------------------------------------------------.0268/47.27.03.56.34.021/410.0359/80.021/316.23 Fundaţia Culturală Antares------------------------------------------.42.11 Focus ------------------------------------------------------------------.02 --------------------------------------------------------------------------.93.61.18 EduSoft ----------------------------------------------------------------.60.0740/18.39.

72.55 --------------------------------------------------------------------------.021/222.0722/60.09 --------------------------------------------------------------------------.31 --------------------------------------------------------------------------.33.83 Imprimeria de Vest---------------------------------------------------.22 Karuna ----------------------------------------------------------------.51.19 Kriterion --------------------------------------------------------------.0249/46.0244/51.14 --------------------------------------------------------------------------.13 --------------------------------------------------------------------------.86 Infodar -----------------------------------------------------------------.86 Graphé ----------------------------------------------------------------.21.35 Kerigma ---------------------------------------------------------------.46 Institutul European --------------------------------------------------.70.46.0743/17.67.25 --------------------------------------------------------------------------.27.021/224.18 Hora -------------------------------------------------------------------.021/312.0256/48.56 Hoffman ---------------------------------------------------------------.11 Grafoanaytis ----------------------------------------------------------.56.87.02 Illustratis---------------------------------------------------------------.19 --------------------------------------------------------------------------.08 Herald -----------------------------------------------------------------.021/308.021/781.66 Grinta ------------------------------------------------------------------.021/224.0268/41.021/212.57.36.22 IRI ----------------------------------------------------------------------.97.72.021/255.40.0232/11.22.93 Koinónia --------------------------------------------------------------.021/210.41 Hiperborea ------------------------------------------------------------.06.79.0232/41.05.19.90.021/317.32.10 --------------------------------------------------------------------------.79.52 Historia ----------------------------------------------------------------.90 --------------------------------------------------------------------------.86 J Junimea ---------------------------------------------------------------.38 --------------------------------------------------------------------------.32 Humanitas Fiction----------------------------------------------------.021/410.25.07 Grai Românesc -------------------------------------------------------.31 Karta-Graphic---------------------------------------------------------.36.00 --------------------------------------------------------------------------.77 Gutenberg Univers --------------------------------------------------.97 Irco Script -------------------------------------------------------------.01 Infomedica ------------------------------------------------------------.85.27 --------------------------------------------------------------------------.596 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.47.39 House of Guides -----------------------------------------------------.30.29 --------------------------------------------------------------------------.0236/81.49.0257/23.031/425.28 Info --------------------------------------------------------------------.36.97 Gridsolo ---------------------------------------------------------------.22.98 InfoMega -------------------------------------------------------------.021/224.0268/31.74.30.62.36.0363/10.0251/14.41.0264/45.01.0264/31.0745/12.021/221.0259/41.04.021/637.0264/59.09 --------------------------------------------------------------------------.35.38 Hieropolis -------------------------------------------------------------.0263/23.38.38.0259/41.0740/10.30 --------------------------------------------------------------------------.11 Ideea Europeană -----------------------------------------------------.83.09 Holografica------------------------------------------------------------.021/255.30 --------------------------------------------------------------------------.00 Granada ---------------------------------------------------------------.35 Incognito Media ------------------------------------------------------.0232/23.46 --------------------------------------------------------------------------.55.021/324.0256/45.18.23.21.0264/59.021/222.021/222.021/781.32 CIP I IBU Publishing -------------------------------------------------------.84 --------------------------------------------------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.13 --------------------------------------------------------------------------.0269/21.34.17.27 -------------------------------------------------------------------------.04.021/224.22.0257/23.53.021/317.12 Gramar-----------------------------------------------------------------.28 --------------------------------------------------------------------------.0256/49.05.0234/54.021/316.021/224.52 --------------------------------------------------------------------------.30.65 Grapho Press ----------------------------------------------------------.45 --------------------------------------------------------------------------.68 Impact Media ---------------------------------------------------------.0268/41.59.031/425.05.21 --------------------------------------------------------------------------.73.0266/31.34.91.31.01.44 Green Steps -----------------------------------------------------------.021/211.44.0359/81.27 Juritest -----------------------------------------------------------------.86 --------------------------------------------------------------------------.64 Impressaria ------------------------------------------------------------.0268/47.0268/31.39 H Hasefer ----------------------------------------------------------------.021/316.021/312.0257/25.28 597 .021/224.38.0264/41.0232/23.021/211.62 K Kamala ----------------------------------------------------------------.27.36.0244/51.021/637.58.27.37 Humanitas ------------------------------------------------------------.17.96.0268/33.021/665.42.43.

021/224.22.20 Lehrmittelhaus --------------------------------------------------------.00 Nemira Publishing House -------------------------------------------.0256/27.0256/14.021/212.0269/43.44 Monitorul Oficial R.A.69.22 Magister ---------------------------------------------------------------.02 Multimedia International -------------------------------------------.75.42.0733/67.29.11.021/327.16.74.021/252.94.0256/20.09 --------------------------------------------------------------------------.66 Lyra --------------------------------------------------------------------.21.021/211.0253/21. ----------------------------------------------.14.53 Librarium Haemus ---------------------------------------------------.60 Lux Libris ------------------------------------------------------------.73.29 Notarom ---------------------------------------------------------------.20.14.0241/62.53 Muşatinii --------------------------------------------------------------.12 Martor------------------------------------------------------------------.67.0257/25.0362/80.14.22.0268/46.021/313.50 L Lampadarul de Aur --------------------------------------------------.47 Nautica ----------------------------------------------------------------.0241/61.021/311.09.33.36.021/312.22.0253/21.39 Maiko -----------------------------------------------------------------.00 Neutrino ---------------------------------------------------------------.32 --------------------------------------------------------------------------.98 Media Sind -----------------------------------------------------------.80 Mayon -----------------------------------------------------------------.43 Napoca Star -----------------------------------------------------------.0255/22.0232/80.021/317.021/224.94.0232/81.32.021/318.0259/43.32 LVS Crepuscul -------------------------------------------------------.0248/53.71.72.09.11 Noi Media Print ------------------------------------------------------.96.99.48.89.021/410.52 Life --------------------------------------------------------------------.16.37 Marist -----------------------------------------------------------------.0264/59.11 Leda -------------------------------------------------------------------.60 Nelinişti metafizice --------------------------------------------------.29.17 --------------------------------------------------------------------------.021/319.021/411.44.08.29.24.74.0244/51.48.0264/59.90.28 --------------------------------------------------------------------------.021/312.63 Mentor ----------------------------------------------------------------.82 Nemira ----------------------------------------------------------------.12.70.21.021/224.0259/44.021/319.42 --------------------------------------------------------------------------.01 Monumenta------------------------------------------------------------.0257/28.0265/25.21 --------------------------------------------------------------------------.15 --------------------------------------------------------------------------.21.021/319.021/224.24 --------------------------------------------------------------------------.48.16.78 Lumen -----------------------------------------------------------------.0230/22.92.99 Myotis -----------------------------------------------------------------.021/222.44 Neverland -------------------------------------------------------------.0259/44.0256/21.29.28 --------------------------------------------------------------------------.82 Mirton -----------------------------------------------------------------.08 Mediamorphosis ------------------------------------------------------.75 CIP Media Service Zawada ----------------------------------------------.021/317.79 --------------------------------------------------------------------------.51.58 Mega ------------------------------------------------------------------.021/402.56 MondoRo--------------------------------------------------------------.26 -------------------------------------------------------------------------.16.72 Mediamusica ---------------------------------------------------------.64 --------------------------------------------------------------------------.80 Litera International --------------------------------------------------.021/317.48 Noua Speranţă --------------------------------------------------------.0269/21.83.0259/46.26 Mix --------------------------------------------------------------------.0257/28.0266/17.89.90 Little Lamb -----------------------------------------------------------.25.87 599 .59 Noriel Maxim --------------------------------------------------------.0235/31.0264/43.91 --------------------------------------------------------------------------.44.71 --------------------------------------------------------------------------.0765/53.0262/21.0241/61.92.021/222.021/686.93 N M Macedoneanul --------------------------------------------------------.31.021/318.90.16.13.22 Logos ------------------------------------------------------------------.598 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.37.75 Meteor Press ----------------------------------------------------------.0766/26.63.81 --------------------------------------------------------------------------.41.27 --------------------------------------------------------------------------.72 Nord Carta ------------------------------------------------------------.80 Mar --------------------------------------------------------------------.0265/25.69.021/212.09.61 --------------------------------------------------------------------------.78.59 Măiastra ---------------------------------------------------------------.79.0264/43.021/411.57.021/269.75 Math Logos -----------------------------------------------------------.0244/51.77 Matrix Rom -----------------------------------------------------------.95 --------------------------------------------------------------------------.15.55.0230/42.031/407.0268/31.94.12 Mirador ----------------------------------------------------------------.98.0233/28.62.0230/53.50.51 Lumina Lex -----------------------------------------------------------.14.66 --------------------------------------------------------------------------.26 Muscel 2000 ----------------------------------------------------------.44 --------------------------------------------------------------------------.

021/313.90.87 --------------------------------------------------------------------------.021/212.0259/47.23 Paralela 45 ------------------------------------------------------------.48.11.0264/59.82.99.43.0241/61.0232/21.0269/21.16 Ovidius University Press -------------------------------------------.43.0232/27.0255/22.70.0248/63.0232/21.66 --------------------------------------------------------------------------.76.10.08 --------------------------------------------------------------------------.0268/41.021/318.0747/42.70.15.57 Omega -----------------------------------------------------------------.80 P Paideia ----------------------------------------------------------------.93.58.33 Polirom ----------------------------------------------------------------.09 Papirus Media---------------------------------------------------------.66.63 Pergamon --------------------------------------------------------------.66.20.0266/37.00 Pastel ------------------------------------------------------------------.36.37.0232/21.0232/21.55.65 --------------------------------------------------------------------------.10.04.0232/21.50 --------------------------------------------------------------------------.30 Pax Aura Mundi -----------------------------------------------------.42 Politehnium -----------------------------------------------------------.01 Primus -----------------------------------------------------------------.49 Premier ----------------------------------------------------------------.11 Proxima ---------------------------------------------------------------.37.021/316.021/230.36 Pan Europe -----------------------------------------------------------.06 --------------------------------------------------------------------------.93 --------------------------------------------------------------------------.09.0248/21.22.021/224.26.05.11 --------------------------------------------------------------------------.27.021/212.23 --------------------------------------------------------------------------.82.00 Olimpias ---------------------------------------------------------------.0264/42.10.00.66 Presa Bună ------------------------------------------------------------.19 Patmos ----------------------------------------------------------------.74.021/212.16.0234/57.0241/80.021/318.14 --------------------------------------------------------------------------.0268/21.86.021/212.45 Publica ----------------------------------------------------------------.0244/51.17.021/253.021/317.14 CIP --------------------------------------------------------------------------.40 PrintXpert -------------------------------------------------------------.20.78.66.32.0232/21.24 Punct ochit ------------------------------------------------------------.021/434.0256/20.42.34.16 O Oastea Domnului ----------------------------------------------------.94 Pro Plumb -------------------------------------------------------------.0264/43.47 --------------------------------------------------------------------------.26 --------------------------------------------------------------------------.0244/51.00 --------------------------------------------------------------------------.01.64 --------------------------------------------------------------------------.12 --------------------------------------------------------------------------.0236/41.45.29.41.0264/21.0251/41.59 Pro Universitaria -----------------------------------------------------.0239/67.34.021/211.33 --------------------------------------------------------------------------.0248/29.40 Politehnica Press -----------------------------------------------------.25 Pro Marketing --------------------------------------------------------.021/212.021/231.021/317.19.021/430.39.43.0248/21.59.021/311.30.94 --------------------------------------------------------------------------.28 Perla suferinţei--------------------------------------------------------.68.41.78 Orizonturi Universitare ---------------------------------------------.74.27 Presa Universitară Clujeană ----------------------------------------.41.03.03.14 601 .0232/21.33.70 --------------------------------------------------------------------------.57 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.0268/41.98 Pro Tech Service -----------------------------------------------------.02 Pro Transilvania ------------------------------------------------------.48 --------------------------------------------------------------------------.76 Pământul --------------------------------------------------------------.92 --------------------------------------------------------------------------.00 --------------------------------------------------------------------------.0264/59.0745/25.77 Olimpiada -------------------------------------------------------------.021/684.021/212.021/320.600 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Nova Didactica -------------------------------------------------------.81 PIM --------------------------------------------------------------------.0726/56.0263/23.0263/23.11 Performantica --------------------------------------------------------.0230/51.49.94.30 Pro Philosophia ------------------------------------------------------.69.77.47.021/444.06 --------------------------------------------------------------------------.76.10 --------------------------------------------------------------------------.0256/20.48 Orizonturi -------------------------------------------------------------.0269/21.51 Privirea ----------------------------------------------------------------.26 Omnia Uni SAST ----------------------------------------------------.14.0266/37.99.46 --------------------------------------------------------------------------.49.0268/31.43.00 Puzzle Works Publishing -------------------------------------------.0263/21.0257/25.0256/40.98 --------------------------------------------------------------------------.25 Panfilius ---------------------------------------------------------------.14.16 Printech ---------------------------------------------------------------.41.0263/21.021/210.10.021/316.89 Promun ----------------------------------------------------------------.21 Pallas-Akademia -----------------------------------------------------.40 Pleroma ----------------------------------------------------------------.99.99 Păzitorul Adevărului ------------------------------------------------.18.13.0268/21.79 --------------------------------------------------------------------------.

36 Sinteze ----------------------------------------------------------------.51.0251/41.0232/21.78.R.92.34.0724/22.40 Sitech ------------------------------------------------------------------.0251/41.81.99 S Ş Salgo ------------------------------------------------------------------.03.68 Solness ----------------------------------------------------------------.15.76 Şcoala Mehedinţiului ------------------------------------------------.76 Societatea Scriitorilor Militari -------------------------------------.40 Silva-Vic --------------------------------------------------------------.07 Roza Vânturilor ------------------------------------------------------.63 --------------------------------------------------------------------------.0241/81.19.58 Ramira -----------------------------------------------------------------.021/314.021/224.0251/41.021/202.61.81.0264/19.74.33 --------------------------------------------------------------------------.49 Riegel ------------------------------------------------------------------.52.98.0251/59.32 Scientia ----------------------------------------------------------------.62 Silvania ---------------------------------------------------------------.0254/57.98 --------------------------------------------------------------------------.0258/81.0241/54.03 Societatea Muzeului Ardelean --------------------------------------.82 Rotonda----------------------------------------------------------------.0232/25.80 Semne -----------------------------------------------------------------.17.0265/51.27.99.0264/43.19.0251/41.04.24.23.30.0231/53.99 --------------------------------------------------------------------------.32 --------------------------------------------------------------------------.81 --------------------------------------------------------------------------.0266/31.08 Sapientia --------------------------------------------------------------. Print -----------------------------------------------------------.46 RCR Editorial---------------------------------------------------------.021/242.20.23.81 Sigma ------------------------------------------------------------------.021/345.93.95.0232/21.20.40.01 R 603 .01 Solaris Print -----------------------------------------------------------.0256/49.95 Standardizarea --------------------------------------------------------.0369/40.67 Stud IS ----------------------------------------------------------------.94.021/345.15.01 Red Cart ---------------------------------------------------------------.0264/42.0359/41.42.03 --------------------------------------------------------------------------.0259/45.09.69 Succeed Publishing --------------------------------------------------.47 Scrisul Românesc Fundaţia .36.61 --------------------------------------------------------------------------.0238/56.43.0263/23.57 Silviana ----------------------------------------------------------------.0252/32.77.021/202.81.021/314.48 SIM ART --------------------------------------------------------------.021/201.84.37 Q Quantum---------------------------------------------------------------.14 Risoprint --------------------------------------------------------------.77 --------------------------------------------------------------------------.15.74 Status-------------------------------------------------------------------.021/242.61.28 Scriptum --------------------------------------------------------------.85 --------------------------------------------------------------------------.0241/63.86 Steaua Nordului ------------------------------------------------------.96.021/634.C.13 --------------------------------------------------------------------------.89 --------------------------------------------------------------------------.73.021/242.021/243.0234/58.021/316.03 --------------------------------------------------------------------------.71 Regsan -----------------------------------------------------------------.0241/54.16.77.021/318.54 Studia ------------------------------------------------------------------.84 Romart Design--------------------------------------------------------.44 Sfinţii Martiri Brâncoveni-------------------------------------------.021/314.0251/43.0264/43.06.021/224.21.21 Sedcom Libris --------------------------------------------------------.53 Reîntregirea ----------------------------------------------------------.77.0260/66.80.0266/31.63 --------------------------------------------------------------------------.021/659.06.28.60 --------------------------------------------------------------------------.0745/37.18.98.04 Speed Promotion -----------------------------------------------------.89 --------------------------------------------------------------------------.12.28 --------------------------------------------------------------------------.021/430.021/611.021/413.83.03.35 --------------------------------------------------------------------------.06.14.Editura ------------------------------.67.0236/31.17.0250/73.021/210.0254/57.37.63 --------------------------------------------------------------------------.90.88 România Liberă ------------------------------------------------------.88 Renaşterea ------------------------------------------------------------.33 Rosetti Educational --------------------------------------------------.0232/23.31 Răsunetul -------------------------------------------------------------.37.61 --------------------------------------------------------------------------.602 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP R.0251/59.38.16.13 Reader’s Digest ------------------------------------------------------.39 Rafet -------------------------------------------------------------------.021/201.0264/44.0232/27.65 Scrisul Românesc ----------------------------------------------------.15 Ramuri ----------------------------------------------------------------.10.15.15.0264/41.0232/24.0264/59.85 RAO International Publishing Company --------------------------.25.0238/72.021/233.00 Realitatea Românească ---------------------------------------------.68.0264/59.50.07.46 Studiúm----------------------------------------------------------------.96.

0247/31.00.021/210.45.81.0257/21.021/310.02.97 Tipart Group ----------------------------------------------------------.19 Wolters Kluwer-------------------------------------------------------.61.T.72 Tibo --------------------------------------------------------------------.64.021/210.50 Taj Books & Media --------------------------------------------------.58 --------------------------------------------------------------------------.021/211.92 Tempus-Ro -----------------------------------------------------------.25 Tracus Arte------------------------------------------------------------.021/317.0268/41.77.81 Unicart -----------------------------------------------------------------.45 Transversal -----------------------------------------------------------.79 Universitas XXI ------------------------------------------------------.27 Viaţa Medicală Românească ---------------------------------------.0264/59.51.21 Vivaldi -----------------------------------------------------------------.28.021/311.07 Universul Juridic -----------------------------------------------------.01 Urban Lifestyle -------------------------------------------------------.98 Universitaria ----------------------------------------------------------.0254/54.021/315.61.021/210.15 Unirea------------------------------------------------------------------.0264/45.0269/21. Press -----------------------------------------------------.0264/41.021/315.0748/69.38.28 Terra -------------------------------------------------------------------.84 --------------------------------------------------------------------------.88.14 CIP --------------------------------------------------------------------------.53 Teora ------------------------------------------------------------------.02.04.38 Vitruviu----------------------------------------------------------------.49 Tipo Radical ----------------------------------------------------------.0338/10.0237/22.88 --------------------------------------------------------------------------.02.78 --------------------------------------------------------------------------.80 --------------------------------------------------------------------------.021/313.09 Világhírnév------------------------------------------------------------.0238/72.14.0232/21.07.41 Verbum ----------------------------------------------------------------.021/647.46.021/323.95.12.38.96.021/315.021/211.32 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.25 Techno Media --------------------------------------------------------.0258/81.0258/83.96 University Press ------------------------------------------------------.34 Trinitas-----------------------------------------------------------------.40.93 --------------------------------------------------------------------------.66.021/405.29.10 --------------------------------------------------------------------------.90 Universitatea din Bucureşti – Editura Credis --------------------.47 --------------------------------------------------------------------------.021/405.32 Virom -----------------------------------------------------------------.604 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE T Taida ------------------------------------------------------------------.021/313.0720/60.72.31 --------------------------------------------------------------------------.58.12 Teocora ----------------------------------------------------------------.0232/27.021/222.41.15 Tribuna Economică --------------------------------------------------.13 Vremea ----------------------------------------------------------------.C.31.22 Tana -------------------------------------------------------------------.62.021/310.68.A.94 Trisagion --------------------------------------------------------------.02.12 Tehnopress -----------------------------------------------------------.021/315.021/665.28 --------------------------------------------------------------------------.44.89 Universul Şcolii ------------------------------------------------------.18.84 Top Form -------------------------------------------------------------.0344/10.38 --------------------------------------------------------------------------.82.80.021/317.37 Univers Ştiinţific -----------------------------------------------------.47 Verus ------------------------------------------------------------------.0252/33.0241/66.08.19 Vremi ------------------------------------------------------------------.97 Vox --------------------------------------------------------------------.00 --------------------------------------------------------------------------.64.0232/26.77 Vega Prod '94 ---------------------------------------------------------.41.021/223.88.78 --------------------------------------------------------------------------.04 --------------------------------------------------------------------------.0258/81.0251/41.79.83 TehnoArt --------------------------------------------------------------.031/405.24.01 605 .82 Topoexim--------------------------------------------------------------.05.0245/21.0232/25.14.27 --------------------------------------------------------------------------.88 Tipoalex ---------------------------------------------------------------.0237/62.0264/58.08.88.0254/20.01.19.021/679.14.N.74.40 --------------------------------------------------------------------------.021/316.36.11 U W U.29.0265/21.14 Vellant -----------------------------------------------------------------.021/315.09.89.22.94.021/222.021/252.0265/21.92.0232/21.0258/82.31.021/423.88 V "Vasile Goldiş" University Press ----------------------------------.12.021/210.64 --------------------------------------------------------------------------.69.0257/28.0232/26.29.12.021/335.021/444.33.11 Transilvania Expres -------------------------------------------------.021/210.31.17 --------------------------------------------------------------------------.47.10.27.66.33.021/252.12.20 Univers Enciclopedic -----------------------------------------------.42 --------------------------------------------------------------------------.03.0232/21.13 Vox 2000 -------------------------------------------------------------.72 --------------------------------------------------------------------------.

ro Altip ----------------------------------------------.com Adevărul Holding -------------------------------.ro Agaton -------------------------------------------.office@amaltea.sibiu.com Alcris-M94 ---------------------------------------.co.ro Alma .18.ro -----------------------------------------------------.codrutasalan@xnet.stancuta@all.ro -----------------------------------------------------.codrutasalan@gmail.rdsnet.agata@email.littlelambromania@yahoo.secretariat@cid.uk Agape --------------------------------------------.Craiova ----------------------------------.aep@aep.com Aldus----------------------------------------------.021/330.ro .edituraagaton@hotmail.0765/36.com Agata ---------------------------------------------.com Age-Art -------------------------------------------.eapcluj@yahoo.47 ZIP ---------------------------------------------------------------------.editura@alfanet.alpha@buzau.info@all.ro ALLFA -------------------------------------------.editura_aius@yahoo.madalina.com Adalex --------------------------------------------.com Alean----------------------------------------------.adrian_samy@yahoo.ro Academica----------------------------------------.altip@alba.com Alfa Omega Publishing ------------------------.54.ro -----------------------------------------------------.olycosma@xnet.aldusro@yahoo.ro -----------------------------------------------------.ioana.62.alexhampu@yahoo.ed_tipo_alcris@yahoo.com AcademicPres -----------------------------------.031/411.com Aius PrintEd -------------------------------------.ro Agora ---------------------------------------------.nusa55@yahoo.com Aius -----------------------------------------------.ro Amanda Edit -------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Alma Mater Bacău -----------------------------.ro Agroprint ----------------------------------------.salasanc@usab-tm.olycosma@yahoo.co.rdsnet.office@media-print.ro Aeternitas ----------------------------------------.uk Alma Mater Sibiu -------------------------------.ro Alpha MDN -------------------------------------.valermoga@yahoo.alma_cons@yahoo.ro Amaltea ------------------------------------------.tudoracheadrian@xnet.editura@agata.rodi@utgjiu.fabry@rdslink.voicu@adevarulholding.ro -----------------------------------------------------.16 Zeit ---------------------------------------------------------------------.e-mail A Academica Brâncuşi ---------------------------.06 Editura ------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.univ@utgjiu.editura_aius@yahoo.606 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 607 CIP Z LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI Zeda --------------------------------------------------------------------.

edu.fr -----------------------------------------------------.ro The Center for Romanian Studies ------------.smr@ecc.sitech@rdslink.comenzicarte@brumar.ro -----------------------------------------------------.ro Biblioteca Bucureştilor ------------------------.com -----------------------------------------------------.ro Cetatea de Scaun --------------------------------.dtp@conphys.com Casa de Editură Viaţă şi Sănătate -------------.dj.org.semneartemis@b.com Ars Libri -----------------------------------------.vasilebendic@yahoo.cartex2000r@yahoo.arslonga@mail.artpress2002@yahoo.corgalpress@yahoo.machin@comunicare.com B Banatul Montan ---------------------------------.clctimisoara@rdslink.george_arhip@yahoo.boborica@gmail.olga.office@graficoplus.bettarosu@rdslink.apostrof@revista-apostrof.ro -----------------------------------------------------.cl_i_mail@yahoo.ro Casa Cărţii de Ştiinţă ---------------------------.ro Biblioteca Apostrof -----------------------------.ro Buna Vestire .office@megapress.go.com Cartex Sev ---------------------------------------.mondocart@digi.arsdocendi@yahoo.com -----------------------------------------------------.com Ars Academica ----------------------------------.biblioth@gmail.fr Corint ---------------------------------------------.1934@clicknet.com -----------------------------------------------------.com Aramis Print -------------------------------------.anco@artelecom.iiruc.ro -----------------------------------------------------.casaciurea@yahoo.csr@romanianstudies.ro Cetate Deva --------------------------------------.ro Cordial Lex---------------------------------------.ceddemiurg@yahoo.ro Călăuza v.musina@deltanet.com -----------------------------------------------------.office@edituraascendent.agnes@ecc.ro Citadela -------------------------------------------.z_fdd@yahoo.cartex2000r@yahoo.amurg_sentimental@k.ionita@mail.ro -----------------------------------.Beiuş ---------------------------.ro Cartea Creştină ----------------------------------.com Conphys ------------------------------------------.daniel@arania.ro Casa Editorială Odeon -------------------------.ro Artifex --------------------------------------------.b --------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.net Andreas Print ------------------------------------.margas2002@yahoo.com Atlas Press ---------------------------------------.com Casa Cărţii ---------------------------------------.com Ams Publishing----------------------------------.ro Casa Ciurea --------------------------------------.608 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Amphion------------------------------------------.arual_ccd@yahoo.antohe@gmail.editura_arves@k.nicmarco638@yahoo.office@edituracorint.com -----------------------------------------------------.ro Cartex 2000 --------------------------------------.ams.ro comunicare.com Carpathia Press ----------------------------------.ro Anco LTD ---------------------------------------.buna_vestire2000@yahoo.ro Arania --------------------------------------------.ro Betta-----------------------------------------------.ro 609 .carpathiapress@gmail.fix_con_fisc@yahoo.ro Casa Editorială Demiurg -----------------------.com Business Tech International Press ------------.ro Arhip Art ----------------------------------------.office@businesstech.dntis.com Cartea copiilor -----------------------------------.universitate@artifex.ro Axa -----------------------------------------------.office@editurabastion.com Corgal Press -------------------------------------.Blaj -----------------------------.office@carteacopiilor.ro Cavallioti ----------------------------------------.office@edituraaramis.cipiher2005@gmail.robiserban@yahoo.ro Atelier Didactic ---------------------------------.com Artemis -------------------------------------------.com Ars Longa ---------------------------------------.com Bibliotheca --------------------------------------.org Arca ----------------------------------------------.office@atlaspress.com Cheiron -------------------------------------------.editura@casacartii.office@cheiron.ro Casa Literaturii Creştine -----------------------.valeriu_bargau@deva.ro ------------------------------------------.ecr@cartearomaneasca.ro Bastion -------------------------------------------.media@gmail.office@brandbuiders.ro Contrafort ----------------------------------------.com Art ------------------------------------------------.genicod@ean.vasileg@rdslink.zmarandescuadina@yahoo.com CIP Brumar -------------------------------------------.ro Cartea Românească -----------------------------.caromibt@yahoo.editura_carminis@yahoo.editura_citadela@yahoo.monica.ro Ars Docendi -------------------------------------.cristina.com Amurg Sentimental -----------------------------.com Buna Vestire .bibliobuc@yahoo.cavallioti@allnet.ro C Carminis Educaţional --------------------------.compania@rdslink.office@arsacademica.ro Aula ----------------------------------------------.editura_sitech@yahoo.secretariat@viatasisanatate.soft.mirceabradu@rdslink.cristiandinu7@yahoo.ro Benefica ------------------------------------------.ro Con Fisc ------------------------------------------.astral.sorinm@isj.com BREN --------------------------------------------.ro Anteea --------------------------------------------.ro Artpress ------------------------------------------.com Arves ------------------------------------------.kola@abac.ro Ascendent ----------------------------------------.dntis.com Compania ----------------------------------------.rocordial@yahoo.antepublishing@yahoo.

ro Editura Emma -----------------------------------.new_way_is@yahoo.I.com Curtea Veche Publishing ----------------------.I.crizon@yahoo.ro Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"------------------------------------------------------------.print_excel@yahoo.biroulrc@aol.ro Editura A.deisis@rdslink.H.com Crist-1 --------------------------------------------.ro Editura Centrului de Creaţie Brăila ----------.ro Cygnus -------------------------------------------.redactie@steauanordului.ro Editura ASE -------------------------------------.office@dph.creatie@braila.ro Editura Ana 2000 -------------------------------.com Editura C.digitalgraphics.ccd_bacau@yahoo.sales@edituracrisan.ro Editura Academiei Tehnice Militare ---------.office@cugetliber.A ----------------------------.boltibrom94@yahoo.mihai.pcnet.ro Do MinoR ---------------------------------------.ss@mta.com Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea ---------------------------------------------------------.ro Editura Dacoromână ---------------------------.com Editura Augusta ---------------------------------.ro Editura Dobrogea -------------------------------.com -----------------------------------------------------.R ----------------------------------.geostroe@cdep.enciclopedica2006@yahoo.com Cunoaşterea Cuvântului -----------------------.ro Ecko Print ------------------------------------------.daciaeditura@yahoo.unique_aska@yahoo.edecon@edecon.-S.afudulu@ati.ro Editura de Vest ----------------------------------.com Editura Casei Corpului Didactic „I.G.ro E Echinox ------------------------------------------.scoalachr@yahoo.com Dokia----------------------------------------------.ovidiu@desteptarea.visinescu@tvf.com Digital Docu Print -------------------------------.edvtm@yahoo.com -----------------------------------------------------.electricienilor@gmail.editura.ro CIP 611 Editura ALL--------------------------------------.design@yahoo.com Edithgraph ---------------------------------------.ro Editura Academia Română.ro Editura AREL------------------------------------.comenzi@edituradp.ro Editura Crişan -----------------------------------.edituracnicoresi@yahoo.crisserv@yahoo. -----------------------------------.ro Deşteptarea Bacau-------------------------------.bangi71@yahoo.episcopiaargesului@yahoo.edacad@ear.redactie@curteaveche.office@emma.com Editura ASCR -----------------------------------.astral.N.editura.ascr@psychology.com Damira --------------------------------------------.editgraph@gmail.office@cr3ativ.ccd_buzau_ro@yahoo.ro Editura Dana Art --------------------------------.com Didactica Publishing House--------------------.com Duran’s -------------------------------------------.ani.redactie@edituraana. Coresi ---------------------------.actualitateacrestina@yahoo.610 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Corint Junior ------------------------------------.echinox@cluj.danm@usv.agirbuc@transdata.com Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori -----------------------------------------------------.ro Crizon---------------------------------------------. Gh.com Editura Coresi -----------------------------------.com Editura Casei Corpului Didactic Bacău ------.ro -----------------------------------------------------.digitalColorCenter@anvico.artpress2002@yahoo.ccdmaramures@yahoo.office@danagallery.com Editura Aura -------------------------------------.ro Editura C.com Editura Didactică şi Pedagogică --------------.com .edituradochia@yahoo.ro Editura Antim Ivireanul ------------------------.abelkiado@yahoo.redactie@beck.anabudica@yahoo.com Editura Boldaş ----------------------------------.N.ioanparean@yahoo.tomoniu@crist.roecko@yahoo.ro Digital Arts --------------------------------------.net Editura Christiana ------------------------------.ro Dharana ------------------------------------------.com Editura Abel -------------------------------------.ro Editura ASDPI ----------------------------------.editura@gmail.ro D Dacia ---------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Editura Enciclopedică --------------------------.com Editura A.ro Editura Academiei Romane -------------------.com Editura Alexis------------------------------------.com Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ---.U.radu_cretu@yahoo.ica@durans.ro Editura Dunărea ---------------------------------Editura Economică -----------------------------. Centrul de Studii Transilvane ----------------------------------------------------------.com Didactic Pres -------------------------------------. Beck -------------------------------.ro Crisserv -------------------------------------------.ro Editura A.coresi@coresi.asociatia.office@armyacademy.office@edituracorint.info@all.com Deisis ---------------------------------------------.fr Editura Asociaţiunii Astra----------------------.nicolaegabrielaa@yahoo.dunio.ioanbarbu@curierul.cst@easynet.crenguta@verticalfilm.G.I.com Editura Cellina-----------------------------------.tipografia@reduta.com Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului -----------------------------------------------------.arcb@gmail.edp@totalnet.design@gmail. Dumitraşcu” ---------------------------------------------------------------.office@asdpi.ro Editura Eduard ----------------------------------.ro Cr3ativ --------------------------------------------.

editura@unmb.danalungu@mail.editurauniversitara@yahoo.ro Editura Universităţii din Piteşti ---------------.revistabunavestire@yahoo.ro Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez ---------------------------------------------------------------------.militaru@hamangiu.ro Editura Iulian ------------------------------------.ro Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti---------------------------------------------------------.rectorat@umfiasi.ro Editura Muzeul Naţional de Artă al României ------------------------------------------------------------------------.nord.ro Editura U.O.claudiu.astral.ro CIP Editura Nouă -------------------------------------.com Editura Fundatiei Anastasia -------------------.ro Editura Gabriel 2005----------------------------.ro Editura T 3 ---------------------------------------.editura@ugal.ro Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu -----------------------------------------------------------------------.com -------------------------------------contact@editurafundatiaromaniademaine.ispri@ispri.editurastef@yahoo.ro Editura Universităţii “Transilvania” ---------. I.office@azero.editura_unibuc@yahoo. -------------------------------.com Editura IDC Press ------------------------------.ro Editura M.com Editura Traian Dorz -----------------------------.editura@uoradea.alina7835@yahoo.ccd@ccd-suceava.ro -----------------------------------------------------.cg@graal.com -----------------------------------------------------.astral.ro Editura Medicală Antaeus----------------------.com Editura Politehnica -----------------------------.idc_press@yahoo.com Editura NICULESCU --------------------------.claudia_mihali@yahoo.relint@usv.ro Editura Societăţii Scriitorilor Români -------.ro Editura Hoppa! ----------------------------------.com Editura Universităţii “Al.campean@staff.vazaca@art.utcluj.com Editura L&S Infomat ---------------------------.ro Editura I.ro Editura Universităţii din Suceava -------------.crx@b.S.D.muntenia@mymail.com Editura KML-------------------------------------.literar@yahoo.ro Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------.editurasylvi@xnet.ro Editura Ştef --------------------------------------.editura.editura@mai.mast@xnet.ghejurma@yahoo.ro -----------------------------------------------------.ro Editura Trei --------------------------------------.ro Editura Ion Ionescu de la Brad ----------------.esm@editurasfmina.adriana@azero. Press ------------------------------.vbadulescu@yahoo.ro Editura Sylvi ------------------------------------.ro Editura Istros a Muzeului Brăilei--------------.vladhutanu@ls-infomat. T.com Editura Sf.com Editura Liviu Rebreanu ------------------------. Cuza” -----------.ro Editura Graal-------------------------------------.ro Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale-. --------------------------------.evb@umft.ro Editura OSIM ------------------------------------.ro Editura Muntenia -------------------------------.editurauav@yahoo.office@theu.edituraiulian@yahoo.ro Editura Mateescu --------------------------------.editura@sophia.ro Editura TIM -------------------------------------.ro Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I“-----------------------------------------------------------------.com Editura Medicală Universitară ”Iuliu Haţieganu” ---------------.vvintu@univagro-iasi.fulea@ulbsibiu.editura.ro -----------------------------------------------------.anastasia@creztion.client@hijmuntenia. Popa -----------------------------.ro -----------------------------------------------------.sorinadascalu@gmail.com Editura Universităţii de Nord ------------------.office-libra@itcnet.hoppakiado@yahoo.ro Editura L&S Soft -------------------------------.pandea@edituramilitara.ro Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative --------------------------------------------------------.cavram@mail.repa@unitbv.marina.contact@emanuel.nhancu@umfcluj.gov.museum.vladhutanu@ls-infomat.mateescu1967@clicknet.com -----------------------------------------------------.tehnica@edituratehnica.utzzu00@yahoo.com Editura George Tofan --------------------------.editura@tomrad.revistaromana@yahoo.edituragabriel2005@yahoo.ro Editura Universităţii Româno-Britanice -----.com Editura Universităţii din Bucureşti -----------.editura@icr.T.com Editura Gr.cssas@unap.antaeus@gmail.ro Editura Nicol ------------------------------------.A.ed-medicala@b.R.ro Editura Fundaţiei Andrei Şaguna--------------.com Editura Universităţii Aurel Vlaicu ------------.fianu@ingfiz.ro Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti ------------------------------------------------------------------------.calin.irdo@itcnet.ro Editura Victor Babeş----------------------------.productie@niculescu.cionescu@ce.ro Editura Universitară ----------------------------.T.com Editura Universităţii din Oradea --------------.it Editura Institutului Cultural Român ----------.ro Editura Militară ------------------------------adrian.ro Editura Universităţii Emanuel din Oradea ---.editura@osim.ro Editura Fundaţiei "România de Mâine" ------.editurafrm@yahoo. Mina --------------------------------.ro 613 .upg-ploiesti.editura@unitbv.ro -----------------------------------------------------.612 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Etnologică ------------------------------.redactia@edituratrei.com Editura Tehnică ---------------------------------.cristina.com Editura Sophia ----------------------------------.tuiasi.sorin.stefan@cartea-ta.com Editura Ştefan ’94 -------------------------------.ro Editura Perpessicius-----------------------------.david_lucian@yahoo.sediu@MuzeulBrailei.ionatan@arad.ro Editura Fundaţiei Culturale Libra ------------.allnicol@yahoo.ro Editura Medicală --------------------------------.ro Editura Hamangiu -------------------------------.cartex2000r@yahoo.kamibotos@yahoo.

mihnea@comm.ro Historia -------------------------------------------.office@edituraherald.tehnic@tiposerv.geea@petar.ro Gedo ----------------------------------------------.wwkecs@yahoo.com G Galaţi University Press -------------------------.antares@yahoo.editura@esoteris.corina_ciuraru@bjbraila.cicea@man.ro Fest -----------------------------------------------.faclia@rdslink.com Grapho Press -------------------------------------.eurobit@mail.ro Estfalia -------------------------------------------.ro Focus Petroşani ----------------------------------.grafoanaytis@yahoo.com Egumeniţa ---------------------------------------.cristina1605@yahoo.ro F Făclia ---------------------------------------------.editura_else@k.ro Fundaţia Culturală Antares---------------------.tehnic@humanitas.hog@rdsmail.focus@focusgrafiserv.editura_else@yahoo.ro Humanitas ----------------------------------------.ro Edyro Press---------------------------------------.andrey62@yahoo.pub.ro -----------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Ex Libris -----------------------------------------.emilianlefter@yahoo.dinum@rdslink.ro -----------------------------------------------------.difuzare@hasefer.ro Herald --------------------------------------------.ro Hoffman ------------------------------------------.udriste@vectron.ro Galeriile Artmark--------------------------------.com Erc Press -----------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Europolis -----------------------------------------.com Grafit ---------------------------------------------.ro Humanitas Fiction-------------------------------.com Eficon Press -------------------------------------.com Geea Botoşani -----------------------------------.ro Hora ----------------------------------------------.com Elena Francisc Publishing ---------------------.com Grafoanaytis -------------------------------------.editura@galaxiagutenberg.ro Eurorocor-----------------------------------------.com Enciclopedia RAO ------------------------------.ro Expert --------------------------------------------.educatie@eurocor.tehnic@humanitas.dnttm.com EduSoft -------------------------------------------.ro Etna -----------------------------------------------.ro Eikon ---------------------------------------------.edituravinea@yahoo.office@artmark.hiperborea@clicknet.gil1993@zalau.florinc@rs.ro -----------------------------------------------------.gedo-cj@yahoo.bogdan@edusoft.cardeditura@yahoo.monica.ro -----------------------------------------------------.com Gramar--------------------------------------------.apm1@houseofguides.office.edexpert@zappmobile.claudiu.de House of Guides --------------------------------.anselm@alcor.ercpress@zappmobile.ro Electus -------------------------------------------.editura@egumenita.fundatia.ro .ro Graphé -------------------------------------------.a_ciolacu@yahoo.ubbcluj.com Green Steps --------------------------------------.ro Egmont România -------------------------------.ro H Hasefer -------------------------------------------.editura@excelsiorart.adrian_alex@historia.rectorat@ugal.ro Hieropolis ----------------------------------------.ro Esoteris -------------------------------------------.614 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Vinea ------------------------------------.ainfcon@cta.ro Galaxia Gutenberg ------------------------------.grinta@email.com Gordian ------------------------------------------.graphotek_expres@yahoo.visan@fx.europolisprint@yahoo.ro Gridsolo ------------------------------------------.andybarean@yahoo.com Era-------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.com Europrint Baia Mare ----------------------------.com Hiperborea ---------------------------------------.ro Gil ------------------------------------------------.office@raobooks.mathem.hieropolis@hotmail.com Electronica 2000 --------------------------------.info@green-steps.ro -----------------------------------------------------.astral.ro Gens Latina --------------------------------------.office@gramar.ro Excelsior Art ------------------------------------.com Eurostampa --------------------------------------.com Holografica---------------------------------------.danbodea1@yahoo.office@efpublishing.virgil_serbu_cisteianu@yahoo.exponto@cta.pub.com Etnic-----------------------------------------------.edituraeikon@yahoo.europrintbm@gmail.gordian_tm@yahoo.gridsolo@tiposerv.egmont.ro CIP 615 For You ------------------------------------------.com Geometry Balkan Press ------------------------.com Elpis------------------------------davidandmichelle.monica_reu@yahoo.estampa@upcnet.estfalia@estfalia.ro Europlus -----------------------------------------.iddirpres@yahoo.com Eurobit -------------------------------------------.com Ex Ponto -----------------------------------------.org Else -----------------------------------------------.ex_libris_com@yahoo.ase.popovici@math.miaoprescu@yahoo.astralmagik@yahoo.ib@ero.ro Girasol -------------------------------------------.ioana_soar@yahoo.moza@ellelministries.ro Grinta ---------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.

office@crepuscul.ro Kriterion -----------------------------------------.edituramarist@gmail.office@gramar.com Math Logos --------------------------------------.univenc@fx.alexp@musatinii.ro -----------------------------------------------------.office@edituralumen.fabini@verena.impwest@oradea.com Kerigma ------------------------------------------.littlelambromania@yahoo.office@illustratis.ro Mirador -------------------------------------------.nicolae.com Karuna -------------------------------------------.ionescub@gmail.ro CIP Little Lamb --------------------------------------.rosenberg@ibupublishing.office@mpg.mmcorp@rdslink.timisoara@yahoo.mega@edituramega.ro Mar -----------------------------------------------.com Martor --------------------------------------------.sandulog@rdslink.mirton.ro Litera International -----------------------------.editurakamala@zappmobile.mygeorgeta@yahoo.com Măiastra ------------------------------------------.ro Leda ----------------------------------------------. -------------------------.ro Infomedica ---------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Ideea Europeană --------------------------------.com -----------------------------------------------------.com Lumina Lex --------------------------------------.asimcart@yahoo.com Matrix Rom --------------------------------------.ro Magister ------------------------------------------.ro 617 .prodcom@intergorj.ivoradea@rdslink.ro -----------------------------------------------------.com Life -----------------------------------------------.fcideeaeuropeana@yahoo.msz.ro Lumen --------------------------------------------.ro Multimedia International ----------------------.stere@litera.magiszter@rmpsz.ucb_braila@yahoo.ro L Lampadarul de Aur -----------------------------.com Logos .editurakarunabistrita@yahoo.panzar.liferom@rdslink.com Marist --------------------------------------------.com Mediamusica ------------------------------------.emayon@yahoo.ro Muşatinii -----------------------------------------.kriterion@kriterion.irina@yahoo.mentor_lyra@yahoo.ro -----------------------------------------------------.redactia@infomedica.com Irco Script ----------------------------------------.ro Maiko --------------------------------------------.astral.asociation.com LVS Crepuscul ----------------------------------.editura@meteorpress.ro Media Sind --------------------------------------.erzsebet_daray@koinonia.ro InfoMega ----------------------------------------.delia_mocanu@yahoo.ro Lehrmittelhaus -----------------------------------.mvargaboiling@gmail.ro Media Service Zawada -------------------------.krit@dnt.musatinii@assist.ro Mayon --------------------------------------------.erzsebet_visky@koinonia.euroedit@hotmail.com Meteor Press -------------------------------------.Bucureşti -------------------------------.romania@fx.muzeultaranului@yahoo.com Mirton --------------------------------------------.com Illustratis------------------------------------------.616 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE I IBU Publishing ----------------------------------.ioana.de Librarium Haemus ------------------------------.voicupauldan@yahoo.office@edituracorint.ro Lyra -----------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.junimeais@yahoo.sasu@berlitz.a.ro M Magic Print --------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Lux Libris ---------------------------------------.office@luminatipo.ro MondoRo-----------------------------------------.haemus@gmail.com Independenţa Economică ----------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Mentor -------------------------------------------.ro Impact Media ------------------------------------.com Imprimeria de Vest------------------------------.ro Incognito Media ---------------------------------.ro J Junimea ------------------------------------------.A.danajibeteanu@gmail.antonio1907@yahoo.ro Monitorul Oficial R.corneliu.infoartmedia@gmail.miradorul@yahoo.ro Koinónia -----------------------------------------.lux_libris@yahoo.ro Infodar --------------------------------------------.com IRI -------------------------------------------------.lampadar@rdslink.com Mega ---------------------------------------------.office@matrixrom.autorizatii@rain.ro Karta-Graphic------------------------------------.oanagrecu@ramo.ircoscript@yahoo.com Institutul European -----------------------------.contact@edituramix.ct@kerigma.mvarga@xnet.com K Kamala -------------------------------------------.usdidacticavaslui@yahoo.mentor_lyra@rdslink.ro -----------------------------------------------------.carmen_plaian@yahoo.com Infoart Media ------------------------------------.comenzi@meteorpress.com -----------------------------------------------------.ro Monumenta---------------------------------------.com Mix -----------------------------------------------.rights@edituramix.mathlogos@gmail.

tuiasi.tipograful@yahoo.sdogariu@gmail.ro Nelinişti metafizice -----------------------------.com Pro Philosophia ---------------------------------.florin_v09@yahoo.nosp@mail.nomina@gmail.kamykamy@gmail.com CIP Paralela 45 ---------------------------------------.costilovmonica@yahoo.ro Nautica--------------------------------------------.ccd_bistrita@yahoo.pro_promar@yahoo.ligiab@netgrup.com Păzitorul Adevărului ---------------------------.redactie.com -----------------------------------------------------.ro Proxima ------------------------------------------.com Pământul -----------------------------------------.ro Nova Didacta ------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.kellek94@hotmail.com PIM -----------------------------------------------.com Pergamon -----------------------------------------.com Perla suferinţei-----------------------------------.dnttm.tecodesign@walla.com Politehnium --------------------------------------.com O Oastea Domnului -------------------------------.ubbcluj.com -----------------------------------------------------.katy18@gmail.com Omnia Uni SAST -------------------------------.com Pro Tech Service------------------------winternitz.office@maximgrup.ro Performantica -----------------------------------.ro Q Quantum------------------------------------------.andortipo@yahoo.gabi_dm_pi@hotmail.corina_poturu@yahoo.ro -----------------------------------------------------.ezbranca@ac.ro Pastel ---------------------------------------------.oasteadomnului@asconet.com -----------------------------------------------------.ro Neverland ----------------------------------------.tipopremier@upcnet.inel.redactia@edituratrei.ro Nomina -------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.office@nemira.ro Print Xpert----------------------------------------.proximaimpex@clicknet.ro -----------------------------------------------------.ioana@nemira.ro Orizonturi Universitare ------------------------.presabuna@gmail.cristina.scnotaromsa@yahoo.com Pax Aura Mundi --------------------------------.ichimtudorel@yahoo.dobrescu_marius@yahoo.ro -----------------------------------------------------.dana3k2000@yahoo.library@bcuovidius.ro Publica -------------------------------------------.com Patmos -------------------------------------------.contact@napocastar.lider@x-treme.diana_cosoreanu@yahoo.cornel@email.metropolis@rdslink.puiu.com Pro Marketing -----------------------------------.utt.ro Presa Bună ---------------------------------------.valeriu@protech-service.badescuovidiu@yahoo.com -----------------------------------------------------.victor.com 619 .avesa@staff.kilyeni@et.ieronim@k.ro Panfilius ------------------------------------------.ro Premier -------------------------------------------.ccd@ccdidbn.com Nord Carta ---------------------------------------.618 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Mystic---------------------------------------------.nmp@nmp.ro -----------------------------------------------------.vasile_s_manea@yahoo.danad_555@yahoo.ro Punct ochit ---------------------------------------.ro P Paideia -------------------------------------------.papirus_media@yahoo.difuzare@paideia.com Papirus Media------------------------------------.valieliza4him@yahoo.com Privirea -------------------------------------------.ed.office@paideia.ro Olimpias -----------------------------------------.redactie@edituraparalela45.ovidiu@neutrino.com Orizonturi ----------------------------------------.office@promarketing.ro Neutrino ------------------------------------------.presa_universitara@mail.com Puzzle Works Publishing-----------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Notarom ------------------------------------------.omega@yahoo.ro -----------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.cristian_braque@yahoo.ro Noriel Maxim -----------------------------------.revista_plumb@yahoo.roxana@edituraparalela45.ro Ovidius University Press ----------------------.com Printech ------------------------------------------.cirstea_laura@yahoo.mugurel@edituraparalela45.com Omega --------------------------------------------.ro Nemira -------------------------------------------.com Noua Speranţă -----------------------------------.ro Primus --------------------------------------------.zamora@puzzleworks.nina_sava@yahoo.pamantul2@yahoo.com Noi Media Print ---------------------------------.office@polirom.luiza.popad@imc.pallas@clicknet.com Pro Plumb ----------------------------------------.com Polirom -------------------------------------------.ro Pallas-Akademia --------------------------------.ro -----------------------------------------------------.farulsperantei@azsmr.com Presa Universitară Clujeană -------------------.ro Politehnica Press --------------------------------.tipografia_panfilius@yahoo.malutmircea@hotmail.com N Napoca Star --------------------------------------.cosma@yahoo.

ro -----------------------------------------------------.ro Transversal --------------------------------------.com Risoprint -----------------------------------------.rotaru@teora.ro Tana ----------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.ramuri_2005@yahoo.com Ramira --------------------------------------------.ovidiu.com Tehnopress --------------------------------------.com Succeed Publishing -----------------------------.dnttm.theriegel@yahoo.fr Regsan --------------------------------------------.Editura ---------.com Tipart Group -------------------------------------.comercial@regsan.astral.eme.office@sign.editurasedcomlibris@yahoo.office@technomedia.ro Speed Promotion --------------------------------.ro Romart Design ----------------------------------.com T S Salgo ---------------------------------------------.curierulvj@gmail.edsigma@fx.com Sigma ---------------------------------------------.florescu@resettieducational.com 621 .gabi.iancu@speedpromo Standardizarea -----------------------------------.kpi@kpi.ro Scrisul Românesc Fundaţia .tipoalex2004@yahoo.ro Sign -----------------------------------------------.scrisulromanesc@yahoo.k@email.stanciu_liv@yahoo.com CIP Sinteze -------------------------------------------.com Teocora -------------------------------------------.com Taj Books Media --------------------------------.semneartemis@b.C.com Transilvania Expres ----------------------------.ro Rafet ----------------------------------------------.ro Tracus Arte --------------------------------------.com Ramuri -------------------------------------------.tipoimpex_radical@yahoo.com Sitech ---------------------------------------------.ro România Liberă----------------------------------.filip@scriptum.fundatia_smb@yahoo.com Reader’s Digest ---------------------------------.ro Riegel ---------------------------------------------.pastor@betleem.ro Status----------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.roprintcluj@xnet.com Top Form ----------------------------------------.editura@sedcom.ro TehnoArt -----------------------------------------.pcnet.com Solaris---------------------------------------------.editura_renasterea@yahoo.office@raobooks.tuiasi.astral.com Sapientia -----------------------------------------.editurasimart@yahoo.com -----------------------------------------------------.ro Silva-Vic ------------------------------------victor_dascalescu2001@yahoo.slupu@itrc.astral.ileana_pausan@yahoo.titkarasag@eme.com RAO International Publishing Company -----.studia@studia.com Red Cart ------------------------------------------.com SIM ART -----------------------------------------.com Teora ---------------------------------------------.com Sedcom Libris -----------------------------------.com -----------------------------------------------------. Print --------------------------------------.adipandea@yahoo.ro Reîntregirea -------------------------------------.rcrprint@xnet.kamykamy@gmail.editurarafet@yahoo.com Silviana -------------------------------------------.tehnoart@hotmail.ro Terra ----------------------------------------------.com Studia ---------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.ro Steaua Nordului ---------------------------------.ambro@yahoo.eurobit@mail.simi@b.ro Ş Şcoala Mehedinţiului ---------------------------.com Taida ---------------------------------------------.focus@yahoo.ro -----------------------------------------------------.ro Societatea Muzeului Ardelean -----------------.renasterea@personal.ro Studiúm-------------------------------------------.ro Stud IS -------------------------------------------.editurataj@clicknet.ileanamihaila59@yahoo.office@status.ccfocsani@yahoo.office@rosetti.R.ro Sfinţii Martiri Brâncoveni----------------------.ro -----------------------------------------------------.mezeitibi@yahoo.com Realitatea Românească ------------------------.revistaromana@yahoo.com Silvania ------------------------------------------.ro Solness -------------------------------------------.tipart@tipart.cristescu65@yahoo.ro Tipoalex ------------------------------------------.dm@teora.georgerosu@yahoo.com Renaşterea ---------------------------------------.director@romanialibera.ro Semne --------------------------------------------.tuiasi.crx@b.olimpiu.tipografia.romart@k.grafprint_galati@yahoo.office@editurasigma.editura@asro.morosanu@yahoo.scrisro@craiova.ro Roza Vânturilor ---------------------------------.editurataida@yahoo.cturcanu@etc.tipografia@transilvaniaexpres.ro Scientia -------------------------------------------.ro Scrisul Românesc -------------------------------.transversaldifuzare@yahoo.sitech@rdslink.ccdmehedinti@gmail.ro Techno Media -----------------------------------.ioanparean@yahoo.europrint2006@yahoo.ro Societatea Scriitorilor Militari ----------------.com Tipo Radical -------------------------------------.ro Scriptum -----------------------------------------.ro Rosetti Educational--------------------marian.luana_schidu@rd.tehnopress@yahoo.620 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE R R.redactie@steauanordului.diana.

ro Vox -----------------------------------------------.ro Tritonic -------------------------------------------.unirea@unirea-pres.ro -----------------------------------------------------.ro Virom --------------------------------------------.office@edituravremea.print.vmr@pcnet.zeit@mail.constantindram@yahoo.andras@upet.ro Universitaria -------------------------------------.ro Univers Ştiintific --------------------------------.virom_2000@yahoo.ro Universitas XXI ---------------------------------.622 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP Tribuna Economică -----------------------------.marinel_trans@yahoo.rdsmail.danplesa@gmail.bib@central.color@iasi.cristi.com V "Vasile Goldiş" University Press -------------.com Vega Prod '94 ------------------------------------.ro Vellant --------------------------------------------.verus@clicknet.ro -----------------------------------------------------.ro Trinitas -------------------------------------------.ro Viaţa Medicală Românească ------------------.ro Unirea---------------------------------------------.editurazip@yahoo.ccd@yahoo.com Universul Juridic --------------------------------.corina@wolterskluwer.edituraurbanlifestyle@gmail.com Urban Lifestyle ----------------------------------.nicolae_cristea@yahoo.office@tritonic.stan@tribunaeconomica.com ZIP ------------------------------------------------.office@polysoft.vox@edituravox.Editura Credis .com Universul Românesc ----------------------------.office@unicart.ro W U Z Unicart --------------------------------------------.univers@rnc.ro Verus ---------------------------------------------.ro Universul Şcolii ---------------------------------.com Verbum -------------------------------------------.v_tomoiaga@yahoo.ro Wolters Kluwer----------------------------------.com Universitas ---------------------------------------.com Vremea -------------------------------------------.editurazip@gmail.ro Világhírnév---------------------------------------.editvivaldi@clicknet.vegaprod@vegagroup.adepc@adepc.ro Vremi ---------------------------------------------.popescu.com Universitatea din Bucureşti .adepc@adepc.ro 623 .verbum@catholic.vox@edituravox.ro University Press ---------------------------------.com -----------------------------------------------------.mirela@gmail.ro -----------------------------------------------------.ucv.ro Vox 2000 ----------------------------------------.liliana_trans@yahoo.com Zeit ------------------------------------------------.com Vivaldi --------------------------------------------.editura@credis.tipouvg@yahoo.com -----------------------------------------------------.editura@trinitas.ro Univers -------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.schiopua2000@yahoo.herald2006@k.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful