5

CIP

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
CENTRUL NAŢIONAL CIP

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE
APARIŢIE
CIP

Anul XII, nr. 3
martie 2009

Editura Bibliotecii Naţionale a României
Bucureşti
2009

CUPRINS

0 GENERALITĂŢI................................................................................................ 9
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor.............................................................. 10
008 Civilizaţie. Cultură.................................................................................... 22
02 Biblioteconomie. Biblioteci........................................................................ 24
030 Lucrări de referinţă ................................................................................... 24
05 Reviste cu caracter general ......................................................................... 24
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ................................................ 25
070 Ziaristică ................................................................................................... 25
087.5 Publicaţii pentru copii............................................................................ 26
1 FILOZOFIE....................................................................................................... 38
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ......................................... 38
14 Sisteme filozofice ....................................................................................... 40
159.9 Psihologie .............................................................................................. 42
16 Logică. Teoria cunoaşterii .......................................................................... 52
17 Morală. Etică .............................................................................................. 53
2 RELIGIE............................................................................................................ 54
23/28 Religie creştină ...................................................................................... 58
29 Religii necreştine ........................................................................................ 76
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE ..................................... 79
3-05 Categorii de persoane .............................................................................. 79
311/314 Statistică. Demografie ....................................................................... 79
316 Sociologie ................................................................................................. 81
32 Politică........................................................................................................ 85
322 Relaţia dintre stat şi biserică ..................................................................... 87
323.1 Minorităţi naţionale ............................................................................... 87
327 Politică externă ......................................................................................... 88
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice................................... 89
33 Economie .................................................................................................... 90
331 Muncă ....................................................................................................... 93
332 Economie teritorială. Proprietate .............................................................. 94
336 Finanţe ...................................................................................................... 94
338 Situaţie economică. Politică economică ................................................. 100
339 Comerţ .................................................................................................... 103

6

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ................................................................ 106
35.0/354 Administraţie publică ..................................................................... 126
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară......................................................... 130
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................. 132
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................. 134
39 Etnografie. Folclor.................................................................................... 153

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ...................................................... 157
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător ........................................................... 157
51 Matematică ............................................................................................... 160
52 Astronomie. Geodezie .............................................................................. 176
53 Fizică ........................................................................................................ 178
54 Chimie ...................................................................................................... 182
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie......................................................... 185
57 Biologie .................................................................................................... 187
58 Botanică.................................................................................................... 191
59 Zoologie.................................................................................................... 193
6 ŞTIINŢE APLICATE ..................................................................................... 194
61 Medicină ................................................................................................... 194
611/612 Anatomie şi fiziologie ..................................................................... 195
613/614 Igienă ............................................................................................... 197
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie................................................. 200
616/618 Patologie .......................................................................................... 206
619 Medicină veterinară ................................................................................ 216
62 Tehnică. Inginerie..................................................................................... 217
620 Materiale. Merceologie. Energetică........................................................ 219
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica ..................................................... 220
623 Tehnică militară...................................................................................... 227
624/627 Construcţii ....................................................................................... 227
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului................................................... 228
629 Tehnica mijloacelor de transport ............................................................ 228
63 Agricultură................................................................................................ 230
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură .......................................... 231
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare.
Pescuit ........................................................................................................... 236
64 Economie casnică ..................................................................................... 237
65 Management. Conducere şi organizare..................................................... 239
651 Tehnica muncii de birou ......................................................................... 248
655 Industrii poligrafice ................................................................................ 249
656 Transporturi. Servicii poştale.................................................................. 249

CIP

7
657 Contabilitate............................................................................................ 251
659 Publicitate. Informaţii ............................................................................. 255
66/68 Industrii şi meserii diverse................................................................... 256
69 Materiale şi tehnologii în construcţii ........................................................ 260

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT....................................... 261
71 Urbanism .................................................................................................. 262
72 Arhitectură................................................................................................ 262
73/76 Arte plastice. Desen tehnic .................................................................. 263
77 Fotografie ................................................................................................. 268
78 Muzică ...................................................................................................... 268
791/792 Arta spectacolului ............................................................................ 271
793 Divertisment ........................................................................................... 272
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc ..................................................... 272
796/799 Sport ................................................................................................ 273
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................... 278
81 Lingvistică ................................................................................................ 278
811 Limbi individuale ................................................................................... 282
811.135.1 Limba română............................................................................... 292
82 Literatură .................................................................................................. 300
82.09 Critică şi istorie literară ....................................................................... 302
821.11 Literaturi de limbi germanice ............................................................ 317
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................. 318
821.112.2 Literatură germană........................................................................ 333
821.131.1 Literatură italiană.......................................................................... 334
821.133.1 Literatură franceză ........................................................................ 336
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă........................................ 340
821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză............................... 340
821.135.1 Literatură română.......................................................................... 341
821.14 Literatură greacă ................................................................................ 397
821.16 Literaturi slave................................................................................... 397
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ............................................ 398
821.511.141 Literatură maghiară................................................................... 401
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 403
902/904 Arheologie. Preistorie ...................................................................... 403
908 Monografii zonale................................................................................... 404
91 Geografie .................................................................................................. 408
913 Geografie pe ţări individuale .................................................................. 409
913(498) Geografia României ....................................................................... 410

8

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ............................................................ 411
930 Ştiinţa istoriei.......................................................................................... 412
94(100) Istorie universală .............................................................................. 413
94(3) Istorie antică......................................................................................... 414
94(4/9) Istoria pe ţări individuale .................................................................. 414
94(498) Istoria României............................................................................... 417

INDEX DE NUME ............................................................................................. 426
INDEX DE TITLURI......................................................................................... 503
INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 567
LISTĂ TELEFOANE EDITURI ...................................................................... 584
LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI ....................................................................... 607

9

CIP
0 GENERALITĂŢI

1 - ANDRONIE BEJAT, DANIELA. Focul civilizator : (De la legende
la realitate) / Andronie Bejat Daniela. - Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print, 2009
ISBN 978-973-1928-27-2
003
CIP 2009-5522
2 - ROBINSON, ANDREW. Istoria scrisului / Andrew Robinson ; trad.
de Mihnea Gafiţa. - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-390-0
003(100)
CIP 2009-3616
3 - SÎRGHIE, ANCA. Carte veche românească / Anca Sîrghie. - Sibiu :
Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-509-0
002(498)
CIP 2009-4938
4 - SÎRGHIE, ANCA. Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului / Anca
Sîrghie. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-510-6
002(100)(091)
003(100)(091)
655(100)(091)
CIP 2009-4937
5 - SÎRGHIE, ANCA. Metodologia cercetării
instrumentele ei / Anca Sîrghie. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-508-3
001.891

ştiinţifice

şi

CIP 2009-4939

10

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

6 - STRĂINU, EMIL. Fenomenul OZN şi serviciile secrete / general de
brigadă Emil Străinu. - Bucureşti : Solaris Print, 2009
ISBN 978-973-88853-1-8
001.94 OZN
CIP 2009-4134
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor
7 - BARON, CONSTANTIN. Informatică economică : fundamente
teoretice de IT&C, arhitectură hardware PC, software de bază Windows, software
de aplicaţii MS-Office / Constantin Baron, Narcisa Isăilă. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-345-5
004:33
CIP 2009-5200
8 - Baze de date / Burlacu Ştefan, Şufană Ilie, Popescu Ştefan, ... - Sibiu :
Alma Mater, 2009
ISBN 978-973-632-506-9.
004.65
CIP 2009-3646

CIP

11

11 - BURLACU, ADRIAN. Algoritmi de procesare a imaginii pentru
aplicaţii de urmărire a obiectelor în mişcare / Adrian Burlacu. - Iaşi :
Politehnium, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-237-6.
004
CIP 2009-3668
12 - CHIPIRLIU, DANIELA. Tehnologia informaţiei şi
a comunicaţiilor : materiale suport pentru formarea profesorilor / Daniela
Chipirliu. - Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-39-9
004
CIP 2009-4199
13 - CIOATĂ, VASILE GEORGE. Proiectare asistată de calculator /
Cioată Vasile George, Miklós Imre Szolt. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0576-8
004.42
CIP 2009-4885

9 - BĂDULESCU, MIHAI. Proiectarea informatică în marketing /
Mihai Constantin Bădulescu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-46-9
004.415.2:339.138
CIP 2009-3888

14 - CIOCA, MARIUS. Limbaje de programare / Cioca Marius. Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-766-9
004
007
CIP 2009-5393

10 - BĂDULESCU, MIHAI. Sisteme informatice de gestiune / Mihai
Constantin Bădulescu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-56-5
004:658.15
CIP 2009-3601

15 - CIOCÂRLIE, HORIA. Programming techniques : textbook /
Horia Ciocârlie. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-409-7
004.42
CIP 2009-5070

12

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

16 - COAJĂ, GABRIELA. Culegere de probleme propuse pentru
atestat : Informatică / Coajă Gabriela, Lăzărescu Antoaneta, Ştefănescu Narcisa. Suceava : Little Lamb, 2009
Index
ISBN 978-973-7762-92-4
004(076)
CIP 2009-5041
17 - COFAŞ, ELENA. Eficienţa sistemelor informatice în analiza
rentabilităţii exploataţiilor agricole / Elena Cofaş. - Bucureşti : Ars Academica,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8017-11-2
004:63
CIP 2009-3674
18 - CORBU, CORINA EMILIA. Noţiuni introductive în internet şi
comerţ electronic / Corbu Corina, Rîurean Simona. - Petroşani : Universitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-122-8
004.738.5
CIP 2009-5445
19 - CORBU, CORINA EMILIA. Procesarea imaginii : reprezentarea
şi îmbunătăţirea imaginii / Corbu Corina, Foamete Marian. - Petroşani :
Universitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-121-1
004.932
CIP 2009-5444
20 - CRĂCIUN, MIHAELA DACIANA. Pagini Web : note de curs /
Mihaela Daciana Crăciun. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-353-2
004.738.52(075.8)
CIP 2009-5639

CIP

13

21 - CUCUI, GABRIEL. Informatică economică / Gabriel Cucui. Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-455-5
004:33
CIP 2009-4622
22 - CURILĂ, MIRCEA. Îmbunătăţirea imaginilor achiziţionate în
medii dispersive / Mircea Curilă. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-758-8
004.4
CIP 2009-4898
23 - CURILĂ, MIRCEA. The programming of virtual reality / Mircea
Curilă, Sorin Curilă. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-759-5
004.4
CIP 2009-4899
24 - DOGARU, IOANA. Sisteme reconfigurabile de calcul : lucrări
practice / Ioana Dogaru, Radu Dogaru. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-245-9
004
CIP 2009-3771
25 - FLORIN, MIHAI. Calcul tabelar complex aplicat domeniului
economic prin funcţii EXCEL 2007 / Mihai Florin. - Bucureşti : InfoMega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7853-35-6
004.422.636.7
004.42 EXCEL 2007
CIP 2009-5638

14

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

26 - FOTACHE, MARIN. SQL, dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL şi
SQL Server / Marin Fotache. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1339-7
004.4
CIP 2009-3318
27 - GAVRILESCU, LIVIU. Totul despre comerţul electronic / conf.
univ. dr. Liviu Gavrilescu, drd. ing. Oliviu Matei. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0021-0
004.738.52:339.1
CIP 2009-5536
28 - GHERASIM, ZENOVIC. Informatică managerială în activitatea
de educaţie fizică şi sport / Zenovic Gherasim, Maria Andronie, Nicolaie
Popescu-Bodorin. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-426-5
004:65.012.4+796(075.8)
CIP 2009-4943
29 - GHIONEA, IONUŢ GABRIEL. Catia V5 : aplicaţii în inginerie
mecanică / Ionuţ Gabriel Ghionea. - Bucureşti : BREN, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-648-843-6
004.42 CATIA V5
CIP 2009-3485
30 - GLOBALCOMPT 2008. Workshop (1 ; 2008 ; Cluj-Napoca).
Proceedings of GlobalComp 2008 : workshop on models, semantics, logics and
technologies for global computing : Cluj-Napoca, 2008 / organized by: Technical
University of Cluj-Napoca. Department of Computer Science, "Babeş Bolyai"
University. Department of Computer Science ; editors: Florian Mircea Boian,
Paulina Mitrea, Adrian Sterca, Eneia Nicolae Todoran. - Cluj-Napoca : Editura
U.T. Press, 2009
ISBN 978-973-662-443-8
004(063)
CIP 2009-3939

CIP

15

31 - IACOB, PAUL. Structuri de date : culegere de probleme / Paul
Iacob, Mirela Iacob. - Braşov : Lux Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-131-016-9
004.422.63
CIP 2009-3477
32 - IANOŞ-SCHILLER, ELENA. Procese digitale în societatea
cunoaşterii / Elena Ianoş Schiller, Mihaela Mureşan. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-376-9
004
CIP 2009-3943
33 - IENCIU, IOAN. Prelucrarea automată a datelor analitice şi
grafice din topografie şi cadastru / Ioan Ienciu, Luciana Oprea. - Alba-Iulia :
Aeternitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1890-20-3
004:528.425
CIP 2009-4642
34 - Informatică economică : culegere de probleme / Universitatea
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune a
Afacerilor. Catedra de Informatică Economică ; coord.: Loredana Mocean, DanAndrei Sitar-Tăut. - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0006-7
004:33(075.8)(076.5)
CIP 2009-3440
35 - Introducere în proiectarea asistată de calculator : teorie şi
aplicaţii / N. Crăciunoiu, N. Dumitru, A. S. Roşca, P. Rinderu. - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-223-5
004.42
CIP 2009-4229

Informatica aplicată : lucrări de laborator / Cristian Constantin Iosifescu.Timişoara : Editura Politehnica.MAREŞ. Doina Fusaru. ISBN 978-973-8382-70-1 004:517(075. 2009 Bibliogr.IOSIFESCU. Sistemul de operare UNIX : comenzi şi script-uri / Mădălina Mlak.42 OFFICE XP(075. 2009 ISBN 978-973-163-406-7 004.Bucureşti : Politehnica Press. Crisanta-Alina Mazilescu.Galaţi : Galaţi University Press.8) 651. . . . ISBN 978-606-521-237-4 004. CRISANTA-ALINA. .8) CIP 2009-5614 CIP 17 41 . Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". CRISTIAN. .ODUBĂŞTEANU. . ANDREI CONSTANTIN.Ed. 2009 Bibliogr. Gabriel Mihai. Raluca Tudorie. Automate şi microprogramare / Andrei Nick Ivănescu.MAZILESCU. MĂDĂLINA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-515-029-4 004. prietenul nostru : primii paşi în informatică / Vasile Poenaru. Metoda Backtracking .3 CIP 2009-3834 42 .896 CIP 2009-3533 39 . . CARMEN.Bucureşti : Editura Coresi.012. Office XP : instrumente birotice / Marius Daniel Mareş (coord.8) CIP 2009-4397 40 . .16 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 36 . PC Hardware : EUCIP IT Administrator : Modulul 1 / Andrei Constantin Mocan. Andrei Roşu.IVĂNESCU. Index ISBN 978-606-505-189-8 004. .Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 Bibliogr.MARIAN. Sisteme informaţionale în managementul resurselor umane : aplicaţie în selecţia de personal / lector dr. .IVĂNESCU. VASILE.272.). 2009 Bibliogr.Craiova : Info.Bucureşti : Politehnica Press. ANDREI NICK. a 4-a.Bucureşti : Editura ASE. ISBN 978-606-8008-14-1 004 CIP 2009-3666 37 .43 PASCAL(075.Ed. a 4-a.5 CIP 2009-4211 38 .4:658.896 681.Bucureşti : Printech.MOCAN.teorie şi aplicaţii varianta Pascal / Vlad Marian.451 UNIX CIP 2009-4928 43 . Automate programabile / Andrei Nick Ivănescu. .POENARU. MARIUS DANIEL. 2009 ISBN 978-606-515-024-9 004. 2009 Bibliogr.2:004(075.2 510. Calculatorul. 2009 ISBN 978-973-608-964-0 004 CIP 2009-3806 . ISBN 978-973-53-0033-3 004 CIP 2009-5741 44 . ANDREI NICK. VLAD. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-625-833-6 004:65. Algoritmi de planificare în optimizarea interogărilor paralele / Carmen Elena Odubăşteanu.8) 004.MLAK.5 CIP 2009-3762 45 .

18

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

19

46 - POPA, DRAGOŞ. Grafică asistată de calculator / Dragoş Popa,
Ludmilla Sass, George Gherghină. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-229-7
004.92
CIP 2009-4483

51 - POPESCU, EUGEN. Învăţarea şi evaluarea prin aplicaţii
multimedia : cercetare pedagogică / Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-43-4
004.032.6(075.8)(076.5)
CIP 2009-4999

47 - POPA, SORIN. Bazele tehnologiei informaţiei : Modulul pentru
învăţământ la distanţă / Sorin Popa. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-424-2
004(075.8)
007(075.8)
CIP 2009-5414

52 - POPESCU, EUGEN. Limbajul C++ / Eugen Popescu. - Craiova :
Else, 20092 vol.
ISBN 978-973-7708-44-1
Partea 1 : Teorie şi aplicaţii. - 2009. - Bibliogr. - ISBN
978-973-7708-45-8
004.42 C++
CIP 2009-5000

48 - POPESCU, EUGEN. Algoritmi : teorie şi aplicaţii / Eugen Popescu,
Ecaterina Boarnă. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-47-2
004.421
CIP 2009-5085
49 - POPESCU, EUGEN. Aplicaţii multimedia : dezvoltări recente /
Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-42-7
004.032.6(075.8)(076.5)
CIP 2009-4998
50 - POPESCU, EUGEN. Iniţiere în Excel XP / Eugen Popescu. Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-46-5
004.42 EXCEL XP
CIP 2009-5002

53 - POPOVICI, PARASCHIVA. Structuri de date liniare şi
arborescente în C / Paraschiva Popovici. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Timişoara :
Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-831-2
004.43 C
CIP 2009-4520
54 - PRODAN, LUCIAN. Self-repairing memory arrays inspired by
biological processes / şef lucr. dr. ing. Lucian Prodan. - Timişoara : Editura
Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-820-6
004.332.34
004.032.26
CIP 2009-3631
55 - RADU, DANIELA-LAURA. Aplicaţii practice de laborator :
Windows, Word, Excel, Power Point, Internet / Daniela-Laura Radu. - Craiova :
Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-34-6
004.4
CIP 2009-4987

20

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

56 - RADU, DANIELA-LAURA. Probleme rezolvate de programare :
Pascal şi Fox / Daniela-Laura Radu. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-36-0
004.4
CIP 2009-4989
57 - RIZESCU, GIANINA. Sisteme de gestiune a bazelor de date :
ORACLE 10g : suport laborator / lect. drd. Gianina Rizescu. - Galaţi : Europlus,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1950-28-0
004.42 ORACLE
CIP 2009-3587
58 - SASU, LUCIAN. Introducere în limbajul C# / Lucian Sasu. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-482-3
004.43 C#
CIP 2009-4439
59 - Sisteme informatice cu baze de date în management : teorie, studii
de caz / Vasilica Voicu, Florentina Pavel, Ana Maria Mihaela Tudorache, Andreea
Raluca Voicu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-560-0
004:65.012.4
CIP 2009-4357
60 - SLUŞANSCHI, EMIL-IOAN. Advances in automatic :
differentiation for the Java : programming language / dr. rer. nat. dipl. ing. EmilIoan Sluşanschi. - Bucureşti : Roza Vânturilor, 2009
ISBN 978-973-1735-21-4
004
CIP 2009-4631

CIP

21

61 - SPOIALĂ, DRAGOŞ CRISTIAN. Proiectare asistată în
automatizări : îndrumător de laborator / Dragoş Cristian Spoială, Eugen Ioan
Gergely. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-767-0
004:62.001.63
CIP 2009-5488
62 - STATE, LUMINIŢA. Introducere în teoria statistică a
recunoaşterii formelor / Luminiţa State, Iuliana Paraschiv-Munteanu. - Piteşti :
Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-690-877-4
004.932.72'1
CIP 2009-4474
63 - STRETCU, SIMONA. Algoritmi de căutare cu euristici / Simona
Stretcu. - Drobeta-Turnu-Severin : Damira, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1893-16-7
004.8
CIP 2009-3689
64 - VELEA, DELIA. Implementarea reţelelor semantice / Delia
Velea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-271-6
004
CIP 2009-5625
65 - VELEA, DELIA. Tehnici de sortare : studiu comparativ / Delia
Velea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-270-9
004
CIP 2009-5634

22

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

66 - VLAD, GIORGIE DANIEL. Bac 2009 : subiecte posibile / Vlad
Giorgie Daniel, Marcu Daniela. - Suceava : Cygnus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1768-06-9
004(075.35)
CIP 2009-4044
67 - VOICU, VASILICA. Sisteme informatice cu baze de date în
marketing : teorie, studii de caz / Vasilica Voicu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-554-9
004.4:339.138(075.8)
CIP 2009-3619
008 Civilizaţie. Cultură
68 - BRAG, RÉMI. Înţelepciunea lumii : istoria experienţei umane a
universului / Rémi Brag ; trad.: Cornelia Dumitru. - Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-59-1
008
CIP 2009-4197
69 - CARAGEA, ANTON. Interferenţa civilizaţiilor în Europa Unită /
Anton Caragea. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-428-9
008(4)
CIP 2009-4941
70 - Death and society / coord.: Mihaela Grancea. - Cluj-Napoca : Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-133-166-9
008
CIP 2009-5552

CIP

23

71 - FIRAN, CARMEN. Miracole mici şi mijlocii / Carmen Firan. Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-763-0
008(498:73)
CIP 2009-5596
72 - Istoria unui centru cultural - Cercul Astra "Virgil Şotropa" /
Radu Băeş, Anamaria Opriş, Simona Monica Pop, Valer Petrehuş. - Bistriţa :
Digital Arts, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92062-1-8
008(498 Bistriţa)
CIP 2009-5166
73 - LĂCĂTUŞ, ADRIAN. Modernitatea conservatoare : aspecte ale
culturii Europei Centrale / Adrian Lăcătuş. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-478-6
008(4-191.2)
CIP 2009-4042
74 - MOISA, MIRCEA. Individualităţi şi comunităţi : mărturii si
mărturisiri / Mircea Moisa. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-30-8
008(498):929
CIP 2009-4983
75 - TURCUŞ, VERONICA. Alexandru Marcu : il destino di un
italianista romeno / Veronica Turcuş ; trad.: Cristian Alexandru Damian. - ClujNapoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009
Bibliogr.
Index
Anexe
ISBN 978-973-7784-40-7
008(498:450)
CIP 2009-4485

24

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

76 - WACHSMANN-HOGIU, TITUS. Bârgăuani de top : o carte
(incompletă) a spiritualităţii bârgăuane / Titus Wachsmann-Hogiu. - Bistriţa :
Karuna, 2009
ISBN 978-973-1978-12-3
008(498 Valea Bârgăului):929
CIP 2009-4441
77 - WALLACE, ARCHER. Mamele unor oameni faimoşi / Archer
Wallace ; trad.: Iulia Bodnari. - Suceava : Little Lamb, 2009
ISBN 978-973-7762-89-4
008(100):929
3-055.52-055.2
CIP 2009-3875
02 Biblioteconomie. Biblioteci
78 - STOICA, ION. Sensul schimbării în universul infodocumentar /
Ion Stoica. - Constanţa : Ex Ponto, 2009
ISBN 978-973-644-862-1
02
CIP 2009-3923
030 Lucrări de referinţă
79 - Enciclopedia Concisa Britannica / coord.: Cornelia Marinescu. Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index.
ISBN 978-973-675-553-8
030=135.1
CIP 2009-3718

25

CIP
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

81 - Muzeul Naţional de Istorie a României : tezaurul / Doina Leahu,
Alexandru Arbunescu, Rodica Oanţă-Marghitu, Raluca Mălăncioiu ; foto.: Marin
Anamarie ; trad.: Alexandru Oberländer-Târnoveanu. - Bucureşti : Age-Art, 2009
ISBN 978-973-88353-5-1
069(498) Muzeul Naţional de Istorie
CIP 2009-3678
070 Ziaristică
82 - ALBU, MIHAELA. Cultură şi identitate : ziarul Lumina liberă din
New York / Mihaela Albu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-129-6
070(73 New York)"Lumea liberă"
CIP 2009-4079
83 - BACONSKY, TEODOR. 111 incursiuni în Cotidianul românesc /
Teodor Baconsky, Devis Grebu. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-761-6
070(498) Cotidianul
CIP 2009-5114
84 - COANDĂ, GEORGE. Dâmboviţa : de la organ la o beţie cu
libertate : o istorie sentimentală şi anecdotică a unui fenomen de presă / George
Coandă, Lucian Grigorescu. - Târgovişte : Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-12-1
070(498) Dâmboviţa
CIP 2009-5024

05 Reviste cu caracter general
80 - MANOLESCU, OANA. Amestec şi combinaţie / Oana
Manolescu. - Bucureşti : Privirea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1936-03-1
050(498) Prietenul albanezului"2002/2009"
CIP 2009-3504

85 - HANGIU, ION. Presa românească de la începuturi până în
prezent : dicţionar cronologic / Ion Hangiu ; pref.: Ion Hangiu. - Bucureşti :
comunicare.ro, 2008vol.
ISBN 978-973-711-163-0
Vol. 2 : 1917-1944. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-711-165-4
81'374.2:070(498)=135.1
CIP 2008-18093

26

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

86 - Portret în oglindă la 20 de ani. - Bucureşti : Viaţa Medicală
Românească, 2009
ISBN 978-973-160-029-1
070(498) Viaţa medicală
CIP 2009-4138
87 - VIDA, CLAUDIA-LUCIA. Aspecte lingvistice în stilul
publicistic / Claudia Vida. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-31-5
070:81
CIP 2009-4984
88 - VOLCU, ION. Dicţionarul presei brăilene / Ion Volcu. - Brăila :
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1871-30-1
070(498 Brăila)
CIP 2009-4266
087.5 Publicaţii pentru copii
89 - 365 de fabule. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-041-3
087.5
82-191=135.1
CIP 2009-4323
90 - 365 de întrebări şi răspunsuri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-042-0
087.5
CIP 2009-4322
91 - 500 de curiozităţi despre animale. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-040-6

27

CIP

92 - Ali Baba şi cei 40 de hoţi / poveste orientală. - Bucureşti : Crist-1,
2009
ISBN 978-973-1800-38-7
087.5
CIP 2009-4617
93 - Alladin şi lampa fermecată / poveste din folclorul arab. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-35-6
087.5
CIP 2009-4614
94 - Amnarul fermecat. - Bucureşti : Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-39-4
087.5
CIP 2009-4618
95 - ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Degeţica / H. C. Andersen ;
trad. şi adaptare: Mariana Crăciun. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard,
2009
ISBN 978-973-1995-48-9
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2009-4774
96 - Animale domestice : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-5-8
087.5:636
CIP 2009-5479
97 - Animale sălbatice : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-6-5
087.5:591.5
CIP 2009-5476
98 - Ascultă animalele. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-054-3

087.5:59
CIP 2009-4324
087.5:59

CIP 2009-4325

28

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

99 - BĂLĂNESCU, CLAUDIA. Vestitorii primăverii : carte de colorat /
Bălănescu Claudia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
ISBN 978-973-142-217-6
087.5
CIP 2009-4767
100 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale de la fermă. - Chiajna :
Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-050-5
087.5:59
CIP 2009-4326
101 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Australia,
America şi de la Poli. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-053-6
087.5:59
CIP 2009-4327
102 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Europa, Africa şi
Asia. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-052-9
087.5:59
CIP 2009-4328
103 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din oceane, mări,
râuri şi lacuri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-051-2
087.5:59
CIP 2009-4329
104 - Cartea spionilor : o enciclopedie a spionajului / trad.: Alexandra
Ghiţă ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-172-3
087.5
CIP 2009-4913

29

CIP
105 - Castelul groazei. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-060-4
087.5
82-93-32=135.1

CIP 2009-4330
106 - Caută animalele şi recordurile lor. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-033-8
087.5:59
CIP 2009-4331
107 - Caută în cartea terorii. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-037-6
087.5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4332
108 - Caută în castelul medieval. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-036-9
087.5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4333
109 - Caută în corpul uman. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-034-5
087.5:61
CIP 2009-4334
110 - Caută în Egipt. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-035-2
087.5
CIP 2009-4335
111 - Cei trei purceluşi : carte de colorat / repovestită după o poveste
populară de Loredana Ştefan. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-47-2
087.5
CIP 2009-4771

30

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

31

112 - Cenuşăreasa / trad. şi adapt.: Mariana Crăciun. - Ed. a 3-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-55-7
087.5
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4586

118 - CRĂCEA, ELENA. Odiseea : repovestită pentru copii / Homer ;
repovestitor: Elena Crăcea. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-44-1
087.5
821.14'02-1(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4604

113 - CHAPMAN, KEITH. Fifi şi floricelele : Copiază şi colorează /
Keith Chapman. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
ISBN 978-973-1912-20-2
087.5
CIP 2009-4355

119 - Crăiasa Zăpezii / trad. şi adapt.: Mariana Crăciun. - Ed. a 2-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-54-0
087.5
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4514

114 - CHAPMAN, KEITH. Fifi şi floricelele : Învaţa cu mine cuvinte! /
Keith Chapman. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
ISBN 978-973-1912-19-6
087.5
CIP 2009-4354
115 - COLLODI, CARLO. Pinocchio / Carlo Collodi. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-30-1
087.5
CIP 2009-4609
116 - Colorează cu Tom şi Jerry / trad.: Corina Gâdiuţă. - Bucureşti :
Erc Press, 2009
ISBN 978-973-157-499-8
087.5
CIP 2009-4864
117 - Coşuleţul cu legume : carte de colorat. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-350-1
087.5
CIP 2009-3746

120 - CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi : carte de colorat / Ion
Creangă. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-41-0
821.135.1-93-34
087.5
CIP 2009-4248
121 - CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi / Ion Creangă. - Ed. a 3-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-58-8
821.135.1-93-34
087.5
CIP 2009-4905
122 - Creaturi mitologice. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-029-1
087.5:398.4
CIP 2009-4336
123 - Cursa cu surprize a lui Fulger McQueen / trad.: Julia Kretsch. Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-178-5
087.5:811.111(075.4)
CIP 2009-5371

32

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

124 - DOSA, DANIELA. Mamifere din ogradă / Daniela Dosa, Ştefania
Udrea. - Bucureşti : Tehno-Art, 2009
ISBN 978-973-1842-65-3
087.5:636
CIP 2009-4969
125 - Ferma : (răsfoieşte şi ascultă). - Deva : Editura Crişan, 2009
ISBN 978-606-508-041-6
087.5
CIP 2009-4769
126 - GRIMM, JACOB. Albă ca Zăpada / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-34-9
087.5
CIP 2009-4613
127 - GRIMM, JACOB. Fluierul fermecat / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-37-0
087.5
CIP 2009-4616
128 - GRIMM, JACOB. Scufiţa Roşie / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-31-8
087.5
CIP 2009-4610
129 - În dar de ziua ta : carte de citit şi colorat creată de copii. - Reşiţa :
Pro Marketing, 2009
ISBN 978-606-8022-02-4
087.5
CIP 2009-4585

33

CIP

130 - KIPLING, RUDYARD. Cartea junglei : carte de colorat /
Rudyard Kipling ; repovestitor: Loredana Ştefan. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura
Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-46-5
087.5
821.111-93-34=135.1
CIP 2009-4775
131 - Legende cu dragoni şi uriaşi. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-031-4
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4337
132 - LUPAŞCU, SIMONA. Dicţionar ilustrat în limbile : română,
engleză, franceză, germană, maghiară / Simona Lupaşcu. - Brăila : Impressaria,
2009
ISBN 978-973-88081-6-4.
81'374.8=00
087.5
CIP 2009-4720
133 - Maşini şi camioane. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-049-9
087.5:621
CIP 2009-4338
134 - Mituri şi legende. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-032-1
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4339
135 - MÓRA FERENC. Zengő ABC / Móra Ferenc. - Sângeorgiu de
Mureş : Editura Hoppa!, 2009
ISBN 978-973-151-064-4
087.5
CIP 2009-3871

IOANA-DANA. .Bucureşti : Editura Coresi. departe ajunge : antologie de proverbe şi zicători pentru copii / Michiela Poenaru.5 CIP 2009-3892 147 .5 CIP 2009-4612 35 CIP 142 . MICHIELA.Petrecere în casa păpuşii. CHARLES. 2009 ISBN 978-973-1754-54-3 087. .5 82-93-34=135. 2009 ISBN 978-606-525-039-0 087. Anca-Daniela Tăut. ISBN 978-973-137-145-0 821. . .5 139 . .1-91-93-84 398.5 CIP 2009-3801 143 . .Deva : Editura Crişan. Minte sănătoasă în corp sănătos / Michiela Poenaru.Prinţesele dansatoare.POENARU. DIANA. Primul meu album cu animale / Diana Rotaru. 2009 Index.Ed. 2009 Bibliogr. a 4-a. .Chiajna : Girasol.: Iulian Pena.Ed. 2009 ISBN 978-973-608-967-1 087.1 CIP 2009-4252 140 .Bucureşti : Editura Coresi. .5:613. 2009 ISBN 978-606-525-038-3 087. MARIANA-RAMONA.PERRAULT. Cenuşăreasa / Charles Perrault. 2009 ISBN 978-606-92065-0-8 087. Elena Pavel.5 CIP 2009-4147 .Bacău : Grafit.91(498) 087. ne jucăm.34 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 136 . . ISBN 978-973-20-1257-4 087. MICHIELA.95 CIP 2009-3807 144 . Motanul încălţat / Charles Perrault.Oradea : Primus. rev.PERRAULT.1 CIP 2009-4250 141 . colorăm / Ioana-Dana Purcaru.874 CIP 2009-3428 137 .NIULAŞ.5 CIP 2009-4611 CIP 2009-4770 145 .Chiajna : Girasol.PURCARU. 2009 ISBN 978-973-1800-32-5 087. Ghicitori pentru cei mici / Mariana-Ramona Niulaş.135.NICOLAE. . a 4-a. Bucureşti : Crist-1. .Prietenii pădurii : (cu 3 figurine). graf.5 CIP 2009-4251 146 . Cine se scoală de dimineaţă. 2009 ISBN 978-973-1800-33-2 087.ROTARU.Chiajna : Girasol. Colorează cu Dovlecel / Irina Nicolae .5 372.5 CIP 2009-4635 138 .Bucureşti : Teora. Învăţăm. 2009 ISBN 978-606-508-040-9 087. 2009 ISBN 978-606-525-059-8 087. Bucureşti : Crist-1. 2009 ISBN 978-973-1975-12-2 087.Plastilina : modelează cu plastilină.Bucureşti : Incognito Media. .POENARU.5 82-93-34=135. CHARLES. IRINA MARIANA.

ŞTEFAN.5:568.Uimitoarea carte despre Egipt.5:356.5 CIP 2009-4866 152 .6)=135. 2009 ISBN 978-606-525-044-4 087.1-91-34(0. 2009 ISBN 978-973-1995-53-3 087. .Bucureşti : Crist-1. .Constanţa : Editura Eduard. . 2009 ISBN 978-973-8954-40-3 087.Baia-Mare : Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori".: Corina Gâdiuţă. 2009 ISBN 978-973-157-500-1 087.5 CIP 2009-4255 157 .Chiajna : Girasol.874 CIP 2009-4772 151 .Chiajna : Girasol.Constanţa : Editura Eduard.1. .Uimitoarea carte despre recordurile animalelor. .Chiajna : Girasol.VLASIN.5 CIP 2009-4615 37 CIP 154 . Bucureşti : Erc Press. 2009 ISBN 978-973-1800-36-3 087.Uimitoarea carte despre dinozauri. . 2009 ISBN 978-973-1995-52-6 087.19 CIP 2009-4254 156 . a 3-a.2. Lumea copiilor / Vlasin Anuţa. LOREDANA.Ed.36 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 148 .6) CIP 2009-4907 149 .Ţăranul şi cei trei feciori. .Uimitoarea carte despre pompieri. ANUŢA.Tom şi Jerry : joacă-te şi colorează! / trad.Chiajna : Girasol. LOREDANA..135. Bucle aurii şi ursuleţii : carte de colorat / repovestită de Loredana Ştefan .. . LOREDANA. .Chiajna : Girasol.ŞTEFAN. 2009 ISBN 978-973-1995-50-2 087.5:656. Frumoasa şi Bestia : carte de colorat / repovestită de Loredana Ştefan. .1-91-34(0.: Petshop Box Studio.6.1-93-34(0. . 2009 ISBN 978-606-525-046-8 087. .: Corina Gâdiuţă.046.Bucureşti : Erc Press.Uimitoarea carte despre corpul meu. Sudoku! / trad.086. 2009 ISBN 978-973-157-502-5 087.Ed. . 2009 ISBN 978-606-525-045-1 087.135. . a 3-a.5:59 CIP 2009-4258 160 .Constanţa : Editura Eduard. Bucle aurii şi ursuleţii / repovestită de Loredana Ştefan.Tom şi Jerry : 3.1 372. il. 2009 ISBN 978-606-525-048-2 087.5 CIP 2009-5335 .5 821.5 CIP 2009-4865 153 .ŞTEFAN.Uimitoarea carte despre piraţi.5 821.046.6) CIP 2009-4908 150 .046. 2009 ISBN 978-606-525-043-7 087.5 821.Chiajna : Girasol.133.131 CIP 2009-4257 159 .26 CIP 2009-4256 158 . 2009 ISBN 978-606-525-047-5 087.5:61 CIP 2009-4253 155 .

.BĂLĂCEANU-STOLNICI.52 CIP 2009-5262 170 . CONSTANTIN.Bucureşti : Teora. 2009 ISBN 978-973-111-102-5 133. GÉRARD. Ocultism 166 .CLOW. .Bucureşti : Herald.PROLEMEU. BARBARA HAND. .ENCAUSSE. CLAUDIUS. . Hegel . .121 CIP 2009-3849 163 . 3 : Problema răului. . postf. . ISBN 978-973-8909-39-7 Vol. Magdalena Berescu.Bucureşti : Zeda. 2009 ISBN 978-973-20-1088-4 133(510) CIP 2009-5083 . trad. 1 : Templul umbrelor.2009.: Radu-Claudiu Canahai.2009. Gândirea magică : geneză şi evoluţie / Constantin Bălăceanu Stolnici.5:511 CIP 2009-2434 169 . . W. DANE. 2009vol. trad. STANISLAS de.ISBN 978-973-8909-38-0 Vol. Alchimia celor nouă dimensiuni / Barbara Hand Clow cu Gerry Clow. GEORG WILHELM FRIEDRICH. . .BALOGH BRIGITTA.: Crăciun ElenaSimona. trad. ZODIVITA. 2009 Bibliogr. ..ISBN 978-973-8909-15-5 Vol. Fenomenologia spiritului : prefaţă . 2 : Arcanele magiei.4 CIP 2009-4800 167 . .Bucureşti : For You.ISBN 978-973-8909-16-8 13 CIP 2009-3486 162 . 2009 ISBN 978-973-87781-9-1 1(091) CIP 2009-4841 164 . 2009 ISBN 978-973-126-144-7 130. Tetrabilos / Claudius Prolemeu . şi bibliografie de Alexandru Boboc.Iaşi : Esoteris. . Feng Shui : cum să trăiţi în armonie cu ceea ce vă înconjoară / Régine Sainte-Arnauld .HEGEL. 2009 ISBN 978-973-86563-1-4 133 CIP 2009-5046 165 .Bucureşti : Herald.: George Scrima. Dincolo de graniţele mentalului uman : corespondenţe spirituale / Zodivita Cosiis. O mandala astrologică : ciclul transformărilor şi cele 360 de faze simbolice ale sale / Dane Rudhyar . trad. RÉGINE.: Claudiu Pănculescu.COSIIS. Filozofia culturii. Encausse) . . Viaţa lui Isus / G.RUDHYAR. Şarpele Genezei / Stanislas de Guaita.Bucureşti : Herald. Talpalatnyi univerzum / Balogh Brigitta.SAINTE-ARNAULD.GUAITA. ISBN 978-973-111-103-2 133.38 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 39 13 Filozofia spiritului. 2009 ISBN 978-973-111-108-7 133. F.Cluj-Napoca : Grinta. Ştiinţa numerelor / Papus (dr. . 2009 ISBN 978-973-1701-46-2 133 CIP 2009-5563 168 .52 CIP 2009-4560 1 FILOZOFIE 161 .2009. note. trad. Bucureşti : Nemira.Cluj-Napoca : Pro Philosophia. 2009 ISBN 978-973-143-335-6 133.

2009 Bibliogr. postf.40 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 41 171 .5 296.Bucureşti : Litera Internaţional.G.DUNN. MICHAEL. SERGIU.D. Index ISBN 978-973-571-890-9 14(420) Hume. ISBN 978-973-571-891-6 14(420) Locke.J. LUCIAN. Locke / Dunn John . CIP 2009-5223 14 Sisteme filozofice 173 . 2009 ISBN 978-973-27-1777-6 14(420) Collingwood.R. 929 Collingwood. J. 2009 Bibliogr.FERENCZ-FLATZ.Bucureşti : Herald. Hume / Ayer A.529 CIP 2009-4506 176 . Bucureşti : Editura ALL.65 CIP 2009-3344 172 . a 2-a. trad.G.Bucureşti : Humanitas.Craiova : Aius PrintEd. .AYER. şi bibliografie de Alexandru Boboc. . 2009 ISBN 978-973-111-100-1 141.12 929 Aristoteles CIP 2009-5761 178 .Bucureşti : Editura Academiei Române.D. trad.Ed. Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi : fenomenologia situaţiei şi critica heideggeriană a conceptului de valoare / Christian Ferencz-Flatz. CONSTANTIN. Cluj-Napoca : Grinta.M. CIP 2009-4262 179 . Collingwood / Sergiu Bălan. 2009 ISBN 978-973-1701-45-5 133 CIP 2009-5564 177 .M.HUSSERL. însoţite de comentarii / Michael Streeter . 2009 Bibliogr. RICHARD. EDMUND. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-50-2427-7 14(430) Heidegger. note.331. ALFRED JULES. 929 Hume.BĂLAN. Profeţiile lui Nostradamus : o selecţie a celor mai incitante preziceri ale profetului. Index. 2009 ISBN 978-973-675-595-8 133. 2009 Bibliogr. CIP 2009-4047 175 . rev. CHRISTIAN. G. .: Irina Tofan. ISBN 978-973-1780-83-2 14(38) Aristoteles 111.STREETER. 929 Locke.: Cristina Tache. Kabala şi literatura aramaică / Constantin Daniel. Încercare asupra gândirii româneşti : schiţa unui profil istoric / Vasile Muscă. VASILE. ISBN 978-973-126-143-0 14 CIP 2009-3847 180 . 929 Heidegger. . Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel / Lucian Cherata.Cluj-Napoca : Grinta.J.WISEMAN.R. .DANIEL.MUSCĂ.CHERATA. . trad. Între istorie şi filosofie : sistemul lui R.: Teodor Gugiu. . Bucureşti : Editura ALL. Ştiinţa bizarului / Richard Wiseman. CIP 2009-5226 174 .. Criza umanităţii şi filosofia (şi alte scrieri) / Edmund Husserl . . 2009 ISBN 978-973-126-145-4 14(498)(091) CIP 2009-3848 . JOHN. Bucureşti : For You. trad.

CIP 2009-3859 159.Vulcan : Realitatea Românească. .Bucureşti : Teora. . ISBN 978-606-536-005-1 159. . .Bibliogr. MARIN. Fii fericit! Descoperă tot ce trebuie să ştii pentru a avea o viaţă fericită / Tal Ben-Shahar . 2009 Bibliogr. Descartes / Sorell Tom .2 CIP 2009-5573 186 .Bibliogr. trad. 2009 Index. SORELL.ISBN 978-606-8017-15-0 Vol. 4.NEMECSEK. Din gândirea înţelepţilor lumii / Ştefan Nemecsek.Bibliogr.ISBN 978-606-8017-14-3 Vol.ANDRAŞANU. . Odile Dupuy. 2009 4 vol. George Lăzăroiu. 929 Descartes. . CIP 2009-5225 183 .Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. .922. 2009 Index.: Teodor Gugiu.2009.Bucureşti : Ars Academica.: Mădălina Prodan. Braşov : Mix. ISBN 978-606-8017-12-9 Vol. Petroşani : Focus.9 CIP 2009-3898 CIP 43 185 . Cum să duceţi lucrurile la bun sfârşit : arta productivităţii fără stres / David Allen . DAVID F. Bucureşti : Editura ALL. . . Index ISBN 978-973-571-892-3 14(44) Descartes. 2009 ISBN 978-606-8041-05-6 159. Cum să aveţi autoritate în faţa copilului / Anne Bacus . 2.Bibliogr.42 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 181 . Bucureşti : Curtea Veche Publishing. trad. . . TAL.BACUS. Ghidul succesului pentru leneşi / Marc Allen. .9 Psihologie 184 .ISBN 978-606-8017-16-7 14(436) Wittgenstein.: Antoniu Irinel.Sinaia : Amanda Edit. ISBN 978-973-677-150-7 159.2009. . 1. trad. ISBN 978-973-728-339-9 159. . . Joelle Gamet. .ISBN 978-606-8017-13-6 Vol.R.ŢURLEA.9 CIP 2009-5767 187 . ANNE.2009.2009. 3. .922 CIP 2009-4316 .ALLEN.ISBN 978-973-88752-7-2 14(100):929 CIP 2009-5744 182 . ŞTEFAN.ALLEN.Bucureşti : Meteor Press. . .BEN-SHAHAR.L.922.2009. DELIA MARIANA.ARDELEAN. Psihologia dezvoltării umane / Bócsa Éva. .2009. ISBN 978-973-88752-5-8 Vol. . Memoria : dialogul omului cu pământul / Alexandru Andraşanu. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8471-83-2 159.BÓCSA ÉVA. 929 Wittgenstein.9 CIP 2009-4747 190 . ISBN 978-973-669-760-9 159. Adolescenţa : dincolo de mituri / Delia Mariana Ardelean. MARK. 2. 2009 Bibliogr. logic and communication / Marin Ţurlea.R.TOM. . .ISBN 978-973-88752-6-5 Vol.: Cristina Marinela Barbu.8 CIP 2009-3777 188 .7 CIP 2009-4208 189 . .923. 2009 ISBN 978-973-20-1093-8 159. 1.L. 2009 2 vol.Bibliogr.Bibliogr. Wittgenstein on language. trad. ALEXANDRU.

a 3-a. rev. 2009 ISBN 978-973-724-218-1 159.77 CIP 2009-4553 195 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Business Tech International Press.Iaşi : Polirom. Index ISBN 978-973-571-904-3 159. Despre frici şi credinţe / Lise Bourbeau .Oradea : Editura Universităţii din Oradea.Bucureşti : Ascendent. . .CROTTI. 2009 Index. 2009 Bibliogr. TINCA.: Mihaela Budui. .CIOANCĂ. Minea Iuliana.BOURBEAU.Bucureşti : ALLFA.Ed. . .Bucureşti : Editura Nouă.2 CIP 2009-3548 198 . Copilul meu este (aproape) adolescent : putem afla nevoile şi dificultăţile sale. ISBN 978-973-8495-47-0 159.CIALDINI. trad.Ed. Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii / Stephen R.BOURBEAU.2 CIP 2009-5671 192 . Dana Hădăreanu. trad. Psihologia persuasiunii .Bucureşti : Ascendent.Bucureşti : Enciclopedia RAO. de Gina Argintescu-Amza. ISBN 978-973-759-751-9 159.: Radu Gâdei. LISE. trad. . trad.7 CIP 2009-4517 . STEPHEN.: Michael J. . ISBN 978-973-8987-84-5 159. Benton .Cele şaptezeci de mari mistere ale lumii naturale / coord.963. Index. Covey . 2009 ISBN 978-973-1859-37-8 159.7 CIP 2009-5611 200 .9 CIP 2009-3596 193 .922.: Doina Anghel.922.825 CIP 2009-3710 CIP 45 196 . 2009 Bibliogr. . Dezvoltarea psihicului unei persoane cu handicap neuromotor văzut prin prisma clarvederii : tratat de vindecare a spasticilor / Marius Cioancă.: Carmen Muşat Coman. .9:316.6 CIP 2009-3535 199 .Cunoaşterea psihologică a copilului : premiză a adaptării şcolare : ghid pentru profesorii de pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / Bonchi Elena (coord. Alberto Magni .923. ROBERT B. Cialdini . LISE. .: Oana Cristea. . EVI. . Psihologia vârstelor / Tinca Creţu.922 615.COVEY. 2009 ISBN 978-973-46-1358-8 159. 2009 Bibliogr.Timişoara : Mirton. MARIUS.922.961 CIP 2009-4490 194 . ISBN 978-973-52-0564-5 159. Autismul infantil : metode de diagnosticare precoce şi terapii comportamentale / Graţiela Ciuncu. a 9-a. Boroş Denisa. Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înşine / Lise Bourbeau . ISBN 978-973-717-351-5 159.37 CIP 2009-3599 197 . trad. 2009 ISBN 978-973-1859-34-7 159. 2009 Bibliogr.CREŢU.44 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 191 .). Bîrle Delia. trad. analizându-se scrisul şi desenele / Evi Crotti.totul despre influenţare : amplifică-ţi puterea de convingere şi învaţă să te aperi de manipulare / Robert B. GRAŢIELA.923.CIUNCU.Bucureşti : Editura ALL.

Bucureşti : House of Guides.2 CIP 2009-3827 .Bucureşti : House of Guides. Jacques Salomé . ISBN 978-973-669-756-2 159. Cum să fii sexy / Carmen Electra. .Bucureşti : Curtea Veche Publishing.9:316.Suceava : Editura George Tofan. Introducere în psihologia comunicării / Matei Georgescu. trad. de Lucian Popescu. SPENCER.922. .GOLDMAN. a 2-a.46 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 201 . KATE. Cine mi-a luat Caşcavalul? / Spencer Johnson . 2009 ISBN 978-973-728-379-5 159.JOHNSON. .923. 2009 ISBN 978-973-669-762-3 159. Compendiu de psihologie generală : sinteze / Gurlui Ileana.956:51 CIP 2009-3873 211 .Bucureşti : Curtea Veche Publishing.9 CIP 2009-3714 210 .922.Ed.Piteşti : Paralela 45.Bucureşti : Meteor Press.Bucureşti : Ascendent. ROBERT. .923.: Doina Anghel. MATEI. cu Sheryl Berk . Eddie Erlandson . a 2-a.GEERLANDT. CARMEN.Pune capăt epuizării şi simte-te minunat din nou / Frank Lipman. . trad. 2009 ISBN 978-606-513-071-5 159. Sindromul masculului alfa / Kate Ludeman.GEORGESCU.923.953. . trad. a 3-a.ELECTRA.8) CIP 2009-4396 204 .IONESCU.: Adriana Ciorbaru. 2009 Index.: Elena-Alina Stamate. Eşti estenuat? . ELENA. MELISSA. ILEANA. .3 CIP 2009-3825 205 . . . .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2009 ISBN 978-973-163-405-0 159.9 CIP 2009-5142 CIP 47 206 .2 396 CIP 2009-4457 202 .LUDEMAN. 2009 ISBN 978-973-8986-72-5 159.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. . 2009 Index ISBN 978-973-669-755-5 159.LUCAN.Ed. Andra Gabriela Stan.Bucureşti : Edit Moroşan. 2009 ISBN 978-606-513-072-2 159.2 CIP 2009-4792 209 . Despre testarea psihologică auto / Carmen Ionescu. . Iubeşte-l sau lasă-l / Melissa Heckscher. KATHLEEN. CARMEN. Rolul intuiţiei în învăţarea matematicii la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică / Elena Lucan. .7 CIP 2009-5672 203 .GURLUI.072:656 CIP 2009-3903 208 .1 CIP 2009-3713 207 .LIPMAN. trad. FRANK. 2009 ISBN 978-973-1859-36-1 159. Exerciţii pentru creier : strategii antiîmbătrânire pentru superputere mentală / Robert Goldman împreună cu Lisa Berger şi Ronald Klatz . Comunicarea relaţională pe înţelesul celor mici / Kathleen Geerlandt.: Marius Chitoşcă. Ed. 2009 ISBN 978-973-47-0606-8 159. 2009 ISBN 978-973-1862-54-5 159. trad.9.77(075.HECKSCHER.

.3:373.954.7 37. 2009 ISBN 978-973-1812-24-3 159.2 CIP 2009-4621 220 .Iaşi : Polirom.Bucureşti : Dharana. .MOLDOVAN. M.: Bogdan Mihăilescu.Bucureşti : Elena Francisc Publishing.: Anca Buja. L. Dana Bălaş Timar.2 CIP 2009-5502 . 2009 ISBN 978-973-669-754-8 159. .: Alexandru E. trad. L. Scrieri fundamentale : despre psihodramă. Moreno. Mintea ta sub asediu : câştigă bătălia ce se poartă în mintea ta / Joyce Meyer . THICH. Fundamentele psihologiei : mecanisme informaţional-operaţionale / Olga Domnica Moldovan. J.MEYER. metoda de grup şi spontaneitate / J. 2009 ISBN 978-973-707-272-6 159. .Timişoara : ESP System. trad.Bucureşti : Litera Internaţional. Marea carte a minţii / Ivan Moscovich . trad.2 CIP 2009-4177 214 . Russu. ISBN 978-973-679-627-2 159. 2009 Bibliogr. .RAFAILĂ. Educarea creativităţii la vârsta preşcolară / Elena Rafailă.: Graal. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-88368-3-9 159. .2 396 CIP 2009-4167 221 .MOSCOVICH.955 CIP 2009-4098 219 .: Ioana Maria Novac.922. ISBN 978-973-752-354-9 Vol.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.923.ORMAN. . Index ISBN 978-973-46-1340-3 159. În zarea nemuririi / Prentice Mulford .015.923. ELENA.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. SUZE. 2009 ISBN 978-973-162-042-8 159.MOHR. 1.Bucureşti : Aramis Print. 2009 ISBN 978-973-675-598-9 159. OLGA DOMNICA.9 CIP 2009-5640 CIP 49 217 . Bucureşti : Editura Trei. a 2-a. Femeile şi banii : controlează-ţi propriul destin / Suze Orman .923. Furia : înţelepciune pentru potolirea flăcărilor / Thich Nhat Hanh . Introducere în psihologia mediului / Gabriel Moser . trad.MOSER. BÄRBEL.2009.: Florenţa Oprişan. IVAN.445 CIP 2009-3893 215 . de Monica Salvan. GABRIEL.D. trad.4:159.Bibliogr. Reclamaţii către Univers : ghid ajutător pentru împlinirea viselor / Bärbel Mohr.923.48 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 212 .NHAT HANH.MULFORD. .MORENO. JOYCE. .2 CIP 2009-3826 213 .Bucureşti : Amaltea. 2009vol. . trad. .9:504 CIP 2009-4900 218 . .9 CIP 2009-3720 216 . PRENTICE. trad.Ed. 2009 ISBN 978-973-8975-28-6 159.ISBN 978-973-752-355-6 159.942 241. . .

Teste de inteligenţă . 2009 ISBN 978-973-7881-47-2 159.RUSSELL. Dacă nu reuşeşti din prima.954.ISBN 978-973-728-376-4 159. Cum funcţionează incredibilul corp uman / Richard Walker . După aventură : cum să vindecăm durerea şi să restabilim încrederea când un partener a fost infidel / Janis Abrahams Spring şi Michael Spring . 2009 ISBN 978-973-88817-5-4 159. OTILIA. trad. KEN. 2009 ISBN 978-606-92087-7-9 159. Liviu Marcoci.9 CIP 2009-4798 231 . trad.Bucureşti : Litera Internaţional. ISBN 978-973-707-278-8 159. Jacques Thomas. Creierul social : autism. trad.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". .87:611.THOMAS.Bucureşti : Business Tech International Press. trad. 2009 Bibliogr. . a 6-a. Cum să aveţi un copil atent şi concentrat / dr. ISBN 978-973-610-868-6 159. Pariul proprietăţii : sfaturi esenţiale pentru câştigători / Mircea-Eduard Uzunov. 2. ISBN 978-973-20-1090-7 159. Gilles Azzopardi . .2 CIP 2009-5436 225 . . ISBN 978-973-163-433-3 159.4 CIP 2009-4293 223 . 2009 ISBN 978-973-675-590-3 159.922.TENDINŢE MODERNE ÎN STIMULAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE.Ed.SCHLOSS.4 CIP 2009-5500 228 .923(063) CIP 2009-5216 229 . S.).8+611.9 CIP 2009-3719 .2009 . cumpără această carte! / David P. Conferinţă Naţională (2008 .Ed. .1 CIP 2009-4489 CIP 51 227 . . rev.: Magda Xenofont.923. Ramachander .: Mihai-Dan Pavelescu.91 575. 2009 Bibliogr.ClujNapoca : Presa Universitară Clujeană. JANIS ABRAHMS. şi adapt.SPRING. Introducere în psihofiziologie : integrarea neuroendocrină / Corneliu Stanciu. . CORNELIU. RICHARD N.95 CIP 2009-3899 224 . Philip Carter .STANCIU.UZUNOV. neuroştiinţe.Bucureşti : Meteor Press.WALKER. Schloss .9. a 2-a.Bucureşti : Tracus Arte. 2009 Bibliogr.018. trad.Bucureşti : Editura Trei.Bucureşti : Nemira Publishing House.1 CIP 2009-5084 230 .IQ / Ken Russell. . DAVID P. .963. trad. .: Graal. Creativitatea @ Muncă / S. 2009 ISBN 978-973-8495-49-4 159.7 37.922. Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare : conferinţă naţională cu participare internaţională : Cluj-Napoca. MIRCEA-EDUARD. . Cluj-Napoca).: Ioana Bădulescu.50 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 222 . .072:159. JACQUES.37 CIP 2009-5438 226 . 2009 Bibliogr. 2007vol.SECARĂ. ISBN 978-973-728-185-2 Vol.: Carmen Ardelean. .Bucureşti : Rosetti Educational. 2008 / Maria Anca (coord.RAMACHANDER. terapie / Otilia Secară.: Sanda MihăescuCîrsteanu.Bucureşti : Teora.

: Magda Xenofont .62 CIP 2009-3900 240 .Oradea : Făclia.ISBN 978-973-8934-95-5 16(076) CIP 2009-5056 234 . Bucureşti : Humanitas.LUNA.922.Bucureşti : Business Tech International Press. trad. ISBN (13) 978-973-8934-06-1 Vol. De ce mint copiii : cum pot încuraja părinţii sinceritatea / Paul Ekman . NICOLAS de.EKMAN.. Logica şi problemele ei / Adrian Atanasiu. .MCNALLY. ADRIAN.Craiova : Universitaria. .3 159.: Ilinca Halichias.Bacău : EduSoft. .DJUVARA. RAE B.7 CIP 2009-5510 239 . 2009 Bibliogr. şi note: Marius Motogna. Chiar şi vulturii au nevoie de un imbold : învaţă să te avânţi spre înălţimi într-o lume în schimbare / David McNally . ISBN 978-606-510-406-8 165. PAUL. 2009 ISBN 978-973-87790-7-5 16 CIP 2009-3576 238 .PALADE. . Alegeri morale : o introducere în etică / Rae Scott B.SCOTT. . Index. ed. .ATANASIU. MARTIN. .9 CIP 2009-3476 53 CIP 237 . 2009 ISBN 978-973-8495-46-3 159. TEREZA-BRÂNDUŞA.2009 . trad. DAVID.Bucureşti : Meteor Press. MARIO.723 CIP 2009-5020 236 .Bucureşti : IRI. ISBN 978-973-728-364-1 176 177.: Iuliana Enache. EUGENIA. ISBN 978-973-8848-74-2 17:2 CIP 2009-5035 . 2006vol. Tratat de morală / Malebranche .UDANGIU. NEAGU.52 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 232 . ISBN 978-973-707-279-5 177.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.Bucureşti : Editura Trei. trad.63 CIP 2009-4080 17 Morală.Bucureşti : Editura Graal. 2009 Bibliogr. . 3. Teoria cunoaşterii 233 . 2009 ISBN 978-973-7926-32-6 17 CIP 2009-4359 241 . . Etică 16 Logică. Cunoaştere şi acţiune : paradoxele raţionalităţii / Eugenia Udangiu. trad. Misterioasa putere a gândurilor / Martin Schott.: Ramona Simuţ. . Profeţii relativismului moral / Tereza-Brânduşa Palade. studiu introd. 2009 Index ISBN 978-973-50-2445-1 165 930 CIP 2009-3927 235 . ISBN (10) 973-8934-06-0 . . 2009 ISBN 978-973-141-111-8 165.SCHOTT. Există istorie adevărată? : Despre "relativitatea generală" a istoriei : eseu de epistemologie / Neagu Djuvara.Bibliogr. trad. Cum să cucereşti femeile : ghid practic de seducţie / Mario Luna . . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.: Ana-Maria Florea.MALEBRANCHE.

Peregrinatio ad loca sancta : (itinerarium et Missa) = Pelerinaj la Locuri Sfinte : (itinerariu şi Liturghie) / Egeria . argument: sr. Marcela Runcan .: Liviu Gheorghe. trad.Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului.: Dorin Pantea.07=135. . ed.. .HANDARIC.ERIUGENA.Iuda : luptaţi pentru credinţă. 2009 ISBN 978-606-8025-14-8 22. . .07 CIP 2009-4350 55 CIP 247 . Ehrman . 2009 ISBN 978-606-529-032-7 . JOHN SCOTTUS. Bucureşti : Humanitas.9:2 CIP 2009-4917 248 . Kevesen vannak. latină.1 CIP 2009-5540 . studiu critic: pr.. . 2009 Bibliogr.07 CIP 2009-5327 249 . Index ISBN 978-973-46-1273-4 226. de Philip Johnston . José Raymundo de Melo. note şi postf.07 CIP 2009-4279 251 . ISBN 978-973-8448-68-1 22. 2009 ISBN 978-973-141-110-1 2 CIP 2009-4810 245 .Arad : Concordia. cronologic: Cristina-Elena Ciubotaru.Oradea : Făclia.HANDARIC.: Adina Cobuz. teme şi interpretare / ed. N.07 CIP 2009-5328 250 . 2009 Index ISBN 978-973-50-2449-9 229. trad. .07=135.Galaţi : Egumeniţa . ISBN 978-973-8926-86-8 159. .1 CIP 2009-5037 252 . ARNAUD.Cluj-Napoca : Koinónia.: Ovidiu Lăzărescu. FILOTHEI. MIHAI. trad.FAROS. Alexandria : Cartea Ortodoxă. de Dan Batovici . glosar şi bibliogr. notă introd.Introducere în Biblie : istorisire. 2009 ISBN 978-973-165-000-5 22=511.BIBLIA.HORVÁTH JAKAB. textului din lb.54 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2 RELIGIE 242 .EHRMAN. 2009 ISBN 978-973-7747-90-7 225. Comentariu la Evanghelia lui Ioan = Commentarius in Evanghelium Johannis / Ioan Scotus Eriugena .8=135. .EGERIA. trad.T. 2009 ISBN 978-973-1745-49-7 222/224. Mitul bolii psihice / părintele Filothei Faros . MIHAI. 2009 ISBN 978-973-1745-48-0 222/224.DESJARDINS. (maghiară .Arad : Concordia. Calea inimii / Arnaud Desjardins . trad. Evanghelia pierdută a lui Iuda : despre trădător şi trădat dintr-o nouă perspectivă / Bart D.141 CIP 2009-3883 243 .Turda : Hiperborea. . 2009 ISBN 978-973-1837-19-2 2 CIP 2009-4032 244 . trad.Braşov : Kamala. . Cornelia Lucia Frişan . tab. 2009) Biblia / trad. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-3929 246 . Introducere în Vechiul Testament / Mihai Handaric.: Veronica Godeanu .: pr. note.Iaşi : Polirom.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.5. BART D. akik üdvözülnek vagy sokan / Horváth Jakab.: Kecseméthy István. Introducere în teologia Vechiului Testament / Mihai Handaric.

CINDY.Misterele Bibliei : noi perspective asupra unor vechi adevăruri / trad. Nicolae Timar. . 2009 ISBN 978-606-521-261-9 2 CIP 2009-4945 254 . Studii asupra Evangheliilor / Dragomir Stancu. 2009 ISBN 978-973-88992-2-3 22=135. . 2008vol. Pomârleanu.Târgu-Mureş : Mentor. trad.LOVAS ANDRÁS. Manifestul reformei / Cindy Jacobs .1 CIP 2009-4715 CIP 57 259 .JACOBS.Timişoara : Alfa Omega Publishing. . . 2009 ISBN 978-973-1788-30-2 2(100) CIP 2009-4340 262 .Părinţii bisericii despre sfârşitul lumii : antologie / alc. Mihai Pătraşcu. .Iaşi : Sapientia.STANCU. . DON. Cluj-Napoca : Gedo. Gheorghe Cristache.POTTER.Bucureşti : Puzzle Works Publishing. de: ieromonah Benedict Stancu.07 CIP 2009-5325 256 . . . 2009 Index ISBN 978-973-599-357-3 2 CIP 2009-4809 258 . 2009 ISBN 978-973-1734-14-9 2 CIP 2009-5582 261 . DRAGOMIR. . 2009 ISBN 978-973-165-001-2 2 CIP 2009-3938 257 . 2009 Bibliogr.: Tomuleţ Liliana.56 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 253 . Treziţi-vă.Timişoara : Alfa Omega Publishing.ClujNapoca : Koinónia.2009.1.07 CIP 2008-3412 263 . Papság / Márton Áron.Bucureşti : Editura de Suflet. 2009 ISBN 978-973-8980-47-1 227. Vincente Ponce.: Astrid Georgiana Stroe.Lectio divina cu sfântul Paul / trad. Mozdulj rá : ez más! / Lovas András.: Oana Zamfirache. 2009 ISBN 978-973-1963-03-7 2 CIP 2009-5329 . 2009 ISBN 978-973-1734-15-6 2 CIP 2009-5581 255 .Înnoire spirituală / Dinuţa Marin. . Singur cu Dumnezeu / Don Potter . de pr.. ISBN 978-973-1855-09-7 Vol.Bucureşti : România Liberă.ISBN 978-973-1855-49-3 226.Bucureşti : Printech. Ioana Manuela Cristescu.. trad. . .: Tomuleţ Liliana. Mihai C. trad.MÁRTON ÁRON. . . Alberto Casasin.: Emilio Lopez.Religiile lumii / ed. pământenilor! / Maria Şandor. 5 : De la decapitarea lui Ioan Botezătorul până la sărbătoarea Înnoirii Templului.ŞANDOR MARIA.Deva : Cetate Deva. ISBN 978-973-136-136-9 228 CIP 2009-5539 260 .

93 CIP 2009-5538 . arhiepiscopul Bulgariei. 241.5. îngrij. şi comentarii: pr.Acatistul Maicii Domnului.: Dumitru Popa. st. pref. 2009 Index ISBN 978-973-101-253-7 286. .ANTONIE DE SUROJ. a 3-a.Bucureşti : For You. 2009 Bibliogr.ISBN 978-973-1701-44-8 2(076. Sineanu şi L. îngrij. : o expunere biblică a celor 28 de puncte fundamentale de doctrină / trad. Mici îndemnuri spre mântuire / arhimandrit Arsenie Papacioc . 2009 ISBN 978-973-136-135-2. . ed. . Conversaţii cu Dumnezeu / Neale Donald Walsch. Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan / Sfântul Teofilact al Bulgariei . 2009 vol. .THEOPHYLATOS. ISBN 978-606-529-033-4 .. 281.07 CIP 2009-4950 265 . 2009 ISBN 978-973-86680-2-7. ed. arhimandrit. .ANDREI CRITEANUL.. ISBN 978-973-136-138-3 252:281. Alexandria : Cartea Ortodoxă. 2009 ISBN 978-973-1714-53-0 264-68:235. mitropolit.3 Andrei Criteanul CIP 2009-3779 266 . SERAFIM. P. . trad. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.WALSCH.5000 de ani de rugăciune / ed. Alexandria : Cartea Ortodoxă. .ISBN 978-973-1701-43-1 Vol.2009. Oancea-Almaş. 272 . . 2.lucrare a iubirii şi dreptăţii dumnezeieşti / arhimandrit Serafim Alexiev . 2009 ISBN 978-973-136-131-4. din lb. din lb.Bucureşti : Editura Sophia.Bucureşti : Editura Sophia . S.Bucureşti : Editura Sophia . 2009 ISBN 978-606-529-039-6 . ..3 CIP 2009-5565 269 .Adventi tii de ziua a şaptea cred.Bucureşti : Editura Sophia.92 CIP 2009-3926 2009 ISBN 978-973-141-116-3 264-68:232. 236. .58 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 264 . 1. 2009 Bibliogr.ALEXIEV. rusă: Adrian Tănăsescu-Vlas. bulgară: Gheorghiţă Ciocioi.: ieromonah Benedict Stancu. 3. . trad. .95 CIP 2009-5551 267 . NEALE DONALD. de R. ISBN 978-973-1701-41-7 Vol. . ISBN 978-973-136-132-1 226. Răscumpărarea . Canonul cel Mare / sfântul Andrei Cretanul.2009.Ed.3) CIP 2009-3329 CIP 59 268 .Cluj-Napoca : Studia.ISBN 978-973-1701-42-4 Vol. Desartovici. . ISBN 978-973-8390-45-4 243 CIP 2009-3570 271 .Constanţa : Sfinţii Martiri Brâncoveni. M.Cluj-Napoca : Renaşterea.ARSENIE PAPACIOC.931 CIP 2009-5736 273 .2009. Taina iubirii / mitropolitul Antonie de Suroj .Apostaza şi Antihristul : după învăţăturile sfinţilor părinţi / Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. . . Delia Gherman. îngrij.51:231 CIP 2009-3670 23/28 Religie creştină 270 .

CONSTANTIN. 2009 ISBN 978-973-88880-7-4 235. trad. 2009 ISBN 978-973-8980-49-5 282 Benedict XVI 929 Benedict XVI CIP 2009-5323 61 CIP 279 . papă. Dumnezeu şi lumea : a crede şi a trăi în epoca noastră : o convorbire cu Peter Seewald / Joseph Cardinal Ratzinger . . JACK O. Diavolul : însemnări pentru o viitoare diabologie / Pierre Canavaggio . 2009 ISBN 978-973-141-117-0 243:282 CIP 2009-5737 283 . Bailey . 2009 Bibliogr.: Nataşa Fabry. JOHN. 2009 ISBN 978-973-88745-2-7 252:281. Cateheze despre sfântul Paul / Benedict al XVI-lea. Familia : o perspectivă creştină asupra căminului contemporan / Jack O.2 CIP 2009-5260 281 . . Idealul educaţional în pedagogia creştină : Clement din Alexandria.Piteşti : Paralela 45.Craiova : Universitaria. .Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.Iaşi : Presa Bună. . ION. Balswick. CRISTINA.: Veronica Oniga. Mângâietorul / Brian J. .BASLWICK.5 CIP 2009-4823 276 . trad. trad. Nimeni nu a grăit vreodată ca Omul Acesta (In. Grija faţă de om în gândirea patristică a primelor patru veacuri / Constantin Băjău. 2009 ISBN 978-973-8191-95-2 268:22 CIP 2009-4407 278 . ISBN 978-973-136-130-7 28:371 276:371 CIP 2009-3669 280 . 7.BAILEY. 2009 ISBN 978-973-141-115-6 243:282 CIP 2009-5735 284 . trad. 2009 ISBN 978-973-7996-23-7 231.BĂJĂU.CANAVAGGIO. 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-5071 275 . . Judith K.BENEDICT XVI.Iaşi : Sapientia. prof.BUGA. Momeala Satanei / John Bevere .95 CIP 2009-3436 282 . . .: Ionuţ Rădulescu.BENGA.Oradea : Casa Cărţii. ISBN 978-973-47-0611-2 235. papă.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. 2009 Bibliogr.Oradea : Impact Media. ISBN 978-606-510-437-2 276 CIP 2009-5416 277 . . Baslwick. Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin / Cristina Benga. BRIAN J. Index ISBN 978-973-8998-56-8 265.Calea Crucii. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Sfântul Gheorghe-Vechi.Bucureşti : Editura Sophia.60 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 274 .Medgidia : Succeed Publishing. .BEVERE.Calea Mântuirii. .BENEDICT XVI. Ion Buga. 46) / pr.Papa Benedict al XVI-lea . de Tudor Soroceanu. PIERRE.2 CIP 2009-3617 .

.: Lucian Mic.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. 2009 ISBN 978-973-141-114-9 243:282 CIP 2009-5734 286 .Costeşti : Ars Libri.Bucureşti : Historia. 2009 ISBN 978-973-8337-59-6 284(498.Alba-Iulia : Reîntregirea.4) CIP 2009-5527 292 . .Craiova : PrintXpert.Bucureşti : Editura Christiana . MARIUS COSMIN.CHIRIŢĂ. Felea.3 Chiril al Alexandriei CIP 2009-5008 289 . .Ed. Krisztus erdélyi mandátuma / Dobai István. Religia iubirii / Ilarion V.CLOULAS. RĂZVAN.Craiova : PrintXpert. 2009 ISBN 978-973-101-240-7 28 CIP 2009-4393 287 . IVAN.Ed. Index ISBN 978-973-1781-52-5 282 Iuliu II CIP 2009-5687 CIP 63 290 . Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. ISBN 978-973-1904-77-1 273 CIP 2009-4175 293 .: Angela Cişmaş.Cele zece porunci sub atac / trad.GHEORGHIŞOR.: Gianina Floricel. ILARION. . 2009 Index ISBN 978-606-509-056-9 239 CIP 2009-5029 294 .Ed. ISBN 978-973-88994-0-7 264-941. ISBN 978-606-8060-05-7 235.CHIRIŢĂ. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1913-16-2 . 2009 Bibliogr. . .6 CIP 2009-3860 291 . ISBN 978-606-8060-04-0 235. ILIE. .CODRESCU. Adevărata zi de odihnă / Ilie Gheorghişor. Învăţătura despre sfântul duh la Sfântul Chiril al Alexandriei / Chiriţă Marius Cosmin. Sensul ascezei creştine / George Florovsky .3 CIP 2009-5182 . 2009 ISBN 978-973-1799-11-7 28 CIP 2009-5441 295 . a 2-a. Ghid pascal / Răzvan Codrescu . 2009 Bibliogr.FLOROVSKY.3 Atanasie cel Mare 929 Atanasie cel Mare CIP 2009-5007 288 . a 3-a.Cluj-Napoca : Patmos.DOBAI ISTVÁN.DRAGOMIRESCU. .62 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 285 .Cartea rozariului.FELEA. ANA-CRISTINA. 2009 Bibliogr.: Vasile Manea. . Târgu-Mureş : Lyra. Iuliu al II-lea / Ivan Cloulas . pref. . MARIUS COSMIN.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. rev. . trad. Schisma cea mare : lucrare ştiinţifică / Ana-Cristina Dragomirescu. a 2-a. trad. Slatina-Nera : Editura Sfântul Siluan. . Îndumnezeirea omului după sfântul Atanasie cel Mare / Chiriţă Marius Cosmin. GEORGE. 2009 ISBN 978-973-101-244-5 263 286.

3 CIP 2009-3920 306 .Timişoara : Alfa Omega Publishing. .A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára / ed.95(498) Mănăstirea Secu:929 CIP 2009-4162 CIP 65 301 . . . .: Nicolae Bocşan.HORROBIN. . Vindecare prin eliberare / Horrobin Peter .2/. 2009 ISBN 978-973-155-110-4 281.GHEORGHIŞOR. FLORIN.Cluj-Napoca : Verbum. Chipuri smerite din Mănăstirea Secu / ierodiacon Hrisostom Filipescu.Ed. a 3-a. Simpozionul internaţional "Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală : secolele XVIII-XXI" : Cluj-Napoca. ierodiacon. CINDY. I. .Cluj-Napoca : Renaşterea.: Mihaela Moza.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. a 2-a. 2009 ISBN 978-606-8059-05-1 235. Ioan Goje. FLORIN. 2009 Index.IDENTITĂŢI CONFESIONALE ÎN EUROPA CENTRALORIENTALĂ. IOANNIS.LĂIU. . Simpozion internaţional (2007 . Saba il Goto : martire di frontiera : testo. Cernica : Graphé.64 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 296 . 2009 ISBN 978-606-8059-03-7 281. traduzione e commento del dossier greco / Mario Girardi. Adevărata zi de odihnă / Ilie Gheorghişor. coord.HRISOSTOM FILIPESCU.Cernica : Graphé. 2009 Bibliogr.JACOBS. ILIE. Ospăţ la masa critică / Florin Lăiu. 2009 ISBN 978-973-88035-8-9 286.3 CIP 2009-5560 297 .LĂIU. 2009 ISBN 978-973-1734-13-2 266 CIP 2009-5579 303 . . 2009 ISBN 978-973-88035-9-6 286. trad.Oradea : Imprimeria de Vest. Cluj-Napoca). .Oradea : Elpis. Teologia imnului acatist / Ioannis Kourembeles . ISBN 978-973-703-425-0 235. trad. PETER. Ion Cârja.Iaşi : Trinitas. MARIO. trad. Rubine din ceasuri târzii / Florin Lăiu.3 CIP 2009-3921 .Ed. .3 CIP 2009-5246 300 .4):929 CIP 2009-4543 304 . .GIRARDI.3(498. 2009 ISBN 978-973-704-099-2 263 286.Cluj-Napoca : Verbum.: pr. Stăpânind porţile vrăjmaşului / Cindy Jacobs .Iaşi : Editura Universităţii "Al.931 CIP 2009-5042 305 .3 Sava Gotul CIP 2009-5680 298 . 14-17 noiembrie 2007 / Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca.: Ferenczi Sándor. rev. Index ISBN 978-973-88822-3-2 281. 2009 ISBN 978-973-1714-28-8 264-68:232. ISBN 978-973-610-867-9 28(4-11+4-191.: Hilde Barta.95(498 Alba Iulia) CIP 2009-3474 299 .JAKUBINYI GYÖRGY. A Szentek nyomában Erdélyben / Jakubinyi György.KOUREMBLES. Institutul de Istorie Ecleziastică . 2009 Bibliogr. Ana Victoria Sima.2)"17/20"(063) CIP 2009-4620 302 . . Cuza".

95 CIP 2009-3780 309 . SEBASTIAN. 929 Coman. prof. JOHN.Mărturii despre părintele Dometie : antologie / alc.Liturghia Sfântului Ioan pentru folosul preoţilor când slujesc în sobor.135.Braşov : Gridsolo.95 CIP 2009-5288 310 . . pr. a 5-a. 2009 ISBN 978-973-88992-1-6 232.LUCADO. MAX. Douăsprezece femei extraordinare / John MacArthur. 2009 ISBN 978-973-1714-52-3 264-1:281. . Viaţa ilustrată a lui Iisus Hristos din Evanghelii / David John Meyers . rev.Oradea : Scriptum. 2009 ISBN 978-973-1813-23-3 28:396 CIP 2009-4311 311 .8) CIP 2009-4321 317 . Asemenea lui Isus / Max Lucado. univ.LECLERC.3 Francesco d'Assisi CIP 2009-4746 308 . IOAN.9 CIP 2009-4572 314 .MITROFAN. ÉLOI. Antropologie prenatală la Sfântul Vasile cel Mare / Moldovan Sebastian. ION.) Vestea Bună(091) CIP 2009-5645 312 . . ISBN 979-973-1904-87-0 281. Note de teologie morală ortodoxă pentru uzul studenţilor şi absolvenţilor / Moldovan Sebastian.66 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 307 .: Sabin Preda.MACARTHUR. de pr.MEYERS.9(498) Coman.I.Oradea : Scriptum . CIP 2009-4452 315 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Ed. Canonicul Ioan Coman / conf. Istoricul Bisericii Penticostale "Vestea Bună" din Bucureşti : mărturii de ieri şi de azi / Ion Manea.Costeşti : Ars Libri. . . DAVID JOHN.Blaj : Buna Vestire. . a 18-a. Ioan Mitrofan.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.MANEA. pr.Ed.1-97 CIP 2009-4310 CIP 67 313 .Cluj-Napoca : Renaşterea. SEBASTIAN. Biserica din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar : 1867-1918 / Aurelia Mihaela Năstase.NĂSTASE.3 Vasile cel Mare 929 Vasile cel Mare CIP 2009-4249 316 . 2009 ISBN 978-606-522-121-5 235. . Ovidiu Moceanu.Bucureşti : Editura Hamangiu. trad. dr. Înţelepciunea unui sărac / Éloi Leclere. ISBN 978-973-739-763-8 235.Bucureşti : Puzzle Works Publishing.I. univ.95(498. dr. AURELIA. 2009 ISBN 978-606-92096-0-8 284(498 Buc. 2009 ISBN 978-973-1785-42-4 281.95 Dometie 929 Dometie 821. . . ISBN 978-973-739-762-1 241(075.Bucureşti : Pleroma. 2009 Bibliogr. .MOLDOVAN. 2009 ISBN 978-973-1813-24-0 281. .4) CIP 2009-5446 . 2009 ISBN 978-973-88350-6-1 281. .MOLDOVAN. 2009 Bibliogr. Mihai Manolache. . 2009 Bibliogr.

2009 ISBN 978-973-141-113-2 264-68:232. Alexandria : Cartea Ortodoxă. 2009 ISBN 978-973-8090-59-0 286. . Cândea Eugenia . . .95(498. Ion Moldovan. ISBN 978-973-136-133-8 264-941. greacă: Parascheva Grigoriu.POPOVICI.Ed. Greco-Catolică . Rugăciuni făcătoare de minuni / Eugen Virgil Nicoară. ISBN 978-973-85392-3-5 281.95 CIP 2009-5498 324 . Alexa Popovici. . 2009 ISBN 978-973-1940-06-9 286. trad.12(100)(091) CIP 2009-5036 . 2009 ISBN 978-973-1830-03-2 271 CIP 2009-4446 319 .NEE.3 CIP 2009-4120 323 .Oradea : Lampadarul de Aur. WATCHMAN. Emil Pop. 2009 Bibliogr.P.: Heiman Estera.Oradea : Făclia.4):282 Aron.4:281. prof.1"17" CIP 2009-5504 320 .O lume în criză.: Cândea Bogdan.P. .SfântulGheorghe : Grai Românesc. EMIL. .Bucureşti : Semne. a 2-a.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. ST. .Blaj : Buna Vestire. 2009 ISBN 978-606-529-034-1 . .: dr. trad.5(498) Sfinţii Apostoli Petru. . .NUŢU.135. 2009 Bibliogr.931 CIP 2009-5733 326 . Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. 2009 ISBN 978-973-1785-43-1 281. ALEXA.Bucureşti : Editura Sophia . JOHN.3 CIP 2009-3651 325 .PIPER. Valeria Pop.Pateric : ziceri inedite ale părinţilor pustiei / trad. 929 Aron. 2009 ISBN 978-973-624-717-0 243 CIP 2009-4035 321 . Index ISBN 978-973-8448-75-9 286.NECTARIE. cuvânt înainte: mitropolit Nicolae Corneanu.68 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 69 318 . EUGEN VIRGIL. DAN. 2009 ISBN 978-606-8000-09-1 286. Decalogul Postului Mare / Sfântul Nectarie de Eghina . 811.Petru Pavel Aron : 300 / Mitropolia Română Unită cu Roma.Făgăraş : Păzitorul Adevărului. din lb. Pavel şi Andrei CIP 2009-3741 328 .Şcheia : Perla suferinţei. Cântece religioase / pr. 2009 ISBN 978-973-141-112-5 245:282 CIP 2009-5732 322 .15 CIP 2009-4112 327 . Mărturia lui Dumnezeu / Watchman Nee .NICOARĂ. Laura Stanciu.POP.95(498) 726. îngrijitor de ed. Nuţu Dan.P. Un monument reînviat : Biserica Ortodoxă "Sfinţii Apostoli Petru. Nu-ţi irosi viaţa / John Piper.P. Istoria anabaptiştilor din România : 15271768 / dr.Paraclisul Maicii Domnului : canonul de mântuire cel mic.Bucureşti : Editura Fundaţiei Anastasia. Pavel şi Andrei" / pr. .

1:284.RAVENHILL. . FABIAN. ISBN 978-973-136-128-4 281. Iaşi : Trinitas. . Alexandria : Cartea Ortodoxă. a 2-a.57 CIP 2009-5499 336 . . ieromonah. ALEXANDER. de pr.111(73)-97=135. ISBN 978-973-8998-55-1 286. Consiliere şi psihoterapie pastorală / Sorin Săndulache. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-8059-04-4 243:282 CIP 2009-4043 333 . ISBN 978-606-529-035-8 .Făgăraş : Agaton.70 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 329 . 2.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. . 2009 Bibliogr.2009. . Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului / Fabian Seiche. . . 2009 ISBN 978-973-1981-01-7 247. Crucea : album de fotografie / Violeta Radu.Cluj-Napoca : Verbum.Ed.Şcheia : Perla suferinţei.Oradea : Casa Cărţii. SORIN. Din apă şi din duh : un studiu liturgic al Botezului / Alexander Schmemann .SĂNDULACHE.Sfântul Anton. .3 821. engleză: Alexandru Mihăilă. 2009 ISBN 978-973-141-118-7 243:282 CIP 2009-5738 . .RADU. 2009 ISBN 978-973-155-113-5 247.9 CIP 2009-4187 337 .SCHMEMANN.Római katolikus imakönyv.9 CIP 2009-3447 338 . a 2-a. ISBN 978-973-101-236-0 Vol. ISBN 978-973-8390-46-1 243 CIP 2009-3571 71 CIP 334 .Rugăciuni biblice / grupaj realizat şi îngrij.Ed. De ce întârzie trezirea? / Leonard Ravenhill . trad: Gianina Floricel. M. ISBN 978-973-136-134-5 265.9 CIP 2009-5643 331 . . trad. LEONARD. VIOLETA.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.2009. .Povestiri pentru părinţi şi copii / selectate şi compilate de Ellen G.ISBN 978-973-101-237-7 286.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. Alexandria : Cartea Ortodoxă. .Sfântul Iosif.Bucureşti : Editura Sophia . . Scrieri / ieromonah Serafim Rose. 2009vol.ISBN 978-973-101-235-3 Vol. din lb.Bucureşti : Editura Sophia . White .Cluj-Napoca : Studia. . ISBN 978-606-529-031-0 . 2009 Bibliogr.: Valentin Popovici. OanceaAlmaş. 2009 Bibliogr.SEICHE.SERAPHIM ROSE. 1. .1 CIP 2009-3443 330 . 2009 ISBN 978-973-141-119-4 243:282 CIP 2009-5739 339 .3 CIP 2009-4640 335 . . trad. 2009 ISBN 978-606-8000-08-4 252:286 CIP 2009-4111 332 .

.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana. CIPRIAN IOAN. comentariu teologic / Ciprian Ioan Streza. .ŞTIRBU. ISBN 978-606-92019-3-0 . trad. ISBN 978-973-739-748-5 23(498) Branişte. . Părintele profesor Ene Branişte : slujitorul. ISBN 978-973-739-746-1 235. . 2009 Bibliogr.72 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 340 .E. Sibiu : Deisis. traducere. Lider pentru o nouă generaţie : cinci principii fundamentale pentru cei care vor modela viitorul / Andy Stanley . Învierea Domnului / Amalia Daniela Stănescu.STREZA.TEOFAN MADA. text. MARIA. ISBN 978-973-739-736-2 .Oradea : Impact Media.STREZA. ISBN 978-606-92019-2-3 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana.Sfântul stareţ Vasile de la Poiana Mărului / studiu: Dario Raccanello . CIPRIAN IOAN.Târgu-Jiu : Măiastra.95 Vasile de la Poiana Mărului 929 Vasile de la Poiana Mărului CIP 2009-4297 341 .Buzău : Editura Casei Corpului Didactic "I. Sfânta taină a Botezului : între simbolismul ritualului baptismal şi realismul lucrării tainice a harului / Streza Ciprian Ioan. ISBN 978-606-8071-00-8 281. 2009 Bibliogr.1:286 CIP 2009-3798 348 . trad. comentariu teologic / Streza Ciprian Ioan. Gh. 2009 Bibliogr. Cuvinte de folos din apoftegmele părinţilor / ieromonah Teofan Mada. .: Ioan şi Maria-Cornelia Ică jr. ISBN 978-973-87951-2-9 235. Episcopul Petru Pavel Aron / Virgil Stanciu. . CIPRIAN IOAN. VIRGIL. . . Ică jr. 929 Branişte. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-7996-27-5 316:28 CIP 2009-4577 343 . analiză comparată. Bisericile satului Ceauru.3 Vasile cel Mare 929 Vasile cel Mare CIP 2009-3449 CIP 73 345 .Blaj : Buna Vestire.95(498) Petru Pavel Aron CIP 2009-3699 342 . Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul : text. ANDY. 2009 Bibliogr. Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare : istorie. CIPRIAN IOAN.STANLEY.95(498 Ceauru)(091) CIP 2009-4933 349 . profesorul şi teologul : prezentare bio-bibliografică a personalităţii sale / Streza Ciprian Ioan.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-88513-3-7 252:282. Dumitraşcu". argument: diac.STANCIU.95 CIP 2009-4926 344 . ISBN 978-606-92019-1-6 . Ioan I.E.STĂNESCU. AMALIA DANIELA.: Marius Koritar. ieromonah.Cluj-Napoca : Vremi.STREZA. ISBN 978-973-739-747-8 265. CIP 2009-3799 346 . 2009 ISBN 978-606-516-094-1 281. 2009 ISBN 978-973-1785-40-0 281. .STREZA.95 CIP 2009-3946 . Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana. ISBN 978-973-7859-50-1 281.3 Maxim Mărturisitorul 929 Maxim Mărturisitorul CIP 2009-3797 347 . leagăn de cultură şi civilizaţie / Maria Ştirbu.

3 232. White .WHITE.95 CIP 2009-5550 352 .TIRA.ISBN 978-973-88513-5-1 276:281. trad.95 CIP 2009-5181 354 .Cluj-Napoca : Dokia.VLAD.74 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 350 . Iustin Tira.Iaşi : Trinitas.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. 2009 ISBN 978-606-529-038-9 . V.WHITE. Oglinda inimii omului / Iosif Trifa .3 CIP 2009-3441 . .Cluj-Napoca : Renaşterea.4 289(498) Oastea Domnului CIP 2009-4639 358 . cuv. 2009 ISBN 978-973-101-233-9 286. SILUANA. monah Ioan Bute. IUSTIN.TRIFA.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.: Octavian Verlan. rusă: Gheorghiţă Ciocioi.TEOFAN MADA. din lb. . . protosinghel Iustin Petre.: Dumitru Popa. . 2009 ISBN 978-973-1940-07-6 286. Fragmente de portret : oameni şi locuri / pr. bolile sufleteşti şi problemele creştinilor de astăzi / protoiereu Vladimir Vorobiev . SOFIA. White.3 CIP 2009-4119 353 . ELLEN GOULD HARMON.Bucureşti : Editura Sophia . . 1.3 Ioan Cassian 929 Ioan Cassian CIP 2009-3603 359 . a 3-a. 2009 ISBN 978-973-1777-37-5 242:241.Cluj-Napoca : Vremi.WHITE. 2009 ISBN 978-973-88626-9-2 235. Teologie şi spiritualitate în gândirea şi viaţa Sfinţilor Părinţi / ieromonah Teofan Mada. 2009 ISBN 978-973-155-109-8 821. Duhovnicul şi ucenicul : veşnicia.: Valentin Rusu.THOMAS. . MONAHIA. IEROMONAH.Ed.135. 2009 ISBN 978-973-1714-54-7 281. 2009vol. . Istoria mântuirii / Ellen G.Ed. Alexandria : Cartea Ortodoxă. ELLEN GOULD HARMON.Făgăraş : Păzitorul Adevărului. . . Împreună dumiriri pe Cale / monahia Siluana Vlad. Valentin Rusu. 2009 ISBN 978-973-101-243-8 252:281. White . Pe urmele sfântului Ioan Casian / Sofia Tudosa Romanov.95 CIP 2009-4825 356 . .TUDOSA ROMANOV. Constanţa : Editura Boldaş. Hristos a înviat! / Ellen G. Calea către Hristos / Ellen G. trad. ISBN 978-973-88513-4-4 Vol. GARY. IOSIF. ELLEN GOULD HARMON.1-6 281.Timişoara : Noua Speranţă. trad.2009. înainte: Ioan Cărăşel.95(0:82-6) CIP 2009-3935 351 .95(498 Cluj):929 CIP 2009-3781 357 .VOROBIEV. trad. ISBN 978-973-136-137-6 265. 2009 ISBN 978-973-7986-30-6 281. Lupta frumoasă / Gary Thomas . a 4-a.95 CIP 2009-3947 CIP 75 355 . . .62:281. .

Ed. Poate omul să trăiască fără Dumnezeu / Ravi Zacharias . trad.Bucureşti : Herald.7(5-15) 297. trad. 2009 ISBN 978-973-637-185-1 294.GREC.Ed.Oradea : Cartea Creştină . Buddha élete és tanítása / Kőrösi Csoma Sándor. CHRISTOS. Tehnici Yoga / Mircea Eliade . de Mihaela Cosma. ISBN 978-973-1988-06-1 28 CIP 2009-5289 363 . 2009 ISBN 978-973-136-129-1 28 CIP 2009-3448 362 . D. White . 2009 Bibliogr. . a 3-a. .Bucureşti : Editura ALL. 2009 Bibliogr.141(398.KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR. 2009 Index ISBN 978-973-26-0927-9 294. 2009 Bibliogr. a 2-a. RAVI. .Bucureşti : Kriterion.: Szalay József.: Bianca Vasilescu. Yoga / Christina Brown . Adevărul şi unitatea bisericii / Christos Yannaras . din lb. MIRCEA.76 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 360 . ŞTEFAN.9 286. CHRISTINA.Ed.Bucureşti : Univers Enciclopedic. . . pref. 2009 Index ISBN 978-973-571-868-8 294.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. greacă: ierom.Ed. Jézushoz vezetö út / Ellen G.Braşov : Casa Literaturii Creştine.BRUSANOWSKI. MARIUS. PAUL. 2009 ISBN 978-973-101-252-0 232. Index ISBN 978-973-88424-4-1 238. rev. trad. ISBN 978-973-111-101-8 261. ELLEN GOULD HARMON.ZAMBO. trad.31:291. 2009 Bibliogr.527 CIP 2009-4360 367 . a 4-a. RĂZVAN GABRIEL.Iaşi : Institutul European.3 CIP 2009-5282 361 . Ignatie (Ilie) Trif şi Ionuţ Dumitru Uliniuc.61 Buddha CIP 2009-4922 . . . Stat şi religie în Orientul Mijlociu Islamic : de la teocraţia medineză instituită de Muhammad la Frăţia musulmană din perioada interbelică / Paul Brusanowski.2) 299(382. Protase. ISBN 978-973-611-585-1 340.ZACHARIAS. .527 CIP 2009-3841 CIP 77 365 .: acad. .ELIADE. trad.BROWN. a 2-a.95 CIP 2009-4812 29 Religii necreştine 364 .YANNARAS. Compendiu al religiei antice greco-romane : Ierarhia pământeană / Gheorghe Răzvan Gabriel.2 243:281.1(091) 322(5-15) CIP 2009-4679 366 . . Crezul creştin pe înţelesul tuturor / Ştefan Zambo. Zamolxis : realitate şi mit în religia getodacilor / Ioan Marius Grec . 2009 ISBN 978-973-1973-06-7.WHITE. . Bucureşti : MondoRo. 299 292 CIP 2009-5470 368 . şi adăug. .GHEORGHE.: Natan Mladin. .Bucureşti : Editura Sophia.2) Zamolxis 929 Zamolxis CIP 2009-4118 369 .

trad.3 Zen CIP 2009-4692 372 .3 Zen CIP 2009-3604 374 ..: Johannes Yach. MARIUS. Demografie 378 . SOBHI.BaiaMare : Editura Universităţii de Nord. Ilie Bădescu. .1 CIP 2009-3715 311/314 Statistică. trad. 2009 Bibliogr.Bucureşti : House of Guides. Elena Bugudui. Cartea bărbaţilor / Clay Travis.ZHUANG ZI.18 CIP 2009-4724 371 . . Az Everest bennünk van / Emese Teague . Călătorie liberă / Zhuangzi . ISBN 978-973-50-2446-8 299. . DENNIS GENPO.: Mihail Piruşcă. 2009 Index.78 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 370 . 2009 ISBN 978-973-1812-26-7 294.Bucureşti : Editura A. Zen : calea către A FI în era globalizării / Dokushô Villalba . dr. ISBN 978-973-7631-57-2 311 CIP 2009-4190 . CLAY. EMESE. Big mind. DOKUSHÔ. trad.MERZEL. inimă profundă / Dennis Genpo Merzel . introductiv.Bucureşti : Humanitas.: Luminiţa Bălan.A. Tatiana Segal. ISBN 978-606-536-006-8 3-053. pref: François Breda.31:291.Făgăraş : Agape. Index ISBN 978-973-7771-49-0 297. trad. ECONOMICE ŞI JURIDICE 3-05 Categorii de persoane 376 . 2009 Bibliogr.G..: Monica Reu. GITTA. . . 2009 Bibliogr. . glosare. 2009 ISBN 978-606-8007-02-1 294. 2009 Bibliogr.VILLALBA. st.Bucureşti : Elena Francisc Publishing.Elemente de statistică teoretică şi economică : teorie şi studii de caz / Constantin Anghelache. trad. big heart = Minte vastă. Constantin Anghelache Silviu. .: Elisabeta Chiriţă.-S.WERNER. Şi celelalte religii? / Gitta Werner .MALEK. O abordare conceptuală integrată privind vârstnicii / Marius Nechita .TEAGUE. ISBN 978-973-694-163-4 29 CIP 2009-3444 79 CIP 375 . . univ.513 CIP 2009-3928 3 ŞTIINŢE SOCIALE.Bucureşti : Artifex. Cătălin Deatcu. 2009 ISBN 978-973-1812-25-0 294. bibliogr. 2009 ISBN 978-606-513-073-9 3-055.Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Exodul musulmanilor în libertatea lui Hristos / Sobhi Malek .U. . cuvânt înainte: prof.61 Buddha 929 Buddha CIP 2009-4918 373 .9 CIP 2009-3778 377 .TRAVIS.Bucureşti : Elena Francisc Publishing.NECHITA. note.

I.PERŢEA.ClujNapoca : Editura ASCR.9:004 CIP 2009-5433 383 . 2009 ISBN 978-973-37-1360-9 81'374. 2009 ISBN 978-973-720-239-0 311:33 CIP 2009-4700 316 Sociologie 387 . 2009 Bibliogr. Mircea Ilie Barbu. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-30-2493-4 311:159. Necesitatea întâmplării sau Lumea riscului statistic / Emil Petrescu.Iaşi : Junimea. CRISTIAN. ISBN 978-606-521-266-4 311 CIP 2009-5648 380 .Bucureşti : Printech. Index ISBN 978-973-46-1304-5 316:331. 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-5204 . 2009 ISBN 978-973-30-2494-1 311:159.PERŢEA.PETRESCU..ANGHEL. Statistica economică : teorie şi aplicaţii / Octavia Gibescu.Statistică pentru economişti : analiza datelor în EXCEL şi SPSS / Angela Popescu.G.Mic dicţionar de demografie multilingv / Mihai Ţarcă. . REMUS GABRIEL. OCTAVIA.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.Bucureşti : Sigma. . Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane : noţiuni de bază : statistici univariate / Cristian Opariuc-Dan.80 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 81 CIP 379 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.556 CIP 2009-5637 388 .Bucureşti : Editura Universitară. Postul de observaţie / Gheorghe Boblea. Ana Ţarcă. Statistica : mod de gândire şi metode / Gheorghe Săvoiu. 2009 ISBN 978-973-8941-35-9 316. Sociologia migraţiei : teorii şi studii de caz româneşti / Remus Gabriel Anghel. Viorel Ţarcă. . Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată : introducere în aplicaţiile SPSS / Perţea Gheorghe. . Vodă. GHEORGHE. . 2009 ISBN 978-973-7973-63-4 311:3 CIP 2009-3862 382 . GHEORGHE. EMIL. Istvan Horváth. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari.GIBESCU. .BOBLEA. Mihaela Ţarcă. Chestionarele în psihodiagnoza modernă a personalităţii / Perţea Gheorghe.Bucureşti : Editura A.R. .9:004 CIP 2009-5432 386 . . .OPARIUC-DAN. . Viorel Gh. Marinella Turdean. ISBN 978-973-649-531-1 311:33 CIP 2009-4139 384 . GHEORGHE. Radu Bucea-Manea Ţomiş.8:314=00 CIP 2009-4704 385 . GHEORGHE. ISBN 978-973-749-574-7 311 CIP 2009-5517 381 .Iaşi : Polirom. Rocsana Bucea-Manea Ţomiş.SĂVOIU.

2009 ISBN 978-973-8495-48-7 316.GREEN. .HOGAN.48:323. . Comunicarea în mediul profesional românesc / Stanca Măda.Bucureşti : Business Tech International Press. trad. MILO O. századi társadalomtörténetéhez / Gagyi József.6 CIP 2009-4352 398 . ISBN 978-973-1904-75-7 316.356.2 CIP 2009-5655 397 .HEREA.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Cum să comunici eficient în 30 de secunde sau mai puţin! / Milo O.CIUPERCĂ. KEVIN.Iaşi : Politehnium. .77:336 CIP 2009-5683 . ISBN 978-973-598-493-9 316. Importanţa familiei în educarea personalităţii copilului de vârstă şcolară mică : lucrare ştiinţifică / Claudia-Alina Cioabă. ISBN 978-973-663-715-5 316. înainte de Anne Gregory. MIHAI-ŞTEFAN.Târgu-Mureş : Mentor. trad.JUDE. STANCA. . ISBN 978-973-621-274-1 316. .Bucureşti : Editura ANI. Index ISBN 978-973-46-1345-8 316. . 2009 ISBN 978-973-30-2739-1 316.77:336 CIP 2009-5435 393 . de Iulia Iordache .FRANK.77 CIP 2009-5361 395 .624 CIP 2009-5039 396 . Frank . Construcţie normativă versus devianţă socială / Violeta Herea.2:371 CIP 2009-3744 390 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.82 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 389 . 2009 Bibliogr. cuv.Costeşti : Ars Libri.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". CLAUDIA-ALINA. Fejezetek Románia 20. 2009 Bibliogr. Comunicarea eficientă în relaţiile publice : crearea mesajelor şi relaţiilor sociale / Andy Green .: Natima Mîndrilă. Fundamente teoretice ale psihosociologiei (cu particularităţi specifice mediului medical) / Jude Ioan. 2008. 2009 Bibliogr.DINU.1(100)+28(100) CIP 2009-4593 392 .Iaşi : Polirom. IOAN. Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate / Mihai-Ştefan Dinu. .CIOABĂ.GAGYI JÓZSEF. 2009 Bibliogr.923.Bucureşti : Meteor Press. 2009 Bibliogr. . VIOLETA. Limbajul secret de business : cum să descifrezi comportamentul cuiva în numai trei secunde sau mai puţin / Kevin Hogan . trad. .MĂDA.77 159. 2009 Index ISBN 978-973-728-370-2 316.: Magda Xenofont. 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-973-599-354-2 316(498) CIP 2009-3611 CIP 83 394 . ISBN 978-973-7610-94-2 316 CIP 2009-5698 391 . Istoria sociologiei : autori şi opere / Cristian Ciupercă. ANDY. CRISTIAN. .

Maria Popescu. .). ISBN 978-973-598-488-5 316.77:371 CIP 2009-3891 400 . ELVIRA MAGDALENA.CHIROVICI.ŞCOALA ACADEMICĂ DE SOCIOLOGIE (2008 . Bran .23 CIP 2009-5164 401 .MIRCEA.PĂLĂRIE. Violenţa şcolară : percepţia violenţei profesor-elev : lucrare ştiinţifică / Marius Pălărie.Bucureşti : RAO International Publishing Company.Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna". . ISBN 978-973-113-326-3 316. Emilian M. 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-973-7626-45-5 316. ISBN 978-606-530-284-6 316. univ.SECELEANU. Puterea / Eugen Ovidiu Chirovici.Bucureşti : Atelier Didactic. Comunicare intra şi interinstituţională : lucrare de doctorat / Diana Melnic. 2009 ISBN 978-973-163-401-2 32.01 CIP 2009-4128 408 . prof.84 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 399 .Bazele ştiinţei politice / Ion Bitoleanu (coord.Craiova : Sitech. 2009 Bibliogr. DAN. . univ.Selecţie de hotărâri ale Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării / coord.2:37 CIP 2009-5621 402 . 2009 Bibliogr.: conf. 2009 Bibliogr. ANDRA. ISBN 978-973-163-403-6 32.82 CIP 2009-5684 405 .Slatina : Didactic Pres. ISBN 978-973-88736-6-7 316 CIP 2009-4530 32 Politică 406 .BITOLEANU. Dezvoltare comunitară : Şcoala Academică de Sociologie : 21-25 septembrie 2008. Managementul influenţării sociale în conflictele moderne / dr. .776. Rolul şi funcţiile familiei în procesul de socializare şi educaţia copilului / Elvira Magdalena Odobescu. DIANA.356. Bran).Bucureşti : Top Form. 2009 Bibliogr.647. . Claudiu Coman. 2009 ISBN 978-973-103-846-9 321(100) CIP 2009-5228 . 2009 Bibliogr. dr. MARIUS.MELNIC. EUGEN OVIDIU. dr. .212 CIP 2009-4095 403 .Bucureşti : Eurolobby. . . ISBN 978-973-1846-15-6 316. Cezar Avram. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".Braşov : Editura Universităţii "Transilvania".624:371. Corina Nicoleta Comşa.Braşov / coord.ODOBESCU. ION. 2009 Bibliogr. Ioan Vlad.: drd. Dobrescu.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". .653 CIP 2009-3911 85 CIP 404 .01 CIP 2009-4022 407 . Dan Mircea. Analiza opiniei publice în spaţiul public modern / Andra Seceleanu. Sisteme politice comparate / Ion Bitoleanu. 2009 ISBN 978-973-732-106-0 316.

Paul Nistor. Frica : istoria unei idei politice / Corey Robin . . ISBN 978-606-8030-15-9 32.Iaşi : PIM. LIANA.01 CIP 2009-4845 410 . 2009 Bibliogr. Verde de . DANIELA. Mihajlov Marjan. IONEL.1(=163.3)(498) CIP 2009-3776 418 .Bucureşti : Macedoneanul.01 CIP 2009-3465 413 . Index ISBN 978-973-611-592-9 321.86 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 409 . LIANA. 2009 ISBN 978-973-645-331-1 32. 2009 Index. Rogobete Laura. 2009 Bibliogr. CONSTANTIN. Istoria etnicilor macedoneni în România / Dumitrescu Liana.Ideea naţională şi ideea europeană / coord.O.DUMITRESCU.PIANA. trad. . .: Doina Jela Despois.: Raymound Boudon. .Bucureşti : Editura I. Rogobete Laura.STUPARU.D. Sorin Gherguţ..: Raluca Popescu . . Areale globale : Uniunea Europeană Africa subsahariană / Constantin Onişor.Bucureşti : Vremea.ONIŞOR. Comunism sau Democraţie? / Ionel Cioabă. ISBN 978-973-1903-05-7 32 CIP 2009-4425 322 Relaţia dintre stat şi biserică 416 . 2009 ISBN 978-973-9316-76-7 322 CIP 2009-5430 323. .Iaşi : Institutul European. .Oradea : Duran's. ALEXANDRU.CIOABĂ.01 CIP 2009-5113 415 . ISBN 978-606-8060-03-3 32. Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale.1 Minorităţi naţionale 417 . Mihajlov Marjan.: Ionuţ Nistor.1(=163. trad.SFÂRLEA.lumea conflictului / coord.Sibiu : Techno Media.Bucureşti : Macedoneanul.DUMITRESCU. pref. 2009 ISBN 978-606-520-359-4 327 CIP 2009-4267 87 CIP 414 . 2009 Bibliogr. Statul .01:913(100) CIP 2009-5171 412 . 2009 ISBN 978-973-7745-31-6 32(498) CIP 2009-4073 411 .: Pantelimon Cristinel..libertăţile religioase / Cristina Stuparu..ROBIN. Adrian Dobre. . Paul Dănuţ Duţă. 2009 ISBN 978-973-1756-03-5 323. COREY. Oradea / Alexandru Sfârlea.R. CRISTINA.Relaţii internaţionale : lumea diplomaţiei .societatea .3)(498) CIP 2009-3775 . Istoriata na etnicichite machedonti vo Romania / Dumitrescu Liana. 2009 ISBN 978-973-1756-04-2 323. Craiova : PrintXpert. Construirea democraţiei : la frontiera spaţiului public european / Daniela Piana .

35) CIP 2009-3633 428 .15(498)"1944/1989"(075.Craiova : Universitaria. ISBN 978-606-510-429-7 327(498:420)"1919/1939":929 355. GHEORGHE.LICĂ..CÎRSTEA.185(498) CIP 2009-5150 425 .Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale. MARIAN.Iaşi : Polirom.STROIA.IVAN. . Rudra Sil . 2009 ISBN 978-973-624-726-2 327(498) CIP 2009-4041 89 CIP 328/329 Parlament. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-46-1359-5 329. .O istorie a comunismului din România : manual pentru liceu / Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România . . 2009 ISBN 978-973-8986-73-2 328. . Relaţiile româno-franceze în secolul al XIX-lea / Irina Milotinescu. Raluca Grosescu. . TUDOR FLORIAN.Ordinea mondială după leninism / ed. 2009 Bibliogr.: Vladimir Tismăneanu. rev. MARUSIA. Partide şi mişcări politice 424 . România în relaţiile internaţionale în contextul european : 1866-1878 / Marian Stroia. trad. .Centru şi margine la Marea Mediterană : filosofie politică şi realitate internaţională / coord.MILOTINESCU. . . . 2009 ISBN 978-973-1959-34-4 329(498) PD-L CIP 2009-4542 426 LĂZĂRONIU.4(498:420)"1919/1939":929 CIP 2009-5418 422 . ISBN 978-973-1839-77-6 323. LUCIAN. Mihai Stamatescu. .1(=135. 2009 Bibliogr.Ploieşti : Karta-Graphic.15 CIP 2009-4476 .: Viorel Zaicu .Corupţie : practică judiciară. Ataşaţii militari români în Marea Britanie : (1919-1939) / Marusia Cîrstea. Organizarea partidelor naţionale aparţinând unei familii de partide europene : studiu de caz PD-L / Ivan Tudor Florian. Guvern. .Bucureşti : Curtea Veche Publishing. Dorin Dobrincu.Constanţa : Editura Dobrogea.Craiova : Sitech.Bucureşti : Edit Moroşan. 2009 ISBN 978-973-7869-88-3 329.88 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 419 . IRINA. de Bogdan Cristian Iacob..35) 94(498)"1944/1989"(075.: Manolache Viorela. .15 CIP 2009-4379 427 . postf. Legenda dispariţiei comunismului / Gheorghe Lăzăroniu.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-260-0 327(498:44)"18" 94(498:44)"18" CIP 2009-5410 423 . a 2-a.Ed. Marc Morjé Howard.1)(497) CIP 2009-5666 327 Politică externă 420 . Index ISBN 978-973-669-757-9 329. 2009 ISBN 978-973-7745-38-5 327 CIP 2009-4074 421 .Bucureşti : Semne. Aromânii : studii monografice sintetice / Lucian Lică.

Andy Ştefănescu.ISBN 978-973-618-195-5 82-531. . Iasi = Globalizarea şi educaţia economică universitară : conferinţă : 2007. Isărescu. Olesia Lupu.MARX. 2009 Bibliogr. . 1.: Mugur C.1) 378. 2009 ISBN 978-973-703-411-3 33:316.Bucureşti : Expert : Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică.2009.Bucureşti : BREN. .Cluj-Napoca : Risoprint.GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION. Noţiuni fundamentale de economie : noţiuni teoretice : aplicaţii / Valentin Golea. . Conferinţă (1 . . ISBN 978-606-510-420-4 33:004 CIP 2009-4791 437 . 2009 Bibliogr. NICHOLAS. Nica Udriştoiu. .Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred Nobel. univ. Harry Morkovitz.GOLEA.ISBN 978-606-92038-1-1 33 CIP 2009-3462 .101. Robert M. Unele elemente de orientare în ştiinţe economice / Nicholas Georgescu-Roegen. Globalization and higher education in economics and business administration : conference : 2007. William Sharpe / coord.Ed.GEORGESCU-ROEGEN. KARL. Tudor Postolache. 2009 ISBN 978-973-37-1357-9 330. .541(075. Cuza". ISBN 978-973-53-0022-7 330.90 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 33 Economie 429 . . VALENTINA. Tatiana Puiu. Capitalul : critica economiei politice / Karl Heinrich Marx .Index. ISBN 978-973-648-845-0 33 CIP 2009-3773 436 . Octavian Jula. .1=135. . Macroeconomie aplicată / Paul Cocioc. Merton Miller. trad. dr. referent ştiinţific: prof. . 2009 Bibliogr.: Vasile Işan. .22 CIP 2009-5180 431 .8)(079. Ion Liviu Ciora. Iaşi / ed. acad.8)(076) CIP 2009-5019 430 . ISBN 978-973-53-0024-1 33(075. Aurel Negucioiu.Iaşi : Junimea. .GHERASIM. ISBN 978-973-159-057-8 . ISBN 978-606-92038-0-4 Vol.Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate : pentru examenul de licenţă / coord.2009. 2009-. .Iaşi : Editura Universităţii "Al.COCIOC. 2001vol. 2009 Bibliogr.068 Nobel:33(100):929 082. . PAUL. DANIEL.1 06. . I.541 CIP 2009-4265 434 . 4 : James Buchanan. Iaşi). Maurice Allais. ISBN 978-973-618-198-6 33 CIP 2009-5674 CIP 91 433 .101. Vol. 2007 .Cluj-Napoca : Risoprint.: Carmen Agoutin. 2009 Bibliogr. Solow. vol. a 2-a. Bazele macroeconomiei / Daniel Gherasim . Trygve Haavelmo.Informatică economică / Ion Ştefănescu.Bibliogr.Suceava : Alexandria Publishing House.Craiova : Universitaria. rev.2 CIP 2007-17459 432 .32(100)(063) CIP 2009-3949 435 .Bucureşti : Expert.

Bibliogr. . Dorel Vit.Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8295-81-0 33(075.VARTOLOMEI.27(498)(094) CIP 2009-5143 442 . ISBN 978-973-687-837-4 330. Economie / Constanţa Popescu. .5 CIP 2009-4141 . . . rev. 2009 Bibliogr. . Bucureşti : Edit Moroşan. ISBN 978-973-1869-43-8 33 CIP 2009-5188 440 .8.SÂRBU. 2009 ISBN 978-973-1931-02-9 331. MIHAELA. ANDREIA. [Legislaţie]. . ISBN 978-973-712-450-0 33(075. Legea caselor naţionalizate. . . . MARIAN-NICU. Previziune economică / Marian-Nicu Spînu. 2009 ISBN 978-973-8986-71-8 332. Noi fundamente ale dinamicii economice contemporane / Maria Luminiţa Sârbovan.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. CONSTANŢA. JOHN MAYNARD. Bucureşti : Granada.NICULESCU. 1. a dobânzii şi a banilor / John Maynard Keynes .Bucureşti : Amaltea.ROMÂNIA.: Cosmina Remeş.113 338. . Economie politică / Sârbu Constantin.025. Doctrine economice : note de curs / Constantin Tudor.342. CONSTANTIN. 2009 ISBN 978-973-162-040-4 330.Arad : Gutenberg Univers.8) CIP 2009-3634 441 .POPESCU.Călăraşi : Agora.ISBN 978-973-8905-68-9 33 CIP 2009-3855 444 .TUDOR. CONSTANTIN. 2009 3 vol. 2.Timişoara : Eurobit. ISBN 978-973-752-351-8 330. .2009.541 CIP 2009-5466 331 Muncă 447 . Manualul capitalistului : învaţă cum să te ajuţi singur! / Andreia Niculescu. .KEYNES. a 4-a.ISBN 978-973-8905-67-2 Vol.2009.8) CIP 2009-3791 446 . .14 CIP 2009-4123 439 . 2009 Bibliogr. Mihael Vartolomei-M.: Corina Mădălina Haita. .SPÎNU.92 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 438 . Teoria generală a ocupării forţei de muncă.SÂRBOVAN. trad.Timişoara : Eurostampa. . concepte şi aplicaţii în economie / coord.101. ISBN 978-973-8905-69-6 Vol. 2009 Bibliogr.Ed.27 CIP 2009-4714 445 . Macroeconomie : caiet de seminar / Mihaela Vartolomei. ISBN 978-973-620-497-5 33 CIP 2009-4454 93 CIP 443 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. MARINA.Târgovişte : Bibliotheca.Noţiuni.Bucureşti : Publica.

. Cuza".Bucureşti : Editura Universităţii Româno-Britanice. 2009 Index ISBN 978-973-571-759-9 336 CIP 2009-5224 455 . Gestiunea portofoliului : caiet de studiu şi evaluare / Flavia Barna. 2009 Bibliogr. Analize ale politicii fiscale în România şi în statele membre ale UE / Iulian Viorel Braşoveanu. 2009 Bibliogr. Jeremy Kourdi . LORENA.PETERS. RICHARD. SALLY. trad. DANIEL. 2009 ISBN 978-973-144-251-8 332. SORIN. . ISBN 978-973-703-358-1 336 CIP 2009-3597 451 .: Veronica Golub.Basic finance / Victor Dragotă. Proprietate 449 .ARMEANU. trad. ISBN 978-606-505-186-7 336 CIP 2009-4576 454 . . Economie europeană / Duduială-Popescu Loredana.BRAŞOVEANU. Brand you 50 : reinventarea muncii : 50 de idei pentru un brand personal : 50 de moduri în care va puteţi transforma dintr-un angajat într-un brand care se evidenţiază prin distincţie.BARNA. Cultura încrederii : rolul crucial al încrederii în afaceri. Delia Cataramă. ISBN 978-973-88750-7-4 331 CIP 2009-4488 332 Economie teritorială.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. FLAVIA.761:658 CIP 2009-5901 453 . . ISBN 978-606-505-193-5 336. TOM. . Ovidiu Mura. 2009 Bibliogr.22(498+4) CIP 2009-5448 .Bucureşti : Editura ASE. ISBN 978-973-52-0588-1 336. IULIAN.Timişoara : Mirton.Bucureşti : Publica. 2009 Bibliogr. trad. 2009 ISBN 978-973-1931-01-2 336 CIP 2009-4142 456 .BRANSON. Bucureşti : Editura ALL. profesie şi viaţă / Sally Bibb.ANTON. Laura Elly Novac. Gestiunea riscurilor financiare : abordări teoretice şi studii de caz / Sorin Gabriel Anton. dăruire şi pasiune / Tom Peters .763 CIP 2009-5485 CIP 95 452 . Teoria generală a portofoliului / Dan Armeanu. ISBN 978-973-88728-8-2 336. .: Ioana Rotaru.Bucureşti : Editura ASE. 2009 Bibliogr.DUDUIALĂ POPESCU.Iaşi : Editura Universităţii "Al. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Publica. Eugen Mitrică. .1(4) 338(4) CIP 2009-5108 336 Finanţe 450 . .: Laura Sighinescu. I.BIBB. Nu îmi pasă! Hai s-o facem! : Lecţii de viaţă şi de afaceri / Richard Branson .94 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 448 .

. lect. Emilian Duca. prof.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.DOMNIŞORU. ISBN 978-973-1890-21-0 336. ISBN 978-973-618-194-8 336. Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit / Hetes-Gavra Iosif. Sorin Vînătoru. ISBN 978-973-752-350-1 336.71 CIP 2009-5650 464 .DUCA.7 CIP 2009-4551 459 . . PETRU.Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în contextul instabilităţii financiare globale / coord.148 CIP 2009-3688 CIP 97 462 . 2009 Bibliogr.A.: prof. 2009 Bibliogr.Timişoara : Mirton. Aurora Murgea.DĂNILĂ. SORINEL..148 CIP 2009-4643 465 . 2009 Bibliogr. .GĂBAN.HETEŞ-GAVRA. . NICOLAE.226.96 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 457 .Bucureşti : Expert. ISBN 978-973-52-0582-9 336 CIP 2009-5519 . strategii.Bucureşti : Monitorul Oficial R. 2009 Bibliogr. Carmen Corduneanu. Bogdan Dima. 2009 Bibliogr. performanţe / Lucian Găban. Taxa pe valoarea adăugată / dr. dr. .. Retail banking / Nicolae Dănilă.Alba-Iulia : Aeternitas. dr. Produse şi servicii bancare / Petru Crăciun. a 2a.CRISTEA. ISBN 978-973-52-0563-8 336. Audit şi comunicare financiară / Sorin Domnişoru. IOSIF. 2009 ISBN 978-973-567-674-2 336. ISBN 978-606-510-404-4 336.322(498) CIP 2009-4743 463 . .CRĂCIUN.Craiova : Universitaria. VASILE LUCIAN. Timişoara : Mirton.22 CIP 2009-3837 460 .77 CIP 2009-3709 466 .Alba-Iulia : Aeternitas. ec. Sorin Briciu.71 CIP 2009-4608 461 . ISBN 978-973-52-0567-6 336. ..Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. . univ. univ. Timişoara : Mirton. Instituţii de credit / Petru Crăciun. dr. Elemente de teorie şi practică fiscală / Cristea I.Ed.CRĂCIUN. Mutaşcu Mihai Ioan. univ. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-752-349-5 336. Dumitru-Horia.77 CIP 2009-4552 458 . 2009 Bibliogr. Retail & Corporate banking : mutaţii. PETRU. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1890-25-8 336. 2009 Bibliogr. Florentina Sas.Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă. DUMITRU HORIA. EMILIAN. . Nicolaescu Ana Cristina.

Craiova : Sitech. ISBN 978-973-739-759-1 336.RĂDULESCU. ANGELA-ELIZA.Sibiu : Alma Mater. Servicii financiare pe piaţa europeană / Răzvan Moceanu.Craiova : Universitaria. Constanţa : Ex Ponto.98 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 99 467 .8) CIP 2009-5636 468 .MICU.NEGREA.14 CIP 2009-4004 471 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Cum să faci bani rapid pe eBay / Thomas Maillet et Éric Tessier . ISBN 978-973-632-511-3 65. ALEXANDRU. ISBN 978-606-530-211-2 336.Piteşti : Paralela 45. a 3-a.MEDAR.76 CIP 2009-5080 476 .22 CIP 2009-4699 469 . 2009 ISBN 978-973-47-0620-4 004:336 CIP 2009-3950 474 .NUŢĂ.: Cristina Livia Vasilescu. RĂZVAN.Galaţi : Europlus.Craiova : Sitech. .MAILLET. MAGDALENA.71:657. . trad. Index ISBN 978-973-1950-29-7 336 CIP 2009-4412 470 . Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. LUCIAN-ION. 2009 ISBN 978-973-30-2491-0 336. 2009 ISBN 978-973-688-136-7 336 CIP 2009-3895 477 . . ISBN 978-606-530-212-9 336. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-510-414-3 336. Politici şi mecanisme fiscalbugetare / Alina Cristina Nuţă. 2009 ISBN 978-973-644-866-9 336.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. 2009 Bibliogr. Pieţe de capital / Micu Angela Eliza.MOCEANU. Drept financiar : suport de curs / Oneţ Cristina.NANU. . .71 CIP 2009-3703 .MICU. Florian Marcel Nuţă. Managementul activelor şi pasivelor bancare / Cornel Nicolae Jucan.76 CIP 2009-5079 472 . ALINA CRISTINA. ANGELA-ELIZA. Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în contextul crizelor bancare şi configurării sistemelor bancare actuale / Magdalena Rădulescu. 2009 Bibliogr.012. 2009 ISBN 978-973-30-2490-3 336.717 CIP 2009-4503 475 .Ed. Evidenţa operaţiunilor bancare : îndrumar de seminar / Lucian-Ion Medar. . . THOMAS.4:336. Economie monetară internaţională / Roxana Nanu. Irina-Elena Voica.JUCAN.Bucureşti : Tribuna Economică.74(100)(075. CORNEL NICOLAE. ROXANA. . . Finanţe publice / Alexandru Negrea.423 CIP 2009-4940 473 . 2009 Bibliogr. . CRISTINA. Strategii şi operaţiuni bursiere / Micu Angela-Eliza. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.ONEŢ.

dr. Politică economică 481 . ANDREEA-LORETA.. Bucureşti : Wolters Kluwer.Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 Bibliogr. Constantin Anghelache. ISBN 978-973-749-562-4 338(498 Buc.STOIAN. ISBN 978-973-159-056-1 . dr. 2009 ISBN 978-973-1911-47-2 336.CONSTANTINESCU.76(498) 339. univ. ISBN 978-973-618-197-9 338 CIP 2009-5673 486 . ISBN 978-973-40-0815-5 338. MARINELA. univ dr. Rolul activităţii industriale în dezvoltarea aşezărilor din spaţiul metropolitan al Bucureştilor / AndreeaLoreta Cepoiu. .: prof. ISBN 978-973-53-0007-4 338.Bucureşti : Convexus 2000. IULIAN.Bucureşti : Artifex. Turism rural : absorbţia fondurilor europene / conf. 2009 : proceedings / Universitatea Artifex . Simpozion internaţional (1 . dr. 2009 Bibliogr. Dan Cruceru..172(498) CIP 2009-4319 338 Situaţie economică.ALECU.48(498) 796. Marketingul serviciilor în sistemul producţiei agroalimentare / dr. Ion A.5 CIP 2009-4189 . Marian Constantin. [Legislaţie]. MARIAN. Pieţe şi burse de valori / Victor A. ISBN 978-973-7631-54-1 338(498)(063) CIP 2009-4309 485 . Iulian Alecu.48(498-22) CIP 2009-3607 487 . 2009 . Marinela Ghereş.forecast and impact on Romania : international symposium. Criza : finanţe. prof. ISBN 978-973-7631-58-9 574:338.5(498) CIP 2009-4449 484 . ANDREEA. Bucureşti).IONESCU.48+796.Bucureşti : Editura ASE. . Adriana-Irina I.DOLGU. . Dezechilibrele bugetului public în contextul economic actual / Andreea Stoian.CRIZA ECONOMICĂ .100 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 478 . ing.) CIP 2009-4461 CIP 101 483 . 2009 Bibliogr. Constantinescu.Bucureşti : Editura Universitară. .4) CIP 2009-4305 479 . 2009 : lucrări = The economic crisis .. Ecoturism şi turism rural / Emanuela Ionescu. Stoica. . Cine lasă uşile deschise în turism! / Marian Gh. . 2009 Bibliogr. Gruia. Popescu. GHEORGHE.22(498)(094. .14:338(498) CIP 2009-4927 480 ..Bucureşti : RCR Editorial.Bucureşti : Expert : Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică.GHEREŞ. 2009 Bibliogr. Criza economică previziune şi impact pentru România : simpozion internaţional.ROMÂNIA. Codul de procedură fiscală.PREVIZIUNE ŞI IMPACT PENTRU ROMÂNIA. .CEPOIU. teorii : studii alese / Gheorghe Dolgu. 2009 ISBN 978-973-1939-00-1 336.138:664 CIP 2009-5232 482 .Bucureşti : Ceres. EMANUELA. .Bucureşti : Artifex. coord. ing. VICTOR. 2009 Bibliogr.. 2009 ISBN 978-973-86549-5-2 338. ISBN 978-606-505-190-4 336.STOICA. 2009 Bibliogr.

Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".48(498-22) 796.Buzău : Alpha MDN. a 3-a.CĂTĂNEŢ. Niculescu.ISBN 978-973-163-421-0 Vol. 2009 ISBN 978-973-115-487-9 338. . MIHAIL. .Bucureşti : Editura C.ISBN 978-973-163-422-7 338.TALANGĂ.102 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 103 CIP 488 .Bibliogr. 1. 2009 Bibliogr. .. Turism urban / Talangă Cristian.5(498-22) CIP 2009-4659 339 Comerţ 496 . ISBN 978-606-505-144-7 Vol. Dana Maria Martinescu. . Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . . ISBN 978-973-719-291-2 339. şi adăug. Bucureşti : Editura ASE. 2009 ISBN 978-973-37-1356-2 338(100) CIP 2009-4264 493 . Marta-Christina Suciu.2009. . ISBN 978-606-8053-10-3 Vol. Cătălina Radu.ISBN 978606-8053-11-0 339.SAVA.Editura Credis. CIPRIANA. ISBN 978-973-139-089-5 338. 2 / Mina Ivanovici.Bibliogr. Ioan Dan Adumitrăcesei.Bibliogr. 2009 Bibliogr. .2009. .138 CIP 2009-4186 . .761 CIP 2009-4426 497 . ISBN 978-973-163-431-9 338(498) CIP 2009-5351 494 .TRUFAŞ.?) / Niculae G.Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. ISBN 978-973-36-0487-7 338.STĂNCIULESCU. CONSTANŢA. CRISTIAN. . Economie şi gestiune în turism : probleme. . Agent de vânzări / Alina Cătăneţ. . . ALINA. 2. . 2009 Bibliogr.27 CIP 2009-4808 491 . Florina Bran. Economia românească în epoca modernă / Mihail Opriţescu. Beck.: Aurel Iancu. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".Previziunea : premisă a dezvoltării durabile / Popescu Ion.Societatea şi economia bazate pe cunoaştere : provocări şi oportunităţi pentru România / coord. Ungureanu Laura. ISBN 978-973-734-482-3 338.48 CIP 2009-5177 492 . . ISBN 978-973-163-420-3 Vol. . Adrian Stancu.48 CIP 2009-4896 489 .172 336. Comşa Marin. . 2009 Bibliogr. Corina Geambaşu. 1 : Start către excelenţa în vânzări. Cristina Micu. Ecoturism şi turism rural / Constanţa Trufaş.OPRIŢESCU.NICULESCU. rev. .2009.Burse de mărfuri şi valori / Mirela Matei (coord. 2009vol. . 2009 2 vol.Bucureşti : Eurocor. . proiecte şi studii de caz / Gabriela Stănciulescu.H. GABRIELA.2009. Gestiunea activităţii de turism / Cipriana Sava.ISBN 978-606-505-179-9 338(498) CIP 2008-21668 495 .Ed.). 20084 vol.48 CIP 2009-4662 490 . George Enescu.Bibliogr. Pivodă Dan. NICULAE G. Cod roşu : criză economică globală : (2009-20.Iaşi : Junimea. .Timişoara : Editura de Vest.

Marketing / Gh. Marketing : dicţionar explicativ / Gh. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-521-249-7 339.012. ISBN 978-973-88736-8-1.138 659.Craiova : Universitaria. ION.Relaţii financiar-monetare internaţionale / Ştefan Bratu. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".4 CIP 2009-4965 502 .Bucureşti : Expert. GHEORGHE N. JENICA. . GHEORGHE N.IONESCU.48 CIP 2009-4664 CIP 105 503 . Viorica Mihăilescu Vereş. Marketingul serviciilor financiar bancare / Jenica Popescu.Ed. Sorin Tudor.1) CIP 2009-4564 501 .Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .Bucureşti : Eurolobby.Editura Credis. ISBN 978-606-530-208-2 339.126 CIP 2009-5162 499 . Pistol.138:336+336. 2009 Bibliogr. 339.FILIP. SĂNDEL.7 CIP 2009-4500 506 .8) CIP 2009-4942 504 . . ISBN 978-606-510-417-4 339.Bucureşti : Printech. GHEORGHE N. . M.GRONSKI. 2009 Bibliogr.: Dobrescu M.138 CIP 2009-4213 507 . ISBN 978-606-510-412-9 339. N.management / Săndel Gronski. ISBN 978-973-618-196-2 339. 2009 Bibliogr. Marketing general / Gh. Marketing : studiul pieţei / Gh. ISBN 978-973-734-483-0 339. teste şi aplicaţii / Elena Fleacă. Craiova : Universitaria. . Marketing : caiet de exerciţii.104 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 498 .FLEACĂ. Minică Boajă. a 7-a. Marketing . ISBN 978-606-505-195-9 339. .Craiova : Sitech. Marketing relaţional : o abordare din perspectiva domeniului financiar-bancar / Alina Filip.138:338. .138 CIP 2009-4215 508 .Craiova : Universitaria. Gheorghilaş Aurel.138 65.138 CIP 2009-4212 . ISBN 978-606-510-409-9 339. 2009 Bibliogr.PISTOL.ROŞU. Roşu.138(079. ALINA.138(075. N. Marketing în turism / Ionescu Ion.Bucureşti : Editura ASE. 2009 ISBN 978-973-163-425-8 339. ISBN 978-606-510-413-6 339.138 CIP 2009-5555 500 . Emilian. GH.ROŞU. Răducu Bratu.Craiova : Universitaria. N. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. M.POPESCU. 2009 Bibliogr. ELENA. Roşu. 2009 Bibliogr. .71 CIP 2009-3552 505 . Roşu. . 2009 Bibliogr.Dicţionar de branding / coord. . .ROŞU.

. .Bibliogr.. 2009 Bibliogr. .: Ion Dogaru. . 4 : Contracte speciale / coord.9 CIP 2009-5028 . .: Ion Dogaru.8) CIP 2009-4084 514 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. ISBN 978-973-53-0023-4 339. . V.Bucureşti : Editura Universitară.ISBN 978-973-115-544-9 347(035) CIP 2009-488 511 . . Beck. 2009 ISBN 978-973-739-755-3 343(498)(075. lect.Bazele dreptului civil : [tratat] / coord. Lucian Bernd Săuleanu. 2008vol.H.8) CIP 2009-4831 515 . Criminologie / Sergiu Bogdan. Anamaria Bucureanu.Bucureşti : Con Fisc.451 CIP 2009-4768 513 . ISBN 978-973-127-147-7 343. univ. 2009 Bibliogr. MIRCEA.SABOU.Index.BACACI. Pompil Drăghici.8) CIP 2009-4000 517 ..Bucureşti : Universul Juridic.Ed. ISBN 978-973-739-754-6 347. dr. 2009 Bibliogr. . . .138:63(075. Lucrări practice de marketing agroalimentar / Ana Maria Simuţ.Bibliogr.5 CIP 2009-5018 34 Drept. Felicia Sabou.2009.. ALEXANDRU.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.: Ion Dogaru. ISBN 978-973-53-0013-5 339. . Dana Bako. . .BOGDAN. Gabriel Edmont Olteanu. . ISBN 978-973-115-233-2 Vol. Nicolae Popa. Legislaţie.Bibliogr. . ISBN 978-973-759-757-1.6 CIP 2009-3999 510 .: Ion Dogaru. RĂZVAN. şi adăug. . 2009 Bibliogr.Index. . prof. Marketing internaţional : note de curs / conf. Drept penal : partea specială / Bădilă Mircea.106 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 107 509 .Cluj-Napoca : Risoprint.Tranzacţii economice internaţionale / Gheorghe Ciobanu. Hageanu C.2009. dr. Vasile Stănescu. 5 : Succesiuni / coord. ISBN 978-973-115-542-5 Vol. a 2-a. 2009 ISBN 978-973-1895-24-6 347. [autori]: prof. Dreptul familiei / Bacaci Al. 2009 Index ISBN 978-973-749-569-3 347. univ. dr.Achiziţii publice : concesiunea lucrărilor publice. . dr. Dan Claudiu Dănişor.138(100)(075. Sevastian Cercel . .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Sevastian Cercel.2009.ANGHEL.Bucureşti : Editura C. Jurisprudenţă 512 . .Index. Dreptul de superficie : jurisprudenţă / Răzvan Anghel.Cluj-Napoca : Risoprint.BĂDILĂ. ANA MARIA. . Maria Marieta Soreaţă. Cristina Ramona Duţă. Cătălin Postelnicu. Gabriel Boroi. . .256 CIP 2009-5386 516 . rev.ISBN 978-973-115-507-4 Vol. Dumitrache C.SIMUŢ. univ. FELICIA... SERGIU. 2009 Bibliogr. univ. 339. 3 : Teoria generală a obligaţiilor / coord. .

.CIOBANU. .9 CIP 2009-4135 524 . univ. univ. ISBN 978-606-530-222-8 343.CHEAGĂ. LAURA MARIA. 2009 ISBN 978-973-567-675-9 343(079.CIOCOIU.Bucureşti : Pro Universitaria.636(498) CIP 2009-5619 523 .D.108 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 109 518 .CONGRESUL ACADEMIEI INTERNAŢIONALE DE DREPT COMPARAT (2008 . 2009 ISBN 978-973-88853-5-6 343. M. ISBN 978-973-739-768-3 347. drd. ELENA.217(4) UE CIP 2009-3908 . 2009 ISBN 978-973-9316-77-4 343(100)(063) CIP 2009-5429 526 . Drept comercial / conf.CRĂCIUNEAN. Gráinne de Búrca . 2009 Bibliogr.. Urmărirea penală : modele de cereri şi acte procesuale şi procedurale / Dumitru Cheagă. H. 2009 Bibliogr.CRAIG.R.COŞA. jurisprudenţă şi materiale / Paul Craig. . Gheorghe Sava. dr.BUTOI. trad.Bucureşti : Wolters Kluwer.1(498) CIP 2009-3650 525 . . numitatea căsătoriei. ISBN 978-606-530-285-3 347.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. 2009 ISBN 978-973-127-146-0 343. 2009 Bibliogr.1/. ISBN 978-973-1911-52-6 341.O. DUMITRU. . . Claudia Cheagă.Bucureşti : Editura I.. control ştiinţific şi rev. Adopţia în dreptul românesc / Mariana Ciocoiu. ION. . Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale : Congresul Academiei internaţionale de drept comparat : Mexico. OLIA-MARIA. ISBN 978-973-129-374-5 341. 2009 Bibliogr. Franken . 2009 ISBN 978-973-758-179-2 347. . PAUL. 2009 Bibliogr.CORSIUC.Bucureşti : Editura Hamangiu.CRĂCIUNESCU.62(498) CIP 2009-5395 520 .: Georgiana Marcovschi .123.Bucureşti : Universul Juridic. trad. Craiova : Sitech. Petruţ Ciobanu.9 CIP 2009-4232 521 . Brants şi A.Bucureşti : Monitorul Oficial R.Bucureşti : Lumina Lex.A. dr.: Beatrice Andreşan-Grigoriu. 2009 ISBN 978-606-522-124-6 341.Bucureşti : Solaris Print. OliaMaria Corsiuc. Dreptul Uniunii Europene : texte. Criminologie : comportamente criminale / Tudorel Butoi. . Căsătoria.: Valeriu Rendec. Drept penal şi procesual penal : teste grilă / Aurel Ciobanu. Criminologie generală / Ion Chipăilă. Limitele dreptului de proprietate privată imobiliară / Laura Maria Crăciunean. AUREL. trad.CHIPĂILĂ. DUMITRU ADRIAN. Drept instituţional comunitar european / conf. încetarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin divorţ în dreptul român şi dreptul comparat / Coşa Elena. 2008 / C. TUDOREL.Craiova : Sitech. Mexico).1) CIP 2009-4875 522 . MARIANA.8 CIP 2009-5549 528 .7 CIP 2009-4894 519 . . Elena Claudia Giurgea. Dumitru-Adrian Crăciunescu.217(4)UE CIP 2009-5426 527 .

2009 Bibliogr.Drept : teste grilă pentru examenul de licenţă / lect. Theodor Mrejeru. EDUARD.1) CIP 2009-3830 531 . OANA. 2009 ISBN 978-606-92007-1-1 347(079. lect. Mihai Nimesch. NICOLETA.Bucureşti : Nomina Lex. Relaţiile personale dintre soţi în dreptul internaţional privat / Cosmin Dariescu. GHEORGHE. Ioana Pădurariu. Drept penal : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Dragomir Eduard.. . Boroiu M. Roxana Paliţă. doctrină. . Cristina. 2009 Bibliogr. . . Paul Coman. . ISBN 978-973-115-531-9 347.DIACONESCU.DARIESCU. Ion Suceavă. Roxana Paliţă.Bucureşti : Editura Universitară. ISBN 978-973-115-541-8 343(498) CIP 2009-4066 536 . 2009 ISBN 978-973-676-350-2 347. Drept succesoral / Dinu Gheorghe.Bucureşti : Era. Dreptul comunitar al afacerilor / Nicoleta Diaconu.H. a 3-a. a 4-a..DIACONU. lect. ISBN 978-973-749-558-7 347. 2009 Bibliogr. Liviu Stănciulescu.1) CIP 2009-4026 532 .Bucureşti : Editura C.1) CIP 2009-3829 530 . Drept civil : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Dragomir Eduard. jurisprudenţă / Dumitru Andreiu Petre Florescu. 2009 ISBN 978-606-92007-0-4 343(079.952(498)(094) CIP 2009-3845 . 2009 Index. 2009 Index.1) 378. Tratat de drept penal : Partea specială / Gheorghe Diaconescu.22 CIP 2009-4997 533 . Antigona Iordana. .65(498) CIP 2009-3786 538 .62(498+100) CIP 2009-4344 534 . 2009 Bibliogr.6(498) CIP 2009-3534 535 .H. GHEORGHE. Grigore Boşca..Bucureşti : Editura C. drd. Adriana Almăşan. .7 341. Gabriel Oprea.Drept civil : curs selectiv pentru licenţă / Gabriel Boroi. .H. Elemente de legislaţie a mediului în România / Oana David.8)(079. Beck.110 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 111 529 . ISBN 978-973-110-032-6 34(075. ISBN 978-973-115-508-1 341.Constanţa : Europolis. COSMIN. Constantin Duvac. Beck.. . dr.Bucureşti : Politehnica Press.Ed.9:347. rev. drd.8)(079. ISBN 978-606-515-026-3 349. .Executarea silită : reglementare. Bucureşti : Editura C.DRAGOMIR. 2009 Bibliogr.Ed. Ana-Maria Neagu. . ISBN 978-606-522-123-9 347(075. rev. .DRAGOMIR.Bucureşti : Editura Hamangiu. Beck.DAVID.DINU.Bucureşti : Nomina Lex. . EDUARD.217(4) UE CIP 2009-3820 537 .

8)(079. .112 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 539 .D.8) CIP 2009-3620 545 . . Drept penal : partea generală : curs pentru studenţii anului II / Lavinia Valeria Lefterache. ISBN 978-973-739-757-7 34 CIP 2009-4002 542 .Bucureşti : Universul Juridic. / Laura Codruţa Kövesi. TITU. Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor / Vali Ştefania Ileana Niţă.LEFTERACHE. 2009 Index. . ION. Drept roman / Guţan Manuel. Folosirea forţei în dreptul internaţional actual / Ion Gâlea. CĂLINA.KÖVESI. ISBN 978-606-522-118-5 343. Drept civil : teoria generală a obligaţiilor / Jugastru Călina.: Corneliu Bîrsan.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Arestarea preventivă. Romeo Popescu. ISBN 978-606-522-120-8 347. Daniela Frăsie.GAVRILĂ. 2009 ISBN 978-973-127-148-4 347(075. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-127-145-3 343(498) CIP 2009-3590 .22 CIP 2009-3942 CIP 113 544 .Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru licenţă : 2009-2010 : teste grilă / Camelia Toader. 2009 ISBN 978-973-144-200-6 347. 31/1990 : practică judiciară / Gavrilă Simona-Petrina.IONAŞCU. LAVINIA. şi adăug. Dana Tiţian. .Bucureşti : Editura Hamangiu. Bogdan Dumitrache . 2009 Bibliogr. . Constanţa : Ovidius University Press.GUŢAN. 2009 ISBN 978-973-30-2486-6 347 CIP 2009-4731 543 . Manual de drept comunitar / Mihai Ioniţă. ISBN 978-973-739-752-2 347 CIP 2009-3997 547 . hotărâri C. Marian Nicolae. . 2009 Bibliogr.126 CIP 2009-3716 548 .JUGASTRU. VALI. coord.E.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.GÂLEA. Legea societăţilor comerciale nr. MIHAI.IONIŢĂ. MANUEL. . 2009 Bibliogr. 2009 Index. ISBN 978-973-127-156-9 341(100) CIP 2009-5586 541 .1) 378. rev. 2009 Bibliogr.Ed.72(498)(094) CIP 2009-4154 540 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Aprecierea pericolului social : practică judiciară.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi.961(075. Teoria şi practica activităţii notariale : pentru uzul studenţilor ID / Ionaşcu Titu. . . ISBN 978-973-614-485-1 34(4) CIP 2009-4164 546 .Bucureşti : Editura Hamangiu.ILEANA-NIŢĂ. LAURA CODRUŢA.Bucureşti : Universul Juridic. SIMONA PETRINA.O. .Bucureşti : Universul Juridic.

ISBN 978-973-758-180-8 Vol. .MOŞTOFLEI.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". univ. 2.Ed. ISBN 978-973-758-178-5 341.Bucureşti : Wolters Kluwer. ISBN 978-973-663-712-4 341. dr. Drept civil : partea generală .736(498) CIP 2009-3932 558 .MUNTEANU. DUMITRU.8 CIP 2009-4486 551 . IOAN. 2008. Vasile Popa. Drept procesual civil / Leş Ioan. Ghiţă Oana.8(100)(075.Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european / Gărăiman Gabi Daniela.Bucureşti : Universul Juridic..1 CIP 2009-4760 555 . Diplomaţia : drept diplomatic şi consular / prof.Ed. . ...MIHĂESCU-DUŢĂ. . . 2009 ISBN 978-973-127-155-2 347. FLOREA..Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.91/. .2:34=135. ISBN 978-973-739-756-0 347 CIP 2009-4001 . Constantin Moştoflei. 2009 Bibliogr. CORNELIA. a 4-a. rev. . ISBN 978-973-739-753-9 347.LEŞ. . Dreptul internaţional public : curs / prof. 2009 2 vol.ISBN 978-973-758-181-5 341.MĂGUREANU. . Dănişor Diana Domnica. Drept administrativ / Doralina Ramona Mihăescu Duţă.Târgovişte : Bibliotheca. CONSTANŢA. ISBN 978-606-510-203-3 81'374. Drept procesual civil : curs pentru masterat : dreptul afacerilor / Florea Măgureanu. .8) CIP 2009-5587 553 . DUMITRU. Alegerile europene şi legitimitatea democratică la nivel comunitar / Constanţa Mătuşescu.MAZILU.7 341.1/. .MĂTUŞESCU.Craiova : Universitaria. Dumitru Mazilu. . George Măgureanu Poptean.MAZILU.9 CIP 2009-4860 556 . Rolul UE în asigurarea securităţii globale / dr. 2009 Bibliogr.95(498)(075. ISBN 978-973-758-182-2 Vol. a 2-a.Ed.Bucureşti : Lumina Lex.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.114 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 549 . 1. Stabilirea masei active şi a masei pasive în procedura insolvenţei / Dana-Daniela Moţiu. CONSTANTIN. ISBN 978-973-712-349-7 341.8) CIP 2009-5524 552 .95 CIP 2009-3998 550 . 2009 ISBN 978-973-1911-51-9 347. . . 2009 Bibliogr. .MOŢIU. a 3-a. DORALINA RAMONA. Dumitru Mazilu. DANA-DANIELA. . Persoanele / Munteanu Cornelia.217(4) UE CIP 2009-4624 CIP 115 554 . Claudia Gilia.Deva : Cetate Deva.217(4) UE CIP 2009-4587 557 . şi compl. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. univ. dr.91/.Bucureşti : Lumina Lex. 2009 ISBN 978-973-1855-46-2 342.

Index ISBN 978-606-522-119-2 347.Cluj-Napoca : Cordial Lex.8) CIP 2009-5004 565 . Dreptul transporturilor / Petică Roman Corina. Cătălin Spânu.14(100+498) CIP 2009-5213 561 . Cadrul juridic de protecţie a drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional / lect. ISBN 978-973-1911-53-3 1:34 CIP 2009-5548 560 .MURGU. Repere în istoria filosofiei dreptului / Ştefan Munteanu. 2009 Bibliogr.8 CIP 2009-3967 .MURGU. ION. MARIA. rev. Mircea Damaschin. Dreptul comunicării / Maria Năstase Georgescu. .PĂUN. .Bucureşti : Wolters Kluwer. rev. . Drept parlamentar / lect.PIVNICERU. Simeon Murgu.763 CIP 2009-4003 568 .: drd.4) CIP 2009-5654 CIP 117 564 .73(498+100) CIP 2009-3821 563 .MUNTEANU.Târgovişte : Transversal.Ed.Bucureşti : Wolters Kluwer.53(4) CIP 2009-3654 567 . 2009 Bibliogr. asist.Ed.Bucureşti : Universul Juridic. dr. CORNELIA. . a 2a]. . Simeon Murgu.91/. ŞTEFAN.ISBN 978-973-115-545-6 343. univ. 2009 Index. Darius Stănescu.NEAGU.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. . SIMEON. Parlamentul în principalele constituţii ale statelor europene / Ştefan Păun. ISBN 978-973-115-423-7 Vol. ISBN 978-973-9480-66-6 342. ISBN 978-973-739-758-4 347. 2009 ISBN 978-973-1911-48-9 347.[Ed. ISBN 978-973-9480-67-3 342. univ. Codul de procedură civilă adnotat / Ion Neagu. . Efectele juridice ale contractelor aleatorii / Mona-Maria Pivniceru. Ion Bălan.Bucureşti : Editura C.Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. MONA MARIA. univ. ISBN 978-973-127-158-3 347.Cluj-Napoca : Cordial Lex. . 2 : Partea specială.8) CIP 2009-5212 562 . Mihai Marin. 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr.95(498)(094. a 3-a.Note de curs : legislaţie contravenţională / coord. a 3-a.23(498)(094)(075. .231.116 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 559 . 2008-2009 2 vol.H. dr. . univ. [autori]: Mirel Roman.53(498)(075. . 2009 Bibliogr. asist.NĂSTASE GEORGESCU. .Bucureşti : Editura Universitară.PETICĂ ROMAN. . 2009 Bibliogr.7(100+498) 341. ŞTEFAN.464.44 347. ISBN 978-606-8042-08-4 342.2009. Mihaela-Narcisa Stoicu.Bucureşti : Editura Hamangiu.965(498)(094) CIP 2009-3934 566 . Carmen Silvia Paraschiv. Beck. Ion Tomescu . SIMEON. ISBN 978-973-749-557-0 347. . 2009 Bibliogr. Mihaela-Narcisa Stoicu.

.Bucureşti : Edit Moroşan. Traité sur la profession de magistrat en Roumanie / Ion Popa. univ. . dr. Popa Ioan. [autori: Mariana Papatulică.Bibliogr. GHEORGHE.POPESCU. Drept comercial / Cristina Popa Nistorescu.Bucureşti : Editura Hamangiu.12(4+100) 327. ISBN 978-973-709-373-8 Vol. Tractate regarding the magistrate profession in Romania / Ion Popa. Dreptul executării silite / Gabriela Răducan.Bucureşti : Universul Juridic. ANDREI. Curs de publicitate imobiliară / conf.POSTOLACHE. IOAN. 2008-2009 2 vol.T. Adrian Marcel Iancu. .Bucureşti : Universul Juridic. GABRIELA. Organizaţii europene şi euroatlantice / Andrei Popescu. ISBN 978-606-530-240-2 343. Bucureşti : Editura C. ISBN 978-973-115-543-2 347. Achiziţiile publice.2009. Beck. 2009 ISBN 978-606-522-125-3 347. .POPA. . IOAN.Craiova : Sitech.) . 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-4744 576 .ROMÂNIA. ISBN 978-973-127-153-8 347. Drept financiar / Rada Postolache.7 CIP 2009-4484 573 .118 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 569 .952 CIP 2009-5427 578 . Index. 2009 ISBN 978-973-134-074-6 347. .]. CRISTINA.Procesul de convergenţă instituţională / Petre Prisecaru (coord..Bucureşti : Editura Economică.POPA-NISTOREANU.A. ISBN 978-973-127-154-5 347. 2009 Bibliogr. IOAN. 2.Bucureşti : Universul Juridic. . Ionela Bălţătescu. . 2009 Bibliogr.RĂDUCAN. 2009 Bibliogr.73(075. . .962(498) CIP 2009-5589 570 .51 CIP 2009-4108 CIP 119 574 . .25 CIP 2009-4781 575 .POPA.POPA. RADA. 2009 Bibliogr. Ion Diaconu. . [Legislaţie].H. Lucia Iordache.235 CIP 2009-5690 572 . . . Interzicerea pedepsei cu moarteagaranţie a dreptului la viaţă / Gh. Popescu.451(498)(094) CIP 2009-5147 .ISBN 978-973-709-375-2 34 CIP 2009-4732 577 .S.. ISBN 978-606-530-231-0 347.Braşov : Omnia Uni S. 2009 ISBN 978-973-8986-76-3 347. ISBN 978-973-127-149-1 341.Craiova : Sitech. 2009 Bibliogr.POPESCU.962(498) CIP 2009-5588 571 .

Gavrilescu Alin Gheorghe. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. rev. Legislaţia insolvenţei.1/.27 657:061+061. 2009 ISBN 978-973-30-2485-9 347. / ed.RUJAN.217(4) UE CIP 2009-4011 .RUJAN. [Legislaţie].22:061+061. . coord. 2009 ISBN 978-973-1911-46-5 347. dr. univ. [Legislaţie].ROMÂNIA.2 CIP 2009-4205 CIP 121 584 . Codul civil şi Codul de procedură civilă. . Beck. 2009 ISBN 978-973-30-2484-2 347. Bucureşti : Wolters Kluwer. 2009 Bibliogr. Bucureşti : Monitorul Oficial R.Ed. Drept internaţional public / Selejan-Guţan Bianca. 2009 ISBN 978-973-567-673-5 347. .4) 347. 2009 Bibliogr. Performanţa monetară & integrarea europeană : macroeconomia integrării monetare europene .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Ciucă.471 336. Valerian Cioclei. Evoluţia dreptului de proprietate / Rujan Ion Cristinel. [Legislaţie].Ed. a 6-a. Valerius M. de conf.1(498)(094.736(498)(094) CIP 2009-4306 583 . ION CRISTINEL. 2009 ISBN 978-973-115-546-3 347(498)(094.4) CIP 2009-5391 581 .RUJAN. ISBN 978-973-709-440-7 341.Ed.ROMÂNIA. . BIANCA. . coord.. Beck. ION CRISTINEL. 2009 ISBN 978-973-115-540-1 343(498)(094.A.SELEJAN-GUŢAN. Deontologie judiciară : syllabus / Gheorghe Scripcaru. univ. Aurora Ciucă. ISBN 978-973-670-314-0 174:34 CIP 2009-3503 587 . .4) CIP 2009-3685 582 . ISBN 978-973-739-750-8 341. ION CRISTINEL. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-30-2483-5 347. [Legislaţie]. GHEORGHE.Iaşi : Sedcom Libris. . . Bucureşti : Editura C.23 347. dr. rev. Asociaţii şi fundaţii.8 CIP 2009-3995 588 . M.Cazul României / Aura Gabriela Socol.6 CIP 2009-4207 585 .4) 343. Infracţiuni şi contravenţii în domeniul relaţiilor de familie / Rujan Ion Cristinel. Codul penal şi Codul de procedură penală. a 2-a.27 CIP 2009-4238 580 .Bucureşti : Editura Economică. de prof.H. Crăciuneanu L.91/.Ed.95(498)(094. .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. / ed.ROMÂNIA.SCRIPCARU.120 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 579 . Sancţiuni privind patrimoniul / Rujan Ion Cristinel. .SOCOL. a 4-a.ROMÂNIA.Bucureşti : Editura C.2 CIP 2009-4206 586 . AURA GABRIELA.H. Flavius-Antoniu Baias. a 3-a.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.

MARIOARA. 2009 ISBN 978-973-733-334-6 34. COSMIN. . TRAIAN. 2009 Bibliogr.Bacău : EduSoft. ISBN 978-973-739-751-5 349. 2009 Bibliogr. . .8) CIP 2009-4847 590 . 2009 Bibliogr.Ploieşti : Karta-Graphic. Mecanisme şi instituţii ale mediului concurenţial european / Tileagă Cosmin Virgil. Dreptul afacerilor : curs universitar / Ion Ţuţuianu.2 CIP 2009-3996 598 . ADRIAN. ISBN 978-606-530-204-4 341. MARCELA MONICA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-129-379-0 341.Bucureşti : Universul Juridic.STOICA.TILEAGĂ. Cazuri judiciare celebre / Traian Tandin. 2009 Bibliogr.Sibiu : Techno Media.952. Mihai Marcel Neag.7 CIP 2009-5053 .123 CIP 2009-3742 CIP 123 594 . Dreptul muncii / Ţichindelean Marioara. .Bucureşti : Universul Juridic.STOICESCU. Drept administrativ : caiet de seminar / dr.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.o abordare instituţională / Marcela Monica Stoica. 2009 Bibliogr.TANDIN. ISBN 978-973-8934-96-2 347. Paul Dănuţ Duţă.TABĂRĂ. MINODORA. VASILE. ISBN 978-973-127-157-6 347.7(4)"1856/1859" CIP 2009-3553 596 . Index ISBN 978-973-127-152-1 34(37) CIP 2009-5590 593 .STOICA.217(4) UE CIP 2009-3828 597 . .9(075.122 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 589 . ION.ŢUŢUIANU.TAŞCU. ISBN 978-973-1959-28-3 342.096(498) CIP 2009-3944 595 . . 2009 Bibliogr. .217(4) UE CIP 2009-5201 592 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Executarea silită imobiliară / Adrian Stoica.ŢICHINDELEAN.Craiova : Sitech. ISBN 978-606-8030-14-2 341.Bucureşti : Pro Universitaria.STELIAN.2 CIP 2009-5585 591 . Consideraţii privind sistemul instituţiilor de securitate / Vasile Tabără. Uniunea Europeană . Gheorghe Monica. CONSTANTIN. ION. 2009 Bibliogr. Ion Stelian. Curs elementar de drept roman / Constantin Stoicescu. . Diplomaţia europeană şi "cauza românească" : 1856-1859 / Minodora Taşcu. ISBN 978-973-739-749-2 341. Bucureşti : Tritonic. . 2009 Bibliogr.

Bucureşti : Wolters Kluwer. Bucureşti : Sitech.217(40) UE 349.VARTOLOMEI.VOICU.77(498) OSIM 001. NICOLAE. 2009 ISBN 978-973-163-423-4 341. Europa ante portas / Gábor Varga. ţesuturi şi celule de origine umană : prevenire şi combatere / Voinic Maria Cristina.Ed. Bucureşti : Notarom. 2009 ISBN 978-973-87850-4-5 34(075. avocatură şi examenul de licenţă / Viorel Voineag. VIOREL.894(498) OSIM CIP 2009-5366 602 . rev.VOICU. DAIANA MAURA. MARIA CRISTINA. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8921-35-1 347.VESMAŞ. şi adăug. . ISBN 978-973-709-436-0 349. . Drept comunitar al muncii / Nicolae Voiculescu. . rev. Bucureşti : Editura OSIM. Mirela Georgiana Sabău. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". ISBN 978-606-530-277-8 343. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-127-150-7 343. Mirela Georgiana Sabău.VOICU. 2009 Bibliogr.VOINIC.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. MIRCEA.2 CIP 2009-4007 603 .VOICULESCU. Teste grilă pentru magistratură. Drept comunitar european / Vesmaş Daiana Maura. MARIN.217(4) UE CIP 2009-4005 CIP 125 604 .Bucureşti : Editura Economică.UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA (BUCUREŞTI).8)(079. a 6-a.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". . 2009 ISBN 978-973-1911-50-2 341. 2009 ISBN 978-973-7618-30-6 347.23(498) CIP 2009-4722 601 .124 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 599 . Drept european : curs introductiv / Marin Voicu.Bucureşti : Juritest. . 2009 ISBN 978-973-163-424-1 341. Traficul ilicit de organe. BRÂNDUŞA. Drept comunitar general / Marin Voicu.2(498:4) CIP 2009-3933 608 . Lista notarilor publici în funcţie la 1 martie 2009 / Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. a 2-a. Procedura contravenţională / Mircea Ursuţa.217(4) UE CIP 2009-4807 607 . .VARGA GÁBOR. . Dreptul muncii : pentru învăţământul economic / Brânduşa Vartolomei. MARIN. ISBN 978-973-739-760-7 341.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Mirela Georgiana Sabău.4 CIP 2009-5626 . MARIN.Ed.217(4) UE CIP 2009-4806 606 .1) CIP 2009-5562 609 . . 2009 ISBN 978-973-163-434-0 341.961(498) CIP 2009-4606 600 . Drept comunitar general / Marin Voicu.Bucureşti : Universul Juridic.URSUŢA.VOINEAG.217(4) UE CIP 2009-5663 605 .

7:3-055. Cooperarea jandarmeriei române cu alte forţe pentru îndeplinirea misiunilor specifice / Nicolae Bontic. Bucureşti : Tribuna Economică. Index ISBN 978-606-505-184-3 CIP 2009-4302 352(498) .. .DRĂGHICI.CALCAN. NICOLAE. 2009vol. Dorel Bahrin. . .ZAMFIR.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. Viorel Lefter. ISBN 978-606-530-253-2 351. Consiliul Suprem de apărare a ţării şi controlul parlamentar al acestuia / dr.. 2009 ISBN 978-973-9316-75-0 354(498) CIP 2009-4729 613 .86 CIP 2009-4204 35. Managementul situaţiilor de risc în domeniul siguranţei publice / Ion Drăghici.. EMIL VICTOR.O. . 2009 Bibliogr. .BONTIC.CHEŢE. Administraţia publică românească în secolele XIX-XX : legi şi reforme importante / Gheorghe Calcan. . ISBN 978-606-530-254-9 351. GHEORGHE.742 CIP 2009-5009 617 . 1 : De la reforma lui Alexandru Ioan Cuza la cele ale Marii Uniri : 1864-1925. . 2009 Bibliogr. .742(498) CIP 2009-5145 616 .Craiova : Sitech.2009. 2009 ISBN 978-973-8986-69-5 351. Tactica poliţienească privind intervenţia în gestionarea riscurilor / Ion Drăghici. România în ecuaţia Euroatlantică a securităţii şi apărării / Emil Victor Cheţe. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Editura ASE. .217(4) UE CIP 2009-4654 CIP 127 614 .Bucureşti : Editura I.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". ION.Effets du parteneriat public privé dans les services publics d'alimentation en eau et d'assainissement : expérience de la municipalité de Bucarest / Ioan Radu.ISBN 978-973-749-571-6 35(498)"18/19" CIP 2009-5384 615 .BAHRIN.742 CIP 2009-5010 618 . DOREL.Women's rights : from universal to regional in human rights : essays in honour of justice Bhagwati = Les droits de la femme : de l'universel au régional dans les droits de l'homme : essais en l'honneur de Juge Bhagwati / edited by Iulia Motoc.E. Cleopatra Şendroiu. / Paul-Bogdan Zamfir. PAUL BOGDAN.2 CIP 2009-4960 611 . ION.Bucureşti : Editura Universitară.0/354 Administraţie publică 612 .Bucureşti : Edit Moroşan. ISBN 978-973-737-647-3 342.DRĂGHICI.Bibliogr. ISBN 978-973-663-693-2 351. ISBN 978-973-749-568-6 Vol.D.126 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 610 . 2009 ISBN 978-973-688-139-8 327(498) 341.R. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech. . . Cadrul economico-juridic al relaţiilor României în condiţiile integrării în U.

Ioan Cristian Pobirci. 2009 Bibliogr.HULPOI. Vol. pref. FLORIN N.Studiu monografic : CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina.POBIRCI.746. . Managementul proiectelor teritoriale / Raluca Florina Popescu.756(4) CIP 2009-5298 625 . . LIVIU. (r) Mihalache D. îngrij. Administraţie poliţienească rurală / dr. ISBN 978-973-712-453-1 351.511. .POPESCU. ISBN 978-973-1903-06-4 351. cpt.ŞINCA."1978/1990" 929 Pacepa.09 Markó B.Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-665-257-8 351.I. bg.Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-745-015-9 351.128 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 619 .141.ISBN 978-973-628-188-4.2009. .Bibliogr. ION. . .Bibliogr. CIP 2009-5210 . . Municipiul Roman şi comunitatea ruşilor lipoveni / Petru Flenchea . (r. Egy irredenta hétköznapja : lehallgatási jegyzőkönyv : 1986-1989 / Markó Béla. . RALUCA. Print. MIHAI. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Editura Sylvi. . . Bucureşti : Papirus Media. Mihai Hulpoi.74(498-22) CIP 2009-4623 621 . Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Jandarmeria bihoreană / col. 1. . ISBN 978-973-0-04448-1 Vol. 351.) Ion Pobirci.I. VASILE.1 CIP 2009-3819 626 . 2006vol.1(498):821.ŢĂRANU.1(498) Pacepa.Politica europeană în domeniul vizelor.MIHALACHE.2009.742(498-35 Bihor) CIP 2009-5691 CIP 129 624 . 2009 Index ISBN 978-973-45-0580-7 351. PETRU. Dan Gabriel Arvătescu. Ion Mihai Pacepa în dosarele Securităţii : 1978-1990 / Liviu Ţăranu.2009.: Florin Constantiniu.746. Din istoria Poliţiei Române / Florin Şinca .Bucureşti : R.M. 2.Oradea : Duran's.FLENCHEA.74(498)(091) CIP 2009-4320 628 .ISBN 978-973-628-187-7. .Bucureşti : Editura Enciclopedică. 2009 ISBN 978-973-745-014-2 351. CIP 2009-5755 622 .742 CIP 2009-5311 623 . .MARKÓ BÉLA.M.Târgovişte : Bibliotheca. . 2009 2 vol. ISBN 978-973-47-0615-0 352 711. 3. ed.Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia. ISBN 978-973-88956-2-1 352(498 Roman) CIP 2009-3664 620 . Vasile.R. 2009 Bibliogr.74(498 Slatina) CIP 2009-5299 627 .Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.: dr. ISBN 978-973-628-189-1 Vol. şi pref.C.ISBN 978-973-88770-9-2 351. 2009 Bibliogr. . Jandarmeria la răspântii sociale : 1944-1990 / gl. .

EMIL. 2009 Bibliogr.SUMAN. Operaţiile de stabilitate şi securitate umană / dr. Piteşti : Paralela 45. Adrian Mihuţiu în rezistenţa anticomunistă din Arad şi Bihor / Gabriel Moisa. 2009 Bibliogr. 2008. .961 CIP 2009-4133 639 .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Societăţile militare private şi securitatea umană / dr. ISBN 978-973-8936-94-2 356.425.STRĂINU.DUŢU. .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".Bucureşti : Solaris Print. EMIL. Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale / dr. col. ISBN 978-973-663-702-5 355 CIP 2009-4591 633 . Războiul psihotronic / general de brigadă Emil Străinu. Costeşti : Ars Libri. ISBN 978-973-663-694-3 355.114(498) CIP 2009-5341 .Oradea : Primus. 2009 Bibliogr. NICOLAE N. 2008 ISBN 978-973-663-710-0 355. Personalităţi militare române din prima jumătate a secolului al XX-lea / Andreea Diacenco. Ghidul educaţiei militare / colonel Ion Bratu. Petre Duţu. ALEXANDRA.Bucureşti : Solaris Print.SARCINSCHI.Bucureşti : Univers Ştiinţific. REMUS.1(498 Constanţa) CIP 2009-4961 CIP 131 634 . Istoria batalionului 17 Vânători de Munte "Dragoş Vodă" / colonel (r) Gheorghe Suman.4(498. ION. PETRE. Gheorghe Poenaru. Petre Duţu. ISBN 978-973-1975-13-9 355. GABRIEL. . 2009 ISBN 978-606-8066-02-8 356. locotenet colonel Doruţ Greab. .BRATU.4) CIP 2009-4634 635 . Adriana Bianca Pop. 2009 ISBN 978-973-1904-79-5 355 CIP 2009-4272 630 . . . 2008.DIACENCO.Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei.STRĂINU. Ştiinţă şi artă militară 629 .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Roman.40:5 CIP 2009-4136 638 .Constanţa : Editura Boldaş.DUŢU. 2009 ISBN 978-973-88853-4-9 355. Nicolae N. . 2009 ISBN 978-973-88853-3-2 355.45(498) CIP 2009-4592 632 .MOISA. Culegere de lecţii învăţate / generalmaior dr. ANDREEA. Adrian Stroea. . Regimentul 36 Infanterie : o istorie în imagini / Remus Macovei.MACOVEI. Războiul geofizic / general de brigadă Emil Străinu.130 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 355/359 Armata. PETRE.45 CIP 2009-4588 637 . Alexandra Sarcisnchi. 2009 ISBN 978-606-524-034-6 355 CIP 2009-5170 636 .ROMAN.40:159. ISBN 978-973-47-0617-4 355(498)"19":929 CIP 2009-3724 631 . . GHEORGHE.

6(498) 369. disimetria şi asimetria în conflictele militare actuale / dr. 2009 Index ISBN 978-973-46-1217-8 366. .VLADU.Bucureşti : Con Fisc. 2009 Bibliogr.Iaşi : Polirom.Petroşani : Focus. pref.Asigurările pentru şomaj. 2009 ISBN 978-973-1895-22-2 368(498) CIP 2009-4056 647 . 2009 ISBN 978-973-8986-70-1 355. . . ISBN 978-973-752-347-1 36(498) CIP 2009-4549 650 . trad. GHEORGHE.Asigurările sociale de sănătate.1 CIP 2009-5222 .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". David L. Securitate în epoca globalizării / Vitalis Eduard Alexandru. GHEORGHE. Best . 2008 ISBN 978-973-663-704-9 355.HAWKINS.VITALIS. Simetria.ANDRIONI. ISBN 978-973-153-056-7 355(498) CIP 2009-5424 36 Asistenţă socială. MIRCEA.3(498) CIP 2009-4059 648 . Protecţia consumatorului 644 .: col.Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu". 2009 ISBN 978-973-1895-23-9 369. Bucureşti : Con Fisc. EDUARD ALEXANDRU. . 2009 ISBN 978-973-1895-20-8 369. Comportamentul consumatorului : strategii de marketing / Del I. ALINA.Alocaţia de stat pentru copii. de Miruna Andriescu.Bucureşti : Con Fisc. 2009 Bibliogr. Cosmina Kahler. ISBN 978-973-677-149-1 364 CIP 2009-3735 646 .132 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 640 . .7(498) CIP 2009-4057 CIP 133 645 . 2009 ISBN 978-973-1895-21-5 364. Ioan Mocan.Bucureşti : Con Fisc. Hawkins.45 CIP 2009-5144 643 .442. . . . O viaţă pentru o idee : dezrobirea pontonierilor / Mircea Vladu . Gheorghe Văduva.COSTIN. Elemente de asistenţă socială / Alina Costin. FELICIA. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. Radu Andriescu. Repere metodologice în asistenţa socială : tehnici şi metode de investigaţie şi intervenţie asistenţială / Felicia Andreioni.VĂDUVA.Bucureşti : Edit Moroşan.VĂDUVA. Gheorghe Văduva. Mothersbaugh. Robert J.45 CIP 2009-4594 642 . Război şi cunoaştere / dr.22(498) CIP 2009-4058 649 .Asigurările pentru accidente de munca şi boli profesionale.01 CIP 2009-4590 641 .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". 2009 Bibliogr. 2008 ISBN 978-973-663-706-3 355. DEL I. .

. Matematică : caiet de vacanţă : clasa a IV-a / Maria Zaharia (coord.Ed.3(498 Grăjdana)(091) CIP 2009-5238 661 . GALINA. 2009 ISBN 978-973-166-131-5 36 159. 2009 ISBN 978-606-8061-18-4 373. ISBN 978-606-536-012-9 371. rev.Buzău : Omega.Bucureşti : Eurolobby.133:51:378 CIP 2009-5653 . Teoria fericirii în asistenţa socială : de la managementul îngrijirii la managementul fericirii / Petru Ştefănoi. ISBN 978-973-88736-9-8 364 CIP 2009-5161 653 . .3 CIP 2009-4954 658 . 2009 Bibliogr.671:373. . de Daniela Cruceru. ELENA. ISBN 978-973-752-348-8 364.9 CIP 2009-4539 135 CIP 656 . .Tecuci : Grapho Press. ADINA.C.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. PETRU.Bucureşti : Teora.Iaşi : Lumen. Timp liber 654 .Activităţi practice pentru preşcolari . ADINA.671:373.3 CIP 2009-4952 657 .381:373. mă joc şi învăţ împreună cu ursuleţul Martinel / trad. Eugenia Sergentu. 2009 ISBN 978-973-20-1120-1 371.47 CIP 2009-4881 655 . . CARMEN.Bacău : Grafit. .ŞTEFĂNOI.24 CIP 2009-4477 CIP 2009-5477 660 . Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a III-a / Adina Albu. . CIP 2009-4835 659 .ALBU.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord.26(498) CIP 2009-4550 652 . judeţul Buzău / Elena Andrei.). 2009 Bibliogr.ARDELEAN. VASILE.134 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 651 . Piteşti : Paralela 45.671:51:373. Carmen Abaza. Monografia Şcolii Grăjdana. ISBN 978-973-47-0626-6 371.ABAZA.MUŞAT. 2009 Bibliogr. Caiet de practică pedagogică / Delia Ardelean. a 4-a. . .Galaţi : Academica. Ramona Lăzărică. CAMELIA. 2009 ISBN 978-973-1745-57-4 371.41 37 Educaţie. Costică Alexandru 1923-2007 / Vasile Alexandru. Învăţământ. 2009 Bibliogr.Scriu.Bacău : Grafit. 2009 ISBN 978-973-8937-48-2 37(498 Galaţi) Alexandru.ANDREI.ALEXANDRU. Politici sociale pentru persoane cu dizabilităţi / Camelia Jurcuţ. .Alfabetul ilustrat : set de planşe.3 372. . Manualul operatorului helpline / Galina Muşat.65-056. 2009 ISBN 978-973-1745-58-1 371. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa I / Adina Albu. 2009 ISBN 978-973-88943-4-1 372.ALBU. Ramona Lăzărică. DELIA.C.JURCUŢ. 929 Alexandru.

2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. 2009 Bibliogr.COCAN. .BOROŞ.BARBU.BODÓ MÁRTA. Jocul didactic în grădiniţa de copii : locul. Împreună pentru educarea celor mici : relaţia grădiniţă-familie / Laura Mariana Barbu. Index ISBN 978-973-1827-32-2 371:373. Monografia Centrului Şcolar Arad : a 85-a aniversare / Florentina Cirin. B. Consilierea pentru carieră : ghid tematic pentru activităţile de orientare şi consiliere pentru carieră / Diamanta Luminiţa Bulai.BULAI. .Iaşi : Sapientia.BOGHICI. LĂCRĂMIOARA.24 CIP 2009-4985 664 . 7 lépésben az ügyesség felé / Balogh Csilla-Tünde.CIRIN. 2009 Bibliogr. Diana Sărac.048 371. ISBN 978-973-8980-46-4 371. ISBN 978-606-8059-06-8 371:792 CIP 2009-4689 666 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1917-36-8 37. rolul. LAURA. CRISTINA. ISBN 978-973-88307-0-7 37(498 Arad)(091) CIP 2009-4113 670 . 2009 Bibliogr.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". . 2009 ISBN 978-973-151-048-4 371.464 CIP 2009-3966 CIP 137 667 . importanţa şi metodologia jocului didactic în grădiniţă / Laura Mariana Barbu.136 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 662 . . DIAMANTA LUMINIŢA. .24 CIP 2009-4986 665 . LAURA.121 CIP 2009-4201 669 .Arad : Promun. ISBN 978-973-142-211-4 372. . Călin Cismaş. Modalităţi de realizare a compunerilor şcolare / Boghici Cristina.Cluj-Napoca : Verbum. ISBN 978-973-1827-33-9 371:373.BARBU.BALOGH CSILLA-TÜNDE. . CORNELIA.Galaţi : Sinteze. Relaţia profesor-elev în viziunea educaţiei şi învăţământului personalizat / Cornelia Cocan.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.381 CIP 2009-5320 663 .Craiova : Editura Cellina.133 282 CIP 2009-5326 668 . Iskola és színház : az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe / Bodó Márta.Craiova : Editura Cellina. Portofoliu de practică pedagogică : instrument de lucru pentru studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică specializarea teologie romano-catolică didactică / Lăcrămioara Boroş. . 2009 Bibliogr. FLORENTINA. Balogh Enikő. ISBN 978-973-598-480-9 37 CIP 2009-4964 .

IONICA.33) CIP 2009-4636 679 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-234-1 371. NICULINA. 2009 ISBN 978-973-8944-96-1 371. Simpozion naţional (2009 . cărţi. 27 martie 2009 / coord.1-94 378(498 Buc. 2009 Bibliogr.DOLGU. ISBN 978-606-510-419-8 371. . Maria Popa. . 2009 ISBN 978-606-505-194-2 821. consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele I-IV / Dăescu Badea Ionica. instituţii / Gheorghe Dolgu. . ISBN 978-973-1917-43-6 371. 2009 ISBN 978-973-1927-07-7 372.Culegere de probleme şi teste pentru bacalaureat şi admitere în facultate : chimie. 2009 Bibliogr..671:613.3 CIP 2009-4502 674 .138 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 139 671 . echipe.3 CIP 2009-5121 677 . psihologie / Mariana Moraru. . MARIA-CRISTINA. geografie. De la tradiţional la modern : simpozion naţional : ClujNapoca. COSMINA-ECATERINA.DOSA. GHEORGHE. . biologie.Cluj-Napoca : Risoprint.Suceava : Editura George Tofan.46 CIP 2009-3580 681 .Craiova : Universitaria.)(0:82-94):33 CIP 2009-5554 680 .383 CIP 2009-4168 672 . .DÎRSTARIU.DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN.DĂESCU.DOSA. . Miniculegere de jocuri didactice matematice : clasele I-II / Maria-Cristina Dîrstariu.41/. . Braşov : Pastel. DANIELA.46 CIP 2009-3578 .DĂNCIULESCU.Bucureşti : Editura ASE. locuri.Galaţi : Sinteze. Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor / Daniel Dănciulescu. Repere şi instantanee : oameni. coord. Activităţile extracurriculare în grădiniţă : serbările : dramatizări-scenete pentru preşcolarii mari şi şcolarii mici / Niculina Deaconeasa.: Lidia Ţurcanu . Delia Humelnicu.Petroşani : Tehno-Art. ISBN 978-973-113-327-0 371.Slatina : Didactic Pres. Cluj-Napoca).Botoşani : Silva-Vic. DANIEL.: Doiniţa Băietu.DĂSCĂLESCU.: Chiorean Măriuca. Despre legume şi fructe : culegere de texte / Daniela Dosa.3:796:373. .Dincolo de ceea ce sunt eu. DANIELA. . 2009 ISBN 978-973-1842-62-2 372.41/. .5 CIP 2009-4698 676 . îndr.135. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1862-68-2 673 .Craiova : Sitech. 2009 ISBN 978-973-1842-61-5 372.955:373.Petroşani : Tehno-Art.8:373. evenimente. logică.DEACONEASA.. Petale de suflet / Cosmina-Ecaterina Dăscălescu . ISBN 978-973-53-0027-2 37(063) CIP 2009-5456 37 CIP 2009-5266 678 .382(075. Despre mamifere şi păsări domestice : culegere de texte literare / Daniela Dosa. Maria Hanu.874 CIP 2009-5482 675 . Maria Honciuc. 2009 Bibliogr.279. Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării.

Cuza". O incursiune în educaţia adulţilor / Zeno Gozo.Ed. .GOZO.41/.. Delegarea : formă de motivare şi conducere în instituţia de învăţământ preşcolară / Petra Dumitrescu. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. AURELIA-DANIELA. ISBN 978-973-7708-49-6 371 CIP 2009-5507 686 .DOSA.Iaşi : Editura Sf. Imaginaţie. părinţi şi psihologi / Golu Florinda. 2009 ISBN 978-973-1842-64-6 372. 2009 Bibliogr. Silvia Mocanu. . . IULIANA LUMINIŢA. . Elvira Rotundu. .DRĂGAN. ZENO. principii. Petroşani : Tehno-Art. PETRA.13 CIP 2009-4276 CIP 141 687 . Joc şi învăţare la copilul preşcolar : ghid pentru educatori. ISBN 978-973-7901-96-5 371 CIP 2009-4709 .) Spiru Haret CIP 2009-3853 691 .GOLU. . 2009 Bibliogr.46 CIP 2009-3581 683 .Guidelines for the Marketing : undergraduate courses : academic year 2008-2009 / Spiru Haret University. .140 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 682 . Educaţia şi integritatea omului / Aurelia-Daniela Florian.7 CIP 2009-1751 690 . ISBN 978-973-108-189-2 . Luminiţa Tănase. Cucoş.214 CIP 2009-5117 684 . ISBN 978-973-695-293-7 374. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. OTILIA. FLORINDA. ISBN 978-973-703-410-6 371. I.Iaşi : Editura Universităţii "Al. coord. ISBN 978-973-30-2474-3 371 CIP 2009-5081 689 .012. Cioponea Nicolae. . ISBN 978-973-113-333-1 65. Gherghina Caraman.: Georgeta Diac.874 CIP 2009-4422 688 .FLORIAN. Eugen Popescu.Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning : analize. Conceptul de curriculum : curriculum la decizia şcolii / Drăgan Otilia.Gingăşia culorilor / Liuba Botnaru.. 2009 Bibliogr. creaţie şi bucurie / Iuliana Luminiţa Guzu.GUZU. .Buzău : Teocora. ISBN 978-973-1934-32-7 372.4:371 CIP 2009-5317 685 . ISBN 978-606-530-259-4 371. .Craiova : Else. ION.Slatina : Didactic Pres.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Bogdan Neculau. modele / Const. Faculty of Marketing and International Business.Craiova : Sitech. 2009 ISBN 978-973-163-400-5 378(498 Buc. Timişoara : Artpress : Editura Augusta. rev.DUMITRESCU. Mina. 2009 Index.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Animale domestice / Ion Dosa. a 5-a. .

LUPU.LICEUL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ (Cluj-Napoca). ISBN 978-973-113-334-8 371. Index ISBN 978-606-8036-20-5 37.Braşov : Aldus.8(498 Craiova) CIP 2009-5305 695 .Iaşi : Sapientia. CRISTINA MIHAELA.Craiova : Alma.ILIESCU.1 CIP 2009-4132 .(091) CIP 2009-4934 694 .142 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 143 692 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Învăţământul preuniversitar şi educaţia economică / Maria Liana Lăcătuş.educaţia sănătăţii / Feng Ifrim-Chen. 2009 Bibliogr. TOMA.Cluj-Napoca : Risoprint.5:33 CIP 2009-5310 693 .3 CIP 2009-3682 700 .LĂCĂTUŞ.Slatina : Didactic Pres.: Zoe Plontchevici.Bacău : EduSoft.Arad : "Vasile Goldiş" University Press. 2009 Bibliogr. MARIA LIANA. . ISBN 978-606-505-187-4 373. . . ISBN 978-973-53-0016-6 376(498 Cluj-Napoca) Liceul. .Întrebări şi răspunsuri pentru profesorul diriginte / Florica Veleşcu (coord. Pedagogie medicală . . pref. ISBN 978-973-664-318-7 371:61(075. 2009 Bibliogr.245:2 CIP 2009-5324 696 . ŞTEFAN. ISBN 978-606-518-079-6 377. .81:378.IANCU.383 CIP 2009-5434 702 .012. . Particularităţi metodice ale lecţiilor de geografie desfăşurate pe teren / Vergica Iancu.. 2009 ISBN 978-973-8980-48-8 001. ISBN 978-973-1882-11-6 65. 2009 ISBN 978-973-7822-43-7 372. CRISTINA.: Iulian Catalui. Lavinia Băisan. 2009 Bibliogr. Ofelia Enache. .LUNGOCI. coord.).Bucureşti : Solaris Print.45 CIP 2009-3790 701 .4:37 CIP 2009-5058 697 . .Bucureşti : Editura ASE. VERGICA. .Drobeta-Turnu-Severin : Etnic. Ion Vlăduţ.Managementul calităţii / Cora-Maria Nechita.IFRIM-CHEN FENG. Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie / Ştefan Lupu. Culegere de exerciţii de gramatică / Ioan Raluca Eliza . a 2-a. Psihologia educaţiei : lucrare metodico-ştiinţifică / Cristina Mihaela Iliescu.Craiova : Arves.213.IVANA.8) CIP 2009-4394 699 . 2009 Bibliogr.015. ISBN 978-973-1792-69-9 371:91 CIP 2009-4583 698 . RALUCA ELIZA. . Gabriela Chirteş. Serbări pentru preşcolari : culegere de programe artistice / Cristina Ivana..IOAN. 2009 Bibliogr. Daniela Bejan. rev. 2009 ISBN 978-973-88853-6-3 371.Ed. . 120 de ani de tradiţie / Liceul pentru deficienţi de auz . Învăţătorii : o monografie eroică a Şcolii Normale de Învăţători din Craiova / Toma Lungoci.

. Liliana Şandor. 2009 Bibliogr.MĂGUREANU. Ofelia Enache. Daniela Raileanu..47 CIP 2009-4882 707 . MARIA. Proiectare şi dezvoltare curriculară în învăţământul primar : lucrare ştiinţifică / Maria Măgureanu.Bacău : Grafit. . ISBN 978-973-625-832-9 371 CIP 2009-3831 704 . . . Elena Urdă.144 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 145 703 . 2009 ISBN 978-973-47-0624-2 371.) .671:373. 2009 ISBN 978-973-1745-55-0 371. De la pedagogia generală la didactica ştiinţelor şi tehnologiei / lector dr. .MAZILESCU. SIMONA. SIMONA. CORNELIA. ISBN 978-973-1917-40-5 371 CIP 2009-4401 706 .4:37 CIP 2009-5057 708 . Violeta Morozan. Cora-Maria Nechita. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a II-a / Simona Merluşcă.Galaţi : Sinteze.Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii / Smeianu Marcela. rev.Matematică : caiet de vacanţă : clasa I / Maria Zaharia (coord. ISBN 978-973-1882-10-9 65. Mihaela Cristea. coord. Tureanu Maria.MARIN.3:373.: Viorica Preda.671:51:373. . . .Buzău : Teocora.3 CIP 2009-4953 712 . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8040-25-0 371.Costeşti : Ars Libri.3 372.MERLUŞCĂ. rev. Craiova : Editura Gheorghe Cârţu-Alexandru. a 4-a. Educaţie remedială / Cornelia Mateiţă.3 372.Ed. .Matematică : caiet de vacanţă : clasa a II-a / Maria Zaharia (coord. CRISTINA.Piteşti : Paralela 45. a 4-a. CRISANTA-ALINA.Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale / Daniela Bejan.062 709 . 2009 ISBN 978-973-1745-56-7 371.47 CIP 2009-4883 710 . 2009 ISBN 978-973-47-0623-5 371.MERLUŞCĂ.) .Piteşti : Paralela 45.3 CIP 2009-4951 711 .671:373. Oportunităţi privind adaptarea copilului de vârstă preşcolară la viaţa de şcolar / Marin Cristina.MATEIŢĂ. 2009 Bibliogr. Eugenia Sergentu. ISBN 978-973-1904-84-9 373.Bacău : EduSoft. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a IV-a / Simona Merluşcă. Carmen Abaza. Mihaela Anghelescu. 2009 Bibliogr.Bacău : Grafit. Elena Urdă. Dorica Buţă.24 CIP 2009-4513 . 2009 ISBN 978-973-1934-31-0 37.671:51:373. .012.3 CIP 2009-4970 CIP 2009-4423 705 .Ed. Lavinia Băisan.. . Nadia Tufă. Timişoara : Editura Politehnica. . Crisanta-Alina Mazilescu.

2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Wilfried Griebel.6 CIP 2009-5417 717 .: Mădălina Teodorescu. 2009 Bibliogr. Dinamica jocurilor de mişcare în învăţământul preprimar şi primar / George Nanu.New ways of teaching literature / coord.09 CIP 2009-4268 714 . qualitative research / Marius Milcu.018.2 715 .Nekünk bejött / editat de Török Kajtár Enikő.Modern psychological research : trends and prospects : quantitative research vs.3:373.671:51:373.Bucureşti : Editura Universitară. cercetare calitativă / Marius Milcu.PANC LAURA GEORGETA. ISBN 978-973-749-555-6 37.Ed.3 CIP 2009-5322 719 . Mariana Gună. . Yazmin Bronkema.NANU. ISBN 978-606-8036-21-2 371. 2009 ISBN 978-973-151-069-9 371.9 CIP 2009-3687 718 . .41:373. .Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi.Craiova : Universitaria. . ISBN 978-973-749-556-3 37.9 CIP 2009-3686 51:373. descriptori / Oprescu Maria.Timişoara : Hieropolis. MARIUS.3 CIP 2009-3954 722 . Cercetare psihologică modernă : direcţii si perspective : cercetare cantitativă vs.018. . GEORGE. Elefantul galben : Matematică : clasa a II-a : fişe de lucru. Exerciţii şi jocuri de mişcare : auxiliar didactic / Aretia Opriţoiu. ISBN 978-973-1821-22-1 371. Raluca Sassu.). . .3:82. 2009 ISBN 978-973-1818-29-0 371.146 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 147 CIP 713 . calificative.43 159. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-88943-3-4 CIP 2009-5478 720 . Alicia Krzyczkowski.47 CIP 2009-4980 721 . MARIA. Modalităţi de activizare a elevilor în cadrul orelor de limba română pentru eficientizarea activităţilor la clasele cu predare simultană / Laura Georgeta Panc.OPRIŢOIU.Bucureşti : Editura Universitară. Wilfried Griebel.3:796.MILCU.879. a 8a.263:373.3 372.Drobeta-Turnu-Severin : Etnic. ISBN 978-606-510-423-5 372. Adina Neamţu (coord. teste de evaluare.3 CIP 2009-5542 . ISBN 978-973-1825-51-9 371. . .43 159. 2009 Bibliogr.3 371.Oradea : Editura Didactica Militans .Numere : set de planşe. .Tecuci : Grapho Press.Monografia Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu / Adrian Gorun.Alexandria : Tipoalex. Raluca Sassu.OPRESCU. 2009 Index. ARETIA. 2009 ISBN 978-973-144-252-5 378(498 Târgu-Jiu) Constantin Brâncuşi CIP 2009-5109 716 .Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. Rodica Scurtu. .Casa Corpului Didactic Oradea.

VIORICA.2 CIP 2009-5660 .PĂŞOI. a 3-a.Constanţa : Europolis.41/.33) CIP 2009-4637 729 .3:796 CIP 2009-4121 726 .3 CIP 2009-4718 725 . 2009 Bibliogr.POPA. .135. Craiova : Sitech.PREDA. Scrie cu mine I / Ecaterina Radu.383:373.Braşov : Pastel. .Ed. . rev.2 CIP 2009-5658 732 . şi nu numai / Ecaterina Radu. Lecturi educative pentru preşcolari / Viorica Preda. GEORGETA-IULIA. 2009 ISBN 978-973-8944-97-8 371. Maria-Cristina Dîrstariu. Olivia Iancu.Reşiţa : Editura TIM.382(075. ISBN 978-973-1904-83-2 371.Constanţa : Europolis. MARIA.383 373. Dezvoltare fizică armonioasă / Marin Plopşoreanu.Ed. Petre Ciungu.Bucureşti : Măiastra.B. 2009 ISBN 978-973-676-352-6 373.. 2009 ISBN 978-973-137-039-2 371. Scrie cu mine II / Ecaterina Radu. Miniculegere de jocuri didactice pentru Limba română : clasele I-II / Maria Popa. . Din manualele de altădată : texte educative pentru ciclul primar / Georgeta-Iulia Popa. Momente artistice pentru cei mici : serbări şcolare / Ramona Petre.PLOPŞOREANU. 2009 ISBN 978-973-676-354-0 373. Gabriela Perşoiu. 2009 ISBN 978-606-516-095-8 371:001 CIP 2009-4413 731 .Constanţa : Europolis. : pentru educatoare ..1-93-2 CIP 2009-3812 727 . RAMONA. Daniela Dosa. GRIGORE. 2009 Bibliogr. a 7-a. . . Maria Măgureanu. ISBN 978-606-530-239-6 371:91 CIP 2009-4779 724 .POPA.Bucureşti : Editura Coresi.1-93-1 821. 2009 ISBN 978-973-1940-08-3 371. ECATERINA.135.148 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 723 . A. VASILE. Eficienţa metodelor de învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie / Irina Constanţa Păşoi. 2009 ISBN 978-973-1842-60-8 372.C.PETRE.PREOTEASA. . . . IRINA CONSTANŢA. Gabriela Perşoiu. .Costeşti : Ars Libri.2 CIP 2009-5659 733 . 2009 ISBN 978-973-696-135-9 37 CIP 2009-4790 CIP 149 728 .Făgăraş : Păzitorul Adevărului. ECATERINA.RADU. MARIN.Petroşani : Tehno-Art.RADU. Iustin Paralescu.POENARU. Educaţie şi ştiinţă / Grigore Preoteasa.RADU. .3 821. ECATERINA.46 CIP 2009-3577 730 . 2009 ISBN 978-973-676-353-3 373. Cartea serbărilor şcolare : scenete şi poezii pentru serbări la clasele I-IV / Vasile Poenaru. .

. 2009 Bibliogr.SAVIN. Galaţi : Sinteze.STANCIU. . .Drobeta-Turnu-Severin : Etnic. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. . 2009 Index. ISBN 978-973-647-649-5 378. IULIANA. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-610-863-1 378 CIP 2009-3516 740 . Kozma Kis Elisabeta. Marius Rusu. Ghidul proiectului de diplomă : specializarea Mecatronică / Mircea Tero.Reforma de curriculum : 2005-2008 / ed. 2009 ISBN 978-973-1827-29-2 371. . . Robert Coroş..5 CIP 2009-3513 742 . 2009 Bibliogr.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.Craiova : Editura Cellina. Paul Şerban Agachi.Bacău : Pro Plumb.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. ISBN 978-973-1964-0-65 371(498 Sibiu) CIP 2009-5300 739 .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană..2:621 CIP 2009-4153 . 13-15 february. Maria Chiriloaie.3 CIP 2009-3955 743 . MIRCEA. ISBN 978-606-8036-22-9 371. 2009 ISBN 978-973-1917-42-9 371 CIP 2009-4399 735 . Educaţie incluzivă : materiale suport pentru formarea profesorilor / Maricica Stanciu.150 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 151 734 . .Sinteze pentru bacalaureat / colectivul catedrei de discipline economice al Gr. . ISBN 978-973-53-0028-9 371 CIP 2009-5537 736 .lépésre / Séra Tünde.3:796.A story of success : The pizza bussiness across europe : at the annual conference in Prague.SÉRA TÜNDE. ISBN 978-973-610-860-0 371 CIP 2009-3515 741 .41:373. 2009 ISBN 978-973-151-073-6 37 CIP 2009-5318 738 . Abordări creative şi inovatoare în actul educaţional / Mihaela Savin. Formarea şi însuşirea noţiunilor matematice la clasele I-IV / Tamaş Iuliana. Iulian-Doruţ Dîrpeş.ŞERBĂNOIU. .Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului. Ioan Stoica. Maria Bena. Şcolar "Matei Basarab".SILEA. MIHAELA.TAMAŞ. .Cluj-Napoca : Risoprint.TERO. CAMELIA.Realizarea programului UBB 500 : propuneri de măsuri / Ioan Bucur. Eunicia Trif. Rolul şcolii în formarea personalului didactic / Camelia Silea. ISBN 978-973-7711-89-2 372.: Vasile Chiş. Exerciţii şi jocuri pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază : îndrumător / Rodica Şerbănoiu. MARICICA. . the project wons the first prize at the 16-19 years category / Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca . Lépésről .8:373.Cluj-Napoca : Napoca Star.279.Sibiu : Adalex.: Alexandra Lişcan.47 CIP 2009-3639 744 . ISBN 978-973-1894-12-6 37 CIP 2009-5558 737 . 2009 Bibliogr. coord. Diamanta Luminiţa Bulai. RODICA.

Focşani : Terra. Daniela Dosa. . 2009 ISBN 978-973-47-0625-9 371. trad. 2009 Index. Angela Bednarovschi.VIZITIU. Predarea verbului în ciclul primar : lucrare ştiinţifică / Sofia Zmărăndescu. .BITAY ENIKŐ MAGDOLNA. ISBN 978-973-1904-78-8 372. SEBASTIAN. . Mihaela Cristea.3:929 CIP 2009-3618 754 . 2009 Bibliogr. Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe Argeş şi Muscel în perioada 1864-1914 / Sebastian Tudor. Talpas János. 2009 Bibliogr. . Dicţionar de superstiţii : marile personalităţi şi superstiţiile lor / Pierre Canavaggio . . PIERRE.Casa Corpului Didactic Oradea. 2009 Bibliogr. Şcoala .3 372.Bucureşti : Litera Internaţional.Piteşti : Paralela 45. Márton László.58)(498) CIP 2009-3880 748 .3:811. CAMELIA. Păsări domestice / Ştefania Udrea. ISBN 978-973-675-594-1 396 CIP 2009-4508 .ClujNapoca : Societatea Muzeului Ardelean. ANAMARIA DORINA.: Aurelia Năstase. trad. SOFIA.41/.152 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 745 . 2009 ISBN 978-973-1842-63-9 372.: Rădulescu Adriana.TUDOR.UDREA.47 CIP 2009-4884 153 CIP 750 .ZAHARIA. Rosemary . rev. Oradea : Editura Didactica Militans .46 CIP 2009-3579 747 . .). Managementul organizaţiei şcolare în care se integrează persoane de etnie romă / Ursan Anamaria Dorina. ANIŞOARA. 2009 ISBN 978-973-8370-69-2 372.464 CIP 2009-4088 749 .462 371.ZMĂRĂNDESCU.Petroşani : Tehno-Art.ZAMFIR.facilitator de dezvoltare durabilă a comunităţii / Camelia Zamfir. Technikatörténeti örökség a kalotaszegi magyarvalkón / Bitai Enikő.Galaţi : Sinteze. ISBN 978-973-47-0607-5 398.671:51:373. ISBN 978-973-8231-77-1 39(498 Văleni) CIP 2009-5306 753 . Index.Cele şapte vârste ale femeii / dr. Ion Constantin Zamfir.CANAVAGGIO. 2009 ISBN 978-973-1917-41-2 371 CIP 2009-4400 751 . Comunicarea scrisă : auxiliar curricular pentru clasele III-IV / Anişoara Vizitiu.135.Piteşti : Paralela 45.Costeşti : Ars Libri. 2009 Bibliogr. ŞTEFANIA. . Piteşti : Paralela 45. Matematică : caiet de vacanţă : clasa a III-a / Maria Zaharia (coord. ISBN 978-973-47-0631-0 37(498)"1864/1914" CIP 2009-5399 746 . ISBN 978-973-1825-46-5 37(=214. . . Folclor 752 . MARIA.1 CIP 2009-4174 39 Etnografie.URSAN. Nadia Tufă. 2009 Bibliogr. a 4-a.Ed.

. rev. MARGARETA. .ISBN 978-973-88933-2-0 Vol.MAI.58)(498) CIP 2009-4409 761 . . ISBN 978-973-7707-68-0 39(498 Conceşti) CIP 2009-3931 759 . 2009 ISBN 978-973-724-196-2 396(549) CIP 2009-3549 763 .: Steve Bjorkman.Bucureşti : Humanitas Fiction. .: Maria Genescu. trad. 1 : Comunităţi şi culturi rome / Letiţia Mark.Bucureşti : Corint Junior. . .1 398.NICOLAU. 2009 ISBN 978-973-88499-8-3 398. . rev. 2009 ISBN 978-973-143-348-6 398. . Batjocorită / Mukhtar Mai . 2009 ISBN 978-973-137-146-7 395-053.2(100) 821. trad.Cămaşa de sărbătoare din colecţia muzeală Ungureni (satul Mihai Viteazul) : studiu de cercetare / Margareta Mihalache. 2009 ISBN 978-973-128-256-5 395-053.2 CIP 2009-3813 758 .332. Studii de mitologie / Mihai Coman. 2 : Oportunităţi egale şi nediscriminare în domeniul muncii / Enikö Magyari-Vincze..1-93-34 CIP 2009-3637 762 .4(075.Ed. a 12-a. a 2-a. . Bucureşti : Nemira.POENARU. .COMAN.Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei Desire.POENARU. . ISBN 978-973-88933-0-6 Vol. 2009 ISBN 978-973-137-109-2 395-053. MICHIELA. Cu mănuşi : manual de atitudine / Mihaela Nicola.Bucureşti : Editura Coresi. Carmen Marcu.154 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 155 755 .2009. a 11-a. ALEXANDRU. MICHIELA. Cindy Post Senning. .2009. rev. . a 4-a.Bucureşti : ALLFA. 2009.1(498) CIP 2009-3643 757 . 2009 ISBN 978-973-689-312-4 395 CIP 2009-4870 756 . . PEGGY.Egalitate prin diferenţă : ghiduri informative.3/. desene: Mihaela Şchiopu.ISBN 978-973-88933-1-3 Vol. IRINA. .2 CIP 2009-3951 . .MIHALACHE. 2009 3 vol.ISBN 978-973-88933-3-7 39(214. il.Botoşani : Agata. Codul Emily Post al bunelor maniere pentru copii / Peggy Post. . MIHAELA.: Sorin Teodorescu . MIHAI.Ed. Din marile legende ale lumii / Alexandru Mitru. MUKHTAR.POST. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Martor.135.2 CIP 2009-3802 764 .Ed.Bucureşti : Vox. .. 2009 ISBN 978-973-1969-29-9 82-91-34=135.Bucureşti : Editura Coresi. Povestea mărţişorului / Irinia Nicolau .MITRU.8) CIP 2009-4802 760 .Ed. Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii / Michiela Poenaru. . 3 : Comunicare interculturală / Camelia Moraru. Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii / Michiela Poenaru.NICOLA.

LUCIAN-VASILE. 2009 . ISBN 978-973-53-0018-0 Vol. ISBN 978-606-8060-07-1 398 CIP 2009-5613 766 .135. Bacău) / Delia Claudia StoianIrimie . .3(=135. GEORGETA. .2009.332. I...ISBN 978-973-53-0017-3 Vol.. 2009 Bibliogr. Tradiţii şi credinţe de Paşti / Lucian-Vasile Szabo . ISBN 978-973-8369-32-0 398. ISBN 978-973-1910-23-9 398.Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor.: Dragoş Ionel Cosma. pref. Obiceiuri şi credinţe macedoromâne : dicţionar / Emil Ţârcovnicu.4(498. .ŢÂRCOVNICU. DELIA. La curţile dorului / Gheorghe Ţăbărnac V.ISBN 978-973-53-0019-7 5:62(063) CIP 2009-4935 767 .8(498) 784.. .. .: Ileana Szenik.. Maria Simuţ. Neamţ. Resurse naturale şi utilizarea lor : îndrumar de lucrări practice / Camelia Căpăţână.CĂPĂŢÂNĂ.Bibliogr.. ISBN 978-973-755-476-5 504.BREABĂN.3) CIP 2009-4650 770 . . 2009 Bibliogr. . 1.cheia cunoaşterii.VULEA. Carmen Giurgiu. . Ioan Radu Todea.156 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 157 CIP 765 . după: Gh.: Ileana Szenik. .. EMIL. Culegere de texte folclorice / Georgeta Vulea. DELIA.2009. .Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 Bibliogr.062 CIP 2009-4695 . Ştiinţa şi tehnologia . Cuza". 2009 / coord. Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.3) 784. Neamţ.ŢĂBĂRNAC. . GHEORGHE V.STOIAN-IRIMIE.STOIAN-IRIMIE.12(498) CIP 2009-4194 768 . 2009 Bibliogr..Cluj-Napoca : Mediamusica. 2009 2 vol.Bibliogr.8(498. Arthur Gorovei. 2009 Bibliogr.1-91 398(498 Piatra Şoimului) CIP 2009-4554 769 .1)(497) CIP 2009-4521 5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE 502/504 Ştiinţa mediului înconjurător 772 . . Bucureşti : Matrix Rom. baza creativităţii şi inovării : culegere de lucrări prezentate [la] Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" : Cluj-Napoca. 2009 Bibliogr. 2. Cluj-Napoca). Bacău) / Delia Claudia StoianIrimie . ISBN 978-973-703-327-7 504 CIP 2009-4287 773 . CAMELIA.Cluj-Napoca : Mediamusica.. Evaluarea impactului asupra mediului / Iuliana Gabriela Breabăn. Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.. .Craiova : PrintXpert. Cătălin Emil Şchiopu. F. Ciauşanu. ISBN 978-973-1910-22-2 398. pref. ISBN 978-973-8458-98-7 821.SIMPOZIONUL NAŢIONAL "EDMOND NICOLAU" (3 .4(498) CIP 2009-4651 771 .Iaşi : Editura Universităţii "Al. 2009 ISBN 978-973-1980-63-8 398. Simeon Florea.Piatra-Neamţ : Alfa. Timişoara : Bastion. .SZABO. 2009 Bibliogr.. IULIANA GABRIELA..

IOSIF. Valea Someşului şi Culmea Codrului / Monica Marian. 2009 ISBN 978-973-660-344-0 504:624 CIP 2009-3750 782 . Organizarea mediului construit / Maria Moncică. Baia-Mare).: Dan Munteanu. 2009 Bibliogr.Buzău : Teocora. 2009 Bibliogr.MARIAN. Procedee şi echipamente de depoluare a solurilor şi a apelor subterane / Valer Micle. Payer Maria Magdalena. Gheorghe Eugen Subţirelu.KAPOSTA. 2009 ISBN 978-973-1855-47-9 504. soluţii şi modalităţi de reducere a poluării mediului / Adelina Dumitraş.CÎRSTOI.MUNTEAN. dr.Cluj-Napoca : Editura U.06 CIP 2009-4504 783 . 2009 Bibliogr.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. LIVIA.054 CIP 2009-5452 775 . Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri? : protejarea "in situ" şi "ex situ" a speciilor de plante periclitate din Munţii Ţibleşului. Valentin Singureanu. Press.MIHĂESCU-DUŢĂ.BaiaMare : Editura Universităţii de Nord.DE LA PIETROSU MARE LA PARCUL NAŢIONAL MUNŢII RODNEI . Protecţia mediului / Doralina Ramona Mihăescu Duţă. ISBN 978-973-1729-98-5 502.. ISBN 978-973-625-845-9 504. Oltea Gorcea.158 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 159 774 . Ecologie şi protecţia mediului / prof. MONICA. . . De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei rezervaţie a biosferei : 75 ani : simpozion aniversar : Baia-Mare. Robert Fundeanu.T.MONCICĂ. DORALINA RAMONA. Payer Maria Magdalena. Ioan Oroian. ISBN 978-606-536-000-6 502. ISBN 978-606-510-418-1 504. 2009 Bibliogr. .7(498) CIP 2009-3865 777 .06 CIP 2009-4859 776 .REZERVAŢIE A BIOSFEREI : 75 ANI.. Constantin Mihăescu Duţă. . Craiova : Universitaria. . 2009 Bibliogr.7(498) CIP 2009-3864 . Simpozion aniversar (2009 .Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord.Cluj-Napoca : Napoca Star. . . Dan Selişteanu. MARIA. 2009 ISBN 978-973-662-447-6 504. . 2009 / coord.Monitorizarea factorilor de mediu : tehnici şi sisteme / Mircea Dobriceanu. . ISBN 978-973-647-636-5 504.Botoşani : Axa.Concepţii. MARCELA RODICA. 2009 Bibliogr.06 CIP 2009-4224 778 .MICLE. Iosif Kaposta. Formarea unui comportament ecologic vizând grija şi respectul faţă de mediul natural / Cîrstoi Livia.. Specii protejate în arealul.7(498) 781 .054 CIP 2009-4254 780 . Valea Lăpuşului.. 2009 ISBN 978-973-1934-30-3 504. univ.Timişoara : Editura Politehnica. Gheorghe Neag. pe urmele lui Pintea / Muntean Marcela Rodica.Deva : Cetate Deva. ISBN 978-606-536-001-3 CIP 2009-3863 502. .06 CIP 2009-4424 779 . VALER.

2009 Bibliogr. Monica Pîrvan. teoreme şi formule matematice pentru clasele IX-XII : (M1 .Bucureşti : Speed Promotion. Dumitru Mihai Andrei. ISBN 978-973-8458-97-0 514 CIP 2009-4281 788 . Mariana Bacula.Matematică : anii 2003-2009 : enunţuri şi soluţii / Vladimir Bălan.Piatra-Neamţ : Alfa. . Concursul ştiinţific studenţesc de rezolvări de probleme "Traian Lalescu" .33) CIP 2009-5390 786 . Crina Pantea. A matematika tanítása / András Szilárd. EMIL.BRAŞOVEANU. Dorina Mateiaş.3:51 CIP 2009-3479 787 . 2009 ISBN 978-606-92024-9-4 51(075. . 2009 ISBN 978-973-1909-41-7 51(075..Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul III : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil. .. 2009 Bibliogr..35) CIP 2009-5043 792 . 2009 ISBN 978-973-649-538-0 51(075. ORGANIZAŢIA (Bucureşti). 2009 ISBN 978-973-1909-42-4 51(075.1100 exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a / Virgil Lăsleanu. Index.35) CIP 2009-3870 CIP 161 789 . Mariana Bacula.Bucureşti : Printech. Constanţa : Crizon. Dumitru Mihai Andrei. Maximilian Opaiţ.35) CIP 2009-3869 790 . DIANA.. .BĂLAN. Matematica în formule : definiţii.Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul I : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil.Vaslui : Media Sind.BĂGUŢ.. Braşoveanu Valeriu. Probleme de maxim şi minim din geometrie / Ariton Emil.ARITON. .Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul II : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil.35) CIP 2009-3868 791 . 2009 ISBN 978-973-1975-15-3 51(075. Constanţa : Crizon. MIHAELA.Disasters risk reduction) / Organizaţia Salvaţi Copiii.35) CIP 2009-5159 . Constanţa : Crizon.Oradea : Primus. Ciprian Băguţ. Inegalitatea lui Nesbitt / Braşoveanu Diana. Miercurea-Ciuc : Status. 2009 ISBN 978-973-1764-63-4 371. . . . VLADIMIR.SALVAŢI COPIII.160 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 784 .M2) / Mihaela Băguţ. Mariana Bacula. Metodologie pentru implementarea proiectului educativ coordonat de copii privind reducerea riscurilor dezastrelor naturale (Child led ..58:371 CIP 2009-3894 51 Matematică 785 . 2009 ISBN 978-973-1909-43-1 51(075.Bucureşti : Sigma.ANDRÁS SZILÁRD. 2009 ISBN 978-973-8942-75-2 502. . ISBN 978-606-521-252-7 51(076) CIP 2009-4392 793 . Dumitru Mihai Andrei.

2009 Bibliogr. MARIA.DASCĂLU. Geometrie : clasa a VII-a : anul şcolar 2009-2010 / Dan Brânzei. 2007 .3)(076) 371. 20092 vol. 2007 / editors: Lucian Beznea. . ISBN 978-973-755-477-2 517 CIP 2009-4694 803 .1) CIP 2009-5206 798 . .384:373.33)(076.33)(076.: Dumitru Acu. variante propuse / Simona Bucurenciu. Maria Negrilă.Sibiu : Alma Mater.. . DAN.Bucureşti : Matrix Rom. 2 : Plenary reports. 2009 Bibliogr. .ISBN 978-973-27-1781-3 Vol. Aritmetică. Cristian S. .. rev. 2009 ISBN 978-973-614-487-5 51(075.Piteşti : Paralela 45. . Algebră. Dan Zaharia. . Alina-Corina Bălă. DAN.2009.33)(076) CIP 2009-5097 795 . .852 CIP 2009-3645 CIP 163 799 .BREBU. Poligoane regulate / Maria Cristescu.Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Lazăr" : ediţiile I-IX (1988-2008) / Amelia Bucur.713 CIP 2009-5075 .CRISTESCU. ANGELICA.1(075.ISBN 978-973-47-0639-6 511. 2009 2 vol. ISBN 978-973-7882-11-0 514 CIP 2009-4522 802 .33)(076. Vasile Brînzănescu.BUCURENCIU. ISBN 978-973-27-1780-6 Vol.Sibiu : Editura Asociaţiunii Astra.BRÂNZEI. Dumitru Barac.3:373. coord.ISBN 978-973-47-0641-9 512(075.Bucureşti : Editura Tehnică. Calude.CONGRESS OF ROMANIAN MATHEMATICIANS (6 .2009. 20092 vol.Curs modern de analiză matematică / Rodica Mihaela Dăneţ. SIMONA. ISBN 978-973-729-164-6 51-7:528. . Florica Voicu. Câmpulung Muscel : Muscel 2000. .. ISBN 978-973-47-0640-2 Partea 1. Petrică Dicu.Ed. Geometrie : clasa a VI-a : anul şcolar 2009-2010 / Dan Brânzei.9 CIP 2009-5693 797 . a 14-a.162 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 794 . 2009 Bibliogr. Anton Negrilă. . . Elemente de programare liniară / Cioran Angelica.Bucureşti : Editura Academiei Române. ISBN 978-973-31-2352-1 519.CIORAN. .Partea 1. Cartografie matematică : îndrumător de lucrări practice / Floarea-Maria Brebu. . 2009 ISBN 978-973-632-507-6 519.33)(079.Piteşti : Paralela 45. 2009 Bibliogr. Timişoara : Solness. FLOAREA-MARIA. 1 : Scientific contributions. . rev. Maria Zaharia.5 CIP 2009-5241 800 . Aplicaţii celulare : modele şi aplicaţii / Monica Dascălu..Ed. Nicolae Suciu. Silviu-Valentin Dilimoţ-Niţă. Eduard Franţi. Teza cu subiect unic la Matematică : clasa a VII-a : semestrul II.33)(076) 514(075. Bucureşti). . Algebră..2) 514(075.2) CIP 2009-5096 796 . . .BRÂNZEI. . MONICA. .Constanţa : Ovidius University Press.2) 512(075. 2009 ISBN 978-973-87508-8-3 51(075.. Index. Proceedings of the sixth Congress of Romanian mathematicians : Bucharest. a 14-a. ISBN 978-973-47-0638-9.ISBN 978-973-27-1782-0 51(063) CIP 2009-3681 801 .

2009 Bibliogr. E.Cluj-Napoca : Risoprint.Zalău : Gil. M.18 CIP 2009-4085 808 .Zalău : Gil.7(075. . . IORDAN. ISBN 978-973-142-216-9 51(076) CIP 2009-4737 814 . Haiduc. SIMONA GABRIELA. a 2-a. G.GÎRŢU. . LORENA. M.Zalău : Gil. 2009 Bibliogr.164 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 804 .FĂSUI. M.FLOREA. 2009 ISBN 978-606-500-011-7 51(075. Iosef. Metode de rezolvare a problemelor de matematică / Gîrjoabă Lorena.forma finală : M2 . ISBN 978-973-627-441-1 514 CIP 2009-5678 CIP 165 809 . MANUELA. Index ISBN 978-973-1957-16-6 51(075. . . Popescu Florentina. Otilia Lungu. Ursu.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 . Mureşan.Matematică : modele de rezolvare / S.FRIGIOIU. Ghid de pregătire pentru concursuri de matematică : EPSILON 2009 / Dibu Daniela.Ed. Algebră liniară : culegere de probleme / Manuela Gîrţu.Matematică : modele de rezolvare.Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos".forma finală : M2 . Duda.GÎRJOABĂ. Bibliogr.Buzău : Editgraph. .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. . . . CAMELIA-MIRELA.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". . 2009 Bibliogr.DUDA.3)(076) CIP 2009-5001 807 .Zalău : Gil. Probleme pregătitoare pentru concursurile şcolare / Ion Făsui. DANIELA. C.Matematică : modele de rezolvare / M.35)(076) CIP 2009-4299 813 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Popa. 2009 ISBN 978-606-500-008-7 51(075. ISBN 978-973-7708-48-9 51(075. Văcaru.forma finală : M1 . Lecţii de geometrie diferenţială / I.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .DIBU. Geometrie analitică şi diferenţială / Camelia Frigioiu. 2009 ISBN 978-606-500-007-0 51(075. Pleşu Natalia Ecaterina. Geometrie descriptivă / Simona Gabriela Florea.35)(076) CIP 2009-4116 812 . ISBN 978-973-8934-78-8 512. ION.33) CIP 2009-4647 805 .8) CIP 2009-3727 806 . Stelian Grădinaru.Matematică : modele de rezolvare.Craiova : Else. .Ghid metodic : Bacalaureat 2009 : M1 . D. Panaitopol. 2008. 2009 ISBN 978-973-163-398-5 514. Müller. 2009 ISBN 978-606-500-010-0 51(075.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .Bacău : EduSoft. . ISBN 978-973-751-968-9 514.35)(076) CIP 2009-4115 810 .35)(076) CIP 2009-4300 811 .64 CIP 2009-5050 .

Teste de matematică : clasele IV-V / Guzu Mariana. dr.Bacău : EduSoft. a 17-a.33) CIP 2009-4848 . ing.35)(076) CIP 2009-4990 820 . ISBN 978-973-1882-02-4 371. . STELIAN. MARIANA. trad.Timişoara : Editura Aura.Ed. 2009 ISBN 978-973-30-2496-5 51-7:33 CIP 2009-5594 819 .Alba-Iulia : Universul Şcolii. 2009 ISBN 978-973-35-2458-8 514 CIP 2009-5106 823 . . . FAYDOR L. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VI-a / Ioana Monalisa Manea. Probleme de matematică pentru liceu şi pentru pregătirea bacalaureatului / Gabriel Ionescu. 2009 Bibliogr. Petrache Melian. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Logos Junior.Cluj-Napoca : Scientia. STELIAN. pref.: Marcel Stan. Caietul elevului pentru matematică : clasa a VIII-a . Mihai Sudrijan . Alfonso Fuentes . dr.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.LITVIN. 2009 ISBN 978-973-1827-37-7 51(075. rev. Lázár Ede.semestrul I / Stelian Lazăr. Caietul elevului pentru matematică : clasa a VII-a . a 16-a. 2009 ISBN 978-973-7778-73-4 514 CIP 2009-5021 818 . dr.MAKÓ ZOLTÁN.671:51:373.: prof.33) CIP 2009-3495 817 .3 CIP 2009-5059 CIP 167 821 . ISBN 978-973-1882-02-4 371.33) CIP 2009-4849 825 . Petrache Melian.: acad. ILEANA.LAZĂR. Construcţii geometrice plane / Florea Hariton.LAZĂR. 2009 ISBN 978-973-7619-25-9 51(075. . .166 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 815 . dr. Litvin. 2009 ISBN 978-606-514-013-4 51(075. GABRIEL. 2009 ISBN 978-973-7619-24-2 51(075. Cristina Neagoe.HARITON. ing. Desideriu Maros. ing.MANEA.IOAN.MANEA.671:51:373.86 CIP 2009-4524 824 . . ing. CĂTĂLIN ANGELO. . Máté Szolárd.GUZU. FLOREA. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a V-a / Ioana Monalisa Manea. Dorin Herciu.GOIA. 2009 Bibliogr. . ABC-ul matematicii : caietul elevului : clasa a II-a / Ileana Goia . Mugurel Liviu Sârbu.Ed.Cluj-Napoca : Dacia. . Csibi Vencel.Bucureşti : Logos Junior. rev.Craiova : Editura Cellina. Metode matematice de modelare a fenomenelor economice / Cătălin Angelo Ioan. ing. 2009 ISBN 978-606-92005-6-8 371.3 CIP 2009-4091 816 .Bacău : EduSoft.semestrul I / Stelian Lazăr. .Iaşi : Taida. Cristina Neagoe.671:51:373.IONESCU. IOANA MONALISA. dr. . . . Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki alkalmazásai / Makó Zoltán. Geometria angrenajelor şi teorie aplicată / Faydor L. IOANA MONALISA.3 CIP 2009-5060 822 . ISBN 978-973-1970-10-3 519. prof. pref. ec.

Marcela Mihai.Klasse / Ioana Monalisa Manea.: Hildegard Mureşan.33) CIP 2009-5505 837 . IONICA.Matematică : culegere de exerciţii.168 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 826 .Ed. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a / Ioana Monalisa Manea.AS'. Cristina Neagoe. Cristina Neagoe . Thomas Csinta.33) CIP 2009-4852 829 MANEA. .Bucureşti : Editura Universitară.33) CIP 2009-5367 834 .Piteşti : Paralela 45.UNICUM. Radu Despa.Matematică : clasa a VIII-a / Petruş Alexandrescu (coord. admitere.MANEA. .Matematică : clasa a VII-a / coord. 2009 ISBN 978-973-88376-6-9 51(075.Piteşti : Nomina. .33) CIP 2009-4854 828 MANEA.Piteşti : Nomina.Ed. 2009 ISBN 978-973-7619-26-6 51(075. a 15-a. IOANA MONALISA. a 14-a. 2009 ISBN 978-606-535-010-6 51(075. 2009 ISBN 978-606-535-019-9 51(075. . rev.Bucureşti : ED.279. ISBN 978-973-749-572-3 51(075. concursuri / Ion Otărăşescu. a 2-a. 2009 ISBN 978-606-535-018-2 51(075. Bucureşti : ED. .Matematică : clasa a VI-a / coord. probleme şi teste pentru clasa I : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin.: Hidegard Mureşan. Florin Gardin. IOANA MONALISA. Metodologia predării operaţiilor aritmetice la clasele I-IV / Manu Ionică. Mathematik Aufgabensammlung für die 5.: Petruş Alexandrescu. a 3-a. .MARIN.. 2009 Bibliogr.33 CIP 2009-4455 831 .Ed.8:373. Daniela Berechet. Cristina Neagoe . CRISTINA PAULA. .AS'.33) CIP 2009-5368 835 . trad.. rev. .5 CIP 2009-5389 833 . Matematica . IOANA MONALISA. Mathematik Aufgabensammlung für die 6. ISBN 978-973-142-213-8 371:51:373.Matematică : clasa a V-a / coord. IOANA MONALISA. 2009 ISBN 978-606-535-017-5 51(075.: Petruş Alexandrescu. .Ed.Ed.MANEA. 2009 ISBN 978-973-7619-27-3 51(075.Bucureşti : Logos Junior.33) CIP 2009-4853 830 .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. .35) 371. . a 3-a.: Petruş Alexandrescu.47 CIP 2009-5100 .).Bucureşti : Logos Junior. rev. trad. 2009 ISBN 978-973-30-2478-1 51 CIP 2009-5593 CIP 169 832 – Matematica .Piteşti : Nomina. .33)(076) 372.problema familiei noastre : sfaturi pentru părinţi conştiincioşi / Cristina Paula Marin.MANU. rev. 2009 ISBN 978-973-88376-7-6 51(075. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VIII-a / Ioana Monalisa Manea. fără frontiere : bacalaureat. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2009 ISBN 978-973-47-0632-7 51(075.33) CIP 2009-4855 827 . Florin Berechet. . rev.UNICUM.Klasse / Ioana Monalisa Manea.33) CIP 2009-5369 836 . . Piteşti : Nomina. .

ISBN 978-606-8061-22-1 512 CIP 2009-5758 847 .Sibiu : Agnos. rev. . 2009 ISBN 978-973-47-0635-8 51(075.Ed. 2009 ISBN 978-973-1801-40-7 51(075.Ed.Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VIII-a / Viorica Burtea.Sibiu : Agnos. Algebră distractivă / Dumitru Minea. Buzău : Omega. semestrul al II-lea / Nicoleta Bocuţ. DUMITRU.. adăug. 2009 ISBN 978-973-1855-51-6 51(075.. probleme şi teste pentru clasa a IV-a : anul şcolar 2008-2009 / Daniela Berechet. DUMITRU. Simona Dumitrescu. Manuela Leucian. Florin Gardin. 2009 ISBN 978-973-1855-50-9 51(075.Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VII-a / Viorica Burtea.1) CIP 2009-3739 846 .1) CIP 2009-3738 845 . Florian Berechet.Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a. rev. rev.33)(076) 372.47 CIP 2009-5101 840 . 2009 ISBN 978-973-47-0634-1 51(075.47 CIP 2009-5101 842 . Ion Login.Ed. a 2-a.Matematică : culegere de exerciţii.170 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 838 .Matematică : culegere de exerciţii. Daniela Berechet. Florian Berechet. a 2-a..MINEA.Piteşti : Paralela 45.Piteşti : Paralela 45. Maria Gardin. Florin Gardin.MINEA.Deva : Cetate Deva. . Florin Berechet.1) CIP 2009-5473 CIP 171 843 . . semestrul al II-lea / Nicoleta Bocuţ. a 2-a.Matematică : culegere de exerciţii. .33)(076) 372. ISBN 978-606-8061-21-4 51(076) CIP 2009-5759 . Simona Dumitrescu. Buzău : Omega. Ion Login. .Deva : Cetate Deva.33)(076) 372.33)(079.. .Ed.47 CIP 2009-5098 841 . Manuela Leucian. Daniela Berechet. 2009 ISBN 978-973-1801-41-4 51(075.47 CIP 2009-5099 839 . Monica Guiţă.. . .33)(079. . Florian Berechet. . Monica Guiţă.33)(079. . probleme şi teste pentru clasa a II-a : anul şcolar 2009-2010 / Daniela Berechet...Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a.33)(079. Maria Gardin.Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-47-0634-1 51(075. Florin Gardin. a 2-a..33)(076) 372. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. .1) CIP 2009-5474 844 . . .Matematică : culegere de exerciţii şi probleme : clasa a III-a : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin. Florin Gardin. . probleme şi teste pentru clasa a III-a : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin. 2009 ISBN 978-973-47-0633-4 51(075. Aritmetică distractivă / Dumitru Minea. .Piteşti : Paralela 45.

35)(076) CIP 2009-4805 862 .33)(076) CIP 2009-5095 851 . ŞTEFAN. a 14-a.Ed. .33)(076) 514(075.Ed. ANTON. Algebră. Incursiune în universul numerelor prin exerciţii şi probleme pentru clasele I-II / Lenuţa Popovici.Iaşi : Ars Longa. .POPOVICI. rev. Ecuaţii diferenţiale : note de curs / Olaru Marian Ion.M2 : subiecte rezolvate : bacalaureat 2009 / Ion Bucur Popescu. Gravitaţia ca teorie Gauge şi ruperea spontană de simetrie / Camelia Popa. ISBN 978-973-7791-49-8 51-7:336 CIP 2009-3756 854 . Crăciun C. Matematică .MUREŞAN.Cluj-Napoca : Holografica.Craiova : Universitaria.POPESCU.OLARU.122 CIP 2009-5027 850 . ISBN 978-973-114-088-9. MIRCEA.Piteşti : Carminis Educational. Lecţii de matematici aplicate în economie / Anton S. Valós analízis / Németh Sándor.172 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 173 848 .33)(076) CIP 2009-4546 . 2009 Bibliogr. Bucur Amelia. ANTON. .Bucureşti : Geometry Balkan Press. . ISBN 978-606-510-349-8 514 CIP 2009-3698 863 . LIVIU. a 2-a. Iancu. . MARIAN ION. . Vector bundles geometry : applications to optimal control / Popescu Liviu. şi adăug.OLARU.POPESCU.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.95(075. Maricel Agop. . rev.NEGRILĂ. 2009 ISBN 978-973-88665-3-9 51(075.ISBN 978-973-47-0643-3 512(075. Piteşti : Paralela 45. Ecuaţii cu derivate parţiale : note de curs / Olaru Marian Ion.8) CIP 2009-5396 861 .51 CIP 2009-4670 852 . . Maria Negrilă. . ION BUCUR. . 2009 Bibliogr. Geometrie : clasa a VIII-a : anul şcolar 2009-2010 / Anton Negrilă. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Editura Abel.OLTEANU.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.MITITELU. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. LENUŢA. 20092 vol. ISBN 978-973-739-769-0 517. Index ISBN 978-973-8381-19-3 514. Mureşan. 2009 Bibliogr. Bucur Amelia.NÉMETH SÁNDOR. MARIAN ION.517. . 2009 ISBN 978-973-123-088-7 51(075. ISBN 978-973-47-0642-6 Partea 1.172 CIP 2009-5756 853 .95 CIP 2009-5397 849 . ISBN 978-973-148-018-3 515. ISBN 978-973-739-770-6 517. .2009. Convexităţi generalizate / Ştefan Mititelu. .Oradea : Editura Universităţii Emanuel din Oradea. Index. 2009 Bibliogr.

ROŞCA. .SECIU.Braşov : Illustratis. NICOLETA. Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.33) CIP 2009-5489 871 .246. 2009 ISBN 978-973-88833-4-5 51(075.Bistriţa : Digital Arts. JANINA. 2009 Bibliogr.33 372. . Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a IV-a / Nicoleta Seciu. Simona Vlad. Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a II-a / Nicoleta Seciu.382:51:373. Elena Talpău. NATALIA-CARMEN.174 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 864 . 2009 Bibliogr. .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. ISBN 978-973-113-328-7 371.33) CIP 2009-5491 870 . MARIA LIDIA.STĂNCULEŢU. Simona Vlad.Braşov : Illustratis. Evaluare formativă matematică : clasa a II-a / Maria Lidia Stoian. Catela Stoian. NICOLETA.Probleme de aritmetică : metode de rezolvare. . Elena Talpău.33))076) CIP 2009-3725 866 . 2009 Bibliogr.PRISTOLEANU. Analiza seriilor de timp univariate / Adela Sasu. ISBN 978-973-598-497-3 519. 2009 ISBN 978-973-47-0618-1 511(075. Specificul predării operaţiilor aritmetice în învăţământul primar / Pristoleanu Iuliana Daniela. 2009 Bibliogr. NICOLETA. IULIANA DANIELA. .STOIAN..SECIU.Slatina : Didactic Pres.3 372.245 CIP 2009-5392 868 .33) CIP 2009-5490 872 .).Braşov : Illustratis.SECIU. 2009 ISBN 978-973-88833-3-8 51(075. ISBN 978-973-142-214-5 371:51:373. Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic în lecţiile de matematică / Janina Stănculeţu. Elena Talpău. . .3 CIP 2009-4575 873 . 2009 ISBN 978-973-88833-2-1 51(075. Irina Oprea. Vasile Rusu. ISBN 978-973-610-870-9 519. Monte-Carlo and Quasi-Monte Carlo methods with applications / Natalia-Carmen Roşca. ISBN 978-606-8042-13-8 371. Codrin Precupanu.47 CIP 2009-5025 . teste şi subiecte de concurs : clasele III-IV / Adrian Zanoschi (coord.47 CIP 2009-4456 865 . 2009 ISBN 978-606-92062-0-1 514(075. .Probleme de matematică pentru concursuri interjudeţene : Geometrie : clasa a VI-a : teste pentru teză : semestrul al II-lea / Anca Cârcu. .Piteşti : Paralela 45.SASU. Simona Vlad. Mădălina Bidireanu.26:51:373. Vasile Nechita. 2009 Bibliogr. Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a III-a / Nicoleta Seciu.33)(076) CIP 2009-3652 867 . ADELA. Ioan Tebieş.Târgovişte : Transversal.8:556 CIP 2009-4117 CIP 175 869 .Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". ..

: Emilio Lopez. Geodezie 878 . Prelucrarea măsurătorilor geodezice / prof. 2009 ISBN 978-606-535-006-9 51(075.279.MIHAI..Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M2 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Petruş Alexandrescu (coord.Piteşti : Nomina.Bucureşti : Matrix Rom. GABRIELA. CONSTANTIN.: Astrid Georgiana Stroe. ISBN 978-606-530-272-3 52 CIP 2009-5635 880 . . Index.TOMA.1) 371.Craiova : Sitech.Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M1 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Petruş Alexandrescu (coord. Vincente Ponce.7 CIP 2009-4666 881 . Curs de cartografie / Gabriela Osaci Costache. ISBN 978-973-86105-8-3 528 CIP 2009-5049 CIP 177 879 . 2009 Bibliogr.216 CIP 2009-4626 52 Astronomie. Ioana Manuela Cristescu.TUDOR. 2009 ISBN 978-606-535-005-2 51(075.35)(079. trad.44 CIP 2009-4645 882 .176 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 874 . ISBN 978-973-1890-24-1 528. NICU. LUCIANA. . 2009 ISBN 978-973-1788-21-0 523.Bucureşti : Topoexim. 2009 Bibliogr. BOGDAN ANDREI.9 CIP 2009-4834 883 .GHIŢĂU. 2009 Bibliogr. Teledetecţie / Mihai Bogdan. ISBN 978-973-755-469-7 517.923 CIP 2009-3658 877 . .. . 2009 Bibliogr.). DUMITRU.Editura Credis.Piteşti : Nomina. . ing. dr.1) 371. .8:373. ISBN 978-973-734-489-2 528. .).8 CIP 2009-4349 .Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. Elemente de astronomie / Nicu Goga.35)(079. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .279. 2009 Bibliogr. Introduction to stochastic processes / Constantin Tudor. .Editura Credis. Alberto Casasin. ISBN 978-973-734-484-7 528.Alba-Iulia : Aeternitas.Pământul şi universul / ed.OPREA.8:373.5 CIP 2009-4072 875 .OSACI-COSTACHE. Metode robuste de estimare multidimensională / Aida Toma. Cadastru : îndrumător de proiect şi practică cadastrală / Luciana Oprea. 2009 Bibliogr. Ghiţău Dumitru. ISBN 978-973-737-645-9 519. Bucureşti : România Liberă.5 CIP 2009-4068 876 . . AIDA.GOGA.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . 2009 Bibliogr. .31 524.

Bucureşti : Ars Academica. col.IONESCU. . DAN GABRIEL. ALEXANDRU. Dinamica sistemelor supuse la legături / Aurelia-Daniela Florian. IULIA BRÂNDUŞA. . Olariu Mihai.STRETCU. .Craiova : Else. DAN. 2009 Bibliogr. Lucrări practice de fizică farmaceutică / Albert Etele. ISBN 978-973-1893-15-0 52 CIP 2009-3690 890 .FLORIAN. . FELICIA. Cristian Pavel. DAN. ISBN 978-606-8017-18-1 531.8) CIP 2009-3644 888 . Aspecte relativiste ale modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional / Iulia Brînduşa Ciobanu. . Lucrări de laborator de fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă / Chicea Dan. Dan-Gabriel Răducanu. Legi de conservare în fizică / Carmen Otilia Ionescu.Sibiu : Alma Mater. AURELIA-DANIELA. 2009 ISBN 978-973-632-504-5 53(075.6 CIP 2009-4893 53 Fizică 886 . .ALBERT ETELE.Drobeta-Turnu-Severin : Damira.178 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 179 884 . .Târgu-Mureş : University Press. ISBN 978-973-7708-51-9 531. Index. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Matrix Rom.8) CIP 2009-3647 891 . 2009 Bibliogr.CHICEA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-250-1 535.Craiova : Sitech. Vibraţii mecanice / Alexandru Constantinescu.RĂDUCANU. ISBN 978-973-169-071-1 53:615 CIP 2009-5515 887 .CONSTANTINESCU. ISBN 978-973-755-468-0 534 CIP 2009-3657 892 .CHICEA. Graţiela Florentina Dimianu. ISBN 978-606-530-264-8 53 CIP 2009-5409 . 2009 Bibliogr. .7 CIP 2009-5595 889 . Culoare şi arome : efecte asupra organismului uman / Felicia Ciocoiu. Istoricul încercărilor de determinare a vitezei luminii / Simona Stretcu. 2009 Bibliogr. ing.5 CIP 2009-5267 885 . 2009 ISBN 978-973-632-505-1 53(075. Fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă / Chicea Dan.CIOBANU.Bucureşti : Editura Academiei Tehnice Militare. 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-5745 893 . conf. CARMEN OTILIA. SIMONA. ISBN 978-973-640-165-7 528. dr.Craiova : Sitech.Sibiu : Alma Mater. . Modelarea fotogrammetrică 3D / lt.CIOCOIU. 2009 Bibliogr.

IULIANA. DRAGOŞ.ISVORANU. ISBN 978-973-627-439-8 53(075. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-521-239-8 536. .SOFRON. ISBN 978-973-88725-3-0 Vol.Bucureşti : Matrix Rom.ŞICA. 1. ARINA SPERANŢA.PERIANU. Aplicaţii de rezistenţa materialelor cu ajutorul calculatorului / Gabriel Jiga. ISBN 978-606-8061-11-5 535 CIP 2009-3591 901 .7 CIP 2009-3764 899 . 2009 Bibliogr.STRETCU.JIGA. Probleme de fizică : metode de rezolvare / Valeria Perianu. ISBN 978-973-755-472-7 537.7 CIP 2009-4527 903 . . LILIANA.33) CIP 2009-4430 . 2009 Bibliogr. VALERIA. . 2009 Bibliogr.Drobeta-TurnuSeverin : Damira. 2009 Bibliogr.Braşov : Pastel. Termodinamică pentru inginerie mecanică / Arina Negoiţescu.NEGOIŢESCU.Slatina : Math Logos. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. Fizică : caietul elevului : clasele VI-VII-VIII / Liliana Şica. EMIL.Buzău : Omega. SIMONA. 2009 ISBN 978-973-8944-94-7 53(075.Bucureşti : Printech. ISBN 978-606-521-251-0 004:539.MÎNZALĂ. Mihai Jădăneanţ. . Experienţe epocale în fizică şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a ştiinţelor / Simona Stretcu.NICOLOV.2009. .Bucureşti : Printech. .Timişoara : Orizonturi Universitare. ISBN 978-973-638-407-3 536. . Fundamente ale termodinamicii tehnice : teorie şi aplicaţii / Dragoş Isvoranu.5) CIP 2009-4184 902 .8)(076.ISBN 978-973-88725-4-7 53(076) CIP 2009-5167 896 . . Bazele optoelectronicii şi aplicaţii în comunicaţii optice / Emil Sofron. ISBN 978-973-1893-14-3 53 CIP 2009-3691 898 . . 2009 Bibliogr. Fizica pentru ingineri / Mirela Nicolov.4 CIP 2009-4566 900 .Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos".180 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 181 894 . . Fenomene optice la suprafaţa de separaţie între două medii / Mînzală Iuliana.533. 2009 Bibliogr. GABRIEL. ISBN 978-973-752-344-0 53 CIP 2009-5247 895 .MURARIU.3 CIP 2009-3661 897 . . MIRELA. Index. 2009vol. GABRIEL. Lucrări practice de fizică pentru ingineri / Gabriel Murariu. 2009 Bibliogr.

ISBN 978-973-8937-45-1 54:62 CIP 2009-4836 907 . GELU. .PÎRVU. .3(075. GEORGE. ISBN 978-606-521-235-0 544. ISBN (10) 973-690-638-8 . Fizică : culegere de probleme rezolvate / Cristina Zarioiu.Bucureşti : Editura Tehnică. 2009 Bibliogr.HĂDĂRUGĂ.182 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 904 . . Îndrumar de cercetarea chimicoanalitică a resurselor minerale naturale şi a poluării mediului / Dumitru George.054 CIP 2009-4060 910 . . 2009 Bibliogr.4 CIP 2009-3760 908 .Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. . ISBN (13) 978-973-690-638-1 Vol.Bucureşti : Printech. 2009 Bibliogr. . Hădărugă. . 2009 Bibliogr. MIHAELA. a 3-a.ZARIOIU. Simona Andreia Popescu. . Index ISBN 978-973-690-875-0 53(076) CIP 2009-4470 905 . Fizică / Cristina Zarioiu. ISBN 978-973-108-185-4 547. .BERGER.52 665. .Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi.DUMITRU. CRISTINA. . 2009 ISBN 978-973-144-249-5 54:504. DANIEL. 2006-2009 3 vol. Index ISBN 978-973-31-2351-4 544. ISBN 978-606-521-241-1 54 CIP 2009-3766 913 .Timişoara : Artpress.ISBN 978-973-690-874-3 53 CIP 2006-18204 54 Chimie 906 . Fundamentele termodinamicii chimice / Gelu Bourceanu. Catalizatori anorganici : reacţii catalitice / Daniela Berger. Chimie generală / Lidia Benea. . 2009 Bibliogr. . ILEANA.RĂU.57 CIP 2009-3962 911 .8) CIP 2009-3531 CIP 183 909 .Index.Bucureşti : Printech. . .Galaţi : Academica. LIDIA. Chimie generală : noţiuni fundamentale / Cristian Pîrvu.Bibliog. General chemistry / Ileana Rău. ISBN 978-606-521-240-4 54 CIP 2009-3765 . Experimental organic chemistry : III year of study / Daniela Istrati. 2009 Bibliogr.2009.ISTRATI. Compuşi odoranţi : aromatizanţi naturali şi de sinteză / Daniel I. 3. CRISTIAN.ZARIOIU.BOURCEANU. 2009 Bibliogr. DANIELA. ISBN 978-606-521-246-6 547 CIP 2009-4561 912 . 2009 Bibliogr.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. CRISTINA.BENEA.Bucureşti : Printech.Bucureşti : Printech.Ed.

ISBN 978-973-690-876-7 547 CIP 2009-4473 918 . 2009 Bibliogr. Limnologie / Daniel Diaconu.VASZILCSIN.8) CIP 2009-4661 . Nicolae Doca. . ISBN 978-606-510-431-0 544. dr. Sorin Anghel. NICOLETA. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Politehnica Press. ISBN 978-606-515-033-1 54(075.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . NICOLAE. . Titus Vlase. 2009 Bibliogr. CARMEN. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-627-440-4 546.Bucureşti : Editura Universitară. dr.8)(076) CIP 2009-5610 55 Geologie.TOPALĂ.3(075.Petroşani : Focus.Timişoara : Mirton. ISBN 978-973-749-575-4 550. Introduction in electrochemistry by problems / prof. . Mioara Daniela Ioniţă. . Chimia metalelor : lucrări de laborator / Cristina Stoian.CSABA LORINŢ.184 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 185 CIP 914 . ing. .Editura Credis. 2009 Bibliogr.7:546.Craiova : Universitaria. Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok / Zsigmond Andrea. Grigore Buia. ISBN 978-973-114-089-6 54 CIP 2009-4671 916 .DIACONU. Hidrologie 917 . conf. . .VLASE. 2009 Bibliogr.55(075.CADICHEANU.5) CIP 2008-4185 920 . ISBN 978-973-52-0580-5 544 CIP 2009-5220 915 . ISBN 978-973-734-478-6 556. GRAŢIELA TEODORA. Meteorologie. Aplicaţii de laborator şi probleme de chimie pentru facultăţile de profil mecanic / Graţiela Teodora Tihan. AURORA. ISBN 978-973-677-152-1 55:33 CIP 2009-5528 923 . Index. 2009 Bibliogr.142. 2009 Bibliogr. Elemente de chimie coordinativă / Gabriela Vlase.8)(076.TIHAN. Timişoara : Editura Politehnica.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.302 CIP 2009-5415 919 .34(498-35 Vrancea) CIP 2009-5518 922 . Maria Nemeş.ZSIGMOND ANDREA.STOIAN.REISS. GABRIELA. . ISBN 978-973-625-848-0 544. 2009 Bibliogr. Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici cu atomi donori azot. oxigen şi sulf / Aurora Reiss.3:547. Studiu asupra influenţelor gravimetrice induse de mareele terestre în activitatea seismică intermediară din zona Vrancea / Nicoleta Cadicheanu. CRISTINA. 2009 Bibliogr. Nicolae Vaszilcsin.Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". DANIEL CONSTANTIN. ing.Cluj-Napoca : Editura Abel.6 CIP 2009-4459 921 . . Geologie economică : determinator pentru lucrări practice de laborator / Csaba Lorinţ. Compuşi organici volatili / Carmen Topală. Maria Nicoleta Badea.

Geomorfologie / Hosu Maria. . ISBN 978-973-87052-9-6 572:33 CIP 2009-4290 930 .BARA. 2009 Bibliogr.: Gabriela Mavrichi.Ed. Noţiuni de hidrologie generală / Niculae Iulian Teodorescu.61 CIP 2009-5464 927 . ISBN 978-973-703-426-7 911.8) CIP 2009-5679 926 . ISBN 978-973-53-0026-5 551. Viorel Ionesi. . a 3-a. ISBN 978-973-687-830-5 556 CIP 2009-4450 933 . Daniel Ţabără. Tudor Andrei Rusu. Florina Folea. NICOLAE. . 2009 Bibliogr. LEONARD.: Elena Radu. CAMELIA.186 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 924 .2:55(075. Microbiologie generală / Camelia Bara.T. .8"624/627"(100) CIP 2009-4663 187 CIP 57 Biologie 929 . Bucureşti : Editura Academiei Române. NICULAE IULIAN. 2009 Bibliogr. Geologie fizică / Leonard Olaru. Marian Ene. 2009 Bibliogr. VICTORIA.ACATRINEI.Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 ISBN 978-973-27-1776-9 572(498. 2009 Bibliogr.TEODORESCU. .Bucureşti : Tipart Group. . NICOLETA. Cuza".RUSU. TIBERIU. Liliana Teodorof. 2009 ISBN 978-973-662-448-3 556 CIP 2009-5450 932 .8) CIP 2009-4050 931 . trad.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti Editura Credis. ISBN 978-973-759-755-7 579(075. Microbiologia cavităţii orale / Victoria Badea.8) CIP 2009-4830 928 . Lucrări practice de microbiologie / Camelia Bara. CAMELIA.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Ionuţ Mavrichi. ISBN 978-973-734-479-3 551. Oradea : Editura Universităţii din Oradea. ISBN 978-973-759-756-4 579(075.Atlasul antropologic al Dobrogei / coord. Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice / Tiberiu Rusu.POPESCU.8) CIP 2009-4827 .Timişoara : Eurostampa.BARA.4 CIP 2009-5457 925 .Cluj-Napoca : Editura U. . I. 2009 Bibliogr. .OLARU.Constanţa : Ovidius University Press. Antropologie economică / Nicoleta Acatrinei . 2009 Bibliogr. Press.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.BADEA. 2009 ISBN 978-973-614-488-2 579. Geografia cuaternarului / Nicolae Popescu. MARIA. .HOSU.

DAWKINS. . anatomie / Ramona Crina Galeş. 2009 ISBN 978-973-1939-01-8 572. CONSTANTIN.Bucureşti : Humanitas.GALEŞ. . ISBN 978-973-131-057-2 573..COTIGĂ. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Constantin Toma.: Emilio Lopez.Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele IX-X : metode de rezolvare : biologie vegetală şi animală / Popescu Adriana Simona. HAVA. MARIANA.Craiova : SIM ART.8) CIP 2009-5543 940 .Biologie / ed. CARMEN.. Alberto Casasin. Darvin eretic : eterna reîntoarcere a creaţionismului / Thomas Lepeltier .2(075.Bucureşti : Didactica Publishing House. 2009 Bibliogr.8 CIP 2009-5276 943 . Vincente Ponce. trad. I. ISBN 978-973-50-2461-1 575. corologie.33)(079. Genul Euphorbia în flora României : sistematică. . . . trad.: Eduard-Florin Tudor. .FERDEŞ. Grosu Mariana. THOMAS. . RICHARD. Nicu Haas : un pionier în antropologie. 2009 ISBN 978-973-1788-25-8 57 CIP 2009-4345 939 . Alina Firică.Bucureşti : RCR Editorial. Ceasornicarul orb / Richard Dawkins . ISBN 978-606-530-249-5 574 CIP 2009-4889 942 . Teste de biologie pentru clasele VVII / Carmen Ciuculescu. ISBN 978-973-703-373-4 57 CIP 2009-3948 936 .Craiova : Sitech. ISBN 978-606-521-267-1 579.Bucureşti : Printech. Cuza".Iaşi : Editura Universităţii "Al.1 CIP 2009-4292 . Microbiologie industrială : îndrumar de laborator / Mariana Ferdeş. Ioana Manuela Cristescu. Sorin Şelaru.: Astrid Georgiana Stroe.CIUCULESCU. Atia Fodor.CHEŞCĂ. Hava Haas. .8) 577.. RAMONA CRINA. 2009 ISBN 978-606-8027-01-2 57(075. Ecologia şi protecţia mediului / Constantin Cotigă.. Camelia Ungureanu. . Nedelciu Ecaterina. ANTONELLA. 2009 ISBN 978-973-7881-46-5 575. 2009 Bibliogr. Bucureşti : Rosetti Educational. descoperitorul singurului schelet de om crucificat / dr.3(075. Biologie celulară şi moleculară : note de curs / Antonella Cheşcă.1) CIP 2009-3673 941 .Bucureşti : România Liberă.188 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 189 934 .Braşov : Lux Libris.026 CIP 2009-5278 938 . 2009 Bibliogr.827 576. . . ISBN 978-973-1841-27-4 57(075. 2009 Bibliogr. .35) CIP 2009-4020 937 .HAAS.LEPELTIER. trad.: Simona Mudava.66 CIP 2009-5649 935 .

3) CIP 2009-3796 948 . ISBN 978-606-530-266-2 581. C. Volumele personocraţiei / Ghis (Ghislaine Saint-Pierre Lanctôt). . ..PUPĂZĂ.Craiova : Sitech. Mado . noua specie. ISBN 978-606-530-248-8 58 CIP 2009-4891 .: Laura MandiBeke. ISBN 978-606-521-262-6 577.. .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. Doctorul Alexandru Brăescu : contribuţii documentare / C. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-142-210-7 574(075. ISBN 978-606-515-030-0 577.190 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 191 CIP 944 .Bacău : Corgal Press. Dănuţ Cojocariu. 929 Zeletin. D.D.135. . . TZVETAN. C. GHISLAINE.ŞTEFAN. Floarea : particularităţi morfoanatomice / Graţiela Florentina Dimianu. Index ISBN 978-973-50-2462-8 572 CIP 2009-5462 946 . 2009 Bibliogr. . C.1-84 CIP 2009-3546 950 .Sibiu : Evoluţionism.ISBN 978-973-88738-2-7 575.. . .3 CIP 2009-4948 947 . D.. LUMINIŢA. cugetări şi definiţii din biologie / Marin Andrei. . Anna Nocivin. 2009 Bibliogr.DIMIANU. 2009 Bibliogr.: Geanina Tivdă.Bucureşti : Humanitas. GEORGETA. 2009 Bibliogr.SAINT PIERRE LANCTÔT. 1 : Evoluţia spre . CIP 2009-3930 58 Botanică 952 . ISBN 978-973-88738-1-0 Vol.Maxime. GRAŢIELA. DANIELA SIMINA. Fiziologie vegetală / Luminiţa Buşe. LENUŢA.2009. Viaţa comună : eseu de antropologie generală / Tzvetan Todorov . .TODOROV. Ion Cinca.Bucureşti : Politehnica Press. trad.1 CIP 2009-5404 953 . Dimoftache Zeletin. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Index.MARGHESCU. Rolul educaţiei ecologice în viaţa elevilor / Pupăză Lenuţa. Craiova : Sitech.8 CIP 2009-3458 951 .3(498)Zeletin.BUŞE. Gheorghe Mohan.Noţiuni de biomecanică pentru ingineria materialelor / Doina Răducanu. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-571-924-1 57 821. Biochimia mediului / Daniela Simina Ştefan. Cultura ecologică / Georgeta Marghescu. Aurel Ardelean.Bucureşti : Printech. . trad. ISBN 978-606-521-253-4 574 CIP 2009-4567 949 . ISBN 978-973-7922-89-2 577.Bucureşti : Editura ALL.Bucureşti : Printech.1 CIP 2009-3968 945 . 2009vol. 2009 Bibliogr.ZELETIN. .

2009 Index ISBN 978-973-717-350-8 59 CIP 2009-4492 .: Anca Calangiu. 2009 Bibliogr.VIGNES. Augustin Ardelean.ISBN 978-973-1974-08-8 58 CIP 2009-4280 955 . ISBN 978-973-759-769-4 59 CIP 2009-5763 960 . .VÂRBAN. trad. . RADU. indice informatori. Elemente de zoologie generală : descrierea. text stabilit. 2009vol. Sas Istvan. rev. PIERRE. . Botanica poporană română / Simion Florea Marian .Bucureşti : Enciclopedia RAO.: Cristina Ardelean . Ierbar de plante sălbatice / Pierre şi Delia Vignes . indice capitole publicate antum/postum.MARIAN. repere biobibliografice. ed.ŞUMĂLAN. FRANÇOISE de. Romania / Severus-Daniel Covaciu-Marcov. 2009 Bibliogr. Fiziologia plantelor : elemente de fiziologie vegetală aplicate în horticultură / Radu Şumălan. RODICA. SIMION FLOREA. Andrei Stoie. 1 : (A-F).1 CIP 2009-4160 956 .9(498) CIP 2009-5762 961 . Botanică sistematică : îndrumător de lucrări practice / Rodica Vârban.5:636 CIP 2009-5336 959 . critică. SEVERUS-DANIEL.: Alain Boyer . trad. ISBN 978-973-717-352-2 58 CIP 2009-4491 193 CIP 59 Zoologie 958 .192 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 954 .COVACIU-MARCOV. . lectori de specialitate: Livia Ungureanu. a 2-a. 2009 Bibliogr.5) CIP 2009-5492 957 ..Cluj-Napoca : AcademicPres. Etologie : comportamentul animalelor domestice / Stelian Acatincăi.ACATINCĂI.GUIBERT. SEVERUS-DANIEL. . .2009.Suceava : Muşatinii. bibliografie: Aura Brădăţan.Bucureşti : Enciclopedia RAO.Ed.COVACIU-MARCOV. . ISBN 978-973-759-770-0 591. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-620-496-8 581. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8287-68-6 619::591.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.Timişoara : Agroprint. Istvan Sas. 2009 Bibliogr. Index. The herpetofauna of the Jiul Gorge National Park. Alfred-Ştefan Cicort-Lucaciu. Incredibila enciclopedie Larousse : insecte şi animăluţe / Françoise de Guibert .Oradea : Editura Universităţii din Oradea. il. .Timişoara : Eurobit. . Doina Stana. clasificarea şi evoluţia animalelor / Severus-Daniel Covaciu-Marcov. indice Botanica. . ISBN 978-973-1974-07-1 Vol. Index ISBN 978-973-744-146-1 582(076. introd. Alfred-Ştefan Cicort-Lucaciu. . STELIAN.

ISBN 978-973-108-178-6 Vol.. ISBN 978-973-46-1400-4 61(079. Însemnările unui chirurg despre o ştiinţă imperfectă / Atul Gawande . Bucureşti : Humanitas.: Astrid Georgiana Stroe. trad. .BADEA. .Bucureşti : Editura Silvică. şi Jacqueline Nardi Egan .LIEBMANN-SMITH.: Roxana Tudor .Bibliogr. Ph.TRIFU. Ciprian Cebzan . DOINA. 1. ISBN 978-973-707-276-4 61 CIP 2009-4144 6 ŞTIINŢE APLICATE 968 . Marius Niculescu. pref.Timişoara : Artpress. 2009 Bibliogr. Nora Căpraru . . Index ISBN 978-973-88938-4-9 595. ISBN 978-973-169-070-4 001.7 CIP 2009-3957 967 . Vincente Ponce.GEORGESCU. Insecte care produc vătămări plopului şi salciei / Romică Tomescu.Bucureşti : Editura Trei. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-599-356-6 61(498) Pongrácz Antál CIP 2009-4083 969 . VICTORIA.111(73)-94=135.1) CIP 2009-4370 611/612 Anatomie şi fiziologie 965 . Târgu-Mureş : Mentor.Fénymagasban.TOMESCU. Marius Măruşteri. 2009 ISBN 978-973-614-489-9 612. Monica Sabău. . ROMICĂ. . JOAN. Virgiliu Niculescu. ISBN 978-973-620-492-0 611. de Dan Petrescu. .2009. 2009vol.Iaşi : Polirom.: prof. 2009 ISBN 978-973-1788-22-7 61 CIP 2009-4348 964 . ATUL. 2009 ISBN 978-973-50-2438-3 61(73)(0:82-94) 821. . dr. 2009 Bibliogr. Teste-grilă de psihopatologie.891:61 CIP 2009-5514 61 Medicină 963 .194 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 195 CIP 962 .Anatomia capului şi gâtului : nevrologia / Alina Şişu.Timişoara : Eurobit.017 CIP 2009-5463 .Metodologia cercetării ştiinţifice medicale / Vladimir Bacârea.1 CIP 2009-3915 966 . trad. Anca Bacârea. . pref. trad. . SIMONA. med. Alberto Casasin.: Marilena Dumitrescu.Târgu-Mureş : University Press. . fönti mélyben : Póngrácz Antal emlékkönyv. Noţiuni de imunologie fundamentală / Victoria Badea. .Constanţa : Ovidius University Press. sub.Bucureşti : România Liberă. 2009 Bibliogr. Semnele trupului : cum să afli de ce suferi fără să mergi la medic / Joan Liebmann-Smith. Ghid practic de examinare clinică / Doina Georgescu. D. Codruţa Petrescu. Ioana Manuela Cristescu. univ.91/.93 CIP 2009-3625 971 .ISBN 978-973-108-184-7 61 CIP 2009-3795 970 . Constantin Neţoiu. red. psihiatrie şi psihodinamică / Simona Trifu. .: Emilio Lopez.GAWANDE..: Cătălin Vasilescu.Corpul uman / ed. .

MIHAELA. . MARIANA-FLORICA.95(075. Popa. .C. LUCIAN.196 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 972 . . Igiena alimentelor / Bara Lucian. ISBN 978-973-759-764-9 614. 2009 Bibliogr. Izabella Şargan. Exner . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Tritonic.Bibliogr.Iaşi : Editura Gr. J.: Raluca Cimpoiaşu. M. Calitatea vieţii şi a mediului : ghid practic / Mariana-Florica Bei. 1. 2009 Bibliogr.ZAHA. .95 CIP 2009-3641 982 . Monica Vaida. Carla Ciobanu.017 CIP 2009-4677 981 . Sorin Bolintineanu. ANDREI. ISBN 978-973-108-188-5 611. Bucureşti : Fest. C.PRUNDEANU. 2009 ISBN 978-973-87886-4-0 613.1 CIP 2009-5677 613/614 Igienă 973 .T.Călăraşi : Agora.24 CIP 2009-4672 974 . genetică şi ecologie umană / Popescu Adriana Simona.ARDELEANU. . Elvira Badea. ISBN 978-606-92022-1-0 611. .Timişoara : Artpress.Constanţa : Editura Muntenia. vol. Roman.2009. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-692-256-5 613. ISBN 978-973-7682-79-6 Vol.35) CIP 2009-4021 978 . 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-733-335-3 613.CÂMPEANU.ISBN 978-973-7682-80-2 612 CIP 2009-3565 197 CIP 977 . Silviu Brad.8 CIP 2009-1750 980 . .3 CIP 2009-5332 975 . Imunologie generală / I. Totul despre sex şi căsnicie / M. HORIA.Timişoara : Editura Victor Babeş. I.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.BEI. Alimentaţia în armonie cu natura / Mihaela Ardeleanu. .8) CIP 2009-4649 979 . 2009 ISBN 978-606-8027-02-9 611(075.BARA. Pătraşcu Elena Daniela. Vasile Ardeleanu. Jurnal de tătic / Câmpeanu Florin. ISBN 978-973-759-768-7 612. Cerbu Valer. ISBN 978-973-8295-82-7 612. Oneţ Cristian.Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele XI-XII : metode de rezolvare : anatomie şi fiziologie.EXNER.054:61+613 CIP 2009-5197 976 . Compendiu de neuroanatomie : noţiuni morfoclinice / Horia Prundeanu. FLORIN. Noţiuni practice de fiziologia sângelui / Zaha Dana Carmen. trad.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. DANA CARMEN. ISBN 978-973-759-761-8 504. J.MOŢOC. . 2009-.88 CIP 2009-3945 .Bucureşti : Didactica Publishing House.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. .. .ROMAN. Anatomia abdomenului / Andrei Moţoc.. .Esenţial în fiziologie pentru studenţii Facultăţii de Farmacie / sub redacţia: Simona Mihaela Slătineanu.

T. MICHEL. 2009 ISBN 978-973-1855-48-6 613. J. EUGEN. Lenuţa Constantin.24 CIP 2009-4652 990 .Deva : Cetate Deva.Făgăraş : Păzitorul Adevărului.Bucureşti : Corint. Avem un copil / Grazia Honegge Fresco . 2009 ISBN 978-973-676-351-9 613.Bucureşti : Benefica.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. Câteva sfaturi medicale pentru păstrarea sănătăţii / Ioan Popovici. . EMIL. . Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş / Consiliul Judeţean Mureş. Analiza riscurilor consumului necontrolat al cărnurilor / Daniela Lăncrăjan. 2009 ISBN 978-973-728-350-4 613.HONEGGE FRESCO.49 CIP 2009-4574 985 .POPOVICI. IOAN. 2009 ISBN 978-973-47-0608-2 613.Reghin : Regsan.2 CIP 2009-5364 984 . trad. 2009 ISBN 978-973-135-415-6 613.GIURGIU. Mihaela Cişmilianu. . de pr. fără gluten / Athena Mattern . ATHENA. Alimentaţia înţeleaptă : 60 de reţete sănătoase şi gustoase. DANIELA.MEYEROWITZ.: Natima Mîndrilă.281 CIP 2009-4858 987 .84(498 35 Mureş)(094) CIP 2009-3450 . .9 CIP 2009-4478 986 . .Ed. 2009 ISBN 978-973-101-251-3 613.Bucureşti : Editura ALL. ISBN 978-973-571-725-4 613. . CARMEN. controverse.FUSTER. DANIELA. Tratamente naturiste cosmetice / Eugen Giurgiu. pref.A. Piteşti : Paralela 45. Mănânc. STEVE. Emil Rădulescu.2 CIP 2009-5689 992 . GRAZIA. 2009 ISBN 978-606-92064-0-9 614. . 2009 ISBN 978-973-1929-19-4 613.: Mihai Roxana Elena. Întrebări.Reşiţa : Banatul Montan.PICU. 2009 ISBN 978-973-675-599-6 613. 2009 ISBN 978-973-88804-2-9 613. obiecţii referitoare la stilul de viaţă / dr. Ovidiu Rotaru. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ.81 613.MATTERN.198 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 983 .2 CIP 2009-5279 994 . Să mâncăm sănătos / Daniela Picu. 2009 ISBN 978-973-1940-09-0 613. slăbesc dar rămân suplu! cu metoda Montignac / Michel Montignac . . fără tutun şi alcool : caietul elevului / Carmen Lipan. VALENTIN.M.24 Montignac CIP 2009-4879 991 .LIPAN. Învaţă să trăieşti sănătos! / Valentina Fuster. a 2-a.RĂDULESCU.Constanţa : Europolis. 2009 Index. . trad.LĂNCRĂJAN.Bucureşti : Meteor Press. de Aurelia Ulici . trad. Dumesnil. . Germenii : mâncarea miraculoasă : ghidul complet pentru germinarea seminţelor / Steve Meyerowitz. .MONTIGNAC.ROMÂNIA.R.2 CIP 2009-4458 CIP 199 989 .84 CIP 2009-4166 988 .Bucureşti : Litera Internaţional. . S.955 CIP 2009-5189 993 .

82 CIP 2009-3843 CIP 2009-3547 996 . 2009 ISBN 978-973-47-0543-6 613.8 CIP 2009-5185 1002 . 2.82 CIP 2009-3844 1001 . Calvin Thrash . . Masajul facial / Beata Aleksandrowics .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Agatha Thrash.Piteşti : Paralela 45. . Shelley Redford Young .Abordări ale art-terapiei / editată de Judith Aron Rubin . Carmen Chirculescu.. BEATA.BĂNICĂ.Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-707-281-8 615 CIP 2009-5509 999 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1983-02-8 Vol.64 CIP 2009-4218 615 Farmaceutică. vitamine. Terapeutică.YOUNG. 2009 Bibliogr. Spock : îngrijirea sugarului şi copilului / Benjamin Spock.Bibliogr. trad.ISBN 978-973-101-249-0 615. conf. a 5a.ALEKSANDROWICZ. Ligia Elena Duţu.07 615. şef lucr. 2009 Bibliogr. Dieta Young pentru bolnavii de diabet / Robert O.9 CIP 2009-5349 . principii amare. . . substanţe azotate alcaloidice şi nealcaloidice. BENJAMIN.: Sandu Barbu. .Bucureşti : Curtea Veche.SPOCK.200 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 995 . Dr.2009.Bucureşti : Editura ALL. ISBN 978-973-571-663-9 615. .24:616. Cerasela Elena Gîrd. trad. dr.Index. dr. trad.Ed.ALEKSANDROWICZ. ISBN 978-973-745-013-5 614.ISBN 978-973-1983-16-5 615. . 2 : Uleiuri volatile.psihopatologie psihoterapie / Loredana Bănică.AUSTIN. . . . Maria Lidia Popescu.322 615.: Bianca Vasilescu.ISBN 978-973-101-248-3 Vol.851 159. Masajul / Beata Aleksandrowics .952 CIP 201 1000 . PHYLIS. Remedii naturale / Phylis Austin.Bucureşti : Editura Trei.ŞERBAN.379-008. ISBN 978-973-571-926-5 613. BEATA. Sisteme de detecţie şi alarmă la incendii / Manuel Şerban. . ISBN 978-973-571-867-1 615. trad. Toxicologie 998 . 1.: Bianca Vasilescu. MANUEL. trad. . ISBN 978-973-101-246-9 Vol.: Ştefan Constantinescu. . rezine.Index.. ISBN 978-973-163-420-3 615.4 CIP 2009-3595 997 . LOREDANA. .: Ilinca Halichias. .Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. dr. 2009 2 vol.Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice / conf.Bucureşti : Editura ALL. 2009 Index. . 2009 Index. Psihomotricitate . . . 2008vol. .Bucureşti : Editura ALL. Young. iridoide. Carmen Roşca Năstăsescu.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. ROBERT O.322 CIP 2008-19181 1003 .842.

.Ed. COSTIN.GLIGOR.T.327 CIP 2009-4126 1005 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.099(498-35 Arad)"2000/2004" CIP 2009-3836 . Psihanaliza relaţiei / Bernard Brusset .Timişoara : Editura Politehnica. ISBN 978-973-7682-81-9 615.32(075.6 CIP 2009-5703 1008 . Compuşi naturali cu acţiune terapeutică / Cornelia Cercasov.BÎLTAC. . ISBN 978-973-30-2495-8 615.371:618.CHIRIEAC.851 CIP 2009-5520 1013 . . . a 2-a. MARIANA.CRISTEA. . Vaccinarea în cancerul de col uterin / Costin Cernescu.Bucureşti : Meteor Press.Iaşi : Editura Gr. . Eliza Oprea. Ileana Cornelia Fărcăşanu. şi adăug. AURELIA NICOLETA.CEVEI. AURELIAN.CERCASOV. Şerban Gligor. dr.DROBOT.CERNESCU.84 CIP 2009-4518 1012 .BRUSSET. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. Sănătate prin terapii naturiste / Aurelian Cîrjeu-Gogan.322:613. BERNARD.Bibliogr. . Farmacologie generală / Aurelia Nicoleta Cristea.838 CIP 2009-4077 1009 . GHEORGHE. Aplicaţii de hidrokinetoterapie / Gheorghe Bîltac. 2009 Bibliogr. Codrina Ancuţa.26 CIP 2009-5656 1006 . LOREDANA. Noţiuni de balneofizioterapie : curs pentru studenţii Facultăţii de Bioinginerie Medicală / Rodica Chirieac. .Timişoara : Mirton.8) CIP 2009-5592 1007 . ŞERBAN. ISBN 978-973-737-435-6 Partea a 2-a / Cornelia Cercasov.851 CIP 2009-4358 1010 . 2009 ISBN 978-973-728-360-3 615. trad.825 615. .01(075. Index.Bucureşti : Editura Academiei Române.Bucureşti : IRI.: Rodica Chiriacescu. 2009 ISBN 978-973-27-1789-9 615. RODICA. 2009 ISBN 978-973-7926-31-9 615. ISBN 978-973-52-0583-6 615. Claudia-Valentina Popa.ISBN 978-973-737-643-5 615. 2009 Bibliogr.Craiova : Universitaria.CÎRJEU GOGAN. . CORNELIA. ISBN 978-973-625-839-8 615. . Valentina Claudia Popa. rev.202 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 203 1004 . Elemente de electroterapie practică / Cevei Mariana-Lidia. ISBN 978-973-759-753-3 615.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.2009. . Psihoterapie relaţională : repere / Loredana Drobot. Dinamica intoxicaţiilor acute internate în spitale din judeţul Arad în perioada 2000-2004 : consideraţii terapeutice / lector univ.146-006.8) CIP 2009-4131 1011 . ISBN 978-606-510-405-1 615. 2008vol. Popa. 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr. .

8 CIP 2009-5769 1021 . 2009 Bibliogr. trad.KORY-MERCEA. V. Bajaj . .Iaşi : Pan Europe.32 CIP 2009-3435 . ISBN 978-606-92084-0-3 Vol. 2009 ISBN 978-973-7817-89-1 615. prof. 2009 ISBN 978-973-1862-69-9 615 CIP 2009-4415 1022 . dr. ISBN 978-973-759-748-9 615(498):929 CIP 2009-3540 1015 . 2009 Bibliogr. SORINA. . prof. . Florentina Vasiliu. Zahărul şi alte remedii homeopatice moderne / Sorina Soescu.Remedii naturiste / prof. Elena Buhociu.015. . Ghidul homeopat al sănătăţii familiei / R. Incursiune în fitoterapie / dr. 2009vol.: Marilena Turcu.Házi praktikák / sub red. VALENTIN. a 7-a. Ştefania KoryCalomfirescu.322 CIP 2009-5072 1016 . K. . Masajul în kinetoterapie / Elena-Luminiţa Sidenco. 2009 ISBN 978-973-163-402-9 615.Bibliogr. Ioana Lăncrăjan.32 CIP 2009-5669 1024 . Gheorghe Mermeze.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.Suceava : Editura George Tofan. Rodica Cotin. .TANDON. .8) CIP 2009-3560 1018 .825 CIP 2009-5662 1020 . Valentin Nădăşan. K.204 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1014 . R. . . 1.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". ISBN 978-973-692-257-2 615. Tandon.: Szüszer-Nagy Enikő.825 CIP 2009-4584 1017 .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".GRECU.: dr. ISBN 978-973-53-0011-1 615. 2009 ISBN 978-973-163-436-4 615. prof.Proiect educaţional naţional "Trăieşte sănătos. IOAN. Ancamaria Negru.9(075. IOANA-MARIA. .Zalău : Silvania. . mănâncă inteligent" / coord. R.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. 2009 Index ISBN 978-973-8483-59-0 615. 2009 ISBN 978-973-101-247-6 615. . Irena Răileanu.ISBN 978-606-92084-1-0 615.322 CIP 2009-5184 CIP 205 1019 . Dana Miculaiciuc. Maria Guzu.2009.Galaţi : Sinteze. GEORGETA. Vasilica Hăulică. 2009 Bibliogr.SIDENCO.015.Constanţa : Editura Muntenia. Silvia Vasile. MARILENA. 2009 ISBN 978-973-1917-47-4 615. .Ed.NICULESCU. a 2-a. . ELENA-LUMINIŢA. . Cristina Maxim.Cluj-Napoca : Risoprint.82 CIP 2009-4129 1023 . Kinetoterapia pacienţilor cu scleroză laterală amiotrofică / Marilena Kory-Mercea. Raluca Ţugui. Toxicologie : suport de curs / dr. Figuri de farmacişti români / Ioan Grecu.NĂDĂŞAN.Ed.SOESCU.Fitod : Riegel.LĂNCRĂJAN. dr. Caiet de practică pentru kinetoterapie şi motricitate specială / Georgeta Niculescu. .

314 616. .89-008. Aparatul dentomaxilar : formare şi dezvoltare / Gheorghe Boboc. copleşit şi prost plătit : de la stres la succes în câţiva paşi simpli / Marcus Buckingham. ISBN 978-973-571-925-8 616-006. 2009 Bibliogr. . . CORNELIU. Suprasolicitat. trad. ADORATA ELENA.COMAN.BORUNDEL. ISBN 978-973-7682-77-2 616 CIP 2009-3846 .BOBOC. Medicină internă pentru cadre medii / Corneliu Borundel.206 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1025 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Medicală. 2009 Index ISBN 978-973-47-0610-5 615.441 65. Popa.36-002 CIP 2009-4231 1028 . . .77 CIP 2009-3648 1034 . . Medicina internă în practica de laborator / Adorata Elena Coman. . ISBN 978-973-7682-78-9 616-002.441 CIP 2009-4048 1027 . 2009 Bibliogr.CODRINA. . Popa. ISBN 978-973-7865-82-3 004:616. 2009 Bibliogr. Cibernetica analizatorului auditiv / Diana Bota.4 CIP 2009-3712 1033 . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-513-070-8 616. ISBN 978-606-8021-17-1 616. DIANA. ISBN 978-606-530-221-1 616. MARCUS. Ceaiurile vindecătoare : infuzii şi decocturi / Thierry Telphon .: Mihai Constantinescu.Iaşi : Editura Gr.89-008.322 CIP 2009-4219 616/618 Patologie 1026 . THIERRY. a 4-a.T. Hemosideroza pulmonară idiopatică la copil / Elena Cătălina Bică.TELPHON. 2009 Bibliogr.Craiova : Aius PrintEd.Bucureşti : Editura ALL. .24 CIP 2009-4275 1029 . Dumitru Bulucea.012.716 CIP 2009-4233 CIP 207 1030 . ISBN 978-793-39-0674-2 616. ELENA CĂTĂLINA. Clinica şi tratamentul complex al principalelor boli reumatismale / Codrina Ancuţa. . ANCUŢA.Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-27-1779-0 616.Iaşi : Editura Gr.T. 2009 Bibliogr.Adaptarea la stres : condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate / Institutul de biologie.BEZNĂ.Bucureşti : Editura Academiei Române.6 CIP 2009-3545 1031 . MARINELA.Ed. Bucureşti : House of Guides.Craiova : Sitech.Sibiu : Techno Media. Modificări neurofiziologice în patologia hepatică cronică / Marinela Beznă.BICĂ. Rodica Petrovanu.BUCKINGHAM.BOTA.28 CIP 2009-3488 1032 . GHEORGHE.

Morfologia funcţională a aparatului dentomaxilar : caietul studentului / Diana Dudea. .DESPA.6 616. SORIN M. .Ed. . Ozana Alexandrescu.31(075. .Bucureşti : Infomedica.321.3 CIP 2009-4025 1044 . VICTORIA.311(075.208 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1035 .Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă. Boala renală cronică / Dumitru Ferechide.6-073:534.HECSER LÁSZLÓ LÓRÁND.61 CIP 2009-4764 1042 .314 CIP 2009-4562 1039 .6 CIP 2009-4739 1043 . . Etiopatogenia infecţiei cu Heliobacter pylori / Hurduc Victoria.: dr. Managementul hemoragiilor digestive superioare prin gastropatie eroziv-hemoragică / Constantin Vlad Denis. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Medicală. Index. ISBN 978-973-8990-11-1 615. . rev.133-004. ISBN 978-606-521-247-3 616. dr.825:616.835.12 CIP 2009-4416 1038 . ELENA GABRIELA. .1 CIP 2009-4785 1037 .HURDUC. EUGEN.3-005. ..DUDEA.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-52-0575-1 657. Ultrasonografie vasculară / Sorin Marian Dudea.Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu".Compendiu de gastroenterologie / coord. Vindecarea bolilor cardiovasculare principale în timp scurt fără medicamente / Eugen Crăciun. DUMITRU. Ion Pereş. ISBN 978-973-169-069-8 616.8) CIP 2009-4308 CIP 209 1040 . ISBN 978-973-748-437-6 616. Gabriela Constantinescu.Bucureşti : Editura Medicală.CRĂCIUN. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-30-2492-7 616. 2009 ISBN 978-973-39-0672-8 616.8) 612. Ateroscleroza şi endocardita : complexitate patologică / L. .FERECHIDE. 2009 Bibliogr. Hecser.33 578. Bucureşti : Printech. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-693-312-7 616.Bucureşti : Editura NICULESCU.Timişoara : Mirton. Cornelia Nicolau.3 CIP 2009-4364 1036 . Examenul radiologic al suportului dento-parodontal / Elena Gabriela Despa. ISBN 978-973-7912-66-4 616.13-004.CONSTANTIN.126-002. 2009 Bibliogr. VLAD DENIS. ISBN 978-973-39-0673-5 616.Mediaş : Crisserv.DUDEA.. 2009 Bibliogr.9(035) CIP 2009-4763 1041 .1 CIP 2009-5363 . . a 2-a.Târgu Mureş : University Press. Radu Ion Badea. DIANA.

Iaşi : Tehnopress.JACOBS. 2009 ISBN 978-973-88856-1-5 616.65-006. Irinel E. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-702-609-5 616.IFTENI. ISBN 978-973-1839-76-9 616. . Cristian Didilescu. Popescu. .Bibliogr.MISCHIANU. . . trad. . FREDERICK.8) CIP 2009-5233 1046 . Florin Rusu. . Spune noapte-bună insomniei / Gregg D. . ISBN 978-973-53-0020-3 616-057 CIP 2009-5285 1052 .MIHĂESCU.ClujNapoca : Risoprint. Practica preparării de substructuri organice în protezarea fixă unidentară / Gabriela Ifteni. Proteze unidentare : îndreptar de laborator / Gabriela Ifteni.LEBOYER.Bucureşti : Curtea Veche.314 CIP 2009-5230 1050 . 2009 Bibliogr. Naştere fără dureri / Frederick Leboyer . ISBN 978-973-638-404-2 Vol. Cancerul de prostată / Dan Mischianu.2009. RODICA. efecte pe sănătate. Semiologie medicală / Rodica Mihăescu.23-006 CIP 2009-3683 1047 . Afecţiunile degenerative ale coloanei vertrebale . ISBN 978-973-7682-83-3 616.Bibliogr. IOAN.Bucureşti : Editura Medicală Antaeus. .9 CIP 2009-4183 .clinica.T.39 CIP 2009-4678 1053 . . Emilia Crişan. 2009vol.Bucureşti : Editura Trei.: Ioana Maria Novac.2009. VIOREL. 2009 ISBN 978-973-1983-15-8 616. 2009 ISBN 978-973-111-104-9 618. Constantin Marica. Parazitologie animală / Ioan Moglan. ISBN 978-973-703-412-0 616-002. 2. RĂZVAN.Bucureşti : Herald. . I. Cuza".LUCESCU. . . a 2-a.210 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 211 1045 . GABRIELA.8-009.IONUŢ.Ed.711(075. . 1. . Ovidiu Bratu.IFTENI. Dioxidul de sulf : expunere. 2009 Bibliogr.). 2009 Bibliogr.6 CIP 2009-5236 1054 . . DAN.Malformaţiile traheo-bronho-pulmonare / Nicolae Galie (coord. GABRIELA. diagnosticul şi tratamentul de recuperare : note de curs / Viorel Lucescu. mecanisme de apărare. ISBN 978-973-707-269-6 616.Constanţa : Editura Dobrogea. .14 CIP 2009-3964 1049 . .ISBN 978-973-638-406-6 616-07 CIP 2009-4528 1048 .ISBN 978-973-638-405-9 Vol. trad.836.Iaşi : Editura Gr.MOGLAN. 2009 Bibliogr.Iaşi : Editura Universităţii "Al. contribuţii personale / Răzvan Ionuţ.Timişoara : Orizonturi Universitare. Jacobs .: Amalia Roşu Laurenţiu.314 CIP 2009-3493 1051 . GREGG D. Norina Forna. Popa. 2009 Bibliogr.

Bucureşti : Edit Moroşan.Bucureşti : Editura Universitară.7 CIP 2009-5148 1064 .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. trad..RĂDULESCU. DANIEL-ALIN.212 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1055 . 2009 Bibliogr.. AUREL.Bucureşti : House of Guides. DAN. ISBN 978-606-530-255-6 616.RĂSPOP.Pneumologie : compendiu / coord.Morfopatologie specială / Elena Lazăr. 2000 simptome cheie / dr. dr. 2009 ISBN 978-973-730-550-3 616 CIP 2009-4267 1058 . MARY K. dr.MOORE. ISBN 978-973-620-498-2 616-091 CIP 2009-5003 1057 .NASH. . Maria Dorobanţu.Iaşi : Lumen. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-748-438-3 616..PEREŢIANU. 2009 Bibliogr.25 CIP 2009-3840 1060 .4 CIP 2009-3701 1063 . Pathobiochemistry of cerebral ischemia : am experimental approach / Aurel Popa Wagner. .Timişoara : Eurobit. 2009 ISBN 978-973-8986-75-6. Craiova : Sitech. conf.4 CIP 2009-5516 1059 . IOANA..24 CIP 2009-4363 1062 . ISBN 978-973-571-931-9 616-056. . Cătălina Poiană. Şerban Bălănescu. . . B. Nash . 2009 ISBN 978-606-513-079-1 618.: conf. Gelu Onose. Alis Dema. prof. Ghid de evaluare.63 CIP 2009-4055 1056 . Ana Maria Bugă. Mihaela Bazac. 2009 Bibliogr. Daniela Bartoş . E.OMER.351-006. ISBN 978-606-530-213-6 616. Emil Rădulescu.POPA-WAGNER. CORINA.894 CIP 2009-5116 CIP 213 1061 . . Comunicarea cu pacienţii cu tulburări depresive din secţiile de oncologie / Ioana Omer.PIRICI. 616. 2009 ISBN 978-973-101-254-4 616. dr. Cancerul colorectal : o boală care poate fi prevenită / dr.PREDESCU. EMIL.6 SIDA CIP 2009-4540 . NICOLAE DANIEL. Moore. 2009 ISBN 978-973-166-133-9 616-008. dr. Echilibrul energetic şi obezitatea / Dan Pereţianu. .831-005. . ISBN 978-973-749-576-1 616. 2009 Bibliogr. La ce să nu te aştepţi când eşti însărcinată / Mary K. . Mărioara Cornianu. recuperare a leziunilor musco-ligamentare la sportivi / Corina Predescu.6 616. Flagelul HIV-SIDA . 2009 Bibliogr.o bătălie pierdută? : analiza flagelului la nivel global : studiu de caz : România / DanielAlin Răspop.: Alexandra Vasile. EUGENE BEAUHARNAIS. .348-006. Bucureşti : Editura NICULESCU.895. .Bucureşti : Editura ALL.Iaşi : Performantica. Mollecular mechanisms of extracellular and intracellular proteinopathy in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia / Nicolae Daniela Pirici.Craiova : Sitech.6 CIP 2009-5668 1065 .

Semiologie medicală : aparatul renal. ILEANA. coord. Stresul oxidativ în fiziologia şi patologia aparatului genital feminin / Lavinia Ioana Sabău. LAVINIA IOANA.41-07 CIP 2009-4313 1069 .Index. . Eugen Stelian Gurzău. SPERANŢA. 2009 Bibliogr. . Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare / Ileana Văcar. .: Dinu Antonescu. . Colposcopie / Ioan Sas. ISBN 978-973-52-0574-4 616. .89-008. ISBN 978-973-739-765-2 616. 2009 Bibliogr. 2007-2009 10 vol. Irinel Popescu.STRATULAT.214 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1066 . ISBN 978-973-7682-82-6 616. 10 : Ortopedie-traumatologie / sub red.943:577. 2009 ISBN 978-973-8382-69-5 618. Tratat de reabilitare pulmonară / Voicu M.VACAR. Dorin Bardac. .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Ed. . a 4-a.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. . digestiv şi sistemul hematopoetic / sub redacţia: Florin Mitu. Eugen Stelian Gurzău.Timişoara : Mirton.ISBN 978-973-27-1774-5 616-089(035) CIP 2009-4049 1074 .61-07 616. . 2009 Bibliogr.441 CIP 2009-4362 . Sarcini nedorite.3 CIP 2009-5211 CIP 215 1071 . Sînziana Lovin.Cluj-Napoca : Risoprint. Tudorache.Iaşi : Editura Gr.Tratat de chirurgie / sub red. Constanţa : Ex Ponto. Dorin Bardac.SABĂU.Bucureşti : Etna. . .Craiova : Info. ISBN 978-973-620-489-0 618.24 CIP 2009-4738 1075 . 2009 Bibliogr.SAS.441 CIP 2009-4361 1072 .2009. 2009 ISBN 978-973-1795-02-7 616-074 CIP 2009-3909 1070 . Mahnolia Vulcu. Popa.Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare .2 CIP 2009-3924 1067 . IRINA. mitul unui anestezist / Speranţa Stratulat. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-644-864-5 616-073 CIP 2009-3608 1073 . VOICU.1 CIP 2009-3960 1068 .Chestionarul SWS (Survey of Work Styles) / Ileana Văcar. ISBN 978-973-27-1579-6 Vol.89-008. Irinel Popescu .TUDORACHE. .Bucureşti : Editura Academiei Române. .SOARE. Analize medicale explicate / Ioana Soare.TICA. Marlyce Friesen.Timişoara : Eurobit. ISBN 978-973-53-0010-4 542. sarcini întrerupte. IOANA.T. . IOAN. 2009 Bibliogr.1:618.Bibliogr. ISBN 978-973-739-764-5 616. Mic ghid de ecografie practică / Irina Tica.146-072.

Practicum de farmacologie veterinară / Veturia Ileana Nueleanu. 2009 Bibliogr. Tehnologie şi inovare / Albu Angela. . Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Constanţa : Ovidius University Press.ALBU. Urgenţe în medicina veterinară / Traian Enache .CRÎNGANU.ROTARU. Iuliana Mihai.. Patologia oilor şi caprelor / Elena Rotaru. . DAN.: Micu Aurelian.2 CIP 2009-4947 1084 . 2009 ISBN 978-973-146-051-2 619::616.Ed. 2009 ISBN 978-973-580-302-5 619 CIP 2009-5128 1080 . a 2-a.STOIAN. . ..LEAU. 2009 Bibliogr. . Maria-Magdalena Andreşescu.Cluj-Napoca : Risoprint..ENACHE. ed. ELENA. 2009 Bibliogr.01 CIP 2009-5664 1083 . .. SORIN. ISBN 978-973-52-0579-9 619::615. ANGELA.Râmnicu Sărat : Rafet. DAN.217(4) UE CIP 2009-5112 217 CIP 1081 .45(4)(094) 341..Bucureşti : Printech. Anca Chereji. Ioan Huţu. TRAIAN.CRÎNGANU. 2009 Bibliogr..Bucureşti : Printech.314 CIP 2009-5475 62 Tehnică.. ISBN 978-606-521-257-2 619::616-089 CIP 2009-4570 1082 .Timişoara : Mirton.NUELEANU.. 2009 Bibliogr. VETURIA-ILEANA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-521-233-6 619 CIP 2009-3758 1078 . Inginerie 1085 . Ghid practic de propedeutică şi tehnică chirurgicală veterinară / Traian Leau.Ed. Bucureşti : Printech.). . Inflamaţia acută / Sorin Vameşu. Florin Leau. . a 2-a. ISBN 978-606-521-258-9 619::616:636.894 CIP 2009-3793 . rev..Ghid legislativ european : farmacovigilenţa şi legislaţia medicamentului veterinar / Romeo-Teodor Cristina (coord. Patologia animalelor de companie : oncologie generală / Dan Crînganu.VAMEŞU. TRAIAN.. Patologia animalelor de companie : oncologie generală / Dan Crînganu. rev. Valer Teuşdea. 2009 ISBN 978-973-30-2429-3 62 001. 2009 ISBN 978-973-614-486-8 616 CIP 2009-5207 619 Medicină veterinară 1077 . ISBN 978-973-53-0031-9 619::615. CAMIL DECEBAL A. ISBN 978-606-521-264-0 619 CIP 2009-5239 1079 .. .216 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1076 . Mihai Cernea. Stomatologie veterinară / Camil Stoian.Bucureşti : Alcris-M94.Bucureşti : Printech.

. Erika Ardelean. Alexandra Ligia Onofrei. Bucureşti : Printech. Ion. ing. prof. Improved Nyquist filters / Nicolae Dumitru Alexandru. ISBN 978-606-521-242-8 62. 2009 Bibliogr. ing. Teodor Hepuţ. 2009 Bibliogr.Timişoara : Editura Politehnica. Analiză economică în inginerie / Cristian Doicin. dr.2 CIP 2009-4863 1095 . .. CRISTIAN. ISBN 978-606-521-269-5 62 CIP 2009-5694 620 Materiale. . ILEANA. Mecanică şi mecanisme : teorie şi aplicaţii de statică şi structura mecanismelor / Iosif Tempea.Bucureşti : Printech.Baza energetică şi de materii prime / asist. .Bucureşti : Printech. .1:62 CIP 2009-3484 1089 . Novel materials for light intensity modulation / Ileana Rău.8) CIP 2009-3483 1090 . Bazele merceologiei / Viorel Constantin Duţă.BĂHNĂREANU.DUŢĂ. ISBN 978-973-648-842-9 658.179 CIP 2009-4568 . dr. .2(075.218 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 219 CIP 1086 . 2008 ISBN 978-973-663-708-7 620. 2009 Bibliogr. Merceologie.Examinări nedistructive : lucrări practice de laborator . European defence agency as a defence industry catalyst : International conference research and development strategies in support of dual industrial transformation / research report: Elena Lăcătuş.Deva : Cetate Deva.ALEXANDRU. Voicu.TEMPEA.Iaşi : Politehnium. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech. . Daniela Miloştean. Mihai. Fabricaţia asistată : îndrumar de laborator / Ion N. 2009 Bibliogr. Cristian Băhnăreanu.LĂCĂTUŞ. CRISTIAN VASILE. IOSIF. ION N. Securitatea energetică / dr.Bucureşti : BREN. ing.8) 531. ing. Rujinski.ION. . A. ELENA. ghid pentru proiectarea inspecţiei produsului / M.îndrumar. ISBN 978-606-521-254-1 620.RĂU. 2009 ISBN 978-973-621-275-8 62 CIP 2009-5040 1091 . ISBN 978-606-521-232-9 62-23(075. dr. .8) CIP 2009-3757 1088 .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Iulian Tabără. 2009 Bibliogr. dr.Bucureşti : BREN. . Ana Socalici. 2009 Bibliogr.DOICIN.3 CIP 2009-3769 1087 . NICOLAE DUMITRU. D. ISBN 978-973-625-843-5 62 CIP 2009-3833 1092 .002. A. 2009 ISBN 978-973-1855-43-1 620.9 CIP 2009-4589 1094 .8) 531(075. Energetică 1093 . ISBN 978-973-648-841-2 62(075.. VIOREL CONSTANTIN.

ISBN 978-973-8231-76-4 621. Vintilă Bădiţoiu. .Bucureşti : Rosetti Educational.22 CIP 2009-4526 1098 . . Doina Pasăre. măsurarea mărimilor mecanice tehnice şi fizico-chimice : laborator tehnologic / Ion Chisăliţă. GABRIEL. 2009 Bibliogr.BAGYINSZKI GYULA. 2009 Bibliogr. Maxim Olga Irina.9 CIP 2009-4124 1101 . 2009 Bibliogr.FEŞTILĂ. Roxana Both. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.Bucureşti : Rosetti Educational. 2009 Bibliogr.IVAN. ISBN 978-973-739-761-4 621 621. măsurarea mărimilor geometrice. Bitay Enikő. GABRIEL. Electrotehnica 1100 .Craiova : PrintXpert.IVAN. Liviu Eugen Anton. .3 CIP 2009-3313 1103 .2 366. 2009 ISBN 978-606-504-064-9 620.4:621. Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice : modelare şi simulare / Simona Dziţac.Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii / Alexandra Chiş. Mărfuri nealimentare şi siguranţa consumatorului / Păcurariu Gheorghe. Antoaneta Butoarcă. 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-4828 1104 . ISBN 978-973-7881-49-6 620. Băra Eva.38(075. 2009 Bibliogr. Timişoara : Orizonturi Universitare. Auditul energetic al instalaţiilor frigorifice / Gabriel Ivan. .220 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 221 1096 . GHEORGHE. Felületkezelés / Bagyinszki Gyula. .5 CIP 2009-4029 1099 .PĂCURARIU.BAYA.T.38 CIP 2009-4600 1105 . Press. SIMONA. ISBN 978-973-638-408-0 621.Aplicaţii în electrotehnică. Oradea : Editura Universităţii din Oradea. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Editura U.2 CIP 2009-3451 621 Construcţii de maşini. 2009 ISBN 978-973-662-440-7 621. ISBN 978-973-752-352-5 620.. . Rodica Frăţilă. . Eugen Stuparu.8) CIP 2009-4102 . Mihaela Drăgan. Electronică : îndrumător de lucrări / Clement Feştilă. 2009 Bibliogr.DZIŢAC.Cluj-Napoca : Alma Mater. Systèmes à énergie d'origine renouvelable pour la maison passive / Gabriel Ivan. ALEXANDRU. Măsurarea şi monitorizarea mărimilor hidraulice în timp real / Alexandru Baya.Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelean. CLEMENT. măsuri electrice. instalaţia de joasă tensiune. măsuri electronice.Elemente de inginerie mecanică. ISBN 978-606-8060-00-2 621.92 CIP 2009-4179 1102 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.. ISBN 978-973-7881-48-9 620.7 CIP 2009-5578 1097 . . ISBN 978-973-759-754-0 539.

2009 Bibliogr. Fiabilitatea echipamentelor tehnologice fabricate prin utilizarea de elemente modulate interschimbabile încărcate prin sudare / Daniela Mari Iovănaş.Instrucţiunea ARE 1 : branşamente şi alimentări electrice / AREL. ing. Tehnologia de recondiţionare a utilajelor de tip pompe / Goiceanu Gheorghe. DANIELA MARIA.KAPOSTA. .3 CIP 2009-3839 1107 . . 2009 Bibliogr. dipl. Fîţă Nicolae Daniel. Electroenergetică : manual pentru electricieni / drd. Organe de maşini : investigaţii experimentale.Bucureşti : Standardizarea. dipl.GOICEANU. ing. Adela-Eliza Dumitraşcu.Timişoara : Mirton. .3 CIP 2009-2978 1108 . Diodiu Lucian. 2009 Bibliogr. Maşină pentru solicitări compuse / Goiceanu Gheorghe.FLOREA.IOVĂNAŞ. 2009 Bibliogr. Bucureşti : Editura AREL.Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului. NICOLAE DANIEL. .81 CIP 2009-4076 . 2009 Bibliogr.Braşov : Lux Libris.Bucureşti : Editura AREL. ALEODOR DANIEL. Corneliu Lazăr.222 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 223 1106 .FÎŢĂ. ISBN 978-606-92073-0-7 621. dr. ISBN 978-973-7711-91-5 621 CIP 2009-5420 1110 . . . ISBN 978-606-92073-1-4 Partea 1. . SIMONA. 2009vol. Data transmissions and multiple access techniques / Simona Halunga.IOAN. . ing.. Petru Postolache.Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului. drd. Iosif Kaposta. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-621-272-7 621.2009. 2009 ISBN 978-973-52-0569-0 621. asist. ISBN 978-973-131-055-8 621.. Nicolae Golovanov. ISBN 978-973-739-761-4 621 621. soluţii contructive / prof.GOICEANU. IOSIF.39 CIP 2009-4093 1113 . 2009 Bibliogr.391 004 CIP 2009-3594 1114 . . Florea Radu. GHEORGHE.3 CIP 2009-5575 1111 . . Octavian Fratu. Elemente de inginerie mecanică / Florea Adriana.Iaşi : Politehnium.38 CIP 2009-4600 1112 . .791 CIP 2009-3478 1115 . ISBN 978-606-8032-02-3 621. 2009 ISBN 978-973-7860-17-0 621. ISBN 978-973-7711-90-8 621 CIP 2009-5421 1109 .ISBN 978-606-92073-2-1 621.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Bucureşti : Electronica 2000. ing. ADRIANA.Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă : surse de alimentare / Vasile Râmniceanu.HALUNGA-FRATU. Sorin Jurca. . Transmisia datelor : consideraţii teoretice şi experimente de laborator / Aleodor Daniel Ioan. GHEORGHE.

T. ISBN 978-973-625-838-1 621. dr.7:629.RACOVITZĂ. LUCIAN. Mihaela Maria Olan.762 CIP 2009-4104 CIP 225 1121 . Ioan Vida Simiti. Teoria circuitelor electrice : probleme / Lucian Man. fiz. . TEODOR. ISBN 978-973-88962-6-0 621. dr. Inocenţiu Maniu.2009.33 CIP 2009-3671 1119 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech. ISBN 978-973-625-842-8 621.MAN.431.Robotică / conf. Lucrări practice de electrotehnică şi electronică analogică şi digitală : îndrumător de proiect şi laborator / Reviczky-Levay Antoniu. ISBN 978-973-625-837-4 621 CIP 2009-3629 1117 . 2009 ISBN 978-973-662-442-1 621.43 CIP 2009-4946 1124 .8 CIP 2009-3630 .3 CIP 2009-4571 1123 .224 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1116 . 2009 ISBN 978-973-8910-57-7 621. Problèmes d'électrotechnique / Dorina Popovici. CRISTIAN ALEXANDRU. prof.MĂRGINEANU.Sibiu : Alma Mater.LIŢĂ. GHEORGHE. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-632-512-0 621. dr. Press.Timişoara : Editura Politehnica. . . Vol. ISBN 978-606-521-256-5 621.. MARIN.Bibliogr.Timişoara : Editura Politehnica.865. ing. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-625-609-7.Bucureşti : Editura Iulian. Esenţial în metalurgia pulberilor / Mircea Nicoară. 2009 Bibliogr.T. Marin Liţă. dr. 4 : Aplicaţii robotizate. Ştefan Varga.NICOARĂ. prof. .67 CIP 2009-5283 1122 . ing.2 621.OLAN.6 CIP 2009-3632 1120 . . Camelia Demian. ing.3(075. Motoare cu ardere internă : îndrumar : seminar.396. Teodor Miloş. Press.Cluj-Napoca : Editura U. Vasile Burlan.Bucureşti : Editura Politehnica. .374 CIP 2009-4103 1118 .. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-521-259-6 621. Marius Chelu.8) CIP 2009-4976 1125 . ing. . Antene utilizate în comunicaţii speciale şi propagarea undelor radio în gama UUS / Gheorghe Olan. DAN.POPOVICI.Cluj-Napoca : Editura U. teme de casă. DORINA. Corneliu Rădulescu. .REVICZKY-LEVAY. . proiecte / Cristian-Alexandru Racovitză. .MILOŞ. Tehnici pentru investigaţia materialelor : aplicaţii / şef lucr. Eugeniu Man. 2009 ISBN 978-973-662-439-1 621. . 2009 Bibliogr. Pompe şi ventilatoare centrifuge şi axiale / conf. 2008-2009 4 vol. . ANTONIU. dr. MIRCEA.Bucureşti : Printech.Timişoara : Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara. Construcţia şi funcţionarea motoarelor pentru autoturisme / Dan Mărgineanu.

226 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1126 . ISBN 978-973-625-845-6 624. Maşini electrice şi acţionări / Teodor Tăbăcaru.PRECUPANU. . .3 CIP 2009-5583 1134 .Iaşi : Politehnium. ISBN 978-973-7718-52-5 621. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Editura U.7(498) CIP 2009-4481 1128 .TEREC. ISBN 978-973-621-265-9 624 CIP 2009-3487 1130 .22 CIP 2009-4158 227 CIP 623 Tehnică militară 1131 . Timişoara : Editura Politehnica. 2009 Bibliogr. CONSTANTIN. 2. ing.STOIAN. AUREL. 2009 ISBN 978-973-88966-7-3 623. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-662-438-4 621.România 2009 / Constantin Furtună. ing.Craiova : Alma. Ingineria organizării şantierelor de construcţii / prof. Iulia Companis. dr.VIDA-SIMITI. .Petroşani : Edyro Press. 2009 Bibliogr.ISBN 978-973-1792-68-2 621. . .39 CIP 2009-3612 1133 . 2009 Index ISBN 978-973-724-101-6 625.Bucureşti : ALLFA.IGNATON. IOAN. Mircea Nicoară. Anca-Gabriela Petrescu. . ISBN 978-973-1792-66-8 Vol. dr. Experiment şi calitate în metalurgia pulberilor / Ioan Vida Simiti.Ploieşti : Grafoanaytis.Cluj-Napoca : Napoca Star. FLORIANA DANIELA. Pereţi de consolidare din beton armat pentru structuri în cadre / Liana Terec.311. Aparate electrice de măsurat / Aurel Săseanu.TârguMureş : Mentor. .Elemente de management al prevenirii şi combaterii utilizării armelor de distrugere în masă / Lucian Ivan. TEODOR. 2009 Bibliogr.Timişoara : Editura Politehnica.TĂBĂCARU. . Elemer Ignaton. LIANA RODICA. ELEMER. ISBN 978-973-647-653-2 624 CIP 2009-5644 .FURTUNĂ. 2009 2 vol. .05 CIP 2009-5219 1129 .762 CIP 2009-4101 1135 .T. DAN.ISBN 978-973-1792-67-5 Vol. Press. IzabelDaniela Ivan. Procese şi instalaţii termice pentru centrale termoelectrice / conf.45 CIP 2009-4444 624/627 Construcţii 1132 . 1. Index ISBN 978-973-599-353-5 621.A társadalmi változások kommunikációs univerzuma. . ISBN 978-973-625-725-4 621. Floriana Daniela Stoian. Fundamente de rezistenţa construcţiilor / Precupanu Dan. .SĂSEANU. Atlas rutier .3 CIP 2009-4595 1127 .

MOCIOI. mai complicat" / Mariana Mocioi. Gheorghe Aurel Gherman. . .Bucureşti : Estfalia.228 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 628 Tehnică sanitară. 2009 Bibliogr.33. .331(437) Skoda Fabia CIP 2009-5015 .: Sabina Pocnet. conf. MARIANA.Bucureşti : Pro Tech Service.3 CIP 2009-3755 1143 .POPA.Bucureşti : Printech.3 CIP 2009-5460 1145 .BASTIAN. dr.Timişoara : Mirton. Tehnici şi echipamente GMDSS / Popa Dan. . Ticuşor Ciobotaru. Zborul şi fizica : "nimic.35 CIP 2009-4696 629 Tehnica mijloacelor de transport 1139 . 2009 Index.153:631.116 628. ISBN 978-973-1822-37-2 628.Skoda Fabia 2000-2006 benzină şi diesel. dr. .Bucureşti : Pro Tech Service. ISBN 978-973-755-473-4 628.3 CIP 2009-3708 1142 . conf. VALENTI. 2009 ISBN 978-973-88280-7-0 629.LUNGU.8 CIP 2009-3761 1137 . ISBN 978-973-52-0562-1 629..S. 2009 Bibliogr.Ford Fiesta benzină şi diesel 2002-2005.023. prof. dr. a 3-a.A.T. Instalaţii de condiţionare a aerului / Valentin Apostol. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-7708-41-0 629. Contribuţii privind perfecţionarea sistemului de suspensie a tractoarelor agricole şi a autovehiculelor de teren / Valentin Lungu. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-88280-6-3 629. . ISBN 978-606-521-236-7 628.Bucureşti : Pro Tech Service.SIMIONESCU. dr.Citroën C3 (2002 to 2005). ISBN 978-973-7681-51-5 629.Încercarea autovehiculelor / prof..066. ing.APOSTOL. 2009 Bibliogr.13 CIP 2009-5616 1138 . 2009 ISBN 978-973-88280-5-6 629. Index ISBN 978-973-7872-95-1 629. Bucureşti : Editura M. trad.331(73) Ford CIP 2009-5013 CIP 229 1141 . . ing.Bucureşti : Matrix Rom. rev. ing.331(44) Citroën CIP 2009-5016 1140 . Tehnica iluminatului 1136 . ing.5. 2009 Bibliogr.Craiova : Else. Epurarea biologică a apelor uzate / Claudia Maria Simionescu. VALENTIN. HANS-WERNER. CLAUDIA MARIA. Lucian Ştefăniţă Grigore. Captarea şi folosirea în gospodărie a apei din precipitaţii / Hans-Wener Bastian .Ed. . .Constanţa : Nautica. DAN.. .7 CIP 2009-3538 1144 . Valentin Mărgărit Vînturiş.

Gheorghe Popescu. . Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Grigorovici Mărioara.7 CIP 2009-4949 1152 . ISBN 978-606-521-248-0 629.Acarieni şi nematozi : dăunători ai agroecosistemelor / Doru Ion Petanec. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech. 2009 Bibliogr. .. 929 Coandă. . ISBN 978-973-52-0578-2 63(497.. .32 CIP 2009-4239 . univ. ISBN 978-973-52-0571-3 658. ISBN 978-973-30-2482-8 63(075. 929 Muntean. Mică antologie Henri Coandă / Virgil Stanciu.STANCIU.S.COTUNA. CIP 2009-5284 1148 . Daniel Crunţeanu.35) CIP 2009-4133 1154 .Timişoara : Mirton.. JONEL V. Ion Olteanu. OTILIA.Bucureşti : Printech.calificarea : lucrător în agroturism / Pavel Dănuţ.230 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 231 CIP 1146 . Bucureşti : Pro Tech Service. ISBN 978-973-30-2479-8 63(075. . Particularităţi ale agriculturii Serbiei în Banatul de Sud / Jonel Subić.7(498) Coandă. calificarea : lucrător în agroturism / Dănuţ Pavel. dr. LEON SORIN. Introducere în practica agricolă / Adalbert Ökrös. Mărioara Grigorovici.SUBIC.562:63+664 CIP 2009-4155 1150 . CIP 2009-4563 1151 . .Cluj-Napoca : Risoprint. VIRGIL. 2009 Bibliogr.Timişoara : Eurobit. Lavinia Mădălina Micu. Fitopatologie. Viorel Gheorghe. 2009 Bibliogr. .L. Securitatea şi calitatea produselor vegetale. .5-13) CIP 2009-5111 631/635 Agronomie.L. La 70 de ani : florilegiu aniversar / prof. 2009 Bibliogr. rev. Ioan Huţu.9:632.Ed. .331(430) Volkswagen 1153 . ISBN 978-973-620-494-4 63 CIP 2009-4159 CIP 2009-5014 63 Agricultură 1149 .H.MUNTEAN.654.35) CIP 2009-4353 1147 . .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. siguranţa vieţii / Otilia Cotuna. 2009 ISBN 978-973-88280-3-2 629. 2008.Volkswagen Golf & Bora benzină şi diesel 2001-2003.Ghidul profesorului : domeniul agricultură. a 2-a.. 2009 Bibliogr.. 2009 Bibliogr.2+632. Teodosie Perju.. Horticultură 1155 . Timişoara : Mirton. ISBN 978-606-521-263-3 629.ÖKRÖS ADALBERT. Cursaru Nicolae. Leon Sorin Muntean.Timişoara : Mirton. Nicolae Cursaru.1:498.S. ISBN 978-973-53-0025-8 63(498) Muntean. 2009 Bibliogr. Cristina Pavel. Designul compresoarelor aerodinamice subsonice / Virgil Stanciu. VIRGIL.Ghidul elevului .H.651. ISBN 978-973-52-0572-0 632.STANCIU.

2009 Bibliogr.02:635.491 CIP 2009-5494 1157 .Bucureşti : Corint. Hessayon . 2009 ISBN 978-973-1838-75-5 631.GEORGESCU.2/.8 CIP 2009-4977 1160 . . . . ISBN 978-973-1863-00-9 635 CIP 2009-4821 . FIEKE.Bucureşti : ALLFA. ISBN 978-606-530-219-8 633. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . univ.1 CIP 2009-3824 1163 . Influenţa poluării cu bioxid de sulf asupra unor procese fiziologice la soiurile de grâu "flamura" şi "albota" : lucrare ştiinţifică / Loredana-Ioana Georgescu.Editura Credis. trad. IOAN. ISBN 978-973-734-481-6 631. a 2-a. rev. Arta îngrijirii florilor / Magda Sorina Mihai.BACIU.Cluj-Napoca : AcademicPres. Bonitarea terenurilor agricole / Michael Freeman.9 CIP 2009-5365 1164 .MANOILĂ. ISBN 978-973-1948-06-5 635. ISBN 978-973-7767-20-2 631. Grădina : ghidul grădinarului / Fieke Hoogvelt . 2009 Bibliogr. . Index ISBN 978-973-724-191-7 634.458 CIP 2009-4667 1159 . Degradarea solurilor / Traian Demeter.: Simona Preda. 2009 Bibliogr. CONSTANTIN.164 CIP 2009-4182 CIP 233 1161 .Bucureşti : Do-MinoR.232 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1156 . MICHAEL.3 CIP 2009-4234 1158 .11 CIP 2009-4533 1162 . 2009 Bibliogr. . TRAIAN. . . trad. .1/. ANCA-MIHAELA. Drăghici Elena Maria. 2009 Bibliogr.Ed. D. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1904-81-8 504.Cluj-Napoca : Anteea. la cultivarea şi păstrarea in vitro / Anca Baciu. G.FREEMAN.MIHAI.HOOGVELT. 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-973-744-148-5 633. 2009 ISBN 978-973-135-443-9 635.: Adrian Deliu. Producerea seminţelor şi materialului săditor legumicol / conf. .Craiova : Sitech.COTIGĂ.Costeşti : Ars Libri.Constanţa : Mar. Flori frumoase în grădină şi apartament / Ioan Manoilă. ELENA MARIA. Studii privind comportarea unor specii şi populaţii locale de Solanum sp.DRĂGHICI.054 633.DEMETER. MAGDA SORINA.9 CIP 2009-4838 1165 .459 631.Bucureşti : Atlas Press.53. Expert în fructe / D. LOREDANA-IOANA. dr. G.HESSAYON. . 2009 Bibliogr. Producerea furajelor / C-tin Cotigă.

încotro? / dr. ISBN 978-973-147-030-6 634. profilaxie şi terapie / Daniela Popa. .Pajişti temporare în cadrul relaţiei sol-plantă-animal / Neculai Dragomir.234 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1166 . Index ISBN 978-973-744-147-8 632. 2009 ISBN 978-973-8916-55-5 631(498) CIP 2009-4100 1167 .Târgovişte : Cetatea de Scaun.STANCIU.POPA. . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. epidemiologie.67(498. ISBN 978-973-53-0012-8 631. .ROTARU.2) CIP 2009-5622 CIP 235 1171 . 2009 Bibliogr.Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad.POPESCU.2. organizarea şi sistematizarea teritoriului / Nicolae Petrescu. vet. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-744-145-4 634.1 CIP 2009-4653 1173 .1/.8 CIP 2009-3677 .6(075. . IULIAN.PETRESCU.Cluj-Napoca : Risoprint.. CĂTĂLIN-VIOREL.Cluj-Napoca : AcademicPres. 2009 Bibliogr.8 CIP 2009-3556 1172 .327:663. Tehnologii pomicole / Ioana Roman. GHEORGHE.Timişoara : Eurobit. . Oportunitatea irigării culturilor agricole în zona centrala a Olteniei / Popescu Cătălin Viorel. . Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin / Liliana Rotaru.. ISBN 978-606-530-269-3 631.MORARU.491 CIP 2009-5493 1170 . ISBN 978-973-620-495-1 633. Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri / Iulian Răţoi. Agricultura României. NICOLAE. Legumicultura de succes pentru amatori / Gheorghe Stanciu. . Craiova : Sitech. Ioan Moraru. biologie. DANIELA.8 CIP 2009-4181 1174 . ISBN 978-606-530-207-5 634.2 CIP 2009-4086 1175 . .SÎRBU. Gavrilă Ropan. Ioan Peţ. 2009 Bibliogr.ROMAN.03 CIP 2009-4161 1168 . Amenajarea.Târgovişte : Bibliotheca. MARCELA. Mana cartofului produsă de ciuperca Phytophthora infestans : patografie. morfologie. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-8966-90-1 635. IOAN. med. Ion Măgdălina. ISBN 978-973-712-457-9 631.Cluj-Napoca : AcademicPres. LILIANA. . Construcţii : elemente practice şi dimensionale / Marcela Sârbu. Index.Reşiţa : Neutrino. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-5214 1169 .RĂŢOI. 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech. Maria Sauer. IOANA.

trad. Florica Colă. 2009 Bibliogr. . Daniela Jitariu.74 CIP 2009-3902 64 Economie casnică 1178 .Bucureşti : Editura M.: Anca Băjenaru. MUGUREL. . Regimul juridic al vânătorii şi pescuitului / Ionescu Remus.. Albinele şi sănătatea lor / Ştefan Lazăr. 2009 Index ISBN 978-973-1822-40-2 619::636.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle.DELANEY.236 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 636/639 Zootehnie. 2009 ISBN 978-973-144-250-1 639. . Apicultură.A.3 CIP 2009-5388 1182 . Sericicultură.WALKER.034 CIP 2009-5615 237 CIP 1181 . ... Bolile vacilor / Winfried Hofman . ISBN 978-973-8953-79-6 638. JOAN HUSTACE. 2009 ISBN 978-973-1822-36-5 637. Totul despre ciobănescul german : ghid complet pentru creşterea.1(498)(094) 639.Iaşi : Alfa.Craiova : Universitaria. 1 : Taurine.S. RAIN. dresarea şi îngrijirea ciobănescului german / Joan Hustace Walker .Stimularea secreţiei lactate la oi şi capre prin administrarea în hrană a lecitinei vegetale / Carmen Ana Pivodă.MAYER-REITHOFER. 2009 ISBN 978-973-728-363-4 636. ISBN 978-606-510-421-1 Vol.DELANEY. REMUS. .A.IONESCU. .S. Hannah Green.Bucureşti : Editura M. 2009 Bibliogr. .55(450) CIP 2009-4383 .136 CIP 2009-5618 1183 .: Ina Mintici.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. Reţete din bucatăria americană / Rain Delaney. 2009vol.DELANEY. Hannah Green.2009. Reţete din bucătăria italiană / Rain Delaney..Bucureşti : Meteor Press. 2009 ISBN 978-973-88882-5-8 641. ŞTEFAN. . Zootehnie specială / Mugurel Colă. trad. Reţete din bucătăria franceză / Rain Delaney. 2009 ISBN 978-973-88882-4-1 641.: Alexandra Ghibelean şi Ioan Teodora. ELISABETH. 2009 ISBN 978-973-88882-6-5 641.1:636.Bibliogr. Vânătoare. WINFRIED.2(498)(094) CIP 2009-5107 1179 . Produse lactate : tehnologii şi reţete de obţinere / Elisabeth Mayer-Reithofer .Cluj-Napoca : Urban Lifestyle.2. Sărăndan Horea. Pescuit 1176 .Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. ISBN 978-606-510-425-9 636 CIP 2009-4759 1177 .HOFMAN.T. Costel Octavian Vornicu.Bucureşti : Editura Universitară.55(73) CIP 2009-4382 1184 . . .COLĂ. trad.T. RAIN. Hannah Green.1 CIP 2009-3662 1180 .55(44) CIP 2009-4385 1185 . . ISBN 978-973-749-566-2 637. RAIN. .LAZĂR. .

ISBN 978-973-1762-56-2 641. 2009 ISBN 978-973-88882-2-7 641.3) CIP 2009-4386 1192 .BADEA. .Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. Conducere şi organizare 1194 .DELANEY.ANGHELACHE.55(47) CIP 2009-4387 1189 . MIHAELA. .Bucureşti : Artifex.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.BARA.Ed. ISBN 978-973-759-765-6 658. .012. CONSTANTIN. .Ed. Aurelian Diaconu. 2009 ISBN 978-973-88882-7-2 641. . 2009 Bibliogr.15:334.55(569.Bucureşti : Reader's Digest.DELANEY.55(64) CIP 2009-4384 1193 . 2009 ISBN 978-973-101-245-2 641. . Reţete culinare pentru fiecare zi / Elena Iacob.55 65 Management. 2009 ISBN 978-973-1855-45-5 658. 2009 ISBN 978-973-88882-3-4 641.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle.238 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 239 CIP 1186 . 2009 Index ISBN 978-606-513-075-3 640. ELENA. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. Modele utilizate în analizele manageriale / Constantin Anghelache.55 CIP 2009-4480 1188 . RAIN.. . a 5-a. .41(498)(036) 640. . 2009 Index. Oneţ Aurelia.Gestiunea financiară a întreprinderii / Mihaela Badea.432(498)(036) CIP 2009-4052 1191 .55 CIP 2009-5183 1187 . Gabriel Andrei Matei.7 CIP 2009-4861 1196 .IACOB.Bucureşti : ALLFA. .Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. 2009 Index ISBN 978-973-724-219-8 641. RAIN.Ghidul House of Guides : 2009-2010 : Cele mai bune hoteluri şi restaurante : best hotels & restaurants. a 8-a.567 CIP 2009-5333 . 2009 Index. Reţete din bucătăria marocană / Rain Delaney.Bucureşti : Reader's Digest.4 CIP 2009-4573 CIP 2009-5513 1190 . .Tehnici culinare şi ustensile de bucătărie / trad.Fructe şi deserturi. ISBN 978-973-1762-55-5 641. Reţete din bucătăria rusă / Rain Delaney.Gustări şi prânzuri.DELANEY. Hannah Green. . rev. ISBN 978-973-7631-59-6 65. Hannah Green. . Microbiologia deşeurilor / Bara Vasile.Bucureşti : House of Guides. VASILE. Hannah Green.Deva : Cetate Deva. Reţete din bucătăria libaneză / Rain Delaney.: Şchiopu Ilinca Smărăndiţa. RAIN.55 CIP 2009-5512 1195 .

Viorica Boboc. 2009 Bibliogr.BLANCHARD. ISBN 978-973-702-627-9 658.BUCUR. .012. 2009 Bibliogr. trad. ISBN 978-606-530-267-9 65. ISBN 978-973-7622-79-2 Vol. . ISBN 978-973-709-334-9 658.BĂLAN. 2009 Bibliogr. Management strategic : teorie şi practici privind formele asociative de tip public.Galaţi : Sinteze. . .BREZEANU.BUCUREAN.BUGLEA.Bucureşti : Editura Economică. ALEXANDRU.1 CIP 2009-3711 . ISBN 978-973-129-375-2 65. 1 : Elemente inspirate din teoria şi practica financiară a Uniunii Europene. Cârmuiţi ca şi Isus / Ken Blanchard.BOBOC. GEORGE. .. MIRELA. Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii / Gabriela Daniela Bordeianu. studii de caz. KENNETH. Managementul proiectelor : materiale suport pentru formarea profesorilor / Liana Bucur. LIANA. ISBN 978-973-1917-38-2 65.4:63 CIP 2009-3907 1201 . 3 : Elemente inspirate din teoria şi practica financiară a Uniunii Europene : aplicaţii. Antreprenoriatul şi managementul micilor afaceri / Mirela Bucurean. Ion Popa Lala. GABRIELA DANIELA. .152 CIP 2009-4010 1198 . Gestiunea financiară a întreprinderii / Petre Brezeanu. PETRE. 2009 Bibliogr.012.BORDEIANU.012. ION. ISBN 978-973-52-0565-2 658. .Oradea : Editura Universităţii din Oradea. . 2009 Bibliogr.4 CIP 2009-5405 1199 .012. .ISBN 978-973-7622-80-8 Vol. .Craiova : Sitech.Oradea : Făclia : Editura Universităţii Emanuel din Oradea. Iaşi : Tehnopress. . Analiza investiţiilor imobiliare / Gheorghe Bădescu. ISBN 978-973-759-766-6 65. 2009 3 vol.Bucureşti : Cavallioti.Timişoara : Mirton.4 CIP 2009-5487 1205 . 2009 Bibliogr. 2009. privat şi ONG din agricultură / Ion Boboc.2009. 2009 Bibliogr.4:65. ISBN 978-973-8448-73-5 658 CIP 2009-5038 1200 . Mihaela Diana Oancea-Negescu.2 CIP 2009-4198 1204 . teste.1 CIP 2009-4028 1203 .Bucureşti : Pro Universitaria. GHEORGHE.BĂDESCU.ISBN 978-973-7622-81-5 Vol. 2 : Situaţii financiare : reglementări naţionale şi internaţionale.ISBN 978-973-7622-82-2 658.2009. Analiza economico-financiară / Alexandru Buglea. .240 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1197 .012.1 CIP 2009-3494 CIP 241 1202 . Managementul investiţiilor / George Bălan. ISBN 978-973-7791-52-8 .: Adriana Manole. 2009 Bibliogr. . Phil Hodges .

012. Investiţiile şi modernizarea sistemelor tehnico-economice / Răzvan Cătălin Dobrea.1:630 CIP 2009-5033 1215 . RADU.08.3(079. Fundamentarea ecologică a calculului posibilităţii în pădurile tratate în codru grădinărit / Gabriel Duduman. Managementul afacerilor / Radu S.4 CIP 2009-4014 1212 . ISBN 978-973-52-0568-3 65.CĂPRĂRESCU.4:658. .CURETEANU.012. CĂTĂLIN. Cureteanu. ISBN 978-973-670-318-8 65.1) CIP 2009-4874 1207 .Braşov : Editura Universităţii "Transilvania".4:338. ISBN 978-973-712-437-1 65. Managementul calităţii / Raluca Irina Clipa. RALUCA-IRINA. Diana Tăgăduan.48(4-22) CIP 2009-5286 1209 . . Tudor Nistorescu. ISBN 978-973-598-473-1 658 CIP 2009-5199 1208 .CIOLAC. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-666-304-8 658. ISBN 978-973-749-565-5 65.Bucureşti : Editura Universitară.012. Economia întreprinderii / Dumitru Constantinescu. .Craiova : Sitech.Timişoara : Eurostampa. Suceava : Editura Universităţii din Suceava. 2009 Bibliogr.4:338. 2009 ISBN 978-973-687-836-7 65.CLIPA. 2009 Bibliogr. RADU.Timişoara : Mirton.012. aplicaţii. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-4228 CIP 243 1211 .Voluntari : EfiCon Press. GHEORGHIŢA.DOBREA. Logistică industrială : planificarea şi robotizarea sistemelor de producţie / Catrina Chivu. Cureteanu.CONSTANTINESCU. Târgovişte : Bibliotheca. Managementul proiectelor în turism / Radu S. Managementul proiectelor / Mircea Duică.2 CIP 2009-4315 1210 .4:658. .012. ISBN 978-606-530-217-4 65:334. .Iaşi : Sedcom Libris. . MARIANA-RAMONA. .CHIVU.DUDUMAN. 2009 Bibliogr. Anghel Georgiana.242 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1206 .4 CIP 2009-5403 . Management în turism rural şi agroturism / Mariana Ramona Ciolac.DUICĂ.152 CIP 2009-5612 1214 .62.CURETEANU. CATRINA.012. grile / Căprărescu Gheorghiţa. ISBN 978-973-87454-7-6 658.48 CIP 2009-4547 1213 . GABRIEL. Stancu Daniela Georgiana. MIRCEA. 2009 Bibliogr.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.7(075. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-752-345-7 65. Managementul resurselor umane : sinteze. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. DUMITRU.

2009 Bibliogr. ISBN 978-606-510-410-5 65.244 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1216 . Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale : ghid practic / Alois Gherghuţ.012.62. Managementul calităţii / Codruţa-Oana Hamat.Craiova : Sitech.8) CIP 2009-4214 CIP 245 1221 . MARIA. Ciprian Ceobanu. DRAGOŞ-ANDREI. Managementul activităţii financiarcontabile şi analize economice / Adrian Ioana.GHERGUŢ. Viorel Lefter. Simulări manageriale : note de curs / Maria Enescu. . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura ASE. Luminiţa Popescu.012.4:658.Craiova : Universitaria. Cuza". . Index..HAMAT.Iaşi : Polirom.Bucureşti : Editura ASE.. Management strategic organizaţional : teorie şi studiu de caz / Rada-Florina Hahn. 2009 ISBN 978-973-46-1390-8 65..4 CIP 2009-4301 . DANIELA. I.5 CIP 2009-4487 1220 . Serviciile de consultanţă în management : o abordare din perspectiva marketingului / Daniela Roxana Mihai.4:656(498)"1989/.IGNAT.012.08. Cleopatra Şendroiu. Ion Dobre. . 2009 Bibliogr.Timişoara : Mirton. Marian Enescu.7 CIP 2009-4303 1217 . 2009 Bibliogr.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania".012. ISBN 978-606-505-183-6 65. ADRIAN.2 CIP 2009-4475 1225 .012. 2009 Bibliogr. DANIEL.012.MIHAI.4:37 CIP 2009-5712 1223 . . ISBN 978-973-52-0573-7 65.HARTULARI. Sistemele de asistare a deciziilor în contextul societăţii cunoaşterii / Daniel Homocianu. 2009 Bibliogr. . Tratat de managementul modernizării transporturilor din România de după 1989 / Dragoş Andrei Ignat. RADA-FLORINA.Effects of the public .012.IOANA. 2009 Bibliogr.4:334.4:33 CIP 2009-5757 1218 .private partnership in water supply and sewerage public services : experience of the municipality of Bucharest / Ioan Radu. ISBN 978-606-505-191-1 004:65. CODRUŢA OANA. . . 2009 Bibliogr. .HOMOCIANU. . CARMEN.4:334 CIP 2009-5304 1224 .Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord.Iaşi : Editura Universităţii "Al. . ALOIS.2(075.012. ISBN 978-973-598-483-0 65..123 CIP 2009-5308 1222 . ISBN 978-973-703-421-2 65.012.Bucureşti : Politehnica Press. ISBN 978-606-515-032-4 658.ENESCU. 2009 Bibliogr. . Sisteme suport pentru decizii / Carmen Hartulari. ISBN 978-606-530-276-1 65." CIP 2009-5630 1219 . ISBN 978-606-568-011-2 65.HAHN.

PĂUNESCU. .MIRONIUC. Abordări moderne ale managementului logistic / Gheorghe Minculete. ISBN 978-973-749-561-7 658.012. Bucureşti : Editura Economică. Viorel Gh.ClujNapoca : Risoprint. ISBN 978-973-702-630-9 658.012.4:061. 2009 ISBN 978-973-1827-35-3 65.poziţie financiară .246 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1226 . IOAN. Anca Minculete. DANIELA-LAURA. GHEORGHE.14 CIP 2009-4451 CIP 247 1231 . ISBN 978-606-8017-17-4 65. 2009 Bibliogr.4 CIP 2009-4630 1234 .PETRESCU.41 CIP 2009-3956 1227 . ISBN 978-973-709-433-9 658. 2009 Bibliogr.4:355. . I. . Cuza". ISBN 978-973-663-688-2 65.risc / Marilena Mironiuc.Craiova : Editura Cellina. 2009 Bibliogr. Analiza şi evaluarea informaţiilor financiare / Mihaela Diana Oancea-Negescu. . CARMEN.5 CIP 2009-4009 1230 . ISBN 978-973-53-0032-6 65. MARILENA. Management educaţional şi proiectare strategică : materiale suport pentru formarea profesorilor / Ghiţă Nazare. Analiză economico-financiară : performanţă . 2009 Bibliogr.SCHOLTZ BÉLA. Management performant în vânzarea produselor alimentare / Ioan Popa.POPA. 2009 Bibliogr.Galaţi : Sinteze. . .Iaşi : Editura Universităţii "Al.6 CIP 2009-4460 1233 . .PARASCHIVESCU.012. GHIŢĂ.4:316. ISBN 978-973-703-416-8 658.1 CIP 2009-4304 1228 .4:37 CIP 2009-4200 1229 . Economia firmei / Scholtz Béla István. Doiniţa Popa. ADINA. Managing culture in business : basics / Carmen Păunescu. 2009 Bibliogr. Aspecte ale managementului educaţional în instituţia şcolară / Daniela-Laura Radu.MINCULETE.Bucureşti : Ars Academica. Analiza financiară în mecanismul de formare a surselor de finanţare a întreprinderii / Adina Paraschivescu.Bucureşti : Editura Universitară. EMIL. Vodă.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". ISBN 978-973-1917-37-5 65.Iaşi : Tehnopress.012.Cluj-Napoca : Risoprint. MIHAELA DIANA. . Managementul diagnozei statistice a proceselor de fabricaţie / Emil Petrescu. ISBN 978-973-53-0014-2 65.77 CIP 2009-4403 1232 .4:37 CIP 2009-4988 1235 .012. Diamanta Luminiţa Bulai. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.RADU.NAZARE.OANCEA-NEGESCU. . 2009 Bibliogr.012.5 CIP 2009-5740 .

JAMES K.012.MCCOLLUM. Loghin Gaga. şi adăug. NICULINA. FERENCZ. . ISBN 978-973-749-573-0 65. Circulaţia rutieră : contravenţia / av. . 2009 Bibliogr.05(498) CIP 2009-4967 1245 . înainte de Cornel Codiţă.05 CIP 2009-5146 . Servicii poştale 1242 .SIMINICĂ. NICUŞOR SEBASTIAN. Analiză economico-financiară / Marian Siminică. . 2009 Bibliogr.1) 556. CIPRIAN BENIAMIN.012.Arad : Gutenberg Univers. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-53-0029-6 65. .Cluj-Napoca : Risoprint.VÂRGOLICI.7 CIP 2009-4307 1239 . ISBN 978-606-510-435-8 658. Daniel Camen. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-53-0030-2 004:657:656. .CAMEN. .Bucureşti : Edit Moroşan. . a 2-a.TEGLAS. . Managementul resurselor umane în turism / Mihaela Stoica.4:334.248 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1236 .1.BENEA. ISBN 978-973-1869-40-7 655. . Ana Maria Preda.Craiova : Universitaria.22 CIP 2009-4132 1244 . MARIAN. navigaţia şi energia : geopolitică şi negociere : studiu de caz / Ciprian Beniamin Benea . cuv.Procesarea textului : culoarea în poligrafie / Mihai Popescu.Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 ISBN 978-973-139-090-1 656.1 CIP 2009-5704 1237 . Redactare şi corespondenţă / Niculina Vârgolici. Codul rutier simplificat / Nicuşor Sebastian Bontea.012.Iaşi : Institutul European. Dunărea. ISBN 978-973-88864-4-5 65. Milos Florea. McCollum.ACHIM. . SORIN ADRIAN.4:658.1 CIP 2009-5742 1243 .Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. 2009 Bibliogr. DANIEL.Buzău : Alpha MDN.BONTEA. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.11(498 Porţile de Fier) CIP 2009-3467 651 Tehnica muncii de birou 1240 . Minodora Marinescu. ISBN 978-973-737-644-2 651.Mediaş : Cr3ativ.Ed. ISBN 978-973-611-593-6 656(498:497. 2009 Bibliogr. . Sistemul informaţional contabil al transporturilor locale de călători / Sorin Adrian Achim. Ghidul managerului de organizaţii neguvernamentale mici şi mijlocii / Feri Teglas.7 655. Applied business management / James K. rev.254.4 CIP 2009-5383 249 CIP 655 Industrii poligrafice 1241 .1 CIP 2009-4673 656 Transporturi.Bucureşti : Editura Universitară.3 CIP 2009-5535 1238 . 2009 ISBN 978-973-8986-77-0 656.STOICA MIHAELA.

Teste de verificare a cunoştinţelor în vederea obţinerii permisului de conducere / ing.STĂNCULESCU. 2009 Bibliogr. D / Marius Stănculescu. Ploieşti : Karta-Graphic.CARAIANI.Sfântu-Gheorghe : Editura T3. Iosif Bán. STATE. MARIUS. GMDSS . Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. ing. ISBN 978-973-752-346-4 657. Abordarea accidentelor rutiere / Dumitru Cristea. [Legislaţie].41/.6(075.1. DUMITRU. 2009 ISBN 978-973-1784-42-7 656.45:061.08 CIP 2009-4472 1248 .PRICOP.5 CIP 2009-5419 . Transporturi şi vamă : lexicon / Gheorghe Caraiani. Tesztkérdések a gépjármű-vezetői vizsgához (kresz) / ing.TOMOS. GHEORGHE.TOMOS.Bucureşti : Wolters Kluwer. .1(076.Buzău : Teocora. Chestionarul pentru examenul auto la categoriile C. 2009 ISBN 978-973-1959-35-1 656(498-35 Prahova) CIP 2009-4658 1249 . .1(498) CIP 2009-4435 1254 .6 CIP 2009-4548 1256 . 2009 ISBN 978-973-1962-03-0 656. rev.CRISTEA. TITUS. ISBN 978-606-510-432-7 657.Buzău : Vega Prod '94.8) CIP 2009-5459 1250 .3) CIP 2009-3573 1252 . ing. Mihai Tomos. . CODRUŢA. ISBN 978-973-1911-49-6 656 339. CE. Pagini din istoria transportului judeţean prahovean şi al transportului urban din municipiul Ploieşti / Mercan State.Constanţa : Nautica. MIHAI. MIHAI.05(498) CIP 2009-3857 1253 . 2009 ISBN 978-973-1962-04-7 656. Robert Almaşi.1. D / Marius Stănculescu. Mihai Tomos.Bucureşti : Editura Iulian.STĂNCULESCU.ASLĂUU.05:656. Audit intern / Titus Aslău. 2009 ISBN 978-973-8910-58-4 656. MIOARA. Chestionare pentru categoriile C. 2009 Bibliogr.MERCAN. Codul rutier. . MARIUS.1.Ed. Index ISBN 978-973-690-873-6 656.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. .1(498) CIP 2009-4434 657 Contabilitate 1255 . . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-7872-94-4 621. .05:656. 2009 ISBN 978-973-1934-29-7 656. Contabilitatea financiară a firmei / Mioara Avram.ROMÂNIA.AVRAM.GOC : tehnici de instruire / Codruţa Pricop.05(498)(094) CIP 2009-5646 251 CIP 1251 . 2009 Bibliogr. CE. a 2-a. Iosif Bán.Craiova : Universitaria.396:656.543 CIP 2009-3861 1247 .250 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1246 .SfântuGheorghe : Editura T3. . 2009 Bibliogr.05:656. . .

2009 Bibliogr.1=133.fundamente metodologice .BOULESCU. Gheorghe Lepădatu (coord.Bazele contabilităţii . 2009 ISBN 978-973-757-205-9 657 CIP 2009-4555 1263 .Bucureşti : Mayon.DUŢĂ.8:657+336.Bibliogr. rev. NICOLAE. 2009 ISBN 978-973-1855-44-8 657 CIP 2009-4862 1266 . ISBN 978-973-702-624-8 657 CIP 2009-3492 1264 .Bucureşti : Pro Universitaria.1=135.Bazele contabilităţii : aplicaţii practice / Irimie Emil Popa.aplicaţii practice / coord. ISBN 978-973-709-432-2 657 CIP 2009-4008 1262 . MARIA.). VIOREL CONSTANTIN.Bibliogr. Dimensiunea strategică a informaţiei costurilor în contabilitatea managerială / Radu Cristian Bucşă..Ed. .2009. Ioan Oprean. ISBN 978-973-702-626-2 657 CIP 2009-3490 1261 . ISBN 978-606-505-192-8 657.ISBN 978-973-1977-04-1 81'374. Ştefan Pete. .1 CIP 2009-5574 1265 .BUCŞĂ. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Tribuna Economică. . DANIELA. Auditul public extern naţional şi european / Mircea Boulescu.: Irimie Emil Popa. Iaşi : Tehnopress. .Iaşi : Tehnopress.ECOBICI. MIRCEA. 2 : Roumain-français. . . 2009 ISBN 978-973-688-137-4 657. 1 : Français-roumain. ISBN 978-973-129-373-8 657:339.6 CIP 2009-4110 1260 .5 CIP 2009-3906 1259 .Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. Simona Vasilache.421. . Lucian Pătraşcu.Deva : Cetate Deva. Valenţele cognitive şi decizionale ale informaţiei contabile oferite de conturi anuale / Daniela Burlacu. Dictionnaire de comtabilité et fiscalité / Maria Dipşe.).375(075.Capitalul intelectual organizaţional / Constantin Brătianu (coord. Sorin Briciu.Bucureşti : Editura Economică.3 CIP 2009-5309 1258 .8) CIP 2009-4061 .Contabilitatea activităţii de comerţ exterior / Marius Dumitru Paraschivescu (coord. 2009 Bibliogr.2009. Cluj-Napoca : Eikon. . RADU CRISTIAN.BURLACU. 2009 Bibliogr. a 2-a. . Ionela Dumitru. 2009 Bibliogr. .DIPŞE.Bucureşti : Editura ASE. . ISBN 978-973-1977-03-4 Vol.). Atanasiu Pop. Dumitru Matiş. .ISBN 978-973-1977-02-7 Vol. 2009 2 vol. 2009 ISBN 978-973-144-243-3 657. .. .. Florin Radu. .252 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 253 1257 . Teoria şi practica bilanţului : pentru uzul studenţilor ID / Nicolae Ecobici. Bazele contabilităţii / Viorel Constantin Duţă.. .

ENACHI. A the concentration of media ownerschip in Romania : supporting or challenging pluralism and media fredoom? / Adina Baya .4 CIP 2009-3785 . . Marin Popescu.FĂTĂCEAN. ISBN 978-973-648-840-5 657 CIP 2009-3482 659 Publicitate. 2009 ISBN 978-973-30-2487-3 657. 2009 ISBN 978-973-676-349-6 659.254 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1267 .Cluj-Napoca : Alma Mater. 2009 Bibliogr.633 CIP 2009-4765 1268 .Oradea : Editura Universităţii din Oradea. ISBN 978-606-510-411-2 657(075. ISBN 978-973-687-838-1 657 CIP 2009-5467 1274 .MOŞOIU.DUŢU. MIHAELA.Timişoara : Eurostampa. Audit şi control financiar în instituţii bancare şi de asigurări / Enachi Săftica.VARTOLOMEI.012.OCNEANU. GHEORGHE. 2009 Bibliogr.Iaşi : Tehnopress. ION. ADINA. CONSTANŢA. 2009 Bibliogr.VASILE. . Perfecţionarea organizării contabilităţii manageriale în industria prelucrării lemnului / Lucian Ocneanu. ISBN 978-973-702-625-5 657:674 CIP 2009-3491 1273 . Evaluarea afacerilor / Ion Ioniţă. 2009 Bibliogr. pref. Bazele contabilităţii : note de curs : aplicaţii pentru seminar / Mihaela Vartolomei.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Informaţii 1275 .Bucureşti : BREN. ISBN 978-606-505-188-1 657.Ed. . EMILIA.1 CIP 2009-4516 255 CIP 1272 .Iaşi : Institutul European.92:336 CIP 2009-4929 1271 .BAYA.3 CIP 2009-3464 1276 . Contabilitate de gestiune : suport de curs / Constanţa Iacob.8) CIP 2009-4216 1270 .Craiova : Universitaria.4 CIP 2009-3452 1269 . 2009 ISBN 978-973-759-752-6 657 658. ISBN 928-606-504-062-5 657:65.Bucureşti : Editura ASE. . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. LUCIAN. Relaţii publice şi comunicare / Olga Duţu. . . . Contabilitate şi analiza economico-financiară : caiet de lucrări practice / Moşoiu Alina Emilia. Contabilitate şi expertiză contabilă / Emilia Vasile. .IACOB. rev. Hanna Kinga SchramkoFőldváry.: Marcel Tolcea. ALINA EMILIA. Marioara Avram.IONIŢĂ. Constanţa : Europolis. . Contabilitate managerială / Gheorghe Fătăcean. ISBN 978-973-611-590-5 659. Ion Ionescu. 2009 Bibliogr. OLGA. şi complet. a 2-a. . SĂFTICA.

.14 CIP 2009-3835 . Tehnologia prelucrării produselor agroalimentare şi impactul lor ecologic : ghid practic / MarianaFlorica Bei. Marian Bordei.GAFENCU. .738. .5 CIP 2009-5022 66/68 Industrii şi meserii diverse 1281 . de Ioana Manole. Relaţii publice şi publicitate pe Internet / dr. ISBN 978-606-8008-17-2 669 CIP 2009-3667 1284 .Timişoara : Editura Politehnica.GREGORY.Cluj-Napoca : Világhírnév. CĂTĂLIN I. CRISTIAN. Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice / Anne Gregory .MOROZAN.73 CIP 2009-3763 1285 .I.1:004. A képernyő jótékony homálya / Mihály István. rev. şi adăug. Gafencu. ISBN 978-973-759-762-5 664 CIP 2009-5196 1282 .Botoşani : Geea. . 2009 Bibliogr.CHISĂLIŢĂ.R. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8233-96-6 65.Piteşti : Independenţa Economică. 2009 Bibliogr.012. ISBN 978-973-53-0008-1 66 CIP 2009-3784 1287 .Ed. .MIHÁLY ISTVÁN. Materiale monolitice pentru instalaţii termotehnologice / Anişoara Ciocan.G. 2009 Bibliogr. aşa cum a fost ea.GHIRIŞAN. Tehnologia de adaptare a ochelarilor / Nicolae Dumitrescu.256 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1277 .3 CIP 2009-4920 1280 . ing.5 659.76 CIP 2009-3559 CIP 257 1283 . Incluziuni nemetalice / prof. .4 CIP 2009-4901 1279 . . 2009 Bibliogr. Marcel Adrian Piteiu.Bucureşti : Printech. ANNE. trad.Cluj-Napoca : Risoprint. NICOLAE.DUMITRESCU.BEI.4:004. 2009 Index ISBN 978-973-46-1346-5 659. Fenomene de transfer şi operaţii unitare în industria chimică : îndrumar pentru lucrări practice / Adina Lucreţia Ghirişan. Contribuţii privind implementarea managementului calităţii totale într-o societate producătoare de tricotaje / Cătălin I.. 2009 Bibliogr.738.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. . DUMITRU. Descoperirea gazelor naturale.Galaţi : Galaţi University Press. ADINA LUCREŢIA. ISBN 978-973-625-844-2 669.Iaşi : Polirom. ISBN 978-606-521-238-1 681. . TEODOR. Cristian Morozan. 2009 ISBN 978-973-720-237-6 662. . 2009 Bibliogr. MARIANA-FLORICA. ISBN 978-606-92082-0-5 659.HEPUŢ. dr. Teodor Hepuţ.CIOCAN ANIŞOARA. Bucureşti : Editura A. Simion Drăgan. 1909 Sărmăşel / Dumitru Chisăliţă. ISBN 978-973-7732-63-7 659.4:677 CIP 2009-4656 1286 . a 2-a.

CRISTINA. Lenuţa Fotea. 2009 Bibliogr.NIŢU.6 CIP 2009-3881 .Braşov : Editura Universităţii "Transilvania".Bucureşti : Ars Docendi. GHEORGHE. ISBN 978-973-755-470-3 681. 2009 Bibliogr.56 664.Bucureşti : Matrix Rom. 2009 Bibliogr.LUNGULEASA.5:621. . ISBN 978-973-756-041-1 681. Conducerea proceselor cu reducerea consumului de energie / Costică Niţu. ISBN 978-973-755-471-0 681. Livia Maria Butac.48 CIP 2009-4087 1296 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-558-403-0 667. ISBN 978-973-1970-13-4 681.2/.mediu turism / coord. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-759-479-6 664. AUREL.5 CIP 2009-3659 CIP 259 1293 . Octavia Zeleniuc.POPESCU.MĂRCULESCU.5 CIP 2009-4968 1291 . Benone Păsărin.Iaşi : Casa de Editură Venus. 2009 Bibliogr.Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad. Edina Rusen. . .ClujNapoca : Scientia.NIŢU.Industrializarea peştelui / Marius Giorgi Usturoi.MÁRTON LŐRINC.9 CIP 2009-4440 1297 . Materiale compozite obţinute din biomase lemnoase / Aurel Lunguleasa.: Marinela Ghereş. 2009 Bibliogr.5 CIP 2009-3660 1294 . .Proiecte economice în domeniile agroalimentar .258 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1288 . Sisteme de conducere cu calculatoare : fiabilitatea factorului uman / Costică Niţu.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. .95 CIP 2009-5330 1289 . . 2009 Bibliogr. CRISTIAN-AURELIAN. ISBN 978-973-53-0009-8 664 504 338. Paul Corneliu Boişteanu.Bucureşti : Matrix Rom.TEMNEANU. Anda Sabena Dobrescu.6 CIP 2009-5681 1292 . Contribuţii privind reglarea numerică a proceselor industriale / Cristina Temneanu. Tehnologia şi controlul calităţii în industria morăritului : îndrumător de lucrări practice / Tirpe Gheorghe.TIRPE. ISBN 978-606-521-244-2 669. COSTICĂ. BOGDAN. ISBN 978-973-147-032-0 637. Dragoş Taloi.Bucureşti : Printech.8 CIP 2009-3770 1295 . Adezivi. . Iránítástechnika / Márton Lőrinc. COSTICĂ. . . lacuri şi vopsele / Bogdan Mărculescu. ISBN 978-973-598-486-1 674 CIP 2009-5682 1290 . Modelarea şi optimizarea proceselor din metalurgia neferoasă : modelarea termodinamicii sistemelor de aliaje Al-Sn / Cristian-Aurelian Popescu.

VIZUREANU. CRISTIAN CONSTANTIN. Bucureşti : Editura M. .: Alina Dimitriu. ISBN 978-606-520-349-5.. 2009 Bibliogr. PETRICĂ. 2009 Index ISBN 978-973-717-354-6 7(100)(091)(084) CIP 2009-5073 .: Laura Ilea . .Ed.EHRMANTRAUT. Facultatea de Arte Plastice.UNGUREANU.Istoria vizuală a artei / coord. 2009 Index ISBN 978-973-1805-34-4 7(498) CIP 2009-4525 1307 . 2009 Bibliogr.: Astrid Georgiana Stroe. 2009 Bibliogr.: Ovidiu Morar .63:699. Denia Mateescu . 2009 .86 CIP 2009-4726 1301 . trad.Iaşi : PIM.535. Elemente privind ventilarea clădirilor reabilitate termic / Cristian Constantin Ungureanu. a 3-a. 697 CIP 2009-3582 1305 . Structura tricoturilor din bătătură : colecţie de lucrări practice / Tripa Simona.8) CIP 2009-3584 69 Materiale şi tehnologii în construcţii 7 ARTĂ. 2009 Index ISBN 978-973-1822-38-9 692. ISBN 978-606-520-351-8 699(075. . SIMONA. Materiale refractare : îndrumar de laborator / Petrică Vizureanu. Vincente Ponce. Centrul de Cercetare "Estetică şi creaţie artistică".Teiu Botez".: Alexandra Ghibelean. Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Arta şi publicul nou" : Iaşi.VIZUREANU. ISBN 978-973-8955-64-6 62. ed. 7 CIP 2009-4347 1306 . ARHITECTURĂ.Bucureşti : România Liberă.A. . Iaşi).. proiect: Adrian Tuşa.Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei . Sesiune de comunicări ştiinţifice (11 . ISBN 978-606-520-350-1 697 CIP 2009-3583 1302 .001. Duşumeaua şi parchetul : tehnici de aplicare şi finisare / Andreas Ehrmantraut .Iaşi : PIM. Ioana Manuela Cristescu. . . ANDREAS.VIZUREANU.: Emilio Lopez. trad. PETRICĂ.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Echipamente şi instalaţii de încălzire : îndrumar de proiectare / Petrică Vizureanu.Iaşi : PIM.. . 23 octombrie 2008 : [lucrări] / Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi. Decorative şi Design.S.Bucureşti : Noi Media Print.ARTA ŞI PUBLICUL NOU. .260 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 261 CIP 1298 . PETRICĂ.TRIPA.Iaşi : Artes. Alberto Casasin. . 2009 Bibliogr. consultant de specialitate: Denia Mateescu. Echipamente şi instalaţii de încălzire / Petrică Vizureanu. ISBN 978-973-759-750-2 677 CIP 2009-4829 1303 . trad. red.Artă / ed. ISBN 978-973-8263-52-9 7(063) CIP 2009-4843 1300 . DISTRACŢII. coord.De la Bucureşti la Paris : o panoramă a artei româneşti = Bucharest à Paris : panorama de l'art roumain / foto: Viorel Grigore .Bucureşti : Enciclopedia RAO.: Claude Frontisi . 2009 ISBN 978-973-1788-23-4.1 CIP 2009-5617 1304 . SPORT 1299 .T. . . 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr. Liana Filimon.

2009 Bibliogr.Artmark / text: Ana Ruxandra Garofeanu.Sibiu : Monumenta. ISBN 978-973-703-405-2 7. Evoluţia funcţională.94. Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania / Hermann Fabini .Cluj-Napoca : Editura U.3 CIP 2009-4288 263 CIP 1313 . 2009 Bibliogr.025 CIP 2009-5034 1316 .Bucureşti : Galeriile Artmark. Reabilitarea clădirilor istorice cu structură din zidărie / Othilia Mariana Groza. Cuza". trad. Gheorghe Mustaţă. I. 2009 ISBN 978-606-92054-1-9 75(498)(084) CIP 2009-5244 . MIRCEA. Piaţa Muzeului .: Liane-Gudrun Ittu.Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice. .T.94 CIP 2009-3787 71 Urbanism 1309 .Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei.FABINI.) CIP 2009-3512 1312 . Camuflaj / Neil Leach. Veronica Dănilă. 2009 Bibliogr.MUSTAŢĂ. 2009 ISBN 978-973-1891-08-8 726. ISBN 978-973-1950-30-3 726.Bucureşti = Saint Joseph's Cathedral . . . Mănăstirea Pionul şi Palatul cnejilor cantacuzini de la poale de Ceahlău / Daniel Dieaconu.71(498 Putna) CIP 2009-4411 ISBN 978-973-596-507-5 72. 2009 Bibliogr.6(498 Buc. GELU-GHEORGHE. NEIL.Bucarest = La cattedrale San Giuseppe . Press.LEACH. Paul Mutică.Iaşi : Editura Universităţii "Al.5 CIP 2009-3446 1315 .GROZA. 2009 ISBN 978-973-7969-11-8 726. Index ISBN 978-973-759-760-1 725. Iaşi : Taida.025. ISBN 978-606-514-015-8 71(498 Bârlad) CIP 2009-5275 1310 . ELENA-SIMONA. M. . .Mecca românilor / Gelu-Gheorghe Clitnovici. Andrei Fabian.262 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1308 .CLITNOVICI. Index ISBN 978-973-1755-77-9 725. Putna . OTHILIA.Bucharest = La Cathédrale Saint Joseph .MOLDOVAN.Bucureşti : Paideia.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. CIP 2009-4706 73/76 Arte plastice.01:14(430) Heidegger.Bucarest. 2009 Bibliogr.prima piaţă a Clujului / Mircea Moldovan. teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad / Elena-Simona Albăstroiu. 72 Arhitectură 2009 1311 . HERMANN. Adina Zorzini. Florin Valeriu Petcu.DIEACONU.Galaţi : Europlus. Viorel Nicolau.ALBĂSTROIU. . DANIEL. 2009 ISBN 978-973-662-444-5 711(498 Cluj-Napoca) CIP 2009-5451 1314 . MARIANA. Biologie pentru conservarea operei de artă / Mariana Mustaţă. . Desen tehnic 1317 . .Catedrala Sfântului Iosif . .

264

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

265

CIP 2009-3585

1324 - DAMIR, PETRU. Petru Damir : album de artă / coord.: Octav
Jinga. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-973-88935-9-7
75(498) Damir,P.
CIP 2009-4169

1319 - BOSTAN, ILIE. Compoziţia formei şi a volumului în
sculptură / Ilie Bostan. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-49-9
730.01
CIP 2009-3455

1325 - Dan Gherasimescu, "Omul -pasăre" al românilor / coord.:
Sorin Mazilescu. - Piteşti : Alean, 2009
ISBN 978-973-88741-4-5
730(498) Gherasimescu,D.
929 Gherasimescu,D.
CIP 2009-4291

1320 - BOUR, OCTAVIAN. Carica(r)tura / Octavian Bour. - ClujNapoca : Echinox, 2009
ISBN 978-606-512-010-5
741.5(498) Bour,O.
CIP 2009-4178

1326 - DRĂGOESCU, RADU. De la pictură la şah şi invers / Radu
Drăgoescu. - Bucureşti : Maiko, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7620-26-2
75
794.1
CIP 2009-4277

1318 - BELINSCHI-GRĂDINARU, CLAUDIA.
sentimente / Claudia Belinschi Grădinaru. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-520-352-5
75(498)(084)

Pictură

şi

1321 - CÂRLUGEA, ZENOVIE. Brâncuşi : orizonturi critice / Zenovie
Cârlugea. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-11-8
730(498) Brâncuşi,C.
929 Brâncuşi,C.
CIP 2009-4981
1322 - CIOCOIU, GEORGETA. Sărbătorile de iarnă în tradiţia
populară / Georgeta Ciocoiu, Georgeta Stănescu ; coord.: Lucia Popa. - Botoşani :
Silva-Vic, 2009
ISBN 978-973-1927-06-0
398.332.4(498):741
CIP 2009-5484
1323 - CIUBOTARU, FLORIN. Album Florin Ciubotaru / Florin
Ciubotaru ; trad. în lb. eng.: Samuel Onn. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural
Român, 2009
ISBN 978-973-577-582-7
73(498) Ciubotaru,F.
CIP 2009-5423

1327 - DUMITRESCU, ELENA. Băiat rugându-se - restaurarea unei
copii / Elena Dumitrescu, Ioana Beldiman. - Bucureşti : Editura UNARTE, 2009
ISBN 978-973-1922-48-5
730
CIP 2009-4824
1328 - INCEU, SANDA MARIA. Destinul lutului / Sanda Maria
Inceu. - Baia-Mare : Eurotip, 2009
ISBN 978-973-1852-60-7
738(498)
CIP 2009-5472
1329 - KÖNCZEY ELEMÉR. Fejadag = Raţie = Ration / Könczey
Elemér. - Cluj-Napoca : Exit, 2009
ISBN 978-973-88782-2-8
741.5
CIP 2009-5291

266

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1330 - MAIER, RADU OCTAVIAN. Meşteşuguri ţărăneşti
tradiţionale în spaţiul românesc / Radu-Octavian Maier. - Bucureşti : Editura
Etnologică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8920-14-9
745/749.1(498)
CIP 2009-4188
1331 - PAVELESCU, EMIL. Emil Pavelescu : pictor de simboluri
tradiţionale româneşti / Emil Pavelescu. - Bucureşti : Nemira Publishing House,
2009
ISBN 978-606-92087-8-6
75(498) Pavelescu,E.
929 Pavelescu,E.
CIP 2009-2571
1332 - PÂNZARU-PIM, MIHAI. Respirând cu Nichita / Mihai Pânzaru
Pim. - Suceava : Editura George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-77-4
76(498) Pînzaru-Pim,M.(084)
929 Pânzaru-Pim,M.(084)
CIP 2009-5031
1333 - PRIWER, SHANA. 101 lucruri inedite despre Da Vinci :
secretele celui mai excentric şi mai creator geniu al omenirii! / Shana Priwer, dr.
Cynthia Phillips ; trad.: Ecaterina Radu ; red.: Viorica Horga. - Bucureşti : Meteor
Press, 2009
Index
ISBN 978-973-728-348-1
75(450) Leonardo da Vinci
929 Leonardo da Vinci
CIP 2009-5455
1334 - SOLOMONEA, CARMEN CECILIA. Voroneţ, Popăuţi,
Probotă şi Moldoviţa : metode tehnice ale picturii murale / Carmen Cecilia
Solomonea. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-50-5
75.052
CIP 2009-3874

CIP

267

1335 - STRATAN, LARISA. Dorel Zaica şi ucenicii săi / Larisa
Stratan. - Bucureşti : Editura Alexis, 2009
ISBN 978-973-88993-0-8
75.046.3
CIP 2009-5572
1336 - ŞOTROPA, ADRIANA. Visuri şi himere : ecouri simboliste în
sculptura românească modernă / Adriana Şotropa. - Bucureşti : Compania, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7841-72-8
730(498)
CIP 2009-4826
1337 - TATAI-BALTĂ, CORNEL. Vasile Şt. Crişan : 1949-2003 /
Cornel Tatai-Baltă. - Alba-Iulia : Altip, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-117-196-8
75(498) Crişan,V. Şt.
929 Crişan,V. Şt.
CIP 2009-3890
1338 - TOFAN, CONSTANTIN. Desprinderi : parte şi întreg /
Constantin Tofan. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-606-92090-0-4
75(498) Tofan,C.
CIP 2009-5437
1339 - Un secol de pictură sârbă : 1850-1950 : capodopere de la Muzeul
Naţional din Belgrad / trad.: Gabrijela Turturea, Ionela Mengher. - Bucureşti :
Editura Muzeul Naţional de Artă al României, 2009
ISBN 978-606-8029-04-7
75(497.1)"1850/1950"
069(497.1)Muzeul...:75"1850/1950"
CIP 2009-4388

268

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1340 - ZĂRNESCU, CONSTANTIN. Aforismele lui Brâncuşi /
Constantin Zărnescu ; pref. de Marin Sorescu. - Craiova : Scrisul Românesc
Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-09-5
730(498) Brâncuşi,C.
929 Brâncuşi,C.
CIP 2009-4868
77 Fotografie
1341 - OMAGIU. RADUC, COSTICĂ. Costică Raduc : o viaţă în
imagini. - Focşani : Terra, 2009
ISBN 978-973-8370-66-1
77(498) Raduc,C.
CIP 2009-3496
1342 - SAVINESCU, EUGEN. Vizibil şi lizibil în imaginea fotografică
şi în extensiile ei / Eugen Savinescu. - Cluj-Napoca : Mega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1868-97-4
77.02
CIP 2009-5497
78 Muzică
1343 - COMAN, CODRIN. Harmonia mundi : o încercare în esenţa
muzicii / Codrin Coman. - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-150-8
78
CIP 2009-5771
1344 - COMAN, LAVINIA. Vrei să fii profesor de pian? / Lavinia
Coman. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică
Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-32-7
37:786.2
CIP 2009-5045

CIP

269

1345 - DRĂGAN, OVIDIU VICTOR. Studiu de orchestraţie / Ovidiu
Victor Drăgan. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
ISBN 978-973-598-308-6
785
CIP 2009-5261
1346 - GRĂJDIAN, MARIA. Flüssige identität : Die postmoderne
Liebe, die Takarazuka Revue und die Suche nach einer neuen Aufklärung / Maria
Grăjdian. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-33-4
78.01
CIP 2009-5642
1347 - HAPLEA, DOINA. Folclor muzical din ţinutul Neamţului /
Doina Haplea, Ioan Haplea, Ion H. Ciubotaru. - Cluj-Napoca : Arpeggione, 2009
ISBN 978-973-8329-67-6
784.4(498 Neamţ)
CIP 2009-5174
1348 - ILIE, VIORICA. Armonie : cursuri universitare / lect. univ. dr.
Viorica Ilie. - Bucureşti : Notarom, 2009
ISBN 978-973-8921-36-8
78(075.8)
CIP 2009-5422
1349 - ILIE, VIORICA. Cursuri universitare / lect. univ. dr. Viorica
Ilie. - Bucureşti : Notarom, 2009
ISBN 978-973-8921-34-4
78(075.8)
CIP 2009-3994
1350 - JURIŢA, PETRU. Educaţie muzicală : culegere de cântece şi
jocuri muzicale / Petru Juriţa, Ana Moş, Pavel Moş. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-343-3
78(075.33
371.214:78:373.3
CIP 2009-4289

270

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1351 - LUPU, CONSTANTIN. Folclor muzical instrumental din
judeţul Botoşani / Constantin Lupu. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-347-1
785:784.4(498 Botoşani)
CIP 2009-3745

271

CIP
791/792 Arta spectacolului

1356 - ARTENE, ELIZA M. Theatralis / Eliza M. Artene. - Iaşi : PIM,
2009
ISBN 978-606-520-366-2
792

1352 - Muzică / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin, Vincente Ponce, ... ;
trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-29-6
78
CIP 2009-4341
1353 - OANCEA, SORIN CRISTIAN. Ethosul în muzica lui Theodor
Grigoriu / Sorin Cristian Oancea. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-10-3
78(498) Grigoriu,Th.
CIP 2009-4034
1354 - SOREANU, CRISTINA MIHAELA. Arta cântului : didactica
specializării / Cristina Soreanu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania",
2009vol.
ISBN 978-973-598-477-9
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-598-485-4
371.3:78
CIP 2009-4438
1355 - VORNICELU, DAN CLAUDIU. Repere stilistice ale muzicii de
cameră franceze în sonata pentru vioară şi pian (1850-1900) / Dan-Claudiu
Vornicelu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-31-0
781.68
CIP 2009-4713

CIP 2009-5312
1357 - BEHAR, NINA. Filmul despre artă, arta despre artă / Nina
Behar. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
ISBN 978-973-1790-31-2
791.43
CIP 2009-4125
1358 - CIOBOTARU, ANCA DOINA. Personaje, cupluri şi poveşti ...
cu sfori / Anca Doina Ciobotaru. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-51-2
792.97(498)(091)
CIP 2009-4114
1359 - COLCEAG, GELU. Ipostaze cehoviene : personaje şi situaţii /
Gelu Colceag. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
ISBN 978-973-1790-32-9
792
CIP 2009-4314
1360 - CONSTANTINESCU, MIRCEA. De spectaculis / Mircea
Constantinescu. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1790-30-5
792
CIP 2009-4017
1361 - GORZO, ANDREI. Bunul, răul şi urîtul în cinema / Andrei
Gorzo. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1364-9
791.43
CIP 2009-4902

272

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1362 - MUNTEANU, ALINA ELENA. Drama techniques for teaching
english / Alina Elena Munteanu. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-670-311-9
792
CIP 2009-3562
1363 - RUSU, ANA-MARIA. Repere în istoria teatrului universal /
Ana-Maria Rusu. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-365-5
792(100)(091)
CIP 2009-5256
1364 - ŞERBAN, ALEXANDRU LEO. 4 decenii, 3 ani şi 2 luni cu
filmul românesc / Alex Leo Şerban. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1363-2
791.43(498)
CIP 2009-4863
1365 - VOICU, MIHAI. Enigmistica pentru toţi / Voicu Mihai, Voicu
Floarea. - Râmnicu-Sărat : Rafet, 2009
ISBN 978-973-146-049-9
793.7
CIP 2009-4259
793 Divertisment
1366 - FIRIMIŢĂ, MARIAN. Odă înţelepciunii / Marian Firimiţă. Giurgiu : Cronos, 2009
ISBN 978-973-7805-35-5.
793.7
CIP 2009-3563
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc
1367 - SAVA, FLORIN. Compoziţii decorative / Florin Sava. - Oneşti :
Magic Print, 2009
ISBN 978-973-1732-24-4
794.1
CIP 2009-4641

273

CIP
796/799 Sport

1368 - Activităţi de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar, pe
grupe de vârstă : jocuri dinamice şi de relaxare / Olenici Liliana, Violeta Hîj,
Agapia Cotor, ... - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
ISBN 978-973-670-315-7.
796
CIP 2009-3502
1369 - ADUCOVSCHI, DANIELA. Varietatea gimnasticii pe muzică /
Daniela Aducovschi. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-607-7
796.41
CIP 2009-4701
1370 - AJTAY FERENC. Kolozsvár környékének kirándulóhelyei /
Ajtay Ferenc. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Stúdium, 2009
ISBN 978-973-643-163-0
796.5(498 Cluj-Napoca)
CIP 2009-3884
1371 - ALBU, PETRIŞOR. Virgil Bălan : un mare antrenor european /
Petrişor Albu. - Craiova : Fundaţia Editura Scrisul Românesc, 2009
ISBN 978-973-85249-5-8
796.386(498) Bălan,V.
796.071.43(498) Bălan,V.
929 Bălan,V.
CIP 2009-3614
1372 - BURCĂ, IOAN. Lecţia de atletism / Burcă Ioan, Ionescu
Dragoş. - Cluj-Napoca : Editura G.M.I., 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1776-13-2
371.3:796.42
CIP 2009-2981

274

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

275

1373 - CĂLINESCU, GEORGE. Schi alpin : manualul începătorului /
George Călinescu, Luminiţa Brabiescu Călinescu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-408-2
796.926
CIP 2009-4081

1378 - IANCU, AUREL. Curs de aprofundare în handbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-397-9
796.322(075.8)
CIP 2009-3626

1374 - CHIRILĂ, MARIANA. Paşaport pentru performanţa
sportivă / lector dr. Mariana Chirilă. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-840-4
796/799
CIP 2009-3832

1379 - IANCU, AUREL. Curs de bază la disciplina fotbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-402-0
796.332(075.8)
CIP 2009-3628

1375 - CRĂCIUNESCU, CĂTĂLIN. Studiu cu privire la pregătirea
fizică a jucătorilor de fotbal la nivel de echipă divizionară "A" în perioada de
iarnă / Cătălin Crăciunescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-218-1.
796.332
CIP 2009-4235

1380 - IANCU, AUREL. Curs de bază la disciplina handbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-400-6
796.322(075.8)
CIP 2009-3627

1376 - DĂESCU, IONICA. Particularităţi metodice şi mijloace folosite
în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării, consolidării şi perfecţionării
deprinderilor motrice la elevii din clasele 1-4 / Ionica Dăescu. - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-205-1
796(075.33)
CIP 2009-3551
1377 - DRAGOŞ, FELICIA. Turismul în zona Subcarpaţilor de
Curbură / Felicia Dragoş. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa Corpului
Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-41-0
796.5(498)
338.48(498)
CIP 2009-3481

1381 - IENEI, EMERIC. A fi sau a nu fi antrenor : singur printre
actori / Emeric Ienei, Mircea Bradu. - Ed. a 2-a. - Oradea : Arca, 2009
ISBN 978-973-1881-23-2
796.332(498)(0:82-94)
792(498)(0:82-94)
821.135.1-94
CIP 2009-4936
1382 - IGOROV-BOSI, MARINA. Handbal : metodică / Marina Igorov
Bosi. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-74-9
796.322
CIP 2009-5149
1383 - LEUCIUC, FLORIN-VALENTIN. Activităţi turistice / FlorinValentin Leuciuc. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-666-303-1
796.5(075.8)
CIP 2009-4558

.Sibiu : Techno Media. Pilates / Karen Smith .3:795.STOICOVICIU. . SEPTIMIU FLORIAN. ISBN 978-606-521-250-3 797.S. GEORGE.5 CIP 2009-4192 1387 .323.Craiova : Sitech.276 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1384 . CIP 2009-3842 1393 .Bucureşti : Editura ALL.MĂRGĂRIT. Braşov : Omnia Uni S.SMITH. ISBN 978-606-530-273-0 796. .J.Ed. .8-053. ISBN 978-606-530-243-3 371. ISBN 978-973-755-474-1 796. ISBN 978-973-571-869-5 796. Gimnastica de bază : metodica predării / Nanu Marian Costin. 929 Pilates.8) 37. EUSTAŢIU.NANU.ŞTEF.NANU. 2009 Bibliogr.83 CIP 2009-4693 CIP 277 1389 . . Studiul privind petrecerea timpului liber diferenţiat pe sexe şi în privinţa sportului / George Nanu. NARCIS FLORIAN. 2009 Bibliogr.2(075.Bucureşti : Printech. 2009 Bibliogr.TIŢĂ. ISBN 978-973-737-648-0 371.2 CIP 2009-5665 1385 .Ed. a 3-a. . Curs practico-metodic pentru predarea jocului de baschet în învăţământul superior de neprofil / Adriana Stoicoviciu. MARIAN COSTIN. . box!! / Eustaţiu Mărgărit. trad.A.. ISBN 978-606-510-426-6 796/799 CIP 2009-5413 1390 .J. Nicuşor Cătălin Vîrtopeanu.1 CIP 2009-4515 .TODEA.SZABO.41 CIP 2009-5631 1391 .3:796:373. 2009 Bibliogr. .Craiova : Sitech. 2009 Bibliogr.4 796(430) Pilates.322 CIP 2009-4832 1386 . Jocuri de mişcare / Septimiu Florian Todea. Spaţiul mistic / Vasile Ştef. Hai să vorbim despre. a 3-a. MIHAIL.Bucureşti : Matrix Rom. .018. 2009 Bibliogr.2 CIP 2009-4784 1388 . ISBN 978-606-8030-20-3 796. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-163-408-1 796. .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". ISBN 978-973-134-073-9 796. ADRIANA. KAREN. Handbal / Mihail Szabo.NEAGU. VASILE. 2009 Bibliogr..43 CIP 2009-4565 1392 . 2009 Bibliogr. 2009 Index. Tehnica şi metodica predării înotului / Narcis Florian Neagu.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. IOZEFINA.: Bianca Vasilescu.Craiova : Universitaria. . .T. Particularităţi metodice în consolidarea deprinderilor motrice în dezvoltarea calităţilor motrice la preşcolari / Iozefina Tiţă.2 616.

Discours et images / coord.Bucureşti : Corint. . ISBN 978-973-1776-11-8 796 CIP 2009-5443 1400 . ISBN 978-973-8934-81-8 81'22 CIP 2009-5065 1395 .8=124=135.M.1 81'374. Antonomy as a sense relation among words / Stela Floricel.1 CIP 2009-4598 8 LINGVISTICĂ. 2009 ISBN 978-973-135-435-4 81'374.1 CIP 2009-4740 1397 .5(498-21) CIP 2009-3653 1399 .Constanţa : Steaua Nordului.Turismul urban / Tamara Simon.Ed. STELA. Dicţionar germanromân / Alexandra-Catrina Ciornei. 2009 ISBN 978-606-511-104-2 81'374.Craiova : Sitech.COMIŞEL.1=163. BOGDAN.).BOBOC. ALEXANDRA-CATRINA. Franco Albertini.8=131. . LITERATURĂ 81 Lingvistică 1396 .Bacău : EduSoft.8=135.2 CIP 2009-4240 1398 ..8=111=135. . Elena Bogdan.1 81'374. . italianromân / Gheorghe Bejan. Indice ISBN 978-973-152-130-5 81 CIP 2009-4719 1403 . Alexandra Tătaru. ISBN 978-606-8042-07-7 796. PARASCHIVA.Iaşi : Casa Editorială Demiurg.Bucureşti : Editura Universitară. 2009 Bibliogr.1=135. rev. . 2009 Bibliogr. .1=124 CIP 2009-4242 1402 . Mihaela Popescu.Constanţa : Steaua Nordului. 2009 Bibliogr. Bucureşti : Editura G. Dicţionar englez-român / Ecaterina Comişel (coord. Mediul ambient olimpic / Bogdan Vasile. . 2009 Bibliogr. Ghid de conversaţie român-bulgar / Paraschiva Boboc.Ed.2=135.8=135. român-latin / Cracea Elena.VASILE. FILOLOGIE.CIORNEI. a 2-a.: Sanda-Maria Ardeleanu. ECATERINA. 2009 ISBN 978-606-511-099-1 81'374. a 3-a.CRACEA. ISBN 978-606-530-237-2 81 CIP 2009-4751 .BEJAN. GHEORGHE. 2009 Index ISBN 978-606-511-097-7 81'374.1 CIP 2009-4756 1401 .Constanţa : Steaua Nordului.CMECIU.278 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 279 1394 . Introducere în semiotică / Camelia Mihaela Cmeciu. Dicţionar latin-român. ISBN 978-973-749-563-1 81'374. 2009 Bibliogr.I. . . Alina Scurtu. . .FLORICEL. a 3-a. ELENA. Dicţionar român-italian. .Ed.Târgovişte : Transversal.2=112. Melinda Cândea.1=131.8=135. 2009 Bibliogr. CAMELIA.

Dicţionar român-englez. Index.Constanţa : Steaua Nordului. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-737-642-8 81'37:316. ISBN 978-973-690-869-9 81'25 CIP 2009-4468 CIP 281 1409 .8=163. ISBN 978-606-8008-16-5 81 CIP 2009-3665 1405 .MĂRĂŞESCU. RAMONA. a 2-a. 2009 ISBN 978-606-511-098-4 81'374.2=134.2=135. 2009 ISBN 978-606-511-105-9 81'374. HASAN. 2009 Bibliogr. a 3-a.161 CIP 2009-4241 1411 . IOAN LUCIAN. Ipostaze discursive / Daniela Rovenţa-Frumuşani.1=111 81'374. 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.Mic dicţionar cu cuvinte uzuale macedonene.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. Transfer socio-culturel par la traduction / Ramona Iordache.1 CIP 2009-4157 1413 .IORDACHE.8=135. AMALIA.1 CIP 2009-3774 1412 . Index ISBN 978-973-1882-14-7 81'25 CIP 2009-5067 1407 . Ghid de conversaţie român-turc / Hasan Neriman.8=135.77 CIP 2009-3913 . . ANCA. . EMILIA. Index ISBN 978-973-1882-05-5 81'25 CIP 2009-5066 1408 .GATA.Ed.3=135. . . .NECULAI.ROVENŢA-FRUMUŞANI. . EMILIA. englez-român / Emilia Neculai. .1=512. a 2-a.POPA. spaniolromân / Emilia Neculai. Evidential strategies in argumentative discours / Anca Gâţă. . 2009 Bibliogr. DANIELA. 2009 ISBN 978-606-511-092-2 81'374. An introduction to translation studies / Ioan Lucian Popa. . .POPA.1=134.Ed.Constanţa : Steaua Nordului.NERIMAN.8=111=135. Dicţionar român-spaniol. 2009 ISBN 978-973-1756-02-8 81'374.2 81'374.Ed.Constanţa : Steaua Nordului.Bucureşti : Macedoneanul.Bacău : EduSoft.2=135. Alina Ganea.Călăraşi : Agora.280 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1404 . Source of error in translation / Amalia Mărăşescu. IOAN LUCIAN. ISBN 978-973-8295-83-4 81'25:316 CIP 2009-5274 1406 .Bacău : EduSoft.1 CIP 2009-4877 1410 . Translation theories of the twentieth century : (1900-1990) / Ioan Lucian Popa. Gabriela Scripnic.Galaţi : Galaţi University Press.NECULAI.

CHINTESCU.112.BALAŞ. ANA-MARIA.5:811. . . . ANA-MARIA. Writing essays for the baccalaureate examination-oral and written tests / Maria Cristina Chintescu. Let's Learn English ! / Florena Lavinia Chirila. Quelques notions de grammaire / Marinela Cereanu. Limba germană : simplu şi eficient / Orlando Balaş .CAZACU. ISBN 978-973-142-219-0 811. . Mariana Crăciun.Bacău : EduSoft. Franceza rapidă / Ana-Maria Cazacu. a 4-a. The English adverb / Cristina Arsene-Onu.111(075. 2009 Bibliogr.134.Casa Corpului Didactic Oradea. ORLANDO. . 2009 ISBN 978-606-511-094-6 811. Index ISBN 978-973-690-871-2 811. .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. .BOJAN-POPESCU. ALINA ELENA.2'36'373(075. .2(075.BORŢUN. Caracal : Hoffman. a 5-a. rev. 2009 ISBN 978-973-46-1398-4 811.282 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 811 Limbi individuale 1414 . 2009 Bibliogr.Oradea : Editura Didactica Militans .4)(076) CIP 2009-4366 1417 . a 3-a. rev.Ed.ARSENE-ONU. rev.BALAŞ. a 3-a.CHIRILA.4) CIP 2009-4368 1416 .Ed. . ORLANDO. SIMONA.111 CIP 2009-5054 CIP 283 1419 .2 CIP 2009-4244 1421 .Craiova : Sitech.111 CIP 2009-4716 .Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. ISBN 978-606-530-263-1 811. 2009 Index Bibliogr. FLORENA LAVINIA. Comparision = Comparaţia / Bojan-Popescu Simona.1 CIP 2009-4243 1420 .Constanţa : Steaua Nordului.Ed. MARIA-CRISTINA. ISBN 978-606-92000-4-9 811.133.Iaşi : Polirom. . Cristina Balaş. Learn English and have fun / Alina Elena Borţun.112.CEREANU.35)(076) CIP 2009-5293 1423 . Limba germană : exerciţii de gramatică şi vocabular / Orlando Balaş. 2009 ISBN 978-973-46-1399-1 811.1 CIP 2009-5408 1422 . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-511-096-0 811.Iaşi : Polirom.133. argument de Rudolf Windisch. .624 CIP 2009-4465 1415 .111 CIP 2009-5609 1418 . . . CRISTINA.Constanţa : Steaua Nordului. MARINELA.111'367. Spaniola rapidă / Ana Maria Cazacu.CAZACU.Ed. 2009 ISBN 978-973-8934-98-6 087. 2009 ISBN 978-973-1825-49-6 811.

diateze active.Engleza pentru cei mici / trad. 2009 Index ISBN 978-973-748-434-5 087.1 811. FLORENTINA. Bucureşti : Editura Universitară.133.111 CIP 2009-4777 1429 .4) CIP 2009-2262 1426 . ALEXANDRA-CATRINA.: Anca Natalia Florea. Teste şi analize gramaticale : curs practic de limba germană / Alexandra-Catrina Ciornei.4) CIP 2009-2335 1428 . Limba engleză fără profesor / Dan Duţescu. / Steliana Clejanu.133. 2009 ISBN 978-606-511-095-3 811. 2009 Bibliogr.112.111(075.5:811. Rucsandra Duţu.1(075. univ. STELIANA.2=112. Cahier de séminaire : á l'usage des étudiants / asist.133.111'367. 2009 Bibliogr.624 CIP 2009-4766 1431 .1'36(075.Craiova : Aius PrintEd. . . ANCA.Bucureşti : Editura NICULESCU. ISBN 978-973-142-212-1 811. 2009 Bibliogr.111 CIP 2009-3623 1434 .2=135. ISBN 978-606-8021-19-5 811.8)(076) CIP 2009-5314 1433 .2 CIP 2009-4062 .DRĂGĂNESCU.284 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 285 1424 .Bucureşti : Lehrmittelhaus. Învaţă germana pas cu pas : verbele tari şi neregulate. The non-finite forms of the verb / Cîtu Florentina. exerciţii. .1 CIP 2009-4757 1430 .E. verbe compuse. .1 CIP 2009-3564 1427 .FREIMAN. 2009 Bibliogr.DUŢESCU. conjugare. . ISBN 978-973-749-564-8 81'374.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.Bucureşti : Gramar. expresii / Geo M.DUŢU.2 CIP 2009-4245 1432 . Carmen Mălăeţ.Giurgiu : Cronos. 2009 Bibliogr.112. . ISBN 978-973-88969-0-1 811.111 CIP 2009-5068 1425 . ISBN 978-606-530-238-9 811. The French element in English / Gabriela Sonia Dobre. RUCSANDRA.COSĂCEANU.CÎTU.CIORNEI. GEO M.Bucureşti : Little Star. . Constanţa : Steaua Nordului. 2009 ISBN 978-973-591-649-7 811.DOBRE. Gramatica limbii franceze / Anca Cosăceanu. . Bucureşti : Editura NICULESCU.DRAGOMIR. DAN. Micaela Slăvescu. Freiman. Le document authentique en classe de F.L. 2009 ISBN 978-973-7805-34-8 811. GABRIELA SONIA. Cristiana Coşoveanu.Craiova : Sitech. Writing essays with tears and laughter / Delia Drăgănescu. 2009 ISBN 978-973-748-436-9 811. Germana rapidă / Corina Dragomir. tehnica exprimării. Anne Marie Lihaciu. 2009 ISBN 978-973-88913-0-2 811. CORINA. DELIA.CLEJANU.133.

Gabriela Liliana Pasache.Ghid pentru bacalaureat bilingv francofon / vol. Corina Gheorghiţă. rev.Piteşti : Paralela 45.IPATE. .111:811. . Eduard Bucescu. Cristian Belei.33)(076) CIP 2009-3815 1443 .1(075. Culegere de exerciţii de limba franceză : pentru anii I-III de studiu / Aura Valentina Ipate.HINOVEANU.Ploieşti : LVS Crepuscul. Nume de persoane în română şi franceză : studiu comparat / Maria-Magdalena Ilina. . MARIA-MAGDALENA.. Eduard Bucescu.2 CIP 2009-4150 1444 . ISBN 978-973-113-323-2 811. de Sorina Dănăilă. . Comunicative activities / Sorina Marinescu.Bucureşti : Editura Coresi.133.1 CIP 2009-4557 1438 .Iaşi : Polirom. Anne Marie Lihaciu. Index ISBN 978-973-137-136-8 811.111 821. . 2009 ISBN 978-606-530-244-0 811. FRANÇOOISE.Craiova : Sitech. . MARIANA-CRISTINA.133. Teste grilă : limba engleză / Mariana-Cristina Mandu.111 CIP 2009-3655 .IPATE.135. 2009 ISBN 978-973-46-1124-9 811.1 CIP 2009-4778 1440 .23 CIP 2009-4140 CIP 287 1441 .1'373.23 811. AURA VALENTINA.Bucureşti : Editura Coresi.133. 2009 ISBN 978-973-46-1348-9 811.1'373. .286 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1435 .Slatina : Didactic Pres.112. I can speak English : English in 20 lessons .133. ISBN 978-973-1904-82-5 811.111 CIP 2009-4151 1439 ..Bucureşti : Agora. The guide : limba engleză pentru examene şi concursuri / François Grellet .3) CIP 2009-3816 1442 .GRELLET. de Gabriel Cheşcu.MANDU.1 CIP 2009-5362 1437 .Ed. 2009 ISBN 978-973-8046-30-6 811.135.2 CIP 2009-3624 1436 . Alexandru Ştefan.: Anca Natalia Florea. . ANDREEA. . 2009 Bibliogr. 2009 Index ISBN 978-973-748-435-2 087.112. 2009 Bibliogr.111(079) CIP 2009-4717 1445 .ISTRĂTESCU. 2009 ISBN 978-973-47-0619-8 811. Utilizarea abrevierilor de origine engleză în stilul ştiinţic al limbii române / Hinoveanu Călina Andrada. Index ISBN 978-973-137-135-1 811. STELUŢA. În 20 de lecţii fără profesor / Steluţa Istrătescu.ILINA. Culegere de exerciţii de limba engleză : pentru anii I-III de studiu / Aura Valentina Ipate. . CĂLINA ANDRADA.MARINESCU. 2009 Bibliogr. a 3-a. 2009 ISBN 978-973-7680-60-0 811. . SORINA. trad.5:811. 2009 Bibliogr. Ana Stan. a 5-a.Germana pentru cei mici / trad. Cours de français pour les agents de police C4 / Andreea Goran. AURA VALENTINA.111(075.GORAN. .Iaşi : Polirom.Costeşti : Ars Libri. .Bucureşti : Editura NICULESCU. rev. Ich kann Deutsch Sprechen : Deutsch in 20 Lektionen . . Mădălina Grigore.Ed. coord.

SIMONA RODICA. . MARCEL.Ed. Franceză : curs practic / Marcel Saraş.SARAŞ.1 CIP 2009-4209 1456 . .111:087. 2009 Bibliogr. EMILIA. Engleza în imagini pentru cei mici / Emilia Neculai.111 CIP 2009-3684 1448 . ANGELA SIMONA. ANGELA SIMONA.MIU.111 CIP 2009-5623 1457 . .SĂLCEANU. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-663-714-8 811. Temporal correlation with present perfect in media contexts / Nicoleta Aurora Popescu. Means of expressing futurity in English language / Ramona Moskovicz. . Alina Predescu.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.NECULAI.Constanţa : Steaua Nordului. The English nonfinite verbal forms : a morphosyntactical approach / Alina Miu. a 2a.Craiova : Sitech.111 CIP 2009-5360 1455 .Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.Slatina : Didactic Pres.SĂLCEANU. a 2-a. CLEMENTINA. ALINA.5 CIP 2009-4869 1451 . EMILIA. The English infinitive / Angela Simona Sălceanu.111 CIP 2009-5624 . Index ISBN 978-973-690-868-2 811.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". 2009 Bibliogr.5 CIP 2009-4464 1449 . ALINA.PREDESCU.Oradea : Editura Didactica Militans .MARINESCU.111'367. rev. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.584 CIP 2009-4925 1450 .625. Engleza rapidă / Emilia Neculai. . .111'36 CIP 2009-4467 1453 . 2009 ISBN 978-606-511-093-9 811.111'367. NICOLETA AURORA.NECULAI. . ISBN 978-606-530-281-5 811. .Târgovişte : Bibliotheca. Circle and learn English : ghid auxiliar / Angela Simona Sălceanu. .288 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1446 . Index ISBN 978-973-690-878-1 811.111 CIP 2009-4246 CIP 289 1452 . . P. RAMONA MARINELA. Mihai Ştefănescu.Bucureşti : Teora. 2009 ISBN 978-973-1792-65-1 087. 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-20-1178-2 811. .NIŢĂ. Translation practice for advanced students / Clementina Niţă. Testing techniques / Sorina Marinescu. ISBN 978-973-113-324-9 811.POPESCU. ISBN 978-973-1825-50-2 811. univ. ISBN 978-606-530-278-5 811. 2009 ISBN 978-606-511-109-7 811. .MIHĂESCU. English in the new / asist.625 CIP 2009-5125 1454 .Ed.5:811. 2009 Bibliogr.Constanţa : Steaua Nordului. 2009 Bibliogr.Casa Corpului Didactic Oradea. Şi din imagini învăţăm limba engleză / Simona Rodica Mihăescu. Clonţea.111'366. .MOSKOVICZ.Craiova : Alma.Craiova : Sitech. ISBN 978-973-712-458-6 811. SORINA.133.111 CIP 2009-3656 1447 .

58 CIP 2009-4872 1469 . . ANGELA SIMONA.SPARK.Craiova : Sitech.111'366.VASILE.Craiova : Sitech. ISBN 978-606-510-422-8 811.Craiova : Universitaria. pragmatice şi culturale ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă / Maţa Ţaran. 2009 ISBN 978-973-88835-1-2 811. 2009 Bibliogr. ANGELA SIMONA.111:339. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-129-378-3 811.1 CIP 2009-5584 1460 . RHEA.SILAGHI. 2009 Bibliogr. Analyse linguistique du slogan publicitaire / Ungureanu Violeta Diana.SĂLCEANU.ŢARAN.1 CIP 2009-4501 1466 . . . .Cluj-Napoca : Quantum. ANGELA SIMONA.collocations : ghid auxliar / Angela Simona Sălceanu.35) CIP 2009-5044 1462 .16 CIP 2009-4995 1459 . VIOLETA DIANA. CORINA.VASILE. CRINA DELIA. ISBN 978-606-510-415-0 811.VASILE. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-530-247-1 811. The category of aspect in English / Corina Vasile. The language of black America : lucrare ştinţifică / Angela Simona Sălceanu.SĂLCEANU.111 CIP 2009-5628 1465 . 2009 ISBN 978-606-530-251-8 811.290 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 291 1458 . CORINA. Implications of the category of aspect in using English / Corina Vasile.Timişoara : Mirton. ISBN 978-606-530-279-2 811. ANCA. .111 CIP 2009-5633 1461 . 112 subjects to a successfull English Bac exam / Silaghi Crina Delia.1 659. Business English : communication and commercial correspondence / Anca Tănasie. 2009 ISBN 978-973-1975-16-0 811.SĂLCEANU.VASILE. ADELINA. English vocabulary and practice : a text based approach / Adelina Vasile.Oradea : Primus. Basic English for healthcare professionals = Engleza de bază pentru personal medical / Rhea Spark.TĂNASIE. 2009 ISBN 978-973-8458-99-4 811. . 2009 Bibliogr.Craiova : Universitaria.111(73) CIP 2009-5627 1464 . 2009 Bibliogr.111 CIP 2009-5202 1467 . ISBN 978-973-52-0577-5 811.111:61 CIP 2009-3606 1463 .UNGUREANU.111 CIP 2009-4892 1468 .111 CIP 2009-4888 .111(075. ISBN 978-606-530-280-8 811. Test your English knowledge : ghid auxiliar / Angela Simona Sălceanu. 2009 Bibliogr. MAŢA.Piatra-Neamţ : Alfa. Problems in translating idiomaticity in English .133. ISBN 978-606-530-282-2 811. . CORINA. . Aspecte semantice. .Craiova : Sitech. Craiova : Sitech.Bucureşti : Pro Universitaria.Craiova : Sitech. . . English tenses : theory and practice / Corina Vasile.

. 2009 Bibliogr.3'367. MARIN.1(075.135. PETRONELA. .1) CIP 2009-4538 811.33)(079.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.42 CIP 2009-3904 .33)(079.Iaşi : Lumen. ISBN 978-973-166-129-2 811.BARBU. 2009 ISBN 978-973-137-134-4 81'374.1'366. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a / Cristina Bida.1) CIP 2009-4537 1476 .1'36:373.BĂCILĂ.33) 821. rev.292 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1470 . Greaca veche : morfologie / Petronela Wainberg.3:811.1(075. .1 CIP 2009-3605 1474 .Ortografia practică pentru ciclul primar / Mădălina Bogdan Tomescu. Maria Monalisa Pleşea.Ed. . rev.1(075.135.09(075.33)(079.462 CIP 2009-3811 1477 .3 372.09(075. PAUL. Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VIII-a : semestrul 2 / Paul Androne.33) CIP 2009-3593 1472 . ISBN 978-973-1890-23-4 811. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-8061-12-2 811.BOGDAN. Întâlnire cu Almăjana / FlorinaMaria Băcilă. ISBN 978-973-592-222-1 811. ANA MARIA.Bucureşti : Editura Coresi.671:811.BOJAN-POPESCU.135.09(075. . Conjugarea verbelor româneşti : dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe clase de conjugare / Ana-Maria Barbu.1 CIP 2009-3814 1473 .Buzău : Omega. MĂDĂLINA. . . 2009 Bibliogr.6 CIP 2009-4644 CIP 293 1475 .1) 821.Bucureşti : Editura Coresi.BIDA.2:811.33)(079. MĂDĂLLINA. Complementele circumstanţiale de cauză şi de scop şi subordonatele corespunzătoare acestora / Bojan-Popescu Simona.333 CIP 2009-5608 1479 . ISBN 978-973-142-220-6 811. . CRISTINA. Gramatica practică pentru ciclul primar / Mădălina Bogdan Tomescu.1'373.1'367.Ed.Ed a 6-a.ANDRONE. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a / Cristina Bida.BIDA.124'276. 2009 ISBN 978-973-137-031-6 371.135.2:811. Dicţionar de paronime / Marin Bucă. .462 CIP 2009-3805 1478 .Bucureşti : Editura Coresi. 2009 ISBN 978-973-728-377-1 81'374.135.Timişoara : Excelsior Art. . SIMONA. .135. a 8-a. ISBN 978-973-137-148-1 371.3 372.135.Iaşi : Lumen.Alba-Iulia : Aeternitas.625=135. ISBN 978-973-166-130-8 811.1. FLORINA-MARIA.WAINBERG.1) 821.1.135. CRISTINA. a 5-a.135.135.135. 2009 Bibliogr.135.1 Limba română 1471 . Bucureşti : Meteor Press.135.1'35:373. . 2009 Bibliogr.BUCĂ. 2009 Bibliogr.BOGDAN.1.

ISBN 978-973-719-292-9 811.: Silvia Dăscălescu. Bucureşti : Politehnica Press.135.135. . ISBN 978-973-1927-05-3 811. . DUMITRU.8) CIP 2009-5331 1482 .1.Creativitatea ca joc al inteligenţei / coord.135. Limba română : sintaxa propoziţiei / Ştefan Dincescu. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-8060-06-4 811. ISBN 978-606-515-027-0 811.2009.135. Limba română contemporană / Dumitru Draica.1 CIP 2009-3734 CIP 295 1485 .Botoşani : Silva-Vic.1'367 CIP 2009-4105 1484 . DANIELA.1'366.35) CIP 2009-5398 1489 . 2009 Bibliogr.1(075.Craiova : Sitech. Gramatica limbii române : clasa a IIIa / Aurelia Fierăscu.135.Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 2009 Bibliogr. 2009vol.135.1(075. ASRS_RL : sistem de recunoaştere a vorbirii pentru limba română / Dumitru Corneliu-Octavian. 2009 Bibliogr.1(075.ISBN 978-973-1919-11-9 811. . .Cortes : corpus de texte pentru seminarul de Limba română contemporană (pragmatica) / coord. Ana Lapoviţă. ŞTEFAN.: Răzvan Săftoiu. ISBN 978-606-530-236-5 811.135. ISBN 978-973-677-139-2 811.35)(079. . Texte şi teste : Limba şi literatura română : aplicaţii / Gabriela Chiran.GRECU.Craiova : PrintXpert.09 CIP 2009-4025 1481 . STELA. 2009 Bibliogr.135.Bacău : Amphion.GHEORGHE.DUMITRU. AURELIA. ISBN 978-973-47-0627-3 811.1.FLORICEL.Piteşti : Paralela 45. . CORNELIU OCTAVIAN. 2009 Bibliogr.1'367.DINCESCU.FIERĂSCU.625 CIP 2009-4750 1488 .CHIRAN. 1. a 3-a.135.1.1 821. Structura cazurilor în româna contemporană / Elena Alina Grecu.1'36(075.1) CIP 2009-5483 1483 . Morfosintaxa verbului în limba română actuală / Stela Floricel.1 CIP 2009-3532 1486 . . ELENA ALINA. .09(075. Ed.54 CIP 2009-5370 . .135.135. .DRAICA. 2009 Bibliogr.Ed.135. .35) 821. GABRIELA.35)(079.09(075.135. . ISBN 978-973-1919-10-2 Vol.Iaşi : Universitas XXI. Limba şi literatura română : teste pentru clasele IX-XII / Gheorghe Daniela.Bucureşti : Editura Ana 2000. rev.33) CIP 2007-5382 1487 .1) 821.294 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1480 . 2009 ISBN 978-973-138-039-1 811. 2009 ISBN 978-606-538-000-4 811. a 2-a.Petroşani : Focus.

. Mihaela Marin. 2009 Bibliogr.135.. . 2009 ISBN 978-606-92074-0-6 371. Cristina Erdei.35) CIP 2009-3876 1493 . 2009 ISBN 978-973-8944-98-5 811..135. itemii publicaţi de MECI la 22.135. Conversiunea sau Schimbarea clasei morfologice / Sanda Maria Inceu. .33)(079.Piteşti : Paralela 45.3:811.33) 821.135.LOGEL. SANDA MARIA.623 CIP 2009-4780 1496 . 2009 ISBN 978-973-47-0629-7 811.33)(079.135.296 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1490 . VASILE.Limba şi literatura română : Bacalaureat 2009 : modele de rezolvare.09(075.02.1) CIP 2009-5078 .135.Învăţăturile unor dascăli către urmaşii lor / Victoria Vârtopeanu (coord.1:373. .623(075.1(075.Baia-Mare : Eurotip.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. CĂLINA ANDRADA.HIRIŞ. Ortografia în clasele primare : lucrare ştiinţifică / Dumitru Logel.1.Oradea : Imprimeria de Vest.35)(079...35) 821. ANAMARIA. . FLORENTINA.Costeşti : Ars Libri.135.135. DUMITRU.5 CIP 2009-4536 1499 .Limba şi literatura română : genurile literare / Amelia Barbu.279. Isabella Ioniţă.1.1(075.Braşov : Pastel.135.35) CIP 2009-5471 1498 .1 821. . 2009 ISBN 978-973-88587-2-5 811. .1'367.135. 2009 ISBN 978-973-704-098-5 811.).Bucureşti : Ams Publishing.1) 371. . Limba română : 80 de teste pentru admiterea în învăţământul superior / Vasile Lungu.5 CIP 2009-3990 1491 . Roxana Din.Bucureşti : Editura Gabriel 2005.Limba şi literatura română : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 / coord. Valoarea stilistică a adjectivelor în stilul administrativ al limbii române / Hinoveanu Călina Andrada. 2009 ISBN 978-973-1904-80-1 811.135.1) CIP 2009-5243 CIP 297 1495 .135. .135.1(075.HARANGUŞ. Gabriela Catrina. ISBN 978-606-530-244-7 811.1(079.Craiova : Sitech. . 2009 ISBN 978-973-30-2489-7 811.1) 821.09(075. Ana-Maria Floroiu.Braşov : Aula.1) 821.135.HINOVEANU.35)(079. 2009 ISBN 978-973-754-078-2 811. .1(075.09 CIP 2009-5686 1492 .: Alexandru Muşina.1'367.1.INCEU.LUNGU.2009 / Cosmin Borza..09(075.1'35 CIP 2009-4532 1494 .1(075.33) CIP 2009-5141 1497 . Limba şi literatura română : clasa a VII-a : teste de limba şi literatura română pentru teza unică : semestrul al IIlea / Florentina Haranguş.1.. Limba şi literatura română : teza cu subiect unic : clasa a VIII-a / Hiriş Anamaria. .8:373. 2009 ISBN 978-973-1852-59-1 811.135.

. 2009 ISBN 978-606-8061-13-9 811. ISBN 978-606-530-230-3 811.1'34 CIP 2009-5122 .1(075..1'367.135. .Bucureşti : Aramis Print. MARIA-MONALISA. ISBN 978-973-113-335-5 811. Anamaria Grigoriu. . Culegere de exerciţii : limba română.09(075. Manuela Grecea.semestrul II : 2008-2009 / Mihaela Airinei. reflexivă. ISBN 978-973-749-570-9 811. . 2009 ISBN 978-973-108-187-8 811. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-679-628-9 811.NICA.PIŢILĂ.PÎRVU.Slatina : Didactic Pres. Elemente de comunicare şi argumentare pentru liceu / Gina Marian.1 CIP 2009-3568 1508 . ELENA DORINA. imaginativă / Ada Stuparu.135. .33) 821.1(075.135.STUPARU. .298 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 299 1500 . matematică : clasa a II-a / Georgeta Pîrvu.Teza cu subiect unic : recapitulare prin modele : Limba şi literatura română : clasa a VII-a .Ne pregătim pentru teză! : caiet de exerciţii aplicative pentru clasa a VI-a / coord. Selma Bolat.1(075.09(075.135.1(075. ISBN 978-973-1909-40-0 811. FLORENTINA.MOCANU. 2009 ISBN 978-973-88586-8-8 811. Limba şi literatura română : scrierea argumentativă. GINA.33) CIP 2009-3592 1502 . Ianula Galan. Limba şi literatura română : teste pentru evaluarea curentă : clasa a VII-a / Vasile Mocanu. . Cleopatra Mihăilescu.35) CIP 2009-5316 1505 .Bucureşti : Editura Gabriel 2005.135.1 821..Timişoara : Artpress. .PLEŞEA.33) 821.135. Buzău : Omega.135.135.09(075. 2009 Bibliogr. Anca Sârghie. .135.1. ISBN 978-606-530-216-7 811. Substantivul : exerciţii aplicative / Elena Dorina Nica. Paul Androne.Craiova : Sitech.33) CIP 2009-5503 1507 .135. 2009 Bibliogr.135.Constanţa : Crizon.135. 2009 Bibliogr. TUDORA. Fonetica şi vocabularul limbii române cu o culegere de exerciţii / Florentina Toma. ISBN 978-973-113-332-4 811.135. . ADA.: Gica Dumitru .Slatina : Didactic Pres.33) CIP 2009-5688 1501 . Limba română : culegere pentru clasa I / Tudora Piţilă.33) 51(075.1(075.1(075.Bucureşti : Editura Universitară.33) CIP 2009-5387 1506 . 2009 Bibliogr.MARIAN.1.1. VASILE. 2009 Bibliogr.135.09(075.622 CIP 2009-3705 1504 .TOMA. . Mihaela Guţan. GEORGETA.33) 821. Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VII-a : semestrul 2 / Maria Monalisa Pleşea.135.35) 821.33) CIP 2009-3598 1509 .33) CIP 2009-4758 1503 .1..Craiova : Sitech. .1(075.

. red.Highschool musical / trad. ISBN 978-973-1825-44-1 82. Bucureşti : Egmont România. ALINA.09-31"19" CIP 2009-3736 . . .BĂRÎCĂ.33) 82-822=135. 2009 ISBN 978-973-157-497-4 82-93-32=135.Balonul lui Mickey / red.Bucureşti : Egmont România. .1 087.: Alexandra Ghiţă .Bucureşti : Mediamorphosis. AURA.Oradea : Editura Didactica Militans . Metaforă şi corporalitate în discursul media / Aura Bărîcă.1 CIP 2009-3809 1519 . .Casa Corpului Didactic Oradea.TOMA.1(075.Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-606-519-174-7 82-93-32=135. JeanneMarie LePrince de Beaumont. 2009 ISBN 978-973-1995-38-0 821.33) 82-822=135. .2:82.33) CIP 2009-4510 1514 .Lecturile copilăriei : clasa I : antologie şcolară / Lucica Buzenchi. 2009 ISBN 978-606-519-164-8 82-93-32=135. rev. American Novels / Alina Simuţ.5 CIP 2009-4895 1517 . Constanţa : Editura Eduard.Constanţa : Editura Eduard.: Julia Kretsch.1 087. 2009 ISBN 978-973-1995-42-7 821.5 CIP 2009-4914 1521 . 2009 Bibliogr. .GRIMM.Ed. 2009 ISBN 978-973-47-0644-0 82 CIP 2009-5400 CIP 301 1516 .1-822(075. red.1(075.Lecturile copilăriei : clasa IV : antologie şcolară / Lucica Buzenchi.Ed. il. fraţii.1 CIP 2009-4957 1520 .33) 82-822=135. a 5-a.1(075.1-822(075.1 087. .: Alexandra Ghiţă .135.Ed.135.Constanţa : Editura Eduard. 2009 ISBN 978-973-1995-43-4 821.1 CIP 2009-4910 1512 . 2009 ISBN 978-606-516-173-0 82-93-32=135. a 3-a. . a 3-a. Craiova : Sitech. AURA.Lecturile copilăriei : clasa VII / Lucica Buzenchi.Bucureşti : Editura Coresi.: Walter Crane .300 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1510 . .SIMUŢ.: Sînziana Popescu. Noţiuni de predare a limbii române cu privire specială la forma limbii şi a poporului român / Florentina Toma. Basme alese / Jakob şi Wilhelm Grimm.135.1 CIP 2009-5123 82 Literatură 1511 .33) CIP 2009-4511 1513 . .BRAIS. FLORENTINA.33) CIP 2009-3693 1518 .Primul an / trad.Ed.Întâlnire cu piraţii. . Social Boundaries in Early 20th c.135. trad.5 CIP 2009-4911 1515 . 2009 ISBN 978-973-88826-3-8 82-93-34=135.0=135. Michiela Poenaru. 2009 Bibliogr. a 3-a. Marie-Catherine Le Jumel de Barneville .: Julia Kretsch.Bucureşti : Erc Press. Dicţionar de termeni literari : pentru elevi / Aura Brais.: Julia Kretsch. Bucureşti : Egmont România. ISBN 978-606-530-232-7 811. 2009 ISBN 978-973-137-001-9 81'374.1-822(075. rev.

E. 2009 Bibliogr. pref.Supercopoii şi cazul culorilor misterioase / red.TATULEA.: Mariana Brăescu Silvestri.: Hegedűs Imre.frumuseţea lumii cunoscute / ed. Mihaela Ema Lazăr.09-2 Ionescu.1. 2009 ISBN 978-606-8021-24-9 811.: Julia Kretsch.BARBU.09 Hemingway.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. 2009 ISBN 978-606-519-165-5 82-93-32=135. pref. CIP 2009-4921 . 2009 Bibliogr. Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte pentru clasa a VIII-a : Limba şi literatura română / Denisa Antonie.1) 821.Artur Silvestri .E.E.135.A.ANTONIE.E. RALUCA.09 Eminescu.09 Benedek.141(498). CIP 2009-3702 1530 .135.135. . 2009 ISBN 978-973-7609-45-8 821.33)(079.1(075. Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember története / Benedek Elek . 929 Benedek.135.ABĂLUŢĂ. . 2009 Bibliogr.1.BENEDEK ELEK.1. Hemingway's heroes / Livia Nicoleta Barbu.Craiova : Sitech.E.1 CIP 2009-4390 82.09 CIP 2009-4176 1525 . RALUCA. DANIELA. Craiova : Sitech. Regal poetic / Constantin Abăluţă. 929 Silvestri. 2009 Bibliogr.133. CONSTANTIN.E. CIP 2009-3339 1528 .33)(079. CIP 2009-3700 1529 . Les discours theatral d'Eugene Ionesco : l'enonciation entraveé / Raluca Bălăiţă . .E.302 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1522 . 2009 ISBN 978-973-133-485-1 821. şi coord.BARBU.E. . Index ISBN 978-973-611-595-0 821.Miercurea-Ciuc : PallasAkadémia.Craiova : Aius PrintEd. 929 Eminescu. Verisimitude and architectonics in Hemingway's short stories / Livia Nicoleta Barbu. LIVIU. 2009 ISBN 978-973-665-255-4 821.1) CIP 2009-4146 CIP 303 1527 .M. Mihai Eminescu : (Poetul nepereche în programele şi în manualele şcolare) / Andronie Bejat Daniela.Bucureşti : Carpathia Press.09(075. ISBN 978-606-530-227-3 82-93-34=135. 929 Hemingway.1.09 Silvestri.M. Bucureşti : Egmont România. DENISA.09 Critică şi istorie literară 1524 .09 Hemingway. . Fairy tales day dreaming in class / Tatulea Raluca.111(73).A.Iaşi : Institutul European.1.135. 929 Hemingway.BĂLĂIŢĂ.111(73). 929 Ionescu. CIP 2009-3463 1531 .: Valentina Agrigoroaiei. . ISBN 978-606-530-210-5 821. îngrij.Craiova : Sitech. Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print.ANDRONIE BEJAT.511.1 CIP 2009-4912 1523 . CIP 2009-5523 1526 . ISBN 978-606-530-214-3 821. . LIVIU. 2009 ISBN 978-973-1928-28-9 821.

133.:2 CIP 2009-4312 1537 . ADRIAN. . prof. 2009 Bibliogr.M. GIGLIOLA.511. Craiova : Editura Cellina. Luminiţa Diaconu.1. Brăila).135. .09+82.M.135. . Teste de Limba şi literatura română : pentru admitere în liceu / prof. . .Brăila : Editura Dunărea. univ.M. Burlescul ţiganiadei / prof.1.Ed. Ipostaze ale personajului în opera lui Marin Preda / Gigliola Ceunaş . . Comunicări ştiintifice (2009 .: asist.304 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 305 1532 . .BOLDIŞOR. dr.M. CIP 2009-5062 1539 .Bacău : EduSoft. I Constantinescu Montegaza Teodora-Dana. AURA.135.CRĂCIUN.CEUNAŞ.Craiova : Aius. Radu Săvulescu.09 Preda. Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre : culegere de comunicări : Brăila. I Constantinescu Montegaza Teodora-Dana. TEODORA-DANA. a 6-a. CIP 2009-5055 1536 . 2009 ISBN 978-973-26-0925-5 821.1.135. opere. .09=135.09 Eminescu.1.Bacău : EduSoft.135. Puia Andrei.BRAIS.09(075.09 Cărtărescu.Cluj-Napoca : Kriterion. 2009 Bibliogr.1. 2009 Bibliogr.(063) CIP 2009-3952 .09 CIP 2009-3588 1538 . 2009 ISBN 978-973-1882-00-0 821. LUMINIŢA.135. 2009 ISBN 978-973-1827-38-4 821. CIP 2009-5051 1541 .09 CIP 2009-4627 1533 . Adrian Jicu. GIGLIOLA. Mircea Cărtărescu : erosul androgin / Mariana Crăciun. La littérature française de la Renaissance : histoire littéraire et choix de textes / Luminiţa Ciuchindel.1 CIP 2009-3803 1535 .33)(079.Craiova : Editura Cellina. Zafiu Doiniţa (coord. CIP 2009-5208 1534 .1.BORCSA JÁNOS.141(498).2:821.Bacău : EduSoft.1. dr.CONSTANTINESCU MONTEGAZA.09 Budai-Deleanu.M. ianuarie 2009 / prof. TEODORA-DANA. pref.M.DIMENSIUNEA EMINESCIANĂ A FIINŢEI NOASTRE. 2009 ISBN 978-973-1882-01-7 821. Dicţionar de literatură română şi universală : autori. pref. MARIANA.1) CIP 2009-5209 1540 . 2009 ISBN 978-973-1827-39-1 821. Merítés / Borcsa János.(063) 929 Eminescu. personaje : pentru elevi / Aura Brais.09 Eliade.). Receptarea şi predarea romanelor lui Marin Preda în liceu : soluţii didactice / Gigliola Ceunaş .Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. univ. ISBN 978-973-8934-99-3 821. gr.135.CONSTANTINESCU MONTEGAZA.135.CIUCHINDEL. ISBN 978-606-8021-25-6 821. rev.CEUNAŞ.1.09 Preda. 2009 Bibliogr. Adrian Jicu. 2009 ISBN 978-973-137-147-4 81'374. .1. ISBN 978-973-737-646-6 821.: asist. ISBN 978-973-98924-5-2 821. gr.Bucureşti : Editura Coresi.I. Studii eliadiene : Mircea Eliade între istoria religiilor şi literatură / Adrian Boldişor. .

a 2-a. .09 Jelloun. .135.09 Vieru.FIRESCU. Teja Papahagi un aromân aşezat cu sfinţenie în cartea satului domnesc / Hiru Ion. CIP 2009-5766 1548 . DANIELA IOANA. CIP 2009-3822 1544 . . CIP 2009-4122 1549 .135.G. .HIRU.: Jean Dumitraşcu. 2009 ISBN 978-973-571-927-2 821. Piteşti : Pământul.A.135.133. 2009 Bibliogr.306 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1542 . Baciu Gheorghe. L'ideologie pascalienne (Les Pensees) / Rodica Firescu. 2009 ISBN 978-973-133-481-3 82. .1.1. ISBN 978-973-142-215-2 821.09 Papadat-Bengescu.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.Bucureşti : Amaltea.Grigore Vieru acasă. .T. CIP 2009-4173 1552 .1(478). 2009 Bibliogr. RODICA.T. 929 Eliade. . . Simona Jişa.135.09 CIP 2009-3600 1546 .L. CONSTANTIN.Craiova : Sitech. YVONNE.DINU-MARCU.135. Fănuş şi eroii lumii lui / Constantin Gherghinoiu. 2009 Bibliogr. Fraţii şi surorile lui Nichita Stănescu / Ionel Dunea.09 Rimbaud. 2009 ISBN 978-973-7612-29-8 821.DRAGHIEA.1. . ISBN 978-973-162-041-1 821. MARIA VICTORIA. CIP 2009-647 1551 .GRIGORESCU.I.H. FELICIA MARINELA.1. .133.L.09 Eliade.09 CIP 2009-5620 CIP 307 1547 .1. MIHAELA.DIŢĂ.Brăila : Ex Libris. La condition de la femme chez Tahar Ben Jelloun / Daniela-Elena Dinu-Marcu.GOGA. 2009 ISBN 978-606-8065-00-7 821.Bucureşti : Editura Perpessicius.M. 929 Papadat-Bengescu.1.135. ISBN 978-606-530-283-9 82. Identité et mentalité / Yvonne Goga. ISBN 978-973-113-325-6 821. IONEL. .1(64). 2009 ISBN 978-606-541-000-8 821.Ed.Ploieşti : Premier.M.F.09 Papahagi.135.Bucureşti : Editura ALL. ISBN 978-973-1904-76-4 821.B.Slatina : Didactic Pres.:396 929 Caragiale.09-32 Neagu.DUNEA. 2009 ISBN 978-973-740-103-8 821.I. Tipologia feminină în opera literară a lui Mircea Eliade / Diţă Felicia Marinela.09 CIP 2009-3754 1550 . DANIELA-ELENA.Costeşti : Ars Libri.H. CIP 2009-4599 1545 .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.1. Aspecte ale urâtului în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu / Maria Victoria Giurgi. 2009 Bibliogr.GHERGHINOIU. Le sentiment de la mort dans l'oeuvre d'Arthur Rimbaud / Mihaela Grigorescu. ION. 2009 Bibliogr.GIURGI. la Piteşti / coord.09 Caragiale. Personajul feminin în proza lui Ion Luca Caragiale / Draghia Daniela Ioana. CIP 2009-4031 1543 . CIP 2009-5215 .

M. Am fost pe urmele lui Marx / Ion Ionescu. trad.135.Timişoara : Eurostampa. . EUGEN. 929 Eminescu.09 Eminescu. 2.Gr. GEORGE.1.53) CIP 2009-5439 . 2009 ISBN 978-973-1784-41-0 061:821.IONESCU.T. pref.1(=214.Literatură universală : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 / coord.: Viola Vancea .09 CIP 2009-3586 1557 . . Clasic şi modern în studierea literaturii române în şcoală : Grigore Alexandrescu : lucrare stiinţifico-metodică / Florentina Lunguţescu. . Reprezentări ale ţiganilor în literatura de ficţiune românească din sec.Craiova : Sitech. . Carp : critic literar şi literat.MALAMEN. .Literatura / ed.1.5 CIP 2009-3877 1554 .1. P. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-88817-3-0 821.ISBN 978-973-577-580-3 Vol.H.2.53) CIP 2009-3941 1560 .278.: Kopy Kyçyku. 2009 ISBN 978-973-37-1358-6 821.D.. FLORENTINA. Cu puşca şi condeiul : Hristo Botev / Kopy Kyçyku . KOPI.135. .09 Cantemir. CIP 2009-5525 1559 . 929 Alexandrescu.Sibiu : Techno Media. al XIX-lea / Iordache George.LOVINESCU.09(047.LOZBĂ.ILIESCU. CIP 2009-4703 1562 . 82.135.Bucureşti : Tracus Arte. . Deva : Călăuza v. ISBN 978-606-530-206-8 821. 2009 ISBN 978-973-88875-6-5 821.1.: Alexandru Muşina. 2009 ISBN 978-606-517-003-2 821...09 CIP 2009-4346 1561 .b. Cozerii în lila / Iolanda Malamen şi Şerban Foarţă. Alberto Casasin.135. MIHAI. 2009 2 vol.1.09 Alexandrescu. Cercul de creaţie literară . trad.: Alexandru George.Bucureşti : Librarium Haemus. Eminescu în galeria de onoare a cărţilor noastre despre Eminescu / Ion Iliescu.35) 371. . .135.1. . 2009 Bibliogr.ISBN 978-973-577-581-0 821. Lovinescu . .KYÇYKU.Bucureşti : România Liberă. T. ISBN 978-606-8030-18-0 821. 929 Botev. ION.09:323.58) CIP 2009-3489 1556 . 929 Maiorescu.135. CIP 2009-3511 1555 .IOSIF.135.M. IOLANDA.Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român. 2009 ISBN 978-973-1788-24-1 82.Iaşi : Junimea.1. 2009 ISBN 978-973-687-839-8 821.09(047. 1 : P.Gr.9:373.09 Botev. . Ioana Manuela Cristescu. Dimitrie Cantemir şi problema ştiinţei române / Mihai Lozbă. ION. 2009 ISBN 978-973-754-079-9.LUNGUŢESCU.163. ISBN 978-973-577-579-7 Vol. CIP 2009-3555 1563 .: Astrid Georgiana Stroe.09 Maiorescu. .308 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 309 1553 .H CIP 2009-5297 1558 .Buzău : Vega Prod '94.IORDACHE.135. îngrijire ed. .T.: Emilio Lopez.modalitate de stimulare a capacităţilor creatoare / Iosif Gabriela. Maiorescu şi contemporanii lui / E.1.09(075. Vincente Ponce.Braşov : Aula. GABRIELA.

ISBN 978-973-1882-06-2 821.MUCETE.135. CRISTINA. 2009 ISBN 978-973-50-2456-7 821. ISBN 978-973-690-872-9 821.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.Oradea : Editura Didactica Militans .A CIP 2009-4469 1571 . Mihăilescu.MARINESCU. 2009 Bibliogr. Retorică şi pragmatică în discursul ciceronian / Florentina Neculau.135. ROXANA-ELISABETA. Dicţionarul subiectiv al personajelor lui Caragiale : A-Z / Gelu Negrea.1.NECULAU.111.1. 2009 ISBN 978-973-23-2875-8 81'374.1 CIP 2009-5358 .1. CIP 2009-5447 1572 .135.: Iulia Bobăilă. . DANIELA. .E.Casa Corpului Didactic Oradea.09 CIP 2009-3878 1566 . Index. CRISTINA. 2009 Bibliogr. .1. E. GELU. CIP 2009-5017 1568 . ISBN 978-973-1825-42-7 821. CAMELIA.E.310 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 311 1564 . 2009 Bibliogr. 929 Sadoveanu.M.124.133.09 Sadoveanu. Violated bodies : a cross-cultural reading of the English . ISBN 978-973-1825-48-9 82.Casa Corpului Didactic Oradea. . .09 Ionescu.I. Poe's poetry in Romanian : critical translation study / Cristina Miron. ISBN 978-973-749-559-4 821.M.Bucureşti : Editura Universitară.NEGREA.8:821.135.Costeşti : Ars Libri. ISBN 978-973-1904-86-3 821.E.I. 2009 Bibliogr.M.Piteşti : Editura KML. 2009 Bibliogr.=135.Bucureşti : Cartea Românească.M.111(73).:008 CIP 2009-3574 1567 .M. Despre omul din scrisori : Mihai Eminescu / Dan C. 929 Poe.M.M. 2009 Bibliogr.NĂSTASE.Bucureşti : Humanitas.09 Cicero.-6 929 Eminescu. 2009 ISBN 978-973-133-497-4 821. FLORENTINA.T. 2009 Bibliogr. 929 Cicero.MIHĂILESCU. CIP 2009-5063 1573 .MUSTĂŢEA.09 Caragiale.09 Eminescu.language fiction by authors of south . . Amantul de Marguerite Duras : interferenţe culturale China-Europa / Camelia Maruşca. .09 Duras. MARIANO.135. Craii de Curtea-Veche Mateiu Caragiale : lucrare ştiinţifică / Aurelia Mihaela Năstase.T.1.Bacău : EduSoft. DAN C.09 CIP 2009-4012 1569 .MIRON.MARTÍN RODRÍGUEZ.Asian origin / Roxana-Elisabeta Marinescu.09 Caragiale. AURELIA MIHAELA. ISBN 978-973-88463-6-4 821. Receptarea critică a operei lui Mihail Sadoveanu / Claudia Laura Mucete.MARUŞCA.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.A.M.09 Poe. CIP 2009-4414 1565 . . Ionesco înainte de "La Cantatrice chauve" : opera absurdă românească / Mariano Martin Rodríguez . A. Scriitori şi artişti reprezentativi din secolele XIX şi XX : analiza operelor lor majore / Mustăţea Cristina.1.Oradea : Editura Didactica Militans . CIP 2009-5191 1570 . . trad. .L.

C. .111.Craiova : Sitech.ISBN 978-973-1954-60-8 Vol. .. . Tradiţie şi inovaţie în romanele lui Camil Petrescu / Anca Rădulescu.Bucureşti : Amurg Sentimental. Petrescu.09 CIP 2009-4762 1581 . 2009 Bibliogr.133. RADU I. 929 Robbe-Grillet. Transnistria : o trilogie pentru sfârşirea tragediei / Mihai Eminescu. . . Marcel Emil Sas.09 Eliade. cuv. Angela Carter's magic realism and fairy tales / Angela Simona Sălceanu. ISBN 978-606-530-275-4 821.09 CIP 2009-4018 1577 .RĂDULESCU.111.1. : représentations du hasard dans la littérature / Radu I. CIP 2009-4782 1580 .. .Paralela 45 : Paralela 45.09 Carter.Iaşi : Junimea. ISBN 978-973-1954-59-2 Vol. ISBN 978-606-530-242-6 821. .O.135. prof.. 1. ISBN 978-973-737-641-1 821.SĂLCEANU. Nicolae Iorga.ISBN 978-973-1954-62-2 82. ECATERINA.1.135. .A. ISBN 978-973-47-0622-8 821. ANCA. 2009 3 vol.09 Paler. Meda Vlaicu. Pan Halippa. 2009 Bibliogr.09 Robbe-Grillet. 3.135. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1825-31-1 821.PĂTRAŞCU.312 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1574 .POPOVICI. . . . Un coup de dés . DANIELA. . îngrijită de Constantin Barbu .Craiova : Universitaria.RĂDULESCU. Les fonctions des objects dans l'ouvres d'Alain Robbe-Grillet / Alina Roşu.patriot) / Doru Popovici. CIP 2009-4222 1583 .A. 929 Eliade. CIP 2009-5343 1578 . VALENTINA. 2009 Bibliogr. CIP 2009-4433 1575 .M. Monica Tilea. 2009 Bibliogr..O zi cu Eminescu / coord.. Nomadisme et croisements francophones / Valentina Rădulescu.Oradea : Editura Didactica Militans . Basarabia.09 Eminescu.09 CIP 2009-5411 1582 .Restitutio romaniae : Bucovina.09-31 CIP 2009-3561 1576 . 929 Petrescu.1. Proza fantastică a lui Mircea Eliade / Rădulescu Daniela.Craiova : Sitech. ANGELA SIMONA. . CIP 2009-5632 . Realitate istorică şi imaginaţie în romanul englez şi american contemporan / Ecaterina Pătraşcu. .135.. . înainte de Constantin Noica.Casa Corpului Didactic Oradea. ed.133.PETRESCU.M. DORU.09 Petrescu.C. ALINA. ISBN 978-606-510-291-0 821.ROŞU.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.1.A. 2009 Bibliogr.1.Craiova : Sitech. prof. 2009 ISBN 978-973-37-1355-5 82. Craiova : Contrafort. Ileana Popescu. CIP 2009-4890 CIP 313 1579 . ISBN 978-606-530-246-4 821.: prof. Alături de Octavian Paler : (corespondenţe cu distinsul scriitor .M. 2. 2009 ISBN 978-973-678-306-7 821.RĂDULESCU.ISBN 978-973-1954-61-5 Vol.1.

. .STÎNGĂ.1.5 CIP 2009-4070 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.135. Sala Dana. Valeriu Cristea : profil critic / prof. CIP 2009-4284 1589 .09:396 CIP 2009-5221 1587 . Caragiale / prof. .09 Călinescu. . 2009 Bibliogr.SIMUŢ.:32 929 Arghezi.35)(079. pref. CIP 2009-4230 1591 . 2009 ISBN 978-973-1954-43-1 821.T.. 2009 ISBN 978-973-1862-70-5 821. VALENTINA. CIP 2009-5023 1593 . 929 Voiculescu.V.M. ADRIAN. Tudor Arghezi : discursul polemic / Minodora Sălcudean .Suceava : Editura George Tofan. Cultural studies . ANGELA.V.Bucureşti : Ars Docendi. .V. 2009 ISBN 978-973-166-132-2 821.E.135. .STĂNESCU.SĂLCUDEAN. îngrijită de C-tin Barbu.Slatina : Didactic Pres. CIP 2009-4541 1592 . 2009 Bibliogr.135. MIHAELA.G. 929 Wharton. ISBN 978-973-611-596-7 821.SĂVOIU. 2009 ISBN 978-973-558-401-6 82.Craiova : Contrafort. ISBN 978-973-759-763-2 82.Oradea : Editura Didactica Militans . ALINA. . Călinescu : lucrare ştiinţifică / Mihaela Stănescu. Index ISBN 978-973-690-870-5 821.Sugestii de rezolvare pentru proba de Literatura română : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Dumitru Mihăilescu (coord.09 Arghezi. CIP 2009-4282 CIP 315 1590 .Iaşi : Institutul European.Casa Corpului Didactic Oradea.111.. ed. 2009 ISBN 978-606-535-004-5 821.Suceava : Editura George Tofan.1) 371.T. Miheţ Marius.1.1.09 Sorescu. A gender analysis of Edith Wharton's novels / Alina Simuţ.135. 929 Sorescu. MINODORA.M.). Noica.09 CIP 2009-3866 1586 .135.1. . ISBN 978-973-1825-45-8 821.Iaşi : Lumen. CIP 2009-3466 1585 . L. ISBN 978-973-113-330-0 821.09 Cristea.SPINEANU. CLAUDIA-ILEANA.279.09 CIP 2009-4471 1594 .I.135. Magazinul de bric-à-brac literar / Adrian Săvoiu. Angela Smolnicki.09(075.: Ion Dur. Cistelecan Ioana. CIP 2009-3737 1588 .terrorist violence : a theoretical and literary approach / Valentina Stîngă.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.1.314 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1584 . O întâlnire cu opera lui I.111(73).1. O hermeneutică a romanelor postbelice ale lui G.SMOLNICKI. 929 Călinescu.SMOLNICKI. . Eliade.E. 2009 ISBN 978-973-1862-03-3 821.L. 2009 Bibliogr.Scriitoare / Cozea Liana (coord.Sorescu / Călinescu. .G. .09 Voiculescu. Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu / Claudia-Ileana Spineanu.1. Angela Smolnicki.09-32 Wharton. . Piteşti : Nomina.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. ANGELA.135.).09 Caragiale.8:373.

2009 ISBN 978-606-530-220-4 821.135. 2009 ISBN 978-973-88587-1-8 821. Constanţa : Steaua Nordului.09 CIP 2009-5165 1602 . Ştefan Loredana.Constanţa : Editura Eduard.316 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1595 . Limba şi literatura română : comunicarea non-literară şi non-ficţională / Lenuţa Tanef. Mihaela Istrati. a 3-a. .4-93-34=135. Ed. trad.Galaţi : Fundaţia Culturală Antares.1 CIP 2009-4601 1604 . HANS CHRISTIAN. ..VELCEA.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Crăiasa zăpezii / H. C. .135. Poezia religioasă în perioada interbelică / Ursan Anamaria Dorina. VIOREL. . Sugestii pentru analiză literară : lucrare ştiinţifică / Adriana-Monica Velcea.1.H. ANCA. Degeţica / H.Ed.09-2 CIP 2009-3854 1599 . Andersen .TĂBAN.Oradea : Editura Didactica Militans .M.09 Michaux. . de Florin Savu.111. CIP 2009-4761 1600 .1825-47-2 821.09-4 CIP 2009-4628 1597 . .ŞTEFĂNESCU. trad.1.M. trad.Ed. a 2-a. Loredana Ştefan.Constanţa : Steaua Nordului. . Valediction : a tragedy forbidding mourning / Anca Teodorescu. Poveştile lui Andersen / Hans Christian Andersen .ANDERSEN.ZOTA. ANAMARIA DORINA. 929 Eminescu.133.Casa Corpului Didactic Oradea. .09-141 CIP 2009-3879 317 CIP 1601 .11 Literaturi de limbi germanice 1603 . . ELENA.09 Eminescu. . ADRIANA-MONICA. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-163-399-2 821.1.TANEF.URSAN. C. 2009 ISBN 978-606-511-101-1 821.Craiova : Universitaria. 2009 Bibliogr.1. 2009 ISBN 978-973-1952-02-4 821.4-93-34=135. MIHAELA-MARIA. HANS CHRISTIAN. Henri Michaux : déplacements et interventions poïétique / Monica Tilea. 2009 Bibliogr.Slatina : Didactic Pres. 929 Michaux.4-93-34=135. Motivul dublului în literatura europeană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea / Mihaela-Maria Zota. Universul mito poetic eminescian / Elena Tăban. a 3-a.. .ANDERSEN.: Istrati Mihaela.H. LENUŢA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973. CIP 2009-4237 1598 .ANDERSEN. Savu Florin. HANS CHRISTIAN. Portretul scriiturii / Viorel Ştefănescu. ISBN 978-973-88997-8-0 82.09 CIP 2009-4019 1596 . 2009 ISBN 978-606-511-100-4 821.135.113.135.Bucureşti : Editura Gabriel 2005. 2009 ISBN 978-973-1995-57-1 821.5 CIP 2009-4906 . rev.113. .1 087.113. Roxana Radu.TEODORESCU.1 CIP 2009-4602 1605 .Craiova : Sitech.09 CIP 2009-4269 821. ISBN 978-973-113-331-7 82. ISBN 978-606-510-350-4 821. Magdalena Kis.: Mihaela Istrati.1. MONICA. Bacău : Red Cart.TILEA. Andersen .

ANNE. 2009 ISBN 978-973-104-232-9 821. rev. LEWIS. şi adapt. 2009 ISBN 978-606-519-162-4 821. 2009 ISBN 978-973-104-234-3 821. .1 CIP 2009-4956 1608 .6=135. . Vrăjitorul din Oz / Lyman Frank Baum . il. rev. trad. Atracţia / Phillips Banks .1 CIP 2009-5134 1611 . Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.1 CIP 2009-3987 1614 . . Dincolo de furtună / Anne Brock . 2009 ISBN 978-973-103-956-5 821. trad.CARROLL. .CARROLL. a 3-a. BENJAMIN S.Ed. 2009 ISBN 978-973-580-347-6 821.: Julia Kretsch. trad.: Dan Mihu.CARSON.111-31=135. 2009 ISBN 978-973-50-2459-8 821.: Radu Roxana-Lucia. . LEWIS. . LEWIS.AGEE.Constanţa : Editura Eduard.: Răzvan Năstase. .318 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 821.: John Tenniel .1 CIP 2009-3510 1617 .1 CIP 2009-3509 .1 CIP 2009-3979 1609 .Castelul Albei-ca-Zăpada / red. LEWIS.: Mihai Miroiu. JAMES.1 CIP 2009-4675 1610 .111 Literatură engleză şi de limbă engleză 1606 .111-93-34=135. trad.1 CIP 2009-4494 CIP 319 1612 .1 CIP 2009-4776 1607 .111(73)-312. de Roxana Radu. Alice : repovestită pentru copiii de grădiniţă / Lewis Carroll .Ed.: Micu Aurelian.111(73)-31=135. trad. 2009 ISBN 978-973-88826-4-5 821.Bucureşti : Cartex 2000. .111-31=135.Bucureşti : Cartex 2000. trad. Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll .BANKS. 2008. Ben Carson.: Micu Aurelian. ed. a 5-a.BAUM.Bucureşti : Egmont România. trad.111-93-31=135.Bucureşti : RAO International Publishing Company.: Julia Kretsch. . 2009 ISBN 978-973-101-241-4 821. 2009 ISBN 978-606-519-161-7 821.1 CIP 2009-5129 1613 . a 3-a. .Ed. 2009 ISBN 978-606-511-110-3 821. Turist fiscal / Guy Bellamy .Bucureşti : Egmont România. ed. PHYLLIS.111-93-34=135.CARROLL. GUY.111-31=135. trad.: Cecilia Ionescu .111-93-34=135. Cecil Murphey . FRANK.1 CIP 2009-5374 1616 .Bucureşti : Alcris-M94. de Tanţi Antoniu. .Castelul Cenuşăresei / red.Bucureşti : Humanitas.Bucureşti : Mediamorphosis. .Constanţa : Steaua Nordului.: Nicoleta Neagoe .BROCK.CARROLL.111-93-34=135.BELLAMY. Un deces în familie / James Agee .: Cristina Iacob. trad. .1 CIP 2009-5178 1615 . . Alice în Ţara minunilor / Lewis Carroll . de Monica Manolachi.111-93-34=135.111(73)-93-34=135. 2009 ISBN 978-973-580-342-1 821. Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll . trad. Mâini înzestrate : povestea vieţii mele / dr.Bucureşti : Alcris-M94. ISBN 978-973-1995-51-9 821.

CHARLES. CHARLES. din engl. JIM. 2009 ISBN 978-606-539-000-3 821. .COOPER.111(73)-97=135. 2009 ISBN 978-973-103-834-6 821. . . . 2. TED. ISBN 978-973-1999-85-2 Vol.COLLINS.CYMBALA.111-31=135. Casa umbrelor / Charles Dickens . .Bucureşti : Adevărul Holding. 2009 2 vol. . .: Mariana Balotă.Bucureşti : Adevărul Holding.Bucureşti : RAO International Publishing Company. . trad.1 CIP 2009-4973 1621 . trad.Bucureşti : Adevărul Holding. GLENN.: Cristina Jinga.Oradea : Life.CONNOLLY. 2009 2 vol.: Ana-Veronica Mircea. trad. CHARLES.DICKENS. 2. trad.ISBN 978-973-1999-92-0 Vol. . trad. trad.ISBN 978-973-1999-87-6 821. 2.: Costache Popa. .1 CIP 2009-5604 1627 .1 CIP 2009-4797 1619 . trad. . 2009 ISBN 978-973-689-311-7 821. Documente postume ale Clubului Pickwick / Charles Dickens . de Constantin Dumitru-Palcuş. 1.111-31=135.1 CIP 2009-5605 1625 . Jocurile foamei / Suzanne Collins .ISBN 978-973-1999-86-9 Vol. 2009 ISBN 978-973-143-349-3 821. David Copperfield / Charles Dickens .DEKKER. JOHN.1 CIP 2009-4367 1622 . 1. MICHAEL.DICKENS.111-31=135.1 CIP 2009-5601 . .111-31=135. .111-31=135. . Ai fost creat pentru mai mult / Jim Cymbala .1 CIP 2009-5192 1623 .: Veronica Focşeneanu. 2009 ISBN 978-973-7908-35-X 821.Iaşi : Polirom. ISBN 978-973-1999-91-3 Vol.1 CIP 2009-5607 1626 . Marile speranţe / Charles Dickens .Bucureşti : Adevărul Holding. trad.DICKENS.: Letiţia Lazăr. .1 CIP 2009-4801 CIP 321 1624 .DICKENS. 2009 2 vol. 2009 ISBN 978-973-143-345-5 821. SUZANNE.ISBN 978-973-1999-93-7 821.1 CIP 2009-5092 1620 .320 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1618 .Bucureşti : Humanitas.ISBN 978-973-1999-90-6 821. Neliniştiţii / John Connolly .CRICHTON. CHARLES. 2009 ISBN 978-973-46-1371-7 821.: Dana Sarafu.111-31=135.ISBN 978-973-1999-89-0 Vol. trad.: Gabriel Stoian.111(73)-31=135. Biblioteca morţilor / Glenn Cooper . Roşu / Ted Dekker .Bucureşti : Nemira. de Daniel Ionescu.111-31=135. 1. trad. Bucureşti : Nemira. Prada / Michael Crichton . ISBN 978-973-1999-88-3 Vol.111-31=135.

ISBN 978-973-1999-99-9 821.: Laura Blebea .111-31=135.111-93-32=135.Bucureşti : Adevărul Holding.: Dumitru Constantin. KEN. 2009 2 vol. CHARLES.111(73)-31=135. trad. il. 2009 ISBN 978-973-128-255-8 821.: Steve Noon. ed. . CHARLES.322 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1628 .Bucureşti : RAO International Publishing Company. CHARLES. CHRISTINA. CHARLES. . . Poveste despre două oraşe / Charles Dickens . 2009 ISBN 978-973-103-983-1 821. ed. trad. 2009 ISBN 978-973-580-305-6 821. .Ed.: Carmen Camelia Comşa . 2009 ISBN 978-973-580-346-9 821. 2.Bucureşti : Adevărul Holding. trad.111-312.Bucureşti : Adevărul Holding.Bucureşti : Alcris-M94.DICKENS. Sorina Chiper.1 CIP 2009-5603 1629 . 2. . .: Maria Petrescu. trad.DICKENS. ISBN 978-973-1999-94-4 Vol.: Mihnea Gheorghiu. .1 CIP 2009-5133 1636 .ISBN 978-973-1999-98-2 Vol.DICKENS.111-31=135.4=135. . . Doamna în negru / Christina Dodd .FITCH. TOBY. trad.Bucureşti : Adevărul Holding.EVANS. . .: Monica Sotirescu. Timpuri grele / Charles Dickens .1 CIP 2009-5091 1637 . trad. trad. Martin Chuzzlewit / Charles Dickens .111-31=135.: Petronela Negoşanu.DICKENS.Bucureşti : Adevărul Holding. trad.Bucureşti : Adevărul Holding. 2009 ISBN 978-606-539-003-4 821. rev. Oliver Twist / Charles Dickens .Bucureşti : RAO International Publishing Company. 2009 ISBN 978-606-539-002-7 821. Luminiţa Cocârţă.: Daniela Călinescu.1 CIP 2009-4496 1638 . .1 CIP 2009-5600 1632 .111-31=135.111-31=135. . trad. 2009 2 vol.111-31=135.Bucureşti : Alcris-M94. Petre Solomon.: Vera Călin. a 2-a.DODD.1 CIP 2009-5606 1631 .1 CIP 2009-5602 1630 . Un colind de Crăciun / Charles Dickens . Gladiatorii : O zi în Colosseumul roman / Toby Forward . CHARLES.: Gheorghe Marin .ISBN 978-973-1999-95-1 Vol. MARIANNE. trad.1 CIP 2009-5598 1634 .: Antoaneta Ralian. 1. .FORWARD. Rochia din vis / Marianne Evans . trad. . JANET.111-31=135. Prin urechile acului / Ken Follett . 2009 ISBN 978-606-539-004-1 821. ISBN 978-973-1999-97-5 Vol. CHARLES.: Micu Aurelian.FOLLETT. Nicholas Nickleby / Charles Dickens . 2009 ISBN 978-606-539-001-0 821.DICKENS.Bucureşti : Corint Junior. 2009 ISBN 978-973-103-973-2 821.1 CIP 2009-5599 CIP 323 1633 .1 CIP 2009-5129 1635 . Leandrul alb / Janet Fitch .DICKENS.ISBN 978-973-1999-96-8 821. Mihaela Golban. 1.1 CIP 2009-3642 .: Micu Aurelian. .111-31=135.

Pădurea / Tana French ..: Raluca Săndulescu. trad. antolog.4=135. Bucureşti : Humanitas.111-312.Bucureşti : Infodar.: Diana Gierling. CAROLINE.: Dan Doboş . trad.: Nicolae Papacu . Japonia lui Lafcadio Hearn : antologie / Lafcadio Hearn . 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4089 1643 . 2009 ISBN 978-606-92040-9-2 821. trad.Bucureşti : Leda.: Carmen Botoşaru. ed. a 2-a.Ed.111-31=135. Bucureşti : Egmont România. Kerry Cook . 2009 ISBN 978-973-580-335-3 821. 2009 ISBN 978-973-103-927-5 821.GRESSOR.GANESHANANTHAN.1 CIP 2009-4148 1644 .HEARN.Bucureşti : Alcris-M94.Piteşti : Paralela 45.111-93-34=135. . .1 CIP 2009-3919 1647 . Atât de aproape / Sheila Holland .111-31=135.1 CIP 2009-4220 1642 . Powerful knowledge : 18th Century Poetry Experts / Fabiola Hosu. Ganeshananthan . LAFCADIO.: Julia Kretsch. BOB.111(73)-32=135.Asasinatele din Badger's Drift / Caroline Graham .Bucureşti : RAO International Publishing Company.1 CIP 2009-5268 1650 . CHARLAINE. şi note: Sorin Voinea . 2009 ISBN 978-973-47-0621-1 821.324 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 325 1639 . . ed. Bucureşti : Humanitas. red. 2009 ISBN 978-973-50-2444-4 821.1(081) CIP 2009-4579 1641 . Un prieten ca tine / Julia Hubery .111. SHEILA. . de Nicolae Baltă. MEGAN. FABIOLA. Tunele : În adâncuri / Roderick Gordon.FRENCH. îngrijită de Silvia Colfescu. Cele mai frumoase poveşti de dragoste întâmplate vreodată / Megan Gressor. pref.HUBERY.: Brian Williams. .: Ana-Maria Nica.111-31=135.HOLLAND. trad. . Morţi până la apus / Charlaine Harris .Bucureşti : RAO International Publishing Company. trad. 2009 ISBN 978-973-103-961-9 821.111-32=135. trad.Bucureşti : Pro Universitaria. trad. il. Testamentul lui Sherlock Holmes / Bob Garcia . JULIA. . VASUGI V.111-32=135. trad. Căsătorie din dragoste / Vasugi V.: Dana Ligia Ilin. trad.1 CIP 2009-4996 1640 .1 CIP 2009-3529 1645 . ISBN 978-973-129-377-6 821. pref.111-31=135.1 CIP 2009-5090 1646 . 2009 ISBN 978-973-645-318-2 821.111-31=135.HOSU. Bucureşti : Corint Junior. RODERICK.: Micu Aurelian.1 CIP 2009-3508 .GARCIA. TANA. ISBN 978-973-50-2453-6 821.Bucureşti : Vremea. trad. Crimele din Midsomer . note: Angela Hondru.111-31=135.Învaţă cu Aurora / trad.: Sînziana Mihalache . 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-5353 1648 .GORDON. 2009 ISBN 978-973-128-257-2 821.GRAHAM.: Alexandra Ghiţă .: Donald Richie .09-1 CIP 2009-5203 1649 . . Brian Williams .. 2009 ISBN 978-606-519-160-0 821. . Tudor Iordăchescu. 2009 ISBN 978-973-102-205-5 821.HARRIS.

G.111. Cartea junglei / Rudyard Kipling . . IRIS. . GEORGE ANN.Bucureşti : House of Guides. . Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr / C.KERR. 2009 ISBN 978-973-736-108-0 821. .: Micu Aurelian.326 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 327 1651 . 2009 ISBN 978-606-511-107-3 821.Bucureşti : Orizonturi. 2009 ISBN 978-973-128-258-9 821.Bucureşti : Andreas Print.111(73)-31=135. .09 Chaucer.1 CIP 2009-4794 1658 .1 CIP 2009-4054 1657 . Cum să trăieşti când ai un penis enorm / Richard Jacob. trad.Bucureşti : Alcris-M94. Colţ Alb / Jack London .JOHANSEN.1 CIP 2009-5104 1655 .1 CIP 2009-4512 1652 . Vagabonzii Dharma / Jack Kerouac . Fascinaţia dansatorului / Iris Johansen . PHILIP.1 CIP 2009-4878 1662 . trad. . .Bucureşti : Corint Junior.LEWIS. OLESIA. Kerr .1 CIP 2009-4417 1654 .Iaşi : Sedcom Libris. trad.: Nicoleta Ştefănescu Popescu Inoteşti. RUDYARD. 2009 Bibliogr.: Sorana Corneanu.LONDON.1 CIP 2009-4082 1656 . S.Bucureşti : Orizonturi. CIP 2009-5661 .JOHANSEN.JOHANSEN. Tradiţia medievală în scrierile lui Geoffrey Chaucer / Olesia Lupu. IRIS. .: Nicoleta Ştefănescu Popescu Inoteşti.1 CIP 2009-3918 1661 . .: Micu Aurelian.111(73)-31=135. trad.LOWELL.111-31=135. Speră în ziua de mâine / Darcy Lowell . 2009 ISBN 978-973-736-107-3 821. DARCY. trad.Ed. de Florin Savu. ISBN 978-973-670-320-1 821.Iaşi : Polirom.111(73)-31=135. .: Vasile Olac.JANSSON. . B.Copiii lămpii fermecate / P. . Pe urmele dansatorului / Iris Johansen .: Sînziana Mihalache .1 CIP 2009-5355 1663 .: Mircea Ştefancu. Legenda dansatorului / Iris Johansen .111-7=135.: Claudia Asănăchescu. ISBN 978-973-736-106-6 821. S. PETER. trad. 2009 Index.111-31=135. RICHARD.Bucureşti : Alcris-M94.JAMES.Bucureşti : Humanitas.JACOB.: Adrian Deliu.111-31=135. 2009 ISBN 978-973-50-2440-6 821. il. Enigma portalului blestemat . 2009 ISBN 978-606-513-076-0 821. ed.KIPLING. trad. C.KEROUAC. . trad. 2009 ISBN 978-973-580-341-4 821.1 CIP 2009-5103 1660 . 929 Chaucer. a 3-a. .111(73)-31=135.111(73)-93-94=135.Bucureşti : Nemira.Constanţa : Steaua Nordului. Tu eşti roşcata mea / George Ann Jansson . de Dan Sociu.1 CIP 2009-5082 1653 . 2009 ISBN 978-973-8958-66-1 821. JACK.111(73)-31=135.G. Pe urmele mortului / Peter James . trad.111-31=135. trad. JACK. trad.111-31=135. 2009 ISBN 978-973-143-339-4 821. 2009 ISBN 978-973-580-337-7 821.Bucureşti : Orizonturi.1 CIP 2009-5137 1659 . Lewis .: Irina-Monica Brânduşoiu . IRIS.: Cornelia Alexoi-Shili .LUPU. ed. 2009 ISBN 978-973-46-1366-3 821.

NEAL.1 CIP 2009-3527 .: Păuna Lauda Virginia.Bucureşti : Orizonturi. a 3-a.111-31=135. . 2009 ISBN 978-973-103-950-3 821. 2009 ISBN 978-973-103-938-1 821. CAROLINE. .111-93-32=135. trad.Bucureşti : Alcris-M94.111-32=135.: Veronica Manoli . MATTHEW.1 CIP 2009-5269 1675 .O'RYAN. trad.111(73)-31=135.NABOKOV. il.111(73)-31=135. 2009 ISBN 978-973-1825-43-4 821.Bucureşti : Noriel Maxim. 2009 ISBN 978-973-736-109-7 821. Niculescu. . Sfârşitul farsei / Hilary Neal . Ana Veronica Mircea. ELLE. . Floarea nemuririi / Elizabeth Renier .1 CIP 2009-3525 1667 . Lincoln Child . trad. 2009 ISBN 978-973-580-348-3 821.111. . micuţule! / Caroline Pitcher.: Franciska Dumitru. şi note de Veronica D. De una singură / Rosamunde Pilcher .PRESTON. E vremea de culcare.111-31=135.Bucureşti : RAO International Publishing Company.1 CIP 2009-4163 1674 .1 CIP 2009-5135 1672 .PITCHER.: Raluca Săndulescu.1 CIP 2009-5105 1666 .REILLY. 2009 ISBN 978-973-46-1353-3 821.. Natură moartă cu ciori / Douglas Preston.: Jim Talbot.Bucureşti : Alcris-M94.1 CIP 2009-3541 1673 .1 CIP 2009-3528 1665 .111-31=135. 2009 ISBN 978-973-103-876-6 821. ed. 2009 ISBN 978-606-92040-8-5 821. 2009 ISBN 978-973-150-022-5 821.ROLLINS.PILCHER. . trad. 2009 ISBN 978-973-88977-5-5 821. . DOUGLAS.RENIER. .1 CIP 2009-5229 1669 . trad. . JAMES. Robert Browning and the dramatic monologue / Samuil Maruşca. .111(73)-31=135.MARUŞCA. Tina McNaughton . AMANDA. CIP 2009-3575 1670 . ROSAMUNDE.: Adina Călin .Ed. trad. trad.: Chris Tănăsescu . ELISABETH. Furtuna de nisip / James Rollins .1 CIP 2009-5354 1668 .Bucureşti : RAO International Publishing Company. 2009 ISBN 978-973-580-336-0 821.111-31=135. ed.111(73)-31=135.1 CIP 2009-4909 1671 .: Sanda Pop. trad. Vampirul Armand / Anne Rice . HILLARY. Verginica Barbu Mititelu.Bucureşti : Infodar.09-1 Browning.: Micu Aurelian. Lumini şi umbre / Jayne Ann Krentz .328 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 329 1664 . 2009 ISBN 978-973-103-948-0 821. VLADIMIR. trad.Iaşi : Polirom. .Casa Corpului Didactic Oradea.Bucureşti : RAO International Publishing Company.: Diana Tutuianu. rev.111-31=135. Disperare / Vladimir Nabokov .: Ioana Maria Diaconu. . Staţia polară / Matthew Reilly . trad.Bucureşti : Vivaldi. trad.Oradea : Editura Didactica Militans . SAMUIL.R.QUICK.Bucureşti : RAO International Publishing Company. .RICE. Mici lecţii de viaţă / Elle O'Ryan . ANNE.: Micu Aurelian.

Iaşi : Polirom. .1 CIP 2009-4994 1677 . promisiuni împlinite / Carolyn Ros . JOHN. trad.TRACY.111-31=135. . DANNY. trad.111(73)-31=135.: Bogdan Perdivară. Mireasa potrivită / Pat West .1 CIP 2009-3530 1679 .Bucureşti : RAO International Publishing Company. 2009 ISBN 978-973-1999-81-4 821. trad. Călătoriile lui Gulliver / Jonathan Swift .STEINBECK. 2009 ISBN 978-973-707-270-2 821. .1 CIP 2009-4493 . CAROLYN.: Laura Berteanu. . Râul întunecat / John Twelve Hawks .SWIFT.Bucureşti : RAO International Publishing Company.1 CIP 2009-5138 1681 .TWELVE HAWKS.Bucureşti : Alcris-M94. Vise năruite.: Valerica Dodan.: Elvira Popescu .Să nu sufli o vorbă / David Rosenfeld.SIMON.: Petru Comarnescu.1 CIP 2009-4897 1686 . Exploratorii adâncurilor / Robert Kurton. Operaţiunea Monkeewrench / P.: Micu Aurelian.1 CIP 2009-3524 1678 .111-31=135.111-31=135. WILLIAM. 2009 ISBN 978-973-103-941-1 821. 2009 ISBN 978-973-103-952-7 821.111(73)-31=135. trad.SAROYAN.111(73)-31=135.1 CIP 2009-3696 1680 . 2009 ISBN 978-973-103-955-8 821. şi note de Radu Pavel Gheo. trad. J.111-31=135. 2009 ISBN 978-973-103-960-2 821. trad.: Micu Aurelian.: Mihai-Dan Pavelescu.Bucureşti : Editura Trei. .111(73)-31=135.330 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 331 1676 . 2009 ISBN 978-973-1734-12-5 821. 2009 ISBN 978-973-580-343-8 821. 2009 ISBN 978-973-46-1365-6 821.1 CIP 2009-4793 1687 .WALLACE.: Oana Cristea.Bucureşti : RAO International Publishing Company. . . . . . Hyperion / Dan Simmons .SIMMONS.Bucureşti : Reader's Digest.1 CIP 2009-4130 1682 . PHILIP.Timişoara : Alfa Omega Publishing.WIBBERLEY.111-31=135.: Luana Schidu. trad. J.ROS. Binecuvântarea zeilor / Rosemary Simon . trad. Comedia umană / William Saroyan .111-97=135. PAT.: IrinaRuxanda Popa. .1 CIP 2009-5130 1688 .111-31=135.Bucureşti : Nemira Publishing House. DAN.1 CIP 2008-4495 1685 . ed.WEST.1 CIP 2009-3536 1684 . Perla / John Steinbeck . 2009 ISBN 978-973-580-340-7 821. P.1 CIP 2009-5580 1683 . JOHN. trad.Bucureşti : Humanitas.: Ioana Bichir .Bucureşti : Adevărul Holding. Tracy . Wes man / Danny Wallace . Bucătăria Francescăi / Peter Pezzelli. ROSEMARY.Bucureşti : RAO International Publishing Company. Indignare / Philip Roth . . ed. JONATHAN. LAWRENCE. Răget de şoarece / Lawrence Wibberley .111-31=135.: Mădălina Stancu. . trad. trad. 2009 ISBN 978-973-1762-54-8 821.Bucureşti : Alcris-M94. Dragă John / Nicholas Sparks. trad. 2009 ISBN 978-606-92087-6-2 821. 2009 ISBN 978-973-50-2448-2 821.111-31=135.ROTH.

112. ISBN 978-973-728-368-9 821. din engleză: Dana Ligia Ilin.Bucureşti : ALLFA.1 CIP 2009-4498 1696 . trad.1 CIP 2009-4437 . Omul în căutarea sensului vieţii / Viktor E.FUNKE.1 CIP 2009-5132 1699 .2-1=135. Palatul / Chelsea Quinn Yarbro .Bucureşti : Litera Internaţional. trad. Frankl .Bucureşti : Meteor Press.1 CIP 2009-3544 1698 . JOHANN WOLFGANG von. Doamna din Avalon / Marion Zimmer Bradley .112. 2009 ISBN 978-973-143-347-9 821.1 CIP 2009-4799 333 CIP 821.111-31=135. Yalom . W.: Cornelia Alexoi-Shili . 2009 ISBN 978-973-103-841-4 821. 2009 ISBN 978-973-50-2457-4 821. CORNELIA. 2009 ISBN 978-973-1984-33-9 821. 1001 de nopţi / Geraldine McCaughrean .: Silvian Guranda. 2009 ISBN 978-973-675-596-5 821.Bucureşti : Humanitas. CHELSEA QUINN.FUNKE. 2009 ISBN 978-973-675-592-7 821.YATES.1 CIP 2009-4991 1694 . ed.1 CIP 2009-4796 1691 .112.111-31=135.: Silviu Genescu.: Frederica Dochinoiu. trad. Vânătorii de fantome în mijlocul focului / Cornelia Funke .1 CIP 2009-5765 1692 . . BIANCA.Bucureşti : Nemira.Bucureşti : Vellant. Vânătorii de fantome pe urme de gheaţă / Cornelia Funke .: Micu Aurelian. trad.ZIMMER-BRADLEY. trad. 2009 Bibliogr.MCGREEN. 2009 ISBN 978-973-143-344-8 821. VIKTOR EMIL.2-31=135.2-31=135. CORNELIA. 2009 ISBN 978-973-724-230-5 821. trad.: Nicolae Breban.112.2(436)-94=135.GOETHE.111-31=135. Speranţe împlinite / Bianca McGreen . trad.: Bogdan Perdivară.: Antuza Genescu. Mama şi sensul vieţii : poveşti cu psihoterapie / Irvin D. .112.: Augustin Frăţilă. 2009 ISBN 978-973-1925-11-0 821.Bucureşti : Litera Internaţional.1 616.112. trad. . .1 CIP 2009-4505 1693 . . . trad. trad.: Suter Alexandru.2-31=135. Goethe . ANDREAS.89(0:82-94) CIP 2009-3901 1697 . .Bucureşti : Ideea Europeană.Bucureşti : Nemira.111(73)-31=135.1 CIP 2009-5179 1690 . Revolutionary road / Richard Yates . RICHARD. .111(73)-31=135. Elegiile romane / J.ESCHBACH.YALOM. trad.Bucureşti : RAO International Publishing Company. GERALDINE. 2009 ISBN 978-973-580-345-2 821.YARBRO. .MCCAUGHREAN.: Suter Alexandru.Bucureşti : Alcris-M94.2 Literatură germană 1695 . .111(73)-32=135.332 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1689 .FRANKL. IRVIN D. MARION. . Filmul Isus / Andreas Eschbach .

. fraţii. trad.: Victor Ştir. . Paris . 2009 ISBN 978-973-724-205-1 821.Ed.ISBN 978-973-1999-84-5 821.2(498)-31 CIP 2009-4966 1708 . a 3-a. 2009 ISBN 978-973-50-2435-2. de Aura Brais.COLLODI. 2009 ISBN 978-973-1995-40-3 821. Opere italiene / Giordano Bruno .1-4=135. il. trad.Bucureşti : Humanitas. st.2-7=135. rev. critică bilingvă a lui Giovanni Aquilecchia. ed. . JOHANNA.2(494)-93-31(0.Ed.SPYRI. 7 : Lumînărarul.1-31=135.1 087. . Heidi / Johanna Spyri .: Roxana Puşcaşiu. .5 CIP 2009-4247 1709 .Sibiu : Hora. . 2009 2 vol.: Edgar Papu.BOSCO.1 CIP 2009-5461 1704 .Ed.1 Literatură italiană 1705 . ISBN 978-973-1978-14-7 821.1-96=135. . 2.: Eta Boeriu.1 CIP 2009-3823 1703 . 1. GIORDANO.2-93-34(0.046.1-93-34=135. ISBN 973-50-0286-8 Vol.BODEI. îngrij. . Decameronul / Giovanni Boccaccio . . GIOVANNI.GRIMM.Bucureşti : Adevărul Holding.1-31=135.131. 20027 vol. .5 821. Aventurile lui Pinocchio / Carlo Collodi .6)=135.1 CIP 2009-3808 . . 821.131. trad. repovestitor: Kristina Mutis. Te iubesc la nebunie / Bosco Federica .Umor german la zi / trad. Muzicanţii din Bremen / Fraţii Grimm . trad. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1995-37-3 821. DIETER.2009.1-32=135. Les Belles Lettres. 6 : Despre eroicele avînturi. .1 CIP 2009-4992 1701 .: Michelle Boulad . Senzaţia de déjà-vu / Remo Bodei . 2009 ISBN 978-973-1995-59-5 087.Bucureşti : Editura Coresi.1 CIP 2009-5529 1710 . a 2-a. ALESSANDRO.6)=135. REMO.112.112. trad. trad.BRUNO.Bistriţa : Karuna.6)=135.5 CIP 2009-3695 CIP 335 1706 .: Kristina Mutiş.131. şi trad. 2009 ISBN 978-973-137-000-2 821. .Ed.131. de Alex Cistelecan. ISBN 978-973-1999-82-1 Vol.046.Constanţa : Editura Eduard. Barbarii : eseu despre mutaţie / Alessandro Baricco . Prinţul fermecat / adapt.ISBN 978-973-1999-83-8 Vol.1 CIP 2009-4903 1707 .BARICCO. .112.ISBN 978-973-50-2460-4 Vol.Constanţa : Editura Eduard. după fraţii Grimm . .Bucureşti : ALLFA.Ed. trad. .131.GRIMM. introd.1 CIP 2009-4443 821.2009. . a 3-a. de Smaranda Bratu Elian după ed. 2009 ISBN 978-973-8226-80-7 821. .1 087.131.Bucureşti : Art. rev.112.131. CARLO.: Dragoş Cojocaru.2-93-34(0. a 3-a. .046. . Capesius : der Auschwitzapotheker / Dieter Schlesak. 2009 ISBN 978-973-124-388-7 821.334 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1700 .Bucureşti : Humanitas. a 5-a.112.SCHLESAK.ISBN 978-973-50-2463-5 821.: Radu Gâdei. .1 CIP 2009-4886 1702 . FEDERICA.BOCCACCIO.Constanţa : Editura Eduard. fraţii.

929 Svevo. şi note de Rita Chirian . Dantec .BEAUGRAND. ISBN 978-606-510-407-5 821. .133.: Vasile Olac. de Constantin Ionescu-Boeru .1-31=135.GUARNIERI.PRESURĂ-CĂLINA. Anthologie poétique / Émile Boissier . NINA. trad.1 CIP 2009-5088 1717 .Bucureşti : RAO International Publishing Company.: Geo Vasile. trad. 2009 ISBN 978-973-46-1355-7 821. 2009 ISBN 978-973-689-309-4 821. .1-31=135.1-31=135. .Bucureşti : RAO International Publishing Company.1-31=135.133.1 CIP 2009-5076 .133. ÉMILE. 2009 ISBN 978-973-102-163-8 821.133.DUMAS. . 2009 ISBN 978-973-143-343-1 821. GIANNI. de Alexandru Matei. O lună până la majorat / Luana Modini .09 Svevo. ALPHONSE.Bucureşti : RAO International Publishing Company.I. trad. Dincolo de un destin evident / Giorgio Faletti .: Marina Loghin. LUIGI.Craiova : Universitaria. GIORGIO. 2009 Bibliogr.133.BOISSIER.1(71)-93-34=135.1 CIP 2009-4418 1721 .133. 2009 ISBN 978-973-103-974-9 821.Bucureşti : Nemira. . Istorii din Brabant urmate de Călătorie de nuntă / Charles De Coster .1 CIP 2009-4795 1713 .Bucureşti : Andreas Print.FALETTI. Doamna de Monsoreau / Alexandre Dumas .131. trad. trad.Iaşi : Polirom. pref.1 Literatură franceză 1716 .1 CIP 2009-3293 1719 . Constanţa : Editura Eduard.1-31=135.: Elena Nicolae.DANTEC.1(493)-32=135. HONORÉ.131. . trad. . Babylon Babies / Maurice G.RIOTTA.ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. MAURICE G. Mireasa evreică / Luigi Guarnieri . Piciul / Alphonse Daudet. trad.1 CIP 2009-4369 1714 . Bucureşti : Leda. postf.1 CIP 2009-5553 1722 . Prinţul norilor / Gianni Riotta . père. . LUANA.Ed. .DE COSTER.: Iulia Feldrihan . Aspetti autobiografici e di autenticita' nell'opera di Italo Svevo / Nicoleta Presură Călina.131. 2009 ISBN 978-973-1995-36-6 821.1-31=135.BOURAOUI. trad.1.1-31=135.I. 2009 ISBN 978-973-133-502-5 821. notes et bibliographie de Jean-Pierre Fleury.133. .1-31=135. şi cuvânt înainte: Maria MăţelBoatcă. CHARLES. Legende canadiene / Honoré Beaugrand . CIP 2009-4078 1715 . il. .1 CIP 2009-5089 1718 . 2009 ISBN 978-973-103-976-3 821. choix des textes.131.: Liliana Anghel.1 CIP 2009-5087 1720 . 2009 ISBN 978-973-8958-62-3 821.336 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 337 1711 . 2009 ISBN 978-973-103-965-7 821.131. a 2-a.: Marina Loghin. Înainte de bărbaţi / Nina Bouraoui . 2009 ISBN 978-973-133-504-9 821.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.DAUDET. ALEXANDRE.Bucureşti : Humanitas Fiction.MODINI. préface. trad.1-1 CIP 2009-5746 1712 .1 CIP 2009-3694 821.: Ana Antonescu.133. NICOLETA.

a 2-a.: LucianVasile Szabo . ed. şi adapt.: Miruna Ion.1-93-34=135.: Marieta Roşu. înainte de Gabriela Adameşteanu. . . 2009 ISBN 978-973-46-1356-4 821.133.NOAILLES.: Alexandra Mihai . 2009 ISBN 978-606-92025-0-0 821. .HARMEL.133. a 3-a. 2009 ISBN 978-973-580-339-1 821. .Bucureşti : RAO International Publishing Company. trad. ANNA de. ed.: Micu Aurelian.: Cecilia Ionescu . 2009 ISBN 978-606-511-106-6 821. JEAN.: Irina Mavrodin.REVOYRE.133.Timişoara : Bastion. trad.LEPRINCE DE BEAUMONT.5 821.1 CIP 2009-5093 .1-31=135. Constanţa : Editura Eduard.FLORAN.Ed. pref. Morcoveaţă / Jules Renard.1-31=135. Casa copilăriei / Christine de Revoyre . a 3-a.133. Groază / Maurice Level . trad. RACHID. Onoarea tribului / Rachid Mimouni .1 CIP 2009-3459 1724 .Ed.Iaşi : Polirom.1 CIP 2009-4193 1727 . cuv.1 CIP 2009-4463 1732 . Privirea dragostei / Frederique Harmel . CHRISTINE de.1 CIP 2009-3692 1733 . 2009 ISBN 978-973-88844-4-1 821. . Micul prinţ / Antoine de Saint-Exupéry .Bucureşti : IBU Publishing. Furtuni în Sicilia / Karen Neyrac .Bucureşti : Alcris-M94. Tirania / Mary Floran .1-93-34=135.1 CIP 2009-5129 1725 . 2009 ISBN 978-973-1995-39-7 821. 2009 ISBN 978-973-1980-61-4 821. Frumoasa şi Bestia / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont . 2009 ISBN 978-973-1995-49-6 087.Bucureşti : Alcris-M94.1-31=135. 2009 ISBN 978-973-103-982-4 821.133.1 CIP 2009-5140 1734 . 2009 ISBN 978-973-580-334-6 821.: Papuc Mirela-Gabriela. KAREN.Ed.1-94=135.MATTERN.1-31=135. FREDERIQUE.Piteşti : Rotonda.Bucureşti : Alcris-M94. Singur pe lume / Hector Malot . pref. MARY.Constanţa : Steaua Nordului. ANTOINE de.133. Cartea vieţii mele / Anna de Noailles . Băile Király / Jean Mattern . . JEANNE-MARIE. il.: Florin Savu.Bucureşti : Alcris-M94.: Micu Aurelian.: Ileana Cantuniari.1-31=135.1 CIP 2009-5139 1729 .133. .: Cecilia Ionescu .1-31=135. .: Micu Aurelian.133. 2009 ISBN 978-973-580-344-5 821. .1 CIP 2009-5136 1730 . .133. . ed. trad.Constanţa : Editura Eduard.LEVEL. de Silviu Lupescu .1 CIP 2009-5151 1726 .MALOT.MIMOUNI. 2009 ISBN 978-973-580-349-0 821.: Micu Aurelian.1-93-31=135.Ed. trad. trad.133.1-31=135.: Cecilia Ionescu .: Cecilia Ionescu .1 CIP 2009-4876 1728 .1 CIP 2009-4773 1731 .RENARD. . ed. trad.133. trad. .133.1-93-31=135.: Irina Diana Izverna . MAURICE. a 2-a. JULES. . trad. trad. HECTOR.NEYRAC.338 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 339 1723 .SAINT-EXUPÉRY. . trad.

Bucureşti : Editura Trei.2(729.Bucureşti : Humanitas Fiction. 2009 ISBN 978-606-92025-1-7 821.3(673)-31=135. 2009 ISBN 978-973-46-1354-0 821.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză 1740 . Vânzătorul de iluzii / José Eduardo Aqualusa . .134. Ordinea naturală a lucrurilor / António Lobo Antunes .: Anca Milu-Vaidesegan. şi note: Dinu Flămând. trad.ORTUÑO.3-94=135.Galaţi : Sinteze. 2008.Bucureşti : IBU Publishing.1 CIP 2009-3697 1737 . Alchimistul / Paulo Coelho .2(72)-31=135. şi note de Lavinia Similaru.3(81)-31=135. .340 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 821. Vă scriu în genunchi / Cezarina Adamescu.ROSERO.GUTIÉRREZ.2(82)-31=135.CORTÁZAR. compusă de Bernardo Soares.1 CIP 2009-4596 821.1 CIP 2009-4499 1745 .134. .PESSOA. PAULO.134.134.Bucureşti : Humanitas Fiction. trad.1 CIP 2009-4006 1736 . trad.: Carmen Spînu. 2009 ISBN 978-973-689-313-1 821.: Carmen Spânu.1 CIP 2009-5531 1744 . trad. .Bucureşti : IBU Publishing. JOSÉ EDUARDO. CEZARINA.Bucureşti : Humanitas. .2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă 1735 .134. ISBN 978-973-50-2468-0 821.134. 2009 ISBN 978-973-689-297-4 821. PEDRO JUAN. . trad. Animal tropical / Pedro Juan Gutiérrez . trad.MAGNUS.134.COELHO.3(81)-31=135.. 2009 ISBN 978-973-707-271-9 821.: Gabriela Banu. trad.1 CIP 2009-3461 1739 .1 CIP 2009-3460 341 CIP 1741 . Cartea neliniştirii. EVELIO.1 CIP 2009-5086 1742 . . ANTÓNIO LOBO.KOULIAS.ADAMESCU.: Micaela Ghiţescu. . trad.ANTUNES.1 CIP 2009-5533 1743 . .Bucureşti : Leda.1 CIP 2009-4143 1738 . Sigiliul / Adriana Koulias . . 2009 ISBN 978-973-102-204-8 821.1 CIP 2009-5431 1746 . Armatele / Evelio Rosero . .Iaşi : Polirom. 2009 ISBN 978-973-1917-44-3 821.134. pref.Bucureşti : Leda.134. ARIEL.: Ana Maria Tamaş. Veronika se hotărăşte să moară / Paulo Coelho . ADRIANA. Căutătorul de capete / Antonio Ortuño . trad.: Alexandra Muşat.134.3(81)-31=135.Bucureşti : Editura Trei. trad. 2009 ISBN 978-606-92025-2-4 821. FERNANDO. 2009 ISBN 978-973-707-277-1 821.Bucureşti : Humanitas. JULIO.3-31=135.134.135. 2009 ISBN 978-973-50-2467-3 821. ANTONIO. trad.135.81)-31=135.134.: Laurenţiu Dulman.134.1 Literatură română 821.2((729. ajutor de contabil în oraşul Lisabona / Fernando Pessoa .1-1 CIP 2009-4581 . Un chinez pe bicicletă / Ariel Magnus .2(82)-31=135.COELHO.AQUALUSA. . Cartea lui Manuel / Julio Cortázar .1)-31=135. PAULO. 2009 ISBN 978-973-102-206-2 821.: Pavel Cuilă.

135. 2009 ISBN 978-973-88926-5-1 821. 1. 2009 Index. . : elegii / Dan Anghelescu.Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra. 2009 ISBN 978-606-520-363-1 821. . Viaţa unui şef de departament povestită de fiul săi Supermen / Şerban Anghene. 2009 ISBN 978-973-7633-73-6 821.135. Printre jucării poveşti şi anotimpuri / Cornelia Anastasiu Bâzgan. .Buzău : Editgraph. Literatura română : ghid pentru proba scrisă la bacalaureat şi admitere în facultăţi : eseul / Florica Andreica.ISBN 978-973-1862-73-6 821. ION.ALBERT. 2009 ISBN 978-973-104-236-7 821.AGÂRRBICEANU. : oameni.ALBU. Şi atunci ar fi trebuit să vorbesc . martie. .1-1 CIP 2009-4728 1758 . SOFIA. 2009 ISBN 978-973-678-308-1 821. . Iată cum a avut Domnul Isus milă şi de mine! : mărturii ale harului lui Dumnezeu / Lidia Albert..2009 .ANDREICA.ALEXA.Bucureşti : Cartex 2000. Et in America .1-2 821.135.Suceava : Editura George Tofan.135. 2009 ISBN 978-606-511-102-8 821. VASILE. locuri.1-31 CIP 2009-5357 . Martie.ANDREESCU. FLORICA. 2. MIHAELA. .ANGHENE.Bucureşti : Amurg Sentimental.135.ISBN 978-973-1862-72-9 Vol. 2009 Index ISBN 978-973-1957-17-3 821.1.1-31 CIP 2009-4283 1751 . întâmplări : jurnal 1999-2005 / Mihaela Albu. .135.Arad : Ramira. VASILE. File din cartea naturii / Ion Agârbiceanu. ISBN 978-973-7633-74-3 821.342 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1747 . DAN. . Teatru şi proză / Vasile Alecsandri.ALECSANDRI. 2009 ISBN 978-973-104-229-9 821. LUMINIŢA.135.ALDEA.Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra. Bucureşti : Cartex 2000.Iaşi : PIM.1-32 CIP 2009-5342 1755 .135.135.ANGHELESCU. Fabule / Val Andreescu.1-191 CIP 2009-4648 1756 .1-93-32 CIP 2009-3981 1748 . Acasă / Luminiţa Aldea. Oneşti : Magic Print. LIDIA. 2009 ISBN 978-973-23-2874-3 821.135.1-94 CIP 2009-4727 1750 . ŞERBAN.ALECSANDRI. VAL. . 2009 ISBN 978-973-1732-25-1 821. . CORNELIA. a 3-a. Ed. ISBN 978-973-1862-71-2 Vol.09(075. Chiriţele / Vasile Alecsandri..1-1 CIP 2009-5685 1754 .Constanţa : Steaua Nordului.1-97 CIP 2009-5743 1749 . .135.1-2 CIP 2009-3976 1752 .135.Bucureşti : Cartea Românească.. . 2009 2 vol..2009 .1-32 CIP 2009-4603 CIP 343 1753 .135.ANASTASIU BÂZGAN.35) CIP 2009-5169 1757 . mărţişor / Sofia Alexa.

. ISBN 978-973-86520-5-7 Vol.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.135. Tablele împărţirii / Valeriu D.Reşiţa : Editura TIM. 2009 ISBN 978-606-92083-0-4 821.aprilie 2007-martie 2009.1-32 CIP 2009-4442 1767 .ARHIP.: Constantin Lămureanu.1-32 CIP 2009-4932 1762 . .1-32 CIP 2009-4646 1763 .Bistriţa : Karuna.344 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 345 1759 .BĂLAN. IRINA. SORIN. Nedumeriri : proză scurtă / Ovidiu Baron. Sănătate . IOAN DAN.Orăştie : Editura Emma.ISBN 978-973-86520-4-0 821. a 2-a.BADEA. MIHAI. a 2a.BĂLAN.: Nicolae Merişanu.135.1-32 CIP 2009-5481 1760 . .BĂLAN. . 2009 ISBN 978-606-516-099-6 821. Sibiu : Infoart Media.Cluj-Napoca : Grinta.1-93-822 CIP 2009-4432 1770 . Sanda Bălţat. Dan Taloş. Ne-amuzăm şi învăţăm / Vic. pref. . 2009 ISBN 978-973-101-238-4 821.Şi bunicii au fost copii / Alina Badea.ARCĂLEAN. Duhul văii / Ioan Dan Bălan. G. VALERIU D. .135. 2009 ISBN 978-973-1978-11-6 821.1-1 CIP 2009-5272 1769 . . . 2009 ISBN 978-973-1866-15-4 821. 2009 ISBN 978-606-8070-00-1 821. . 1. 2009 ISBN 978-973-8962-62-0 821.2009.BĂLŢAT.Sex : femeia ideală / Sorin Bălan. Povestiri din Bistriţa Veche / Irina Arcălean. . 2009vol. Revelaţia vieţii din belşug pentru tine / Mihai Bălţat.1-32 CIP 2009-5334 1761 .Constanţa : Nelinişti metafizice. GEORGE.135.135. .1-7 CIP 2009-5545 1768 .Ed.1-93-32 CIP 2009-3782 1764 . 2009 ISBN 978-973-119-063-1 821. OVIDIU. 2009 ISBN 978-973-50-2359-1 821.135.135.1-822 CIP 2009-4263 1765 .1-1 CIP 2009-5772 1766 .Antologia ruşinii după Virgil Ierunca / ed.135. VIRGIL.Antologie de Haiku : Romanian kukai . rev.G. Suceava : Nord-Carta.BARON. . Conspiratorii / George Bălan.BARBU.Târgu-Jiu : Măiastra.1-97 CIP 2009-4789 .Galaţi : Pax Aura Mundi. VIC. ALINA. 2009 ISBN 978-973-696-124-3 821. . 2009 ISBN 978-973-126-151-5 821. GEORGE.135.Ed. Virgil Bălan. .135.BĂLAN.Sibiu : Arhip Art. De-ale lumii : proză umoristică / George Arhip.Bucureşti : Humanitas. Barbu .135.135.

.1-94 CIP 2009-3922 1775 .BOBU.BREABĂN.135. EUGENIA.Ed. Şoapte / Cristian Bejan.BĂRBUCEANU..R. .135. Florica Panţuru.BOCIORT. cu un epilog de Şerban Foarţă.BOSSUN. . CONSTANTIN.1-1 CIP 2009-4317 1774 .1-1 CIP 2009-3749 1777 . a 2-a.Bucureşti : Verus.Timişoara : Artpress.Botoşani : Axa.135. 2009 ISBN 978-973-7862-30-3 821. .. . 2009 ISBN 978-973-87832-6-3 821. a 2-a. 2009 ISBN 978-973-1834-75-2 821. 2009 ISBN 978-973-7754-48-6 821.1-1 CIP 2009-5568 1779 .1-1 CIP 2009-4707 .1-32 CIP 2009-3640 1772 . 2009 ISBN 978-973-7754-50-9 821.1-1 CIP 2009-5205 Ceaţa / Constantin 2009 ISBN 978-973-660-352-5 821.BĂRBUCEANU. Geta Borteanu.1-31 CIP 2009-5570 1781 . 2009 ISBN 978-973-7754-49-3 821. Scadenţa / Tatiana şi Constantin Bărbuceanu. CONSTANTIN.1-4 CIP 2009-5259 1776 .135.BRATU.Turda : Editura J.BĂRBUCEANU. IRINA PAULA. a 2-a. MARIŢA.135.135. Constanţa : Editura Dobrogea. . În căutarea armoniei / Ion Bratu.135. . Expresul de noapte / Constantin Bărbuceanu.135. .Bucureşti : Verus. O nouă viaţă / Irina Paula Bodea. Bârlogul lupilor / Constantin Bărbuceanu. ION.346 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 347 1771 .Ed. 2009 ISBN 978-973-1864-04-4 821.D. .Ed. 1783 .Botoşani : Geea.BEJAN. GEORGE.BRĂILIŢĂ.C.1-31 CIP 2009-5571 1782 . Poeme amare şi catrene / George Bossun.BODEA. .1-1 CIP 2009-3602 1784 .Ed. a 2-a.1-31 CIP 2009-4090 1773 . Ultima spovedanie / Constantin Bărbuceanu.Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari. VALERIA.Costeşti : Ars Libri.BĂRBUCEANU. Mai aproape decât mai departe / Eugenia Boteanu. 2009 ISBN 978-973-8233-93-5 821.Bucureşti : Verus.135. .135. Bărbuceanu. Icoana din gând / Valeria Bobu.Bucureşti : Verus. .Brăila : Olimpiada. . Gânduri din vacanţă : creaţii literare ale elevilor / Mariţa Breabăn. 821.BOTEANU. CONSTANTIN. 2009 ISBN 978-973-7754-47-9 821. 2009 ISBN 978-973-8941-34-2 821. .135. 2009 ISBN 978-973-7754-51-6 821. . Poveste fără nume / Bociort Doris Lavinia. CONSTANTIN. TATIANA.135. 2009 ISBN 978-973-108-183-0.1-1 CIP 2009-5569 1780 . 2009 ISBN 978-973-1904-85-6 821. a 2-a. .Ed. DORIS LAVINIA.T.BĂRBUCEANU.135. .Bucureşti : Verus. CRISTIAN. MIRCEA.135. .1-31 CIP 2009-5567 1778 .Comăneşti : Anco L. Poezii arse de vii / Mircea Brăiliţă .

. 2009 ISBN 978-973-8916-54-8 821. . Bucureşti : Ideea Europeană.135. ecoul tras de urechi / Sorin Calea.2 CIP 2009-3557 CIP 349 1791 . Lumini . 2004vol.Timişoara : Artpress.2008. 2009 ISBN 978-973-104-241-1 821. L. 2009 ISBN 978-973-624-735-4 821..Craiova : Contrafort. GHEORGHIŢĂ. CONSTANŢA.135. NICOLAE.Amintirile călătoriilor .CAIA. Poezii în grai bănăţean / Gheorghiţă Brebenar. Craiova : Contrafort. ISBN 973-698-015-4 Vol.1-1 CIP 2009-4099 1790 .135. .135. . .Timişoara : Eurostampa.BURDUŞEL. ANA.348 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1785 . 2009 ISBN 978-973-88745-3-4. Insula iubirii / Maria Calciu. Teatru / I. . Drumul la zid / Nicolae Breban. PETRU. Bucureşti : Editura Sfântul Gheorghe-Vechi. Naufragiu în alb / Ana Caia.BUDESCU-CIUBOTARU.1-32 CIP 2009-3437 1789 ..BUZEA.135. SORIN.Reşiţa : Neutrino.135. 2009 ISBN 978-973-1954-47-9 821. Iubire şi destin : poezii / Petru Bungărzan.135. ION LUCA.1-32 CIP 2009-3991 1796 .BUNGĂRZAN. . Caragiale .1-1 CIP 2009-5667 1793 . culegere text: Mihaela Mănoiu. L. 2009 ISBN 978-973-687-840-4 821. Roman de dragoste cu securitatea / Ion Buga. 2009 ISBN 978-973-1935-38-6 821.1-2 CIP 2009-3621 .135. . 2009 ISBN 978-973-108-186-1 821.BREBAN.BUGA. ELENA. ION LUCA. .CARAGIALE.1-1 CIP 2009-3961 1787 . Cuvântul.Iaşi : Panfilius. 2009 ISBN 978-973-1925-09-7 821. Puntea suspinelor / Gheorghe Burduşel. Bucureşti : Cartex 2000. ION. GHEORGHE.BREBENAR.1-94 CIP 2009-4683 1788 . Netrăitele : [poezie] / Constanţa Buzea...Bucureşti : Semne. 2. 2009 ISBN 978-973-7876-97-3 821.1-1 CIP 2009-4065 1792 . 821.Bucureşti : Editura Vinea.ISBN 978-973-698-221-7 821.CARAGIALE. 2009 ISBN 978-973-1954-51-6 821.135.Bucureşti : Unicart. Caragiale.CALCIU.1-193.Amintirile lui Pavel Poenaru / Elena Budescu-Ciubotaru.135.1-1 CIP 2009-5301 1794 .135.1-31 CIP 2009-4436 1786 . Momente . MARIA. .1-31 CIP 2009-5074 1795 . Schiţe / I. . .135.CALEA.

GABRIEL.1-1(082) CIP 2009-4427 1804 .135. 500 în cap / Dan Căpruciu. Cartea nunţii / George Călinescu. IOAN. 2009 ISBN 978-973-119-061-7 821.1-193. Scafandrul aerului / Ioan Cherecheş.1-31 CIP 2009-5194 1798 . 2009 ISBN 978-973-104-235-0 821.1-31 CIP 2009-4040 1799 .Iaşi : Junimea. Bucureşti : Cartex 2000.CĂPRUCIU.1-1(082) 821. st. .Târgovişte : Transversal.2 CIP 2009-3726 1802 .1-31 CIP 2009-3974 1800 . introd. Vulturul îşi strânge aripile / Ioan Cherecheş.CHERECHEŞ.Bistriţa : Nova Didactica. rev. 2009 ISBN 978-973-624-724-8 821. ISBN 978-973-85262-6-6 821.135. dr.: prof.Bucureşti : Semne.1-31 CIP 2009-4038 1808 . 2009 ISBN 978-973-104-238-1 821.7(498)"1948/1978"(0:82-31) 821. Bucureşti : Semne. DAN.350 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1797 . Enigma Otiliei / George Călinescu.Bucureşti : Editura Militară. Brânduşa Murgu .1-31 CIP 2009-5175 .CHIRIAC. dr. Puchianu Aristiţa.Cele mai frumoase scenete şi poezii ale copilăriei / Tomescu Victoria.135.135.Timişoara : Aethicus.CĂLINESCU. 2009 ISBN 978-973-37-1361-6 821. .CĂLINESCU. Iarnă cu fulgi însângeraţi / Gabriel Chiriac. . cuv. 2009 ISBN 978-606-8024-09-1 821.CHERECHEŞ. GEORGE. .Ed.135.1-31 CIP 2009-3980 1801 .135. Bucureşti : Cartex 2000. dr. GEORGETA.Galaţi : Pax Aura Mundi.1-31 CIP 2009-3442 CIP 351 1803 .: Zăgreanu Ioan Radu. DUMITRU. Cot şi Toc (încotro?) / Margareta Casaş Costa. înainte: prof.135. 2009 ISBN 978-973-8972-43-8 821.. 2009 ISBN 978-973-32-0786-3 629. 2009 ISBN 978-973-624-725-5 821. .135. .CASAŞ-COSTA. . 2009 ISBN 978-973-101-234-6 821.135. D. 2009 Bibliogr. Cosmografii de martie : antologie din creaţiile membrilor Cenaclului "Aethicus" (1990-2009) / alc.Când toamna cade în cuvinte / coord. . MARGARETA. . 2009 ISBN 978-973-624-723-1 821. I.CENACLUL "AETHICUS" (Timişoara).135.Bucureşti : Semne. Troneci Georgeta. Pachia . Ion Pachia-Tatomirescu.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.1-93-1 CIP 2009-4535 1805 . .1-32(082) CIP 2009-5544 1806 .135.135. .CĂPUŞANU. de: prof. Zăgreanu Liuţa..CARAMAN. IOAN. Acesta este Domnul meu / Georgeta Căpuşanu. a 2-a. GEORGE.135.1-31 CIP 2009-4039 1807 . Să zbori şi să nu mori : roman autobiografic / Dumitru Caraman.

Primavară în octombrie / Elisabeta Chişa. Bucureşti : Proxima.135. Vânturesele de plastic / Marius Chivu.Constanţa : Nelinişti metafizice. IOAN.1-992 CIP 2009-5675 1819 . 2009 ISBN 978-606-92061-0-2 821.135.COJOCARU.CODRESCU. VLADIMIR. ION. desene: prof.135. pref. Porţia de abis / Vladimir Cinezan. 2009 ISBN 978-973-1954-64-6 821.1-31 CIP 2009-4660 1811 .1-1 CIP 2009-2991 1816 .135. 2009 ISBN 978-973-1954-49-3 821. 2009 ISBN 978-973-715-205-3 821. Cristina Pop.: Constantin Lămureanu. Poemele copilăriei.Arad : Gutenberg Univers.135. NICOLAE. Pribeag prin viaţa mea / Constantin Codrescu .135. . Blitzuri cu sughiţuri / Marius Coge.CINEZAN.CHIVU.1-1 CIP 2009-4448 1814 . Baia Mare : Marist. DELIA. pref.Bucureşti : Pro Transilvania.135. Eliza Roha. .: Hristache Popescu.Craiova : Contrafort. 2009 ISBN 978-973-1869-41-4 821. .1-94 CIP 2009-4165 1812 .135. Revanşa chipurilor / Nicolae Coande.352 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 353 1809 .2009 . Eu şi restul opus / Constantin Ciucă. Craiova : Contrafort.CHIŞA. vol. 2009 ISBN 978-973-8935-74-7 821.1-1 CIP 2009-5270 1817 .CICANI.1-17 CIP 2009-5597 1818 . IONEL O.CIOROIANU.1-31 CIP 2009-4674 1815 . MARIUS.1-1 CIP 2009-4711 1813 .COANDE. Glume.COGE. Carpen . 2009 ISBN 978-606-516-064-4 821. DAN. glume.: R. Cluj-Napoca : Grinta.1-1 CIP 2009-4462 1810 . CONSTANTIN. Peregrinul transilvan / Ion Codru-Drăguşanu. red. Târgu-Jiu : Măiastra.135.1-193. MARIUS.135. Bucureşti : Betta. 2009 ISBN 978-606-8070-01-8 821. soro lume / Ionel O. ISBN 978-973-88570-5-6 Vol.135. poemele cunoaşterii / versuri: prof. Ioan Cioară . 2009 ISBN 978-973-7636-68-3 821.135.CIUCĂ. . ELISABETA.2 CIP 2009-3706 1820 . Timişoara : Brumar. .CIOARĂ.ISBN 978-973-88570-9-4 821. 2009 ISBN 978-973-126-147-8 821.CODRU-DRĂGUŞANU. Zodia Scorpionului / Dan Cojocaru. Cioroianu. CONSTANTIN. 2009-.N. . 2009 ISBN 978-973-602-406-1 821.1-7 CIP 2009-4405 . 1. Spasm matricid / Delia Cicani .Bistriţa : Pergamon.

Amintiri din copilărie .COSMIN. GEORGE.135.CREANGĂ. 2009 ISBN 978-973-624-731-6 821. il. Povestiri / Ion Creangă. P.135.CRĂCIUN.135.1-93-32 821. . a 3-a. Mărturii din Gulagul românesc : versuri / Constantin P. .135. ION.Constanţa : Editura Eduard.135. . Nostalgie / Constantin-Aurel Constantinescu.CRIŞAN. 2009 ISBN 978-973-1859-30-9 821.1-93-34 CIP 2009-3972 1823 . rev. 2009 ISBN 978-606-511-112-7 821.COZMIN. . CONSTANTIN-AUREL. 2009 ISBN 978-973-8069-41-1 821.135.1-1 CIP 2009-5217 1828 .1-34 CIP 2009-5521 1822 .CREANGĂ.135. . 2009 ISBN 978-973-157-504-9 821.1-93-34 CIP 2009-4904 1824 . .135. .COŞBUC. Ardenta fericire / Nicolae Cuşa.1-32 CIP 2009-4582 1831 . 2009 ISBN 978-973-146-050-5 821.1-94 CIP 2009-3567 1827 .Bucureşti : Tracus Arte.Ed.Ed. ŞTEFANIA.Bucureşti : Semne. 2009 ISBN 978-973-8962-61-3 821. .COŞOVEI. Constanţa : Steaua Nordului. De râsul corului : proză umoristică / Ioan Crişan. ION.1-4 CIP 2009-5257 1829 .CONSTANTINESCU. . ION.Bucureşti : Cartex 2000. IOAN. Poezii / George Coşbuc. Povestiri / Ion Creangă.135.Bucureşti : Herald. a 3-a.1-1 CIP 2009-5381 1825 .135.: Sorin Enache. Poveşti .CUŞA. Văduva din Ierihon / Smaranda Cosmin. povestiri. NICOLAE. .Bucureşti : Vitruviu. a 2-a.CRISTEA IFRIM.135.354 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 355 1821 . 2009 ISBN 978-973-88817-3-0 821.Bucureşti : Tibo. 821.135.1-93-32 821.135. . . Şi eu aş vrea să zbor / Mihaela Carmen Crăciun.Râmnicu Sărat : Rafet. MIHAELA CARMEN. 2009 ISBN 978-973-104-242-8 821. Poveşti . 2009 ISBN 978-973-111-107-0 821. SMARANDA.135. 2009 ISBN 978-973-1995-56-4 821.1-7 CIP 2009-4556 1833 . . .1-32 CIP 2009-5195 .CREANGĂ. Să vorbim despre palmieri / Marta Cozmin. MARTA. Amintiri din copilărie . 2009 ISBN 978-973-88829-9-7 821.135. . amintiri / Ion Creangă .1-31 CIP 2009-5263 1830 .1-32 CIP 2009-5440 1826 .Muşăteşti : Tana. NICOLETA.CONSTANTIN. Poveşti.Sibiu : Arhip Art.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. Lemurii / Nicoleta Cristea Ifrim.1-32 CIP 2009-4580 1832 .Ed.Bucureşti : Erc Press.1-1 821. Anotimpul dropiilor / Ştefania Coşovei.135. 2009 ISBN 978-973-101-242-1.

1-31 CIP 2009-3507 1838 . Condamnat la discreţie / Ştefan Dinu.Petroşani : Focus.1-1 CIP 2009-4445 1836 . Ecourile tăcerii : 12x12 poeme haiku = The echoes of silence : haiku poems / Magdalena Dale. GHEORGHE.DIMITRIU. 2009 ISBN 978-973-148-019-0 821.135. .Câmpulung : Muscel 2000. Bőrőndnyi orszák : politikai szatírák / Mircea Dinescu . Dava / Raluca Florina David.356 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 357 1834 . Mircea Nicolaescu.DINU. Bucureşti : Neverland.DAVID.135.1-31 CIP 2009-4402 . 2009 ISBN 978-606-8064-01-7 821. CODRIN LIVIU. Mamă. GHEORGHE.1-1 CIP 2009-5566 1841 .135. . Mărţişoare / Georgeta Paula Dimitriu.Iaşi : Institutul European. . GHEORGHE. .Alba-Iulia : Unirea. 2009 ISBN 978-973-611-594-3 821. 2009 ISBN 978-973-7754-52-3. Istoreme / Codrin Liviu Cuţitaru.DĂNCILĂ. trad. . MIHAI. 2009 ISBN 978-973-7882-10-3 821.Alba-Iulia : Unirea.135. Poezia Carpaţilor / dr. . CRISTINA EMANUELA.135. 2009 ISBN 978-973-7823-82-3 821.Iaşi : Ars Longa. flori şi grâu / Ionel Gae Delagoicea. ŞTEFAN. GEORGETA PAULA. Travel series : (journeys of the self) / Cristina Emanuela Dascălu . 2009 ISBN 978-973-677-151-4 821.DALE.CUŢITARU.135. .: Christian Tămaş.1-31 CIP 2009-4519 1839 .1-92 CIP 2009-3469 1840 .135. Mihai Diaconescu.DIACONESCU. Dragoste şi ură / Gheorghe Davidescu. pref. .1-1 CIP 2009-4676 1843 .Vatra Dornei : Stud IS. RALUCA FLORINA. Până la iubirea din toamnă / Gheorghe Dinică.: Eva Vali. 2009 ISBN 978-973-665-256-1 821.Bucureşti : Verus. 2009 ISBN 978-606-92075-0-5 821. .DASCĂLU. . 821. 2009 ISBN 978-973-47-0600-6 821.135. 2009 ISBN 978-973-1954-52-3 821.DINICĂ.135.1-1 CIP 2009-3882 1837 .1-1 CIP 2009-4226 1835 .135.Craiova : Contrafort. Cântece din Sodoma / Gheorghe Dăncilă. IONEL GAE.DINESCU.DELAGOICEA.1-31 CIP 2009-3572 1845 . Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-7823-83-0 821.135.Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia.135. MAGDALENA.1-32 CIP 2009-5248 1844 .DAVIDESCU. MIRCEA.1-1 CIP 2009-5026 1842 .

1-1 CIP 2009-3993 1850 . 2009 ISBN 978-973-8106-40-6 821.Bucureşti : Solaris Print.DUMITRACHE.DRĂGOIU. .Doamna Maria Brâncoveanu : tainica biruinţă a lacrimilor.DOBRESCU.135. CIP 2009-3925 1847 . Janeta / Titi Dor. ISBN 978-973-88853-2-5 Vol.DOBRESCU.Simeria : Editura Traian Dorz. poezii şi proverbe / Traian Dorz.Târgovişte : Bibliotheca.DORZ.1-31 CIP 2009-3748 1856 .DOR.1-97 CIP 2009-4822 CIP 359 1852 . . 2009 ISBN 978-973-7830-82-1 821. . .(0:82-94) 929 Brâncoveanu.135. MARIA.1-31 CIP 2009-4137 .135. O călătorie în jurul lumii / Irina Dobrescu.1-1 CIP 2009-4064 1854 . .DRAGHIA.Bucureşti : Editura Vinea. GEORGE. Constanţa : Sfinţii Martiri Brâncoveni. Botoşani : Axa.Craiova : Contrafort.1-1 CIP 2009-4887 1855 . . SMARANDA. . 2 : Ochiul ciclonului. 20094 vol. . Piramida secolului meu / Stella Dobrogeanu-Perdix. .1-1 CIP 2009-3622 1857 .135. 2009 ISBN 978-973-660-353-2 821.Sibiu : Salgo. Şi acum să facem : cugetări. Amintiri din oraşul Stalin / Smaranda Dobrescu.2009 . Drobeta-Turnu-Severin : Tipo Radical. Tăcerea din cupă / George Drăghescu. EUGEN. Piteşti : Electus. 2009 ISBN 978-973-1901-01-5 821. TRAIAN. 2009 ISBN 978-973-86680-6-5 821. DRAGOMIR.358 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1846 .DULBABA. TITI.1-94 94(498. 2009 ISBN 978-606-521-255-8 821.135. M. .M. Nume de cod viţa de vie / Dragomir Dumitrache. 1 : Geneza.135.Râmnicu-Vâlcea : Editura Antim Ivireanul.DRĂGHESCU.1-2 CIP 2009-4410 1851 .ISBN 978-973-88853-0-1 Vol. ANY.2009 .135. 2009 ISBN 978-973-698-228-6 821. Corabia albastră / Any Drăgoiu.1-1 CIP 2009-4271 1853 .135. Iubirea / Draghia Nerva Traian.1)"17" Brâncoveanu.135.135.DREBEN.DOBROGEANU-PERDIX.135.1-992 CIP 2009-3852 1848 .Bucureşti : Printech. STELLA. Radu Gabriel Dobrescu. 2009 ISBN 978-973-88927-4-3 821.135. 2009 ISBN 978-973-712-451-7 821. 2009 ISBN 978-973-1954-56-1 821. NERVA TRAIAN. Capcanele destinului / Maria Dreben. Dimensiuni alungate / Dulbaba Eugen. 2009 ISBN 978-973-7931-20-7 821. IRINA.ISBN 978-973-88853-8-7 821.1-31 CIP 2009-4569 1849 .

ISBN 978-973-104-237-4 821.EMINESCU. .1-93-34 CIP 2009-3988 1860 . . Proză / Mihai Eminescu. 2009 ISBN 978-973-7782-60-1 821.135. .Alba-Iulia : Gens Latina. MIHAI.ELIADE. .ELVIREANU. Cezara . .Bucureşti : Cartex 2000.DUMITRU ION.135. Aur.Botoşani : Axa.ISBN 978-973-104-246-6 Vol. MIHAI. . ISBN 978-973-1959-36-8 821. 2009 ISBN 978-973-7830-83-8 821.ENULESCU.ISBN 978-973-104-247-3 821.EMINESCU.135. Sărmanul Dionis .360 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 361 1858 .DUMITRU. pref.Bucureşti : Litera Internaţional. 2009 Bibliogr.Făclia dorului nestins : antologie lirică. În timpul acela / Anna Eichert Giurcă.135.135.1-1 CIP 2009-4846 1865 . a 3-a.135. 2009 ISBN 978-973-675-597-2 821.Ploieşti : KartaGraphic. 2009 Cuprinde: Făt-Frumos din lacrimă . MIRCEA. .Drobeta-Turnu-Severin : Tipo Radical. Noaptea de Sânziene / Mircea Eliade. de Carmen Muşat. . 2009 ISBN 978-606-516-101-6 821. La aniversară .135.1-31 CIP 2009-4509 1863 .1-32 CIP 2009-5379 1867 .135.Bucureşti : Litera Internaţional.ELIADE. 2. MIRCEA. 2009 ISBN 978-973-104-239-8 821. 2009 2 vol. ISBN 978-973-104-245-9 Vol.1-32 CIP 2009-3983 1862 .Târgu-Jiu : Măiastra. Constanţa : Steaua Nordului. .Ed. Proză / Mihai Eminescu.135.1-31 CIP 2009-3984 1866 .1-32 CIP 2009-5190 1864 .EICHERT-GIURCĂ. Legea celui puternic : mercenarii americani în Irak / Steve Făinaru .FĂINARU.2 CIP 2009-3743 1868 . ADRIAN. Bucureşti : Cartex 2000.Bucureşti : Editura Dacoromână. STEVE. 2009 ISBN 978-606-511-113-4 821.Bucureşti : Cartex 2000.1-1 CIP 2009-5227 1861 .1-1(082) CIP 2009-5676 1869 .135. 2009 ISBN 978-973-675-530-9 821. 1.1-31 821. Preţul sării : rondelurile morale / George Dumitru. mărire şi amor.1(73)-92 94(73:567) CIP 2009-4880 .135.135. Itinerarii / Sonia Elvireanu.135. . 2009 ISBN 978-973-660-360-0 821. SONIA. 2009 ISBN 978-606-92026-1-6 821.: Carmen Nedelcu.135. . Dor din dor / Ion Dumitru.ELIADE. trad. ANNA. GEORGE. Guvernanţii cu noroc al lui Geoană şi ai lui Boc / Adrian Enulescu. Geniu pustiu . La ţigănci / Mircea Eliade .1-193.1-32 821.1-4 CIP 2009-3439 1859 . . MIRCEA. Maitrey / Mircea Eliade. .

.Bucureşti : Univers Ştiinţific. Bacău : Pro Plumb.Craiova : Ramuri.1-1 CIP 2009-4686 1881 .135.362 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 363 1870 .1-1 CIP 2009-5559 1873 .Bucureşti : Herald.Craiova : Scrisul Românesc.135.: Ana Maria Palii.135. Trandafir cu venele tăiate / Ovidiu Genaru.135. ANCA. ALEXANDRA. 2009 ISBN 978-973-596-508-2 821. .FREEDMAN.GHEORGHEVICI.1-1 CIP 2009-3889 1877 .135. FLORENTINA. . 2009 ISBN 978-973-8936-93-5 821. Plângea Iisus / Nicolae Gâlmeanu.1-1 CIP 2009-4818 1880 . Jurnal de şampanie / Florentina Florin.GĂLĂTESCU. 2009 ISBN 978-606-92040-7-8 821. CLAIRE.GEORGIU.GENARU. ŞTEFANIA. Ultimele flori ale unei octogenare / Ştefania Gălătescu. 2009 ISBN 978-606-8061-17-7 821. . MATEI. BENONE. Versuri de toate zilele / Anca Gheorghevici. Vrăbiile : povestiri / Matei Gall. 2009 ISBN 978-973-7700-53-7 821.135. 2009 ISBN 978-973-111-106-3 821. .Bucureşti : Paideia.GHENCIU.135. 2009 ISBN 978-973-8928-89-3 821.1-32 CIP 2009-4094 1878 . Buzău : Omega.135. ION. 2008 ISBN 978-973-698-205-7 821.Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români.Bucureşti : Editura Vinea.1-31 CIP 2009-4453 1876 .GÂLMEANU.1 CIP 2009-5287 1879 . Lacrimile bucuriei / Alexandru Gheorghe. .GALL.Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău.1-1 CIP 2009-4063 1871 .135. . Licitaţie în iad / Benone Ghenciu.FLORIN. OVIDIU.GHEORGHE.Bucureşti : Univers Ştiinţific. . Trecătorul / Ion Floricel. ALEXANDRU. trad. 2009 ISBN 978-973-8936-92-8 821. Şalul / Alexandra Gheţie. Ţinutul fulgilor de nea / Claire Freedman.135. 2009 ISBN 978-973-1894-13-3 821. Sinuciderea îngerilor / Maria Cristina Georgiu.FLORICEL.1-1 CIP 2009-5339 1875 .1-31 CIP 2009-5265 . NICOLAE. Tina MacNaughton .Bucureşti : Infodar.GHEŢIE.135. 2009 ISBN 978-973-7636-65-2 821.1-32 CIP 2009-5340 1872 . .135.1-32 CIP 2009-3959 1874 . 2009 ISBN 978-973-38-0778-0 821. . MARIA-CRISTINA.

GROZA.GURĂU.GURĂU.135. 366 lecţii de haiku / Florin Grigoriu .1-1 CIP 2009-4195 1889 . Drum bifurcat / Vasile Gurău.Bucureşti : Amurg Sentimental.135. Târgu-Jiu : Măiastra.135.GUŢU.1-94 CIP 2009-5231 .Bucureşti : Amurg Sentimental.1-93-32 CIP 2009-4915 1884 . CĂLIN.1-1 CIP 2009-5295 1883 . .Botoşani : Axa. . de Maria Adam. Roman intim / Paul Goma. Întâmplări ce nu puteau fi uitate / Ioan Grămadă. .1-31 CIP 2009-3638 1885 .GRIGORIU.Galaţi : Pax Aura Mundi. 2009 ISBN 978-606-516-097-9 821. VASILE.Ed.1-1 CIP 2009-5344 1890 .135.1-93-1 821. 2009 ISBN 978-973-119-062-4 821. .135.GÎLCESCU.135.1-31 CIP 2009-3704 1887 .135.1-1 CIP 2009-3732 1892 . pref. Paşi în timp / Eugenia Groşan.1-31 CIP 2009-4404 1893 . 2009 ISBN 978-973-133-493-6 821.Bucureşti : Editura Nicol. . . FLORIN. Bucureşti : Curtea Veche Publishing.GROŞAN. 821.Arad : Mirador. 2009 ISBN 978-973-1980-62-1 821. Timişoara : Bastion. 2009 ISBN 978-973-678-307-4 821. 2009 ISBN 978-606-530-215-0. Jurnal de idei / Dan Guţu. . ELISABETA.135.GOGA. Prietenele mele. . 2009 ISBN 978-973-669-753-1 821. GABRIELA GENŢIANA.GRUIA. Andreea şi Radu / Toma Grigore.1-34 CIP 2009-4210 1891 . 2009 ISBN 978-973-7636-69-0 821.135.135.135. Craiova : Sitech. DAN. 2009 ISBN 978-973-660-345-7 821.1-32 CIP 2009-3747 1886 . TOMA. Lampioanele vii / GabrielaGenţiana Groza. CLAUDIA.135. 2009 ISBN 978-973-164-016-7 821.GRIGORIE.364 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 365 1882 .GRĂMADĂ. a 2-a.135. Spovedanie cinică : monorime congelate-n sufletul meu păcătos / Radu F. Ieri şi azi / Elisabeta Gîlcescu. 2009 ISBN 978-973-7664-84-6 821.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.GOMA. Poveşti / Gruia Călin. Gurău. .Bucureşti : Proxima. EUGENIA. RADU F. animalele / Claudia Goga.1-1 CIP 2009-4931 1888 . 2009 ISBN 978-973-678-303-6 821. PAUL. IOAN.

Coresi. .135. PETRE.1-32 CIP 2009-3912 1900 .ILIESCU. VERA.135.1-93-1 CIP 2009-5407 1901 .Bucureşti : Editura Coresi. PETRE. 2009 ISBN 978-606-530-261-7 821. . . 2009 ISBN 978-973-103-981-7 821. . 2009 ISBN 978-973-104-244-2 821. Bucureşti : Cartex 2000.IBRĂILEANU.Urziceni : Editura Anca. GARABET.135.I. .1-92 CIP 2009-3566 1898 .135.Bucureşti : Cartex 2000.135.Bucureşti : RAO International Publishing Company.IORDĂCHESCU.1-31=135.135. 2009 ISBN 978-973-37-1352-4 821. Adela / Garabet Ibrăileanu. Chira Chiralina / Panait Istrati.ION.Bucureşti : Editura C. .135.1-32 913(498.IANOVICI-COSTAN. .135. . .ISPIRESCU. Broasca ţestoasă cea fermecată / Petre Ispirescu. STELA. Potecile cerului : povestiri pentru secolul XXI / Ecaterina Hanganu.1 821.1-31 CIP 2009-596 1896 . CLAUDIU. Printre cărţi / Mircea Radu Iacoban.135.Ed.135.1-31 CIP 2009-3978 Oceaniada / Claudiu CIP 2009-3456 1903 . MIRCEA RADU.3)(0:82-32) CIP 2009-3986 1902 .366 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 367 CIP 1894 .133. rev.1-1 CIP 2009-4974 1895 . Trepte de căutări / Nicolae Puiu Iliescu. . 2009 ISBN 978-973-137-029-3 821.IACOBAN. MARIA.Iaşi : Junimea. 2009 ISBN 978-973-1868-96-7 821.HĂNŢULIE. 2009 ISBN 978-606-8005-04-1 821.1-93-34 CIP 2009-3810 1905 .1-31 CIP 2009-3975 . NICOLAE PUIU.ISPIRESCU. 2009 ISBN 978-973-104-227-5 821.Bucureşti : Cartex 2000. Poezii pentru prichindei / Hănţulie Maria. . Iordăchescu. 2009 ISBN 978-973-610-865-5 821.Cluj-Napoca : Mega.Iaşi : Junimea. a 6-a.135.HANGANU.1-93-34 CIP 2009-4351 1904 .Craiova : Sitech.135.ISTRATI.N. ECATERINA. Pe drumuri de munte / Calistrat Hogaş.1-1 CIP 2009-4389 1899 . . PANAIT.1-31 1897 . CALISTRAT. Zăpezile din Arcadia : poeme / Stela Ianovici-Costan.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 2009 ISBN 978-973-37-1354-8 821. ISBN 978-973-104-230-5 821. 2009 ISBN 978-973-570-348-6 821.HOGAŞ. 2009 Bibliogr. Week-end cu mama / Ion Vera. Basmele românilor / Petre Ispirescu.

pref.JURMA. Formula supravieţuirii / Doru Kalmuski. Cluj-Napoca : Dokia.1-31 CIP 369 1912 .: Constantin Lămureanu.Bucureşti : Logos Junior.135. 2009 ISBN 978-973-678-301-2 821.368 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1906 .135.1-193. STELA MARIA. .IVANEŞ. . PANAIT. VASILE. VASILE. .Bistriţa : Karuna. Ridică-te.135.135.1-31 CIP 2009-5245 1913 . Braşov : Transilvania Expres. DORU. Hai să furăm pepeni / Nora Iuga.1-32 CIP 2009-4544 1917 .1-1 CIP 2009-3731 . amintiri.IUŞAN.Bucureşti : Cartex 2000.2 CIP 2009-4813 1910 .1-32 CIP 2009-5271 CIP 2009-2264 1908 .LĂMUREANU. Fă-mă. ION.135. TRIFILIE.1-4 CIP 2009-3672 1911 .ISTRATI. EMILIAN. 2009 ISBN 978-973-7619-30-3 821. 2009 ISBN 978-973-757-208-0 821.135. Tandre dimineţi : versuri / Ion Machidon. Ciulinii Bărăganului / Panait Istrati . Codin . Caragiale! : epigrame / Vasile Iuşan.Constanţa : Nelinişti metafizice. Alte amintiri din pagini de ziare / Gheorghe Jurma.6 94(498)"1907"(0:82-31) CIP 2009-3977 1907 .1-31 821. 2009 ISBN 978-973-1933-25-2 821.IUŞAN.LUŞCAN. 2009 ISBN 978-606-8070-02-5 821. 2009 ISBN 978-973-46-1347-2 821.Reşiţa : Editura TIM.1-4 CIP 2009-4850 1915 .135.135. . 2009 ISBN 978-973-1777-38-2 821.135.LUPU.1-1 CIP 2009-4840 1916 . 2009 ISBN 978-973-696-134-2 821.Cluj-Napoca : Eikon. ELISABETA. Omul de sub podea / Elisabeta Luşcan.1-311. Amintiri.135.135. 2009 ISBN 978-973-104-228-2 821. 2009 ISBN 978-973-1777-39-9 821. .2 CIP 2009-5315 1909 .Cluj-Napoca : Dokia. . .135. .Iaşi : Polirom. Povestiri adevărate.LUPAŞCU. ION. GHEORGHE. cuibuşor de nostalgii / Ion Lupaşcu. Doamne. Autoportret din memorie / Emilian Lupu.IUGA. 2009 ISBN 978-973-8016-33-0 821. pref.1-193. Bucureşti : Amurg Sentimental.135. şi biografie de Lucian Pricop.MACHIDON. Fericire la îndemână / Stela-Maria Ivaneş.KALMUSKI. pentru nepoţi şi nepoate / Trifilie Lămureanu . Bacău : Deşteptarea. NORA. 2009 ISBN 978-973-1978-13-0 821. ce mi-i face! / Vasile Iuşan.1-92 CIP 2009-4787 1914 .

135.1-1 CIP 2009-4734 1928 . ISBN 978-973-47-0614-3 821.135. .MANTA.MANOLESCU.MANAFU. .1 CIP 2009-3733 1922 . EDUARD-SORIN.MAXIM. Aturile lui Baz-Baz cel isteţ / Dana Fodor Mateescu.Buzău : Teocora.135. . Destin valah : în 101 texticuleţe şi ilustraţii / Adrian Majuru .1-32 CIP 2009-4736 1925 . de Nicolae Merişanu. . DINUŢA. MARION. Stare de veghe. Valetul O'Rubick / Eduard-Sorin Manta. 2009 ISBN 978-973-644-865-2 821.MÂRZAN. 2009 ISBN 978-606-530-233-4 821.Bucureşti : ALLFA.Bucureşti : Printech. DANIELA CRISTINA.Bucureşti : Editura Mateescu. 2009 ISBN 978-606-92080-2-1 821. DANIELA CRISTINA.370 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1918 .MATEESCU.1-1 CIP 2009-4963 1930 .135. LUCIAN.135. 2009 Bibliogr. RAMONA. 2009 ISBN 978-973-8936-90-4 821.135.MAJURU.1-1 CIP 2009-5120 1920 . stare de vis / Monica Larisa Manafu.Craiova : Sitech. 2009 ISBN 978-606-521-234-3 821. .MATEESCU. Ghici pe cine iubesc eu / Catia Maxim.1-94 CIP 2009-3550 1921 .1-32 CIP 2009-4735 1927 .MANDACHE. 2009 ISBN 978-973-724-229-7 821.MATEESCU. . Bucureşti : Semne.135.MATEESCU. Timişoara : Editura Aura. DANIELA CRISTINA. Inimioara de căţel / Dana Fodor Mateescu.MARIN. . 2009 ISBN 978-973-1934-33-4 821. Am auzit că viaţa e frumoasă / Lucian Mănăilescu.1-92 CIP 2009-3505 1919 .1-32=111 CIP 2009-3675 .135. Nemesis diary / Ramoon Mar.135.Constanţa : Ex Ponto. Fetiţele din Cimitirul Roşu / Dana Fodor Mateescu.135. Capitole târzii din viaţa mea : memorii redescoperite / Diana Mandache. MONICA LARISA. .MĂNĂILESCU. DANIELA CRISTINA.Bucureşti : Editura Mateescu.135.Piteşti : Paralela 45. Internet cafe = Internet café / Marion Manolescu.1=133. DIANA.Bucureşti : Editura Mateescu.1-1=135. 2009 ISBN 978-606-92080-1-4 821. Regele cu coroana de hârtie / Dana Fodor Mateescu.1-31 CIP 2009-4037 1929 . 2009 ISBN 978-606-92080-0-7 821. 2009 ISBN 978-973-624-722-4 821. 2009 ISBN 978-606-92080-3-8 821. 2009 ISBN 978-973-7778-73-4 821. . ADRIAN.135.1-92 CIP 2009-4733 1926 . CATIA. Pelerinaj în Italia prin Budabesta şi Viena / Dinuţa Marin. . pref.Bucureşti : Univers Ştiinţific. .1-992 CIP 2009-3759 CIP 371 1924 .135.Bucureşti : Editura Mateescu.1-32 CIP 2009-5337 1923 .

135. studiu introd.. . "ficţionale" / George Mirea.. RAMONA.1-1 CIP 2009-5235 .135. 2009vol. colab. .. Ellipses / Alexandra Medrea .135. . iubiri trăite / Dan Mihoc. . pref.Bucureşti : Proxima.: Irina Petraş.: Luminiţa Wallner Bărbulescu. DAN. Suceava : Editura George Tofan.Bucureşti : Hasefer.ISBN 978-973-750-141-7 821.MEDREA-DANCIU.2009 .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Three days / Ramoon Mar.1-4 CIP 2009-5032 1935 .111-1=135. 2009 ISBN 978-973-630-200-8 821. şi note: Ion Cârja şi Nicolae Bocşan .. Eseuri şi panseuri / Ioan Mercheş .: Liviu Leonte.1-94 28(498. Prundeni. Întoarcere în timp / Livia Miheş Papiu.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.MERCHEŞ. . EUGEN G. Albastru ca jazzul / Donald Miller . GABRIEL.135. Fabule trăsnite / Gavril Moisa. 2009 ISBN 978-973-8404-08-8 821. 2009 ISBN 978-973-7876-96-6 821.135. Androgynul atomic / Gabriel Miloia. Ucenicele diavolului : iubiri visate. LIVIA. 2009 ISBN 978-973-704-097-8 821. trad. Suntem pentru schimbări sau Ca darvinişti şi economişti vom părăsi planeta aceasta / Eugen G. înainte de Grigore Constantinescu.1-94 CIP 2009-5347 1936 ..MIREA.1-84 CIP 2009-4975 1933 .Râmnicu-Vâlcea : Conphys. .1 CIP 2009-5030 1938 . iubiri ascunse. Miron. ALEXANDRA.135. . Index ISBN 978-973-610-866-2 821.Ed. 2009 ISBN 978-973-1862-76-7 821.Oradea : Brevis. GEORGE. 2009 ISBN 978-973-8960-22-0 821. 2009 ISBN 978-973-133-494-3 821. 2009 ISBN 978-973-7636-71-3 821.4) CIP 2009-4619 1939 . IOAN. DAN..MIRON.Memoriile unui ierarh uitat : Victor Mihályi de Apşa / ed.372 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 373 1931 .: Cornel Ţicărat.MÂRZAN.135. . il.MIHEŞ PAPIU. a 2-a.MILLER. 2009 ISBN 978-973-126-148-5 821.1-94 CIP 2009-5557 1941 . GAVRIL.1-32=111 CIP 2009-3676 1937 .1-4 CIP 2009-4721 1932 . .135.135..135. / Dan Mizrahy .ClujNapoca : Grinta.MOISA.1-31 CIP 2009-4833 1942 . 2009 ISBN 978-973-7778-74-1 821.1-94 CIP 2009-5290 1934 .MIHOC.MILOIA. Aşa a fost. 2009 Bibliogr. . Oradea : Imprimeria de Vest.135. .! "Finis coronat opus" : memorii.Iaşi : Panfilius. DONALD.MIZRAHY.Timişoara : Editura Aura. . ISBN 978-973-750-109-7 Vol. cuv. 2.1-84 CIP 2009-4682 1940 .Oradea : Kerigma.

MUSCALU. .135. Domnişoara Iulia / Marin Năstase. LAZĂR. colab. NICOLAE.. 2009 ISBN 978-606-8025-15-5 821.NICOLESCU. Galaţi : Olimpias.Constanţa : Editura Boldaş.135.135. MONICA.1-32 CIP 2009-3896 2009 ISBN 978-973-8905-70-2 821. 2009 ISBN 978-973-7700-52-0 821. Aripă de argint / Bianca Negrilă.1-1 821.Craiova : Sitech.NENCIU. Pe strune de brad : catrene de dragoste / Lazăr Morcan.: Violeta Boruzi. Aripi de înger / Marian Nicolescu. ILEANA. 2009 Index ISBN 978-973-8066-00-4 821. 2009 ISBN 978-973-86664-9-8 821. CAMELIA. Felicia Jipescu . 2009 ISBN 978-606-530-226-6 821. BIANCA. / Gheorghe Muşat.. VALENTIN. Ana-Daniela Gheorghe.NEGRILĂ. major / Camelia Nenciu.Turda : Hiperborea.1-1 821. GHEORGHE.1-1 CIP 2009-5110 1944 . Debut .1-32 CIP 2009-4712 1953 .Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români.135. Simona Tănase. Târgovişte : Bibliotheca.135. .1-31 CIP 2009-4027 1955 . De-ale muzicienilor şi nu numai.1-1 CIP 2009-4638 1951 .MORCAN. VASILE. 2009 ISBN 978-973-7650-85-6 821.374 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 375 1943 .135. Vocea inimii / Ileana Nistor Heller.: Vasilica Sfetcu.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. MARIAN.Bucureşti : Granada.1-7 CIP 2009-5454 1949 .1-1 CIP 2009-4227 1950 . Poetica română / Vasile Morar Belioreanu.Muguri de poezie / coord.1-1 CIP 2009-4803 1954 .1-1 CIP 2009-3856 1947 .135. Mioara Niculescu.Arad : Multimedia Internaţional.135.1-1 CIP 2009-4030 1946 . .1-32 CIP 2009-4844 . Femeia la poarta raiului de sticlă / Monica Mureşan. . MARIN.135.135. 2009 ISBN 978-973-712-456-2 821. .MUŞAT.1-1 CIP 2009-4298 1945 .NĂSTASE.1-311.135.135. .6 CIP 2009-5348 1948 . Urziceni : Editura Anca.. . .MORAR-BELIOREANU. 2009 ISBN 978-973-1777-36-8 821. Pur şi simplu / Nicolae Neagu.NEAGU. 1952 . Exerciţii de respiraţie / Valentin Nicoliţov.. ION. 2009 ISBN 978-973-88805-6-6 821.NISTOR-HELLER. Dafina doamna / Ion Muscalu. 2009 ISBN 978-606-8005-03-7 821. . 2009 ISBN 978-973-133-500-1 821. 2009 ISBN 978-973-8987-86-9 821.NICOLIŢOV.135.135.135. .Cluj-Napoca : Dokia.Iaşi : Danaster.Bucureşti : Editura Nouă.MUREŞAN.

OPRĂNESCU-VELLA.1-1 CIP 2009-3729 1967 . 2009 ISBN 978-606-92081-0-6 821. Închipuire / Riri Margareta Panduru.Orăştie : Editura Emma.135.135.135. PĂTRU-DĂNILĂ. Letopiseţul de argint / Rodica Ojog-Braşoveanu. RODICA.Iaşi : Polirom. RIRI MARGARETA.Bucureşti : Andreas Print.PANDURU.Beiuş : Buna Vestire. 2009 ISBN 978-973-46-1292-5 821. . ALEXANDRU. 2009 ISBN 978-973-143-330-1 821.OJOG-BRAŞOVEANU. MARIUS. .PANN. a 2a. cuvânt înainte de Constantin Străchinaru.135.3 CIP 2009-3730 377 CIP 1962 . .Bucureşti : Nemira.135. Rostiri / Eddie Pantea. 2009 ISBN 978-606-8021-29-4 821. Drumuri prin memorie / Octavian Paler .135. . ANTON. MICHAELA. . .ORĂŞANU.4 CIP 2009-3963 1957 . 2009 ISBN 978-973-628-302-9 821.1-193. 2009 ISBN 978-973-8410-82-4 821.PANAITESCU. ELENA.Iaşi : Polirom.Bucureşti : Amurg Sentimental.Ed.Craiova : Aius PrintEd.135. 2009 ISBN 978-973-678-298-5 821. 2009 ISBN 978-973-678-297-8 821. şi adăug. Şase feluri de a muri / Marius Oprea . de Zoe Petre.Ed.135.OLARIU. Lecţia de gramatică : proză scurtă / Viorica Panaitescu.1-992 913(450+495+620)(0:82-992) CIP 2009-2719 1963 .Bucureşti : Amurg Sentimental.ORESCU. EDDIE.1-32 CIP 2009-3499 1964 . . de Antonio Patraş.1-32 CIP 2009-3498 1958 . Sonete / Michaela Al.PARAIPAN FINICHIU.Craiova : Sitech.1-822 CIP 2009-5118 1959 .15(498)(0:82-94) CIP 2009-3317 1960 . rev. Cântul Tomniţelor / Maria Paraipan Finichiu. MARIA. .135. 2009 ISBN 978-606-530-256-3 821.PALER. Orescu. .135. a 2-a. rev.1-17 CIP 2009-4420 1966 . .PANTEA. 2009 ISBN 978-973-1866-16-1 821. . . . Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea / Anton Pann. 2009 ISBN 978-973-8958-64-7 821. VIORICA. Seminţe de gând / Pătru-Dănilă Orăşanu. Liniştirea spaimelor : proză / Elena Olariu .1-4 CIP 2009-4962 1961 . OCTAVIAN.Braşov : Green Steps.1-312. Remember / Alexandru Oprănescu Vella. .Bucureşti : Amurg Sentimental.1-94 329.Ed.OPREA.376 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1956 . 2009 ISBN 978-973-46-1336-6 821. a 2-a.135. .1-1 CIP 2009-5258 . pref.135. pref.1-2 CIP 2009-5069 1965 .

135. ROXANA. Poeme în proză = Poemi in prosa / Ştefan Petică .135.1-2 CIP 2009-4982 1969 . 2009 ISBN 978-973-8369-31-3 821. tab.Craiova : Contrafort. 2009 ISBN 978-973-660-348-8 821. . 2009 ISBN 978-606-8031-10-1 821.Iaşi : Junimea. . Amintire din castelul celor două zile / Tiberiu Pătru.Ed. ŞTEFAN..PETRESCU.Editura.1-1 CIP 2009-4754 1973 .PETROVICI. Pe repede înapoi . prin grija lui Luca Pelusi.Păcală şi isprăvile lui. TIBERIU.Craiova : Contrafort.1-1 CIP 2009-3752 . pref.378 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1968 . Bucureşti : Cartex 2000.1-93-31 CIP 2009-3982 1977 . . VIORICA.1-1 CIP 2009-4753 1974 .135.PATRAŞ.Cluj-Napoca : Grinta. CRISTIAN A. ed.PĂTRU. cron.1 CIP 2009-5760 1976 . TIBERIU.Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia .PAVNOTESCU.135.1-1 CIP 2009-5047 1970 . .1-31 CIP 2009-4842 1980 . a 3-a.135. .PĂTRU. Gura de vulpe / George Tibi Petrovici.PETRICU.1-1=131. Noncopilărie şi maturitate postmortem / Lupu Petrovan .Timişoara : Eurostampa. . GEORGE TIBI. . Idane / Tiberiu Pătru.PETROVICI.1-31 CIP 2009-3850 1979 . .1-31 CIP 2009-4702 1971 . . Lumini la marginea regatului / Tiberiu Pătru. 2009 ISBN 978-973-37-1359-3 821. Craiova : Aius PrintEd. 2009 ISBN 978-973-126-142-3 821. 2009 ISBN 978-606-92006-2-9 821.1-84 CIP 2009-3649 2009 ISBN 978-606-511-111-0 821. 2009 ISBN 978-973-104-233-6 821.135.135.: Nicoleta Presură Călina. 2009 ISBN 978-973-1954-54-7 821. 2009 ISBN 978-973-1954-55-4 821.135. . 2009 ISBN 978-973-698-834-3 821.PARHON.Călătoria şi teatrul / Ion Parhon. Castitatea privirii / Maria Rodica Patraş. 2009 ISBN 978-973-1954-53-0 821. MARIA RODICA. trad.1-1 CIP 2009-4755 1978 .PETROVAN.1=135. LUPU. . CEZAR. ursul polar / Cezar Petrescu. îngr.PETICĂ. postf.Târgu-Mureş : Digital Docu Print. Fram.. ION. CIP 379 1975 .Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor. TIBERIU.135.135. Sclipiri pe cerul inimii / Petricu Cristian Alexe . 2009 ISBN 978-606-8021-33-1 821.Ed.Constanţa : Steaua Nordului. .135.135. bilingvă. Sub semnul Aspidei / Roxana Pavnotescu. Miroir fractal / Viorica Petrovici. de Ion Petrovai.1-34 CIP 2009-5375 1972 .PĂTRU.135. Botoşani : Axa.Craiova : Contrafort. de Ioan-Pavel Azap .

ISBN 978-606-530-274-7 821.POPESCU.1-1=135.135.N. Despre bucurie în est şi în vest şi alte eseuri / Andrei Pleşu. Atelierul de vară / Dumitru Popescu. 2009 Bibliogr.135. note. Braşov : Pastel.Craiova : Contrafort. 2009 ISBN 978-973-8087-71-2 821. .1-31 CIP 2009-4036 1991 . DUMITRU. 2009 ISBN 978-973-1954-46-2 821.09 Steinhardt.Iaşi : Polirom. Scrisori pentru Ema / Loreta Popa. îngrijită.PLEŞU.POPA. GHEORGHE. 2009 ISBN 978-973-8944-92-3 821. Primejdia mărturisirii : convorbirile de la Rohia / N. . . MONICA MARIA.(047.380 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1981 .1-32 CIP 2009-4786 1989 . . ed. PETRU DEMETRU. . Povestiri istorice / Petru Demetru Popescu.Bucureşti : Humanitas. 2009 Indice. Poveste cu final dulce / Gheorghe Pitarca. ANDREI.53) 929 Steinhardt. Zborul fluturelui albastru / Mihai Popa . Temeri şi îndoieli : Săltic 2008 / Constantin Ciprian Popescu.1 CIP 2009-4531 1986 . 2009 ISBN 978-973-50-2442-0 821. 2009 ISBN 978-973-624-737-8 821.135. 2009 ISBN 978-973-696-129-8 821.1-32 CIP 2009-5629 1992 . Steinhardt. . Bucureşti : Semne.Bucureşti : Casa Editorială Odeon. cuv. 2009 ISBN 978-973-624-721-7 821. şi indice de Ioan Pintea . CIP 2009-3613 1982 .PITARCA.1-4 CIP 2009-3917 1984 . Pongo şi Pongolicii / Monica Maria Popescu. 2009 ISBN 978-973-1866-14-7 821.1-32 CIP 2009-5651 1983 .Orăştie : Editura Emma. înainte de Constantin Ciopraga .PINTEA. MIHAI.135.1-4 CIP 2009-5302 1988 . şi il.135. 2009 ISBN 978-973-608-913-8 821. a 5-a.N.1-31 CIP 2009-4270 CIP 381 1987 .Poezii româneşti alese = Selected Romanian poems / selecţia şi trad.: Adriana Jurma. repere biobibliografice de Virgil Bulat.1=111 CIP 2009-4916 1985 . CONSTANTIN CIPRIAN. doar dacă este făcut pané / Cătălin Horaţiu Popa.135. cop. .1-93-32 94(498)(0:82-93-32) CIP 2009-3804 .Poete între milenii = Poets between milleniums. .POPESCU. . rev.135.POPESCU.Craiova : Sitech. Ioan Pintea .1-1 CIP 2009-3558 1990 .Bucureşti : Cavallioti. studiu introd.135.Ed.135.POPA.135.1-1=111=135. . Bucureşti : Semne.1. 2009 ISBN 978-973-7622-83-9 821.Reşiţa : Editura TIM.POPESCU. LORETA. ISBN 978-973-46-1288-8 821.: Adrian Şoncodi.135. CĂTĂLIN HORAŢIU.POPA.Bucureşti : Editura Coresi. Ciocoiul cu adresă de e-mail sau Creierul are oareşce valoare. IOAN.135.

Bucureşti : Editura Victor. 2009 ISBN 978-973-1785-41-7 821. înainte: Cristina Roşca.135. . EUGENIU. Sentimente în amurg / Carmen Radu. IOAN. . Moromeţii / Marin Preda. ISBN 978-973-88826-6-9 Vol.Cluj-Napoca : Grinta. . Teatru / Rodica Popescu Bitănescu. . 2009 2 vol. 2009 ISBN 978-973-7895-44-8 821.1-93-31 CIP 2009-4958 1994 .Bucureşti : Proxima. 2009 ISBN 978-973-7700-54-4 821.135. Psalmi : poezie creştină / Ioan Raţiu.1-1 CIP 2009-4688 2002 . 2009 ISBN 978-973-1859-29-3 821.Constanţa : Punct Ochit.Bucureşti : ZIP. Retrăiri / Eugeniu Predoiu M.1-1 CIP 2009-4296 2000 .ISBN 978-973-7883-38-4 821. 2009 ISBN 978-973-7636-70-6 821.135. .PREDA.8(498)(0:82-94) CIP 2009-4681 . 2009 ISBN 978-606-8035-10-9 821. . RODICA. Memoriile unui diplomat oarecare / Aurel Preda.135.1-94 CIP 2009-5218 2004 . . NICOLAE. 2009 ISBN 978-973-1815-08-4 821. Rugul aprins de la mănăstirea Antim la Aiud / Mihai Rădulescu.Craiova : Contrafort. Andilandi : roman / de Sînziana Popescu. SÎNZIANA.1-94 343.135. .Blaj : Buna Vestire. Constanţa : Virom. . .Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români. cuv. 2008vol.D.PREDOIU. Clipe de viaţă / Radu Marieta. CARMEN. .1-1 CIP 2009-4710 2001 . . . 2.135.135.RAŢIU. ISBN 978-973-7883-36-0 Vol.1-1 CIP 2009-3707 2003 .135. .Primul cocor : romanian kaiku. 2 : Aventura gemenilor dincolo de Poiana Vie.ISBN 978-973-7883-37-7 Vol. . 1.1-2 CIP 2009-4597 1995 . GUSTI. 2009 ISBN 978-973-126-146-1 821.RĂDULESCU.135.POPESCU-GALICEA. În rană / Gusti Raţiu.Muşăteşti : Tana.Cluj-Napoca : Risoprint. Scutul meu sigur / Nicolae Popescu Galicea. .POPESCU-BITĂNESCU. MARIN.382 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1993 .RADU.135.135.1-31 CIP 2009-3992 1998 .1-141 CIP 2009-5313 2005 . 2009 ISBN 978-973-88849-6-0 821.POPESCU. MIHAI. AUREL.Bucureşti : Cartex Serv.RAŢIU.135. 2009 ISBN 978-973-53-0015-9 821.Primăvară târzie : poezii. 2009 ISBN 978-973-1954-48-6 821.1-1 CIP 2009-5486 1996 . .1-1 CIP 2009-4629 1997 .PREDA. MARIETA.135.1-94 CIP 2009-5198 383 CIP 1999 .2009.ISBN 978-973-88826-2-1 821.Bucureşti : Mediamorphosis.RADU.

: Valentin Ciucă.Iaşi : Art XXI.1-32 CIP 2009-4788 2015 . Edenul copilăriei / Sandu Aspazia .SĂFTOIU. PAUL. Jurnal de campanie / Adriana Săftoiu. tab.1-31 CIP 2009-4993 .1-1 CIP 2009-3610 2011 .RONCEA. pref. cronologic de Ilderim Rebreanu.ROSTOS.135. îngrijitor ed. . LIVIU. 2009 ISBN 978-973-1999-80-7 821.Craiova : Contrafort.REBREANU.1-92 CIP 2009-2738 2010 .Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu. Poarta frumoasă / preot Petru Roncea.Bucureşti : Adevărul Holding.135.135.135. ADRIANA. . Accidentul . 2009 ISBN 978-973-1830-04-9 821. 2009 ISBN 978-973-1755-76-2 821. aurul şi diamantele / Samson Iancu. SAMUEL. IANCU. CONSTANTIN.SÂN-PETRU. 2009 ISBN 978-973-1954-50-9 821. JANE.Reşiţa : Editura TIM. PETRU.1-31 CIP 2009-3969 2013 . Menestrul la curţile Mnemosynei cu stihurile toamnei dorului / Constantin Răduţ.1-31 CIP 2009-3971 2009 .135.1-31 CIP 2009-4024 2018 . tab. 2009 ISBN 978-973-1898-04-9 821.384 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 385 2006 . 2009 ISBN 978-973-88702-4-6 821.: Olimpiu S.REBREANU. Sibiu : Oastea Domnului. .ROZEI. Bucureşti : Editura Trei.: Paula Ribariu. .Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu. trad. Calvarul / Liviu Rebreanu .: Mircea Coloşenco . . Oraşul cu salcâmi / Mihail Sebastian.1-1 CIP 2009-3445 2007 . pref. .1-97 289(498) Oastea Domnului CIP 2009-3740 2017 .SEBASTIAN. MIHAIL. tab.135. .SANDU. 2009 ISBN 978-973-694-164-1 821.SAMSON. . de Ion Simuţ .Făgăraş : Agape.Iaşi : Universitas XXI. Cosma. pref.RĂDUŢ.Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei.1-93-1 CIP 2009-3788 2016 .135.Bucureşti : Editura Fundaţiei Anastasia.1-311.135.135. ASPAZIA. 2009 ISBN 978-973-710-131-0 821.ROY. Amândoi / Liviu Rebreanu . 2009 ISBN 978-973-707-273-3 821. cronologic de Ilderim Rebreanu. 2009 ISBN 978-973-696-132-8 821. Alchimia muzelor : poeme / Paul SânPetru . Jurnalul unui om degeaba / Rozei Samuel .135.Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu.1-1 CIP 2009-4225 2012 . Raze de soare / Kristina Roy . IQ / Jane Rostos. LIVIU. 2009 ISBN 978-973-1898-05-6 821.1-94 CIP 2009-4447 2008 . Crăişorul / Liviu Rebreanu . cronologic de Ilderim Rebreanu. LIVIU.REBREANU.: Mircea Coloşenco .135.6 929 Horea(0:82-31) 94(498.4)"17" Horea(0:82-31) CIP 2009-3970 2014 . desene: Mirela Ciucanu. 2009 ISBN 978-606-538-001-1 821. pref. 2009 ISBN 978-973-1898-06-3 821.135. . . Ţiganii.135. . KRISTINA.

.SMIRNOV. . .Bucureşti : Cheiron. OCTAVIAN. Doamne.Ed.Constanţa : Steaua Nordului.Bucureşti : Cartex 2000. 2009 ISBN 978-973-104-240-4 821. IOAN. Moara cu noroc / Ioan Slavici. 2009 ISBN 978-973-88587-0-1 821. 2009 ISBN 978-973-88148-9-9 821.Bucureşti : Cartea Românească.SÎRBU. O minunată călătorie spre naştere / Violeta Secoşan Cadar. IULIU. 2009 ISBN 978-606-511-116-5 821. DAN. Andreea Artagea. .09-4 CIP 2009-3569 2022 .135.Bucureşti : Litera Internaţional. Popa Tanda . a 3-a.135. . a 3-a. Bucureşti : Editura Gabriel 2005. VIOLETA. rev. Limba şi literatura română : comunicare literară şi non-literară. 2009 ISBN 978-973-675-600-9 821.1-31 CIP 2009-5458 2021 .135.1-4 CIP 2009-4668 2026 . IOAN.STANCA. 2009 ISBN 978-973-1917-45-0 821. IOAN. Oradea : Brevis.386 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 387 2019 .135.SOLOMON LAZANU.SLAVICI. CELLA. AURELIAN. 2009 ISBN 978-606-511-115-8 821. . Infidela clipă / Aurelian Sîrbu.1-32 CIP 2009-3989 2029 .135.SPIRIDON UNGUREANU.1-31 CIP 2009-5377 2024 . Mutilare / Dan Stanca.1-31 CIP 2009-5356 2031 . ba e lat . 2009 ISBN 978-973-8404-09-6 821.135.1-94 CIP 2009-4096 . . 2009 ISBN 978-973-8902-28-2 821.Galaţi : Sinteze.1-141 CIP 2009-5647 2030 .135. . 2009 ISBN 978-973-7681-53-9 821.SOVIANY. E lung pământul. pref.135.Ed.1-1 CIP 2009-5193 2023 . Cântec de iubire / Gheorghe Sere. Pânza de păianjen / Cella Serghi . 2009 ISBN 978-606-521-265-7 821.Bucureşti : Estfalia.135. Depresia ucigaşă / Iuliu Stanciu. Lenuţa Tanef. .1.SECOŞAN CADAR.135. Budulea Taichii / Ioan Slavici.1-31 CIP 2009-5442 2028 . primeşte şi lacrimile mele / protosinghel Spiridon Ungureanu Constantin. .1-32 CIP 2009-5376 2025 . . GHEORGHE. rev.Bucureşti : Editura Gabriel 2005.135.. NOE.. eseuri-model / Octavian Sovianu.Timişoara : Gordian. : 97 popasuri în locuri de mare interes turistic / Noe Smirnov. Jurnal de adolescenţă / Mariana Solomon Lazanu. 2009 ISBN 978-973-88587-6-3 821. .SLAVICI. Constanţa : Steaua Nordului.1-1 CIP 2009-5556 2027 . MARIANA.135.: Cleopatra Lorinţiu.1-992 CIP 2009-5176 2020 . 2009 ISBN 978-973-23-2876-7 821.Bucureşti : Printech.SLAVICI.SERGHI.STANCIU. Moara cu noroc .135. protosinghel.SERE. Mara / Ioan Slavici.

TEI. Absente / Ara Alexandru Şişmanian.TĂNĂSESCU-BUZĂU.ISBN 978-973-88849-4-6 Vol.1-1 CIP 2009-5359 2034 .ISBN 978-973-645-330-4 821.1-96 CIP 2009-4705 CIP 389 2038 . FLAVIA. .TĂTĂRUŞ.ŞTEFĂNESCU. 4 : Carolina ucide în somn.ISBN 978-973-88849-5-3 821. BOGDAN G. . . 2009 ISBN 978-973-133-480-6 821.STIGNITEANU.Bucureşti : Paideia. 3 : Copilul din seif. 1 : Prima dragoste.TANDIN. .388 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2032 .TEOC. Bucureşti : Cartea Românească. 2009 ISBN 978-973-85249-6-5 821. Spiritul de fineţe : cinsprezece meditaţii / Dorin Ştefănescu. 2009 ISBN 978-973-23-2873-6 821. ISBN 978-973-645-326-7 Vol. 2009 ISBN 978-973-624-736-1 821.ISBN 978-973-645-329-8 Vol.135. .1-31 CIP 2009-5303 2042 . . 2009 ISBN 978-973-88818-6-0 821. pref. 2009 ISBN 978-973-592-223-8 821.ISBN 978-973-645-328-1 Vol.1-1 CIP 2009-3772 2033 . . . Cătuşe însângerate / Mihail Tănăsescu-Buzău .Craiova : Fundaţia Editura Scrisul Românesc.135. Calendar românesc în douăsprezece cronici şi o precuvântare / Flavia Teoc.Brăila : Zeit.Bucureşti : ZIP. VICTOR MICHAIL. primul omor.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.: Floarea Necşoiu. 2 : Ucis în patul altuia. Martor la slobozitul apelor : (proză) / Veronica Şarlă Călin.135. . 2009 ISBN 978-973-7636-66-9 821. Chipurile / Stoian G. .2009 .1-31 CIP 2009-4033 2041 .ISBN 978-973-645-327-4 Vol.135. DORIN.135. Bogdan. 2009vol. GEORGE. ARA ALEXANDRU. TRAIAN.Bucureşti : Vremea. Baladă pentru o inimă fugară / Emil Şain.2009 . .1-4 CIP 2009-4680 . 2009 Index ISBN 978-973-648-844-3 821. Crime pasionale în România / comisarul Traian Tandin. .Bucureşti : BREN.1-32 343. 2009 4 vol. Vânător de toamne târzii / Victor Michail Stigniteanu. 2. .ŞAIN. VERONICA. 1.1-1 CIP 2009-3753 2035 .1-32 CIP 2009-3958 2037 . 2009 Index ISBN 978-973-556-506-8 821. EMIL. DANIEL. .Craiova : Ramuri. Insula răilor / George Tătăruş .ŞARLĂ CĂLIN.135.: Gina Moldoveanu. MIHAIL.135. pref.Bucureşti : Semne.1-31 CIP 2009-4295 2040 . .135.135. Timişoara : Excelsior Art.STOIAN. 3X sau Fantomele nu dau telefoane / Daniel Tei.135. ISBN 978-973-88849-3-9 Vol.9(498) CIP 2009-4149 2039 .ŞIŞMANIAN.135.1-32 CIP 2009-3615 2036 .

1-1 CIP 2009-4285 2044 .1-1 CIP 2009-3858 2047 .Suceava : Editura George Tofan.1-32 CIP 391 2049 .Bucureşti : Editura Nouă.Bucureşti : Univers Ştiinţific.135. rev. Poiana cerbului / Iana Timu.1-1 CIP 2009-3973 2050 .Iaşi : Editura Dana Art. a 2-a.1-2 CIP 2009-5402 2053 . şi adăug.. . . RALUCA.Bucureşti : Amurg Sentimental.1-94 CIP 2009-4429 2051 .135. 2009 ISBN 978-973-8987-85-2 821. NICOLAE.Cluj-Napoca : Grinta.Bucureşti : Cartex 2000. 2009 ISBN 978-973-104-243-5 821. .TOPÎRCEANU.1-1 CIP 2009-3497 2055 .1-93-1 CIP 2009-5770 2048 . 2009 ISBN 978-973-8944-83-1 821.135. GEORGE.ŢIC. . Migdale amare .135.135. / Bianca Timşa-Stoicescu. 2009 ISBN 978-973-678-300-5 821. ISBN 978-606-530-209-9 821.Bucureşti : Vox 2000.Craiova : Sitech.TONENCHI.TURTUREANU.TIMŞA-STOICESCU..TOMA. Copilăria cea de toate zilele / Marian Nicolae Tomi.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.135.135.ŢIPLIC. 2009 ISBN 978-973-1862-74-3 821. Zodia ciumei / Mirella Tonenchi. . Scrisorile tatălui către fiul său / Ion Topolog Popescu.TOPOLOG-POPESCU. Îmbrăţişaţi pe iarbă : poezii de dragoste / Miron Ţic.TIHAN.1-31 CIP 2009-4742 CIP 2009-3554 2046 . Balade vesele şi triste .TIMU. MIRELLA. 2009 ISBN 978-973-126-149-2 821.Timişoara : Mirton. Proze color / Raluca Ţiplic. IONUŢ. MARIAN NICOLAE. . 2009 Bibliogr.135.1-6 CIP 2009-3475 2054 .135. Fabule / George Topîrceanu.135. ION.Ed. Dubla cetăţenie : treisprezece scrisori / Nicolae Turtureanu. .1-32 CIP 2009-3783 2045 .TRUŞCĂ.Ed.390 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2043 . . Adio mamă / George Trandafirescu Stofel. 2009 ISBN 978-973-52-0581-2 821.135. GEORGE.135.Braşov : Pastel.1-32 CIP 2009-5338 . 2009 ISBN 978-973-1969-30-5 821. MĂDĂLINA ALEXANDRA.135. . Intuiţii finale / Ionuţ Truşcă.TRANDAFIRESCU STOFEL. ISBN 978-973-52-0570-6 821. 2009 ISBN 978-973-101-239-1 821. MARIA. . a 2-a. Timişoara : Mirton. . MIRON. Caracatiţa printre noi . 2009 ISBN 978-973-8936-91-1 821. IANA. 2009 ISBN 978-973-88935-8-0 821.1-94 CIP 2009-4075 2052 . BIANCA. . .TOMI. . Frunze de albastru / Alexandra Mădălina Tihan. Parodii originale . Am aflat de la Eva / Maria Toma. 2009 Bibliogr.

2009 ISBN 978-973-678-299-2 821. Bucureşti : Amurg Sentimental. . LAURA CRISTINA. . .1-1 CIP 2009-5346 2066 .UNGURIAN. 2009 ISBN 978-973-1980-64-5 821. În absenţa tatălui / Stelian Ţurlea . 2009 ISBN 978-973-1755-78-6 821. GÉO-CHARLES.Timişoara : Bastion. . 2009 ISBN 978-973-101-250-6 821.Craiova : Sitech.1-93-32 CIP 2009-5280 2064 .VIGHECIU. . Ramona Cucu.ŢURLEA.1-1 CIP 2009-4261 2065 . GEORGE.1-4 CIP 2009-4318 2067 . Dragoste şi ură / Mircea Vasiliu. Ghicitori pentru voi.: Daniel Cristea-Enache. Râmnicu-Sărat : Rafet. . Casă în cer / Dumitru D. Jocul de-a moartea / Géo-Charles Véran . DUMITRU D. Joc de cuvinte / Gruia Ungurian. Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei.1-93-822 CIP 2009-4431 2057 .: Dan C.135.Brăila : Editura Centrului de Creaţie Brăila. Strig şi mai tare : versuri / Maria Christina Vigheciu . Zvon de gând / Vasile Sergiu Adrian. LAURA CRISTINA.Bucureşti : Leda.135.URSACHE.VASILE. 2009 ISBN 978-606-530-225-9 821. 2009 ISBN 978-973-146-048-2 821. . 2009 ISBN 978-973-1954-57-8 821. MIRCEA.1-93-193. SERGIU ADRIAN.135. . pref.VĂRGĂU.135.VÉRAN. 2009 ISBN 978-973-1954-58-5 821. GHEORGHE. GRUIA.135.135.1-1 CIP 2009-3501 2062 . Graiul animalelor / Laura Cristina Verde. Mihăilescu . a 3-a. 2009 ISBN 978-973-102-208-6 821.1-1 CIP 2009-5453 2061 . RALUCA. Ursache.135. postf. cuvânt de întâmpinare de Octavian Soviany.Braşov : Pastel.VERDE.Ed.135. Flori de salcâm : antologie / Gheorghe Vicol.1-31 CIP 2009-4687 2058 .135.1-31 CIP 2009-5508 2063 .VICOL. 2009 ISBN 978-973-1862-75-0 821.1-1 CIP 2009-5012 2060 . STELIAN. 2009 ISBN 978-973-7892-26-3 821.135. Şoricel voinicel / Raluca Vărgău. 2009 ISBN 978-973-8944-95-4 821.1-32 CIP 2009-4236 2068 .Craiova : Contrafort.135.UNTARU. Liziera de salcâmi : poezii / Ion Untaru.135.135. copii / Laura Cristina Verde. Bucureşti : Amurg Sentimental.VERDE. MARIA CHRISTINA. trad.Suceava : Editura George Tofan.135. . Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. ION.VASILIU.UBA. 2009 ISBN 978-973-678-304-3 821. Raluca Dărăbăneanu. Şi ce dacă! / George Uba.1 CIP 2009-5412 2059 .1-31 CIP 2009-5465 .Craiova : Contrafort.1-1 821.: Vasile Mitu.392 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 393 2056 .

135. . pref. 2009 ISBN 978-973-675-591-0 821.1-92 CIP 2009-3723 2076 .135. 2009 ISBN 978-973-678-296-1 821. ILEANA.VRÂNCEANU-FIREA. ILEANA. viaţă legată cu aţă / Ileana Vulpescu .VOROVENCI.1-32 CIP 2009-5173 2077 .1-93-1 CIP 2009-4685 2073 .Bucureşti : Litera Internaţional.: Romulus Vulpescu. .VOICU.Piteşti : Pământul. ILEANA.135. 2009 ISBN 978-606-92086-4-9 821.VULPESCU. Arta conversaţiei / Ileana Vulpescu.135. înainte: Daniel Vighi. 2009 ISBN 978-606-92086-3-2 821.1-31 CIP 2009-4046 2074 . VICTOR.VULPESCU. .1-1 821.Iaşi : Institutul European.VITAN. Candidaţi la fericire / Ileana Vulpescu.135. Viaţă. ILEANA. CONSTANTIN.135. Poeziile iubirii visate. 2009 ISBN 978-973-1750-77-4 821. DRAGOŞ-CRISTIAN. Ploieşti : Tempus-Ro.1-1 CIP 2009-3500 2072 .VULPESCU.1-32 CIP 2009-5253 . Haiku-uri de toamnă : versuri / Adelina Mihaela Vorovenci.1-31 CIP 2009-5250 2080 . 2009 Index ISBN 978-973-611-591-2 821.1-2 821. Versuri mici pentru nepoţi şi bunici / Adrian Voica. 2009 ISBN 978-606-92086-1-8 821. .: Romulus Vulpescu. Toamna crizantemelor : versuri / Constantin Vitan. trăite. MIHAELA. Economie de cuvinte / Gabriela Vrânceanu Firea.Ed.394 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2069 .135. Coada / Dragoş Voicu. . .Ploieşti : Tempus-Ro.135. . 2009 ISBN 978-606-92086-0-1 821.135.1-1 CIP 2009-4406 CIP 395 2075 .Bucureşti : Amurg Sentimental. . 2009 ISBN 978-606-92086-2-5 821. de inimă albastră / Ileana Vulpescu . pref. .VIŞINESCU. cuv. ADRIAN. de amor.Bucureşti : Ars Docendi. pierdute / Victor Vişinescu. a 3-a.1-92 070(498) CIP 2009-3468 2070 .VULPESCU. Bucureşti : Cartea Românească. 2009 ISBN 978-973-7876-99-7 821. Comisia de împăciuire : marafeturi epice.Iaşi : Panfilius. tăieturi din ziare / Daniel Vighi .135.135. Ploieşti : Tempus-Ro.VOICA. Arta compromisului / Ileana Vulpescu.135.1-31 CIP 2009-5254 2079 . GABRIELA. ILEANA.1-31 CIP 2009-5172 2078 . 2009 ISBN 978-973-23-2872-9 821.1-1 CIP 2009-4697 2071 .VIGHI.135. Ploieşti : Tempus-Ro. DANIEL. 2009 ISBN 978-973-558-405-4 821.Ploieşti : Tempus-Ro.135.VULPESCU. De amor.

.VULPESCU.ZAMFIRACHE. ILEANA. .135.ISBN 978-973-50-2451-2 1(081) CIP 2006-4920 821. . st.Sibiu : Deisis. MILAN. . în proză: Elena Crăcea.1-31 CIP 2009-5251 2082 . Opere / Plotin .VULPESCU.1-31 CIP 2009-5255 2085 . ILEANA.Râmnicu-Sărat : Rafet.2009. ..: Kopi Kyçyku.ZAMFIRESCU. dashi i zi / Anar . . şi argument: diac.Constanţa : Steaua Nordului. Pe apa sâmbetei / Ileana Vulpescu.1 CIP 2009-5532 .Bucureşti : Humanitas.Bucureşti : Humanitas.6)=135.1-32 CIP 2009-4851 2086 ..135. 2009 ISBN 978-973-7619-29-7 821. 2009 ISBN 978-973-7859-51-8 821. ILEANA. DAN MIHAIL. Dashi i bardhë. 2003-2009 3 vol.161. 2009 ISBN 978-973-146-047-5 821.HOMERUS. a 3-a.14'02-97=135. Tănase Scatiu / Duiliu Zamfirescu.14'02(0.Ploieşti : Tempus-Ro. rev. Iliada repovestită pentru copii / Homer . .135. .135.1-1 CIP 2009-4260 397 CIP 821.VULPESCU.KUNDERA.Constanţa : Editura Eduard. lămuriri şi note de Andrei Cornea.ANAR. DUILIU.1(479. THEODORA IUSTINA.FILOTEI SINAITUL. Ploieşti : Tempus-Ro. 2009 ISBN 978-606-511-114-1 821.. .135.Bucureşti : Librarium Haemus. Călătorie neobişnuită / Theodora Iustina Zamfirache. Viaţa la ţară .Ploieşti : Tempus-Ro. 2009 ISBN 978-973-1995-45-8 821. trad. Trezia minţii şi cerul inimii : integrala scrierilor / Filotei Sinaitul . pref.1 CIP 2009-4605 2090 . .Bibliogr. introductiv şi stabilirea textului: monah Raffaele Ogliari . 2009 ISBN 978-973-88875-5-8 821. Rămas bun casei părinteşti / Ileana Vulpescu. . trad.162.396 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2081 . 2009 ISBN 978-973-50-2465-9 821.16 Literaturi slave 2091 . .14 Literatură greacă 2088 ..1-31 CIP 2009-5249 2083 .1-31 CIP 2009-5252 2084 . Ică jr. .3-32=135. .ZANFIRESCU. trad. adapt.135.Bucureşti : Logos Junior.VULPESCU. . ILEANA.PLOTINUS. 3.Ed. Ioan I.Ploieşti : Tempus-Ro. / Dan Mihail Zanfirescu.1 CIP 2009-5296 2092 . 2009 ISBN 978-606-92086-6-3 821.135.1-31 CIP 2009-5378 2087 . Carnetul din port-hart / Ileana Vulpescu. . Iubiri caraghioase / Milan Kundera . a 3-a. de Jean Grosu. Sărută pământul acesta / Ileana Vulpescu.24)-32=135. 2009 ISBN 978-606-92086-7-0 821.1(082) 276 CIP 2009-5546 2089 .Ed. ISBN 973-50-0365-1 Vol. Arată-mi şi parcul şi chioşcul în care .046. 2009 ISBN 978-606-92086-5-6 821. trad. 2009 ISBN 978-606-92086-8-7 821.

trad..Bucureşti : Humanitas. Breviar mediteraneean / Predrag Matvejevic.161. Cuponul fals / Lev Tolstoi .TOLSTOI.1 CIP 2009-5401 2096 . trad.Bucureşti : Privirea. 2009 ISBN 978-973-50-2443-7 821.: Voislava Stoianovici.18-31=135.3)-32=135.1 CIP 2009-5534 2104 . .1 821.1-31=135. Dervişul şi moartea / Meša Selimović . trad.2-31=135. de Valerian Stoicescu.1 CIP 2009-5511 CIP 399 2100 .1 CIP 2009-5264 2101 . trad.Bucureşti : Humanitas.411. RAMIZ.Timişoara : Bastion.: Irina Vainovski-Mihai.: Marius Dobrescu.398 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2093 .163. Patria de zăpadă : povestiri / Ramiz Gjini . RAWI.: Roxana Rîbu.JIANG RONG. africane. Adevărata viaţă de gheişă / Mineko Iwasaki .21(569. LEV NIKOLAEVICH. trad.1 CIP 2009-5372 2095 . . VASSILIS. . . 2009 ISBN 978-973-102-210-9 821. MESA. 2009 ISBN 978-973-102-207-9 821.Bucureşti : Leda.IWASAKI.. Limba maternă / Vassilis Alexakis .: Aurora Bulea.1 CIP 2009-4395 2097 . .: Elena DrăguşinRichard. .163. LEV NIKOLAEVICH.21(569.: Laura Delicostea.KUNNAS.Bucureşti : Cartea Copiilor. trad. 2009 ISBN 978-973-669-758-6 821.1-94=135. 2009 ISBN 978-973-707-280-1 821. 2009 ISBN 978-973-47-0630-3 821.1 CIP 2009-3916 821. .TOLSTOI.: Dumitru Chican. 2009 ISBN 978-973-1936-04-8 821.4-992=135. 2009 ISBN 978-973-111-105-6 821. Totemul lupului / Jiang Rong . 2009 ISBN 978-973-50-2466-6 821.. în colaborare cu Rande Brown . Moş Crăciun / Mauri Kunnas .1 CIP 2009-4356 2102 .HAGE.1 CIP 2009-4749 2105 . trad.161.3)-31=135.1 CIP 2009-5709 2103 .111-93-32=135. PREDRAG. MAURI.1-32=135.581-31=135. trad. Pribeagul / Kahlil Gibran . .161. Jocul lui De Niro / Rawi Hage .411.MATVEJEVIĆ. KAHLIL. .1 CIP 2009-5480 .14-31=135. Scarabeul în muşuroi / Arcadi şi Boris Strugaţki .511. Despre Dumnezeu şi om : din jurnalul ultimilor ani : (1907-1910) / Lev Tolstoi . MINEKO.521-94=135.1 CIP 2009-4196 2094 .Bucureşti : Curtea Veche Publishing.: Anca Focşeneanu. .Bucureşti : Herald. trad. ARKADII NATANOVICH..) 2098 .Piteşti : Paralela 45.ALEXAKIS.: Luana Schidu.17/.Bucureşti : Editura Trei. trad.Bucureşti : Humanitas. 2009 ISBN 978-973-50-2450-5 821. . .SELIMOVICI.STRUGACKII.GIBRAN.161. studiu introd.Bucureşti : Leda. 2009 ISBN 978-973-1980-60-7 821. trad. pref.GJINI. .9 Alte literaturi (orientale.1-97=135. 2009 ISBN 978-973-88905-2-7 821.

Bucureşti : Humanitas.Bucureşti : Editura Trei.Bucureşti : RAO International Publishing Company. 2009 ISBN 978-973-50-2464-2 821.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. Mesevár / Benedek Elek.SAMHARADZE. AMULYA. . KIM.1 CIP 2009-5530 2112 .141(498)-34 CIP 2009-5321 2117 . . trad. Árgirus királyfi és az aranyalmák / Csire Gabriella. 2009 ISBN 978-973-689-310-0 821.214-31=135. .141(498)-32 CIP 2009-5152 .: Rodica Ferenţiu. trad.511.: Roxana Rîbu.511.21-31=135. 2009 ISBN 978-973-707-275-7 821. Egy csepp az érbe / Borsi Imre Lóránt. Tăiţei chinezeşti / Ma Jian .MAN-JUNG.581-31=135.1-93-34=135. Cerbul cu coarne de argint : poveşti georgiene / Zaira Samharadze .353.MALLADI.531-31=135. 2009 ISBN 978-973-8320-95-6 821. .: Carmen Paţac. 2009 ISBN 978-973-151-072-9 821.Gând Transilvan.ADY ENDRE. .: Alexandru Asmarandei.1 CIP 2009-4748 2114 .BORSI IMRE LÓRÁNT. 2009 ISBN 978-973-151-071-2 821. Összes költemények / Ady Endre.531-31=135.1 CIP 2009-4871 2113 .: Tania Şiperco.Bucureşti : Andreas Print.1 CIP 2009-4497 2107 . 2009 ISBN 978-973-47-0616-7 821. trad.141 Literatură maghiară 2109 . de Oum Tae Hyun.511. 2009 ISBN 978-973-669-759-3 821. 2009 ISBN 978-973-8958-67-8 821.Bucureşti : Taj Books & Media. JUN'ICHIRŌ. trad.: Roman Paşca. INDRA. trad.511.521-31=135.1 CIP 2009-4419 2115 . . Oamenii lui Animal / Indra Sinha . Sunetul limbii / Amulya Malladi . Sus pe cer / Chang-rae Lee . MORI.141-1 CIP 2009-5319 2116 . Bucureşti : Curtea Veche Publishing. Dansatoarea / Mori Ogai . trad.BENEDEK ELEK.MA. ZAIRA.OGAI. KIKI SKAGEN.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.1 CIP 2009-3818 2110 . . il. . Naomi / Jun'ichirō Tanizaki .214.521-31=135. trad. . .: Costin Călimoceanu. . 2009 ISBN 978-973-102-203-1 821.214-31=135. Nonny.511.Bucureşti : Leda.400 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 401 CIP 2106 . .CSIRE GABRIELLA.1 CIP 2009-3965 2111 . CHANG-RAE. trad. 2009 ISBN 978-973-103-957-2 821.MUNSHI.: Veronica Tomescu.Piteşti : Paralela 45. Nani : o poveste indiană / Kiki Skagen Munshi . 2009 ISBN 978-606-92072-0-8 821.1 CIP 2009-4145 2108 . 2009 ISBN 978-973-7735-67-6 821.SINHA.TANIZAKI.1 CIP 2009-3539 821.141-1 CIP 2009-4092 2118 .LEE. Visul învolburat al celor nouă / Kim ManJung .Bucureşti : Humanitas Fiction. JIAN.Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat .Baia-Mare : Europrint.

Gând Transilvan. Szuhay Mátyás tréfája / Csire Gabriella. .REVICZKY GYULA.141(498)-32 CIP 2009-5153 2128 .141-32 CIP 2009-3872 2121 . 2009 ISBN 978-973-88792-3-2 821. .402 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 403 CIP 2119 .511.141(498)-32 CIP 2009-5155 2127 . .CSIRE GABRIELLA.141-1 CIP 2009-3838 2123 .KISS BITAY ÉVA. Lúdas Matyi három arca / Csire Gabriella. 2009 ISBN 978-973-8320-96-3 821. 2009 ISBN 978-973-1868-82-0 902(498 Răcari) CIP 2009-3457 . Nicolae Gudea.141(498)-31 CIP 2009-4923 2120 .141-1 CIP 2009-4815 902/904 Arheologie. Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. 2009 ISBN 978-973-88823-7-9 821.Odorheiu-Secuiesc : Erdélyi Gondolat . .511.141(498)-32 CIP 2009-5156 2129 . Turda : Hiperborea. 2009 ISBN 978-973-8410-83-1 821. DOREL. 2009 ISBN 978-973-52-0566-9 821.141-32(082) CIP 2009-3887 2122 . Panni.1 CIP 2009-3728 9 GEOGRAFIE. . Poezii / Judith Köteles Rusfjord.Gând Transilvan. JUDITH. 2009 ISBN 978-973-151-068-2 821. ISTORIE 2125 . 2009 ISBN 978-606-534-004-6 821. Sárga vihar / Makkai Sándor.ClujNapoca : Kriterion. Cluj-Napoca : Stúdium.Örök készenlétben : irodalmi antológia.LÁSZLÓ ROBERT.511. .BONDOC.CSIRE GABRIELLA. Castrul roman de la Răcari : încercare de monografie / Dorel Bondoc. Amikor megérint a fény / Nagy Zoltán.NAGY ZOLTÁN.MAKKAI SÁNDOR. A párjanincs János Vitéz / Csire Gabriella. Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat .Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat . 2009 ISBN 978-606-534-002-2 821.Cluj-Napoca : Mega.CSIRE GABRIELLA. . Dani és a többiek / Kiss Bitay Éva.141-1=135.511.511.Miercurea Ciuc : Magister.511.511. 2009 ISBN 978-973-643-164-7 821. Coroana cu zece briliante / Váradi Iosif.511.Gând Transilvan. Csaba és a Nap fia / Csire Gabriella.511.KÖTELES-RUSFJORD. 2009 ISBN 978-973-8320-99-4 821.CSIRE GABRIELLA. 2009 ISBN 978-973-26-0926-2 821. Timişoara : Mirton.511.141-93-32 CIP 2009-3885 2130 . 2009 ISBN 978-606-8025-13-1 821.Beiuş : Buna Vestire.141(498)-32 CIP 2009-5154 2126 . Satu-Mare : Citadela.511. Emma versek / Reviczky Gyula.1 CIP 2009-4278 2124 . Preistorie 2131 .Gând Transilvan.Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat . BIOGRAFII.141-97=135.511. În vid iată viaţa mea ! / Robert László.VÁRADI JÓZSEF.

Satu-Mare : Citadela. judeţul Mehedinţi / Florea Adela Cornelia. ADELA CORNELIA.Cluj-Napoca : Mega. Organizarea internă a castrelor din Dacia = The internal planning of roman forts of Dacia / Felix Marcu. ISBN 978-606-8042-10-7 908(498-35 Dâmboviţa) CIP 2009-4690 908 Monografii zonale 2134 . ISBN 978-606-530-235-8 908(498 Brădeşti) CIP 2009-4752 2133 . .Slatina : Didactic Pres. . . Index ISBN 978-973-1868-52-3 902(498):728. Viorel Câmpean. . 4. îngrij.Index. ..Craiova : Sitech. Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia . . .Editura.Ed. 2009 ISBN 978-973-88823-8-6 908(498 Supurul de Sus) CIP 2009-4816 2135 .judeţul Olt / Ramona-Teodora Chelu. . 2009 Bibliogr.Bibliogr.Craiova : Sitech.Dâmboviţa : localităţi şi monumente / Samoilă Eduardt Petrică (coord.MARCU. CĂLINA ANDRADA.. ISBN 978-973-88655-3-2 Vol.Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări rurale din spaţiul carpato-dunărean / editor: Mihail Zahariade. îngrijită de Florea Firan. Aurel Pop. Monografia satului Ostrovu-Mare . Alexandru Firescu . Honorius Moţoc.ISBN 978-973-1975-14-6 913(498 Beiuş)(091) 908(498 Beiuş)(091) CIP 2009-4633 2136 .CHELU. ISBN 978-973-113-329-4 908(498 Cungrea) CIP 2009-4811 2139 .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. RAMONA-TEODORA. . 2009 Bibliogr. IONICA.1969 / Ioan Ardelean senior . Monografia localităţii Jidoştiţa. FELIX. Craiova. Mihai Apan.judeţul Mehedinţi / Hinoveanu Călina Andrada.ARDELEAN. mon amour / Constantin Gheorghiu. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-241-9 908(498 Ostrovu-Mare) CIP 2009-4783 .404 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 405 2132 . 2009 Bibliogr.. Liviu Borcea. drd. IOAN.GHEORGHIU. .Iaşi : Junimea. de drd. ed.DĂESCU. ed. Monografia comunei Cungrea . . rev. 2008-2009 4 vol. .Oradea : Primus. CONSTANTIN. ISBN 978-973-142-218-3 908(498 Jidoştiţa) CIP 2009-4873 2140 .]. Nicolae Brânda . Monografia satului Supurul de Sus . Monografia comunei Brădeşti / Dăescu Ionica.Beiuşul şi lumea lui : studiu monografic / coord. . Mihai Oproiu.2009. . 2009 ISBN 978-606-8031-08-8 908(498 Craiova) 008(498 Craiova):929 CIP 2009-4867 2141 .Târgovişte : Transversal. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-37-1363-0 902(498) CIP 2009-5469 2137 . . [autori: Adrian Apan.). senior.: Ioan Degău.81(37) CIP 2009-5496 2138 ..FLOREA.HINOVEANU. .

ISBN 978-973-712-449-4 908(498 Râul-Alb) CIP 2009-3635 2149 . .UDREA. Constantin I. GRAŢIAN. . .IANCU. .Bucureşti : Nemira.Bucureşti : Papirus Media. a 2-a.Alba Iulia : Gens Latina. GRIGORE H. .MUNTEANU. 2009 ISBN 978-973-143-339-4 908(44) CIP 2009-2742 2147 . ISBN 978-606-8061-19-1 908(498) CIP 2009-5237 .DrobetaTurnu-Severin : Editura Ştef. . Ghidul xenofobului .LAZĂR. . Mănescu.un sat pentru istorie / Virgil Şerbu Cisteianu. GHEORGHE. Mangalia : medalion dobrogean / Munteanu Adina Laura. ed. ISBN 978-973-88956-3-8 908(498 Horia) 94(498 Horia) CIP 2009-3663 2150 . Sadova .: Gheorghe Iancu. ISBN 978-606-92026-0-9 908(498 Dumitra) CIP 2009-3438 2146 . ISBN 978-973-8928-90-9 908(498 Bereşti) CIP 2009-4839 CIP 407 2148 . Satul Horia . Ion Şt.Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău. DREW. ELISABETA C. .HODOBA. 2009 Bibliogr. . VALERICA.406 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2142 .MIRCESCU.Târgu-Jiu : Măiastra. ISBN 978-606-530-268-6 908(498.judeţul Suceava : satul din suflet / Graţian Jucan. Dobre Adriana.Ed. Blăjani : file de monografie / Gheorghe Udrea. şi pref.LAUNAY. . MIHAELA. Monografia unor sate oltene / Hinoveanu Călina Andrada.Craiova : Sitech. Simion Marcu. Meserii tradiţionale din zona Bereşti.: Mihai Moroiu.Francezii / Drew Launay . 2009 ISBN 978-973-7869-90-6.2-22) CIP 2009-5406 2143 . Pagini de monografie / Elisabeta C.Craiova : Alma. CĂLINA ANDRADA. Bleandă Lidia. îngrij. Dumitra .2009 : monografie istorică / Gheorghe Iancu . Marica. Mihai Gabriel Popescu.PREOTEASA. ISBN 978-973-1792-70-5 908(498 Bechet) CIP 2009-5428 2152 .Buzău : Omega. Râu Alb . . Târgovişte : Bibliotheca. Monografia oraşului Bechet / Mihaela Lazăr. 2009 ISBN 978-606-516-098-9 908(498 Logreşti Moşteni) CIP 2009-4559 2145 . VIRGIL. 908(498 Mangalia) CIP 2009-4381 2144 .HINOVEANU. 2009 Bibliogr.Satu-Mare : Citadela. Preoteasa. Sascut / Valerica Hodoba. 2009 Bibliogr.ŞERBU-CISTEIANU. Mircescu. rev. Ştefan Gheorghe Marcu. 2009 Bibliogr.JUCAN. 2009 ISBN 978-973-88823-9-3 908(498 Sadova) CIP 2009-4817 2151 . GHEORGHE.Dâmboviţa : pagini la o monografie / Grigore H. 2009 Bibliogr. trad. 2009 Bibliogr. ADINA-LAURA. 2009 Bibliogr.

. Antropogeografia : o abordare diacronică / Ion Nicolae. POPESCU. Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes : perception. ION. 2009 Bibliogr.4(075. 2009 Index ISBN 978-973-135-445-3 912(100) CIP 2009-4730 2154 . awareness and action : 3-5 April 2009. .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2009 Bibliogr.Cele mai frumoase locuri din lume / trad. .MIU.Bucureşti : Corint. îngrijită de Samoilă Eduardt Petrică. Geografia solurilor / Răzvan Oprea. . RĂZVAN.2:631.: Geanina Radu. ISBN 978-973-734-480-9 911. understanding. FLORENTINA. 2009 Bibliogr.Bucureşti : România Liberă.Editura Credis. Elemente de metodică pentru predarea Geografiei / Miu Florentina.Gh. Târgovişte : Transversal. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . Bucharest.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". OANA RAMONA.Geografie / ed. Mircea Moldoveanu.Bucureşti : MondoRo.NICOLAE. ISBN 978-606-8042-11-4 91(498) Popescu. 2009 Bibliogr. Ioana Manuela Cristescu.3 CIP 2009-5385 913 Geografie pe ţări individuale 2162 . 2009 ISBN 978-973-1788-28-9 91 CIP 2009-4342 409 CIP 2158 . Sorin Cheval.. Romania : abstract proceedings.: Astrid Georgiana Stroe. Augustin Frăţilă. Alberto Casasin. . 2009 ISBN 978-973-571-932-6 913(100) CIP 2009-5005 .8) CIP 2009-4665 2155 .PRIMUL SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE GEOGRAFIE LANSCOPES (2009 .37(100) CIP 2009-5350 2157 . . Bucureşti). TAMARA. 2009 ISBN 978-973-163-432-6 91(063) CIP 2009-5501 2156 .ILOVAN. ISBN 978-973-163-429-6 911.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. trad.Bucureşti : Editura Universitară. The Times : atlasul geografic al lumii / Harper Collins . . trad. .. 2009 Bibliogr.: Emilio Lopez. . GHEORGHE.COLLINS. ISBN 978-973-610-864-8 91(498 Ţara Năsăudului) CIP 2009-3636 2160 .OMAGIU.Bucureşti : Editura ALL. Personalităţi contemporane : Gheorghe Popescu / ed.OPREA. ISBN 978-973-1973-05-0 371:91 CIP 2009-4045 2161 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-749-567-9 911.: Violeta Vavură. CIP 2009-4691 2159 .SIMON. Vincente Ponce.408 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 91 Geografie 2153 . . Geografia aşezărilor pe Terra / Tamara Simon. Ţara Năsăudului : studiu de geografie regională / Oana-Ramona Ilovan. HARPER.

Milano : ghid de călătorie / DeAgostini . . 2009 ISBN 978-973-643-162-3 913(498.1-992 CIP 2009-4944 2170 . Genealogie. 2009 ISBN 978-973-88628-9-0 913(498 Constanţa)(084) CIP 2009-5277 2167 . 2009 ISBN 978-973-137-138-2 821.135. Georgeta Gasser (coord.4) CIP 2009-3886 2172 . Depresiunea Târgu-Jiu : caracteristici fizico-geografice / Deaconu Daniela. Heraldică 2168 .: Bogdan Stănescu.MARIN.: Mioara Popica.AVANU.Sugestii de rezolvare pentru proba de Geografie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Codruţa Picu.Zăneşti : Myotis. Braşov / George Avanu. DANIELA.Braşov : repere geografice şi culturale / coord. 2009 Bibliogr. PAUL-ANDREI. Constanţa.Bucureşti : Editura Coresi.5 CIP 2009-4069 2166 . Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei contemporane / Gabriela Alina Bejenariu.BRAIS. Piteşti : Nomina. Viaţa lui Ion Creangă : pentru elevi / Aura Brais.09 Creangă.AJTAY FERENC. Pelerinaj în Egipt / Dinuţa Marin.1) 371.BEJENARIU.Constanţa : Romart Design. 2009 ISBN 978-973-88353-6-8.Ed. 2009 ISBN 978-973-86478-5-5 913(988)(084) CIP 2009-4097 2169 . DINUŢA.33) CIP 2009-3817 . Bucureşti : Printech. Drumuri în Groenlanda / Iordache Paul-Andrei.ŞERBĂNESCU. . 2009 ISBN 978-606-535-010-6 913(498-35 Braşov) CIP 2009-4067 2164 .(075. ISBN 978-606-514-014-1 913(498 Botoşani) CIP 2009-4856 2173 .135. 2009 ISBN 978-606-521-260-2 913(620)(0:82-992) 821. 913(498 Braşov)(084) CIP 2009-3679 929 Biografii. GEORGE. ISBN 978-606-530-258-7 913(498 Depresiunea Târgu-Jiu) CIP 2009-5115 2165 . . . 2009 ISBN 978-606-535-008-3 913(498)(075.I.Iaşi : Taida.). 2009 Bibliogr.Piteşti : Nomina.33) 929 Creangă. Bucureşti : Corint. Erdély természeti csodái / Ajtay Ferenc.1. privelişti dobrogene / Mihail Şerbănescu.IORDACHE. 2009 Index. Cluj-Napoca : Stúdium. a 3-a.279. trad. AURA.Bucureşti : AgeArt. rev.35)(079. GABRIELA ALINA.8:373.(075. . MIHAIL. .Craiova : Sitech. . .DEACONU. ISBN 978-973-135-438-5 913(450 Milano)(036) CIP 2009-4202 913(498) Geografia României 2171 .I.410 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 411 CIP 2163 .

Piteşti : Paralela 45. Ioana Manuela Cristescu.Sibiu : Techno Media. AURA.Istoria universală / J. Lafforgue. . 1.FERRO. . 2.24:262.: Mărgărita Vavi Petrescu. . 2009 ISBN 978-973-137-139-9 821.Bucureşti : România Liberă.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.24:321.ISBN 978-973-637-187-5 Vol. MIRCEA. ISBN 978-973-1788-31-9 Vol. . . Dipticon sau Cronologie Patriarhală şi Imperială : [Pentarhia . . Alberto Casasin.M. 2009 ISBN 978-973-47-0609-9 94(100) CIP 2009-4217 . . 2009 Index ISBN 978-973-736-105-9 94(100) CIP 2009-5102 2179 .PFAADT. arhimandrit. LAURENT.Bucureşti : Univers Enciclopedic. trad. Partea 1 : Biserica Catholică Ortodoxă şi patriarhii acesteia până în secolul al VIII-lea. 2009 2 vol.ISBN 978-973-637-186-8 Vol. ISBN (13) 978-973-610-439-8 Vol.. .: Emilio Lopez.IOAN MARIN MĂLINAŞ. O istorie a istoriografiei universale şi româneşti / Mihaela Grancea. Maria Cazanacli. trad.Bucureşti : Orizonturi. .ISBN 978-973-1788-26-5 Vol.M. . MIHAELA. trad. . . 3 : Evoluţia lumii contemporane.09 Eminescu. 2 : De la Evul Mediu la Secolul Luminilor.: Şerban Velescu.GRANCEA. CIP 2009-3851 413 CIP 94(100) Istorie universală 2178 . 2. . [pref.Bucureşti : Editura Coresi. van Efenterre. CIP 2009-3800 930 Ştiinţa istoriei 2175 .1. 2009 3 vol.ISBN 978-973-1788-27-2 94(100) CIP 2009-4343 2181 . ISBN 978-973-637-189-9 Vol. Guilane. . H.Istoria / ed. . G. ISBN (10) 973-610-439-7 . Mitropolitul Banatului]. 929 Eminescu. Nicolae Densuşianu : omul şi opera : Dacia preistorică : revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria / Mircea Vâlcu-Mehedinţi.: Nicolae. Vincente Ponce. .135. 2006vol.12:281. 1 : De la origini până la sfârşitul marilor imperii. 2009 Bibliogr. Între moştenirea Chalcedonului şi încercarea de codificare a dreptului canonic prin Sinodul quinisext 691-692. Marile mistere ale istoriei / Laurent Pfaadt .2009. 1] / Ioan Marin Mălinaş .BRAIS.Pentarhias.: Astrid Georgiana Stroe. trad. MARC.N.: Nicolae Constantinescu.Ed... 2009 ISBN 978-973-88810-2-0 930(498) Densuşianu. . Index ISBN 978-606-8030-24-1 930(100+498) CIP 2009-4191 2176 .9 930.VÂLCU-MEHEDINŢI.Bucureşti : Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi. .ISBN 978-973-637-188-2 94(100) CIP 2009-5506 2180 . vol.412 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2174 . Şapte lideri în război / Marc Ferro . .ISBN 978-973-610-862-4 930. .61(4)"284/1947" CIP 2009-3520 2177 . a 3-a.. Viaţa lui Mihai Eminescu : pentru elevi / Aura Brais.

. introd.THEODORESCU. Identitate arabă : istorie.Bucureşti : Logos. Alexandru al II-lea / Helene Carrere D'Encausse .: Bogdan Marin.Iaşi : Polirom. CIP 2009-4479 2190 . 20092 vol. . din lb. by Veniamin Ciobanu . .Bucureşti : Artemis. .Bucureşti : Meteor Press.Europe and the Porte : new documents on the Eastern question / ed. ISBN 978-973-46-1338-0 94(65) CIP 2009-4365 2186 .: Dana Manciur.Bucureşti : ALLFA.M. trad. ISBN 973-9432-27-1 Vol. a 3-a. Florence şi Jérôme Fohrenbach .8) CIP 2009-4398 94(4/9) Istoria pe ţări individuale 2185 . spaniolă: Alexandru Ciolan.: Anca Floareş.414 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2182 . DAOUD.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".M. 2009 Bibliogr.24 CIP 2009-4814 2183 . trad. cultură / Nadia Anghelescu. .M. LIGIA. . RĂZVAN. Ghandi / José Frèches .FRÈCHES. 2009 ISBN 978-973-728-380-1 94(430)"1944" CIP 2009-3905 CIP 415 2187 . 2009 ISBN 978-973-1856-05-6 94(439)"14" Matei I Corvin CIP 2009-4274 . Ioan Drăgan.M. . 2009 ISBN 978-973-566-173-1 94(47) Alexandru II"1818/1881" 929 Alexandru II CIP 2009-3940 2188 .Ed. limbă.K. his library. JOSÉ. Am vrut să-l omorâm pe Hitler : operaţiunea Walkyria / Philipp Freiherr von Boeselager.2009. GERMÁN A.K. 2009 ISBN 978-973-724-181-8 94(620)"2003" CIP 2009-5006 2191 . trad.Bucureşti : ALLFA.: Roxana Bîrsanu. trad. .Bibliogr. . Index ISBN 978-973-8131-69-9 94(100) 342.ClujNapoca : Editura IDC Press. . 2009 Index ISBN 978-973-45-0579-1 94(100) CIP 2009-5157 94(3) Istorie antică 2184 .2009 .ISBN 978-973-724-167-2 94(540)"19" Gandhi. 2000vol. PHILIPP von. HELENE. ISBN 978-973-724-239-6 Vol.HARI. 2009 ISBN 978-973-163-407-4 94(3)(075.ISBN 978-973-37-1353-1 327(560:4)"17" 94(560:4)"17" CIP 2009-3680 2189 . Inventarea păcii : istoria proiectelor confederative de la ducele de Sully la Simón Bolívar / Germán A.ANGHELESCU. Agnes Flora-Gidó. . 1 : Sunt un soldat al păcii. .CARRERE D'ENCAUSSE. and notes translated by Lucian-Dumitru Dîrdală. 7 : Swedish diplomatic reports : 1811-1814 / edited by Veniamin Ciobanu in collaboratio with Leonidas Rados and Alexandru Istrate.Iaşi : Junimea : The Center for Romanian Studies. Rodica Ursu Naniu. 2009 Bibliogr.The king. trad. de la Reza .BOESELAGER. Amintirile despre Darfur ale unui localnic / Daoud Hari .REZA. . 929 Gandhi. . . NADIA. his city : Matthias Corvinus : 1458-2008 / edited by Livia Ardelean. Istoria universală veche : istoria Orientului antic / Ligia Bârzu. de la. Regards d'historien / Răzvan Theodorescu.Bucureşti : Editura Enciclopedică.BÂRZU. Tudor Sălăgean.

1434 : Anul în care o flotă chinezească a aprins scânteia care a declanşat fenomenul Renaşterii în Europa / Gavin Menzies. Cuza". Vasile Cătălin. trad. VASILE. EVAN. A fost nevoie de mult timp .Timişoara : Eurostampa.1) 371. I. Vasile Apostol.24:94(498)"1848" CIP 2009-3910 2198 .THOMAS. prof.278.Bucureşti : Litera Internaţional. TIBERIU. ISBN 978-973-739-767-6 94(498)"1990/2004" 328. Dan Bodea.APOSTOL.QUAGLIA. ISBN 978-973-703-409-0 94(47:560)"17" 281. 2009 ISBN 978-973-1795-07-2 930. Pădurea răzvrătită / Ştefan Bellu.Bucureşti : House of Guides. ROBERTO.95(498. IULIA CĂTĂLINA. . Ion Ivaşcu. 2009 ISBN 978-973-118-120-2 94(73)"2001. 929 Obama. trad. .3) CIP 2009-4286 2195 . 2009 Bibliogr.: Emanuel Botezatu. CHRISTHARD.CIOBANU.TârguLăpuş : Galaxia Gutenberg. Războaiele dintre ruşi şi turci din secolul al XVIII-lea şi implicaţiile lor asupra Bisericii Ortodoxe din Moldova / Daniel Niţă-Danielescu. . .B. 2009 ISBN 978-606-513-078-4 94(430) CIP 2009-4051 2193 . 2009 Index ISBN 978-973-675-593-4 94(73)"20" Obama.LAEPPLE. 2009 ISBN 978-973-141-109-5 94(498. 2009 Bibliogr.BODEA. Ghid de istorie pentru bacalaureat 2009 şi Academia de Poliţie / dr.123(498)"1990/2003" CIP 2009-5394 .5) CIP 2009-5048 2201 .: Graal. Bucureşti : Editura Ştefan '94.Bucureşti : Etna.B.09. Vasile Mitu. Trădarea nu moare niciodată / Christhard Laepple.BELLU. DAN. DANIEL. . . Bucureşti : House of Guides. . Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat : sinteză = The Romanian historical research from the 19th century and the first half of the 20th century about the medieval epoch in the Banat : synthesis / Tiberiu Ciobanu. Opoziţia parlamentară românească : 1990-2004 / Crăciun Iulia. 2009 ISBN 978-973-87819-9-3 94(498)(079. ŞTEFAN. ISBN 978-973-687-835-0 94(498.NIŢĂ-DANIELESCU. 2009 ISBN 978-606-513-074-6 94(4) CIP 2009-4053 2194 .MENZIES.41) CIP 2009-4107 2199 . . 2009 Bibliogr.Slatina : Casa Ciurea.CRĂCIUN. 11 septembrie : mitul : culisele unei crize programate / Roberto Quaglia . Revoluţia de la 1848 în Ţările Române / dr. GAVIN.Barack Obama / Evan Thomas .416 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2192 .Iaşi : Editura Universităţii "Al.9:373.5 CIP 2009-4172 2200 .11" CIP 2009-4534 2196 . CIP 2009-4507 417 CIP 94(498) Istoria României 2197 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.

VIRGINIA. .Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi".418 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 419 2202 . GRAŢIELA. Evoluţia proprietăţii tărăneşti din Oltenia în secolul al XIX-lea / dr.Oradea : Editura Didactica Militans . VIOREL-GEORGIAN.Arad : "Vasile Goldiş" University Press.Decembrie 89 : mărturii / ed. ISBN 978-973-52-0044-2 94(498)"1989. 2009 ISBN 978-973-37-1362-3 94(498.2) CIP 2009-4016 2205 . . FELICIA. PAVEL. . Daniela Ilie. România în context european la începutul secolului XX / prof. Râşnovul şi Cetatea Râşnovului : ghid istoric / Remus Ilie.DJUVARA. Principesa Elena Cuza : corespondenţă şi acte (1840-1909) / Virginia Isac. 2009 Bibliogr.ILIE.E. ISBN 978-973-1825-40-3 94(498-35 Bihor) CIP 2009-3480 2206 . 2009 Bibliogr.N. 2009 Index ISBN 978-973-50-2441-3 94(498. ISBN 978-973-8944-91-6 94(498 Râşnov)(036)(091) CIP 2009-5242 2211 . DANIELA.Râmnicu-Vâlcea : Silviana.Bucureşti : Humanitas.Casa Corpului Didactic Oradea. Adrian Kali.Craiova : Sitech.(0:82-32) 821. Aurica Ichim. Timişoara : Mirton. .GALEA.DUMITRU.DIMIANU. Viorel Georgian Dumitru. .Iaşi : Junimea. . 2009 ISBN 978-973-1994-02-4 94(498. drd.1-32 CIP 2009-3789 2203 . CIP 2009-5234 . de Miodrag Milin. ISBN 978-606-530-228-0 94(498 Crişan) CIP 2009-4482 2208 . Bacău : EduSoft.12" CIP 2009-4015 2207 . Ciocoiu Felicia Florentina. Puterea cuvântului / Constantin Geantă.ISAC. NEAGU.3)"18" Cuza.(094) 929 Cuza. Oradea şi Bihorul la cumpăna dintre totalitarismul comunist şi democraţie : (1987-1992) / Felicia Dragoş. Thocomerius-Negru Vodă : un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti / Neagu Djuvara.DRAGOŞ.ILIE.E. CONSTANTIN. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-664-317-0 94(498)"18" Bălcescu. .135. În straie de moţ : povestire istorică despre Nicolae Bălcescu / Pavel Galea.GEANTĂ. ISBN 978-973-1882-13-0 94(498) CIP 2009-5064 2210 . REMUS.Braşov : Pastel. 2009 Bibliogr. File din istoria localităţii "Crişan" : monografie / Dimianu Graţiela. . ISBN 978-606-92049-0-0 94(498) CIP 2009-4408 2204 .1)"13"Negru Vodă 929 Negru Vodă CIP 2009-3914 2209 . 2009 Bibliogr.

Calvarul / Gheorghe Lăzăroniu. Ionel Brătianu : omul meandrelor politice / Gheorghe Lăzăroniu. 2009 ISBN 978-606-535-002-1 94(498)(079. ISBN 973-725-239-X Partea a 3-a : 1878-1918. GHEORGHE.2009. şi adăug. NICOLAE. 2009 ISBN 978-973-7869-87-6 94(498) / Gheorghe CIP 2009-4378 2221 .Bibliogr. 929 Brătianu. . . 94(498) CIP 2009-4375 2219 .LĂZĂRONIU. . Anca Câmpian .Piteşti : Nomina.1) 371.ISAR. Greta-Monica Miron. Mirela Popa-Andrei. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.LĂZĂRONIU. 2009 ISBN 978-973-7869-89-0 94(498) CIP 2009-4380 2218 . GHEORGHE.: Ioan-Aurel Pop.2009. Istoria modernă a românilor / prof. rev. . Capcana / Gheorghe Lăzăroniu. 2009vol. . dr. . univ.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".LĂZĂRONIU. GHEORGHE. Armand Goşu. .Istoria Transilvaniei / coord.Bibliogr. a 2-a. ISBN 978-973-7784-29-2 Vol. Index ISBN 978-973-610-871-6 94(498.: Remus Câmpeanu.LĂZĂRONIU. Complotul Lăzăroniu. . Pop. Dorin Dobrincu.I.I.8) CIP 2009-4127 2213 .27:378 CIP 2009-3543 2215 . CIP 2009-4373 . .ISBN 978-973-163-404-3 94(498)"1774/1848"(075. autori: Varga Attila. Bucureşti : Humanitas.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Thomas Nägler .Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. Anton E. 2009 ISBN 978-973-7869-84-5. Centrul de Studii Transilvane.420 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2212 .Bucureşti : Editura Academia Română. Dörner.În spiritul Europei moderne : administraţia şi confesiunile din Transilvania în perioada reformistului Terezian şi Iosefin (1740-1790) / coord.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.Istoria României : pregătirea examenului pentru admiterea la Academia de poliţie / Liviu Lazăr (coord. GHEORGHE. . 1 : Până la 1541. ed. 2009 ISBN 978-973-7869-86-9 94(498) CIP 2009-4377 2220 .LĂZĂRONIU. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Şte. autori: Mihai Bărbulescu. Caruselul tratativelor secrete / Gheorghe Lăzăroniu. .4) CIP 2009-3537 421 CIP 2216 .: Mihnea Berindei.Ed.). Grigore P. . GHEORGHE. 2009 ISBN 978-973-7869-82-1 94(498)"19" Brătianu.4)"17" CIP 2009-5352 2217 .Indici. . 2009 Index ISBN 978-973-50-2455-0 94(498)"1945/1965" CIP 2009-4804 2214 .ISBN 978-973-7784-39-1 94(498.Istoria comunismului din România : documente : perioada Gheorghiu-Dej : (1945-1965) / Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România . 2009 Bibliogr. Dörner Anton. Nicolae Isar.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. . . 2005vol.

Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. GHEORGHE.LĂZĂRONIU..Bucureşti : Cavallioti.MILOTINESCU.Botoşani : Geea. 1999vol. GICĂ.ISBN 978-973-645-332-8 314. Diţă. GHEORGHE. CONSTANTIN.Bucureşti : Roza Vânturilor.1)"14" Mircea cel Mare 929 Mircea cel Mare CIP 2009-4632 2225 . .Craiova : Sitech.3)"14" Ştefan cel Mare 929 Ştefan cel Mare CIP 2009-4655 2227 .MĂRGEANU. GHEORGHE. Mareşalul Antonescu : un erou sacrificat / Gheorghe Lăzăroniu. AUREL SERGIU. . 929 Antonescu. ISBN 978-606-530-257-0 94(498 Craiova)"1939/1944" CIP 2009-5119 2224 .. . Teroarea / Gheorghe Lăzăroniu. admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) / Lucia Novac.LĂZĂRONIU. .LĂZĂRONIU. Istoria românilor : sinteze pentru pregătirea examenelor de bacalaureat. IRINA.Runcşor.MANOLE. GHEORGHE.2009. 2009 ISBN 978-973-7869-80-7 94(498)"19" Mihai I 929 Mihai I CIP 2009-4371 2229 . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-8065-01-4 94(498 Runcşor) CIP 2009-5380 2223 . Ştefan cel Mare / Gică Manole. . com.422 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 423 2222 .Bucureşti : Editura Perpessicius. Alexandru V.Bucureşti : Vremea. LUCIA.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. admitere la Academia de Poliţie. 2009 Bibliogr. Craiova în timpul celui de-al Doilea Război Mondial / Irina Milotinescu. Istoria românilor : teste pentru pregătirea examenelor de admitere la Academia de Poliţie.Mircea cel Mare : scutul Europei / Fănuş Neagu. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. 2009 ISBN 978-973-8233-94-2 94(498. ISBN 978-973-7622-84-6 94(498)(075. 2009 ISBN 978-973-7869-85-2 94(498) CIP 2009-4376 2230 . 9. Din istoria unui sat . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-7622-83-9 94(498)(075. Prigoana / Gheorghe Lăzăroniu. Bala.1)(100)"1944/1989" CIP 2009-5373 2231 .35) CIP 2009-4971 .278. 2009 ISBN 978-973-1835-20-7 94(498.Bucureşti : Cavallioti. .Bibliogr.LĂZĂRONIU. . CIP 2009-4372 2228 . 2009 ISBN 978-973-7869-81-4 94(498)"19" Antonescu. 2009 ISBN 978-973-7869-83-8 94(498) CIP 2009-4374 2226 . .5 CIP 2009-4972 2232 .9:373.I. . Mehedinţi / Constantin Mărgeanu. . . admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) : actualizat 2009 / Lucia Novac. .NOVAC. LUCIA. O contribuţie la istoria exilului românesc / Aurel Sergiu Marinescu.NOVAC. Mihai I : sfârşit fără glorie / Gheorghe Lăzăroniu.743(498:100)"1944/1989" 94(=135. .MARINESCU. ISBN 973-9423-32-9 Vol.I.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. jud. Virgil Joiţa.35) 371.

2009 ISBN 978-973-50-2416-1 94(498)(075. propuneri de subiecte cu rezolvări / Maria Ochescu. Concepţia istoricilor români despre caracterul iniţial al oraşelor medievale româneşti cu o privire specială asupra acelora de la răsărit de Carpaţi / Răzvan-Alexandru Oţetea.Piteşti : Nomina. Momente din istoria Olteniţei / Done Şerbănescu. Prin Săliştea de altădată / Ioan Stănişor. Sibiu : Salgo. 2009 ISBN 978-973-88927-5-0 94(498 Săliştea)"18"(0:82-94) 821. ISBN 978-973-8295-82-7 94(498 Olteniţa)(091) CIP 2009-5273 2239 .1)"15" Neagoe Basarab 929 Neagoe Basarab CIP 2009-5294 .1) 371.). ISBN 978-606-92082-1-2 94(498.ClujNapoca : Világhírnév. ISBN 978-973-88893-5-4 94(498.135. 2009 Bibliogr.STĂNIŞOR. Istorie : bacalaureat 2009 : aplicaţii.35)(079. 2009 Bibliogr.1) 371.424 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2233 .OCHESCU. domnia.5 CIP 2009-5768 2234 . .VERGATTI.8:373.Curtea de Argeş : Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului.ŞERBĂNESCU.279. Jó Sándor Margarétái / Szabó Csaba.SZABÓ CSABA.35)(079. ISBN 978-973-8928-92-3 94(498)"13/15" CIP 2009-5307 2235 . .Sugestii de rezolvare pentru proba de Istorie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Liviu Lazăr (coord.8:373.OŢETEA. Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău. DONE.Călăraşi : Agora. . Ecaterina Stănescu. opera / Radu Ştefan Vergatti. 2009 Bibliogr. . MARIA. 2009 ISBN 978-606-535-007-6 94(498)(075. IOAN.1-94 CIP 2009-5240 2236 . Neagoe Basarab : viaţa.5 CIP 2009-4071 2237 . RADU ŞTEFAN.279. RĂZVAN ALEXANDRU.3) CIP 2009-4919 CIP 425 2238 . 2009 Bibliogr. Bucureşti : Humanitas.

Mihaela .513 Anghel. Răzvan .1751-1752 Alecu. Constantin .1748 Albertini.186 Andreescu.81 Anar . Georgiana .786 Andraşanu. Sofia .1255 Almăşan. Sorin .656-657 Albu.1662. Liliana (pref. 706 Abăluţă.488 Ady Endre . 1694 Allen. Marin . Virgiliu .) .660 Andrei. Adriana .387 Anghel. Mark . Daniela . Carmen (trad. 2166 Albăstroiu.2098 Alexandrescu. 874-875 Alexandru. Sorin Adrian .1471.1754 Anca. Serafim . Dumitru (coord. Rodica .2091 Anastasiu Bâzgan.1370.833-835. 1506 Andronie.185 Almási Robert . Stelian .537 Amarie. Daniela .1086 Alexandru.228 Ancăr. Clemens . Nicoleta . Codrina .734 Agârbiceanu. 1603-1605 András Szilárd . Şerban Paul .1530 Aigner. Vasile . 1525 Anghel. Carmen .191. Ion .1753 CIP Alexakis.658 Alexiev.799 Adam.1242 Acu. Radu (trad.1756 Andreşan-Grigoriu.654.184 Allen.650 Andrioni.) .1396 Albu.1606 Agop.1073 Aldea. Maria-Magdalena . Paul .1073 Anghel. Adina .) .1371 Aldea. 1749 Albu. Beatrice (trad.) -.437 Agrigoroaiei. Vasile .945 Andreica.1508 Ajtay Ferenc .) . Felicia . Doina (trad. James . Petruş (coord. Elena . Franco .270 Andrei.) .788-790 Andrei. Vassilis . Maria .) . Ioan .52 Andreşescu. Miruna (trad. Florica .1080 Andriescu.82.1073 Ancuţa.1085 Albu.) . Luminiţa .1722 Anghel. Claude .) . Beata . Marin (foto. Cornelia (trad.1206 Anghel. Elena-Simona .1747 Agee. Lidia .28 Andronie Bejat. Maricel .) . Dumitru Mihai . Maria (pref.1728 Aducovschi.) .1073 Abdul-Gelil.1009 Andersen.) .788-790 Acatincăi.886 Albert.2115 Agachi.917 427 . Angela .999-1000 Alexa. Geavidan . Valentina (pref.1750 Alecsandri. Cornelia . David F. st.) .929 Achim.1746 Adameşteanu. Iulian . Petrişor .1524 Abbou.650 Andriescu.1887 Adamescu.269 Alexoi Shili.1755 Andrei Criteanul. Mihaela . Ozana .426 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE INDEX DE NUME A Abaza. Adrian . Cezarina .860 Agoutin. Remus Gabriel .1369 Adumitrăcesei. Nicolae Dumitru . 202 Anghel.958 Acatrinei.645 Androne. Maria (coord. Alexandru .1038 Alexandrescu. Gabriela (pref.) . Val .481 Aleksandrowicz.1309 Albert Etele .1073 Airinei. .1.95. Hans Christian . .

) . arhimandrit .) .619 Asănăchescu.378 Anghelescu. George . Mariana .1136 Apostol.1112 Atanasiu. Mioara . Ioan.450 Antonescu. Liviu Eugen .) . Marie-Catherine Le Jumel de Barneville . senior .945 Ardelean.1255 Asmarandei. Vasile .1414 Arsenie Papacioc. 2009 .2197 Aprodu.2167 Avram. George .1101 . Emil .1978 Azzopardi.1073 Anton.) .1073 Ardeleanu.1763 Badea. Mihaela .) .) .484 Anghelache.1156 Baciu. Alfred Jules .1762 Ariton.1761 Ardelean. Cezar .1514 Austin. Denisa . Constantin . Anca .) .1614 Antunes.1741 Aquilecchia.222 Ardelean.) . Ana (trad. Vasile . Elvira .229 B Bacaci.968 Baciu.787 Armeanu. Gheorghe .197 429 CIP Arhip.1040 Badea. Irinel (trad. Daniel .707 Anghelescu. Gilles . Claudia (trad. José Eduardo .378. Adrian .2134 Ardelean.2108 Asociaţia Română a Electricienilor (Bucureşti) . Erika Diana . Sanda-Maria (coord.1195 Badea.1758 Anton.1757 Anghelescu.) . Şerban .406 Avram. Dan . Anne .978 Argintescu-Amza. Dörner . pref. Adrian . Eliza M.1073 Antonie de Suroj. Ioan-Pavel (pref.1102 Anton.) .968 Bacârea. Constantin (coord.1656 Aslău.978 Ardeleanu. Nadia . Andreea .788-790 Bacus. Giovanni (ed.1073 Aqualusa. Cristina (trad.271 Antonie.1552 Baconsky.2135 Apan. Sorin .233 Aulnoy.273 Arta şi publicul nou.1256 Ayer.1087 Ardelean. Delia .1001 Avanu.661 Ardelean. Maria Nicoleta .957 Ardelean. Delia Mariana .188 Antoniu.1718 Antonescu. Alexandru . Alexandru (trad. Titus .) .83 Bacula. Tanţi (trad.173 Azap. Alexandru .) .931. Aurel . Alina .1304 Artagea. Mihaela .188 Badea. Gabriel .451 Arsene-Onu.2028 Artene. mitropolit . Augustin .1709 Arbunescu.) . Mihai . Vladimir . Phylis .976 Badea. Constantin Silviu .514 Bacârea. 1194 Anghelache. Irina .1402 Ardeleanu. Ana Cristina . Cristina . Carmen (trad. 971 Bagyinszki Gyula .1526 Antoniu.) .1269 Avram. Dinu (coord. António Lobo . Sesiune de comunicări ştiinţifice (11 . Gina (trad.1740 Apan.81 Arcălean.2185 Anghene. Dan Gabriel (ed. . Livia (ed. Anca-Mihaela . Teodor .428 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Anghelache. . Mircea . Victoria .) .2135 Apostol.1356 Arvătescu. Radu . Iaşi) .916 Badea.187 Ardelean. Valentin .2191 Ardelean.2216 Anton.957 Ardelean. Marioara . şt. Mihaela .

511 Balaş.1496 Barbu. Ciprian . Sanda . Ana Maria . Brian J. .932-933 Bara.246 Baum. Ioana (trad. Mihaela . Anca (trad. Lavinia . Mihaela . 1075 Baricco. Constantin .7 Baron. Loredana . Adina . Constantin .796 Bălăceanu-Stolnici. Mihai .1093 Băietu. Constantin . Amelia .1137 Batovici.72 Băguţ. Lucian .) . 1590 Barbu.1608 CIP Baya. Florina-Maria .162 Bălăiţă. Luminiţa (trad.) . Ionela . Ioan Dan .376 Bădilă.174 Bălan. .375 Bălan. Cristian .1073 Bărbuceanu. Gabriela (trad. Dana .1641 Bán.) . Daniela (coord. Vintilă . George .276 Băjenaru.1253-1254 Banks.1102 Bazac. Constantin (ed.1770 Bălţătescu. Cristel . Ilie (pref.662 Balogh Enikő B.1581.799 Barbu.1001 Barbu.1674 Bardac. .) .275 Baslwick. Verginica (trad.274 Bajaj.979 Bara.1275 Baya.) . Mariana (trad. Frank . Constantin . Cristina Marinela (trad. Dorel . Alexandru .) .1061 Băcilă.189 Barbu. Eva .1622 Baltă.176 Bălan.612 Baias. Marius .1003 Băra.1182 Bălan.1765 Barta Hilde (trad. Vic.1764 Barbu-Mititelu. Vasile .1472 Barbu. Hans-Werner . Virgil .791 Băguţ.1528-1529 Barbu.226 Bădulescu.1705 Barna.1766 Bălan. Claudia . Liviu . Alessandro .) . Dan (trad.) . Vladimir .663-664 Barbu.1197 Bădescu.1416 Balaş. Ovidiu .662 Balotă. Adrian . . Valeriu D. Dumitru .) . ed. Mircea .1767 Bălan.161 Balogh Csilla-Tünde .1100 Bădulescu. Orlando . R. Flavia . Dorin .) . Elena Dana .1098 Bărbos.576 Bănăţeanu. Sergiu . Camelia .) .1415-1416 Balogh Brigitta . Raluca .) .) . Gheorghe .302 Bartoş.580 Bailey.214 Bălă.275 Bastian.702-703 Băjău.430 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bahrin. V.566 Bălan.1771-1775 431 .9-10 Băeş.516 Bădiţoiu.1607 Banu.386 Barbu.674 Băisan.99 Bălănescu. Doiniţa .1061 Baslwick. .1530 Bălănescu. Alina-Corina . Ion .1473 Bădescu.1768 Bălan. . Mihai .1073 Bănică. Flavius A.1196 Barac. Radu .1742 Bara.1061 Bălţat.) . G. pref. Nicolae (trad. George .1024 Bako. Sorin . Sandu (trad. Mircea Ilie .792 Bălaş Timar. . şt.791 Băhnăreanu. Şerban . Jack O.1071. Laura . .1198 Bălan. Judith K. Iosif . Phyllis .1770 Bălţat.452 Baron. .

John . Cristina .388 Boboc.1318 Bellamy. şt. Ioana .200 Bîrsan.277-278 Benga. 2116 Benedict Stancu.1531. Paraschiva .) .1243 Benea. pref.1027 Beznea.2184 Beaugrand.1397 Boboc. Roxana (trad.1707 Bodnari.1706 Bociort.) .) . .752 Bitoleanu.1029 Boboc. Lucian (ed. Ion (coord.543 Bîrsanu.) .204 Berindei. Laura Maria (trad.) . Ion . Corneliu (coord. Philipp von .741 Benea.505 Boarnă. Roger J. Ioana (trad.) .) .) .1199 Bleandă.1565 Boblea.) . postf.) .) . Valeria . Ciprian Beniamin .179 Boboc. Lidia .2149 Blebea.) .873 Bitay Enikő .259 Benedict Stancu. Minică .1004 Bîrle. Tatiana . Steve (il.162 Berger. Doris Lavinia .2186 Bogdan.2213 Berk. . Florin . Ştefan .2215 Bărîcă.) .1200 Boboc. Nicoleta .1681 Bida.1200 Bobu. Mariana-Florica .800 Bibb. şt.) .2189 Bjorkman. Ligia . Gheorghe .1609 Bellu.) .) . Mădălina . Viorica .1474-1475 Bidireanu.2168 Beldiman. Remo .201 Berteanu.837-840 Berechet. .432 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bărbuceanu. Lidia .167 Boboc. Nina .1357 Bei.1706 Boeselager. Delia .407 Bitoleanu.1028 Bichir.1716 Bednarovschi. Kenneth . Alexandru (ed. Iulia (trad. Michael (coord.1436 Belinschi-Grădinaru.1327 Belei.) .) . Cristian (coord.1775 Bărbulescu.702-703 Bejan.) .1778 Bócsa Éva .279 Benton.193 Berechet. Mihnea (ed.837-841 Berechet.980. Claudia . Alexandru (trad. Gheorghe .1101 Bitay Enikő Magdolna . Tal .) . Cristina .1394 433 .1933 Bocuţ. Lisa .764 Blanchard. papă . Aura . Gabriela Alina . Angela (trad.280 Beznă.) . Dan . Ion . Nicolae (ed.77 Bodó Márta .406 Bîltac.1396 Bejenariu. Sally .844-845 Bodea. Elena Cătălina . Iulia (trad. Florian .906 Benedek Elek .650 Bevere.1777 Boccaccio. Mihai .1684 Best.665 Boeriu.1776 Bejan. Nicolae (coord. Marinela . ieromonah (ed. Sheryl .907 Berger. ieromonah (antolog.454 CIP Bică.754 Behar. Magdalena . Guy .1638 Boajă. Daniela . Eta (trad. Ecaterina . Maria (coord. 1281 Bejan.841 Berescu. Gheorghe . Laura (trad. Daniela . Irina Paula .190 Bocşan.2199 Bodea.) .189 Bena. Honoré .301 Bocşan. Elena . Gheorghe .273 Benedict XVI.48 Bobăilă.1779 Bodei.2198 Ben-Shahar. Giovanni . Cristian . Daniela .1512 Bârzu.

Mircea .961 Brabiescu Călinescu.1262 Brânda.464.687 Botoşaru.) . Irina-Monica (trad. Aura . Nicolae .) .1418 Borundel.191-192 Bourceanu. C.1073 Boroi Gabiel .) . Cristina . Nina . Ion .) .975 Bradu.1781 Botezatu.1417.1495 Bosco.796 Breda. Gabriel .517 Boghici. 1782 Bratu. Florina .533 Boroş. Mircea . Aura (ed. Nicolae (trad.1319 Boşca.1709 Brădăţan.456 Braşoveanu. Michelle (il.) . Sergiu .523 Braşoveanu.) .1659 Brânzei.) . Grigore .1244 Bontic. Floarea-Maria .1259 Bour. Geta . Luminiţa .1202 Briciu.537 Boroiu. Valeriu . Lăcrămioara .1030 Borza. Silviu .2135 Borcsa János . Roxana .1639 Boudon.1717 Boişteanu.1784 Breban. Dan . Elena (coord. . Iuliana Gabriela . Marian . Selma . Nicolae . 1257 435 . Denisa .1288 Boja.954 Brăescu-Silvestri. Lise .68 Brais.666 Boissier. Felix Mircea . Cosmin .505 Bratu.1373 Brad. François (pref.434 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bogdan. Mădălina . Carmen (trad. Mariana (coord.1053 Bratu. Tiberiu .) . 1534.505 Bratu.) .1201 Bordeianu. Émile . Octavian .515 Boroi. Gabriela Daniela .974 Bonchiş. Mariţa . Paul Corneliu .1699 Brebenar.1073 Bojan-Popescu.1508 Boldişor.1283 Bordeianu. Ovidiu .1073 Brezeanu.793 Bratu.613 Borcea. Federica .) .200 Bondoc. Cristina .2117 Borteanu.2131 Bontea. Nicolae (coord. Alina Elena .1718 Bourbeau.1105 Botnaru. Liviu .1710 Bran.1784 Borţun. Diana .1513.772 Breabăn.793 Braşoveanu. Ion .1701 CIP Boulescu.1031 Boteanu. Adrian . Raymond (pref. .) . Richard .1708 Bossun.372 Brehar. Simona .495 Branson. Radu . Aura (trad. Corneliu . Emanuel (trad.) .412 Boulad.1320 Bouraoui.) .) . H. 1478 Bolat. trad.1533 Bordei.794-795 Breabăn. Gheorghiţă . Alain (il.1381 Brag.1073 Bratu-Elian.1532 Bolintineanu. Diana .2195 Both. Nicuşor Sebastian . Sorin .667 Borsi Imre Lóránt .908 Boyer. Liuba .629. Gelu . Eugenia .1783 Brătianu.1527 Brăiliţă. Iulian . Sorin . Răducu .200 Boroş. Dorel . Petre .) .1780 Bostan.2135 Brânduşoiu.1786 Brebu. Ilie .536 Bota. 2173-2174 Brais. Mircea . Rémi . Constantin (coord.1785 Breban. Smaranda (ed.455 Brants. George . şt.1476-1477 Bogdan. Ştefan .

Giordano . (red.515 Bucurenciu. Gheorghe .) .1260 Bucur.1794 Calude.) .1793 Calea. Elena .) . Gherghina . Sorin . Benjamin S. 1788 Bugă. Ioan .11 Burlacu. Dana-Maria (trad. N. 753 Cantuniari. Vasile . Ana Maria .) . Dumitru .734 Bucur. Ştefan . Ana-Maria . Anca (trad. Anne . Margareta .1611-1614 Carson. Anca (trad.1789 Búrca. Livia Maria .687 Carpen. Eduard .69 Caragiale. 2180 Casaş-Costa. Radu . Ion . Anamaria . Dorica .1019 Buia. Alexandru (coord.261. Virgil (ed.386 Bucescu.1517-1519 C Cadicheanu. 852-853 Bucur.1709 Brusanowski. Vasile (ed.1100 Butoi.453 Catrina.1291 Bute.) .1795-1796 Caraiani.1817 Carrere D'Encausse. Lewis .) . Delia .922 Buja. 883.386 Bucea-Manea-Ţoniş.194 Buga. Elena .1372 Burduşel. Yazmin . Ana . 1352.961 Calcan.1797 Caraman. Luminiţa . Adrian . Tudorel . Radu Cristian . Viorica . Marin . 1305.) . 2154.) .219 Bulai. Rande .284.436 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Brînzănescu.842-843 Buşe.1798 Catalui.668.364 Brown.1494 Cazacu. Ileana (trad.614 Calciu.1615 Carter.) .1028 Bungărzan.) . Mirela .707 Buzea.1734 Caragea.2187 Carroll. Gheorghe .) . Philip . Daniel .526 Burcă.223 Casasin. Liana .354 Butoarcă.1246 Caraman.) .695 Cataramă. Daniela . Cristian (ed.2103 Bruno. Bernard . Mihaela (trad. Gheorghe .799.1787 Budui.714 Brown. Ion Luca .365 Brusset. Diamanta Luminiţa .1032 Bucşă. Maria .921 Caia. Aurora (trad. Roxana .281.1203 Bucurean.797 Budescu-Ciubotaru. Lucica (antolog.1610 Bronkema.1245 Canahai.952 Butac. Petru . Constanţa . .1005 Bucă.8 437 CIP Burlan.168 Canavaggio. Simona . Pierre . Elena . Gráinne de .1790 Burlacu.1791 Buzenchi.800 Camen.2179 .1073 Bucur.2098 Bulucea.800 Brock. şt. 934.1205 Bugudui. Christina . Anton . Iulian (pref.1261 Burlacu.) . Antoaneta . Alberto (ed. Paul . 740. Gabriela .1204 Bucureanu.1792 Calangiu.1479 Bucea-Manea-Ţoniş. 1228 Bulat. Dumitru .378 Buhociu. Ioan . 963. Grigore . R.1441-1442 Buckingham. Maria (trad.1062 Buglea. Helene . Amelia . 1558.1118 Burtea.1981 Bulea. Nicoleta . Ioan .518 Buţă.1419-1420 Cazanacli.) .) . Marcus . Alexandru .

Anca (coord.1100 Chiş.1373 Căpăţână.1009 Chirila. Valer . Lincoln . Vasile (ed.2134 Câmpeanu. 1799-1800 Călinescu.970 Cenaclul "Aethicus" (Timişoara) . Mariana .) .1099 Chiş.1808 Chiriacescu.) . Gigliola .) .1394 Cârcu.1206 Căpruciu. Eugenia (trad. Elisabeta .) .1421 Cernea. . Anca .1304 Ceobanu. Lucian .1630 Chipirliu.1805 Centrul de Cercetare "Estetică şi creaţie artistică" (Iaşi) .) . Dan . Gabriela (coord.1632 Călinescu.1121 Chelu. Anca . Dumitru (trad. Ioan (pref.1438 Cheţe.735 Chişa.) .) . Vasile . Sevastian (coord.287-288 Chirovici.1082 Cernescu. pref. Daniela .767 439 .) .) . Florena Lavinia . Gabriel (trad.353 Cătălin.2162 Chican. Georgeta . Zenovie . Claudia . Gabriela . Ion (coord.1008 Chapman. Rodica (trad.699 Chisăliţă.1321 Cebzan.113-114 Cheagă.1422 Chiorean.2136 Cherata.194 Ciauşanu. Andreea-Loreta . Gheorghiţa .1673 Călin. Carmen (trad. Bogdan (trad. Maria-Cristina . F.2197 Cătăneţ. Gabriel .) .370 Chiriţă. Emil Victor . Remus (coord.497 Câmpean. Costin .211 Chivu.2100 Chicea.1007 Ceunaş. Gh. Rodica . Sorina (trad. Ciprian . Mihai .1207 Chivu. .969 Căprărescu. Ramona-Teodora .) .) . George .324 Cândea.) .) .) . Florin .) . Măriuca (coord. Adina (trad. Cornelia .301 Cârja. Keith .515 Cereanu.520 Chiper. Costin (il.1806-1807 Chereji. Marius .12 Chiran.1073 Chirilă.2216 Câmpian.324 Cândea.736 Chiriţă. Alina .175 Cherecheş. Nora .) . Viorel (ed.1535-1536 Cevei. Robert B.519 Cheagă. Sorin .1005 Chirian.1082 Cheşcă.482 Cerbu.1933 Cârlugea.866 Cârja.1590.981 Câmpeanu.1423 Chirilă. Lucian .519 CIP Chelu.) .675 Chipăilă. Marius . Marius Cosmin .1282 Chisăliţă.) .1006 Cercel. Ioan .615 Cheval. Mariana . Melinda .887-888 Child.) . Rita (trad.1480 Chirculescu. George .773 Căpraru.1809 Chitoşcă.1629 Călinescu.1670 Chintescu.408 Chirteş. Antonella . Dan . Daniela-Mihaela (trad.997 Chiriac.2216 Cândea. Catrina . Alexandru . Elisabeta (trad.2112 Călin. Camelia .438 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Călimoceanu.) .1810 Cialdini. Maria .1801 Căpuşanu. Ion (ed.) . Eugen Ovidiu .1374 Chiriloaie. .1218 Cepoiu.1802 Cărăşel.) . Ion . pref. .) . Marius (trad. Ion . Dumitru .935 Cheşcu. Marinela . Ciprian .1719 Chirieac. Vera (trad. Dumitru .973 Cercasov.

Alex. Marius .204 Ciornei. Gheorghiţă (trad.1818 441 . Cornel (pref. Adriana (trad.946 Cinezan.521 Ciobanu.) .429 Codiţă. Gelu-Gheorghe . Raluca (trad.290 Codrina.195 Cioară. Graţiela .1033 Codru-Drăguşanu. George .730 Ciupercă.1707 Cistelecan.) .13 Ciobanu.522 Ciolac. Valerian (ed.2015 Ciucă. Aurora .1141 Cioca.) . Vasile George .1073 Ciuchindel. Constantin . Marius . Adina (trad.) .1537 Ciuculescu.1811 Cicort-Lucaciu.) .) .521 Ciobanu.1283 Ciocan.1426 Clipa. Ionel O. Vladimir .1208 Ciolan.959-960 Cimpoiaşu. Aurelian .1010 Cîrstea. Călin . Ivan . Ion H. Luminiţa . 1424 Cioroianu.163 Clow. Veniamin (ed.1323 Ciubotaru.246 Ciubotaru. Mariana-Ramona .1812 Cioabă.1817 Codrescu.389 Cioabă.409 Cioancă. Luminiţa (trad. cronologic) .) . Petruţ . Carmen .586 Ciuche. Alexandru (trad. Anca Doina .) . Mariana . Gerry . Livia . Angela (trad.1816 Cobuz. Florentina . Angelica .) .683 Ciopraga. Alexandra-Catrina . Gabriela .1988 Ciora. Constantin (pref. Adrian . Cristina-Elena (tab. . Raluca-Irina .2017 Ciucă. Alfred-Ştefan . .976 Ciobanu.982 Cinca. Mihaela . 356 Cioclei. Valerius M.1358 Ciobotaru. Ancuţa . Marusia . Ionel .1312 Clonţea. Steliana . Cristian .289 Clow.) .1209 Clitnovici.15 Ciocioi.1813 Cioată. Delia .2182 Cioponea. Ion Liviu .390 Ciurea.1586 CIP Cişmaş.1073 Cîrjeu Gogan.774 Cîtu.1347 Ciucanu. Florentina .798 Ciorbaru. Barbara Hand . Constantin .670 Cocârţă.1630 Cocioc.1448 Cloulas. Valentin (pref.669 Cistelecan.1814 Cirin. Ion .245 Cocan. 2203 Ciocoiu.987 Ciubotaru.436 Cioran. Ticuşor .) .2200 Ciobanu. Paul .1815 Ciucă.1425 Clejanu.2188 Ciobotaru.669 Cismaş.1073 Ciocârlie. Claudia-Alina .) . Georgeta . Ioana .440 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cicani.) .196 Ciungu.163 Cmeciu.890.586 Ciucă.) . (trad.1399 Coajă.1398. Nicolae . Lucian Toma . Horia . Ion .14 Ciocan Anişoara . Ioan . Camelia .421 Cîrstoi.889 Ciobanu.581 Ciocoiu. Mirela (il.) .511 Ciobanu.1322 Ciocoiu. Alexandru Vladimir (coord. Petre . .936 Ciuncu.289 Cişmilianu. Al. Aurel . Răzvan .84 Coande. Carla . Gheorghe . Felicia . Tiberiu . Iulia Brânduşa .16 Coandă. Procopie .269.1243 Codrescu. Cornelia . Florin . Nicolae .

1637 Constantin. Paulo . Corina Emilia . Carlo .1034 Coman. Kerry . Grigore (pref.1427 Cosiis. Marian . Mihai (trad.1430 Coşovei.1742-1743 Cofaş.1176 Colceag. Petru (trad.) . Ştefania .) . Lenuţa .1359 Colfescu. Dan .) .1735 Cosăceanu.1618 Collodi.1538-1539 Constantiniu.) . Dragoş (trad. Codrin . Elena .1131 Comşa. George .1586 Cozmin. Andrei (trad.771 Cosma.1056 Coroş.1941 Constantinescu.891 Constantinescu. Cristina . Stephen .366 Cosma. Corina Nicoleta (coord.1821 Constantin. Teodora Camelia . Marta . Teodora-Dana . Olimpiu S.492 Constantin. 2007 .1343 Coman.1826 443 .) . John .1823 Costin. Otilia .) . Anca . Marius .2153 Collins. Constantin . ed.) . Zodivita .1660 Cornianu. Mihai . (trad. Glenn . Olia-Maria . Robert . P. Mircea .) .405 Coman.734 Corsiuc.1820 Cojocaru. Vlad Denis . Luminiţa Daniela .1683 Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (Bucureşti) . 1710 Coloşenco.1825 Cotigă.) . . Rodica . Liana (coord.) .2007.) .1360 Constantinescu. 2009 Coman.2213 Comişel.525 Coşbuc. Marin . Dănuţ . Mărioara . Gabriel (coord.466 Cornea.2090 Corneanu.755 Coman. şt. Lavinia . Dumitru . Florica .937. Severus-Daniel .1644 Cooper. Constantin-Aurel .) .115.481 Constantin. Marian . Mugurel . Alexandru . Dumitru (trad. Dragoş Ionel (coord. Harper . Gelu . Mexico) . Bucureşti) . Julio .1822 Constantinescu.1149 Covaciu-Marcov.) .483 Constantinescu.1073 Comarnescu.1400 Companis. Alina . Ştefan (trad. Sorana (trad. Mircea (pref.1210 Constantinescu. Claudiu (coord.1824 Coşoveanu.18-19 Corduneanu.1368 Cotuna.1021 Cotor. Nicolae (trad.523 Connolly.1819 Cojocariu.524 Cortázar.2181 Constantinescu.1025 Constantinescu.997 Constantinescu Montegaza.) . Paul .1036 CIP Constantinescu.) . Carmen Camelia (trad.1634 Comşa. Sibiu) 799 Congress of Romanian mathematicians (6 .946 Cojocaru. Adorata Elena .) .) . Mihaela (trad.627 Cook.1035 Constantinescu.1705 Colă.1344 Coman. 1157 Cotin.959-960 Covey.) . Agapia .404 Comşa. .2012 Cosmin.197 Cozea. Smaranda . Elena .538 Coman.649 Coşa.17 Coge. Iulia .) .1620 Corbu.987 Constantin.800 Congresul Academiei internaţionale de drept comparat (2008 .) .490 Concurs Interjudeţean de Matematică "Gheorghe Lazăr" (1-9 . Suzanne . Ecaterina . Florin (pref.164 Cosma.442 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Coelho.) .404 Constantin. 1988-2008 . Carmen (coord.1619 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării din România (Bucureşti) .1176 Colă.1643 Collins. Silvia (ed.

Cristina Emanuela .198 Crichton. Ionica . Mariana (trad. Michael .75 Damir.22-23 Curilă. Laura Maria . Eugen .1080 Crişan.112.) .673 Dăneţ.706.) .2009 . 587 Crăciunescu.484 Crînganu.1831 Cristescu. Oana (trad. Jim . Mircea .1719 Dariescu.) .) . Cosmin .95 Crăciun.118 Crăcea. Thomas .1051 Crişan.1150-1151 Cuşa.801 Cristina.199 Cruceru.) .) .1720 David. Elena (adapt. Nicolae . Mihaela . Ioana Manuela (trad. Rodica-Mihaela . Maria .253 Cristea. 749 Cristea. Nicolae .2089 Crăciun.35 Creangă. Dumitru Horia -.) .1247 Cristea.1211-1212 Curilă. Mihaela Carmen . Nicoleta .1621 Cristache.1418.1324 Daniel. Bucureşti) .515 Dănişor.922 445 CIP Csibi Vencel (trad. 1558. Daniel .1317 Dănişor. Romeo-Theodor (coord.1827 Crăciun.1375 Crăciunescu. 119 Crăciun.444 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cracea. Cătălin . Raluca Florina . Emilia .2118-2122 Cucoş. Elena . Iulia Cătălina . Constantin .1834 Cymbala.554 .21 Cuilă.) .1401 Craig. Paul .1743 Cureteanu. 963. Cristian Alexandru (trad. Maurice G. 2154. Dan (coord.45 Cristea.460 Dănilă. Diana . Evi .193. 883.1037 Crăciun. Sorina (coord.528 Crăciunoiu.655 Csaba Lorinţ . Simpozion internaţional (1 . Dan . Ramona . Monica .1838 Dawkins. Radu .23 Cursaru. adapt.1836 Dascălu. Alphonse . Sorin .1436 Dăncilă. Veronica . Elena-Simona (trad.) .) .) .) .) .484 Cruceru.563 Damian.859 Dănăilă.261. Gheorghe . Mariana (trad. Tinca . 2180 Cristescu. Oana . Mircea .1833 Cuţitaru. Ion . Aurelia Nicoleta .1622 D Dale.822 Csinta. 2137 Dănăilă.170 Crăciun.1832 Criza economică .832 Csire Gabriella . Constantin .686 Cucu. Nicolae . 1305.457-458 Crăciunean.176 Dantec.1011 Cristea. Petru .530 David.1835 Damaschin. Gheorghe .527. Daniel (postf. 1828-1830 Creţu.120-121.previziune şi impact pentru România. 1376.802 Dănilă. 934.2201 Crăciun. Elena . 1540 Crăciun.) . Dumitru .20 Crăciun. Mihaela Daciana . 1352.2056 Cristea Ifrim. Dan Claudiu (coord.526 Crăcea. .1839 Dănciulescu. Pavel (trad. Richard . 1685 Cristea-Enache. Mariana .803 Daudet. Petru . Daniela (trad.1837 Davidescu. Georgeta . Ioan . .672. Gheorghe . Dumitru Adrian . Magdalena . Gabriel .938 Dăescu. Nicolae .2063 Cucui.) .529 Dascălu.1077-1078 Crotti. Codrin Liviu .

Nicoleta .2230 Diţă. 498 Dobrescu. Georgeta Paula . Gabriela Sonia .1841 Diaconu.) . Ştefan . Cătălin .1264 Diţă.1537 Diaconu.) . Charles . Cluj-Napoca) .264 Desjardins. Brăila) 1541 Dimianu. Maria-Cristina . Dorin . . Irina . Aurelian .573 Diaconu.) . Gheorghe .2149 Dobre. 2204 Dobai István .1307 Dimitriu.1183-1188 Delicostea. Petrică .776 De la tradiţional la modern. Mihai-Ştefan . Arnaud . Ioana Maria (trad.1542 Diodiu. Silviu .1842 Din. Traian . Ştefan -. .630 Diaconescu.1158 Demian. Radu Gabriel .1495 Dincescu. Marius (trad. pref. Andreea . Niculina . Luminiţa . 2203 Dimitriu. Mircea .1847 Dobrescu. Bogdan (coord.391 Dinu.) . Maria . (coord.405. L.1843 Dinică. Stella . Roxana .411 Dobre.1847 Dobrescu. Smaranda . Camelia .446 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dărăbăneanu.1292 Dobrescu. Simpozion Naţional (2009 . Gheorghe . Laura (trad. Anda Sabena .675 Deac. Radu (coord.1221 Dobrea.) . Ionel Gae . Emilian M. Lucian Dumitru (trad. Adrian (trad.184 Dinu-Marcu. Daniela-Elena . Alis . Daniela . Mihai .919 Dochinoiu.1543 Dîrdală. Elena Gabriela . 953.799 Didilescu. Daniel Constantin .1120 Desartovici. Dan (trad. Nicolae . Raluca .832 Diac.1844 Dinu.) .802 Dima. Alexandru V.2188 Dîrpeş. Baia-Mare) . Rain .1623 Delagoicea. Graţiela . Comunicări ştiintifice (2009 . Iulian-Doruţ . 728 Djuvara.) .466 CIP 447 Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre.) . Neagu .) .427 Dobrincu. Alina (trad.) .1848 Dobriceanu.234.1721 De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei .1642 Dobre. Cosmina-Ecaterina .67 Deaconu.1483 Dinescu.1213 Dobrescu.2170 Deatcu. Lucian .1056 Demeter.243 Despa.) . Cristian .2063 Dăscălescu. Georgeta (coord. 1658 Dema.rezervaţie a biosferei : 75 ani. Charles .) . Frederica (trad.) .1695 Dodan.) .1840 Delaney.378 Degău.) .1672 Diaconu. Ioan (coord.2101 Dobrescu.1194 Diaconu.742 Dîrstariu. Valerica (trad.890. Felicia Marinela .1106 Dipşe.533 Dinu. Mircea .1051 Dieaconu.) . Adriana .1038 Despa.532 Dibu. Radu . S.1163.1624-1633 Dicu.2105 Deliu.686 Diacenco.1313 Dilimoţ-Niţă.782 Dobrincu. Ion .804 Dickens. (ed. Silvia (coord. Simpozion aniversar (2009 .2135 Dekker. Daniel . Dorin (ed.1073 Deaconeasa. Gheorghe . Daniela .2213 Dobrogeanu-Perdix. Ion . Ted .1428 Dobre.923 Diaconu.) .1676 .1482 De Coster.1849 Doca. Adrian .674 Dăscălescu.531 Diaconescu. Cătălin .291 Doboş.678.

729.2097 Dreben.1484 Drăgan. Anton E.967 Dumitrescu. Odile . Ionel .) . Loredana .844-845 Dumitru. 59 Duţă. Victor .1114 Dumitraşcu. Franciska (trad. Maria .1061 Dorz. Ana-Cristina .1327 Dumitrescu. Elena (trad. 1265 Duţescu.513 Duţă. Daniela Ioana . Ovidiu Victor . Elena Maria .616-617 Drăghici.) . Eduard .1099 Drăgan.186 Dur.1857 Dumitraş. Cristian Vasile .1088 Dolgu.909 Dumitru. Radu .1039 Dudea. Pompil (coord. Marilena (trad.684 Dumitrescu.) . Ion .) .) . Nerva Traian . . Ioana . Otilia . Jean (coord.292 Dragoş. Bogdan . Mircea .1621 Dunea.805 CIP Dudea.1094.) . Corina . Titi . Dragomir . Laurenţiu (trad. Dumitru .515 Drăgoescu.682 Draghia.) . George .411. C. . V.485.462 Duda.1722 Dumesnil.1853 Drăghici. Neculai .) . Radu .448 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dodd.1326 Drăgoiu. Cornelia (trad.1159 Drăghici.683 Drăgan.) .1429 Dragomir.) . George .990 Dumitrache.1859 Dumitru. Felicia .) .1002 449 . John . Liana . Ion (pref. Sorin M.514 Dumitrache.24 Doicin.) .1855 Drobot.1545 Dunn.35 Dumitru.453 Draica. Viorel-Georgian . Simion . 746 Dosa.1040 Duduială Popescu. Christina .417-418 Dumitrescu.1856 Dulman.1430 Drăghescu. père .1502 Dumitru Ion . Nicolae .534-535 Dragomir.1550 Dumitrescu.2191 Drăgan.1738 Dumas.1012 Duca. Sorinel .1214 Duică.2206 Dumitru-Palcus. Paul Dănuţ . Jacqueline (pref.1377.1284 Dumitrescu. Constantin (trad.431 Domnişoru.1286 Drăgănescu. .1858 Dumitru. George . Gheorghe .) . Cristina .1215 Dulbaba. Elena .1167 Dragomirescu. Daniela . Ion (coord. Petra . 2205 Dragotă.1584 Duţă. Emilian . Any . Viorel Constantin .449 Duduman. Diana .1674 Dumitru. Alexandre. Mihaela .24 Dogaru.2215 Dorobanţu. Delia . Gheorghe (ed. Eugen . Traian .68 Dumitru.1634 Dogaru. Maria .775 Dumitraşcu. Gica (coord. Adela-Eliza .1262 Dumitru.515 Dogaru. 680-681.1345 Drăgan.461 Dor.177 Dupuy. Adelina .1485 Dumitru. 679 Dolgu.1850 Dörner. Ionela . Ioan (ed. Corneliu Octavian . Ligia Elena . Lorena .1851 Dosa. Ion .543 Dumitrache. Simona .1854 Drăguşin-Richard.124. Gabriel . Nicolae . Gabriela .492 Drăgan.1852 Draghiea.1544 Dragomir.1431 Duţu.) . Iordan . Dan .

Olga . şt.1635 Exner. Bart D.1276 Duţu. Adriana . Marianne . Dumitru . Ion .2111 Ferro. Adrian . Jacqueline Nardi . Săftica . Rucsandra . Alina . Ilarion . Florea (ed.806 Fătăcean.1745 Fleacă. Eddie .631-632 Duţu.1546 Firică. Rodica (trad.1079 Enachi. Andreas .1366 Fitch. 2174 Enache. Mircea .500 Flenchea. Dan .2139 Florea.1860 Ekman. Andrei .211 Eschbach.) .) . Marian .1103 E Ecobici.939 Ferechide.) .1299 Eichert-Giurcă.) .245 Ehrmantraut.1716 Felea.926 Enescu. . Mary . Paul .2140 Firescu. Mihai .1307 Filip.1867 Erdei.531 Dziţac. Filothei .982 F CIP Fabian.936 Firimiţă.244 Ehrman. 1865-1866.702-703 Enache.2178 Feştilă.2186 Floran.246 Erlandson.1268 Fehrenbach. Janet . Alina .2088 Firan. Simona .1313 Fabini.1695 Evans. Alexandru Toma . Rodica . Steve . Mariana . Dinu (trad. Nicolae .2191 Florea. Elena . van .366.178 Ferenţiu.450 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Duţu.) .496 Enescu. Adela Cornelia . Florence .1107 451 .) . Constantin . Ileana-Cornelia .1006 Făsui. Maria .201 Eliade.247 Făinaru. Sonia . Jean-Pierre (ed.293 Ferdeş. Hermann .) .) . Marian . .967 Egeria .499 Filotei Sinaitul .1717 Floareş. Agnes (ed.) .2140 Firescu.) . 1590. Aurelia .1041 Ferenczi Sándor (ed.1711 Faros.) . Ofelia .2179 Egan. Iuliana (ed. Carmen .2186 Feldrihan. John Scottus . Sorin (il.1267 Encausse. J. Giorgio .1073 Enescu. Marc . Carmen .1106 Flămând.1217 Enulescu. pref. Nataşa (trad.1314 Fabry. Marian .) . .1217 Enescu.1830 Enache. Iulia (trad. Clement . Nicolae Daniel .274 Faletti. Jérôme .165 Ene.1266 Efenterre.619 Fleury. Traian .1495 Eriugena. Christian . 1861-1863 Elvireanu. Gérard . Gheorghe . M. Cristina .71 Firan. H. Petre .238 Electra. George . Anna .2186 Fehrenbach. Petru .1864 Eminescu. Andreas . Liana (trad.1432 Duvac.1105 Fierăscu.1869 Fărcăşanu. Anca (trad.298 Ferencz-Flatz.232 Enache.1486 Filimon.1636 Fîţă.1723 Flora-Gidó.1581.

1404 Ganeshananthan. Mihnea (trad.782 Funke.547 Frăţilă.1285 Gafiţa. Octavian .1873 Gamet. .199. Aram M. 1708 Gâdiuţă. Dumitru Andrei Petru . Pavel . Atul .1693 Frăţilă. Radu (trad.1637 Forna.) . Anca . Maria .539 Gavrilescu. Joelle . Mihai .523 Friesen. Florentina .936 Folea.1107 Florea. 1435 Florea. Ramona Crina .1639 Frenkian. Norina . Ion .) . George . Corina (trad. 892 Floricel. Augustin (trad.1288 Frank. Cornelia . Marlyce . Ken .2 Gaga. Geo M. Bob .1697-1698 Furtună.) . Vasile Lucian . Toby . . Viktor Emil .239 Florea.926 Follett. Aurelia-Daniela .25 Floroiu. Milos .538 Florian.1241 Florea. Nicolae (coord.) .822 Fundeanu. José . Claire .540 Gâlmeanu.) . Ianula .186 Ganea. Eduard . Loghin .393 Galan.2207 Galeş.27 Gawande.1045 Forward.286.39 Fuster. Gianina (trad.940 Galie. Şerban (postf. Ştefania . Alfonso . Daniela . Veronica (trad. Cornelia Lucia (trad.19 Foarţă. Simona Petrina .463 Gălătescu. 151-152 Gâlea.) . Robert .965 Găban.) . Milo O.1627 Fodor. Valentin .1074 453 CIP Frigioiu. .116.) .1696 Franţi. Simona Gabriela .1434 French. Matei .2103 Focşeneanu. Lenuţa .808 Frişan. Rodica . Claude (coord. Doina .) .) .803 Fratu. 329 Floricel.1051 Gall.584 Gavrilescu.983 G Gafencu. Tana .1160 Freiman.) . Şerban . Michael .) . Nicolae .1132 Fusaru.1307 Fuentes.685.294 Foamete.1872 Freeman. Florin . Ana-Maria .1404 Gavrilă. Constantin . Ana Maria . Marian .837-841 Garofeanu.1638 Fotache. Anca (trad.837-841 Gardin.1403.1496 Florovsky. Stela .) .1875 . .2171 Gata.1317 Gasser. Alin-Gheorghe .2189 Freedman.1870 Floricel. Atia .392 Frankl.807 Florescu. Florina . Liviu . . Augustin . 1487 Florin.1110 Frăsie. Georgeta (coord.244 Frontisi. Ruxandra .1508 Galea.2162 Frăţilă.26 Fotea.1241 Gagyi József .1640 Garcia.1563 Foarţă. Gabi Daniela . Anca Natalia (trad. Vasugi V. Ion . Radu .1874 Gărăiman.1783 Focşeneanu. Camelia-Mirela . Alina .452 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Florea.1099 Frèches. Marin .1871 Florin.1641 Gardin.554 Gâdei. Cătălin I.1433.

Claudia . Dumitru .1549 Goia. Conferinţă (1 .1161 Georgescu. 1515.984 Gîlcescu.1880 Gheorghilaş. Corina (coord.1699 Goga. George . Micaela (trad. Delia (trad.1488 Gheorghe.1180.) .) . Nicu .454 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Geambaşu. Ilie .1295 Gherghină. Carmen (coord. Workshop (1 .1436 Gheorghiu.1881 Ghibelean. 1042 Ghiţă.1740 Gibescu.) . Florinda . Oana .2101 Gligor.61 Ghenciu. Ionuţ Gabriel .1002 Gîrjoabă.879 Goga. Viorel . Veronica (trad. Corina .1883 Goga.435 Golovanov.297 Giurgea.243 Goethe. Monica . Nicholas .757 Genescu. Elena .1141 Gheţie.367 Gheorghe. Kahlil .1548 Giurgica.202 Genaru. Cluj-Napoca) .813 Gîrţu.1876 Genescu. Radu Pavel (trad.1882 Gîrd. 1520. Ioan (trad.1884 Goran.379 Gibran. 1650 Ghiţă. Mihaela (trad. Lorena .1108-1109 Goje.554 Ghiţău. Alexandra .1218 Gherguţ. Daniela .432 Georgiu.) .597 Gheorghe.524 Giurgi.) .1628 Gherasim. Maria-Cristina .46 Gherghinoiu.104. Diana (trad. Iaşi) .1547 Gherguţ.203 Georgescu-Roegen. Andreea . Constantin .502 Gheorghişor.1878 Gheo.486 Ghereş.) . Marinela .433 Gherasim.) . 1299 Ghionea.) . Maria Victoria . Robert .2140 Gheorghiu. Silviu (trad.) .243 Gheorghe. Kathleen .414 Gherman. Benone .2100 Gierling. Adina Lucreţia . Valentina .1677 Gheorghe.1877 Gergely.878 Ghiţescu.966 Georgescu.1560 Georgescu. Anca . Gheorghe .) . Marcel . Aurel . Eugen Ioan . Johann Wolfgang von .1146 Gheorghevici. Antuza (trad.1437 . 2007 . Elisabeta . Veronica (trad. Nicolae .1013 GlobalCompt 2008. Yvonne . Sorin (trad.688 Golub.295-296 Gheorghiţă.1692 George.553 Girardi.) .) . Octavia .) .1286 Ghiţă. Eugen . Alexandru (pref. Claudia .) .304 Golban. Ramiz . Ovidiu . Loredana-Ioana . Manuela .814 Gjini.434 Godeanu.) . Mario .268 Gherman.1879 Gheorghe. Alois . Constantin . Paul . Zenovic .28 Ghereş. Daniel . Constantin .30 Globalization and higher education in economics and business administration. Alexandra (trad. 2008 . Gheorghe Aurel . Maria (trad. Răzvan Gabriel . Alexandru . Mihnea (trad.771 Giurgiu.) . Alexandra (trad.) .29 CIP 455 Ghirişan. Ileana .204 Golea.859 Giurgiu.464.) .) . Tincuţa .) .815 Goiceanu.1690 Genescu. Şerban . Liviu (ed. Cerasela Elena . Doina . Matei .1633 Goldman.2208 Geerlandt.496 Geantă.454 Goma. Marinela (coord.1640 Gilia.1111 Golu.

1315 Gruia. . Doruţ . Maria . Artur . Françoise de .1110 Hamat. Codruţa Oana .1150-1151 Grimm.1141 Grigore. Wilhelm . Mihaela (coord.1502 Grecu.942 Hage. Radu F. Manuela . Ioan . Corina Mădălina (trad.781 Gordon. Françoise .83 Grec. 1700-1701 Grimm.1886 Grigoriu.2102 Hageanu. Eugen Stelian .205 Gurzău. 1075 Gutiérrez.767 Gorun. Nicolae .394 Green. Roderick . Megan . Simona .) . Vasile . Mariana . Silvian (trad. Mădălina .811 Haita.713-714 Grigore. Dan .2179 Guiţă.1644 Griebel.1888 Groza. Rada-Florina . Parascheva (trad. Anamaria .718 Guranda.1489 Grecu. Mihaela . 182 Guibert. Iuliana Luminiţa .1502 Grigoriu.816 H Haas.844-845 Gună. Hava . fraţii . Mihai . Mihaela .1736 Guţan. Rawi .1502 Guţu. Săndel . Ioan .70 Grădinaru.368 Grecea.1346 Grămadă.1551 Grigorie. Othilia .1220 Handaric. Stelian .394 Grellet. .) .941 Groşan. Lucian .) . Jacob . Oltea .1643 Grancea.456 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Gorcea. Ileana .2213 Gozo. Codruţa .84 Grigorescu. Mariana (coord.1071.1712 Gudea.1021 Guzu.) . Andrei . S.126-128 Grimm.715 Gorzo.1581 Halunga-Fratu.166 Guarnieri. Andy .961 Guilaine. Armand (ed.) .318 Grigorovici.427 457 CIP Grosu. Toma . Anne (pref. Maria . Mărioara .1696 Gurău. Wilfried .480 Gruia. Raluca . Monica .514 Hahn.1014 Green. Mihaela . Adrian (coord. Zeno .1893 Guzu.126-128 Gronski.541 Guţan.2131 Gugiu.1885 Greab. Teodor (trad.1437 Grigore.639 Grebu. Caroline . Devis . Călin .501 Grosescu.1361 Goşu.248-249 . Gabriela Genţiana .1277 Gregory. Jean (trad. Mariana .1514. Anne . Stanislas de .2175 Grancea.177. Adriana .) . Viorel (foto.1889 Groza. Florin .1219 Haiduc. Elena Alina . Lucian .1892 Gurlui.1183-1188 Gregory.) . Jean . 998 Halippa. Marius .689 Graham. Manuel .) . Hannah .) . Eugenia .1891 Gurău. Ilinca (trad. Luigi .447 Halichias.1642 Gorovei.2092 Grosu.238.) . Pan .1890 Guaita.1438 Gressor.1887 Grigoriu.) .1306 Grigorescu.805 Grăjdian. Pedro Juan .) .691 Guzu.

910 Hănţulie. Olivia . Viorica (red.1894 Hangiu. Ioan I.620 Humelnicu.340 Ichim. Delia . Ecaterina . Mirela .179 Huţu. Fabiola . 2141-2142 Hiriş.34 Ică. Marc Morjé (ed.671 Hurduc. Sheila .1269 Iacob.1221 Hawkins.428 Hrisostom Filipescu. Maria .1368 Hodges. Constanţa .1897 Iancu. Phil .428 Iacob.671 Haplea. Angela (trad. Crăciun .1347 Haranguş.) .985 Hoogvelt. Frederique . Maria . Maria .650 Hădăreanu. Daniel . Edmund .1192 Iacob. (trad. Teodor .32 Ianovici-Costan.31 Iacoban. Aurel (coord. jr.465 Hinoveanu.31 Iacob. Ion . Adrian Marcel . ierodiacon .118.) . Melissa . Ioan . Estera (trad.1080. Lafcadio . Paul . Carmen .1490 Hari.1020 Hearn.) .2088 Ică.) .1199 Hodoba. Maria .1899 Ică. Charlaine .) .492 Iancu.1177 Hogan.822 Herea.300 Hubery. (pref. Dorin (trad. trad.2211 .299 Horvat. Vergica .1043 Hegedűs János Imre (pref.1895 Hăulică.1087.206 Hecser László Lóránd . Stela . Valerica . Călina Andrada . D.250 Hosu.1162 Heteş-Gavra.) .319 Hepuţ. Aurel .167 Heiman. . Peter . Violeta . Aurica . Ion .1646 Heckscher. Cristina (trad. .924 Howard. Elena . Bogdan Cristian (postf.1531 Hegel.1615 Iacob.692 Ianoş-Schiller.2190 Hariton.724 Iancu.458 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Hanganu. Julia . Ioan .1439. Del I. .2144 Iancu.) . Violeta . Vasilica (coord. Elena .817 Harmel.1492 Hiru.) . Kevin . Daoud . Iosif .) .1044 Husserl.1163 Horga.) .) . 1491. Gheorghe . Florea . Fieke .193 Hădărugă. Daniel . Victoria .1648 Hosu. Doina . Mihai .1647 Homerus . G. 2089 Homocianu.1222 Honciuc. Georg Wilhelm Friedrich .574 Iancu.1073 Horváth Jakab .1333 Horrobin. Dana (trad. Garabet . Mircea Radu . Florentina . Winfried .674 Hondru.85 Hanu.1347 Haplea.1724 Harris.1896 Holland.) . Ioan I.1378-1380 Iancu. 1154 I Iacob. Anamaria .1646 459 CIP Honegge Fresco. Calistrat .396 Hogaş.) .1645 Hartulari.849 Iancu. jr.2143 Hofman.1898 Ibrăileanu. Grazia .) .395 Hessayon.1649 Hulpoi.) . Teodor (coord. Maria-Cornelia (trad. 1287 Herciu.1552 Hîj.

1381 Ifrim-Chen Feng . Gabriela .1554 CIP Ionescu.925 Ioniţă.1729 Ion.544 Ionescu. Cătălin Angelo .1314 Iuga. Nicolae Puiu .2163 Iordache. Daniel (trad. Aleodor Daniel . Cristian .1901 Ionaşcu. Mioara Daniela . Vera . Cristina Mihaela .) . (red.545 Ioniţă. Tudor .1113 Ioan.354 Iuşan.434 Ittu.818 Ioan Marin Mălinaş. Dana Ligia (trad. Laura T.894 Işan. Titu .1178 Ionescu-Boeru.1114 Ipate. 1730. arhimandrit .) .1306 Ileana-Niţă. protosinghel . Gabriela .1644. Viorel .1270 Ioniţă. Daniela Maria .1047 Iordache.819 Ionescu. Simpozion internaţional (2007 .1328.33 Ienei.) .1443 István Horváth . Isabella .1556 Iosifescu. 1723-1724. Paul-Andrei .2212 Isăilă.487 Ionescu. Ion . Gudrun-Liane (trad. Ion . Dragoş-Andrei .) . Alexandru (ed.2155 Inceu. Mugur (coord. Marina .1223 Ignaton.1269 Ionescu.536 Iordăchescu. Emanuela .1908-1909 461 . Răzvan . Steluţa .460 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală.1905-1906 Istrătescu. Raluca Eliza . Daniela . Vasile .431 Ispirescu.1348-1349 Iliescu. Constantin (trad. Viorica .2188 Istrati. Lucia . Aura Valentina . M. Gabriel . Cecilia (trad. Emeric . Petre .1900 Ilin. Antigona Camelia .) . Adrian .207 Ionescu.) . 1689 Ilina. Dragoş .301 Ienciu. Mihai . Nicolae .1372 Ionescu. George .) . Nora .576 Iordache.1180 Ioana.7 Isărescu. Panait .811 Iosif.) . Iulia (trad.1553 Iliescu.693 Ifteni.1620 Ionescu.502 Ionescu.1903-1904 Istrate. .2210 Ilie.911 Istrati.) . Remus .1045-1046 Ignat. Sanda Maria . 1493 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (Bucureşti) . Elemer .1648 Iorga.) . Ioan .1581 Iosef. Ion . 1733 Ionescu. Mihaela (trad.1441-1442 Ipate.36 Iovănaş.1610. Virginia .1902 Iordăchescu. Ion .) .387 Isvoranu.695 Ioan.1555 Iordache.492 Isac. Teodora (trad. Carmen . .1089 Ion.) . Claudiu .542 Ilie. Vasile (ed.2176 Ioan. Mirona (trad. Ion N.1224 Ion.1382 Ilea. Maria-Magdalena .394 Iordache. Raluca .1496 Ioniţă.1440 Ilovan.427 Ioan.1405 Iordana. Ramona . Ion .1722 Ionesi.2211 Isar. Dragoş .2209 Ilie. Vali .1603-1605 Istrati.1907 Iustin Petre.) .916 Ionuţ. Cluj-Napoca) .1133 Igorov-Bosi. Oana Ramona . Narcisa . Nicolae .893 Ionescu. Mihaela . Remus .694 Iliescu. Carmen Otilia .

Marilena .2230 Jucan.1115 Jurcuţ. Jeremy . Jack . Graţian .546 Jula.303 James. pref. Cristina (trad.1658 Keynes.104.1910 Ivanovici. Adriana .718 Kundera. Camelia . Octavian . .2124 Koulias. 1511. Gregg D.895 Jinga.397 Jugastru. Mineko . Doru .1653 Jădăneanţ. Robert . Gheorghe .696 Ivaneş.650 Kali. 302 Jacobs. Philip (ed.) .) .208 Johnston.1048 Jakubinyi György .342 Kőrösi Csoma Sándor .1016 Köteles-Rusfjord. Iris .2104 Jicu. Ioan . Magdalena (trad. Peter .254.1603 Kiss Bitay Éva .1952 Jişa. Gabriel .242 Kerouac. George Ann . Julia (red.777.2202 Kalmuski. John Maynard .) . Rudyard .1350 Jurma.37-38 Iwasaki. Tudor Florian . Ion .123 Krzyczczkowski. Cristina .130.1912 Kaposta. Petru .) . Philip . Gabriel .454 Kourembles. Laura Codruţa .) . Daniela .447 Kipling.1988 Jurma. Cosmina (trad.2103 Izverna.) – 2091 .2105 Kurton.898 Jela. Richard . Cindy .2092 Kunnas. Sorin . Virgil .429 Jurca. 1520. Alicia (coord.251 Joiţa.2199 Ivănescu. .1652 Jansson.492 Ivaşcu.) .462 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ivan.1625 Jinga. Felicia .2123 Klatz. 1616-1617. Stela Maria .1557 Kyçyku. Judith . Irina (trad. Ştefania . 1522.1549 Jitaru.) .) .1016 Kory-Mercea. Mina .414 Jiang Rong .) .1651 Jacobs.204 Könczey Elemér . Andrei Nick .467 Jucan.1324 Jipescu.) . Ronald . Spencer . 1115 Kecskeméthy István (trad. Ioannis . Julia (trad. Octav (coord.2145 Jude. Adriana (il. Adrian (pref.304 Kövesi.1131 Ivan.) .735 Kretsch.) . 1650 Kretsch.1181 Johansen.1744 Kourdi. 1659 Kis. Doina (trad.1657 Kerr. Cornel Nicolae . Iosif . Simona . Marius (trad.1731 J Jacob.1535-1536 Jiga.1329 Koritar.) . Izabel-Daniela . Lucian .) .425 Ivana.1131 Ivan.651 463 CIP Juriţa. Mihai .) .1679 Kyçyku. 1515.1096-1097 Ivan.1654-1656 Johnson. Kopi .547 Kozma Kis Elisabeta (ed.369 Kory Calomfirescu.1911 K Kahler. Călina . Mauri . Adrian Matei (ed. Milan . Kopi (trad.) .

211 Luna. 2180 Lorinţiu.1660 Lică. Anne Marie (trad.986 Lăncrăjan.1049 Leclerc.1764. Florin .1050 Lucian Mic.1499 Lunguleasa.209 Lişcan. 1811.) . Ovidiu (trad. Thomas .1514.) . episcop al Caransebeşului (pref.1913 Lăncrăjan.548 Leonte.1560 Lowell.239 Lungoci.785 Lăzărescu.426. Stelian . Corneliu . Mihai . Gheorghe (coord.1498 Loghin. Marina (trad. C. Mario .1179 Lăcătuş.1090 Lăcătuş.256 Lovin. Traian . Maria Liana .842-843 Leuciuc.2125 Launay.) . Éloi . S. Liviu (coord.) .2147 Lazăr. Marin .823 Lazăr. Elena .1056 Lazăr.1561 Lucado. Adrian .464 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE L Laepple.305-306 Lămureanu. Jack . Joan . Toma .1486 Lascăr.700 Lungu.) .1661 Lopez.419 Liceul pentru deficienţi de auz (Cluj-Napoca) . 2236 Lazăr.1316 Leahu.2021 Lovas András . Gilbert . Eugen . Elena . Letiţia (trad.) . Alexandra (coord.1081 Leau. Mihaela Ema . Max . Elena . Faydor L.183 Lăzăroniu.656-657 Lăzăroiu. Darcy .967 Lihaciu.309 Lucan. 2217-2225 Leach. 1913 Lămureanu.) .699 Liebmann-Smith.2192 Lafforgue. Christhard .842-843 London. Viorel . 934.247 Lăzărică. Trifilie .1017 Lăsleanu. Kate . 1305. 963.1726 Lewis. Daniela .1662 Lozbă. Ramona Mirela . 1558. Emilio (ed. Florin . Ion .820-821 Lazăr. 1216 Lefterache.16 Lăzărescu. Lucian . Virgil . Drew . Mihai (coord. Maurice .) . Vasile . Ştefan .1263 Lepeltier. Lavinia . George .1711-1712 Login.1073 László Robert . Ioan (coord.1433. Liviu (pref.210 Lucan.261.698 Lăiu.1142 Lungu. Mihaela .1113 Lazăr.307 Lee.618.741 Litvin.1562 465 . Sînziana .1526 Lazăr.290 Ludeman.) .1116 Logel. Frederick .73 Lăcătuş. Neil .) . Doina . Antoaneta . 883. Carmen .987 Lipman. 2154. Manuela .2214.1383 Level. Frank . Chang-rae . Florin-Valentin .1073 Lucescu.81 Leau. 1725 Leş. Dumitru .549 Leucian. Otilia . Jeanne-Marie .2146 Lázár Ede .2106 Lefter.2179 Lapoviţă. .822 Liţă. Valenti .1289 Lunguţescu. Viorel .943 Leprince de Beaumont. 1352.) . Gheorghe .1074 Lovinescu. Ioan . Ana .1081 Leboyer. Cleopatra (pref.1934 CIP Lepădatu.) .814 Lungu. Aurel . Florentina .1626 Lazăr. Constantin (pref. 1435 Lipan. .) . Ioana-Maria .) .

1872 Macovei.) .1921 Manolescu.434 Lupu.1117 Manafu. Oana . Cristina Paula . John .) . Gina .253.40 Marica. Jian .2133 Marcu.1663 Lupu. Sobhi .1444 Manea. Ioana Monalisa . Aurel Sergiu .312 Manolache.756 Marcu.1914 Lupaşcu.370 Malladi. Tina . Ariel . Roxana-Elisabeta .2187 Mandache.2151 Mareş. Vasile (trad.767.) .526 Marcu.823 Malamen.2151 Marcu. Monica .468 Majuru.1920 Mandi-Beke. Cosmin . Mukhtar . Veronica (trad.1494 Marin.1916 M Ma. Simion Florea .) . Amulya .1922 Manu. Simona . Laura (trad.311 CIP Manea. Silviu (trad.310 Machidon.824-829 Manea.) . Gheorghe (trad.704 Marin. Minodora . Iolanda . Nicolas de . Alberto .1351 Lupu. Marion . Ion . Eugeniu .1500 Marian.1051 Marica. Georgiana (trad.492 Marinescu.) . Felix .) .) .) .757 Maier.39 Marghescu. Mihaela . Liviu . Diana . Daniela . Ion .1241 Marinescu. Simion . Monica (trad.1918 Makkai Sándor . 1923.1728 Lupu. Vlad .) . Cristina .2190 Marin. Eduard-Sorin .) . Mariana-Cristina . Olesia . Viorella (coord. Mihai (antolog.132 Lupescu.42 Manolachi.1737 Magyari-Vincze Enikő .756 Mai.2107 Macarthur. Ionica .2109 Marcoci. Gică . Kim .1117 Man.1635 Marin.830 Man-Jung.2126 Makó Zoltán . 954 Marian. Constantin .831 Marin.1277 Manolescu.564 Marinescu. Carmen .1669.1564 467 .701 Luşcan. Elisabeta .) .948 Mandu.) . Dana (trad. Bogdan (trad.230 Marcovschi. Dinuţa . Inocenţiu .) .1608 Manole. Hector . Georgeta . Adrian . Mihai .294 Maniu.1666 Manta.79 Marinescu. Thomas .1563 Malebranche.1919 Manciur. Monica Larisa .1330 Maillet.1727 Man. Cornelia (coord.66 Marcu.466 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Lupaşcu.633 Mado .948 Magni.80 Manoli. Olesia (ed.2108 Malot.944 Marian. Marius Daniel . Radu Octavian . 2164 Marin. Constantin . Emilian .2150 Marin.199 Magnus.222 Marinescu.778 Marian.1164 Manolache. . Ioana (trad.1915 Lupu. Lucian . Ion Şt. Ştefan Gheorghe .1125 Manoilă. Ioan .2226 Manole. Ştefan .240 Malek.1917 MacNaughton. Ion . Remus .

257 Márton László .495 Martín Rodríguez.2228 Mărgineanu.2093 Mavrichi.779 Micu. Raluca .785 Mateiţă.1195 Matei. Mirela (coord. Nicolae (ed.1565 Márton Áron . Constantin . .1307 Matei. Carmen . Gheorghe .1728 Matvejević. 708 Mazilescu. Diana .469 Medrea-Danciu. 1730.371 Meyer.1719 Matei. 1733 Micu. Predrag . Sorin (coord.1258 Mattern. Dumitru . Olga-Irina .437 Máté Szolárd . Constantin C. Simona . Bianca .820-821 Melnic. David John . 1681. 1610.2150 Mănoiu.968 Mătuşescu. Ion .) .1014 Merzel. Lucian . Alexandru (postf.) . Dan .399 Melo.709. Petrache .550-551 Măda. Lavinia Mădălina . Aurelian (ed.1731 Maxim.1759 Merişanu. Geraldine . Daniela Cristina .823 Mateescu. José Raymundo de . Dana Maria .) . Maria (trad. pref. Steve . 724 Măgureanu Poptean.1079.1928 Maxim.) .752 Márton Lőrinc . 1662.1180 Mazilescu. Valentin .398 Măgdălina.1721 Mârzan.1325 Mazilu. Mariano .1141 Mărgeanu.244 Mengher.1918 Merluşcă.710-711 Mermeze. Cristina .232 Medar.705 Matiş.1155 . Sorina .) . Jean . Alexandra .929 Mavrodin. Angela-Eliza .1291 Mărgărit.1566 Maruşca. 1647. Camelia . Stanca .1248 Mercheş.) . Desideriu (pref. Constanţa .1693 McCollum.929 Mavrichi.621 Maros. Irina (pref.553 Măţel.988 Mattern.1168 Măgureanu. Cornelia . Letiţia . Ionela (trad. Dorina .81 Mănăilescu.1694 McNally.1796 Mărăşescu. 1723-1724.1430 CIP 469 Mălăncioiu.1932 Melian. Gavin . 1666.1384 Mărgărit Vînturiş. Oliviu .468 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Marinescu. Eustaţiu .1445-1446 Mark. Ramona . Joyce .) .1930-1931 McCaughrean. Ioan .1924-1927 Mateescu.1664 Marx. 1653. Crisanta-Alina . Athena . 1687. .552 Măgureanu.756 Markó Béla . Ştefan Marius .) . Dumitru .1118 Măruşteri.) .496 Matei.989 Meyers.493 Micu. 1673.1290 Maruşca. Denia (trad. 1607.470-471 Micu. Gabriel Andrei . Bogdan .) . – 1239 McGreen.212 Meyerowitz. Elisabeth . Gabriela (trad. 1634-1635.) . Catia .) .2193 Mercan.822 Martinescu. David . Maria . 1694. Ionuţ (trad. Dennis Genpo . George . Amalia . Mihaela (adapt. Karl . James K.313 Micle.1929 Mănescu. Nicolae (pref. Lucian-Ion . State .1339 Menzies.1406 Mărculescu. Cristina . Florea .1934 Merişanu. Valer .27 Mateiaş.41.552 Mălăeţ.) . Samuil .1021 Maxim.1098 Mayer-Reithofer.) .

1504 Mihăilescu. Florentina . Mădălina .846-847 Minea. Alina . Bogdan (trad.) .312 Moceanu.2064.470 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Miculaiciuc. Natan (trad.1501 Mocean.985 Mihailov. Gheorghe .) .314 Mitru.1938 Miloş. (pref.1053 Mititelu. Ştefan .43 Mocanu. Florin (coord. Livia .39 Mihai. Răzvan .1725 Mihai. Irina . Magda Sorina . Gabriel .1225 Mihai.1226 Minculete.1279 Mihăescu. Ana-Veronica (trad.1618.417-418 Mihalache.362 Mlak.832 Mihai.335 Mihăilescu.1940 Miron. Vasile (trad. Alexandra (il. Donald . . Daniela . Rachid .200 Mintici.) . Vasile . Andrei Constantin .) . Marilena . Natima (trad. Eugen . Mariana . Alexandru (trad. Vasile . 1670 Mircea.634 Moisa. Gheorghe . Gavril . Dan (trad.34 Moceanu.1143 Modini.1054 Mohan.) .1165 Mihai. Sanda (trad.1586 Mihoc. Dan C.758 Mihalache. Viorica (coord. Grigore H.1068 Mitu.780 Mihăescu-Duţă.1447 Mihăescu-Cîrsteanu.687 Mocanu.) . Iuliana . 988 Mînzală.) . 1653 Mihalache. Simona Rodica .213 Moisa.1567 Mihăilescu.1941 Mîndrilă. 2229 Milu-Vaidesegan. Cleopatra .848 Mitrică. 2195 Miu.1729 CIP Minculete. Rodica . Marcela . Dan .759 Mitu. Dana .1647.) . Constantin . . Iuliana . Iuliana .) . 780 Mihăilă.) .1568 Miron. Dumitru . .1052 Mihăescu.229 Mihăescu-Duţă. Ioan .2156 Mizrahy.42 Mocan. Marius . Anca (trad.498 Miheş Papiu. Loredana (coord.) . George . A.1935 Miheţ. Marius .) .1095 Mihai.13 Milcu.1937 Miloia.1594 Mihăilescu-Vereş.2056 Mihăilescu.1119 Miloştean.1016 Mihai.1448 Miu.713-714 Milin. Dumitru (coord.880 Mihai.1936 Mihu. Dan .1713 Moglan. Sînziana (trad.2202 Miller. Marian .) .1177 Mircea.400 Mircescu.1741 Mimouni. margareta . Ioan .896 Mladin.1613 Miklós Imre Zsolt . Miodrag (ed. Roxana Elena (trad.422.453 Mitrofan. Luana . Ina (trad. Cristina .1226 Minea. Gabriel .1942 471 . Dan C. Greta-Monica .2216 Mironiuc.) . Dan .472 Mocioi. Eugen G. Anca .396.2148 Mirea.1606 Miron.1087 Milotinescu.) . Bogdan Andrei . Bärbel . Alexandru .) .1081 Mihai.) . Mihai (trad.) .) .945 Mohr.1939 Miroiu. Teodor . Doralina Ramona .) . Daniela .220 Mihăilescu. Gabriel . Dan . Silvia .) .622 Mihály István .1227 Mischianu.555. Ovidiu (antolog. .

897 Mureşan.849 Mureşan.) . Sebastian . Marian Costin .) . Mihai Ioan . Mary K.1350 Moşoiu.1055 Móra Ferenc .652 Muşat. Kristina (il.1569 Mudava.1449 Moş.2110 473 CIP Muntean. Constantin .452 Murariu.) .214 Moldovan.1944 Moreno.215 Moroiu.218 Müller. Alina Emilia .811 Munshi. Pavel .705 Moscovich. Thomas (coord. Olga Domnica .192 Muşina. Monica .974 Moţoc. Honorius . . Marian . Cristian .1948 Muşat-Coman.557 Moţoc. Mihai (trad.990 Moore. J.315-316 Moldoveanu.32 Mureşan.216 Moser.1615 Muscalu. Mihaela . Carmen (trad.776 Munteanu.135 Morar. Cornelia .560-561 Murphey. Andrei . Vasile .1308 Mustăţea. Camelia . Cecil .) . Adina-Laura .459 Mutică. Gabriel . Anton . Hildegard (trad.1280 Morozan.1947 Muscă. . Aurora (coord. Gheorghe . Ramona Marinela . Paul . Marcela Rodica . Mircea .938 Mulford.1497.671 Morar-Belioreanu.) .) .1350 Moş. 1559 Mutaşcu.217 Moskovicz. Ioan .610 Motogna.1703 Mutis. Alexandru (coord. Ion .1310 Moldovan.828-829 Mureşan.180 Mustaţă.538 Mucete.811 Mureşan.) . Ivan . Mariana . Galina .) .1306 Moraru. Maria . Brânduşa (pref. Alina Elena .1152 Muntean.783 Munteanu.325 Moldovan. Dana-Daniela .2149 Munteanu. pref. Michel . Marius (trad. Mihaela (trad.1665 Nägler.1744 Muşat.650 Motoc. Gina (pref. Vladimir . Ana . Leon Sorin . Mircea .) . L. Dan (coord. Gheorghe . Kiki Skagen . Vasile .756 Moraru. Theodor .2162 Moncică. G.240 Moţiu. Ovidiu (ed.1570 Muşat. George .472 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Moisa. Alexandra (trad.781 Montignac. Lazăr .1308 Mustaţă.) .) .) .466 Murgu.) .556 Mothersbaugh.558 Munteanu. Simeon . Ştefan . Ion (ed.2146 Morozan. Daniela . Ovidiu .299 Mrejeru.1805 Murgu.2215 Nagy Zoltán . .1861 Muşat.2127 Nanu. Iulia (ed.) .1310 Mutis.1946 Murgea. Mariana .74 Moldovan. Violeta .716. Mircea .1943 Morcan.) . Kristina (adapt. Carmen (pref. Prentice .2040 Moldoveanu.1362 Munteanu. Cristina . Gabriel .) . 1385 Nanu.) .559 Mura.) . David L.) .1271 Moştoflei. .1701 N Nabokov. Simona (trad.2138 Moza.1386 . .1166 Moraru.

) .1292-1293 475 . mitropolit al Banatului (pref.1713 Nicolae. Mihaela .1573 Negrilă.319 Negoiţescu.1730 Nhat Hanh.543 Nicolaescu.1607 Neagu.1057 Nazare.1645 Nica. Fănuş .1018 Năstase. Cornelia . Maria . Nicoleta (trad.1572 Nedelciu. Nicolae .317 Năstase. Bianca . 2176 Nicolae. Hasan .779 Neag. Constantin . Ancamaria .2194 Niţu. Ana-Maria .) . Tudor .) .) .413 Nistor.318 Neculai.) . Veronica (trad. Roxana .562 Neag. Valentin . Georgeta .474 Negrea.1951 Negrilă. Watchman . Ion .1228 Nădăşan. Mircea .320 Nicoară. Ion . Maria . Narcis Florian .376 Nechita.1387 Neagu. Camelia . Eugen Virgil .1666 Neamţu. Elena (trad.970 Nimesch. Andreia .1869 Nee. Ana Cristina .970 Niculescu. Karen . Cora-Maria .824-825.1952 Niculescu.) . Arina Speranţa . Anton .1955 Niţă.438 Niculescu. Ileana .1014 Negucioiu.794. Clementina . Mihai .760 Nicolae Corneanu. Eugene Beauharnais .794. Aurelia (trad.) .181 Nemeş. Irina .2039 Nectarie.1019 Niculescu. Petronela (trad.536 Nistor.324.1120.1410 Neţoiu. Adina Claudia (coord. Mircea . Daniel .1954 Nicolov. 850 Negrilă. 1130 Nicola.761 Nicolau.941 Nedelcu.686 Neculau. Marius . Mirela .1952 Neriman. Aurel (coord.473 Nash.) . Răzvan (trad. Marian .2157 Nicolae.1503 Nicoară.702-703 Nechita. Aurelia Mihaela . Emilia . Hillary .430 CIP Nemecsek. 850 Negru.1609 Năstase Georgescu.136 Nicolae. Carmen (trad.1953 Nicoliţov. Ecaterina . Maria . Irina Mariana .) . . Ghiţă .1042 Nicolau. Ionuţ (coord.753 Năstase. Marian .1633 Negrea. Aurelia .1408-1409.1210 Nistor-Heller. Floarea (pref. Gelu .) .1949 Năstase. Mioara . Valentin .865 Necşoiu. Elena Dorina . Costică . Virgiliu (coord.459 Nicolaescu. Vasile . Paul (coord. Marius . 827-829 Neagoe.851 Nenciu.530 Neagu. Ana-Maria (pref. Marin .) . 1450-1451 Neculau. Florentina .1950 Neal. Bogdan . Viorel .219 Nica.1841 Nicolau. Alexandru .) .) . Ştefan .563 Neagu.1452 Niţă-Danielescu.1571 Năstase.474 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Nanu.593 Neagoe.715 Nechita. Mihai .962 Neyrac. Thich .488 Niculescu. Gheorghe .918 Németh Sándor .1313 Nicolescu.) .413 Nistorescu. Cristina .2230 Neagu. Niculae G.898 Negoşanu.1665 Niculescu.) .899 Niculescu. . st.

1659.1121 Olan.1368 Oltean. Viorica .1153 Olac.) . Riri Margareta . Octavian .2231-2232 Nueleanu.2088 Ojog-Braşoveanu.1731 Nocivin.1963 Panaitopol. Ion . Tereza-Brânduşa .1960 Orescu. Răzvan Alexandru . Aretia .1738 O'Ryan. Constantin (pref. 881 Oprea. Irina . Ioana-Maria (trad. Rodica .1957 Olariu.1581 Noon.453 Novac.785 Pantea. Florica .81 Ochescu.) . Anna de .2234 Oum Tae Hyun (trad. . Liliana . Constantin . Ioan . Mihaela Diana .1872 Paliţă. Roxana .251 Pantea. Michaela .1709 . 1048 Novac. Eddie .2233 Ocneanu.) .1961 Orman.1965 Pantea.410 Panţuru.401 Odubăşteanu.721 Oproiu. Maria .235 Paler. pref. Rodica . Ioan . pref. Luciana .1643 Papatulică. Suze . Cristi (coord.2138 Orăşanu.321 O Oancea. Steve (il. Pătru-Dănilă . Dan .475 Nuţu.) .) .44 Ogai. Veturia-Ileana .832 Oţetea.809 Panc Laura Georgeta . Antonio .576 Papu.2109 P Pachia. Alina Cristina .72 Oprişan. Alexandru (trad. Ion .) .946 Noica.333 Oancea-Almaş.) .) .1590 Noica.215. Marius .1784 Papacu.) .866 477 CIP Oprea.1272 Odobescu.476 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Niulaş.1805 Palade.852-853 Olenici. Ion (antolog.1638 Novac.1966 Pantelimon. Elle . Laura Elly .1257 Oprescu.) .1959 Oprea. Mariana . Carmen . Gabriela . Lucian . Leonard . Elena . Maria Elena .) . 1229 Oanţă-Marghitu. Marian Ion . Ana Maria (trad. Dorin (trad. Mihail .720. Mihai .475 Nuţă. Sorin Cristian .266 Oancea-Negescu. Florenţa (trad.1197.) .1155 Olteanu.1121 Olariu.1964 Pann.882 Otărăşanu. Raffaele (pref. Maria .81 Oberländer-Târnoveanu. Florian Marcel .925 Olaru.2159 Oprean. Crina .534-535 Panaitescu.1082 Nuţă.722 Panduru.) .1353 Oancea-Almaş.) . Mihai . Vasile (il.1667 Osaci-Costache.1956 Ökrös Adalbert .1962 Palii. Mihaela Maria .220 Oroian. Mircea .532 Oprea.137 Noailles. Mihai (ed.) . Anamaria . 855-856 Opriş. 1716 Olan. Elvira Magdalena .2111 Ogliari. Gheorghe . Lucia .212 Opriţescu. Anna . Răzvan . . Anton . Nicolae (trad.) .775 Ortuño. şt. Edgar (pref.489 Opriţoiu.33. Mihai (antolog. Mariana-Ramona . Mori .886 Olaru.

Marius .) .) . Teodosie . Anca Gabriela .) .136 Perdivară. Peter .1317 Pete Ştefan .857 Peltecu.1968 Pasache. Roman (trad.1972-1974 Păun.1978 Petrovanu.169 Păşoi.973 Pătraşcu. Valeriu .1288 Paşca.) . Carmen-Silvia . . Liliana Gabriela .1155 Petcu.1680 Pavnotescu. Lupu .1977 CIP Pena. Emil .) .) . Cezar . . Gabriela .1630 Petrescu. Zoe (pref. Rodica . 1691 Pereş. Tom .478 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Papuc. Claudiu (trad. Irina (il.223 Pavelescu. Iustin .1978 Petrovan. Cristian A.1686.) .1155 Perrault.137 Pavel. 1146 Pavel. Codruţa . . Elena-Daniela .1975 Petică Roman. Nicolae .1167 Pezzelli. Ecaterina .2178 Petrescu.1671 Păunescu.1059 Perianu.723 Pătraşcu.1932 Petre.1100 Pasărin. Carmen (trad.138-139 Perşoiu. Maria Rodica .1231 Pânzaru-Pim.) .1969 Paţac.732-733 Perţea.778.) . Maria Magdalena .448 Petică.) .1042 Pereţianu. Roxana .384 Petrescu.1073 Pelusi.1168 Petrescu. Lucian Gabriel .1979 Petrovici. Ion . Lauda Virginia (trad.730 Paraschiv. Laurent . Mihai Dan (trad.72 Petrescu. Cristian . Sorin . Dănuţ .1258 Peters. Mihai .1576 Petricu.1980 Petruş.) .1679 Pfaadt. Valeria .) . Florin .1575 Pătraşcu.) . Gheorghe (coord. Cornelia . Mărgărita Vavi (trad.) .1976 Petrescu. Bogdan (trad. Maria (trad.1230 Paraschivescu. Gheorghe .1150-1151 Pavel.2114 Patraş.567 Petraş.) . Emil . Ştefan . Ramona .1263 Pătraşcu. Iulian (graf. Iuliana . Luca .891. Benone . Ion (postf. Adina . Radu I.1727 Paraipan Finichiu.1034 Petrovici.970 Petrescu.900 Perju. Gheorghe .724 Petre.) . Alexandru (coord.2106 Pavel.1977 Petrişor. Mirela (trad.563 Paraschivescu.1332 Peligrad.1331 Pavelescu.196 Paralescu. Florentina . Viorica .1263 Paraschiv-Munteanu.) .1441 Pasăre. Dan .1959 Petrehuş. Dan (pref. Carmen .858 Petrovai.969 Petrescu. Irina Constanţa . Doina . Mihai Dan (trad. Doru Ion .62 Parhon.1970 Payer.836 Peţ.59 Pavelescu.1098 Pădurariu. Emil . 783 Păcurariu.566 Păuna.255 Pătru. Mihai (trad.) . Ştefan .2181 479 . adapt. Maria .1131 Petrescu.1962 Patraş. Tiberiu .1745 Petanec.) . Antonio (pref. Ion . Ioana . Anca . Elena .1232 Petrescu. Fernando . George Tibi . Charles .) .537 Pălărie. Marius Dumitru (coord.402 Pănculescu.382-383 Pessoa. Ioan .

1513 Poenaru. Rosamunde .45. Mihai C. Irina Ruxandra (trad. Cynthia .1981 Piper. Sabina (trad.327 Pop. Cristian-Aurelian .634 Poenaru.1059 Pomârleanu. Daniela . 726 Poiană.1257-1258 Popa. Mihai (trad. 762-763. 883.72 Pop. Ioan .490 Pîrvan.1987 Popa.) . Mona Maria .326 Pirici.1624 Popa. Maria . Daniela .725 Plotinus . 2180 Pop. Cătălina . Gheorghe .727 Popa.) .1144 Popa. Ioan-Aurel (coord.2171 Picu. Carmen Ana .1170 Popescu. Dan Mihai .804 Plontchevici. Cătălin-Viorel . Aurel . Valeria . Adriana Bianca . Constanţa . Mihai . Tudora .2215 Pop. Camelia .1333 Piana.2090 Pobirci. Caroline .1982 Pitcher. Irimie Emil .261. 1506 Pleşu.) . Gheorghe .1169 Popa. Constantin Ciprian . Loreta . Gh. Andrei .860 Popa. Lucia (coord.699 Plopşoreanu. Grigore P. Cristina .941.1258 Pop. 1352. Dumitru .327 Popa. Claudia-Valentina .1813 CIP Pop.2134 Pop.440 Popescu.) .480 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Phillips.1687 481 . Simona Monica .568 Pivodă.) . . Zoe (coord.792 Pîrvu.) . M. Maria-Monalisa .1505 Pleşea. John .) . Georgeta .1988 Popa. Angela .1682 Popa.1669 Piteiu.2216 Popa Lala.569-571 Popa.) . Sanda (trad. 1305.1228 Popa.268. 809 Popa. Atanasiu . Ioan .) .1990 Popescu.572 Popa-Wagner.1294 Popescu.556 Popa-Andrei. Vasile . Cristina (il.678.1504 Pivniceru.859 Poenaru.2215 Pop.1062 Popescu.) . Doiniţa .623 Pobirci.1205 Popa-Nistoreanu. Georgeta-Iulia .630 Pop.) . Ioan (ed.1989 Popescu.1233 Popa.1181 Pivodă.1060 Piruşcă.373 Pistol. Ion .) . Codruţa (coord.253 Ponce. Daniela . Ioan Lucian .1471.) . Natalia . 973 Popescu.1322 Popa. Cristian .1986 Popa. Dumitru (trad. şt.1668 Pop.1411-1412 Popa.623 Pocnet. Nicolae Daniel . Ioan Cristian .1983 Pleşu. . Cătălin Horaţiu . 963. Marcel Adrian .) . Marin . Andrei . 2154.1137 Pocovnicu.) . Vasile .573 Popescu.991 Pilcher. Michiela . Ion . 358 Popa. Ioan .412 Picu. Aurel (ed.142-143.515 Popa. Dan . Monica . Tinca .1282 Piţilă.47 Popa. 728.46 Popa. 934. Nicolae (coord. Elvira (trad. . Mirela . Sorin .1981 Pintea.503 Pitarca.) .1668 Pintea.1006 Popa.386 Popescu. Costache (trad. Dragoş . Vincente (ed. 1558. Emil .912 Pîrvu. Adriana Simona .

Iuliana Daniela .) .) . Gheorghe .1996 Preda. Ion . Dan .1241 Popescu. .1541 Puiu. Dorina . Elisabeta C.2148 Popescu. Nicolae .208 Popescu. Lenuţa .1993 Popescu. Tatiana (ed. Corina . Sînziana . Ileana (coord. Aurel .730 Preston.) .1906 Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes (2009 . Viorica . Bucureşti) .) .576 Pristoleanu. Ioan .1454 Predescu.) .1992 Popescu.) . Ştefan . Marin . Cătălin .1134 Preda.1149 Popescu. Petru Demetru .1670 Presură-Călina. Doru . Petre (coord.1817 Popescu.1453 Popescu.1239 Preda. Horia . Ioana-Dana . Marin .625 Popescu.1249 Pricop.48 Popescu. Maria .260 Precupanu.1997 Preda. Romeo .543 Popescu. cronologic . Mihai . Eugeniu .1994 Popescu-Bodorin. Codrin .490 Popescu.764 Postelnicu.28 Popescu-Galicea.1122 Popovici. Ana-Maria .992 Popovici.8 Popescu-Bitănescu.504 Popescu. Rodica . Andrei (coord. şt. Nicolaie . Mihaela .1063 Predoiu. Rada . trad. Paraschiva .712 Predescu. Irinel E.804 Popescu.) .) . Lucian (pref. Mihai Gabriel . Luminiţa . Valentin (trad. Ion Bucur .1991 Popescu.313 Preda. Simona (trad. Nicolae .) . Nicoleta .1111 Postolache.482 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Popescu.54 Prodan. Monica Maria .406 Popescu. Petru .2150 Preoteasa.574 Popescu.975 Puchianu. Raluca . Codruţa . Nicoleta (ed. Viorica (coord.1574 Popescu.729 Preda.) . Claudius .49-52.1162 Preda. Dumitru (pref.) .2169 Popovici. Jenica .368 Prundeanu. tab.1998 Preoteasa.) .1700 .861 Popescu.863 Popovici.) . Eugen .146 Puşcaşiu.575 Postolache. Sabin (trad. Maria Lidia .168 Protase. Douglas . Liviu .1995 Popica. Hristache (pref.) .184 Prolemeu. Tudorel (coord.1217 Popescu. Gheorghe .) .1054 Popescu.1577 Popovici.433 Pupăză. Alexa . Mioara (coord. Lenuţa . Mădălina (trad.1333 Prodan.1804 Puia. Aristiţa . Grigore .913 Popescu. Shana .1002 Popescu.331 Post.947 Purcaru. Roxana (trad. şt. Don . Alina .2160 Prisecaru. Eugen . Simona Andreia .) .862 Popescu.1274 Popescu. Lucian (trad.) .511 Postolache.328 Popovici.412 Popescu.1714 Presură-Călina.1975 Pricop. Florentina . Raluca (trad.) .1400 Popescu. Irinel (coord. . Lucian .) .926 Popescu. 685 Popescu.865 Precupanu. Nicoleta Aurora . .431 Potter.53 CIP 483 Popovici.1073 Popescu.864 Priwer. Peggy .

1263 Radu. Gusti . Daniela . Adriana (trad. Ioan . Roxana (trad. Jules . adapt. .2005 Rădulescu. Consiliul Judeţean Mureş . Andrew .1674 Richie.976 Roman.439 Renard.2007-2009 Reilly. Vasile .) . Carmen . .993.564 Roman.1612 Radu.1578 Rădulescu. Valentina .2182 Ribariu. .441. Laura Elen . Dario (text) .1675 Roman. Violeta . Christine de .) . Daniel-Alin .) .) .) . Constantin . Leonard .1024 Răspop.2195 Quick.1671 R Raccanello. Emil .35 Riotta.2010 485 . Cosmina (coord. Ioana . Marieta . Matthew .1065 Răţoi.) .497 Radu. S. I.284 Rădulescu.731-733 Radu. Iulian .1603. Paula (ed.1125 Rădulescu. 1611 Radu. Elena .1715 Rizescu. Liviu . Doina . Elena (coord.) . Magdalena . Ionuţ (trad.2104.2001 Radu. Elisabeth .2153 Radu.1124 Revoyre.1673 Reu.1123 Rados.) . Anne .1817 Rollins. Nicolae N. Antoaneta (trad.618.1646 Rinderu.) .1333 Radu. Cătălina .371 Reviczky Gyula . Mirel .221 Raileanu.) .2002 Radu. Florin . Roxana (trad. Monica (trad.930 Radu. Mihai .) . 1064 Rădulescu. Corneliu .635 România .1580 Răduţ.1631 Ramachander. Gianina .2 Rogobete. Ileana .712 Ralian. 1250 România.) .331 Răducan.) .417-418 Roha. 578-582.577 Răducanu. Daniela-Laura .) . 2107 Rîurean. cronologic) .2188 Radu. Paul .2013 Rice.477 CIP Rădulescu.222 Raţiu.330 Rafailă.57 Rîbu. Simona Mirela . Geanina (trad.1171 Rău. Leonidas (ed. 563.2129 Reviczky-Levay.2006 Răileanu.2004 Ravenhill.1732 Rendec. 1234 Radu. Eliza (pref. Aurora . 1216 Radu. Cristian Alexandru . Gianni .754 Rădulescu. 478. Amanda .340 Racovitză.2003 Raţiu. . Irena Cristina (trad.523 Renier.18 Robin.946 Rădulescu.414 Robinson. Germán A.) .884 Răducanu.1733 Reza. Roberto . Antoniu . de la .994 Roncea.55-56. James . Corey .1672 Reiss. Donald (pref. Ecaterina (trad. Roxana (trad.913. Ioan .2007-2009 Rebreanu.1172 Roman.) . Gabriela . C. Valeriu (trad. Ilderim (tab. Daniela .914 Remeş.1579 Rădulescu.1111 Rebreanu. Petru . 1091 Râmniceanu. Dan Gabriel . Anca . Ecaterina .) .484 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Q Quaglia.

Eduardt Petrică (ed. Cristina (pref.1001 Roşu. Corneliu (coord.1363 Rusu. William .) .491 Sava.2158 Samson.358-359 Rusu. Valentin (trad.2011 Roşca.169 Rujan.46 Sassu. Ken .686 Rovenţa-Frumuşani. Adriana . Zaira .1582 Roşu.506-508 Roşu. . Florentina .948 Sainte-Arnauld.1678 Sas.1586 Salomé. Tiberiu .1739 Rostos.2013 Rubin.509 Saint Pierre Lanctôt. Gheorghe . Carolyn . Florin .1676 Rosenfeld. Dane . Gheorghe N. Ion Cristinel . Edina .) . Ioan . Ioana (trad. Organizaţia (Bucureşti) .1083 Rotaru. Eduardt Petrică (coord. Alexandra .1726 Roşu-Laurenţiu. Gavrilă .486 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ropan.147 Rotaru.) . .1677 Rotundu.170 Saint-Exupéry.1679 Rosero. Florin . Marcela (pref.) . Mirela Georgiana . . Marius Vasile . Florin (trad. Ovidiu . Elvira .217 Salvaţi copiii. Kristina .) .2016 Săftoiu.1095 Runcan.736 Savinescu. Ludmila .713-714 Sasu. Eugen . Monica .1049 Rotaru.604-606 Sabău.927 Rusu.1067 Sas István .998 Rudhyar.1574 Sass. Judith Aron (ed. Evelio .202 Salvan.) .2012 Rozei.244 Rusen.223 Russu. Natalia-Carmen .) . Felicia . Monica (trad. Aspazia .1073 Sabou. 1661 Săftoiu.1734 Sala.1053 Rusu.968 Sabetay.744 Rusu. adapt. Lucian . Elena .784 Samharadze.519 Savin. Mihaela .) .1367 Sava.1725 Savu.464 Sas. Marcel Emil (coord.866 487 CIP S Sabău.2015 Sarafu.986 Roth. Antoine de . Marieta (trad. Andrei .1481 . Ana-Maria .) . Samuel .1167 Sava. Tudor Andrei . Lavinia Ioana . Ghislaine .) .1066 Sabău. Raluca .) .636 Saroyan.58 Sauer. D.2112 Samoilă. Florin (trad. Adela .959-960 Sas.1619 Saraş.455 Rotaru.) .37 Roşu. Diana . Vasile . Régine . Adrian Sorin .218 Rusu.) . Alexandru E.1455 Sarcinschi. Philip . Iancu . A.927 Rusu.) .867 Roşca-Năstăsescu.) . Dana .1604-1605. Liliana . Amalia (trad.2138 Samoilă. Carmen (trad.) .583-585 Rujinski.35 Roşca. Răzvan (coord.) . Cipriana .1172 Ros. Alina . Jacques .1173 Rotaru.) . David . Daniela .1291 Russell. (trad.1413 Roy.2014 Sandu. Marcel .868 Sasu. Maria .1342 Savu. Dana (trad. Jane .1998 Roşca.

Micaela .1174 Sîrghie. Crina Delia . Anca .) . Luana (trad. Cindy Post .1585 Săvoiu.) . Aurelian .) . Fabian .869-871 Secoşan Cadar. Emil-Ioan . Marina .654. Horia . Raluca (trad. Angela Simona .2099 Simionescu. George (trad.1022 Sighinescu. Gabriela . Maria (coord. Elena-Luminiţa . Noe .1404 Scurtu. Minodora .1427 Sluşanschi. Vasilica (coord. pref.1461 Silea.775 Sinha.) . .1532 Sân-Petru.2018 Secară.60 Smeianu.712 Smirnov. Laura (trad. Violeta .) .236 Schramko-Főldváry.403 Seciu. R.771 Simuţ. Indra . Radu .586 Scripnic.385 Săvulescu.2094 Selişteanu.1702 Schloss. . Rudra (ed.224 Schmemann. Ana Maria . Claudia Maria . Otilia . 2096 Schlesak.1945 Sidenco.34 Sîrbu. Alina . David P.1394.) .264 Singureanu.) . Paul . Gheorghe . Eugenia .510 Simuţ. Karen .782 Senning.2019 Seewald.) . Constantin . Marian . Andra .669 Sărăndan.) . Cella .771 Simuţ. Alina .334 Săndulescu.1681 Simon. Martin .) . Mihail .721 Sebastian. Rodica .972 Slăvescu. Nicoleta . Gabriela (trad.278 Segal. Ioan .225 Seceleanu.335 Scholtz Béla .336 Selejan-Guţan.) . Gheorghe . Alina . Ramona (trad. Diana .1521.) . Valentin .) .1456-1460.) . Bianca .415 Sfetcu. Ion (pref. 706 Serghi.337 Sere.2020 Sergentu. Lavinia (trad.165 Scripcaru.2008 Simuţ. Dan . Sorin .970 Sitar-Tăut.) . Anca . . Marcela . şt.1507 Schidu. Alexandru . Cluj-Napoca) .428 Silaghi. 1669 Sărac.764 CIP Séra Tünde .1584 Săndulache.241 Sineanu. ed. Peter .2021 Sfârlea. Hanna Kinga .2113 Sişu.3-5 Slavici.1680 Simon. Tamara .1181 Săseanu. Gheorghe .) . Dan .1649. Simona Mihaela (coord.1236 Simion.587 Selimovici. Aurel .2026 Smith.442 Sârbu.) .375 Seiche. Ana Victoria (coord. (ed.1138 Simmons.2023-2025 Slătineanu. 1583 Sălcudean.443 Sârbu. 1587 Simuţ.1388 489 . Adrian . Dieter . 2009 .822 Sârghie. .) . Tatiana (trad.2017 Sârbovan.1273 Scott. 2161 Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" (3 .1688. Rosemary . P.301 Similaru.2022 Sîrbu. ieromonah .737 Seraphim Rose.1126 Săvoiu.1400 Scurtu. Camelia .738 Sima. Mesa . Marcela .1735 Siminică. Tudor (ed.1235 Schott.448 Sil. Mugurel Liviu (trad.2191 Sălceanu.241 Scrima. Alexander . Dan-Andrei (coord.488 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Sălăgean. Rae B.

Virgil . Carmen (trad.1593 Stoian.956 Stanca.496 Stancu.736 Stoica.) .2094 Stoian-Irimie.1069 Socalici.873 Stoianovici. Gheorghe .1443 Stan. Octavian (pref.1334 Solomon Lazanu.1206 Stancu.492 Stamate.1981 Stelian. Liviu .1084 Stoian. Laura (ed.2029 Spînu.1678 Stanley.278 Sotirescu.2032 Stîngă.) .62 Stănciulescu. Virgil . Maricica .1703 Staicu.872 Stănescu. Cristina Mihaela .1588-1589 Soare.) . John .1322 Stănescu. Darius .) .995 Spoială.480 491 . Carmen (trad.1739 Spânu. Petre (trad. . Georgeta . Andreea .2030 Stanciu. Gabriela .901 Solomon. N.) .1623 Stoian.1175 Stanciu. Mihaela . Emil .1251-1252 Stănculeţu.1146-1147 Stancu.1340 Soroceanu. Janis Abrahms . Dan (trad. Ana . Cătălin .2028 Soviany. Benjamin . Gabriel (trad. Adrian . Floriana Daniela .1682 Steinhardt. Sorina .2235 Steinbeck. Ioana . Ana .226 Spyri. Adrian .493 Stănciulescu.537 Stănculescu. Octavian . Michael .1591 Spiridon Ungureanu. Camil Decebal A.78 Stoica. Ioan .) . Maria Lidia .227 Stanciu. Claudia-Ileana . Marin (pref.2027 Soreanu.564 Spineanu.1462 Sparks. .201 Stamatescu. Mariana . Cristina . Corneliu .342 State.479 Stoian. Daniela Georgiana .1657 Socol. Ioan .) . Tudor (trad. Valentina .1023 Sofron. Voislava (trad. Nicholas . Elena-Alina (trad.915 Stoian.341 Stanciu. Luminiţa . Marius . Monica (trad.1636 Soviany. Bogdan (trad. Delia . .) .2165 Stănescu. Marcela Monica .61 Spring. Ecaterina .590 Stoica. Gabriel . Dragoş Cristian . Andra Gabriela .262 Stancu.1237 Stoica. Marian-Nicu .873 Stoian.) . Dragomir . Catela .1737 Spînu.2033 Stoian.2068 Spark. Carmen Cecilia .) .325 CIP Stanciu.444 Spock. Ion .815 Stana. Janina .589 Stigniteanu. Rhea .740 Stanciu. Mihai .226 Spring.490 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Smolnicki. Bogdan G.) . Amalia Daniela . Aura Gabriela .427 Stan.) .1127 Stoian. Mădălina (trad.1592 Stănişor. Marcel (pref.2031 Stanciu.591 Stoica Mihaela .588 Soescu. Andy .343 Stănescu.1679 Spânu.) . Iuliu .1354 Sorescu.765-766 Stoica. Johanna .) .2233 Stănescu. Dan . Victor Michail .) .1633 Solomonea.564 Stănescu. Angela . Doina .207 Stan.1087 Sociu. Ion . protosinghel . Victor .

Loredana (adapt.6.2036 Şoncodi. Sorin (trad. Ion . 1216 Şerban. 1558.) .) . 902 Streza.767 Szabo. Alexandru Leo .975 Şarlă Călin.63. Radu .2110 Şişmanian. Andy . Valerian (trad. . .1604-1605 Ştefancu. Ilinca (trad.) . Tania (trad.) . Adrian . Narcisa . Daniela Simina . Eugen .1390 Szalay József (trad.1455 Ştefănescu.) .2237 Szabo. Emil . Manuel . Cleopatra . 1305.773 Şchiopu. Vasile .) .1595 Ştefănescu-Popescu-Inoteşti.436 Ştefănescu. Ara Alexandru .) . 2180 Stroea.618. Alexandru . Cristina . Marian . (pref.742 Şerbu-Cisteianu. Michael .996 Şerbănescu.761 Şcoala Academică de Sociologie (2008 .653 Ştir. Izabella . Viorel .) . Ilie .405 Şelaru. Lucian-Vasile (pref. Liliana .) .1335 Stratulat.436 Ştefănescu. Boris Natanovich .) . Bran) . Maria .16 Ştefănescu. Arkadii Natanovich . Victor (trad.416 Stuparu.782 Suceavă.1652 Ştefănescu. Andrei .2035 Şchiopu.949 Ştefan. Loredana (trad.1364 Şerban. Dorin .2034 Şandor. Astrid Georgiana (trad.148-150 Ştefan.) .639 Suter. Ciprian Ioan .2095 Stoicoviciu.707 CIP Şandor Maria .492 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Stoicescu.765-766 Szüszer-Nagy Enikő (red. Nicoleta (trad. Marta-Christina (coord.1070 Străchinaru.1154 Subţirelu.348 Şufană.1726 Szabo.1985 Şotropa.) . 1352. Adrian (antolog. 130 Ştefan. Ileana (pref.592 Stoicescu. Lucian-Vasile .344-347 Stroe.492 Suciu.943 Şendroiu.2095 Strugackii.1336 Ştef.1389 Stoicu.) .1102 Subic.423 Strugackii. 637-638 Streeter. Gheorghe Eugen . Loredana .560-561 Stoie.1957 Străinu.171 Stretcu. Emil .955 493 . 934.1654-1655 Ştefănoi.635 Stroia. Mihai (trad.) . . 963.8 Şumălan. Jonel V.111. Ada . Cătălin Emil .956 Stratan. Constantin . Mihail . Jonathan . 2154. Adriana . Gheorghe .) .1507 Stuparu.1704 Ştirbu.1391 Ştefan.1683 Szabó Csaba .2238 Şerbănescu. Nicolae (coord. Alexandru (trad. 883.799 Sudrijan. Petru . Constantin N.360 Szenik.2037 Ştefănescu.263 Şargan. Done .1697-1698 Swift. Speranţa . 885. Adriana .532 Suciu.903 Şinca.1437 Ştefan.2151 Şica. trad. Liliana .261.1015 Ş Şain. Veronica . Mihaela Narcisa .2095 Stuparu.1193 Şchiopu.627 Şiperco. Mihail . Ion .2172 Şerbănoiu.) . Virgil . Florin N.) .) .) .) . Mihai . Mircea (trad. Rodica .822 Suman. Simona . Mihaela (il. Larisa .) .

866 Teglas. 2028 Tanizaki.1394 Tătăruş.2044 Timu.) . Jim (il.2042 Teodorescu.1596.1736 Tamaş. Mădălina (coord.468 Teuşdea.743 Tandin. Chris (trad.1024 Tanef. Bianca . Teodor .264 Thomas.950 Toader.171 Talangă.1129 Tăgăduan.2041 Telphon.494 Talbot. Minodora . Vasile . Graţiela Teodora . Cornel . Cluj-Napoca) . Răzvan . Lev Nikolaevich .2039 Tănăsescu-Vlas.596 Timar.718 Teodorescu. Dana . Thierry . Mădălina Alexandra . Evan .) . Luminiţa .) . Irina (trad.1613 Teoc.2114 Taşcu. Iuliana . R.352 Tirpe. Tzvetan . John (il.744 Tessier. .927 Teofan Mada.950 Tofan.2043 Tilea.1580. 2038 Tandon. Marcel (pref. Emese . Flavia . 1599 Tileagă.547 Tiţă. Iosif . Janos . Adrian (trad.) . Cristina (trad.) . Gary . Éric .) .543 Todea.2183 Theophylatos.1463 Tănăsescu.428 Titian. Septimiu Florian .1523 Tăban. Elena .494 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE T Tabără.349-350 Terec.764 Teodorof.1296 Tempea. Traian .687 Tănasie. Ana-Maria (trad. K. Monica .1597 Tăbăcaru.229 Thrash.1212 Tămaş.2096-2097 495 . Iustin .1297 Tismăneanu. Daniel . Anca . ieromonah . Anca-Daniela . Raluca .1092 Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare.595 Tatai-Baltă.593 Tache. Christian (pref.253 Timşa-Stoicescu. George . Jun'ichirō . Ioan Radu (coord. Valer .1080 Theodorescu.1337 Tatulea.) . .) .1275 Tolstoi.1025 Temneanu.271 Tătaru. Constantin . Ioan .) . Iulian .) .1598 Teodorescu.2045 Tira.1338 Tofan.2040 Tăut. Nicolae .2196 Thomas.1001 Tica. Conferinţă naţională (2008 .1135 Tero.) . Cosmin .173 Tolcea. Anca .228 CIP Tenniel. Geanina (trad. Alexandra .1294 Taloş. Diana .1238 Tei.) . Mihail . Iana .1092 Tabără.1667 Tănăsescu-Buzău.916 Tihan. Liana Rodica .771 Todea. Dan (ed.) . Gheorghe . Mircea .1759 Talpas. Dragoş . arhiepiscopul Bulgariei .1072 Tihan. Calvin L. Niculae Iulian .) . Camelia .1001 Thrash. Vladimir (ed.869-871 Tamaş.1836 Tănase. Jacques . Iozefina .372 Tebieş. Ferencz . Cristian . Agatha M.137 Teague.1393 Todorov.752 Talpău. Liliana .594. Sorin (trad.928 Teodorescu. Irina . Elena .) .351 Thomas. Cristina . Lenuţa . .1392 Tivdă.1667 Taloi.

2049 Topolog-Popescu. Ionuţ . 746 Udriştoiu. Marilena (coord. Adrian (coord.769 Ţic.962 Tomescu.876 Toma. Gheorghe .2048 Topală. Sofia .674 Ţurlea. Nica . Eunicia (ed.505 Tudorache. Victoria . Ion (coord. Ionuţ Dumitru (trad. George . George .2052 Tudor.) . . J. Marioara .124.380 Ţarcă.965 Tudor. Veronica . Aida . Sorell . Roxana (trad. Diana (trad. Raluca .1253-1254 Tomuleţ. .495 Truşcă. Eugenia .1804 Trufaş. Marinella-Sabina .940 Toma. Voicu .745 Tudor. Sorin .2057 Udangiu.1464 Ţarcă.361 Ungureanu. Nadia . Mihai .380 Ţăbărnac.706. Raluca . Lidia (coord.) . John . Iosif .) . Laura . Constanţa .354 Tufă.) .379 Tureanu. Carmen .943 Tudor. Marin . Mirella .712 Turturea.182 Toma. Maţa . Simona .2051 Travis.) .2054 Ţicărat. Romică .) . Camelia . Stelian .1339 Turtureanu. Constantin .59 Tudorache.361 Trifa.2055 Ţugui.380 Ţarcă.380 Ţarcă. Emil .2046 Tomescu.1685 Ţ Ţabără.) . Ana Maria Mihaela .917 Topîrceanu. Mihai . Cristian Constantin .205 Török Kajtár Enikő (ed.1298 Troneci. Constantin .) .1684 Trandafirescu Stofel.969 Tripa.717 Tracy.) .254.768 Ţăranu. Simona .598 U Uba.) .237 Udrea. Gheorghe V. 260 Tonenchi.75 497 CIP Turdean.990 Uliniuc.2152 Udrea. Aurelia (trad.1509-1510 Toma.1937 Ţichindelean.564 Tomescu.) . Ştefania .1300 Ungureanu.496 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Tom.2053 Tuşa.1074 Tudorie. Eduard Florin (trad.1019 Ţurcanu. Miron .183 Ţurlea.597 Ţiplic.2056 Ţuţuianu. Liviu . Maria . Veronica (trad.353 Trifu.877 Tudor.1020 Turcuş.628 Ţârcovnicu.445 Tudor.) . Gabrijela (trad. George .) .) . Cornel (trad. Ion .37 Tudosa Romanov. Marian Nicolae .939 Ungureanu. Ilie (trad.377 Trif. Georgeta . Maria .) . Daniel . Viorel .) .1306 Tutuianu.2047 Tomos. Sebastian . Liliana (trad.735 Trif. Raluca .1804 Tomi. P.436 Ulici.925 Ţaran. Ana . Clay .1675 Twelve Hawks. Mihaela .2113 Tomescu.490 . 749 Turcu. Florentina . Nicolae . Ion . Constantin .

2067 Vida. Ileana .2069 Vignes. Gruia .) . Brânduşa . Florentina .2239 Verlan. Corina . Dokushô .2063 Vâlcu-Mehedinţi. Irina (trad.2130 Varga Attila . Violeta Diana . Raluca . Bogdan . Mircea .1715 CIP Vasile.) .1274 Vasile. Mihael M. Ion . Mircea -. Şerban (trad. Anamaria Dorina .2070 Vit. Monica .2065-2066 Vergatti.640-641 Vărgău. Octavian (trad. Violeta .1024 Vasilescu. Constantin . Géo-Charles . Facultatea de Arte Plastice. Gheorghe .809 Ursuţa. Sorin .1057 Vasile. Eduard Alexandru . Marius Giorgi . Maria Christina .) . Gheorghe . 1130 Vigheciu. H.2216 Varga Gábor .690 Untaru.439 Vitalis.2102 Vali.230 V Vacar.2162 Văcaru.1467-1469 Vasile. Ioan .1076 Van Efenterre. Elena . Eva (trad.) . Nicuşor Cătălin .2179 Veleşcu.1304 Universitatea "Spiru Haret" (Bucureşti).957 Ungureanu. Sorin . .957 Villalba.2061 Vasile. Facultatea de Marketing şi Afaceri Internaţionale .601 Varga.974 Vainovski. Adelina . Petrică .373 Vişinescu.965 Vasilescu. Delia .) .206 Vaszilcsin. Dorel (coord.957 Vignes.1395 Vasile.87 Vida-Simiti.461 Vîrtopeanu. Mircea . Pierre . Dumitru D.1466 Vasile.2060 Ursan. Rodica . Alexandra (trad.2071 Vizitiu. Mircea-Eduard .747.446 Vartolomei.2179 Vancea. Radu Ştefan .1120.) . Delia .2177 Vârban. 1600 Ursu.748 Vizureanu. Viola (ed.603 Vicol.) .602 Vartolomei. Victoria (coord. Nicolae .1465 Ungurian.) .600 Ursu Naniu. 1388 Vasilescu. Daiana Maura . .498 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ungureanu.64-65 Velescu. Constantin . Florica (coord.918 Vavură. Anişoara . 999-1000.) .1125 Vartolomei.351 Vesmaş. Geo (trad. 1273 Vasilache. Laura Cristina .) . Victor .1384 499 . Adriana-Monica . Simona .599 Universitatea de Arte "George Enescu" (Iaşi).2064 Verde. Liviu . Daniel . Ştefan .1560 Váradi József .2059 Urdă.468 Vasiliu. Bianca (trad. Cristina Livia (trad.2058 Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (Bucureşti) . Rodica . . Silvia (trad.697 Véran.2184 Usturoi. Mihaela .2068 Vighi.1843 Vameşu.) . 1075 Vaida.446.956 Vârgolici.1288 Uzunov.1601 Velea.809 Văduva. Niculina . Emilia .) .1494 Velcea.710-711 Ursache.) .364. Cătălin (pref. Decorative şi Design .1021 Vasiliu.1262 Vasile.642 Vitan.1240 Vârtopeanu.1071. Claudia-Lucia . Sergiu Adrian .1301-1303 Vînătoru. Daniel .) .

2075 Vulcu.706-707 Zahariade.604-606 Voicu. Neale Donald .1933 Walsch.357-360 White.) .67 Voiculescu.997 Young.2076-2077 W Wachsmann-Hogiu. Ştefan . Ion Constantin . Archer . Dan Claudiu .2076-2084 Vulpescu.919 Vlasin. Viorel Gh.1687 White.1574 Vlase.1071 Vulea.224. Magda (trad. Irvin D. . Richard .) . V. Marin . . Viorel (trad. Titus . . Maria (coord.1645 Voineag.977 Zaharia. Gabriela .) .2073 Voicu.231 Wallace. Dan .643 Vlaicu.1689 Yannaras.1686 Wallner-Bărbulescu. Georgeta . Luminiţa (ed. Nicolae . . 392 Y Yach.160 Vlăduţ. Mihai . Adrian .363 Zamfir.2188 Vrânceanu-Firea.) . Danny . Vasile .2072 Voica.795. Romulus (pref. Meda (coord. 1365 Voicu.750 Zamfir. Joan Hustace .1355 Vorobiev. . 1232 Voica. Chelsea Quinn .1541 Zaha. Viorel .) .406 Vlad. Marina (trad. .384. 795. Floarea .1182 501 CIP Walker. Ion C. Doiniţa (coord. Christos .172 X Xenofont.770 Vulpescu.265 Werner.361 Yarbro.654. Pat .329 Wibberley. Sorin (trad.374 West.88 Vornicelu.869-871 Vladu.77 Wallace. Richard N. Ellen Gould Harmon (antolog. Titus .1642 Windisch.355 Vlad. 749.1415 Wiseman. Richard .362 Zafiu.1365 Voicu. Ravi .59 Voicu. Shelley Redford .) .469 Voicu.2074 Vraciu. Rudolf (pref.802 Voicu. Magnolia . Irina . Petronela . Florica . Ellen Gould Harmon .428 Zambo. 232.) .607 Voinea. Camelia . 857 Zaharia.374 Yalom.) .500 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Vlad. Ion . Johannes (trad.2132 Zaicu. Robert O.59 Voicu.1691 Young. Maria . Siluana.) .76 Wainberg. Dragoş-Cristian .608 Voinic. 857 Zaharia.700 Vodă. Brian .1690 Yates. Simona .) .750 . .1688 Williams. Lawrence .1095.356 Vorovenci.609 Volcu. Ioan . pref.997 Z Zacharias.66 Vlad. Anuţa .147 Walker. Gitta . Andreea Raluca .919 Vlase. Mihaela . Dana Carmen . Gabriela . Mircea .) .) . Ileana .) . Vasilica . Mihail (ed. monahia . Giorgie Daniel . Maria Cristina .

815 Abordarea accidentelor rutiere .2041 4 decenii.951 Zhuang Zi .375 Zimmer-Bradley..91 500 în cap .1750 Acatistul Maicii Domnului .2086 Zanfirescu. Sofia . şi nu numai .611 Zamfirache.90 366 lecţii de haiku .1155 Acasă .1461 120 de ani de tradiţie .1803 Zărnescu.1057 5000 de ani de rugăciune .2196 A.1887 500 de curiozităţi despre animale .2036 Acarieni şi nematozi : dăunători ai agroecosistemelor .731 ABC-ul matematicii : caietul elevului : clasa a II-a .1333 111 incursiuni în Cotidianul românesc .267 Accidentul . Dan Mihail . . Oraşul cu salcâmi .1801 1001 de nopţi .998 Abordări creative şi inovatoare în actul educaţional . Oana (trad. D. Paul Bogdan .699 365 de fabule . Constantin .2195 101 lucruri inedite despre Da Vinci : secretele celui mai excentric şi mai creator geniu al omenirii! .C.Barack Obama .920 503 CIP INDEX DE TITLURI 3X sau Fantomele nu dau telefoane .1381 A fost nevoie de mult timp . Cristina .1340 Zeleniuc.1693 1100 exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a .1803 Zăgreanu.785 1434 : Anul în care o flotă chinezească a aprins scânteia care a declanşat fenomenul Renaşterii în Europa . Octavia . Marion .2193 2000 simptome cheie .904-905 Zăgreanu.1364 7 lépésben az ügyesség felé . Ion Radu (coord.1692 Zmărăndescu. : pentru educatoare.) .258 Zamfirache.1226 Absente . Theodora Iustina .83 112 subjects to a successfull English Bac exam .1247 Abordări ale art-terapiei .2087 Zanoschi. Duiliu .751 Zorzini.) .) .512 . Adrian (coord. C. 3 ani şi 2 luni cu filmul românesc ..1317 Zota. Liuţa (coord.1602 Zsigmond Andrea .2085 Zamfirescu.1289 Zeletin. Mihaela-Maria .B.) .502 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Zamfir.2018 Acesta este Domnul meu .1802 Achiziţii publice : concesiunea lucrărilor publice .89 365 de întrebări şi răspunsuri .266 A A fi sau a nu fi antrenor : singur printre actori .662 11 septembrie : mitul : culisele unei crize programate .865 Zarioiu. Adina .736 Abordări moderne ale managementului logistic .

44 Algoritmi de procesare a imaginii pentru aplicaţii de urmărire a obiectelor în mişcare .1613 Alice în Ţara Minunilor .63 Algoritmi de planificare în optimizarea interogărilor paralele .869 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a III-a .2051 Administraţia publică românească în secolele XIX-XX : legi şi reforme importante .. Aurel Sergiu .2127 Amintire din castelul celor două zile . încotro? .620 Adolescenţa : dincolo de mituri .1383 Activităţile extracurriculare în grădiniţă : serbările : dramatizări-scenete pentru preşcolarii mari şi şcolarii mici . Geometrie : clasa a VII-a : anul şcolar 2009-2010 .1937 Albă ca Zăpada .80 Amikor megérint a fény .578 Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit .1340 Agent de vânzări .2007 Amenajarea.268 Afecţiunile degenerative ale coloanei vertrebale . diagnosticul şi tratamentul de recuperare : note de curs . lacuri şi vopsele .988 Alladin şi lampa fermecată .1914 . fără gluten .655 Activităţi turistice .1179 Album Florin Ciubotaru .553 Alexandru al II-lea .93 Alocaţia de stat pentru copii . organizarea şi sistematizarea teritoriului .870 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a IV-a .1166 Ai fost creat pentru mai mult .1168 Amestec şi combinaţie .978 Alimentaţia înţeleaptă : 60 de reţete sănătoase şi gustoase.2046 Am auzit că viaţa e frumoasă . mă joc şi învăţ împreună cu ursuleţul Martinel .241 Alegerile europene şi legitimitatea democratică la nivel comunitar . amintiri.361 Adezivi.794 Algebră.1368 Activităţi în exil : ANEC şi PNL / Marinescu.clinica.48 Algoritmi de căutare cu euristici .814 Algoritmi : teorie şi aplicaţii .1972 Amintiri.871 Adaptarea la stres : condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate .504 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Achiziţiile publice .644 Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok .497 Agricultura României.60 Adventistii de ziua a şaptea cred.1050 Aforismele lui Brâncuşi .2186 Amantul de Marguerite Duras : interferenţe culturale China-Europa .1026 Adela .patriot) .1323 Alchimia celor nouă dimensiuni . 1612 Alice în Ţara minunilor .850 Algebră liniară : culegere de probleme .522 Adrian Mihuţiu în rezistenţa anticomunistă din Arad şi Bihor .465 Activităţi de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar.92 Alice : repovestită pentru copiii de grădiniţă .1614.1709 Am aflat de la Eva .1566 Amândoi .126 CIP 505 Albinele şi sănătatea lor .11 Ali Baba şi cei 40 de hoţi .2227 Activităţi practice pentru preşcolari .1929 Am fost pe urmele lui Marx .2187 Alexandru Marcu : il destino di un italianista romeno .2103 Adevărata zi de odihnă .1622 Alături de Octavian Paler : (corespondenţe cu distinsul scriitor ..Scriu.1742 Alegeri morale : o introducere în etică .1611 Alimentaţia în armonie cu natura .1899 Adevărata viaţă de gheişă .2017 Alchimistul .187 Adopţia în dreptul românesc . Geometrie : clasa a VIII-a : anul şcolar 2009-2010 .846 Algebră.676 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a II-a .1577 Albastru ca jazzul . cuibuşor de nostalgii .634 Advances in automatic : differentiation for the Java : programming language .614 Administraţie poliţienească rurală . pe grupe de vârstă : jocuri dinamice şi de relaxare . : o expunere biblică a celor 28 de puncte fundamentale de doctrină .295-296 Adevărul şi unitatea bisericii .1554 Am vrut să-l omorâm pe Hitler : operaţiunea Walkyria .659 Algebră distractivă .920 Alte amintiri din pagini de ziare .1911 Alungarea bestiei triumfătoare .163 Alchimia muzelor : poeme .75 Alfabetul ilustrat : set de planşe .1291 Adio mamă .

1317 Artur Silvestri . Power Point.456 Analize medicale explicate . . instalaţia de joasă tensiune.1204 Antropogeografia : o abordare diacronică .1029 Aplicaţii celulare : modele şi aplicaţii .547 Árgirus királyfi és az aranyalmák .frumuseţea lumii cunoscute . Algebră. comentariu teologic .1717 Antologia ruşinii după Virgil Ierunca . Geometrie : clasa a VI-a : anul şcolar 2009-2010 .272 Applied business management .803 Aplicaţii de hidrokinetoterapie .1993 Andreea şi Radu .1825 Antene utilizate în comunicaţii speciale şi propagarea undelor radio în gama UUS 1121 Anthologie poétique . măsurarea mărimilor mecanice tehnice şi fizico-chimice : laborator tehnologic . măsuri electrice.1165 Artă .O.1833 Areale globale : Uniunea Europeană .857 Aritmetică.2078 Arta conversaţiei .315 Aparate electrice de măsurat .risc .847 Armatele . măsurarea mărimilor geometrice.2118 Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri .1239 Arată-mi şi parcul şi chioşcul în care. analiză comparată.1938 Angela Carter's magic realism and fairy tales .1069 Analyse linguistique du slogan publicitaire .1305 Artmark .506 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Amintiri din copilărie . Algebră. Geometrie : clasa a V-a : anul şcolar 2009-2010 .1848 Amintirile despre Darfur ale unui localnic . Internet . măsuri electronice. text.1004 Aplicaţii de laborator şi probleme de chimie pentru facultăţile de profil mecanic 916 Aplicaţii de rezistenţa materialelor cu ajutorul calculatorului .poziţie financiară .2190 Amnarul fermecat .344 Analiza economico-financiară .403 Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii .Africa subsahariană -.1205 Analiza financiară în mecanismul de formare a surselor de finanţare a întreprinderii .868 Analiza şi evaluarea informaţiilor financiare .986 Analiza seriilor de timp univariate .aprilie 2007-martie 2009 .1171 Arhitecturi de conducere : sisteme liniare .1403 Antreprenoriatul şi managementul micilor afaceri .1201 Analiza riscurilor consumului necontrolat al cărnurilor .1230 Analiza investiţiilor imobiliare .41 Arestarea preventivă.1527 Ascultă animalele .858 Aripă de argint .1829.1465 Anatomia abdomenului .94 Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare : istorie.1236 Analize ale politicii fiscale în România şi în statele membre ale UE .1126 Aparatul dentomaxilar : formare şi dezvoltare .1227 Analiză economico-financiară .1088 Analiză economico-financiară : performanţă .98 Asemenea lui Isus .49 Aplicaţii practice de laborator : Windows.974 Anatomia capului şi gâtului : nevrologia .1100 Aplicaţii multimedia : dezvoltări recente .1348 Aromânii : studii monografice sintetice .1953 Aritmetică.2087 Ardenta fericire .1583 Animal tropical .1739 Armonie : cursuri universitare .1229 Analiză economică în inginerie ..895 Aplicaţii în electrotehnică.646 .55 Apostaza şi Antihristul : după învăţăturile sfinţilor părinţi .419 Arta cântului : didactica specializării .1197 Analiza opiniei publice în spaţiul public modern .682 Animale sălbatice : set de planşe .1951 Aripi de înger .2079 Arta îngrijirii florilor . Word.96 Animale domestice . Poveşti .E.97 Anotimpul dropiilor .1759 Antologie de Haiku : Romanian kukai .929 CIP 507 Antropologie prenatală la Sfântul Vasile cel Mare . Excel. Povestiri . Aprecierea pericolului social : practică judiciară. hotărâri C.970 Andilandi : roman .1736 Animale domestice : set de planşe ..1760 Antonomy as a sense relation among words .1886 Androgynul atomic .2157 Antropologie economică .309 Asigurările pentru accidente de munca şi boli profesionale .795 Aritmetică distractivă . 1828 Amintiri din oraşul Stalin .1354 Arta compromisului .D. .

242 Biblioteca morţilor .889 Aspecte semantice.aplicaţii practice . big heart = Minte vastă.579 Aspecte ale managementului educaţional în instituţia şcolară .1308 Biologie . inimă profundă .8 Bazele contabilităţii : aplicaţii practice .790 Baladă pentru o inimă fugară . pragmatice şi culturale ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă 1464 Aspetti autobiografici e di autenticita' nell'opera di Italo Svevo .66 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul I : repere de abordare .1548 Aspecte lingvistice în stilul publicistic .restaurarea unei copii .242 Biblia.87 Aspecte relativiste ale modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional .1087 Baze de date .1514 Basmele românilor .1924 Audit intern .935 Biologie pentru conservarea operei de artă .1257 Bazele contabilităţii : note de curs : aplicaţii pentru seminar .1728 Bârgăuani de top : o carte (incompletă) a spiritualităţii bârgăuane .930 Atracţia .949 Biologie celulară şi moleculară : note de curs .1915 Avem un copil .1462 Basic finance . Fabule .1234 Aspecte ale urâtului în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu . Migdale amare .1511 Barbarii : eseu despre mutaţie .934 Biserica din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar : 1867-1918 .453 Basme alese .1255 Audit şi comunicare financiară .1710 B Babylon Babies . în exil.1990 Ateroscleroza şi endocardita : complexitate patologică .1705 Basic English for healthcare professionals = Engleza de bază pentru personal medical . Parodii originale .1647 Atelierul de vară ..2227 Bisericile satului Ceauru. în diasporă / Marinescu.1941 Ataşaţii militari români în Marea Britanie : (1919-1939) . N.1607 Aturile lui Baz-Baz cel isteţ .461 Audit şi control financiar în instituţii bancare şi de asigurări .789 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul III : repere de abordare .1485 Aşa a fost.1719 Bac 2009 : subiecte posibile .2049 Balonul lui Mickey .1771 Beiuşul şi lumea lui : studiu monografic .348 Blăjani : file de monografie . 2009) .515 Bazele macroeconomiei .421 Atât de aproape .508 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Asigurările pentru şomaj .România 2009 . Aurel Sergiu .985 Aventurile lui Pinocchio .1259 Autismul infantil : metode de diagnosticare precoce şi terapii comportamentale 196 Automate programabile . (maghiară .1620 Big mind.fundamente metodologice .76 Bârlogul lupilor .1273 Bazele contabilităţii . .1132 Atlasul antropologic al Dobrogei .1265 Bazele dreptului civil : [tratat] .406 Bazele tehnologiei informaţiei : Modulul pentru învăţământ la distanţă .1096 Auditul public extern naţional şi european .1714 ASRS_RL : sistem de recunoaştere a vorbirii pentru limba română .433 Bazele merceologiei .788 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul II : repere de abordare .1267 Auditul energetic al instalaţiilor frigorifice .317 Biserica ortodoxă română în străinătate. leagăn de cultură şi civilizaţie .1258 Bazele contabilităţii .2135 Biblia .38 Autoportret din memorie .1904 Batjocorită ..37 Automate şi microprogramare .647 Asigurările sociale de sănătate .1043 Atlas rutier .1681 Biochimia mediului .1094 Bazele optoelectronicii şi aplicaţii în comunicaţii optice .901 Bazele ştiinţei politice .371 Binecuvântarea zeilor .648 Asociaţii şi fundaţii .47 Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice .1327 Băile Király .T.757 Baza energetică şi de materii prime .2034 CIP 509 Balade vesele şi triste .2152 .1002 Băiat rugându-se .

954 Botanică sistematică : îndrumător de lucrări practice .282 Calea inimii .103 Cartea neliniştirii.821 Calcul tabelar complex aplicat domeniului economic prin funcţii EXCEL 2007 . 2008 Camuflaj .1177 Bonitarea terenurilor agricole .510 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Blitzuri cu sughiţuri .semestrul I ..2042 Calitatea vieţii şi a mediului : ghid practic -.1463 C Cabala calului Pegas .2217.120 Capra cu trei iezi .437 Capitalul intelectual organizaţional .1320 Carnetul din port-hart .611 Cadrul juridic de protecţie a drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional 560 Cahier de séminaire : á l'usage des étudiants .820 Caietul elevului pentru matematică : clasa a VIII-a .1019 Caietul elevului pentru matematică : clasa a VII-a .130 Cartea junglei .100 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Australia.semestrul I ..956 Brand you 50 : reinventarea muncii : 50 de idei pentru un brand personal : 50 de moduri în care va puteţi transforma dintr-un angajat într-un brand care se evidenţiază prin distincţie.45 Calea către Hristos .3 Cartea bărbaţilor .796 Caruselul tratativelor secrete .1745 Cartea nunţii .369 Bunul.661 Caiet de practică pentru kinetoterapie şi motricitate specială .102 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din oceane.283 CIP 511 Calendar românesc în douăsprezece cronici şi o precuvântare . prietenul nostru : primii paşi în informatică .121 Captarea şi folosirea în gospodărie a apei din precipitaţii .285 Cartea serbărilor şcolare : scenete şi poezii pentru serbări la clasele I-IV .357 Calea Crucii .2167 Brâncuşi : orizonturi critice .1432 Caiet de practică pedagogică . râuri şi lacuri .270 Capcana .2081 Carte veche românească .1361 Burlescul ţiganiadei .1855 Capesius : der Auschwitzapotheker .25 Calculatorul.1709 Cadastru : îndrumător de proiect şi practică cadastrală . ajutor de contabil în oraşul Lisabona . America şi de la Poli .2080 Canonicul Ioan Coman .1316 Cancerul colorectal : o boală care poate fi prevenită .1321 Breviar mediteraneean .1731 Cartografie matematică : îndrumător de lucrări practice .2169 Braşov .1624 .377 Cartea junglei : carte de colorat .1137 Caracatiţa printre noi.1053 Candidaţi la fericire .2219 Casa copilăriei .881 Cadrul economico-juridic al relaţiilor României în condiţiile integrării în U.496 Business English : communication and commercial correspondence .1659 Cartea lui Manuel .1538 Burse de mărfuri şi valori .148 Bucle aurii şi ursuleţii . .E.314 Canonul cel Mare .1903 Bucle aurii şi ursuleţii : carte de colorat .104 Cartea vieţii mele .1799 Cartea rozariului . .1262 Capitole târzii din viaţa mea : memorii redescoperite .1843 Botanica poporană română .98 Calvarul .243 Calea Mântuirii . răul şi urîtul în cinema .1160 Bőrőndnyi orszák : politikai szatírák . mări.726 Cartea spionilor : o enciclopedie a spionajului .1733 Casa umbrelor .1702 Capitalul : critica economiei politice .149 Buddha élete és tanítása .1920 Capra cu trei iezi : carte de colorat .448 Braşov : repere geografice şi culturale . compusă de Bernardo Soares.1041 Bolile vacilor .1064 Cancerul de prostată .101 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Europa.1735 Cartea mea cu abţipilduri despre animale de la fermă .1819 Boala renală cronică . Africa şi Asia . dăruire şi pasiune .2044 Carica(r)tura .2218 Capcanele destinului .2093 Broasca ţestoasă cea fermecată .

2060 Castelul Albei-ca-Zăpada .758 Căsătoria.2039 Căutătorul de capete .Bucharest = La Cathédrale Saint Joseph . D .2131 Catalizatori anorganici : reacţii catalitice .1644 Cele mai frumoase scenete şi poezii ale copilăriei .1804 Cele şapte vârste ale femeii .106 Caută în cartea terorii .Bucureşti = Saint Joseph's Cathedral .1969 Castrul roman de la Răcari : încercare de monografie . 138 Cerbul cu coarne de argint : poveşti georgiene .382 Chestionarul pentru examenul auto la categoriile C.483 Cine mi-a luat Caşcavalul? .1252 Chestionarele în psihodiagnoza modernă a personalităţii .1073 Cibernetica analizatorului auditiv . CE.232 Chimia metalelor : lucrări de laborator .1967 Cârmuiţi ca şi Isus .Bucarest 1311 The category of aspect in English .107 Caută în castelul medieval .1986 .763.1640 Cătuşe însângerate .906 Chipuri smerite din Mănăstirea Secu . cercetare calitativă .108 Caută în corpul uman .2033 Chira Chiralina .1031 Cina din Miercurea cenuşii .1683 Cămaşa de sărbătoare din colecţia muzeală Ungureni (satul Mihai Viteazul) : studiu de cercetare .300 Chipurile .2162 Cele mai frumoase poveşti de dragoste întâmplate vreodată .112.1025 Ceasornicarul orb .1738 Când toamna cade în cuvinte .907 Catedrala Sfântului Iosif .29 Caută animalele şi recordurile lor .1751 Chirurgie oro-maxilo-facială .1839 Cântece religioase .111 Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înşine .992 Ceaiurile vindecătoare : infuzii şi decocturi .modalitate de stimulare a capacităţilor creatoare .420 Cenuşăreasa . 762 CIP 513 Cei trei purceluşi : carte de colorat .1467 Cateheze despre sfântul Paul . încetarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin divorţ în dreptul român şi dreptul comparat .594 Călătoria lui Vlad în Celălalt Tărâm / Popescu. numitatea căsătoriei.1905 Chiriţele .1616 Castelul Cenuşăresei .1709 Cine lasă uşile deschise în turism! .2020 Cântece din Sodoma .208 Cine se scoală de dimineaţă.1556 Chestionare pentru categoriile C.1073 Chirurgie toracică .1772 Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii .912 Chimie generală .1199 Câteva sfaturi medicale pentru păstrarea sănătăţii .2200 Cercul de creaţie literară .321 Cântul Tomniţelor . CE.2085 Călătoriile lui Gulliver .191 Cele mai frumoase locuri din lume . D . doar dacă este făcut pané .Bucarest = La cattedrale San Giuseppe .525 Căsătorie din dragoste .277 Catia V5 : aplicaţii în inginerie mecanică .375 Călătorie neobişnuită .286 Centru şi margine la Marea Mediterană : filosofie politică şi realitate internaţională .512 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Casă în cer .1617 Castelul groazei .713 Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat : sinteză = The Romanian historical research from the 19th century and the first half of the 20th century about the medieval epoch in the Banat : synthesis .915 Chimie generală : noţiuni fundamentale . Sînziana .110 Cazuri judiciare celebre .1803 Cântec de iubire .142 Ciocoiul cu adresă de e-mail sau Creierul are oareşce valoare.2112 Cercetare psihologică modernă : direcţii si perspective : cercetare cantitativă vs. departe ajunge : antologie de proverbe şi zicători pentru copii .105 Castitatea privirii .1251 Chiar şi vulturii au nevoie de un imbold : învaţă să te avânţi spre înălţimi într-o lume în schimbare .109 Caută în Egipt .193 Cele zece porunci sub atac .938 Ceaţa .754 Cele şaptezeci de mari mistere ale lumii naturale .1993 Călătorie liberă .

367 Compendiu de gastroenterologie .2073 Cod roşu : criză economică globală : (2009-20.917 Comunicare intra şi interinstituţională : lucrare de doctorat .1245 Citroën C3 (2002 to 2005) .1906 Codul civil şi Codul de procedură civilă .2069 Comparision = Comparaţia .593 Consiliere şi psihoterapie pastorală .792 Condamnat la discreţie .1766 Constanţa.334 Consilierea pentru carieră : ghid tematic pentru activităţile de orientare şi consiliere pentru carieră .1542 Conducerea proceselor cu reducerea consumului de energie .1456 Circulaţia rutieră : contravenţia .612 Conspiratorii .563 Codul de procedură fiscală .1174 Construcţii geometrice plane .116 Colposcopie .1035 Compendiu de neuroanatomie : noţiuni morfoclinice .1263 Contabilitatea financiară a firmei .683 Concepţia istoricilor români despre caracterul iniţial al oraşelor medievale româneşti cu o privire specială asupra acelora de la răsărit de Carpaţi . soluţii şi modalităţi de reducere a poluării mediului .1417 Compendiu al religiei antice greco-romane : Ierarhia pământeană .488 Codin .2234 Concepţii.1367 Compuşi naturali cu acţiune terapeutică .668 Consiliul Suprem de apărare a ţării şi controlul parlamentar al acestuia .205 Complementele circumstanţiale de cauză şi de scop şi subordonatele corespunzătoare acestora .1445 Comunism sau Democraţie? .2172 Construcţia şi funcţionarea motoarelor pentru autoturisme .775 Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Lazăr" : ediţiile I-IX (19882008) .1661 Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici cu atomi donori azot.1256 Contribuţii privind implementarea managementului calităţii totale într-o societate producătoare de tricotaje .1472 Consideraţii privind sistemul instituţiilor de securitate .1268 Contabilitate şi analiza economico-financiară : caiet de lucrări practice .246 Comisia de împăciuire : marafeturi epice.395 Construcţii : elemente practice şi dimensionale .764 Codul penal şi Codul de procedură penală .581 Codul rutier simplificat .1271 Contabilitate şi experiză contabilă .412 Contabilitate de gestiune : suport de curs .817 Construirea democraţiei : la frontiera spaţiului public european .1250 Colorează cu Dovlecel .514 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Circle and learn English : ghid auxiliar ..1006 Compuşi odoranţi : aromatizanţi naturali şi de sinteză . privelişti dobrogene .1244 Codul rutier .1478 Complotul .650 Compoziţia formei şi a volumului în sculptură .1285 .1319 Compoziţii decorative .1562 Clinica şi tratamentul complex al principalelor boli reumatismale .799 Concursul ştiinţific studenţesc de rezolvări de probleme"Traian Lalescu" Matematică : anii 2003-2009 : enunţuri şi soluţii .975 Compendiu de psihologie generală : sinteze .2220 Comportamentul consumatorului : strategii de marketing .1269 Contabilitate managerială .202 Comunicarea scrisă : auxiliar curricular pentru clasele III-IV .399 CIP 515 Comunicarea cu pacienţii cu tulburări depresive din secţiile de oncologie .1845 La condition de la femme chez Tahar Ben Jelloun .580 Codul de procedură civilă adnotat .748 Comunicative activities .1274 Contabilitatea activităţii de comerţ exterior .1139 Clasic şi modern în studierea literaturii române în şcoală : Grigore Alexandrescu : lucrare stiinţifico-metodică .1033 Clipe de viaţă .2002 Coada .1118 Construcţie normativă versus devianţă socială .1058 Comunicarea eficientă în relaţiile publice : crearea mesajelor şi relaţiilor sociale 394 Comunicarea în mediul profesional românesc . oxigen şi sulf 914 Comedia umană .1292 Conjugarea verbelor româneşti : dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe clase de conjugare .409 Conceptul de curriculum : curriculum la decizia şcolii . tăieturi din ziare .136 Colorează cu Tom şi Jerry .910 Compuşi organici volatili .478 Codul Emily Post al bunelor maniere pentru copii . Ciulinii Bărăganului .?) .1067 Colţ Alb .398 Comunicarea relaţională pe înţelesul celor mici .1678 Comentariu la Evanghelia lui Ioan = Commentarius in Evanghelium Johannis .

1798 Cours de français pour les agents de police C4 .terrorist violence : a theoretical and literary approach .760 Cu puşca şi condeiul : Hristo Botev .468 Cum să fii sexy .1805 Costică Alexandru 1923-2007 .1296 Conversaţii cu Dumnezeu .222 Creativitatea ca joc al inteligenţei . neuroştiinţe.484 Criza umanităţii şi filosofia (şi alte scrieri) .1593 Cultură şi identitate : ziarul Lumina liberă din New York . logică. analizându-se scrisul şi desenele .695 Culegere de exerciţii de limba engleză : pentru anii I-III de studiu .658 Costică Raduc : o viaţă în imagini .454 Cultural studies .Asasinatele din Badger's Drift .1563 Craii de Curtea-Veche .1571 Craiova în timpul celui de-al Doilea Război Mondial . teorii : studii alese .1442 Culegere de exerciţii de limba franceză : pentru anii I-III de studiu .122 Creierul social : autism.1142 Contribuţii privind reglarea numerică a proceselor industriale .1482 Creaturi mitologice .229 Cum să comunici eficient în 30 de secunde sau mai puţin! .1341 Coşuleţul cu legume : carte de colorat .485 Criza economică .201 Cum să trăieşti când ai un penis enorm .2176 Crucea : album de fotografie . geografie. biologie.2132 .2140 Crăiasa zăpezii .613 Copilăria cea de toate zilele .237 Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări rurale din spaţiul carpato-dunărean .2119 Cu mănuşi : manual de atitudine .82 Cum funcţionează incredibilul corp uman .188 Cum să aveţi un copil atent şi concentrat . mon amour .2229 Craiova.119 Crăişorul .516 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Contribuţii privind perfecţionarea sistemului de suspensie a tractoarelor agricole şi a autovehiculelor de teren .1437 Cozerii în lila .825 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a .827 Culegere de probleme propuse pentru atestat : Informatică .517 CIP 517 Criza : finanţe.424 Cosmografii de martie : antologie din creaţiile membrilor Cenaclului "Aethicus"(1990-2009) . 2009 : lucrări = The economic crisis .239 Cum să duceţi lucrurile la bun sfârşit : arta productivităţii fără stres .1603 Crăiasa Zăpezii . profesie şi viaţă .231 Cum să aveţi autoritate în faţa copilului . psihologie .2130 Corpul uman . terapie .previziune şi impact pentru România : simpozion internaţional.1854 Coroana cu zece briliante .826 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VIII-a .179 Cronologie Patriarhală şi Imperială .1651 Cunoaştere şi acţiune : paradoxele raţionalităţii .392 Cum să cucereşti femeile : ghid practic de seducţie .944 Cultura încrederii : rolul crucial al încrederii în afaceri.1643 Criminologie : comportamente criminale .Mateiu Caragiale : lucrare ştiinţifică .225 Crezul creştin pe înţelesul tuturor .1481 Corupţie : practică judiciară .518 Criminologie generală .848 Cooperarea jandarmeriei române cu alte forţe pentru îndeplinirea misiunilor specifice .2038 Crimele din Midsomer . matematică : clasa a II-a .520 Criminologie .184 Cum să faci bani rapid pe eBay .forecast and impact on Romania : international symposium.117 Cot şi Toc (încotro?) .1493 Convexităţi generalizate .16 Culegere de probleme şi teste pentru bacalaureat şi admitere în facultate : chimie.2047 Copilul meu este (aproape) adolescent : putem afla nevoile şi dificultăţile sale.199 Corabia albastră .963 Cortes : corpus de texte pentru seminarul de Limba română contemporană (pragmatica) .890 Cultura ecologică .2009 Creativitatea @ Muncă .1441 Culegere de lecţii învăţate .265 Conversiunea sau Schimbarea clasei morfologice .363 Crime pasionale în România .330 Csaba és a Nap fia .635 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a V-a .1505 Culegere de exerciţii de gramatică .671 Culegere de texte folclorice .1557 Culegere de exerciţii : limba română.770 Culoare şi arome : efecte asupra organismului uman .824 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VI-a . 2009 : proceedings .

586 Depresia ucigaşă .2076 De ce întârzie trezirea? .1947 Dan Gherasimescu.318 Decameronul .224 Dafina doamna .1328 Dezechilibrele bugetului public în contextul economic actual .1378 Curs de bază la disciplina fotbal .479 Dezvoltare comunitară : Şcoala Academică de Sociologie : 21-25 septembrie 2008.1147 Despre bucurie în est şi în vest şi alte eseuri .2096 Curs de aprofundare în handbal .1832 De spectaculis . dashi i zi .2111 Darvin eretic : eterna reîntoarcere a creaţionismului .2202 Degeţica . de amor.681 Despre omul din scrisori : Mihai Eminescu .2138 De amor.1325 Dansatoarea . univers şi lumi .. principiu şi unu . "Omul -pasăre" al românilor .1282 Designul compresoarelor aerodinamice subsonice . 27 martie 2009 675 De râsul corului : proză umoristică .130 De la pedagogia generală la didactica ştiinţelor şi tehnologiei .1326 CIP 519 De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei . 2009 .1625 Dâmboviţa : de la organ la o beţie cu libertate : o istorie sentimentală şi anecdotică a unui fenomen de presă .200 Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate : pentru examenul de licenţă .2170 Dervişul şi moartea .518 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cunoaşterea psihologică a copilului : premiză a adaptării şcolare : ghid pentru profesorii de pedagogia învăţământului primar şi preşcolar . major .1604.70 Debut.2094 Descartes . cumpără această carte! . de inimă albastră .2031 Depresiunea Târgu-Jiu : caracteristici fizico-geografice .1706 Decembrie 89 : mărturii .592 Curs modern de analiză matematică .1349 Cuvântul.1567 Despre testarea psihologică auto .rezervaţie a biosferei : 75 ani : simpozion aniversar : Baia-Mare.207 Desprinderi : parte şi întreg .123 Cursuri universitare .405 .84 Dâmboviţa : localităţi şi monumente .1948 Death and society ..331 De ce mint copiii : cum pot încuraja părinţii sinceritatea .175 Despre frici şi credinţe .776 De la tradiţional la modern : simpozion naţional : Cluj-Napoca.943 Dashi i bardhë.192 Despre infinit.238 De la Bucureşti la Paris : o panoramă a artei româneşti = Bucharest à Paris : panorama de l'art roumain -.571 Curs elementar de drept roman . .349 D Dacă nu reuşeşti din prima.1338 Destin valah : în 101 texticuleţe şi ilustraţii .1158 Delegarea : formă de motivare şi conducere în instituţia de învăţământ preşcolară 684 Deontologie judiciară : syllabus .1794 Cuvinte de folos din apoftegmele părinţilor .708 De la pictură la şah şi invers . 95 Degradarea solurilor .182 Descoperirea gazelor naturale.1918 Destinul lutului . ecoul tras de urechi .680 Despre mamifere şi păsări domestice : culegere de texte literare .1110 Dava .1379 Curs de bază la disciplina handbal .882 Curs de publicitate imobiliară .1389 Cursa cu surprize a lui Fulger McQueen .1380 Curs de cartografie . aşa cum a fost ea.802 Curs practico-metodic pentru predarea jocului de baschet în învăţământul superior de neprofil .1952 Decalogul Postului Mare .1709 Despre Dumnezeu şi om : din jurnalul ultimilor ani : (1907-1910) .1983 Despre cauză.1709 Despre legume şi fructe : culegere de texte .Braşov .1668 De-ale lumii : proză umoristică . 1909 Sărmăşel .1762 De-ale muzicienilor şi nu numai.2091 Data transmissions and multiple access techniques ..430 Cuponul fals . Bran .2097 Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel .1837 David Copperfield ..1360 De una singură .

engleză.716 Dinamica sistemelor supuse la legături .537 Drept civil : partea generală .589 Drept administrativ . român-latin .2228 Din manualele de altădată : texte educative pentru ciclul primar .745 Dezvoltarea psihicului unei persoane cu handicap neuromotor văzut prin prisma clarvederii : tratat de vindecare a spasticilor . efecte pe sănătate.759 Dinamica intoxicaţiilor acute internate în spitale din judeţul Arad în perioada 20002004 : consideraţii terapeutice .Pentarhias.520 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dezvoltare fizică armonioasă .892 Dincolo de ceea ce sunt eu .607 Drept comunitar european .132 Dicţionar latin-român.284 Dictionnaire de comtabilité et fiscalité .753 Dicţionar de termeni literari : pentru elevi .1573 Dieta Young pentru bolnavii de diabet .445 Le document authentique en classe de F. germană.2029 Doctorul Alexandru Brăescu : contribuţii documentare .1047 Diplomaţia : drept diplomatic şi consular .498 Dicţionar de literatură română şi universală : autori. franceză.536 Drept administrativ : caiet de seminar .181 Din istoria Poliţiei Române .1856 Dimitrie Cantemir şi problema ştiinţei române .335 Din gândirea înţelepţilor lumii . italian-român .627 Din istoria unui sat .1400 Dicţionar german-român .1722 Doamna din Avalon .1402 Les discours theatral d'Eugene Ionesco : l'enonciation entraveé . spaniol-român .725 Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe Argeş şi Muscel în perioada 18641914 .1260 Dimensiuni alungate .310 Dr.1949 Dor din dor .1561 Din apă şi din duh : un studiu liturgic al Botezului .995 Dragoste şi ură . Mehedinţi . 1] 2176 Discours et images . vol.854 Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred Nobel .534 Drept civil : teoria generală a obligaţiilor . personaje : pentru elevi . opere.431 Disperare .1479 Dicţionar de superstiţii : marile personalităţi şi superstiţiile lor . Persoanele . Spock : îngrijirea sugarului şi copilului . maghiară .603 .1426 Documente postume ale Clubului Pickwick .1711 Dioxidul de sulf : expunere.195 Diavolul : însemnări pentru o viitoare diabologie .88 Dicţionarul subiectiv al personajelor lui Caragiale : A-Z .1534 Dicţionar de paronime .L.542 Drept comercial .Runcşor. mecanisme de apărare. jud.1408 Dicţionar român-italian.550 Diplomaţia europeană şi "cauza românească" : 1856-1859 .524.1846 Doamne. ianuarie 2009 .1513 Dicţionar englez-român . com.1626 Domnişoara Iulia .677 Dincolo de furtună .E.1665 Doamna de Monsoreau .1396 Dicţionar român-spaniol. englez-român . 572 Drept comunitar al muncii .1362 Drept : teste grilă pentru examenul de licenţă .1610 Dincolo de graniţele mentalului uman : corespondenţe spirituale .951 Doctrine economice : note de curs . primeşte şi lacrimile mele .1692 Doamna în negru .1401 Dicţionar român-englez. .1013 Dinamica jocurilor de mişcare în învăţământul preprimar şi primar .2062 Dragoste şi ură .1859 Dorel Zaica şi ucenicii săi .1530 Discrete mathematics .595 Dipticon sau Cronologie Patriarhală şi Imperială : [Pentarhia .1264 Dicţionar de branding . contribuţii personale . Bala.164 CIP 521 Dincolo de un destin evident .1634 Doamna Maria Brâncoveanu : tainica biruinţă a lacrimilor .1398 Dicţionar ilustrat în limbile : română.997 Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre : culegere de comunicări : Brăila.1335 Douăsprezece femei extraordinare .546 Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor .727 Din marile legende ale lumii .1409 Dicţionarul presei brăilene .1541 Dimensiunea strategică a informaţiei costurilor în contabilitatea managerială .558 Drept civil : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat .555 Drept civil : curs selectiv pentru licenţă .1838 Drama techniques for teaching english .

440 Ecoturism şi turism rural .552 Drept procesual civil .1767 Dumitra .548 Drept penal : partea specială .568 Effects of the public .705 Educaţie şi ştiinţă . Poe's poetry in Romanian : critical translation study .937 Ecologie şi protecţia mediului . jurisprudenţă şi materiale .2015 Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember története .551 Dreptul muncii : pentru învăţământul economic .356 Duhul văii .777 Economia firmei .2151 Dumnezeu şi lumea : a crede şi a trăi în epoca noastră : o convorbire cu Peter Seewald .602 Dreptul muncii .473 Economie politică .562 Dreptul comunitar al afacerilor .2026 E vremea de culcare.487.673 Educaţie remedială .1302 Echipamente şi instalaţii de încălzire : îndrumar de proiectare .un sat pentru istorie .19 Eficienţa metodelor de învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie .1301 Ecologia şi protecţia mediului .516 Drept penal : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat .226 523 CIP Duşumeaua şi parchetul : tehnici de aplicare şi finisare .1059 Echipamente şi instalaţii de încălzire .597 Dreptul transporturilor .528 Drept internaţional public . micuţule! .618 Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii -.1962 Dubla cetăţenie : treisprezece scrisori .221 Educaţia şi integritatea omului .278 Dunărea. 495 Ecourile tăcerii : 12x12 poeme haiku = The echoes of silence : haiku poems .606 Drept financiar : suport de curs . bolile sufleteşti şi problemele creştinilor de astăzi .1892 Drumul la zid .2053 Duhovnicul şi ucenicul : veşnicia.561 Drept penal : partea generală : curs pentru studenţii anului II .575 Drept instituţional comunitar european .1299 E E lung pământul.1243 După aventură : cum să vindecăm durerea şi să restabilim încrederea când un partener a fost infidel .541 Drept succesoral .1835 Ecuaţii cu derivate parţiale : note de curs .443 Economie şi gestiune în turism : probleme.685 Educaţie incluzivă : materiale suport pentru formarea profesorilor .567 Dreptul Uniunii Europene : texte. navigaţia şi energia : geopolitică şi negociere : studiu de caz .514 Dreptul internaţional public : curs .852 Ecuaţii diferenţiale : note de curs .549 Drept roman .522 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Drept comunitar general .730 Efectele juridice ale contractelor aleatorii .1350 Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor .513 Dreptul executării silite .598 Dreptul comunicării .1210 Economia românească în epoca modernă . proiecte şi studii de caz .private partnership in water supply and sewerage public services : experience of the municipality of Bucharest .1568 Echilibrul energetic şi obezitatea . A.853 Edenul copilăriei .521 Drept procesual civil : curs pentru masterat : dreptul afacerilor .1669 E.493 Economie ..740 Educaţie muzicală : culegere de cântece şi jocuri muzicale .489 Economie de cuvinte .1235 Economia întreprinderii ..449 Economie monetară internaţională .476 Drept financiar .604-605 Drept european : curs introductiv .587 Drept parlamentar .1531 Educarea creativităţii la vârsta preşcolară .723 .533 Dreptul afacerilor : curs universitar .1216 Effets du parteneriat public privé dans les services publics d'alimentation en eau et d'assainissement : expérience de la municipalité de Bucarest .535 Drept penal şi procesual penal : teste grilă . ba e lat.2075 Economie europeană . : 97 popasuri în locuri de mare interes turistic .532 Dreptul de superficie : jurisprudenţă .1785 Drumuri în Groenlanda .2163 Drumuri prin memorie .577 Dreptul familiei .526 Drum bifurcat .

joc : culegere de matematică pentru clasele a III-a şi a IV-a .1104.798 Elemente de statistică teoretică şi economică : teorie şi studii de caz .2166 Esenţial în fiziologie pentru studenţii Facultăţii de Farmacie .2188 English in the new .538 Executarea silită imobiliară .Copiii lămpii fermecate .378 Elemente de teorie şi practică fiscală .1468 CIP 525 English vocabulary and practice : a text .855 . clasificarea şi evoluţia animalelor .1008 Elemente de inginerie mecanică .1090 Evaluare formativă matematică : clasa a II-a ..1270 Evaluarea impactului asupra mediului .823 Emil Pavelescu : pictor de simboluri tradiţionale româneşti .1815 Europa ante portas .1120 Eseuri şi panseuri .79 Engleza în imagini pentru cei mici .1433 Engleza rapidă .919 Elemente de comunicare şi argumentare pentru liceu . întâmplări : jurnal 1999-2005 .1106 Electronică : îndrumător de lucrări .772 Evanghelia pierdută a lui Iuda : despre trădător şi trădat dintr-o nouă perspectivă 245 Az Everest bennünk van .1450 Engleza pentru cei mici .17 Egalitate prin diferenţă : ghiduri informative .1414 English and Swedish diplomatic reports : 1799-1811 .1451 The English adverb .1131 Elemente de metodică pentru predarea Geografiei .1309 Evoluţia proprietăţii tărăneşti din Oltenia în secolul al XIX-lea .. teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad . calificative.459 Elemente de zoologie generală : descrierea.1044 Etologie : comportamentul animalelor domestice .1095 Executarea silită : reglementare. probleme.601 Europe and the Porte : new documents on the Eastern question . doctrină. perspicacitate.621 Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale : ghid practic 1218 Electroenergetică : manual pentru electricieni .469 Evoluţia dreptului de proprietate .958 Eu şi restul opus .649 Elemente de astronomie .1404 Evidenţa operaţiunilor bancare : îndrumar de seminar .1500 Elemente de electroterapie practică .2209 Examenul radiologic al suportului dento-parodontal .1353 Etiopatogenia infecţiei cu Heliobacter pylori .2188 European defence agency as a defence industry catalyst : International conference research and development strategies in support of dual industrial transformation .756 Egy csepp az érbe .1454 The English infinitive .1800 Enigma portalului blestemat . locuri.1466 Enigma Otiliei .530 Elemente de management al prevenirii şi combaterii utilizării armelor de distrugere în masă .1365 Episcopul Petru Pavel Aron .590 Exerciţii de respiraţie . 1107 Elemente de legislaţie a mediului în România .1300 Ellipses .583 Evoluţia funcţională.879 Elemente de chimie coordinativă . logică. ghid pentru proiectarea inspecţiei produsului .1954 Exerciţii pentru creier : strategii antiîmbătrânire pentru superputere mentală . : oameni. jurisprudenţă . descriptori .1331 Eminescu în galeria de onoare a cărţilor noastre despre Eminescu .1749 Ethosul în muzica lui Theodor Grigoriu .209 Et in America.2156 Elemente de programare liniară .2129 Enciclopedia Concisa Britannica .1934 Eşti estenuat? .873 Evaluarea afacerilor .959 Elemente privind ventilarea clădirilor reabilitate termic .1105 Elefantul galben : Matematică : clasa a II-a : fişe de lucru.1138 Erdély természeti csodái .1658 Enigmistica pentru toţi . teste de evaluare.îndrumar.341 Epurarea biologică a apelor uzate .Pune capăt epuizării şi simte-te minunat din nou .1448 English tenses : theory and practice .2117 Egy irredenta hétköznapja : lehallgatási jegyzőkönyv : 1986-1989 .524 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Eficienţa sistemelor informatice în analiza rentabilităţii exploataţiilor agricole .based approach .720 Elegiile romane .1699 Elemente de asistenţă socială .972 Esenţial în metalurgia pulberilor .1457 The English nonfinite verbal forms : a morpho-syntactical approach .1038 Examinări nedistructive : lucrări practice de laborator .1553 Emma versek .1932 Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki alkalmazásai .372 Evidential strategies in argumentative discours .204 Exerciţii.

1582 Fonetica şi vocabularul limbii române cu o culegere de exerciţii .1925 Fiabilitatea echipamentelor tehnologice fabricate prin utilizarea de elemente modulate interschimbabile încărcate prin sudare .526 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Exerciţii şi jocuri de mişcare : auxiliar didactic .953 Floarea nemuririi .710 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a III-a .1747 File din istoria localităţii "Crişan" : monografie .1773 F Fabricaţia asistată : îndrumar de laborator .1523 Familia : o perspectivă creştină asupra căminului contemporan .167 Fenomenul OZN şi serviciile secrete .1164 Fluierul fermecat .1346 Focul civilizator : (De la legende la realitate) .1 Folclor muzical din ţinutul Neamţului .657 Fizica pentru ingineri .393 Felületkezelés .1130 Experimental organic chemistry : III year of study .955 Fiziologie vegetală .1103 Fifi şi floricelele : Copiază şi colorează .1654 Fă-mă.1946 Femeile şi banii : controlează-ţi propriul destin .1357 Filmul Isus .1286 Fenomene optice la suprafaţa de separaţie între două medii .113 Fifi şi floricelele : Învaţa cu mine cuvinte! .952 Flagelul HIV-SIDA .1673 Flori de salcâm : antologie .234 Exodul musulmanilor în libertatea lui Hristos .1695 Finanţe publice . ce mi-i face! .2067 Flori frumoase în grădină şi apartament .1347 Folclor muzical instrumental din judeţul Botoşani .905 Fiziologia plantelor : elemente de fiziologie vegetală aplicate în horticultură .1011 Fascinaţia dansatorului .1089 Fabule trăsnite .1329 Fejezetek Románia 20.964 Fericire la îndemână .127 Flüssige identität : Die postmoderne Liebe.1908 Făclia dorului nestins : antologie lirică .370 Experienţe epocale în fizică şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a ştiinţelor 902 Experiment şi calitate în metalurgia pulberilor . századi társadalomtörténetéhez .1140 .114 Figuri de farmacişti români .896 Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale .474 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a II-a .170 Fenomene de transfer şi operaţii unitare în industria chimică : îndrumar pentru lucrări practice .2203 Filmul despre artă.1755 Fairy tales day dreaming in class .904 Fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă . arta despre artă .220 Feng Shui : cum să trăiţi în armonie cu ceea ce vă înconjoară .899 Fizică : caietul elevului : clasele VI-VII-VIII .1910 Ferma : (răsfoieşte şi ascultă) .903 Fizică : culegere de probleme rezolvate .275 Fantomele nu dau telefoane . Viaţa lui Isus .540 Les fonctions des objects dans l'ouvres d'Alain Robbe-Grillet .1101 Femeia la poarta raiului de sticlă .1162 Expresul de noapte .1114 Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice : modelare şi simulare . Doamne.1065 Floarea : particularităţi morfo-anatomice .656 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a IV-a .1868 Fănuş şi eroii lumii lui .711 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa I .721 Exerciţii şi jocuri pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază : îndrumător 742 Există istorie adevărată? : Despre "relativitatea generală" a istoriei : eseu de epistemologie .887 Fizică .189 File din cartea naturii .125 CIP 527 Fetiţele din Cimitirul Roşu . fönti mélyben : Póngrácz Antal emlékkönyv .6 Fénymagasban.1509 Ford Fiesta benzină şi diesel 2002-2005 .1014 Fii fericit! Descoperă tot ce trebuie să ştii pentru a avea o viaţă fericită . die Takarazuka Revue und die Suche nach einer neuen Aufklärung .911 Expert în fructe .2041 Farmacologie generală .1547 Fejadag = Raţie = Ration .631 Fenomenologia spiritului : prefaţă .1942 Fabule .o bătălie pierdută? : analiza flagelului la nivel global : studiu de caz : România .1351 Folosirea forţei în dreptul internaţional actual .

1428 Frica : istoria unei idei politice .1397 Ghid de conversaţie român-turc .940 Geografia aşezărilor pe Terra .Matematică : modele de rezolvare .1419 Franceză : curs practic .2043 Fundamentarea ecologică a calculului posibilităţii în pădurile tratate în codru grădinărit .1784 A gender analysis of Edith Wharton's novels .1587 General chemistry .973 .1081 Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie .1435 Germana rapidă .forma finală : M2 .2189 Ghici pe cine iubesc eu .491 Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice .Matematică : modele de rezolvare .810 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .1912 Fragmente de portret : oameni şi locuri .162 Gânduri din vacanţă : creaţii literare ale elevilor .352 Fram.2199 Ghid de pregătire pentru concursuri de matematică : EPSILON 2009 .1436 Ghid practic de examinare clinică . genetică şi ecologie umană .804 Ghid legislativ european : farmacovigilenţa şi legislaţia medicamentului veterinar 1080 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 : M1 .774 Formula supravieţuirii .1410 Ghid de evaluare.214 Fundamentele termodinamicii chimice .894 Fundamente de rezistenţa construcţiilor .2161 Geografia cuaternarului . recuperare a leziunilor musco-ligamentare la sportivi .397 Fundamentele psihologiei : mecanisme informaţional-operaţionale .811 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .1189 Frumoasa şi Bestia : carte de colorat .1455 Fraţii şi surorile lui Nichita Stănescu .forma finală : M1 .2065 Ghid de conversaţie român-bulgar .1976 Franceza rapidă .924 Germana pentru cei mici . copii .528 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning : analize.Matematică : modele de rezolvare .2154 Geologie economică : determinator pentru lucrări practice de laborator .966 Ghid practic de propedeutică şi tehnică chirurgicală veterinară .1545 The French element in English .414 Fructe şi deserturi .926 Geografia solurilor .701 Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele IX-X : metode de rezolvare : biologie vegetală şi animală .807 Geomorfologie .1928 Ghicitori pentru cei mici .922 CIP 529 Geologie fizică .809 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 . corologie.808 Geometrie descriptivă .450 Ghandi .150 Frumoasa şi Bestia .137 Ghicitori pentru voi.forma finală : M2 .290 Ghid pentru bacalaureat bilingv francofon .913 Genul Euphorbia în flora României : sistematică.822 Geometrie analitică şi diferenţială .1195.219 Furtuna de nisip .925 Geometria angrenajelor şi teorie aplicată .743 Formarea unui comportament ecologic vizând grija şi respectul faţă de mediul natural .927 Gestiunea financiară a întreprinderii . principii.452 Gestiunea riscurilor financiare : abordări teoretice şi studii de caz .1675 Furtuni în Sicilia .686 Formarea şi însuşirea noţiunilor matematice la clasele I-IV .2159 Geografie . ursul polar . modele .1134 Fundamente teoretice ale psihosociologiei (cu particularităţi specifice mediului medical) .1730 G Gândirea magică : geneză şi evoluţie .1725 Frunze de albastru . 1202 Gestiunea portofoliului : caiet de studiu şi evaluare .908 Furia : înţelepciune pentru potolirea flăcărilor .812 Ghid pascal .1063 Ghid de istorie pentru bacalaureat 2009 şi Academia de Poliţie .941 Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele XI-XII : metode de rezolvare : anatomie şi fiziologie. anatomie .Matematică : modele de rezolvare .1214 Fundamente ale termodinamicii tehnice : teorie şi aplicaţii .1429 Germenii : mâncarea miraculoasă : ghidul complet pentru germinarea seminţelor 989 Gestiunea activităţii de turism .

1438 Guidelines for the Marketing : undergraduate courses : academic year 2008-2009 690 Gura de vulpe .744 Ghidul succesului pentru leneşi .1443 Iarnă cu fulgi însângeraţi .298 531 CIP H Hai să furăm pepeni .860 Grădina : ghidul grădinarului .Francezii .358 Hume .1808 Iată cum a avut Domnul Isus milă şi de mine! : mărturii ale harului lui Dumnezeu 1748 Icoana din gând .1528 Hemosideroza pulmonară idiopatică la copil . cultură .434 Globalization and higher education in economics and business administration : conference : 2007.1973 Idealul educaţional în pedagogia creştină : Clement din Alexandria. limbă.GOC : tehnici de instruire .410 Identitate arabă : istorie.173 Hyperion .1638 Globalizarea şi educaţia economică universitară .1390 Harmonia mundi : o încercare în esenţa muzicii . În 20 de lecţii fără profesor .687 Gladiatorii : O zi în Colosseumul roman .434 Glume.1470 Grigore Vieru acasă.46 Graiul animalelor .1476 Gravitaţia ca teorie Gauge şi ruperea spontană de simetrie .1238 Ghidul profesorului : domeniul agricultură.960 Highschool musical .979 Iliada repovestită pentru copii .1546 Ierbar de plante sălbatice ..2066 Gramatica limbii franceze .185 Ghidul xenofobului .1384 Haiku-uri de toamnă : versuri .276 Groază .2146 Gimnastica de bază : metodica predării .1814 GMDSS .1382 Handbal .1726 The guide : limba engleză pentru examene şi concursuri .1907 Hai să vorbim despre.1343 Házi praktikák .1550 Grija faţă de om în gândirea patristică a primelor patru veacuri .691 Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în contextul instabilităţii financiare globale . calificarea : lucrător în agroturism 1151 Ghidul proiectului de diplomă : specializarea Mecatronică .1979 Gustări şi prânzuri .466 .1515 Hristos a înviat! .530 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ghidul educaţiei militare .1015 Heidi . la Piteşti .629 Ghidul elevului . glume.2185 Identité et mentalité -. Romania .1427 Gramatica limbii române : clasa a III-a . box!! .1777 Idane .154 L'ideologie pascalienne (Les Pensees) . Iasi = Globalizarea şi educaţia economică universitară : conferinţă : 2007. creaţie şi bucurie .1867 A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára .1486 Gramatica practică pentru ciclul primar ..2074 Handbal : metodică . soro lume .1680 I I can speak English : English in 20 lessons .1042 Guvernanţa corporativă şi auditul intern .957 Ieri şi azi .1150 Ghidul homeopat al sănătăţii familiei . Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin .1882 Igiena alimentelor .calificarea : lucrător în agroturism . Iaşi .1599 The herpetofauna of the Jiul Gorge National Park.1249 Grafică asistată de calculator .464 Guvernanţii cu noroc al lui Geoană şi ai lui Boc .279 Ideea naţională şi ideea europeană .1191 Guvernanţa corporativă şi auditul intern . Ich kann Deutsch Sprechen : Deutsch in 20 Lektionen .1703 Hemingway's heroes .1163 Greaca veche : morfologie .2089 Imaginaţie.1024 Ghidul House of Guides : 2009-2010 : Cele mai bune hoteluri şi restaurante : best hotels & restaurants .1386 Gingăşia culorilor .1190 Ghidul managerului de organizaţii neguvernamentale mici şi mijlocii .1028 Henri Michaux : déplacements et interventions poïétique .

1213 Ion Mihai Pacepa în dosarele Securităţii : 1978-1990 .1565 Ipostaze ale personajului în opera lui Marin Preda .2221 Ionesco înainte de "La Cantatrice chauve" : opera absurdă românească .418 Istoria mântuirii .251 Introducere în limbajul C# .962 Instalaţii de condiţionare a aerului .1834 Istoria anabaptiştilor din România : 1527-1768 .74 Industrializarea peştelui .457 Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru licenţă : 2009-2010 : teste grilă . arhitectură hardware PC .249 Introduction in electrochemistry by problems .532 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Implementarea reţelelor semantice .1793 Insula răilor .227 Introducere în psihologia comunicării . 436 Informatică managerială în activitatea de educaţie fizică şi sport .1926 Iniţiere în Excel XP .1153 Introducere în proiectarea asistată de calculator : teorie şi aplicaţii .2182 Investiţiile şi modernizarea sistemelor tehnico-economice .248 Introducere în teoria statistică a recunoaşterii formelor .1076 Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate .64 Implications of the category of aspect in using English .1535 Ipostaze cehoviene : personaje şi situaţii .976 Incluziuni nemetalice .1133 Inimioara de căţel . software de bază Windows . software de aplicaţii MS-Office .2133 CIP 533 Internet cafe = Internet café .34 Informatică economică : fundamente teoretice de IT&C .2213 Istoria etnicilor macedoneni în România .1112 Insula iubirii .1399 Introducere în teologia Vechiului Testament .36 Informatică economică : culegere de probleme .1411 Intuiţii finale .1136 Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă : surse de alimentare 1111 Instituţii de credit .1677 Individualităţi şi comunităţi : mărturii si mărturisiri .2011 Iránítástechnika .328 Istoria batalionului 17 Vânători de Munte "Dragoş Vodă" .389 Improved Nyquist filters .628 Ionel Brătianu : omul meandrelor politice .2040 Interferenţa civilizaţiilor în Europa Unită .574 Introducere în Biblie : istorisire.359 Istoria modernă a românilor .961 Incursiune în fitoterapie .217 Introducere în semiotică .1921 Interzicerea pedepsei cu moartea-garanţie a dreptului la viaţă .918 Introduction to stochastic processes .50 Insecte care produc vătămări plopului şi salciei .62 Introducere în Vechiul Testament .543 Instrucţiunea ARE 1 : branşamente şi alimentări electrice .1018 Incursiune în universul numerelor prin exerciţii şi probleme pentru clasele I-II 863 Indignare .1161 Informatica aplicată : lucrări de laborator .21.7 Informatică economică .1290 Iskola és színház : az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe .1287 Incredibila enciclopedie Larousse : insecte şi animaluţe .1086 Imunologie generală .1359 Ipostaze discursive .69 The internal planning of roman forts of Dacia .1413 IQ .28 Infracţiuni şi contravenţii în domeniul relaţiilor de familie .35 Introducere în psihofiziologie : integrarea neuroendocrină .391 Influenţa poluării cu bioxid de sulf asupra unor procese fiziologice la soiurile de grâu "flamura" şi "albota" : lucrare ştiinţifică .877 An introduction to translation studies .665 Istoreme . teme şi interpretare .584 Ingineria organizării şantierelor de construcţii .1469 Importanţa familiei în educarea personalităţii copilului de vârstă şcolară mică : lucrare ştiinţifică .1288 Inegalitatea lui Nesbitt .793 Infidela clipă .2022 Inflamaţia acută .2212 Istoria României : pregătirea examenului pentru admiterea la Academia de poliţie 2214 .639 Istoria comunismului din România : documente : perioada Gheorghiu-Dej : (19451965) .203 Introducere în psihologia mediului .2052 Inventarea păcii : istoria proiectelor confederative de la ducele de Sully la Simón Bolívar .58 Introducere în practica agricolă .

534

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Istoria românilor : sinteze pentru pregătirea examenelor de bacalaureat, admitere la
Academia de Poliţie, admitere la Facultatea de Administraţie Publică
(SNSPA) - 2231
Istoria românilor : teste pentru pregătirea examenelor de admitere la Academia de
Poliţie, admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) : actualizat
2009 - 2232
Istoria scrisului - 2
Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului - 4
Istoria sociologiei : autori şi opere - 390
Istoria Transilvaniei - 2215
Istoria universală veche : istoria Orientului antic - 2184
Istoria universală - 2179
Istoria unui centru cultural - Cercul Astra "Virgil Şotropa" - 72
Istoria vizuală a artei - 1307
Istoria - 2180
Istoriata na etnicichite machedonti vo Romania - 417
Istoricul Bisericii Penticostale "Vestea Bună" din Bucureşti : mărturii de ieri şi de
azi - 311
Istoricul încercărilor de determinare a vitezei luminii - 885
Istorie : bacalaureat 2009 : aplicaţii, propuneri de subiecte cu rezolvări - 2233
Istorii din Brabant urmate de Călătorie de nuntă - 1721
Itinerarii - 1864
Iubeşte-l sau lasă-l - 206
Iubire şi destin : poezii - 1789
Iubirea - 1852
Iubiri caraghioase - 2092
Iuda : luptaţi pentru credinţă - 252
Iuliu al II-lea - 289
Î
Îmbrăţişaţi pe iarbă : poezii de dragoste - 2054
Îmbunătăţirea imaginilor achiziţionate în medii dispersive - 22
Împreună dumiriri pe Cale - 355
Împreună pentru educarea celor mici : relaţia grădiniţă-familie - 663
În absenţa tatălui - 2056
În căutarea armoniei - 1782
În dar de ziua ta : carte de citit şi colorat creată de copii - 129
În rană - 2003
În spiritul Europei moderne : administraţia şi confesiunile din Transilvania în
perioada reformistului Terezian şi Iosefin (1740-1790) - 2216

535

CIP

În straie de moţ : povestire istorică despre Nicolae Bălcescu - 2207
În timpul acela - 1860
În vid iată viaţa mea ! - 2125
În zarea nemuririi - 218
Înainte de bărbaţi - 1718
Încercare asupra gândirii româneşti : schiţa unui profil istoric - 180
Încercarea autovehiculelor - 1141
Închipuire - 1964
Îndrumar de cercetarea chimico-analitică a resurselor minerale naturale şi a poluării
mediului -- 90
Îndumnezeirea omului după sfântul Atanasie cel Mare - 287
Înnoire spirituală - 253
Însemnările unui chirurg despre o ştiinţă imperfectă - 965
Întâlnire cu almăjana - 1473
Întâlnire cu piraţii - 1516
Întâmplări ce nu puteau fi uitate - 1885
Întoarcere în timp - 1935
Între istorie şi filosofie : sistemul lui R. G. Collingwood - 174
Întrebări, controverse, obiecţii referitoare la stilul de viaţă - 993
Întrebări şi răspunsuri pentru profesorul diriginte - 697
Înţelepciunea lumii : istoria experienţei umane a universului - 68
Înţelepciunea unui sărac - 307
Învaţă cu Aurora - 1650
Învaţă germana pas cu pas : verbele tari şi neregulate, diateze active, conjugare,
verbe compuse, tehnica exprimării, exerciţii, expresii - 1434
Învaţă să trăieşti sănătos! - 983
Învăţarea şi evaluarea prin aplicaţii multimedia : cercetare pedagogică - 51
Învăţăm, ne jucăm, colorăm - 146
Învăţământul preuniversitar şi educaţia economică - 698
Învăţătorii : o monografie eroică a Şcolii Normale de Învăţători din Craiova - 700
Învăţătura despre sfântul duh la Sfântul Chiril al Alexandriei - 288
Învăţăturile unor dascăli către urmaşii lor - 1494
Învierea Domnului - 343
J
Jandarmeria bihoreană - 623
Jandarmeria la răspântii sociale : 1944-1990 - 622
Janeta - 1850
Japonia lui Lafcadio Hearn : antologie - 1646
Jézushoz vezetö út - 360

536

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Jó Sándor Margarétái - 2237
Joc de cuvinte - 2058
Joc şi învăţare la copilul preşcolar : ghid pentru educatori, părinţi şi psihologi - 688
Jocul de-a moartea - 2064
Jocul didactic în grădiniţa de copii : locul, rolul, importanţa şi metodologia jocului
didactic în grădiniţă - 664
Jocul lui De Niro - 2102
Jocuri de mişcare - 1393
Jocurile foamei - 1618
Jurnal de adolescenţă - 2027
Jurnal de campanie - 2016
Jurnal de idei - 1893
Jurnal de şampanie - 1871
Jurnal de tătic - 981
Jurnalul unui om degeaba - 2013
K
Kabala şi literatura aramaică - 176
A képernyő jótékony homálya - 1279
Kevesen vannak, akik üdvözülnek vagy sokan - 250
Kinetoterapia pacienţilor cu scleroză laterală amiotrofică - 1016
The king, his library, his city : Matthias Corvinus : 1458-2008 - 2191
Kolozsvár környékének kirándulóhelyei - 1370
Krisztus erdélyi mandátuma - 291
L
La 70 de ani : florilegiu aniversar - 1152
La ce să nu te aştepţi când eşti însărcinată - 1055
La curţile dorului - 768
La ţigănci - 1861
Lacrimile bucuriei - 1879
Lampioanele vii - 1889
The language of black America : lucrare ştinţifică - 1458
Leandrul alb - 1636
Learn English and have fun - 1418
Lectio divina cu sfântul Paul - 255
Lecturi educative pentru preşcolari - 729
Lecturile copilăriei : clasa I : antologie şcolară - 1517
Lecturile copilăriei : clasa IV : antologie şcolară - 1518

CIP

537

Lecturile copilăriei : clasa VII - 1519
Lecţia de atletism - 1372
Lecţia de gramatică : proză scurtă - 1963
Lecţii de geometrie diferenţială - 805
Lecţii de matematici aplicate în economie - 849
Legea caselor naţionalizate - 441
Legea celui puternic : mercenarii americani în Irak - 1869
Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 : practică judiciară - 539
Legenda dansatorului - 1655
Legenda dispariţiei comunismului - 426
Legende canadiene - 1716
Legende cu dragoni şi uriaşi - 131
Legi de conservare în fizică - 893
Legislaţia insolvenţei - 582
Legislaţie - 441, 478, 578-582, 1250
Legislaţie contravenţională : note de curs - 564
Legumicultura de succes pentru amatori - 1175
Lemurii - 1831
Lépésről - lépésre - 737
Letopiseţul de argint - 1956
Let's Learn English ! - 1423
Licitaţie în iad - 1878
Lider pentru o nouă generaţie : cinci principii fundamentale pentru cei care vor
modela viitorul - 342
Limba engleză fără profesor - 1431
Limba germană : exerciţii de gramatică şi vocabular - 1416
Limba germană : simplu şi eficient - 1415
Limba maternă - 2098
Limba română : 80 de teste pentru admiterea în învăţământul superior - 1499
Limba română : culegere pentru clasa I - 1504
Limba română : sintaxa propoziţiei - 1483
Limba română contemporană - 1484
Limba şi literatura română : Bacalaureat 2009 : modele de rezolvare, itemii
publicaţi de MECI la 22.02.2009 - 1495
Limba şi literatura română : clasa a VII-a : teste de limba şi literatura română
pentru teza unică : semestrul al II-lea - 1490
Limba şi literatura română : comunicare literară şi non-literară, eseuri-model - 2028
Limba şi literatura română : comunicarea non-literară şi non-ficţională - 1596
Limba şi literatura română : genurile literare - 1496
Limba şi literatura română : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă :
2009 - 1497

538

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Limba şi literatura română : scrierea argumentativă, reflexivă, imaginativă - 1507
Limba şi literatura română : teste pentru clasele IX-XII - 1488
Limba şi literatura română : teste pentru evaluarea curentă : clasa a VII-a - 1501
Limba şi literatura română : teza cu subiect unic : clasa a VIII-a - 1492
Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VII-a : semestrul 2 - 1506
Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VIII-a : semestrul 2 - 1471
Limbaje de programare - 14
Limbajul C++ - 52
Limbajul secret de business : cum să descifrezi comportamentul cuiva în numai trei
secunde sau mai puţin - 396
Limitele dreptului de proprietate privată imobiliară - 527
Limnologie - 923
Liniştirea spaimelor : proză - 1957
Lista notarilor publici în funcţie la 1 martie 2009 - 599
Literatura română : ghid pentru proba scrisă la bacalaureat şi admitere în facultăţi :
eseul - 1756
Literatura - 1558
Literatură universală : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 1559
La littérature française de la Renaissance : histoire littéraire et choix de textes 1537
Liturghia Sfântului Ioan pentru folosul preoţilor când slujesc în sobor - 308
Liziera de salcâmi : poezii - 2059
Locke - 177
Logica şi problemele ei - 233
Logistică industrială : planificarea şi robotizarea sistemelor de producţie - 1207
Lucrări de laborator de fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă
redusă - 888
Lucrări practice de electrotehnică şi electronică analogică şi digitală : îndrumător
de proiect şi laborator - 1124
Lucrări practice de fizică farmaceutică - 886
Lucrări practice de fizică pentru ingineri - 897
Lucrări practice de marketing agroalimentar - 510
Lucrări practice de microbiologie - 932
Lúdas Matyi három arca - 2120
Lumea copiilor - 160
Lumini la marginea regatului - 1974
Lumini şi umbre - 1671
Lumini... - Amintirile călătoriilor... - Amintirile lui Pavel Poenaru - 1787
Lupta frumoasă - 351

539

CIP
M

Macroeconomie : caiet de seminar - 446
Macroeconomie aplicată - 429
Magazinul de bric-à-brac literar - 1585
Mai aproape decât mai departe - 1781
Maitrey - 1862
Malformaţiile traheo-bronho-pulmonare - 1051
Mama şi sensul vieţii : poveşti cu psihoterapie - 1689
Mamă, flori şi grâu - 1840
Mamele unor oameni faimoşi - 77
Mamifere din ogradă - 124
Mana cartofului produsă de ciuperca Phytophthora infestans : patografie,
morfologie, biologie, epidemiologie, profilaxie şi terapie - 1169
Management educaţional şi proiectare strategică : materiale suport pentru formarea
profesorilor - 1228
Management în turism rural şi agroturism - 1208
Management performant în vânzarea produselor alimentare - 1233
Management strategic : teorie şi practici privind formele asociative de tip public,
privat şi ONG din agricultură - 1200
Management strategic organizaţional : teorie şi studiu de caz - 1219
Managementul activelor şi pasivelor bancare - 467
Managementul activităţii financiar-contabile şi analize economice - 1224
Managementul afacerilor - 1211
Managementul calităţii - 1209
Managementul calităţii - 1220, 702
Managementul diagnozei statistice a proceselor de fabricaţie - 1232
Managementul hemoragiilor digestive superioare prin gastropatie erozivhemoragică - 1036
Managementul influenţării sociale în conflictele moderne - 400
Managementul investiţiilor - 1198
Managementul organizaţiei şcolare în care se integrează persoane de etnie romă 747
Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în contextul crizelor bancare şi
configurării sistemelor bancare actuale - 477
Managementul proiectelor : materiale suport pentru formarea profesorilor - 1203
Managementul proiectelor în turism - 1212
Managementul proiectelor teritoriale - 625
Managementul proiectelor - 1215
Managementul resurselor umane : sinteze, aplicaţii, grile - 1206
Managementul resurselor umane în turism - 1237

540

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale - 703
Managementul situaţiilor de risc în domeniul siguranţei publice - 616
Managing culture in business : basics - 1231
Mangalia : medalion dobrogean - 2149
Manifestul reformei - 254
Manual de drept comunitar - 545
Manualul capitalistului : învaţă cum să te ajuţi singur! - 438
Manualul operatorului helpline - 652
Mara - 2023
Marea carte a minţii - 216
Mareşalul Antonescu : un erou sacrificat - 2222
Marile mistere ale istoriei - 2181
Marile speranţe - 1627
Marketing : caiet de exerciţii, teste şi aplicaţii - 500
Marketing : dicţionar explicativ - 506
Marketing : studiul pieţei - 507
Marketing - management - 501
Marketing general - 508
Marketing internaţional : note de curs - 509
Marketing în turism - 502
Marketing relaţional : o abordare din perspectiva domeniului financiar-bancar - 499
Marketing - 503
Marketingul serviciilor financiar bancare - 504
Marketingul serviciilor în sistemul producţiei agroalimentare - 481
Martie, martie, mărţişor - 1753
Martin Chuzzlewit - 1628
Martor la slobozitul apelor : (proză) - 2035
Masajul facial - 999
Masajul în kinetoterapie - 1022
Masajul - 1000
Maşină pentru solicitări compuse - 1108
Maşini electrice şi acţionări - 1129
Maşini şi camioane - 133
Matematica - problema familiei noastre : sfaturi pentru părinţi conştiincioşi - 831
Matematica... fără frontiere : bacalaureat, admitere, concursuri - 832
Matematica în formule : definiţii, teoreme şi formule matematice pentru clasele IXXII :(M1 - M2) - 791
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a II-a - 706
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a III-a - 749
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a IV-a - 654
Matematică : caiet de vacanţă : clasa I - 707

CIP

541

Matematică : clasa a V-a - 833
Matematică : clasa a VI-a - 834
Matematică : clasa a VII-a - 835
Matematică : clasa a VIII-a - 836
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a II-a : anul şcolar
2009-2010 - 838
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a III-a : anul
şcolar 2009-2010 - 839
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a IV-a : anul
şcolar 2008-2009 - 840
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa I : anul
şcolar2009-2010 - 837
Matematică : culegere de exerciţii şi probleme : clasa a III-a : anul şcolar 20092010 - 841
Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VII-a - 842
Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VIII-a - 843
Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a, semestrul al II-lea 844
Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a, semestrul al II-lea
- 845
Matematică - M2 : subiecte rezolvate : bacalaureat 2009 - 861
Matematică distractivă pentru preşcolari : nivel 5-7 ani - 859
A matematika tanítása - 786
Materiale compozite obţinute din biomase lemnoase - 1289
Materiale monolitice pentru instalaţii termotehnologice - 1283
Materiale refractare : îndrumar de laborator - 1303
Mathematik Aufgabensammlung für die 5.Klasse - 828
Mathematik Aufgabensammlung für die 6.Klasse - 829
Maxime, cugetări şi definiţii din biologie - 945
Mănăstirea Pionul şi Palatul cnejilor cantacuzini de la poale de Ceahlău - 1313
Mănânc, slăbesc dar rămân suplu! cu metoda Montignac - 990
Mărfuri nealimentare şi siguranţa consumatorului - 1098
Mărturia lui Dumnezeu - 319
Mărturii despre părintele Dometie : antologie - 312
Mărturii din Gulagul românesc : versuri - 1821
Mărţişoare - 1842
Măsurarea şi monitorizarea mărimilor hidraulice în timp real - 1102
Mâini înzestrate : povestea vieţii mele - 1615
Mângâietorul - 274
Means of expressing futurity in English language -- 144

542

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Mecanică şi mecanisme : teorie şi aplicaţii de statică şi structura mecanismelor 1092
Mecanisme şi instituţii ale mediului concurenţial european - 596
Medicina internă în practica de laborator - 1034
Medicină internă pentru cadre medii - 1030
Mediul ambient olimpic - 1395
Memoria : dialogul omului cu pământul - 186
Memoriile unui diplomat oarecare - 1996
Memoriile unui ierarh uitat : Victor Mihályi de Apşa - 1933
Menestrul la curţile Mnemosynei cu stihurile toamnei dorului - 2006
Merítés - 1533
Meserii tradiţionale din zona Bereşti, Sascut - 2143
Mesevár - 2116
Meşteşuguri ţărăneşti tradiţionale în spaţiul românesc - 1330
Metaforă şi corporalitate în discursul media - 1512
Metoda Backtracking - teorie şi aplicaţii - varianta Pascal - 40
Metode de rezolvare a problemelor de matematică - 813
Metode matematice de modelare a fenomenelor economice - 818
Metode robuste de estimare multidimensională - 876
Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii - 712
Metodologia cercetării ştiinţifice medicale - 968
Metodologia cercetării ştiinţifice şi instrumentele ei - 5
Metodologia predării operaţiilor aritmetice la clasele I-IV - 830
Metodologie pentru implementarea proiectului educativ coordonat de copii privind
reducerea riscurilor dezastrelor naturale (Child led - Disasters risk reduction) 784
Mic dicţionar cu cuvinte uzuale macedonene - 1407
Mic dicţionar de demografie multilingv - 380
Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european - 554
Mic ghid de ecografie practică - 1072
Mică antologie Henri Coandă - 1146
Mici îndemnuri spre mântuire - 273
Mici lecţii de viaţă - 1667
Microbiologia cavităţii orale - 931
Microbiologia deşeurilor - 1196
Microbiologie generală - 933
Microbiologie industrială : îndrumar de laborator - 939
Micul prinţ - 1734
Mihai Eminescu : (Poetul nepereche în programele şi în manualele şcolare) - 1525
Mihai I : sfârşit fără glorie - 2223
Milano : ghid de călătorie - 2165

CIP

543

Miniculegere de jocuri didactice matematice : clasele I-II - 678
Miniculegere de jocuri didactice pentru limba română : clasele I-II - 728
Minte sănătoasă în corp sănătos - 143
Mintea ta sub asediu : câştigă bătălia ce se poartă în mintea ta - 212
Miracole mici şi mijlocii - 71
Mircea Cărtărescu : erosul androgin - 1540
Mircea cel Mare : scutul Europei - 2230
Mireasa evreică - 1712
Mireasa potrivită - 1687
Miroir fractal - 1980
Misterele Bibliei : noi perspective asupra unor vechi adevăruri - 258
Misterioasa putere a gândurilor - 236
Mitul bolii psihice - 247
Mituri şi legende - 134
Moara cu noroc ; Popa Tanda ; Budulea Taichii - 2025
Moara cu noroc - 2024
Modalităţi de activizare a elevilor în cadrul orelor de limba română pentru
eficientizarea activităţilor la clasele cu predare simultană - 722
Modalităţi de realizare a compunerilor şcolare - 666
Modelarea fotogrammetrică 3D - 884
Modelarea şi optimizarea proceselor din metalurgia neferoasă : modelarea
termodinamicii sistemelor de aliaje Al-Sn - 1294
Modele utilizate în analizele manageriale - 1194
Modern psychological research : trends and prospects : quantitative research vs.
qualitative research - 714
Modernitatea conservatoare : aspecte ale culturii Europei Centrale - 73
Modificări neurofiziologice în patologia hepatică cronică - 1027
Mollecular mechanisms of extracellular and intracellular proteinopathy in
Alzheimer's disease and frontotemporal dementia - 1060
Momeala Satanei - 280
Momente ; Schiţe - 1795
Momente artistice pentru cei mici : serbări şcolare - 724
Momente din istoria Olteniţei - 2238
Monitorizarea factorilor de mediu : tehnici şi sisteme - 782
Monografia Centrului Şcolar Arad : a 85-a aniversare - 669
Monografia comunei Brădeşti - 2137
Monografia comunei Cungrea - judeţul Olt - 2136
Monografia localităţii Jidoştiţa, judeţul Mehedinţi - 2139
Monografia oraşului Bechet - 2147
Monografia satului Ostrovu-Mare - judeţul Mehedinţi - 2141
Monografia satului Supurul de Sus - 1969 - 2134

544

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Monografia Şcolii Grăjdana, judeţul Buzău - 660
Monografia Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu -- 71
Monografia unor sate oltene - 2142
Monte-Carlo and Quasi-Monte Carlo methods with applications - 867
Morcoveaţă - 1732
Morfologia funcţională a aparatului dento-maxilar : caietul studentului - 1039
Morfopatologie specială - 1056
Morfosintaxa verbului în limba română actuală - 1487
Moromeţii - 1997
Morţi până la apus - 1645
Moş Crăciun - 2105
Motanul încălţat - 139
Motivul dublului în literatura europeană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
- 1602
Motoare cu ardere internă : îndrumar : seminar, teme de casă, proiecte - 1123
Mozdulj rá : ez más! - 256
Muguri de poezie - 1945
Municipiul Roman şi comunitatea ruşilor lipoveni - 619
Mutilare - 2030
Muzeul Naţional de Istorie a României : tezaurul - 81
Muzicanţii din Bremen - 1700
Muzică - 1352
N
Naomi - 2114
Naştere fără dureri - 1049
Natură moartă cu ciori - 1670
Naufragiu în alb - 1792
Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea - 1965
Ne pregătim pentru teză! : caiet de exerciţii aplicative pentru clasa a VI-a - 1502
Ne-amuzăm şi învăţăm - 1769
Neagoe Basarab : viaţa, domnia, opera - 2239
Necesitatea întâmplării sau Lumea riscului statistic - 384
Nedumeriri : proză scurtă - 1765
Nekünk bejött - 717
Neliniştiţii - 1619
Nemesis diary - 1930
Netrăitele : [poezie] - 1791
Neurochirurgie - 1073
New ways of teaching literature - 718

545

CIP

Nicholas Nickleby - 1629
Nicolae Densuşianu : omul şi opera : Dacia preistorică : revoluţiunea lui Horia în
Transilvania şi Ungaria - 2177
Nicu Haas : un pionier în antropologie, descoperitorul singurului schelet de om
crucificat - 942
Nimeni nu a grăit vreodată ca Omul Acesta (In. 7, 46) - 281
Noaptea de Sânziene - 1863
Noi fundamente ale dinamicii economice contemporane - 442
Nomadisme et croisements francophones - 1580
The non-finite forms of the verb - 1425
Noncopilărie şi maturitate postmortem - 1978
Nonny, Nani : o poveste indiană - 2110
Nostalgie - 1822
Note de curs : legislaţie contravenţională - 564
Note de teologie morală ortodoxă pentru uzul studenţilor şi absolvenţilor - 316
Noţiuni, concepte şi aplicaţii în economie - 439
Noţiuni de balneofizioterapie : curs pentru studenţii Facultăţii de Bioinginerie
Medicală - 1009
Noţiuni de biomecanică pentru ingineria materialelor - 946
Noţiuni de hidrologie generală - 928
Noţiuni de imunologie fundamentală - 971
Noţiuni de predare a limbii române cu privire specială la forma limbii şi a
poporului român - 1510
Noţiuni fundamentale de economie : noţiuni teoretice : aplicaţii - 435
Noţiuni introductive în internet şi comerţ electronic - 18
Noţiuni practice de fiziologia sângelui - 977
Novel materials for light intensity modulation - 1091
Nu îmi pasă! Hai s-o facem! : Lecţii de viaţă şi de afaceri - 455
Nu-ţi irosi viaţa - 326
Nume de cod viţa de vie - 1857
Nume de persoane în română şi franceză : studiu comparat - 1440
Numere : set de planşe - 719
O
O abordare conceptuală integrată privind vârstnicii - 376
O călătorie în jurul lumii - 1847
O contribuţie la istoria exilului românesc - 2227
O hermeneutică a romanelor postbelice ale lui G. Călinescu : lucrare ştiinţifică 1592
O incursiune în educaţia adulţilor - 689

1713 O mandala astrologică : ciclul transformărilor şi cele 360 de faze simbolice ale sale .2201 Oradea şi Bihorul la cumpăna dintre totalitarismul comunist şi democraţie : (19871992) .118 Oeuvres complètes .1902 Odă înţelepciunii . soluţii contructive .20 Pajişti temporare în cadrul relaţiei sol-plantă-animal .672 Paşaport pentru performanţa sportivă .1690 Panni.230 A párjanincs János Vitéz .1374 Paşi în timp .2123 Papság .1115 547 CIP Organizarea internă a castrelor din Dacia = The internal planning of roman forts of Dacia . Popescu.39 Oglinda inimii omului .2175 O întâlnire cu opera lui I.2113 Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava. Bacău) .2115 P Pagini de monografie .1170 Oportunităţi privind adaptarea copilului de vârstă preşcolară la viaţa de şcolar .546 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE O istorie a comunismului din România : manual pentru liceu .704 Opoziţia parlamentară românească : 1990-2004 . Costică .1054 Pariul proprietăţii : sfaturi esenţiale pentru câştigători .1779 O viaţă pentru o idee : dezrobirea pontonierilor .1709 Office XP : instrumente birotice . Raduc.573 Örök készenlétben : irodalmi antológia .1709 Opere .2158 Omagiu.1154 Particularităţi metodice ale lecţiilor de geografie desfăşurate pe teren . Gheorghe .169 O minunată călătorie spre naştere .781 Organizarea partidelor naţionale aparţinând unei familii de partide europene : studiu de caz PD-L .323 Parazitologie animală .1167 Palatul .765 Obiceiuri şi credinţe macedoromâne : dicţionar .2133 Organizarea mediului construit .2019 O nouă viaţă .1740 Organe de maşini : investigaţii experimentale. Caragiale .1696 Onoarea tribului .178 Oceaniada .1916 Omul în căutarea sensului vieţii .636 Operaţiunea Monkeewrench .2205 Ordinea mondială după leninism .769 Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi : fenomenologia situaţiei şi critica heideggeriană a conceptului de valoare . consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele I-IV .322 O lună până la majorat .643 O zi cu Eminescu .872 Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat .565 Organizaţii europene şi euroatlantice .2150 Pagini din istoria transportului judeţean prahovean şi al transportului urban din municipiul Ploieşti .257 Paraclisul Maicii Domnului : canonul de mântuire cel mic .305 Összes költemények .L.1588 O lume în criză .2121 Parlamentul în principalele constituţii ale statelor europene .1392 Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării. Dani és a többiek .1341 Omul de sub podea .1684 Opere italiene . Neamţ.1729 Operaţiile de stabilitate şi securitate umană .1477 Ospăţ la masa critică .428 Ordinea naturală a lucrurilor .353 Oliver Twist .566 Particularităţi ale agriculturii Serbiei în Banatul de Sud .427 O istorie a istoriografiei universale şi româneşti .1248 Pagini Web : note de curs .1574 Oamenii lui Animal .425 Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic în lecţiile de matematică .1888 .1498 Ortografia practică pentru ciclul primar .1366 Odiseea : repovestită pentru copii .692 Particularităţi metodice în consolidarea deprinderilor motrice în dezvoltarea calităţilor motrice la preşcolari .1376 Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării.2128 Ortografia în clasele primare : lucrare ştiinţifică . consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele 1-4 .2090 Oportunitatea irigării culturilor agricole în zona centrala a Olteniei .1630 Omagiu.

1652 Pe urmele sfântului Ioan Casian .1991 549 .1780 Poeme în proză = Poemi in prosa . cu sfori . profesorul şi teologul : prezentare biobibliografică a personalităţii sale .1944 Pe urmele dansatorului .1720 Pictură şi sentimente .1943 Poets between milleniums .2082 Pe drumuri de munte . pierdute .1923 Pentarhia .1272 Performanţa monetară & integrarea europeană : macroeconomia integrării monetare europene .1896 Pe repede înapoi .244 Peregrinul transilvan .630 CIP Petale de suflet . trăite. poemele cunoaşterii .1984 Poetica română .1844 Pânza de păianjen .1318 Pieţe de capital .1818 Pereţi de consolidare din beton armat pentru structuri în cadre .1783 Poezii în grai bănăţean .1135 Perfecţionarea organizării contabilităţii manageriale în industria prelucrării lemnului .1984 Poezia Carpaţilor .1062 Patologia animalelor de companie : oncologie generală .693 Pelerinaj în Egipt .362 Poeme amare şi catrene .883 Părintele profesor Ene Branişte : slujitorul.1875 Pneumologie : compendiu .324 Pathobiochemistry of cerebral ischemia : am experimental approach .2164 Pelerinaj în Italia prin Budabesta şi Viena .746 Până la iubirea din toamnă .259 Păsări domestice .1813 Poete între milenii = Poets between milleniums .141 Plângea Iisus .prima piaţă a Clujului ..115 Piramida secolului meu .1083 Patria de zăpadă : povestiri . 2124 Poeziile iubirii visate.1971 Pădurea răzvrătită .1656 Pe urmele mortului .1786 Poezii pentru prichindei .1841 Poezia religioasă în perioada interbelică .2010 Poate omul să trăiască fără Dumnezeu .2198 Pădurea .1119 Pongo şi Pongolicii .470 Pieţe şi burse de valori .2070 Poiana cerbului .548 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Pateric : ziceri inedite ale părinţilor pustiei .588 Perla .1824. cupluri şi poveşti.2101 Păcală şi isprăvile lui .651 Politici şi mecanisme fiscal-bugetare .325 Piaţa Muzeului .2021 PC Hardware : EUCIP IT Administrator : Modulul 1 .801 Politica europeană în domeniul vizelor .1639 Pământul şi universul .480 Pilates .345 Părinţii bisericii despre sfârşitul lumii : antologie .Cazul României .1388 Pinocchio .624 Politici sociale pentru persoane cu dizabilităţi .1078 Patologia oilor şi caprelor .2176 Peregrinatio ad loca sancta : (itinerarium et Missa) = Pelerinaj la Locuri Sfinte : (itinerariu şi Liturghie) .1975 Poemele copilăriei.1895 Poezii româneşti alese = Selected Romanian poems ..1077 Patologia animalelor de companie : oncologie generală .Călătoria şi teatrul .1061 Poarta frumoasă .1544 Personalităţi contemporane : Gheorghe Popescu .1849 Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice .1682 Personaje.1600 Poezii arse de vii .1277 Plastilina : modelează cu plastilină .1310 Piciul .2045 Poligoane regulate .43 Pe apa sâmbetei .674 Petrecere în casa păpuşii .2158 Personalităţi militare române din prima jumătate a secolului al XX-lea .354 Pedagogie medicală .1358 Personajul feminin în proza lui Ion Luca Caragiale .1968 Pe strune de brad : catrene de dragoste .1985 Poezii .1324 Petru Pavel Aron : 300 .educaţia sănătăţii .140 Petru Damir : album de artă .475 Pompe şi ventilatoare centrifuge şi axiale .

1858 Previziune economică .1992 Povestiri pentru părinţi şi copii .86 Portretul scriiturii .1982 Poveste despre două oraşe .145 Prinţul fermecat .1241 Procese digitale în societatea cunoaşterii .550 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Portofoliu de practică pedagogică : instrument de lucru pentru studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică .2211 Printre cărţi .1981 Primul an . teste şi subiecte de concurs : clasele III-IV .1715 Privirea dragostei .779 Procedura contravenţională . semantics. povestiri.1159 Produse lactate : tehnologii şi reţete de obţinere .667 Portret în oglindă la 20 de ani .1817 Pribeagul .collocations : ghid auxliar .144 Prigoana .2224 Primavară în octombrie .1809 Primăvară târzie : poezii .1459 Procedee şi echipamente de depoluare a solurilor şi a apelor subterane . logics and technologies for global computing : Cluj-Napoca.1082 Prada .33 Prelucrarea măsurătorilor geodezice .1157 Producerea seminţelor şi materialului săditor legumicol .1605 Powerful knowledge : 18th Century Poetry Experts .1631 Poveste fără nume .1180 Produse şi servicii bancare .235 Profeţiile lui Nostradamus : o selecţie a celor mai incitante preziceri ale profetului.1999 Primejdia mărturisirii : convorbirile de la Rohia .806 Probleme rezolvate de programare : Pascal şi Fox .1883 Prietenii pădurii : (cu 3 figurine) .1520 Primul cocor : romanian kaiku .1724 Probleme de aritmetică : metode de rezolvare.1761 Povestiri istorice .1122 Problems in translating idiomaticity in English .1701 Prinţul norilor . amintiri . 2008 .specializarea teologie romano-catolică didactică .2235 Prin urechile acului .85 Preţul sării : rondelurile morale .19 Procesarea textului : culoarea în poligrafie .1045 Practicum de farmacologie veterinară .2100 Prietenele mele.787 Probleme pregătitoare pentru concursurile şcolare . Romania : abstract proceedings .1621 Predarea verbului în ciclul primar : lucrare ştiinţifică .751 Prelucrarea automată a datelor analitice şi grafice din topografie şi cadastru .1754 Prinţesele dansatoare .1812 Postul de observaţie . pentru nepoţi şi nepoate . 2007 800 Procesarea imaginii : reprezentarea şi îmbunătăţirea imaginii .819 Probleme de maxim şi minim din geometrie .30 Proceedings of the sixth Congress of Romanian mathematicians : Bucharest.32 Procese şi instalaţii termice pentru centrale termoelectrice .329 Poveşti.56 Problèmes d'électrotechnique . Bucharest.490 Pribeag prin viaţa mea .900 Probleme de matematică pentru concursuri interjudeţene : Geometrie : clasa a VI-a : teste pentru teză : semestrul al II-lea .1637 Principesa Elena Cuza : corespondenţă şi acte (1840-1909) .2160 Prin Săliştea de altădată .865 Probleme de fizică : metode de rezolvare .2000 Primul meu album cu animale . animalele .1778 Povestea mărţişorului . understanding.1127 Procesul de convergenţă instituţională . însoţite de comentarii .1913 Povestiri din Bistriţa Veche .866 Probleme de matematică pentru liceu şi pentru pregătirea bacalaureatului .1595 Porţia de abis .1890 Poveştile lui Andersen .576 Producerea furajelor .878 Presa românească de la începuturi până în prezent : dicţionar cronologic .1894 Poveste cu final dulce .444 Previziunea : premisă a dezvoltării durabile .388 Potecile cerului : povestiri pentru secolul XXI .171 . awareness and action : 3-5 April 2009.1648 Practica preparării de substructuri organice în protezarea fixă unidentară .458 Profeţii relativismului moral .147 CIP 551 Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes : perception.1830 Poveşti .1897 Printre jucării poveşti şi anotimpuri .600 Proceedings of GlobalComp 2008 : workshop on models.761 Povestiri adevărate.

.2148 Râul întunecat .lumea conflictului .1276 Relaţii publice şi publicitate pe Internet .1524 Regards d'historien . 2008 .1569 Receptarea şi predarea romanelor lui Marin Preda în liceu : soluţii didactice .1021 Remember .694 Psihologia persuasiunii .turism .1001 Remedii naturiste . comentariu teologic .633 Regimul juridic al vânătorii şi pescuitului .1020 Proiectare asistată de calculator .2208 Puterea .194 Psihologia vârstelor .198 Psihomotricitate .735 Regal poetic .13 Proiectare asistată în automatizări : îndrumător de laborator .552 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE The programming of virtual reality .269 Războaiele dintre ruşi şi turci din secolul al XVIII-lea şi implicaţiile lor asupra Bisericii Ortodoxe din Moldova .505 Relaţii internaţionale : lumea diplomaţiei .1046 Proza fantastică a lui Mircea Eliade .1790 Pur şi simplu .Mecca românilor .638 Râşnovul şi Cetatea Râşnovului : ghid istoric .1579 Proză .1315 Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul: text.! "Finis coronat opus" : memorii.15 Proiect educaţional naţional "Trăieşte sănătos.190 Psihologia educaţiei : lucrare metodico-ştiinţifică .2012 CIP 553 Răget de şoarece .994 Relaţia profesor-elev în viziunea educaţiei şi învăţământului personalizat .1329 Raze de soare .2083 Răscumpărarea .1536 Reclamaţii către Univers : ghid ajutător pentru împlinirea viselor .413 Relaţii publice şi comunicare .61 Proiectare şi dezvoltare curriculară în învăţământul primar : lucrare ştiinţifică .1012 Puntea suspinelor .1280 Relaţiile personale dintre soţi în dreptul internaţional privat .1939 Prussian and English diplomatic reports : 1791-1803 . mănâncă inteligent" .9 Proiecte economice în domeniile agroalimentar .1927 Regimentul 36 Infanterie : o istorie în imagini .1421 R Ration .lucrare a iubirii şi dreptăţii dumnezeieşti ..1688 Rămas bun casei părinteşti .523 Protecţia mediului .293 Religiile lumii .1329 Raţie .1312 Q Quelques notions de grammaire .1178 Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş .1003 Psihoterapie relaţională : repere .734 Receptarea critică a operei lui Mihail Sadoveanu .1295 Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale : Congresul Academiei internaţionale de drept comparat : Mexico.23 Programming techniques : textbook .640 Războiul geofizic . "ficţionale" .637 Războiul psihotronic .1950 Puterea cuvântului .670 Relaţii financiar-monetare internaţionale .1958 Repere în istoria filosofiei dreptului .2183 Regele cu coroana de hârtie .346 Realitate istorică şi imaginaţie în romanul englez şi american contemporan .totul despre influenţare : amplifică-ţi puterea de convingere şi învaţă să te aperi de manipulare .709 Proiectarea informatică în marketing .1240 Reforma de curriculum : 2005-2008 ..780 Proteze unidentare : îndreptar de laborator .mediu .2004 Psihanaliza relaţiei .408 Putna .Dâmboviţa : pagini la o monografie .1865-1866 Proze color .559 .psihoterapie .1005 Psihologia dezvoltării umane .422 Religia iubirii .261 Remedii naturale .213 Redactare şi corespondenţă .2055 Prundeni.529 Relaţiile româno-franceze în secolul al XIX-lea .psihopatologie .2210 Râu Alb .1575 Realizarea programului UBB 500 : propuneri de măsuri .2194 Război şi cunoaştere .2188 Psalmi : poezie creştină .1685 Reabilitarea clădirilor istorice cu structură din zidărie .. traducere.

2009 : monografie istorică .1909 Robert Browning and the dramatic monologue .1679 Să vorbim despre palmieri .1775 Scafandrul aerului .2206 România în ecuaţia Euroatlantică a securităţii şi apărării .292 Sclipiri pe cerul inimii .556 555 CIP Római katolikus imakönyv .1192 Reţete din bucatăria americană .judeţul Suceava : satul din suflet .987 Saba il Goto : martire di frontiera : testo.R.2005 S S.1797 Sănătate .332 Roman de dragoste cu securitatea .482 Rolul educaţiei ecologice în viaţa elevilor . metoda de grup şi spontaneitate . locuri.947 Rolul intuiţiei în învăţarea matematicii la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică .1788 Roman intim .T. sarcini întrerupte.337 . Basarabia.615 România în relaţiile internaţionale în contextul european : 1866-1878 .1664 Robotică .306 Rugăciuni biblice . al XIX-lea 1555 Respirând cu Nichita -.1188 Revanşa chipurilor .1125 Rochia din vis .1581 Resurse naturale şi utilizarea lor : îndrumar de lucrări practice .1884 România în context european la începutul secolului XX .1010 Sărbătorile de iarnă în tradiţia populară .1635 Rolul activităţii industriale în dezvoltarea aşezărilor din spaţiul metropolitan al Bucureştilor .1185 Reţete din bucatăria libaneză .1363 Repere metodologice în asistenţa socială : tehnici şi metode de investigaţie şi intervenţie asistenţială . Transnistria : o trilogie pentru sfârşirea tragediei .2084 Scadenţa . echipe. evenimente.1186 Reţete din bucatăria marocană .738 Rolul şi funcţiile familiei în procesul de socializare şi educaţia copilului . traduzione e commento del dossier greco 297 Sadova .1770 Revolutionary road .1998 Reţete culinare pentru fiecare zi .460 Retorică şi pragmatică în discursul ciceronian .1322 Sărută pământul acesta .1966 Roşu .2197 Ridică-te.210 Rolul şcolii în formarea personalului didactic . cărţi. fără tutun şi alcool : caietul elevului .401 Rolul UE în asigurarea securităţii globale .1806 Scarabeul în muşuroi .991 Să nu sufli o vorbă .2145 Sancţiuni privind patrimoniul .1623 Rubine din ceasuri târzii .423 Rostiri .1070 Sárga vihar .215 Scrieri . instituţii . Caragiale! : epigrame .1977 Scrie cu mine I .333 Rugăciuni făcătoare de minuni .2144 Să mâncăm sănătos .1572 Retrăiri .1691 Revoluţia de la 1848 în Ţările Române .585 Sarcini nedorite.733 Scrieri fundamentale : despre psihodramă.A.1355 Repere şi instantanee : oameni.679 Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava. Bacău) 766 Reprezentări ale ţiganilor în literatura de ficţiune românească din sec.1184 Reţete din bucatăria italiană . mitul unui anestezist .M.773 Retail & Corporate banking : mutaţii.463 Retail banking .320 Rugul aprins de la mănăstirea Antim la Aiud .1768 Sănătate prin terapii naturiste .133 Restitutio romaniae : Bucovina.1826 Să zbori şi să nu mori : roman autobiografic .1183 Reţete din bucatăria franceză .1187 Reţete din bucatăria rusă . strategii.Sex : femeia ideală . performanţe . Neamţ.645 Repere stilistice ale muzicii de cameră franceze în sonata pentru vioară şi pian(1850-1900) .2126 Satul Horia .1373 Schisma cea mare : lucrare ştiinţifică .732 Scrie cu mine II .1816 Revelaţia vieţii din belşug pentru tine .2095 Schi alpin : manualul începătorului .554 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Repere în istoria teatrului universal .

studii de caz .211 Singur cu Dumnezeu .1811 Spaţiul mistic .1666 Sigiliul . American Novels .347 Sfântul Anton .1707 Serbări pentru preşcolari : culegere de programe artistice .10 Sisteme informaţionale în managementul resurselor umane : aplicaţie în selecţia de personal .2037 Spovedanie cinică : monorime congelate-n sufletul meu păcătos .1173 Sonete .642 Securitatea energetică .1125 Skoda Fabia 2000-2006 benzină şi diesel .2050 Scufiţa Roşie .1293 Sisteme de detecţie şi alarmă la incendii .1551 Sentimente în amurg .67 Sisteme informatice de gestiune .864 Specii protejate în arealul.492 Societăţile militare private şi securitatea umană .42 Sistemul informaţional contabil al transporturilor locale de călători .2001 Senzaţia de déjà-vu .1960 Semiologie medicală : aparatul renal.996 Sisteme de gestiune a bazelor de date : ORACLE 10g : suport laborator .1149 Selecţie de hotărâri ale Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării . siguranţa vieţii .57 Sisteme informatice cu baze de date în management : teorie.1304 Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr .1961 Sorescu .54 Seminţe de gând .1694 Speră în ziua de mâine .739 Sinuciderea îngerilor .1221 Sistemele de asistare a deciziilor în contextul societăţii cunoaşterii .407 Sisteme reconfigurabile de calcul : lucrări practice .1662 Spiritul de fineţe : cinsprezece meditaţii .1420 Spasm matricid .1217 CIP 557 Sindromul masculului alfa .472 Serviciile de consultanţă în management : o abordare din perspectiva marketingului ..1225 Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Arta şi publicul nou" : Iaşi.1048 SQL.59 Sisteme informatice cu baze de date în marketing : teorie.1727 Sinteze pentru bacalaureat .1660 Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului .78 Le sentiment de la mort dans l'oeuvre d'Arthur Rimbaud .696 Servicii financiare pe piaţa europeană .404 Self-repairing memory arrays inspired by biological processes .1877 Sisteme de conducere cu calculatoare : fiabilitatea factorului uman .1987 Scrisorile tatălui către fiul său .338 Sfântul Iosif . pe urmele lui Pintea .24 Sisteme suport pentru decizii .340 Sfârşitul farsei . digestiv şi sistemul hematopoetic .1093 Securitatea şi calitatea produselor vegetale.556 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Scriitoare .1995 Securitate în epoca globalizării .336 Sfânta taină a Botezului : între simbolismul ritualului baptismal şi realismul lucrării tainice a harului .1570 Scrisori pentru Ema .632 Sociologia migraţiei : teorii şi studii de caz româneşti .1068 Semiologie medicală .128 Scutul meu sigur . PostgreSQL şi SQL Server . studii de caz .260 Singur pe lume . Oracle.1521 Societatea şi economia bazate pe cunoaştere : provocări şi oportunităţi pentru România .1145 Social Boundaries in Early 20th c.1406 Spaniola rapidă .783 Speranţe împlinite .1222 Sistemul de operare UNIX : comenzi şi script-uri .967 Sensul ascezei creştine .1586 Scriitori şi artişti reprezentativi din secolele XIX şi XX : analiza operelor lor majore .1590 Source of error in translation . dialecte DB2..294 Sensul schimbării în universul infodocumentar .339 Sfântul stareţ Vasile de la Poiana Mărului .387 Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin . disimetria şi asimetria în conflictele militare actuale . 23 octombrie 2008 :[lucrări] .1744 Simetria.641 Simpozionul internaţional "Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală : secolele XVIII-XXI" : Cluj-Napoca.1891 Spune noapte-bună insomniei .1391 Specificul predării operaţiilor aritmetice în învăţământul primar .301 Simulări manageriale : note de curs .1052 Semnele trupului : cum să afli de ce suferi fără să mergi la medic .1242 Sistemul mecanic / Varga. 14-17 noiembrie 2007 .26 .41 Sisteme politice comparate . Ştefan .

1591 Stimularea secreţiei lactate la oi şi capre prin administrarea în hrană a lecitinei vegetale . copleşit şi prost plătit : de la stres la succes în câţiva paşi simpli 1032 Sus pe cer .2188 Swedish diplomatic reports : 1799-1808 .1881 Şapte lideri în război .53 Studii asupra Evangheliilor ..1970 Substantivul : exerciţii aplicative .1375 Studiu de orchestraţie .1601 Sunetul limbii .365 Statistica : mod de gândire şi metode .2068 Structura cazurilor în româna contemporană .557 Stare de veghe.1919 Stat şi religie în Orientul Mijlociu Islamic : de la teocraţia medineză instituită de Muhammad la Frăţia musulmană din perioada interbelică .1522 Suprasolicitat.2178 .1075 Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare Chestionarul SWS (Survey of Work Styles) .1672 Stăpânind porţile vrăjmaşului . stare de vis .755 Studii eliadiene : Mircea Eliade între istoria religiilor şi literatură .558 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Stabilirea masei active şi a masei pasive în procedura insolvenţei .1181 Stomatologie veterinară .1940 Supercopoii şi cazul culorilor misterioase .1099 Studiul privind petrecerea timpului liber diferenţiat pe sexe şi în privinţa sportului 1385 Sub semnul Aspidei .416 Staţia polară .1071 Stresul oxidativ în fiziologia şi patologia aparatului genital feminin .471 Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare .societatea .379 Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane : noţiuni de bază : statistici univariate 381 Statistică pentru economişti : analiza datelor în EXCEL şi SPSS .921 Studiu cu privire la pregătirea fizică a jucătorilor de fotbal la nivel de echipă divizionară "A" în perioada de iarnă .1156 Studiu asupra influenţelor gravimetrice induse de mareele terestre în activitatea seismică intermediară din zona Vrancea .2106 Swedish diplomatic reports : 1791-1796 .1594 Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M1 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .2122 Ş .874 Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M2 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .626 Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii .1503 Sugestii de rezolvare pentru proba de Geografie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .Şi celelalte religii? .2236 Sugestii de rezolvare pentru proba de Literatura română : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .1532 Studii privind comportarea unor specii şi populaţii locale de Solanum sp.1084 A story of success : The pizza bussiness across europe : at the annual conference in Prague.262 Studii de mitologie .libertăţile religioase .2108 Suntem pentru schimbări sau Ca darvinişti şi economişti vom părăsi planeta aceasta .2188 Swedish diplomatic reports : 1798-1799 .1066 Strig şi mai tare : versuri .1345 559 CIP Studiu monografic : CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina ..2188 Systèmes à énergie d'origine renouvelable pour la maison passive .875 Sugestii pentru analiză literară : lucrare ştiinţifică .303 Szuhay Mátyás tréfája .1298 Structuri de date : culegere de probleme . la cultivarea şi păstrarea in vitro .31 Structuri de date liniare şi arborescente în C .302 Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu .374 Şalul .2171 Sugestii de rezolvare pentru proba de istorie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 . the project wons the first prize at the 16-19 years category .741 Strategii şi operaţiuni bursiere .1489 Structura tricoturilor din bătătură : colecţie de lucrări practice .386 Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată : introducere în aplicaţiile SPSS 383 Statul .385 Statistica economică : teorie şi aplicaţii . 13-15 february.1097 A Szentek nyomában Erdélyben .

poezii şi proverbe .166 Şase feluri de a muri .1959 Şcoala .1085 Tehnologii pomicole .1387 Tehnici culinare şi ustensile de bucătărie .898 Teroarea .1475 Teste şi analize gramaticale : curs practic de limba germană .617 Taina iubirii .750 Şi acum să facem : cugetări.447 Teoria generală a portofoliului .1853 Tăiţei chinezeşti .936 Teste de inteligenţă .350 Teoria circuitelor electrice : probleme .172 Ştiinţa numerelor . Maiorescu şi contemporanii lui .223 Teste de Limba şi literatura română : pentru admitere în liceu .2063 Ştefan cel Mare .1989 Temporal correlation with present perfect in media contexts .1144 Tehnici Yoga . a dobânzii şi a banilor .228 Teologia imnului acatist .1552 Teledetecţie .1453 Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare: conferinţă naţională cu participare internaţională : Cluj-Napoca.1917 A társadalmi változások kommunikációs univerzuma .752 Tehnica şi metodica predării înotului .2225 Test your English knowledge : ghid auxiliar .1474 Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a .264 Te iubesc la nebunie .1763 Şi ce dacă! .1128 Taxa pe valoarea adăugată .304 Teologie şi spiritualitate în gândirea şi viaţa Sfinţilor Părinţi .515 Teoria generală a ocupării forţei de muncă. Ion .1641 Teste de biologie pentru clasele V-VII .IQ .1764 Tactica poliţienească privind intervenţia în gestionarea riscurilor .366 CIP 561 Tehnologia de adaptare a ochelarilor . 2008 ..2226 Ştiinţa bizarului . avocatură şi examenul de licenţă .1281 Tehnologia şi controlul calităţii în industria morăritului : îndrumător de lucrări practice .1172 Teja Papahagi un aromân aşezat cu sfinţenie în cartea satului domnesc .1447 Şi eu aş vrea să zbor .2057 Şi din imagini învăţăm limba engleză .653 Teoria generală / Dogaru.608 Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a ..1424 .462 Tăcerea din cupă .816 Teste de verificare a cunoştinţelor în vederea obţinerii permisului de conducere 1253 Teste grilă : limba engleză .1117 Teoria fericirii în asistenţa socială : de la managementul îngrijirii la managementul fericirii .1460 Testamentul lui Sherlock Holmes .165 Ştiinţa şi tehnologia .1284 Tehnologia de recondiţionare a utilajelor de tip pompe .1757 Şi bunicii au fost copii .560 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Şarpele Genezei .1444 Teste grilă pentru magistratură.1708 Teatru şi proză .271 Talpalatnyi univerzum . baza creativităţii şi inovării : culegere de lucrări prezentate [la] Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" : Cluj-Napoca.1539 Teste de matematică : clasele IV-V .1193 Tehnici de sortare : studiu comparativ .1796. : elegii .880 Temeri şi îndoieli : Săltic 2008 .544 Teoria şi practica bilanţului : pentru uzul studenţilor ID .cheia cunoaşterii.161 Tandre dimineţi : versuri .451 Teoria şi practica activităţii notariale : pentru uzul studenţilor ID .1827 Şoapte .1266 Termodinamică pentru inginerie mecanică . 1994 Technikatörténeti örökség a kalotaszegi magyarvalkón .1109 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : materiale suport pentru formarea profesorilor .771 T T.facilitator de dezvoltare durabilă a comunităţii .2107 Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan .1776 Şoricel voinicel .65 Tehnici pentru investigaţia materialelor : aplicaţii .1851 Şi atunci ar fi trebuit să vorbesc.12 Tehnologia prelucrării produselor agroalimentare şi impactul lor ecologic : ghid practic . 2009 .1297 Tehnologie şi inovare .1752 Teatru .1560 Tablele împărţirii .1116 Tehnici şi echipamente GMDSS .

1632 Tipologia feminină în opera literară a lui Mircea Eliade . ţesuturi şi celule de origine umană : prevenire şi combatere ..2153 The times book of IQ tests . Irinel .2155 Ţăranul şi cei trei feciori .1876 Transfer socio-culturel par la traduction .2204 Three days . iubiri ascunse.semestrul II : 2008-2009 .1377 Turismul urban .1275 The economic crisis .152 Totemul lupului .767 Traficul ilicit de organe.153 Ţiganii.1073 Tratat de drept penal : Partea specială .263 Tu eşti roşcata mea .1394 Turist fiscal .984 Tratat de chirurgie . Sudoku! . Vol.1872 U Ucenicele diavolului : iubiri visate.982 Toxicologie : suport de curs .1609 Ţ Ţara Năsăudului : studiu de geografie regională .1653 Tudor Arghezi : discursul polemic .1254 Tetrabilos .2071 Tom şi Jerry : 3.486 Turism urban .1578 Tradiţii şi credinţe de Paşti .223 Timpuri grele .1584 Tunele : În adâncuri .531 Tratat de managementul modernizării transporturilor din România de după 1989 1223 Tratat de morală .1526 A the concentration of media ownerschip in Romania : supporting or challenging pluralism and media fredoom? .562 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Teste-grilă de psihopatologie.569 Tradiţia medievală în scrierile lui Geoffrey Chaucer ..240 Tratat de reabilitare pulmonară .1931 The Times : atlasul geografic al lumii .1446 Tesztkérdések a gépjármű-vezetői vizsgához (kresz) . psihiatrie şi psihodinamică .609 Traité sur la profession de magistrat en Roumanie . pământenilor! .151 Tom şi Jerry : joacă-te şi colorează! .1480 Teza cu subiect unic : recapitulare prin modele : Limba şi literatura română : clasa a VII-a . aurul şi diamantele .154 Uimitoarea carte despre dinozauri .1356 Thocomerius-Negru Vodă : un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti . iubiri trăite .1543 Tirania .1870 Trepte de căutări .1182 Totul despre comerţul electronic .2104 Totul despre ciobănescul german : ghid complet pentru creşterea.1246 Tranzacţii economice internaţionale .2088 Treziţi-vă. IV : Thoracic surgery / Popescu.1900 Trezia minţii şi cerul inimii : integrala scrierilor .1113 Transporturi şi vamă : lexicon .1017 Tractate regarding the magistrate profession in Romania .1074 Travel series : (journeys of the self) .168 Textbook of surgery.155 .2.1405 Translation practice for advanced students .1836 Trădarea nu moare niciodată .1723 Toamna crizantemelor : versuri .27 Totul despre sex şi căsnicie .511 Tratamente naturiste cosmetice .2014 Ţinutul fulgilor de nea .1073 Texte şi teste : Limba şi literatura română : aplicaţii .1452 Translation theories of the twentieth century : (1900-1990) .494 Turismul în zona Subcarpaţilor de Curbură .1. variante propuse 797 Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte pentru clasa a VIII-a : Limba şi literatura română .2192 Trecătorul .1508 Teza cu subiect unic la Matematică : clasa a VII-a : semestrul II.1412 Transmisia datelor : consideraţii teoretice şi experimente de laborator .forecast and impact on Romania : simpozion internaţional 484 Theatralis .570 563 CIP Trandafir cu venele tăiate . dresarea şi îngrijirea ciobănescului german .969 Testing techniques .1663 Tradiţie şi inovaţie în romanele lui Camil Petrescu .1936 Uimitoarea carte despre corpul meu .1642 Turism rural : absorbţia fondurilor europene .

2173 Viaţa lui Mihai Eminescu : pentru elevi .2086 Viaţa lui Ion Creangă : pentru elevi .2032 Vânătorii de fantome în mijlocul focului . descriptori .1334 .432 Uniunea Europeană ..327 Un prieten ca tine .1741 Vector bundles geometry : applications to optimal control .1073 Ursuleţul silitor : Matematică : clasa a III-a : fişe de lucru.1336 Vizibil şi lizibil în imaginea fotografică şi în extensiile ei .1657 Valediction : a tragedy forbidding mourning .2109 Visuri şi himere : ecouri simboliste în sculptura românească modernă .156 Uimitoarea carte despre piraţi .159 Ultima spovedanie .1758 Viaţă.856 Utilizarea abrevierilor de origine engleză în stilul ştiinţic al limbii române .1633 Un coup de dés.1698 Vânturesele de plastic .Asian origin . teste de evaluare.1697 Vânătorii de fantome pe urme de gheaţă .402 Virgil Bălan : un mare antrenor european .415 Verisimitude and architectonics in Hemingway's short stories . Valea Lăpuşului.950 Viaţa ilustrată a lui Iisus Hristos din Evanghelii .1529 Veronika se hotărăşte să moară .1564 Violenţa şcolară : percepţia violenţei profesor-elev : lucrare ştiinţifică .1342 Vocea inimii .1922 Valoarea stilistică a adjectivelor în stilul administrativ al limbii române .1369 CIP 565 Vasile Şt.851 Vampirul Armand . promisiuni împlinite .1746 Văduva din Ierihon .1674 Varietatea gimnasticii pe muzică .1743 Versuri de toate zilele ..1491 Valós analízis .1148 Volumele personocraţiei ..1371 Vise năruite.1337 Vă scriu în genunchi .1576 Un deces în familie .564 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Uimitoarea carte despre Egipt .891 Vindecare prin eliberare . viaţă legată cu aţă .1955 Volkswagen Golf & Bora benzină şi diesel 2001-2003 .language fiction by authors of south . Valea Someşului şi Culmea Codrului .1880 Versuri mici pentru nepoţi şi bunici .1597 Urgenţe în medicina veterinară .1314 Universul mito poetic eminescian .157 Uimitoarea carte despre pompieri .1874 Ultrasonografie vasculară .1810 Vânzătorul de iluzii .1676 Visul învolburat al celor nouă ..1598 Valenţele cognitive şi decizionale ale informaţiei contabile oferite de conturi anuale .1589 Valetul O'Rubick . Pavel şi Andrei" .1737 Un colind de Crăciun . Oradea .1823 Vânător de toamne târzii . Popăuţi.99 Viaţa comună : eseu de antropologie generală .519 Urologie .313 Viaţa la ţară .1774 Ultimele flori ale unei octogenare .1704 Un chinez pe bicicletă .1079 Urmărirea penală : modele de cereri şi acte procesuale şi procedurale .1261 Valeriu Cristea : profil critic .778 Voroneţ.1007 Vagabonzii Dharma .1439 V Vaccinarea în cancerul de col uterin .2077 Vibraţii mecanice .1339 Unele elemente de orientare în ştiinţe economice .1040 Umor german la zi .299 Vindecarea bolilor cardiovasculare principale în timp scurt fără medicamente 1037 Violated bodies : a cross-cultural reading of the English .2174 Viaţa unui şef de departament povestită de fiul săi Supermen . Probotă şi Moldoviţa : metode tehnice ale picturii murale . calificative. Crişan : 1949-2003 .948 Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri? : protejarea "in situ" şi "ex situ" a speciilor de plante periclitate din Munţii Ţibleşului.1649 Un secol de pictură sârbă : 1850-1950 : capodopere de la Muzeul Naţional din Belgrad . : représentations du hasard dans la littérature .591 Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania .2072 Vestitorii primăverii : carte de colorat .158 Uimitoarea carte despre recordurile animalelor . Tănase Scatiu .1606 Un monument reînviat : Biserica Ortodoxă "Sfinţii Apostoli Petru.862 Verde de.o abordare instituţională .

1193.2168 Zootehnie specială .738 Adevărul Holding . 1964. 8.1337 Amaltea .197.1820 Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei contemporane . 1706.1023 Zamolxis : realitate şi mit în religia geto-dacilor . 798. . 1887. 1891. 887-888. 2068. 1681.2048 Zodia Scorpionului . 1673. 768.1988 Zborul şi fizica : "nimic. 1268.1164 . 438.186 Amphion . 1708.1325 Alexandria Publishing House . mai complicat" . 1132. 1694. 2071 Anco L.695 Alean .373 Zengő ABC . 1733 Aldus .956. 1683.1898 Zborul fluturelui albastru .220.135 Zodia ciumei .1176 Zvon de gând . 976.1422 Writing essays with tears and laughter .1781 Andreas Print .449. 1666.364 Z Zahărul şi alte remedii homeopatice moderne . 1963. 1244 Altip .2061 567 CIP INDEX DE EDITURI A Academica Brâncuşi . 463-464. 1693. 1975 Alcris-M94 .. 1121 Alma ..1532 Aius PrintEd . 1162.33. 787. 2012 Agata .1483 Ams Publishing . 1647. 2112 Anteea . 1634-1635. 1465 ALLFA .758 Agaton . 467.1577. 1430. 2147 Alpha MDN .1494 Amurg Sentimental .81. 1957.958 Aius .1805 Agape .566 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Vrăbiile : povestiri . 1730. 1126.495. 1447.D.1901 Wes man .368 Zăpezile din Arcadia : poeme . 1178. 1548 Amanda Edit .844-845 Agora . 1662.1179.1659.175.1143 Zen : calea către A FI în era globalizării . 260. logic and communication . 715. 1653.T.1873 Vrăjitorul din Oz . 1917. 1156.1608 Vrei să fii profesor de pian? . 2167 Agnos .658. 1965.183 Women's rights : from universal to regional in human rights : essays in honour of justice Bhagwati = Les droits de la femme : de l'universel au régional dans les droits de l'homme : essais en l'honneur de Juge Bhagwati .692. 1716.336 Age-Art . 757.1430 Y Yoga .1099.1344 Vulturul îşi strânge aripile . 1266 Academica . 302. 2018 Aeternitas .1624-1633. 1754. 2059. 1723-1724.1807 W Week-end cu mama . 909. 1405. 1172 Adalex .437 Alfa Omega Publishing . 2054.374. 1470 Aethicus . 544. 1607.254. 1961. 906 AcademicPres . 1687.1079. 2238 Agroprint . 1028. 1610.610 Writing essays for the baccalaureate examination-oral and written tests . 2189-2190 Alma Mater . 445. 881. 1526.1686 Wittgenstein on language. 1920.1440. 1676 Alfa . 1169. 3-5.

1827.2026 Citadela . 2049 Cartex Serv .292.248-249 Conphys . 1976. 1400. 2124. 183.221.983. 646-648 Concordia . 335.1527 Cartea Copiilor . 1980 B Banatul Montan . 1549. 1751. 1565.1037 Crist-1 . 1265 Cetatea de Scaun . 1721.1581. 1231 Ars Docendi . 1840. 1498.191-192.363 Cavallioti . 1989. 115. 1551.70.92-94. 1168. 1977 Bibliotheca . 358-360.2017 Artemis . 341. 484. 1194 Artpress . 1524. 314.989 Betta .247. 378.1810 Buna Vestire . 2033.262. 1319. 1590.2105 CIP 569 Cartea Creştină .68. 1832 Arpeggione . 1504 Arca .21. 553.2199 Casa de Editură Venus . 1778. 2065-2066 Convexus 2000 . 2145 Compania . 1717. 1001. 1896.17. 1883. 1849. 1950. 1453.1381 Arhip Art . 1865.1984 Casa Literaturii Creştine .1573.b. 724. 2020 Brumar . 1215. 767.1402 Casa Editorială Odeon . 1064. 334 Casa Cărţii de Ştiinţă . 2015.512. 1502.1238 Crisserv . 2042 Casa Ciurea .ro .2. 1786 Arves . 751. 1854.1554 The Center for Romanian Studies . 2044. 1776. 1763.2125. 264.992 Bastion .1608. 1274. 1444. 1932. 1726. 1658 Cr3ativ .568 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Aramis Print . 1195.689.788-790. 842-843.1935.1202. 392 C Carminis Educational . 1094. 555. .764. 1163. 1972-1974. 1861. 487.268. 1615. 1192. 1638. 2057 Casa Editorială Demiurg . 389.1175 Cetatea Doamnei .1304. 2165 Corint Junior .372 Biblioteca Bucureştilor . 966. 1889.194. 889. 440. 2134. 224. 1994 Business Tech International Press . 1868. 337. 1795. 993. 1829. 1614. 2002. 126-128.1366. 318. 2073 Cartex 2000 . 910. 1802. 1747. 1358 Artifex .1939 Contrafort . 1899. 1758. 232. 356 Cartea Românească . 780. 1790. 1782 Ars Longa . 1508 Cronos .861 Carpathia Press . 2153.1966.1313.481 Cetate Deva .399 Atlas Press .1497. 1088-1089.1762.29.1159 Aula . 202 Atelier Didactic . 1836 Art . 1799-1800. 153 Crizon .1997 Casa Cărţii . 1571. 1707 Art XXI . 2074 Ars Libri . 1863. 2025. 2231-2232 Călăuza v. 620.1347 Ars Academica . 1885. 1351.1336 comunicare.9-10.769. 629. 1855. 781. 1585.560-561 Corgal Press .117. 1161. 2030. 2060 Cheiron . 1985. 1948. 709. 2093 Benefica .860.951 Corint .2188 Ceres .483 Cordial Lex . 295. 1819. 2032 Brevis . 1334. 1426 . 1794. 317. 138-139. 286. 271. 1018.700 Ascendent . 1559 Axa .1291.2187 Artes . 644. 1642. 986. 325. 435.1817 Biblioteca Apostrof .275.362 Cartea Ortodoxă . 329. 975.85 Con Fisc . 2064.1296 Casa de Editură Viaţă şi Sănătate . 1905-1906. 1814. 2148 BREN . 2006.

1992.386. 453. 1534. 623 E Echinox . 920 Editura Academia Română. 995. 211-212. 1600.R. 1543. 819. 2183 Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului . 676. 578.689 Editura Aura . 1542. 1221.1903 Editura Casei Corpului Didactic Bacău . 1063.354. 454. 1720. 696. Gh.1002. 1245. 1007.390 Editura Antim Ivireanul . 726. 2215 Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" . 1050. 2107 Curtea Veche .160 Editura Casei Corpului Didactic "I. 1605. 1538-1539 Editura Centrului de Creaţie Brăila .72. 83.U. 1908-1909. 1756 Editura A. 2143.817. 688. 885. 999-1000. 1612. 1059.884 Editura Alexis . 1030.N.2062 Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică . 1944 Duran's . 2205 Editura Didactică şi Pedagogică . 1732.722. 148-150. 199. 1044. 602. 204. 973 Digital Arts .205. 189.1160 Dokia .402.I. 1234. 485 Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei .491 Editura Didactica Militans .493. 564. 1703. 177. 2088 Deşteptarea . 1377. 1930-1931 Editura Boldaş . 1725. 1073 Editura Academiei Tehnice Militare . 74. 87. 1282 Editura Abel . 456. 1601.1900. Beck .1541 Editura Economică . 945.1769. Coresi . 2136 Didactica Publishing House . 2104. 428. 470-471.1947 Deisis .G. 1664. 130. 1026. 679. 684. 818.1335 Editura ALL .381 Editura ASE .340. 499. 1262. 1338.576. 1382 Editgraph . 1441-1442.2239 Editura Etnologică .1324.1311 Editura ASCR .1847 Editura AREL . 111-112. 479.370 Editura A. 1257 Editura Eduard . 1953 CIP 571 Editura Andreiana . 542. 618.1330 . 1267. 1904. 1952 Editura C. 985. 1449. 1011. 642. 1570. 1499 Editura Dobrogea . 580-581 Editura C.A. 1270 Editura Asociaţiunii Astra .55-56. 424. 364. 747. 1830.G. 531. 1150-1151. 515. 762-763. 1566. 2162 Editura Ana 2000 . 1517-1519. 1587.1979 Do-MinoR . 538. . 1521.75.941.UNICUM .1486 Editura Anca .1871.415.822 Damira .71.419. 1960.1320 Ecko Print .259 Editura de Vest .343 Editura Cellina . 1574. Dumitraşcu" .173. 492.570 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cunoaşterea Cuvântului . 1500. 1229.804. 1700-1701.643 Editura Academiei Române . 588. 2173-2174 Editura Crişan .382-383. 930. 872. 575.635 Editura Christiana .1. 1197. 1216. 663-664.344-347 Editura ANI . 1085.353.H. 118-121. 1423. 1592. 1710. 1884. 1525 ED.63.125.42. 1779 Editura Dunărea .I. 2089 Editura Emma . 441. 529. 739. 800. 633. 144 Editura Dacoromână . 902 Danaster . 2234 Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori" .218 Didactic Pres . 583-585.432. 1445-1446.45. 208. 1472. 1476-1477.1912 Dharana .174.252 Curtea Veche Publishing . 1982 Editura Enciclopedică .1106. 1513. 397.290 Editura Coresi .826-827 Edit Moroşan . 1112 Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice . 698.628.Casa Corpului Didactic Oradea . 1051 Cygnus .66 D Dacia . 831.1867 Editura Dana Art . 182.AS'. 1505. 2053 Editura de Suflet . 1388. 613. Centrul de Studii Transilvane . 142-143.-S.851. . 866 Digital Docu Print .95.799 Editura Augusta .

972. 587. . 1383 Editura Universităţii Emanuel din Oradea .610. 662. 1021. 2016. 2014 Editura Traian Dorz . 361 Editura Sylvi .1300 Editura Societăţii Scriitorilor Români .196. 1954. 541. 2043. 596-597. 1125.R. 1048.236 Editura Hamangiu . 1009. 558. 1239. 1946.297. 2194 Editura Universităţii Aurel Vlaicu . I.624. 832.403 Editura Fundaţiei Culturale Libra . 1058. 562.1214. 238.2177 Editura Muntenia . 915 Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi" . 489-490. 503. 998. 1119.1124 Editura Fundaţiei "România de Mâine" . 649.2195 Editura T3 . 227. 1177. 1452. 1413. 603. 444. 686. 1537. 904-905.1797 Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative . 626.Teiu Botez" . 1308. 1736-1737. 1770.C. 1398. 1911. 967.281. 2114 Editura U.T. 1448.2209 Editura G. 476. 737. 2217-2225 Editura Ştefan '94 . 2115-2116. 539.135. 1374 Editura Sf. 214.59. 482.978. 335.1496. 1040-1041 Editura Medicală Antaeus .2007-2009 Editura M. 777. 612 Editura IDC Press . 457-458.22-23.41. 54. 708.727. 677. 2212 Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" . 525. 1199 Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu . 344-347. 547. 2228 Editura Politehnica . 1068 Editura Graal . 1454 .572 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Fundaţiei Anastasia . 1006.30.803.307. 1568. 39. 959-960. 651.215. 1075.1552. 805. Cuza" . 631-632.1874. 376. 979980. 2004 Editura Sophia . 546. 200. 1288 Editura Istros a Muzeului Brăilei .1173. Press . 2098.691 Editura Sfântul Gheorghe-Vechi . 1226. 523.1890 Editura NICULESCU . 690.1039 Editura Militară .1035.88 Editura Iulian . 450. 877. 1019. 1204. 2022. 1219 Editura Universităţii din Bucureşti . 1105.808. 1598. 1127. 917. 1003.290 Editura Silvică . 1433. 556. 779.1137. 1061.1053 Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu" .410.1749. 1988. 226.601 Editura Perpessicius . 549.622 Editura Ştef .391.1253-1254 Editura Tehnică . 927.2191 Editura Institutului Cultural Român . 532. 1232. 713-714.210. 925. 513.1851 Editura Trei . . 1255. 940. 2160-2161. 337. 1103. 615. 1222.426.T. 604-606. 1424.962 Editura Societăţii Academice "Matei .264. 1033-1034. 1299 Editura Mateescu . 526. 1788 Editura Sfântul Siluan . 2157 Editura Universităţii "Al. 568.14. 1180. 1350 Editura Universităţii de Nord . 1332. 778. . 1310 Editura UNARTE . 1507.O.1339 Editura Nicol .28. 1008. 1393. 636. 2149.416. 1406. 1593 Editura Universităţii din Suceava . 614. 1130. 1087. 514. 776. 1431. 1435 Editura Nouă .1029.849. 1014. 1133. 279. 918.I. 1093. 1116. 537. Popa . 852-853. 1757 Editura Fundaţiei Desire .62. 2013 Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna" . 1120. 661. 2201 Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" . 1098. .D. 510.1327 Editura Universitară . 2127 Editura I. 908 Editura TIM . 567. 202 Editura George Tofan . 1212. 1071. 1023 Editura Muzeul Naţional de Artă al României . 1575 Editura Universităţii din Oradea . 772. Mina .T.1569 Editura Liviu Rebreanu . 2046 CIP 573 Editura OSIM . 1107. 2067 Editura Gheorghe Cârţu-Alexandru . 899.712 Editura Gr. 1560 Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale . 1196. 516. 1686.R. 783.1924-1927 Editura Medicală . 271. 67. 1227. 640-641. 1564. 1940.324. 932-933. 1250 Editura J.S. 1389. 1104. 356. 273. 1013.1323. 1369. 1206.M.1118. 434.756 Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara . 897.20. 203. 1247. 1297-1298.A. 1395 Editura Gabriel 2005 -. 1281. 385. 1054. 2184. 61.1780 Editura KML . 1287. 406-407. 69. 1501. 1750. 1596. 269. 577 Editura Hoppa! . 996 Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi . 977. 1414. 420 Editura Ion Ionescu de la Brad . 1022. 921. 315-316. 717. 1586 Editura Universităţii din Piteşti . 1271. 1045.1372. 1240. 1315. 318.187. 1181. 1588-1589. 1117.

439. 1207. 928. 475.443. 2035 G Galaţi University Press . 251. 1345.247 Eikon .1110 Electus . 1876 EduSoft . 1572. 1516. 1522. 2200 Eurotip . 485. 151-152. 373 Elpis .166 ESP System . 176.163. 1650 Egumeniţa . 814. 742 Eurobit .219.2117 Eurostampa . 2198 Galeriile Artmark . 685. 1411-1412. 987. 131.2118-2122 Esoteris .2226. 1241.89-91. 105-110. 652 Europlus .974 Editura Victor . 1921 Excelsior Art . 1354 Editura Victor Babeş .431-432. 338-339.496. 1353.1852 Elena Francisc Publishing . 1056. 1167 Eurocor .190.1131 Grai Românesc . 140-141. 868. 2047 Gutenberg Univers . 1812. 820-821.Gând Transilvan . 2197 Etnic . 446.58. 1067.1547 Ex Ponto . 1208. 1049. 659.848 Gil . 123.146. 1418. 172.533. 731-733. 474. 1792.263 Geea .405.104. 244. 1553. 645. 1978. 285. 1399. 710-711 Grafoanaytis .1069. 1484.167.1427 Granada . 122.694. 1307 Era . 1828 Erdélyi Gondolat .1595 Fundaţia Editura Scrisul Românesc . 323. 460.1129 EfiCon Press .1142.305-306 Grapho Press . 321.948 Ex Libris . 404.1941 Herald .451 Editura Universităţii "Transilvania" . 1493 Evoluţionism . 1515. 1969. 1945 Graphé . 1283. 656-657.48-52. 1942. 265 Fundaţia Culturală Antares . 365. 892.1328. 1289. 498. 721.165. 1312 Europolis . 154-159 Gordian .497 Eurolobby . 371.1967 Gridsolo . 1853. 100-103. 1540.1213 Egmont România .442.720. 1481 Editura Universităţii Româno-Britanice . 145. 1072.1258. 2034 575 CIP Exit . 1838 For You . 961. 1225. 2031 Etna .233.574 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti .1329 Expert .78. 2206 Edyro Press . 1278. 328. 1520. 1777 Gens Latina . 1511. 2151 Geometry Balkan Press .2019 Grafit .57. 398. 1760. 702-703. 955. 1346. 98. 957. 1285. 670. 970.96-97. 1276 Europrint . 1910 Electronica 2000 . 1881.36. 179-180.327 Gramar . 282-283. 855-856 . 2000. 501 F Făclia .116.53. 1153.1344. 1616-1617.536 Erc Press .213 Estfalia . 1823.809-812 Girasol . 133-134.1864. 15351536. 1809 H Hasefer . 719 Green Steps .1473.235.981 Focus . 1355 Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti .1791. 1404 Galaxia Gutenberg .312 Grinta .1371. 922. 168-169. 1143 Enciclopedia RAO . 1343. 73.299 Else .193.241. 2100 Hieropolis . 598.1996 Editura Vinea . 267. 1199 Fest .1317 Gedo . 806. 1273.

947.1649. 1292-1293.380.1165 Marist . 2132. 950. 1407 Magic Print . 2069 Irco Script . 1741. 1983. 1744. 209. 1609. 2091 Life . 550-551 Lux Libris . 2130 Historia . 1620. 2056. 1704. 1669. 2126 L Lampadarul de Aur . 2131.1815 Martor . 1055.863 Hora .1422 Holografica . 1138. 1785 Illustratis . 2204. 1032. 1128 . 1697-1698.1765 Infodar . 990. 1114 LVS Crepuscul . 1544. 348. 1584.132 Imprimeria de Vest . 1190. 1492. 234.16.1342. 393.1702 House of Guides . 171.240. 412.296. 77 Little Star .31.136 Independenţa Economică . 1567. 1955.608 K Kamala .1514. 1914. 1533. 589.113-114 Media Sind .869-871 Impact Media .1432 Logos Junior . 1478. 1709. 1561. 830.289 Hoffman .178.576 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Hiperborea . 488. 377. 2090. 891. 666. 231. 375. 1816. 938. 2213. 1738-1739 Ideea Europeană . 2188. 1742-1743. 1705. 2092.368. 342 Impressaria .1699. 964. 1859 Karuna . 1660. 935. 1767.369.1437 Lyra . 2106 Humanitas .900 Matrix Rom . 1834. 2139 IRI . 828-829. 1644. 245. 2094.1036 InfoMega . 1938 Incognito Media . 2085 Logos . 813. 256 Kriterion . 1474-1475. 1745.40.1434 Librarium Haemus .206. 1425. 1248.291 M Macedoneanul . 2102.274.1937 577 CIP Koinónia . 1275. 1897. 965.2128 Maiko . 2211 Juritest . 1646.524.1645.1622 Litera Internaţional . 433.257.1280 Infoart Media .1729. 1065.79.425.2182 Lumen . 2192-2193 Humanitas Fiction . 1753 Magister .25 Info .760. 1384 Mayon . 1882. 2196 Little Lamb . 2075. 1916 Kerigma .765-766 Mega .319 Leda .242. 216. 1070 Institutul European . 2021.1264 Măiastra . 1530. 1713. 876. 2111. 1005 J Junimea .99.76. 1688-1689. 2108 Lehrmittelhaus .417-418.653. 1872 Infomedica .824-825. 1858. 2150 Media Service Zawada .773. 1993 Mediamusica . 1862.1367. 864. 1576. 754. 1902. 1740. 802. 1761. 1894. 1591 Lumina Lex .793 Mediamorphosis .761 Math Logos . 1869. 901. 2133 Mentor . 1613. 1970. 1722. 1808. 2233 I IBU Publishing . 2096-2097. 1759.1326 Mar .1557. 1417. 1651.243 Karta-Graphic .250. 1243. 2103.730.

1038.1144. 728. 654. 1224. 1471. 452.201. 591. 775. 217. 1220.11.1024 Panfilius .37-38. 1755 Pleroma . 198. 1277. 1331. 1074. 32. 223. 1115.13. 1364. 459. 1090-1092.7. 1618. 1898.1888 Mirton . 2214. 1875.2010 Olimpiada . 1102 Ovidius University Press . 1893 Pământul . 357.545. 394. 1490. 1135 Nautica . 387.660.669 . 1986. 1387.161 Pro Plumb .367.578 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Meteor Press .228. 1959.534-535 Nord-Carta . 1623. 2052. 2155.287-288. 2146 Nemira Publishing House . 792. 1718. 1690. 1205. 207.184. 946. 988. 706-707. 1141.833-836. 625.1654-1656. 1531. 725.A. 1981. 745. 530. 894-895.326.15.736.1314 Multimedia Internaţional . 2072 Papirus Media . 2129. 1512.954 Myotis .619. 2050. 1284.24.1845 Noi Media Print . 1146-1147. 1182. 468. 846-847.26. 1652. 1962. 1692. . 1086. 898. 1696. 1361. 1873. 1801. 1907. 1294.1166. 907.S. 2236 Nomina Lex . 1841 Muşatinii . 1136.1784 Olimpias .1550.1057 Pergamon . 984. 2164 PrintXpert . 1076 579 CIP P Paideia . 2101 Pro Marketing . 770. 2171. 753. 1934. 1122-1123. 1848.185 MondoRo . 239. 2037 Pallas-Akadémia . 1933. 1095. 465-466. 1918. 1594. 1677. 1485 Politehnium .322. 1211. 246.277 Presa Universitară Clujeană .599. 1665.311 Polirom . 1464. 931. 797. 896. 1479. 2181 Pastel . 2216 Primus . 1680 Neutrino . 253. 1789 Neverland . 528. 1671. 794-795. 1113. 396. 2152 Omnia Uni S. 971. 791. 1077-1078. 521. 2186 Mirador . 2063.1667 Notarom .1951 Muscel 2000 . 384. 1348-1349 Noua Speranţă . 1657. 949. 500. 427. 1811.744.801.230.1766. 916.1949 Omega . 1436. 650.1768 Noriel Maxim . 1218. 1134 Premier . 911-913. 2178 Orizonturi Universitare .1306 Nomina . 749. 1837. 2135 Printech . 2029. 2095.162. 1249 Nelinişti metafizice . 1083. 1363. 1081.137. 1443. 1010. 1318. 919. 1100. 1728. 1012. 867. 284. 874-875. 630. 2048. 1913 Nemira . 2210 Patmos . 2144 Paralela 45 .129 Pro Philosophia . 1356.1764. 1495. 1025. 1506. 997. 2202 Mix . 850. 1648 Promun .294 Pax Aura Mundi . 1438.2163 N Napoca Star . 903. 2070 Păzitorul Adevărului . 1042. 2156 Monitorul Oficial R. 1956.A.1545 Presa Bună . 1641. 1621. 1735. 1489. 2185 Politehnica Press .T. 944. 1843 Pan Europe .1813 Pro Universitaria . 1390 Orizonturi .413.351 Nova Didactica .621. 579 Monumenta . 969. 409. 2176. 44.1316. 1878 Pro Transilvania . . 195.1787. 1415-1416. 734-735.1818 Perla suferinţei . 1052. 1719. 1154-1155. 939. 837841. 1466. 301. 395. 1149. 634. 854. 1301-1303. 865. 991 Performantica .571. 331 PIM .80. 755. 1488 Privirea . 1923. 1582. 1263. 1461. 1080.1803 O Oastea Domnului .462. 2169. 1333. 857. 2109.678. 1200.

1936. 1987.2110 Tana . 1421.823. 2180 Rosetti Educational . 2023-2024.816. 1429. 1031. 2203. 807. 2045.Editura . 1998 Techno Media . 1806-1807. 1695. 1096-1097 Rotonda . Print . 572.R. 2137. 1322. 924. 1148 Proxima . 859. 148 Silvania . 616617.752. 1047. 1062. 609.786 Steaua Nordului .258. 2036 RAO International Publishing Company . 504.379. 1678. 46. 963. 1469.6. 934. 2175 . 697. 2229 Societatea Muzeului Ardelean . 1467. 1295. 1711-1712.580 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Pro Tech Service . 518. 1943.1111 Status . 858. 422. 723. 1242. 333 Stúdium . 1968. 2041 Sfinţii Martiri Brâncoveni . 1210. 740. 2168 Taj Books & Media . 1487.1842 Studia . 2087 Ramira . 2235 Sapientia . 890.2172 România Liberă . 952-953.936 Sinteze . 785 Silva-Vic -.743. 1428.1015 Risoprint . 1866. 1286. 1661. 701 Scientia . 1857 Solness . 455 Punct Ochit .1821. 1727. 1523. 1392.1139-1140. 1368. 1670. 1833. 705. 1611. 675. 1309. 429-430. 1679 Realitatea Românească .408. 520. 1340. 1682.674. 1016. 1209. 879.1189. 893. 1558. 313 Q Quantum . 1375-1376. 637-638. 64-65. 2141-2142. 1546. 278. 741. 1752. 1597. 1191. 1419-1420. 1734. 1408-1410.627 Rafet . 1020. 2027 Sitech . 308. 511.1370.1602 Regsan . 1746.222. 1456-1460. 1391. 1145.447-448. 1027. 1228. 522. 595. 1606. 2166 Succeed Publishing .181 Red Cart . 1831. 1108-1109 T Taida .1879. 1919. 1663 Semne . 1101 Societatea Scriitorilor Militari . 672. 2170.1731 Roza Vânturilor . 1198. 1971. 574. 1928.293 Renaşterea . 683. 937.27. 1491.1820. 2061. 304.280 Ş Şcoala Mehedinţiului . 668. 1170-1171. 1235. 942 Reader's Digest . 477. 1157. 1365. 1636-1637.784 Standardizarea .2208 SIM ART . 1152. 1066.1321. 593. 1233. 1439. 883. 423.320. 34.480.35. 1603-1604. 43. 473. 1991. 943.994 Reîntregirea . 509. 2058. 1503. 1386. 401. 1060. 1403.1748 Ramuri . 1401. 2230 S Salgo . 1892.1995 Puzzle Works Publishing . 1990.388. 750.411. 771. 15281529. 1509-1510. 667. 1562. 1174.266.1870 Scrisul Românesc Fundaţia . 1846 Sigma .12.1017 Silviana .261. 1578-1579.796 Speed Promotion . 1793. 1082.270.1084. 1901. 2086 Stud IS . 2154. 1684-1685. 2140 Sedcom Libris . 352 Riegel . 1639-1640.1462 R R. 1715. 1674-1675. 1583.309-310 581 CIP Scrisul Românesc . 2113 RCR Editorial .586. 2123. 1895. 671.255. 699. 2003 Romart Design . 1555.C. 1305.1396-1397. 1290 Scriptum .272. 1886. 1203.60. 2005 Publica . 1352. 1362. 1783 Solaris Print . 1824.1850. 1672. 1798. 486. 1237. 1619. 1958. 1450-1451. 1223.

164 Zeit . 554. 548.1915 Transversal . 332.494. 229. 2179 Univers Ştiinţific . 2138. 1599. 563.2051 Vox .1480. 1385. 882. 655. 746 Tehnopress .1856.1826 Vivaldi . 1929 Teora . 125 Trinitas .18-19 Universitatea din Bucureşti .400 Topoexim . 1004.1046. 1643. 2055 Universitaria . 557. 600 Universul Şcolii . 573. 590.1279. 665 Verus . 582.1999. 1373. 968.298. 355 Tritonic . 1922. 469.300.929 Tipo Radical . 303.2001 Vitruviu . 1835 Viaţa Medicală Românească . 505-508.1691 Verbum .1822 Tipart Group . 914. 862.86 Világhírnév . 1804.759 Vremea .366. 873. 680-682. 1468. 1158. 1714 Universitas XXI . 1341 Tibo .472.693.225. 276. 1359-1360 Unicart .T. 2159 University Press .124.C. 2039 . 729.1839. 1825 Transilvania Expres . 1256. 1877. 1844 Univers Enciclopedic . 880.582 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Tehno-Art . 436.1357. 1455 Terra . 1378-1380. 611. 607.517. 461. 527.N. 540.414.A. 237. 1269. 673. 1880. 543.687. 1236. 782. 774. 566. 1230.2076-2084 Teocora . 2207 Zeda . 502.639.349-350 W Wolters Kluwer . 1176. 1272 Tempus-Ro . 2237 Virom . 1463. 1201. 923.84. 82. 1217. Press . 704. 565. 1860 Tipoalex .718 Top Form . 2158 Tribuna Economică -. 2038.47. 1580.815 Urban Lifestyle .1252. 2011 Universitas . 1394.1183-1188 V "Vasile Goldiş" University Press .478. 1043 Universul Juridic . 421. 170.2040 ZIP . 1563. 716.1796 Unirea . 982 583 CIP Vega Prod '94 . 519. 188.594. 559. 1260-1261.886. 330. 2227 Vremi . 1556 Vellant . 1246 Z U U. 1251.147.748.Editura Credis .1771-1775. 552. 592.878 Tracus Arte . 569-570.1668 Vox 2000 . 926.

90.02.25.96 Aius --------------------------------------------------------------------.26.03.03 --------------------------------------------------------------------------.36 Andreas Print ---------------------------------------------------------.0258/81.15.021/210.57.0251/59.0268/21.021/317.021/210.0268/48.021/242.0258/81.84 --------------------------------------------------------------------------.021/410.0256/29.12.0234/37.0364/10.0264/59.13.0269/23.0233/22.63.021/224.021/224.0232/21.0236/46.00 --------------------------------------------------------------------------.32 Ars Longa ------------------------------------------------------------.61.49.0253/21.11.00 Alfa---------------------------------------------------------------------.13.58 --------------------------------------------------------------------------.67 Anteea -----------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.14 --------------------------------------------------------------------------.37.10.33 --------------------------------------------------------------------------.0251/42.48.26.34.04 Altip -------------------------------------------------------------------.79 Aramis Print ----------------------------------------------------------.04.89.46.10 --------------------------------------------------------------------------.03.021/402.0238/72.95 Agroprint -------------------------------------------------------------.0264/59.12 Alfa Press -------------------------------------------------------------.0231/51.47 --------------------------------------------------------------------------.08.021/224.09 Arca -------------------------------------------------------------------.0258/81.021/402.0256/20.25 Arpeggione ------------------------------------------------------------.0256/28.0234/61.02 Agata ------------------------------------------------------------------.02 --------------------------------------------------------------------------.32.71.021/402.65.42.85 ALLFA ----------------------------------------------------------------.26.0234/20.25.031/425.0268/21.45 Amphion---------------------------------------------------------------.53.5934 Agnos -----------------------------------------------------------------.26.49.22 --------------------------------------------------------------------------.021/242.43.52 --------------------------------------------------------------------------.51 Agaton ----------------------------------------------------------------.0253/21.0268/21.37.0251/59.0234/55.0264/59.30 Aethicus ---------------------------------------------------------------.021/335.10 ALL Educational ----------------------------------------------------.45.35 Aius Printed ----------------------------------------------------------.59.0724/04.58 Ams Publishing-------------------------------------------------------.19.0232/21.00 --------------------------------------------------------------------------.36 Alcris-M94 ------------------------------------------------------------.82.29.45.70 Alga Cristal -----------------------------------------------------------.38.021/461.50.88.07 Amaltea ---------------------------------------------------------------.43 Alfa Omega Publishing ---------------------------------------------.42 --------------------------------------------------------------------------.021/461.62 Agora ------------------------------------------------------------------.88 CIP --------------------------------------------------------------------------.26.08.13 --------------------------------------------------------------------------.00 Alma -------------------------------------------------------------------.38 Alicat ------------------------------------------------------------------.04.0236/46.0232/11.05 Aeternitas -------------------------------------------------------------.24.65 Amurg Sentimental --------------------------------------------------.07.0251/58.32 Alpha MDN ----------------------------------------------------------.12.02 Ars Academica -------------------------------------------------------.94 Academica-------------------------------------------------------------.39.55.75 Ars Libri ---------------------------------------------------------------.43 --------------------------------------------------------------------------.0248/67.01.021/322.11 Age-Art ----------------------------------------------------------------.0259/26.29 Adevărul Holding ----------------------------------------------------.81 --------------------------------------------------------------------------.0234/37.62.tel.03 Anco LTD ------------------------------------------------------------.0238/72.43.90 --------------------------------------------------------------------------.021/224.10 Alfa---------------------------------------------------------------------.0242/31.67.52 AcademicPres --------------------------------------------------------.0230/53.021/402.98 Aldus-------------------------------------------------------------------.92 Adalex -----------------------------------------------------------------.00 Arhip Art -------------------------------------------------------------.021/461./fax A Academica Brâncuşi ------------------------------------------------.49.44 --------------------------------------------------------------------------.23 Alean-------------------------------------------------------------------.61.41.021/687.0258/81.0269/21.0269/22.43 --------------------------------------------------------------------------.021/402.80 Alexandria Publishing House ---------------------------------------.08.07 --------------------------------------------------------------------------.58.0264/43.76 Agape -----------------------------------------------------------------.53 --------------------------------------------------------------------------.90.64.42.17.0269/24.0364/10.08.77 Alma Mater Cluj-Napoca -------------------------------------------.78 585 .42.46 Aliter -------------------------------------------------------------------.0256/27.16.57.021/222.584 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE LISTĂ TELEFOANE EDITURI Editura ---------------------------------------------------------------.0256/28.04.0248/21.0230/53.45 Ars Docendi ----------------------------------------------------------.03 Alma Mater Sibiu ----------------------------------------------------.36.63.57 --------------------------------------------------------------------------.0264/43.44.55 Amanda Edit ----------------------------------------------------------.

91.021/323.48.0232/21.021/222.36 Cetate Deva -----------------------------------------------------------.021/224.0356/10.51.01.44 Artes -------------------------------------------------------------------.021/335.00 Ceres ------------------------------------------------------------------.90.44 Biblioteca Bucureştilor ---------------------------------------------.0245/21.0232/21.021/424.04.06 CIP C Carminis Educaţional -----------------------------------------------.25.0256/49.27 --------------------------------------------------------------------------.90.85 Betta -------------------------------------------------------------------.20 --------------------------------------------------------------------------.99.87 Art XXI ---------------------------------------------------------------.021/223.021/317.14.ro --------------------------------------------------------.57 --------------------------------------------------------------------------.13.021/637.26.49 Artifex -----------------------------------------------------------------.50.90 --------------------------------------------------------------------------.0259/43.021/322.46.01.28 --------------------------------------------------------------------------.021/210.021/231.0259/43.05 --------------------------------------------------------------------------.68 Cheiron ----------------------------------------------------------------.18 Benefica ---------------------------------------------------------------.51 --------------------------------------------------------------------------.59.0245/63.16.32.0232/21.81 --------------------------------------------------------------------------.021/317.23.0249/43.20.30 Casa Cărţii de Ştiinţă ------------------------------------------------.83.37 Cartex Serv -----------------------------------------------------------.021/223.0256/20.0254/21.021/313.52 Aula -------------------------------------------------------------------.75.25 --------------------------------------------------------------------------.09 Arves ------------------------------------------------------------------.021/223.03.88 --------------------------------------------------------------------------.58.14 Cartea copiilor --------------------------------------------------------.34 Buna Vestire ----------------------------------------------------------.53.48.50 B Banatul-----------------------------------------------------------------.021/335.0232/21.02.61.021/323.0256/42.24.46.0258/71.021/313.25.64 Cavallioti -------------------------------------------------------------.67 Carpathia Press -------------------------------------------------------.0232/21.12 Compania -------------------------------------------------------------.18.01.08 Cetatea de Scaun -----------------------------------------------------.52.19.36.021/224.0249/40.03.0232/21.34.021/230.0247/32.30.67.69 --------------------------------------------------------------------------.90 Artemis ----------------------------------------------------------------.00.10 --------------------------------------------------------------------------.021/318.0232/25.38 --------------------------------------------------------------------------.38.22 --------------------------------------------------------------------------.20 Biblioteca Apostrof --------------------------------------------------.03 --------------------------------------------------------------------------.21 --------------------------------------------------------------------------.586 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.39.27 Atlas Press ------------------------------------------------------------.11.08 Casa de Editură Viaţă şi Sănătate ----------------------------------.96 Ascendent -------------------------------------------------------------.19.0264/43.63.86.87 Casa Ciurea -----------------------------------------------------------.021/224.0247/31.021/230.19.0721/14.0256/29.021/212.021/211.21.31.0248/25.0264/43.021/314.27 Casa Literaturii Creştine --------------------------------------------.01 Cetatea Doamnei -----------------------------------------------------.36 Brumar ----------------------------------------------------------------.0256/21.01.48 comunicare.021/211.46.71 Atelier Didactic ------------------------------------------------------.98.10 --------------------------------------------------------------------------.0254/22.22.0251/56.0268/31.0747/08.0231/58.94 Bastion-----------------------------------------------------------------.95 The Center for Romanian Studies ---------------------------------.0232/26.40 Casa Editorială Demiurg --------------------------------------------.23.81 --------------------------------------------------------------------------.49.22.021/326.25.09 --------------------------------------------------------------------------.43 Casa de Editură Venus-----------------------------------------------.43.0259/43.021/424.90.0722/59.07 --------------------------------------------------------------------------.25 Bibliotheca -----------------------------------------------------------.24.88 Art ---------------------------------------------------------------------.0361/40.79.60 --------------------------------------------------------------------------.13 --------------------------------------------------------------------------.47 Brevis -----------------------------------------------------------------.34 Artpress ---------------------------------------------------------------.021/637.50 --------------------------------------------------------------------------.25.0248/25.021/323.41 BREN -----------------------------------------------------------------.66.33 Casa Editorială Odeon ----------------------------------------------.41.22.95 587 .30 --------------------------------------------------------------------------.48.29 --------------------------------------------------------------------------.0256/21.021/316.08 Citadela ----------------------------------------------------------------.54 Cartea Românească --------------------------------------------------.021/314.0264/19.50 --------------------------------------------------------------------------.48.0233/21.47 Axa --------------------------------------------------------------------.06 Business Tech International Press ---------------------------------.52.70.01.61.0233/21.96.20.90.0249/43.52.55 --------------------------------------------------------------------------.37 --------------------------------------------------------------------------.70 Cartea Creştină -------------------------------------------------------.0232/21.42.52 Cartea Ortodoxă -----------------------------------------------------.0232/21.

26 --------------------------------------------------------------------------.021/324.46.89 --------------------------------------------------------------------------. -----------------------------------------------------.021/335.50 Editura Antim Ivireanul ---------------------------------------------.021/223.12 Curtea Veche ---------------------------------------------------------.84 Curtea Veche Publishing -------------------------------------------.0259/44.021/336.0269/23.0264/42.0369/42.14 Digital Arts -----------------------------------------------------------.99.44.0259/43.84 Editura A.02.021/319.55 --------------------------------------------------------------------------.0252/32.70.33.01 Editura Academia Română.021/318.31.65.19 Duran’s ----------------------------------------------------------------.54 --------------------------------------------------------------------------.66 Editura Anca ---------------------------------------------------------.25.33.81.23.57.46 Digital Docu Print ---------------------------------------------------.021/312.021/410.0264/42.-S.0250.021/323.0264/43.89.75.72 Cordial Lex------------------------------------------------------------.021/410.62 Didactica Publishing House-----------------------------------------.0264/44.0269/21.09 Concordia -------------------------------------------------------------.20.72 --------------------------------------------------------------------------.92 --------------------------------------------------------------------------.021/320.021/335.88 Cygnus ----------------------------------------------------------------. Centrul de Studii Transilvane --------------------------------------------------------------------------.021/335.40.0264/42.88.0234/51.00 Editura Ana 2000 ----------------------------------------------------.0238/72.73.71 --------------------------------------------------------------------------.0250/73.73 --------------------------------------------------------------------------.57.73 Deşteptarea -----------------------------------------------------------.00.80 --------------------------------------------------------------------------.27.23 --------------------------------------------------------------------------.71.588 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Con Fisc ---------------------------------------------------------------.26.36.021/402.24.42 D Dacia ------------------------------------------------------------------.42.50.UNICUM ----------------------------------------------------.0243/25.35.0264/41.0268/14.0359/42.0269/43.90 Editura Academiei Romane ----------------------------------------.0269/21.N.42.77 Crist-1------------------------------------------------------------------.G.03 Convexus 2000 -------------------------------------------------------.50.46 Edithgraph ------------------------------------------------------------.021/314.82 Danaster ---------------------------------------------------------------.48.20 Corint Junior ---------------------------------------------------------.0250/71.06.021/319.021/332.25 589 .I.021/411.AS'.021/335.55.11 Do MinoR ------------------------------------------------------------.021/337.0232/23.021/666.0249/43.0251/41.06 --------------------------------------------------------------------------.15.29.88 Corgal Press ----------------------------------------------------------.48.61 Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"-------.72 ED.A -------------------------------------------------.021/323.0264/45.59 --------------------------------------------------------------------------.12.48.00 Cunoaşterea Cuvântului --------------------------------------------.021/336.0234/52.R.92.60.24 Crisserv ----------------------------------------------------------------.0341/81.63 Editura Alexis---------------------------------------------------------.64 --------------------------------------------------------------------------.86 Edit Moroşan----------------------------------------------------------.55.021/316.53.20.36.27 --------------------------------------------------------------------------.15 --------------------------------------------------------------------------.021/311.021/335.24 Didactic Pres ----------------------------------------------------------.06.28.88.97 --------------------------------------------------------------------------.44 --------------------------------------------------------------------------.88 E Echinox ---------------------------------------------------------------.36.51.75 --------------------------------------------------------------------------.22 Contrafort -------------------------------------------------------------.22 Corint ------------------------------------------------------------------.0723/25.97 Cr3ativ -----------------------------------------------------------------.96.57 --------------------------------------------------------------------------.0246/23.19 Deisis ------------------------------------------------------------------.031/710.G.0265/25.48 Crizon------------------------------------------------------------------.0269/83.0230/52.40 --------------------------------------------------------------------------.40.53.47.08.14 --------------------------------------------------------------------------.02.60 --------------------------------------------------------------------------.10 CIP --------------------------------------------------------------------------.96.56 --------------------------------------------------------------------------.55.80 Cronos -----------------------------------------------------------------.16.41.47.02.0241/58.69.14.0246/23.0250/73.15 Dharana ---------------------------------------------------------------.0234/51.70 Dokia-------------------------------------------------------------------.021/337.20 Editura Abel ----------------------------------------------------------.0265/25.47.46.31 Editura A.021/410.01 Editura A.80.0269/43.85 Editura Andreiana ----------------------------------------------------.U.60 Editura Academiei Tehnice Militare ------------------------------.021/318.0264/42.021/319.78 Damira -----------------------------------------------------------------.21.021/319.0269/21.29.I.021/310.24.74.72 --------------------------------------------------------------------------.23.00.91 Conphys ---------------------------------------------------------------. --------------------------------------------------------.76 Editura All-------------------------------------------------------------.15.0263/23.65 Ecko Print -------------------------------------------------------------.39.71.

021/224.021/313.20 --------------------------------------------------------------------------.021/224.39.25.0248/72.0236/46.54.12.0232/41.0241/54.53 Editura Economică --------------------------------------------------.0259/41.84 Editura de Vest -------------------------------------------------------.65 Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea --------------------------------------------------------------------------.63.16 Editura Gheorghe Alexandru ---------------------------------------.26 Editura AREL---------------------------------------------------------.54.34.80.M.19 --------------------------------------------------------------------------.03 --------------------------------------------------------------------------.62.90.021/222.00 --------------------------------------------------------------------------.45.69.50 --------------------------------------------------------------------------.99 Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ------------------------.26. Beck ----------------------------------------------------.05.15.45.57.04 --------------------------------------------------------------------------.0259/47.73 Editura C.021/444.95.40.07.021/320.34 Editura Christiana ---------------------------------------------------.06.33. Popa --------------------------------------------------.0234/52.O.31.D.91 Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------.17 Editura Eduard -------------------------------------------------------.0254/21.0369/40.20 Editura Dunărea ------------------------------------------------------.38 --------------------------------------------------------------------------.0249/43.29 591 .0251/52.55 --------------------------------------------------------------------------.0251/52.06.021/222.85.021/611.0264/14.0249/42.69.0249/43.13.021/222.34 Editura Dana Art -----------------------------------------------------.10 Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică --------------------------------------------------------------------------. --------------------------------------------------------.67 Editura Emma --------------------------------------------------------.0724/07.31.0264/59.88 Editura Aura ----------------------------------------------------------.87 --------------------------------------------------------------------------.79. Dumitraşcu” ----------.N.021/224.08 Editura Augusta ------------------------------------------------------.021/312.61 Editura G.69 --------------------------------------------------------------------------.25.11.0239/61.88 Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori --------------------------------------------------------------------------.38 Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale .21 Editura Hoppa! -------------------------------------------------------.20.84.07. T.67.54.R.48 Editura Didactică şi Pedagogică -----------------------------------.26.21.021/224.48.021/201.08 Editura Fundaţiei "România de Mâine" ---------------------------.0239/61.68 Editura Centrului de Creaţie Brăila -------------------------------.0232/21.66.021/312.96.68.031/805.53 Editura Fundaţiei "Universitare pentru Toţi" ---------------------.20 Editura Fundaţiei Culturale Libra ---------------------------------.32 Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei -------------------.73.H.86 Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului ----------------------.06.36 Editura IDC Press ---------------------------------------------------.81 Editura ASCR --------------------------------------------------------.23 Editura Etnologică ---------------------------------------------------.27.17 Editura Coresi --------------------------------------------------------.83. Coresi ------------------------------------------------.08.21.031/710.97.94.69.05.031/810.13 Editura Institutului Cultural Român -------------------------------.0241/63.92.021/318.0256/43.32.24.22.47 Editura Casei Corpului Didactic „I.021/319.0264/59.0256/81.76 Editura ASE ----------------------------------------------------------.20 Editura Graal----------------------------------------------------------.0230/52.18.27 --------------------------------------------------------------------------.49 Editura Asociaţiunii Astra-------------------------------------------.0264/18.54 Editura Crişan --------------------------------------------------------.031/802. -----------------------------------------------------.021/201.021/315.47.46 Editura Enciclopedică -----------------------------------------------.0232/41.23.23.35 --------------------------------------------------------------------------.61.0241/66.17 Editura de Suflet------------------------------------------------------.0262/27.0256/22.95.0264/12.83.590 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.20 --------------------------------------------------------------------------.37.87 Editura George Tofan -----------------------------------------------.97 Editura Dacoromână ------------------------------------------------.0241/63.I.70 --------------------------------------------------------------------------.34 --------------------------------------------------------------------------.20.56 Editura Gabriel 2005-------------------------------------------------.0254/24.55 --------------------------------------------------------------------------.021/312.0232/21.47 --------------------------------------------------------------------------. Gh.00 Editura I.10 --------------------------------------------------------------------------.61.60 Editura Cellina--------------------------------------------------------.0232/26.59.78.021/410.0256/22.0238/71.32 --------------------------------------------------------------------------.45 Editura Fundaţiei Andrei Şaguna-----------------------------------.0262/27.06.35 --------------------------------------------------------------------------.0256/21.I.0241/58.11 --------------------------------------------------------------------------.80.021/211.021/211.12 Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ ”Ioan Slavici” Timişoara --------------------------------------------------------------------------.72.0238/71.50 --------------------------------------------------------------------------.10.021/315.93.98 CIP Editura Dobrogea ----------------------------------------------------.031/710.55.021-316.56.48 Editura C.0265/21.47 Editura Gr.0250/73.55 Editura Fundaţiei Anastasia ----------------------------------------.61 Editura Ion Ionescu de la Brad -------------------------------------.021/684.021/252.32 Editura Boldaş -------------------------------------------------------.08.021/413.021/410.39.01 Editura Fundaţiei Desire --------------------------------------------.0232/31.031/805.35 Editura Casei Corpului Didactic Bacău ---------------------------.99 Editura Hamangiu ----------------------------------------------------.33.

0241/63.021/222.68.0264/43.021/252.77 Editura TIM ----------------------------------------------------------.30.92 Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu ------------------.26 Editura UNARTE ----------------------------------------------------.24. ----------------------------------------------------.84 Editura Tehnică ------------------------------------------------------.00.021/319.21.021/402.021/252.64.93 --------------------------------------------------------------------------.19 Editura Perpessicius -------------------------------------------------.64 Editura Medicală -----------------------------------------------------.10.94 Editura Sf.23.84 Editura OSIM ---------------------------------------------------------.0256/40.97.23.S.12.021/314.73.39.22.50.19 Editura Silvică --------------------------------------------------------.32 --------------------------------------------------------------------------.05.21 Editura Sfântul Gheorghe-Vechi ----------------------------------.0264/31.43 Editura Traian Dorz --------------------------------------------------.0259/43.40.14. I.021.13 Editura KML----------------------------------------------------------.57.48 Editura J.43.32.55.01.81 Editura Universităţii Emanuel din Oradea ------------------------.0254/26.47 Editura Universităţii de Nord ---------------------------------------.0267/35.0232/23.38.87 Editura Universităţii din Bucureşti --------------------------------.021/223.82 --------------------------------------------------------------------------.38.00 CIP --------------------------------------------------------------------------.11.0230/52.73.0355/81.23.0255/21.021.66.0256/40.69 Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti------------.30 --------------------------------------------------------------------------.42.52 Editura NICULESCU -----------------------------------------------.87.021/223.28.C.10.92.50 --------------------------------------------------------------------------.66 --------------------------------------------------------------------------.03.26.03 Editura Iulian ---------------------------------------------------------. --------------------------------------------------------.77 --------------------------------------------------------------------------.31 --------------------------------------------------------------------------.021/315.021/252.021/320.86 --------------------------------------------------------------------------.72 Editura Nouă ----------------------------------------------------------.42 --------------------------------------------------------------------------.91.021/312.09.24.27 Editura Nicol ---------------------------------------------------------.021/312.55.51.89 Editura Medicală Antaeus-------------------------------------------.00.78.021/314.39 Editura Liviu Rebreanu ---------------------------------------------.51.021/312.80 --------------------------------------------------------------------------.27.021/312.25 Editura Ştef -----------------------------------------------------------.38.0339/40.313.45 Editura Mateescu -----------------------------------------------------.49.A.76.58.031/104.94.021/252.26.69.10.86.021/311.021/260.91 --------------------------------------------------------------------------.73 --------------------------------------------------------------------------.90 Editura T 3 ------------------------------------------------------------.0230/52.84 Editura Sylvi ---------------------------------------------------------.0262/29.70 --------------------------------------------------------------------------.0254/26.01 Editura Universităţii Aurel Vlaicu ---------------------------------.0248/21.23 Editura Sophia -------------------------------------------------------.30 --------------------------------------------------------------------------.29 Editura U.0264/59.0359/42.83 Editura Sfântul Siluan -----------------------------------------------.0257/28.592 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.61.19.314.60.0241/63.021/240.021/312.26.15.67 --------------------------------------------------------------------------.021/240.021/636.021/224.53 --------------------------------------------------------------------------.22 Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I“------------.12.45 --------------------------------------------------------------------------.021/665.04.35 --------------------------------------------------------------------------.47.83 --------------------------------------------------------------------------.0248/21.021/222. Cuza” --------------------------------.0259/40.12.23 --------------------------------------------------------------------------.27.0269/21.021/315.03.021/345.021/410.10 Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti --------------------.021/410. Mina -----------------------------------------------------.0232/23.00. Press ---------------------------------------------------.48 Editura Universităţii din Suceava ----------------------------------.T.60 --------------------------------------------------------------------------.0244/57.0262/21.47 Editura Universităţii “Al.70 --------------------------------------------------------------------------.021/222.97.89 --------------------------------------------------------------------------.0722/62.60.88.60 Editura Medicală Universitară ‘Iuliu Haţieganu” ---------------.91 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.19.77.59.0259/43.30 Editura Universităţii din Piteşti ------------------------------------.021/319.08 Editura Universitară -------------------------------------------------.60.021/323.0252/40.0339.021/315.21 Editura Muzeul Naţional de Artă al României--------------------.95 Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez ----------------.61 Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative -------------------------------------------------------------------------.30.27.02 --------------------------------------------------------------------------.89 Editura Militară ------------------------------------------------------.32 Editura Muntenia ----------------------------------------------------.31.021/311.42 --------------------------------------------------------------------------.021/310.16.84 Editura Universităţii din Oradea -----------------------------------.021/267.021/778.15.05.R.021/223.84 Editura Ştefan ’94 ----------------------------------------------------.0232/20.0264/31.71 593 .38 Editura Societăţii Scriitorilor Români ----------------------------.0359/40.70 Editura M.0255/21.021/312.54.29 Editura Trei -----------------------------------------------------------.T.0257/31.94 Editura Politehnica --------------------------------------------------.49.19 --------------------------------------------------------------------------.63 Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi -----------------------------------.87 Editura Istros a Muzeului Brăilei-----------------------------------.19.021/312.

61.14 Girasol ----------------------------------------------------------------.11 Focus ------------------------------------------------------------------.0234/51.09 Electronica 2000 -----------------------------------------------------.90.78 Exit ---------------------------------------------------------------------.94.59 Gens Latina -----------------------------------------------------------.30.67.95 Europlus --------------------------------------------------------------.20.0241/58.021/337.30.42.11 --------------------------------------------------------------------------.45.60.021/260.0256/20.67 Etnic--------------------------------------------------------------------.97 Egmont România ----------------------------------------------------.16 Gedo -------------------------------------------------------------------.0259/41.31 Enciclopedia RAO ---------------------------------------------------.021.61.52.0256/43.37.71.90.0259/47.56 --------------------------------------------------------------------------.69 ESP System -----------------------------------------------------------.0236/41.08 Euro Standard --------------------------------------------------------.23.36 G Galaţi University Press ----------------------------------------------.48 Era----------------------------------------------------------------------.0256/49.39.81 Estfalia ----------------------------------------------------------------.77 Elena Francisc Publishing-------------------------------------------.37 Geea .0268/47.90 Edyro Press -----------------------------------------------------------.51 Editura Victor --------------------------------------------------------.021/316.44.65 Geometry Balkan Press ---------------------------------------------.25.53.28 --------------------------------------------------------------------------.021/332.0359/80.0239/61.53 595 .79.66.36.0254/54.24.0236/46.28 --------------------------------------------------------------------------.18 EduSoft ----------------------------------------------------------------.58.0256/49.37.0268/47.10.00.52.00.29.0264/43.021/316.021/222.0731/21.95.35.49 Editura Universităţii “Transilvania” ------------------------------.58 Gordian ---------------------------------------------------------------.021/405.73 --------------------------------------------------------------------------.32 F Făclia ------------------------------------------------------------------.60.91.13 Grafit ------------------------------------------------------------------.27 Excelsior Art ---------------------------------------------------------.021/410.0244/57.021/224.85 Editura Victor Babeş-------------------------------------------------.0751/19.0236/32.02 --------------------------------------------------------------------------.89 Gil ---------------------------------------------------------------------.43 Egumeniţa ------------------------------------------------------------.09.06.50 --------------------------------------------------------------------------.0740/18.021/316.021/346.53.0256/20.26.021/210.18 Fest --------------------------------------------------------------------.55.62.53 --------------------------------------------------------------------------.05.69 --------------------------------------------------------------------------.021/316.65 --------------------------------------------------------------------------.58.0266/21.0236/41.03.60.0232/26.22 Electus ----------------------------------------------------------------.15 Europolis --------------------------------------------------------------.30 Eurolobby -------------------------------------------------------------.25.021/318.0241/32.10.0262/38.98 --------------------------------------------------------------------------.0231/51.10.34.0251/59.17.30 Eikon ------------------------------------------------------------------.0256/19.021/337.27 --------------------------------------------------------------------------.0231/53.0351/80.76 Galeriile Artmark-----------------------------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.67.0252/32.0259/41.64.10.0260/61.95.021/346.56.0261/21.64.0262/21.594 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.021/346.021/337.021/667.61 Eurotip ----------------------------------------------------------------.0254/54.402.93.50 --------------------------------------------------------------------------.41 Erc Press --------------------------------------------------------------.0264/59.77 --------------------------------------------------------------------------.0241/58.021/224.33 --------------------------------------------------------------------------.77 Eurobit ----------------------------------------------------------------.56.13.93.021/402.38 --------------------------------------------------------------------------.60.24.60.57 --------------------------------------------------------------------------.61.51.0254/54.56 --------------------------------------------------------------------------.72 Ex Libris --------------------------------------------------------------.11.021/332.06.26 Editura Vinea ---------------------------------------------------------.18 Else --------------------------------------------------------------------.22.95.021/665.70 Expert -----------------------------------------------------------------.0733/86.021/210.35 Elpis -------------------------------------------------------------------.18 Evoluţionism ----------------------------------------------------------.021/224.Baia Mare------------------------------------------------.0236/30.90 Ex Ponto --------------------------------------------------------------.03 Esoteris ----------------------------------------------------------------.96.53 Galaxia Gutenberg ---------------------------------------------------.0234/52.Botosani-------------------------------------------------------.04 Eurocor ----------------------------------------------------------------.021/318.47 Editura Universităţii Româno-Britanice --------------------------.0248/64.33.16.Oradea ---------------------------------------------------.021/337.90 --------------------------------------------------------------------------.31 Europrint .0747/53.42.40 For You ---------------------------------------------------------------.08 Etna --------------------------------------------------------------------.15 CIP Europrint .0234/20.23 Fundaţia Culturală Antares------------------------------------------.27.42.30 Erdelyi Gondolat – Gând Transilvan ------------------------------.0248/25.27.

30 --------------------------------------------------------------------------.25 --------------------------------------------------------------------------.29 --------------------------------------------------------------------------.021/312.05.79.67.30.0232/11.021/222.44 Green Steps -----------------------------------------------------------.021/212.0264/59.30.0268/41.19 --------------------------------------------------------------------------.38.30.47.04.021/255.08 Herald -----------------------------------------------------------------.36.021/324.87.021/211.13 --------------------------------------------------------------------------.021/665.86 Infodar -----------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.25.32.021/308.0256/49.38 Hieropolis -------------------------------------------------------------.79.021/224.21.52 Historia ----------------------------------------------------------------.021/316.83 Imprimeria de Vest---------------------------------------------------.021/316.28 597 .96.65 Grapho Press ----------------------------------------------------------.43.39 H Hasefer ----------------------------------------------------------------.27.0232/23.0740/10.35 Incognito Media ------------------------------------------------------.01.09 Holografica------------------------------------------------------------.05.00 Granada ---------------------------------------------------------------.90 --------------------------------------------------------------------------.021/637.34.53.0722/60.17.21 --------------------------------------------------------------------------.0363/10.021/221.0259/41.46.09 --------------------------------------------------------------------------.30 --------------------------------------------------------------------------.39 House of Guides -----------------------------------------------------.97.34.74.0236/81.28 --------------------------------------------------------------------------.18 Hora -------------------------------------------------------------------.021/317.0249/46.32 CIP I IBU Publishing -------------------------------------------------------.41 Hiperborea ------------------------------------------------------------.021/637.62 K Kamala ----------------------------------------------------------------.27.021/224.021/255.0268/31.46 Institutul European --------------------------------------------------.021/222.77 Gutenberg Univers --------------------------------------------------.0269/21.62.0256/45.40.17.0268/33.021/222.31 --------------------------------------------------------------------------.22 Karuna ----------------------------------------------------------------.23.56.50 --------------------------------------------------------------------------.44.031/425.00 --------------------------------------------------------------------------.0234/54.0263/23.021/211.27 --------------------------------------------------------------------------.02 Illustratis---------------------------------------------------------------.27 Juritest -----------------------------------------------------------------.18.021/224.21.97 Gridsolo ---------------------------------------------------------------.85.27.0268/41.51.86 --------------------------------------------------------------------------.66 Grinta ------------------------------------------------------------------.11 Ideea Europeană -----------------------------------------------------.021/224.19.14 --------------------------------------------------------------------------.0266/31.97 Irco Script -------------------------------------------------------------.13 --------------------------------------------------------------------------.22.52 --------------------------------------------------------------------------.36.0232/23.01.38.27 -------------------------------------------------------------------------.19 Kriterion --------------------------------------------------------------.0264/59.0268/47.12 Gramar-----------------------------------------------------------------.84 --------------------------------------------------------------------------.86 Graphé ----------------------------------------------------------------.021/317.83.0257/23.021/781.0232/41.05.35 Kerigma ---------------------------------------------------------------.59.0268/31.0264/45.36.021/224.91.09 --------------------------------------------------------------------------.22.07 Grai Românesc -------------------------------------------------------.11 Grafoanaytis ----------------------------------------------------------.56 Hoffman ---------------------------------------------------------------.021/210.01 Infomedica ------------------------------------------------------------.0256/48.64 Impressaria ------------------------------------------------------------.0257/25.37 Humanitas ------------------------------------------------------------.57.73.0743/17.93 Koinónia --------------------------------------------------------------.28 Info --------------------------------------------------------------------.0264/31.72.0257/23.06.70.42.36.021/781.021/224.90.22 IRI ----------------------------------------------------------------------.0244/51.55 --------------------------------------------------------------------------.0264/41.58.41.46 --------------------------------------------------------------------------.0359/81.021/410.0745/12.596 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.72.45 --------------------------------------------------------------------------.0251/14.86 J Junimea ---------------------------------------------------------------.38.021/312.55.04.35.98 InfoMega -------------------------------------------------------------.31.33.49.031/425.32 Humanitas Fiction----------------------------------------------------.0259/41.22.38 --------------------------------------------------------------------------.0244/51.68 Impact Media ---------------------------------------------------------.36.31 Karta-Graphic---------------------------------------------------------.

21 --------------------------------------------------------------------------.29.20.13.60 Lux Libris ------------------------------------------------------------.58 Mega ------------------------------------------------------------------.09.021/327.0259/44.0232/80.16.14.27 --------------------------------------------------------------------------.021/410.021/222.90.021/211.83.61 --------------------------------------------------------------------------.59 Noriel Maxim --------------------------------------------------------.47 Nautica ----------------------------------------------------------------.16.70.0264/43.29 Notarom ---------------------------------------------------------------.93 N M Macedoneanul --------------------------------------------------------.44 --------------------------------------------------------------------------.0259/44.90 Little Lamb -----------------------------------------------------------.15 --------------------------------------------------------------------------.021/318.021/312.21.021/317.29.21.31.09.14.08 Mediamorphosis ------------------------------------------------------.00 Neutrino ---------------------------------------------------------------.89.14.92.0264/59.90.80 Litera International --------------------------------------------------.021/212.0230/42.36.021/319.0362/80.15.0766/26.96.021/317.29.63.21.63 Mentor ----------------------------------------------------------------.41.69.56 MondoRo--------------------------------------------------------------.11 Leda -------------------------------------------------------------------.44 Monitorul Oficial R.0232/81.031/407.32 LVS Crepuscul -------------------------------------------------------.81 --------------------------------------------------------------------------.12.598 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.89.16.08.0765/53.75 Math Logos -----------------------------------------------------------.80 Mar --------------------------------------------------------------------.021/411.60 Nelinişti metafizice --------------------------------------------------.78.021/224.62.0253/21.0256/27.95 --------------------------------------------------------------------------.0259/43.22.0230/53.0230/22.25.53 Muşatinii --------------------------------------------------------------.44.0257/28.26 Mix --------------------------------------------------------------------.11 Noi Media Print ------------------------------------------------------.0268/31.09.0233/28.0255/22.0244/51.0257/25.78 Lumen -----------------------------------------------------------------.16.0241/62.57.021/317.75 Meteor Press ----------------------------------------------------------.74.98.12 Martor------------------------------------------------------------------.0241/61.021/252.0269/43.26 Muscel 2000 ----------------------------------------------------------.021/311.42.0268/46.43 Napoca Star -----------------------------------------------------------.29.021/312.16.0241/61.50 L Lampadarul de Aur --------------------------------------------------.22 Logos ------------------------------------------------------------------.66 --------------------------------------------------------------------------.80 Mayon -----------------------------------------------------------------.021/318.72 Mediamusica ---------------------------------------------------------.74.021/269.52 Life --------------------------------------------------------------------.01 Monumenta------------------------------------------------------------.53 Librarium Haemus ---------------------------------------------------.55.67.021/212.79 --------------------------------------------------------------------------.0262/21.22.0265/25.51.79.20 Lehrmittelhaus --------------------------------------------------------.37 Marist -----------------------------------------------------------------.87 599 .44.0733/67.82 Mirton -----------------------------------------------------------------.77 Matrix Rom -----------------------------------------------------------.021/319.0256/21.98 Media Sind -----------------------------------------------------------.42 --------------------------------------------------------------------------.0235/31.021/411.A.24.00 Nemira Publishing House -------------------------------------------.021/319.0264/59.72.09 --------------------------------------------------------------------------.021/224.48.48.94.021/402.99.0248/53.0264/43.92.28 --------------------------------------------------------------------------.22.0266/17.0256/20.69.75 CIP Media Service Zawada ----------------------------------------------.0244/51.37.28 --------------------------------------------------------------------------.12 Mirador ----------------------------------------------------------------.11.72 Nord Carta ------------------------------------------------------------.48.14.02 Multimedia International -------------------------------------------. ----------------------------------------------.22 Magister ---------------------------------------------------------------.71 --------------------------------------------------------------------------.17 --------------------------------------------------------------------------.26 -------------------------------------------------------------------------.32 --------------------------------------------------------------------------.0256/14.75.71.48 Noua Speranţă --------------------------------------------------------.24 --------------------------------------------------------------------------.94.99 Myotis -----------------------------------------------------------------.021/224.51 Lumina Lex -----------------------------------------------------------.50.021/686.59 Măiastra ---------------------------------------------------------------.64 --------------------------------------------------------------------------.021/224.82 Nemira ----------------------------------------------------------------.0259/46.73.32.021/313.021/222.66 Lyra --------------------------------------------------------------------.94.0269/21.0257/28.44 Neverland -------------------------------------------------------------.91 --------------------------------------------------------------------------.0265/25.0253/21.33.39 Maiko -----------------------------------------------------------------.

021/230.65 --------------------------------------------------------------------------.0266/37.0244/51.89 Promun ----------------------------------------------------------------.59 Pro Universitaria -----------------------------------------------------.0747/42.0269/21.19.41.16 O Oastea Domnului ----------------------------------------------------.30.82.021/253.0241/61.23 --------------------------------------------------------------------------.04.86.26 --------------------------------------------------------------------------.0268/21.12 --------------------------------------------------------------------------.14.0241/80.70.66 Presa Bună ------------------------------------------------------------.021/316.87 --------------------------------------------------------------------------.25 Panfilius ---------------------------------------------------------------.34.27.66.0232/27.021/212.11 Proxima ---------------------------------------------------------------.26 Omnia Uni SAST ----------------------------------------------------.09.49.22.45 Publica ----------------------------------------------------------------.03.93 --------------------------------------------------------------------------.66.25 Pro Marketing --------------------------------------------------------.40 PrintXpert -------------------------------------------------------------.021/224.01.39.99.99.05.02 Pro Transilvania ------------------------------------------------------.76 Pământul --------------------------------------------------------------.0239/67.0263/23.94.82.94 Pro Plumb -------------------------------------------------------------.76.20.24 Punct ochit ------------------------------------------------------------.33 Polirom ----------------------------------------------------------------.0232/21.49 Premier ----------------------------------------------------------------.0234/57.58.021/212.0256/20.66.0232/21.021/313.81 PIM --------------------------------------------------------------------.021/212.48 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.0232/21.40 Politehnica Press -----------------------------------------------------.80 P Paideia ----------------------------------------------------------------.0232/21.14 601 .021/212.0248/21.021/317.74.0248/21.0256/40.50 --------------------------------------------------------------------------.600 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Nova Didactica -------------------------------------------------------.32.23 Paralela 45 ------------------------------------------------------------.021/212.11 --------------------------------------------------------------------------.45.021/316.68.00 --------------------------------------------------------------------------.41.10.36 Pan Europe -----------------------------------------------------------.021/211.0248/63.021/311.41.0251/41.0257/25.43.00 --------------------------------------------------------------------------.0268/31.69.46 --------------------------------------------------------------------------.30 Pro Philosophia ------------------------------------------------------.021/318.63 Pergamon --------------------------------------------------------------.03.0263/21.92 --------------------------------------------------------------------------.0264/43.10.021/684.16.90.76.70 --------------------------------------------------------------------------.0264/21.16 Ovidius University Press -------------------------------------------.021/210.10 --------------------------------------------------------------------------.0255/22.17.00.47.34.49.43.98 --------------------------------------------------------------------------.74.15.0266/37.021/231.08 --------------------------------------------------------------------------.66 --------------------------------------------------------------------------.0256/20.0244/51.48.48 Orizonturi -------------------------------------------------------------.78 Orizonturi Universitare ---------------------------------------------.0232/21.06 --------------------------------------------------------------------------.40 Pleroma ----------------------------------------------------------------.51 Privirea ----------------------------------------------------------------.55.13.18.0259/47.0263/23.57 --------------------------------------------------------------------------.59.26.0268/21.021/434.0232/21.33 --------------------------------------------------------------------------.94 --------------------------------------------------------------------------.021/444.0230/51.0236/41.0745/25.27 Presa Universitară Clujeană ----------------------------------------.28 Perla suferinţei--------------------------------------------------------.0263/21.16 Printech ---------------------------------------------------------------.0264/59.37.021/318.79 --------------------------------------------------------------------------.47 --------------------------------------------------------------------------.43.42.021/317.09 Papirus Media---------------------------------------------------------.70.11 Performantica --------------------------------------------------------.43.37.0232/21.0268/41.10.10.0248/29.021/320.0264/59.77 Olimpiada -------------------------------------------------------------.36.98 Pro Tech Service -----------------------------------------------------.0268/41.01 Primus -----------------------------------------------------------------.06 --------------------------------------------------------------------------.29.0269/21.93.99.41.77.0264/42.20.00 Olimpias ---------------------------------------------------------------.00 Pastel ------------------------------------------------------------------.0726/56.021/430.42 Politehnium -----------------------------------------------------------.19 Patmos ----------------------------------------------------------------.021/212.21 Pallas-Akademia -----------------------------------------------------.64 --------------------------------------------------------------------------.11.78.00 Puzzle Works Publishing -------------------------------------------.99 Păzitorul Adevărului ------------------------------------------------.14 CIP --------------------------------------------------------------------------.57 Omega -----------------------------------------------------------------.33.14.30 Pax Aura Mundi -----------------------------------------------------.14 --------------------------------------------------------------------------.

07.52.0241/54.R.68 Solness ----------------------------------------------------------------.93.15.03 --------------------------------------------------------------------------.40 Silva-Vic --------------------------------------------------------------.0264/42.021/634.17.27.021/430.61 --------------------------------------------------------------------------.73.63 --------------------------------------------------------------------------.021/242.0241/81.23.77.0232/21.65 Scrisul Românesc ----------------------------------------------------.16.44 Sfinţii Martiri Brâncoveni-------------------------------------------.021/611.03 Societatea Muzeului Ardelean --------------------------------------.15.021/413.0254/57.0232/23.0263/23.92.77 --------------------------------------------------------------------------.24.74 Status-------------------------------------------------------------------.021/233.19.88 România Liberă ------------------------------------------------------.54 Studia ------------------------------------------------------------------.Editura ------------------------------.57 Silviana ----------------------------------------------------------------.99.81 --------------------------------------------------------------------------.03.98.01 Solaris Print -----------------------------------------------------------.13 --------------------------------------------------------------------------.0252/32.0251/43.0256/49.021/314.021/314.0251/41.021/202.C.99 S Ş Salgo ------------------------------------------------------------------.0251/59.86 Steaua Nordului ------------------------------------------------------.021/243.84.31 Răsunetul -------------------------------------------------------------.10.04.46 Studiúm----------------------------------------------------------------.74.0264/41.04 Speed Promotion -----------------------------------------------------.33 --------------------------------------------------------------------------.89 --------------------------------------------------------------------------.0251/41.021/224.021/201.76 Şcoala Mehedinţiului ------------------------------------------------.77.32 --------------------------------------------------------------------------.62 Silvania ---------------------------------------------------------------.83.15.80.14.0232/25.19.0250/73.021/202.85 RAO International Publishing Company --------------------------.85 --------------------------------------------------------------------------.81.90.021/242.17.39 Rafet -------------------------------------------------------------------.30.0264/59.06.28 --------------------------------------------------------------------------.81.021/210. Print -----------------------------------------------------------.42.0258/81.51.20.53 Reîntregirea ----------------------------------------------------------.0265/51.34.67 Stud IS ----------------------------------------------------------------.021/314.0259/45.021/659.89 --------------------------------------------------------------------------.16.0234/58.021/318.12.61 --------------------------------------------------------------------------.0241/63.33 Rosetti Educational --------------------------------------------------.21.0238/56.23.01 R 603 .38.0359/41.61.03.98 --------------------------------------------------------------------------.32 Scientia ----------------------------------------------------------------.021/224.0266/31.46 RCR Editorial---------------------------------------------------------.0232/21.0251/41.18.0260/66.35 --------------------------------------------------------------------------.0264/44.0232/24.0254/57.0266/31.96.76 Societatea Scriitorilor Militari -------------------------------------.80 Semne -----------------------------------------------------------------.81 Sigma ------------------------------------------------------------------.21 Sedcom Libris --------------------------------------------------------.00 Realitatea Românească ---------------------------------------------.36.37 Q Quantum---------------------------------------------------------------.021/316.13 Reader’s Digest ------------------------------------------------------.82 Rotonda----------------------------------------------------------------.06.69 Succeed Publishing --------------------------------------------------.0264/19.0238/72.021/201.021/345.88 Renaşterea ------------------------------------------------------------.61.07 Roza Vânturilor ------------------------------------------------------.0724/22.28.0232/27.15 Ramuri ----------------------------------------------------------------.37.15.20.021/345.0231/53.43.94.71 Regsan -----------------------------------------------------------------.60 --------------------------------------------------------------------------.77.36 Sinteze ----------------------------------------------------------------.37.50.03 --------------------------------------------------------------------------.0241/54.0745/37.95 Standardizarea --------------------------------------------------------.602 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP R.95.67.63 --------------------------------------------------------------------------.99 --------------------------------------------------------------------------.0236/31.0264/59.98.47 Scrisul Românesc Fundaţia .0251/59.14 Risoprint --------------------------------------------------------------.68.08 Sapientia --------------------------------------------------------------.58 Ramira -----------------------------------------------------------------.63 --------------------------------------------------------------------------.49 Riegel ------------------------------------------------------------------.0251/41.81.06.48 SIM ART --------------------------------------------------------------.021/242.09.96.0264/43.25.78.15.01 Red Cart ---------------------------------------------------------------.0264/43.84 Romart Design--------------------------------------------------------.40.40 Sitech ------------------------------------------------------------------.0369/40.28 Scriptum --------------------------------------------------------------.

021/647.44.0232/21.031/405.02.89 Universul Şcolii ------------------------------------------------------.47 Verus ------------------------------------------------------------------.0344/10.19 Wolters Kluwer-------------------------------------------------------.021/423.27 --------------------------------------------------------------------------.0264/59.0258/82.82.08.61.0720/60.64.021/315.32 --------------------------------------------------------------------------.81 Unicart -----------------------------------------------------------------.13 Vremea ----------------------------------------------------------------.78 --------------------------------------------------------------------------.82 Topoexim--------------------------------------------------------------.12.0269/21.33.92 Tempus-Ro -----------------------------------------------------------.97 Vox --------------------------------------------------------------------.0232/21.0252/33.64.12.021/315.021/252.0232/26.94.T.21 Vivaldi -----------------------------------------------------------------.15 Unirea------------------------------------------------------------------.96.78 --------------------------------------------------------------------------.021/315.41.72 --------------------------------------------------------------------------.0245/21.021/210.C.0264/41.25 Tracus Arte------------------------------------------------------------.021/679.64 --------------------------------------------------------------------------.021/313.84 Top Form -------------------------------------------------------------.31 --------------------------------------------------------------------------.62.02.45.0264/45. Press -----------------------------------------------------.19.19 Vremi ------------------------------------------------------------------.69.01 605 .13 Vox 2000 -------------------------------------------------------------.81.0258/81.A.11 Transilvania Expres -------------------------------------------------.0748/69.58 --------------------------------------------------------------------------.0247/31.021/316.00 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.61.04.46.33.021/444.09 Világhírnév------------------------------------------------------------.84 --------------------------------------------------------------------------.72.40.18.0265/21.021/211.0264/58.47 --------------------------------------------------------------------------.47.42 --------------------------------------------------------------------------.10.021/210.0257/21.15 Tribuna Economică --------------------------------------------------.021/210.N.25 Techno Media --------------------------------------------------------.79 Universitas XXI ------------------------------------------------------.29.021/335.97 Tipart Group ----------------------------------------------------------.021/405.0232/26.0232/25.021/222.0232/21.96 University Press ------------------------------------------------------.12 Teocora ----------------------------------------------------------------.49 Tipo Radical ----------------------------------------------------------.021/310.66.0258/83.0232/27.14.12.45 Transversal -----------------------------------------------------------.0254/54.89.03.31.27.50 Taj Books & Media --------------------------------------------------.0237/22.021/317.02.14.14 Vellant -----------------------------------------------------------------.14 CIP --------------------------------------------------------------------------.021/323.07 Universul Juridic -----------------------------------------------------.021/252.01.12 Tehnopress -----------------------------------------------------------.29.021/210.01 Urban Lifestyle -------------------------------------------------------.53 Teora ------------------------------------------------------------------.021/315.021/211.80.41 Verbum ----------------------------------------------------------------.021/405.021/313.021/310.07.68.32 Virom -----------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.31.604 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE T Taida ------------------------------------------------------------------.17 --------------------------------------------------------------------------.20 Univers Enciclopedic -----------------------------------------------.77.24.28 --------------------------------------------------------------------------.72 Tibo --------------------------------------------------------------------.95.88 Tipoalex ---------------------------------------------------------------.0257/28.41.0251/41.40 --------------------------------------------------------------------------.12.38 Vitruviu----------------------------------------------------------------.00.021/317.38.11 U W U.74.38 --------------------------------------------------------------------------.0237/62.34 Trinitas-----------------------------------------------------------------.88.14.98 Universitaria ----------------------------------------------------------.0238/72.38.92.27 Viaţa Medicală Românească ---------------------------------------.77 Vega Prod '94 ---------------------------------------------------------.28 Terra -------------------------------------------------------------------.22 Tana -------------------------------------------------------------------.37 Univers Ştiinţific -----------------------------------------------------.88.66.80 --------------------------------------------------------------------------.0258/81.05.79.02.29.021/315.36.88.021/665.0265/21.28.021/311.94 Trisagion --------------------------------------------------------------.021/222.22.83 TehnoArt --------------------------------------------------------------.0241/66.0254/20.88 --------------------------------------------------------------------------.31.90 Universitatea din Bucureşti – Editura Credis --------------------.93 --------------------------------------------------------------------------.08.88 V "Vasile Goldiş" University Press ----------------------------------.021/223.51.0338/10.58.021/210.0268/41.04 --------------------------------------------------------------------------.09.

com Alma Mater Bacău -----------------------------.uk Agape --------------------------------------------.alpha@buzau.univ@utgjiu.salasanc@usab-tm.office@media-print.voicu@adevarulholding.ro -----------------------------------------------------.agata@email.tudoracheadrian@xnet.com AcademicPres -----------------------------------.editura@agata.ro -----------------------------------------------------.031/411.codrutasalan@xnet.olycosma@yahoo.rodi@utgjiu.co.18.ro -----------------------------------------------------.ro Agaton -------------------------------------------.nusa55@yahoo.ro -----------------------------------------------------.ro Amaltea ------------------------------------------.ro Aeternitas ----------------------------------------.e-mail A Academica Brâncuşi ---------------------------.ro Agora ---------------------------------------------.valermoga@yahoo.16 Zeit ---------------------------------------------------------------------.com Alean----------------------------------------------.aep@aep.olycosma@xnet.altip@alba.com Adalex --------------------------------------------.rdsnet.com Aldus----------------------------------------------.edituraagaton@hotmail.ro Academica----------------------------------------.aldusro@yahoo.com Aius -----------------------------------------------.ro Altip ----------------------------------------------.62.fabry@rdslink.adrian_samy@yahoo.606 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 607 CIP Z LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI Zeda --------------------------------------------------------------------.editura@alfanet.littlelambromania@yahoo.sibiu.alexhampu@yahoo.ro Amanda Edit -------------------------------------.ro Alma .ed_tipo_alcris@yahoo.com Agata ---------------------------------------------.alma_cons@yahoo.madalina.eapcluj@yahoo.0765/36.ro -----------------------------------------------------.uk Alma Mater Sibiu -------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Age-Art -------------------------------------------.Craiova ----------------------------------.ro Alpha MDN -------------------------------------.com Aius PrintEd -------------------------------------.com Alfa Omega Publishing ------------------------.com Alcris-M94 ---------------------------------------.com Adevărul Holding -------------------------------.rdsnet.ro ALLFA -------------------------------------------.ro Agroprint ----------------------------------------.021/330.editura_aius@yahoo.editura_aius@yahoo.codrutasalan@gmail.06 Editura ------------------------------------------.ioana.ro -----------------------------------------------------.54.co.info@all.office@amaltea.secretariat@cid.47 ZIP ---------------------------------------------------------------------.ro .stancuta@all.

agnes@ecc.ro Cetate Deva --------------------------------------.ro Cartea Creştină ----------------------------------.machin@comunicare.compania@rdslink.cartex2000r@yahoo.soft.com -----------------------------------------------------.genicod@ean.com Casa de Editură Viaţă şi Sănătate -------------.office@megapress.ro Biblioteca Bucureştilor ------------------------.ro Artifex --------------------------------------------.csr@romanianstudies.ro Citadela -------------------------------------------.cartex2000r@yahoo.com Casa Cărţii ---------------------------------------.dntis.office@edituraaramis.ro -----------------------------------------------------.ro Ars Docendi -------------------------------------.musina@deltanet.com Cartex Sev ---------------------------------------.ro Casa Ciurea --------------------------------------.office@atlaspress.ro comunicare.daniel@arania.editura_carminis@yahoo.office@cheiron.ro ------------------------------------------.com Ars Academica ----------------------------------.com Buna Vestire .bibliobuc@yahoo.sorinm@isj.ro Bastion -------------------------------------------.Beiuş ---------------------------.office@carteacopiilor.buna_vestire2000@yahoo.iiruc.com Business Tech International Press ------------.valeriu_bargau@deva.office@edituracorint.caromibt@yahoo.zmarandescuadina@yahoo.com Aramis Print -------------------------------------.com CIP Brumar -------------------------------------------.net Andreas Print ------------------------------------.ro Casa Editorială Odeon -------------------------.astral.cl_i_mail@yahoo.apostrof@revista-apostrof.org Arca ----------------------------------------------.ro C Carminis Educaţional --------------------------.z_fdd@yahoo.rocordial@yahoo.office@edituraascendent.ecr@cartearomaneasca.edu.cavallioti@allnet.office@editurabastion.go.anco@artelecom.dntis.arslonga@mail.editura_arves@k.com BREN --------------------------------------------.com Ars Libri -----------------------------------------.ro Casa Cărţii de Ştiinţă ---------------------------.ro Cartex 2000 --------------------------------------.cristina.amurg_sentimental@k.artpress2002@yahoo.com Carpathia Press ----------------------------------.comenzicarte@brumar.com -----------------------------------------------------.ceddemiurg@yahoo.ro Călăuza v.office@businesstech.ro Casa Editorială Demiurg -----------------------.clctimisoara@rdslink.carpathiapress@gmail.ro Con Fisc ------------------------------------------.mondocart@digi.nicmarco638@yahoo.ro 609 .ro Buna Vestire .ro Betta-----------------------------------------------.ro Benefica ------------------------------------------.com Cheiron -------------------------------------------.ro Atelier Didactic ---------------------------------.biblioth@gmail.ro Cartea Românească -----------------------------.ro Biblioteca Apostrof -----------------------------.george_arhip@yahoo.ro Cordial Lex---------------------------------------.ro Ascendent ----------------------------------------.margas2002@yahoo.ro Anco LTD ---------------------------------------.arual_ccd@yahoo.semneartemis@b.com Arves ------------------------------------------.com Cartea copiilor -----------------------------------.sitech@rdslink.ro Arhip Art ----------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.secretariat@viatasisanatate.bettarosu@rdslink.fix_con_fisc@yahoo.ro Anteea --------------------------------------------.ro Artpress ------------------------------------------.com Bibliotheca --------------------------------------.org.608 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Amphion------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.ro Cetatea de Scaun --------------------------------.com B Banatul Montan ---------------------------------.dj.universitate@artifex.arsdocendi@yahoo.ro -----------------------------------.1934@clicknet.editura_sitech@yahoo.fr -----------------------------------------------------.office@brandbuiders.com Conphys ------------------------------------------.robiserban@yahoo.ro Axa -----------------------------------------------.ro Contrafort ----------------------------------------.ro The Center for Romanian Studies ------------.com Amurg Sentimental -----------------------------.corgalpress@yahoo.ro -----------------------------------------------------.cipiher2005@gmail.office@graficoplus.com -----------------------------------------------------.com Art ------------------------------------------------.ionita@mail.com Ams Publishing----------------------------------.office@arsacademica.ro Casa Literaturii Creştine -----------------------.com Compania ----------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.media@gmail.ro Arania --------------------------------------------.fr Corint ---------------------------------------------.kola@abac.com Atlas Press ---------------------------------------.mirceabradu@rdslink.com Ars Longa ---------------------------------------.monica.vasilebendic@yahoo.Blaj -----------------------------.casaciurea@yahoo.ams.vasileg@rdslink.antohe@gmail.editura_citadela@yahoo.cristiandinu7@yahoo.antepublishing@yahoo.ro Cavallioti ----------------------------------------.com -----------------------------------------------------.com Corgal Press -------------------------------------.b --------------------------------------.smr@ecc.editura@casacartii.boborica@gmail.com Artemis -------------------------------------------.dtp@conphys.ro Aula ----------------------------------------------.olga.

ccd_buzau_ro@yahoo.crizon@yahoo. -----------------------------------.crenguta@verticalfilm.ccdmaramures@yahoo.com Didactic Pres -------------------------------------.asociatia.office@edituracorint.coresi@coresi.ani.echinox@cluj.roecko@yahoo.ro Editura Dobrogea -------------------------------.edituradochia@yahoo.com Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori -----------------------------------------------------.com Editura ASCR -----------------------------------.com Didactica Publishing House--------------------.ro Digital Arts --------------------------------------.com Editura Aura -------------------------------------.tipografia@reduta.I.ro Editura Dacoromână ---------------------------.print_excel@yahoo.tomoniu@crist.com Digital Docu Print -------------------------------.info@all.electricienilor@gmail.nicolaegabrielaa@yahoo.ascr@psychology.geostroe@cdep.ro Editura Dunărea ---------------------------------Editura Economică -----------------------------.ro Do MinoR ---------------------------------------.office@dph.ro Editura ASDPI ----------------------------------.com Editura Cellina-----------------------------------.com -----------------------------------------------------.dunio.office@asdpi.com -----------------------------------------------------.com Duran’s -------------------------------------------.com Edithgraph ---------------------------------------.com Editura C.R ----------------------------------.redactie@steauanordului.ro Editura Academia Română.ovidiu@desteptarea.com Editura Casei Corpului Didactic Bacău ------.com Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului -----------------------------------------------------.ro Crizon---------------------------------------------.I.office@emma.enciclopedica2006@yahoo.ro Editura ASE -------------------------------------.design@yahoo.A ----------------------------.astral.biroulrc@aol. Beck -------------------------------.redactie@beck.ro Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"------------------------------------------------------------.abelkiado@yahoo.com Editura Boldaş ----------------------------------.fr Editura Asociaţiunii Astra----------------------.com Editura Didactică şi Pedagogică --------------.design@gmail.crisserv@yahoo.edecon@edecon.digitalgraphics.creatie@braila.H.N.com Damira --------------------------------------------.ro Editura A.edvtm@yahoo.ro CIP 611 Editura ALL--------------------------------------.boltibrom94@yahoo.com Dokia----------------------------------------------.U.scoalachr@yahoo.editura.artpress2002@yahoo.unique_aska@yahoo. Coresi ---------------------------.ro Cygnus -------------------------------------------.com Editura Abel -------------------------------------.editura.ro Editura Dana Art --------------------------------.pcnet.editgraph@gmail.ro -----------------------------------------------------.comenzi@edituradp.G.new_way_is@yahoo.redactie@curteaveche.ss@mta.edituracnicoresi@yahoo.net Editura Christiana ------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Editura AREL------------------------------------.sales@edituracrisan. Centrul de Studii Transilvane ----------------------------------------------------------.visinescu@tvf.digitalColorCenter@anvico.edp@totalnet.daciaeditura@yahoo.episcopiaargesului@yahoo.agirbuc@transdata.ro Editura Emma -----------------------------------.com .I.ro Editura Academiei Romane -------------------.ro Ecko Print ------------------------------------------.actualitateacrestina@yahoo.com Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea ---------------------------------------------------------.mihai. Gh.ioanparean@yahoo.ro Crisserv -------------------------------------------.610 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Corint Junior ------------------------------------.office@cugetliber.ro Editura Crişan -----------------------------------.com Deisis ---------------------------------------------.com Crist-1 --------------------------------------------.arcb@gmail.com Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ---.-S.com Editura Casei Corpului Didactic „I.radu_cretu@yahoo.com Editura Augusta ---------------------------------.ro E Echinox ------------------------------------------.danm@usv.ioanbarbu@curierul.ro Editura Antim Ivireanul ------------------------.deisis@rdslink.office@cr3ativ.afudulu@ati.ro Editura Eduard ----------------------------------.ro Editura C.com Curtea Veche Publishing ----------------------.ro Dharana ------------------------------------------.editura@gmail.ro Editura Ana 2000 -------------------------------.G.ro Editura de Vest ----------------------------------.com Editura A.N.anabudica@yahoo.com Editura Alexis------------------------------------.redactie@edituraana. Dumitraşcu” ---------------------------------------------------------------.ro Editura A.office@armyacademy.ro D Dacia ---------------------------------------------.ccd_bacau@yahoo.com Editura Coresi -----------------------------------.com Cunoaşterea Cuvântului -----------------------.ro Editura Enciclopedică --------------------------.ica@durans.ro Editura Centrului de Creaţie Brăila ----------.edacad@ear.cst@easynet.ro Editura Academiei Tehnice Militare ---------.bangi71@yahoo.ro Cr3ativ --------------------------------------------.office@danagallery.ro Deşteptarea Bacau-------------------------------.

ro Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti---------------------------------------------------------.editura@ugal.mast@xnet.com Editura NICULESCU --------------------------.kamibotos@yahoo.ro Editura OSIM ------------------------------------.editura@uoradea.ro Editura Sylvi ------------------------------------.vazaca@art.com Editura Ştefan ’94 -------------------------------.editura@tomrad.editura@unmb.ro Editura Graal-------------------------------------.idc_press@yahoo.ro Editura Trei --------------------------------------.ro Editura I.com Editura George Tofan --------------------------.com -----------------------------------------------------.612 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Etnologică ------------------------------.ro Editura M.contact@emanuel.com Editura Tehnică ---------------------------------. I.com -------------------------------------contact@editurafundatiaromaniademaine. Mina --------------------------------.stefan@cartea-ta.ro Editura Gabriel 2005----------------------------.com Editura Liviu Rebreanu ------------------------.T.office@azero.T.militaru@hamangiu.editura@osim.astral. Cuza” -----------.cg@graal.museum.nord.ro 613 .com Editura Politehnica -----------------------------.vbadulescu@yahoo.cristina.ro Editura T 3 ---------------------------------------.utcluj.it Editura Institutului Cultural Român ----------.ro Editura Mateescu --------------------------------.ghejurma@yahoo.S.com -----------------------------------------------------.ro Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti ------------------------------------------------------------------------.alina7835@yahoo.editurastef@yahoo.com Editura Sf.ro -----------------------------------------------------.com Editura KML-------------------------------------.evb@umft.vvintu@univagro-iasi.client@hijmuntenia.ro -----------------------------------------------------.fulea@ulbsibiu. -------------------------------.vladhutanu@ls-infomat.sorinadascalu@gmail.upg-ploiesti.editurafrm@yahoo.ed-medicala@b.ro Editura Societăţii Scriitorilor Români -------.ro Editura Hamangiu -------------------------------. T.david_lucian@yahoo.ro Editura Fundaţiei "România de Mâine" ------.ro Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I“-----------------------------------------------------------------. Popa -----------------------------. Press ------------------------------.claudia_mihali@yahoo.repa@unitbv.editura@unitbv.nhancu@umfcluj.crx@b.cionescu@ce.allnicol@yahoo.edituragabriel2005@yahoo.cavram@mail.ro Editura Fundaţiei Andrei Şaguna--------------.ro Editura Victor Babeş----------------------------.literar@yahoo.cartex2000r@yahoo.marina.esm@editurasfmina.ro Editura Universităţii “Transilvania” ---------.pandea@edituramilitara.ccd@ccd-suceava.A.ispri@ispri.com Editura Universităţii “Al.ro -----------------------------------------------------.ro Editura Istros a Muzeului Brăilei--------------.editura_unibuc@yahoo.ro Editura Militară ------------------------------adrian.revistabunavestire@yahoo.adriana@azero.cssas@unap.editura.sediu@MuzeulBrailei.ro Editura Universitară ----------------------------.ro Editura Universităţii Emanuel din Oradea ---.ro Editura Universităţii din Piteşti ---------------.danalungu@mail.edituraiulian@yahoo.ro CIP Editura Nouă -------------------------------------.calin.ro Editura Hoppa! ----------------------------------.editura@sophia.office-libra@itcnet.editura@mai.redactia@edituratrei.ro Editura Fundaţiei Culturale Libra ------------.com Editura Medicală Universitară ”Iuliu Haţieganu” ---------------.R.ro Editura U.ro Editura Medicală Antaeus----------------------.editurasylvi@xnet.gov.office@theu.ro Editura Ion Ionescu de la Brad ----------------.antaeus@gmail.com Editura Fundatiei Anastasia -------------------.anastasia@creztion.ro Editura Ştef --------------------------------------.productie@niculescu.campean@staff.ro Editura Universităţii din Suceava -------------.com Editura Sophia ----------------------------------.irdo@itcnet.vladhutanu@ls-infomat.ro Editura L&S Soft -------------------------------.ro Editura Nicol ------------------------------------.ro Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative --------------------------------------------------------.com Editura Traian Dorz -----------------------------.O.com Editura Universităţii din Bucureşti -----------.astral.editurauav@yahoo.com Editura L&S Infomat ---------------------------.utzzu00@yahoo.ro Editura Universităţii Româno-Britanice -----.ro Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale-. --------------------------------.rectorat@umfiasi.com Editura Gr.editura.claudiu.ionatan@arad.ro Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------.muntenia@mymail.sorin.com Editura Universităţii de Nord ------------------.ro Editura Medicală --------------------------------.mateescu1967@clicknet.tuiasi.relint@usv.ro Editura Muntenia -------------------------------.ro -----------------------------------------------------.editura@icr.revistaromana@yahoo.fianu@ingfiz.com Editura Universităţii din Oradea --------------.ro Editura Iulian ------------------------------------.com Editura Universităţii Aurel Vlaicu ------------.tehnica@edituratehnica.com Editura IDC Press ------------------------------.ro Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu -----------------------------------------------------------------------.ro Editura Perpessicius-----------------------------.ro Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez ---------------------------------------------------------------------.ro Editura TIM -------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Editura Muzeul Naţional de Artă al României ------------------------------------------------------------------------.editurauniversitara@yahoo.D.hoppakiado@yahoo.

com Europrint Baia Mare ----------------------------.cristina1605@yahoo.cicea@man.corina_ciuraru@bjbraila.info@green-steps.ro Gedo ----------------------------------------------.tehnic@tiposerv.editura@excelsiorart.ro Humanitas Fiction-------------------------------.focus@focusgrafiserv.cardeditura@yahoo.edexpert@zappmobile.astral.com Electronica 2000 --------------------------------.com Era-------------------------------------------------.com Ex Ponto -----------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.claudiu.tehnic@humanitas.com Enciclopedia RAO ------------------------------.ro Eurorocor-----------------------------------------.andybarean@yahoo.eurobit@mail.ro Herald --------------------------------------------.virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com Geometry Balkan Press ------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Holografica---------------------------------------.ro Excelsior Art ------------------------------------.grafoanaytis@yahoo.anselm@alcor.ro Edyro Press---------------------------------------.ercpress@zappmobile.ro Electus -------------------------------------------.editura@galaxiagutenberg.com Green Steps --------------------------------------.com Grafit ---------------------------------------------.gridsolo@tiposerv.com Erc Press -----------------------------------------.ro Europlus -----------------------------------------.ro Galeriile Artmark--------------------------------.com EduSoft -------------------------------------------.com Elpis------------------------------davidandmichelle.org Else -----------------------------------------------.dnttm.estampa@upcnet.ro Humanitas ----------------------------------------.ro Eikon ---------------------------------------------.andrey62@yahoo.ro Gil ------------------------------------------------.ro Galaxia Gutenberg ------------------------------.com Eurostampa --------------------------------------.ro Girasol -------------------------------------------.ioana_soar@yahoo.ro CIP 615 For You ------------------------------------------.editura_else@k.mihnea@comm.edituraeikon@yahoo.rectorat@ugal.grinta@email.ro Fundaţia Culturală Antares---------------------.moza@ellelministries.com Gordian ------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.office@artmark.614 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Vinea ------------------------------------.com Elena Francisc Publishing ---------------------.ainfcon@cta.antares@yahoo.ro Expert --------------------------------------------.udriste@vectron.office@raobooks.com Egumeniţa ---------------------------------------.de House of Guides --------------------------------.florinc@rs.ro Focus Petroşani ----------------------------------.gordian_tm@yahoo.ro Ex Libris -----------------------------------------.office@gramar.com Eficon Press -------------------------------------.dinum@rdslink.europolisprint@yahoo.popovici@math.com Geea Botoşani -----------------------------------.ro Hoffman ------------------------------------------.mathem.educatie@eurocor.europrintbm@gmail.ro H Hasefer -------------------------------------------.com Eurobit -------------------------------------------.iddirpres@yahoo.com Grapho Press -------------------------------------.ro Etna -----------------------------------------------.com Gramar--------------------------------------------.com Grafoanaytis -------------------------------------.com Hiperborea ---------------------------------------.ro Gridsolo ------------------------------------------.pub.visan@fx.monica_reu@yahoo.com -----------------------------------------------------.ro Hora ----------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Esoteris -------------------------------------------.editura@egumenita.ib@ero.ase.faclia@rdslink.ro Grinta ---------------------------------------------.miaoprescu@yahoo.ro Gens Latina --------------------------------------.ro Fest -----------------------------------------------.ro Hieropolis ----------------------------------------.bogdan@edusoft.ro -----------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com G Galaţi University Press -------------------------.ro F Făclia ---------------------------------------------.ro Estfalia -------------------------------------------.hiperborea@clicknet.danbodea1@yahoo.gedo-cj@yahoo.apm1@houseofguides.egmont.com Europolis -----------------------------------------.monica.wwkecs@yahoo.pub.estfalia@estfalia.edituravinea@yahoo.hieropolis@hotmail.fundatia.ro .ro -----------------------------------------------------.astralmagik@yahoo.difuzare@hasefer.adrian_alex@historia.com Etnic-----------------------------------------------.exponto@cta.editura_else@yahoo.emilianlefter@yahoo.office@efpublishing.ex_libris_com@yahoo.tehnic@humanitas.geea@petar.ro Graphé -------------------------------------------.graphotek_expres@yahoo.office.ro Historia -------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.gil1993@zalau.a_ciolacu@yahoo.hog@rdsmail.office@edituraherald.ro Egmont România -------------------------------.editura@esoteris.ubbcluj.

mathlogos@gmail.office@edituralumen.delia_mocanu@yahoo.erzsebet_daray@koinonia.ro Kriterion -----------------------------------------.mvargaboiling@gmail.editurakamala@zappmobile.ro Koinónia -----------------------------------------.ircoscript@yahoo.ro Impact Media ------------------------------------.com Logos .com Karuna -------------------------------------------.ro L Lampadarul de Aur -----------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Math Logos --------------------------------------.ro Incognito Media ---------------------------------.office@gramar.ro Lumen --------------------------------------------.impwest@oradea.liferom@rdslink.ro Infomedica ---------------------------------------.ro Magister ------------------------------------------.infoartmedia@gmail.sasu@berlitz.autorizatii@rain.editurakarunabistrita@yahoo.ro Monumenta---------------------------------------.sandulog@rdslink.com Mirton --------------------------------------------.ionescub@gmail.com Institutul European -----------------------------.musatinii@assist.ro Mar -----------------------------------------------.mygeorgeta@yahoo.ucb_braila@yahoo.astral.ro -----------------------------------------------------.com K Kamala -------------------------------------------.com Măiastra ------------------------------------------.ro 617 .kriterion@kriterion.ro Mentor -------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.a.lux_libris@yahoo.mentor_lyra@yahoo.office@mpg.euroedit@hotmail.ro Muşatinii -----------------------------------------.corneliu.magiszter@rmpsz.ivoradea@rdslink.emayon@yahoo.rights@edituramix.ro -----------------------------------------------------.prodcom@intergorj.ro M Magic Print --------------------------------------.carmen_plaian@yahoo.ro MondoRo-----------------------------------------.com Infoart Media ------------------------------------.com IRI -------------------------------------------------.Bucureşti -------------------------------.irina@yahoo.ro CIP Little Lamb --------------------------------------.ro Litera International -----------------------------.office@crepuscul.mvarga@xnet.ro Mirador -------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.erzsebet_visky@koinonia.romania@fx.office@illustratis. -------------------------.com Meteor Press -------------------------------------.rosenberg@ibupublishing.comenzi@meteorpress.lampadar@rdslink.de Librarium Haemus ------------------------------.com Mix -----------------------------------------------.junimeais@yahoo.ro Ideea Europeană --------------------------------.com Lux Libris ---------------------------------------.mmcorp@rdslink.ro -----------------------------------------------------.com Imprimeria de Vest------------------------------.fabini@verena.office@matrixrom.ro Lyra -----------------------------------------------.redactia@infomedica.616 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE I IBU Publishing ----------------------------------.office@luminatipo.ro Mayon --------------------------------------------.ro Leda ----------------------------------------------.com Matrix Rom --------------------------------------.krit@dnt.littlelambromania@yahoo.msz.mentor_lyra@rdslink.com -----------------------------------------------------.muzeultaranului@yahoo.nicolae.ct@kerigma.ro Maiko --------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Marist --------------------------------------------.edituramarist@gmail.asimcart@yahoo.fcideeaeuropeana@yahoo.asociation.haemus@gmail.danajibeteanu@gmail.com -----------------------------------------------------.com Martor --------------------------------------------.ro Media Service Zawada -------------------------.A.mirton.panzar.com Illustratis------------------------------------------.com Kerigma ------------------------------------------.ro Media Sind --------------------------------------.com Independenţa Economică ----------------------.ro Karta-Graphic------------------------------------.ro InfoMega ----------------------------------------.ioana.contact@edituramix.com LVS Crepuscul ----------------------------------.univenc@fx.stere@litera.com Mega ---------------------------------------------.voicupauldan@yahoo.ro Multimedia International ----------------------.miradorul@yahoo.ro J Junimea ------------------------------------------.usdidacticavaslui@yahoo.antonio1907@yahoo.com Irco Script ----------------------------------------.oanagrecu@ramo.editura@meteorpress.ro Lehrmittelhaus -----------------------------------.timisoara@yahoo.com -----------------------------------------------------.com Life -----------------------------------------------.com Mediamusica ------------------------------------.ro Monitorul Oficial R.mega@edituramega.ro Infodar --------------------------------------------.office@edituracorint.com Lumina Lex --------------------------------------.alexp@musatinii.

com Polirom -------------------------------------------.gabi_dm_pi@hotmail.ro Olimpias -----------------------------------------.com Puzzle Works Publishing-----------------------.com Pro Philosophia ---------------------------------.ro Q Quantum------------------------------------------.nina_sava@yahoo.florin_v09@yahoo.ro -----------------------------------------------------.pamantul2@yahoo.cirstea_laura@yahoo.ligiab@netgrup.ro P Paideia -------------------------------------------.avesa@staff.ro Pallas-Akademia --------------------------------.badescuovidiu@yahoo.ro Nomina -------------------------------------------.ro Orizonturi Universitare ------------------------.kamykamy@gmail.com Omnia Uni SAST -------------------------------.ro Notarom ------------------------------------------.library@bcuovidius.luiza.cosma@yahoo.tipografia_panfilius@yahoo.cornel@email.diana_cosoreanu@yahoo.redactia@edituratrei.valeriu@protech-service.com -----------------------------------------------------.office@polirom.tuiasi.ro Nautica--------------------------------------------.proximaimpex@clicknet.ioana@nemira.ccd_bistrita@yahoo.ro Proxima ------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.papirus_media@yahoo.com Pro Marketing -----------------------------------.ro Publica -------------------------------------------.cristian_braque@yahoo.office@nemira.618 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Mystic---------------------------------------------.ieronim@k.redactie.ro -----------------------------------------------------.andortipo@yahoo.roxana@edituraparalela45.dnttm.vasile_s_manea@yahoo.presa_universitara@mail.com Printech ------------------------------------------.com Privirea -------------------------------------------.costilovmonica@yahoo.ro Panfilius ------------------------------------------.puiu.zamora@puzzleworks.danad_555@yahoo.ro Nelinişti metafizice -----------------------------.com Presa Universitară Clujeană -------------------.com PIM -----------------------------------------------.revista_plumb@yahoo.ed.com Pergamon -----------------------------------------.com Pax Aura Mundi --------------------------------.nosp@mail.mugurel@edituraparalela45.com -----------------------------------------------------.redactie@edituraparalela45.scnotaromsa@yahoo.ro Nemira -------------------------------------------.metropolis@rdslink.ro Neutrino ------------------------------------------.ro Performantica -----------------------------------.ro -----------------------------------------------------.valieliza4him@yahoo.lider@x-treme.ro Ovidius University Press ----------------------.com Noi Media Print ---------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Pastel ---------------------------------------------.office@promarketing.ccd@ccdidbn.ro Presa Bună ---------------------------------------.ubbcluj.ezbranca@ac.tipograful@yahoo.com O Oastea Domnului -------------------------------.corina_poturu@yahoo.com N Napoca Star --------------------------------------.ro Punct ochit ---------------------------------------.ro Neverland ----------------------------------------.com Orizonturi ----------------------------------------.sdogariu@gmail.com Politehnium --------------------------------------.tipopremier@upcnet.kellek94@hotmail.inel.ovidiu@neutrino.com Pro Tech Service------------------------winternitz.ro Politehnica Press --------------------------------.ro Premier -------------------------------------------.pallas@clicknet.presabuna@gmail.nmp@nmp.ichimtudorel@yahoo.katy18@gmail.com CIP Paralela 45 ---------------------------------------.com Noua Speranţă -----------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Pământul -----------------------------------------.victor.com -----------------------------------------------------.omega@yahoo.pro_promar@yahoo.cristina.com Omega --------------------------------------------.utt.farulsperantei@azsmr.com Papirus Media------------------------------------.ro Nova Didacta ------------------------------------.com Nord Carta ---------------------------------------.com Pro Plumb ----------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.office@paideia.ro Primus --------------------------------------------.contact@napocastar.malutmircea@hotmail.popad@imc.kilyeni@et.ro -----------------------------------------------------.tecodesign@walla.com Perla suferinţei-----------------------------------.ro Noriel Maxim -----------------------------------.office@maximgrup.difuzare@paideia.com Păzitorul Adevărului ---------------------------.dobrescu_marius@yahoo.com Patmos -------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.nomina@gmail.ro Print Xpert----------------------------------------.oasteadomnului@asconet.com 619 .dana3k2000@yahoo.com -----------------------------------------------------.

cristescu65@yahoo.crx@b.luana_schidu@rd.k@email.ileana_pausan@yahoo.ro Tana ----------------------------------------------.com Red Cart ------------------------------------------.tuiasi.com Risoprint -----------------------------------------.iancu@speedpromo Standardizarea -----------------------------------.com -----------------------------------------------------.comercial@regsan.ro Silva-Vic ------------------------------------victor_dascalescu2001@yahoo.simi@b.office@raobooks.com CIP Sinteze -------------------------------------------.kpi@kpi.redactie@steauanordului.editurarafet@yahoo.office@technomedia.com Ramira --------------------------------------------.filip@scriptum.rotaru@teora.com SIM ART -----------------------------------------.C.roprintcluj@xnet.slupu@itrc.com 621 .com -----------------------------------------------------.ro Solness -------------------------------------------.ro Societatea Scriitorilor Militari ----------------.tipoalex2004@yahoo.editurasedcomlibris@yahoo.europrint2006@yahoo.com Studia ---------------------------------------------.tehnopress@yahoo.tipografia@transilvaniaexpres.ro Roza Vânturilor ---------------------------------.ro Terra ----------------------------------------------.com Tehnopress --------------------------------------.R.curierulvj@gmail.ileanamihaila59@yahoo.ro Rafet ----------------------------------------------.ro România Liberă----------------------------------.astral.theriegel@yahoo.tipoimpex_radical@yahoo.620 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE R R.director@romanialibera.editurataj@clicknet.fr Regsan --------------------------------------------.olimpiu.sitech@rdslink.Editura ---------.ro -----------------------------------------------------.ro Stud IS -------------------------------------------.scrisulromanesc@yahoo.com -----------------------------------------------------.ro Semne --------------------------------------------.ro Tracus Arte --------------------------------------.ro Steaua Nordului ---------------------------------.tipart@tipart. Print --------------------------------------.pcnet.ro -----------------------------------------------------.com Sitech ---------------------------------------------.com Teora ---------------------------------------------.dm@teora.ro Riegel ---------------------------------------------.office@rosetti.ro Scrisul Românesc Fundaţia .ro Studiúm-------------------------------------------.ro TehnoArt -----------------------------------------.ccdmehedinti@gmail.com Taida ---------------------------------------------.fundatia_smb@yahoo.com T S Salgo ---------------------------------------------.titkarasag@eme.pastor@betleem.studia@studia.com Transilvania Expres ----------------------------.ro Ş Şcoala Mehedinţiului ---------------------------.editura@sedcom.rcrprint@xnet.romart@k.com Ramuri -------------------------------------------.editura_renasterea@yahoo.tehnoart@hotmail.ro Tipoalex ------------------------------------------.dnttm.eme.com Taj Books Media --------------------------------.ramuri_2005@yahoo.com Tipart Group -------------------------------------.com Succeed Publishing -----------------------------.scrisro@craiova.ro Scriptum -----------------------------------------.com Sigma ---------------------------------------------.semneartemis@b.editurasimart@yahoo.ccfocsani@yahoo.astral.com Teocora -------------------------------------------.office@status.focus@yahoo.com RAO International Publishing Company -----.com Sedcom Libris -----------------------------------.ro Techno Media -----------------------------------.georgerosu@yahoo.com Sapientia -----------------------------------------.cturcanu@etc.mezeitibi@yahoo.com Solaris---------------------------------------------.edsigma@fx.com Silviana -------------------------------------------.com Tipo Radical -------------------------------------.morosanu@yahoo.astral.com Silvania ------------------------------------------.ro Scientia -------------------------------------------.diana.ro -----------------------------------------------------.renasterea@personal.eurobit@mail.office@sign.com -----------------------------------------------------.ovidiu.tipografia.ro Sfinţii Martiri Brâncoveni----------------------.office@editurasigma.ro Scrisul Românesc -------------------------------.stanciu_liv@yahoo.florescu@resettieducational.editura@asro.ro -----------------------------------------------------.ro Reîntregirea -------------------------------------.com Realitatea Românească ------------------------.grafprint_galati@yahoo.com Top Form ----------------------------------------.editurataida@yahoo.ro Rosetti Educational--------------------marian.revistaromana@yahoo.com Reader’s Digest ---------------------------------.ro Sign -----------------------------------------------.gabi.ro Transversal --------------------------------------.ro Speed Promotion --------------------------------.transversaldifuzare@yahoo.ro Status----------------------------------------------.com Renaşterea ---------------------------------------.kamykamy@gmail.ioanparean@yahoo.ambro@yahoo.tuiasi.ro Societatea Muzeului Ardelean -----------------.ro Romart Design ----------------------------------.adipandea@yahoo.

adepc@adepc.bib@central.ro Világhírnév---------------------------------------.vox@edituravox.ro Univers -------------------------------------------.com Universitas ---------------------------------------.ro Universul Şcolii ---------------------------------.mirela@gmail.marinel_trans@yahoo.622 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP Tribuna Economică -----------------------------.rdsmail.liliana_trans@yahoo.herald2006@k.print.ro Verus ---------------------------------------------.edituraurbanlifestyle@gmail.ro Univers Ştiintific --------------------------------.ro 623 .Editura Credis .verus@clicknet.ro Universitas XXI ---------------------------------.ro Wolters Kluwer----------------------------------.office@tritonic.ro W U Z Unicart --------------------------------------------.adepc@adepc.unirea@unirea-pres.ro Vremi ---------------------------------------------.ro Trinitas -------------------------------------------.editura@trinitas.ro -----------------------------------------------------.verbum@catholic.com Vivaldi --------------------------------------------.com ZIP ------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.virom_2000@yahoo.com Urban Lifestyle ----------------------------------.ucv.ro Viaţa Medicală Românească ------------------.com -----------------------------------------------------.zeit@mail.ro Tritonic -------------------------------------------.com Universul Românesc ----------------------------.office@edituravremea.color@iasi.office@unicart.andras@upet.stan@tribunaeconomica.ro Vox -----------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.com Vega Prod '94 ------------------------------------.office@polysoft.com Verbum -------------------------------------------.ro Unirea---------------------------------------------.editurazip@gmail.editura@credis.com V "Vasile Goldiş" University Press -------------.ro Virom --------------------------------------------.com Universul Juridic --------------------------------.danplesa@gmail.tipouvg@yahoo.univers@rnc.nicolae_cristea@yahoo.com -----------------------------------------------------.ro Vellant --------------------------------------------.vmr@pcnet.schiopua2000@yahoo.ro Vox 2000 ----------------------------------------.corina@wolterskluwer.cristi.ccd@yahoo.vox@edituravox.vegaprod@vegagroup.com Universitatea din Bucureşti .popescu.ro -----------------------------------------------------.v_tomoiaga@yahoo.com Zeit ------------------------------------------------.editurazip@yahoo.editvivaldi@clicknet.ro University Press ---------------------------------.constantindram@yahoo.com Vremea -------------------------------------------.ro Universitaria -------------------------------------.