5

CIP

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
CENTRUL NAŢIONAL CIP

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE
APARIŢIE
CIP

Anul XII, nr. 3
martie 2009

Editura Bibliotecii Naţionale a României
Bucureşti
2009

CUPRINS

0 GENERALITĂŢI................................................................................................ 9
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor.............................................................. 10
008 Civilizaţie. Cultură.................................................................................... 22
02 Biblioteconomie. Biblioteci........................................................................ 24
030 Lucrări de referinţă ................................................................................... 24
05 Reviste cu caracter general ......................................................................... 24
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ................................................ 25
070 Ziaristică ................................................................................................... 25
087.5 Publicaţii pentru copii............................................................................ 26
1 FILOZOFIE....................................................................................................... 38
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ......................................... 38
14 Sisteme filozofice ....................................................................................... 40
159.9 Psihologie .............................................................................................. 42
16 Logică. Teoria cunoaşterii .......................................................................... 52
17 Morală. Etică .............................................................................................. 53
2 RELIGIE............................................................................................................ 54
23/28 Religie creştină ...................................................................................... 58
29 Religii necreştine ........................................................................................ 76
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE ..................................... 79
3-05 Categorii de persoane .............................................................................. 79
311/314 Statistică. Demografie ....................................................................... 79
316 Sociologie ................................................................................................. 81
32 Politică........................................................................................................ 85
322 Relaţia dintre stat şi biserică ..................................................................... 87
323.1 Minorităţi naţionale ............................................................................... 87
327 Politică externă ......................................................................................... 88
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice................................... 89
33 Economie .................................................................................................... 90
331 Muncă ....................................................................................................... 93
332 Economie teritorială. Proprietate .............................................................. 94
336 Finanţe ...................................................................................................... 94
338 Situaţie economică. Politică economică ................................................. 100
339 Comerţ .................................................................................................... 103

6

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ................................................................ 106
35.0/354 Administraţie publică ..................................................................... 126
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară......................................................... 130
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................. 132
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................. 134
39 Etnografie. Folclor.................................................................................... 153

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ...................................................... 157
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător ........................................................... 157
51 Matematică ............................................................................................... 160
52 Astronomie. Geodezie .............................................................................. 176
53 Fizică ........................................................................................................ 178
54 Chimie ...................................................................................................... 182
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie......................................................... 185
57 Biologie .................................................................................................... 187
58 Botanică.................................................................................................... 191
59 Zoologie.................................................................................................... 193
6 ŞTIINŢE APLICATE ..................................................................................... 194
61 Medicină ................................................................................................... 194
611/612 Anatomie şi fiziologie ..................................................................... 195
613/614 Igienă ............................................................................................... 197
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie................................................. 200
616/618 Patologie .......................................................................................... 206
619 Medicină veterinară ................................................................................ 216
62 Tehnică. Inginerie..................................................................................... 217
620 Materiale. Merceologie. Energetică........................................................ 219
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica ..................................................... 220
623 Tehnică militară...................................................................................... 227
624/627 Construcţii ....................................................................................... 227
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului................................................... 228
629 Tehnica mijloacelor de transport ............................................................ 228
63 Agricultură................................................................................................ 230
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură .......................................... 231
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare.
Pescuit ........................................................................................................... 236
64 Economie casnică ..................................................................................... 237
65 Management. Conducere şi organizare..................................................... 239
651 Tehnica muncii de birou ......................................................................... 248
655 Industrii poligrafice ................................................................................ 249
656 Transporturi. Servicii poştale.................................................................. 249

CIP

7
657 Contabilitate............................................................................................ 251
659 Publicitate. Informaţii ............................................................................. 255
66/68 Industrii şi meserii diverse................................................................... 256
69 Materiale şi tehnologii în construcţii ........................................................ 260

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT....................................... 261
71 Urbanism .................................................................................................. 262
72 Arhitectură................................................................................................ 262
73/76 Arte plastice. Desen tehnic .................................................................. 263
77 Fotografie ................................................................................................. 268
78 Muzică ...................................................................................................... 268
791/792 Arta spectacolului ............................................................................ 271
793 Divertisment ........................................................................................... 272
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc ..................................................... 272
796/799 Sport ................................................................................................ 273
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................... 278
81 Lingvistică ................................................................................................ 278
811 Limbi individuale ................................................................................... 282
811.135.1 Limba română............................................................................... 292
82 Literatură .................................................................................................. 300
82.09 Critică şi istorie literară ....................................................................... 302
821.11 Literaturi de limbi germanice ............................................................ 317
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................. 318
821.112.2 Literatură germană........................................................................ 333
821.131.1 Literatură italiană.......................................................................... 334
821.133.1 Literatură franceză ........................................................................ 336
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă........................................ 340
821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză............................... 340
821.135.1 Literatură română.......................................................................... 341
821.14 Literatură greacă ................................................................................ 397
821.16 Literaturi slave................................................................................... 397
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ............................................ 398
821.511.141 Literatură maghiară................................................................... 401
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 403
902/904 Arheologie. Preistorie ...................................................................... 403
908 Monografii zonale................................................................................... 404
91 Geografie .................................................................................................. 408
913 Geografie pe ţări individuale .................................................................. 409
913(498) Geografia României ....................................................................... 410

8

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ............................................................ 411
930 Ştiinţa istoriei.......................................................................................... 412
94(100) Istorie universală .............................................................................. 413
94(3) Istorie antică......................................................................................... 414
94(4/9) Istoria pe ţări individuale .................................................................. 414
94(498) Istoria României............................................................................... 417

INDEX DE NUME ............................................................................................. 426
INDEX DE TITLURI......................................................................................... 503
INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 567
LISTĂ TELEFOANE EDITURI ...................................................................... 584
LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI ....................................................................... 607

9

CIP
0 GENERALITĂŢI

1 - ANDRONIE BEJAT, DANIELA. Focul civilizator : (De la legende
la realitate) / Andronie Bejat Daniela. - Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print, 2009
ISBN 978-973-1928-27-2
003
CIP 2009-5522
2 - ROBINSON, ANDREW. Istoria scrisului / Andrew Robinson ; trad.
de Mihnea Gafiţa. - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-390-0
003(100)
CIP 2009-3616
3 - SÎRGHIE, ANCA. Carte veche românească / Anca Sîrghie. - Sibiu :
Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-509-0
002(498)
CIP 2009-4938
4 - SÎRGHIE, ANCA. Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului / Anca
Sîrghie. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-510-6
002(100)(091)
003(100)(091)
655(100)(091)
CIP 2009-4937
5 - SÎRGHIE, ANCA. Metodologia cercetării
instrumentele ei / Anca Sîrghie. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-508-3
001.891

ştiinţifice

şi

CIP 2009-4939

10

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

6 - STRĂINU, EMIL. Fenomenul OZN şi serviciile secrete / general de
brigadă Emil Străinu. - Bucureşti : Solaris Print, 2009
ISBN 978-973-88853-1-8
001.94 OZN
CIP 2009-4134
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor
7 - BARON, CONSTANTIN. Informatică economică : fundamente
teoretice de IT&C, arhitectură hardware PC, software de bază Windows, software
de aplicaţii MS-Office / Constantin Baron, Narcisa Isăilă. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-345-5
004:33
CIP 2009-5200
8 - Baze de date / Burlacu Ştefan, Şufană Ilie, Popescu Ştefan, ... - Sibiu :
Alma Mater, 2009
ISBN 978-973-632-506-9.
004.65
CIP 2009-3646

CIP

11

11 - BURLACU, ADRIAN. Algoritmi de procesare a imaginii pentru
aplicaţii de urmărire a obiectelor în mişcare / Adrian Burlacu. - Iaşi :
Politehnium, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-237-6.
004
CIP 2009-3668
12 - CHIPIRLIU, DANIELA. Tehnologia informaţiei şi
a comunicaţiilor : materiale suport pentru formarea profesorilor / Daniela
Chipirliu. - Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-39-9
004
CIP 2009-4199
13 - CIOATĂ, VASILE GEORGE. Proiectare asistată de calculator /
Cioată Vasile George, Miklós Imre Szolt. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0576-8
004.42
CIP 2009-4885

9 - BĂDULESCU, MIHAI. Proiectarea informatică în marketing /
Mihai Constantin Bădulescu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-46-9
004.415.2:339.138
CIP 2009-3888

14 - CIOCA, MARIUS. Limbaje de programare / Cioca Marius. Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-766-9
004
007
CIP 2009-5393

10 - BĂDULESCU, MIHAI. Sisteme informatice de gestiune / Mihai
Constantin Bădulescu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-56-5
004:658.15
CIP 2009-3601

15 - CIOCÂRLIE, HORIA. Programming techniques : textbook /
Horia Ciocârlie. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-409-7
004.42
CIP 2009-5070

12

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

16 - COAJĂ, GABRIELA. Culegere de probleme propuse pentru
atestat : Informatică / Coajă Gabriela, Lăzărescu Antoaneta, Ştefănescu Narcisa. Suceava : Little Lamb, 2009
Index
ISBN 978-973-7762-92-4
004(076)
CIP 2009-5041
17 - COFAŞ, ELENA. Eficienţa sistemelor informatice în analiza
rentabilităţii exploataţiilor agricole / Elena Cofaş. - Bucureşti : Ars Academica,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8017-11-2
004:63
CIP 2009-3674
18 - CORBU, CORINA EMILIA. Noţiuni introductive în internet şi
comerţ electronic / Corbu Corina, Rîurean Simona. - Petroşani : Universitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-122-8
004.738.5
CIP 2009-5445
19 - CORBU, CORINA EMILIA. Procesarea imaginii : reprezentarea
şi îmbunătăţirea imaginii / Corbu Corina, Foamete Marian. - Petroşani :
Universitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-121-1
004.932
CIP 2009-5444
20 - CRĂCIUN, MIHAELA DACIANA. Pagini Web : note de curs /
Mihaela Daciana Crăciun. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-353-2
004.738.52(075.8)
CIP 2009-5639

CIP

13

21 - CUCUI, GABRIEL. Informatică economică / Gabriel Cucui. Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-455-5
004:33
CIP 2009-4622
22 - CURILĂ, MIRCEA. Îmbunătăţirea imaginilor achiziţionate în
medii dispersive / Mircea Curilă. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-758-8
004.4
CIP 2009-4898
23 - CURILĂ, MIRCEA. The programming of virtual reality / Mircea
Curilă, Sorin Curilă. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-759-5
004.4
CIP 2009-4899
24 - DOGARU, IOANA. Sisteme reconfigurabile de calcul : lucrări
practice / Ioana Dogaru, Radu Dogaru. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-245-9
004
CIP 2009-3771
25 - FLORIN, MIHAI. Calcul tabelar complex aplicat domeniului
economic prin funcţii EXCEL 2007 / Mihai Florin. - Bucureşti : InfoMega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7853-35-6
004.422.636.7
004.42 EXCEL 2007
CIP 2009-5638

14

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

26 - FOTACHE, MARIN. SQL, dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL şi
SQL Server / Marin Fotache. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1339-7
004.4
CIP 2009-3318
27 - GAVRILESCU, LIVIU. Totul despre comerţul electronic / conf.
univ. dr. Liviu Gavrilescu, drd. ing. Oliviu Matei. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0021-0
004.738.52:339.1
CIP 2009-5536
28 - GHERASIM, ZENOVIC. Informatică managerială în activitatea
de educaţie fizică şi sport / Zenovic Gherasim, Maria Andronie, Nicolaie
Popescu-Bodorin. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-426-5
004:65.012.4+796(075.8)
CIP 2009-4943
29 - GHIONEA, IONUŢ GABRIEL. Catia V5 : aplicaţii în inginerie
mecanică / Ionuţ Gabriel Ghionea. - Bucureşti : BREN, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-648-843-6
004.42 CATIA V5
CIP 2009-3485
30 - GLOBALCOMPT 2008. Workshop (1 ; 2008 ; Cluj-Napoca).
Proceedings of GlobalComp 2008 : workshop on models, semantics, logics and
technologies for global computing : Cluj-Napoca, 2008 / organized by: Technical
University of Cluj-Napoca. Department of Computer Science, "Babeş Bolyai"
University. Department of Computer Science ; editors: Florian Mircea Boian,
Paulina Mitrea, Adrian Sterca, Eneia Nicolae Todoran. - Cluj-Napoca : Editura
U.T. Press, 2009
ISBN 978-973-662-443-8
004(063)
CIP 2009-3939

CIP

15

31 - IACOB, PAUL. Structuri de date : culegere de probleme / Paul
Iacob, Mirela Iacob. - Braşov : Lux Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-131-016-9
004.422.63
CIP 2009-3477
32 - IANOŞ-SCHILLER, ELENA. Procese digitale în societatea
cunoaşterii / Elena Ianoş Schiller, Mihaela Mureşan. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-376-9
004
CIP 2009-3943
33 - IENCIU, IOAN. Prelucrarea automată a datelor analitice şi
grafice din topografie şi cadastru / Ioan Ienciu, Luciana Oprea. - Alba-Iulia :
Aeternitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1890-20-3
004:528.425
CIP 2009-4642
34 - Informatică economică : culegere de probleme / Universitatea
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune a
Afacerilor. Catedra de Informatică Economică ; coord.: Loredana Mocean, DanAndrei Sitar-Tăut. - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0006-7
004:33(075.8)(076.5)
CIP 2009-3440
35 - Introducere în proiectarea asistată de calculator : teorie şi
aplicaţii / N. Crăciunoiu, N. Dumitru, A. S. Roşca, P. Rinderu. - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-223-5
004.42
CIP 2009-4229

Metoda Backtracking . 2009 Bibliogr.5 CIP 2009-3762 45 . Doina Fusaru. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-163-406-7 004. . Gabriel Mihai. CRISANTA-ALINA.Ed.Bucureşti : Editura Coresi.2:004(075. MĂDĂLINA.8) 651. ANDREI NICK.Galaţi : Galaţi University Press. Automate programabile / Andrei Nick Ivănescu.43 PASCAL(075.8) 004.IVĂNESCU.POENARU. 2009 Bibliogr. a 4-a.teorie şi aplicaţii varianta Pascal / Vlad Marian. . Automate şi microprogramare / Andrei Nick Ivănescu. 2009 ISBN 978-973-608-964-0 004 CIP 2009-3806 .ODUBĂŞTEANU. Calculatorul.MAREŞ.Bucureşti : Politehnica Press.451 UNIX CIP 2009-4928 43 .MAZILESCU.MLAK. 2009 Bibliogr. Office XP : instrumente birotice / Marius Daniel Mareş (coord.42 OFFICE XP(075.896 CIP 2009-3533 39 . . ISBN 978-606-8008-14-1 004 CIP 2009-3666 37 .MOCAN. Sisteme informaţionale în managementul resurselor umane : aplicaţie în selecţia de personal / lector dr. Raluca Tudorie. a 4-a.16 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 36 .8) CIP 2009-5614 CIP 17 41 .2 510.IVĂNESCU. prietenul nostru : primii paşi în informatică / Vasile Poenaru. ISBN 978-973-625-833-6 004:65. ISBN 978-606-515-029-4 004. .Timişoara : Editura Politehnica. ISBN 978-973-53-0033-3 004 CIP 2009-5741 44 . ANDREI NICK.IOSIFESCU.Bucureşti : Politehnica Press.MARIAN. Index ISBN 978-606-505-189-8 004.). . MARIUS DANIEL. 2009 ISBN 978-606-515-024-9 004. Algoritmi de planificare în optimizarea interogărilor paralele / Carmen Elena Odubăşteanu. Sistemul de operare UNIX : comenzi şi script-uri / Mădălina Mlak.5 CIP 2009-4211 38 . VASILE.Bucureşti : Editura ASE. . VLAD. ISBN 978-606-521-237-4 004. CARMEN. Informatica aplicată : lucrări de laborator / Cristian Constantin Iosifescu.Bucureşti : Printech. CRISTIAN. . Andrei Roşu. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". .Ed. PC Hardware : EUCIP IT Administrator : Modulul 1 / Andrei Constantin Mocan.012. ISBN 978-973-8382-70-1 004:517(075.272. Crisanta-Alina Mazilescu. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Risoprint.896 681.3 CIP 2009-3834 42 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.4:658.8) CIP 2009-4397 40 . . ANDREI CONSTANTIN. .Craiova : Info. .

18

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

19

46 - POPA, DRAGOŞ. Grafică asistată de calculator / Dragoş Popa,
Ludmilla Sass, George Gherghină. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-229-7
004.92
CIP 2009-4483

51 - POPESCU, EUGEN. Învăţarea şi evaluarea prin aplicaţii
multimedia : cercetare pedagogică / Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-43-4
004.032.6(075.8)(076.5)
CIP 2009-4999

47 - POPA, SORIN. Bazele tehnologiei informaţiei : Modulul pentru
învăţământ la distanţă / Sorin Popa. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-424-2
004(075.8)
007(075.8)
CIP 2009-5414

52 - POPESCU, EUGEN. Limbajul C++ / Eugen Popescu. - Craiova :
Else, 20092 vol.
ISBN 978-973-7708-44-1
Partea 1 : Teorie şi aplicaţii. - 2009. - Bibliogr. - ISBN
978-973-7708-45-8
004.42 C++
CIP 2009-5000

48 - POPESCU, EUGEN. Algoritmi : teorie şi aplicaţii / Eugen Popescu,
Ecaterina Boarnă. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-47-2
004.421
CIP 2009-5085
49 - POPESCU, EUGEN. Aplicaţii multimedia : dezvoltări recente /
Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-42-7
004.032.6(075.8)(076.5)
CIP 2009-4998
50 - POPESCU, EUGEN. Iniţiere în Excel XP / Eugen Popescu. Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-46-5
004.42 EXCEL XP
CIP 2009-5002

53 - POPOVICI, PARASCHIVA. Structuri de date liniare şi
arborescente în C / Paraschiva Popovici. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Timişoara :
Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-831-2
004.43 C
CIP 2009-4520
54 - PRODAN, LUCIAN. Self-repairing memory arrays inspired by
biological processes / şef lucr. dr. ing. Lucian Prodan. - Timişoara : Editura
Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-820-6
004.332.34
004.032.26
CIP 2009-3631
55 - RADU, DANIELA-LAURA. Aplicaţii practice de laborator :
Windows, Word, Excel, Power Point, Internet / Daniela-Laura Radu. - Craiova :
Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-34-6
004.4
CIP 2009-4987

20

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

56 - RADU, DANIELA-LAURA. Probleme rezolvate de programare :
Pascal şi Fox / Daniela-Laura Radu. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-36-0
004.4
CIP 2009-4989
57 - RIZESCU, GIANINA. Sisteme de gestiune a bazelor de date :
ORACLE 10g : suport laborator / lect. drd. Gianina Rizescu. - Galaţi : Europlus,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1950-28-0
004.42 ORACLE
CIP 2009-3587
58 - SASU, LUCIAN. Introducere în limbajul C# / Lucian Sasu. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-482-3
004.43 C#
CIP 2009-4439
59 - Sisteme informatice cu baze de date în management : teorie, studii
de caz / Vasilica Voicu, Florentina Pavel, Ana Maria Mihaela Tudorache, Andreea
Raluca Voicu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-560-0
004:65.012.4
CIP 2009-4357
60 - SLUŞANSCHI, EMIL-IOAN. Advances in automatic :
differentiation for the Java : programming language / dr. rer. nat. dipl. ing. EmilIoan Sluşanschi. - Bucureşti : Roza Vânturilor, 2009
ISBN 978-973-1735-21-4
004
CIP 2009-4631

CIP

21

61 - SPOIALĂ, DRAGOŞ CRISTIAN. Proiectare asistată în
automatizări : îndrumător de laborator / Dragoş Cristian Spoială, Eugen Ioan
Gergely. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-767-0
004:62.001.63
CIP 2009-5488
62 - STATE, LUMINIŢA. Introducere în teoria statistică a
recunoaşterii formelor / Luminiţa State, Iuliana Paraschiv-Munteanu. - Piteşti :
Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-690-877-4
004.932.72'1
CIP 2009-4474
63 - STRETCU, SIMONA. Algoritmi de căutare cu euristici / Simona
Stretcu. - Drobeta-Turnu-Severin : Damira, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1893-16-7
004.8
CIP 2009-3689
64 - VELEA, DELIA. Implementarea reţelelor semantice / Delia
Velea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-271-6
004
CIP 2009-5625
65 - VELEA, DELIA. Tehnici de sortare : studiu comparativ / Delia
Velea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-270-9
004
CIP 2009-5634

22

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

66 - VLAD, GIORGIE DANIEL. Bac 2009 : subiecte posibile / Vlad
Giorgie Daniel, Marcu Daniela. - Suceava : Cygnus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1768-06-9
004(075.35)
CIP 2009-4044
67 - VOICU, VASILICA. Sisteme informatice cu baze de date în
marketing : teorie, studii de caz / Vasilica Voicu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-554-9
004.4:339.138(075.8)
CIP 2009-3619
008 Civilizaţie. Cultură
68 - BRAG, RÉMI. Înţelepciunea lumii : istoria experienţei umane a
universului / Rémi Brag ; trad.: Cornelia Dumitru. - Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-59-1
008
CIP 2009-4197
69 - CARAGEA, ANTON. Interferenţa civilizaţiilor în Europa Unită /
Anton Caragea. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-428-9
008(4)
CIP 2009-4941
70 - Death and society / coord.: Mihaela Grancea. - Cluj-Napoca : Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-133-166-9
008
CIP 2009-5552

CIP

23

71 - FIRAN, CARMEN. Miracole mici şi mijlocii / Carmen Firan. Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-763-0
008(498:73)
CIP 2009-5596
72 - Istoria unui centru cultural - Cercul Astra "Virgil Şotropa" /
Radu Băeş, Anamaria Opriş, Simona Monica Pop, Valer Petrehuş. - Bistriţa :
Digital Arts, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92062-1-8
008(498 Bistriţa)
CIP 2009-5166
73 - LĂCĂTUŞ, ADRIAN. Modernitatea conservatoare : aspecte ale
culturii Europei Centrale / Adrian Lăcătuş. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-478-6
008(4-191.2)
CIP 2009-4042
74 - MOISA, MIRCEA. Individualităţi şi comunităţi : mărturii si
mărturisiri / Mircea Moisa. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-30-8
008(498):929
CIP 2009-4983
75 - TURCUŞ, VERONICA. Alexandru Marcu : il destino di un
italianista romeno / Veronica Turcuş ; trad.: Cristian Alexandru Damian. - ClujNapoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009
Bibliogr.
Index
Anexe
ISBN 978-973-7784-40-7
008(498:450)
CIP 2009-4485

24

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

76 - WACHSMANN-HOGIU, TITUS. Bârgăuani de top : o carte
(incompletă) a spiritualităţii bârgăuane / Titus Wachsmann-Hogiu. - Bistriţa :
Karuna, 2009
ISBN 978-973-1978-12-3
008(498 Valea Bârgăului):929
CIP 2009-4441
77 - WALLACE, ARCHER. Mamele unor oameni faimoşi / Archer
Wallace ; trad.: Iulia Bodnari. - Suceava : Little Lamb, 2009
ISBN 978-973-7762-89-4
008(100):929
3-055.52-055.2
CIP 2009-3875
02 Biblioteconomie. Biblioteci
78 - STOICA, ION. Sensul schimbării în universul infodocumentar /
Ion Stoica. - Constanţa : Ex Ponto, 2009
ISBN 978-973-644-862-1
02
CIP 2009-3923
030 Lucrări de referinţă
79 - Enciclopedia Concisa Britannica / coord.: Cornelia Marinescu. Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index.
ISBN 978-973-675-553-8
030=135.1
CIP 2009-3718

25

CIP
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

81 - Muzeul Naţional de Istorie a României : tezaurul / Doina Leahu,
Alexandru Arbunescu, Rodica Oanţă-Marghitu, Raluca Mălăncioiu ; foto.: Marin
Anamarie ; trad.: Alexandru Oberländer-Târnoveanu. - Bucureşti : Age-Art, 2009
ISBN 978-973-88353-5-1
069(498) Muzeul Naţional de Istorie
CIP 2009-3678
070 Ziaristică
82 - ALBU, MIHAELA. Cultură şi identitate : ziarul Lumina liberă din
New York / Mihaela Albu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-129-6
070(73 New York)"Lumea liberă"
CIP 2009-4079
83 - BACONSKY, TEODOR. 111 incursiuni în Cotidianul românesc /
Teodor Baconsky, Devis Grebu. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-761-6
070(498) Cotidianul
CIP 2009-5114
84 - COANDĂ, GEORGE. Dâmboviţa : de la organ la o beţie cu
libertate : o istorie sentimentală şi anecdotică a unui fenomen de presă / George
Coandă, Lucian Grigorescu. - Târgovişte : Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-12-1
070(498) Dâmboviţa
CIP 2009-5024

05 Reviste cu caracter general
80 - MANOLESCU, OANA. Amestec şi combinaţie / Oana
Manolescu. - Bucureşti : Privirea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1936-03-1
050(498) Prietenul albanezului"2002/2009"
CIP 2009-3504

85 - HANGIU, ION. Presa românească de la începuturi până în
prezent : dicţionar cronologic / Ion Hangiu ; pref.: Ion Hangiu. - Bucureşti :
comunicare.ro, 2008vol.
ISBN 978-973-711-163-0
Vol. 2 : 1917-1944. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-711-165-4
81'374.2:070(498)=135.1
CIP 2008-18093

26

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

86 - Portret în oglindă la 20 de ani. - Bucureşti : Viaţa Medicală
Românească, 2009
ISBN 978-973-160-029-1
070(498) Viaţa medicală
CIP 2009-4138
87 - VIDA, CLAUDIA-LUCIA. Aspecte lingvistice în stilul
publicistic / Claudia Vida. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-31-5
070:81
CIP 2009-4984
88 - VOLCU, ION. Dicţionarul presei brăilene / Ion Volcu. - Brăila :
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1871-30-1
070(498 Brăila)
CIP 2009-4266
087.5 Publicaţii pentru copii
89 - 365 de fabule. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-041-3
087.5
82-191=135.1
CIP 2009-4323
90 - 365 de întrebări şi răspunsuri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-042-0
087.5
CIP 2009-4322
91 - 500 de curiozităţi despre animale. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-040-6

27

CIP

92 - Ali Baba şi cei 40 de hoţi / poveste orientală. - Bucureşti : Crist-1,
2009
ISBN 978-973-1800-38-7
087.5
CIP 2009-4617
93 - Alladin şi lampa fermecată / poveste din folclorul arab. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-35-6
087.5
CIP 2009-4614
94 - Amnarul fermecat. - Bucureşti : Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-39-4
087.5
CIP 2009-4618
95 - ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Degeţica / H. C. Andersen ;
trad. şi adaptare: Mariana Crăciun. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard,
2009
ISBN 978-973-1995-48-9
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2009-4774
96 - Animale domestice : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-5-8
087.5:636
CIP 2009-5479
97 - Animale sălbatice : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-6-5
087.5:591.5
CIP 2009-5476
98 - Ascultă animalele. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-054-3

087.5:59
CIP 2009-4324
087.5:59

CIP 2009-4325

28

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

99 - BĂLĂNESCU, CLAUDIA. Vestitorii primăverii : carte de colorat /
Bălănescu Claudia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
ISBN 978-973-142-217-6
087.5
CIP 2009-4767
100 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale de la fermă. - Chiajna :
Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-050-5
087.5:59
CIP 2009-4326
101 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Australia,
America şi de la Poli. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-053-6
087.5:59
CIP 2009-4327
102 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Europa, Africa şi
Asia. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-052-9
087.5:59
CIP 2009-4328
103 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din oceane, mări,
râuri şi lacuri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-051-2
087.5:59
CIP 2009-4329
104 - Cartea spionilor : o enciclopedie a spionajului / trad.: Alexandra
Ghiţă ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-172-3
087.5
CIP 2009-4913

29

CIP
105 - Castelul groazei. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-060-4
087.5
82-93-32=135.1

CIP 2009-4330
106 - Caută animalele şi recordurile lor. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-033-8
087.5:59
CIP 2009-4331
107 - Caută în cartea terorii. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-037-6
087.5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4332
108 - Caută în castelul medieval. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-036-9
087.5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4333
109 - Caută în corpul uman. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-034-5
087.5:61
CIP 2009-4334
110 - Caută în Egipt. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-035-2
087.5
CIP 2009-4335
111 - Cei trei purceluşi : carte de colorat / repovestită după o poveste
populară de Loredana Ştefan. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-47-2
087.5
CIP 2009-4771

30

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

31

112 - Cenuşăreasa / trad. şi adapt.: Mariana Crăciun. - Ed. a 3-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-55-7
087.5
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4586

118 - CRĂCEA, ELENA. Odiseea : repovestită pentru copii / Homer ;
repovestitor: Elena Crăcea. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-44-1
087.5
821.14'02-1(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4604

113 - CHAPMAN, KEITH. Fifi şi floricelele : Copiază şi colorează /
Keith Chapman. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
ISBN 978-973-1912-20-2
087.5
CIP 2009-4355

119 - Crăiasa Zăpezii / trad. şi adapt.: Mariana Crăciun. - Ed. a 2-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-54-0
087.5
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4514

114 - CHAPMAN, KEITH. Fifi şi floricelele : Învaţa cu mine cuvinte! /
Keith Chapman. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
ISBN 978-973-1912-19-6
087.5
CIP 2009-4354
115 - COLLODI, CARLO. Pinocchio / Carlo Collodi. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-30-1
087.5
CIP 2009-4609
116 - Colorează cu Tom şi Jerry / trad.: Corina Gâdiuţă. - Bucureşti :
Erc Press, 2009
ISBN 978-973-157-499-8
087.5
CIP 2009-4864
117 - Coşuleţul cu legume : carte de colorat. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-350-1
087.5
CIP 2009-3746

120 - CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi : carte de colorat / Ion
Creangă. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-41-0
821.135.1-93-34
087.5
CIP 2009-4248
121 - CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi / Ion Creangă. - Ed. a 3-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-58-8
821.135.1-93-34
087.5
CIP 2009-4905
122 - Creaturi mitologice. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-029-1
087.5:398.4
CIP 2009-4336
123 - Cursa cu surprize a lui Fulger McQueen / trad.: Julia Kretsch. Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-178-5
087.5:811.111(075.4)
CIP 2009-5371

32

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

124 - DOSA, DANIELA. Mamifere din ogradă / Daniela Dosa, Ştefania
Udrea. - Bucureşti : Tehno-Art, 2009
ISBN 978-973-1842-65-3
087.5:636
CIP 2009-4969
125 - Ferma : (răsfoieşte şi ascultă). - Deva : Editura Crişan, 2009
ISBN 978-606-508-041-6
087.5
CIP 2009-4769
126 - GRIMM, JACOB. Albă ca Zăpada / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-34-9
087.5
CIP 2009-4613
127 - GRIMM, JACOB. Fluierul fermecat / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-37-0
087.5
CIP 2009-4616
128 - GRIMM, JACOB. Scufiţa Roşie / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-31-8
087.5
CIP 2009-4610
129 - În dar de ziua ta : carte de citit şi colorat creată de copii. - Reşiţa :
Pro Marketing, 2009
ISBN 978-606-8022-02-4
087.5
CIP 2009-4585

33

CIP

130 - KIPLING, RUDYARD. Cartea junglei : carte de colorat /
Rudyard Kipling ; repovestitor: Loredana Ştefan. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura
Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-46-5
087.5
821.111-93-34=135.1
CIP 2009-4775
131 - Legende cu dragoni şi uriaşi. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-031-4
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4337
132 - LUPAŞCU, SIMONA. Dicţionar ilustrat în limbile : română,
engleză, franceză, germană, maghiară / Simona Lupaşcu. - Brăila : Impressaria,
2009
ISBN 978-973-88081-6-4.
81'374.8=00
087.5
CIP 2009-4720
133 - Maşini şi camioane. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-049-9
087.5:621
CIP 2009-4338
134 - Mituri şi legende. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-032-1
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4339
135 - MÓRA FERENC. Zengő ABC / Móra Ferenc. - Sângeorgiu de
Mureş : Editura Hoppa!, 2009
ISBN 978-973-151-064-4
087.5
CIP 2009-3871

Oradea : Primus. 2009 ISBN 978-606-92065-0-8 087.Bucureşti : Teora. 2009 ISBN 978-606-525-038-3 087. 2009 ISBN 978-973-1975-12-2 087. 2009 ISBN 978-606-525-039-0 087. CHARLES. a 4-a.874 CIP 2009-3428 137 . IOANA-DANA. . .5 CIP 2009-4635 138 .ROTARU. 2009 ISBN 978-973-1754-54-3 087. graf.1 CIP 2009-4252 140 .Plastilina : modelează cu plastilină. .5 82-93-34=135. Cenuşăreasa / Charles Perrault.Petrecere în casa păpuşii. Bucureşti : Crist-1.Ed. Motanul încălţat / Charles Perrault.Chiajna : Girasol.34 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 136 . 2009 ISBN 978-606-525-059-8 087. Elena Pavel. Cine se scoală de dimineaţă.POENARU. MICHIELA. DIANA. 2009 ISBN 978-973-1800-32-5 087. Anca-Daniela Tăut. 2009 ISBN 978-973-608-967-1 087. . CHARLES.Chiajna : Girasol. ISBN 978-973-137-145-0 821.: Iulian Pena.1-91-93-84 398. 2009 Index.91(498) 087.Bacău : Grafit. a 4-a.5 139 .PURCARU. .POENARU.5 CIP 2009-3892 147 .5 372. MICHIELA. ISBN 978-973-20-1257-4 087. Primul meu album cu animale / Diana Rotaru.PERRAULT.Bucureşti : Incognito Media. .5 CIP 2009-4612 35 CIP 142 .5 CIP 2009-4147 . Bucureşti : Crist-1. ne jucăm.95 CIP 2009-3807 144 . IRINA MARIANA. . MARIANA-RAMONA. 2009 ISBN 978-973-1800-33-2 087.5 82-93-34=135.Bucureşti : Editura Coresi. departe ajunge : antologie de proverbe şi zicători pentru copii / Michiela Poenaru.Prietenii pădurii : (cu 3 figurine).5:613.1 CIP 2009-4250 141 . colorăm / Ioana-Dana Purcaru.Prinţesele dansatoare.Chiajna : Girasol. Ghicitori pentru cei mici / Mariana-Ramona Niulaş.135.NICOLAE.Deva : Editura Crişan. .NIULAŞ. rev. .Bucureşti : Editura Coresi.5 CIP 2009-3801 143 . . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-508-040-9 087. . Minte sănătoasă în corp sănătos / Michiela Poenaru. Colorează cu Dovlecel / Irina Nicolae .5 CIP 2009-4251 146 . Învăţăm.PERRAULT. .Ed.5 CIP 2009-4611 CIP 2009-4770 145 .

1 372. 2009 ISBN 978-606-525-047-5 087.36 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 148 .: Corina Gâdiuţă. 2009 ISBN 978-973-157-502-5 087.Ed.046.5 821.Chiajna : Girasol. 2009 ISBN 978-973-1995-52-6 087.5:59 CIP 2009-4258 160 .046. a 3-a.26 CIP 2009-4256 158 . Frumoasa şi Bestia : carte de colorat / repovestită de Loredana Ştefan. Sudoku! / trad. .Uimitoarea carte despre recordurile animalelor.ŞTEFAN. 2009 ISBN 978-606-525-046-8 087.1-91-34(0.ŞTEFAN. .Bucureşti : Crist-1. Bucle aurii şi ursuleţii : carte de colorat / repovestită de Loredana Ştefan . . Lumea copiilor / Vlasin Anuţa.Chiajna : Girasol.Chiajna : Girasol.Constanţa : Editura Eduard.874 CIP 2009-4772 151 . .131 CIP 2009-4257 159 .6.2.Chiajna : Girasol. .5 CIP 2009-4865 153 .19 CIP 2009-4254 156 .5:656.: Petshop Box Studio.Constanţa : Editura Eduard. 2009 ISBN 978-606-525-043-7 087.: Corina Gâdiuţă.135.086. LOREDANA. 2009 ISBN 978-973-1800-36-3 087.Uimitoarea carte despre corpul meu. a 3-a. Bucureşti : Erc Press.Uimitoarea carte despre piraţi.Chiajna : Girasol.1-91-34(0.5 CIP 2009-4255 157 .Uimitoarea carte despre pompieri. .Uimitoarea carte despre dinozauri. 2009 ISBN 978-973-8954-40-3 087.5:356.1-93-34(0. . .5 CIP 2009-4615 37 CIP 154 .Constanţa : Editura Eduard.Uimitoarea carte despre Egipt...1. 2009 ISBN 978-606-525-044-4 087.Bucureşti : Erc Press. LOREDANA.Tom şi Jerry : joacă-te şi colorează! / trad. .5:568. . .5:61 CIP 2009-4253 155 .5 821.133. LOREDANA.135. 2009 ISBN 978-973-1995-53-3 087. 2009 ISBN 978-973-157-500-1 087.Ţăranul şi cei trei feciori.ŞTEFAN.5 821. 2009 ISBN 978-606-525-045-1 087. .Ed.5 CIP 2009-5335 .Baia-Mare : Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori". 2009 ISBN 978-606-525-048-2 087.VLASIN. . Bucle aurii şi ursuleţii / repovestită de Loredana Ştefan.046.6)=135.6) CIP 2009-4908 150 . il.Chiajna : Girasol. . 2009 ISBN 978-973-1995-50-2 087.6) CIP 2009-4907 149 .5 CIP 2009-4866 152 .Tom şi Jerry : 3. ANUŢA.

trad. 2009 ISBN 978-973-126-144-7 130. RÉGINE.Bucureşti : For You. 2009 ISBN 978-973-111-102-5 133. Tetrabilos / Claudius Prolemeu .ISBN 978-973-8909-38-0 Vol.RUDHYAR.4 CIP 2009-4800 167 .Bucureşti : Teora. Viaţa lui Isus / G. 3 : Problema răului. Dincolo de graniţele mentalului uman : corespondenţe spirituale / Zodivita Cosiis. şi bibliografie de Alexandru Boboc. postf. Encausse) . . .Cluj-Napoca : Pro Philosophia. 1 : Templul umbrelor. . trad. Fenomenologia spiritului : prefaţă .38 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 39 13 Filozofia spiritului. 2009 ISBN 978-973-143-335-6 133.Bucureşti : Herald. 2009 ISBN 978-973-20-1088-4 133(510) CIP 2009-5083 . Ştiinţa numerelor / Papus (dr.ENCAUSSE.ISBN 978-973-8909-16-8 13 CIP 2009-3486 162 . .SAINTE-ARNAULD.BALOGH BRIGITTA. .: Claudiu Pănculescu.2009.BĂLĂCEANU-STOLNICI. Filozofia culturii. .: Radu-Claudiu Canahai.GUAITA.5:511 CIP 2009-2434 169 . . Ocultism 166 .Cluj-Napoca : Grinta.Iaşi : Esoteris. DANE. Feng Shui : cum să trăiţi în armonie cu ceea ce vă înconjoară / Régine Sainte-Arnauld .: George Scrima. F.Bucureşti : Herald.Bucureşti : Zeda.2009. . Bucureşti : Nemira.CLOW. Alchimia celor nouă dimensiuni / Barbara Hand Clow cu Gerry Clow. Gândirea magică : geneză şi evoluţie / Constantin Bălăceanu Stolnici. GEORG WILHELM FRIEDRICH. ISBN 978-973-111-103-2 133. . STANISLAS de. . Hegel . trad.ISBN 978-973-8909-15-5 Vol.. CLAUDIUS.Bucureşti : Herald.52 CIP 2009-4560 1 FILOZOFIE 161 . W. .121 CIP 2009-3849 163 . Talpalatnyi univerzum / Balogh Brigitta. . GÉRARD. 2009 ISBN 978-973-111-108-7 133. CONSTANTIN. . Magdalena Berescu. 2009 ISBN 978-973-87781-9-1 1(091) CIP 2009-4841 164 .2009. . 2009vol. 2009 ISBN 978-973-1701-46-2 133 CIP 2009-5563 168 . note. O mandala astrologică : ciclul transformărilor şi cele 360 de faze simbolice ale sale / Dane Rudhyar .COSIIS. . trad. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-86563-1-4 133 CIP 2009-5046 165 .HEGEL. trad. ZODIVITA. ISBN 978-973-8909-39-7 Vol. Şarpele Genezei / Stanislas de Guaita.: Crăciun ElenaSimona.52 CIP 2009-5262 170 . BARBARA HAND. 2 : Arcanele magiei.PROLEMEU.

2009 Bibliogr. . Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi : fenomenologia situaţiei şi critica heideggeriană a conceptului de valoare / Christian Ferencz-Flatz. trad. CHRISTIAN.Cluj-Napoca : Grinta. 2009 ISBN 978-973-675-595-8 133. Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel / Lucian Cherata. J.G. Hume / Ayer A. Bucureşti : Editura ALL.: Teodor Gugiu.MUSCĂ.: Cristina Tache.R.R. ISBN 978-973-571-891-6 14(420) Locke. însoţite de comentarii / Michael Streeter . trad.Bucureşti : Litera Internaţional. trad. . Bucureşti : Editura ALL. . .J.529 CIP 2009-4506 176 .: Irina Tofan.DUNN. 929 Collingwood. EDMUND. Kabala şi literatura aramaică / Constantin Daniel. LUCIAN.BĂLAN. CIP 2009-5223 14 Sisteme filozofice 173 . note. VASILE. 929 Locke.D.J.. 2009 ISBN 978-973-1701-45-5 133 CIP 2009-5564 177 .DANIEL. Între istorie şi filosofie : sistemul lui R.Bucureşti : Humanitas.Bucureşti : Editura Academiei Române. Criza umanităţii şi filosofia (şi alte scrieri) / Edmund Husserl .HUSSERL. ALFRED JULES.M. Ştiinţa bizarului / Richard Wiseman. Bucureşti : For You.331. . Încercare asupra gândirii româneşti : schiţa unui profil istoric / Vasile Muscă. Locke / Dunn John .STREETER.Craiova : Aius PrintEd. Cluj-Napoca : Grinta. trad. . a 2-a.G.WISEMAN. 2009 Bibliogr.12 929 Aristoteles CIP 2009-5761 178 .FERENCZ-FLATZ. Index ISBN 978-973-571-890-9 14(420) Hume.5 296. CIP 2009-4047 175 . 2009 Bibliogr.D. Collingwood / Sergiu Bălan. RICHARD. MICHAEL. rev. ISBN 978-973-50-2427-7 14(430) Heidegger. ISBN 978-973-1780-83-2 14(38) Aristoteles 111. 929 Heidegger. CIP 2009-4262 179 . postf. 2009 ISBN 978-973-27-1777-6 14(420) Collingwood. 929 Hume.CHERATA. G. CIP 2009-5226 174 . . ISBN 978-973-126-143-0 14 CIP 2009-3847 180 . 2009 Bibliogr.AYER.40 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 41 171 . Profeţiile lui Nostradamus : o selecţie a celor mai incitante preziceri ale profetului. SERGIU. şi bibliografie de Alexandru Boboc. 2009 ISBN 978-973-126-145-4 14(498)(091) CIP 2009-3848 . JOHN.Ed.M. 2009 ISBN 978-973-111-100-1 141. Index. 2009 Bibliogr. CONSTANTIN. .Bucureşti : Herald.65 CIP 2009-3344 172 .

8 CIP 2009-3777 188 . 2009 Index.2009.ISBN 978-973-88752-7-2 14(100):929 CIP 2009-5744 182 . Odile Dupuy. Din gândirea înţelepţilor lumii / Ştefan Nemecsek. ISBN 978-973-88752-5-8 Vol.BÓCSA ÉVA. . 2009 2 vol. DAVID F.Vulcan : Realitatea Românească. .Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. SORELL. 3. ALEXANDRU. MARK.ISBN 978-606-8017-13-6 Vol. . . .2009. 2009 ISBN 978-973-20-1093-8 159. CIP 2009-5225 183 .ANDRAŞANU.: Cristina Marinela Barbu. . . .: Teodor Gugiu. Psihologia dezvoltării umane / Bócsa Éva.2 CIP 2009-5573 186 .: Mădălina Prodan. ANNE. Wittgenstein on language. . Descartes / Sorell Tom . ISBN 978-973-728-339-9 159. 2009 Bibliogr.TOM.ARDELEAN. .R.L. MARIN. ISBN 978-606-8017-12-9 Vol. . 2009 ISBN 978-606-8041-05-6 159.Bibliogr. 2.2009.9 CIP 2009-4747 190 .ALLEN.9 Psihologie 184 . ISBN 978-606-536-005-1 159. Cum să aveţi autoritate în faţa copilului / Anne Bacus . Petroşani : Focus.Bibliogr. ŞTEFAN.42 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 181 . Memoria : dialogul omului cu pământul / Alexandru Andraşanu. trad. .922 CIP 2009-4316 .ISBN 978-973-88752-6-5 Vol. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.BACUS.Bibliogr. .ISBN 978-606-8017-16-7 14(436) Wittgenstein.Bucureşti : Teora. . Cum să duceţi lucrurile la bun sfârşit : arta productivităţii fără stres / David Allen . Adolescenţa : dincolo de mituri / Delia Mariana Ardelean. . 2009 4 vol. . 929 Descartes.Bibliogr. trad.2009.L. Joelle Gamet.ISBN 978-606-8017-14-3 Vol.ŢURLEA. Index ISBN 978-973-571-892-3 14(44) Descartes. . 1.BEN-SHAHAR.Bibliogr. ISBN 978-973-677-150-7 159.2009.Bucureşti : Ars Academica. .9 CIP 2009-3898 CIP 43 185 . ISBN 978-973-669-760-9 159.NEMECSEK.922.Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8471-83-2 159.ISBN 978-606-8017-15-0 Vol. trad.Sinaia : Amanda Edit. . CIP 2009-3859 159. logic and communication / Marin Ţurlea. George Lăzăroiu.R. DELIA MARIANA. 4. .: Antoniu Irinel. trad.2009. 929 Wittgenstein. Fii fericit! Descoperă tot ce trebuie să ştii pentru a avea o viaţă fericită / Tal Ben-Shahar . .923. 2009 Index. 2. TAL.922. Braşov : Mix. Bucureşti : Curtea Veche Publishing. Bucureşti : Editura ALL. 1. . Ghidul succesului pentru leneşi / Marc Allen.ALLEN.9 CIP 2009-5767 187 . .Bucureşti : Meteor Press. .7 CIP 2009-4208 189 .

77 CIP 2009-4553 195 .Bucureşti : Enciclopedia RAO.: Doina Anghel. Dezvoltarea psihicului unei persoane cu handicap neuromotor văzut prin prisma clarvederii : tratat de vindecare a spasticilor / Marius Cioancă. Index ISBN 978-973-571-904-3 159. 2009 Index. . Covey . .7 CIP 2009-4517 . 2009 Bibliogr. a 9-a.Cele şaptezeci de mari mistere ale lumii naturale / coord.922. Boroş Denisa. . analizându-se scrisul şi desenele / Evi Crotti. ISBN 978-973-759-751-9 159. ISBN 978-973-717-351-5 159.923.CIUNCU. . 2009 Bibliogr. Psihologia vârstelor / Tinca Creţu.Bucureşti : Ascendent. .: Oana Cristea.).923. Cialdini .9 CIP 2009-3596 193 .Cunoaşterea psihologică a copilului : premiză a adaptării şcolare : ghid pentru profesorii de pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / Bonchi Elena (coord. trad. 2009 ISBN 978-973-724-218-1 159.825 CIP 2009-3710 CIP 45 196 .Bucureşti : Ascendent.6 CIP 2009-3535 199 . trad.: Radu Gâdei. Autismul infantil : metode de diagnosticare precoce şi terapii comportamentale / Graţiela Ciuncu. trad. ISBN 978-973-8495-47-0 159.Bucureşti : Business Tech International Press.Bucureşti : Editura ALL. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Nouă. ISBN 978-973-52-0564-5 159. 2009 Bibliogr.963.44 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 191 .BOURBEAU. .Ed. GRAŢIELA.totul despre influenţare : amplifică-ţi puterea de convingere şi învaţă să te aperi de manipulare / Robert B. ISBN 978-973-8987-84-5 159.2 CIP 2009-3548 198 . ROBERT B. LISE.7 CIP 2009-5611 200 . 2009 ISBN 978-973-46-1358-8 159.Timişoara : Mirton. 2009 ISBN 978-973-1859-34-7 159. . .Oradea : Editura Universităţii din Oradea. . LISE. STEPHEN.CREŢU. Dana Hădăreanu. Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii / Stephen R.Iaşi : Polirom.9:316. TINCA. rev. MARIUS. Minea Iuliana.922. trad. 2009 Bibliogr.922 615. trad.: Mihaela Budui.CROTTI. . Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înşine / Lise Bourbeau .Bucureşti : ALLFA. .922.CIALDINI. Bîrle Delia. Index. Despre frici şi credinţe / Lise Bourbeau . EVI.Ed.: Michael J.2 CIP 2009-5671 192 . 2009 ISBN 978-973-1859-37-8 159. Copilul meu este (aproape) adolescent : putem afla nevoile şi dificultăţile sale. de Gina Argintescu-Amza. Psihologia persuasiunii . Benton . trad.: Carmen Muşat Coman.BOURBEAU.COVEY. a 3-a. Alberto Magni .37 CIP 2009-3599 197 .961 CIP 2009-4490 194 .CIOANCĂ. .

Introducere în psihologia comunicării / Matei Georgescu.Bucureşti : House of Guides.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. . Iubeşte-l sau lasă-l / Melissa Heckscher.JOHNSON. Despre testarea psihologică auto / Carmen Ionescu. .GURLUI. Comunicarea relaţională pe înţelesul celor mici / Kathleen Geerlandt. Sindromul masculului alfa / Kate Ludeman.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. SPENCER. trad. Cine mi-a luat Caşcavalul? / Spencer Johnson . Rolul intuiţiei în învăţarea matematicii la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică / Elena Lucan.ELECTRA.923.LUDEMAN. 2009 ISBN 978-973-8986-72-5 159. a 3-a. Andra Gabriela Stan.Ed.46 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 201 . FRANK. trad.GOLDMAN.2 CIP 2009-4792 209 .922.: Adriana Ciorbaru. MELISSA.956:51 CIP 2009-3873 211 . Exerciţii pentru creier : strategii antiîmbătrânire pentru superputere mentală / Robert Goldman împreună cu Lisa Berger şi Ronald Klatz . trad.Piteşti : Paralela 45. .: Marius Chitoşcă. ISBN 978-973-669-756-2 159.: Elena-Alina Stamate.HECKSCHER. . 2009 ISBN 978-973-669-762-3 159. 2009 ISBN 978-973-163-405-0 159. .GEERLANDT.LIPMAN. 2009 Index ISBN 978-973-669-755-5 159.7 CIP 2009-5672 203 .072:656 CIP 2009-3903 208 .LUCAN. .Bucureşti : Edit Moroşan.923. MATEI. trad. 2009 ISBN 978-973-1859-36-1 159. 2009 ISBN 978-606-513-071-5 159. 2009 ISBN 978-973-1862-54-5 159.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. KATHLEEN.922. Jacques Salomé . . 2009 ISBN 978-973-728-379-5 159. Ed.Bucureşti : Meteor Press.2 396 CIP 2009-4457 202 . 2009 Index.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". a 2-a.Ed. ROBERT.9 CIP 2009-5142 CIP 47 206 . . Compendiu de psihologie generală : sinteze / Gurlui Ileana. Eddie Erlandson .GEORGESCU. CARMEN.Bucureşti : Ascendent. .923. 2009 ISBN 978-973-47-0606-8 159.8) CIP 2009-4396 204 . Eşti estenuat? . a 2-a. ELENA.9:316. 2009 ISBN 978-606-513-072-2 159.9 CIP 2009-3714 210 . .Bucureşti : House of Guides.IONESCU. de Lucian Popescu.Suceava : Editura George Tofan.953.Pune capăt epuizării şi simte-te minunat din nou / Frank Lipman. CARMEN. Cum să fii sexy / Carmen Electra. trad.2 CIP 2009-3827 .: Doina Anghel. . cu Sheryl Berk . KATE.1 CIP 2009-3713 207 . .77(075. . ILEANA.3 CIP 2009-3825 205 .9.

MULFORD.: Bogdan Mihăilescu. Marea carte a minţii / Ivan Moscovich . Russu.954. trad.923. Fundamentele psihologiei : mecanisme informaţional-operaţionale / Olga Domnica Moldovan. trad. . metoda de grup şi spontaneitate / J. L. SUZE.MEYER.923. JOYCE.445 CIP 2009-3893 215 .2 CIP 2009-5502 . PRENTICE. 2009 ISBN 978-973-1812-24-3 159. trad.Bucureşti : Litera Internaţional. Introducere în psihologia mediului / Gabriel Moser . . .ORMAN. . . 2009 Bibliogr.Ed. .D. .922.2 CIP 2009-4177 214 .: Florenţa Oprişan. .2 CIP 2009-4621 220 .: Anca Buja. 2009 ISBN 978-973-707-272-6 159. Scrieri fundamentale : despre psihodramă.MOSCOVICH.942 241.MOHR. Femeile şi banii : controlează-ţi propriul destin / Suze Orman . ISBN 978-973-679-627-2 159. 2009 ISBN 978-973-675-598-9 159.Bucureşti : Dharana. BÄRBEL. ISBN 978-973-752-354-9 Vol.MOLDOVAN. 2009vol.923.3:373. . Index ISBN 978-973-46-1340-3 159.Bibliogr.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.Bucureşti : Curtea Veche Publishing.2009.: Alexandru E. trad. GABRIEL. În zarea nemuririi / Prentice Mulford .48 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 212 . Educarea creativităţii la vârsta preşcolară / Elena Rafailă. Furia : înţelepciune pentru potolirea flăcărilor / Thich Nhat Hanh . 2009 ISBN 978-973-8975-28-6 159. 1. THICH.ISBN 978-973-752-355-6 159. trad.Bucureşti : Amaltea.MOSER. Mintea ta sub asediu : câştigă bătălia ce se poartă în mintea ta / Joyce Meyer . Reclamaţii către Univers : ghid ajutător pentru împlinirea viselor / Bärbel Mohr. IVAN.: Ioana Maria Novac.955 CIP 2009-4098 219 . de Monica Salvan. a 2-a. L. 2009 ISBN 978-973-88368-3-9 159. Bucureşti : Editura Trei. . . ELENA. M.9 CIP 2009-3720 216 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Aramis Print. 2009 ISBN 978-973-669-754-8 159. J.4:159. Dana Bălaş Timar.Iaşi : Polirom. .RAFAILĂ.9:504 CIP 2009-4900 218 . . Moreno. OLGA DOMNICA.NHAT HANH.Bucureşti : Elena Francisc Publishing.7 37.2 CIP 2009-3826 213 .: Graal.Timişoara : ESP System.923.015. .9 CIP 2009-5640 CIP 49 217 . trad. trad.2 396 CIP 2009-4167 221 .MORENO. 2009 ISBN 978-973-162-042-8 159.

923(063) CIP 2009-5216 229 . . trad.: Mihai-Dan Pavelescu. După aventură : cum să vindecăm durerea şi să restabilim încrederea când un partener a fost infidel / Janis Abrahams Spring şi Michael Spring . trad.IQ / Ken Russell.RUSSELL. 2009 Bibliogr.SECARĂ. Cum funcţionează incredibilul corp uman / Richard Walker .9 CIP 2009-3719 . şi adapt. . trad. .Ed. Jacques Thomas. Schloss . 2009 ISBN 978-973-8495-49-4 159.91 575. 2009 Bibliogr.072:159. 2009 Bibliogr. JANIS ABRAHMS. Gilles Azzopardi . trad.1 CIP 2009-5084 230 . DAVID P. Introducere în psihofiziologie : integrarea neuroendocrină / Corneliu Stanciu. 2. .4 CIP 2009-5500 228 . Liviu Marcoci.SCHLOSS.9. 2009 ISBN 978-973-88817-5-4 159. rev.: Carmen Ardelean. Cum să aveţi un copil atent şi concentrat / dr.2009 . RICHARD N. 2009 ISBN 978-973-675-590-3 159. CORNELIU. trad. 2007vol.4 CIP 2009-4293 223 .Bucureşti : Business Tech International Press.Bucureşti : Litera Internaţional. . cumpără această carte! / David P.: Ioana Bădulescu. neuroştiinţe. a 2-a.923. Teste de inteligenţă . Cluj-Napoca).922. ISBN 978-973-20-1090-7 159. .Ed. . S.8+611. .018. Ramachander .954. .7 37.Bucureşti : Rosetti Educational. Pariul proprietăţii : sfaturi esenţiale pentru câştigători / Mircea-Eduard Uzunov.: Sanda MihăescuCîrsteanu.ISBN 978-973-728-376-4 159. 2008 / Maria Anca (coord. Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare : conferinţă naţională cu participare internaţională : Cluj-Napoca.1 CIP 2009-4489 CIP 51 227 .WALKER. Creierul social : autism.Bucureşti : Tracus Arte.: Magda Xenofont.Bucureşti : Meteor Press. ISBN 978-973-707-278-8 159.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".95 CIP 2009-3899 224 . trad.SPRING.RAMACHANDER. KEN. a 6-a. MIRCEA-EDUARD. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-92087-7-9 159.UZUNOV. ISBN 978-973-610-868-6 159.Bucureşti : Teora. . . ISBN 978-973-728-185-2 Vol.THOMAS. Creativitatea @ Muncă / S. terapie / Otilia Secară. 2009 ISBN 978-973-7881-47-2 159.Bucureşti : Editura Trei. . OTILIA.TENDINŢE MODERNE ÎN STIMULAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE. JACQUES.2 CIP 2009-5436 225 .: Graal.963.ClujNapoca : Presa Universitară Clujeană.87:611. Conferinţă Naţională (2008 .Bucureşti : Nemira Publishing House. Philip Carter .50 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 222 .37 CIP 2009-5438 226 .922.9 CIP 2009-4798 231 . ISBN 978-973-163-433-3 159. .STANCIU. Dacă nu reuşeşti din prima.).

trad. 2009 Index ISBN 978-973-50-2445-1 165 930 CIP 2009-3927 235 . trad. 2006vol. Index.EKMAN. . ISBN 978-973-8848-74-2 17:2 CIP 2009-5035 . 3. 2009 Bibliogr. studiu introd. RAE B. Cum să cucereşti femeile : ghid practic de seducţie / Mario Luna . .Bibliogr. . NEAGU. . Cunoaştere şi acţiune : paradoxele raţionalităţii / Eugenia Udangiu. trad. 2009 Bibliogr.Bucureşti : IRI.Bacău : EduSoft. ADRIAN.: Magda Xenofont .9 CIP 2009-3476 53 CIP 237 . ISBN (10) 973-8934-06-0 . .SCHOTT.ISBN 978-973-8934-95-5 16(076) CIP 2009-5056 234 .: Ramona Simuţ. MARTIN.52 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 232 .ATANASIU. trad. NICOLAS de. ISBN (13) 978-973-8934-06-1 Vol. . Chiar şi vulturii au nevoie de un imbold : învaţă să te avânţi spre înălţimi într-o lume în schimbare / David McNally . Bucureşti : Humanitas. Etică 16 Logică. .Bucureşti : Editura Graal. . Tratat de morală / Malebranche . 2009 ISBN 978-973-7926-32-6 17 CIP 2009-4359 241 .7 CIP 2009-5510 239 .Bucureşti : Meteor Press. EUGENIA. . 2009 Bibliogr.UDANGIU.DJUVARA.: Ana-Maria Florea.LUNA.2009 . DAVID.SCOTT. 2009 ISBN 978-973-87790-7-5 16 CIP 2009-3576 238 ..63 CIP 2009-4080 17 Morală. ISBN 978-973-707-279-5 177.Bucureşti : Editura Trei. Profeţii relativismului moral / Tereza-Brânduşa Palade. trad. 2009 ISBN 978-973-8495-46-3 159.Oradea : Făclia.723 CIP 2009-5020 236 .Craiova : Universitaria. De ce mint copiii : cum pot încuraja părinţii sinceritatea / Paul Ekman . ISBN 978-606-510-406-8 165. MARIO.MCNALLY. 2009 ISBN 978-973-141-111-8 165.922.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. PAUL.MALEBRANCHE. Există istorie adevărată? : Despre "relativitatea generală" a istoriei : eseu de epistemologie / Neagu Djuvara. ed. TEREZA-BRÂNDUŞA.: Iuliana Enache.3 159. Logica şi problemele ei / Adrian Atanasiu. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-728-364-1 176 177. Misterioasa putere a gândurilor / Martin Schott.PALADE. . Alegeri morale : o introducere în etică / Rae Scott B.62 CIP 2009-3900 240 .: Ilinca Halichias. şi note: Marius Motogna. Teoria cunoaşterii 233 . .Bucureşti : Business Tech International Press.

2009 ISBN 978-606-8025-14-8 22.Oradea : Făclia. 2009 ISBN 978-973-1745-49-7 222/224. ISBN 978-973-8926-86-8 159.Arad : Concordia. argument: sr. trad. note.54 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2 RELIGIE 242 .: Veronica Godeanu . BART D.Iaşi : Polirom. 2009 ISBN 978-973-141-110-1 2 CIP 2009-4810 245 . . Marcela Runcan . . Evanghelia pierdută a lui Iuda : despre trădător şi trădat dintr-o nouă perspectivă / Bart D. Index ISBN 978-973-46-1273-4 226. Calea inimii / Arnaud Desjardins .1 CIP 2009-5037 252 . Peregrinatio ad loca sancta : (itinerarium et Missa) = Pelerinaj la Locuri Sfinte : (itinerariu şi Liturghie) / Egeria .Arad : Concordia.Turda : Hiperborea. 2009) Biblia / trad. 2009 ISBN 978-973-1837-19-2 2 CIP 2009-4032 244 . 2009 ISBN 978-973-165-000-5 22=511. 2009 ISBN 978-973-7747-90-7 225. de Dan Batovici .Cluj-Napoca : Koinónia.HANDARIC. Introducere în teologia Vechiului Testament / Mihai Handaric.: Liviu Gheorghe. N. tab.8=135. de Philip Johnston .: Dorin Pantea.: Kecseméthy István.1 CIP 2009-3929 246 ..1 CIP 2009-5540 .DESJARDINS.07 CIP 2009-5327 249 . trad.Introducere în Biblie : istorisire.HORVÁTH JAKAB.5.07=135. Alexandria : Cartea Ortodoxă.EHRMAN. textului din lb. 2009 ISBN 978-606-529-032-7 . akik üdvözülnek vagy sokan / Horváth Jakab. .Braşov : Kamala. JOHN SCOTTUS. Mitul bolii psihice / părintele Filothei Faros . ISBN 978-973-8448-68-1 22. trad. . .Galaţi : Egumeniţa . José Raymundo de Melo. Introducere în Vechiul Testament / Mihai Handaric. note şi postf. .07 CIP 2009-4279 251 . studiu critic: pr.HANDARIC.9:2 CIP 2009-4917 248 .07 CIP 2009-5328 250 . 2009 Bibliogr.: pr.07 CIP 2009-4350 55 CIP 247 .T.: Ovidiu Lăzărescu.Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului.ERIUGENA. 2009 Index ISBN 978-973-50-2449-9 229. Ehrman . Comentariu la Evanghelia lui Ioan = Commentarius in Evanghelium Johannis / Ioan Scotus Eriugena . Cornelia Lucia Frişan .Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. . Bucureşti : Humanitas. (maghiară .: Adina Cobuz. latină.FAROS. .141 CIP 2009-3883 243 . glosar şi bibliogr. Kevesen vannak. 2009 ISBN 978-973-1745-48-0 222/224. ARNAUD. cronologic: Cristina-Elena Ciubotaru. teme şi interpretare / ed. MIHAI.Iuda : luptaţi pentru credinţă.EGERIA. ed. .BIBLIA. 2009 Bibliogr. trad. . notă introd. MIHAI. trad.. FILOTHEI.07=135. trad.

pământenilor! / Maria Şandor.Târgu-Mureş : Mentor.Înnoire spirituală / Dinuţa Marin. 2009 Bibliogr.07 CIP 2009-5325 256 . .MÁRTON ÁRON. Pomârleanu.Religiile lumii / ed.56 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 253 . Ioana Manuela Cristescu. 2008vol. 2009 ISBN 978-606-521-261-9 2 CIP 2009-4945 254 . 2009 ISBN 978-973-165-001-2 2 CIP 2009-3938 257 .Bucureşti : Printech. 5 : De la decapitarea lui Ioan Botezătorul până la sărbătoarea Înnoirii Templului.Bucureşti : Puzzle Works Publishing.LOVAS ANDRÁS. .POTTER.07 CIP 2008-3412 263 .Timişoara : Alfa Omega Publishing. Cluj-Napoca : Gedo. . 2009 ISBN 978-973-8980-47-1 227. ISBN 978-973-1855-09-7 Vol. 2009 ISBN 978-973-88992-2-3 22=135. Singur cu Dumnezeu / Don Potter .ŞANDOR MARIA. CINDY. .Lectio divina cu sfântul Paul / trad.: Tomuleţ Liliana. Vincente Ponce. Papság / Márton Áron. . 2009 ISBN 978-973-1963-03-7 2 CIP 2009-5329 . DON. . trad.: Astrid Georgiana Stroe. 2009 ISBN 978-973-1734-15-6 2 CIP 2009-5581 255 .ISBN 978-973-1855-49-3 226. .: Emilio Lopez. . . .Părinţii bisericii despre sfârşitul lumii : antologie / alc. 2009 ISBN 978-973-1788-30-2 2(100) CIP 2009-4340 262 ..STANCU.: Oana Zamfirache.JACOBS. Mihai Pătraşcu. . Manifestul reformei / Cindy Jacobs . Studii asupra Evangheliilor / Dragomir Stancu. Treziţi-vă. . Gheorghe Cristache. . DRAGOMIR. Mihai C.ClujNapoca : Koinónia.Deva : Cetate Deva. Nicolae Timar. de pr. 2009 ISBN 978-973-1734-14-9 2 CIP 2009-5582 261 .2009.. 2009 Index ISBN 978-973-599-357-3 2 CIP 2009-4809 258 .Iaşi : Sapientia. Alberto Casasin.Bucureşti : Editura de Suflet.1 CIP 2009-4715 CIP 57 259 . trad. de: ieromonah Benedict Stancu. trad.Misterele Bibliei : noi perspective asupra unor vechi adevăruri / trad.Timişoara : Alfa Omega Publishing.1. Mozdulj rá : ez más! / Lovas András. ISBN 978-973-136-136-9 228 CIP 2009-5539 260 . .: Tomuleţ Liliana.Bucureşti : România Liberă.

92 CIP 2009-3926 2009 ISBN 978-973-141-116-3 264-68:232.Bucureşti : Editura Sophia . trad. Sineanu şi L. . 236. Alexandria : Cartea Ortodoxă. Delia Gherman. . ISBN 978-973-8390-45-4 243 CIP 2009-3570 271 .ALEXIEV.3 Andrei Criteanul CIP 2009-3779 266 .95 CIP 2009-5551 267 . îngrij. 2009 ISBN 978-606-529-039-6 . 281. 2009 Bibliogr.ISBN 978-973-1701-42-4 Vol. Alexandria : Cartea Ortodoxă. NEALE DONALD. .Constanţa : Sfinţii Martiri Brâncoveni. 241. 2009 ISBN 978-973-86680-2-7. 1. arhimandrit. din lb.Apostaza şi Antihristul : după învăţăturile sfinţilor părinţi / Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni.ISBN 978-973-1701-43-1 Vol. Mici îndemnuri spre mântuire / arhimandrit Arsenie Papacioc . 2.ANTONIE DE SUROJ. ISBN 978-973-1701-41-7 Vol. 2009 vol. 2009 ISBN 978-973-1714-53-0 264-68:235. Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan / Sfântul Teofilact al Bulgariei . M.51:231 CIP 2009-3670 23/28 Religie creştină 270 .07 CIP 2009-4950 265 . . pref. trad. P. Desartovici.ANDREI CRITEANUL. ISBN 978-973-136-132-1 226. . . st.Bucureşti : Editura Sophia. . 2009 Index ISBN 978-973-101-253-7 286.THEOPHYLATOS. bulgară: Gheorghiţă Ciocioi.3) CIP 2009-3329 CIP 59 268 . 2009 ISBN 978-973-136-131-4.931 CIP 2009-5736 273 .Acatistul Maicii Domnului. îngrij.Adventi tii de ziua a şaptea cred.Bucureşti : For You.Ed. ISBN 978-606-529-033-4 . de R. SERAFIM.5000 de ani de rugăciune / ed.Cluj-Napoca : Renaşterea. Oancea-Almaş. . . . . ed. . mitropolit. : o expunere biblică a celor 28 de puncte fundamentale de doctrină / trad. Taina iubirii / mitropolitul Antonie de Suroj .: ieromonah Benedict Stancu. . ISBN 978-973-136-138-3 252:281.58 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 264 . arhiepiscopul Bulgariei.3 CIP 2009-5565 269 . din lb..: Dumitru Popa.WALSCH.93 CIP 2009-5538 . şi comentarii: pr.5.Bucureşti : Editura Sophia . S.ISBN 978-973-1701-44-8 2(076. 2009 ISBN 978-973-136-135-2. rusă: Adrian Tănăsescu-Vlas.Cluj-Napoca : Studia. ... 2009 Bibliogr.ARSENIE PAPACIOC. . ed. îngrij. 272 . Canonul cel Mare / sfântul Andrei Cretanul.2009. Conversaţii cu Dumnezeu / Neale Donald Walsch. a 3-a.2009.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. Răscumpărarea . .lucrare a iubirii şi dreptăţii dumnezeieşti / arhimandrit Serafim Alexiev .2009. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. 3.Bucureşti : Editura Sophia.

Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin / Cristina Benga.BUGA. 46) / pr.5 CIP 2009-4823 276 .: Nataşa Fabry. Cateheze despre sfântul Paul / Benedict al XVI-lea. 7. . .Bucureşti : Editura Sfântul Gheorghe-Vechi. .Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-141-115-6 243:282 CIP 2009-5735 284 . trad. JACK O.Calea Crucii. . 2009 ISBN 978-973-141-117-0 243:282 CIP 2009-5737 283 . Ion Buga. Baslwick.BENEDICT XVI. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8980-49-5 282 Benedict XVI 929 Benedict XVI CIP 2009-5323 61 CIP 279 .: Ionuţ Rădulescu. .Oradea : Impact Media.: Veronica Oniga. Index ISBN 978-973-8998-56-8 265.CANAVAGGIO. ISBN 978-973-47-0611-2 235. .BASLWICK. papă. ISBN 978-973-136-130-7 28:371 276:371 CIP 2009-3669 280 . Grija faţă de om în gândirea patristică a primelor patru veacuri / Constantin Băjău. .BENGA. JOHN. trad.BENEDICT XVI. Mângâietorul / Brian J. . Dumnezeu şi lumea : a crede şi a trăi în epoca noastră : o convorbire cu Peter Seewald / Joseph Cardinal Ratzinger . . 2009 Bibliogr. prof.BEVERE.3 CIP 2009-5071 275 . Idealul educaţional în pedagogia creştină : Clement din Alexandria.60 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 274 . PIERRE. ISBN 978-606-510-437-2 276 CIP 2009-5416 277 .Iaşi : Sapientia.2 CIP 2009-5260 281 . Familia : o perspectivă creştină asupra căminului contemporan / Jack O. ION. CONSTANTIN. Nimeni nu a grăit vreodată ca Omul Acesta (In.Medgidia : Succeed Publishing. 2009 Bibliogr. . .Craiova : Universitaria. CRISTINA. papă.BAILEY.Iaşi : Presa Bună. de Tudor Soroceanu. Bailey . Diavolul : însemnări pentru o viitoare diabologie / Pierre Canavaggio . BRIAN J.Calea Mântuirii.BĂJĂU.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.Papa Benedict al XVI-lea . trad.95 CIP 2009-3436 282 . 2009 ISBN 978-973-7996-23-7 231. 2009 ISBN 978-973-88745-2-7 252:281.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. Momeala Satanei / John Bevere . Judith K. 2009 ISBN 978-973-8191-95-2 268:22 CIP 2009-4407 278 . 2009 Bibliogr.Oradea : Casa Cărţii.Bucureşti : Editura Sophia. Balswick. 2009 ISBN 978-973-88880-7-4 235.2 CIP 2009-3617 . trad.

RĂZVAN. IVAN. MARIUS COSMIN.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. ILIE. .Bucureşti : Historia. ISBN 978-973-88994-0-7 264-941.Cluj-Napoca : Patmos.Alba-Iulia : Reîntregirea.GHEORGHIŞOR. 2009 Bibliogr. Felea.Craiova : PrintXpert. .Ed. 2009 ISBN 978-973-1799-11-7 28 CIP 2009-5441 295 . . .DOBAI ISTVÁN. 2009 ISBN 978-973-101-244-5 263 286.Ed. 2009 Bibliogr.: Angela Cişmaş. Krisztus erdélyi mandátuma / Dobai István.6 CIP 2009-3860 291 .3 Chiril al Alexandriei CIP 2009-5008 289 . Slatina-Nera : Editura Sfântul Siluan.CLOULAS. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Christiana . a 2-a. Adevărata zi de odihnă / Ilie Gheorghişor. 2009 ISBN 978-973-101-240-7 28 CIP 2009-4393 287 . Târgu-Mureş : Lyra.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. a 2-a. trad. Îndumnezeirea omului după sfântul Atanasie cel Mare / Chiriţă Marius Cosmin.FLOROVSKY.FELEA. rev. 2009 ISBN 978-973-1913-16-2 . .3 CIP 2009-5182 .Cele zece porunci sub atac / trad. Învăţătura despre sfântul duh la Sfântul Chiril al Alexandriei / Chiriţă Marius Cosmin. Sensul ascezei creştine / George Florovsky . ILARION. 2009 ISBN 978-973-8337-59-6 284(498.CHIRIŢĂ. ISBN 978-606-8060-05-7 235. MARIUS COSMIN. ISBN 978-973-1904-77-1 273 CIP 2009-4175 293 . Iuliu al II-lea / Ivan Cloulas . . ANA-CRISTINA. a 3-a.DRAGOMIRESCU. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-8060-04-0 235. trad.CODRESCU.3 Atanasie cel Mare 929 Atanasie cel Mare CIP 2009-5007 288 . .Cartea rozariului.: Lucian Mic. Schisma cea mare : lucrare ştiinţifică / Ana-Cristina Dragomirescu. .Craiova : PrintXpert.Costeşti : Ars Libri. . 2009 ISBN 978-973-141-114-9 243:282 CIP 2009-5734 286 . Index ISBN 978-973-1781-52-5 282 Iuliu II CIP 2009-5687 CIP 63 290 . Ghid pascal / Răzvan Codrescu . Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.: Vasile Manea. .62 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 285 .: Gianina Floricel.CHIRIŢĂ. Religia iubirii / Ilarion V. GEORGE.4) CIP 2009-5527 292 .Ed. pref. . . 2009 Index ISBN 978-606-509-056-9 239 CIP 2009-5029 294 .

Timişoara : Alfa Omega Publishing.Oradea : Elpis. Ioan Goje.GHEORGHIŞOR.Cluj-Napoca : Renaşterea. Simpozion internaţional (2007 . a 2-a.JAKUBINYI GYÖRGY.64 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 296 . 2009 ISBN 978-973-1734-13-2 266 CIP 2009-5579 303 . IOANNIS.GIRARDI.2/.LĂIU. ILIE. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1714-28-8 264-68:232. 2009 ISBN 978-973-88035-9-6 286. Adevărata zi de odihnă / Ilie Gheorghişor.Iaşi : Editura Universităţii "Al.: Nicolae Bocşan. 2009 ISBN 978-973-704-099-2 263 286. Ana Victoria Sima. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Verbum. Ospăţ la masa critică / Florin Lăiu.LĂIU. Rubine din ceasuri târzii / Florin Lăiu. trad. . a 3-a. Cernica : Graphé.3 Sava Gotul CIP 2009-5680 298 .95(498 Alba Iulia) CIP 2009-3474 299 . Index ISBN 978-973-88822-3-2 281.IDENTITĂŢI CONFESIONALE ÎN EUROPA CENTRALORIENTALĂ. . Stăpânind porţile vrăjmaşului / Cindy Jacobs .HRISOSTOM FILIPESCU.: Hilde Barta.: Mihaela Moza.3 CIP 2009-3921 . trad. . I. . ISBN 978-973-703-425-0 235.A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára / ed. CINDY.Ed. Institutul de Istorie Ecleziastică .Cernica : Graphé.Oradea : Imprimeria de Vest.931 CIP 2009-5042 305 .: pr.3 CIP 2009-5560 297 . Cluj-Napoca). 2009 ISBN 978-973-155-110-4 281.Ed.3 CIP 2009-3920 306 . trad. FLORIN.: Ferenczi Sándor. traduzione e commento del dossier greco / Mario Girardi. . ierodiacon. PETER.Cluj-Napoca : Verbum. coord. FLORIN.3 CIP 2009-5246 300 . MARIO. .HORROBIN. ISBN 978-973-610-867-9 28(4-11+4-191. Simpozionul internaţional "Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală : secolele XVIII-XXI" : Cluj-Napoca. 2009 ISBN 978-606-8059-03-7 281. .Iaşi : Trinitas. 2009 Index. Cuza". 14-17 noiembrie 2007 / Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Saba il Goto : martire di frontiera : testo.4):929 CIP 2009-4543 304 .KOUREMBLES. 2009 ISBN 978-973-88035-8-9 286. .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Chipuri smerite din Mănăstirea Secu / ierodiacon Hrisostom Filipescu. . 2009 ISBN 978-606-8059-05-1 235. .2)"17/20"(063) CIP 2009-4620 302 .JACOBS.95(498) Mănăstirea Secu:929 CIP 2009-4162 CIP 65 301 . rev. Teologia imnului acatist / Ioannis Kourembeles . . A Szentek nyomában Erdélyben / Jakubinyi György. . Ion Cârja. Vindecare prin eliberare / Horrobin Peter .3(498.

de pr.MACARTHUR. .MEYERS. Ovidiu Moceanu. MAX. 2009 Bibliogr.NĂSTASE.95 Dometie 929 Dometie 821.Costeşti : Ars Libri.135.Oradea : Scriptum. dr. ISBN 978-973-739-763-8 235.3 Vasile cel Mare 929 Vasile cel Mare CIP 2009-4249 316 .I.1-97 CIP 2009-4310 CIP 67 313 .Oradea : Scriptum . Înţelepciunea unui sărac / Éloi Leclere.MOLDOVAN. a 18-a. Ioan Mitrofan. 2009 ISBN 978-606-92096-0-8 284(498 Buc.) Vestea Bună(091) CIP 2009-5645 312 . a 5-a.3 Francesco d'Assisi CIP 2009-4746 308 .9 CIP 2009-4572 314 . ION. Note de teologie morală ortodoxă pentru uzul studenţilor şi absolvenţilor / Moldovan Sebastian.Blaj : Buna Vestire. 2009 ISBN 978-973-1813-23-3 28:396 CIP 2009-4311 311 .: Sabin Preda.Bucureşti : Pleroma. 2009 ISBN 978-606-522-121-5 235.95 CIP 2009-5288 310 . . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1813-24-0 281. 2009 ISBN 978-973-1714-52-3 264-1:281. 2009 Bibliogr. prof.95(498. . . .I.Mărturii despre părintele Dometie : antologie / alc.Ed. DAVID JOHN. univ. ISBN 979-973-1904-87-0 281. Biserica din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar : 1867-1918 / Aurelia Mihaela Năstase.Bucureşti : Puzzle Works Publishing. . JOHN.MITROFAN. pr. .4) CIP 2009-5446 . trad.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Canonicul Ioan Coman / conf. 929 Coman.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.9(498) Coman. CIP 2009-4452 315 . Douăsprezece femei extraordinare / John MacArthur.LUCADO. IOAN. 2009 ISBN 978-973-1785-42-4 281. univ. pr. Antropologie prenatală la Sfântul Vasile cel Mare / Moldovan Sebastian. ÉLOI. rev. .LECLERC. 2009 ISBN 978-973-88350-6-1 281.Cluj-Napoca : Renaşterea. 2009 ISBN 978-973-88992-1-6 232. Viaţa ilustrată a lui Iisus Hristos din Evanghelii / David John Meyers .95 CIP 2009-3780 309 .8) CIP 2009-4321 317 . AURELIA. .MANEA. dr. SEBASTIAN. Asemenea lui Isus / Max Lucado. SEBASTIAN. . Mihai Manolache. .66 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 307 .Ed.Bucureşti : Editura Hamangiu. .Liturghia Sfântului Ioan pentru folosul preoţilor când slujesc în sobor. ISBN 978-973-739-762-1 241(075. . Istoricul Bisericii Penticostale "Vestea Bună" din Bucureşti : mărturii de ieri şi de azi / Ion Manea.Braşov : Gridsolo.MOLDOVAN.

4:281.NICOARĂ. Cândea Eugenia .5(498) Sfinţii Apostoli Petru. din lb. Mărturia lui Dumnezeu / Watchman Nee .PIPER. 2009 ISBN 978-606-8000-09-1 286. Ion Moldovan. 2009 ISBN 978-973-1830-03-2 271 CIP 2009-4446 319 .: dr. trad. Alexa Popovici. Pavel şi Andrei CIP 2009-3741 328 . 2009 ISBN 978-973-8090-59-0 286. Pavel şi Andrei" / pr. trad. cuvânt înainte: mitropolit Nicolae Corneanu.: Cândea Bogdan. EMIL. Decalogul Postului Mare / Sfântul Nectarie de Eghina . .931 CIP 2009-5733 326 .P. .POP. ST. Cântece religioase / pr.15 CIP 2009-4112 327 . . 2009 ISBN 978-606-529-034-1 . 2009 Bibliogr. Istoria anabaptiştilor din România : 15271768 / dr.1"17" CIP 2009-5504 320 . 2009 Bibliogr. îngrijitor de ed.Făgăraş : Păzitorul Adevărului.3 CIP 2009-4120 323 . .3 CIP 2009-3651 325 . . . ISBN 978-973-85392-3-5 281.Blaj : Buna Vestire. Greco-Catolică . . WATCHMAN. . Emil Pop.P.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.: Heiman Estera. 2009 ISBN 978-973-141-113-2 264-68:232. Un monument reînviat : Biserica Ortodoxă "Sfinţii Apostoli Petru.Bucureşti : Semne.68 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 69 318 .95(498) 726. JOHN. . Nu-ţi irosi viaţa / John Piper.135. 929 Aron.O lume în criză. ALEXA.Ed. Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.95 CIP 2009-5498 324 . prof. greacă: Parascheva Grigoriu. 2009 ISBN 978-973-1785-43-1 281.Şcheia : Perla suferinţei. Rugăciuni făcătoare de minuni / Eugen Virgil Nicoară. Alexandria : Cartea Ortodoxă. DAN.Paraclisul Maicii Domnului : canonul de mântuire cel mic.12(100)(091) CIP 2009-5036 .Oradea : Făclia.95(498. a 2-a. 811. 2009 ISBN 978-973-1940-06-9 286.SfântulGheorghe : Grai Românesc. ISBN 978-973-136-133-8 264-941. Nuţu Dan.NEE.Pateric : ziceri inedite ale părinţilor pustiei / trad. 2009 ISBN 978-973-624-717-0 243 CIP 2009-4035 321 .NUŢU.NECTARIE. Valeria Pop.4):282 Aron.Petru Pavel Aron : 300 / Mitropolia Română Unită cu Roma. . 2009 ISBN 978-973-141-112-5 245:282 CIP 2009-5732 322 .POPOVICI. .Bucureşti : Editura Sophia . EUGEN VIRGIL.P. Laura Stanciu.Bucureşti : Editura Fundaţiei Anastasia. Index ISBN 978-973-8448-75-9 286.P.Oradea : Lampadarul de Aur.

2009 ISBN 978-973-155-113-5 247. 2009 ISBN 978-606-8059-04-4 243:282 CIP 2009-4043 333 .57 CIP 2009-5499 336 . M. . engleză: Alexandru Mihăilă. 2.ISBN 978-973-101-237-7 286. Iaşi : Trinitas. 2009 Bibliogr. .Rugăciuni biblice / grupaj realizat şi îngrij. SORIN. ISBN 978-973-136-128-4 281.111(73)-97=135. 2009 ISBN 978-606-8000-08-4 252:286 CIP 2009-4111 332 .Bucureşti : Editura Sophia . . . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-141-118-7 243:282 CIP 2009-5738 .Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.Ed. . . .9 CIP 2009-5643 331 .Cluj-Napoca : Verbum.9 CIP 2009-4187 337 . Alexandria : Cartea Ortodoxă.ISBN 978-973-101-235-3 Vol. Consiliere şi psihoterapie pastorală / Sorin Săndulache. Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului / Fabian Seiche.3 821.Oradea : Casa Cărţii. . 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-3443 330 . Scrieri / ieromonah Serafim Rose. . ISBN 978-606-529-035-8 . .Şcheia : Perla suferinţei.SERAPHIM ROSE.1:284. 2009 ISBN 978-973-141-119-4 243:282 CIP 2009-5739 339 .: Valentin Popovici.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. . Alexandria : Cartea Ortodoxă.SEICHE. . . trad.2009. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-529-031-0 .3 CIP 2009-4640 335 .SCHMEMANN. ISBN 978-973-8390-46-1 243 CIP 2009-3571 71 CIP 334 .9 CIP 2009-3447 338 . din lb. VIOLETA.Sfântul Iosif.Sfântul Anton.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.SĂNDULACHE. ISBN 978-973-101-236-0 Vol.Povestiri pentru părinţi şi copii / selectate şi compilate de Ellen G. Crucea : album de fotografie / Violeta Radu. ieromonah. 2009vol. FABIAN. LEONARD. Din apă şi din duh : un studiu liturgic al Botezului / Alexander Schmemann . 2009 ISBN 978-973-1981-01-7 247. OanceaAlmaş. de pr. White .Bucureşti : Editura Sophia .RAVENHILL.Római katolikus imakönyv. ISBN 978-973-136-134-5 265. . a 2-a.70 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 329 . trad: Gianina Floricel. . ISBN 978-973-8998-55-1 286. ALEXANDER. . 1.Ed.Cluj-Napoca : Studia.RADU.Făgăraş : Agaton.2009. De ce întârzie trezirea? / Leonard Ravenhill . a 2-a. trad.

Cuvinte de folos din apoftegmele părinţilor / ieromonah Teofan Mada.Târgu-Jiu : Măiastra. comentariu teologic / Streza Ciprian Ioan.STREZA. CIPRIAN IOAN. ISBN 978-606-92019-3-0 .TEOFAN MADA. . 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Vremi. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. VIRGIL.95 Vasile de la Poiana Mărului 929 Vasile de la Poiana Mărului CIP 2009-4297 341 . Lider pentru o nouă generaţie : cinci principii fundamentale pentru cei care vor modela viitorul / Andy Stanley . Gh. ISBN 978-973-87951-2-9 235. 2009 ISBN 978-973-7996-27-5 316:28 CIP 2009-4577 343 .STREZA. ISBN 978-973-739-748-5 23(498) Branişte. Dumitraşcu". ISBN 978-973-739-736-2 . trad. . Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana. Părintele profesor Ene Branişte : slujitorul.3 Maxim Mărturisitorul 929 Maxim Mărturisitorul CIP 2009-3797 347 . . . 2009 Bibliogr.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana. Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare : istorie. ieromonah. Ică jr.Buzău : Editura Casei Corpului Didactic "I. ISBN 978-973-739-746-1 235. 2009 Bibliogr. .95(498 Ceauru)(091) CIP 2009-4933 349 . MARIA.1:286 CIP 2009-3798 348 . CIPRIAN IOAN.95 CIP 2009-4926 344 . ISBN 978-606-92019-1-6 . ISBN 978-973-739-747-8 265.STREZA. 2009 ISBN 978-973-1785-40-0 281. profesorul şi teologul : prezentare bio-bibliografică a personalităţii sale / Streza Ciprian Ioan. Bisericile satului Ceauru. Ioan I. analiză comparată. comentariu teologic / Ciprian Ioan Streza. ISBN 978-973-7859-50-1 281. .E.3 Vasile cel Mare 929 Vasile cel Mare CIP 2009-3449 CIP 73 345 .72 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 340 . . Episcopul Petru Pavel Aron / Virgil Stanciu. Sibiu : Deisis. trad. AMALIA DANIELA.E. ANDY. argument: diac.STANLEY. leagăn de cultură şi civilizaţie / Maria Ştirbu. 2009 Bibliogr. Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul : text.: Marius Koritar.Sfântul stareţ Vasile de la Poiana Mărului / studiu: Dario Raccanello . ISBN 978-606-8071-00-8 281.STANCIU.95(498) Petru Pavel Aron CIP 2009-3699 342 .Blaj : Buna Vestire.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana. 2009 ISBN 978-973-88513-3-7 252:282.Oradea : Impact Media.STĂNESCU.STREZA. ISBN 978-606-92019-2-3 .ŞTIRBU. 2009 ISBN 978-606-516-094-1 281. CIP 2009-3799 346 . .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana. . text. Învierea Domnului / Amalia Daniela Stănescu. traducere. Sfânta taină a Botezului : între simbolismul ritualului baptismal şi realismul lucrării tainice a harului / Streza Ciprian Ioan. CIPRIAN IOAN. 929 Branişte. CIPRIAN IOAN.95 CIP 2009-3946 .: Ioan şi Maria-Cornelia Ică jr.

. înainte: Ioan Cărăşel. bolile sufleteşti şi problemele creştinilor de astăzi / protoiereu Vladimir Vorobiev . trad.3 CIP 2009-3441 . 2009 ISBN 978-973-101-233-9 286. White .: Valentin Rusu. 2009 ISBN 978-606-529-038-9 . Iustin Tira.95(498 Cluj):929 CIP 2009-3781 357 .TEOFAN MADA. 2009 ISBN 978-973-1714-54-7 281. 2009 ISBN 978-973-7986-30-6 281. . 2009 ISBN 978-973-88626-9-2 235. SILUANA. din lb. .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.Timişoara : Noua Speranţă. cuv. 2009vol. Hristos a înviat! / Ellen G. SOFIA. IUSTIN. 2009 ISBN 978-973-1777-37-5 242:241.135. 2009 ISBN 978-973-1940-07-6 286.Cluj-Napoca : Renaşterea. . ELLEN GOULD HARMON.: Octavian Verlan.95 CIP 2009-5181 354 .4 289(498) Oastea Domnului CIP 2009-4639 358 . Împreună dumiriri pe Cale / monahia Siluana Vlad. trad. . Pe urmele sfântului Ioan Casian / Sofia Tudosa Romanov. ISBN 978-973-88513-4-4 Vol.95 CIP 2009-3947 CIP 75 355 . .95(0:82-6) CIP 2009-3935 351 . .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. Valentin Rusu.THOMAS. 2009 ISBN 978-973-101-243-8 252:281. MONAHIA. monah Ioan Bute. Teologie şi spiritualitate în gândirea şi viaţa Sfinţilor Părinţi / ieromonah Teofan Mada. Constanţa : Editura Boldaş.Ed. ELLEN GOULD HARMON. IOSIF. protosinghel Iustin Petre. .Cluj-Napoca : Dokia.Făgăraş : Păzitorul Adevărului. Calea către Hristos / Ellen G. . Alexandria : Cartea Ortodoxă.VLAD.3 232.ISBN 978-973-88513-5-1 276:281. 1.TRIFA. Oglinda inimii omului / Iosif Trifa . trad.2009. a 3-a.Cluj-Napoca : Vremi. White .1-6 281. Lupta frumoasă / Gary Thomas .WHITE.VOROBIEV. trad. . a 4-a. V.3 Ioan Cassian 929 Ioan Cassian CIP 2009-3603 359 .Iaşi : Trinitas. White. .WHITE. rusă: Gheorghiţă Ciocioi.95 CIP 2009-5550 352 . IEROMONAH.3 CIP 2009-4119 353 . .WHITE. ISBN 978-973-136-137-6 265. .74 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 350 .Bucureşti : Editura Sophia .Ed. Istoria mântuirii / Ellen G. GARY.: Dumitru Popa.TIRA. Duhovnicul şi ucenicul : veşnicia.95 CIP 2009-4825 356 .62:281.TUDOSA ROMANOV. Fragmente de portret : oameni şi locuri / pr. 2009 ISBN 978-973-155-109-8 821. ELLEN GOULD HARMON.

din lb. .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.76 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 360 . 2009 Bibliogr. a 2-a. 2009 Index ISBN 978-973-571-868-8 294.Bucureşti : Herald. Buddha élete és tanítása / Kőrösi Csoma Sándor. . ISBN 978-973-111-101-8 261. Yoga / Christina Brown .2 243:281.Oradea : Cartea Creştină . . .Ed. White .: Szalay József. . Ignatie (Ilie) Trif şi Ionuţ Dumitru Uliniuc. Poate omul să trăiască fără Dumnezeu / Ravi Zacharias . .ELIADE. MIRCEA.BROWN.95 CIP 2009-4812 29 Religii necreştine 364 .Ed. RAVI.527 CIP 2009-3841 CIP 77 365 . CHRISTOS. a 2-a. . trad. RĂZVAN GABRIEL.141(398. Protase.GREC. 299 292 CIP 2009-5470 368 . Jézushoz vezetö út / Ellen G.YANNARAS. Adevărul şi unitatea bisericii / Christos Yannaras . a 3-a. D. 2009 ISBN 978-973-136-129-1 28 CIP 2009-3448 362 . 2009 ISBN 978-973-101-252-0 232. 2009 Index ISBN 978-973-26-0927-9 294.7(5-15) 297. . MARIUS.2) Zamolxis 929 Zamolxis CIP 2009-4118 369 .: Bianca Vasilescu. trad.3 CIP 2009-5282 361 . . pref.ZACHARIAS.ZAMBO. 2009 ISBN 978-973-637-185-1 294. Tehnici Yoga / Mircea Eliade . 2009 Bibliogr. . rev. Bucureşti : MondoRo.GHEORGHE.Bucureşti : Kriterion. şi adăug.Bucureşti : Editura Sophia.Ed. .527 CIP 2009-4360 367 .Ed. Compendiu al religiei antice greco-romane : Ierarhia pământeană / Gheorghe Răzvan Gabriel. 2009 Bibliogr. trad. PAUL. .: Natan Mladin.61 Buddha CIP 2009-4922 . Crezul creştin pe înţelesul tuturor / Ştefan Zambo. .Iaşi : Institutul European. ISBN 978-973-611-585-1 340.: acad. Zamolxis : realitate şi mit în religia getodacilor / Ioan Marius Grec . Index ISBN 978-973-88424-4-1 238. ELLEN GOULD HARMON. ŞTEFAN.Braşov : Casa Literaturii Creştine.WHITE. 2009 Bibliogr.9 286.KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR. greacă: ierom. trad. ISBN 978-973-1988-06-1 28 CIP 2009-5289 363 . Stat şi religie în Orientul Mijlociu Islamic : de la teocraţia medineză instituită de Muhammad la Frăţia musulmană din perioada interbelică / Paul Brusanowski. 2009 ISBN 978-973-1973-06-7.31:291.1(091) 322(5-15) CIP 2009-4679 366 .2) 299(382. trad.Bucureşti : Univers Enciclopedic. a 4-a. CHRISTINA. de Mihaela Cosma.BRUSANOWSKI.Bucureşti : Editura ALL.

Călătorie liberă / Zhuangzi . . .TRAVIS.Făgăraş : Agape. Constantin Anghelache Silviu. trad.1 CIP 2009-3715 311/314 Statistică. O abordare conceptuală integrată privind vârstnicii / Marius Nechita .TEAGUE.Bucureşti : Elena Francisc Publishing. ISBN 978-973-50-2446-8 299. Ilie Bădescu.-S. inimă profundă / Dennis Genpo Merzel . GITTA. 2009 ISBN 978-606-513-073-9 3-055.VILLALBA.18 CIP 2009-4724 371 .NECHITA. 2009 ISBN 978-973-1812-25-0 294. . pref: François Breda. 2009 ISBN 978-973-1812-26-7 294.ZHUANG ZI. cuvânt înainte: prof..: Monica Reu. Demografie 378 . Big mind. trad. Cătălin Deatcu.: Mihail Piruşcă. 2009 Index.Bucureşti : Humanitas. st. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-536-006-8 3-053.MALEK. big heart = Minte vastă. .Bucureşti : Artifex. DENNIS GENPO. MARIUS. Cartea bărbaţilor / Clay Travis.Bucureşti : Editura A.31:291. CLAY. glosare.Bucureşti : Elena Francisc Publishing. Zen : calea către A FI în era globalizării / Dokushô Villalba . Tatiana Segal. 2009 Bibliogr.U.Elemente de statistică teoretică şi economică : teorie şi studii de caz / Constantin Anghelache. ISBN 978-973-7631-57-2 311 CIP 2009-4190 .MERZEL. 2009 Bibliogr. DOKUSHÔ. SOBHI. EMESE. . . bibliogr.A.: Luminiţa Bălan.Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Exodul musulmanilor în libertatea lui Hristos / Sobhi Malek . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-694-163-4 29 CIP 2009-3444 79 CIP 375 . . trad. .9 CIP 2009-3778 377 . note. Elena Bugudui. Index ISBN 978-973-7771-49-0 297.G. univ. trad.: Johannes Yach.3 Zen CIP 2009-3604 374 .BaiaMare : Editura Universităţii de Nord. Az Everest bennünk van / Emese Teague ..78 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 370 .513 CIP 2009-3928 3 ŞTIINŢE SOCIALE.: Elisabeta Chiriţă.61 Buddha 929 Buddha CIP 2009-4918 373 .Bucureşti : House of Guides. dr. trad. Şi celelalte religii? / Gitta Werner .3 Zen CIP 2009-4692 372 .WERNER. ECONOMICE ŞI JURIDICE 3-05 Categorii de persoane 376 . 2009 ISBN 978-606-8007-02-1 294. . introductiv.

GHEORGHE. Radu Bucea-Manea Ţomiş. ISBN 978-606-521-266-4 311 CIP 2009-5648 380 . 2009 ISBN 978-973-7973-63-4 311:3 CIP 2009-3862 382 .OPARIUC-DAN.9:004 CIP 2009-5433 383 . 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-5204 . Viorel Ţarcă.BOBLEA.Iaşi : Polirom. CRISTIAN.Iaşi : Junimea. Vodă.Bucureşti : Editura A. Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane : noţiuni de bază : statistici univariate / Cristian Opariuc-Dan.I. Necesitatea întâmplării sau Lumea riscului statistic / Emil Petrescu.9:004 CIP 2009-5432 386 .Bucureşti : Editura Universitară. Marinella Turdean. Mircea Ilie Barbu. GHEORGHE.PETRESCU.PERŢEA. . 2009 ISBN 978-973-30-2493-4 311:159. Index ISBN 978-973-46-1304-5 316:331. ISBN 978-973-649-531-1 311:33 CIP 2009-4139 384 .Mic dicţionar de demografie multilingv / Mihai Ţarcă. Statistica : mod de gândire şi metode / Gheorghe Săvoiu.PERŢEA. . Chestionarele în psihodiagnoza modernă a personalităţii / Perţea Gheorghe.556 CIP 2009-5637 388 . ISBN 978-973-749-574-7 311 CIP 2009-5517 381 . .G.SĂVOIU.GIBESCU.Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari.ANGHEL. 2009 ISBN 978-973-30-2494-1 311:159.Bucureşti : Printech. 2009 ISBN 978-973-720-239-0 311:33 CIP 2009-4700 316 Sociologie 387 . .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Rocsana Bucea-Manea Ţomiş.Statistică pentru economişti : analiza datelor în EXCEL şi SPSS / Angela Popescu. REMUS GABRIEL. Postul de observaţie / Gheorghe Boblea.R. Istvan Horváth.Bucureşti : Sigma.ClujNapoca : Editura ASCR. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-37-1360-9 81'374. 2009 ISBN 978-973-8941-35-9 316. .. Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată : introducere în aplicaţiile SPSS / Perţea Gheorghe. .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. GHEORGHE. Mihaela Ţarcă. . 2009 Bibliogr. . GHEORGHE. . Ana Ţarcă. 2009 Bibliogr. Viorel Gh. OCTAVIA. Sociologia migraţiei : teorii şi studii de caz româneşti / Remus Gabriel Anghel.80 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 81 CIP 379 .8:314=00 CIP 2009-4704 385 . Statistica economică : teorie şi aplicaţii / Octavia Gibescu. EMIL. .

Costeşti : Ars Libri. . înainte de Anne Gregory. Fundamente teoretice ale psihosociologiei (cu particularităţi specifice mediului medical) / Jude Ioan. 2009 ISBN 978-973-30-2739-1 316.6 CIP 2009-4352 398 . MIHAI-ŞTEFAN. 2009 Index ISBN 978-973-728-370-2 316.: Magda Xenofont. Index ISBN 978-973-46-1345-8 316.48:323. Comunicarea în mediul profesional românesc / Stanca Măda. ISBN 978-973-1904-75-7 316. Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate / Mihai-Ştefan Dinu.Bucureşti : Editura ANI. Limbajul secret de business : cum să descifrezi comportamentul cuiva în numai trei secunde sau mai puţin / Kevin Hogan . .JUDE.Bucureşti : Meteor Press.77 CIP 2009-5361 395 . 2009 ISBN 978-973-8495-48-7 316. ISBN 978-973-598-493-9 316. .82 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 389 .77 159. 2009 Bibliogr. VIOLETA. trad. .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". . de Iulia Iordache . . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.FRANK. .DINU.GREEN.HOGAN. Construcţie normativă versus devianţă socială / Violeta Herea. . Comunicarea eficientă în relaţiile publice : crearea mesajelor şi relaţiilor sociale / Andy Green . IOAN. Fejezetek Románia 20. . cuv. Cum să comunici eficient în 30 de secunde sau mai puţin! / Milo O. Importanţa familiei în educarea personalităţii copilului de vârstă şcolară mică : lucrare ştiinţifică / Claudia-Alina Cioabă.CIOABĂ.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.GAGYI JÓZSEF.2:371 CIP 2009-3744 390 . ANDY.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". trad. Frank .77:336 CIP 2009-5683 . MILO O. KEVIN.77:336 CIP 2009-5435 393 . századi társadalomtörténetéhez / Gagyi József. Index ISBN 978-973-599-354-2 316(498) CIP 2009-3611 CIP 83 394 .Bucureşti : Business Tech International Press.MĂDA. STANCA. Istoria sociologiei : autori şi opere / Cristian Ciupercă. ISBN 978-973-663-715-5 316.: Natima Mîndrilă. ISBN 978-973-621-274-1 316.624 CIP 2009-5039 396 .HEREA.Iaşi : Polirom. 2008.CIUPERCĂ.1(100)+28(100) CIP 2009-4593 392 . .923. CLAUDIA-ALINA. ISBN 978-973-7610-94-2 316 CIP 2009-5698 391 .356. 2009 Bibliogr.Târgu-Mureş : Mentor. 2009 Bibliogr.2 CIP 2009-5655 397 . trad. CRISTIAN.Iaşi : Politehnium. 2009 Bibliogr.

Analiza opiniei publice în spaţiul public modern / Andra Seceleanu. DAN. .: drd. Bran . . Dobrescu. Emilian M. .84 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 399 . 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Top Form.MIRCEA.Slatina : Didactic Pres. 2009 Bibliogr. Managementul influenţării sociale în conflictele moderne / dr. Bran).ŞCOALA ACADEMICĂ DE SOCIOLOGIE (2008 . ANDRA. .647.776.: conf. Rolul şi funcţiile familiei în procesul de socializare şi educaţia copilului / Elvira Magdalena Odobescu. Cezar Avram. . Ioan Vlad. Maria Popescu. univ.82 CIP 2009-5684 405 .Bucureşti : Eurolobby. ISBN 978-606-530-284-6 316.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". ISBN 978-973-88736-6-7 316 CIP 2009-4530 32 Politică 406 .Craiova : Sitech. ISBN 978-973-163-403-6 32.Bucureşti : RAO International Publishing Company. ISBN 978-973-1846-15-6 316. EUGEN OVIDIU. ELVIRA MAGDALENA.MELNIC. Violenţa şcolară : percepţia violenţei profesor-elev : lucrare ştiinţifică / Marius Pălărie.212 CIP 2009-4095 403 .Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna".23 CIP 2009-5164 401 . ION.SECELEANU.77:371 CIP 2009-3891 400 . Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". prof. ISBN 978-973-598-488-5 316. 2009 ISBN 978-973-103-846-9 321(100) CIP 2009-5228 .Bazele ştiinţei politice / Ion Bitoleanu (coord. 2009 ISBN 978-973-732-106-0 316.ODOBESCU.356. 2009 Bibliogr.PĂLĂRIE. Claudiu Coman.Selecţie de hotărâri ale Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării / coord. .). MARIUS. univ.BITOLEANU. Dezvoltare comunitară : Şcoala Academică de Sociologie : 21-25 septembrie 2008. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-113-326-3 316. .CHIROVICI. Puterea / Eugen Ovidiu Chirovici.01 CIP 2009-4128 408 . 2009 Bibliogr.01 CIP 2009-4022 407 . 2009 Bibliogr.653 CIP 2009-3911 85 CIP 404 . .Bucureşti : Atelier Didactic. dr. DIANA. Index ISBN 978-973-7626-45-5 316. Dan Mircea. 2009 ISBN 978-973-163-401-2 32.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". Corina Nicoleta Comşa. dr. Sisteme politice comparate / Ion Bitoleanu.624:371.2:37 CIP 2009-5621 402 . Comunicare intra şi interinstituţională : lucrare de doctorat / Diana Melnic.Braşov / coord.

01:913(100) CIP 2009-5171 412 . Craiova : PrintXpert. ALEXANDRU. ISBN 978-606-8030-15-9 32. .. Mihajlov Marjan. ISBN 978-606-8060-03-3 32. Index ISBN 978-973-611-592-9 321. LIANA. 2009 Index.Ideea naţională şi ideea europeană / coord.3)(498) CIP 2009-3775 .: Doina Jela Despois.STUPARU. CONSTANTIN. CRISTINA. Rogobete Laura.: Pantelimon Cristinel.1 Minorităţi naţionale 417 . LIANA.Bucureşti : Vremea. trad. 2009 Bibliogr. . Construirea democraţiei : la frontiera spaţiului public european / Daniela Piana . Istoriata na etnicichite machedonti vo Romania / Dumitrescu Liana. Paul Dănuţ Duţă. trad. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-520-359-4 327 CIP 2009-4267 87 CIP 414 .1(=163.ONIŞOR.PIANA. 2009 ISBN 978-973-9316-76-7 322 CIP 2009-5430 323. 2009 ISBN 978-973-1756-03-5 323.O. 2009 ISBN 978-973-645-331-1 32.: Ionuţ Nistor. Adrian Dobre. . Statul .. Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale. Frica : istoria unei idei politice / Corey Robin .Iaşi : Institutul European. Mihajlov Marjan. COREY. 2009 Bibliogr.Sibiu : Techno Media.86 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 409 .DUMITRESCU.Bucureşti : Editura I. Oradea / Alexandru Sfârlea. . 2009 ISBN 978-973-1756-04-2 323. Paul Nistor.01 CIP 2009-4845 410 .01 CIP 2009-3465 413 .01 CIP 2009-5113 415 . Istoria etnicilor macedoneni în România / Dumitrescu Liana.SFÂRLEA. .: Raymound Boudon. .Oradea : Duran's.3)(498) CIP 2009-3776 418 .: Raluca Popescu . . .ROBIN. Verde de .societatea .lumea conflictului / coord. ISBN 978-973-1903-05-7 32 CIP 2009-4425 322 Relaţia dintre stat şi biserică 416 .CIOABĂ.Iaşi : PIM. Comunism sau Democraţie? / Ionel Cioabă.D. Rogobete Laura.1(=163.R..Bucureşti : Macedoneanul.libertăţile religioase / Cristina Stuparu. Sorin Gherguţ. Areale globale : Uniunea Europeană Africa subsahariană / Constantin Onişor. 2009 ISBN 978-973-7745-31-6 32(498) CIP 2009-4073 411 .Bucureşti : Macedoneanul. DANIELA.Relaţii internaţionale : lumea diplomaţiei . IONEL. pref.DUMITRESCU.

15(498)"1944/1989"(075. de Bogdan Cristian Iacob..Corupţie : practică judiciară.Bucureşti : Semne. 2009 ISBN 978-973-7745-38-5 327 CIP 2009-4074 421 .Centru şi margine la Marea Mediterană : filosofie politică şi realitate internaţională / coord. trad.IVAN.LICĂ. ISBN 978-606-510-429-7 327(498:420)"1919/1939":929 355. .Iaşi : Polirom.15 CIP 2009-4379 427 . .4(498:420)"1919/1939":929 CIP 2009-5418 422 .: Manolache Viorela. LUCIAN. TUDOR FLORIAN. 2009 Bibliogr.CÎRSTEA. Raluca Grosescu. 2009 Bibliogr. Partide şi mişcări politice 424 . Ataşaţii militari români în Marea Britanie : (1919-1939) / Marusia Cîrstea.1(=135.Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale. . Marc Morjé Howard. 2009 Bibliogr. .MILOTINESCU.185(498) CIP 2009-5150 425 . Organizarea partidelor naţionale aparţinând unei familii de partide europene : studiu de caz PD-L / Ivan Tudor Florian.Craiova : Universitaria. GHEORGHE.1)(497) CIP 2009-5666 327 Politică externă 420 .Constanţa : Editura Dobrogea.35) 94(498)"1944/1989"(075..Craiova : Sitech. . . IRINA. Mihai Stamatescu. a 2-a. .Ploieşti : Karta-Graphic. Legenda dispariţiei comunismului / Gheorghe Lăzăroniu. 2009 ISBN 978-973-46-1359-5 329. . România în relaţiile internaţionale în contextul european : 1866-1878 / Marian Stroia. 2009 ISBN 978-973-624-726-2 327(498) CIP 2009-4041 89 CIP 328/329 Parlament.Ed.Bucureşti : Edit Moroşan.15 CIP 2009-4476 . MARIAN. MARUSIA. Dorin Dobrincu.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. . .Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.Ordinea mondială după leninism / ed. 2009 ISBN 978-973-1959-34-4 329(498) PD-L CIP 2009-4542 426 LĂZĂRONIU.: Vladimir Tismăneanu. rev. ISBN 978-606-530-260-0 327(498:44)"18" 94(498:44)"18" CIP 2009-5410 423 . 2009 ISBN 978-973-8986-73-2 328.STROIA. Aromânii : studii monografice sintetice / Lucian Lică. ISBN 978-973-1839-77-6 323. Index ISBN 978-973-669-757-9 329. Guvern. postf. .: Viorel Zaicu . .88 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 419 . Rudra Sil . 2009 ISBN 978-973-7869-88-3 329.O istorie a comunismului din România : manual pentru liceu / Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România . 2009 Bibliogr. Relaţiile româno-franceze în secolul al XIX-lea / Irina Milotinescu.35) CIP 2009-3633 428 .

ISBN 978-973-648-845-0 33 CIP 2009-3773 436 . . Trygve Haavelmo. ISBN 978-973-159-057-8 . Isărescu.541(075.: Mugur C. Noţiuni fundamentale de economie : noţiuni teoretice : aplicaţii / Valentin Golea.1 06.COCIOC.2009. Bazele macroeconomiei / Daniel Gherasim .Index. 4 : James Buchanan. 2009 Bibliogr.GHERASIM.90 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 33 Economie 429 .2009. Cuza".: Vasile Işan.Bucureşti : Expert : Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică. .Bibliogr. 1. Iaşi / ed.Informatică economică / Ion Ştefănescu.Craiova : Universitaria.068 Nobel:33(100):929 082. Macroeconomie aplicată / Paul Cocioc. DANIEL. 2009 Bibliogr.101.8)(079. vol. Globalization and higher education in economics and business administration : conference : 2007. 2009 Bibliogr. NICHOLAS. Maurice Allais.Iaşi : Junimea. Aurel Negucioiu.Cluj-Napoca : Risoprint. .Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate : pentru examenul de licenţă / coord. ISBN 978-973-618-198-6 33 CIP 2009-5674 CIP 91 433 . 2009-. .MARX. Ion Liviu Ciora.2 CIP 2007-17459 432 .GOLEA.541 CIP 2009-4265 434 . 2007 . 2009 Bibliogr. Tudor Postolache. VALENTINA. Solow.1) 378.32(100)(063) CIP 2009-3949 435 .Bucureşti : Expert. rev. ISBN 978-606-510-420-4 33:004 CIP 2009-4791 437 . Nica Udriştoiu. Vol. . Iasi = Globalizarea şi educaţia economică universitară : conferinţă : 2007. 2001vol. ISBN 978-606-92038-0-4 Vol. Olesia Lupu.GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION.Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred Nobel. Octavian Jula. . Conferinţă (1 . . ISBN 978-973-53-0022-7 330.Ed. Unele elemente de orientare în ştiinţe economice / Nicholas Georgescu-Roegen.ISBN 978-973-618-195-5 82-531. . William Sharpe / coord. .101.GEORGESCU-ROEGEN.Suceava : Alexandria Publishing House.: Carmen Agoutin.Iaşi : Editura Universităţii "Al.22 CIP 2009-5180 431 . Robert M. Capitalul : critica economiei politice / Karl Heinrich Marx . trad. . I. . acad. ISBN 978-973-53-0024-1 33(075. dr.ISBN 978-606-92038-1-1 33 CIP 2009-3462 . PAUL. KARL. Andy Ştefănescu. 2009 Bibliogr. referent ştiinţific: prof. 2009 ISBN 978-973-703-411-3 33:316.Cluj-Napoca : Risoprint. . .1=135. Iaşi). Harry Morkovitz.8)(076) CIP 2009-5019 430 . . . Merton Miller. a 2-a. 2009 ISBN 978-973-37-1357-9 330. . univ. Tatiana Puiu.Bucureşti : BREN.

025. . 2009 ISBN 978-973-162-040-4 330.Bucureşti : Amaltea. 2009 3 vol.KEYNES. 2009 Bibliogr. a dobânzii şi a banilor / John Maynard Keynes . MARIAN-NICU. Legea caselor naţionalizate. Economie politică / Sârbu Constantin.541 CIP 2009-5466 331 Muncă 447 .Ed. Noi fundamente ale dinamicii economice contemporane / Maria Luminiţa Sârbovan. Manualul capitalistului : învaţă cum să te ajuţi singur! / Andreia Niculescu.POPESCU.Timişoara : Eurostampa. Doctrine economice : note de curs / Constantin Tudor. .14 CIP 2009-4123 439 .113 338. . Previziune economică / Marian-Nicu Spînu. .NICULESCU. 2009 ISBN 978-973-8986-71-8 332. Teoria generală a ocupării forţei de muncă.SPÎNU.VARTOLOMEI.8. . 2009 ISBN 978-973-8295-81-0 33(075.101.342.Bibliogr. . ISBN 978-973-687-837-4 330.ISBN 978-973-8905-68-9 33 CIP 2009-3855 444 . . Bucureşti : Granada. 2. Macroeconomie : caiet de seminar / Mihaela Vartolomei. ISBN 978-973-712-450-0 33(075. JOHN MAYNARD. 1. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Publica. .ISBN 978-973-8905-67-2 Vol.Arad : Gutenberg Univers.Bibliogr. ISBN 978-973-752-351-8 330. trad. Bucureşti : Edit Moroşan. ISBN 978-973-620-497-5 33 CIP 2009-4454 93 CIP 443 . 2009 Bibliogr. . CONSTANTIN.ROMÂNIA. 2009 ISBN 978-973-1931-02-9 331.: Corina Mădălina Haita.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. . ISBN 978-973-1869-43-8 33 CIP 2009-5188 440 .2009.: Cosmina Remeş.Târgovişte : Bibliotheca. Dorel Vit. .8) CIP 2009-3791 446 .27 CIP 2009-4714 445 . 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-3634 441 . CONSTANŢA. a 4-a. CONSTANTIN.Călăraşi : Agora. ANDREIA. . . ISBN 978-973-8905-69-6 Vol.Timişoara : Eurobit. Mihael Vartolomei-M.Noţiuni. Economie / Constanţa Popescu. 2009 Bibliogr. MARINA.SÂRBU. MIHAELA. rev.5 CIP 2009-4141 .2009.SÂRBOVAN.TUDOR.92 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 438 . .27(498)(094) CIP 2009-5143 442 . [Legislaţie]. . concepte şi aplicaţii în economie / coord.

trad. Gestiunea portofoliului : caiet de studiu şi evaluare / Flavia Barna. Economie europeană / Duduială-Popescu Loredana. Ovidiu Mura. 2009 ISBN 978-973-1931-01-2 336 CIP 2009-4142 456 . Laura Elly Novac.BRANSON.BIBB. ISBN 978-606-505-193-5 336.ANTON. Analize ale politicii fiscale în România şi în statele membre ale UE / Iulian Viorel Braşoveanu. RICHARD. SALLY. .BRAŞOVEANU. 2009 Bibliogr.BARNA. 2009 ISBN 978-973-144-251-8 332. DANIEL. 2009 Bibliogr. FLAVIA. profesie şi viaţă / Sally Bibb. Nu îmi pasă! Hai s-o facem! : Lecţii de viaţă şi de afaceri / Richard Branson .Bucureşti : Publica. Gestiunea riscurilor financiare : abordări teoretice şi studii de caz / Sorin Gabriel Anton. ISBN 978-973-88728-8-2 336. 2009 Bibliogr. Brand you 50 : reinventarea muncii : 50 de idei pentru un brand personal : 50 de moduri în care va puteţi transforma dintr-un angajat într-un brand care se evidenţiază prin distincţie. LORENA. ISBN 978-973-703-358-1 336 CIP 2009-3597 451 . .Bucureşti : Editura Universităţii Româno-Britanice. Cultura încrederii : rolul crucial al încrederii în afaceri.Bucureşti : Editura ASE. Teoria generală a portofoliului / Dan Armeanu. .Bucureşti : Publica. 2009 Bibliogr.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. 2009 Bibliogr. . trad. .1(4) 338(4) CIP 2009-5108 336 Finanţe 450 .PETERS. ISBN 978-973-88750-7-4 331 CIP 2009-4488 332 Economie teritorială. . ISBN 978-606-505-186-7 336 CIP 2009-4576 454 . Delia Cataramă.: Laura Sighinescu. ISBN 978-973-52-0588-1 336. .Timişoara : Mirton. dăruire şi pasiune / Tom Peters .Basic finance / Victor Dragotă. SORIN. TOM.Bucureşti : Editura ASE.: Ioana Rotaru.DUDUIALĂ POPESCU. trad. 2009 Index ISBN 978-973-571-759-9 336 CIP 2009-5224 455 . IULIAN.ARMEANU. Eugen Mitrică. Cuza". .Iaşi : Editura Universităţii "Al.: Veronica Golub. 2009 Bibliogr. Jeremy Kourdi . I.94 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 448 .761:658 CIP 2009-5901 453 .22(498+4) CIP 2009-5448 . Proprietate 449 .763 CIP 2009-5485 CIP 95 452 . Bucureşti : Editura ALL.

DOMNIŞORU.77 CIP 2009-4552 458 . lect. univ. Retail banking / Nicolae Dănilă. . Timişoara : Mirton. Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit / Hetes-Gavra Iosif.CRĂCIUN. Florentina Sas. . ISBN 978-973-1890-21-0 336. 2009 Bibliogr.71 CIP 2009-5650 464 . univ. dr. 2009 Bibliogr. Sorin Briciu.148 CIP 2009-4643 465 .: prof.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. a 2a. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.322(498) CIP 2009-4743 463 . prof. Audit şi comunicare financiară / Sorin Domnişoru. Sorin Vînătoru.71 CIP 2009-4608 461 . ISBN 978-973-752-350-1 336. Retail & Corporate banking : mutaţii. . 2009 Bibliogr.. .. ISBN 978-973-752-349-5 336. VASILE LUCIAN. . Bogdan Dima.GĂBAN.226. . dr. ISBN 978-973-52-0582-9 336 CIP 2009-5519 . strategii.22 CIP 2009-3837 460 . ISBN 978-973-52-0563-8 336.DUCA. Nicolaescu Ana Cristina. 2009 Bibliogr. IOSIF. PETRU.77 CIP 2009-3709 466 . Produse şi servicii bancare / Petru Crăciun.CRISTEA. performanţe / Lucian Găban.Bucureşti : Monitorul Oficial R. 2009 Bibliogr.Alba-Iulia : Aeternitas.Craiova : Universitaria. . Emilian Duca. Timişoara : Mirton. 2009 ISBN 978-973-567-674-2 336.Timişoara : Mirton. dr.. .Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în contextul instabilităţii financiare globale / coord. Instituţii de credit / Petru Crăciun. DUMITRU HORIA. Dumitru-Horia.A. Aurora Murgea.Bucureşti : Expert. Taxa pe valoarea adăugată / dr. ISBN 978-973-52-0567-6 336.7 CIP 2009-4551 459 . Carmen Corduneanu. 2009 Bibliogr. PETRU.DĂNILĂ.96 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 457 .HETEŞ-GAVRA. ec. ISBN 978-606-510-404-4 336. 2009 Bibliogr.Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.Ed.Alba-Iulia : Aeternitas. . univ. Mutaşcu Mihai Ioan. Elemente de teorie şi practică fiscală / Cristea I. . ISBN 978-973-618-194-8 336. EMILIAN. ISBN 978-973-1890-25-8 336. SORINEL. NICOLAE.CRĂCIUN.148 CIP 2009-3688 CIP 97 462 .

LUCIAN-ION. Economie monetară internaţională / Roxana Nanu.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.Craiova : Universitaria. ROXANA.NEGREA.RĂDULESCU. trad. .ONEŢ. 2009 ISBN 978-973-47-0620-4 004:336 CIP 2009-3950 474 .71 CIP 2009-3703 .NUŢĂ.717 CIP 2009-4503 475 .NANU. . 2009 Bibliogr. Constanţa : Ex Ponto. 2009 ISBN 978-973-688-136-7 336 CIP 2009-3895 477 . ANGELA-ELIZA. Irina-Elena Voica. . ISBN 978-973-632-511-3 65. . . ALEXANDRU.74(100)(075.76 CIP 2009-5080 476 . ISBN 978-973-739-759-1 336. a 3-a. 2009 ISBN 978-973-30-2490-3 336. 2009 Bibliogr.71:657. Managementul activelor şi pasivelor bancare / Cornel Nicolae Jucan. 2009 Bibliogr. Drept financiar : suport de curs / Oneţ Cristina.MICU.Bucureşti : Tribuna Economică. ISBN 978-606-530-211-2 336.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.MOCEANU. 2009 Bibliogr. ANGELA-ELIZA. 2009 ISBN 978-973-644-866-9 336.012.Craiova : Sitech. MAGDALENA.Piteşti : Paralela 45. Finanţe publice / Alexandru Negrea. Cum să faci bani rapid pe eBay / Thomas Maillet et Éric Tessier . Index ISBN 978-973-1950-29-7 336 CIP 2009-4412 470 . 2009 ISBN 978-973-30-2491-0 336.Ed. Evidenţa operaţiunilor bancare : îndrumar de seminar / Lucian-Ion Medar. 2009 Bibliogr. CRISTINA. Servicii financiare pe piaţa europeană / Răzvan Moceanu. THOMAS.8) CIP 2009-5636 468 .Sibiu : Alma Mater. ISBN 978-606-510-414-3 336.423 CIP 2009-4940 473 . ALINA CRISTINA. .14 CIP 2009-4004 471 . Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. ISBN 978-606-530-212-9 336. . Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în contextul crizelor bancare şi configurării sistemelor bancare actuale / Magdalena Rădulescu. Florian Marcel Nuţă.4:336.22 CIP 2009-4699 469 .76 CIP 2009-5079 472 .MEDAR.98 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 99 467 . CORNEL NICOLAE.JUCAN.: Cristina Livia Vasilescu. 2009 Bibliogr.MAILLET. .MICU. Strategii şi operaţiuni bursiere / Micu Angela-Eliza.Craiova : Sitech. . Pieţe de capital / Micu Angela Eliza.Galaţi : Europlus. RĂZVAN. Politici şi mecanisme fiscalbugetare / Alina Cristina Nuţă. .

. ISBN 978-973-53-0007-4 338. 2009 Bibliogr.CEPOIU. 2009 .Bucureşti : Artifex. Popescu. GHEORGHE.Bucureşti : Editura ASE.IONESCU.Bucureşti : Artifex. VICTOR. 2009 : lucrări = The economic crisis .ALECU. 2009 Bibliogr. ing. MARINELA. Dezechilibrele bugetului public în contextul economic actual / Andreea Stoian. ing. MARIAN. Iulian Alecu.Cluj-Napoca : Risoprint. . IULIAN. Marinela Ghereş.138:664 CIP 2009-5232 482 . ANDREEA. Criza economică previziune şi impact pentru România : simpozion internaţional. Marian Constantin.Bucureşti : Convexus 2000. Cine lasă uşile deschise în turism! / Marian Gh.76(498) 339. teorii : studii alese / Gheorghe Dolgu. dr. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-7631-58-9 574:338. Dan Cruceru.4) CIP 2009-4305 479 .. . . ISBN 978-973-749-562-4 338(498 Buc.CRIZA ECONOMICĂ . Constantinescu. . 2009 Bibliogr. Ecoturism şi turism rural / Emanuela Ionescu.48(498-22) CIP 2009-3607 487 .22(498)(094. 2009 ISBN 978-973-86549-5-2 338. ISBN 978-973-618-197-9 338 CIP 2009-5673 486 . Bucureşti). Criza : finanţe. Constantin Anghelache. Rolul activităţii industriale în dezvoltarea aşezărilor din spaţiul metropolitan al Bucureştilor / AndreeaLoreta Cepoiu. 2009 Bibliogr. prof.: prof.48+796.) CIP 2009-4461 CIP 101 483 . Stoica. 2009 ISBN 978-973-1911-47-2 336. ISBN 978-973-7631-54-1 338(498)(063) CIP 2009-4309 485 .Bucureşti : RCR Editorial. 2009 : proceedings / Universitatea Artifex . Ion A. dr.Bucureşti : Ceres. univ dr. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-505-190-4 336. Bucureşti : Wolters Kluwer. .14:338(498) CIP 2009-4927 480 .GHEREŞ. .STOIAN. ISBN 978-973-159-056-1 .PREVIZIUNE ŞI IMPACT PENTRU ROMÂNIA. coord. Adriana-Irina I.. . univ. dr.Bucureşti : Editura Universitară.. [Legislaţie].172(498) CIP 2009-4319 338 Situaţie economică. ANDREEA-LORETA. Simpozion internaţional (1 .STOICA. .forecast and impact on Romania : international symposium. ISBN 978-973-40-0815-5 338. .ROMÂNIA.48(498) 796. Pieţe şi burse de valori / Victor A.Bucureşti : Expert : Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică. Gruia.5(498) CIP 2009-4449 484 . 2009 ISBN 978-973-1939-00-1 336. Turism rural : absorbţia fondurilor europene / conf.5 CIP 2009-4189 .100 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 478 .CONSTANTINESCU. Codul de procedură fiscală. EMANUELA. Politică economică 481 . Marketingul serviciilor în sistemul producţiei agroalimentare / dr.DOLGU..

761 CIP 2009-4426 497 .Bibliogr.48 CIP 2009-4662 490 .TRUFAŞ. Turism urban / Talangă Cristian. .H. Ungureanu Laura. Corina Geambaşu. . .48(498-22) 796. Florina Bran. . proiecte şi studii de caz / Gabriela Stănciulescu. 1 : Start către excelenţa în vânzări.Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cătălina Radu. Dana Maria Martinescu..Ed.?) / Niculae G. .Burse de mărfuri şi valori / Mirela Matei (coord. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura C. Economie şi gestiune în turism : probleme.2009. ISBN 978-973-163-431-9 338(498) CIP 2009-5351 494 .ISBN 978606-8053-11-0 339. . MIHAIL. rev. 1. Pivodă Dan.NICULESCU. ALINA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-505-144-7 Vol. George Enescu.172 336. 2 / Mina Ivanovici.Editura Credis.). GABRIELA.ISBN 978-973-163-422-7 338. ISBN 978-606-8053-10-3 Vol.Bibliogr.48 CIP 2009-4896 489 .: Aurel Iancu. 2. Bucureşti : Editura ASE.5(498-22) CIP 2009-4659 339 Comerţ 496 . Marta-Christina Suciu. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . . CRISTIAN. .2009. NICULAE G. .Iaşi : Junimea. Cod roşu : criză economică globală : (2009-20.2009. şi adăug. .Bibliogr. Beck. Comşa Marin. Economia românească în epoca modernă / Mihail Opriţescu.2009.OPRIŢESCU. .Buzău : Alpha MDN. 2009vol. .CĂTĂNEŢ. ISBN 978-973-734-482-3 338.SAVA. 2009 2 vol.Previziunea : premisă a dezvoltării durabile / Popescu Ion.Bucureşti : Eurocor. Cristina Micu. Adrian Stancu. Agent de vânzări / Alina Cătăneţ.STĂNCIULESCU.Timişoara : Editura de Vest. Gestiunea activităţii de turism / Cipriana Sava. 2009 Bibliogr. . .27 CIP 2009-4808 491 . ISBN 978-973-163-420-3 Vol.ISBN 978-606-505-179-9 338(498) CIP 2008-21668 495 . .Societatea şi economia bazate pe cunoaştere : provocări şi oportunităţi pentru România / coord. 2009 ISBN 978-973-37-1356-2 338(100) CIP 2009-4264 493 . . 2009 ISBN 978-973-115-487-9 338. ISBN 978-973-36-0487-7 338. Ioan Dan Adumitrăcesei.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". ISBN 978-973-719-291-2 339. .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".TALANGĂ. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-139-089-5 338.138 CIP 2009-4186 . 20084 vol. a 3-a. Niculescu. .48 CIP 2009-5177 492 . CIPRIANA. .ISBN 978-973-163-421-0 Vol. .102 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 103 CIP 488 . Ecoturism şi turism rural / Constanţa Trufaş.Bibliogr. CONSTANŢA. .

104 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 498 . M. . ISBN 978-606-521-249-7 339. ISBN 978-606-505-195-9 339. M. GHEORGHE N.Relaţii financiar-monetare internaţionale / Ştefan Bratu.Craiova : Sitech.138:336+336.ROŞU.management / Săndel Gronski.Bucureşti : Printech. Marketing / Gh.138 CIP 2009-4213 507 . 2009 Bibliogr.71 CIP 2009-3552 505 . Marketing relaţional : o abordare din perspectiva domeniului financiar-bancar / Alina Filip. .Craiova : Universitaria. Răducu Bratu. Gheorghilaş Aurel. 2009 Bibliogr.GRONSKI. 2009 Bibliogr.Craiova : Universitaria. GHEORGHE N.138(079. ISBN 978-606-510-413-6 339.4 CIP 2009-4965 502 . . ISBN 978-606-510-412-9 339. .PISTOL. GHEORGHE N.Bucureşti : Editura ASE.Ed.138(075. 2009 Bibliogr. Marketing general / Gh.7 CIP 2009-4500 506 . N.Craiova : Universitaria. Emilian. 2009 Bibliogr. N.138 CIP 2009-4215 508 .1) CIP 2009-4564 501 . ELENA. Marketing în turism / Ionescu Ion.012. Marketing : dicţionar explicativ / Gh. 339. ION.126 CIP 2009-5162 499 .Dicţionar de branding / coord. Sorin Tudor. ISBN 978-606-510-417-4 339.138 CIP 2009-5555 500 . .138 659. ISBN 978-973-618-196-2 339. N.138:338.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . Marketing .ROŞU.8) CIP 2009-4942 504 . .POPESCU. Pistol.138 CIP 2009-4212 .Editura Credis.IONESCU. . Roşu. 2009 ISBN 978-973-163-425-8 339.138 65. 2009 Bibliogr. . Viorica Mihăilescu Vereş. Marketingul serviciilor financiar bancare / Jenica Popescu. SĂNDEL. ISBN 978-606-510-409-9 339. GH.ROŞU.Bucureşti : Expert. ISBN 978-973-88736-8-1.FILIP. JENICA. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". teste şi aplicaţii / Elena Fleacă.: Dobrescu M. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Minică Boajă. Craiova : Universitaria. ALINA. ISBN 978-973-734-483-0 339.Bucureşti : Eurolobby. a 7-a.FLEACĂ. 2009 Bibliogr.48 CIP 2009-4664 CIP 105 503 . Marketing : caiet de exerciţii. Roşu. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-606-530-208-2 339. Marketing : studiul pieţei / Gh. Roşu. .

Drept penal : partea specială / Bădilă Mircea. 4 : Contracte speciale / coord.2009. . ISBN 978-973-115-542-5 Vol. Dumitrache C. . . a 2-a. . ISBN 978-973-53-0023-4 339. şi adăug. Dreptul de superficie : jurisprudenţă / Răzvan Anghel.138:63(075.Bucureşti : Editura C. .Oradea : Editura Universităţii din Oradea. ANA MARIA. Nicolae Popa. 2009 Bibliogr. Beck.. Dana Bako.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.138(100)(075. Pompil Drăghici. ISBN 978-973-115-233-2 Vol.Bazele dreptului civil : [tratat] / coord. 2009 Bibliogr. Sevastian Cercel.BĂDILĂ. Anamaria Bucureanu. ISBN 978-973-127-147-7 343. 2009 Index ISBN 978-973-749-569-3 347. 2009 Bibliogr.ISBN 978-973-115-507-4 Vol.2009.Cluj-Napoca : Risoprint. SERGIU. 2009 Bibliogr.Bibliogr. ISBN 978-973-759-757-1. .9 CIP 2009-5028 . dr.BOGDAN. . ISBN 978-973-53-0013-5 339. Dan Claudiu Dănişor.256 CIP 2009-5386 516 . univ. . Sevastian Cercel .SABOU. . . Dreptul familiei / Bacaci Al. 5 : Succesiuni / coord. . Marketing internaţional : note de curs / conf. dr.. RĂZVAN. ISBN 978-973-739-754-6 347. Cătălin Postelnicu. Criminologie / Sergiu Bogdan. 2009 Bibliogr. Felicia Sabou.8) CIP 2009-4831 515 . Lucrări practice de marketing agroalimentar / Ana Maria Simuţ.Tranzacţii economice internaţionale / Gheorghe Ciobanu. 2008vol. . . FELICIA. univ. 339. Hageanu C.6 CIP 2009-3999 510 . rev.: Ion Dogaru.Index.Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-1895-24-6 347.BACACI.Ed.451 CIP 2009-4768 513 .2009. Gabriel Edmont Olteanu. Lucian Bernd Săuleanu. V.ISBN 978-973-115-544-9 347(035) CIP 2009-488 511 . . ALEXANDRU.. Legislaţie.5 CIP 2009-5018 34 Drept. .. 2009 ISBN 978-973-739-755-3 343(498)(075.SIMUŢ.. prof. Cristina Ramona Duţă. .8) CIP 2009-4000 517 . MIRCEA. univ. [autori]: prof.ANGHEL.. Maria Marieta Soreaţă.: Ion Dogaru.Bucureşti : Editura Universitară. dr. lect. 3 : Teoria generală a obligaţiilor / coord. Jurisprudenţă 512 . Gabriel Boroi. .106 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 107 509 .Achiziţii publice : concesiunea lucrărilor publice.: Ion Dogaru. . univ.Bucureşti : Con Fisc. . dr.H.: Ion Dogaru.Bibliogr.8) CIP 2009-4084 514 . . .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Bucureşti : Universul Juridic. Vasile Stănescu.Index. .Index.Cluj-Napoca : Risoprint.

Elena Claudia Giurgea. . AUREL.CRAIG. Criminologie generală / Ion Chipăilă.COŞA. OLIA-MARIA. 2009 ISBN 978-973-9316-77-4 343(100)(063) CIP 2009-5429 526 . ISBN 978-973-1911-52-6 341.CRĂCIUNEAN. ISBN 978-973-739-768-3 347. Craiova : Sitech.: Beatrice Andreşan-Grigoriu.: Georgiana Marcovschi . Petruţ Ciobanu. trad. Dreptul Uniunii Europene : texte. ELENA. 2008 / C.D.1(498) CIP 2009-3650 525 . univ. ISBN 978-606-530-222-8 343. Claudia Cheagă. trad. 2009 Bibliogr. Gheorghe Sava.1/.636(498) CIP 2009-5619 523 . .217(4) UE CIP 2009-3908 . Drept instituţional comunitar european / conf. ISBN 978-606-530-285-3 347.1) CIP 2009-4875 522 .Craiova : Sitech. DUMITRU. Adopţia în dreptul românesc / Mariana Ciocoiu. 2009 Bibliogr. Criminologie : comportamente criminale / Tudorel Butoi. numitatea căsătoriei. Dumitru-Adrian Crăciunescu.9 CIP 2009-4135 524 .62(498) CIP 2009-5395 520 . LAURA MARIA.Bucureşti : Editura Hamangiu. 2009 ISBN 978-606-522-124-6 341. 2009 ISBN 978-973-758-179-2 347. .CHEAGĂ.CONGRESUL ACADEMIEI INTERNAŢIONALE DE DREPT COMPARAT (2008 . Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale : Congresul Academiei internaţionale de drept comparat : Mexico. 2009 Bibliogr. jurisprudenţă şi materiale / Paul Craig.CHIPĂILĂ. Drept comercial / conf. ISBN 978-973-129-374-5 341. TUDOREL.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. DUMITRU ADRIAN.CRĂCIUNESCU.108 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 109 518 . Brants şi A.Bucureşti : Editura I. . .A. PAUL.CORSIUC. univ. Limitele dreptului de proprietate privată imobiliară / Laura Maria Crăciunean. OliaMaria Corsiuc. Gráinne de Búrca . Mexico).O.9 CIP 2009-4232 521 . 2009 ISBN 978-973-127-146-0 343. dr.CIOBANU.8 CIP 2009-5549 528 . MARIANA. trad. H. încetarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin divorţ în dreptul român şi dreptul comparat / Coşa Elena. . .: Valeriu Rendec. 2009 ISBN 978-973-88853-5-6 343.. Urmărirea penală : modele de cereri şi acte procesuale şi procedurale / Dumitru Cheagă.Bucureşti : Solaris Print. . M. . ION. drd. 2009 Bibliogr. Drept penal şi procesual penal : teste grilă / Aurel Ciobanu.R. 2009 ISBN 978-973-567-675-9 343(079.BUTOI.217(4)UE CIP 2009-5426 527 .123. Căsătoria.7 CIP 2009-4894 519 .CIOCOIU.Bucureşti : Lumina Lex.Bucureşti : Wolters Kluwer.Bucureşti : Pro Universitaria. 2009 Bibliogr. ..Bucureşti : Universul Juridic. control ştiinţific şi rev. Franken . dr.Bucureşti : Monitorul Oficial R.

H.Ed. a 3-a. .22 CIP 2009-4997 533 .Drept civil : curs selectiv pentru licenţă / Gabriel Boroi. ISBN 978-973-115-531-9 347.DAVID. .DARIESCU. Roxana Paliţă.1) CIP 2009-4026 532 .Bucureşti : Politehnica Press. . dr. Cristina. Beck.8)(079. ISBN 978-973-115-508-1 341.Drept : teste grilă pentru examenul de licenţă / lect.DIACONESCU. Gabriel Oprea.Ed. rev. 2009 Index. NICOLETA. . EDUARD. 2009 ISBN 978-606-92007-1-1 347(079. . Bucureşti : Editura C.Bucureşti : Era.9:347.Bucureşti : Editura Hamangiu.110 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 111 529 .Bucureşti : Nomina Lex.7 341. Adriana Almăşan.Constanţa : Europolis... Dreptul comunitar al afacerilor / Nicoleta Diaconu. Drept succesoral / Dinu Gheorghe. Roxana Paliţă. Paul Coman. ISBN 978-973-110-032-6 34(075. GHEORGHE. ISBN 978-606-515-026-3 349. 2009 Bibliogr. . a 4-a.1) 378. rev. Drept civil : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Dragomir Eduard. . Liviu Stănciulescu.. Constantin Duvac.65(498) CIP 2009-3786 538 .DIACONU.DRAGOMIR. ISBN 978-973-115-541-8 343(498) CIP 2009-4066 536 . Grigore Boşca. 2009 Index. . GHEORGHE. Boroiu M. ISBN 978-606-522-123-9 347(075.62(498+100) CIP 2009-4344 534 .DRAGOMIR. . Relaţiile personale dintre soţi în dreptul internaţional privat / Cosmin Dariescu.H. Beck. Elemente de legislaţie a mediului în România / Oana David. . doctrină. EDUARD. 2009 ISBN 978-973-676-350-2 347. Theodor Mrejeru. Tratat de drept penal : Partea specială / Gheorghe Diaconescu. 2009 ISBN 978-606-92007-0-4 343(079. lect. 2009 Bibliogr. Ioana Pădurariu.Executarea silită : reglementare. .1) CIP 2009-3829 530 . . drd. Ana-Maria Neagu. 2009 Bibliogr.6(498) CIP 2009-3534 535 .8)(079. drd. . jurisprudenţă / Dumitru Andreiu Petre Florescu. Mihai Nimesch. Antigona Iordana.DINU. COSMIN.Bucureşti : Editura C. lect. Drept penal : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Dragomir Eduard.Bucureşti : Editura C.217(4) UE CIP 2009-3820 537 .952(498)(094) CIP 2009-3845 . 2009 Bibliogr.. ISBN 978-973-749-558-7 347.Bucureşti : Nomina Lex.1) CIP 2009-3830 531 . 2009 Bibliogr. OANA. Ion Suceavă. Beck.Bucureşti : Editura Universitară.H.

Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.8)(079.Bucureşti : Universul Juridic.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2009 ISBN 978-973-30-2486-6 347 CIP 2009-4731 543 . coord. şi adăug. / Laura Codruţa Kövesi.IONIŢĂ. ISBN 978-606-522-118-5 343. SIMONA PETRINA.GÂLEA. Drept roman / Guţan Manuel. Folosirea forţei în dreptul internaţional actual / Ion Gâlea. .Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. Romeo Popescu.O. ISBN 978-973-127-145-3 343(498) CIP 2009-3590 . Drept penal : partea generală : curs pentru studenţii anului II / Lavinia Valeria Lefterache. Legea societăţilor comerciale nr. MIHAI. 2009 Index.IONAŞCU.E. hotărâri C. ISBN 978-973-739-752-2 347 CIP 2009-3997 547 . 31/1990 : practică judiciară / Gavrilă Simona-Petrina.JUGASTRU.112 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 539 . CĂLINA. ISBN 978-606-522-120-8 347. 2009 Bibliogr. . . MANUEL.Ed. ISBN 978-973-614-485-1 34(4) CIP 2009-4164 546 . Bogdan Dumitrache . Daniela Frăsie. .Bucureşti : Universul Juridic. 2009 ISBN 978-973-144-200-6 347. Constanţa : Ovidius University Press.: Corneliu Bîrsan. 2009 Index.Bucureşti : Editura Hamangiu. Manual de drept comunitar / Mihai Ioniţă. ISBN 978-973-127-156-9 341(100) CIP 2009-5586 541 . Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor / Vali Ştefania Ileana Niţă.Bucureşti : Editura Hamangiu.22 CIP 2009-3942 CIP 113 544 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Universul Juridic. .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Aprecierea pericolului social : practică judiciară. 2009 Bibliogr. .1) 378.ILEANA-NIŢĂ. 2009 Bibliogr.GAVRILĂ. LAVINIA. Teoria şi practica activităţii notariale : pentru uzul studenţilor ID / Ionaşcu Titu. Arestarea preventivă. LAURA CODRUŢA.KÖVESI. . rev. Drept civil : teoria generală a obligaţiilor / Jugastru Călina. ION.72(498)(094) CIP 2009-4154 540 .8) CIP 2009-3620 545 . .126 CIP 2009-3716 548 . 2009 Bibliogr.GUŢAN.Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru licenţă : 2009-2010 : teste grilă / Camelia Toader. ISBN 978-973-739-757-7 34 CIP 2009-4002 542 .961(075. Marian Nicolae. Dana Tiţian. . .D. TITU. VALI.LEFTERACHE. 2009 ISBN 978-973-127-148-4 347(075.

Dumitru Mazilu. ISBN 978-973-739-756-0 347 CIP 2009-4001 . Rolul UE în asigurarea securităţii globale / dr.91/.8(100)(075.MĂGUREANU. Dănişor Diana Domnica.MIHĂESCU-DUŢĂ.Bucureşti : Wolters Kluwer. DUMITRU.1/. .8 CIP 2009-4486 551 . ISBN 978-606-510-203-3 81'374. Ghiţă Oana. univ.MOŞTOFLEI.8) CIP 2009-5524 552 . 2009 Bibliogr. a 3-a. ISBN 978-973-739-753-9 347.LEŞ. .. dr. 2009 ISBN 978-973-1855-46-2 342. . 2009 Bibliogr. 2008. IOAN.Bucureşti : Lumina Lex. 2009 ISBN 978-973-127-155-2 347.9 CIP 2009-4860 556 . . DORALINA RAMONA. Stabilirea masei active şi a masei pasive în procedura insolvenţei / Dana-Daniela Moţiu.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. FLOREA. . 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr.Craiova : Universitaria. ISBN 978-973-663-712-4 341.95 CIP 2009-3998 550 . .. DANA-DANIELA.MAZILU.91/. .1 CIP 2009-4760 555 . a 4-a. CONSTANŢA. ISBN 978-973-712-349-7 341. a 2-a. 2009 ISBN 978-973-1911-51-9 347..MUNTEANU. Dreptul internaţional public : curs / prof.Ed. ISBN 978-973-758-178-5 341. . Persoanele / Munteanu Cornelia.Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european / Gărăiman Gabi Daniela.Ed.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.8) CIP 2009-5587 553 . .95(498)(075.7 341.Bucureşti : Lumina Lex.2:34=135.217(4) UE CIP 2009-4587 557 . Claudia Gilia.Târgovişte : Bibliotheca.114 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 549 . CONSTANTIN. . 2. . Dumitru Mazilu.MOŢIU. Alegerile europene şi legitimitatea democratică la nivel comunitar / Constanţa Mătuşescu.Bucureşti : Universul Juridic. Vasile Popa. ISBN 978-973-758-182-2 Vol.Deva : Cetate Deva. rev. George Măgureanu Poptean. Diplomaţia : drept diplomatic şi consular / prof.Ed. DUMITRU. 1. 2009 Bibliogr.MĂTUŞESCU. .MAZILU. 2009 2 vol. Drept procesual civil / Leş Ioan.736(498) CIP 2009-3932 558 . dr. CORNELIA. şi compl.ISBN 978-973-758-180-8 Vol. Drept procesual civil : curs pentru masterat : dreptul afacerilor / Florea Măgureanu.217(4) UE CIP 2009-4624 CIP 115 554 .ISBN 978-973-758-181-5 341. . Drept civil : partea generală . . .. univ. Drept administrativ / Doralina Ramona Mihăescu Duţă. Constantin Moştoflei.

Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. ŞTEFAN.PETICĂ ROMAN. 2009 Bibliogr. Cadrul juridic de protecţie a drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional / lect.4) CIP 2009-5654 CIP 117 564 .Bucureşti : Universul Juridic.NĂSTASE GEORGESCU.H.Ed.2009.23(498)(094)(075. Dreptul comunicării / Maria Năstase Georgescu. univ. CORNELIA. MONA MARIA. 2009 Index.95(498)(094. .Note de curs : legislaţie contravenţională / coord. rev. rev. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-5212 562 .464. Simeon Murgu.MURGU. .Bucureşti : Editura Hamangiu. ISBN 978-973-739-758-4 347. SIMEON. ISBN 978-606-8042-08-4 342. asist. Ion Bălan. . Cătălin Spânu. ŞTEFAN.Bucureşti : Wolters Kluwer. 2 : Partea specială. . Carmen Silvia Paraschiv.NEAGU. 2009 Bibliogr.7(100+498) 341.ISBN 978-973-115-545-6 343. Codul de procedură civilă adnotat / Ion Neagu.Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Mihaela-Narcisa Stoicu.8) CIP 2009-5004 565 .53(498)(075. Parlamentul în principalele constituţii ale statelor europene / Ştefan Păun. 2009 Bibliogr. Ion Tomescu . .Târgovişte : Transversal. Mircea Damaschin. Dreptul transporturilor / Petică Roman Corina.73(498+100) CIP 2009-3821 563 . 2009 Bibliogr.MURGU. . .763 CIP 2009-4003 568 .8 CIP 2009-3967 . . ISBN 978-973-1911-53-3 1:34 CIP 2009-5548 560 .MUNTEANU. Repere în istoria filosofiei dreptului / Ştefan Munteanu.Bucureşti : Editura Universitară.PIVNICERU.Cluj-Napoca : Cordial Lex.91/. a 2a]. a 3-a. .116 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 559 . Beck. . 2009 Bibliogr. ION. . ISBN 978-973-749-557-0 347. . 2009 Bibliogr. univ. Mihai Marin. ISBN 978-973-115-423-7 Vol.[Ed.965(498)(094) CIP 2009-3934 566 . Darius Stănescu. Mihaela-Narcisa Stoicu. a 3-a. 2008-2009 2 vol.231. 2009 ISBN 978-973-1911-48-9 347. ISBN 978-973-127-158-3 347.Cluj-Napoca : Cordial Lex.PĂUN. univ. . Simeon Murgu.Ed. Drept parlamentar / lect. univ. dr. . ISBN 978-973-9480-67-3 342. Index ISBN 978-606-522-119-2 347. . MARIA.14(100+498) CIP 2009-5213 561 .Bucureşti : Wolters Kluwer. Efectele juridice ale contractelor aleatorii / Mona-Maria Pivniceru. dr. ISBN 978-973-9480-66-6 342.: drd. SIMEON.Bucureşti : Editura C.53(4) CIP 2009-3654 567 . asist.44 347. [autori]: Mirel Roman.

S..ISBN 978-973-709-375-2 34 CIP 2009-4732 577 .Bucureşti : Edit Moroşan.RĂDUCAN. .Craiova : Sitech. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.952 CIP 2009-5427 578 . 2009 Bibliogr. ANDREI.H. ISBN 978-973-115-543-2 347.Bucureşti : Editura Economică. . GABRIELA.2009.POPA-NISTOREANU.73(075. . CRISTINA.. Ionela Bălţătescu. IOAN. Popa Ioan.T.A. .POPA.].ROMÂNIA. 2009 ISBN 978-973-8986-76-3 347.Bucureşti : Editura Hamangiu. Bucureşti : Editura C. ISBN 978-973-709-373-8 Vol. GHEORGHE. ISBN 978-606-530-231-0 347. [autori: Mariana Papatulică. Traité sur la profession de magistrat en Roumanie / Ion Popa.25 CIP 2009-4781 575 . Index.Bucureşti : Universul Juridic.Braşov : Omnia Uni S. ISBN 978-973-127-154-5 347.118 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 569 .POPESCU. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-522-125-3 347. ISBN 978-973-127-153-8 347. . . RADA.8) CIP 2009-4744 576 . Curs de publicitate imobiliară / conf.Bucureşti : Universul Juridic. .Craiova : Sitech. dr.POSTOLACHE. Tractate regarding the magistrate profession in Romania / Ion Popa. Interzicerea pedepsei cu moarteagaranţie a dreptului la viaţă / Gh.POPESCU. 2009 ISBN 978-973-134-074-6 347. IOAN. Adrian Marcel Iancu.Procesul de convergenţă instituţională / Petre Prisecaru (coord.51 CIP 2009-4108 CIP 119 574 .) . Ion Diaconu.7 CIP 2009-4484 573 . 2009 Bibliogr.. Lucia Iordache.235 CIP 2009-5690 572 . Popescu. .Bucureşti : Universul Juridic. Beck. Dreptul executării silite / Gabriela Răducan.Bibliogr. Organizaţii europene şi euroatlantice / Andrei Popescu. 2008-2009 2 vol.POPA. Drept comercial / Cristina Popa Nistorescu. 2009 Bibliogr. 2.12(4+100) 327. [Legislaţie]. ISBN 978-973-127-149-1 341. .POPA. . univ. .451(498)(094) CIP 2009-5147 .962(498) CIP 2009-5588 571 . IOAN. .962(498) CIP 2009-5589 570 . . Drept financiar / Rada Postolache. ISBN 978-606-530-240-2 343. Achiziţiile publice.

. [Legislaţie].4) CIP 2009-5391 581 .471 336.H.91/. ISBN 978-973-709-440-7 341. BIANCA.1(498)(094.23 347. . coord.H. Infracţiuni şi contravenţii în domeniul relaţiilor de familie / Rujan Ion Cristinel. Ciucă. M. . Asociaţii şi fundaţii. AURA GABRIELA.Ed. coord. ION CRISTINEL. ISBN 978-973-739-750-8 341.27 657:061+061.Cazul României / Aura Gabriela Socol.. 2009 Bibliogr. a 4-a. Legislaţia insolvenţei. Beck. dr.6 CIP 2009-4207 585 . ION CRISTINEL. .Bucureşti : Editura C.SOCOL. 2009 Bibliogr. [Legislaţie].4) 347.RUJAN.1/.RUJAN. Codul civil şi Codul de procedură civilă. 2009 ISBN 978-973-1911-46-5 347. Bucureşti : Editura C. GHEORGHE. 2009 ISBN 978-973-567-673-5 347.Ed. Bucureşti : Wolters Kluwer. . Drept internaţional public / Selejan-Guţan Bianca. de conf.4) 343.A. 2009 Bibliogr. rev.ROMÂNIA. Sancţiuni privind patrimoniul / Rujan Ion Cristinel.2 CIP 2009-4205 CIP 121 584 . Gavrilescu Alin Gheorghe. [Legislaţie].120 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 579 .22:061+061.SELEJAN-GUŢAN. .Ed. 2009 ISBN 978-973-115-540-1 343(498)(094. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. univ. [Legislaţie]. Flavius-Antoniu Baias. Deontologie judiciară : syllabus / Gheorghe Scripcaru.ROMÂNIA. Aurora Ciucă.27 CIP 2009-4238 580 .ROMÂNIA.ROMÂNIA. . Codul penal şi Codul de procedură penală.736(498)(094) CIP 2009-4306 583 . a 2-a.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.217(4) UE CIP 2009-4011 .RUJAN. a 3-a. 2009 ISBN 978-973-30-2484-2 347.95(498)(094.Bucureşti : Editura Economică. univ. rev. Valerius M.Iaşi : Sedcom Libris. ISBN 978-973-670-314-0 174:34 CIP 2009-3503 587 . . ION CRISTINEL. Bucureşti : Monitorul Oficial R. Beck. / ed.2 CIP 2009-4206 586 . dr. . / ed. Valerian Cioclei. 2009 ISBN 978-973-30-2485-9 347.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. a 6-a. 2009 ISBN 978-973-115-546-3 347(498)(094. Crăciuneanu L. .4) CIP 2009-3685 582 .8 CIP 2009-3995 588 .Ed. Evoluţia dreptului de proprietate / Rujan Ion Cristinel.SCRIPCARU. 2009 ISBN 978-973-30-2483-5 347. de prof.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Performanţa monetară & integrarea europeană : macroeconomia integrării monetare europene .

Index ISBN 978-973-127-152-1 34(37) CIP 2009-5590 593 .217(4) UE CIP 2009-3828 597 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. 2009 Bibliogr. Diplomaţia europeană şi "cauza românească" : 1856-1859 / Minodora Taşcu.096(498) CIP 2009-3944 595 . 2009 Bibliogr. Gheorghe Monica. 2009 Bibliogr. CONSTANTIN. Uniunea Europeană . . Mihai Marcel Neag.9(075. ADRIAN.2 CIP 2009-3996 598 . ISBN 978-606-530-204-4 341. Bucureşti : Tritonic. 2009 ISBN 978-973-733-334-6 34.TABĂRĂ. Drept administrativ : caiet de seminar / dr. MARIOARA.Sibiu : Techno Media. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Ion Stelian. COSMIN. Consideraţii privind sistemul instituţiilor de securitate / Vasile Tabără.Bacău : EduSoft. MINODORA.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. ION. .TAŞCU.123 CIP 2009-3742 CIP 123 594 . VASILE.952. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-739-749-2 341. ISBN 978-973-129-379-0 341.STOICA.STOICA. Paul Dănuţ Duţă.ŢICHINDELEAN.o abordare instituţională / Marcela Monica Stoica. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8934-96-2 347.Bucureşti : Pro Universitaria.2 CIP 2009-5585 591 . ION. Curs elementar de drept roman / Constantin Stoicescu. .217(4) UE CIP 2009-5201 592 . ISBN 978-973-739-751-5 349.STELIAN. TRAIAN. Dreptul muncii / Ţichindelean Marioara.TILEAGĂ. .TANDIN. . ISBN 978-606-8030-14-2 341.7 CIP 2009-5053 .ŢUŢUIANU.8) CIP 2009-4847 590 . . ISBN 978-973-1959-28-3 342. . 2009 Bibliogr. Executarea silită imobiliară / Adrian Stoica.Bucureşti : Universul Juridic.STOICESCU.Ploieşti : Karta-Graphic. . ISBN 978-973-127-157-6 347. 2009 Bibliogr. Dreptul afacerilor : curs universitar / Ion Ţuţuianu.Craiova : Sitech. Cazuri judiciare celebre / Traian Tandin.Bucureşti : Universul Juridic. Mecanisme şi instituţii ale mediului concurenţial european / Tileagă Cosmin Virgil. MARCELA MONICA.122 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 589 . .7(4)"1856/1859" CIP 2009-3553 596 .

4 CIP 2009-5626 .VARTOLOMEI.217(40) UE 349. Dreptul muncii : pentru învăţământul economic / Brânduşa Vartolomei. Bucureşti : Notarom. Drept comunitar al muncii / Nicolae Voiculescu.894(498) OSIM CIP 2009-5366 602 . 2009 ISBN 978-973-7618-30-6 347. ISBN 978-973-127-150-7 343. MARIN.Bucureşti : Editura Economică. avocatură şi examenul de licenţă / Viorel Voineag.Ed. Mirela Georgiana Sabău.UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA (BUCUREŞTI). .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".217(4) UE CIP 2009-4807 607 . 2009 ISBN 978-973-163-424-1 341. Drept comunitar general / Marin Voicu.217(4) UE CIP 2009-4005 CIP 125 604 . ISBN 978-973-739-760-7 341.VARGA GÁBOR. . BRÂNDUŞA. Drept comunitar general / Marin Voicu.VOINIC. Procedura contravenţională / Mircea Ursuţa.URSUŢA. a 2-a.2(498:4) CIP 2009-3933 608 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. rev. Traficul ilicit de organe. . .VOICU.217(4) UE CIP 2009-4806 606 . 2009 Bibliogr. Teste grilă pentru magistratură. MARIN. Mirela Georgiana Sabău. Drept comunitar european / Vesmaş Daiana Maura. . a 6-a. 2009 Bibliogr. Europa ante portas / Gábor Varga. 2009 ISBN 978-973-163-434-0 341. . Lista notarilor publici în funcţie la 1 martie 2009 / Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.77(498) OSIM 001. . MARIN. VIOREL.8)(079. NICOLAE. 2009 ISBN 978-973-163-423-4 341.1) CIP 2009-5562 609 .VOINEAG. ţesuturi şi celule de origine umană : prevenire şi combatere / Voinic Maria Cristina. rev.217(4) UE CIP 2009-5663 605 . ISBN 978-973-709-436-0 349.961(498) CIP 2009-4606 600 . Bucureşti : Sitech.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". . Mirela Georgiana Sabău. 2009 ISBN 978-973-87850-4-5 34(075. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Universul Juridic. . MARIA CRISTINA. 2009 Bibliogr.124 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 599 . 2009 ISBN 978-973-8921-35-1 347. DAIANA MAURA.VOICU.2 CIP 2009-4007 603 .VOICU.23(498) CIP 2009-4722 601 .Ed. MIRCEA. . Bucureşti : Editura OSIM.VOICULESCU. ISBN 978-606-530-277-8 343.VESMAŞ.Bucureşti : Juritest. şi adăug.Bucureşti : Wolters Kluwer. Drept european : curs introductiv / Marin Voicu.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2009 ISBN 978-973-1911-50-2 341.

O.E. ISBN 978-973-749-568-6 Vol. . . ISBN 978-973-737-647-3 342. 2009 Bibliogr. PAUL BOGDAN.Women's rights : from universal to regional in human rights : essays in honour of justice Bhagwati = Les droits de la femme : de l'universel au régional dans les droits de l'homme : essais en l'honneur de Juge Bhagwati / edited by Iulia Motoc. Index ISBN 978-606-505-184-3 CIP 2009-4302 352(498) . ION. ION.Bibliogr. GHEORGHE..2009. . 2009 Bibliogr.Effets du parteneriat public privé dans les services publics d'alimentation en eau et d'assainissement : expérience de la municipalité de Bucarest / Ioan Radu.BAHRIN. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-688-139-8 327(498) 341.BONTIC. / Paul-Bogdan Zamfir.Bucureşti : Edit Moroşan.Bucureşti : Editura ASE. Cadrul economico-juridic al relaţiilor României în condiţiile integrării în U.CALCAN. DOREL. ISBN 978-606-530-253-2 351. ISBN 978-973-663-693-2 351.Bucureşti : Editura I.217(4) UE CIP 2009-4654 CIP 127 614 . NICOLAE.ZAMFIR.Craiova : Sitech.DRĂGHICI.Craiova : Sitech.. 1 : De la reforma lui Alexandru Ioan Cuza la cele ale Marii Uniri : 1864-1925.D. Cleopatra Şendroiu. . Bucureşti : Tribuna Economică. Managementul situaţiilor de risc în domeniul siguranţei publice / Ion Drăghici. . .7:3-055. Viorel Lefter. 2009vol.742 CIP 2009-5009 617 . Cooperarea jandarmeriei române cu alte forţe pentru îndeplinirea misiunilor specifice / Nicolae Bontic. .CHEŢE.0/354 Administraţie publică 612 . România în ecuaţia Euroatlantică a securităţii şi apărării / Emil Victor Cheţe. ISBN 978-606-530-254-9 351.. 2009 ISBN 978-973-9316-75-0 354(498) CIP 2009-4729 613 . .742 CIP 2009-5010 618 .2 CIP 2009-4960 611 .86 CIP 2009-4204 35. . Dorel Bahrin. EMIL VICTOR. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Universitară.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". .742(498) CIP 2009-5145 616 .126 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 610 . Tactica poliţienească privind intervenţia în gestionarea riscurilor / Ion Drăghici. . Administraţia publică românească în secolele XIX-XX : legi şi reforme importante / Gheorghe Calcan.ISBN 978-973-749-571-6 35(498)"18/19" CIP 2009-5384 615 .R.DRĂGHICI. Consiliul Suprem de apărare a ţării şi controlul parlamentar al acestuia / dr. 2009 ISBN 978-973-8986-69-5 351.

ISBN 978-973-88956-2-1 352(498 Roman) CIP 2009-3664 620 . Print.ISBN 978-973-88770-9-2 351.ISBN 978-973-628-188-4. RALUCA.: Florin Constantiniu. ISBN 978-973-628-189-1 Vol. . ed. 2009 Index ISBN 978-973-45-0580-7 351. LIVIU. Jandarmeria bihoreană / col.: dr.Târgovişte : Bibliotheca. . (r) Mihalache D. (r. VASILE. CIP 2009-5755 622 .742(498-35 Bihor) CIP 2009-5691 CIP 129 624 .Bucureşti : Editura Enciclopedică. îngrij. Din istoria Poliţiei Române / Florin Şinca . ION. 2009 Bibliogr. .ŞINCA.M. ISBN 978-973-47-0615-0 352 711. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-3819 626 . Ion Mihai Pacepa în dosarele Securităţii : 1978-1990 / Liviu Ţăranu. 2. .M. 1. . .POPESCU.Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-665-257-8 351.2009. .C. 2006vol. Dan Gabriel Arvătescu.746.R.POBIRCI. . Jandarmeria la răspântii sociale : 1944-1990 / gl. Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. şi pref.1(498):821. cpt. 2009 2 vol. ISBN 978-973-712-453-1 351.FLENCHEA. 2009 ISBN 978-973-745-015-9 351.141. .74(498-22) CIP 2009-4623 621 .Politica europeană în domeniul vizelor.HULPOI.742 CIP 2009-5311 623 .MARKÓ BÉLA.Bibliogr. Municipiul Roman şi comunitatea ruşilor lipoveni / Petru Flenchea . . . Managementul proiectelor teritoriale / Raluca Florina Popescu. Mihai Hulpoi.Studiu monografic : CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina.MIHALACHE.Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Vasile. .ISBN 978-973-628-187-7. 2009 Bibliogr.128 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 619 .Piteşti : Paralela 45. .Bibliogr. ."1978/1990" 929 Pacepa.511.) Ion Pobirci. bg.2009. MIHAI. Administraţie poliţienească rurală / dr. 3. CIP 2009-5210 .I.74(498)(091) CIP 2009-4320 628 .74(498 Slatina) CIP 2009-5299 627 .2009. Egy irredenta hétköznapja : lehallgatási jegyzőkönyv : 1986-1989 / Markó Béla.ŢĂRANU.Bucureşti : Editura Sylvi.I. 2009 Bibliogr.746.1(498) Pacepa. 2009 ISBN 978-973-745-014-2 351. ISBN 978-973-1903-06-4 351. PETRU. . 351.Oradea : Duran's. Bucureşti : Papirus Media.09 Markó B. ISBN 978-973-0-04448-1 Vol. pref. . Ioan Cristian Pobirci. Vol.Bucureşti : R.Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia. .756(4) CIP 2009-5298 625 . FLORIN N.

2009 ISBN 978-973-1904-79-5 355 CIP 2009-4272 630 . Costeşti : Ars Libri.Bucureşti : Solaris Print.DUŢU. Personalităţi militare române din prima jumătate a secolului al XX-lea / Andreea Diacenco.Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei. Războiul psihotronic / general de brigadă Emil Străinu. REMUS. PETRE. Petre Duţu.40:159. Petre Duţu. Războiul geofizic / general de brigadă Emil Străinu. ISBN 978-973-1975-13-9 355.BRATU. Istoria batalionului 17 Vânători de Munte "Dragoş Vodă" / colonel (r) Gheorghe Suman. Regimentul 36 Infanterie : o istorie în imagini / Remus Macovei. ISBN 978-973-663-702-5 355 CIP 2009-4591 633 . 2009 ISBN 978-973-88853-3-2 355. Nicolae N. .4(498. Societăţile militare private şi securitatea umană / dr. ISBN 978-973-47-0617-4 355(498)"19":929 CIP 2009-3724 631 . . Piteşti : Paralela 45. NICOLAE N. col.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". 2009 Bibliogr.DUŢU.SARCINSCHI. 2009 ISBN 978-973-88853-4-9 355. GABRIEL. Alexandra Sarcisnchi. Roman.Oradea : Primus.MACOVEI. ISBN 978-973-663-694-3 355. GHEORGHE. 2008 ISBN 978-973-663-710-0 355. ALEXANDRA.961 CIP 2009-4133 639 . PETRE.ROMAN. . ISBN 978-973-8936-94-2 356. 2009 Bibliogr. Adriana Bianca Pop.STRĂINU. 2009 Bibliogr.STRĂINU. Culegere de lecţii învăţate / generalmaior dr. ION. Operaţiile de stabilitate şi securitate umană / dr.Constanţa : Editura Boldaş.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Gheorghe Poenaru.40:5 CIP 2009-4136 638 . . 2008.Bucureşti : Solaris Print.114(498) CIP 2009-5341 .425.SUMAN. . 2009 ISBN 978-606-524-034-6 355 CIP 2009-5170 636 . 2008. locotenet colonel Doruţ Greab. EMIL. Ghidul educaţiei militare / colonel Ion Bratu.DIACENCO. Ştiinţă şi artă militară 629 . . . Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale / dr.4) CIP 2009-4634 635 .MOISA. 2009 ISBN 978-606-8066-02-8 356.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Adrian Mihuţiu în rezistenţa anticomunistă din Arad şi Bihor / Gabriel Moisa. EMIL. .Bucureşti : Univers Ştiinţific.1(498 Constanţa) CIP 2009-4961 CIP 131 634 .45(498) CIP 2009-4592 632 . . Adrian Stroea. ANDREEA.130 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 355/359 Armata.45 CIP 2009-4588 637 .

Best . Radu Andriescu. . EDUARD ALEXANDRU. de Miruna Andriescu. 2009 ISBN 978-973-1895-21-5 364. . 2008 ISBN 978-973-663-706-3 355. . 2009 ISBN 978-973-1895-20-8 369. pref. ISBN 978-973-677-149-1 364 CIP 2009-3735 646 .Petroşani : Focus. ISBN 978-973-752-347-1 36(498) CIP 2009-4549 650 .VĂDUVA.ANDRIONI. 2008 ISBN 978-973-663-704-9 355. Repere metodologice în asistenţa socială : tehnici şi metode de investigaţie şi intervenţie asistenţială / Felicia Andreioni.Bucureşti : Edit Moroşan.7(498) CIP 2009-4057 CIP 133 645 .HAWKINS.3(498) CIP 2009-4059 648 .6(498) 369.Asigurările pentru şomaj. Mothersbaugh. O viaţă pentru o idee : dezrobirea pontonierilor / Mircea Vladu .Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu". Elemente de asistenţă socială / Alina Costin.1 CIP 2009-5222 . . . ALINA.Bucureşti : Con Fisc.442.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". David L.COSTIN.Iaşi : Polirom. 2009 Bibliogr. Simetria. . FELICIA.Alocaţia de stat pentru copii. 2009 Bibliogr. DEL I. 2009 Bibliogr.: col.Bucureşti : Con Fisc. Hawkins. Gheorghe Văduva. 2009 ISBN 978-973-1895-23-9 369. . Război şi cunoaştere / dr. ISBN 978-973-153-056-7 355(498) CIP 2009-5424 36 Asistenţă socială. Comportamentul consumatorului : strategii de marketing / Del I. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. . Protecţia consumatorului 644 .VĂDUVA. GHEORGHE. 2009 ISBN 978-973-8986-70-1 355.Asigurările pentru accidente de munca şi boli profesionale. 2009 Index ISBN 978-973-46-1217-8 366. trad. GHEORGHE. Cosmina Kahler.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Bucureşti : Con Fisc.22(498) CIP 2009-4058 649 . MIRCEA.Asigurările sociale de sănătate.132 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 640 .01 CIP 2009-4590 641 . disimetria şi asimetria în conflictele militare actuale / dr. Robert J.VLADU.45 CIP 2009-4594 642 . Ioan Mocan. Gheorghe Văduva.45 CIP 2009-5144 643 . 2009 ISBN 978-973-1895-22-2 368(498) CIP 2009-4056 647 .VITALIS. Securitate în epoca globalizării / Vitalis Eduard Alexandru. .Bucureşti : Con Fisc.

Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a III-a / Adina Albu. Manualul operatorului helpline / Galina Muşat. CIP 2009-4835 659 . 2009 Bibliogr.Activităţi practice pentru preşcolari .9 CIP 2009-4539 135 CIP 656 .ANDREI. Matematică : caiet de vacanţă : clasa a IV-a / Maria Zaharia (coord. 2009 ISBN 978-973-166-131-5 36 159.671:373. DELIA.JURCUŢ. 2009 ISBN 978-973-1745-58-1 371.26(498) CIP 2009-4550 652 .Alfabetul ilustrat : set de planşe. Politici sociale pentru persoane cu dizabilităţi / Camelia Jurcuţ.MUŞAT. .671:373.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.ALBU.Scriu. .Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord.ARDELEAN. Teoria fericirii în asistenţa socială : de la managementul îngrijirii la managementul fericirii / Petru Ştefănoi. 2009 ISBN 978-973-88943-4-1 372. CARMEN.133:51:378 CIP 2009-5653 . PETRU. ISBN 978-973-88736-9-8 364 CIP 2009-5161 653 . GALINA. 2009 ISBN 978-606-8061-18-4 373.Bacău : Grafit.3 372. .47 CIP 2009-4881 655 . Piteşti : Paralela 45. Costică Alexandru 1923-2007 / Vasile Alexandru. 2009 ISBN 978-973-20-1120-1 371.ABAZA.). Învăţământ.671:51:373. CAMELIA. 2009 ISBN 978-973-8937-48-2 37(498 Galaţi) Alexandru. judeţul Buzău / Elena Andrei. 2009 Bibliogr. 929 Alexandru. .ALEXANDRU. ELENA. Eugenia Sergentu. VASILE.C. a 4-a. Timp liber 654 .381:373.ALBU. . 2009 Bibliogr. .134 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 651 . 2009 ISBN 978-973-1745-57-4 371. . Ramona Lăzărică.Bacău : Grafit.Ed. de Daniela Cruceru. . Carmen Abaza.65-056. Monografia Şcolii Grăjdana.Galaţi : Academica. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa I / Adina Albu.3 CIP 2009-4952 657 .C. Caiet de practică pedagogică / Delia Ardelean.3(498 Grăjdana)(091) CIP 2009-5238 661 .24 CIP 2009-4477 CIP 2009-5477 660 . . mă joc şi învăţ împreună cu ursuleţul Martinel / trad. ADINA. Ramona Lăzărică.Buzău : Omega. ISBN 978-606-536-012-9 371.Tecuci : Grapho Press. rev. ADINA. 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-4954 658 .Bucureşti : Teora. .ŞTEFĂNOI. ISBN 978-973-47-0626-6 371. .Iaşi : Lumen. ISBN 978-973-752-348-8 364.Bucureşti : Eurolobby.41 37 Educaţie.

BARBU. 2009 Bibliogr.Arad : Promun. . 2009 Bibliogr. CORNELIA. Călin Cismaş. Portofoliu de practică pedagogică : instrument de lucru pentru studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică specializarea teologie romano-catolică didactică / Lăcrămioara Boroş. Iskola és színház : az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe / Bodó Márta.24 CIP 2009-4985 664 .BALOGH CSILLA-TÜNDE. . FLORENTINA.BOROŞ.Cluj-Napoca : Verbum. .Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". Jocul didactic în grădiniţa de copii : locul.381 CIP 2009-5320 663 . Consilierea pentru carieră : ghid tematic pentru activităţile de orientare şi consiliere pentru carieră / Diamanta Luminiţa Bulai. LAURA.Craiova : Editura Cellina.464 CIP 2009-3966 CIP 137 667 .BARBU. rolul. Modalităţi de realizare a compunerilor şcolare / Boghici Cristina. 2009 Bibliogr. importanţa şi metodologia jocului didactic în grădiniţă / Laura Mariana Barbu. CRISTINA.24 CIP 2009-4986 665 . Index ISBN 978-973-1827-32-2 371:373. LĂCRĂMIOARA.BULAI. Monografia Centrului Şcolar Arad : a 85-a aniversare / Florentina Cirin.048 371. . Împreună pentru educarea celor mici : relaţia grădiniţă-familie / Laura Mariana Barbu. 2009 ISBN 978-973-151-048-4 371. 2009 Bibliogr.Galaţi : Sinteze.Iaşi : Sapientia.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.121 CIP 2009-4201 669 . B.BODÓ MÁRTA. ISBN 978-606-8059-06-8 371:792 CIP 2009-4689 666 . ISBN 978-973-8980-46-4 371. ISBN 978-973-88307-0-7 37(498 Arad)(091) CIP 2009-4113 670 . ISBN 978-973-1827-33-9 371:373.CIRIN. 7 lépésben az ügyesség felé / Balogh Csilla-Tünde. Balogh Enikő. . . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-1917-36-8 37.136 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 662 .COCAN. LAURA. 2009 Bibliogr. .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.133 282 CIP 2009-5326 668 . DIAMANTA LUMINIŢA. ISBN 978-973-142-211-4 372. Relaţia profesor-elev în viziunea educaţiei şi învăţământului personalizat / Cornelia Cocan. Diana Sărac. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-598-480-9 37 CIP 2009-4964 .Craiova : Editura Cellina.BOGHICI. .

. .DĂNCIULESCU.. .Petroşani : Tehno-Art.Galaţi : Sinteze. 2009 ISBN 978-606-505-194-2 821.)(0:82-94):33 CIP 2009-5554 680 .382(075. 2009 Bibliogr.5 CIP 2009-4698 676 .DEACONEASA.: Lidia Ţurcanu . 2009 Bibliogr. instituţii / Gheorghe Dolgu. 2009 Bibliogr. . DANIELA.DOSA. Maria Popa.DOLGU. biologie. 2009 ISBN 978-973-1842-61-5 372. Maria Honciuc. logică.383 CIP 2009-4168 672 . Repere şi instantanee : oameni.Craiova : Universitaria.: Doiniţa Băietu. Braşov : Pastel. Despre mamifere şi păsări domestice : culegere de texte literare / Daniela Dosa.DĂESCU.41/. Petale de suflet / Cosmina-Ecaterina Dăscălescu . ISBN 978-606-530-234-1 371. consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele I-IV / Dăescu Badea Ionica. .3:796:373..1-94 378(498 Buc.: Chiorean Măriuca. Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor / Daniel Dănciulescu. DANIEL.874 CIP 2009-5482 675 . . Activităţile extracurriculare în grădiniţă : serbările : dramatizări-scenete pentru preşcolarii mari şi şcolarii mici / Niculina Deaconeasa. Despre legume şi fructe : culegere de texte / Daniela Dosa.Slatina : Didactic Pres. 2009 ISBN 978-973-1842-62-2 372.279. echipe.Botoşani : Silva-Vic. îndr.46 CIP 2009-3580 681 . 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr. GHEORGHE.135.Suceava : Editura George Tofan.3 CIP 2009-5121 677 . 2009 ISBN 978-973-1862-68-2 673 . . ISBN 978-973-1917-43-6 371.DOSA. . Maria Hanu.33) CIP 2009-4636 679 .Culegere de probleme şi teste pentru bacalaureat şi admitere în facultate : chimie. MARIA-CRISTINA. ISBN 978-606-510-419-8 371. COSMINA-ECATERINA.3 CIP 2009-4502 674 . coord. 2009 ISBN 978-973-1927-07-7 372.DÎRSTARIU.DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN. 27 martie 2009 / coord. locuri.955:373. Delia Humelnicu. Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării. evenimente. ISBN 978-973-53-0027-2 37(063) CIP 2009-5456 37 CIP 2009-5266 678 .Dincolo de ceea ce sunt eu. Miniculegere de jocuri didactice matematice : clasele I-II / Maria-Cristina Dîrstariu.138 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 139 671 . Simpozion naţional (2009 . . ISBN 978-973-113-327-0 371. NICULINA.46 CIP 2009-3578 . Cluj-Napoca). IONICA.671:613. 2009 ISBN 978-973-8944-96-1 371.8:373. DANIELA. geografie. cărţi.Craiova : Sitech.Cluj-Napoca : Risoprint.DĂSCĂLESCU.41/.Bucureşti : Editura ASE. De la tradiţional la modern : simpozion naţional : ClujNapoca.Petroşani : Tehno-Art. . psihologie / Mariana Moraru.

Elvira Rotundu. Luminiţa Tănase.46 CIP 2009-3581 683 . . .Craiova : Sitech.4:371 CIP 2009-5317 685 . 2009 Bibliogr..FLORIAN. 2009 Bibliogr. . principii.7 CIP 2009-1751 690 . IULIANA LUMINIŢA. Educaţia şi integritatea omului / Aurelia-Daniela Florian.Gingăşia culorilor / Liuba Botnaru. AURELIA-DANIELA. 2009 Bibliogr. Joc şi învăţare la copilul preşcolar : ghid pentru educatori. creaţie şi bucurie / Iuliana Luminiţa Guzu. OTILIA. rev.GOLU. Cioponea Nicolae.GUZU. a 5-a. 2009 Index.Iaşi : Editura Sf. .: Georgeta Diac. Eugen Popescu. . ISBN 978-973-695-293-7 374. . Mina. ION. părinţi şi psihologi / Golu Florinda.012. Petroşani : Tehno-Art. Cucoş. ISBN 978-973-703-410-6 371. Timişoara : Artpress : Editura Augusta. 2009 Bibliogr.140 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 682 .DRĂGAN.13 CIP 2009-4276 CIP 141 687 . .Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning : analize.Guidelines for the Marketing : undergraduate courses : academic year 2008-2009 / Spiru Haret University. ZENO. Animale domestice / Ion Dosa. I. modele / Const. Delegarea : formă de motivare şi conducere în instituţia de învăţământ preşcolară / Petra Dumitrescu.Ed. 2009 ISBN 978-973-1842-64-6 372. ISBN 978-973-113-333-1 65.Craiova : Else. coord.214 CIP 2009-5117 684 .DUMITRESCU. . 2009 Bibliogr. Faculty of Marketing and International Business.DOSA. ISBN 978-973-7708-49-6 371 CIP 2009-5507 686 .Slatina : Didactic Pres.874 CIP 2009-4422 688 . PETRA. Bogdan Neculau. 2009 ISBN 978-973-163-400-5 378(498 Buc..41/. O incursiune în educaţia adulţilor / Zeno Gozo.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. . ISBN 978-973-1934-32-7 372.GOZO. ISBN 978-606-530-259-4 371. 2009 Bibliogr. FLORINDA.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Gherghina Caraman. Conceptul de curriculum : curriculum la decizia şcolii / Drăgan Otilia. 2009 Bibliogr.Buzău : Teocora. Imaginaţie. Silvia Mocanu. . ISBN 978-973-108-189-2 .) Spiru Haret CIP 2009-3853 691 . ISBN 978-973-30-2474-3 371 CIP 2009-5081 689 . Cuza".Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". ISBN 978-973-7901-96-5 371 CIP 2009-4709 . .

Ion Vlăduţ. Învăţământul preuniversitar şi educaţia economică / Maria Liana Lăcătuş.383 CIP 2009-5434 702 .1 CIP 2009-4132 . 2009 ISBN 978-973-88853-6-3 371. Învăţătorii : o monografie eroică a Şcolii Normale de Învăţători din Craiova / Toma Lungoci.Braşov : Aldus. ISBN 978-973-1792-69-9 371:91 CIP 2009-4583 698 . Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie / Ştefan Lupu. Culegere de exerciţii de gramatică / Ioan Raluca Eliza . Lavinia Băisan. ISBN 978-606-505-187-4 373. 120 de ani de tradiţie / Liceul pentru deficienţi de auz .142 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 143 692 . pref.Drobeta-Turnu-Severin : Etnic.Iaşi : Sapientia. Particularităţi metodice ale lecţiilor de geografie desfăşurate pe teren / Vergica Iancu. Ofelia Enache. Gabriela Chirteş. Index ISBN 978-606-8036-20-5 37. . . a 2-a.IOAN. coord.LUNGOCI. rev.IFRIM-CHEN FENG. Serbări pentru preşcolari : culegere de programe artistice / Cristina Ivana. ISBN 978-973-113-334-8 371.8) CIP 2009-4394 699 .: Iulian Catalui. Psihologia educaţiei : lucrare metodico-ştiinţifică / Cristina Mihaela Iliescu.). 2009 Bibliogr.Craiova : Arves.5:33 CIP 2009-5310 693 . .012. .Ed. 2009 ISBN 978-973-8980-48-8 001. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura ASE. Pedagogie medicală .45 CIP 2009-3790 701 .. ISBN 978-973-53-0016-6 376(498 Cluj-Napoca) Liceul.015.Cluj-Napoca : Risoprint.LĂCĂTUŞ. ISBN 978-973-1882-11-6 65.LUPU.educaţia sănătăţii / Feng Ifrim-Chen.Managementul calităţii / Cora-Maria Nechita. .81:378. ISBN 978-606-518-079-6 377. 2009 Bibliogr. .IVANA. ŞTEFAN. TOMA.213.245:2 CIP 2009-5324 696 . . 2009 Bibliogr. . MARIA LIANA. 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-3682 700 . 2009 Bibliogr.. RALUCA ELIZA. VERGICA.Întrebări şi răspunsuri pentru profesorul diriginte / Florica Veleşcu (coord. CRISTINA MIHAELA.4:37 CIP 2009-5058 697 . Daniela Bejan. . ISBN 978-973-664-318-7 371:61(075.(091) CIP 2009-4934 694 . 2009 ISBN 978-973-7822-43-7 372. .: Zoe Plontchevici. 2009 Bibliogr.LICEUL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ (Cluj-Napoca).Arad : "Vasile Goldiş" University Press.Bacău : EduSoft.ILIESCU. .IANCU. 2009 Bibliogr.Slatina : Didactic Pres. CRISTINA.Craiova : Alma.Bucureşti : Solaris Print. .8(498 Craiova) CIP 2009-5305 695 .

CRISTINA.MĂGUREANU.3 372. coord. . 2009 ISBN 978-973-1745-56-7 371. .3:373. . Timişoara : Editura Politehnica.MERLUŞCĂ. SIMONA.012. Carmen Abaza. Tureanu Maria.47 CIP 2009-4882 707 .) . a 4-a.Matematică : caiet de vacanţă : clasa a II-a / Maria Zaharia (coord.062 709 . 2009 ISBN 978-973-1745-55-0 371. ISBN 978-973-1882-10-9 65. SIMONA. 2009 Bibliogr. CRISANTA-ALINA. MARIA.Buzău : Teocora.Bacău : Grafit. 2009 Bibliogr. Mihaela Anghelescu. rev.Ed. .47 CIP 2009-4883 710 . Eugenia Sergentu.MERLUŞCĂ.Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii / Smeianu Marcela.Ed. Ofelia Enache. Dorica Buţă. 2009 ISBN 978-973-47-0623-5 371. Violeta Morozan.Piteşti : Paralela 45.Matematică : caiet de vacanţă : clasa I / Maria Zaharia (coord.Bacău : Grafit.Costeşti : Ars Libri. CORNELIA. a 4-a. De la pedagogia generală la didactica ştiinţelor şi tehnologiei / lector dr.4:37 CIP 2009-5057 708 . .144 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 145 703 .: Viorica Preda. 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-4951 711 . Educaţie remedială / Cornelia Mateiţă. 2009 ISBN 978-973-8040-25-0 371. ISBN 978-973-1917-40-5 371 CIP 2009-4401 706 .671:373.671:51:373. .Piteşti : Paralela 45. Cora-Maria Nechita.MATEIŢĂ.Bacău : EduSoft. ISBN 978-973-625-832-9 371 CIP 2009-3831 704 . Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a II-a / Simona Merluşcă. Liliana Şandor. Daniela Raileanu. .Galaţi : Sinteze. Crisanta-Alina Mazilescu.) .Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale / Daniela Bejan.24 CIP 2009-4513 . Proiectare şi dezvoltare curriculară în învăţământul primar : lucrare ştiinţifică / Maria Măgureanu. ISBN 978-973-1904-84-9 373.671:373. Nadia Tufă.3 372.. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-47-0624-2 371. . Mihaela Cristea. .MARIN. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a IV-a / Simona Merluşcă.3 CIP 2009-4953 712 .3 CIP 2009-4970 CIP 2009-4423 705 . .671:51:373. Lavinia Băisan.. rev. . . Craiova : Editura Gheorghe Cârţu-Alexandru. 2009 ISBN 978-973-1934-31-0 37. Elena Urdă. Elena Urdă. Oportunităţi privind adaptarea copilului de vârstă preşcolară la viaţa de şcolar / Marin Cristina.MAZILESCU.

2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1825-51-9 371. Elefantul galben : Matematică : clasa a II-a : fişe de lucru.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.Oradea : Editura Didactica Militans . ISBN 978-606-8036-21-2 371. cercetare calitativă / Marius Milcu.Tecuci : Grapho Press. 2009 Bibliogr. Mariana Gună.263:373.3:82.NANU. teste de evaluare.2 715 .Monografia Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu / Adrian Gorun.OPRIŢOIU. .018. .: Mădălina Teodorescu. Cercetare psihologică modernă : direcţii si perspective : cercetare cantitativă vs.3 CIP 2009-5322 719 .3 372. . ARETIA. .Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. Yazmin Bronkema.PANC LAURA GEORGETA.Alexandria : Tipoalex.47 CIP 2009-4980 721 . ISBN 978-973-749-556-3 37. Raluca Sassu. .3:796. 2009 ISBN 978-973-151-069-9 371. 2009 ISBN 978-973-1818-29-0 371.09 CIP 2009-4268 714 . 2009 Bibliogr.43 159. Adina Neamţu (coord. calificative.MILCU.43 159.146 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 147 CIP 713 . 2009 ISBN 978-973-88943-3-4 CIP 2009-5478 720 .Bucureşti : Editura Universitară.Nekünk bejött / editat de Török Kajtár Enikő.3 CIP 2009-5542 .3 CIP 2009-3954 722 .).Craiova : Universitaria. Wilfried Griebel.Bucureşti : Editura Universitară.018.3:373.9 CIP 2009-3687 718 . 2009 Index.6 CIP 2009-5417 717 . ISBN 978-973-749-555-6 37. qualitative research / Marius Milcu. Raluca Sassu. . . 2009 Bibliogr.New ways of teaching literature / coord. 2009 Bibliogr. .3 371. Wilfried Griebel. a 8a. Dinamica jocurilor de mişcare în învăţământul preprimar şi primar / George Nanu. MARIUS. . ISBN 978-606-510-423-5 372. 2009 ISBN 978-973-144-252-5 378(498 Târgu-Jiu) Constantin Brâncuşi CIP 2009-5109 716 .Ed. .Modern psychological research : trends and prospects : quantitative research vs.Timişoara : Hieropolis.Drobeta-Turnu-Severin : Etnic. GEORGE. descriptori / Oprescu Maria. Exerciţii şi jocuri de mişcare : auxiliar didactic / Aretia Opriţoiu. Rodica Scurtu.879. ISBN 978-973-1821-22-1 371.Numere : set de planşe.671:51:373.Casa Corpului Didactic Oradea. Modalităţi de activizare a elevilor în cadrul orelor de limba română pentru eficientizarea activităţilor la clasele cu predare simultană / Laura Georgeta Panc. MARIA.9 CIP 2009-3686 51:373. Alicia Krzyczkowski.OPRESCU. .41:373.

VASILE.148 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 723 . ECATERINA. VIORICA. . A. 2009 ISBN 978-606-516-095-8 371:001 CIP 2009-4413 731 . Lecturi educative pentru preşcolari / Viorica Preda. Din manualele de altădată : texte educative pentru ciclul primar / Georgeta-Iulia Popa.1-93-1 821. .2 CIP 2009-5658 732 . Scrie cu mine II / Ecaterina Radu.Bucureşti : Măiastra. rev. .PREOTEASA. GEORGETA-IULIA. . 2009 ISBN 978-973-1940-08-3 371.Constanţa : Europolis. .1-93-2 CIP 2009-3812 727 .POENARU.2 CIP 2009-5660 . Gabriela Perşoiu.. Cartea serbărilor şcolare : scenete şi poezii pentru serbări la clasele I-IV / Vasile Poenaru.POPA. 2009 ISBN 978-973-696-135-9 37 CIP 2009-4790 CIP 149 728 .383 373. Maria Măgureanu.B. ISBN 978-973-1904-83-2 371. . Maria-Cristina Dîrstariu.RADU.3:796 CIP 2009-4121 726 .PETRE. IRINA CONSTANŢA. .Costeşti : Ars Libri. şi nu numai / Ecaterina Radu. a 3-a.Constanţa : Europolis.46 CIP 2009-3577 730 . MARIA. RAMONA.Făgăraş : Păzitorul Adevărului. Gabriela Perşoiu. a 7-a. Momente artistice pentru cei mici : serbări şcolare / Ramona Petre. Petre Ciungu. . .3 CIP 2009-4718 725 ..2 CIP 2009-5659 733 .Braşov : Pastel. ISBN 978-606-530-239-6 371:91 CIP 2009-4779 724 .PLOPŞOREANU. 2009 ISBN 978-973-676-354-0 373.33) CIP 2009-4637 729 .135. MARIN. Daniela Dosa. Educaţie şi ştiinţă / Grigore Preoteasa. ECATERINA. 2009 Bibliogr. Iustin Paralescu. Craiova : Sitech.PREDA. GRIGORE. : pentru educatoare .RADU. . 2009 ISBN 978-973-8944-97-8 371.Ed. Eficienţa metodelor de învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie / Irina Constanţa Păşoi. 2009 ISBN 978-973-676-353-3 373. 2009 ISBN 978-973-137-039-2 371.3 821.Bucureşti : Editura Coresi.POPA.382(075. 2009 Bibliogr.383:373. 2009 ISBN 978-973-676-352-6 373.RADU. Miniculegere de jocuri didactice pentru Limba română : clasele I-II / Maria Popa.135.C.Petroşani : Tehno-Art.Constanţa : Europolis. Dezvoltare fizică armonioasă / Marin Plopşoreanu.Reşiţa : Editura TIM.PĂŞOI. Olivia Iancu.41/. . ECATERINA.Ed. . Scrie cu mine I / Ecaterina Radu. 2009 ISBN 978-973-1842-60-8 372.

ISBN 978-973-610-860-0 371 CIP 2009-3515 741 . Kozma Kis Elisabeta. Diamanta Luminiţa Bulai.3:796. Robert Coroş. Maria Bena.A story of success : The pizza bussiness across europe : at the annual conference in Prague. . RODICA.Sibiu : Adalex.SÉRA TÜNDE. the project wons the first prize at the 16-19 years category / Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca . 2009 ISBN 978-973-151-073-6 37 CIP 2009-5318 738 . . ISBN 978-973-7711-89-2 372.3 CIP 2009-3955 743 . ISBN 978-606-8036-22-9 371.Craiova : Editura Cellina. . 2009 Bibliogr. Formarea şi însuşirea noţiunilor matematice la clasele I-IV / Tamaş Iuliana. .47 CIP 2009-3639 744 . Lépésről . coord.279..2:621 CIP 2009-4153 .Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului. . 2009 ISBN 978-973-1917-42-9 371 CIP 2009-4399 735 . 2009 Index. . Exerciţii şi jocuri pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază : îndrumător / Rodica Şerbănoiu. Rolul şcolii în formarea personalului didactic / Camelia Silea.TERO.5 CIP 2009-3513 742 . IULIANA. MIHAELA.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.Drobeta-Turnu-Severin : Etnic.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. ISBN 978-973-1894-12-6 37 CIP 2009-5558 737 . Educaţie incluzivă : materiale suport pentru formarea profesorilor / Maricica Stanciu.: Vasile Chiş.Bacău : Pro Plumb. MIRCEA.150 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 151 734 . .ŞERBĂNOIU.: Alexandra Lişcan.TAMAŞ. MARICICA. Maria Chiriloaie. 2009 ISBN 978-973-1827-29-2 371. Galaţi : Sinteze.lépésre / Séra Tünde.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 2009 Bibliogr. .Cluj-Napoca : Risoprint. ISBN 978-973-53-0028-9 371 CIP 2009-5537 736 . Şcolar "Matei Basarab". ISBN 978-973-647-649-5 378.SILEA. Abordări creative şi inovatoare în actul educaţional / Mihaela Savin.SAVIN.41:373. Iulian-Doruţ Dîrpeş. .Realizarea programului UBB 500 : propuneri de măsuri / Ioan Bucur. Eunicia Trif. 13-15 february. 2009 Bibliogr. Ghidul proiectului de diplomă : specializarea Mecatronică / Mircea Tero. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ..Cluj-Napoca : Napoca Star.STANCIU.Reforma de curriculum : 2005-2008 / ed. CAMELIA. Ioan Stoica. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1964-0-65 371(498 Sibiu) CIP 2009-5300 739 . Marius Rusu.8:373.Sinteze pentru bacalaureat / colectivul catedrei de discipline economice al Gr. 2009 ISBN 978-973-610-863-1 378 CIP 2009-3516 740 . . Paul Şerban Agachi.

2009 ISBN 978-973-1917-41-2 371 CIP 2009-4400 751 .ClujNapoca : Societatea Muzeului Ardelean. Oradea : Editura Didactica Militans .Piteşti : Paralela 45.facilitator de dezvoltare durabilă a comunităţii / Camelia Zamfir. a 4-a.ZMĂRĂNDESCU. ISBN 978-973-47-0631-0 37(498)"1864/1914" CIP 2009-5399 746 .Costeşti : Ars Libri.Ed.46 CIP 2009-3579 747 .Focşani : Terra.3 372.UDREA. Index. SOFIA. 2009 Bibliogr.47 CIP 2009-4884 153 CIP 750 . . Márton László. MARIA. ANIŞOARA. Nadia Tufă.Galaţi : Sinteze. Rosemary .VIZITIU.: Aurelia Năstase. SEBASTIAN.Bucureşti : Litera Internaţional. trad. Talpas János. ISBN 978-973-675-594-1 396 CIP 2009-4508 . .Cele şapte vârste ale femeii / dr. 2009 Index.URSAN.TUDOR. 2009 Bibliogr. Şcoala . ANAMARIA DORINA.Petroşani : Tehno-Art.Piteşti : Paralela 45.). .3:929 CIP 2009-3618 754 . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8370-69-2 372. ISBN 978-973-1825-46-5 37(=214. . Daniela Dosa.41/.671:51:373.Casa Corpului Didactic Oradea. Piteşti : Paralela 45. rev. 2009 ISBN 978-973-47-0625-9 371.462 371. trad. Mihaela Cristea. Folclor 752 . . . ŞTEFANIA.ZAMFIR.3:811. PIERRE. Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe Argeş şi Muscel în perioada 1864-1914 / Sebastian Tudor. 2009 Bibliogr.BITAY ENIKŐ MAGDOLNA. Angela Bednarovschi. Păsări domestice / Ştefania Udrea.464 CIP 2009-4088 749 . ISBN 978-973-8231-77-1 39(498 Văleni) CIP 2009-5306 753 . . Technikatörténeti örökség a kalotaszegi magyarvalkón / Bitai Enikő. Predarea verbului în ciclul primar : lucrare ştiinţifică / Sofia Zmărăndescu. Comunicarea scrisă : auxiliar curricular pentru clasele III-IV / Anişoara Vizitiu.: Rădulescu Adriana.ZAHARIA.CANAVAGGIO. . ISBN 978-973-1904-78-8 372.1 CIP 2009-4174 39 Etnografie. Ion Constantin Zamfir.58)(498) CIP 2009-3880 748 .152 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 745 . 2009 Bibliogr.135. 2009 ISBN 978-973-1842-63-9 372. . ISBN 978-973-47-0607-5 398. Managementul organizaţiei şcolare în care se integrează persoane de etnie romă / Ursan Anamaria Dorina. Dicţionar de superstiţii : marile personalităţi şi superstiţiile lor / Pierre Canavaggio . Matematică : caiet de vacanţă : clasa a III-a / Maria Zaharia (coord. CAMELIA.

ISBN 978-973-88933-1-3 Vol. ISBN 978-973-88933-0-6 Vol.NICOLA. 2009 ISBN 978-973-1969-29-9 82-91-34=135.3/. PEGGY. . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Coresi. MARGARETA. 2009 ISBN 978-973-724-196-2 396(549) CIP 2009-3549 763 . . trad.POST. .1 398.2009. MICHIELA.Bucureşti : Martor. IRINA. ISBN 978-973-7707-68-0 39(498 Conceşti) CIP 2009-3931 759 . 2009. 2009 ISBN 978-973-689-312-4 395 CIP 2009-4870 756 .ISBN 978-973-88933-3-7 39(214. 2 : Oportunităţi egale şi nediscriminare în domeniul muncii / Enikö Magyari-Vincze. .Bucureşti : Humanitas Fiction.2(100) 821. 2009 ISBN 978-973-128-256-5 395-053. a 11-a.135.1(498) CIP 2009-3643 757 .: Steve Bjorkman.Bucureşti : Editura Coresi. . Batjocorită / Mukhtar Mai .ISBN 978-973-88933-2-0 Vol.Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei Desire.MIHALACHE. .Ed. . . a 12-a. Studii de mitologie / Mihai Coman. Din marile legende ale lumii / Alexandru Mitru.4(075. MIHAELA. ALEXANDRU. 1 : Comunităţi şi culturi rome / Letiţia Mark.2 CIP 2009-3813 758 .Ed. a 2-a. 2009 ISBN 978-973-137-109-2 395-053. . 2009 3 vol. rev. .: Maria Genescu.Bucureşti : ALLFA. .. 2009 ISBN 978-973-143-348-6 398. . Codul Emily Post al bunelor maniere pentru copii / Peggy Post.154 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 155 755 .Ed. Carmen Marcu. MICHIELA. Cu mănuşi : manual de atitudine / Mihaela Nicola.NICOLAU.POENARU.8) CIP 2009-4802 760 .POENARU.MAI. . rev.: Sorin Teodorescu . rev. .Ed.332.2 CIP 2009-3802 764 . .Botoşani : Agata. MIHAI.COMAN.1-93-34 CIP 2009-3637 762 . 3 : Comunicare interculturală / Camelia Moraru. trad. il. a 4-a. MUKHTAR. . Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii / Michiela Poenaru. . desene: Mihaela Şchiopu.2 CIP 2009-3951 . Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii / Michiela Poenaru. . . Bucureşti : Nemira.2009. 2009 ISBN 978-973-137-146-7 395-053.MITRU..Bucureşti : Corint Junior.Bucureşti : Vox. Povestea mărţişorului / Irinia Nicolau . 2009 ISBN 978-973-88499-8-3 398. Cindy Post Senning.Cămaşa de sărbătoare din colecţia muzeală Ungureni (satul Mihai Viteazul) : studiu de cercetare / Margareta Mihalache.Egalitate prin diferenţă : ghiduri informative.58)(498) CIP 2009-4409 761 .

Cluj-Napoca : Mediamusica.Craiova : PrintXpert. .3) 784.. Maria Simuţ. Bacău) / Delia Claudia StoianIrimie . IULIANA GABRIELA. .1-91 398(498 Piatra Şoimului) CIP 2009-4554 769 .Bibliogr. 2009 Bibliogr. Neamţ.. Ioan Radu Todea. .ISBN 978-973-53-0017-3 Vol. Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.2009. pref. ISBN 978-606-8060-07-1 398 CIP 2009-5613 766 . . 2009 2 vol. Bacău) / Delia Claudia StoianIrimie . 2009 Bibliogr. Ştiinţa şi tehnologia . pref.: Ileana Szenik.Cluj-Napoca : Risoprint. . Arthur Gorovei. Bucureşti : Matrix Rom..156 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 157 CIP 765 .062 CIP 2009-4695 .12(498) CIP 2009-4194 768 .STOIAN-IRIMIE. 1.. ..ŢĂBĂRNAC.. Cătălin Emil Şchiopu.Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor. F.332.SZABO.Bibliogr.: Ileana Szenik. 2009 Bibliogr. 2. 2009 Bibliogr. după: Gh.Cluj-Napoca : Mediamusica. . ISBN 978-973-8369-32-0 398.8(498) 784. LUCIAN-VASILE. DELIA.135.cheia cunoaşterii. Cluj-Napoca).. Obiceiuri şi credinţe macedoromâne : dicţionar / Emil Ţârcovnicu.Piatra-Neamţ : Alfa. 2009 .: Dragoş Ionel Cosma. Neamţ. ISBN 978-973-703-327-7 504 CIP 2009-4287 773 . . Culegere de texte folclorice / Georgeta Vulea. GEORGETA.ISBN 978-973-53-0019-7 5:62(063) CIP 2009-4935 767 . . EMIL. Cuza". .3) CIP 2009-4650 770 .1)(497) CIP 2009-4521 5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE 502/504 Ştiinţa mediului înconjurător 772 . Timişoara : Bastion.4(498. ISBN 978-973-1910-22-2 398. Resurse naturale şi utilizarea lor : îndrumar de lucrări practice / Camelia Căpăţână.ŢÂRCOVNICU.. 2009 / coord. Ciauşanu. ISBN 978-973-53-0018-0 Vol. Simeon Florea.BREABĂN. 2009 Bibliogr. Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava. ISBN 978-973-755-476-5 504.. Tradiţii şi credinţe de Paşti / Lucian-Vasile Szabo .2009. Evaluarea impactului asupra mediului / Iuliana Gabriela Breabăn.. .. CAMELIA..4(498) CIP 2009-4651 771 . 2009 ISBN 978-973-1980-63-8 398. . baza creativităţii şi inovării : culegere de lucrări prezentate [la] Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" : Cluj-Napoca.SIMPOZIONUL NAŢIONAL "EDMOND NICOLAU" (3 . ISBN 978-973-1910-23-9 398.VULEA. .8(498. 2009 Bibliogr. DELIA. Carmen Giurgiu.. I. .Iaşi : Editura Universităţii "Al.CĂPĂŢÂNĂ.STOIAN-IRIMIE. ISBN 978-973-8458-98-7 821. 2009 Bibliogr.3(=135. GHEORGHE V. La curţile dorului / Gheorghe Ţăbărnac V.

Specii protejate în arealul. 2009 Bibliogr.Deva : Cetate Deva. ISBN 978-973-1729-98-5 502.Buzău : Teocora. DORALINA RAMONA.054 CIP 2009-4254 780 . ISBN 978-606-536-001-3 CIP 2009-3863 502. pe urmele lui Pintea / Muntean Marcela Rodica.: Dan Munteanu.MARIAN.Cluj-Napoca : Editura U.MUNTEAN. 2009 Bibliogr. De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei rezervaţie a biosferei : 75 ani : simpozion aniversar : Baia-Mare.06 CIP 2009-4859 776 . 2009 ISBN 978-973-1855-47-9 504. univ. 2009 Bibliogr.MONCICĂ. . MONICA.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. . Procedee şi echipamente de depoluare a solurilor şi a apelor subterane / Valer Micle. Iosif Kaposta. ISBN 978-606-536-000-6 502. .7(498) 781 .CÎRSTOI.06 CIP 2009-4504 783 . Ecologie şi protecţia mediului / prof.T.KAPOSTA. Valentin Singureanu. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-625-845-9 504. .. Payer Maria Magdalena.06 CIP 2009-4424 779 . Press. Ioan Oroian. Valea Someşului şi Culmea Codrului / Monica Marian.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. Baia-Mare). ISBN 978-606-510-418-1 504.Botoşani : Axa. 2009 Bibliogr. Constantin Mihăescu Duţă. . .. Simpozion aniversar (2009 . Dan Selişteanu. 2009 / coord. 2009 ISBN 978-973-660-344-0 504:624 CIP 2009-3750 782 .7(498) CIP 2009-3865 777 . LIVIA. IOSIF.. 2009 ISBN 978-973-1934-30-3 504.REZERVAŢIE A BIOSFEREI : 75 ANI.054 CIP 2009-5452 775 . dr.06 CIP 2009-4224 778 .Monitorizarea factorilor de mediu : tehnici şi sisteme / Mircea Dobriceanu. Organizarea mediului construit / Maria Moncică. . Gheorghe Eugen Subţirelu. Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri? : protejarea "in situ" şi "ex situ" a speciilor de plante periclitate din Munţii Ţibleşului. VALER. Payer Maria Magdalena.MIHĂESCU-DUŢĂ. .Cluj-Napoca : Napoca Star.Concepţii.7(498) CIP 2009-3864 . ISBN 978-973-647-636-5 504. Gheorghe Neag. Robert Fundeanu. . Oltea Gorcea. Valea Lăpuşului. 2009 Bibliogr.MICLE.BaiaMare : Editura Universităţii de Nord. MARIA. Protecţia mediului / Doralina Ramona Mihăescu Duţă.158 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 159 774 . MARCELA RODICA..Timişoara : Editura Politehnica. Craiova : Universitaria. soluţii şi modalităţi de reducere a poluării mediului / Adelina Dumitraş.DE LA PIETROSU MARE LA PARCUL NAŢIONAL MUNŢII RODNEI . . Formarea unui comportament ecologic vizând grija şi respectul faţă de mediul natural / Cîrstoi Livia. 2009 ISBN 978-973-662-447-6 504.

Bucureşti : Speed Promotion.BĂGUŢ. Monica Pîrvan.35) CIP 2009-5159 . . Constanţa : Crizon. 2009 ISBN 978-973-649-538-0 51(075. 2009 ISBN 978-973-8942-75-2 502.33) CIP 2009-5390 786 . Crina Pantea.. Index.35) CIP 2009-3870 CIP 161 789 . . Miercurea-Ciuc : Status.SALVAŢI COPIII.Piatra-Neamţ : Alfa.Disasters risk reduction) / Organizaţia Salvaţi Copiii. Constanţa : Crizon.35) CIP 2009-3869 790 . DIANA.35) CIP 2009-3868 791 . Dorina Mateiaş.Bucureşti : Sigma. 2009 ISBN 978-973-1909-42-4 51(075. 2009 ISBN 978-973-1975-15-3 51(075. .Matematică : anii 2003-2009 : enunţuri şi soluţii / Vladimir Bălan.ARITON. 2009 ISBN 978-606-92024-9-4 51(075.Oradea : Primus. VLADIMIR. Dumitru Mihai Andrei. Maximilian Opaiţ.. MIHAELA.Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul I : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil.ANDRÁS SZILÁRD. ISBN 978-606-521-252-7 51(076) CIP 2009-4392 793 . .BĂLAN. Mariana Bacula. ORGANIZAŢIA (Bucureşti). A matematika tanítása / András Szilárd. 2009 Bibliogr...BRAŞOVEANU. 2009 ISBN 978-973-1909-43-1 51(075. Dumitru Mihai Andrei. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1909-41-7 51(075. Dumitru Mihai Andrei. Ciprian Băguţ. Mariana Bacula.Vaslui : Media Sind. Inegalitatea lui Nesbitt / Braşoveanu Diana.Bucureşti : Printech. ISBN 978-973-8458-97-0 514 CIP 2009-4281 788 . Braşoveanu Valeriu.Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul III : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil. . . Concursul ştiinţific studenţesc de rezolvări de probleme "Traian Lalescu" . 2009 ISBN 978-973-1764-63-4 371. Matematica în formule : definiţii. EMIL.3:51 CIP 2009-3479 787 . Constanţa : Crizon. teoreme şi formule matematice pentru clasele IX-XII : (M1 .. . .Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul II : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil.35) CIP 2009-5043 792 . Metodologie pentru implementarea proiectului educativ coordonat de copii privind reducerea riscurilor dezastrelor naturale (Child led . Mariana Bacula.M2) / Mihaela Băguţ..1100 exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a / Virgil Lăsleanu.160 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 784 .58:371 CIP 2009-3894 51 Matematică 785 . Probleme de maxim şi minim din geometrie / Ariton Emil.

.Piteşti : Paralela 45.ISBN 978-973-47-0639-6 511. 2009 Bibliogr. variante propuse / Simona Bucurenciu. ISBN 978-973-31-2352-1 519.BRÂNZEI. Geometrie : clasa a VII-a : anul şcolar 2009-2010 / Dan Brânzei. Index. Silviu-Valentin Dilimoţ-Niţă. . MONICA. . Petrică Dicu. Elemente de programare liniară / Cioran Angelica. MARIA. .ISBN 978-973-27-1782-0 51(063) CIP 2009-3681 801 . Poligoane regulate / Maria Cristescu.Partea 1.5 CIP 2009-5241 800 . .3:373.3)(076) 371.33)(079.Bucureşti : Editura Tehnică.Bucureşti : Editura Academiei Române. Alina-Corina Bălă.2) 514(075. .. rev. . Teza cu subiect unic la Matematică : clasa a VII-a : semestrul II. ISBN 978-973-755-477-2 517 CIP 2009-4694 803 . 2009 Bibliogr..BREBU.ISBN 978-973-27-1781-3 Vol. Anton Negrilă.Constanţa : Ovidius University Press.2) CIP 2009-5096 796 . FLOAREA-MARIA.BRÂNZEI.33)(076.Bucureşti : Matrix Rom. Bucureşti).384:373.Curs modern de analiză matematică / Rodica Mihaela Dăneţ. Geometrie : clasa a VI-a : anul şcolar 2009-2010 / Dan Brânzei.BUCURENCIU.33)(076) CIP 2009-5097 795 . Florica Voicu. 2007 / editors: Lucian Beznea. .1(075. Cristian S. 2009 Bibliogr. .9 CIP 2009-5693 797 . . Maria Zaharia.33)(076) 514(075.Sibiu : Editura Asociaţiunii Astra. ISBN 978-973-729-164-6 51-7:528.DASCĂLU. ISBN 978-973-7882-11-0 514 CIP 2009-4522 802 . DAN. .1) CIP 2009-5206 798 . . a 14-a. ANGELICA.CONGRESS OF ROMANIAN MATHEMATICIANS (6 .33)(076. Nicolae Suciu.: Dumitru Acu. Proceedings of the sixth Congress of Romanian mathematicians : Bucharest. Timişoara : Solness. 2 : Plenary reports.2009. Calude. . . 2007 . . ISBN 978-973-47-0640-2 Partea 1.852 CIP 2009-3645 CIP 163 799 .2) 512(075. 2009 ISBN 978-973-87508-8-3 51(075.162 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 794 . DAN. Aritmetică. Algebră. Vasile Brînzănescu.33)(076.2009. Aplicaţii celulare : modele şi aplicaţii / Monica Dascălu. 2009 2 vol. ISBN 978-973-47-0638-9. . Câmpulung Muscel : Muscel 2000. Maria Negrilă.Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-632-507-6 519.Sibiu : Alma Mater. Dan Zaharia.ISBN 978-973-47-0641-9 512(075.Ed. coord. ISBN 978-973-27-1780-6 Vol. 1 : Scientific contributions. a 14-a.. SIMONA. 20092 vol.Ed. 2009 ISBN 978-973-614-487-5 51(075. Dumitru Barac.CIORAN... 2009 Bibliogr. . Cartografie matematică : îndrumător de lucrări practice / Floarea-Maria Brebu. . . .Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Lazăr" : ediţiile I-IX (1988-2008) / Amelia Bucur. rev.CRISTESCU.. Algebră. 20092 vol.713 CIP 2009-5075 . Eduard Franţi.

18 CIP 2009-4085 808 . .3)(076) CIP 2009-5001 807 . LORENA.Zalău : Gil. M.Buzău : Editgraph.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 . ISBN 978-973-142-216-9 51(076) CIP 2009-4737 814 . . MANUELA. Pleşu Natalia Ecaterina.DUDA. .35)(076) CIP 2009-4299 813 . ISBN 978-973-7708-48-9 51(075. C. .Cluj-Napoca : Risoprint.33) CIP 2009-4647 805 . Index ISBN 978-973-1957-16-6 51(075. 2009 Bibliogr. .Ghid metodic : Bacalaureat 2009 : M1 . Mureşan. 2009 ISBN 978-606-500-011-7 51(075.Bacău : EduSoft. Geometrie analitică şi diferenţială / Camelia Frigioiu.forma finală : M1 . 2009 Bibliogr. . Probleme pregătitoare pentru concursurile şcolare / Ion Făsui. Văcaru. Ghid de pregătire pentru concursuri de matematică : EPSILON 2009 / Dibu Daniela. 2009 Bibliogr.Matematică : modele de rezolvare / S. Iosef.Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". 2008.7(075. 2009 ISBN 978-606-500-010-0 51(075. ISBN 978-973-8934-78-8 512. Otilia Lungu.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. Algebră liniară : culegere de probleme / Manuela Gîrţu. IORDAN. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-500-007-0 51(075. Metode de rezolvare a problemelor de matematică / Gîrjoabă Lorena.Matematică : modele de rezolvare / M. 2009 ISBN 978-606-500-008-7 51(075.35)(076) CIP 2009-4116 812 .DIBU.FRIGIOIU.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .Zalău : Gil. 2009 Bibliogr.FLOREA. DANIELA. Stelian Grădinaru.35)(076) CIP 2009-4115 810 .8) CIP 2009-3727 806 . Lecţii de geometrie diferenţială / I. CAMELIA-MIRELA. Popa. Panaitopol. ISBN 978-973-751-968-9 514. . ISBN 978-973-627-441-1 514 CIP 2009-5678 CIP 165 809 . . Popescu Florentina. Geometrie descriptivă / Simona Gabriela Florea. a 2-a.FĂSUI.forma finală : M2 . SIMONA GABRIELA.GÎRJOABĂ. .GÎRŢU.Zalău : Gil. . M.64 CIP 2009-5050 . M. Bibliogr.forma finală : M2 . .Matematică : modele de rezolvare.Ed. Duda. D.Craiova : Else. Ursu. ION.Zalău : Gil.35)(076) CIP 2009-4300 811 . E.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". G.164 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 804 . Müller.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 . . Haiduc.Matematică : modele de rezolvare. 2009 ISBN 978-973-163-398-5 514.

ing.35)(076) CIP 2009-4990 820 . Caietul elevului pentru matematică : clasa a VII-a . Mugurel Liviu Sârbu. Máté Szolárd. 2009 Bibliogr.semestrul I / Stelian Lazăr. . 2009 ISBN 978-973-7619-25-9 51(075. ing. 2009 ISBN 978-973-35-2458-8 514 CIP 2009-5106 823 .MANEA.GUZU. .671:51:373.MAKÓ ZOLTÁN. Construcţii geometrice plane / Florea Hariton. rev.671:51:373. rev. STELIAN.671:51:373. Csibi Vencel. Desideriu Maros.Cluj-Napoca : Dacia. Teste de matematică : clasele IV-V / Guzu Mariana. IOANA MONALISA.LAZĂR. Petrache Melian.33) CIP 2009-3495 817 .Alba-Iulia : Universul Şcolii. STELIAN. 2009 ISBN 978-606-92005-6-8 371.: acad. ISBN 978-973-1970-10-3 519. trad. ing. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VI-a / Ioana Monalisa Manea. . Cristina Neagoe. Petrache Melian.Cluj-Napoca : Scientia.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2009 Bibliogr.86 CIP 2009-4524 824 .Bucureşti : Logos Junior.LAZĂR. Litvin. Cristina Neagoe. pref. Caietul elevului pentru matematică : clasa a VIII-a . ing. . CĂTĂLIN ANGELO. ing. ec.: prof.Iaşi : Taida.Ed. dr.IOAN. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a V-a / Ioana Monalisa Manea. dr.Bacău : EduSoft. 2009 ISBN 978-973-7619-24-2 51(075.MANEA. . . .Ed.Craiova : Editura Cellina.LITVIN. FLOREA. Dorin Herciu. Mihai Sudrijan . 2009 ISBN 978-973-7778-73-4 514 CIP 2009-5021 818 . MARIANA.HARITON. dr.IONESCU.3 CIP 2009-4091 816 . . 2009 ISBN 978-973-1827-37-7 51(075. .33) CIP 2009-4848 .166 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 815 . IOANA MONALISA. .semestrul I / Stelian Lazăr. dr. 2009 ISBN 978-973-30-2496-5 51-7:33 CIP 2009-5594 819 . Probleme de matematică pentru liceu şi pentru pregătirea bacalaureatului / Gabriel Ionescu. 2009 ISBN 978-606-514-013-4 51(075. a 17-a. ISBN 978-973-1882-02-4 371. ISBN 978-973-1882-02-4 371.: Marcel Stan. Geometria angrenajelor şi teorie aplicată / Faydor L.Bacău : EduSoft. a 16-a.GOIA. FAYDOR L.3 CIP 2009-5059 CIP 167 821 .Bucureşti : Logos Junior. prof. . Lázár Ede. ILEANA. . Metode matematice de modelare a fenomenelor economice / Cătălin Angelo Ioan. ABC-ul matematicii : caietul elevului : clasa a II-a / Ileana Goia . . Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki alkalmazásai / Makó Zoltán. GABRIEL.Timişoara : Editura Aura.3 CIP 2009-5060 822 .33) CIP 2009-4849 825 . pref. Alfonso Fuentes . dr. 2009 Bibliogr.

33) CIP 2009-4855 827 . rev. 2009 ISBN 978-973-88376-7-6 51(075. 2009 Bibliogr. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VIII-a / Ioana Monalisa Manea. .Piteşti : Nomina. .33) CIP 2009-4854 828 MANEA.Bucureşti : Editura Universitară.MANEA.AS'. . . Bucureşti : ED. ISBN 978-973-749-572-3 51(075. .Klasse / Ioana Monalisa Manea. 2009 Bibliogr. Cristina Neagoe .: Petruş Alexandrescu.33) CIP 2009-5368 835 . Piteşti : Nomina. 2009 ISBN 978-973-88376-6-9 51(075. trad. Florin Gardin.33) CIP 2009-5505 837 . 2009 ISBN 978-606-535-017-5 51(075. .: Petruş Alexandrescu.Matematică : clasa a VI-a / coord. . Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a / Ioana Monalisa Manea.Matematică : clasa a VII-a / coord. . rev.Ed.Piteşti : Nomina.47 CIP 2009-5100 .8:373. 2009 ISBN 978-973-47-0632-7 51(075.279. IOANA MONALISA.Piteşti : Nomina. admitere. 2009 ISBN 978-606-535-018-2 51(075.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.33) CIP 2009-5369 836 . rev. Thomas Csinta.Piteşti : Paralela 45. .33) CIP 2009-4852 829 MANEA.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.Matematică : clasa a V-a / coord.33)(076) 372.: Petruş Alexandrescu. Mathematik Aufgabensammlung für die 6.MANEA. Cristina Neagoe.168 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 826 . fără frontiere : bacalaureat. 2009 ISBN 978-973-7619-27-3 51(075. .AS'.Bucureşti : Logos Junior. Metodologia predării operaţiilor aritmetice la clasele I-IV / Manu Ionică.Klasse / Ioana Monalisa Manea. Radu Despa.problema familiei noastre : sfaturi pentru părinţi conştiincioşi / Cristina Paula Marin. . . Marcela Mihai.UNICUM. rev.Bucureşti : ED. Cristina Neagoe .33) CIP 2009-5367 834 . a 3-a. probleme şi teste pentru clasa I : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin. Florin Berechet.: Hidegard Mureşan.Ed. 2009 ISBN 978-606-535-010-6 51(075. rev.Ed. Mathematik Aufgabensammlung für die 5. a 15-a.5 CIP 2009-5389 833 .Matematică : clasa a VIII-a / Petruş Alexandrescu (coord.33 CIP 2009-4455 831 . trad. .35) 371.. 2009 ISBN 978-973-7619-26-6 51(075.UNICUM. .). a 3-a. Daniela Berechet. a 14-a. a 2-a.Bucureşti : Logos Junior.Ed. IOANA MONALISA.: Hildegard Mureşan. concursuri / Ion Otărăşescu.Matematică : culegere de exerciţii. CRISTINA PAULA.33) CIP 2009-4853 830 . ISBN 978-973-142-213-8 371:51:373. IOANA MONALISA. IOANA MONALISA. Matematica .. 2009 ISBN 978-973-30-2478-1 51 CIP 2009-5593 CIP 169 832 – Matematica . IONICA.Ed.MANU. .MARIN. 2009 ISBN 978-606-535-019-9 51(075.

Matematică : culegere de exerciţii. 2009 ISBN 978-973-1855-51-6 51(075. . 2009 ISBN 978-973-47-0634-1 51(075.Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a. .. Florian Berechet. a 2-a. Simona Dumitrescu.47 CIP 2009-5101 840 . Maria Gardin.170 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 838 .Ed. rev. DUMITRU. 2009 ISBN 978-973-47-0633-4 51(075. a 2-a. Ion Login.33)(076) 372. DUMITRU.47 CIP 2009-5098 841 . semestrul al II-lea / Nicoleta Bocuţ. Algebră distractivă / Dumitru Minea.33)(079. ..MINEA. Florian Berechet. Monica Guiţă. 2009 Bibliogr.Sibiu : Agnos. rev. . Manuela Leucian. .47 CIP 2009-5099 839 . 2009 ISBN 978-973-47-0634-1 51(075...33)(079. . ISBN 978-606-8061-22-1 512 CIP 2009-5758 847 .Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a. Aritmetică distractivă / Dumitru Minea.Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VII-a / Viorica Burtea.Piteşti : Paralela 45. Buzău : Omega.Ed.1) CIP 2009-5473 CIP 171 843 . a 2-a. 2009 ISBN 978-973-47-0635-8 51(075. Daniela Berechet.. . Florin Gardin.Sibiu : Agnos. .33)(079.33)(076) 372.Matematică : culegere de exerciţii. probleme şi teste pentru clasa a III-a : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin. Daniela Berechet. . Florin Gardin.1) CIP 2009-3739 846 . 2009 Bibliogr.Matematică : culegere de exerciţii.Ed. a 2-a. Simona Dumitrescu.1) CIP 2009-5474 844 .33)(076) 372.MINEA. probleme şi teste pentru clasa a IV-a : anul şcolar 2008-2009 / Daniela Berechet.Deva : Cetate Deva. Florian Berechet.Piteşti : Paralela 45. probleme şi teste pentru clasa a II-a : anul şcolar 2009-2010 / Daniela Berechet. rev.Matematică : culegere de exerciţii şi probleme : clasa a III-a : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin.Piteşti : Paralela 45. . Manuela Leucian. semestrul al II-lea / Nicoleta Bocuţ. . . ISBN 978-606-8061-21-4 51(076) CIP 2009-5759 .33)(076) 372. 2009 ISBN 978-973-1855-50-9 51(075. Maria Gardin. Monica Guiţă. 2009 ISBN 978-973-1801-40-7 51(075. Florin Gardin. .. adăug.47 CIP 2009-5101 842 ... . Florin Gardin.Ed. 2009 ISBN 978-973-1801-41-4 51(075. Florin Berechet.1) CIP 2009-3738 845 .Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VIII-a / Viorica Burtea.33)(079. .Deva : Cetate Deva. . Buzău : Omega. Ion Login.Piteşti : Paralela 45.

2009 Bibliogr.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.95 CIP 2009-5397 849 . 2009 Bibliogr.OLARU. ISBN 978-973-739-769-0 517.OLTEANU. rev.517. Index ISBN 978-973-8381-19-3 514. rev. . Maria Negrilă.35)(076) CIP 2009-4805 862 . . 2009 ISBN 978-973-123-088-7 51(075. .Iaşi : Ars Longa. .8) CIP 2009-5396 861 . . 2009 ISBN 978-973-88665-3-9 51(075. 2009 Bibliogr.Ed. Bucur Amelia. şi adăug. Lecţii de matematici aplicate în economie / Anton S. Algebră.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Index.Cluj-Napoca : Holografica. Bucur Amelia. LENUŢA. Incursiune în universul numerelor prin exerciţii şi probleme pentru clasele I-II / Lenuţa Popovici.POPOVICI.Craiova : Universitaria. MARIAN ION.OLARU. ANTON. ISBN 978-973-148-018-3 515.33)(076) CIP 2009-4546 . 2009 Bibliogr. MARIAN ION. 2009 Bibliogr.172 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 173 848 .33)(076) 514(075. 20092 vol. Valós analízis / Németh Sándor. Matematică . a 14-a.NEGRILĂ.POPESCU.Piteşti : Carminis Educational. Ecuaţii diferenţiale : note de curs / Olaru Marian Ion. . . Piteşti : Paralela 45. ISBN 978-973-739-770-6 517. Geometrie : clasa a VIII-a : anul şcolar 2009-2010 / Anton Negrilă.MITITELU.Ed. ŞTEFAN. ISBN 978-973-114-088-9. . Crăciun C. .NÉMETH SÁNDOR.172 CIP 2009-5756 853 .MUREŞAN.2009. . ISBN 978-606-510-349-8 514 CIP 2009-3698 863 . Gravitaţia ca teorie Gauge şi ruperea spontană de simetrie / Camelia Popa.33)(076) CIP 2009-5095 851 . 2009 Bibliogr. a 2-a. ANTON. ION BUCUR. . ISBN 978-973-7791-49-8 51-7:336 CIP 2009-3756 854 . Mureşan. Iancu. Vector bundles geometry : applications to optimal control / Popescu Liviu.M2 : subiecte rezolvate : bacalaureat 2009 / Ion Bucur Popescu. Maricel Agop.POPESCU. . LIVIU. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Geometry Balkan Press.Oradea : Editura Universităţii Emanuel din Oradea.122 CIP 2009-5027 850 . Convexităţi generalizate / Ştefan Mititelu. .Cluj-Napoca : Editura Abel.95(075. Ecuaţii cu derivate parţiale : note de curs / Olaru Marian Ion. ISBN 978-973-47-0642-6 Partea 1. MIRCEA.ISBN 978-973-47-0643-3 512(075.51 CIP 2009-4670 852 .

Braşov : Illustratis. 2009 ISBN 978-973-88833-4-5 51(075. . 2009 Bibliogr.8:556 CIP 2009-4117 CIP 175 869 . 2009 Bibliogr.ROŞCA.33)(076) CIP 2009-3652 867 .SASU. Catela Stoian. Simona Vlad. Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a II-a / Nicoleta Seciu. Simona Vlad. NICOLETA.Slatina : Didactic Pres. Analiza seriilor de timp univariate / Adela Sasu. Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script..246. Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a IV-a / Nicoleta Seciu.STĂNCULEŢU. Monte-Carlo and Quasi-Monte Carlo methods with applications / Natalia-Carmen Roşca. Elena Talpău. Mădălina Bidireanu. ISBN 978-973-113-328-7 371. NICOLETA.Braşov : Illustratis.33) CIP 2009-5490 872 .47 CIP 2009-5025 . Specificul predării operaţiilor aritmetice în învăţământul primar / Pristoleanu Iuliana Daniela. . ISBN 978-973-142-214-5 371:51:373. 2009 Bibliogr. ..26:51:373.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.Probleme de matematică pentru concursuri interjudeţene : Geometrie : clasa a VI-a : teste pentru teză : semestrul al II-lea / Anca Cârcu. Vasile Rusu. . Codrin Precupanu. Elena Talpău. . ISBN 978-606-8042-13-8 371. JANINA. ISBN 978-973-610-870-9 519. . ADELA. 2009 ISBN 978-973-47-0618-1 511(075. NICOLETA.Piteşti : Paralela 45. .174 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 864 .47 CIP 2009-4456 865 . Elena Talpău.Târgovişte : Transversal. 2009 ISBN 978-606-92062-0-1 514(075.SECIU. Vasile Nechita. 2009 ISBN 978-973-88833-3-8 51(075.33) CIP 2009-5491 870 .33 372. Simona Vlad.STOIAN.3 372.Braşov : Illustratis. ISBN 978-973-598-497-3 519. . Evaluare formativă matematică : clasa a II-a / Maria Lidia Stoian.245 CIP 2009-5392 868 . teste şi subiecte de concurs : clasele III-IV / Adrian Zanoschi (coord.PRISTOLEANU.3 CIP 2009-4575 873 .Probleme de aritmetică : metode de rezolvare. Irina Oprea. 2009 Bibliogr. Ioan Tebieş. 2009 Bibliogr. IULIANA DANIELA.33))076) CIP 2009-3725 866 . Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a III-a / Nicoleta Seciu.382:51:373.Bistriţa : Digital Arts. . Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic în lecţiile de matematică / Janina Stănculeţu.SECIU. 2009 ISBN 978-973-88833-2-1 51(075. NATALIA-CARMEN. .).33) CIP 2009-5489 871 . MARIA LIDIA.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania".SECIU.

GABRIELA. Cadastru : îndrumător de proiect şi practică cadastrală / Luciana Oprea.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . ISBN 978-973-755-469-7 517.7 CIP 2009-4666 881 .8 CIP 2009-4349 . CONSTANTIN.OSACI-COSTACHE. dr.).TUDOR..31 524. ISBN 978-973-734-489-2 528.). . Bucureşti : România Liberă.Piteşti : Nomina. Introduction to stochastic processes / Constantin Tudor. Teledetecţie / Mihai Bogdan.TOMA. Index. ISBN 978-973-86105-8-3 528 CIP 2009-5049 CIP 177 879 . BOGDAN ANDREI. 2009 Bibliogr.Editura Credis. 2009 ISBN 978-973-1788-21-0 523. NICU.Piteşti : Nomina.Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M1 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Petruş Alexandrescu (coord.Bucureşti : Matrix Rom. .Bucureşti : Topoexim. DUMITRU.GOGA.5 CIP 2009-4072 875 .35)(079. .Craiova : Sitech.Pământul şi universul / ed. . AIDA. Ioana Manuela Cristescu. Metode robuste de estimare multidimensională / Aida Toma.MIHAI. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1890-24-1 528.44 CIP 2009-4645 882 .279.OPREA.176 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 874 .5 CIP 2009-4068 876 . . ISBN 978-606-530-272-3 52 CIP 2009-5635 880 . 2009 Bibliogr.. 2009 Bibliogr.279.1) 371. 2009 ISBN 978-606-535-005-2 51(075. . Geodezie 878 .: Emilio Lopez. .Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. Prelucrarea măsurătorilor geodezice / prof.923 CIP 2009-3658 877 . Elemente de astronomie / Nicu Goga.Editura Credis. ISBN 978-973-734-484-7 528. 2009 ISBN 978-606-535-006-9 51(075.216 CIP 2009-4626 52 Astronomie. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M2 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Petruş Alexandrescu (coord.1) 371.: Astrid Georgiana Stroe.GHIŢĂU. Vincente Ponce. Ghiţău Dumitru. . . ISBN 978-973-737-645-9 519.8:373. ing. 2009 Bibliogr.9 CIP 2009-4834 883 . Alberto Casasin. LUCIANA.Alba-Iulia : Aeternitas. .8:373. Curs de cartografie / Gabriela Osaci Costache.35)(079. trad.

.RĂDUCANU. 2009 Bibliogr.Sibiu : Alma Mater. 2009 Bibliogr.STRETCU. ISBN 978-606-8017-18-1 531.CHICEA. CARMEN OTILIA. 2009 Bibliogr. .3 CIP 2009-5745 893 .6 CIP 2009-4893 53 Fizică 886 .CIOCOIU.8) CIP 2009-3647 891 . FELICIA.Sibiu : Alma Mater. . . Graţiela Florentina Dimianu. Index. Dinamica sistemelor supuse la legături / Aurelia-Daniela Florian.Bucureşti : Editura Academiei Tehnice Militare. . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Modelarea fotogrammetrică 3D / lt. Istoricul încercărilor de determinare a vitezei luminii / Simona Stretcu. col. dr. Dan-Gabriel Răducanu.CONSTANTINESCU.CIOBANU. ISBN 978-973-1893-15-0 52 CIP 2009-3690 890 .178 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 179 884 . .Craiova : Sitech.7 CIP 2009-5595 889 . ALEXANDRU. Aspecte relativiste ale modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional / Iulia Brînduşa Ciobanu. 2009 ISBN 978-973-632-505-1 53(075.FLORIAN. Olariu Mihai. DAN GABRIEL. Lucrări practice de fizică farmaceutică / Albert Etele. AURELIA-DANIELA. Lucrări de laborator de fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă / Chicea Dan. ISBN 978-606-530-250-1 535. ISBN 978-973-755-468-0 534 CIP 2009-3657 892 . Vibraţii mecanice / Alexandru Constantinescu. DAN. . ISBN 978-973-7708-51-9 531.IONESCU.Drobeta-Turnu-Severin : Damira. ing.5 CIP 2009-5267 885 . ISBN 978-973-640-165-7 528.Craiova : Sitech. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-169-071-1 53:615 CIP 2009-5515 887 .Craiova : Else.ALBERT ETELE. ISBN 978-606-530-264-8 53 CIP 2009-5409 . . Legi de conservare în fizică / Carmen Otilia Ionescu. DAN. Bucureşti : Ars Academica. 2009 Bibliogr. SIMONA.8) CIP 2009-3644 888 . 2009 Bibliogr.Târgu-Mureş : University Press. Culoare şi arome : efecte asupra organismului uman / Felicia Ciocoiu.Bucureşti : Matrix Rom. Fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă / Chicea Dan. conf. IULIA BRÂNDUŞA.CHICEA. Cristian Pavel. 2009 ISBN 978-973-632-504-5 53(075.

NEGOIŢESCU. 1. . DRAGOŞ. 2009 Bibliogr.8)(076. Fenomene optice la suprafaţa de separaţie între două medii / Mînzală Iuliana.Timişoara : Orizonturi Universitare. EMIL.180 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 181 894 . Index.Buzău : Omega.ŞICA. 2009vol. 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-3661 897 . ISBN 978-973-627-439-8 53(075. ISBN 978-973-752-344-0 53 CIP 2009-5247 895 .33) CIP 2009-4430 . Termodinamică pentru inginerie mecanică / Arina Negoiţescu. ISBN 978-606-521-239-8 536.Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". ISBN 978-973-755-472-7 537. Fizica pentru ingineri / Mirela Nicolov.4 CIP 2009-4566 900 .Bucureşti : Printech. .SOFRON.Drobeta-TurnuSeverin : Damira. SIMONA.2009. ISBN 978-606-8061-11-5 535 CIP 2009-3591 901 .MURARIU. 2009 Bibliogr. GABRIEL. ISBN 978-973-88725-3-0 Vol. 2009 ISBN 978-973-8944-94-7 53(075. Fundamente ale termodinamicii tehnice : teorie şi aplicaţii / Dragoş Isvoranu. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. .MÎNZALĂ. . .JIGA. VALERIA. Bazele optoelectronicii şi aplicaţii în comunicaţii optice / Emil Sofron. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-521-251-0 004:539. ARINA SPERANŢA.7 CIP 2009-3764 899 . Probleme de fizică : metode de rezolvare / Valeria Perianu. 2009 Bibliogr.533. Mihai Jădăneanţ. Fizică : caietul elevului : clasele VI-VII-VIII / Liliana Şica.NICOLOV. LILIANA. GABRIEL.7 CIP 2009-4527 903 .Bucureşti : Matrix Rom. IULIANA. Experienţe epocale în fizică şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a ştiinţelor / Simona Stretcu.ISVORANU. Aplicaţii de rezistenţa materialelor cu ajutorul calculatorului / Gabriel Jiga. . MIRELA.ISBN 978-973-88725-4-7 53(076) CIP 2009-5167 896 .PERIANU. 2009 Bibliogr. .5) CIP 2009-4184 902 . ISBN 978-973-638-407-3 536. . ISBN 978-973-1893-14-3 53 CIP 2009-3691 898 . . . Lucrări practice de fizică pentru ingineri / Gabriel Murariu. .STRETCU.Braşov : Pastel.Slatina : Math Logos. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.Bucureşti : Printech.

Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.3(075. CRISTIAN. 2009 Bibliogr. Compuşi odoranţi : aromatizanţi naturali şi de sinteză / Daniel I. MIHAELA.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. CRISTINA. Simona Andreia Popescu. . ISBN 978-973-8937-45-1 54:62 CIP 2009-4836 907 .2009.Timişoara : Artpress. a 3-a. 2009 Bibliogr. Hădărugă.4 CIP 2009-3760 908 . . GELU. .Bucureşti : Printech. . Fizică : culegere de probleme rezolvate / Cristina Zarioiu.8) CIP 2009-3531 CIP 183 909 . ISBN 978-606-521-241-1 54 CIP 2009-3766 913 .Galaţi : Academica. Chimie generală / Lidia Benea. Index ISBN 978-973-31-2351-4 544. Fundamentele termodinamicii chimice / Gelu Bourceanu. LIDIA. 2009 Bibliogr.HĂDĂRUGĂ.57 CIP 2009-3962 911 . . ISBN 978-606-521-246-6 547 CIP 2009-4561 912 . .BENEA. ISBN (10) 973-690-638-8 . General chemistry / Ileana Rău. Chimie generală : noţiuni fundamentale / Cristian Pîrvu. 2009 Bibliogr. DANIELA. Îndrumar de cercetarea chimicoanalitică a resurselor minerale naturale şi a poluării mediului / Dumitru George. 2009 ISBN 978-973-144-249-5 54:504.054 CIP 2009-4060 910 . . 3.Bucureşti : Printech. CRISTINA.Bibliog.Bucureşti : Printech.BOURCEANU. . ILEANA.ISTRATI.Bucureşti : Editura Tehnică. Fizică / Cristina Zarioiu. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech.ISBN 978-973-690-874-3 53 CIP 2006-18204 54 Chimie 906 .PÎRVU.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. Index ISBN 978-973-690-875-0 53(076) CIP 2009-4470 905 . 2006-2009 3 vol. 2009 Bibliogr. .ZARIOIU. 2009 Bibliogr.BERGER. . .Ed.182 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 904 . . DANIEL. .RĂU. Experimental organic chemistry : III year of study / Daniela Istrati. ISBN (13) 978-973-690-638-1 Vol.ZARIOIU. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-521-240-4 54 CIP 2009-3765 . GEORGE.Index. ISBN 978-973-108-185-4 547. ISBN 978-606-521-235-0 544.DUMITRU.52 665. . Catalizatori anorganici : reacţii catalitice / Daniela Berger.

DANIEL CONSTANTIN. . .34(498-35 Vrancea) CIP 2009-5518 922 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-625-848-0 544. NICOLAE. . Mioara Daniela Ioniţă. conf. Studiu asupra influenţelor gravimetrice induse de mareele terestre în activitatea seismică intermediară din zona Vrancea / Nicoleta Cadicheanu.CADICHEANU. GABRIELA. Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici cu atomi donori azot. 2009 Bibliogr. Geologie economică : determinator pentru lucrări practice de laborator / Csaba Lorinţ. AURORA. Compuşi organici volatili / Carmen Topală. Titus Vlase.Bucureşti : Editura Universitară. 2009 Bibliogr.3:547. 2009 Bibliogr. Introduction in electrochemistry by problems / prof.STOIAN.CSABA LORINŢ.302 CIP 2009-5415 919 .8)(076) CIP 2009-5610 55 Geologie. dr. . 2009 Bibliogr. ing. CRISTINA. CARMEN.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.8)(076. Nicolae Doca.8) CIP 2009-4661 . ing. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-515-033-1 54(075. Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok / Zsigmond Andrea. Timişoara : Editura Politehnica. Grigore Buia. Sorin Anghel. .Cluj-Napoca : Editura Abel. .6 CIP 2009-4459 921 . GRAŢIELA TEODORA.VLASE.ZSIGMOND ANDREA.55(075. Nicolae Vaszilcsin.DIACONU. ISBN 978-973-114-089-6 54 CIP 2009-4671 916 .TIHAN. Maria Nemeş.Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos".VASZILCSIN. Meteorologie. Hidrologie 917 . oxigen şi sulf / Aurora Reiss.Timişoara : Mirton.142. ISBN 978-973-677-152-1 55:33 CIP 2009-5528 923 . Aplicaţii de laborator şi probleme de chimie pentru facultăţile de profil mecanic / Graţiela Teodora Tihan.TOPALĂ. Index.5) CIP 2008-4185 920 . ISBN 978-973-627-440-4 546. Limnologie / Daniel Diaconu. ISBN 978-973-749-575-4 550.REISS.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . . Chimia metalelor : lucrări de laborator / Cristina Stoian. 2009 Bibliogr. Maria Nicoleta Badea. ISBN 978-606-510-431-0 544. 2009 Bibliogr. . NICOLETA. dr.3(075.7:546.184 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 185 CIP 914 .Craiova : Universitaria. ISBN 978-973-734-478-6 556. ISBN 978-973-52-0580-5 544 CIP 2009-5220 915 .Bucureşti : Politehnica Press.Petroşani : Focus. .Editura Credis. ISBN 978-973-690-876-7 547 CIP 2009-4473 918 . Elemente de chimie coordinativă / Gabriela Vlase.

Antropologie economică / Nicoleta Acatrinei . .4 CIP 2009-5457 925 .2:55(075.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti Editura Credis. I.Atlasul antropologic al Dobrogei / coord. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-662-448-3 556 CIP 2009-5450 932 . MARIA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-759-756-4 579(075. 2009 Bibliogr. TIBERIU.Iaşi : Editura Universităţii "Al. 2009 Bibliogr. Lucrări practice de microbiologie / Camelia Bara.Ed. Microbiologie generală / Camelia Bara. Geografia cuaternarului / Nicolae Popescu. a 3-a.Bucureşti : Tipart Group. ISBN 978-973-759-755-7 579(075. ISBN 978-973-53-0026-5 551. Tudor Andrei Rusu.RUSU. VICTORIA. Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice / Tiberiu Rusu.POPESCU.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.BADEA. Microbiologia cavităţii orale / Victoria Badea. Viorel Ionesi. Noţiuni de hidrologie generală / Niculae Iulian Teodorescu.Cluj-Napoca : Editura U. 2009 ISBN 978-973-614-488-2 579. . .8) CIP 2009-4827 . NICOLETA. NICOLAE. ISBN 978-973-87052-9-6 572:33 CIP 2009-4290 930 .8) CIP 2009-4830 928 .HOSU. LEONARD. ISBN 978-973-703-426-7 911.ACATRINEI. Cuza". NICULAE IULIAN.8) CIP 2009-4050 931 . . . . CAMELIA. Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Liliana Teodorof. Bucureşti : Editura Academiei Române.61 CIP 2009-5464 927 . trad.BARA. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-27-1776-9 572(498.Cluj-Napoca : Risoprint. Daniel Ţabără. . Geomorfologie / Hosu Maria.Timişoara : Eurostampa.: Elena Radu. Ionuţ Mavrichi. 2009 Bibliogr.TEODORESCU.BARA.T. CAMELIA.Constanţa : Ovidius University Press. .186 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 924 . Marian Ene.: Gabriela Mavrichi. Press. ISBN 978-973-734-479-3 551. Geologie fizică / Leonard Olaru.8"624/627"(100) CIP 2009-4663 187 CIP 57 Biologie 929 .8) CIP 2009-5679 926 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-687-830-5 556 CIP 2009-4450 933 .OLARU. . Florina Folea.

Nicu Haas : un pionier în antropologie.1) CIP 2009-3673 941 . HAVA.026 CIP 2009-5278 938 . trad.8 CIP 2009-5276 943 . Darvin eretic : eterna reîntoarcere a creaţionismului / Thomas Lepeltier .Bucureşti : RCR Editorial. descoperitorul singurului schelet de om crucificat / dr. 2009 Bibliogr. Teste de biologie pentru clasele VVII / Carmen Ciuculescu. 2009 ISBN 978-973-1939-01-8 572.. . 2009 Bibliogr. ANTONELLA.8) CIP 2009-5543 940 . Vincente Ponce. trad. . Cuza". THOMAS. Camelia Ungureanu. Microbiologie industrială : îndrumar de laborator / Mariana Ferdeş. . corologie.827 576.Biologie / ed. Alina Firică. 2009 Bibliogr.. I. Ecologia şi protecţia mediului / Constantin Cotigă. Genul Euphorbia în flora României : sistematică. 2009 ISBN 978-973-1788-25-8 57 CIP 2009-4345 939 . anatomie / Ramona Crina Galeş.1 CIP 2009-4292 . 2009 ISBN 978-606-8027-01-2 57(075.GALEŞ.Craiova : SIM ART. Sorin Şelaru.Bucureşti : România Liberă.: Astrid Georgiana Stroe.Braşov : Lux Libris. Nedelciu Ecaterina. ISBN 978-973-703-373-4 57 CIP 2009-3948 936 ..CHEŞCĂ. Ceasornicarul orb / Richard Dawkins . CARMEN. . . .Bucureşti : Printech.LEPELTIER.188 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 189 934 . Alberto Casasin. .: Eduard-Florin Tudor. ISBN 978-973-131-057-2 573. Bucureşti : Rosetti Educational.: Simona Mudava. Constantin Toma.3(075.DAWKINS.CIUCULESCU. . 2009 ISBN 978-973-7881-46-5 575. .Craiova : Sitech. RAMONA CRINA.. ISBN 978-973-50-2461-1 575. Hava Haas. Atia Fodor.66 CIP 2009-5649 935 . .2(075.Bucureşti : Humanitas. trad.Bucureşti : Didactica Publishing House. 2009 Bibliogr. Biologie celulară şi moleculară : note de curs / Antonella Cheşcă.8) 577. RICHARD. ISBN 978-973-1841-27-4 57(075. .Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele IX-X : metode de rezolvare : biologie vegetală şi animală / Popescu Adriana Simona.: Emilio Lopez. MARIANA.35) CIP 2009-4020 937 . Ioana Manuela Cristescu. 2009 Bibliogr.COTIGĂ. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-521-267-1 579.HAAS. ISBN 978-606-530-249-5 574 CIP 2009-4889 942 .Iaşi : Editura Universităţii "Al. .33)(079. CONSTANTIN.FERDEŞ. Grosu Mariana.

. LENUŢA. Rolul educaţiei ecologice în viaţa elevilor / Pupăză Lenuţa. 929 Zeletin. Index. GEORGETA. Floarea : particularităţi morfoanatomice / Graţiela Florentina Dimianu.. .Bucureşti : Politehnica Press.ZELETIN. 2009 Bibliogr. . . Anna Nocivin.: Laura MandiBeke.Maxime. .3) CIP 2009-3796 948 . ISBN 978-606-521-253-4 574 CIP 2009-4567 949 . . C. Craiova : Sitech. D.ISBN 978-973-88738-2-7 575. ISBN 978-973-571-924-1 57 821.135.. . trad. ISBN 978-973-7922-89-2 577.ŞTEFAN.TODOROV.1 CIP 2009-5404 953 .Noţiuni de biomecanică pentru ingineria materialelor / Doina Răducanu. Gheorghe Mohan. Biochimia mediului / Daniela Simina Ştefan. Viaţa comună : eseu de antropologie generală / Tzvetan Todorov . . Volumele personocraţiei / Ghis (Ghislaine Saint-Pierre Lanctôt). . 2009 Bibliogr.PUPĂZĂ.Sibiu : Evoluţionism. trad. ISBN 978-606-530-266-2 581. Fiziologie vegetală / Luminiţa Buşe. Index ISBN 978-973-50-2462-8 572 CIP 2009-5462 946 . Doctorul Alexandru Brăescu : contribuţii documentare / C. 1 : Evoluţia spre . D. DANIELA SIMINA.BUŞE.190 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 191 CIP 944 . . C.MARGHESCU. cugetări şi definiţii din biologie / Marin Andrei.: Geanina Tivdă. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech.8 CIP 2009-3458 951 . GHISLAINE. Aurel Ardelean.Craiova : Sitech. Cultura ecologică / Georgeta Marghescu. ISBN 978-973-88738-1-0 Vol. . Ion Cinca. 2009 Bibliogr.2009. CIP 2009-3930 58 Botanică 952 .Bucureşti : Editura ALL. 2009 Bibliogr. Dănuţ Cojocariu. TZVETAN.DIMIANU.SAINT PIERRE LANCTÔT.. 2009vol. LUMINIŢA. Mado . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech.D.Bucureşti : Humanitas. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-3968 945 . C. ISBN 978-973-142-210-7 574(075.3 CIP 2009-4948 947 . 2009 Bibliogr. Dimoftache Zeletin.3(498)Zeletin. .1-84 CIP 2009-3546 950 . ISBN 978-606-515-030-0 577. ISBN 978-606-521-262-6 577. 2009 Bibliogr.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. . ISBN 978-606-530-248-8 58 CIP 2009-4891 . noua specie.Bacău : Corgal Press. GRAŢIELA.

5:636 CIP 2009-5336 959 . SEVERUS-DANIEL. indice Botanica. The herpetofauna of the Jiul Gorge National Park. . indice capitole publicate antum/postum. Augustin Ardelean. Alfred-Ştefan Cicort-Lucaciu.Cluj-Napoca : AcademicPres.VÂRBAN. Index ISBN 978-973-744-146-1 582(076..2009.COVACIU-MARCOV. . il. lectori de specialitate: Livia Ungureanu. Doina Stana. STELIAN.ACATINCĂI.192 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 954 .ISBN 978-973-1974-08-8 58 CIP 2009-4280 955 . clasificarea şi evoluţia animalelor / Severus-Daniel Covaciu-Marcov.: Anca Calangiu. Istvan Sas. bibliografie: Aura Brădăţan.Timişoara : Eurobit. Etologie : comportamentul animalelor domestice / Stelian Acatincăi. ISBN 978-973-717-352-2 58 CIP 2009-4491 193 CIP 59 Zoologie 958 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1974-07-1 Vol. FRANÇOISE de.9(498) CIP 2009-5762 961 . Ierbar de plante sălbatice / Pierre şi Delia Vignes . RADU. Index.1 CIP 2009-4160 956 . SEVERUS-DANIEL. .Oradea : Editura Universităţii din Oradea.COVACIU-MARCOV. 2009 Index ISBN 978-973-717-350-8 59 CIP 2009-4492 . text stabilit. . 2009vol.5) CIP 2009-5492 957 .MARIAN.: Alain Boyer . trad. . SIMION FLOREA.VIGNES. . RODICA.: Cristina Ardelean . 2009 Bibliogr.Suceava : Muşatinii.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Incredibila enciclopedie Larousse : insecte şi animăluţe / Françoise de Guibert . ISBN 978-973-620-496-8 581. .Bucureşti : Enciclopedia RAO. Romania / Severus-Daniel Covaciu-Marcov.ŞUMĂLAN. ISBN 978-973-759-770-0 591. 2009 Bibliogr. Andrei Stoie. a 2-a. ISBN 978-973-8287-68-6 619::591. Alfred-Ştefan Cicort-Lucaciu.Bucureşti : Enciclopedia RAO. Botanică sistematică : îndrumător de lucrări practice / Rodica Vârban. PIERRE. Elemente de zoologie generală : descrierea. ed. Botanica poporană română / Simion Florea Marian . ISBN 978-973-759-769-4 59 CIP 2009-5763 960 . Fiziologia plantelor : elemente de fiziologie vegetală aplicate în horticultură / Radu Şumălan. critică. 2009 Bibliogr. .GUIBERT. 1 : (A-F). . Sas Istvan. introd. 2009 Bibliogr. trad. 2009 Bibliogr. rev. repere biobibliografice.Timişoara : Agroprint. . . indice informatori.Ed.

Timişoara : Eurobit. Ioana Manuela Cristescu.: prof. Nora Căpraru . ISBN 978-973-620-492-0 611. ISBN 978-973-169-070-4 001.7 CIP 2009-3957 967 . DOINA. 2009 Bibliogr.BADEA. psihiatrie şi psihodinamică / Simona Trifu. 2009vol.111(73)-94=135.: Emilio Lopez. . . Ciprian Cebzan . ISBN 978-973-108-178-6 Vol. .GEORGESCU. Însemnările unui chirurg despre o ştiinţă imperfectă / Atul Gawande .Timişoara : Artpress. . Monica Sabău. 2009 Bibliogr.: Roxana Tudor .Corpul uman / ed.Târgu-Mureş : University Press. şi Jacqueline Nardi Egan .Bucureşti : Editura Silvică. .2009. Anca Bacârea.TOMESCU. Târgu-Mureş : Mentor.Constanţa : Ovidius University Press.Bibliogr.93 CIP 2009-3625 971 . Vincente Ponce.891:61 CIP 2009-5514 61 Medicină 963 . ISBN 978-973-46-1400-4 61(079. Alberto Casasin.Anatomia capului şi gâtului : nevrologia / Alina Şişu. VICTORIA.. Virgiliu Niculescu.Iaşi : Polirom. . .TRIFU. . Insecte care produc vătămări plopului şi salciei / Romică Tomescu. 2009 ISBN 978-973-50-2438-3 61(73)(0:82-94) 821.LIEBMANN-SMITH. Marius Măruşteri. dr. SIMONA.194 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 195 CIP 962 . pref. red.Bucureşti : România Liberă.Metodologia cercetării ştiinţifice medicale / Vladimir Bacârea. Marius Niculescu. Codruţa Petrescu.GAWANDE. univ. Semnele trupului : cum să afli de ce suferi fără să mergi la medic / Joan Liebmann-Smith. Noţiuni de imunologie fundamentală / Victoria Badea. Constantin Neţoiu. Ghid practic de examinare clinică / Doina Georgescu. med. trad.ISBN 978-973-108-184-7 61 CIP 2009-3795 970 .1 CIP 2009-3915 966 . de Dan Petrescu. sub. D. 2009 ISBN 978-973-599-356-6 61(498) Pongrácz Antál CIP 2009-4083 969 . 2009 ISBN 978-973-614-489-9 612.91/. . trad.: Cătălin Vasilescu.Fénymagasban. 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-973-88938-4-9 595.: Astrid Georgiana Stroe.Bucureşti : Editura Trei. trad. pref.017 CIP 2009-5463 . 1. Bucureşti : Humanitas.1) CIP 2009-4370 611/612 Anatomie şi fiziologie 965 . ISBN 978-973-707-276-4 61 CIP 2009-4144 6 ŞTIINŢE APLICATE 968 . 2009 Bibliogr.. ROMICĂ. Teste-grilă de psihopatologie.: Marilena Dumitrescu. fönti mélyben : Póngrácz Antal emlékkönyv. . . 2009 ISBN 978-973-1788-22-7 61 CIP 2009-4348 964 . 2009 Bibliogr. ATUL. Ph. . JOAN. .

Imunologie generală / I. 2009 ISBN 978-973-87886-4-0 613.017 CIP 2009-4677 981 . . .24 CIP 2009-4672 974 . FLORIN. Noţiuni practice de fiziologia sângelui / Zaha Dana Carmen.3 CIP 2009-5332 975 . . HORIA. ISBN 978-606-92022-1-0 611.1 CIP 2009-5677 613/614 Igienă 973 . trad.8) CIP 2009-4649 979 . 2009 ISBN 978-973-733-335-3 613. Oneţ Cristian. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.EXNER.Bucureşti : Didactica Publishing House. . Compendiu de neuroanatomie : noţiuni morfoclinice / Horia Prundeanu. Izabella Şargan.. J.Călăraşi : Agora. I. M.2009. ANDREI.95(075. ISBN 978-973-8295-82-7 612. Exner . Alimentaţia în armonie cu natura / Mihaela Ardeleanu. ISBN 978-973-692-256-5 613. Jurnal de tătic / Câmpeanu Florin. ISBN 978-973-759-764-9 614. Roman. .C. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. J.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. .Bibliogr.ROMAN. Calitatea vieţii şi a mediului : ghid practic / Mariana-Florica Bei. Popa. Totul despre sex şi căsnicie / M. C. MIHAELA.Timişoara : Editura Victor Babeş. .Oradea : Editura Universităţii din Oradea.95 CIP 2009-3641 982 .. Monica Vaida. ISBN 978-973-7682-79-6 Vol. . Pătraşcu Elena Daniela.T.ISBN 978-973-7682-80-2 612 CIP 2009-3565 197 CIP 977 .054:61+613 CIP 2009-5197 976 .ZAHA. genetică şi ecologie umană / Popescu Adriana Simona. Sorin Bolintineanu.88 CIP 2009-3945 .BEI.BARA. .CÂMPEANU. Bucureşti : Fest.35) CIP 2009-4021 978 . 1.MOŢOC.Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele XI-XII : metode de rezolvare : anatomie şi fiziologie. ISBN 978-973-759-761-8 504. Anatomia abdomenului / Andrei Moţoc.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.Constanţa : Editura Muntenia. Vasile Ardeleanu. . .Timişoara : Artpress. Cerbu Valer.196 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 972 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-108-188-5 611.: Raluca Cimpoiaşu. 2009 Bibliogr. Elvira Badea.Iaşi : Editura Gr. ISBN 978-973-759-768-7 612.Bucureşti : Tritonic. DANA CARMEN.Esenţial în fiziologie pentru studenţii Facultăţii de Farmacie / sub redacţia: Simona Mihaela Slătineanu. MARIANA-FLORICA. Igiena alimentelor / Bara Lucian.8 CIP 2009-1750 980 . Silviu Brad.ARDELEANU. . . 2009-. . Carla Ciobanu. 2009 ISBN 978-606-8027-02-9 611(075. vol.PRUNDEANU. LUCIAN.

198 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 983 . 2009 ISBN 978-973-88804-2-9 613. .24 CIP 2009-4652 990 . ISBN 978-973-571-725-4 613. Germenii : mâncarea miraculoasă : ghidul complet pentru germinarea seminţelor / Steve Meyerowitz. trad. . 2009 ISBN 978-973-728-350-4 613. . . Mănânc. 2009 ISBN 978-973-1940-09-0 613. IOAN.FUSTER. .MATTERN.84(498 35 Mureş)(094) CIP 2009-3450 .Bucureşti : Benefica.RĂDULESCU.2 CIP 2009-4458 CIP 199 989 . VALENTIN. controverse.MEYEROWITZ.281 CIP 2009-4858 987 . GRAZIA.Ed.49 CIP 2009-4574 985 .Bucureşti : Corint. Analiza riscurilor consumului necontrolat al cărnurilor / Daniela Lăncrăjan. 2009 ISBN 978-973-1929-19-4 613.Reghin : Regsan. Dumesnil.Reşiţa : Banatul Montan. 2009 Index.R.A. . EUGEN. Avem un copil / Grazia Honegge Fresco .: Natima Mîndrilă. ATHENA. de pr.Constanţa : Europolis.2 CIP 2009-5364 984 . slăbesc dar rămân suplu! cu metoda Montignac / Michel Montignac . . Tratamente naturiste cosmetice / Eugen Giurgiu. DANIELA. 2009 ISBN 978-606-92064-0-9 614. trad.24 Montignac CIP 2009-4879 991 .84 CIP 2009-4166 988 . EMIL. Ovidiu Rotaru. .POPOVICI.M. fără gluten / Athena Mattern . 2009 ISBN 978-973-47-0608-2 613. obiecţii referitoare la stilul de viaţă / dr.MONTIGNAC. S. Lenuţa Constantin.9 CIP 2009-4478 986 . Alimentaţia înţeleaptă : 60 de reţete sănătoase şi gustoase. .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.LIPAN. Întrebări.Bucureşti : Litera Internaţional. Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş / Consiliul Judeţean Mureş.Deva : Cetate Deva. pref.T. 2009 ISBN 978-973-101-251-3 613. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ. fără tutun şi alcool : caietul elevului / Carmen Lipan. MICHEL. 2009 ISBN 978-973-1855-48-6 613.LĂNCRĂJAN.: Mihai Roxana Elena. a 2-a. DANIELA.ROMÂNIA.Făgăraş : Păzitorul Adevărului. 2009 ISBN 978-973-676-351-9 613.Bucureşti : Meteor Press. de Aurelia Ulici . Învaţă să trăieşti sănătos! / Valentina Fuster. CARMEN.955 CIP 2009-5189 993 .HONEGGE FRESCO.Bucureşti : Editura ALL.GIURGIU. Mihaela Cişmilianu. Piteşti : Paralela 45.81 613.PICU. 2009 ISBN 978-973-135-415-6 613. J. 2009 ISBN 978-973-675-599-6 613. Emil Rădulescu. Câteva sfaturi medicale pentru păstrarea sănătăţii / Ioan Popovici. STEVE. . . trad.2 CIP 2009-5689 992 . . Să mâncăm sănătos / Daniela Picu.2 CIP 2009-5279 994 .

principii amare. Shelley Redford Young . 2009 2 vol.Bucureşti : Editura ALL.psihopatologie psihoterapie / Loredana Bănică.379-008. Terapeutică.: Sandu Barbu.4 CIP 2009-3595 997 .07 615. .Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Masajul / Beata Aleksandrowics . rezine.322 615. Toxicologie 998 . ISBN 978-973-1983-02-8 Vol. .BĂNICĂ. ISBN 978-973-745-013-5 614. Dr. ISBN 978-973-101-246-9 Vol. Masajul facial / Beata Aleksandrowics . Spock : îngrijirea sugarului şi copilului / Benjamin Spock.ISBN 978-973-101-248-3 Vol. iridoide. Young.: Ştefan Constantinescu. trad.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".Bibliogr. Cerasela Elena Gîrd. Psihomotricitate .: Bianca Vasilescu.842. substanţe azotate alcaloidice şi nealcaloidice. .Bucureşti : Editura ALL. şef lucr. 2009 Index.ISBN 978-973-1983-16-5 615. . . Carmen Roşca Năstăsescu.YOUNG.Piteşti : Paralela 45.64 CIP 2009-4218 615 Farmaceutică.SPOCK. 2009 Bibliogr.322 CIP 2008-19181 1003 .Bibliogr. BEATA. conf.ŞERBAN. trad. ISBN 978-973-571-663-9 615. ROBERT O.9 CIP 2009-5349 . . Ligia Elena Duţu.ISBN 978-973-101-249-0 615.200 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 995 . 2009 Bibliogr.: Ilinca Halichias. 2 : Uleiuri volatile. Sisteme de detecţie şi alarmă la incendii / Manuel Şerban.ALEKSANDROWICZ. trad.Abordări ale art-terapiei / editată de Judith Aron Rubin . 2009 ISBN 978-973-47-0543-6 613.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. 2008vol. Maria Lidia Popescu.Index. ISBN 978-973-571-867-1 615. 2009 ISBN 978-973-707-281-8 615 CIP 2009-5509 999 . 1. . dr. . Carmen Chirculescu. 2. 2009 Bibliogr. LOREDANA.2009. PHYLIS..ALEKSANDROWICZ. Remedii naturale / Phylis Austin. . dr. dr.82 CIP 2009-3843 CIP 2009-3547 996 . . 2009 Index. Agatha Thrash. BENJAMIN. . Dieta Young pentru bolnavii de diabet / Robert O. a 5a. . Calvin Thrash . trad.AUSTIN.8 CIP 2009-5185 1002 .82 CIP 2009-3844 1001 . .Bucureşti : Editura ALL.: Bianca Vasilescu.Ed. vitamine.Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice / conf. .24:616. MANUEL. ISBN 978-973-163-420-3 615.952 CIP 201 1000 . .851 159. . . BEATA.Bucureşti : Editura Trei.. ISBN 978-973-571-926-5 613. trad. .Bucureşti : Curtea Veche.Index. .

. 2009 Bibliogr.Craiova : Universitaria. Elemente de electroterapie practică / Cevei Mariana-Lidia. 2009 Bibliogr. Valentina Claudia Popa. ŞERBAN. 2009 Bibliogr.Timişoara : Mirton.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. . trad.84 CIP 2009-4518 1012 . Psihoterapie relaţională : repere / Loredana Drobot.CERNESCU. . .: Rodica Chiriacescu. Claudia-Valentina Popa. a 2-a.BRUSSET.327 CIP 2009-4126 1005 . . Psihanaliza relaţiei / Bernard Brusset . . Aplicaţii de hidrokinetoterapie / Gheorghe Bîltac.CERCASOV.825 615. GHEORGHE. Popa.6 CIP 2009-5703 1008 . Index. 2009 Bibliogr.322:613. ISBN 978-973-52-0583-6 615. COSTIN.CRISTEA. ISBN 978-973-625-839-8 615. ISBN 978-606-510-405-1 615.32(075.01(075.2009. rev.Iaşi : Editura Gr. MARIANA.GLIGOR.8) CIP 2009-4131 1011 . . Farmacologie generală / Aurelia Nicoleta Cristea. . .DROBOT. ISBN 978-973-7682-81-9 615.099(498-35 Arad)"2000/2004" CIP 2009-3836 . .Timişoara : Editura Politehnica. 2009 ISBN 978-973-728-360-3 615. şi adăug.BÎLTAC.851 CIP 2009-4358 1010 . Noţiuni de balneofizioterapie : curs pentru studenţii Facultăţii de Bioinginerie Medicală / Rodica Chirieac. 2009 Bibliogr.838 CIP 2009-4077 1009 .Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. Şerban Gligor. dr. Eliza Oprea.202 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 203 1004 .Oradea : Editura Universităţii din Oradea. . 2009 ISBN 978-973-27-1789-9 615.Ed.CÎRJEU GOGAN.26 CIP 2009-5656 1006 . CORNELIA. Dinamica intoxicaţiilor acute internate în spitale din judeţul Arad în perioada 2000-2004 : consideraţii terapeutice / lector univ.8) CIP 2009-5592 1007 . AURELIAN.146-006.Bucureşti : Editura Academiei Române.Bucureşti : IRI.T. BERNARD. Vaccinarea în cancerul de col uterin / Costin Cernescu. Ileana Cornelia Fărcăşanu. . ISBN 978-973-737-435-6 Partea a 2-a / Cornelia Cercasov.851 CIP 2009-5520 1013 . Compuşi naturali cu acţiune terapeutică / Cornelia Cercasov.Bibliogr. .CEVEI. 2008vol. Codrina Ancuţa. 2009 Bibliogr.CHIRIEAC. RODICA.371:618.Bucureşti : Meteor Press. LOREDANA. 2009 ISBN 978-973-7926-31-9 615. AURELIA NICOLETA. .ISBN 978-973-737-643-5 615. Sănătate prin terapii naturiste / Aurelian Cîrjeu-Gogan. ISBN 978-973-759-753-3 615. ISBN 978-973-30-2495-8 615.

8 CIP 2009-5769 1021 .SIDENCO.204 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1014 . 2009 ISBN 978-973-163-402-9 615. . Elena Buhociu. Valentin Nădăşan.Ed. MARILENA. V. Rodica Cotin.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.9(075. a 2-a. .Zalău : Silvania. 2009vol.NICULESCU.8) CIP 2009-3560 1018 .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". . 2009 ISBN 978-973-7817-89-1 615. .Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 ISBN 978-973-101-247-6 615. .ISBN 978-606-92084-1-0 615. Toxicologie : suport de curs / dr. Bajaj . 2009 ISBN 978-973-1862-69-9 615 CIP 2009-4415 1022 .Ed.Házi praktikák / sub red. R.: dr.Fitod : Riegel. GEORGETA. K. 2009 ISBN 978-973-163-436-4 615. .825 CIP 2009-4584 1017 .Constanţa : Editura Muntenia. Ştefania KoryCalomfirescu.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". a 7-a. ISBN 978-973-692-257-2 615.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. . Gheorghe Mermeze. SORINA.SOESCU. Dana Miculaiciuc. .Bibliogr.LĂNCRĂJAN.: Marilena Turcu. Ghidul homeopat al sănătăţii familiei / R. .82 CIP 2009-4129 1023 . Maria Guzu. . Vasilica Hăulică. Zahărul şi alte remedii homeopatice moderne / Sorina Soescu.322 CIP 2009-5184 CIP 205 1019 .TANDON.: Szüszer-Nagy Enikő. . Raluca Ţugui. Irena Răileanu. Incursiune în fitoterapie / dr. 1. 2009 Index ISBN 978-973-8483-59-0 615. Caiet de practică pentru kinetoterapie şi motricitate specială / Georgeta Niculescu.Remedii naturiste / prof. prof. ISBN 978-606-92084-0-3 Vol. prof. dr. trad. .825 CIP 2009-5662 1020 .KORY-MERCEA.32 CIP 2009-3435 . Masajul în kinetoterapie / Elena-Luminiţa Sidenco. VALENTIN. ISBN 978-973-759-748-9 615(498):929 CIP 2009-3540 1015 . R. Florentina Vasiliu.2009.NĂDĂŞAN.GRECU. K. Kinetoterapia pacienţilor cu scleroză laterală amiotrofică / Marilena Kory-Mercea.Proiect educaţional naţional "Trăieşte sănătos. Silvia Vasile. .Suceava : Editura George Tofan. . IOANA-MARIA. prof. 2009 Bibliogr.015. ELENA-LUMINIŢA. IOAN. Tandon.32 CIP 2009-5669 1024 .Galaţi : Sinteze. 2009 ISBN 978-973-1917-47-4 615. mănâncă inteligent" / coord. dr. Ancamaria Negru.322 CIP 2009-5072 1016 . . .Iaşi : Pan Europe. Cristina Maxim. 2009 Bibliogr.015. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-53-0011-1 615. Ioana Lăncrăjan. Figuri de farmacişti români / Ioan Grecu.

2009 Bibliogr.Sibiu : Techno Media. Medicina internă în practica de laborator / Adorata Elena Coman.Iaşi : Editura Gr. ISBN 978-973-7682-78-9 616-002. ISBN 978-973-7682-77-2 616 CIP 2009-3846 .BORUNDEL.314 616.T.Bucureşti : Editura Medicală. Ceaiurile vindecătoare : infuzii şi decocturi / Thierry Telphon . Bucureşti : House of Guides.Bucureşti : Editura ALL. .BICĂ. Suprasolicitat. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Piteşti : Paralela 45. Aparatul dentomaxilar : formare şi dezvoltare / Gheorghe Boboc. . ADORATA ELENA. a 4-a.6 CIP 2009-3545 1031 . Cibernetica analizatorului auditiv / Diana Bota.77 CIP 2009-3648 1034 . ANCUŢA.441 CIP 2009-4048 1027 . ISBN 978-606-8021-17-1 616.4 CIP 2009-3712 1033 . MARCUS. .BOBOC. CORNELIU.COMAN.24 CIP 2009-4275 1029 . Medicină internă pentru cadre medii / Corneliu Borundel.BOTA.CODRINA. .T. Hemosideroza pulmonară idiopatică la copil / Elena Cătălina Bică. 2009 ISBN 978-973-27-1779-0 616. 2009 Bibliogr.206 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1025 .012. Popa.322 CIP 2009-4219 616/618 Patologie 1026 .Bucureşti : Editura Academiei Române. 2009 Bibliogr. . Modificări neurofiziologice în patologia hepatică cronică / Marinela Beznă. ISBN 978-793-39-0674-2 616. . trad. 2009 Bibliogr.89-008. Popa. Dumitru Bulucea.36-002 CIP 2009-4231 1028 . GHEORGHE.: Mihai Constantinescu.441 65.Iaşi : Editura Gr. 2009 ISBN 978-606-513-070-8 616. DIANA. . ISBN 978-973-7865-82-3 004:616. ELENA CĂTĂLINA. copleşit şi prost plătit : de la stres la succes în câţiva paşi simpli / Marcus Buckingham. ISBN 978-973-571-925-8 616-006.716 CIP 2009-4233 CIP 207 1030 .Craiova : Sitech. . 2009 Bibliogr.89-008. Rodica Petrovanu.Ed.BUCKINGHAM.TELPHON. MARINELA. ISBN 978-606-530-221-1 616. . . THIERRY.Craiova : Aius PrintEd. Clinica şi tratamentul complex al principalelor boli reumatismale / Codrina Ancuţa.28 CIP 2009-3488 1032 .BEZNĂ.Adaptarea la stres : condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate / Institutul de biologie. 2009 Index ISBN 978-973-47-0610-5 615.

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.CONSTANTIN.DUDEA.314 CIP 2009-4562 1039 . 2009 ISBN 978-973-39-0672-8 616.6 616. Ion Pereş.Bucureşti : Editura NICULESCU. Etiopatogenia infecţiei cu Heliobacter pylori / Hurduc Victoria.3 CIP 2009-4025 1044 .Târgu Mureş : University Press.Ed.12 CIP 2009-4416 1038 .133-004.Bucureşti : Editura Medicală. ISBN 978-973-8990-11-1 615.33 578. VLAD DENIS. 2009 Bibliogr. Ateroscleroza şi endocardita : complexitate patologică / L. ISBN 978-973-748-437-6 616.Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu". 2009 Bibliogr. SORIN M. Boala renală cronică / Dumitru Ferechide. . Morfologia funcţională a aparatului dentomaxilar : caietul studentului / Diana Dudea. .DUDEA. dr. ELENA GABRIELA. DIANA.8) 612. Radu Ion Badea.6 CIP 2009-4739 1043 . Bucureşti : Printech. 2009 Bibliogr. VICTORIA.61 CIP 2009-4764 1042 . 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-30-2492-7 616. Examenul radiologic al suportului dento-parodontal / Elena Gabriela Despa. ISBN 978-973-52-0575-1 657. Ozana Alexandrescu.31(075. ISBN 978-973-693-312-7 616.8) CIP 2009-4308 CIP 209 1040 . ISBN 978-973-7912-66-4 616. Ultrasonografie vasculară / Sorin Marian Dudea. . .HECSER LÁSZLÓ LÓRÁND.6-073:534.DESPA.Timişoara : Mirton. .825:616.. .3 CIP 2009-4364 1036 .1 CIP 2009-5363 .Bucureşti : Editura Medicală.Mediaş : Crisserv. 2009 Bibliogr.321. Managementul hemoragiilor digestive superioare prin gastropatie eroziv-hemoragică / Constantin Vlad Denis.1 CIP 2009-4785 1037 .FERECHIDE. Index. .Compendiu de gastroenterologie / coord.Bucureşti : Infomedica. rev. a 2-a.208 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1035 . 2009 Bibliogr. DUMITRU.: dr.311(075.HURDUC.13-004.3-005. 2009 Bibliogr.9(035) CIP 2009-4763 1041 . Hecser. EUGEN. .. ISBN 978-973-169-069-8 616.CRĂCIUN. Gabriela Constantinescu.Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă. Vindecarea bolilor cardiovasculare principale în timp scurt fără medicamente / Eugen Crăciun.126-002. Cornelia Nicolau. 2009 Bibliogr. .835. . ISBN 978-606-521-247-3 616. ISBN 978-973-39-0673-5 616.

Spune noapte-bună insomniei / Gregg D. 2009 Bibliogr. .ClujNapoca : Risoprint. Constantin Marica.39 CIP 2009-4678 1053 .210 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 211 1045 . 2009 Bibliogr. mecanisme de apărare.836.Iaşi : Editura Gr. trad.Iaşi : Editura Universităţii "Al. 2009 ISBN 978-973-111-104-9 618. contribuţii personale / Răzvan Ionuţ.Bucureşti : Curtea Veche.Bucureşti : Editura Trei. ISBN 978-973-707-269-6 616.MISCHIANU.14 CIP 2009-3964 1049 . Irinel E. Naştere fără dureri / Frederick Leboyer . .: Amalia Roşu Laurenţiu. Popescu.IFTENI. Emilia Crişan. 2009 ISBN 978-973-88856-1-5 616.LEBOYER.2009.T.IFTENI. 2009vol. Dioxidul de sulf : expunere. . . FREDERICK.clinica. RĂZVAN.JACOBS.Ed. a 2-a. .314 CIP 2009-5230 1050 .65-006.8) CIP 2009-5233 1046 .Constanţa : Editura Dobrogea.314 CIP 2009-3493 1051 . GABRIELA. ISBN 978-973-703-412-0 616-002.Bibliogr.6 CIP 2009-5236 1054 .).MOGLAN.Bucureşti : Herald. . Jacobs . I. .Bibliogr. GABRIELA. 1. Cancerul de prostată / Dan Mischianu.: Ioana Maria Novac. 2009 ISBN 978-973-1983-15-8 616. RODICA. ISBN 978-973-1839-76-9 616. ISBN 978-973-702-609-5 616.Bucureşti : Editura Medicală Antaeus.Timişoara : Orizonturi Universitare. Afecţiunile degenerative ale coloanei vertrebale . . . Popa.2009. 2009 Bibliogr. . VIOREL.Malformaţiile traheo-bronho-pulmonare / Nicolae Galie (coord. . . trad.IONUŢ. .ISBN 978-973-638-405-9 Vol.Iaşi : Tehnopress. 2009 Bibliogr. efecte pe sănătate.711(075.ISBN 978-973-638-406-6 616-07 CIP 2009-4528 1048 . DAN. Semiologie medicală / Rodica Mihăescu.8-009. 2. Cuza". ISBN 978-973-53-0020-3 616-057 CIP 2009-5285 1052 . diagnosticul şi tratamentul de recuperare : note de curs / Viorel Lucescu.LUCESCU. ISBN 978-973-7682-83-3 616. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-638-404-2 Vol. Norina Forna. 2009 Bibliogr. Cristian Didilescu. . Florin Rusu. Parazitologie animală / Ioan Moglan.MIHĂESCU. . GREGG D. . . Ovidiu Bratu. IOAN.9 CIP 2009-4183 . Proteze unidentare : îndreptar de laborator / Gabriela Ifteni. Practica preparării de substructuri organice în protezarea fixă unidentară / Gabriela Ifteni.23-006 CIP 2009-3683 1047 .

Iaşi : Performantica.6 CIP 2009-5668 1065 . Gelu Onose.Bucureşti : House of Guides.NASH. IOANA.Bucureşti : Edit Moroşan.Craiova : Sitech. recuperare a leziunilor musco-ligamentare la sportivi / Corina Predescu. B. ISBN 978-606-530-213-6 616. Emil Rădulescu.6 616. 2000 simptome cheie / dr. .: conf. E. ISBN 978-973-571-931-9 616-056. Ghid de evaluare.Timişoara : Eurobit. . DAN.. EUGENE BEAUHARNAIS. . EMIL.. ISBN 978-973-620-498-2 616-091 CIP 2009-5003 1057 .PIRICI.PREDESCU.25 CIP 2009-3840 1060 .. ISBN 978-606-530-255-6 616.Pneumologie : compendiu / coord.Bucureşti : Editura Universitară. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-749-576-1 616. CORINA. 616.PEREŢIANU. Mihaela Bazac.63 CIP 2009-4055 1056 .: Alexandra Vasile. MARY K. Flagelul HIV-SIDA . . 2009 ISBN 978-973-730-550-3 616 CIP 2009-4267 1058 .RĂSPOP. .RĂDULESCU. ISBN 978-973-748-438-3 616. Şerban Bălănescu. DANIEL-ALIN..24 CIP 2009-4363 1062 .6 SIDA CIP 2009-4540 . Nash . Moore.7 CIP 2009-5148 1064 . Echilibrul energetic şi obezitatea / Dan Pereţianu. 2009 ISBN 978-973-101-254-4 616.MOORE. . dr. dr. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Maria Dorobanţu. conf. prof.348-006.351-006. .894 CIP 2009-5116 CIP 213 1061 .Bucureşti : Editura ALL.Morfopatologie specială / Elena Lazăr. Bucureşti : Editura NICULESCU.o bătălie pierdută? : analiza flagelului la nivel global : studiu de caz : România / DanielAlin Răspop.Iaşi : Lumen. . La ce să nu te aştepţi când eşti însărcinată / Mary K. 2009 ISBN 978-606-513-079-1 618. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.212 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1055 . Cancerul colorectal : o boală care poate fi prevenită / dr.4 CIP 2009-5516 1059 . . Mărioara Cornianu.895.OMER. NICOLAE DANIEL. 2009 ISBN 978-973-166-133-9 616-008. . 2009 ISBN 978-973-8986-75-6. Craiova : Sitech. . AUREL.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. Cătălina Poiană.4 CIP 2009-3701 1063 . Mollecular mechanisms of extracellular and intracellular proteinopathy in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia / Nicolae Daniela Pirici. trad. Pathobiochemistry of cerebral ischemia : am experimental approach / Aurel Popa Wagner. Comunicarea cu pacienţii cu tulburări depresive din secţiile de oncologie / Ioana Omer. 2009 Bibliogr. dr. Daniela Bartoş . Ana Maria Bugă.POPA-WAGNER. Alis Dema.831-005. dr.

. VOICU. a 4-a.89-008.Craiova : Info. ISBN 978-973-7682-82-6 616. Constanţa : Ex Ponto. SPERANŢA. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-739-765-2 616.61-07 616. Tratat de reabilitare pulmonară / Voicu M. Dorin Bardac.943:577.Chestionarul SWS (Survey of Work Styles) / Ileana Văcar.STRATULAT.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Bucureşti : Etna.T. Marlyce Friesen. digestiv şi sistemul hematopoetic / sub redacţia: Florin Mitu. 2009 Bibliogr.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Eugen Stelian Gurzău.ISBN 978-973-27-1774-5 616-089(035) CIP 2009-4049 1074 . IOAN. Stresul oxidativ în fiziologia şi patologia aparatului genital feminin / Lavinia Ioana Sabău. . Mahnolia Vulcu.Iaşi : Editura Gr.214 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1066 . . mitul unui anestezist / Speranţa Stratulat. Eugen Stelian Gurzău.2009.89-008. 2009 ISBN 978-973-1795-02-7 616-074 CIP 2009-3909 1070 . ILEANA. 2009 Bibliogr.24 CIP 2009-4738 1075 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-52-0574-4 616.SOARE.SABĂU. . Mic ghid de ecografie practică / Irina Tica. Irinel Popescu .TICA. 2009 Bibliogr.VACAR. Sînziana Lovin.1 CIP 2009-3960 1068 . .Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare .41-07 CIP 2009-4313 1069 . 2007-2009 10 vol. .146-072. Irinel Popescu. Popa. .Timişoara : Mirton. . Dorin Bardac. . Colposcopie / Ioan Sas. Tudorache.1:618. Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare / Ileana Văcar.: Dinu Antonescu. ISBN 978-973-53-0010-4 542. .441 CIP 2009-4362 . sarcini întrerupte. coord.Cluj-Napoca : Risoprint.Ed.Index. ISBN 978-973-27-1579-6 Vol. 10 : Ortopedie-traumatologie / sub red.2 CIP 2009-3924 1067 . Analize medicale explicate / Ioana Soare. IRINA. 2009 ISBN 978-973-8382-69-5 618. IOANA.441 CIP 2009-4361 1072 .Bibliogr. . 2009 Bibliogr.SAS. LAVINIA IOANA. Sarcini nedorite.TUDORACHE. ISBN 978-973-739-764-5 616. ISBN 978-973-620-489-0 618.Tratat de chirurgie / sub red.Timişoara : Eurobit.Semiologie medicală : aparatul renal. .3 CIP 2009-5211 CIP 215 1071 . . 2009 ISBN 978-973-644-864-5 616-073 CIP 2009-3608 1073 .Bucureşti : Editura Academiei Române.

2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.45(4)(094) 341. . Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. ISBN 978-606-521-233-6 619 CIP 2009-3758 1078 . ELENA..ALBU. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-53-0031-9 619::615.Cluj-Napoca : Risoprint.. rev.. 2009 ISBN 978-973-146-051-2 619::616. Bucureşti : Printech. ISBN 978-606-521-264-0 619 CIP 2009-5239 1079 .Ghid legislativ european : farmacovigilenţa şi legislaţia medicamentului veterinar / Romeo-Teodor Cristina (coord. Constanţa : Ovidius University Press.STOIAN. Florin Leau. 2009 ISBN 978-973-580-302-5 619 CIP 2009-5128 1080 .Bucureşti : Printech.314 CIP 2009-5475 62 Tehnică. ISBN 978-606-521-257-2 619::616-089 CIP 2009-4570 1082 ..ENACHE. ed. . Patologia oilor şi caprelor / Elena Rotaru.).. rev. Practicum de farmacologie veterinară / Veturia Ileana Nueleanu.2 CIP 2009-4947 1084 .Ed. 2009 Bibliogr. Ghid practic de propedeutică şi tehnică chirurgicală veterinară / Traian Leau.CRÎNGANU. VETURIA-ILEANA. ISBN 978-973-52-0579-9 619::615.01 CIP 2009-5664 1083 . Ioan Huţu.216 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1076 . . .. Inginerie 1085 .NUELEANU.Bucureşti : Printech.ROTARU. . Iuliana Mihai. Mihai Cernea. Patologia animalelor de companie : oncologie generală / Dan Crînganu. .217(4) UE CIP 2009-5112 217 CIP 1081 .LEAU. ISBN 978-606-521-258-9 619::616:636.Bucureşti : Alcris-M94. DAN. SORIN. Anca Chereji. . ANGELA..894 CIP 2009-3793 . Valer Teuşdea.: Micu Aurelian.Bucureşti : Printech. Inflamaţia acută / Sorin Vameşu. Stomatologie veterinară / Camil Stoian.. Patologia animalelor de companie : oncologie generală / Dan Crînganu. Maria-Magdalena Andreşescu. DAN.CRÎNGANU. a 2-a. 2009 ISBN 978-973-30-2429-3 62 001. Urgenţe în medicina veterinară / Traian Enache . a 2-a.Ed.Timişoara : Mirton. CAMIL DECEBAL A. 2009 ISBN 978-973-614-486-8 616 CIP 2009-5207 619 Medicină veterinară 1077 . 2009 Bibliogr.VAMEŞU. Tehnologie şi inovare / Albu Angela. 2009 Bibliogr.. TRAIAN. TRAIAN. .Râmnicu Sărat : Rafet. ...

ing. Alexandra Ligia Onofrei. ghid pentru proiectarea inspecţiei produsului / M. ION N. Bucureşti : Printech. ISBN 978-973-648-841-2 62(075.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".3 CIP 2009-3769 1087 .Bucureşti : Printech. dr. A. Novel materials for light intensity modulation / Ileana Rău. . . . .. .LĂCĂTUŞ.Timişoara : Editura Politehnica. 2009 Bibliogr. dr. ISBN 978-606-521-269-5 62 CIP 2009-5694 620 Materiale. . Improved Nyquist filters / Nicolae Dumitru Alexandru. . IOSIF. Iulian Tabără. Daniela Miloştean.Deva : Cetate Deva. Bazele merceologiei / Viorel Constantin Duţă. Ana Socalici. A. Rujinski.BĂHNĂREANU.TEMPEA.1:62 CIP 2009-3484 1089 . 2009 ISBN 978-973-621-275-8 62 CIP 2009-5040 1091 . VIOREL CONSTANTIN. ISBN 978-973-648-842-9 658. ing. Merceologie. Teodor Hepuţ. dr. Cristian Băhnăreanu. D.DOICIN..ION. .DUŢĂ. CRISTIAN.179 CIP 2009-4568 . 2009 Bibliogr. Analiză economică în inginerie / Cristian Doicin.2 CIP 2009-4863 1095 .Bucureşti : BREN. ing. ISBN 978-606-521-254-1 620. 2008 ISBN 978-973-663-708-7 620.8) CIP 2009-3757 1088 .RĂU. 2009 Bibliogr. ELENA. ISBN 978-606-521-232-9 62-23(075.8) 531(075. Erika Ardelean. 2009 Bibliogr. Voicu. . Energetică 1093 . prof. ISBN 978-606-521-242-8 62.Bucureşti : BREN.Baza energetică şi de materii prime / asist. dr. Mihai. European defence agency as a defence industry catalyst : International conference research and development strategies in support of dual industrial transformation / research report: Elena Lăcătuş.îndrumar.8) 531.9 CIP 2009-4589 1094 . ISBN 978-973-625-843-5 62 CIP 2009-3833 1092 . ing.Examinări nedistructive : lucrări practice de laborator . 2009 Bibliogr.002.Iaşi : Politehnium. Ion.Bucureşti : Printech. ILEANA.2(075. Securitatea energetică / dr. Fabricaţia asistată : îndrumar de laborator / Ion N.218 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 219 CIP 1086 . NICOLAE DUMITRU.Bucureşti : Printech. . 2009 Bibliogr. Mecanică şi mecanisme : teorie şi aplicaţii de statică şi structura mecanismelor / Iosif Tempea. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-3483 1090 . 2009 ISBN 978-973-1855-43-1 620. CRISTIAN VASILE.ALEXANDRU.

Cluj-Napoca : Alma Mater. Băra Eva. Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice : modelare şi simulare / Simona Dziţac.4:621.DZIŢAC. . ISBN 978-973-752-352-5 620. Mihaela Drăgan.FEŞTILĂ.Elemente de inginerie mecanică.Bucureşti : Rosetti Educational. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.. ISBN 978-973-638-408-0 621. . 2009 Bibliogr. Electrotehnica 1100 .8) CIP 2009-4102 . ISBN 978-973-7881-48-9 620. 2009 Bibliogr.92 CIP 2009-4179 1102 .T. Eugen Stuparu. Roxana Both. Auditul energetic al instalaţiilor frigorifice / Gabriel Ivan. 2009 Bibliogr. GABRIEL. Rodica Frăţilă. 2009 Bibliogr.38 CIP 2009-4600 1105 . 2009 ISBN 978-606-504-064-9 620. Oradea : Editura Universităţii din Oradea. CLEMENT.220 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 221 1096 .Cluj-Napoca : Editura U. GABRIEL.PĂCURARIU.Bucureşti : Rosetti Educational. . măsuri electronice.IVAN. Doina Pasăre. Antoaneta Butoarcă.5 CIP 2009-4029 1099 . măsuri electrice.Aplicaţii în electrotehnică. Felületkezelés / Bagyinszki Gyula. Timişoara : Orizonturi Universitare.2 CIP 2009-3451 621 Construcţii de maşini. măsurarea mărimilor geometrice.22 CIP 2009-4526 1098 .9 CIP 2009-4124 1101 . GHEORGHE.3 CIP 2009-4828 1104 .7 CIP 2009-5578 1097 . ISBN 978-973-8231-76-4 621.38(075. ALEXANDRU. . Vintilă Bădiţoiu. 2009 ISBN 978-973-662-440-7 621.Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii / Alexandra Chiş.3 CIP 2009-3313 1103 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Mărfuri nealimentare şi siguranţa consumatorului / Păcurariu Gheorghe.. . Măsurarea şi monitorizarea mărimilor hidraulice în timp real / Alexandru Baya. Press. ISBN 978-606-8060-00-2 621. ISBN 978-973-7881-49-6 620. Systèmes à énergie d'origine renouvelable pour la maison passive / Gabriel Ivan. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.BAYA.2 366.IVAN. . ISBN 978-973-739-761-4 621 621.Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelean. instalaţia de joasă tensiune. măsurarea mărimilor mecanice tehnice şi fizico-chimice : laborator tehnologic / Ion Chisăliţă. . 2009 Bibliogr.Craiova : PrintXpert.BAGYINSZKI GYULA. SIMONA. Liviu Eugen Anton. 2009 Bibliogr. Bitay Enikő. . Maxim Olga Irina. ISBN 978-973-759-754-0 539. Electronică : îndrumător de lucrări / Clement Feştilă.

NICOLAE DANIEL. . Florea Radu.391 004 CIP 2009-3594 1114 .38 CIP 2009-4600 1112 . Fîţă Nicolae Daniel. Maşină pentru solicitări compuse / Goiceanu Gheorghe. DANIELA MARIA. dipl. ISBN 978-973-621-272-7 621. 2009 Bibliogr.Iaşi : Politehnium. Octavian Fratu. Data transmissions and multiple access techniques / Simona Halunga.81 CIP 2009-4076 . 2009 Bibliogr. dipl. ing. . ALEODOR DANIEL. ing. ISBN 978-973-131-055-8 621. Tehnologia de recondiţionare a utilajelor de tip pompe / Goiceanu Gheorghe. Electroenergetică : manual pentru electricieni / drd..GOICEANU. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-739-761-4 621 621. ISBN 978-606-92073-0-7 621.3 CIP 2009-5575 1111 .IOAN. Adela-Eliza Dumitraşcu. IOSIF. Fiabilitatea echipamentelor tehnologice fabricate prin utilizarea de elemente modulate interschimbabile încărcate prin sudare / Daniela Mari Iovănaş.791 CIP 2009-3478 1115 . .ISBN 978-606-92073-2-1 621.FÎŢĂ. ISBN 978-606-92073-1-4 Partea 1. SIMONA. Sorin Jurca. Corneliu Lazăr. ISBN 978-973-7711-91-5 621 CIP 2009-5420 1110 .Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului. soluţii contructive / prof. .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Bucureşti : Editura AREL. Petru Postolache.IOVĂNAŞ. 2009vol. .Instrucţiunea ARE 1 : branşamente şi alimentări electrice / AREL. drd. Diodiu Lucian. Iosif Kaposta. .FLOREA.Timişoara : Mirton.Bucureşti : Standardizarea. 2009 ISBN 978-973-7860-17-0 621.Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului.39 CIP 2009-4093 1113 . Nicolae Golovanov.HALUNGA-FRATU. dr. . 2009 Bibliogr. Elemente de inginerie mecanică / Florea Adriana. ISBN 978-973-7711-90-8 621 CIP 2009-5421 1109 . asist. 2009 ISBN 978-973-52-0569-0 621. 2009 Bibliogr. .Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă : surse de alimentare / Vasile Râmniceanu. ing.Bucureşti : Editura AREL. Organe de maşini : investigaţii experimentale. . .GOICEANU.2009..Bucureşti : Electronica 2000. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-8032-02-3 621. .222 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 223 1106 . GHEORGHE.3 CIP 2009-2978 1108 . .Braşov : Lux Libris. GHEORGHE.KAPOSTA.3 CIP 2009-3839 1107 . ing. ADRIANA. Transmisia datelor : consideraţii teoretice şi experimente de laborator / Aleodor Daniel Ioan.

fiz.224 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1116 . dr.MILOŞ. 2009 ISBN 978-973-8910-57-7 621.762 CIP 2009-4104 CIP 225 1121 . . ISBN 978-606-521-259-6 621.MAN. 2009 Bibliogr.374 CIP 2009-4103 1118 . Teodor Miloş. ing. ing.REVICZKY-LEVAY. Pompe şi ventilatoare centrifuge şi axiale / conf.3 CIP 2009-4571 1123 . Press. . 2009 ISBN 978-973-662-439-1 621. proiecte / Cristian-Alexandru Racovitză. Tehnici pentru investigaţia materialelor : aplicaţii / şef lucr. Mihaela Maria Olan.2009. CRISTIAN ALEXANDRU. dr.8) CIP 2009-4976 1125 .Timişoara : Editura Politehnica.2 621. ISBN 978-973-625-609-7.LIŢĂ.396. Corneliu Rădulescu.OLAN. 2009 Bibliogr. LUCIAN. ISBN 978-973-625-842-8 621. Ştefan Varga. . . Inocenţiu Maniu. teme de casă.67 CIP 2009-5283 1122 . Antene utilizate în comunicaţii speciale şi propagarea undelor radio în gama UUS / Gheorghe Olan. dr. Vasile Burlan. ISBN 978-973-625-838-1 621.Bucureşti : Editura Iulian. .T.6 CIP 2009-3632 1120 . prof. 4 : Aplicaţii robotizate.Sibiu : Alma Mater. DORINA.865. Marin Liţă.MĂRGINEANU. ISBN 978-973-625-837-4 621 CIP 2009-3629 1117 . . Ioan Vida Simiti. 2009 Bibliogr. MARIN. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-662-442-1 621. .. ing. ANTONIU.33 CIP 2009-3671 1119 . ISBN 978-606-521-256-5 621.. ISBN 978-973-88962-6-0 621.3(075. Press. dr. ing.POPOVICI.Bucureşti : Editura Politehnica. Eugeniu Man.Bucureşti : Printech. TEODOR.Bucureşti : Printech.Cluj-Napoca : Editura U.NICOARĂ.7:629. . . 2009 Bibliogr.Timişoara : Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara. Camelia Demian.Robotică / conf. DAN. Construcţia şi funcţionarea motoarelor pentru autoturisme / Dan Mărgineanu.431. .8 CIP 2009-3630 .43 CIP 2009-4946 1124 . Lucrări practice de electrotehnică şi electronică analogică şi digitală : îndrumător de proiect şi laborator / Reviczky-Levay Antoniu.Cluj-Napoca : Editura U. . prof. dr. Marius Chelu. .T.RACOVITZĂ. GHEORGHE. MIRCEA. Teoria circuitelor electrice : probleme / Lucian Man. ISBN 978-973-632-512-0 621. . Esenţial în metalurgia pulberilor / Mircea Nicoară. Vol. Motoare cu ardere internă : îndrumar : seminar.Timişoara : Editura Politehnica.Bibliogr. 2008-2009 4 vol. 2009 Bibliogr. Problèmes d'électrotechnique / Dorina Popovici.

ing. Timişoara : Editura Politehnica. IOAN. ELEMER.Bucureşti : ALLFA.STOIAN. Aparate electrice de măsurat / Aurel Săseanu. ISBN 978-973-7718-52-5 621.VIDA-SIMITI. FLORIANA DANIELA.Iaşi : Politehnium. . 2009 ISBN 978-973-88966-7-3 623.45 CIP 2009-4444 624/627 Construcţii 1132 . 2009 Bibliogr. Maşini electrice şi acţionări / Teodor Tăbăcaru. ISBN 978-973-647-653-2 624 CIP 2009-5644 .FURTUNĂ. ISBN 978-973-1792-66-8 Vol. . Mircea Nicoară.IGNATON. .TĂBĂCARU. Procese şi instalaţii termice pentru centrale termoelectrice / conf. . 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-973-599-353-5 621.TEREC.39 CIP 2009-3612 1133 . 2009 Bibliogr. .Ploieşti : Grafoanaytis. .Timişoara : Editura Politehnica. Press. ISBN 978-973-621-265-9 624 CIP 2009-3487 1130 .3 CIP 2009-4595 1127 . Anca-Gabriela Petrescu.Elemente de management al prevenirii şi combaterii utilizării armelor de distrugere în masă / Lucian Ivan. Pereţi de consolidare din beton armat pentru structuri în cadre / Liana Terec.ISBN 978-973-1792-67-5 Vol. 1.226 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1126 . IzabelDaniela Ivan.A társadalmi változások kommunikációs univerzuma. 2009 ISBN 978-973-662-438-4 621. ing. TEODOR. . Experiment şi calitate în metalurgia pulberilor / Ioan Vida Simiti.762 CIP 2009-4101 1135 . Ingineria organizării şantierelor de construcţii / prof. LIANA RODICA.ISBN 978-973-1792-68-2 621. Fundamente de rezistenţa construcţiilor / Precupanu Dan. 2009 Bibliogr.7(498) CIP 2009-4481 1128 . Floriana Daniela Stoian.PRECUPANU. CONSTANTIN. . 2009 Index ISBN 978-973-724-101-6 625. Iulia Companis.05 CIP 2009-5219 1129 . DAN. 2009 Bibliogr. . Atlas rutier . 2009 2 vol.T.Cluj-Napoca : Editura U.22 CIP 2009-4158 227 CIP 623 Tehnică militară 1131 . .Cluj-Napoca : Napoca Star.TârguMureş : Mentor. . ISBN 978-973-625-845-6 624. 2009 Bibliogr. Elemer Ignaton.3 CIP 2009-5583 1134 .Petroşani : Edyro Press. 2.România 2009 / Constantin Furtună. dr.Craiova : Alma. AUREL. dr.311. ISBN 978-973-625-725-4 621.SĂSEANU.

116 628.POPA. 2009 Index. 2009 Bibliogr. dr.. conf. prof.Bucureşti : Estfalia. . Tehnici şi echipamente GMDSS / Popa Dan.BASTIAN. Ticuşor Ciobotaru. . VALENTIN. .Constanţa : Nautica. MARIANA. Index ISBN 978-973-7872-95-1 629.228 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 628 Tehnică sanitară. Valentin Mărgărit Vînturiş.LUNGU.331(73) Ford CIP 2009-5013 CIP 229 1141 . ing. . a 3-a.Ed. 2009 Bibliogr.5.331(44) Citroën CIP 2009-5016 1140 .Bucureşti : Printech.35 CIP 2009-4696 629 Tehnica mijloacelor de transport 1139 .Craiova : Else.8 CIP 2009-3761 1137 .Bucureşti : Pro Tech Service. ISBN 978-973-7708-41-0 629.Skoda Fabia 2000-2006 benzină şi diesel. VALENTI. ing. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.153:631. Tehnica iluminatului 1136 .A. .: Sabina Pocnet.33.3 CIP 2009-3755 1143 . ing.3 CIP 2009-3708 1142 . ISBN 978-973-755-473-4 628. 2009 ISBN 978-973-88280-5-6 629. 2009 ISBN 978-973-88280-6-3 629. ISBN 978-973-7681-51-5 629. . DAN.3 CIP 2009-5460 1145 . ISBN 978-973-52-0562-1 629..Ford Fiesta benzină şi diesel 2002-2005.Bucureşti : Pro Tech Service. dr. 2009 ISBN 978-973-88280-7-0 629. 2009 Bibliogr. .T. Captarea şi folosirea în gospodărie a apei din precipitaţii / Hans-Wener Bastian . Contribuţii privind perfecţionarea sistemului de suspensie a tractoarelor agricole şi a autovehiculelor de teren / Valentin Lungu. dr. ing.APOSTOL. HANS-WERNER. rev. Bucureşti : Editura M. ISBN 978-606-521-236-7 628.Timişoara : Mirton.SIMIONESCU. Epurarea biologică a apelor uzate / Claudia Maria Simionescu. CLAUDIA MARIA. Gheorghe Aurel Gherman. mai complicat" / Mariana Mocioi. 2009 Bibliogr. dr.13 CIP 2009-5616 1138 .Citroën C3 (2002 to 2005). Instalaţii de condiţionare a aerului / Valentin Apostol.S. Lucian Ştefăniţă Grigore.023. . .Bucureşti : Pro Tech Service..Încercarea autovehiculelor / prof.7 CIP 2009-3538 1144 . ISBN 978-973-1822-37-2 628. Zborul şi fizica : "nimic.MOCIOI. conf. trad.066.Bucureşti : Matrix Rom.331(437) Skoda Fabia CIP 2009-5015 . .

Daniel Crunţeanu. ISBN 978-973-53-0025-8 63(498) Muntean. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2009 Bibliogr. Cristina Pavel. 929 Coandă. 929 Muntean. 2009 Bibliogr.. rev. .H. calificarea : lucrător în agroturism / Dănuţ Pavel..Cluj-Napoca : Risoprint. JONEL V. . . Leon Sorin Muntean. Cursaru Nicolae.Timişoara : Mirton.Bucureşti : Printech. La 70 de ani : florilegiu aniversar / prof.L.32 CIP 2009-4239 .S. Lavinia Mădălina Micu. ISBN 978-973-52-0578-2 63(497. . Bucureşti : Pro Tech Service.Bucureşti : Printech.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.Timişoara : Mirton. Particularităţi ale agriculturii Serbiei în Banatul de Sud / Jonel Subić.calificarea : lucrător în agroturism / Pavel Dănuţ.35) CIP 2009-4353 1147 .. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-52-0572-0 632. ISBN 978-973-30-2482-8 63(075. Ion Olteanu. ISBN 978-973-620-494-4 63 CIP 2009-4159 CIP 2009-5014 63 Agricultură 1149 . .651. ISBN 978-973-30-2479-8 63(075. Fitopatologie. Mică antologie Henri Coandă / Virgil Stanciu.7 CIP 2009-4949 1152 . . Nicolae Cursaru.Ed.7(498) Coandă. CIP 2009-5284 1148 . 2009 Bibliogr.562:63+664 CIP 2009-4155 1150 ..Ghidul elevului .Acarieni şi nematozi : dăunători ai agroecosistemelor / Doru Ion Petanec. . 2009 Bibliogr.STANCIU. Ioan Huţu. a 2-a. univ. Mărioara Grigorovici..STANCIU.SUBIC. 2009 Bibliogr. Viorel Gheorghe. 2009 ISBN 978-973-88280-3-2 629..1:498.COTUNA.35) CIP 2009-4133 1154 .230 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 231 CIP 1146 .9:632. siguranţa vieţii / Otilia Cotuna. . 2009 Bibliogr. Grigorovici Mărioara. Designul compresoarelor aerodinamice subsonice / Virgil Stanciu.Timişoara : Eurobit. dr. ISBN 978-973-52-0571-3 658.5-13) CIP 2009-5111 631/635 Agronomie. . VIRGIL. CIP 2009-4563 1151 .L.ÖKRÖS ADALBERT. ISBN 978-606-521-263-3 629. Timişoara : Mirton. VIRGIL. Horticultură 1155 . . ISBN 978-606-521-248-0 629.331(430) Volkswagen 1153 .S.Ghidul profesorului : domeniul agricultură.MUNTEAN. Gheorghe Popescu.H.654. 2009 Bibliogr. Securitatea şi calitatea produselor vegetale. 2008. Introducere în practica agricolă / Adalbert Ökrös. LEON SORIN. Teodosie Perju. OTILIA.2+632.Volkswagen Golf & Bora benzină şi diesel 2001-2003.

MICHAEL.8 CIP 2009-4977 1160 . 2009 Bibliogr. rev.2/. trad.164 CIP 2009-4182 CIP 233 1161 . .53.HOOGVELT.Constanţa : Mar.3 CIP 2009-4234 1158 .MANOILĂ. ISBN 978-973-7767-20-2 631. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Corint. ISBN 978-973-1948-06-5 635. .MIHAI. IOAN. dr. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.: Simona Preda. 2009 ISBN 978-973-135-443-9 635. D.02:635. Drăghici Elena Maria. Flori frumoase în grădină şi apartament / Ioan Manoilă. . .Bucureşti : Atlas Press.Craiova : Sitech. Index ISBN 978-973-724-191-7 634.GEORGESCU.054 633. . univ. . ANCA-MIHAELA.Costeşti : Ars Libri.Cluj-Napoca : AcademicPres.232 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1156 . . Studii privind comportarea unor specii şi populaţii locale de Solanum sp.491 CIP 2009-5494 1157 .458 CIP 2009-4667 1159 .9 CIP 2009-4838 1165 .HESSAYON.Editura Credis. MAGDA SORINA. Arta îngrijirii florilor / Magda Sorina Mihai. 2009 Bibliogr. Influenţa poluării cu bioxid de sulf asupra unor procese fiziologice la soiurile de grâu "flamura" şi "albota" : lucrare ştiinţifică / Loredana-Ioana Georgescu. Index ISBN 978-973-744-148-5 633.FREEMAN. . G. 2009 Bibliogr.BACIU. G. Degradarea solurilor / Traian Demeter. ELENA MARIA. ISBN 978-606-530-219-8 633. . FIEKE. la cultivarea şi păstrarea in vitro / Anca Baciu.11 CIP 2009-4533 1162 .Bucureşti : ALLFA. LOREDANA-IOANA.1 CIP 2009-3824 1163 . Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . TRAIAN.: Adrian Deliu. Bonitarea terenurilor agricole / Michael Freeman. ISBN 978-973-1904-81-8 504. 2009 ISBN 978-973-1838-75-5 631.Cluj-Napoca : Anteea.DEMETER. Producerea furajelor / C-tin Cotigă.Ed. ISBN 978-973-1863-00-9 635 CIP 2009-4821 .Bucureşti : Do-MinoR.COTIGĂ. Expert în fructe / D.9 CIP 2009-5365 1164 . Hessayon . . trad. ISBN 978-973-734-481-6 631.459 631.DRĂGHICI. Grădina : ghidul grădinarului / Fieke Hoogvelt . a 2-a. Producerea seminţelor şi materialului săditor legumicol / conf. CONSTANTIN.1/. 2009 Bibliogr.

Ioan Moraru.POPESCU.Cluj-Napoca : AcademicPres.234 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1166 .03 CIP 2009-4161 1168 .ROTARU. Ioan Peţ. epidemiologie.Târgovişte : Bibliotheca.Târgovişte : Cetatea de Scaun. 2009 Bibliogr. Oportunitatea irigării culturilor agricole în zona centrala a Olteniei / Popescu Cătălin Viorel.8 CIP 2009-3556 1172 . ISBN 978-606-530-269-3 631.SÎRBU.8 CIP 2009-4181 1174 . profilaxie şi terapie / Daniela Popa. Tehnologii pomicole / Ioana Roman. ISBN 978-973-147-030-6 634. vet.2 CIP 2009-4086 1175 .PETRESCU. 2009 Bibliogr. NICOLAE.STANCIU..6(075. MARCELA. Amenajarea.Reşiţa : Neutrino. Legumicultura de succes pentru amatori / Gheorghe Stanciu.Cluj-Napoca : AcademicPres. . Ion Măgdălina. 2009 Bibliogr.8 CIP 2009-3677 . ISBN 978-973-8966-90-1 635. organizarea şi sistematizarea teritoriului / Nicolae Petrescu. . Mana cartofului produsă de ciuperca Phytophthora infestans : patografie. LILIANA.8) CIP 2009-5214 1169 . ISBN 978-606-530-207-5 634.RĂŢOI. IULIAN. 2009 Bibliogr. . GHEORGHE.1/. .Pajişti temporare în cadrul relaţiei sol-plantă-animal / Neculai Dragomir. Gavrilă Ropan. Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri / Iulian Răţoi. 2009 Bibliogr. Agricultura României.1 CIP 2009-4653 1173 .Cluj-Napoca : Risoprint.ROMAN. DANIELA. Construcţii : elemente practice şi dimensionale / Marcela Sârbu.2) CIP 2009-5622 CIP 235 1171 .2. med. Craiova : Sitech. .MORARU. morfologie. Index ISBN 978-973-744-147-8 632. 2009 ISBN 978-973-8916-55-5 631(498) CIP 2009-4100 1167 . biologie.327:663. ISBN 978-973-620-495-1 633.Craiova : Sitech. ISBN 978-973-712-457-9 631. Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin / Liliana Rotaru. CĂTĂLIN-VIOREL. ISBN 978-973-53-0012-8 631. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-744-145-4 634.POPA. IOANA. 2009 Bibliogr.491 CIP 2009-5493 1170 . . .Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad. încotro? / dr. Maria Sauer.Timişoara : Eurobit. IOAN.. 2009 Bibliogr. Index. . . . 2009 Bibliogr.67(498.

..55(450) CIP 2009-4383 . Hannah Green. ELISABETH.2. 2009 ISBN 978-973-728-363-4 636.3 CIP 2009-5388 1182 .74 CIP 2009-3902 64 Economie casnică 1178 .236 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 636/639 Zootehnie. . 2009 ISBN 978-973-144-250-1 639. . Florica Colă. Reţete din bucatăria americană / Rain Delaney. .Iaşi : Alfa. ŞTEFAN. RAIN.DELANEY. Apicultură.T. Pescuit 1176 .1:636. JOAN HUSTACE. Costel Octavian Vornicu. 1 : Taurine. Sărăndan Horea.T.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. . 2009 ISBN 978-973-1822-36-5 637. . Produse lactate : tehnologii şi reţete de obţinere / Elisabeth Mayer-Reithofer .: Anca Băjenaru. . 2009 ISBN 978-973-88882-6-5 641. Albinele şi sănătatea lor / Ştefan Lazăr. Hannah Green. trad. Totul despre ciobănescul german : ghid complet pentru creşterea. dresarea şi îngrijirea ciobănescului german / Joan Hustace Walker . Regimul juridic al vânătorii şi pescuitului / Ionescu Remus.WALKER.Bucureşti : Editura Universitară.DELANEY. . MUGUREL..55(44) CIP 2009-4385 1185 . Sericicultură. 2009 ISBN 978-973-88882-5-8 641. . Zootehnie specială / Mugurel Colă. trad. Hannah Green. RAIN. 2009 Index ISBN 978-973-1822-40-2 619::636.034 CIP 2009-5615 237 CIP 1181 .Cluj-Napoca : Urban Lifestyle.. .Bibliogr. . REMUS. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura M.2(498)(094) CIP 2009-5107 1179 .DELANEY.MAYER-REITHOFER. ISBN 978-973-8953-79-6 638.1 CIP 2009-3662 1180 .55(73) CIP 2009-4382 1184 .: Ina Mintici. Reţete din bucătăria italiană / Rain Delaney.Bucureşti : Meteor Press.COLĂ. ISBN 978-973-749-566-2 637.IONESCU.S. . 2009vol.2009..A. ISBN 978-606-510-421-1 Vol. . RAIN.136 CIP 2009-5618 1183 . 2009 ISBN 978-973-88882-4-1 641. Reţete din bucătăria franceză / Rain Delaney. 2009 Bibliogr.S. ISBN 978-606-510-425-9 636 CIP 2009-4759 1177 .1(498)(094) 639. trad.Stimularea secreţiei lactate la oi şi capre prin administrarea în hrană a lecitinei vegetale / Carmen Ana Pivodă. Vânătoare. Bolile vacilor / Winfried Hofman .: Alexandra Ghibelean şi Ioan Teodora. WINFRIED.A.LAZĂR.HOFMAN.Bucureşti : Editura M.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi.Craiova : Universitaria. Daniela Jitariu.

ISBN 978-973-7631-59-6 65.DELANEY. Oneţ Aurelia. RAIN. a 5-a.432(498)(036) CIP 2009-4052 1191 .Gestiunea financiară a întreprinderii / Mihaela Badea. 2009 Index ISBN 978-973-724-219-8 641.55 CIP 2009-5512 1195 . . . a 8-a. 2009 ISBN 978-973-88882-7-2 641. .BADEA.Tehnici culinare şi ustensile de bucătărie / trad. Microbiologia deşeurilor / Bara Vasile.DELANEY.Gustări şi prânzuri. MIHAELA. . Hannah Green.4 CIP 2009-4573 CIP 2009-5513 1190 .Bucureşti : Reader's Digest.BARA.Ghidul House of Guides : 2009-2010 : Cele mai bune hoteluri şi restaurante : best hotels & restaurants. . 2009 Index.Ed.Bucureşti : ALLFA. rev. ISBN 978-973-1762-55-5 641. Hannah Green.. RAIN.ANGHELACHE. ISBN 978-973-1762-56-2 641.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.Fructe şi deserturi. Conducere şi organizare 1194 . . Hannah Green. 2009 ISBN 978-973-88882-2-7 641. .55(569.Bucureşti : Reader's Digest. Gabriel Andrei Matei. Reţete culinare pentru fiecare zi / Elena Iacob.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. CONSTANTIN.41(498)(036) 640.: Şchiopu Ilinca Smărăndiţa.IACOB.Deva : Cetate Deva.Bucureşti : House of Guides.55(47) CIP 2009-4387 1189 . RAIN. Reţete din bucătăria libaneză / Rain Delaney. .Cluj-Napoca : Urban Lifestyle.7 CIP 2009-4861 1196 .Cluj-Napoca : Urban Lifestyle.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. Aurelian Diaconu. ISBN 978-973-759-765-6 658. 2009 ISBN 978-973-88882-3-4 641.55 CIP 2009-4480 1188 .Ed. .DELANEY. 2009 Bibliogr. . ELENA. . 2009 Index.012.3) CIP 2009-4386 1192 . 2009 ISBN 978-973-101-245-2 641. Reţete din bucătăria rusă / Rain Delaney. 2009 Bibliogr. 2009 Index ISBN 978-606-513-075-3 640.15:334.Bucureşti : Artifex. VASILE.238 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 239 CIP 1186 . Modele utilizate în analizele manageriale / Constantin Anghelache.55(64) CIP 2009-4384 1193 .55 65 Management. . 2009 ISBN 978-973-1855-45-5 658. Reţete din bucătăria marocană / Rain Delaney.55 CIP 2009-5183 1187 .567 CIP 2009-5333 . .

. 3 : Elemente inspirate din teoria şi practica financiară a Uniunii Europene : aplicaţii.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. ISBN 978-973-7791-52-8 . . .BUCUR.012. . ISBN 978-973-8448-73-5 658 CIP 2009-5038 1200 . PETRE.Bucureşti : Editura Economică. .4 CIP 2009-5487 1205 . 2009 Bibliogr.BUGLEA.152 CIP 2009-4010 1198 . 2009 Bibliogr. 2 : Situaţii financiare : reglementări naţionale şi internaţionale.ISBN 978-973-7622-82-2 658. ION. .4:65.BOBOC. ISBN 978-973-129-375-2 65. Iaşi : Tehnopress.BREZEANU. 2009 Bibliogr.BLANCHARD.ISBN 978-973-7622-80-8 Vol.BĂDESCU.1 CIP 2009-3494 CIP 241 1202 . . 1 : Elemente inspirate din teoria şi practica financiară a Uniunii Europene. teste.Galaţi : Sinteze. Antreprenoriatul şi managementul micilor afaceri / Mirela Bucurean.012.4:63 CIP 2009-3907 1201 .012. Managementul investiţiilor / George Bălan. GHEORGHE. . 2009 3 vol. Cârmuiţi ca şi Isus / Ken Blanchard.Timişoara : Mirton. .012. GEORGE.2009. Phil Hodges .2009.2 CIP 2009-4198 1204 .1 CIP 2009-3711 . Mihaela Diana Oancea-Negescu.4 CIP 2009-5405 1199 . Management strategic : teorie şi practici privind formele asociative de tip public.BĂLAN.012.Bucureşti : Pro Universitaria. MIRELA. studii de caz. Ion Popa Lala. 2009 Bibliogr. Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii / Gabriela Daniela Bordeianu. 2009 Bibliogr. Viorica Boboc.BUCUREAN. ISBN 978-973-702-627-9 658.Oradea : Făclia : Editura Universităţii Emanuel din Oradea. Gestiunea financiară a întreprinderii / Petre Brezeanu.BORDEIANU. ISBN 978-606-530-267-9 65. 2009. ISBN 978-973-7622-79-2 Vol. 2009 Bibliogr. trad. ISBN 978-973-759-766-6 65. Analiza investiţiilor imobiliare / Gheorghe Bădescu.Craiova : Sitech. GABRIELA DANIELA.1 CIP 2009-4028 1203 . ISBN 978-973-709-334-9 658.Bucureşti : Cavallioti. . privat şi ONG din agricultură / Ion Boboc. KENNETH. . ISBN 978-973-52-0565-2 658. Analiza economico-financiară / Alexandru Buglea.: Adriana Manole.ISBN 978-973-7622-81-5 Vol. Managementul proiectelor : materiale suport pentru formarea profesorilor / Liana Bucur.. ISBN 978-973-1917-38-2 65. ALEXANDRU.240 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1197 . . . 2009 Bibliogr. LIANA. 2009 Bibliogr.

DUMITRU. 2009 ISBN 978-973-687-836-7 65. 2009 Bibliogr. GABRIEL. . .CLIPA. aplicaţii. Diana Tăgăduan.08. ISBN 978-973-87454-7-6 658. ISBN 978-973-598-473-1 658 CIP 2009-5199 1208 . Târgovişte : Bibliotheca. .7(075. MIRCEA. CĂTĂLIN.012. ISBN 978-973-712-437-1 65. 2009 Bibliogr. Cureteanu. .Iaşi : Sedcom Libris.48(4-22) CIP 2009-5286 1209 . Management în turism rural şi agroturism / Mariana Ramona Ciolac. Anghel Georgiana. RADU.Timişoara : Mirton.CONSTANTINESCU.Voluntari : EfiCon Press. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-670-318-8 65.CĂPRĂRESCU. Economia întreprinderii / Dumitru Constantinescu.48 CIP 2009-4547 1213 . RALUCA-IRINA.Craiova : Sitech.012. ISBN 978-973-666-304-8 658. .012. RADU. Stancu Daniela Georgiana.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. Managementul resurselor umane : sinteze.242 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1206 . Fundamentarea ecologică a calculului posibilităţii în pădurile tratate în codru grădinărit / Gabriel Duduman. MARIANA-RAMONA. ISBN 978-973-749-565-5 65. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-52-0568-3 65. 2009 Bibliogr. Cureteanu.4:658.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". grile / Căprărescu Gheorghiţa.8) CIP 2009-4228 CIP 243 1211 .4:338.152 CIP 2009-5612 1214 .4:658.1:630 CIP 2009-5033 1215 . 2009 Bibliogr.2 CIP 2009-4315 1210 .4 CIP 2009-4014 1212 . ISBN 978-973-752-345-7 65.Timişoara : Eurostampa. . Managementul proiectelor / Mircea Duică.012.62.012. 2009 Bibliogr.DUDUMAN. Tudor Nistorescu.DUICĂ. Managementul afacerilor / Radu S.1) CIP 2009-4874 1207 . GHEORGHIŢA. Investiţiile şi modernizarea sistemelor tehnico-economice / Răzvan Cătălin Dobrea. 2009 Bibliogr.012.CHIVU.DOBREA. Logistică industrială : planificarea şi robotizarea sistemelor de producţie / Catrina Chivu.4:338. Managementul proiectelor în turism / Radu S.3(079.4 CIP 2009-5403 .CIOLAC. CATRINA. ISBN 978-606-530-217-4 65:334.Bucureşti : Editura Universitară.CURETEANU. 2009 Bibliogr. .CURETEANU. Suceava : Editura Universităţii din Suceava. . Managementul calităţii / Raluca Irina Clipa.

08.Iaşi : Editura Universităţii "Al. MARIA.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord.4:334 CIP 2009-5304 1224 . Simulări manageriale : note de curs / Maria Enescu. . ISBN 978-973-598-483-0 65. Ciprian Ceobanu.4:658. .8) CIP 2009-4214 CIP 245 1221 .5 CIP 2009-4487 1220 . . 2009 Bibliogr. Marian Enescu. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.4:334. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-515-032-4 658. ISBN 978-973-52-0573-7 65.Iaşi : Polirom.Bucureşti : Editura ASE. . ISBN 978-606-568-011-2 65. ALOIS.HARTULARI.Effects of the public . DRAGOŞ-ANDREI.MIHAI. . DANIEL. Management strategic organizaţional : teorie şi studiu de caz / Rada-Florina Hahn.IOANA.012.. . 2009 Bibliogr.4:33 CIP 2009-5757 1218 . RADA-FLORINA.Bucureşti : Politehnica Press. 2009 ISBN 978-973-46-1390-8 65. Serviciile de consultanţă în management : o abordare din perspectiva marketingului / Daniela Roxana Mihai.ENESCU.012.HAMAT. Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale : ghid practic / Alois Gherghuţ. Cleopatra Şendroiu.. . ISBN 978-606-510-410-5 65. . ADRIAN." CIP 2009-5630 1219 . Viorel Lefter.HOMOCIANU.Timişoara : Mirton.123 CIP 2009-5308 1222 . I.012.private partnership in water supply and sewerage public services : experience of the municipality of Bucharest / Ioan Radu. ISBN 978-606-505-183-6 65. Tratat de managementul modernizării transporturilor din România de după 1989 / Dragoş Andrei Ignat.012.HAHN.012.4:656(498)"1989/. ISBN 978-606-530-276-1 65. Sistemele de asistare a deciziilor în contextul societăţii cunoaşterii / Daniel Homocianu. Luminiţa Popescu. DANIELA. .Craiova : Universitaria. CODRUŢA OANA.62.012. ISBN 978-973-703-421-2 65..Craiova : Sitech.. CARMEN.2 CIP 2009-4475 1225 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Sisteme suport pentru decizii / Carmen Hartulari. ISBN 978-606-505-191-1 004:65.GHERGUŢ.012. Cuza".012. 2009 Bibliogr. Index.2(075.012.4 CIP 2009-4301 . .7 CIP 2009-4303 1217 . Ion Dobre.244 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1216 . Managementul activităţii financiarcontabile şi analize economice / Adrian Ioana. . Managementul calităţii / Codruţa-Oana Hamat.IGNAT.4:37 CIP 2009-5712 1223 .Braşov : Editura Universităţii "Transilvania".Bucureşti : Editura ASE.

Bucureşti : Editura Universitară. 2009 Bibliogr.OANCEA-NEGESCU.012.012.246 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1226 . GHEORGHE.012.4:37 CIP 2009-4200 1229 . Viorel Gh. 2009 Bibliogr.4:37 CIP 2009-4988 1235 .6 CIP 2009-4460 1233 . DANIELA-LAURA. . Abordări moderne ale managementului logistic / Gheorghe Minculete. ISBN 978-973-53-0032-6 65.4:355.5 CIP 2009-5740 .4:061. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.5 CIP 2009-4009 1230 . ISBN 978-973-663-688-2 65.RADU. ISBN 978-973-1917-37-5 65.Craiova : Editura Cellina. Bucureşti : Editura Economică.Cluj-Napoca : Risoprint. Management performant în vânzarea produselor alimentare / Ioan Popa. IOAN. EMIL. .PĂUNESCU. Management educaţional şi proiectare strategică : materiale suport pentru formarea profesorilor / Ghiţă Nazare.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Diamanta Luminiţa Bulai.poziţie financiară . I. . 2009 Bibliogr. GHIŢĂ. MARILENA.MINCULETE. Economia firmei / Scholtz Béla István.012.4:316.risc / Marilena Mironiuc. 2009 ISBN 978-973-1827-35-3 65. ISBN 978-973-709-433-9 658. Doiniţa Popa. MIHAELA DIANA. Vodă. Analiza financiară în mecanismul de formare a surselor de finanţare a întreprinderii / Adina Paraschivescu. 2009 Bibliogr.Galaţi : Sinteze. . ISBN 978-973-749-561-7 658.ClujNapoca : Risoprint. .4 CIP 2009-4630 1234 .41 CIP 2009-3956 1227 . Anca Minculete. ISBN 978-973-53-0014-2 65.PETRESCU.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Analiza şi evaluarea informaţiilor financiare / Mihaela Diana Oancea-Negescu. 2009 Bibliogr. Aspecte ale managementului educaţional în instituţia şcolară / Daniela-Laura Radu.012. . Cuza". Managing culture in business : basics / Carmen Păunescu. Analiză economico-financiară : performanţă .SCHOLTZ BÉLA.14 CIP 2009-4451 CIP 247 1231 . . ISBN 978-973-702-630-9 658. . ISBN 978-606-8017-17-4 65. Managementul diagnozei statistice a proceselor de fabricaţie / Emil Petrescu. . ADINA.77 CIP 2009-4403 1232 .MIRONIUC. 2009 Bibliogr.NAZARE.POPA.PARASCHIVESCU. CARMEN.012.1 CIP 2009-4304 1228 .Iaşi : Tehnopress. ISBN 978-973-703-416-8 658.Bucureşti : Ars Academica. 2009 Bibliogr.

Redactare şi corespondenţă / Niculina Vârgolici.Bucureşti : Editura Universitară.7 CIP 2009-4307 1239 . 2009 ISBN 978-973-8986-77-0 656.VÂRGOLICI.3 CIP 2009-5535 1238 . Servicii poştale 1242 .Buzău : Alpha MDN.7 655.012. NICUŞOR SEBASTIAN.012.STOICA MIHAELA.Iaşi : Institutul European. JAMES K. . ISBN 978-606-510-435-8 658. .4:658.BENEA. ISBN 978-973-53-0029-6 65. a 2-a. Analiză economico-financiară / Marian Siminică. CIPRIAN BENIAMIN.Cluj-Napoca : Risoprint. SORIN ADRIAN.TEGLAS.4:334. ISBN 978-973-737-644-2 651. DANIEL. . 2009 Bibliogr. Applied business management / James K. .SIMINICĂ. înainte de Cornel Codiţă.012. Circulaţia rutieră : contravenţia / av. .1 CIP 2009-4673 656 Transporturi. 2009 Bibliogr. şi adăug. MARIAN.1) 556.248 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1236 .MCCOLLUM. ISBN 978-973-749-573-0 65.22 CIP 2009-4132 1244 . Milos Florea. Daniel Camen.Procesarea textului : culoarea în poligrafie / Mihai Popescu. rev. McCollum. 2009 Bibliogr. .1 CIP 2009-5742 1243 . Codul rutier simplificat / Nicuşor Sebastian Bontea. .Craiova : Universitaria.4 CIP 2009-5383 249 CIP 655 Industrii poligrafice 1241 .Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 Bibliogr.1. Sistemul informaţional contabil al transporturilor locale de călători / Sorin Adrian Achim. 2009 Bibliogr. Dunărea.Ed. . Managementul resurselor umane în turism / Mihaela Stoica. Minodora Marinescu.CAMEN.11(498 Porţile de Fier) CIP 2009-3467 651 Tehnica muncii de birou 1240 .Bucureşti : Edit Moroşan. Ghidul managerului de organizaţii neguvernamentale mici şi mijlocii / Feri Teglas.254. cuv. ISBN 978-973-611-593-6 656(498:497. . 2009 Bibliogr. navigaţia şi energia : geopolitică şi negociere : studiu de caz / Ciprian Beniamin Benea .05 CIP 2009-5146 .ACHIM. 2009 Bibliogr.Mediaş : Cr3ativ. ISBN 978-973-1869-40-7 655.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. ISBN 978-973-53-0030-2 004:657:656. Loghin Gaga.BONTEA. NICULINA.Arad : Gutenberg Univers. . Ana Maria Preda.1 CIP 2009-5704 1237 . ISBN 978-973-88864-4-5 65. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-139-090-1 656.05(498) CIP 2009-4967 1245 . FERENCZ. .

45:061. 2009 Bibliogr. CE.5 CIP 2009-5419 . Contabilitatea financiară a firmei / Mioara Avram. MARIUS. Iosif Bán. CE.TOMOS. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1934-29-7 656. Abordarea accidentelor rutiere / Dumitru Cristea. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. 2009 Bibliogr. DUMITRU.05(498) CIP 2009-3857 1253 . . Audit intern / Titus Aslău. . . MIOARA.Buzău : Teocora.TOMOS.Constanţa : Nautica. MARIUS.6(075. Codul rutier.Craiova : Universitaria.ROMÂNIA.PRICOP.SfântuGheorghe : Editura T3.3) CIP 2009-3573 1252 . Teste de verificare a cunoştinţelor în vederea obţinerii permisului de conducere / ing. Chestionarul pentru examenul auto la categoriile C. . GHEORGHE. . . ISBN 978-973-7872-94-4 621. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Wolters Kluwer. TITUS. 2009 ISBN 978-973-1784-42-7 656.6 CIP 2009-4548 1256 .41/.1.250 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1246 . 2009 ISBN 978-973-1962-04-7 656.Sfântu-Gheorghe : Editura T3. Transporturi şi vamă : lexicon / Gheorghe Caraiani. ISBN 978-973-752-346-4 657. ISBN 978-606-510-432-7 657. 2009 ISBN 978-973-8910-58-4 656.AVRAM.08 CIP 2009-4472 1248 .1(498) CIP 2009-4434 657 Contabilitate 1255 . Robert Almaşi. 2009 ISBN 978-973-1962-03-0 656. D / Marius Stănculescu.CARAIANI. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Iulian.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.ASLĂUU.GOC : tehnici de instruire / Codruţa Pricop.1. ing. [Legislaţie].05:656.Buzău : Vega Prod '94. ing.1. 2009 ISBN 978-973-1959-35-1 656(498-35 Prahova) CIP 2009-4658 1249 . Ploieşti : Karta-Graphic. Chestionare pentru categoriile C. MIHAI.05(498)(094) CIP 2009-5646 251 CIP 1251 . Iosif Bán. Pagini din istoria transportului judeţean prahovean şi al transportului urban din municipiul Ploieşti / Mercan State.543 CIP 2009-3861 1247 . ISBN 978-973-1911-49-6 656 339. .05:656.STĂNCULESCU. GMDSS . rev. STATE. .STĂNCULESCU. Mihai Tomos.8) CIP 2009-5459 1250 .MERCAN. Index ISBN 978-973-690-873-6 656.Ed. MIHAI. CODRUŢA.1(498) CIP 2009-4435 1254 .396:656. . a 2-a. Mihai Tomos.1(076.05:656. D / Marius Stănculescu.CRISTEA. . Tesztkérdések a gépjármű-vezetői vizsgához (kresz) / ing.

Bucureşti : Tribuna Economică. ISBN 978-973-702-624-8 657 CIP 2009-3492 1264 . 2009 ISBN 978-973-1855-44-8 657 CIP 2009-4862 1266 .Bibliogr. . Ioan Oprean. 1 : Français-roumain. ISBN 978-606-505-192-8 657. . Atanasiu Pop. 2009 Bibliogr. Valenţele cognitive şi decizionale ale informaţiei contabile oferite de conturi anuale / Daniela Burlacu.).6 CIP 2009-4110 1260 . Dumitru Matiş. Dimensiunea strategică a informaţiei costurilor în contabilitatea managerială / Radu Cristian Bucşă. Cluj-Napoca : Eikon.Capitalul intelectual organizaţional / Constantin Brătianu (coord. 2009 ISBN 978-973-144-243-3 657.Ed.DUŢĂ.Bucureşti : Pro Universitaria. 2009 ISBN 978-973-757-205-9 657 CIP 2009-4555 1263 . MIRCEA.Bibliogr.1=133.ISBN 978-973-1977-04-1 81'374. MARIA. Gheorghe Lepădatu (coord. Sorin Briciu. 2 : Roumain-français. 2009 Bibliogr. Simona Vasilache.1 CIP 2009-5574 1265 .BUCŞĂ.1=135. . ISBN 978-973-709-432-2 657 CIP 2009-4008 1262 .Bucureşti : Editura Economică. Ionela Dumitru.aplicaţii practice / coord. Ştefan Pete.2009. DANIELA. .. .. . Bazele contabilităţii / Viorel Constantin Duţă.Bucureşti : Mayon. . 2009 Bibliogr. rev. . . a 2-a. ISBN 978-973-129-373-8 657:339. .Bucureşti : Editura ASE.DIPŞE.).421. . .). 2009 Bibliogr..BURLACU.BOULESCU.8:657+336.Contabilitatea activităţii de comerţ exterior / Marius Dumitru Paraschivescu (coord. .Bazele contabilităţii : aplicaţii practice / Irimie Emil Popa.ECOBICI.Bazele contabilităţii . Auditul public extern naţional şi european / Mircea Boulescu. Teoria şi practica bilanţului : pentru uzul studenţilor ID / Nicolae Ecobici. NICOLAE. VIOREL CONSTANTIN. . ISBN 978-973-1977-03-4 Vol.Deva : Cetate Deva. Iaşi : Tehnopress.: Irimie Emil Popa.8) CIP 2009-4061 . . 2009 Bibliogr. 2009 2 vol. Lucian Pătraşcu.5 CIP 2009-3906 1259 . . Florin Radu.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi.252 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 253 1257 .Iaşi : Tehnopress. Dictionnaire de comtabilité et fiscalité / Maria Dipşe.3 CIP 2009-5309 1258 .fundamente metodologice . .375(075.. 2009 ISBN 978-973-688-137-4 657. ISBN 978-973-702-626-2 657 CIP 2009-3490 1261 .ISBN 978-973-1977-02-7 Vol.2009. RADU CRISTIAN.

Hanna Kinga SchramkoFőldváry. Ion Ionescu.012. MIHAELA. 2009 ISBN 978-973-30-2487-3 657. şi complet. Perfecţionarea organizării contabilităţii manageriale în industria prelucrării lemnului / Lucian Ocneanu. . . Constanţa : Europolis. ADINA.Craiova : Universitaria.OCNEANU. Contabilitate şi expertiză contabilă / Emilia Vasile. 2009 Bibliogr. ION.Bucureşti : Editura ASE. .ENACHI. Marin Popescu.8) CIP 2009-4216 1270 . Evaluarea afacerilor / Ion Ioniţă. Bazele contabilităţii : note de curs : aplicaţii pentru seminar / Mihaela Vartolomei.BAYA.DUŢU. CONSTANŢA. Contabilitate de gestiune : suport de curs / Constanţa Iacob.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. ISBN 978-606-505-188-1 657.Bucureşti : BREN.Timişoara : Eurostampa. 2009 ISBN 978-973-759-752-6 657 658.Iaşi : Tehnopress. LUCIAN. 2009 Bibliogr.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. GHEORGHE. Contabilitate managerială / Gheorghe Fătăcean.3 CIP 2009-3464 1276 . 2009 ISBN 978-973-676-349-6 659.Cluj-Napoca : Alma Mater.4 CIP 2009-3785 .4 CIP 2009-3452 1269 . Contabilitate şi analiza economico-financiară : caiet de lucrări practice / Moşoiu Alina Emilia.Iaşi : Institutul European. . 2009 Bibliogr.Ed. OLGA. rev.VASILE. ALINA EMILIA.254 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1267 . 2009 Bibliogr.MOŞOIU. EMILIA. Relaţii publice şi comunicare / Olga Duţu. .: Marcel Tolcea. .633 CIP 2009-4765 1268 . ISBN 978-606-510-411-2 657(075. ISBN 928-606-504-062-5 657:65. .IACOB. Informaţii 1275 . a 2-a. . pref. ISBN 978-973-702-625-5 657:674 CIP 2009-3491 1273 .1 CIP 2009-4516 255 CIP 1272 . ISBN 978-973-687-838-1 657 CIP 2009-5467 1274 .IONIŢĂ. . Audit şi control financiar în instituţii bancare şi de asigurări / Enachi Săftica. 2009 Bibliogr. SĂFTICA. 2009 Bibliogr.92:336 CIP 2009-4929 1271 .FĂTĂCEAN. ISBN 978-973-648-840-5 657 CIP 2009-3482 659 Publicitate. Marioara Avram. .VARTOLOMEI. ISBN 978-973-611-590-5 659. 2009 Bibliogr. A the concentration of media ownerschip in Romania : supporting or challenging pluralism and media fredoom? / Adina Baya .

Incluziuni nemetalice / prof.MIHÁLY ISTVÁN.73 CIP 2009-3763 1285 . ANNE.Cluj-Napoca : Világhírnév.Timişoara : Editura Politehnica. .DUMITRESCU.Galaţi : Galaţi University Press.4:677 CIP 2009-4656 1286 . 2009 Bibliogr.MOROZAN. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech. 2009 ISBN 978-973-720-237-6 662. . trad. A képernyő jótékony homálya / Mihály István.Cluj-Napoca : Risoprint. ISBN 978-973-53-0008-1 66 CIP 2009-3784 1287 . Contribuţii privind implementarea managementului calităţii totale într-o societate producătoare de tricotaje / Cătălin I. rev. ISBN 978-606-8008-17-2 669 CIP 2009-3667 1284 . . Descoperirea gazelor naturale. Marcel Adrian Piteiu.Ed.I. ISBN 978-606-521-238-1 681.BEI. Gafencu.4 CIP 2009-4901 1279 . ISBN 978-973-7732-63-7 659. Bucureşti : Editura A.. NICOLAE. dr.1:004. ISBN 978-973-625-844-2 669.4:004.738. 2009 Bibliogr.HEPUŢ.3 CIP 2009-4920 1280 . a 2-a. 2009 ISBN 978-973-8233-96-6 65. . Cristian Morozan. Materiale monolitice pentru instalaţii termotehnologice / Anişoara Ciocan. de Ioana Manole. . 2009 Bibliogr. Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice / Anne Gregory . aşa cum a fost ea.GAFENCU. Relaţii publice şi publicitate pe Internet / dr.256 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1277 . ADINA LUCREŢIA. .5 659. TEODOR. Tehnologia de adaptare a ochelarilor / Nicolae Dumitrescu.76 CIP 2009-3559 CIP 257 1283 . . Fenomene de transfer şi operaţii unitare în industria chimică : îndrumar pentru lucrări practice / Adina Lucreţia Ghirişan. ing.14 CIP 2009-3835 . Teodor Hepuţ.5 CIP 2009-5022 66/68 Industrii şi meserii diverse 1281 .Piteşti : Independenţa Economică. 2009 Bibliogr. 1909 Sărmăşel / Dumitru Chisăliţă. MARIANA-FLORICA.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. CRISTIAN.R. ISBN 978-606-92082-0-5 659. DUMITRU. .G. ISBN 978-973-759-762-5 664 CIP 2009-5196 1282 . şi adăug.CIOCAN ANIŞOARA.Botoşani : Geea. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. CĂTĂLIN I. Simion Drăgan. .CHISĂLIŢĂ.Iaşi : Polirom.GREGORY.012. 2009 Index ISBN 978-973-46-1346-5 659.GHIRIŞAN. Marian Bordei. Tehnologia prelucrării produselor agroalimentare şi impactul lor ecologic : ghid practic / MarianaFlorica Bei. .738.

Bucureşti : Ars Docendi. . ISBN 978-606-521-244-2 669.Bucureşti : Printech. ISBN 978-973-755-471-0 681. AUREL.6 CIP 2009-3881 .: Marinela Ghereş. ISBN 978-973-759-479-6 664. BOGDAN. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Matrix Rom.NIŢU.mediu turism / coord. Edina Rusen. Paul Corneliu Boişteanu. . 2009 Bibliogr.258 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1288 . Sisteme de conducere cu calculatoare : fiabilitatea factorului uman / Costică Niţu.8 CIP 2009-3770 1295 .5 CIP 2009-3659 CIP 259 1293 . . . . ISBN 978-973-598-486-1 674 CIP 2009-5682 1290 . Tehnologia şi controlul calităţii în industria morăritului : îndrumător de lucrări practice / Tirpe Gheorghe.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Modelarea şi optimizarea proceselor din metalurgia neferoasă : modelarea termodinamicii sistemelor de aliaje Al-Sn / Cristian-Aurelian Popescu. . Conducerea proceselor cu reducerea consumului de energie / Costică Niţu. 2009 Bibliogr.9 CIP 2009-4440 1297 . Dragoş Taloi. GHEORGHE.56 664.TIRPE.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". COSTICĂ. Anda Sabena Dobrescu.Iaşi : Casa de Editură Venus.TEMNEANU. Materiale compozite obţinute din biomase lemnoase / Aurel Lunguleasa. ISBN 978-973-53-0009-8 664 504 338.LUNGULEASA. 2009 Bibliogr. lacuri şi vopsele / Bogdan Mărculescu.48 CIP 2009-4087 1296 . CRISTIAN-AURELIAN. 2009 Bibliogr. Octavia Zeleniuc. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.MĂRCULESCU.Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad.2/. .MÁRTON LŐRINC. .NIŢU. CRISTINA.95 CIP 2009-5330 1289 .Industrializarea peştelui / Marius Giorgi Usturoi.5:621.5 CIP 2009-3660 1294 . .5 CIP 2009-4968 1291 . Benone Păsărin.Proiecte economice în domeniile agroalimentar . ISBN 978-973-558-403-0 667. 2009 Bibliogr. Contribuţii privind reglarea numerică a proceselor industriale / Cristina Temneanu. Adezivi. 2009 Bibliogr. COSTICĂ. .Bucureşti : Matrix Rom. Livia Maria Butac.POPESCU. ISBN 978-973-755-470-3 681.ClujNapoca : Scientia. Lenuţa Fotea.6 CIP 2009-5681 1292 .Cluj-Napoca : Risoprint. ISBN 978-973-147-032-0 637. Iránítástechnika / Márton Lőrinc. ISBN 978-973-756-041-1 681. ISBN 978-973-1970-13-4 681.

CRISTIAN CONSTANTIN.535.. consultant de specialitate: Denia Mateescu.260 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 261 CIP 1298 .Ed. ARHITECTURĂ. trad. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Noi Media Print. 2009 ISBN 978-973-1788-23-4. SPORT 1299 . coord. Elemente privind ventilarea clădirilor reabilitate termic / Cristian Constantin Ungureanu. SIMONA. ISBN 978-973-8955-64-6 62. Centrul de Cercetare "Estetică şi creaţie artistică". ISBN 978-606-520-349-5.TRIPA.63:699. Ioana Manuela Cristescu. Denia Mateescu . Decorative şi Design.. ed.S. DISTRACŢII.Istoria vizuală a artei / coord.Artă / ed. Echipamente şi instalaţii de încălzire / Petrică Vizureanu.86 CIP 2009-4726 1301 . . ISBN 978-973-759-750-2 677 CIP 2009-4829 1303 . red.VIZUREANU. ANDREAS. Echipamente şi instalaţii de încălzire : îndrumar de proiectare / Petrică Vizureanu.8) CIP 2009-3584 69 Materiale şi tehnologii în construcţii 7 ARTĂ. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-5617 1304 .VIZUREANU. Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Arta şi publicul nou" : Iaşi. a 3-a.VIZUREANU. trad.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.A. Duşumeaua şi parchetul : tehnici de aplicare şi finisare / Andreas Ehrmantraut . .Teiu Botez".Iaşi : Artes.De la Bucureşti la Paris : o panoramă a artei româneşti = Bucharest à Paris : panorama de l'art roumain / foto: Viorel Grigore .Iaşi : PIM.: Claude Frontisi . 23 octombrie 2008 : [lucrări] / Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi. Facultatea de Arte Plastice. Bucureşti : Editura M.: Alina Dimitriu.EHRMANTRAUT. 2009 Bibliogr. Vincente Ponce. 7 CIP 2009-4347 1306 . . trad. 2009 Bibliogr.: Astrid Georgiana Stroe. 2009 .T.: Ovidiu Morar . . 2009 Index ISBN 978-973-717-354-6 7(100)(091)(084) CIP 2009-5073 . .Iaşi : PIM. 2009 Index ISBN 978-973-1805-34-4 7(498) CIP 2009-4525 1307 . . Sesiune de comunicări ştiinţifice (11 . PETRICĂ. Iaşi). ISBN 978-606-520-350-1 697 CIP 2009-3583 1302 . Structura tricoturilor din bătătură : colecţie de lucrări practice / Tripa Simona. Liana Filimon.Bucureşti : Enciclopedia RAO. .UNGUREANU.: Laura Ilea . . Alberto Casasin.ARTA ŞI PUBLICUL NOU. Materiale refractare : îndrumar de laborator / Petrică Vizureanu. .: Emilio Lopez. ISBN 978-606-520-351-8 699(075.001. 2009 Index ISBN 978-973-1822-38-9 692.Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei . . PETRICĂ.. ISBN 978-973-8263-52-9 7(063) CIP 2009-4843 1300 . 697 CIP 2009-3582 1305 .Iaşi : PIM.Bucureşti : România Liberă. 2009 Bibliogr.: Alexandra Ghibelean. PETRICĂ. . 2009 Bibliogr. proiect: Adrian Tuşa.

71(498 Putna) CIP 2009-4411 ISBN 978-973-596-507-5 72. . Press.6(498 Buc. . .025. .) CIP 2009-3512 1312 .DIEACONU. 2009 Bibliogr. Evoluţia funcţională.prima piaţă a Clujului / Mircea Moldovan. Andrei Fabian. M. GELU-GHEORGHE. Cuza". . .MOLDOVAN. 2009 ISBN 978-973-7969-11-8 726. .FABINI. Paul Mutică. Putna .Sibiu : Monumenta. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei.94 CIP 2009-3787 71 Urbanism 1309 . ELENA-SIMONA. Piaţa Muzeului .Bucarest. HERMANN.ALBĂSTROIU. I.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Florin Valeriu Petcu. NEIL. 72 Arhitectură 2009 1311 . Index ISBN 978-973-759-760-1 725. OTHILIA.Bucureşti = Saint Joseph's Cathedral .Catedrala Sfântului Iosif .Oradea : Editura Universităţii din Oradea. MARIANA. 2009 Bibliogr. Iaşi : Taida.Bucharest = La Cathédrale Saint Joseph .Bucureşti : Galeriile Artmark. 2009 ISBN 978-973-662-444-5 711(498 Cluj-Napoca) CIP 2009-5451 1314 . Camuflaj / Neil Leach.Bucureşti : Paideia. Desen tehnic 1317 . ISBN 978-973-1950-30-3 726.LEACH.GROZA.01:14(430) Heidegger.MUSTAŢĂ. Gheorghe Mustaţă.94.T.Bucarest = La cattedrale San Giuseppe . Veronica Dănilă. Reabilitarea clădirilor istorice cu structură din zidărie / Othilia Mariana Groza.3 CIP 2009-4288 263 CIP 1313 .Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice. 2009 ISBN 978-973-1891-08-8 726. Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania / Hermann Fabini . Viorel Nicolau.Galaţi : Europlus.Artmark / text: Ana Ruxandra Garofeanu. Biologie pentru conservarea operei de artă / Mariana Mustaţă.262 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1308 .: Liane-Gudrun Ittu. . . CIP 2009-4706 73/76 Arte plastice. Adina Zorzini. 2009 ISBN 978-606-92054-1-9 75(498)(084) CIP 2009-5244 . ISBN 978-973-703-405-2 7.5 CIP 2009-3446 1315 . 2009 Bibliogr. Mănăstirea Pionul şi Palatul cnejilor cantacuzini de la poale de Ceahlău / Daniel Dieaconu. MIRCEA. trad. DANIEL. ISBN 978-606-514-015-8 71(498 Bârlad) CIP 2009-5275 1310 .Cluj-Napoca : Editura U. Index ISBN 978-973-1755-77-9 725. teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad / Elena-Simona Albăstroiu.025 CIP 2009-5034 1316 .CLITNOVICI.Mecca românilor / Gelu-Gheorghe Clitnovici.

264

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

265

CIP 2009-3585

1324 - DAMIR, PETRU. Petru Damir : album de artă / coord.: Octav
Jinga. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-973-88935-9-7
75(498) Damir,P.
CIP 2009-4169

1319 - BOSTAN, ILIE. Compoziţia formei şi a volumului în
sculptură / Ilie Bostan. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-49-9
730.01
CIP 2009-3455

1325 - Dan Gherasimescu, "Omul -pasăre" al românilor / coord.:
Sorin Mazilescu. - Piteşti : Alean, 2009
ISBN 978-973-88741-4-5
730(498) Gherasimescu,D.
929 Gherasimescu,D.
CIP 2009-4291

1320 - BOUR, OCTAVIAN. Carica(r)tura / Octavian Bour. - ClujNapoca : Echinox, 2009
ISBN 978-606-512-010-5
741.5(498) Bour,O.
CIP 2009-4178

1326 - DRĂGOESCU, RADU. De la pictură la şah şi invers / Radu
Drăgoescu. - Bucureşti : Maiko, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7620-26-2
75
794.1
CIP 2009-4277

1318 - BELINSCHI-GRĂDINARU, CLAUDIA.
sentimente / Claudia Belinschi Grădinaru. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-520-352-5
75(498)(084)

Pictură

şi

1321 - CÂRLUGEA, ZENOVIE. Brâncuşi : orizonturi critice / Zenovie
Cârlugea. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-11-8
730(498) Brâncuşi,C.
929 Brâncuşi,C.
CIP 2009-4981
1322 - CIOCOIU, GEORGETA. Sărbătorile de iarnă în tradiţia
populară / Georgeta Ciocoiu, Georgeta Stănescu ; coord.: Lucia Popa. - Botoşani :
Silva-Vic, 2009
ISBN 978-973-1927-06-0
398.332.4(498):741
CIP 2009-5484
1323 - CIUBOTARU, FLORIN. Album Florin Ciubotaru / Florin
Ciubotaru ; trad. în lb. eng.: Samuel Onn. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural
Român, 2009
ISBN 978-973-577-582-7
73(498) Ciubotaru,F.
CIP 2009-5423

1327 - DUMITRESCU, ELENA. Băiat rugându-se - restaurarea unei
copii / Elena Dumitrescu, Ioana Beldiman. - Bucureşti : Editura UNARTE, 2009
ISBN 978-973-1922-48-5
730
CIP 2009-4824
1328 - INCEU, SANDA MARIA. Destinul lutului / Sanda Maria
Inceu. - Baia-Mare : Eurotip, 2009
ISBN 978-973-1852-60-7
738(498)
CIP 2009-5472
1329 - KÖNCZEY ELEMÉR. Fejadag = Raţie = Ration / Könczey
Elemér. - Cluj-Napoca : Exit, 2009
ISBN 978-973-88782-2-8
741.5
CIP 2009-5291

266

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1330 - MAIER, RADU OCTAVIAN. Meşteşuguri ţărăneşti
tradiţionale în spaţiul românesc / Radu-Octavian Maier. - Bucureşti : Editura
Etnologică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8920-14-9
745/749.1(498)
CIP 2009-4188
1331 - PAVELESCU, EMIL. Emil Pavelescu : pictor de simboluri
tradiţionale româneşti / Emil Pavelescu. - Bucureşti : Nemira Publishing House,
2009
ISBN 978-606-92087-8-6
75(498) Pavelescu,E.
929 Pavelescu,E.
CIP 2009-2571
1332 - PÂNZARU-PIM, MIHAI. Respirând cu Nichita / Mihai Pânzaru
Pim. - Suceava : Editura George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-77-4
76(498) Pînzaru-Pim,M.(084)
929 Pânzaru-Pim,M.(084)
CIP 2009-5031
1333 - PRIWER, SHANA. 101 lucruri inedite despre Da Vinci :
secretele celui mai excentric şi mai creator geniu al omenirii! / Shana Priwer, dr.
Cynthia Phillips ; trad.: Ecaterina Radu ; red.: Viorica Horga. - Bucureşti : Meteor
Press, 2009
Index
ISBN 978-973-728-348-1
75(450) Leonardo da Vinci
929 Leonardo da Vinci
CIP 2009-5455
1334 - SOLOMONEA, CARMEN CECILIA. Voroneţ, Popăuţi,
Probotă şi Moldoviţa : metode tehnice ale picturii murale / Carmen Cecilia
Solomonea. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-50-5
75.052
CIP 2009-3874

CIP

267

1335 - STRATAN, LARISA. Dorel Zaica şi ucenicii săi / Larisa
Stratan. - Bucureşti : Editura Alexis, 2009
ISBN 978-973-88993-0-8
75.046.3
CIP 2009-5572
1336 - ŞOTROPA, ADRIANA. Visuri şi himere : ecouri simboliste în
sculptura românească modernă / Adriana Şotropa. - Bucureşti : Compania, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7841-72-8
730(498)
CIP 2009-4826
1337 - TATAI-BALTĂ, CORNEL. Vasile Şt. Crişan : 1949-2003 /
Cornel Tatai-Baltă. - Alba-Iulia : Altip, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-117-196-8
75(498) Crişan,V. Şt.
929 Crişan,V. Şt.
CIP 2009-3890
1338 - TOFAN, CONSTANTIN. Desprinderi : parte şi întreg /
Constantin Tofan. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-606-92090-0-4
75(498) Tofan,C.
CIP 2009-5437
1339 - Un secol de pictură sârbă : 1850-1950 : capodopere de la Muzeul
Naţional din Belgrad / trad.: Gabrijela Turturea, Ionela Mengher. - Bucureşti :
Editura Muzeul Naţional de Artă al României, 2009
ISBN 978-606-8029-04-7
75(497.1)"1850/1950"
069(497.1)Muzeul...:75"1850/1950"
CIP 2009-4388

268

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1340 - ZĂRNESCU, CONSTANTIN. Aforismele lui Brâncuşi /
Constantin Zărnescu ; pref. de Marin Sorescu. - Craiova : Scrisul Românesc
Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-09-5
730(498) Brâncuşi,C.
929 Brâncuşi,C.
CIP 2009-4868
77 Fotografie
1341 - OMAGIU. RADUC, COSTICĂ. Costică Raduc : o viaţă în
imagini. - Focşani : Terra, 2009
ISBN 978-973-8370-66-1
77(498) Raduc,C.
CIP 2009-3496
1342 - SAVINESCU, EUGEN. Vizibil şi lizibil în imaginea fotografică
şi în extensiile ei / Eugen Savinescu. - Cluj-Napoca : Mega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1868-97-4
77.02
CIP 2009-5497
78 Muzică
1343 - COMAN, CODRIN. Harmonia mundi : o încercare în esenţa
muzicii / Codrin Coman. - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-150-8
78
CIP 2009-5771
1344 - COMAN, LAVINIA. Vrei să fii profesor de pian? / Lavinia
Coman. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică
Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-32-7
37:786.2
CIP 2009-5045

CIP

269

1345 - DRĂGAN, OVIDIU VICTOR. Studiu de orchestraţie / Ovidiu
Victor Drăgan. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
ISBN 978-973-598-308-6
785
CIP 2009-5261
1346 - GRĂJDIAN, MARIA. Flüssige identität : Die postmoderne
Liebe, die Takarazuka Revue und die Suche nach einer neuen Aufklärung / Maria
Grăjdian. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-33-4
78.01
CIP 2009-5642
1347 - HAPLEA, DOINA. Folclor muzical din ţinutul Neamţului /
Doina Haplea, Ioan Haplea, Ion H. Ciubotaru. - Cluj-Napoca : Arpeggione, 2009
ISBN 978-973-8329-67-6
784.4(498 Neamţ)
CIP 2009-5174
1348 - ILIE, VIORICA. Armonie : cursuri universitare / lect. univ. dr.
Viorica Ilie. - Bucureşti : Notarom, 2009
ISBN 978-973-8921-36-8
78(075.8)
CIP 2009-5422
1349 - ILIE, VIORICA. Cursuri universitare / lect. univ. dr. Viorica
Ilie. - Bucureşti : Notarom, 2009
ISBN 978-973-8921-34-4
78(075.8)
CIP 2009-3994
1350 - JURIŢA, PETRU. Educaţie muzicală : culegere de cântece şi
jocuri muzicale / Petru Juriţa, Ana Moş, Pavel Moş. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-343-3
78(075.33
371.214:78:373.3
CIP 2009-4289

270

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1351 - LUPU, CONSTANTIN. Folclor muzical instrumental din
judeţul Botoşani / Constantin Lupu. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-347-1
785:784.4(498 Botoşani)
CIP 2009-3745

271

CIP
791/792 Arta spectacolului

1356 - ARTENE, ELIZA M. Theatralis / Eliza M. Artene. - Iaşi : PIM,
2009
ISBN 978-606-520-366-2
792

1352 - Muzică / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin, Vincente Ponce, ... ;
trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-29-6
78
CIP 2009-4341
1353 - OANCEA, SORIN CRISTIAN. Ethosul în muzica lui Theodor
Grigoriu / Sorin Cristian Oancea. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-10-3
78(498) Grigoriu,Th.
CIP 2009-4034
1354 - SOREANU, CRISTINA MIHAELA. Arta cântului : didactica
specializării / Cristina Soreanu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania",
2009vol.
ISBN 978-973-598-477-9
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-598-485-4
371.3:78
CIP 2009-4438
1355 - VORNICELU, DAN CLAUDIU. Repere stilistice ale muzicii de
cameră franceze în sonata pentru vioară şi pian (1850-1900) / Dan-Claudiu
Vornicelu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-31-0
781.68
CIP 2009-4713

CIP 2009-5312
1357 - BEHAR, NINA. Filmul despre artă, arta despre artă / Nina
Behar. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
ISBN 978-973-1790-31-2
791.43
CIP 2009-4125
1358 - CIOBOTARU, ANCA DOINA. Personaje, cupluri şi poveşti ...
cu sfori / Anca Doina Ciobotaru. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-51-2
792.97(498)(091)
CIP 2009-4114
1359 - COLCEAG, GELU. Ipostaze cehoviene : personaje şi situaţii /
Gelu Colceag. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
ISBN 978-973-1790-32-9
792
CIP 2009-4314
1360 - CONSTANTINESCU, MIRCEA. De spectaculis / Mircea
Constantinescu. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1790-30-5
792
CIP 2009-4017
1361 - GORZO, ANDREI. Bunul, răul şi urîtul în cinema / Andrei
Gorzo. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1364-9
791.43
CIP 2009-4902

272

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1362 - MUNTEANU, ALINA ELENA. Drama techniques for teaching
english / Alina Elena Munteanu. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-670-311-9
792
CIP 2009-3562
1363 - RUSU, ANA-MARIA. Repere în istoria teatrului universal /
Ana-Maria Rusu. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-365-5
792(100)(091)
CIP 2009-5256
1364 - ŞERBAN, ALEXANDRU LEO. 4 decenii, 3 ani şi 2 luni cu
filmul românesc / Alex Leo Şerban. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1363-2
791.43(498)
CIP 2009-4863
1365 - VOICU, MIHAI. Enigmistica pentru toţi / Voicu Mihai, Voicu
Floarea. - Râmnicu-Sărat : Rafet, 2009
ISBN 978-973-146-049-9
793.7
CIP 2009-4259
793 Divertisment
1366 - FIRIMIŢĂ, MARIAN. Odă înţelepciunii / Marian Firimiţă. Giurgiu : Cronos, 2009
ISBN 978-973-7805-35-5.
793.7
CIP 2009-3563
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc
1367 - SAVA, FLORIN. Compoziţii decorative / Florin Sava. - Oneşti :
Magic Print, 2009
ISBN 978-973-1732-24-4
794.1
CIP 2009-4641

273

CIP
796/799 Sport

1368 - Activităţi de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar, pe
grupe de vârstă : jocuri dinamice şi de relaxare / Olenici Liliana, Violeta Hîj,
Agapia Cotor, ... - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
ISBN 978-973-670-315-7.
796
CIP 2009-3502
1369 - ADUCOVSCHI, DANIELA. Varietatea gimnasticii pe muzică /
Daniela Aducovschi. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-607-7
796.41
CIP 2009-4701
1370 - AJTAY FERENC. Kolozsvár környékének kirándulóhelyei /
Ajtay Ferenc. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Stúdium, 2009
ISBN 978-973-643-163-0
796.5(498 Cluj-Napoca)
CIP 2009-3884
1371 - ALBU, PETRIŞOR. Virgil Bălan : un mare antrenor european /
Petrişor Albu. - Craiova : Fundaţia Editura Scrisul Românesc, 2009
ISBN 978-973-85249-5-8
796.386(498) Bălan,V.
796.071.43(498) Bălan,V.
929 Bălan,V.
CIP 2009-3614
1372 - BURCĂ, IOAN. Lecţia de atletism / Burcă Ioan, Ionescu
Dragoş. - Cluj-Napoca : Editura G.M.I., 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1776-13-2
371.3:796.42
CIP 2009-2981

274

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

275

1373 - CĂLINESCU, GEORGE. Schi alpin : manualul începătorului /
George Călinescu, Luminiţa Brabiescu Călinescu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-408-2
796.926
CIP 2009-4081

1378 - IANCU, AUREL. Curs de aprofundare în handbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-397-9
796.322(075.8)
CIP 2009-3626

1374 - CHIRILĂ, MARIANA. Paşaport pentru performanţa
sportivă / lector dr. Mariana Chirilă. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-840-4
796/799
CIP 2009-3832

1379 - IANCU, AUREL. Curs de bază la disciplina fotbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-402-0
796.332(075.8)
CIP 2009-3628

1375 - CRĂCIUNESCU, CĂTĂLIN. Studiu cu privire la pregătirea
fizică a jucătorilor de fotbal la nivel de echipă divizionară "A" în perioada de
iarnă / Cătălin Crăciunescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-218-1.
796.332
CIP 2009-4235

1380 - IANCU, AUREL. Curs de bază la disciplina handbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-400-6
796.322(075.8)
CIP 2009-3627

1376 - DĂESCU, IONICA. Particularităţi metodice şi mijloace folosite
în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării, consolidării şi perfecţionării
deprinderilor motrice la elevii din clasele 1-4 / Ionica Dăescu. - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-205-1
796(075.33)
CIP 2009-3551
1377 - DRAGOŞ, FELICIA. Turismul în zona Subcarpaţilor de
Curbură / Felicia Dragoş. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa Corpului
Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-41-0
796.5(498)
338.48(498)
CIP 2009-3481

1381 - IENEI, EMERIC. A fi sau a nu fi antrenor : singur printre
actori / Emeric Ienei, Mircea Bradu. - Ed. a 2-a. - Oradea : Arca, 2009
ISBN 978-973-1881-23-2
796.332(498)(0:82-94)
792(498)(0:82-94)
821.135.1-94
CIP 2009-4936
1382 - IGOROV-BOSI, MARINA. Handbal : metodică / Marina Igorov
Bosi. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-74-9
796.322
CIP 2009-5149
1383 - LEUCIUC, FLORIN-VALENTIN. Activităţi turistice / FlorinValentin Leuciuc. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-666-303-1
796.5(075.8)
CIP 2009-4558

.SMITH.Bucureşti : Printech.Craiova : Sitech. ISBN 978-606-8030-20-3 796. 2009 Bibliogr. . trad. Curs practico-metodic pentru predarea jocului de baschet în învăţământul superior de neprofil / Adriana Stoicoviciu.TIŢĂ.NANU.2 CIP 2009-5665 1385 .: Bianca Vasilescu.Ed. MIHAIL. NARCIS FLORIAN. ISBN 978-973-755-474-1 796.322 CIP 2009-4832 1386 .ŞTEF. ISBN 978-606-530-273-0 796.Bucureşti : Editura ALL.S. Spaţiul mistic / Vasile Ştef.. Pilates / Karen Smith . 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr.NEAGU. 2009 Bibliogr. 929 Pilates.41 CIP 2009-5631 1391 . . ISBN 978-606-510-426-6 796/799 CIP 2009-5413 1390 . CIP 2009-3842 1393 .Sibiu : Techno Media. . SEPTIMIU FLORIAN. ISBN 978-973-134-073-9 796. Tehnica şi metodica predării înotului / Narcis Florian Neagu.2 CIP 2009-4784 1388 . . Jocuri de mişcare / Septimiu Florian Todea.. 2009 Index.8) 37. ISBN 978-973-737-648-0 371.J.T. GEORGE. MARIAN COSTIN.Craiova : Universitaria. ISBN 978-606-530-243-3 371. EUSTAŢIU. ADRIANA.TODEA.SZABO.8-053. VASILE. . 2009 Bibliogr.3:796:373.276 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1384 . . 2009 Bibliogr.A. .Ed. box!! / Eustaţiu Mărgărit.STOICOVICIU.1 CIP 2009-4515 . Braşov : Omnia Uni S.3:795. . 2009 Bibliogr.MĂRGĂRIT.4 796(430) Pilates. Nicuşor Cătălin Vîrtopeanu. a 3-a. 2009 Bibliogr.018.323. ISBN 978-973-163-408-1 796. Particularităţi metodice în consolidarea deprinderilor motrice în dezvoltarea calităţilor motrice la preşcolari / Iozefina Tiţă. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-571-869-5 796.83 CIP 2009-4693 CIP 277 1389 .. Gimnastica de bază : metodica predării / Nanu Marian Costin.J.Bucureşti : Matrix Rom. Handbal / Mihail Szabo.Craiova : Sitech. KAREN. .2(075.43 CIP 2009-4565 1392 .NANU.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. Studiul privind petrecerea timpului liber diferenţiat pe sexe şi în privinţa sportului / George Nanu.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". a 3-a.5 CIP 2009-4192 1387 . Hai să vorbim despre. ISBN 978-606-521-250-3 797.2 616. IOZEFINA.

.BOBOC. GHEORGHE. Indice ISBN 978-973-152-130-5 81 CIP 2009-4719 1403 . 2009 Bibliogr.1=163. . . Elena Bogdan. ALEXANDRA-CATRINA. Mediul ambient olimpic / Bogdan Vasile.1 81'374.1 CIP 2009-4756 1401 . italianromân / Gheorghe Bejan. .Târgovişte : Transversal.2=135. Alexandra Tătaru. Antonomy as a sense relation among words / Stela Floricel. ISBN 978-606-530-237-2 81 CIP 2009-4751 .I.. CAMELIA. Dicţionar germanromân / Alexandra-Catrina Ciornei. LITERATURĂ 81 Lingvistică 1396 . .Bucureşti : Editura Universitară.CRACEA.: Sanda-Maria Ardeleanu.8=131. Alina Scurtu. .1=124 CIP 2009-4242 1402 . Ghid de conversaţie român-bulgar / Paraschiva Boboc. .Constanţa : Steaua Nordului.2=112. ECATERINA. 2009 Bibliogr.Turismul urban / Tamara Simon. ISBN 978-973-8934-81-8 81'22 CIP 2009-5065 1395 .1=135. ISBN 978-606-8042-07-7 796. 2009 ISBN 978-973-135-435-4 81'374. a 3-a. Mihaela Popescu. a 3-a.BEJAN. STELA. Dicţionar latin-român.8=135.1 CIP 2009-4598 8 LINGVISTICĂ. 2009 Index ISBN 978-606-511-097-7 81'374.CIORNEI.).5(498-21) CIP 2009-3653 1399 . PARASCHIVA.1 81'374. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4740 1397 . .COMIŞEL.VASILE. Dicţionar englez-român / Ecaterina Comişel (coord.Discours et images / coord.CMECIU.Constanţa : Steaua Nordului. 2009 Bibliogr.8=111=135. a 2-a. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-511-104-2 81'374.8=135. 2009 ISBN 978-606-511-099-1 81'374. .Iaşi : Casa Editorială Demiurg.8=124=135.Ed. ISBN 978-973-749-563-1 81'374.1=131. Introducere în semiotică / Camelia Mihaela Cmeciu. ELENA. BOGDAN. . . FILOLOGIE. ISBN 978-973-1776-11-8 796 CIP 2009-5443 1400 .M.Ed.Craiova : Sitech.2 CIP 2009-4240 1398 .FLORICEL. Bucureşti : Editura G. Franco Albertini.Bacău : EduSoft. Melinda Cândea. Dicţionar român-italian.8=135.278 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 279 1394 . .Constanţa : Steaua Nordului.Bucureşti : Corint. român-latin / Cracea Elena.Ed. rev. 2009 Bibliogr.

.POPA. IOAN LUCIAN.POPA. 2009 Bibliogr.Constanţa : Steaua Nordului.2=134.NECULAI. Gabriela Scripnic. Evidential strategies in argumentative discours / Anca Gâţă. 2009 ISBN 978-973-1756-02-8 81'374.77 CIP 2009-3913 .Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.Mic dicţionar cu cuvinte uzuale macedonene.ROVENŢA-FRUMUŞANI. Index ISBN 978-973-1882-14-7 81'25 CIP 2009-5067 1407 . ISBN 978-606-8008-16-5 81 CIP 2009-3665 1405 . .1=512.8=135. . 2009 Bibliogr. Index. Transfer socio-culturel par la traduction / Ramona Iordache.2 81'374.IORDACHE. AMALIA. .GATA. EMILIA. Source of error in translation / Amalia Mărăşescu. DANIELA. a 3-a.8=111=135.MĂRĂŞESCU.NECULAI.3=135.1=111 81'374.1 CIP 2009-3774 1412 .Ed. .161 CIP 2009-4241 1411 . Alina Ganea. 2009 ISBN 978-606-511-092-2 81'374.8=163. RAMONA. a 2-a.Galaţi : Galaţi University Press. 2009 ISBN 978-606-511-105-9 81'374. . An introduction to translation studies / Ioan Lucian Popa. englez-român / Emilia Neculai.Bacău : EduSoft. Translation theories of the twentieth century : (1900-1990) / Ioan Lucian Popa.2=135.8=135.Călăraşi : Agora.Constanţa : Steaua Nordului. . HASAN. EMILIA. spaniolromân / Emilia Neculai. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4157 1413 . 2009 Bibliogr.Ed. ISBN 978-973-690-869-9 81'25 CIP 2009-4468 CIP 281 1409 . Dicţionar român-englez.Ed.Constanţa : Steaua Nordului. . 2009 ISBN 978-606-511-098-4 81'374.NERIMAN. . IOAN LUCIAN.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. ISBN 978-973-8295-83-4 81'25:316 CIP 2009-5274 1406 . Index ISBN 978-973-1882-05-5 81'25 CIP 2009-5066 1408 . ISBN 978-973-737-642-8 81'37:316. a 2-a.1 CIP 2009-4877 1410 . Ghid de conversaţie român-turc / Hasan Neriman.Bucureşti : Macedoneanul. Ipostaze discursive / Daniela Rovenţa-Frumuşani.Bacău : EduSoft. 2009 Bibliogr. Dicţionar român-spaniol.1=134. .280 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1404 . .2=135. ANCA. . 2009 Bibliogr. .

. MARINELA.133. ISBN 978-606-92000-4-9 811.BOJAN-POPESCU.Ed. ANA-MARIA.Casa Corpului Didactic Oradea.Oradea : Editura Didactica Militans .2'36'373(075.CHINTESCU. . Comparision = Comparaţia / Bojan-Popescu Simona. Quelques notions de grammaire / Marinela Cereanu. Index ISBN 978-973-690-871-2 811. 2009 ISBN 978-606-511-096-0 811. a 5-a. a 3-a.133. 2009 ISBN 978-973-1825-49-6 811.Iaşi : Polirom. 2009 ISBN 978-973-46-1398-4 811.CHIRILA.111 CIP 2009-5609 1418 .Constanţa : Steaua Nordului. Writing essays for the baccalaureate examination-oral and written tests / Maria Cristina Chintescu.Iaşi : Polirom.Constanţa : Steaua Nordului.134.Ed. rev.2 CIP 2009-4244 1421 . .112. SIMONA. . MARIA-CRISTINA. 2009 ISBN 978-973-8934-98-6 087. a 4-a.ARSENE-ONU.624 CIP 2009-4465 1415 . ISBN 978-606-530-263-1 811.1 CIP 2009-5408 1422 .111(075.CAZACU. a 3-a.2(075. Limba germană : simplu şi eficient / Orlando Balaş .112. CRISTINA. 2009 Bibliogr.BALAŞ.35)(076) CIP 2009-5293 1423 . . The English adverb / Cristina Arsene-Onu. Franceza rapidă / Ana-Maria Cazacu. argument de Rudolf Windisch.CEREANU.1 CIP 2009-4243 1420 . . ORLANDO. FLORENA LAVINIA. Cristina Balaş.5:811. ISBN 978-973-142-219-0 811.BORŢUN.Ed. Mariana Crăciun. Limba germană : exerciţii de gramatică şi vocabular / Orlando Balaş.BALAŞ. rev.4)(076) CIP 2009-4366 1417 . .Craiova : Sitech. Learn English and have fun / Alina Elena Borţun. Caracal : Hoffman. ORLANDO.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. Let's Learn English ! / Florena Lavinia Chirila.Ed. . ALINA ELENA.Bacău : EduSoft.CAZACU. . rev. . 2009 ISBN 978-973-46-1399-1 811. 2009 Bibliogr. ANA-MARIA.282 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 811 Limbi individuale 1414 .111 CIP 2009-4716 . 2009 ISBN 978-606-511-094-6 811. .111 CIP 2009-5054 CIP 283 1419 .111'367.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. . Spaniola rapidă / Ana Maria Cazacu. 2009 Index Bibliogr.4) CIP 2009-4368 1416 . . 2009 Bibliogr.

2009 Bibliogr.DRĂGĂNESCU. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-748-436-9 811. 2009 ISBN 978-973-7805-34-8 811. diateze active.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. Anne Marie Lihaciu.DUŢU. STELIANA.1(075.1 811.112.8)(076) CIP 2009-5314 1433 . 2009 ISBN 978-973-88913-0-2 811. conjugare.4) CIP 2009-2262 1426 .133. tehnica exprimării. expresii / Geo M.Engleza pentru cei mici / trad.111 CIP 2009-4777 1429 .: Anca Natalia Florea. CORINA. .133. 2009 ISBN 978-606-511-095-3 811.CLEJANU. Teste şi analize gramaticale : curs practic de limba germană / Alexandra-Catrina Ciornei.E.Bucureşti : Gramar.133.Giurgiu : Cronos. .111'367. FLORENTINA. .4) CIP 2009-2335 1428 . ISBN 978-973-88969-0-1 811. 2009 Index ISBN 978-973-748-434-5 087. GABRIELA SONIA. Freiman.2 CIP 2009-4062 .111 CIP 2009-5068 1425 . Writing essays with tears and laughter / Delia Drăgănescu. 2009 Bibliogr.133. ANCA.DRAGOMIR. . 2009 ISBN 978-973-591-649-7 811. Limba engleză fără profesor / Dan Duţescu.1 CIP 2009-4757 1430 . exerciţii. 2009 Bibliogr. Cristiana Coşoveanu. ISBN 978-606-530-238-9 811. ISBN 978-973-142-212-1 811.111(075.2 CIP 2009-4245 1432 . DAN.FREIMAN. verbe compuse. ISBN 978-606-8021-19-5 811. Bucureşti : Editura Universitară.Craiova : Aius PrintEd.CIORNEI.111 CIP 2009-3623 1434 . ALEXANDRA-CATRINA.112.Bucureşti : Editura NICULESCU.CÎTU.COSĂCEANU.284 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 285 1424 . . DELIA.1'36(075. Germana rapidă / Corina Dragomir.624 CIP 2009-4766 1431 .5:811. . / Steliana Clejanu. The French element in English / Gabriela Sonia Dobre.2=135. RUCSANDRA. Bucureşti : Editura NICULESCU. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Lehrmittelhaus. univ. Le document authentique en classe de F. . Carmen Mălăeţ. . Rucsandra Duţu. Constanţa : Steaua Nordului.L. Cahier de séminaire : á l'usage des étudiants / asist.2=112.DOBRE. Gramatica limbii franceze / Anca Cosăceanu.Bucureşti : Little Star.Craiova : Sitech.DUŢESCU. GEO M. ISBN 978-973-749-564-8 81'374.1 CIP 2009-3564 1427 . Învaţă germana pas cu pas : verbele tari şi neregulate. Micaela Slăvescu. The non-finite forms of the verb / Cîtu Florentina.

1(075. Eduard Bucescu.3) CIP 2009-3816 1442 . STELUŢA.Bucureşti : Editura Coresi. Cours de français pour les agents de police C4 / Andreea Goran.23 811.2 CIP 2009-4150 1444 . rev. . MARIA-MAGDALENA. 2009 Bibliogr.IPATE.Ploieşti : LVS Crepuscul. de Gabriel Cheşcu.Costeşti : Ars Libri. ANDREEA.111 821.Craiova : Sitech. coord. .Bucureşti : Agora. 2009 Index ISBN 978-973-748-435-2 087. ISBN 978-973-1904-82-5 811..111(079) CIP 2009-4717 1445 . .ILINA. 2009 ISBN 978-973-46-1348-9 811. 2009 ISBN 978-973-46-1124-9 811. AURA VALENTINA.Ed.135. trad. Culegere de exerciţii de limba franceză : pentru anii I-III de studiu / Aura Valentina Ipate.133. . 2009 Bibliogr. Eduard Bucescu. . MARIANA-CRISTINA. Anne Marie Lihaciu. 2009 Bibliogr.GRELLET.Iaşi : Polirom.Bucureşti : Editura Coresi.133.Piteşti : Paralela 45.GORAN. .Bucureşti : Editura NICULESCU.ISTRĂTESCU.HINOVEANU. Alexandru Ştefan. . Mădălina Grigore.MARINESCU. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8046-30-6 811. FRANÇOOISE.Slatina : Didactic Pres.23 CIP 2009-4140 CIP 287 1441 .5:811. . ISBN 978-973-113-323-2 811. Utilizarea abrevierilor de origine engleză în stilul ştiinţic al limbii române / Hinoveanu Călina Andrada.1 CIP 2009-5362 1437 . . a 5-a. Comunicative activities / Sorina Marinescu. Nume de persoane în română şi franceză : studiu comparat / Maria-Magdalena Ilina.2 CIP 2009-3624 1436 . Ana Stan. rev.Iaşi : Polirom. 2009 ISBN 978-973-7680-60-0 811.111 CIP 2009-4151 1439 . Culegere de exerciţii de limba engleză : pentru anii I-III de studiu / Aura Valentina Ipate. 2009 ISBN 978-606-530-244-0 811. Index ISBN 978-973-137-135-1 811.111 CIP 2009-3655 .1'373.133. CĂLINA ANDRADA. The guide : limba engleză pentru examene şi concursuri / François Grellet . Ich kann Deutsch Sprechen : Deutsch in 20 Lektionen . AURA VALENTINA. SORINA. .111:811. Cristian Belei.1 CIP 2009-4557 1438 .112. de Sorina Dănăilă.133. .111(075.1'373.286 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1435 .Ed.135.112..33)(076) CIP 2009-3815 1443 . Teste grilă : limba engleză / Mariana-Cristina Mandu. a 3-a.Germana pentru cei mici / trad. .MANDU. 2009 ISBN 978-973-47-0619-8 811. În 20 de lecţii fără profesor / Steluţa Istrătescu.: Anca Natalia Florea.IPATE. Gabriela Liliana Pasache. . I can speak English : English in 20 lessons . Corina Gheorghiţă.Ghid pentru bacalaureat bilingv francofon / vol.1 CIP 2009-4778 1440 . . Index ISBN 978-973-137-136-8 811.

Craiova : Alma.625 CIP 2009-5125 1454 . 2009 ISBN 978-606-511-093-9 811. .SARAŞ. . . Mihai Ştefănescu.111:087. rev. English in the new / asist.MIHĂESCU. Engleza rapidă / Emilia Neculai. EMILIA. Şi din imagini învăţăm limba engleză / Simona Rodica Mihăescu.Ed.584 CIP 2009-4925 1450 . .Ed.Oradea : Editura Didactica Militans . ISBN 978-973-712-458-6 811. 2009 Bibliogr.MOSKOVICZ. NICOLETA AURORA.Constanţa : Steaua Nordului. Translation practice for advanced students / Clementina Niţă.NECULAI.111'36 CIP 2009-4467 1453 . ISBN 978-606-530-278-5 811. . .288 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1446 .625. 2009 ISBN 978-973-1792-65-1 087. The English nonfinite verbal forms : a morphosyntactical approach / Alina Miu.5 CIP 2009-4464 1449 .SĂLCEANU. 2009 ISBN 978-973-20-1178-2 811. .NECULAI.1 CIP 2009-4209 1456 . a 2a.Constanţa : Steaua Nordului. ANGELA SIMONA. Circle and learn English : ghid auxiliar / Angela Simona Sălceanu. . 2009 Bibliogr.MARINESCU. Index ISBN 978-973-690-868-2 811.PREDESCU.111 CIP 2009-4246 CIP 289 1452 .Slatina : Didactic Pres.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. . . MARCEL.POPESCU.111'366. Alina Predescu. . 2009 Bibliogr. SORINA. Franceză : curs practic / Marcel Saraş.Craiova : Sitech. ISBN 978-606-530-281-5 811. RAMONA MARINELA.111 CIP 2009-3656 1447 .111'367. CLEMENTINA. Clonţea. Temporal correlation with present perfect in media contexts / Nicoleta Aurora Popescu. ISBN 978-973-113-324-9 811. . Engleza în imagini pentru cei mici / Emilia Neculai.Craiova : Sitech. The English infinitive / Angela Simona Sălceanu. EMILIA.133. ANGELA SIMONA. univ. ISBN 978-973-1825-50-2 811. Means of expressing futurity in English language / Ramona Moskovicz. ALINA. ALINA. a 2-a.111 CIP 2009-5360 1455 .111 CIP 2009-5623 1457 . Index ISBN 978-973-690-878-1 811. 2009 Bibliogr.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.111 CIP 2009-3684 1448 . SIMONA RODICA. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-511-109-7 811.111'367.SĂLCEANU. . 2009 Bibliogr.NIŢĂ. 2009 Bibliogr.5:811.5 CIP 2009-4869 1451 . .Casa Corpului Didactic Oradea. Testing techniques / Sorina Marinescu.Târgovişte : Bibliotheca.Bucureşti : Teora.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". P. ISBN 978-973-663-714-8 811.111 CIP 2009-5624 .MIU. 2009 Bibliogr.

35) CIP 2009-5044 1462 . 2009 Bibliogr. The category of aspect in English / Corina Vasile.1 CIP 2009-5584 1460 .Craiova : Universitaria. ANCA.SILAGHI.133.111 CIP 2009-4888 . Business English : communication and commercial correspondence / Anca Tănasie.SĂLCEANU.1 659. 2009 ISBN 978-973-1975-16-0 811.UNGUREANU.Piatra-Neamţ : Alfa. The language of black America : lucrare ştinţifică / Angela Simona Sălceanu. ANGELA SIMONA.Timişoara : Mirton. ISBN 978-606-530-282-2 811.111'366. CRINA DELIA. VIOLETA DIANA. CORINA.58 CIP 2009-4872 1469 .SPARK.Craiova : Sitech. ADELINA. . ISBN 978-973-52-0577-5 811.TĂNASIE. Problems in translating idiomaticity in English .111 CIP 2009-4892 1468 .290 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 291 1458 . Analyse linguistique du slogan publicitaire / Ungureanu Violeta Diana. 2009 Bibliogr.111 CIP 2009-5202 1467 . CORINA.111(075.Bucureşti : Pro Universitaria.111(73) CIP 2009-5627 1464 .16 CIP 2009-4995 1459 .1 CIP 2009-4501 1466 .collocations : ghid auxliar / Angela Simona Sălceanu.VASILE. 2009 Bibliogr. ANGELA SIMONA.SĂLCEANU. . Implications of the category of aspect in using English / Corina Vasile. . ANGELA SIMONA. Aspecte semantice. pragmatice şi culturale ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă / Maţa Ţaran.111 CIP 2009-5628 1465 .111:61 CIP 2009-3606 1463 .Craiova : Universitaria. ISBN 978-973-129-378-3 811. ISBN 978-606-510-422-8 811. 2009 Bibliogr. Basic English for healthcare professionals = Engleza de bază pentru personal medical / Rhea Spark. 2009 ISBN 978-973-8458-99-4 811. English vocabulary and practice : a text based approach / Adelina Vasile.111 CIP 2009-5633 1461 . ISBN 978-606-530-280-8 811. 2009 ISBN 978-606-530-251-8 811. . English tenses : theory and practice / Corina Vasile. 2009 Bibliogr.Oradea : Primus. . . .Craiova : Sitech. Test your English knowledge : ghid auxiliar / Angela Simona Sălceanu.111:339.ŢARAN.Cluj-Napoca : Quantum. 2009 ISBN 978-973-88835-1-2 811. . . 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech.VASILE. CORINA. RHEA. ISBN 978-606-510-415-0 811. 112 subjects to a successfull English Bac exam / Silaghi Crina Delia. 2009 ISBN 978-606-530-247-1 811. 2009 Bibliogr. . Craiova : Sitech. MAŢA. .VASILE.Craiova : Sitech.VASILE.SĂLCEANU. ISBN 978-606-530-279-2 811.

671:811.1'366. a 8-a.1 CIP 2009-3814 1473 .135. 2009 ISBN 978-973-728-377-1 81'374.33)(079. Gramatica practică pentru ciclul primar / Mădălina Bogdan Tomescu.Bucureşti : Editura Coresi.625=135. .135.BARBU.WAINBERG.135.3'367. rev.Timişoara : Excelsior Art.3 372.135. . Dicţionar de paronime / Marin Bucă. 2009 Bibliogr. Conjugarea verbelor româneşti : dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe clase de conjugare / Ana-Maria Barbu. MĂDĂLINA.135. 2009 ISBN 978-973-137-134-4 81'374.BĂCILĂ.33) CIP 2009-3593 1472 .1'36:373. .135. .333 CIP 2009-5608 1479 . Complementele circumstanţiale de cauză şi de scop şi subordonatele corespunzătoare acestora / Bojan-Popescu Simona. 2009 ISBN 978-606-8061-12-2 811.2:811.Iaşi : Lumen. ISBN 978-973-142-220-6 811.Buzău : Omega.33)(079. ISBN 978-973-1890-23-4 811. ANA MARIA.292 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1470 .1. . PETRONELA.Ed. CRISTINA.Iaşi : Lumen. CRISTINA.135.3 372.Alba-Iulia : Aeternitas.1) 821. 2009 Bibliogr.135.09(075.135. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a / Cristina Bida.3:811. Bucureşti : Meteor Press.Ortografia practică pentru ciclul primar / Mădălina Bogdan Tomescu. Maria Monalisa Pleşea.462 CIP 2009-3811 1477 .462 CIP 2009-3805 1478 .1) CIP 2009-4538 811.BOJAN-POPESCU.2:811.BIDA.Bucureşti : Editura Coresi. FLORINA-MARIA. Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VIII-a : semestrul 2 / Paul Androne. SIMONA.1(075.09(075.1. a 5-a.124'276.BUCĂ.42 CIP 2009-3904 .BOGDAN. ISBN 978-973-166-129-2 811. . . Întâlnire cu Almăjana / FlorinaMaria Băcilă.BIDA.Ed a 6-a.1) 821.1) CIP 2009-4537 1476 .1'35:373.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.135. MĂDĂLLINA. ISBN 978-973-166-130-8 811.Ed.1'367. 2009 ISBN 978-973-137-031-6 371.1(075.135. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-137-148-1 371.Bucureşti : Editura Coresi. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a / Cristina Bida.BOGDAN.6 CIP 2009-4644 CIP 293 1475 . Greaca veche : morfologie / Petronela Wainberg.135. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.ANDRONE.1.1'373.09(075. MARIN.33) 821.135. . . . rev. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-592-222-1 811. PAUL. .1(075.33)(079.33)(079.1 Limba română 1471 .1 CIP 2009-3605 1474 . .

FLORICEL.135.135. . Bucureşti : Politehnica Press.ISBN 978-973-1919-11-9 811.35) CIP 2009-5398 1489 .FIERĂSCU.135.1 821. . ISBN 978-606-8060-06-4 811.35) 821. . DANIELA.1. Structura cazurilor în româna contemporană / Elena Alina Grecu.DRAICA. .1.135.: Răzvan Săftoiu.Bucureşti : Editura Ana 2000. 2009 Bibliogr.Ed.: Silvia Dăscălescu.1 CIP 2009-3532 1486 .135. Gramatica limbii române : clasa a IIIa / Aurelia Fierăscu. . GABRIELA. ISBN 978-973-1927-05-3 811. Morfosintaxa verbului în limba română actuală / Stela Floricel.Botoşani : Silva-Vic.33) CIP 2007-5382 1487 . .09 CIP 2009-4025 1481 . ELENA ALINA.DUMITRU. .Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.35)(079. 1.135.1) CIP 2009-5483 1483 . .54 CIP 2009-5370 .Iaşi : Universitas XXI.Piteşti : Paralela 45.DINCESCU.1.1'367 CIP 2009-4105 1484 .Creativitatea ca joc al inteligenţei / coord. CORNELIU OCTAVIAN. Texte şi teste : Limba şi literatura română : aplicaţii / Gabriela Chiran. Limba română contemporană / Dumitru Draica. Limba şi literatura română : teste pentru clasele IX-XII / Gheorghe Daniela.1'366.1(075. ISBN 978-973-47-0627-3 811. Limba română : sintaxa propoziţiei / Ştefan Dincescu.Craiova : Sitech. Ana Lapoviţă.294 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1480 . ISBN 978-973-719-292-9 811.35)(079.Craiova : PrintXpert. . 2009 Bibliogr.CHIRAN. ISBN 978-973-1919-10-2 Vol.Cortes : corpus de texte pentru seminarul de Limba română contemporană (pragmatica) / coord.1) 821.1 CIP 2009-3734 CIP 295 1485 .135.2009. STELA.1(075.09(075. Ed. ŞTEFAN. 2009 Bibliogr. 2009vol.135.8) CIP 2009-5331 1482 . a 3-a. . 2009 ISBN 978-973-138-039-1 811.GRECU. 2009 Bibliogr.135. rev.09(075.1'36(075.1'367.135. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Petroşani : Focus. ASRS_RL : sistem de recunoaştere a vorbirii pentru limba română / Dumitru Corneliu-Octavian. . ISBN 978-606-530-236-5 811. a 2-a.625 CIP 2009-4750 1488 . .Bacău : Amphion. ISBN 978-606-515-027-0 811. AURELIA. 2009 ISBN 978-606-538-000-4 811.135. ISBN 978-973-677-139-2 811. DUMITRU.1(075.GHEORGHE. 2009 Bibliogr.135.135.

09 CIP 2009-5686 1492 .296 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1490 . Mihaela Marin.1(079.33)(079.135.1'367. Isabella Ioniţă.Braşov : Pastel.135. 2009 ISBN 978-973-8944-98-5 811. Cristina Erdei. .INCEU. Gabriela Catrina. Conversiunea sau Schimbarea clasei morfologice / Sanda Maria Inceu.Braşov : Aula.135.09(075. 2009 ISBN 978-606-92074-0-6 371.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2009 ISBN 978-973-30-2489-7 811. 2009 ISBN 978-973-1852-59-1 811.1(075.1'367.135. .35)(079. FLORENTINA. 2009 ISBN 978-973-704-098-5 811.LOGEL.HARANGUŞ. 2009 ISBN 978-973-88587-2-5 811. VASILE.279.Baia-Mare : Eurotip. Limba şi literatura română : clasa a VII-a : teste de limba şi literatura română pentru teza unică : semestrul al IIlea / Florentina Haranguş..09(075.5 CIP 2009-4536 1499 . 2009 Bibliogr.: Alexandru Muşina.623(075.1.3:811.1) CIP 2009-5243 CIP 297 1495 . 2009 ISBN 978-973-754-078-2 811.1.Bucureşti : Editura Gabriel 2005..Craiova : Sitech.1(075. 2009 ISBN 978-973-1904-80-1 811.1(075.1) 821.135.1) 371. ..2009 / Cosmin Borza.1. .).33) 821.09(075.35) 821.HINOVEANU. Limba română : 80 de teste pentru admiterea în învăţământul superior / Vasile Lungu..135. CĂLINA ANDRADA.1.135.135.135.1:373.1) 821. .1'35 CIP 2009-4532 1494 ..35) CIP 2009-5471 1498 .135.35) CIP 2009-3876 1493 .135.Limba şi literatura română : genurile literare / Amelia Barbu. Limba şi literatura română : teza cu subiect unic : clasa a VIII-a / Hiriş Anamaria. Ana-Maria Floroiu. SANDA MARIA.33)(079.HIRIŞ.Limba şi literatura română : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 / coord.1) CIP 2009-5078 .Limba şi literatura română : Bacalaureat 2009 : modele de rezolvare.LUNGU.623 CIP 2009-4780 1496 . .1(075.135. . DUMITRU. .135. .Costeşti : Ars Libri. 2009 ISBN 978-973-47-0629-7 811. Ortografia în clasele primare : lucrare ştiinţifică / Dumitru Logel.135..1 821.Oradea : Imprimeria de Vest.135. .Bucureşti : Ams Publishing.5 CIP 2009-3990 1491 .8:373. .1(075.Învăţăturile unor dascăli către urmaşii lor / Victoria Vârtopeanu (coord. Roxana Din. .33) CIP 2009-5141 1497 .02.35)(079.Piteşti : Paralela 45. ISBN 978-606-530-244-7 811. itemii publicaţi de MECI la 22. Valoarea stilistică a adjectivelor în stilul administrativ al limbii române / Hinoveanu Călina Andrada. ANAMARIA.

GINA.09(075.135.1(075.1'34 CIP 2009-5122 . Elemente de comunicare şi argumentare pentru liceu / Gina Marian. 2009 Bibliogr.1(075.: Gica Dumitru .Teza cu subiect unic : recapitulare prin modele : Limba şi literatura română : clasa a VII-a .09(075. VASILE. Substantivul : exerciţii aplicative / Elena Dorina Nica. Fonetica şi vocabularul limbii române cu o culegere de exerciţii / Florentina Toma.PLEŞEA. ELENA DORINA. GEORGETA. .135. 2009 ISBN 978-606-8061-13-9 811.1 821. Anamaria Grigoriu.1. 2009 Bibliogr. reflexivă.Bucureşti : Aramis Print.1(075. TUDORA.135. Mihaela Guţan.1(075. Manuela Grecea.33) 51(075.Constanţa : Crizon.1.PÎRVU. Culegere de exerciţii : limba română. ADA.MOCANU. 2009 Bibliogr.semestrul II : 2008-2009 / Mihaela Airinei.Craiova : Sitech.135. Selma Bolat.Ne pregătim pentru teză! : caiet de exerciţii aplicative pentru clasa a VI-a / coord. Limba şi literatura română : scrierea argumentativă.1. 2009 ISBN 978-973-88586-8-8 811.1(075. ISBN 978-973-113-335-5 811.Slatina : Didactic Pres.35) CIP 2009-5316 1505 . Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VII-a : semestrul 2 / Maria Monalisa Pleşea.135. matematică : clasa a II-a / Georgeta Pîrvu.33) 821.622 CIP 2009-3705 1504 .09(075. . 2009 Bibliogr.33) CIP 2009-3598 1509 .33) CIP 2009-4758 1503 .1 CIP 2009-3568 1508 . . .33) CIP 2009-5503 1507 . 2009 ISBN 978-973-679-628-9 811. Buzău : Omega. Ianula Galan...135.135. . Paul Androne. imaginativă / Ada Stuparu. . ISBN 978-606-530-216-7 811.135.Bucureşti : Editura Universitară.. ISBN 978-973-749-570-9 811.1(075.33) 821.1. .135. ISBN 978-973-1909-40-0 811. .PIŢILĂ.NICA.TOMA.33) CIP 2009-5688 1501 .Bucureşti : Editura Gabriel 2005. 2009 Bibliogr.135.Craiova : Sitech. Limba şi literatura română : teste pentru evaluarea curentă : clasa a VII-a / Vasile Mocanu.298 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 299 1500 .09(075.33) CIP 2009-3592 1502 ..Timişoara : Artpress.135.135.35) 821. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-113-332-4 811.33) CIP 2009-5387 1506 . . ISBN 978-606-530-230-3 811. MARIA-MONALISA.1(075.MARIAN.33) 821. FLORENTINA. Cleopatra Mihăilescu. 2009 ISBN 978-973-108-187-8 811.1'367. Anca Sârghie.Slatina : Didactic Pres.STUPARU.135.135.135. Limba română : culegere pentru clasa I / Tudora Piţilă. .

1(075. FLORENTINA. American Novels / Alina Simuţ.5 CIP 2009-4914 1521 .Balonul lui Mickey / red. Social Boundaries in Early 20th c. 2009 ISBN 978-973-47-0644-0 82 CIP 2009-5400 CIP 301 1516 .300 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1510 . 2009 ISBN 978-973-137-001-9 81'374. .1-822(075.: Alexandra Ghiţă . 2009 ISBN 978-606-516-173-0 82-93-32=135. 2009 ISBN 978-973-1995-43-4 821.5 CIP 2009-4895 1517 . 2009 ISBN 978-973-88826-3-8 82-93-34=135.135.33) 82-822=135. il.BĂRÎCĂ.Highschool musical / trad. 2009 ISBN 978-973-157-497-4 82-93-32=135.33) 82-822=135. .Ed. . 2009 Bibliogr. trad.135. Basme alese / Jakob şi Wilhelm Grimm. AURA.33) 82-822=135. a 3-a.33) CIP 2009-4511 1513 .Primul an / trad.Lecturile copilăriei : clasa VII / Lucica Buzenchi. Marie-Catherine Le Jumel de Barneville .Piteşti : Paralela 45. JeanneMarie LePrince de Beaumont.Lecturile copilăriei : clasa IV : antologie şcolară / Lucica Buzenchi. 2009 ISBN 978-973-1995-42-7 821. red.Ed.: Walter Crane .5 CIP 2009-4911 1515 . .09-31"19" CIP 2009-3736 . .135. .Constanţa : Editura Eduard. 2009 ISBN 978-973-1995-38-0 821.1(075.: Julia Kretsch. a 3-a.33) CIP 2009-3693 1518 . .1 087. .Întâlnire cu piraţii.0=135.135. Michiela Poenaru. Metaforă şi corporalitate în discursul media / Aura Bărîcă.: Sînziana Popescu.Bucureşti : Editura Coresi. fraţii.Oradea : Editura Didactica Militans . 2009 ISBN 978-606-519-174-7 82-93-32=135. ISBN 978-606-530-232-7 811.1 CIP 2009-5123 82 Literatură 1511 . ISBN 978-973-1825-44-1 82. Constanţa : Editura Eduard. . ALINA.33) CIP 2009-4510 1514 .: Julia Kretsch. rev. Noţiuni de predare a limbii române cu privire specială la forma limbii şi a poporului român / Florentina Toma. .Bucureşti : Egmont România.: Julia Kretsch. .Constanţa : Editura Eduard. AURA.Ed.BRAIS. 2009 ISBN 978-606-519-164-8 82-93-32=135.Ed. Bucureşti : Egmont România. a 3-a.Bucureşti : Erc Press.2:82.1 CIP 2009-4957 1520 . a 5-a.Bucureşti : Mediamorphosis.: Alexandra Ghiţă .1-822(075.1(075.SIMUŢ.1 087.TOMA. Bucureşti : Egmont România.1-822(075. red.1 087. Craiova : Sitech.Lecturile copilăriei : clasa I : antologie şcolară / Lucica Buzenchi. 2009 Bibliogr.Casa Corpului Didactic Oradea.GRIMM.1 CIP 2009-3809 1519 . rev.1 CIP 2009-4910 1512 . Dicţionar de termeni literari : pentru elevi / Aura Brais. .

2009 Bibliogr.1. CIP 2009-5523 1526 .Craiova : Sitech.09 Hemingway. . 2009 ISBN 978-606-8021-24-9 811.09 Silvestri. 2009 Bibliogr.E.111(73). LIVIU.: Hegedűs Imre.E.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember története / Benedek Elek . CONSTANTIN.E.1 CIP 2009-4390 82. ISBN 978-606-530-227-3 82-93-34=135.E.111(73). DANIELA. Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print.E.BENEDEK ELEK.33)(079. 2009 ISBN 978-973-1928-28-9 821.E. 929 Benedek. . RALUCA. 2009 ISBN 978-973-133-485-1 821. ISBN 978-606-530-214-3 821.09 Hemingway.1) 821.Craiova : Sitech.09 Benedek.33)(079. îngrij.135.E. Mihaela Ema Lazăr. pref. Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte pentru clasa a VIII-a : Limba şi literatura română / Denisa Antonie. CIP 2009-3339 1528 . pref.09-2 Ionescu.Miercurea-Ciuc : PallasAkadémia. .BĂLĂIŢĂ.Supercopoii şi cazul culorilor misterioase / red.302 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1522 .09 CIP 2009-4176 1525 .135.: Julia Kretsch.1) CIP 2009-4146 CIP 303 1527 . 2009 ISBN 978-973-7609-45-8 821.TATULEA.ANTONIE.Artur Silvestri .M.133. Regal poetic / Constantin Abăluţă.BARBU. . Fairy tales day dreaming in class / Tatulea Raluca. Index ISBN 978-973-611-595-0 821. LIVIU. 2009 ISBN 978-606-519-165-5 82-93-32=135.1(075.1. 929 Silvestri. Hemingway's heroes / Livia Nicoleta Barbu.Craiova : Aius PrintEd.1 CIP 2009-4912 1523 .141(498). .09 Critică şi istorie literară 1524 . 929 Hemingway.: Mariana Brăescu Silvestri. 2009 ISBN 978-973-665-255-4 821.ANDRONIE BEJAT.frumuseţea lumii cunoscute / ed.: Valentina Agrigoroaiei.1.A.A.E. 929 Ionescu. . CIP 2009-4921 . 2009 Bibliogr.135.135. DENISA.1. CIP 2009-3700 1529 . Craiova : Sitech.09(075.135. RALUCA. CIP 2009-3463 1531 .1. Mihai Eminescu : (Poetul nepereche în programele şi în manualele şcolare) / Andronie Bejat Daniela. Verisimitude and architectonics in Hemingway's short stories / Livia Nicoleta Barbu. 2009 Bibliogr. 929 Eminescu. CIP 2009-3702 1530 . ISBN 978-606-530-210-5 821.ABĂLUŢĂ.Bucureşti : Carpathia Press. şi coord.BARBU. Bucureşti : Egmont România.09 Eminescu.Iaşi : Institutul European.511.M. Les discours theatral d'Eugene Ionesco : l'enonciation entraveé / Raluca Bălăiţă . 929 Hemingway. .

Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre : culegere de comunicări : Brăila. Studii eliadiene : Mircea Eliade între istoria religiilor şi literatură / Adrian Boldişor. dr.:2 CIP 2009-4312 1537 . rev. Puia Andrei.M. CIP 2009-5055 1536 . 2009 Bibliogr. univ.CRĂCIUN. . Radu Săvulescu.511. 2009 ISBN 978-973-1882-01-7 821.Bacău : EduSoft. .1. TEODORA-DANA.: asist.Bucureşti : Editura Coresi.09 Budai-Deleanu.(063) CIP 2009-3952 .135. La littérature française de la Renaissance : histoire littéraire et choix de textes / Luminiţa Ciuchindel. Adrian Jicu. ISBN 978-973-98924-5-2 821.1. CIP 2009-5062 1539 .Bacău : EduSoft. Teste de Limba şi literatura română : pentru admitere în liceu / prof. ianuarie 2009 / prof.1.BRAIS. .09 CIP 2009-3588 1538 .Bacău : EduSoft.: asist.1. 2009 ISBN 978-973-137-147-4 81'374.I.Craiova : Editura Cellina. .09 Eminescu. a 6-a.1. opere.09(075. ADRIAN. Burlescul ţiganiadei / prof.Craiova : Aius.BORCSA JÁNOS.09 Preda. Ipostaze ale personajului în opera lui Marin Preda / Gigliola Ceunaş . Luminiţa Diaconu.CIUCHINDEL.09=135. Dicţionar de literatură română şi universală : autori. Mircea Cărtărescu : erosul androgin / Mariana Crăciun.M. ISBN 978-606-8021-25-6 821.M. personaje : pentru elevi / Aura Brais. MARIANA. pref.135.09 Cărtărescu. 2009 ISBN 978-973-1827-38-4 821.09 Eliade.09 Preda. Receptarea şi predarea romanelor lui Marin Preda în liceu : soluţii didactice / Gigliola Ceunaş .09+82.M.CONSTANTINESCU MONTEGAZA.135. CIP 2009-5208 1534 . Adrian Jicu. .CEUNAŞ. AURA.1.Brăila : Editura Dunărea. 2009 ISBN 978-973-1882-00-0 821. .(063) 929 Eminescu.1.).1. gr.141(498).135.135. 2009 ISBN 978-973-26-0925-5 821.Ed. CIP 2009-5051 1541 .2:821. I Constantinescu Montegaza Teodora-Dana.M.Cluj-Napoca : Kriterion. Craiova : Editura Cellina.133. ISBN 978-973-8934-99-3 821.CONSTANTINESCU MONTEGAZA. GIGLIOLA. prof.1.1) CIP 2009-5209 1540 . Comunicări ştiintifice (2009 . pref. 2009 Bibliogr. dr. gr.09 CIP 2009-4627 1533 . Zafiu Doiniţa (coord. 2009 Bibliogr. GIGLIOLA. LUMINIŢA. .135. univ. ISBN 978-973-737-646-6 821.135. TEODORA-DANA.1 CIP 2009-3803 1535 . Merítés / Borcsa János.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. .CEUNAŞ. 2009 Bibliogr.BOLDIŞOR.33)(079.304 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 305 1532 . . Brăila).M.135.DIMENSIUNEA EMINESCIANĂ A FIINŢEI NOASTRE. . I Constantinescu Montegaza Teodora-Dana. 2009 ISBN 978-973-1827-39-1 821.

FIRESCU.09 CIP 2009-3754 1550 .Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Fraţii şi surorile lui Nichita Stănescu / Ionel Dunea. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-283-9 82. 2009 Bibliogr.DINU-MARCU. 2009 Bibliogr.DIŢĂ.Ploieşti : Premier.135. . . Le sentiment de la mort dans l'oeuvre d'Arthur Rimbaud / Mihaela Grigorescu.A. FELICIA MARINELA.DUNEA.1(478). CIP 2009-4031 1543 . CIP 2009-5766 1548 .133.L.Craiova : Sitech. .Grigore Vieru acasă. CIP 2009-3822 1544 . MIHAELA. CIP 2009-4173 1552 .135. 2009 Bibliogr. Tipologia feminină în opera literară a lui Mircea Eliade / Diţă Felicia Marinela. Fănuş şi eroii lumii lui / Constantin Gherghinoiu.135.B. .1.GRIGORESCU. CONSTANTIN. 2009 ISBN 978-973-133-481-3 82.M.G. IONEL. .09 Jelloun.Bucureşti : Editura ALL.: Jean Dumitraşcu.09 CIP 2009-5620 CIP 307 1547 . la Piteşti / coord.Slatina : Didactic Pres.1. Simona Jişa.133.HIRU. La condition de la femme chez Tahar Ben Jelloun / Daniela-Elena Dinu-Marcu.1. . 2009 ISBN 978-973-7612-29-8 821. 2009 ISBN 978-606-541-000-8 821. .I.DRAGHIEA.GIURGI.L.09 Papadat-Bengescu.09 CIP 2009-3600 1546 . 929 Papadat-Bengescu.135.09 Caragiale.09 Rimbaud. DANIELA-ELENA. L'ideologie pascalienne (Les Pensees) / Rodica Firescu. DANIELA IOANA.Bucureşti : Amaltea.135.306 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1542 . .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.09 Papahagi. ION.H.GHERGHINOIU.M.1. ISBN 978-973-113-325-6 821. CIP 2009-4599 1545 . ISBN 978-973-1904-76-4 821. Teja Papahagi un aromân aşezat cu sfinţenie în cartea satului domnesc / Hiru Ion. ISBN 978-973-162-041-1 821. 2009 Bibliogr. RODICA. Personajul feminin în proza lui Ion Luca Caragiale / Draghia Daniela Ioana. a 2-a. . CIP 2009-4122 1549 .135.1. .GOGA.H. ISBN 978-973-142-215-2 821.Ed. Baciu Gheorghe.F.T. Aspecte ale urâtului în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu / Maria Victoria Giurgi. 2009 ISBN 978-606-8065-00-7 821.Brăila : Ex Libris. CIP 2009-5215 .135. 2009 ISBN 978-973-740-103-8 821.1.09 Vieru.Bucureşti : Editura Perpessicius.09-32 Neagu. Piteşti : Pământul.1(64). YVONNE. . 929 Eliade. MARIA VICTORIA.1. CIP 2009-647 1551 . 2009 ISBN 978-973-571-927-2 821.T.09 Eliade.:396 929 Caragiale.I.Costeşti : Ars Libri. Identité et mentalité / Yvonne Goga.

2009 2 vol.Braşov : Aula..53) CIP 2009-5439 . Vincente Ponce. 2009 ISBN 978-973-754-079-9. . CIP 2009-3511 1555 .1. . 2.IORDACHE.LUNGUŢESCU.1. al XIX-lea / Iordache George.: Alexandru George. . .M. ISBN 978-606-530-206-8 821.09 Alexandrescu. ION. pref. Cozerii în lila / Iolanda Malamen şi Şerban Foarţă.Literatură universală : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 / coord.ISBN 978-973-577-581-0 821.1. 2009 ISBN 978-606-517-003-2 821. T. .IONESCU.1. 82.135.308 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 309 1553 . CIP 2009-4703 1562 . . trad.M.135. 929 Maiorescu.135.: Viola Vancea .58) CIP 2009-3489 1556 . FLORENTINA.9:373. Cercul de creaţie literară . Maiorescu şi contemporanii lui / E. ISBN 978-606-8030-18-0 821.Buzău : Vega Prod '94.H. Cu puşca şi condeiul : Hristo Botev / Kopy Kyçyku . Carp : critic literar şi literat. CIP 2009-5525 1559 . 2009 ISBN 978-973-37-1358-6 821.1(=214.LOZBĂ. CIP 2009-3555 1563 . Ioana Manuela Cristescu.Literatura / ed.LOVINESCU.T.D.135. .09(047.KYÇYKU. . 2009 Bibliogr. Eminescu în galeria de onoare a cărţilor noastre despre Eminescu / Ion Iliescu. .09(075.Bucureşti : Tracus Arte. Clasic şi modern în studierea literaturii române în şcoală : Grigore Alexandrescu : lucrare stiinţifico-metodică / Florentina Lunguţescu.ILIESCU.1.: Emilio Lopez.1.09 CIP 2009-4346 1561 . IOLANDA.5 CIP 2009-3877 1554 . Lovinescu . 2009 Bibliogr.: Kopy Kyçyku. .09(047. 2009 ISBN 978-973-88817-3-0 821.135.1.09 Maiorescu. 929 Eminescu. Alberto Casasin.Bucureşti : Librarium Haemus. 929 Botev.09 Eminescu.: Astrid Georgiana Stroe. Reprezentări ale ţiganilor în literatura de ficţiune românească din sec. trad. P. Dimitrie Cantemir şi problema ştiinţei române / Mihai Lozbă.53) CIP 2009-3941 1560 .135.163. . . GEORGE.Bucureşti : România Liberă. Am fost pe urmele lui Marx / Ion Ionescu.1.b. MIHAI.: Alexandru Muşina.Gr. 2009 ISBN 978-973-1784-41-0 061:821.modalitate de stimulare a capacităţilor creatoare / Iosif Gabriela.MALAMEN.Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român.H CIP 2009-5297 1558 . ISBN 978-973-577-579-7 Vol.Craiova : Sitech.135.IOSIF. Deva : Călăuza v. KOPI.35) 371.09:323. ION.09 CIP 2009-3586 1557 .09 Botev. GABRIELA.. 929 Alexandrescu. 2009 ISBN 978-973-1788-24-1 82.Timişoara : Eurostampa.ISBN 978-973-577-580-3 Vol.2.09 Cantemir.Gr.. îngrijire ed.Sibiu : Techno Media.278. . . 1 : P. 2009 ISBN 978-973-88875-6-5 821.135. EUGEN.Iaşi : Junimea.T. 2009 ISBN 978-973-687-839-8 821.

Bucureşti : Editura Universitară. trad. Retorică şi pragmatică în discursul ciceronian / Florentina Neculau. ISBN 978-973-1904-86-3 821. ISBN 978-973-1825-48-9 82. Poe's poetry in Romanian : critical translation study / Cristina Miron.09 Poe. E.Asian origin / Roxana-Elisabeta Marinescu.135. CRISTINA. Amantul de Marguerite Duras : interferenţe culturale China-Europa / Camelia Maruşca.M.09 Ionescu.Bucureşti : Humanitas. .1. . .A CIP 2009-4469 1571 .135.MARTÍN RODRÍGUEZ. Mihăilescu. A.Oradea : Editura Didactica Militans .language fiction by authors of south . .Oradea : Editura Didactica Militans .09 Eminescu. CIP 2009-5017 1568 . 2009 Bibliogr.MIHĂILESCU.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.1.1 CIP 2009-5358 .Bacău : EduSoft.Casa Corpului Didactic Oradea.09 Caragiale.1.E.L.T.MARUŞCA. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.09 CIP 2009-3878 1566 . . CIP 2009-4414 1565 .09 Caragiale. ISBN 978-973-1825-42-7 821. 2009 Bibliogr. . .09 Sadoveanu.M.M.135. DAN C. Ionesco înainte de "La Cantatrice chauve" : opera absurdă românească / Mariano Martin Rodríguez .310 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 311 1564 .Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.A. 2009 ISBN 978-973-23-2875-8 81'374.NĂSTASE.Costeşti : Ars Libri. ROXANA-ELISABETA. 929 Cicero. Violated bodies : a cross-cultural reading of the English .135.8:821.MUSTĂŢEA.I. 2009 ISBN 978-973-50-2456-7 821. Despre omul din scrisori : Mihai Eminescu / Dan C. Index. CIP 2009-5447 1572 .M.Bucureşti : Cartea Românească. 929 Poe.09 Cicero.MUCETE.NECULAU.1. FLORENTINA. Craii de Curtea-Veche Mateiu Caragiale : lucrare ştiinţifică / Aurelia Mihaela Năstase.T. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-133-497-4 821.M. Scriitori şi artişti reprezentativi din secolele XIX şi XX : analiza operelor lor majore / Mustăţea Cristina.:008 CIP 2009-3574 1567 . MARIANO. CAMELIA. ISBN 978-973-690-872-9 821.1. DANIELA. 2009 Bibliogr. .MIRON.124.NEGREA.-6 929 Eminescu. 929 Sadoveanu. CIP 2009-5063 1573 . 2009 Bibliogr. Dicţionarul subiectiv al personajelor lui Caragiale : A-Z / Gelu Negrea.I.135.E.M.09 CIP 2009-4012 1569 . CIP 2009-5191 1570 . ISBN 978-973-749-559-4 821.09 Duras. ISBN 978-973-88463-6-4 821.111(73).133. GELU. .=135.E.Casa Corpului Didactic Oradea. CRISTINA.MARINESCU.M. .M.1.Piteşti : Editura KML. AURELIA MIHAELA.: Iulia Bobăilă. Receptarea critică a operei lui Mihail Sadoveanu / Claudia Laura Mucete. ISBN 978-973-1882-06-2 821.111.

ISBN 978-973-737-641-1 821. ALINA. 2009 Bibliogr. DORU.09 Petrescu.Restitutio romaniae : Bucovina.135. .A. 2009 Bibliogr.Craiova : Universitaria. Petrescu. ISBN 978-606-530-246-4 821. CIP 2009-4782 1580 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.09 CIP 2009-4762 1581 .09 Eminescu. ed.ISBN 978-973-1954-61-5 Vol. .Craiova : Sitech. Marcel Emil Sas.135. ECATERINA.1.patriot) / Doru Popovici.Paralela 45 : Paralela 45. CIP 2009-4890 CIP 313 1579 . Alături de Octavian Paler : (corespondenţe cu distinsul scriitor . ANCA. 2009 3 vol. . îngrijită de Constantin Barbu .135.Iaşi : Junimea.Craiova : Sitech.Casa Corpului Didactic Oradea. Meda Vlaicu.Oradea : Editura Didactica Militans . 929 Robbe-Grillet.Craiova : Sitech.09 CIP 2009-4018 1577 .POPOVICI.ISBN 978-973-1954-60-8 Vol. ISBN 978-606-530-242-6 821. cuv.Bucureşti : Amurg Sentimental. ANGELA SIMONA. . VALENTINA.M. prof. ISBN 978-973-1954-59-2 Vol. Monica Tilea. 1.1.09 CIP 2009-5411 1582 ..C.PETRESCU. 3.. prof.O.133.09 Eliade. . CIP 2009-4433 1575 .: prof. Realitate istorică şi imaginaţie în romanul englez şi american contemporan / Ecaterina Pătraşcu.111.ISBN 978-973-1954-62-2 82. Tradiţie şi inovaţie în romanele lui Camil Petrescu / Anca Rădulescu.M.. Les fonctions des objects dans l'ouvres d'Alain Robbe-Grillet / Alina Roşu. 2009 ISBN 978-973-37-1355-5 82. Pan Halippa. ISBN 978-606-530-275-4 821. 2009 Bibliogr. . . ISBN 978-606-510-291-0 821.135. . . 2.M..Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.SĂLCEANU.RĂDULESCU. Ileana Popescu. CIP 2009-5632 . Transnistria : o trilogie pentru sfârşirea tragediei / Mihai Eminescu. înainte de Constantin Noica.ROŞU.RĂDULESCU.C. 929 Eliade. RADU I.09 Robbe-Grillet.1. Un coup de dés .O zi cu Eminescu / coord. Craiova : Contrafort. .1. 929 Petrescu. 2009 Bibliogr.111. : représentations du hasard dans la littérature / Radu I. .PĂTRAŞCU.09-31 CIP 2009-3561 1576 . 2009 ISBN 978-973-1825-31-1 821. Angela Carter's magic realism and fairy tales / Angela Simona Sălceanu.09 Carter. . CIP 2009-5343 1578 .133. Basarabia.312 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1574 . DANIELA. 2009 ISBN 978-973-678-306-7 821. Proza fantastică a lui Mircea Eliade / Rădulescu Daniela. Nicolae Iorga.RĂDULESCU. .A... CIP 2009-4222 1583 .09 Paler.1. .1.A. . ISBN 978-973-47-0622-8 821. Nomadisme et croisements francophones / Valentina Rădulescu.

:32 929 Arghezi.1. 2009 Bibliogr. ANGELA.Sorescu / Călinescu.09-32 Wharton.V. CIP 2009-5023 1593 .. 2009 ISBN 978-973-1862-70-5 821.135. îngrijită de C-tin Barbu. Sala Dana. . 929 Voiculescu. 2009 ISBN 978-973-166-132-2 821.).1. Eliade.5 CIP 2009-4070 . ISBN 978-973-611-596-7 821.1.terrorist violence : a theoretical and literary approach / Valentina Stîngă.SĂVOIU.G.09 Caragiale. .Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. Index ISBN 978-973-690-870-5 821.09 Arghezi.SMOLNICKI. CIP 2009-3737 1588 .G.Craiova : Contrafort. Piteşti : Nomina. . L. MINODORA.SIMUŢ. CIP 2009-4541 1592 . . O întâlnire cu opera lui I.135. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.135.111. Caragiale / prof.: Ion Dur. Cistelecan Ioana. 2009 Bibliogr.135. Tudor Arghezi : discursul polemic / Minodora Sălcudean .1) 371.314 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1584 . CIP 2009-4284 1589 . 2009 ISBN 978-973-558-401-6 82.1. Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu / Claudia-Ileana Spineanu. MIHAELA. Angela Smolnicki. ed. .1.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.. Noica.Casa Corpului Didactic Oradea.SĂLCUDEAN.L. 2009 ISBN 978-973-1954-43-1 821. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-759-763-2 82.Scriitoare / Cozea Liana (coord.35)(079. 2009 ISBN 978-973-1862-03-3 821. Călinescu : lucrare ştiinţifică / Mihaela Stănescu. Magazinul de bric-à-brac literar / Adrian Săvoiu. A gender analysis of Edith Wharton's novels / Alina Simuţ.09 Sorescu.09 Voiculescu.Iaşi : Institutul European.T.SPINEANU.1.V. CIP 2009-3466 1585 . Angela Smolnicki. .Oradea : Editura Didactica Militans . CLAUDIA-ILEANA. . ISBN 978-973-1825-45-8 821.V.09 CIP 2009-3866 1586 .8:373. VALENTINA.Iaşi : Lumen.Slatina : Didactic Pres. Miheţ Marius.135.E.Bucureşti : Ars Docendi. O hermeneutică a romanelor postbelice ale lui G.09(075. .09 CIP 2009-4471 1594 . . 929 Wharton. 2009 ISBN 978-606-535-004-5 821.I.09 Cristea.STĂNESCU. pref.E. Cultural studies . .Suceava : Editura George Tofan. ANGELA.279.T.). ALINA. 929 Călinescu. CIP 2009-4230 1591 . ISBN 978-973-113-330-0 821.M.STÎNGĂ. .09:396 CIP 2009-5221 1587 . ADRIAN.M.135.Suceava : Editura George Tofan. 929 Sorescu. .SMOLNICKI.09 Călinescu.1.Sugestii de rezolvare pentru proba de Literatura română : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Dumitru Mihăilescu (coord. Valeriu Cristea : profil critic / prof. CIP 2009-4282 CIP 315 1590 .111(73).135.

2009 ISBN 978-606-511-100-4 821.113. Bacău : Red Cart. Loredana Ştefan.1. 929 Eminescu.Constanţa : Steaua Nordului. Crăiasa zăpezii / H. MIHAELA-MARIA.ŞTEFĂNESCU. ADRIANA-MONICA.Bucureşti : Editura Gabriel 2005. trad.111. 2009 ISBN 978-973-88587-1-8 821. C.4-93-34=135. Portretul scriiturii / Viorel Ştefănescu. trad. . Poezia religioasă în perioada interbelică / Ursan Anamaria Dorina. . MONICA.Ed.1.Casa Corpului Didactic Oradea.135. Limba şi literatura română : comunicarea non-literară şi non-ficţională / Lenuţa Tanef. ANAMARIA DORINA. CIP 2009-4237 1598 .TILEA. 2009 ISBN 978-606-530-220-4 821. 2009 Bibliogr. rev. Henri Michaux : déplacements et interventions poïétique / Monica Tilea. . Degeţica / H.1. Universul mito poetic eminescian / Elena Tăban.316 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1595 .Constanţa : Editura Eduard.135. de Florin Savu.H.URSAN.1. Magdalena Kis.Galaţi : Fundaţia Culturală Antares.M. 2009 Bibliogr. a 3-a. ISBN 978-606-510-350-4 821.Slatina : Didactic Pres. a 2-a. . Motivul dublului în literatura europeană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea / Mihaela-Maria Zota.1 CIP 2009-4602 1605 .113.1825-47-2 821.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".ANDERSEN. Andersen . Andersen .TEODORESCU. 2009 ISBN 978-606-511-101-1 821. HANS CHRISTIAN. Constanţa : Steaua Nordului. Poveştile lui Andersen / Hans Christian Andersen .1.M.4-93-34=135.135. 2009 Bibliogr.09 Eminescu..H. .Ed.09-2 CIP 2009-3854 1599 . VIOREL.113. ANCA.11 Literaturi de limbi germanice 1603 .09 Michaux.ANDERSEN. . HANS CHRISTIAN.09-141 CIP 2009-3879 317 CIP 1601 . . . 2009 ISBN 978-973-1952-02-4 821.133. Ştefan Loredana. CIP 2009-4761 1600 .VELCEA. Savu Florin. ISBN 978-973-88997-8-0 82. C.135.5 CIP 2009-4906 . 2009 ISBN 978-973-1995-57-1 821.TĂBAN.1 CIP 2009-4601 1604 . a 3-a. ELENA..Oradea : Editura Didactica Militans .1 087. . Ed. Valediction : a tragedy forbidding mourning / Anca Teodorescu.: Mihaela Istrati. Roxana Radu.09 CIP 2009-5165 1602 . .Craiova : Sitech. ISBN 978-973-113-331-7 82. . 2009 Bibliogr.TANEF. Sugestii pentru analiză literară : lucrare ştiinţifică / Adriana-Monica Velcea.ANDERSEN. . Mihaela Istrati. LENUŢA.09-4 CIP 2009-4628 1597 . 929 Michaux.4-93-34=135. HANS CHRISTIAN.ZOTA. 2009 ISBN 978-973-163-399-2 821.09 CIP 2009-4269 821. trad. ISBN 978-973.09 CIP 2009-4019 1596 .Craiova : Universitaria.: Istrati Mihaela.

Ben Carson. trad. 2009 ISBN 978-973-104-232-9 821. ed. ISBN 978-973-1995-51-9 821. Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll .Bucureşti : Egmont România. PHYLLIS.: Micu Aurelian. . il. LEWIS.: Radu Roxana-Lucia.: Micu Aurelian.CARROLL. .111 Literatură engleză şi de limbă engleză 1606 . 2009 ISBN 978-973-50-2459-8 821. Dincolo de furtună / Anne Brock . .1 CIP 2009-5129 1613 .1 CIP 2009-4956 1608 . trad.: Cecilia Ionescu . .1 CIP 2009-4675 1610 . 2009 ISBN 978-973-103-956-5 821. LEWIS.: Cristina Iacob. 2009 ISBN 978-973-580-342-1 821.Bucureşti : Alcris-M94. trad.Constanţa : Steaua Nordului. FRANK. trad.CARROLL. .: Dan Mihu.1 CIP 2009-4776 1607 . .1 CIP 2009-4494 CIP 319 1612 . de Monica Manolachi.1 CIP 2009-3510 1617 . JAMES. 2009 ISBN 978-973-101-241-4 821.CARROLL. . de Tanţi Antoniu.Ed. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. . Alice în Ţara minunilor / Lewis Carroll .111-31=135. Alice : repovestită pentru copiii de grădiniţă / Lewis Carroll . .Bucureşti : RAO International Publishing Company. 2009 ISBN 978-606-519-161-7 821. LEWIS.Bucureşti : Humanitas. Mâini înzestrate : povestea vieţii mele / dr. a 5-a.111-93-34=135. a 3-a. 2009 ISBN 978-973-104-234-3 821.111(73)-31=135. .Ed.BANKS.: Mihai Miroiu.1 CIP 2009-5374 1616 .BAUM. Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll . Un deces în familie / James Agee . . BENJAMIN S.1 CIP 2009-3987 1614 . trad.Bucureşti : Egmont România. Atracţia / Phillips Banks .1 CIP 2009-5134 1611 . LEWIS.BELLAMY. Cecil Murphey .111(73)-93-34=135.111(73)-312. trad.BROCK.318 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 821. şi adapt. de Roxana Radu.CARSON. GUY. trad.AGEE.111-93-34=135. 2009 ISBN 978-973-88826-4-5 821.CARROLL.1 CIP 2009-3509 .111-31=135. 2009 ISBN 978-606-519-162-4 821.: Julia Kretsch.6=135. Vrăjitorul din Oz / Lyman Frank Baum . trad. trad. ed.Castelul Cenuşăresei / red. rev.Bucureşti : Mediamorphosis. . ANNE. 2009 ISBN 978-606-511-110-3 821. rev. 2009 ISBN 978-973-580-347-6 821.111-93-34=135. trad.Bucureşti : Cartex 2000. .111-93-34=135.111-31=135.1 CIP 2009-3979 1609 .: Julia Kretsch.Constanţa : Editura Eduard. 2008.: Nicoleta Neagoe . a 3-a.Castelul Albei-ca-Zăpada / red.1 CIP 2009-5178 1615 .111-93-31=135.111-93-34=135.: John Tenniel .Bucureşti : Alcris-M94.Ed.Bucureşti : Cartex 2000. . Turist fiscal / Guy Bellamy .: Răzvan Năstase.

1. CHARLES. . . de Daniel Ionescu.1 CIP 2009-4973 1621 . Marile speranţe / Charles Dickens .111-31=135. 1. Roşu / Ted Dekker . 2009 ISBN 978-973-103-834-6 821.Oradea : Life.: Letiţia Lazăr.: Veronica Focşeneanu.DICKENS. SUZANNE. Casa umbrelor / Charles Dickens . ISBN 978-973-1999-85-2 Vol.ISBN 978-973-1999-93-7 821.ISBN 978-973-1999-92-0 Vol.111(73)-97=135. . trad. ISBN 978-973-1999-88-3 Vol.: Gabriel Stoian.DICKENS. .Bucureşti : Nemira. ISBN 978-973-1999-91-3 Vol. trad.111(73)-31=135. 2009 ISBN 978-973-7908-35-X 821. trad. Jocurile foamei / Suzanne Collins .1 CIP 2009-5607 1626 .1 CIP 2009-5092 1620 . de Constantin Dumitru-Palcuş. .ISBN 978-973-1999-87-6 821.1 CIP 2009-4801 CIP 321 1624 .ISBN 978-973-1999-89-0 Vol. din engl.ISBN 978-973-1999-90-6 821.DICKENS. Bucureşti : Nemira.CYMBALA. CHARLES.Bucureşti : RAO International Publishing Company. trad.CRICHTON. .DICKENS.Bucureşti : Humanitas. trad.CONNOLLY. 2. CHARLES.111-31=135. MICHAEL.1 CIP 2009-4797 1619 . 2. trad.: Cristina Jinga. 2009 ISBN 978-606-539-000-3 821.1 CIP 2009-4367 1622 . . Neliniştiţii / John Connolly .ISBN 978-973-1999-86-9 Vol.Bucureşti : Adevărul Holding. David Copperfield / Charles Dickens .Bucureşti : Adevărul Holding. . . trad.1 CIP 2009-5601 .COOPER.Bucureşti : Adevărul Holding. 2009 ISBN 978-973-689-311-7 821. trad. Documente postume ale Clubului Pickwick / Charles Dickens .111-31=135. . JIM. GLENN. 2. .111-31=135.1 CIP 2009-5192 1623 .Bucureşti : Adevărul Holding. .: Costache Popa.: Dana Sarafu. . Biblioteca morţilor / Glenn Cooper .Iaşi : Polirom.: Ana-Veronica Mircea. TED.1 CIP 2009-5604 1627 . 1. . JOHN.111-31=135.1 CIP 2009-5605 1625 . Ai fost creat pentru mai mult / Jim Cymbala . 2009 2 vol. 2009 ISBN 978-973-143-349-3 821. CHARLES.111-31=135.320 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1618 . trad. Prada / Michael Crichton .: Mariana Balotă.111-31=135. 2009 2 vol. 2009 ISBN 978-973-143-345-5 821.COLLINS. trad. 2009 ISBN 978-973-46-1371-7 821. 2009 2 vol.111-31=135. .DEKKER.

DICKENS.DICKENS. 2009 ISBN 978-973-103-973-2 821.Bucureşti : RAO International Publishing Company. . KEN. Oliver Twist / Charles Dickens .FITCH. CHARLES. trad. .: Dumitru Constantin. trad. CHARLES. 2009 ISBN 978-973-580-305-6 821.ISBN 978-973-1999-98-2 Vol. 2. . ed.: Monica Sotirescu.111-31=135. trad.111-93-32=135.111-31=135.: Laura Blebea .Bucureşti : Adevărul Holding. Doamna în negru / Christina Dodd . trad.Ed.: Petronela Negoşanu.1 CIP 2009-5600 1632 . trad.Bucureşti : Adevărul Holding.: Micu Aurelian.ISBN 978-973-1999-95-1 Vol. 2009 ISBN 978-606-539-002-7 821. Gladiatorii : O zi în Colosseumul roman / Toby Forward .111(73)-31=135.Bucureşti : Adevărul Holding. 1.: Maria Petrescu. trad. .: Steve Noon. Poveste despre două oraşe / Charles Dickens .111-31=135.1 CIP 2009-5602 1630 . .1 CIP 2009-5603 1629 . CHARLES. .322 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1628 . trad.1 CIP 2009-5091 1637 .DICKENS. 2009 ISBN 978-606-539-003-4 821. 2009 ISBN 978-606-539-001-0 821.DICKENS. . ISBN 978-973-1999-94-4 Vol.1 CIP 2009-4496 1638 . CHARLES.Bucureşti : RAO International Publishing Company. . 2009 ISBN 978-606-539-004-1 821.Bucureşti : Corint Junior.FOLLETT. Leandrul alb / Janet Fitch . Sorina Chiper.111-31=135. trad. a 2-a. . 2009 2 vol. Martin Chuzzlewit / Charles Dickens . 2009 ISBN 978-973-128-255-8 821.Bucureşti : Adevărul Holding. CHARLES. Prin urechile acului / Ken Follett .EVANS. Mihaela Golban.DICKENS. .111-31=135.1 CIP 2009-5129 1635 . CHARLES.111-312. . . JANET.DICKENS. Petre Solomon. Rochia din vis / Marianne Evans . . Un colind de Crăciun / Charles Dickens .4=135.ISBN 978-973-1999-99-9 821. 2009 ISBN 978-973-580-346-9 821.: Carmen Camelia Comşa .DODD. ed. 2. . 2009 2 vol.: Daniela Călinescu.1 CIP 2009-5606 1631 . . Luminiţa Cocârţă.111-31=135.: Mihnea Gheorghiu.: Micu Aurelian.ISBN 978-973-1999-96-8 821. Nicholas Nickleby / Charles Dickens .Bucureşti : Alcris-M94. trad.1 CIP 2009-3642 . trad.: Antoaneta Ralian. il. trad. rev. Timpuri grele / Charles Dickens .1 CIP 2009-5133 1636 .Bucureşti : Adevărul Holding.111-31=135.Bucureşti : Adevărul Holding. TOBY.Bucureşti : Alcris-M94. CHRISTINA.: Gheorghe Marin .1 CIP 2009-5598 1634 .: Vera Călin. . MARIANNE. 2009 ISBN 978-973-103-983-1 821. ISBN 978-973-1999-97-5 Vol. 1.111-31=135.1 CIP 2009-5599 CIP 323 1633 .FORWARD.

trad. trad. Powerful knowledge : 18th Century Poetry Experts / Fabiola Hosu.Bucureşti : RAO International Publishing Company.Învaţă cu Aurora / trad. red.111-31=135.1 CIP 2009-3919 1647 .111-31=135.1 CIP 2009-5268 1650 . 2009 ISBN 978-973-580-335-3 821. MEGAN. RODERICK. .: Raluca Săndulescu. Crimele din Midsomer . 2009 ISBN 978-606-519-160-0 821.GRESSOR.1(081) CIP 2009-4579 1641 .1 CIP 2009-5090 1646 .: Alexandra Ghiţă . 2009 Bibliogr.: Donald Richie .1 CIP 2009-5353 1648 . Kerry Cook . ed.. CAROLINE. . de Nicolae Baltă. Căsătorie din dragoste / Vasugi V.Bucureşti : Pro Universitaria. CHARLAINE. 2009 ISBN 978-973-103-961-9 821.: Ana-Maria Nica.111-31=135. ed. . pref. . Atât de aproape / Sheila Holland .Asasinatele din Badger's Drift / Caroline Graham . 2009 ISBN 978-973-102-205-5 821.GANESHANANTHAN.Bucureşti : RAO International Publishing Company. Bucureşti : Humanitas.: Brian Williams.HEARN. şi note: Sorin Voinea .GARCIA. TANA.1 CIP 2009-3508 .1 CIP 2009-4148 1644 . Testamentul lui Sherlock Holmes / Bob Garcia . BOB.: Carmen Botoşaru.111-31=135. Tudor Iordăchescu. trad.Bucureşti : Alcris-M94. Bucureşti : Egmont România.111-31=135.09-1 CIP 2009-5203 1649 . îngrijită de Silvia Colfescu. 2009 ISBN 978-606-92040-9-2 821. 2009 ISBN 978-973-645-318-2 821.: Dan Doboş .111-31=135. 2009 ISBN 978-973-103-927-5 821. trad.111-312.Bucureşti : Leda.1 CIP 2009-4220 1642 . FABIOLA. . ISBN 978-973-50-2453-6 821.FRENCH. Japonia lui Lafcadio Hearn : antologie / Lafcadio Hearn .Piteşti : Paralela 45. SHEILA.: Sînziana Mihalache . trad.1 CIP 2009-4996 1640 .: Nicolae Papacu . trad.HOLLAND. .: Julia Kretsch. 2009 ISBN 978-973-47-0621-1 821. Pădurea / Tana French . Bucureşti : Humanitas. Bucureşti : Corint Junior. trad. JULIA.Bucureşti : Infodar. .111(73)-32=135.1 CIP 2009-3529 1645 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-129-377-6 821. Ganeshananthan . trad. pref.111-93-34=135. 2009 ISBN 978-973-50-2444-4 821.Bucureşti : Vremea.111. 2009 ISBN 978-973-128-257-2 821. il.GORDON.GRAHAM. trad. Morţi până la apus / Charlaine Harris . trad. Tunele : În adâncuri / Roderick Gordon.HARRIS.4=135. Un prieten ca tine / Julia Hubery . note: Angela Hondru.: Diana Gierling.Ed.324 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 325 1639 .HUBERY. a 2-a.HOSU.111-32=135. VASUGI V. antolog. . . Brian Williams .1 CIP 2009-4089 1643 .111-32=135.: Micu Aurelian.. LAFCADIO. Cele mai frumoase poveşti de dragoste întâmplate vreodată / Megan Gressor.: Dana Ligia Ilin.

2009 ISBN 978-973-46-1366-3 821. de Florin Savu. 2009 ISBN 978-973-736-107-3 821. .LEWIS.JOHANSEN.: Irina-Monica Brânduşoiu . .JOHANSEN. Pe urmele mortului / Peter James . ed.Bucureşti : Nemira. trad.1 CIP 2009-4082 1656 .111-31=135.LONDON. RICHARD. a 3-a.JANSSON.1 CIP 2009-5355 1663 . PHILIP. DARCY. Cartea junglei / Rudyard Kipling .LOWELL. Cum să trăieşti când ai un penis enorm / Richard Jacob. . CIP 2009-5661 . 2009 ISBN 978-973-580-337-7 821.Iaşi : Sedcom Libris.1 CIP 2009-5137 1659 . JACK. . Kerr .KIPLING. 2009 ISBN 978-973-736-108-0 821. JACK.111(73)-93-94=135. Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr / C. trad. IRIS. trad. IRIS. C.1 CIP 2009-4054 1657 .: Vasile Olac. B. Tradiţia medievală în scrierile lui Geoffrey Chaucer / Olesia Lupu.Bucureşti : Orizonturi. 929 Chaucer. ISBN 978-973-736-106-6 821. .: Nicoleta Ştefănescu Popescu Inoteşti.Constanţa : Steaua Nordului. 2009 ISBN 978-973-128-258-9 821.JAMES.326 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 327 1651 .JOHANSEN. trad.Bucureşti : Andreas Print.Ed.111(73)-31=135. Enigma portalului blestemat . 2009 Index.111-31=135.JACOB.Bucureşti : Alcris-M94.1 CIP 2009-5104 1655 . 2009 ISBN 978-606-511-107-3 821. S. ed.: Sînziana Mihalache . trad. trad. .111(73)-31=135. Fascinaţia dansatorului / Iris Johansen .: Adrian Deliu. 2009 ISBN 978-973-50-2440-6 821.: Cornelia Alexoi-Shili . de Dan Sociu. .: Claudia Asănăchescu.LUPU.: Sorana Corneanu. Vagabonzii Dharma / Jack Kerouac .KERR. IRIS. .111(73)-31=135. S. .1 CIP 2009-4512 1652 .Bucureşti : Alcris-M94. 2009 ISBN 978-973-8958-66-1 821.1 CIP 2009-5103 1660 .: Mircea Ştefancu.111(73)-31=135. . Colţ Alb / Jack London .Bucureşti : House of Guides. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4417 1654 .1 CIP 2009-3918 1661 . Legenda dansatorului / Iris Johansen .Bucureşti : Orizonturi.1 CIP 2009-4878 1662 .111(73)-31=135. 2009 ISBN 978-606-513-076-0 821. OLESIA.G.1 CIP 2009-4794 1658 .111-7=135. ISBN 978-973-670-320-1 821. Pe urmele dansatorului / Iris Johansen .1 CIP 2009-5082 1653 .Iaşi : Polirom.Bucureşti : Humanitas.KEROUAC. trad.Copiii lămpii fermecate / P. trad.Bucureşti : Orizonturi.111-31=135.: Micu Aurelian.: Micu Aurelian. PETER.111-31=135.111. Speră în ziua de mâine / Darcy Lowell . il. . .111-31=135.09 Chaucer.Bucureşti : Corint Junior. trad. 2009 ISBN 978-973-143-339-4 821. Lewis . RUDYARD. trad. . Tu eşti roşcata mea / George Ann Jansson . GEORGE ANN.: Nicoleta Ştefănescu Popescu Inoteşti. trad. .G. 2009 ISBN 978-973-580-341-4 821.

111(73)-31=135.Casa Corpului Didactic Oradea.: Ioana Maria Diaconu.PITCHER. Sfârşitul farsei / Hilary Neal .: Veronica Manoli .: Raluca Săndulescu. Verginica Barbu Mititelu. 2009 ISBN 978-606-92040-8-5 821.ROLLINS. HILLARY.1 CIP 2009-5354 1668 .PILCHER. 2009 ISBN 978-973-88977-5-5 821. ELISABETH. 2009 ISBN 978-973-580-348-3 821.Bucureşti : Vivaldi. 2009 ISBN 978-973-103-948-0 821. .111(73)-31=135.1 CIP 2009-3528 1665 .09-1 Browning. VLADIMIR.NABOKOV. .PRESTON. . trad. .111-31=135.1 CIP 2009-3541 1673 .REILLY. Disperare / Vladimir Nabokov .MARUŞCA. . trad. 2009 ISBN 978-973-150-022-5 821. Mici lecţii de viaţă / Elle O'Ryan . . 2009 ISBN 978-973-103-950-3 821.111(73)-31=135.Bucureşti : Infodar.328 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 329 1664 . Staţia polară / Matthew Reilly . trad. trad.: Jim Talbot.1 CIP 2009-5229 1669 . 2009 ISBN 978-973-46-1353-3 821. .: Adina Călin . trad. ELLE.: Chris Tănăsescu . CIP 2009-3575 1670 . trad. Furtuna de nisip / James Rollins . JAMES. ANNE. a 3-a.RICE. 2009 ISBN 978-973-1825-43-4 821.111(73)-31=135.RENIER.: Sanda Pop.111-32=135. . .: Micu Aurelian.: Franciska Dumitru. Ana Veronica Mircea.111-31=135. Robert Browning and the dramatic monologue / Samuil Maruşca.NEAL.111-31=135. şi note de Veronica D. 2009 ISBN 978-973-580-336-0 821. De una singură / Rosamunde Pilcher .111-93-32=135.Bucureşti : Alcris-M94.1 CIP 2009-3527 . trad.R. micuţule! / Caroline Pitcher. Floarea nemuririi / Elizabeth Renier . AMANDA. trad.1 CIP 2009-4163 1674 . ROSAMUNDE. 2009 ISBN 978-973-103-876-6 821. ed.1 CIP 2009-5269 1675 . .Bucureşti : Orizonturi.: Păuna Lauda Virginia.Bucureşti : Noriel Maxim.QUICK.O'RYAN. Natură moartă cu ciori / Douglas Preston.: Diana Tutuianu.111.1 CIP 2009-5105 1666 . trad. 2009 ISBN 978-973-736-109-7 821.Bucureşti : RAO International Publishing Company. trad. E vremea de culcare. SAMUIL. . Niculescu.Bucureşti : RAO International Publishing Company.1 CIP 2009-3525 1667 . trad. Lincoln Child .111-31=135. .Ed. rev. ed. DOUGLAS. Lumini şi umbre / Jayne Ann Krentz .Oradea : Editura Didactica Militans .1 CIP 2009-5135 1672 . 2009 ISBN 978-973-103-938-1 821.Bucureşti : Alcris-M94.Iaşi : Polirom. MATTHEW.. Vampirul Armand / Anne Rice . .111-31=135. Tina McNaughton .Bucureşti : RAO International Publishing Company.Bucureşti : RAO International Publishing Company. il. CAROLINE.1 CIP 2009-4909 1671 .: Micu Aurelian.

. trad.1 CIP 2009-4793 1687 . trad. 2009 ISBN 978-606-92087-6-2 821.111-31=135.STEINBECK. trad. Comedia umană / William Saroyan .111-31=135.111-31=135. J. 2009 ISBN 978-973-707-270-2 821.111(73)-31=135.: Laura Berteanu.: Oana Cristea. 2009 ISBN 978-973-103-941-1 821. trad.SIMON. 2009 ISBN 978-973-103-960-2 821.: Ioana Bichir . Dragă John / Nicholas Sparks. Wes man / Danny Wallace .WIBBERLEY.Bucureşti : Editura Trei. trad. trad. WILLIAM. trad. promisiuni împlinite / Carolyn Ros .: Bogdan Perdivară.111-31=135.Bucureşti : RAO International Publishing Company.Să nu sufli o vorbă / David Rosenfeld.: IrinaRuxanda Popa. Răget de şoarece / Lawrence Wibberley .WALLACE. 2009 ISBN 978-973-103-955-8 821.TWELVE HAWKS. Exploratorii adâncurilor / Robert Kurton. .1 CIP 2009-5138 1681 . Bucătăria Francescăi / Peter Pezzelli.111-31=135.Bucureşti : Humanitas. 2009 ISBN 978-973-46-1365-6 821.1 CIP 2009-3530 1679 . 2009 ISBN 978-973-1734-12-5 821.: Petru Comarnescu.: Mihai-Dan Pavelescu. .1 CIP 2008-4495 1685 . . JOHN.111-31=135.1 CIP 2009-3696 1680 . .1 CIP 2009-3524 1678 .: Valerica Dodan. Vise năruite.SAROYAN.: Elvira Popescu .Bucureşti : Adevărul Holding.Bucureşti : Alcris-M94. trad. PAT. trad. .WEST. Tracy .SIMMONS.1 CIP 2009-4897 1686 . J. 2009 ISBN 978-973-580-343-8 821. LAWRENCE.330 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 331 1676 . 2009 ISBN 978-973-1762-54-8 821.Bucureşti : Reader's Digest.1 CIP 2009-5580 1683 .111(73)-31=135.Timişoara : Alfa Omega Publishing.111(73)-31=135. Mireasa potrivită / Pat West . JOHN.: Micu Aurelian.: Mădălina Stancu. ROSEMARY. ed. Binecuvântarea zeilor / Rosemary Simon . DANNY.Bucureşti : Nemira Publishing House.111-31=135. 2009 ISBN 978-973-580-340-7 821. . CAROLYN. 2009 ISBN 978-973-103-952-7 821.1 CIP 2009-3536 1684 . . Indignare / Philip Roth . P. şi note de Radu Pavel Gheo. JONATHAN.Bucureşti : Alcris-M94. PHILIP.1 CIP 2009-4130 1682 . ed. 2009 ISBN 978-973-1999-81-4 821. Călătoriile lui Gulliver / Jonathan Swift .Bucureşti : RAO International Publishing Company.: Luana Schidu. Râul întunecat / John Twelve Hawks .SWIFT. trad. .111(73)-31=135. .ROTH. . Operaţiunea Monkeewrench / P.Bucureşti : RAO International Publishing Company.TRACY.1 CIP 2009-4994 1677 . .1 CIP 2009-4493 . . 2009 ISBN 978-973-50-2448-2 821.: Micu Aurelian.1 CIP 2009-5130 1688 . Hyperion / Dan Simmons .111-97=135.111-31=135.ROS. trad.Iaşi : Polirom. DAN.Bucureşti : RAO International Publishing Company. trad. Perla / John Steinbeck .

GOETHE. ANDREAS.111-31=135. .1 CIP 2009-4498 1696 .112.1 CIP 2009-4505 1693 . .Bucureşti : Nemira. trad.: Micu Aurelian.FUNKE.112. Speranţe împlinite / Bianca McGreen . .YATES.1 CIP 2009-4991 1694 . . 2009 ISBN 978-973-675-592-7 821.1 CIP 2009-5132 1699 . CORNELIA.: Nicolae Breban.: Augustin Frăţilă.112.1 CIP 2009-3544 1698 .89(0:82-94) CIP 2009-3901 1697 .1 CIP 2009-5179 1690 . .ESCHBACH. IRVIN D. trad.Bucureşti : Humanitas. 2009 ISBN 978-973-1925-11-0 821.112.Bucureşti : Alcris-M94.: Silvian Guranda.Bucureşti : Litera Internaţional.MCGREEN. GERALDINE. . CHELSEA QUINN.2-31=135. W. trad.: Bogdan Perdivară.1 616.Bucureşti : Vellant. 1001 de nopţi / Geraldine McCaughrean . RICHARD.: Antuza Genescu.Bucureşti : Meteor Press. trad. Vânătorii de fantome în mijlocul focului / Cornelia Funke .: Silviu Genescu. .Bucureşti : Ideea Europeană.YALOM. JOHANN WOLFGANG von. 2009 ISBN 978-973-103-841-4 821. VIKTOR EMIL.1 CIP 2009-4799 333 CIP 821.1 CIP 2009-5765 1692 . 2009 ISBN 978-973-143-347-9 821. trad. trad.2-31=135.ZIMMER-BRADLEY.2 Literatură germană 1695 . Filmul Isus / Andreas Eschbach .2-1=135. . Yalom .: Suter Alexandru.Bucureşti : ALLFA. Goethe . Mama şi sensul vieţii : poveşti cu psihoterapie / Irvin D.1 CIP 2009-4796 1691 . BIANCA. 2009 ISBN 978-973-724-230-5 821. . 2009 ISBN 978-973-675-596-5 821. trad.111-31=135.Bucureşti : RAO International Publishing Company. Revolutionary road / Richard Yates .FUNKE. .111(73)-31=135. din engleză: Dana Ligia Ilin. . Vânătorii de fantome pe urme de gheaţă / Cornelia Funke .2(436)-94=135. trad.112.111-31=135. Elegiile romane / J. ed.1 CIP 2009-4437 . Frankl .: Suter Alexandru.: Frederica Dochinoiu. trad. Doamna din Avalon / Marion Zimmer Bradley . 2009 ISBN 978-973-1984-33-9 821.YARBRO.111(73)-32=135.112. 2009 Bibliogr.332 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1689 . 2009 ISBN 978-973-143-344-8 821. CORNELIA.: Cornelia Alexoi-Shili .2-31=135. trad.FRANKL.Bucureşti : Litera Internaţional. Palatul / Chelsea Quinn Yarbro .111(73)-31=135. trad. 2009 ISBN 978-973-580-345-2 821. MARION. 2009 ISBN 978-973-50-2457-4 821. Omul în căutarea sensului vieţii / Viktor E.Bucureşti : Nemira.MCCAUGHREAN. ISBN 978-973-728-368-9 821.

REMO. fraţii. îngrij.112. a 3-a.2(494)-93-31(0. de Smaranda Bratu Elian după ed. Decameronul / Giovanni Boccaccio . . repovestitor: Kristina Mutis.: Eta Boeriu.GRIMM.2009.1 CIP 2009-5461 1704 .BRUNO.1 087. GIOVANNI.: Victor Ştir.131. trad. trad. . .: Kristina Mutiş.131. trad. Senzaţia de déjà-vu / Remo Bodei .1 CIP 2009-4903 1707 . 2009 Bibliogr.334 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1700 . 2009 2 vol. . . Te iubesc la nebunie / Bosco Federica . Prinţul fermecat / adapt.1-31=135.1 Literatură italiană 1705 .ISBN 978-973-1999-83-8 Vol.Bucureşti : ALLFA.: Dragoş Cojocaru.1 CIP 2009-3823 1703 .GRIMM. de Alex Cistelecan.Ed. . a 3-a.5 821. rev.2-93-34(0. 2009 ISBN 978-973-724-205-1 821.Ed. JOHANNA. Muzicanţii din Bremen / Fraţii Grimm .BOCCACCIO. ISBN 978-973-1999-82-1 Vol. .: Roxana Puşcaşiu.1-4=135.046. a 3-a. 2009 ISBN 978-973-1995-59-5 087.BARICCO.5 CIP 2009-3695 CIP 335 1706 . . .Ed.Bucureşti : Art. ALESSANDRO.1 CIP 2009-4443 821. .2(498)-31 CIP 2009-4966 1708 .6)=135. 821. Heidi / Johanna Spyri .1 CIP 2009-4886 1702 .1 087.131.ISBN 978-973-1999-84-5 821.Bucureşti : Editura Coresi.Constanţa : Editura Eduard.Bucureşti : Adevărul Holding.131.Bucureşti : Humanitas. trad. 2009 ISBN 978-973-8226-80-7 821.COLLODI. a 2-a.: Radu Gâdei. DIETER.Sibiu : Hora. 2009 ISBN 978-973-1995-40-3 821. 20027 vol.2-93-34(0.SPYRI.Bistriţa : Karuna.2-7=135.112. st. critică bilingvă a lui Giovanni Aquilecchia. de Aura Brais.046.Ed. fraţii.131. ISBN 973-50-0286-8 Vol.Constanţa : Editura Eduard.ISBN 978-973-50-2463-5 821. ed. Paris . . .Ed.1-32=135. introd.1-31=135.1 CIP 2009-5529 1710 . 1. .131.131.2009. 2009 ISBN 978-973-137-000-2 821.1 CIP 2009-3808 .112. ISBN 978-973-1978-14-7 821. FEDERICA. . trad. Barbarii : eseu despre mutaţie / Alessandro Baricco . şi trad. trad.SCHLESAK. GIORDANO.: Edgar Papu. Opere italiene / Giordano Bruno .6)=135.ISBN 978-973-50-2460-4 Vol.112. il.Bucureşti : Humanitas.046. . 7 : Lumînărarul. Aventurile lui Pinocchio / Carlo Collodi . Capesius : der Auschwitzapotheker / Dieter Schlesak. CARLO. după fraţii Grimm .1 CIP 2009-4992 1701 . .BOSCO.BODEI. .6)=135. .: Michelle Boulad . 2009 ISBN 978-973-50-2435-2.5 CIP 2009-4247 1709 .Constanţa : Editura Eduard.1-93-34=135.112. . 2009 ISBN 978-973-124-388-7 821. a 5-a. Les Belles Lettres. . 2. rev. . trad. . 6 : Despre eroicele avînturi. 2009 ISBN 978-973-1995-37-3 821.Umor german la zi / trad.1-96=135.

MAURICE G.1(71)-93-34=135.PRESURĂ-CĂLINA.Ed. 2009 ISBN 978-973-102-163-8 821. Aspetti autobiografici e di autenticita' nell'opera di Italo Svevo / Nicoleta Presură Călina. père.1 CIP 2009-4795 1713 .BOURAOUI.131. .1 CIP 2009-4369 1714 .09 Svevo.ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.Bucureşti : RAO International Publishing Company.Iaşi : Polirom.DANTEC.1-31=135. O lună până la majorat / Luana Modini . trad. a 2-a.1-31=135. LUANA.1-31=135. Piciul / Alphonse Daudet.1 CIP 2009-3293 1719 .131. trad.133. ISBN 978-606-510-407-5 821. Anthologie poétique / Émile Boissier . de Constantin Ionescu-Boeru .: Ana Antonescu.Bucureşti : RAO International Publishing Company. . pref.: Geo Vasile.131. 2009 ISBN 978-973-689-309-4 821. şi note de Rita Chirian . Bucureşti : Leda. HONORÉ.Bucureşti : Humanitas Fiction.1 CIP 2009-3694 821.131. Legende canadiene / Honoré Beaugrand .1 CIP 2009-5088 1717 .336 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 337 1711 .133. Istorii din Brabant urmate de Călătorie de nuntă / Charles De Coster .FALETTI.: Marina Loghin. 2009 ISBN 978-973-8958-62-3 821. postf.Bucureşti : RAO International Publishing Company.1-31=135. trad.1. choix des textes. Înainte de bărbaţi / Nina Bouraoui . 2009 ISBN 978-973-133-504-9 821.133. Constanţa : Editura Eduard. 2009 ISBN 978-973-103-976-3 821. CHARLES.133.: Vasile Olac. trad. Dantec . Mireasa evreică / Luigi Guarnieri .DUMAS. . . 2009 ISBN 978-973-103-974-9 821. .1 CIP 2009-5076 . . NICOLETA. CIP 2009-4078 1715 .DE COSTER. préface. Dincolo de un destin evident / Giorgio Faletti .1-31=135.Bucureşti : Nemira.1 Literatură franceză 1716 . .133. ALEXANDRE.1-31=135.133.1-1 CIP 2009-5746 1712 . 2009 Bibliogr. 929 Svevo. Doamna de Monsoreau / Alexandre Dumas .BOISSIER. 2009 ISBN 978-973-103-965-7 821.1 CIP 2009-5087 1720 .Craiova : Universitaria.GUARNIERI.I.131. LUIGI. şi cuvânt înainte: Maria MăţelBoatcă. . trad.DAUDET. GIANNI.1 CIP 2009-5089 1718 .Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.133. Prinţul norilor / Gianni Riotta . trad. 2009 ISBN 978-973-46-1355-7 821. trad.1(493)-32=135.: Elena Nicolae. notes et bibliographie de Jean-Pierre Fleury. .RIOTTA. de Alexandru Matei. trad.BEAUGRAND.1-31=135.I. ÉMILE. 2009 ISBN 978-973-133-502-5 821. il. ALPHONSE.1 CIP 2009-4418 1721 . . NINA.1 CIP 2009-5553 1722 .133. trad.Bucureşti : Andreas Print.: Marina Loghin. 2009 ISBN 978-973-1995-36-6 821.: Liliana Anghel. 2009 ISBN 978-973-143-343-1 821.: Iulia Feldrihan . . GIORGIO.1-31=135. Babylon Babies / Maurice G.MODINI.

ed.SAINT-EXUPÉRY.Bucureşti : IBU Publishing. .1 CIP 2009-5140 1734 .133. .1-31=135.1 CIP 2009-4773 1731 .1-93-31=135. KAREN.133.1 CIP 2009-4876 1728 .Bucureşti : Alcris-M94.Bucureşti : RAO International Publishing Company. pref.RENARD. înainte de Gabriela Adameşteanu.Ed.1-94=135. ed.Bucureşti : Alcris-M94. . 2009 ISBN 978-973-1995-39-7 821.: Irina Diana Izverna . .5 821. cuv.1 CIP 2009-3692 1733 . FREDERIQUE. JULES. CHRISTINE de.Iaşi : Polirom.1-93-31=135. trad. trad.1 CIP 2009-5129 1725 .: Ileana Cantuniari.FLORAN.MIMOUNI.1-93-34=135.1 CIP 2009-5139 1729 . .133.: Micu Aurelian. MARY.: Irina Mavrodin. Singur pe lume / Hector Malot .: Alexandra Mihai . MAURICE. HECTOR.1-31=135. ANNA de.: Cecilia Ionescu . 2009 ISBN 978-973-1995-49-6 087. .: Micu Aurelian.133.1-93-34=135. 2009 ISBN 978-973-580-344-5 821. 2009 ISBN 978-606-92025-0-0 821.: Cecilia Ionescu .: Marieta Roşu. .: Micu Aurelian. pref.MATTERN. ed.133. a 2-a. 2009 ISBN 978-606-511-106-6 821.1 CIP 2009-5136 1730 .MALOT. .: Micu Aurelian. trad.133. trad.: Papuc Mirela-Gabriela. de Silviu Lupescu . trad.Piteşti : Rotonda.: Florin Savu. trad.1 CIP 2009-4463 1732 . Casa copilăriei / Christine de Revoyre .133. .1 CIP 2009-5151 1726 . a 2-a. 2009 ISBN 978-973-580-334-6 821. trad. trad.: Cecilia Ionescu .LEVEL.NOAILLES. Onoarea tribului / Rachid Mimouni . trad.133. Morcoveaţă / Jules Renard.1-31=135. 2009 ISBN 978-973-103-982-4 821. . Furtuni în Sicilia / Karen Neyrac . Constanţa : Editura Eduard. Cartea vieţii mele / Anna de Noailles . Groază / Maurice Level . Frumoasa şi Bestia / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont .133.1-31=135.REVOYRE.1-31=135. 2009 ISBN 978-973-46-1356-4 821. .: LucianVasile Szabo .Constanţa : Steaua Nordului.LEPRINCE DE BEAUMONT.Constanţa : Editura Eduard.NEYRAC. Privirea dragostei / Frederique Harmel .Timişoara : Bastion.1 CIP 2009-3459 1724 . 2009 ISBN 978-973-88844-4-1 821. trad. 2009 ISBN 978-973-1980-61-4 821. a 3-a.1 CIP 2009-5093 .Ed.: Miruna Ion.133. RACHID. JEANNE-MARIE. Micul prinţ / Antoine de Saint-Exupéry . a 3-a. Băile Király / Jean Mattern . il. . 2009 ISBN 978-973-580-339-1 821.1-31=135.Bucureşti : Alcris-M94. .Bucureşti : Alcris-M94. ed.133.Ed.1-31=135.133. 2009 ISBN 978-973-580-349-0 821. Tirania / Mary Floran .: Cecilia Ionescu .1 CIP 2009-4193 1727 . .HARMEL. .Ed. JEAN. trad.338 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 339 1723 . şi adapt. ANTOINE de.

2009 ISBN 978-973-689-297-4 821..PESSOA.CORTÁZAR.3(673)-31=135.1 CIP 2009-5533 1743 .1 CIP 2009-4006 1736 . .: Gabriela Banu. .2(72)-31=135.1 CIP 2009-3460 341 CIP 1741 .2(729. 2009 ISBN 978-973-1917-44-3 821.: Carmen Spînu.: Carmen Spânu.ORTUÑO. trad.134. PAULO.135.Bucureşti : IBU Publishing. Animal tropical / Pedro Juan Gutiérrez .Bucureşti : Editura Trei.1 CIP 2009-5431 1746 . trad.1-1 CIP 2009-4581 .: Alexandra Muşat. trad.Galaţi : Sinteze. trad. 2009 ISBN 978-973-689-313-1 821. JULIO. Un chinez pe bicicletă / Ariel Magnus .MAGNUS.1 CIP 2009-3461 1739 . 2009 ISBN 978-606-92025-1-7 821.Bucureşti : Leda. FERNANDO. Armatele / Evelio Rosero .Bucureşti : Leda.1 CIP 2009-5531 1744 . .1 Literatură română 821.134.Bucureşti : Humanitas. 2009 ISBN 978-973-102-204-8 821. Veronika se hotărăşte să moară / Paulo Coelho . 2009 ISBN 978-973-707-277-1 821. ANTONIO.134.KOULIAS. şi note: Dinu Flămând.1 CIP 2009-3697 1737 . trad.COELHO.134. PAULO. 2008. Cartea neliniştirii.: Micaela Ghiţescu. CEZARINA.1 CIP 2009-5086 1742 .3-31=135. trad.ROSERO.81)-31=135.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză 1740 . trad.135. trad. .AQUALUSA. PEDRO JUAN. ADRIANA. ajutor de contabil în oraşul Lisabona / Fernando Pessoa .1 CIP 2009-4596 821.1)-31=135.: Laurenţiu Dulman.134. . .134. şi note de Lavinia Similaru. ANTÓNIO LOBO.3(81)-31=135. Cartea lui Manuel / Julio Cortázar . 2009 ISBN 978-973-46-1354-0 821.GUTIÉRREZ. 2009 ISBN 978-973-707-271-9 821.134.1 CIP 2009-4499 1745 . Căutătorul de capete / Antonio Ortuño . trad. . . . 2009 ISBN 978-973-50-2467-3 821.Bucureşti : Humanitas Fiction. Alchimistul / Paulo Coelho . Ordinea naturală a lucrurilor / António Lobo Antunes . pref.Bucureşti : Humanitas. ARIEL.2((729.134. Sigiliul / Adriana Koulias . EVELIO. ISBN 978-973-50-2468-0 821. .ADAMESCU.3-94=135. JOSÉ EDUARDO. compusă de Bernardo Soares. .2(82)-31=135.3(81)-31=135.: Anca Milu-Vaidesegan.340 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 821. 2009 ISBN 978-606-92025-2-4 821.134.Bucureşti : IBU Publishing.COELHO. Vânzătorul de iluzii / José Eduardo Aqualusa .Bucureşti : Editura Trei.: Pavel Cuilă. Vă scriu în genunchi / Cezarina Adamescu.134.134.Bucureşti : Humanitas Fiction. 2009 ISBN 978-973-102-206-2 821.134.ANTUNES. trad.134. trad.Iaşi : Polirom.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă 1735 .1 CIP 2009-4143 1738 .: Ana Maria Tamaş. .3(81)-31=135.2(82)-31=135.

1-97 CIP 2009-5743 1749 .135. Oneşti : Magic Print. .135. 2009 ISBN 978-606-511-102-8 821. Şi atunci ar fi trebuit să vorbesc . LUMINIŢA.Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra. .Arad : Ramira.Bucureşti : Cartea Românească. martie. 2009 ISBN 978-973-104-229-9 821. : oameni.1-94 CIP 2009-4727 1750 .135. 2. Et in America . ISBN 978-973-1862-71-2 Vol.Constanţa : Steaua Nordului. 2009 ISBN 978-973-23-2874-3 821.1-31 CIP 2009-5357 .1-93-32 CIP 2009-3981 1748 . 2009 2 vol. 1.ALECSANDRI.135. . 2009 ISBN 978-973-104-236-7 821.AGÂRRBICEANU. FLORICA. . File din cartea naturii / Ion Agârbiceanu. : elegii / Dan Anghelescu. .2009 . Iată cum a avut Domnul Isus milă şi de mine! : mărturii ale harului lui Dumnezeu / Lidia Albert.1. . Fabule / Val Andreescu.Suceava : Editura George Tofan.Buzău : Editgraph. VASILE.Bucureşti : Amurg Sentimental.135. Ed. . ŞERBAN. Chiriţele / Vasile Alecsandri. ISBN 978-973-7633-74-3 821.135.1-191 CIP 2009-4648 1756 .135.342 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1747 . 2009 Index ISBN 978-973-1957-17-3 821.ALECSANDRI. VAL. mărţişor / Sofia Alexa. LIDIA.ANASTASIU BÂZGAN.Bucureşti : Cartex 2000. 2009 ISBN 978-606-520-363-1 821. Teatru şi proză / Vasile Alecsandri.2009 .135. locuri. . a 3-a.135.Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra. ION.ALBERT. Martie. Viaţa unui şef de departament povestită de fiul săi Supermen / Şerban Anghene.ALDEA.ALEXA.09(075.135.1-1 CIP 2009-4728 1758 . .35) CIP 2009-5169 1757 .1-32 CIP 2009-4603 CIP 343 1753 . Printre jucării poveşti şi anotimpuri / Cornelia Anastasiu Bâzgan.ANGHELESCU.Iaşi : PIM. 2009 ISBN 978-973-1732-25-1 821.ANGHENE.135.ALBU. 2009 ISBN 978-973-88926-5-1 821. 2009 Index..1-31 CIP 2009-4283 1751 . CORNELIA.ANDREICA. .1-32 CIP 2009-5342 1755 . Literatura română : ghid pentru proba scrisă la bacalaureat şi admitere în facultăţi : eseul / Florica Andreica.. 2009 ISBN 978-973-678-308-1 821.. . MIHAELA. 2009 ISBN 978-973-7633-73-6 821. întâmplări : jurnal 1999-2005 / Mihaela Albu.135.1-2 CIP 2009-3976 1752 .135.ISBN 978-973-1862-73-6 821. Bucureşti : Cartex 2000.. .1-1 CIP 2009-5685 1754 .1-2 821. VASILE.ANDREESCU. SOFIA. Acasă / Luminiţa Aldea. DAN.ISBN 978-973-1862-72-9 Vol.

Tablele împărţirii / Valeriu D. MIHAI. Dan Taloş. . Sănătate . IOAN DAN.BADEA.1-97 CIP 2009-4789 .1-93-822 CIP 2009-4432 1770 .ARHIP. .135. 2009 ISBN 978-973-119-063-1 821. .BĂLŢAT.135.Sibiu : Arhip Art.BĂLAN. .135. 2009 ISBN 978-973-126-151-5 821.1-1 CIP 2009-5772 1766 . Suceava : Nord-Carta. GEORGE.1-1 CIP 2009-5272 1769 .Târgu-Jiu : Măiastra.135.aprilie 2007-martie 2009. G. Sibiu : Infoart Media. . 2009 ISBN 978-973-1978-11-6 821.2009.: Nicolae Merişanu. a 2a. VIC.1-7 CIP 2009-5545 1768 . IRINA. . 2009 ISBN 978-606-92083-0-4 821. pref.1-822 CIP 2009-4263 1765 . Nedumeriri : proză scurtă / Ovidiu Baron.Bistriţa : Karuna. 2009vol.1-32 CIP 2009-5334 1761 . .Sex : femeia ideală / Sorin Bălan.135. SORIN.BARON.G.Ed.135. VALERIU D. . Virgil Bălan. VIRGIL. .: Constantin Lămureanu. 2009 ISBN 978-973-50-2359-1 821. 2009 ISBN 978-606-516-099-6 821. . 2009 ISBN 978-973-1866-15-4 821.ARCĂLEAN. De-ale lumii : proză umoristică / George Arhip. 2009 ISBN 978-973-101-238-4 821.135.Constanţa : Nelinişti metafizice. Povestiri din Bistriţa Veche / Irina Arcălean.135.1-32 CIP 2009-5481 1760 . OVIDIU.135.Antologie de Haiku : Romanian kukai .BARBU. ISBN 978-973-86520-5-7 Vol. a 2-a. Ne-amuzăm şi învăţăm / Vic. . 2009 ISBN 978-973-8962-62-0 821.344 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 345 1759 .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.Reşiţa : Editura TIM. Revelaţia vieţii din belşug pentru tine / Mihai Bălţat. Barbu .135. rev.Orăştie : Editura Emma. . Conspiratorii / George Bălan. 2009 ISBN 978-606-8070-00-1 821.1-32 CIP 2009-4932 1762 .BĂLAN.1-32 CIP 2009-4442 1767 . Sanda Bălţat.ISBN 978-973-86520-4-0 821.Cluj-Napoca : Grinta.Şi bunicii au fost copii / Alina Badea.135.Antologia ruşinii după Virgil Ierunca / ed.Ed.BĂLAN.Galaţi : Pax Aura Mundi. .135.Bucureşti : Humanitas. . ALINA.BĂLAN.1-32 CIP 2009-4646 1763 . Duhul văii / Ioan Dan Bălan. 1. GEORGE.1-93-32 CIP 2009-3782 1764 . 2009 ISBN 978-973-696-124-3 821.

135.Timişoara : Artpress. . . 2009 ISBN 978-973-8233-93-5 821.BĂRBUCEANU.1-32 CIP 2009-3640 1772 . CONSTANTIN.135. Poeme amare şi catrene / George Bossun.Ed.Botoşani : Geea. CONSTANTIN.1-94 CIP 2009-3922 1775 . a 2-a. 2009 ISBN 978-973-87832-6-3 821. . . GEORGE. . 1783 . . Gânduri din vacanţă : creaţii literare ale elevilor / Mariţa Breabăn. .135. a 2-a. . . VALERIA.135. IRINA PAULA.BRATU.135. TATIANA. a 2-a.BĂRBUCEANU.1-1 CIP 2009-5568 1779 . Ultima spovedanie / Constantin Bărbuceanu.Brăila : Olimpiada.Comăneşti : Anco L.BODEA. ION. Şoapte / Cristian Bejan.Bucureşti : Verus. a 2-a. CONSTANTIN.135.Ed. 2009 ISBN 978-973-8941-34-2 821.1-1 CIP 2009-4317 1774 . 821. 2009 ISBN 978-973-1834-75-2 821. Bărbuceanu.1-31 CIP 2009-5571 1782 . 2009 ISBN 978-973-7754-47-9 821.BĂRBUCEANU.Ed.1-1 CIP 2009-4707 . 2009 ISBN 978-973-7754-51-6 821. 2009 ISBN 978-973-7862-30-3 821.BREABĂN.BĂRBUCEANU.135. EUGENIA. În căutarea armoniei / Ion Bratu.1-31 CIP 2009-5567 1778 . Mai aproape decât mai departe / Eugenia Boteanu.135. 2009 ISBN 978-973-1864-04-4 821. Expresul de noapte / Constantin Bărbuceanu.1-1 CIP 2009-3602 1784 .1-1 CIP 2009-3749 1777 . ..135. 2009 ISBN 978-973-7754-49-3 821. Florica Panţuru.Bucureşti : Verus.135.Turda : Editura J.346 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 347 1771 .Botoşani : Axa.135.BĂRBUCEANU. CRISTIAN. Scadenţa / Tatiana şi Constantin Bărbuceanu. MARIŢA.Bucureşti : Verus.135.1-1 CIP 2009-5205 Ceaţa / Constantin 2009 ISBN 978-973-660-352-5 821.1-31 CIP 2009-5570 1781 . 2009 ISBN 978-973-7754-50-9 821.BRĂILIŢĂ.Bucureşti : Verus. .D.1-31 CIP 2009-4090 1773 . . Geta Borteanu.Ed. .BOTEANU. .Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari. DORIS LAVINIA..BOSSUN. MIRCEA.BOBU. Poveste fără nume / Bociort Doris Lavinia. 2009 ISBN 978-973-1904-85-6 821.135. CONSTANTIN. a 2-a.BEJAN. Constanţa : Editura Dobrogea.135.1-4 CIP 2009-5259 1776 .Costeşti : Ars Libri. Bârlogul lupilor / Constantin Bărbuceanu. O nouă viaţă / Irina Paula Bodea.Ed.R.T. 2009 ISBN 978-973-108-183-0. Icoana din gând / Valeria Bobu. . . . Poezii arse de vii / Mircea Brăiliţă . .C. 2009 ISBN 978-973-7754-48-6 821. cu un epilog de Şerban Foarţă.BOCIORT.Bucureşti : Verus.1-1 CIP 2009-5569 1780 .

2009 ISBN 978-973-687-840-4 821. Schiţe / I. Cuvântul. Netrăitele : [poezie] / Constanţa Buzea.ISBN 978-973-698-221-7 821.Bucureşti : Semne. ISBN 973-698-015-4 Vol. Craiova : Contrafort.1-31 CIP 2009-5074 1795 .CAIA. Bucureşti : Cartex 2000. SORIN. 2004vol. 2009 ISBN 978-973-624-735-4 821..135.CARAGIALE. . Naufragiu în alb / Ana Caia.1-31 CIP 2009-4436 1786 . Drumul la zid / Nicolae Breban. . Momente . . .348 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1785 . 2. .1-32 CIP 2009-3437 1789 .135. Teatru / I.Timişoara : Eurostampa.135. GHEORGHE. Caragiale. L. . Iubire şi destin : poezii / Petru Bungărzan. 2009 ISBN 978-973-108-186-1 821.1-1 CIP 2009-4065 1792 .135.Amintirile călătoriilor . 2009 ISBN 978-973-7876-97-3 821. 2009 ISBN 978-973-1925-09-7 821.Bucureşti : Unicart.CALEA. 2009 ISBN 978-973-8916-54-8 821. . ION.1-94 CIP 2009-4683 1788 .Timişoara : Artpress. NICOLAE. Bucureşti : Editura Sfântul Gheorghe-Vechi. L. ION LUCA.Amintirile lui Pavel Poenaru / Elena Budescu-Ciubotaru.135.135.1-1 CIP 2009-4099 1790 .Craiova : Contrafort.. 2009 ISBN 978-973-88745-3-4.2 CIP 2009-3557 CIP 349 1791 .135.Reşiţa : Neutrino. .BUGA.1-193.1-1 CIP 2009-5667 1793 . 2009 ISBN 978-973-1935-38-6 821. ELENA. .BUDESCU-CIUBOTARU. PETRU. 821.. MARIA. Insula iubirii / Maria Calciu.Iaşi : Panfilius. CONSTANŢA.CARAGIALE.1-1 CIP 2009-3961 1787 . Lumini .135.1-1 CIP 2009-5301 1794 .BURDUŞEL.1-2 CIP 2009-3621 . Poezii în grai bănăţean / Gheorghiţă Brebenar.135. .135. ION LUCA.. ANA.BUNGĂRZAN.BUZEA.2008. GHEORGHIŢĂ. .135. Bucureşti : Ideea Europeană.135. culegere text: Mihaela Mănoiu. ecoul tras de urechi / Sorin Calea.CALCIU.Bucureşti : Editura Vinea. Roman de dragoste cu securitatea / Ion Buga.BREBAN.1-32 CIP 2009-3991 1796 . 2009 ISBN 978-973-104-241-1 821. Caragiale .BREBENAR. 2009 ISBN 978-973-1954-51-6 821. 2009 ISBN 978-973-1954-47-9 821. . Puntea suspinelor / Gheorghe Burduşel.

.1-93-1 CIP 2009-4535 1805 . DAN. Să zbori şi să nu mori : roman autobiografic / Dumitru Caraman. Enigma Otiliei / George Călinescu. DUMITRU. st.: prof. MARGARETA..7(498)"1948/1978"(0:82-31) 821. I. Iarnă cu fulgi însângeraţi / Gabriel Chiriac.Bucureşti : Editura Militară. înainte: prof. 2009 ISBN 978-973-624-725-5 821. 2009 ISBN 978-973-104-235-0 821. .135. Pachia .CĂPUŞANU.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.1-31 CIP 2009-3974 1800 .: Zăgreanu Ioan Radu.CENACLUL "AETHICUS" (Timişoara). .135. Acesta este Domnul meu / Georgeta Căpuşanu.CHERECHEŞ. Cot şi Toc (încotro?) / Margareta Casaş Costa. 2009 ISBN 978-973-37-1361-6 821.1-31 CIP 2009-3442 CIP 351 1803 .135. Cosmografii de martie : antologie din creaţiile membrilor Cenaclului "Aethicus" (1990-2009) / alc.1-31 CIP 2009-5194 1798 .135. .Bistriţa : Nova Didactica.1-1(082) CIP 2009-4427 1804 . de: prof.Ed. Bucureşti : Semne. GEORGE. Brânduşa Murgu . Vulturul îşi strânge aripile / Ioan Cherecheş.Bucureşti : Semne. 2009 Bibliogr. cuv. 2009 ISBN 978-973-624-724-8 821.Iaşi : Junimea. dr. IOAN. a 2-a.1-31 CIP 2009-5175 . .135.135.135. 500 în cap / Dan Căpruciu.CĂPRUCIU. rev. 2009 ISBN 978-973-32-0786-3 629.CĂLINESCU. 2009 ISBN 978-973-8972-43-8 821. Bucureşti : Cartex 2000. GEORGETA. 2009 ISBN 978-973-104-238-1 821.1-31 CIP 2009-4038 1808 . D.135. Bucureşti : Cartex 2000. Puchianu Aristiţa.Timişoara : Aethicus.Târgovişte : Transversal. Cartea nunţii / George Călinescu.135.Când toamna cade în cuvinte / coord.CĂLINESCU. GABRIEL. Troneci Georgeta. 2009 ISBN 978-606-8024-09-1 821. . . ISBN 978-973-85262-6-6 821.135.CHERECHEŞ.1-193. 2009 ISBN 978-973-119-061-7 821. Ion Pachia-Tatomirescu. . .2 CIP 2009-3726 1802 ..135.Galaţi : Pax Aura Mundi. .Cele mai frumoase scenete şi poezii ale copilăriei / Tomescu Victoria.1-1(082) 821.1-31 CIP 2009-4039 1807 . GEORGE. .1-32(082) CIP 2009-5544 1806 .Bucureşti : Semne.CARAMAN.350 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1797 . 2009 ISBN 978-973-624-723-1 821.CASAŞ-COSTA. dr. Scafandrul aerului / Ioan Cherecheş. dr.CHIRIAC. IOAN.1-31 CIP 2009-4040 1799 .135. 2009 ISBN 978-973-101-234-6 821. Zăgreanu Liuţa.135.1-31 CIP 2009-3980 1801 . introd.

1-1 CIP 2009-4448 1814 . vol. 2009 ISBN 978-973-1954-49-3 821. CONSTANTIN. ISBN 978-973-88570-5-6 Vol.CIOARĂ. IONEL O. . MARIUS.135.135. Bucureşti : Proxima. pref. Glume. glume.1-1 CIP 2009-4711 1813 .135. pref.Craiova : Contrafort. . Peregrinul transilvan / Ion Codru-Drăguşanu. Primavară în octombrie / Elisabeta Chişa. 2009 ISBN 978-606-92061-0-2 821. .COANDE.ISBN 978-973-88570-9-4 821.Bucureşti : Pro Transilvania.1-193.135.: R. ION. . Cioroianu. poemele cunoaşterii / versuri: prof.135. red.135. Spasm matricid / Delia Cicani .CODRESCU. DELIA. Eu şi restul opus / Constantin Ciucă.Arad : Gutenberg Univers.CINEZAN. Blitzuri cu sughiţuri / Marius Coge. NICOLAE.1-17 CIP 2009-5597 1818 . Târgu-Jiu : Măiastra. Zodia Scorpionului / Dan Cojocaru.135. 2009 ISBN 978-973-126-147-8 821.CHIŞA.N. .CICANI.CIUCĂ.1-7 CIP 2009-4405 . Carpen . desene: prof. Pribeag prin viaţa mea / Constantin Codrescu . . Vânturesele de plastic / Marius Chivu. 2009-.135. 2009 ISBN 978-973-8935-74-7 821.CODRU-DRĂGUŞANU.1-31 CIP 2009-4674 1815 .COGE.1-992 CIP 2009-5675 1819 .1-31 CIP 2009-4660 1811 .COJOCARU. Cluj-Napoca : Grinta.1-1 CIP 2009-2991 1816 .135. VLADIMIR. 2009 ISBN 978-973-7636-68-3 821.1-1 CIP 2009-5270 1817 . 2009 ISBN 978-973-1869-41-4 821. Craiova : Contrafort.CIOROIANU.: Constantin Lămureanu. Baia Mare : Marist. Bucureşti : Betta. Porţia de abis / Vladimir Cinezan. 2009 ISBN 978-606-8070-01-8 821.: Hristache Popescu. soro lume / Ionel O.135.Constanţa : Nelinişti metafizice. ELISABETA. MARIUS. Ioan Cioară .CHIVU. 2009 ISBN 978-973-1954-64-6 821.2 CIP 2009-3706 1820 .2009 .135.1-94 CIP 2009-4165 1812 .1-1 CIP 2009-4462 1810 . Cristina Pop. DAN.352 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 353 1809 . 2009 ISBN 978-973-715-205-3 821. Poemele copilăriei.Bistriţa : Pergamon. 1. 2009 ISBN 978-606-516-064-4 821. CONSTANTIN.135. Eliza Roha. Revanşa chipurilor / Nicolae Coande. IOAN. Timişoara : Brumar. 2009 ISBN 978-973-602-406-1 821.

1-1 CIP 2009-5217 1828 . MARTA. MIHAELA CARMEN. . .COSMIN. IOAN. il. 2009 ISBN 978-973-101-242-1.Bucureşti : Tracus Arte. Şi eu aş vrea să zbor / Mihaela Carmen Crăciun.Bucureşti : Herald.CONSTANTINESCU.COŞOVEI.135.1-93-34 CIP 2009-4904 1824 .Muşăteşti : Tana.1-93-34 CIP 2009-3972 1823 .1-32 CIP 2009-5195 . 2009 ISBN 978-973-88817-3-0 821.CRIŞAN.1-93-32 821. . rev.1-4 CIP 2009-5257 1829 . ŞTEFANIA. amintiri / Ion Creangă . 2009 ISBN 978-606-511-112-7 821.CRĂCIUN.135. 2009 ISBN 978-973-8962-61-3 821. Ardenta fericire / Nicolae Cuşa. Constanţa : Steaua Nordului.COZMIN.1-94 CIP 2009-3567 1827 .1-7 CIP 2009-4556 1833 . Povestiri / Ion Creangă.135. 821.CREANGĂ. GEORGE.1-1 CIP 2009-5381 1825 .Bucureşti : Cartex 2000. Mărturii din Gulagul românesc : versuri / Constantin P. Amintiri din copilărie . . . SMARANDA. 2009 ISBN 978-973-1859-30-9 821. NICOLAE.135.Bucureşti : Vitruviu. ION. De râsul corului : proză umoristică / Ioan Crişan. Lemurii / Nicoleta Cristea Ifrim.135.Ed. 2009 ISBN 978-973-624-731-6 821.COŞBUC.1-32 CIP 2009-4580 1832 . Poveşti .Ed.Bucureşti : Semne.135.CRISTEA IFRIM.Sibiu : Arhip Art.135.1-32 CIP 2009-5440 1826 .CREANGĂ.1-34 CIP 2009-5521 1822 . . . . .Bucureşti : Tibo. a 3-a. .CUŞA. 2009 ISBN 978-973-157-504-9 821.135.354 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 355 1821 . 2009 ISBN 978-973-146-050-5 821. .135. NICOLETA. Povestiri / Ion Creangă. 2009 ISBN 978-973-88829-9-7 821. a 3-a. povestiri. Să vorbim despre palmieri / Marta Cozmin.1-1 821.Ed. . .Bucureşti : Erc Press. 2009 ISBN 978-973-1995-56-4 821. Amintiri din copilărie . Nostalgie / Constantin-Aurel Constantinescu.135.CREANGĂ. ION.135. Anotimpul dropiilor / Ştefania Coşovei.1-31 CIP 2009-5263 1830 .135. Poezii / George Coşbuc. 2009 ISBN 978-973-104-242-8 821.: Sorin Enache.Râmnicu Sărat : Rafet.1-93-32 821. 2009 ISBN 978-973-111-107-0 821. P.135.135.CONSTANTIN.135. Văduva din Ierihon / Smaranda Cosmin. .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. a 2-a. Poveşti.1-32 CIP 2009-4582 1831 . . Poveşti . CONSTANTIN-AUREL.Constanţa : Editura Eduard.135. 2009 ISBN 978-973-8069-41-1 821. ION.

1-1 CIP 2009-3882 1837 . GEORGETA PAULA.DIMITRIU. MIRCEA. .DELAGOICEA.1-1 CIP 2009-4226 1835 .DINICĂ. 2009 ISBN 978-606-92075-0-5 821.1-92 CIP 2009-3469 1840 . CODRIN LIVIU. Până la iubirea din toamnă / Gheorghe Dinică. Poezia Carpaţilor / dr.1-31 CIP 2009-3507 1838 .135. 2009 ISBN 978-973-148-019-0 821. 2009 ISBN 978-606-8064-01-7 821. IONEL GAE. Cântece din Sodoma / Gheorghe Dăncilă.DAVID. 2009 ISBN 978-973-1954-52-3 821. MIHAI. ŞTEFAN.1-31 CIP 2009-4519 1839 . GHEORGHE.Alba-Iulia : Unirea. 2009 ISBN 978-973-7882-10-3 821. .Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia. Bőrőndnyi orszák : politikai szatírák / Mircea Dinescu .135.DINESCU.: Eva Vali. CRISTINA EMANUELA.DINU. 2009 ISBN 978-973-7754-52-3. Condamnat la discreţie / Ştefan Dinu.1-1 CIP 2009-4445 1836 .Petroşani : Focus.Alba-Iulia : Unirea. . Mircea Nicolaescu. .: Christian Tămaş. Ecourile tăcerii : 12x12 poeme haiku = The echoes of silence : haiku poems / Magdalena Dale.135.1-1 CIP 2009-5026 1842 .Câmpulung : Muscel 2000. .Bucureşti : Verus. 821.1-31 CIP 2009-4402 .135. RALUCA FLORINA. trad.Iaşi : Ars Longa.1-1 CIP 2009-5566 1841 .135.1-1 CIP 2009-4676 1843 . Dragoste şi ură / Gheorghe Davidescu. 2009 ISBN 978-973-611-594-3 821.DALE. 2009 ISBN 978-973-665-256-1 821.135. Mihai Diaconescu.356 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 357 1834 .135.CUŢITARU.Iaşi : Institutul European. 2009 ISBN 978-973-7823-83-0 821. .1-31 CIP 2009-3572 1845 . Dava / Raluca Florina David. pref.135. 2009 ISBN 978-973-677-151-4 821.135. .Vatra Dornei : Stud IS.DĂNCILĂ.135. 2009 ISBN 978-973-47-0600-6 821.Craiova : Contrafort.DASCĂLU. Piteşti : Paralela 45. Mărţişoare / Georgeta Paula Dimitriu. Bucureşti : Neverland. MAGDALENA. . Istoreme / Codrin Liviu Cuţitaru. Travel series : (journeys of the self) / Cristina Emanuela Dascălu . flori şi grâu / Ionel Gae Delagoicea.DIACONESCU. GHEORGHE. .1-32 CIP 2009-5248 1844 . Mamă.135.135.DAVIDESCU. 2009 ISBN 978-973-7823-82-3 821. . GHEORGHE.

.Bucureşti : Editura Vinea. Şi acum să facem : cugetări. 2009 ISBN 978-973-1901-01-5 821.1-97 CIP 2009-4822 CIP 359 1852 . Capcanele destinului / Maria Dreben. Nume de cod viţa de vie / Dragomir Dumitrache. 20094 vol. 2009 ISBN 978-973-86680-6-5 821. TRAIAN.1-992 CIP 2009-3852 1848 . . Radu Gabriel Dobrescu.DOBRESCU.1-31 CIP 2009-3748 1856 . . Corabia albastră / Any Drăgoiu.Craiova : Contrafort.135. 2009 ISBN 978-973-660-353-2 821.1)"17" Brâncoveanu.Doamna Maria Brâncoveanu : tainica biruinţă a lacrimilor. SMARANDA. 2009 ISBN 978-973-88927-4-3 821. Constanţa : Sfinţii Martiri Brâncoveni.Râmnicu-Vâlcea : Editura Antim Ivireanul.135.135. M. DRAGOMIR.DREBEN.Sibiu : Salgo. Piteşti : Electus.1-31 CIP 2009-4137 .Simeria : Editura Traian Dorz.1-1 CIP 2009-3993 1850 .135.DORZ.135.DULBABA. 2 : Ochiul ciclonului. 2009 ISBN 978-973-7931-20-7 821. ANY. 2009 ISBN 978-973-7830-82-1 821. IRINA.358 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1846 .Bucureşti : Solaris Print. TITI.DOBROGEANU-PERDIX. ISBN 978-973-88853-2-5 Vol.1-94 94(498. 1 : Geneza. . O călătorie în jurul lumii / Irina Dobrescu.2009 .135.135. Dimensiuni alungate / Dulbaba Eugen. GEORGE.DRAGHIA. Janeta / Titi Dor. 2009 ISBN 978-973-1954-56-1 821.ISBN 978-973-88853-8-7 821. . . .DRĂGOIU.135.DOR.1-31 CIP 2009-4569 1849 . 2009 ISBN 978-606-521-255-8 821.1-1 CIP 2009-3622 1857 . poezii şi proverbe / Traian Dorz.DOBRESCU.Bucureşti : Printech.1-1 CIP 2009-4064 1854 .1-1 CIP 2009-4887 1855 . Amintiri din oraşul Stalin / Smaranda Dobrescu.DRĂGHESCU.2009 . . NERVA TRAIAN.135. CIP 2009-3925 1847 . EUGEN. 2009 ISBN 978-973-698-228-6 821. Drobeta-Turnu-Severin : Tipo Radical. 2009 ISBN 978-973-712-451-7 821.135.135.(0:82-94) 929 Brâncoveanu.1-2 CIP 2009-4410 1851 .135.M.ISBN 978-973-88853-0-1 Vol. Iubirea / Draghia Nerva Traian. MARIA. . 2009 ISBN 978-973-8106-40-6 821. Piramida secolului meu / Stella Dobrogeanu-Perdix.1-1 CIP 2009-4271 1853 . Tăcerea din cupă / George Drăghescu. STELLA.Târgovişte : Bibliotheca.DUMITRACHE. . Botoşani : Axa.

2009 ISBN 978-973-7782-60-1 821.Târgu-Jiu : Măiastra. .1(73)-92 94(73:567) CIP 2009-4880 . Proză / Mihai Eminescu. ADRIAN.ISBN 978-973-104-247-3 821. 2009 2 vol.EMINESCU.Bucureşti : Cartex 2000.DUMITRU ION. Legea celui puternic : mercenarii americani în Irak / Steve Făinaru . . . 2009 ISBN 978-606-511-113-4 821. 2009 ISBN 978-606-516-101-6 821. MIRCEA. 2009 ISBN 978-973-675-530-9 821.135.135. ISBN 978-973-1959-36-8 821.Bucureşti : Cartex 2000.FĂINARU. 2009 ISBN 978-973-104-239-8 821.135. SONIA.1-193. ISBN 978-973-104-237-4 821.DUMITRU.1-32 821. În timpul acela / Anna Eichert Giurcă.Bucureşti : Litera Internaţional. Sărmanul Dionis . . 2009 Bibliogr. Cezara . Guvernanţii cu noroc al lui Geoană şi ai lui Boc / Adrian Enulescu. Geniu pustiu . MIRCEA. . STEVE.ENULESCU.Ed.360 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 361 1858 .: Carmen Nedelcu.Drobeta-Turnu-Severin : Tipo Radical.Bucureşti : Editura Dacoromână.135. Constanţa : Steaua Nordului. ANNA.Alba-Iulia : Gens Latina.1-1 CIP 2009-5227 1861 . . Bucureşti : Cartex 2000.Botoşani : Axa. . . de Carmen Muşat.ELVIREANU. pref.135. mărire şi amor. .135.2 CIP 2009-3743 1868 . La ţigănci / Mircea Eliade . La aniversară .135.1-1(082) CIP 2009-5676 1869 . . 2009 ISBN 978-973-660-360-0 821.EMINESCU.1-32 CIP 2009-5379 1867 . 2009 ISBN 978-973-7830-83-8 821.ELIADE. GEORGE.1-93-34 CIP 2009-3988 1860 .135.1-31 CIP 2009-4509 1863 .135.Bucureşti : Litera Internaţional. . trad.1-1 CIP 2009-4846 1865 .1-32 CIP 2009-3983 1862 . 2009 ISBN 978-973-675-597-2 821. MIHAI.Ploieşti : KartaGraphic.ELIADE. .1-32 CIP 2009-5190 1864 .EICHERT-GIURCĂ. Noaptea de Sânziene / Mircea Eliade. 2009 Cuprinde: Făt-Frumos din lacrimă . . Preţul sării : rondelurile morale / George Dumitru.Făclia dorului nestins : antologie lirică.ELIADE.135. MIHAI.ISBN 978-973-104-246-6 Vol.1-4 CIP 2009-3439 1859 .1-31 CIP 2009-3984 1866 . Itinerarii / Sonia Elvireanu.135.135. Dor din dor / Ion Dumitru. 1. 2. Aur. a 3-a. 2009 ISBN 978-606-92026-1-6 821. MIRCEA.1-31 821.135. Proză / Mihai Eminescu.135. ISBN 978-973-104-245-9 Vol. Maitrey / Mircea Eliade.

Ţinutul fulgilor de nea / Claire Freedman. MATEI.135. 2009 ISBN 978-973-8936-93-5 821. MARIA-CRISTINA. 2009 ISBN 978-973-1894-13-3 821. ALEXANDRA.1-32 CIP 2009-5340 1872 .1 CIP 2009-5287 1879 . Tina MacNaughton . .GENARU. Licitaţie în iad / Benone Ghenciu. Lacrimile bucuriei / Alexandru Gheorghe.1-32 CIP 2009-3959 1874 . ŞTEFANIA.135.Bucureşti : Herald. 2009 ISBN 978-973-8928-89-3 821.1-31 CIP 2009-4453 1876 . . Trecătorul / Ion Floricel. CLAIRE. Versuri de toate zilele / Anca Gheorghevici. 2009 ISBN 978-606-8061-17-7 821. . NICOLAE. 2009 ISBN 978-973-8936-92-8 821. Şalul / Alexandra Gheţie.1-1 CIP 2009-5559 1873 . Jurnal de şampanie / Florentina Florin.Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău.FLORICEL. trad.Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români.FLORIN. . FLORENTINA.135. Trandafir cu venele tăiate / Ovidiu Genaru.GEORGIU.362 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 363 1870 . .1-1 CIP 2009-3889 1877 . .1-31 CIP 2009-5265 . 2009 ISBN 978-973-7700-53-7 821. 2009 ISBN 978-973-38-0778-0 821. Sinuciderea îngerilor / Maria Cristina Georgiu. ANCA.GALL.Bucureşti : Univers Ştiinţific. Buzău : Omega. .135.1-1 CIP 2009-4818 1880 .GÂLMEANU.Craiova : Scrisul Românesc. 2008 ISBN 978-973-698-205-7 821. Vrăbiile : povestiri / Matei Gall.135.Bucureşti : Infodar. .Craiova : Ramuri. . 2009 ISBN 978-606-92040-7-8 821.GHEŢIE. 2009 ISBN 978-973-111-106-3 821.GHEORGHEVICI.GHEORGHE.1-1 CIP 2009-4686 1881 . 2009 ISBN 978-973-7636-65-2 821. OVIDIU.135. ION.1-32 CIP 2009-4094 1878 .Bucureşti : Univers Ştiinţific. Plângea Iisus / Nicolae Gâlmeanu. 2009 ISBN 978-973-596-508-2 821. ALEXANDRU.GHENCIU.135.1-1 CIP 2009-5339 1875 . Ultimele flori ale unei octogenare / Ştefania Gălătescu.135.1-1 CIP 2009-4063 1871 .135. Bacău : Pro Plumb.Bucureşti : Editura Vinea.: Ana Maria Palii. .135.Bucureşti : Paideia.135.135. BENONE.GĂLĂTESCU.FREEDMAN.

pref. Drum bifurcat / Vasile Gurău.135.GURĂU.135. a 2-a.GRUIA.1-32 CIP 2009-3747 1886 . DAN.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. 2009 ISBN 978-973-119-062-4 821. .Bucureşti : Proxima.1-93-1 821.1-31 CIP 2009-3638 1885 .135. Timişoara : Bastion. Paşi în timp / Eugenia Groşan. Prietenele mele.1-34 CIP 2009-4210 1891 .GURĂU. 2009 ISBN 978-973-660-345-7 821. FLORIN. .GROŞAN. .135.GRIGORIU. Lampioanele vii / GabrielaGenţiana Groza. .Arad : Mirador. Spovedanie cinică : monorime congelate-n sufletul meu păcătos / Radu F. RADU F. 2009 ISBN 978-606-530-215-0. ELISABETA.Ed.135.135. 2009 ISBN 978-973-164-016-7 821. TOMA.1-93-32 CIP 2009-4915 1884 . CĂLIN. Poveşti / Gruia Călin.364 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 365 1882 .135. 2009 ISBN 978-973-678-303-6 821. .1-94 CIP 2009-5231 . animalele / Claudia Goga. .GRIGORIE.Botoşani : Axa. IOAN.Bucureşti : Amurg Sentimental. Ieri şi azi / Elisabeta Gîlcescu. 366 lecţii de haiku / Florin Grigoriu . Roman intim / Paul Goma. Târgu-Jiu : Măiastra. 2009 ISBN 978-973-7636-69-0 821.Bucureşti : Editura Nicol. .1-1 CIP 2009-5295 1883 . . Întâmplări ce nu puteau fi uitate / Ioan Grămadă.1-31 CIP 2009-3704 1887 . VASILE.Bucureşti : Amurg Sentimental.GRĂMADĂ.135. CLAUDIA. .GROZA.GOGA. 2009 ISBN 978-973-1980-62-1 821.135.135. 2009 ISBN 978-973-133-493-6 821.Galaţi : Pax Aura Mundi. 2009 ISBN 978-973-669-753-1 821.GOMA. Gurău. Craiova : Sitech. 2009 ISBN 978-606-516-097-9 821.1-1 CIP 2009-3732 1892 .GÎLCESCU. EUGENIA. GABRIELA GENŢIANA. 2009 ISBN 978-973-678-307-4 821.135. de Maria Adam. Bucureşti : Curtea Veche Publishing.1-1 CIP 2009-5344 1890 . Jurnal de idei / Dan Guţu.135.1-31 CIP 2009-4404 1893 . 821.135. Andreea şi Radu / Toma Grigore.GUŢU.1-1 CIP 2009-4931 1888 . 2009 ISBN 978-973-7664-84-6 821.1-1 CIP 2009-4195 1889 . PAUL.

PETRE.Bucureşti : RAO International Publishing Company.HANGANU. PETRE.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Poezii pentru prichindei / Hănţulie Maria. Pe drumuri de munte / Calistrat Hogaş. Bucureşti : Cartex 2000. CLAUDIU.135. 2009 ISBN 978-973-570-348-6 821. Zăpezile din Arcadia : poeme / Stela Ianovici-Costan. 2009 ISBN 978-606-530-261-7 821.366 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 367 CIP 1894 . 2009 ISBN 978-973-1868-96-7 821.Craiova : Sitech.135. .Urziceni : Editura Anca. NICOLAE PUIU. 2009 ISBN 978-973-104-244-2 821. CALISTRAT.1-93-34 CIP 2009-4351 1904 .ISTRATI. Coresi.1-31 CIP 2009-3975 .135.1-92 CIP 2009-3566 1898 .Bucureşti : Editura Coresi. a 6-a.135. Iordăchescu. 2009 ISBN 978-973-37-1352-4 821.Bucureşti : Cartex 2000.135.Iaşi : Junimea. .Bucureşti : Cartex 2000.Iaşi : Junimea. 2009 ISBN 978-606-8005-04-1 821.1-31 CIP 2009-3978 Oceaniada / Claudiu CIP 2009-3456 1903 . ISBN 978-973-104-230-5 821.ISPIRESCU.135.IACOBAN.1-31 CIP 2009-596 1896 .N. GARABET.1-1 CIP 2009-4389 1899 .1-31=135.Bucureşti : Editura C.135. Adela / Garabet Ibrăileanu.HĂNŢULIE.1-93-34 CIP 2009-3810 1905 . .135.ILIESCU.1 821.IBRĂILEANU. STELA. MARIA. . . 2009 ISBN 978-973-610-865-5 821.Cluj-Napoca : Mega. 2009 ISBN 978-973-137-029-3 821.135.HOGAŞ. ECATERINA.ISPIRESCU.1-32 CIP 2009-3912 1900 . . . . Chira Chiralina / Panait Istrati. MIRCEA RADU. .ION. Printre cărţi / Mircea Radu Iacoban. 2009 ISBN 978-973-103-981-7 821.IANOVICI-COSTAN.135. .1-93-1 CIP 2009-5407 1901 .3)(0:82-32) CIP 2009-3986 1902 . Broasca ţestoasă cea fermecată / Petre Ispirescu.IORDĂCHESCU. Basmele românilor / Petre Ispirescu. . 2009 ISBN 978-973-37-1354-8 821. Week-end cu mama / Ion Vera.135. Trepte de căutări / Nicolae Puiu Iliescu.1-31 1897 . VERA. PANAIT.135. Potecile cerului : povestiri pentru secolul XXI / Ecaterina Hanganu.1-32 913(498.Ed. .1-1 CIP 2009-4974 1895 .I. 2009 ISBN 978-973-104-227-5 821. rev. 2009 Bibliogr.133.

Caragiale! : epigrame / Vasile Iuşan.1-193. Povestiri adevărate. 2009 ISBN 978-973-1777-38-2 821. Ridică-te. Autoportret din memorie / Emilian Lupu.135.135.1-31 CIP 369 1912 .1-92 CIP 2009-4787 1914 .Iaşi : Polirom.135. 2009 ISBN 978-606-8070-02-5 821.135. Amintiri.135.Bistriţa : Karuna. ION.1-31 CIP 2009-5245 1913 . amintiri. . NORA.KALMUSKI. 2009 ISBN 978-973-7619-30-3 821.1-4 CIP 2009-3672 1911 . Doamne. Codin .Constanţa : Nelinişti metafizice. Omul de sub podea / Elisabeta Luşcan. . . Tandre dimineţi : versuri / Ion Machidon.ISTRATI. 2009 ISBN 978-973-757-208-0 821. .Bucureşti : Logos Junior. . Braşov : Transilvania Expres.135.1-311. 2009 ISBN 978-973-1933-25-2 821. cuibuşor de nostalgii / Ion Lupaşcu.2 CIP 2009-5315 1909 .IUŞAN.1-32 CIP 2009-4544 1917 . şi biografie de Lucian Pricop.Reşiţa : Editura TIM. pref.2 CIP 2009-4813 1910 .1-1 CIP 2009-3731 . ION. Alte amintiri din pagini de ziare / Gheorghe Jurma.135.135. .IUŞAN. GHEORGHE.135. 2009 ISBN 978-973-1777-39-9 821.LĂMUREANU. TRIFILIE. PANAIT. Ciulinii Bărăganului / Panait Istrati .1-31 821. Cluj-Napoca : Dokia. ce mi-i face! / Vasile Iuşan.IVANEŞ.MACHIDON. ELISABETA.IUGA.Cluj-Napoca : Dokia.Bucureşti : Cartex 2000.6 94(498)"1907"(0:82-31) CIP 2009-3977 1907 . .1-193.368 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1906 .1-4 CIP 2009-4850 1915 . VASILE. Hai să furăm pepeni / Nora Iuga. VASILE. 2009 ISBN 978-973-678-301-2 821.135. 2009 ISBN 978-973-104-228-2 821. Formula supravieţuirii / Doru Kalmuski.1-32 CIP 2009-5271 CIP 2009-2264 1908 . STELA MARIA.: Constantin Lămureanu.JURMA.Cluj-Napoca : Eikon. Fericire la îndemână / Stela-Maria Ivaneş. Fă-mă. pref. pentru nepoţi şi nepoate / Trifilie Lămureanu .135. EMILIAN. Bacău : Deşteptarea.135.LUPAŞCU.LUŞCAN.135. 2009 ISBN 978-973-46-1347-2 821. 2009 ISBN 978-973-8016-33-0 821. DORU.1-1 CIP 2009-4840 1916 .LUPU. . 2009 ISBN 978-973-696-134-2 821. 2009 ISBN 978-973-1978-13-0 821. Bucureşti : Amurg Sentimental.

stare de vis / Monica Larisa Manafu. .135.135. 2009 ISBN 978-973-724-229-7 821.135. pref.1-92 CIP 2009-3505 1919 . DANIELA CRISTINA. .MATEESCU. .1 CIP 2009-3733 1922 . Valetul O'Rubick / Eduard-Sorin Manta. Destin valah : în 101 texticuleţe şi ilustraţii / Adrian Majuru .1-32 CIP 2009-4735 1927 .1-94 CIP 2009-3550 1921 . 2009 ISBN 978-973-624-722-4 821. Ghici pe cine iubesc eu / Catia Maxim. .135. Regele cu coroana de hârtie / Dana Fodor Mateescu. Inimioara de căţel / Dana Fodor Mateescu. . . Fetiţele din Cimitirul Roşu / Dana Fodor Mateescu.Constanţa : Ex Ponto. DIANA. MARION. DANIELA CRISTINA. 2009 ISBN 978-606-92080-1-4 821.Buzău : Teocora. DANIELA CRISTINA. ADRIAN.135.1-1=135.1-1 CIP 2009-4734 1928 .MAXIM.1-31 CIP 2009-4037 1929 .135.MAJURU.1-92 CIP 2009-4733 1926 .370 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1918 .1-1 CIP 2009-4963 1930 . Stare de veghe. Pelerinaj în Italia prin Budabesta şi Viena / Dinuţa Marin. EDUARD-SORIN.1-32 CIP 2009-5337 1923 . .135. Timişoara : Editura Aura.Bucureşti : ALLFA. . 2009 ISBN 978-606-92080-3-8 821. . Capitole târzii din viaţa mea : memorii redescoperite / Diana Mandache. Bucureşti : Semne. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-644-865-2 821.1=133. RAMONA.MANDACHE.Bucureşti : Univers Ştiinţific.135.1-992 CIP 2009-3759 CIP 371 1924 .135.Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-606-521-234-3 821.Craiova : Sitech. Aturile lui Baz-Baz cel isteţ / Dana Fodor Mateescu. DANIELA CRISTINA. 2009 ISBN 978-606-530-233-4 821.135. LUCIAN. 2009 ISBN 978-973-7778-73-4 821. DINUŢA. 2009 ISBN 978-973-1934-33-4 821.1-32 CIP 2009-4736 1925 .Bucureşti : Editura Mateescu.MĂNĂILESCU.Bucureşti : Printech. ISBN 978-973-47-0614-3 821.135.MATEESCU.MANTA. Am auzit că viaţa e frumoasă / Lucian Mănăilescu.MÂRZAN. MONICA LARISA. Nemesis diary / Ramoon Mar. CATIA.MATEESCU.Bucureşti : Editura Mateescu.Bucureşti : Editura Mateescu.1-32=111 CIP 2009-3675 . .MATEESCU.MARIN. 2009 ISBN 978-606-92080-2-1 821. Internet cafe = Internet café / Marion Manolescu. 2009 ISBN 978-973-8936-90-4 821. .135.1-1 CIP 2009-5120 1920 . 2009 ISBN 978-606-92080-0-7 821.135. de Nicolae Merişanu.Bucureşti : Editura Mateescu.MANAFU.MANOLESCU.

RAMONA. DAN.1 CIP 2009-5030 1938 . Albastru ca jazzul / Donald Miller .1-4 CIP 2009-4721 1932 .1-84 CIP 2009-4975 1933 . LIVIA.135. 2009 ISBN 978-973-7636-71-3 821. . GAVRIL. pref.Timişoara : Editura Aura.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. . Ellipses / Alexandra Medrea .Bucureşti : Proxima. .: Irina Petraş.ClujNapoca : Grinta. DONALD.1-84 CIP 2009-4682 1940 .1-1 CIP 2009-5235 .1-94 CIP 2009-5347 1936 .MILOIA. Suceava : Editura George Tofan. 2009 ISBN 978-973-8960-22-0 821.: Cornel Ţicărat.135. IOAN. şi note: Ion Cârja şi Nicolae Bocşan .135. 2009 ISBN 978-973-8404-08-8 821.111-1=135. DAN. Aşa a fost. Index ISBN 978-973-610-866-2 821.MIREA. cuv.Oradea : Brevis. iubiri trăite / Dan Mihoc.135.4) CIP 2009-4619 1939 . 2009 ISBN 978-973-7778-74-1 821. Eseuri şi panseuri / Ioan Mercheş ..135. 2009 ISBN 978-973-133-494-3 821.MEDREA-DANCIU. . ISBN 978-973-750-109-7 Vol.MILLER..1-32=111 CIP 2009-3676 1937 . EUGEN G. GEORGE.: Liviu Leonte. 2009 ISBN 978-973-1862-76-7 821.372 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 373 1931 ..1-94 28(498.Memoriile unui ierarh uitat : Victor Mihályi de Apşa / ed.MIHEŞ PAPIU. iubiri ascunse. Miron. GABRIEL. 2009 ISBN 978-973-704-097-8 821.ISBN 978-973-750-141-7 821. 2009 ISBN 978-973-126-148-5 821. înainte de Grigore Constantinescu.. .MIRON.MOISA.135.! "Finis coronat opus" : memorii.Râmnicu-Vâlcea : Conphys. / Dan Mizrahy . Întoarcere în timp / Livia Miheş Papiu..135.: Luminiţa Wallner Bărbulescu. Ucenicele diavolului : iubiri visate. "ficţionale" / George Mirea. . a 2-a.135.2009 .1-4 CIP 2009-5032 1935 . 2009 ISBN 978-973-7876-96-6 821. Three days / Ramoon Mar. Androgynul atomic / Gabriel Miloia. 2009 Bibliogr. Prundeni.135. 2.Oradea : Kerigma. 2009vol.135. .1-31 CIP 2009-4833 1942 . . . ALEXANDRA.1-94 CIP 2009-5557 1941 . .Ed. Suntem pentru schimbări sau Ca darvinişti şi economişti vom părăsi planeta aceasta / Eugen G.Bucureşti : Hasefer. Fabule trăsnite / Gavril Moisa. trad.1-94 CIP 2009-5290 1934 . Oradea : Imprimeria de Vest..MIHOC. il.Iaşi : Panfilius. 2009 ISBN 978-973-630-200-8 821.MERCHEŞ. .MÂRZAN. colab. studiu introd.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.MIZRAHY.. .135.

.374 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 375 1943 .1-32 CIP 2009-4844 .NICOLESCU. . VASILE.MORCAN.NĂSTASE. MARIN. De-ale muzicienilor şi nu numai. 2009 ISBN 978-973-88805-6-6 821. MONICA.135.135. .1-32 CIP 2009-3896 2009 ISBN 978-973-8905-70-2 821.Cluj-Napoca : Dokia.135.Turda : Hiperborea.Bucureşti : Granada. 2009 ISBN 978-973-7650-85-6 821.135.6 CIP 2009-5348 1948 .: Violeta Boruzi. Poetica română / Vasile Morar Belioreanu.Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români..Bucureşti : Editura Nouă. .NEAGU. 2009 ISBN 978-606-530-226-6 821..135. .MUSCALU. 2009 Index ISBN 978-973-8066-00-4 821. Femeia la poarta raiului de sticlă / Monica Mureşan. . VALENTIN. colab. LAZĂR. 1952 . Urziceni : Editura Anca.NENCIU. Târgovişte : Bibliotheca. 2009 ISBN 978-973-86664-9-8 821.MORAR-BELIOREANU. 2009 ISBN 978-973-8987-86-9 821.135.135. 2009 ISBN 978-973-712-456-2 821.1-31 CIP 2009-4027 1955 . .135. ILEANA. BIANCA. Mioara Niculescu.135.1-1 CIP 2009-4803 1954 .1-1 CIP 2009-3856 1947 . 2009 ISBN 978-973-133-500-1 821.135.. Dafina doamna / Ion Muscalu.1-1 821.Craiova : Sitech.1-1 CIP 2009-4298 1945 . . Vocea inimii / Ileana Nistor Heller.1-7 CIP 2009-5454 1949 . Galaţi : Olimpias. / Gheorghe Muşat. Pe strune de brad : catrene de dragoste / Lazăr Morcan.135. ION.1-311.1-32 CIP 2009-4712 1953 . Domnişoara Iulia / Marin Năstase.. Felicia Jipescu .1-1 CIP 2009-4030 1946 . 2009 ISBN 978-973-7700-52-0 821. . Simona Tănase.NISTOR-HELLER.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.135. Exerciţii de respiraţie / Valentin Nicoliţov. NICOLAE. Debut .1-1 CIP 2009-4638 1951 .135. GHEORGHE.MUREŞAN.Constanţa : Editura Boldaş.MUŞAT. 2009 ISBN 978-973-1777-36-8 821.1-1 CIP 2009-5110 1944 . Ana-Daniela Gheorghe. CAMELIA.1-1 CIP 2009-4227 1950 . Aripi de înger / Marian Nicolescu.NICOLIŢOV. Pur şi simplu / Nicolae Neagu.Muguri de poezie / coord. MARIAN. 2009 ISBN 978-606-8025-15-5 821.Iaşi : Danaster. . Aripă de argint / Bianca Negrilă.: Vasilica Sfetcu. 2009 ISBN 978-606-8005-03-7 821.135.NEGRILĂ. major / Camelia Nenciu.1-1 821.Arad : Multimedia Internaţional.135.

.1-4 CIP 2009-4962 1961 . RODICA. Letopiseţul de argint / Rodica Ojog-Braşoveanu.Bucureşti : Andreas Print. Drumuri prin memorie / Octavian Paler .Craiova : Sitech. a 2-a.135.Bucureşti : Amurg Sentimental.135.135.ORĂŞANU.1-1 CIP 2009-5258 . 2009 ISBN 978-606-92081-0-6 821.135. . 2009 ISBN 978-973-628-302-9 821.135. 2009 ISBN 978-973-143-330-1 821. de Zoe Petre. de Antonio Patraş. a 2a.Iaşi : Polirom.3 CIP 2009-3730 377 CIP 1962 .OLARIU.135.Ed.1-32 CIP 2009-3498 1958 .4 CIP 2009-3963 1957 . Orescu.Bucureşti : Amurg Sentimental.1-1 CIP 2009-3729 1967 . 2009 ISBN 978-973-46-1336-6 821.Orăştie : Editura Emma. Seminţe de gând / Pătru-Dănilă Orăşanu. .1-312. .Beiuş : Buna Vestire.1-32 CIP 2009-3499 1964 .135. 2009 ISBN 978-973-8958-64-7 821. MARIUS. 2009 ISBN 978-606-530-256-3 821. . 2009 ISBN 978-973-46-1292-5 821. Remember / Alexandru Oprănescu Vella.15(498)(0:82-94) CIP 2009-3317 1960 . ANTON. rev.Ed.1-94 329. Închipuire / Riri Margareta Panduru. . EDDIE.Craiova : Aius PrintEd.OJOG-BRAŞOVEANU.PANTEA. Sonete / Michaela Al. MARIA. 2009 ISBN 978-973-678-297-8 821.135. 2009 ISBN 978-973-1866-16-1 821.PARAIPAN FINICHIU. . .OPRĂNESCU-VELLA.135.1-17 CIP 2009-4420 1966 . rev. . Lecţia de gramatică : proză scurtă / Viorica Panaitescu. cuvânt înainte de Constantin Străchinaru.1-822 CIP 2009-5118 1959 .135.135.PANAITESCU. Şase feluri de a muri / Marius Oprea . Rostiri / Eddie Pantea. Liniştirea spaimelor : proză / Elena Olariu . pref.PANN. Cântul Tomniţelor / Maria Paraipan Finichiu. ALEXANDRU. şi adăug. 2009 ISBN 978-606-8021-29-4 821.ORESCU.PANDURU. MICHAELA.376 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1956 . RIRI MARGARETA.1-2 CIP 2009-5069 1965 . . a 2-a. .PALER. ELENA. 2009 ISBN 978-973-8410-82-4 821. VIORICA. . OCTAVIAN.Iaşi : Polirom. . Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea / Anton Pann.Braşov : Green Steps. .Bucureşti : Nemira. pref.135. 2009 ISBN 978-973-678-298-5 821.1-992 913(450+495+620)(0:82-992) CIP 2009-2719 1963 .Ed. .1-193.OPREA. PĂTRU-DĂNILĂ.Bucureşti : Amurg Sentimental.

PĂTRU. . . bilingvă. 2009 ISBN 978-973-1954-54-7 821.Călătoria şi teatrul / Ion Parhon. . . TIBERIU.PĂTRU.1-1 CIP 2009-4755 1978 .PETRICU. .1-31 CIP 2009-4842 1980 .Editura.135. .135.PETROVAN. VIORICA.Timişoara : Eurostampa. Castitatea privirii / Maria Rodica Patraş. Sub semnul Aspidei / Roxana Pavnotescu.Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia .135.Cluj-Napoca : Grinta. Noncopilărie şi maturitate postmortem / Lupu Petrovan . . 2009 ISBN 978-606-8031-10-1 821.1-1 CIP 2009-4754 1973 .Craiova : Contrafort. Bucureşti : Cartex 2000. prin grija lui Luca Pelusi.378 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1968 .Craiova : Contrafort. Miroir fractal / Viorica Petrovici. . ION. de Ioan-Pavel Azap . a 3-a.: Nicoleta Presură Călina.1-34 CIP 2009-5375 1972 .. ursul polar / Cezar Petrescu.PARHON. cron.135. 2009 ISBN 978-973-698-834-3 821. de Ion Petrovai. Amintire din castelul celor două zile / Tiberiu Pătru.PETROVICI. .PETICĂ. Fram.135.Păcală şi isprăvile lui. tab. 2009 ISBN 978-973-37-1359-3 821.135. 2009 ISBN 978-606-8021-33-1 821.1-93-31 CIP 2009-3982 1977 .Târgu-Mureş : Digital Docu Print. .135. îngr. 2009 ISBN 978-606-92006-2-9 821. 2009 ISBN 978-973-8369-31-3 821.. TIBERIU. Botoşani : Axa. postf.Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor. pref. Sclipiri pe cerul inimii / Petricu Cristian Alexe .135.1-1=131. Pe repede înapoi . TIBERIU. . trad.135.PETRESCU.PAVNOTESCU.1-31 CIP 2009-4702 1971 . Gura de vulpe / George Tibi Petrovici. MARIA RODICA.PATRAŞ. 2009 ISBN 978-973-660-348-8 821. 2009 ISBN 978-973-1954-55-4 821.135.135.PETROVICI. .Craiova : Contrafort. 2009 ISBN 978-973-104-233-6 821. LUPU.Ed.Ed. ed.1-2 CIP 2009-4982 1969 .PĂTRU.135. ROXANA. 2009 ISBN 978-973-1954-53-0 821. CIP 379 1975 .1=135.135. GEORGE TIBI.1-1 CIP 2009-3752 . Idane / Tiberiu Pătru.Constanţa : Steaua Nordului. Lumini la marginea regatului / Tiberiu Pătru.1-1 CIP 2009-4753 1974 .1-84 CIP 2009-3649 2009 ISBN 978-606-511-111-0 821.1 CIP 2009-5760 1976 .1-31 CIP 2009-3850 1979 .1-1 CIP 2009-5047 1970 .Iaşi : Junimea. Poeme în proză = Poemi in prosa / Ştefan Petică . ŞTEFAN. CEZAR. 2009 ISBN 978-973-126-142-3 821. Craiova : Aius PrintEd. CRISTIAN A.

POPA.135. repere biobibliografice de Virgil Bulat.1-4 CIP 2009-3917 1984 . 2009 ISBN 978-973-50-2442-0 821. CONSTANTIN CIPRIAN. studiu introd. Zborul fluturelui albastru / Mihai Popa . Atelierul de vară / Dumitru Popescu.Bucureşti : Cavallioti. şi il.1-32 CIP 2009-5629 1992 .1-1=111=135. Temeri şi îndoieli : Săltic 2008 / Constantin Ciprian Popescu. . MONICA MARIA. .135. 2009 ISBN 978-973-1866-14-7 821.135. . îngrijită. 2009 ISBN 978-973-608-913-8 821.N. 2009 ISBN 978-973-1954-46-2 821. ed.POPESCU.135.POPA. înainte de Constantin Ciopraga .1. Povestiri istorice / Petru Demetru Popescu.135. . Poveste cu final dulce / Gheorghe Pitarca.1-93-32 94(498)(0:82-93-32) CIP 2009-3804 . IOAN.135.1 CIP 2009-4531 1986 . doar dacă este făcut pané / Cătălin Horaţiu Popa.1-1 CIP 2009-3558 1990 . rev.135.PINTEA. 2009 ISBN 978-973-8087-71-2 821. cuv.Reşiţa : Editura TIM. . şi indice de Ioan Pintea . Ioan Pintea . Primejdia mărturisirii : convorbirile de la Rohia / N. Despre bucurie în est şi în vest şi alte eseuri / Andrei Pleşu.135.1-1=135. Bucureşti : Semne.Bucureşti : Humanitas. GHEORGHE. Steinhardt. 2009 ISBN 978-973-624-737-8 821.135.1=111 CIP 2009-4916 1985 . Scrisori pentru Ema / Loreta Popa.PITARCA. Ciocoiul cu adresă de e-mail sau Creierul are oareşce valoare. 2009 Indice.53) 929 Steinhardt. DUMITRU. LORETA. 2009 Bibliogr.POPESCU. MIHAI.POPESCU.PLEŞU.Iaşi : Polirom.Ed. 2009 ISBN 978-973-7622-83-9 821. Pongo şi Pongolicii / Monica Maria Popescu. CĂTĂLIN HORAŢIU.N.1-32 CIP 2009-4786 1989 . PETRU DEMETRU. .1-31 CIP 2009-4036 1991 .380 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1981 .: Adrian Şoncodi. Bucureşti : Semne.Bucureşti : Casa Editorială Odeon. . note.Poezii româneşti alese = Selected Romanian poems / selecţia şi trad. 2009 ISBN 978-973-696-129-8 821. 2009 ISBN 978-973-624-721-7 821.POPESCU. CIP 2009-3613 1982 .: Adriana Jurma. ISBN 978-606-530-274-7 821.Craiova : Sitech.135.Craiova : Contrafort. cop.135. ANDREI.(047. 2009 ISBN 978-973-8944-92-3 821. Braşov : Pastel.Poete între milenii = Poets between milleniums. ISBN 978-973-46-1288-8 821.POPA.09 Steinhardt.1-4 CIP 2009-5302 1988 . .135.Orăştie : Editura Emma. .1-31 CIP 2009-4270 CIP 381 1987 . . a 5-a.1-32 CIP 2009-5651 1983 .Bucureşti : Editura Coresi.

1-94 CIP 2009-5198 383 CIP 1999 . 2. MARIETA. Teatru / Rodica Popescu Bitănescu.POPESCU-BITĂNESCU.1-31 CIP 2009-3992 1998 . 2009 ISBN 978-973-88849-6-0 821. . SÎNZIANA. . cuv. .Bucureşti : Mediamorphosis.Primul cocor : romanian kaiku. ISBN 978-973-88826-6-9 Vol.2009. .Bucureşti : Cartex Serv. 2009 ISBN 978-973-1954-48-6 821. RODICA.1-1 CIP 2009-3707 2003 .PREDA.1-1 CIP 2009-4296 2000 . Sentimente în amurg / Carmen Radu.POPESCU. . . Constanţa : Virom.POPESCU-GALICEA.135.1-1 CIP 2009-4710 2001 . MARIN. 2009 ISBN 978-973-7636-70-6 821. . 2009 ISBN 978-606-8035-10-9 821.RAŢIU.D.Constanţa : Punct Ochit. Retrăiri / Eugeniu Predoiu M. Andilandi : roman / de Sînziana Popescu.PREDOIU.135. 2009 ISBN 978-973-7700-54-4 821.Blaj : Buna Vestire.1-1 CIP 2009-5486 1996 .135.Craiova : Contrafort. Memoriile unui diplomat oarecare / Aurel Preda.1-94 343.1-1 CIP 2009-4688 2002 . . 2009 ISBN 978-973-1815-08-4 821. .1-2 CIP 2009-4597 1995 .Muşăteşti : Tana.Bucureşti : Proxima.ISBN 978-973-7883-38-4 821.135.Cluj-Napoca : Grinta.ISBN 978-973-88826-2-1 821. Moromeţii / Marin Preda. 2 : Aventura gemenilor dincolo de Poiana Vie. 2009 ISBN 978-973-126-146-1 821. ISBN 978-973-7883-36-0 Vol.8(498)(0:82-94) CIP 2009-4681 . Rugul aprins de la mănăstirea Antim la Aiud / Mihai Rădulescu.1-1 CIP 2009-4629 1997 .ISBN 978-973-7883-37-7 Vol.Bucureşti : Editura Victor.RAŢIU.PREDA.135. EUGENIU.135.Cluj-Napoca : Risoprint.1-93-31 CIP 2009-4958 1994 . AUREL. În rană / Gusti Raţiu. . .1-94 CIP 2009-5218 2004 . 2008vol.135.135.Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români.135.135. .135. 2009 ISBN 978-973-53-0015-9 821.135.382 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1993 . 1. . 2009 ISBN 978-973-7895-44-8 821.135. GUSTI. IOAN. CARMEN.Bucureşti : ZIP. Scutul meu sigur / Nicolae Popescu Galicea. . Clipe de viaţă / Radu Marieta. . 2009 ISBN 978-973-1859-29-3 821.RADU.Primăvară târzie : poezii. Psalmi : poezie creştină / Ioan Raţiu.1-141 CIP 2009-5313 2005 . înainte: Cristina Roşca. 2009 ISBN 978-973-1785-41-7 821. NICOLAE. . . 2009 2 vol.RĂDULESCU.RADU. MIHAI.

. Sibiu : Oastea Domnului.Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu. Amândoi / Liviu Rebreanu .4)"17" Horea(0:82-31) CIP 2009-3970 2014 .Iaşi : Universitas XXI.1-97 289(498) Oastea Domnului CIP 2009-3740 2017 .RONCEA.REBREANU.384 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 385 2006 . LIVIU.1-31 CIP 2009-3971 2009 .RĂDUŢ. . PAUL. .1-31 CIP 2009-4993 . 2009 ISBN 978-973-1755-76-2 821. ADRIANA. cronologic de Ilderim Rebreanu.135. Edenul copilăriei / Sandu Aspazia .SEBASTIAN. Jurnal de campanie / Adriana Săftoiu.Făgăraş : Agape.6 929 Horea(0:82-31) 94(498.135. PETRU.135.1-94 CIP 2009-4447 2008 . pref. 2009 ISBN 978-973-1898-06-3 821. cronologic de Ilderim Rebreanu. pref. 2009 ISBN 978-973-88702-4-6 821.1-1 CIP 2009-3445 2007 .REBREANU. MIHAIL.: Olimpiu S.SĂFTOIU. LIVIU.SAMSON. pref. LIVIU. 2009 ISBN 978-973-707-273-3 821. Calvarul / Liviu Rebreanu .: Mircea Coloşenco . tab. CONSTANTIN. 2009 ISBN 978-973-1830-04-9 821. Raze de soare / Kristina Roy .Bucureşti : Editura Fundaţiei Anastasia. ASPAZIA.Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu. Ţiganii. Alchimia muzelor : poeme / Paul SânPetru . .ROSTOS. Jurnalul unui om degeaba / Rozei Samuel .135. KRISTINA.135.ROY. pref.135. 2009 ISBN 978-973-1954-50-9 821. Cosma. IQ / Jane Rostos. . 2009 ISBN 978-973-1898-04-9 821.135.1-32 CIP 2009-4788 2015 .Craiova : Contrafort.SÂN-PETRU. .135.Bucureşti : Adevărul Holding. .1-31 CIP 2009-3969 2013 .135. 2009 ISBN 978-973-694-164-1 821.1-92 CIP 2009-2738 2010 .ROZEI.135.135. Crăişorul / Liviu Rebreanu .: Valentin Ciucă. . tab. 2009 ISBN 978-973-710-131-0 821. SAMUEL.135. Poarta frumoasă / preot Petru Roncea.SANDU.: Mircea Coloşenco . Bucureşti : Editura Trei. desene: Mirela Ciucanu.REBREANU.Iaşi : Art XXI.1-1 CIP 2009-3610 2011 .1-31 CIP 2009-4024 2018 . îngrijitor ed. 2009 ISBN 978-973-1898-05-6 821.1-1 CIP 2009-4225 2012 .1-93-1 CIP 2009-3788 2016 . 2009 ISBN 978-606-538-001-1 821. de Ion Simuţ .Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu. aurul şi diamantele / Samson Iancu. 2009 ISBN 978-973-1999-80-7 821. Menestrul la curţile Mnemosynei cu stihurile toamnei dorului / Constantin Răduţ. Accidentul . trad. tab. .135.Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei.: Paula Ribariu.Reşiţa : Editura TIM.1-311. Oraşul cu salcâmi / Mihail Sebastian. cronologic de Ilderim Rebreanu. IANCU. . JANE. 2009 ISBN 978-973-696-132-8 821. .

Doamne. Lenuţa Tanef. 2009 ISBN 978-973-88148-9-9 821. ba e lat . .SÎRBU. Constanţa : Steaua Nordului.SLAVICI.Bucureşti : Printech.SOVIANY. IOAN.135.386 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 387 2019 .135.135. Budulea Taichii / Ioan Slavici.STANCIU. Cântec de iubire / Gheorghe Sere.. : 97 popasuri în locuri de mare interes turistic / Noe Smirnov.Ed.1-32 CIP 2009-3989 2029 .135.1-31 CIP 2009-5458 2021 . ..1-1 CIP 2009-5193 2023 .Constanţa : Steaua Nordului. Infidela clipă / Aurelian Sîrbu.STANCA. . .1-32 CIP 2009-5376 2025 . Depresia ucigaşă / Iuliu Stanciu. AURELIAN.SERGHI.1-992 CIP 2009-5176 2020 .Timişoara : Gordian. 2009 ISBN 978-973-88587-0-1 821. 2009 ISBN 978-973-675-600-9 821. CELLA.135.09-4 CIP 2009-3569 2022 . 2009 ISBN 978-606-511-116-5 821. IOAN. . rev. 2009 ISBN 978-973-8902-28-2 821. pref. primeşte şi lacrimile mele / protosinghel Spiridon Ungureanu Constantin. Pânza de păianjen / Cella Serghi . rev.: Cleopatra Lorinţiu.SLAVICI. 2009 ISBN 978-973-1917-45-0 821. protosinghel. a 3-a. 2009 ISBN 978-606-511-115-8 821.Bucureşti : Litera Internaţional.Galaţi : Sinteze. Moara cu noroc .135.135. OCTAVIAN.Bucureşti : Estfalia.135. eseuri-model / Octavian Sovianu. MARIANA. . O minunată călătorie spre naştere / Violeta Secoşan Cadar.SPIRIDON UNGUREANU. VIOLETA. . 2009 ISBN 978-973-8404-09-6 821.1-31 CIP 2009-5356 2031 . Andreea Artagea. 2009 ISBN 978-973-104-240-4 821. . a 3-a.1-94 CIP 2009-4096 .135.Bucureşti : Editura Gabriel 2005. Mutilare / Dan Stanca.Bucureşti : Cartea Românească. Moara cu noroc / Ioan Slavici.SECOŞAN CADAR. IULIU.SERE. GHEORGHE.135. 2009 ISBN 978-973-7681-53-9 821. E lung pământul. Jurnal de adolescenţă / Mariana Solomon Lazanu. Bucureşti : Editura Gabriel 2005. Mara / Ioan Slavici. 2009 ISBN 978-606-521-265-7 821.Bucureşti : Cartex 2000. NOE.SLAVICI. .Ed.SMIRNOV.135.1-31 CIP 2009-5377 2024 . .135.SOLOMON LAZANU. Popa Tanda . IOAN.1-141 CIP 2009-5647 2030 . 2009 ISBN 978-973-88587-6-3 821. .1-31 CIP 2009-5442 2028 . DAN. Oradea : Brevis. . 2009 ISBN 978-973-23-2876-7 821.1.1-4 CIP 2009-4668 2026 .Bucureşti : Cheiron.135.1-1 CIP 2009-5556 2027 . Limba şi literatura română : comunicare literară şi non-literară.

1-32 CIP 2009-3615 2036 .Bucureşti : ZIP. BOGDAN G.388 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2032 .TANDIN. Cătuşe însângerate / Mihail Tănăsescu-Buzău . pref. Chipurile / Stoian G. . .ŞARLĂ CĂLIN.ISBN 978-973-88849-4-6 Vol.Brăila : Zeit. Calendar românesc în douăsprezece cronici şi o precuvântare / Flavia Teoc.Bucureşti : BREN. 2009 ISBN 978-973-624-736-1 821.1-4 CIP 2009-4680 .TEI. MIHAIL. primul omor.135. ISBN 978-973-88849-3-9 Vol. ARA ALEXANDRU. . 1.TEOC.STIGNITEANU. 1 : Prima dragoste.1-1 CIP 2009-3772 2033 . .ISBN 978-973-645-327-4 Vol. Absente / Ara Alexandru Şişmanian.135. .ŞTEFĂNESCU. 2009vol.Craiova : Ramuri.1-31 CIP 2009-4295 2040 . Vânător de toamne târzii / Victor Michail Stigniteanu. 2009 Index ISBN 978-973-556-506-8 821.2009 .Craiova : Fundaţia Editura Scrisul Românesc. .STOIAN.135.135. 2009 ISBN 978-973-592-223-8 821.9(498) CIP 2009-4149 2039 .135. 2009 ISBN 978-973-133-480-6 821. VICTOR MICHAIL. . GEORGE. Crime pasionale în România / comisarul Traian Tandin. .ISBN 978-973-645-330-4 821.135.1-1 CIP 2009-3753 2035 .1-96 CIP 2009-4705 CIP 389 2038 .135. FLAVIA.ŞAIN.135. Timişoara : Excelsior Art. 2009 ISBN 978-973-88818-6-0 821. DANIEL.2009 .Bucureşti : Semne.Bucureşti : Paideia.135.ŞIŞMANIAN. VERONICA. Martor la slobozitul apelor : (proză) / Veronica Şarlă Călin. ISBN 978-973-645-326-7 Vol. 3 : Copilul din seif. 2009 ISBN 978-973-7636-66-9 821. TRAIAN. . . .1-32 CIP 2009-3958 2037 .135.135. 3X sau Fantomele nu dau telefoane / Daniel Tei.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. . Baladă pentru o inimă fugară / Emil Şain. Bucureşti : Cartea Românească.ISBN 978-973-645-329-8 Vol. DORIN.TĂTĂRUŞ. 2009 ISBN 978-973-23-2873-6 821. Bogdan.ISBN 978-973-88849-5-3 821. 2 : Ucis în patul altuia. Spiritul de fineţe : cinsprezece meditaţii / Dorin Ştefănescu. .TĂNĂSESCU-BUZĂU. 4 : Carolina ucide în somn. .1-32 343. 2. pref.ISBN 978-973-645-328-1 Vol. 2009 Index ISBN 978-973-648-844-3 821.: Gina Moldoveanu. 2009 ISBN 978-973-85249-6-5 821.1-1 CIP 2009-5359 2034 .1-31 CIP 2009-5303 2042 . .Bucureşti : Vremea.1-31 CIP 2009-4033 2041 .: Floarea Necşoiu. 2009 4 vol. Insula răilor / George Tătăruş . EMIL.

GEORGE.. Îmbrăţişaţi pe iarbă : poezii de dragoste / Miron Ţic. .1-2 CIP 2009-5402 2053 . 2009 ISBN 978-973-126-149-2 821.135. NICOLAE.135. IANA. . 2009 Bibliogr.135. Adio mamă / George Trandafirescu Stofel. . GEORGE. BIANCA.1-32 CIP 2009-5338 .Bucureşti : Vox 2000.TOPÎRCEANU. Balade vesele şi triste . a 2-a. .Bucureşti : Amurg Sentimental. . şi adăug. Scrisorile tatălui către fiul său / Ion Topolog Popescu.1-32 CIP 391 2049 .Bucureşti : Cartex 2000. ISBN 978-606-530-209-9 821.1-94 CIP 2009-4075 2052 . ION.TIMU.Iaşi : Editura Dana Art. MARIA. 2009 ISBN 978-973-1969-30-5 821. a 2-a. 2009 ISBN 978-973-8936-91-1 821. rev.TOPOLOG-POPESCU. . Intuiţii finale / Ionuţ Truşcă.TURTUREANU.135.TRUŞCĂ. ISBN 978-973-52-0570-6 821.1-1 CIP 2009-3858 2047 .135.1-32 CIP 2009-3783 2045 .Bucureşti : Univers Ştiinţific.Braşov : Pastel. RALUCA. . . / Bianca Timşa-Stoicescu. Poiana cerbului / Iana Timu. 2009 ISBN 978-973-1862-74-3 821.Suceava : Editura George Tofan.1-93-1 CIP 2009-5770 2048 . IONUŢ. .Ed. 2009 ISBN 978-973-8987-85-2 821.Craiova : Sitech.135. Parodii originale . Timişoara : Mirton. .TIMŞA-STOICESCU.Ed.Timişoara : Mirton. Am aflat de la Eva / Maria Toma. .ŢIC.1-1 CIP 2009-3973 2050 . MIRELLA.TOMA. . Copilăria cea de toate zilele / Marian Nicolae Tomi.. Dubla cetăţenie : treisprezece scrisori / Nicolae Turtureanu. .1-6 CIP 2009-3475 2054 . 2009 ISBN 978-973-678-300-5 821. MĂDĂLINA ALEXANDRA. Caracatiţa printre noi . MARIAN NICOLAE.390 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2043 . . 2009 ISBN 978-973-101-239-1 821. Migdale amare . 2009 ISBN 978-973-104-243-5 821.135.Cluj-Napoca : Grinta.135.TRANDAFIRESCU STOFEL. 2009 ISBN 978-973-52-0581-2 821. Zodia ciumei / Mirella Tonenchi. Frunze de albastru / Alexandra Mădălina Tihan. 2009 Bibliogr.135.1-31 CIP 2009-4742 CIP 2009-3554 2046 .135. 2009 ISBN 978-973-88935-8-0 821.TOMI.TONENCHI.Bucureşti : Editura Nouă.1-1 CIP 2009-4285 2044 .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.135. MIRON. Fabule / George Topîrceanu.1-94 CIP 2009-4429 2051 .ŢIPLIC.1-1 CIP 2009-3497 2055 . 2009 ISBN 978-973-8944-83-1 821. Proze color / Raluca Ţiplic.135.135.TIHAN.

392 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 393 2056 .1-93-32 CIP 2009-5280 2064 .135.135. . . GÉO-CHARLES. Liziera de salcâmi : poezii / Ion Untaru.135.1-4 CIP 2009-4318 2067 . copii / Laura Cristina Verde.135.VĂRGĂU.1-1 CIP 2009-3501 2062 . Râmnicu-Sărat : Rafet. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. pref. 2009 ISBN 978-973-678-304-3 821.UNGURIAN.Craiova : Contrafort.135. Joc de cuvinte / Gruia Ungurian. . STELIAN. Şoricel voinicel / Raluca Vărgău. 2009 ISBN 978-973-1954-58-5 821. .1-31 CIP 2009-5508 2063 . Ghicitori pentru voi.ŢURLEA.Ed.UBA. Jocul de-a moartea / Géo-Charles Véran .VERDE.: Vasile Mitu.1 CIP 2009-5412 2059 . 2009 ISBN 978-973-101-250-6 821. GRUIA. LAURA CRISTINA.1-32 CIP 2009-4236 2068 . . În absenţa tatălui / Stelian Ţurlea . ION. 2009 ISBN 978-973-102-208-6 821.135. Şi ce dacă! / George Uba. GHEORGHE.1-1 CIP 2009-5453 2061 . Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei.URSACHE. Graiul animalelor / Laura Cristina Verde. MARIA CHRISTINA.Craiova : Contrafort. trad.: Dan C.135.135.UNTARU.VASILE.Brăila : Editura Centrului de Creaţie Brăila. . GEORGE.135.Bucureşti : Leda. postf.135.VÉRAN.: Daniel Cristea-Enache. a 3-a. .Craiova : Sitech. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2009 ISBN 978-973-1954-57-8 821. LAURA CRISTINA. cuvânt de întâmpinare de Octavian Soviany. 2009 ISBN 978-973-678-299-2 821. DUMITRU D.Suceava : Editura George Tofan.135.1-93-822 CIP 2009-4431 2057 . 2009 ISBN 978-606-530-225-9 821. 2009 ISBN 978-973-7892-26-3 821. RALUCA. Ursache.VERDE. Casă în cer / Dumitru D. Mihăilescu . . MIRCEA. 2009 ISBN 978-973-8944-95-4 821.Timişoara : Bastion.Braşov : Pastel. Flori de salcâm : antologie / Gheorghe Vicol.VICOL.135. Dragoste şi ură / Mircea Vasiliu.VASILIU.1-31 CIP 2009-5465 .135.1-1 CIP 2009-5346 2066 . SERGIU ADRIAN.VIGHECIU.1-93-193. 2009 ISBN 978-973-146-048-2 821. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2009 ISBN 978-973-1980-64-5 821. Zvon de gând / Vasile Sergiu Adrian. .1-1 CIP 2009-5012 2060 .1-1 CIP 2009-4261 2065 . 2009 ISBN 978-973-1862-75-0 821.1-1 821. 2009 ISBN 978-973-1755-78-6 821.135. Raluca Dărăbăneanu.1-31 CIP 2009-4687 2058 . Ramona Cucu. Strig şi mai tare : versuri / Maria Christina Vigheciu .

VULPESCU. Haiku-uri de toamnă : versuri / Adelina Mihaela Vorovenci.1-31 CIP 2009-4046 2074 .135. Coada / Dragoş Voicu. viaţă legată cu aţă / Ileana Vulpescu .VOROVENCI.135.: Romulus Vulpescu.1-92 CIP 2009-3723 2076 .1-1 CIP 2009-4406 CIP 395 2075 .Bucureşti : Ars Docendi.VULPESCU. ILEANA.Iaşi : Panfilius. ILEANA.135. de inimă albastră / Ileana Vulpescu . 2009 ISBN 978-973-678-296-1 821. 2009 ISBN 978-973-23-2872-9 821. ILEANA.Bucureşti : Amurg Sentimental.VIGHI.135.Iaşi : Institutul European. . Arta compromisului / Ileana Vulpescu.135.1-2 821.135. înainte: Daniel Vighi.1-31 CIP 2009-5250 2080 .1-1 CIP 2009-3500 2072 .1-32 CIP 2009-5173 2077 . MIHAELA.VITAN. GABRIELA.Piteşti : Pământul.VOICA.Ed. .VULPESCU. ILEANA. Ploieşti : Tempus-Ro. VICTOR.Bucureşti : Litera Internaţional. tăieturi din ziare / Daniel Vighi . CONSTANTIN.VIŞINESCU. 2009 Index ISBN 978-973-611-591-2 821. 2009 ISBN 978-606-92086-2-5 821. pierdute / Victor Vişinescu. Comisia de împăciuire : marafeturi epice.394 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2069 . Ploieşti : Tempus-Ro. trăite.VRÂNCEANU-FIREA.135. 2009 ISBN 978-606-92086-4-9 821.VULPESCU. 2009 ISBN 978-973-7876-99-7 821. .135. .1-92 070(498) CIP 2009-3468 2070 . DANIEL. ILEANA.1-32 CIP 2009-5253 . Viaţă. . 2009 ISBN 978-973-1750-77-4 821. Versuri mici pentru nepoţi şi bunici / Adrian Voica. de amor. Ploieşti : Tempus-Ro. Bucureşti : Cartea Românească.VOICU.1-1 CIP 2009-4697 2071 .135. ADRIAN. a 3-a. De amor. pref. . . . DRAGOŞ-CRISTIAN. 2009 ISBN 978-606-92086-3-2 821. Candidaţi la fericire / Ileana Vulpescu.135.1-93-1 CIP 2009-4685 2073 . Arta conversaţiei / Ileana Vulpescu. pref. 2009 ISBN 978-606-92086-1-8 821. 2009 ISBN 978-606-92086-0-1 821.1-31 CIP 2009-5254 2079 . Toamna crizantemelor : versuri / Constantin Vitan. 2009 ISBN 978-973-558-405-4 821. cuv.1-1 821. Poeziile iubirii visate.135. .: Romulus Vulpescu.1-31 CIP 2009-5172 2078 .VULPESCU.Ploieşti : Tempus-Ro.135. 2009 ISBN 978-973-675-591-0 821.135.135. Economie de cuvinte / Gabriela Vrânceanu Firea.Ploieşti : Tempus-Ro.

ZAMFIRESCU.. DUILIU. pref. ILEANA. Tănase Scatiu / Duiliu Zamfirescu.14 Literatură greacă 2088 .135.: Kopi Kyçyku. în proză: Elena Crăcea. 2009 ISBN 978-973-146-047-5 821. a 3-a. Iliada repovestită pentru copii / Homer .ANAR.Ploieşti : Tempus-Ro.16 Literaturi slave 2091 .Sibiu : Deisis.24)-32=135. Carnetul din port-hart / Ileana Vulpescu. ILEANA.1-31 CIP 2009-5378 2087 .1 CIP 2009-5532 . 2009 ISBN 978-973-7619-29-7 821.135. .VULPESCU. Arată-mi şi parcul şi chioşcul în care .Constanţa : Steaua Nordului. trad.14'02-97=135.. . Rămas bun casei părinteşti / Ileana Vulpescu.135. dashi i zi / Anar . Ică jr.135.396 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2081 .Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-50-2465-9 821.Bucureşti : Logos Junior. . .VULPESCU. . Ioan I. THEODORA IUSTINA. 2009 ISBN 978-973-7859-51-8 821. trad. introductiv şi stabilirea textului: monah Raffaele Ogliari . . Iubiri caraghioase / Milan Kundera . Trezia minţii şi cerul inimii : integrala scrierilor / Filotei Sinaitul .2009.Bucureşti : Librarium Haemus.ZANFIRESCU. .135.Bucureşti : Humanitas.1(479. ILEANA. Viaţa la ţară . 3. . MILAN. Călătorie neobişnuită / Theodora Iustina Zamfirache.1(082) 276 CIP 2009-5546 2089 .162.Constanţa : Editura Eduard.1-31 CIP 2009-5255 2085 .135. DAN MIHAIL. Dashi i bardhë.1-31 CIP 2009-5252 2084 . Pe apa sâmbetei / Ileana Vulpescu.135.1 CIP 2009-4605 2090 . trad..VULPESCU. .Bucureşti : Humanitas.1 CIP 2009-5296 2092 .1-1 CIP 2009-4260 397 CIP 821.161.PLOTINUS. 2009 ISBN 978-973-88875-5-8 821.VULPESCU. 2003-2009 3 vol. 2009 ISBN 978-973-1995-45-8 821. trad. st.Ploieşti : Tempus-Ro. .14'02(0. 2009 ISBN 978-606-92086-6-3 821. a 3-a. .FILOTEI SINAITUL.1-32 CIP 2009-4851 2086 . . 2009 ISBN 978-606-92086-5-6 821. de Jean Grosu. 2009 ISBN 978-606-92086-8-7 821.Râmnicu-Sărat : Rafet. lămuriri şi note de Andrei Cornea. Ploieşti : Tempus-Ro.046. .HOMERUS.Ploieşti : Tempus-Ro.Ed. / Dan Mihail Zanfirescu. 2009 ISBN 978-606-511-114-1 821. .ZAMFIRACHE. ISBN 973-50-0365-1 Vol.6)=135. şi argument: diac.ISBN 978-973-50-2451-2 1(081) CIP 2006-4920 821. rev. Sărută pământul acesta / Ileana Vulpescu. Opere / Plotin . 2009 ISBN 978-606-92086-7-0 821.. ILEANA.1-31 CIP 2009-5251 2082 . .1-31 CIP 2009-5249 2083 .3-32=135.Ed. . adapt.KUNDERA.

trad. Dervişul şi moartea / Meša Selimović .14-31=135.) 2098 .1 CIP 2009-4196 2094 . Cuponul fals / Lev Tolstoi .Bucureşti : Privirea. 2009 ISBN 978-973-707-280-1 821. ARKADII NATANOVICH.Bucureşti : Curtea Veche Publishing.GIBRAN.: Aurora Bulea. PREDRAG. Limba maternă / Vassilis Alexakis .SELIMOVICI.1 CIP 2009-4395 2097 . LEV NIKOLAEVICH. 2009 ISBN 978-973-1936-04-8 821. Jocul lui De Niro / Rawi Hage .1 CIP 2009-4749 2105 . . 2009 ISBN 978-973-669-758-6 821. .TOLSTOI. trad.IWASAKI. Pribeagul / Kahlil Gibran .3)-31=135. trad.1 CIP 2009-5511 CIP 399 2100 .MATVEJEVIĆ. Moş Crăciun / Mauri Kunnas .: Luana Schidu.Bucureşti : Herald.. Patria de zăpadă : povestiri / Ramiz Gjini . 2009 ISBN 978-973-50-2443-7 821. . trad. trad. 2009 ISBN 978-973-47-0630-3 821. Breviar mediteraneean / Predrag Matvejevic. .1 CIP 2009-5709 2103 .18-31=135. africane. trad. MAURI..1 CIP 2009-5401 2096 .GJINI.KUNNAS.: Dumitru Chican. trad.: Voislava Stoianovici.521-94=135. pref.: Laura Delicostea.Bucureşti : Leda.TOLSTOI.17/.163. în colaborare cu Rande Brown . Totemul lupului / Jiang Rong .1-97=135. . .161.ALEXAKIS. trad. studiu introd.: Roxana Rîbu.Bucureşti : Leda.411. RAMIZ.21(569. RAWI. VASSILIS.161. Despre Dumnezeu şi om : din jurnalul ultimilor ani : (1907-1910) / Lev Tolstoi .21(569.1 CIP 2009-4356 2102 .161.4-992=135.1 CIP 2009-3916 821.Piteşti : Paralela 45.1-31=135. 2009 ISBN 978-973-50-2466-6 821. 2009 ISBN 978-973-102-207-9 821.411.JIANG RONG.1-32=135.. . trad.511. Adevărata viaţă de gheişă / Mineko Iwasaki . LEV NIKOLAEVICH. 2009 ISBN 978-973-111-105-6 821.: Irina Vainovski-Mihai. trad.Bucureşti : Humanitas. . .398 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2093 .1 821. MINEKO. trad.: Marius Dobrescu.2-31=135. .. de Valerian Stoicescu.: Anca Focşeneanu.9 Alte literaturi (orientale. 2009 ISBN 978-973-50-2450-5 821.Bucureşti : Editura Trei.1 CIP 2009-5372 2095 .Timişoara : Bastion. . .161.Bucureşti : Humanitas.Bucureşti : Cartea Copiilor. Scarabeul în muşuroi / Arcadi şi Boris Strugaţki . MESA. KAHLIL.HAGE.3)-32=135. 2009 ISBN 978-973-1980-60-7 821.Bucureşti : Humanitas.1 CIP 2009-5264 2101 .163.111-93-32=135.: Elena DrăguşinRichard.1 CIP 2009-5534 2104 .1 CIP 2009-5480 .STRUGACKII.581-31=135. . 2009 ISBN 978-973-88905-2-7 821.1-94=135. 2009 ISBN 978-973-102-210-9 821.

1 CIP 2009-4419 2115 .214-31=135. JIAN. . Bucureşti : Curtea Veche Publishing. trad.141-1 CIP 2009-5319 2116 .Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. Sunetul limbii / Amulya Malladi .1 CIP 2009-4748 2114 .141(498)-32 CIP 2009-5152 . KIKI SKAGEN.1 CIP 2009-3965 2111 . . Árgirus királyfi és az aranyalmák / Csire Gabriella. 2009 ISBN 978-973-7735-67-6 821.1 CIP 2009-4145 2108 . trad.1 CIP 2009-4871 2113 .Piteşti : Paralela 45.Baia-Mare : Europrint. .Bucureşti : Editura Trei.ADY ENDRE. Nani : o poveste indiană / Kiki Skagen Munshi . 2009 ISBN 978-973-151-071-2 821.353. Visul învolburat al celor nouă / Kim ManJung .MA. trad.: Rodica Ferenţiu.TANIZAKI. 2009 ISBN 978-973-50-2464-2 821. 2009 ISBN 978-973-102-203-1 821.141(498)-34 CIP 2009-5321 2117 .1-93-34=135. 2009 ISBN 978-606-92072-0-8 821.214.: Costin Călimoceanu. 2009 ISBN 978-973-669-759-3 821.581-31=135. trad.Gând Transilvan. . . 2009 ISBN 978-973-689-310-0 821. Cerbul cu coarne de argint : poveşti georgiene / Zaira Samharadze . 2009 ISBN 978-973-8958-67-8 821. Naomi / Jun'ichirō Tanizaki .: Alexandru Asmarandei.1 CIP 2009-5530 2112 .511.141-1 CIP 2009-4092 2118 . .: Roxana Rîbu. . . JUN'ICHIRŌ.CSIRE GABRIELLA.Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat .1 CIP 2009-3539 821. trad.521-31=135.21-31=135.400 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 401 CIP 2106 . 2009 ISBN 978-973-707-275-7 821.: Carmen Paţac.LEE. MORI. . INDRA.MALLADI.511.Bucureşti : Leda.MUNSHI.521-31=135. Dansatoarea / Mori Ogai .BENEDEK ELEK.: Tania Şiperco.Bucureşti : Taj Books & Media. 2009 ISBN 978-973-151-072-9 821.214-31=135.Bucureşti : Humanitas Fiction. 2009 ISBN 978-973-47-0616-7 821.Bucureşti : RAO International Publishing Company. Oamenii lui Animal / Indra Sinha .1 CIP 2009-3818 2110 .SINHA.Bucureşti : Humanitas. 2009 ISBN 978-973-8320-95-6 821.531-31=135. Tăiţei chinezeşti / Ma Jian . .511. KIM.Bucureşti : Andreas Print.511. AMULYA. Sus pe cer / Chang-rae Lee . Mesevár / Benedek Elek.BORSI IMRE LÓRÁNT. Egy csepp az érbe / Borsi Imre Lóránt. CHANG-RAE.511.: Roman Paşca. ZAIRA.OGAI. de Oum Tae Hyun.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. trad.MAN-JUNG. Nonny. il. . Összes költemények / Ady Endre.141 Literatură maghiară 2109 .SAMHARADZE. trad. .1 CIP 2009-4497 2107 . trad.531-31=135.: Veronica Tomescu. 2009 ISBN 978-973-103-957-2 821.

141-93-32 CIP 2009-3885 2130 . Satu-Mare : Citadela.511. BIOGRAFII. 2009 ISBN 978-973-88792-3-2 821.CSIRE GABRIELLA.CSIRE GABRIELLA. A párjanincs János Vitéz / Csire Gabriella.511. 2009 ISBN 978-973-8410-83-1 821. Dani és a többiek / Kiss Bitay Éva. Nicolae Gudea.Örök készenlétben : irodalmi antológia.141(498)-31 CIP 2009-4923 2120 . Preistorie 2131 . În vid iată viaţa mea ! / Robert László. ISTORIE 2125 .Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat .141-97=135. 2009 ISBN 978-973-151-068-2 821.511.402 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 403 CIP 2119 .141-1 CIP 2009-4815 902/904 Arheologie. Coroana cu zece briliante / Váradi Iosif.141(498)-32 CIP 2009-5156 2129 . Amikor megérint a fény / Nagy Zoltán.141(498)-32 CIP 2009-5154 2126 .Gând Transilvan. . .141-1 CIP 2009-3838 2123 . 2009 ISBN 978-606-534-004-6 821. Sárga vihar / Makkai Sándor.CSIRE GABRIELLA.Gând Transilvan.1 CIP 2009-4278 2124 .141-1=135. . 2009 ISBN 978-973-8320-96-3 821.REVICZKY GYULA.1 CIP 2009-3728 9 GEOGRAFIE. 2009 ISBN 978-973-643-164-7 821. DOREL. . 2009 ISBN 978-606-534-002-2 821. Cluj-Napoca : Stúdium. Emma versek / Reviczky Gyula.511.CSIRE GABRIELLA.141(498)-32 CIP 2009-5153 2128 . 2009 ISBN 978-973-1868-82-0 902(498 Răcari) CIP 2009-3457 .511. 2009 ISBN 978-973-8320-99-4 821.ClujNapoca : Kriterion.KISS BITAY ÉVA.141-32(082) CIP 2009-3887 2122 . 2009 ISBN 978-973-26-0926-2 821.Gând Transilvan.511. Turda : Hiperborea.511.Cluj-Napoca : Mega. . Poezii / Judith Köteles Rusfjord.Miercurea Ciuc : Magister. . Panni. Szuhay Mátyás tréfája / Csire Gabriella.MAKKAI SÁNDOR. Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat . Csaba és a Nap fia / Csire Gabriella.NAGY ZOLTÁN. Timişoara : Mirton.KÖTELES-RUSFJORD.Gând Transilvan. . 2009 ISBN 978-606-8025-13-1 821.VÁRADI JÓZSEF.511. 2009 ISBN 978-973-88823-7-9 821.511.511. JUDITH. Castrul roman de la Răcari : încercare de monografie / Dorel Bondoc. Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. 2009 ISBN 978-973-52-0566-9 821.Beiuş : Buna Vestire.BONDOC.Odorheiu-Secuiesc : Erdélyi Gondolat .141-32 CIP 2009-3872 2121 .511.LÁSZLÓ ROBERT.Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat .511. Lúdas Matyi három arca / Csire Gabriella.141(498)-32 CIP 2009-5155 2127 .

Monografia satului Supurul de Sus . drd. Viorel Câmpean. ..Dâmboviţa : localităţi şi monumente / Samoilă Eduardt Petrică (coord.ISBN 978-973-1975-14-6 913(498 Beiuş)(091) 908(498 Beiuş)(091) CIP 2009-4633 2136 .CHELU. . .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script..HINOVEANU. CĂLINA ANDRADA. îngrijită de Florea Firan.). 2009 Bibliogr. Honorius Moţoc. ISBN 978-606-8042-10-7 908(498-35 Dâmboviţa) CIP 2009-4690 908 Monografii zonale 2134 .Oradea : Primus.ARDELEAN. 2009 Bibliogr.Slatina : Didactic Pres. senior. 2009 ISBN 978-606-8031-08-8 908(498 Craiova) 008(498 Craiova):929 CIP 2009-4867 2141 .judeţul Mehedinţi / Hinoveanu Călina Andrada. IOAN. . . IONICA.Craiova : Sitech.Bibliogr.Ed.1969 / Ioan Ardelean senior . rev. Organizarea internă a castrelor din Dacia = The internal planning of roman forts of Dacia / Felix Marcu. ed. Mihai Oproiu.Iaşi : Junimea. Monografia comunei Cungrea . . ISBN 978-973-113-329-4 908(498 Cungrea) CIP 2009-4811 2139 ..Beiuşul şi lumea lui : studiu monografic / coord. Monografia comunei Brădeşti / Dăescu Ionica. 2009 ISBN 978-973-88823-8-6 908(498 Supurul de Sus) CIP 2009-4816 2135 .Index. 2009 Bibliogr. de drd.404 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 405 2132 . mon amour / Constantin Gheorghiu.81(37) CIP 2009-5496 2138 . Craiova. . ISBN 978-606-530-241-9 908(498 Ostrovu-Mare) CIP 2009-4783 . RAMONA-TEODORA. 4.Satu-Mare : Citadela. .Editura. ISBN 978-973-88655-3-2 Vol. 2009 ISBN 978-973-37-1363-0 902(498) CIP 2009-5469 2137 . Monografia satului Ostrovu-Mare . îngrij. Monografia localităţii Jidoştiţa. [autori: Adrian Apan. .: Ioan Degău.]. FELIX. . 2009 Bibliogr. . Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia . . ISBN 978-606-530-235-8 908(498 Brădeşti) CIP 2009-4752 2133 .Târgovişte : Transversal. . Nicolae Brânda . Index ISBN 978-973-1868-52-3 902(498):728.GHEORGHIU. Liviu Borcea. ed. ADELA CORNELIA. CONSTANTIN.judeţul Olt / Ramona-Teodora Chelu.MARCU. . 2009 Bibliogr.Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări rurale din spaţiul carpato-dunărean / editor: Mihail Zahariade.FLOREA. Alexandru Firescu . .DĂESCU. . Mihai Apan. 2008-2009 4 vol. 2009 Bibliogr.. ISBN 978-973-142-218-3 908(498 Jidoştiţa) CIP 2009-4873 2140 . judeţul Mehedinţi / Florea Adela Cornelia.Cluj-Napoca : Mega.2009. Aurel Pop.Craiova : Sitech.

Ion Şt. Sadova .Satu-Mare : Citadela. Preoteasa.Dâmboviţa : pagini la o monografie / Grigore H.JUCAN. . . ADINA-LAURA. Mihai Gabriel Popescu. 2009 Bibliogr. Meserii tradiţionale din zona Bereşti. . ISBN 978-606-92026-0-9 908(498 Dumitra) CIP 2009-3438 2146 .Craiova : Sitech. VIRGIL. Pagini de monografie / Elisabeta C. 908(498 Mangalia) CIP 2009-4381 2144 . Marica.LAZĂR. GRIGORE H. 2009 Bibliogr.LAUNAY.DrobetaTurnu-Severin : Editura Ştef. . . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Dobre Adriana.Buzău : Omega. Ştefan Gheorghe Marcu. ed.Craiova : Alma. Mănescu. Râu Alb . Dumitra .judeţul Suceava : satul din suflet / Graţian Jucan. Sascut / Valerica Hodoba. şi pref. GHEORGHE. . ISBN 978-606-8061-19-1 908(498) CIP 2009-5237 .UDREA. ISBN 978-973-88956-3-8 908(498 Horia) 94(498 Horia) CIP 2009-3663 2150 . Bleandă Lidia. . 2009 Bibliogr.Ed. . CĂLINA ANDRADA.Alba Iulia : Gens Latina. ELISABETA C. GRAŢIAN. 2009 ISBN 978-973-88823-9-3 908(498 Sadova) CIP 2009-4817 2151 .PREOTEASA.HINOVEANU. VALERICA. .IANCU. 2009 ISBN 978-606-516-098-9 908(498 Logreşti Moşteni) CIP 2009-4559 2145 . Mangalia : medalion dobrogean / Munteanu Adina Laura.Bucureşti : Nemira. Monografia unor sate oltene / Hinoveanu Călina Andrada.ŞERBU-CISTEIANU.: Mihai Moroiu. 2009 Bibliogr. îngrij.: Gheorghe Iancu. MIHAELA. 2009 ISBN 978-973-143-339-4 908(44) CIP 2009-2742 2147 .HODOBA. Monografia oraşului Bechet / Mihaela Lazăr. Târgovişte : Bibliotheca. Simion Marcu.2-22) CIP 2009-5406 2143 .Târgu-Jiu : Măiastra. Satul Horia . 2009 ISBN 978-973-7869-90-6. Mircescu. ISBN 978-973-712-449-4 908(498 Râul-Alb) CIP 2009-3635 2149 . ISBN 978-973-1792-70-5 908(498 Bechet) CIP 2009-5428 2152 . . rev. .MIRCESCU. ISBN 978-606-530-268-6 908(498.MUNTEANU.Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău.2009 : monografie istorică / Gheorghe Iancu . Blăjani : file de monografie / Gheorghe Udrea.Francezii / Drew Launay . ISBN 978-973-8928-90-9 908(498 Bereşti) CIP 2009-4839 CIP 407 2148 . trad. Constantin I.406 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2142 . Ghidul xenofobului . 2009 Bibliogr. DREW. GHEORGHE.un sat pentru istorie / Virgil Şerbu Cisteianu. a 2-a.Bucureşti : Papirus Media.

ION. FLORENTINA. 2009 Index ISBN 978-973-135-445-3 912(100) CIP 2009-4730 2154 . RĂZVAN. Geografia aşezărilor pe Terra / Tamara Simon.COLLINS. HARPER. Ţara Năsăudului : studiu de geografie regională / Oana-Ramona Ilovan.Editura Credis.: Astrid Georgiana Stroe.2:631.NICOLAE.37(100) CIP 2009-5350 2157 . Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .MIU. ISBN 978-973-734-480-9 911. Geografia solurilor / Răzvan Oprea.3 CIP 2009-5385 913 Geografie pe ţări individuale 2162 . 2009 Bibliogr. Sorin Cheval. 2009 ISBN 978-973-571-932-6 913(100) CIP 2009-5005 . îngrijită de Samoilă Eduardt Petrică. Alberto Casasin.: Geanina Radu.Bucureşti : MondoRo. TAMARA. . 2009 Bibliogr.Gh. Bucureşti). . Augustin Frăţilă. . Târgovişte : Transversal.Bucureşti : Corint.Bucureşti : Editura Universitară. Mircea Moldoveanu. 2009 Bibliogr. POPESCU. ISBN 978-973-163-429-6 911. awareness and action : 3-5 April 2009.: Emilio Lopez.ILOVAN. . 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-4665 2155 .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1788-28-9 91 CIP 2009-4342 409 CIP 2158 . ISBN 978-973-749-567-9 911.OMAGIU. Elemente de metodică pentru predarea Geografiei / Miu Florentina.Cele mai frumoase locuri din lume / trad. Antropogeografia : o abordare diacronică / Ion Nicolae. trad. . ISBN 978-973-610-864-8 91(498 Ţara Năsăudului) CIP 2009-3636 2160 . Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes : perception. GHEORGHE. Personalităţi contemporane : Gheorghe Popescu / ed. ISBN 978-606-8042-11-4 91(498) Popescu. . Bucharest. trad.. CIP 2009-4691 2159 .408 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 91 Geografie 2153 . . Romania : abstract proceedings. . ISBN 978-973-1973-05-0 371:91 CIP 2009-4045 2161 . OANA RAMONA.4(075. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Ioana Manuela Cristescu. 2009 ISBN 978-973-163-432-6 91(063) CIP 2009-5501 2156 .Geografie / ed.: Violeta Vavură. . Vincente Ponce.Bucureşti : Editura ALL.SIMON.Bucureşti : România Liberă.OPREA.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.PRIMUL SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE GEOGRAFIE LANSCOPES (2009 . . understanding.. The Times : atlasul geografic al lumii / Harper Collins .

33) CIP 2009-3817 . 2009 ISBN 978-973-86478-5-5 913(988)(084) CIP 2009-4097 2169 .(075.: Bogdan Stănescu.DEACONU.BRAIS.(075.135. DANIELA.Piteşti : Nomina. 2009 Index. Cluj-Napoca : Stúdium. . GABRIELA ALINA.Craiova : Sitech. ISBN 978-606-530-258-7 913(498 Depresiunea Târgu-Jiu) CIP 2009-5115 2165 . trad.IORDACHE. ISBN 978-606-514-014-1 913(498 Botoşani) CIP 2009-4856 2173 . DINUŢA. Heraldică 2168 . Viaţa lui Ion Creangă : pentru elevi / Aura Brais. MIHAIL. Pelerinaj în Egipt / Dinuţa Marin. .35)(079. 913(498 Braşov)(084) CIP 2009-3679 929 Biografii.8:373.I.1-992 CIP 2009-4944 2170 . 2009 ISBN 978-973-88353-6-8.135.Braşov : repere geografice şi culturale / coord. 2009 ISBN 978-606-535-010-6 913(498-35 Braşov) CIP 2009-4067 2164 .Iaşi : Taida. .AVANU.33) 929 Creangă. GEORGE.I.1) 371. Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei contemporane / Gabriela Alina Bejenariu.).Bucureşti : Editura Coresi. ISBN 978-973-135-438-5 913(450 Milano)(036) CIP 2009-4202 913(498) Geografia României 2171 . rev. 2009 ISBN 978-973-137-138-2 821. 2009 ISBN 978-606-521-260-2 913(620)(0:82-992) 821. . Depresiunea Târgu-Jiu : caracteristici fizico-geografice / Deaconu Daniela. . 2009 ISBN 978-606-535-008-3 913(498)(075.MARIN. AURA. Drumuri în Groenlanda / Iordache Paul-Andrei.AJTAY FERENC.Milano : ghid de călătorie / DeAgostini . .Sugestii de rezolvare pentru proba de Geografie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Codruţa Picu.: Mioara Popica.279. 2009 ISBN 978-973-643-162-3 913(498.1. Piteşti : Nomina. Genealogie. 2009 Bibliogr.4) CIP 2009-3886 2172 . Constanţa.Zăneşti : Myotis.09 Creangă. 2009 ISBN 978-973-88628-9-0 913(498 Constanţa)(084) CIP 2009-5277 2167 .410 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 411 CIP 2163 . Erdély természeti csodái / Ajtay Ferenc.ŞERBĂNESCU. a 3-a.5 CIP 2009-4069 2166 . Bucureşti : Printech. privelişti dobrogene / Mihail Şerbănescu. . 2009 Bibliogr. Braşov / George Avanu.Bucureşti : AgeArt.BEJENARIU.Constanţa : Romart Design. .Ed. Georgeta Gasser (coord. PAUL-ANDREI. Bucureşti : Corint.

PFAADT.ISBN 978-973-610-862-4 930.2009.ISBN 978-973-1788-26-5 Vol.: Mărgărita Vavi Petrescu.: Nicolae.M. Nicolae Densuşianu : omul şi opera : Dacia preistorică : revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria / Mircea Vâlcu-Mehedinţi.412 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2174 .1. 2009 ISBN 978-973-88810-2-0 930(498) Densuşianu. ISBN 978-973-1788-31-9 Vol. O istorie a istoriografiei universale şi româneşti / Mihaela Grancea. van Efenterre. Viaţa lui Mihai Eminescu : pentru elevi / Aura Brais. Alberto Casasin. .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. CIP 2009-3851 413 CIP 94(100) Istorie universală 2178 .. . 2009 Index ISBN 978-973-736-105-9 94(100) CIP 2009-5102 2179 . 2. arhimandrit. Index ISBN 978-606-8030-24-1 930(100+498) CIP 2009-4191 2176 . Şapte lideri în război / Marc Ferro .N.Istoria universală / J.Bucureşti : Editura Coresi. . G. Vincente Ponce. 1] / Ioan Marin Mălinaş . Lafforgue. [pref. Marile mistere ale istoriei / Laurent Pfaadt . MIHAELA. trad. 1. 2 : De la Evul Mediu la Secolul Luminilor. 2009 ISBN 978-973-47-0609-9 94(100) CIP 2009-4217 .24:262.Bucureşti : România Liberă. . . Guilane. . trad. 2009 Bibliogr.Pentarhias..09 Eminescu. . .24:321. 2009 3 vol.Bucureşti : Univers Enciclopedic. ISBN (13) 978-973-610-439-8 Vol. Ioana Manuela Cristescu.135. .Piteşti : Paralela 45. LAURENT. vol.IOAN MARIN MĂLINAŞ. 3 : Evoluţia lumii contemporane. .Sibiu : Techno Media. .Ed.: Astrid Georgiana Stroe. MIRCEA.GRANCEA. .. .12:281. 2006vol.ISBN 978-973-1788-27-2 94(100) CIP 2009-4343 2181 . AURA. .Bucureşti : Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi.ISBN 978-973-637-187-5 Vol.ISBN 978-973-637-188-2 94(100) CIP 2009-5506 2180 .Istoria / ed. H.: Şerban Velescu. . ISBN (10) 973-610-439-7 . MARC. a 3-a. Partea 1 : Biserica Catholică Ortodoxă şi patriarhii acesteia până în secolul al VIII-lea. 2009 ISBN 978-973-137-139-9 821. .FERRO. .61(4)"284/1947" CIP 2009-3520 2177 .M. 1 : De la origini până la sfârşitul marilor imperii. Dipticon sau Cronologie Patriarhală şi Imperială : [Pentarhia . Între moştenirea Chalcedonului şi încercarea de codificare a dreptului canonic prin Sinodul quinisext 691-692. CIP 2009-3800 930 Ştiinţa istoriei 2175 .VÂLCU-MEHEDINŢI.ISBN 978-973-637-186-8 Vol. 2009 2 vol.BRAIS. .9 930.: Nicolae Constantinescu. trad. trad. 2. Maria Cazanacli..: Emilio Lopez. .Bucureşti : Orizonturi. Mitropolitul Banatului]. . ISBN 978-973-637-189-9 Vol. 929 Eminescu.

PHILIPP von.: Anca Floareş.M.THEODORESCU. LIGIA.8) CIP 2009-4398 94(4/9) Istoria pe ţări individuale 2185 . introd.: Dana Manciur. .ISBN 978-973-37-1353-1 327(560:4)"17" 94(560:4)"17" CIP 2009-3680 2189 .BÂRZU. trad. 2009 Bibliogr. Identitate arabă : istorie. Regards d'historien / Răzvan Theodorescu. RĂZVAN. . 20092 vol. cultură / Nadia Anghelescu. 2009 Index ISBN 978-973-45-0579-1 94(100) CIP 2009-5157 94(3) Istorie antică 2184 . trad. . 2009 Bibliogr.Europe and the Porte : new documents on the Eastern question / ed. Alexandru al II-lea / Helene Carrere D'Encausse . GERMÁN A. Inventarea păcii : istoria proiectelor confederative de la ducele de Sully la Simón Bolívar / Germán A.: Roxana Bîrsanu. Index ISBN 978-973-8131-69-9 94(100) 342.Iaşi : Junimea : The Center for Romanian Studies.CARRERE D'ENCAUSSE. Am vrut să-l omorâm pe Hitler : operaţiunea Walkyria / Philipp Freiherr von Boeselager.M. 929 Gandhi. 2009 ISBN 978-973-163-407-4 94(3)(075.Bibliogr. .K. ISBN 973-9432-27-1 Vol. his library. . 1 : Sunt un soldat al păcii. Ioan Drăgan.2009.K. trad. . Istoria universală veche : istoria Orientului antic / Ligia Bârzu. by Veniamin Ciobanu . and notes translated by Lucian-Dumitru Dîrdală.Bucureşti : Artemis. . trad. .414 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2182 . spaniolă: Alexandru Ciolan. ISBN 978-973-724-239-6 Vol.M. 2009 ISBN 978-973-1856-05-6 94(439)"14" Matei I Corvin CIP 2009-4274 .Bucureşti : Meteor Press.ANGHELESCU. de la Reza . Florence şi Jérôme Fohrenbach . Rodica Ursu Naniu.Bucureşti : ALLFA. DAOUD.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". . JOSÉ. .Bucureşti : Logos. limbă. Tudor Sălăgean.2009 .Bucureşti : ALLFA.ClujNapoca : Editura IDC Press. NADIA. 2009 ISBN 978-973-728-380-1 94(430)"1944" CIP 2009-3905 CIP 415 2187 . trad.REZA.Ed.HARI. CIP 2009-4479 2190 . .M. de la.The king. Amintirile despre Darfur ale unui localnic / Daoud Hari . his city : Matthias Corvinus : 1458-2008 / edited by Livia Ardelean.Iaşi : Polirom. ISBN 978-973-46-1338-0 94(65) CIP 2009-4365 2186 . . .Bucureşti : Editura Enciclopedică. HELENE.24 CIP 2009-4814 2183 . 2000vol. . 7 : Swedish diplomatic reports : 1811-1814 / edited by Veniamin Ciobanu in collaboratio with Leonidas Rados and Alexandru Istrate. a 3-a. din lb.: Bogdan Marin.BOESELAGER. Agnes Flora-Gidó.ISBN 978-973-724-167-2 94(540)"19" Gandhi. 2009 ISBN 978-973-566-173-1 94(47) Alexandru II"1818/1881" 929 Alexandru II CIP 2009-3940 2188 . .FRÈCHES. Ghandi / José Frèches . 2009 ISBN 978-973-724-181-8 94(620)"2003" CIP 2009-5006 2191 .

DAN. I. .CRĂCIUN. 2009 ISBN 978-606-513-074-6 94(4) CIP 2009-4053 2194 .95(498.Bucureşti : Litera Internaţional. Ion Ivaşcu. . EVAN.Iaşi : Editura Universităţii "Al.CIOBANU.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Timişoara : Eurostampa. 2009 Index ISBN 978-973-675-593-4 94(73)"20" Obama.BODEA.09. Opoziţia parlamentară românească : 1990-2004 / Crăciun Iulia.QUAGLIA. Ghid de istorie pentru bacalaureat 2009 şi Academia de Poliţie / dr. 929 Obama. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-513-078-4 94(430) CIP 2009-4051 2193 .APOSTOL. 2009 Bibliogr. Vasile Apostol. Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat : sinteză = The Romanian historical research from the 19th century and the first half of the 20th century about the medieval epoch in the Banat : synthesis / Tiberiu Ciobanu.BELLU.B. 2009 ISBN 978-973-118-120-2 94(73)"2001.3) CIP 2009-4286 2195 . 11 septembrie : mitul : culisele unei crize programate / Roberto Quaglia .Bucureşti : Etna. . Vasile Mitu. CHRISTHARD.MENZIES. DANIEL.278. GAVIN. 1434 : Anul în care o flotă chinezească a aprins scânteia care a declanşat fenomenul Renaşterii în Europa / Gavin Menzies. A fost nevoie de mult timp .11" CIP 2009-4534 2196 . Revoluţia de la 1848 în Ţările Române / dr. 2009 Bibliogr. prof. Trădarea nu moare niciodată / Christhard Laepple. Bucureşti : Editura Ştefan '94. 2009 ISBN 978-973-87819-9-3 94(498)(079.41) CIP 2009-4107 2199 . TIBERIU. trad.1) 371.: Graal. Bucureşti : House of Guides.416 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2192 .B.NIŢĂ-DANIELESCU. trad. Dan Bodea. 2009 ISBN 978-973-1795-07-2 930.Slatina : Casa Ciurea. Cuza". ISBN 978-973-687-835-0 94(498. . Vasile Cătălin. .Bucureşti : House of Guides. CIP 2009-4507 417 CIP 94(498) Istoria României 2197 .TârguLăpuş : Galaxia Gutenberg.9:373. 2009 ISBN 978-973-141-109-5 94(498. Războaiele dintre ruşi şi turci din secolul al XVIII-lea şi implicaţiile lor asupra Bisericii Ortodoxe din Moldova / Daniel Niţă-Danielescu.5 CIP 2009-4172 2200 .5) CIP 2009-5048 2201 . ROBERTO. IULIA CĂTĂLINA. ISBN 978-973-739-767-6 94(498)"1990/2004" 328.THOMAS. ISBN 978-973-703-409-0 94(47:560)"17" 281.123(498)"1990/2003" CIP 2009-5394 . . .Barack Obama / Evan Thomas . VASILE. Pădurea răzvrătită / Ştefan Bellu. ŞTEFAN.24:94(498)"1848" CIP 2009-3910 2198 .: Emanuel Botezatu.LAEPPLE.

Oradea şi Bihorul la cumpăna dintre totalitarismul comunist şi democraţie : (1987-1992) / Felicia Dragoş. 2009 Bibliogr.1-32 CIP 2009-3789 2203 .E.(094) 929 Cuza.ISAC.2) CIP 2009-4016 2205 . GRAŢIELA.(0:82-32) 821. Bacău : EduSoft.1)"13"Negru Vodă 929 Negru Vodă CIP 2009-3914 2209 . Evoluţia proprietăţii tărăneşti din Oltenia în secolul al XIX-lea / dr. Adrian Kali.Arad : "Vasile Goldiş" University Press.3)"18" Cuza. File din istoria localităţii "Crişan" : monografie / Dimianu Graţiela. . CIP 2009-5234 .Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi". 2009 ISBN 978-973-1994-02-4 94(498. Râşnovul şi Cetatea Râşnovului : ghid istoric / Remus Ilie.DJUVARA.135. 2009 ISBN 978-973-37-1362-3 94(498.N. drd. ISBN 978-606-92049-0-0 94(498) CIP 2009-4408 2204 . Puterea cuvântului / Constantin Geantă. . VIRGINIA.GEANTĂ. Timişoara : Mirton. Viorel Georgian Dumitru. ISBN 978-973-1825-40-3 94(498-35 Bihor) CIP 2009-3480 2206 . DANIELA. 2009 ISBN 978-973-664-317-0 94(498)"18" Bălcescu. . VIOREL-GEORGIAN.Iaşi : Junimea.418 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 419 2202 . NEAGU. CONSTANTIN. ISBN 978-973-8944-91-6 94(498 Râşnov)(036)(091) CIP 2009-5242 2211 . .DIMIANU. Daniela Ilie. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Decembrie 89 : mărturii / ed. 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech.E.Braşov : Pastel. Aurica Ichim.ILIE. .Râmnicu-Vâlcea : Silviana.Oradea : Editura Didactica Militans . . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Humanitas. Ciocoiu Felicia Florentina. Thocomerius-Negru Vodă : un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti / Neagu Djuvara. . Principesa Elena Cuza : corespondenţă şi acte (1840-1909) / Virginia Isac. În straie de moţ : povestire istorică despre Nicolae Bălcescu / Pavel Galea. ISBN 978-606-530-228-0 94(498 Crişan) CIP 2009-4482 2208 . România în context european la începutul secolului XX / prof. 2009 Bibliogr. PAVEL.DUMITRU. 2009 Index ISBN 978-973-50-2441-3 94(498. ISBN 978-973-52-0044-2 94(498)"1989. . ISBN 978-973-1882-13-0 94(498) CIP 2009-5064 2210 . FELICIA.12" CIP 2009-4015 2207 . de Miodrag Milin.ILIE. REMUS.Casa Corpului Didactic Oradea.GALEA.DRAGOŞ.

Index ISBN 978-973-610-871-6 94(498. Istoria modernă a românilor / prof.420 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2212 . . NICOLAE. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. Ionel Brătianu : omul meandrelor politice / Gheorghe Lăzăroniu.). Pop. Calvarul / Gheorghe Lăzăroniu.4) CIP 2009-3537 421 CIP 2216 .Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. Complotul Lăzăroniu. Nicolae Isar. Thomas Nägler .8) CIP 2009-4127 2213 . . GHEORGHE. Dörner Anton.LĂZĂRONIU. ISBN 973-725-239-X Partea a 3-a : 1878-1918. 2009 ISBN 978-973-7869-87-6 94(498) / Gheorghe CIP 2009-4378 2221 . CIP 2009-4373 . 2009 ISBN 978-973-7869-84-5. GHEORGHE. autori: Varga Attila. 2009 Index ISBN 978-973-50-2455-0 94(498)"1945/1965" CIP 2009-4804 2214 . . Mirela Popa-Andrei. .I.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Bucureşti : Humanitas. . .Piteşti : Nomina. GHEORGHE. ed. 2009 ISBN 978-606-535-002-1 94(498)(079.Bucureşti : Editura Academia Română. . rev.LĂZĂRONIU. Anca Câmpian . 929 Brătianu. 2005vol. . GHEORGHE. a 2-a. . 94(498) CIP 2009-4375 2219 . . Armand Goşu. .ISBN 978-973-163-404-3 94(498)"1774/1848"(075.Istoria României : pregătirea examenului pentru admiterea la Academia de poliţie / Liviu Lazăr (coord. GHEORGHE. Dorin Dobrincu.ISAR.27:378 CIP 2009-3543 2215 .LĂZĂRONIU. 2009 ISBN 978-973-7869-86-9 94(498) CIP 2009-4377 2220 .În spiritul Europei moderne : administraţia şi confesiunile din Transilvania în perioada reformistului Terezian şi Iosefin (1740-1790) / coord. dr. Dörner. Grigore P. . Greta-Monica Miron.I.4)"17" CIP 2009-5352 2217 . şi adăug. .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.2009. univ.ISBN 978-973-7784-39-1 94(498.: Ioan-Aurel Pop. 2009 ISBN 978-973-7869-89-0 94(498) CIP 2009-4380 2218 .: Remus Câmpeanu.Bibliogr.LĂZĂRONIU. 2009 Bibliogr. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Şte. .2009. ISBN 978-973-7784-29-2 Vol. Centrul de Studii Transilvane.Bibliogr.: Mihnea Berindei. Caruselul tratativelor secrete / Gheorghe Lăzăroniu. . autori: Mihai Bărbulescu.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.Indici. 2009vol. 2009 ISBN 978-973-7869-82-1 94(498)"19" Brătianu.Istoria Transilvaniei / coord.Istoria comunismului din România : documente : perioada Gheorghiu-Dej : (1945-1965) / Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România . Capcana / Gheorghe Lăzăroniu.1) 371.LĂZĂRONIU. Anton E. 1 : Până la 1541.Ed.

Virgil Joiţa. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. 9. . Diţă. .MĂRGEANU. Istoria românilor : sinteze pentru pregătirea examenelor de bacalaureat. IRINA.278. 2009 ISBN 978-973-7869-80-7 94(498)"19" Mihai I 929 Mihai I CIP 2009-4371 2229 . Mareşalul Antonescu : un erou sacrificat / Gheorghe Lăzăroniu. . ISBN 978-973-7622-84-6 94(498)(075. Mihai I : sfârşit fără glorie / Gheorghe Lăzăroniu.LĂZĂRONIU.35) 371. . . Prigoana / Gheorghe Lăzăroniu.NOVAC. AUREL SERGIU. 2009 Bibliogr. . .I.MILOTINESCU. jud. . CIP 2009-4372 2228 . Teroarea / Gheorghe Lăzăroniu. 929 Antonescu. 2009 ISBN 978-973-7869-83-8 94(498) CIP 2009-4374 2226 .ISBN 978-973-645-332-8 314. GHEORGHE.Bucureşti : Cavallioti. 2009 ISBN 978-973-7869-81-4 94(498)"19" Antonescu.Bucureşti : Editura Perpessicius. O contribuţie la istoria exilului românesc / Aurel Sergiu Marinescu.743(498:100)"1944/1989" 94(=135. GHEORGHE. Ştefan cel Mare / Gică Manole.I.NOVAC. GICĂ.Bucureşti : Vremea. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. 2009 ISBN 978-606-8065-01-4 94(498 Runcşor) CIP 2009-5380 2223 . admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) : actualizat 2009 / Lucia Novac.5 CIP 2009-4972 2232 .Bucureşti : Roza Vânturilor.. 2009 ISBN 978-973-8233-94-2 94(498. .MANOLE.35) CIP 2009-4971 . Bala.422 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 423 2222 . com.LĂZĂRONIU. .. CONSTANTIN.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. GHEORGHE. ISBN 978-606-530-257-0 94(498 Craiova)"1939/1944" CIP 2009-5119 2224 . ISBN 973-9423-32-9 Vol. 2009 ISBN 978-973-1835-20-7 94(498. 1999vol.LĂZĂRONIU. Din istoria unui sat .Botoşani : Geea. Alexandru V.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. LUCIA. 2009 ISBN 978-973-7869-85-2 94(498) CIP 2009-4376 2230 . Istoria românilor : teste pentru pregătirea examenelor de admitere la Academia de Poliţie.Mircea cel Mare : scutul Europei / Fănuş Neagu.9:373.3)"14" Ştefan cel Mare 929 Ştefan cel Mare CIP 2009-4655 2227 . admitere la Academia de Poliţie.Runcşor.1)"14" Mircea cel Mare 929 Mircea cel Mare CIP 2009-4632 2225 . Craiova în timpul celui de-al Doilea Război Mondial / Irina Milotinescu. admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) / Lucia Novac. 2009 Bibliogr. . . . GHEORGHE.Bucureşti : Cavallioti.Bibliogr.Craiova : Sitech.LĂZĂRONIU.1)(100)"1944/1989" CIP 2009-5373 2231 . LUCIA.MARINESCU. ISBN 978-973-7622-83-9 94(498)(075.2009. Mehedinţi / Constantin Mărgeanu. 2009 Bibliogr.

Ecaterina Stănescu. ISBN 978-606-92082-1-2 94(498. 2009 ISBN 978-606-535-007-6 94(498)(075.).1-94 CIP 2009-5240 2236 .Piteşti : Nomina. Sibiu : Salgo. ISBN 978-973-88893-5-4 94(498. 2009 Bibliogr.ClujNapoca : Világhírnév.35)(079.279.1)"15" Neagoe Basarab 929 Neagoe Basarab CIP 2009-5294 .8:373.ŞERBĂNESCU. Istorie : bacalaureat 2009 : aplicaţii. ISBN 978-973-8295-82-7 94(498 Olteniţa)(091) CIP 2009-5273 2239 .SZABÓ CSABA. 2009 ISBN 978-973-50-2416-1 94(498)(075. propuneri de subiecte cu rezolvări / Maria Ochescu.Călăraşi : Agora.424 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2233 . RĂZVAN ALEXANDRU.8:373. Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău. 2009 ISBN 978-973-88927-5-0 94(498 Săliştea)"18"(0:82-94) 821. Jó Sándor Margarétái / Szabó Csaba. Neagoe Basarab : viaţa. MARIA.VERGATTI. Prin Săliştea de altădată / Ioan Stănişor.STĂNIŞOR. opera / Radu Ştefan Vergatti. 2009 Bibliogr. Concepţia istoricilor români despre caracterul iniţial al oraşelor medievale româneşti cu o privire specială asupra acelora de la răsărit de Carpaţi / Răzvan-Alexandru Oţetea. Bucureşti : Humanitas. RADU ŞTEFAN.Curtea de Argeş : Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului. . ISBN 978-973-8928-92-3 94(498)"13/15" CIP 2009-5307 2235 . IOAN.135.Sugestii de rezolvare pentru proba de Istorie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Liviu Lazăr (coord. domnia. .5 CIP 2009-4071 2237 .3) CIP 2009-4919 CIP 425 2238 .1) 371. 2009 Bibliogr. Momente din istoria Olteniţei / Done Şerbănescu. .1) 371.OCHESCU.35)(079. DONE. .5 CIP 2009-5768 2234 .279. 2009 Bibliogr.OŢETEA.

) .650 Andriescu. Răzvan .1.537 Amarie.) .1009 Andersen. Vasile . 1603-1605 András Szilárd .95. Cornelia . Miruna (trad.999-1000 Alexa.650 Andrioni. Carmen .1746 Adameşteanu. Virgiliu . Stelian .481 Aleksandrowicz. Maricel . Petrişor .1606 Agop.1530 Aigner.387 Anghel.2115 Agachi.833-835. Sorin Adrian .1206 Anghel. Georgiana . Nicolae Dumitru . Rodica . Paul . Vassilis . Şerban Paul .488 Ady Endre .788-790 Andrei.81 Anar .1756 Andreşan-Grigoriu.799 Adam.) .185 Almási Robert . Beatrice (trad. Luminiţa . Mark .945 Andreica.52 Andreşescu. Maria . Liliana (pref.654. Franco .1728 Aducovschi. Geavidan . Beata .1750 Alecsandri.) .191.886 Albert. Claude . Daniela .645 Androne. Sofia .1309 Albert Etele .1662.) . Maria (pref. 2166 Albăstroiu. . 1694 Allen.1073 Aldea. James .1242 Acu.1471. Val . Serafim .270 Andrei.1073 Anghel. Mihaela . Adriana . 706 Abăluţă. Adina . 1749 Albu.1370.1751-1752 Alecu. Nicoleta .1085 Albu.1073 Abdul-Gelil. Carmen (trad.) .1396 Albu. Dumitru Mihai .1753 CIP Alexakis.929 Achim.656-657 Albu. Elena-Simona .1369 Adumitrăcesei.1255 Almăşan. Sorin .) . Clemens . Ion .1754 Anca. Cornelia (trad. .788-790 Acatincăi.917 427 .1080 Andriescu. Valentina (pref. Elena . Iulian . Marin .734 Agârbiceanu.958 Acatrinei.) .1508 Ajtay Ferenc . Vasile .513 Anghel.) .82. Lidia . Ozana . Daniela .1038 Alexandrescu. Codrina .) .2091 Anastasiu Bâzgan.786 Andraşanu.1524 Abbou. Maria (coord.860 Agoutin. Florica . Remus Gabriel .1747 Agee. David F.28 Andronie Bejat. Constantin .1073 Airinei. Hans Christian . Gabriela (pref.184 Allen. Petruş (coord.658 Alexiev.437 Agrigoroaiei. Radu (trad. 1525 Anghel. Doina (trad.186 Andreescu. 1506 Andronie.1086 Alexandru.1748 Albertini.228 Ancăr. 874-875 Alexandru.1755 Andrei Criteanul. Adrian . Felicia .1722 Anghel.660 Andrei.) .269 Alexoi Shili. st. Marin (foto. Dumitru (coord. Maria-Magdalena .426 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE INDEX DE NUME A Abaza. Mihaela . Angela . Alexandru .1371 Aldea.) .) -. Cezarina . 202 Anghel.1073 Ancuţa.1887 Adamescu. Ioan .) .2098 Alexandrescu.

arhimandrit . Iaşi) . António Lobo . Dan Gabriel (ed. Alexandru (trad.1255 Asmarandei. Andreea .229 B Bacaci. Gabriel . Mioara .1656 Aslău.1136 Apostol. 1194 Anghelache. Ioan-Pavel (pref. Alexandru . . Dörner .2135 Apan. şt.) .378.1087 Ardelean. Anca-Mihaela . Aurel .707 Anghelescu.83 Bacula.1112 Atanasiu. Irina . Constantin .1741 Aquilecchia. Livia (ed.1978 Azzopardi.1740 Apan. Elvira . Cezar . Victoria .81 Arcălean. Erika Diana .1040 Badea.2191 Ardelean. Anne .1073 Aqualusa.) . Alfred Jules . Alexandru . Giovanni (ed. George . Alina . José Eduardo . Claudia (trad.1073 Anton.957 Ardelean.1269 Avram.) . Gheorghe . Marie-Catherine Le Jumel de Barneville . Tanţi (trad. Nadia .273 Arta şi publicul nou.1001 Avanu.916 Badea. Mihaela .619 Asănăchescu.945 Ardelean.187 Ardelean.931.1156 Baciu. Gina (trad. Cristina . Sanda-Maria (coord. .1195 Badea.233 Aulnoy.1304 Artagea. Emil . Mariana . Sesiune de comunicări ştiinţifice (11 .) . George .428 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Anghelache. Gilles .450 Antonescu.) .2135 Apostol. Vladimir .661 Ardelean.978 Ardeleanu.) .1526 Antoniu. Marioara .2167 Avram.1762 Ariton.1614 Antunes.2216 Anton.) . Mihaela .2197 Aprodu. Cristina (trad.) . Mihaela .2108 Asociaţia Română a Electricienilor (Bucureşti) . Irinel (trad.514 Bacârea. Şerban .1761 Ardelean.976 Badea. Vasile . Constantin Silviu .) . Delia .1758 Anton.) .788-790 Bacus.2185 Anghene. Mihai . Denisa . Delia Mariana .1709 Arbunescu. Titus . Dan . mitropolit .) . Mircea .1552 Baconsky.1073 Antonie de Suroj. Augustin . Anca .222 Ardelean. Teodor .406 Avram.1256 Ayer. Constantin (coord.1101 .271 Antonie. Adrian .1102 Anton.1073 Ardeleanu.) . 2009 . Phylis . 971 Bagyinszki Gyula .978 Argintescu-Amza.378 Anghelescu. Maria Nicoleta .484 Anghelache. senior . Sorin . Vasile .451 Arsene-Onu.) .968 Bacârea.) . pref.2134 Ardelean.2028 Artene.173 Azap. Dinu (coord. Adrian .1763 Badea.957 Ardelean. Liviu Eugen . Valentin . Daniel .968 Baciu. Ana (trad. Radu .787 Armeanu. Ana Cristina .1414 Arsenie Papacioc.1402 Ardeleanu.1718 Antonescu. Ioan. Eliza M.1356 Arvătescu.197 429 CIP Arhip.1514 Austin. Carmen (trad.1757 Anghelescu.) .188 Badea.188 Antoniu.

Ioan Dan . Iosif . ed.791 Băhnăreanu. Orlando . 1075 Baricco. . Valeriu D.1766 Bălan.) . Mihaela .1102 Bazac. . Mircea .1528-1529 Barbu.1771-1775 431 . Judith K. Gabriela (trad. Anca (trad.511 Balaş. Dumitru .1472 Barbu. Verginica (trad.663-664 Barbu.1765 Barta Hilde (trad.1767 Bălan.612 Baias.) . Vasile .1182 Bălan.) .796 Bălăceanu-Stolnici.) . Mircea Ilie . Mihai .1581. George . Cristian . Dan (trad. Loredana . G.1275 Baya.375 Bălan.932-933 Bara.1001 Barbu. Vintilă .979 Bara.1415-1416 Balogh Brigitta . 1590 Barbu.1641 Bán. Camelia .1770 Bălţat.) . Ion .516 Bădiţoiu. Daniela (coord. . Phyllis .452 Baron. Elena Dana . Sandu (trad.1061 Băcilă.1622 Baltă. Mihai .) .) . Raluca . Florina-Maria .1764 Barbu-Mititelu.1473 Bădescu.1061 Bălţat.176 Bălan.) .1071. Luminiţa (trad.1608 CIP Baya.1770 Bălţătescu. Vladimir . Radu .) .226 Bădulescu. Adina . Ioana (trad.276 Băjenaru. Flavia . George . pref. Ciprian .791 Băguţ.) . Ilie (pref.430 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bahrin.662 Balotă.580 Bailey. Marius .1100 Bădulescu. Sorin . Dana . Cristina Marinela (trad.72 Băguţ. .376 Bădilă.566 Bălan. Flavius A. . Ovidiu . Claudia .302 Bartoş. Hans-Werner . Mariana (trad.1607 Banu.275 Bastian. Constantin .1073 Bărbuceanu.214 Bălă.386 Barbu.674 Băisan.9-10 Băeş.246 Baum.1530 Bălănescu.1768 Bălan. Şerban .) . Adrian . Alina-Corina .1496 Barbu. Constantin .1061 Baslwick.1416 Balaş. Liviu .174 Bălan. Doiniţa . Virgil . Constantin . Alexandru .1003 Băra. Ionela . Brian J. Constantin . .99 Bălănescu.1098 Bărbos.1197 Bădescu. V.1073 Bănică. Laura .1198 Bălan.7 Baron. . Sanda .1196 Barac. Alessandro . Mihaela .792 Bălaş Timar. Lavinia .1093 Băietu. Cristel .576 Bănăţeanu.) .662 Balogh Enikő B.1253-1254 Banks. Amelia .162 Bălăiţă.274 Bajaj. Sergiu .1674 Bardac. R. Nicolae (trad. Dorel . Jack O.275 Baslwick.1742 Bara.) . Gheorghe .1024 Bako.799 Barbu. Lucian .1137 Batovici. . şt. .189 Barbu.) . Vic. Frank . Eva .702-703 Băjău. Dorin . Constantin (ed.161 Balogh Csilla-Tünde .1705 Barna. Ana Maria .

1004 Bîrle. Iulia (trad. Giovanni .) . Mariana-Florica . Iulia (trad. Nicolae (ed.1531. Daniela . Gabriela Alina . Aura .167 Boboc.837-841 Berechet.2198 Ben-Shahar. Kenneth .) . Lisa .1779 Bodei.2168 Beldiman. Magdalena .201 Berteanu.279 Benton. Ion . Nina . Florian . Lidia . ieromonah (ed. papă .1474-1475 Bidireanu.190 Bocşan. Angela (trad.301 Bocşan.841 Berescu.873 Bitay Enikő .388 Boboc. şt. Cristian .) . Lidia . Roxana (trad.1716 Bednarovschi. Cristina .1029 Boboc.48 Bobăilă. Daniela .1775 Bărbulescu. Marinela . Eta (trad.906 Benedek Elek . Gheorghe . Lucian (ed.1397 Boboc.1200 Bobu. Dan . 2116 Benedict Stancu.754 Behar.2213 Berk.1933 Bocuţ.259 Benedict Stancu.407 Bitoleanu. Minică .1777 Boccaccio.) .2189 Bjorkman.2215 Bărîcă. .1357 Bei.) .752 Bitoleanu. Mihnea (ed. Guy . ieromonah (antolog. Ligia .665 Boeriu. Ciprian Beniamin .1706 Boeselager.204 Berindei.1681 Bida. Alexandru (trad.1565 Boblea.) .162 Berger.1243 Benea. Florin .1327 Belei.1609 Bellu. Gheorghe . Cristina . Ecaterina . Philipp von .) .1028 Bichir.) . şt.189 Bena. pref.800 Bibb. Delia . Ştefan . Gheorghe . Ion . Viorica . Mădălina . John . Michael (coord.280 Beznă.1512 Bârzu.1684 Best. Ion (coord.702-703 Bejan.) .200 Bîrsan. Remo .193 Berechet.2199 Bodea. Elena Cătălina .) .) .) .1101 Bitay Enikő Magdolna .837-840 Berechet.505 Boarnă. Elena . Corneliu (coord.1778 Bócsa Éva .1436 Belinschi-Grădinaru. Doris Lavinia .) .844-845 Bodea.) . Paraschiva . Gheorghe . Tatiana .1200 Boboc.) . Maria (coord.1318 Bellamy.273 Benedict XVI. Sally . Daniela . Alexandru (ed.1776 Bejan. Nicolae (coord.) .1396 Bejenariu. Cristian (coord.543 Bîrsanu. Roger J.) .2149 Blebea.907 Berger.2186 Bogdan.1706 Bociort. . Laura (trad. Ioana (trad.) . Sheryl . Nicoleta .1707 Bodnari. Valeria .454 CIP Bică. Honoré . .2184 Beaugrand.179 Boboc.) . Ioana .1394 433 .) . 1281 Bejan.) .432 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bărbuceanu. Tal .) .764 Blanchard. Claudia .1199 Bleandă. postf.1027 Beznea. Steve (il.277-278 Benga. Mihai . Irina Paula .406 Bîltac.741 Benea.650 Bevere.77 Bodó Márta .980. Laura Maria (trad.1638 Boajă.

Raymond (pref. Nicolae . Iuliana Gabriela . Valeriu .1105 Botnaru.2135 Brânduşoiu.) . 2173-2174 Brais.1701 CIP Boulescu.) . Grigore .1659 Brânzei. Octavian . Ovidiu . Elena (coord. Mariana (coord.1201 Bordeianu. Selma .1417.) . Nicolae (coord.629. Gabriela Daniela .) .1244 Bontic. Radu .1418 Borundel.1786 Brebu.666 Boissier.1319 Boşca.1784 Borţun.1718 Bourbeau. Floarea-Maria . Petre .1373 Brad. şt.1073 Bojan-Popescu. Émile . Marian .1031 Boteanu.) .1709 Brădăţan. 1534. Smaranda (ed. Simona . Aura .687 Botoşaru. Florina . Gelu . Liviu .1699 Brebenar. Irina-Monica (trad.1533 Bordei.1030 Borza. George .975 Bradu.793 Braşoveanu. Mădălina .200 Boroş.1513. Alina Elena .1283 Bordeianu. Ilie .2195 Both.) .2131 Bontea.505 Bratu. C.517 Boghici.412 Boulad. Rémi .1320 Bouraoui.1381 Brag.536 Bota. Sergiu . Sorin .1532 Bolintineanu.1073 Boroi Gabiel .455 Brants. H.533 Boroş. Nicolae (trad.961 Brabiescu Călinescu. Luminiţa . Felix Mircea .974 Bonchiş.2117 Borteanu. Tiberiu .) .1202 Briciu. Michelle (il.) . Sorin .191-192 Bourceanu. Gheorghiţă .523 Braşoveanu. Paul Corneliu . Nina . Mircea . Mircea . Mircea . Carmen (trad.1710 Bran. 1782 Bratu.434 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bogdan.1495 Bosco. 1257 435 . Gabriel . Dan . Ion . Mariţa . Constantin (coord. Alain (il.2135 Borcsa János .1288 Boja.1785 Breban. Liuba .1781 Botezatu.1262 Brânda.613 Borcea.772 Breabăn. Cristina .1708 Bossun. Nicolae . Aura (trad. Diana .372 Brehar. trad.) . Aura (ed.200 Bondoc. Diana . Corneliu .) . Lăcrămioara . Geta . Lise . Silviu .464.1073 Brezeanu. Emanuel (trad. Ştefan .954 Brăescu-Silvestri.667 Borsi Imre Lóránt .505 Bratu.794-795 Breabăn.1784 Breban.793 Bratu.515 Boroi.1476-1477 Bogdan.495 Branson.) . François (pref. .1053 Bratu. Cristina . Federica . Adrian . Denisa .1639 Boudon.1259 Bour. 1478 Bolat.1780 Bostan.1508 Boldişor. . Ion .796 Breda.1527 Brăiliţă.1717 Boişteanu. Eugenia .68 Brais. Răducu . Cosmin . Iulian . Roxana .908 Boyer.) .456 Braşoveanu.1783 Brătianu.1073 Bratu-Elian. Richard .537 Boroiu. Dorel . Nicuşor Sebastian .) .) .) .

378 Buhociu.) . Mihaela (trad. Paul . Radu Cristian .223 Casasin.526 Burcă. Cristian (ed. Philip .386 Bucea-Manea-Ţoniş.386 Bucescu.) . Maria .1494 Cazacu. Aurora (trad.1291 Bute. Dumitru . Anca (trad. Nicoleta .436 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Brînzănescu. 934. Viorica .) .1790 Burlacu.) .1028 Bungărzan. 1558. Marcus . Gherghina .1100 Butoi. Alexandru (coord. 1788 Bugă. Ana-Maria . 740. Dorica .) .) . Simona . Ion .1981 Bulea.1709 Brusanowski.961 Calcan. 2154. Marin . Pierre . N.1734 Caragea.453 Catrina. Ion Luca . Adrian . Anton . Anca (trad.1062 Buglea. Yazmin .) . Mirela .1787 Budui.799. Delia .1441-1442 Buckingham.364 Brown. Benjamin S. Grigore . Christina .1261 Burlacu.921 Caia.1791 Buzenchi.) .1205 Bugudui.1372 Burduşel. 1228 Bulat. 963.707 Buzea.614 Calciu. Anamaria . Roxana .1203 Bucurean.1204 Bucureanu. Margareta . Maria (trad. Ana .194 Buga. Lewis . Dana-Maria (trad.1073 Bucur. Gráinne de . .1798 Catalui.800 Camen.1789 Búrca. Gheorghe . şt.219 Bulai. Antoaneta . Virgil (ed. Dumitru .714 Brown.842-843 Buşe.1260 Bucur.1419-1420 Cazanacli. Daniel . Vasile .1615 Carter. 2180 Casaş-Costa.) . Elena .) . Gheorghe .2179 . Vasile (ed.1797 Caraman.1610 Bronkema.1792 Calangiu. Ioan .1794 Calude. Sorin .) . Bernard . Elena . Amelia .354 Butoarcă. Ileana (trad. 753 Cantuniari. Livia Maria .1795-1796 Caraiani.1032 Bucşă.952 Butac.2187 Carroll.365 Brusset. Elena . Giordano .734 Bucur. 883. Helene . (red. Diamanta Luminiţa .8 437 CIP Burlan.2103 Bruno.695 Cataramă.1245 Canahai. Iulian (pref. Constanţa .261.1118 Burtea.) . Anne .1479 Bucea-Manea-Ţoniş. Ioan . Alexandru . 1352.69 Caragiale. Ana Maria . Liana .1611-1614 Carson.800 Brock. 1305.1005 Bucă. Petru . Eduard .) .) .687 Carpen.2098 Bulucea. Gheorghe . Luminiţa .922 Buja. Ioan .11 Burlacu.284. Alberto (ed. Ştefan .1517-1519 C Cadicheanu.515 Bucurenciu. Gabriela .1246 Caraman. Rande .797 Budescu-Ciubotaru. Radu .1019 Buia. Daniela . R. Tudorel .1793 Calea. 852-853 Bucur.668.168 Canavaggio.518 Buţă.1817 Carrere D'Encausse.) .281. Lucica (antolog.

1304 Ceobanu.1802 Cărăşel.438 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Călimoceanu.520 Chiper.324 Cândea. Ciprian .1422 Chiorean. Gabriela . Elisabeta (trad.) . Mihai . Cornelia .1806-1807 Chereji. 1799-1800 Călinescu. Daniela-Mihaela (trad. Gabriel . .1099 Chiş. Antonella . Melinda .) .) .1073 Chirilă.1801 Căpuşanu. Dumitru . Maria-Cristina . Dumitru (trad. F.699 Chisăliţă. Florena Lavinia . Carmen (trad. Eugenia (trad. Vera (trad.) .615 Cheval. Rita (trad.) . Vasile (ed.) . Camelia .1629 Călinescu.997 Chiriac.1421 Cernea.2162 Chican.2136 Cherata. Lucian .866 Cârja. Marius (trad.1805 Centrul de Cercetare "Estetică şi creaţie artistică" (Iaşi) .1673 Călin.) .1630 Chipirliu.211 Chivu.1809 Chitoşcă. Marius .1321 Cebzan.515 Cereanu. Alina . Costin (il. Măriuca (coord.1808 Chiriacescu.735 Chişa. Sorina (trad.1100 Chiş.1810 Cialdini.2216 Cândea.) . Dan . George .1206 Căpruciu.1535-1536 Cevei. Eugen Ovidiu .1480 Chirculescu.1218 Cepoiu.) . Emil Victor . Gheorghiţa .175 Cherecheş. Ciprian .2197 Cătăneţ. Robert B. Gh.) .1394 Cârcu.482 Cerbu. Keith .324 Cândea. Ion (coord. Marius Cosmin .1374 Chiriloaie. Georgeta .2134 Câmpeanu. Sevastian (coord.408 Chirteş. Sorin . pref.301 Cârja.287-288 Chirovici.1082 Cernescu. Claudia . Anca . Elisabeta . Costin . Valer .1207 Chivu. Mariana .113-114 Cheagă.519 Cheagă. Ion .736 Chiriţă.519 CIP Chelu. Lucian .) . Nora .1373 Căpăţână.353 Cătălin.1007 Ceunaş.1082 Cheşcă.) . Bogdan (trad.370 Chiriţă.767 439 . Gabriel (trad. Ioan (pref.1719 Chirieac.) .497 Câmpean.194 Ciauşanu. Ion (ed.1008 Chapman. Rodica (trad.1438 Cheţe. .) . Adina (trad. Florin . Maria . Gigliola .675 Chipăilă.1009 Chirila. Vasile .1282 Chisăliţă.1670 Chintescu. Viorel (ed.773 Căpraru. Daniela .1590.1005 Chirian. Marius .981 Câmpeanu. Lincoln . . Remus (coord.887-888 Child. Marinela .2100 Chicea.1632 Călinescu. Ramona-Teodora .1006 Cercel.969 Căprărescu. Anca (coord. Andreea-Loreta .) .) . pref.) .) .12 Chiran. Ioan .) .935 Cheşcu.973 Cercasov.) .) .) . George . Gabriela (coord.2112 Călin.1423 Chirilă. . Alexandru .1121 Chelu. Ion .970 Cenaclul "Aethicus" (Timişoara) .1933 Cârlugea. Mariana . Dumitru . Zenovie .) . Catrina . Rodica . Anca . Dan .2216 Câmpian.) .

1283 Ciocan.683 Ciopraga.1812 Cioabă. Alfred-Ştefan .) . Aurora .1141 Cioca. Veniamin (ed.1630 Cocioc. Răzvan .1988 Ciora. Cornelia . Luminiţa (trad.) . Ion . Steliana . Florentina .522 Ciolac.1073 Cîrjeu Gogan. Cornel (pref. Constantin . Carmen .13 Ciobanu. Horia . Adina (trad.245 Cocan. Luminiţa .1323 Ciubotaru.1073 Ciuchindel. Gabriela .798 Ciorbaru. Ticuşor . Călin . 2203 Ciocoiu.670 Cocârţă.1817 Codrescu. Procopie .436 Cioran. Cristina-Elena (tab.195 Cioară. Vasile George . Florin .204 Ciornei.196 Ciungu.669 Cismaş.1322 Ciocoiu.) .1209 Clitnovici. Alexandru (trad. Camelia . Alexandru Vladimir (coord.) . Ioan .511 Ciobanu. George .84 Coande.) .1448 Cloulas.) . Ioana .289 Cişmilianu.946 Cinezan.16 Coandă. Alexandra-Catrina .) .1811 Cicort-Lucaciu. Mihaela . Ionel O. Lucian Toma .1073 Ciocârlie.2015 Ciucă.290 Codrina. Raluca (trad. .) .890. Claudia-Alina .2017 Ciucă. Felicia .246 Ciubotaru. Ion . Petruţ .) .1208 Ciolan. Angela (trad.) . Mirela (il.586 Ciuche.429 Codiţă. Nicolae .730 Ciupercă. Valentin (pref.1398. Raluca-Irina . Gheorghiţă (trad.1815 Ciucă.987 Ciubotaru.389 Cioabă. Adriana (trad.1707 Cistelecan. cronologic) . Delia .889 Ciobanu. Ionel .976 Ciobanu.1347 Ciucanu.1243 Codrescu.521 Ciobanu.1033 Codru-Drăguşanu. Carla .440 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cicani. 356 Cioclei. Mariana-Ramona .774 Cîtu.982 Cinca.1399 Coajă.1312 Clonţea. Gerry . Anca Doina . Cristian .1358 Ciobotaru. .14 Ciocan Anişoara .) . .1814 Cirin. Angelica .15 Ciocioi. Constantin (pref. 1424 Cioroianu.521 Ciobanu.) .) .1426 Clipa.936 Ciuncu. Ancuţa .959-960 Cimpoiaşu.1425 Clejanu. Alex.1813 Cioată. Iulia Brânduşa .2182 Cioponea.390 Ciurea.2200 Ciobanu. Adrian .1818 441 . Livia . Aurelian .1816 Cobuz. Graţiela .1586 CIP Cişmaş.2188 Ciobotaru. Tiberiu .409 Cioancă.669 Cistelecan.1537 Ciuculescu. Constantin . Gelu-Gheorghe . Barbara Hand .) . Ivan .163 Clow. Valerius M. Marius . Mariana . Marius .) .421 Cîrstoi.269. Georgeta . Marusia . Valerian (ed. Vladimir . (trad.581 Ciocoiu. Aurel .1010 Cîrstea. Al. Petre . Paul .586 Ciucă. Gheorghe . Ion H. Florentina .289 Clow. Ion Liviu .163 Cmeciu. Nicolae .

1819 Cojocariu.) .800 Congresul Academiei internaţionale de drept comparat (2008 .1634 Comşa.2181 Constantinescu. Petru (trad. Stephen . Dănuţ . 1710 Coloşenco.) . Harper .1660 Cornianu.1823 Costin.1822 Constantinescu.404 Constantin.524 Cortázar. Ştefania .) .734 Corsiuc.1073 Comarnescu. Marian .) .) . Olia-Maria .) . Constantin .1360 Constantinescu. Carlo .) .) . Julio . Gelu .1359 Colfescu. Paulo . Florica .1368 Cotuna.2007.483 Constantinescu. Dan .1430 Coşovei.2213 Comişel.755 Coman. Mihai . Silvia (ed.2012 Cosmin. Mihai (trad. Ecaterina . Elena . Paul .466 Cornea. Florin (pref. Carmen Camelia (trad.481 Constantin. John .1825 Cotigă.1035 Constantinescu.946 Cojocaru.1176 Colă. George . Lenuţa .442 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Coelho.523 Connolly.366 Cosma. Olimpiu S.1618 Collodi. Grigore (pref.1021 Cotor. Mexico) . Mircea .538 Coman.525 Coşbuc. Dumitru . Mihaela (trad.1034 Coman. Anca .1735 Cosăceanu.1821 Constantin.891 Constantinescu.) . Lavinia .197 Cozea.937.1427 Cosiis.1644 Cooper.1149 Covaciu-Marcov.) .1400 Companis.1586 Cozmin.1705 Colă.1036 CIP Constantinescu.1643 Collins. Adorata Elena .1131 Comşa.1176 Colceag. Dragoş Ionel (coord.1343 Coman. Gabriel (coord.1637 Constantin. Codrin .) . Robert . Marian .1826 443 . Nicolae (trad. 1157 Cotin. Marius . Alina . Mircea (pref. Teodora Camelia .) . 2007 .18-19 Corduneanu. Suzanne .) . Bucureşti) .1344 Coman.164 Cosma. Mugurel . Smaranda . ed. Luminiţa Daniela . Otilia .2153 Collins.404 Comşa.) . Liana (coord. Iulia . Severus-Daniel . Carmen (coord.490 Concurs Interjudeţean de Matematică "Gheorghe Lazăr" (1-9 . Corina Emilia . Ştefan (trad.627 Cook.1210 Constantinescu.1820 Cojocaru. Mărioara . Vlad Denis . Agapia .) . Rodica . 2009 Coman. Sorana (trad. Corina Nicoleta (coord.115.987 Constantin. .) .1824 Coşoveanu.17 Coge. Elena . P.1620 Corbu. Dumitru (trad. Glenn .1941 Constantinescu.1538-1539 Constantiniu. Marta .771 Cosma.) .2090 Corneanu. Claudiu (coord. Constantin-Aurel .959-960 Covey. Zodivita . Kerry .1742-1743 Cofaş.) .1683 Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (Bucureşti) . 1988-2008 . Andrei (trad. şt. Teodora-Dana .) . Marin . Dragoş (trad. Alexandru .405 Coman. Sibiu) 799 Congress of Romanian mathematicians (6 .) .997 Constantinescu Montegaza.1056 Coroş.) .1619 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării din România (Bucureşti) .649 Coşa. . Cristina .1025 Constantinescu.492 Constantin. (trad.

Cristina Emanuela .261.460 Dănilă. Rodica-Mihaela .2063 Cucui. 119 Crăciun. Gheorghe . .1375 Crăciunescu.530 David. Constantin .1037 Crăciun.1720 David.) . Mariana . 1540 Crăciun. Nicolae .1051 Crişan.672. Georgeta .45 Cristea. Mihaela Carmen . Thomas . Nicoleta . Sorina (coord.1832 Criza economică .1835 Damaschin.1324 Daniel.2089 Crăciun.) .1077-1078 Crotti.1827 Crăciun. 2180 Cristescu.1837 Davidescu.) .1150-1151 Cuşa. Monica .) . Nicolae . Pavel (trad. Mariana (trad.1839 Dănciulescu. Nicolae .199 Cruceru. Ramona . Elena . 1685 Cristea-Enache.2056 Cristea Ifrim. Iulia Cătălina .832 Csire Gabriella . 963. Nicolae .1622 D Dale.859 Dănăilă.1833 Cuţitaru.1743 Cureteanu.822 Csinta. Emilia .previziune şi impact pentru România.1418. Radu . 883.) .95 Crăciun. 587 Crăciunescu.) .484 Cruceru. Sorin .) .) .1247 Cristea.1080 Crişan. Cătălin .1834 Cymbala. Magdalena . Gheorghe .75 Damir. Daniela (trad.527. Ionica . Michael .802 Dănilă. 1305. Diana . 1376.554 .) . Romeo-Theodor (coord.23 Cursaru. Ioan . Gabriel . Evi .1436 Dăncilă. 749 Cristea.170 Crăciun. Elena . .198 Crichton.176 Dantec. Ion .2009 . Dan Claudiu (coord. Dan (coord.21 Cuilă.922 445 CIP Csibi Vencel (trad. Jim . 2137 Dănăilă.1317 Dănişor. Maria .) .563 Damian.803 Daudet. Mircea . Elena-Simona (trad.193. Aurelia Nicoleta . Petru .515 Dănişor. Oana (trad. Alphonse . Dan . Simpozion internaţional (1 .) . Richard . Gheorghe . Maurice G. 934.) . adapt.526 Crăcea. Oana . Cosmin .2201 Crăciun.484 Crînganu.) .938 Dăescu.655 Csaba Lorinţ .) .) .529 Dascălu.1621 Cristache. Mihaela Daciana . Bucureşti) . Codrin Liviu .1838 Dawkins.1211-1212 Curilă. 1558. Cristian Alexandru (trad.528 Crăciunoiu. Daniel . Dumitru Adrian . Mihaela .686 Cucu.1719 Dariescu. Petru . Tinca . Constantin . Daniel (postf. 1828-1830 Creţu. Ioana Manuela (trad.1401 Craig.253 Cristea.20 Crăciun. Mariana (trad. Eugen .801 Cristina. 1352.673 Dăneţ.120-121. Laura Maria . Elena (adapt.1011 Cristea. 2154.2118-2122 Cucoş. Veronica .112.35 Creangă.444 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cracea.706. Mircea .1836 Dascălu.457-458 Crăciunean. Dumitru . Dumitru Horia -.118 Crăcea.22-23 Curilă. Raluca Florina . Paul .1831 Cristescu.

630 Diaconescu. Ionel Gae . Gheorghe .1120 Desartovici. Mircea .1106 Dipşe. Felicia Marinela .1038 Despa.1840 Delaney.) .67 Deaconu. Dorin (ed. Cătălin . Daniel Constantin .1624-1633 Dicu. Dorin . Aurelian .2135 Dekker.1482 De Coster. Comunicări ştiintifice (2009 .532 Dibu. Iulian-Doruţ . 2203 Dimitriu.1672 Diaconu.378 Degău.1542 Diodiu.2101 Dobrescu. Lucian . Rain .1842 Din. Roxana . Graţiela . 1658 Dema. Alexandru V.1847 Dobrescu.466 CIP 447 Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre.2149 Dobre.686 Diacenco.) . Simpozion Naţional (2009 . Daniela .1676 . Alina (trad. Maria-Cristina .678.1849 Doca. Maria . Daniela .742 Dîrstariu.533 Dinu.2230 Diţă.234. Ted .799 Didilescu. Brăila) 1541 Dimianu. Camelia .573 Diaconu.2213 Dobrogeanu-Perdix.) .2105 Deliu. pref.1848 Dobriceanu. Mihai-Ştefan .2170 Deatcu. .) . Radu Gabriel .1428 Dobre. Laura (trad. Ion .) .1695 Dodan. Irina .1213 Dobrescu.1163. Daniela-Elena .675 Deac. Silvia (coord. Raluca .2063 Dăscălescu.1537 Diaconu. Arnaud . Simpozion aniversar (2009 .1543 Dîrdală. Lucian Dumitru (trad.1844 Dinu. (ed.) . Frederica (trad. Daniel .1841 Diaconu. Cristian .1221 Dobrea.) .446 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dărăbăneanu. Andreea . Baia-Mare) .1721 De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei .1495 Dincescu. Nicolae . S. Radu .) .1051 Dieaconu.1843 Dinică.) .804 Dickens. Ştefan -.2188 Dîrpeş. Ioana Maria (trad. . 498 Dobrescu. (coord. Luminiţa .1623 Delagoicea. Cosmina-Ecaterina . Valerica (trad. Ioan (coord.1183-1188 Delicostea.1847 Dobrescu.674 Dăscălescu.1073 Deaconeasa. Charles .) .802 Dima.919 Dochinoiu. L.1642 Dobre. 953. Stella .1483 Dinescu. Anda Sabena . Gheorghe .) . Cluj-Napoca) .1158 Demian. Traian .) .411 Dobre.1194 Diaconu. Alis . Radu (coord. Georgeta Paula . Marius (trad. 728 Djuvara. Neagu .405. Ştefan . Adrian .291 Doboş. Cătălin . Mihai . Emilian M.184 Dinu-Marcu.1292 Dobrescu.890. 2204 Dobai István .391 Dinu. Nicoleta .rezervaţie a biosferei : 75 ani.923 Diaconu.243 Despa.264 Desjardins.1313 Dilimoţ-Niţă.1056 Demeter. Petrică . Charles . Gheorghe .1264 Diţă. Niculina . Adrian (trad. Dan (trad.) .) . Elena Gabriela . Bogdan (coord.) .1307 Dimitriu.) . Adriana . Gabriela Sonia . Smaranda . Mircea .776 De la tradiţional la modern. Ion .427 Dobrincu. Georgeta (coord.782 Dobrincu.) . Silviu .832 Diac.531 Diaconescu.

Any .1850 Dörner. Marilena (trad. C. Dan .) .775 Dumitraşcu.) . Ioan (ed.462 Duda. Eugen .1159 Drăghici. Viorel Constantin .514 Dumitrache. Elena (trad.1852 Draghiea.124. père . Elena Maria . 59 Duţă. Lorena . 729. Cristian Vasile . Titi . George . Iordan .) .177 Dupuy. 1265 Duţescu.492 Drăgan.1040 Duduială Popescu.1088 Dolgu.2215 Dorobanţu. Diana .1286 Drăgănescu.1674 Dumitru.) .990 Dumitrache.1039 Dudea. Sorinel . Cristina . Constantin (trad.1858 Dumitru.967 Dumitrescu. Franciska (trad.) .1484 Drăgan. George .186 Dur.1485 Dumitru.1214 Duică. Ion (coord.1215 Dulbaba.453 Draica.1430 Drăghescu.616-617 Drăghici.) .1094.1545 Dunn.1431 Duţu.411. Mihaela .461 Dor. Delia . Ion (pref.2191 Drăgan.805 CIP Dudea. Sorin M. Ovidiu Victor .1502 Dumitru Ion .1855 Drobot.24 Doicin. Gheorghe .543 Dumitrache.1722 Dumesnil.431 Domnişoru.68 Dumitru. Viorel-Georgian . Ana-Cristina . Ligia Elena .35 Dumitru.1584 Duţă. Eduard . Daniela Ioana .) . Jacqueline (pref.1429 Dragomir.683 Drăgan.1167 Dragomirescu. 680-681.292 Dragoş. Daniela . Radu .844-845 Dumitru.684 Dumitrescu. V. Ion . Cornelia (trad. Nicolae .1099 Drăgan. Corneliu Octavian . Gica (coord. .515 Drăgoescu. Simion .534-535 Dragomir.1550 Dumitrescu.449 Duduman.) . Otilia . Victor . Christina . John . Ionela . Ioana . Emilian . Gabriel .682 Draghia. . Maria . .1114 Dumitraşcu.1853 Drăghici.1012 Duca. Traian . George .) .) .1859 Dumitru. Bogdan .1854 Drăguşin-Richard.515 Dogaru.1002 449 . Alexandre. Ion . Adelina . Nerva Traian . Maria .1284 Dumitrescu.) .1326 Drăgoiu.1061 Dorz.1738 Dumas.1345 Drăgan.417-418 Dumitrescu. Elena . Liana . Dragomir . Pompil (coord. Gheorghe (ed.1327 Dumitrescu. Neculai . Dumitru .24 Dogaru.) . 679 Dolgu.909 Dumitru. Anton E. Felicia . Simona .1544 Dragomir.1856 Dulman. 2205 Dragotă.1851 Dosa.) .513 Duţă.1621 Dunea. Nicolae .2206 Dumitru-Palcus.1634 Dogaru.) . Paul Dănuţ . Corina . Loredana . 746 Dosa. Adela-Eliza . Ionel . Petra . Jean (coord.485.1262 Dumitru. Odile . Laurenţiu (trad.1377.1857 Dumitraş. Radu .2097 Dreben. Mircea .448 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dodd. Gabriela .

George . Cristina . . Marian . Mary .178 Ferenţiu.201 Eliade. Mariana .) .1867 Erdei. M.1266 Efenterre.1432 Duvac.702-703 Enache.246 Erlandson. Christian .1103 E Ecobici.1106 Flămând.982 F CIP Fabian. Jérôme . van . John Scottus .) .1267 Encausse.1745 Fleacă.496 Enescu.1107 451 . şt. Marianne . Traian . Iulia (trad.165 Ene. 1865-1866.2088 Firan. Ilarion .500 Flenchea. Aurelia .631-632 Duţu.1217 Enulescu.2186 Floran. .1495 Eriugena.) . Nicolae . Jean-Pierre (ed. Adriana .1366 Fitch. Petru . Agnes (ed.247 Făinaru.1006 Făsui.1636 Fîţă. Săftica .1716 Felea.) .1864 Eminescu.244 Ehrman.2140 Firescu.1307 Filip.1313 Fabini. H. Anca (trad. Dumitru . Marian . Alina .2186 Fehrenbach. Adela Cornelia . 1861-1863 Elvireanu.) . Janet . Simona . Carmen .619 Fleury.) .71 Firan. Rodica (trad.1711 Faros. .245 Ehrmantraut. Gheorghe . Hermann . Gérard .) .211 Eschbach.450 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Duţu.2139 Florea. pref.2179 Egan. Carmen . Clement . Sorin (il.1276 Duţu. Olga .1268 Fehrenbach. Mihai . Giorgio . Andreas .1073 Enescu. Ileana-Cornelia .939 Ferechide.) . J. Petre .499 Filotei Sinaitul . Alina .1299 Eichert-Giurcă. Marc . 2174 Enache. Andrei . Adrian . Mircea . Florea (ed.1041 Ferenczi Sándor (ed.1723 Flora-Gidó. Anna . Filothei . Nataşa (trad. Eddie . Marian .1486 Filimon. Bart D.293 Ferdeş. Sonia .1860 Ekman. Rodica .967 Egeria .1635 Exner.1079 Enachi. Ofelia .926 Enescu. Florence .2186 Feldrihan. Ion .1105 Fierăscu. Rucsandra .274 Faletti. Paul . Elena .1217 Enescu.806 Fătăcean.) . Andreas . Iuliana (ed.298 Ferencz-Flatz.1695 Evans. Dinu (trad.) .1869 Fărcăşanu.2111 Ferro. Maria .) .1546 Firică. Liana (trad. Jacqueline Nardi .366.2178 Feştilă.232 Enache. Constantin .936 Firimiţă. 1590.2140 Firescu.1830 Enache.238 Electra.) .1581. Nicolae Daniel .1717 Floareş. Dan . Steve .531 Dziţac.1314 Fabry. Alexandru Toma .2191 Florea.

) .27 Gawande.) .1627 Fodor. Octavian . Anca (trad.807 Florescu.983 G Gafencu.936 Folea. Norina .25 Floroiu. Stela . Pavel . George .452 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Florea.1317 Gasser. Matei . Claire . Radu .1074 453 CIP Frigioiu. Gianina (trad.) . Constantin . Claude (coord. Aurelia-Daniela .1241 Florea.2162 Frăţilă.1241 Gagyi József . . Milo O. Şerban (postf.1099 Frèches.1496 Florovsky. Doina . Marin .1870 Floricel. 151-152 Gâlea. Anca . Cătălin I. Milos . Alina . Simona Petrina . Ana Maria . Marlyce . Robert .1285 Gafiţa. .1160 Freiman.1404 Gavrilă. Atia .1873 Gamet.1637 Forna.685. Michael . Cornelia Lucia (trad. Augustin .) .1875 .539 Gavrilescu. Bob . Vasugi V.2171 Gata.540 Gâlmeanu. Camelia-Mirela . Liviu .1639 Frenkian.199.1640 Garcia.1874 Gărăiman. Alin-Gheorghe .463 Gălătescu.1045 Forward. Ramona Crina .1693 Frăţilă. Eduard .1403. . Ianula .) . Atul . Augustin (trad. Anca Natalia (trad.294 Foamete. Şerban . Daniela .) .1434 French.584 Gavrilescu. 1487 Florin.) . 329 Floricel. 1435 Florea.239 Florea.26 Fotea.822 Fundeanu.547 Frăţilă.393 Galan. Florentina . Ion .837-841 Garofeanu.244 Frontisi.1508 Galea.965 Găban. Ion . Mihai . Vasile Lucian . Veronica (trad.926 Follett. 1708 Gâdiuţă. Marian .392 Frankl. Maria .554 Gâdei.) .) .186 Ganea. Toby . Dumitru Andrei Petru . Georgeta (coord.2 Gaga. Ruxandra . Geo M.) .2103 Focşeneanu.19 Foarţă. Alfonso . José . Radu (trad. Joelle . Florina . Loghin . Florin . Ken .1563 Foarţă. Nicolae (coord.116.1871 Florin. Gabi Daniela .39 Fuster.940 Galie. Simona Gabriela .1404 Ganeshananthan.837-841 Gardin. Mihnea (trad.1696 Franţi.1433.1107 Florea.) .1638 Fotache.1697-1698 Furtună. Tana . Nicolae . Ştefania . Cornelia .1307 Fuentes.1110 Frăsie.538 Florian. Lenuţa .782 Funke.808 Frişan.286. Rodica . Corina (trad. Ana-Maria . 892 Floricel.1051 Gall. Viktor Emil .2189 Freedman.1132 Fusaru. Aram M.1783 Focşeneanu. Valentin . .2207 Galeş.523 Friesen.1641 Gardin.1872 Freeman.) .1288 Frank.) .803 Fratu. .

859 Giurgiu.688 Golub.) . Veronica (trad.297 Giurgea. Gheorghe .243 Gheorghe.2140 Gheorghiu. Liviu (ed.1878 Gheo.1640 Gilia.432 Georgiu. Mario .815 Goiceanu.879 Goga.204 Golea.30 Globalization and higher education in economics and business administration.878 Ghiţescu.1002 Gîrjoabă. Alexandra (trad. 1650 Ghiţă.1161 Georgescu.304 Golban. Nicholas . Andreea .433 Gherasim.243 Goethe. Adina Lucreţia . Mihnea (trad.) . Cluj-Napoca) . Diana (trad. Alois . Nicolae . Nicu .1690 Genescu. Florinda .28 Ghereş. Robert .1628 Gherasim.1549 Goia.414 Gherman.1699 Goga. Kathleen . Alexandru (pref. Ovidiu . Anca . Marinela . Ioan (trad. Doina .1111 Golu. Maria (trad.597 Gheorghe.61 Ghenciu. Ilie .) . Marinela (coord.553 Girardi.2208 Geerlandt.) . Workshop (1 . Conferinţă (1 . Corina (coord. Mihaela (trad. Claudia .) .) .435 Golovanov. Johann Wolfgang von . Cerasela Elena .) . Delia (trad. Maria-Cristina . George . Alexandru .1286 Ghiţă.) .1141 Gheţie.1881 Ghibelean. Viorel . 1515.1876 Genescu. Radu Pavel (trad. Constantin . 2007 . 1520. 1042 Ghiţă.) . Micaela (trad.46 Gherghinoiu. Loredana-Ioana .1013 GlobalCompt 2008.1180.) . Manuela .1295 Gherghină.1880 Gheorghilaş.966 Georgescu.1436 Gheorghiu.1146 Gheorghevici. Ileana .1548 Giurgica.1877 Gergely.524 Giurgi. Răzvan Gabriel . Silviu (trad. 2008 .502 Gheorghişor.496 Geantă. Paul .) .) . Şerban .104. Octavia .1740 Gibescu.771 Giurgiu. Antuza (trad.464.984 Gîlcescu. Kahlil . Marcel .29 CIP 455 Ghirişan. Monica .) .268 Gherman. Alexandra .554 Ghiţău. Maria Victoria .1633 Goldman. Constantin .757 Genescu. Dumitru .1488 Gheorghe.379 Gibran. Carmen (coord.202 Genaru.) .1108-1109 Goje.1879 Gheorghe. Oana .) . Eugen Ioan . 1299 Ghionea.454 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Geambaşu. Lorena . Veronica (trad.1692 George.2100 Gierling. Aurel .) . Gheorghe Aurel . Tincuţa .1437 .1677 Gheorghe. Matei . Elena . Eugen .1882 Gîrd. Alexandra (trad.203 Georgescu-Roegen. Daniela .1560 Georgescu. Corina .486 Ghereş.813 Gîrţu.1218 Gherguţ. Constantin .295-296 Gheorghiţă.2101 Gligor. Claudia . Elisabeta . Sorin (trad. Ramiz . Ionuţ Gabriel .) .1884 Goran.814 Gjini. Benone . Daniel . Yvonne .) .1883 Goga.367 Gheorghe.) . Valentina .434 Godeanu.1547 Gherguţ.454 Goma. Zenovic . Iaşi) .) .

1014 Green. Ileana . 1075 Gutiérrez.2102 Hageanu.427 457 CIP Grosu. Pedro Juan .713-714 Grigore.1071. Artur .166 Guarnieri.83 Grec.1887 Grigoriu.1891 Gurău. Adriana .1502 Guţu. Françoise . .1277 Gregory.238. Nicolae . Hava . Devis . Toma . Lucian . Jean . Wilhelm . Eugenia .) .1021 Guzu.) .1220 Handaric. Mihaela (coord.811 Haita. Manuela .805 Grăjdian. Jean (trad.1346 Grămadă. Corina Mădălina (trad.368 Grecea. Mărioara .) . Andrei . .) .1514.1502 Grecu. Monica .) .1361 Goşu.1141 Grigore.1886 Grigoriu.70 Grădinaru. Silvian (trad.844-845 Gună.514 Hahn. Marius .177. Gabriela Genţiana .480 Gruia. Megan . Mihaela .1581 Halunga-Fratu. Adrian (coord. Eugen Stelian .) .) .1885 Greab.1219 Haiduc. 182 Guibert. Mariana .394 Green.1110 Hamat.781 Gordon. Elena Alina .1888 Groza.1736 Guţan.639 Grebu. Zeno .1889 Groza. Manuel . Andy . Maria .942 Hage.205 Gurzău.1438 Gressor. Françoise de . Ioan . Parascheva (trad.715 Gorzo.456 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Gorcea.) . Rawi .1643 Grancea.689 Graham.501 Grosescu.84 Grigorescu. Anne .1502 Grigoriu. Ioan .) . Teodor (trad. 998 Halippa. S.1551 Grigorie. Mihai .394 Grellet.1437 Grigore.126-128 Gronski. Iuliana Luminiţa .1183-1188 Gregory. Florin . Rada-Florina . Codruţa Oana .1150-1151 Grimm. Stelian .318 Grigorovici.1696 Gurău.447 Halichias.767 Gorun. Mihaela . 1700-1701 Grimm.1712 Gudea. Codruţa .) .1644 Griebel. Mariana (coord. Simona .2213 Gozo.1306 Grigorescu. Dan . Luigi .) . Doruţ .) .2179 Guiţă. Săndel . Pan . Mariana . Maria . Ilinca (trad.1315 Gruia. Anne (pref.816 H Haas.248-249 . Mădălina . Mihaela . Lucian .941 Groşan.1892 Gurlui.1890 Guaita.2175 Grancea.1893 Guzu.541 Guţan. Călin . fraţii . Raluca . Stanislas de . Wilfried . Armand (ed.718 Guranda.961 Guilaine. Hannah . Jacob . Radu F. Viorel (foto.2092 Grosu. Vasile .1489 Grecu.126-128 Grimm.2131 Gugiu. Othilia .1642 Gorovei. Roderick . Oltea .691 Guzu. Anamaria . Caroline .

1333 Horrobin. Doina . Olivia .465 Hinoveanu. Dana (trad.1439.1080. .1899 Ică. Charlaine .396 Hogaş. D. 1287 Herciu.167 Heiman.299 Horvat.) .650 Hădăreanu. 1491.85 Hanu. Aurel (coord.319 Hepuţ. Ecaterina . Călina Andrada .1044 Husserl.34 Ică.924 Howard. Ioan .1368 Hodges. Adrian Marcel . Cristina (trad. Gheorghe . jr. Florea . Elena .300 Hubery.) . Fieke .) .) . Aurel .31 Iacoban.) . Daoud .1649 Hulpoi.1192 Iacob.1646 Heckscher. Ioan . G. Julia . Vasilica (coord.) . Calistrat .1645 Hartulari.1897 Iancu. Violeta .1269 Iacob. Mihai . Violeta . Mirela . Aurica .2144 Iancu.1898 Ibrăileanu.620 Humelnicu.) . Ioan I.671 Haplea.1221 Hawkins.) .) .2211 .) .1162 Heteş-Gavra. Victoria .1492 Hiru.910 Hănţulie.1552 Hîj. Georg Wilhelm Friedrich .1199 Hodoba. Delia .2088 Ică. trad. .) .574 Iancu.1347 Haranguş.458 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Hanganu.250 Hosu.1020 Hearn.822 Herea. Angela (trad. (trad.) .1043 Hegedűs János Imre (pref. Dorin (trad.724 Iancu. (pref. Mircea Radu . Maria-Cornelia (trad. Bogdan Cristian (postf.428 Iacob. Vergica .179 Huţu.2190 Hariton.985 Hoogvelt. Teodor (coord. Edmund . Daniel .340 Ichim.1724 Harris. Paul .118. Lafcadio .206 Hecser László Lóránd . Daniel . Elena .2143 Hofman. Estera (trad. Grazia . Del I. Stela .1648 Hosu.817 Harmel. . Valerica .395 Hessayon. 1154 I Iacob.32 Ianovici-Costan. Winfried . Constanţa .1073 Horváth Jakab .492 Iancu. Crăciun . Iosif . Maria .692 Ianoş-Schiller. Ion . Ioan I.1895 Hăulică. Peter .193 Hădărugă. 2141-2142 Hiriş.1163 Horga. Teodor .1378-1380 Iancu. jr. Florentina .428 Hrisostom Filipescu.1531 Hegel.) . Kevin . ierodiacon . Melissa . Anamaria .1490 Hari. Fabiola . Phil .1347 Haplea.1222 Honciuc.) . Sheila . Maria .1647 Homerus .671 Hurduc. Marc Morjé (ed. Carmen .1177 Hogan.849 Iancu.) .1896 Holland.1087. Garabet . Viorica (red.1646 459 CIP Honegge Fresco. Ion .31 Iacob. Maria . Frederique .674 Hondru. Maria .1894 Hangiu.1615 Iacob. 2089 Homocianu.

Vasile (ed. Gabriel . arhimandrit . 1689 Ilina. 1493 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (Bucureşti) . Isabella .1405 Iordana. Maria-Magdalena . Daniela .925 Ioniţă. Ion .) . Viorica . Elemer . Panait .1907 Iustin Petre. protosinghel . . Sanda Maria .2212 Isăilă. Ion . Dragoş .536 Iordăchescu. Teodora (trad. Aura Valentina . Vali .301 Ienciu. . Simpozion internaţional (2007 . Raluca .693 Ifteni.2211 Isar.387 Isvoranu. Laura T.1113 Ioan.434 Ittu. Gudrun-Liane (trad. M. 1730. 1723-1724.1603-1605 Istrati. Mirona (trad. Claudiu .394 Iordache.) .1328. Ion N. Nicolae .1556 Iosifescu.2163 Iordache. Steluţa . Alexandru (ed.1620 Ionescu.1045-1046 Ignat.544 Ionescu.) . Gabriela .1902 Iordăchescu.545 Ioniţă.1901 Ionaşcu. Nicolae . Ion .1440 Ilovan.207 Ionescu.2188 Istrati. Aleodor Daniel .) .1905-1906 Istrătescu.1908-1909 461 . Vasile .1114 Ipate. Antigona Camelia . Mihai .916 Ionuţ. Dragoş .) .) .1443 István Horváth .) .1306 Ileana-Niţă. Carmen Otilia . Emeric . Răzvan . Ion . George . Mugur (coord. Cătălin Angelo .7 Isărescu.695 Ioan.694 Iliescu.2176 Ioan. Cecilia (trad. Constantin (trad. Iulia (trad.1903-1904 Istrate. Narcisa . Dragoş-Andrei . Mioara Daniela .1441-1442 Ipate. Dana Ligia (trad.1270 Ioniţă.1555 Iordache.1381 Ifrim-Chen Feng . Ramona . Nora .542 Ilie. Oana Ramona . Adrian . 1733 Ionescu. Carmen . Marina . Raluca Eliza . Gabriela . Titu .487 Ionescu. Emanuela . Paul-Andrei .427 Ioan.1269 Ionescu.1372 Ionescu.811 Iosif.1089 Ion.1553 Iliescu.) . Nicolae Puiu . (red.1554 CIP Ionescu.1224 Ion. Ion .) .) .1644. Remus .1348-1349 Iliescu.431 Ispirescu. Mihaela . Cluj-Napoca) . Mihaela (trad. Lucia . Cristian .36 Iovănaş. Tudor .1178 Ionescu-Boeru.) .818 Ioan Marin Mălinaş.2209 Ilie. Vera .) .1581 Iosef.1133 Igorov-Bosi. Remus .1382 Ilea.1047 Iordache.1729 Ion.894 Işan.33 Ienei. Viorel .460 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală.1180 Ioana.576 Iordache.893 Ionescu.1314 Iuga.1722 Ionesi.911 Istrati.2155 Inceu.1610.1648 Iorga.354 Iuşan.819 Ionescu.492 Isac. Cristina Mihaela .1900 Ilin.2210 Ilie. Ioan .1223 Ignaton. Daniel (trad. Virginia . Daniela Maria .) .1496 Ioniţă. Petre .502 Ionescu.

Julia (red. Gheorghe . Adriana .650 Kali. Kopi . Tudor Florian . 302 Jacobs. Graţian . Peter .1651 Jacobs.651 463 CIP Juriţa. Milan . Doina (trad.130.254. Daniela .429 Jurca.208 Johnston. Magdalena (trad.1131 Ivan. 1659 Kis.492 Ivaşcu. Mina . Adrian (pref. Richard . Ştefania .425 Ivana.) – 2091 .204 Könczey Elemér .1549 Jitaru. Gregg D. Mihai .696 Ivaneş.777.2104 Jicu. Lucian .1679 Kyçyku.1657 Kerr.) .1910 Ivanovici.718 Kundera. Sorin .) .1658 Keynes.2105 Kurton. Cosmina (trad.1653 Jădăneanţ. George Ann .1096-1097 Ivan.342 Kőrösi Csoma Sándor . Kopi (trad. Spencer . Cindy . Gabriel . Laura Codruţa . 1520. Mineko .) .467 Jucan.37-38 Iwasaki.546 Jula. Rudyard .1911 K Kahler. Iris . 1522. Ioannis . Irina (trad.462 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ivan.123 Krzyczczkowski.1912 Kaposta. Virgil .735 Kretsch.242 Kerouac.1048 Jakubinyi György .1329 Koritar.2199 Ivănescu.) .898 Jela.1350 Jurma. Marilena .) . Octav (coord. Robert .104.414 Jiang Rong .547 Kozma Kis Elisabeta (ed.2202 Kalmuski. Simona . 1511. Cristina (trad. Adrian Matei (ed. Petru .) .) . Cornel Nicolae .1181 Johansen.) . 1115 Kecskeméthy István (trad.1952 Jişa. Ronald .369 Kory Calomfirescu.1654-1656 Johnson.) . Ioan . Felicia .1115 Jurcuţ.1625 Jinga.1016 Kory-Mercea. Gabriel . Cristina . . Marius (trad. Andrei Nick .1535-1536 Jiga. Mauri .304 Kövesi. 1515.) . Călina . Stela Maria . Camelia .1557 Kyçyku. Adriana (il.) . Ion . Doru . Octavian . Alicia (coord.1016 Köteles-Rusfjord. Jeremy .) .454 Kourembles.) . Iosif .1988 Jurma.) .1731 J Jacob.2092 Kunnas. Izabel-Daniela .2230 Jucan. pref.1744 Kourdi.2123 Klatz. 1650 Kretsch.251 Joiţa. Judith .2124 Koulias.) . Philip .447 Kipling.1324 Jipescu.1603 Kiss Bitay Éva . Philip (ed. John Maynard . .2145 Jude. Julia (trad.2103 Izverna.895 Jinga.397 Jugastru. 1616-1617. Jack .303 James.) .1131 Ivan.1652 Jansson.

Éloi .1764.) . .247 Lăzărică. 2154.1017 Lăsleanu. Florin-Valentin . George . Marina (trad. 963. Mihaela .1499 Lunguleasa.2106 Lefter.785 Lăzărescu.426. 1558.1142 Lungu. Stelian . Drew .814 Lungu. Valenti . Doina .842-843 Leuciuc.1179 Lăcătuş.419 Liceul pentru deficienţi de auz (Cluj-Napoca) . Ioana-Maria . Darcy . Aurel . 2180 Lorinţiu. Joan .464 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE L Laepple. Florin . Lavinia . 1305. Daniela .) .823 Lazăr.307 Lee.943 Leprince de Beaumont. Elena .1662 Lozbă. 1352. Maurice . Thomas . 883. Otilia . Adrian .1660 Lică.2192 Lafforgue.1073 László Robert . Gheorghe (coord.1316 Leahu.842-843 London. Emilio (ed.2146 Lázár Ede .) .183 Lăzăroniu.699 Liebmann-Smith. Trifilie . Ramona Mirela . Frederick .1050 Lucian Mic. Alexandra (coord.967 Lihaciu.741 Litvin. 1435 Lipan. Mihai . Antoaneta .1498 Loghin. Corneliu .1726 Lewis. Liviu (pref.2214. . Eugen . 1913 Lămureanu.) .987 Lipman.1626 Lazăr. S.700 Lungu.820-821 Lazăr. Neil . Elena .1661 Lopez.) .) . Ioan (coord.309 Lucan. Kate .1486 Lascăr. Max .) .) . 934. Gilbert .290 Ludeman. 1725 Leş. Manuela .548 Leonte. 2217-2225 Leach. Ana .) .1514.1289 Lunguţescu.16 Lăzărescu.1560 Lowell. C. Traian .1433. Chang-rae .618. Constantin (pref.2179 Lapoviţă.2125 Launay.1116 Logel.1711-1712 Login.656-657 Lăzăroiu. Ştefan .239 Lungoci. Faydor L. Elena . Gheorghe .209 Lişcan. Mihai (coord.211 Luna. Ovidiu (trad.1074 Lovinescu.1090 Lăcătuş.261. episcop al Caransebeşului (pref.) . Mihaela Ema .1526 Lazăr. Mario . Ioan .73 Lăcătuş.549 Leucian.698 Lăiu. Jeanne-Marie .) . Christhard .2021 Lovas András . Dumitru . Florentina . Liviu (coord. Carmen . 1216 Lefterache.1934 CIP Lepădatu.) . 2236 Lazăr.1081 Leboyer.81 Leau.1056 Lazăr.1049 Leclerc. Toma .822 Liţă.) . Frank . Vasile .1383 Level. Ion . 1811.1263 Lepeltier.1073 Lucescu. Cleopatra (pref. Marin . Lucian . Florin . Jack .210 Lucan.1113 Lazăr.1913 Lăncrăjan. Viorel .) .2147 Lazăr. Sînziana . Maria Liana .1561 Lucado.1081 Leau.986 Lăncrăjan.256 Lovin. Virgil . Anne Marie (trad.305-306 Lămureanu. Letiţia (trad.1562 465 . Viorel .

1351 Lupu. Monica Larisa . .1737 Magyari-Vincze Enikő . Eduard-Sorin .79 Marinescu.1330 Maillet.468 Majuru.) . Cornelia (coord. Elisabeta . Mukhtar . 1923.944 Marian. Monica (trad. Aurel Sergiu .2126 Makó Zoltán . Tina .767. Eugeniu . Inocenţiu .) .2108 Malot. 2164 Marin. Marion .1117 Manafu.40 Marica. Georgeta .1494 Marin.1916 M Ma. 1872 Macovei.1921 Manolescu. Ştefan .2151 Marcu. Minodora . Dana (trad.2109 Marcoci. Bogdan (trad.633 Mado .756 Marcu. Gică . Lucian . Ionica .) . Ştefan Gheorghe . Olesia .1669.312 Manolache. Ion . Vlad . Constantin . Remus .823 Malamen. Cosmin . Mihai . Mihaela .1277 Manolescu. Oana .1500 Marian.1444 Manea. Mihai (antolog. Nicolas de .) .1666 Manta.42 Manolachi.310 Machidon. Amulya . Laura (trad. 954 Marian.1919 Manciur. Carmen . Jian .2150 Marin.253. Adrian .1727 Man.2133 Marcu.1915 Lupu.) . Diana .) .) . Simona .1164 Manolache.) .222 Marinescu.757 Maier.230 Marcovschi. Daniela . Kim .2226 Manole. Roxana-Elisabeta .132 Lupescu. Iolanda . Ion .948 Mandu. Alberto . Ariel . Felix . John . Liviu . Constantin . Olesia (ed.434 Lupu.2107 Macarthur.564 Marinescu.1920 Mandi-Beke.80 Manoli.1125 Manoilă. Cristina Paula .1635 Marin. Marius Daniel .824-829 Manea.526 Marcu.39 Marghescu.311 CIP Manea.1914 Lupaşcu. Dinuţa .704 Marin.199 Magnus. Georgiana (trad.1922 Manu.1918 Makkai Sándor .) .831 Marin. Ioana (trad. Simion Florea . Gheorghe (trad.1564 467 .1663 Lupu.1608 Manole. Hector . Emilian .294 Maniu.) .830 Man-Jung.1728 Lupu. Viorella (coord. Ioan .) . Radu Octavian . Sobhi . Thomas .701 Luşcan.1563 Malebranche.2190 Marin. Simion .756 Mai.) .1917 MacNaughton. Ioana Monalisa . Ion Şt. Ion .1117 Man.370 Malladi.1241 Marinescu.1051 Marica.492 Marinescu. Cristina .778 Marian.466 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Lupaşcu.66 Marcu.2151 Mareş.2187 Mandache.) . Monica .948 Magni.240 Malek. Gina .) . Mariana-Cristina . Silviu (trad. Veronica (trad. Vasile (trad.

Constantin C. Simona .) . 1610. Angela-Eliza . James K.399 Melo. David . Dorina .468 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Marinescu.1291 Mărgărit.1180 Mazilescu. Bogdan . Cristina .1325 Mazilu.822 Martinescu.1694 McNally. 1723-1724.232 Medar. Sorina . Eustaţiu .1934 Merişanu.) . Constanţa .1258 Mattern. Dan . Cornelia .1155 . Sorin (coord. José Raymundo de . Lavinia Mădălina . Dumitru .371 Meyer.469 Medrea-Danciu. Petrache .470-471 Micu.493 Micu. Oliviu .1928 Maxim. Florea .756 Markó Béla . Geraldine . Valentin . Cristina . Jean . Desideriu (pref.1759 Merişanu.1290 Maruşca. 1647. 1673.) .) . Ramona . Dennis Genpo .1664 Marx.313 Micle. Olga-Irina .988 Mattern.710-711 Mermeze. Raluca .621 Maros.2193 Mercan.705 Matiş.1430 CIP 469 Mălăncioiu.1932 Melian.496 Matei. 1730.1118 Măruşteri.) . pref.1924-1927 Mateescu. – 1239 McGreen. Lucian-Ion .929 Mavrichi.1719 Matei.1721 Mârzan. Karl .) .2228 Mărgineanu.1384 Mărgărit Vînturiş.257 Márton László . Mirela (coord.437 Máté Szolárd . Nicolae (pref.1731 Maxim.550-551 Măda. Nicolae (ed.1445-1446 Mark.752 Márton Lőrinc .779 Micu. Carmen . Athena . 1694. Samuil .785 Mateiţă.820-821 Melnic. 1733 Micu. Ştefan Marius .) . Camelia . Joyce .212 Meyerowitz. Ioan . 1666.552 Măgureanu. 1662. Diana . Steve . 1653.) . David John . Predrag . Gavin .1918 Merluşcă. Gheorghe .968 Mătuşescu.1141 Mărgeanu.) .1929 Mănescu. Amalia . Elisabeth . Aurelian (ed.1195 Matei.1796 Mărăşescu.27 Mateiaş. Crisanta-Alina .81 Mănăilescu. Denia (trad. Daniela Cristina . Ionela (trad.1406 Mărculescu.244 Mengher. Mihaela (adapt. State .989 Meyers. 1634-1635. Ion . Gabriela (trad.) .1930-1931 McCaughrean. George . Letiţia .) . Valer . Ionuţ (trad.495 Martín Rodríguez. . Stanca . 1681.1339 Menzies. Dana Maria .823 Mateescu.1014 Merzel.1307 Matei.) .929 Mavrodin. Alexandru (postf.1021 Maxim. Catia .1079. Maria (trad.1693 McCollum.1168 Măgureanu.2150 Mănoiu.1728 Matvejević.553 Măţel.552 Mălăeţ. 1607. Gabriel Andrei . 1687.1248 Mercheş.1566 Maruşca. Alexandra . Lucian .709.) .) . Constantin .2093 Mavrichi. Bianca .1098 Mayer-Reithofer. 708 Mazilescu.398 Măgdălina.1565 Márton Áron . Dumitru . 724 Măgureanu Poptean. . Maria . Mariano . Irina (pref.41.

417-418 Mihalache. Iuliana . Marius .1618.1447 Mihăescu-Cîrsteanu.1942 471 .2056 Mihăilescu.220 Mihăilescu. Dan C.832 Mihai.1940 Miron. . Eugen G. Cleopatra .945 Mohr. Greta-Monica . Grigore H. Luana .1016 Mihai. Vasile .555.1504 Mihăilescu.498 Miheş Papiu.1143 Modini. Iuliana .453 Mitrofan.) .) .1095 Mihai.1586 Mihoc. Dumitru (coord.848 Mitrică.846-847 Minea. Daniela .780 Mihăescu-Duţă.13 Milcu. Gheorghe . Gabriel .) . 1653 Mihalache. 1670 Mircea. 780 Mihăilă. Donald .) . Dumitru . Gabriel . Mădălina .2064. 988 Mînzală. Doralina Ramona . Anca (trad.) .713-714 Milin.1937 Miloia.1052 Mihăescu.1226 Minculete.396.43 Mocanu. . Alina . Rachid .400 Mircescu. Iuliana . A.1119 Miloştean.) .759 Mitu. Roxana Elena (trad. 2229 Milu-Vaidesegan. Natan (trad.1087 Milotinescu. Constantin .1226 Minea.1081 Mihai. Dan . Simona Rodica .422. Ştefan . Dan . margareta . Alexandru (trad. Teodor .1279 Mihăescu. Gheorghe .1613 Miklós Imre Zsolt .200 Mintici.2202 Miller.1606 Miron. Vasile . Daniela . Dan .1594 Mihăilescu-Vereş.) .1729 CIP Minculete.1713 Moglan. .213 Moisa. Eugen .1936 Mihu.229 Mihăescu-Duţă.362 Mlak.896 Mladin.) .) . Sînziana (trad.) . Gabriel . Dan .) .2216 Mironiuc. Anca . Irina .1177 Mircea.1567 Mihăilescu. Andrei Constantin .335 Mihăilescu.) . Marilena . Vasile (trad.1568 Miron. Bogdan Andrei .1165 Mihai.34 Moceanu. Magda Sorina .2156 Mizrahy. Marian .622 Mihály István .39 Mihai. Loredana (coord.1935 Miheţ. Livia . Dana . Ana-Veronica (trad. Bärbel . Ovidiu (antolog.) . Florin (coord. Ina (trad. Alexandru .1053 Mititelu.) .1725 Mihai. Răzvan . Cristina . . Silvia .687 Mocanu. Marcela . Natima (trad.634 Moisa.) .1938 Miloş. Marius . Ioan . (pref.1939 Miroiu.) .) .985 Mihailov.1227 Mischianu.1501 Mocean.758 Mihalache.1068 Mitu. Miodrag (ed. Mihai (trad. Dan (trad.2148 Mirea.1225 Mihai.42 Mocan.1054 Mohan.880 Mihai.1741 Mimouni.) . Bogdan (trad. Sanda (trad. Florentina . Mariana . Alexandra (il.312 Moceanu. Viorica (coord.1941 Mîndrilă.) .) . Gavril . Rodica .470 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Miculaiciuc. Ioan . George . Dan C. 2195 Miu.) .1647.472 Mocioi.1448 Miu.314 Mitru.

Marian Costin . . Pavel .974 Moţoc.557 Moţoc. Gina (pref. Simona (trad.74 Moldovan. Brânduşa (pref. Vasile .1308 Mustăţea.811 Munshi.459 Mutică.) . Ovidiu . Honorius . Marcela Rodica .1946 Murgea.) .) .2149 Munteanu.215 Moroiu.1362 Munteanu. Mihai Ioan . Ion .) .1948 Muşat-Coman. Leon Sorin .538 Mucete.) . Theodor .1280 Morozan.1350 Moş.1570 Muşat. Ivan . Gheorghe . Gabriel . Iulia (ed.2162 Moncică. Mariana . Cristian .315-316 Moldoveanu. Cornelia . Dan (coord.990 Moore.811 Mureşan.2040 Moldoveanu.) . Mariana .1805 Murgu. Alexandra (trad. Galina .32 Mureşan. Mary K.214 Moldovan. Vasile .1152 Muntean. J.610 Motogna.1306 Moraru. Mihaela .) . . Ana . Thomas (coord. Adina-Laura . Olga Domnica .) .1310 Mutis.240 Moţiu.828-829 Mureşan. Carmen (trad. Kristina (adapt. Violeta .) . Aurora (coord. Ioan .1947 Muscă. George .1944 Moreno.716. . Carmen (pref. Hildegard (trad.783 Munteanu. Cecil .897 Mureşan. Mircea .559 Mura. Anton .556 Mothersbaugh. Daniela . Kristina (il.) .781 Montignac. Marius (trad.776 Munteanu.216 Moser. Vladimir .) . Cristina .1497. Paul . Mircea .560-561 Murphey.849 Mureşan.217 Moskovicz.) .) .1569 Mudava. Ion (ed. 1559 Mutaşcu.671 Morar-Belioreanu.135 Morar.218 Müller.1449 Moş.756 Moraru.1055 Móra Ferenc . Prentice .1350 Moşoiu.1701 N Nabokov. . Dana-Daniela . Andrei .2215 Nagy Zoltán . Simeon .) .2146 Morozan.) .466 Murgu.) .1166 Moraru. Mihaela (trad. Maria . G. David L. Alexandru (coord.) . pref.180 Mustaţă.1308 Mustaţă.299 Mrejeru.1703 Mutis. Lazăr .1744 Muşat.558 Munteanu. Gabriel .192 Muşina.) . Michel . L. Mircea . Alina Elena .325 Moldovan. Camelia . Mihai (trad.2110 473 CIP Muntean. Monica .1665 Nägler.1861 Muşat.2127 Nanu. .705 Moscovich.1271 Moştoflei. Ştefan .1310 Moldovan. 1385 Nanu.1615 Muscalu. Ovidiu (ed. Kiki Skagen .472 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Moisa. Ramona Marinela .452 Murariu. Alina Emilia .650 Motoc.1943 Morcan.2138 Moza.) .938 Mulford. Constantin . Sebastian . Marian .652 Muşat. Gheorghe .1386 .

1503 Nicoară. Petronela (trad.702-703 Nechita.1042 Nicolau. Marian . Răzvan (trad.1292-1293 475 . Ileana . Hillary .941 Nedelcu.1633 Negrea. Ionuţ (coord. Ancamaria .715 Nechita.317 Năstase. Narcis Florian .1954 Nicolov. Irina Mariana . Alexandru . Constantin .319 Negoiţescu. Cornelia . Ana Cristina .2157 Nicolae. Ion . Aurel (coord.2230 Neagu.761 Nicolau. Valentin .1387 Neagu. Arina Speranţa .) . Thich .430 CIP Nemecsek.474 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Nanu. Irina . Camelia . 2176 Nicolae.898 Negoşanu. Mihaela .1952 Neriman.899 Niculescu. Maria . Gelu . Valentin . 1450-1451 Neculau. Mioara .1019 Niculescu. Marius . Gheorghe .) . Daniel .1730 Nhat Hanh. Ghiţă . Marius .136 Nicolae. Watchman .1057 Nazare.488 Niculescu.1120. st.794. Andreia .1955 Niţă.) .1950 Neal.1952 Niculescu.794.1869 Nee. Marian . Floarea (pref.1571 Năstase.760 Nicolae Corneanu. Carmen (trad. Florentina .686 Neculau. Vasile .) .324. Mihai . Hasan .1951 Negrilă. Mirela .562 Neag. Ana-Maria .1452 Niţă-Danielescu. Aurelia (trad. Emilia . Nicoleta (trad.219 Nica.1410 Neţoiu. Cora-Maria .530 Neagu. Costică .1018 Năstase.459 Nicolaescu.474 Negrea.413 Nistor. Eugene Beauharnais . Aurelia .413 Nistorescu. Veronica (trad.970 Niculescu.779 Neag.376 Nechita.1953 Nicoliţov.563 Neagu. Roxana . Bogdan .1666 Neamţu. Elena Dorina . mitropolit al Banatului (pref.536 Nistor. Fănuş . 850 Negrilă.1210 Nistor-Heller.) .918 Németh Sándor .1665 Niculescu.181 Nemeş. Virgiliu (coord. . Clementina .) .) . Ecaterina .) . Paul (coord.970 Nimesch. Aurelia Mihaela . Cristina .1014 Negucioiu.) . Karen . Georgeta . Anton . Tudor . Ştefan . Marin . Eugen Virgil .) . Maria .) .1949 Năstase.318 Neculai.) . Maria . Viorel .865 Necşoiu.) .851 Nenciu.) .1573 Negrilă. Elena (trad. Ion .2039 Nectarie.962 Neyrac.473 Nash. 850 Negru.824-825.) .1713 Nicolae. 827-829 Neagoe. Adina Claudia (coord.753 Năstase. 1130 Nicola. Ana-Maria (pref.1607 Neagu. Bianca .438 Niculescu.543 Nicolaescu. Mircea .1408-1409.2194 Niţu. Mihai .593 Neagoe.320 Nicoară. Nicolae .1572 Nedelciu.1841 Nicolau.1645 Nica. Mircea . .1609 Năstase Georgescu.1228 Nădăşan. Niculae G.1313 Nicolescu.

81 Oberländer-Târnoveanu.866 477 CIP Oprea.215.1667 Osaci-Costache.1353 Oancea-Almaş.410 Panţuru. Mihai (ed. Anton . Mihai .809 Panc Laura Georgeta . Pătru-Dănilă . 1229 Oanţă-Marghitu. Steve (il. Rodica .1963 Panaitopol. Ion . Ana Maria (trad.) .401 Odubăşteanu. Roxana .1590 Noica. Rodica .475 Nuţă. Raffaele (pref. 855-856 Opriş. Eddie . Dorin (trad.1121 Olan.1956 Ökrös Adalbert .) .1962 Palii. Ioan .1966 Pantelimon. Leonard .1257 Oprescu. pref.475 Nuţu.220 Oroian.453 Novac. Vasile (il.) .2234 Oum Tae Hyun (trad.1581 Noon. Mori .) .266 Oancea-Negescu.534-535 Panaitescu. Michaela . Anna de . Cristi (coord. 1048 Novac.1731 Nocivin.) .1959 Oprea.886 Olaru.720. Anamaria . 1716 Olan. Constantin .476 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Niulaş. Constantin (pref.1082 Nuţă.) . Gheorghe .1957 Olariu.1738 O'Ryan.882 Otărăşanu.832 Oţetea. Liliana . Mihai . . Laura Elly .) . Ioana-Maria (trad. Anna .) .1784 Papacu. şt.2088 Ojog-Braşoveanu. Gabriela .) . Mihai (antolog. Nicolae (trad. 881 Oprea.) . Marius .333 Oancea-Almaş. Mircea .532 Oprea. Alina Cristina . Viorica .775 Ortuño. .) . Mariana . Tereza-Brânduşa .) . Antonio .1272 Odobescu.1805 Palade. Edgar (pref.1961 Orman.785 Pantea.321 O Oancea.44 Ogai.1960 Orescu. Mihaela Diana . Veturia-Ileana .721 Oproiu.) . Mariana-Ramona . Ioan . Maria .1643 Papatulică. Maria Elena .1153 Olac.2159 Oprean.722 Panduru.) .1709 . Riri Margareta . Răzvan Alexandru . Aretia . Florenţa (trad.1121 Olariu.2138 Orăşanu. Ion . Răzvan .33. Elena .1197. Ion (antolog. Elvira Magdalena .1965 Pantea. Mihaela Maria .576 Papu. Sorin Cristian . pref.2111 Ogliari.852-853 Olenici.946 Noica. Carmen . Florian Marcel . Lucian .72 Oprişan. Octavian .212 Opriţescu. Florica .1155 Olteanu.1964 Pann.1638 Novac.2231-2232 Nueleanu. Maria .251 Pantea. Irina .1872 Paliţă.235 Paler. Alexandru (trad. Lucia .137 Noailles. Crina .) . Elle . Mihail .925 Olaru. Luciana .1659.1368 Oltean.489 Opriţoiu.) . Marian Ion .2109 P Pachia.81 Ochescu. Dan . Suze .2233 Ocneanu.

891. Dănuţ . Cornelia .778.1932 Petre. Peter . Florin .1263 Paraschiv-Munteanu.1150-1151 Pavel. Claudiu (trad. Teodosie .1155 Perrault.1630 Petrescu. Carmen . Mihai .) .2181 479 . Maria . Cezar .1441 Pasăre. Valeriu . Ştefan .1962 Patraş.1977 CIP Pena. Ştefan . Laurent .1978 Petrovan. Iustin . Liliana Gabriela .970 Petrescu. .478 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Papuc.196 Paralescu.1155 Petcu. Ion .2178 Petrescu.732-733 Perţea. Rodica . Anca .1231 Pânzaru-Pim. 1691 Pereş.1680 Pavnotescu. Iuliana .1975 Petică Roman.1258 Peters.) . Carmen-Silvia . Charles . Lucian Gabriel .836 Peţ. Bogdan (trad.1978 Petrovanu.723 Pătraşcu. Maria Rodica .223 Pavelescu.138-139 Perşoiu.) .1331 Pavelescu. Roxana .384 Petrescu. 783 Păcurariu.1977 Petrişor.72 Petrescu. Ion . Gheorghe (coord.1968 Pasache. adapt.1332 Peligrad. Ioana . Cristian . . Maria (trad. Cristian A.567 Petraş.) . Gheorghe . Emil .) . Valeria .) .137 Pavel.136 Perdivară.1970 Payer. Ramona .1686.1576 Petricu. Benone .) . Alexandru (coord. Mărgărita Vavi (trad.1168 Petrescu.) .566 Păuna.724 Petre.1575 Pătraşcu. Ecaterina . Lauda Virginia (trad.) .255 Pătru.1979 Petrovici.) .59 Pavelescu.) .) .1042 Pereţianu. Viorica .2114 Patraş.62 Parhon. Mihai Dan (trad. Emil . Lupu .1745 Petanec. Iulian (graf.1263 Pătraşcu.) . Carmen (trad.) .1976 Petrescu.1969 Paţac. 1146 Pavel. Mirela (trad. Emil .) . Marius .) .1100 Pasărin.1034 Petrovici. Anca Gabriela . Fernando .537 Pălărie. Sorin . Codruţa .1167 Pezzelli.969 Petrescu.1131 Petrescu.1288 Paşca. Zoe (pref.) .730 Paraschiv. Antonio (pref. Roman (trad. Tom . . Adina . Tiberiu .169 Păşoi. Elena-Daniela . Radu I.1073 Pelusi. Luca .858 Petrovai. Mihai Dan (trad.1059 Perianu.973 Pătraşcu.1317 Pete Ştefan .1980 Petruş.) .2106 Pavel.1671 Păunescu. Marius Dumitru (coord. Gabriela .857 Peltecu.1959 Petrehuş. Ion (postf. Nicolae . Ioan . George Tibi . Maria Magdalena . Mihai (trad.382-383 Pessoa. Dan .900 Perju. Doina .1232 Petrescu. Elena . Irina Constanţa . Doru Ion .1230 Paraschivescu.448 Petică.1972-1974 Păun.) . Dan (pref.402 Pănculescu. Gheorghe .1098 Pădurariu.1727 Paraipan Finichiu.563 Paraschivescu.1679 Pfaadt.) . Irina (il. Florentina .

Dan . Carmen Ana . 973 Popescu.699 Plopşoreanu. Maria .412 Picu.1986 Popa. Marcel Adrian . Adriana Bianca . 1558. Daniela .373 Pistol. .1624 Popa.623 Pocnet. Tinca . 1506 Pleşu.1181 Pivodă.1668 Pop.1987 Popa.) .725 Plotinus . 1352.1137 Pocovnicu.634 Poenaru. 762-763. Codruţa (coord. Ion .2171 Picu.1294 Popescu.1060 Piruşcă. Simona Monica .) .1471.1258 Pop. Zoe (coord.46 Popa. Mona Maria . Claudia-Valentina .859 Poenaru. Andrei .1006 Popa.) . . Cristina . Ioan .1170 Popescu.623 Pobirci.2090 Pobirci. Ion .515 Popa.1505 Pleşea. Nicolae Daniel .) . Gh. Ioan (ed.) . Michiela . Irina Ruxandra (trad. Vasile . Grigore P. Cristian .) .2215 Pop.47 Popa.) .) .860 Popa.45. Marin .1983 Pleşu.1205 Popa-Nistoreanu. Emil .1504 Pivniceru.) . Mihai (trad. Aurel (ed.142-143. Dan Mihai .2134 Pop. 2180 Pop.2216 Popa Lala. Vincente (ed. Sabina (trad.327 Pop.261. Cristian-Aurelian .1233 Popa. Georgeta-Iulia . 1305. Doiniţa .1982 Pitcher. Ioan-Aurel (coord.268. .503 Pitarca. Tudora .386 Popescu.) .1988 Popa. 883.792 Pîrvu. Adriana Simona . M.1687 481 . Cătălin Horaţiu .1990 Popescu.253 Ponce. Maria-Monalisa .912 Pîrvu. Dumitru (trad. 1513 Poenaru.) .1333 Piana. Ioan . 809 Popa. John . Lucia (coord. şt.573 Popescu.630 Pop. Monica . Vasile . Constantin Ciprian . Daniela . Sorin .1257-1258 Popa.1989 Popescu.804 Plontchevici. 726 Poiană.) .2215 Pop. Cătălina .1144 Popa. Cynthia . Camelia . Atanasiu .440 Popescu. Mihai .1682 Popa.) . 2154. Loreta .) . Ioan Lucian .1062 Popescu. Andrei . Cătălin-Viorel . Ioan . Dumitru . 934. Angela .727 Popa. Elvira (trad. Irimie Emil .327 Popa. Cristina (il.326 Pirici.1981 Piper. Valeria . Georgeta .480 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Phillips. Caroline . Mihai C. 358 Popa.1282 Piţilă. Ioan Cristian . 728.1981 Pintea. Nicolae (coord.490 Pîrvan.1668 Pintea.572 Popa-Wagner. Dragoş .568 Pivodă.556 Popa-Andrei.) . Natalia . Mirela .991 Pilcher.1813 CIP Pop.72 Pop. Rosamunde .941.1411-1412 Popa.1669 Piteiu.1169 Popa.1228 Popa.) . Costache (trad. 963.678. Daniela . Sanda (trad.1059 Pomârleanu. Aurel .1322 Popa. Gheorghe .569-571 Popa. Constanţa . Gheorghe .

Alina . Rodica . Claudius . Marin .861 Popescu. Nicoleta (ed. Douglas .1993 Popescu.482 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Popescu. Codrin .2148 Popescu. Monica Maria .1817 Popescu.) . Viorica .1134 Preda. Marin . Lenuţa .575 Postolache.1996 Preda. Irinel (coord. Maria Lidia .490 Popescu.625 Popescu.1577 Popovici.1122 Popovici. Ana-Maria . Rada . tab. Iuliana Daniela .1670 Presură-Călina. Paraschiva . Tudorel (coord.1574 Popescu. Nicolae .975 Puchianu.864 Priwer. Lucian (pref.48 Popescu.28 Popescu-Galicea. Mihaela .992 Popovici. Mădălina (trad.1541 Puiu. Ştefan . Ion .913 Popescu. Dumitru (pref.54 Prodan.) .1054 Popescu.) .) .1217 Popescu.730 Preston. . Simona (trad. Grigore . Codruţa . Mihai . Nicoleta . Florentina .511 Postolache. Nicolae .1249 Pricop. Don .8 Popescu-Bitănescu. şt. Jenica .1998 Preoteasa.431 Potter.1002 Popescu.) .712 Predescu. Gheorghe .) .764 Postelnicu.574 Popescu.1063 Predoiu.1241 Popescu. Eugeniu . Sînziana .) . Roxana (trad. Nicolaie .862 Popescu.1700 .926 Popescu. Peggy . .1454 Predescu.412 Popescu. trad.53 CIP 483 Popovici. Ileana (coord. Maria . Petru Demetru .433 Pupăză. Sabin (trad. Horia .) .1400 Popescu. Eugen . Corina .) . Ion Bucur . Shana .406 Popescu. Aristiţa .168 Protase. Raluca .1149 Popescu.1997 Preda. Petru . Hristache (pref.543 Popescu. Liviu . Luminiţa . Valentin (trad. cronologic .) . Irinel E. 685 Popescu. Lucian .1274 Popescu.) .1804 Puia.1333 Prodan. Mihai Gabriel . Bucureşti) .1111 Postolache.) .2150 Preoteasa.1162 Preda. Romeo . Viorica (coord. Raluca (trad.1991 Popescu.1714 Presură-Călina.804 Popescu.) .576 Pristoleanu.863 Popovici.368 Prundeanu.504 Popescu. Dorina .947 Purcaru. Elisabeta C.2160 Prisecaru.331 Post. Tatiana (ed. Mioara (coord. Simona Andreia .208 Popescu.729 Preda. Eugen . Andrei (coord. Dan .328 Popovici. Gheorghe . Ioana-Dana .2169 Popovici.260 Precupanu. Cătălin . .146 Puşcaşiu. Lenuţa .1975 Pricop.1995 Popica.) . Alexa . Doru .1453 Popescu.1906 Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes (2009 .184 Prolemeu. Ioan .49-52.) .313 Preda. Nicoleta Aurora .) .1073 Popescu. şt. Lucian (trad.) .) .865 Precupanu.) .1239 Preda.1992 Popescu. Aurel .1994 Popescu-Bodorin. Petre (coord.

.1333 Radu. Florin .2153 Radu.2005 Rădulescu. Ecaterina .577 Răducanu.) . Carmen .330 Rafailă. Petru . Andrew .1123 Rados. Mihai .439 Renard. Simona Mirela .497 Radu.930 Radu.414 Robinson. 2107 Rîurean. . 478.1715 Rizescu.) . Daniela-Laura . Violeta . Anne .914 Remeş. cronologic) . Cătălina . I.57 Rîbu.2129 Reviczky-Levay.994 Roncea. Magdalena .) . Nicolae N. 1091 Râmniceanu. Valeriu (trad.523 Renier.371 Reviczky Gyula .618.340 Racovitză. Daniel-Alin .) . Leonidas (ed. S. Eliza (pref.2 Rogobete.284 Rădulescu. Liviu . Leonard .1578 Rădulescu.1675 Roman. James .731-733 Radu.) .1817 Rollins. Ecaterina (trad. Paula (ed. Jules . Daniela .2003 Raţiu. . Adriana (trad.1674 Richie.2001 Radu.976 Roman. Elena (coord. Gusti .1124 Revoyre.222 Raţiu.2006 Răileanu. Dan Gabriel . 563. Ionuţ (trad. Irena Cristina (trad.754 Rădulescu. Iulian .1732 Rendec.331 Răducan. Ioana .564 Roman.) .1125 Rădulescu.2013 Rice.1603.484 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Q Quaglia. Corey . Amanda . Antoniu . Christine de .2002 Radu. Elisabeth .1733 Reza.1612 Radu.2188 Radu. Paul .1172 Roman. Laura Elen .913.) . Doina . Antoaneta (trad. Mirel . Ioan .2007-2009 Reilly.) .1111 Rebreanu.) .2195 Quick. Cristian Alexandru . Ioan .441.2104. Donald (pref. Valentina . Marieta .635 România . Matthew . Roxana (trad.1673 Reu.1024 Răspop. Germán A. Constantin .417-418 Roha. 1064 Rădulescu. 1234 Radu. Dario (text) . Emil .1579 Rădulescu.) . Roxana (trad.) .55-56. Ilderim (tab. Vasile .) .993. Aurora .1580 Răduţ. Gabriela .1263 Radu. Monica (trad. Daniela .712 Ralian.) .1631 Ramachander. Gianni .946 Rădulescu. Ileana . Roxana (trad. 1250 România. de la . .1672 Reiss. 1216 Radu.) .2004 Ravenhill.884 Răducanu. C.) .) .221 Raileanu.1171 Rău.1646 Rinderu. Cosmina (coord.18 Robin. Consiliul Judeţean Mureş . Roberto . Gianina . Corneliu .35 Riotta. Anca . 1611 Radu. Elena .2010 485 . 578-582. adapt.1065 Răţoi.) . Geanina (trad.1671 R Raccanello.2182 Ribariu.2007-2009 Rebreanu.477 CIP Rădulescu.

Ana-Maria .) .244 Rusen. Adela .1725 Savu. Eduardt Petrică (coord. Liliana .1367 Sava. Mihaela .583-585 Rujinski. Gavrilă .959-960 Sas.986 Roth. William .744 Rusu.2012 Rozei.1582 Roşu. (trad. Evelio . Andrei .1413 Roy. Eugen .2011 Roşca.218 Rusu.) . Vasile . Gheorghe . Dana (trad.1167 Sava.35 Roşca. Kristina .217 Salvaţi copiii. Jane . Maria . Carolyn .1067 Sas István .867 Roşca-Năstăsescu.) . Judith Aron (ed. Dane . Antoine de .1586 Salomé. Amalia (trad.1095 Runcan.169 Rujan. Iancu .968 Sabetay. Gheorghe N. Alexandra .736 Savinescu.1083 Rotaru. Ioan . . Ion Cristinel .998 Rudhyar.486 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ropan. Tiberiu . Raluca . Ioana (trad.) . Dana .1455 Sarcinschi.) .604-606 Sabău. A. Lavinia Ioana .1677 Rotundu.) .) .223 Russu.46 Sassu. Edina . Florin . Samuel .1604-1605. . Elena .37 Roşu. David .2112 Samoilă.1001 Roşu. Ludmila . Marcela (pref.2016 Săftoiu. Răzvan (coord.1574 Sass. Florin . Monica (trad.1049 Rotaru. Eduardt Petrică (ed. Ken . Jacques . Elvira .) .868 Sasu. Diana .) .1619 Saraş.) . Cipriana .636 Saroyan.1173 Rotaru.) .1073 Sabou.) .1291 Russell. Ghislaine .519 Savin. Lucian . Alexandru E. Florentina . Marius Vasile .1998 Roşca.509 Saint Pierre Lanctôt. .58 Sauer.506-508 Roşu.) .948 Sainte-Arnauld. Felicia . Marieta (trad.784 Samharadze.) . D. adapt. Organizaţia (Bucureşti) . Régine .1363 Rusu.491 Sava.1726 Roşu-Laurenţiu.2014 Sandu. Philip .713-714 Sasu.202 Salvan.) . Alina . Natalia-Carmen .1481 . Marcel Emil (coord.147 Rotaru.) . Florin (trad. Zaira . Adriana . Florin (trad. Mirela Georgiana .2138 Samoilă. Aspazia .) .1734 Sala.1342 Savu.1676 Rosenfeld.358-359 Rusu. 1661 Săftoiu.1172 Ros. Tudor Andrei .) .2013 Rubin.455 Rotaru. Adrian Sorin . Valentin (trad. Cristina (pref.686 Rovenţa-Frumuşani. Carmen (trad. Marcel . Ovidiu .927 Rusu.1066 Sabău.1679 Rosero.866 487 CIP S Sabău.927 Rusu.1053 Rusu.2015 Sarafu.464 Sas. Daniela .1739 Rostos.1678 Sas.2158 Samson.170 Saint-Exupéry. Monica . Corneliu (coord.

822 Sârghie.2026 Smith.712 Smirnov.1174 Sîrghie. Alina .1945 Sidenco. Nicoleta . Dan .1126 Săvoiu.236 Schramko-Főldváry.337 Sere. Anca . Gabriela . Mugurel Liviu (trad. 706 Serghi. Gabriela (trad.2094 Selişteanu.1688. Rosemary .334 Săndulescu.775 Sinha. Rodica .) .1735 Siminică. Andra .1236 Simion. Alexandru . Sorin . Angela Simona . Lavinia (trad.2113 Sişu.224 Schmemann. Ioan . Camelia .428 Silaghi.1521. .) .721 Sebastian. . Gheorghe . Tatiana (trad.1404 Scurtu. David P. Marina .1702 Schloss.764 CIP Séra Tünde .60 Smeianu.587 Selimovici. Gheorghe .415 Sfetcu. George (trad.1181 Săseanu.1507 Schidu. Ana Victoria (coord. Aurelian .738 Sima.1649.278 Segal.2021 Sfârlea.335 Scholtz Béla .1138 Simmons. Rudra (ed. Ion (pref. Peter .771 Simuţ. Maria (coord.654.970 Sitar-Tăut.510 Simuţ.972 Slăvescu.264 Singureanu. şt.2018 Secară. Diana . 2161 Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" (3 . Noe .1461 Silea.1273 Scott. Ramona (trad. Simona Mihaela (coord. .1456-1460.443 Sârbu.336 Selejan-Guţan.1235 Schott. Martin .488 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Sălăgean. Cindy Post .) . 1669 Sărac.) .737 Seraphim Rose.) .2020 Sergentu.771 Simuţ.241 Scrima. Horia . Dan-Andrei (coord. 1583 Sălcudean. Mihail .1022 Sighinescu.869-871 Secoşan Cadar.) . 1587 Simuţ.1388 489 .) .34 Sîrbu.2023-2025 Slătineanu. Laura (trad.) .442 Sârbu. Adrian . Dieter .1584 Săndulache.669 Sărăndan. Mesa .) .403 Seciu. Emil-Ioan .) . Aurel . Karen . Luana (trad. Raluca (trad.2017 Sârbovan. Violeta .) . Bianca .301 Similaru. Constantin .1532 Sân-Petru. Alina . Radu . Cluj-Napoca) .448 Sil. Marian . Tudor (ed. pref.586 Scripnic.) . . ed.) .375 Seiche. Alina . (ed. Minodora .782 Senning. 2009 .) . Otilia . Elena-Luminiţa .1400 Scurtu.1394.241 Sineanu. Rae B. Paul . Alexander .1681 Simon. Dan .2008 Simuţ. Marcela . Marcela .225 Seceleanu. Anca . Tamara .) .1680 Simon. 2096 Schlesak. Gheorghe .1585 Săvoiu.) . Claudia Maria . Micaela . Ana Maria . Indra .) . Eugenia .) . Crina Delia .2022 Sîrbu.3-5 Slavici. Vasilica (coord. Cella .1427 Sluşanschi.2099 Simionescu. Fabian .165 Scripcaru.2191 Sălceanu. Valentin .385 Săvulescu.2019 Seewald. Hanna Kinga . R. P. ieromonah .

Gheorghe .226 Spring. Cătălin .1678 Stanley.) .479 Stoian.591 Stoica Mihaela .2165 Stănescu. Ana . Dragoş Cristian . Ana .1322 Stănescu.) .) .537 Stănculescu. Andreea . Mădălina (trad. Ioan .872 Stănescu. Mihai . Angela .278 Sotirescu.1069 Socalici.1206 Stancu.1340 Soroceanu.2233 Stănescu.1633 Solomonea. Ioan . Laura (ed. Doina . Sorina .740 Stanciu. Emil . Gabriela . Andy .61 Spring. Octavian (pref.1127 Stoian.) .490 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Smolnicki.1679 Spânu.1981 Stelian. Petre (trad. Monica (trad.1592 Stănişor.480 491 . Rhea . Maricica .493 Stănciulescu.2031 Stanciu. . Aura Gabriela . Janina .262 Stancu.564 Spineanu.2235 Steinbeck. Luminiţa .2094 Stoian-Irimie. Virgil . Amalia Daniela . Claudia-Ileana . Marcel (pref. Virgil .1354 Sorescu. Maria Lidia .) . Dragomir . protosinghel .1593 Stoian. Carmen Cecilia .1237 Stoica.590 Stoica.1636 Soviany. Carmen (trad. Octavian . Floriana Daniela . Marin (pref. Valentina .1682 Steinhardt.342 State.78 Stoica.62 Stănciulescu. Elena-Alina (trad. Ion . Ion .444 Spock.1087 Sociu.325 CIP Stanciu.496 Stancu.427 Stan. Voislava (trad.1588-1589 Soare. Dan .2029 Spînu. Marian-Nicu . Liviu .901 Solomon.873 Stoianovici.343 Stănescu.2027 Soreanu.2028 Soviany. Ecaterina .589 Stigniteanu. Darius . Ioana . Corneliu . Camil Decebal A. Marcela Monica .1443 Stan.2032 Stîngă.) . Delia .341 Stanciu.1023 Sofron.) . Adrian . Nicholas .) . Johanna .1251-1252 Stănculeţu. .956 Stanca. N.) . Bogdan (trad.588 Soescu.2033 Stoian.915 Stoian.1703 Staicu.564 Stănescu. . Georgeta . Mihaela . Tudor (trad. Adrian . Benjamin . Iuliu . Gabriel (trad. Daniela Georgiana .1146-1147 Stancu. Dan (trad.226 Spyri.) . Janis Abrahms . Catela .) .1591 Spiridon Ungureanu. Victor . Marius .815 Stana.207 Stan.) . Cristina Mihaela .227 Stanciu. Bogdan G.765-766 Stoica.995 Spoială.1739 Spânu.873 Stoian. Mariana .1334 Solomon Lazanu.2030 Stanciu. Gabriel .492 Stamate. Andra Gabriela .1084 Stoian.1175 Stanciu. Michael . Cristina . Victor Michail .1737 Spînu.1623 Stoian.2068 Spark.) .1657 Socol.) .201 Stamatescu. John .1462 Sparks. Carmen (trad.) .736 Stoica.

653 Ştir. Loredana .639 Suter. Mihai (trad.) .996 Şerbănescu. Arkadii Natanovich .111.1070 Străchinaru. Ion .955 493 .8 Şumălan.) .) . Adrian . Viorel . Emil . Ara Alexandru . Cristina . 1558.618.) . Marian .) . Jonel V. Done .) . Ileana (pref.2037 Ştefănescu.822 Suman.2151 Şica. Alexandru .956 Stratan. Alexandru Leo .1335 Stratulat.492 Suciu.1364 Şerban.348 Şufană.) . Adrian (antolog.1654-1655 Ştefănoi. Andrei . Sorin (trad. trad.1437 Ştefan.903 Şinca.2036 Şoncodi.560-561 Stoie. 1305.171 Stretcu. 883. Constantin N.943 Şendroiu.) . Mihaela Narcisa .1015 Ş Şain.767 Szabo.492 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Stoicescu. Nicoleta (trad. Manuel .782 Suceavă. Adriana .1389 Stoicu. Mihail .344-347 Stroe. Loredana (trad. Maria .) . .1683 Szabó Csaba .2035 Şchiopu.) . Narcisa .1154 Subţirelu.405 Şelaru. Rodica .761 Şcoala Academică de Sociologie (2008 . Daniela Simina . 2180 Stroea.635 Stroia. 1352.1507 Stuparu. Astrid Georgiana (trad. Marta-Christina (coord.975 Şarlă Călin.) .1985 Şotropa.16 Ştefănescu. Alexandru (trad.416 Stuparu. Valerian (trad.) .742 Şerbu-Cisteianu.1390 Szalay József (trad. Mihai . Ada .) .63.) . Ciprian Ioan .436 Ştefănescu. Emil . Speranţa . Gheorghe Eugen .707 CIP Şandor Maria . 885.423 Strugackii. Mihaela (il. Izabella . Gheorghe .1652 Ştefănescu.799 Sudrijan. Nicolae (coord.148-150 Ştefan. (pref.6. Radu .1193 Şchiopu. Constantin .2110 Şişmanian. Veronica . Larisa . Ilie .2034 Şandor. Boris Natanovich . Eugen . Andy .263 Şargan.) . Liliana .1726 Szabo.2237 Szabo.) . Florin N.) .1595 Ştefănescu-Popescu-Inoteşti.765-766 Szüszer-Nagy Enikő (red.1604-1605 Ştefancu.) . Victor (trad.2095 Stuparu. Adriana . Dorin .773 Şchiopu.436 Ştefănescu. Loredana (adapt. Vasile .) . Jonathan .) .627 Şiperco.261.1697-1698 Swift.2238 Şerbănescu.949 Ştefan. Cătălin Emil . Liliana .1391 Ştefan. .1102 Subic. 637-638 Streeter. 2154. Virgil . 1216 Şerban. Bran) .360 Szenik. Mihail . Ilinca (trad. Ion .2095 Stoicoviciu. 130 Ştefan.592 Stoicescu.1455 Ştefănescu. Petru . 934.2095 Strugackii.2172 Şerbănoiu.532 Suciu. Lucian-Vasile (pref.1704 Ştirbu.) . Lucian-Vasile .1336 Ştef. Simona . . Tania (trad. Michael . 902 Streza. Mircea (trad. Cleopatra .1957 Străinu. 963.

Alexandra .1294 Taloş.1024 Tanef. Dan (ed.744 Tessier.) . Jacques . Emese .928 Teodorescu. Iustin .1613 Teoc. Lev Nikolaevich .1736 Tamaş.1275 Tolstoi. R.1080 Theodorescu.) . Jim (il. Iulian .2183 Theophylatos. Jun'ichirō . Dana . George .468 Teuşdea. Traian . Cristian .543 Todea.950 Tofan.1129 Tăgăduan.1394 Tătăruş. 1599 Tileagă. Minodora .) .) .229 Thrash.2041 Telphon.743 Tandin. Calvin L.228 CIP Tenniel. Cornel .869-871 Tamaş.547 Tiţă.428 Titian. Anca-Daniela .1337 Tatulea.) . Ioan Radu (coord. Sorin (trad. Niculae Iulian .) .950 Toader. Conferinţă naţională (2008 . Liana Rodica .494 Talbot. Elena . Gary .764 Teodorof. Graţiela Teodora . Cristina (trad. Thierry .372 Tebieş.1212 Tămaş. Iozefina .) . Elena . Mircea .595 Tatai-Baltă.927 Teofan Mada.1072 Tihan.2039 Tănăsescu-Vlas. 2028 Tanizaki. Mihail . Tzvetan . John (il.) .1393 Todorov. Adrian (trad. Raluca . Flavia .253 Timşa-Stoicescu.687 Tănasie.594.1667 Tănăsescu-Buzău.1135 Tero.1297 Tismăneanu.593 Tache. Ferencz . Teodor . 2038 Tandon. arhiepiscopul Bulgariei .352 Tirpe. Răzvan . Septimiu Florian .2096-2097 495 .137 Teague. Vasile .) .866 Teglas. Camelia . Iosif . Bianca .752 Talpău.1836 Tănase.2196 Thomas. Nicolae .171 Talangă. Éric .) . Irina .2040 Tăut. Anca .) . Ana-Maria (trad.349-350 Terec.718 Teodorescu.1338 Tofan. Constantin .1238 Tei.173 Tolcea.1598 Teodorescu. Cristina .2042 Teodorescu.1001 Thrash.1596. Iana .271 Tătaru.2045 Tira.494 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE T Tabără.1580. Liliana . Dragoş .1597 Tăbăcaru. Agatha M. Janos . Luminiţa .1759 Talpas.771 Todea. .) . Daniel .264 Thomas. Vladimir (ed. Marcel (pref. Mădălina Alexandra .1092 Tabără.) .2114 Taşcu. Monica . Chris (trad. Evan .1392 Tivdă. Valer .1296 Tempea.1463 Tănăsescu. Gheorghe . Anca .2044 Timu.351 Thomas. Irina (trad.2043 Tilea.1001 Tica. .1667 Taloi.1092 Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare.1025 Temneanu. Iuliana . ieromonah .) . K.) . Cluj-Napoca) .1523 Tăban.916 Tihan. Lenuţa . Geanina (trad. Mădălina (coord. Diana . . Christian (pref.596 Timar. Cosmin . Ioan .

Eugenia . Camelia .59 Tudorache.361 Ungureanu.254. 749 Turcu. Ionuţ .2053 Tuşa.505 Tudorache.) . Constantin .628 Ţârcovnicu. Ion . Viorel .969 Tripa.) .2049 Topolog-Popescu.) . Nica .1019 Ţurcanu.445 Tudor.925 Ţaran.1804 Trufaş.1074 Tudorie.712 Turturea. Eduard Florin (trad.) . Raluca .768 Ţăranu. J.205 Török Kajtár Enikő (ed.1937 Ţichindelean.380 Ţăbărnac.183 Ţurlea. Carmen .361 Trifa. Ana Maria Mihaela . Emil . Victoria .496 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Tom.2052 Tudor.597 Ţiplic. Marioara .2113 Tomescu. Liviu . Diana (trad. Nadia . Sorin . Eunicia (ed.745 Tudor.37 Tudosa Romanov. George .735 Trif. P. Simona .75 497 CIP Turdean.124. Ion (coord.1675 Twelve Hawks.490 . Gheorghe V. Aida . Daniel .1253-1254 Tomuleţ.1306 Tutuianu. Cristian Constantin .) . Mihai . Maria .769 Ţic. Ilie (trad.1684 Trandafirescu Stofel. Maria .1339 Turtureanu.717 Tracy.1464 Ţarcă.) . Nicolae .) .) . Ion .1298 Troneci.1020 Turcuş. Ana .706. Veronica (trad. Iosif . Lidia (coord.1804 Tomi.380 Ţarcă. George . Liliana (trad.354 Tufă.377 Trif. Veronica .2048 Topală.2055 Ţugui. Romică .943 Tudor. Marian Nicolae .380 Ţarcă. Gheorghe . Mihaela .) .237 Udrea. . Sebastian . Marilena (coord.2152 Udrea.1300 Ungureanu.564 Tomescu.380 Ţarcă. Sorell . Laura . Ionuţ Dumitru (trad. Mirella .939 Ungureanu. Adrian (coord. George . Stelian . Simona .940 Toma.353 Trifu. Miron . John .436 Ulici. Aurelia (trad. Constantin . Florentina .990 Uliniuc. 260 Tonenchi.917 Topîrceanu.1685 Ţ Ţabără.876 Toma.379 Tureanu. Raluca . Cornel (trad.877 Tudor. Gabrijela (trad.965 Tudor. Voicu . Mihai . Ştefania .2051 Travis.598 U Uba. Marinella-Sabina . Constanţa .674 Ţurlea.) .) .) . Clay .2057 Udangiu.) .2054 Ţicărat.2046 Tomescu. Roxana (trad. Georgeta . Sofia .182 Toma. Constantin .2056 Ţuţuianu.962 Tomescu. .) . 746 Udriştoiu.2047 Tomos. Marin .495 Truşcă.1509-1510 Toma. Raluca . Maţa .) .) .

Daniel . Bogdan .2216 Varga Gábor .) . Ioan .1467-1469 Vasile. Ion .) .1125 Vartolomei.) . Dokushô . Emilia . Gheorghe .) . Viola (ed.206 Vaszilcsin.2177 Vârban. Sorin . Marius Giorgi . . Gruia . Raluca .2239 Verlan. Cristina Livia (trad.2070 Vit.2067 Vida. Sorin .) . Liviu .602 Vartolomei.1024 Vasilescu.2162 Văcaru.) . Mihael M.1021 Vasiliu. Gheorghe .600 Ursu Naniu. Géo-Charles .1071. Alexandra (trad.2060 Ursan. Niculina .2063 Vâlcu-Mehedinţi. Nicolae .1843 Vameşu.1240 Vârtopeanu.1304 Universitatea "Spiru Haret" (Bucureşti). 1130 Vigheciu. Anişoara .1384 499 .1494 Velcea.1301-1303 Vînătoru. Mircea .446 Vartolomei. Ştefan .603 Vicol.2179 Veleşcu. Anamaria Dorina . Petrică . Mircea .439 Vitalis. Mircea-Eduard . 1388 Vasilescu.) .498 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ungureanu.2179 Vancea. Laura Cristina .957 Ungureanu.1120. Cătălin (pref.956 Vârgolici. Violeta Diana .1560 Váradi József . Florentina .747. Sergiu Adrian . 1600 Ursu.87 Vida-Simiti. .1395 Vasile. Facultatea de Marketing şi Afaceri Internaţionale .2058 Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (Bucureşti) .809 Văduva.690 Untaru. Decorative şi Design .1601 Velea.373 Vişinescu. Delia .) . Simona .2064 Verde. Florica (coord.1057 Vasile. Eduard Alexandru . Constantin .710-711 Ursache.1076 Van Efenterre.64-65 Velescu. Mircea -. Bianca (trad. Delia .230 V Vacar. Radu Ştefan .697 Véran.461 Vîrtopeanu. Maria Christina .918 Vavură. Eva (trad. Silvia (trad.974 Vainovski. H.1274 Vasile.) .642 Vitan. Daniel . Mihaela . Corina .) .1288 Uzunov.957 Vignes. Claudia-Lucia .599 Universitatea de Arte "George Enescu" (Iaşi).2059 Urdă.748 Vizureanu.2102 Vali.351 Vesmaş.2184 Usturoi. Elena .2069 Vignes. Constantin . Victoria (coord. Violeta . Octavian (trad. 999-1000.2061 Vasile.2071 Vizitiu.1262 Vasile.965 Vasilescu. Adelina . Dorel (coord. Daiana Maura . Nicuşor Cătălin .2068 Vighi.640-641 Vărgău.) . Şerban (trad. Adriana-Monica .2130 Varga Attila .) . . Facultatea de Arte Plastice.) .364. Pierre . Monica . Victor .446.957 Villalba. Geo (trad.1715 CIP Vasile.468 Vasiliu. Rodica .809 Ursuţa. 1075 Vaida. Rodica . Irina (trad.) . 1273 Vasilache.601 Varga. Dumitru D.1466 Vasile. Brânduşa .2065-2066 Vergatti.1465 Ungurian. Ileana .

Mihai .1645 Voineag. Gabriela .374 Yalom.1355 Vorobiev. . Gabriela . pref.604-606 Voicu. Lawrence . Doiniţa (coord. Maria . Marin . Magda (trad. Ion . Viorel Gh.795. Robert O.2076-2077 W Wachsmann-Hogiu.919 Vlase.2076-2084 Vulpescu.1687 White. Siluana.919 Vlasin.608 Voinic.356 Vorovenci.1686 Wallner-Bărbulescu.147 Walker.869-871 Vladu. Maria (coord.374 West. Marina (trad.1095. Luminiţa (ed. Titus . . .1691 Young. Andreea Raluca . 232.265 Werner. Richard . Dragoş-Cristian .2073 Voicu. Meda (coord. 392 Y Yach.1688 Williams.357-360 White. Irina . Richard . Ellen Gould Harmon (antolog. Brian .428 Zambo. Sorin (trad.977 Zaharia.) .) . Chelsea Quinn . V.1415 Wiseman. Floarea . Danny .469 Voicu.700 Vodă.) .2072 Voica. Viorel (trad.362 Zafiu.355 Vlad. .) . Shelley Redford . Richard N. Ravi . Archer . Dana Carmen .802 Voicu.2132 Zaicu. . Ioan . Mihaela . Viorel . Joan Hustace .329 Wibberley.) .) .750 Zamfir.997 Young.) .1182 501 CIP Walker. Dan Claudiu .160 Vlăduţ.1689 Yannaras.172 X Xenofont. 795.654.67 Voiculescu.363 Zamfir. 857 Zaharia.88 Vornicelu. Maria Cristina . Mihail (ed. Johannes (trad. Vasile .1690 Yates. Romulus (pref. Christos .1541 Zaha.384. . 1232 Voica.59 Voicu. 1365 Voicu. Ileana . Ion Constantin .500 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Vlad.361 Yarbro.1071 Vulea.770 Vulpescu.406 Vlad.) .59 Voicu.750 . Petronela .607 Voinea. Adrian . 749.997 Z Zacharias. Dan . Ion C. monahia .) .609 Volcu. Pat . Florica .2074 Vraciu.76 Wainberg.1933 Walsch.) . Irvin D.1365 Voicu. Rudolf (pref.66 Vlad. Vasilica . Ellen Gould Harmon .706-707 Zahariade.77 Wallace. Georgeta .1574 Vlase. Ştefan . 857 Zaharia. Nicolae . Gitta .) .2188 Vrânceanu-Firea.224. .1642 Windisch. Camelia . Giorgie Daniel .231 Wallace.) . Anuţa . Mircea . Neale Donald . Titus . Simona .2075 Vulcu.) .643 Vlaicu. Magnolia .

2036 Acarieni şi nematozi : dăunători ai agroecosistemelor . Adrian (coord.1247 Abordări ale art-terapiei .1333 111 incursiuni în Cotidianul românesc .1461 120 de ani de tradiţie .1364 7 lépésben az ügyesség felé .1803 Zăgreanu.1887 500 de curiozităţi despre animale .699 365 de fabule . Oraşul cu salcâmi .91 500 în cap . Dan Mihail .2193 2000 simptome cheie . C.1750 Acatistul Maicii Domnului .B. Duiliu .998 Abordări creative şi inovatoare în actul educaţional .2195 101 lucruri inedite despre Da Vinci : secretele celui mai excentric şi mai creator geniu al omenirii! .611 Zamfirache.89 365 de întrebări şi răspunsuri .1602 Zsigmond Andrea .2087 Zanoschi.266 A A fi sau a nu fi antrenor : singur printre actori .1692 Zmărăndescu.1317 Zota.) .751 Zorzini.815 Abordarea accidentelor rutiere .258 Zamfirache.1802 Achiziţii publice : concesiunea lucrărilor publice .865 Zarioiu. Theodora Iustina . : pentru educatoare.1340 Zeleniuc.1226 Absente . Constantin .. Marion .375 Zimmer-Bradley.1693 1100 exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a . Paul Bogdan .2086 Zanfirescu.1057 5000 de ani de rugăciune .1155 Acasă .736 Abordări moderne ale managementului logistic .502 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Zamfir.267 Accidentul .) .1801 1001 de nopţi .2041 4 decenii.) .951 Zhuang Zi .1381 A fost nevoie de mult timp .. şi nu numai .731 ABC-ul matematicii : caietul elevului : clasa a II-a .2085 Zamfirescu. .2018 Acesta este Domnul meu .1803 Zărnescu. Cristina .C. Oana (trad.662 11 septembrie : mitul : culisele unei crize programate .512 . Liuţa (coord. Octavia .90 366 lecţii de haiku .Barack Obama .) . Ion Radu (coord. 3 ani şi 2 luni cu filmul românesc .2196 A. Adina . Mihaela-Maria .83 112 subjects to a successfull English Bac exam .904-905 Zăgreanu.785 1434 : Anul în care o flotă chinezească a aprins scânteia care a declanşat fenomenul Renaşterii în Europa . D. Sofia .1289 Zeletin.920 503 CIP INDEX DE TITLURI 3X sau Fantomele nu dau telefoane .

1612 Alice în Ţara minunilor .620 Adolescenţa : dincolo de mituri .2127 Amintire din castelul celor două zile . : o expunere biblică a celor 28 de puncte fundamentale de doctrină .187 Adopţia în dreptul românesc . lacuri şi vopsele .60 Adventistii de ziua a şaptea cred.clinica.2103 Adevărata zi de odihnă .295-296 Adevărul şi unitatea bisericii .1929 Am fost pe urmele lui Marx .1368 Activităţi în exil : ANEC şi PNL / Marinescu.988 Alladin şi lampa fermecată .2187 Alexandru Marcu : il destino di un italianista romeno .634 Advances in automatic : differentiation for the Java : programming language .1291 Adio mamă .553 Alexandru al II-lea .497 Agricultura României.361 Adezivi. Aurel Sergiu ..655 Activităţi turistice .1709 Am aflat de la Eva . cuibuşor de nostalgii .Scriu.1179 Album Florin Ciubotaru .2017 Alchimistul .63 Algoritmi de planificare în optimizarea interogărilor paralele .126 CIP 505 Albinele şi sănătatea lor .80 Amikor megérint a fény .814 Algoritmi : teorie şi aplicaţii .1622 Alături de Octavian Paler : (corespondenţe cu distinsul scriitor .1911 Alungarea bestiei triumfătoare .2051 Administraţia publică românească în secolele XIX-XX : legi şi reforme importante .1566 Amândoi .1323 Alchimia celor nouă dimensiuni .93 Alocaţia de stat pentru copii .1168 Amestec şi combinaţie .978 Alimentaţia înţeleaptă : 60 de reţete sănătoase şi gustoase.644 Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok .504 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Achiziţiile publice .1166 Ai fost creat pentru mai mult .871 Adaptarea la stres : condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate .1611 Alimentaţia în armonie cu natura .2007 Amenajarea.465 Activităţi de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar.676 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a II-a .241 Alegerile europene şi legitimitatea democratică la nivel comunitar .846 Algebră. diagnosticul şi tratamentul de recuperare : note de curs . mă joc şi învăţ împreună cu ursuleţul Martinel .163 Alchimia muzelor : poeme .850 Algebră liniară : culegere de probleme .920 Alte amintiri din pagini de ziare .1742 Alegeri morale : o introducere în etică . pe grupe de vârstă : jocuri dinamice şi de relaxare .659 Algebră distractivă .1383 Activităţile extracurriculare în grădiniţă : serbările : dramatizări-scenete pentru preşcolarii mari şi şcolarii mici .2186 Amantul de Marguerite Duras : interferenţe culturale China-Europa .48 Algoritmi de căutare cu euristici . fără gluten .patriot) .92 Alice : repovestită pentru copiii de grădiniţă ..11 Ali Baba şi cei 40 de hoţi .1614.1554 Am vrut să-l omorâm pe Hitler : operaţiunea Walkyria .794 Algebră.614 Administraţie poliţienească rurală . Geometrie : clasa a VIII-a : anul şcolar 2009-2010 . organizarea şi sistematizarea teritoriului .578 Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit .44 Algoritmi de procesare a imaginii pentru aplicaţii de urmărire a obiectelor în mişcare . încotro? .1577 Albastru ca jazzul .1899 Adevărata viaţă de gheişă .1026 Adela .2227 Activităţi practice pentru preşcolari .268 Afecţiunile degenerative ale coloanei vertrebale .1937 Albă ca Zăpada .2046 Am auzit că viaţa e frumoasă .870 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a IV-a . amintiri.869 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a III-a .1972 Amintiri.522 Adrian Mihuţiu în rezistenţa anticomunistă din Arad şi Bihor . Geometrie : clasa a VII-a : anul şcolar 2009-2010 .75 Alfabetul ilustrat : set de planşe .1340 Agent de vânzări .1050 Aforismele lui Brâncuşi .1914 .1613 Alice în Ţara Minunilor .

419 Arta cântului : didactica specializării .1759 Antologie de Haiku : Romanian kukai .929 CIP 507 Antropologie prenatală la Sfântul Vasile cel Mare .272 Applied business management .1317 Artur Silvestri .2190 Amnarul fermecat . 1828 Amintiri din oraşul Stalin .Africa subsahariană -.1171 Arhitecturi de conducere : sisteme liniare .1100 Aplicaţii multimedia : dezvoltări recente .315 Aparate electrice de măsurat . .1229 Analiză economică în inginerie .poziţie financiară . Aprecierea pericolului social : practică judiciară..41 Arestarea preventivă.98 Asemenea lui Isus .1204 Antropogeografia : o abordare diacronică .344 Analiza economico-financiară .frumuseţea lumii cunoscute . măsuri electrice. Povestiri .1736 Animale domestice : set de planşe .506 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Amintiri din copilărie .1004 Aplicaţii de laborator şi probleme de chimie pentru facultăţile de profil mecanic 916 Aplicaţii de rezistenţa materialelor cu ajutorul calculatorului . măsuri electronice.1527 Ascultă animalele .2079 Arta îngrijirii florilor .O.55 Apostaza şi Antihristul : după învăţăturile sfinţilor părinţi .1953 Aritmetică.1951 Aripi de înger . măsurarea mărimilor geometrice.1829.1165 Artă .858 Aripă de argint .974 Anatomia capului şi gâtului : nevrologia .1583 Animal tropical . comentariu teologic . analiză comparată.1236 Analize ale politicii fiscale în România şi în statele membre ale UE . Geometrie : clasa a V-a : anul şcolar 2009-2010 .1760 Antonomy as a sense relation among words .E. text.96 Animale domestice .1825 Antene utilizate în comunicaţii speciale şi propagarea undelor radio în gama UUS 1121 Anthologie poétique . Poveşti .646 .49 Aplicaţii practice de laborator : Windows.97 Anotimpul dropiilor .1993 Andreea şi Radu .1197 Analiza opiniei publice în spaţiul public modern .1069 Analyse linguistique du slogan publicitaire .1348 Aromânii : studii monografice sintetice .847 Armatele .857 Aritmetică. Algebră.868 Analiza şi evaluarea informaţiilor financiare . Internet .D. Power Point. Word.1938 Angela Carter's magic realism and fairy tales .1465 Anatomia abdomenului .547 Árgirus királyfi és az aranyalmák . Excel.1126 Aparatul dentomaxilar : formare şi dezvoltare .803 Aplicaţii de hidrokinetoterapie .2157 Antropologie economică . Geometrie : clasa a VI-a : anul şcolar 2009-2010 .1403 Antreprenoriatul şi managementul micilor afaceri .1088 Analiză economico-financiară : performanţă . Algebră.1205 Analiza financiară în mecanismul de formare a surselor de finanţare a întreprinderii .2078 Arta conversaţiei .1029 Aplicaţii celulare : modele şi aplicaţii .895 Aplicaţii în electrotehnică.94 Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare : istorie.1201 Analiza riscurilor consumului necontrolat al cărnurilor .1886 Androgynul atomic .aprilie 2007-martie 2009 .1739 Armonie : cursuri universitare .970 Andilandi : roman .1305 Artmark .1717 Antologia ruşinii după Virgil Ierunca .risc . hotărâri C..2087 Ardenta fericire .403 Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii .1833 Areale globale : Uniunea Europeană . măsurarea mărimilor mecanice tehnice şi fizico-chimice : laborator tehnologic . .1230 Analiza investiţiilor imobiliare .1354 Arta compromisului .1239 Arată-mi şi parcul şi chioşcul în care.1227 Analiză economico-financiară .682 Animale sălbatice : set de planşe .2118 Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri .986 Analiza seriilor de timp univariate .309 Asigurările pentru accidente de munca şi boli profesionale .1848 Amintirile despre Darfur ale unui localnic .795 Aritmetică distractivă . instalaţia de joasă tensiune.456 Analize medicale explicate .

1273 Bazele contabilităţii .38 Autoportret din memorie .1548 Aspecte lingvistice în stilul publicistic .453 Basme alese .1681 Biochimia mediului . leagăn de cultură şi civilizaţie .1234 Aspecte ale urâtului în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu . big heart = Minte vastă.1728 Bârgăuani de top : o carte (incompletă) a spiritualităţii bârgăuane . (maghiară .421 Atât de aproape .1255 Audit şi comunicare financiară .47 Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice . N.1511 Barbarii : eseu despre mutaţie .1257 Bazele contabilităţii : note de curs : aplicaţii pentru seminar . pragmatice şi culturale ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă 1464 Aspetti autobiografici e di autenticita' nell'opera di Italo Svevo .1132 Atlasul antropologic al Dobrogei .406 Bazele tehnologiei informaţiei : Modulul pentru învăţământ la distanţă .242 Biblia.2135 Biblia .1620 Big mind.1485 Aşa a fost.2227 Bisericile satului Ceauru.8 Bazele contabilităţii : aplicaţii practice . Fabule ..901 Bazele ştiinţei politice .647 Asigurările sociale de sănătate .1308 Biologie .1705 Basic English for healthcare professionals = Engleza de bază pentru personal medical .1043 Atlas rutier .restaurarea unei copii .1941 Ataşaţii militari români în Marea Britanie : (1919-1939) .348 Blăjani : file de monografie .2034 CIP 509 Balade vesele şi triste .1607 Aturile lui Baz-Baz cel isteţ .889 Aspecte semantice.fundamente metodologice .1258 Bazele contabilităţii .1514 Basmele românilor .2152 .949 Biologie celulară şi moleculară : note de curs .87 Aspecte relativiste ale modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional .433 Bazele merceologiei .789 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul III : repere de abordare . Aurel Sergiu .1002 Băiat rugându-se .1714 ASRS_RL : sistem de recunoaştere a vorbirii pentru limba română .1771 Beiuşul şi lumea lui : studiu monografic . inimă profundă .508 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Asigurările pentru şomaj .985 Aventurile lui Pinocchio ..1265 Bazele dreptului civil : [tratat] .România 2009 .1096 Auditul public extern naţional şi european .515 Bazele macroeconomiei .1915 Avem un copil .242 Biblioteca morţilor . 2009) .1267 Auditul energetic al instalaţiilor frigorifice .930 Atracţia .aplicaţii practice .1087 Baze de date .1462 Basic finance .2049 Balonul lui Mickey .371 Binecuvântarea zeilor .1259 Autismul infantil : metode de diagnosticare precoce şi terapii comportamentale 196 Automate programabile .1990 Ateroscleroza şi endocardita : complexitate patologică .1924 Audit intern .648 Asociaţii şi fundaţii . Parodii originale .66 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul I : repere de abordare .1904 Batjocorită .790 Baladă pentru o inimă fugară .935 Biologie pentru conservarea operei de artă .317 Biserica ortodoxă română în străinătate.934 Biserica din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar : 1867-1918 . .1719 Bac 2009 : subiecte posibile .76 Bârlogul lupilor .37 Automate şi microprogramare .461 Audit şi control financiar în instituţii bancare şi de asigurări . în diasporă / Marinescu.579 Aspecte ale managementului educaţional în instituţia şcolară .788 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul II : repere de abordare . Migdale amare .757 Baza energetică şi de materii prime .T. în exil.1327 Băile Király .1094 Bazele optoelectronicii şi aplicaţii în comunicaţii optice .1710 B Babylon Babies .1647 Atelierul de vară .

1709 Cadastru : îndrumător de proiect şi practică cadastrală . compusă de Bernardo Soares.357 Calea Crucii .2217.510 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Blitzuri cu sughiţuri .270 Capcana .283 CIP 511 Calendar românesc în douăsprezece cronici şi o precuvântare .E. mări.285 Cartea serbărilor şcolare : scenete şi poezii pentru serbări la clasele I-IV .1843 Botanica poporană română .1735 Cartea mea cu abţipilduri despre animale de la fermă . prietenul nostru : primii paşi în informatică .104 Cartea vieţii mele .1903 Bucle aurii şi ursuleţii : carte de colorat .2080 Canonicul Ioan Coman .101 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Europa.2218 Capcanele destinului . .796 Caruselul tratativelor secrete . America şi de la Poli .661 Caiet de practică pentru kinetoterapie şi motricitate specială .954 Botanică sistematică : îndrumător de lucrări practice .1321 Breviar mediteraneean .1745 Cartea nunţii .120 Capra cu trei iezi .1538 Burse de mărfuri şi valori .2044 Carica(r)tura .1855 Capesius : der Auschwitzapotheker .1053 Candidaţi la fericire .1920 Capra cu trei iezi : carte de colorat .2093 Broasca ţestoasă cea fermecată .820 Caietul elevului pentru matematică : clasa a VIII-a .1624 .1137 Caracatiţa printre noi.243 Calea Mântuirii .448 Braşov : repere geografice şi culturale . râuri şi lacuri .2169 Braşov .1799 Cartea rozariului .821 Calcul tabelar complex aplicat domeniului economic prin funcţii EXCEL 2007 .2219 Casa copilăriei . ajutor de contabil în oraşul Lisabona . răul şi urîtul în cinema .149 Buddha élete és tanítása .103 Cartea neliniştirii.1316 Cancerul colorectal : o boală care poate fi prevenită .102 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din oceane. Africa şi Asia . dăruire şi pasiune .881 Cadrul economico-juridic al relaţiilor României în condiţiile integrării în U.1819 Boala renală cronică .1361 Burlescul ţiganiadei .369 Bunul.1463 C Cabala calului Pegas .1262 Capitole târzii din viaţa mea : memorii redescoperite .956 Brand you 50 : reinventarea muncii : 50 de idei pentru un brand personal : 50 de moduri în care va puteţi transforma dintr-un angajat într-un brand care se evidenţiază prin distincţie.98 Calvarul .1041 Bolile vacilor .148 Bucle aurii şi ursuleţii .1432 Caiet de practică pedagogică .496 Business English : communication and commercial correspondence ..377 Cartea junglei : carte de colorat .45 Calea către Hristos .1659 Cartea lui Manuel .1064 Cancerul de prostată .25 Calculatorul.100 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Australia.1702 Capitalul : critica economiei politice .3 Cartea bărbaţilor .1160 Bőrőndnyi orszák : politikai szatírák .semestrul I .2042 Calitatea vieţii şi a mediului : ghid practic -.726 Cartea spionilor : o enciclopedie a spionajului .2167 Brâncuşi : orizonturi critice .1733 Casa umbrelor .437 Capitalul intelectual organizaţional .1019 Caietul elevului pentru matematică : clasa a VII-a .1320 Carnetul din port-hart .314 Canonul cel Mare .121 Captarea şi folosirea în gospodărie a apei din precipitaţii .282 Calea inimii .1177 Bonitarea terenurilor agricole . 2008 Camuflaj .semestrul I . .2081 Carte veche românească .611 Cadrul juridic de protecţie a drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional 560 Cahier de séminaire : á l'usage des étudiants .130 Cartea junglei ..1731 Cartografie matematică : îndrumător de lucrări practice .

2112 Cercetare psihologică modernă : direcţii si perspective : cercetare cantitativă vs. numitatea căsătoriei.1644 Cele mai frumoase scenete şi poezii ale copilăriei .1616 Castelul Cenuşăresei .1967 Cârmuiţi ca şi Isus . D .907 Catedrala Sfântului Iosif .2200 Cercul de creaţie literară . încetarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin divorţ în dreptul român şi dreptul comparat .208 Cine se scoală de dimineaţă.modalitate de stimulare a capacităţilor creatoare . D .938 Ceaţa .1556 Chestionare pentru categoriile C.483 Cine mi-a luat Caşcavalul? .286 Centru şi margine la Marea Mediterană : filosofie politică şi realitate internaţională . 762 CIP 513 Cei trei purceluşi : carte de colorat .2033 Chira Chiralina .1683 Cămaşa de sărbătoare din colecţia muzeală Ungureni (satul Mihai Viteazul) : studiu de cercetare .915 Chimie generală : noţiuni fundamentale .Bucharest = La Cathédrale Saint Joseph .1467 Cateheze despre sfântul Paul .382 Chestionarul pentru examenul auto la categoriile C.1969 Castrul roman de la Răcari : încercare de monografie .2060 Castelul Albei-ca-Zăpada .758 Căsătoria.713 Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat : sinteză = The Romanian historical research from the 19th century and the first half of the 20th century about the medieval epoch in the Banat : synthesis .107 Caută în castelul medieval .193 Cele zece porunci sub atac .232 Chimia metalelor : lucrări de laborator . doar dacă este făcut pané .29 Caută animalele şi recordurile lor .375 Călătorie neobişnuită .Bucarest 1311 The category of aspect in English .512 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Casă în cer .525 Căsătorie din dragoste . CE.906 Chipuri smerite din Mănăstirea Secu .1640 Cătuşe însângerate .108 Caută în corpul uman .1738 Când toamna cade în cuvinte .1772 Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii .1617 Castelul groazei .1031 Cina din Miercurea cenuşii .2162 Cele mai frumoase poveşti de dragoste întâmplate vreodată .1986 . Sînziana .2131 Catalizatori anorganici : reacţii catalitice .1073 Cibernetica analizatorului auditiv .109 Caută în Egipt .1751 Chirurgie oro-maxilo-facială .Bucureşti = Saint Joseph's Cathedral .2039 Căutătorul de capete .110 Cazuri judiciare celebre .321 Cântul Tomniţelor .2085 Călătoriile lui Gulliver .912 Chimie generală .1839 Cântece religioase .420 Cenuşăreasa . 138 Cerbul cu coarne de argint : poveşti georgiene .105 Castitatea privirii .1251 Chiar şi vulturii au nevoie de un imbold : învaţă să te avânţi spre înălţimi într-o lume în schimbare .1073 Chirurgie toracică .142 Ciocoiul cu adresă de e-mail sau Creierul are oareşce valoare.277 Catia V5 : aplicaţii în inginerie mecanică . CE.106 Caută în cartea terorii .300 Chipurile .1252 Chestionarele în psihodiagnoza modernă a personalităţii .754 Cele şaptezeci de mari mistere ale lumii naturale .1993 Călătorie liberă .112.1025 Ceasornicarul orb .594 Călătoria lui Vlad în Celălalt Tărâm / Popescu.111 Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înşine .1709 Cine lasă uşile deschise în turism! .992 Ceaiurile vindecătoare : infuzii şi decocturi .Bucarest = La cattedrale San Giuseppe .763.1905 Chiriţele .2020 Cântece din Sodoma .191 Cele mai frumoase locuri din lume .1199 Câteva sfaturi medicale pentru păstrarea sănătăţii .1803 Cântec de iubire . cercetare calitativă .1804 Cele şapte vârste ale femeii . departe ajunge : antologie de proverbe şi zicători pentru copii .

1067 Colţ Alb .563 Codul de procedură fiscală .1245 Citroën C3 (2002 to 2005) .975 Compendiu de psihologie generală : sinteze .514 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Circle and learn English : ghid auxiliar .1139 Clasic şi modern în studierea literaturii române în şcoală : Grigore Alexandrescu : lucrare stiinţifico-metodică . tăieturi din ziare .334 Consilierea pentru carieră : ghid tematic pentru activităţile de orientare şi consiliere pentru carieră .1417 Compendiu al religiei antice greco-romane : Ierarhia pământeană .1058 Comunicarea eficientă în relaţiile publice : crearea mesajelor şi relaţiilor sociale 394 Comunicarea în mediul profesional românesc .650 Compoziţia formei şi a volumului în sculptură .205 Complementele circumstanţiale de cauză şi de scop şi subordonatele corespunzătoare acestora .910 Compuşi organici volatili .2002 Coada .748 Comunicative activities ..1250 Colorează cu Dovlecel . soluţii şi modalităţi de reducere a poluării mediului .1118 Construcţie normativă versus devianţă socială .399 CIP 515 Comunicarea cu pacienţii cu tulburări depresive din secţiile de oncologie .1456 Circulaţia rutieră : contravenţia .2172 Construcţia şi funcţionarea motoarelor pentru autoturisme .1268 Contabilitate şi analiza economico-financiară : caiet de lucrări practice .1174 Construcţii geometrice plane .246 Comisia de împăciuire : marafeturi epice.1274 Contabilitatea activităţii de comerţ exterior .612 Conspiratorii .764 Codul penal şi Codul de procedură penală .1678 Comentariu la Evanghelia lui Ioan = Commentarius in Evanghelium Johannis .136 Colorează cu Tom şi Jerry .1244 Codul rutier .395 Construcţii : elemente practice şi dimensionale . Ciulinii Bărăganului .581 Codul rutier simplificat .593 Consiliere şi psihoterapie pastorală .1292 Conjugarea verbelor româneşti : dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe clase de conjugare .398 Comunicarea relaţională pe înţelesul celor mici .1478 Complotul .817 Construirea democraţiei : la frontiera spaţiului public european .2073 Cod roşu : criză economică globală : (2009-20.1035 Compendiu de neuroanatomie : noţiuni morfoclinice .1319 Compoziţii decorative .580 Codul de procedură civilă adnotat .1285 .116 Colposcopie .202 Comunicarea scrisă : auxiliar curricular pentru clasele III-IV .1542 Conducerea proceselor cu reducerea consumului de energie .1445 Comunism sau Democraţie? .683 Concepţia istoricilor români despre caracterul iniţial al oraşelor medievale româneşti cu o privire specială asupra acelora de la răsărit de Carpaţi .?) .1033 Clipe de viaţă .799 Concursul ştiinţific studenţesc de rezolvări de probleme"Traian Lalescu" Matematică : anii 2003-2009 : enunţuri şi soluţii .412 Contabilitate de gestiune : suport de curs . oxigen şi sulf 914 Comedia umană .488 Codin .1472 Consideraţii privind sistemul instituţiilor de securitate .1271 Contabilitate şi experiză contabilă .1367 Compuşi naturali cu acţiune terapeutică .1766 Constanţa.2220 Comportamentul consumatorului : strategii de marketing .409 Conceptul de curriculum : curriculum la decizia şcolii .2234 Concepţii.917 Comunicare intra şi interinstituţională : lucrare de doctorat .775 Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Lazăr" : ediţiile I-IX (19882008) .1562 Clinica şi tratamentul complex al principalelor boli reumatismale .792 Condamnat la discreţie .1845 La condition de la femme chez Tahar Ben Jelloun .1661 Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici cu atomi donori azot. privelişti dobrogene .1269 Contabilitate managerială .1906 Codul civil şi Codul de procedură civilă .668 Consiliul Suprem de apărare a ţării şi controlul parlamentar al acestuia .2069 Comparision = Comparaţia .367 Compendiu de gastroenterologie .478 Codul Emily Post al bunelor maniere pentru copii .1256 Contribuţii privind implementarea managementului calităţii totale într-o societate producătoare de tricotaje .1263 Contabilitatea financiară a firmei .1006 Compuşi odoranţi : aromatizanţi naturali şi de sinteză .

392 Cum să cucereşti femeile : ghid practic de seducţie . analizându-se scrisul şi desenele .363 Crime pasionale în România .2140 Crăiasa zăpezii .199 Corabia albastră .2119 Cu mănuşi : manual de atitudine . geografie. biologie.635 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a V-a .1481 Corupţie : practică judiciară . 2009 : lucrări = The economic crisis .516 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Contribuţii privind perfecţionarea sistemului de suspensie a tractoarelor agricole şi a autovehiculelor de teren .454 Cultural studies .231 Cum să aveţi autoritate în faţa copilului . 2009 : proceedings .517 CIP 517 Criza : finanţe.1571 Craiova în timpul celui de-al Doilea Război Mondial .1643 Criminologie : comportamente criminale .518 Criminologie generală .2047 Copilul meu este (aproape) adolescent : putem afla nevoile şi dificultăţile sale.Mateiu Caragiale : lucrare ştiinţifică .1563 Craii de Curtea-Veche .827 Culegere de probleme propuse pentru atestat : Informatică .Asasinatele din Badger's Drift .2009 Creativitatea @ Muncă . terapie .424 Cosmografii de martie : antologie din creaţiile membrilor Cenaclului "Aethicus"(1990-2009) .1493 Convexităţi generalizate .225 Crezul creştin pe înţelesul tuturor .1557 Culegere de exerciţii : limba română.944 Cultura încrederii : rolul crucial al încrederii în afaceri.760 Cu puşca şi condeiul : Hristo Botev .485 Criza economică .2176 Crucea : album de fotografie .1651 Cunoaştere şi acţiune : paradoxele raţionalităţii .188 Cum să aveţi un copil atent şi concentrat .terrorist violence : a theoretical and literary approach .848 Cooperarea jandarmeriei române cu alte forţe pentru îndeplinirea misiunilor specifice .1603 Crăiasa Zăpezii .119 Crăişorul .2229 Craiova.184 Cum să faci bani rapid pe eBay .824 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VI-a .1442 Culegere de exerciţii de limba franceză : pentru anii I-III de studiu .695 Culegere de exerciţii de limba engleză : pentru anii I-III de studiu .890 Cultura ecologică .122 Creierul social : autism.658 Costică Raduc : o viaţă în imagini .1437 Cozerii în lila .16 Culegere de probleme şi teste pentru bacalaureat şi admitere în facultate : chimie.2038 Crimele din Midsomer .237 Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări rurale din spaţiul carpato-dunărean .770 Culoare şi arome : efecte asupra organismului uman .2132 . matematică : clasa a II-a .201 Cum să trăieşti când ai un penis enorm .468 Cum să fii sexy .222 Creativitatea ca joc al inteligenţei .671 Culegere de texte folclorice . logică.1142 Contribuţii privind reglarea numerică a proceselor industriale .229 Cum să comunici eficient în 30 de secunde sau mai puţin! .484 Criza umanităţii şi filosofia (şi alte scrieri) .265 Conversiunea sau Schimbarea clasei morfologice .1505 Culegere de exerciţii de gramatică .179 Cronologie Patriarhală şi Imperială .825 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a .117 Cot şi Toc (încotro?) .82 Cum funcţionează incredibilul corp uman . profesie şi viaţă .forecast and impact on Romania : international symposium.1441 Culegere de lecţii învăţate .1341 Coşuleţul cu legume : carte de colorat . teorii : studii alese .1805 Costică Alexandru 1923-2007 . neuroştiinţe.613 Copilăria cea de toate zilele .1798 Cours de français pour les agents de police C4 .previziune şi impact pentru România : simpozion internaţional. mon amour .239 Cum să duceţi lucrurile la bun sfârşit : arta productivităţii fără stres .826 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VIII-a .2130 Corpul uman .1593 Cultură şi identitate : ziarul Lumina liberă din New York .1482 Creaturi mitologice . psihologie .1296 Conversaţii cu Dumnezeu .963 Cortes : corpus de texte pentru seminarul de Limba română contemporană (pragmatica) .330 Csaba és a Nap fia .520 Criminologie .1854 Coroana cu zece briliante .

2111 Darvin eretic : eterna reîntoarcere a creaţionismului .Braşov .680 Despre mamifere şi păsări domestice : culegere de texte literare .1709 Despre Dumnezeu şi om : din jurnalul ultimilor ani : (1907-1910) .1837 David Copperfield .571 Curs elementar de drept roman .1158 Delegarea : formă de motivare şi conducere în instituţia de învăţământ preşcolară 684 Deontologie judiciară : syllabus .192 Despre infinit. ecoul tras de urechi .2096 Curs de aprofundare în handbal . aşa cum a fost ea. major .1338 Destin valah : în 101 texticuleţe şi ilustraţii .1380 Curs de cartografie .405 .943 Dashi i bardhë.1947 Dan Gherasimescu. 2009 .1147 Despre bucurie în est şi în vest şi alte eseuri .1794 Cuvinte de folos din apoftegmele părinţilor . 27 martie 2009 675 De râsul corului : proză umoristică .70 Debut.592 Curs modern de analiză matematică .586 Depresia ucigaşă .1110 Dava .. cumpără această carte! .207 Desprinderi : parte şi întreg .318 Decameronul .479 Dezvoltare comunitară : Şcoala Academică de Sociologie : 21-25 septembrie 2008.rezervaţie a biosferei : 75 ani : simpozion aniversar : Baia-Mare.175 Despre frici şi credinţe .1762 De-ale muzicienilor şi nu numai.1668 De-ale lumii : proză umoristică .1948 Death and society .430 Cuponul fals .1709 Despre legume şi fructe : culegere de texte . "Omul -pasăre" al românilor .1328 Dezechilibrele bugetului public în contextul economic actual .2138 De amor.182 Descoperirea gazelor naturale.802 Curs practico-metodic pentru predarea jocului de baschet în învăţământul superior de neprofil .708 De la pictură la şah şi invers . 95 Degradarea solurilor .1604.1378 Curs de bază la disciplina fotbal .2097 Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel . Bran .681 Despre omul din scrisori : Mihai Eminescu .2202 Degeţica .130 De la pedagogia generală la didactica ştiinţelor şi tehnologiei .123 Cursuri universitare .882 Curs de publicitate imobiliară .1389 Cursa cu surprize a lui Fulger McQueen .1349 Cuvântul. 1909 Sărmăşel .1360 De una singură .776 De la tradiţional la modern : simpozion naţional : Cluj-Napoca.1625 Dâmboviţa : de la organ la o beţie cu libertate : o istorie sentimentală şi anecdotică a unui fenomen de presă . .2031 Depresiunea Târgu-Jiu : caracteristici fizico-geografice ..2076 De ce întârzie trezirea? .1983 Despre cauză.1918 Destinul lutului . de amor..1832 De spectaculis .224 Dafina doamna .2091 Data transmissions and multiple access techniques .1379 Curs de bază la disciplina handbal .200 Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate : pentru examenul de licenţă .1567 Despre testarea psihologică auto .1282 Designul compresoarelor aerodinamice subsonice .349 D Dacă nu reuşeşti din prima.1706 Decembrie 89 : mărturii . principiu şi unu .2094 Descartes .1952 Decalogul Postului Mare .84 Dâmboviţa : localităţi şi monumente . dashi i zi . univers şi lumi .2170 Dervişul şi moartea .1326 CIP 519 De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei .1325 Dansatoarea .331 De ce mint copiii : cum pot încuraja părinţii sinceritatea .518 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cunoaşterea psihologică a copilului : premiză a adaptării şcolare : ghid pentru profesorii de pedagogia învăţământului primar şi preşcolar .238 De la Bucureşti la Paris : o panoramă a artei româneşti = Bucharest à Paris : panorama de l'art roumain -. de inimă albastră ..

2062 Dragoste şi ură . spaniol-român .L.498 Dicţionar de literatură română şi universală : autori.997 Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre : culegere de comunicări : Brăila.1047 Diplomaţia : drept diplomatic şi consular .520 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dezvoltare fizică armonioasă .546 Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor .1573 Dieta Young pentru bolnavii de diabet .1013 Dinamica jocurilor de mişcare în învăţământul preprimar şi primar .607 Drept comunitar european .Pentarhias.1722 Doamna din Avalon .1362 Drept : teste grilă pentru examenul de licenţă .951 Doctrine economice : note de curs .725 Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe Argeş şi Muscel în perioada 18641914 .310 Dr. român-latin . maghiară . 1] 2176 Discours et images .536 Drept administrativ : caiet de seminar .727 Din marile legende ale lumii .1401 Dicţionar român-englez.524.759 Dinamica intoxicaţiilor acute internate în spitale din judeţul Arad în perioada 20002004 : consideraţii terapeutice . contribuţii personale .1408 Dicţionar român-italian.284 Dictionnaire de comtabilité et fiscalité .1534 Dicţionar de paronime .1513 Dicţionar englez-român .1711 Dioxidul de sulf : expunere.1949 Dor din dor . 572 Drept comunitar al muncii .1398 Dicţionar ilustrat în limbile : română.1856 Dimitrie Cantemir şi problema ştiinţei române .132 Dicţionar latin-român.558 Drept civil : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat .181 Din istoria Poliţiei Române .1426 Documente postume ale Clubului Pickwick . primeşte şi lacrimile mele .542 Drept comercial .1409 Dicţionarul presei brăilene .534 Drept civil : teoria generală a obligaţiilor .2029 Doctorul Alexandru Brăescu : contribuţii documentare .753 Dicţionar de termeni literari : pentru elevi . Spock : îngrijirea sugarului şi copilului . efecte pe sănătate.1626 Domnişoara Iulia .677 Dincolo de furtună . englez-român .537 Drept civil : partea generală .555 Drept civil : curs selectiv pentru licenţă .1335 Douăsprezece femei extraordinare .1846 Doamne.589 Drept administrativ . mecanisme de apărare.595 Dipticon sau Cronologie Patriarhală şi Imperială : [Pentarhia .1479 Dicţionar de superstiţii : marile personalităţi şi superstiţiile lor . franceză.335 Din gândirea înţelepţilor lumii .88 Dicţionarul subiectiv al personajelor lui Caragiale : A-Z . opere. com.1692 Doamna în negru . .2228 Din manualele de altădată : texte educative pentru ciclul primar . jud.1396 Dicţionar român-spaniol.550 Diplomaţia europeană şi "cauza românească" : 1856-1859 .1665 Doamna de Monsoreau . Mehedinţi .164 CIP 521 Dincolo de un destin evident . engleză. personaje : pentru elevi .1541 Dimensiunea strategică a informaţiei costurilor în contabilitatea managerială .1402 Les discours theatral d'Eugene Ionesco : l'enonciation entraveé . germană.Runcşor.1530 Discrete mathematics .195 Diavolul : însemnări pentru o viitoare diabologie .445 Le document authentique en classe de F.1859 Dorel Zaica şi ucenicii săi .1561 Din apă şi din duh : un studiu liturgic al Botezului .603 . italian-român .1260 Dimensiuni alungate .1610 Dincolo de graniţele mentalului uman : corespondenţe spirituale .1838 Drama techniques for teaching english . Persoanele . Bala.892 Dincolo de ceea ce sunt eu .716 Dinamica sistemelor supuse la legături .745 Dezvoltarea psihicului unei persoane cu handicap neuromotor văzut prin prisma clarvederii : tratat de vindecare a spasticilor .431 Disperare .854 Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred Nobel .E.1400 Dicţionar german-român .1264 Dicţionar de branding .627 Din istoria unui sat .995 Dragoste şi ură . vol. ianuarie 2009 .1634 Doamna Maria Brâncoveanu : tainica biruinţă a lacrimilor .

356 Duhul văii .1216 Effets du parteneriat public privé dans les services publics d'alimentation en eau et d'assainissement : expérience de la municipalité de Bucarest .685 Educaţie incluzivă : materiale suport pentru formarea profesorilor .516 Drept penal : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat .513 Dreptul executării silite .1243 După aventură : cum să vindecăm durerea şi să restabilim încrederea când un partener a fost infidel . micuţule! .443 Economie şi gestiune în turism : probleme.2163 Drumuri prin memorie .449 Economie monetară internaţională .1210 Economia românească în epoca modernă .278 Dunărea.1892 Drumul la zid . proiecte şi studii de caz .528 Drept internaţional public .777 Economia firmei .673 Educaţie remedială .535 Drept penal şi procesual penal : teste grilă .521 Drept procesual civil : curs pentru masterat : dreptul afacerilor . ba e lat. 495 Ecourile tăcerii : 12x12 poeme haiku = The echoes of silence : haiku poems .548 Drept penal : partea specială .2075 Economie europeană .598 Dreptul comunicării .541 Drept succesoral .853 Edenul copilăriei .2053 Duhovnicul şi ucenicul : veşnicia. navigaţia şi energia : geopolitică şi negociere : studiu de caz .2015 Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember története . : 97 popasuri în locuri de mare interes turistic .575 Drept instituţional comunitar european ..587 Drept parlamentar .705 Educaţie şi ştiinţă .740 Educaţie muzicală : culegere de cântece şi jocuri muzicale . A.1785 Drumuri în Groenlanda .226 523 CIP Duşumeaua şi parchetul : tehnici de aplicare şi finisare .1059 Echipamente şi instalaţii de încălzire .549 Drept roman .476 Drept financiar .private partnership in water supply and sewerage public services : experience of the municipality of Bucharest .1350 Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor .489 Economie de cuvinte .1301 Ecologia şi protecţia mediului .937 Ecologie şi protecţia mediului .577 Dreptul familiei .852 Ecuaţii diferenţiale : note de curs .552 Drept procesual civil .1962 Dubla cetăţenie : treisprezece scrisori .522 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Drept comunitar general .2026 E vremea de culcare.440 Ecoturism şi turism rural .730 Efectele juridice ale contractelor aleatorii .1767 Dumitra . jurisprudenţă şi materiale .723 .561 Drept penal : partea generală : curs pentru studenţii anului II .493 Economie .532 Dreptul de superficie : jurisprudenţă .221 Educaţia şi integritatea omului .568 Effects of the public .526 Drum bifurcat .514 Dreptul internaţional public : curs .487.1835 Ecuaţii cu derivate parţiale : note de curs .567 Dreptul Uniunii Europene : texte.1302 Echipamente şi instalaţii de încălzire : îndrumar de proiectare .562 Dreptul comunitar al afacerilor .19 Eficienţa metodelor de învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie .618 Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii -.473 Economie politică .602 Dreptul muncii .606 Drept financiar : suport de curs .1235 Economia întreprinderii .un sat pentru istorie .1669 E.533 Dreptul afacerilor : curs universitar . Poe's poetry in Romanian : critical translation study .597 Dreptul transporturilor . bolile sufleteşti şi problemele creştinilor de astăzi ..604-605 Drept european : curs introductiv .1568 Echilibrul energetic şi obezitatea .2151 Dumnezeu şi lumea : a crede şi a trăi în epoca noastră : o convorbire cu Peter Seewald .551 Dreptul muncii : pentru învăţământul economic .1531 Educarea creativităţii la vârsta preşcolară .1299 E E lung pământul.

1038 Examinări nedistructive : lucrări practice de laborator .772 Evanghelia pierdută a lui Iuda : despre trădător şi trădat dintr-o nouă perspectivă 245 Az Everest bennünk van .Pune capăt epuizării şi simte-te minunat din nou .1500 Elemente de electroterapie practică .1457 The English nonfinite verbal forms : a morpho-syntactical approach .1404 Evidenţa operaţiunilor bancare : îndrumar de seminar .601 Europe and the Porte : new documents on the Eastern question .1105 Elefantul galben : Matematică : clasa a II-a : fişe de lucru.372 Evidential strategies in argumentative discours .based approach .1954 Exerciţii pentru creier : strategii antiîmbătrânire pentru superputere mentală .1365 Episcopul Petru Pavel Aron .Copiii lămpii fermecate . întâmplări : jurnal 1999-2005 .1353 Etiopatogenia infecţiei cu Heliobacter pylori .2166 Esenţial în fiziologie pentru studenţii Facultăţii de Farmacie .590 Exerciţii de respiraţie .1749 Ethosul în muzica lui Theodor Grigoriu .1309 Evoluţia proprietăţii tărăneşti din Oltenia în secolul al XIX-lea .583 Evoluţia funcţională.1815 Europa ante portas .1450 Engleza pentru cei mici . calificative.1658 Enigmistica pentru toţi .îndrumar.1932 Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki alkalmazásai .1270 Evaluarea impactului asupra mediului .1468 CIP 525 English vocabulary and practice : a text .621 Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale : ghid practic 1218 Electroenergetică : manual pentru electricieni .1800 Enigma portalului blestemat .469 Evoluţia dreptului de proprietate .538 Executarea silită imobiliară . clasificarea şi evoluţia animalelor .1331 Eminescu în galeria de onoare a cărţilor noastre despre Eminescu .720 Elegiile romane . descriptori .1553 Emma versek ..1008 Elemente de inginerie mecanică .1414 English and Swedish diplomatic reports : 1799-1811 ..17 Egalitate prin diferenţă : ghiduri informative . joc : culegere de matematică pentru clasele a III-a şi a IV-a . ghid pentru proiectarea inspecţiei produsului .2188 English in the new .958 Eu şi restul opus . teste de evaluare. 1107 Elemente de legislaţie a mediului în România . perspicacitate.1138 Erdély természeti csodái . doctrină.2209 Examenul radiologic al suportului dento-parodontal . probleme.1454 The English infinitive .2117 Egy irredenta hétköznapja : lehallgatási jegyzőkönyv : 1986-1989 . locuri.798 Elemente de statistică teoretică şi economică : teorie şi studii de caz . jurisprudenţă .1433 Engleza rapidă .1451 The English adverb . teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad .1466 Enigma Otiliei .341 Epurarea biologică a apelor uzate .873 Evaluarea afacerilor .855 .524 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Eficienţa sistemelor informatice în analiza rentabilităţii exploataţiilor agricole .823 Emil Pavelescu : pictor de simboluri tradiţionale româneşti .2156 Elemente de programare liniară .1448 English tenses : theory and practice .1106 Electronică : îndrumător de lucrări .1120 Eseuri şi panseuri .530 Elemente de management al prevenirii şi combaterii utilizării armelor de distrugere în masă .1934 Eşti estenuat? .1300 Ellipses .1090 Evaluare formativă matematică : clasa a II-a .879 Elemente de chimie coordinativă .204 Exerciţii.2129 Enciclopedia Concisa Britannica .209 Et in America.972 Esenţial în metalurgia pulberilor . : oameni.2188 European defence agency as a defence industry catalyst : International conference research and development strategies in support of dual industrial transformation .919 Elemente de comunicare şi argumentare pentru liceu .959 Elemente privind ventilarea clădirilor reabilitate termic .1044 Etologie : comportamentul animalelor domestice .649 Elemente de astronomie .1131 Elemente de metodică pentru predarea Geografiei .459 Elemente de zoologie generală : descrierea.79 Engleza în imagini pentru cei mici .1095 Executarea silită : reglementare.756 Egy csepp az érbe .378 Elemente de teorie şi practică fiscală .1104.1699 Elemente de asistenţă socială . logică.

arta despre artă .393 Felületkezelés .905 Fiziologia plantelor : elemente de fiziologie vegetală aplicate în horticultură .o bătălie pierdută? : analiza flagelului la nivel global : studiu de caz : România .125 CIP 527 Fetiţele din Cimitirul Roşu .710 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a III-a .1114 Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice : modelare şi simulare .189 File din cartea naturii .1014 Fii fericit! Descoperă tot ce trebuie să ştii pentru a avea o viaţă fericită .234 Exodul musulmanilor în libertatea lui Hristos . fönti mélyben : Póngrácz Antal emlékkönyv .899 Fizică : caietul elevului : clasele VI-VII-VIII .721 Exerciţii şi jocuri pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază : îndrumător 742 Există istorie adevărată? : Despre "relativitatea generală" a istoriei : eseu de epistemologie .1286 Fenomene optice la suprafaţa de separaţie între două medii .1011 Fascinaţia dansatorului .1357 Filmul Isus .1329 Fejezetek Románia 20.656 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a IV-a .1103 Fifi şi floricelele : Copiază şi colorează .1946 Femeile şi banii : controlează-ţi propriul destin .1509 Ford Fiesta benzină şi diesel 2002-2005 .887 Fizică .1347 Folclor muzical instrumental din judeţul Botoşani .1582 Fonetica şi vocabularul limbii române cu o culegere de exerciţii .1755 Fairy tales day dreaming in class .1162 Expresul de noapte . századi társadalomtörténetéhez .903 Fizică : culegere de probleme rezolvate .1523 Familia : o perspectivă creştină asupra căminului contemporan .1089 Fabule trăsnite .631 Fenomenologia spiritului : prefaţă .170 Fenomene de transfer şi operaţii unitare în industria chimică : îndrumar pentru lucrări practice .1910 Ferma : (răsfoieşte şi ascultă) .167 Fenomenul OZN şi serviciile secrete .526 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Exerciţii şi jocuri de mişcare : auxiliar didactic .657 Fizica pentru ingineri .275 Fantomele nu dau telefoane .2067 Flori frumoase în grădină şi apartament .1351 Folosirea forţei în dreptul internaţional actual .1925 Fiabilitatea echipamentelor tehnologice fabricate prin utilizarea de elemente modulate interschimbabile încărcate prin sudare .964 Fericire la îndemână .1101 Femeia la poarta raiului de sticlă .1164 Fluierul fermecat .1 Folclor muzical din ţinutul Neamţului .6 Fénymagasban.540 Les fonctions des objects dans l'ouvres d'Alain Robbe-Grillet .1547 Fejadag = Raţie = Ration .1868 Fănuş şi eroii lumii lui .1773 F Fabricaţia asistată : îndrumar de laborator .370 Experienţe epocale în fizică şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a ştiinţelor 902 Experiment şi calitate în metalurgia pulberilor .1140 .1654 Fă-mă.711 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa I .1673 Flori de salcâm : antologie .1695 Finanţe publice .953 Floarea nemuririi .911 Expert în fructe .113 Fifi şi floricelele : Învaţa cu mine cuvinte! .220 Feng Shui : cum să trăiţi în armonie cu ceea ce vă înconjoară .1130 Experimental organic chemistry : III year of study . Viaţa lui Isus .1908 Făclia dorului nestins : antologie lirică .1942 Fabule . ce mi-i face! . die Takarazuka Revue und die Suche nach einer neuen Aufklärung .127 Flüssige identität : Die postmoderne Liebe.955 Fiziologie vegetală .2041 Farmacologie generală .2203 Filmul despre artă.896 Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale . Doamne.1346 Focul civilizator : (De la legende la realitate) .1065 Floarea : particularităţi morfo-anatomice .952 Flagelul HIV-SIDA .474 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a II-a .1747 File din istoria localităţii "Crişan" : monografie .904 Fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă .114 Figuri de farmacişti români .

recuperare a leziunilor musco-ligamentare la sportivi .1784 A gender analysis of Edith Wharton's novels .804 Ghid legislativ european : farmacovigilenţa şi legislaţia medicamentului veterinar 1080 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 : M1 . anatomie .150 Frumoasa şi Bestia .1587 General chemistry .Matematică : modele de rezolvare .1455 Fraţii şi surorile lui Nichita Stănescu .414 Fructe şi deserturi .2043 Fundamentarea ecologică a calculului posibilităţii în pădurile tratate în codru grădinărit .352 Fram.137 Ghicitori pentru voi.927 Gestiunea financiară a întreprinderii .1976 Franceza rapidă .forma finală : M2 .894 Fundamente de rezistenţa construcţiilor .1730 G Gândirea magică : geneză şi evoluţie .2154 Geologie economică : determinator pentru lucrări practice de laborator .926 Geografia solurilor .973 .812 Ghid pascal .940 Geografia aşezărilor pe Terra .452 Gestiunea riscurilor financiare : abordări teoretice şi studii de caz .743 Formarea unui comportament ecologic vizând grija şi respectul faţă de mediul natural .1397 Ghid de conversaţie român-turc .1063 Ghid de istorie pentru bacalaureat 2009 şi Academia de Poliţie . genetică şi ecologie umană .1419 Franceză : curs practic .924 Germana pentru cei mici .2065 Ghid de conversaţie român-bulgar .822 Geometrie analitică şi diferenţială .1081 Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie .forma finală : M2 .2189 Ghici pe cine iubesc eu . corologie.1189 Frumoasa şi Bestia : carte de colorat .162 Gânduri din vacanţă : creaţii literare ale elevilor . copii .1436 Ghid practic de examinare clinică .1195.913 Genul Euphorbia în flora României : sistematică.450 Ghandi . modele .941 Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele XI-XII : metode de rezolvare : anatomie şi fiziologie. principii.2199 Ghid de pregătire pentru concursuri de matematică : EPSILON 2009 .809 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .528 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning : analize.219 Furtuna de nisip .214 Fundamentele termodinamicii chimice .808 Geometrie descriptivă .810 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .1428 Frica : istoria unei idei politice .forma finală : M1 .1410 Ghid de evaluare.807 Geomorfologie .811 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .Matematică : modele de rezolvare .1912 Fragmente de portret : oameni şi locuri .2159 Geografie .701 Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele IX-X : metode de rezolvare : biologie vegetală şi animală .1134 Fundamente teoretice ale psihosociologiei (cu particularităţi specifice mediului medical) .2161 Geografia cuaternarului .1545 The French element in English .1435 Germana rapidă .491 Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice .397 Fundamentele psihologiei : mecanisme informaţional-operaţionale .1214 Fundamente ale termodinamicii tehnice : teorie şi aplicaţii .686 Formarea şi însuşirea noţiunilor matematice la clasele I-IV .922 CIP 529 Geologie fizică .925 Geometria angrenajelor şi teorie aplicată .Matematică : modele de rezolvare .966 Ghid practic de propedeutică şi tehnică chirurgicală veterinară .1429 Germenii : mâncarea miraculoasă : ghidul complet pentru germinarea seminţelor 989 Gestiunea activităţii de turism .1675 Furtuni în Sicilia .1725 Frunze de albastru .290 Ghid pentru bacalaureat bilingv francofon .908 Furia : înţelepciune pentru potolirea flăcărilor .Matematică : modele de rezolvare .1928 Ghicitori pentru cei mici . 1202 Gestiunea portofoliului : caiet de studiu şi evaluare . ursul polar .774 Formula supravieţuirii .

1703 Hemingway's heroes .691 Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în contextul instabilităţii financiare globale ..1150 Ghidul homeopat al sănătăţii familiei . soro lume .1191 Guvernanţa corporativă şi auditul intern .173 Hyperion .calificarea : lucrător în agroturism .1726 The guide : limba engleză pentru examene şi concursuri .860 Grădina : ghidul grădinarului .1438 Guidelines for the Marketing : undergraduate courses : academic year 2008-2009 690 Gura de vulpe . cultură .1343 Házi praktikák . Iasi = Globalizarea şi educaţia economică universitară : conferinţă : 2007.960 Highschool musical . la Piteşti .687 Gladiatorii : O zi în Colosseumul roman .1599 The herpetofauna of the Jiul Gorge National Park.434 Globalization and higher education in economics and business administration : conference : 2007. Iaşi . În 20 de lecţii fără profesor .1973 Idealul educaţional în pedagogia creştină : Clement din Alexandria.Francezii .530 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ghidul educaţiei militare .154 L'ideologie pascalienne (Les Pensees) .1680 I I can speak English : English in 20 lessons .1163 Greaca veche : morfologie . Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin .1384 Haiku-uri de toamnă : versuri .1638 Globalizarea şi educaţia economică universitară .1390 Harmonia mundi : o încercare în esenţa muzicii .1427 Gramatica limbii române : clasa a III-a .1443 Iarnă cu fulgi însângeraţi .185 Ghidul xenofobului .279 Ideea naţională şi ideea europeană .1386 Gingăşia culorilor .466 . creaţie şi bucurie .2066 Gramatica limbii franceze .2185 Identité et mentalité -.1546 Ierbar de plante sălbatice .46 Graiul animalelor .1024 Ghidul House of Guides : 2009-2010 : Cele mai bune hoteluri şi restaurante : best hotels & restaurants . Ich kann Deutsch Sprechen : Deutsch in 20 Lektionen .1515 Hristos a înviat! .410 Identitate arabă : istorie.1470 Grigore Vieru acasă.1476 Gravitaţia ca teorie Gauge şi ruperea spontană de simetrie ..GOC : tehnici de instruire .2146 Gimnastica de bază : metodica predării . glume.1042 Guvernanţa corporativă şi auditul intern .276 Groază .434 Glume.464 Guvernanţii cu noroc al lui Geoană şi ai lui Boc .1249 Grafică asistată de calculator .1907 Hai să vorbim despre.979 Iliada repovestită pentru copii .1190 Ghidul managerului de organizaţii neguvernamentale mici şi mijlocii .957 Ieri şi azi .1882 Igiena alimentelor .2074 Handbal : metodică . box!! . limbă.1808 Iată cum a avut Domnul Isus milă şi de mine! : mărturii ale harului lui Dumnezeu 1748 Icoana din gând .744 Ghidul succesului pentru leneşi .1550 Grija faţă de om în gândirea patristică a primelor patru veacuri . calificarea : lucrător în agroturism 1151 Ghidul proiectului de diplomă : specializarea Mecatronică .1015 Heidi .1528 Hemosideroza pulmonară idiopatică la copil .1814 GMDSS .298 531 CIP H Hai să furăm pepeni .1777 Idane .2089 Imaginaţie.1867 A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára .1028 Henri Michaux : déplacements et interventions poïétique .1486 Gramatica practică pentru ciclul primar .1238 Ghidul profesorului : domeniul agricultură. Romania .1382 Handbal .629 Ghidul elevului .358 Hume .1979 Gustări şi prânzuri .

918 Introduction to stochastic processes .1793 Insula răilor .961 Incursiune în fitoterapie .532 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Implementarea reţelelor semantice .2213 Istoria etnicilor macedoneni în România .1153 Introducere în proiectarea asistată de calculator : teorie şi aplicaţii .34 Informatică economică : fundamente teoretice de IT&C .1469 Importanţa familiei în educarea personalităţii copilului de vârstă şcolară mică : lucrare ştiinţifică .1535 Ipostaze cehoviene : personaje şi situaţii .2133 CIP 533 Internet cafe = Internet café .36 Informatică economică : culegere de probleme .2052 Inventarea păcii : istoria proiectelor confederative de la ducele de Sully la Simón Bolívar .1921 Interzicerea pedepsei cu moartea-garanţie a dreptului la viaţă .877 An introduction to translation studies .391 Influenţa poluării cu bioxid de sulf asupra unor procese fiziologice la soiurile de grâu "flamura" şi "albota" : lucrare ştiinţifică .543 Instrucţiunea ARE 1 : branşamente şi alimentări electrice .50 Insecte care produc vătămări plopului şi salciei .2182 Investiţiile şi modernizarea sistemelor tehnico-economice .203 Introducere în psihologia mediului .62 Introducere în Vechiul Testament . teme şi interpretare .628 Ionel Brătianu : omul meandrelor politice .28 Infracţiuni şi contravenţii în domeniul relaţiilor de familie .2040 Interferenţa civilizaţiilor în Europa Unită .1086 Imunologie generală .74 Industrializarea peştelui .793 Infidela clipă .1834 Istoria anabaptiştilor din România : 1527-1768 .21. 436 Informatică managerială în activitatea de educaţie fizică şi sport .7 Informatică economică .1076 Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate .1136 Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă : surse de alimentare 1111 Instituţii de credit .1288 Inegalitatea lui Nesbitt . software de aplicaţii MS-Office .976 Incluziuni nemetalice .58 Introducere în practica agricolă .389 Improved Nyquist filters .248 Introducere în teoria statistică a recunoaşterii formelor .1112 Insula iubirii .1133 Inimioara de căţel .2221 Ionesco înainte de "La Cantatrice chauve" : opera absurdă românească .1565 Ipostaze ale personajului în opera lui Marin Preda .584 Ingineria organizării şantierelor de construcţii .2212 Istoria României : pregătirea examenului pentru admiterea la Academia de poliţie 2214 . arhitectură hardware PC .665 Istoreme .1677 Individualităţi şi comunităţi : mărturii si mărturisiri .359 Istoria modernă a românilor .1926 Iniţiere în Excel XP .1413 IQ .251 Introducere în limbajul C# . software de bază Windows .35 Introducere în psihofiziologie : integrarea neuroendocrină .217 Introducere în semiotică .1399 Introducere în teologia Vechiului Testament .418 Istoria mântuirii .64 Implications of the category of aspect in using English .457 Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru licenţă : 2009-2010 : teste grilă .1359 Ipostaze discursive .962 Instalaţii de condiţionare a aerului .574 Introducere în Biblie : istorisire.639 Istoria comunismului din România : documente : perioada Gheorghiu-Dej : (19451965) .1290 Iskola és színház : az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe .1213 Ion Mihai Pacepa în dosarele Securităţii : 1978-1990 .249 Introduction in electrochemistry by problems .2022 Inflamaţia acută .1161 Informatica aplicată : lucrări de laborator .2011 Iránítástechnika .1287 Incredibila enciclopedie Larousse : insecte şi animaluţe .1411 Intuiţii finale .1018 Incursiune în universul numerelor prin exerciţii şi probleme pentru clasele I-II 863 Indignare .328 Istoria batalionului 17 Vânători de Munte "Dragoş Vodă" .227 Introducere în psihologia comunicării .69 The internal planning of roman forts of Dacia .

534

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Istoria românilor : sinteze pentru pregătirea examenelor de bacalaureat, admitere la
Academia de Poliţie, admitere la Facultatea de Administraţie Publică
(SNSPA) - 2231
Istoria românilor : teste pentru pregătirea examenelor de admitere la Academia de
Poliţie, admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) : actualizat
2009 - 2232
Istoria scrisului - 2
Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului - 4
Istoria sociologiei : autori şi opere - 390
Istoria Transilvaniei - 2215
Istoria universală veche : istoria Orientului antic - 2184
Istoria universală - 2179
Istoria unui centru cultural - Cercul Astra "Virgil Şotropa" - 72
Istoria vizuală a artei - 1307
Istoria - 2180
Istoriata na etnicichite machedonti vo Romania - 417
Istoricul Bisericii Penticostale "Vestea Bună" din Bucureşti : mărturii de ieri şi de
azi - 311
Istoricul încercărilor de determinare a vitezei luminii - 885
Istorie : bacalaureat 2009 : aplicaţii, propuneri de subiecte cu rezolvări - 2233
Istorii din Brabant urmate de Călătorie de nuntă - 1721
Itinerarii - 1864
Iubeşte-l sau lasă-l - 206
Iubire şi destin : poezii - 1789
Iubirea - 1852
Iubiri caraghioase - 2092
Iuda : luptaţi pentru credinţă - 252
Iuliu al II-lea - 289
Î
Îmbrăţişaţi pe iarbă : poezii de dragoste - 2054
Îmbunătăţirea imaginilor achiziţionate în medii dispersive - 22
Împreună dumiriri pe Cale - 355
Împreună pentru educarea celor mici : relaţia grădiniţă-familie - 663
În absenţa tatălui - 2056
În căutarea armoniei - 1782
În dar de ziua ta : carte de citit şi colorat creată de copii - 129
În rană - 2003
În spiritul Europei moderne : administraţia şi confesiunile din Transilvania în
perioada reformistului Terezian şi Iosefin (1740-1790) - 2216

535

CIP

În straie de moţ : povestire istorică despre Nicolae Bălcescu - 2207
În timpul acela - 1860
În vid iată viaţa mea ! - 2125
În zarea nemuririi - 218
Înainte de bărbaţi - 1718
Încercare asupra gândirii româneşti : schiţa unui profil istoric - 180
Încercarea autovehiculelor - 1141
Închipuire - 1964
Îndrumar de cercetarea chimico-analitică a resurselor minerale naturale şi a poluării
mediului -- 90
Îndumnezeirea omului după sfântul Atanasie cel Mare - 287
Înnoire spirituală - 253
Însemnările unui chirurg despre o ştiinţă imperfectă - 965
Întâlnire cu almăjana - 1473
Întâlnire cu piraţii - 1516
Întâmplări ce nu puteau fi uitate - 1885
Întoarcere în timp - 1935
Între istorie şi filosofie : sistemul lui R. G. Collingwood - 174
Întrebări, controverse, obiecţii referitoare la stilul de viaţă - 993
Întrebări şi răspunsuri pentru profesorul diriginte - 697
Înţelepciunea lumii : istoria experienţei umane a universului - 68
Înţelepciunea unui sărac - 307
Învaţă cu Aurora - 1650
Învaţă germana pas cu pas : verbele tari şi neregulate, diateze active, conjugare,
verbe compuse, tehnica exprimării, exerciţii, expresii - 1434
Învaţă să trăieşti sănătos! - 983
Învăţarea şi evaluarea prin aplicaţii multimedia : cercetare pedagogică - 51
Învăţăm, ne jucăm, colorăm - 146
Învăţământul preuniversitar şi educaţia economică - 698
Învăţătorii : o monografie eroică a Şcolii Normale de Învăţători din Craiova - 700
Învăţătura despre sfântul duh la Sfântul Chiril al Alexandriei - 288
Învăţăturile unor dascăli către urmaşii lor - 1494
Învierea Domnului - 343
J
Jandarmeria bihoreană - 623
Jandarmeria la răspântii sociale : 1944-1990 - 622
Janeta - 1850
Japonia lui Lafcadio Hearn : antologie - 1646
Jézushoz vezetö út - 360

536

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Jó Sándor Margarétái - 2237
Joc de cuvinte - 2058
Joc şi învăţare la copilul preşcolar : ghid pentru educatori, părinţi şi psihologi - 688
Jocul de-a moartea - 2064
Jocul didactic în grădiniţa de copii : locul, rolul, importanţa şi metodologia jocului
didactic în grădiniţă - 664
Jocul lui De Niro - 2102
Jocuri de mişcare - 1393
Jocurile foamei - 1618
Jurnal de adolescenţă - 2027
Jurnal de campanie - 2016
Jurnal de idei - 1893
Jurnal de şampanie - 1871
Jurnal de tătic - 981
Jurnalul unui om degeaba - 2013
K
Kabala şi literatura aramaică - 176
A képernyő jótékony homálya - 1279
Kevesen vannak, akik üdvözülnek vagy sokan - 250
Kinetoterapia pacienţilor cu scleroză laterală amiotrofică - 1016
The king, his library, his city : Matthias Corvinus : 1458-2008 - 2191
Kolozsvár környékének kirándulóhelyei - 1370
Krisztus erdélyi mandátuma - 291
L
La 70 de ani : florilegiu aniversar - 1152
La ce să nu te aştepţi când eşti însărcinată - 1055
La curţile dorului - 768
La ţigănci - 1861
Lacrimile bucuriei - 1879
Lampioanele vii - 1889
The language of black America : lucrare ştinţifică - 1458
Leandrul alb - 1636
Learn English and have fun - 1418
Lectio divina cu sfântul Paul - 255
Lecturi educative pentru preşcolari - 729
Lecturile copilăriei : clasa I : antologie şcolară - 1517
Lecturile copilăriei : clasa IV : antologie şcolară - 1518

CIP

537

Lecturile copilăriei : clasa VII - 1519
Lecţia de atletism - 1372
Lecţia de gramatică : proză scurtă - 1963
Lecţii de geometrie diferenţială - 805
Lecţii de matematici aplicate în economie - 849
Legea caselor naţionalizate - 441
Legea celui puternic : mercenarii americani în Irak - 1869
Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 : practică judiciară - 539
Legenda dansatorului - 1655
Legenda dispariţiei comunismului - 426
Legende canadiene - 1716
Legende cu dragoni şi uriaşi - 131
Legi de conservare în fizică - 893
Legislaţia insolvenţei - 582
Legislaţie - 441, 478, 578-582, 1250
Legislaţie contravenţională : note de curs - 564
Legumicultura de succes pentru amatori - 1175
Lemurii - 1831
Lépésről - lépésre - 737
Letopiseţul de argint - 1956
Let's Learn English ! - 1423
Licitaţie în iad - 1878
Lider pentru o nouă generaţie : cinci principii fundamentale pentru cei care vor
modela viitorul - 342
Limba engleză fără profesor - 1431
Limba germană : exerciţii de gramatică şi vocabular - 1416
Limba germană : simplu şi eficient - 1415
Limba maternă - 2098
Limba română : 80 de teste pentru admiterea în învăţământul superior - 1499
Limba română : culegere pentru clasa I - 1504
Limba română : sintaxa propoziţiei - 1483
Limba română contemporană - 1484
Limba şi literatura română : Bacalaureat 2009 : modele de rezolvare, itemii
publicaţi de MECI la 22.02.2009 - 1495
Limba şi literatura română : clasa a VII-a : teste de limba şi literatura română
pentru teza unică : semestrul al II-lea - 1490
Limba şi literatura română : comunicare literară şi non-literară, eseuri-model - 2028
Limba şi literatura română : comunicarea non-literară şi non-ficţională - 1596
Limba şi literatura română : genurile literare - 1496
Limba şi literatura română : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă :
2009 - 1497

538

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Limba şi literatura română : scrierea argumentativă, reflexivă, imaginativă - 1507
Limba şi literatura română : teste pentru clasele IX-XII - 1488
Limba şi literatura română : teste pentru evaluarea curentă : clasa a VII-a - 1501
Limba şi literatura română : teza cu subiect unic : clasa a VIII-a - 1492
Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VII-a : semestrul 2 - 1506
Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VIII-a : semestrul 2 - 1471
Limbaje de programare - 14
Limbajul C++ - 52
Limbajul secret de business : cum să descifrezi comportamentul cuiva în numai trei
secunde sau mai puţin - 396
Limitele dreptului de proprietate privată imobiliară - 527
Limnologie - 923
Liniştirea spaimelor : proză - 1957
Lista notarilor publici în funcţie la 1 martie 2009 - 599
Literatura română : ghid pentru proba scrisă la bacalaureat şi admitere în facultăţi :
eseul - 1756
Literatura - 1558
Literatură universală : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 1559
La littérature française de la Renaissance : histoire littéraire et choix de textes 1537
Liturghia Sfântului Ioan pentru folosul preoţilor când slujesc în sobor - 308
Liziera de salcâmi : poezii - 2059
Locke - 177
Logica şi problemele ei - 233
Logistică industrială : planificarea şi robotizarea sistemelor de producţie - 1207
Lucrări de laborator de fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă
redusă - 888
Lucrări practice de electrotehnică şi electronică analogică şi digitală : îndrumător
de proiect şi laborator - 1124
Lucrări practice de fizică farmaceutică - 886
Lucrări practice de fizică pentru ingineri - 897
Lucrări practice de marketing agroalimentar - 510
Lucrări practice de microbiologie - 932
Lúdas Matyi három arca - 2120
Lumea copiilor - 160
Lumini la marginea regatului - 1974
Lumini şi umbre - 1671
Lumini... - Amintirile călătoriilor... - Amintirile lui Pavel Poenaru - 1787
Lupta frumoasă - 351

539

CIP
M

Macroeconomie : caiet de seminar - 446
Macroeconomie aplicată - 429
Magazinul de bric-à-brac literar - 1585
Mai aproape decât mai departe - 1781
Maitrey - 1862
Malformaţiile traheo-bronho-pulmonare - 1051
Mama şi sensul vieţii : poveşti cu psihoterapie - 1689
Mamă, flori şi grâu - 1840
Mamele unor oameni faimoşi - 77
Mamifere din ogradă - 124
Mana cartofului produsă de ciuperca Phytophthora infestans : patografie,
morfologie, biologie, epidemiologie, profilaxie şi terapie - 1169
Management educaţional şi proiectare strategică : materiale suport pentru formarea
profesorilor - 1228
Management în turism rural şi agroturism - 1208
Management performant în vânzarea produselor alimentare - 1233
Management strategic : teorie şi practici privind formele asociative de tip public,
privat şi ONG din agricultură - 1200
Management strategic organizaţional : teorie şi studiu de caz - 1219
Managementul activelor şi pasivelor bancare - 467
Managementul activităţii financiar-contabile şi analize economice - 1224
Managementul afacerilor - 1211
Managementul calităţii - 1209
Managementul calităţii - 1220, 702
Managementul diagnozei statistice a proceselor de fabricaţie - 1232
Managementul hemoragiilor digestive superioare prin gastropatie erozivhemoragică - 1036
Managementul influenţării sociale în conflictele moderne - 400
Managementul investiţiilor - 1198
Managementul organizaţiei şcolare în care se integrează persoane de etnie romă 747
Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în contextul crizelor bancare şi
configurării sistemelor bancare actuale - 477
Managementul proiectelor : materiale suport pentru formarea profesorilor - 1203
Managementul proiectelor în turism - 1212
Managementul proiectelor teritoriale - 625
Managementul proiectelor - 1215
Managementul resurselor umane : sinteze, aplicaţii, grile - 1206
Managementul resurselor umane în turism - 1237

540

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale - 703
Managementul situaţiilor de risc în domeniul siguranţei publice - 616
Managing culture in business : basics - 1231
Mangalia : medalion dobrogean - 2149
Manifestul reformei - 254
Manual de drept comunitar - 545
Manualul capitalistului : învaţă cum să te ajuţi singur! - 438
Manualul operatorului helpline - 652
Mara - 2023
Marea carte a minţii - 216
Mareşalul Antonescu : un erou sacrificat - 2222
Marile mistere ale istoriei - 2181
Marile speranţe - 1627
Marketing : caiet de exerciţii, teste şi aplicaţii - 500
Marketing : dicţionar explicativ - 506
Marketing : studiul pieţei - 507
Marketing - management - 501
Marketing general - 508
Marketing internaţional : note de curs - 509
Marketing în turism - 502
Marketing relaţional : o abordare din perspectiva domeniului financiar-bancar - 499
Marketing - 503
Marketingul serviciilor financiar bancare - 504
Marketingul serviciilor în sistemul producţiei agroalimentare - 481
Martie, martie, mărţişor - 1753
Martin Chuzzlewit - 1628
Martor la slobozitul apelor : (proză) - 2035
Masajul facial - 999
Masajul în kinetoterapie - 1022
Masajul - 1000
Maşină pentru solicitări compuse - 1108
Maşini electrice şi acţionări - 1129
Maşini şi camioane - 133
Matematica - problema familiei noastre : sfaturi pentru părinţi conştiincioşi - 831
Matematica... fără frontiere : bacalaureat, admitere, concursuri - 832
Matematica în formule : definiţii, teoreme şi formule matematice pentru clasele IXXII :(M1 - M2) - 791
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a II-a - 706
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a III-a - 749
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a IV-a - 654
Matematică : caiet de vacanţă : clasa I - 707

CIP

541

Matematică : clasa a V-a - 833
Matematică : clasa a VI-a - 834
Matematică : clasa a VII-a - 835
Matematică : clasa a VIII-a - 836
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a II-a : anul şcolar
2009-2010 - 838
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a III-a : anul
şcolar 2009-2010 - 839
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a IV-a : anul
şcolar 2008-2009 - 840
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa I : anul
şcolar2009-2010 - 837
Matematică : culegere de exerciţii şi probleme : clasa a III-a : anul şcolar 20092010 - 841
Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VII-a - 842
Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VIII-a - 843
Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a, semestrul al II-lea 844
Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a, semestrul al II-lea
- 845
Matematică - M2 : subiecte rezolvate : bacalaureat 2009 - 861
Matematică distractivă pentru preşcolari : nivel 5-7 ani - 859
A matematika tanítása - 786
Materiale compozite obţinute din biomase lemnoase - 1289
Materiale monolitice pentru instalaţii termotehnologice - 1283
Materiale refractare : îndrumar de laborator - 1303
Mathematik Aufgabensammlung für die 5.Klasse - 828
Mathematik Aufgabensammlung für die 6.Klasse - 829
Maxime, cugetări şi definiţii din biologie - 945
Mănăstirea Pionul şi Palatul cnejilor cantacuzini de la poale de Ceahlău - 1313
Mănânc, slăbesc dar rămân suplu! cu metoda Montignac - 990
Mărfuri nealimentare şi siguranţa consumatorului - 1098
Mărturia lui Dumnezeu - 319
Mărturii despre părintele Dometie : antologie - 312
Mărturii din Gulagul românesc : versuri - 1821
Mărţişoare - 1842
Măsurarea şi monitorizarea mărimilor hidraulice în timp real - 1102
Mâini înzestrate : povestea vieţii mele - 1615
Mângâietorul - 274
Means of expressing futurity in English language -- 144

542

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Mecanică şi mecanisme : teorie şi aplicaţii de statică şi structura mecanismelor 1092
Mecanisme şi instituţii ale mediului concurenţial european - 596
Medicina internă în practica de laborator - 1034
Medicină internă pentru cadre medii - 1030
Mediul ambient olimpic - 1395
Memoria : dialogul omului cu pământul - 186
Memoriile unui diplomat oarecare - 1996
Memoriile unui ierarh uitat : Victor Mihályi de Apşa - 1933
Menestrul la curţile Mnemosynei cu stihurile toamnei dorului - 2006
Merítés - 1533
Meserii tradiţionale din zona Bereşti, Sascut - 2143
Mesevár - 2116
Meşteşuguri ţărăneşti tradiţionale în spaţiul românesc - 1330
Metaforă şi corporalitate în discursul media - 1512
Metoda Backtracking - teorie şi aplicaţii - varianta Pascal - 40
Metode de rezolvare a problemelor de matematică - 813
Metode matematice de modelare a fenomenelor economice - 818
Metode robuste de estimare multidimensională - 876
Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii - 712
Metodologia cercetării ştiinţifice medicale - 968
Metodologia cercetării ştiinţifice şi instrumentele ei - 5
Metodologia predării operaţiilor aritmetice la clasele I-IV - 830
Metodologie pentru implementarea proiectului educativ coordonat de copii privind
reducerea riscurilor dezastrelor naturale (Child led - Disasters risk reduction) 784
Mic dicţionar cu cuvinte uzuale macedonene - 1407
Mic dicţionar de demografie multilingv - 380
Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european - 554
Mic ghid de ecografie practică - 1072
Mică antologie Henri Coandă - 1146
Mici îndemnuri spre mântuire - 273
Mici lecţii de viaţă - 1667
Microbiologia cavităţii orale - 931
Microbiologia deşeurilor - 1196
Microbiologie generală - 933
Microbiologie industrială : îndrumar de laborator - 939
Micul prinţ - 1734
Mihai Eminescu : (Poetul nepereche în programele şi în manualele şcolare) - 1525
Mihai I : sfârşit fără glorie - 2223
Milano : ghid de călătorie - 2165

CIP

543

Miniculegere de jocuri didactice matematice : clasele I-II - 678
Miniculegere de jocuri didactice pentru limba română : clasele I-II - 728
Minte sănătoasă în corp sănătos - 143
Mintea ta sub asediu : câştigă bătălia ce se poartă în mintea ta - 212
Miracole mici şi mijlocii - 71
Mircea Cărtărescu : erosul androgin - 1540
Mircea cel Mare : scutul Europei - 2230
Mireasa evreică - 1712
Mireasa potrivită - 1687
Miroir fractal - 1980
Misterele Bibliei : noi perspective asupra unor vechi adevăruri - 258
Misterioasa putere a gândurilor - 236
Mitul bolii psihice - 247
Mituri şi legende - 134
Moara cu noroc ; Popa Tanda ; Budulea Taichii - 2025
Moara cu noroc - 2024
Modalităţi de activizare a elevilor în cadrul orelor de limba română pentru
eficientizarea activităţilor la clasele cu predare simultană - 722
Modalităţi de realizare a compunerilor şcolare - 666
Modelarea fotogrammetrică 3D - 884
Modelarea şi optimizarea proceselor din metalurgia neferoasă : modelarea
termodinamicii sistemelor de aliaje Al-Sn - 1294
Modele utilizate în analizele manageriale - 1194
Modern psychological research : trends and prospects : quantitative research vs.
qualitative research - 714
Modernitatea conservatoare : aspecte ale culturii Europei Centrale - 73
Modificări neurofiziologice în patologia hepatică cronică - 1027
Mollecular mechanisms of extracellular and intracellular proteinopathy in
Alzheimer's disease and frontotemporal dementia - 1060
Momeala Satanei - 280
Momente ; Schiţe - 1795
Momente artistice pentru cei mici : serbări şcolare - 724
Momente din istoria Olteniţei - 2238
Monitorizarea factorilor de mediu : tehnici şi sisteme - 782
Monografia Centrului Şcolar Arad : a 85-a aniversare - 669
Monografia comunei Brădeşti - 2137
Monografia comunei Cungrea - judeţul Olt - 2136
Monografia localităţii Jidoştiţa, judeţul Mehedinţi - 2139
Monografia oraşului Bechet - 2147
Monografia satului Ostrovu-Mare - judeţul Mehedinţi - 2141
Monografia satului Supurul de Sus - 1969 - 2134

544

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Monografia Şcolii Grăjdana, judeţul Buzău - 660
Monografia Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu -- 71
Monografia unor sate oltene - 2142
Monte-Carlo and Quasi-Monte Carlo methods with applications - 867
Morcoveaţă - 1732
Morfologia funcţională a aparatului dento-maxilar : caietul studentului - 1039
Morfopatologie specială - 1056
Morfosintaxa verbului în limba română actuală - 1487
Moromeţii - 1997
Morţi până la apus - 1645
Moş Crăciun - 2105
Motanul încălţat - 139
Motivul dublului în literatura europeană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
- 1602
Motoare cu ardere internă : îndrumar : seminar, teme de casă, proiecte - 1123
Mozdulj rá : ez más! - 256
Muguri de poezie - 1945
Municipiul Roman şi comunitatea ruşilor lipoveni - 619
Mutilare - 2030
Muzeul Naţional de Istorie a României : tezaurul - 81
Muzicanţii din Bremen - 1700
Muzică - 1352
N
Naomi - 2114
Naştere fără dureri - 1049
Natură moartă cu ciori - 1670
Naufragiu în alb - 1792
Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea - 1965
Ne pregătim pentru teză! : caiet de exerciţii aplicative pentru clasa a VI-a - 1502
Ne-amuzăm şi învăţăm - 1769
Neagoe Basarab : viaţa, domnia, opera - 2239
Necesitatea întâmplării sau Lumea riscului statistic - 384
Nedumeriri : proză scurtă - 1765
Nekünk bejött - 717
Neliniştiţii - 1619
Nemesis diary - 1930
Netrăitele : [poezie] - 1791
Neurochirurgie - 1073
New ways of teaching literature - 718

545

CIP

Nicholas Nickleby - 1629
Nicolae Densuşianu : omul şi opera : Dacia preistorică : revoluţiunea lui Horia în
Transilvania şi Ungaria - 2177
Nicu Haas : un pionier în antropologie, descoperitorul singurului schelet de om
crucificat - 942
Nimeni nu a grăit vreodată ca Omul Acesta (In. 7, 46) - 281
Noaptea de Sânziene - 1863
Noi fundamente ale dinamicii economice contemporane - 442
Nomadisme et croisements francophones - 1580
The non-finite forms of the verb - 1425
Noncopilărie şi maturitate postmortem - 1978
Nonny, Nani : o poveste indiană - 2110
Nostalgie - 1822
Note de curs : legislaţie contravenţională - 564
Note de teologie morală ortodoxă pentru uzul studenţilor şi absolvenţilor - 316
Noţiuni, concepte şi aplicaţii în economie - 439
Noţiuni de balneofizioterapie : curs pentru studenţii Facultăţii de Bioinginerie
Medicală - 1009
Noţiuni de biomecanică pentru ingineria materialelor - 946
Noţiuni de hidrologie generală - 928
Noţiuni de imunologie fundamentală - 971
Noţiuni de predare a limbii române cu privire specială la forma limbii şi a
poporului român - 1510
Noţiuni fundamentale de economie : noţiuni teoretice : aplicaţii - 435
Noţiuni introductive în internet şi comerţ electronic - 18
Noţiuni practice de fiziologia sângelui - 977
Novel materials for light intensity modulation - 1091
Nu îmi pasă! Hai s-o facem! : Lecţii de viaţă şi de afaceri - 455
Nu-ţi irosi viaţa - 326
Nume de cod viţa de vie - 1857
Nume de persoane în română şi franceză : studiu comparat - 1440
Numere : set de planşe - 719
O
O abordare conceptuală integrată privind vârstnicii - 376
O călătorie în jurul lumii - 1847
O contribuţie la istoria exilului românesc - 2227
O hermeneutică a romanelor postbelice ale lui G. Călinescu : lucrare ştiinţifică 1592
O incursiune în educaţia adulţilor - 689

Caragiale .2133 Organizarea mediului construit . Costică .322 O lună până la majorat .643 O zi cu Eminescu .2128 Ortografia în clasele primare : lucrare ştiinţifică .2121 Parlamentul în principalele constituţii ale statelor europene . Raduc.2113 Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.2201 Oradea şi Bihorul la cumpăna dintre totalitarismul comunist şi democraţie : (19871992) .636 Operaţiunea Monkeewrench .1477 Ospăţ la masa critică .765 Obiceiuri şi credinţe macedoromâne : dicţionar .1696 Onoarea tribului .1167 Palatul .1574 Oamenii lui Animal .1740 Organe de maşini : investigaţii experimentale.546 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE O istorie a comunismului din România : manual pentru liceu . Bacău) . Gheorghe .323 Parazitologie animală .1392 Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării.353 Oliver Twist .1498 Ortografia practică pentru ciclul primar . Dani és a többiek .427 O istorie a istoriografiei universale şi româneşti . Neamţ.1916 Omul în căutarea sensului vieţii .566 Particularităţi ale agriculturii Serbiei în Banatul de Sud .1709 Opere .1630 Omagiu. consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele I-IV .428 Ordinea naturală a lucrurilor .39 Oglinda inimii omului .781 Organizarea partidelor naţionale aparţinând unei familii de partide europene : studiu de caz PD-L .2090 Oportunitatea irigării culturilor agricole în zona centrala a Olteniei .1588 O lume în criză .230 A párjanincs János Vitéz .2175 O întâlnire cu opera lui I.2205 Ordinea mondială după leninism .1888 .20 Pajişti temporare în cadrul relaţiei sol-plantă-animal .2115 P Pagini de monografie .1054 Pariul proprietăţii : sfaturi esenţiale pentru câştigători .1115 547 CIP Organizarea internă a castrelor din Dacia = The internal planning of roman forts of Dacia .769 Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi : fenomenologia situaţiei şi critica heideggeriană a conceptului de valoare . consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele 1-4 .672 Paşaport pentru performanţa sportivă . Popescu.1684 Opere italiene .1902 Odă înţelepciunii .425 Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic în lecţiile de matematică .1713 O mandala astrologică : ciclul transformărilor şi cele 360 de faze simbolice ale sale .2123 Papság .1729 Operaţiile de stabilitate şi securitate umană .872 Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat .1779 O viaţă pentru o idee : dezrobirea pontonierilor . soluţii contructive .178 Oceaniada .1341 Omul de sub podea .1709 Office XP : instrumente birotice .1170 Oportunităţi privind adaptarea copilului de vârstă preşcolară la viaţa de şcolar .169 O minunată călătorie spre naştere .118 Oeuvres complètes .1248 Pagini Web : note de curs .1154 Particularităţi metodice ale lecţiilor de geografie desfăşurate pe teren .2150 Pagini din istoria transportului judeţean prahovean şi al transportului urban din municipiul Ploieşti .1374 Paşi în timp .692 Particularităţi metodice în consolidarea deprinderilor motrice în dezvoltarea calităţilor motrice la preşcolari .565 Organizaţii europene şi euroatlantice .1376 Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării.2158 Omagiu.2019 O nouă viaţă .257 Paraclisul Maicii Domnului : canonul de mântuire cel mic .L.305 Összes költemények .1366 Odiseea : repovestită pentru copii .704 Opoziţia parlamentară românească : 1990-2004 .1690 Panni.573 Örök készenlétben : irodalmi antológia .

2198 Pădurea .1656 Pe urmele mortului .1544 Personalităţi contemporane : Gheorghe Popescu .1783 Poezii în grai bănăţean .1135 Perfecţionarea organizării contabilităţii manageriale în industria prelucrării lemnului ..1923 Pentarhia .651 Politici şi mecanisme fiscal-bugetare . poemele cunoaşterii . trăite.801 Politica europeană în domeniul vizelor .2158 Personalităţi militare române din prima jumătate a secolului al XX-lea . cu sfori .883 Părintele profesor Ene Branişte : slujitorul.470 Pieţe şi burse de valori .Călătoria şi teatrul .746 Până la iubirea din toamnă .1875 Pneumologie : compendiu .624 Politici sociale pentru persoane cu dizabilităţi .1272 Performanţa monetară & integrarea europeană : macroeconomia integrării monetare europene .1318 Pieţe de capital .1844 Pânza de păianjen .674 Petrecere în casa păpuşii .140 Petru Damir : album de artă .362 Poeme amare şi catrene .1968 Pe strune de brad : catrene de dragoste .1639 Pământul şi universul .1786 Poezii pentru prichindei .1062 Patologia animalelor de companie : oncologie generală .548 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Pateric : ziceri inedite ale părinţilor pustiei .1061 Poarta frumoasă .Cazul României .1985 Poezii .259 Păsări domestice .1813 Poete între milenii = Poets between milleniums .1849 Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice .244 Peregrinul transilvan .43 Pe apa sâmbetei .1991 549 .2082 Pe drumuri de munte .1780 Poeme în proză = Poemi in prosa .1358 Personajul feminin în proza lui Ion Luca Caragiale .2070 Poiana cerbului .325 Piaţa Muzeului .educaţia sănătăţii .630 CIP Petale de suflet .2164 Pelerinaj în Italia prin Budabesta şi Viena .115 Piramida secolului meu .141 Plângea Iisus .1975 Poemele copilăriei.1984 Poetica română . profesorul şi teologul : prezentare biobibliografică a personalităţii sale .1652 Pe urmele sfântului Ioan Casian .1310 Piciul .2176 Peregrinatio ad loca sancta : (itinerarium et Missa) = Pelerinaj la Locuri Sfinte : (itinerariu şi Liturghie) . pierdute .1895 Poezii româneşti alese = Selected Romanian poems .1841 Poezia religioasă în perioada interbelică .1277 Plastilina : modelează cu plastilină .1896 Pe repede înapoi .588 Perla .475 Pompe şi ventilatoare centrifuge şi axiale .1818 Pereţi de consolidare din beton armat pentru structuri în cadre .1083 Patria de zăpadă : povestiri .693 Pelerinaj în Egipt .2021 PC Hardware : EUCIP IT Administrator : Modulul 1 .1824.1944 Pe urmele dansatorului .1388 Pinocchio .1984 Poezia Carpaţilor .1600 Poezii arse de vii .324 Pathobiochemistry of cerebral ischemia : am experimental approach . 2124 Poeziile iubirii visate.1682 Personaje.1078 Patologia oilor şi caprelor .480 Pilates . cupluri şi poveşti..1971 Pădurea răzvrătită .354 Pedagogie medicală .345 Părinţii bisericii despre sfârşitul lumii : antologie .1943 Poets between milleniums .1119 Pongo şi Pongolicii .1077 Patologia animalelor de companie : oncologie generală .2010 Poate omul să trăiască fără Dumnezeu .2101 Păcală şi isprăvile lui .1720 Pictură şi sentimente .prima piaţă a Clujului .1324 Petru Pavel Aron : 300 .2045 Poligoane regulate .

147 CIP 551 Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes : perception. însoţite de comentarii .761 Povestiri adevărate.1621 Predarea verbului în ciclul primar : lucrare ştiinţifică .33 Prelucrarea măsurătorilor geodezice .819 Probleme de maxim şi minim din geometrie .1992 Povestiri pentru părinţi şi copii .1754 Prinţesele dansatoare .878 Presa românească de la începuturi până în prezent : dicţionar cronologic .1890 Poveştile lui Andersen .1595 Porţia de abis .1631 Poveste fără nume .806 Probleme rezolvate de programare : Pascal şi Fox .collocations : ghid auxliar .1701 Prinţul norilor .751 Prelucrarea automată a datelor analitice şi grafice din topografie şi cadastru .144 Prigoana .1982 Poveste despre două oraşe . semantics. understanding.1605 Powerful knowledge : 18th Century Poetry Experts .329 Poveşti.2100 Prietenele mele.235 Profeţiile lui Nostradamus : o selecţie a celor mai incitante preziceri ale profetului.1241 Procese digitale în societatea cunoaşterii .865 Probleme de fizică : metode de rezolvare .1122 Problems in translating idiomaticity in English .1858 Previziune economică .1778 Povestea mărţişorului .2235 Prin urechile acului .1648 Practica preparării de substructuri organice în protezarea fixă unidentară .550 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Portofoliu de practică pedagogică : instrument de lucru pentru studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică .779 Procedura contravenţională . Bucharest. awareness and action : 3-5 April 2009.1459 Procedee şi echipamente de depoluare a solurilor şi a apelor subterane .1894 Poveste cu final dulce .30 Proceedings of the sixth Congress of Romanian mathematicians : Bucharest.2224 Primavară în octombrie .19 Procesarea textului : culoarea în poligrafie .900 Probleme de matematică pentru concursuri interjudeţene : Geometrie : clasa a VI-a : teste pentru teză : semestrul al II-lea .1520 Primul cocor : romanian kaiku .1157 Producerea seminţelor şi materialului săditor legumicol .2000 Primul meu album cu animale .1127 Procesul de convergenţă instituţională .171 .1180 Produse şi servicii bancare .1809 Primăvară târzie : poezii .145 Prinţul fermecat .1761 Povestiri istorice .667 Portret în oglindă la 20 de ani .787 Probleme pregătitoare pentru concursurile şcolare .1637 Principesa Elena Cuza : corespondenţă şi acte (1840-1909) .1883 Prietenii pădurii : (cu 3 figurine) .1999 Primejdia mărturisirii : convorbirile de la Rohia . animalele . logics and technologies for global computing : Cluj-Napoca.1812 Postul de observaţie .32 Procese şi instalaţii termice pentru centrale termoelectrice .866 Probleme de matematică pentru liceu şi pentru pregătirea bacalaureatului .1817 Pribeagul .56 Problèmes d'électrotechnique .2211 Printre cărţi .specializarea teologie romano-catolică didactică . pentru nepoţi şi nepoate .1913 Povestiri din Bistriţa Veche .458 Profeţii relativismului moral .388 Potecile cerului : povestiri pentru secolul XXI .1830 Poveşti .490 Pribeag prin viaţa mea .1082 Prada .1045 Practicum de farmacologie veterinară .1715 Privirea dragostei . 2008 .1159 Produse lactate : tehnologii şi reţete de obţinere .2160 Prin Săliştea de altădată . Romania : abstract proceedings . 2007 800 Procesarea imaginii : reprezentarea şi îmbunătăţirea imaginii .1897 Printre jucării poveşti şi anotimpuri .1724 Probleme de aritmetică : metode de rezolvare. povestiri.86 Portretul scriiturii . teste şi subiecte de concurs : clasele III-IV .576 Producerea furajelor . amintiri .85 Preţul sării : rondelurile morale .444 Previziunea : premisă a dezvoltării durabile .1981 Primul an .600 Proceedings of GlobalComp 2008 : workshop on models.

994 Relaţia profesor-elev în viziunea educaţiei şi învăţământului personalizat . traducere..523 Protecţia mediului .198 Psihomotricitate .637 Războiul psihotronic .552 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE The programming of virtual reality .Mecca românilor .turism .1312 Q Quelques notions de grammaire .1046 Proza fantastică a lui Mircea Eliade .529 Relaţiile româno-franceze în secolul al XIX-lea .1790 Pur şi simplu .2148 Râul întunecat .346 Realitate istorică şi imaginaţie în romanul englez şi american contemporan .1012 Puntea suspinelor .1240 Reforma de curriculum : 2005-2008 .413 Relaţii publice şi comunicare .2208 Puterea .422 Religia iubirii .totul despre influenţare : amplifică-ţi puterea de convingere şi învaţă să te aperi de manipulare .psihopatologie . comentariu teologic .559 .1020 Proiectare asistată de calculator .1315 Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul: text.293 Religiile lumii .735 Regal poetic .709 Proiectarea informatică în marketing .1685 Reabilitarea clădirilor istorice cu structură din zidărie .1688 Rămas bun casei părinteşti .23 Programming techniques : textbook .! "Finis coronat opus" : memorii.2210 Râu Alb .190 Psihologia educaţiei : lucrare metodico-ştiinţifică .1421 R Ration .1178 Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş .1295 Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale : Congresul Academiei internaţionale de drept comparat : Mexico. mănâncă inteligent" .mediu .1001 Remedii naturiste .633 Regimul juridic al vânătorii şi pescuitului .734 Receptarea critică a operei lui Mihail Sadoveanu .638 Râşnovul şi Cetatea Râşnovului : ghid istoric .2083 Răscumpărarea .1524 Regards d'historien . 2008 .1276 Relaţii publice şi publicitate pe Internet .1950 Puterea cuvântului .194 Psihologia vârstelor .1005 Psihologia dezvoltării umane .1939 Prussian and English diplomatic reports : 1791-1803 .61 Proiectare şi dezvoltare curriculară în învăţământul primar : lucrare ştiinţifică .1021 Remember .1329 Raze de soare .15 Proiect educaţional naţional "Trăieşte sănătos..lumea conflictului .2004 Psihanaliza relaţiei .1579 Proză ..2188 Psalmi : poezie creştină .9 Proiecte economice în domeniile agroalimentar .13 Proiectare asistată în automatizări : îndrumător de laborator .213 Redactare şi corespondenţă .2055 Prundeni.670 Relaţii financiar-monetare internaţionale .1927 Regimentul 36 Infanterie : o istorie în imagini .261 Remedii naturale .2012 CIP 553 Răget de şoarece .1569 Receptarea şi predarea romanelor lui Marin Preda în liceu : soluţii didactice . "ficţionale" .lucrare a iubirii şi dreptăţii dumnezeieşti .2183 Regele cu coroana de hârtie .640 Războiul geofizic .1536 Reclamaţii către Univers : ghid ajutător pentru împlinirea viselor .1575 Realizarea programului UBB 500 : propuneri de măsuri .2194 Război şi cunoaştere .505 Relaţii internaţionale : lumea diplomaţiei .1280 Relaţiile personale dintre soţi în dreptul internaţional privat .psihoterapie .1329 Raţie .694 Psihologia persuasiunii ..Dâmboviţa : pagini la o monografie .780 Proteze unidentare : îndreptar de laborator .408 Putna .269 Războaiele dintre ruşi şi turci din secolul al XVIII-lea şi implicaţiile lor asupra Bisericii Ortodoxe din Moldova .1865-1866 Proze color .1958 Repere în istoria filosofiei dreptului .1003 Psihoterapie relaţională : repere .

1909 Robert Browning and the dramatic monologue .1768 Sănătate prin terapii naturiste .2144 Să mâncăm sănătos .320 Rugul aprins de la mănăstirea Antim la Aiud .1664 Robotică .Sex : femeia ideală .1797 Sănătate . instituţii .2145 Sancţiuni privind patrimoniul .1966 Roşu .1363 Repere metodologice în asistenţa socială : tehnici şi metode de investigaţie şi intervenţie asistenţială .306 Rugăciuni biblice .2005 S S. evenimente.1070 Sárga vihar .2206 România în ecuaţia Euroatlantică a securităţii şi apărării . Neamţ.133 Restitutio romaniae : Bucovina. traduzione e commento del dossier greco 297 Sadova .M.1691 Revoluţia de la 1848 în Ţările Române .215 Scrieri .1188 Revanşa chipurilor .2126 Satul Horia .1125 Rochia din vis .1788 Roman intim . mitul unui anestezist .554 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Repere în istoria teatrului universal .773 Retail & Corporate banking : mutaţii. Basarabia.732 Scrie cu mine II .1623 Rubine din ceasuri târzii .T.210 Rolul şcolii în formarea personalului didactic .1998 Reţete culinare pentru fiecare zi .1806 Scarabeul în muşuroi .460 Retorică şi pragmatică în discursul ciceronian . locuri.1187 Reţete din bucatăria rusă .1679 Să vorbim despre palmieri . Caragiale! : epigrame .1770 Revolutionary road .463 Retail banking .645 Repere stilistice ale muzicii de cameră franceze în sonata pentru vioară şi pian(1850-1900) .1816 Revelaţia vieţii din belşug pentru tine .679 Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.332 Roman de dragoste cu securitatea .337 .585 Sarcini nedorite.2084 Scadenţa .2095 Schi alpin : manualul începătorului . strategii.1010 Sărbătorile de iarnă în tradiţia populară .401 Rolul UE în asigurarea securităţii globale .733 Scrieri fundamentale : despre psihodramă.1185 Reţete din bucatăria libaneză .1184 Reţete din bucatăria italiană . Bacău) 766 Reprezentări ale ţiganilor în literatura de ficţiune românească din sec. cărţi. echipe.987 Saba il Goto : martire di frontiera : testo.1775 Scafandrul aerului .482 Rolul educaţiei ecologice în viaţa elevilor .738 Rolul şi funcţiile familiei în procesul de socializare şi educaţia copilului .292 Sclipiri pe cerul inimii .423 Rostiri .556 555 CIP Római katolikus imakönyv . sarcini întrerupte.1322 Sărută pământul acesta .R. al XIX-lea 1555 Respirând cu Nichita -.1186 Reţete din bucatăria marocană .1884 România în context european la începutul secolului XX .2009 : monografie istorică .A.1572 Retrăiri .2197 Ridică-te.1635 Rolul activităţii industriale în dezvoltarea aşezărilor din spaţiul metropolitan al Bucureştilor . performanţe .1183 Reţete din bucatăria franceză .1355 Repere şi instantanee : oameni.1192 Reţete din bucatăria americană . Transnistria : o trilogie pentru sfârşirea tragediei .1826 Să zbori şi să nu mori : roman autobiografic .1977 Scrie cu mine I . fără tutun şi alcool : caietul elevului .947 Rolul intuiţiei în învăţarea matematicii la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică .judeţul Suceava : satul din suflet . metoda de grup şi spontaneitate .333 Rugăciuni făcătoare de minuni .1581 Resurse naturale şi utilizarea lor : îndrumar de lucrări practice .615 România în relaţiile internaţionale în contextul european : 1866-1878 .1373 Schisma cea mare : lucrare ştiinţifică .991 Să nu sufli o vorbă .

1293 Sisteme de detecţie şi alarmă la incendii . digestiv şi sistemul hematopoetic .1727 Sinteze pentru bacalaureat .59 Sisteme informatice cu baze de date în marketing : teorie.1217 CIP 557 Sindromul masculului alfa .1960 Semiologie medicală : aparatul renal.1694 Speră în ziua de mâine .211 Singur cu Dumnezeu .1660 Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului .642 Securitatea energetică .2037 Spovedanie cinică : monorime congelate-n sufletul meu păcătos .472 Serviciile de consultanţă în management : o abordare din perspectiva marketingului . dialecte DB2.1222 Sistemul de operare UNIX : comenzi şi script-uri .57 Sisteme informatice cu baze de date în management : teorie.128 Scutul meu sigur .387 Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin .1149 Selecţie de hotărâri ale Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării .1811 Spaţiul mistic .1048 SQL.1987 Scrisorile tatălui către fiul său .1551 Sentimente în amurg .1068 Semiologie medicală . 14-17 noiembrie 2007 .1521 Societatea şi economia bazate pe cunoaştere : provocări şi oportunităţi pentru România . studii de caz .1891 Spune noapte-bună insomniei ..1225 Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Arta şi publicul nou" : Iaşi.1570 Scrisori pentru Ema . siguranţa vieţii .294 Sensul schimbării în universul infodocumentar .1125 Skoda Fabia 2000-2006 benzină şi diesel .1173 Sonete .1242 Sistemul mecanic / Varga.10 Sisteme informaţionale în managementul resurselor umane : aplicaţie în selecţia de personal .404 Self-repairing memory arrays inspired by biological processes .1995 Securitate în epoca globalizării .996 Sisteme de gestiune a bazelor de date : ORACLE 10g : suport laborator . PostgreSQL şi SQL Server .339 Sfântul stareţ Vasile de la Poiana Mărului . Ştefan .54 Seminţe de gând . pe urmele lui Pintea .2050 Scufiţa Roşie .632 Sociologia migraţiei : teorii şi studii de caz româneşti .1707 Serbări pentru preşcolari : culegere de programe artistice .1662 Spiritul de fineţe : cinsprezece meditaţii .336 Sfânta taină a Botezului : între simbolismul ritualului baptismal şi realismul lucrării tainice a harului .24 Sisteme suport pentru decizii .1877 Sisteme de conducere cu calculatoare : fiabilitatea factorului uman .641 Simpozionul internaţional "Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală : secolele XVIII-XXI" : Cluj-Napoca.1590 Source of error in translation .2001 Senzaţia de déjà-vu .260 Singur pe lume .739 Sinuciderea îngerilor .1093 Securitatea şi calitatea produselor vegetale.1586 Scriitori şi artişti reprezentativi din secolele XIX şi XX : analiza operelor lor majore .407 Sisteme reconfigurabile de calcul : lucrări practice .1420 Spasm matricid .967 Sensul ascezei creştine .1145 Social Boundaries in Early 20th c.696 Servicii financiare pe piaţa europeană .26 .1961 Sorescu .492 Societăţile militare private şi securitatea umană .1304 Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr . American Novels .78 Le sentiment de la mort dans l'oeuvre d'Arthur Rimbaud . Oracle.1052 Semnele trupului : cum să afli de ce suferi fără să mergi la medic .67 Sisteme informatice de gestiune .42 Sistemul informaţional contabil al transporturilor locale de călători .783 Speranţe împlinite .338 Sfântul Iosif .340 Sfârşitul farsei .556 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Scriitoare .1406 Spaniola rapidă .1221 Sistemele de asistare a deciziilor în contextul societăţii cunoaşterii .1666 Sigiliul .41 Sisteme politice comparate . disimetria şi asimetria în conflictele militare actuale ..1744 Simetria. studii de caz .347 Sfântul Anton . 23 octombrie 2008 :[lucrări] .1391 Specificul predării operaţiilor aritmetice în învăţământul primar .864 Specii protejate în arealul.301 Simulări manageriale : note de curs .

558 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Stabilirea masei active şi a masei pasive în procedura insolvenţei .921 Studiu cu privire la pregătirea fizică a jucătorilor de fotbal la nivel de echipă divizionară "A" în perioada de iarnă .379 Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane : noţiuni de bază : statistici univariate 381 Statistică pentru economişti : analiza datelor în EXCEL şi SPSS . la cultivarea şi păstrarea in vitro .1075 Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare Chestionarul SWS (Survey of Work Styles) .2068 Structura cazurilor în româna contemporană .1345 559 CIP Studiu monografic : CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina .1881 Şapte lideri în război .262 Studii de mitologie .1970 Substantivul : exerciţii aplicative .875 Sugestii pentru analiză literară : lucrare ştiinţifică ..1181 Stomatologie veterinară .1084 A story of success : The pizza bussiness across europe : at the annual conference in Prague.1375 Studiu de orchestraţie .1503 Sugestii de rezolvare pentru proba de Geografie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .2122 Ş .1594 Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M1 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .1591 Stimularea secreţiei lactate la oi şi capre prin administrarea în hrană a lecitinei vegetale .1672 Stăpânind porţile vrăjmaşului .societatea .1071 Stresul oxidativ în fiziologia şi patologia aparatului genital feminin .53 Studii asupra Evangheliilor .2188 Swedish diplomatic reports : 1799-1808 .1940 Supercopoii şi cazul culorilor misterioase .303 Szuhay Mátyás tréfája .2236 Sugestii de rezolvare pentru proba de Literatura română : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .557 Stare de veghe. stare de vis .385 Statistica economică : teorie şi aplicaţii .1489 Structura tricoturilor din bătătură : colecţie de lucrări practice .1298 Structuri de date : culegere de probleme . 13-15 february.741 Strategii şi operaţiuni bursiere . the project wons the first prize at the 16-19 years category . copleşit şi prost plătit : de la stres la succes în câţiva paşi simpli 1032 Sus pe cer .416 Staţia polară .365 Statistica : mod de gândire şi metode .2188 Systèmes à énergie d'origine renouvelable pour la maison passive .471 Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare .2108 Suntem pentru schimbări sau Ca darvinişti şi economişti vom părăsi planeta aceasta .386 Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată : introducere în aplicaţiile SPSS 383 Statul .374 Şalul .1601 Sunetul limbii .libertăţile religioase .874 Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M2 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .Şi celelalte religii? .2171 Sugestii de rezolvare pentru proba de istorie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .2188 Swedish diplomatic reports : 1798-1799 .1156 Studiu asupra influenţelor gravimetrice induse de mareele terestre în activitatea seismică intermediară din zona Vrancea .2106 Swedish diplomatic reports : 1791-1796 .302 Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu ..1097 A Szentek nyomában Erdélyben .1919 Stat şi religie în Orientul Mijlociu Islamic : de la teocraţia medineză instituită de Muhammad la Frăţia musulmană din perioada interbelică .1522 Suprasolicitat.626 Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii .1066 Strig şi mai tare : versuri .1099 Studiul privind petrecerea timpului liber diferenţiat pe sexe şi în privinţa sportului 1385 Sub semnul Aspidei .1532 Studii privind comportarea unor specii şi populaţii locale de Solanum sp.2178 .755 Studii eliadiene : Mircea Eliade între istoria religiilor şi literatură .31 Structuri de date liniare şi arborescente în C .

1144 Tehnici Yoga . baza creativităţii şi inovării : culegere de lucrări prezentate [la] Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" : Cluj-Napoca.462 Tăcerea din cupă .271 Talpalatnyi univerzum .1116 Tehnici şi echipamente GMDSS .515 Teoria generală a ocupării forţei de muncă.1641 Teste de biologie pentru clasele V-VII .1539 Teste de matematică : clasele IV-V . Ion .1560 Tablele împărţirii . 2009 .2057 Şi din imagini învăţăm limba engleză .166 Şase feluri de a muri .1284 Tehnologia de recondiţionare a utilajelor de tip pompe .1764 Tactica poliţienească privind intervenţia în gestionarea riscurilor .2226 Ştiinţa bizarului .447 Teoria generală a portofoliului .1172 Teja Papahagi un aromân aşezat cu sfinţenie în cartea satului domnesc .936 Teste de inteligenţă .172 Ştiinţa numerelor .2107 Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan .1444 Teste grilă pentru magistratură.1917 A társadalmi változások kommunikációs univerzuma ..750 Şi acum să facem : cugetări. 1994 Technikatörténeti örökség a kalotaszegi magyarvalkón .1757 Şi bunicii au fost copii .1853 Tăiţei chinezeşti . poezii şi proverbe .617 Taina iubirii .1752 Teatru . a dobânzii şi a banilor .608 Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a .1474 Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a .IQ .1281 Tehnologia şi controlul calităţii în industria morăritului : îndrumător de lucrări practice .752 Tehnica şi metodica predării înotului .1387 Tehnici culinare şi ustensile de bucătărie .1453 Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare: conferinţă naţională cu participare internaţională : Cluj-Napoca.2225 Test your English knowledge : ghid auxiliar .350 Teoria circuitelor electrice : probleme .1297 Tehnologie şi inovare .228 Teologia imnului acatist .1128 Taxa pe valoarea adăugată .1109 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : materiale suport pentru formarea profesorilor .451 Teoria şi practica activităţii notariale : pentru uzul studenţilor ID . 2008 . Maiorescu şi contemporanii lui .165 Ştiinţa şi tehnologia ..12 Tehnologia prelucrării produselor agroalimentare şi impactul lor ecologic : ghid practic .1424 .771 T T.653 Teoria generală / Dogaru.1117 Teoria fericirii în asistenţa socială : de la managementul îngrijirii la managementul fericirii .1085 Tehnologii pomicole .223 Teste de Limba şi literatura română : pentru admitere în liceu .1460 Testamentul lui Sherlock Holmes .1193 Tehnici de sortare : studiu comparativ .1708 Teatru şi proză .816 Teste de verificare a cunoştinţelor în vederea obţinerii permisului de conducere 1253 Teste grilă : limba engleză . avocatură şi examenul de licenţă .1989 Temporal correlation with present perfect in media contexts .cheia cunoaşterii.544 Teoria şi practica bilanţului : pentru uzul studenţilor ID .161 Tandre dimineţi : versuri .2063 Ştefan cel Mare .65 Tehnici pentru investigaţia materialelor : aplicaţii .1959 Şcoala .560 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Şarpele Genezei .1796.366 CIP 561 Tehnologia de adaptare a ochelarilor .1763 Şi ce dacă! .1776 Şoricel voinicel .304 Teologie şi spiritualitate în gândirea şi viaţa Sfinţilor Părinţi .1447 Şi eu aş vrea să zbor .898 Teroarea .facilitator de dezvoltare durabilă a comunităţii .264 Te iubesc la nebunie .1851 Şi atunci ar fi trebuit să vorbesc.880 Temeri şi îndoieli : Săltic 2008 .1475 Teste şi analize gramaticale : curs practic de limba germană .1266 Termodinamică pentru inginerie mecanică .1552 Teledetecţie . : elegii .1827 Şoapte .

1480 Teza cu subiect unic : recapitulare prin modele : Limba şi literatura română : clasa a VII-a .forecast and impact on Romania : simpozion internaţional 484 Theatralis . pământenilor! .1073 Texte şi teste : Limba şi literatura română : aplicaţii .1836 Trădarea nu moare niciodată .1936 Uimitoarea carte despre corpul meu .240 Tratat de reabilitare pulmonară .1870 Trepte de căutări . Irinel .1074 Travel series : (journeys of the self) .1113 Transporturi şi vamă : lexicon .2014 Ţinutul fulgilor de nea . iubiri trăite . dresarea şi îngrijirea ciobănescului german .1508 Teza cu subiect unic la Matematică : clasa a VII-a : semestrul II.1246 Tranzacţii economice internaţionale .1446 Tesztkérdések a gépjármű-vezetői vizsgához (kresz) .1275 The economic crisis ..151 Tom şi Jerry : joacă-te şi colorează! .223 Timpuri grele .531 Tratat de managementul modernizării transporturilor din România de după 1989 1223 Tratat de morală .2155 Ţăranul şi cei trei feciori .1405 Translation practice for advanced students .1356 Thocomerius-Negru Vodă : un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti .570 563 CIP Trandafir cu venele tăiate .2204 Three days . ţesuturi şi celule de origine umană : prevenire şi combatere .2104 Totul despre ciobănescul german : ghid complet pentru creşterea.semestrul II : 2008-2009 .154 Uimitoarea carte despre dinozauri .1543 Tirania .569 Tradiţia medievală în scrierile lui Geoffrey Chaucer .1254 Tetrabilos .969 Testing techniques . Sudoku! . aurul şi diamantele .27 Totul despre sex şi căsnicie .155 .767 Traficul ilicit de organe.1653 Tudor Arghezi : discursul polemic .1182 Totul despre comerţul electronic . Vol.1394 Turist fiscal .1632 Tipologia feminină în opera literară a lui Mircea Eliade .2088 Treziţi-vă.984 Tratat de chirurgie . IV : Thoracic surgery / Popescu.2.982 Toxicologie : suport de curs .511 Tratamente naturiste cosmetice .609 Traité sur la profession de magistrat en Roumanie .1642 Turism rural : absorbţia fondurilor europene .1073 Tratat de drept penal : Partea specială .1663 Tradiţie şi inovaţie în romanele lui Camil Petrescu .1900 Trezia minţii şi cerul inimii : integrala scrierilor .1931 The Times : atlasul geografic al lumii .2153 The times book of IQ tests .1872 U Ucenicele diavolului : iubiri visate.562 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Teste-grilă de psihopatologie.1412 Transmisia datelor : consideraţii teoretice şi experimente de laborator .494 Turismul în zona Subcarpaţilor de Curbură .1723 Toamna crizantemelor : versuri .2071 Tom şi Jerry : 3. variante propuse 797 Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte pentru clasa a VIII-a : Limba şi literatura română .153 Ţiganii.2192 Trecătorul .1876 Transfer socio-culturel par la traduction . iubiri ascunse.1609 Ţ Ţara Năsăudului : studiu de geografie regională .1017 Tractate regarding the magistrate profession in Romania . psihiatrie şi psihodinamică .1377 Turismul urban .263 Tu eşti roşcata mea .168 Textbook of surgery.1578 Tradiţii şi credinţe de Paşti ..1.486 Turism urban .1584 Tunele : În adâncuri .1452 Translation theories of the twentieth century : (1900-1990) .152 Totemul lupului .1526 A the concentration of media ownerschip in Romania : supporting or challenging pluralism and media fredoom? .

591 Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania . Pavel şi Andrei" .2173 Viaţa lui Mihai Eminescu : pentru elevi .778 Voroneţ. Probotă şi Moldoviţa : metode tehnice ale picturii murale . : représentations du hasard dans la littérature .o abordare instituţională .2032 Vânătorii de fantome în mijlocul focului .1073 Ursuleţul silitor : Matematică : clasa a III-a : fişe de lucru.1336 Vizibil şi lizibil în imaginea fotografică şi în extensiile ei .1746 Văduva din Ierihon .language fiction by authors of south .156 Uimitoarea carte despre piraţi .299 Vindecarea bolilor cardiovasculare principale în timp scurt fără medicamente 1037 Violated bodies : a cross-cultural reading of the English . viaţă legată cu aţă .1597 Urgenţe în medicina veterinară .158 Uimitoarea carte despre recordurile animalelor ..1598 Valenţele cognitive şi decizionale ale informaţiei contabile oferite de conturi anuale .948 Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri? : protejarea "in situ" şi "ex situ" a speciilor de plante periclitate din Munţii Ţibleşului.1758 Viaţă.1079 Urmărirea penală : modele de cereri şi acte procesuale şi procedurale .1774 Ultimele flori ale unei octogenare .402 Virgil Bălan : un mare antrenor european .2072 Vestitorii primăverii : carte de colorat .99 Viaţa comună : eseu de antropologie generală . Crişan : 1949-2003 .1589 Valetul O'Rubick . Oradea .564 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Uimitoarea carte despre Egipt .1676 Visul învolburat al celor nouă .1576 Un deces în familie .856 Utilizarea abrevierilor de origine engleză în stilul ştiinţic al limbii române .313 Viaţa la ţară .2077 Vibraţii mecanice .2174 Viaţa unui şef de departament povestită de fiul săi Supermen .159 Ultima spovedanie .1564 Violenţa şcolară : percepţia violenţei profesor-elev : lucrare ştiinţifică .1491 Valós analízis .1371 Vise năruite.1737 Un colind de Crăciun .1810 Vânzătorul de iluzii . calificative.432 Uniunea Europeană .1606 Un monument reînviat : Biserica Ortodoxă "Sfinţii Apostoli Petru.1369 CIP 565 Vasile Şt.1314 Universul mito poetic eminescian .Asian origin . promisiuni împlinite .1955 Volkswagen Golf & Bora benzină şi diesel 2001-2003 . Tănase Scatiu .862 Verde de.1704 Un chinez pe bicicletă . Valea Someşului şi Culmea Codrului .1439 V Vaccinarea în cancerul de col uterin .1633 Un coup de dés.1261 Valeriu Cristea : profil critic .1339 Unele elemente de orientare în ştiinţe economice .891 Vindecare prin eliberare .950 Viaţa ilustrată a lui Iisus Hristos din Evanghelii .1922 Valoarea stilistică a adjectivelor în stilul administrativ al limbii române ..2086 Viaţa lui Ion Creangă : pentru elevi .851 Vampirul Armand .2109 Visuri şi himere : ecouri simboliste în sculptura românească modernă .1874 Ultrasonografie vasculară .1148 Volumele personocraţiei .1529 Veronika se hotărăşte să moară .1880 Versuri mici pentru nepoţi şi bunici .1040 Umor german la zi .1823 Vânător de toamne târzii ..519 Urologie .1741 Vector bundles geometry : applications to optimal control ..1674 Varietatea gimnasticii pe muzică .415 Verisimitude and architectonics in Hemingway's short stories . teste de evaluare.1657 Valediction : a tragedy forbidding mourning .1342 Vocea inimii . Popăuţi.1743 Versuri de toate zilele .1697 Vânătorii de fantome pe urme de gheaţă .327 Un prieten ca tine .1337 Vă scriu în genunchi .1698 Vânturesele de plastic .1007 Vagabonzii Dharma .1649 Un secol de pictură sârbă : 1850-1950 : capodopere de la Muzeul Naţional din Belgrad . Valea Lăpuşului. descriptori .1334 .157 Uimitoarea carte despre pompieri .

1730. 445. 1693. 1917.956. 909.T.738 Adevărul Holding . 715.1577. 2167 Agnos . 1723-1724.81.D. 2112 Anteea .695 Alean . 463-464. 544.1807 W Week-end cu mama .610 Writing essays for the baccalaureate examination-oral and written tests . 1126.2048 Zodia Scorpionului .373 Zengő ABC . 260. 1465 ALLFA . 1681. 1754. 1447. 1957.1901 Wes man .220.1344 Vulturul îşi strânge aripile .1422 Writing essays with tears and laughter .2061 567 CIP INDEX DE EDITURI A Academica Brâncuşi . logic and communication .1624-1633. 438. 1887. 1268.1988 Zborul şi fizica : "nimic. 1244 Altip . 1961. 1028. 1266 Academica .1608 Vrei să fii profesor de pian? . 1607.449.958 Aius .. 1121 Alma .1532 Aius PrintEd .374. 1634-1635.495.368 Zăpezile din Arcadia : poeme .175. 1430. 887-888.183 Women's rights : from universal to regional in human rights : essays in honour of justice Bhagwati = Les droits de la femme : de l'universel au régional dans les droits de l'homme : essais en l'honneur de Juge Bhagwati .758 Agaton . 2238 Agroprint . 1653. 2189-2190 Alma Mater .1659.437 Alfa Omega Publishing . 1975 Alcris-M94 . 1172 Adalex .1873 Vrăjitorul din Oz .1440. 906 AcademicPres .1898 Zborul fluturelui albastru . 1891. 2059.. 798.1805 Agape . 1178. 1162.1179. 1647. 2012 Agata . 976. 1683. 757. 1662.1325 Alexandria Publishing House . 1526.2168 Zootehnie specială . 1470 Aethicus . 787. 2054. .1143 Zen : calea către A FI în era globalizării . 2068.1176 Zvon de gând . 1132.1337 Amaltea .364 Z Zahărul şi alte remedii homeopatice moderne . 2018 Aeternitas . 1706.186 Amphion . 768.1781 Andreas Print .844-845 Agora .336 Age-Art . 1733 Aldus .1483 Ams Publishing .1023 Zamolxis : realitate şi mit în religia geto-dacilor .254. 1156. 1708. 1676 Alfa . 1694.1430 Y Yoga . 8. 467. 1963. mai complicat" .135 Zodia ciumei . 1169. 3-5.197. 881. 1673. 302. 1964.1099.1494 Amurg Sentimental . 1548 Amanda Edit . 2147 Alpha MDN . 1666.566 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Vrăbiile : povestiri .1079.1820 Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei contemporane . 1716. 1610.692.1686 Wittgenstein on language. 2071 Anco L. 1193.33.658. 1405.1164 . 1920. 1965. 1687.

.983. 1849.2187 Artes . 555. 1231 Ars Docendi . 2006.989 Betta .512.769. 1899. 224. 1950. 1642. 1194 Artpress .1939 Contrafort .1554 The Center for Romanian Studies . 620. 2044. 1790. 1426 . 842-843. 2020 Brumar . 1502.860. 1088-1089.92-94. 1358 Artifex .1984 Casa Literaturii Creştine . 1948. 2093 Benefica .21. 1861.117. 1614. 1763.1966. 1814. 1885.1497. 2033. 1883.2. 1905-1906. 1972-1974. 1802. 271. 986. 1615. 153 Crizon . 1565.1175 Cetatea Doamnei . 1832 Arpeggione .268. 1001. 2073 Cartex 2000 .481 Cetate Deva .1527 Cartea Copiilor .ro . 1819. 2002.1291. 325. 1094. 1215. 335.861 Carpathia Press . 767. 1551.951 Corint . 232. 1585. 780.1402 Casa Editorială Odeon . 1855. 286. 1827.1381 Arhip Art . 2148 BREN . 2015.85 Con Fisc . 724. 751.399 Atlas Press .1313. 1163. 317. 1840. 2064. 1932.1336 comunicare.1997 Casa Cărţii .1817 Biblioteca Apostrof . 115.372 Biblioteca Bucureştilor . 435. 329. 1854.1296 Casa de Editură Viaţă şi Sănătate .262.363 Cavallioti . 966. 975.292. 1976. 1334. 126-128. 389. 1751.191-192.1238 Crisserv . 2165 Corint Junior .560-561 Corgal Press . 2057 Casa Editorială Demiurg . 392 C Carminis Educational . 183.568 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Aramis Print .1159 Aula . 1498. 629. 1064. 2025.2199 Casa de Editură Venus .700 Ascendent .2188 Ceres .194.248-249 Conphys . 2030. 334 Casa Cărţii de Ştiinţă .2125. 553.1935. 1717. 378.1573.68.788-790. 889. 1168. 1726. 318. 138-139. 993.764. 1829. 1889.247. 1977 Bibliotheca . 1453. 202 Atelier Didactic . 1274. 2065-2066 Convexus 2000 . 358-360.2017 Artemis . 1786 Arves .2026 Citadela . 1985. 2060 Cheiron . 2049 Cartex Serv . 1747. 2153. 1799-1800. 1658 Cr3ativ . 709. 1018.1366. 1571. 484. 2074 Ars Libri . 1795. 1868. 1638. 337. 1195.689. 644.362 Cartea Ortodoxă . 1524. 2145 Compania . 1782 Ars Longa . 1192.70. 646-648 Concordia . 1351. 295.992 Bastion . 264. 781.b.221.1304. 1896.1581.1810 Buna Vestire . 2124.1347 Ars Academica . 910. 1778. 1161. 1549. 487. 1980 B Banatul Montan . 2134. 1590.1037 Crist-1 . 1865. 2032 Brevis . 1444. 1508 Cronos . 1707 Art XXI . 1836 Art . 1994 Business Tech International Press . 1319.9-10.2105 CIP 569 Cartea Creştină .1608. 314. 1758. 1400. 2042 Casa Ciurea . 1721. 1265 Cetatea de Scaun . 1794.1202. 1504 Arca .483 Cordial Lex .1762.275.29. 2231-2232 Călăuza v. 1559 Axa . 1776. 356 Cartea Românească . 1863. 440. 341.17. 1989.

1085. 613. 1574. 1543. 1700-1701. 739. 111-112. 1525 ED. 1513.Casa Corpului Didactic Oradea .1912 Dharana . 2088 Deşteptarea .635 Editura Christiana .1979 Do-MinoR . 397.1903 Editura Casei Corpului Didactic Bacău . 1257 Editura Eduard . 800. 973 Digital Arts . 583-585.1330 . 2089 Editura Emma . .2239 Editura Etnologică . 885. 1476-1477.I.1324. 930.-S. 1732.826-827 Edit Moroşan . Coresi . 1449. 633. 663-664.290 Editura Coresi .340. 1073 Editura Academiei Tehnice Militare .63. 1605. 1382 Editgraph .689 Editura Aura .1867 Editura Dana Art .1900. 531.799 Editura Augusta . 995. . 2136 Didactica Publishing House . 485 Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei . 1044.174.U. 679.2062 Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică .491 Editura Didactica Militans . 1445-1446. 688.N.822 Damira .75.370 Editura A. 2234 Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori" . 454. 1063. Centrul de Studii Transilvane . 575. 1587. 642. 1534. 1830. 1262. 529.71.95. 74. 208.1847 Editura AREL . 2107 Curtea Veche . 199. 1245. 578. 1521. 211-212. 1566. 1542. 1710.1002. 542.353. 1234. 1703. 2143. 118-121.I. Gh. 1570.1871. 1779 Editura Dunărea . 1992. 1601. 1229. 623 E Echinox .402. 515. 1282 Editura Abel .1335 Editura ALL .55-56.1320 Ecko Print .1311 Editura ASCR . 83. 1592. 1499 Editura Dobrogea .45. 1197. 602. Dumitraşcu" . 747. 2205 Editura Didactică şi Pedagogică . 2162 Editura Ana 2000 . 696. 2183 Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului . 872. 1944 Duran's .1160 Dokia .252 Curtea Veche Publishing . 2053 Editura de Suflet . 1664.160 Editura Casei Corpului Didactic "I. 456. 1904.344-347 Editura ANI . 538. 1725. 87.1.66 D Dacia . 1059. 2215 Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" .628.643 Editura Academiei Române . 1756 Editura A. 1050.382-383. 819. 148-150.354.570 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cunoaşterea Cuvântului .804.UNICUM . 1388. 1517-1519. 428. 726. 676. 618.A.AS'.415. 1377. 1952 Editura C.G. 1423.R. 1600. 1884. 177. 902 Danaster .884 Editura Alexis . Beck . 1051 Cygnus . 1908-1909. 479. 1030. 1720. 920 Editura Academia Română.G.432. 1270 Editura Asociaţiunii Astra . 866 Digital Docu Print .259 Editura de Vest .817.H. 1472. 945. 492. 1612. 1982 Editura Enciclopedică . 1112 Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice . 580-581 Editura C.72. 1026. 762-763. 189.1106. 1007. 684.125.205. 364.381 Editura ASE . 1960. 1441-1442. 1930-1931 Editura Boldaş . 424. 182.173.343 Editura Cellina .386. 985. 499. 831. 1221.218 Didactic Pres . 564.493. 453.1947 Deisis . 1538-1539 Editura Centrului de Creaţie Brăila . 1953 CIP 571 Editura Andreiana . 470-471. 1500. 144 Editura Dacoromână . 441.1541 Editura Economică .1769. 1150-1151. 1338. 204. 2104. 1267. 999-1000. 588.722. 1505. 818.941. 1216. 142-143.851.42. 1011.419. 2173-2174 Editura Crişan .576. 130.390 Editura Antim Ivireanul .1486 Editura Anca . 698.

979980. 1308. 1127.Teiu Botez" . 779. 1009. 337. 558. 614. 1105. 1071. 562. 214. 1413.196. 489-490. 1206. 2149. 1770. 2014 Editura Traian Dorz . 2115-2116. 1448. 1196. 1424. 1596. 273. 925. 686. 532. 1247.624. 877. 717.972. 546. 269. 525. 612 Editura IDC Press .236 Editura Hamangiu . 1239.2195 Editura T3 . 1310 Editura UNARTE .1339 Editura Nicol . 1686. 1287. 1226. 677. 344-347. 1406. 1003.264. 940. 376. 1593 Editura Universităţii din Suceava .808.1053 Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu" . 2201 Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" . 932-933. 1087. 777.1749.410.290 Editura Silvică .691 Editura Sfântul Gheorghe-Vechi .756 Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara . 959-960. 315-316.20.41.D. 67. 915 Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi" . 917.1327 Editura Universitară .2209 Editura G. 1911. 356. 1130. 636. 2228 Editura Politehnica . 1507. 1033-1034. Popa .88 Editura Iulian . 713-714.1214. 651.572 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Fundaţiei Anastasia . 1019.426.1797 Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative . 1315.1890 Editura NICULESCU .1137.2177 Editura Muntenia .1372. 1350 Editura Universităţii de Nord . 1006. 1750. 604-606. 2067 Editura Gheorghe Cârţu-Alexandru . 2114 Editura U. 1075.135. 852-853.1173. Cuza" .215. 1116.T. 457-458. 640-641.T.712 Editura Gr.14. Press . 541. 202 Editura George Tofan . 1058. 662. 908 Editura TIM . 832. 335. 1560 Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale .M. 318.62. 2022. 1040-1041 Editura Medicală Antaeus . 967.610. 2098. 54. . 539. 1954. 1117. 1736-1737.307. I. 708. 1219 Editura Universităţii din Bucureşti .416. 61.R. 1180. 1008.1924-1927 Editura Medicală .1851 Editura Trei . 776. 1946.2007-2009 Editura M. 661.1035. 1255. 482. 503. 1013. 2160-2161. 450.1496. 1788 Editura Sfântul Siluan . 514. 1227. 1240. 1598. 690. 1568. 39. 1054. 547. 537. 772. 526. 1431. 1212. 2217-2225 Editura Ştefan '94 . 568.281. 1022.22-23. 631-632. 420 Editura Ion Ionescu de la Brad . 203. 271.S. 556. 587. 918.1300 Editura Societăţii Scriitorilor Români . 1204.O. 1281.T. 1435 Editura Nouă .1039 Editura Militară . 523. 1021. 2194 Editura Universităţii Aurel Vlaicu . 1232. 361 Editura Sylvi . 2004 Editura Sophia .2191 Editura Institutului Cultural Român . 406-407. 615.622 Editura Ştef . 577 Editura Hoppa! . 238. . 2212 Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" . 476. 200.28. 567.1029. .187.849. 1119. 434. 996 Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi . 226. 2013 Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna" . 1104. 1250 Editura J.A. 2016.1118. 805. 444. 513. 279. 1433. 783.I. 1414. 1288 Editura Istros a Muzeului Brăilei . 1369. 899. 1014.978. 596-597.297. 603. 1299 Editura Mateescu .1253-1254 Editura Tehnică . . 927.324. 1048. 1588-1589. 510. 549.601 Editura Perpessicius . 904-905. 1093. 1757 Editura Fundaţiei Desire . 1120.59. 1271. 1395 Editura Gabriel 2005 -. 921. 1452. 977. 1098. 737. 1023 Editura Muzeul Naţional de Artă al României .727.30. 1181. 1107.210. 2127 Editura I.403 Editura Fundaţiei Culturale Libra . 2184. 1940. 1177.C. 1389. 1068 Editura Graal . 1374 Editura Sf. 2043. 2046 CIP 573 Editura OSIM . 1383 Editura Universităţii Emanuel din Oradea . 1586 Editura Universităţii din Piteşti . 1045. 1398.962 Editura Societăţii Academice "Matei .1323. 516. 1564.1780 Editura KML . 1988. 1103.1569 Editura Liviu Rebreanu . 1575 Editura Universităţii din Oradea .R. 1537. 1125. 1222. 1133. 998. 1454 . 649.1874. 1501. 1297-1298. 897. 1061. 385. 1332. 626. 227. 1199 Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu . 778. 2157 Editura Universităţii "Al.803. 69. 1393.1552.1124 Editura Fundaţiei "România de Mâine" . Mina .391.

1473. 742 Eurobit . 168-169.299 Else .1258. 1522. 1056. 1167 Eurocor . 1881. 474.1344. 1343.1213 Egmont România . 1921 Excelsior Art .167. 656-657. 131. 105-110.48-52. 485. 100-103. 2047 Gutenberg Univers .1328. 2197 Etnic . 652 Europlus .312 Grinta . 1049. 961. 179-180.219.443. 1978. 1153.1996 Editura Vinea . 892.305-306 Grapho Press .2118-2122 Esoteris .536 Erc Press .948 Ex Libris . 659. 123. 1945 Graphé . 970. 1307 Era . 1484.405. 1520. 321.78. 501 F Făclia . 814. 1399. 446. 1225.1129 EfiCon Press . 265 Fundaţia Culturală Antares .1131 Grai Românesc .36. 498. 373 Elpis . 1346. 1511. 460.720.439. 145. 1493 Evoluţionism . 1777 Gens Latina . 1792. 719 Green Steps . 251. 1354 Editura Victor Babeş . 1207. 2034 575 CIP Exit . 1942.431-432.57. 371. 1823. 267. 710-711 Grafoanaytis .53. 1067. 1289. 670. 154-159 Gordian .848 Gil . 1515.163. 1353. 1760.1852 Elena Francisc Publishing . 2200 Eurotip .1595 Fundaţia Editura Scrisul Românesc .974 Editura Victor .1069.233.213 Estfalia . 1312 Europolis .165.327 Gramar . 1809 H Hasefer . 702-703. 957. 244.89-91.1864. 475.1317 Gedo . 338-339. 98.1142. 598.263 Geea . 1208. 928. 282-283.1941 Herald .809-812 Girasol . 1283. 1572. 645.574 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti . 122.981 Focus . 806.2226.58. 404.442. 328.235. 2035 G Galaţi University Press .104. 1969. 2031 Etna .1371. 1516. 1345. 2000. 855-856 .451 Editura Universităţii "Transilvania" . 323. 1418. 133-134. 73. 1241.1329 Expert .1110 Electus . 721.166 ESP System . 365. 987. 2100 Hieropolis . 922. 1143 Enciclopedia RAO . 955. 1876 EduSoft . 172.496. 1278.Gând Transilvan . 176. 731-733. 1812. 1273. 2206 Edyro Press .241. 2198 Galeriile Artmark . 685. 820-821.193. 1553. 1910 Electronica 2000 . 2151 Geometry Balkan Press . 1285.247 Eikon .116.96-97. 868.1967 Gridsolo .190. 1853.1427 Granada .1547 Ex Ponto . 1838 For You . 1411-1412. 1355 Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti . 398. 285. 15351536.533. 1616-1617. 1828 Erdélyi Gondolat . 1199 Fest .2117 Eurostampa . 1650 Egumeniţa . 151-152. 140-141. 1540. 1276 Europrint .146. 1481 Editura Universităţii Româno-Britanice .497 Eurolobby . 1404 Galaxia Gutenberg .694.2019 Grafit .1791. 1072.

1697-1698. 1808.1422 Holografica . 348.1815 Martor .368.1649.40.863 Hora . 666. 1914. 1384 Mayon . 2094. 256 Kriterion . 1660.765-766 Mega . 964. 2211 Juritest .289 Hoffman . 589. 342 Impressaria . 1744. 1492. 1859 Karuna . 375. 1248. 1243. 1070 Institutul European . 891. 2196 Little Lamb .1622 Litera Internaţional . 2213. 1005 J Junimea . 2106 Humanitas .793 Mediamorphosis . 947. 1955. 377.773.25 Info . 488. 1591 Lumina Lex .2128 Maiko . 1785 Illustratis . 1114 LVS Crepuscul . 2075.608 K Kamala . 1407 Magic Print .319 Leda . 1561. 1478.761 Math Logos .1645. 1065. 2139 IRI .1367. 1530. 171.824-825. 1292-1293. 2233 I IBU Publishing . 550-551 Lux Libris .99. 2126 L Lampadarul de Aur . 216. 864. 1704. 1834.76. 433. 1055. 1425.274.1702 House of Guides . 2150 Media Service Zawada .380.206.1434 Librarium Haemus .1342.730.178. 1983.369. 412. 876. 1897. 1644.16.113-114 Media Sind . 2096-2097. 1902. 234. 901. 1138. 1533.242. 2131. 2111. 1742-1743. 2192-2193 Humanitas Fiction . 1544. 1882. 990. 1576. 1567. 1417. 1916 Kerigma . 2188. 1753 Magister .1036 InfoMega . 1722. 1767. 77 Little Star .240. 2130 Historia . 965. 1869.653. 1705. 245.31. 1613. 1816.1937 577 CIP Koinónia .524. 813. 1759. 1741. 2132.1165 Marist .425. 1761. 1970.1432 Logos Junior . 2133 Mentor . 802. 393. 1474-1475. 1646.296. 1938 Incognito Media . 1894.2182 Lumen . 2056. 1713. 1858. 2102. 1709.257.1264 Măiastra .417-418. 1128 .1514. 754.900 Matrix Rom . 828-829.1280 Infoart Media . 1745. 1190. 1872 Infomedica .760. 1738-1739 Ideea Europeană . 1609. 1651. 2108 Lehrmittelhaus . 2085 Logos . 830.1326 Mar . 2090.136 Independenţa Economică . 1740. 935. 209. 2069 Irco Script . 1620. 950.869-871 Impact Media .576 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Hiperborea .291 M Macedoneanul . 231. 2103. 2021.132 Imprimeria de Vest . 1584. 1669. 1032. 1688-1689.243 Karta-Graphic . 2204. 938.1729.1765 Infodar .79. 1862.250. 2091 Life .1699. 2092.1437 Lyra . 1993 Mediamusica . 1275.1557.

1154-1155.294 Pax Aura Mundi . 2236 Nomina Lex . 2185 Politehnica Press . 1038. 949. 44. 1677.26. 2210 Patmos . 1277. 1135 Nautica . 357.230. 1113.1306 Nomina .571. 1415-1416. 239. 1490.833-836.1888 Mirton . 521. 916.80. 857. 32. 1671. 1464. 1907. 1933.277 Presa Universitară Clujeană . 1956. 1141. 1801. 1811. 1025. 1696. 1719. 971.1166. 253. 2216 Primus . 1789 Neverland . 1506. 792. 1843 Pan Europe . 1134 Premier . 1012. 1728. 1052. 791.744. 1294. 528. 2152 Omnia Uni S.S. 2178 Orizonturi Universitare . 634. 2109. 1657. 579 Monumenta . 2050. 1333. 1263. 1390 Orizonturi . 1665. 1331. 2135 Printech . . 409. 2063. 427. 1220. 331 PIM . 650.162. 1618. 837841. 1981. 1102 Ovidius University Press . 2176. 2169. 1913 Nemira .669 .1314 Multimedia Internaţional . 1436.1818 Perla suferinţei . 1680 Neutrino .351 Nova Didactica . 2146 Nemira Publishing House . 591. 2144 Paralela 45 .413.619.129 Pro Philosophia . 459. 2048. 1224. 988. 1692. 1364. 217. 1211.11. 1841 Muşatinii . 198.736.1951 Muscel 2000 . 1146-1147. 874-875. 753. 850. 2202 Mix . 284.599. 1205. 944. 1641.228.678. 452. 1301-1303. 1848. 969. 1081. 1875. 1122-1123. 1489. 1898. 1959.A.801. 1318.462. 2052.954 Myotis .1764. 1461. 1090-1092.311 Polirom . 1488 Privirea . 2155. 1621. 1363. 1077-1078.621.287-288. 2101 Pro Marketing .T. 896.7. 1249 Nelinişti metafizice . 725.1316.1845 Noi Media Print .2163 N Napoca Star . 1182.161 Pro Plumb . 1648 Promun . 394. . 2214. 384. 1284. 939. 1485 Politehnium . 898. 907. 706-707. 1443. 1356.184. 997. 1115. 207. 1962. 775. 2070 Păzitorul Adevărului . 630. 223.A. 396. 468. 1083.1654-1656. 1100. 1080. 1893 Pământul .322.1545 Presa Bună .201. 1986. 246. 1042. 2156 Monitorul Oficial R. 1348-1349 Noua Speranţă . 991 Performantica . 1010. 301. 1873.1024 Panfilius .1768 Noriel Maxim . 1531. 1512. 1471. 846-847. 1466.24.1667 Notarom . 1918.326.1144. 195. 770. 2029. 387.1784 Olimpias . 1076 579 CIP P Paideia . 1074. 1387.1057 Pergamon .534-535 Nord-Carta .13.37-38.1813 Pro Universitaria . 1149. 1718. 794-795. 2164 PrintXpert . 1479.15. 755. 903. 1878 Pro Transilvania . 745. 984. 1495.1787. 946.185 MondoRo . 465-466. 1086. 734-735. 2095.660.367. 500. 1690. 2171. 2037 Pallas-Akadémia . 1095. 2129. 395. 625. 931.137.545. 854.2010 Olimpiada . 1837. 530. 654. 1582.1550. 728. 797. 867.1766. 1136. 1755 Pleroma . 2181 Pastel .1949 Omega . 749.578 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Meteor Press . 1438. 1934. 865. 2072 Papirus Media . 1735. 1200. 1594. 1218. 919. 1361. 911-913. 1923. 894-895. 1623. 2186 Mirador .1803 O Oastea Domnului . 1652.

807.1111 Status .1820. 1237. 2168 Taj Books & Media .1370. 1066. 1450-1451. 1392.320. 2166 Succeed Publishing . 740. 1661. 2041 Sfinţii Martiri Brâncoveni . 2203.255. 1636-1637. 671. 1362. 1663 Semne .1879. 672. Print . 473.C. 1806-1807.6. 1684-1685. 2058.1748 Ramuri . 1606. 1191. 1783 Solaris Print . 1578-1579.Editura . 1419-1420. 2180 Rosetti Educational . 1322. 34. 2086 Stud IS . 1670. 1619.12.580 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Pro Tech Service . 2061. 1228. 1242. 1798. 1401. 1467. 1203. 1892.1084. 942 Reader's Digest . 572. 883.27. 1928. 1403.752. 1047. 668. 1695. 1523. 1235. 1487. 1233. 1546. 1734.823. 1555. 1509-1510. 1936. 2087 Ramira . 333 Stúdium .994 Reîntregirea . 2027 Sitech .388. 699.786 Steaua Nordului . 313 Q Quantum . 1096-1097 Rotonda .35. 1082. 879. 1611. 1391. 595. 1027. 943. 1060. 1491. 1101 Societatea Scriitorilor Militari . 1210. 1562. 2154.1396-1397. 1503. 1857 Solness . 1919. 667. 423.309-310 581 CIP Scrisul Românesc .796 Speed Promotion . 1866. 1901.1015 Risoprint . 2123. 697. 723. 520.743. 593. 1672.280 Ş Şcoala Mehedinţiului . 455 Punct Ochit .627 Rafet . 1365. 785 Silva-Vic -. 890.480. 1305.1602 Regsan . 2170. 1682. 675. 1886. 1971. 859. 934. 1368. 278. 1386. 401.1321. 1990.1870 Scrisul Românesc Fundaţia . 518. 1991. 2229 Societatea Muzeului Ardelean . 1943. 683. 1711-1712.816. 609. 2230 S Salgo . 422.2208 SIM ART . 1062. 1157. 1108-1109 T Taida .1462 R R. 1558. 43. 2141-2142. 308.1189. 1309. 1439.936 Sinteze . 1727. 637-638. 1340.2110 Tana .270. 1148 Proxima . 1428. 1674-1675.1850.1731 Roza Vânturilor .1139-1140. 2045. 705. 1295. 1831. 486. 504.586. 1678.181 Red Cart . 952-953. 1421. 1209. 2137.379. 1031. 2036 RAO International Publishing Company . 1793. 1958.261. 1833. 2003 Romart Design . 1597. 2005 Publica .784 Standardizarea . 64-65. 1715.293 Renaşterea . 429-430.411. 1145. 304.222. 924.266. 750.1995 Puzzle Works Publishing . 1987.R. 1752. 1746. 2113 RCR Editorial . 1895. 1429. 1016. 574. 1846 Sigma . 1174. 15281529. 352 Riegel . 1469. 1408-1410.674. 1998 Techno Media . 522. 1968. 893. 2023-2024. 1583. 741. 148 Silvania . 477. 1824. 858. 2235 Sapientia .1842 Studia . 701 Scientia . 2175 . 509.60. 46. 2140 Sedcom Libris . 963.408. 1170-1171. 1020.272. 1198. 1286. 1375-1376. 511.2172 România Liberă . 1152.447-448. 1352. 1603-1604. 1679 Realitatea Românească .1017 Silviana . 1456-1460. 1223.258. 1639-1640. 771.1821. 1290 Scriptum . 937. 616617.

1999. 1714 Universitas XXI . 1373. 554.1771-1775. 774.1046.N. 469. 882. 968. 332. 1643. 276. 1260-1261.517.1252. 914. 552. 2159 University Press .T. 1394. 1246 Z U U.Editura Credis . 1359-1360 Unicart . 2055 Universitaria . 1556 Vellant . 1468. 2158 Tribuna Economică -. 1844 Univers Enciclopedic . 1929 Teora . 607. 1880. 436. 1563. 982 583 CIP Vega Prod '94 . 1230. 1877. 873. 1860 Tipoalex . 1004.124. 704. 1825 Transilvania Expres . 1378-1380.815 Urban Lifestyle . 1043 Universul Juridic . 563. 582. 1256.300. 926. Press .472.1839.582 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Tehno-Art . 680-682. 421.748. 569-570. 1385.878 Tracus Arte .1480. 592.1915 Transversal .886. 655.2040 ZIP . 303. 461. 2011 Universitas .594.1796 Unirea . 1599. 170. 1269.693.147.1822 Tipart Group .C. 527. 505-508. 330. 880.1279.494. 1158.349-350 W Wolters Kluwer . 355 Tritonic . 543. 237. 1201. 729.1668 Vox 2000 .718 Top Form . 1251. 229. 540. 746 Tehnopress . 1341 Tibo . 611.929 Tipo Radical . 923. 188. 559.1826 Vivaldi . 590. 573.366.1183-1188 V "Vasile Goldiş" University Press .1357. 566. 1463.2076-2084 Teocora . 862. 565. 548.18-19 Universitatea din Bucureşti .759 Vremea . 1217.84. 1176. 2179 Univers Ştiinţific .86 Világhírnév .687. 1455 Terra . 665 Verus . 519.1691 Verbum . 1922.A. 673.400 Topoexim . 1804. 82. 1835 Viaţa Medicală Românească . 1236.639. 1272 Tempus-Ro .478. 125 Trinitas .164 Zeit .298. 502. 2039 .2001 Vitruviu . 2237 Virom . 782. 2138.2051 Vox .225. 1580. 600 Universul Şcolii . 2038. 557. 2227 Vremi . 2207 Zeda .414.1856.47. 716.

0253/21.64.04.37.53.76 Agape -----------------------------------------------------------------.00 Arhip Art -------------------------------------------------------------.02 Agata ------------------------------------------------------------------.0251/59.021/402.26.58 --------------------------------------------------------------------------.021/402.0264/59.25.10 --------------------------------------------------------------------------.11.43 --------------------------------------------------------------------------.0248/67.0256/29.0268/21.39.55.0724/04.45 Ars Docendi ----------------------------------------------------------.94 Academica-------------------------------------------------------------.0269/21.29.37.08.07 Amaltea ---------------------------------------------------------------.57 --------------------------------------------------------------------------.36 Alcris-M94 ------------------------------------------------------------.58 Ams Publishing-------------------------------------------------------.13 --------------------------------------------------------------------------.90 --------------------------------------------------------------------------.021/224.021/322.00 Alfa---------------------------------------------------------------------.22 --------------------------------------------------------------------------.15.48.62.0236/46.52 --------------------------------------------------------------------------.0253/21.021/224.03 Alma Mater Sibiu ----------------------------------------------------.24.46 Aliter -------------------------------------------------------------------.08.38.03 Anco LTD ------------------------------------------------------------.58.79 Aramis Print ----------------------------------------------------------.0234/20.03.50.09 Arca -------------------------------------------------------------------.43.0251/42.0231/51.08.0256/28.0268/21.90.88 CIP --------------------------------------------------------------------------.0268/48.67.63.0264/59.49.25.42.0258/81.59.26.33 --------------------------------------------------------------------------.29 Adevărul Holding ----------------------------------------------------.42.584 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE LISTĂ TELEFOANE EDITURI Editura ---------------------------------------------------------------.65 Amurg Sentimental --------------------------------------------------.82.021/402.55 Amanda Edit ----------------------------------------------------------.0258/81.021/242.0232/11.92 Adalex -----------------------------------------------------------------.00 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.26.02 --------------------------------------------------------------------------.34.71.14 --------------------------------------------------------------------------.26.52 AcademicPres --------------------------------------------------------.70 Alga Cristal -----------------------------------------------------------.0269/23.0264/59.07 --------------------------------------------------------------------------.46.47 --------------------------------------------------------------------------.57.44 --------------------------------------------------------------------------.89.0269/22.80 Alexandria Publishing House ---------------------------------------.07.0238/72.43 Alfa Omega Publishing ---------------------------------------------.0242/31.36.031/425.35 Aius Printed ----------------------------------------------------------.0259/26.021/222.17.42.04 Altip -------------------------------------------------------------------.021/461.53 --------------------------------------------------------------------------.021/687.0230/53.021/224.03.021/410.30 Aethicus ---------------------------------------------------------------.19.61.0256/20.021/461.10 ALL Educational ----------------------------------------------------.61.32 Alpha MDN ----------------------------------------------------------.49.10 --------------------------------------------------------------------------.021/402.0234/55.021/242.02 Ars Academica -------------------------------------------------------.0364/10.021/461.00 Alma -------------------------------------------------------------------.75 Ars Libri ---------------------------------------------------------------.12.0238/72.45.0251/59.0256/28.021/224.03 --------------------------------------------------------------------------.90.08.021/210.0264/43.84 --------------------------------------------------------------------------.32 Ars Longa ------------------------------------------------------------.23 Alean-------------------------------------------------------------------.5934 Agnos -----------------------------------------------------------------.45.0234/37.04.0234/61.05 Aeternitas -------------------------------------------------------------.57.96 Aius --------------------------------------------------------------------.0258/81.43.63.0251/58.tel.32.43 --------------------------------------------------------------------------.81 --------------------------------------------------------------------------.62 Agora ------------------------------------------------------------------.78 585 .45 Amphion---------------------------------------------------------------.44.10 Alfa---------------------------------------------------------------------.12.65.11 Age-Art ----------------------------------------------------------------.0248/21.16.021/317.02.49.38 Alicat ------------------------------------------------------------------.25 Arpeggione ------------------------------------------------------------.0232/21.12 Alfa Press -------------------------------------------------------------.021/335.04.26.0236/46.0230/53.0258/81.42 --------------------------------------------------------------------------.0268/21.10.85 ALLFA ----------------------------------------------------------------.00 --------------------------------------------------------------------------.95 Agroprint -------------------------------------------------------------.13.01.0233/22.0269/24.67 Anteea -----------------------------------------------------------------.021/402.0364/10.0256/27.36 Andreas Print ---------------------------------------------------------.0234/37.41.51 Agaton ----------------------------------------------------------------.13.88.98 Aldus-------------------------------------------------------------------.0264/43.021/210./fax A Academica Brâncuşi ------------------------------------------------.77 Alma Mater Cluj-Napoca -------------------------------------------.

50 --------------------------------------------------------------------------.01.0232/26.0232/21.021/230.22 --------------------------------------------------------------------------.30 --------------------------------------------------------------------------.24.25.02.0361/40.96 Ascendent -------------------------------------------------------------.36.34 Buna Vestire ----------------------------------------------------------.41.0256/42.88 --------------------------------------------------------------------------.021/637.51 --------------------------------------------------------------------------.57 --------------------------------------------------------------------------.52 Aula -------------------------------------------------------------------.48.88 Art ---------------------------------------------------------------------.41 BREN -----------------------------------------------------------------.90.23.021/323.99.021/212.0245/63.68 Cheiron ----------------------------------------------------------------.021/313.0247/31.021/317.0248/25.51.01 Cetatea Doamnei -----------------------------------------------------.19.0268/31.29 --------------------------------------------------------------------------.67 Carpathia Press -------------------------------------------------------.08 Cetatea de Scaun -----------------------------------------------------.48 comunicare.59.0259/43.34.90.01.27 Casa Literaturii Creştine --------------------------------------------.021/230.25 --------------------------------------------------------------------------.66.32.20.03.47 Axa --------------------------------------------------------------------.04.0232/21.61.18 Benefica ---------------------------------------------------------------.0264/43.021/224.0254/21.98.021/322.11.44 Artes -------------------------------------------------------------------.021/323.71 Atelier Didactic ------------------------------------------------------.70.021/211.08 Citadela ----------------------------------------------------------------.06 Business Tech International Press ---------------------------------.0247/32.61.37 --------------------------------------------------------------------------.0256/21.021/326.12 Compania -------------------------------------------------------------.52.63.50 --------------------------------------------------------------------------.01.87 Art XXI ---------------------------------------------------------------.0256/49.38 --------------------------------------------------------------------------.021/335.021/313.25 Bibliotheca -----------------------------------------------------------.49.43 Casa de Editură Venus-----------------------------------------------.19.52.021/224.0256/20.75.48.90 --------------------------------------------------------------------------.53.0251/56.69 --------------------------------------------------------------------------.22.90.021/231.0233/21.0264/43.91.39.25.0245/21.13 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.021/316.0232/25.96.14 Cartea copiilor --------------------------------------------------------.21 --------------------------------------------------------------------------.01.021/224.16.0256/29.36 Brumar ----------------------------------------------------------------.021/317.95 The Center for Romanian Studies ---------------------------------.30.021/424.021/424.586 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.27 Atlas Press ------------------------------------------------------------.06 CIP C Carminis Educaţional -----------------------------------------------.00.90 Artemis ----------------------------------------------------------------.0231/58.01.54 Cartea Românească --------------------------------------------------.47 Brevis -----------------------------------------------------------------.85 Betta -------------------------------------------------------------------.83.08 Casa de Editură Viaţă şi Sănătate ----------------------------------.43.10 --------------------------------------------------------------------------.021/637.31.30 Casa Cărţii de Ştiinţă ------------------------------------------------.20 Biblioteca Apostrof --------------------------------------------------.021/318.021/210.40 Casa Editorială Demiurg --------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.021/323.48.23.13.0721/14.28 --------------------------------------------------------------------------.20 --------------------------------------------------------------------------.0747/08.03.0232/21.09 --------------------------------------------------------------------------.0356/10.0249/40.52.0249/43.ro --------------------------------------------------------.021/223.81 --------------------------------------------------------------------------.03 --------------------------------------------------------------------------.021/223.021/211.46.0259/43.67.37 Cartex Serv -----------------------------------------------------------.46.0258/71.00 Ceres ------------------------------------------------------------------.14.0259/43.0722/59.58.20.021/314.55 --------------------------------------------------------------------------.70 Cartea Creştină -------------------------------------------------------.021/223.0232/21.0232/21.0232/21.50.25.0264/19.21.34 Artpress ---------------------------------------------------------------.27 --------------------------------------------------------------------------.90.87 Casa Ciurea -----------------------------------------------------------.0256/21.021/335.50 B Banatul-----------------------------------------------------------------.0248/25.64 Cavallioti -------------------------------------------------------------.07 --------------------------------------------------------------------------.94 Bastion-----------------------------------------------------------------.0249/43.021/222.38.25.49 Artifex -----------------------------------------------------------------.0232/21.22.60 --------------------------------------------------------------------------.42.81 --------------------------------------------------------------------------.36 Cetate Deva -----------------------------------------------------------.19.09 Arves ------------------------------------------------------------------.44 Biblioteca Bucureştilor ---------------------------------------------.86.46.021/314.33 Casa Editorială Odeon ----------------------------------------------.48.79.95 587 .24.18.22.52 Cartea Ortodoxă -----------------------------------------------------.05 --------------------------------------------------------------------------.0233/21.26.0254/22.

39.021/319.021/319.0250/73.0359/42.65 Ecko Print -------------------------------------------------------------.29.021/311.0264/42.021/410.59 --------------------------------------------------------------------------.0230/52.41.88.80 Cronos -----------------------------------------------------------------.47.47.76 Editura All-------------------------------------------------------------.0264/42.031/710.84 Editura A.021/319.0265/25.021/335.01 Editura Academia Română.0259/44.021/318.R.0265/25.16.02.08.0723/25.80.24.27.60 Editura Academiei Tehnice Militare ------------------------------.021/335.021/324.G.72 --------------------------------------------------------------------------.40.021/666.26.48 Crizon------------------------------------------------------------------.70.24 Didactic Pres ----------------------------------------------------------.0264/43.N.97 Cr3ativ -----------------------------------------------------------------.57.50 Editura Antim Ivireanul ---------------------------------------------.19 Duran’s ----------------------------------------------------------------.021/335.88.09 Concordia -------------------------------------------------------------.11 Do MinoR ------------------------------------------------------------.0241/58.021/223.60.72 --------------------------------------------------------------------------.0238/72.70 Dokia-------------------------------------------------------------------.55.0243/25.021/312.-S.75.81.01 Editura A.24.U.46.88 Corgal Press ----------------------------------------------------------.021/310.12 Curtea Veche ---------------------------------------------------------.06.0268/14.66 Editura Anca ---------------------------------------------------------.71 --------------------------------------------------------------------------.0234/51.00 Cunoaşterea Cuvântului --------------------------------------------.73 Deşteptarea -----------------------------------------------------------.14 --------------------------------------------------------------------------.0269/21.14 Digital Arts -----------------------------------------------------------.20 Corint Junior ---------------------------------------------------------.0249/43.42.UNICUM ----------------------------------------------------.06 --------------------------------------------------------------------------.63 Editura Alexis---------------------------------------------------------.48.64 --------------------------------------------------------------------------.0246/23.19 Deisis ------------------------------------------------------------------.0269/83.02.23.0269/21.0252/32.0264/41.0269/23.51.96.I.0369/42.91 Conphys ---------------------------------------------------------------.29.40.97 --------------------------------------------------------------------------.021/336.G.021/316.15.55 --------------------------------------------------------------------------.99.021/410.85 Editura Andreiana ----------------------------------------------------.0269/43.57 --------------------------------------------------------------------------.15.10 CIP --------------------------------------------------------------------------.0259/43.021/314.20 Editura Abel ----------------------------------------------------------.48.90 Editura Academiei Romane ----------------------------------------.021/337.23 --------------------------------------------------------------------------.44 --------------------------------------------------------------------------.021/410.31 Editura A.92.92 --------------------------------------------------------------------------.AS'.00.42 D Dacia ------------------------------------------------------------------.03 Convexus 2000 -------------------------------------------------------.35.65.96.14.71.55.50.20.021/337.36.021/323.42.72 ED.62 Didactica Publishing House-----------------------------------------. Centrul de Studii Transilvane --------------------------------------------------------------------------.0246/23.0264/45.27 --------------------------------------------------------------------------.46 Digital Docu Print ---------------------------------------------------.57.00 Editura Ana 2000 ----------------------------------------------------.75 --------------------------------------------------------------------------.021/411.40 --------------------------------------------------------------------------.0269/21.0250/71.86 Edit Moroşan----------------------------------------------------------.021/335.02.78 Damira -----------------------------------------------------------------.21.0250.50.60 --------------------------------------------------------------------------.021/332.26 --------------------------------------------------------------------------.36.47.0234/51.12.0250/73.0263/23.25.56 --------------------------------------------------------------------------.588 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Con Fisc ---------------------------------------------------------------.22 Contrafort -------------------------------------------------------------.31.021/318.021/319.69. --------------------------------------------------------.74.0341/81.88 Cygnus ----------------------------------------------------------------.73 --------------------------------------------------------------------------. -----------------------------------------------------.46 Edithgraph ------------------------------------------------------------.15 --------------------------------------------------------------------------.23.021/323.22 Corint ------------------------------------------------------------------.36.55.0264/42.88 E Echinox ---------------------------------------------------------------.73.53.77 Crist-1------------------------------------------------------------------.89 --------------------------------------------------------------------------.44.0269/43.0234/52.71.021/320.33.33.15 Dharana ---------------------------------------------------------------.I.89.06.54 --------------------------------------------------------------------------.82 Danaster ---------------------------------------------------------------.20.25 589 .021/335.53.021/402.A -------------------------------------------------.0232/23.72 Cordial Lex------------------------------------------------------------.0251/41.84 Curtea Veche Publishing -------------------------------------------.24 Crisserv ----------------------------------------------------------------.28.00.80 --------------------------------------------------------------------------.48.46.0264/42.61 Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"-------.0264/44.021/336.

67.20.021/313.55 Editura Fundaţiei Anastasia ----------------------------------------.0232/41.54.25.0369/40.12 Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ ”Ioan Slavici” Timişoara --------------------------------------------------------------------------.22.91 Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------.021/413.0232/21.021/224.97 Editura Dacoromână ------------------------------------------------.39.06.23 Editura Etnologică ---------------------------------------------------.95.17 Editura Coresi --------------------------------------------------------.23.021/224.38 --------------------------------------------------------------------------.24.021/320.54. Gh.33.34 Editura Dana Art -----------------------------------------------------.17 Editura Eduard -------------------------------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.45 Editura Fundaţiei Andrei Şaguna-----------------------------------.61 Editura G.20 Editura Graal----------------------------------------------------------.0264/59.021/319.0239/61.12.35 Editura Casei Corpului Didactic Bacău ---------------------------.021/201.031/805.031/710.021/315.88 Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori --------------------------------------------------------------------------.O.20 Editura Fundaţiei Culturale Libra ---------------------------------.95.021/222.66.08.021/222.26.021/211.47 Editura Gr.R.32 Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei -------------------.85.0256/22.06.47.53 Editura Fundaţiei "Universitare pentru Toţi" ---------------------. -----------------------------------------------------.60 Editura Cellina--------------------------------------------------------.45.54 Editura Crişan --------------------------------------------------------.35 --------------------------------------------------------------------------.20 --------------------------------------------------------------------------.21.92.0241/66.38 Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale .05.27 --------------------------------------------------------------------------.46 Editura Enciclopedică -----------------------------------------------.0232/31.76 Editura ASE ----------------------------------------------------------.56.20 --------------------------------------------------------------------------.0238/71.07.021/410.19 --------------------------------------------------------------------------.N.27.0241/63.0265/21.48.021/224.99 Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ------------------------.69. --------------------------------------------------------.08.031/802.21 Editura Hoppa! -------------------------------------------------------.021/315.0262/27.021/312.0249/43.0230/52.07.031/805.35 --------------------------------------------------------------------------.0724/07.61 Editura Ion Ionescu de la Brad -------------------------------------.31.590 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.72.40.0264/12.56 Editura Gabriel 2005-------------------------------------------------.32 Editura Boldaş -------------------------------------------------------.031/710.0254/21.0264/14.06.0250/73.08 Editura Augusta ------------------------------------------------------.94.87 Editura George Tofan -----------------------------------------------.0232/26.49 Editura Asociaţiunii Astra-------------------------------------------.0256/21.67 Editura Emma --------------------------------------------------------.97.84 Editura de Vest -------------------------------------------------------.37.96.73.13 Editura Institutului Cultural Român -------------------------------.20 Editura Dunărea ------------------------------------------------------.0256/81.36 Editura IDC Press ---------------------------------------------------.0256/43.80.0259/47.15.03 --------------------------------------------------------------------------.0264/59.47 Editura Casei Corpului Didactic „I.26 Editura AREL---------------------------------------------------------.05.48 Editura C.87 --------------------------------------------------------------------------.32 --------------------------------------------------------------------------.45.0254/24.21.M.0232/21.021/312.93.54.021-316.021/318.0248/72.65 Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea --------------------------------------------------------------------------.69.0241/63.021/684.0241/58.I.0256/22.55 --------------------------------------------------------------------------.021/252.70 --------------------------------------------------------------------------.61.23.68.11 --------------------------------------------------------------------------.021/444.0239/61.0259/41.61.00 Editura I.031/810.10 --------------------------------------------------------------------------.69.13. Beck ----------------------------------------------------.18.021/410.16 Editura Gheorghe Alexandru ---------------------------------------.0264/18.021/222. Popa --------------------------------------------------.06.90.33.20.021/312.10 Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică --------------------------------------------------------------------------.48 Editura Didactică şi Pedagogică -----------------------------------.34 --------------------------------------------------------------------------.32.29 591 .83.80.78.17 Editura de Suflet------------------------------------------------------.0238/71.0262/27.H.0232/41.0241/54.021/211.81 Editura ASCR --------------------------------------------------------.39.04 --------------------------------------------------------------------------.10.55 --------------------------------------------------------------------------.0251/52.88 Editura Aura ----------------------------------------------------------.83.86 Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului ----------------------.57. T.68 Editura Centrului de Creaţie Brăila -------------------------------.31.0251/52.53 Editura Economică --------------------------------------------------.62.0236/46.25.00 --------------------------------------------------------------------------.021/611. Coresi ------------------------------------------------.99 Editura Hamangiu ----------------------------------------------------.11.0249/43.73 Editura C.0234/52.I.26.0249/42.08 Editura Fundaţiei "România de Mâine" ---------------------------.D.59. Dumitraşcu” ----------.021/224.79.63.021/201.34 Editura Christiana ---------------------------------------------------.47 --------------------------------------------------------------------------.98 CIP Editura Dobrogea ----------------------------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.34.55.69 --------------------------------------------------------------------------.84.01 Editura Fundaţiei Desire --------------------------------------------.

021/402.21 Editura Muzeul Naţional de Artă al României--------------------.C.0232/23.29 Editura Trei -----------------------------------------------------------.80 --------------------------------------------------------------------------.91.0722/62.021/312.92.60.91 --------------------------------------------------------------------------.69 Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti------------.94 Editura Sf.08 Editura Universitară -------------------------------------------------.09.86.10.30.23 Editura Sophia -------------------------------------------------------.021/320.84 Editura Ştefan ’94 ----------------------------------------------------.43.00. Mina -----------------------------------------------------.40.59.50.89 Editura Medicală Antaeus-------------------------------------------.10 Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti --------------------.70 --------------------------------------------------------------------------.64 Editura Medicală -----------------------------------------------------.021/252.021/312.0230/52.0264/31.31.13 Editura KML----------------------------------------------------------.S.021/315.73.94 Editura Politehnica --------------------------------------------------.021/224.0359/42.0259/43.97.58.60 Editura Medicală Universitară ‘Iuliu Haţieganu” ---------------.0232/20.12.03 Editura Iulian ---------------------------------------------------------.15.30.T.00 CIP --------------------------------------------------------------------------.0232/23.39 Editura Liviu Rebreanu ---------------------------------------------.021/223.021/311.021/312.021/222.19.70 --------------------------------------------------------------------------.77 Editura TIM ----------------------------------------------------------.95 Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez ----------------.021/665.15.021/223. --------------------------------------------------------.83 Editura Sfântul Siluan -----------------------------------------------.51.0230/52.A.32 Editura Muntenia ----------------------------------------------------.23.55.16.01.03. ----------------------------------------------------.89 --------------------------------------------------------------------------.26.0248/21.51.0252/40.23.27 Editura Nicol ---------------------------------------------------------.87.021/252.31 --------------------------------------------------------------------------.021/315.90 Editura T 3 ------------------------------------------------------------.0232/21.021/315.0259/43.60 --------------------------------------------------------------------------.38.45 Editura Mateescu -----------------------------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.00.30 --------------------------------------------------------------------------.61.19 Editura Perpessicius -------------------------------------------------.021/260.R.48 Editura Universităţii din Suceava ----------------------------------.0264/31.021/240.30 Editura Universităţii din Piteşti ------------------------------------.23.021/410.0248/21.0255/21.0244/57. I.0264/59.021/314.021/252.0355/81.23 --------------------------------------------------------------------------.021/311.021/323.021/312.84 Editura OSIM ---------------------------------------------------------.21 Editura Sfântul Gheorghe-Vechi ----------------------------------.47 Editura Universităţii “Al.021/223.021/312.67 --------------------------------------------------------------------------.81 Editura Universităţii Emanuel din Oradea ------------------------.60.27.57.0259/40.29 Editura U.0359/40.87 Editura Istros a Muzeului Brăilei-----------------------------------.021/319.52 Editura NICULESCU -----------------------------------------------.021/222.021/319.84 Editura Sylvi ---------------------------------------------------------.84 Editura Tehnică ------------------------------------------------------.27. Cuza” --------------------------------.63 Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi -----------------------------------.38 Editura Societăţii Scriitorilor Români ----------------------------.82 --------------------------------------------------------------------------.92 Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu ------------------.021/314.61 Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative -------------------------------------------------------------------------.0339/40.0264/43.97.25 Editura Ştef -----------------------------------------------------------.42 --------------------------------------------------------------------------.021/410.0339.04.66 --------------------------------------------------------------------------.021/310.60.19.38.66.021/636.55.73.84 Editura Universităţii din Oradea -----------------------------------.0262/29.T.021/312.47 Editura Universităţii de Nord ---------------------------------------.021/312.42 --------------------------------------------------------------------------.30 --------------------------------------------------------------------------.47.021.10.72 Editura Nouă ----------------------------------------------------------.24.021.27.86 --------------------------------------------------------------------------.89 Editura Militară ------------------------------------------------------.10.0241/63.24.021/778.22.21.0267/35.22 Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I“------------.19.53 --------------------------------------------------------------------------.49.0241/63.32 --------------------------------------------------------------------------.19 --------------------------------------------------------------------------.12.12.0269/21.83 --------------------------------------------------------------------------.592 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.69.42.54.91 --------------------------------------------------------------------------.021/267.28.49.26 Editura UNARTE ----------------------------------------------------.38.35 --------------------------------------------------------------------------.70 Editura M.0256/40.0257/28.031/104.93 --------------------------------------------------------------------------.68.00.01 Editura Universităţii Aurel Vlaicu ---------------------------------.021/252.77 --------------------------------------------------------------------------. Press ---------------------------------------------------.314.43 Editura Traian Dorz --------------------------------------------------.0254/26.02 --------------------------------------------------------------------------.021/240.0257/31.021/222.05.78.39.0256/40.77.0262/21.88.94.14.71 593 .64.48 Editura J.45 --------------------------------------------------------------------------.73 --------------------------------------------------------------------------.313.03.0255/21.76.26.11.19 Editura Silvică --------------------------------------------------------.87 Editura Universităţii din Bucureşti --------------------------------.26.32.0254/26.05.021/345.

29.Botosani-------------------------------------------------------.62.50 --------------------------------------------------------------------------.57 --------------------------------------------------------------------------.0264/43.021/337.021/337.0241/58.37.10.00.021/224.0256/19.14 Girasol ----------------------------------------------------------------.Baia Mare------------------------------------------------.47 Editura Universităţii Româno-Britanice --------------------------.23.73 --------------------------------------------------------------------------.09 Electronica 2000 -----------------------------------------------------.0254/54.59 Gens Latina -----------------------------------------------------------.0236/30.0232/26.96.22.30 Eurolobby -------------------------------------------------------------.85 Editura Victor Babeş-------------------------------------------------.61.0231/53.37 Geea .50 --------------------------------------------------------------------------.25.98 --------------------------------------------------------------------------.021/316.021/332.021/346.31 Europrint .021/405.0351/80.89 Gil ---------------------------------------------------------------------.0256/49.61.67.56.0254/54.56.0359/80.34.021/318.81 Estfalia ----------------------------------------------------------------.67.021/410.021/318.021/402.18 Else --------------------------------------------------------------------.11.53 Galaxia Gutenberg ---------------------------------------------------.021/210.0231/51.0740/18.28 --------------------------------------------------------------------------.021/210.49 Editura Universităţii “Transilvania” ------------------------------.38 --------------------------------------------------------------------------.90.04 Eurocor ----------------------------------------------------------------.26 Editura Vinea ---------------------------------------------------------.10.594 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.021/224.16 Gedo -------------------------------------------------------------------.15 CIP Europrint .25.0236/46.61.91.0262/21.24.021/316.0241/32.77 Eurobit ----------------------------------------------------------------.0261/21.90 Edyro Press -----------------------------------------------------------.56 --------------------------------------------------------------------------.09.72 Ex Libris --------------------------------------------------------------.66.0256/20.0234/51.10.13 Grafit ------------------------------------------------------------------.27.0239/61.0751/19.41 Erc Press --------------------------------------------------------------.44.52.40 For You ---------------------------------------------------------------.77 --------------------------------------------------------------------------.55.30 Erdelyi Gondolat – Gând Transilvan ------------------------------.08 Euro Standard --------------------------------------------------------.06.0259/41.22 Electus ----------------------------------------------------------------.30.0256/43.0747/53.27.0234/52.79.02 --------------------------------------------------------------------------.36 G Galaţi University Press ----------------------------------------------.021/665.10.021/337.11 --------------------------------------------------------------------------.11 Focus ------------------------------------------------------------------.0262/38.18 Evoluţionism ----------------------------------------------------------.0248/25.33.50 --------------------------------------------------------------------------.60.53.35 Elpis -------------------------------------------------------------------.27 Excelsior Art ---------------------------------------------------------.58 Gordian ---------------------------------------------------------------.021/260.402.021/337.58.51 Editura Victor --------------------------------------------------------.021/667.17.0259/47.0260/61.Oradea ---------------------------------------------------.0248/64.93.45.42.48 Era----------------------------------------------------------------------.90 Ex Ponto --------------------------------------------------------------.69 --------------------------------------------------------------------------.18 Fest --------------------------------------------------------------------.61 Eurotip ----------------------------------------------------------------.53 595 .021/316.021.71.00.90 --------------------------------------------------------------------------.28 --------------------------------------------------------------------------.60.94.0268/47.39.67 Etnic--------------------------------------------------------------------.60.90.65 --------------------------------------------------------------------------.30 Eikon ------------------------------------------------------------------.13.36.0251/59.56 --------------------------------------------------------------------------.06.26.0244/57.95.18 EduSoft ----------------------------------------------------------------.95 Europlus --------------------------------------------------------------.0266/21.24.35.42.42.021/346.03.23 Fundaţia Culturală Antares------------------------------------------.78 Exit ---------------------------------------------------------------------.52.20.97 Egmont România ----------------------------------------------------.0254/54.37.0234/20.021/224.60.0256/49.76 Galeriile Artmark-----------------------------------------------------.08 Etna --------------------------------------------------------------------.70 Expert -----------------------------------------------------------------.021/332.77 Elena Francisc Publishing-------------------------------------------.93.53.43 Egumeniţa ------------------------------------------------------------.021/346.32 F Făclia ------------------------------------------------------------------.0252/32.0259/41.33 --------------------------------------------------------------------------.0264/59.0733/86.0256/20.15 Europolis --------------------------------------------------------------.51.0236/41.95.64.95.0241/58.021/222.30.16.0268/47.60.64.53 --------------------------------------------------------------------------.0731/21.27 --------------------------------------------------------------------------.0236/41.58.65 Geometry Balkan Press ---------------------------------------------.021/316.69 ESP System -----------------------------------------------------------.03 Esoteris ----------------------------------------------------------------.0236/32.31 Enciclopedia RAO ---------------------------------------------------.05.

031/425.38.0236/81.021/224.28 597 .22.97 Gridsolo ---------------------------------------------------------------.0259/41.83 Imprimeria de Vest---------------------------------------------------.0244/51.38 Hieropolis -------------------------------------------------------------.021/317.38.30 --------------------------------------------------------------------------.45 --------------------------------------------------------------------------.36.68 Impact Media ---------------------------------------------------------.64 Impressaria ------------------------------------------------------------.21.25 --------------------------------------------------------------------------.86 --------------------------------------------------------------------------.27.0263/23.0256/45.53.52 Historia ----------------------------------------------------------------.31 Karta-Graphic---------------------------------------------------------.04.38 --------------------------------------------------------------------------.14 --------------------------------------------------------------------------.18 Hora -------------------------------------------------------------------.36.04.46.021/212.09 --------------------------------------------------------------------------.021/312.09 --------------------------------------------------------------------------.31.0249/46.021/224.31 --------------------------------------------------------------------------.97.85.0268/41.021/324.01 Infomedica ------------------------------------------------------------.27.47.22.021/312.021/637.021/410.32 Humanitas Fiction----------------------------------------------------.73.90 --------------------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.08 Herald -----------------------------------------------------------------.86 Infodar -----------------------------------------------------------------.27 --------------------------------------------------------------------------.00 --------------------------------------------------------------------------.59.49.21.01.0257/23.67.27 Juritest -----------------------------------------------------------------.00 Granada ---------------------------------------------------------------.19 --------------------------------------------------------------------------.79.19 Kriterion --------------------------------------------------------------.0244/51.93 Koinónia --------------------------------------------------------------.17.38.021/255.29 --------------------------------------------------------------------------.77 Gutenberg Univers --------------------------------------------------.05.21 --------------------------------------------------------------------------.021/255.86 Graphé ----------------------------------------------------------------.0251/14.43.0268/33.35 Incognito Media ------------------------------------------------------.13 --------------------------------------------------------------------------.021/781.44 Green Steps -----------------------------------------------------------.86 J Junimea ---------------------------------------------------------------.021/224.55 --------------------------------------------------------------------------.25.06.0264/31.0266/31.28 --------------------------------------------------------------------------.021/211.0268/47.70.05.021/211.021/317.36.56 Hoffman ---------------------------------------------------------------.28 Info --------------------------------------------------------------------.35.0232/23.0232/23.96.87.41 Hiperborea ------------------------------------------------------------.11 Ideea Europeană -----------------------------------------------------.35 Kerigma ---------------------------------------------------------------.0232/41.51.32 CIP I IBU Publishing -------------------------------------------------------.52 --------------------------------------------------------------------------.74.83.30.34.021/222.021/781.65 Grapho Press ----------------------------------------------------------.0257/23.0264/41.46 Institutul European --------------------------------------------------.56.021/222.0359/81.36.021/224.021/222.40.0256/48.09 Holografica------------------------------------------------------------.0363/10.0232/11.37 Humanitas ------------------------------------------------------------.19.01.021/224.0259/41.0743/17.021/316.021/316.72.0264/45.22 Karuna ----------------------------------------------------------------.66 Grinta ------------------------------------------------------------------.46 --------------------------------------------------------------------------.12 Gramar-----------------------------------------------------------------.42.30 --------------------------------------------------------------------------.79.90.32.0269/21.27.02 Illustratis---------------------------------------------------------------.0257/25.98 InfoMega -------------------------------------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.58.84 --------------------------------------------------------------------------.05.91.031/425.021/665.39 H Hasefer ----------------------------------------------------------------.62.39 House of Guides -----------------------------------------------------.0722/60.021/210.021/224.27 -------------------------------------------------------------------------.97 Irco Script -------------------------------------------------------------.22.18.30.0234/54.07 Grai Românesc -------------------------------------------------------.0264/59.0268/31.41.23.021/221.72.30.0745/12.0740/10.22 IRI ----------------------------------------------------------------------.17.57.0268/31.44.13 --------------------------------------------------------------------------.33.596 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.0264/59.34.62 K Kamala ----------------------------------------------------------------.0256/49.11 Grafoanaytis ----------------------------------------------------------.021/637.36.55.021/308.0268/41.

66 Lyra --------------------------------------------------------------------.77 Matrix Rom -----------------------------------------------------------.90 Little Lamb -----------------------------------------------------------.02 Multimedia International -------------------------------------------.021/402.21 --------------------------------------------------------------------------.021/222.71.0256/14.53 Muşatinii --------------------------------------------------------------.0255/22.29.61 --------------------------------------------------------------------------.0248/53.98.98 Media Sind -----------------------------------------------------------.72 Mediamusica ---------------------------------------------------------.28 --------------------------------------------------------------------------.83.0266/17.08 Mediamorphosis ------------------------------------------------------.80 Mayon -----------------------------------------------------------------.69.52 Life --------------------------------------------------------------------.72 Nord Carta ------------------------------------------------------------.20 Lehrmittelhaus --------------------------------------------------------.0264/59.36.42 --------------------------------------------------------------------------.0253/21.79.0241/61.95 --------------------------------------------------------------------------.16.80 Mar --------------------------------------------------------------------.09 --------------------------------------------------------------------------.0230/42.01 Monumenta------------------------------------------------------------.11 Noi Media Print ------------------------------------------------------.08.0235/31.82 Mirton -----------------------------------------------------------------.99 Myotis -----------------------------------------------------------------.00 Neutrino ---------------------------------------------------------------.80 Litera International --------------------------------------------------.50 L Lampadarul de Aur --------------------------------------------------.92.21.0268/46.0264/59.021/212.0269/21.37.39 Maiko -----------------------------------------------------------------.0257/28.598 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.90.0256/20.0259/46.48.00 Nemira Publishing House -------------------------------------------.021/222.021/224.64 --------------------------------------------------------------------------.71 --------------------------------------------------------------------------.11 Leda -------------------------------------------------------------------.021/312.92.0232/81.91 --------------------------------------------------------------------------.021/224.11.021/327.021/317.0232/80.29.53 Librarium Haemus ---------------------------------------------------.021/319.47 Nautica ----------------------------------------------------------------.0241/62.44 Monitorul Oficial R.58 Mega ------------------------------------------------------------------.78.021/411.62.31.28 --------------------------------------------------------------------------.27 --------------------------------------------------------------------------.0765/53.021/319.79 --------------------------------------------------------------------------.75 Meteor Press ----------------------------------------------------------.0259/43.0259/44.32.0253/21.56 MondoRo--------------------------------------------------------------.A.14.48.48 Noua Speranţă --------------------------------------------------------.78 Lumen -----------------------------------------------------------------.22.14.021/224.21.89.22.16.60 Lux Libris ------------------------------------------------------------.0230/22.14.021/410.74.021/317.90.14.99.29.63 Mentor ----------------------------------------------------------------.32 LVS Crepuscul -------------------------------------------------------.60 Nelinişti metafizice --------------------------------------------------.74.021/319.89.09.0244/51.26 Muscel 2000 ----------------------------------------------------------.24 --------------------------------------------------------------------------.12 Mirador ----------------------------------------------------------------.59 Măiastra ---------------------------------------------------------------.0230/53.021/313.29 Notarom ---------------------------------------------------------------.70.0259/44.0265/25.0733/67.94.0257/28. ----------------------------------------------.021/318.0256/21.33.20.031/407.41.25.22 Logos ------------------------------------------------------------------.24.50.021/318.16.12.0362/80.13.15.09.12 Martor------------------------------------------------------------------.51 Lumina Lex -----------------------------------------------------------.51.0268/31.021/686.26 Mix --------------------------------------------------------------------.37 Marist -----------------------------------------------------------------.73.75.0233/28.021/317.0264/43.17 --------------------------------------------------------------------------.0265/25.0766/26.57.16.94.22 Magister ---------------------------------------------------------------.021/224.021/411.66 --------------------------------------------------------------------------.69.82 Nemira ----------------------------------------------------------------.67.44.81 --------------------------------------------------------------------------.021/312.32 --------------------------------------------------------------------------.55.63.96.59 Noriel Maxim --------------------------------------------------------.44 Neverland -------------------------------------------------------------.44.93 N M Macedoneanul --------------------------------------------------------.021/211.0244/51.0241/61.0257/25.22.42.94.16.0264/43.29.43 Napoca Star -----------------------------------------------------------.021/212.021/311.26 -------------------------------------------------------------------------.0262/21.15 --------------------------------------------------------------------------.72.0269/43.021/252.21.021/269.87 599 .0256/27.48.44 --------------------------------------------------------------------------.75 Math Logos -----------------------------------------------------------.09.75 CIP Media Service Zawada ----------------------------------------------.

18.0251/41.79 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.0256/40.90.69.48 --------------------------------------------------------------------------.0726/56.78 Orizonturi Universitare ---------------------------------------------.01.57 --------------------------------------------------------------------------.21 Pallas-Akademia -----------------------------------------------------.0266/37.27.0745/25.021/316.0232/27.14 --------------------------------------------------------------------------.98 --------------------------------------------------------------------------.49.0263/21.98 Pro Tech Service -----------------------------------------------------.0263/23.43.0241/80.45.59 Pro Universitaria -----------------------------------------------------.021/444.47 --------------------------------------------------------------------------.14 CIP --------------------------------------------------------------------------.94 Pro Plumb -------------------------------------------------------------.16 O Oastea Domnului ----------------------------------------------------.0232/21.16.0264/21.0263/21.021/231.70.74.0232/21.89 Promun ----------------------------------------------------------------.77.33 Polirom ----------------------------------------------------------------.43.021/318.74.70 --------------------------------------------------------------------------.81 PIM --------------------------------------------------------------------.10.021/230.021/318.49 Premier ----------------------------------------------------------------.78.021/212.41.92 --------------------------------------------------------------------------.77 Olimpiada -------------------------------------------------------------.04.80 P Paideia ----------------------------------------------------------------.66.42.0230/51.76 Pământul --------------------------------------------------------------.11 Performantica --------------------------------------------------------.28 Perla suferinţei--------------------------------------------------------.76.66.14.47.76.40 PrintXpert -------------------------------------------------------------.70.13.06 --------------------------------------------------------------------------.00 Olimpias ---------------------------------------------------------------.0747/42.600 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Nova Didactica -------------------------------------------------------.66.00 Pastel ------------------------------------------------------------------.00 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.87 --------------------------------------------------------------------------.64 --------------------------------------------------------------------------.49.25 Panfilius ---------------------------------------------------------------.40 Pleroma ----------------------------------------------------------------.10.0236/41.46 --------------------------------------------------------------------------.33 --------------------------------------------------------------------------.11.0232/21.68.30.03.30 Pax Aura Mundi -----------------------------------------------------.39.0241/61.37.94 --------------------------------------------------------------------------.93 --------------------------------------------------------------------------.0264/42.0248/21.0268/21.58.0263/23.33.00.59.32.20.27 Presa Universitară Clujeană ----------------------------------------.01 Primus -----------------------------------------------------------------.021/313.0232/21.0244/51.0264/59.00 --------------------------------------------------------------------------.021/212.0266/37.021/212.0244/51.42 Politehnium -----------------------------------------------------------.99.0259/47.36.09 Papirus Media---------------------------------------------------------.86.65 --------------------------------------------------------------------------.021/430.14.24 Punct ochit ------------------------------------------------------------.021/253.0268/31.021/684.0248/21.22.0248/29.34.06 --------------------------------------------------------------------------.99 Păzitorul Adevărului ------------------------------------------------.0268/41.82.41.0268/41.021/434.0256/20.82.09.10.16 Printech ---------------------------------------------------------------.41.021/224.43.0268/21.12 --------------------------------------------------------------------------.03.26.40 Politehnica Press -----------------------------------------------------.00 Puzzle Works Publishing -------------------------------------------.0232/21.19.0264/43.36 Pan Europe -----------------------------------------------------------.26 Omnia Uni SAST ----------------------------------------------------.93.26 --------------------------------------------------------------------------.29.021/212.05.66 --------------------------------------------------------------------------.16 Ovidius University Press -------------------------------------------.20.15.41.0257/25.14 601 .25 Pro Marketing --------------------------------------------------------.0234/57.99.02 Pro Transilvania ------------------------------------------------------.43.30 Pro Philosophia ------------------------------------------------------.48.48 Orizonturi -------------------------------------------------------------.45 Publica ----------------------------------------------------------------.51 Privirea ----------------------------------------------------------------.021/316.021/210.0256/20.0269/21.37.99.23 Paralela 45 ------------------------------------------------------------.17.021/317.10.0255/22.0239/67.021/317.11 --------------------------------------------------------------------------.021/212.55.23 --------------------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.08 --------------------------------------------------------------------------.94.63 Pergamon --------------------------------------------------------------.11 Proxima ---------------------------------------------------------------.19 Patmos ----------------------------------------------------------------.0232/21.66 Presa Bună ------------------------------------------------------------.021/320.021/311.021/211.0264/59.0269/21.50 --------------------------------------------------------------------------.021/212.0248/63.57 Omega -----------------------------------------------------------------.34.

15.0241/54.021/314.18.51.28 --------------------------------------------------------------------------.0263/23.16.021/314.50.83.07.37.R.25.61 --------------------------------------------------------------------------.021/345.12.88 Renaşterea ------------------------------------------------------------.84.23.17.35 --------------------------------------------------------------------------.61 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.0241/81.57 Silviana ----------------------------------------------------------------.99.81 --------------------------------------------------------------------------.46 Studiúm----------------------------------------------------------------.021/233.80 Semne -----------------------------------------------------------------.27.021/611.15.04.03 Societatea Muzeului Ardelean --------------------------------------.84 Romart Design--------------------------------------------------------.20.0264/41.86 Steaua Nordului ------------------------------------------------------.0251/41.20.0231/53.021/201.98.021/202.81.21.46 RCR Editorial---------------------------------------------------------.021/659.0251/41.69 Succeed Publishing --------------------------------------------------.30.0232/23.90.0264/59.17.021/318.0724/22.021/202.0251/59.06.38.0264/43.77 --------------------------------------------------------------------------.021/316.23.01 Red Cart ---------------------------------------------------------------.021/413.602 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP R.98.40.10.0264/42.95 Standardizarea --------------------------------------------------------.0260/66.98 --------------------------------------------------------------------------.07 Roza Vânturilor ------------------------------------------------------.92.14.15.36 Sinteze ----------------------------------------------------------------.0232/25.03.021/314.58 Ramira -----------------------------------------------------------------.01 Solaris Print -----------------------------------------------------------.08 Sapientia --------------------------------------------------------------.03 --------------------------------------------------------------------------.33 Rosetti Educational --------------------------------------------------.0254/57.74 Status-------------------------------------------------------------------.47 Scrisul Românesc Fundaţia .99 S Ş Salgo ------------------------------------------------------------------.13 Reader’s Digest ------------------------------------------------------.0232/27.0232/21.00 Realitatea Românească ---------------------------------------------.68 Solness ----------------------------------------------------------------.63 --------------------------------------------------------------------------.61.021/345.0251/41.0252/32.65 Scrisul Românesc ----------------------------------------------------.0266/31.76 Şcoala Mehedinţiului ------------------------------------------------.43.0266/31.021/224.0256/49.85 --------------------------------------------------------------------------.34.61.67.77.60 --------------------------------------------------------------------------.85 RAO International Publishing Company --------------------------.0259/45.52.0251/59.021/634.021/224.01 R 603 .0264/43.13 --------------------------------------------------------------------------.67 Stud IS ----------------------------------------------------------------.0238/72.021/242.15 Ramuri ----------------------------------------------------------------.40 Sitech ------------------------------------------------------------------.54 Studia ------------------------------------------------------------------.15.74.81 Sigma ------------------------------------------------------------------.44 Sfinţii Martiri Brâncoveni-------------------------------------------.40 Silva-Vic --------------------------------------------------------------.0264/44.021/242.21 Sedcom Libris --------------------------------------------------------.81.95.32 --------------------------------------------------------------------------.68.73.0234/58.28.37.93.C.0264/19.0264/59.15.0265/51.53 Reîntregirea ----------------------------------------------------------.021/243.77.77.39 Rafet -------------------------------------------------------------------.0254/57.0241/54.42.16.0241/63.88 România Liberă ------------------------------------------------------.37 Q Quantum---------------------------------------------------------------.81.0238/56.96.0232/24.76 Societatea Scriitorilor Militari -------------------------------------.0258/81.89 --------------------------------------------------------------------------.62 Silvania ---------------------------------------------------------------.28 Scriptum --------------------------------------------------------------.19.09.03.04 Speed Promotion -----------------------------------------------------.63 --------------------------------------------------------------------------.49 Riegel ------------------------------------------------------------------.021/430.021/201.0236/31.Editura ------------------------------.06.71 Regsan -----------------------------------------------------------------.31 Răsunetul -------------------------------------------------------------.32 Scientia ----------------------------------------------------------------.48 SIM ART --------------------------------------------------------------.89 --------------------------------------------------------------------------.33 --------------------------------------------------------------------------.82 Rotonda----------------------------------------------------------------.0745/37.0251/43.06. Print -----------------------------------------------------------.24.021/242.63 --------------------------------------------------------------------------.021/210.19.03 --------------------------------------------------------------------------.0359/41.14 Risoprint --------------------------------------------------------------.94.99 --------------------------------------------------------------------------.0250/73.36.0369/40.78.0251/41.80.96.

88.68.90 Universitatea din Bucureşti – Editura Credis --------------------.27 Viaţa Medicală Românească ---------------------------------------.021/313.021/222.0265/21.81.64.81 Unicart -----------------------------------------------------------------.77.0241/66.0265/21.01 Urban Lifestyle -------------------------------------------------------.021/316.0338/10.36.0232/21.02.82 Topoexim--------------------------------------------------------------.61.01 605 .18.0264/58.33.40.64.89.A.11 Transilvania Expres -------------------------------------------------.42 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.021/310.0254/20.021/315.04.N.17 --------------------------------------------------------------------------.77 Vega Prod '94 ---------------------------------------------------------.021/315.45 Transversal -----------------------------------------------------------.0258/83.38 Vitruviu----------------------------------------------------------------.0264/45.41.92.12 Teocora ----------------------------------------------------------------.031/405.021/252.021/223.021/665.11 U W U.05.021/405.021/317.93 --------------------------------------------------------------------------.69.021/679.80.12 Tehnopress -----------------------------------------------------------.021/315.82.25 Tracus Arte------------------------------------------------------------.22.14.88.19.78 --------------------------------------------------------------------------.80 --------------------------------------------------------------------------.0247/31.021/444.94.31.021/317.13 Vox 2000 -------------------------------------------------------------.0269/21.49 Tipo Radical ----------------------------------------------------------.61.08.15 Tribuna Economică --------------------------------------------------.021/210.0251/41.34 Trinitas-----------------------------------------------------------------.24.01.98 Universitaria ----------------------------------------------------------.00 --------------------------------------------------------------------------.46.07 Universul Juridic -----------------------------------------------------. Press -----------------------------------------------------.28.13 Vremea ----------------------------------------------------------------.79 Universitas XXI ------------------------------------------------------.38 --------------------------------------------------------------------------.31.72 --------------------------------------------------------------------------.96.72 Tibo --------------------------------------------------------------------.96 University Press ------------------------------------------------------.021/211.28 --------------------------------------------------------------------------.0238/72.95.62.14 CIP --------------------------------------------------------------------------.19 Vremi ------------------------------------------------------------------.29.79.83 TehnoArt --------------------------------------------------------------.021/405.0232/21.021/310.97 Vox --------------------------------------------------------------------.89 Universul Şcolii ------------------------------------------------------.31 --------------------------------------------------------------------------.66.21 Vivaldi -----------------------------------------------------------------.10.12.0232/25.14 Vellant -----------------------------------------------------------------.47 Verus ------------------------------------------------------------------.0264/41.0232/27.14.09 Világhírnév------------------------------------------------------------.88 --------------------------------------------------------------------------.021/210.38.45.47 --------------------------------------------------------------------------.02.97 Tipart Group ----------------------------------------------------------.021/211.021/323.28 Terra -------------------------------------------------------------------.37 Univers Ştiinţific -----------------------------------------------------.38.021/210.19 Wolters Kluwer-------------------------------------------------------.0344/10.0258/82.0252/33.021/313.31.84 Top Form -------------------------------------------------------------.0245/21.09.0232/21.04 --------------------------------------------------------------------------.20 Univers Enciclopedic -----------------------------------------------.92 Tempus-Ro -----------------------------------------------------------.58 --------------------------------------------------------------------------.22 Tana -------------------------------------------------------------------.53 Teora ------------------------------------------------------------------.0257/28.T.021/423.0232/26.07.88 V "Vasile Goldiş" University Press ----------------------------------.0232/26.40 --------------------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.021/315.C.02.88 Tipoalex ---------------------------------------------------------------.604 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE T Taida ------------------------------------------------------------------.12.0258/81.29.0237/22.88.021/210.29.94 Trisagion --------------------------------------------------------------.47.0254/54.08.0720/60.41.0257/21.84 --------------------------------------------------------------------------.0264/59.14.0268/41.0237/62.72.66.00.32 Virom -----------------------------------------------------------------.74.51.021/252.32 --------------------------------------------------------------------------.021/210.27.78 --------------------------------------------------------------------------.021/222.41 Verbum ----------------------------------------------------------------.50 Taj Books & Media --------------------------------------------------.021/647.58.12.15 Unirea------------------------------------------------------------------.0258/81.64 --------------------------------------------------------------------------.27 --------------------------------------------------------------------------.02.03.33.021/335.44.25 Techno Media --------------------------------------------------------.0748/69.021/311.021/315.12.

littlelambromania@yahoo.rodi@utgjiu.rdsnet.ro -----------------------------------------------------.Craiova ----------------------------------.alma_cons@yahoo.com Aius -----------------------------------------------.info@all.voicu@adevarulholding.ro -----------------------------------------------------.codrutasalan@xnet.editura_aius@yahoo.e-mail A Academica Brâncuşi ---------------------------.codrutasalan@gmail.agata@email.editura_aius@yahoo.com Age-Art -------------------------------------------.nusa55@yahoo.ed_tipo_alcris@yahoo.com Aldus----------------------------------------------.uk Agape --------------------------------------------.ro ALLFA -------------------------------------------.ro Agroprint ----------------------------------------.0765/36.rdsnet.com Alfa Omega Publishing ------------------------.univ@utgjiu.co.ro -----------------------------------------------------.com Agata ---------------------------------------------.ro Alma .16 Zeit ---------------------------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.stancuta@all.com Adevărul Holding -------------------------------.office@media-print.salasanc@usab-tm.aep@aep.secretariat@cid.ro Agaton -------------------------------------------.18.06 Editura ------------------------------------------.031/411.ro Altip ----------------------------------------------.fabry@rdslink.com Adalex --------------------------------------------.olycosma@yahoo.com Aius PrintEd -------------------------------------.alpha@buzau.com Alean----------------------------------------------.ro Amaltea ------------------------------------------.edituraagaton@hotmail.ro Alpha MDN -------------------------------------.alexhampu@yahoo.54.021/330.sibiu.ro -----------------------------------------------------.606 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 607 CIP Z LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI Zeda --------------------------------------------------------------------.ro Amanda Edit -------------------------------------.eapcluj@yahoo.olycosma@xnet.editura@agata.madalina.editura@alfanet.valermoga@yahoo.tudoracheadrian@xnet.uk Alma Mater Sibiu -------------------------------.adrian_samy@yahoo.altip@alba.ro Agora ---------------------------------------------.ro .aldusro@yahoo.office@amaltea.62.ioana.ro Aeternitas ----------------------------------------.com Alcris-M94 ---------------------------------------.ro Academica----------------------------------------.com Alma Mater Bacău -----------------------------.com AcademicPres -----------------------------------.ro -----------------------------------------------------.co.47 ZIP ---------------------------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.

cristiandinu7@yahoo.caromibt@yahoo.amurg_sentimental@k.ro ------------------------------------------.ro Casa Editorială Odeon -------------------------.fr Corint ---------------------------------------------.office@arsacademica.ro Contrafort ----------------------------------------.mondocart@digi.vasilebendic@yahoo.ro C Carminis Educaţional --------------------------.com Carpathia Press ----------------------------------.office@cheiron.robiserban@yahoo.arual_ccd@yahoo.monica.rocordial@yahoo.ro Biblioteca Apostrof -----------------------------.editura_arves@k.com Bibliotheca --------------------------------------.ro Arhip Art ----------------------------------------.ro Casa Cărţii de Ştiinţă ---------------------------.ro 609 .dtp@conphys.ro Ars Docendi -------------------------------------.ro -----------------------------------.com Arves ------------------------------------------.ro Cetatea de Scaun --------------------------------.musina@deltanet.vasileg@rdslink.ro Axa -----------------------------------------------.editura@casacartii.ro Betta-----------------------------------------------.anco@artelecom.universitate@artifex.ro Anco LTD ---------------------------------------.ro Bastion -------------------------------------------.artpress2002@yahoo.arslonga@mail.net Andreas Print ------------------------------------.sitech@rdslink.1934@clicknet.fr -----------------------------------------------------.cl_i_mail@yahoo.office@edituracorint.ro Călăuza v.antohe@gmail.com Buna Vestire .sorinm@isj.com Amurg Sentimental -----------------------------.ams.valeriu_bargau@deva.ro Cartea Creştină ----------------------------------.agnes@ecc.office@businesstech.ro The Center for Romanian Studies ------------.com Atlas Press ---------------------------------------.com -----------------------------------------------------.office@megapress.ro Ascendent ----------------------------------------.com BREN --------------------------------------------.ro Casa Ciurea --------------------------------------.608 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Amphion------------------------------------------.buna_vestire2000@yahoo.ro Cetate Deva --------------------------------------.mirceabradu@rdslink.secretariat@viatasisanatate.ceddemiurg@yahoo.com -----------------------------------------------------.com Casa de Editură Viaţă şi Sănătate -------------.com Compania ----------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Art ------------------------------------------------.com Corgal Press -------------------------------------.office@editurabastion.soft.comenzicarte@brumar.kola@abac.casaciurea@yahoo.daniel@arania.editura_citadela@yahoo.office@atlaspress.ro Con Fisc ------------------------------------------.Blaj -----------------------------.org Arca ----------------------------------------------.ro Casa Editorială Demiurg -----------------------.Beiuş ---------------------------.dntis.z_fdd@yahoo.cipiher2005@gmail.astral.george_arhip@yahoo.com -----------------------------------------------------.iiruc.com Artemis -------------------------------------------.org.ro -----------------------------------------------------.genicod@ean.ro Artifex --------------------------------------------.edu.ro Citadela -------------------------------------------.corgalpress@yahoo.compania@rdslink.zmarandescuadina@yahoo.cartex2000r@yahoo.com CIP Brumar -------------------------------------------.com Casa Cărţii ---------------------------------------.machin@comunicare.ro Cartea Românească -----------------------------.nicmarco638@yahoo.com Cartea copiilor -----------------------------------.fix_con_fisc@yahoo.ecr@cartearomaneasca.dj.semneartemis@b.ro Casa Literaturii Creştine -----------------------.clctimisoara@rdslink.ro Arania --------------------------------------------.csr@romanianstudies.com Ams Publishing----------------------------------.apostrof@revista-apostrof.ro Cordial Lex---------------------------------------.com Ars Libri -----------------------------------------.ro Cartex 2000 --------------------------------------.antepublishing@yahoo.olga.go.ro -----------------------------------------------------.ro Buna Vestire .com Cartex Sev ---------------------------------------.ro Cavallioti ----------------------------------------.carpathiapress@gmail.com B Banatul Montan ---------------------------------.office@carteacopiilor.editura_carminis@yahoo.cavallioti@allnet.bettarosu@rdslink.com Ars Academica ----------------------------------.ro Artpress ------------------------------------------.office@graficoplus.ro Aula ----------------------------------------------.ionita@mail.editura_sitech@yahoo.office@edituraaramis.office@brandbuiders.com Business Tech International Press ------------.bibliobuc@yahoo.com Conphys ------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Ars Longa ---------------------------------------.arsdocendi@yahoo.biblioth@gmail.com Cheiron -------------------------------------------.margas2002@yahoo.ro Anteea --------------------------------------------.cartex2000r@yahoo.cristina.com -----------------------------------------------------.ro comunicare.boborica@gmail.ro Atelier Didactic ---------------------------------.smr@ecc.com Aramis Print -------------------------------------.ro Biblioteca Bucureştilor ------------------------.office@edituraascendent.com -----------------------------------------------------.b --------------------------------------.media@gmail.ro Benefica ------------------------------------------.dntis.

com Edithgraph ---------------------------------------.redactie@edituraana.ss@mta.ro Crizon---------------------------------------------.ro Editura Dunărea ---------------------------------Editura Economică -----------------------------.daciaeditura@yahoo.cst@easynet.com Curtea Veche Publishing ----------------------.ro Editura de Vest ----------------------------------.com Editura Alexis------------------------------------.com Editura Cellina-----------------------------------.biroulrc@aol.editura.ro Editura Crişan -----------------------------------.redactie@curteaveche.office@dph.N. -----------------------------------.ccdmaramures@yahoo.com Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ---.crisserv@yahoo.ro Editura AREL------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.design@gmail.ro Cygnus -------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.ovidiu@desteptarea.visinescu@tvf.ro Editura A.editura.tomoniu@crist.com Deisis ---------------------------------------------.ro CIP 611 Editura ALL--------------------------------------.ani. Coresi ---------------------------.610 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Corint Junior ------------------------------------.comenzi@edituradp.print_excel@yahoo.ro Dharana ------------------------------------------.ccd_bacau@yahoo.-S.edp@totalnet.astral.deisis@rdslink.com Editura Abel -------------------------------------.ro Editura ASDPI ----------------------------------.actualitateacrestina@yahoo.unique_aska@yahoo.H.asociatia.ro Editura Enciclopedică --------------------------.design@yahoo.N.ro Editura Eduard ----------------------------------.com Duran’s -------------------------------------------.G. Dumitraşcu” ---------------------------------------------------------------.ro Cr3ativ --------------------------------------------.scoalachr@yahoo.edituradochia@yahoo.G.com Crist-1 --------------------------------------------.mihai.A ----------------------------.edacad@ear.ro Deşteptarea Bacau-------------------------------.office@armyacademy.ro Editura Centrului de Creaţie Brăila ----------.ro Ecko Print ------------------------------------------.office@emma.dunio.info@all.com Editura A.com Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului -----------------------------------------------------.com Editura Casei Corpului Didactic „I.nicolaegabrielaa@yahoo.danm@usv.com Editura ASCR -----------------------------------.echinox@cluj.ccd_buzau_ro@yahoo.editgraph@gmail.ro Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"------------------------------------------------------------.office@cugetliber.ioanbarbu@curierul.ica@durans.ro Editura A.ro Editura Emma -----------------------------------.geostroe@cdep.ro Crisserv -------------------------------------------.artpress2002@yahoo.ro Editura ASE -------------------------------------.abelkiado@yahoo.arcb@gmail.bangi71@yahoo.ro Editura Antim Ivireanul ------------------------.sales@edituracrisan.ioanparean@yahoo.radu_cretu@yahoo.I.office@danagallery.R ----------------------------------.afudulu@ati.digitalgraphics.episcopiaargesului@yahoo.com Editura C.com Didactic Pres -------------------------------------.anabudica@yahoo.ro Digital Arts --------------------------------------.ro Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane ----------------------------------------------------------.edituracnicoresi@yahoo.boltibrom94@yahoo.tipografia@reduta.com -----------------------------------------------------.fr Editura Asociaţiunii Astra----------------------.com Digital Docu Print -------------------------------.enciclopedica2006@yahoo.ro E Echinox ------------------------------------------.ro Editura Dana Art --------------------------------.ro Editura Dobrogea -------------------------------.edvtm@yahoo.com .ro Editura C.com Editura Didactică şi Pedagogică --------------.ro -----------------------------------------------------.I.ro D Dacia ---------------------------------------------.com Editura Boldaş ----------------------------------.redactie@steauanordului.agirbuc@transdata.electricienilor@gmail.com Editura Casei Corpului Didactic Bacău ------.crizon@yahoo.net Editura Christiana ------------------------------.office@edituracorint.com Editura Aura -------------------------------------.com Damira --------------------------------------------.office@cr3ativ.edecon@edecon.com Cunoaşterea Cuvântului -----------------------.crenguta@verticalfilm.com Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea ---------------------------------------------------------.ro Do MinoR ---------------------------------------. Gh.ro Editura Ana 2000 -------------------------------.com Dokia----------------------------------------------.roecko@yahoo.ro Editura Academiei Romane -------------------.com Editura Coresi -----------------------------------.editura@gmail.ro Editura Dacoromână ---------------------------.new_way_is@yahoo.pcnet. Beck -------------------------------.I.ro Editura Academiei Tehnice Militare ---------.U.com Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori -----------------------------------------------------.creatie@braila.office@asdpi.digitalColorCenter@anvico.com Didactica Publishing House--------------------.coresi@coresi.ascr@psychology.redactie@beck.com Editura Augusta ---------------------------------.

esm@editurasfmina.ro Editura Universităţii “Transilvania” ---------.upg-ploiesti.repa@unitbv.ionatan@arad.ro Editura Universităţii Emanuel din Oradea ---.editura_unibuc@yahoo.edituragabriel2005@yahoo.ro -----------------------------------------------------.editura.revistaromana@yahoo.ro Editura Sylvi ------------------------------------.ro Editura Ştef --------------------------------------.muntenia@mymail.pandea@edituramilitara.ispri@ispri.A.ro Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------.ro Editura Universitară ----------------------------.contact@emanuel.ro Editura Medicală Antaeus----------------------.irdo@itcnet.ro Editura Universităţii din Suceava -------------.editura@mai.sediu@MuzeulBrailei.ro Editura L&S Soft -------------------------------.ro Editura Muzeul Naţional de Artă al României ------------------------------------------------------------------------.productie@niculescu.ro Editura Victor Babeş----------------------------.com -------------------------------------contact@editurafundatiaromaniademaine.ro Editura Militară ------------------------------adrian.ed-medicala@b.astral.com Editura Gr.fianu@ingfiz.editura@uoradea.com Editura Universităţii din Bucureşti -----------.ro -----------------------------------------------------.ro Editura Trei --------------------------------------. I.antaeus@gmail.cssas@unap.redactia@edituratrei.cavram@mail.ro Editura Perpessicius-----------------------------.sorin.ghejurma@yahoo.ro Editura Fundaţiei Andrei Şaguna--------------.vladhutanu@ls-infomat.danalungu@mail.adriana@azero.marina.claudia_mihali@yahoo.tehnica@edituratehnica.militaru@hamangiu.612 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Etnologică ------------------------------.R.ro -----------------------------------------------------.edituraiulian@yahoo. --------------------------------.idc_press@yahoo. -------------------------------.com -----------------------------------------------------. Popa -----------------------------.com Editura Universităţii de Nord ------------------.com Editura Sophia ----------------------------------.alina7835@yahoo.com Editura Medicală Universitară ”Iuliu Haţieganu” ---------------.ccd@ccd-suceava.office@theu.revistabunavestire@yahoo.kamibotos@yahoo.ro Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti ------------------------------------------------------------------------.evb@umft.hoppakiado@yahoo.com Editura KML-------------------------------------.vbadulescu@yahoo. T.editura@ugal.client@hijmuntenia.com Editura Universităţii din Oradea --------------.ro Editura OSIM ------------------------------------.editura@unmb.ro Editura Istros a Muzeului Brăilei--------------.ro Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez ---------------------------------------------------------------------.ro Editura U.tuiasi.ro Editura Muntenia -------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Editura Universităţii Aurel Vlaicu ------------.editura@icr.editurasylvi@xnet.anastasia@creztion.ro Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu -----------------------------------------------------------------------.editura@sophia.ro Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti---------------------------------------------------------.ro Editura Gabriel 2005----------------------------.com Editura Ştefan ’94 -------------------------------.mast@xnet.ro Editura Fundaţiei "România de Mâine" ------.utcluj.ro Editura Fundaţiei Culturale Libra ------------.literar@yahoo.cionescu@ce.vazaca@art.ro Editura Universităţii din Piteşti ---------------.ro CIP Editura Nouă -------------------------------------.editurastef@yahoo.com Editura IDC Press ------------------------------.editurafrm@yahoo.ro Editura M.ro Editura Ion Ionescu de la Brad ----------------.ro Editura Universităţii Româno-Britanice -----.mateescu1967@clicknet.editura@unitbv.editura@osim.T.sorinadascalu@gmail.office-libra@itcnet.nord.vvintu@univagro-iasi.com Editura Universităţii “Al.calin.editura.david_lucian@yahoo.com Editura Politehnica -----------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Editura Tehnică ---------------------------------.O.T.office@azero.ro 613 .it Editura Institutului Cultural Român ----------.gov.claudiu.com Editura George Tofan --------------------------.ro Editura Hoppa! ----------------------------------.fulea@ulbsibiu.ro Editura Iulian ------------------------------------.com Editura Traian Dorz -----------------------------.cg@graal.ro Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative --------------------------------------------------------. Cuza” -----------.ro Editura Societăţii Scriitorilor Români -------.cartex2000r@yahoo.cristina.editurauniversitara@yahoo. Press ------------------------------.relint@usv.rectorat@umfiasi.astral.campean@staff.ro Editura Mateescu --------------------------------.utzzu00@yahoo.com Editura L&S Infomat ---------------------------.ro Editura Medicală --------------------------------.ro Editura I.editura@tomrad.nhancu@umfcluj.editurauav@yahoo.museum.S.ro Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale-.stefan@cartea-ta.com Editura NICULESCU --------------------------.vladhutanu@ls-infomat. Mina --------------------------------.allnicol@yahoo.com Editura Sf.D.ro Editura Hamangiu -------------------------------.ro Editura Graal-------------------------------------.ro Editura Nicol ------------------------------------.ro Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I“-----------------------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.ro Editura T 3 ---------------------------------------.crx@b.com Editura Liviu Rebreanu ------------------------.com Editura Fundatiei Anastasia -------------------.ro Editura TIM -------------------------------------.

office@edituraherald.com Egumeniţa ---------------------------------------.moza@ellelministries.tehnic@humanitas.ro Excelsior Art ------------------------------------.mihnea@comm.com -----------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.anselm@alcor.pub.office@gramar.gordian_tm@yahoo.com Gramar--------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Gridsolo ------------------------------------------.ro Girasol -------------------------------------------.exponto@cta.office@efpublishing.apm1@houseofguides.ro Herald --------------------------------------------.office@artmark.europrintbm@gmail.ro -----------------------------------------------------.com Gordian ------------------------------------------.editura_else@k.grinta@email.egmont.cristina1605@yahoo.com Europrint Baia Mare ----------------------------.ro Graphé -------------------------------------------.ioana_soar@yahoo.dnttm.hiperborea@clicknet.de House of Guides --------------------------------.ib@ero.ro -----------------------------------------------------.ro Ex Libris -----------------------------------------.ro Humanitas Fiction-------------------------------.ro Focus Petroşani ----------------------------------.com Elpis------------------------------davidandmichelle.tehnic@tiposerv.eurobit@mail.danbodea1@yahoo.cardeditura@yahoo.ro Galaxia Gutenberg ------------------------------.ro Eurorocor-----------------------------------------.ro Historia -------------------------------------------.ro Gedo ----------------------------------------------.astralmagik@yahoo.com Green Steps --------------------------------------.gedo-cj@yahoo.iddirpres@yahoo.com Ex Ponto -----------------------------------------.monica_reu@yahoo.ro Etna -----------------------------------------------.a_ciolacu@yahoo.astral.com Geea Botoşani -----------------------------------.ro Europlus -----------------------------------------.ro Fest -----------------------------------------------.com Geometry Balkan Press ------------------------.ro .ro Gens Latina --------------------------------------.dinum@rdslink.ex_libris_com@yahoo.edituraeikon@yahoo.ubbcluj.ro Humanitas ----------------------------------------.info@green-steps.wwkecs@yahoo.ro Hora ----------------------------------------------.udriste@vectron.claudiu.ro Hoffman ------------------------------------------.ro Expert --------------------------------------------.com Grafit ---------------------------------------------.visan@fx.ro Fundaţia Culturală Antares---------------------.ro -----------------------------------------------------.emilianlefter@yahoo.office.edexpert@zappmobile.antares@yahoo.com Grapho Press -------------------------------------.org Else -----------------------------------------------.ro CIP 615 For You ------------------------------------------.florinc@rs.virgil_serbu_cisteianu@yahoo.ro Eikon ---------------------------------------------.hog@rdsmail.rectorat@ugal.geea@petar.focus@focusgrafiserv.editura@galaxiagutenberg.ro F Făclia ---------------------------------------------.grafoanaytis@yahoo.bogdan@edusoft.educatie@eurocor.com Europolis -----------------------------------------.com Holografica---------------------------------------.com Enciclopedia RAO ------------------------------.com Elena Francisc Publishing ---------------------.com Grafoanaytis -------------------------------------.com Eurostampa --------------------------------------.corina_ciuraru@bjbraila.gridsolo@tiposerv.com EduSoft -------------------------------------------.edituravinea@yahoo.com Erc Press -----------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.miaoprescu@yahoo.andybarean@yahoo.adrian_alex@historia.ro Esoteris -------------------------------------------.com Electronica 2000 --------------------------------.ro -----------------------------------------------------.cicea@man.com G Galaţi University Press -------------------------.ro Electus -------------------------------------------.614 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Vinea ------------------------------------.com Hiperborea ---------------------------------------.com Era-------------------------------------------------.editura@excelsiorart.hieropolis@hotmail.andrey62@yahoo.faclia@rdslink.ro Gil ------------------------------------------------.mathem.europolisprint@yahoo.tehnic@humanitas.gil1993@zalau.ro Edyro Press---------------------------------------.ro Grinta ---------------------------------------------.ase.office@raobooks.estampa@upcnet.popovici@math.com Etnic-----------------------------------------------.editura_else@yahoo.ro Hieropolis ----------------------------------------.graphotek_expres@yahoo.com Eurobit -------------------------------------------.editura@esoteris.ro Galeriile Artmark--------------------------------.ro H Hasefer -------------------------------------------.ro Estfalia -------------------------------------------.com Eficon Press -------------------------------------.monica.ainfcon@cta.pub.ro Egmont România -------------------------------.ercpress@zappmobile.fundatia.editura@egumenita.difuzare@hasefer.estfalia@estfalia.

euroedit@hotmail. -------------------------.redactia@infomedica.ionescub@gmail.com -----------------------------------------------------.com Logos .mirton.com Mirton --------------------------------------------.irina@yahoo.ro Infomedica ---------------------------------------.antonio1907@yahoo.ro Media Service Zawada -------------------------.mentor_lyra@yahoo.com Lux Libris ---------------------------------------.musatinii@assist.ro Incognito Media ---------------------------------.com LVS Crepuscul ----------------------------------.ircoscript@yahoo.ioana.com Irco Script ----------------------------------------.ro Mirador -------------------------------------------.ro Lumen --------------------------------------------.ro MondoRo-----------------------------------------.com Independenţa Economică ----------------------.ro Monitorul Oficial R.office@edituralumen.com Karuna -------------------------------------------.mega@edituramega.nicolae.ro CIP Little Lamb --------------------------------------.com Infoart Media ------------------------------------.ivoradea@rdslink.ro 617 .com Lumina Lex --------------------------------------.mathlogos@gmail.A.edituramarist@gmail.mentor_lyra@rdslink.de Librarium Haemus ------------------------------.editurakarunabistrita@yahoo.carmen_plaian@yahoo.com Imprimeria de Vest------------------------------.ro Mayon --------------------------------------------.ro Impact Media ------------------------------------.com -----------------------------------------------------.com Măiastra ------------------------------------------.ro Ideea Europeană --------------------------------.com Illustratis------------------------------------------.office@edituracorint.ro -----------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.muzeultaranului@yahoo.voicupauldan@yahoo.com Institutul European -----------------------------.Bucureşti -------------------------------.romania@fx.ro -----------------------------------------------------.usdidacticavaslui@yahoo.impwest@oradea.magiszter@rmpsz.prodcom@intergorj.ro Karta-Graphic------------------------------------.mvarga@xnet.com Mega ---------------------------------------------.ro Maiko --------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Koinónia -----------------------------------------.ro Lyra -----------------------------------------------.timisoara@yahoo.panzar.junimeais@yahoo.asimcart@yahoo.erzsebet_visky@koinonia.ro Leda ----------------------------------------------.office@illustratis.univenc@fx.com Marist --------------------------------------------.com IRI -------------------------------------------------.mvargaboiling@gmail.a.alexp@musatinii.ro Kriterion -----------------------------------------.com Martor --------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Monumenta---------------------------------------.asociation.editurakamala@zappmobile.ro M Magic Print --------------------------------------.mygeorgeta@yahoo.editura@meteorpress.ro -----------------------------------------------------.rosenberg@ibupublishing.com Mix -----------------------------------------------.ro J Junimea ------------------------------------------.fcideeaeuropeana@yahoo.office@crepuscul.kriterion@kriterion.com Matrix Rom --------------------------------------.ucb_braila@yahoo.616 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE I IBU Publishing ----------------------------------.ro Magister ------------------------------------------.lux_libris@yahoo.comenzi@meteorpress.rights@edituramix.lampadar@rdslink.ro Mentor -------------------------------------------.ro Infodar --------------------------------------------.ro InfoMega ----------------------------------------.mmcorp@rdslink.danajibeteanu@gmail.delia_mocanu@yahoo.ro Media Sind --------------------------------------.ro L Lampadarul de Aur -----------------------------.infoartmedia@gmail.com K Kamala -------------------------------------------.com Kerigma ------------------------------------------.ct@kerigma.ro Multimedia International ----------------------.sandulog@rdslink.krit@dnt.erzsebet_daray@koinonia.corneliu.msz.haemus@gmail.com Life -----------------------------------------------.littlelambromania@yahoo.stere@litera.emayon@yahoo.liferom@rdslink.office@matrixrom.miradorul@yahoo.ro Mar -----------------------------------------------.office@luminatipo.ro -----------------------------------------------------.office@gramar.oanagrecu@ramo.ro Litera International -----------------------------.com Meteor Press -------------------------------------.com Math Logos --------------------------------------.ro Lehrmittelhaus -----------------------------------.astral.ro Muşatinii -----------------------------------------.com Mediamusica ------------------------------------.autorizatii@rain.office@mpg.sasu@berlitz.fabini@verena.contact@edituramix.com -----------------------------------------------------.

com Pro Marketing -----------------------------------.utt.lider@x-treme.com Polirom -------------------------------------------.com Patmos -------------------------------------------.dnttm.com -----------------------------------------------------.ro Nemira -------------------------------------------.com O Oastea Domnului -------------------------------.redactie@edituraparalela45.ro Q Quantum------------------------------------------.ro Nomina -------------------------------------------.com Păzitorul Adevărului ---------------------------.ro Publica -------------------------------------------.com Pro Plumb ----------------------------------------.com Politehnium --------------------------------------.pallas@clicknet.com Papirus Media------------------------------------.metropolis@rdslink.ligiab@netgrup.com CIP Paralela 45 ---------------------------------------.com -----------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.ro Ovidius University Press ----------------------.tuiasi.ro Premier -------------------------------------------.corina_poturu@yahoo.com Omega --------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.roxana@edituraparalela45.com Pro Tech Service------------------------winternitz.kilyeni@et.oasteadomnului@asconet.ed.ro -----------------------------------------------------.vasile_s_manea@yahoo.farulsperantei@azsmr.com -----------------------------------------------------.kamykamy@gmail.com Perla suferinţei-----------------------------------.com Noi Media Print ---------------------------------.ro -----------------------------------------------------.malutmircea@hotmail.com Omnia Uni SAST -------------------------------.popad@imc.omega@yahoo.redactie.ovidiu@neutrino.papirus_media@yahoo.library@bcuovidius.valeriu@protech-service.zamora@puzzleworks.pro_promar@yahoo.office@paideia.dobrescu_marius@yahoo.office@nemira.sdogariu@gmail.cosma@yahoo.valieliza4him@yahoo.com Nord Carta ---------------------------------------.luiza.cornel@email.com Pax Aura Mundi --------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Punct ochit ---------------------------------------.ro Primus --------------------------------------------.office@maximgrup.diana_cosoreanu@yahoo.kellek94@hotmail.proximaimpex@clicknet.ro Nova Didacta ------------------------------------.cirstea_laura@yahoo.dana3k2000@yahoo.ccd@ccdidbn.com Noua Speranţă -----------------------------------.ichimtudorel@yahoo.com N Napoca Star --------------------------------------.florin_v09@yahoo.pamantul2@yahoo.office@promarketing.com Printech ------------------------------------------.618 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Mystic---------------------------------------------.tipografia_panfilius@yahoo.ieronim@k.tipopremier@upcnet.ro Noriel Maxim -----------------------------------.nmp@nmp.ro -----------------------------------------------------.presa_universitara@mail.inel.ro Notarom ------------------------------------------.ro Neutrino ------------------------------------------.badescuovidiu@yahoo.com Presa Universitară Clujeană -------------------.com Pergamon -----------------------------------------.ro Print Xpert----------------------------------------.office@polirom.victor.com -----------------------------------------------------.ro Presa Bună ---------------------------------------.com 619 .tipograful@yahoo.scnotaromsa@yahoo.ro -----------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.ro Pastel ---------------------------------------------.katy18@gmail.mugurel@edituraparalela45.ro Performantica -----------------------------------.revista_plumb@yahoo.com Privirea -------------------------------------------.ezbranca@ac.ro Pallas-Akademia --------------------------------.com Pământul -----------------------------------------.puiu.ro Olimpias -----------------------------------------.ro Neverland ----------------------------------------.ro Orizonturi Universitare ------------------------.cristina.difuzare@paideia.ro Nautica--------------------------------------------.costilovmonica@yahoo.com Pro Philosophia ---------------------------------.com Puzzle Works Publishing-----------------------.ro -----------------------------------------------------.com PIM -----------------------------------------------.ioana@nemira.avesa@staff.com Orizonturi ----------------------------------------.ro Nelinişti metafizice -----------------------------.ro Proxima ------------------------------------------.gabi_dm_pi@hotmail.nosp@mail.contact@napocastar.andortipo@yahoo.presabuna@gmail.nina_sava@yahoo.ro Politehnica Press --------------------------------.danad_555@yahoo.ubbcluj.cristian_braque@yahoo.ro P Paideia -------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.redactia@edituratrei.tecodesign@walla.nomina@gmail.ro Panfilius ------------------------------------------.ccd_bistrita@yahoo.

com Red Cart ------------------------------------------.ro Sign -----------------------------------------------.com RAO International Publishing Company -----.ro Semne --------------------------------------------.office@editurasigma.europrint2006@yahoo.editurasedcomlibris@yahoo.ro Scriptum -----------------------------------------.comercial@regsan.ro Status----------------------------------------------.ro România Liberă----------------------------------.revistaromana@yahoo.com SIM ART -----------------------------------------.ramuri_2005@yahoo.iancu@speedpromo Standardizarea -----------------------------------.com Taida ---------------------------------------------.R.ambro@yahoo.620 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE R R.editurataj@clicknet.ro Studiúm-------------------------------------------.filip@scriptum.pcnet.C.com Ramira --------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ioanparean@yahoo.tehnoart@hotmail.fundatia_smb@yahoo.com Risoprint -----------------------------------------.pastor@betleem.edsigma@fx.tipografia.Editura ---------.tipoimpex_radical@yahoo.ro Societatea Muzeului Ardelean -----------------.ro Solness -------------------------------------------.ro TehnoArt -----------------------------------------.com 621 .com Ramuri -------------------------------------------.renasterea@personal.scrisulromanesc@yahoo.ro Rosetti Educational--------------------marian.com Transilvania Expres ----------------------------.com Sitech ---------------------------------------------.com Sigma ---------------------------------------------.stanciu_liv@yahoo.ro Scrisul Românesc Fundaţia .ro Speed Promotion --------------------------------.simi@b.com Succeed Publishing -----------------------------.dm@teora.ro Silva-Vic ------------------------------------victor_dascalescu2001@yahoo.ileanamihaila59@yahoo.ro Scrisul Românesc -------------------------------.dnttm.com T S Salgo ---------------------------------------------.tehnopress@yahoo.ro Romart Design ----------------------------------.astral.ro Techno Media -----------------------------------.editura@sedcom.georgerosu@yahoo.editurasimart@yahoo.gabi.com Sapientia -----------------------------------------.com Reader’s Digest ---------------------------------.office@rosetti.com Tipo Radical -------------------------------------.ccfocsani@yahoo.kamykamy@gmail.com Teocora -------------------------------------------.editura_renasterea@yahoo.ro Steaua Nordului ---------------------------------.eurobit@mail.astral.ro Terra ----------------------------------------------.ro Riegel ---------------------------------------------.com Teora ---------------------------------------------.com CIP Sinteze -------------------------------------------.sitech@rdslink.ro Rafet ----------------------------------------------.office@raobooks.grafprint_galati@yahoo.ro Reîntregirea -------------------------------------.ileana_pausan@yahoo.astral.roprintcluj@xnet.slupu@itrc.theriegel@yahoo.focus@yahoo.fr Regsan --------------------------------------------.com Top Form ----------------------------------------.eme.com Studia ---------------------------------------------.cturcanu@etc.com -----------------------------------------------------.romart@k.ro Tracus Arte --------------------------------------.ro Tipoalex ------------------------------------------.olimpiu.ro -----------------------------------------------------.ro Tana ----------------------------------------------.editurataida@yahoo.tuiasi.mezeitibi@yahoo.k@email.ro Scientia -------------------------------------------.com Sedcom Libris -----------------------------------.ovidiu.office@technomedia.com Silviana -------------------------------------------.tuiasi.scrisro@craiova.ccdmehedinti@gmail.tipoalex2004@yahoo.titkarasag@eme.com Renaşterea ---------------------------------------.morosanu@yahoo.luana_schidu@rd.kpi@kpi.com -----------------------------------------------------.com Solaris---------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------. Print --------------------------------------.ro Transversal --------------------------------------.curierulvj@gmail.office@sign.com Tipart Group -------------------------------------.transversaldifuzare@yahoo.director@romanialibera.ro Ş Şcoala Mehedinţiului ---------------------------.ro Societatea Scriitorilor Militari ----------------.adipandea@yahoo.florescu@resettieducational.ro Stud IS -------------------------------------------.ro Roza Vânturilor ---------------------------------.ro Sfinţii Martiri Brâncoveni----------------------.com -----------------------------------------------------.com Realitatea Românească ------------------------.studia@studia.office@status.diana.com -----------------------------------------------------.rotaru@teora.editurarafet@yahoo.com Tehnopress --------------------------------------.redactie@steauanordului.tipografia@transilvaniaexpres.ro -----------------------------------------------------.com Silvania ------------------------------------------.semneartemis@b.editura@asro.com Taj Books Media --------------------------------.crx@b.cristescu65@yahoo.rcrprint@xnet.tipart@tipart.

editura@trinitas.com Zeit ------------------------------------------------.schiopua2000@yahoo.office@unicart.unirea@unirea-pres.corina@wolterskluwer.ro Viaţa Medicală Românească ------------------.ro Wolters Kluwer----------------------------------.office@edituravremea.ro Vox 2000 ----------------------------------------.ro Universitas XXI ---------------------------------.com -----------------------------------------------------.com Universitatea din Bucureşti .ro Univers Ştiintific --------------------------------.Editura Credis .com Vremea -------------------------------------------.edituraurbanlifestyle@gmail.andras@upet.ro Universitaria -------------------------------------.ro Trinitas -------------------------------------------.ro W U Z Unicart --------------------------------------------.com Verbum -------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.marinel_trans@yahoo.constantindram@yahoo.ro -----------------------------------------------------.tipouvg@yahoo.zeit@mail.com Vivaldi --------------------------------------------.editvivaldi@clicknet.v_tomoiaga@yahoo.ro -----------------------------------------------------.office@tritonic.color@iasi.virom_2000@yahoo.vegaprod@vegagroup.ucv.cristi.liliana_trans@yahoo.ro Virom --------------------------------------------.ro Vellant --------------------------------------------.ro Univers -------------------------------------------.vox@edituravox.danplesa@gmail.verus@clicknet.editura@credis.office@polysoft.ro Vremi ---------------------------------------------.com Universul Juridic --------------------------------.com V "Vasile Goldiş" University Press -------------.com Vega Prod '94 ------------------------------------.ro Vox -----------------------------------------------.print.herald2006@k.ro University Press ---------------------------------.ccd@yahoo.com -----------------------------------------------------.com Universul Românesc ----------------------------.ro Világhírnév---------------------------------------.vox@edituravox.editurazip@gmail.adepc@adepc.popescu.verbum@catholic.editurazip@yahoo.nicolae_cristea@yahoo.ro -----------------------------------------------------.mirela@gmail.622 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP Tribuna Economică -----------------------------.ro 623 .com ZIP ------------------------------------------------.univers@rnc.com Urban Lifestyle ----------------------------------.vmr@pcnet.ro Tritonic -------------------------------------------.ro Universul Şcolii ---------------------------------.bib@central.ro Verus ---------------------------------------------.rdsmail.stan@tribunaeconomica.com Universitas ---------------------------------------.ro Unirea---------------------------------------------.adepc@adepc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful