5

CIP

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
CENTRUL NAŢIONAL CIP

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE
APARIŢIE
CIP

Anul XII, nr. 3
martie 2009

Editura Bibliotecii Naţionale a României
Bucureşti
2009

CUPRINS

0 GENERALITĂŢI................................................................................................ 9
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor.............................................................. 10
008 Civilizaţie. Cultură.................................................................................... 22
02 Biblioteconomie. Biblioteci........................................................................ 24
030 Lucrări de referinţă ................................................................................... 24
05 Reviste cu caracter general ......................................................................... 24
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ................................................ 25
070 Ziaristică ................................................................................................... 25
087.5 Publicaţii pentru copii............................................................................ 26
1 FILOZOFIE....................................................................................................... 38
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ......................................... 38
14 Sisteme filozofice ....................................................................................... 40
159.9 Psihologie .............................................................................................. 42
16 Logică. Teoria cunoaşterii .......................................................................... 52
17 Morală. Etică .............................................................................................. 53
2 RELIGIE............................................................................................................ 54
23/28 Religie creştină ...................................................................................... 58
29 Religii necreştine ........................................................................................ 76
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE ..................................... 79
3-05 Categorii de persoane .............................................................................. 79
311/314 Statistică. Demografie ....................................................................... 79
316 Sociologie ................................................................................................. 81
32 Politică........................................................................................................ 85
322 Relaţia dintre stat şi biserică ..................................................................... 87
323.1 Minorităţi naţionale ............................................................................... 87
327 Politică externă ......................................................................................... 88
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice................................... 89
33 Economie .................................................................................................... 90
331 Muncă ....................................................................................................... 93
332 Economie teritorială. Proprietate .............................................................. 94
336 Finanţe ...................................................................................................... 94
338 Situaţie economică. Politică economică ................................................. 100
339 Comerţ .................................................................................................... 103

6

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ................................................................ 106
35.0/354 Administraţie publică ..................................................................... 126
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară......................................................... 130
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................. 132
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................. 134
39 Etnografie. Folclor.................................................................................... 153

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ...................................................... 157
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător ........................................................... 157
51 Matematică ............................................................................................... 160
52 Astronomie. Geodezie .............................................................................. 176
53 Fizică ........................................................................................................ 178
54 Chimie ...................................................................................................... 182
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie......................................................... 185
57 Biologie .................................................................................................... 187
58 Botanică.................................................................................................... 191
59 Zoologie.................................................................................................... 193
6 ŞTIINŢE APLICATE ..................................................................................... 194
61 Medicină ................................................................................................... 194
611/612 Anatomie şi fiziologie ..................................................................... 195
613/614 Igienă ............................................................................................... 197
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie................................................. 200
616/618 Patologie .......................................................................................... 206
619 Medicină veterinară ................................................................................ 216
62 Tehnică. Inginerie..................................................................................... 217
620 Materiale. Merceologie. Energetică........................................................ 219
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica ..................................................... 220
623 Tehnică militară...................................................................................... 227
624/627 Construcţii ....................................................................................... 227
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului................................................... 228
629 Tehnica mijloacelor de transport ............................................................ 228
63 Agricultură................................................................................................ 230
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură .......................................... 231
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare.
Pescuit ........................................................................................................... 236
64 Economie casnică ..................................................................................... 237
65 Management. Conducere şi organizare..................................................... 239
651 Tehnica muncii de birou ......................................................................... 248
655 Industrii poligrafice ................................................................................ 249
656 Transporturi. Servicii poştale.................................................................. 249

CIP

7
657 Contabilitate............................................................................................ 251
659 Publicitate. Informaţii ............................................................................. 255
66/68 Industrii şi meserii diverse................................................................... 256
69 Materiale şi tehnologii în construcţii ........................................................ 260

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT....................................... 261
71 Urbanism .................................................................................................. 262
72 Arhitectură................................................................................................ 262
73/76 Arte plastice. Desen tehnic .................................................................. 263
77 Fotografie ................................................................................................. 268
78 Muzică ...................................................................................................... 268
791/792 Arta spectacolului ............................................................................ 271
793 Divertisment ........................................................................................... 272
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc ..................................................... 272
796/799 Sport ................................................................................................ 273
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................... 278
81 Lingvistică ................................................................................................ 278
811 Limbi individuale ................................................................................... 282
811.135.1 Limba română............................................................................... 292
82 Literatură .................................................................................................. 300
82.09 Critică şi istorie literară ....................................................................... 302
821.11 Literaturi de limbi germanice ............................................................ 317
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................. 318
821.112.2 Literatură germană........................................................................ 333
821.131.1 Literatură italiană.......................................................................... 334
821.133.1 Literatură franceză ........................................................................ 336
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă........................................ 340
821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză............................... 340
821.135.1 Literatură română.......................................................................... 341
821.14 Literatură greacă ................................................................................ 397
821.16 Literaturi slave................................................................................... 397
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ............................................ 398
821.511.141 Literatură maghiară................................................................... 401
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 403
902/904 Arheologie. Preistorie ...................................................................... 403
908 Monografii zonale................................................................................... 404
91 Geografie .................................................................................................. 408
913 Geografie pe ţări individuale .................................................................. 409
913(498) Geografia României ....................................................................... 410

8

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ............................................................ 411
930 Ştiinţa istoriei.......................................................................................... 412
94(100) Istorie universală .............................................................................. 413
94(3) Istorie antică......................................................................................... 414
94(4/9) Istoria pe ţări individuale .................................................................. 414
94(498) Istoria României............................................................................... 417

INDEX DE NUME ............................................................................................. 426
INDEX DE TITLURI......................................................................................... 503
INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 567
LISTĂ TELEFOANE EDITURI ...................................................................... 584
LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI ....................................................................... 607

9

CIP
0 GENERALITĂŢI

1 - ANDRONIE BEJAT, DANIELA. Focul civilizator : (De la legende
la realitate) / Andronie Bejat Daniela. - Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print, 2009
ISBN 978-973-1928-27-2
003
CIP 2009-5522
2 - ROBINSON, ANDREW. Istoria scrisului / Andrew Robinson ; trad.
de Mihnea Gafiţa. - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-390-0
003(100)
CIP 2009-3616
3 - SÎRGHIE, ANCA. Carte veche românească / Anca Sîrghie. - Sibiu :
Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-509-0
002(498)
CIP 2009-4938
4 - SÎRGHIE, ANCA. Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului / Anca
Sîrghie. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-510-6
002(100)(091)
003(100)(091)
655(100)(091)
CIP 2009-4937
5 - SÎRGHIE, ANCA. Metodologia cercetării
instrumentele ei / Anca Sîrghie. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-508-3
001.891

ştiinţifice

şi

CIP 2009-4939

10

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

6 - STRĂINU, EMIL. Fenomenul OZN şi serviciile secrete / general de
brigadă Emil Străinu. - Bucureşti : Solaris Print, 2009
ISBN 978-973-88853-1-8
001.94 OZN
CIP 2009-4134
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor
7 - BARON, CONSTANTIN. Informatică economică : fundamente
teoretice de IT&C, arhitectură hardware PC, software de bază Windows, software
de aplicaţii MS-Office / Constantin Baron, Narcisa Isăilă. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-345-5
004:33
CIP 2009-5200
8 - Baze de date / Burlacu Ştefan, Şufană Ilie, Popescu Ştefan, ... - Sibiu :
Alma Mater, 2009
ISBN 978-973-632-506-9.
004.65
CIP 2009-3646

CIP

11

11 - BURLACU, ADRIAN. Algoritmi de procesare a imaginii pentru
aplicaţii de urmărire a obiectelor în mişcare / Adrian Burlacu. - Iaşi :
Politehnium, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-237-6.
004
CIP 2009-3668
12 - CHIPIRLIU, DANIELA. Tehnologia informaţiei şi
a comunicaţiilor : materiale suport pentru formarea profesorilor / Daniela
Chipirliu. - Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-39-9
004
CIP 2009-4199
13 - CIOATĂ, VASILE GEORGE. Proiectare asistată de calculator /
Cioată Vasile George, Miklós Imre Szolt. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0576-8
004.42
CIP 2009-4885

9 - BĂDULESCU, MIHAI. Proiectarea informatică în marketing /
Mihai Constantin Bădulescu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-46-9
004.415.2:339.138
CIP 2009-3888

14 - CIOCA, MARIUS. Limbaje de programare / Cioca Marius. Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-766-9
004
007
CIP 2009-5393

10 - BĂDULESCU, MIHAI. Sisteme informatice de gestiune / Mihai
Constantin Bădulescu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-56-5
004:658.15
CIP 2009-3601

15 - CIOCÂRLIE, HORIA. Programming techniques : textbook /
Horia Ciocârlie. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-409-7
004.42
CIP 2009-5070

12

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

16 - COAJĂ, GABRIELA. Culegere de probleme propuse pentru
atestat : Informatică / Coajă Gabriela, Lăzărescu Antoaneta, Ştefănescu Narcisa. Suceava : Little Lamb, 2009
Index
ISBN 978-973-7762-92-4
004(076)
CIP 2009-5041
17 - COFAŞ, ELENA. Eficienţa sistemelor informatice în analiza
rentabilităţii exploataţiilor agricole / Elena Cofaş. - Bucureşti : Ars Academica,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8017-11-2
004:63
CIP 2009-3674
18 - CORBU, CORINA EMILIA. Noţiuni introductive în internet şi
comerţ electronic / Corbu Corina, Rîurean Simona. - Petroşani : Universitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-122-8
004.738.5
CIP 2009-5445
19 - CORBU, CORINA EMILIA. Procesarea imaginii : reprezentarea
şi îmbunătăţirea imaginii / Corbu Corina, Foamete Marian. - Petroşani :
Universitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-121-1
004.932
CIP 2009-5444
20 - CRĂCIUN, MIHAELA DACIANA. Pagini Web : note de curs /
Mihaela Daciana Crăciun. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-353-2
004.738.52(075.8)
CIP 2009-5639

CIP

13

21 - CUCUI, GABRIEL. Informatică economică / Gabriel Cucui. Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-455-5
004:33
CIP 2009-4622
22 - CURILĂ, MIRCEA. Îmbunătăţirea imaginilor achiziţionate în
medii dispersive / Mircea Curilă. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-758-8
004.4
CIP 2009-4898
23 - CURILĂ, MIRCEA. The programming of virtual reality / Mircea
Curilă, Sorin Curilă. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-759-5
004.4
CIP 2009-4899
24 - DOGARU, IOANA. Sisteme reconfigurabile de calcul : lucrări
practice / Ioana Dogaru, Radu Dogaru. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-245-9
004
CIP 2009-3771
25 - FLORIN, MIHAI. Calcul tabelar complex aplicat domeniului
economic prin funcţii EXCEL 2007 / Mihai Florin. - Bucureşti : InfoMega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7853-35-6
004.422.636.7
004.42 EXCEL 2007
CIP 2009-5638

14

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

26 - FOTACHE, MARIN. SQL, dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL şi
SQL Server / Marin Fotache. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1339-7
004.4
CIP 2009-3318
27 - GAVRILESCU, LIVIU. Totul despre comerţul electronic / conf.
univ. dr. Liviu Gavrilescu, drd. ing. Oliviu Matei. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0021-0
004.738.52:339.1
CIP 2009-5536
28 - GHERASIM, ZENOVIC. Informatică managerială în activitatea
de educaţie fizică şi sport / Zenovic Gherasim, Maria Andronie, Nicolaie
Popescu-Bodorin. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-426-5
004:65.012.4+796(075.8)
CIP 2009-4943
29 - GHIONEA, IONUŢ GABRIEL. Catia V5 : aplicaţii în inginerie
mecanică / Ionuţ Gabriel Ghionea. - Bucureşti : BREN, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-648-843-6
004.42 CATIA V5
CIP 2009-3485
30 - GLOBALCOMPT 2008. Workshop (1 ; 2008 ; Cluj-Napoca).
Proceedings of GlobalComp 2008 : workshop on models, semantics, logics and
technologies for global computing : Cluj-Napoca, 2008 / organized by: Technical
University of Cluj-Napoca. Department of Computer Science, "Babeş Bolyai"
University. Department of Computer Science ; editors: Florian Mircea Boian,
Paulina Mitrea, Adrian Sterca, Eneia Nicolae Todoran. - Cluj-Napoca : Editura
U.T. Press, 2009
ISBN 978-973-662-443-8
004(063)
CIP 2009-3939

CIP

15

31 - IACOB, PAUL. Structuri de date : culegere de probleme / Paul
Iacob, Mirela Iacob. - Braşov : Lux Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-131-016-9
004.422.63
CIP 2009-3477
32 - IANOŞ-SCHILLER, ELENA. Procese digitale în societatea
cunoaşterii / Elena Ianoş Schiller, Mihaela Mureşan. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-376-9
004
CIP 2009-3943
33 - IENCIU, IOAN. Prelucrarea automată a datelor analitice şi
grafice din topografie şi cadastru / Ioan Ienciu, Luciana Oprea. - Alba-Iulia :
Aeternitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1890-20-3
004:528.425
CIP 2009-4642
34 - Informatică economică : culegere de probleme / Universitatea
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune a
Afacerilor. Catedra de Informatică Economică ; coord.: Loredana Mocean, DanAndrei Sitar-Tăut. - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0006-7
004:33(075.8)(076.5)
CIP 2009-3440
35 - Introducere în proiectarea asistată de calculator : teorie şi
aplicaţii / N. Crăciunoiu, N. Dumitru, A. S. Roşca, P. Rinderu. - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-223-5
004.42
CIP 2009-4229

). 2009 Bibliogr.43 PASCAL(075.IOSIFESCU. ANDREI NICK.8) CIP 2009-4397 40 . 2009 Bibliogr. . .451 UNIX CIP 2009-4928 43 .Bucureşti : Editura ASE.896 681.IVĂNESCU. . . Crisanta-Alina Mazilescu. Algoritmi de planificare în optimizarea interogărilor paralele / Carmen Elena Odubăşteanu.MARIAN. 2009 Bibliogr. ANDREI CONSTANTIN.16 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 36 .IVĂNESCU. Office XP : instrumente birotice / Marius Daniel Mareş (coord. VLAD.2 510.012. ANDREI NICK. ISBN 978-973-625-833-6 004:65. .ODUBĂŞTEANU. Calculatorul. Sisteme informaţionale în managementul resurselor umane : aplicaţie în selecţia de personal / lector dr. Andrei Roşu. . prietenul nostru : primii paşi în informatică / Vasile Poenaru. a 4-a.8) CIP 2009-5614 CIP 17 41 . 2009 Bibliogr. . VASILE. 2009 ISBN 978-606-515-024-9 004.MLAK. ISBN 978-606-8008-14-1 004 CIP 2009-3666 37 . Sistemul de operare UNIX : comenzi şi script-uri / Mădălina Mlak. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-8382-70-1 004:517(075.896 CIP 2009-3533 39 .Cluj-Napoca : Risoprint. Doina Fusaru. Automate şi microprogramare / Andrei Nick Ivănescu.Craiova : Info.8) 651. 2009 Bibliogr.POENARU. . Metoda Backtracking .Galaţi : Galaţi University Press.Bucureşti : Printech.3 CIP 2009-3834 42 . CRISTIAN. Raluca Tudorie. CRISANTA-ALINA.42 OFFICE XP(075.8) 004.Bucureşti : Politehnica Press. ISBN 978-606-521-237-4 004. a 4-a.Bucureşti : Editura Coresi.Ed. Automate programabile / Andrei Nick Ivănescu. 2009 ISBN 978-973-163-406-7 004.5 CIP 2009-3762 45 . Index ISBN 978-606-505-189-8 004.Bucureşti : Politehnica Press. .2:004(075. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-53-0033-3 004 CIP 2009-5741 44 . 2009 ISBN 978-973-608-964-0 004 CIP 2009-3806 .Ed. ISBN 978-606-515-029-4 004.272.MAREŞ.teorie şi aplicaţii varianta Pascal / Vlad Marian. MĂDĂLINA.4:658.Timişoara : Editura Politehnica.MOCAN. MARIUS DANIEL. Informatica aplicată : lucrări de laborator / Cristian Constantin Iosifescu. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".5 CIP 2009-4211 38 . . Gabriel Mihai. PC Hardware : EUCIP IT Administrator : Modulul 1 / Andrei Constantin Mocan.MAZILESCU. CARMEN.

18

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

19

46 - POPA, DRAGOŞ. Grafică asistată de calculator / Dragoş Popa,
Ludmilla Sass, George Gherghină. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-229-7
004.92
CIP 2009-4483

51 - POPESCU, EUGEN. Învăţarea şi evaluarea prin aplicaţii
multimedia : cercetare pedagogică / Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-43-4
004.032.6(075.8)(076.5)
CIP 2009-4999

47 - POPA, SORIN. Bazele tehnologiei informaţiei : Modulul pentru
învăţământ la distanţă / Sorin Popa. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-424-2
004(075.8)
007(075.8)
CIP 2009-5414

52 - POPESCU, EUGEN. Limbajul C++ / Eugen Popescu. - Craiova :
Else, 20092 vol.
ISBN 978-973-7708-44-1
Partea 1 : Teorie şi aplicaţii. - 2009. - Bibliogr. - ISBN
978-973-7708-45-8
004.42 C++
CIP 2009-5000

48 - POPESCU, EUGEN. Algoritmi : teorie şi aplicaţii / Eugen Popescu,
Ecaterina Boarnă. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-47-2
004.421
CIP 2009-5085
49 - POPESCU, EUGEN. Aplicaţii multimedia : dezvoltări recente /
Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-42-7
004.032.6(075.8)(076.5)
CIP 2009-4998
50 - POPESCU, EUGEN. Iniţiere în Excel XP / Eugen Popescu. Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-46-5
004.42 EXCEL XP
CIP 2009-5002

53 - POPOVICI, PARASCHIVA. Structuri de date liniare şi
arborescente în C / Paraschiva Popovici. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Timişoara :
Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-831-2
004.43 C
CIP 2009-4520
54 - PRODAN, LUCIAN. Self-repairing memory arrays inspired by
biological processes / şef lucr. dr. ing. Lucian Prodan. - Timişoara : Editura
Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-820-6
004.332.34
004.032.26
CIP 2009-3631
55 - RADU, DANIELA-LAURA. Aplicaţii practice de laborator :
Windows, Word, Excel, Power Point, Internet / Daniela-Laura Radu. - Craiova :
Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-34-6
004.4
CIP 2009-4987

20

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

56 - RADU, DANIELA-LAURA. Probleme rezolvate de programare :
Pascal şi Fox / Daniela-Laura Radu. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-36-0
004.4
CIP 2009-4989
57 - RIZESCU, GIANINA. Sisteme de gestiune a bazelor de date :
ORACLE 10g : suport laborator / lect. drd. Gianina Rizescu. - Galaţi : Europlus,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1950-28-0
004.42 ORACLE
CIP 2009-3587
58 - SASU, LUCIAN. Introducere în limbajul C# / Lucian Sasu. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-482-3
004.43 C#
CIP 2009-4439
59 - Sisteme informatice cu baze de date în management : teorie, studii
de caz / Vasilica Voicu, Florentina Pavel, Ana Maria Mihaela Tudorache, Andreea
Raluca Voicu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-560-0
004:65.012.4
CIP 2009-4357
60 - SLUŞANSCHI, EMIL-IOAN. Advances in automatic :
differentiation for the Java : programming language / dr. rer. nat. dipl. ing. EmilIoan Sluşanschi. - Bucureşti : Roza Vânturilor, 2009
ISBN 978-973-1735-21-4
004
CIP 2009-4631

CIP

21

61 - SPOIALĂ, DRAGOŞ CRISTIAN. Proiectare asistată în
automatizări : îndrumător de laborator / Dragoş Cristian Spoială, Eugen Ioan
Gergely. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-767-0
004:62.001.63
CIP 2009-5488
62 - STATE, LUMINIŢA. Introducere în teoria statistică a
recunoaşterii formelor / Luminiţa State, Iuliana Paraschiv-Munteanu. - Piteşti :
Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-690-877-4
004.932.72'1
CIP 2009-4474
63 - STRETCU, SIMONA. Algoritmi de căutare cu euristici / Simona
Stretcu. - Drobeta-Turnu-Severin : Damira, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1893-16-7
004.8
CIP 2009-3689
64 - VELEA, DELIA. Implementarea reţelelor semantice / Delia
Velea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-271-6
004
CIP 2009-5625
65 - VELEA, DELIA. Tehnici de sortare : studiu comparativ / Delia
Velea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-270-9
004
CIP 2009-5634

22

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

66 - VLAD, GIORGIE DANIEL. Bac 2009 : subiecte posibile / Vlad
Giorgie Daniel, Marcu Daniela. - Suceava : Cygnus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1768-06-9
004(075.35)
CIP 2009-4044
67 - VOICU, VASILICA. Sisteme informatice cu baze de date în
marketing : teorie, studii de caz / Vasilica Voicu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-554-9
004.4:339.138(075.8)
CIP 2009-3619
008 Civilizaţie. Cultură
68 - BRAG, RÉMI. Înţelepciunea lumii : istoria experienţei umane a
universului / Rémi Brag ; trad.: Cornelia Dumitru. - Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-59-1
008
CIP 2009-4197
69 - CARAGEA, ANTON. Interferenţa civilizaţiilor în Europa Unită /
Anton Caragea. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-428-9
008(4)
CIP 2009-4941
70 - Death and society / coord.: Mihaela Grancea. - Cluj-Napoca : Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-133-166-9
008
CIP 2009-5552

CIP

23

71 - FIRAN, CARMEN. Miracole mici şi mijlocii / Carmen Firan. Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-763-0
008(498:73)
CIP 2009-5596
72 - Istoria unui centru cultural - Cercul Astra "Virgil Şotropa" /
Radu Băeş, Anamaria Opriş, Simona Monica Pop, Valer Petrehuş. - Bistriţa :
Digital Arts, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92062-1-8
008(498 Bistriţa)
CIP 2009-5166
73 - LĂCĂTUŞ, ADRIAN. Modernitatea conservatoare : aspecte ale
culturii Europei Centrale / Adrian Lăcătuş. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-478-6
008(4-191.2)
CIP 2009-4042
74 - MOISA, MIRCEA. Individualităţi şi comunităţi : mărturii si
mărturisiri / Mircea Moisa. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-30-8
008(498):929
CIP 2009-4983
75 - TURCUŞ, VERONICA. Alexandru Marcu : il destino di un
italianista romeno / Veronica Turcuş ; trad.: Cristian Alexandru Damian. - ClujNapoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009
Bibliogr.
Index
Anexe
ISBN 978-973-7784-40-7
008(498:450)
CIP 2009-4485

24

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

76 - WACHSMANN-HOGIU, TITUS. Bârgăuani de top : o carte
(incompletă) a spiritualităţii bârgăuane / Titus Wachsmann-Hogiu. - Bistriţa :
Karuna, 2009
ISBN 978-973-1978-12-3
008(498 Valea Bârgăului):929
CIP 2009-4441
77 - WALLACE, ARCHER. Mamele unor oameni faimoşi / Archer
Wallace ; trad.: Iulia Bodnari. - Suceava : Little Lamb, 2009
ISBN 978-973-7762-89-4
008(100):929
3-055.52-055.2
CIP 2009-3875
02 Biblioteconomie. Biblioteci
78 - STOICA, ION. Sensul schimbării în universul infodocumentar /
Ion Stoica. - Constanţa : Ex Ponto, 2009
ISBN 978-973-644-862-1
02
CIP 2009-3923
030 Lucrări de referinţă
79 - Enciclopedia Concisa Britannica / coord.: Cornelia Marinescu. Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index.
ISBN 978-973-675-553-8
030=135.1
CIP 2009-3718

25

CIP
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

81 - Muzeul Naţional de Istorie a României : tezaurul / Doina Leahu,
Alexandru Arbunescu, Rodica Oanţă-Marghitu, Raluca Mălăncioiu ; foto.: Marin
Anamarie ; trad.: Alexandru Oberländer-Târnoveanu. - Bucureşti : Age-Art, 2009
ISBN 978-973-88353-5-1
069(498) Muzeul Naţional de Istorie
CIP 2009-3678
070 Ziaristică
82 - ALBU, MIHAELA. Cultură şi identitate : ziarul Lumina liberă din
New York / Mihaela Albu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-129-6
070(73 New York)"Lumea liberă"
CIP 2009-4079
83 - BACONSKY, TEODOR. 111 incursiuni în Cotidianul românesc /
Teodor Baconsky, Devis Grebu. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-761-6
070(498) Cotidianul
CIP 2009-5114
84 - COANDĂ, GEORGE. Dâmboviţa : de la organ la o beţie cu
libertate : o istorie sentimentală şi anecdotică a unui fenomen de presă / George
Coandă, Lucian Grigorescu. - Târgovişte : Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-12-1
070(498) Dâmboviţa
CIP 2009-5024

05 Reviste cu caracter general
80 - MANOLESCU, OANA. Amestec şi combinaţie / Oana
Manolescu. - Bucureşti : Privirea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1936-03-1
050(498) Prietenul albanezului"2002/2009"
CIP 2009-3504

85 - HANGIU, ION. Presa românească de la începuturi până în
prezent : dicţionar cronologic / Ion Hangiu ; pref.: Ion Hangiu. - Bucureşti :
comunicare.ro, 2008vol.
ISBN 978-973-711-163-0
Vol. 2 : 1917-1944. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-711-165-4
81'374.2:070(498)=135.1
CIP 2008-18093

26

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

86 - Portret în oglindă la 20 de ani. - Bucureşti : Viaţa Medicală
Românească, 2009
ISBN 978-973-160-029-1
070(498) Viaţa medicală
CIP 2009-4138
87 - VIDA, CLAUDIA-LUCIA. Aspecte lingvistice în stilul
publicistic / Claudia Vida. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-31-5
070:81
CIP 2009-4984
88 - VOLCU, ION. Dicţionarul presei brăilene / Ion Volcu. - Brăila :
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1871-30-1
070(498 Brăila)
CIP 2009-4266
087.5 Publicaţii pentru copii
89 - 365 de fabule. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-041-3
087.5
82-191=135.1
CIP 2009-4323
90 - 365 de întrebări şi răspunsuri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-042-0
087.5
CIP 2009-4322
91 - 500 de curiozităţi despre animale. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-040-6

27

CIP

92 - Ali Baba şi cei 40 de hoţi / poveste orientală. - Bucureşti : Crist-1,
2009
ISBN 978-973-1800-38-7
087.5
CIP 2009-4617
93 - Alladin şi lampa fermecată / poveste din folclorul arab. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-35-6
087.5
CIP 2009-4614
94 - Amnarul fermecat. - Bucureşti : Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-39-4
087.5
CIP 2009-4618
95 - ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Degeţica / H. C. Andersen ;
trad. şi adaptare: Mariana Crăciun. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard,
2009
ISBN 978-973-1995-48-9
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2009-4774
96 - Animale domestice : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-5-8
087.5:636
CIP 2009-5479
97 - Animale sălbatice : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-6-5
087.5:591.5
CIP 2009-5476
98 - Ascultă animalele. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-054-3

087.5:59
CIP 2009-4324
087.5:59

CIP 2009-4325

28

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

99 - BĂLĂNESCU, CLAUDIA. Vestitorii primăverii : carte de colorat /
Bălănescu Claudia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
ISBN 978-973-142-217-6
087.5
CIP 2009-4767
100 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale de la fermă. - Chiajna :
Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-050-5
087.5:59
CIP 2009-4326
101 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Australia,
America şi de la Poli. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-053-6
087.5:59
CIP 2009-4327
102 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Europa, Africa şi
Asia. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-052-9
087.5:59
CIP 2009-4328
103 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din oceane, mări,
râuri şi lacuri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-051-2
087.5:59
CIP 2009-4329
104 - Cartea spionilor : o enciclopedie a spionajului / trad.: Alexandra
Ghiţă ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-172-3
087.5
CIP 2009-4913

29

CIP
105 - Castelul groazei. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-060-4
087.5
82-93-32=135.1

CIP 2009-4330
106 - Caută animalele şi recordurile lor. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-033-8
087.5:59
CIP 2009-4331
107 - Caută în cartea terorii. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-037-6
087.5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4332
108 - Caută în castelul medieval. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-036-9
087.5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4333
109 - Caută în corpul uman. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-034-5
087.5:61
CIP 2009-4334
110 - Caută în Egipt. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-035-2
087.5
CIP 2009-4335
111 - Cei trei purceluşi : carte de colorat / repovestită după o poveste
populară de Loredana Ştefan. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-47-2
087.5
CIP 2009-4771

30

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

31

112 - Cenuşăreasa / trad. şi adapt.: Mariana Crăciun. - Ed. a 3-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-55-7
087.5
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4586

118 - CRĂCEA, ELENA. Odiseea : repovestită pentru copii / Homer ;
repovestitor: Elena Crăcea. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-44-1
087.5
821.14'02-1(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4604

113 - CHAPMAN, KEITH. Fifi şi floricelele : Copiază şi colorează /
Keith Chapman. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
ISBN 978-973-1912-20-2
087.5
CIP 2009-4355

119 - Crăiasa Zăpezii / trad. şi adapt.: Mariana Crăciun. - Ed. a 2-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-54-0
087.5
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4514

114 - CHAPMAN, KEITH. Fifi şi floricelele : Învaţa cu mine cuvinte! /
Keith Chapman. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
ISBN 978-973-1912-19-6
087.5
CIP 2009-4354
115 - COLLODI, CARLO. Pinocchio / Carlo Collodi. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-30-1
087.5
CIP 2009-4609
116 - Colorează cu Tom şi Jerry / trad.: Corina Gâdiuţă. - Bucureşti :
Erc Press, 2009
ISBN 978-973-157-499-8
087.5
CIP 2009-4864
117 - Coşuleţul cu legume : carte de colorat. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-350-1
087.5
CIP 2009-3746

120 - CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi : carte de colorat / Ion
Creangă. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-41-0
821.135.1-93-34
087.5
CIP 2009-4248
121 - CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi / Ion Creangă. - Ed. a 3-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-58-8
821.135.1-93-34
087.5
CIP 2009-4905
122 - Creaturi mitologice. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-029-1
087.5:398.4
CIP 2009-4336
123 - Cursa cu surprize a lui Fulger McQueen / trad.: Julia Kretsch. Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-178-5
087.5:811.111(075.4)
CIP 2009-5371

32

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

124 - DOSA, DANIELA. Mamifere din ogradă / Daniela Dosa, Ştefania
Udrea. - Bucureşti : Tehno-Art, 2009
ISBN 978-973-1842-65-3
087.5:636
CIP 2009-4969
125 - Ferma : (răsfoieşte şi ascultă). - Deva : Editura Crişan, 2009
ISBN 978-606-508-041-6
087.5
CIP 2009-4769
126 - GRIMM, JACOB. Albă ca Zăpada / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-34-9
087.5
CIP 2009-4613
127 - GRIMM, JACOB. Fluierul fermecat / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-37-0
087.5
CIP 2009-4616
128 - GRIMM, JACOB. Scufiţa Roşie / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-31-8
087.5
CIP 2009-4610
129 - În dar de ziua ta : carte de citit şi colorat creată de copii. - Reşiţa :
Pro Marketing, 2009
ISBN 978-606-8022-02-4
087.5
CIP 2009-4585

33

CIP

130 - KIPLING, RUDYARD. Cartea junglei : carte de colorat /
Rudyard Kipling ; repovestitor: Loredana Ştefan. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura
Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-46-5
087.5
821.111-93-34=135.1
CIP 2009-4775
131 - Legende cu dragoni şi uriaşi. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-031-4
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4337
132 - LUPAŞCU, SIMONA. Dicţionar ilustrat în limbile : română,
engleză, franceză, germană, maghiară / Simona Lupaşcu. - Brăila : Impressaria,
2009
ISBN 978-973-88081-6-4.
81'374.8=00
087.5
CIP 2009-4720
133 - Maşini şi camioane. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-049-9
087.5:621
CIP 2009-4338
134 - Mituri şi legende. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-032-1
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4339
135 - MÓRA FERENC. Zengő ABC / Móra Ferenc. - Sângeorgiu de
Mureş : Editura Hoppa!, 2009
ISBN 978-973-151-064-4
087.5
CIP 2009-3871

MICHIELA. Colorează cu Dovlecel / Irina Nicolae .Petrecere în casa păpuşii.1 CIP 2009-4250 141 . 2009 ISBN 978-606-525-038-3 087.5 139 .5 CIP 2009-4611 CIP 2009-4770 145 . .1 CIP 2009-4252 140 .PURCARU. 2009 Index.POENARU.Chiajna : Girasol. Învăţăm. .5 372.Ed. . 2009 ISBN 978-973-1800-33-2 087. Cenuşăreasa / Charles Perrault. rev.5 CIP 2009-3892 147 .5 82-93-34=135.91(498) 087. a 4-a. .Bucureşti : Teora. Bucureşti : Crist-1.Bucureşti : Editura Coresi. Motanul încălţat / Charles Perrault.5 82-93-34=135. .ROTARU. 2009 ISBN 978-973-1975-12-2 087. . 2009 ISBN 978-973-608-967-1 087.874 CIP 2009-3428 137 . 2009 ISBN 978-973-1800-32-5 087. MICHIELA. Minte sănătoasă în corp sănătos / Michiela Poenaru. ne jucăm. 2009 ISBN 978-973-1754-54-3 087. . a 4-a.5:613.Chiajna : Girasol.1-91-93-84 398. 2009 ISBN 978-606-525-059-8 087. .: Iulian Pena.Oradea : Primus.135. Primul meu album cu animale / Diana Rotaru.5 CIP 2009-4147 . graf. MARIANA-RAMONA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-20-1257-4 087.Bucureşti : Incognito Media.Bacău : Grafit. . IRINA MARIANA. Anca-Daniela Tăut. DIANA.5 CIP 2009-4251 146 .95 CIP 2009-3807 144 .5 CIP 2009-4635 138 . Bucureşti : Crist-1.Ed. CHARLES.PERRAULT.NIULAŞ.Plastilina : modelează cu plastilină.Prietenii pădurii : (cu 3 figurine). CHARLES.Bucureşti : Editura Coresi. Ghicitori pentru cei mici / Mariana-Ramona Niulaş.Deva : Editura Crişan. 2009 ISBN 978-606-508-040-9 087.Chiajna : Girasol. . . departe ajunge : antologie de proverbe şi zicători pentru copii / Michiela Poenaru.5 CIP 2009-4612 35 CIP 142 .Prinţesele dansatoare.5 CIP 2009-3801 143 . colorăm / Ioana-Dana Purcaru.POENARU. 2009 ISBN 978-606-92065-0-8 087.NICOLAE. IOANA-DANA. Elena Pavel. 2009 ISBN 978-606-525-039-0 087.PERRAULT. Cine se scoală de dimineaţă.34 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 136 . ISBN 978-973-137-145-0 821. .

.1-93-34(0.: Petshop Box Studio.5 CIP 2009-4255 157 .Uimitoarea carte despre pompieri. 2009 ISBN 978-606-525-043-7 087. .VLASIN. LOREDANA. . Lumea copiilor / Vlasin Anuţa. Bucle aurii şi ursuleţii / repovestită de Loredana Ştefan. .086.046.Constanţa : Editura Eduard..Uimitoarea carte despre recordurile animalelor.5:568.Uimitoarea carte despre corpul meu.5:59 CIP 2009-4258 160 . 2009 ISBN 978-973-1995-53-3 087.Chiajna : Girasol.Baia-Mare : Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori".1-91-34(0. .ŞTEFAN.Ed. 2009 ISBN 978-973-157-500-1 087.874 CIP 2009-4772 151 . . Frumoasa şi Bestia : carte de colorat / repovestită de Loredana Ştefan.5 CIP 2009-4615 37 CIP 154 . 2009 ISBN 978-606-525-047-5 087.1.5 CIP 2009-4865 153 .Ed. 2009 ISBN 978-973-8954-40-3 087. LOREDANA.133. . . Bucureşti : Erc Press. 2009 ISBN 978-606-525-044-4 087. a 3-a. .131 CIP 2009-4257 159 .. ANUŢA.ŞTEFAN.5 821.Chiajna : Girasol.2.Tom şi Jerry : joacă-te şi colorează! / trad. Bucle aurii şi ursuleţii : carte de colorat / repovestită de Loredana Ştefan .6) CIP 2009-4907 149 .046.36 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 148 .Uimitoarea carte despre Egipt.Ţăranul şi cei trei feciori.Constanţa : Editura Eduard. . il.26 CIP 2009-4256 158 . . 2009 ISBN 978-973-1995-50-2 087. LOREDANA.6) CIP 2009-4908 150 . 2009 ISBN 978-973-1800-36-3 087.5:356.Uimitoarea carte despre dinozauri.Bucureşti : Crist-1.135.5 CIP 2009-4866 152 . 2009 ISBN 978-606-525-048-2 087. 2009 ISBN 978-606-525-046-8 087.6)=135. . a 3-a.Chiajna : Girasol.Uimitoarea carte despre piraţi.Chiajna : Girasol. Sudoku! / trad. 2009 ISBN 978-606-525-045-1 087. 2009 ISBN 978-973-157-502-5 087.1-91-34(0.5:656.5 CIP 2009-5335 . 2009 ISBN 978-973-1995-52-6 087.ŞTEFAN.5 821.Bucureşti : Erc Press. .6.046.135.Chiajna : Girasol.Constanţa : Editura Eduard.: Corina Gâdiuţă. .19 CIP 2009-4254 156 .Chiajna : Girasol.Tom şi Jerry : 3.: Corina Gâdiuţă.5 821.5:61 CIP 2009-4253 155 .1 372.

Bucureşti : Herald. Dincolo de graniţele mentalului uman : corespondenţe spirituale / Zodivita Cosiis. GEORG WILHELM FRIEDRICH. postf.ISBN 978-973-8909-16-8 13 CIP 2009-3486 162 . . 2009vol.121 CIP 2009-3849 163 . Bucureşti : Nemira. Fenomenologia spiritului : prefaţă . CONSTANTIN.4 CIP 2009-4800 167 .Bucureşti : For You. ISBN 978-973-111-103-2 133.COSIIS.Bucureşti : Herald.PROLEMEU. .Iaşi : Esoteris. BARBARA HAND. 2009 Bibliogr. Tetrabilos / Claudius Prolemeu . . 3 : Problema răului.2009. 2009 ISBN 978-973-1701-46-2 133 CIP 2009-5563 168 . . Encausse) .38 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 39 13 Filozofia spiritului. . trad. trad.ISBN 978-973-8909-38-0 Vol. Hegel .2009.: Radu-Claudiu Canahai. 2009 ISBN 978-973-87781-9-1 1(091) CIP 2009-4841 164 . Alchimia celor nouă dimensiuni / Barbara Hand Clow cu Gerry Clow.Bucureşti : Teora. Feng Shui : cum să trăiţi în armonie cu ceea ce vă înconjoară / Régine Sainte-Arnauld . .GUAITA. . .ENCAUSSE.5:511 CIP 2009-2434 169 .SAINTE-ARNAULD. F. 2009 ISBN 978-973-86563-1-4 133 CIP 2009-5046 165 . .Bucureşti : Zeda. 2009 ISBN 978-973-126-144-7 130. trad. .: Crăciun ElenaSimona. ZODIVITA.Cluj-Napoca : Grinta. ISBN 978-973-8909-39-7 Vol.Bucureşti : Herald. Şarpele Genezei / Stanislas de Guaita.52 CIP 2009-4560 1 FILOZOFIE 161 . Filozofia culturii.ISBN 978-973-8909-15-5 Vol. 2009 ISBN 978-973-111-108-7 133. . Talpalatnyi univerzum / Balogh Brigitta..BALOGH BRIGITTA. Magdalena Berescu.RUDHYAR. O mandala astrologică : ciclul transformărilor şi cele 360 de faze simbolice ale sale / Dane Rudhyar .BĂLĂCEANU-STOLNICI.52 CIP 2009-5262 170 . DANE. CLAUDIUS. Ştiinţa numerelor / Papus (dr.Cluj-Napoca : Pro Philosophia. Ocultism 166 . . 2009 ISBN 978-973-111-102-5 133. 2 : Arcanele magiei.HEGEL. GÉRARD.2009. W. 2009 ISBN 978-973-20-1088-4 133(510) CIP 2009-5083 . . . RÉGINE. note. Viaţa lui Isus / G. STANISLAS de.: George Scrima.: Claudiu Pănculescu. 1 : Templul umbrelor. trad.CLOW. . trad. 2009 ISBN 978-973-143-335-6 133. Gândirea magică : geneză şi evoluţie / Constantin Bălăceanu Stolnici. şi bibliografie de Alexandru Boboc.

note. Criza umanităţii şi filosofia (şi alte scrieri) / Edmund Husserl . 2009 ISBN 978-973-27-1777-6 14(420) Collingwood. 929 Hume. 929 Collingwood. .529 CIP 2009-4506 176 . Index ISBN 978-973-571-890-9 14(420) Hume. SERGIU. CIP 2009-5223 14 Sisteme filozofice 173 . trad.331. CIP 2009-5226 174 . 2009 Bibliogr.Ed. 929 Heidegger. 2009 ISBN 978-973-126-145-4 14(498)(091) CIP 2009-3848 . Index.R.R. Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel / Lucian Cherata.D. Între istorie şi filosofie : sistemul lui R. ISBN 978-973-126-143-0 14 CIP 2009-3847 180 . 2009 ISBN 978-973-111-100-1 141.DUNN.Bucureşti : Editura Academiei Române. CHRISTIAN.M. RICHARD. 2009 Bibliogr. LUCIAN. Bucureşti : For You.: Cristina Tache.5 296. trad. Bucureşti : Editura ALL. CIP 2009-4047 175 . 2009 Bibliogr.BĂLAN.D. Cluj-Napoca : Grinta.Bucureşti : Humanitas.FERENCZ-FLATZ.J.40 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 41 171 .: Irina Tofan. trad.G. postf.Craiova : Aius PrintEd. ISBN 978-973-50-2427-7 14(430) Heidegger.HUSSERL. . rev. însoţite de comentarii / Michael Streeter .Cluj-Napoca : Grinta. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-1780-83-2 14(38) Aristoteles 111. CIP 2009-4262 179 . Collingwood / Sergiu Bălan. . şi bibliografie de Alexandru Boboc.. Profeţiile lui Nostradamus : o selecţie a celor mai incitante preziceri ale profetului. EDMUND.Bucureşti : Herald.: Teodor Gugiu. .Bucureşti : Litera Internaţional. Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi : fenomenologia situaţiei şi critica heideggeriană a conceptului de valoare / Christian Ferencz-Flatz. G.65 CIP 2009-3344 172 .M. Locke / Dunn John . J. VASILE.CHERATA. trad. . 929 Locke.G. Încercare asupra gândirii româneşti : schiţa unui profil istoric / Vasile Muscă.AYER. MICHAEL. . CONSTANTIN. a 2-a.STREETER. Ştiinţa bizarului / Richard Wiseman.WISEMAN.12 929 Aristoteles CIP 2009-5761 178 .MUSCĂ. JOHN. 2009 Bibliogr.DANIEL. 2009 ISBN 978-973-675-595-8 133.J. Kabala şi literatura aramaică / Constantin Daniel. Hume / Ayer A. ISBN 978-973-571-891-6 14(420) Locke. 2009 ISBN 978-973-1701-45-5 133 CIP 2009-5564 177 . Bucureşti : Editura ALL. . ALFRED JULES.

9 Psihologie 184 . trad.ALLEN. Petroşani : Focus. George Lăzăroiu. 2009 Index.922 CIP 2009-4316 . . Cum să duceţi lucrurile la bun sfârşit : arta productivităţii fără stres / David Allen . Din gândirea înţelepţilor lumii / Ştefan Nemecsek.ŢURLEA.ARDELEAN. .TOM. .Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-8041-05-6 159. 1. Odile Dupuy. .Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. .: Antoniu Irinel.: Cristina Marinela Barbu.L. Ghidul succesului pentru leneşi / Marc Allen. logic and communication / Marin Ţurlea.9 CIP 2009-5767 187 .922.2009. ANNE. . .Bibliogr.9 CIP 2009-3898 CIP 43 185 . Adolescenţa : dincolo de mituri / Delia Mariana Ardelean.R. ŞTEFAN.R. Fii fericit! Descoperă tot ce trebuie să ştii pentru a avea o viaţă fericită / Tal Ben-Shahar .9 CIP 2009-4747 190 . DELIA MARIANA. Cum să aveţi autoritate în faţa copilului / Anne Bacus . TAL. . trad.42 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 181 . Braşov : Mix. Index ISBN 978-973-571-892-3 14(44) Descartes. MARK.ANDRAŞANU.BACUS. . CIP 2009-3859 159.2 CIP 2009-5573 186 . CIP 2009-5225 183 . ISBN 978-973-88752-5-8 Vol.Bibliogr. ISBN 978-606-8017-12-9 Vol. Wittgenstein on language.2009.Bucureşti : Meteor Press. 2009 Bibliogr. . . Joelle Gamet. 2009 2 vol.Vulcan : Realitatea Românească. . . 929 Descartes. . ALEXANDRU. . . Bucureşti : Editura ALL. 1. trad.Bibliogr. Descartes / Sorell Tom .: Mădălina Prodan. . MARIN.BÓCSA ÉVA.ISBN 978-973-88752-7-2 14(100):929 CIP 2009-5744 182 .ALLEN. ISBN 978-973-669-760-9 159.ISBN 978-606-8017-15-0 Vol.Bucureşti : Teora. 2.ISBN 978-973-88752-6-5 Vol. .: Teodor Gugiu. 2009 Index.2009. DAVID F.2009.923. trad.8 CIP 2009-3777 188 .Bibliogr. 3.ISBN 978-606-8017-16-7 14(436) Wittgenstein. 929 Wittgenstein. 2009 Bibliogr.ISBN 978-606-8017-14-3 Vol.Sinaia : Amanda Edit.Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-20-1093-8 159.NEMECSEK. ISBN 978-606-536-005-1 159.2009. 4. SORELL. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-728-339-9 159.BEN-SHAHAR.2009.L. 2. ISBN 978-973-677-150-7 159. . .ISBN 978-606-8017-13-6 Vol.Bucureşti : Ars Academica. 2009 4 vol. . 2009 ISBN 978-973-8471-83-2 159. Bucureşti : Curtea Veche Publishing.922. . Memoria : dialogul omului cu pământul / Alexandru Andraşanu.7 CIP 2009-4208 189 . . . Psihologia dezvoltării umane / Bócsa Éva.

Psihologia persuasiunii .922.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Index. . Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înşine / Lise Bourbeau . . ISBN 978-973-52-0564-5 159. Dana Hădăreanu.Bucureşti : ALLFA. . 2009 Bibliogr. Psihologia vârstelor / Tinca Creţu.CROTTI. .Bucureşti : Editura Nouă. ISBN 978-973-759-751-9 159.77 CIP 2009-4553 195 . .2 CIP 2009-5671 192 .961 CIP 2009-4490 194 .Cele şaptezeci de mari mistere ale lumii naturale / coord.963.923. Minea Iuliana. ISBN 978-973-8987-84-5 159. Copilul meu este (aproape) adolescent : putem afla nevoile şi dificultăţile sale.: Mihaela Budui.Bucureşti : Editura ALL.Bucureşti : Ascendent.2 CIP 2009-3548 198 . EVI. .CIALDINI. rev.6 CIP 2009-3535 199 .Timişoara : Mirton. trad. STEPHEN.923.Cunoaşterea psihologică a copilului : premiză a adaptării şcolare : ghid pentru profesorii de pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / Bonchi Elena (coord. ISBN 978-973-717-351-5 159. 2009 Bibliogr.Ed.BOURBEAU. Index ISBN 978-973-571-904-3 159. trad.: Michael J. 2009 ISBN 978-973-1859-34-7 159. LISE.7 CIP 2009-4517 .922. a 3-a.: Carmen Muşat Coman. 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Enciclopedia RAO. ISBN 978-973-8495-47-0 159.CIOANCĂ. TINCA.9:316. .: Oana Cristea. Cialdini . 2009 ISBN 978-973-1859-37-8 159.Bucureşti : Ascendent. analizându-se scrisul şi desenele / Evi Crotti.922 615.: Doina Anghel. Autismul infantil : metode de diagnosticare precoce şi terapii comportamentale / Graţiela Ciuncu.CREŢU. LISE. 2009 Bibliogr. 2009 Index. ROBERT B. 2009 ISBN 978-973-724-218-1 159.44 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 191 . . Bîrle Delia. . trad. MARIUS. a 9-a.).Ed.: Radu Gâdei.CIUNCU.825 CIP 2009-3710 CIP 45 196 . de Gina Argintescu-Amza. .7 CIP 2009-5611 200 .totul despre influenţare : amplifică-ţi puterea de convingere şi învaţă să te aperi de manipulare / Robert B.922. GRAŢIELA. .9 CIP 2009-3596 193 .37 CIP 2009-3599 197 . 2009 ISBN 978-973-46-1358-8 159.COVEY. Dezvoltarea psihicului unei persoane cu handicap neuromotor văzut prin prisma clarvederii : tratat de vindecare a spasticilor / Marius Cioancă. Benton . trad.Iaşi : Polirom.Bucureşti : Business Tech International Press. Alberto Magni . trad. Boroş Denisa. Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii / Stephen R.BOURBEAU. Despre frici şi credinţe / Lise Bourbeau . Covey . trad.

956:51 CIP 2009-3873 211 .JOHNSON. MATEI.46 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 201 .GOLDMAN. . . .: Doina Anghel.HECKSCHER. Cine mi-a luat Caşcavalul? / Spencer Johnson . 2009 ISBN 978-973-1862-54-5 159. SPENCER.Ed.7 CIP 2009-5672 203 .Bucureşti : House of Guides. 2009 Index ISBN 978-973-669-755-5 159.IONESCU.GEERLANDT.Bucureşti : House of Guides.2 CIP 2009-4792 209 . ISBN 978-973-669-756-2 159.Pune capăt epuizării şi simte-te minunat din nou / Frank Lipman. Comunicarea relaţională pe înţelesul celor mici / Kathleen Geerlandt.953. 2009 ISBN 978-973-47-0606-8 159. KATE. .8) CIP 2009-4396 204 . MELISSA. .923. Eddie Erlandson .922. . Jacques Salomé . trad. Despre testarea psihologică auto / Carmen Ionescu.: Elena-Alina Stamate. . Rolul intuiţiei în învăţarea matematicii la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică / Elena Lucan.LUCAN. ELENA.Bucureşti : Meteor Press. 2009 ISBN 978-973-669-762-3 159. 2009 ISBN 978-973-8986-72-5 159. Sindromul masculului alfa / Kate Ludeman.922.Bucureşti : Ascendent. Cum să fii sexy / Carmen Electra. trad. trad. ILEANA. . ROBERT. Compendiu de psihologie generală : sinteze / Gurlui Ileana.923. . Andra Gabriela Stan.: Adriana Ciorbaru. 2009 ISBN 978-973-1859-36-1 159.Piteşti : Paralela 45. a 2-a.GEORGESCU. 2009 Index.GURLUI.9 CIP 2009-5142 CIP 47 206 .1 CIP 2009-3713 207 . trad. a 3-a. Iubeşte-l sau lasă-l / Melissa Heckscher.9. .Bucureşti : Curtea Veche Publishing. CARMEN. Ed. 2009 ISBN 978-606-513-072-2 159. KATHLEEN.9:316.2 CIP 2009-3827 .Bucureşti : Curtea Veche Publishing.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. FRANK.77(075. Introducere în psihologia comunicării / Matei Georgescu.ELECTRA. cu Sheryl Berk .: Marius Chitoşcă. .923. . 2009 ISBN 978-606-513-071-5 159. Eşti estenuat? .LUDEMAN. .2 396 CIP 2009-4457 202 . CARMEN.9 CIP 2009-3714 210 .3 CIP 2009-3825 205 .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".072:656 CIP 2009-3903 208 . 2009 ISBN 978-973-163-405-0 159.Suceava : Editura George Tofan.Ed. a 2-a. trad. 2009 ISBN 978-973-728-379-5 159.LIPMAN.Bucureşti : Edit Moroşan. de Lucian Popescu. Exerciţii pentru creier : strategii antiîmbătrânire pentru superputere mentală / Robert Goldman împreună cu Lisa Berger şi Ronald Klatz .

THICH. Marea carte a minţii / Ivan Moscovich .2 CIP 2009-4177 214 . JOYCE.Bucureşti : Elena Francisc Publishing.NHAT HANH.Bucureşti : Litera Internaţional. trad. Introducere în psihologia mediului / Gabriel Moser . .ORMAN. 2009 ISBN 978-973-8975-28-6 159. OLGA DOMNICA.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.954. 2009 ISBN 978-973-1812-24-3 159. trad.MOHR.: Alexandru E. a 2-a.Bucureşti : Dharana. .: Bogdan Mihăilescu.923.955 CIP 2009-4098 219 .9:504 CIP 2009-4900 218 . J. L. SUZE. .2 CIP 2009-5502 . trad.MULFORD.MORENO. de Monica Salvan.: Anca Buja. În zarea nemuririi / Prentice Mulford . 2009 ISBN 978-973-88368-3-9 159.923. 1. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Aramis Print. 2009 Bibliogr.MOLDOVAN.942 241. trad. . Fundamentele psihologiei : mecanisme informaţional-operaţionale / Olga Domnica Moldovan.MOSER.9 CIP 2009-3720 216 .4:159.Bucureşti : Amaltea.MEYER. . Bucureşti : Editura Trei. 2009 ISBN 978-973-162-042-8 159.923. Femeile şi banii : controlează-ţi propriul destin / Suze Orman .RAFAILĂ. .Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-675-598-9 159.D. BÄRBEL.3:373.015. .923. L.922. . GABRIEL.: Florenţa Oprişan.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. PRENTICE.445 CIP 2009-3893 215 . Index ISBN 978-973-46-1340-3 159.Iaşi : Polirom.Timişoara : ESP System. .2 CIP 2009-3826 213 . . ISBN 978-973-679-627-2 159. . ISBN 978-973-752-354-9 Vol. Scrieri fundamentale : despre psihodramă. 2009 ISBN 978-973-707-272-6 159.: Ioana Maria Novac. trad.ISBN 978-973-752-355-6 159. Moreno.2 396 CIP 2009-4167 221 . . Dana Bălaş Timar. . trad. metoda de grup şi spontaneitate / J. M.9 CIP 2009-5640 CIP 49 217 .Ed. 2009 ISBN 978-973-669-754-8 159. trad. ELENA. Russu.48 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 212 .2009. Mintea ta sub asediu : câştigă bătălia ce se poartă în mintea ta / Joyce Meyer . Educarea creativităţii la vârsta preşcolară / Elena Rafailă. 2009vol. .: Graal.2 CIP 2009-4621 220 . Reclamaţii către Univers : ghid ajutător pentru împlinirea viselor / Bärbel Mohr. IVAN.7 37.MOSCOVICH. Furia : înţelepciune pentru potolirea flăcărilor / Thich Nhat Hanh .

. 2009 ISBN 978-973-8495-49-4 159. cumpără această carte! / David P.9 CIP 2009-4798 231 .50 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 222 . OTILIA. S. JACQUES.8+611. Schloss . ISBN 978-973-20-1090-7 159. Introducere în psihofiziologie : integrarea neuroendocrină / Corneliu Stanciu. Teste de inteligenţă .Bucureşti : Nemira Publishing House.87:611. .ISBN 978-973-728-376-4 159.9.Bucureşti : Litera Internaţional.922. ISBN 978-973-610-868-6 159.Bucureşti : Rosetti Educational.UZUNOV. .TENDINŢE MODERNE ÎN STIMULAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE. CORNELIU. . ISBN 978-973-163-433-3 159. 2009 ISBN 978-606-92087-7-9 159.Bucureşti : Business Tech International Press.ClujNapoca : Presa Universitară Clujeană. Liviu Marcoci. JANIS ABRAHMS.4 CIP 2009-5500 228 . Creierul social : autism.9 CIP 2009-3719 .2009 . Dacă nu reuşeşti din prima. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.: Magda Xenofont.).Bucureşti : Meteor Press. 2009 ISBN 978-973-675-590-3 159. .: Sanda MihăescuCîrsteanu. Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare : conferinţă naţională cu participare internaţională : Cluj-Napoca.WALKER.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". .91 575.018. . 2009 Bibliogr. terapie / Otilia Secară.Bucureşti : Tracus Arte. Cum să aveţi un copil atent şi concentrat / dr.: Carmen Ardelean.954. a 2-a. 2009 Bibliogr. .95 CIP 2009-3899 224 . . rev.923(063) CIP 2009-5216 229 .1 CIP 2009-4489 CIP 51 227 .SECARĂ.Ed.SCHLOSS. trad. 2009 ISBN 978-973-7881-47-2 159. 2007vol.IQ / Ken Russell. trad. ISBN 978-973-728-185-2 Vol.Bucureşti : Editura Trei. şi adapt. După aventură : cum să vindecăm durerea şi să restabilim încrederea când un partener a fost infidel / Janis Abrahams Spring şi Michael Spring . Creativitatea @ Muncă / S. Conferinţă Naţională (2008 . trad. DAVID P. KEN.Bucureşti : Teora. a 6-a.1 CIP 2009-5084 230 .STANCIU.963.: Mihai-Dan Pavelescu. Gilles Azzopardi . Ramachander .37 CIP 2009-5438 226 .: Graal.072:159. 2009 ISBN 978-973-88817-5-4 159. .923. ISBN 978-973-707-278-8 159.922. Jacques Thomas. 2.RAMACHANDER. Philip Carter . Pariul proprietăţii : sfaturi esenţiale pentru câştigători / Mircea-Eduard Uzunov. trad. . .: Ioana Bădulescu.Ed. RICHARD N. 2008 / Maria Anca (coord. trad.RUSSELL.7 37. neuroştiinţe. .2 CIP 2009-5436 225 .THOMAS. Cluj-Napoca).4 CIP 2009-4293 223 .SPRING. Cum funcţionează incredibilul corp uman / Richard Walker . trad. MIRCEA-EDUARD.

. 2009 ISBN 978-973-141-111-8 165. 2009 Bibliogr. ISBN (10) 973-8934-06-0 .: Ilinca Halichias. 2009 Index ISBN 978-973-50-2445-1 165 930 CIP 2009-3927 235 . 2009 Bibliogr.7 CIP 2009-5510 239 . .Bucureşti : IRI. NEAGU. trad. ISBN 978-973-728-364-1 176 177.SCOTT. DAVID. TEREZA-BRÂNDUŞA.Bucureşti : Editura Graal. ISBN 978-606-510-406-8 165.: Iuliana Enache. EUGENIA.EKMAN. . . şi note: Marius Motogna.. 2006vol.LUNA. 2009 ISBN 978-973-8495-46-3 159. . Chiar şi vulturii au nevoie de un imbold : învaţă să te avânţi spre înălţimi într-o lume în schimbare / David McNally . . . MARTIN.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. 3.: Magda Xenofont . 2009 Bibliogr.2009 .63 CIP 2009-4080 17 Morală. ADRIAN. trad. ISBN 978-973-707-279-5 177. 2009 ISBN 978-973-7926-32-6 17 CIP 2009-4359 241 . PAUL. Cunoaştere şi acţiune : paradoxele raţionalităţii / Eugenia Udangiu. ISBN (13) 978-973-8934-06-1 Vol.SCHOTT. Profeţii relativismului moral / Tereza-Brânduşa Palade. 2009 ISBN 978-973-87790-7-5 16 CIP 2009-3576 238 . ed.Oradea : Făclia. .Bucureşti : Business Tech International Press.62 CIP 2009-3900 240 . . Cum să cucereşti femeile : ghid practic de seducţie / Mario Luna . Teoria cunoaşterii 233 .PALADE. .3 159. Alegeri morale : o introducere în etică / Rae Scott B.922.ATANASIU.UDANGIU. .723 CIP 2009-5020 236 .Craiova : Universitaria.Bucureşti : Editura Trei. studiu introd. Etică 16 Logică.Bucureşti : Meteor Press.: Ana-Maria Florea.ISBN 978-973-8934-95-5 16(076) CIP 2009-5056 234 . . Există istorie adevărată? : Despre "relativitatea generală" a istoriei : eseu de epistemologie / Neagu Djuvara. Bucureşti : Humanitas. trad.Bibliogr.MALEBRANCHE. MARIO.9 CIP 2009-3476 53 CIP 237 . ISBN 978-973-8848-74-2 17:2 CIP 2009-5035 . Index. RAE B. De ce mint copiii : cum pot încuraja părinţii sinceritatea / Paul Ekman . Logica şi problemele ei / Adrian Atanasiu.MCNALLY. 2009 Bibliogr. trad.Bacău : EduSoft. trad. NICOLAS de.DJUVARA. Misterioasa putere a gândurilor / Martin Schott. Tratat de morală / Malebranche .52 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 232 .: Ramona Simuţ.

2009 ISBN 978-973-1745-49-7 222/224. akik üdvözülnek vagy sokan / Horváth Jakab.: pr. .. cronologic: Cristina-Elena Ciubotaru.5. de Dan Batovici .: Kecseméthy István. 2009 Index ISBN 978-973-50-2449-9 229.07 CIP 2009-5328 250 . trad. Bucureşti : Humanitas. 2009 Bibliogr.BIBLIA.Arad : Concordia. . . . ISBN 978-973-8926-86-8 159. Alexandria : Cartea Ortodoxă. note şi postf. Calea inimii / Arnaud Desjardins . N.54 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2 RELIGIE 242 . teme şi interpretare / ed. Comentariu la Evanghelia lui Ioan = Commentarius in Evanghelium Johannis / Ioan Scotus Eriugena . 2009) Biblia / trad.Oradea : Făclia.Cluj-Napoca : Koinónia. studiu critic: pr. trad. . MIHAI. trad.07=135.: Liviu Gheorghe. Peregrinatio ad loca sancta : (itinerarium et Missa) = Pelerinaj la Locuri Sfinte : (itinerariu şi Liturghie) / Egeria .141 CIP 2009-3883 243 . 2009 ISBN 978-973-165-000-5 22=511. trad.Braşov : Kamala. 2009 ISBN 978-973-1745-48-0 222/224. glosar şi bibliogr.T.07=135. argument: sr. ARNAUD. de Philip Johnston . trad.EHRMAN.Iuda : luptaţi pentru credinţă. José Raymundo de Melo. latină. ISBN 978-973-8448-68-1 22. Introducere în Vechiul Testament / Mihai Handaric. . MIHAI. Ehrman .: Ovidiu Lăzărescu.1 CIP 2009-5037 252 .: Adina Cobuz.: Veronica Godeanu . ed. BART D.Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului.ERIUGENA.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. FILOTHEI. notă introd.9:2 CIP 2009-4917 248 .1 CIP 2009-5540 . tab.1 CIP 2009-3929 246 . Introducere în teologia Vechiului Testament / Mihai Handaric.: Dorin Pantea.8=135.07 CIP 2009-4279 251 . 2009 Bibliogr. (maghiară . 2009 ISBN 978-606-8025-14-8 22. 2009 ISBN 978-973-1837-19-2 2 CIP 2009-4032 244 .Turda : Hiperborea.EGERIA.Introducere în Biblie : istorisire. 2009 ISBN 978-606-529-032-7 . Mitul bolii psihice / părintele Filothei Faros .HORVÁTH JAKAB. 2009 ISBN 978-973-141-110-1 2 CIP 2009-4810 245 . . textului din lb. Index ISBN 978-973-46-1273-4 226. Cornelia Lucia Frişan .HANDARIC. Marcela Runcan . . . JOHN SCOTTUS. .FAROS. Kevesen vannak. note.Galaţi : Egumeniţa .07 CIP 2009-5327 249 . Evanghelia pierdută a lui Iuda : despre trădător şi trădat dintr-o nouă perspectivă / Bart D.Iaşi : Polirom.. trad.HANDARIC.Arad : Concordia.DESJARDINS. 2009 ISBN 978-973-7747-90-7 225.07 CIP 2009-4350 55 CIP 247 .

Papság / Márton Áron. .: Oana Zamfirache. trad. 5 : De la decapitarea lui Ioan Botezătorul până la sărbătoarea Înnoirii Templului. .Timişoara : Alfa Omega Publishing. 2008vol.Religiile lumii / ed. . . 2009 Index ISBN 978-973-599-357-3 2 CIP 2009-4809 258 . 2009 ISBN 978-973-88992-2-3 22=135. 2009 ISBN 978-973-1963-03-7 2 CIP 2009-5329 . DRAGOMIR.56 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 253 .Lectio divina cu sfântul Paul / trad. . trad.: Tomuleţ Liliana. . . CINDY.POTTER. Alberto Casasin. . DON..Bucureşti : România Liberă. Cluj-Napoca : Gedo. Singur cu Dumnezeu / Don Potter .Bucureşti : Editura de Suflet.MÁRTON ÁRON.ISBN 978-973-1855-49-3 226. Mihai Pătraşcu. 2009 ISBN 978-973-1788-30-2 2(100) CIP 2009-4340 262 . 2009 Bibliogr. .ŞANDOR MARIA. . .Bucureşti : Printech. Pomârleanu. 2009 ISBN 978-606-521-261-9 2 CIP 2009-4945 254 .07 CIP 2009-5325 256 . 2009 ISBN 978-973-165-001-2 2 CIP 2009-3938 257 . pământenilor! / Maria Şandor.1 CIP 2009-4715 CIP 57 259 ..JACOBS.Înnoire spirituală / Dinuţa Marin.Timişoara : Alfa Omega Publishing.LOVAS ANDRÁS.Iaşi : Sapientia. Treziţi-vă. Ioana Manuela Cristescu.1. Vincente Ponce.Misterele Bibliei : noi perspective asupra unor vechi adevăruri / trad.ClujNapoca : Koinónia. Mihai C. 2009 ISBN 978-973-1734-15-6 2 CIP 2009-5581 255 . 2009 ISBN 978-973-1734-14-9 2 CIP 2009-5582 261 . trad.Bucureşti : Puzzle Works Publishing. Mozdulj rá : ez más! / Lovas András.07 CIP 2008-3412 263 . .Târgu-Mureş : Mentor. ISBN 978-973-136-136-9 228 CIP 2009-5539 260 .: Astrid Georgiana Stroe. de pr.2009.STANCU.: Emilio Lopez. .Părinţii bisericii despre sfârşitul lumii : antologie / alc.: Tomuleţ Liliana. 2009 ISBN 978-973-8980-47-1 227. Gheorghe Cristache.Deva : Cetate Deva. de: ieromonah Benedict Stancu. Nicolae Timar. Manifestul reformei / Cindy Jacobs . ISBN 978-973-1855-09-7 Vol. . Studii asupra Evangheliilor / Dragomir Stancu.

3.Adventi tii de ziua a şaptea cred. .3 Andrei Criteanul CIP 2009-3779 266 .Bucureşti : Editura Sophia . din lb. 1. . rusă: Adrian Tănăsescu-Vlas. 2. ISBN 978-606-529-033-4 . 236.ANTONIE DE SUROJ. P.ISBN 978-973-1701-43-1 Vol. .5.92 CIP 2009-3926 2009 ISBN 978-973-141-116-3 264-68:232. . . M. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. 2009 Bibliogr.Acatistul Maicii Domnului. .ISBN 978-973-1701-42-4 Vol. mitropolit. : o expunere biblică a celor 28 de puncte fundamentale de doctrină / trad. a 3-a.ALEXIEV. .5000 de ani de rugăciune / ed. Alexandria : Cartea Ortodoxă.3 CIP 2009-5565 269 . .3) CIP 2009-3329 CIP 59 268 . 2009 Index ISBN 978-973-101-253-7 286.: Dumitru Popa.95 CIP 2009-5551 267 . Alexandria : Cartea Ortodoxă. Delia Gherman. 2009 ISBN 978-606-529-039-6 . Canonul cel Mare / sfântul Andrei Cretanul.51:231 CIP 2009-3670 23/28 Religie creştină 270 .THEOPHYLATOS. trad..Cluj-Napoca : Studia.2009.. îngrij.ANDREI CRITEANUL. .WALSCH. 241.: ieromonah Benedict Stancu. Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan / Sfântul Teofilact al Bulgariei . Conversaţii cu Dumnezeu / Neale Donald Walsch. .. trad. NEALE DONALD. 281. pref.931 CIP 2009-5736 273 . 2009 vol. ISBN 978-973-8390-45-4 243 CIP 2009-3570 271 .93 CIP 2009-5538 . arhiepiscopul Bulgariei. . ISBN 978-973-136-138-3 252:281.Constanţa : Sfinţii Martiri Brâncoveni. 2009 Bibliogr.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.Bucureşti : Editura Sophia. .Cluj-Napoca : Renaşterea. Răscumpărarea . .Bucureşti : Editura Sophia .ISBN 978-973-1701-44-8 2(076. 2009 ISBN 978-973-136-131-4. SERAFIM. Desartovici. ed. arhimandrit. 2009 ISBN 978-973-1714-53-0 264-68:235. 2009 ISBN 978-973-86680-2-7. .lucrare a iubirii şi dreptăţii dumnezeieşti / arhimandrit Serafim Alexiev .ARSENIE PAPACIOC.Bucureşti : Editura Sophia.Ed. st. Oancea-Almaş.Apostaza şi Antihristul : după învăţăturile sfinţilor părinţi / Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni. şi comentarii: pr. îngrij. Taina iubirii / mitropolitul Antonie de Suroj .07 CIP 2009-4950 265 . . S. ISBN 978-973-1701-41-7 Vol.2009. bulgară: Gheorghiţă Ciocioi. de R. Sineanu şi L. îngrij.Bucureşti : For You. ISBN 978-973-136-132-1 226. din lb.58 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 264 .2009. ed. 2009 ISBN 978-973-136-135-2. 272 . . Mici îndemnuri spre mântuire / arhimandrit Arsenie Papacioc .

2009 ISBN 978-973-88880-7-4 235. 2009 Bibliogr.95 CIP 2009-3436 282 . de Tudor Soroceanu. 2009 ISBN 978-973-141-115-6 243:282 CIP 2009-5735 284 .Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.Iaşi : Presa Bună. Grija faţă de om în gândirea patristică a primelor patru veacuri / Constantin Băjău.Medgidia : Succeed Publishing. Index ISBN 978-973-8998-56-8 265. .BĂJĂU. prof. JOHN. CONSTANTIN. .60 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 274 .2 CIP 2009-3617 .BEVERE. 2009 ISBN 978-973-8191-95-2 268:22 CIP 2009-4407 278 . Judith K.BAILEY. Nimeni nu a grăit vreodată ca Omul Acesta (In. 46) / pr. . papă.: Veronica Oniga. . Bailey .Calea Mântuirii. 2009 ISBN 978-973-8980-49-5 282 Benedict XVI 929 Benedict XVI CIP 2009-5323 61 CIP 279 .: Ionuţ Rădulescu. Dumnezeu şi lumea : a crede şi a trăi în epoca noastră : o convorbire cu Peter Seewald / Joseph Cardinal Ratzinger .Papa Benedict al XVI-lea . trad. PIERRE.BENGA. 2009 Bibliogr. JACK O. ION. Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin / Cristina Benga.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. 2009 ISBN 978-973-88745-2-7 252:281. 2009 ISBN 978-973-7996-23-7 231. Baslwick. Familia : o perspectivă creştină asupra căminului contemporan / Jack O. .Bucureşti : Editura Sfântul Gheorghe-Vechi.: Nataşa Fabry. ISBN 978-606-510-437-2 276 CIP 2009-5416 277 . . trad.Oradea : Impact Media.BENEDICT XVI.Calea Crucii.Craiova : Universitaria. trad. trad.5 CIP 2009-4823 276 . 7. . . Momeala Satanei / John Bevere . CRISTINA.BENEDICT XVI. Idealul educaţional în pedagogia creştină : Clement din Alexandria.3 CIP 2009-5071 275 . BRIAN J.BASLWICK.BUGA.Piteşti : Paralela 45. Cateheze despre sfântul Paul / Benedict al XVI-lea. Ion Buga. Diavolul : însemnări pentru o viitoare diabologie / Pierre Canavaggio .2 CIP 2009-5260 281 . 2009 ISBN 978-973-141-117-0 243:282 CIP 2009-5737 283 . ISBN 978-973-47-0611-2 235.Iaşi : Sapientia. Mângâietorul / Brian J. ISBN 978-973-136-130-7 28:371 276:371 CIP 2009-3669 280 .Bucureşti : Editura Sophia.Oradea : Casa Cărţii. 2009 Bibliogr. papă. . . 2009 Bibliogr.CANAVAGGIO. Balswick. .

2009 ISBN 978-973-1799-11-7 28 CIP 2009-5441 295 .DOBAI ISTVÁN. Ghid pascal / Răzvan Codrescu .CLOULAS.Craiova : PrintXpert.FLOROVSKY. . .GHEORGHIŞOR. pref.Costeşti : Ars Libri. Îndumnezeirea omului după sfântul Atanasie cel Mare / Chiriţă Marius Cosmin. a 2-a. . 2009 Bibliogr. ANA-CRISTINA. Felea. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. . . ILARION. RĂZVAN. 2009 ISBN 978-973-141-114-9 243:282 CIP 2009-5734 286 .: Angela Cişmaş. Religia iubirii / Ilarion V.CHIRIŢĂ.Bucureşti : Editura Christiana .4) CIP 2009-5527 292 . IVAN. Schisma cea mare : lucrare ştiinţifică / Ana-Cristina Dragomirescu. ISBN 978-973-1904-77-1 273 CIP 2009-4175 293 . a 3-a. .: Gianina Floricel. ISBN 978-606-8060-05-7 235.CODRESCU.Cluj-Napoca : Patmos. trad. 2009 ISBN 978-973-8337-59-6 284(498. .3 Chiril al Alexandriei CIP 2009-5008 289 .Alba-Iulia : Reîntregirea.Ed. ISBN 978-973-88994-0-7 264-941.6 CIP 2009-3860 291 . .3 CIP 2009-5182 . . GEORGE. .Cartea rozariului.Bucureşti : Historia.DRAGOMIRESCU. .Ed.FELEA. Krisztus erdélyi mandátuma / Dobai István. 2009 ISBN 978-973-101-240-7 28 CIP 2009-4393 287 . 2009 Bibliogr. Iuliu al II-lea / Ivan Cloulas . Târgu-Mureş : Lyra. Sensul ascezei creştine / George Florovsky . 2009 Bibliogr. . Învăţătura despre sfântul duh la Sfântul Chiril al Alexandriei / Chiriţă Marius Cosmin. 2009 ISBN 978-973-101-244-5 263 286. 2009 ISBN 978-973-1913-16-2 .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. rev.Ed.CHIRIŢĂ. ILIE.Craiova : PrintXpert. a 2-a.3 Atanasie cel Mare 929 Atanasie cel Mare CIP 2009-5007 288 . 2009 Bibliogr. 2009 Index ISBN 978-606-509-056-9 239 CIP 2009-5029 294 . ISBN 978-606-8060-04-0 235. Index ISBN 978-973-1781-52-5 282 Iuliu II CIP 2009-5687 CIP 63 290 .62 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 285 .Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. Slatina-Nera : Editura Sfântul Siluan. trad. Adevărata zi de odihnă / Ilie Gheorghişor. MARIUS COSMIN.Cele zece porunci sub atac / trad.: Vasile Manea. MARIUS COSMIN.: Lucian Mic.

CINDY.IDENTITĂŢI CONFESIONALE ÎN EUROPA CENTRALORIENTALĂ. 2009 ISBN 978-973-88035-8-9 286. .KOUREMBLES.A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára / ed.GHEORGHIŞOR. 2009 Bibliogr. Simpozionul internaţional "Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală : secolele XVIII-XXI" : Cluj-Napoca. 2009 Bibliogr. Cuza". . 2009 ISBN 978-973-1714-28-8 264-68:232. Ana Victoria Sima. Simpozion internaţional (2007 . Institutul de Istorie Ecleziastică .: Hilde Barta. . PETER.4):929 CIP 2009-4543 304 . 2009 ISBN 978-606-8059-03-7 281. Stăpânind porţile vrăjmaşului / Cindy Jacobs . FLORIN.: Mihaela Moza. . a 3-a.3 CIP 2009-3920 306 . rev.3 CIP 2009-5560 297 .: pr. 2009 ISBN 978-973-1734-13-2 266 CIP 2009-5579 303 .JAKUBINYI GYÖRGY.: Nicolae Bocşan. A Szentek nyomában Erdélyben / Jakubinyi György. 2009 Index. 2009 ISBN 978-973-155-110-4 281. . Saba il Goto : martire di frontiera : testo. FLORIN. .2)"17/20"(063) CIP 2009-4620 302 . 2009 ISBN 978-606-8059-05-1 235. Vindecare prin eliberare / Horrobin Peter . trad. Index ISBN 978-973-88822-3-2 281.3 CIP 2009-3921 . ILIE. coord. traduzione e commento del dossier greco / Mario Girardi. Ioan Goje. .LĂIU. .JACOBS.Iaşi : Trinitas. I.931 CIP 2009-5042 305 . Cluj-Napoca). trad.2/. IOANNIS.Cluj-Napoca : Verbum. Rubine din ceasuri târzii / Florin Lăiu. .3(498.Cluj-Napoca : Verbum.Iaşi : Editura Universităţii "Al.3 Sava Gotul CIP 2009-5680 298 . Cernica : Graphé. ISBN 978-973-703-425-0 235. . .HRISOSTOM FILIPESCU. 2009 ISBN 978-973-88035-9-6 286. Teologia imnului acatist / Ioannis Kourembeles .Cernica : Graphé.Timişoara : Alfa Omega Publishing.Oradea : Imprimeria de Vest.95(498) Mănăstirea Secu:929 CIP 2009-4162 CIP 65 301 .LĂIU.Oradea : Elpis. MARIO.3 CIP 2009-5246 300 . Chipuri smerite din Mănăstirea Secu / ierodiacon Hrisostom Filipescu.95(498 Alba Iulia) CIP 2009-3474 299 . Adevărata zi de odihnă / Ilie Gheorghişor.GIRARDI. Ion Cârja.64 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 296 . . ierodiacon.Ed. a 2-a.: Ferenczi Sándor. ISBN 978-973-610-867-9 28(4-11+4-191.Cluj-Napoca : Renaşterea. 14-17 noiembrie 2007 / Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. 2009 ISBN 978-973-704-099-2 263 286.Ed.HORROBIN. Ospăţ la masa critică / Florin Lăiu. trad.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.

9 CIP 2009-4572 314 .95(498. ISBN 979-973-1904-87-0 281. 2009 Bibliogr.MEYERS.MANEA.I. 2009 ISBN 978-973-1813-23-3 28:396 CIP 2009-4311 311 .MOLDOVAN. JOHN.I. Viaţa ilustrată a lui Iisus Hristos din Evanghelii / David John Meyers . pr.1-97 CIP 2009-4310 CIP 67 313 . Mihai Manolache. . Asemenea lui Isus / Max Lucado. . 2009 ISBN 978-606-92096-0-8 284(498 Buc. Note de teologie morală ortodoxă pentru uzul studenţilor şi absolvenţilor / Moldovan Sebastian. dr.3 Francesco d'Assisi CIP 2009-4746 308 .MACARTHUR.8) CIP 2009-4321 317 .LUCADO. ISBN 978-973-739-762-1 241(075.Liturghia Sfântului Ioan pentru folosul preoţilor când slujesc în sobor.Bucureşti : Puzzle Works Publishing. Biserica din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar : 1867-1918 / Aurelia Mihaela Năstase. .Braşov : Gridsolo. . 2009 ISBN 978-973-1714-52-3 264-1:281. .Bucureşti : Pleroma.Bucureşti : Editura Hamangiu.66 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 307 .Blaj : Buna Vestire.3 Vasile cel Mare 929 Vasile cel Mare CIP 2009-4249 316 .Ed. MAX. dr.135. . ÉLOI. 929 Coman. 2009 ISBN 978-606-522-121-5 235. ISBN 978-973-739-763-8 235. 2009 ISBN 978-973-1785-42-4 281.) Vestea Bună(091) CIP 2009-5645 312 .LECLERC. Ovidiu Moceanu. a 18-a. Înţelepciunea unui sărac / Éloi Leclere. pr. . . . univ.Costeşti : Ars Libri.MOLDOVAN.NĂSTASE. 2009 Bibliogr.95 CIP 2009-5288 310 . SEBASTIAN. Antropologie prenatală la Sfântul Vasile cel Mare / Moldovan Sebastian. 2009 ISBN 978-973-1813-24-0 281. AURELIA.95 CIP 2009-3780 309 .Mărturii despre părintele Dometie : antologie / alc. . trad. 2009 Bibliogr.MITROFAN. DAVID JOHN. CIP 2009-4452 315 . IOAN. . Ioan Mitrofan.: Sabin Preda. rev. univ. ION. SEBASTIAN. de pr. a 5-a. 2009 ISBN 978-973-88350-6-1 281. .9(498) Coman. Istoricul Bisericii Penticostale "Vestea Bună" din Bucureşti : mărturii de ieri şi de azi / Ion Manea. Canonicul Ioan Coman / conf.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.4) CIP 2009-5446 . prof.Oradea : Scriptum .Ed.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Oradea : Scriptum.95 Dometie 929 Dometie 821. Douăsprezece femei extraordinare / John MacArthur. 2009 ISBN 978-973-88992-1-6 232.Cluj-Napoca : Renaşterea. .

. EUGEN VIRGIL. Ion Moldovan. Cândea Eugenia .Bucureşti : Editura Sophia . Index ISBN 978-973-8448-75-9 286.NUŢU.SfântulGheorghe : Grai Românesc. 2009 ISBN 978-973-141-112-5 245:282 CIP 2009-5732 322 .PIPER.95 CIP 2009-5498 324 . Nuţu Dan.15 CIP 2009-4112 327 . 2009 ISBN 978-973-1830-03-2 271 CIP 2009-4446 319 . ALEXA.135.Oradea : Lampadarul de Aur.P. Pavel şi Andrei" / pr. Emil Pop. Alexa Popovici.95(498) 726.Pateric : ziceri inedite ale părinţilor pustiei / trad. Laura Stanciu. .Ed. 929 Aron. 2009 ISBN 978-973-1940-06-9 286.Petru Pavel Aron : 300 / Mitropolia Română Unită cu Roma. 2009 ISBN 978-606-8000-09-1 286. . JOHN.POPOVICI. . Un monument reînviat : Biserica Ortodoxă "Sfinţii Apostoli Petru. Valeria Pop.3 CIP 2009-4120 323 . 2009 ISBN 978-973-141-113-2 264-68:232. 2009 Bibliogr.68 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 69 318 .Paraclisul Maicii Domnului : canonul de mântuire cel mic.: dr. DAN.95(498.NEE. 2009 ISBN 978-973-624-717-0 243 CIP 2009-4035 321 . trad.4):282 Aron. Istoria anabaptiştilor din România : 15271768 / dr.Bucureşti : Semne.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. 2009 ISBN 978-973-1785-43-1 281. . Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. 2009 ISBN 978-606-529-034-1 . 811. 2009 ISBN 978-973-8090-59-0 286.: Heiman Estera. prof. . Alexandria : Cartea Ortodoxă. ST. a 2-a.Blaj : Buna Vestire.P.NICOARĂ.931 CIP 2009-5733 326 . EMIL. greacă: Parascheva Grigoriu. Nu-ţi irosi viaţa / John Piper. 2009 Bibliogr.Oradea : Făclia. din lb.: Cândea Bogdan. . îngrijitor de ed. .NECTARIE. . WATCHMAN.Bucureşti : Editura Fundaţiei Anastasia. Pavel şi Andrei CIP 2009-3741 328 .O lume în criză.POP. Rugăciuni făcătoare de minuni / Eugen Virgil Nicoară.P. Cântece religioase / pr. Decalogul Postului Mare / Sfântul Nectarie de Eghina . ISBN 978-973-85392-3-5 281. ISBN 978-973-136-133-8 264-941. .12(100)(091) CIP 2009-5036 .P.5(498) Sfinţii Apostoli Petru. trad.1"17" CIP 2009-5504 320 .4:281. cuvânt înainte: mitropolit Nicolae Corneanu.Şcheia : Perla suferinţei.Făgăraş : Păzitorul Adevărului. Greco-Catolică .3 CIP 2009-3651 325 . Mărturia lui Dumnezeu / Watchman Nee . .

.Ed.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. ISBN 978-973-136-128-4 281.Şcheia : Perla suferinţei.ISBN 978-973-101-237-7 286. a 2-a. . ieromonah. .RAVENHILL.Povestiri pentru părinţi şi copii / selectate şi compilate de Ellen G. 2009 Bibliogr. . . . a 2-a. . trad: Gianina Floricel. ALEXANDER.Oradea : Casa Cărţii. Iaşi : Trinitas. .9 CIP 2009-4187 337 . De ce întârzie trezirea? / Leonard Ravenhill .1:284.Rugăciuni biblice / grupaj realizat şi îngrij.SERAPHIM ROSE. ISBN 978-973-8390-46-1 243 CIP 2009-3571 71 CIP 334 .Bucureşti : Editura Sophia . 2.Sfântul Anton. . 2009 ISBN 978-973-141-119-4 243:282 CIP 2009-5739 339 . din lb.: Valentin Popovici. FABIAN. ISBN 978-606-529-035-8 . engleză: Alexandru Mihăilă. Consiliere şi psihoterapie pastorală / Sorin Săndulache.Cluj-Napoca : Studia. 2009vol.Cluj-Napoca : Verbum. trad.SEICHE. 2009 ISBN 978-973-155-113-5 247.1 CIP 2009-3443 330 .9 CIP 2009-5643 331 . Alexandria : Cartea Ortodoxă. ISBN 978-973-136-134-5 265. . . Din apă şi din duh : un studiu liturgic al Botezului / Alexander Schmemann .3 821. de pr. SORIN. M.111(73)-97=135. LEONARD. .2009. . OanceaAlmaş.SĂNDULACHE.Sfântul Iosif.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. ISBN 978-973-8998-55-1 286. 2009 ISBN 978-606-8059-04-4 243:282 CIP 2009-4043 333 . 1.ISBN 978-973-101-235-3 Vol.57 CIP 2009-5499 336 . .Római katolikus imakönyv. ISBN 978-606-529-031-0 .9 CIP 2009-3447 338 . Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului / Fabian Seiche.3 CIP 2009-4640 335 . 2009 ISBN 978-973-1981-01-7 247. 2009 ISBN 978-973-141-118-7 243:282 CIP 2009-5738 . .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.Bucureşti : Editura Sophia . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Ed. . Alexandria : Cartea Ortodoxă. ISBN 978-973-101-236-0 Vol.70 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 329 . Scrieri / ieromonah Serafim Rose. trad. 2009 Bibliogr. White .2009.Făgăraş : Agaton. 2009 ISBN 978-606-8000-08-4 252:286 CIP 2009-4111 332 .RADU. Crucea : album de fotografie / Violeta Radu. VIOLETA.SCHMEMANN.

Dumitraşcu". 2009 ISBN 978-973-88513-3-7 252:282.: Ioan şi Maria-Cornelia Ică jr. 929 Branişte. Părintele profesor Ene Branişte : slujitorul. analiză comparată. ISBN 978-606-92019-1-6 .95 CIP 2009-4926 344 .: Marius Koritar.TEOFAN MADA. AMALIA DANIELA.Târgu-Jiu : Măiastra.STANLEY. Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul : text. 2009 Bibliogr.STREZA. ISBN 978-973-739-747-8 265. argument: diac.STANCIU.STREZA. CIPRIAN IOAN.STREZA.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana.ŞTIRBU. ISBN 978-973-87951-2-9 235. Episcopul Petru Pavel Aron / Virgil Stanciu. ANDY. comentariu teologic / Streza Ciprian Ioan.Cluj-Napoca : Vremi.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana. CIPRIAN IOAN. CIPRIAN IOAN. trad. . comentariu teologic / Ciprian Ioan Streza. ISBN 978-973-739-736-2 . 2009 Bibliogr.Buzău : Editura Casei Corpului Didactic "I. Sfânta taină a Botezului : între simbolismul ritualului baptismal şi realismul lucrării tainice a harului / Streza Ciprian Ioan. . ISBN 978-606-92019-3-0 . 2009 ISBN 978-606-516-094-1 281. . ISBN 978-973-739-748-5 23(498) Branişte. leagăn de cultură şi civilizaţie / Maria Ştirbu. 2009 Bibliogr.Sfântul stareţ Vasile de la Poiana Mărului / studiu: Dario Raccanello .95(498 Ceauru)(091) CIP 2009-4933 349 . ieromonah.Blaj : Buna Vestire. Lider pentru o nouă generaţie : cinci principii fundamentale pentru cei care vor modela viitorul / Andy Stanley . .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana.1:286 CIP 2009-3798 348 . CIP 2009-3799 346 .Oradea : Impact Media.72 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 340 . Ică jr. Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare : istorie.3 Maxim Mărturisitorul 929 Maxim Mărturisitorul CIP 2009-3797 347 . Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana.95 CIP 2009-3946 . Învierea Domnului / Amalia Daniela Stănescu. MARIA. CIPRIAN IOAN. 2009 ISBN 978-973-1785-40-0 281. text. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Bisericile satului Ceauru. .STREZA. ISBN 978-973-739-746-1 235. .95(498) Petru Pavel Aron CIP 2009-3699 342 . 2009 ISBN 978-973-7996-27-5 316:28 CIP 2009-4577 343 .E. traducere. trad. ISBN 978-973-7859-50-1 281. VIRGIL.STĂNESCU. ISBN 978-606-92019-2-3 . Ioan I. Gh.3 Vasile cel Mare 929 Vasile cel Mare CIP 2009-3449 CIP 73 345 . . Sibiu : Deisis. Cuvinte de folos din apoftegmele părinţilor / ieromonah Teofan Mada. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-8071-00-8 281. profesorul şi teologul : prezentare bio-bibliografică a personalităţii sale / Streza Ciprian Ioan.E.95 Vasile de la Poiana Mărului 929 Vasile de la Poiana Mărului CIP 2009-4297 341 . .

2009 ISBN 978-973-101-243-8 252:281.95 CIP 2009-5550 352 .TRIFA.3 CIP 2009-3441 . . IOSIF.2009.95(498 Cluj):929 CIP 2009-3781 357 .WHITE. Duhovnicul şi ucenicul : veşnicia. . 2009 ISBN 978-973-1714-54-7 281. ELLEN GOULD HARMON. ELLEN GOULD HARMON. 2009vol.Ed. Teologie şi spiritualitate în gândirea şi viaţa Sfinţilor Părinţi / ieromonah Teofan Mada. White .4 289(498) Oastea Domnului CIP 2009-4639 358 . Lupta frumoasă / Gary Thomas . ISBN 978-973-136-137-6 265. 2009 ISBN 978-973-7986-30-6 281. White . a 4-a.: Dumitru Popa.Bucureşti : Editura Sophia .1-6 281.Cluj-Napoca : Dokia. 1. Oglinda inimii omului / Iosif Trifa .Făgăraş : Păzitorul Adevărului.135. . ELLEN GOULD HARMON. . SILUANA. Împreună dumiriri pe Cale / monahia Siluana Vlad. Istoria mântuirii / Ellen G. 2009 ISBN 978-973-1777-37-5 242:241. . monah Ioan Bute.ISBN 978-973-88513-5-1 276:281. înainte: Ioan Cărăşel.THOMAS. .Timişoara : Noua Speranţă.TEOFAN MADA. trad. IUSTIN. Constanţa : Editura Boldaş. protosinghel Iustin Petre. ISBN 978-973-88513-4-4 Vol. .: Valentin Rusu.TIRA.3 232. 2009 ISBN 978-973-88626-9-2 235.3 CIP 2009-4119 353 . bolile sufleteşti şi problemele creştinilor de astăzi / protoiereu Vladimir Vorobiev . Alexandria : Cartea Ortodoxă. . . 2009 ISBN 978-973-155-109-8 821.VLAD.95 CIP 2009-3947 CIP 75 355 .Ed. Valentin Rusu.95(0:82-6) CIP 2009-3935 351 . Hristos a înviat! / Ellen G.95 CIP 2009-4825 356 . cuv.95 CIP 2009-5181 354 . White. 2009 ISBN 978-973-1940-07-6 286.74 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 350 .62:281. .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. IEROMONAH. .VOROBIEV. rusă: Gheorghiţă Ciocioi. . a 3-a. SOFIA. 2009 ISBN 978-606-529-038-9 . trad.Cluj-Napoca : Renaşterea.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.Iaşi : Trinitas. Iustin Tira.3 Ioan Cassian 929 Ioan Cassian CIP 2009-3603 359 . Pe urmele sfântului Ioan Casian / Sofia Tudosa Romanov. MONAHIA. din lb. V.WHITE. Fragmente de portret : oameni şi locuri / pr. trad.TUDOSA ROMANOV.Cluj-Napoca : Vremi.: Octavian Verlan. 2009 ISBN 978-973-101-233-9 286. GARY.WHITE. . trad. Calea către Hristos / Ellen G.

ZAMBO. . Tehnici Yoga / Mircea Eliade . . CHRISTOS. din lb.GHEORGHE. Index ISBN 978-973-88424-4-1 238. Adevărul şi unitatea bisericii / Christos Yannaras .31:291. de Mihaela Cosma.Ed. a 2-a. 2009 Bibliogr. . Zamolxis : realitate şi mit în religia getodacilor / Ioan Marius Grec .2) Zamolxis 929 Zamolxis CIP 2009-4118 369 .Bucureşti : Kriterion.527 CIP 2009-3841 CIP 77 365 . . . 2009 Index ISBN 978-973-26-0927-9 294. pref.1(091) 322(5-15) CIP 2009-4679 366 . . Bucureşti : MondoRo. rev. ŞTEFAN. a 2-a. 299 292 CIP 2009-5470 368 . trad. CHRISTINA.ZACHARIAS. RAVI.2 243:281.7(5-15) 297. Compendiu al religiei antice greco-romane : Ierarhia pământeană / Gheorghe Răzvan Gabriel. 2009 Index ISBN 978-973-571-868-8 294. PAUL. 2009 ISBN 978-973-1973-06-7. 2009 Bibliogr.GREC. .76 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 360 . 2009 ISBN 978-973-136-129-1 28 CIP 2009-3448 362 . trad.Bucureşti : Univers Enciclopedic.: Natan Mladin. Stat şi religie în Orientul Mijlociu Islamic : de la teocraţia medineză instituită de Muhammad la Frăţia musulmană din perioada interbelică / Paul Brusanowski. trad. . . D.95 CIP 2009-4812 29 Religii necreştine 364 .141(398. .: Szalay József.9 286.Bucureşti : Herald. Crezul creştin pe înţelesul tuturor / Ştefan Zambo.: Bianca Vasilescu.BROWN.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. Ignatie (Ilie) Trif şi Ionuţ Dumitru Uliniuc. trad.Braşov : Casa Literaturii Creştine. MARIUS. Jézushoz vezetö út / Ellen G.BRUSANOWSKI.: acad.61 Buddha CIP 2009-4922 .YANNARAS. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Sophia. . 2009 Bibliogr. Poate omul să trăiască fără Dumnezeu / Ravi Zacharias . greacă: ierom. Protase.Iaşi : Institutul European. Buddha élete és tanítása / Kőrösi Csoma Sándor.3 CIP 2009-5282 361 .Bucureşti : Editura ALL.KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR. trad. RĂZVAN GABRIEL.Oradea : Cartea Creştină . ISBN 978-973-111-101-8 261. şi adăug. ISBN 978-973-1988-06-1 28 CIP 2009-5289 363 . MIRCEA.ELIADE.2) 299(382. a 4-a. a 3-a.Ed. ISBN 978-973-611-585-1 340. Yoga / Christina Brown .WHITE. .Ed. 2009 ISBN 978-973-637-185-1 294. . 2009 ISBN 978-973-101-252-0 232. White .Ed.527 CIP 2009-4360 367 . ELLEN GOULD HARMON.

SOBHI.Bucureşti : House of Guides. . trad.Bucureşti : Editura A.18 CIP 2009-4724 371 . . cuvânt înainte: prof. introductiv.513 CIP 2009-3928 3 ŞTIINŢE SOCIALE. Tatiana Segal.Bucureşti : Artifex.G.BaiaMare : Editura Universităţii de Nord.: Elisabeta Chiriţă. 2009 Index. glosare. . 2009 ISBN 978-606-8007-02-1 294. .MERZEL. Az Everest bennünk van / Emese Teague . Elena Bugudui. O abordare conceptuală integrată privind vârstnicii / Marius Nechita . trad. inimă profundă / Dennis Genpo Merzel . trad.: Mihail Piruşcă. 2009 ISBN 978-973-1812-26-7 294. Index ISBN 978-973-7771-49-0 297. big heart = Minte vastă. .31:291.Bucureşti : Elena Francisc Publishing. 2009 ISBN 978-973-1812-25-0 294.3 Zen CIP 2009-3604 374 . pref: François Breda. CLAY.Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof.Bucureşti : Elena Francisc Publishing.WERNER. ISBN 978-973-50-2446-8 299.TEAGUE.9 CIP 2009-3778 377 . EMESE.78 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 370 . Şi celelalte religii? / Gitta Werner . note. Constantin Anghelache Silviu. Zen : calea către A FI în era globalizării / Dokushô Villalba . Big mind.. trad. 2009 Bibliogr. Demografie 378 . 2009 ISBN 978-606-513-073-9 3-055.A. 2009 Bibliogr. GITTA.: Johannes Yach.61 Buddha 929 Buddha CIP 2009-4918 373 . 2009 Bibliogr. trad. .3 Zen CIP 2009-4692 372 . 2009 Bibliogr.MALEK. ISBN 978-973-694-163-4 29 CIP 2009-3444 79 CIP 375 . dr.ZHUANG ZI.NECHITA. . ..TRAVIS.Bucureşti : Humanitas.1 CIP 2009-3715 311/314 Statistică. Ilie Bădescu. DENNIS GENPO. Cartea bărbaţilor / Clay Travis.Făgăraş : Agape. ISBN 978-973-7631-57-2 311 CIP 2009-4190 .Elemente de statistică teoretică şi economică : teorie şi studii de caz / Constantin Anghelache. univ. DOKUSHÔ.: Monica Reu.: Luminiţa Bălan. st.U. ISBN 978-606-536-006-8 3-053. MARIUS.-S. Cătălin Deatcu. bibliogr. Exodul musulmanilor în libertatea lui Hristos / Sobhi Malek . ECONOMICE ŞI JURIDICE 3-05 Categorii de persoane 376 .VILLALBA. Călătorie liberă / Zhuangzi . .

2009 ISBN 978-973-30-2493-4 311:159.G. Radu Bucea-Manea Ţomiş.Bucureşti : Editura A.. . GHEORGHE. ISBN 978-973-749-574-7 311 CIP 2009-5517 381 . Mihaela Ţarcă. 2009 ISBN 978-973-8941-35-9 316.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Viorel Ţarcă.Bucureşti : Printech. ISBN 978-606-521-266-4 311 CIP 2009-5648 380 . 2009 ISBN 978-973-720-239-0 311:33 CIP 2009-4700 316 Sociologie 387 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.Mic dicţionar de demografie multilingv / Mihai Ţarcă. Necesitatea întâmplării sau Lumea riscului statistic / Emil Petrescu. Vodă.9:004 CIP 2009-5433 383 . Ana Ţarcă. . . GHEORGHE.Bucureşti : Sigma.GIBESCU. Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane : noţiuni de bază : statistici univariate / Cristian Opariuc-Dan.ClujNapoca : Editura ASCR. 2009 ISBN 978-973-37-1360-9 81'374. 2009 ISBN 978-973-7973-63-4 311:3 CIP 2009-3862 382 . 2009 Bibliogr.BOBLEA. . . 2009 Bibliogr.80 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 81 CIP 379 . Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată : introducere în aplicaţiile SPSS / Perţea Gheorghe. CRISTIAN. Viorel Gh. Istvan Horváth.Iaşi : Junimea.R.OPARIUC-DAN. Rocsana Bucea-Manea Ţomiş. GHEORGHE.I. EMIL. Statistica economică : teorie şi aplicaţii / Octavia Gibescu. REMUS GABRIEL. Statistica : mod de gândire şi metode / Gheorghe Săvoiu. GHEORGHE.ANGHEL. . .8:314=00 CIP 2009-4704 385 .PETRESCU. Sociologia migraţiei : teorii şi studii de caz româneşti / Remus Gabriel Anghel.Bucureşti : Editura Universitară. Mircea Ilie Barbu.Iaşi : Polirom. 2009 Bibliogr. .PERŢEA.3 CIP 2009-5204 . . ISBN 978-973-649-531-1 311:33 CIP 2009-4139 384 . 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-973-46-1304-5 316:331. OCTAVIA. Marinella Turdean. . Chestionarele în psihodiagnoza modernă a personalităţii / Perţea Gheorghe.PERŢEA. Postul de observaţie / Gheorghe Boblea. 2009 ISBN 978-973-30-2494-1 311:159.556 CIP 2009-5637 388 .SĂVOIU.Statistică pentru economişti : analiza datelor în EXCEL şi SPSS / Angela Popescu.Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari.9:004 CIP 2009-5432 386 .

MIHAI-ŞTEFAN.Bucureşti : Business Tech International Press. . STANCA. 2009 ISBN 978-973-30-2739-1 316. Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate / Mihai-Ştefan Dinu. Fundamente teoretice ale psihosociologiei (cu particularităţi specifice mediului medical) / Jude Ioan. . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.DINU. ISBN 978-973-1904-75-7 316. . CLAUDIA-ALINA. Importanţa familiei în educarea personalităţii copilului de vârstă şcolară mică : lucrare ştiinţifică / Claudia-Alina Cioabă.2 CIP 2009-5655 397 . Index ISBN 978-973-599-354-2 316(498) CIP 2009-3611 CIP 83 394 .Costeşti : Ars Libri.77:336 CIP 2009-5683 .GREEN. .2:371 CIP 2009-3744 390 . KEVIN. 2009 Bibliogr. Frank . trad. de Iulia Iordache . ISBN 978-973-663-715-5 316.CIUPERCĂ.CIOABĂ. trad. ANDY. 2009 Index ISBN 978-973-728-370-2 316. . Cum să comunici eficient în 30 de secunde sau mai puţin! / Milo O. Fejezetek Románia 20. Istoria sociologiei : autori şi opere / Cristian Ciupercă.FRANK. IOAN. Comunicarea în mediul profesional românesc / Stanca Măda.: Natima Mîndrilă.JUDE. cuv. . CRISTIAN.82 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 389 . Construcţie normativă versus devianţă socială / Violeta Herea.HOGAN. . századi társadalomtörténetéhez / Gagyi József.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".Iaşi : Polirom. înainte de Anne Gregory.356.Târgu-Mureş : Mentor. 2009 Bibliogr.MĂDA. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Meteor Press.923.GAGYI JÓZSEF.: Magda Xenofont. ISBN 978-973-621-274-1 316. ISBN 978-973-598-493-9 316. 2009 Bibliogr.HEREA.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". VIOLETA.6 CIP 2009-4352 398 .77 159. trad. ISBN 978-973-7610-94-2 316 CIP 2009-5698 391 .Bucureşti : Editura ANI.48:323. Limbajul secret de business : cum să descifrezi comportamentul cuiva în numai trei secunde sau mai puţin / Kevin Hogan . .77 CIP 2009-5361 395 . 2008.Iaşi : Politehnium.77:336 CIP 2009-5435 393 . Comunicarea eficientă în relaţiile publice : crearea mesajelor şi relaţiilor sociale / Andy Green . MILO O. 2009 ISBN 978-973-8495-48-7 316. . . Index ISBN 978-973-46-1345-8 316.1(100)+28(100) CIP 2009-4593 392 .624 CIP 2009-5039 396 .

univ. Puterea / Eugen Ovidiu Chirovici. . Sisteme politice comparate / Ion Bitoleanu. Managementul influenţării sociale în conflictele moderne / dr. Emilian M.Bazele ştiinţei politice / Ion Bitoleanu (coord. Bran .84 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 399 .23 CIP 2009-5164 401 .Bucureşti : Top Form. 2009 Bibliogr. prof.BITOLEANU. 2009 ISBN 978-973-103-846-9 321(100) CIP 2009-5228 . ELVIRA MAGDALENA. Index ISBN 978-973-7626-45-5 316.77:371 CIP 2009-3891 400 . Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2009 Bibliogr. . Dan Mircea. 2009 ISBN 978-973-163-401-2 32.ŞCOALA ACADEMICĂ DE SOCIOLOGIE (2008 . Maria Popescu.Slatina : Didactic Pres. Dezvoltare comunitară : Şcoala Academică de Sociologie : 21-25 septembrie 2008. ISBN 978-973-598-488-5 316. ISBN 978-973-113-326-3 316.653 CIP 2009-3911 85 CIP 404 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-88736-6-7 316 CIP 2009-4530 32 Politică 406 .Bucureşti : RAO International Publishing Company.Bucureşti : Eurolobby.Selecţie de hotărâri ale Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării / coord.MELNIC.Braşov / coord. Analiza opiniei publice în spaţiul public modern / Andra Seceleanu. dr.212 CIP 2009-4095 403 .ODOBESCU. Bran).: drd. Cezar Avram.Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna".2:37 CIP 2009-5621 402 .776.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Violenţa şcolară : percepţia violenţei profesor-elev : lucrare ştiinţifică / Marius Pălărie. Rolul şi funcţiile familiei în procesul de socializare şi educaţia copilului / Elvira Magdalena Odobescu. EUGEN OVIDIU.PĂLĂRIE. MARIUS. .). 2009 Bibliogr.356. Claudiu Coman. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. .MIRCEA. ISBN 978-606-530-284-6 316. 2009 ISBN 978-973-732-106-0 316. ISBN 978-973-1846-15-6 316.SECELEANU. .647.Craiova : Sitech.Bucureşti : Atelier Didactic. univ. DAN. .82 CIP 2009-5684 405 . Comunicare intra şi interinstituţională : lucrare de doctorat / Diana Melnic.624:371. . . Dobrescu. dr. ISBN 978-973-163-403-6 32. 2009 Bibliogr.CHIROVICI. Corina Nicoleta Comşa. ION. Ioan Vlad. ANDRA. DIANA.01 CIP 2009-4128 408 .Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". .01 CIP 2009-4022 407 .: conf.

01 CIP 2009-5113 415 .Relaţii internaţionale : lumea diplomaţiei .Bucureşti : Macedoneanul.: Ionuţ Nistor. 2009 ISBN 978-973-1756-03-5 323.R. LIANA.Sibiu : Techno Media. Paul Nistor.. . 2009 ISBN 978-973-9316-76-7 322 CIP 2009-5430 323. IONEL.Ideea naţională şi ideea europeană / coord. 2009 ISBN 978-973-1756-04-2 323. ISBN 978-973-1903-05-7 32 CIP 2009-4425 322 Relaţia dintre stat şi biserică 416 . Rogobete Laura..3)(498) CIP 2009-3775 .: Pantelimon Cristinel. pref. . 2009 Index. . 2009 ISBN 978-973-7745-31-6 32(498) CIP 2009-4073 411 . DANIELA. 2009 Bibliogr. Rogobete Laura. 2009 ISBN 978-973-645-331-1 32. . .societatea .DUMITRESCU.O. Paul Dănuţ Duţă. Statul .libertăţile religioase / Cristina Stuparu. Construirea democraţiei : la frontiera spaţiului public european / Daniela Piana . CONSTANTIN.ONIŞOR.: Doina Jela Despois.lumea conflictului / coord. Oradea / Alexandru Sfârlea. LIANA. 2009 Bibliogr.ROBIN. Mihajlov Marjan. Adrian Dobre. Frica : istoria unei idei politice / Corey Robin .Iaşi : PIM. COREY.01:913(100) CIP 2009-5171 412 .CIOABĂ. ISBN 978-606-8030-15-9 32. .SFÂRLEA.3)(498) CIP 2009-3776 418 .01 CIP 2009-3465 413 .: Raluca Popescu .1 Minorităţi naţionale 417 .DUMITRESCU. CRISTINA..: Raymound Boudon. Areale globale : Uniunea Europeană Africa subsahariană / Constantin Onişor.1(=163. Index ISBN 978-973-611-592-9 321. 2009 ISBN 978-606-520-359-4 327 CIP 2009-4267 87 CIP 414 .Bucureşti : Editura I. Craiova : PrintXpert. Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale. Istoria etnicilor macedoneni în România / Dumitrescu Liana.Iaşi : Institutul European. . Istoriata na etnicichite machedonti vo Romania / Dumitrescu Liana.STUPARU.01 CIP 2009-4845 410 .D. trad. .86 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 409 . ISBN 978-606-8060-03-3 32.Oradea : Duran's.1(=163.PIANA. Comunism sau Democraţie? / Ionel Cioabă.Bucureşti : Vremea.Bucureşti : Macedoneanul. Verde de . ALEXANDRU. 2009 Bibliogr. trad. Mihajlov Marjan. Sorin Gherguţ.

2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.4(498:420)"1919/1939":929 CIP 2009-5418 422 . . GHEORGHE.MILOTINESCU.IVAN. ISBN 978-973-1839-77-6 323. Organizarea partidelor naţionale aparţinând unei familii de partide europene : studiu de caz PD-L / Ivan Tudor Florian.Craiova : Sitech.15 CIP 2009-4379 427 .LICĂ. 2009 ISBN 978-973-7869-88-3 329. 2009 ISBN 978-973-8986-73-2 328. . 2009 Bibliogr. . MARIAN. 2009 ISBN 978-973-46-1359-5 329. Raluca Grosescu.15(498)"1944/1989"(075. Partide şi mişcări politice 424 .35) CIP 2009-3633 428 . rev. Dorin Dobrincu. 2009 ISBN 978-973-1959-34-4 329(498) PD-L CIP 2009-4542 426 LĂZĂRONIU. de Bogdan Cristian Iacob. Relaţiile româno-franceze în secolul al XIX-lea / Irina Milotinescu.Constanţa : Editura Dobrogea.35) 94(498)"1944/1989"(075. . ISBN 978-606-510-429-7 327(498:420)"1919/1939":929 355. Ataşaţii militari români în Marea Britanie : (1919-1939) / Marusia Cîrstea.88 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 419 .O istorie a comunismului din România : manual pentru liceu / Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Semne. Aromânii : studii monografice sintetice / Lucian Lică.Corupţie : practică judiciară.Ordinea mondială după leninism / ed.: Manolache Viorela.Ed.: Vladimir Tismăneanu. 2009 ISBN 978-973-624-726-2 327(498) CIP 2009-4041 89 CIP 328/329 Parlament.Ploieşti : Karta-Graphic.185(498) CIP 2009-5150 425 . Marc Morjé Howard. IRINA.Iaşi : Polirom. . . Mihai Stamatescu.1)(497) CIP 2009-5666 327 Politică externă 420 .Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale. TUDOR FLORIAN.Bucureşti : Curtea Veche Publishing.Craiova : Universitaria. . .15 CIP 2009-4476 .. .1(=135. . ISBN 978-606-530-260-0 327(498:44)"18" 94(498:44)"18" CIP 2009-5410 423 . Rudra Sil . LUCIAN. MARUSIA. România în relaţiile internaţionale în contextul european : 1866-1878 / Marian Stroia. 2009 ISBN 978-973-7745-38-5 327 CIP 2009-4074 421 .Bucureşti : Edit Moroşan. . Index ISBN 978-973-669-757-9 329.. trad.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.STROIA.Centru şi margine la Marea Mediterană : filosofie politică şi realitate internaţională / coord. . postf. a 2-a.CÎRSTEA. Guvern. Legenda dispariţiei comunismului / Gheorghe Lăzăroniu.: Viorel Zaicu .

90 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 33 Economie 429 .Craiova : Universitaria. 2009 ISBN 978-973-37-1357-9 330.1=135. .2009. .Iaşi : Junimea.541 CIP 2009-4265 434 . . a 2-a. trad. 2009 Bibliogr. Maurice Allais.2 CIP 2007-17459 432 . 2009 Bibliogr. Capitalul : critica economiei politice / Karl Heinrich Marx . William Sharpe / coord. Ion Liviu Ciora. 2009-. KARL.Index. . . ISBN 978-973-53-0022-7 330.COCIOC. .Informatică economică / Ion Ştefănescu.GHERASIM. Solow. Bazele macroeconomiei / Daniel Gherasim . ISBN 978-973-159-057-8 . Octavian Jula. VALENTINA.101. I. . PAUL. Iasi = Globalizarea şi educaţia economică universitară : conferinţă : 2007. Robert M. Harry Morkovitz. ISBN 978-973-53-0024-1 33(075.Ed. 2009 Bibliogr. DANIEL. .: Mugur C.: Carmen Agoutin.: Vasile Işan.Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate : pentru examenul de licenţă / coord. rev. . 2009 Bibliogr.068 Nobel:33(100):929 082.2009. ISBN 978-973-648-845-0 33 CIP 2009-3773 436 . 4 : James Buchanan. . . ISBN 978-606-510-420-4 33:004 CIP 2009-4791 437 . 2009 ISBN 978-973-703-411-3 33:316. . Cuza".Bibliogr.Suceava : Alexandria Publishing House.22 CIP 2009-5180 431 . ISBN 978-606-92038-0-4 Vol. Vol.Bucureşti : BREN.1 06. 2009 Bibliogr. 1. .Bucureşti : Expert.101. 2001vol. univ. ISBN 978-973-618-198-6 33 CIP 2009-5674 CIP 91 433 . Conferinţă (1 .GEORGESCU-ROEGEN.ISBN 978-606-92038-1-1 33 CIP 2009-3462 . Isărescu. acad. .Cluj-Napoca : Risoprint. referent ştiinţific: prof. vol.8)(076) CIP 2009-5019 430 .32(100)(063) CIP 2009-3949 435 . Aurel Negucioiu. .1) 378. Tatiana Puiu.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Macroeconomie aplicată / Paul Cocioc. NICHOLAS. Iaşi / ed. Noţiuni fundamentale de economie : noţiuni teoretice : aplicaţii / Valentin Golea.GOLEA. Iaşi). Tudor Postolache. Globalization and higher education in economics and business administration : conference : 2007. Olesia Lupu. 2007 . Andy Ştefănescu.ISBN 978-973-618-195-5 82-531. Merton Miller.GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION. dr.541(075. Nica Udriştoiu.MARX.Cluj-Napoca : Risoprint.8)(079. .Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred Nobel. Unele elemente de orientare în ştiinţe economice / Nicholas Georgescu-Roegen.Bucureşti : Expert : Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică. Trygve Haavelmo.

. 1.92 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 438 .Bibliogr. Bucureşti : Edit Moroşan. ISBN 978-973-1869-43-8 33 CIP 2009-5188 440 . Manualul capitalistului : învaţă cum să te ajuţi singur! / Andreia Niculescu. MIHAELA.ISBN 978-973-8905-68-9 33 CIP 2009-3855 444 .: Cosmina Remeş. 2009 ISBN 978-973-8295-81-0 33(075.Târgovişte : Bibliotheca.ROMÂNIA.Bucureşti : Publica. 2009 ISBN 978-973-1931-02-9 331. CONSTANŢA. 2009 ISBN 978-973-162-040-4 330. Dorel Vit. . concepte şi aplicaţii în economie / coord.ISBN 978-973-8905-67-2 Vol.POPESCU. ISBN 978-973-620-497-5 33 CIP 2009-4454 93 CIP 443 .Timişoara : Eurobit. .5 CIP 2009-4141 . .2009. CONSTANTIN. Noi fundamente ale dinamicii economice contemporane / Maria Luminiţa Sârbovan. rev. ISBN 978-973-687-837-4 330. 2009 Bibliogr. ANDREIA. 2009 Bibliogr.Noţiuni. CONSTANTIN. . . Doctrine economice : note de curs / Constantin Tudor. Legea caselor naţionalizate.27 CIP 2009-4714 445 .541 CIP 2009-5466 331 Muncă 447 . MARINA.SPÎNU. .Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.TUDOR. 2009 Bibliogr.SÂRBOVAN.101. ISBN 978-973-712-450-0 33(075. Mihael Vartolomei-M. Economie politică / Sârbu Constantin. 2009 3 vol.Bibliogr.Bucureşti : Amaltea. JOHN MAYNARD. . .KEYNES.8) CIP 2009-3634 441 . ISBN 978-973-8905-69-6 Vol. .: Corina Mădălina Haita. Teoria generală a ocupării forţei de muncă.VARTOLOMEI. Previziune economică / Marian-Nicu Spînu.Ed. . 2009 Bibliogr. .Arad : Gutenberg Univers.NICULESCU. 2.Călăraşi : Agora. Economie / Constanţa Popescu. [Legislaţie]. .Timişoara : Eurostampa. a dobânzii şi a banilor / John Maynard Keynes . trad. 2009 ISBN 978-973-8986-71-8 332. Bucureşti : Granada.27(498)(094) CIP 2009-5143 442 .2009. Macroeconomie : caiet de seminar / Mihaela Vartolomei.342. ISBN 978-973-752-351-8 330.025. .8. . MARIAN-NICU. 2009 Bibliogr.SÂRBU. a 4-a.8) CIP 2009-3791 446 .113 338.14 CIP 2009-4123 439 .

2009 ISBN 978-973-144-251-8 332. trad. FLAVIA. Teoria generală a portofoliului / Dan Armeanu.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Cuza".PETERS. 2009 Index ISBN 978-973-571-759-9 336 CIP 2009-5224 455 . Proprietate 449 . LORENA. trad. Delia Cataramă. ISBN 978-606-505-186-7 336 CIP 2009-4576 454 . Gestiunea portofoliului : caiet de studiu şi evaluare / Flavia Barna.ARMEANU. . 2009 Bibliogr.BRANSON. . RICHARD. .: Veronica Golub.Bucureşti : Editura Universităţii Româno-Britanice. Analize ale politicii fiscale în România şi în statele membre ale UE / Iulian Viorel Braşoveanu. 2009 Bibliogr. .DUDUIALĂ POPESCU. 2009 ISBN 978-973-1931-01-2 336 CIP 2009-4142 456 . SORIN.Bucureşti : Publica.Bucureşti : Editura ASE. Bucureşti : Editura ALL. ISBN 978-973-52-0588-1 336. Jeremy Kourdi . ISBN 978-973-88750-7-4 331 CIP 2009-4488 332 Economie teritorială. IULIAN.22(498+4) CIP 2009-5448 .BARNA.763 CIP 2009-5485 CIP 95 452 . .: Laura Sighinescu. Nu îmi pasă! Hai s-o facem! : Lecţii de viaţă şi de afaceri / Richard Branson . 2009 Bibliogr. profesie şi viaţă / Sally Bibb. Economie europeană / Duduială-Popescu Loredana. ISBN 978-973-703-358-1 336 CIP 2009-3597 451 .: Ioana Rotaru. DANIEL. Eugen Mitrică. trad. .Timişoara : Mirton.BIBB. Ovidiu Mura. .Bucureşti : Editura ASE. 2009 Bibliogr. SALLY. TOM.Bucureşti : Publica.BRAŞOVEANU. ISBN 978-606-505-193-5 336.94 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 448 . dăruire şi pasiune / Tom Peters . Laura Elly Novac.761:658 CIP 2009-5901 453 . . 2009 Bibliogr.1(4) 338(4) CIP 2009-5108 336 Finanţe 450 . Gestiunea riscurilor financiare : abordări teoretice şi studii de caz / Sorin Gabriel Anton. I. ISBN 978-973-88728-8-2 336. 2009 Bibliogr. Cultura încrederii : rolul crucial al încrederii în afaceri.ANTON.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. Brand you 50 : reinventarea muncii : 50 de idei pentru un brand personal : 50 de moduri în care va puteţi transforma dintr-un angajat într-un brand care se evidenţiază prin distincţie.Basic finance / Victor Dragotă.

GĂBAN. VASILE LUCIAN.Bucureşti : Expert. Timişoara : Mirton.Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în contextul instabilităţii financiare globale / coord. Sorin Briciu.HETEŞ-GAVRA. Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit / Hetes-Gavra Iosif. . . . performanţe / Lucian Găban.71 CIP 2009-4608 461 . . dr. Timişoara : Mirton. .226. Retail banking / Nicolae Dănilă. ISBN 978-973-618-194-8 336.148 CIP 2009-4643 465 . Instituţii de credit / Petru Crăciun. . univ. dr. NICOLAE. Audit şi comunicare financiară / Sorin Domnişoru.Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă.. .DUCA. Mutaşcu Mihai Ioan. 2009 ISBN 978-973-567-674-2 336. . Elemente de teorie şi practică fiscală / Cristea I.96 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 457 . Dumitru-Horia. EMILIAN. ISBN 978-973-52-0567-6 336.322(498) CIP 2009-4743 463 . ISBN 978-973-1890-21-0 336. Nicolaescu Ana Cristina. Taxa pe valoarea adăugată / dr.22 CIP 2009-3837 460 ..CRĂCIUN. 2009 Bibliogr. lect.CRĂCIUN. SORINEL. ec.7 CIP 2009-4551 459 .. 2009 Bibliogr.DOMNIŞORU. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1890-25-8 336.Ed. univ.Timişoara : Mirton.: prof. ISBN 978-973-52-0582-9 336 CIP 2009-5519 .A. Bogdan Dima.Alba-Iulia : Aeternitas. PETRU. Carmen Corduneanu. Florentina Sas. prof. 2009 Bibliogr. PETRU. . Emilian Duca. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-752-350-1 336.DĂNILĂ.77 CIP 2009-4552 458 .CRISTEA. 2009 Bibliogr. DUMITRU HORIA. 2009 Bibliogr. Aurora Murgea. IOSIF.Alba-Iulia : Aeternitas.Craiova : Universitaria. dr. .Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. ISBN 978-606-510-404-4 336.71 CIP 2009-5650 464 .Bucureşti : Monitorul Oficial R. Retail & Corporate banking : mutaţii. Sorin Vînătoru. Produse şi servicii bancare / Petru Crăciun.148 CIP 2009-3688 CIP 97 462 . a 2a. univ.77 CIP 2009-3709 466 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-752-349-5 336. ISBN 978-973-52-0563-8 336. strategii.

2009 Bibliogr.: Cristina Livia Vasilescu. Evidenţa operaţiunilor bancare : îndrumar de seminar / Lucian-Ion Medar.Craiova : Sitech. a 3-a.76 CIP 2009-5080 476 . Cum să faci bani rapid pe eBay / Thomas Maillet et Éric Tessier . Strategii şi operaţiuni bursiere / Micu Angela-Eliza.Ed. . ISBN 978-606-530-212-9 336.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.MEDAR.012. CORNEL NICOLAE. Politici şi mecanisme fiscalbugetare / Alina Cristina Nuţă.717 CIP 2009-4503 475 . Drept financiar : suport de curs / Oneţ Cristina.ONEŢ. trad.Sibiu : Alma Mater.Craiova : Universitaria. . Index ISBN 978-973-1950-29-7 336 CIP 2009-4412 470 . Pieţe de capital / Micu Angela Eliza. .423 CIP 2009-4940 473 .22 CIP 2009-4699 469 . ALEXANDRU. RĂZVAN. 2009 Bibliogr. Constanţa : Ex Ponto.98 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 99 467 .MAILLET. . ALINA CRISTINA.JUCAN. 2009 ISBN 978-973-47-0620-4 004:336 CIP 2009-3950 474 .76 CIP 2009-5079 472 . . Economie monetară internaţională / Roxana Nanu.Craiova : Sitech. .4:336. Managementul activelor şi pasivelor bancare / Cornel Nicolae Jucan. CRISTINA.NUŢĂ. MAGDALENA. Finanţe publice / Alexandru Negrea.71:657. LUCIAN-ION. . Servicii financiare pe piaţa europeană / Răzvan Moceanu. 2009 Bibliogr. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. ISBN 978-973-739-759-1 336.14 CIP 2009-4004 471 . ISBN 978-606-530-211-2 336.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. ISBN 978-973-632-511-3 65. 2009 ISBN 978-973-30-2490-3 336. ROXANA.MICU. Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în contextul crizelor bancare şi configurării sistemelor bancare actuale / Magdalena Rădulescu. . 2009 Bibliogr.MICU.Galaţi : Europlus. 2009 ISBN 978-973-30-2491-0 336. . ISBN 978-606-510-414-3 336. Irina-Elena Voica. 2009 Bibliogr. THOMAS. ANGELA-ELIZA.RĂDULESCU.Bucureşti : Tribuna Economică. 2009 ISBN 978-973-688-136-7 336 CIP 2009-3895 477 .74(100)(075. 2009 Bibliogr.Piteşti : Paralela 45. ANGELA-ELIZA. Florian Marcel Nuţă.8) CIP 2009-5636 468 .NEGREA.MOCEANU.71 CIP 2009-3703 . 2009 ISBN 978-973-644-866-9 336. .NANU.

48(498-22) CIP 2009-3607 487 . Gruia.Bucureşti : Artifex. . prof.IONESCU. MARIAN. . ISBN 978-973-40-0815-5 338. 2009 Bibliogr.ROMÂNIA.STOIAN. 2009 : lucrări = The economic crisis .76(498) 339.CEPOIU.STOICA.48+796. Marketingul serviciilor în sistemul producţiei agroalimentare / dr. ISBN 978-973-7631-54-1 338(498)(063) CIP 2009-4309 485 . ISBN 978-973-7631-58-9 574:338. 2009 Bibliogr. Criza : finanţe. 2009 : proceedings / Universitatea Artifex . Politică economică 481 .Bucureşti : Editura Universitară.14:338(498) CIP 2009-4927 480 . teorii : studii alese / Gheorghe Dolgu. 2009 .172(498) CIP 2009-4319 338 Situaţie economică. 2009 ISBN 978-973-1939-00-1 336. univ. Stoica. 2009 ISBN 978-973-1911-47-2 336.Bucureşti : Artifex. . 2009 ISBN 978-973-86549-5-2 338.Bucureşti : Ceres.48(498) 796. Dezechilibrele bugetului public în contextul economic actual / Andreea Stoian. 2009 Bibliogr.5(498) CIP 2009-4449 484 . Popescu... Turism rural : absorbţia fondurilor europene / conf. ANDREEA. Pieţe şi burse de valori / Victor A. Dan Cruceru.. Ion A. Bucureşti). dr. ISBN 978-973-618-197-9 338 CIP 2009-5673 486 .forecast and impact on Romania : international symposium.Cluj-Napoca : Risoprint. ing. Rolul activităţii industriale în dezvoltarea aşezărilor din spaţiul metropolitan al Bucureştilor / AndreeaLoreta Cepoiu. univ dr.4) CIP 2009-4305 479 . Marinela Ghereş. ing. ISBN 978-606-505-190-4 336. Bucureşti : Wolters Kluwer. . . .) CIP 2009-4461 CIP 101 483 .PREVIZIUNE ŞI IMPACT PENTRU ROMÂNIA.100 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 478 . dr. ISBN 978-973-53-0007-4 338. [Legislaţie]. MARINELA.: prof.Bucureşti : Convexus 2000. Ecoturism şi turism rural / Emanuela Ionescu.DOLGU. 2009 Bibliogr. Cine lasă uşile deschise în turism! / Marian Gh. Constantin Anghelache. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura ASE. EMANUELA.22(498)(094.. VICTOR. Iulian Alecu. . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Expert : Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-749-562-4 338(498 Buc.GHEREŞ. ISBN 978-973-159-056-1 .CRIZA ECONOMICĂ . dr.5 CIP 2009-4189 . GHEORGHE.. .CONSTANTINESCU. Simpozion internaţional (1 . Constantinescu. Marian Constantin. ANDREEA-LORETA.Bucureşti : RCR Editorial.ALECU. Codul de procedură fiscală. Adriana-Irina I. coord. . Criza economică previziune şi impact pentru România : simpozion internaţional. IULIAN.138:664 CIP 2009-5232 482 .

138 CIP 2009-4186 .Buzău : Alpha MDN. proiecte şi studii de caz / Gabriela Stănciulescu. NICULAE G. Gestiunea activităţii de turism / Cipriana Sava. Beck.H. ISBN 978-973-163-431-9 338(498) CIP 2009-5351 494 .Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.ISBN 978606-8053-11-0 339. . 2009 2 vol. . . Economie şi gestiune în turism : probleme. Adrian Stancu. Pivodă Dan. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . Ungureanu Laura. . ISBN 978-973-139-089-5 338.SAVA. 2009vol.48 CIP 2009-5177 492 .172 336. Ioan Dan Adumitrăcesei. 2009 Bibliogr.2009.27 CIP 2009-4808 491 . ISBN 978-973-734-482-3 338.. 2009 ISBN 978-973-115-487-9 338. . .Ed. ISBN 978-606-8053-10-3 Vol. Florina Bran. MIHAIL. . Dana Maria Martinescu.48 CIP 2009-4896 489 .).Bucureşti : Editura C. Corina Geambaşu.Bibliogr.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". . . CIPRIANA.Previziunea : premisă a dezvoltării durabile / Popescu Ion.?) / Niculae G. Economia românească în epoca modernă / Mihail Opriţescu. Agent de vânzări / Alina Cătăneţ.761 CIP 2009-4426 497 .48(498-22) 796.5(498-22) CIP 2009-4659 339 Comerţ 496 . Niculescu.Iaşi : Junimea. Marta-Christina Suciu. . ISBN 978-606-505-144-7 Vol. 2009 ISBN 978-973-37-1356-2 338(100) CIP 2009-4264 493 . Bucureşti : Editura ASE. .Burse de mărfuri şi valori / Mirela Matei (coord. . .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Cristina Micu.2009. .ISBN 978-606-505-179-9 338(498) CIP 2008-21668 495 . 2.Editura Credis. 2009 Bibliogr.48 CIP 2009-4662 490 . 2009 Bibliogr. GABRIELA.Bibliogr. Ecoturism şi turism rural / Constanţa Trufaş. 20084 vol.Bucureşti : Eurocor. 2 / Mina Ivanovici. Cătălina Radu. Cod roşu : criză economică globală : (2009-20. .TRUFAŞ. 1. 1 : Start către excelenţa în vânzări. .2009.ISBN 978-973-163-421-0 Vol. 2009 Bibliogr. CONSTANŢA. CRISTIAN.CĂTĂNEŢ. Turism urban / Talangă Cristian. 2009 Bibliogr. rev.Societatea şi economia bazate pe cunoaştere : provocări şi oportunităţi pentru România / coord.TALANGĂ.Bibliogr.2009. a 3-a. ISBN 978-973-719-291-2 339.NICULESCU.OPRIŢESCU. ISBN 978-973-36-0487-7 338. George Enescu.Timişoara : Editura de Vest. ISBN 978-973-163-420-3 Vol. şi adăug. .: Aurel Iancu. .102 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 103 CIP 488 .STĂNCIULESCU. Comşa Marin.Bibliogr. .ISBN 978-973-163-422-7 338. . ALINA. .

.138(079.Relaţii financiar-monetare internaţionale / Ştefan Bratu. ISBN 978-606-510-417-4 339.138 65.Bucureşti : Printech. ISBN 978-606-510-413-6 339.ROŞU. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Eurolobby. Marketing : studiul pieţei / Gh. ISBN 978-606-505-195-9 339.Bucureşti : Expert. GHEORGHE N.ROŞU. teste şi aplicaţii / Elena Fleacă. Viorica Mihăilescu Vereş.138(075. . GHEORGHE N. GHEORGHE N.012.FILIP. ISBN 978-606-530-208-2 339. ISBN 978-606-521-249-7 339.8) CIP 2009-4942 504 . ISBN 978-973-734-483-0 339. N.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .138 CIP 2009-4215 508 . 2009 ISBN 978-973-163-425-8 339. Marketingul serviciilor financiar bancare / Jenica Popescu. Roşu.138 CIP 2009-4213 507 . . JENICA. Sorin Tudor. . ION.1) CIP 2009-4564 501 .Craiova : Universitaria.138 CIP 2009-5555 500 . M. 339.48 CIP 2009-4664 CIP 105 503 . Craiova : Universitaria. . ISBN 978-973-88736-8-1. 2009 Bibliogr.138 659. ISBN 978-973-618-196-2 339.IONESCU. . Emilian. SĂNDEL. 2009 Bibliogr.POPESCU. Marketing în turism / Ionescu Ion. Marketing relaţional : o abordare din perspectiva domeniului financiar-bancar / Alina Filip. .4 CIP 2009-4965 502 . Marketing : caiet de exerciţii. Răducu Bratu.PISTOL.Bucureşti : Editura ASE. . . GH. 2009 Bibliogr. Minică Boajă. Marketing : dicţionar explicativ / Gh.71 CIP 2009-3552 505 .7 CIP 2009-4500 506 .Craiova : Universitaria. Roşu. .138 CIP 2009-4212 .Dicţionar de branding / coord. ISBN 978-606-510-409-9 339.Craiova : Sitech. Pistol. N.Editura Credis.ROŞU.Craiova : Universitaria. Marketing / Gh. 2009 Bibliogr. M. N. 2009 Bibliogr.FLEACĂ. ALINA.138:336+336. 2009 Bibliogr. Marketing .management / Săndel Gronski.104 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 498 . Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".GRONSKI. 2009 Bibliogr.: Dobrescu M. 2009 Bibliogr. ELENA.Ed. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-510-412-9 339. Gheorghilaş Aurel. a 7-a.138:338. Marketing general / Gh. Roşu.126 CIP 2009-5162 499 .

2009.SIMUŢ.Tranzacţii economice internaţionale / Gheorghe Ciobanu..: Ion Dogaru. . Jurisprudenţă 512 . . Sevastian Cercel . .256 CIP 2009-5386 516 .Cluj-Napoca : Risoprint. Dreptul familiei / Bacaci Al. V. Maria Marieta Soreaţă.: Ion Dogaru. .Bazele dreptului civil : [tratat] / coord.8) CIP 2009-4831 515 .Ed. SERGIU. Cătălin Postelnicu.5 CIP 2009-5018 34 Drept. Felicia Sabou.9 CIP 2009-5028 .Oradea : Editura Universităţii din Oradea. ISBN 978-973-115-233-2 Vol.BĂDILĂ.Bucureşti : Con Fisc. 339. .Bibliogr. dr. . . şi adăug. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Risoprint. dr. Nicolae Popa. Gabriel Boroi. .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. . rev. 2009 Bibliogr.Index. 2009 ISBN 978-973-1895-24-6 347.Achiziţii publice : concesiunea lucrărilor publice.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Index. .H.BACACI. ISBN 978-973-127-147-7 343. ISBN 978-973-53-0013-5 339. 2009 ISBN 978-973-739-755-3 343(498)(075. 5 : Succesiuni / coord. univ..BOGDAN. Legislaţie. Drept penal : partea specială / Bădilă Mircea. .Bibliogr. Vasile Stănescu. ISBN 978-973-115-542-5 Vol. prof. Dumitrache C.138(100)(075.. ISBN 978-973-759-757-1.Bucureşti : Editura Universitară.Index.SABOU. Cristina Ramona Duţă. . . .6 CIP 2009-3999 510 .8) CIP 2009-4000 517 . .: Ion Dogaru. Lucrări practice de marketing agroalimentar / Ana Maria Simuţ.ANGHEL. . Anamaria Bucureanu. dr. Dana Bako. univ. FELICIA. Dan Claudiu Dănişor. .ISBN 978-973-115-507-4 Vol. RĂZVAN.. [autori]: prof. . MIRCEA. . ALEXANDRU. ISBN 978-973-53-0023-4 339. Lucian Bernd Săuleanu. Pompil Drăghici.2009.: Ion Dogaru.. 4 : Contracte speciale / coord. Marketing internaţional : note de curs / conf. Gabriel Edmont Olteanu.Bibliogr.ISBN 978-973-115-544-9 347(035) CIP 2009-488 511 . univ. Hageanu C. 2008vol.Bucureşti : Editura C. Dreptul de superficie : jurisprudenţă / Răzvan Anghel. Beck.106 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 107 509 . ANA MARIA. .. a 2-a. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Universul Juridic. . ISBN 978-973-739-754-6 347. Sevastian Cercel. 2009 Bibliogr.451 CIP 2009-4768 513 .2009. 3 : Teoria generală a obligaţiilor / coord. lect. 2009 Index ISBN 978-973-749-569-3 347. .138:63(075. Criminologie / Sergiu Bogdan. dr.8) CIP 2009-4084 514 . . univ. 2009 Bibliogr.

Criminologie generală / Ion Chipăilă. dr. Dreptul Uniunii Europene : texte.BUTOI. Adopţia în dreptul românesc / Mariana Ciocoiu. ELENA. control ştiinţific şi rev.D. MARIANA.: Georgiana Marcovschi .CRAIG.CONGRESUL ACADEMIEI INTERNAŢIONALE DE DREPT COMPARAT (2008 .Bucureşti : Pro Universitaria.108 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 109 518 . 2009 Bibliogr. trad. Criminologie : comportamente criminale / Tudorel Butoi. .636(498) CIP 2009-5619 523 . . univ.: Valeriu Rendec. Drept instituţional comunitar european / conf. 2009 ISBN 978-973-88853-5-6 343.217(4) UE CIP 2009-3908 . .A. Căsătoria.COŞA.1(498) CIP 2009-3650 525 . Brants şi A. . OliaMaria Corsiuc.217(4)UE CIP 2009-5426 527 . Franken . 2009 Bibliogr. ION. drd. Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale : Congresul Academiei internaţionale de drept comparat : Mexico. .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.CIOBANU.CRĂCIUNESCU.CORSIUC. ISBN 978-973-1911-52-6 341. H.9 CIP 2009-4135 524 . Craiova : Sitech. Mexico). Dumitru-Adrian Crăciunescu.Bucureşti : Wolters Kluwer.. încetarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin divorţ în dreptul român şi dreptul comparat / Coşa Elena. Claudia Cheagă.123. ISBN 978-973-739-768-3 347.62(498) CIP 2009-5395 520 . 2009 ISBN 978-973-567-675-9 343(079. 2009 ISBN 978-973-9316-77-4 343(100)(063) CIP 2009-5429 526 .1/. . numitatea căsătoriei.Bucureşti : Editura I. M.. Gráinne de Búrca .9 CIP 2009-4232 521 . Limitele dreptului de proprietate privată imobiliară / Laura Maria Crăciunean.R. 2009 Bibliogr.: Beatrice Andreşan-Grigoriu.O. 2008 / C.CHEAGĂ.CRĂCIUNEAN.Craiova : Sitech.7 CIP 2009-4894 519 .Bucureşti : Solaris Print.Bucureşti : Universul Juridic.1) CIP 2009-4875 522 . ISBN 978-973-129-374-5 341. trad. OLIA-MARIA. Petruţ Ciobanu. jurisprudenţă şi materiale / Paul Craig. . TUDOREL. Urmărirea penală : modele de cereri şi acte procesuale şi procedurale / Dumitru Cheagă. Drept penal şi procesual penal : teste grilă / Aurel Ciobanu.Bucureşti : Monitorul Oficial R. trad. 2009 ISBN 978-606-522-124-6 341. 2009 ISBN 978-973-758-179-2 347. ISBN 978-606-530-222-8 343.Bucureşti : Lumina Lex. univ. 2009 Bibliogr. PAUL.CHIPĂILĂ. 2009 Bibliogr. Gheorghe Sava. dr.8 CIP 2009-5549 528 . ISBN 978-606-530-285-3 347. DUMITRU. LAURA MARIA. . . AUREL. Drept comercial / conf.Bucureşti : Editura Hamangiu. 2009 ISBN 978-973-127-146-0 343.CIOCOIU. DUMITRU ADRIAN. Elena Claudia Giurgea. .

Ed. 2009 Bibliogr. Cristina.H. a 4-a.1) CIP 2009-3830 531 . Constantin Duvac.DAVID.Constanţa : Europolis.1) 378. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-515-026-3 349.22 CIP 2009-4997 533 . COSMIN.8)(079. Roxana Paliţă. Beck.DIACONESCU. drd. 2009 Bibliogr.. 2009 Index. Dreptul comunitar al afacerilor / Nicoleta Diaconu. .DARIESCU. EDUARD. . Bucureşti : Editura C. Grigore Boşca. Paul Coman.6(498) CIP 2009-3534 535 .H. .DRAGOMIR. GHEORGHE. GHEORGHE. 2009 ISBN 978-606-92007-1-1 347(079. Roxana Paliţă.DIACONU. Ion Suceavă. drd. 2009 Bibliogr. lect. .Bucureşti : Era.DRAGOMIR.DINU.952(498)(094) CIP 2009-3845 . OANA. Beck. NICOLETA. ISBN 978-606-522-123-9 347(075.. doctrină. 2009 ISBN 978-973-676-350-2 347. Mihai Nimesch.7 341. jurisprudenţă / Dumitru Andreiu Petre Florescu.Bucureşti : Editura Hamangiu. Drept succesoral / Dinu Gheorghe..Bucureşti : Editura C. Adriana Almăşan.9:347. .Bucureşti : Nomina Lex. . ISBN 978-973-110-032-6 34(075. 2009 Index..Executarea silită : reglementare. . Relaţiile personale dintre soţi în dreptul internaţional privat / Cosmin Dariescu.Drept : teste grilă pentru examenul de licenţă / lect. Gabriel Oprea. . 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-115-541-8 343(498) CIP 2009-4066 536 .Ed.1) CIP 2009-3829 530 . lect.Drept civil : curs selectiv pentru licenţă / Gabriel Boroi. dr. Drept penal : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Dragomir Eduard. ISBN 978-973-115-531-9 347. Boroiu M.H.8)(079. EDUARD.62(498+100) CIP 2009-4344 534 . Liviu Stănciulescu.1) CIP 2009-4026 532 . Tratat de drept penal : Partea specială / Gheorghe Diaconescu. Antigona Iordana. a 3-a.Bucureşti : Politehnica Press. 2009 ISBN 978-606-92007-0-4 343(079. rev. Ioana Pădurariu.Bucureşti : Editura Universitară. . . Ana-Maria Neagu. Elemente de legislaţie a mediului în România / Oana David. . Drept civil : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Dragomir Eduard. Beck. ISBN 978-973-749-558-7 347.217(4) UE CIP 2009-3820 537 .65(498) CIP 2009-3786 538 . Theodor Mrejeru.Bucureşti : Nomina Lex.Bucureşti : Editura C. .110 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 111 529 . ISBN 978-973-115-508-1 341. rev.

ISBN 978-606-522-120-8 347. Legea societăţilor comerciale nr.Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru licenţă : 2009-2010 : teste grilă / Camelia Toader. Drept roman / Guţan Manuel.GÂLEA.JUGASTRU. CĂLINA. . . Teoria şi practica activităţii notariale : pentru uzul studenţilor ID / Ionaşcu Titu. MIHAI. .Bucureşti : Universul Juridic.Bucureşti : Universul Juridic. Constanţa : Ovidius University Press.Ed.: Corneliu Bîrsan.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. ISBN 978-606-522-118-5 343. 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-30-2486-6 347 CIP 2009-4731 543 . Folosirea forţei în dreptul internaţional actual / Ion Gâlea. Arestarea preventivă. Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor / Vali Ştefania Ileana Niţă.72(498)(094) CIP 2009-4154 540 . / Laura Codruţa Kövesi. ION.8)(079.IONIŢĂ. ISBN 978-973-739-752-2 347 CIP 2009-3997 547 . şi adăug. Manual de drept comunitar / Mihai Ioniţă.8) CIP 2009-3620 545 . MANUEL. . Dana Tiţian. . 2009 Bibliogr.E. Daniela Frăsie.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.KÖVESI. . Marian Nicolae.Bucureşti : Editura Hamangiu. SIMONA PETRINA.D. Drept civil : teoria generală a obligaţiilor / Jugastru Călina.Bucureşti : Universul Juridic. Romeo Popescu.GUŢAN. coord. TITU. Bogdan Dumitrache . 2009 ISBN 978-973-144-200-6 347.ILEANA-NIŢĂ.961(075. ISBN 978-973-614-485-1 34(4) CIP 2009-4164 546 . ISBN 978-973-127-156-9 341(100) CIP 2009-5586 541 . LAURA CODRUŢA. 31/1990 : practică judiciară / Gavrilă Simona-Petrina. ISBN 978-973-127-145-3 343(498) CIP 2009-3590 .126 CIP 2009-3716 548 .LEFTERACHE. rev.IONAŞCU. LAVINIA. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-127-148-4 347(075.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. 2009 Index. ISBN 978-973-739-757-7 34 CIP 2009-4002 542 .GAVRILĂ. .Bucureşti : Editura Hamangiu. VALI.1) 378. hotărâri C. Drept penal : partea generală : curs pentru studenţii anului II / Lavinia Valeria Lefterache.O. 2009 Index.22 CIP 2009-3942 CIP 113 544 . .112 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 539 . . 2009 Bibliogr. Aprecierea pericolului social : practică judiciară.

7 341.217(4) UE CIP 2009-4587 557 .ISBN 978-973-758-180-8 Vol. Ghiţă Oana. 2009 ISBN 978-973-127-155-2 347. Claudia Gilia. ISBN 978-973-758-178-5 341. George Măgureanu Poptean. Vasile Popa.95(498)(075. ISBN 978-606-510-203-3 81'374. . ISBN 978-973-758-182-2 Vol.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Alegerile europene şi legitimitatea democratică la nivel comunitar / Constanţa Mătuşescu. 2009 ISBN 978-973-1911-51-9 347.MĂGUREANU. dr.8) CIP 2009-5524 552 .8(100)(075. 1. a 2-a. 2009 Bibliogr. 2008.Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european / Gărăiman Gabi Daniela.95 CIP 2009-3998 550 . CORNELIA.Bucureşti : Wolters Kluwer. univ. IOAN. dr. . Persoanele / Munteanu Cornelia. şi compl. .217(4) UE CIP 2009-4624 CIP 115 554 . Dumitru Mazilu. Drept civil : partea generală ... CONSTANŢA.Deva : Cetate Deva. .8) CIP 2009-5587 553 . Dumitru Mazilu.MUNTEANU. ISBN 978-973-739-756-0 347 CIP 2009-4001 .9 CIP 2009-4860 556 .Bucureşti : Lumina Lex.Bucureşti : Lumina Lex. . ISBN 978-973-712-349-7 341. Drept procesual civil / Leş Ioan. . univ. a 3-a.Bucureşti : Universul Juridic.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.1/. 2009 ISBN 978-973-1855-46-2 342.MAZILU..2:34=135. . DUMITRU.114 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 549 . . . Diplomaţia : drept diplomatic şi consular / prof. . DANA-DANIELA. .91/. .MIHĂESCU-DUŢĂ.MAZILU.8 CIP 2009-4486 551 . FLOREA.Ed. a 4-a.ISBN 978-973-758-181-5 341. Constantin Moştoflei.MĂTUŞESCU..MOŢIU. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4760 555 .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". 2009 Bibliogr.736(498) CIP 2009-3932 558 . . . CONSTANTIN. DUMITRU.LEŞ. Drept procesual civil : curs pentru masterat : dreptul afacerilor / Florea Măgureanu. Dănişor Diana Domnica. DORALINA RAMONA. . .Ed. 2009 2 vol. 2009 Bibliogr. Stabilirea masei active şi a masei pasive în procedura insolvenţei / Dana-Daniela Moţiu.91/. ISBN 978-973-663-712-4 341. ISBN 978-973-739-753-9 347.MOŞTOFLEI. 2009 Bibliogr. Rolul UE în asigurarea securităţii globale / dr. 2. Drept administrativ / Doralina Ramona Mihăescu Duţă. rev.Târgovişte : Bibliotheca.Ed.Craiova : Universitaria. Dreptul internaţional public : curs / prof.

.Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. MARIA.763 CIP 2009-4003 568 . ŞTEFAN. ISBN 978-606-8042-08-4 342. Dreptul transporturilor / Petică Roman Corina.: drd.116 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 559 . CORNELIA.ISBN 978-973-115-545-6 343.8 CIP 2009-3967 . ISBN 978-973-749-557-0 347. rev.231. Parlamentul în principalele constituţii ale statelor europene / Ştefan Păun. Mircea Damaschin.PETICĂ ROMAN. univ.44 347. . a 3-a.Note de curs : legislaţie contravenţională / coord.Bucureşti : Editura Universitară. 2 : Partea specială. . MONA MARIA.PĂUN.7(100+498) 341. univ.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. . Mihaela-Narcisa Stoicu. dr. SIMEON. ŞTEFAN. ISBN 978-973-739-758-4 347. Cătălin Spânu. .2009. Simeon Murgu. Carmen Silvia Paraschiv. 2009 Bibliogr.MURGU. SIMEON.[Ed. . 2009 Index. ISBN 978-973-1911-53-3 1:34 CIP 2009-5548 560 . rev. a 3-a.Bucureşti : Universul Juridic.73(498+100) CIP 2009-3821 563 . ISBN 978-973-9480-67-3 342. Drept parlamentar / lect. Cadrul juridic de protecţie a drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional / lect.53(498)(075. Simeon Murgu. Dreptul comunicării / Maria Năstase Georgescu. .H.8) CIP 2009-5212 562 . ISBN 978-973-9480-66-6 342. 2009 Bibliogr. Mihai Marin. Mihaela-Narcisa Stoicu.MURGU.965(498)(094) CIP 2009-3934 566 . 2009 Bibliogr. univ. . .Cluj-Napoca : Cordial Lex. ION. 2008-2009 2 vol.53(4) CIP 2009-3654 567 . Efectele juridice ale contractelor aleatorii / Mona-Maria Pivniceru. univ. ISBN 978-973-115-423-7 Vol. dr. asist. . asist. 2009 Bibliogr. [autori]: Mirel Roman.95(498)(094.14(100+498) CIP 2009-5213 561 . 2009 Bibliogr. . Ion Tomescu . a 2a]. ISBN 978-973-127-158-3 347.MUNTEANU.23(498)(094)(075.PIVNICERU.4) CIP 2009-5654 CIP 117 564 .Bucureşti : Wolters Kluwer. 2009 Bibliogr. Repere în istoria filosofiei dreptului / Ştefan Munteanu.Bucureşti : Wolters Kluwer. Beck.NĂSTASE GEORGESCU. Codul de procedură civilă adnotat / Ion Neagu.NEAGU.91/. Ion Bălan. .Ed. .Bucureşti : Editura C.Cluj-Napoca : Cordial Lex.Bucureşti : Editura Hamangiu.Ed. Index ISBN 978-606-522-119-2 347. . . 2009 ISBN 978-973-1911-48-9 347. Darius Stănescu.8) CIP 2009-5004 565 .Târgovişte : Transversal.464. 2009 Bibliogr.

GHEORGHE.73(075.25 CIP 2009-4781 575 . .. ISBN 978-606-530-231-0 347. ISBN 978-973-127-153-8 347. dr. 2009 Bibliogr. Curs de publicitate imobiliară / conf.12(4+100) 327. ISBN 978-973-709-373-8 Vol. .T. CRISTINA.451(498)(094) CIP 2009-5147 . IOAN. . ISBN 978-973-115-543-2 347. ISBN 978-973-127-149-1 341.118 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 569 .Bucureşti : Editura Hamangiu. Interzicerea pedepsei cu moarteagaranţie a dreptului la viaţă / Gh. 2008-2009 2 vol. .Bucureşti : Editura Economică. [Legislaţie]. .Bibliogr. .Procesul de convergenţă instituţională / Petre Prisecaru (coord.Craiova : Sitech.POPESCU. ANDREI. Bucureşti : Editura C. Achiziţiile publice. ISBN 978-606-530-240-2 343. [autori: Mariana Papatulică. Organizaţii europene şi euroatlantice / Andrei Popescu. 2009 Bibliogr. IOAN. Ion Diaconu.A.2009.POSTOLACHE. Dreptul executării silite / Gabriela Răducan. 2009 ISBN 978-973-8986-76-3 347. 2009 ISBN 978-973-134-074-6 347.) . Popa Ioan. ISBN 978-973-127-154-5 347. Tractate regarding the magistrate profession in Romania / Ion Popa. 2.POPA-NISTOREANU.7 CIP 2009-4484 573 .ROMÂNIA.POPESCU.POPA.].Braşov : Omnia Uni S. . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Edit Moroşan.962(498) CIP 2009-5588 571 .Bucureşti : Universul Juridic. 2009 ISBN 978-606-522-125-3 347. Traité sur la profession de magistrat en Roumanie / Ion Popa.962(498) CIP 2009-5589 570 .Bucureşti : Universul Juridic.235 CIP 2009-5690 572 . Drept comercial / Cristina Popa Nistorescu.RĂDUCAN.H.Craiova : Sitech.POPA. Adrian Marcel Iancu. Popescu. .ISBN 978-973-709-375-2 34 CIP 2009-4732 577 .POPA. . RADA. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. univ..952 CIP 2009-5427 578 . GABRIELA. Ionela Bălţătescu. Beck.S. . Index.Bucureşti : Universul Juridic. . . . IOAN. Lucia Iordache.8) CIP 2009-4744 576 .51 CIP 2009-4108 CIP 119 574 . Drept financiar / Rada Postolache..

Bucureşti : Editura C. .4) 347. Drept internaţional public / Selejan-Guţan Bianca. 2009 Bibliogr. a 6-a. a 2-a.SOCOL. .Iaşi : Sedcom Libris.SELEJAN-GUŢAN.Cazul României / Aura Gabriela Socol. Valerian Cioclei. Infracţiuni şi contravenţii în domeniul relaţiilor de familie / Rujan Ion Cristinel. . univ.95(498)(094. M. Flavius-Antoniu Baias. . 2009 ISBN 978-973-30-2484-2 347.SCRIPCARU. coord. [Legislaţie].23 347. Performanţa monetară & integrarea europeană : macroeconomia integrării monetare europene .ROMÂNIA. Bucureşti : Monitorul Oficial R.RUJAN.471 336. [Legislaţie]. rev.ROMÂNIA.8 CIP 2009-3995 588 . Deontologie judiciară : syllabus / Gheorghe Scripcaru.1/. Beck. coord. . dr.217(4) UE CIP 2009-4011 . / ed. [Legislaţie]. Crăciuneanu L. ION CRISTINEL. Asociaţii şi fundaţii.H.Bucureşti : Editura C. 2009 ISBN 978-973-30-2485-9 347. Aurora Ciucă. . Codul civil şi Codul de procedură civilă.1(498)(094.Ed.736(498)(094) CIP 2009-4306 583 .RUJAN. rev. 2009 ISBN 978-973-115-546-3 347(498)(094.91/.22:061+061.Bucureşti : Editura Economică. Sancţiuni privind patrimoniul / Rujan Ion Cristinel. 2009 Bibliogr. BIANCA. ISBN 978-973-709-440-7 341. a 4-a. ION CRISTINEL.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. de prof.Ed.4) CIP 2009-3685 582 .120 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 579 .27 CIP 2009-4238 580 .2 CIP 2009-4206 586 . univ.4) 343. de conf. ION CRISTINEL. dr. 2009 ISBN 978-973-30-2483-5 347. Valerius M. 2009 ISBN 978-973-115-540-1 343(498)(094. 2009 ISBN 978-973-567-673-5 347.2 CIP 2009-4205 CIP 121 584 . ISBN 978-973-670-314-0 174:34 CIP 2009-3503 587 .ROMÂNIA. Gavrilescu Alin Gheorghe. AURA GABRIELA. 2009 ISBN 978-973-1911-46-5 347. Legislaţia insolvenţei. Codul penal şi Codul de procedură penală.6 CIP 2009-4207 585 . . Evoluţia dreptului de proprietate / Rujan Ion Cristinel.H. . .RUJAN. Bucureşti : Wolters Kluwer.4) CIP 2009-5391 581 . Ciucă. a 3-a.ROMÂNIA..27 657:061+061.Ed.A. / ed. ISBN 978-973-739-750-8 341. 2009 Bibliogr. GHEORGHE.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Ed. .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. [Legislaţie]. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Beck.

Consideraţii privind sistemul instituţiilor de securitate / Vasile Tabără.7(4)"1856/1859" CIP 2009-3553 596 .952. ISBN 978-973-739-749-2 341.Bacău : EduSoft. ION. . Mihai Marcel Neag. . 2009 Bibliogr. . Gheorghe Monica. Drept administrativ : caiet de seminar / dr.Bucureşti : Universul Juridic. MINODORA. 2009 Bibliogr. .STOICA.217(4) UE CIP 2009-3828 597 . .Sibiu : Techno Media. ISBN 978-973-129-379-0 341. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-4847 590 . . ION. CONSTANTIN. Mecanisme şi instituţii ale mediului concurenţial european / Tileagă Cosmin Virgil.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.217(4) UE CIP 2009-5201 592 .7 CIP 2009-5053 . 2009 Bibliogr. TRAIAN. 2009 Bibliogr. Dreptul muncii / Ţichindelean Marioara. ISBN 978-973-739-751-5 349. Diplomaţia europeană şi "cauza românească" : 1856-1859 / Minodora Taşcu. Curs elementar de drept roman / Constantin Stoicescu. ISBN 978-606-530-204-4 341.Bucureşti : Universul Juridic. . VASILE.STELIAN.Bucureşti : Pro Universitaria.Craiova : Sitech. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-8030-14-2 341. Executarea silită imobiliară / Adrian Stoica. 2009 ISBN 978-973-733-334-6 34.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Cazuri judiciare celebre / Traian Tandin. ISBN 978-973-8934-96-2 347. Dreptul afacerilor : curs universitar / Ion Ţuţuianu.Ploieşti : Karta-Graphic.123 CIP 2009-3742 CIP 123 594 . 2009 Bibliogr. MARCELA MONICA. Ion Stelian.TABĂRĂ.9(075.ŢUŢUIANU.STOICESCU. Index ISBN 978-973-127-152-1 34(37) CIP 2009-5590 593 .STOICA. MARIOARA. Paul Dănuţ Duţă.o abordare instituţională / Marcela Monica Stoica. . ISBN 978-973-127-157-6 347.TANDIN.122 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 589 . ISBN 978-973-1959-28-3 342.096(498) CIP 2009-3944 595 . COSMIN.TILEAGĂ. 2009 Bibliogr.ŢICHINDELEAN. Uniunea Europeană . ADRIAN. 2009 Bibliogr.TAŞCU.2 CIP 2009-5585 591 .2 CIP 2009-3996 598 . Bucureşti : Tritonic. .

a 6-a. Dreptul muncii : pentru învăţământul economic / Brânduşa Vartolomei.1) CIP 2009-5562 609 . Drept comunitar european / Vesmaş Daiana Maura.UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA (BUCUREŞTI). 2009 ISBN 978-973-163-424-1 341.217(4) UE CIP 2009-4807 607 . Bucureşti : Editura OSIM. . Drept comunitar al muncii / Nicolae Voiculescu. Drept european : curs introductiv / Marin Voicu. Drept comunitar general / Marin Voicu. 2009 Bibliogr.217(4) UE CIP 2009-4806 606 . . . Mirela Georgiana Sabău.VOICULESCU. 2009 ISBN 978-973-163-434-0 341. Drept comunitar general / Marin Voicu.77(498) OSIM 001.Bucureşti : Juritest.VARGA GÁBOR. MARIA CRISTINA. VIOREL.VARTOLOMEI.VOICU.217(4) UE CIP 2009-5663 605 . 2009 ISBN 978-973-87850-4-5 34(075. Bucureşti : Sitech. MARIN.VOICU. ISBN 978-973-709-436-0 349.Bucureşti : Universul Juridic. Mirela Georgiana Sabău. a 2-a.VESMAŞ.4 CIP 2009-5626 .VOINIC.961(498) CIP 2009-4606 600 . ţesuturi şi celule de origine umană : prevenire şi combatere / Voinic Maria Cristina. .124 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 599 . ISBN 978-973-739-760-7 341. NICOLAE. Mirela Georgiana Sabău.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". MARIN. 2009 ISBN 978-973-7618-30-6 347. .VOINEAG. rev.217(40) UE 349.Bucureşti : Editura Economică.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".2(498:4) CIP 2009-3933 608 .URSUŢA. MIRCEA. . . ISBN 978-973-127-150-7 343. avocatură şi examenul de licenţă / Viorel Voineag. şi adăug.Bucureşti : Wolters Kluwer. .Ed.2 CIP 2009-4007 603 .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2009 Bibliogr. . Teste grilă pentru magistratură. 2009 Bibliogr.8)(079. Procedura contravenţională / Mircea Ursuţa.894(498) OSIM CIP 2009-5366 602 . DAIANA MAURA.23(498) CIP 2009-4722 601 . 2009 ISBN 978-973-163-423-4 341.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. ISBN 978-606-530-277-8 343. Lista notarilor publici în funcţie la 1 martie 2009 / Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Bucureşti : Notarom. 2009 Bibliogr.217(4) UE CIP 2009-4005 CIP 125 604 . MARIN. Traficul ilicit de organe. . BRÂNDUŞA. rev. Europa ante portas / Gábor Varga. 2009 ISBN 978-973-8921-35-1 347.Ed. 2009 ISBN 978-973-1911-50-2 341.VOICU.

742(498) CIP 2009-5145 616 . 2009 ISBN 978-973-8986-69-5 351.Bucureşti : Editura I.7:3-055.O. 2009 Bibliogr. Bucureşti : Tribuna Economică. .Craiova : Sitech. . .CHEŢE. Administraţia publică românească în secolele XIX-XX : legi şi reforme importante / Gheorghe Calcan. . ISBN 978-973-749-568-6 Vol. ISBN 978-973-663-693-2 351. ISBN 978-606-530-254-9 351. .Bucureşti : Editura ASE.CALCAN. 1 : De la reforma lui Alexandru Ioan Cuza la cele ale Marii Uniri : 1864-1925. Cadrul economico-juridic al relaţiilor României în condiţiile integrării în U. EMIL VICTOR. .742 CIP 2009-5009 617 .0/354 Administraţie publică 612 . ION. .D. ISBN 978-973-737-647-3 342. 2009vol. Cooperarea jandarmeriei române cu alte forţe pentru îndeplinirea misiunilor specifice / Nicolae Bontic..Bibliogr.BONTIC. . . 2009 Bibliogr.2 CIP 2009-4960 611 . 2009 Bibliogr.86 CIP 2009-4204 35.Bucureşti : Edit Moroşan. / Paul-Bogdan Zamfir. 2009 Bibliogr. Consiliul Suprem de apărare a ţării şi controlul parlamentar al acestuia / dr.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti..2009. Dorel Bahrin. . 2009 Bibliogr. Viorel Lefter.DRĂGHICI.126 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 610 . Tactica poliţienească privind intervenţia în gestionarea riscurilor / Ion Drăghici. Index ISBN 978-606-505-184-3 CIP 2009-4302 352(498) .ZAMFIR.Women's rights : from universal to regional in human rights : essays in honour of justice Bhagwati = Les droits de la femme : de l'universel au régional dans les droits de l'homme : essais en l'honneur de Juge Bhagwati / edited by Iulia Motoc.Craiova : Sitech.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". 2009 ISBN 978-973-688-139-8 327(498) 341. Managementul situaţiilor de risc în domeniul siguranţei publice / Ion Drăghici. România în ecuaţia Euroatlantică a securităţii şi apărării / Emil Victor Cheţe. PAUL BOGDAN. ISBN 978-606-530-253-2 351.Effets du parteneriat public privé dans les services publics d'alimentation en eau et d'assainissement : expérience de la municipalité de Bucarest / Ioan Radu.742 CIP 2009-5010 618 .R.DRĂGHICI. .217(4) UE CIP 2009-4654 CIP 127 614 . GHEORGHE.E. DOREL. Cleopatra Şendroiu.Bucureşti : Editura Universitară.BAHRIN.ISBN 978-973-749-571-6 35(498)"18/19" CIP 2009-5384 615 . ION. NICOLAE.. 2009 ISBN 978-973-9316-75-0 354(498) CIP 2009-4729 613 . .

2009. 2009 ISBN 978-973-745-015-9 351. îngrij. Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (r) Mihalache D. 2009 ISBN 978-973-665-257-8 351.C. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-628-189-1 Vol. . . cpt. Ion Mihai Pacepa în dosarele Securităţii : 1978-1990 / Liviu Ţăranu. Print. ed.I. ISBN 978-973-0-04448-1 Vol.746.M.74(498)(091) CIP 2009-4320 628 . pref. 351. . .POPESCU. ISBN 978-973-88956-2-1 352(498 Roman) CIP 2009-3664 620 . 1.MARKÓ BÉLA. şi pref.74(498 Slatina) CIP 2009-5299 627 . . . Bucureşti : Papirus Media.742 CIP 2009-5311 623 .756(4) CIP 2009-5298 625 ."1978/1990" 929 Pacepa. Egy irredenta hétköznapja : lehallgatási jegyzőkönyv : 1986-1989 / Markó Béla.2009. . LIVIU.M. Managementul proiectelor teritoriale / Raluca Florina Popescu.Bucureşti : Editura Enciclopedică. (r. Mihai Hulpoi.128 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 619 . . MIHAI. Din istoria Poliţiei Române / Florin Şinca . ISBN 978-973-47-0615-0 352 711.74(498-22) CIP 2009-4623 621 . .ISBN 978-973-628-187-7. Dan Gabriel Arvătescu. CIP 2009-5210 .Târgovişte : Bibliotheca.Piteşti : Paralela 45. . Municipiul Roman şi comunitatea ruşilor lipoveni / Petru Flenchea .Bibliogr. bg.Oradea : Duran's. 2009 ISBN 978-973-745-014-2 351.ISBN 978-973-88770-9-2 351.1(498):821. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-3819 626 .1(498) Pacepa. 2009 2 vol.: Florin Constantiniu.: dr. ION. RALUCA. 2. 3.HULPOI. 2009 Bibliogr.ŞINCA. Vasile. Vol.MIHALACHE. . .FLENCHEA. .Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia.Bibliogr. Jandarmeria bihoreană / col. ISBN 978-973-1903-06-4 351. ISBN 978-973-712-453-1 351.2009. VASILE.141. 2006vol.I. Jandarmeria la răspântii sociale : 1944-1990 / gl. . . CIP 2009-5755 622 . Administraţie poliţienească rurală / dr. 2009 Index ISBN 978-973-45-0580-7 351.ŢĂRANU.Studiu monografic : CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina.742(498-35 Bihor) CIP 2009-5691 CIP 129 624 .511.Bibliogr.Bucureşti : Editura Sylvi.Bucureşti : R. Ioan Cristian Pobirci. . 2009 Bibliogr.ISBN 978-973-628-188-4.POBIRCI. FLORIN N.09 Markó B. .Politica europeană în domeniul vizelor.R.746.) Ion Pobirci. PETRU.Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

BRATU.4) CIP 2009-4634 635 . 2009 ISBN 978-606-524-034-6 355 CIP 2009-5170 636 .ROMAN.DUŢU.425. EMIL.130 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 355/359 Armata. NICOLAE N. . PETRE. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8936-94-2 356. ION. Personalităţi militare române din prima jumătate a secolului al XX-lea / Andreea Diacenco. 2009 Bibliogr. .SUMAN. Ghidul educaţiei militare / colonel Ion Bratu. 2009 ISBN 978-973-88853-4-9 355. . GABRIEL. col. 2009 ISBN 978-973-88853-3-2 355.40:5 CIP 2009-4136 638 . . Regimentul 36 Infanterie : o istorie în imagini / Remus Macovei. Societăţile militare private şi securitatea umană / dr.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Culegere de lecţii învăţate / generalmaior dr. GHEORGHE. Războiul psihotronic / general de brigadă Emil Străinu. 2008. Piteşti : Paralela 45.Constanţa : Editura Boldaş.MACOVEI. 2009 ISBN 978-606-8066-02-8 356. Ştiinţă şi artă militară 629 . EMIL. .Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei. Adriana Bianca Pop.SARCINSCHI. ISBN 978-973-1975-13-9 355. ALEXANDRA. Petre Duţu. .MOISA.DIACENCO. . Gheorghe Poenaru. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".Oradea : Primus.45 CIP 2009-4588 637 .1(498 Constanţa) CIP 2009-4961 CIP 131 634 .114(498) CIP 2009-5341 .45(498) CIP 2009-4592 632 .40:159.DUŢU. Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale / dr. ISBN 978-973-663-694-3 355.961 CIP 2009-4133 639 .STRĂINU. Istoria batalionului 17 Vânători de Munte "Dragoş Vodă" / colonel (r) Gheorghe Suman. PETRE. Nicolae N. 2008 ISBN 978-973-663-710-0 355. Roman. ANDREEA.4(498. Costeşti : Ars Libri.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Adrian Mihuţiu în rezistenţa anticomunistă din Arad şi Bihor / Gabriel Moisa. .Bucureşti : Solaris Print. . Adrian Stroea. 2008. Războiul geofizic / general de brigadă Emil Străinu. locotenet colonel Doruţ Greab. ISBN 978-973-663-702-5 355 CIP 2009-4591 633 . Petre Duţu. 2009 ISBN 978-973-1904-79-5 355 CIP 2009-4272 630 . ISBN 978-973-47-0617-4 355(498)"19":929 CIP 2009-3724 631 .STRĂINU. Alexandra Sarcisnchi. Operaţiile de stabilitate şi securitate umană / dr.Bucureşti : Univers Ştiinţific.Bucureşti : Solaris Print. REMUS.

FELICIA. Robert J. EDUARD ALEXANDRU. Comportamentul consumatorului : strategii de marketing / Del I. . GHEORGHE. 2009 Bibliogr.132 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 640 . Cosmina Kahler. 2008 ISBN 978-973-663-706-3 355. de Miruna Andriescu. O viaţă pentru o idee : dezrobirea pontonierilor / Mircea Vladu . DEL I. ISBN 978-973-677-149-1 364 CIP 2009-3735 646 .Asigurările sociale de sănătate. disimetria şi asimetria în conflictele militare actuale / dr. 2009 Index ISBN 978-973-46-1217-8 366. Hawkins. 2009 Bibliogr. .Asigurările pentru şomaj. Elemente de asistenţă socială / Alina Costin. 2009 ISBN 978-973-1895-22-2 368(498) CIP 2009-4056 647 .45 CIP 2009-4594 642 .ANDRIONI. Protecţia consumatorului 644 .Bucureşti : Con Fisc. 2008 ISBN 978-973-663-704-9 355.VITALIS. 2009 Bibliogr.01 CIP 2009-4590 641 . ALINA. MIRCEA.Petroşani : Focus. . Război şi cunoaştere / dr.22(498) CIP 2009-4058 649 . Ioan Mocan. Mothersbaugh. 2009 ISBN 978-973-8986-70-1 355.Bucureşti : Con Fisc.VĂDUVA. Securitate în epoca globalizării / Vitalis Eduard Alexandru. .7(498) CIP 2009-4057 CIP 133 645 . Gheorghe Văduva. Repere metodologice în asistenţa socială : tehnici şi metode de investigaţie şi intervenţie asistenţială / Felicia Andreioni.Alocaţia de stat pentru copii. GHEORGHE.6(498) 369. 2009 ISBN 978-973-1895-21-5 364.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".3(498) CIP 2009-4059 648 . . 2009 ISBN 978-973-1895-20-8 369.COSTIN. Radu Andriescu.VĂDUVA. Gheorghe Văduva.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".VLADU.Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu".1 CIP 2009-5222 . ISBN 978-973-153-056-7 355(498) CIP 2009-5424 36 Asistenţă socială. Best .45 CIP 2009-5144 643 . David L. ISBN 978-973-752-347-1 36(498) CIP 2009-4549 650 .Asigurările pentru accidente de munca şi boli profesionale. . pref. .Iaşi : Polirom.: col. Bucureşti : Con Fisc. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.442. . . Simetria. trad. 2009 ISBN 978-973-1895-23-9 369.Bucureşti : Edit Moroşan.Bucureşti : Con Fisc.HAWKINS.

2009 ISBN 978-973-20-1120-1 371. Matematică : caiet de vacanţă : clasa a IV-a / Maria Zaharia (coord. Manualul operatorului helpline / Galina Muşat. ELENA. 2009 Bibliogr. GALINA. Ramona Lăzărică.JURCUŢ.ANDREI. PETRU. 2009 ISBN 978-973-1745-58-1 371.ARDELEAN. Carmen Abaza. .Alfabetul ilustrat : set de planşe. 2009 Bibliogr. DELIA. ADINA. ISBN 978-973-752-348-8 364.47 CIP 2009-4881 655 .).Bucureşti : Eurolobby.ALBU. ISBN 978-973-88736-9-8 364 CIP 2009-5161 653 . Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-8937-48-2 37(498 Galaţi) Alexandru. .MUŞAT.Bucureşti : Teora. Politici sociale pentru persoane cu dizabilităţi / Camelia Jurcuţ.ŞTEFĂNOI. . CAMELIA. Costică Alexandru 1923-2007 / Vasile Alexandru. Caiet de practică pedagogică / Delia Ardelean.Iaşi : Lumen.Activităţi practice pentru preşcolari . . Teoria fericirii în asistenţa socială : de la managementul îngrijirii la managementul fericirii / Petru Ştefănoi.3(498 Grăjdana)(091) CIP 2009-5238 661 .24 CIP 2009-4477 CIP 2009-5477 660 . VASILE.Bacău : Grafit.133:51:378 CIP 2009-5653 . Timp liber 654 . ISBN 978-606-536-012-9 371.ALEXANDRU.3 CIP 2009-4952 657 . 2009 Bibliogr.Scriu. 2009 Bibliogr. . .ABAZA.41 37 Educaţie.671:51:373. rev. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa I / Adina Albu. 2009 ISBN 978-973-1745-57-4 371.Ed. de Daniela Cruceru.3 CIP 2009-4954 658 . 2009 ISBN 978-973-88943-4-1 372. CARMEN. Învăţământ.Tecuci : Grapho Press. Eugenia Sergentu. . Monografia Şcolii Grăjdana.134 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 651 .65-056. ISBN 978-973-47-0626-6 371.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord.9 CIP 2009-4539 135 CIP 656 . 929 Alexandru. . mă joc şi învăţ împreună cu ursuleţul Martinel / trad. 2009 ISBN 978-606-8061-18-4 373. 2009 ISBN 978-973-166-131-5 36 159. .Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.C.ALBU.26(498) CIP 2009-4550 652 . . a 4-a.Bacău : Grafit.3 372. judeţul Buzău / Elena Andrei.Galaţi : Academica.381:373. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a III-a / Adina Albu. Ramona Lăzărică.Buzău : Omega.C.671:373.671:373. . ADINA. CIP 2009-4835 659 .

2009 Bibliogr.24 CIP 2009-4986 665 . DIAMANTA LUMINIŢA. .Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. Călin Cismaş.Cluj-Napoca : Verbum. . 2009 Bibliogr.BULAI. ISBN 978-606-8059-06-8 371:792 CIP 2009-4689 666 . ISBN 978-973-8980-46-4 371. ISBN 978-973-1827-33-9 371:373. Jocul didactic în grădiniţa de copii : locul.BOROŞ. 2009 Bibliogr.464 CIP 2009-3966 CIP 137 667 . CRISTINA.Iaşi : Sapientia. Consilierea pentru carieră : ghid tematic pentru activităţile de orientare şi consiliere pentru carieră / Diamanta Luminiţa Bulai.136 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 662 . Portofoliu de practică pedagogică : instrument de lucru pentru studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică specializarea teologie romano-catolică didactică / Lăcrămioara Boroş. importanţa şi metodologia jocului didactic în grădiniţă / Laura Mariana Barbu.048 371.381 CIP 2009-5320 663 . Index ISBN 978-973-1827-32-2 371:373. .BALOGH CSILLA-TÜNDE. . ISBN 978-973-598-480-9 37 CIP 2009-4964 . Împreună pentru educarea celor mici : relaţia grădiniţă-familie / Laura Mariana Barbu. ISBN 978-973-142-211-4 372.COCAN. Monografia Centrului Şcolar Arad : a 85-a aniversare / Florentina Cirin. . 2009 ISBN 978-973-151-048-4 371.133 282 CIP 2009-5326 668 . . 2009 Bibliogr. Iskola és színház : az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe / Bodó Márta. B. FLORENTINA.Craiova : Editura Cellina. . 2009 Bibliogr.BODÓ MÁRTA.BARBU.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". rolul. Relaţia profesor-elev în viziunea educaţiei şi învăţământului personalizat / Cornelia Cocan. 7 lépésben az ügyesség felé / Balogh Csilla-Tünde.CIRIN. CORNELIA. ISBN 978-973-1917-36-8 37.Craiova : Editura Cellina.121 CIP 2009-4201 669 . 2009 Bibliogr.BOGHICI.Arad : Promun. Balogh Enikő. LAURA. 2009 Bibliogr.24 CIP 2009-4985 664 . LAURA. Diana Sărac. ISBN 978-973-88307-0-7 37(498 Arad)(091) CIP 2009-4113 670 . 2009 Bibliogr. . Modalităţi de realizare a compunerilor şcolare / Boghici Cristina.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.BARBU. . LĂCRĂMIOARA.Galaţi : Sinteze.

DANIELA.Slatina : Didactic Pres.46 CIP 2009-3578 .DĂESCU. Miniculegere de jocuri didactice matematice : clasele I-II / Maria-Cristina Dîrstariu. geografie. 2009 Bibliogr. logică.Petroşani : Tehno-Art.Craiova : Sitech.Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 ISBN 978-973-1927-07-7 372. ISBN 978-973-113-327-0 371.: Chiorean Măriuca. psihologie / Mariana Moraru.Botoşani : Silva-Vic. Maria Honciuc.8:373.41/. .135.: Lidia Ţurcanu . Braşov : Pastel. DANIEL. biologie. .3:796:373. 2009 Bibliogr.1-94 378(498 Buc. echipe.3 CIP 2009-4502 674 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura ASE. . ISBN 978-606-530-234-1 371.DĂNCIULESCU.Craiova : Universitaria. Despre legume şi fructe : culegere de texte / Daniela Dosa.382(075. consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele I-IV / Dăescu Badea Ionica. MARIA-CRISTINA. 2009 ISBN 978-973-1862-68-2 673 . Maria Popa. .46 CIP 2009-3580 681 . 2009 Bibliogr. DANIELA.DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN. 2009 ISBN 978-973-8944-96-1 371..Dincolo de ceea ce sunt eu. .: Doiniţa Băietu. 2009 ISBN 978-973-1842-61-5 372.671:613.)(0:82-94):33 CIP 2009-5554 680 . . ISBN 978-973-53-0027-2 37(063) CIP 2009-5456 37 CIP 2009-5266 678 . De la tradiţional la modern : simpozion naţional : ClujNapoca. .Culegere de probleme şi teste pentru bacalaureat şi admitere în facultate : chimie.138 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 139 671 . Maria Hanu. coord. 27 martie 2009 / coord. .DÎRSTARIU.874 CIP 2009-5482 675 . locuri.33) CIP 2009-4636 679 . ISBN 978-606-510-419-8 371.Suceava : Editura George Tofan. evenimente.955:373. Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării.383 CIP 2009-4168 672 . Activităţile extracurriculare în grădiniţă : serbările : dramatizări-scenete pentru preşcolarii mari şi şcolarii mici / Niculina Deaconeasa. .DEACONEASA.279.41/. Simpozion naţional (2009 .Galaţi : Sinteze.DĂSCĂLESCU.DOSA.3 CIP 2009-5121 677 .5 CIP 2009-4698 676 .DOLGU. Petale de suflet / Cosmina-Ecaterina Dăscălescu . cărţi. Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor / Daniel Dănciulescu. Cluj-Napoca). Despre mamifere şi păsări domestice : culegere de texte literare / Daniela Dosa. Repere şi instantanee : oameni.. NICULINA. îndr. IONICA. Delia Humelnicu. . COSMINA-ECATERINA. . instituţii / Gheorghe Dolgu. 2009 ISBN 978-606-505-194-2 821.Petroşani : Tehno-Art. ISBN 978-973-1917-43-6 371. 2009 Bibliogr. GHEORGHE. 2009 ISBN 978-973-1842-62-2 372.DOSA.

Delegarea : formă de motivare şi conducere în instituţia de învăţământ preşcolară / Petra Dumitrescu. Cucoş. ISBN 978-973-108-189-2 . Joc şi învăţare la copilul preşcolar : ghid pentru educatori.. . OTILIA. 2009 Bibliogr. Cioponea Nicolae. 2009 Index. Mina.46 CIP 2009-3581 683 . creaţie şi bucurie / Iuliana Luminiţa Guzu. . Bogdan Neculau. 2009 Bibliogr. Petroşani : Tehno-Art. 2009 ISBN 978-973-163-400-5 378(498 Buc. rev. Silvia Mocanu.Craiova : Sitech. Faculty of Marketing and International Business. Animale domestice / Ion Dosa.GOLU.DUMITRESCU. Timişoara : Artpress : Editura Augusta. . O incursiune în educaţia adulţilor / Zeno Gozo.Slatina : Didactic Pres.214 CIP 2009-5117 684 . .Ed. modele / Const. 2009 Bibliogr. .. . 2009 Bibliogr. FLORINDA. Elvira Rotundu. 2009 ISBN 978-973-1842-64-6 372. principii. a 5-a. Conceptul de curriculum : curriculum la decizia şcolii / Drăgan Otilia.41/.Buzău : Teocora.874 CIP 2009-4422 688 . ION.4:371 CIP 2009-5317 685 . Gherghina Caraman.FLORIAN. AURELIA-DANIELA.140 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 682 . Cuza".7 CIP 2009-1751 690 . IULIANA LUMINIŢA. . ISBN 978-973-7708-49-6 371 CIP 2009-5507 686 .Iaşi : Editura Sf.GOZO.13 CIP 2009-4276 CIP 141 687 . I.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". . Luminiţa Tănase.DRĂGAN. 2009 Bibliogr. ZENO. ISBN 978-973-1934-32-7 372.Gingăşia culorilor / Liuba Botnaru.Craiova : Else. ISBN 978-973-7901-96-5 371 CIP 2009-4709 .012. ISBN 978-973-30-2474-3 371 CIP 2009-5081 689 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. ISBN 978-606-530-259-4 371. ISBN 978-973-695-293-7 374.DOSA. 2009 Bibliogr.Guidelines for the Marketing : undergraduate courses : academic year 2008-2009 / Spiru Haret University. coord. părinţi şi psihologi / Golu Florinda.: Georgeta Diac. PETRA. ISBN 978-973-703-410-6 371. ISBN 978-973-113-333-1 65. Imaginaţie. . Educaţia şi integritatea omului / Aurelia-Daniela Florian.GUZU.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Eugen Popescu. .Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning : analize. . 2009 Bibliogr.) Spiru Haret CIP 2009-3853 691 .

Bacău : EduSoft.LUPU.3 CIP 2009-3682 700 .IFRIM-CHEN FENG.Ed.).5:33 CIP 2009-5310 693 .8(498 Craiova) CIP 2009-5305 695 . Daniela Bejan. 120 de ani de tradiţie / Liceul pentru deficienţi de auz . RALUCA ELIZA. VERGICA. rev.ILIESCU.(091) CIP 2009-4934 694 .45 CIP 2009-3790 701 . Învăţământul preuniversitar şi educaţia economică / Maria Liana Lăcătuş. . ISBN 978-606-505-187-4 373. . Culegere de exerciţii de gramatică / Ioan Raluca Eliza . .Craiova : Arves. Lavinia Băisan. 2009 Bibliogr.81:378. 2009 Bibliogr.IVANA. Serbări pentru preşcolari : culegere de programe artistice / Cristina Ivana. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-4394 699 . MARIA LIANA.LĂCĂTUŞ. .. Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie / Ştefan Lupu.Întrebări şi răspunsuri pentru profesorul diriginte / Florica Veleşcu (coord. Ion Vlăduţ. .: Iulian Catalui.Managementul calităţii / Cora-Maria Nechita.LICEUL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ (Cluj-Napoca). Index ISBN 978-606-8036-20-5 37. ISBN 978-973-1792-69-9 371:91 CIP 2009-4583 698 .Iaşi : Sapientia. pref. Particularităţi metodice ale lecţiilor de geografie desfăşurate pe teren / Vergica Iancu.245:2 CIP 2009-5324 696 . Psihologia educaţiei : lucrare metodico-ştiinţifică / Cristina Mihaela Iliescu. .IANCU.Bucureşti : Editura ASE.: Zoe Plontchevici. 2009 ISBN 978-973-88853-6-3 371. ŞTEFAN. 2009 Bibliogr. .Arad : "Vasile Goldiş" University Press. 2009 ISBN 978-973-8980-48-8 001. ISBN 978-606-518-079-6 377.LUNGOCI.142 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 143 692 . ISBN 978-973-1882-11-6 65.213. ISBN 978-973-113-334-8 371. .Braşov : Aldus.. ISBN 978-973-664-318-7 371:61(075.Cluj-Napoca : Risoprint. . Ofelia Enache.012.Craiova : Alma. Pedagogie medicală . CRISTINA.015. 2009 Bibliogr. Învăţătorii : o monografie eroică a Şcolii Normale de Învăţători din Craiova / Toma Lungoci.educaţia sănătăţii / Feng Ifrim-Chen. coord. 2009 Bibliogr.IOAN. ISBN 978-973-53-0016-6 376(498 Cluj-Napoca) Liceul. 2009 Bibliogr. . TOMA. 2009 ISBN 978-973-7822-43-7 372.Drobeta-Turnu-Severin : Etnic. a 2-a.1 CIP 2009-4132 .4:37 CIP 2009-5058 697 .Slatina : Didactic Pres.383 CIP 2009-5434 702 . . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Solaris Print. . CRISTINA MIHAELA. Gabriela Chirteş.

a 4-a.MERLUŞCĂ.47 CIP 2009-4883 710 .3 372. . 2009 ISBN 978-973-47-0624-2 371. .24 CIP 2009-4513 .Bacău : Grafit.Matematică : caiet de vacanţă : clasa a II-a / Maria Zaharia (coord.Galaţi : Sinteze.MAZILESCU.: Viorica Preda. .3 CIP 2009-4953 712 .671:51:373.Ed. Tureanu Maria. rev.) .671:373.Buzău : Teocora. Daniela Raileanu. ISBN 978-973-625-832-9 371 CIP 2009-3831 704 . .. Cora-Maria Nechita. Dorica Buţă.Ed. Eugenia Sergentu.671:51:373.Piteşti : Paralela 45.671:373.3:373. Oportunităţi privind adaptarea copilului de vârstă preşcolară la viaţa de şcolar / Marin Cristina. . . ISBN 978-973-1904-84-9 373.4:37 CIP 2009-5057 708 . 2009 Bibliogr.Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii / Smeianu Marcela.012. . Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a IV-a / Simona Merluşcă. Craiova : Editura Gheorghe Cârţu-Alexandru.MERLUŞCĂ. Nadia Tufă. 2009 ISBN 978-973-1745-56-7 371. 2009 Bibliogr.Bacău : Grafit. rev. 2009 ISBN 978-973-8040-25-0 371. Crisanta-Alina Mazilescu.3 372. SIMONA. Violeta Morozan.MARIN. Proiectare şi dezvoltare curriculară în învăţământul primar : lucrare ştiinţifică / Maria Măgureanu. De la pedagogia generală la didactica ştiinţelor şi tehnologiei / lector dr. Ofelia Enache. Mihaela Anghelescu. Lavinia Băisan. Elena Urdă.Costeşti : Ars Libri.062 709 . . 2009 ISBN 978-973-1934-31-0 37.Bacău : EduSoft.Piteşti : Paralela 45.3 CIP 2009-4970 CIP 2009-4423 705 . CRISTINA.Matematică : caiet de vacanţă : clasa I / Maria Zaharia (coord.. coord. .MĂGUREANU. CRISANTA-ALINA. Carmen Abaza. Elena Urdă. CORNELIA. Educaţie remedială / Cornelia Mateiţă. a 4-a. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-47-0623-5 371. ISBN 978-973-1917-40-5 371 CIP 2009-4401 706 .Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale / Daniela Bejan. Liliana Şandor. MARIA.) . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1745-55-0 371. Timişoara : Editura Politehnica. SIMONA.144 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 145 703 . Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a II-a / Simona Merluşcă.47 CIP 2009-4882 707 . . ISBN 978-973-1882-10-9 65. . .3 CIP 2009-4951 711 . Mihaela Cristea.MATEIŢĂ.

09 CIP 2009-4268 714 . Wilfried Griebel.Alexandria : Tipoalex. . calificative.Craiova : Universitaria. 2009 ISBN 978-973-144-252-5 378(498 Târgu-Jiu) Constantin Brâncuşi CIP 2009-5109 716 .018. .Ed. ISBN 978-973-1825-51-9 371. 2009 Bibliogr.Timişoara : Hieropolis. Raluca Sassu. .Numere : set de planşe.Casa Corpului Didactic Oradea.Monografia Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu / Adrian Gorun.3 371. 2009 ISBN 978-973-88943-3-4 CIP 2009-5478 720 . 2009 ISBN 978-973-1818-29-0 371. 2009 ISBN 978-973-151-069-9 371.6 CIP 2009-5417 717 .3 372. a 8a.Drobeta-Turnu-Severin : Etnic. Rodica Scurtu. cercetare calitativă / Marius Milcu. .Oradea : Editura Didactica Militans . . Mariana Gună. 2009 Bibliogr. Modalităţi de activizare a elevilor în cadrul orelor de limba română pentru eficientizarea activităţilor la clasele cu predare simultană / Laura Georgeta Panc. ISBN 978-973-749-555-6 37. .NANU. Exerciţii şi jocuri de mişcare : auxiliar didactic / Aretia Opriţoiu. Dinamica jocurilor de mişcare în învăţământul preprimar şi primar / George Nanu. Cercetare psihologică modernă : direcţii si perspective : cercetare cantitativă vs. Adina Neamţu (coord.Nekünk bejött / editat de Török Kajtár Enikő.43 159. 2009 Index.Tecuci : Grapho Press.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.Bucureşti : Editura Universitară.New ways of teaching literature / coord. 2009 Bibliogr.OPRESCU. qualitative research / Marius Milcu.146 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 147 CIP 713 .: Mădălina Teodorescu.263:373.018.41:373. ISBN 978-606-510-423-5 372.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi.Bucureşti : Editura Universitară.2 715 .3 CIP 2009-3954 722 . Yazmin Bronkema. ARETIA.47 CIP 2009-4980 721 .3:82. .879. Elefantul galben : Matematică : clasa a II-a : fişe de lucru. Wilfried Griebel. Raluca Sassu. ISBN 978-973-749-556-3 37.43 159. Alicia Krzyczkowski. 2009 Bibliogr.MILCU. MARIA.3 CIP 2009-5542 .OPRIŢOIU. .9 CIP 2009-3686 51:373. .PANC LAURA GEORGETA.9 CIP 2009-3687 718 . ISBN 978-606-8036-21-2 371.).3:373. descriptori / Oprescu Maria.3 CIP 2009-5322 719 . . MARIUS. .Modern psychological research : trends and prospects : quantitative research vs. GEORGE. ISBN 978-973-1821-22-1 371.671:51:373.3:796. teste de evaluare. 2009 Bibliogr.

ECATERINA. .Reşiţa : Editura TIM. rev.Bucureşti : Editura Coresi. .Braşov : Pastel.PETRE. Maria-Cristina Dîrstariu. . VIORICA.135. .Bucureşti : Măiastra.Constanţa : Europolis.135. . . 2009 ISBN 978-973-676-352-6 373.Ed.PREOTEASA. : pentru educatoare . Eficienţa metodelor de învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie / Irina Constanţa Păşoi.PREDA. ISBN 978-606-530-239-6 371:91 CIP 2009-4779 724 . 2009 ISBN 978-973-696-135-9 37 CIP 2009-4790 CIP 149 728 . Scrie cu mine II / Ecaterina Radu. GRIGORE.148 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 723 . .33) CIP 2009-4637 729 . 2009 ISBN 978-973-676-354-0 373.2 CIP 2009-5659 733 .Costeşti : Ars Libri.2 CIP 2009-5658 732 .383 373. VASILE.3 CIP 2009-4718 725 .383:373.1-93-2 CIP 2009-3812 727 . 2009 Bibliogr.41/.Ed.PLOPŞOREANU. Iustin Paralescu. Din manualele de altădată : texte educative pentru ciclul primar / Georgeta-Iulia Popa.RADU. Gabriela Perşoiu. Daniela Dosa. Educaţie şi ştiinţă / Grigore Preoteasa. Momente artistice pentru cei mici : serbări şcolare / Ramona Petre. Scrie cu mine I / Ecaterina Radu. a 3-a. Maria Măgureanu. Petre Ciungu.RADU. MARIA. . IRINA CONSTANŢA. 2009 ISBN 978-973-137-039-2 371.1-93-1 821.POENARU. A. ECATERINA.Făgăraş : Păzitorul Adevărului. Craiova : Sitech. 2009 ISBN 978-973-676-353-3 373. .POPA.46 CIP 2009-3577 730 . Dezvoltare fizică armonioasă / Marin Plopşoreanu. . Lecturi educative pentru preşcolari / Viorica Preda.Petroşani : Tehno-Art. 2009 ISBN 978-606-516-095-8 371:001 CIP 2009-4413 731 . 2009 Bibliogr.PĂŞOI.382(075.3 821. şi nu numai / Ecaterina Radu. MARIN.3:796 CIP 2009-4121 726 .Constanţa : Europolis. a 7-a.POPA. 2009 ISBN 978-973-8944-97-8 371. .B. Gabriela Perşoiu. 2009 ISBN 978-973-1842-60-8 372. Miniculegere de jocuri didactice pentru Limba română : clasele I-II / Maria Popa. GEORGETA-IULIA.C. Olivia Iancu..RADU..2 CIP 2009-5660 . Cartea serbărilor şcolare : scenete şi poezii pentru serbări la clasele I-IV / Vasile Poenaru. 2009 ISBN 978-973-1940-08-3 371. ECATERINA. ISBN 978-973-1904-83-2 371. .Constanţa : Europolis. RAMONA.

ISBN 978-973-1964-0-65 371(498 Sibiu) CIP 2009-5300 739 . 2009 Bibliogr.SAVIN. 2009 ISBN 978-973-1827-29-2 371.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.lépésre / Séra Tünde.2:621 CIP 2009-4153 .Cluj-Napoca : Risoprint.150 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 151 734 . CAMELIA. 2009 ISBN 978-973-1917-42-9 371 CIP 2009-4399 735 . Maria Bena. Paul Şerban Agachi. Lépésről .41:373.3 CIP 2009-3955 743 . 2009 Bibliogr.ŞERBĂNOIU. . 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Napoca Star. 2009 Bibliogr. 2009 Index. Iulian-Doruţ Dîrpeş. Maria Chiriloaie. MIHAELA.STANCIU.. . ISBN 978-606-8036-22-9 371.8:373. coord.SILEA. .Drobeta-Turnu-Severin : Etnic. . . Galaţi : Sinteze.: Alexandra Lişcan.TAMAŞ. Ghidul proiectului de diplomă : specializarea Mecatronică / Mircea Tero. . 13-15 february.Reforma de curriculum : 2005-2008 / ed. ISBN 978-973-647-649-5 378. . Ioan Stoica. Robert Coroş. ISBN 978-973-53-0028-9 371 CIP 2009-5537 736 . . RODICA.Sibiu : Adalex.A story of success : The pizza bussiness across europe : at the annual conference in Prague.3:796. . Rolul şcolii în formarea personalului didactic / Camelia Silea. MIRCEA. Marius Rusu. ISBN 978-973-1894-12-6 37 CIP 2009-5558 737 .279. Diamanta Luminiţa Bulai.Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului. 2009 ISBN 978-973-151-073-6 37 CIP 2009-5318 738 .Bacău : Pro Plumb.Realizarea programului UBB 500 : propuneri de măsuri / Ioan Bucur. Kozma Kis Elisabeta. Abordări creative şi inovatoare în actul educaţional / Mihaela Savin. .47 CIP 2009-3639 744 .SÉRA TÜNDE. Exerciţii şi jocuri pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază : îndrumător / Rodica Şerbănoiu.Craiova : Editura Cellina. IULIANA. 2009 Bibliogr..TERO. MARICICA. Şcolar "Matei Basarab". Eunicia Trif.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.Sinteze pentru bacalaureat / colectivul catedrei de discipline economice al Gr.5 CIP 2009-3513 742 . ISBN 978-973-7711-89-2 372.: Vasile Chiş. 2009 ISBN 978-973-610-863-1 378 CIP 2009-3516 740 . Educaţie incluzivă : materiale suport pentru formarea profesorilor / Maricica Stanciu. the project wons the first prize at the 16-19 years category / Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca . Formarea şi însuşirea noţiunilor matematice la clasele I-IV / Tamaş Iuliana. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-610-860-0 371 CIP 2009-3515 741 . .

PIERRE.Costeşti : Ars Libri.Piteşti : Paralela 45. CAMELIA. Piteşti : Paralela 45. . 2009 Bibliogr. . .41/.671:51:373.). 2009 ISBN 978-973-8370-69-2 372. Predarea verbului în ciclul primar : lucrare ştiinţifică / Sofia Zmărăndescu. ISBN 978-973-47-0631-0 37(498)"1864/1914" CIP 2009-5399 746 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-47-0607-5 398.3:929 CIP 2009-3618 754 . . Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe Argeş şi Muscel în perioada 1864-1914 / Sebastian Tudor. Mihaela Cristea.Piteşti : Paralela 45.1 CIP 2009-4174 39 Etnografie.Focşani : Terra. rev.135. ANIŞOARA. Daniela Dosa.BITAY ENIKŐ MAGDOLNA.47 CIP 2009-4884 153 CIP 750 .UDREA.Casa Corpului Didactic Oradea. ANAMARIA DORINA. ISBN 978-973-675-594-1 396 CIP 2009-4508 .Bucureşti : Litera Internaţional. Folclor 752 .TUDOR.Ed. 2009 ISBN 978-973-1917-41-2 371 CIP 2009-4400 751 .58)(498) CIP 2009-3880 748 .ZMĂRĂNDESCU.: Aurelia Năstase. trad.: Rădulescu Adriana.Cele şapte vârste ale femeii / dr. Technikatörténeti örökség a kalotaszegi magyarvalkón / Bitai Enikő. Ion Constantin Zamfir.VIZITIU. 2009 ISBN 978-973-47-0625-9 371. Rosemary . .3:811. . SOFIA.464 CIP 2009-4088 749 . Dicţionar de superstiţii : marile personalităţi şi superstiţiile lor / Pierre Canavaggio . .462 371. 2009 ISBN 978-973-1842-63-9 372. 2009 Bibliogr. trad.ZAMFIR. Managementul organizaţiei şcolare în care se integrează persoane de etnie romă / Ursan Anamaria Dorina. Şcoala .facilitator de dezvoltare durabilă a comunităţii / Camelia Zamfir. Index.Galaţi : Sinteze. a 4-a. Márton László.ClujNapoca : Societatea Muzeului Ardelean. 2009 Bibliogr.3 372. ISBN 978-973-1825-46-5 37(=214. MARIA. Matematică : caiet de vacanţă : clasa a III-a / Maria Zaharia (coord. ŞTEFANIA. SEBASTIAN. ISBN 978-973-1904-78-8 372. Păsări domestice / Ştefania Udrea.Petroşani : Tehno-Art. 2009 Index. Oradea : Editura Didactica Militans .CANAVAGGIO. 2009 Bibliogr.URSAN. Angela Bednarovschi. Comunicarea scrisă : auxiliar curricular pentru clasele III-IV / Anişoara Vizitiu.152 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 745 . . Nadia Tufă.ZAHARIA. .46 CIP 2009-3579 747 . Talpas János. ISBN 978-973-8231-77-1 39(498 Văleni) CIP 2009-5306 753 .

Batjocorită / Mukhtar Mai . rev. ISBN 978-973-7707-68-0 39(498 Conceşti) CIP 2009-3931 759 . ISBN 978-973-88933-0-6 Vol.Bucureşti : Vox.: Sorin Teodorescu .135. . 2009 ISBN 978-973-88499-8-3 398.Bucureşti : Editura Coresi. Bucureşti : Nemira. 2009 ISBN 978-973-137-109-2 395-053. . trad. .Ed. .ISBN 978-973-88933-2-0 Vol.2(100) 821. .Bucureşti : Corint Junior. . 2009 3 vol. . .Ed. .ISBN 978-973-88933-1-3 Vol. 2009 ISBN 978-973-724-196-2 396(549) CIP 2009-3549 763 . Carmen Marcu. .1(498) CIP 2009-3643 757 .MITRU.ISBN 978-973-88933-3-7 39(214.: Steve Bjorkman. MICHIELA.Bucureşti : Editura Coresi. 2009 ISBN 978-973-689-312-4 395 CIP 2009-4870 756 .Cămaşa de sărbătoare din colecţia muzeală Ungureni (satul Mihai Viteazul) : studiu de cercetare / Margareta Mihalache. Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii / Michiela Poenaru.: Maria Genescu.Ed. a 4-a. ALEXANDRU. 2009 ISBN 978-973-137-146-7 395-053. . Codul Emily Post al bunelor maniere pentru copii / Peggy Post.COMAN. MARGARETA.1 398.Bucureşti : Martor.POENARU.Bucureşti : Humanitas Fiction. MIHAELA.Egalitate prin diferenţă : ghiduri informative. 2009. trad.3/. 2 : Oportunităţi egale şi nediscriminare în domeniul muncii / Enikö Magyari-Vincze. .2 CIP 2009-3813 758 . IRINA. PEGGY. . 2009 ISBN 978-973-1969-29-9 82-91-34=135. Cindy Post Senning. 2009 Bibliogr.332.POST. Povestea mărţişorului / Irinia Nicolau ..MIHALACHE.NICOLA.Ed. il. Din marile legende ale lumii / Alexandru Mitru. a 2-a. MIHAI.POENARU.Bucureşti : ALLFA. rev.. desene: Mihaela Şchiopu.MAI. MICHIELA. a 12-a.2009. a 11-a.8) CIP 2009-4802 760 . . Cu mănuşi : manual de atitudine / Mihaela Nicola.2009.NICOLAU. rev. 3 : Comunicare interculturală / Camelia Moraru.Botoşani : Agata.4(075.154 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 155 755 . . Studii de mitologie / Mihai Coman. Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii / Michiela Poenaru. . 2009 ISBN 978-973-128-256-5 395-053. MUKHTAR. .1-93-34 CIP 2009-3637 762 .2 CIP 2009-3951 . 1 : Comunităţi şi culturi rome / Letiţia Mark. .2 CIP 2009-3802 764 .58)(498) CIP 2009-4409 761 . .Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei Desire. 2009 ISBN 978-973-143-348-6 398.

Culegere de texte folclorice / Georgeta Vulea. pref. Cluj-Napoca). Ciauşanu. baza creativităţii şi inovării : culegere de lucrări prezentate [la] Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" : Cluj-Napoca. Bucureşti : Matrix Rom. Ştiinţa şi tehnologia .3) 784.Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 .ISBN 978-973-53-0017-3 Vol. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Iaşi : Editura Universităţii "Al. 2009 2 vol.: Ileana Szenik. Cuza"..ISBN 978-973-53-0019-7 5:62(063) CIP 2009-4935 767 . . .cheia cunoaşterii. Maria Simuţ. 2009 Bibliogr. după: Gh.STOIAN-IRIMIE.STOIAN-IRIMIE. 2009 Bibliogr. .. ISBN 978-606-8060-07-1 398 CIP 2009-5613 766 .4(498) CIP 2009-4651 771 . 2009 ISBN 978-973-1980-63-8 398. CAMELIA. Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.. . DELIA.. ISBN 978-973-8369-32-0 398.135.BREABĂN. . DELIA.2009. Neamţ.ŢÂRCOVNICU.Cluj-Napoca : Mediamusica.12(498) CIP 2009-4194 768 ..SZABO.Craiova : PrintXpert. . La curţile dorului / Gheorghe Ţăbărnac V. 2009 Bibliogr. Tradiţii şi credinţe de Paşti / Lucian-Vasile Szabo .. Bacău) / Delia Claudia StoianIrimie . Evaluarea impactului asupra mediului / Iuliana Gabriela Breabăn. ISBN 978-973-703-327-7 504 CIP 2009-4287 773 .062 CIP 2009-4695 .Cluj-Napoca : Mediamusica. Ioan Radu Todea.3(=135. I. GHEORGHE V.Piatra-Neamţ : Alfa.ŢĂBĂRNAC. Bacău) / Delia Claudia StoianIrimie .. 2009 / coord.156 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 157 CIP 765 . Arthur Gorovei.4(498. Obiceiuri şi credinţe macedoromâne : dicţionar / Emil Ţârcovnicu. ISBN 978-973-1910-22-2 398. ISBN 978-973-1910-23-9 398.. 1. . Neamţ..SIMPOZIONUL NAŢIONAL "EDMOND NICOLAU" (3 . . . Cătălin Emil Şchiopu.: Ileana Szenik.Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor.Bibliogr.VULEA.8(498. ISBN 978-973-53-0018-0 Vol. ISBN 978-973-8458-98-7 821. IULIANA GABRIELA. .. ISBN 978-973-755-476-5 504. .: Dragoş Ionel Cosma. 2..1-91 398(498 Piatra Şoimului) CIP 2009-4554 769 .CĂPĂŢÂNĂ.8(498) 784. Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava. Carmen Giurgiu. EMIL. Timişoara : Bastion.Bibliogr. ..1)(497) CIP 2009-4521 5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE 502/504 Ştiinţa mediului înconjurător 772 . Simeon Florea. .3) CIP 2009-4650 770 .2009. F. pref. . 2009 Bibliogr. GEORGETA. Resurse naturale şi utilizarea lor : îndrumar de lucrări practice / Camelia Căpăţână. 2009 Bibliogr. LUCIAN-VASILE.332..

MARIAN. Constantin Mihăescu Duţă.Monitorizarea factorilor de mediu : tehnici şi sisteme / Mircea Dobriceanu.BaiaMare : Editura Universităţii de Nord. ISBN 978-973-625-845-9 504. .DE LA PIETROSU MARE LA PARCUL NAŢIONAL MUNŢII RODNEI . Robert Fundeanu. .KAPOSTA.. 2009 Bibliogr.T. ISBN 978-973-647-636-5 504. soluţii şi modalităţi de reducere a poluării mediului / Adelina Dumitraş. DORALINA RAMONA. Dan Selişteanu.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord.Botoşani : Axa. MARIA. . 2009 / coord. Procedee şi echipamente de depoluare a solurilor şi a apelor subterane / Valer Micle.REZERVAŢIE A BIOSFEREI : 75 ANI. . ISBN 978-606-510-418-1 504. Oltea Gorcea.054 CIP 2009-4254 780 . Gheorghe Neag.06 CIP 2009-4859 776 ..: Dan Munteanu. Protecţia mediului / Doralina Ramona Mihăescu Duţă. ISBN 978-606-536-001-3 CIP 2009-3863 502. Craiova : Universitaria. 2009 Bibliogr. Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri? : protejarea "in situ" şi "ex situ" a speciilor de plante periclitate din Munţii Ţibleşului. 2009 ISBN 978-973-662-447-6 504. MONICA. MARCELA RODICA. univ.CÎRSTOI. 2009 Bibliogr.. . . 2009 ISBN 978-973-660-344-0 504:624 CIP 2009-3750 782 . Formarea unui comportament ecologic vizând grija şi respectul faţă de mediul natural / Cîrstoi Livia.MIHĂESCU-DUŢĂ.7(498) CIP 2009-3865 777 . ISBN 978-606-536-000-6 502.Cluj-Napoca : Editura U. Valea Someşului şi Culmea Codrului / Monica Marian.MUNTEAN.06 CIP 2009-4504 783 . . 2009 ISBN 978-973-1934-30-3 504. Valentin Singureanu.Cluj-Napoca : Napoca Star.7(498) CIP 2009-3864 . 2009 ISBN 978-973-1855-47-9 504. . Payer Maria Magdalena. dr. Iosif Kaposta. LIVIA. IOSIF.7(498) 781 . De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei rezervaţie a biosferei : 75 ani : simpozion aniversar : Baia-Mare.MONCICĂ. Simpozion aniversar (2009 . 2009 Bibliogr..Buzău : Teocora. . 2009 Bibliogr. Press. 2009 Bibliogr. Ecologie şi protecţia mediului / prof. ISBN 978-973-1729-98-5 502. Baia-Mare).Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord.054 CIP 2009-5452 775 .Concepţii.Deva : Cetate Deva. Ioan Oroian. Gheorghe Eugen Subţirelu. . VALER.MICLE.Timişoara : Editura Politehnica. Specii protejate în arealul. Organizarea mediului construit / Maria Moncică. Valea Lăpuşului.158 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 159 774 .06 CIP 2009-4424 779 .06 CIP 2009-4224 778 . pe urmele lui Pintea / Muntean Marcela Rodica. Payer Maria Magdalena.

ORGANIZAŢIA (Bucureşti). Braşoveanu Valeriu.33) CIP 2009-5390 786 ..35) CIP 2009-3869 790 . 2009 Bibliogr. EMIL. 2009 ISBN 978-606-92024-9-4 51(075.BRAŞOVEANU. Matematica în formule : definiţii. Mariana Bacula. Miercurea-Ciuc : Status.Bucureşti : Printech.BĂLAN. 2009 ISBN 978-973-1975-15-3 51(075.Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul II : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil.35) CIP 2009-5043 792 . Dumitru Mihai Andrei.Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul III : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil.Oradea : Primus. Dorina Mateiaş. Dumitru Mihai Andrei.. VLADIMIR. Crina Pantea.Piatra-Neamţ : Alfa.Vaslui : Media Sind.Matematică : anii 2003-2009 : enunţuri şi soluţii / Vladimir Bălan.58:371 CIP 2009-3894 51 Matematică 785 . Dumitru Mihai Andrei. 2009 ISBN 978-973-8942-75-2 502. Maximilian Opaiţ. Metodologie pentru implementarea proiectului educativ coordonat de copii privind reducerea riscurilor dezastrelor naturale (Child led . 2009 ISBN 978-973-1909-41-7 51(075..BĂGUŢ. MIHAELA. Ciprian Băguţ. 2009 Bibliogr. Monica Pîrvan.Bucureşti : Speed Promotion. 2009 ISBN 978-973-649-538-0 51(075. Probleme de maxim şi minim din geometrie / Ariton Emil. Mariana Bacula.ANDRÁS SZILÁRD. Constanţa : Crizon. . ISBN 978-606-521-252-7 51(076) CIP 2009-4392 793 .SALVAŢI COPIII.Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul I : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil. Constanţa : Crizon.. Inegalitatea lui Nesbitt / Braşoveanu Diana. . . Constanţa : Crizon. A matematika tanítása / András Szilárd. Concursul ştiinţific studenţesc de rezolvări de probleme "Traian Lalescu" .160 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 784 .. . . .35) CIP 2009-3870 CIP 161 789 . Mariana Bacula.3:51 CIP 2009-3479 787 .Bucureşti : Sigma. .M2) / Mihaela Băguţ. 2009 ISBN 978-973-1909-42-4 51(075. 2009 ISBN 978-973-1764-63-4 371.Disasters risk reduction) / Organizaţia Salvaţi Copiii.35) CIP 2009-3868 791 . 2009 ISBN 978-973-1909-43-1 51(075.ARITON.35) CIP 2009-5159 . Index. ISBN 978-973-8458-97-0 514 CIP 2009-4281 788 . DIANA.1100 exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a / Virgil Lăsleanu.. . teoreme şi formule matematice pentru clasele IX-XII : (M1 . .

Aritmetică. Cartografie matematică : îndrumător de lucrări practice / Floarea-Maria Brebu.852 CIP 2009-3645 CIP 163 799 . 2 : Plenary reports.3)(076) 371. . Petrică Dicu. Vasile Brînzănescu.2009. .Piteşti : Paralela 45.9 CIP 2009-5693 797 .: Dumitru Acu. 2009 ISBN 978-973-87508-8-3 51(075.33)(076. coord.2009. . Anton Negrilă. variante propuse / Simona Bucurenciu. . Nicolae Suciu. .Bucureşti : Editura Academiei Române. ISBN 978-973-729-164-6 51-7:528. ISBN 978-973-31-2352-1 519. .Ed. Algebră. Algebră.. FLOAREA-MARIA.3:373. MONICA. rev.2) 512(075. Index. Elemente de programare liniară / Cioran Angelica. . 2007 / editors: Lucian Beznea.Curs modern de analiză matematică / Rodica Mihaela Dăneţ. .Constanţa : Ovidius University Press. .33)(076) CIP 2009-5097 795 .Piteşti : Paralela 45.. 1 : Scientific contributions.. ANGELICA.CIORAN. Cristian S. Maria Zaharia. . . 20092 vol. Alina-Corina Bălă. . Proceedings of the sixth Congress of Romanian mathematicians : Bucharest.2) CIP 2009-5096 796 .ISBN 978-973-27-1781-3 Vol. .BRÂNZEI. Dumitru Barac.384:373.1(075. . Bucureşti). Câmpulung Muscel : Muscel 2000. .Partea 1.713 CIP 2009-5075 .ISBN 978-973-47-0641-9 512(075.Ed. 2009 ISBN 978-973-614-487-5 51(075.33)(076. rev. Poligoane regulate / Maria Cristescu. Florica Voicu.2) 514(075. Dan Zaharia. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Maria Negrilă. .. . Calude.DASCĂLU.33)(079. 2009 2 vol. 20092 vol.ISBN 978-973-47-0639-6 511. SIMONA.BUCURENCIU.33)(076.Sibiu : Alma Mater. Timişoara : Solness. Silviu-Valentin Dilimoţ-Niţă.. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-755-477-2 517 CIP 2009-4694 803 . ISBN 978-973-47-0640-2 Partea 1. a 14-a.Bucureşti : Matrix Rom..5 CIP 2009-5241 800 . Geometrie : clasa a VII-a : anul şcolar 2009-2010 / Dan Brânzei. . DAN.Bucureşti : Editura Tehnică. .162 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 794 . Teza cu subiect unic la Matematică : clasa a VII-a : semestrul II. Eduard Franţi. ISBN 978-973-47-0638-9.1) CIP 2009-5206 798 . MARIA. Aplicaţii celulare : modele şi aplicaţii / Monica Dascălu.Sibiu : Editura Asociaţiunii Astra. Geometrie : clasa a VI-a : anul şcolar 2009-2010 / Dan Brânzei. ISBN 978-973-27-1780-6 Vol.CONGRESS OF ROMANIAN MATHEMATICIANS (6 . . 2007 .CRISTESCU.BRÂNZEI. ISBN 978-973-7882-11-0 514 CIP 2009-4522 802 .Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Lazăr" : ediţiile I-IX (1988-2008) / Amelia Bucur. a 14-a. 2009 Bibliogr.BREBU. 2009 ISBN 978-973-632-507-6 519.ISBN 978-973-27-1782-0 51(063) CIP 2009-3681 801 . DAN.33)(076) 514(075.

ISBN 978-973-751-968-9 514. 2008.FLOREA.35)(076) CIP 2009-4116 812 .forma finală : M2 .Buzău : Editgraph. E.DUDA. ISBN 978-973-8934-78-8 512.35)(076) CIP 2009-4115 810 .Zalău : Gil.DIBU. Haiduc. . Algebră liniară : culegere de probleme / Manuela Gîrţu. Lecţii de geometrie diferenţială / I. DANIELA.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. C. Iosef. .Ghid metodic : Bacalaureat 2009 . .Zalău : Gil. LORENA. Ursu. . 2009 Bibliogr. .164 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 804 .64 CIP 2009-5050 . Mureşan.Matematică : modele de rezolvare / M. 2009 Bibliogr.forma finală : M1 .Craiova : Else. M.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".FRIGIOIU. . .GÎRŢU. Văcaru.Matematică : modele de rezolvare / S. Panaitopol.8) CIP 2009-3727 806 .forma finală : M2 .35)(076) CIP 2009-4299 813 . D. .Zalău : Gil. .33) CIP 2009-4647 805 . 2009 ISBN 978-606-500-010-0 51(075. 2009 ISBN 978-606-500-007-0 51(075. 2009 ISBN 978-973-163-398-5 514. MANUELA. .Ghid metodic : Bacalaureat 2009 : M1 . Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-500-011-7 51(075.7(075. G.Zalău : Gil.Matematică : modele de rezolvare. Otilia Lungu. Geometrie descriptivă / Simona Gabriela Florea. ISBN 978-973-627-441-1 514 CIP 2009-5678 CIP 165 809 . Metode de rezolvare a problemelor de matematică / Gîrjoabă Lorena. Pleşu Natalia Ecaterina. Stelian Grădinaru. ISBN 978-973-142-216-9 51(076) CIP 2009-4737 814 . 2009 Bibliogr. Popa.Bacău : EduSoft. 2009 Bibliogr.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 . ION. SIMONA GABRIELA.Ed. Müller. Geometrie analitică şi diferenţială / Camelia Frigioiu. Popescu Florentina. M. Ghid de pregătire pentru concursuri de matematică : EPSILON 2009 / Dibu Daniela. 2009 Bibliogr.Matematică : modele de rezolvare. ISBN 978-973-7708-48-9 51(075.GÎRJOABĂ. a 2-a.18 CIP 2009-4085 808 .35)(076) CIP 2009-4300 811 .FĂSUI. Duda. CAMELIA-MIRELA. . . 2009 ISBN 978-606-500-008-7 51(075.Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". M.3)(076) CIP 2009-5001 807 . Probleme pregătitoare pentru concursurile şcolare / Ion Făsui. IORDAN. Index ISBN 978-973-1957-16-6 51(075.Cluj-Napoca : Risoprint.

ing. .LAZĂR. 2009 Bibliogr. . Caietul elevului pentru matematică : clasa a VIII-a . FLOREA. dr.MANEA. pref. Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki alkalmazásai / Makó Zoltán. ec. Petrache Melian. 2009 Bibliogr. Probleme de matematică pentru liceu şi pentru pregătirea bacalaureatului / Gabriel Ionescu. ISBN 978-973-1970-10-3 519. . rev.Bacău : EduSoft. Mugurel Liviu Sârbu. ing.LAZĂR. dr. Desideriu Maros. dr.33) CIP 2009-4849 825 . Alfonso Fuentes . Culegere de probleme de matematică pentru clasa a V-a / Ioana Monalisa Manea.Craiova : Editura Cellina.33) CIP 2009-3495 817 . 2009 ISBN 978-606-92005-6-8 371. Metode matematice de modelare a fenomenelor economice / Cătălin Angelo Ioan. ing.671:51:373. .Bucureşti : Logos Junior.Timişoara : Editura Aura.671:51:373.semestrul I / Stelian Lazăr. 2009 ISBN 978-973-7778-73-4 514 CIP 2009-5021 818 . 2009 ISBN 978-973-7619-25-9 51(075. 2009 ISBN 978-973-35-2458-8 514 CIP 2009-5106 823 .LITVIN. ABC-ul matematicii : caietul elevului : clasa a II-a / Ileana Goia . IOANA MONALISA. Caietul elevului pentru matematică : clasa a VII-a . . rev. GABRIEL. pref. IOANA MONALISA. Lázár Ede. ILEANA. a 16-a.: prof.35)(076) CIP 2009-4990 820 .semestrul I / Stelian Lazăr. Petrache Melian.: acad. . .Cluj-Napoca : Scientia.Ed. Dorin Herciu. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VI-a / Ioana Monalisa Manea. 2009 ISBN 978-973-7619-24-2 51(075. . Mihai Sudrijan . .IOAN.GUZU. Máté Szolárd.Bucureşti : Logos Junior.Bacău : EduSoft. STELIAN.3 CIP 2009-4091 816 .3 CIP 2009-5059 CIP 167 821 . Litvin. trad. . Cristina Neagoe. 2009 ISBN 978-606-514-013-4 51(075.33) CIP 2009-4848 . MARIANA. FAYDOR L. Cristina Neagoe. ing. 2009 ISBN 978-973-30-2496-5 51-7:33 CIP 2009-5594 819 . .3 CIP 2009-5060 822 . CĂTĂLIN ANGELO.166 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 815 . Csibi Vencel. 2009 Bibliogr.Ed. dr. prof. STELIAN. ISBN 978-973-1882-02-4 371.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Construcţii geometrice plane / Florea Hariton. .Alba-Iulia : Universul Şcolii.86 CIP 2009-4524 824 .671:51:373. Geometria angrenajelor şi teorie aplicată / Faydor L. Teste de matematică : clasele IV-V / Guzu Mariana. ISBN 978-973-1882-02-4 371. dr. ing.Cluj-Napoca : Dacia. .MAKÓ ZOLTÁN. 2009 ISBN 978-973-1827-37-7 51(075.Iaşi : Taida.HARITON.MANEA.: Marcel Stan.GOIA. a 17-a.IONESCU.

Ed. Florin Berechet. . 2009 Bibliogr.33) CIP 2009-5367 834 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. IOANA MONALISA.33 CIP 2009-4455 831 . trad.Piteşti : Nomina.5 CIP 2009-5389 833 . IOANA MONALISA.Ed. rev. .279. Mathematik Aufgabensammlung für die 6.Bucureşti : Logos Junior.AS'. Piteşti : Nomina. IOANA MONALISA.Matematică : clasa a V-a / coord.AS'.UNICUM.Ed.. ISBN 978-973-142-213-8 371:51:373.).: Petruş Alexandrescu. CRISTINA PAULA.33) CIP 2009-5369 836 .33) CIP 2009-4852 829 MANEA. concursuri / Ion Otărăşescu. .Matematică : culegere de exerciţii.Ed. Bucureşti : ED.Matematică : clasa a VI-a / coord. . . Matematica . 2009 Bibliogr. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VIII-a / Ioana Monalisa Manea.33) CIP 2009-5368 835 . a 14-a. 2009 ISBN 978-973-88376-7-6 51(075. rev. .UNICUM. rev.problema familiei noastre : sfaturi pentru părinţi conştiincioşi / Cristina Paula Marin.MANEA.: Petruş Alexandrescu.MARIN. Mathematik Aufgabensammlung für die 5. Metodologia predării operaţiilor aritmetice la clasele I-IV / Manu Ionică.Bucureşti : Logos Junior.Bucureşti : Editura Universitară. . 2009 ISBN 978-606-535-018-2 51(075. trad.33) CIP 2009-5505 837 .Piteşti : Paralela 45.8:373.33) CIP 2009-4855 827 . Cristina Neagoe .MANEA. . 2009 ISBN 978-973-7619-26-6 51(075.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. . Marcela Mihai. 2009 ISBN 978-606-535-019-9 51(075.Matematică : clasa a VIII-a / Petruş Alexandrescu (coord.Piteşti : Nomina.: Petruş Alexandrescu. 2009 ISBN 978-973-47-0632-7 51(075. .Piteşti : Nomina.Bucureşti : ED. 2009 ISBN 978-973-7619-27-3 51(075.MANU.Klasse / Ioana Monalisa Manea. fără frontiere : bacalaureat..Ed. admitere. Daniela Berechet. a 15-a. . rev. ISBN 978-973-749-572-3 51(075. 2009 ISBN 978-606-535-017-5 51(075.33)(076) 372.168 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 826 . a 3-a. IOANA MONALISA.33) CIP 2009-4854 828 MANEA. Cristina Neagoe .47 CIP 2009-5100 .Klasse / Ioana Monalisa Manea. 2009 ISBN 978-606-535-010-6 51(075.35) 371. . 2009 ISBN 978-973-30-2478-1 51 CIP 2009-5593 CIP 169 832 – Matematica . Radu Despa.: Hidegard Mureşan. Thomas Csinta. Florin Gardin.Matematică : clasa a VII-a / coord. Cristina Neagoe. 2009 ISBN 978-973-88376-6-9 51(075.33) CIP 2009-4853 830 . . rev. probleme şi teste pentru clasa I : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin.: Hildegard Mureşan. a 2-a. . . a 3-a. IONICA. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a / Ioana Monalisa Manea.

33)(076) 372.Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a. probleme şi teste pentru clasa a IV-a : anul şcolar 2008-2009 / Daniela Berechet. 2009 ISBN 978-973-47-0634-1 51(075.33)(079.Ed. Ion Login. probleme şi teste pentru clasa a III-a : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin. .Ed.Matematică : culegere de exerciţii.Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VII-a / Viorica Burtea. . Simona Dumitrescu. Ion Login. a 2-a.Matematică : culegere de exerciţii şi probleme : clasa a III-a : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin. .33)(076) 372. DUMITRU.. 2009 ISBN 978-973-47-0633-4 51(075. .MINEA. semestrul al II-lea / Nicoleta Bocuţ.33)(076) 372.1) CIP 2009-5474 844 .33)(076) 372.Piteşti : Paralela 45.Matematică : culegere de exerciţii. Daniela Berechet. . Simona Dumitrescu. DUMITRU.Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a. Florian Berechet. 2009 ISBN 978-973-1855-50-9 51(075.1) CIP 2009-3738 845 .Matematică : culegere de exerciţii.Deva : Cetate Deva. 2009 ISBN 978-973-1855-51-6 51(075. adăug.47 CIP 2009-5101 842 .Deva : Cetate Deva. . semestrul al II-lea / Nicoleta Bocuţ. . ISBN 978-606-8061-21-4 51(076) CIP 2009-5759 .Piteşti : Paralela 45. Florin Gardin.. Buzău : Omega. Florian Berechet. Aritmetică distractivă / Dumitru Minea. a 2-a. a 2-a. Algebră distractivă / Dumitru Minea.33)(079. 2009 ISBN 978-973-1801-41-4 51(075. Florian Berechet. Florin Gardin.Piteşti : Paralela 45..Sibiu : Agnos.. 2009 ISBN 978-973-47-0634-1 51(075. rev..47 CIP 2009-5098 841 ..Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VIII-a / Viorica Burtea. . .47 CIP 2009-5101 840 .Ed. . . Monica Guiţă. Florin Gardin.MINEA.1) CIP 2009-5473 CIP 171 843 . a 2-a. ISBN 978-606-8061-22-1 512 CIP 2009-5758 847 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. . probleme şi teste pentru clasa a II-a : anul şcolar 2009-2010 / Daniela Berechet.33)(079.. 2009 ISBN 978-973-1801-40-7 51(075.Piteşti : Paralela 45. . . Monica Guiţă. . .33)(079. Maria Gardin.1) CIP 2009-3739 846 .47 CIP 2009-5099 839 . rev. Buzău : Omega. Daniela Berechet. Manuela Leucian.. Florin Berechet. Manuela Leucian. Maria Gardin.Ed.170 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 838 .Sibiu : Agnos. rev. 2009 ISBN 978-973-47-0635-8 51(075. Florin Gardin.

20092 vol. 2009 Bibliogr. Incursiune în universul numerelor prin exerciţii şi probleme pentru clasele I-II / Lenuţa Popovici.MITITELU. Gravitaţia ca teorie Gauge şi ruperea spontană de simetrie / Camelia Popa. .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. .ISBN 978-973-47-0643-3 512(075. ANTON. 2009 ISBN 978-973-88665-3-9 51(075. ISBN 978-973-114-088-9. . ION BUCUR. 2009 ISBN 978-973-123-088-7 51(075. Ecuaţii diferenţiale : note de curs / Olaru Marian Ion. Lecţii de matematici aplicate în economie / Anton S.MUREŞAN. .POPESCU. Piteşti : Paralela 45. 2009 Bibliogr.172 CIP 2009-5756 853 . .Cluj-Napoca : Editura Abel.OLARU.OLTEANU.M2 : subiecte rezolvate : bacalaureat 2009 / Ion Bucur Popescu.517.Ed. Crăciun C. MARIAN ION.Ed. Convexităţi generalizate / Ştefan Mititelu. ISBN 978-606-510-349-8 514 CIP 2009-3698 863 . Bucur Amelia. Ecuaţii cu derivate parţiale : note de curs / Olaru Marian Ion. Geometrie : clasa a VIII-a : anul şcolar 2009-2010 / Anton Negrilă. ŞTEFAN. şi adăug. . . LENUŢA.51 CIP 2009-4670 852 .33)(076) CIP 2009-5095 851 . MARIAN ION. Mureşan. ISBN 978-973-739-770-6 517.POPOVICI.Oradea : Editura Universităţii Emanuel din Oradea.35)(076) CIP 2009-4805 862 . Maricel Agop. a 2-a. Index. . ANTON.OLARU.Cluj-Napoca : Holografica.33)(076) CIP 2009-4546 . 2009 Bibliogr.2009.Bucureşti : Geometry Balkan Press.172 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 173 848 . ISBN 978-973-739-769-0 517. 2009 Bibliogr. Maria Negrilă. Valós analízis / Németh Sándor.8) CIP 2009-5396 861 .POPESCU.Iaşi : Ars Longa.33)(076) 514(075.NÉMETH SÁNDOR. a 14-a. MIRCEA. 2009 Bibliogr. Iancu. .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.122 CIP 2009-5027 850 . Algebră.Piteşti : Carminis Educational. .95 CIP 2009-5397 849 . Vector bundles geometry : applications to optimal control / Popescu Liviu. . Bucur Amelia.NEGRILĂ. Matematică . ISBN 978-973-7791-49-8 51-7:336 CIP 2009-3756 854 . LIVIU. ISBN 978-973-47-0642-6 Partea 1. .95(075. . 2009 Bibliogr. rev. ISBN 978-973-148-018-3 515. rev. 2009 Bibliogr.Craiova : Universitaria. Index ISBN 978-973-8381-19-3 514.

47 CIP 2009-5025 . .Braşov : Illustratis.Târgovişte : Transversal.33))076) CIP 2009-3725 866 . ADELA.Probleme de aritmetică : metode de rezolvare.Braşov : Illustratis. Ioan Tebieş. Elena Talpău.Probleme de matematică pentru concursuri interjudeţene : Geometrie : clasa a VI-a : teste pentru teză : semestrul al II-lea / Anca Cârcu.Piteşti : Paralela 45. Vasile Rusu.3 372. . Codrin Precupanu. Analiza seriilor de timp univariate / Adela Sasu. NICOLETA.33 372. ISBN 978-973-610-870-9 519. 2009 ISBN 978-973-88833-3-8 51(075. .SECIU.PRISTOLEANU. . Simona Vlad. 2009 ISBN 978-973-88833-2-1 51(075. Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a II-a / Nicoleta Seciu. 2009 ISBN 978-606-92062-0-1 514(075.ROŞCA. Mădălina Bidireanu..47 CIP 2009-4456 865 . NATALIA-CARMEN. 2009 Bibliogr.SASU. Simona Vlad.26:51:373. ISBN 978-973-598-497-3 519.Slatina : Didactic Pres. teste şi subiecte de concurs : clasele III-IV / Adrian Zanoschi (coord. IULIANA DANIELA. 2009 Bibliogr.33) CIP 2009-5490 872 . Vasile Nechita.245 CIP 2009-5392 868 . Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". NICOLETA. Evaluare formativă matematică : clasa a II-a / Maria Lidia Stoian. . ISBN 978-606-8042-13-8 371.8:556 CIP 2009-4117 CIP 175 869 ..3 CIP 2009-4575 873 . Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a IV-a / Nicoleta Seciu. Catela Stoian.Bistriţa : Digital Arts.).33) CIP 2009-5489 871 . . Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic în lecţiile de matematică / Janina Stănculeţu. 2009 Bibliogr.382:51:373.SECIU. Irina Oprea.SECIU. ISBN 978-973-142-214-5 371:51:373. . . Elena Talpău.STĂNCULEŢU. 2009 ISBN 978-973-88833-4-5 51(075. . ISBN 978-973-113-328-7 371. JANINA. Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a III-a / Nicoleta Seciu. . Elena Talpău.STOIAN.Braşov : Illustratis.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Monte-Carlo and Quasi-Monte Carlo methods with applications / Natalia-Carmen Roşca.246. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.174 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 864 .33) CIP 2009-5491 870 .33)(076) CIP 2009-3652 867 . Simona Vlad. 2009 ISBN 978-973-47-0618-1 511(075. MARIA LIDIA. Specificul predării operaţiilor aritmetice în învăţământul primar / Pristoleanu Iuliana Daniela. NICOLETA.

1) 371.31 524. 2009 Bibliogr.Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M1 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Petruş Alexandrescu (coord.. Teledetecţie / Mihai Bogdan. 2009 ISBN 978-973-1788-21-0 523. 2009 Bibliogr.GHIŢĂU.Bucureşti : Topoexim. Ioana Manuela Cristescu. 2009 ISBN 978-606-535-006-9 51(075. Curs de cartografie / Gabriela Osaci Costache. ISBN 978-973-755-469-7 517.44 CIP 2009-4645 882 .TOMA. AIDA.923 CIP 2009-3658 877 . 2009 Bibliogr. . .Piteşti : Nomina. Alberto Casasin.7 CIP 2009-4666 881 .Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.GOGA.216 CIP 2009-4626 52 Astronomie. 2009 ISBN 978-606-535-005-2 51(075.8:373. 2009 Bibliogr.279. BOGDAN ANDREI. Cadastru : îndrumător de proiect şi practică cadastrală / Luciana Oprea. ing.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .Craiova : Sitech. . GABRIELA.8:373.35)(079.TUDOR. . Elemente de astronomie / Nicu Goga. . Prelucrarea măsurătorilor geodezice / prof. Bucureşti : România Liberă.Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M2 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Petruş Alexandrescu (coord.). ISBN 978-973-1890-24-1 528.: Astrid Georgiana Stroe. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-272-3 52 CIP 2009-5635 880 . Geodezie 878 .OPREA. ISBN 978-973-737-645-9 519.8 CIP 2009-4349 . Introduction to stochastic processes / Constantin Tudor.176 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 874 .1) 371. Vincente Ponce. DUMITRU.Editura Credis.OSACI-COSTACHE.Pământul şi universul / ed.Piteşti : Nomina.).Bucureşti : Matrix Rom. .Alba-Iulia : Aeternitas..9 CIP 2009-4834 883 . trad.5 CIP 2009-4072 875 . LUCIANA. Ghiţău Dumitru. ISBN 978-973-86105-8-3 528 CIP 2009-5049 CIP 177 879 . Metode robuste de estimare multidimensională / Aida Toma. ISBN 978-973-734-489-2 528. Index. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-734-484-7 528.5 CIP 2009-4068 876 .Editura Credis. . Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . dr. NICU. 2009 Bibliogr. .35)(079. CONSTANTIN.279.: Emilio Lopez. .MIHAI.

Olariu Mihai. Cristian Pavel. Fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă / Chicea Dan.Bucureşti : Editura Academiei Tehnice Militare. ISBN 978-973-640-165-7 528. AURELIA-DANIELA. ing.Sibiu : Alma Mater. 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech. Dan-Gabriel Răducanu. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. DAN.RĂDUCANU. ISBN 978-973-755-468-0 534 CIP 2009-3657 892 . ISBN 978-606-8017-18-1 531.FLORIAN.3 CIP 2009-5745 893 .CIOBANU.178 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 179 884 . CARMEN OTILIA.Craiova : Sitech. Istoricul încercărilor de determinare a vitezei luminii / Simona Stretcu. IULIA BRÂNDUŞA.CONSTANTINESCU. Dinamica sistemelor supuse la legături / Aurelia-Daniela Florian.Sibiu : Alma Mater.STRETCU.CIOCOIU.CHICEA.CHICEA. dr.IONESCU. . .Târgu-Mureş : University Press. col. . Bucureşti : Ars Academica. Legi de conservare în fizică / Carmen Otilia Ionescu. 2009 Bibliogr.Drobeta-Turnu-Severin : Damira. Lucrări de laborator de fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă / Chicea Dan. Vibraţii mecanice / Alexandru Constantinescu. . Index. 2009 ISBN 978-973-632-504-5 53(075. DAN. conf. ISBN 978-606-530-250-1 535.5 CIP 2009-5267 885 . ISBN 978-973-1893-15-0 52 CIP 2009-3690 890 . 2009 Bibliogr.7 CIP 2009-5595 889 . ISBN 978-973-169-071-1 53:615 CIP 2009-5515 887 . 2009 Bibliogr. Modelarea fotogrammetrică 3D / lt. FELICIA.ALBERT ETELE. ISBN 978-606-530-264-8 53 CIP 2009-5409 . .Bucureşti : Matrix Rom. . 2009 ISBN 978-973-632-505-1 53(075. . DAN GABRIEL.8) CIP 2009-3644 888 . SIMONA. Graţiela Florentina Dimianu. 2009 Bibliogr. ALEXANDRU. 2009 Bibliogr. Aspecte relativiste ale modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional / Iulia Brînduşa Ciobanu. Culoare şi arome : efecte asupra organismului uman / Felicia Ciocoiu. . ISBN 978-973-7708-51-9 531.8) CIP 2009-3647 891 .Craiova : Else.6 CIP 2009-4893 53 Fizică 886 . Lucrări practice de fizică farmaceutică / Albert Etele. .

2009 Bibliogr.3 CIP 2009-3661 897 .MURARIU.JIGA. ISBN 978-973-1893-14-3 53 CIP 2009-3691 898 . Termodinamică pentru inginerie mecanică / Arina Negoiţescu. ISBN 978-973-755-472-7 537. .7 CIP 2009-3764 899 . ISBN 978-606-521-239-8 536.Drobeta-TurnuSeverin : Damira. GABRIEL.MÎNZALĂ. 2009 ISBN 978-973-8944-94-7 53(075. . Fenomene optice la suprafaţa de separaţie între două medii / Mînzală Iuliana. IULIANA. .2009. 1.SOFRON.ŞICA.8)(076. ISBN 978-606-8061-11-5 535 CIP 2009-3591 901 .4 CIP 2009-4566 900 . . LILIANA.NEGOIŢESCU.STRETCU. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-606-521-251-0 004:539. GABRIEL. Aplicaţii de rezistenţa materialelor cu ajutorul calculatorului / Gabriel Jiga.Bucureşti : Matrix Rom. ISBN 978-973-752-344-0 53 CIP 2009-5247 895 . DRAGOŞ. .5) CIP 2009-4184 902 . . ISBN 978-973-88725-3-0 Vol. .Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". SIMONA.533. ISBN 978-973-627-439-8 53(075. .7 CIP 2009-4527 903 .Braşov : Pastel. . Lucrări practice de fizică pentru ingineri / Gabriel Murariu.Timişoara : Orizonturi Universitare. . Experienţe epocale în fizică şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a ştiinţelor / Simona Stretcu. VALERIA. 2009 Bibliogr. Mihai Jădăneanţ.Slatina : Math Logos. 2009 Bibliogr. Fundamente ale termodinamicii tehnice : teorie şi aplicaţii / Dragoş Isvoranu. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Buzău : Omega.Bucureşti : Printech. Probleme de fizică : metode de rezolvare / Valeria Perianu.PERIANU.Bucureşti : Printech. Fizica pentru ingineri / Mirela Nicolov. MIRELA.ISVORANU.ISBN 978-973-88725-4-7 53(076) CIP 2009-5167 896 . Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. ISBN 978-973-638-407-3 536.NICOLOV. Index. EMIL.33) CIP 2009-4430 . Fizică : caietul elevului : clasele VI-VII-VIII / Liliana Şica. 2009 Bibliogr. ARINA SPERANŢA. Bazele optoelectronicii şi aplicaţii în comunicaţii optice / Emil Sofron. 2009 Bibliogr.180 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 181 894 . 2009vol.

Chimie generală : noţiuni fundamentale / Cristian Pîrvu. Fizică / Cristina Zarioiu. Experimental organic chemistry : III year of study / Daniela Istrati. . . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech. . ISBN 978-606-521-240-4 54 CIP 2009-3765 .182 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 904 . . . ISBN (13) 978-973-690-638-1 Vol. .ISTRATI.Ed.BERGER. MIHAELA. DANIELA. 2009 Bibliogr.054 CIP 2009-4060 910 . . Chimie generală / Lidia Benea. Simona Andreia Popescu. ISBN 978-973-108-185-4 547.3(075.BOURCEANU.Index. Fundamentele termodinamicii chimice / Gelu Bourceanu. .4 CIP 2009-3760 908 . ISBN 978-606-521-235-0 544.DUMITRU. . ISBN (10) 973-690-638-8 .Bucureşti : Printech. General chemistry / Ileana Rău. Compuşi odoranţi : aromatizanţi naturali şi de sinteză / Daniel I.PÎRVU. CRISTINA. DANIEL. 2009 ISBN 978-973-144-249-5 54:504. CRISTIAN.HĂDĂRUGĂ.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. .Bibliog. Index ISBN 978-973-31-2351-4 544. GEORGE.2009. 3. Index ISBN 978-973-690-875-0 53(076) CIP 2009-4470 905 . LIDIA. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech.Galaţi : Academica. Îndrumar de cercetarea chimicoanalitică a resurselor minerale naturale şi a poluării mediului / Dumitru George.ZARIOIU. .ZARIOIU. CRISTINA. ISBN 978-606-521-246-6 547 CIP 2009-4561 912 . 2009 Bibliogr. GELU.BENEA.57 CIP 2009-3962 911 . Fizică : culegere de probleme rezolvate / Cristina Zarioiu. 2009 Bibliogr.RĂU. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8937-45-1 54:62 CIP 2009-4836 907 . a 3-a.ISBN 978-973-690-874-3 53 CIP 2006-18204 54 Chimie 906 .Timişoara : Artpress.Bucureşti : Printech. ISBN 978-606-521-241-1 54 CIP 2009-3766 913 . Hădărugă. 2009 Bibliogr. .52 665. 2009 Bibliogr. ILEANA.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. . 2006-2009 3 vol.8) CIP 2009-3531 CIP 183 909 . . Catalizatori anorganici : reacţii catalitice / Daniela Berger.Bucureşti : Editura Tehnică.

dr. Maria Nemeş. ISBN 978-973-627-440-4 546.Timişoara : Mirton. Hidrologie 917 . Maria Nicoleta Badea. ISBN 978-606-510-431-0 544.34(498-35 Vrancea) CIP 2009-5518 922 .TIHAN. Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici cu atomi donori azot.7:546. Chimia metalelor : lucrări de laborator / Cristina Stoian. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-4661 . ISBN 978-973-749-575-4 550.8)(076) CIP 2009-5610 55 Geologie. Sorin Anghel. . Timişoara : Editura Politehnica. Titus Vlase. 2009 Bibliogr.Editura Credis. conf. 2009 Bibliogr. CRISTINA.8)(076. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Universitară. Mioara Daniela Ioniţă. dr. GRAŢIELA TEODORA. Compuşi organici volatili / Carmen Topală. 2009 Bibliogr. . .VLASE.Petroşani : Focus.184 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 185 CIP 914 . 2009 Bibliogr.3(075. AURORA. . 2009 Bibliogr. ing. ISBN 978-973-114-089-6 54 CIP 2009-4671 916 . NICOLAE. Index. 2009 Bibliogr. Introduction in electrochemistry by problems / prof.Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos".5) CIP 2008-4185 920 . CARMEN. 2009 Bibliogr. Meteorologie.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. ISBN 978-973-625-848-0 544. . . ing. Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok / Zsigmond Andrea. ISBN 978-973-734-478-6 556. ISBN 978-973-690-876-7 547 CIP 2009-4473 918 . Nicolae Doca.CADICHEANU. Nicolae Vaszilcsin. Geologie economică : determinator pentru lucrări practice de laborator / Csaba Lorinţ. 2009 Bibliogr.142.ZSIGMOND ANDREA. ISBN 978-606-515-033-1 54(075.302 CIP 2009-5415 919 .DIACONU.55(075. . Studiu asupra influenţelor gravimetrice induse de mareele terestre în activitatea seismică intermediară din zona Vrancea / Nicoleta Cadicheanu. Aplicaţii de laborator şi probleme de chimie pentru facultăţile de profil mecanic / Graţiela Teodora Tihan. Grigore Buia.CSABA LORINŢ.VASZILCSIN. ISBN 978-973-677-152-1 55:33 CIP 2009-5528 923 .STOIAN. oxigen şi sulf / Aurora Reiss. Limnologie / Daniel Diaconu.REISS. .Bucureşti : Politehnica Press. Elemente de chimie coordinativă / Gabriela Vlase.Craiova : Universitaria. GABRIELA. NICOLETA.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . DANIEL CONSTANTIN.TOPALĂ. . ISBN 978-973-52-0580-5 544 CIP 2009-5220 915 .6 CIP 2009-4459 921 .3:547.Cluj-Napoca : Editura Abel.

TIBERIU.Constanţa : Ovidius University Press.Ed. Bucureşti : Editura Academiei Române. a 3-a. Liliana Teodorof. NICULAE IULIAN.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.Bucureşti : Tipart Group.Timişoara : Eurostampa.OLARU. 2009 ISBN 978-973-662-448-3 556 CIP 2009-5450 932 . Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice / Tiberiu Rusu. trad. ISBN 978-973-759-756-4 579(075. Antropologie economică / Nicoleta Acatrinei . 2009 Bibliogr. .Atlasul antropologic al Dobrogei / coord. ISBN 978-973-759-755-7 579(075. . Marian Ene. 2009 Bibliogr.BARA. Viorel Ionesi.: Gabriela Mavrichi.Cluj-Napoca : Editura U.61 CIP 2009-5464 927 .186 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 924 . . LEONARD. .2:55(075. Lucrări practice de microbiologie / Camelia Bara. . Microbiologie generală / Camelia Bara. CAMELIA.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Florina Folea. 2009 ISBN 978-973-614-488-2 579.TEODORESCU. NICOLAE.8"624/627"(100) CIP 2009-4663 187 CIP 57 Biologie 929 . VICTORIA. Oradea : Editura Universităţii din Oradea. . ISBN 978-973-734-479-3 551.HOSU. 2009 Bibliogr.: Elena Radu. ISBN 978-973-687-830-5 556 CIP 2009-4450 933 . ISBN 978-973-87052-9-6 572:33 CIP 2009-4290 930 . 2009 Bibliogr. . Geomorfologie / Hosu Maria.ACATRINEI. Ionuţ Mavrichi.T.4 CIP 2009-5457 925 . 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-4050 931 . . Daniel Ţabără. I. ISBN 978-973-703-426-7 911.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti Editura Credis.RUSU. Cuza".8) CIP 2009-4830 928 . Geografia cuaternarului / Nicolae Popescu. NICOLETA.BADEA. Geologie fizică / Leonard Olaru. CAMELIA.Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 Bibliogr. Microbiologia cavităţii orale / Victoria Badea. 2009 ISBN 978-973-27-1776-9 572(498.8) CIP 2009-5679 926 . Press. ISBN 978-973-53-0026-5 551. 2009 Bibliogr. Tudor Andrei Rusu. MARIA.BARA.8) CIP 2009-4827 .POPESCU. Noţiuni de hidrologie generală / Niculae Iulian Teodorescu. .

trad. Microbiologie industrială : îndrumar de laborator / Mariana Ferdeş. Vincente Ponce. . corologie.Bucureşti : România Liberă.8) CIP 2009-5543 940 . ANTONELLA. Bucureşti : Rosetti Educational. Ioana Manuela Cristescu. trad.. Nicu Haas : un pionier în antropologie.. trad.: Eduard-Florin Tudor.33)(079.3(075. RAMONA CRINA. 2009 Bibliogr.66 CIP 2009-5649 935 . Ecologia şi protecţia mediului / Constantin Cotigă. Alberto Casasin. ISBN 978-973-1841-27-4 57(075. Atia Fodor. CONSTANTIN.Craiova : Sitech.: Emilio Lopez.FERDEŞ. ISBN 978-606-521-267-1 579.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Ceasornicarul orb / Richard Dawkins . 2009 Bibliogr..DAWKINS.1 CIP 2009-4292 . Biologie celulară şi moleculară : note de curs / Antonella Cheşcă. 2009 ISBN 978-973-1939-01-8 572. RICHARD. . descoperitorul singurului schelet de om crucificat / dr. . .CHEŞCĂ. 2009 ISBN 978-606-8027-01-2 57(075.026 CIP 2009-5278 938 .Bucureşti : RCR Editorial.Bucureşti : Printech. Camelia Ungureanu. THOMAS. ISBN 978-973-50-2461-1 575.1) CIP 2009-3673 941 . MARIANA.CIUCULESCU. HAVA.: Astrid Georgiana Stroe.35) CIP 2009-4020 937 . Darvin eretic : eterna reîntoarcere a creaţionismului / Thomas Lepeltier . Grosu Mariana.: Simona Mudava.2(075.8 CIP 2009-5276 943 . 2009 Bibliogr. .LEPELTIER. Constantin Toma. Cuza".Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele IX-X : metode de rezolvare : biologie vegetală şi animală / Popescu Adriana Simona.Biologie / ed. . Teste de biologie pentru clasele VVII / Carmen Ciuculescu. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-703-373-4 57 CIP 2009-3948 936 . I. Hava Haas. 2009 Bibliogr.COTIGĂ. . CARMEN.Bucureşti : Humanitas. 2009 ISBN 978-973-7881-46-5 575. Nedelciu Ecaterina. anatomie / Ramona Crina Galeş. 2009 ISBN 978-973-1788-25-8 57 CIP 2009-4345 939 .Craiova : SIM ART. .. .GALEŞ. ISBN 978-973-131-057-2 573.827 576. Sorin Şelaru.HAAS. . ISBN 978-606-530-249-5 574 CIP 2009-4889 942 . Alina Firică.Bucureşti : Didactica Publishing House.188 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 189 934 . . 2009 Bibliogr. .Braşov : Lux Libris.8) 577. Genul Euphorbia în flora României : sistematică.

. 2009 Bibliogr. .: Laura MandiBeke.PUPĂZĂ. CIP 2009-3930 58 Botanică 952 . ISBN 978-973-88738-1-0 Vol.3(498)Zeletin.ZELETIN.: Geanina Tivdă. trad.SAINT PIERRE LANCTÔT. . D. 2009 Bibliogr. GRAŢIELA. noua specie.1 CIP 2009-5404 953 . Anna Nocivin. . . 2009vol. GHISLAINE.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. C. cugetări şi definiţii din biologie / Marin Andrei. Ion Cinca. 2009 Bibliogr.Noţiuni de biomecanică pentru ingineria materialelor / Doina Răducanu. DANIELA SIMINA. Floarea : particularităţi morfoanatomice / Graţiela Florentina Dimianu. Biochimia mediului / Daniela Simina Ştefan.DIMIANU.Sibiu : Evoluţionism. . Volumele personocraţiei / Ghis (Ghislaine Saint-Pierre Lanctôt). .8 CIP 2009-3458 951 .Bucureşti : Politehnica Press. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. . C. ISBN 978-973-7922-89-2 577. trad. ISBN 978-606-521-253-4 574 CIP 2009-4567 949 . Fiziologie vegetală / Luminiţa Buşe. ISBN 978-606-515-030-0 577. LUMINIŢA. Dimoftache Zeletin. .1 CIP 2009-3968 945 .Bucureşti : Printech. ISBN 978-606-530-266-2 581. . ISBN 978-606-521-262-6 577. Gheorghe Mohan.3 CIP 2009-4948 947 .Bucureşti : Humanitas. GEORGETA.. Aurel Ardelean. Rolul educaţiei ecologice în viaţa elevilor / Pupăză Lenuţa.ŞTEFAN. ISBN 978-973-142-210-7 574(075..190 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 191 CIP 944 . TZVETAN. Mado . 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-973-50-2462-8 572 CIP 2009-5462 946 . . .MARGHESCU. ISBN 978-606-530-248-8 58 CIP 2009-4891 .Bacău : Corgal Press. 1 : Evoluţia spre .BUŞE. Index. Dănuţ Cojocariu.135. C.TODOROV. D.3) CIP 2009-3796 948 . Cultura ecologică / Georgeta Marghescu.D. . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Maxime.2009. 2009 Bibliogr. LENUŢA.Bucureşti : Editura ALL.Bucureşti : Printech. Viaţa comună : eseu de antropologie generală / Tzvetan Todorov . Craiova : Sitech.ISBN 978-973-88738-2-7 575. Doctorul Alexandru Brăescu : contribuţii documentare / C.1-84 CIP 2009-3546 950 .Craiova : Sitech. 929 Zeletin.. ISBN 978-973-571-924-1 57 821.

PIERRE. Istvan Sas. Alfred-Ştefan Cicort-Lucaciu. Elemente de zoologie generală : descrierea. Botanică sistematică : îndrumător de lucrări practice / Rodica Vârban.2009. Etologie : comportamentul animalelor domestice / Stelian Acatincăi.1 CIP 2009-4160 956 . . clasificarea şi evoluţia animalelor / Severus-Daniel Covaciu-Marcov. . Fiziologia plantelor : elemente de fiziologie vegetală aplicate în horticultură / Radu Şumălan. indice informatori. introd.Suceava : Muşatinii.ŞUMĂLAN. ISBN 978-973-620-496-8 581.Bucureşti : Enciclopedia RAO. SIMION FLOREA. Index. il. ISBN 978-973-759-769-4 59 CIP 2009-5763 960 .5:636 CIP 2009-5336 959 .ISBN 978-973-1974-08-8 58 CIP 2009-4280 955 . RODICA.Ed. .Oradea : Editura Universităţii din Oradea.: Alain Boyer . . trad. 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-973-744-146-1 582(076.Cluj-Napoca : AcademicPres. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. bibliografie: Aura Brădăţan. Andrei Stoie.MARIAN. 2009 Bibliogr. . Incredibila enciclopedie Larousse : insecte şi animăluţe / Françoise de Guibert .Timişoara : Eurobit. STELIAN. text stabilit. . Augustin Ardelean.VÂRBAN. Botanica poporană română / Simion Florea Marian . .ACATINCĂI.9(498) CIP 2009-5762 961 . ISBN 978-973-759-770-0 591. FRANÇOISE de.GUIBERT.: Cristina Ardelean . critică. indice capitole publicate antum/postum. repere biobibliografice.Timişoara : Agroprint. 2009vol. trad. ISBN 978-973-8287-68-6 619::591.Bucureşti : Enciclopedia RAO.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. RADU. Alfred-Ştefan Cicort-Lucaciu. . lectori de specialitate: Livia Ungureanu.5) CIP 2009-5492 957 . rev. 2009 Index ISBN 978-973-717-350-8 59 CIP 2009-4492 . Romania / Severus-Daniel Covaciu-Marcov.VIGNES. ISBN 978-973-1974-07-1 Vol. Ierbar de plante sălbatice / Pierre şi Delia Vignes . .COVACIU-MARCOV. 1 : (A-F). SEVERUS-DANIEL. The herpetofauna of the Jiul Gorge National Park. 2009 Bibliogr.COVACIU-MARCOV. Doina Stana.: Anca Calangiu. SEVERUS-DANIEL.. a 2-a. . Sas Istvan. ed. ISBN 978-973-717-352-2 58 CIP 2009-4491 193 CIP 59 Zoologie 958 . indice Botanica. .192 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 954 . 2009 Bibliogr.

194 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 195 CIP 962 . Alberto Casasin.017 CIP 2009-5463 .Anatomia capului şi gâtului : nevrologia / Alina Şişu. . trad.GAWANDE. ISBN 978-973-620-492-0 611. JOAN.. .Constanţa : Ovidius University Press. dr. 2009vol. 2009 ISBN 978-973-614-489-9 612. Însemnările unui chirurg despre o ştiinţă imperfectă / Atul Gawande .Iaşi : Polirom.Metodologia cercetării ştiinţifice medicale / Vladimir Bacârea. univ. 2009 Bibliogr. Virgiliu Niculescu. .TOMESCU.BADEA. fönti mélyben : Póngrácz Antal emlékkönyv. Noţiuni de imunologie fundamentală / Victoria Badea. . Ghid practic de examinare clinică / Doina Georgescu. sub. 2009 Bibliogr.GEORGESCU. Târgu-Mureş : Mentor. Constantin Neţoiu.93 CIP 2009-3625 971 . . 2009 ISBN 978-973-50-2438-3 61(73)(0:82-94) 821.7 CIP 2009-3957 967 . Vincente Ponce.ISBN 978-973-108-184-7 61 CIP 2009-3795 970 .: Marilena Dumitrescu. pref. Bucureşti : Humanitas. 2009 ISBN 978-973-599-356-6 61(498) Pongrácz Antál CIP 2009-4083 969 .: Cătălin Vasilescu. Teste-grilă de psihopatologie. Codruţa Petrescu.LIEBMANN-SMITH. .TRIFU. Anca Bacârea.: Roxana Tudor . 2009 ISBN 978-973-1788-22-7 61 CIP 2009-4348 964 . ISBN 978-973-707-276-4 61 CIP 2009-4144 6 ŞTIINŢE APLICATE 968 .Bibliogr. ISBN 978-973-46-1400-4 61(079. 1. ISBN 978-973-108-178-6 Vol.91/. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-169-070-4 001. VICTORIA. de Dan Petrescu. SIMONA.111(73)-94=135.Bucureşti : Editura Silvică.Timişoara : Eurobit.891:61 CIP 2009-5514 61 Medicină 963 . Ph.Bucureşti : România Liberă. red. 2009 Bibliogr..: Astrid Georgiana Stroe. . pref. Monica Sabău. . Index ISBN 978-973-88938-4-9 595. .Corpul uman / ed. DOINA. Ciprian Cebzan .2009.: prof. trad.Fénymagasban.1) CIP 2009-4370 611/612 Anatomie şi fiziologie 965 .: Emilio Lopez. Marius Măruşteri. ROMICĂ.Bucureşti : Editura Trei. med. Semnele trupului : cum să afli de ce suferi fără să mergi la medic / Joan Liebmann-Smith. . Ioana Manuela Cristescu. psihiatrie şi psihodinamică / Simona Trifu. . . 2009 Bibliogr.Târgu-Mureş : University Press. Marius Niculescu.1 CIP 2009-3915 966 . D. şi Jacqueline Nardi Egan .Timişoara : Artpress. trad. Nora Căpraru . . Insecte care produc vătămări plopului şi salciei / Romică Tomescu. ATUL.

95 CIP 2009-3641 982 .2009.Călăraşi : Agora. Compendiu de neuroanatomie : noţiuni morfoclinice / Horia Prundeanu.1 CIP 2009-5677 613/614 Igienă 973 .CÂMPEANU. Igiena alimentelor / Bara Lucian. .BEI. ISBN 978-973-759-768-7 612. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8295-82-7 612. Anatomia abdomenului / Andrei Moţoc. Silviu Brad.Esenţial în fiziologie pentru studenţii Facultăţii de Farmacie / sub redacţia: Simona Mihaela Slătineanu. trad. HORIA. Bucureşti : Fest.MOŢOC. Sorin Bolintineanu. LUCIAN. Exner .35) CIP 2009-4021 978 . 2009 Bibliogr. .Iaşi : Editura Gr. ISBN 978-973-7682-79-6 Vol. Noţiuni practice de fiziologia sângelui / Zaha Dana Carmen.ROMAN. .T. . Carla Ciobanu. ISBN 978-973-692-256-5 613.EXNER.8) CIP 2009-4649 979 .017 CIP 2009-4677 981 . M. 2009 Bibliogr.Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele XI-XII : metode de rezolvare : anatomie şi fiziologie. ANDREI.C. ISBN 978-973-759-764-9 614.Bucureşti : Didactica Publishing House. .ARDELEANU.ISBN 978-973-7682-80-2 612 CIP 2009-3565 197 CIP 977 . .Timişoara : Editura Victor Babeş. genetică şi ecologie umană / Popescu Adriana Simona. 2009 Bibliogr.. ISBN 978-973-759-761-8 504. 2009 ISBN 978-973-733-335-3 613. . 2009 Bibliogr. .ZAHA. Cerbu Valer. Totul despre sex şi căsnicie / M.Bibliogr. Oneţ Cristian.3 CIP 2009-5332 975 ..88 CIP 2009-3945 . Jurnal de tătic / Câmpeanu Florin. .8 CIP 2009-1750 980 .95(075.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. .Timişoara : Artpress. ISBN 978-606-92022-1-0 611.054:61+613 CIP 2009-5197 976 . .24 CIP 2009-4672 974 .PRUNDEANU. . C. J. .: Raluca Cimpoiaşu. 1. Popa. Izabella Şargan. 2009 Bibliogr. MIHAELA.Bucureşti : Tritonic. . vol. Alimentaţia în armonie cu natura / Mihaela Ardeleanu. MARIANA-FLORICA.196 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 972 . 2009 ISBN 978-606-8027-02-9 611(075.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Imunologie generală / I. FLORIN. I. Pătraşcu Elena Daniela.Constanţa : Editura Muntenia. ISBN 978-973-108-188-5 611. Vasile Ardeleanu. Monica Vaida. DANA CARMEN. Elvira Badea. Roman.BARA. Calitatea vieţii şi a mediului : ghid practic / Mariana-Florica Bei. 2009-. 2009 ISBN 978-973-87886-4-0 613. J.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. 2009 Bibliogr.

2009 ISBN 978-973-47-0608-2 613.49 CIP 2009-4574 985 .2 CIP 2009-5364 984 . ISBN 978-973-571-725-4 613.LIPAN. S. pref.24 CIP 2009-4652 990 . Alimentaţia înţeleaptă : 60 de reţete sănătoase şi gustoase.: Mihai Roxana Elena.Constanţa : Europolis. trad.84 CIP 2009-4166 988 .POPOVICI. . Lenuţa Constantin.Bucureşti : Corint. CARMEN. 2009 ISBN 978-973-1855-48-6 613. trad. Analiza riscurilor consumului necontrolat al cărnurilor / Daniela Lăncrăjan. Piteşti : Paralela 45. Germenii : mâncarea miraculoasă : ghidul complet pentru germinarea seminţelor / Steve Meyerowitz. 2009 ISBN 978-973-101-251-3 613. Mihaela Cişmilianu.24 Montignac CIP 2009-4879 991 . STEVE.Bucureşti : Meteor Press.Bucureşti : Editura ALL.FUSTER. Să mâncăm sănătos / Daniela Picu. EUGEN. . GRAZIA.2 CIP 2009-5279 994 . 2009 ISBN 978-973-135-415-6 613. de pr. 2009 ISBN 978-973-88804-2-9 613. .T. 2009 ISBN 978-973-676-351-9 613. Ovidiu Rotaru.84(498 35 Mureş)(094) CIP 2009-3450 .Reghin : Regsan. . trad. .Făgăraş : Păzitorul Adevărului.955 CIP 2009-5189 993 . Învaţă să trăieşti sănătos! / Valentina Fuster. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ.PICU. .LĂNCRĂJAN. . Tratamente naturiste cosmetice / Eugen Giurgiu.A. 2009 ISBN 978-973-675-599-6 613. 2009 ISBN 978-973-1929-19-4 613.2 CIP 2009-5689 992 . obiecţii referitoare la stilul de viaţă / dr. fără tutun şi alcool : caietul elevului / Carmen Lipan.RĂDULESCU. MICHEL.Bucureşti : Benefica. 2009 ISBN 978-973-728-350-4 613.HONEGGE FRESCO.Ed. a 2-a.MATTERN.MONTIGNAC. Avem un copil / Grazia Honegge Fresco .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. 2009 Index. VALENTIN. Întrebări.9 CIP 2009-4478 986 .GIURGIU. Câteva sfaturi medicale pentru păstrarea sănătăţii / Ioan Popovici. DANIELA. Emil Rădulescu. .81 613. . slăbesc dar rămân suplu! cu metoda Montignac / Michel Montignac . DANIELA.Reşiţa : Banatul Montan. 2009 ISBN 978-973-1940-09-0 613. fără gluten / Athena Mattern . de Aurelia Ulici .Bucureşti : Litera Internaţional. ATHENA. . .ROMÂNIA.R.198 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 983 .MEYEROWITZ.M.: Natima Mîndrilă. J. Dumesnil.Deva : Cetate Deva. Mănânc. Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş / Consiliul Judeţean Mureş.281 CIP 2009-4858 987 .2 CIP 2009-4458 CIP 199 989 . EMIL. 2009 ISBN 978-606-92064-0-9 614. IOAN. . controverse.

2.: Sandu Barbu. trad..379-008.322 CIP 2008-19181 1003 .Piteşti : Paralela 45. principii amare. . dr. ISBN 978-973-571-926-5 613.9 CIP 2009-5349 .24:616. Ligia Elena Duţu. ISBN 978-973-163-420-3 615.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. .200 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 995 .BĂNICĂ. trad. . ISBN 978-973-571-663-9 615. PHYLIS.Index. . . Carmen Chirculescu. trad. .07 615. dr. Dieta Young pentru bolnavii de diabet / Robert O. . 2009 Bibliogr. . MANUEL.YOUNG. ROBERT O. Cerasela Elena Gîrd.8 CIP 2009-5185 1002 .. Shelley Redford Young .Bibliogr.Index. Calvin Thrash . trad. trad.Bucureşti : Curtea Veche.Bucureşti : Editura ALL.: Bianca Vasilescu. Dr. 2 : Uleiuri volatile. 2009 Index.ISBN 978-973-1983-16-5 615. Agatha Thrash. . Carmen Roşca Năstăsescu. vitamine. ISBN 978-973-101-246-9 Vol. . . Masajul / Beata Aleksandrowics .: Bianca Vasilescu. 2008vol. iridoide. substanţe azotate alcaloidice şi nealcaloidice.Bibliogr. ISBN 978-973-571-867-1 615.851 159.82 CIP 2009-3843 CIP 2009-3547 996 . Terapeutică. . a 5a.ALEKSANDROWICZ.952 CIP 201 1000 . BEATA.Abordări ale art-terapiei / editată de Judith Aron Rubin . 2009 Bibliogr. Maria Lidia Popescu. Psihomotricitate .82 CIP 2009-3844 1001 .ISBN 978-973-101-248-3 Vol.322 615. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Trei.AUSTIN. 2009 Index. Toxicologie 998 . 2009 ISBN 978-973-707-281-8 615 CIP 2009-5509 999 . dr.842. LOREDANA.Ed.psihopatologie psihoterapie / Loredana Bănică.: Ilinca Halichias.Bucureşti : Editura ALL. BEATA. Remedii naturale / Phylis Austin. rezine.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Masajul facial / Beata Aleksandrowics . Sisteme de detecţie şi alarmă la incendii / Manuel Şerban. . .: Ştefan Constantinescu. şef lucr.SPOCK.Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice / conf. . Young. conf. . 2009 ISBN 978-973-47-0543-6 613.ALEKSANDROWICZ. .Bucureşti : Editura ALL. . 2009 2 vol.ISBN 978-973-101-249-0 615.2009.ŞERBAN. 1. ISBN 978-973-1983-02-8 Vol. BENJAMIN. ISBN 978-973-745-013-5 614. .4 CIP 2009-3595 997 .Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.64 CIP 2009-4218 615 Farmaceutică. Spock : îngrijirea sugarului şi copilului / Benjamin Spock.

Codrina Ancuţa.CRISTEA. 2009 Bibliogr.CHIRIEAC.6 CIP 2009-5703 1008 . BERNARD. . . . Psihanaliza relaţiei / Bernard Brusset .Timişoara : Editura Politehnica. rev.8) CIP 2009-5592 1007 .84 CIP 2009-4518 1012 .ISBN 978-973-737-643-5 615. .Timişoara : Mirton. ISBN 978-606-510-405-1 615. Vaccinarea în cancerul de col uterin / Costin Cernescu. CORNELIA. 2008vol.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. Claudia-Valentina Popa. RODICA. 2009 Bibliogr.851 CIP 2009-4358 1010 . ŞERBAN.Bucureşti : Editura Academiei Române. AURELIA NICOLETA.BRUSSET.202 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 203 1004 . 2009 ISBN 978-973-27-1789-9 615. ISBN 978-973-30-2495-8 615. .Bucureşti : IRI. ISBN 978-973-759-753-3 615.2009. COSTIN. Elemente de electroterapie practică / Cevei Mariana-Lidia. Ileana Cornelia Fărcăşanu.26 CIP 2009-5656 1006 .099(498-35 Arad)"2000/2004" CIP 2009-3836 .825 615. trad. Noţiuni de balneofizioterapie : curs pentru studenţii Facultăţii de Bioinginerie Medicală / Rodica Chirieac.Craiova : Universitaria. MARIANA. . Aplicaţii de hidrokinetoterapie / Gheorghe Bîltac. . . Valentina Claudia Popa.Iaşi : Editura Gr. 2009 Bibliogr. Popa.T. . şi adăug. 2009 Bibliogr.851 CIP 2009-5520 1013 . ISBN 978-973-52-0583-6 615. Dinamica intoxicaţiilor acute internate în spitale din judeţul Arad în perioada 2000-2004 : consideraţii terapeutice / lector univ.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.: Rodica Chiriacescu.146-006. Şerban Gligor.32(075.CÎRJEU GOGAN. ISBN 978-973-7682-81-9 615.CERCASOV. .Ed. Eliza Oprea.BÎLTAC.Bibliogr. GHEORGHE. 2009 Bibliogr.327 CIP 2009-4126 1005 . LOREDANA.GLIGOR. Index. .Bucureşti : Meteor Press. . . . a 2-a. dr.01(075.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. AURELIAN. Sănătate prin terapii naturiste / Aurelian Cîrjeu-Gogan. ISBN 978-973-625-839-8 615. 2009 Bibliogr.CEVEI. 2009 ISBN 978-973-728-360-3 615.CERNESCU. Farmacologie generală / Aurelia Nicoleta Cristea.8) CIP 2009-4131 1011 . Compuşi naturali cu acţiune terapeutică / Cornelia Cercasov.838 CIP 2009-4077 1009 . 2009 ISBN 978-973-7926-31-9 615. Psihoterapie relaţională : repere / Loredana Drobot.322:613. ISBN 978-973-737-435-6 Partea a 2-a / Cornelia Cercasov.371:618.DROBOT.

: dr.NICULESCU. Tandon. . .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. Valentin Nădăşan.Remedii naturiste / prof. 2009vol.SIDENCO. Ioana Lăncrăjan. Vasilica Hăulică. K.015.Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-101-247-6 615. Ghidul homeopat al sănătăţii familiei / R. Gheorghe Mermeze. 1. IOANA-MARIA. 2009 ISBN 978-973-163-402-9 615. 2009 ISBN 978-973-7817-89-1 615. . Kinetoterapia pacienţilor cu scleroză laterală amiotrofică / Marilena Kory-Mercea. Dana Miculaiciuc.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". ELENA-LUMINIŢA.Zalău : Silvania.9(075. ISBN 978-973-53-0011-1 615. 2009 ISBN 978-973-1862-69-9 615 CIP 2009-4415 1022 .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Bajaj .Cluj-Napoca : Risoprint. . .2009. Florentina Vasiliu. Rodica Cotin. dr. prof.32 CIP 2009-3435 .Fitod : Riegel.825 CIP 2009-4584 1017 .Galaţi : Sinteze.322 CIP 2009-5184 CIP 205 1019 .322 CIP 2009-5072 1016 . mănâncă inteligent" / coord.Constanţa : Editura Muntenia. 2009 Bibliogr. Silvia Vasile.Házi praktikák / sub red.Iaşi : Pan Europe.82 CIP 2009-4129 1023 .LĂNCRĂJAN. MARILENA. .TANDON. . . K. Ancamaria Negru. Irena Răileanu. trad. . ISBN 978-973-759-748-9 615(498):929 CIP 2009-3540 1015 .ISBN 978-606-92084-1-0 615.Ed.825 CIP 2009-5662 1020 . Raluca Ţugui. Figuri de farmacişti români / Ioan Grecu. Ştefania KoryCalomfirescu. Caiet de practică pentru kinetoterapie şi motricitate specială / Georgeta Niculescu.Suceava : Editura George Tofan. a 2-a. IOAN. dr. .Proiect educaţional naţional "Trăieşte sănătos.: Marilena Turcu. Elena Buhociu. SORINA. Zahărul şi alte remedii homeopatice moderne / Sorina Soescu. 2009 Index ISBN 978-973-8483-59-0 615. prof. Maria Guzu. 2009 Bibliogr.204 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1014 . 2009 Bibliogr. Toxicologie : suport de curs / dr. R. ISBN 978-973-692-257-2 615. ISBN 978-606-92084-0-3 Vol.015.: Szüszer-Nagy Enikő. Incursiune în fitoterapie / dr.Ed.32 CIP 2009-5669 1024 .KORY-MERCEA. . GEORGETA.GRECU. a 7-a. 2009 ISBN 978-973-163-436-4 615. prof. VALENTIN. .8 CIP 2009-5769 1021 . .Oradea : Editura Universităţii din Oradea.SOESCU.8) CIP 2009-3560 1018 . 2009 ISBN 978-973-1917-47-4 615. R. Masajul în kinetoterapie / Elena-Luminiţa Sidenco.NĂDĂŞAN. . Cristina Maxim. . . V.

Iaşi : Editura Gr. ELENA CĂTĂLINA.BEZNĂ.Sibiu : Techno Media. MARINELA. Popa. Cibernetica analizatorului auditiv / Diana Bota. .BUCKINGHAM.T. Ceaiurile vindecătoare : infuzii şi decocturi / Thierry Telphon .6 CIP 2009-3545 1031 .Bucureşti : Editura Medicală. 2009 ISBN 978-606-513-070-8 616. .BOBOC. ISBN 978-973-7682-78-9 616-002.Adaptarea la stres : condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate / Institutul de biologie.TELPHON. Clinica şi tratamentul complex al principalelor boli reumatismale / Codrina Ancuţa. . 2009 Bibliogr. DIANA. MARCUS.89-008.24 CIP 2009-4275 1029 . GHEORGHE. 2009 Bibliogr. Rodica Petrovanu. ISBN 978-606-530-221-1 616. ISBN 978-793-39-0674-2 616.322 CIP 2009-4219 616/618 Patologie 1026 . 2009 Bibliogr. copleşit şi prost plătit : de la stres la succes în câţiva paşi simpli / Marcus Buckingham. ISBN 978-606-8021-17-1 616. . ISBN 978-973-7682-77-2 616 CIP 2009-3846 . . .441 CIP 2009-4048 1027 . .012. 2009 Index ISBN 978-973-47-0610-5 615. 2009 Bibliogr.CODRINA.COMAN. Hemosideroza pulmonară idiopatică la copil / Elena Cătălina Bică.Piteşti : Paralela 45.Ed.Bucureşti : Editura ALL.BICĂ.Craiova : Sitech. ISBN 978-973-7865-82-3 004:616. THIERRY. Modificări neurofiziologice în patologia hepatică cronică / Marinela Beznă. a 4-a. ANCUŢA.28 CIP 2009-3488 1032 .BOTA.: Mihai Constantinescu. 2009 ISBN 978-973-27-1779-0 616. CORNELIU. Popa.Bucureşti : Editura Academiei Române.Iaşi : Editura Gr. .4 CIP 2009-3712 1033 . Bucureşti : House of Guides.77 CIP 2009-3648 1034 .Craiova : Aius PrintEd. 2009 Bibliogr. Medicina internă în practica de laborator / Adorata Elena Coman. .T. Medicină internă pentru cadre medii / Corneliu Borundel.716 CIP 2009-4233 CIP 207 1030 . Aparatul dentomaxilar : formare şi dezvoltare / Gheorghe Boboc.89-008.206 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1025 . 2009 Bibliogr.BORUNDEL. . ADORATA ELENA. Dumitru Bulucea. 2009 Bibliogr.36-002 CIP 2009-4231 1028 . Suprasolicitat. ISBN 978-973-571-925-8 616-006. trad.441 65.314 616.

Ultrasonografie vasculară / Sorin Marian Dudea. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-521-247-3 616. Gabriela Constantinescu.6 CIP 2009-4739 1043 . VICTORIA.126-002.314 CIP 2009-4562 1039 . .8) CIP 2009-4308 CIP 209 1040 . 2009 ISBN 978-973-30-2492-7 616.31(075. EUGEN.CONSTANTIN. 2009 Bibliogr. .Ed.FERECHIDE. ISBN 978-973-39-0673-5 616.8) 612.Bucureşti : Editura Medicală. DUMITRU.Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu".Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.DUDEA. .: dr.Mediaş : Crisserv.Timişoara : Mirton. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.13-004. Ion Pereş. SORIN M. . a 2-a. Ateroscleroza şi endocardita : complexitate patologică / L. Etiopatogenia infecţiei cu Heliobacter pylori / Hurduc Victoria.Bucureşti : Infomedica. ISBN 978-973-8990-11-1 615.6-073:534. DIANA.HECSER LÁSZLÓ LÓRÁND.Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă.61 CIP 2009-4764 1042 . ISBN 978-973-169-069-8 616.Compendiu de gastroenterologie / coord..835.3 CIP 2009-4025 1044 .9(035) CIP 2009-4763 1041 .208 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1035 . Managementul hemoragiilor digestive superioare prin gastropatie eroziv-hemoragică / Constantin Vlad Denis. VLAD DENIS.12 CIP 2009-4416 1038 . rev. . Vindecarea bolilor cardiovasculare principale în timp scurt fără medicamente / Eugen Crăciun. Index. .3-005.6 616.Bucureşti : Editura NICULESCU. Ozana Alexandrescu.33 578. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Boala renală cronică / Dumitru Ferechide. Morfologia funcţională a aparatului dentomaxilar : caietul studentului / Diana Dudea.3 CIP 2009-4364 1036 .1 CIP 2009-5363 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Radu Ion Badea. ..Târgu Mureş : University Press. .1 CIP 2009-4785 1037 .133-004. ISBN 978-973-693-312-7 616. Cornelia Nicolau.825:616. 2009 ISBN 978-973-39-0672-8 616. dr. . Examenul radiologic al suportului dento-parodontal / Elena Gabriela Despa.Bucureşti : Editura Medicală. ISBN 978-973-748-437-6 616. .HURDUC. ELENA GABRIELA. ISBN 978-973-52-0575-1 657.321. . Bucureşti : Printech. Hecser.CRĂCIUN.DESPA. ISBN 978-973-7912-66-4 616.DUDEA.311(075.

2009.836. . RODICA. Florin Rusu. a 2-a. RĂZVAN. . Proteze unidentare : îndreptar de laborator / Gabriela Ifteni.clinica.).Constanţa : Editura Dobrogea. 2009 Bibliogr. .IFTENI.2009.Ed. .Iaşi : Editura Gr. 2009 Bibliogr.ClujNapoca : Risoprint.IFTENI. Cuza". .Bibliogr. Afecţiunile degenerative ale coloanei vertrebale .39 CIP 2009-4678 1053 . IOAN. efecte pe sănătate. Emilia Crişan.: Amalia Roşu Laurenţiu. Spune noapte-bună insomniei / Gregg D. Parazitologie animală / Ioan Moglan. ISBN 978-973-638-404-2 Vol. . Practica preparării de substructuri organice în protezarea fixă unidentară / Gabriela Ifteni. contribuţii personale / Răzvan Ionuţ.65-006. . . .314 CIP 2009-3493 1051 . FREDERICK. 2009 ISBN 978-973-111-104-9 618. Jacobs .314 CIP 2009-5230 1050 .711(075. trad. 2009vol. mecanisme de apărare.Bucureşti : Editura Trei.Bucureşti : Editura Medicală Antaeus. .MISCHIANU. 2009 Bibliogr. Popa. .9 CIP 2009-4183 .MOGLAN.210 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 211 1045 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-53-0020-3 616-057 CIP 2009-5285 1052 .JACOBS. Norina Forna. ISBN 978-973-7682-83-3 616.MIHĂESCU.LUCESCU. ISBN 978-973-703-412-0 616-002.IONUŢ. Dioxidul de sulf : expunere. .Bucureşti : Herald. ISBN 978-973-1839-76-9 616.Bibliogr.Timişoara : Orizonturi Universitare. 2009 Bibliogr.14 CIP 2009-3964 1049 . 2.Bucureşti : Curtea Veche.Iaşi : Tehnopress. Naştere fără dureri / Frederick Leboyer . diagnosticul şi tratamentul de recuperare : note de curs / Viorel Lucescu.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Cancerul de prostată / Dan Mischianu. Constantin Marica.Malformaţiile traheo-bronho-pulmonare / Nicolae Galie (coord. .8) CIP 2009-5233 1046 . Popescu. I.ISBN 978-973-638-405-9 Vol. 2009 ISBN 978-973-1983-15-8 616. Irinel E. 2009 Bibliogr. 1. 2009 ISBN 978-973-88856-1-5 616. DAN. GREGG D. VIOREL. .23-006 CIP 2009-3683 1047 .: Ioana Maria Novac. Cristian Didilescu.T. ISBN 978-973-702-609-5 616. trad. GABRIELA. ISBN 978-973-707-269-6 616.8-009.ISBN 978-973-638-406-6 616-07 CIP 2009-4528 1048 . Semiologie medicală / Rodica Mihăescu. GABRIELA. . .6 CIP 2009-5236 1054 . Ovidiu Bratu.LEBOYER. .

. Comunicarea cu pacienţii cu tulburări depresive din secţiile de oncologie / Ioana Omer.25 CIP 2009-3840 1060 .. B. IOANA. Alis Dema.4 CIP 2009-3701 1063 .Timişoara : Eurobit.RĂSPOP. .RĂDULESCU.Pneumologie : compendiu / coord.6 SIDA CIP 2009-4540 .PEREŢIANU. .Iaşi : Lumen.4 CIP 2009-5516 1059 . Mollecular mechanisms of extracellular and intracellular proteinopathy in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia / Nicolae Daniela Pirici. NICOLAE DANIEL. 2009 ISBN 978-973-166-133-9 616-008.. Cancerul colorectal : o boală care poate fi prevenită / dr. ISBN 978-973-571-931-9 616-056. 2009 Bibliogr.PREDESCU.: conf.Bucureşti : House of Guides. Şerban Bălănescu. EMIL.831-005. Flagelul HIV-SIDA . Ana Maria Bugă. dr. ISBN 978-973-748-438-3 616. trad. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-620-498-2 616-091 CIP 2009-5003 1057 . 2000 simptome cheie / dr. MARY K. La ce să nu te aştepţi când eşti însărcinată / Mary K. . DAN. ISBN 978-973-749-576-1 616. Emil Rădulescu. Bucureşti : Editura NICULESCU. conf. . Mihaela Bazac.63 CIP 2009-4055 1056 . .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.895. Ghid de evaluare. 2009 ISBN 978-606-513-079-1 618. recuperare a leziunilor musco-ligamentare la sportivi / Corina Predescu.212 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1055 . Echilibrul energetic şi obezitatea / Dan Pereţianu. 2009 Bibliogr. EUGENE BEAUHARNAIS. Craiova : Sitech.Morfopatologie specială / Elena Lazăr. . ISBN 978-606-530-213-6 616. 2009 ISBN 978-973-8986-75-6. 2009 ISBN 978-973-101-254-4 616. Daniela Bartoş . E. Mărioara Cornianu.Bucureşti : Edit Moroşan. 2009 Bibliogr. prof. Maria Dorobanţu. .PIRICI. . ISBN 978-606-530-255-6 616.OMER.MOORE. 2009 ISBN 978-973-730-550-3 616 CIP 2009-4267 1058 .Iaşi : Performantica. 2009 Bibliogr. Pathobiochemistry of cerebral ischemia : am experimental approach / Aurel Popa Wagner. 616.Craiova : Sitech.351-006.7 CIP 2009-5148 1064 .Bucureşti : Editura ALL. dr. Gelu Onose.NASH. Cătălina Poiană. dr.24 CIP 2009-4363 1062 . DANIEL-ALIN..POPA-WAGNER.6 616.. .: Alexandra Vasile. CORINA.6 CIP 2009-5668 1065 .894 CIP 2009-5116 CIP 213 1061 . Moore. 2009 Bibliogr. dr.348-006. AUREL.Bucureşti : Editura Universitară. Nash . .o bătălie pierdută? : analiza flagelului la nivel global : studiu de caz : România / DanielAlin Răspop.

943:577. .1:618. . Sarcini nedorite.Bucureşti : Editura Academiei Române. .Semiologie medicală : aparatul renal.214 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1066 .Craiova : Info. LAVINIA IOANA.61-07 616. Eugen Stelian Gurzău. ISBN 978-973-739-764-5 616.Chestionarul SWS (Survey of Work Styles) / Ileana Văcar.3 CIP 2009-5211 CIP 215 1071 .2009.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. ISBN 978-973-52-0574-4 616. 2009 Bibliogr. IOAN. .Iaşi : Editura Gr. IOANA. 2009 Bibliogr.ISBN 978-973-27-1774-5 616-089(035) CIP 2009-4049 1074 . 2009 ISBN 978-973-8382-69-5 618. . Stresul oxidativ în fiziologia şi patologia aparatului genital feminin / Lavinia Ioana Sabău. Colposcopie / Ioan Sas. ILEANA.Cluj-Napoca : Risoprint. Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare / Ileana Văcar. 2009 ISBN 978-973-1795-02-7 616-074 CIP 2009-3909 1070 . ISBN 978-973-7682-82-6 616. ISBN 978-973-620-489-0 618.SOARE.89-008. . .Tratat de chirurgie / sub red.441 CIP 2009-4362 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.TUDORACHE. 2009 ISBN 978-973-644-864-5 616-073 CIP 2009-3608 1073 . SPERANŢA.41-07 CIP 2009-4313 1069 .Bucureşti : Etna. Dorin Bardac. Analize medicale explicate / Ioana Soare.146-072. IRINA. 2007-2009 10 vol.24 CIP 2009-4738 1075 . Mahnolia Vulcu. ISBN 978-973-27-1579-6 Vol. . . Tratat de reabilitare pulmonară / Voicu M. Sînziana Lovin. 2009 Bibliogr. Popa. 2009 Bibliogr. Eugen Stelian Gurzău.2 CIP 2009-3924 1067 .TICA.89-008. VOICU. 2009 Bibliogr.SAS.Timişoara : Eurobit.VACAR. .Bibliogr. Mic ghid de ecografie practică / Irina Tica.Timişoara : Mirton.Ed. mitul unui anestezist / Speranţa Stratulat. Irinel Popescu. ISBN 978-973-53-0010-4 542.441 CIP 2009-4361 1072 .: Dinu Antonescu. Irinel Popescu . .Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare .1 CIP 2009-3960 1068 . . .T.SABĂU. 2009 Bibliogr. sarcini întrerupte.STRATULAT. Constanţa : Ex Ponto. a 4-a. Marlyce Friesen. coord. 10 : Ortopedie-traumatologie / sub red. . ISBN 978-973-739-765-2 616. digestiv şi sistemul hematopoetic / sub redacţia: Florin Mitu. Tudorache.Index. Dorin Bardac.

. .ROTARU. Florin Leau.). TRAIAN. .. . Maria-Magdalena Andreşescu. ed.LEAU. 2009 ISBN 978-973-30-2429-3 62 001. . TRAIAN.. Urgenţe în medicina veterinară / Traian Enache . ISBN 978-973-53-0031-9 619::615.01 CIP 2009-5664 1083 .VAMEŞU. Anca Chereji. 2009 Bibliogr.STOIAN.217(4) UE CIP 2009-5112 217 CIP 1081 .. CAMIL DECEBAL A.. Patologia oilor şi caprelor / Elena Rotaru. VETURIA-ILEANA.. Valer Teuşdea. Tehnologie şi inovare / Albu Angela. . 2009 Bibliogr. a 2-a.Bucureşti : Printech. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. a 2-a. Constanţa : Ovidius University Press.. Iuliana Mihai. ISBN 978-606-521-264-0 619 CIP 2009-5239 1079 .Ed.Timişoara : Mirton. ISBN 978-606-521-257-2 619::616-089 CIP 2009-4570 1082 . rev.ALBU. DAN..894 CIP 2009-3793 ... rev. Mihai Cernea.: Micu Aurelian. 2009 ISBN 978-973-580-302-5 619 CIP 2009-5128 1080 . ANGELA. 2009 ISBN 978-973-146-051-2 619::616.216 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1076 . Stomatologie veterinară / Camil Stoian. Patologia animalelor de companie : oncologie generală / Dan Crînganu. Bucureşti : Printech.2 CIP 2009-4947 1084 .Râmnicu Sărat : Rafet. Inflamaţia acută / Sorin Vameşu.Bucureşti : Printech.CRÎNGANU.Ed.NUELEANU. 2009 Bibliogr. DAN.45(4)(094) 341.CRÎNGANU. ELENA. Patologia animalelor de companie : oncologie generală / Dan Crînganu.Cluj-Napoca : Risoprint. . Practicum de farmacologie veterinară / Veturia Ileana Nueleanu.314 CIP 2009-5475 62 Tehnică.Bucureşti : Printech. ISBN 978-606-521-258-9 619::616:636.. . Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.Ghid legislativ european : farmacovigilenţa şi legislaţia medicamentului veterinar / Romeo-Teodor Cristina (coord. ISBN 978-606-521-233-6 619 CIP 2009-3758 1078 . Inginerie 1085 . 2009 ISBN 978-973-614-486-8 616 CIP 2009-5207 619 Medicină veterinară 1077 ..Bucureşti : Alcris-M94. Ioan Huţu.ENACHE. 2009 Bibliogr. SORIN. . ISBN 978-973-52-0579-9 619::615. Ghid practic de propedeutică şi tehnică chirurgicală veterinară / Traian Leau.

A. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. . Voicu.2 CIP 2009-4863 1095 .BĂHNĂREANU. VIOREL CONSTANTIN. Rujinski. ILEANA.Bucureşti : Printech. .ALEXANDRU.8) 531. ISBN 978-606-521-232-9 62-23(075. ing. .DUŢĂ. dr. Improved Nyquist filters / Nicolae Dumitru Alexandru.179 CIP 2009-4568 . 2009 Bibliogr. ELENA.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".Examinări nedistructive : lucrări practice de laborator .218 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 219 CIP 1086 . . .3 CIP 2009-3769 1087 . CRISTIAN VASILE. 2008 ISBN 978-973-663-708-7 620. dr.LĂCĂTUŞ. Teodor Hepuţ. prof. ing.Iaşi : Politehnium. Erika Ardelean. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Printech.9 CIP 2009-4589 1094 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-625-843-5 62 CIP 2009-3833 1092 . Energetică 1093 . 2009 ISBN 978-973-1855-43-1 620. Cristian Băhnăreanu. .DOICIN. Securitatea energetică / dr. ISBN 978-973-648-841-2 62(075. ISBN 978-973-648-842-9 658.Baza energetică şi de materii prime / asist. dr.Bucureşti : BREN. D.ION. ing. A. Analiză economică în inginerie / Cristian Doicin. . European defence agency as a defence industry catalyst : International conference research and development strategies in support of dual industrial transformation / research report: Elena Lăcătuş. Mecanică şi mecanisme : teorie şi aplicaţii de statică şi structura mecanismelor / Iosif Tempea. . dr. Mihai. Bazele merceologiei / Viorel Constantin Duţă..2(075. . CRISTIAN.002. ing.RĂU.îndrumar.8) CIP 2009-3483 1090 .Timişoara : Editura Politehnica.. Daniela Miloştean. ISBN 978-606-521-254-1 620. Merceologie. Alexandra Ligia Onofrei.8) 531(075.1:62 CIP 2009-3484 1089 .TEMPEA.Bucureşti : Printech.8) CIP 2009-3757 1088 . ISBN 978-606-521-269-5 62 CIP 2009-5694 620 Materiale. 2009 Bibliogr. Novel materials for light intensity modulation / Ileana Rău. 2009 Bibliogr.Bucureşti : BREN. IOSIF. Bucureşti : Printech. ghid pentru proiectarea inspecţiei produsului / M. Fabricaţia asistată : îndrumar de laborator / Ion N. NICOLAE DUMITRU. ION N. 2009 ISBN 978-973-621-275-8 62 CIP 2009-5040 1091 . Ion. Iulian Tabără. ISBN 978-606-521-242-8 62. Ana Socalici.Deva : Cetate Deva.

ISBN 978-973-759-754-0 539. .4:621. 2009 Bibliogr. Oradea : Editura Universităţii din Oradea. . SIMONA. Antoaneta Butoarcă.Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii / Alexandra Chiş. Liviu Eugen Anton. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Electronică : îndrumător de lucrări / Clement Feştilă. ..8) CIP 2009-4102 .Aplicaţii în electrotehnică. Doina Pasăre.DZIŢAC. ISBN 978-973-8231-76-4 621. Vintilă Bădiţoiu. 2009 Bibliogr. Electrotehnica 1100 . măsurarea mărimilor mecanice tehnice şi fizico-chimice : laborator tehnologic / Ion Chisăliţă.BAYA. Systèmes à énergie d'origine renouvelable pour la maison passive / Gabriel Ivan. Mărfuri nealimentare şi siguranţa consumatorului / Păcurariu Gheorghe. 2009 ISBN 978-973-662-440-7 621. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Elemente de inginerie mecanică. ISBN 978-973-638-408-0 621. ALEXANDRU. Eugen Stuparu.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. măsuri electronice. Press.IVAN. Auditul energetic al instalaţiilor frigorifice / Gabriel Ivan.IVAN.Cluj-Napoca : Editura U. 2009 ISBN 978-606-504-064-9 620. 2009 Bibliogr.PĂCURARIU. ISBN 978-973-7881-48-9 620. ISBN 978-973-752-352-5 620. ISBN 978-606-8060-00-2 621.FEŞTILĂ. Maxim Olga Irina. instalaţia de joasă tensiune.9 CIP 2009-4124 1101 . GABRIEL.3 CIP 2009-4828 1104 .BAGYINSZKI GYULA. Bitay Enikő. Timişoara : Orizonturi Universitare. . Roxana Both. Rodica Frăţilă.2 366.220 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 221 1096 .. Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice : modelare şi simulare / Simona Dziţac.T.22 CIP 2009-4526 1098 . .38 CIP 2009-4600 1105 . Felületkezelés / Bagyinszki Gyula. . .92 CIP 2009-4179 1102 . Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. 2009 Bibliogr. Mihaela Drăgan.38(075.7 CIP 2009-5578 1097 . GABRIEL.Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelean.Cluj-Napoca : Alma Mater.3 CIP 2009-3313 1103 . Măsurarea şi monitorizarea mărimilor hidraulice în timp real / Alexandru Baya. . ISBN 978-973-7881-49-6 620. CLEMENT. măsuri electrice. GHEORGHE. Băra Eva.Craiova : PrintXpert.Bucureşti : Rosetti Educational. ISBN 978-973-739-761-4 621 621. măsurarea mărimilor geometrice.Bucureşti : Rosetti Educational.2 CIP 2009-3451 621 Construcţii de maşini.5 CIP 2009-4029 1099 .

Octavian Fratu.391 004 CIP 2009-3594 1114 . ISBN 978-973-7711-90-8 621 CIP 2009-5421 1109 .GOICEANU. asist.Iaşi : Politehnium.. SIMONA. dipl. 2009 Bibliogr.HALUNGA-FRATU. Elemente de inginerie mecanică / Florea Adriana. ALEODOR DANIEL. .KAPOSTA.Bucureşti : Standardizarea. dipl. dr. ing.FÎŢĂ. . ISBN 978-973-7711-91-5 621 CIP 2009-5420 1110 .Bucureşti : Editura AREL. .IOAN.39 CIP 2009-4093 1113 . 2009 Bibliogr.2009. drd. . ing.3 CIP 2009-5575 1111 . ing. . . ISBN 978-973-131-055-8 621. Florea Radu.81 CIP 2009-4076 . Transmisia datelor : consideraţii teoretice şi experimente de laborator / Aleodor Daniel Ioan. .ISBN 978-606-92073-2-1 621.Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă : surse de alimentare / Vasile Râmniceanu. ISBN 978-973-739-761-4 621 621.3 CIP 2009-2978 1108 .GOICEANU. 2009 Bibliogr. Tehnologia de recondiţionare a utilajelor de tip pompe / Goiceanu Gheorghe. Data transmissions and multiple access techniques / Simona Halunga. Fiabilitatea echipamentelor tehnologice fabricate prin utilizarea de elemente modulate interschimbabile încărcate prin sudare / Daniela Mari Iovănaş.. 2009 Bibliogr.Braşov : Lux Libris. . Bucureşti : Editura AREL. Iosif Kaposta. NICOLAE DANIEL. 2009 ISBN 978-973-52-0569-0 621.3 CIP 2009-3839 1107 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-92073-0-7 621. GHEORGHE.791 CIP 2009-3478 1115 . soluţii contructive / prof.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. ADRIANA.IOVĂNAŞ. . ISBN 978-606-8032-02-3 621.FLOREA.Bucureşti : Electronica 2000. ing. Nicolae Golovanov. DANIELA MARIA. 2009 ISBN 978-973-7860-17-0 621. GHEORGHE. Sorin Jurca.Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului. ISBN 978-973-621-272-7 621.Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului. Electroenergetică : manual pentru electricieni / drd. 2009 Bibliogr.Timişoara : Mirton. IOSIF. Diodiu Lucian. Adela-Eliza Dumitraşcu. 2009 Bibliogr. Fîţă Nicolae Daniel. .38 CIP 2009-4600 1112 . Organe de maşini : investigaţii experimentale. ISBN 978-606-92073-1-4 Partea 1. .222 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 223 1106 . Petru Postolache. Maşină pentru solicitări compuse / Goiceanu Gheorghe.Instrucţiunea ARE 1 : branşamente şi alimentări electrice / AREL. 2009vol. Corneliu Lazăr. .

224 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1116 . Marin Liţă. . Teodor Miloş. GHEORGHE. Tehnici pentru investigaţia materialelor : aplicaţii / şef lucr. Pompe şi ventilatoare centrifuge şi axiale / conf.43 CIP 2009-4946 1124 . ANTONIU.865. ISBN 978-973-625-838-1 621.374 CIP 2009-4103 1118 . 2008-2009 4 vol. Inocenţiu Maniu. 2009 Bibliogr..8 CIP 2009-3630 . prof. . 2009 ISBN 978-973-662-442-1 621. ISBN 978-973-632-512-0 621. fiz. ISBN 978-973-625-609-7. proiecte / Cristian-Alexandru Racovitză. Marius Chelu. MARIN.NICOARĂ. TEODOR. ISBN 978-606-521-259-6 621. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. prof. LUCIAN.T. Mihaela Maria Olan. teme de casă. 4 : Aplicaţii robotizate. ing.431.Bucureşti : Printech. Problèmes d'électrotechnique / Dorina Popovici. Antene utilizate în comunicaţii speciale şi propagarea undelor radio în gama UUS / Gheorghe Olan. 2009 Bibliogr.Robotică / conf.Timişoara : Editura Politehnica.396. dr.762 CIP 2009-4104 CIP 225 1121 . Vasile Burlan. ing.MĂRGINEANU.8) CIP 2009-4976 1125 . ISBN 978-973-88962-6-0 621. .7:629. ISBN 978-973-625-837-4 621 CIP 2009-3629 1117 . DAN.2 621. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Editura U. Motoare cu ardere internă : îndrumar : seminar. . DORINA.. CRISTIAN ALEXANDRU. .3(075. .OLAN. Camelia Demian. Press. MIRCEA.Bibliogr.33 CIP 2009-3671 1119 .Bucureşti : Printech. ing. Vol. 2009 ISBN 978-973-8910-57-7 621. dr.REVICZKY-LEVAY. dr. 2009 ISBN 978-973-662-439-1 621.MAN. . . Teoria circuitelor electrice : probleme / Lucian Man.MILOŞ. Eugeniu Man. ing. .POPOVICI.Bucureşti : Editura Iulian.Sibiu : Alma Mater.Cluj-Napoca : Editura U.RACOVITZĂ. Ioan Vida Simiti. Lucrări practice de electrotehnică şi electronică analogică şi digitală : îndrumător de proiect şi laborator / Reviczky-Levay Antoniu. Press. . ISBN 978-973-625-842-8 621. . dr.2009. .67 CIP 2009-5283 1122 . ISBN 978-606-521-256-5 621.Bucureşti : Editura Politehnica. Ştefan Varga.Timişoara : Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara.Timişoara : Editura Politehnica.3 CIP 2009-4571 1123 .6 CIP 2009-3632 1120 . Esenţial în metalurgia pulberilor / Mircea Nicoară. .LIŢĂ. Corneliu Rădulescu. Construcţia şi funcţionarea motoarelor pentru autoturisme / Dan Mărgineanu. 2009 Bibliogr.T. dr.

Cluj-Napoca : Napoca Star. AUREL. IOAN.05 CIP 2009-5219 1129 .3 CIP 2009-5583 1134 . Index ISBN 978-973-599-353-5 621. . Ingineria organizării şantierelor de construcţii / prof.22 CIP 2009-4158 227 CIP 623 Tehnică militară 1131 . FLORIANA DANIELA. .TEREC. 2009 Index ISBN 978-973-724-101-6 625.3 CIP 2009-4595 1127 . Floriana Daniela Stoian. ing. Iulia Companis. Atlas rutier . Maşini electrice şi acţionări / Teodor Tăbăcaru.Petroşani : Edyro Press.226 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1126 .TĂBĂCARU. IzabelDaniela Ivan. ing.Bucureşti : ALLFA. Timişoara : Editura Politehnica. .Craiova : Alma. ISBN 978-973-621-265-9 624 CIP 2009-3487 1130 . 2009 Bibliogr. 2. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-647-653-2 624 CIP 2009-5644 .STOIAN. . 2009 2 vol.39 CIP 2009-3612 1133 .T.Cluj-Napoca : Editura U. Procese şi instalaţii termice pentru centrale termoelectrice / conf. 2009 Bibliogr. . dr.ISBN 978-973-1792-68-2 621. . 2009 Bibliogr.Ploieşti : Grafoanaytis. 1. .762 CIP 2009-4101 1135 .SĂSEANU. .7(498) CIP 2009-4481 1128 . Experiment şi calitate în metalurgia pulberilor / Ioan Vida Simiti. ISBN 978-973-625-725-4 621.Timişoara : Editura Politehnica. ISBN 978-973-7718-52-5 621. .A társadalmi változások kommunikációs univerzuma.PRECUPANU.Elemente de management al prevenirii şi combaterii utilizării armelor de distrugere în masă / Lucian Ivan. Fundamente de rezistenţa construcţiilor / Precupanu Dan. Aparate electrice de măsurat / Aurel Săseanu. Mircea Nicoară. .VIDA-SIMITI.România 2009 / Constantin Furtună. 2009 ISBN 978-973-662-438-4 621.ISBN 978-973-1792-67-5 Vol. ELEMER. dr. LIANA RODICA. CONSTANTIN. TEODOR. DAN.IGNATON. ISBN 978-973-625-845-6 624. Pereţi de consolidare din beton armat pentru structuri în cadre / Liana Terec.311.Iaşi : Politehnium. Press. 2009 Bibliogr.TârguMureş : Mentor.45 CIP 2009-4444 624/627 Construcţii 1132 . Anca-Gabriela Petrescu. Elemer Ignaton. 2009 ISBN 978-973-88966-7-3 623.FURTUNĂ. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1792-66-8 Vol.

Bucureşti : Pro Tech Service. ISBN 978-606-521-236-7 628.3 CIP 2009-3755 1143 .Bucureşti : Matrix Rom.. Captarea şi folosirea în gospodărie a apei din precipitaţii / Hans-Wener Bastian . conf.331(44) Citroën CIP 2009-5016 1140 .331(437) Skoda Fabia CIP 2009-5015 .116 628. Zborul şi fizica : "nimic.Constanţa : Nautica. Gheorghe Aurel Gherman. VALENTI. rev..7 CIP 2009-3538 1144 .8 CIP 2009-3761 1137 . .T. ISBN 978-973-1822-37-2 628. Bucureşti : Editura M. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Încercarea autovehiculelor / prof.Ed. Valentin Mărgărit Vînturiş.3 CIP 2009-5460 1145 . ing. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-755-473-4 628.066. Instalaţii de condiţionare a aerului / Valentin Apostol.5.SIMIONESCU.35 CIP 2009-4696 629 Tehnica mijloacelor de transport 1139 .LUNGU. prof. dr.Timişoara : Mirton. Contribuţii privind perfecţionarea sistemului de suspensie a tractoarelor agricole şi a autovehiculelor de teren / Valentin Lungu.Bucureşti : Pro Tech Service. . DAN. Lucian Ştefăniţă Grigore.Citroën C3 (2002 to 2005). HANS-WERNER. . 2009 Bibliogr.023. Tehnica iluminatului 1136 . .A. Epurarea biologică a apelor uzate / Claudia Maria Simionescu. Tehnici şi echipamente GMDSS / Popa Dan. trad. conf.Bucureşti : Estfalia..331(73) Ford CIP 2009-5013 CIP 229 1141 . 2009 Bibliogr.MOCIOI. 2009 ISBN 978-973-88280-7-0 629.Craiova : Else. ISBN 978-973-7681-51-5 629.Ford Fiesta benzină şi diesel 2002-2005. ing. Index ISBN 978-973-7872-95-1 629. CLAUDIA MARIA. dr.153:631.3 CIP 2009-3708 1142 .S. dr.Skoda Fabia 2000-2006 benzină şi diesel.BASTIAN. dr. ISBN 978-973-7708-41-0 629.Bucureşti : Pro Tech Service. ing. . VALENTIN. 2009 Index. . MARIANA.APOSTOL. 2009 ISBN 978-973-88280-6-3 629.228 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 628 Tehnică sanitară. ing. 2009 ISBN 978-973-88280-5-6 629. .Bucureşti : Printech.13 CIP 2009-5616 1138 . a 3-a.POPA. 2009 Bibliogr.33. ISBN 978-973-52-0562-1 629. . Ticuşor Ciobotaru. .: Sabina Pocnet. mai complicat" / Mariana Mocioi.

Viorel Gheorghe.32 CIP 2009-4239 .654. ISBN 978-973-30-2482-8 63(075.MUNTEAN. Cursaru Nicolae. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. 929 Muntean. . 2008.L. Ion Olteanu. ..H.Timişoara : Mirton. calificarea : lucrător în agroturism / Dănuţ Pavel.Cluj-Napoca : Risoprint.Bucureşti : Printech. Securitatea şi calitatea produselor vegetale. . Timişoara : Mirton. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Daniel Crunţeanu.Ghidul elevului .7(498) Coandă. . VIRGIL.S. univ.Ed..230 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 231 CIP 1146 .2+632.Timişoara : Mirton. La 70 de ani : florilegiu aniversar / prof. Cristina Pavel.Bucureşti : Printech. Teodosie Perju... ISBN 978-973-52-0572-0 632. ISBN 978-973-52-0578-2 63(497. ISBN 978-973-620-494-4 63 CIP 2009-4159 CIP 2009-5014 63 Agricultură 1149 .562:63+664 CIP 2009-4155 1150 .L. JONEL V. 929 Coandă. .331(430) Volkswagen 1153 .7 CIP 2009-4949 1152 . Bucureşti : Pro Tech Service. Grigorovici Mărioara. LEON SORIN.35) CIP 2009-4133 1154 .H. Ioan Huţu. Leon Sorin Muntean. ISBN 978-973-30-2479-8 63(075. 2009 Bibliogr.. Lavinia Mădălina Micu.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.Acarieni şi nematozi : dăunători ai agroecosistemelor / Doru Ion Petanec. a 2-a.651. Horticultură 1155 . rev.Volkswagen Golf & Bora benzină şi diesel 2001-2003. .Timişoara : Eurobit. Mică antologie Henri Coandă / Virgil Stanciu. Introducere în practica agricolă / Adalbert Ökrös. dr. Nicolae Cursaru.SUBIC. Particularităţi ale agriculturii Serbiei în Banatul de Sud / Jonel Subić. Gheorghe Popescu. Designul compresoarelor aerodinamice subsonice / Virgil Stanciu. 2009 ISBN 978-973-88280-3-2 629.STANCIU. ISBN 978-973-52-0571-3 658.5-13) CIP 2009-5111 631/635 Agronomie.COTUNA. . ISBN 978-973-53-0025-8 63(498) Muntean.STANCIU. . Fitopatologie. ISBN 978-606-521-263-3 629. . 2009 Bibliogr. Mărioara Grigorovici. CIP 2009-5284 1148 . .calificarea : lucrător în agroturism / Pavel Dănuţ. CIP 2009-4563 1151 ..S. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-521-248-0 629. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. siguranţa vieţii / Otilia Cotuna.1:498. VIRGIL.35) CIP 2009-4353 1147 . OTILIA.9:632.ÖKRÖS ADALBERT. 2009 Bibliogr.Ghidul profesorului : domeniul agricultură.

9 CIP 2009-5365 1164 .FREEMAN. 2009 ISBN 978-973-135-443-9 635.458 CIP 2009-4667 1159 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Flori frumoase în grădină şi apartament / Ioan Manoilă. rev. .Craiova : Sitech.BACIU. 2009 Bibliogr. . Bonitarea terenurilor agricole / Michael Freeman. 2009 Bibliogr. . ELENA MARIA.MANOILĂ.Constanţa : Mar.Bucureşti : Corint. G. trad.: Adrian Deliu.3 CIP 2009-4234 1158 . dr. 2009 Bibliogr. G.054 633. MICHAEL. IOAN. ANCA-MIHAELA.1/.02:635.Costeşti : Ars Libri. Producerea furajelor / C-tin Cotigă. ISBN 978-973-7767-20-2 631.8 CIP 2009-4977 1160 . ISBN 978-973-1948-06-5 635. 2009 Bibliogr. MAGDA SORINA.Editura Credis.2/. Grădina : ghidul grădinarului / Fieke Hoogvelt . . trad.232 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1156 . la cultivarea şi păstrarea in vitro / Anca Baciu. D. ISBN 978-973-1863-00-9 635 CIP 2009-4821 . ISBN 978-606-530-219-8 633. 2009 ISBN 978-973-1838-75-5 631. .53. CONSTANTIN. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : AcademicPres. ISBN 978-973-1904-81-8 504.459 631.9 CIP 2009-4838 1165 . Hessayon . Arta îngrijirii florilor / Magda Sorina Mihai. . ISBN 978-973-734-481-6 631. Drăghici Elena Maria. Expert în fructe / D.1 CIP 2009-3824 1163 . Degradarea solurilor / Traian Demeter.DRĂGHICI.Bucureşti : ALLFA.HOOGVELT.164 CIP 2009-4182 CIP 233 1161 . univ.HESSAYON. Studii privind comportarea unor specii şi populaţii locale de Solanum sp.491 CIP 2009-5494 1157 . . FIEKE. . 2009 Bibliogr. Influenţa poluării cu bioxid de sulf asupra unor procese fiziologice la soiurile de grâu "flamura" şi "albota" : lucrare ştiinţifică / Loredana-Ioana Georgescu.COTIGĂ.MIHAI.DEMETER. . Producerea seminţelor şi materialului săditor legumicol / conf. TRAIAN.: Simona Preda.GEORGESCU. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . Index ISBN 978-973-724-191-7 634. Index ISBN 978-973-744-148-5 633.Ed. a 2-a.Bucureşti : Do-MinoR.Bucureşti : Atlas Press. .Cluj-Napoca : Anteea.11 CIP 2009-4533 1162 . LOREDANA-IOANA.

Index ISBN 978-973-744-147-8 632. ISBN 978-973-53-0012-8 631. Maria Sauer.PETRESCU. . 2009 ISBN 978-973-8916-55-5 631(498) CIP 2009-4100 1167 . Ion Măgdălina.ROMAN. Ioan Moraru.Craiova : Sitech. NICOLAE.67(498.8 CIP 2009-3556 1172 .03 CIP 2009-4161 1168 . . ISBN 978-606-530-207-5 634. Tehnologii pomicole / Ioana Roman.1 CIP 2009-4653 1173 . Construcţii : elemente practice şi dimensionale / Marcela Sârbu. ISBN 978-973-744-145-4 634.STANCIU.1/. .491 CIP 2009-5493 1170 . IOAN.8 CIP 2009-4181 1174 . 2009 Bibliogr.SÎRBU.2. IULIAN.6(075.MORARU. ISBN 978-973-712-457-9 631. 2009 Bibliogr. profilaxie şi terapie / Daniela Popa. MARCELA.Timişoara : Eurobit. morfologie. încotro? / dr. 2009 Bibliogr. LILIANA.ROTARU. Mana cartofului produsă de ciuperca Phytophthora infestans : patografie.8) CIP 2009-5214 1169 . epidemiologie. .2) CIP 2009-5622 CIP 235 1171 . biologie. ISBN 978-973-620-495-1 633.Cluj-Napoca : Risoprint. . organizarea şi sistematizarea teritoriului / Nicolae Petrescu. CĂTĂLIN-VIOREL. med. .Cluj-Napoca : AcademicPres. ISBN 978-606-530-269-3 631.. Ioan Peţ.. Oportunitatea irigării culturilor agricole în zona centrala a Olteniei / Popescu Cătălin Viorel.Târgovişte : Bibliotheca. Legumicultura de succes pentru amatori / Gheorghe Stanciu. . 2009 Bibliogr.327:663. DANIELA.8 CIP 2009-3677 . Amenajarea. Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin / Liliana Rotaru. Craiova : Sitech. Gavrilă Ropan.Târgovişte : Cetatea de Scaun.Pajişti temporare în cadrul relaţiei sol-plantă-animal / Neculai Dragomir. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. IOANA.Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad. 2009 Bibliogr.POPA. . vet.Reşiţa : Neutrino.Cluj-Napoca : AcademicPres. . ISBN 978-973-147-030-6 634. 2009 Bibliogr. Agricultura României. . Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri / Iulian Răţoi. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8966-90-1 635.RĂŢOI.234 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1166 . Index.POPESCU. GHEORGHE.2 CIP 2009-4086 1175 .

1:636.DELANEY.55(44) CIP 2009-4385 1185 .: Alexandra Ghibelean şi Ioan Teodora.WALKER.: Ina Mintici.Bibliogr. Reţete din bucatăria americană / Rain Delaney.S. Sericicultură. Apicultură. . Produse lactate : tehnologii şi reţete de obţinere / Elisabeth Mayer-Reithofer .Bucureşti : Editura M. Albinele şi sănătatea lor / Ştefan Lazăr. trad. . JOAN HUSTACE. . Florica Colă. RAIN.136 CIP 2009-5618 1183 . ISBN 978-973-8953-79-6 638.T. Sărăndan Horea.Iaşi : Alfa.55(73) CIP 2009-4382 1184 .. Costel Octavian Vornicu.034 CIP 2009-5615 237 CIP 1181 .. . 2009vol. ISBN 978-973-749-566-2 637.DELANEY. Hannah Green. Hannah Green. WINFRIED.74 CIP 2009-3902 64 Economie casnică 1178 . RAIN. REMUS.Bucureşti : Meteor Press. .Cluj-Napoca : Urban Lifestyle.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. .236 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 636/639 Zootehnie. 2009 ISBN 978-973-144-250-1 639.. . Pescuit 1176 .COLĂ.A. 2009 ISBN 978-973-88882-4-1 641.2. Regimul juridic al vânătorii şi pescuitului / Ionescu Remus.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle.Craiova : Universitaria. ELISABETH.IONESCU.2009.2(498)(094) CIP 2009-5107 1179 .HOFMAN. Hannah Green. . 2009 ISBN 978-973-1822-36-5 637. Reţete din bucătăria franceză / Rain Delaney. . dresarea şi îngrijirea ciobănescului german / Joan Hustace Walker . . Totul despre ciobănescul german : ghid complet pentru creşterea. Reţete din bucătăria italiană / Rain Delaney.Bucureşti : Editura M. 2009 Index ISBN 978-973-1822-40-2 619::636. . ISBN 978-606-510-421-1 Vol. 2009 ISBN 978-973-88882-5-8 641.T. MUGUREL..LAZĂR. . ŞTEFAN.Bucureşti : Editura Universitară. Vânătoare. RAIN.3 CIP 2009-5388 1182 .1(498)(094) 639.MAYER-REITHOFER. trad.DELANEY. Zootehnie specială / Mugurel Colă. 2009 ISBN 978-973-728-363-4 636.1 CIP 2009-3662 1180 . Daniela Jitariu.A. Bolile vacilor / Winfried Hofman . 1 : Taurine. 2009 Bibliogr.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. ISBN 978-606-510-425-9 636 CIP 2009-4759 1177 .Stimularea secreţiei lactate la oi şi capre prin administrarea în hrană a lecitinei vegetale / Carmen Ana Pivodă. 2009 Bibliogr.S.: Anca Băjenaru. 2009 ISBN 978-973-88882-6-5 641. trad. .55(450) CIP 2009-4383 .

Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. Hannah Green.432(498)(036) CIP 2009-4052 1191 . ELENA.567 CIP 2009-5333 .Deva : Cetate Deva. Modele utilizate în analizele manageriale / Constantin Anghelache. ISBN 978-973-1762-56-2 641. ISBN 978-973-759-765-6 658.BADEA.IACOB. 2009 Bibliogr. Reţete din bucătăria marocană / Rain Delaney. a 8-a. . ISBN 978-973-1762-55-5 641. ISBN 978-973-7631-59-6 65.41(498)(036) 640.55(64) CIP 2009-4384 1193 .Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. 2009 ISBN 978-973-88882-3-4 641. CONSTANTIN. 2009 ISBN 978-973-1855-45-5 658.Gustări şi prânzuri. . Gabriel Andrei Matei.Bucureşti : Reader's Digest. 2009 Index. Reţete din bucătăria libaneză / Rain Delaney. rev.DELANEY. RAIN. RAIN.Bucureşti : House of Guides. 2009 ISBN 978-973-101-245-2 641.: Şchiopu Ilinca Smărăndiţa.238 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 239 CIP 1186 . Conducere şi organizare 1194 .55 CIP 2009-5183 1187 . Microbiologia deşeurilor / Bara Vasile.DELANEY. 2009 Bibliogr.15:334.Tehnici culinare şi ustensile de bucătărie / trad.55(569. .Gestiunea financiară a întreprinderii / Mihaela Badea. MIHAELA. a 5-a.Bucureşti : Reader's Digest. 2009 ISBN 978-973-88882-2-7 641.ANGHELACHE. .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. 2009 ISBN 978-973-88882-7-2 641. . . . .7 CIP 2009-4861 1196 .3) CIP 2009-4386 1192 . Reţete culinare pentru fiecare zi / Elena Iacob. Hannah Green. ..DELANEY.BARA.Ed.Bucureşti : Artifex. Reţete din bucătăria rusă / Rain Delaney. 2009 Index ISBN 978-973-724-219-8 641. Aurelian Diaconu. VASILE.Ghidul House of Guides : 2009-2010 : Cele mai bune hoteluri şi restaurante : best hotels & restaurants. 2009 Index ISBN 978-606-513-075-3 640. 2009 Index.55 CIP 2009-5512 1195 . . . Oneţ Aurelia. . Hannah Green.55 65 Management.012.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. RAIN.Fructe şi deserturi.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle.Ed.55 CIP 2009-4480 1188 .4 CIP 2009-4573 CIP 2009-5513 1190 .55(47) CIP 2009-4387 1189 . .Bucureşti : ALLFA.

Galaţi : Sinteze. Gestiunea financiară a întreprinderii / Petre Brezeanu. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-7791-52-8 . . PETRE.BUCUR.BUCUREAN..BOBOC.012. ISBN 978-973-129-375-2 65.: Adriana Manole. 3 : Elemente inspirate din teoria şi practica financiară a Uniunii Europene : aplicaţii.BLANCHARD. ISBN 978-606-530-267-9 65.BORDEIANU. Viorica Boboc.BĂLAN.2009. 2009 3 vol. 2009 Bibliogr. Mihaela Diana Oancea-Negescu. GEORGE.1 CIP 2009-3711 . 2009 Bibliogr. 2009.ISBN 978-973-7622-80-8 Vol. .Timişoara : Mirton. Managementul investiţiilor / George Bălan.152 CIP 2009-4010 1198 .Oradea : Editura Universităţii din Oradea.Craiova : Sitech.Oradea : Făclia : Editura Universităţii Emanuel din Oradea.4:63 CIP 2009-3907 1201 . ISBN 978-973-709-334-9 658. Antreprenoriatul şi managementul micilor afaceri / Mirela Bucurean. Cârmuiţi ca şi Isus / Ken Blanchard. 2009 Bibliogr. Analiza economico-financiară / Alexandru Buglea. ALEXANDRU. GHEORGHE. .1 CIP 2009-4028 1203 .012. . KENNETH.BREZEANU.012.2 CIP 2009-4198 1204 . ION. ISBN 978-973-759-766-6 65. . ISBN 978-973-1917-38-2 65. . .Bucureşti : Cavallioti. 2 : Situaţii financiare : reglementări naţionale şi internaţionale. ISBN 978-973-7622-79-2 Vol. .BUGLEA. Phil Hodges .4 CIP 2009-5487 1205 . ISBN 978-973-52-0565-2 658. Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii / Gabriela Daniela Bordeianu. 1 : Elemente inspirate din teoria şi practica financiară a Uniunii Europene.ISBN 978-973-7622-81-5 Vol.012. . trad. teste. 2009 Bibliogr. . Analiza investiţiilor imobiliare / Gheorghe Bădescu. Ion Popa Lala. Iaşi : Tehnopress. GABRIELA DANIELA. Management strategic : teorie şi practici privind formele asociative de tip public. .BĂDESCU.2009.Bucureşti : Editura Economică.Bucureşti : Pro Universitaria.ISBN 978-973-7622-82-2 658. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8448-73-5 658 CIP 2009-5038 1200 .012. ISBN 978-973-702-627-9 658. Managementul proiectelor : materiale suport pentru formarea profesorilor / Liana Bucur.4 CIP 2009-5405 1199 . LIANA.1 CIP 2009-3494 CIP 241 1202 . MIRELA.240 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1197 . 2009 Bibliogr. studii de caz. .4:65. privat şi ONG din agricultură / Ion Boboc.

ISBN 978-973-87454-7-6 658.1:630 CIP 2009-5033 1215 .012. ISBN 978-973-712-437-1 65. GHEORGHIŢA.CURETEANU. Suceava : Editura Universităţii din Suceava.4 CIP 2009-5403 . .Braşov : Editura Universităţii "Transilvania".4:658.4:658. Managementul proiectelor în turism / Radu S. 2009 ISBN 978-973-687-836-7 65.012.CONSTANTINESCU. GABRIEL. Stancu Daniela Georgiana. ISBN 978-973-749-565-5 65. . 2009 Bibliogr. CATRINA. ISBN 978-973-752-345-7 65. . . ISBN 978-606-530-217-4 65:334.7(075. CĂTĂLIN.DOBREA.012. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-4228 CIP 243 1211 .62. RADU. Diana Tăgăduan.48(4-22) CIP 2009-5286 1209 . Managementul proiectelor / Mircea Duică.Craiova : Sitech. Managementul calităţii / Raluca Irina Clipa. RADU. RALUCA-IRINA. DUMITRU. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.08.Timişoara : Mirton. ISBN 978-973-666-304-8 658.1) CIP 2009-4874 1207 .48 CIP 2009-4547 1213 .4:338. . 2009 Bibliogr.CURETEANU. . Managementul afacerilor / Radu S.4 CIP 2009-4014 1212 . Economia întreprinderii / Dumitru Constantinescu.3(079.4:338. .Timişoara : Eurostampa. Managementul resurselor umane : sinteze. grile / Căprărescu Gheorghiţa.CLIPA. ISBN 978-973-598-473-1 658 CIP 2009-5199 1208 .Iaşi : Sedcom Libris. Fundamentarea ecologică a calculului posibilităţii în pădurile tratate în codru grădinărit / Gabriel Duduman. Cureteanu. Anghel Georgiana. Logistică industrială : planificarea şi robotizarea sistemelor de producţie / Catrina Chivu. ISBN 978-973-52-0568-3 65. ISBN 978-973-670-318-8 65. aplicaţii.Voluntari : EfiCon Press. 2009 Bibliogr.DUICĂ.242 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1206 . 2009 Bibliogr. MARIANA-RAMONA.012.CHIVU. Management în turism rural şi agroturism / Mariana Ramona Ciolac. MIRCEA. Tudor Nistorescu.2 CIP 2009-4315 1210 .012. .CĂPRĂRESCU. Cureteanu.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.CIOLAC.012.DUDUMAN. 2009 Bibliogr. Târgovişte : Bibliotheca.152 CIP 2009-5612 1214 .Bucureşti : Editura Universitară. 2009 Bibliogr. Investiţiile şi modernizarea sistemelor tehnico-economice / Răzvan Cătălin Dobrea.

012.012. CARMEN.Effects of the public . 2009 Bibliogr.4:334. ISBN 978-606-505-183-6 65.. . . . Sistemele de asistare a deciziilor în contextul societăţii cunoaşterii / Daniel Homocianu.4 CIP 2009-4301 .. 2009 Bibliogr.012. Luminiţa Popescu.private partnership in water supply and sewerage public services : experience of the municipality of Bucharest / Ioan Radu. 2009 Bibliogr.HAMAT.7 CIP 2009-4303 1217 . 2009 Bibliogr. DANIEL. ISBN 978-606-530-276-1 65.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania".Bucureşti : Editura ASE.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. Ion Dobre. 2009 Bibliogr.HARTULARI. Serviciile de consultanţă în management : o abordare din perspectiva marketingului / Daniela Roxana Mihai. DANIELA.012. 2009 Bibliogr. .Craiova : Sitech.Bucureşti : Politehnica Press.IGNAT.62. ISBN 978-606-515-032-4 658.IOANA. ISBN 978-606-568-011-2 65.4:334 CIP 2009-5304 1224 . MARIA. . .123 CIP 2009-5308 1222 .MIHAI. 2009 Bibliogr.244 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1216 . ISBN 978-606-505-191-1 004:65. Index." CIP 2009-5630 1219 . ISBN 978-606-510-410-5 65.Iaşi : Polirom.HAHN.4:33 CIP 2009-5757 1218 .HOMOCIANU.Iaşi : Editura Universităţii "Al.012. Simulări manageriale : note de curs / Maria Enescu. Managementul activităţii financiarcontabile şi analize economice / Adrian Ioana. ISBN 978-973-52-0573-7 65. Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale : ghid practic / Alois Gherghuţ. CODRUŢA OANA. Sisteme suport pentru decizii / Carmen Hartulari. .Timişoara : Mirton.Craiova : Universitaria. .GHERGUŢ.012.. Viorel Lefter. Cleopatra Şendroiu.08. 2009 Bibliogr.012.2(075. Ciprian Ceobanu.012. Tratat de managementul modernizării transporturilor din România de după 1989 / Dragoş Andrei Ignat.4:37 CIP 2009-5712 1223 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-598-483-0 65. ADRIAN. ISBN 978-973-703-421-2 65.2 CIP 2009-4475 1225 . . I.8) CIP 2009-4214 CIP 245 1221 .4:656(498)"1989/. 2009 ISBN 978-973-46-1390-8 65. Cuza".012.4:658. RADA-FLORINA. Marian Enescu. . . Managementul calităţii / Codruţa-Oana Hamat.Bucureşti : Editura ASE.5 CIP 2009-4487 1220 .ENESCU.. DRAGOŞ-ANDREI. ALOIS. Management strategic organizaţional : teorie şi studiu de caz / Rada-Florina Hahn.

. Management educaţional şi proiectare strategică : materiale suport pentru formarea profesorilor / Ghiţă Nazare. EMIL.RADU.5 CIP 2009-5740 .1 CIP 2009-4304 1228 .246 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1226 .SCHOLTZ BÉLA. ISBN 978-973-1917-37-5 65.012. ISBN 978-973-702-630-9 658.PETRESCU. Management performant în vânzarea produselor alimentare / Ioan Popa.4 CIP 2009-4630 1234 . Bucureşti : Editura Economică. CARMEN. Cuza". DANIELA-LAURA.OANCEA-NEGESCU. 2009 Bibliogr.Iaşi : Tehnopress. . MIHAELA DIANA.poziţie financiară . ISBN 978-973-709-433-9 658. Anca Minculete.POPA.4:355.6 CIP 2009-4460 1233 .012. GHIŢĂ. . Managing culture in business : basics / Carmen Păunescu. Analiză economico-financiară : performanţă . ISBN 978-973-53-0032-6 65.risc / Marilena Mironiuc. . IOAN. GHEORGHE. 2009 Bibliogr.4:316.MINCULETE. Managementul diagnozei statistice a proceselor de fabricaţie / Emil Petrescu. Vodă. . . ISBN 978-973-663-688-2 65. MARILENA.14 CIP 2009-4451 CIP 247 1231 .MIRONIUC.Cluj-Napoca : Risoprint.012.Bucureşti : Editura Universitară. Doiniţa Popa.4:061.4:37 CIP 2009-4200 1229 .77 CIP 2009-4403 1232 .Galaţi : Sinteze. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Analiza şi evaluarea informaţiilor financiare / Mihaela Diana Oancea-Negescu.PARASCHIVESCU.Iaşi : Editura Universităţii "Al. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-703-416-8 658. ISBN 978-606-8017-17-4 65.5 CIP 2009-4009 1230 . Aspecte ale managementului educaţional în instituţia şcolară / Daniela-Laura Radu. 2009 Bibliogr.NAZARE.41 CIP 2009-3956 1227 .Bucureşti : Ars Academica.012. Viorel Gh. ISBN 978-973-53-0014-2 65. . Diamanta Luminiţa Bulai.PĂUNESCU. ISBN 978-973-749-561-7 658. Abordări moderne ale managementului logistic / Gheorghe Minculete. ADINA.012. Economia firmei / Scholtz Béla István. Analiza financiară în mecanismul de formare a surselor de finanţare a întreprinderii / Adina Paraschivescu.ClujNapoca : Risoprint. . 2009 ISBN 978-973-1827-35-3 65. .4:37 CIP 2009-4988 1235 .Craiova : Editura Cellina. 2009 Bibliogr. I.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".012. 2009 Bibliogr.

MCCOLLUM. ISBN 978-973-749-573-0 65. SORIN ADRIAN.SIMINICĂ. . Circulaţia rutieră : contravenţia / av.05 CIP 2009-5146 . JAMES K.1. Applied business management / James K. Sistemul informaţional contabil al transporturilor locale de călători / Sorin Adrian Achim.TEGLAS. 2009 ISBN 978-973-8986-77-0 656.1 CIP 2009-4673 656 Transporturi. Redactare şi corespondenţă / Niculina Vârgolici.4:658.11(498 Porţile de Fier) CIP 2009-3467 651 Tehnica muncii de birou 1240 .248 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1236 . Loghin Gaga. . înainte de Cornel Codiţă. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-737-644-2 651. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-510-435-8 658. NICUŞOR SEBASTIAN. Dunărea.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. 2009 Bibliogr. CIPRIAN BENIAMIN. rev.7 CIP 2009-4307 1239 .Iaşi : Institutul European.STOICA MIHAELA.012. 2009 Bibliogr.Arad : Gutenberg Univers.Buzău : Alpha MDN. Servicii poştale 1242 . Ana Maria Preda. .1 CIP 2009-5704 1237 .012.Cluj-Napoca : Risoprint. . ISBN 978-973-53-0030-2 004:657:656. Minodora Marinescu. ISBN 978-973-1869-40-7 655. . 2009 Bibliogr. navigaţia şi energia : geopolitică şi negociere : studiu de caz / Ciprian Beniamin Benea .4:334. Managementul resurselor umane în turism / Mihaela Stoica.22 CIP 2009-4132 1244 .Ed.1) 556. McCollum.CAMEN. DANIEL.Cluj-Napoca : Risoprint. ISBN 978-973-88864-4-5 65.Craiova : Universitaria.Procesarea textului : culoarea în poligrafie / Mihai Popescu. .VÂRGOLICI. MARIAN. a 2-a. ISBN 978-973-53-0029-6 65.05(498) CIP 2009-4967 1245 .BONTEA.Bucureşti : Editura Universitară.3 CIP 2009-5535 1238 . Ghidul managerului de organizaţii neguvernamentale mici şi mijlocii / Feri Teglas. 2009 Bibliogr. NICULINA. .Mediaş : Cr3ativ. Milos Florea. .Bucureşti : Edit Moroşan. Analiză economico-financiară / Marian Siminică. 2009 Bibliogr.BENEA.4 CIP 2009-5383 249 CIP 655 Industrii poligrafice 1241 . . 2009 Bibliogr. Daniel Camen.012. ISBN 978-973-611-593-6 656(498:497. cuv.254. .7 655.ACHIM. . Codul rutier simplificat / Nicuşor Sebastian Bontea. şi adăug. FERENCZ. 2009 ISBN 978-973-139-090-1 656.1 CIP 2009-5742 1243 .

. CODRUŢA. 2009 ISBN 978-973-1784-42-7 656.GOC : tehnici de instruire / Codruţa Pricop.05(498)(094) CIP 2009-5646 251 CIP 1251 . GMDSS . a 2-a.Bucureşti : Wolters Kluwer. ing. 2009 Bibliogr. .MERCAN. CE.45:061. Teste de verificare a cunoştinţelor în vederea obţinerii permisului de conducere / ing.1(076. Iosif Bán. . Index ISBN 978-973-690-873-6 656. ISBN 978-606-510-432-7 657. .TOMOS. . ISBN 978-973-7872-94-4 621. Contabilitatea financiară a firmei / Mioara Avram. Mihai Tomos. Abordarea accidentelor rutiere / Dumitru Cristea. Chestionarul pentru examenul auto la categoriile C. 2009 Bibliogr.ASLĂUU.Buzău : Vega Prod '94. GHEORGHE.543 CIP 2009-3861 1247 .41/. .CRISTEA.05:656.05:656. MIHAI. STATE.Bucureşti : Editura Iulian. MARIUS.08 CIP 2009-4472 1248 . ing.1(498) CIP 2009-4434 657 Contabilitate 1255 .Craiova : Universitaria. rev.6 CIP 2009-4548 1256 .1(498) CIP 2009-4435 1254 .AVRAM. 2009 Bibliogr. .396:656. . ISBN 978-973-1911-49-6 656 339. Iosif Bán.TOMOS.ROMÂNIA.PRICOP.SfântuGheorghe : Editura T3.3) CIP 2009-3573 1252 . [Legislaţie].250 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1246 . ISBN 978-973-752-346-4 657.05(498) CIP 2009-3857 1253 . Codul rutier. MIHAI.STĂNCULESCU. .1.1. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. Transporturi şi vamă : lexicon / Gheorghe Caraiani. 2009 ISBN 978-973-1934-29-7 656.8) CIP 2009-5459 1250 . 2009 Bibliogr.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.1. D / Marius Stănculescu. Robert Almaşi. DUMITRU. . 2009 ISBN 978-973-1959-35-1 656(498-35 Prahova) CIP 2009-4658 1249 . Chestionare pentru categoriile C. Tesztkérdések a gépjármű-vezetői vizsgához (kresz) / ing.Buzău : Teocora. Audit intern / Titus Aslău. Pagini din istoria transportului judeţean prahovean şi al transportului urban din municipiul Ploieşti / Mercan State. D / Marius Stănculescu.5 CIP 2009-5419 . Mihai Tomos. TITUS. 2009 Bibliogr.CARAIANI. 2009 ISBN 978-973-8910-58-4 656.6(075.Ed. 2009 ISBN 978-973-1962-04-7 656.05:656.STĂNCULESCU. MIOARA.Constanţa : Nautica. CE. MARIUS.Sfântu-Gheorghe : Editura T3. 2009 ISBN 978-973-1962-03-0 656. Ploieşti : Karta-Graphic.

Ed.8) CIP 2009-4061 ..BURLACU. 2009 2 vol. Sorin Briciu. Valenţele cognitive şi decizionale ale informaţiei contabile oferite de conturi anuale / Daniela Burlacu. ISBN 978-606-505-192-8 657.Bibliogr.1 CIP 2009-5574 1265 .Iaşi : Tehnopress. Iaşi : Tehnopress. . ISBN 978-973-702-624-8 657 CIP 2009-3492 1264 . a 2-a. ISBN 978-973-1977-03-4 Vol.: Irimie Emil Popa. Dictionnaire de comtabilité et fiscalité / Maria Dipşe.Deva : Cetate Deva. 2009 ISBN 978-973-688-137-4 657. .fundamente metodologice .Bucureşti : Editura Economică. 2009 ISBN 978-973-757-205-9 657 CIP 2009-4555 1263 .. . MARIA.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. Dimensiunea strategică a informaţiei costurilor în contabilitatea managerială / Radu Cristian Bucşă. . .ISBN 978-973-1977-02-7 Vol.6 CIP 2009-4110 1260 .1=133. . ISBN 978-973-709-432-2 657 CIP 2009-4008 1262 . Cluj-Napoca : Eikon.BOULESCU.DUŢĂ.421.Bazele contabilităţii . Gheorghe Lepădatu (coord. 2 : Roumain-français.Bazele contabilităţii : aplicaţii practice / Irimie Emil Popa. 2009 Bibliogr.252 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 253 1257 . . NICOLAE. 2009 Bibliogr. VIOREL CONSTANTIN.ISBN 978-973-1977-04-1 81'374.).aplicaţii practice / coord.)..Bucureşti : Tribuna Economică. 2009 Bibliogr. 1 : Français-roumain.Contabilitatea activităţii de comerţ exterior / Marius Dumitru Paraschivescu (coord. RADU CRISTIAN. Teoria şi practica bilanţului : pentru uzul studenţilor ID / Nicolae Ecobici.2009. Lucian Pătraşcu. .DIPŞE.BUCŞĂ. 2009 ISBN 978-973-144-243-3 657.Bucureşti : Pro Universitaria. Ionela Dumitru. 2009 Bibliogr. Auditul public extern naţional şi european / Mircea Boulescu..Capitalul intelectual organizaţional / Constantin Brătianu (coord.375(075. Atanasiu Pop. Ioan Oprean. .Bucureşti : Mayon. . . Dumitru Matiş. .Bibliogr. . ISBN 978-973-129-373-8 657:339. Bazele contabilităţii / Viorel Constantin Duţă. Florin Radu.3 CIP 2009-5309 1258 .Bucureşti : Editura ASE.ECOBICI. . . .5 CIP 2009-3906 1259 . DANIELA. Ştefan Pete. . Simona Vasilache. rev. 2009 ISBN 978-973-1855-44-8 657 CIP 2009-4862 1266 .8:657+336.). MIRCEA.1=135. ISBN 978-973-702-626-2 657 CIP 2009-3490 1261 . 2009 Bibliogr.2009.

3 CIP 2009-3464 1276 .Oradea : Editura Universităţii din Oradea. 2009 ISBN 978-973-30-2487-3 657. .Ed.012. ISBN 978-973-687-838-1 657 CIP 2009-5467 1274 . Contabilitate de gestiune : suport de curs / Constanţa Iacob. . a 2-a. EMILIA. ISBN 928-606-504-062-5 657:65.633 CIP 2009-4765 1268 . A the concentration of media ownerschip in Romania : supporting or challenging pluralism and media fredoom? / Adina Baya . ALINA EMILIA.Bucureşti : Editura ASE. Marioara Avram.MOŞOIU. 2009 ISBN 978-973-676-349-6 659. SĂFTICA. Contabilitate managerială / Gheorghe Fătăcean. .4 CIP 2009-3452 1269 .BAYA. . Hanna Kinga SchramkoFőldváry. Bazele contabilităţii : note de curs : aplicaţii pentru seminar / Mihaela Vartolomei. .4 CIP 2009-3785 . OLGA.Iaşi : Tehnopress.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. .8) CIP 2009-4216 1270 . 2009 Bibliogr. LUCIAN. CONSTANŢA. . ISBN 978-606-510-411-2 657(075. GHEORGHE.OCNEANU. ISBN 978-973-702-625-5 657:674 CIP 2009-3491 1273 .IACOB. Contabilitate şi expertiză contabilă / Emilia Vasile.Craiova : Universitaria.1 CIP 2009-4516 255 CIP 1272 . ADINA. Constanţa : Europolis. . Perfecţionarea organizării contabilităţii manageriale în industria prelucrării lemnului / Lucian Ocneanu.ENACHI. 2009 Bibliogr.254 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1267 .DUŢU. Evaluarea afacerilor / Ion Ioniţă. ISBN 978-606-505-188-1 657.92:336 CIP 2009-4929 1271 . Marin Popescu. 2009 Bibliogr. Informaţii 1275 . 2009 ISBN 978-973-759-752-6 657 658. 2009 Bibliogr.IONIŢĂ.Cluj-Napoca : Alma Mater.Timişoara : Eurostampa. ISBN 978-973-648-840-5 657 CIP 2009-3482 659 Publicitate. .Bucureşti : BREN. . ISBN 978-973-611-590-5 659. Audit şi control financiar în instituţii bancare şi de asigurări / Enachi Săftica. ION. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Relaţii publice şi comunicare / Olga Duţu.VASILE. MIHAELA.: Marcel Tolcea. Ion Ionescu. şi complet.Iaşi : Institutul European.FĂTĂCEAN. rev. pref. 2009 Bibliogr. Contabilitate şi analiza economico-financiară : caiet de lucrări practice / Moşoiu Alina Emilia.VARTOLOMEI.

.Cluj-Napoca : Risoprint. . A képernyő jótékony homálya / Mihály István. NICOLAE.4 CIP 2009-4901 1279 . Gafencu. ISBN 978-973-53-0008-1 66 CIP 2009-3784 1287 .I. 2009 Bibliogr. Simion Drăgan.MOROZAN. ISBN 978-606-521-238-1 681.14 CIP 2009-3835 .Bucureşti : Printech. aşa cum a fost ea.76 CIP 2009-3559 CIP 257 1283 . . 2009 Bibliogr.Iaşi : Polirom. Tehnologia de adaptare a ochelarilor / Nicolae Dumitrescu. . dr.GHIRIŞAN. trad. Teodor Hepuţ. CRISTIAN. MARIANA-FLORICA. 2009 Index ISBN 978-973-46-1346-5 659.Cluj-Napoca : Világhírnév. .MIHÁLY ISTVÁN.G. Incluziuni nemetalice / prof.Piteşti : Independenţa Economică.4:004. 2009 ISBN 978-973-8233-96-6 65. Relaţii publice şi publicitate pe Internet / dr. 2009 Bibliogr. şi adăug.3 CIP 2009-4920 1280 . 2009 Bibliogr. . . Bucureşti : Editura A.HEPUŢ. ISBN 978-973-625-844-2 669.738. Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice / Anne Gregory .1:004. ADINA LUCREŢIA. CĂTĂLIN I.73 CIP 2009-3763 1285 . 2009 Bibliogr.Galaţi : Galaţi University Press.DUMITRESCU. a 2-a. Fenomene de transfer şi operaţii unitare în industria chimică : îndrumar pentru lucrări practice / Adina Lucreţia Ghirişan. 2009 ISBN 978-973-720-237-6 662. ISBN 978-606-92082-0-5 659. ISBN 978-973-759-762-5 664 CIP 2009-5196 1282 . Marian Bordei.4:677 CIP 2009-4656 1286 .738. . . Descoperirea gazelor naturale.5 CIP 2009-5022 66/68 Industrii şi meserii diverse 1281 .Botoşani : Geea.CIOCAN ANIŞOARA. DUMITRU. 1909 Sărmăşel / Dumitru Chisăliţă. 2009 Bibliogr.256 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1277 .012. rev.Ed.GAFENCU. Marcel Adrian Piteiu.BEI. ISBN 978-973-7732-63-7 659.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Materiale monolitice pentru instalaţii termotehnologice / Anişoara Ciocan. ISBN 978-606-8008-17-2 669 CIP 2009-3667 1284 . Contribuţii privind implementarea managementului calităţii totale într-o societate producătoare de tricotaje / Cătălin I. . TEODOR. ing.Timişoara : Editura Politehnica.GREGORY. Cristian Morozan. Tehnologia prelucrării produselor agroalimentare şi impactul lor ecologic : ghid practic / MarianaFlorica Bei. de Ioana Manole. 2009 Bibliogr.CHISĂLIŢĂ.R. ANNE..5 659.

: Marinela Ghereş.6 CIP 2009-3881 . Tehnologia şi controlul calităţii în industria morăritului : îndrumător de lucrări practice / Tirpe Gheorghe.56 664.TIRPE. . . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech. ISBN 978-973-598-486-1 674 CIP 2009-5682 1290 .MĂRCULESCU.Proiecte economice în domeniile agroalimentar . ISBN 978-973-1970-13-4 681. 2009 Bibliogr.2/. AUREL. 2009 Bibliogr.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". . ISBN 978-973-755-471-0 681. 2009 Bibliogr. lacuri şi vopsele / Bogdan Mărculescu. COSTICĂ.48 CIP 2009-4087 1296 . Livia Maria Butac. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Matrix Rom.ClujNapoca : Scientia. ISBN 978-973-755-470-3 681.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Sisteme de conducere cu calculatoare : fiabilitatea factorului uman / Costică Niţu.POPESCU.6 CIP 2009-5681 1292 . COSTICĂ. Anda Sabena Dobrescu. Contribuţii privind reglarea numerică a proceselor industriale / Cristina Temneanu.NIŢU. CRISTIAN-AURELIAN.95 CIP 2009-5330 1289 . . ISBN 978-973-759-479-6 664. Materiale compozite obţinute din biomase lemnoase / Aurel Lunguleasa. CRISTINA. 2009 Bibliogr. .8 CIP 2009-3770 1295 .5 CIP 2009-3659 CIP 259 1293 . GHEORGHE.5 CIP 2009-4968 1291 . 2009 Bibliogr. Lenuţa Fotea. 2009 Bibliogr.Industrializarea peştelui / Marius Giorgi Usturoi. ISBN 978-973-558-403-0 667.258 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1288 .Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad.LUNGULEASA.NIŢU. Paul Corneliu Boişteanu. Octavia Zeleniuc.MÁRTON LŐRINC. . 2009 Bibliogr.9 CIP 2009-4440 1297 . ISBN 978-973-756-041-1 681. . .Iaşi : Casa de Editură Venus.Cluj-Napoca : Risoprint. Conducerea proceselor cu reducerea consumului de energie / Costică Niţu. Benone Păsărin.5 CIP 2009-3660 1294 . Edina Rusen. . ISBN 978-973-53-0009-8 664 504 338. Dragoş Taloi.TEMNEANU. ISBN 978-973-147-032-0 637. Modelarea şi optimizarea proceselor din metalurgia neferoasă : modelarea termodinamicii sistemelor de aliaje Al-Sn / Cristian-Aurelian Popescu. Adezivi. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Ars Docendi. ISBN 978-606-521-244-2 669. Iránítástechnika / Márton Lőrinc. .mediu turism / coord.Bucureşti : Matrix Rom. BOGDAN.5:621.

Iaşi : Artes.8) CIP 2009-3584 69 Materiale şi tehnologii în construcţii 7 ARTĂ.: Ovidiu Morar . .Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Liana Filimon. ISBN 978-973-8955-64-6 62. Echipamente şi instalaţii de încălzire / Petrică Vizureanu. . PETRICĂ. .De la Bucureşti la Paris : o panoramă a artei româneşti = Bucharest à Paris : panorama de l'art roumain / foto: Viorel Grigore .Bucureşti : România Liberă. Echipamente şi instalaţii de încălzire : îndrumar de proiectare / Petrică Vizureanu. .: Astrid Georgiana Stroe.T.UNGUREANU. 697 CIP 2009-3582 1305 .260 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 261 CIP 1298 . PETRICĂ. Iaşi).Bucureşti : Noi Media Print. Elemente privind ventilarea clădirilor reabilitate termic / Cristian Constantin Ungureanu.Iaşi : PIM. ARHITECTURĂ.: Emilio Lopez.86 CIP 2009-4726 1301 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-520-351-8 699(075. Ioana Manuela Cristescu. 2009 ISBN 978-973-1788-23-4. 2009 Index ISBN 978-973-1822-38-9 692. trad. 2009 Index ISBN 978-973-1805-34-4 7(498) CIP 2009-4525 1307 . .. Duşumeaua şi parchetul : tehnici de aplicare şi finisare / Andreas Ehrmantraut . 2009 Bibliogr.63:699. a 3-a.Ed.VIZUREANU. PETRICĂ.. trad.Artă / ed.ARTA ŞI PUBLICUL NOU. ISBN 978-973-759-750-2 677 CIP 2009-4829 1303 .Iaşi : PIM. Structura tricoturilor din bătătură : colecţie de lucrări practice / Tripa Simona. .Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei . Sesiune de comunicări ştiinţifice (11 .535.1 CIP 2009-5617 1304 .VIZUREANU. proiect: Adrian Tuşa. Materiale refractare : îndrumar de laborator / Petrică Vizureanu. . CRISTIAN CONSTANTIN. ed.. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Iaşi : PIM. 2009 Bibliogr. . . 2009 Index ISBN 978-973-717-354-6 7(100)(091)(084) CIP 2009-5073 .: Alexandra Ghibelean. Denia Mateescu . Centrul de Cercetare "Estetică şi creaţie artistică". 7 CIP 2009-4347 1306 . Decorative şi Design. Alberto Casasin. coord.EHRMANTRAUT. SIMONA.Istoria vizuală a artei / coord. 2009 . 23 octombrie 2008 : [lucrări] / Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi. Vincente Ponce. DISTRACŢII.Bucureşti : Enciclopedia RAO. SPORT 1299 .S.: Alina Dimitriu.A. trad.001. .VIZUREANU. 2009 Bibliogr. . .Teiu Botez". ISBN 978-973-8263-52-9 7(063) CIP 2009-4843 1300 . Facultatea de Arte Plastice. Bucureşti : Editura M. red. ISBN 978-606-520-349-5. ISBN 978-606-520-350-1 697 CIP 2009-3583 1302 .: Claude Frontisi .TRIPA. ANDREAS.: Laura Ilea . consultant de specialitate: Denia Mateescu. Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Arta şi publicul nou" : Iaşi.

Piaţa Muzeului . 2009 ISBN 978-606-92054-1-9 75(498)(084) CIP 2009-5244 . Veronica Dănilă.Mecca românilor / Gelu-Gheorghe Clitnovici. .5 CIP 2009-3446 1315 .Bucureşti = Saint Joseph's Cathedral . trad. Index ISBN 978-973-1755-77-9 725. 72 Arhitectură 2009 1311 .71(498 Putna) CIP 2009-4411 ISBN 978-973-596-507-5 72.Bucharest = La Cathédrale Saint Joseph . Mănăstirea Pionul şi Palatul cnejilor cantacuzini de la poale de Ceahlău / Daniel Dieaconu. 2009 Bibliogr. DANIEL.MOLDOVAN.01:14(430) Heidegger. 2009 Bibliogr.94.CLITNOVICI.FABINI. Iaşi : Taida. Desen tehnic 1317 . .Cluj-Napoca : Editura U. Paul Mutică. MARIANA.GROZA. Andrei Fabian. NEIL. Cuza".prima piaţă a Clujului / Mircea Moldovan. 2009 ISBN 978-973-7969-11-8 726. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Artmark / text: Ana Ruxandra Garofeanu. CIP 2009-4706 73/76 Arte plastice.MUSTAŢĂ.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. MIRCEA. I. 2009 ISBN 978-973-662-444-5 711(498 Cluj-Napoca) CIP 2009-5451 1314 . 2009 ISBN 978-973-1891-08-8 726. .Galaţi : Europlus. ISBN 978-973-1950-30-3 726.T.ALBĂSTROIU. . Evoluţia funcţională. teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad / Elena-Simona Albăstroiu. Biologie pentru conservarea operei de artă / Mariana Mustaţă. Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania / Hermann Fabini .Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei.Sibiu : Monumenta.LEACH. ELENA-SIMONA.) CIP 2009-3512 1312 . Putna . GELU-GHEORGHE. OTHILIA. Camuflaj / Neil Leach. . M. 2009 Bibliogr.DIEACONU.Bucureşti : Galeriile Artmark.94 CIP 2009-3787 71 Urbanism 1309 . .262 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1308 .: Liane-Gudrun Ittu. Adina Zorzini. ISBN 978-973-703-405-2 7. Reabilitarea clădirilor istorice cu structură din zidărie / Othilia Mariana Groza.Iaşi : Editura Universităţii "Al. ISBN 978-606-514-015-8 71(498 Bârlad) CIP 2009-5275 1310 .Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice. Index ISBN 978-973-759-760-1 725. Gheorghe Mustaţă.025. HERMANN.3 CIP 2009-4288 263 CIP 1313 .6(498 Buc. . . Viorel Nicolau.Bucarest. .Bucarest = La cattedrale San Giuseppe .025 CIP 2009-5034 1316 . Press.Bucureşti : Paideia.Catedrala Sfântului Iosif . Florin Valeriu Petcu.

264

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

265

CIP 2009-3585

1324 - DAMIR, PETRU. Petru Damir : album de artă / coord.: Octav
Jinga. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-973-88935-9-7
75(498) Damir,P.
CIP 2009-4169

1319 - BOSTAN, ILIE. Compoziţia formei şi a volumului în
sculptură / Ilie Bostan. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-49-9
730.01
CIP 2009-3455

1325 - Dan Gherasimescu, "Omul -pasăre" al românilor / coord.:
Sorin Mazilescu. - Piteşti : Alean, 2009
ISBN 978-973-88741-4-5
730(498) Gherasimescu,D.
929 Gherasimescu,D.
CIP 2009-4291

1320 - BOUR, OCTAVIAN. Carica(r)tura / Octavian Bour. - ClujNapoca : Echinox, 2009
ISBN 978-606-512-010-5
741.5(498) Bour,O.
CIP 2009-4178

1326 - DRĂGOESCU, RADU. De la pictură la şah şi invers / Radu
Drăgoescu. - Bucureşti : Maiko, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7620-26-2
75
794.1
CIP 2009-4277

1318 - BELINSCHI-GRĂDINARU, CLAUDIA.
sentimente / Claudia Belinschi Grădinaru. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-520-352-5
75(498)(084)

Pictură

şi

1321 - CÂRLUGEA, ZENOVIE. Brâncuşi : orizonturi critice / Zenovie
Cârlugea. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-11-8
730(498) Brâncuşi,C.
929 Brâncuşi,C.
CIP 2009-4981
1322 - CIOCOIU, GEORGETA. Sărbătorile de iarnă în tradiţia
populară / Georgeta Ciocoiu, Georgeta Stănescu ; coord.: Lucia Popa. - Botoşani :
Silva-Vic, 2009
ISBN 978-973-1927-06-0
398.332.4(498):741
CIP 2009-5484
1323 - CIUBOTARU, FLORIN. Album Florin Ciubotaru / Florin
Ciubotaru ; trad. în lb. eng.: Samuel Onn. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural
Român, 2009
ISBN 978-973-577-582-7
73(498) Ciubotaru,F.
CIP 2009-5423

1327 - DUMITRESCU, ELENA. Băiat rugându-se - restaurarea unei
copii / Elena Dumitrescu, Ioana Beldiman. - Bucureşti : Editura UNARTE, 2009
ISBN 978-973-1922-48-5
730
CIP 2009-4824
1328 - INCEU, SANDA MARIA. Destinul lutului / Sanda Maria
Inceu. - Baia-Mare : Eurotip, 2009
ISBN 978-973-1852-60-7
738(498)
CIP 2009-5472
1329 - KÖNCZEY ELEMÉR. Fejadag = Raţie = Ration / Könczey
Elemér. - Cluj-Napoca : Exit, 2009
ISBN 978-973-88782-2-8
741.5
CIP 2009-5291

266

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1330 - MAIER, RADU OCTAVIAN. Meşteşuguri ţărăneşti
tradiţionale în spaţiul românesc / Radu-Octavian Maier. - Bucureşti : Editura
Etnologică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8920-14-9
745/749.1(498)
CIP 2009-4188
1331 - PAVELESCU, EMIL. Emil Pavelescu : pictor de simboluri
tradiţionale româneşti / Emil Pavelescu. - Bucureşti : Nemira Publishing House,
2009
ISBN 978-606-92087-8-6
75(498) Pavelescu,E.
929 Pavelescu,E.
CIP 2009-2571
1332 - PÂNZARU-PIM, MIHAI. Respirând cu Nichita / Mihai Pânzaru
Pim. - Suceava : Editura George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-77-4
76(498) Pînzaru-Pim,M.(084)
929 Pânzaru-Pim,M.(084)
CIP 2009-5031
1333 - PRIWER, SHANA. 101 lucruri inedite despre Da Vinci :
secretele celui mai excentric şi mai creator geniu al omenirii! / Shana Priwer, dr.
Cynthia Phillips ; trad.: Ecaterina Radu ; red.: Viorica Horga. - Bucureşti : Meteor
Press, 2009
Index
ISBN 978-973-728-348-1
75(450) Leonardo da Vinci
929 Leonardo da Vinci
CIP 2009-5455
1334 - SOLOMONEA, CARMEN CECILIA. Voroneţ, Popăuţi,
Probotă şi Moldoviţa : metode tehnice ale picturii murale / Carmen Cecilia
Solomonea. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-50-5
75.052
CIP 2009-3874

CIP

267

1335 - STRATAN, LARISA. Dorel Zaica şi ucenicii săi / Larisa
Stratan. - Bucureşti : Editura Alexis, 2009
ISBN 978-973-88993-0-8
75.046.3
CIP 2009-5572
1336 - ŞOTROPA, ADRIANA. Visuri şi himere : ecouri simboliste în
sculptura românească modernă / Adriana Şotropa. - Bucureşti : Compania, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7841-72-8
730(498)
CIP 2009-4826
1337 - TATAI-BALTĂ, CORNEL. Vasile Şt. Crişan : 1949-2003 /
Cornel Tatai-Baltă. - Alba-Iulia : Altip, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-117-196-8
75(498) Crişan,V. Şt.
929 Crişan,V. Şt.
CIP 2009-3890
1338 - TOFAN, CONSTANTIN. Desprinderi : parte şi întreg /
Constantin Tofan. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-606-92090-0-4
75(498) Tofan,C.
CIP 2009-5437
1339 - Un secol de pictură sârbă : 1850-1950 : capodopere de la Muzeul
Naţional din Belgrad / trad.: Gabrijela Turturea, Ionela Mengher. - Bucureşti :
Editura Muzeul Naţional de Artă al României, 2009
ISBN 978-606-8029-04-7
75(497.1)"1850/1950"
069(497.1)Muzeul...:75"1850/1950"
CIP 2009-4388

268

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1340 - ZĂRNESCU, CONSTANTIN. Aforismele lui Brâncuşi /
Constantin Zărnescu ; pref. de Marin Sorescu. - Craiova : Scrisul Românesc
Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-09-5
730(498) Brâncuşi,C.
929 Brâncuşi,C.
CIP 2009-4868
77 Fotografie
1341 - OMAGIU. RADUC, COSTICĂ. Costică Raduc : o viaţă în
imagini. - Focşani : Terra, 2009
ISBN 978-973-8370-66-1
77(498) Raduc,C.
CIP 2009-3496
1342 - SAVINESCU, EUGEN. Vizibil şi lizibil în imaginea fotografică
şi în extensiile ei / Eugen Savinescu. - Cluj-Napoca : Mega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1868-97-4
77.02
CIP 2009-5497
78 Muzică
1343 - COMAN, CODRIN. Harmonia mundi : o încercare în esenţa
muzicii / Codrin Coman. - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-150-8
78
CIP 2009-5771
1344 - COMAN, LAVINIA. Vrei să fii profesor de pian? / Lavinia
Coman. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică
Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-32-7
37:786.2
CIP 2009-5045

CIP

269

1345 - DRĂGAN, OVIDIU VICTOR. Studiu de orchestraţie / Ovidiu
Victor Drăgan. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
ISBN 978-973-598-308-6
785
CIP 2009-5261
1346 - GRĂJDIAN, MARIA. Flüssige identität : Die postmoderne
Liebe, die Takarazuka Revue und die Suche nach einer neuen Aufklärung / Maria
Grăjdian. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-33-4
78.01
CIP 2009-5642
1347 - HAPLEA, DOINA. Folclor muzical din ţinutul Neamţului /
Doina Haplea, Ioan Haplea, Ion H. Ciubotaru. - Cluj-Napoca : Arpeggione, 2009
ISBN 978-973-8329-67-6
784.4(498 Neamţ)
CIP 2009-5174
1348 - ILIE, VIORICA. Armonie : cursuri universitare / lect. univ. dr.
Viorica Ilie. - Bucureşti : Notarom, 2009
ISBN 978-973-8921-36-8
78(075.8)
CIP 2009-5422
1349 - ILIE, VIORICA. Cursuri universitare / lect. univ. dr. Viorica
Ilie. - Bucureşti : Notarom, 2009
ISBN 978-973-8921-34-4
78(075.8)
CIP 2009-3994
1350 - JURIŢA, PETRU. Educaţie muzicală : culegere de cântece şi
jocuri muzicale / Petru Juriţa, Ana Moş, Pavel Moş. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-343-3
78(075.33
371.214:78:373.3
CIP 2009-4289

270

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1351 - LUPU, CONSTANTIN. Folclor muzical instrumental din
judeţul Botoşani / Constantin Lupu. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-347-1
785:784.4(498 Botoşani)
CIP 2009-3745

271

CIP
791/792 Arta spectacolului

1356 - ARTENE, ELIZA M. Theatralis / Eliza M. Artene. - Iaşi : PIM,
2009
ISBN 978-606-520-366-2
792

1352 - Muzică / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin, Vincente Ponce, ... ;
trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-29-6
78
CIP 2009-4341
1353 - OANCEA, SORIN CRISTIAN. Ethosul în muzica lui Theodor
Grigoriu / Sorin Cristian Oancea. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-10-3
78(498) Grigoriu,Th.
CIP 2009-4034
1354 - SOREANU, CRISTINA MIHAELA. Arta cântului : didactica
specializării / Cristina Soreanu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania",
2009vol.
ISBN 978-973-598-477-9
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-598-485-4
371.3:78
CIP 2009-4438
1355 - VORNICELU, DAN CLAUDIU. Repere stilistice ale muzicii de
cameră franceze în sonata pentru vioară şi pian (1850-1900) / Dan-Claudiu
Vornicelu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-31-0
781.68
CIP 2009-4713

CIP 2009-5312
1357 - BEHAR, NINA. Filmul despre artă, arta despre artă / Nina
Behar. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
ISBN 978-973-1790-31-2
791.43
CIP 2009-4125
1358 - CIOBOTARU, ANCA DOINA. Personaje, cupluri şi poveşti ...
cu sfori / Anca Doina Ciobotaru. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-51-2
792.97(498)(091)
CIP 2009-4114
1359 - COLCEAG, GELU. Ipostaze cehoviene : personaje şi situaţii /
Gelu Colceag. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
ISBN 978-973-1790-32-9
792
CIP 2009-4314
1360 - CONSTANTINESCU, MIRCEA. De spectaculis / Mircea
Constantinescu. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1790-30-5
792
CIP 2009-4017
1361 - GORZO, ANDREI. Bunul, răul şi urîtul în cinema / Andrei
Gorzo. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1364-9
791.43
CIP 2009-4902

272

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1362 - MUNTEANU, ALINA ELENA. Drama techniques for teaching
english / Alina Elena Munteanu. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-670-311-9
792
CIP 2009-3562
1363 - RUSU, ANA-MARIA. Repere în istoria teatrului universal /
Ana-Maria Rusu. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-365-5
792(100)(091)
CIP 2009-5256
1364 - ŞERBAN, ALEXANDRU LEO. 4 decenii, 3 ani şi 2 luni cu
filmul românesc / Alex Leo Şerban. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1363-2
791.43(498)
CIP 2009-4863
1365 - VOICU, MIHAI. Enigmistica pentru toţi / Voicu Mihai, Voicu
Floarea. - Râmnicu-Sărat : Rafet, 2009
ISBN 978-973-146-049-9
793.7
CIP 2009-4259
793 Divertisment
1366 - FIRIMIŢĂ, MARIAN. Odă înţelepciunii / Marian Firimiţă. Giurgiu : Cronos, 2009
ISBN 978-973-7805-35-5.
793.7
CIP 2009-3563
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc
1367 - SAVA, FLORIN. Compoziţii decorative / Florin Sava. - Oneşti :
Magic Print, 2009
ISBN 978-973-1732-24-4
794.1
CIP 2009-4641

273

CIP
796/799 Sport

1368 - Activităţi de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar, pe
grupe de vârstă : jocuri dinamice şi de relaxare / Olenici Liliana, Violeta Hîj,
Agapia Cotor, ... - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
ISBN 978-973-670-315-7.
796
CIP 2009-3502
1369 - ADUCOVSCHI, DANIELA. Varietatea gimnasticii pe muzică /
Daniela Aducovschi. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-607-7
796.41
CIP 2009-4701
1370 - AJTAY FERENC. Kolozsvár környékének kirándulóhelyei /
Ajtay Ferenc. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Stúdium, 2009
ISBN 978-973-643-163-0
796.5(498 Cluj-Napoca)
CIP 2009-3884
1371 - ALBU, PETRIŞOR. Virgil Bălan : un mare antrenor european /
Petrişor Albu. - Craiova : Fundaţia Editura Scrisul Românesc, 2009
ISBN 978-973-85249-5-8
796.386(498) Bălan,V.
796.071.43(498) Bălan,V.
929 Bălan,V.
CIP 2009-3614
1372 - BURCĂ, IOAN. Lecţia de atletism / Burcă Ioan, Ionescu
Dragoş. - Cluj-Napoca : Editura G.M.I., 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1776-13-2
371.3:796.42
CIP 2009-2981

274

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

275

1373 - CĂLINESCU, GEORGE. Schi alpin : manualul începătorului /
George Călinescu, Luminiţa Brabiescu Călinescu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-408-2
796.926
CIP 2009-4081

1378 - IANCU, AUREL. Curs de aprofundare în handbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-397-9
796.322(075.8)
CIP 2009-3626

1374 - CHIRILĂ, MARIANA. Paşaport pentru performanţa
sportivă / lector dr. Mariana Chirilă. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-840-4
796/799
CIP 2009-3832

1379 - IANCU, AUREL. Curs de bază la disciplina fotbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-402-0
796.332(075.8)
CIP 2009-3628

1375 - CRĂCIUNESCU, CĂTĂLIN. Studiu cu privire la pregătirea
fizică a jucătorilor de fotbal la nivel de echipă divizionară "A" în perioada de
iarnă / Cătălin Crăciunescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-218-1.
796.332
CIP 2009-4235

1380 - IANCU, AUREL. Curs de bază la disciplina handbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-400-6
796.322(075.8)
CIP 2009-3627

1376 - DĂESCU, IONICA. Particularităţi metodice şi mijloace folosite
în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării, consolidării şi perfecţionării
deprinderilor motrice la elevii din clasele 1-4 / Ionica Dăescu. - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-205-1
796(075.33)
CIP 2009-3551
1377 - DRAGOŞ, FELICIA. Turismul în zona Subcarpaţilor de
Curbură / Felicia Dragoş. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa Corpului
Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-41-0
796.5(498)
338.48(498)
CIP 2009-3481

1381 - IENEI, EMERIC. A fi sau a nu fi antrenor : singur printre
actori / Emeric Ienei, Mircea Bradu. - Ed. a 2-a. - Oradea : Arca, 2009
ISBN 978-973-1881-23-2
796.332(498)(0:82-94)
792(498)(0:82-94)
821.135.1-94
CIP 2009-4936
1382 - IGOROV-BOSI, MARINA. Handbal : metodică / Marina Igorov
Bosi. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-74-9
796.322
CIP 2009-5149
1383 - LEUCIUC, FLORIN-VALENTIN. Activităţi turistice / FlorinValentin Leuciuc. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-666-303-1
796.5(075.8)
CIP 2009-4558

3:796:373.Craiova : Sitech.J. ISBN 978-606-530-243-3 371.43 CIP 2009-4565 1392 . ISBN 978-606-8030-20-3 796. ISBN 978-973-737-648-0 371. 2009 Index. ISBN 978-973-163-408-1 796.NEAGU.1 CIP 2009-4515 .A. . .: Bianca Vasilescu. . a 3-a. Nicuşor Cătălin Vîrtopeanu.ŞTEF. trad.018. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura ALL.TODEA. box!! / Eustaţiu Mărgărit. MARIAN COSTIN.Craiova : Sitech. GEORGE.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".Bucureşti : Printech. Hai să vorbim despre. Studiul privind petrecerea timpului liber diferenţiat pe sexe şi în privinţa sportului / George Nanu.NANU. 2009 Bibliogr. Tehnica şi metodica predării înotului / Narcis Florian Neagu.2 CIP 2009-5665 1385 .T.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. Handbal / Mihail Szabo. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-571-869-5 796.41 CIP 2009-5631 1391 . . .STOICOVICIU.2 616.5 CIP 2009-4192 1387 . . IOZEFINA.Craiova : Universitaria.. Gimnastica de bază : metodica predării / Nanu Marian Costin.SMITH. 2009 Bibliogr. VASILE.276 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1384 . Curs practico-metodic pentru predarea jocului de baschet în învăţământul superior de neprofil / Adriana Stoicoviciu. 929 Pilates. ADRIANA. . ISBN 978-973-755-474-1 796.3:795. Jocuri de mişcare / Septimiu Florian Todea. Braşov : Omnia Uni S.83 CIP 2009-4693 CIP 277 1389 . SEPTIMIU FLORIAN. a 3-a. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-134-073-9 796.J.NANU. Particularităţi metodice în consolidarea deprinderilor motrice în dezvoltarea calităţilor motrice la preşcolari / Iozefina Tiţă.Bucureşti : Matrix Rom. NARCIS FLORIAN..Ed.4 796(430) Pilates. KAREN.8-053.2(075.2 CIP 2009-4784 1388 . CIP 2009-3842 1393 . 2009 Bibliogr.MĂRGĂRIT. Spaţiul mistic / Vasile Ştef. . . Pilates / Karen Smith .. . 2009 Bibliogr.TIŢĂ.323. .8) 37. 2009 Bibliogr.322 CIP 2009-4832 1386 . MIHAIL. ISBN 978-606-510-426-6 796/799 CIP 2009-5413 1390 . EUSTAŢIU. ISBN 978-606-521-250-3 797. 2009 Bibliogr.Ed.SZABO.Sibiu : Techno Media. ISBN 978-606-530-273-0 796.S.

Dicţionar latin-român.VASILE.1 CIP 2009-4756 1401 .8=135. 2009 Bibliogr. Bucureşti : Editura G.1 81'374. .1 81'374.BEJAN.1=163. Alexandra Tătaru.8=124=135. a 3-a. . PARASCHIVA. 2009 Bibliogr.1=131.5(498-21) CIP 2009-3653 1399 .Ed. .8=131.8=111=135. rev. a 3-a.Craiova : Sitech. GHEORGHE. 2009 Bibliogr. Introducere în semiotică / Camelia Mihaela Cmeciu.2 CIP 2009-4240 1398 . . . FILOLOGIE.Ed. . CAMELIA. ELENA. . 2009 Bibliogr.Discours et images / coord.1=124 CIP 2009-4242 1402 . ISBN 978-606-530-237-2 81 CIP 2009-4751 .Iaşi : Casa Editorială Demiurg.Constanţa : Steaua Nordului.Ed.I.CIORNEI. Elena Bogdan.8=135. Dicţionar român-italian.Târgovişte : Transversal. român-latin / Cracea Elena.Bucureşti : Corint.). 2009 ISBN 978-606-511-104-2 81'374. ALEXANDRA-CATRINA.Turismul urban / Tamara Simon.. ISBN 978-973-1776-11-8 796 CIP 2009-5443 1400 .1=135. Mediul ambient olimpic / Bogdan Vasile. a 2-a.COMIŞEL.Constanţa : Steaua Nordului.2=135.Constanţa : Steaua Nordului.Bacău : EduSoft. Indice ISBN 978-973-152-130-5 81 CIP 2009-4719 1403 .1 CIP 2009-4740 1397 . 2009 Bibliogr.FLORICEL. ECATERINA. .278 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 279 1394 .CRACEA. 2009 ISBN 978-973-135-435-4 81'374. Franco Albertini.1 CIP 2009-4598 8 LINGVISTICĂ. BOGDAN. ISBN 978-973-749-563-1 81'374.CMECIU.2=112. Dicţionar germanromân / Alexandra-Catrina Ciornei. Alina Scurtu. ISBN 978-973-8934-81-8 81'22 CIP 2009-5065 1395 . 2009 Bibliogr.BOBOC.8=135. . Dicţionar englez-român / Ecaterina Comişel (coord. Antonomy as a sense relation among words / Stela Floricel. italianromân / Gheorghe Bejan. Melinda Cândea. Ghid de conversaţie român-bulgar / Paraschiva Boboc. STELA. 2009 ISBN 978-606-511-099-1 81'374. 2009 Index ISBN 978-606-511-097-7 81'374. . . LITERATURĂ 81 Lingvistică 1396 . ISBN 978-606-8042-07-7 796.: Sanda-Maria Ardeleanu.M. .Bucureşti : Editura Universitară. Mihaela Popescu.

HASAN. ISBN 978-606-8008-16-5 81 CIP 2009-3665 1405 .POPA.8=163. Gabriela Scripnic. .MĂRĂŞESCU. Index ISBN 978-973-1882-14-7 81'25 CIP 2009-5067 1407 . . Ghid de conversaţie român-turc / Hasan Neriman. . .Ed. englez-român / Emilia Neculai. a 2-a. . a 3-a. Translation theories of the twentieth century : (1900-1990) / Ioan Lucian Popa.POPA. . Transfer socio-culturel par la traduction / Ramona Iordache.8=135.IORDACHE. Ipostaze discursive / Daniela Rovenţa-Frumuşani.3=135.Bucureşti : Macedoneanul.1=111 81'374.2=135. .Bacău : EduSoft.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. . 2009 ISBN 978-606-511-092-2 81'374. Index.Ed. 2009 ISBN 978-606-511-105-9 81'374. 2009 Bibliogr.280 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1404 .Călăraşi : Agora.Galaţi : Galaţi University Press. DANIELA. ISBN 978-973-690-869-9 81'25 CIP 2009-4468 CIP 281 1409 . ANCA. . .77 CIP 2009-3913 . Source of error in translation / Amalia Mărăşescu. An introduction to translation studies / Ioan Lucian Popa. ISBN 978-973-8295-83-4 81'25:316 CIP 2009-5274 1406 .1=512. 2009 ISBN 978-973-1756-02-8 81'374. EMILIA. AMALIA.Constanţa : Steaua Nordului.8=135. . . RAMONA.NECULAI. Evidential strategies in argumentative discours / Anca Gâţă.NERIMAN. ISBN 978-973-737-642-8 81'37:316. IOAN LUCIAN. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.Constanţa : Steaua Nordului. 2009 ISBN 978-606-511-098-4 81'374.161 CIP 2009-4241 1411 .Constanţa : Steaua Nordului. Index ISBN 978-973-1882-05-5 81'25 CIP 2009-5066 1408 .NECULAI.1=134. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4157 1413 .Ed. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-3774 1412 .Mic dicţionar cu cuvinte uzuale macedonene. 2009 Bibliogr.8=111=135.GATA.Bacău : EduSoft.2 81'374. Dicţionar român-spaniol.2=134. .1 CIP 2009-4877 1410 . IOAN LUCIAN. a 2-a. Dicţionar român-englez. spaniolromân / Emilia Neculai.2=135. Alina Ganea. EMILIA.ROVENŢA-FRUMUŞANI.

ALINA ELENA.1 CIP 2009-4243 1420 .ARSENE-ONU. Caracal : Hoffman. .CAZACU. FLORENA LAVINIA. . rev. .BALAŞ. . Let's Learn English ! / Florena Lavinia Chirila. .133.2(075.CAZACU. a 4-a. CRISTINA. 2009 ISBN 978-606-511-096-0 811.624 CIP 2009-4465 1415 . 2009 Bibliogr.BORŢUN. 2009 ISBN 978-973-46-1398-4 811. ISBN 978-606-530-263-1 811. ISBN 978-973-142-219-0 811. a 3-a. 2009 ISBN 978-973-1825-49-6 811.4) CIP 2009-4368 1416 . 2009 Bibliogr.134. ORLANDO. Index ISBN 978-973-690-871-2 811.112.Constanţa : Steaua Nordului.Iaşi : Polirom. Limba germană : exerciţii de gramatică şi vocabular / Orlando Balaş. Comparision = Comparaţia / Bojan-Popescu Simona. 2009 ISBN 978-606-511-094-6 811.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. ANA-MARIA.Ed. Quelques notions de grammaire / Marinela Cereanu. The English adverb / Cristina Arsene-Onu.Ed. . . .282 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 811 Limbi individuale 1414 . 2009 ISBN 978-973-8934-98-6 087.4)(076) CIP 2009-4366 1417 .111 CIP 2009-4716 .133.111'367. rev.Ed. Cristina Balaş.Craiova : Sitech.112.111 CIP 2009-5054 CIP 283 1419 .BALAŞ. . SIMONA. Limba germană : simplu şi eficient / Orlando Balaş .Oradea : Editura Didactica Militans . MARINELA.CHINTESCU. Mariana Crăciun.Ed.35)(076) CIP 2009-5293 1423 . a 5-a.2 CIP 2009-4244 1421 . MARIA-CRISTINA.Bacău : EduSoft.1 CIP 2009-5408 1422 .111(075. ORLANDO. . Spaniola rapidă / Ana Maria Cazacu.2'36'373(075. . ANA-MARIA. Franceza rapidă / Ana-Maria Cazacu. ISBN 978-606-92000-4-9 811.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. 2009 Index Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-46-1399-1 811. a 3-a. 2009 Bibliogr. Writing essays for the baccalaureate examination-oral and written tests / Maria Cristina Chintescu. . .5:811.Casa Corpului Didactic Oradea. rev.BOJAN-POPESCU.CEREANU.Iaşi : Polirom. argument de Rudolf Windisch.Constanţa : Steaua Nordului.CHIRILA.111 CIP 2009-5609 1418 . Learn English and have fun / Alina Elena Borţun.

. Gramatica limbii franceze / Anca Cosăceanu. GABRIELA SONIA. ALEXANDRA-CATRINA.: Anca Natalia Florea.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. diateze active.Bucureşti : Gramar. 2009 Index ISBN 978-973-748-434-5 087.Bucureşti : Editura NICULESCU. DELIA. Cahier de séminaire : á l'usage des étudiants / asist.1 CIP 2009-3564 1427 . STELIANA. ISBN 978-973-749-564-8 81'374.Bucureşti : Lehrmittelhaus. The non-finite forms of the verb / Cîtu Florentina. Cristiana Coşoveanu.624 CIP 2009-4766 1431 . .Giurgiu : Cronos.4) CIP 2009-2335 1428 . Teste şi analize gramaticale : curs practic de limba germană / Alexandra-Catrina Ciornei.111(075. Germana rapidă / Corina Dragomir.133.FREIMAN. 2009 ISBN 978-973-7805-34-8 811.DRĂGĂNESCU. Micaela Slăvescu.284 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 285 1424 .112. Freiman.1 CIP 2009-4757 1430 . Carmen Mălăeţ. ISBN 978-606-8021-19-5 811. FLORENTINA. . Limba engleză fără profesor / Dan Duţescu.CÎTU. 2009 Bibliogr.DUŢU.2=135.2 CIP 2009-4245 1432 . ISBN 978-606-530-238-9 811.DUŢESCU. The French element in English / Gabriela Sonia Dobre. . 2009 Bibliogr. tehnica exprimării. / Steliana Clejanu. . univ.CLEJANU. GEO M. conjugare. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-88969-0-1 811. exerciţii. Bucureşti : Editura NICULESCU.Engleza pentru cei mici / trad. 2009 Bibliogr.2 CIP 2009-4062 . 2009 Bibliogr. Constanţa : Steaua Nordului. Rucsandra Duţu.DRAGOMIR.1'36(075. ISBN 978-973-142-212-1 811.2=112.1 811. .CIORNEI.133. Anne Marie Lihaciu.DOBRE. Învaţă germana pas cu pas : verbele tari şi neregulate. 2009 ISBN 978-973-748-436-9 811. verbe compuse.4) CIP 2009-2262 1426 .111 CIP 2009-3623 1434 .5:811.1(075.Bucureşti : Little Star. 2009 ISBN 978-973-88913-0-2 811. RUCSANDRA. 2009 ISBN 978-606-511-095-3 811.Craiova : Sitech.133. . Writing essays with tears and laughter / Delia Drăgănescu.112. Le document authentique en classe de F.COSĂCEANU.133.E. Bucureşti : Editura Universitară. CORINA.111'367. .8)(076) CIP 2009-5314 1433 . DAN.111 CIP 2009-4777 1429 .L. expresii / Geo M.111 CIP 2009-5068 1425 .Craiova : Aius PrintEd. 2009 ISBN 978-973-591-649-7 811. ANCA.

2009 Bibliogr.23 811. 2009 ISBN 978-606-530-244-0 811. a 5-a. Ich kann Deutsch Sprechen : Deutsch in 20 Lektionen .111 CIP 2009-3655 .135. MARIA-MAGDALENA. . STELUŢA.112. FRANÇOOISE. . 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4778 1440 .. rev. .111(075. The guide : limba engleză pentru examene şi concursuri / François Grellet .23 CIP 2009-4140 CIP 287 1441 . Corina Gheorghiţă.Ghid pentru bacalaureat bilingv francofon / vol.Germana pentru cei mici / trad.111:811.MANDU.Bucureşti : Editura Coresi.133.Ed. Culegere de exerciţii de limba franceză : pentru anii I-III de studiu / Aura Valentina Ipate. AURA VALENTINA.ISTRĂTESCU. 2009 Index ISBN 978-973-748-435-2 087. Culegere de exerciţii de limba engleză : pentru anii I-III de studiu / Aura Valentina Ipate. MARIANA-CRISTINA. Index ISBN 978-973-137-135-1 811.ILINA. Utilizarea abrevierilor de origine engleză în stilul ştiinţic al limbii române / Hinoveanu Călina Andrada. SORINA.Iaşi : Polirom. . În 20 de lecţii fără profesor / Steluţa Istrătescu. Eduard Bucescu. .IPATE.Slatina : Didactic Pres.2 CIP 2009-3624 1436 . 2009 ISBN 978-973-7680-60-0 811. 2009 ISBN 978-973-46-1348-9 811.1 CIP 2009-4557 1438 .2 CIP 2009-4150 1444 .133. coord.Ed. .133. 2009 Bibliogr. . . Cristian Belei. Ana Stan. Anne Marie Lihaciu. CĂLINA ANDRADA. I can speak English : English in 20 lessons . 2009 ISBN 978-973-8046-30-6 811.Bucureşti : Editura Coresi.GORAN. Nume de persoane în română şi franceză : studiu comparat / Maria-Magdalena Ilina.1 CIP 2009-5362 1437 .135.MARINESCU.3) CIP 2009-3816 1442 .Iaşi : Polirom.Craiova : Sitech. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura NICULESCU. Mădălina Grigore. Index ISBN 978-973-137-136-8 811.286 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1435 . ISBN 978-973-1904-82-5 811. 2009 ISBN 978-973-46-1124-9 811.HINOVEANU.Bucureşti : Agora. . Comunicative activities / Sorina Marinescu.GRELLET. Gabriela Liliana Pasache. rev.111 CIP 2009-4151 1439 .: Anca Natalia Florea.1'373. .. de Sorina Dănăilă. trad. . a 3-a. ISBN 978-973-113-323-2 811. de Gabriel Cheşcu.1'373. .111 821.33)(076) CIP 2009-3815 1443 . AURA VALENTINA. Alexandru Ştefan. Cours de français pour les agents de police C4 / Andreea Goran.IPATE.112. Eduard Bucescu. .5:811.1(075. Teste grilă : limba engleză / Mariana-Cristina Mandu.133. ANDREEA. 2009 ISBN 978-973-47-0619-8 811.Costeşti : Ars Libri.Ploieşti : LVS Crepuscul.111(079) CIP 2009-4717 1445 . .Piteşti : Paralela 45.

POPESCU.5 CIP 2009-4464 1449 . NICOLETA AURORA.111 CIP 2009-4246 CIP 289 1452 . Franceză : curs practic / Marcel Saraş. . 2009 ISBN 978-973-1792-65-1 087.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.Oradea : Editura Didactica Militans . Engleza rapidă / Emilia Neculai. a 2a.5:811. Circle and learn English : ghid auxiliar / Angela Simona Sălceanu. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-281-5 811. 2009 Bibliogr. ALINA. Means of expressing futurity in English language / Ramona Moskovicz.5 CIP 2009-4869 1451 .Craiova : Sitech.111'366.Târgovişte : Bibliotheca.NECULAI.Bucureşti : Teora. ANGELA SIMONA. 2009 Bibliogr. . Index ISBN 978-973-690-878-1 811.111 CIP 2009-5360 1455 .MIHĂESCU. SIMONA RODICA. ANGELA SIMONA.625. ALINA.PREDESCU. Alina Predescu. .SĂLCEANU. SORINA.111 CIP 2009-5624 . . ISBN 978-973-712-458-6 811. RAMONA MARINELA.288 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1446 .Constanţa : Steaua Nordului.MIU.NECULAI. P. EMILIA.Craiova : Alma. 2009 Bibliogr.111 CIP 2009-3684 1448 . . CLEMENTINA. The English nonfinite verbal forms : a morphosyntactical approach / Alina Miu. 2009 Bibliogr.111'36 CIP 2009-4467 1453 .Slatina : Didactic Pres. ISBN 978-973-663-714-8 811. Şi din imagini învăţăm limba engleză / Simona Rodica Mihăescu.Casa Corpului Didactic Oradea.Ed. Testing techniques / Sorina Marinescu. MARCEL.111:087. 2009 ISBN 978-973-20-1178-2 811. Index ISBN 978-973-690-868-2 811. rev. . The English infinitive / Angela Simona Sălceanu. ISBN 978-606-530-278-5 811. 2009 Bibliogr.Constanţa : Steaua Nordului. Mihai Ştefănescu.1 CIP 2009-4209 1456 . .111'367. . univ.111 CIP 2009-5623 1457 . 2009 ISBN 978-606-511-109-7 811.111'367. . .625 CIP 2009-5125 1454 . Translation practice for advanced students / Clementina Niţă.584 CIP 2009-4925 1450 . . Clonţea.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.Ed.111 CIP 2009-3656 1447 . . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Temporal correlation with present perfect in media contexts / Nicoleta Aurora Popescu.SARAŞ. 2009 Bibliogr.SĂLCEANU.MOSKOVICZ.133. EMILIA. Engleza în imagini pentru cei mici / Emilia Neculai. 2009 ISBN 978-606-511-093-9 811. a 2-a.NIŢĂ.Craiova : Sitech. .MARINESCU. ISBN 978-973-113-324-9 811. English in the new / asist. . ISBN 978-973-1825-50-2 811.

2009 Bibliogr. ISBN 978-606-510-422-8 811. Analyse linguistique du slogan publicitaire / Ungureanu Violeta Diana. ISBN 978-606-530-280-8 811. .Craiova : Universitaria.111 CIP 2009-5628 1465 . CORINA. . Implications of the category of aspect in using English / Corina Vasile.Craiova : Sitech. ANGELA SIMONA. The language of black America : lucrare ştinţifică / Angela Simona Sălceanu. Basic English for healthcare professionals = Engleza de bază pentru personal medical / Rhea Spark. 2009 ISBN 978-973-1975-16-0 811.1 CIP 2009-5584 1460 . 2009 Bibliogr.SPARK. English tenses : theory and practice / Corina Vasile. RHEA.111 CIP 2009-4888 .1 CIP 2009-4501 1466 . .16 CIP 2009-4995 1459 . VIOLETA DIANA.58 CIP 2009-4872 1469 .290 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 291 1458 . 2009 ISBN 978-973-8458-99-4 811.Craiova : Sitech. Craiova : Sitech. CORINA. ANGELA SIMONA. MAŢA. . 2009 Bibliogr. .Craiova : Universitaria.TĂNASIE.Bucureşti : Pro Universitaria. The category of aspect in English / Corina Vasile.111 CIP 2009-4892 1468 . . ADELINA. ISBN 978-973-52-0577-5 811. ANGELA SIMONA. 112 subjects to a successfull English Bac exam / Silaghi Crina Delia.133. pragmatice şi culturale ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă / Maţa Ţaran.VASILE.Cluj-Napoca : Quantum. Aspecte semantice.UNGUREANU. ISBN 978-606-530-282-2 811.SĂLCEANU. Problems in translating idiomaticity in English . ISBN 978-606-530-279-2 811. .111:61 CIP 2009-3606 1463 .SĂLCEANU. .111 CIP 2009-5633 1461 .VASILE. CORINA.Piatra-Neamţ : Alfa. .VASILE. 2009 ISBN 978-606-530-247-1 811. ANCA. Business English : communication and commercial correspondence / Anca Tănasie. 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech. ISBN 978-606-510-415-0 811.collocations : ghid auxliar / Angela Simona Sălceanu.Timişoara : Mirton.111(075. 2009 ISBN 978-973-88835-1-2 811.Craiova : Sitech.111 CIP 2009-5202 1467 .SĂLCEANU. .VASILE.1 659.35) CIP 2009-5044 1462 . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-530-251-8 811. Test your English knowledge : ghid auxiliar / Angela Simona Sălceanu.SILAGHI. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Oradea : Primus. ISBN 978-973-129-378-3 811.111'366.ŢARAN.111:339. English vocabulary and practice : a text based approach / Adelina Vasile. CRINA DELIA. .111(73) CIP 2009-5627 1464 .

2009 ISBN 978-973-137-031-6 371.42 CIP 2009-3904 . 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-3814 1473 . MARIN.BARBU.3 372.09(075. 2009 ISBN 978-606-8061-12-2 811.Alba-Iulia : Aeternitas. 2009 ISBN 978-973-728-377-1 81'374.1 CIP 2009-3605 1474 . Bucureşti : Meteor Press. MĂDĂLLINA.BOGDAN.33)(079.2:811. rev.1(075. . . Complementele circumstanţiale de cauză şi de scop şi subordonatele corespunzătoare acestora / Bojan-Popescu Simona.1. 2009 Bibliogr.BIDA. Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VIII-a : semestrul 2 / Paul Androne.BĂCILĂ.Iaşi : Lumen.Bucureşti : Editura Coresi.3:811.135. 2009 Bibliogr.135.135. ISBN 978-973-166-129-2 811.625=135. ISBN 978-973-1890-23-4 811.1'366. Dicţionar de paronime / Marin Bucă.Iaşi : Lumen.09(075.135.135. Greaca veche : morfologie / Petronela Wainberg. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-137-148-1 371. rev.Buzău : Omega.135. MĂDĂLINA. ANA MARIA.124'276.3 372. PETRONELA. Maria Monalisa Pleşea.ANDRONE. 2009 ISBN 978-973-137-134-4 81'374.33)(079.671:811.135.Bucureşti : Editura Coresi. Întâlnire cu Almăjana / FlorinaMaria Băcilă.33) CIP 2009-3593 1472 . ISBN 978-973-142-220-6 811.1'36:373. .1) CIP 2009-4538 811.1) CIP 2009-4537 1476 .Ed a 6-a.1(075.BUCĂ.BOGDAN.1. . FLORINA-MARIA. CRISTINA.3'367.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.1) 821.WAINBERG. PAUL. .1'373.1.1 Limba română 1471 .Ed.Ortografia practică pentru ciclul primar / Mădălina Bogdan Tomescu.6 CIP 2009-4644 CIP 293 1475 .Ed.1(075. . 2009 Bibliogr.135.09(075. .Timişoara : Excelsior Art.135.1'35:373.1'367.BIDA. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a / Cristina Bida.135.1) 821. a 5-a. ISBN 978-973-166-130-8 811. a 8-a. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a / Cristina Bida. Conjugarea verbelor româneşti : dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe clase de conjugare / Ana-Maria Barbu. SIMONA. Gramatica practică pentru ciclul primar / Mădălina Bogdan Tomescu.33)(079.135.462 CIP 2009-3805 1478 .33) 821. CRISTINA.333 CIP 2009-5608 1479 . . .BOJAN-POPESCU. ISBN 978-973-592-222-1 811.135. .Bucureşti : Editura Coresi.2:811. .462 CIP 2009-3811 1477 .135.292 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1470 .33)(079. 2009 Bibliogr.

ASRS_RL : sistem de recunoaştere a vorbirii pentru limba română / Dumitru Corneliu-Octavian. 2009 ISBN 978-973-138-039-1 811.1'367.625 CIP 2009-4750 1488 . .54 CIP 2009-5370 . ISBN 978-973-47-0627-3 811. Limba şi literatura română : teste pentru clasele IX-XII / Gheorghe Daniela.135. Ed. CORNELIU OCTAVIAN.1'366.1'36(075. . 2009 Bibliogr. .1) CIP 2009-5483 1483 . DUMITRU. Gramatica limbii române : clasa a IIIa / Aurelia Fierăscu.135.: Silvia Dăscălescu.DINCESCU. Limba română : sintaxa propoziţiei / Ştefan Dincescu.Bucureşti : Editura Ana 2000.1.135.1 CIP 2009-3734 CIP 295 1485 . Structura cazurilor în româna contemporană / Elena Alina Grecu.35)(079. a 3-a.1(075. ŞTEFAN. . .Bacău : Amphion.1 821.Creativitatea ca joc al inteligenţei / coord.35) 821.Botoşani : Silva-Vic. . GABRIELA. . ISBN 978-606-515-027-0 811.1(075.1.135. ISBN 978-606-8060-06-4 811. .1 CIP 2009-3532 1486 .1(075.GHEORGHE. rev. .Iaşi : Universitas XXI. 2009 ISBN 978-606-538-000-4 811.CHIRAN. AURELIA. Bucureşti : Politehnica Press.135. ELENA ALINA.35)(079. Morfosintaxa verbului în limba română actuală / Stela Floricel. STELA. 2009vol. Ana Lapoviţă. a 2-a.Petroşani : Focus. .135.135. 1.1.DUMITRU. ISBN 978-973-677-139-2 811.DRAICA. DANIELA.09 CIP 2009-4025 1481 .09(075.8) CIP 2009-5331 1482 .FLORICEL.33) CIP 2007-5382 1487 . ISBN 978-973-1927-05-3 811. 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech.Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.2009.: Răzvan Săftoiu.1) 821.294 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1480 .FIERĂSCU. ISBN 978-606-530-236-5 811. 2009 Bibliogr.135. Texte şi teste : Limba şi literatura română : aplicaţii / Gabriela Chiran. .135.135.Ed.35) CIP 2009-5398 1489 . . 2009 Bibliogr. Limba română contemporană / Dumitru Draica. 2009 Bibliogr.09(075.Craiova : PrintXpert. ISBN 978-973-719-292-9 811.1'367 CIP 2009-4105 1484 .Piteşti : Paralela 45.135.GRECU.135.135.ISBN 978-973-1919-11-9 811. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1919-10-2 Vol.Cortes : corpus de texte pentru seminarul de Limba română contemporană (pragmatica) / coord. 2009 Bibliogr.

1) CIP 2009-5078 .3:811.1'35 CIP 2009-4532 1494 .35) CIP 2009-3876 1493 .Limba şi literatura română : Bacalaureat 2009 : modele de rezolvare.Bucureşti : Editura Gabriel 2005.1(075.135. .1. 2009 ISBN 978-606-92074-0-6 371.279. 2009 ISBN 978-973-47-0629-7 811.09 CIP 2009-5686 1492 . Limba română : 80 de teste pentru admiterea în învăţământul superior / Vasile Lungu.135. . Ortografia în clasele primare : lucrare ştiinţifică / Dumitru Logel.135. .1(075.135.33)(079.135. Valoarea stilistică a adjectivelor în stilul administrativ al limbii române / Hinoveanu Călina Andrada.2009 / Cosmin Borza.09(075.Braşov : Pastel.Piteşti : Paralela 45.LOGEL.135.1) 371.1'367.Costeşti : Ars Libri.5 CIP 2009-3990 1491 . Ana-Maria Floroiu.33) CIP 2009-5141 1497 . .35) CIP 2009-5471 1498 .1) 821.33)(079.135.Bucureşti : Ams Publishing. FLORENTINA.INCEU.35) 821. 2009 ISBN 978-973-754-078-2 811.1(079.. Roxana Din.1.HARANGUŞ. CĂLINA ANDRADA. DUMITRU.09(075. 2009 Bibliogr. .Învăţăturile unor dascăli către urmaşii lor / Victoria Vârtopeanu (coord.1 821.). . VASILE. SANDA MARIA. .Baia-Mare : Eurotip.. Mihaela Marin.35)(079.33) 821. ...135.1.1(075.02.1. .Braşov : Aula.135.1(075.135. 2009 ISBN 978-973-30-2489-7 811.Oradea : Imprimeria de Vest. Limba şi literatura română : clasa a VII-a : teste de limba şi literatura română pentru teza unică : semestrul al IIlea / Florentina Haranguş.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.35)(079. .1) 821.1:373. 2009 ISBN 978-973-8944-98-5 811.. 2009 ISBN 978-973-1904-80-1 811. .HIRIŞ. .HINOVEANU.135. Isabella Ioniţă. Cristina Erdei.09(075.LUNGU. 2009 ISBN 978-973-1852-59-1 811. 2009 ISBN 978-973-704-098-5 811.1) CIP 2009-5243 CIP 297 1495 .135.135.1(075.5 CIP 2009-4536 1499 .Craiova : Sitech.623(075.: Alexandru Muşina. Gabriela Catrina.135.135. ANAMARIA.Limba şi literatura română : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 / coord. Limba şi literatura română : teza cu subiect unic : clasa a VIII-a / Hiriş Anamaria.296 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1490 .. itemii publicaţi de MECI la 22.623 CIP 2009-4780 1496 . Conversiunea sau Schimbarea clasei morfologice / Sanda Maria Inceu. 2009 ISBN 978-973-88587-2-5 811.8:373. ISBN 978-606-530-244-7 811.Limba şi literatura română : genurile literare / Amelia Barbu.1'367.

Anamaria Grigoriu.Constanţa : Crizon.Slatina : Didactic Pres.1'34 CIP 2009-5122 .33) CIP 2009-3598 1509 .Bucureşti : Aramis Print.135.09(075.135. Mihaela Guţan.MOCANU.09(075.1(075. Limba şi literatura română : scrierea argumentativă. GINA. Cleopatra Mihăilescu.135.135.1(075.Slatina : Didactic Pres.135. . imaginativă / Ada Stuparu.33) CIP 2009-5387 1506 .33) CIP 2009-4758 1503 . Limba şi literatura română : teste pentru evaluarea curentă : clasa a VII-a / Vasile Mocanu. ISBN 978-973-113-335-5 811. matematică : clasa a II-a / Georgeta Pîrvu.33) CIP 2009-5688 1501 .1. Selma Bolat. 2009 ISBN 978-973-88586-8-8 811.135.PÎRVU. . . 2009 Bibliogr. GEORGETA..MARIAN. VASILE. 2009 ISBN 978-973-679-628-9 811.135.Ne pregătim pentru teză! : caiet de exerciţii aplicative pentru clasa a VI-a / coord. 2009 Bibliogr. Ianula Galan.Bucureşti : Editura Gabriel 2005.1(075. Paul Androne. ELENA DORINA. Manuela Grecea.33) CIP 2009-3592 1502 . .Bucureşti : Editura Universitară.1. . 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech. TUDORA.09(075. Buzău : Omega. 2009 Bibliogr. Culegere de exerciţii : limba română. .Timişoara : Artpress.135.1(075.. Elemente de comunicare şi argumentare pentru liceu / Gina Marian.135. Anca Sârghie. . Substantivul : exerciţii aplicative / Elena Dorina Nica. ADA. ISBN 978-973-749-570-9 811.1. FLORENTINA.33) 821. .35) CIP 2009-5316 1505 .PLEŞEA.STUPARU. 2009 ISBN 978-973-108-187-8 811. MARIA-MONALISA.1 821. ISBN 978-606-530-230-3 811.TOMA. 2009 Bibliogr. Fonetica şi vocabularul limbii române cu o culegere de exerciţii / Florentina Toma.Teza cu subiect unic : recapitulare prin modele : Limba şi literatura română : clasa a VII-a .135.298 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 299 1500 .PIŢILĂ. 2009 ISBN 978-606-8061-13-9 811.1. Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VII-a : semestrul 2 / Maria Monalisa Pleşea.: Gica Dumitru . ISBN 978-606-530-216-7 811.33) CIP 2009-5503 1507 . ..1(075.1'367.1 CIP 2009-3568 1508 .09(075.135.135.135. 2009 Bibliogr.semestrul II : 2008-2009 / Mihaela Airinei. ..135. reflexivă. ISBN 978-973-113-332-4 811. .Craiova : Sitech.33) 51(075.1(075.622 CIP 2009-3705 1504 . ISBN 978-973-1909-40-0 811.33) 821. Limba română : culegere pentru clasa I / Tudora Piţilă.33) 821.35) 821.135.1(075.NICA.

Constanţa : Editura Eduard.Lecturile copilăriei : clasa IV : antologie şcolară / Lucica Buzenchi.Highschool musical / trad. . 2009 ISBN 978-973-157-497-4 82-93-32=135. trad. 2009 ISBN 978-606-519-174-7 82-93-32=135. AURA. FLORENTINA. Marie-Catherine Le Jumel de Barneville .135. red.: Alexandra Ghiţă .300 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1510 .1(075.5 CIP 2009-4914 1521 .Lecturile copilăriei : clasa VII / Lucica Buzenchi.1(075. a 3-a. ISBN 978-973-1825-44-1 82.Constanţa : Editura Eduard.Casa Corpului Didactic Oradea.: Walter Crane .Ed. Michiela Poenaru.Primul an / trad.1 CIP 2009-5123 82 Literatură 1511 . a 3-a.Lecturile copilăriei : clasa I : antologie şcolară / Lucica Buzenchi. rev.1 087.1 CIP 2009-4957 1520 .1 087. Metaforă şi corporalitate în discursul media / Aura Bărîcă. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4910 1512 .SIMUŢ.1-822(075.: Alexandra Ghiţă . . Social Boundaries in Early 20th c.Ed.33) 82-822=135.135. 2009 ISBN 978-973-88826-3-8 82-93-34=135.1-822(075. Noţiuni de predare a limbii române cu privire specială la forma limbii şi a poporului român / Florentina Toma.33) CIP 2009-3693 1518 .Bucureşti : Mediamorphosis.: Julia Kretsch.: Julia Kretsch.1 CIP 2009-3809 1519 . 2009 Bibliogr. .135.: Julia Kretsch. red. Basme alese / Jakob şi Wilhelm Grimm.0=135. . 2009 ISBN 978-973-47-0644-0 82 CIP 2009-5400 CIP 301 1516 .Întâlnire cu piraţii. Craiova : Sitech. . . Bucureşti : Egmont România. American Novels / Alina Simuţ. JeanneMarie LePrince de Beaumont.33) CIP 2009-4510 1514 .Oradea : Editura Didactica Militans .TOMA.1 087.2:82. rev.BĂRÎCĂ.33) CIP 2009-4511 1513 . 2009 ISBN 978-973-1995-43-4 821. Bucureşti : Egmont România. ISBN 978-606-530-232-7 811.1-822(075. fraţii.Piteşti : Paralela 45. il.5 CIP 2009-4895 1517 . a 3-a.Ed.Bucureşti : Editura Coresi. .GRIMM.: Sînziana Popescu. a 5-a. 2009 ISBN 978-973-137-001-9 81'374. . 2009 ISBN 978-606-516-173-0 82-93-32=135.5 CIP 2009-4911 1515 . ALINA.Constanţa : Editura Eduard. .Bucureşti : Egmont România. 2009 ISBN 978-973-1995-42-7 821. . Dicţionar de termeni literari : pentru elevi / Aura Brais. .09-31"19" CIP 2009-3736 .33) 82-822=135.33) 82-822=135. 2009 ISBN 978-973-1995-38-0 821. AURA.Bucureşti : Erc Press.135.BRAIS.Ed. 2009 ISBN 978-606-519-164-8 82-93-32=135. .Balonul lui Mickey / red.1(075.

Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. 2009 ISBN 978-973-665-255-4 821. Bucureşti : Egmont România.TATULEA.1(075.A.: Valentina Agrigoroaiei.BARBU. 2009 Bibliogr. pref.1. 929 Hemingway.Craiova : Aius PrintEd.: Julia Kretsch.33)(079. Mihai Eminescu : (Poetul nepereche în programele şi în manualele şcolare) / Andronie Bejat Daniela. CIP 2009-3700 1529 .1.133.1. pref. 929 Silvestri. Fairy tales day dreaming in class / Tatulea Raluca. CIP 2009-3339 1528 . . .135. . 2009 ISBN 978-606-519-165-5 82-93-32=135. Craiova : Sitech.09 Critică şi istorie literară 1524 .Craiova : Sitech.: Hegedűs Imre.Iaşi : Institutul European.: Mariana Brăescu Silvestri.BĂLĂIŢĂ. CONSTANTIN. CIP 2009-3702 1530 . DANIELA. RALUCA.Miercurea-Ciuc : PallasAkadémia.A.302 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1522 .E. Regal poetic / Constantin Abăluţă.ANDRONIE BEJAT.33)(079. Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember története / Benedek Elek .BARBU.1) 821. Mihaela Ema Lazăr.BENEDEK ELEK.E.135. DENISA. CIP 2009-5523 1526 . . 2009 ISBN 978-973-133-485-1 821.1) CIP 2009-4146 CIP 303 1527 . ISBN 978-606-530-227-3 82-93-34=135.141(498).E. Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print. 929 Benedek.09 Benedek. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4390 82.Artur Silvestri .135. LIVIU.1. 2009 ISBN 978-973-1928-28-9 821. 929 Ionescu.E.1 CIP 2009-4912 1523 .09 Silvestri.Bucureşti : Carpathia Press. 929 Hemingway. Hemingway's heroes / Livia Nicoleta Barbu. RALUCA.09 Hemingway.ABĂLUŢĂ.Supercopoii şi cazul culorilor misterioase / red. Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte pentru clasa a VIII-a : Limba şi literatura română / Denisa Antonie. ISBN 978-606-530-214-3 821.09 Hemingway. 929 Eminescu. îngrij. 2009 Bibliogr. Verisimitude and architectonics in Hemingway's short stories / Livia Nicoleta Barbu. . LIVIU. ISBN 978-606-530-210-5 821.09 Eminescu. Les discours theatral d'Eugene Ionesco : l'enonciation entraveé / Raluca Bălăiţă .M.M.135. . şi coord. CIP 2009-4921 .135.E.09-2 Ionescu. 2009 Bibliogr. .111(73).511.1.09(075.E.E. 2009 ISBN 978-606-8021-24-9 811.E.frumuseţea lumii cunoscute / ed. Index ISBN 978-973-611-595-0 821. CIP 2009-3463 1531 .ANTONIE.111(73).09 CIP 2009-4176 1525 .Craiova : Sitech. 2009 ISBN 978-973-7609-45-8 821.

CIP 2009-5051 1541 . Radu Săvulescu.M.09 Cărtărescu. 2009 ISBN 978-973-1827-39-1 821.2:821. Receptarea şi predarea romanelor lui Marin Preda în liceu : soluţii didactice / Gigliola Ceunaş . ISBN 978-973-737-646-6 821.09 CIP 2009-3588 1538 . ianuarie 2009 / prof. 2009 Bibliogr. Craiova : Editura Cellina. rev.M. univ.CEUNAŞ.Bacău : EduSoft. prof.: asist.09=135. MARIANA.(063) 929 Eminescu.135. Comunicări ştiintifice (2009 .09 CIP 2009-4627 1533 .09 Preda. CIP 2009-5208 1534 . pref.BRAIS. TEODORA-DANA.1.135. opere. .33)(079.09 Eminescu. Ipostaze ale personajului în opera lui Marin Preda / Gigliola Ceunaş .Brăila : Editura Dunărea. personaje : pentru elevi / Aura Brais.1.135. AURA. I Constantinescu Montegaza Teodora-Dana. Luminiţa Diaconu.). LUMINIŢA. Adrian Jicu. Burlescul ţiganiadei / prof.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre : culegere de comunicări : Brăila. Brăila). .09 Budai-Deleanu.CONSTANTINESCU MONTEGAZA. . Teste de Limba şi literatura română : pentru admitere în liceu / prof. Adrian Jicu.133. Merítés / Borcsa János.1. .CONSTANTINESCU MONTEGAZA.CIUCHINDEL. 2009 ISBN 978-973-1882-00-0 821.135. Studii eliadiene : Mircea Eliade între istoria religiilor şi literatură / Adrian Boldişor. La littérature française de la Renaissance : histoire littéraire et choix de textes / Luminiţa Ciuchindel.Cluj-Napoca : Kriterion.511. ISBN 978-606-8021-25-6 821.Craiova : Editura Cellina. .I.M.09(075.CRĂCIUN. dr.135. ISBN 978-973-98924-5-2 821.DIMENSIUNEA EMINESCIANĂ A FIINŢEI NOASTRE.141(498). Zafiu Doiniţa (coord.M. Mircea Cărtărescu : erosul androgin / Mariana Crăciun. GIGLIOLA. TEODORA-DANA.CEUNAŞ. ISBN 978-973-8934-99-3 821.1 CIP 2009-3803 1535 .Bucureşti : Editura Coresi.1. 2009 ISBN 978-973-137-147-4 81'374. 2009 ISBN 978-973-1882-01-7 821. CIP 2009-5055 1536 . .1. Puia Andrei. gr.:2 CIP 2009-4312 1537 .M.304 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 305 1532 . Dicţionar de literatură română şi universală : autori.1) CIP 2009-5209 1540 . . 2009 ISBN 978-973-1827-38-4 821. dr.135.09+82.(063) CIP 2009-3952 . .09 Eliade.Bacău : EduSoft.1.Bacău : EduSoft.135. ADRIAN.1.1. 2009 ISBN 978-973-26-0925-5 821. .135. 2009 Bibliogr. I Constantinescu Montegaza Teodora-Dana. 2009 Bibliogr. univ. a 6-a.BOLDIŞOR.: asist. CIP 2009-5062 1539 . .1. GIGLIOLA.09 Preda.Ed.M. gr.Craiova : Aius.BORCSA JÁNOS. pref. 2009 Bibliogr.

. CIP 2009-4599 1545 .Bucureşti : Editura ALL. ISBN 978-973-1904-76-4 821.1. . Personajul feminin în proza lui Ion Luca Caragiale / Draghia Daniela Ioana.09 Caragiale.1.DUNEA. CIP 2009-4173 1552 . . 2009 Bibliogr. CONSTANTIN.Grigore Vieru acasă. L'ideologie pascalienne (Les Pensees) / Rodica Firescu. 929 Papadat-Bengescu.Ploieşti : Premier. 2009 ISBN 978-973-740-103-8 821.Brăila : Ex Libris. Teja Papahagi un aromân aşezat cu sfinţenie în cartea satului domnesc / Hiru Ion. 2009 ISBN 978-973-7612-29-8 821.DINU-MARCU. RODICA.135. La condition de la femme chez Tahar Ben Jelloun / Daniela-Elena Dinu-Marcu. 2009 Bibliogr.09 CIP 2009-5620 CIP 307 1547 .09 Rimbaud. CIP 2009-3822 1544 .GIURGI. MIHAELA. 2009 Bibliogr.1. 2009 ISBN 978-606-541-000-8 821. Piteşti : Pământul. . Fănuş şi eroii lumii lui / Constantin Gherghinoiu. la Piteşti / coord.135. Fraţii şi surorile lui Nichita Stănescu / Ionel Dunea. 2009 Bibliogr. MARIA VICTORIA.135. Identité et mentalité / Yvonne Goga.:396 929 Caragiale. ISBN 978-606-530-283-9 82. Tipologia feminină în opera literară a lui Mircea Eliade / Diţă Felicia Marinela. ISBN 978-973-113-325-6 821.135. IONEL.H.GHERGHINOIU.HIRU. .133.M. CIP 2009-5766 1548 .09 CIP 2009-3754 1550 .Slatina : Didactic Pres.GOGA. CIP 2009-5215 .: Jean Dumitraşcu. .Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.09 Papadat-Bengescu.T. DANIELA-ELENA.135.FIRESCU. ION. CIP 2009-647 1551 . .135.09 Papahagi. Le sentiment de la mort dans l'oeuvre d'Arthur Rimbaud / Mihaela Grigorescu.1.Ed. . CIP 2009-4122 1549 . Aspecte ale urâtului în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu / Maria Victoria Giurgi. Simona Jişa. . ISBN 978-973-162-041-1 821.GRIGORESCU.09 Jelloun.A.Bucureşti : Amaltea. 929 Eliade. .DRAGHIEA. a 2-a. 2009 Bibliogr.1(478).Bucureşti : Editura Perpessicius.1(64). 2009 ISBN 978-973-133-481-3 82.09 CIP 2009-3600 1546 .306 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1542 .G.L.DIŢĂ.I.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. ISBN 978-973-142-215-2 821.Craiova : Sitech. 2009 ISBN 978-606-8065-00-7 821. . Baciu Gheorghe.09 Eliade. CIP 2009-4031 1543 .B.T. YVONNE.1.L.M.H.09-32 Neagu.Costeşti : Ars Libri.F.I.1.135. 2009 ISBN 978-973-571-927-2 821.09 Vieru. DANIELA IOANA. FELICIA MARINELA.1.133.

M. ISBN 978-606-530-206-8 821.09(075.9:373.Bucureşti : Tracus Arte. ISBN 978-606-8030-18-0 821. ION. 2.09 Maiorescu.1(=214. IOLANDA. Cozerii în lila / Iolanda Malamen şi Şerban Foarţă.1.LOVINESCU.35) 371.135.b. . Carp : critic literar şi literat. 2009 ISBN 978-973-754-079-9... 2009 2 vol. .09:323. 2009 ISBN 978-973-37-1358-6 821. Dimitrie Cantemir şi problema ştiinţei române / Mihai Lozbă.ILIESCU. 929 Eminescu.09(047. . CIP 2009-5525 1559 .308 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 309 1553 . 82.1. Clasic şi modern în studierea literaturii române în şcoală : Grigore Alexandrescu : lucrare stiinţifico-metodică / Florentina Lunguţescu. . GABRIELA.135. Eminescu în galeria de onoare a cărţilor noastre despre Eminescu / Ion Iliescu.278.09 Eminescu. CIP 2009-4703 1562 .: Kopy Kyçyku. Ioana Manuela Cristescu.Braşov : Aula. Am fost pe urmele lui Marx / Ion Ionescu. Cu puşca şi condeiul : Hristo Botev / Kopy Kyçyku .09 Cantemir. pref. ISBN 978-973-577-579-7 Vol. 1 : P.Gr.1.09 CIP 2009-4346 1561 .Iaşi : Junimea.T. .LUNGUŢESCU. Cercul de creaţie literară .Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român.135.H CIP 2009-5297 1558 . Reprezentări ale ţiganilor în literatura de ficţiune românească din sec.Timişoara : Eurostampa. . . 929 Alexandrescu.. P. .09(047.LOZBĂ.5 CIP 2009-3877 1554 . 2009 Bibliogr.: Emilio Lopez.135. EUGEN.ISBN 978-973-577-581-0 821. Vincente Ponce.Buzău : Vega Prod '94. 2009 ISBN 978-606-517-003-2 821.Literatură universală : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 / coord.ISBN 978-973-577-580-3 Vol.2.IOSIF.H.: Astrid Georgiana Stroe.KYÇYKU.M.1. KOPI. .Craiova : Sitech.09 CIP 2009-3586 1557 . 2009 ISBN 978-973-687-839-8 821.IORDACHE. trad. al XIX-lea / Iordache George.Gr.: Alexandru Muşina.IONESCU.135.09 Alexandrescu. îngrijire ed. Lovinescu .Bucureşti : România Liberă. Deva : Călăuza v.1. GEORGE. . .: Alexandru George.: Viola Vancea . CIP 2009-3511 1555 .135. 2009 ISBN 978-973-1788-24-1 82. trad. T.Bucureşti : Librarium Haemus.Literatura / ed.MALAMEN. 929 Botev.163.53) CIP 2009-5439 .1. Alberto Casasin.Sibiu : Techno Media. 2009 ISBN 978-973-88817-3-0 821.09 Botev.58) CIP 2009-3489 1556 . ION. .1. MIHAI. Maiorescu şi contemporanii lui / E. 929 Maiorescu. . 2009 ISBN 978-973-1784-41-0 061:821.1. CIP 2009-3555 1563 . .135.modalitate de stimulare a capacităţilor creatoare / Iosif Gabriela.135. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-88875-6-5 821.53) CIP 2009-3941 1560 .D.T. FLORENTINA.

Oradea : Editura Didactica Militans .NECULAU.I. 929 Sadoveanu.1 CIP 2009-5358 . . . Mihăilescu. 2009 Bibliogr.M.M. 2009 Bibliogr.=135. Violated bodies : a cross-cultural reading of the English . . CRISTINA.-6 929 Eminescu. 2009 Bibliogr.Costeşti : Ars Libri.Oradea : Editura Didactica Militans .1.MIRON.: Iulia Bobăilă. ISBN 978-973-749-559-4 821.L. Index.135.M. .Bucureşti : Editura Universitară. DANIELA.MARTÍN RODRÍGUEZ.Bacău : EduSoft.1.09 Eminescu.111. AURELIA MIHAELA.T. DAN C.Asian origin / Roxana-Elisabeta Marinescu.135. 2009 ISBN 978-973-133-497-4 821. CAMELIA.language fiction by authors of south .Bucureşti : Humanitas. . ISBN 978-973-1825-42-7 821.Piteşti : Editura KML.A CIP 2009-4469 1571 . A.135.111(73). ISBN 978-973-88463-6-4 821. CIP 2009-4414 1565 .MUSTĂŢEA.09 Caragiale. CIP 2009-5063 1573 . Retorică şi pragmatică în discursul ciceronian / Florentina Neculau.09 Ionescu.M.NĂSTASE.A. ISBN 978-973-1904-86-3 821. Poe's poetry in Romanian : critical translation study / Cristina Miron.Bucureşti : Cartea Românească. E. CIP 2009-5447 1572 . MARIANO. ISBN 978-973-1825-48-9 82. Dicţionarul subiectiv al personajelor lui Caragiale : A-Z / Gelu Negrea.Casa Corpului Didactic Oradea.E. Ionesco înainte de "La Cantatrice chauve" : opera absurdă românească / Mariano Martin Rodríguez . .09 CIP 2009-3878 1566 .135.135.E. ISBN 978-973-1882-06-2 821.E.1.310 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 311 1564 .133.M.8:821. 2009 ISBN 978-973-23-2875-8 81'374. . GELU. 2009 Bibliogr.Casa Corpului Didactic Oradea.MARUŞCA.09 Cicero.09 CIP 2009-4012 1569 . .09 Caragiale.MUCETE. Scriitori şi artişti reprezentativi din secolele XIX şi XX : analiza operelor lor majore / Mustăţea Cristina.:008 CIP 2009-3574 1567 . Receptarea critică a operei lui Mihail Sadoveanu / Claudia Laura Mucete. Craii de Curtea-Veche Mateiu Caragiale : lucrare ştiinţifică / Aurelia Mihaela Năstase.1.M. CRISTINA.I. ROXANA-ELISABETA.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. ISBN 978-973-690-872-9 821. FLORENTINA.M.1. 929 Cicero. 2009 ISBN 978-973-50-2456-7 821. 929 Poe.124.09 Poe. . Despre omul din scrisori : Mihai Eminescu / Dan C.09 Duras.09 Sadoveanu. 2009 Bibliogr.MARINESCU. Amantul de Marguerite Duras : interferenţe culturale China-Europa / Camelia Maruşca. CIP 2009-5017 1568 . .Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. trad.MIHĂILESCU.T.NEGREA. 2009 Bibliogr.M. CIP 2009-5191 1570 . 2009 Bibliogr.1.

2009 Bibliogr. Realitate istorică şi imaginaţie în romanul englez şi american contemporan / Ecaterina Pătraşcu.Craiova : Sitech. . 929 Robbe-Grillet.patriot) / Doru Popovici.09 Robbe-Grillet.C. ISBN 978-606-510-291-0 821. Proza fantastică a lui Mircea Eliade / Rădulescu Daniela. ISBN 978-973-737-641-1 821.Restitutio romaniae : Bucovina. CIP 2009-4890 CIP 313 1579 .. ANCA. Pan Halippa.A. Angela Carter's magic realism and fairy tales / Angela Simona Sălceanu. DORU.133. ..Paralela 45 : Paralela 45.POPOVICI. .. prof. ECATERINA. 3.135.. 2009 Bibliogr.09 CIP 2009-4762 1581 .133.M.A. 929 Eliade. Ileana Popescu.09 Carter. Un coup de dés . Monica Tilea.1.09 Paler. Basarabia.1. 2009 ISBN 978-973-1825-31-1 821.09-31 CIP 2009-3561 1576 .O zi cu Eminescu / coord. 2009 3 vol.ROŞU. CIP 2009-4222 1583 .ISBN 978-973-1954-62-2 82.Oradea : Editura Didactica Militans . Alături de Octavian Paler : (corespondenţe cu distinsul scriitor ..09 Petrescu. înainte de Constantin Noica. : représentations du hasard dans la littérature / Radu I.RĂDULESCU.. prof. Craiova : Contrafort. Nicolae Iorga. . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ALINA. Nomadisme et croisements francophones / Valentina Rădulescu.PĂTRAŞCU.Craiova : Universitaria.1. .O. 1. DANIELA. . .09 CIP 2009-5411 1582 . CIP 2009-5343 1578 .PETRESCU. RADU I.Iaşi : Junimea. ISBN 978-606-530-242-6 821. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-47-0622-8 821. cuv. Petrescu. Transnistria : o trilogie pentru sfârşirea tragediei / Mihai Eminescu. . 2.M.09 CIP 2009-4018 1577 .Casa Corpului Didactic Oradea. ISBN 978-973-1954-59-2 Vol. Tradiţie şi inovaţie în romanele lui Camil Petrescu / Anca Rădulescu.ISBN 978-973-1954-60-8 Vol.A. 2009 ISBN 978-973-37-1355-5 82.135.Craiova : Sitech. Meda Vlaicu. .135. . .Bucureşti : Amurg Sentimental. .111.RĂDULESCU.: prof.135.1. CIP 2009-4782 1580 . 929 Petrescu. ISBN 978-606-530-275-4 821.SĂLCEANU.1. Marcel Emil Sas.RĂDULESCU.ISBN 978-973-1954-61-5 Vol.09 Eliade.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.111. VALENTINA. . . Les fonctions des objects dans l'ouvres d'Alain Robbe-Grillet / Alina Roşu. ed. 2009 ISBN 978-973-678-306-7 821. CIP 2009-4433 1575 . . CIP 2009-5632 . ISBN 978-606-530-246-4 821.Craiova : Sitech.09 Eminescu. îngrijită de Constantin Barbu .C.1. ANGELA SIMONA.M. 2009 Bibliogr.312 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1574 .

111.STĂNESCU. 929 Voiculescu. ADRIAN.V. . 2009 ISBN 978-973-1954-43-1 821.1. Eliade.09 CIP 2009-4471 1594 . . ANGELA.09 CIP 2009-3866 1586 . Cultural studies . Noica.Iaşi : Lumen.Sorescu / Călinescu.111(73). ed.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.SĂVOIU.Sugestii de rezolvare pentru proba de Literatura română : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Dumitru Mihăilescu (coord..Oradea : Editura Didactica Militans . . . Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu / Claudia-Ileana Spineanu. 2009 Bibliogr.279. Cistelecan Ioana. pref.1. VALENTINA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1825-45-8 821..1.135.). ISBN 978-973-611-596-7 821.35)(079. . .L. CIP 2009-5023 1593 .Slatina : Didactic Pres. Miheţ Marius.V.5 CIP 2009-4070 . CIP 2009-4230 1591 . L.09 Sorescu.STÎNGĂ. 2009 ISBN 978-973-1862-70-5 821.:32 929 Arghezi.09 Călinescu. O hermeneutică a romanelor postbelice ale lui G.09 Arghezi. Sala Dana.SIMUŢ. . Magazinul de bric-à-brac literar / Adrian Săvoiu. ALINA.Casa Corpului Didactic Oradea. 2009 ISBN 978-606-535-004-5 821.SMOLNICKI. Angela Smolnicki.135. A gender analysis of Edith Wharton's novels / Alina Simuţ. .SĂLCUDEAN. Index ISBN 978-973-690-870-5 821.135.09 Voiculescu.E. Angela Smolnicki. Valeriu Cristea : profil critic / prof. CIP 2009-3737 1588 . ISBN 978-973-759-763-2 82.1.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. MINODORA. ISBN 978-973-113-330-0 821. CLAUDIA-ILEANA.314 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1584 . . 929 Călinescu.135.09-32 Wharton. MIHAELA.Iaşi : Institutul European.M.09 Cristea.M.Suceava : Editura George Tofan.135.SPINEANU. Piteşti : Nomina. O întâlnire cu opera lui I.G. 2009 ISBN 978-973-1862-03-3 821.Scriitoare / Cozea Liana (coord.1. .SMOLNICKI.Craiova : Contrafort.09(075.Bucureşti : Ars Docendi.T.09:396 CIP 2009-5221 1587 .1. ANGELA. 2009 ISBN 978-973-166-132-2 821. 2009 ISBN 978-973-558-401-6 82.T. CIP 2009-4541 1592 .G.terrorist violence : a theoretical and literary approach / Valentina Stîngă.09 Caragiale. CIP 2009-4282 CIP 315 1590 .E. . 2009 Bibliogr.135. CIP 2009-3466 1585 . Călinescu : lucrare ştiinţifică / Mihaela Stănescu. îngrijită de C-tin Barbu.).V.135. 2009 Bibliogr.8:373.1. Caragiale / prof. . Tudor Arghezi : discursul polemic / Minodora Sălcudean .: Ion Dur.I.Suceava : Editura George Tofan.1) 371. 929 Sorescu. CIP 2009-4284 1589 . 2009 Bibliogr. 929 Wharton.

.09 Eminescu. de Florin Savu. Mihaela Istrati. .Ed. Poveştile lui Andersen / Hans Christian Andersen . 2009 Bibliogr. Bacău : Red Cart.Constanţa : Editura Eduard.09 CIP 2009-4019 1596 . . HANS CHRISTIAN.09 CIP 2009-5165 1602 ..TANEF.Slatina : Didactic Pres. trad.ZOTA. Universul mito poetic eminescian / Elena Tăban. Sugestii pentru analiză literară : lucrare ştiinţifică / Adriana-Monica Velcea. a 3-a.133.: Mihaela Istrati.1825-47-2 821.1 087. ISBN 978-606-510-350-4 821. 2009 ISBN 978-973-88587-1-8 821.09 CIP 2009-4269 821.09 Michaux. 929 Michaux. 2009 Bibliogr.M. .4-93-34=135.113. VIOREL. .ANDERSEN.M. Valediction : a tragedy forbidding mourning / Anca Teodorescu. 2009 ISBN 978-606-511-101-1 821. trad. .135.H.1.113. .Constanţa : Steaua Nordului. ISBN 978-973.TEODORESCU. 2009 ISBN 978-973-163-399-2 821. ISBN 978-973-88997-8-0 82.Casa Corpului Didactic Oradea. ELENA. MONICA.11 Literaturi de limbi germanice 1603 . CIP 2009-4761 1600 . Motivul dublului în literatura europeană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea / Mihaela-Maria Zota. . rev.TILEA. a 3-a. Crăiasa zăpezii / H.1. Ştefan Loredana.TĂBAN. Constanţa : Steaua Nordului.Ed. Roxana Radu. . trad.1.135.1 CIP 2009-4601 1604 .5 CIP 2009-4906 .111. CIP 2009-4237 1598 . Limba şi literatura română : comunicarea non-literară şi non-ficţională / Lenuţa Tanef. ANCA.Craiova : Universitaria.135. HANS CHRISTIAN. Loredana Ştefan.Galaţi : Fundaţia Culturală Antares. 2009 ISBN 978-973-1995-57-1 821. Andersen . LENUŢA. MIHAELA-MARIA.Oradea : Editura Didactica Militans .09-2 CIP 2009-3854 1599 .ŞTEFĂNESCU.VELCEA.1 CIP 2009-4602 1605 . .Craiova : Sitech. Portretul scriiturii / Viorel Ştefănescu. Ed.1. 2009 ISBN 978-606-530-220-4 821.. HANS CHRISTIAN. C. Poezia religioasă în perioada interbelică / Ursan Anamaria Dorina.H.09-141 CIP 2009-3879 317 CIP 1601 .113.URSAN. Degeţica / H.316 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1595 .09-4 CIP 2009-4628 1597 . Savu Florin. 2009 ISBN 978-973-1952-02-4 821.4-93-34=135.ANDERSEN.135. ISBN 978-973-113-331-7 82. 2009 Bibliogr. Andersen . 2009 ISBN 978-606-511-100-4 821.4-93-34=135. . 929 Eminescu.ANDERSEN.1. ANAMARIA DORINA. Magdalena Kis. a 2-a.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2009 Bibliogr. Henri Michaux : déplacements et interventions poïétique / Monica Tilea. ADRIANA-MONICA.: Istrati Mihaela.Bucureşti : Editura Gabriel 2005. C. .

.: Micu Aurelian. 2009 ISBN 978-973-580-342-1 821.1 CIP 2009-3987 1614 . JAMES. LEWIS.AGEE. LEWIS. trad.111 Literatură engleză şi de limbă engleză 1606 .: Cristina Iacob. trad.: Nicoleta Neagoe .: Cecilia Ionescu .318 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 821. trad.: Răzvan Năstase.CARROLL. şi adapt.Ed. de Tanţi Antoniu. Alice în Ţara minunilor / Lewis Carroll .: Dan Mihu.111-93-34=135. LEWIS. trad.Bucureşti : Cartex 2000. trad.1 CIP 2009-5129 1613 . de Monica Manolachi. .1 CIP 2009-4956 1608 .1 CIP 2009-3510 1617 . 2009 ISBN 978-973-50-2459-8 821.1 CIP 2009-5134 1611 . . 2009 ISBN 978-606-519-162-4 821. a 3-a.: John Tenniel . PHYLLIS.BELLAMY.Bucureşti : Alcris-M94. . Alice : repovestită pentru copiii de grădiniţă / Lewis Carroll .: Julia Kretsch. 2009 ISBN 978-973-104-234-3 821. Dincolo de furtună / Anne Brock .BAUM.Castelul Cenuşăresei / red. 2008.Constanţa : Steaua Nordului. FRANK. .111(73)-31=135. trad.6=135. trad. LEWIS.Bucureşti : RAO International Publishing Company.111(73)-93-34=135. Un deces în familie / James Agee . rev. Vrăjitorul din Oz / Lyman Frank Baum .Bucureşti : Humanitas.1 CIP 2009-4776 1607 .111-93-34=135.111-93-34=135.111-31=135. de Roxana Radu.CARROLL.BANKS.Castelul Albei-ca-Zăpada / red. GUY.1 CIP 2009-4675 1610 . 2009 ISBN 978-606-511-110-3 821.BROCK.1 CIP 2009-3979 1609 .1 CIP 2009-3509 . Mâini înzestrate : povestea vieţii mele / dr. trad. a 5-a. ed.Bucureşti : Egmont România. a 3-a.CARSON. ANNE. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.111-93-34=135. . Atracţia / Phillips Banks . trad.: Micu Aurelian.Constanţa : Editura Eduard. 2009 ISBN 978-973-101-241-4 821.CARROLL.1 CIP 2009-5178 1615 .111-31=135. . rev.CARROLL.: Mihai Miroiu. .Bucureşti : Egmont România.111(73)-312.Bucureşti : Mediamorphosis. Ben Carson. . . Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll . Cecil Murphey .Ed. BENJAMIN S. 2009 ISBN 978-973-104-232-9 821.: Radu Roxana-Lucia. ed.: Julia Kretsch. 2009 ISBN 978-606-519-161-7 821. .Ed. il.1 CIP 2009-4494 CIP 319 1612 . ISBN 978-973-1995-51-9 821.111-31=135.111-93-31=135.111-93-34=135.Bucureşti : Cartex 2000. . 2009 ISBN 978-973-88826-4-5 821. .Bucureşti : Alcris-M94. Turist fiscal / Guy Bellamy . 2009 ISBN 978-973-103-956-5 821. trad. .1 CIP 2009-5374 1616 . Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll . 2009 ISBN 978-973-580-347-6 821.

Documente postume ale Clubului Pickwick / Charles Dickens . 2009 ISBN 978-606-539-000-3 821. de Constantin Dumitru-Palcuş. CHARLES. Neliniştiţii / John Connolly . trad.: Dana Sarafu.Bucureşti : RAO International Publishing Company.ISBN 978-973-1999-87-6 821.320 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1618 .1 CIP 2009-5192 1623 . trad. .: Mariana Balotă. trad. 2. CHARLES.: Costache Popa.DICKENS. 2. trad. 2009 ISBN 978-973-689-311-7 821. ISBN 978-973-1999-91-3 Vol. 2009 ISBN 978-973-7908-35-X 821.Bucureşti : Adevărul Holding. . Casa umbrelor / Charles Dickens . JIM. .: Gabriel Stoian. Roşu / Ted Dekker .DICKENS. ISBN 978-973-1999-85-2 Vol. GLENN.111-31=135.DEKKER.Bucureşti : Adevărul Holding. 2.Bucureşti : Adevărul Holding.111(73)-31=135.1 CIP 2009-5607 1626 .: Letiţia Lazăr.1 CIP 2009-5605 1625 . JOHN. trad. . . trad.Iaşi : Polirom.COLLINS. trad. 1. . 2009 ISBN 978-973-103-834-6 821.111-31=135.1 CIP 2009-5601 .ISBN 978-973-1999-90-6 821.ISBN 978-973-1999-89-0 Vol. Marile speranţe / Charles Dickens . .111(73)-97=135. 1. SUZANNE. Ai fost creat pentru mai mult / Jim Cymbala . . .1 CIP 2009-4801 CIP 321 1624 . trad. 2009 2 vol. .1 CIP 2009-4367 1622 . 1.COOPER.: Veronica Focşeneanu. .ISBN 978-973-1999-92-0 Vol. 2009 ISBN 978-973-143-349-3 821.111-31=135.ISBN 978-973-1999-93-7 821. Bucureşti : Nemira. Biblioteca morţilor / Glenn Cooper . CHARLES. 2009 ISBN 978-973-46-1371-7 821.1 CIP 2009-4797 1619 .DICKENS. CHARLES. 2009 ISBN 978-973-143-345-5 821.CONNOLLY. ISBN 978-973-1999-88-3 Vol. .111-31=135.1 CIP 2009-5092 1620 . . 2009 2 vol. trad. trad.1 CIP 2009-4973 1621 .Oradea : Life.111-31=135.: Cristina Jinga.Bucureşti : Nemira.CYMBALA.1 CIP 2009-5604 1627 . din engl.ISBN 978-973-1999-86-9 Vol.: Ana-Veronica Mircea. MICHAEL. de Daniel Ionescu. 2009 2 vol.Bucureşti : Adevărul Holding. Jocurile foamei / Suzanne Collins . David Copperfield / Charles Dickens . . .111-31=135. Prada / Michael Crichton .111-31=135.CRICHTON. TED.DICKENS.111-31=135.Bucureşti : Humanitas.

1 CIP 2009-5606 1631 . . 2009 ISBN 978-606-539-001-0 821. .1 CIP 2009-5599 CIP 323 1633 .: Gheorghe Marin . 1. . 2009 ISBN 978-973-580-305-6 821. trad. 2009 2 vol.Bucureşti : Corint Junior. 2009 2 vol. CHARLES.ISBN 978-973-1999-99-9 821. rev.FOLLETT. Martin Chuzzlewit / Charles Dickens .: Carmen Camelia Comşa . ISBN 978-973-1999-94-4 Vol.: Micu Aurelian.: Antoaneta Ralian.DICKENS. CHARLES.: Laura Blebea .FITCH.DICKENS. 2009 ISBN 978-606-539-004-1 821.111-31=135. Rochia din vis / Marianne Evans . .1 CIP 2009-5091 1637 . Un colind de Crăciun / Charles Dickens . . Nicholas Nickleby / Charles Dickens .111(73)-31=135. 2009 ISBN 978-606-539-002-7 821. . KEN. trad. CHARLES. a 2-a.DICKENS. 2.111-93-32=135. 2009 ISBN 978-973-103-973-2 821.111-31=135. .111-31=135.: Petronela Negoşanu.111-31=135.4=135.Bucureşti : Adevărul Holding.: Mihnea Gheorghiu.: Vera Călin.Ed.Bucureşti : Adevărul Holding. .: Dumitru Constantin.1 CIP 2009-5129 1635 . 2009 ISBN 978-973-103-983-1 821. .: Daniela Călinescu.ISBN 978-973-1999-96-8 821. Gladiatorii : O zi în Colosseumul roman / Toby Forward .: Monica Sotirescu.322 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1628 . trad. trad. ISBN 978-973-1999-97-5 Vol. 2009 ISBN 978-606-539-003-4 821.111-31=135. 2.FORWARD.DODD. Petre Solomon.Bucureşti : Adevărul Holding.1 CIP 2009-3642 . 2009 ISBN 978-973-580-346-9 821.Bucureşti : Alcris-M94. trad. Luminiţa Cocârţă. .DICKENS. .Bucureşti : RAO International Publishing Company. trad. TOBY.1 CIP 2009-5602 1630 . Oliver Twist / Charles Dickens . . il.1 CIP 2009-5603 1629 . trad. ed.: Maria Petrescu.1 CIP 2009-5600 1632 . Prin urechile acului / Ken Follett . trad.111-31=135.ISBN 978-973-1999-98-2 Vol. . ed. Leandrul alb / Janet Fitch . Sorina Chiper. Doamna în negru / Christina Dodd . 1.111-312. .: Micu Aurelian. CHARLES. . 2009 ISBN 978-973-128-255-8 821.EVANS.1 CIP 2009-5598 1634 .Bucureşti : Adevărul Holding. trad.Bucureşti : Adevărul Holding.: Steve Noon. .Bucureşti : Alcris-M94.1 CIP 2009-5133 1636 .DICKENS.DICKENS. Poveste despre două oraşe / Charles Dickens .111-31=135. CHARLES. Mihaela Golban. JANET. trad. CHRISTINA.1 CIP 2009-4496 1638 .Bucureşti : RAO International Publishing Company. CHARLES.111-31=135.Bucureşti : Adevărul Holding. MARIANNE.ISBN 978-973-1999-95-1 Vol. trad. Timpuri grele / Charles Dickens .

BOB.Ed.324 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 325 1639 . Brian Williams .111. 2009 ISBN 978-973-47-0621-1 821. 2009 ISBN 978-973-645-318-2 821.HEARN. Testamentul lui Sherlock Holmes / Bob Garcia .111-32=135.: Diana Gierling. Atât de aproape / Sheila Holland . Un prieten ca tine / Julia Hubery . red. ed. il. Powerful knowledge : 18th Century Poetry Experts / Fabiola Hosu. Cele mai frumoase poveşti de dragoste întâmplate vreodată / Megan Gressor. Bucureşti : Humanitas. trad. Bucureşti : Corint Junior.. pref.: Dana Ligia Ilin. antolog.: Brian Williams.: Raluca Săndulescu.1(081) CIP 2009-4579 1641 . trad. Morţi până la apus / Charlaine Harris .111-31=135. .1 CIP 2009-3919 1647 .4=135.Bucureşti : Alcris-M94. . ed. CAROLINE.: Sînziana Mihalache .Învaţă cu Aurora / trad.Bucureşti : Leda. trad. LAFCADIO.1 CIP 2009-5090 1646 . trad.HARRIS. trad.111-31=135.: Nicolae Papacu .Piteşti : Paralela 45.111-312. 2009 ISBN 978-973-102-205-5 821. a 2-a.: Julia Kretsch. 2009 ISBN 978-973-128-257-2 821. Pădurea / Tana French . Ganeshananthan . trad. Căsătorie din dragoste / Vasugi V. 2009 ISBN 978-973-103-927-5 821. îngrijită de Silvia Colfescu.1 CIP 2009-4220 1642 . 2009 ISBN 978-973-103-961-9 821. CHARLAINE.FRENCH.HOLLAND. SHEILA. Tudor Iordăchescu. JULIA. . VASUGI V. trad.1 CIP 2009-3508 .GARCIA. 2009 ISBN 978-973-580-335-3 821.Bucureşti : RAO International Publishing Company.Bucureşti : Infodar. de Nicolae Baltă. 2009 Bibliogr.111-93-34=135. MEGAN. Tunele : În adâncuri / Roderick Gordon.111-32=135.Asasinatele din Badger's Drift / Caroline Graham .111-31=135.HOSU.: Ana-Maria Nica. Crimele din Midsomer . . FABIOLA.: Dan Doboş .: Carmen Botoşaru. TANA.Bucureşti : Pro Universitaria.HUBERY. RODERICK. Kerry Cook .111-31=135. ISBN 978-973-129-377-6 821. ISBN 978-973-50-2453-6 821.: Donald Richie . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Vremea. .111-31=135.GORDON.1 CIP 2009-5268 1650 .Bucureşti : RAO International Publishing Company.1 CIP 2009-5353 1648 . 2009 ISBN 978-606-519-160-0 821. note: Angela Hondru.09-1 CIP 2009-5203 1649 .GRAHAM. trad..GRESSOR.111(73)-32=135. . Bucureşti : Egmont România.: Micu Aurelian.: Alexandra Ghiţă .GANESHANANTHAN. .1 CIP 2009-3529 1645 . pref.1 CIP 2009-4996 1640 . 2009 ISBN 978-973-50-2444-4 821. Japonia lui Lafcadio Hearn : antologie / Lafcadio Hearn .1 CIP 2009-4089 1643 . şi note: Sorin Voinea . trad. Bucureşti : Humanitas.1 CIP 2009-4148 1644 .111-31=135. . trad. 2009 ISBN 978-606-92040-9-2 821. .

.Bucureşti : Alcris-M94. . C. S. trad. 2009 ISBN 978-973-580-341-4 821. trad. Pe urmele mortului / Peter James .111(73)-31=135. PHILIP. RUDYARD. IRIS.LONDON. .G.LUPU. RICHARD.1 CIP 2009-5082 1653 .1 CIP 2009-4417 1654 . Speră în ziua de mâine / Darcy Lowell . Fascinaţia dansatorului / Iris Johansen . trad. Cum să trăieşti când ai un penis enorm / Richard Jacob.Bucureşti : Nemira.1 CIP 2009-5104 1655 .1 CIP 2009-4878 1662 . 2009 ISBN 978-973-8958-66-1 821. ISBN 978-973-670-320-1 821.111(73)-31=135.111-31=135.JOHANSEN.Bucureşti : Orizonturi. .Bucureşti : Orizonturi.Bucureşti : Humanitas.: Nicoleta Ştefănescu Popescu Inoteşti. ed. PETER.1 CIP 2009-4082 1656 . de Florin Savu.111(73)-93-94=135. .Bucureşti : Andreas Print.KERR. trad. .: Nicoleta Ştefănescu Popescu Inoteşti. Legenda dansatorului / Iris Johansen . a 3-a.: Adrian Deliu.KEROUAC.111(73)-31=135. JACK.Constanţa : Steaua Nordului. trad. 2009 ISBN 978-973-736-107-3 821. 2009 ISBN 978-973-143-339-4 821. Cartea junglei / Rudyard Kipling .111-31=135. .: Cornelia Alexoi-Shili . trad.1 CIP 2009-5137 1659 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Alcris-M94. IRIS. .1 CIP 2009-4054 1657 . OLESIA.1 CIP 2009-5355 1663 . .Bucureşti : House of Guides. DARCY. trad. . JACK.09 Chaucer. Pe urmele dansatorului / Iris Johansen .Iaşi : Sedcom Libris. IRIS. S. trad. . . Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr / C.Iaşi : Polirom. 2009 Index.111-31=135.JACOB.111-31=135.1 CIP 2009-4512 1652 . trad.: Micu Aurelian. 2009 ISBN 978-973-46-1366-3 821.G.JANSSON. 2009 ISBN 978-606-513-076-0 821. Colţ Alb / Jack London .1 CIP 2009-3918 1661 .111(73)-31=135. 2009 ISBN 978-973-580-337-7 821. GEORGE ANN.: Sorana Corneanu. ISBN 978-973-736-106-6 821. Kerr .: Micu Aurelian. Vagabonzii Dharma / Jack Kerouac .LOWELL.: Claudia Asănăchescu. Enigma portalului blestemat .JOHANSEN.LEWIS. 2009 ISBN 978-606-511-107-3 821. . .JOHANSEN. CIP 2009-5661 .Ed. ed.111-31=135. 2009 ISBN 978-973-128-258-9 821. B.Bucureşti : Orizonturi. trad.1 CIP 2009-4794 1658 . 2009 ISBN 978-973-736-108-0 821. Lewis . il.KIPLING. 2009 ISBN 978-973-50-2440-6 821.1 CIP 2009-5103 1660 .326 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 327 1651 .: Irina-Monica Brânduşoiu . trad.Bucureşti : Corint Junior.: Vasile Olac. Tradiţia medievală în scrierile lui Geoffrey Chaucer / Olesia Lupu.111.Copiii lămpii fermecate / P. 929 Chaucer.: Mircea Ştefancu. de Dan Sociu.JAMES. Tu eşti roşcata mea / George Ann Jansson .111(73)-31=135.: Sînziana Mihalache .111-7=135.

Oradea : Editura Didactica Militans .: Veronica Manoli .Bucureşti : Infodar. .Bucureşti : Orizonturi. trad.1 CIP 2009-5354 1668 .111-31=135. 2009 ISBN 978-973-46-1353-3 821.PRESTON.Bucureşti : Alcris-M94.111(73)-31=135. il.: Micu Aurelian.REILLY. trad. Staţia polară / Matthew Reilly . . trad. 2009 ISBN 978-973-103-876-6 821.PITCHER. 2009 ISBN 978-973-1825-43-4 821.: Micu Aurelian. . . trad.: Păuna Lauda Virginia. Furtuna de nisip / James Rollins . ed.: Sanda Pop. ELLE. 2009 ISBN 978-973-150-022-5 821. Lincoln Child . CAROLINE.Bucureşti : RAO International Publishing Company. VLADIMIR. ELISABETH.QUICK. micuţule! / Caroline Pitcher. SAMUIL.1 CIP 2009-5229 1669 . ed.Bucureşti : Vivaldi.PILCHER. Natură moartă cu ciori / Douglas Preston. HILLARY.111-93-32=135.: Adina Călin .111-31=135. CIP 2009-3575 1670 . 2009 ISBN 978-973-103-938-1 821. trad. DOUGLAS. ..111-31=135. Niculescu.Ed. ROSAMUNDE. ANNE.1 CIP 2009-4909 1671 . De una singură / Rosamunde Pilcher . .1 CIP 2009-3527 . .111.Bucureşti : Noriel Maxim. . E vremea de culcare. 2009 ISBN 978-973-88977-5-5 821. 2009 ISBN 978-973-103-950-3 821.NABOKOV.RICE. MATTHEW. . AMANDA.1 CIP 2009-3541 1673 . trad.: Chris Tănăsescu .Bucureşti : RAO International Publishing Company. 2009 ISBN 978-973-580-336-0 821. a 3-a. trad. 2009 ISBN 978-973-736-109-7 821.: Diana Tutuianu. Mici lecţii de viaţă / Elle O'Ryan .1 CIP 2009-5269 1675 . JAMES. Ana Veronica Mircea. Robert Browning and the dramatic monologue / Samuil Maruşca.O'RYAN. 2009 ISBN 978-606-92040-8-5 821. . Tina McNaughton .RENIER. Floarea nemuririi / Elizabeth Renier . rev.Bucureşti : RAO International Publishing Company. Lumini şi umbre / Jayne Ann Krentz . . trad.111-31=135.Casa Corpului Didactic Oradea.R.NEAL. şi note de Veronica D.ROLLINS. trad.MARUŞCA.Bucureşti : RAO International Publishing Company.09-1 Browning.: Ioana Maria Diaconu. 2009 ISBN 978-973-580-348-3 821. Verginica Barbu Mititelu.328 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 329 1664 .111-32=135.1 CIP 2009-3528 1665 . Vampirul Armand / Anne Rice . trad.1 CIP 2009-5105 1666 .111(73)-31=135.111-31=135. .111(73)-31=135.: Franciska Dumitru. . 2009 ISBN 978-973-103-948-0 821.Bucureşti : Alcris-M94. Sfârşitul farsei / Hilary Neal . trad. Disperare / Vladimir Nabokov .Iaşi : Polirom.: Raluca Săndulescu.111(73)-31=135.1 CIP 2009-4163 1674 .1 CIP 2009-3525 1667 .1 CIP 2009-5135 1672 .: Jim Talbot.

trad.SAROYAN. Mireasa potrivită / Pat West .ROS. Indignare / Philip Roth . 2009 ISBN 978-973-103-955-8 821. J. JOHN.111-97=135.: Elvira Popescu . Călătoriile lui Gulliver / Jonathan Swift .Bucureşti : RAO International Publishing Company.WIBBERLEY.Timişoara : Alfa Omega Publishing. 2009 ISBN 978-973-103-960-2 821.ROTH.: Mădălina Stancu.1 CIP 2009-5580 1683 . Râul întunecat / John Twelve Hawks . Exploratorii adâncurilor / Robert Kurton. .WEST.Bucureşti : RAO International Publishing Company. Vise năruite. trad.: Bogdan Perdivară. trad. PHILIP. WILLIAM. Bucătăria Francescăi / Peter Pezzelli. 2009 ISBN 978-973-1762-54-8 821.1 CIP 2009-3536 1684 . Hyperion / Dan Simmons .111-31=135.: Ioana Bichir . 2009 ISBN 978-973-103-941-1 821. ROSEMARY.: Luana Schidu.Bucureşti : Alcris-M94. LAWRENCE. . Răget de şoarece / Lawrence Wibberley .WALLACE.111-31=135. 2009 ISBN 978-973-46-1365-6 821.TWELVE HAWKS. .1 CIP 2009-4897 1686 . . . trad. .Bucureşti : RAO International Publishing Company. JONATHAN. trad.1 CIP 2009-5130 1688 . trad.Bucureşti : Adevărul Holding.1 CIP 2009-3696 1680 . JOHN.TRACY.: Micu Aurelian.1 CIP 2009-4793 1687 . 2009 ISBN 978-606-92087-6-2 821.111(73)-31=135. 2009 ISBN 978-973-580-340-7 821.1 CIP 2009-4493 .: Mihai-Dan Pavelescu. trad. trad. . Dragă John / Nicholas Sparks.Bucureşti : Humanitas. . Perla / John Steinbeck .: Valerica Dodan. Comedia umană / William Saroyan . Wes man / Danny Wallace . trad. .: Oana Cristea.111-31=135. 2009 ISBN 978-973-707-270-2 821.1 CIP 2009-3530 1679 .1 CIP 2009-4994 1677 .111-31=135. Operaţiunea Monkeewrench / P. ed.1 CIP 2009-5138 1681 . . . PAT.1 CIP 2009-4130 1682 . ed. J.: Micu Aurelian.Bucureşti : Reader's Digest. trad. 2009 ISBN 978-973-1999-81-4 821.Bucureşti : Nemira Publishing House.Iaşi : Polirom.330 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 331 1676 .: Laura Berteanu.111-31=135.111-31=135. Tracy . . DANNY.: IrinaRuxanda Popa.STEINBECK.SIMON. CAROLYN. . trad. 2009 ISBN 978-973-1734-12-5 821.111-31=135.1 CIP 2009-3524 1678 . şi note de Radu Pavel Gheo.SWIFT. 2009 ISBN 978-973-50-2448-2 821.1 CIP 2008-4495 1685 .111(73)-31=135.SIMMONS.111-31=135.Bucureşti : Alcris-M94. 2009 ISBN 978-973-103-952-7 821.Bucureşti : Editura Trei.111(73)-31=135.Să nu sufli o vorbă / David Rosenfeld. Binecuvântarea zeilor / Rosemary Simon .111(73)-31=135. trad.: Petru Comarnescu. P. DAN. 2009 ISBN 978-973-580-343-8 821. promisiuni împlinite / Carolyn Ros .Bucureşti : RAO International Publishing Company.

1 CIP 2009-4991 1694 . .Bucureşti : Litera Internaţional.1 CIP 2009-5179 1690 . .: Cornelia Alexoi-Shili . . 1001 de nopţi / Geraldine McCaughrean .YALOM.332 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1689 .MCCAUGHREAN. 2009 ISBN 978-973-675-592-7 821.Bucureşti : Alcris-M94. RICHARD. 2009 ISBN 978-973-675-596-5 821. trad.YATES.YARBRO.112.1 CIP 2009-4498 1696 . JOHANN WOLFGANG von.: Nicolae Breban.2(436)-94=135.Bucureşti : RAO International Publishing Company. . Mama şi sensul vieţii : poveşti cu psihoterapie / Irvin D.FUNKE. trad. trad. 2009 ISBN 978-973-143-344-8 821.MCGREEN. Omul în căutarea sensului vieţii / Viktor E. Frankl .ZIMMER-BRADLEY. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1925-11-0 821. din engleză: Dana Ligia Ilin.112. IRVIN D. Goethe . trad.1 CIP 2009-5765 1692 . ed.Bucureşti : Meteor Press. trad.: Silvian Guranda.Bucureşti : Vellant.: Suter Alexandru.GOETHE.Bucureşti : Litera Internaţional. trad. MARION. Vânătorii de fantome pe urme de gheaţă / Cornelia Funke . 2009 ISBN 978-973-724-230-5 821.FUNKE.112. W.2-1=135.Bucureşti : ALLFA.Bucureşti : Nemira.1 CIP 2009-4799 333 CIP 821. 2009 ISBN 978-973-50-2457-4 821.Bucureşti : Nemira.1 616. . Vânătorii de fantome în mijlocul focului / Cornelia Funke .1 CIP 2009-4796 1691 . Speranţe împlinite / Bianca McGreen . . 2009 ISBN 978-973-1984-33-9 821.111-31=135. Elegiile romane / J. GERALDINE. .2 Literatură germană 1695 . 2009 ISBN 978-973-103-841-4 821.2-31=135. VIKTOR EMIL.Bucureşti : Humanitas.: Micu Aurelian.111-31=135.112.112. trad.ESCHBACH.89(0:82-94) CIP 2009-3901 1697 . Palatul / Chelsea Quinn Yarbro .2-31=135.2-31=135.111-31=135. 2009 ISBN 978-973-580-345-2 821. .112.111(73)-32=135.1 CIP 2009-5132 1699 . . BIANCA.1 CIP 2009-3544 1698 . CHELSEA QUINN. Filmul Isus / Andreas Eschbach . CORNELIA. Yalom .: Suter Alexandru. .1 CIP 2009-4505 1693 .: Bogdan Perdivară.1 CIP 2009-4437 . Doamna din Avalon / Marion Zimmer Bradley . trad. trad.: Frederica Dochinoiu.FRANKL. CORNELIA. .111(73)-31=135. trad. Revolutionary road / Richard Yates . trad. ANDREAS.: Silviu Genescu.: Augustin Frăţilă.: Antuza Genescu. ISBN 978-973-728-368-9 821. 2009 ISBN 978-973-143-347-9 821.Bucureşti : Ideea Europeană.111(73)-31=135.

. REMO.112.: Michelle Boulad .2009. . ALESSANDRO. Les Belles Lettres.Ed. .334 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1700 . Paris .1 CIP 2009-4992 1701 .131.5 821. Prinţul fermecat / adapt.6)=135. trad. de Smaranda Bratu Elian după ed. CARLO.131.BODEI. 2.131.Constanţa : Editura Eduard.1 CIP 2009-4886 1702 .5 CIP 2009-4247 1709 . ISBN 978-973-1999-82-1 Vol.Bistriţa : Karuna. 2009 ISBN 978-973-1995-59-5 087. trad.SCHLESAK. . Muzicanţii din Bremen / Fraţii Grimm . critică bilingvă a lui Giovanni Aquilecchia. . Barbarii : eseu despre mutaţie / Alessandro Baricco . il.SPYRI. după fraţii Grimm .BRUNO. 6 : Despre eroicele avînturi. trad.1 CIP 2009-3823 1703 .1 Literatură italiană 1705 . .1 CIP 2009-5461 1704 . GIOVANNI.1-31=135.1-32=135.046. . rev. GIORDANO.112. a 5-a. introd. .COLLODI. trad.GRIMM.5 CIP 2009-3695 CIP 335 1706 .1 CIP 2009-4443 821. DIETER. .BARICCO.131.Bucureşti : Humanitas.Ed.Ed. Decameronul / Giovanni Boccaccio . 2009 ISBN 978-973-1995-40-3 821.BOCCACCIO. 2009 ISBN 978-973-724-205-1 821.GRIMM.: Radu Gâdei. fraţii.1-93-34=135. 821. 1. .: Roxana Puşcaşiu. . . repovestitor: Kristina Mutis. 2009 2 vol.ISBN 978-973-50-2460-4 Vol. . de Alex Cistelecan.1-4=135. Capesius : der Auschwitzapotheker / Dieter Schlesak.Constanţa : Editura Eduard. 2009 ISBN 978-973-137-000-2 821.ISBN 978-973-1999-84-5 821.Bucureşti : Humanitas.ISBN 978-973-50-2463-5 821.: Kristina Mutiş. 20027 vol.Bucureşti : ALLFA. rev. . ed.: Dragoş Cojocaru. 2009 ISBN 978-973-50-2435-2.6)=135. 2009 ISBN 978-973-124-388-7 821.131.Ed.112.1 087. st. 2009 Bibliogr.Sibiu : Hora.ISBN 978-973-1999-83-8 Vol. trad.Ed. îngrij. . de Aura Brais. ISBN 978-973-1978-14-7 821. şi trad.Constanţa : Editura Eduard. .6)=135. 7 : Lumînărarul.131. trad. a 3-a. .2-93-34(0.Umor german la zi / trad.046.: Victor Ştir.112.1 087. .2(494)-93-31(0. 2009 ISBN 978-973-1995-37-3 821.: Eta Boeriu.2009.1 CIP 2009-4903 1707 . . JOHANNA. Te iubesc la nebunie / Bosco Federica . 2009 ISBN 978-973-8226-80-7 821.Bucureşti : Art.2-93-34(0. a 3-a.Bucureşti : Adevărul Holding.1 CIP 2009-3808 .046. a 2-a.1 CIP 2009-5529 1710 . fraţii. ISBN 973-50-0286-8 Vol.2(498)-31 CIP 2009-4966 1708 .Bucureşti : Editura Coresi. trad. Aventurile lui Pinocchio / Carlo Collodi .BOSCO. . . Opere italiene / Giordano Bruno .2-7=135. Heidi / Johanna Spyri . FEDERICA.1-31=135.: Edgar Papu. Senzaţia de déjà-vu / Remo Bodei . a 3-a. .131.112.1-96=135.

1-31=135. 2009 ISBN 978-973-102-163-8 821. Anthologie poétique / Émile Boissier . ALEXANDRE. de Constantin Ionescu-Boeru . . CIP 2009-4078 1715 .I. trad. notes et bibliographie de Jean-Pierre Fleury.ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.1-1 CIP 2009-5746 1712 . Istorii din Brabant urmate de Călătorie de nuntă / Charles De Coster .: Liliana Anghel. 2009 ISBN 978-973-103-976-3 821. père. 2009 ISBN 978-973-133-502-5 821.MODINI. a 2-a.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.DANTEC. postf.1.Bucureşti : RAO International Publishing Company.1-31=135.Bucureşti : RAO International Publishing Company. 929 Svevo.: Ana Antonescu. 2009 ISBN 978-973-1995-36-6 821. Doamna de Monsoreau / Alexandre Dumas .DUMAS. Dantec . . 2009 ISBN 978-973-133-504-9 821. 2009 ISBN 978-973-143-343-1 821.1 CIP 2009-3293 1719 .133. ALPHONSE. trad.Iaşi : Polirom.1 CIP 2009-5076 . . trad.1 CIP 2009-5087 1720 .1(493)-32=135. trad.1 CIP 2009-3694 821. GIORGIO. 2009 Bibliogr. . Bucureşti : Leda. 2009 ISBN 978-973-8958-62-3 821.133.133.BOISSIER.DAUDET.: Elena Nicolae. MAURICE G.1-31=135.PRESURĂ-CĂLINA. LUANA.BOURAOUI.1 CIP 2009-4418 1721 .Craiova : Universitaria. GIANNI. CHARLES.133. Dincolo de un destin evident / Giorgio Faletti . 2009 ISBN 978-973-46-1355-7 821. Legende canadiene / Honoré Beaugrand .GUARNIERI.: Iulia Feldrihan .1 CIP 2009-5088 1717 . Prinţul norilor / Gianni Riotta .133. 2009 ISBN 978-973-103-965-7 821.Bucureşti : Humanitas Fiction. LUIGI.Ed. ISBN 978-606-510-407-5 821. ÉMILE. .1 CIP 2009-5089 1718 .336 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 337 1711 . trad. Înainte de bărbaţi / Nina Bouraoui . . HONORÉ.Bucureşti : Andreas Print. pref.1-31=135.1 CIP 2009-4795 1713 . şi note de Rita Chirian .RIOTTA. Babylon Babies / Maurice G. 2009 ISBN 978-973-103-974-9 821.131. Aspetti autobiografici e di autenticita' nell'opera di Italo Svevo / Nicoleta Presură Călina.1-31=135.DE COSTER.09 Svevo.133. il.131.1-31=135.1 Literatură franceză 1716 . trad.: Marina Loghin.1 CIP 2009-5553 1722 .: Vasile Olac. préface. trad. 2009 ISBN 978-973-689-309-4 821. şi cuvânt înainte: Maria MăţelBoatcă.Bucureşti : Nemira. Mireasa evreică / Luigi Guarnieri .1(71)-93-34=135. de Alexandru Matei.Bucureşti : RAO International Publishing Company. .1 CIP 2009-4369 1714 .131.I. NINA.133.: Marina Loghin. trad.BEAUGRAND.FALETTI.1-31=135. NICOLETA. O lună până la majorat / Luana Modini .: Geo Vasile.1-31=135.131.131. . . . Piciul / Alphonse Daudet. trad.133. choix des textes. . Constanţa : Editura Eduard.

: Micu Aurelian. trad. . JEANNE-MARIE.1-31=135. 2009 ISBN 978-973-1995-39-7 821. a 3-a.: Florin Savu. . .: Micu Aurelian. .1 CIP 2009-3692 1733 . 2009 ISBN 978-973-1995-49-6 087.1-31=135. . .MIMOUNI. Băile Király / Jean Mattern . 2009 ISBN 978-973-580-334-6 821. ed.133. a 2-a.Ed. trad.133. MAURICE.1-93-31=135. .1 CIP 2009-4773 1731 . Morcoveaţă / Jules Renard. il. JEAN.1 CIP 2009-5140 1734 . Groază / Maurice Level .133. pref.Bucureşti : Alcris-M94.133. 2009 ISBN 978-973-46-1356-4 821. 2009 ISBN 978-973-580-339-1 821. a 3-a. a 2-a. FREDERIQUE.: Ileana Cantuniari.: Cecilia Ionescu . . Frumoasa şi Bestia / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont . cuv. MARY.Ed.: Papuc Mirela-Gabriela.: Cecilia Ionescu . CHRISTINE de. 2009 ISBN 978-973-88844-4-1 821. de Silviu Lupescu .133. . trad. şi adapt. trad.Bucureşti : RAO International Publishing Company.: Cecilia Ionescu .REVOYRE. Privirea dragostei / Frederique Harmel .Ed. trad.: Irina Diana Izverna .1-31=135.LEVEL.NOAILLES.HARMEL.: LucianVasile Szabo .1 CIP 2009-4876 1728 . ed.: Irina Mavrodin.Timişoara : Bastion. .Bucureşti : Alcris-M94.1-93-31=135. 2009 ISBN 978-973-103-982-4 821. JULES.1 CIP 2009-5151 1726 . Tirania / Mary Floran .1 CIP 2009-5139 1729 . ed. .1 CIP 2009-5129 1725 .133.1-31=135.1 CIP 2009-4463 1732 .1 CIP 2009-3459 1724 .RENARD.LEPRINCE DE BEAUMONT. .NEYRAC.: Micu Aurelian. trad.1-31=135.Bucureşti : Alcris-M94. ANNA de.FLORAN.Ed.Constanţa : Steaua Nordului.Piteşti : Rotonda.5 821.338 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 339 1723 .: Miruna Ion.133.1-93-34=135. Furtuni în Sicilia / Karen Neyrac .Bucureşti : Alcris-M94. trad. trad. . .1-31=135. 2009 ISBN 978-606-511-106-6 821.133.: Marieta Roşu.MALOT. Singur pe lume / Hector Malot . înainte de Gabriela Adameşteanu. trad.: Micu Aurelian. 2009 ISBN 978-973-580-349-0 821. Cartea vieţii mele / Anna de Noailles . ANTOINE de.: Alexandra Mihai . Onoarea tribului / Rachid Mimouni .MATTERN. Micul prinţ / Antoine de Saint-Exupéry . HECTOR. Constanţa : Editura Eduard.Iaşi : Polirom.SAINT-EXUPÉRY.133.1 CIP 2009-4193 1727 . Casa copilăriei / Christine de Revoyre . KAREN.133.Constanţa : Editura Eduard.1-31=135.: Cecilia Ionescu .1 CIP 2009-5093 .Bucureşti : IBU Publishing. 2009 ISBN 978-973-1980-61-4 821. RACHID.1-94=135. trad. ed. 2009 ISBN 978-973-580-344-5 821. 2009 ISBN 978-606-92025-0-0 821.133. pref. trad.1 CIP 2009-5136 1730 .1-93-34=135.133. .

.134.COELHO. FERNANDO. 2009 ISBN 978-973-102-206-2 821.: Anca Milu-Vaidesegan.1 CIP 2009-3461 1739 . 2009 ISBN 978-973-689-297-4 821. .134. trad. ajutor de contabil în oraşul Lisabona / Fernando Pessoa . .134.2(729.: Pavel Cuilă.1 CIP 2009-5531 1744 .1 CIP 2009-4006 1736 . Sigiliul / Adriana Koulias . ARIEL.1 CIP 2009-5431 1746 . Ordinea naturală a lucrurilor / António Lobo Antunes . Veronika se hotărăşte să moară / Paulo Coelho . JOSÉ EDUARDO.: Alexandra Muşat.Bucureşti : Humanitas Fiction. trad. EVELIO.: Gabriela Banu. PAULO.: Ana Maria Tamaş. 2008.135. şi note: Dinu Flămând. 2009 ISBN 978-973-50-2467-3 821. 2009 ISBN 978-606-92025-1-7 821.2(82)-31=135. Armatele / Evelio Rosero .: Carmen Spânu. ANTÓNIO LOBO.81)-31=135.ANTUNES. .134.134.1-1 CIP 2009-4581 . trad.ADAMESCU.GUTIÉRREZ. Animal tropical / Pedro Juan Gutiérrez .KOULIAS. ADRIANA. . JULIO.Bucureşti : IBU Publishing.134.2(82)-31=135. 2009 ISBN 978-973-1917-44-3 821. . 2009 ISBN 978-606-92025-2-4 821.134.134.MAGNUS.1 CIP 2009-4596 821. Un chinez pe bicicletă / Ariel Magnus .134. 2009 ISBN 978-973-689-313-1 821. PAULO.Bucureşti : Humanitas Fiction.1 CIP 2009-3460 341 CIP 1741 . 2009 ISBN 978-973-707-277-1 821. trad. trad. Vânzătorul de iluzii / José Eduardo Aqualusa .COELHO.134. trad.134.: Laurenţiu Dulman. trad.: Micaela Ghiţescu. Vă scriu în genunchi / Cezarina Adamescu.1 CIP 2009-3697 1737 . trad.Bucureşti : Editura Trei.3(81)-31=135. Alchimistul / Paulo Coelho . 2009 ISBN 978-973-707-271-9 821.ORTUÑO.135. . trad.Iaşi : Polirom. Căutătorul de capete / Antonio Ortuño .3-31=135. PEDRO JUAN.Bucureşti : Humanitas.Bucureşti : Leda.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă 1735 . CEZARINA. şi note de Lavinia Similaru.1 CIP 2009-4143 1738 . ANTONIO.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză 1740 ..Bucureşti : IBU Publishing.2((729.2(72)-31=135.1 Literatură română 821. . 2009 ISBN 978-973-46-1354-0 821. Cartea neliniştirii. .Bucureşti : Humanitas.1)-31=135. Cartea lui Manuel / Julio Cortázar . pref.: Carmen Spînu.1 CIP 2009-5086 1742 . ISBN 978-973-50-2468-0 821.AQUALUSA.134.134.ROSERO. .Bucureşti : Editura Trei. 2009 ISBN 978-973-102-204-8 821.CORTÁZAR. trad.340 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 821.Bucureşti : Leda.Galaţi : Sinteze. .1 CIP 2009-5533 1743 .3(81)-31=135.PESSOA.3(81)-31=135.3-94=135.1 CIP 2009-4499 1745 . . compusă de Bernardo Soares.3(673)-31=135. trad.

.135.1.. FLORICA. : elegii / Dan Anghelescu. LIDIA. CORNELIA.135.135.Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra.ANASTASIU BÂZGAN.09(075. 2009 ISBN 978-606-511-102-8 821.1-1 CIP 2009-4728 1758 .ALDEA. Iată cum a avut Domnul Isus milă şi de mine! : mărturii ale harului lui Dumnezeu / Lidia Albert. .ALBERT. . Şi atunci ar fi trebuit să vorbesc .135.ISBN 978-973-1862-72-9 Vol. .135. martie.2009 .135. 2009 ISBN 978-973-104-236-7 821.Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra.135. DAN. Viaţa unui şef de departament povestită de fiul săi Supermen / Şerban Anghene. .1-93-32 CIP 2009-3981 1748 .ANDREICA.135. Bucureşti : Cartex 2000. VASILE. a 3-a. 2.135.1-2 821.135. 2009 ISBN 978-973-23-2874-3 821. 2009 ISBN 978-973-1732-25-1 821. mărţişor / Sofia Alexa.Bucureşti : Cartea Românească.Bucureşti : Amurg Sentimental.1-191 CIP 2009-4648 1756 . : oameni. 2009 ISBN 978-973-7633-73-6 821. ION. Chiriţele / Vasile Alecsandri.1-32 CIP 2009-5342 1755 . locuri. Et in America .ANGHENE.135.135.135.ANGHELESCU.ALECSANDRI.Constanţa : Steaua Nordului.1-94 CIP 2009-4727 1750 .2009 .ALECSANDRI. File din cartea naturii / Ion Agârbiceanu. ISBN 978-973-1862-71-2 Vol.Iaşi : PIM.. Ed.Arad : Ramira. Oneşti : Magic Print. VAL. Printre jucării poveşti şi anotimpuri / Cornelia Anastasiu Bâzgan. .. Literatura română : ghid pentru proba scrisă la bacalaureat şi admitere în facultăţi : eseul / Florica Andreica.ANDREESCU. VASILE. SOFIA.1-31 CIP 2009-4283 1751 .1-31 CIP 2009-5357 . 2009 Index.AGÂRRBICEANU.Bucureşti : Cartex 2000.Suceava : Editura George Tofan. Martie.ISBN 978-973-1862-73-6 821. .ALEXA. întâmplări : jurnal 1999-2005 / Mihaela Albu. 2009 Index ISBN 978-973-1957-17-3 821. LUMINIŢA. . 2009 ISBN 978-973-88926-5-1 821. . ISBN 978-973-7633-74-3 821.342 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1747 .35) CIP 2009-5169 1757 . ŞERBAN. 2009 2 vol. Acasă / Luminiţa Aldea. .1-2 CIP 2009-3976 1752 .Buzău : Editgraph.1-32 CIP 2009-4603 CIP 343 1753 . . 1. 2009 ISBN 978-606-520-363-1 821.1-97 CIP 2009-5743 1749 .. MIHAELA.1-1 CIP 2009-5685 1754 . 2009 ISBN 978-973-104-229-9 821. Teatru şi proză / Vasile Alecsandri. 2009 ISBN 978-973-678-308-1 821. .ALBU. Fabule / Val Andreescu.

1-7 CIP 2009-5545 1768 . De-ale lumii : proză umoristică / George Arhip.Şi bunicii au fost copii / Alina Badea.135.Reşiţa : Editura TIM.Ed.1-32 CIP 2009-4442 1767 .Ed. 2009 ISBN 978-606-8070-00-1 821. SORIN. 2009 ISBN 978-973-1866-15-4 821. GEORGE.Sex : femeia ideală / Sorin Bălan. Virgil Bălan. 2009 ISBN 978-973-1978-11-6 821. a 2a. VALERIU D. IOAN DAN.BĂLAN.135. 2009 ISBN 978-973-126-151-5 821. G.G.1-1 CIP 2009-5272 1769 . .344 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 345 1759 .1-1 CIP 2009-5772 1766 . Dan Taloş. VIC. ALINA.Orăştie : Editura Emma.Constanţa : Nelinişti metafizice.BĂLŢAT. .BĂLAN.Târgu-Jiu : Măiastra.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. 2009 ISBN 978-973-101-238-4 821. . Ne-amuzăm şi învăţăm / Vic. a 2-a.Galaţi : Pax Aura Mundi. Sibiu : Infoart Media. . Povestiri din Bistriţa Veche / Irina Arcălean.1-32 CIP 2009-5334 1761 . .135. rev.Sibiu : Arhip Art.1-822 CIP 2009-4263 1765 . 2009 ISBN 978-973-8962-62-0 821.Bistriţa : Karuna. VIRGIL.135.BARON. . Tablele împărţirii / Valeriu D. MIHAI. 2009 ISBN 978-973-50-2359-1 821. Nedumeriri : proză scurtă / Ovidiu Baron.Antologie de Haiku : Romanian kukai .ARCĂLEAN. . GEORGE. ISBN 978-973-86520-5-7 Vol. . Conspiratorii / George Bălan. . OVIDIU.135. 1.1-93-822 CIP 2009-4432 1770 . .135.135. 2009vol.BĂLAN.1-32 CIP 2009-4932 1762 . Sănătate .2009.1-32 CIP 2009-4646 1763 . 2009 ISBN 978-606-516-099-6 821.aprilie 2007-martie 2009.ARHIP.1-32 CIP 2009-5481 1760 . Revelaţia vieţii din belşug pentru tine / Mihai Bălţat.BARBU. pref.ISBN 978-973-86520-4-0 821. .BADEA. 2009 ISBN 978-973-696-124-3 821.: Constantin Lămureanu.Cluj-Napoca : Grinta. .135.: Nicolae Merişanu.135. 2009 ISBN 978-606-92083-0-4 821. . 2009 ISBN 978-973-119-063-1 821.1-93-32 CIP 2009-3782 1764 . Suceava : Nord-Carta.1-97 CIP 2009-4789 .135. Sanda Bălţat.135.Antologia ruşinii după Virgil Ierunca / ed.135. . Barbu .BĂLAN.Bucureşti : Humanitas. Duhul văii / Ioan Dan Bălan. IRINA.

IRINA PAULA. EUGENIA. cu un epilog de Şerban Foarţă.Ed.1-31 CIP 2009-5571 1782 .135. Scadenţa / Tatiana şi Constantin Bărbuceanu. 2009 ISBN 978-973-1904-85-6 821.1-1 CIP 2009-5569 1780 .1-31 CIP 2009-5567 1778 . Gânduri din vacanţă : creaţii literare ale elevilor / Mariţa Breabăn.135. ION. .1-94 CIP 2009-3922 1775 . Şoapte / Cristian Bejan. 2009 ISBN 978-973-7754-50-9 821. În căutarea armoniei / Ion Bratu.Ed. Poeme amare şi catrene / George Bossun. Icoana din gând / Valeria Bobu. 2009 ISBN 978-973-7754-48-6 821.BĂRBUCEANU.Comăneşti : Anco L.135. 2009 ISBN 978-973-7862-30-3 821.BRĂILIŢĂ.135.135. a 2-a. O nouă viaţă / Irina Paula Bodea.1-1 CIP 2009-3602 1784 . 2009 ISBN 978-973-8941-34-2 821. Poezii arse de vii / Mircea Brăiliţă . Ultima spovedanie / Constantin Bărbuceanu. a 2-a. .BĂRBUCEANU. CONSTANTIN.1-31 CIP 2009-5570 1781 . GEORGE.BRATU.BOCIORT.1-31 CIP 2009-4090 1773 .Bucureşti : Verus. VALERIA. .Bucureşti : Verus.Costeşti : Ars Libri. CONSTANTIN. . MARIŢA.BOBU.Bucureşti : Verus. 2009 ISBN 978-973-108-183-0.T. Mai aproape decât mai departe / Eugenia Boteanu. . 2009 ISBN 978-973-7754-49-3 821.1-32 CIP 2009-3640 1772 . .BĂRBUCEANU. .BODEA. .Turda : Editura J.135. 2009 ISBN 978-973-8233-93-5 821.135. . . 821. . .. 2009 ISBN 978-973-7754-47-9 821.1-1 CIP 2009-4317 1774 .D. 2009 ISBN 978-973-1864-04-4 821. Bârlogul lupilor / Constantin Bărbuceanu.135.135. 2009 ISBN 978-973-1834-75-2 821.Ed.1-1 CIP 2009-3749 1777 . 2009 ISBN 978-973-87832-6-3 821. a 2-a.1-1 CIP 2009-5568 1779 .135.R.Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari. Geta Borteanu.Ed. Expresul de noapte / Constantin Bărbuceanu. DORIS LAVINIA. a 2-a.1-4 CIP 2009-5259 1776 . . . Bărbuceanu.Botoşani : Geea.Brăila : Olimpiada. . 1783 . CONSTANTIN.Ed.Botoşani : Axa. TATIANA.BĂRBUCEANU.Timişoara : Artpress. a 2-a. Florica Panţuru.1-1 CIP 2009-5205 Ceaţa / Constantin 2009 ISBN 978-973-660-352-5 821.346 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 347 1771 . MIRCEA. .Bucureşti : Verus.Bucureşti : Verus.BOSSUN.135. CONSTANTIN.135..BREABĂN.C. Constanţa : Editura Dobrogea. Poveste fără nume / Bociort Doris Lavinia. 2009 ISBN 978-973-7754-51-6 821. CRISTIAN.BĂRBUCEANU. .BOTEANU.BEJAN.135. .135.1-1 CIP 2009-4707 .

ISBN 978-973-698-221-7 821..BUDESCU-CIUBOTARU. 2. .1-1 CIP 2009-5667 1793 . 2009 ISBN 978-973-7876-97-3 821. Craiova : Contrafort.1-1 CIP 2009-4099 1790 . PETRU. GHEORGHIŢĂ.1-1 CIP 2009-4065 1792 .Reşiţa : Neutrino.135.. Iubire şi destin : poezii / Petru Bungărzan. L.Iaşi : Panfilius. ION.135.Bucureşti : Unicart. Puntea suspinelor / Gheorghe Burduşel.BURDUŞEL. . 2009 ISBN 978-973-1935-38-6 821.348 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1785 . Schiţe / I.135. 2009 ISBN 978-973-108-186-1 821.135. 2009 ISBN 978-973-88745-3-4.135.BUZEA. 2009 ISBN 978-973-687-840-4 821.Timişoara : Eurostampa. Teatru / I.1-2 CIP 2009-3621 .Craiova : Contrafort. . ANA. . Drumul la zid / Nicolae Breban. Poezii în grai bănăţean / Gheorghiţă Brebenar.135. ecoul tras de urechi / Sorin Calea. Lumini .2008.135. MARIA. . GHEORGHE. 2009 ISBN 978-973-624-735-4 821. 2009 ISBN 978-973-8916-54-8 821. Bucureşti : Ideea Europeană.135. .2 CIP 2009-3557 CIP 349 1791 .1-32 CIP 2009-3437 1789 .1-94 CIP 2009-4683 1788 .1-193. ION LUCA. .BUNGĂRZAN.CARAGIALE. .Bucureşti : Editura Vinea.CALCIU. 2009 ISBN 978-973-1954-51-6 821.Amintirile lui Pavel Poenaru / Elena Budescu-Ciubotaru.CARAGIALE. Naufragiu în alb / Ana Caia. 2009 ISBN 978-973-1925-09-7 821. .1-1 CIP 2009-5301 1794 .BREBAN. 821. Momente . Bucureşti : Cartex 2000. Netrăitele : [poezie] / Constanţa Buzea.1-31 CIP 2009-5074 1795 ..Bucureşti : Semne. L.BUGA. Insula iubirii / Maria Calciu. Bucureşti : Editura Sfântul Gheorghe-Vechi. ION LUCA. 2004vol. ISBN 973-698-015-4 Vol. SORIN. Caragiale .CALEA. .CAIA. . ELENA. CONSTANŢA.135.Timişoara : Artpress.1-31 CIP 2009-4436 1786 . culegere text: Mihaela Mănoiu. NICOLAE. Cuvântul. Roman de dragoste cu securitatea / Ion Buga.Amintirile călătoriilor . .135.1-32 CIP 2009-3991 1796 .135.BREBENAR. Caragiale.. 2009 ISBN 978-973-104-241-1 821.135. 2009 ISBN 978-973-1954-47-9 821.1-1 CIP 2009-3961 1787 .

. . Brânduşa Murgu . . DAN.. .Când toamna cade în cuvinte / coord.1-193.1-93-1 CIP 2009-4535 1805 .1-31 CIP 2009-3980 1801 . Cot şi Toc (încotro?) / Margareta Casaş Costa. 2009 ISBN 978-973-8972-43-8 821. rev.1-31 CIP 2009-4038 1808 .CĂPUŞANU.CHERECHEŞ. 2009 ISBN 978-973-32-0786-3 629. 2009 ISBN 978-973-624-724-8 821. Vulturul îşi strânge aripile / Ioan Cherecheş. 2009 ISBN 978-973-37-1361-6 821.135. 2009 ISBN 978-973-101-234-6 821.Ed. dr. 2009 Bibliogr.Iaşi : Junimea. înainte: prof. de: prof. Cartea nunţii / George Călinescu. a 2-a.135.Galaţi : Pax Aura Mundi. .: prof. . GABRIEL.Bistriţa : Nova Didactica.CARAMAN. GEORGE.1-31 CIP 2009-3442 CIP 351 1803 . 2009 ISBN 978-973-624-725-5 821.350 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1797 . Ion Pachia-Tatomirescu.CĂLINESCU.1-31 CIP 2009-4040 1799 .CASAŞ-COSTA. Bucureşti : Semne. GEORGETA.CHERECHEŞ. Bucureşti : Cartex 2000. IOAN. ISBN 978-973-85262-6-6 821.135. cuv. 2009 ISBN 978-606-8024-09-1 821.1-31 CIP 2009-5194 1798 .Bucureşti : Semne.CHIRIAC. MARGARETA.CENACLUL "AETHICUS" (Timişoara).135.135. IOAN. Bucureşti : Cartex 2000.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.7(498)"1948/1978"(0:82-31) 821. 2009 ISBN 978-973-104-235-0 821. . D.1-31 CIP 2009-5175 .135. st. .1-32(082) CIP 2009-5544 1806 .135.Bucureşti : Editura Militară.CĂLINESCU.135. 2009 ISBN 978-973-104-238-1 821. 2009 ISBN 978-973-119-061-7 821. Acesta este Domnul meu / Georgeta Căpuşanu.135. dr. .1-31 CIP 2009-4039 1807 . I. introd. Cosmografii de martie : antologie din creaţiile membrilor Cenaclului "Aethicus" (1990-2009) / alc.135. Puchianu Aristiţa.135. DUMITRU. Pachia . Zăgreanu Liuţa.135.1-31 CIP 2009-3974 1800 . dr.: Zăgreanu Ioan Radu. Troneci Georgeta. 500 în cap / Dan Căpruciu.Târgovişte : Transversal. 2009 ISBN 978-973-624-723-1 821.1-1(082) CIP 2009-4427 1804 .CĂPRUCIU..Bucureşti : Semne.2 CIP 2009-3726 1802 . GEORGE. .135. . Iarnă cu fulgi însângeraţi / Gabriel Chiriac. Scafandrul aerului / Ioan Cherecheş.Timişoara : Aethicus. Să zbori şi să nu mori : roman autobiografic / Dumitru Caraman. Enigma Otiliei / George Călinescu.Cele mai frumoase scenete şi poezii ale copilăriei / Tomescu Victoria.1-1(082) 821.

1-31 CIP 2009-4660 1811 .135.N.Bistriţa : Pergamon.135. pref.COANDE. poemele cunoaşterii / versuri: prof. MARIUS.1-94 CIP 2009-4165 1812 .1-1 CIP 2009-4448 1814 .135. Eu şi restul opus / Constantin Ciucă. Pribeag prin viaţa mea / Constantin Codrescu . NICOLAE.135. Blitzuri cu sughiţuri / Marius Coge. DAN. Eliza Roha.135. Zodia Scorpionului / Dan Cojocaru.CIOROIANU. Târgu-Jiu : Măiastra.: Hristache Popescu.CINEZAN. VLADIMIR. Peregrinul transilvan / Ion Codru-Drăguşanu. Cioroianu.CIOARĂ. Vânturesele de plastic / Marius Chivu. .135. ISBN 978-973-88570-5-6 Vol.CODRU-DRĂGUŞANU. 2009 ISBN 978-973-1954-49-3 821. Porţia de abis / Vladimir Cinezan.COJOCARU.Constanţa : Nelinişti metafizice. red.135. Baia Mare : Marist. Timişoara : Brumar. CONSTANTIN.352 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 353 1809 . glume.135. Primavară în octombrie / Elisabeta Chişa. CONSTANTIN.1-992 CIP 2009-5675 1819 . pref. Ioan Cioară .CODRESCU. 2009 ISBN 978-973-715-205-3 821.: R. 2009 ISBN 978-606-92061-0-2 821.1-17 CIP 2009-5597 1818 . MARIUS.COGE. 1.1-1 CIP 2009-4711 1813 . vol.135. Revanşa chipurilor / Nicolae Coande. ELISABETA. . Glume.CICANI.1-1 CIP 2009-2991 1816 .1-1 CIP 2009-4462 1810 . Cluj-Napoca : Grinta. 2009-.1-193.2 CIP 2009-3706 1820 . Poemele copilăriei. 2009 ISBN 978-606-516-064-4 821. Carpen .Craiova : Contrafort.Bucureşti : Pro Transilvania.1-1 CIP 2009-5270 1817 .Arad : Gutenberg Univers.CHIŞA.135.1-31 CIP 2009-4674 1815 . soro lume / Ionel O. Bucureşti : Betta. 2009 ISBN 978-973-1954-64-6 821.CHIVU. 2009 ISBN 978-973-126-147-8 821. IOAN. Cristina Pop.: Constantin Lămureanu. IONEL O. 2009 ISBN 978-606-8070-01-8 821. Craiova : Contrafort. 2009 ISBN 978-973-7636-68-3 821. ION.ISBN 978-973-88570-9-4 821.135. DELIA. desene: prof.1-7 CIP 2009-4405 . 2009 ISBN 978-973-1869-41-4 821. . . 2009 ISBN 978-973-8935-74-7 821. Bucureşti : Proxima.CIUCĂ. .2009 .135. 2009 ISBN 978-973-602-406-1 821. . Spasm matricid / Delia Cicani .

Bucureşti : Tracus Arte.CRIŞAN. 2009 ISBN 978-973-8069-41-1 821. ION. 821. Amintiri din copilărie . Şi eu aş vrea să zbor / Mihaela Carmen Crăciun. . 2009 ISBN 978-973-88817-3-0 821. IOAN. MIHAELA CARMEN. 2009 ISBN 978-973-101-242-1.1-32 CIP 2009-5195 .1-1 821.135.Constanţa : Editura Eduard.CUŞA.CRISTEA IFRIM. Povestiri / Ion Creangă. 2009 ISBN 978-973-146-050-5 821.Bucureşti : Cartex 2000.1-93-32 821. a 2-a.1-94 CIP 2009-3567 1827 .135. . .1-32 CIP 2009-5440 1826 . a 3-a. Poveşti . De râsul corului : proză umoristică / Ioan Crişan. Anotimpul dropiilor / Ştefania Coşovei. ION.1-32 CIP 2009-4582 1831 .Bucureşti : Erc Press.CREANGĂ.135.135. Ardenta fericire / Nicolae Cuşa.135. GEORGE.354 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 355 1821 .Bucureşti : Vitruviu.CREANGĂ. . MARTA.135.Bucureşti : Tibo.135.Bucureşti : Semne. a 3-a. Mărturii din Gulagul românesc : versuri / Constantin P.Muşăteşti : Tana. Amintiri din copilărie . NICOLETA.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. Povestiri / Ion Creangă.Ed. . Poveşti . . 2009 ISBN 978-973-1859-30-9 821.COSMIN.135. . Constanţa : Steaua Nordului.135. NICOLAE. . .COŞBUC.COZMIN. povestiri. CONSTANTIN-AUREL.1-1 CIP 2009-5217 1828 .CONSTANTINESCU. 2009 ISBN 978-973-624-731-6 821. P.1-93-34 CIP 2009-4904 1824 . amintiri / Ion Creangă .Ed. Poveşti. 2009 ISBN 978-973-8962-61-3 821.Sibiu : Arhip Art.CREANGĂ.CRĂCIUN.135.CONSTANTIN.135.135. Să vorbim despre palmieri / Marta Cozmin. 2009 ISBN 978-973-157-504-9 821. 2009 ISBN 978-973-1995-56-4 821. Lemurii / Nicoleta Cristea Ifrim. il.1-32 CIP 2009-4580 1832 . rev.1-93-34 CIP 2009-3972 1823 . .135.135.135. Nostalgie / Constantin-Aurel Constantinescu. .1-1 CIP 2009-5381 1825 . ŞTEFANIA.1-4 CIP 2009-5257 1829 . .Râmnicu Sărat : Rafet. 2009 ISBN 978-973-88829-9-7 821.1-7 CIP 2009-4556 1833 .COŞOVEI. ION.1-93-32 821. 2009 ISBN 978-973-104-242-8 821.135.1-34 CIP 2009-5521 1822 .: Sorin Enache.Ed. 2009 ISBN 978-606-511-112-7 821. SMARANDA. 2009 ISBN 978-973-111-107-0 821.Bucureşti : Herald. .1-31 CIP 2009-5263 1830 . . Văduva din Ierihon / Smaranda Cosmin. . Poezii / George Coşbuc.

135. Mihai Diaconescu.DAVIDESCU. .DINU. CODRIN LIVIU.135. 2009 ISBN 978-973-665-256-1 821.: Eva Vali.135. Condamnat la discreţie / Ştefan Dinu.356 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 357 1834 . MAGDALENA.1-31 CIP 2009-3572 1845 .Alba-Iulia : Unirea.: Christian Tămaş.135.135. 2009 ISBN 978-973-611-594-3 821. Dragoste şi ură / Gheorghe Davidescu.1-31 CIP 2009-3507 1838 . Mircea Nicolaescu. Mărţişoare / Georgeta Paula Dimitriu.DINICĂ. 2009 ISBN 978-973-7754-52-3.DALE. GEORGETA PAULA. Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-7823-83-0 821.DASCĂLU. MIRCEA. 2009 ISBN 978-973-7882-10-3 821. Ecourile tăcerii : 12x12 poeme haiku = The echoes of silence : haiku poems / Magdalena Dale.135. IONEL GAE. flori şi grâu / Ionel Gae Delagoicea. GHEORGHE. .DINESCU. 2009 ISBN 978-973-7823-82-3 821.1-31 CIP 2009-4519 1839 .1-1 CIP 2009-4445 1836 .Iaşi : Ars Longa.1-1 CIP 2009-4676 1843 . Bucureşti : Neverland. GHEORGHE.DIMITRIU. Cântece din Sodoma / Gheorghe Dăncilă. Travel series : (journeys of the self) / Cristina Emanuela Dascălu . 2009 ISBN 978-973-677-151-4 821.135. . .Vatra Dornei : Stud IS. MIHAI. pref. Mamă. .Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia. .Iaşi : Institutul European.135. 2009 ISBN 978-606-8064-01-7 821. 821.DĂNCILĂ. 2009 ISBN 978-973-148-019-0 821. trad.1-1 CIP 2009-5566 1841 .1-1 CIP 2009-4226 1835 .1-1 CIP 2009-5026 1842 . . CRISTINA EMANUELA.Alba-Iulia : Unirea.Petroşani : Focus.Câmpulung : Muscel 2000. . Dava / Raluca Florina David.135. 2009 ISBN 978-973-1954-52-3 821.1-31 CIP 2009-4402 .Craiova : Contrafort. 2009 ISBN 978-606-92075-0-5 821. GHEORGHE. . RALUCA FLORINA. Până la iubirea din toamnă / Gheorghe Dinică.DELAGOICEA.1-1 CIP 2009-3882 1837 . Poezia Carpaţilor / dr. 2009 ISBN 978-973-47-0600-6 821. Bőrőndnyi orszák : politikai szatírák / Mircea Dinescu . .CUŢITARU.DAVID.Bucureşti : Verus.DIACONESCU.135.135.135. Istoreme / Codrin Liviu Cuţitaru.1-92 CIP 2009-3469 1840 .1-32 CIP 2009-5248 1844 . ŞTEFAN.

Nume de cod viţa de vie / Dragomir Dumitrache.ISBN 978-973-88853-8-7 821.1-992 CIP 2009-3852 1848 . DRAGOMIR. . ISBN 978-973-88853-2-5 Vol. Iubirea / Draghia Nerva Traian. Radu Gabriel Dobrescu. 2009 ISBN 978-973-660-353-2 821.DOBRESCU.1-94 94(498.1-97 CIP 2009-4822 CIP 359 1852 . . 2009 ISBN 978-973-698-228-6 821.Sibiu : Salgo. GEORGE. .1-1 CIP 2009-3993 1850 . Piramida secolului meu / Stella Dobrogeanu-Perdix. 2009 ISBN 978-973-712-451-7 821.ISBN 978-973-88853-0-1 Vol. 2009 ISBN 978-973-8106-40-6 821. EUGEN. ANY. Şi acum să facem : cugetări. CIP 2009-3925 1847 . SMARANDA.135. 1 : Geneza.1)"17" Brâncoveanu.135.1-31 CIP 2009-3748 1856 . .135.135.DRĂGHESCU.DULBABA. Tăcerea din cupă / George Drăghescu. TITI.Bucureşti : Solaris Print.1-31 CIP 2009-4569 1849 . 2009 ISBN 978-973-1954-56-1 821.M. Amintiri din oraşul Stalin / Smaranda Dobrescu. Dimensiuni alungate / Dulbaba Eugen.135.1-1 CIP 2009-4271 1853 . O călătorie în jurul lumii / Irina Dobrescu. 2009 ISBN 978-973-1901-01-5 821. M.Doamna Maria Brâncoveanu : tainica biruinţă a lacrimilor. Corabia albastră / Any Drăgoiu. .1-2 CIP 2009-4410 1851 . STELLA. .1-1 CIP 2009-3622 1857 .2009 .(0:82-94) 929 Brâncoveanu. 2009 ISBN 978-606-521-255-8 821. IRINA.Târgovişte : Bibliotheca.2009 . 2009 ISBN 978-973-7931-20-7 821.DOBRESCU. Drobeta-Turnu-Severin : Tipo Radical.DREBEN.DOBROGEANU-PERDIX.135.Bucureşti : Printech.135. NERVA TRAIAN.1-1 CIP 2009-4064 1854 .1-1 CIP 2009-4887 1855 .DUMITRACHE. Piteşti : Electus. Janeta / Titi Dor.Simeria : Editura Traian Dorz.1-31 CIP 2009-4137 .Râmnicu-Vâlcea : Editura Antim Ivireanul. Capcanele destinului / Maria Dreben.Bucureşti : Editura Vinea. . 2 : Ochiul ciclonului.DRĂGOIU. Constanţa : Sfinţii Martiri Brâncoveni.358 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1846 . . poezii şi proverbe / Traian Dorz. . TRAIAN.135. Botoşani : Axa. MARIA. 20094 vol.135.DORZ. 2009 ISBN 978-973-86680-6-5 821. 2009 ISBN 978-973-88927-4-3 821. 2009 ISBN 978-973-7830-82-1 821. .Craiova : Contrafort.135.135.DOR.DRAGHIA.135.

Botoşani : Axa.: Carmen Nedelcu.135.135. 2009 ISBN 978-606-92026-1-6 821. 2009 ISBN 978-606-516-101-6 821. MIHAI.2 CIP 2009-3743 1868 . Legea celui puternic : mercenarii americani în Irak / Steve Făinaru .DUMITRU. Aur.135.Ed. . 2009 ISBN 978-973-104-239-8 821. Itinerarii / Sonia Elvireanu. 2009 ISBN 978-606-511-113-4 821. Bucureşti : Cartex 2000.ELIADE. a 3-a. 2009 Cuprinde: Făt-Frumos din lacrimă .Bucureşti : Cartex 2000. ISBN 978-973-104-237-4 821. Guvernanţii cu noroc al lui Geoană şi ai lui Boc / Adrian Enulescu.Târgu-Jiu : Măiastra.FĂINARU.135.1-1(082) CIP 2009-5676 1869 . .135.135.135.EMINESCU. La aniversară .Bucureşti : Litera Internaţional.1-32 821.EMINESCU. MIHAI.Drobeta-Turnu-Severin : Tipo Radical.Ploieşti : KartaGraphic. mărire şi amor.135. .ELIADE. .ELVIREANU. 2009 ISBN 978-973-660-360-0 821. ISBN 978-973-1959-36-8 821. Geniu pustiu . . Constanţa : Steaua Nordului.135.1-193. .1-31 821. 2009 ISBN 978-973-7782-60-1 821. 2009 2 vol.Bucureşti : Editura Dacoromână.1-1 CIP 2009-5227 1861 .1(73)-92 94(73:567) CIP 2009-4880 . Preţul sării : rondelurile morale / George Dumitru.1-1 CIP 2009-4846 1865 .1-31 CIP 2009-3984 1866 .1-32 CIP 2009-3983 1862 . 2009 ISBN 978-973-675-530-9 821. ANNA.Făclia dorului nestins : antologie lirică. Dor din dor / Ion Dumitru.1-4 CIP 2009-3439 1859 .1-31 CIP 2009-4509 1863 . pref.ELIADE. . 1.135. de Carmen Muşat.EICHERT-GIURCĂ. Noaptea de Sânziene / Mircea Eliade.135. GEORGE. .1-93-34 CIP 2009-3988 1860 . ISBN 978-973-104-245-9 Vol. Maitrey / Mircea Eliade. 2009 ISBN 978-973-675-597-2 821. MIRCEA.ENULESCU.360 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 361 1858 . ADRIAN. 2009 Bibliogr. .1-32 CIP 2009-5379 1867 . În timpul acela / Anna Eichert Giurcă. MIRCEA. Cezara .ISBN 978-973-104-246-6 Vol.Alba-Iulia : Gens Latina. . Proză / Mihai Eminescu.Bucureşti : Litera Internaţional.1-32 CIP 2009-5190 1864 .135. trad. 2. .135. MIRCEA.DUMITRU ION. . Proză / Mihai Eminescu.ISBN 978-973-104-247-3 821.Bucureşti : Cartex 2000. STEVE. . Sărmanul Dionis . SONIA. La ţigănci / Mircea Eliade .135. 2009 ISBN 978-973-7830-83-8 821.

GHENCIU.135. 2009 ISBN 978-606-8061-17-7 821.135. Versuri de toate zilele / Anca Gheorghevici.GENARU. Vrăbiile : povestiri / Matei Gall.135. .135. 2009 ISBN 978-973-38-0778-0 821. 2009 ISBN 978-973-111-106-3 821.GHEORGHEVICI.1-1 CIP 2009-3889 1877 . NICOLAE.1-32 CIP 2009-5340 1872 . Bacău : Pro Plumb. Jurnal de şampanie / Florentina Florin. . Plângea Iisus / Nicolae Gâlmeanu. CLAIRE.1-32 CIP 2009-4094 1878 .FREEDMAN. MARIA-CRISTINA. Trandafir cu venele tăiate / Ovidiu Genaru. 2008 ISBN 978-973-698-205-7 821. FLORENTINA. Ţinutul fulgilor de nea / Claire Freedman. .Bucureşti : Paideia.Bucureşti : Univers Ştiinţific.FLORICEL.1-31 CIP 2009-4453 1876 .1-1 CIP 2009-4063 1871 . . OVIDIU. 2009 ISBN 978-973-7636-65-2 821.1-1 CIP 2009-4818 1880 . .362 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 363 1870 .135.Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români. . 2009 ISBN 978-973-1894-13-3 821.Craiova : Ramuri. .Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău. .Bucureşti : Editura Vinea.: Ana Maria Palii.135.1-1 CIP 2009-4686 1881 . 2009 ISBN 978-973-8936-92-8 821. Lacrimile bucuriei / Alexandru Gheorghe.Craiova : Scrisul Românesc. . BENONE. 2009 ISBN 978-973-8928-89-3 821.GÂLMEANU. Licitaţie în iad / Benone Ghenciu.135. 2009 ISBN 978-973-8936-93-5 821.GHEORGHE.135. Tina MacNaughton .135.FLORIN.GEORGIU.1-1 CIP 2009-5559 1873 .GHEŢIE.1-32 CIP 2009-3959 1874 .Bucureşti : Herald.135.Bucureşti : Univers Ştiinţific. trad. Trecătorul / Ion Floricel. Sinuciderea îngerilor / Maria Cristina Georgiu. . 2009 ISBN 978-973-596-508-2 821. Ultimele flori ale unei octogenare / Ştefania Gălătescu. 2009 ISBN 978-606-92040-7-8 821. 2009 ISBN 978-973-7700-53-7 821. ALEXANDRU.1-31 CIP 2009-5265 .GALL. Buzău : Omega. MATEI.Bucureşti : Infodar. ANCA. ŞTEFANIA.135.GĂLĂTESCU. ALEXANDRA.1-1 CIP 2009-5339 1875 .135. ION. Şalul / Alexandra Gheţie.1 CIP 2009-5287 1879 .

TOMA. GABRIELA GENŢIANA.GURĂU.1-31 CIP 2009-4404 1893 .1-31 CIP 2009-3704 1887 .Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.1-1 CIP 2009-5344 1890 . Ieri şi azi / Elisabeta Gîlcescu. 2009 ISBN 978-973-1980-62-1 821. Prietenele mele.GRĂMADĂ. animalele / Claudia Goga.1-32 CIP 2009-3747 1886 .1-34 CIP 2009-4210 1891 . IOAN. 2009 ISBN 978-973-119-062-4 821.135.Botoşani : Axa.1-93-32 CIP 2009-4915 1884 . CĂLIN. Craiova : Sitech.GOGA. PAUL. EUGENIA.135.GRUIA. 2009 ISBN 978-973-678-307-4 821. de Maria Adam. Întâmplări ce nu puteau fi uitate / Ioan Grămadă. pref. RADU F.Ed.135.Bucureşti : Amurg Sentimental.GOMA. 2009 ISBN 978-606-516-097-9 821. ELISABETA. Poveşti / Gruia Călin. 2009 ISBN 978-973-164-016-7 821.364 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 365 1882 . . Andreea şi Radu / Toma Grigore. 366 lecţii de haiku / Florin Grigoriu . a 2-a. 821. Gurău.Galaţi : Pax Aura Mundi.GUŢU. FLORIN. CLAUDIA. . Jurnal de idei / Dan Guţu.135.Bucureşti : Editura Nicol. 2009 ISBN 978-973-7664-84-6 821.GRIGORIE. . Bucureşti : Curtea Veche Publishing.135. . VASILE.1-1 CIP 2009-3732 1892 . DAN.GRIGORIU. 2009 ISBN 978-973-7636-69-0 821.135.1-1 CIP 2009-4195 1889 .135. Lampioanele vii / GabrielaGenţiana Groza.1-94 CIP 2009-5231 .GÎLCESCU.1-1 CIP 2009-5295 1883 . Timişoara : Bastion. 2009 ISBN 978-973-660-345-7 821.1-1 CIP 2009-4931 1888 . .1-31 CIP 2009-3638 1885 .Arad : Mirador.GROŞAN. 2009 ISBN 978-606-530-215-0. .GURĂU.135. Târgu-Jiu : Măiastra.135. .135.135. Spovedanie cinică : monorime congelate-n sufletul meu păcătos / Radu F.1-93-1 821. 2009 ISBN 978-973-669-753-1 821.135.Bucureşti : Amurg Sentimental. Roman intim / Paul Goma. .GROZA. Drum bifurcat / Vasile Gurău.135. Paşi în timp / Eugenia Groşan. 2009 ISBN 978-973-678-303-6 821. .Bucureşti : Proxima. 2009 ISBN 978-973-133-493-6 821.

MARIA.Urziceni : Editura Anca.IBRĂILEANU.HĂNŢULIE. ISBN 978-973-104-230-5 821. rev. .I.1-31 1897 .Craiova : Sitech.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.N. . 2009 ISBN 978-973-37-1354-8 821.1-32 913(498. GARABET. 2009 ISBN 978-973-104-227-5 821. 2009 ISBN 978-973-610-865-5 821. .Iaşi : Junimea. ECATERINA.1 821.1-93-1 CIP 2009-5407 1901 .Bucureşti : Cartex 2000. Pe drumuri de munte / Calistrat Hogaş. Broasca ţestoasă cea fermecată / Petre Ispirescu. . Potecile cerului : povestiri pentru secolul XXI / Ecaterina Hanganu. VERA.Bucureşti : Editura C.ISPIRESCU. STELA.Bucureşti : RAO International Publishing Company.135.1-92 CIP 2009-3566 1898 .HOGAŞ.1-31=135. Week-end cu mama / Ion Vera. Poezii pentru prichindei / Hănţulie Maria.Cluj-Napoca : Mega. Printre cărţi / Mircea Radu Iacoban. .133. Basmele românilor / Petre Ispirescu.135. Coresi. Chira Chiralina / Panait Istrati. 2009 ISBN 978-606-530-261-7 821.1-32 CIP 2009-3912 1900 .HANGANU.1-31 CIP 2009-3975 . PANAIT.135.135.IANOVICI-COSTAN. 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-37-1352-4 821.ISPIRESCU.IACOBAN. 2009 ISBN 978-606-8005-04-1 821.3)(0:82-32) CIP 2009-3986 1902 . . . Trepte de căutări / Nicolae Puiu Iliescu. 2009 ISBN 978-973-1868-96-7 821.135. 2009 ISBN 978-973-137-029-3 821. 2009 ISBN 978-973-103-981-7 821.ISTRATI.135. MIRCEA RADU. PETRE.IORDĂCHESCU. Bucureşti : Cartex 2000.Iaşi : Junimea. a 6-a.Bucureşti : Cartex 2000.1-31 CIP 2009-596 1896 . NICOLAE PUIU.135. 2009 ISBN 978-973-570-348-6 821.1-31 CIP 2009-3978 Oceaniada / Claudiu CIP 2009-3456 1903 . .135. CLAUDIU.1-1 CIP 2009-4389 1899 .366 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 367 CIP 1894 . Iordăchescu.ILIESCU.ION. CALISTRAT. 2009 ISBN 978-973-104-244-2 821.135. PETRE.1-1 CIP 2009-4974 1895 . . Adela / Garabet Ibrăileanu.Bucureşti : Editura Coresi. . .135.135.1-93-34 CIP 2009-3810 1905 . Zăpezile din Arcadia : poeme / Stela Ianovici-Costan.Ed.1-93-34 CIP 2009-4351 1904 .135.

1-311. .1-4 CIP 2009-3672 1911 . Tandre dimineţi : versuri / Ion Machidon.135. GHEORGHE.135.LĂMUREANU. EMILIAN.1-193. 2009 ISBN 978-973-8016-33-0 821. . PANAIT. ce mi-i face! / Vasile Iuşan.1-4 CIP 2009-4850 1915 . Alte amintiri din pagini de ziare / Gheorghe Jurma. Ciulinii Bărăganului / Panait Istrati . .Reşiţa : Editura TIM.135. pref.Bucureşti : Cartex 2000.135.1-31 CIP 2009-5245 1913 .ISTRATI. 2009 ISBN 978-973-46-1347-2 821.135. Omul de sub podea / Elisabeta Luşcan.Bucureşti : Logos Junior.1-1 CIP 2009-4840 1916 . Autoportret din memorie / Emilian Lupu.135. Cluj-Napoca : Dokia. 2009 ISBN 978-973-1777-38-2 821.IVANEŞ. pref. 2009 ISBN 978-973-757-208-0 821.135. amintiri.LUPU. Formula supravieţuirii / Doru Kalmuski.: Constantin Lămureanu. .KALMUSKI. 2009 ISBN 978-973-1777-39-9 821. TRIFILIE.135. cuibuşor de nostalgii / Ion Lupaşcu.1-32 CIP 2009-5271 CIP 2009-2264 1908 . ELISABETA.135. 2009 ISBN 978-973-7619-30-3 821.1-31 CIP 369 1912 .1-92 CIP 2009-4787 1914 . 2009 ISBN 978-973-1978-13-0 821. .MACHIDON.Iaşi : Polirom.1-31 821.2 CIP 2009-4813 1910 . Ridică-te.368 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1906 . NORA.JURMA.LUPAŞCU. STELA MARIA. Fă-mă.IUŞAN. DORU. ION. . Bacău : Deşteptarea. şi biografie de Lucian Pricop.Constanţa : Nelinişti metafizice. 2009 ISBN 978-973-104-228-2 821. Amintiri. ION. 2009 ISBN 978-973-1933-25-2 821. pentru nepoţi şi nepoate / Trifilie Lămureanu . Bucureşti : Amurg Sentimental. Caragiale! : epigrame / Vasile Iuşan.135. . Braşov : Transilvania Expres. VASILE. Fericire la îndemână / Stela-Maria Ivaneş.1-32 CIP 2009-4544 1917 .IUŞAN.2 CIP 2009-5315 1909 .Bistriţa : Karuna.Cluj-Napoca : Dokia.Cluj-Napoca : Eikon.1-193. Codin .135.6 94(498)"1907"(0:82-31) CIP 2009-3977 1907 . Doamne. 2009 ISBN 978-606-8070-02-5 821.1-1 CIP 2009-3731 .135.135.IUGA. VASILE. Povestiri adevărate. 2009 ISBN 978-973-696-134-2 821. . 2009 ISBN 978-973-678-301-2 821.LUŞCAN. Hai să furăm pepeni / Nora Iuga.

2009 ISBN 978-606-92080-1-4 821.135. Capitole târzii din viaţa mea : memorii redescoperite / Diana Mandache. DANIELA CRISTINA.135.MAXIM. RAMONA. . .MATEESCU. 2009 ISBN 978-606-530-233-4 821. stare de vis / Monica Larisa Manafu.MANOLESCU.Piteşti : Paralela 45.1-32 CIP 2009-4736 1925 .135.1 CIP 2009-3733 1922 . Stare de veghe. Inimioara de căţel / Dana Fodor Mateescu.Buzău : Teocora.MANAFU.Bucureşti : Editura Mateescu.MĂNĂILESCU. DANIELA CRISTINA. 2009 ISBN 978-973-7778-73-4 821. . . Bucureşti : Semne. pref.1-32 CIP 2009-5337 1923 . . CATIA. de Nicolae Merişanu. MARION.Craiova : Sitech.370 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1918 .1=133.MATEESCU.135.1-31 CIP 2009-4037 1929 . Am auzit că viaţa e frumoasă / Lucian Mănăilescu. Destin valah : în 101 texticuleţe şi ilustraţii / Adrian Majuru . Aturile lui Baz-Baz cel isteţ / Dana Fodor Mateescu. . MONICA LARISA.MARIN.MÂRZAN. 2009 ISBN 978-606-92080-2-1 821. Timişoara : Editura Aura. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-92080-0-7 821.MATEESCU. EDUARD-SORIN.135.Bucureşti : Printech.Bucureşti : ALLFA.Bucureşti : Editura Mateescu.1-1 CIP 2009-4963 1930 .135.Constanţa : Ex Ponto. Regele cu coroana de hârtie / Dana Fodor Mateescu.135. Nemesis diary / Ramoon Mar.MANTA.135. 2009 ISBN 978-606-92080-3-8 821.1-1 CIP 2009-4734 1928 . Valetul O'Rubick / Eduard-Sorin Manta. 2009 ISBN 978-973-724-229-7 821.1-1=135.MAJURU.1-92 CIP 2009-3505 1919 .1-94 CIP 2009-3550 1921 .MATEESCU.1-1 CIP 2009-5120 1920 . ADRIAN.135.135.Bucureşti : Editura Mateescu.1-32 CIP 2009-4735 1927 .Bucureşti : Editura Mateescu.1-92 CIP 2009-4733 1926 . DANIELA CRISTINA. 2009 ISBN 978-973-644-865-2 821. . DINUŢA. Ghici pe cine iubesc eu / Catia Maxim. Pelerinaj în Italia prin Budabesta şi Viena / Dinuţa Marin.MANDACHE. LUCIAN.1-992 CIP 2009-3759 CIP 371 1924 . DANIELA CRISTINA. 2009 ISBN 978-973-624-722-4 821. DIANA. 2009 ISBN 978-606-521-234-3 821. Internet cafe = Internet café / Marion Manolescu. . 2009 ISBN 978-973-1934-33-4 821.135.Bucureşti : Univers Ştiinţific.135. ISBN 978-973-47-0614-3 821. Fetiţele din Cimitirul Roşu / Dana Fodor Mateescu. .1-32=111 CIP 2009-3675 . . 2009 ISBN 978-973-8936-90-4 821.135. .

MIRON.135.Bucureşti : Proxima.135.372 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 373 1931 . Oradea : Imprimeria de Vest.1-84 CIP 2009-4682 1940 . studiu introd.! "Finis coronat opus" : memorii.MIHOC. cuv.ClujNapoca : Grinta. . .MÂRZAN. Suceava : Editura George Tofan.1-84 CIP 2009-4975 1933 .MERCHEŞ. trad.Ed. Fabule trăsnite / Gavril Moisa. Albastru ca jazzul / Donald Miller . Three days / Ramoon Mar.135. Androgynul atomic / Gabriel Miloia. a 2-a. IOAN.1-32=111 CIP 2009-3676 1937 . 2009 ISBN 978-973-7778-74-1 821.1-94 CIP 2009-5290 1934 .Oradea : Brevis. . il. .1-94 28(498.Iaşi : Panfilius. înainte de Grigore Constantinescu.135.MEDREA-DANCIU. Întoarcere în timp / Livia Miheş Papiu.Oradea : Kerigma.135.135. Eseuri şi panseuri / Ioan Mercheş . Miron.. .Bucureşti : Hasefer. "ficţionale" / George Mirea. 2009 ISBN 978-973-8960-22-0 821. iubiri trăite / Dan Mihoc. pref.111-1=135. Index ISBN 978-973-610-866-2 821.MIZRAHY. GAVRIL...1-94 CIP 2009-5557 1941 .135. / Dan Mizrahy .MILOIA. Prundeni.4) CIP 2009-4619 1939 .1-4 CIP 2009-4721 1932 . 2009 ISBN 978-973-704-097-8 821. RAMONA. Ellipses / Alexandra Medrea .Memoriile unui ierarh uitat : Victor Mihályi de Apşa / ed. iubiri ascunse.1-4 CIP 2009-5032 1935 .Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. GABRIEL.2009 . Ucenicele diavolului : iubiri visate.135.1-31 CIP 2009-4833 1942 .Timişoara : Editura Aura. . . 2009 ISBN 978-973-630-200-8 821. Aşa a fost. . .135.MILLER. ISBN 978-973-750-109-7 Vol. 2009 ISBN 978-973-126-148-5 821. LIVIA. Suntem pentru schimbări sau Ca darvinişti şi economişti vom părăsi planeta aceasta / Eugen G. 2009 ISBN 978-973-133-494-3 821. 2009vol. DAN.ISBN 978-973-750-141-7 821.. 2009 ISBN 978-973-1862-76-7 821.135. 2009 ISBN 978-973-7876-96-6 821.1-94 CIP 2009-5347 1936 . .1 CIP 2009-5030 1938 . 2. GEORGE. colab. DAN. ALEXANDRA. .MOISA..MIREA. .: Luminiţa Wallner Bărbulescu. DONALD.MIHEŞ PAPIU.. 2009 ISBN 978-973-8404-08-8 821.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană..1-1 CIP 2009-5235 .: Liviu Leonte.135. 2009 ISBN 978-973-7636-71-3 821. 2009 Bibliogr. EUGEN G. şi note: Ion Cârja şi Nicolae Bocşan .Râmnicu-Vâlcea : Conphys.: Cornel Ţicărat.: Irina Petraş.

1-1 CIP 2009-4803 1954 .135. CAMELIA.Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români. .NENCIU.1-311.135. 2009 ISBN 978-606-8025-15-5 821.135.NICOLESCU. Domnişoara Iulia / Marin Năstase. ILEANA.MORAR-BELIOREANU. Femeia la poarta raiului de sticlă / Monica Mureşan.NĂSTASE. Exerciţii de respiraţie / Valentin Nicoliţov. 2009 ISBN 978-973-86664-9-8 821. . Poetica română / Vasile Morar Belioreanu. Debut .. 2009 ISBN 978-973-7700-52-0 821.1-32 CIP 2009-4712 1953 . . MARIN.MUSCALU.135. Simona Tănase.1-1 CIP 2009-3856 1947 . Aripi de înger / Marian Nicolescu.135. Dafina doamna / Ion Muscalu. NICOLAE. Galaţi : Olimpias. 2009 ISBN 978-973-88805-6-6 821.135..1-1 CIP 2009-4227 1950 .NEAGU. Ana-Daniela Gheorghe. / Gheorghe Muşat.1-1 CIP 2009-5110 1944 . Pur şi simplu / Nicolae Neagu.MUREŞAN.135.: Vasilica Sfetcu.. GHEORGHE.135. Aripă de argint / Bianca Negrilă.1-1 821.Bucureşti : Granada.Muguri de poezie / coord. 2009 ISBN 978-606-530-226-6 821.135. Mioara Niculescu.135.1-1 821. . 2009 Index ISBN 978-973-8066-00-4 821.1-7 CIP 2009-5454 1949 . Pe strune de brad : catrene de dragoste / Lazăr Morcan.Arad : Multimedia Internaţional. 2009 ISBN 978-973-712-456-2 821. .1-1 CIP 2009-4298 1945 . Vocea inimii / Ileana Nistor Heller. . VALENTIN. Felicia Jipescu .1-1 CIP 2009-4638 1951 . 2009 ISBN 978-973-1777-36-8 821. Târgovişte : Bibliotheca.1-31 CIP 2009-4027 1955 .1-32 CIP 2009-4844 .Craiova : Sitech.Bucureşti : Editura Nouă. MARIAN. major / Camelia Nenciu.135.Iaşi : Danaster.NICOLIŢOV. 2009 ISBN 978-973-8987-86-9 821. .1-1 CIP 2009-4030 1946 . VASILE.: Violeta Boruzi.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.Turda : Hiperborea. 1952 .Cluj-Napoca : Dokia.135.1-32 CIP 2009-3896 2009 ISBN 978-973-8905-70-2 821.MORCAN. 2009 ISBN 978-606-8005-03-7 821. BIANCA. . De-ale muzicienilor şi nu numai. 2009 ISBN 978-973-7650-85-6 821.374 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 375 1943 . colab.MUŞAT.135. Urziceni : Editura Anca. LAZĂR.6 CIP 2009-5348 1948 .NISTOR-HELLER.135. ION. MONICA..135.Constanţa : Editura Boldaş. 2009 ISBN 978-973-133-500-1 821.NEGRILĂ. . .

. 2009 ISBN 978-973-8410-82-4 821. Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea / Anton Pann.135. .OLARIU. . . 2009 ISBN 978-606-530-256-3 821.Ed.135. EDDIE. ANTON. .PANTEA.1-312.Orăştie : Editura Emma.135. Letopiseţul de argint / Rodica Ojog-Braşoveanu. 2009 ISBN 978-973-628-302-9 821. Lecţia de gramatică : proză scurtă / Viorica Panaitescu. a 2-a. Rostiri / Eddie Pantea.1-32 CIP 2009-3499 1964 . 2009 ISBN 978-973-46-1336-6 821.135. 2009 ISBN 978-973-1866-16-1 821. .135.Braşov : Green Steps.1-822 CIP 2009-5118 1959 . 2009 ISBN 978-606-8021-29-4 821. ELENA.Bucureşti : Andreas Print.OPRĂNESCU-VELLA. a 2-a.ORESCU.Ed. PĂTRU-DĂNILĂ.135.Iaşi : Polirom.OPREA. MARIA.PANN. rev.PALER. VIORICA.Bucureşti : Nemira. . 2009 ISBN 978-973-143-330-1 821. de Zoe Petre. Liniştirea spaimelor : proză / Elena Olariu . . .15(498)(0:82-94) CIP 2009-3317 1960 . Drumuri prin memorie / Octavian Paler . Şase feluri de a muri / Marius Oprea . ALEXANDRU. 2009 ISBN 978-973-678-297-8 821.1-17 CIP 2009-4420 1966 . Seminţe de gând / Pătru-Dănilă Orăşanu.ORĂŞANU. MARIUS. Închipuire / Riri Margareta Panduru. . OCTAVIAN. cuvânt înainte de Constantin Străchinaru.135.1-2 CIP 2009-5069 1965 .135. pref.1-32 CIP 2009-3498 1958 . Sonete / Michaela Al.3 CIP 2009-3730 377 CIP 1962 .OJOG-BRAŞOVEANU. 2009 ISBN 978-973-46-1292-5 821.Craiova : Aius PrintEd. de Antonio Patraş. pref. 2009 ISBN 978-973-678-298-5 821. Cântul Tomniţelor / Maria Paraipan Finichiu.Beiuş : Buna Vestire.1-4 CIP 2009-4962 1961 .1-992 913(450+495+620)(0:82-992) CIP 2009-2719 1963 . 2009 ISBN 978-606-92081-0-6 821.PARAIPAN FINICHIU.PANAITESCU.Iaşi : Polirom.1-1 CIP 2009-5258 .Craiova : Sitech. Remember / Alexandru Oprănescu Vella. .1-1 CIP 2009-3729 1967 . . a 2a. RODICA.376 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1956 .Ed.135.135.Bucureşti : Amurg Sentimental.135. .Bucureşti : Amurg Sentimental. Orescu. şi adăug. MICHAELA. . 2009 ISBN 978-973-8958-64-7 821.4 CIP 2009-3963 1957 . RIRI MARGARETA.PANDURU. .135.1-193.1-94 329.Bucureşti : Amurg Sentimental. rev.

135.Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia .PAVNOTESCU. TIBERIU.135.PETRICU. cron.1-2 CIP 2009-4982 1969 .Craiova : Contrafort. 2009 ISBN 978-973-126-142-3 821.Ed. Sclipiri pe cerul inimii / Petricu Cristian Alexe . ursul polar / Cezar Petrescu.PĂTRU.PETRESCU.PETROVICI.1 CIP 2009-5760 1976 . ION. ROXANA. 2009 ISBN 978-606-8021-33-1 821. .Păcală şi isprăvile lui.135. CEZAR.PĂTRU. Sub semnul Aspidei / Roxana Pavnotescu. ed.1-93-31 CIP 2009-3982 1977 . LUPU. .Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor.135.1-84 CIP 2009-3649 2009 ISBN 978-606-511-111-0 821. Pe repede înapoi . Miroir fractal / Viorica Petrovici. ..Iaşi : Junimea.Târgu-Mureş : Digital Docu Print.135.135. . a 3-a.1-1=131. Fram. .PETROVAN. .Ed. 2009 ISBN 978-973-698-834-3 821. de Ion Petrovai. Gura de vulpe / George Tibi Petrovici. Noncopilărie şi maturitate postmortem / Lupu Petrovan .135.Călătoria şi teatrul / Ion Parhon. ŞTEFAN.PATRAŞ. de Ioan-Pavel Azap .Constanţa : Steaua Nordului.: Nicoleta Presură Călina. Amintire din castelul celor două zile / Tiberiu Pătru. . GEORGE TIBI. Poeme în proză = Poemi in prosa / Ştefan Petică . . CRISTIAN A.378 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1968 .1-31 CIP 2009-3850 1979 . Castitatea privirii / Maria Rodica Patraş. 2009 ISBN 978-973-8369-31-3 821.1-31 CIP 2009-4702 1971 . îngr.1-1 CIP 2009-5047 1970 .Craiova : Contrafort. VIORICA. 2009 ISBN 978-606-92006-2-9 821.Craiova : Contrafort.135. bilingvă.135. Lumini la marginea regatului / Tiberiu Pătru. TIBERIU.1-1 CIP 2009-4754 1973 .Editura.PĂTRU. postf. CIP 379 1975 . . 2009 ISBN 978-973-104-233-6 821. Bucureşti : Cartex 2000.135.1-31 CIP 2009-4842 1980 .PETICĂ. 2009 ISBN 978-973-37-1359-3 821.135.135. Idane / Tiberiu Pătru. . Craiova : Aius PrintEd. pref.Cluj-Napoca : Grinta. MARIA RODICA. tab.1-1 CIP 2009-4753 1974 . prin grija lui Luca Pelusi.PARHON.PETROVICI. TIBERIU. . 2009 ISBN 978-973-1954-53-0 821. 2009 ISBN 978-973-1954-54-7 821. trad. 2009 ISBN 978-973-660-348-8 821.135.1=135.. . 2009 ISBN 978-973-1954-55-4 821. 2009 ISBN 978-606-8031-10-1 821.Timişoara : Eurostampa. Botoşani : Axa.1-34 CIP 2009-5375 1972 .1-1 CIP 2009-3752 .1-1 CIP 2009-4755 1978 .

1-93-32 94(498)(0:82-93-32) CIP 2009-3804 .PINTEA.POPESCU.1-32 CIP 2009-5629 1992 . 2009 ISBN 978-973-7622-83-9 821. 2009 ISBN 978-973-50-2442-0 821.135.135.POPA.Ed.POPESCU. . 2009 ISBN 978-973-624-721-7 821. 2009 Bibliogr. CĂTĂLIN HORAŢIU. ISBN 978-606-530-274-7 821.53) 929 Steinhardt. Povestiri istorice / Petru Demetru Popescu.1-31 CIP 2009-4036 1991 .Reşiţa : Editura TIM. note.Bucureşti : Cavallioti. Ioan Pintea .Bucureşti : Casa Editorială Odeon. Poveste cu final dulce / Gheorghe Pitarca.135. PETRU DEMETRU. 2009 ISBN 978-973-1954-46-2 821.135.POPESCU. Braşov : Pastel.135.1-4 CIP 2009-5302 1988 . . CONSTANTIN CIPRIAN. cuv.Bucureşti : Editura Coresi. CIP 2009-3613 1982 . .PLEŞU. MONICA MARIA. şi indice de Ioan Pintea .1.1 CIP 2009-4531 1986 .: Adrian Şoncodi.135. Despre bucurie în est şi în vest şi alte eseuri / Andrei Pleşu. DUMITRU. MIHAI. cop.135. 2009 ISBN 978-973-8944-92-3 821.1-1=111=135. Atelierul de vară / Dumitru Popescu.135. studiu introd.Orăştie : Editura Emma. 2009 ISBN 978-973-696-129-8 821.POPA. LORETA. a 5-a. ed.POPA.135.1-1=135. . Pongo şi Pongolicii / Monica Maria Popescu. doar dacă este făcut pané / Cătălin Horaţiu Popa. . . Scrisori pentru Ema / Loreta Popa. Bucureşti : Semne. ANDREI. . Temeri şi îndoieli : Săltic 2008 / Constantin Ciprian Popescu.Craiova : Sitech. 2009 ISBN 978-973-1866-14-7 821. Ciocoiul cu adresă de e-mail sau Creierul are oareşce valoare.Craiova : Contrafort. . . .380 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1981 . 2009 Indice.135.1=111 CIP 2009-4916 1985 . şi il.1-31 CIP 2009-4270 CIP 381 1987 .Poete între milenii = Poets between milleniums. 2009 ISBN 978-973-624-737-8 821.PITARCA.POPESCU. Primejdia mărturisirii : convorbirile de la Rohia / N.135.Poezii româneşti alese = Selected Romanian poems / selecţia şi trad.1-1 CIP 2009-3558 1990 . ISBN 978-973-46-1288-8 821.(047. rev.N.Bucureşti : Humanitas.1-32 CIP 2009-5651 1983 . îngrijită. Zborul fluturelui albastru / Mihai Popa .: Adriana Jurma.09 Steinhardt.N. GHEORGHE.1-4 CIP 2009-3917 1984 .135. IOAN. 2009 ISBN 978-973-8087-71-2 821.1-32 CIP 2009-4786 1989 . 2009 ISBN 978-973-608-913-8 821. Bucureşti : Semne. repere biobibliografice de Virgil Bulat. înainte de Constantin Ciopraga .Iaşi : Polirom. Steinhardt.

135. . 2009 ISBN 978-973-126-146-1 821. Andilandi : roman / de Sînziana Popescu. . MIHAI. .1-94 CIP 2009-5218 2004 . CARMEN.1-141 CIP 2009-5313 2005 .Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români.135.RADU.135.RADU.135.382 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1993 .RĂDULESCU. Rugul aprins de la mănăstirea Antim la Aiud / Mihai Rădulescu. . MARIN.Craiova : Contrafort.Primul cocor : romanian kaiku. Constanţa : Virom.Bucureşti : Editura Victor. Clipe de viaţă / Radu Marieta. Retrăiri / Eugeniu Predoiu M. 1.Blaj : Buna Vestire.ISBN 978-973-7883-38-4 821. .135. 2009 ISBN 978-973-1815-08-4 821. 2 : Aventura gemenilor dincolo de Poiana Vie.135. 2009 ISBN 978-973-1859-29-3 821. Moromeţii / Marin Preda. .135. . 2008vol.135.PREDA.1-31 CIP 2009-3992 1998 .2009.Constanţa : Punct Ochit. Psalmi : poezie creştină / Ioan Raţiu.1-93-31 CIP 2009-4958 1994 .Bucureşti : Mediamorphosis.RAŢIU. 2009 ISBN 978-973-53-0015-9 821.Bucureşti : Proxima. 2009 ISBN 978-973-88849-6-0 821. înainte: Cristina Roşca. 2009 2 vol. 2009 ISBN 978-973-7636-70-6 821.135.PREDA. SÎNZIANA. ISBN 978-973-88826-6-9 Vol. . .Muşăteşti : Tana.Cluj-Napoca : Risoprint. 2009 ISBN 978-973-7700-54-4 821.135.POPESCU-GALICEA.1-2 CIP 2009-4597 1995 . GUSTI.Bucureşti : Cartex Serv. EUGENIU. Memoriile unui diplomat oarecare / Aurel Preda.Primăvară târzie : poezii. . RODICA. 2009 ISBN 978-973-7895-44-8 821. MARIETA.1-1 CIP 2009-4629 1997 . .8(498)(0:82-94) CIP 2009-4681 . Scutul meu sigur / Nicolae Popescu Galicea.1-1 CIP 2009-4688 2002 .PREDOIU.1-1 CIP 2009-4296 2000 .1-1 CIP 2009-4710 2001 . NICOLAE.D. cuv. .POPESCU. 2009 ISBN 978-606-8035-10-9 821.Cluj-Napoca : Grinta. . Sentimente în amurg / Carmen Radu.Bucureşti : ZIP.1-94 343.135. ISBN 978-973-7883-36-0 Vol.135.1-1 CIP 2009-5486 1996 .135.POPESCU-BITĂNESCU. 2. În rană / Gusti Raţiu. 2009 ISBN 978-973-1954-48-6 821. .ISBN 978-973-88826-2-1 821.1-1 CIP 2009-3707 2003 . . 2009 ISBN 978-973-1785-41-7 821. . Teatru / Rodica Popescu Bitănescu. IOAN.ISBN 978-973-7883-37-7 Vol. AUREL.1-94 CIP 2009-5198 383 CIP 1999 . .RAŢIU.

1-1 CIP 2009-4225 2012 .135.Bucureşti : Editura Fundaţiei Anastasia. 2009 ISBN 978-973-710-131-0 821. .135.1-92 CIP 2009-2738 2010 . pref. cronologic de Ilderim Rebreanu.4)"17" Horea(0:82-31) CIP 2009-3970 2014 . cronologic de Ilderim Rebreanu. Jurnal de campanie / Adriana Săftoiu. Poarta frumoasă / preot Petru Roncea.Iaşi : Art XXI.Craiova : Contrafort. 2009 ISBN 978-973-88702-4-6 821.: Olimpiu S. . PAUL. aurul şi diamantele / Samson Iancu. .SÂN-PETRU. Cosma.135.: Valentin Ciucă. . Edenul copilăriei / Sandu Aspazia .Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu. . KRISTINA.: Mircea Coloşenco . 2009 ISBN 978-973-1830-04-9 821.ROZEI.1-31 CIP 2009-4024 2018 . ASPAZIA. 2009 ISBN 978-973-1898-06-3 821. pref.RONCEA.135.ROSTOS. cronologic de Ilderim Rebreanu.135. trad.135. Accidentul .384 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 385 2006 . IQ / Jane Rostos.1-93-1 CIP 2009-3788 2016 .SANDU. MIHAIL. JANE. LIVIU. Amândoi / Liviu Rebreanu . 2009 ISBN 978-973-1999-80-7 821.135. .ROY. 2009 ISBN 978-973-1954-50-9 821.135. Crăişorul / Liviu Rebreanu .1-31 CIP 2009-4993 .1-97 289(498) Oastea Domnului CIP 2009-3740 2017 . Raze de soare / Kristina Roy . 2009 ISBN 978-973-694-164-1 821.Reşiţa : Editura TIM. 2009 ISBN 978-973-707-273-3 821. CONSTANTIN.1-311. SAMUEL.135. Jurnalul unui om degeaba / Rozei Samuel . Sibiu : Oastea Domnului. Ţiganii. pref.6 929 Horea(0:82-31) 94(498.SĂFTOIU.: Mircea Coloşenco . 2009 ISBN 978-973-1898-05-6 821.Făgăraş : Agape.135.Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei. desene: Mirela Ciucanu. LIVIU.: Paula Ribariu.1-1 CIP 2009-3610 2011 .1-94 CIP 2009-4447 2008 . tab. tab. . pref. de Ion Simuţ . 2009 ISBN 978-606-538-001-1 821. Calvarul / Liviu Rebreanu .Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu. Bucureşti : Editura Trei.REBREANU.Iaşi : Universitas XXI.REBREANU. .1-1 CIP 2009-3445 2007 .1-32 CIP 2009-4788 2015 .SEBASTIAN.135.135. 2009 ISBN 978-973-1755-76-2 821. .1-31 CIP 2009-3971 2009 . îngrijitor ed. Oraşul cu salcâmi / Mihail Sebastian.RĂDUŢ. PETRU.1-31 CIP 2009-3969 2013 .SAMSON.REBREANU. . 2009 ISBN 978-973-1898-04-9 821. Menestrul la curţile Mnemosynei cu stihurile toamnei dorului / Constantin Răduţ.Bucureşti : Adevărul Holding. 2009 ISBN 978-973-696-132-8 821.Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu.135. LIVIU. . tab. IANCU. ADRIANA. Alchimia muzelor : poeme / Paul SânPetru .

. 2009 ISBN 978-973-88587-6-3 821. 2009 ISBN 978-973-88587-0-1 821.135.STANCIU. . GHEORGHE.135.386 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 387 2019 . rev.SOVIANY. IULIU..135. primeşte şi lacrimile mele / protosinghel Spiridon Ungureanu Constantin. . NOE. CELLA.1-94 CIP 2009-4096 . eseuri-model / Octavian Sovianu. Doamne.135.1-992 CIP 2009-5176 2020 . . Moara cu noroc . 2009 ISBN 978-973-7681-53-9 821.STANCA.Timişoara : Gordian.1-31 CIP 2009-5458 2021 . Pânza de păianjen / Cella Serghi .SLAVICI.Bucureşti : Cartex 2000. rev. a 3-a. . 2009 ISBN 978-973-1917-45-0 821. . 2009 ISBN 978-973-88148-9-9 821.135.1-141 CIP 2009-5647 2030 . Andreea Artagea.Bucureşti : Cartea Românească. Budulea Taichii / Ioan Slavici.1-1 CIP 2009-5193 2023 . IOAN. O minunată călătorie spre naştere / Violeta Secoşan Cadar.1-32 CIP 2009-5376 2025 . . 2009 ISBN 978-973-8902-28-2 821.135.SECOŞAN CADAR. AURELIAN. IOAN. IOAN.1-1 CIP 2009-5556 2027 .Bucureşti : Editura Gabriel 2005.SOLOMON LAZANU.135.135.SERGHI. 2009 ISBN 978-973-104-240-4 821. Limba şi literatura română : comunicare literară şi non-literară. VIOLETA. protosinghel. . 2009 ISBN 978-973-23-2876-7 821. Constanţa : Steaua Nordului.Galaţi : Sinteze.135.Ed. Infidela clipă / Aurelian Sîrbu.SERE.135.SÎRBU. ba e lat .1-31 CIP 2009-5356 2031 . E lung pământul.1-31 CIP 2009-5377 2024 . MARIANA. 2009 ISBN 978-606-521-265-7 821. 2009 ISBN 978-973-8404-09-6 821. .Bucureşti : Litera Internaţional.Bucureşti : Estfalia.135.1.Bucureşti : Printech. : 97 popasuri în locuri de mare interes turistic / Noe Smirnov. Jurnal de adolescenţă / Mariana Solomon Lazanu. Oradea : Brevis.Bucureşti : Cheiron. pref.: Cleopatra Lorinţiu. 2009 ISBN 978-606-511-115-8 821.Ed.SLAVICI.1-31 CIP 2009-5442 2028 .SPIRIDON UNGUREANU.09-4 CIP 2009-3569 2022 . Lenuţa Tanef.SMIRNOV. Depresia ucigaşă / Iuliu Stanciu. .. Bucureşti : Editura Gabriel 2005. 2009 ISBN 978-606-511-116-5 821. Moara cu noroc / Ioan Slavici. DAN. .SLAVICI. Popa Tanda .Constanţa : Steaua Nordului. Mutilare / Dan Stanca. a 3-a.135. . Cântec de iubire / Gheorghe Sere. OCTAVIAN. 2009 ISBN 978-973-675-600-9 821.1-32 CIP 2009-3989 2029 .135.1-4 CIP 2009-4668 2026 . Mara / Ioan Slavici.

. . Martor la slobozitul apelor : (proză) / Veronica Şarlă Călin.TEI. . VERONICA.1-32 CIP 2009-3958 2037 . Spiritul de fineţe : cinsprezece meditaţii / Dorin Ştefănescu.Bucureşti : BREN.1-96 CIP 2009-4705 CIP 389 2038 .TEOC. 2009 ISBN 978-973-133-480-6 821.135.Bucureşti : ZIP.Bucureşti : Vremea. 2009 Index ISBN 978-973-648-844-3 821.1-32 CIP 2009-3615 2036 . Calendar românesc în douăsprezece cronici şi o precuvântare / Flavia Teoc. 2009 Index ISBN 978-973-556-506-8 821.1-1 CIP 2009-3772 2033 .135.ISBN 978-973-645-330-4 821.Craiova : Ramuri. 3 : Copilul din seif.1-32 343.ISBN 978-973-645-329-8 Vol. .STOIAN.ŞIŞMANIAN.ŞAIN. 2 : Ucis în patul altuia. 2009 ISBN 978-973-23-2873-6 821. .STIGNITEANU. 2009 ISBN 978-973-88818-6-0 821.135. . Bogdan.135. pref.ISBN 978-973-88849-4-6 Vol.135. . 2009 4 vol.135. DANIEL.ŞARLĂ CĂLIN. .Bucureşti : Semne.Brăila : Zeit. Cătuşe însângerate / Mihail Tănăsescu-Buzău .2009 .135. TRAIAN.TĂNĂSESCU-BUZĂU.388 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2032 .ISBN 978-973-645-327-4 Vol. primul omor. Crime pasionale în România / comisarul Traian Tandin. Insula răilor / George Tătăruş . EMIL.135. 2009 ISBN 978-973-624-736-1 821. Baladă pentru o inimă fugară / Emil Şain. 4 : Carolina ucide în somn. 1. 1 : Prima dragoste.2009 . .1-31 CIP 2009-5303 2042 .ŞTEFĂNESCU.: Gina Moldoveanu. BOGDAN G. pref.135. Chipurile / Stoian G. GEORGE. ISBN 978-973-645-326-7 Vol.TANDIN. .ISBN 978-973-88849-5-3 821. .1-31 CIP 2009-4033 2041 .Bucureşti : Paideia. .Craiova : Fundaţia Editura Scrisul Românesc. MIHAIL.: Floarea Necşoiu. ISBN 978-973-88849-3-9 Vol. 2. 3X sau Fantomele nu dau telefoane / Daniel Tei.1-1 CIP 2009-3753 2035 . . VICTOR MICHAIL. Bucureşti : Cartea Românească.1-1 CIP 2009-5359 2034 .135.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Timişoara : Excelsior Art. .1-31 CIP 2009-4295 2040 . 2009 ISBN 978-973-7636-66-9 821.135. Vânător de toamne târzii / Victor Michail Stigniteanu. DORIN.ISBN 978-973-645-328-1 Vol.TĂTĂRUŞ. 2009 ISBN 978-973-592-223-8 821. Absente / Ara Alexandru Şişmanian. 2009vol. FLAVIA. ARA ALEXANDRU. .9(498) CIP 2009-4149 2039 . 2009 ISBN 978-973-85249-6-5 821.1-4 CIP 2009-4680 .

1-32 CIP 391 2049 . .Bucureşti : Amurg Sentimental. RALUCA.Braşov : Pastel. . 2009 ISBN 978-973-1969-30-5 821. şi adăug. MARIAN NICOLAE.TOMA.TURTUREANU.135. .TONENCHI.TIMŞA-STOICESCU. 2009 ISBN 978-973-52-0581-2 821. MARIA. MIRELLA. Caracatiţa printre noi . 2009 ISBN 978-973-88935-8-0 821.135.Iaşi : Editura Dana Art.TRUŞCĂ. . ISBN 978-973-52-0570-6 821. Îmbrăţişaţi pe iarbă : poezii de dragoste / Miron Ţic..1-1 CIP 2009-3497 2055 . NICOLAE. 2009 ISBN 978-973-104-243-5 821.135.Cluj-Napoca : Grinta.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. 2009 Bibliogr.135.TOMI. Migdale amare .Bucureşti : Univers Ştiinţific. Zodia ciumei / Mirella Tonenchi. ION. 2009 ISBN 978-973-1862-74-3 821. .TIMU. . / Bianca Timşa-Stoicescu. Proze color / Raluca Ţiplic.135. Fabule / George Topîrceanu.Timişoara : Mirton.Bucureşti : Editura Nouă..TIHAN.ŢIPLIC. Balade vesele şi triste . 2009 Bibliogr.1-1 CIP 2009-3858 2047 .Suceava : Editura George Tofan.ŢIC.Ed.TOPOLOG-POPESCU. . GEORGE. 2009 ISBN 978-973-8944-83-1 821. rev.1-93-1 CIP 2009-5770 2048 . . Frunze de albastru / Alexandra Mădălina Tihan.TRANDAFIRESCU STOFEL. IONUŢ.Bucureşti : Cartex 2000. a 2-a.135.Ed. . Copilăria cea de toate zilele / Marian Nicolae Tomi. . MĂDĂLINA ALEXANDRA.1-1 CIP 2009-4285 2044 . .1-32 CIP 2009-5338 .1-2 CIP 2009-5402 2053 .1-94 CIP 2009-4429 2051 .1-32 CIP 2009-3783 2045 .135. Intuiţii finale / Ionuţ Truşcă. a 2-a. Am aflat de la Eva / Maria Toma. Dubla cetăţenie : treisprezece scrisori / Nicolae Turtureanu. MIRON. Timişoara : Mirton. 2009 ISBN 978-973-8987-85-2 821.135. Scrisorile tatălui către fiul său / Ion Topolog Popescu. . Poiana cerbului / Iana Timu. 2009 ISBN 978-973-101-239-1 821. Adio mamă / George Trandafirescu Stofel. ISBN 978-606-530-209-9 821.135.135. 2009 ISBN 978-973-678-300-5 821. . 2009 ISBN 978-973-8936-91-1 821.135.1-6 CIP 2009-3475 2054 .TOPÎRCEANU.135.1-1 CIP 2009-3973 2050 . . GEORGE.390 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2043 .Bucureşti : Vox 2000. 2009 ISBN 978-973-126-149-2 821.135.Craiova : Sitech.1-31 CIP 2009-4742 CIP 2009-3554 2046 . Parodii originale . IANA. BIANCA.1-94 CIP 2009-4075 2052 .

Casă în cer / Dumitru D. .135. Şi ce dacă! / George Uba. Flori de salcâm : antologie / Gheorghe Vicol. În absenţa tatălui / Stelian Ţurlea .VASILIU.135.135.VASILE.1-31 CIP 2009-4687 2058 . Bucureşti : Amurg Sentimental. LAURA CRISTINA.: Daniel Cristea-Enache. . GEORGE. copii / Laura Cristina Verde. STELIAN.URSACHE. GRUIA.135. a 3-a. GÉO-CHARLES.135. LAURA CRISTINA.135. . 2009 ISBN 978-606-530-225-9 821. Dragoste şi ură / Mircea Vasiliu. Jocul de-a moartea / Géo-Charles Véran .1-1 CIP 2009-3501 2062 . Joc de cuvinte / Gruia Ungurian. Ramona Cucu.VIGHECIU. . Bucureşti : Amurg Sentimental.VERDE. Strig şi mai tare : versuri / Maria Christina Vigheciu .135.1-32 CIP 2009-4236 2068 . . 2009 ISBN 978-973-1755-78-6 821.135. postf. 2009 ISBN 978-973-146-048-2 821. DUMITRU D.VERDE. 2009 ISBN 978-973-1862-75-0 821. Ursache. 2009 ISBN 978-973-8944-95-4 821. 2009 ISBN 978-973-1954-58-5 821. Graiul animalelor / Laura Cristina Verde. .1-1 821.Braşov : Pastel. SERGIU ADRIAN. trad.Suceava : Editura George Tofan.1-93-822 CIP 2009-4431 2057 .Brăila : Editura Centrului de Creaţie Brăila. Mihăilescu .1-31 CIP 2009-5508 2063 . 2009 ISBN 978-973-7892-26-3 821.135.392 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 393 2056 . Raluca Dărăbăneanu.Ed.1-4 CIP 2009-4318 2067 .Timişoara : Bastion. 2009 ISBN 978-973-678-299-2 821.UBA.Craiova : Contrafort.VÉRAN. pref.Bucureşti : Leda.135.: Dan C.1-93-193. Ghicitori pentru voi.1-1 CIP 2009-4261 2065 . Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei.: Vasile Mitu. . GHEORGHE.1-1 CIP 2009-5346 2066 . 2009 ISBN 978-973-1954-57-8 821.1-1 CIP 2009-5012 2060 .ŢURLEA.1-31 CIP 2009-5465 . 2009 ISBN 978-973-678-304-3 821.1-93-32 CIP 2009-5280 2064 . cuvânt de întâmpinare de Octavian Soviany. Liziera de salcâmi : poezii / Ion Untaru. MARIA CHRISTINA.VĂRGĂU.Craiova : Contrafort.135. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. MIRCEA.135.UNTARU. Râmnicu-Sărat : Rafet.1 CIP 2009-5412 2059 .135. . 2009 ISBN 978-973-102-208-6 821.VICOL. RALUCA. Zvon de gând / Vasile Sergiu Adrian. ION. 2009 ISBN 978-973-101-250-6 821.1-1 CIP 2009-5453 2061 . Şoricel voinicel / Raluca Vărgău. .135.UNGURIAN. 2009 ISBN 978-973-1980-64-5 821.Craiova : Sitech.

trăite. ILEANA.135.1-1 821. Comisia de împăciuire : marafeturi epice. DRAGOŞ-CRISTIAN.1-31 CIP 2009-5254 2079 . DANIEL.1-1 CIP 2009-4406 CIP 395 2075 .Bucureşti : Litera Internaţional.135. Haiku-uri de toamnă : versuri / Adelina Mihaela Vorovenci. 2009 ISBN 978-973-558-405-4 821.1-2 821. 2009 ISBN 978-606-92086-4-9 821.135.135.135.135. ILEANA.VOROVENCI. Ploieşti : Tempus-Ro. Poeziile iubirii visate. Coada / Dragoş Voicu. .135.1-92 CIP 2009-3723 2076 .VOICU. 2009 ISBN 978-973-23-2872-9 821. GABRIELA.: Romulus Vulpescu. .Iaşi : Institutul European.Ed. Arta conversaţiei / Ileana Vulpescu.135.VULPESCU. ADRIAN. 2009 ISBN 978-973-7876-99-7 821.135.VRÂNCEANU-FIREA. Ploieşti : Tempus-Ro.Piteşti : Pământul.Bucureşti : Amurg Sentimental. pref.135. tăieturi din ziare / Daniel Vighi . 2009 ISBN 978-606-92086-3-2 821.VULPESCU. Economie de cuvinte / Gabriela Vrânceanu Firea. .135.1-31 CIP 2009-5250 2080 . 2009 ISBN 978-606-92086-1-8 821. ILEANA.1-1 CIP 2009-4697 2071 .135. 2009 ISBN 978-973-678-296-1 821.VULPESCU. . .1-31 CIP 2009-5172 2078 .Bucureşti : Ars Docendi. Ploieşti : Tempus-Ro. 2009 ISBN 978-973-675-591-0 821. VICTOR. 2009 ISBN 978-606-92086-2-5 821. Viaţă. pref. ILEANA.1-31 CIP 2009-4046 2074 . Candidaţi la fericire / Ileana Vulpescu.VIGHI. Versuri mici pentru nepoţi şi bunici / Adrian Voica. 2009 ISBN 978-973-1750-77-4 821. CONSTANTIN. înainte: Daniel Vighi. 2009 ISBN 978-606-92086-0-1 821. . 2009 Index ISBN 978-973-611-591-2 821.VIŞINESCU.135. pierdute / Victor Vişinescu. cuv.394 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2069 .: Romulus Vulpescu. de amor. . MIHAELA. a 3-a.VOICA.VULPESCU.VULPESCU. De amor. de inimă albastră / Ileana Vulpescu . . Arta compromisului / Ileana Vulpescu.1-32 CIP 2009-5253 .1-92 070(498) CIP 2009-3468 2070 . . ILEANA.1-1 CIP 2009-3500 2072 . Toamna crizantemelor : versuri / Constantin Vitan.135.1-32 CIP 2009-5173 2077 .VITAN.Ploieşti : Tempus-Ro.Iaşi : Panfilius. viaţă legată cu aţă / Ileana Vulpescu .1-93-1 CIP 2009-4685 2073 . Bucureşti : Cartea Românească.Ploieşti : Tempus-Ro.

1 CIP 2009-5296 2092 .1(082) 276 CIP 2009-5546 2089 . .396 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2081 .ANAR. 2009 ISBN 978-973-88875-5-8 821. . Iliada repovestită pentru copii / Homer . . Călătorie neobişnuită / Theodora Iustina Zamfirache. ILEANA. THEODORA IUSTINA.1-31 CIP 2009-5249 2083 .Bibliogr. ILEANA.135. DUILIU.Bucureşti : Librarium Haemus.Ploieşti : Tempus-Ro.VULPESCU.2009.135. .HOMERUS.: Kopi Kyçyku. 2009 ISBN 978-606-92086-8-7 821. Ploieşti : Tempus-Ro.14'02-97=135. . Tănase Scatiu / Duiliu Zamfirescu. Viaţa la ţară . 3. .1-32 CIP 2009-4851 2086 .135. .24)-32=135. Trezia minţii şi cerul inimii : integrala scrierilor / Filotei Sinaitul .Constanţa : Editura Eduard.1-31 CIP 2009-5378 2087 . 2009 ISBN 978-606-92086-6-3 821.135. Rămas bun casei părinteşti / Ileana Vulpescu. 2009 ISBN 978-606-92086-7-0 821.Bucureşti : Humanitas.6)=135.1 CIP 2009-5532 . dashi i zi / Anar . trad.1-31 CIP 2009-5251 2082 . . şi argument: diac. DAN MIHAIL.Constanţa : Steaua Nordului. Iubiri caraghioase / Milan Kundera . trad.Râmnicu-Sărat : Rafet.135. ISBN 973-50-0365-1 Vol. .ISBN 978-973-50-2451-2 1(081) CIP 2006-4920 821. .Ed.135.VULPESCU. adapt. 2009 ISBN 978-606-511-114-1 821. ILEANA. Sărută pământul acesta / Ileana Vulpescu.. ILEANA. .ZAMFIRESCU. 2009 ISBN 978-606-92086-5-6 821.1-1 CIP 2009-4260 397 CIP 821.ZAMFIRACHE.1 CIP 2009-4605 2090 .. Arată-mi şi parcul şi chioşcul în care . Ioan I.FILOTEI SINAITUL. . 2003-2009 3 vol. rev. a 3-a. lămuriri şi note de Andrei Cornea.VULPESCU. trad. 2009 ISBN 978-973-7619-29-7 821.046.KUNDERA. . Ică jr.ZANFIRESCU. trad. Carnetul din port-hart / Ileana Vulpescu.Bucureşti : Logos Junior.1-31 CIP 2009-5252 2084 .161. Pe apa sâmbetei / Ileana Vulpescu..135. de Jean Grosu. .. în proză: Elena Crăcea. 2009 ISBN 978-973-1995-45-8 821.Ed. 2009 ISBN 978-973-50-2465-9 821. introductiv şi stabilirea textului: monah Raffaele Ogliari . Dashi i bardhë.VULPESCU. . Opere / Plotin . MILAN. st. / Dan Mihail Zanfirescu.Ploieşti : Tempus-Ro.Sibiu : Deisis. .Ploieşti : Tempus-Ro.Bucureşti : Humanitas.1(479.PLOTINUS.1-31 CIP 2009-5255 2085 .14'02(0. pref.3-32=135.16 Literaturi slave 2091 .14 Literatură greacă 2088 . a 3-a.162. 2009 ISBN 978-973-7859-51-8 821. 2009 ISBN 978-973-146-047-5 821.

581-31=135. Adevărata viaţă de gheişă / Mineko Iwasaki . 2009 ISBN 978-973-102-207-9 821.: Aurora Bulea.: Voislava Stoianovici.IWASAKI.Bucureşti : Humanitas.: Laura Delicostea.Bucureşti : Curtea Veche Publishing.Bucureşti : Humanitas.1 CIP 2009-5372 2095 . . LEV NIKOLAEVICH. 2009 ISBN 978-973-50-2443-7 821.. 2009 ISBN 978-973-50-2466-6 821. MINEKO.: Dumitru Chican.161.JIANG RONG.: Luana Schidu. .: Anca Focşeneanu. 2009 ISBN 978-973-47-0630-3 821.: Roxana Rîbu.Piteşti : Paralela 45.163.398 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2093 . pref. Cuponul fals / Lev Tolstoi . VASSILIS.1 821. LEV NIKOLAEVICH. studiu introd.21(569. Pribeagul / Kahlil Gibran . trad.TOLSTOI.1-97=135. 2009 ISBN 978-973-707-280-1 821.Bucureşti : Leda.1 CIP 2009-4196 2094 . trad. RAMIZ. trad. Breviar mediteraneean / Predrag Matvejevic.. trad. .411.: Marius Dobrescu. .1 CIP 2009-5480 .4-992=135.411. MAURI.161.KUNNAS.3)-31=135. 2009 ISBN 978-973-669-758-6 821.1 CIP 2009-5511 CIP 399 2100 . .14-31=135.MATVEJEVIĆ.SELIMOVICI.1 CIP 2009-3916 821. Patria de zăpadă : povestiri / Ramiz Gjini .1 CIP 2009-5709 2103 .HAGE.Bucureşti : Privirea.521-94=135.TOLSTOI.) 2098 . Despre Dumnezeu şi om : din jurnalul ultimilor ani : (1907-1910) / Lev Tolstoi .111-93-32=135.: Irina Vainovski-Mihai.511.1 CIP 2009-4395 2097 . Limba maternă / Vassilis Alexakis . de Valerian Stoicescu. 2009 ISBN 978-973-1936-04-8 821. trad. în colaborare cu Rande Brown .2-31=135.3)-32=135.1 CIP 2009-5534 2104 .1 CIP 2009-5264 2101 .161.GIBRAN.18-31=135. trad. PREDRAG. .Bucureşti : Herald. 2009 ISBN 978-973-1980-60-7 821.ALEXAKIS.Bucureşti : Editura Trei. trad. africane.1-32=135.Bucureşti : Leda. 2009 ISBN 978-973-102-210-9 821. MESA. trad. Scarabeul în muşuroi / Arcadi şi Boris Strugaţki .21(569. Jocul lui De Niro / Rawi Hage . 2009 ISBN 978-973-50-2450-5 821.1 CIP 2009-4749 2105 . trad. . Moş Crăciun / Mauri Kunnas . Totemul lupului / Jiang Rong .1-31=135.163. RAWI.Timişoara : Bastion. .9 Alte literaturi (orientale.161.1 CIP 2009-5401 2096 . KAHLIL.: Elena DrăguşinRichard. 2009 ISBN 978-973-111-105-6 821.GJINI.1-94=135. . .Bucureşti : Humanitas..STRUGACKII. . Dervişul şi moartea / Meša Selimović . trad. . 2009 ISBN 978-973-88905-2-7 821..1 CIP 2009-4356 2102 .17/. ARKADII NATANOVICH.Bucureşti : Cartea Copiilor. . trad.

141-1 CIP 2009-4092 2118 .511. Tăiţei chinezeşti / Ma Jian .1 CIP 2009-3965 2111 .Gând Transilvan.: Alexandru Asmarandei.MALLADI. il. . 2009 ISBN 978-973-102-203-1 821.: Rodica Ferenţiu. Naomi / Jun'ichirō Tanizaki .Bucureşti : Humanitas Fiction. trad. .MA.MUNSHI.141-1 CIP 2009-5319 2116 . 2009 ISBN 978-973-103-957-2 821.511.: Roxana Rîbu. Sunetul limbii / Amulya Malladi . 2009 ISBN 978-973-8320-95-6 821. CHANG-RAE.SAMHARADZE. ZAIRA. Visul învolburat al celor nouă / Kim ManJung .511. .581-31=135.1 CIP 2009-4497 2107 .1 CIP 2009-5530 2112 .400 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 401 CIP 2106 . MORI. Nani : o poveste indiană / Kiki Skagen Munshi .1 CIP 2009-4145 2108 . trad.21-31=135.511.Bucureşti : Editura Trei. 2009 ISBN 978-973-151-072-9 821. .353. Cerbul cu coarne de argint : poveşti georgiene / Zaira Samharadze . . Árgirus királyfi és az aranyalmák / Csire Gabriella. AMULYA.Bucureşti : Humanitas. .531-31=135. . KIM. Nonny.521-31=135. .Piteşti : Paralela 45. . Sus pe cer / Chang-rae Lee . trad.1 CIP 2009-4871 2113 .ADY ENDRE.BENEDEK ELEK. 2009 ISBN 978-973-689-310-0 821. . Oamenii lui Animal / Indra Sinha .1-93-34=135.BORSI IMRE LÓRÁNT. KIKI SKAGEN.1 CIP 2009-3818 2110 .TANIZAKI. Összes költemények / Ady Endre. trad. trad.Bucureşti : Taj Books & Media. 2009 ISBN 978-973-7735-67-6 821.SINHA.141 Literatură maghiară 2109 .Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.: Tania Şiperco. trad. 2009 ISBN 978-973-669-759-3 821.Bucureşti : RAO International Publishing Company. 2009 ISBN 978-973-151-071-2 821. Dansatoarea / Mori Ogai . INDRA.531-31=135.141(498)-32 CIP 2009-5152 .CSIRE GABRIELLA. Egy csepp az érbe / Borsi Imre Lóránt.Bucureşti : Leda. JIAN.OGAI. .: Veronica Tomescu.1 CIP 2009-4419 2115 .Bucureşti : Andreas Print. 2009 ISBN 978-973-707-275-7 821. trad.141(498)-34 CIP 2009-5321 2117 . JUN'ICHIRŌ. trad. 2009 ISBN 978-973-8958-67-8 821. 2009 ISBN 978-973-47-0616-7 821.511. de Oum Tae Hyun. 2009 ISBN 978-973-50-2464-2 821.214-31=135.LEE.Baia-Mare : Europrint.1 CIP 2009-4748 2114 . .: Roman Paşca.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.MAN-JUNG. Bucureşti : Curtea Veche Publishing.521-31=135. Mesevár / Benedek Elek.Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat .214-31=135.1 CIP 2009-3539 821.: Carmen Paţac.: Costin Călimoceanu.214. 2009 ISBN 978-606-92072-0-8 821.

. . Szuhay Mátyás tréfája / Csire Gabriella.KISS BITAY ÉVA. Satu-Mare : Citadela.511.511.LÁSZLÓ ROBERT.CSIRE GABRIELLA.Gând Transilvan.141(498)-32 CIP 2009-5154 2126 .511.1 CIP 2009-4278 2124 .141-1=135. În vid iată viaţa mea ! / Robert László. A párjanincs János Vitéz / Csire Gabriella.511. Turda : Hiperborea. ISTORIE 2125 . 2009 ISBN 978-973-26-0926-2 821.Gând Transilvan.511. .141-32(082) CIP 2009-3887 2122 .402 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 403 CIP 2119 .Miercurea Ciuc : Magister.141-1 CIP 2009-3838 2123 . 2009 ISBN 978-606-534-002-2 821.141(498)-31 CIP 2009-4923 2120 . Castrul roman de la Răcari : încercare de monografie / Dorel Bondoc.Cluj-Napoca : Mega.141-1 CIP 2009-4815 902/904 Arheologie.KÖTELES-RUSFJORD. 2009 ISBN 978-973-151-068-2 821.511.141-93-32 CIP 2009-3885 2130 . 2009 ISBN 978-973-88823-7-9 821.CSIRE GABRIELLA.Odorheiu-Secuiesc : Erdélyi Gondolat .CSIRE GABRIELLA.141(498)-32 CIP 2009-5155 2127 .MAKKAI SÁNDOR.511. 2009 ISBN 978-973-8410-83-1 821. Dani és a többiek / Kiss Bitay Éva. Panni. 2009 ISBN 978-973-1868-82-0 902(498 Răcari) CIP 2009-3457 .ClujNapoca : Kriterion. . Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.511.Beiuş : Buna Vestire. JUDITH.141(498)-32 CIP 2009-5153 2128 . Cluj-Napoca : Stúdium. 2009 ISBN 978-606-8025-13-1 821. 2009 ISBN 978-973-8320-96-3 821.141(498)-32 CIP 2009-5156 2129 . 2009 ISBN 978-973-8320-99-4 821.CSIRE GABRIELLA. Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat . Preistorie 2131 . Nicolae Gudea.Gând Transilvan.VÁRADI JÓZSEF.141-32 CIP 2009-3872 2121 . Sárga vihar / Makkai Sándor.Örök készenlétben : irodalmi antológia. Csaba és a Nap fia / Csire Gabriella. .REVICZKY GYULA. Poezii / Judith Köteles Rusfjord.Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat . DOREL.511.Gând Transilvan. Coroana cu zece briliante / Váradi Iosif. . 2009 ISBN 978-973-52-0566-9 821. 2009 ISBN 978-973-88792-3-2 821.BONDOC. Amikor megérint a fény / Nagy Zoltán.511.141-97=135.1 CIP 2009-3728 9 GEOGRAFIE. 2009 ISBN 978-973-643-164-7 821. Timişoara : Mirton.NAGY ZOLTÁN.Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat . BIOGRAFII. 2009 ISBN 978-606-534-004-6 821. Emma versek / Reviczky Gyula.511. Lúdas Matyi három arca / Csire Gabriella. .511.

RAMONA-TEODORA.ISBN 978-973-1975-14-6 913(498 Beiuş)(091) 908(498 Beiuş)(091) CIP 2009-4633 2136 . Liviu Borcea.Dâmboviţa : localităţi şi monumente / Samoilă Eduardt Petrică (coord.81(37) CIP 2009-5496 2138 . senior.. [autori: Adrian Apan.Craiova : Sitech. . ed. 2009 Bibliogr. 2008-2009 4 vol.404 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 405 2132 . . Mihai Apan.DĂESCU. FELIX.: Ioan Degău. 2009 Bibliogr. Craiova. IONICA. Monografia comunei Brădeşti / Dăescu Ionica. rev.judeţul Olt / Ramona-Teodora Chelu. Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia . 2009 Bibliogr.CHELU. ISBN 978-606-530-241-9 908(498 Ostrovu-Mare) CIP 2009-4783 ..Editura.Oradea : Primus. Nicolae Brânda . de drd. mon amour / Constantin Gheorghiu. . CĂLINA ANDRADA.. .HINOVEANU. ISBN 978-973-88655-3-2 Vol. ISBN 978-606-8042-10-7 908(498-35 Dâmboviţa) CIP 2009-4690 908 Monografii zonale 2134 . .MARCU.Slatina : Didactic Pres.Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări rurale din spaţiul carpato-dunărean / editor: Mihail Zahariade.Bibliogr. IOAN.1969 / Ioan Ardelean senior . Mihai Oproiu. 2009 ISBN 978-973-37-1363-0 902(498) CIP 2009-5469 2137 . . 2009 ISBN 978-606-8031-08-8 908(498 Craiova) 008(498 Craiova):929 CIP 2009-4867 2141 . ISBN 978-606-530-235-8 908(498 Brădeşti) CIP 2009-4752 2133 .Târgovişte : Transversal. . . .. .ARDELEAN.2009. Aurel Pop.FLOREA.Craiova : Sitech. . 4. 2009 ISBN 978-973-88823-8-6 908(498 Supurul de Sus) CIP 2009-4816 2135 . ISBN 978-973-142-218-3 908(498 Jidoştiţa) CIP 2009-4873 2140 . drd.Iaşi : Junimea. ISBN 978-973-113-329-4 908(498 Cungrea) CIP 2009-4811 2139 . Monografia localităţii Jidoştiţa. Index ISBN 978-973-1868-52-3 902(498):728. Viorel Câmpean. CONSTANTIN. îngrijită de Florea Firan. Alexandru Firescu .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.Index. judeţul Mehedinţi / Florea Adela Cornelia. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ed. . Organizarea internă a castrelor din Dacia = The internal planning of roman forts of Dacia / Felix Marcu.judeţul Mehedinţi / Hinoveanu Călina Andrada. . . . 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Mega. .). îngrij.Ed. Monografia satului Ostrovu-Mare . ADELA CORNELIA.Satu-Mare : Citadela.Beiuşul şi lumea lui : studiu monografic / coord. Monografia satului Supurul de Sus .]. Monografia comunei Cungrea . Honorius Moţoc.GHEORGHIU.

. şi pref.UDREA. ed. ISBN 978-606-8061-19-1 908(498) CIP 2009-5237 . trad. Sadova . 2009 Bibliogr. Constantin I.2009 : monografie istorică / Gheorghe Iancu .Craiova : Alma. .Alba Iulia : Gens Latina. Meserii tradiţionale din zona Bereşti.HINOVEANU. ELISABETA C. Ştefan Gheorghe Marcu. ISBN 978-973-8928-90-9 908(498 Bereşti) CIP 2009-4839 CIP 407 2148 . Râu Alb . a 2-a. 2009 Bibliogr. MIHAELA.Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău.HODOBA.: Gheorghe Iancu. 2009 Bibliogr.Târgu-Jiu : Măiastra. VIRGIL. ISBN 978-973-88956-3-8 908(498 Horia) 94(498 Horia) CIP 2009-3663 2150 . Târgovişte : Bibliotheca. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-88823-9-3 908(498 Sadova) CIP 2009-4817 2151 . Mihai Gabriel Popescu. . Dobre Adriana. Bleandă Lidia. .ŞERBU-CISTEIANU. . 2009 ISBN 978-606-516-098-9 908(498 Logreşti Moşteni) CIP 2009-4559 2145 . ADINA-LAURA. 2009 ISBN 978-973-7869-90-6. . GRAŢIAN.Satu-Mare : Citadela.Ed.Buzău : Omega. DREW.MUNTEANU. ISBN 978-606-92026-0-9 908(498 Dumitra) CIP 2009-3438 2146 . .JUCAN.2-22) CIP 2009-5406 2143 . Ghidul xenofobului . .Francezii / Drew Launay . .PREOTEASA.IANCU. Mircescu. Pagini de monografie / Elisabeta C. Monografia oraşului Bechet / Mihaela Lazăr. GHEORGHE. Monografia unor sate oltene / Hinoveanu Călina Andrada. 2009 Bibliogr. Satul Horia .Dâmboviţa : pagini la o monografie / Grigore H. Dumitra .LAUNAY. 908(498 Mangalia) CIP 2009-4381 2144 . ISBN 978-606-530-268-6 908(498. Mangalia : medalion dobrogean / Munteanu Adina Laura. 2009 ISBN 978-973-143-339-4 908(44) CIP 2009-2742 2147 .MIRCESCU.Craiova : Sitech. Simion Marcu. .406 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2142 . Sascut / Valerica Hodoba. 2009 Bibliogr.judeţul Suceava : satul din suflet / Graţian Jucan.: Mihai Moroiu. ISBN 978-973-1792-70-5 908(498 Bechet) CIP 2009-5428 2152 . Blăjani : file de monografie / Gheorghe Udrea. Mănescu. îngrij.LAZĂR. .Bucureşti : Nemira. Ion Şt.un sat pentru istorie / Virgil Şerbu Cisteianu. Preoteasa.Bucureşti : Papirus Media. GRIGORE H. GHEORGHE. VALERICA. rev. Marica. CĂLINA ANDRADA.DrobetaTurnu-Severin : Editura Ştef. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-712-449-4 908(498 Râul-Alb) CIP 2009-3635 2149 .

Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". ISBN 978-973-610-864-8 91(498 Ţara Năsăudului) CIP 2009-3636 2160 . Mircea Moldoveanu.COLLINS. . Elemente de metodică pentru predarea Geografiei / Miu Florentina. Antropogeografia : o abordare diacronică / Ion Nicolae. ISBN 978-973-749-567-9 911. Augustin Frăţilă.Cele mai frumoase locuri din lume / trad. . GHEORGHE. Romania : abstract proceedings.PRIMUL SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE GEOGRAFIE LANSCOPES (2009 . .8) CIP 2009-4665 2155 . OANA RAMONA. ISBN 978-973-734-480-9 911. Geografia solurilor / Răzvan Oprea.Gh. .Bucureşti : Corint.MIU. Sorin Cheval. CIP 2009-4691 2159 .Bucureşti : MondoRo. Târgovişte : Transversal.408 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 91 Geografie 2153 . Ioana Manuela Cristescu. Vincente Ponce. 2009 Bibliogr. RĂZVAN.4(075. FLORENTINA. POPESCU.. 2009 ISBN 978-973-1788-28-9 91 CIP 2009-4342 409 CIP 2158 . Alberto Casasin. Bucureşti).: Violeta Vavură. 2009 ISBN 978-973-571-932-6 913(100) CIP 2009-5005 . Bucharest.3 CIP 2009-5385 913 Geografie pe ţări individuale 2162 . ION. ISBN 978-606-8042-11-4 91(498) Popescu. Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes : perception.Bucureşti : Editura ALL.SIMON. . ISBN 978-973-1973-05-0 371:91 CIP 2009-4045 2161 .OMAGIU. 2009 Bibliogr. trad.OPREA. HARPER. 2009 ISBN 978-973-163-432-6 91(063) CIP 2009-5501 2156 .Bucureşti : România Liberă. TAMARA.Geografie / ed.: Emilio Lopez. The Times : atlasul geografic al lumii / Harper Collins .Bucureşti : Editura Universitară. trad. understanding.. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .37(100) CIP 2009-5350 2157 .2:631.Editura Credis. .ILOVAN. . . 2009 Index ISBN 978-973-135-445-3 912(100) CIP 2009-4730 2154 . .NICOLAE.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Personalităţi contemporane : Gheorghe Popescu / ed.: Astrid Georgiana Stroe.: Geanina Radu. . ISBN 978-973-163-429-6 911.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2009 Bibliogr. Geografia aşezărilor pe Terra / Tamara Simon. Ţara Năsăudului : studiu de geografie regională / Oana-Ramona Ilovan. îngrijită de Samoilă Eduardt Petrică. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. awareness and action : 3-5 April 2009. 2009 Bibliogr.

DANIELA.35)(079. PAUL-ANDREI.5 CIP 2009-4069 2166 .ŞERBĂNESCU.135.IORDACHE. . Bucureşti : Printech. DINUŢA. AURA. ISBN 978-606-530-258-7 913(498 Depresiunea Târgu-Jiu) CIP 2009-5115 2165 .Iaşi : Taida.Zăneşti : Myotis. 2009 ISBN 978-973-137-138-2 821. 2009 Bibliogr. . . . 2009 Index.1.AJTAY FERENC. Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei contemporane / Gabriela Alina Bejenariu. .).09 Creangă. a 3-a.Braşov : repere geografice şi culturale / coord.Ed. . Drumuri în Groenlanda / Iordache Paul-Andrei. Braşov / George Avanu.(075.410 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 411 CIP 2163 .4) CIP 2009-3886 2172 .Piteşti : Nomina. Cluj-Napoca : Stúdium.1-992 CIP 2009-4944 2170 . 2009 ISBN 978-973-88628-9-0 913(498 Constanţa)(084) CIP 2009-5277 2167 .135. trad.33) 929 Creangă. Heraldică 2168 . 2009 ISBN 978-606-535-010-6 913(498-35 Braşov) CIP 2009-4067 2164 .: Mioara Popica.8:373. Georgeta Gasser (coord.Bucureşti : Editura Coresi.: Bogdan Stănescu.Milano : ghid de călătorie / DeAgostini . Genealogie.I.279. Pelerinaj în Egipt / Dinuţa Marin.Bucureşti : AgeArt. . ISBN 978-606-514-014-1 913(498 Botoşani) CIP 2009-4856 2173 . Viaţa lui Ion Creangă : pentru elevi / Aura Brais.BEJENARIU. 2009 ISBN 978-606-535-008-3 913(498)(075.DEACONU. 2009 ISBN 978-606-521-260-2 913(620)(0:82-992) 821.(075. 2009 ISBN 978-973-86478-5-5 913(988)(084) CIP 2009-4097 2169 . GEORGE. .1) 371. GABRIELA ALINA. Constanţa. rev. ISBN 978-973-135-438-5 913(450 Milano)(036) CIP 2009-4202 913(498) Geografia României 2171 .Constanţa : Romart Design.AVANU. privelişti dobrogene / Mihail Şerbănescu.Sugestii de rezolvare pentru proba de Geografie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Codruţa Picu. Erdély természeti csodái / Ajtay Ferenc. MIHAIL. 2009 Bibliogr. Depresiunea Târgu-Jiu : caracteristici fizico-geografice / Deaconu Daniela.Craiova : Sitech. Piteşti : Nomina.BRAIS.33) CIP 2009-3817 . 2009 ISBN 978-973-643-162-3 913(498.I. 913(498 Braşov)(084) CIP 2009-3679 929 Biografii. 2009 ISBN 978-973-88353-6-8.MARIN. Bucureşti : Corint.

Viaţa lui Mihai Eminescu : pentru elevi / Aura Brais.Istoria / ed. Marile mistere ale istoriei / Laurent Pfaadt .IOAN MARIN MĂLINAŞ. 1. 2. . . ISBN 978-973-637-189-9 Vol. 2009 ISBN 978-973-137-139-9 821.ISBN 978-973-637-187-5 Vol.: Mărgărita Vavi Petrescu. Alberto Casasin.Bucureşti : Editura Coresi.ISBN 978-973-637-188-2 94(100) CIP 2009-5506 2180 .: Nicolae. 1 : De la origini până la sfârşitul marilor imperii. Şapte lideri în război / Marc Ferro .9 930.FERRO. CIP 2009-3851 413 CIP 94(100) Istorie universală 2178 .. . 2009 ISBN 978-973-47-0609-9 94(100) CIP 2009-4217 . MIRCEA. 2009 2 vol. 2009 3 vol. . Maria Cazanacli. . Mitropolitul Banatului]. . 929 Eminescu.24:262. Lafforgue. trad. .09 Eminescu. a 3-a. ISBN (13) 978-973-610-439-8 Vol. O istorie a istoriografiei universale şi româneşti / Mihaela Grancea. H.12:281.PFAADT.Pentarhias.Bucureşti : România Liberă. ..ISBN 978-973-610-862-4 930. CIP 2009-3800 930 Ştiinţa istoriei 2175 .24:321.. Index ISBN 978-606-8030-24-1 930(100+498) CIP 2009-4191 2176 . . Ioana Manuela Cristescu. . 2006vol. Nicolae Densuşianu : omul şi opera : Dacia preistorică : revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria / Mircea Vâlcu-Mehedinţi.Bucureşti : Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi.M.ISBN 978-973-1788-26-5 Vol. . . . 2.N.: Nicolae Constantinescu. Partea 1 : Biserica Catholică Ortodoxă şi patriarhii acesteia până în secolul al VIII-lea. MIHAELA. .VÂLCU-MEHEDINŢI.Ed. AURA.Bucureşti : Univers Enciclopedic. trad. 1] / Ioan Marin Mălinaş .412 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2174 .Bucureşti : Orizonturi..: Şerban Velescu.1.BRAIS.2009.61(4)"284/1947" CIP 2009-3520 2177 . Între moştenirea Chalcedonului şi încercarea de codificare a dreptului canonic prin Sinodul quinisext 691-692. 3 : Evoluţia lumii contemporane.GRANCEA. 2009 ISBN 978-973-88810-2-0 930(498) Densuşianu. . . arhimandrit. .ISBN 978-973-1788-27-2 94(100) CIP 2009-4343 2181 . ISBN (10) 973-610-439-7 . vol. G. MARC.135. . Dipticon sau Cronologie Patriarhală şi Imperială : [Pentarhia . Guilane. Vincente Ponce.: Astrid Georgiana Stroe.Piteşti : Paralela 45. van Efenterre. LAURENT. 2009 Index ISBN 978-973-736-105-9 94(100) CIP 2009-5102 2179 .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 2 : De la Evul Mediu la Secolul Luminilor.ISBN 978-973-637-186-8 Vol. 2009 Bibliogr.: Emilio Lopez. . [pref. . trad. trad.Sibiu : Techno Media.Istoria universală / J. ISBN 978-973-1788-31-9 Vol.M.

Alexandru al II-lea / Helene Carrere D'Encausse .Europe and the Porte : new documents on the Eastern question / ed.Bucureşti : Artemis. a 3-a. cultură / Nadia Anghelescu.: Dana Manciur.K. 2009 ISBN 978-973-724-181-8 94(620)"2003" CIP 2009-5006 2191 . Inventarea păcii : istoria proiectelor confederative de la ducele de Sully la Simón Bolívar / Germán A. Agnes Flora-Gidó.Bucureşti : ALLFA. Rodica Ursu Naniu. spaniolă: Alexandru Ciolan. Ioan Drăgan.BOESELAGER. . de la Reza . din lb. 2009 ISBN 978-973-1856-05-6 94(439)"14" Matei I Corvin CIP 2009-4274 .Bucureşti : Logos.K. GERMÁN A.HARI.M. trad. 20092 vol. Regards d'historien / Răzvan Theodorescu.: Bogdan Marin. RĂZVAN. trad. 2009 ISBN 978-973-566-173-1 94(47) Alexandru II"1818/1881" 929 Alexandru II CIP 2009-3940 2188 .Bucureşti : ALLFA. Amintirile despre Darfur ale unui localnic / Daoud Hari . . . . trad.2009. ISBN 978-973-46-1338-0 94(65) CIP 2009-4365 2186 .: Roxana Bîrsanu.THEODORESCU. . LIGIA. CIP 2009-4479 2190 . de la. . . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. introd. 929 Gandhi.ANGHELESCU.24 CIP 2009-4814 2183 . Identitate arabă : istorie. his library. trad. . limbă.Ed. 2009 ISBN 978-973-728-380-1 94(430)"1944" CIP 2009-3905 CIP 415 2187 .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". by Veniamin Ciobanu .8) CIP 2009-4398 94(4/9) Istoria pe ţări individuale 2185 . DAOUD. JOSÉ. 2000vol. 2009 Index ISBN 978-973-45-0579-1 94(100) CIP 2009-5157 94(3) Istorie antică 2184 . trad.REZA. Istoria universală veche : istoria Orientului antic / Ligia Bârzu.Iaşi : Polirom.The king.ISBN 978-973-724-167-2 94(540)"19" Gandhi. ISBN 978-973-724-239-6 Vol. ISBN 973-9432-27-1 Vol.414 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2182 . Am vrut să-l omorâm pe Hitler : operaţiunea Walkyria / Philipp Freiherr von Boeselager. .Iaşi : Junimea : The Center for Romanian Studies. NADIA.ISBN 978-973-37-1353-1 327(560:4)"17" 94(560:4)"17" CIP 2009-3680 2189 . Florence şi Jérôme Fohrenbach . 7 : Swedish diplomatic reports : 1811-1814 / edited by Veniamin Ciobanu in collaboratio with Leonidas Rados and Alexandru Istrate. and notes translated by Lucian-Dumitru Dîrdală. HELENE. PHILIPP von.Bucureşti : Meteor Press. .M.FRÈCHES.BÂRZU.CARRERE D'ENCAUSSE. 2009 ISBN 978-973-163-407-4 94(3)(075. Ghandi / José Frèches .Bucureşti : Editura Enciclopedică.ClujNapoca : Editura IDC Press.M.M. his city : Matthias Corvinus : 1458-2008 / edited by Livia Ardelean.: Anca Floareş.2009 . Tudor Sălăgean. .Bibliogr. 1 : Sunt un soldat al păcii. . . Index ISBN 978-973-8131-69-9 94(100) 342. . .

: Graal.Iaşi : Editura Universităţii "Al.B. Vasile Mitu.Bucureşti : Litera Internaţional. Trădarea nu moare niciodată / Christhard Laepple. .9:373. TIBERIU. ŞTEFAN. 2009 ISBN 978-973-141-109-5 94(498.Bucureşti : House of Guides. Bucureşti : Editura Ştefan '94.Barack Obama / Evan Thomas .LAEPPLE.Bucureşti : Etna. Bucureşti : House of Guides. Pădurea răzvrătită / Ştefan Bellu.95(498. ISBN 978-973-739-767-6 94(498)"1990/2004" 328. 2009 ISBN 978-606-513-078-4 94(430) CIP 2009-4051 2193 . Revoluţia de la 1848 în Ţările Române / dr. prof. .Timişoara : Eurostampa.41) CIP 2009-4107 2199 . trad.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. I. 2009 Bibliogr. A fost nevoie de mult timp .11" CIP 2009-4534 2196 . VASILE.3) CIP 2009-4286 2195 .09. CHRISTHARD. 11 septembrie : mitul : culisele unei crize programate / Roberto Quaglia . . 1434 : Anul în care o flotă chinezească a aprins scânteia care a declanşat fenomenul Renaşterii în Europa / Gavin Menzies. ISBN 978-973-703-409-0 94(47:560)"17" 281.BELLU.Slatina : Casa Ciurea. Dan Bodea.CRĂCIUN. 2009 Bibliogr.123(498)"1990/2003" CIP 2009-5394 . 929 Obama. Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat : sinteză = The Romanian historical research from the 19th century and the first half of the 20th century about the medieval epoch in the Banat : synthesis / Tiberiu Ciobanu. GAVIN. 2009 Index ISBN 978-973-675-593-4 94(73)"20" Obama.5) CIP 2009-5048 2201 . 2009 ISBN 978-973-87819-9-3 94(498)(079.TârguLăpuş : Galaxia Gutenberg.278. ROBERTO. trad. . 2009 Bibliogr. Ghid de istorie pentru bacalaureat 2009 şi Academia de Poliţie / dr. ISBN 978-973-687-835-0 94(498. DANIEL. DAN. Cuza". IULIA CĂTĂLINA. .24:94(498)"1848" CIP 2009-3910 2198 .MENZIES. EVAN.QUAGLIA. CIP 2009-4507 417 CIP 94(498) Istoria României 2197 . 2009 ISBN 978-973-1795-07-2 930. . 2009 ISBN 978-973-118-120-2 94(73)"2001. Vasile Cătălin.NIŢĂ-DANIELESCU.APOSTOL.THOMAS. 2009 ISBN 978-606-513-074-6 94(4) CIP 2009-4053 2194 .416 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2192 . .: Emanuel Botezatu. Ion Ivaşcu.B. Vasile Apostol.1) 371.BODEA. Războaiele dintre ruşi şi turci din secolul al XVIII-lea şi implicaţiile lor asupra Bisericii Ortodoxe din Moldova / Daniel Niţă-Danielescu.5 CIP 2009-4172 2200 .CIOBANU. Opoziţia parlamentară românească : 1990-2004 / Crăciun Iulia. .

. Principesa Elena Cuza : corespondenţă şi acte (1840-1909) / Virginia Isac. de Miodrag Milin. 2009 Bibliogr. 2009 Index ISBN 978-973-50-2441-3 94(498. . Ciocoiu Felicia Florentina. În straie de moţ : povestire istorică despre Nicolae Bălcescu / Pavel Galea. Puterea cuvântului / Constantin Geantă.DRAGOŞ.ILIE. 2009 ISBN 978-973-1994-02-4 94(498. Adrian Kali.Craiova : Sitech. ISBN 978-973-8944-91-6 94(498 Râşnov)(036)(091) CIP 2009-5242 2211 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Humanitas. . REMUS. CONSTANTIN.3)"18" Cuza. Thocomerius-Negru Vodă : un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti / Neagu Djuvara. Timişoara : Mirton. Evoluţia proprietăţii tărăneşti din Oltenia în secolul al XIX-lea / dr.DUMITRU.GEANTĂ.(0:82-32) 821.DIMIANU. ISBN 978-973-52-0044-2 94(498)"1989.2) CIP 2009-4016 2205 .Iaşi : Junimea. FELICIA.Decembrie 89 : mărturii / ed. . VIOREL-GEORGIAN.E.1)"13"Negru Vodă 929 Negru Vodă CIP 2009-3914 2209 . Aurica Ichim.Casa Corpului Didactic Oradea. GRAŢIELA. Bacău : EduSoft. Râşnovul şi Cetatea Râşnovului : ghid istoric / Remus Ilie.N. Daniela Ilie.12" CIP 2009-4015 2207 . drd. Oradea şi Bihorul la cumpăna dintre totalitarismul comunist şi democraţie : (1987-1992) / Felicia Dragoş. ISBN 978-606-530-228-0 94(498 Crişan) CIP 2009-4482 2208 . DANIELA. ISBN 978-606-92049-0-0 94(498) CIP 2009-4408 2204 . File din istoria localităţii "Crişan" : monografie / Dimianu Graţiela. 2009 Bibliogr.E.(094) 929 Cuza.Oradea : Editura Didactica Militans . . 2009 ISBN 978-973-37-1362-3 94(498. 2009 Bibliogr. România în context european la începutul secolului XX / prof. ISBN 978-973-1825-40-3 94(498-35 Bihor) CIP 2009-3480 2206 . .Braşov : Pastel.DJUVARA. 2009 Bibliogr.135.418 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 419 2202 .ISAC.Arad : "Vasile Goldiş" University Press.GALEA.Râmnicu-Vâlcea : Silviana. Viorel Georgian Dumitru.1-32 CIP 2009-3789 2203 . 2009 Bibliogr. PAVEL.Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi".ILIE. ISBN 978-973-1882-13-0 94(498) CIP 2009-5064 2210 . . VIRGINIA. CIP 2009-5234 . 2009 ISBN 978-973-664-317-0 94(498)"18" Bălcescu. . NEAGU.

Indici. 94(498) CIP 2009-4375 2219 . .Istoria comunismului din România : documente : perioada Gheorghiu-Dej : (1945-1965) / Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România .Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.Istoria Transilvaniei / coord.LĂZĂRONIU.: Remus Câmpeanu. ISBN 978-973-7784-29-2 Vol. .ISAR. Calvarul / Gheorghe Lăzăroniu. 2009 ISBN 978-973-7869-87-6 94(498) / Gheorghe CIP 2009-4378 2221 . Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. . GHEORGHE.Piteşti : Nomina. CIP 2009-4373 . .I.Istoria României : pregătirea examenului pentru admiterea la Academia de poliţie / Liviu Lazăr (coord.). . autori: Varga Attila.420 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2212 .ISBN 978-973-163-404-3 94(498)"1774/1848"(075. . 1 : Până la 1541. Anton E. 2009 ISBN 978-973-7869-86-9 94(498) CIP 2009-4377 2220 . Centrul de Studii Transilvane. NICOLAE.În spiritul Europei moderne : administraţia şi confesiunile din Transilvania în perioada reformistului Terezian şi Iosefin (1740-1790) / coord. Bucureşti : Humanitas. 2009 ISBN 978-973-7869-89-0 94(498) CIP 2009-4380 2218 . 2009 Index ISBN 978-973-50-2455-0 94(498)"1945/1965" CIP 2009-4804 2214 .LĂZĂRONIU. GHEORGHE. Dörner. Ionel Brătianu : omul meandrelor politice / Gheorghe Lăzăroniu. Mirela Popa-Andrei.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. GHEORGHE.: Ioan-Aurel Pop. Pop. GHEORGHE. autori: Mihai Bărbulescu. . 2009 ISBN 978-606-535-002-1 94(498)(079.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Caruselul tratativelor secrete / Gheorghe Lăzăroniu. 2009 Bibliogr. . . .I.LĂZĂRONIU.2009. a 2-a.Bibliogr. Index ISBN 978-973-610-871-6 94(498. GHEORGHE. Complotul Lăzăroniu. Anca Câmpian .Bucureşti : Editura Academia Română. Capcana / Gheorghe Lăzăroniu.8) CIP 2009-4127 2213 .Ed.: Mihnea Berindei. Armand Goşu. . şi adăug. dr. Grigore P. . Dorin Dobrincu.2009. ed. Istoria modernă a românilor / prof. 2009vol. .Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.27:378 CIP 2009-3543 2215 .LĂZĂRONIU. Nicolae Isar.1) 371. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Şte. rev.ISBN 978-973-7784-39-1 94(498. Thomas Nägler . Dörner Anton. 929 Brătianu. ISBN 973-725-239-X Partea a 3-a : 1878-1918. . 2009 ISBN 978-973-7869-82-1 94(498)"19" Brătianu.4) CIP 2009-3537 421 CIP 2216 . 2005vol. . 2009 ISBN 978-973-7869-84-5.Bibliogr. univ.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.LĂZĂRONIU.4)"17" CIP 2009-5352 2217 . Greta-Monica Miron.

MANOLE. . Mihai I : sfârşit fără glorie / Gheorghe Lăzăroniu. 2009 Bibliogr.5 CIP 2009-4972 2232 . Prigoana / Gheorghe Lăzăroniu.LĂZĂRONIU. .NOVAC. 2009 ISBN 978-973-7869-83-8 94(498) CIP 2009-4374 2226 . Virgil Joiţa.1)"14" Mircea cel Mare 929 Mircea cel Mare CIP 2009-4632 2225 .Bucureşti : Vremea.LĂZĂRONIU. GHEORGHE.Bucureşti : Cavallioti.Bucureşti : Editura Perpessicius. . admitere la Academia de Poliţie. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.I.3)"14" Ştefan cel Mare 929 Ştefan cel Mare CIP 2009-4655 2227 . com.Craiova : Sitech. 1999vol. Diţă. Bala.MĂRGEANU. 9. . 929 Antonescu. admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) / Lucia Novac.. .Botoşani : Geea. Istoria românilor : teste pentru pregătirea examenelor de admitere la Academia de Poliţie. 2009 ISBN 978-606-8065-01-4 94(498 Runcşor) CIP 2009-5380 2223 .LĂZĂRONIU. LUCIA.35) CIP 2009-4971 .9:373. admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) : actualizat 2009 / Lucia Novac. Din istoria unui sat .Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. 2009 ISBN 978-973-7869-81-4 94(498)"19" Antonescu. Teroarea / Gheorghe Lăzăroniu. GHEORGHE. 2009 ISBN 978-973-8233-94-2 94(498.Bucureşti : Roza Vânturilor. Mehedinţi / Constantin Mărgeanu. GICĂ. O contribuţie la istoria exilului românesc / Aurel Sergiu Marinescu.MARINESCU.. . 2009 ISBN 978-973-7869-80-7 94(498)"19" Mihai I 929 Mihai I CIP 2009-4371 2229 . Mareşalul Antonescu : un erou sacrificat / Gheorghe Lăzăroniu. GHEORGHE.35) 371. LUCIA. 2009 ISBN 978-973-7869-85-2 94(498) CIP 2009-4376 2230 .LĂZĂRONIU.278.1)(100)"1944/1989" CIP 2009-5373 2231 . . CIP 2009-4372 2228 . CONSTANTIN.ISBN 978-973-645-332-8 314. ISBN 978-973-7622-83-9 94(498)(075. . Ştefan cel Mare / Gică Manole. . 2009 Bibliogr. . Alexandru V. 2009 Bibliogr. GHEORGHE. .Runcşor.MILOTINESCU. 2009 ISBN 978-973-1835-20-7 94(498. ISBN 978-606-530-257-0 94(498 Craiova)"1939/1944" CIP 2009-5119 2224 .Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.Bucureşti : Cavallioti.422 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 423 2222 .I. . jud.743(498:100)"1944/1989" 94(=135. . ISBN 978-973-7622-84-6 94(498)(075.NOVAC. AUREL SERGIU. ISBN 973-9423-32-9 Vol.Bibliogr.2009. Craiova în timpul celui de-al Doilea Război Mondial / Irina Milotinescu. IRINA.Mircea cel Mare : scutul Europei / Fănuş Neagu. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. Istoria românilor : sinteze pentru pregătirea examenelor de bacalaureat.

Călăraşi : Agora.STĂNIŞOR.1)"15" Neagoe Basarab 929 Neagoe Basarab CIP 2009-5294 . 2009 Bibliogr.OŢETEA.ŞERBĂNESCU. Bucureşti : Humanitas.Piteşti : Nomina.). 2009 ISBN 978-973-50-2416-1 94(498)(075.1) 371. Sibiu : Salgo. ISBN 978-973-8928-92-3 94(498)"13/15" CIP 2009-5307 2235 .279. . ISBN 978-606-92082-1-2 94(498.Sugestii de rezolvare pentru proba de Istorie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Liviu Lazăr (coord. Ecaterina Stănescu. Prin Săliştea de altădată / Ioan Stănişor. 2009 ISBN 978-606-535-007-6 94(498)(075. opera / Radu Ştefan Vergatti. DONE. domnia.Curtea de Argeş : Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului. RADU ŞTEFAN.35)(079.8:373. ISBN 978-973-8295-82-7 94(498 Olteniţa)(091) CIP 2009-5273 2239 . RĂZVAN ALEXANDRU. Neagoe Basarab : viaţa. 2009 Bibliogr. IOAN. 2009 Bibliogr. .279.5 CIP 2009-4071 2237 . MARIA.424 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2233 .OCHESCU. Momente din istoria Olteniţei / Done Şerbănescu. Concepţia istoricilor români despre caracterul iniţial al oraşelor medievale româneşti cu o privire specială asupra acelora de la răsărit de Carpaţi / Răzvan-Alexandru Oţetea.135. Istorie : bacalaureat 2009 : aplicaţii. Jó Sándor Margarétái / Szabó Csaba. . 2009 Bibliogr.1-94 CIP 2009-5240 2236 .3) CIP 2009-4919 CIP 425 2238 . 2009 ISBN 978-973-88927-5-0 94(498 Săliştea)"18"(0:82-94) 821. ISBN 978-973-88893-5-4 94(498.8:373.ClujNapoca : Világhírnév.1) 371. Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău.SZABÓ CSABA.35)(079.VERGATTI. .5 CIP 2009-5768 2234 . propuneri de subiecte cu rezolvări / Maria Ochescu.

Marin . Daniela . Virgiliu .1662.1073 Airinei.1038 Alexandrescu. 1525 Anghel. Angela . Elena-Simona . Adrian .) . Răzvan .1755 Andrei Criteanul.) . Maria . Ion . Daniela .1753 CIP Alexakis.2091 Anastasiu Bâzgan.1371 Aldea. Liliana (pref. 874-875 Alexandru. Cornelia .2098 Alexandrescu.1242 Acu.645 Androne. Maria (coord.1.426 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE INDEX DE NUME A Abaza. Petrişor .1080 Andriescu.) .1722 Anghel. Dumitru Mihai . Remus Gabriel . Felicia .437 Agrigoroaiei. Sorin Adrian .799 Adam.833-835. Iulian .1369 Adumitrăcesei. Mihaela .1606 Agop. 2166 Albăstroiu. Vasile .929 Achim. Constantin .1073 Anghel. Beatrice (trad. Alexandru .269 Alexoi Shili.) .958 Acatrinei. 202 Anghel. Hans Christian . 1603-1605 András Szilárd .860 Agoutin.1530 Aigner.513 Anghel.658 Alexiev. James . Georgiana . Sofia . Carmen (trad. Paul . Şerban Paul .886 Albert. Mihaela . 1506 Andronie. Val .) .1370.1255 Almăşan.1073 Ancuţa.1009 Andersen. Carmen . Nicolae Dumitru .) .1746 Adameşteanu.1309 Albert Etele . 706 Abăluţă.81 Anar .186 Andreescu. Elena .1073 Abdul-Gelil.660 Andrei.1206 Anghel. Mark . st. Valentina (pref. 1749 Albu.) .) . Vasile .1756 Andreşan-Grigoriu.999-1000 Alexa.185 Almási Robert .28 Andronie Bejat.1508 Ajtay Ferenc . Gabriela (pref.650 Andriescu.1396 Albu.788-790 Acatincăi. Vassilis .488 Ady Endre .1887 Adamescu.) .) .228 Ancăr. Ozana . Rodica .481 Aleksandrowicz.1728 Aducovschi.945 Andreica. Codrina .786 Andraşanu.1086 Alexandru.537 Amarie. Cezarina . Nicoleta . Geavidan . Doina (trad. Maria (pref. 1694 Allen.1754 Anca. Stelian .1085 Albu.1751-1752 Alecu. .) -. Dumitru (coord.95. Franco .) .) . Florica .788-790 Andrei. Luminiţa . Ioan .52 Andreşescu.82. Clemens .1748 Albertini.191.1471. Adina .270 Andrei.184 Allen. Claude . Radu (trad.387 Anghel. Beata . Sorin . Miruna (trad. .1524 Abbou.1747 Agee. Petruş (coord.650 Andrioni.1073 Aldea. Maricel . David F. Serafim . Maria-Magdalena . Lidia .917 427 . Adriana .1750 Alecsandri.656-657 Albu.) .654.734 Agârbiceanu. Marin (foto.2115 Agachi. Cornelia (trad.

Mihai .619 Asănăchescu.1195 Badea.) .1552 Baconsky.788-790 Bacus.229 B Bacaci. Radu .188 Badea.661 Ardelean. Teodor . Nadia .1136 Apostol.81 Arcălean.) . José Eduardo .83 Bacula.) . Eliza M.378 Anghelescu. Marioara . Anca . Dörner .222 Ardelean. Emil .187 Ardelean.197 429 CIP Arhip.1073 Anton. Gilles . Victoria . Erika Diana .2134 Ardelean. Vladimir . arhimandrit . Mioara . Gheorghe .1526 Antoniu.) . Valentin . Anne .968 Bacârea. Delia .) . Constantin Silviu .968 Baciu.1763 Badea.1757 Anghelescu.173 Azap.) .787 Armeanu. Vasile .378.273 Arta şi publicul nou.957 Ardelean. 971 Bagyinszki Gyula .1304 Artagea. Giovanni (ed. Sorin .) .916 Badea.514 Bacârea. . Mihaela . Titus . Cristina . Denisa . Elvira . Dan Gabriel (ed.1709 Arbunescu. Phylis .1740 Apan.2135 Apan.945 Ardelean. senior .2185 Anghene. Maria Nicoleta .707 Anghelescu.406 Avram. Carmen (trad.2197 Aprodu. mitropolit . Mihaela . António Lobo .2135 Apostol.1001 Avanu.271 Antonie.233 Aulnoy.1402 Ardeleanu.484 Anghelache.1514 Austin. Ana (trad.957 Ardelean. Sanda-Maria (coord. Ioan. Irinel (trad. Alexandru .2108 Asociaţia Română a Electricienilor (Bucureşti) . Ana Cristina . Augustin . Claudia (trad. şt.2167 Avram. George .1102 Anton. Alfred Jules .1269 Avram. Irina .428 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Anghelache.2191 Ardelean. Mariana . Alina .1758 Anton.931.1156 Baciu.1718 Antonescu. Constantin .1087 Ardelean. Adrian .2216 Anton.1112 Atanasiu. pref. Constantin (coord. Marie-Catherine Le Jumel de Barneville .) .978 Argintescu-Amza.1614 Antunes.1040 Badea. Mircea . Şerban . George . Andreea . .1073 Ardeleanu.1761 Ardelean. Delia Mariana . Gina (trad.188 Antoniu.1256 Ayer.978 Ardeleanu. Livia (ed.1073 Aqualusa.) .) . Dan . Gabriel .2028 Artene. Tanţi (trad. Sesiune de comunicări ştiinţifice (11 .1356 Arvătescu. Dinu (coord.450 Antonescu.451 Arsene-Onu. Daniel .) .1073 Antonie de Suroj. Ioan-Pavel (pref. Cezar . Aurel . Alexandru (trad. Mihaela .1978 Azzopardi.1414 Arsenie Papacioc. Iaşi) .) .1255 Asmarandei. Anca-Mihaela . Liviu Eugen .) . 1194 Anghelache.976 Badea.1101 .1762 Ariton.) .1656 Aslău. Cristina (trad. Vasile . 2009 .) . Alexandru . Adrian .1741 Aquilecchia.

1767 Bălan. Alexandru .162 Bălăiţă. Adrian .) . Radu .376 Bădilă.1061 Baslwick.791 Băguţ. Lavinia .174 Bălan.511 Balaş.1742 Bara. Daniela (coord.1061 Bălţat.386 Barbu. şt. Cristel . Mihaela . .1765 Barta Hilde (trad.1253-1254 Banks. Marius . Eva . Ovidiu . Camelia . Mihai .214 Bălă.1102 Bazac. Phyllis . . Şerban . Constantin .274 Bajaj. Flavius A. 1075 Baricco.226 Bădulescu.1674 Bardac. Sandu (trad. Nicolae (trad. Gheorghe .) . .662 Balotă.) . G.662 Balogh Enikő B.72 Băguţ.) .979 Bara.1182 Bălan. Laura .1581.1137 Batovici. Ioana (trad.1073 Bărbuceanu.663-664 Barbu. ed. Ion .1073 Bănică. Liviu .1770 Bălţat. Frank .1098 Bărbos.) . R.1641 Bán. Florina-Maria .791 Băhnăreanu. V. Vic. Anca (trad. Judith K. 1590 Barbu.1275 Baya.430 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bahrin. Mircea .1415-1416 Balogh Brigitta . Dorel . Virgil .) . Valeriu D.452 Baron. Constantin . Doiniţa . .1100 Bădulescu. Mihaela .) .792 Bălaş Timar.99 Bălănescu. Luminiţa (trad. Alina-Corina . Adina . .1416 Balaş.1061 Băcilă. Verginica (trad. George . Mircea Ilie . .1766 Bălan. Constantin (ed. Vladimir . Dan (trad. . Orlando .1528-1529 Barbu. Lucian .1764 Barbu-Mititelu.799 Barbu. Alessandro .702-703 Băjău.302 Bartoş. Constantin . Dorin .1196 Barac.1496 Barbu.674 Băisan. Ciprian .) .796 Bălăceanu-Stolnici.1622 Baltă. Brian J. Loredana . Dumitru .566 Bălan. Constantin . Iosif .1093 Băietu. Cristian .1705 Barna.) .7 Baron.1473 Bădescu.1608 CIP Baya.1071. .276 Băjenaru. Sorin .612 Baias.375 Bălan.1472 Barbu.) .516 Bădiţoiu. Amelia .1771-1775 431 .) .161 Balogh Csilla-Tünde .1768 Bălan. Raluca .932-933 Bara.1770 Bălţătescu.1024 Bako. Jack O.) . Hans-Werner . Elena Dana .275 Baslwick.1197 Bădescu. Claudia . Ionela . George . Ana Maria . Flavia .176 Bălan.189 Barbu.576 Bănăţeanu.580 Bailey. Sergiu . Ilie (pref.275 Bastian. Cristina Marinela (trad. pref. Vintilă . .246 Baum.) . Gabriela (trad. Dana .9-10 Băeş.1198 Bălan.1607 Banu. Mariana (trad.1530 Bălănescu.1001 Barbu. Ioan Dan . Vasile . Mihai .1003 Băra.) . Sanda .

Daniela .) . Marinela .) . Ştefan .259 Benedict Stancu. Daniela .837-840 Berechet.) .1778 Bócsa Éva . Guy .279 Benton. Mădălina .) . Viorica . Nicoleta .) .) . Florin .754 Behar. Philipp von .) . Gheorghe .280 Beznă. Kenneth .1396 Bejenariu.) .702-703 Bejan. Alexandru (ed.1394 433 . Mihnea (ed. Lidia .1707 Bodnari. Nicolae (ed. Cristina . Laura (trad.) . Tal .741 Benea.764 Blanchard. Elena Cătălina .1779 Bodei. Corneliu (coord.1716 Bednarovschi. postf.) .432 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bărbuceanu.980. papă .388 Boboc.1357 Bei.1327 Belei.) . Dan .1397 Boboc.844-845 Bodea.) .2198 Ben-Shahar.1243 Benea.543 Bîrsanu. Steve (il. Nicolae (coord. pref.1706 Bociort.1777 Boccaccio.505 Boarnă. Sally . Magdalena . Eta (trad.77 Bodó Márta . .2215 Bărîcă. Mihai .) .204 Berindei. Lisa . Michael (coord.1706 Boeselager.907 Berger. Iulia (trad. Alexandru (trad. ieromonah (antolog.906 Benedek Elek .665 Boeriu.1609 Bellu. Laura Maria (trad.752 Bitoleanu.162 Berger.1027 Beznea.1029 Boboc.1101 Bitay Enikő Magdolna . Paraschiva .1681 Bida.200 Bîrsan. Cristian (coord.2186 Bogdan.) .1474-1475 Bidireanu. Honoré . Ion . Elena .1775 Bărbulescu. Gheorghe .1436 Belinschi-Grădinaru.167 Boboc.841 Berescu.179 Boboc. Gheorghe .1638 Boajă.) . Gabriela Alina .454 CIP Bică. Sheryl .2184 Beaugrand.48 Bobăilă. şt.837-841 Berechet. Tatiana .) . Nina . Ciprian Beniamin .650 Bevere.2199 Bodea.190 Bocşan. ieromonah (ed. Ecaterina .1531. şt. Cristina .2149 Blebea. Doris Lavinia .) . Minică . Ligia . Valeria .1004 Bîrle. Gheorghe .800 Bibb.1565 Boblea.1512 Bârzu. Ioana . Lucian (ed.) . .407 Bitoleanu.277-278 Benga.193 Berechet.1028 Bichir. Ion . Iulia (trad. 2116 Benedict Stancu. Claudia . Maria (coord. Florian .1318 Bellamy.189 Bena.1200 Bobu. .1776 Bejan. Irina Paula . Giovanni . Aura . John .273 Benedict XVI. Daniela .873 Bitay Enikő . 1281 Bejan.) .201 Berteanu.1199 Bleandă.1684 Best. Delia .1200 Boboc.406 Bîltac. Cristian .301 Bocşan. Angela (trad.) . Ion (coord.2168 Beldiman.) .2189 Bjorkman. Mariana-Florica . Remo . Ioana (trad.1933 Bocuţ.) . Roger J. Roxana (trad. Lidia .2213 Berk.

) .1784 Breban.1784 Borţun.974 Bonchiş. Gelu . Aura (ed. H. Émile . Dan . Mariana (coord.412 Boulad. Nicolae (trad.1708 Bossun.372 Brehar.) .505 Bratu. Florina . Paul Corneliu . 1478 Bolat.1527 Brăiliţă. Corneliu .) . Valeriu . 1782 Bratu. Irina-Monica (trad. Aura (trad.1476-1477 Bogdan.537 Boroiu.1532 Bolintineanu. Petre .) .191-192 Bourceanu. Diana .975 Bradu.) . Marian .954 Brăescu-Silvestri. Geta . Gabriela Daniela . Carmen (trad. Lăcrămioara .2195 Both.772 Breabăn. Liviu . Octavian .793 Bratu. Ştefan . Radu .) . Alina Elena .) .1259 Bour.1262 Brânda.1780 Bostan. 1257 435 . Cristina .) .908 Boyer.1053 Bratu. Constantin (coord.1417.434 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bogdan. Cristina . Dorel . Simona .1785 Breban.) . Rémi . Floarea-Maria . Sorin .1030 Borza.1373 Brad. Mircea .464.1786 Brebu.) . Grigore .1508 Boldişor. Liuba .) .495 Branson.536 Bota.) .2131 Bontea.794-795 Breabăn.1709 Brădăţan. Ion .1073 Bojan-Popescu.1639 Boudon.1073 Brezeanu.796 Breda. Nicolae . Mădălina .1283 Bordeianu. George .455 Brants.1202 Briciu.1381 Brag. Selma . Federica .629.2135 Borcsa János .1495 Bosco. Ilie . Nicuşor Sebastian .1073 Boroi Gabiel . Sorin .1533 Bordei. Michelle (il. Iuliana Gabriela . Emanuel (trad.) . Gabriel .1031 Boteanu. Cosmin . Nicolae (coord. Aura .2135 Brânduşoiu.456 Braşoveanu. .1201 Bordeianu.666 Boissier. Silviu . Adrian . Elena (coord. Tiberiu . Mariţa . şt. 2173-2174 Brais. Nicolae .1244 Bontic.) . Roxana . Mircea . Diana .1320 Bouraoui.2117 Borteanu. trad. Smaranda (ed.1659 Brânzei.1781 Botezatu.667 Borsi Imre Lóránt . Iulian .961 Brabiescu Călinescu. Mircea . Alain (il.1105 Botnaru.517 Boghici.1701 CIP Boulescu.200 Bondoc.1288 Boja. Răducu . Felix Mircea .1717 Boişteanu. Eugenia .515 Boroi. Ion .1783 Brătianu.1710 Bran.200 Boroş. Gheorghiţă .613 Borcea.68 Brais. Nina .687 Botoşaru. 1534.793 Braşoveanu.533 Boroş.1319 Boşca. Sergiu .505 Bratu. Ovidiu . C. Luminiţa . .1718 Bourbeau.1513. Raymond (pref.1699 Brebenar. Richard .523 Braşoveanu. Denisa . Lise .) .1418 Borundel.1073 Bratu-Elian. François (pref.

1479 Bucea-Manea-Ţoniş.515 Bucurenciu. Viorica . Bernard . Anca (trad.453 Catrina. Dorica .734 Bucur.) .1794 Calude. Ion .) . Maria (trad. . 934.714 Brown.952 Butac. R. N. Ana Maria .695 Cataramă.378 Buhociu.) . Elena .) . Gheorghe . Helene . Gabriela . Rande .614 Calciu.800 Brock. Pierre . Ana . Daniela . Livia Maria .1260 Bucur.1517-1519 C Cadicheanu.) . 963.922 Buja. Ştefan .921 Caia.842-843 Buşe.2179 .1791 Buzenchi. Paul .687 Carpen.1019 Buia. Grigore . Anca (trad. Margareta .436 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Brînzănescu.797 Budescu-Ciubotaru. Elena .1203 Bucurean. Sorin .284. Adrian . Radu . Ion Luca .1792 Calangiu. 740.1793 Calea. Iulian (pref. 753 Cantuniari. Eduard . Marin .168 Canavaggio. Luminiţa .1789 Búrca.1494 Cazacu.) . Simona .1028 Bungărzan.) .365 Brusset. Tudorel .1245 Canahai. Lewis . Gherghina .) . 852-853 Bucur.2187 Carroll. Nicoleta .707 Buzea. Mirela . 2154. Dana-Maria (trad. Lucica (antolog.386 Bucescu. Yazmin . Dumitru .1795-1796 Caraiani. Cristian (ed.354 Butoarcă. Vasile . Liana . 1558. Aurora (trad.386 Bucea-Manea-Ţoniş. Daniel .1032 Bucşă. Anne . Philip .1261 Burlacu.261.961 Calcan. Marcus .1981 Bulea. 883. Constanţa .800 Camen.1205 Bugudui.799.219 Bulai.518 Buţă.1372 Burduşel. Diamanta Luminiţa . Gheorghe .8 437 CIP Burlan.) . Amelia . Alexandru (coord.668.69 Caragiale. Elena . Anamaria .1204 Bucureanu. Alexandru .526 Burcă. Delia .1734 Caragea.1798 Catalui. Dumitru .1615 Carter.2103 Bruno. Antoaneta .1441-1442 Buckingham. 1305.1787 Budui.281. şt. Gráinne de .) .1817 Carrere D'Encausse. Giordano . Maria .1100 Butoi. Roxana .1709 Brusanowski.) . (red.1790 Burlacu. Ana-Maria .194 Buga.1005 Bucă. 2180 Casaş-Costa. Ioan . Gheorghe .1118 Burtea. Vasile (ed.364 Brown. Radu Cristian . Virgil (ed.1246 Caraman. Alberto (ed. Mihaela (trad. 1788 Bugă. 1352. Benjamin S.) .1062 Buglea.1611-1614 Carson. Petru .) .1797 Caraman.1419-1420 Cazanacli.2098 Bulucea.1291 Bute.11 Burlacu. Christina . 1228 Bulat. Ioan .223 Casasin.) . Ioan .) .1610 Bronkema.1073 Bucur. Anton . Ileana (trad.

.) .2136 Cherata. Claudia . Alina . Marius . Camelia . Vera (trad.935 Cheşcu. Antonella .1082 Cheşcă.353 Cătălin.1007 Ceunaş. Costin .981 Câmpeanu.287-288 Chirovici.1218 Cepoiu. Gabriel . Lucian . Daniela . Măriuca (coord. Marius . George . Ramona-Teodora .2100 Chicea. Melinda . Mihai . Gheorghiţa . Valer . Andreea-Loreta . Ioan (pref. Rita (trad. Daniela-Mihaela (trad.615 Cheval.) . Ion (coord. F.866 Cârja. Ion . Remus (coord.1805 Centrul de Cercetare "Estetică şi creaţie artistică" (Iaşi) .113-114 Cheagă.) .) . Anca .) . Zenovie . Viorel (ed.1801 Căpuşanu.) .2134 Câmpeanu.1670 Chintescu. Sevastian (coord. Gabriela . .735 Chişa.) . Dan .1933 Cârlugea. Florin .1802 Cărăşel.1082 Cernescu. Rodica .1394 Cârcu.1630 Chipirliu. Eugenia (trad.2216 Câmpian. Dumitru (trad.1304 Ceobanu.1207 Chivu. Vasile (ed. .1719 Chirieac.1629 Călinescu.408 Chirteş. Marinela .) . .519 Cheagă. Bogdan (trad.1480 Chirculescu. Cornelia .773 Căpraru. Robert B.) .175 Cherecheş.438 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Călimoceanu.675 Chipăilă.482 Cerbu.1073 Chirilă. Costin (il.) .1005 Chirian.969 Căprărescu. Vasile . Elisabeta . Ciprian . Mariana . Anca .1808 Chiriacescu. Adina (trad.1121 Chelu.519 CIP Chelu.2216 Cândea.1806-1807 Chereji. Marius (trad. Mariana . Dumitru . Rodica (trad.) .1282 Chisăliţă. Nora .370 Chiriţă.497 Câmpean.) .194 Ciauşanu. Ion .515 Cereanu. pref.1100 Chiş. Ciprian .736 Chiriţă.301 Cârja. Ioan .) .324 Cândea.1206 Căpruciu. Elisabeta (trad. Marius Cosmin . Georgeta . Sorin . Alexandru . pref. Catrina .2112 Călin. 1799-1800 Călinescu.997 Chiriac. Gabriel (trad.) .1374 Chiriloaie.1673 Călin.12 Chiran. George . Keith .970 Cenaclul "Aethicus" (Timişoara) .) .973 Cercasov. Gigliola .1632 Călinescu.2162 Chican. Maria-Cristina .1373 Căpăţână.1421 Cernea.767 439 . Eugen Ovidiu .) .) .) . Ion (ed.887-888 Child.) .1006 Cercel. Gabriela (coord. Carmen (trad.1810 Cialdini.1008 Chapman. Emil Victor .1099 Chiş.520 Chiper. Lucian .1422 Chiorean.) .1535-1536 Cevei.1009 Chirila.) .1423 Chirilă.211 Chivu.1809 Chitoşcă.) .324 Cândea.1321 Cebzan. Dan .2197 Cătăneţ. Maria . Dumitru . Florena Lavinia .) . Lincoln . Anca (coord.) . Sorina (trad. Gh.1590.699 Chisăliţă.1438 Cheţe.

) . Cornel (pref.1813 Cioată. Alexandru (trad.1347 Ciucanu.586 Ciuche.946 Cinezan.669 Cistelecan.2015 Ciucă.987 Ciubotaru.245 Cocan.1283 Ciocan.2200 Ciobanu.1425 Clejanu.1073 Cîrjeu Gogan.) .163 Cmeciu.521 Ciobanu.436 Cioran. Adrian .522 Ciolac. Al. Raluca (trad. Anca Doina .390 Ciurea. Constantin . Petruţ .982 Cinca.14 Ciocan Anişoara . Ionel O. Tiberiu . Vasile George .511 Ciobanu.1815 Ciucă. Ioan .269. Marius . Raluca-Irina .2182 Cioponea. . Ion Liviu . Vladimir .1988 Ciora.195 Cioară. Valerian (ed.1707 Cistelecan.) . Constantin (pref.) . Constantin .409 Cioancă. Delia . Mihaela .1141 Cioca.1033 Codru-Drăguşanu. Gabriela . Angelica . Alex.1209 Clitnovici. Carmen . Veniamin (ed. Camelia .) .) . Valentin (pref.581 Ciocoiu.670 Cocârţă.1586 CIP Cişmaş.1322 Ciocoiu.) . Nicolae . Iulia Brânduşa .204 Ciornei. Florentina . Ioana . Barbara Hand .1398.1243 Codrescu.1816 Cobuz.) .1399 Coajă.774 Cîtu.1630 Cocioc. Călin .289 Cişmilianu. Alexandru Vladimir (coord.196 Ciungu. Aurel .1358 Ciobotaru. Livia . 1424 Cioroianu. Georgeta . Valerius M.84 Coande. Cristian . Cristina-Elena (tab.389 Cioabă. cronologic) .1010 Cîrstea.1426 Clipa.1811 Cicort-Lucaciu.290 Codrina. Carla .890. Ticuşor . Gelu-Gheorghe .1818 441 . Steliana . 2203 Ciocoiu. Ion H. (trad. 356 Cioclei. Procopie .289 Clow.936 Ciuncu. Gerry .889 Ciobanu. Florin .246 Ciubotaru. Aurora . Horia .) .976 Ciobanu.683 Ciopraga. Alexandra-Catrina .1448 Cloulas. Cornelia . Angela (trad.798 Ciorbaru.1814 Cirin. Graţiela .1208 Ciolan.2017 Ciucă.) .1537 Ciuculescu. Mirela (il.2188 Ciobotaru.) . .1323 Ciubotaru.) .730 Ciupercă.429 Codiţă.669 Cismaş. Mariana-Ramona . Nicolae . Petre .440 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cicani. Adriana (trad.15 Ciocioi.) . Paul .1312 Clonţea. Alfred-Ştefan . Ivan . Aurelian .1073 Ciuchindel. Marius . Florentina . Lucian Toma . Luminiţa . . Claudia-Alina .13 Ciobanu. Ancuţa . Ionel . Ion .421 Cîrstoi.) .163 Clow. Gheorghe .521 Ciobanu. Gheorghiţă (trad.1073 Ciocârlie.959-960 Cimpoiaşu. Adina (trad. Mariana .) . Răzvan . Felicia . George .1817 Codrescu. Marusia . Ion .16 Coandă. Luminiţa (trad.1812 Cioabă.586 Ciucă.

Severus-Daniel .1620 Corbu.2181 Constantinescu. Olia-Maria . Alina .1824 Coşoveanu.627 Cook.) . Alexandru .1819 Cojocariu.492 Constantin. Mihaela (trad.1056 Coroş. Mărioara .1637 Constantin.946 Cojocaru.1210 Constantinescu.1735 Cosăceanu.1025 Constantinescu.1660 Cornianu. Dumitru (trad.2007. Julio . Codrin . Adorata Elena .1643 Collins.800 Congresul Academiei internaţionale de drept comparat (2008 .405 Coman. Agapia . Sorana (trad.) .1427 Cosiis.2012 Cosmin. Gelu . Mihai . . Olimpiu S.) . Corina Nicoleta (coord.) . Harper .1705 Colă.1360 Constantinescu. Cristina .1619 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării din România (Bucureşti) .1149 Covaciu-Marcov.) .) . Nicolae (trad. Iulia .1131 Comşa. Florin (pref. 1988-2008 .959-960 Covey. Lavinia .) .525 Coşbuc.) . 1710 Coloşenco.1176 Colă.) . Claudiu (coord. Mugurel .404 Constantin.197 Cozea.1036 CIP Constantinescu.524 Cortázar. Otilia . .1823 Costin.891 Constantinescu. Dumitru . ed. Marian . Ecaterina .115.) . Andrei (trad.649 Coşa. Carmen (coord.1618 Collodi.) . Suzanne . Carmen Camelia (trad. (trad. 1157 Cotin.17 Coge. Grigore (pref.1368 Cotuna.1021 Cotor. Gabriel (coord.1176 Colceag.404 Comşa. P. Glenn .164 Cosma.1400 Companis.523 Connolly. Carlo .1634 Comşa. Lenuţa .1034 Coman. Ştefania . Dragoş (trad.) . George .1820 Cojocaru. Silvia (ed.) .) . Sibiu) 799 Congress of Romanian mathematicians (6 .1073 Comarnescu.2090 Corneanu.1359 Colfescu. Smaranda . Stephen .987 Constantin.734 Corsiuc.366 Cosma. Anca .538 Coman. Marian .997 Constantinescu Montegaza. Rodica .1826 443 . Zodivita .1941 Constantinescu.1825 Cotigă. Mihai (trad. Mircea (pref.483 Constantinescu.) .) . Paul . Constantin-Aurel .1742-1743 Cofaş. Mexico) . Paulo .) .) .2153 Collins.1821 Constantin. Luminiţa Daniela .1035 Constantinescu. Marta . Mircea . Elena . Dan . Petru (trad.442 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Coelho. Teodora Camelia .) .1343 Coman.) .1430 Coşovei.1538-1539 Constantiniu.1644 Cooper.18-19 Corduneanu. Dragoş Ionel (coord. şt. Vlad Denis . Teodora-Dana . Dănuţ .490 Concurs Interjudeţean de Matematică "Gheorghe Lazăr" (1-9 .1683 Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (Bucureşti) .2213 Comişel.1822 Constantinescu. Marius . Constantin . Kerry . Marin .771 Cosma. Elena .755 Coman. 2009 Coman. Bucureşti) . Florica .466 Cornea. 2007 . John . Corina Emilia .1344 Coman. Robert .) . Ştefan (trad. Liana (coord.1586 Cozmin.937.481 Constantin.

Bucureşti) . 2180 Cristescu. Oana .1375 Crăciunescu.528 Crăciunoiu. 1540 Crăciun.673 Dăneţ. Jim . Elena (adapt.2118-2122 Cucoş.22-23 Curilă.802 Dănilă.2009 .484 Crînganu. 883. Codrin Liviu .) . Nicolae .1837 Davidescu.) .554 . Gheorghe . Thomas . Mihaela .) .1077-1078 Crotti. Diana .530 David. Maurice G. Mircea . Georgeta .922 445 CIP Csibi Vencel (trad. Evi . Dumitru Horia -.1436 Dăncilă. 2137 Dănăilă.170 Crăciun.261.527.563 Damian.526 Crăcea.118 Crăcea. Dan (coord.1833 Cuţitaru.21 Cuilă. Oana (trad. 1558.1831 Cristescu. Eugen . Nicoleta .460 Dănilă.) .832 Csire Gabriella . Mihaela Carmen .2201 Crăciun.1150-1151 Cuşa.) .198 Crichton.75 Damir.previziune şi impact pentru România.35 Creangă.1324 Daniel. Constantin . Aurelia Nicoleta .938 Dăescu.444 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cracea. Emilia .686 Cucu. Dumitru . Maria . 934. Daniel (postf.120-121.1011 Cristea. Elena .) .95 Crăciun.1836 Dascălu.) . Monica . Sorina (coord.1247 Cristea.199 Cruceru. . 1305.706. Nicolae .672.655 Csaba Lorinţ . Richard . Nicolae .859 Dănăilă. Ioana Manuela (trad. Daniel . 1376.1834 Cymbala.45 Cristea. 587 Crăciunescu.1622 D Dale. 749 Cristea.1211-1212 Curilă.2063 Cucui.1719 Dariescu.253 Cristea. Nicolae . Constantin . Iulia Cătălina .1827 Crăciun.) .515 Dănişor. Cristina Emanuela . Ionica . Romeo-Theodor (coord.801 Cristina. Alphonse .1621 Cristache. Dan .176 Dantec. 1828-1830 Creţu. Cristian Alexandru (trad. Ioan . Simpozion internaţional (1 .1838 Dawkins.) . . 963.1051 Crişan.1720 David. Radu . Dumitru Adrian . Gabriel .1835 Damaschin. Mihaela Daciana .23 Cursaru. Elena .) .) . Mariana (trad. Petru . Elena-Simona (trad. Ion . Laura Maria .1401 Craig. Mircea .457-458 Crăciunean. Dan Claudiu (coord.1743 Cureteanu. adapt. Gheorghe . Michael . Cosmin . Daniela (trad. Mariana . Gheorghe .529 Dascălu. 1352. Paul .1037 Crăciun. 119 Crăciun.484 Cruceru.20 Crăciun. Veronica . Rodica-Mihaela .) .112.2089 Crăciun.1317 Dănişor. Magdalena .) . Ramona . 2154.1418.822 Csinta. Tinca .2056 Cristea Ifrim. Petru .) .1080 Crişan. 1685 Cristea-Enache. Cătălin .193. Sorin . Pavel (trad. Raluca Florina .803 Daudet.) .1832 Criza economică . Mariana (trad.1839 Dănciulescu.

Ioan (coord. Daniela . Cosmina-Ecaterina . Alis .1642 Dobre. Smaranda . Petrică . Silvia (coord.2135 Dekker. 953.2063 Dăscălescu.573 Diaconu. Traian .1672 Diaconu. Lucian Dumitru (trad. Niculina .1841 Diaconu. (coord.1848 Dobriceanu. Dan (trad. Andreea .) .264 Desjardins. Iulian-Doruţ .1213 Dobrescu.) . Anda Sabena . Alexandru V. 2204 Dobai István .2213 Dobrogeanu-Perdix.1542 Diodiu. Ted .674 Dăscălescu.1163.) . Mihai-Ştefan . Simpozion aniversar (2009 .2149 Dobre.67 Deaconu. Dorin (ed.184 Dinu-Marcu. Adrian .) .919 Dochinoiu. Brăila) 1541 Dimianu. Georgeta (coord.1624-1633 Dicu. Rain . Laura (trad. Emilian M.1073 Deaconeasa. Ion .) .804 Dickens. pref.1038 Despa. Bogdan (coord.802 Dima. 1658 Dema.531 Diaconescu. Valerica (trad. Neagu .1264 Diţă. 2203 Dimitriu. Graţiela .1843 Dinică.) .243 Despa.782 Dobrincu. L.1158 Demian.) .1482 De Coster. Mihai . Ioana Maria (trad. S.1847 Dobrescu.532 Dibu. Ionel Gae .391 Dinu. Dorin . Maria-Cristina .923 Diaconu. Ştefan -. Radu (coord. Frederica (trad. Ştefan .1120 Desartovici.1483 Dinescu.) . Cătălin . Alina (trad. Mircea .2105 Deliu.1313 Dilimoţ-Niţă. Arnaud .) .) . Radu .1842 Din. Gheorghe . Charles . Daniela .2230 Diţă. Lucian .675 Deac.890.446 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dărăbăneanu.1695 Dodan.) . Elena Gabriela .2188 Dîrpeş. Cristian .rezervaţie a biosferei : 75 ani.1537 Diaconu. (ed. Daniel Constantin .1623 Delagoicea. Cluj-Napoca) .427 Dobrincu.686 Diacenco.1721 De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei .411 Dobre. Adrian (trad.1844 Dinu.1307 Dimitriu. Comunicări ştiintifice (2009 .1221 Dobrea.742 Dîrstariu.1106 Dipşe.) .) . . Simpozion Naţional (2009 .2101 Dobrescu. Luminiţa . Marius (trad. Cătălin . Gabriela Sonia .) .) .) .630 Diaconescu.1840 Delaney.2170 Deatcu.291 Doboş. Daniel . Gheorghe . Aurelian . Irina .1543 Dîrdală.1495 Dincescu. Maria . Felicia Marinela .1849 Doca.533 Dinu. Camelia . Radu Gabriel . Charles .466 CIP 447 Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre.1847 Dobrescu.1292 Dobrescu. Baia-Mare) . Nicolae . Ion . Silviu .1676 . Daniela-Elena . Gheorghe .1056 Demeter.776 De la tradiţional la modern. Georgeta Paula .1428 Dobre.378 Degău. Mircea . Nicoleta .678. Roxana . Stella . Raluca .832 Diac.1051 Dieaconu. 728 Djuvara. .1194 Diaconu.) . 498 Dobrescu. Adriana .799 Didilescu.234.1183-1188 Delicostea.405.

1634 Dogaru.) . Lorena .) .1286 Drăgănescu. Viorel-Georgian .1284 Dumitrescu.1502 Dumitru Ion .682 Draghia. Dan . Felicia .1851 Dosa. Bogdan .1040 Duduială Popescu. Corneliu Octavian .1094. Cristina . Elena Maria .2097 Dreben.492 Drăgan. Radu .1484 Drăgan.515 Dogaru.1345 Drăgan. C.) .909 Dumitru.1099 Drăgan. Constantin (trad. Jacqueline (pref. Maria . Ion .) . . Simion .1722 Dumesnil.) .1061 Dorz. Neculai .616-617 Drăghici.1431 Duţu.775 Dumitraşcu. Iordan .534-535 Dragomir.1550 Dumitrescu.1857 Dumitraş. V. Gheorghe . Franciska (trad. Otilia .24 Doicin. Maria . 679 Dolgu. Mihaela .844-845 Dumitru.1429 Dragomir. Delia .124.1738 Dumas. Loredana .) . George . Adela-Eliza . Dragomir . Gheorghe (ed. Sorin M.448 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dodd. Mircea . Corina . Traian .1430 Drăghescu.) . Ovidiu Victor . Ioana . Adelina .462 Duda. Emilian . Simona . Nicolae .2206 Dumitru-Palcus. Odile .1167 Dragomirescu. . Any .1012 Duca. Elena (trad.1485 Dumitru. Eugen . Ion (coord. Eduard .1545 Dunn. Ana-Cristina . Elena .990 Dumitrache.411. Jean (coord. 729.1215 Dulbaba.1854 Drăguşin-Richard. Gabriel . George . Ligia Elena . Daniela . Cornelia (trad. 680-681.) .1114 Dumitraşcu. Laurenţiu (trad.) .292 Dragoş. Liana . 746 Dosa.683 Drăgan. Christina . George . Victor .186 Dur.1088 Dolgu. Ionel . Petra .) .543 Dumitrache.1584 Duţă.684 Dumitrescu.1159 Drăghici. Diana .1858 Dumitru. Paul Dănuţ .485.1853 Drăghici. Pompil (coord. Viorel Constantin .1039 Dudea.1674 Dumitru.515 Drăgoescu. 2205 Dragotă.1855 Drobot.) .2191 Drăgan. Gica (coord.513 Duţă.1214 Duică.1377. Anton E.1850 Dörner. 1265 Duţescu. Ion (pref.449 Duduman.1002 449 .1544 Dragomir.2215 Dorobanţu.1326 Drăgoiu.431 Domnişoru. Marilena (trad.1262 Dumitru. Cristian Vasile .461 Dor. Gabriela .967 Dumitrescu. Dumitru . . Ion .1327 Dumitrescu. Ioan (ed. père . Alexandre.) .24 Dogaru.) .453 Draica.1859 Dumitru.417-418 Dumitrescu. Titi . 59 Duţă. Ionela .1852 Draghiea.35 Dumitru.514 Dumitrache.177 Dupuy. John . Nicolae .1621 Dunea.) . Daniela Ioana . Radu .805 CIP Dudea. Sorinel .1856 Dulman. Nerva Traian .68 Dumitru.

1723 Flora-Gidó.2186 Fehrenbach.1307 Filip. Dumitru . Giorgio . Nicolae Daniel .1745 Fleacă.982 F CIP Fabian. pref. Ileana-Cornelia . Ion . 1861-1863 Elvireanu. Alexandru Toma .1217 Enulescu. Florence . . Nicolae . Clement .232 Enache.1636 Fîţă. Petru .1864 Eminescu. Săftica .) . Hermann .2178 Feştilă. Dan .) .1860 Ekman. J.702-703 Enache.936 Firimiţă.1041 Ferenczi Sándor (ed.619 Fleury.1079 Enachi.1695 Evans. 2174 Enache. Carmen . H.1366 Fitch.500 Flenchea.366. Jérôme .2186 Feldrihan. Marian . Sonia .531 Dziţac. Liana (trad.1486 Filimon. Jean-Pierre (ed. Florea (ed.1106 Flămând. Steve . Carmen .967 Egeria .293 Ferdeş.1717 Floareş. şt.) . Iulia (trad. Marian .2140 Firescu.1830 Enache.496 Enescu.165 Ene.) .1716 Felea. M.1267 Encausse. Agnes (ed.1299 Eichert-Giurcă. . Ilarion . Christian .) . Adela Cornelia .1006 Făsui.238 Electra.274 Faletti. Andrei .211 Eschbach.926 Enescu. Andreas .1495 Eriugena.1635 Exner. 1865-1866. Ofelia . Simona .201 Eliade.1107 451 .) . John Scottus .1867 Erdei. Marc .71 Firan.631-632 Duţu. Mariana .2111 Ferro.) . Filothei .2186 Floran.499 Filotei Sinaitul . Marian . Alina . Paul .1581. Olga . Mircea .1276 Duţu. 1590. Anca (trad. Nataşa (trad. Janet . Sorin (il. George . .) .) .247 Făinaru.1432 Duvac. Elena .2088 Firan. Jacqueline Nardi .1073 Enescu.1546 Firică. Petre . Traian .) . Alina . Rodica .245 Ehrmantraut. Adrian .178 Ferenţiu.2140 Firescu. Anna .450 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Duţu.1266 Efenterre.298 Ferencz-Flatz.1313 Fabini. Cristina . Maria . Mary .2179 Egan.) . Adriana .1711 Faros.1869 Fărcăşanu.1217 Enescu.) . Dinu (trad. Iuliana (ed. Gérard .1314 Fabry.939 Ferechide. Mihai . Bart D. Eddie .244 Ehrman. van .1103 E Ecobici.2191 Florea. Rodica (trad. Rucsandra . Constantin . Marianne .806 Fătăcean. Gheorghe . Aurelia . Andreas .1105 Fierăscu.246 Erlandson.2139 Florea.1268 Fehrenbach.

George .1641 Gardin.39 Fuster. Augustin (trad.1874 Gărăiman. Şerban (postf.1285 Gafiţa.837-841 Gardin. Marian .1404 Gavrilă. Toby .294 Foamete. 892 Floricel. Alfonso . Robert .1160 Freiman. Aram M.803 Fratu.782 Funke. Vasugi V. Gianina (trad.1638 Fotache.1434 French.1404 Ganeshananthan.1872 Freeman.926 Follett. .1132 Fusaru. Vasile Lucian .1627 Fodor.1074 453 CIP Frigioiu. Ken . Mihnea (trad.1637 Forna. Anca (trad.1241 Gagyi József .) . Milo O. Ianula .1403.) . Camelia-Mirela .2 Gaga.1317 Gasser. Mihai .2189 Freedman.1051 Gall.) . Claude (coord. Rodica .2207 Galeş.) .1241 Florea.) . Florentina . Ştefania . . Joelle .1693 Frăţilă.1871 Florin.19 Foarţă.) . .244 Frontisi.239 Florea.547 Frăţilă.116.1508 Galea. Milos .) .27 Gawande. Michael .) . Simona Petrina .1697-1698 Furtună. 1708 Gâdiuţă.1639 Frenkian. Şerban . Nicolae . Veronica (trad. Maria . 329 Floricel. Ramona Crina . Doina . Valentin .1107 Florea. Atia . .1099 Frèches.1696 Franţi. Marin . Florin .393 Galan. Cătălin I.539 Gavrilescu. Geo M. Pavel .452 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Florea.808 Frişan.2171 Gata.1307 Fuentes. 1487 Florin.685.936 Folea.554 Gâdei.) . Ana-Maria .538 Florian. Bob . Radu (trad. Gabi Daniela . Viktor Emil . Cornelia Lucia (trad. Aurelia-Daniela .286. Eduard . Florina .2103 Focşeneanu. Georgeta (coord. Matei . Atul .463 Gălătescu.1288 Frank.1563 Foarţă. Radu .1110 Frăsie.1496 Florovsky. Augustin .807 Florescu. Alina . .26 Fotea.199.1640 Garcia.940 Galie.1873 Gamet.) .2162 Frăţilă.837-841 Garofeanu. Claire .186 Ganea. Stela . Ruxandra .523 Friesen. Ana Maria . Anca . 151-152 Gâlea.965 Găban. Corina (trad.540 Gâlmeanu.392 Frankl. Alin-Gheorghe .) . Constantin . Tana .822 Fundeanu.) . Anca Natalia (trad. Lenuţa .25 Floroiu. Ion . Ion . Marlyce .1875 .) . Daniela . Cornelia . Octavian .1045 Forward. Nicolae (coord. Simona Gabriela .584 Gavrilescu. Norina . José . 1435 Florea.1433. Dumitru Andrei Petru .983 G Gafencu. Liviu . Loghin .1783 Focşeneanu.1870 Floricel.

1299 Ghionea.1286 Ghiţă. Elena . Diana (trad. Micaela (trad. Alexandra .1881 Ghibelean.) .771 Giurgiu. Liviu (ed.414 Gherman.1295 Gherghină.379 Gibran. Silviu (trad.1882 Gîrd.268 Gherman. Constantin .1111 Golu. George . Corina .1548 Giurgica.304 Golban.524 Giurgi. Oana .1488 Gheorghe.) .) .) .28 Ghereş. Constantin .1146 Gheorghevici. Antuza (trad. Alexandru (pref. Anca .1108-1109 Goje.1549 Goia.433 Gherasim.859 Giurgiu.1547 Gherguţ. Corina (coord. Dumitru . Ilie .) .297 Giurgea.61 Ghenciu. Gheorghe Aurel .813 Gîrţu.454 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Geambaşu.1699 Goga. Doina . Nicolae .) .432 Georgiu.29 CIP 455 Ghirişan.) .984 Gîlcescu. Nicholas . Monica . Marinela (coord. Ionuţ Gabriel . Alexandra (trad. 1515.) . Marinela . Matei .) .1690 Genescu. Sorin (trad.553 Girardi. Constantin .1436 Gheorghiu. Răzvan Gabriel . Iaşi) .30 Globalization and higher education in economics and business administration. Andreea .1878 Gheo.464.1628 Gherasim.1560 Georgescu.1877 Gergely. Mihnea (trad. Aurel . Daniela . Zenovic .1141 Gheţie.1640 Gilia.1161 Georgescu.) .104.486 Ghereş.1180. 1520.) . Alois . Ramiz . Alexandru .) . Delia (trad.688 Golub. Gheorghe .879 Goga.) . Adina Lucreţia . Eugen . Nicu .243 Gheorghe. Manuela .295-296 Gheorghiţă. 1042 Ghiţă.1437 . Veronica (trad. Lorena . Workshop (1 . Mihaela (trad.2100 Gierling. Florinda . Octavia .) .554 Ghiţău. Marcel .1876 Genescu.434 Godeanu. Kahlil .815 Goiceanu.243 Goethe.) .502 Gheorghişor.367 Gheorghe.1879 Gheorghe.2101 Gligor.435 Golovanov. Conferinţă (1 .46 Gherghinoiu. Elisabeta . 2008 .1880 Gheorghilaş. Cluj-Napoca) . Claudia . Viorel . Ovidiu .1740 Gibescu. Maria Victoria . 1650 Ghiţă. Alexandra (trad. Loredana-Ioana . Radu Pavel (trad.597 Gheorghe. Ileana .1013 GlobalCompt 2008. Yvonne . Veronica (trad. Ioan (trad. Valentina .878 Ghiţescu.203 Georgescu-Roegen. Johann Wolfgang von . Eugen Ioan .1002 Gîrjoabă. 2007 . Kathleen . Daniel . Tincuţa .496 Geantă. Maria (trad. Claudia .1692 George.2208 Geerlandt.1677 Gheorghe. Mario . Robert .757 Genescu.1883 Goga.1884 Goran.) .) . Benone .) .) .1633 Goldman. Şerban .204 Golea.454 Goma.202 Genaru.814 Gjini.1218 Gherguţ.966 Georgescu.) . Cerasela Elena . Maria-Cristina .2140 Gheorghiu. Carmen (coord. Paul .

Othilia .639 Grebu.) . Oltea .718 Guranda. Manuel . Jacob .1502 Guţu. Dan .781 Gordon. Françoise .1886 Grigoriu.1021 Guzu. Mariana .) .1306 Grigorescu.767 Gorun.1887 Grigoriu. Hava .805 Grăjdian. Maria . Anne (pref.427 457 CIP Grosu.1502 Grigoriu.248-249 .) .) . Elena Alina . Armand (ed.) .1315 Gruia. Anamaria .177. Rawi .1891 Gurău. Ioan . Andrei .1361 Goşu. Parascheva (trad. Eugen Stelian . Doruţ . Mădălina .1551 Grigorie.1071. Zeno . Radu F.501 Grosescu.83 Grec.1736 Guţan.961 Guilaine.) . Simona .70 Grădinaru.1014 Green.447 Halichias. Codruţa Oana .1110 Hamat. Roderick . Stanislas de .2092 Grosu.1643 Grancea.1712 Gudea.) .126-128 Gronski. Maria . Ileana . Ioan . Jean .) .1696 Gurău. Mihai . Pedro Juan . Mihaela . Teodor (trad.318 Grigorovici. . Ilinca (trad. Jean (trad. Gabriela Genţiana .1893 Guzu.) .1277 Gregory. Wilhelm .1219 Haiduc. S.1889 Groza.456 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Gorcea.126-128 Grimm. fraţii . Silvian (trad. Nicolae .) .1437 Grigore. Mărioara .166 Guarnieri.942 Hage.480 Gruia.368 Grecea. Călin . Mihaela .1150-1151 Grimm. Manuela . .1890 Guaita.2102 Hageanu. Adriana .) . Mariana . Françoise de . Marius . Rada-Florina . Pan .394 Grellet.514 Hahn.84 Grigorescu.1489 Grecu. Monica .) .1502 Grecu. Stelian .1581 Halunga-Fratu. Devis . Eugenia .205 Gurzău. 1075 Gutiérrez. Wilfried .394 Green. Luigi .715 Gorzo.816 H Haas.1642 Gorovei.1885 Greab. Iuliana Luminiţa . Anne .238. Corina Mădălina (trad. Mihaela (coord.844-845 Gună.1141 Grigore. Florin . Viorel (foto. Andy .2213 Gozo. 182 Guibert.1220 Handaric. Lucian . Lucian .713-714 Grigore. Hannah . Săndel . Vasile .1892 Gurlui.2131 Gugiu. Mariana (coord.2179 Guiţă.2175 Grancea.689 Graham.541 Guţan.1644 Griebel.1514. 1700-1701 Grimm.1438 Gressor.1888 Groza. Megan . 998 Halippa.1346 Grămadă. Raluca . Codruţa . Mihaela . Caroline . Artur .1183-1188 Gregory.941 Groşan.811 Haita.691 Guzu. Toma . Adrian (coord.

985 Hoogvelt.1347 Haplea.) . Olivia . Violeta . Victoria .250 Hosu. 1287 Herciu. Maria .32 Ianovici-Costan. (trad. Florea .1347 Haranguş.179 Huţu. Frederique . . Ioan I. 2141-2142 Hiriş.1221 Hawkins. Aurel (coord. Carmen .1163 Horga.1646 Heckscher.1043 Hegedűs János Imre (pref.650 Hădăreanu.1222 Honciuc. Iosif .31 Iacoban.1899 Ică.) .492 Iancu.1073 Horváth Jakab .1648 Hosu.1199 Hodoba.1897 Iancu. (pref. jr. jr. Cristina (trad. . Elena . Daniel .1177 Hogan. Maria .34 Ică.) . .1894 Hangiu. Bogdan Cristian (postf.1649 Hulpoi. Winfried .85 Hanu.1531 Hegel.817 Harmel.910 Hănţulie.) .574 Iancu.118.1162 Heteş-Gavra. Anamaria .) . ierodiacon .1087. Julia .) .849 Iancu. Mirela .) . Ion .396 Hogaş. Estera (trad. Paul .1368 Hodges.) . Sheila .395 Hessayon.2190 Hariton.428 Hrisostom Filipescu.674 Hondru. Delia .671 Hurduc.2143 Hofman.1895 Hăulică.) . Dana (trad. Dorin (trad.167 Heiman. Teodor (coord. Ecaterina .671 Haplea.822 Herea. Mihai .1333 Horrobin.1269 Iacob. 2089 Homocianu. Gheorghe .465 Hinoveanu.1044 Husserl.299 Horvat.1492 Hiru. Aurica .206 Hecser László Lóránd . Violeta . Valerica . G. Ioan .1646 459 CIP Honegge Fresco.620 Humelnicu. Phil . Garabet . Charlaine .1490 Hari.428 Iacob. Maria-Cornelia (trad. Edmund . 1491.1080.1724 Harris.1896 Holland.1647 Homerus . Elena .) . Georg Wilhelm Friedrich . Călina Andrada . Grazia . Del I. Crăciun .2144 Iancu. Melissa .) .1020 Hearn.1645 Hartulari. Florentina .1378-1380 Iancu. Fabiola . Maria . Mircea Radu .193 Hădărugă. Daoud .924 Howard. 1154 I Iacob. Daniel . Constanţa . Aurel . Stela .458 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Hanganu.1615 Iacob. Doina .2211 . Teodor . Maria . Fieke . Ion . Calistrat .) . trad.) .) .) . Marc Morjé (ed.340 Ichim.692 Ianoş-Schiller. Lafcadio .31 Iacob. Ioan I.1552 Hîj.1192 Iacob.300 Hubery. Adrian Marcel . Peter . Kevin . D.724 Iancu. Ioan . Vergica . Vasilica (coord. Angela (trad.2088 Ică. Viorica (red.1439.319 Hepuţ.1898 Ibrăileanu.

1269 Ionescu. Daniela .1556 Iosifescu.33 Ienei. Constantin (trad. (red. Laura T.1722 Ionesi. Cecilia (trad.545 Ioniţă. Vali .1314 Iuga.460 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală. Isabella .1905-1906 Istrătescu.) . Simpozion internaţional (2007 . Ion N.576 Iordache.) . Raluca .1644.1306 Ileana-Niţă. 1689 Ilina. Nora . Adrian . . Dragoş-Andrei .542 Ilie.811 Iosif.1553 Iliescu. Răzvan . Mihai . Nicolae Puiu . Viorica . Mirona (trad. Teodora (trad.427 Ioan.819 Ionescu.) . arhimandrit . 1733 Ionescu. Ion .1133 Igorov-Bosi.434 Ittu. Emanuela . Tudor . Mugur (coord.36 Iovănaş.2155 Inceu.387 Isvoranu.1903-1904 Istrate.) .1089 Ion. Alexandru (ed.544 Ionescu.894 Işan.1907 Iustin Petre.911 Istrati.1555 Iordache.2212 Isăilă.431 Ispirescu.) . Viorel . Gabriela . Carmen Otilia .301 Ienciu.1113 Ioan.487 Ionescu.) . Claudiu .2188 Istrati.916 Ionuţ. Gabriela .1900 Ilin.354 Iuşan.536 Iordăchescu. Dragoş .893 Ionescu. Aura Valentina .1405 Iordana. Elemer . Panait .1443 István Horváth . Maria-Magdalena .1328.2211 Isar. Cluj-Napoca) . Vera . Gabriel .1114 Ipate. Nicolae . Ion . Mihaela .394 Iordache. Cristian . Emeric .1908-1909 461 . George . Oana Ramona . Cătălin Angelo .1901 Ionaşcu.207 Ionescu.1224 Ion.1603-1605 Istrati.) . Ion .695 Ioan. 1723-1724. Marina .1496 Ioniţă. Mioara Daniela . Nicolae .1382 Ilea. Ioan . Remus .1223 Ignaton. Mihaela (trad.1648 Iorga.1620 Ionescu.1440 Ilovan. Vasile (ed. Remus .1178 Ionescu-Boeru.) .) . Steluţa . protosinghel . Ramona .2210 Ilie. Vasile . Gudrun-Liane (trad.1554 CIP Ionescu.1729 Ion.1610. Dragoş .2209 Ilie. Titu .818 Ioan Marin Mălinaş.7 Isărescu.1902 Iordăchescu. Sanda Maria . Lucia .2176 Ioan.1372 Ionescu.) .2163 Iordache. Daniel (trad.1348-1349 Iliescu.1270 Ioniţă. Ion . 1730.693 Ifteni. 1493 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (Bucureşti) .1441-1442 Ipate.1045-1046 Ignat.1180 Ioana.502 Ionescu.) . Antigona Camelia . Virginia .) . Aleodor Daniel . Petre .1047 Iordache.1381 Ifrim-Chen Feng . Cristina Mihaela . Daniela Maria . Paul-Andrei .925 Ioniţă. Carmen . Narcisa . Ion .) . . Raluca Eliza .1581 Iosef. Dana Ligia (trad. Iulia (trad.492 Isac.694 Iliescu. M.

2202 Kalmuski.104. Iris . Iosif . Mina .651 463 CIP Juriţa.2092 Kunnas.) . Virgil .1912 Kaposta.1952 Jişa. Milan .1910 Ivanovici. Adrian Matei (ed.208 Johnston.1744 Kourdi. Graţian . Philip .546 Jula.) .1557 Kyçyku.1324 Jipescu.447 Kipling. Julia (trad. Ronald . Laura Codruţa .2123 Klatz.1911 K Kahler. Kopi (trad. Călina . Rudyard .1651 Jacobs. Adriana (il.429 Jurca.1988 Jurma. 1650 Kretsch.2230 Jucan. Cristina (trad.1625 Jinga. Gabriel . Mineko .895 Jinga.304 Kövesi.1731 J Jacob. Izabel-Daniela . Judith . Ioannis . Doru .547 Kozma Kis Elisabeta (ed.1016 Köteles-Rusfjord.) . Adrian (pref.1350 Jurma. 1659 Kis.2103 Izverna.1657 Kerr. Peter .397 Jugastru. Marilena .777. Ştefania . Camelia .414 Jiang Rong . pref.1679 Kyçyku. Doina (trad. Julia (red.) .492 Ivaşcu. Octav (coord.1048 Jakubinyi György .369 Kory Calomfirescu.130.1654-1656 Johnson. 1522.1329 Koritar. John Maynard . Jack . Tudor Florian .2105 Kurton. . 1515.454 Kourembles. Andrei Nick .696 Ivaneş. Ion .425 Ivana. Octavian . Marius (trad. 1520.1016 Kory-Mercea. Cindy .1549 Jitaru.1115 Jurcuţ. Cristina .) – 2091 .1096-1097 Ivan. Stela Maria . Mauri . . Felicia . Cosmina (trad.342 Kőrösi Csoma Sándor . 1115 Kecskeméthy István (trad.1652 Jansson.) . Mihai .) .2145 Jude.2124 Koulias.251 Joiţa. Jeremy . 1511.650 Kali.) .) . Robert . 302 Jacobs.462 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ivan.1603 Kiss Bitay Éva .1131 Ivan.735 Kretsch. Daniela .37-38 Iwasaki. Simona .) .1181 Johansen. Ioan .303 James.242 Kerouac. 1616-1617.1535-1536 Jiga. Gabriel . George Ann . Irina (trad. Petru . Philip (ed.204 Könczey Elemér . Kopi . Spencer .1658 Keynes. Richard .) . Alicia (coord. Cornel Nicolae .) .1131 Ivan.) .) .467 Jucan.898 Jela.123 Krzyczczkowski.2104 Jicu.) .) . Sorin . Gheorghe . Adriana .718 Kundera. Magdalena (trad.1653 Jădăneanţ. Gregg D.254. Lucian .) .2199 Ivănescu.

987 Lipman.1499 Lunguleasa. Ion .1514.986 Lăncrăjan.1081 Leboyer.) . Sînziana . Ana . Antoaneta .1662 Lozbă.1017 Lăsleanu. C.1433.) .548 Leonte.1560 Lowell.) .) .1726 Lewis.211 Luna.1142 Lungu. Elena .1289 Lunguţescu.1626 Lazăr. Liviu (coord. Frank . 2154.1179 Lăcătuş. Maurice . 2180 Lorinţiu. Florin . 1352.309 Lucan.1056 Lazăr. Mario .) . Traian . Elena . 1725 Leş. Drew . 963. 1558.943 Leprince de Beaumont.) . Daniela .247 Lăzărică. Dumitru .1073 Lucescu.1074 Lovinescu. Aurel .2192 Lafforgue.549 Leucian. 1305. Valenti . Liviu (pref. Carmen . Letiţia (trad.209 Lişcan.2106 Lefter.1711-1712 Login. Viorel .) .698 Lăiu. episcop al Caransebeşului (pref. Toma . Ioan (coord. Kate .1116 Logel.) . Jack . Ştefan .73 Lăcătuş.1561 Lucado. Manuela . Adrian . Jeanne-Marie . 1435 Lipan. Otilia . Eugen . 2236 Lazăr. Frederick . Elena .1081 Leau.210 Lucan. Anne Marie (trad.) .) .290 Ludeman.842-843 Leuciuc. George . 934.183 Lăzăroniu. Florentina . Cleopatra (pref. Alexandra (coord. Neil . Constantin (pref. Stelian . Chang-rae . Darcy . Doina .618.464 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE L Laepple.1073 László Robert . Vasile . 883.81 Leau.307 Lee. Virgil . Éloi .1486 Lascăr.700 Lungu. Lavinia .) . S.699 Liebmann-Smith.256 Lovin.1090 Lăcătuş.1049 Leclerc.814 Lungu. Lucian .2021 Lovas András . Max .1562 465 . 1913 Lămureanu.823 Lazăr.1498 Loghin.426.2214. . Florin .419 Liceul pentru deficienţi de auz (Cluj-Napoca) . Mihaela .820-821 Lazăr. 1216 Lefterache.2146 Lázár Ede .) . Ovidiu (trad. Joan . Corneliu . Emilio (ed.1050 Lucian Mic.2179 Lapoviţă. Ioan . Mihai . Gilbert . Gheorghe (coord. Thomas .1263 Lepeltier. Trifilie .) . Marin .1934 CIP Lepădatu.239 Lungoci.1660 Lică. Marina (trad.1661 Lopez. .822 Liţă. Ioana-Maria .785 Lăzărescu.2125 Launay. Maria Liana . 1811. Ramona Mirela . Viorel . Gheorghe .2147 Lazăr.261. Christhard . 2217-2225 Leach.842-843 London. Mihaela Ema .967 Lihaciu.1383 Level.1113 Lazăr.1316 Leahu.656-657 Lăzăroiu.) . Mihai (coord.1913 Lăncrăjan.741 Litvin. Faydor L.1764.16 Lăzărescu.1526 Lazăr. Florin-Valentin .305-306 Lămureanu.

954 Marian.253.2190 Marin.823 Malamen.1921 Manolescu. Adrian . Dana (trad. Elisabeta .) . Aurel Sergiu .830 Man-Jung.1922 Manu.1916 M Ma. Vasile (trad. Oana . 1872 Macovei.222 Marinescu. Cosmin .294 Maniu. Bogdan (trad. Mihai .) .1920 Mandi-Beke. Georgeta .948 Magni.80 Manoli.633 Mado .2187 Mandache. Eugeniu . Kim .466 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Lupaşcu.2151 Marcu. Mariana-Cristina .944 Marian. Ionica .1494 Marin.2109 Marcoci. Radu Octavian . Gică .1666 Manta. Monica .526 Marcu. Gheorghe (trad. Minodora .564 Marinescu. Ion . Cristina Paula .1125 Manoilă. Iolanda .2226 Manole. Sobhi .1727 Man. Daniela . Simion Florea .79 Marinescu. Cristina . Laura (trad. Mihai (antolog. Olesia (ed. Diana .2150 Marin.1330 Maillet.2133 Marcu. Vlad .) . Ion .1663 Lupu.230 Marcovschi.1564 467 .1500 Marian. Viorella (coord.) .) .1444 Manea.1164 Manolache.1737 Magyari-Vincze Enikő . Jian .1919 Manciur. John .40 Marica. Felix .2108 Malot. Ştefan Gheorghe .) . Georgiana (trad. Ioana (trad. Marius Daniel .) .492 Marinescu. Simona .1918 Makkai Sándor . Hector . Marion .39 Marghescu. Ion Şt.42 Manolachi.468 Majuru. Lucian .2126 Makó Zoltán .) . Emilian .756 Marcu.1914 Lupaşcu.1117 Manafu.) . Silviu (trad.1117 Man. Gina . Ioana Monalisa . Dinuţa . Ion . Monica Larisa . . Thomas .757 Maier.824-829 Manea. Eduard-Sorin . Monica (trad. Ariel .1728 Lupu.434 Lupu.2151 Mareş.) .778 Marian.1608 Manole.831 Marin.2107 Macarthur. Ştefan .1241 Marinescu.) .1277 Manolescu. Liviu . Carmen . Olesia .132 Lupescu.312 Manolache.704 Marin. Alberto . Mihaela . Amulya .1563 Malebranche.756 Mai.) . Constantin .1051 Marica.1351 Lupu. Tina .310 Machidon.66 Marcu. Cornelia (coord.767. Veronica (trad.1669.1917 MacNaughton.311 CIP Manea. 2164 Marin.) . Inocenţiu . Roxana-Elisabeta . Mukhtar .199 Magnus. Constantin . Remus .948 Mandu.1635 Marin.240 Malek. 1923.) . Simion .1915 Lupu.370 Malladi.701 Luşcan. Nicolas de . Ioan .

) .1721 Mârzan. Gheorghe . Simona . Dorina .1445-1446 Mark.399 Melo.553 Măţel.752 Márton Lőrinc . Lucian .437 Máté Szolárd .468 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Marinescu.552 Măgureanu. Predrag . 1653. David . Desideriu (pref. .) . Olga-Irina .41.1291 Mărgărit. Maria (trad.2150 Mănoiu.) . Joyce .244 Mengher. Stanca .1934 Merişanu.81 Mănăilescu.398 Măgdălina.) . Dumitru .1118 Măruşteri. Steve .1929 Mănescu. 1607. Diana . Karl .1664 Marx.) .469 Medrea-Danciu. – 1239 McGreen.1924-1927 Mateescu. 1610. Crisanta-Alina . pref. Irina (pref. State . Dennis Genpo . 724 Măgureanu Poptean.989 Meyers.1180 Mazilescu. Constantin .257 Márton László . Lavinia Mădălina . Aurelian (ed.27 Mateiaş. Dana Maria . George . José Raymundo de . Ştefan Marius .709. Ramona . 1647. Carmen . David John .1307 Matei.212 Meyerowitz.756 Markó Béla .1248 Mercheş. Daniela Cristina . 1634-1635. Maria .779 Micu.) .705 Matiş.) . Alexandra . Mihaela (adapt. Valer . Denia (trad.1430 CIP 469 Mălăncioiu.552 Mălăeţ. 1694.621 Maros.1693 McCollum. Bogdan .1258 Mattern.1141 Mărgeanu.1079. Geraldine . Jean . Nicolae (pref.2093 Mavrichi. Cristina .) .470-471 Micu.1728 Matvejević. Mariano .1339 Menzies. Elisabeth .1928 Maxim. 1662. Valentin . Bianca . Constanţa . Dan .1168 Măgureanu. Raluca . 708 Mazilescu.822 Martinescu.929 Mavrodin. Samuil .) .550-551 Măda. Dumitru .1098 Mayer-Reithofer. Oliviu . 1730.2193 Mercan.1796 Mărăşescu.2228 Mărgineanu. Cornelia . 1681. Gabriel Andrei . Mirela (coord. Ion . 1673. Nicolae (ed. Ioan .) . Sorina .710-711 Mermeze. 1666.232 Medar. Constantin C.968 Mătuşescu. Gabriela (trad. Angela-Eliza . 1723-1724. Petrache .1918 Merluşcă.1719 Matei.) .) . Alexandru (postf.1406 Mărculescu.785 Mateiţă. Ionuţ (trad.1325 Mazilu. Amalia .495 Martín Rodríguez.1694 McNally. Letiţia .) . Cristina .820-821 Melnic.371 Meyer.) .1155 .823 Mateescu.1195 Matei.1384 Mărgărit Vînturiş.1021 Maxim.1565 Márton Áron .988 Mattern. Camelia . 1687.1566 Maruşca.493 Micu.1759 Merişanu.1290 Maruşca. 1733 Micu. Athena . . Gavin .1930-1931 McCaughrean.1932 Melian.313 Micle. Catia . Ionela (trad.1014 Merzel. Sorin (coord.1731 Maxim.929 Mavrichi. Eustaţiu .496 Matei. Florea . Lucian-Ion . James K.

Gabriel . 1653 Mihalache. Răzvan . Silvia .362 Mlak. Mariana . Livia . Ina (trad.1279 Mihăescu. Dana .498 Miheş Papiu. Marian . Vasile .1095 Mihai. Teodor .1606 Miron.) .) . Florin (coord.1941 Mîndrilă. Rachid . Andrei Constantin . Dan C.759 Mitu. Irina . Dan .) .213 Moisa.1729 CIP Minculete. Ovidiu (antolog. 2195 Miu.1226 Minculete.) . Eugen . Dumitru (coord.) . 1670 Mircea. Greta-Monica .1177 Mircea.1713 Moglan.) .1226 Minea.) .1068 Mitu. Gabriel .400 Mircescu.2064.42 Mocan. 2229 Milu-Vaidesegan. Alina . Grigore H.1081 Mihai.1618. Daniela . Iuliana .758 Mihalache. Dan C.2148 Mirea.1938 Miloş.1053 Mititelu. Dan .200 Mintici.848 Mitrică.2056 Mihăilescu.229 Mihăescu-Duţă.) .1725 Mihai. Simona Rodica . Gabriel .) .1016 Mihai. . A.43 Mocanu.220 Mihăilescu.13 Milcu. Cleopatra .985 Mihailov. Daniela . Vasile (trad.622 Mihály István . George . Gheorghe . . Sanda (trad.470 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Miculaiciuc.1165 Mihai.) .1054 Mohan.713-714 Milin.) .314 Mitru. Sînziana (trad. Ştefan . .422. Marilena .396.2216 Mironiuc. Magda Sorina .634 Moisa.1501 Mocean. Alexandru (trad.34 Moceanu.) . Cristina . Bogdan Andrei .2202 Miller.1586 Mihoc.1504 Mihăilescu. .) .417-418 Mihalache.1225 Mihai.) . Eugen G.1741 Mimouni. Marius . Mădălina . Gavril . Bärbel . Vasile .) .1567 Mihăilescu. (pref.880 Mihai.1052 Mihăescu. Constantin . Natima (trad. 780 Mihăilă. Alexandra (il. Miodrag (ed. Florentina .1940 Miron.1448 Miu.846-847 Minea.1647.1143 Modini.555.) .1568 Miron. 988 Mînzală. margareta .39 Mihai.335 Mihăilescu. Iuliana . Donald . Dumitru .472 Mocioi.2156 Mizrahy. Marius . Alexandru .780 Mihăescu-Duţă. Gheorghe . Roxana Elena (trad.1087 Milotinescu. Doralina Ramona . Anca .1939 Miroiu.1942 471 . Bogdan (trad. Ioan .1447 Mihăescu-Cîrsteanu. Dan . Dan .687 Mocanu.453 Mitrofan. Luana .1935 Miheţ. Mihai (trad. Dan (trad.) .) .1594 Mihăilescu-Vereş.) . Viorica (coord. Ana-Veronica (trad.1936 Mihu.896 Mladin.) .) .945 Mohr.1119 Miloştean. Anca (trad.1227 Mischianu.1613 Miklós Imre Zsolt . Natan (trad. Loredana (coord.832 Mihai. Marcela . Iuliana .1937 Miloia.312 Moceanu. Rodica . Ioan .

Pavel .1152 Muntean. Prentice .1350 Moş.) . Anton .1280 Morozan. Mircea . L.990 Moore.) . Mircea .1166 Moraru.) . Marian .1944 Moreno. Violeta . Kiki Skagen . Hildegard (trad.557 Moţoc. Carmen (trad. Alina Emilia . G. Michel . Mariana . Monica . Brânduşa (pref.1948 Muşat-Coman. Marian Costin .974 Moţoc.) .2110 473 CIP Muntean.) .1308 Mustăţea.) .2162 Moncică. Dan (coord. Mihai (trad.) . 1559 Mutaşcu. Daniela . Ovidiu .) . Gina (pref. Mircea .783 Munteanu. Maria .1386 .897 Mureşan.2040 Moldoveanu. Olga Domnica . George .1310 Mutis. Alexandra (trad. Ioan . Kristina (adapt.811 Mureşan. Ion (ed. J.215 Moroiu.716. Sebastian . .556 Mothersbaugh.1350 Moşoiu. Ion .1449 Moş.781 Montignac.180 Mustaţă. Alexandru (coord. Mihaela . Constantin . Paul . Leon Sorin . Mihaela (trad.217 Moskovicz.828-829 Mureşan. Adina-Laura . Iulia (ed.) .1703 Mutis. Lazăr . Vladimir .216 Moser.538 Mucete. Simona (trad. Simeon . Carmen (pref.1947 Muscă.2149 Munteanu.1570 Muşat. pref. Thomas (coord.1569 Mudava.) . Theodor .1306 Moraru.610 Motogna.1943 Morcan.1615 Muscalu. Cecil . Ramona Marinela . Vasile . Mary K. Kristina (il.) . Andrei . Aurora (coord.560-561 Murphey.650 Motoc. Mariana .756 Moraru.315-316 Moldoveanu.214 Moldovan.32 Mureşan. 1385 Nanu.) .) .74 Moldovan.) . Cristina . Gheorghe .776 Munteanu. Ovidiu (ed. Gabriel .1946 Murgea. Honorius .218 Müller.) .299 Mrejeru.192 Muşina.) . .) .1744 Muşat.325 Moldovan.705 Moscovich.1308 Mustaţă. David L.2138 Moza.558 Munteanu.2215 Nagy Zoltán . Dana-Daniela .) . Vasile .452 Murariu.1497.938 Mulford.1055 Móra Ferenc .240 Moţiu. Marius (trad.1665 Nägler.849 Mureşan. Marcela Rodica .1861 Muşat.1271 Moştoflei.472 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Moisa. Galina .559 Mura. Gheorghe . Ivan . Alina Elena . .1805 Murgu.1310 Moldovan. Ştefan . Cornelia .1701 N Nabokov. Ana .466 Murgu. Gabriel .2127 Nanu. .671 Morar-Belioreanu. .459 Mutică. Mihai Ioan .811 Munshi.) . Cristian .1362 Munteanu.135 Morar.652 Muşat.2146 Morozan. Camelia .

st.1057 Nazare. Hillary . Marin .1573 Negrilă.2194 Niţu. Emilia .320 Nicoară.) .) .1452 Niţă-Danielescu.1951 Negrilă.1633 Negrea. Ana-Maria . Cristina . .2039 Nectarie. 850 Negru.) .317 Năstase. 1130 Nicola. Valentin .1713 Nicolae. Valentin .) . Mirela .794.) . Aurelia Mihaela .760 Nicolae Corneanu. Ana Cristina .) .) .1952 Neriman. Gheorghe . Ion . Carmen (trad.1572 Nedelciu.1955 Niţă. Maria . Gelu .459 Nicolaescu.1953 Nicoliţov. Adina Claudia (coord.753 Năstase. Florentina .761 Nicolau. Mircea .686 Neculau. Mihai . Virgiliu (coord. Aurelia (trad. Elena (trad. Mihaela . Cornelia .1952 Niculescu. Costică . Cora-Maria .2230 Neagu.536 Nistor.413 Nistorescu. Maria .1950 Neal.530 Neagu. Camelia .898 Negoşanu.593 Neagoe.899 Niculescu. Eugene Beauharnais .376 Nechita.543 Nicolaescu. Răzvan (trad.324.2157 Nicolae. Thich . Constantin .488 Niculescu.) .474 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Nanu.824-825. Fănuş . Marius . 2176 Nicolae.918 Németh Sándor .970 Nimesch. Arina Speranţa . Mioara .1019 Niculescu. Ileana . Ghiţă .1869 Nee. Ionuţ (coord. Anton . Bogdan . Bianca . Paul (coord. Tudor .715 Nechita.1313 Nicolescu. Clementina . Viorel . Narcis Florian . Ştefan . Mihai .413 Nistor.865 Necşoiu. Marius .1609 Năstase Georgescu.779 Neag. Karen .) . Ecaterina . Eugen Virgil .473 Nash.) . 1450-1451 Neculau.794.) . Nicolae . Floarea (pref.962 Neyrac. 850 Negrilă. Nicoleta (trad. Watchman .563 Neagu.1954 Nicolov. Hasan . Andreia .702-703 Nechita.318 Neculai.) .) . Daniel . Niculae G. 827-829 Neagoe. Aurelia .474 Negrea.1018 Năstase.1571 Năstase. Veronica (trad.430 CIP Nemecsek.1042 Nicolau. Petronela (trad. Vasile .941 Nedelcu. Maria .319 Negoiţescu. mitropolit al Banatului (pref.1410 Neţoiu.1665 Niculescu.1014 Negucioiu. Marian .1503 Nicoară. Ancamaria . Irina .136 Nicolae.1607 Neagu.1841 Nicolau.438 Niculescu.1292-1293 475 .219 Nica. Irina Mariana . Marian . Alexandru .) .181 Nemeş.1730 Nhat Hanh.1210 Nistor-Heller.1228 Nădăşan.) .1120. Elena Dorina .1408-1409.1387 Neagu.1666 Neamţu.1949 Năstase.1645 Nica. Ana-Maria (pref. . Mircea .970 Niculescu.562 Neag. Georgeta . Roxana . Ion . Aurel (coord.851 Nenciu.

Ioana-Maria (trad. Suze .852-853 Olenici.) .1959 Oprea.882 Otărăşanu.251 Pantea.) .1738 O'Ryan.137 Noailles.2233 Ocneanu. Anna de . Dorin (trad.33.) .1153 Olac.2138 Orăşanu.1965 Pantea.) .1368 Oltean. . Mariana .) . Elvira Magdalena .) .785 Pantea.476 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Niulaş.410 Panţuru. Răzvan Alexandru .235 Paler. Gabriela . 1716 Olan.886 Olaru.) .1956 Ökrös Adalbert .1960 Orescu. Anamaria .1272 Odobescu.212 Opriţescu.) . Pătru-Dănilă .) . Mihail . Ion (antolog.1121 Olariu. Marian Ion . Aretia . .1643 Papatulică. Roxana . Rodica .401 Odubăşteanu. Florica . Lucian . Marius .1590 Noica.1961 Orman. Mihai (ed.1731 Nocivin.1257 Oprescu.1353 Oancea-Almaş.1962 Palii.2234 Oum Tae Hyun (trad.1709 . pref.453 Novac.1957 Olariu.1659.215.1197.832 Oţetea.866 477 CIP Oprea.1963 Panaitopol. Antonio . Alina Cristina . şt. Eddie . Maria . Elena . Vasile (il.1805 Palade.946 Noica. Leonard . Ioan .532 Oprea.) . Rodica . Liliana . Elle . Mihai .220 Oroian. Mircea .1872 Paliţă. Raffaele (pref.) .489 Opriţoiu.1581 Noon. 881 Oprea. Anna . 1048 Novac. Mihaela Maria .2088 Ojog-Braşoveanu. Irina . Constantin (pref. Veturia-Ileana .1155 Olteanu. pref. Maria Elena .775 Ortuño.) .925 Olaru. Nicolae (trad.266 Oancea-Negescu.) .2159 Oprean. Mihai . Cristi (coord.475 Nuţă.44 Ogai.81 Ochescu. Lucia .1966 Pantelimon.333 Oancea-Almaş.1784 Papacu. Răzvan . Steve (il. Maria . Mihaela Diana . Luciana .576 Papu.722 Panduru.809 Panc Laura Georgeta .1667 Osaci-Costache.1964 Pann.321 O Oancea. Anton .2111 Ogliari. Gheorghe .) . Ion . Dan . Ioan . Edgar (pref. Laura Elly .721 Oproiu. Mariana-Ramona .1121 Olan.1082 Nuţă.720.2109 P Pachia. Michaela . Mori .72 Oprişan. Riri Margareta .475 Nuţu. Florian Marcel . Crina .2231-2232 Nueleanu. 855-856 Opriş. Alexandru (trad. Sorin Cristian . Ion .534-535 Panaitescu. Viorica .81 Oberländer-Târnoveanu. Mihai (antolog. Octavian .1638 Novac. Florenţa (trad. 1229 Oanţă-Marghitu. Carmen . Constantin .) . Ana Maria (trad. Tereza-Brânduşa .) .

Gheorghe (coord. Gheorghe . Charles . Tom .1073 Pelusi.900 Perju.1332 Peligrad.1288 Paşca. Ioan .1968 Pasache.) . Valeria .1042 Pereţianu. Iustin .255 Pătru.) . Gheorghe . .1059 Perianu.62 Parhon. Viorica . Maria (trad. Roxana .1671 Păunescu.384 Petrescu.) .1679 Pfaadt. Emil . Lauda Virginia (trad. Anca Gabriela .) . Florin . George Tibi . Cristian A. Ion . Peter . Laurent . Doina .1150-1151 Pavel.566 Păuna. Maria . Ştefan .2178 Petrescu.) . Tiberiu . Dănuţ .724 Petre.1441 Pasăre. Codruţa . Elena .1100 Pasărin. Carmen-Silvia .1962 Patraş.) .1168 Petrescu. Elena-Daniela .537 Pălărie.1575 Pătraşcu.) .732-733 Perţea.1231 Pânzaru-Pim.) . Teodosie . Irina Constanţa . Maria Rodica .723 Pătraşcu.) . Luca .) . Sorin . Fernando . Claudiu (trad. Mihai Dan (trad. Mihai Dan (trad. Adina . Mirela (trad. Florentina .1980 Petruş. Valeriu .478 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Papuc. 783 Păcurariu. Ioana . Mihai .563 Paraschivescu. Marius Dumitru (coord. Lupu . Maria Magdalena . Ecaterina .382-383 Pessoa.1155 Petcu.1977 Petrişor.970 Petrescu.) . Cristian . Emil . Benone .) . Anca .1131 Petrescu.1230 Paraschivescu.1976 Petrescu.1978 Petrovanu.223 Pavelescu. Alexandru (coord.2114 Patraş.1263 Pătraşcu.1745 Petanec. Nicolae .1098 Pădurariu.1331 Pavelescu.1034 Petrovici.973 Pătraşcu.1630 Petrescu.1317 Pete Ştefan . 1691 Pereş.1680 Pavnotescu. Ion .59 Pavelescu.) .137 Pavel.1959 Petrehuş.891.) .1977 CIP Pena. Dan .1979 Petrovici.1969 Paţac. 1146 Pavel. adapt. Ştefan .1232 Petrescu. Mihai (trad.567 Petraş.2181 479 .) . Iulian (graf.1258 Peters. Zoe (pref.858 Petrovai.836 Peţ. . Gabriela . Rodica . Doru Ion .857 Peltecu.1686.1263 Paraschiv-Munteanu. .) . Irina (il.448 Petică.1727 Paraipan Finichiu.1932 Petre.2106 Pavel.1155 Perrault. Carmen . Cornelia . Emil . Marius . Carmen (trad.402 Pănculescu. Lucian Gabriel . Mărgărita Vavi (trad. Ramona . Ion (postf.778.138-139 Perşoiu.969 Petrescu.72 Petrescu.196 Paralescu.) . Cezar . Liliana Gabriela . Dan (pref.1576 Petricu.1970 Payer.1167 Pezzelli. Iuliana . Bogdan (trad.1978 Petrovan.136 Perdivară. Radu I.1975 Petică Roman.) . Antonio (pref.730 Paraschiv.169 Păşoi.1972-1974 Păun.) . Roman (trad.) .

556 Popa-Andrei.859 Poenaru.1170 Popescu.1981 Piper. Cristina (il.572 Popa-Wagner.1668 Pintea.) .792 Pîrvu. . 1506 Pleşu. Gheorghe . Loreta .1504 Pivniceru.1006 Popa.327 Pop.568 Pivodă. Caroline . 2180 Pop. Sabina (trad.1228 Popa.142-143. Emil .) . Gh. 973 Popescu.45. Dumitru (trad. Lucia (coord. 809 Popa. Constantin Ciprian .1988 Popa. Zoe (coord.1181 Pivodă.1144 Popa.2215 Pop. Marcel Adrian .1294 Popescu.253 Ponce.2215 Pop.) . Ion .) .1411-1412 Popa. John .) .46 Popa.2090 Pobirci.1060 Piruşcă. Andrei . Ioan (ed. 1558.727 Popa. Elvira (trad.573 Popescu.623 Pocnet. Monica . Dumitru . Constanţa . Aurel (ed. Ioan . Sanda (trad. Georgeta .386 Popescu.1282 Piţilă. Natalia .1471.412 Picu.1986 Popa.941.) . Vasile . Michiela .860 Popa. Grigore P.515 Popa. Adriana Bianca . Ioan-Aurel (coord. Claudia-Valentina . Camelia . Atanasiu .326 Pirici.1059 Pomârleanu. Mihai C.912 Pîrvu.1137 Pocovnicu. Ion .1987 Popa. Irina Ruxandra (trad.) .1233 Popa.72 Pop.1981 Pintea.373 Pistol. 358 Popa. Cristina .440 Popescu. Rosamunde . Costache (trad.1989 Popescu.261. Sorin . Carmen Ana . Cynthia . Ioan . Dan . Daniela .623 Pobirci. Mihai .2171 Picu. 1305.1983 Pleşu.) . Cătălina .678.1062 Popescu. Codruţa (coord. 1513 Poenaru. Tinca .) . 934. Maria . Ioan Lucian .490 Pîrvan. Valeria .725 Plotinus .1668 Pop. 963.1624 Popa.804 Plontchevici.1813 CIP Pop.1669 Piteiu.1322 Popa. Cătălin Horaţiu . Andrei . Mona Maria .2216 Popa Lala.) . Vincente (ed. Adriana Simona .634 Poenaru. Aurel . Simona Monica . Gheorghe . Ioan Cristian .699 Plopşoreanu. 883. Daniela .991 Pilcher.1169 Popa. .1333 Piana.1505 Pleşea. Doiniţa .1258 Pop.503 Pitarca.569-571 Popa. Cristian . Ioan .327 Popa. 1352. Irimie Emil . Georgeta-Iulia . Cătălin-Viorel .480 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Phillips. 728. şt. Vasile .) . Daniela . Dan Mihai .1990 Popescu. 762-763.1982 Pitcher. Dragoş .1687 481 . Tudora .47 Popa.) . Nicolae Daniel .2134 Pop.) . M.1682 Popa. Mirela . Mihai (trad.) . Angela . 726 Poiană. 2154.) . Cristian-Aurelian . Marin .) . Maria-Monalisa .1205 Popa-Nistoreanu.630 Pop.268.1257-1258 Popa. Nicolae (coord. .

1996 Preda.1162 Preda. Maria . Hristache (pref.54 Prodan. Mihai Gabriel .208 Popescu. Lenuţa .1149 Popescu.2148 Popescu.992 Popovici.) .) . Valentin (trad. Viorica (coord.1574 Popescu.1122 Popovici. Rada .) .) .1073 Popescu. Mioara (coord. Eugen . Nicoleta Aurora . tab.1002 Popescu. Ioan . Doru . Codrin . Aurel .) . Irinel (coord. Ana-Maria .625 Popescu.2160 Prisecaru.862 Popescu.1991 Popescu.1995 Popica.1134 Preda. .) .406 Popescu. Elisabeta C. Petre (coord.313 Preda. Codruţa .864 Priwer.1817 Popescu.543 Popescu. Ion Bucur .1541 Puiu.1054 Popescu. Monica Maria .926 Popescu.863 Popovici. Aristiţa . Gheorghe .1670 Presură-Călina. Simona (trad. Dorina . Ioana-Dana . Alexa .28 Popescu-Galicea. Tudorel (coord.913 Popescu.490 Popescu.) . Raluca . Sînziana .1714 Presură-Călina. Shana .1241 Popescu.1249 Pricop. Petru .1400 Popescu. Ileana (coord. Romeo .184 Prolemeu.49-52. Sabin (trad.1993 Popescu. Horia . Maria Lidia . Lucian (pref.431 Potter.861 Popescu.574 Popescu.1454 Predescu. Liviu .482 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Popescu.) . Alina .2150 Preoteasa. Viorica . Nicolae . Douglas . Simona Andreia .1453 Popescu. Nicoleta (ed.168 Protase.) . Iuliana Daniela .947 Purcaru.511 Postolache. Mihaela . Nicolae .1997 Preda.1577 Popovici. Lucian (trad.) . Nicoleta .412 Popescu. Rodica .1975 Pricop.) .1274 Popescu. Bucureşti) . Corina .1804 Puia.) .) .) . . Dan .729 Preda.8 Popescu-Bitănescu.) . Don .865 Precupanu.1111 Postolache. Irinel E. .260 Precupanu.1998 Preoteasa. Marin . Eugen .1333 Prodan. Claudius . Lucian .146 Puşcaşiu. Dumitru (pref. Petru Demetru .712 Predescu. Raluca (trad.331 Post.504 Popescu.2169 Popovici. Paraschiva . trad.975 Puchianu. şt.433 Pupăză. Ion . cronologic .48 Popescu.730 Preston. Peggy . şt. Marin .) .) . Mădălina (trad.576 Pristoleanu. Ştefan . Nicolaie .1994 Popescu-Bodorin.368 Prundeanu.) . Andrei (coord.1063 Predoiu. 685 Popescu.1906 Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes (2009 .764 Postelnicu. Cătălin .328 Popovici.1217 Popescu.) .804 Popescu. Tatiana (ed.1700 .1992 Popescu.1239 Preda. Jenica .575 Postolache. Gheorghe . Eugeniu . Roxana (trad. Lenuţa .53 CIP 483 Popovici. Florentina . Mihai . Luminiţa . Grigore .

2002 Radu. Magdalena .2001 Radu. Mirel .2003 Raţiu.1333 Radu. 2107 Rîurean.2104.) .946 Rădulescu.35 Riotta.) . Leonidas (ed.2195 Quick. Ileana . Andrew .884 Răducanu.) .330 Rafailă.2006 Răileanu. Monica (trad.618. Emil . Gabriela . 1064 Rădulescu. Donald (pref. Amanda . Mihai . Marieta . . I.439 Renard.913.) .) .635 România .) .222 Raţiu. . Aurora .712 Ralian. Roxana (trad. C.523 Renier. Nicolae N. Geanina (trad.1671 R Raccanello. Dan Gabriel . Daniela . Gianni . 1250 România.2188 Radu. Corneliu .2005 Rădulescu. Doina .1674 Richie.1817 Rollins. S.477 CIP Rădulescu. Matthew .994 Roncea. Roxana (trad.2007-2009 Rebreanu.1124 Revoyre. Roxana (trad.) . Paula (ed. Adriana (trad. Petru .976 Roman. Cătălina . Ecaterina (trad. adapt. Corey . Iulian .417-418 Roha. Consiliul Judeţean Mureş . Daniel-Alin . Antoniu . 563. Elena .) .1579 Rădulescu.2182 Ribariu.) .1612 Radu.) .1631 Ramachander. .371 Reviczky Gyula .1646 Rinderu. Leonard .914 Remeş.221 Raileanu. Elisabeth .) . de la . Violeta .1578 Rădulescu.2129 Reviczky-Levay. Paul . Gianina .340 Racovitză.1172 Roman. Constantin .284 Rădulescu. Laura Elen . Carmen . Anne . Daniela-Laura .414 Robinson. .1603. Ioana . Vasile .57 Rîbu.731-733 Radu.1733 Reza. Liviu .993.) .) . Gusti .1125 Rădulescu.) . Eliza (pref.1123 Rados. Valeriu (trad.331 Răducan.1580 Răduţ.) .1024 Răspop.2007-2009 Reilly. 1216 Radu. Roberto .1263 Radu. Anca . Florin . Ecaterina .) . 478. Simona Mirela .2153 Radu.1171 Rău.2010 485 .1675 Roman.1065 Răţoi.484 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Q Quaglia. 1234 Radu. Ionuţ (trad.930 Radu. Elena (coord. Christine de .2 Rogobete.497 Radu. cronologic) .564 Roman. Daniela .55-56. Cosmina (coord. Valentina . Cristian Alexandru . Ioan .577 Răducanu.) . Jules .1715 Rizescu.1673 Reu.1672 Reiss.2013 Rice. Antoaneta (trad.18 Robin.1111 Rebreanu. Ilderim (tab. Dario (text) . 578-582. Irena Cristina (trad.754 Rădulescu. 1611 Radu. Ioan . 1091 Râmniceanu.2004 Ravenhill. Germán A.1732 Rendec.441. James .

2012 Rozei. Carolyn .736 Savinescu.1998 Roşca.37 Roşu.1677 Rotundu. Lucian .506-508 Roşu.) .) .1586 Salomé.) . Dane . Mihaela . . adapt. Adela . Valentin (trad.1001 Roşu.486 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ropan. Alexandru E. Iancu .1455 Sarcinschi. Antoine de .202 Salvan. Marius Vasile .170 Saint-Exupéry. William .784 Samharadze.2016 Săftoiu. Andrei . Aspazia .636 Saroyan. Vasile .223 Russu. Carmen (trad.1053 Rusu.713-714 Sasu.866 487 CIP S Sabău. Florin .46 Sassu. Monica (trad. Florentina .509 Saint Pierre Lanctôt. Felicia .) . Alina . Tiberiu . Tudor Andrei .217 Salvaţi copiii.1413 Roy. Marcel Emil (coord.491 Sava. D.998 Rudhyar.2014 Sandu. Judith Aron (ed.2013 Rubin.686 Rovenţa-Frumuşani.2011 Roşca. Kristina . Florin (trad.1066 Sabău. Philip .604-606 Sabău.) .244 Rusen. Jacques .1678 Sas. Gheorghe .2158 Samson.1172 Ros.1363 Rusu. Diana . Mirela Georgiana .1481 . David . Dana (trad. Marcela (pref.1734 Sala. Elvira . Ioan .) .867 Roşca-Năstăsescu. Marieta (trad.) .1067 Sas István .455 Rotaru.) . Gavrilă .1725 Savu.868 Sasu. Florin (trad.948 Sainte-Arnauld.968 Sabetay. Monica . Răzvan (coord.218 Rusu.1367 Sava.1291 Russell. Dana .1073 Sabou. (trad. 1661 Săftoiu. Marcel . Zaira .959-960 Sas. Eduardt Petrică (ed.169 Rujan.2138 Samoilă.) . Eduardt Petrică (coord. Ovidiu . Ion Cristinel . Lavinia Ioana .464 Sas.2015 Sarafu.1574 Sass. .744 Rusu.1619 Saraş.) .) . Cipriana . Adriana . Ghislaine .986 Roth.1604-1605. Elena . Daniela . Organizaţia (Bucureşti) . Adrian Sorin .927 Rusu. Maria . Florin .) .1049 Rotaru.147 Rotaru. A. Eugen . Cristina (pref.1676 Rosenfeld.58 Sauer.583-585 Rujinski.) . Amalia (trad. Régine . Jane . Ana-Maria . Edina . Alexandra .927 Rusu.1726 Roşu-Laurenţiu.) . Ioana (trad. Samuel . Ken .1739 Rostos. Ludmila . Raluca .1095 Runcan. Liliana .1083 Rotaru.) .) .1342 Savu.2112 Samoilă.358-359 Rusu.1173 Rotaru.1679 Rosero.1167 Sava. Gheorghe N.1582 Roşu.35 Roşca.) . Corneliu (coord. Evelio .519 Savin.) . Natalia-Carmen . .

Diana . Elena-Luminiţa . David P. Marcela . Fabian .375 Seiche.782 Senning. Eugenia . R.) .1400 Scurtu.) . Mesa . Anca . Sorin . Luana (trad.1181 Săseanu. Ana Maria .775 Sinha.2019 Seewald.1585 Săvoiu.669 Sărăndan.2023-2025 Slătineanu.442 Sârbu. Marcela .) .1735 Siminică.) . George (trad. Maria (coord. Rae B. Valentin . Alexandru .771 Simuţ. P. Tudor (ed.) . Raluca (trad. Andra . Marina . 1587 Simuţ. Gheorghe . Mugurel Liviu (trad. Bianca .1532 Sân-Petru. Paul .) .510 Simuţ. Noe .165 Scripcaru. Otilia . 1583 Sălcudean.1126 Săvoiu. .1680 Simon.225 Seceleanu. Alina .712 Smirnov. 1669 Sărac. Gabriela .1688. . Violeta .1273 Scott.) . Laura (trad. . Dan .34 Sîrbu.) .1584 Săndulache.1521.2113 Sişu. ieromonah .) . 2009 .2008 Simuţ. . Dan-Andrei (coord. Horia . Rudra (ed.264 Singureanu.764 CIP Séra Tünde . Gabriela (trad. (ed. Vasilica (coord. Indra .) .721 Sebastian. Cella . Gheorghe .3-5 Slavici. şt. Cluj-Napoca) .428 Silaghi. Constantin .403 Seciu.1174 Sîrghie.972 Slăvescu. Cindy Post . Minodora . Camelia .2018 Secară.224 Schmemann.334 Săndulescu. Rodica . Alina .1022 Sighinescu. Emil-Ioan . Lavinia (trad.822 Sârghie.1404 Scurtu. 2161 Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" (3 .2017 Sârbovan.587 Selimovici.60 Smeianu.737 Seraphim Rose.1461 Silea.335 Scholtz Béla . Alina . Crina Delia .) .443 Sârbu.415 Sfetcu.1507 Schidu. Aurelian .1394.448 Sil. Tamara . Dieter .) . Gheorghe .1456-1460.1945 Sidenco. Alexander .336 Selejan-Guţan. Ana Victoria (coord.654. Claudia Maria .337 Sere. Nicoleta . Hanna Kinga .2094 Selişteanu. Aurel .1138 Simmons.738 Sima. pref.2022 Sîrbu.2021 Sfârlea.2020 Sergentu. Ioan .771 Simuţ. Mihail .) .241 Scrima.586 Scripnic.) . Karen .488 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Sălăgean.1388 489 .1236 Simion.301 Similaru.2099 Simionescu.278 Segal. Anca . Peter . 706 Serghi. Simona Mihaela (coord. Marian . Tatiana (trad. Martin .241 Sineanu.236 Schramko-Főldváry. Rosemary . Ion (pref. Angela Simona . Radu .1427 Sluşanschi. Micaela .385 Săvulescu.1649.) .970 Sitar-Tăut.2191 Sălceanu. ed. 2096 Schlesak. Adrian .) .) .1681 Simon.) . Dan . Ramona (trad.869-871 Secoşan Cadar.1702 Schloss.1235 Schott.2026 Smith.

Ion .427 Stan.207 Stan.1678 Stanley. Ana . Ioan . Voislava (trad. Janis Abrahms . Virgil .1737 Spînu. Nicholas . Marcel (pref. Dragomir .2233 Stănescu. Sorina . Petre (trad.901 Solomon.995 Spoială. Johanna .1588-1589 Soare. Liviu . Mihai .588 Soescu. Tudor (trad.740 Stanciu. Victor .496 Stancu.342 State.872 Stănescu. Cristina .) . .) . Mariana . Iuliu .492 Stamate.1175 Stanciu. Andreea . Valentina . Catela .343 Stănescu.479 Stoian.278 Sotirescu.341 Stanciu.915 Stoian.2027 Soreanu. Victor Michail .1703 Staicu.) .) .2165 Stănescu.) . Gabriel . Doina . Gabriela . N.2029 Spînu. Corneliu . Elena-Alina (trad.227 Stanciu. Georgeta .1981 Stelian. Virgil .) . Marin (pref.873 Stoian.591 Stoica Mihaela . Aura Gabriela . Carmen (trad.2235 Steinbeck.1633 Solomonea.2033 Stoian.2094 Stoian-Irimie.490 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Smolnicki.444 Spock.) . protosinghel .1591 Spiridon Ungureanu.564 Stănescu.1623 Stoian. Monica (trad. Ioan .61 Spring.) .480 491 . Amalia Daniela . Michael . Bogdan (trad.2068 Spark.1206 Stancu.1739 Spânu.1679 Spânu. Luminiţa . Andy . Floriana Daniela . Gabriel (trad.1354 Sorescu.) .1127 Stoian.1636 Soviany.2031 Stanciu. Gheorghe . .1087 Sociu. Camil Decebal A.226 Spyri.1237 Stoica.1593 Stoian.1023 Sofron. Maricica .956 Stanca. Andra Gabriela . Carmen Cecilia . Ioana . Laura (ed. Janina . Darius .736 Stoica. Dan (trad.201 Stamatescu. Dragoş Cristian . . Rhea .262 Stancu.537 Stănculescu.1322 Stănescu.589 Stigniteanu.226 Spring.1251-1252 Stănculeţu.590 Stoica.) . Adrian .78 Stoica. Ecaterina .) .1084 Stoian. Claudia-Ileana .1682 Steinhardt.765-766 Stoica. John .873 Stoianovici. Dan . Delia .) . Marcela Monica .325 CIP Stanciu. Emil . Marian-Nicu . Adrian . Cristina Mihaela . Carmen (trad. Bogdan G. Ana .2030 Stanciu. Angela .1334 Solomon Lazanu. Maria Lidia .1443 Stan. Cătălin .1462 Sparks. Ion .2028 Soviany.493 Stănciulescu. Marius .) .1069 Socalici.1146-1147 Stancu.1340 Soroceanu. Mădălina (trad.) . Daniela Georgiana . Mihaela .815 Stana.2032 Stîngă. Benjamin . Octavian .62 Stănciulescu.1592 Stănişor. Octavian (pref.1657 Socol.564 Spineanu.) .

934. Adrian (antolog.344-347 Stroe. 2154. Radu .2095 Strugackii.) .16 Ştefănescu.423 Strugackii. Mihail .1683 Szabó Csaba . Constantin . Adriana .1455 Ştefănescu.996 Şerbănescu. Manuel . Adriana . Gheorghe Eugen .822 Suman.1604-1605 Ştefancu.148-150 Ştefan. Eugen .618. Mihaela Narcisa .) . Marta-Christina (coord.773 Şchiopu.) . Dorin . Alexandru Leo . 1216 Şerban.63. Ilinca (trad.1957 Străinu. 902 Streza. Jonel V.1391 Ştefan.765-766 Szüszer-Nagy Enikő (red.2237 Szabo.1015 Ş Şain. Loredana (trad.) .2037 Ştefănescu. Alexandru .) . Loredana (adapt.) . Andrei .492 Suciu.) . Marian . Florin N. Virgil .1390 Szalay József (trad.975 Şarlă Călin. Sorin (trad. Liliana .1437 Ştefan. Emil . Ion .560-561 Stoie.2110 Şişmanian.) . 885. Gheorghe .348 Şufană. 1352.1985 Şotropa.2095 Stoicoviciu. Bran) . Mihail . Arkadii Natanovich .2034 Şandor.) . Michael .635 Stroia.949 Ştefan. Lucian-Vasile . Ion . Cristina . Ara Alexandru .2036 Şoncodi.1336 Ştef. Done .2095 Stuparu. Lucian-Vasile (pref.1389 Stoicu. Narcisa . Speranţa .) . Cătălin Emil . Tania (trad.742 Şerbu-Cisteianu.653 Ştir.1654-1655 Ştefănoi. 1305.956 Stratan.1726 Szabo.903 Şinca.) . Mihaela (il. . Larisa .1704 Ştirbu.) .767 Szabo. 963. Loredana .) . Adrian .761 Şcoala Academică de Sociologie (2008 .955 493 . 2180 Stroea. Simona .416 Stuparu. Vasile .2151 Şica.) .2238 Şerbănescu. Astrid Georgiana (trad. Alexandru (trad. Valerian (trad.) . Nicolae (coord. 883. Maria .592 Stoicescu. Veronica .405 Şelaru. Andy .1652 Ştefănescu.627 Şiperco. .) .707 CIP Şandor Maria . Izabella .1193 Şchiopu.2172 Şerbănoiu. Liliana . Rodica .1697-1698 Swift. Petru . Mihai (trad.492 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Stoicescu. Boris Natanovich .) .1154 Subţirelu. Mircea (trad.) . Victor (trad. Nicoleta (trad. 130 Ştefan.1102 Subic.782 Suceavă. Ilie . Jonathan .436 Ştefănescu.111.436 Ştefănescu. Ciprian Ioan .261.1364 Şerban.1507 Stuparu. trad. 1558.1595 Ştefănescu-Popescu-Inoteşti.1070 Străchinaru.943 Şendroiu.532 Suciu.6.) . Constantin N. Emil . .799 Sudrijan.1335 Stratulat. 637-638 Streeter. Daniela Simina .) .) . Ileana (pref.263 Şargan.639 Suter.360 Szenik.8 Şumălan. Viorel . Ada . Mihai .171 Stretcu.2035 Şchiopu. (pref. Cleopatra .

Marcel (pref.1238 Tei. Constantin .428 Titian.372 Tebieş.1392 Tivdă.950 Toader.) .543 Todea.1759 Talpas. Ioan .) . Jun'ichirō .869-871 Tamaş.744 Tessier. Jim (il.595 Tatai-Baltă.) .1463 Tănăsescu.1613 Teoc. Dana . K.1736 Tamaş. Lev Nikolaevich .2045 Tira.2040 Tăut. Iuliana .) .494 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE T Tabără.1001 Thrash. . Cristina (trad.1836 Tănase.1135 Tero. Iustin . Mihail . Gary .2096-2097 495 . Iosif . Elena .2114 Taşcu. 2028 Tanizaki.1072 Tihan. .1393 Todorov. Sorin (trad. Nicolae . Bianca .1598 Teodorescu.1092 Tabără.352 Tirpe.) .1394 Tătăruş. Dan (ed. Cristian .137 Teague.264 Thomas. Irina (trad. Cosmin .596 Timar. Valer . Flavia .2043 Tilea.771 Todea.593 Tache. Liliana .349-350 Terec.1024 Tanef.2039 Tănăsescu-Vlas.) .687 Tănasie. Minodora .950 Tofan. Traian . arhiepiscopul Bulgariei . Emese .718 Teodorescu.1580.1338 Tofan.) . Éric . Răzvan . Anca-Daniela . R. Camelia .229 Thrash.2183 Theophylatos.1275 Tolstoi. Conferinţă naţională (2008 . Iozefina .) . Graţiela Teodora .253 Timşa-Stoicescu.1597 Tăbăcaru. Dragoş .) .764 Teodorof. . Daniel . Septimiu Florian .173 Tolcea.1523 Tăban. Adrian (trad.594. Agatha M. 2038 Tandon.1129 Tăgăduan. Tzvetan . Teodor .1337 Tatulea. Cristina . Jacques .547 Tiţă. Cluj-Napoca) . Thierry . Luminiţa .927 Teofan Mada. Calvin L.1294 Taloş.2042 Teodorescu.) . Anca .2044 Timu.1092 Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare.2196 Thomas. Vasile .1001 Tica. Vladimir (ed. Monica .468 Teuşdea. John (il. Chris (trad. Cornel . Lenuţa . Mădălina (coord.743 Tandin. Raluca .) . Ferencz . Gheorghe . Diana . 1599 Tileagă. George .866 Teglas. Evan . Geanina (trad. Irina . Christian (pref.1025 Temneanu.1080 Theodorescu. Elena . Anca .494 Talbot. Janos .1667 Taloi.228 CIP Tenniel.) . Ioan Radu (coord.1667 Tănăsescu-Buzău. Liana Rodica .) . Iulian .916 Tihan. Iana .) .1596. ieromonah .351 Thomas.2041 Telphon.1297 Tismăneanu.171 Talangă.752 Talpău. Ana-Maria (trad. Alexandra .1296 Tempea.1212 Tămaş.) .271 Tătaru.928 Teodorescu. Mădălina Alexandra . Niculae Iulian . Mircea .

182 Toma.2056 Ţuţuianu.) .380 Ţăbărnac.) .768 Ţăranu.2057 Udangiu. Roxana (trad.876 Toma.) .1937 Ţichindelean. Iosif . Cornel (trad.969 Tripa.) . George . 746 Udriştoiu. Maria .237 Udrea. Constantin . Raluca .354 Tufă. Liliana (trad. Clay .943 Tudor. Maria . Mihaela . Marinella-Sabina . Marioara .2047 Tomos. Voicu . Cristian Constantin . Constantin .706.) . George .505 Tudorache. Daniel .361 Ungureanu.962 Tomescu. Liviu . Raluca .) .940 Toma. George .2152 Udrea. Nicolae . Miron . Marilena (coord.2053 Tuşa. Georgeta .379 Tureanu.564 Tomescu.1804 Trufaş. .2046 Tomescu.1074 Tudorie. Romică .) . Veronica (trad.712 Turturea.745 Tudor.) .2055 Ţugui.380 Ţarcă.1298 Troneci.674 Ţurlea.2054 Ţicărat.2052 Tudor. Gheorghe . Gheorghe V. Camelia .597 Ţiplic. Victoria .735 Trif.) . Raluca .205 Török Kajtár Enikő (ed.1253-1254 Tomuleţ.1675 Twelve Hawks.990 Uliniuc.) . Mihai .965 Tudor.75 497 CIP Turdean. Simona .380 Ţarcă. Sebastian .2049 Topolog-Popescu. Eunicia (ed.1509-1510 Toma. Eugenia .353 Trifu. Nica . Mihai .1020 Turcuş.2048 Topală.917 Topîrceanu. Lidia (coord.183 Ţurlea. Adrian (coord.380 Ţarcă. Eduard Florin (trad. Diana (trad.436 Ulici. Gabrijela (trad. Ştefania .496 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Tom.490 .598 U Uba.1804 Tomi.) .1684 Trandafirescu Stofel.254. Ana Maria Mihaela . John .361 Trifa. Stelian . Sofia . Ana . 260 Tonenchi. Ion (coord. Maţa . 749 Turcu.445 Tudor. Simona .925 Ţaran. Ion .1019 Ţurcanu. Ionuţ . Carmen .1306 Tutuianu. P.1464 Ţarcă.495 Truşcă.) .) .2051 Travis. Florentina .717 Tracy.1339 Turtureanu.124. . Constantin .877 Tudor. Ionuţ Dumitru (trad.1300 Ungureanu.939 Ungureanu. Constanţa .1685 Ţ Ţabără. Ion . Laura . Marin .37 Tudosa Romanov. Viorel . Sorell . Marian Nicolae . Mirella .) .59 Tudorache.377 Trif. J.) . Aida . Aurelia (trad. Sorin .628 Ţârcovnicu.) . Emil . Ilie (trad. Nadia .2113 Tomescu.769 Ţic. Veronica .

Facultatea de Marketing şi Afaceri Internaţionale .1494 Velcea. Cătălin (pref. Adriana-Monica .2060 Ursan. 1075 Vaida. Corina .2058 Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (Bucureşti) .710-711 Ursache. Victoria (coord. Sorin .918 Vavură.1467-1469 Vasile.1274 Vasile. Octavian (trad. 1130 Vigheciu.) . Şerban (trad.) . . Ştefan .2059 Urdă. Violeta Diana .809 Văduva. Laura Cristina . H. Constantin . Radu Ştefan .1125 Vartolomei.373 Vişinescu.697 Véran.603 Vicol. Claudia-Lucia . Bogdan .2065-2066 Vergatti.1715 CIP Vasile. 1600 Ursu.439 Vitalis.2071 Vizitiu. Simona . Irina (trad. Niculina .1843 Vameşu.747. Petrică .) .446 Vartolomei.601 Varga.1076 Van Efenterre. Rodica . Anişoara . Elena .1560 Váradi József . Geo (trad. Liviu . 1388 Vasilescu.1301-1303 Vînătoru.957 Vignes.364.1120. Gheorghe .809 Ursuţa. Gruia . Ileana .230 V Vacar.2216 Varga Gábor . Emilia .) .1288 Uzunov.2239 Verlan. Decorative şi Design .498 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ungureanu.1057 Vasile.974 Vainovski.) . Cristina Livia (trad.1071.461 Vîrtopeanu. Eduard Alexandru . Mircea .2184 Usturoi. Ioan . Dumitru D. Alexandra (trad.1304 Universitatea "Spiru Haret" (Bucureşti). Raluca .2179 Veleşcu. Mircea-Eduard .1021 Vasiliu. Silvia (trad.600 Ursu Naniu.748 Vizureanu. Daniel . 1273 Vasilache.1466 Vasile. . Constantin .957 Villalba. Delia .2162 Văcaru.2064 Verde.690 Untaru.956 Vârgolici. Gheorghe . Sorin .) . Brânduşa .965 Vasilescu.1384 499 .2177 Vârban. Florentina .206 Vaszilcsin. Dokushô . Sergiu Adrian . Mircea .) .957 Ungureanu. Monica . Anamaria Dorina . .446. Violeta .) . Dorel (coord.87 Vida-Simiti. Rodica .) . Daniel .642 Vitan.351 Vesmaş. 999-1000.2179 Vancea. Mircea -.2067 Vida.602 Vartolomei.2068 Vighi. Daiana Maura .1240 Vârtopeanu. Mihaela .1601 Velea.2061 Vasile. Victor .) .640-641 Vărgău. Bianca (trad.1465 Ungurian. Maria Christina . Mihael M.1395 Vasile. Pierre . Eva (trad.) .2063 Vâlcu-Mehedinţi.2130 Varga Attila . Nicuşor Cătălin . Viola (ed.) . Nicolae . Géo-Charles .2070 Vit.1262 Vasile.) .2102 Vali.599 Universitatea de Arte "George Enescu" (Iaşi).64-65 Velescu. Facultatea de Arte Plastice. Marius Giorgi .1024 Vasilescu. Florica (coord. Delia . Adelina . Ion .2069 Vignes.468 Vasiliu.) .

Ravi .374 Yalom.) . Archer . Shelley Redford . Joan Hustace .1095.) .) . Magda (trad. Vasilica . 857 Zaharia. Ioan . 1365 Voicu. Robert O. Ion .2072 Voica. Magnolia .) . Gabriela . Marina (trad.608 Voinic.1365 Voicu. Dan Claudiu . Gabriela .1687 White.) . 232. Christos .2188 Vrânceanu-Firea. Ellen Gould Harmon (antolog.2073 Voicu.770 Vulpescu. Rudolf (pref.802 Voicu. Andreea Raluca . 749.) .88 Vornicelu. monahia . Ştefan .1689 Yannaras.1182 501 CIP Walker.) .500 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Vlad.919 Vlasin. Gitta . .1933 Walsch.997 Young. Chelsea Quinn . V. Richard .59 Voicu.172 X Xenofont. 392 Y Yach. Mihaela . Richard . Dragoş-Cristian . 857 Zaharia.609 Volcu.750 Zamfir. Dan . Maria . Ion C.997 Z Zacharias. Petronela .265 Werner. Floarea . Nicolae . Adrian . Mircea . Maria (coord.919 Vlase. Irina .750 . 795. Dana Carmen . Lawrence .1690 Yates. Titus .1071 Vulea.2075 Vulcu.643 Vlaicu.869-871 Vladu.160 Vlăduţ.384.654. Maria Cristina .1642 Windisch.362 Zafiu. Ellen Gould Harmon . Ion Constantin .1686 Wallner-Bărbulescu. Romulus (pref. Viorel Gh.1415 Wiseman.428 Zambo.2132 Zaicu. Pat .706-707 Zahariade.1574 Vlase.2076-2077 W Wachsmann-Hogiu. .329 Wibberley. Mihai . . Irvin D.) . Georgeta .) .224.357-360 White. Titus . Marin . Camelia .66 Vlad.355 Vlad. . Sorin (trad.607 Voinea. Meda (coord.231 Wallace. Neale Donald .469 Voicu.361 Yarbro. Vasile . pref. Danny .977 Zaharia. .406 Vlad. Ileana .1688 Williams. . Mihail (ed.76 Wainberg.1645 Voineag. Giorgie Daniel . Florica .374 West.) . Siluana. Johannes (trad.67 Voiculescu.356 Vorovenci.604-606 Voicu.700 Vodă. Viorel (trad.) .2076-2084 Vulpescu.1541 Zaha.) .1355 Vorobiev.59 Voicu.77 Wallace. Brian . Simona . Luminiţa (ed.147 Walker. Anuţa . . Doiniţa (coord. Viorel .) .363 Zamfir.795. Richard N.1691 Young. 1232 Voica.2074 Vraciu.

904-905 Zăgreanu.2196 A.1247 Abordări ale art-terapiei .1340 Zeleniuc. Constantin .1057 5000 de ani de rugăciune .1364 7 lépésben az ügyesség felé .951 Zhuang Zi .1803 Zăgreanu.1226 Absente .) . Adina .1155 Acasă .1602 Zsigmond Andrea .736 Abordări moderne ale managementului logistic .1803 Zărnescu.1750 Acatistul Maicii Domnului .1693 1100 exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a .266 A A fi sau a nu fi antrenor : singur printre actori . Paul Bogdan .2087 Zanoschi.2085 Zamfirescu.90 366 lecţii de haiku . D.2195 101 lucruri inedite despre Da Vinci : secretele celui mai excentric şi mai creator geniu al omenirii! . Duiliu .) . Dan Mihail .699 365 de fabule . .1801 1001 de nopţi . 3 ani şi 2 luni cu filmul românesc .751 Zorzini.1381 A fost nevoie de mult timp .375 Zimmer-Bradley.1461 120 de ani de tradiţie .611 Zamfirache.) . Liuţa (coord. C.920 503 CIP INDEX DE TITLURI 3X sau Fantomele nu dau telefoane .89 365 de întrebări şi răspunsuri .258 Zamfirache.C. Oraşul cu salcâmi .83 112 subjects to a successfull English Bac exam . Marion . Octavia .502 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Zamfir.662 11 septembrie : mitul : culisele unei crize programate .2086 Zanfirescu.731 ABC-ul matematicii : caietul elevului : clasa a II-a .) .267 Accidentul . : pentru educatoare.1802 Achiziţii publice : concesiunea lucrărilor publice . Oana (trad.91 500 în cap .865 Zarioiu. Sofia .2193 2000 simptome cheie .1317 Zota. şi nu numai .1887 500 de curiozităţi despre animale .Barack Obama . Ion Radu (coord. Theodora Iustina .785 1434 : Anul în care o flotă chinezească a aprins scânteia care a declanşat fenomenul Renaşterii în Europa . Mihaela-Maria . Cristina .B.1333 111 incursiuni în Cotidianul românesc .1289 Zeletin.998 Abordări creative şi inovatoare în actul educaţional .815 Abordarea accidentelor rutiere .2041 4 decenii.2036 Acarieni şi nematozi : dăunători ai agroecosistemelor .2018 Acesta este Domnul meu .512 .1692 Zmărăndescu.. Adrian (coord..

2007 Amenajarea.850 Algebră liniară : culegere de probleme .2227 Activităţi practice pentru preşcolari . Geometrie : clasa a VIII-a : anul şcolar 2009-2010 .2103 Adevărata zi de odihnă .1622 Alături de Octavian Paler : (corespondenţe cu distinsul scriitor .163 Alchimia muzelor : poeme .2017 Alchimistul .1911 Alungarea bestiei triumfătoare .634 Advances in automatic : differentiation for the Java : programming language . Aurel Sergiu .871 Adaptarea la stres : condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate .11 Ali Baba şi cei 40 de hoţi .578 Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit .clinica.614 Administraţie poliţienească rurală .870 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a IV-a .1168 Amestec şi combinaţie . : o expunere biblică a celor 28 de puncte fundamentale de doctrină . organizarea şi sistematizarea teritoriului .187 Adopţia în dreptul românesc .268 Afecţiunile degenerative ale coloanei vertrebale .44 Algoritmi de procesare a imaginii pentru aplicaţii de urmărire a obiectelor în mişcare .1554 Am vrut să-l omorâm pe Hitler : operaţiunea Walkyria .1614.814 Algoritmi : teorie şi aplicaţii .241 Alegerile europene şi legitimitatea democratică la nivel comunitar .659 Algebră distractivă .2187 Alexandru Marcu : il destino di un italianista romeno .620 Adolescenţa : dincolo de mituri .846 Algebră.1611 Alimentaţia în armonie cu natura .1179 Album Florin Ciubotaru .1709 Am aflat de la Eva .2186 Amantul de Marguerite Duras : interferenţe culturale China-Europa . mă joc şi învăţ împreună cu ursuleţul Martinel .1742 Alegeri morale : o introducere în etică .522 Adrian Mihuţiu în rezistenţa anticomunistă din Arad şi Bihor . 1612 Alice în Ţara minunilor .504 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Achiziţiile publice .1166 Ai fost creat pentru mai mult .553 Alexandru al II-lea .1914 .1323 Alchimia celor nouă dimensiuni . încotro? .48 Algoritmi de căutare cu euristici . Geometrie : clasa a VII-a : anul şcolar 2009-2010 .2046 Am auzit că viaţa e frumoasă .794 Algebră..676 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a II-a .920 Alte amintiri din pagini de ziare .92 Alice : repovestită pentru copiii de grădiniţă .1566 Amândoi .2051 Administraţia publică românească în secolele XIX-XX : legi şi reforme importante .1050 Aforismele lui Brâncuşi .126 CIP 505 Albinele şi sănătatea lor . lacuri şi vopsele .1613 Alice în Ţara Minunilor .1383 Activităţile extracurriculare în grădiniţă : serbările : dramatizări-scenete pentru preşcolarii mari şi şcolarii mici .93 Alocaţia de stat pentru copii .869 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a III-a . cuibuşor de nostalgii . fără gluten .Scriu.1368 Activităţi în exil : ANEC şi PNL / Marinescu.465 Activităţi de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar.988 Alladin şi lampa fermecată .1577 Albastru ca jazzul . diagnosticul şi tratamentul de recuperare : note de curs .295-296 Adevărul şi unitatea bisericii .80 Amikor megérint a fény .361 Adezivi.644 Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok .patriot) .1899 Adevărata viaţă de gheişă ..1929 Am fost pe urmele lui Marx .1340 Agent de vânzări .1972 Amintiri.75 Alfabetul ilustrat : set de planşe .1937 Albă ca Zăpada .2127 Amintire din castelul celor două zile .60 Adventistii de ziua a şaptea cred.63 Algoritmi de planificare în optimizarea interogărilor paralele .1026 Adela .497 Agricultura României.1291 Adio mamă . amintiri.655 Activităţi turistice .978 Alimentaţia înţeleaptă : 60 de reţete sănătoase şi gustoase. pe grupe de vârstă : jocuri dinamice şi de relaxare .

2157 Antropologie economică .1227 Analiză economico-financiară . Excel.547 Árgirus királyfi és az aranyalmák .E.1825 Antene utilizate în comunicaţii speciale şi propagarea undelor radio în gama UUS 1121 Anthologie poétique .929 CIP 507 Antropologie prenatală la Sfântul Vasile cel Mare .1354 Arta compromisului .1069 Analyse linguistique du slogan publicitaire . Geometrie : clasa a VI-a : anul şcolar 2009-2010 .1201 Analiza riscurilor consumului necontrolat al cărnurilor .1165 Artă .1465 Anatomia abdomenului .970 Andilandi : roman .1204 Antropogeografia : o abordare diacronică .986 Analiza seriilor de timp univariate .1088 Analiză economico-financiară : performanţă .2087 Ardenta fericire .1938 Angela Carter's magic realism and fairy tales .1029 Aplicaţii celulare : modele şi aplicaţii .974 Anatomia capului şi gâtului : nevrologia .55 Apostaza şi Antihristul : după învăţăturile sfinţilor părinţi .41 Arestarea preventivă.506 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Amintiri din copilărie .1583 Animal tropical .49 Aplicaţii practice de laborator : Windows.1759 Antologie de Haiku : Romanian kukai .272 Applied business management .1833 Areale globale : Uniunea Europeană .309 Asigurările pentru accidente de munca şi boli profesionale . Poveşti . 1828 Amintiri din oraşul Stalin . măsuri electrice.1953 Aritmetică. .803 Aplicaţii de hidrokinetoterapie .frumuseţea lumii cunoscute .1403 Antreprenoriatul şi managementul micilor afaceri .poziţie financiară .1829.857 Aritmetică. măsuri electronice. Internet .403 Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii .1197 Analiza opiniei publice în spaţiul public modern .2190 Amnarul fermecat .1004 Aplicaţii de laborator şi probleme de chimie pentru facultăţile de profil mecanic 916 Aplicaţii de rezistenţa materialelor cu ajutorul calculatorului .1739 Armonie : cursuri universitare .94 Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare : istorie. instalaţia de joasă tensiune.419 Arta cântului : didactica specializării .1126 Aparatul dentomaxilar : formare şi dezvoltare . comentariu teologic .847 Armatele .D. hotărâri C.868 Analiza şi evaluarea informaţiilor financiare .1100 Aplicaţii multimedia : dezvoltări recente .2078 Arta conversaţiei .1760 Antonomy as a sense relation among words .risc . Aprecierea pericolului social : practică judiciară.96 Animale domestice . măsurarea mărimilor mecanice tehnice şi fizico-chimice : laborator tehnologic .1348 Aromânii : studii monografice sintetice .1951 Aripi de înger .895 Aplicaţii în electrotehnică.1236 Analize ale politicii fiscale în România şi în statele membre ale UE .2079 Arta îngrijirii florilor .97 Anotimpul dropiilor .98 Asemenea lui Isus .aprilie 2007-martie 2009 .1305 Artmark . Word.1717 Antologia ruşinii după Virgil Ierunca .1527 Ascultă animalele .682 Animale sălbatice : set de planşe .646 .O..Africa subsahariană -.1993 Andreea şi Radu . Power Point.344 Analiza economico-financiară .456 Analize medicale explicate .1736 Animale domestice : set de planşe . analiză comparată.315 Aparate electrice de măsurat .1886 Androgynul atomic .1229 Analiză economică în inginerie .1317 Artur Silvestri .1205 Analiza financiară în mecanismul de formare a surselor de finanţare a întreprinderii .858 Aripă de argint .1171 Arhitecturi de conducere : sisteme liniare .1230 Analiza investiţiilor imobiliare . text.1239 Arată-mi şi parcul şi chioşcul în care.. Geometrie : clasa a V-a : anul şcolar 2009-2010 .1848 Amintirile despre Darfur ale unui localnic . Algebră.2118 Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri .795 Aritmetică distractivă . măsurarea mărimilor geometrice. Algebră. . Povestiri .

N.fundamente metodologice .579 Aspecte ale managementului educaţional în instituţia şcolară .1719 Bac 2009 : subiecte posibile .1234 Aspecte ale urâtului în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu .317 Biserica ortodoxă română în străinătate.aplicaţii practice .647 Asigurările sociale de sănătate .889 Aspecte semantice. Fabule .433 Bazele merceologiei .37 Automate şi microprogramare .1514 Basmele românilor .1267 Auditul energetic al instalaţiilor frigorifice . Aurel Sergiu .8 Bazele contabilităţii : aplicaţii practice . big heart = Minte vastă.242 Biblioteca morţilor .930 Atracţia . inimă profundă .1924 Audit intern . (maghiară .421 Atât de aproape . pragmatice şi culturale ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă 1464 Aspetti autobiografici e di autenticita' nell'opera di Italo Svevo .1511 Barbarii : eseu despre mutaţie .1990 Ateroscleroza şi endocardita : complexitate patologică .1710 B Babylon Babies .985 Aventurile lui Pinocchio .1132 Atlasul antropologic al Dobrogei .1327 Băile Király ..508 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Asigurările pentru şomaj .789 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul III : repere de abordare .1087 Baze de date .1681 Biochimia mediului .461 Audit şi control financiar în instituţii bancare şi de asigurări .790 Baladă pentru o inimă fugară .1771 Beiuşul şi lumea lui : studiu monografic .1255 Audit şi comunicare financiară .2135 Biblia .348 Blăjani : file de monografie .1094 Bazele optoelectronicii şi aplicaţii în comunicaţii optice .453 Basme alese .87 Aspecte relativiste ale modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional .788 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul II : repere de abordare .1607 Aturile lui Baz-Baz cel isteţ .1485 Aşa a fost.1548 Aspecte lingvistice în stilul publicistic . .1728 Bârgăuani de top : o carte (incompletă) a spiritualităţii bârgăuane .66 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul I : repere de abordare .1620 Big mind.2152 .757 Baza energetică şi de materii prime . Migdale amare .1647 Atelierul de vară .1257 Bazele contabilităţii : note de curs : aplicaţii pentru seminar .1462 Basic finance .1915 Avem un copil .1273 Bazele contabilităţii .648 Asociaţii şi fundaţii .2034 CIP 509 Balade vesele şi triste ..T.76 Bârlogul lupilor .2227 Bisericile satului Ceauru. Parodii originale .242 Biblia.38 Autoportret din memorie .47 Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice .1714 ASRS_RL : sistem de recunoaştere a vorbirii pentru limba română .1904 Batjocorită .1096 Auditul public extern naţional şi european .371 Binecuvântarea zeilor .406 Bazele tehnologiei informaţiei : Modulul pentru învăţământ la distanţă .934 Biserica din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar : 1867-1918 .949 Biologie celulară şi moleculară : note de curs .1002 Băiat rugându-se .515 Bazele macroeconomiei .restaurarea unei copii . în diasporă / Marinescu.1308 Biologie .1941 Ataşaţii militari români în Marea Britanie : (1919-1939) .935 Biologie pentru conservarea operei de artă .1259 Autismul infantil : metode de diagnosticare precoce şi terapii comportamentale 196 Automate programabile .1043 Atlas rutier . în exil. leagăn de cultură şi civilizaţie .1258 Bazele contabilităţii .România 2009 .901 Bazele ştiinţei politice .2049 Balonul lui Mickey . 2009) .1705 Basic English for healthcare professionals = Engleza de bază pentru personal medical .1265 Bazele dreptului civil : [tratat] .

881 Cadrul economico-juridic al relaţiilor României în condiţiile integrării în U.1735 Cartea mea cu abţipilduri despre animale de la fermă .1855 Capesius : der Auschwitzapotheker . . 2008 Camuflaj .1321 Breviar mediteraneean .1320 Carnetul din port-hart .243 Calea Mântuirii .2169 Braşov . ajutor de contabil în oraşul Lisabona . mări.2044 Carica(r)tura .726 Cartea spionilor : o enciclopedie a spionajului .130 Cartea junglei .1843 Botanica poporană română .101 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Europa.25 Calculatorul.1041 Bolile vacilor .282 Calea inimii .1019 Caietul elevului pentru matematică : clasa a VII-a .1262 Capitole târzii din viaţa mea : memorii redescoperite .1920 Capra cu trei iezi : carte de colorat .796 Caruselul tratativelor secrete .149 Buddha élete és tanítása .496 Business English : communication and commercial correspondence .369 Bunul.510 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Blitzuri cu sughiţuri .98 Calvarul .1819 Boala renală cronică .377 Cartea junglei : carte de colorat .2080 Canonicul Ioan Coman .1709 Cadastru : îndrumător de proiect şi practică cadastrală .104 Cartea vieţii mele .1177 Bonitarea terenurilor agricole .1624 .2167 Brâncuşi : orizonturi critice .1137 Caracatiţa printre noi.437 Capitalul intelectual organizaţional ..357 Calea Crucii . compusă de Bernardo Soares.2042 Calitatea vieţii şi a mediului : ghid practic -. dăruire şi pasiune .103 Cartea neliniştirii.1799 Cartea rozariului . America şi de la Poli . prietenul nostru : primii paşi în informatică .1702 Capitalul : critica economiei politice .954 Botanică sistematică : îndrumător de lucrări practice .1733 Casa umbrelor .956 Brand you 50 : reinventarea muncii : 50 de idei pentru un brand personal : 50 de moduri în care va puteţi transforma dintr-un angajat într-un brand care se evidenţiază prin distincţie.821 Calcul tabelar complex aplicat domeniului economic prin funcţii EXCEL 2007 .2217.661 Caiet de practică pentru kinetoterapie şi motricitate specială .2081 Carte veche românească .semestrul I .1463 C Cabala calului Pegas .1432 Caiet de practică pedagogică .1538 Burse de mărfuri şi valori .1745 Cartea nunţii .283 CIP 511 Calendar românesc în douăsprezece cronici şi o precuvântare .121 Captarea şi folosirea în gospodărie a apei din precipitaţii .E.2218 Capcanele destinului .1361 Burlescul ţiganiadei . Africa şi Asia . .1316 Cancerul colorectal : o boală care poate fi prevenită .2219 Casa copilăriei .1064 Cancerul de prostată .148 Bucle aurii şi ursuleţii . răul şi urîtul în cinema .611 Cadrul juridic de protecţie a drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional 560 Cahier de séminaire : á l'usage des étudiants .1731 Cartografie matematică : îndrumător de lucrări practice .448 Braşov : repere geografice şi culturale .270 Capcana . râuri şi lacuri ..102 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din oceane.1659 Cartea lui Manuel .1053 Candidaţi la fericire .3 Cartea bărbaţilor .1903 Bucle aurii şi ursuleţii : carte de colorat .100 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Australia.45 Calea către Hristos .314 Canonul cel Mare .285 Cartea serbărilor şcolare : scenete şi poezii pentru serbări la clasele I-IV .semestrul I .120 Capra cu trei iezi .1160 Bőrőndnyi orszák : politikai szatírák .2093 Broasca ţestoasă cea fermecată .820 Caietul elevului pentru matematică : clasa a VIII-a .

1751 Chirurgie oro-maxilo-facială .1031 Cina din Miercurea cenuşii .2033 Chira Chiralina .483 Cine mi-a luat Caşcavalul? .594 Călătoria lui Vlad în Celălalt Tărâm / Popescu. cercetare calitativă .758 Căsătoria.29 Caută animalele şi recordurile lor .193 Cele zece porunci sub atac .1993 Călătorie liberă . D .1644 Cele mai frumoase scenete şi poezii ale copilăriei .Bucureşti = Saint Joseph's Cathedral .142 Ciocoiul cu adresă de e-mail sau Creierul are oareşce valoare. doar dacă este făcut pané .Bucarest 1311 The category of aspect in English . Sînziana .1683 Cămaşa de sărbătoare din colecţia muzeală Ungureni (satul Mihai Viteazul) : studiu de cercetare . numitatea căsătoriei.1616 Castelul Cenuşăresei .1467 Cateheze despre sfântul Paul . 762 CIP 513 Cei trei purceluşi : carte de colorat .2131 Catalizatori anorganici : reacţii catalitice .Bucarest = La cattedrale San Giuseppe .1025 Ceasornicarul orb .907 Catedrala Sfântului Iosif .525 Căsătorie din dragoste .1556 Chestionare pentru categoriile C.938 Ceaţa . departe ajunge : antologie de proverbe şi zicători pentru copii .1738 Când toamna cade în cuvinte .277 Catia V5 : aplicaţii în inginerie mecanică .1804 Cele şapte vârste ale femeii .992 Ceaiurile vindecătoare : infuzii şi decocturi .2060 Castelul Albei-ca-Zăpada . D .1967 Cârmuiţi ca şi Isus .108 Caută în corpul uman .1905 Chiriţele . CE.112.1640 Cătuşe însângerate .1073 Chirurgie toracică . încetarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin divorţ în dreptul român şi dreptul comparat .Bucharest = La Cathédrale Saint Joseph .2112 Cercetare psihologică modernă : direcţii si perspective : cercetare cantitativă vs.232 Chimia metalelor : lucrări de laborator .1772 Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii .1709 Cine lasă uşile deschise în turism! .1199 Câteva sfaturi medicale pentru păstrarea sănătăţii .1251 Chiar şi vulturii au nevoie de un imbold : învaţă să te avânţi spre înălţimi într-o lume în schimbare .208 Cine se scoală de dimineaţă.915 Chimie generală : noţiuni fundamentale .110 Cazuri judiciare celebre .2162 Cele mai frumoase poveşti de dragoste întâmplate vreodată .1803 Cântec de iubire .modalitate de stimulare a capacităţilor creatoare .109 Caută în Egipt .286 Centru şi margine la Marea Mediterană : filosofie politică şi realitate internaţională .105 Castitatea privirii .1969 Castrul roman de la Răcari : încercare de monografie .382 Chestionarul pentru examenul auto la categoriile C.111 Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înşine .1252 Chestionarele în psihodiagnoza modernă a personalităţii .763.321 Cântul Tomniţelor . 138 Cerbul cu coarne de argint : poveşti georgiene .375 Călătorie neobişnuită . CE.2200 Cercul de creaţie literară .2039 Căutătorul de capete .1617 Castelul groazei .191 Cele mai frumoase locuri din lume .512 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Casă în cer .1073 Cibernetica analizatorului auditiv .300 Chipurile .912 Chimie generală .107 Caută în castelul medieval .1839 Cântece religioase .1986 .906 Chipuri smerite din Mănăstirea Secu .420 Cenuşăreasa .106 Caută în cartea terorii .2085 Călătoriile lui Gulliver .2020 Cântece din Sodoma .754 Cele şaptezeci de mari mistere ale lumii naturale .713 Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat : sinteză = The Romanian historical research from the 19th century and the first half of the 20th century about the medieval epoch in the Banat : synthesis .

1274 Contabilitatea activităţii de comerţ exterior .581 Codul rutier simplificat .910 Compuşi organici volatili .580 Codul de procedură civilă adnotat .1067 Colţ Alb .488 Codin .1269 Contabilitate managerială .205 Complementele circumstanţiale de cauză şi de scop şi subordonatele corespunzătoare acestora .1472 Consideraţii privind sistemul instituţiilor de securitate .1271 Contabilitate şi experiză contabilă .136 Colorează cu Tom şi Jerry .917 Comunicare intra şi interinstituţională : lucrare de doctorat .1906 Codul civil şi Codul de procedură civilă .2220 Comportamentul consumatorului : strategii de marketing .1845 La condition de la femme chez Tahar Ben Jelloun .202 Comunicarea scrisă : auxiliar curricular pentru clasele III-IV .1174 Construcţii geometrice plane .817 Construirea democraţiei : la frontiera spaţiului public european .409 Conceptul de curriculum : curriculum la decizia şcolii .1319 Compoziţii decorative .1256 Contribuţii privind implementarea managementului calităţii totale într-o societate producătoare de tricotaje . tăieturi din ziare .775 Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Lazăr" : ediţiile I-IX (19882008) .1367 Compuşi naturali cu acţiune terapeutică .668 Consiliul Suprem de apărare a ţării şi controlul parlamentar al acestuia .612 Conspiratorii .514 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Circle and learn English : ghid auxiliar .1033 Clipe de viaţă .367 Compendiu de gastroenterologie . soluţii şi modalităţi de reducere a poluării mediului .395 Construcţii : elemente practice şi dimensionale .478 Codul Emily Post al bunelor maniere pentru copii .593 Consiliere şi psihoterapie pastorală .748 Comunicative activities .1245 Citroën C3 (2002 to 2005) .1268 Contabilitate şi analiza economico-financiară : caiet de lucrări practice .683 Concepţia istoricilor români despre caracterul iniţial al oraşelor medievale româneşti cu o privire specială asupra acelora de la răsărit de Carpaţi .1456 Circulaţia rutieră : contravenţia .563 Codul de procedură fiscală . Ciulinii Bărăganului .1058 Comunicarea eficientă în relaţiile publice : crearea mesajelor şi relaţiilor sociale 394 Comunicarea în mediul profesional românesc .1661 Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici cu atomi donori azot. oxigen şi sulf 914 Comedia umană .412 Contabilitate de gestiune : suport de curs .1285 .1139 Clasic şi modern în studierea literaturii române în şcoală : Grigore Alexandrescu : lucrare stiinţifico-metodică .2069 Comparision = Comparaţia .2172 Construcţia şi funcţionarea motoarelor pentru autoturisme .1250 Colorează cu Dovlecel .799 Concursul ştiinţific studenţesc de rezolvări de probleme"Traian Lalescu" Matematică : anii 2003-2009 : enunţuri şi soluţii .1678 Comentariu la Evanghelia lui Ioan = Commentarius in Evanghelium Johannis .1292 Conjugarea verbelor româneşti : dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe clase de conjugare ..1118 Construcţie normativă versus devianţă socială .1478 Complotul .1445 Comunism sau Democraţie? .1244 Codul rutier .246 Comisia de împăciuire : marafeturi epice.1006 Compuşi odoranţi : aromatizanţi naturali şi de sinteză .1035 Compendiu de neuroanatomie : noţiuni morfoclinice . privelişti dobrogene .1562 Clinica şi tratamentul complex al principalelor boli reumatismale .792 Condamnat la discreţie .399 CIP 515 Comunicarea cu pacienţii cu tulburări depresive din secţiile de oncologie .2234 Concepţii.1263 Contabilitatea financiară a firmei .1766 Constanţa.764 Codul penal şi Codul de procedură penală .1542 Conducerea proceselor cu reducerea consumului de energie .334 Consilierea pentru carieră : ghid tematic pentru activităţile de orientare şi consiliere pentru carieră .?) .1417 Compendiu al religiei antice greco-romane : Ierarhia pământeană .398 Comunicarea relaţională pe înţelesul celor mici .2073 Cod roşu : criză economică globală : (2009-20.116 Colposcopie .650 Compoziţia formei şi a volumului în sculptură .2002 Coada .975 Compendiu de psihologie generală : sinteze .

237 Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări rurale din spaţiul carpato-dunărean .1142 Contribuţii privind reglarea numerică a proceselor industriale .201 Cum să trăieşti când ai un penis enorm . psihologie .231 Cum să aveţi autoritate în faţa copilului .2176 Crucea : album de fotografie . analizându-se scrisul şi desenele . 2009 : proceedings .770 Culoare şi arome : efecte asupra organismului uman .825 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a .122 Creierul social : autism.671 Culegere de texte folclorice .1296 Conversaţii cu Dumnezeu .484 Criza umanităţii şi filosofia (şi alte scrieri) .1651 Cunoaştere şi acţiune : paradoxele raţionalităţii . mon amour .2038 Crimele din Midsomer .1482 Creaturi mitologice .1505 Culegere de exerciţii de gramatică .terrorist violence : a theoretical and literary approach .82 Cum funcţionează incredibilul corp uman .424 Cosmografii de martie : antologie din creaţiile membrilor Cenaclului "Aethicus"(1990-2009) .225 Crezul creştin pe înţelesul tuturor .613 Copilăria cea de toate zilele .848 Cooperarea jandarmeriei române cu alte forţe pentru îndeplinirea misiunilor specifice .2140 Crăiasa zăpezii .1442 Culegere de exerciţii de limba franceză : pentru anii I-III de studiu .890 Cultura ecologică .117 Cot şi Toc (încotro?) .1593 Cultură şi identitate : ziarul Lumina liberă din New York .previziune şi impact pentru România : simpozion internaţional.516 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Contribuţii privind perfecţionarea sistemului de suspensie a tractoarelor agricole şi a autovehiculelor de teren .635 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a V-a .2229 Craiova.517 CIP 517 Criza : finanţe.1643 Criminologie : comportamente criminale . biologie.2130 Corpul uman .485 Criza economică .1481 Corupţie : practică judiciară .forecast and impact on Romania : international symposium.1563 Craii de Curtea-Veche .520 Criminologie .229 Cum să comunici eficient în 30 de secunde sau mai puţin! .827 Culegere de probleme propuse pentru atestat : Informatică .1603 Crăiasa Zăpezii .188 Cum să aveţi un copil atent şi concentrat .1571 Craiova în timpul celui de-al Doilea Război Mondial .265 Conversiunea sau Schimbarea clasei morfologice .944 Cultura încrederii : rolul crucial al încrederii în afaceri.119 Crăişorul .963 Cortes : corpus de texte pentru seminarul de Limba română contemporană (pragmatica) .179 Cronologie Patriarhală şi Imperială . neuroştiinţe.1798 Cours de français pour les agents de police C4 .2132 .2047 Copilul meu este (aproape) adolescent : putem afla nevoile şi dificultăţile sale.222 Creativitatea ca joc al inteligenţei .184 Cum să faci bani rapid pe eBay . terapie .1805 Costică Alexandru 1923-2007 .239 Cum să duceţi lucrurile la bun sfârşit : arta productivităţii fără stres .1854 Coroana cu zece briliante .454 Cultural studies .330 Csaba és a Nap fia .Asasinatele din Badger's Drift .392 Cum să cucereşti femeile : ghid practic de seducţie .199 Corabia albastră . geografie.695 Culegere de exerciţii de limba engleză : pentru anii I-III de studiu .1341 Coşuleţul cu legume : carte de colorat .1557 Culegere de exerciţii : limba română. teorii : studii alese .468 Cum să fii sexy . logică.1437 Cozerii în lila .2119 Cu mănuşi : manual de atitudine .658 Costică Raduc : o viaţă în imagini .1441 Culegere de lecţii învăţate .1493 Convexităţi generalizate . profesie şi viaţă .Mateiu Caragiale : lucrare ştiinţifică .826 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VIII-a . matematică : clasa a II-a .16 Culegere de probleme şi teste pentru bacalaureat şi admitere în facultate : chimie.518 Criminologie generală .363 Crime pasionale în România .2009 Creativitatea @ Muncă . 2009 : lucrări = The economic crisis .760 Cu puşca şi condeiul : Hristo Botev .824 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VI-a .

1338 Destin valah : în 101 texticuleţe şi ilustraţii .318 Decameronul .1918 Destinul lutului .2097 Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel .182 Descoperirea gazelor naturale.192 Despre infinit.681 Despre omul din scrisori : Mihai Eminescu . dashi i zi .571 Curs elementar de drept roman .1762 De-ale muzicienilor şi nu numai.1952 Decalogul Postului Mare .1326 CIP 519 De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei .1794 Cuvinte de folos din apoftegmele părinţilor .1360 De una singură .1947 Dan Gherasimescu. cumpără această carte! .943 Dashi i bardhë. . major . 1909 Sărmăşel .479 Dezvoltare comunitară : Şcoala Academică de Sociologie : 21-25 septembrie 2008.207 Desprinderi : parte şi întreg .1706 Decembrie 89 : mărturii .1158 Delegarea : formă de motivare şi conducere în instituţia de învăţământ preşcolară 684 Deontologie judiciară : syllabus .1837 David Copperfield .802 Curs practico-metodic pentru predarea jocului de baschet în învăţământul superior de neprofil .224 Dafina doamna .1380 Curs de cartografie .200 Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate : pentru examenul de licenţă .. 95 Degradarea solurilor .1147 Despre bucurie în est şi în vest şi alte eseuri .175 Despre frici şi credinţe .1832 De spectaculis .1282 Designul compresoarelor aerodinamice subsonice ..430 Cuponul fals .349 D Dacă nu reuşeşti din prima.882 Curs de publicitate imobiliară .1668 De-ale lumii : proză umoristică .708 De la pictură la şah şi invers .rezervaţie a biosferei : 75 ani : simpozion aniversar : Baia-Mare.586 Depresia ucigaşă .776 De la tradiţional la modern : simpozion naţional : Cluj-Napoca. "Omul -pasăre" al românilor .2091 Data transmissions and multiple access techniques ..1325 Dansatoarea .123 Cursuri universitare .1948 Death and society .1625 Dâmboviţa : de la organ la o beţie cu libertate : o istorie sentimentală şi anecdotică a unui fenomen de presă .331 De ce mint copiii : cum pot încuraja părinţii sinceritatea .2076 De ce întârzie trezirea? .1379 Curs de bază la disciplina handbal .1709 Despre legume şi fructe : culegere de texte .2094 Descartes . principiu şi unu .1709 Despre Dumnezeu şi om : din jurnalul ultimilor ani : (1907-1910) .1567 Despre testarea psihologică auto .518 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cunoaşterea psihologică a copilului : premiză a adaptării şcolare : ghid pentru profesorii de pedagogia învăţământului primar şi preşcolar .1389 Cursa cu surprize a lui Fulger McQueen ..2202 Degeţica .592 Curs modern de analiză matematică .405 .2138 De amor. univers şi lumi .84 Dâmboviţa : localităţi şi monumente .70 Debut.2096 Curs de aprofundare în handbal . 27 martie 2009 675 De râsul corului : proză umoristică .1110 Dava . Bran .1604.2111 Darvin eretic : eterna reîntoarcere a creaţionismului . aşa cum a fost ea.130 De la pedagogia generală la didactica ştiinţelor şi tehnologiei . 2009 .238 De la Bucureşti la Paris : o panoramă a artei româneşti = Bucharest à Paris : panorama de l'art roumain -. ecoul tras de urechi .2170 Dervişul şi moartea . de amor.2031 Depresiunea Târgu-Jiu : caracteristici fizico-geografice .680 Despre mamifere şi păsări domestice : culegere de texte literare .1349 Cuvântul.Braşov . de inimă albastră .1983 Despre cauză.1378 Curs de bază la disciplina fotbal .1328 Dezechilibrele bugetului public în contextul economic actual .

1541 Dimensiunea strategică a informaţiei costurilor în contabilitatea managerială . ianuarie 2009 . mecanisme de apărare.1573 Dieta Young pentru bolnavii de diabet . contribuţii personale .1362 Drept : teste grilă pentru examenul de licenţă .1634 Doamna Maria Brâncoveanu : tainica biruinţă a lacrimilor .995 Dragoste şi ură .524.2062 Dragoste şi ură .132 Dicţionar latin-român.1402 Les discours theatral d'Eugene Ionesco : l'enonciation entraveé .1479 Dicţionar de superstiţii : marile personalităţi şi superstiţiile lor .753 Dicţionar de termeni literari : pentru elevi . român-latin .542 Drept comercial .537 Drept civil : partea generală . 1] 2176 Discours et images .745 Dezvoltarea psihicului unei persoane cu handicap neuromotor văzut prin prisma clarvederii : tratat de vindecare a spasticilor . efecte pe sănătate.627 Din istoria unui sat . spaniol-român .550 Diplomaţia europeană şi "cauza românească" : 1856-1859 . com.546 Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor .951 Doctrine economice : note de curs .1513 Dicţionar englez-român .1400 Dicţionar german-român .1838 Drama techniques for teaching english .310 Dr.1264 Dicţionar de branding . engleză.284 Dictionnaire de comtabilité et fiscalité .164 CIP 521 Dincolo de un destin evident .997 Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre : culegere de comunicări : Brăila.595 Dipticon sau Cronologie Patriarhală şi Imperială : [Pentarhia .892 Dincolo de ceea ce sunt eu .1401 Dicţionar român-englez. primeşte şi lacrimile mele .716 Dinamica sistemelor supuse la legături .1626 Domnişoara Iulia .1722 Doamna din Avalon .195 Diavolul : însemnări pentru o viitoare diabologie . jud.555 Drept civil : curs selectiv pentru licenţă . englez-român .1047 Diplomaţia : drept diplomatic şi consular .1692 Doamna în negru .2029 Doctorul Alexandru Brăescu : contribuţii documentare . Spock : îngrijirea sugarului şi copilului .589 Drept administrativ .1396 Dicţionar român-spaniol.725 Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe Argeş şi Muscel în perioada 18641914 .498 Dicţionar de literatură română şi universală : autori. .1711 Dioxidul de sulf : expunere.335 Din gândirea înţelepţilor lumii .1610 Dincolo de graniţele mentalului uman : corespondenţe spirituale .1013 Dinamica jocurilor de mişcare în învăţământul preprimar şi primar .2228 Din manualele de altădată : texte educative pentru ciclul primar .1530 Discrete mathematics .1856 Dimitrie Cantemir şi problema ştiinţei române .1260 Dimensiuni alungate .E.1335 Douăsprezece femei extraordinare . personaje : pentru elevi . maghiară .727 Din marile legende ale lumii . italian-român .534 Drept civil : teoria generală a obligaţiilor . Mehedinţi .520 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dezvoltare fizică armonioasă .1426 Documente postume ale Clubului Pickwick .1949 Dor din dor .1665 Doamna de Monsoreau .181 Din istoria Poliţiei Române .88 Dicţionarul subiectiv al personajelor lui Caragiale : A-Z .1534 Dicţionar de paronime .1859 Dorel Zaica şi ucenicii săi .759 Dinamica intoxicaţiilor acute internate în spitale din judeţul Arad în perioada 20002004 : consideraţii terapeutice .603 .445 Le document authentique en classe de F. vol.536 Drept administrativ : caiet de seminar .854 Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred Nobel .Pentarhias. Bala.677 Dincolo de furtună .1846 Doamne.1398 Dicţionar ilustrat în limbile : română.431 Disperare . opere. germană.607 Drept comunitar european . Persoanele . franceză. 572 Drept comunitar al muncii .Runcşor.558 Drept civil : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat .1408 Dicţionar român-italian.1561 Din apă şi din duh : un studiu liturgic al Botezului .L.1409 Dicţionarul presei brăilene .

jurisprudenţă şi materiale .1892 Drumul la zid .473 Economie politică .541 Drept succesoral .2015 Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember története .730 Efectele juridice ale contractelor aleatorii . navigaţia şi energia : geopolitică şi negociere : studiu de caz .513 Dreptul executării silite .493 Economie .487.1216 Effets du parteneriat public privé dans les services publics d'alimentation en eau et d'assainissement : expérience de la municipalité de Bucarest . proiecte şi studii de caz .476 Drept financiar .1059 Echipamente şi instalaţii de încălzire .1767 Dumitra .1302 Echipamente şi instalaţii de încălzire : îndrumar de proiectare .449 Economie monetară internaţională .740 Educaţie muzicală : culegere de cântece şi jocuri muzicale .673 Educaţie remedială .1235 Economia întreprinderii .577 Dreptul familiei .1531 Educarea creativităţii la vârsta preşcolară .852 Ecuaţii diferenţiale : note de curs .2053 Duhovnicul şi ucenicul : veşnicia.1568 Echilibrul energetic şi obezitatea .528 Drept internaţional public .private partnership in water supply and sewerage public services : experience of the municipality of Bucharest . micuţule! . 495 Ecourile tăcerii : 12x12 poeme haiku = The echoes of silence : haiku poems .567 Dreptul Uniunii Europene : texte.853 Edenul copilăriei .221 Educaţia şi integritatea omului . Poe's poetry in Romanian : critical translation study .568 Effects of the public .2075 Economie europeană .1299 E E lung pământul.618 Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii -.549 Drept roman .723 .1301 Ecologia şi protecţia mediului . ba e lat.604-605 Drept european : curs introductiv .535 Drept penal şi procesual penal : teste grilă .226 523 CIP Duşumeaua şi parchetul : tehnici de aplicare şi finisare .533 Dreptul afacerilor : curs universitar .705 Educaţie şi ştiinţă .514 Dreptul internaţional public : curs .552 Drept procesual civil . bolile sufleteşti şi problemele creştinilor de astăzi .440 Ecoturism şi turism rural .2026 E vremea de culcare.2163 Drumuri prin memorie . : 97 popasuri în locuri de mare interes turistic .1669 E.516 Drept penal : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat .un sat pentru istorie . A.685 Educaţie incluzivă : materiale suport pentru formarea profesorilor .598 Dreptul comunicării .587 Drept parlamentar .1210 Economia românească în epoca modernă .548 Drept penal : partea specială .1835 Ecuaţii cu derivate parţiale : note de curs .278 Dunărea.356 Duhul văii .532 Dreptul de superficie : jurisprudenţă .1350 Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor .606 Drept financiar : suport de curs .521 Drept procesual civil : curs pentru masterat : dreptul afacerilor ...489 Economie de cuvinte .1962 Dubla cetăţenie : treisprezece scrisori .1243 După aventură : cum să vindecăm durerea şi să restabilim încrederea când un partener a fost infidel .937 Ecologie şi protecţia mediului .562 Dreptul comunitar al afacerilor .551 Dreptul muncii : pentru învăţământul economic .602 Dreptul muncii .561 Drept penal : partea generală : curs pentru studenţii anului II .443 Economie şi gestiune în turism : probleme.522 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Drept comunitar general .526 Drum bifurcat .2151 Dumnezeu şi lumea : a crede şi a trăi în epoca noastră : o convorbire cu Peter Seewald .1785 Drumuri în Groenlanda .575 Drept instituţional comunitar european .777 Economia firmei .19 Eficienţa metodelor de învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie .597 Dreptul transporturilor .

79 Engleza în imagini pentru cei mici .879 Elemente de chimie coordinativă .2188 European defence agency as a defence industry catalyst : International conference research and development strategies in support of dual industrial transformation .1044 Etologie : comportamentul animalelor domestice .601 Europe and the Porte : new documents on the Eastern question .372 Evidential strategies in argumentative discours .1090 Evaluare formativă matematică : clasa a II-a .Copiii lămpii fermecate .1309 Evoluţia proprietăţii tărăneşti din Oltenia în secolul al XIX-lea . perspicacitate.1954 Exerciţii pentru creier : strategii antiîmbătrânire pentru superputere mentală .590 Exerciţii de respiraţie . calificative.1331 Eminescu în galeria de onoare a cărţilor noastre despre Eminescu .958 Eu şi restul opus .1932 Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki alkalmazásai .873 Evaluarea afacerilor .621 Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale : ghid practic 1218 Electroenergetică : manual pentru electricieni .583 Evoluţia funcţională.1131 Elemente de metodică pentru predarea Geografiei .2209 Examenul radiologic al suportului dento-parodontal .1365 Episcopul Petru Pavel Aron .1404 Evidenţa operaţiunilor bancare : îndrumar de seminar .2156 Elemente de programare liniară .1095 Executarea silită : reglementare.1353 Etiopatogenia infecţiei cu Heliobacter pylori .1699 Elemente de asistenţă socială ..469 Evoluţia dreptului de proprietate . ghid pentru proiectarea inspecţiei produsului .1934 Eşti estenuat? .209 Et in America.823 Emil Pavelescu : pictor de simboluri tradiţionale româneşti .1466 Enigma Otiliei .2188 English in the new .1457 The English nonfinite verbal forms : a morpho-syntactical approach .530 Elemente de management al prevenirii şi combaterii utilizării armelor de distrugere în masă .538 Executarea silită imobiliară . probleme. joc : culegere de matematică pentru clasele a III-a şi a IV-a .2129 Enciclopedia Concisa Britannica .649 Elemente de astronomie .1448 English tenses : theory and practice . logică. locuri. jurisprudenţă . teste de evaluare.1104.1451 The English adverb . descriptori .1120 Eseuri şi panseuri . teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad .2166 Esenţial în fiziologie pentru studenţii Facultăţii de Farmacie .1450 Engleza pentru cei mici .based approach .1300 Ellipses . doctrină..959 Elemente privind ventilarea clădirilor reabilitate termic .972 Esenţial în metalurgia pulberilor .1414 English and Swedish diplomatic reports : 1799-1811 .1106 Electronică : îndrumător de lucrări . clasificarea şi evoluţia animalelor .756 Egy csepp az érbe .2117 Egy irredenta hétköznapja : lehallgatási jegyzőkönyv : 1986-1989 .1658 Enigmistica pentru toţi .1138 Erdély természeti csodái .919 Elemente de comunicare şi argumentare pentru liceu .1553 Emma versek .855 .îndrumar.1008 Elemente de inginerie mecanică .Pune capăt epuizării şi simte-te minunat din nou .720 Elegiile romane .772 Evanghelia pierdută a lui Iuda : despre trădător şi trădat dintr-o nouă perspectivă 245 Az Everest bennünk van . întâmplări : jurnal 1999-2005 .204 Exerciţii. 1107 Elemente de legislaţie a mediului în România .1800 Enigma portalului blestemat .1749 Ethosul în muzica lui Theodor Grigoriu .1815 Europa ante portas .1468 CIP 525 English vocabulary and practice : a text . : oameni.1454 The English infinitive .1433 Engleza rapidă .1500 Elemente de electroterapie practică .524 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Eficienţa sistemelor informatice în analiza rentabilităţii exploataţiilor agricole .1038 Examinări nedistructive : lucrări practice de laborator .17 Egalitate prin diferenţă : ghiduri informative .378 Elemente de teorie şi practică fiscală .798 Elemente de statistică teoretică şi economică : teorie şi studii de caz .1105 Elefantul galben : Matematică : clasa a II-a : fişe de lucru.459 Elemente de zoologie generală : descrierea.1270 Evaluarea impactului asupra mediului .341 Epurarea biologică a apelor uzate .

393 Felületkezelés .234 Exodul musulmanilor în libertatea lui Hristos .2067 Flori frumoase în grădină şi apartament .911 Expert în fructe .1065 Floarea : particularităţi morfo-anatomice .1910 Ferma : (răsfoieşte şi ascultă) .710 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a III-a . fönti mélyben : Póngrácz Antal emlékkönyv . die Takarazuka Revue und die Suche nach einer neuen Aufklärung . Viaţa lui Isus .1868 Fănuş şi eroii lumii lui .952 Flagelul HIV-SIDA .1101 Femeia la poarta raiului de sticlă .1162 Expresul de noapte .275 Fantomele nu dau telefoane .1755 Fairy tales day dreaming in class .1286 Fenomene optice la suprafaţa de separaţie între două medii .656 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a IV-a .1509 Ford Fiesta benzină şi diesel 2002-2005 .905 Fiziologia plantelor : elemente de fiziologie vegetală aplicate în horticultură .1114 Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice : modelare şi simulare .1582 Fonetica şi vocabularul limbii române cu o culegere de exerciţii .1014 Fii fericit! Descoperă tot ce trebuie să ştii pentru a avea o viaţă fericită .1351 Folosirea forţei în dreptul internaţional actual .170 Fenomene de transfer şi operaţii unitare în industria chimică : îndrumar pentru lucrări practice .1908 Făclia dorului nestins : antologie lirică .887 Fizică .1357 Filmul Isus .1346 Focul civilizator : (De la legende la realitate) .1011 Fascinaţia dansatorului .903 Fizică : culegere de probleme rezolvate .1347 Folclor muzical instrumental din judeţul Botoşani .899 Fizică : caietul elevului : clasele VI-VII-VIII .1523 Familia : o perspectivă creştină asupra căminului contemporan .6 Fénymagasban.1089 Fabule trăsnite .1946 Femeile şi banii : controlează-ţi propriul destin .657 Fizica pentru ingineri .1103 Fifi şi floricelele : Copiază şi colorează .711 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa I .114 Figuri de farmacişti români .953 Floarea nemuririi .631 Fenomenologia spiritului : prefaţă .474 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a II-a .1 Folclor muzical din ţinutul Neamţului .1654 Fă-mă. arta despre artă .2041 Farmacologie generală .1329 Fejezetek Románia 20.896 Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale .2203 Filmul despre artă.127 Flüssige identität : Die postmoderne Liebe.1695 Finanţe publice .167 Fenomenul OZN şi serviciile secrete .1925 Fiabilitatea echipamentelor tehnologice fabricate prin utilizarea de elemente modulate interschimbabile încărcate prin sudare .721 Exerciţii şi jocuri pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază : îndrumător 742 Există istorie adevărată? : Despre "relativitatea generală" a istoriei : eseu de epistemologie .1773 F Fabricaţia asistată : îndrumar de laborator .189 File din cartea naturii . századi társadalomtörténetéhez .1140 .1130 Experimental organic chemistry : III year of study .220 Feng Shui : cum să trăiţi în armonie cu ceea ce vă înconjoară .1942 Fabule .125 CIP 527 Fetiţele din Cimitirul Roşu .1547 Fejadag = Raţie = Ration . Doamne.904 Fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă .955 Fiziologie vegetală .370 Experienţe epocale în fizică şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a ştiinţelor 902 Experiment şi calitate în metalurgia pulberilor .1673 Flori de salcâm : antologie .526 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Exerciţii şi jocuri de mişcare : auxiliar didactic .964 Fericire la îndemână .o bătălie pierdută? : analiza flagelului la nivel global : studiu de caz : România .1747 File din istoria localităţii "Crişan" : monografie .113 Fifi şi floricelele : Învaţa cu mine cuvinte! .1164 Fluierul fermecat . ce mi-i face! .540 Les fonctions des objects dans l'ouvres d'Alain Robbe-Grillet .

809 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .1195.810 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 . anatomie .1189 Frumoasa şi Bestia : carte de colorat .774 Formula supravieţuirii .1397 Ghid de conversaţie român-turc .1730 G Gândirea magică : geneză şi evoluţie .290 Ghid pentru bacalaureat bilingv francofon . corologie.701 Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele IX-X : metode de rezolvare : biologie vegetală şi animală .150 Frumoasa şi Bestia .940 Geografia aşezărilor pe Terra .1429 Germenii : mâncarea miraculoasă : ghidul complet pentru germinarea seminţelor 989 Gestiunea activităţii de turism .1435 Germana rapidă .1545 The French element in English .Matematică : modele de rezolvare .1428 Frica : istoria unei idei politice . principii.941 Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele XI-XII : metode de rezolvare : anatomie şi fiziologie.686 Formarea şi însuşirea noţiunilor matematice la clasele I-IV .352 Fram.1436 Ghid practic de examinare clinică .forma finală : M2 .2154 Geologie economică : determinator pentru lucrări practice de laborator .922 CIP 529 Geologie fizică .925 Geometria angrenajelor şi teorie aplicată .Matematică : modele de rezolvare .forma finală : M2 .1063 Ghid de istorie pentru bacalaureat 2009 şi Academia de Poliţie . ursul polar .811 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .804 Ghid legislativ european : farmacovigilenţa şi legislaţia medicamentului veterinar 1080 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 : M1 .924 Germana pentru cei mici .894 Fundamente de rezistenţa construcţiilor .1784 A gender analysis of Edith Wharton's novels .1214 Fundamente ale termodinamicii tehnice : teorie şi aplicaţii .450 Ghandi .2189 Ghici pe cine iubesc eu .1675 Furtuni în Sicilia .491 Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice .162 Gânduri din vacanţă : creaţii literare ale elevilor .414 Fructe şi deserturi .397 Fundamentele psihologiei : mecanisme informaţional-operaţionale .908 Furia : înţelepciune pentru potolirea flăcărilor . modele .1587 General chemistry .926 Geografia solurilor .1912 Fragmente de portret : oameni şi locuri .822 Geometrie analitică şi diferenţială .Matematică : modele de rezolvare .1081 Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie .807 Geomorfologie . genetică şi ecologie umană .2043 Fundamentarea ecologică a calculului posibilităţii în pădurile tratate în codru grădinărit .214 Fundamentele termodinamicii chimice .2159 Geografie .219 Furtuna de nisip . 1202 Gestiunea portofoliului : caiet de studiu şi evaluare . copii .452 Gestiunea riscurilor financiare : abordări teoretice şi studii de caz .forma finală : M1 .927 Gestiunea financiară a întreprinderii .2065 Ghid de conversaţie român-bulgar .743 Formarea unui comportament ecologic vizând grija şi respectul faţă de mediul natural .528 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning : analize.812 Ghid pascal .973 .1134 Fundamente teoretice ale psihosociologiei (cu particularităţi specifice mediului medical) .2199 Ghid de pregătire pentru concursuri de matematică : EPSILON 2009 .137 Ghicitori pentru voi.2161 Geografia cuaternarului .1455 Fraţii şi surorile lui Nichita Stănescu .1725 Frunze de albastru .1410 Ghid de evaluare. recuperare a leziunilor musco-ligamentare la sportivi .913 Genul Euphorbia în flora României : sistematică.Matematică : modele de rezolvare .1928 Ghicitori pentru cei mici .1419 Franceză : curs practic .808 Geometrie descriptivă .966 Ghid practic de propedeutică şi tehnică chirurgicală veterinară .1976 Franceza rapidă .

1777 Idane .1015 Heidi .691 Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în contextul instabilităţii financiare globale .1638 Globalizarea şi educaţia economică universitară .1808 Iată cum a avut Domnul Isus milă şi de mine! : mărturii ale harului lui Dumnezeu 1748 Icoana din gând .1386 Gingăşia culorilor .1438 Guidelines for the Marketing : undergraduate courses : academic year 2008-2009 690 Gura de vulpe .1382 Handbal .629 Ghidul elevului . limbă. soro lume .1028 Henri Michaux : déplacements et interventions poïétique . Iasi = Globalizarea şi educaţia economică universitară : conferinţă : 2007. cultură . Romania .1470 Grigore Vieru acasă.1042 Guvernanţa corporativă şi auditul intern .173 Hyperion .GOC : tehnici de instruire .860 Grădina : ghidul grădinarului .530 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ghidul educaţiei militare .1973 Idealul educaţional în pedagogia creştină : Clement din Alexandria.1550 Grija faţă de om în gândirea patristică a primelor patru veacuri .1979 Gustări şi prânzuri . Ich kann Deutsch Sprechen : Deutsch in 20 Lektionen .1814 GMDSS .687 Gladiatorii : O zi în Colosseumul roman .434 Globalization and higher education in economics and business administration : conference : 2007.154 L'ideologie pascalienne (Les Pensees) .276 Groază ..464 Guvernanţii cu noroc al lui Geoană şi ai lui Boc .298 531 CIP H Hai să furăm pepeni . box!! .1163 Greaca veche : morfologie .1680 I I can speak English : English in 20 lessons .1528 Hemosideroza pulmonară idiopatică la copil ..960 Highschool musical .1882 Igiena alimentelor .1443 Iarnă cu fulgi însângeraţi .1390 Harmonia mundi : o încercare în esenţa muzicii .1726 The guide : limba engleză pentru examene şi concursuri .279 Ideea naţională şi ideea europeană .1191 Guvernanţa corporativă şi auditul intern .46 Graiul animalelor .2146 Gimnastica de bază : metodica predării .466 .1867 A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára .1476 Gravitaţia ca teorie Gauge şi ruperea spontană de simetrie . Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin .2074 Handbal : metodică .1343 Házi praktikák . Iaşi .979 Iliada repovestită pentru copii .1907 Hai să vorbim despre.744 Ghidul succesului pentru leneşi . creaţie şi bucurie .2066 Gramatica limbii franceze . la Piteşti .1150 Ghidul homeopat al sănătăţii familiei .1249 Grafică asistată de calculator .957 Ieri şi azi .1190 Ghidul managerului de organizaţii neguvernamentale mici şi mijlocii .185 Ghidul xenofobului .2185 Identité et mentalité -.1486 Gramatica practică pentru ciclul primar .434 Glume.358 Hume .410 Identitate arabă : istorie.1024 Ghidul House of Guides : 2009-2010 : Cele mai bune hoteluri şi restaurante : best hotels & restaurants .1546 Ierbar de plante sălbatice . În 20 de lecţii fără profesor .1703 Hemingway's heroes .1515 Hristos a înviat! .1599 The herpetofauna of the Jiul Gorge National Park.2089 Imaginaţie.calificarea : lucrător în agroturism .Francezii .1427 Gramatica limbii române : clasa a III-a . calificarea : lucrător în agroturism 1151 Ghidul proiectului de diplomă : specializarea Mecatronică .1384 Haiku-uri de toamnă : versuri .1238 Ghidul profesorului : domeniul agricultură. glume.

793 Infidela clipă .1793 Insula răilor .2040 Interferenţa civilizaţiilor în Europa Unită .1213 Ion Mihai Pacepa în dosarele Securităţii : 1978-1990 .976 Incluziuni nemetalice .2213 Istoria etnicilor macedoneni în România .64 Implications of the category of aspect in using English .28 Infracţiuni şi contravenţii în domeniul relaţiilor de familie .2133 CIP 533 Internet cafe = Internet café .203 Introducere în psihologia mediului .21.1290 Iskola és színház : az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe .36 Informatică economică : culegere de probleme .251 Introducere în limbajul C# .665 Istoreme .1469 Importanţa familiei în educarea personalităţii copilului de vârstă şcolară mică : lucrare ştiinţifică .543 Instrucţiunea ARE 1 : branşamente şi alimentări electrice .961 Incursiune în fitoterapie .389 Improved Nyquist filters .1288 Inegalitatea lui Nesbitt . 436 Informatică managerială în activitatea de educaţie fizică şi sport .1565 Ipostaze ale personajului în opera lui Marin Preda .1926 Iniţiere în Excel XP .584 Ingineria organizării şantierelor de construcţii .1112 Insula iubirii .639 Istoria comunismului din România : documente : perioada Gheorghiu-Dej : (19451965) .2182 Investiţiile şi modernizarea sistemelor tehnico-economice .2212 Istoria României : pregătirea examenului pentru admiterea la Academia de poliţie 2214 .74 Industrializarea peştelui .2022 Inflamaţia acută .1153 Introducere în proiectarea asistată de calculator : teorie şi aplicaţii .1921 Interzicerea pedepsei cu moartea-garanţie a dreptului la viaţă . software de aplicaţii MS-Office .35 Introducere în psihofiziologie : integrarea neuroendocrină .1413 IQ .359 Istoria modernă a românilor .69 The internal planning of roman forts of Dacia .532 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Implementarea reţelelor semantice .962 Instalaţii de condiţionare a aerului .1411 Intuiţii finale .1287 Incredibila enciclopedie Larousse : insecte şi animaluţe . arhitectură hardware PC .7 Informatică economică .418 Istoria mântuirii .328 Istoria batalionului 17 Vânători de Munte "Dragoş Vodă" .217 Introducere în semiotică .249 Introduction in electrochemistry by problems .1834 Istoria anabaptiştilor din România : 1527-1768 .1535 Ipostaze cehoviene : personaje şi situaţii .1018 Incursiune în universul numerelor prin exerciţii şi probleme pentru clasele I-II 863 Indignare .574 Introducere în Biblie : istorisire.1136 Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă : surse de alimentare 1111 Instituţii de credit .457 Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru licenţă : 2009-2010 : teste grilă .628 Ionel Brătianu : omul meandrelor politice .391 Influenţa poluării cu bioxid de sulf asupra unor procese fiziologice la soiurile de grâu "flamura" şi "albota" : lucrare ştiinţifică .34 Informatică economică : fundamente teoretice de IT&C .1086 Imunologie generală . software de bază Windows .227 Introducere în psihologia comunicării .1161 Informatica aplicată : lucrări de laborator .248 Introducere în teoria statistică a recunoaşterii formelor .62 Introducere în Vechiul Testament .2011 Iránítástechnika .58 Introducere în practica agricolă .918 Introduction to stochastic processes .50 Insecte care produc vătămări plopului şi salciei .2052 Inventarea păcii : istoria proiectelor confederative de la ducele de Sully la Simón Bolívar .2221 Ionesco înainte de "La Cantatrice chauve" : opera absurdă românească .877 An introduction to translation studies .1399 Introducere în teologia Vechiului Testament .1677 Individualităţi şi comunităţi : mărturii si mărturisiri .1359 Ipostaze discursive .1133 Inimioara de căţel .1076 Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate . teme şi interpretare .

534

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Istoria românilor : sinteze pentru pregătirea examenelor de bacalaureat, admitere la
Academia de Poliţie, admitere la Facultatea de Administraţie Publică
(SNSPA) - 2231
Istoria românilor : teste pentru pregătirea examenelor de admitere la Academia de
Poliţie, admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) : actualizat
2009 - 2232
Istoria scrisului - 2
Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului - 4
Istoria sociologiei : autori şi opere - 390
Istoria Transilvaniei - 2215
Istoria universală veche : istoria Orientului antic - 2184
Istoria universală - 2179
Istoria unui centru cultural - Cercul Astra "Virgil Şotropa" - 72
Istoria vizuală a artei - 1307
Istoria - 2180
Istoriata na etnicichite machedonti vo Romania - 417
Istoricul Bisericii Penticostale "Vestea Bună" din Bucureşti : mărturii de ieri şi de
azi - 311
Istoricul încercărilor de determinare a vitezei luminii - 885
Istorie : bacalaureat 2009 : aplicaţii, propuneri de subiecte cu rezolvări - 2233
Istorii din Brabant urmate de Călătorie de nuntă - 1721
Itinerarii - 1864
Iubeşte-l sau lasă-l - 206
Iubire şi destin : poezii - 1789
Iubirea - 1852
Iubiri caraghioase - 2092
Iuda : luptaţi pentru credinţă - 252
Iuliu al II-lea - 289
Î
Îmbrăţişaţi pe iarbă : poezii de dragoste - 2054
Îmbunătăţirea imaginilor achiziţionate în medii dispersive - 22
Împreună dumiriri pe Cale - 355
Împreună pentru educarea celor mici : relaţia grădiniţă-familie - 663
În absenţa tatălui - 2056
În căutarea armoniei - 1782
În dar de ziua ta : carte de citit şi colorat creată de copii - 129
În rană - 2003
În spiritul Europei moderne : administraţia şi confesiunile din Transilvania în
perioada reformistului Terezian şi Iosefin (1740-1790) - 2216

535

CIP

În straie de moţ : povestire istorică despre Nicolae Bălcescu - 2207
În timpul acela - 1860
În vid iată viaţa mea ! - 2125
În zarea nemuririi - 218
Înainte de bărbaţi - 1718
Încercare asupra gândirii româneşti : schiţa unui profil istoric - 180
Încercarea autovehiculelor - 1141
Închipuire - 1964
Îndrumar de cercetarea chimico-analitică a resurselor minerale naturale şi a poluării
mediului -- 90
Îndumnezeirea omului după sfântul Atanasie cel Mare - 287
Înnoire spirituală - 253
Însemnările unui chirurg despre o ştiinţă imperfectă - 965
Întâlnire cu almăjana - 1473
Întâlnire cu piraţii - 1516
Întâmplări ce nu puteau fi uitate - 1885
Întoarcere în timp - 1935
Între istorie şi filosofie : sistemul lui R. G. Collingwood - 174
Întrebări, controverse, obiecţii referitoare la stilul de viaţă - 993
Întrebări şi răspunsuri pentru profesorul diriginte - 697
Înţelepciunea lumii : istoria experienţei umane a universului - 68
Înţelepciunea unui sărac - 307
Învaţă cu Aurora - 1650
Învaţă germana pas cu pas : verbele tari şi neregulate, diateze active, conjugare,
verbe compuse, tehnica exprimării, exerciţii, expresii - 1434
Învaţă să trăieşti sănătos! - 983
Învăţarea şi evaluarea prin aplicaţii multimedia : cercetare pedagogică - 51
Învăţăm, ne jucăm, colorăm - 146
Învăţământul preuniversitar şi educaţia economică - 698
Învăţătorii : o monografie eroică a Şcolii Normale de Învăţători din Craiova - 700
Învăţătura despre sfântul duh la Sfântul Chiril al Alexandriei - 288
Învăţăturile unor dascăli către urmaşii lor - 1494
Învierea Domnului - 343
J
Jandarmeria bihoreană - 623
Jandarmeria la răspântii sociale : 1944-1990 - 622
Janeta - 1850
Japonia lui Lafcadio Hearn : antologie - 1646
Jézushoz vezetö út - 360

536

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Jó Sándor Margarétái - 2237
Joc de cuvinte - 2058
Joc şi învăţare la copilul preşcolar : ghid pentru educatori, părinţi şi psihologi - 688
Jocul de-a moartea - 2064
Jocul didactic în grădiniţa de copii : locul, rolul, importanţa şi metodologia jocului
didactic în grădiniţă - 664
Jocul lui De Niro - 2102
Jocuri de mişcare - 1393
Jocurile foamei - 1618
Jurnal de adolescenţă - 2027
Jurnal de campanie - 2016
Jurnal de idei - 1893
Jurnal de şampanie - 1871
Jurnal de tătic - 981
Jurnalul unui om degeaba - 2013
K
Kabala şi literatura aramaică - 176
A képernyő jótékony homálya - 1279
Kevesen vannak, akik üdvözülnek vagy sokan - 250
Kinetoterapia pacienţilor cu scleroză laterală amiotrofică - 1016
The king, his library, his city : Matthias Corvinus : 1458-2008 - 2191
Kolozsvár környékének kirándulóhelyei - 1370
Krisztus erdélyi mandátuma - 291
L
La 70 de ani : florilegiu aniversar - 1152
La ce să nu te aştepţi când eşti însărcinată - 1055
La curţile dorului - 768
La ţigănci - 1861
Lacrimile bucuriei - 1879
Lampioanele vii - 1889
The language of black America : lucrare ştinţifică - 1458
Leandrul alb - 1636
Learn English and have fun - 1418
Lectio divina cu sfântul Paul - 255
Lecturi educative pentru preşcolari - 729
Lecturile copilăriei : clasa I : antologie şcolară - 1517
Lecturile copilăriei : clasa IV : antologie şcolară - 1518

CIP

537

Lecturile copilăriei : clasa VII - 1519
Lecţia de atletism - 1372
Lecţia de gramatică : proză scurtă - 1963
Lecţii de geometrie diferenţială - 805
Lecţii de matematici aplicate în economie - 849
Legea caselor naţionalizate - 441
Legea celui puternic : mercenarii americani în Irak - 1869
Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 : practică judiciară - 539
Legenda dansatorului - 1655
Legenda dispariţiei comunismului - 426
Legende canadiene - 1716
Legende cu dragoni şi uriaşi - 131
Legi de conservare în fizică - 893
Legislaţia insolvenţei - 582
Legislaţie - 441, 478, 578-582, 1250
Legislaţie contravenţională : note de curs - 564
Legumicultura de succes pentru amatori - 1175
Lemurii - 1831
Lépésről - lépésre - 737
Letopiseţul de argint - 1956
Let's Learn English ! - 1423
Licitaţie în iad - 1878
Lider pentru o nouă generaţie : cinci principii fundamentale pentru cei care vor
modela viitorul - 342
Limba engleză fără profesor - 1431
Limba germană : exerciţii de gramatică şi vocabular - 1416
Limba germană : simplu şi eficient - 1415
Limba maternă - 2098
Limba română : 80 de teste pentru admiterea în învăţământul superior - 1499
Limba română : culegere pentru clasa I - 1504
Limba română : sintaxa propoziţiei - 1483
Limba română contemporană - 1484
Limba şi literatura română : Bacalaureat 2009 : modele de rezolvare, itemii
publicaţi de MECI la 22.02.2009 - 1495
Limba şi literatura română : clasa a VII-a : teste de limba şi literatura română
pentru teza unică : semestrul al II-lea - 1490
Limba şi literatura română : comunicare literară şi non-literară, eseuri-model - 2028
Limba şi literatura română : comunicarea non-literară şi non-ficţională - 1596
Limba şi literatura română : genurile literare - 1496
Limba şi literatura română : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă :
2009 - 1497

538

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Limba şi literatura română : scrierea argumentativă, reflexivă, imaginativă - 1507
Limba şi literatura română : teste pentru clasele IX-XII - 1488
Limba şi literatura română : teste pentru evaluarea curentă : clasa a VII-a - 1501
Limba şi literatura română : teza cu subiect unic : clasa a VIII-a - 1492
Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VII-a : semestrul 2 - 1506
Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VIII-a : semestrul 2 - 1471
Limbaje de programare - 14
Limbajul C++ - 52
Limbajul secret de business : cum să descifrezi comportamentul cuiva în numai trei
secunde sau mai puţin - 396
Limitele dreptului de proprietate privată imobiliară - 527
Limnologie - 923
Liniştirea spaimelor : proză - 1957
Lista notarilor publici în funcţie la 1 martie 2009 - 599
Literatura română : ghid pentru proba scrisă la bacalaureat şi admitere în facultăţi :
eseul - 1756
Literatura - 1558
Literatură universală : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 1559
La littérature française de la Renaissance : histoire littéraire et choix de textes 1537
Liturghia Sfântului Ioan pentru folosul preoţilor când slujesc în sobor - 308
Liziera de salcâmi : poezii - 2059
Locke - 177
Logica şi problemele ei - 233
Logistică industrială : planificarea şi robotizarea sistemelor de producţie - 1207
Lucrări de laborator de fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă
redusă - 888
Lucrări practice de electrotehnică şi electronică analogică şi digitală : îndrumător
de proiect şi laborator - 1124
Lucrări practice de fizică farmaceutică - 886
Lucrări practice de fizică pentru ingineri - 897
Lucrări practice de marketing agroalimentar - 510
Lucrări practice de microbiologie - 932
Lúdas Matyi három arca - 2120
Lumea copiilor - 160
Lumini la marginea regatului - 1974
Lumini şi umbre - 1671
Lumini... - Amintirile călătoriilor... - Amintirile lui Pavel Poenaru - 1787
Lupta frumoasă - 351

539

CIP
M

Macroeconomie : caiet de seminar - 446
Macroeconomie aplicată - 429
Magazinul de bric-à-brac literar - 1585
Mai aproape decât mai departe - 1781
Maitrey - 1862
Malformaţiile traheo-bronho-pulmonare - 1051
Mama şi sensul vieţii : poveşti cu psihoterapie - 1689
Mamă, flori şi grâu - 1840
Mamele unor oameni faimoşi - 77
Mamifere din ogradă - 124
Mana cartofului produsă de ciuperca Phytophthora infestans : patografie,
morfologie, biologie, epidemiologie, profilaxie şi terapie - 1169
Management educaţional şi proiectare strategică : materiale suport pentru formarea
profesorilor - 1228
Management în turism rural şi agroturism - 1208
Management performant în vânzarea produselor alimentare - 1233
Management strategic : teorie şi practici privind formele asociative de tip public,
privat şi ONG din agricultură - 1200
Management strategic organizaţional : teorie şi studiu de caz - 1219
Managementul activelor şi pasivelor bancare - 467
Managementul activităţii financiar-contabile şi analize economice - 1224
Managementul afacerilor - 1211
Managementul calităţii - 1209
Managementul calităţii - 1220, 702
Managementul diagnozei statistice a proceselor de fabricaţie - 1232
Managementul hemoragiilor digestive superioare prin gastropatie erozivhemoragică - 1036
Managementul influenţării sociale în conflictele moderne - 400
Managementul investiţiilor - 1198
Managementul organizaţiei şcolare în care se integrează persoane de etnie romă 747
Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în contextul crizelor bancare şi
configurării sistemelor bancare actuale - 477
Managementul proiectelor : materiale suport pentru formarea profesorilor - 1203
Managementul proiectelor în turism - 1212
Managementul proiectelor teritoriale - 625
Managementul proiectelor - 1215
Managementul resurselor umane : sinteze, aplicaţii, grile - 1206
Managementul resurselor umane în turism - 1237

540

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale - 703
Managementul situaţiilor de risc în domeniul siguranţei publice - 616
Managing culture in business : basics - 1231
Mangalia : medalion dobrogean - 2149
Manifestul reformei - 254
Manual de drept comunitar - 545
Manualul capitalistului : învaţă cum să te ajuţi singur! - 438
Manualul operatorului helpline - 652
Mara - 2023
Marea carte a minţii - 216
Mareşalul Antonescu : un erou sacrificat - 2222
Marile mistere ale istoriei - 2181
Marile speranţe - 1627
Marketing : caiet de exerciţii, teste şi aplicaţii - 500
Marketing : dicţionar explicativ - 506
Marketing : studiul pieţei - 507
Marketing - management - 501
Marketing general - 508
Marketing internaţional : note de curs - 509
Marketing în turism - 502
Marketing relaţional : o abordare din perspectiva domeniului financiar-bancar - 499
Marketing - 503
Marketingul serviciilor financiar bancare - 504
Marketingul serviciilor în sistemul producţiei agroalimentare - 481
Martie, martie, mărţişor - 1753
Martin Chuzzlewit - 1628
Martor la slobozitul apelor : (proză) - 2035
Masajul facial - 999
Masajul în kinetoterapie - 1022
Masajul - 1000
Maşină pentru solicitări compuse - 1108
Maşini electrice şi acţionări - 1129
Maşini şi camioane - 133
Matematica - problema familiei noastre : sfaturi pentru părinţi conştiincioşi - 831
Matematica... fără frontiere : bacalaureat, admitere, concursuri - 832
Matematica în formule : definiţii, teoreme şi formule matematice pentru clasele IXXII :(M1 - M2) - 791
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a II-a - 706
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a III-a - 749
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a IV-a - 654
Matematică : caiet de vacanţă : clasa I - 707

CIP

541

Matematică : clasa a V-a - 833
Matematică : clasa a VI-a - 834
Matematică : clasa a VII-a - 835
Matematică : clasa a VIII-a - 836
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a II-a : anul şcolar
2009-2010 - 838
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a III-a : anul
şcolar 2009-2010 - 839
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a IV-a : anul
şcolar 2008-2009 - 840
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa I : anul
şcolar2009-2010 - 837
Matematică : culegere de exerciţii şi probleme : clasa a III-a : anul şcolar 20092010 - 841
Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VII-a - 842
Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VIII-a - 843
Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a, semestrul al II-lea 844
Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a, semestrul al II-lea
- 845
Matematică - M2 : subiecte rezolvate : bacalaureat 2009 - 861
Matematică distractivă pentru preşcolari : nivel 5-7 ani - 859
A matematika tanítása - 786
Materiale compozite obţinute din biomase lemnoase - 1289
Materiale monolitice pentru instalaţii termotehnologice - 1283
Materiale refractare : îndrumar de laborator - 1303
Mathematik Aufgabensammlung für die 5.Klasse - 828
Mathematik Aufgabensammlung für die 6.Klasse - 829
Maxime, cugetări şi definiţii din biologie - 945
Mănăstirea Pionul şi Palatul cnejilor cantacuzini de la poale de Ceahlău - 1313
Mănânc, slăbesc dar rămân suplu! cu metoda Montignac - 990
Mărfuri nealimentare şi siguranţa consumatorului - 1098
Mărturia lui Dumnezeu - 319
Mărturii despre părintele Dometie : antologie - 312
Mărturii din Gulagul românesc : versuri - 1821
Mărţişoare - 1842
Măsurarea şi monitorizarea mărimilor hidraulice în timp real - 1102
Mâini înzestrate : povestea vieţii mele - 1615
Mângâietorul - 274
Means of expressing futurity in English language -- 144

542

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Mecanică şi mecanisme : teorie şi aplicaţii de statică şi structura mecanismelor 1092
Mecanisme şi instituţii ale mediului concurenţial european - 596
Medicina internă în practica de laborator - 1034
Medicină internă pentru cadre medii - 1030
Mediul ambient olimpic - 1395
Memoria : dialogul omului cu pământul - 186
Memoriile unui diplomat oarecare - 1996
Memoriile unui ierarh uitat : Victor Mihályi de Apşa - 1933
Menestrul la curţile Mnemosynei cu stihurile toamnei dorului - 2006
Merítés - 1533
Meserii tradiţionale din zona Bereşti, Sascut - 2143
Mesevár - 2116
Meşteşuguri ţărăneşti tradiţionale în spaţiul românesc - 1330
Metaforă şi corporalitate în discursul media - 1512
Metoda Backtracking - teorie şi aplicaţii - varianta Pascal - 40
Metode de rezolvare a problemelor de matematică - 813
Metode matematice de modelare a fenomenelor economice - 818
Metode robuste de estimare multidimensională - 876
Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii - 712
Metodologia cercetării ştiinţifice medicale - 968
Metodologia cercetării ştiinţifice şi instrumentele ei - 5
Metodologia predării operaţiilor aritmetice la clasele I-IV - 830
Metodologie pentru implementarea proiectului educativ coordonat de copii privind
reducerea riscurilor dezastrelor naturale (Child led - Disasters risk reduction) 784
Mic dicţionar cu cuvinte uzuale macedonene - 1407
Mic dicţionar de demografie multilingv - 380
Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european - 554
Mic ghid de ecografie practică - 1072
Mică antologie Henri Coandă - 1146
Mici îndemnuri spre mântuire - 273
Mici lecţii de viaţă - 1667
Microbiologia cavităţii orale - 931
Microbiologia deşeurilor - 1196
Microbiologie generală - 933
Microbiologie industrială : îndrumar de laborator - 939
Micul prinţ - 1734
Mihai Eminescu : (Poetul nepereche în programele şi în manualele şcolare) - 1525
Mihai I : sfârşit fără glorie - 2223
Milano : ghid de călătorie - 2165

CIP

543

Miniculegere de jocuri didactice matematice : clasele I-II - 678
Miniculegere de jocuri didactice pentru limba română : clasele I-II - 728
Minte sănătoasă în corp sănătos - 143
Mintea ta sub asediu : câştigă bătălia ce se poartă în mintea ta - 212
Miracole mici şi mijlocii - 71
Mircea Cărtărescu : erosul androgin - 1540
Mircea cel Mare : scutul Europei - 2230
Mireasa evreică - 1712
Mireasa potrivită - 1687
Miroir fractal - 1980
Misterele Bibliei : noi perspective asupra unor vechi adevăruri - 258
Misterioasa putere a gândurilor - 236
Mitul bolii psihice - 247
Mituri şi legende - 134
Moara cu noroc ; Popa Tanda ; Budulea Taichii - 2025
Moara cu noroc - 2024
Modalităţi de activizare a elevilor în cadrul orelor de limba română pentru
eficientizarea activităţilor la clasele cu predare simultană - 722
Modalităţi de realizare a compunerilor şcolare - 666
Modelarea fotogrammetrică 3D - 884
Modelarea şi optimizarea proceselor din metalurgia neferoasă : modelarea
termodinamicii sistemelor de aliaje Al-Sn - 1294
Modele utilizate în analizele manageriale - 1194
Modern psychological research : trends and prospects : quantitative research vs.
qualitative research - 714
Modernitatea conservatoare : aspecte ale culturii Europei Centrale - 73
Modificări neurofiziologice în patologia hepatică cronică - 1027
Mollecular mechanisms of extracellular and intracellular proteinopathy in
Alzheimer's disease and frontotemporal dementia - 1060
Momeala Satanei - 280
Momente ; Schiţe - 1795
Momente artistice pentru cei mici : serbări şcolare - 724
Momente din istoria Olteniţei - 2238
Monitorizarea factorilor de mediu : tehnici şi sisteme - 782
Monografia Centrului Şcolar Arad : a 85-a aniversare - 669
Monografia comunei Brădeşti - 2137
Monografia comunei Cungrea - judeţul Olt - 2136
Monografia localităţii Jidoştiţa, judeţul Mehedinţi - 2139
Monografia oraşului Bechet - 2147
Monografia satului Ostrovu-Mare - judeţul Mehedinţi - 2141
Monografia satului Supurul de Sus - 1969 - 2134

544

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Monografia Şcolii Grăjdana, judeţul Buzău - 660
Monografia Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu -- 71
Monografia unor sate oltene - 2142
Monte-Carlo and Quasi-Monte Carlo methods with applications - 867
Morcoveaţă - 1732
Morfologia funcţională a aparatului dento-maxilar : caietul studentului - 1039
Morfopatologie specială - 1056
Morfosintaxa verbului în limba română actuală - 1487
Moromeţii - 1997
Morţi până la apus - 1645
Moş Crăciun - 2105
Motanul încălţat - 139
Motivul dublului în literatura europeană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
- 1602
Motoare cu ardere internă : îndrumar : seminar, teme de casă, proiecte - 1123
Mozdulj rá : ez más! - 256
Muguri de poezie - 1945
Municipiul Roman şi comunitatea ruşilor lipoveni - 619
Mutilare - 2030
Muzeul Naţional de Istorie a României : tezaurul - 81
Muzicanţii din Bremen - 1700
Muzică - 1352
N
Naomi - 2114
Naştere fără dureri - 1049
Natură moartă cu ciori - 1670
Naufragiu în alb - 1792
Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea - 1965
Ne pregătim pentru teză! : caiet de exerciţii aplicative pentru clasa a VI-a - 1502
Ne-amuzăm şi învăţăm - 1769
Neagoe Basarab : viaţa, domnia, opera - 2239
Necesitatea întâmplării sau Lumea riscului statistic - 384
Nedumeriri : proză scurtă - 1765
Nekünk bejött - 717
Neliniştiţii - 1619
Nemesis diary - 1930
Netrăitele : [poezie] - 1791
Neurochirurgie - 1073
New ways of teaching literature - 718

545

CIP

Nicholas Nickleby - 1629
Nicolae Densuşianu : omul şi opera : Dacia preistorică : revoluţiunea lui Horia în
Transilvania şi Ungaria - 2177
Nicu Haas : un pionier în antropologie, descoperitorul singurului schelet de om
crucificat - 942
Nimeni nu a grăit vreodată ca Omul Acesta (In. 7, 46) - 281
Noaptea de Sânziene - 1863
Noi fundamente ale dinamicii economice contemporane - 442
Nomadisme et croisements francophones - 1580
The non-finite forms of the verb - 1425
Noncopilărie şi maturitate postmortem - 1978
Nonny, Nani : o poveste indiană - 2110
Nostalgie - 1822
Note de curs : legislaţie contravenţională - 564
Note de teologie morală ortodoxă pentru uzul studenţilor şi absolvenţilor - 316
Noţiuni, concepte şi aplicaţii în economie - 439
Noţiuni de balneofizioterapie : curs pentru studenţii Facultăţii de Bioinginerie
Medicală - 1009
Noţiuni de biomecanică pentru ingineria materialelor - 946
Noţiuni de hidrologie generală - 928
Noţiuni de imunologie fundamentală - 971
Noţiuni de predare a limbii române cu privire specială la forma limbii şi a
poporului român - 1510
Noţiuni fundamentale de economie : noţiuni teoretice : aplicaţii - 435
Noţiuni introductive în internet şi comerţ electronic - 18
Noţiuni practice de fiziologia sângelui - 977
Novel materials for light intensity modulation - 1091
Nu îmi pasă! Hai s-o facem! : Lecţii de viaţă şi de afaceri - 455
Nu-ţi irosi viaţa - 326
Nume de cod viţa de vie - 1857
Nume de persoane în română şi franceză : studiu comparat - 1440
Numere : set de planşe - 719
O
O abordare conceptuală integrată privind vârstnicii - 376
O călătorie în jurul lumii - 1847
O contribuţie la istoria exilului românesc - 2227
O hermeneutică a romanelor postbelice ale lui G. Călinescu : lucrare ştiinţifică 1592
O incursiune în educaţia adulţilor - 689

2205 Ordinea mondială după leninism .427 O istorie a istoriografiei universale şi româneşti .1740 Organe de maşini : investigaţii experimentale.1888 .643 O zi cu Eminescu .672 Paşaport pentru performanţa sportivă .546 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE O istorie a comunismului din România : manual pentru liceu . Bacău) .1167 Palatul .118 Oeuvres complètes . Costică .1154 Particularităţi metodice ale lecţiilor de geografie desfăşurate pe teren .428 Ordinea naturală a lucrurilor . consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele I-IV .1713 O mandala astrologică : ciclul transformărilor şi cele 360 de faze simbolice ale sale .781 Organizarea partidelor naţionale aparţinând unei familii de partide europene : studiu de caz PD-L .704 Opoziţia parlamentară românească : 1990-2004 .425 Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic în lecţiile de matematică .1392 Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării.2133 Organizarea mediului construit .322 O lună până la majorat .573 Örök készenlétben : irodalmi antológia .1696 Onoarea tribului .2090 Oportunitatea irigării culturilor agricole în zona centrala a Olteniei .2201 Oradea şi Bihorul la cumpăna dintre totalitarismul comunist şi democraţie : (19871992) .323 Parazitologie animală .769 Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi : fenomenologia situaţiei şi critica heideggeriană a conceptului de valoare .1709 Office XP : instrumente birotice . Gheorghe .565 Organizaţii europene şi euroatlantice .1341 Omul de sub podea .1916 Omul în căutarea sensului vieţii .1170 Oportunităţi privind adaptarea copilului de vârstă preşcolară la viaţa de şcolar .872 Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat . soluţii contructive .353 Oliver Twist .1588 O lume în criză . Caragiale .2121 Parlamentul în principalele constituţii ale statelor europene .1709 Opere .1574 Oamenii lui Animal . Dani és a többiek .2019 O nouă viaţă . consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele 1-4 .566 Particularităţi ale agriculturii Serbiei în Banatul de Sud .L.257 Paraclisul Maicii Domnului : canonul de mântuire cel mic .1115 547 CIP Organizarea internă a castrelor din Dacia = The internal planning of roman forts of Dacia .230 A párjanincs János Vitéz .2115 P Pagini de monografie . Popescu.765 Obiceiuri şi credinţe macedoromâne : dicţionar .1374 Paşi în timp .1729 Operaţiile de stabilitate şi securitate umană .1498 Ortografia practică pentru ciclul primar .636 Operaţiunea Monkeewrench .39 Oglinda inimii omului .1376 Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării.2128 Ortografia în clasele primare : lucrare ştiinţifică .2113 Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.1054 Pariul proprietăţii : sfaturi esenţiale pentru câştigători .1477 Ospăţ la masa critică .692 Particularităţi metodice în consolidarea deprinderilor motrice în dezvoltarea calităţilor motrice la preşcolari .2123 Papság .2175 O întâlnire cu opera lui I. Neamţ.20 Pajişti temporare în cadrul relaţiei sol-plantă-animal . Raduc.2158 Omagiu.169 O minunată călătorie spre naştere .305 Összes költemények .1366 Odiseea : repovestită pentru copii .1690 Panni.1779 O viaţă pentru o idee : dezrobirea pontonierilor .1248 Pagini Web : note de curs .178 Oceaniada .1630 Omagiu.1902 Odă înţelepciunii .2150 Pagini din istoria transportului judeţean prahovean şi al transportului urban din municipiul Ploieşti .1684 Opere italiene .

1062 Patologia animalelor de companie : oncologie generală .1844 Pânza de păianjen .883 Părintele profesor Ene Branişte : slujitorul.674 Petrecere în casa păpuşii .244 Peregrinul transilvan .1310 Piciul .1896 Pe repede înapoi .2158 Personalităţi militare române din prima jumătate a secolului al XX-lea .Călătoria şi teatrul .1783 Poezii în grai bănăţean .43 Pe apa sâmbetei .480 Pilates .548 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Pateric : ziceri inedite ale părinţilor pustiei .475 Pompe şi ventilatoare centrifuge şi axiale .1780 Poeme în proză = Poemi in prosa .educaţia sănătăţii .324 Pathobiochemistry of cerebral ischemia : am experimental approach .651 Politici şi mecanisme fiscal-bugetare .1875 Pneumologie : compendiu .345 Părinţii bisericii despre sfârşitul lumii : antologie .470 Pieţe şi burse de valori .2101 Păcală şi isprăvile lui .1923 Pentarhia .1388 Pinocchio .259 Păsări domestice .2198 Pădurea .1324 Petru Pavel Aron : 300 .1841 Poezia religioasă în perioada interbelică .693 Pelerinaj în Egipt .1135 Perfecţionarea organizării contabilităţii manageriale în industria prelucrării lemnului .1083 Patria de zăpadă : povestiri .630 CIP Petale de suflet .1720 Pictură şi sentimente .141 Plângea Iisus .1944 Pe urmele dansatorului .354 Pedagogie medicală .1119 Pongo şi Pongolicii .1272 Performanţa monetară & integrarea europeană : macroeconomia integrării monetare europene . cu sfori .1600 Poezii arse de vii . 2124 Poeziile iubirii visate.1277 Plastilina : modelează cu plastilină .1786 Poezii pentru prichindei .624 Politici sociale pentru persoane cu dizabilităţi ..1991 549 . cupluri şi poveşti.2176 Peregrinatio ad loca sancta : (itinerarium et Missa) = Pelerinaj la Locuri Sfinte : (itinerariu şi Liturghie) .1984 Poetica română .1943 Poets between milleniums .1813 Poete între milenii = Poets between milleniums .588 Perla .1318 Pieţe de capital .1968 Pe strune de brad : catrene de dragoste .1358 Personajul feminin în proza lui Ion Luca Caragiale .1984 Poezia Carpaţilor .325 Piaţa Muzeului . poemele cunoaşterii . pierdute .1818 Pereţi de consolidare din beton armat pentru structuri în cadre .Cazul României .1077 Patologia animalelor de companie : oncologie generală . trăite.2164 Pelerinaj în Italia prin Budabesta şi Viena .1652 Pe urmele sfântului Ioan Casian .2010 Poate omul să trăiască fără Dumnezeu . profesorul şi teologul : prezentare biobibliografică a personalităţii sale .746 Până la iubirea din toamnă .1078 Patologia oilor şi caprelor .1824.1639 Pământul şi universul .1544 Personalităţi contemporane : Gheorghe Popescu .prima piaţă a Clujului .1975 Poemele copilăriei.1985 Poezii .801 Politica europeană în domeniul vizelor .1849 Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice .140 Petru Damir : album de artă .2070 Poiana cerbului .1682 Personaje.1656 Pe urmele mortului .1061 Poarta frumoasă .1895 Poezii româneşti alese = Selected Romanian poems .115 Piramida secolului meu .2021 PC Hardware : EUCIP IT Administrator : Modulul 1 .2082 Pe drumuri de munte ..362 Poeme amare şi catrene .1971 Pădurea răzvrătită .2045 Poligoane regulate .

1830 Poveşti . teste şi subiecte de concurs : clasele III-IV .1894 Poveste cu final dulce .878 Presa românească de la începuturi până în prezent : dicţionar cronologic .1520 Primul cocor : romanian kaiku .85 Preţul sării : rondelurile morale .761 Povestiri adevărate.600 Proceedings of GlobalComp 2008 : workshop on models.819 Probleme de maxim şi minim din geometrie .1631 Poveste fără nume .1817 Pribeagul .specializarea teologie romano-catolică didactică .1621 Predarea verbului în ciclul primar : lucrare ştiinţifică .145 Prinţul fermecat .1459 Procedee şi echipamente de depoluare a solurilor şi a apelor subterane .1180 Produse şi servicii bancare .865 Probleme de fizică : metode de rezolvare . Bucharest.56 Problèmes d'électrotechnique .1809 Primăvară târzie : poezii .787 Probleme pregătitoare pentru concursurile şcolare .751 Prelucrarea automată a datelor analitice şi grafice din topografie şi cadastru .900 Probleme de matematică pentru concursuri interjudeţene : Geometrie : clasa a VI-a : teste pentru teză : semestrul al II-lea .1159 Produse lactate : tehnologii şi reţete de obţinere . 2008 .444 Previziunea : premisă a dezvoltării durabile .86 Portretul scriiturii .329 Poveşti.1045 Practicum de farmacologie veterinară .806 Probleme rezolvate de programare : Pascal şi Fox .1897 Printre jucării poveşti şi anotimpuri .1082 Prada .1595 Porţia de abis .1913 Povestiri din Bistriţa Veche .1999 Primejdia mărturisirii : convorbirile de la Rohia .2000 Primul meu album cu animale . understanding.458 Profeţii relativismului moral .1648 Practica preparării de substructuri organice în protezarea fixă unidentară .147 CIP 551 Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes : perception.1701 Prinţul norilor .1858 Previziune economică .collocations : ghid auxliar .2160 Prin Săliştea de altădată .1812 Postul de observaţie .779 Procedura contravenţională .1754 Prinţesele dansatoare . awareness and action : 3-5 April 2009.1127 Procesul de convergenţă instituţională .550 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Portofoliu de practică pedagogică : instrument de lucru pentru studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică . pentru nepoţi şi nepoate .1241 Procese digitale în societatea cunoaşterii .1637 Principesa Elena Cuza : corespondenţă şi acte (1840-1909) .2211 Printre cărţi .19 Procesarea textului : culoarea în poligrafie .490 Pribeag prin viaţa mea .866 Probleme de matematică pentru liceu şi pentru pregătirea bacalaureatului .1890 Poveştile lui Andersen .1605 Powerful knowledge : 18th Century Poetry Experts .2100 Prietenele mele.1992 Povestiri pentru părinţi şi copii .1981 Primul an .388 Potecile cerului : povestiri pentru secolul XXI .667 Portret în oglindă la 20 de ani .32 Procese şi instalaţii termice pentru centrale termoelectrice .1157 Producerea seminţelor şi materialului săditor legumicol .1724 Probleme de aritmetică : metode de rezolvare. 2007 800 Procesarea imaginii : reprezentarea şi îmbunătăţirea imaginii . animalele . însoţite de comentarii . povestiri.576 Producerea furajelor .171 .1778 Povestea mărţişorului .1982 Poveste despre două oraşe .2224 Primavară în octombrie . logics and technologies for global computing : Cluj-Napoca.144 Prigoana .2235 Prin urechile acului .30 Proceedings of the sixth Congress of Romanian mathematicians : Bucharest.1883 Prietenii pădurii : (cu 3 figurine) . amintiri .1715 Privirea dragostei . Romania : abstract proceedings .1761 Povestiri istorice .235 Profeţiile lui Nostradamus : o selecţie a celor mai incitante preziceri ale profetului. semantics.1122 Problems in translating idiomaticity in English .33 Prelucrarea măsurătorilor geodezice .

2188 Psalmi : poezie creştină .1688 Rămas bun casei părinteşti .523 Protecţia mediului .1295 Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale : Congresul Academiei internaţionale de drept comparat : Mexico.1790 Pur şi simplu .1939 Prussian and English diplomatic reports : 1791-1803 .637 Războiul psihotronic .1021 Remember .1046 Proza fantastică a lui Mircea Eliade .422 Religia iubirii .505 Relaţii internaţionale : lumea diplomaţiei .734 Receptarea critică a operei lui Mihail Sadoveanu .198 Psihomotricitate .2194 Război şi cunoaştere .1329 Raţie .Mecca românilor . "ficţionale" .190 Psihologia educaţiei : lucrare metodico-ştiinţifică .780 Proteze unidentare : îndreptar de laborator .1005 Psihologia dezvoltării umane .1280 Relaţiile personale dintre soţi în dreptul internaţional privat .1240 Reforma de curriculum : 2005-2008 .670 Relaţii financiar-monetare internaţionale .293 Religiile lumii .346 Realitate istorică şi imaginaţie în romanul englez şi american contemporan .413 Relaţii publice şi comunicare .1579 Proză .1315 Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul: text.totul despre influenţare : amplifică-ţi puterea de convingere şi învaţă să te aperi de manipulare .psihopatologie .1329 Raze de soare .552 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE The programming of virtual reality .633 Regimul juridic al vânătorii şi pescuitului .1524 Regards d'historien .1020 Proiectare asistată de calculator .1276 Relaţii publice şi publicitate pe Internet .1536 Reclamaţii către Univers : ghid ajutător pentru împlinirea viselor .mediu .994 Relaţia profesor-elev în viziunea educaţiei şi învăţământului personalizat .1950 Puterea cuvântului .2183 Regele cu coroana de hârtie . traducere.1001 Remedii naturiste .269 Războaiele dintre ruşi şi turci din secolul al XVIII-lea şi implicaţiile lor asupra Bisericii Ortodoxe din Moldova .1865-1866 Proze color .213 Redactare şi corespondenţă .Dâmboviţa : pagini la o monografie .559 ..1685 Reabilitarea clădirilor istorice cu structură din zidărie ..1927 Regimentul 36 Infanterie : o istorie în imagini .408 Putna .1569 Receptarea şi predarea romanelor lui Marin Preda în liceu : soluţii didactice .2055 Prundeni.640 Războiul geofizic .1312 Q Quelques notions de grammaire .2083 Răscumpărarea .694 Psihologia persuasiunii .735 Regal poetic .529 Relaţiile româno-franceze în secolul al XIX-lea .1421 R Ration . mănâncă inteligent" .2012 CIP 553 Răget de şoarece .1958 Repere în istoria filosofiei dreptului .9 Proiecte economice în domeniile agroalimentar .lumea conflictului .13 Proiectare asistată în automatizări : îndrumător de laborator .709 Proiectarea informatică în marketing .2004 Psihanaliza relaţiei ...61 Proiectare şi dezvoltare curriculară în învăţământul primar : lucrare ştiinţifică .2210 Râu Alb . comentariu teologic .1012 Puntea suspinelor .psihoterapie .lucrare a iubirii şi dreptăţii dumnezeieşti .23 Programming techniques : textbook .638 Râşnovul şi Cetatea Râşnovului : ghid istoric .2148 Râul întunecat .1003 Psihoterapie relaţională : repere .15 Proiect educaţional naţional "Trăieşte sănătos.! "Finis coronat opus" : memorii.2208 Puterea .194 Psihologia vârstelor .1178 Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş .261 Remedii naturale .turism . 2008 .1575 Realizarea programului UBB 500 : propuneri de măsuri .

sarcini întrerupte.1977 Scrie cu mine I .2144 Să mâncăm sănătos .1070 Sárga vihar .1797 Sănătate .1664 Robotică .1788 Roman intim .2206 România în ecuaţia Euroatlantică a securităţii şi apărării .733 Scrieri fundamentale : despre psihodramă. performanţe . Bacău) 766 Reprezentări ale ţiganilor în literatura de ficţiune românească din sec.1192 Reţete din bucatăria americană .1775 Scafandrul aerului .423 Rostiri .1185 Reţete din bucatăria libaneză . traduzione e commento del dossier greco 297 Sadova . fără tutun şi alcool : caietul elevului .320 Rugul aprins de la mănăstirea Antim la Aiud .991 Să nu sufli o vorbă . Basarabia. mitul unui anestezist .1909 Robert Browning and the dramatic monologue .337 .332 Roman de dragoste cu securitatea .R.1187 Reţete din bucatăria rusă .1816 Revelaţia vieţii din belşug pentru tine . Transnistria : o trilogie pentru sfârşirea tragediei .401 Rolul UE în asigurarea securităţii globale .1322 Sărută pământul acesta .732 Scrie cu mine II .645 Repere stilistice ale muzicii de cameră franceze în sonata pentru vioară şi pian(1850-1900) .292 Sclipiri pe cerul inimii .679 Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.1884 România în context european la începutul secolului XX .556 555 CIP Római katolikus imakönyv .Sex : femeia ideală .A. Neamţ.585 Sarcini nedorite.2145 Sancţiuni privind patrimoniul .1186 Reţete din bucatăria marocană .1635 Rolul activităţii industriale în dezvoltarea aşezărilor din spaţiul metropolitan al Bucureştilor .333 Rugăciuni făcătoare de minuni .1806 Scarabeul în muşuroi .1363 Repere metodologice în asistenţa socială : tehnici şi metode de investigaţie şi intervenţie asistenţială .482 Rolul educaţiei ecologice în viaţa elevilor .M.987 Saba il Goto : martire di frontiera : testo.1826 Să zbori şi să nu mori : roman autobiografic . instituţii .1125 Rochia din vis .463 Retail banking .2095 Schi alpin : manualul începătorului .1373 Schisma cea mare : lucrare ştiinţifică .460 Retorică şi pragmatică în discursul ciceronian .1184 Reţete din bucatăria italiană .215 Scrieri .1691 Revoluţia de la 1848 în Ţările Române .1010 Sărbătorile de iarnă în tradiţia populară .2009 : monografie istorică .306 Rugăciuni biblice .1572 Retrăiri . cărţi.1770 Revolutionary road .1768 Sănătate prin terapii naturiste .2197 Ridică-te.2126 Satul Horia .1355 Repere şi instantanee : oameni.738 Rolul şi funcţiile familiei în procesul de socializare şi educaţia copilului . al XIX-lea 1555 Respirând cu Nichita -.1966 Roşu .1183 Reţete din bucatăria franceză .210 Rolul şcolii în formarea personalului didactic .1679 Să vorbim despre palmieri .133 Restitutio romaniae : Bucovina.615 România în relaţiile internaţionale în contextul european : 1866-1878 .1581 Resurse naturale şi utilizarea lor : îndrumar de lucrări practice . locuri. echipe.2005 S S.1623 Rubine din ceasuri târzii .1188 Revanşa chipurilor .773 Retail & Corporate banking : mutaţii.947 Rolul intuiţiei în învăţarea matematicii la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică . strategii.2084 Scadenţa . Caragiale! : epigrame .554 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Repere în istoria teatrului universal .judeţul Suceava : satul din suflet .T.1998 Reţete culinare pentru fiecare zi . metoda de grup şi spontaneitate . evenimente.

301 Simulări manageriale : note de curs .1217 CIP 557 Sindromul masculului alfa .1961 Sorescu .1891 Spune noapte-bună insomniei .67 Sisteme informatice de gestiune .26 .2037 Spovedanie cinică : monorime congelate-n sufletul meu păcătos .696 Servicii financiare pe piaţa europeană . PostgreSQL şi SQL Server .294 Sensul schimbării în universul infodocumentar .1811 Spaţiul mistic .864 Specii protejate în arealul.1125 Skoda Fabia 2000-2006 benzină şi diesel . dialecte DB2.340 Sfârşitul farsei .1960 Semiologie medicală : aparatul renal.472 Serviciile de consultanţă în management : o abordare din perspectiva marketingului .1093 Securitatea şi calitatea produselor vegetale.336 Sfânta taină a Botezului : între simbolismul ritualului baptismal şi realismul lucrării tainice a harului .347 Sfântul Anton .338 Sfântul Iosif .1242 Sistemul mecanic / Varga. studii de caz .57 Sisteme informatice cu baze de date în management : teorie.41 Sisteme politice comparate . disimetria şi asimetria în conflictele militare actuale .1666 Sigiliul .24 Sisteme suport pentru decizii .2050 Scufiţa Roşie .42 Sistemul informaţional contabil al transporturilor locale de călători . American Novels .1521 Societatea şi economia bazate pe cunoaştere : provocări şi oportunităţi pentru România .1221 Sistemele de asistare a deciziilor în contextul societăţii cunoaşterii .556 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Scriitoare .1662 Spiritul de fineţe : cinsprezece meditaţii .128 Scutul meu sigur .1694 Speră în ziua de mâine .387 Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin . 23 octombrie 2008 :[lucrări] .1570 Scrisori pentru Ema .1877 Sisteme de conducere cu calculatoare : fiabilitatea factorului uman .404 Self-repairing memory arrays inspired by biological processes .996 Sisteme de gestiune a bazelor de date : ORACLE 10g : suport laborator .1052 Semnele trupului : cum să afli de ce suferi fără să mergi la medic .1293 Sisteme de detecţie şi alarmă la incendii . Ştefan .211 Singur cu Dumnezeu .407 Sisteme reconfigurabile de calcul : lucrări practice .1995 Securitate în epoca globalizării .1173 Sonete .1707 Serbări pentru preşcolari : culegere de programe artistice .1145 Social Boundaries in Early 20th c. pe urmele lui Pintea .59 Sisteme informatice cu baze de date în marketing : teorie.1048 SQL.1391 Specificul predării operaţiilor aritmetice în învăţământul primar . 14-17 noiembrie 2007 .2001 Senzaţia de déjà-vu .1420 Spasm matricid .54 Seminţe de gând .1406 Spaniola rapidă . studii de caz . Oracle.739 Sinuciderea îngerilor .10 Sisteme informaţionale în managementul resurselor umane : aplicaţie în selecţia de personal .1744 Simetria.1304 Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr .1068 Semiologie medicală .632 Sociologia migraţiei : teorii şi studii de caz româneşti . digestiv şi sistemul hematopoetic .492 Societăţile militare private şi securitatea umană .1222 Sistemul de operare UNIX : comenzi şi script-uri ..967 Sensul ascezei creştine .1149 Selecţie de hotărâri ale Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării .260 Singur pe lume .642 Securitatea energetică .1586 Scriitori şi artişti reprezentativi din secolele XIX şi XX : analiza operelor lor majore . siguranţa vieţii ..641 Simpozionul internaţional "Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală : secolele XVIII-XXI" : Cluj-Napoca.783 Speranţe împlinite .1660 Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului .1987 Scrisorile tatălui către fiul său .1727 Sinteze pentru bacalaureat .1225 Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Arta şi publicul nou" : Iaşi.1590 Source of error in translation .339 Sfântul stareţ Vasile de la Poiana Mărului .1551 Sentimente în amurg .78 Le sentiment de la mort dans l'oeuvre d'Arthur Rimbaud .

stare de vis .1919 Stat şi religie în Orientul Mijlociu Islamic : de la teocraţia medineză instituită de Muhammad la Frăţia musulmană din perioada interbelică .1097 A Szentek nyomában Erdélyben .1066 Strig şi mai tare : versuri .2106 Swedish diplomatic reports : 1791-1796 .2188 Swedish diplomatic reports : 1799-1808 .365 Statistica : mod de gândire şi metode .31 Structuri de date liniare şi arborescente în C .385 Statistica economică : teorie şi aplicaţii .1940 Supercopoii şi cazul culorilor misterioase .1601 Sunetul limbii .303 Szuhay Mátyás tréfája .53 Studii asupra Evangheliilor .1881 Şapte lideri în război .2188 Swedish diplomatic reports : 1798-1799 .755 Studii eliadiene : Mircea Eliade între istoria religiilor şi literatură .1970 Substantivul : exerciţii aplicative ..1071 Stresul oxidativ în fiziologia şi patologia aparatului genital feminin .Şi celelalte religii? .libertăţile religioase .626 Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii .2188 Systèmes à énergie d'origine renouvelable pour la maison passive .416 Staţia polară .379 Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane : noţiuni de bază : statistici univariate 381 Statistică pentru economişti : analiza datelor în EXCEL şi SPSS .2178 .1503 Sugestii de rezolvare pentru proba de Geografie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .1099 Studiul privind petrecerea timpului liber diferenţiat pe sexe şi în privinţa sportului 1385 Sub semnul Aspidei .1375 Studiu de orchestraţie .741 Strategii şi operaţiuni bursiere .374 Şalul .921 Studiu cu privire la pregătirea fizică a jucătorilor de fotbal la nivel de echipă divizionară "A" în perioada de iarnă .2236 Sugestii de rezolvare pentru proba de Literatura română : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .471 Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare .1298 Structuri de date : culegere de probleme .1594 Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M1 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .1181 Stomatologie veterinară .1345 559 CIP Studiu monografic : CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina .1075 Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare Chestionarul SWS (Survey of Work Styles) .1672 Stăpânind porţile vrăjmaşului .557 Stare de veghe.1522 Suprasolicitat.2068 Structura cazurilor în româna contemporană . the project wons the first prize at the 16-19 years category .302 Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu .societatea .875 Sugestii pentru analiză literară : lucrare ştiinţifică ..558 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Stabilirea masei active şi a masei pasive în procedura insolvenţei .2122 Ş .262 Studii de mitologie .2108 Suntem pentru schimbări sau Ca darvinişti şi economişti vom părăsi planeta aceasta . 13-15 february. la cultivarea şi păstrarea in vitro .1532 Studii privind comportarea unor specii şi populaţii locale de Solanum sp.1489 Structura tricoturilor din bătătură : colecţie de lucrări practice .1156 Studiu asupra influenţelor gravimetrice induse de mareele terestre în activitatea seismică intermediară din zona Vrancea .874 Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M2 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .2171 Sugestii de rezolvare pentru proba de istorie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .1591 Stimularea secreţiei lactate la oi şi capre prin administrarea în hrană a lecitinei vegetale .386 Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată : introducere în aplicaţiile SPSS 383 Statul . copleşit şi prost plătit : de la stres la succes în câţiva paşi simpli 1032 Sus pe cer .1084 A story of success : The pizza bussiness across europe : at the annual conference in Prague.

2009 .228 Teologia imnului acatist .898 Teroarea .1109 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : materiale suport pentru formarea profesorilor . avocatură şi examenul de licenţă .462 Tăcerea din cupă .161 Tandre dimineţi : versuri .1297 Tehnologie şi inovare .facilitator de dezvoltare durabilă a comunităţii .1796.12 Tehnologia prelucrării produselor agroalimentare şi impactul lor ecologic : ghid practic . baza creativităţii şi inovării : culegere de lucrări prezentate [la] Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" : Cluj-Napoca.2063 Ştefan cel Mare . poezii şi proverbe .816 Teste de verificare a cunoştinţelor în vederea obţinerii permisului de conducere 1253 Teste grilă : limba engleză .1116 Tehnici şi echipamente GMDSS .1641 Teste de biologie pentru clasele V-VII . : elegii .1387 Tehnici culinare şi ustensile de bucătărie .1281 Tehnologia şi controlul calităţii în industria morăritului : îndrumător de lucrări practice .1989 Temporal correlation with present perfect in media contexts . a dobânzii şi a banilor .1144 Tehnici Yoga .451 Teoria şi practica activităţii notariale : pentru uzul studenţilor ID . Ion .165 Ştiinţa şi tehnologia .1752 Teatru .1552 Teledetecţie .1284 Tehnologia de recondiţionare a utilajelor de tip pompe .880 Temeri şi îndoieli : Săltic 2008 .1460 Testamentul lui Sherlock Holmes .1474 Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a .560 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Şarpele Genezei .2226 Ştiinţa bizarului .223 Teste de Limba şi literatura română : pentru admitere în liceu .1708 Teatru şi proză .1475 Teste şi analize gramaticale : curs practic de limba germană .1853 Tăiţei chinezeşti ..1447 Şi eu aş vrea să zbor .2107 Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan .1959 Şcoala .1764 Tactica poliţienească privind intervenţia în gestionarea riscurilor .1085 Tehnologii pomicole .1757 Şi bunicii au fost copii .1763 Şi ce dacă! .447 Teoria generală a portofoliului .1117 Teoria fericirii în asistenţa socială : de la managementul îngrijirii la managementul fericirii .1827 Şoapte .304 Teologie şi spiritualitate în gândirea şi viaţa Sfinţilor Părinţi .cheia cunoaşterii..1172 Teja Papahagi un aromân aşezat cu sfinţenie în cartea satului domnesc .617 Taina iubirii .366 CIP 561 Tehnologia de adaptare a ochelarilor .1539 Teste de matematică : clasele IV-V .544 Teoria şi practica bilanţului : pentru uzul studenţilor ID .271 Talpalatnyi univerzum . 2008 . 1994 Technikatörténeti örökség a kalotaszegi magyarvalkón .2057 Şi din imagini învăţăm limba engleză .608 Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a .1128 Taxa pe valoarea adăugată .1776 Şoricel voinicel .752 Tehnica şi metodica predării înotului .264 Te iubesc la nebunie .172 Ştiinţa numerelor .750 Şi acum să facem : cugetări.771 T T.1266 Termodinamică pentru inginerie mecanică .653 Teoria generală / Dogaru.65 Tehnici pentru investigaţia materialelor : aplicaţii .2225 Test your English knowledge : ghid auxiliar .1851 Şi atunci ar fi trebuit să vorbesc.1424 .166 Şase feluri de a muri .1444 Teste grilă pentru magistratură.350 Teoria circuitelor electrice : probleme .1917 A társadalmi változások kommunikációs univerzuma .IQ .515 Teoria generală a ocupării forţei de muncă.1193 Tehnici de sortare : studiu comparativ .1453 Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare: conferinţă naţională cu participare internaţională : Cluj-Napoca.936 Teste de inteligenţă . Maiorescu şi contemporanii lui .1560 Tablele împărţirii .

iubiri ascunse.2014 Ţinutul fulgilor de nea .154 Uimitoarea carte despre dinozauri .semestrul II : 2008-2009 .168 Textbook of surgery.511 Tratamente naturiste cosmetice .153 Ţiganii.1377 Turismul urban .1653 Tudor Arghezi : discursul polemic .1836 Trădarea nu moare niciodată . pământenilor! .494 Turismul în zona Subcarpaţilor de Curbură .1246 Tranzacţii economice internaţionale .1073 Texte şi teste : Limba şi literatura română : aplicaţii .151 Tom şi Jerry : joacă-te şi colorează! .2071 Tom şi Jerry : 3.240 Tratat de reabilitare pulmonară .1074 Travel series : (journeys of the self) .2.152 Totemul lupului .1578 Tradiţii şi credinţe de Paşti .1543 Tirania .486 Turism urban .2204 Three days .1412 Transmisia datelor : consideraţii teoretice şi experimente de laborator .2153 The times book of IQ tests .155 .1452 Translation theories of the twentieth century : (1900-1990) .1446 Tesztkérdések a gépjármű-vezetői vizsgához (kresz) .982 Toxicologie : suport de curs .1663 Tradiţie şi inovaţie în romanele lui Camil Petrescu .1870 Trepte de căutări .1936 Uimitoarea carte despre corpul meu .1900 Trezia minţii şi cerul inimii : integrala scrierilor .1405 Translation practice for advanced students . psihiatrie şi psihodinamică .1872 U Ucenicele diavolului : iubiri visate.1632 Tipologia feminină în opera literară a lui Mircea Eliade .570 563 CIP Trandafir cu venele tăiate .1480 Teza cu subiect unic : recapitulare prin modele : Limba şi literatura română : clasa a VII-a .1113 Transporturi şi vamă : lexicon .1723 Toamna crizantemelor : versuri .562 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Teste-grilă de psihopatologie.1356 Thocomerius-Negru Vodă : un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti .2104 Totul despre ciobănescul german : ghid complet pentru creşterea. variante propuse 797 Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte pentru clasa a VIII-a : Limba şi literatura română .forecast and impact on Romania : simpozion internaţional 484 Theatralis . Irinel .1017 Tractate regarding the magistrate profession in Romania .1876 Transfer socio-culturel par la traduction .1609 Ţ Ţara Năsăudului : studiu de geografie regională .531 Tratat de managementul modernizării transporturilor din România de după 1989 1223 Tratat de morală . aurul şi diamantele .1508 Teza cu subiect unic la Matematică : clasa a VII-a : semestrul II.1.1642 Turism rural : absorbţia fondurilor europene .984 Tratat de chirurgie ..27 Totul despre sex şi căsnicie .2088 Treziţi-vă.1526 A the concentration of media ownerschip in Romania : supporting or challenging pluralism and media fredoom? . ţesuturi şi celule de origine umană : prevenire şi combatere .1275 The economic crisis .2155 Ţăranul şi cei trei feciori .767 Traficul ilicit de organe.609 Traité sur la profession de magistrat en Roumanie .223 Timpuri grele .969 Testing techniques .1254 Tetrabilos .1073 Tratat de drept penal : Partea specială .263 Tu eşti roşcata mea . Vol. dresarea şi îngrijirea ciobănescului german ..569 Tradiţia medievală în scrierile lui Geoffrey Chaucer .1394 Turist fiscal .2192 Trecătorul .1584 Tunele : În adâncuri .1182 Totul despre comerţul electronic .1931 The Times : atlasul geografic al lumii . IV : Thoracic surgery / Popescu. Sudoku! . iubiri trăite .

1741 Vector bundles geometry : applications to optimal control .1040 Umor german la zi .2174 Viaţa unui şef de departament povestită de fiul săi Supermen . Probotă şi Moldoviţa : metode tehnice ale picturii murale .99 Viaţa comună : eseu de antropologie generală .402 Virgil Bălan : un mare antrenor european .1758 Viaţă.1597 Urgenţe în medicina veterinară .156 Uimitoarea carte despre piraţi .948 Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri? : protejarea "in situ" şi "ex situ" a speciilor de plante periclitate din Munţii Ţibleşului.1007 Vagabonzii Dharma .1676 Visul învolburat al celor nouă .1336 Vizibil şi lizibil în imaginea fotografică şi în extensiile ei .1810 Vânzătorul de iluzii .Asian origin .1314 Universul mito poetic eminescian .1261 Valeriu Cristea : profil critic .862 Verde de.856 Utilizarea abrevierilor de origine engleză în stilul ştiinţic al limbii române . Popăuţi. : représentations du hasard dans la littérature .1774 Ultimele flori ale unei octogenare .1334 .1746 Văduva din Ierihon .2086 Viaţa lui Ion Creangă : pentru elevi .432 Uniunea Europeană .2109 Visuri şi himere : ecouri simboliste în sculptura românească modernă . Tănase Scatiu . calificative. descriptori ..2032 Vânătorii de fantome în mijlocul focului .1704 Un chinez pe bicicletă .1874 Ultrasonografie vasculară . Crişan : 1949-2003 .1674 Varietatea gimnasticii pe muzică .564 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Uimitoarea carte despre Egipt .415 Verisimitude and architectonics in Hemingway's short stories .299 Vindecarea bolilor cardiovasculare principale în timp scurt fără medicamente 1037 Violated bodies : a cross-cultural reading of the English .851 Vampirul Armand .1073 Ursuleţul silitor : Matematică : clasa a III-a : fişe de lucru.1342 Vocea inimii . teste de evaluare.1606 Un monument reînviat : Biserica Ortodoxă "Sfinţii Apostoli Petru.2072 Vestitorii primăverii : carte de colorat .157 Uimitoarea carte despre pompieri .1657 Valediction : a tragedy forbidding mourning . Pavel şi Andrei" .778 Voroneţ.591 Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania .950 Viaţa ilustrată a lui Iisus Hristos din Evanghelii .1589 Valetul O'Rubick . Valea Lăpuşului.1371 Vise năruite.1649 Un secol de pictură sârbă : 1850-1950 : capodopere de la Muzeul Naţional din Belgrad .1079 Urmărirea penală : modele de cereri şi acte procesuale şi procedurale .313 Viaţa la ţară .1633 Un coup de dés.891 Vindecare prin eliberare ..1922 Valoarea stilistică a adjectivelor în stilul administrativ al limbii române .1880 Versuri mici pentru nepoţi şi bunici .2077 Vibraţii mecanice .language fiction by authors of south .1339 Unele elemente de orientare în ştiinţe economice ..1148 Volumele personocraţiei ..158 Uimitoarea carte despre recordurile animalelor .1369 CIP 565 Vasile Şt. viaţă legată cu aţă .1529 Veronika se hotărăşte să moară . Valea Someşului şi Culmea Codrului . promisiuni împlinite .1743 Versuri de toate zilele .1955 Volkswagen Golf & Bora benzină şi diesel 2001-2003 .1823 Vânător de toamne târzii .1564 Violenţa şcolară : percepţia violenţei profesor-elev : lucrare ştiinţifică .1697 Vânătorii de fantome pe urme de gheaţă . Oradea .1439 V Vaccinarea în cancerul de col uterin .1598 Valenţele cognitive şi decizionale ale informaţiei contabile oferite de conturi anuale .o abordare instituţională .327 Un prieten ca tine .1576 Un deces în familie .1337 Vă scriu în genunchi .1491 Valós analízis .2173 Viaţa lui Mihai Eminescu : pentru elevi .1737 Un colind de Crăciun .519 Urologie .159 Ultima spovedanie .1698 Vânturesele de plastic .

544.1494 Amurg Sentimental .1143 Zen : calea către A FI în era globalizării . 8.437 Alfa Omega Publishing . 1470 Aethicus . 1172 Adalex . 2068. 757.1176 Zvon de gând .1344 Vulturul îşi strânge aripile . 302. 1733 Aldus .1483 Ams Publishing . 1266 Academica . 1891. 1887. 2112 Anteea .844-845 Agora . 1126.958 Aius . 1465 ALLFA . 1917. 1268. 976.1099.364 Z Zahărul şi alte remedii homeopatice moderne .1577.738 Adevărul Holding .1532 Aius PrintEd . 1920. 1676 Alfa . 906 AcademicPres . . 2147 Alpha MDN .1430 Y Yoga .2048 Zodia Scorpionului . 1673. 1132. 1653.1781 Andreas Print . 438.1440. 1526.175. 1430. mai complicat" .186 Amphion . 260. 1244 Altip .1988 Zborul şi fizica : "nimic. 1683. 1662. 2071 Anco L. 1965.. 1716.33. 1681. 798.1164 . 881. 463-464.495.1820 Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei contemporane . 1723-1724. 1687.2061 567 CIP INDEX DE EDITURI A Academica Brâncuşi . 2012 Agata . 2018 Aeternitas . 1964. 787. 1121 Alma . 1708. 887-888.1079.2168 Zootehnie specială .220. 1607.1898 Zborul fluturelui albastru .81. 1754. 2189-2190 Alma Mater . 1610. 1634-1635. 2167 Agnos .658. 1961. 1028.449.254. 1548 Amanda Edit . 1666. 1694. 1405. 1693.1624-1633. 1193. 1447. 2238 Agroprint .956.183 Women's rights : from universal to regional in human rights : essays in honour of justice Bhagwati = Les droits de la femme : de l'universel au régional dans les droits de l'homme : essais en l'honneur de Juge Bhagwati .D. 467. 3-5.1325 Alexandria Publishing House .695 Alean .1873 Vrăjitorul din Oz .373 Zengő ABC . 445. 1647.336 Age-Art . 1957.T.758 Agaton .1179. 1975 Alcris-M94 . 909. 1162. 768.1805 Agape .566 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Vrăbiile : povestiri . logic and communication .692.1686 Wittgenstein on language.1901 Wes man .1422 Writing essays with tears and laughter .1807 W Week-end cu mama . 2059.610 Writing essays for the baccalaureate examination-oral and written tests . 2054.368 Zăpezile din Arcadia : poeme .197.1337 Amaltea . 1178.. 715. 1706.1608 Vrei să fii profesor de pian? . 1156.1023 Zamolxis : realitate şi mit în religia geto-dacilor . 1730.135 Zodia ciumei .1659.374. 1169. 1963.

2044.262. 126-128. 1358 Artifex . 1565.1159 Aula .85 Con Fisc . 358-360. 1726. 2073 Cartex 2000 . 2064.483 Cordial Lex . 1707 Art XXI .363 Cavallioti . 724. 1950.117. 1868. 183. 975.1366. 115.191-192.221. 2060 Cheiron .860.1966. 1883. 2032 Brevis . 1585. 1976. 392 C Carminis Educational .1817 Biblioteca Apostrof .1935.1381 Arhip Art . 335. 1840.2188 Ceres . 378. 1265 Cetatea de Scaun .989 Betta . 1094. 1638. 2074 Ars Libri . 2025.992 Bastion .2026 Citadela .92-94. 1018. 440. 1642. 1192. 1444. 1763. 1334. 1351. 1453. 1863. 232. 202 Atelier Didactic . 1776.9-10. 2033. 1836 Art .1347 Ars Academica . 1163. 767.1402 Casa Editorială Odeon . 2153.2125. 334 Casa Cărţii de Ştiinţă . 1400. 337. 1319.1238 Crisserv .17. 910. 286. 1814. 2093 Benefica . 487. 153 Crizon . 389. 2042 Casa Ciurea . 1786 Arves . 1751.2017 Artemis . 781. 842-843. 1088-1089. 1885. 553. 1794.983. 1161.2199 Casa de Editură Venus .194.247. 1989.362 Cartea Ortodoxă .700 Ascendent .1313.481 Cetate Deva . 1195.1296 Casa de Editură Viaţă şi Sănătate . 1972-1974. 751. 1899. 138-139.568 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Aramis Print . 1502.1037 Crist-1 .2.2105 CIP 569 Cartea Creştină .70.21. 986. .689. 1819.ro .b. 1994 Business Tech International Press . 1504 Arca . 1064. 1231 Ars Docendi .1762. 1559 Axa . 1977 Bibliotheca .560-561 Corgal Press .1304. 1832 Arpeggione . 314.29. 1571. 1795. 484. 709. 1827. 2148 BREN . 2057 Casa Editorială Demiurg .1497.1997 Casa Cărţii . 1799-1800. 1932.1984 Casa Literaturii Creştine . 966. 264. 1802. 1215. 1524. 2015.1573. 1861. 780. 1498.788-790. 2020 Brumar . 2002. 1549. 993. 224. 1551. 2145 Compania .1202. 2049 Cartex Serv . 1855. 2231-2232 Călăuza v.292.861 Carpathia Press .1175 Cetatea Doamnei .1554 The Center for Romanian Studies . 2065-2066 Convexus 2000 . 329. 1854. 356 Cartea Românească . 1782 Ars Longa . 1758. 1717. 555.764. 435. 2165 Corint Junior . 1614. 1508 Cronos . 1829. 1889.1527 Cartea Copiilor . 629. 2006. 644. 317.268.951 Corint . 271. 1658 Cr3ativ .275.512.1810 Buna Vestire . 1194 Artpress . 2030.1608.769. 1426 .1291. 2124.1939 Contrafort . 1865. 646-648 Concordia . 1948. 1985. 1790.372 Biblioteca Bucureştilor .399 Atlas Press . 1615. 295.1581.68. 1778. 1721. 1905-1906. 1849. 1980 B Banatul Montan . 1274. 1590. 1896. 2134. 1168. 620. 889. 341. 318.248-249 Conphys .2187 Artes .1336 comunicare. 325. 1747. 1001.

485 Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei . 1570. 885. 1605. 1992. Dumitraşcu" .689 Editura Aura . 2183 Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului . 575.432. 618. 1059. 1245. 580-581 Editura C. 1543.340. 1030.AS'. 1500.941. 1423.I.628. 642. 2234 Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori" .344-347 Editura ANI . 1566. 111-112. 1050. 211-212.1486 Editura Anca . 1884.G. 684.381 Editura ASE . 1612. 2107 Curtea Veche . 1051 Cygnus . 542. 688. 1150-1151.205. 1587. 818. 623 E Echinox . 1720. 1725.1979 Do-MinoR .643 Editura Academiei Române . 1505. 1197. 177. 1234.2062 Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică . 1229. 1574.R.1867 Editura Dana Art . 2104. 1282 Editura Abel . 1600. 1960.1335 Editura ALL . 945. 1011.95. 441.804. 1525 ED. 2136 Didactica Publishing House . 1221. 1756 Editura A.2239 Editura Etnologică . 1538-1539 Editura Centrului de Creaţie Brăila . 995. 1472. 999-1000. 902 Danaster . 800. 1700-1701. 1044.1947 Deisis .55-56. 531. 1601. 118-121. 364. 1441-1442. 1830.1160 Dokia . 1930-1931 Editura Boldaş .799 Editura Augusta .817. 564.570 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cunoaşterea Cuvântului . 182. 633. 1445-1446. 1085. Gh. 1388.419. 1216. 1779 Editura Dunărea .1912 Dharana . 1904. 1499 Editura Dobrogea .174.1311 Editura ASCR . 1270 Editura Asociaţiunii Astra . 663-664.66 D Dacia .63.H.353.884 Editura Alexis . 588. 428.72. 1732.A. 499. 1944 Duran's . 1257 Editura Eduard . 1338.354. 1262. 74. 144 Editura Dacoromână . 726. 1952 Editura C. Centrul de Studii Transilvane . 698. 1382 Editgraph .1903 Editura Casei Corpului Didactic Bacău . 130. 142-143. Beck .851.UNICUM . 2205 Editura Didactică şi Pedagogică . 819. 515.160 Editura Casei Corpului Didactic "I.Casa Corpului Didactic Oradea .75.1330 . 454. 87. 1664. 1542. 492. 583-585. 1521.1541 Editura Economică .1847 Editura AREL .1871.576. 83.722. 1703. 1267. 1449.1106. 1592. 613. 1908-1909. 2215 Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" . 2162 Editura Ana 2000 . 1982 Editura Enciclopedică .343 Editura Cellina .1324. 148-150. 866 Digital Docu Print . 538. 679.382-383. 453. 1476-1477. 973 Digital Arts .I. Coresi .42.71. 1534.635 Editura Christiana . 189. 747. 602.218 Didactic Pres . 696. 1953 CIP 571 Editura Andreiana . 920 Editura Academia Română. 1112 Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice . 1007.290 Editura Coresi .826-827 Edit Moroşan . 2053 Editura de Suflet . 1073 Editura Academiei Tehnice Militare .370 Editura A.G.1769. 208. 2143. 199. . 578.493.N.1002. 676.415.1900. 739.259 Editura de Vest . 424.252 Curtea Veche Publishing .491 Editura Didactica Militans . 1377. 456.390 Editura Antim Ivireanul .45. 1026. 529. 2173-2174 Editura Crişan .1320 Ecko Print .402.-S. 204. 930.822 Damira . 2088 Deşteptarea .173. 1710. 470-471. 479.386. 762-763. 1513. 831.1. 985. 2089 Editura Emma . 1063. 872. . 397.125. 1517-1519.U.

20. 67. 852-853. 510. 932-933. 2043. 925.978. 2115-2116. 1061.416. 1019.196. 567. 661. 1103. Press . 1130. 1013.41. 1033-1034. 568. 662.1029.C.A.601 Editura Perpessicius .Teiu Botez" .R. 2046 CIP 573 Editura OSIM . 1048. 537. 1414. 921. 604-606.307. 1431. 406-407.1053 Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu" .1890 Editura NICULESCU . 717.972.2209 Editura G. 908 Editura TIM . 1281. 737.1339 Editura Nicol .1372. 2067 Editura Gheorghe Cârţu-Alexandru . 1119.T. 998. 651. 1435 Editura Nouă . 1250 Editura J. . 1788 Editura Sfântul Siluan . 1911. 546. 1507.691 Editura Sfântul Gheorghe-Vechi . 420 Editura Ion Ionescu de la Brad . 344-347. 1413. 1454 . 1501. 772.T. 1315. 977. 1750. 482. 1395 Editura Gabriel 2005 -. 337. 779. 269. 444. 649. 1247. 1045. . 2149. 979980.391.22-23. 1199 Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu .S. 2217-2225 Editura Ştefan '94 .622 Editura Ştef . 1596. Mina . 2184. 279. 690. 1424.I. 2098. 1232. 1297-1298. 227. 532.28. 1239.624. 587.1173.1569 Editura Liviu Rebreanu . 361 Editura Sylvi . 1107. 318. 1009.215.403 Editura Fundaţiei Culturale Libra . 899. 1127. 713-714. 1406.849. 1537. 2016. 61. 1308. 2114 Editura U. 335.803. 1988. 677. 1393. 776.135.572 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Fundaţiei Anastasia . 516.712 Editura Gr. 2212 Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" . 1087. 1588-1589. 54. 917. 1003. 503.1327 Editura Universitară . 783. 1310 Editura UNARTE .62. 1433. . 967. 1181. 562.210.297. Popa . 385.1552. 2194 Editura Universităţii Aurel Vlaicu . 1374 Editura Sf. 1240. 1770. 927. 1098. 1448. 1206. 1204. 877. 603. 777. 626. 2160-2161. 577 Editura Hoppa! .1137.1124 Editura Fundaţiei "România de Mâine" . 631-632.756 Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara . 2004 Editura Sophia .1851 Editura Trei .1214. 2013 Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna" . 69. 2201 Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" .1874.1496. 1564.O. 915 Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi" .88 Editura Iulian .281.M.410. 996 Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi . 1212. 523. 1575 Editura Universităţii din Oradea . 1058.808. 1177. 1116. 1560 Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale . 1105.14. 1068 Editura Graal . 525.30. 918. 457-458. 200. 315-316. 1093. 615. 2022. 1222. 1940.2177 Editura Muntenia . 1271. 805. 1227.610.1797 Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative . 1023 Editura Muzeul Naţional de Artă al României .1323. 549.264. 476. 2157 Editura Universităţii "Al. 612 Editura IDC Press . 450.1118. 1008. 1383 Editura Universităţii Emanuel din Oradea . 273. 376.2195 Editura T3 . 1071. 2127 Editura I.1253-1254 Editura Tehnică . 1054. 202 Editura George Tofan . 513. 1117.59.727.1749.1035. 596-597.1780 Editura KML . 1120. 1586 Editura Universităţii din Piteşti .1039 Editura Militară .962 Editura Societăţii Academice "Matei . 708. 1104. 1180. 640-641. 1350 Editura Universităţii de Nord .187. 2228 Editura Politehnica . 541. 1598. 556. 539. 1568. 1021. 1287.290 Editura Silvică . 1757 Editura Fundaţiei Desire . 636.2191 Editura Institutului Cultural Român .D.236 Editura Hamangiu . 1593 Editura Universităţii din Suceava . 959-960. 1226. 1255. 203. 226. 1040-1041 Editura Medicală Antaeus . 1736-1737.324. 1022. 832. 614. 1006. 1299 Editura Mateescu . 1946. 897. 1954. 1452. 940. 2014 Editura Traian Dorz . 434. 489-490. 1389. 1686.1300 Editura Societăţii Scriitorilor Români . 1125.T. 271. 39. 214. 558. 514. 547. 686. 238. . 1219 Editura Universităţii din Bucureşti . 1133.2007-2009 Editura M. 356. Cuza" . 1196. 904-905.R. 1014. 778. 1398.426. 1288 Editura Istros a Muzeului Brăilei . I. 1075. 526. 1332. 1369.1924-1927 Editura Medicală .

213 Estfalia .1329 Expert . 151-152. 1522.431-432. 176.1371.981 Focus . 1345. 710-711 Grafoanaytis . 1809 H Hasefer . 1418.1069.167. 855-856 . 652 Europlus . 474. 1823. 1241. 1199 Fest . 1346.299 Else . 1942. 98. 1812.694. 2151 Geometry Balkan Press . 15351536.1317 Gedo . 100-103. 1072.439. 814. 987. 928. 133-134. 1978. 1520. 1516. 922. 957.536 Erc Press .1996 Editura Vinea . 1143 Enciclopedia RAO . 1838 For You . 1945 Graphé . 267. 1167 Eurocor . 2034 575 CIP Exit . 1921 Excelsior Art . 105-110. 323. 1067.1142. 1399.146. 501 F Făclia .241. 1572. 321.48-52.1595 Fundaţia Editura Scrisul Românesc . 1312 Europolis . 73. 1828 Erdélyi Gondolat .1473. 702-703. 731-733. 2031 Etna .305-306 Grapho Press . 154-159 Gordian . 398. 1616-1617.58.165.1213 Egmont România .1110 Electus .116. 282-283. 2200 Eurotip . 659.104. 1969.190. 1484. 1225. 2100 Hieropolis . 446. 498.497 Eurolobby .1941 Herald . 1792.1852 Elena Francisc Publishing .720. 371. 1273. 460.405. 892. 2035 G Galaţi University Press . 365.809-812 Girasol .57. 1208.1791. 168-169. 1278.312 Grinta . 285. 338-339. 1553.451 Editura Universităţii "Transilvania" . 1540. 1760. 2197 Etnic . 719 Green Steps .2117 Eurostampa .1344. 598. 122. 1876 EduSoft . 820-821.496.193. 1910 Electronica 2000 .163.848 Gil .1427 Granada . 1289. 1307 Era .233. 1404 Galaxia Gutenberg . 2000. 179-180.974 Editura Victor . 485.Gând Transilvan .1258.235. 123. 961. 145. 955. 131. 1049. 1650 Egumeniţa .36. 328.2118-2122 Esoteris . 1411-1412. 1515.1328. 868.78. 1511. 140-141.327 Gramar . 645. 1481 Editura Universităţii Româno-Britanice .247 Eikon .1547 Ex Ponto .89-91.1967 Gridsolo . 404. 670. 1353. 1276 Europrint .263 Geea . 806.2226. 244. 1881. 1153. 1343. 1853.574 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti . 1207. 475. 373 Elpis .948 Ex Libris . 656-657.219.2019 Grafit .443.166 ESP System . 2206 Edyro Press .53. 1283. 2047 Gutenberg Univers . 1056.1131 Grai Românesc . 265 Fundaţia Culturală Antares . 1355 Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti . 970.1864.96-97. 742 Eurobit .1129 EfiCon Press . 1285. 251. 721. 2198 Galeriile Artmark .442. 172.533. 1493 Evoluţionism . 1777 Gens Latina . 1354 Editura Victor Babeş . 685.

1326 Mar . 1705.1815 Martor .773. 1005 J Junimea . 1474-1475. 802. 2111. 2075.1367. 950. 2211 Juritest .653. 1646. 1808. 2103.136 Independenţa Economică .291 M Macedoneanul . 209. 1993 Mediamusica . 830. 813. 1738-1739 Ideea Europeană . 1567. 2091 Life . 1591 Lumina Lex . 1872 Infomedica . 935.1036 InfoMega . 666.863 Hora . 393.76. 1983. 1914. 1741.1437 Lyra . 77 Little Star . 1248. 2196 Little Lamb . 1740. 589.1557.1699. 2126 L Lampadarul de Aur . 1753 Magister . 1862.793 Mediamorphosis . 1478. 550-551 Lux Libris .319 Leda . 1970.730.79. 1859 Karuna . 2092. 2188. 1785 Illustratis . 990.113-114 Media Sind .824-825. 348. 1620. 754.524.1514. 2102.274.1649. 1816. 1660.1702 House of Guides .576 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Hiperborea . 947. 1425. 1761. 1894.2128 Maiko . 2090.242. 1688-1689.1434 Librarium Haemus .765-766 Mega .31. 965. 1767. 1576.206. 1613. 1243. 2131. 433. 1722.132 Imprimeria de Vest .289 Hoffman . 1745. 1709.608 K Kamala . 2139 IRI . 1744. 2069 Irco Script .257.2182 Lumen . 1275. 2204. 828-829. 938. 1070 Institutul European . 2094. 1407 Magic Print .1937 577 CIP Koinónia .1729.1645. 1955.25 Info .1264 Măiastra . 1417. 2150 Media Service Zawada .761 Math Logos .380. 1897. 1858. 2130 Historia . 1138. 2192-2193 Humanitas Fiction . 1561. 1292-1293. 171. 1869. 2056. 1492. 1032.296.760.368.1422 Holografica .1765 Infodar . 1065. 1544.425. 1669. 377. 1609. 1882.1432 Logos Junior . 1704. 1834. 256 Kriterion . 1902.1165 Marist . 2132.250. 2213. 216. 1190.1342. 1533.178. 245.369. 375. 2133 Mentor .243 Karta-Graphic .1622 Litera Internaţional .40. 1114 LVS Crepuscul . 1128 . 342 Impressaria . 2108 Lehrmittelhaus . 891. 488. 1384 Mayon . 1644. 231. 2096-2097.240. 864. 964.16. 876.1280 Infoart Media .417-418. 1584. 2233 I IBU Publishing . 1938 Incognito Media . 901.99. 234. 2021. 1055. 412. 2106 Humanitas . 1713. 1530. 1916 Kerigma .869-871 Impact Media . 1759. 1651. 1697-1698. 1742-1743. 2085 Logos .900 Matrix Rom .

1356. 1387. 394. 1488 Privirea .185 MondoRo . 1348-1349 Noua Speranţă . 246. 521. 1025. 1277.351 Nova Didactica . 1719. 1735.1667 Notarom .161 Pro Plumb . 2181 Pastel .1545 Presa Bună . 1648 Promun . 1848. . 2063. 2169.1766. 2164 PrintXpert . 971. 946.162.15. .599. 2135 Printech . 916. 500. 1038. 1512.26. 1811. 1623. 1122-1123. 253. 1090-1092. 1333.1949 Omega . 1083. 409. 749. 1618. 1898.322.367. 1479. 223.1057 Pergamon . 1464. 894-895. 1873.230.801.1764. 1986.137. 239. 2029. 997. 1363.1818 Perla suferinţei . 745.578 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Meteor Press .678. 1182. 850. 728. 1841 Muşatinii . 1489.1845 Noi Media Print .184. 1657. 630. 1893 Pământul . 734-735. 2109.534-535 Nord-Carta .545.287-288.311 Polirom . 1010. 794-795. 1981. 939. 896.1316. 1652.669 . 1471. 1080. 1878 Pro Transilvania . 1438. 931. 530. 984. 1918. 468. 217. 1436. 1690. 846-847. 1923. 1052.833-836. 1301-1303. 625. 1843 Pan Europe . 775. 1415-1416.621. 2210 Patmos . 753. 770. 837841. 1665. 706-707. 1095.1550. 2101 Pro Marketing . 2052. 949. 2176. 1081. 898. 1594.T. 427. 2185 Politehnica Press . 331 PIM . 1135 Nautica .744. 1220.S. 1582. 1728. 1284. 1077-1078.660.7. 1677. 725. 755.462.736.1784 Olimpias .37-38.277 Presa Universitară Clujeană . 1086. 1263. 301.326. 1115. 2050. 1789 Neverland .1803 O Oastea Domnului . 1671. 1801.1813 Pro Universitaria . 1443. 1146-1147.954 Myotis . 791. 1485 Politehnium . 874-875. 1249 Nelinişti metafizice .A. 2216 Primus .1166. 1318.1768 Noriel Maxim . 1934. 1875.2010 Olimpiada . 1100. 865.A. 1755 Pleroma . 357. 1364.413. 1466. 857. 792. 2214. 1141. 2037 Pallas-Akadémia . 195. 198. 1390 Orizonturi . 2178 Orizonturi Universitare . 634. 396.24. 919. 854. 1621.1951 Muscel 2000 . 1837.228. 1490. 1113. 1211.201. 32. 2129. 452. 1907. 1718. 903. 944.1787. 284. 1136. 1224. 907. 1074. 2202 Mix . 387.571.294 Pax Aura Mundi . 2186 Mirador . 867. 1076 579 CIP P Paideia .129 Pro Philosophia . 2152 Omnia Uni S.2163 N Napoca Star . 797.1654-1656. 1331. 1042. 395.619. 1913 Nemira . 1218. 988. 2156 Monitorul Oficial R. 991 Performantica . 207. 2171. 1205. 1154-1155. 1956. 591. 579 Monumenta . 2236 Nomina Lex . 44. 528. 1933. 1495. 465-466. 1962.11. 1506. 1134 Premier . 2095. 1294.80. 2048. 969.1888 Mirton . 1641. 650. 1102 Ovidius University Press . 384. 2146 Nemira Publishing House . 2155. 1531. 1361.1144. 2070 Păzitorul Adevărului .1024 Panfilius .1314 Multimedia Internaţional . 1696.13. 459. 654. 2144 Paralela 45 . 1461. 911-913. 1149. 1680 Neutrino . 1012. 1692. 2072 Papirus Media . 1200.1306 Nomina . 1959.

148 Silvania . 1523. 672.258. 2045. 963. 741.1870 Scrisul Românesc Fundaţia . Print . 1895. 1684-1685. 1047. 2235 Sapientia . 1235. 1833.994 Reîntregirea . 1421. 429-430. 520.1731 Roza Vânturilor .27.261. 1487.1602 Regsan . 2005 Publica . 1286. 1375-1376. 1562. 1678. 1295. 1428. 2023-2024. 2203. 46. 1892.280 Ş Şcoala Mehedinţiului . 313 Q Quantum . 1491. 1401. 890. 511.272. 943. 2175 . 1145. 1016.1084. 1031. 616617. 609. 1857 Solness . 1783 Solaris Print . 2041 Sfinţii Martiri Brâncoveni . 1943. 1096-1097 Rotonda . 2113 RCR Editorial . 1619.R. 43.1189. 1419-1420. 1866. 859.1111 Status . 1101 Societatea Scriitorilor Militari . 423. 671. 1831. 1936. 705. 2137. 1928. 699. 1242.2172 România Liberă .181 Red Cart . 1237. 1971. 574.1017 Silviana .1821. 1365.35. 1209. 1305.447-448. 1674-1675. 1148 Proxima . 2168 Taj Books & Media . 1456-1460.222.6. 2086 Stud IS . 1919.1748 Ramuri .786 Steaua Nordului . 1066. 667. 1636-1637. 683. 1157. 740.270. 1429. 2123.408. 1793. 1695. 1352.Editura . 455 Punct Ochit .309-310 581 CIP Scrisul Românesc . 401. 1170-1171. 1611.1879.1850.674. 1439. 675.12. 572. 2141-2142. 34. 1386. 2058. 1203. 1991.1015 Risoprint . 1672. 1223. 785 Silva-Vic -. 2061. 879.743. 1679 Realitatea Românească .784 Standardizarea . 1152. 1020. 1806-1807.320. 333 Stúdium . 509. 1228. 518. 278. 1233.2208 SIM ART .388. 1603-1604. 723. 422. 1392. 1174. 668. 1639-1640. 1597.627 Rafet . 750. 697. 1503. 701 Scientia . 942 Reader's Digest .816. 1198. 1752. 1824.1321. 1469. 807. 924. 1578-1579. 2087 Ramira . 1583. 595. 1670. 308. 1901.1842 Studia . 522.586. 1682. 1450-1451. 1661. 1082. 1322. 1987. 2180 Rosetti Educational .1370. 1027.379. 2027 Sitech . 1998 Techno Media . 2036 RAO International Publishing Company .60. 2230 S Salgo . 1362.411. 1408-1410.580 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Pro Tech Service . 473. 1210. 1558. 1403. 1727.1995 Puzzle Works Publishing . 1798. 1555. 1309. 15281529. 883. 934. 1663 Semne .480.C. 1391. 1968. 504. 2166 Succeed Publishing .293 Renaşterea . 952-953. 771. 2003 Romart Design . 1846 Sigma . 2154. 1734. 2229 Societatea Muzeului Ardelean . 64-65. 1746.1139-1140. 1711-1712. 1108-1109 T Taida .2110 Tana . 858.823.266.936 Sinteze . 1467. 1606. 1715. 637-638. 1509-1510. 1340. 1062. 352 Riegel .255. 486. 1060.752.796 Speed Promotion . 2170. 1990.1462 R R. 1191. 2140 Sedcom Libris . 304. 1290 Scriptum . 1546. 893.1820. 1368.1396-1397. 477. 593. 1958. 1886. 937.

478. 1563. 527.N. 355 Tritonic . 543. 552. 655.886. 716.147. 1860 Tipoalex . 1825 Transilvania Expres . 2237 Virom .1839.225. 565. 1272 Tempus-Ro .T. 680-682.1480.1046. 2055 Universitaria . Press .1279. 332. 554.494.815 Urban Lifestyle . 563. 237. 582.878 Tracus Arte . 1378-1380.517.1771-1775. 968. 2158 Tribuna Economică -. 1922. 170.1915 Transversal . 1260-1261. 1251. 611.1999.366.582 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Tehno-Art .124.639. 1599.2076-2084 Teocora . 2159 University Press . 1341 Tibo .18-19 Universitatea din Bucureşti . 569-570. 2038. 436. 461.1668 Vox 2000 . 1877. 774. 1359-1360 Unicart . 2138. 303. 1714 Universitas XXI .1183-1188 V "Vasile Goldiş" University Press . 1835 Viaţa Medicală Românească .1856. 2207 Zeda . 1463. 519. 882.298.1691 Verbum . 1004. 1217. 2039 . 600 Universul Şcolii . 502. 188. 573. 540.2051 Vox .2001 Vitruviu .414.1822 Tipart Group .400 Topoexim . 1455 Terra . 1804. 729. 82.300. 1201.164 Zeit . 1269.1252. 926. 557. 2179 Univers Ştiinţific . 469. 1246 Z U U. 2227 Vremi . 665 Verus . 607.759 Vremea . 880.594. 1176. 421.718 Top Form .929 Tipo Radical . 548.A. 782. 862. 1256.C.86 Világhírnév . 914.748. 1556 Vellant .84. 125 Trinitas .687. 1643.1357. 982 583 CIP Vega Prod '94 . 673. 1580. 923. 1880. 1394. 1158.47. 1236. 592. 559. 330. 1043 Universul Juridic . 566. 229.Editura Credis . 1844 Univers Enciclopedic . 1373. 1385. 590.349-350 W Wolters Kluwer .472. 1929 Teora . 276. 1230. 873.2040 ZIP . 746 Tehnopress .1796 Unirea . 1468. 505-508. 704.693. 2011 Universitas .1826 Vivaldi .

0256/28.47 --------------------------------------------------------------------------.01.57.78 585 .08.26.76 Agape -----------------------------------------------------------------.021/402.45 Amphion---------------------------------------------------------------.0251/58.0234/55.32 Alpha MDN ----------------------------------------------------------.49.0251/59.0234/37.52 AcademicPres --------------------------------------------------------.10.92 Adalex -----------------------------------------------------------------.39.82.22 --------------------------------------------------------------------------.19.85 ALLFA ----------------------------------------------------------------.021/461.26.90 --------------------------------------------------------------------------.26.77 Alma Mater Cluj-Napoca -------------------------------------------.03 Anco LTD ------------------------------------------------------------.0256/27.14 --------------------------------------------------------------------------.13.0256/28.03.88.0238/72.32 Ars Longa ------------------------------------------------------------.0236/46.021/224.021/402.021/402.00 --------------------------------------------------------------------------.51 Agaton ----------------------------------------------------------------.33 --------------------------------------------------------------------------.42.02.584 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE LISTĂ TELEFOANE EDITURI Editura ---------------------------------------------------------------.58 Ams Publishing-------------------------------------------------------.021/461.0256/20.0264/59.45 Ars Docendi ----------------------------------------------------------.05 Aeternitas -------------------------------------------------------------.0258/81.021/402.42.021/687.02 Ars Academica -------------------------------------------------------.79 Aramis Print ----------------------------------------------------------.08.35 Aius Printed ----------------------------------------------------------.021/222.43.0251/42.021/210.61.0232/21.0238/72.41.0232/11.0234/20.58.0242/31.81 --------------------------------------------------------------------------.0236/46.71.0253/21.44.75 Ars Libri ---------------------------------------------------------------.52 --------------------------------------------------------------------------.53 --------------------------------------------------------------------------.021/224.57.80 Alexandria Publishing House ---------------------------------------.tel.90.50.031/425.26.12.89.63.0256/29.021/335.0248/67.64.0269/21.43.02 --------------------------------------------------------------------------.49.25 Arpeggione ------------------------------------------------------------.0724/04.0248/21.29.021/210.65 Amurg Sentimental --------------------------------------------------.00 Alma -------------------------------------------------------------------.0264/59.0269/24.02 Agata ------------------------------------------------------------------.0258/81.25.45.00 Alfa---------------------------------------------------------------------.04.46.0234/61.12 Alfa Press -------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.62.0230/53.00 Arhip Art -------------------------------------------------------------.0268/48.70 Alga Cristal -----------------------------------------------------------.021/242.37.46 Aliter -------------------------------------------------------------------.0264/43.12.90.07 Amaltea ---------------------------------------------------------------.021/317.57 --------------------------------------------------------------------------.0268/21.0234/37.38.021/322.04 Altip -------------------------------------------------------------------.88 CIP --------------------------------------------------------------------------.62 Agora ------------------------------------------------------------------.84 --------------------------------------------------------------------------.03.58 --------------------------------------------------------------------------.61.43 --------------------------------------------------------------------------.67.10 ALL Educational ----------------------------------------------------.021/224.98 Aldus-------------------------------------------------------------------.34.42.45.0230/53.29 Adevărul Holding ----------------------------------------------------.24.37.5934 Agnos -----------------------------------------------------------------.0259/26.0264/59.0258/81.16.26.65.59.0253/21.38 Alicat ------------------------------------------------------------------.08.49.03 --------------------------------------------------------------------------.0269/23.021/402./fax A Academica Brâncuşi ------------------------------------------------.021/224.0258/81.11 Age-Art ----------------------------------------------------------------.36 Alcris-M94 ------------------------------------------------------------.43 Alfa Omega Publishing ---------------------------------------------.09 Arca -------------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.95 Agroprint -------------------------------------------------------------.0268/21.04.32.08.07.11.42 --------------------------------------------------------------------------.55.021/242.021/410.25.021/461.0232/21.15.0268/21.43 --------------------------------------------------------------------------.48.53.36 Andreas Print ---------------------------------------------------------.04.0264/43.17.63.0231/51.07 --------------------------------------------------------------------------.0269/22.67 Anteea -----------------------------------------------------------------.0233/22.94 Academica-------------------------------------------------------------.00 --------------------------------------------------------------------------.0364/10.0251/59.30 Aethicus ---------------------------------------------------------------.13.03 Alma Mater Sibiu ----------------------------------------------------.23 Alean-------------------------------------------------------------------.0364/10.36.44 --------------------------------------------------------------------------.55 Amanda Edit ----------------------------------------------------------.13 --------------------------------------------------------------------------.96 Aius --------------------------------------------------------------------.10 Alfa---------------------------------------------------------------------.

79.021/313.50 --------------------------------------------------------------------------.021/322.33 Casa Editorială Odeon ----------------------------------------------.0247/32.52 Aula -------------------------------------------------------------------.021/224.021/637.0721/14.08 Casa de Editură Viaţă şi Sănătate ----------------------------------.37 Cartex Serv -----------------------------------------------------------.021/223.01.021/335.70 Cartea Creştină -------------------------------------------------------.95 The Center for Romanian Studies ---------------------------------.83.95 587 .46.0256/21.81 --------------------------------------------------------------------------.40 Casa Editorială Demiurg --------------------------------------------.0233/21.19.49 Artifex -----------------------------------------------------------------.0248/25.00 Ceres ------------------------------------------------------------------.0233/21.25.44 Artes -------------------------------------------------------------------.22 --------------------------------------------------------------------------.60 --------------------------------------------------------------------------.20 --------------------------------------------------------------------------.19.ro --------------------------------------------------------.48.0259/43.23.0254/22.47 Brevis -----------------------------------------------------------------.0231/58.0249/43.25.0245/63.08 Cetatea de Scaun -----------------------------------------------------.52.06 Business Tech International Press ---------------------------------.25 --------------------------------------------------------------------------.0264/43.37 --------------------------------------------------------------------------.586 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.02.0248/25.03.24.021/424.99.021/210.0258/71.14.71 Atelier Didactic ------------------------------------------------------.49.52.46.88 Art ---------------------------------------------------------------------.38.0249/43.75.021/335.63.34 Buna Vestire ----------------------------------------------------------.68 Cheiron ----------------------------------------------------------------.021/317.0361/40.03 --------------------------------------------------------------------------.021/224.0256/42.48 comunicare.23.021/224.41.021/223.13 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.90.85 Betta -------------------------------------------------------------------.88 --------------------------------------------------------------------------.34.10 --------------------------------------------------------------------------.05 --------------------------------------------------------------------------.09 Arves ------------------------------------------------------------------.25.32.021/424.0245/21.90.94 Bastion-----------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.0256/21.27 --------------------------------------------------------------------------.021/313.0259/43.46.30 --------------------------------------------------------------------------.28 --------------------------------------------------------------------------.0747/08.0232/21.08 Citadela ----------------------------------------------------------------.48.021/222.0356/10.021/314.66.38 --------------------------------------------------------------------------.18 Benefica ---------------------------------------------------------------.50.41 BREN -----------------------------------------------------------------.20.87 Art XXI ---------------------------------------------------------------.36 Brumar ----------------------------------------------------------------.34 Artpress ---------------------------------------------------------------.52 Cartea Ortodoxă -----------------------------------------------------.20 Biblioteca Apostrof --------------------------------------------------.01.07 --------------------------------------------------------------------------.90 Artemis ----------------------------------------------------------------.96.0256/29.22.03.14 Cartea copiilor --------------------------------------------------------.18.61.50 B Banatul-----------------------------------------------------------------.43.021/637.22.021/318.21.0232/21.30 Casa Cărţii de Ştiinţă ------------------------------------------------.67.0259/43.36.0232/21.01.0247/31.021/211.61.24.021/323.22.54 Cartea Românească --------------------------------------------------.06 CIP C Carminis Educaţional -----------------------------------------------.20.59.26.25 Bibliotheca -----------------------------------------------------------.53.021/314.21 --------------------------------------------------------------------------.48.36 Cetate Deva -----------------------------------------------------------.39.021/212.021/317.52.42.31.0232/21.0722/59.90.0232/26.12 Compania -------------------------------------------------------------.91.57 --------------------------------------------------------------------------.86.19.51.021/231.70.25.43 Casa de Editură Venus-----------------------------------------------.90.021/323.30.01 Cetatea Doamnei -----------------------------------------------------.09 --------------------------------------------------------------------------.00.021/316.0251/56.021/230.0264/43.27 Casa Literaturii Creştine --------------------------------------------.0254/21.0232/25.01.021/326.69 --------------------------------------------------------------------------.29 --------------------------------------------------------------------------.021/323.0232/21.021/230.90 --------------------------------------------------------------------------.64 Cavallioti -------------------------------------------------------------.13.0264/19.96 Ascendent -------------------------------------------------------------.51 --------------------------------------------------------------------------.58.67 Carpathia Press -------------------------------------------------------.27 Atlas Press ------------------------------------------------------------.0256/20.11.98.50 --------------------------------------------------------------------------.0256/49.0232/21.44 Biblioteca Bucureştilor ---------------------------------------------.55 --------------------------------------------------------------------------.48.0249/40.04.0268/31.81 --------------------------------------------------------------------------.021/211.16.01.47 Axa --------------------------------------------------------------------.87 Casa Ciurea -----------------------------------------------------------.021/223.0232/21.

0264/44.46 Digital Docu Print ---------------------------------------------------.00 Editura Ana 2000 ----------------------------------------------------.19 Deisis ------------------------------------------------------------------.23 --------------------------------------------------------------------------.88.0243/25.62 Didactica Publishing House-----------------------------------------.27 --------------------------------------------------------------------------.021/335.96.24.R.40.60 Editura Academiei Tehnice Militare ------------------------------.24 Didactic Pres ----------------------------------------------------------.73.01 Editura A.48.A -------------------------------------------------.0249/43.22 Contrafort -------------------------------------------------------------.92 --------------------------------------------------------------------------.48 Crizon------------------------------------------------------------------.021/410.73 --------------------------------------------------------------------------.0723/25.90 Editura Academiei Romane ----------------------------------------.0250/73.88.09 Concordia -------------------------------------------------------------.021/332.46.80 Cronos -----------------------------------------------------------------.40.03 Convexus 2000 -------------------------------------------------------.0230/52.65.0264/42.85 Editura Andreiana ----------------------------------------------------.021/319.97 Cr3ativ -----------------------------------------------------------------.72 --------------------------------------------------------------------------.0264/42.0234/51.20 Corint Junior ---------------------------------------------------------.021/311.56 --------------------------------------------------------------------------.0234/51.031/710.-S.89.40 --------------------------------------------------------------------------.021/319.021/318.021/310.92.021/318.0269/21.23.80 --------------------------------------------------------------------------.16.0250.71.021/410.0269/23.0264/43.26.021/323.0269/21.36.0238/72.15.70 Dokia-------------------------------------------------------------------.00.75 --------------------------------------------------------------------------.60.55.55.14 Digital Arts -----------------------------------------------------------.88 Cygnus ----------------------------------------------------------------.AS'.0234/52.33.021/402. Centrul de Studii Transilvane --------------------------------------------------------------------------.0241/58.69.71 --------------------------------------------------------------------------.88 Corgal Press ----------------------------------------------------------.14.75.42 D Dacia ------------------------------------------------------------------.20 Editura Abel ----------------------------------------------------------.G.00 Cunoaşterea Cuvântului --------------------------------------------.22 Corint ------------------------------------------------------------------.021/335.19 Duran’s ----------------------------------------------------------------.64 --------------------------------------------------------------------------.55 --------------------------------------------------------------------------.021/314.57 --------------------------------------------------------------------------.01 Editura Academia Română.81.25 589 .0264/42.021/223.021/335.02.0252/32.28.021/324.65 Ecko Print -------------------------------------------------------------.N.99.20.021/335.57.78 Damira -----------------------------------------------------------------.15.12.72 --------------------------------------------------------------------------.021/337.021/319.97 --------------------------------------------------------------------------.0265/25.021/336.50.UNICUM ----------------------------------------------------.60 --------------------------------------------------------------------------.80.0264/41.I.23.84 Curtea Veche Publishing -------------------------------------------.021/410.0263/23.24 Crisserv ----------------------------------------------------------------.51.72 ED.46.47.021/337.74.08.02.91 Conphys ---------------------------------------------------------------.36.50.72 Cordial Lex------------------------------------------------------------.48.61 Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"-------.0259/43.29.53.0269/43.14 --------------------------------------------------------------------------.0232/23.021/316.021/335.44.06.0250/73.0369/42.0268/14.33.06.55.36.0264/45.42.89 --------------------------------------------------------------------------.31.588 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Con Fisc ---------------------------------------------------------------.47.U.24.82 Danaster ---------------------------------------------------------------.54 --------------------------------------------------------------------------.71.0264/42.39.02.0269/43.76 Editura All-------------------------------------------------------------.46 Edithgraph ------------------------------------------------------------.31 Editura A. -----------------------------------------------------.86 Edit Moroşan----------------------------------------------------------.57.0265/25.021/320.021/312.77 Crist-1------------------------------------------------------------------.96.0246/23.00.15 Dharana ---------------------------------------------------------------.27.021/336.44 --------------------------------------------------------------------------.41.59 --------------------------------------------------------------------------.63 Editura Alexis---------------------------------------------------------.I.0250/71.0246/23.48.66 Editura Anca ---------------------------------------------------------.10 CIP --------------------------------------------------------------------------.021/319.21. --------------------------------------------------------.021/411.42.12 Curtea Veche ---------------------------------------------------------.021/666.0259/44.29.26 --------------------------------------------------------------------------.0251/41.11 Do MinoR ------------------------------------------------------------.0269/21.88 E Echinox ---------------------------------------------------------------.84 Editura A.021/323.15 --------------------------------------------------------------------------.06 --------------------------------------------------------------------------.25.50 Editura Antim Ivireanul ---------------------------------------------.73 Deşteptarea -----------------------------------------------------------.47.0359/42.53.70.35.20.0341/81.0269/83.G.

98 CIP Editura Dobrogea ----------------------------------------------------.0241/54.92.21.61.08.0249/42.38 --------------------------------------------------------------------------.29 591 .O.590 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.61 Editura G.0264/14.99 Editura Hamangiu ----------------------------------------------------.031/710.021/410.35 --------------------------------------------------------------------------.17 Editura Coresi --------------------------------------------------------.N.23.69 --------------------------------------------------------------------------.0249/43.031/810.94. Gh.I.0239/61.20 --------------------------------------------------------------------------.00 Editura I.50 --------------------------------------------------------------------------.0256/21.55 --------------------------------------------------------------------------.63.0369/40.70 --------------------------------------------------------------------------.0256/22.0264/18.05.06.72.47 Editura Gr.25.39.0241/63.80.021/312.021/684.0241/66.021/313.56.85.32 Editura Boldaş -------------------------------------------------------.45 Editura Fundaţiei Andrei Şaguna-----------------------------------.54.021/320.021/252.54. T.38 Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale .06.11.0238/71.0232/26.0232/31. Beck ----------------------------------------------------.0232/41.08 Editura Fundaţiei "România de Mâine" ---------------------------.27 --------------------------------------------------------------------------.35 --------------------------------------------------------------------------. -----------------------------------------------------.48 Editura C.03 --------------------------------------------------------------------------.34 Editura Christiana ---------------------------------------------------.31.67 Editura Emma --------------------------------------------------------.0241/58.99 Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ------------------------.69.20 --------------------------------------------------------------------------.24. --------------------------------------------------------.021/611.91 Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------.13.0264/59.46 Editura Enciclopedică -----------------------------------------------.18.20 Editura Fundaţiei Culturale Libra ---------------------------------.021/312.H.26 Editura AREL---------------------------------------------------------.61.23.45.0238/71.0234/52.34 --------------------------------------------------------------------------.0256/43.08.07.69.33.45.0264/12.66.25.0259/47.021/201.96.10 Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică --------------------------------------------------------------------------.62.21.95.53 Editura Economică --------------------------------------------------.16 Editura Gheorghe Alexandru ---------------------------------------.55 Editura Fundaţiei Anastasia ----------------------------------------.0239/61.021/410.021/315.021/319.031/805.32.021/211.26.021/224.97 Editura Dacoromână ------------------------------------------------.86 Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului ----------------------.56 Editura Gabriel 2005-------------------------------------------------.0724/07.97.19 --------------------------------------------------------------------------.05.15.22.88 Editura Aura ----------------------------------------------------------.0248/72.0256/81.021/222.35 Editura Casei Corpului Didactic Bacău ---------------------------.021/224. Coresi ------------------------------------------------.27.32 Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei -------------------.17 Editura Eduard -------------------------------------------------------.0259/41.021/222.06.48.36 Editura IDC Press ---------------------------------------------------.59.021-316.11 --------------------------------------------------------------------------.04 --------------------------------------------------------------------------.47 Editura Casei Corpului Didactic „I.12.78.10 --------------------------------------------------------------------------.48 Editura Didactică şi Pedagogică -----------------------------------.021/222.47. Popa --------------------------------------------------.31.69.021/444.65 Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea --------------------------------------------------------------------------.17 Editura de Suflet------------------------------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.06.0241/63.67.68.13 Editura Institutului Cultural Român -------------------------------.0262/27.021/201.37.84.87 Editura George Tofan -----------------------------------------------. Dumitraşcu” ----------.0254/21.87 --------------------------------------------------------------------------.83.00 --------------------------------------------------------------------------.0256/22.0230/52.54 Editura Crişan --------------------------------------------------------.031/805.0236/46.54.021/312.40.73.88 Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori --------------------------------------------------------------------------.0254/24.021/211.34 Editura Dana Art -----------------------------------------------------.34.021/318.32 --------------------------------------------------------------------------.0262/27.021/224.08 Editura Augusta ------------------------------------------------------.031/802.55 --------------------------------------------------------------------------.57.80.01 Editura Fundaţiei Desire --------------------------------------------.53 Editura Fundaţiei "Universitare pentru Toţi" ---------------------.68 Editura Centrului de Creaţie Brăila -------------------------------.12 Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ ”Ioan Slavici” Timişoara --------------------------------------------------------------------------.90.20.0265/21.0251/52.20 Editura Graal----------------------------------------------------------.R.0264/59.D.76 Editura ASE ----------------------------------------------------------.I.33.20.39.0251/52.93.47 --------------------------------------------------------------------------.73 Editura C.61 Editura Ion Ionescu de la Brad -------------------------------------.10.021/315.84 Editura de Vest -------------------------------------------------------.07.83.M.55.21 Editura Hoppa! -------------------------------------------------------.0232/41.49 Editura Asociaţiunii Astra-------------------------------------------.79.0232/21.021/224.031/710.23 Editura Etnologică ---------------------------------------------------.20 Editura Dunărea ------------------------------------------------------.95.0250/73.26.021/413.81 Editura ASCR --------------------------------------------------------.0232/21.0249/43.60 Editura Cellina--------------------------------------------------------.

26.021/252.47 Editura Universităţii de Nord ---------------------------------------.73.021.021/267.60 --------------------------------------------------------------------------.26 Editura UNARTE ----------------------------------------------------.84 Editura OSIM ---------------------------------------------------------.90 Editura T 3 ------------------------------------------------------------.0232/23.69.02 --------------------------------------------------------------------------.38.0256/40. Cuza” --------------------------------.30 --------------------------------------------------------------------------.23.84 Editura Sylvi ---------------------------------------------------------.92 Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu ------------------.70 Editura M.0355/81.23.0339.0262/21.42.31 --------------------------------------------------------------------------.54.21 Editura Muzeul Naţional de Artă al României--------------------.14.42 --------------------------------------------------------------------------.22.021/260.31.021/320.72 Editura Nouă ----------------------------------------------------------.10 Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti --------------------.19 Editura Silvică --------------------------------------------------------.021/315.03.021/223.50.021/345.00.00.021/252.21 Editura Sfântul Gheorghe-Vechi ----------------------------------.35 --------------------------------------------------------------------------.87 Editura Universităţii din Bucureşti --------------------------------.0230/52.T.15.27.97.32 --------------------------------------------------------------------------.71 593 .30.66 --------------------------------------------------------------------------.0339/40.60 Editura Medicală Universitară ‘Iuliu Haţieganu” ---------------.53 --------------------------------------------------------------------------.0232/20.43 Editura Traian Dorz --------------------------------------------------.48 Editura Universităţii din Suceava ----------------------------------.19.0255/21.0232/21.87 Editura Istros a Muzeului Brăilei-----------------------------------.0248/21.A.313.32 Editura Muntenia ----------------------------------------------------.25 Editura Ştef -----------------------------------------------------------.021/319.30.0359/42.021/311.76.0269/21.05.60.50 --------------------------------------------------------------------------. --------------------------------------------------------.51.021/311.021/252.0241/63.92.45 Editura Mateescu -----------------------------------------------------.021/314.021/310.88.021/315.021/312.15.83 --------------------------------------------------------------------------.22 Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I“------------.0264/31.47 Editura Universităţii “Al.0248/21.60.021/223.26.38.13 Editura KML----------------------------------------------------------.031/104.0259/40.0230/52.52 Editura NICULESCU -----------------------------------------------.61.55.03.0267/35.021/222.021/240.84 Editura Universităţii din Oradea -----------------------------------.45 --------------------------------------------------------------------------.021/222.021/312.24.42 --------------------------------------------------------------------------.00.77 --------------------------------------------------------------------------.48 Editura J.73 --------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------.21.78.39 Editura Liviu Rebreanu ---------------------------------------------.19 Editura Perpessicius -------------------------------------------------.58.40.47.89 --------------------------------------------------------------------------.29 Editura U.49.10.67 --------------------------------------------------------------------------.43.97.021/636.89 Editura Militară ------------------------------------------------------.0257/28.10.021/240.95 Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez ----------------.0257/31.314.91 --------------------------------------------------------------------------.021/402.0259/43.021/312.0264/59.S. Mina -----------------------------------------------------.0256/40.00 CIP --------------------------------------------------------------------------.23 --------------------------------------------------------------------------.39.05.021/319.86 --------------------------------------------------------------------------.0254/26.0264/31.93 --------------------------------------------------------------------------.11.30 --------------------------------------------------------------------------.021/665.84 Editura Ştefan ’94 ----------------------------------------------------.61 Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative -------------------------------------------------------------------------.77 Editura TIM ----------------------------------------------------------.0359/40.0232/23.19.0259/43.38 Editura Societăţii Scriitorilor Români ----------------------------.021/410.592 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.94.19.0254/26.87.16.94 Editura Politehnica --------------------------------------------------.021/312.19 --------------------------------------------------------------------------.0252/40.66.64 Editura Medicală -----------------------------------------------------.10.27 Editura Nicol ---------------------------------------------------------.01.73.89 Editura Medicală Antaeus-------------------------------------------.24. Press ---------------------------------------------------.R.38.84 Editura Tehnică ------------------------------------------------------.63 Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi -----------------------------------.021/312.0262/29.83 Editura Sfântul Siluan -----------------------------------------------.12.57.021/223.09.021/778.021/312.27.021/312.60.32.021/224.82 --------------------------------------------------------------------------.29 Editura Trei -----------------------------------------------------------.0264/43.C.49.021/410.81 Editura Universităţii Emanuel din Oradea ------------------------.64.70 --------------------------------------------------------------------------.91 --------------------------------------------------------------------------.12.55. I.04.12.80 --------------------------------------------------------------------------.59.77.03 Editura Iulian ---------------------------------------------------------.01 Editura Universităţii Aurel Vlaicu ---------------------------------.0241/63.27.021.021/323.0722/62.91.0255/21.T.021/314.26.68.51.23.30 Editura Universităţii din Piteşti ------------------------------------.94 Editura Sf.021/252.021/315.0244/57.23 Editura Sophia -------------------------------------------------------.70 --------------------------------------------------------------------------.86.08 Editura Universitară -------------------------------------------------.69 Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti------------.021/222.28.

15 CIP Europrint .021/337.021/665.94.0262/38.00.61 Eurotip ----------------------------------------------------------------.95 Europlus --------------------------------------------------------------.02 --------------------------------------------------------------------------.594 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.0231/53.Baia Mare------------------------------------------------.0241/58.89 Gil ---------------------------------------------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.04 Eurocor ----------------------------------------------------------------.90 Ex Ponto --------------------------------------------------------------.0359/80.23.43 Egumeniţa ------------------------------------------------------------.14 Girasol ----------------------------------------------------------------.10.021/402.27.30 Eikon ------------------------------------------------------------------.03.77 Eurobit ----------------------------------------------------------------.34.37 Geea .00.85 Editura Victor Babeş-------------------------------------------------.05.021/316.021/667.0256/20.0266/21.0256/20.0236/30.77 Elena Francisc Publishing-------------------------------------------.57 --------------------------------------------------------------------------.37.0751/19.95.021/318.021.52.51 Editura Victor --------------------------------------------------------.09 Electronica 2000 -----------------------------------------------------.0268/47.53 595 .66.0236/41.56.52.30.25.95.0234/51.30 Eurolobby -------------------------------------------------------------.11.73 --------------------------------------------------------------------------.16.09.44.76 Galeriile Artmark-----------------------------------------------------.56 --------------------------------------------------------------------------.77 --------------------------------------------------------------------------.021/337.0252/32.58 Gordian ---------------------------------------------------------------.0264/43.39.06.33 --------------------------------------------------------------------------.26.48 Era----------------------------------------------------------------------.0259/41.Oradea ---------------------------------------------------.47 Editura Universităţii Româno-Britanice --------------------------.65 --------------------------------------------------------------------------.03 Esoteris ----------------------------------------------------------------.021/410.0262/21.021/210.23 Fundaţia Culturală Antares------------------------------------------.0254/54.021/222.18 Evoluţionism ----------------------------------------------------------.60.58.97 Egmont România ----------------------------------------------------.0256/49.0231/51.11 --------------------------------------------------------------------------.22 Electus ----------------------------------------------------------------.90.06.61.20.27 Excelsior Art ---------------------------------------------------------.64.37.40 For You ---------------------------------------------------------------.90 --------------------------------------------------------------------------.59 Gens Latina -----------------------------------------------------------.0248/25.021/346.021/210.26 Editura Vinea ---------------------------------------------------------.0256/49.60.13.65 Geometry Balkan Press ---------------------------------------------.021/316.27 --------------------------------------------------------------------------.0351/80.90.28 --------------------------------------------------------------------------.93.18 Else --------------------------------------------------------------------.53 --------------------------------------------------------------------------.0232/26.96.61.32 F Făclia ------------------------------------------------------------------.25.021/346.0244/57.28 --------------------------------------------------------------------------.0256/19.50 --------------------------------------------------------------------------.08 Euro Standard --------------------------------------------------------.0254/54.42.0254/54.0251/59.56.31 Enciclopedia RAO ---------------------------------------------------.69 ESP System -----------------------------------------------------------.93.51.0261/21.61.10.0236/46.95.0236/41.42.70 Expert -----------------------------------------------------------------.62.79.42.18 Fest --------------------------------------------------------------------.49 Editura Universităţii “Transilvania” ------------------------------.0234/52.08 Etna --------------------------------------------------------------------.38 --------------------------------------------------------------------------.53.021/318.0248/64.72 Ex Libris --------------------------------------------------------------.021/337.67 Etnic--------------------------------------------------------------------.56 --------------------------------------------------------------------------.67.60.45.0747/53.90 Edyro Press -----------------------------------------------------------.021/224.Botosani-------------------------------------------------------.60.71.021/346.22.0259/47.29.0241/58.98 --------------------------------------------------------------------------.35 Elpis -------------------------------------------------------------------.0256/43.53 Galaxia Gutenberg ---------------------------------------------------.60.50 --------------------------------------------------------------------------.35.64.24.33.30.0234/20.53.021/316.021/316.10.021/337.021/224.17.55.021/332.0236/32.402.58.91.30 Erdelyi Gondolat – Gând Transilvan ------------------------------.0241/32.021/332.69 --------------------------------------------------------------------------.0259/41.18 EduSoft ----------------------------------------------------------------.13 Grafit ------------------------------------------------------------------.11 Focus ------------------------------------------------------------------.31 Europrint .24.27.67.021/224.0239/61.0733/86.0260/61.36 G Galaţi University Press ----------------------------------------------.0268/47.10.021/405.021/260.0740/18.15 Europolis --------------------------------------------------------------.36.0731/21.16 Gedo -------------------------------------------------------------------.81 Estfalia ----------------------------------------------------------------.78 Exit ---------------------------------------------------------------------.0264/59.41 Erc Press --------------------------------------------------------------.

021/308.30 --------------------------------------------------------------------------.27 Juritest -----------------------------------------------------------------.22.50 --------------------------------------------------------------------------.0268/47.22 IRI ----------------------------------------------------------------------.04.43.96.021/221.0232/41.72.41.56 Hoffman ---------------------------------------------------------------.28 --------------------------------------------------------------------------.13 --------------------------------------------------------------------------.62.51.021/222.28 Info --------------------------------------------------------------------.79.0722/60.04.0268/31.01.021/781.35.36.021/224.77 Gutenberg Univers --------------------------------------------------.93 Koinónia --------------------------------------------------------------.27 --------------------------------------------------------------------------.08 Herald -----------------------------------------------------------------.021/211.0745/12.021/222.34.09 --------------------------------------------------------------------------.12 Gramar-----------------------------------------------------------------.11 Ideea Europeană -----------------------------------------------------.0256/48.62 K Kamala ----------------------------------------------------------------.021/665.97 Gridsolo ---------------------------------------------------------------.17.021/781.38.35 Kerigma ---------------------------------------------------------------.021/255.38.0264/45.21.52 Historia ----------------------------------------------------------------.64 Impressaria ------------------------------------------------------------.73.0268/33.49.86 --------------------------------------------------------------------------.0244/51.23.05.37 Humanitas ------------------------------------------------------------.0359/81.596 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.42.0257/23.0268/41.021/255.0232/23.05.18.01 Infomedica ------------------------------------------------------------.86 J Junimea ---------------------------------------------------------------.39 House of Guides -----------------------------------------------------.0251/14.0249/46.021/224.07 Grai Românesc -------------------------------------------------------.021/312.58.56.31 Karta-Graphic---------------------------------------------------------.27.32.0740/10.83 Imprimeria de Vest---------------------------------------------------.19 --------------------------------------------------------------------------.74.22 Karuna ----------------------------------------------------------------.021/317.021/224.0256/45.97 Irco Script -------------------------------------------------------------.30.10 --------------------------------------------------------------------------.47.66 Grinta ------------------------------------------------------------------.65 Grapho Press ----------------------------------------------------------.0269/21.021/410.21 --------------------------------------------------------------------------.59.18 Hora -------------------------------------------------------------------.41 Hiperborea ------------------------------------------------------------.36.98 InfoMega -------------------------------------------------------------.0268/41.27.91.0232/23.86 Graphé ----------------------------------------------------------------.31.021/222.46 Institutul European --------------------------------------------------.00 Granada ---------------------------------------------------------------.09 --------------------------------------------------------------------------.52 --------------------------------------------------------------------------.031/425.021/637.44.021/224.40.0257/25.46.19 Kriterion --------------------------------------------------------------.85.00 --------------------------------------------------------------------------.79.38 --------------------------------------------------------------------------.021/212.34.70.84 --------------------------------------------------------------------------.87.68 Impact Media ---------------------------------------------------------.90.021/637.0264/59.021/316.0244/51.33.0743/17.02 Illustratis---------------------------------------------------------------.09 Holografica------------------------------------------------------------.53.0264/59.0232/11.13 --------------------------------------------------------------------------.55.67.0234/54.11 Grafoanaytis ----------------------------------------------------------.021/324.30.0257/23.38.25.0259/41.021/211.0256/49.39 H Hasefer ----------------------------------------------------------------.25 --------------------------------------------------------------------------.55 --------------------------------------------------------------------------.021/317.30.021/224.32 Humanitas Fiction----------------------------------------------------.32 CIP I IBU Publishing -------------------------------------------------------.22.021/312.0268/31.0236/81.38 Hieropolis -------------------------------------------------------------.83.021/316.021/210.97.0263/23.29 --------------------------------------------------------------------------.90 --------------------------------------------------------------------------.36.14 --------------------------------------------------------------------------.17.27 -------------------------------------------------------------------------.19.36.36.45 --------------------------------------------------------------------------.0264/31.06.30 --------------------------------------------------------------------------.031/425.0363/10.0266/31.05.35 Incognito Media ------------------------------------------------------.021/224.0264/41.27.57.46 --------------------------------------------------------------------------.22.0259/41.72.21.28 597 .01.86 Infodar -----------------------------------------------------------------.44 Green Steps -----------------------------------------------------------.31 --------------------------------------------------------------------------.

0268/46.598 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.56 MondoRo--------------------------------------------------------------.96.0230/42.73.29.28 --------------------------------------------------------------------------.32 LVS Crepuscul -------------------------------------------------------.22.51.09 --------------------------------------------------------------------------.32 --------------------------------------------------------------------------.37 Marist -----------------------------------------------------------------.021/224.08 Mediamorphosis ------------------------------------------------------.12 Mirador ----------------------------------------------------------------.58 Mega ------------------------------------------------------------------.93 N M Macedoneanul --------------------------------------------------------.92.43 Napoca Star -----------------------------------------------------------.09.021/402.021/411.021/312.021/319.69.89.0253/21.80 Mar --------------------------------------------------------------------.39 Maiko -----------------------------------------------------------------.79.0259/43.021/311.0264/43.48.90 Little Lamb -----------------------------------------------------------.021/318.64 --------------------------------------------------------------------------.47 Nautica ----------------------------------------------------------------.89.26 -------------------------------------------------------------------------.31.11 Noi Media Print ------------------------------------------------------.0230/53.0257/25.69.0268/31.98.021/319.0235/31.0733/67.0232/80.021/410.33.48.28 --------------------------------------------------------------------------.08.0262/21.021/327.11.55.60 Lux Libris ------------------------------------------------------------.75 Math Logos -----------------------------------------------------------.021/222.11 Leda -------------------------------------------------------------------.72.29.71 --------------------------------------------------------------------------.021/252.14.98 Media Sind -----------------------------------------------------------.20.0256/20.25.0362/80.021/224.0253/21.09.63.0241/62.021/317.99 Myotis -----------------------------------------------------------------.0269/21.0244/51.021/312.80 Mayon -----------------------------------------------------------------.0265/25.13.16.0766/26.021/317.44 Neverland -------------------------------------------------------------.70.0256/14.021/224.0264/59.72 Mediamusica ---------------------------------------------------------.78.94.51 Lumina Lex -----------------------------------------------------------.021/222.021/212.75 CIP Media Service Zawada ----------------------------------------------.021/686.48.59 Măiastra ---------------------------------------------------------------.50 L Lampadarul de Aur --------------------------------------------------.20 Lehrmittelhaus --------------------------------------------------------.44.0264/43.0259/44.0255/22.021/318.59 Noriel Maxim --------------------------------------------------------.53 Librarium Haemus ---------------------------------------------------.00 Neutrino ---------------------------------------------------------------.79 --------------------------------------------------------------------------.0259/46.021/212.36.50.021/319.87 599 .0232/81.82 Mirton -----------------------------------------------------------------.00 Nemira Publishing House -------------------------------------------.92.21.44 --------------------------------------------------------------------------.24 --------------------------------------------------------------------------.12.22.37.0269/43.81 --------------------------------------------------------------------------.90.14.12 Martor------------------------------------------------------------------.0241/61.75.021/411.57.74.0257/28.0765/53.0256/21.42 --------------------------------------------------------------------------.48 Noua Speranţă --------------------------------------------------------.021/269.52 Life --------------------------------------------------------------------.15.44 Monitorul Oficial R.26 Mix --------------------------------------------------------------------.27 --------------------------------------------------------------------------.A.021/313.61 --------------------------------------------------------------------------.01 Monumenta------------------------------------------------------------.0256/27.74.26 Muscel 2000 ----------------------------------------------------------.14.0241/61.78 Lumen -----------------------------------------------------------------.16.22 Magister ---------------------------------------------------------------.0266/17.77 Matrix Rom -----------------------------------------------------------.44.16.0265/25.29 Notarom ---------------------------------------------------------------.0264/59.94.75 Meteor Press ----------------------------------------------------------.0244/51.0248/53.16.24.17 --------------------------------------------------------------------------.99.62.95 --------------------------------------------------------------------------.0230/22.22 Logos ------------------------------------------------------------------.09.29.63 Mentor ----------------------------------------------------------------.94.031/407.02 Multimedia International -------------------------------------------.21 --------------------------------------------------------------------------.82 Nemira ----------------------------------------------------------------.21.21.91 --------------------------------------------------------------------------.83.41.15 --------------------------------------------------------------------------.0259/44.22.90.29.53 Muşatinii --------------------------------------------------------------.72 Nord Carta ------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------.32.14.021/224.66 Lyra --------------------------------------------------------------------.42.66 --------------------------------------------------------------------------.80 Litera International --------------------------------------------------.16.0233/28.71.67.021/317.021/211.60 Nelinişti metafizice --------------------------------------------------.0257/28.

79 --------------------------------------------------------------------------.15.13.0726/56.51 Privirea ----------------------------------------------------------------.00 Puzzle Works Publishing -------------------------------------------.55.29.0268/21.49.59 Pro Universitaria -----------------------------------------------------.46 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.0263/23.70 --------------------------------------------------------------------------.021/434.49.99 Păzitorul Adevărului ------------------------------------------------.28 Perla suferinţei--------------------------------------------------------.021/230.021/212.93.0264/59.0263/23.021/211.08 --------------------------------------------------------------------------.021/212.09.58.27.14 601 .021/444.64 --------------------------------------------------------------------------.34.16 O Oastea Domnului ----------------------------------------------------.39.14.78 Orizonturi Universitare ---------------------------------------------.82.0266/37.11.021/212.02 Pro Transilvania ------------------------------------------------------.0264/42.021/210.98 --------------------------------------------------------------------------.41.86.03.01 Primus -----------------------------------------------------------------.0234/57.45 Publica ----------------------------------------------------------------.00.94 Pro Plumb -------------------------------------------------------------.33 --------------------------------------------------------------------------.37.0251/41.66.94 --------------------------------------------------------------------------.92 --------------------------------------------------------------------------.21 Pallas-Akademia -----------------------------------------------------.70.10.021/212.34.19 Patmos ----------------------------------------------------------------.0232/21.49 Premier ----------------------------------------------------------------.0745/25.57 --------------------------------------------------------------------------.021/318.0259/47.021/316.06 --------------------------------------------------------------------------.05.0232/21.00 Pastel ------------------------------------------------------------------.021/430.98 Pro Tech Service -----------------------------------------------------.43.78.0263/21.0266/37.11 Proxima ---------------------------------------------------------------.26 Omnia Uni SAST ----------------------------------------------------.11 --------------------------------------------------------------------------.01.021/231.16 Printech ---------------------------------------------------------------.87 --------------------------------------------------------------------------.76.32.021/212.20.74.0268/31.0264/59.89 Promun ----------------------------------------------------------------.0248/21.66 --------------------------------------------------------------------------.42.20.23 --------------------------------------------------------------------------.30 Pax Aura Mundi -----------------------------------------------------.021/317.90.0268/41.0232/21.76 Pământul --------------------------------------------------------------.600 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Nova Didactica -------------------------------------------------------.36.00 Olimpias ---------------------------------------------------------------.0236/41.66.93 --------------------------------------------------------------------------.0244/51.94.021/313.16.0248/63.18.0241/80.0268/41.63 Pergamon --------------------------------------------------------------.22.021/224.42 Politehnium -----------------------------------------------------------.10.10.99.0248/21.0232/27.021/684.37.23 Paralela 45 ------------------------------------------------------------.0232/21.40 Politehnica Press -----------------------------------------------------.57 Omega -----------------------------------------------------------------.30.69.76.0248/29.0747/42.41.14 --------------------------------------------------------------------------.48 --------------------------------------------------------------------------.0264/21.43.48.00 --------------------------------------------------------------------------.00 --------------------------------------------------------------------------.11 Performantica --------------------------------------------------------.021/253.41.0256/20.14.021/316.65 --------------------------------------------------------------------------.82.0232/21.40 PrintXpert -------------------------------------------------------------.43.0230/51.10.021/318.40 Pleroma ----------------------------------------------------------------.59.09 Papirus Media---------------------------------------------------------.03.99.021/212.27 Presa Universitară Clujeană ----------------------------------------.0239/67.25 Pro Marketing --------------------------------------------------------.66.0232/21.77 Olimpiada -------------------------------------------------------------.74.19.0232/21.0241/61.06 --------------------------------------------------------------------------.47.0264/43.0255/22.0256/20.81 PIM --------------------------------------------------------------------.021/311.77.0263/21.48 Orizonturi -------------------------------------------------------------.47 --------------------------------------------------------------------------.14 CIP --------------------------------------------------------------------------.99.021/317.12 --------------------------------------------------------------------------.17.10 --------------------------------------------------------------------------.04.0269/21.33.0257/25.43.0269/21.26.41.33 Polirom ----------------------------------------------------------------.36 Pan Europe -----------------------------------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.25 Panfilius ---------------------------------------------------------------.021/320.68.24 Punct ochit ------------------------------------------------------------.0256/40.45.0244/51.80 P Paideia ----------------------------------------------------------------.16 Ovidius University Press -------------------------------------------.70.30 Pro Philosophia ------------------------------------------------------.66 Presa Bună ------------------------------------------------------------.26 --------------------------------------------------------------------------.0268/21.

14 Risoprint --------------------------------------------------------------.34.021/345.28 Scriptum --------------------------------------------------------------.021/659.12.40.06.021/202.50.0264/43.39 Rafet -------------------------------------------------------------------.89 --------------------------------------------------------------------------.021/210.03 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.021/202.69 Succeed Publishing --------------------------------------------------.0238/72.83.80 Semne -----------------------------------------------------------------.47 Scrisul Românesc Fundaţia .44 Sfinţii Martiri Brâncoveni-------------------------------------------.16.0258/81.15.65 Scrisul Românesc ----------------------------------------------------.73.0745/37.77.74.R.37.C.0251/41.67.15 Ramuri ----------------------------------------------------------------.021/201.88 Renaşterea ------------------------------------------------------------.602 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP R.021/316.0724/22.48 SIM ART --------------------------------------------------------------.67 Stud IS ----------------------------------------------------------------.0256/49.96.89 --------------------------------------------------------------------------.0369/40.0259/45.17.60 --------------------------------------------------------------------------.36.81 --------------------------------------------------------------------------.25.021/430.0265/51.0238/56.23.0264/59.37 Q Quantum---------------------------------------------------------------.28.82 Rotonda----------------------------------------------------------------.84 Romart Design--------------------------------------------------------.95.0250/73.85 --------------------------------------------------------------------------.53 Reîntregirea ----------------------------------------------------------.0264/42.37.021/634.42.17.13 --------------------------------------------------------------------------.46 Studiúm----------------------------------------------------------------.15.0263/23.21.00 Realitatea Românească ---------------------------------------------.0236/31.0264/44.68.021/611.08 Sapientia --------------------------------------------------------------.49 Riegel ------------------------------------------------------------------.58 Ramira -----------------------------------------------------------------.19.98.021/314.04 Speed Promotion -----------------------------------------------------.40 Silva-Vic --------------------------------------------------------------.95 Standardizarea --------------------------------------------------------.0254/57.021/242.021/413.0264/41.06.0359/41.0264/59.21 Sedcom Libris --------------------------------------------------------.0232/25.20.61 --------------------------------------------------------------------------.021/318.15.0241/81.88 România Liberă ------------------------------------------------------.0254/57.07.62 Silvania ---------------------------------------------------------------.77.63 --------------------------------------------------------------------------.51.81.40 Sitech ------------------------------------------------------------------.52.0232/27.27.90.92.0241/63.01 Red Cart ---------------------------------------------------------------.77.0260/66.19.76 Societatea Scriitorilor Militari -------------------------------------.20.01 Solaris Print -----------------------------------------------------------.021/314.10.68 Solness ----------------------------------------------------------------.0241/54.61.99.43.15.0264/19.021/242.06.32 Scientia ----------------------------------------------------------------.021/224.32 --------------------------------------------------------------------------.03.61.03.021/243.54 Studia ------------------------------------------------------------------.33 --------------------------------------------------------------------------.0251/59.23.33 Rosetti Educational --------------------------------------------------.99 --------------------------------------------------------------------------.81 Sigma ------------------------------------------------------------------.0251/41.57 Silviana ----------------------------------------------------------------.021/345.0232/21.0251/41.85 RAO International Publishing Company --------------------------.63 --------------------------------------------------------------------------.46 RCR Editorial---------------------------------------------------------.36 Sinteze ----------------------------------------------------------------.93.0232/23.14.03 --------------------------------------------------------------------------.04.63 --------------------------------------------------------------------------.021/314.03 Societatea Muzeului Ardelean --------------------------------------.98.021/242.0252/32.99 S Ş Salgo ------------------------------------------------------------------.0266/31.0251/59.0234/58. Print -----------------------------------------------------------.38.15.24.84.28 --------------------------------------------------------------------------.81.80.94.0266/31.76 Şcoala Mehedinţiului ------------------------------------------------.74 Status-------------------------------------------------------------------.71 Regsan -----------------------------------------------------------------.01 R 603 .77 --------------------------------------------------------------------------.021/201.021/224.021/233.0232/24.86 Steaua Nordului ------------------------------------------------------.Editura ------------------------------.78.0241/54.96.61 --------------------------------------------------------------------------.30.13 Reader’s Digest ------------------------------------------------------.98 --------------------------------------------------------------------------.07 Roza Vânturilor ------------------------------------------------------.0251/43.81.35 --------------------------------------------------------------------------.31 Răsunetul -------------------------------------------------------------.0231/53.18.09.0264/43.0251/41.16.

0254/20.38 Vitruviu----------------------------------------------------------------.0232/26.0254/54.47 Verus ------------------------------------------------------------------.021/311.0237/22.0232/25.0269/21.79.19.021/222.08.021/405.81.031/405.021/222.0264/58.05.66.96.0338/10.0265/21.89.36.021/252.61.0268/41.0232/26.47.021/323.12.94 Trisagion --------------------------------------------------------------.58 --------------------------------------------------------------------------.49 Tipo Radical ----------------------------------------------------------.97 Vox --------------------------------------------------------------------.25 Techno Media --------------------------------------------------------.021/315.0720/60.15 Tribuna Economică --------------------------------------------------.88.01.88.021/444.021/665.021/211.0232/21.15 Unirea------------------------------------------------------------------.12.95.0247/31.88.12.A.82 Topoexim--------------------------------------------------------------.0748/69.07 Universul Juridic -----------------------------------------------------.83 TehnoArt --------------------------------------------------------------.02.77 Vega Prod '94 ---------------------------------------------------------.021/317.72 Tibo --------------------------------------------------------------------.92.021/315.02.021/405.0251/41.09 Világhírnév------------------------------------------------------------.78 --------------------------------------------------------------------------.42 --------------------------------------------------------------------------.12 Teocora ----------------------------------------------------------------.0257/21.0237/62.021/310.021/210.021/223.25 Tracus Arte------------------------------------------------------------.40 --------------------------------------------------------------------------.0264/45.27.12.021/210.41.45 Transversal -----------------------------------------------------------.0344/10.20 Univers Enciclopedic -----------------------------------------------.61.29.021/210.88 Tipoalex ---------------------------------------------------------------.69.604 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE T Taida ------------------------------------------------------------------.0232/21.0265/21.021/335.68.0258/81.27 Viaţa Medicală Românească ---------------------------------------.0232/27.02.33.14.77.89 Universul Şcolii ------------------------------------------------------.47 --------------------------------------------------------------------------.62.37 Univers Ştiinţific -----------------------------------------------------.93 --------------------------------------------------------------------------.0238/72.0232/21.021/647.28 --------------------------------------------------------------------------.84 Top Form -------------------------------------------------------------.41 Verbum ----------------------------------------------------------------.40.07.22.0257/28.N.03.04.0264/59.0264/41.18.72 --------------------------------------------------------------------------.28.C.021/315.01 Urban Lifestyle -------------------------------------------------------.79 Universitas XXI ------------------------------------------------------.33.31.14 Vellant -----------------------------------------------------------------.38.31 --------------------------------------------------------------------------.98 Universitaria ----------------------------------------------------------.021/315.021/310.021/679.13 Vox 2000 -------------------------------------------------------------. Press -----------------------------------------------------.021/423.66.88 --------------------------------------------------------------------------.72.51.21 Vivaldi -----------------------------------------------------------------.97 Tipart Group ----------------------------------------------------------.92 Tempus-Ro -----------------------------------------------------------.08.29.27 --------------------------------------------------------------------------.11 U W U.021/316.53 Teora ------------------------------------------------------------------.84 --------------------------------------------------------------------------.11 Transilvania Expres -------------------------------------------------.38.12 Tehnopress -----------------------------------------------------------.13 Vremea ----------------------------------------------------------------.34 Trinitas-----------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.28 Terra -------------------------------------------------------------------.81 Unicart -----------------------------------------------------------------.0258/82.24.58.00.45.00 --------------------------------------------------------------------------.94.0252/33.90 Universitatea din Bucureşti – Editura Credis --------------------.32 --------------------------------------------------------------------------.29.80.14.T.0258/81.021/313.14.38 --------------------------------------------------------------------------.19 Vremi ------------------------------------------------------------------.44.41.04 --------------------------------------------------------------------------.01 605 .78 --------------------------------------------------------------------------.32 Virom -----------------------------------------------------------------.14 CIP --------------------------------------------------------------------------.0258/83.31.10.021/210.19 Wolters Kluwer-------------------------------------------------------.021/252.22 Tana -------------------------------------------------------------------.64.021/317.021/315.50 Taj Books & Media --------------------------------------------------.0241/66.64 --------------------------------------------------------------------------.64.02.82.46.0232/21.021/210.80 --------------------------------------------------------------------------.021/313.96 University Press ------------------------------------------------------.88 V "Vasile Goldiş" University Press ----------------------------------.31.09.021/211.0245/21.74.17 --------------------------------------------------------------------------.

ro Aeternitas ----------------------------------------.16 Zeit ---------------------------------------------------------------------.com Aius PrintEd -------------------------------------.olycosma@yahoo.Craiova ----------------------------------.aep@aep.ro Alma .ed_tipo_alcris@yahoo.ro .e-mail A Academica Brâncuşi ---------------------------.alma_cons@yahoo.ro Academica----------------------------------------.021/330.editura_aius@yahoo.606 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 607 CIP Z LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI Zeda --------------------------------------------------------------------.univ@utgjiu.madalina.office@media-print.18.0765/36.com Adalex --------------------------------------------.info@all.editura@agata.secretariat@cid.06 Editura ------------------------------------------.eapcluj@yahoo.altip@alba.fabry@rdslink.littlelambromania@yahoo.47 ZIP ---------------------------------------------------------------------.ro Agora ---------------------------------------------.ro Agroprint ----------------------------------------.ro Amaltea ------------------------------------------.rdsnet.uk Agape --------------------------------------------.agata@email.ro Alpha MDN -------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.nusa55@yahoo.com Alcris-M94 ---------------------------------------.uk Alma Mater Sibiu -------------------------------.codrutasalan@gmail.codrutasalan@xnet.com Alfa Omega Publishing ------------------------.com Agata ---------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Alma Mater Bacău -----------------------------.rodi@utgjiu.salasanc@usab-tm.adrian_samy@yahoo.com Alean----------------------------------------------.editura@alfanet.ro -----------------------------------------------------.edituraagaton@hotmail.ro Agaton -------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Aldus----------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.rdsnet.54.stancuta@all.alexhampu@yahoo.tudoracheadrian@xnet.ro Amanda Edit -------------------------------------.62.ro ALLFA -------------------------------------------.office@amaltea.aldusro@yahoo.ro Altip ----------------------------------------------.com Age-Art -------------------------------------------.com Aius -----------------------------------------------.sibiu.valermoga@yahoo.ro -----------------------------------------------------.voicu@adevarulholding.editura_aius@yahoo.com Adevărul Holding -------------------------------.ioana.alpha@buzau.co.olycosma@xnet.ro -----------------------------------------------------.co.031/411.com AcademicPres -----------------------------------.

com Casa Cărţii ---------------------------------------.apostrof@revista-apostrof.ro Artifex --------------------------------------------.cipiher2005@gmail.bibliobuc@yahoo.mondocart@digi.editura@casacartii.ro Cordial Lex---------------------------------------.ro -----------------------------------.ro Arhip Art ----------------------------------------.com Cartex Sev ---------------------------------------.ro Citadela -------------------------------------------.office@edituraascendent.rocordial@yahoo.cl_i_mail@yahoo.sorinm@isj.608 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Amphion------------------------------------------.com Ars Academica ----------------------------------.compania@rdslink.valeriu_bargau@deva.margas2002@yahoo.com Arves ------------------------------------------.go.ro Cetate Deva --------------------------------------.ecr@cartearomaneasca.dntis.office@edituraaramis.com Atlas Press ---------------------------------------.com BREN --------------------------------------------.office@editurabastion.ams.comenzicarte@brumar.ro comunicare.ro The Center for Romanian Studies ------------.office@brandbuiders.ionita@mail.com Aramis Print -------------------------------------.ro Contrafort ----------------------------------------.editura_carminis@yahoo.ro -----------------------------------------------------.kola@abac.musina@deltanet.daniel@arania.soft.vasilebendic@yahoo.clctimisoara@rdslink.ro Călăuza v.astral.nicmarco638@yahoo.editura_arves@k.ro Bastion -------------------------------------------.ro Cartea Creştină ----------------------------------.editura_citadela@yahoo.ro Cartex 2000 --------------------------------------.amurg_sentimental@k.ro Betta-----------------------------------------------.ceddemiurg@yahoo.com Ams Publishing----------------------------------.ro Casa Cărţii de Ştiinţă ---------------------------.fr Corint ---------------------------------------------.biblioth@gmail.ro Casa Ciurea --------------------------------------.ro Buna Vestire .com Casa de Editură Viaţă şi Sănătate -------------.ro Artpress ------------------------------------------.smr@ecc.ro -----------------------------------------------------.com Cheiron -------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.universitate@artifex.ro Anco LTD ---------------------------------------.media@gmail.george_arhip@yahoo.iiruc.com Amurg Sentimental -----------------------------.Blaj -----------------------------.monica.com -----------------------------------------------------.ro Aula ----------------------------------------------.office@arsacademica.ro -----------------------------------------------------.ro Casa Editorială Demiurg -----------------------.com Bibliotheca --------------------------------------.ro C Carminis Educaţional --------------------------.com Compania ----------------------------------------.ro Benefica ------------------------------------------.ro Casa Editorială Odeon -------------------------.corgalpress@yahoo.olga.casaciurea@yahoo.org.office@megapress.com Carpathia Press ----------------------------------.ro Axa -----------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.arual_ccd@yahoo.com -----------------------------------------------------.b --------------------------------------.office@graficoplus.dntis.fix_con_fisc@yahoo.cartex2000r@yahoo.csr@romanianstudies.ro Ascendent ----------------------------------------.dtp@conphys.vasileg@rdslink.com CIP Brumar -------------------------------------------.office@edituracorint.office@carteacopiilor.Beiuş ---------------------------.com Conphys ------------------------------------------.com Ars Longa ---------------------------------------.caromibt@yahoo.secretariat@viatasisanatate.ro Atelier Didactic ---------------------------------.com -----------------------------------------------------.artpress2002@yahoo.ro Biblioteca Bucureştilor ------------------------.com Artemis -------------------------------------------.ro 609 .boborica@gmail.antohe@gmail.mirceabradu@rdslink.carpathiapress@gmail.com Art ------------------------------------------------.net Andreas Print ------------------------------------.editura_sitech@yahoo.office@atlaspress.dj.semneartemis@b.cristina.office@cheiron.com Cartea copiilor -----------------------------------.ro Arania --------------------------------------------.ro Cartea Românească -----------------------------.arsdocendi@yahoo.cartex2000r@yahoo.arslonga@mail.robiserban@yahoo.cristiandinu7@yahoo.com Corgal Press -------------------------------------.com Buna Vestire .ro Ars Docendi -------------------------------------.buna_vestire2000@yahoo.ro Con Fisc ------------------------------------------.com Ars Libri -----------------------------------------.com -----------------------------------------------------.ro Anteea --------------------------------------------.ro Cetatea de Scaun --------------------------------.org Arca ----------------------------------------------.edu.antepublishing@yahoo.com B Banatul Montan ---------------------------------.com Business Tech International Press ------------.office@businesstech.fr -----------------------------------------------------.ro Cavallioti ----------------------------------------.ro Biblioteca Apostrof -----------------------------.ro Casa Literaturii Creştine -----------------------.machin@comunicare.agnes@ecc.z_fdd@yahoo.ro ------------------------------------------.bettarosu@rdslink.1934@clicknet.cavallioti@allnet.sitech@rdslink.zmarandescuadina@yahoo.genicod@ean.anco@artelecom.

daciaeditura@yahoo.sales@edituracrisan.editgraph@gmail.ro D Dacia ---------------------------------------------.com Editura C.com Editura Casei Corpului Didactic Bacău ------.com -----------------------------------------------------.ro Editura Centrului de Creaţie Brăila ----------. Beck -------------------------------.comenzi@edituradp.ro Cygnus -------------------------------------------.com Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori -----------------------------------------------------.astral.com Curtea Veche Publishing ----------------------.creatie@braila.episcopiaargesului@yahoo.G.ro Editura ASDPI ----------------------------------.ro Crisserv -------------------------------------------.coresi@coresi.boltibrom94@yahoo.crenguta@verticalfilm.editura.ro Crizon---------------------------------------------.com Editura Augusta ---------------------------------.ro Editura Crişan -----------------------------------.com Damira --------------------------------------------.com Editura Casei Corpului Didactic „I.com Editura Coresi -----------------------------------.com Duran’s -------------------------------------------.ccdmaramures@yahoo.pcnet.com Deisis ---------------------------------------------.office@dph.ro Editura Dana Art --------------------------------.ro Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"------------------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Cunoaşterea Cuvântului -----------------------.fr Editura Asociaţiunii Astra----------------------.edecon@edecon.echinox@cluj.com Didactica Publishing House--------------------.ani.I.ro Editura ASE -------------------------------------.com Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ---.editura@gmail.com Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea ---------------------------------------------------------.afudulu@ati.edituradochia@yahoo.ro CIP 611 Editura ALL--------------------------------------.com Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului -----------------------------------------------------.I.ro Ecko Print ------------------------------------------.com Editura Didactică şi Pedagogică --------------.ro Editura Academiei Romane -------------------.biroulrc@aol.ioanbarbu@curierul.ioanparean@yahoo.visinescu@tvf.office@asdpi. -----------------------------------.actualitateacrestina@yahoo.ro Editura Enciclopedică --------------------------.digitalColorCenter@anvico.office@cr3ativ.com Editura Abel -------------------------------------.office@danagallery.crisserv@yahoo.electricienilor@gmail.ss@mta.ro Dharana ------------------------------------------.design@gmail.com Editura Alexis------------------------------------.ccd_bacau@yahoo.geostroe@cdep.ccd_buzau_ro@yahoo.com Editura Cellina-----------------------------------.-S.ro Editura Dunărea ---------------------------------Editura Economică -----------------------------.net Editura Christiana ------------------------------.I. Dumitraşcu” ---------------------------------------------------------------.com Edithgraph ---------------------------------------.ro Editura Dobrogea -------------------------------.radu_cretu@yahoo.office@emma.com Editura ASCR -----------------------------------.digitalgraphics.ro Editura Antim Ivireanul ------------------------.ro Editura de Vest ----------------------------------.ro Do MinoR ---------------------------------------.anabudica@yahoo.cst@easynet.abelkiado@yahoo.com Didactic Pres -------------------------------------.edituracnicoresi@yahoo.ovidiu@desteptarea.ro Editura Eduard ----------------------------------.com .deisis@rdslink.ro Editura Emma -----------------------------------.info@all.office@armyacademy.edp@totalnet.com Digital Docu Print -------------------------------.design@yahoo.unique_aska@yahoo.ro Editura A.bangi71@yahoo.ro Editura Academiei Tehnice Militare ---------.com Editura Boldaş ----------------------------------.nicolaegabrielaa@yahoo.tipografia@reduta.ascr@psychology.redactie@steauanordului.edvtm@yahoo.ro Editura A.office@cugetliber.N.ro Digital Arts --------------------------------------.ro Editura Ana 2000 -------------------------------.new_way_is@yahoo.R ----------------------------------.ro Editura Dacoromână ---------------------------.tomoniu@crist.agirbuc@transdata.scoalachr@yahoo.H.print_excel@yahoo.enciclopedica2006@yahoo.office@edituracorint.edacad@ear.ro Editura C.com Crist-1 --------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.crizon@yahoo.ica@durans. Centrul de Studii Transilvane ----------------------------------------------------------.ro Cr3ativ --------------------------------------------.redactie@curteaveche.ro Deşteptarea Bacau-------------------------------.danm@usv.dunio. Coresi ---------------------------.artpress2002@yahoo.610 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Corint Junior ------------------------------------.G.redactie@edituraana.U. Gh.com Editura A.mihai.A ----------------------------.N.arcb@gmail.com Editura Aura -------------------------------------.com -----------------------------------------------------.editura.ro Editura AREL------------------------------------.com Dokia----------------------------------------------.roecko@yahoo.asociatia.ro E Echinox ------------------------------------------.redactie@beck.ro Editura Academia Română.

com Editura Ştefan ’94 -------------------------------.com Editura L&S Infomat ---------------------------.ro Editura Victor Babeş----------------------------.vbadulescu@yahoo. Press ------------------------------.pandea@edituramilitara.utcluj.ro Editura Societăţii Scriitorilor Români -------.editurauav@yahoo.astral.ro Editura OSIM ------------------------------------.it Editura Institutului Cultural Român ----------.ro Editura Universitară ----------------------------.nord. Cuza” -----------.ro Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti---------------------------------------------------------.editura@icr.ro Editura Ion Ionescu de la Brad ----------------.nhancu@umfcluj.ro Editura Muntenia -------------------------------.ro Editura L&S Soft -------------------------------.ro Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale-.ro Editura Gabriel 2005----------------------------.D.tehnica@edituratehnica.com Editura Politehnica -----------------------------.utzzu00@yahoo.ghejurma@yahoo.claudiu.redactia@edituratrei.fulea@ulbsibiu.com Editura NICULESCU --------------------------.ro Editura Universităţii din Piteşti ---------------.office@theu.claudia_mihali@yahoo.stefan@cartea-ta.ro Editura Perpessicius-----------------------------.ro -----------------------------------------------------.vladhutanu@ls-infomat.marina.ro -----------------------------------------------------.vladhutanu@ls-infomat.editura.repa@unitbv.editura@mai.sediu@MuzeulBrailei.ro -----------------------------------------------------.ro Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------.ro Editura Hamangiu -------------------------------.com -------------------------------------contact@editurafundatiaromaniademaine.editura@unmb.editura.idc_press@yahoo.cartex2000r@yahoo.com Editura Sophia ----------------------------------.antaeus@gmail.com Editura Sf.ro CIP Editura Nouă -------------------------------------.office@azero.T.editura@ugal.edituraiulian@yahoo.com Editura Medicală Universitară ”Iuliu Haţieganu” ---------------.irdo@itcnet. Popa -----------------------------.sorinadascalu@gmail.ro Editura TIM -------------------------------------.com Editura KML-------------------------------------.612 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Etnologică ------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.ro Editura Fundaţiei Andrei Şaguna--------------.david_lucian@yahoo.com Editura Universităţii de Nord ------------------.ro Editura Mateescu --------------------------------.editurasylvi@xnet.editurauniversitara@yahoo.adriana@azero.ro Editura Iulian ------------------------------------.militaru@hamangiu.ro Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative --------------------------------------------------------.relint@usv.com Editura George Tofan --------------------------.ro Editura I.cionescu@ce.com Editura Universităţii Aurel Vlaicu ------------. T.com Editura Fundatiei Anastasia -------------------.cg@graal.astral.revistabunavestire@yahoo.ro -----------------------------------------------------.ro Editura Universităţii “Transilvania” ---------.cssas@unap.edituragabriel2005@yahoo.ro 613 .client@hijmuntenia.kamibotos@yahoo.alina7835@yahoo.crx@b.ro Editura Ştef --------------------------------------.R.office-libra@itcnet. -------------------------------.sorin.ro Editura Graal-------------------------------------.anastasia@creztion.museum.ro Editura Muzeul Naţional de Artă al României ------------------------------------------------------------------------. I.ro Editura Medicală --------------------------------.contact@emanuel.esm@editurasfmina.editura_unibuc@yahoo.upg-ploiesti.editura@uoradea.ed-medicala@b.ro Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez ---------------------------------------------------------------------.com Editura Universităţii “Al.calin.cavram@mail.productie@niculescu.ispri@ispri.campean@staff.vvintu@univagro-iasi.ccd@ccd-suceava.editura@osim.editura@unitbv.allnicol@yahoo.rectorat@umfiasi.cristina.editurastef@yahoo.ro Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu -----------------------------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.com Editura Universităţii din Bucureşti -----------.editura@sophia.A.ro Editura Militară ------------------------------adrian.ro Editura Universităţii Emanuel din Oradea ---.ro Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti ------------------------------------------------------------------------.ro Editura Sylvi ------------------------------------.ro Editura U.O.fianu@ingfiz.editura@tomrad.literar@yahoo.ro Editura Universităţii Româno-Britanice -----.T.ro Editura Fundaţiei Culturale Libra ------------.ro Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I“-----------------------------------------------------------------.ro Editura T 3 ---------------------------------------.ro Editura Istros a Muzeului Brăilei--------------.revistaromana@yahoo.com Editura Liviu Rebreanu ------------------------. Mina --------------------------------.ionatan@arad.hoppakiado@yahoo.danalungu@mail.muntenia@mymail.ro Editura Hoppa! ----------------------------------.editurafrm@yahoo.com Editura Universităţii din Oradea --------------.com Editura Tehnică ---------------------------------.ro Editura M.ro Editura Universităţii din Suceava -------------.gov.S.ro Editura Fundaţiei "România de Mâine" ------.vazaca@art.evb@umft.tuiasi.ro Editura Nicol ------------------------------------.mateescu1967@clicknet.com Editura Gr.mast@xnet.com Editura IDC Press ------------------------------.ro Editura Trei --------------------------------------. --------------------------------.com Editura Traian Dorz -----------------------------.ro Editura Medicală Antaeus----------------------.

europrintbm@gmail.editura@galaxiagutenberg.ro Fest -----------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.geea@petar.dinum@rdslink.com Eurostampa --------------------------------------.office@artmark.ro -----------------------------------------------------.com Etnic-----------------------------------------------.andrey62@yahoo.mathem.popovici@math.com Elena Francisc Publishing ---------------------.com G Galaţi University Press -------------------------.andybarean@yahoo.ro H Hasefer -------------------------------------------.gedo-cj@yahoo.florinc@rs.wwkecs@yahoo.614 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Vinea ------------------------------------.gordian_tm@yahoo.ro Ex Libris -----------------------------------------.anselm@alcor.faclia@rdslink.ubbcluj.ro Etna -----------------------------------------------.apm1@houseofguides.hieropolis@hotmail.com Enciclopedia RAO ------------------------------.udriste@vectron.cristina1605@yahoo.com Ex Ponto -----------------------------------------.emilianlefter@yahoo.astralmagik@yahoo.ro Herald --------------------------------------------.com Green Steps --------------------------------------.ro Egmont România -------------------------------.ro Historia -------------------------------------------.rectorat@ugal.estfalia@estfalia.editura_else@k.ro -----------------------------------------------------.ro Eurorocor-----------------------------------------.edituravinea@yahoo.ro Europlus -----------------------------------------.focus@focusgrafiserv.ro -----------------------------------------------------.a_ciolacu@yahoo.ro -----------------------------------------------------.ro Grinta ---------------------------------------------.tehnic@humanitas.cardeditura@yahoo.com Grafit ---------------------------------------------.office@gramar.ro Focus Petroşani ----------------------------------.ro Gens Latina --------------------------------------.com Egumeniţa ---------------------------------------.ro Eikon ---------------------------------------------.com Electronica 2000 --------------------------------.com Grafoanaytis -------------------------------------.ro Excelsior Art ------------------------------------.ro Galaxia Gutenberg ------------------------------.monica.ro Gil ------------------------------------------------.exponto@cta.ib@ero.com Hiperborea ---------------------------------------.office.egmont.mihnea@comm.editura@esoteris.ro -----------------------------------------------------.virgil_serbu_cisteianu@yahoo.dnttm.ro Hora ----------------------------------------------.educatie@eurocor.monica_reu@yahoo.editura@excelsiorart.ro Estfalia -------------------------------------------.europolisprint@yahoo.com Europrint Baia Mare ----------------------------.ro -----------------------------------------------------.difuzare@hasefer.corina_ciuraru@bjbraila.ase.ro CIP 615 For You ------------------------------------------.ro Galeriile Artmark--------------------------------.bogdan@edusoft.ercpress@zappmobile.danbodea1@yahoo.com Geometry Balkan Press ------------------------.com -----------------------------------------------------.pub.com -----------------------------------------------------.antares@yahoo.grinta@email.astral.hog@rdsmail.ro Electus -------------------------------------------.com Elpis------------------------------davidandmichelle.office@efpublishing.com Holografica---------------------------------------.ro Edyro Press---------------------------------------.gil1993@zalau.gridsolo@tiposerv.com Geea Botoşani -----------------------------------.ro F Făclia ---------------------------------------------.office@raobooks.ro Fundaţia Culturală Antares---------------------.adrian_alex@historia.edexpert@zappmobile.ex_libris_com@yahoo.moza@ellelministries.com Erc Press -----------------------------------------.graphotek_expres@yahoo.cicea@man.ro Girasol -------------------------------------------.eurobit@mail.tehnic@tiposerv.com Gramar--------------------------------------------.editura@egumenita.com EduSoft -------------------------------------------.hiperborea@clicknet.ainfcon@cta.ro Gridsolo ------------------------------------------.info@green-steps.visan@fx.tehnic@humanitas.ro Expert --------------------------------------------.grafoanaytis@yahoo.ro Graphé -------------------------------------------.office@edituraherald.com Eurobit -------------------------------------------.ro Esoteris -------------------------------------------.miaoprescu@yahoo.ro Humanitas Fiction-------------------------------.pub.estampa@upcnet.claudiu.edituraeikon@yahoo.ro Hieropolis ----------------------------------------.com Era-------------------------------------------------.ro Hoffman ------------------------------------------.ioana_soar@yahoo.iddirpres@yahoo.com Europolis -----------------------------------------.fundatia.org Else -----------------------------------------------.com Gordian ------------------------------------------.com Eficon Press -------------------------------------.ro .editura_else@yahoo.de House of Guides --------------------------------.com Grapho Press -------------------------------------.ro Gedo ----------------------------------------------.ro Humanitas ----------------------------------------.

carmen_plaian@yahoo.oanagrecu@ramo.ro -----------------------------------------------------.com Matrix Rom --------------------------------------.rosenberg@ibupublishing.danajibeteanu@gmail.ro Mirador -------------------------------------------.asimcart@yahoo.usdidacticavaslui@yahoo.ro Lumen --------------------------------------------.com Life -----------------------------------------------.Bucureşti -------------------------------.haemus@gmail.ro Litera International -----------------------------. -------------------------.a.irina@yahoo.ro Koinónia -----------------------------------------.com LVS Crepuscul ----------------------------------.com Institutul European -----------------------------.mmcorp@rdslink.ro -----------------------------------------------------.office@luminatipo.ircoscript@yahoo.ro Muşatinii -----------------------------------------.ro Infodar --------------------------------------------.magiszter@rmpsz.com Mix -----------------------------------------------.com Martor --------------------------------------------.autorizatii@rain.lampadar@rdslink.mega@edituramega.liferom@rdslink.corneliu.com Logos .univenc@fx.office@edituralumen.de Librarium Haemus ------------------------------.ro Incognito Media ---------------------------------.mygeorgeta@yahoo.ro Media Sind --------------------------------------.fabini@verena.ioana.com Irco Script ----------------------------------------.euroedit@hotmail.editurakamala@zappmobile.ro Mayon --------------------------------------------.ionescub@gmail.com Math Logos --------------------------------------.com Infoart Media ------------------------------------.com Mirton --------------------------------------------.com Independenţa Economică ----------------------.com Mediamusica ------------------------------------.ct@kerigma.ro Mar -----------------------------------------------.romania@fx.ucb_braila@yahoo.ro Ideea Europeană --------------------------------.mvarga@xnet.junimeais@yahoo.rights@edituramix.ro Lehrmittelhaus -----------------------------------.ro 617 .delia_mocanu@yahoo.ro Monitorul Oficial R.com Măiastra ------------------------------------------.miradorul@yahoo.erzsebet_daray@koinonia.ro Magister ------------------------------------------.ro M Magic Print --------------------------------------.editura@meteorpress.lux_libris@yahoo.ro Impact Media ------------------------------------.ro L Lampadarul de Aur -----------------------------.ro CIP Little Lamb --------------------------------------.redactia@infomedica.mentor_lyra@yahoo.616 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE I IBU Publishing ----------------------------------.ivoradea@rdslink.ro -----------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.office@mpg.com -----------------------------------------------------.sandulog@rdslink.sasu@berlitz.com Imprimeria de Vest------------------------------.prodcom@intergorj.com Mega ---------------------------------------------.office@illustratis.com IRI -------------------------------------------------.ro Maiko --------------------------------------------.mathlogos@gmail.com Lumina Lex --------------------------------------.ro Infomedica ---------------------------------------.A.com K Kamala -------------------------------------------.fcideeaeuropeana@yahoo.asociation.ro Media Service Zawada -------------------------.office@edituracorint.ro -----------------------------------------------------.edituramarist@gmail.littlelambromania@yahoo.mirton.musatinii@assist.nicolae.panzar.com Karuna -------------------------------------------.comenzi@meteorpress.timisoara@yahoo.mvargaboiling@gmail.msz.erzsebet_visky@koinonia.stere@litera.ro MondoRo-----------------------------------------.com -----------------------------------------------------.office@matrixrom.com Kerigma ------------------------------------------.contact@edituramix.ro InfoMega ----------------------------------------.krit@dnt.com Lux Libris ---------------------------------------.emayon@yahoo.ro -----------------------------------------------------.office@gramar.voicupauldan@yahoo.astral.com -----------------------------------------------------.impwest@oradea.com Meteor Press -------------------------------------.ro Lyra -----------------------------------------------.mentor_lyra@rdslink.editurakarunabistrita@yahoo.ro Multimedia International ----------------------.office@crepuscul.ro J Junimea ------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Illustratis------------------------------------------.ro Kriterion -----------------------------------------.muzeultaranului@yahoo.alexp@musatinii.antonio1907@yahoo.ro Leda ----------------------------------------------.ro Karta-Graphic------------------------------------.ro Monumenta---------------------------------------.infoartmedia@gmail.ro Mentor -------------------------------------------.com Marist --------------------------------------------.kriterion@kriterion.

ubbcluj.mugurel@edituraparalela45.com Pro Plumb ----------------------------------------.cirstea_laura@yahoo.vasile_s_manea@yahoo.com Pro Philosophia ---------------------------------.com N Napoca Star --------------------------------------.popad@imc.ro -----------------------------------------------------.zamora@puzzleworks.kellek94@hotmail.katy18@gmail.ro Nemira -------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.com Noi Media Print ---------------------------------.com Pergamon -----------------------------------------.ligiab@netgrup.ieronim@k.ro Q Quantum------------------------------------------.ichimtudorel@yahoo.redactie.com PIM -----------------------------------------------.malutmircea@hotmail.presabuna@gmail.com 619 .ro Pastel ---------------------------------------------.com O Oastea Domnului -------------------------------.ro -----------------------------------------------------.nosp@mail.com Păzitorul Adevărului ---------------------------.office@nemira.tipograful@yahoo.office@promarketing.com Nord Carta ---------------------------------------.office@paideia.ro Publica -------------------------------------------.com Orizonturi ----------------------------------------.nomina@gmail.com Omnia Uni SAST -------------------------------.ro Notarom ------------------------------------------.com Patmos -------------------------------------------.cristina.puiu.ro Performantica -----------------------------------.tuiasi.com -----------------------------------------------------.redactie@edituraparalela45.roxana@edituraparalela45.lider@x-treme.ro Presa Bună ---------------------------------------.ed.ro Panfilius ------------------------------------------.valeriu@protech-service.badescuovidiu@yahoo.ro Politehnica Press --------------------------------.ro -----------------------------------------------------.kamykamy@gmail.ro Premier -------------------------------------------.pallas@clicknet.victor.cosma@yahoo.sdogariu@gmail.ezbranca@ac.kilyeni@et.com Noua Speranţă -----------------------------------.ro Nomina -------------------------------------------.redactia@edituratrei.corina_poturu@yahoo.ro -----------------------------------------------------.ro Ovidius University Press ----------------------.com -----------------------------------------------------.ro Olimpias -----------------------------------------.dana3k2000@yahoo.618 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Mystic---------------------------------------------.ro Nelinişti metafizice -----------------------------.cristian_braque@yahoo.ro Neutrino ------------------------------------------.avesa@staff.inel.com Presa Universitară Clujeană -------------------.com -----------------------------------------------------.ro Nova Didacta ------------------------------------.papirus_media@yahoo.ro Print Xpert----------------------------------------.farulsperantei@azsmr.com CIP Paralela 45 ---------------------------------------.nmp@nmp.costilovmonica@yahoo.tecodesign@walla.ccd@ccdidbn.metropolis@rdslink.ro -----------------------------------------------------.ro Punct ochit ---------------------------------------.ro Noriel Maxim -----------------------------------.ro Orizonturi Universitare ------------------------.com -----------------------------------------------------.florin_v09@yahoo.valieliza4him@yahoo.com Pământul -----------------------------------------.scnotaromsa@yahoo.proximaimpex@clicknet.com Pax Aura Mundi --------------------------------.ro Primus --------------------------------------------.contact@napocastar.ioana@nemira.com Privirea -------------------------------------------.com Papirus Media------------------------------------.com Pro Tech Service------------------------winternitz.ovidiu@neutrino.omega@yahoo.ro Neverland ----------------------------------------.com Perla suferinţei-----------------------------------.library@bcuovidius.tipopremier@upcnet.revista_plumb@yahoo.utt.andortipo@yahoo.ro P Paideia -------------------------------------------.dobrescu_marius@yahoo.diana_cosoreanu@yahoo.luiza.pamantul2@yahoo.tipografia_panfilius@yahoo.ro -----------------------------------------------------.ccd_bistrita@yahoo.oasteadomnului@asconet.office@maximgrup.com Politehnium --------------------------------------.dnttm.com Pro Marketing -----------------------------------.danad_555@yahoo.ro -----------------------------------------------------.com Printech ------------------------------------------.com Omega --------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Pallas-Akademia --------------------------------.cornel@email.presa_universitara@mail.ro Nautica--------------------------------------------.gabi_dm_pi@hotmail.nina_sava@yahoo.com Polirom -------------------------------------------.difuzare@paideia.ro Proxima ------------------------------------------.com Puzzle Works Publishing-----------------------.pro_promar@yahoo.office@polirom.

tuiasi.olimpiu.ro Reîntregirea -------------------------------------.k@email.ro Tracus Arte --------------------------------------.ro Scientia -------------------------------------------.ccdmehedinti@gmail.ro Scriptum -----------------------------------------.ileana_pausan@yahoo.iancu@speedpromo Standardizarea -----------------------------------.com Ramira --------------------------------------------.com Taida ---------------------------------------------.office@editurasigma.gabi.com -----------------------------------------------------.tipoalex2004@yahoo.semneartemis@b.edsigma@fx.kpi@kpi.com Red Cart ------------------------------------------.com Sedcom Libris -----------------------------------.com Silvania ------------------------------------------.eme.com RAO International Publishing Company -----.ro Stud IS -------------------------------------------.studia@studia.redactie@steauanordului.com CIP Sinteze -------------------------------------------.ramuri_2005@yahoo.com Transilvania Expres ----------------------------.ro Sign -----------------------------------------------.com Tipo Radical -------------------------------------.editurataida@yahoo.com Taj Books Media --------------------------------.ro TehnoArt -----------------------------------------.ovidiu.pcnet.morosanu@yahoo.com Studia ---------------------------------------------.com Reader’s Digest ---------------------------------.com Top Form ----------------------------------------.C.ro -----------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro România Liberă----------------------------------.titkarasag@eme.office@sign.dm@teora.astral.com Sapientia -----------------------------------------.com Tipart Group -------------------------------------.ambro@yahoo.tipoimpex_radical@yahoo.luana_schidu@rd.filip@scriptum.editura_renasterea@yahoo.simi@b.com Ramuri -------------------------------------------.revistaromana@yahoo.620 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE R R.ro Speed Promotion --------------------------------.ro Societatea Scriitorilor Militari ----------------.theriegel@yahoo.editurarafet@yahoo.com Risoprint -----------------------------------------.com T S Salgo ---------------------------------------------.crx@b.florescu@resettieducational.comercial@regsan.com -----------------------------------------------------.ccfocsani@yahoo.roprintcluj@xnet.tuiasi.fr Regsan --------------------------------------------.editurasimart@yahoo.ro Rosetti Educational--------------------marian.pastor@betleem.sitech@rdslink.editurasedcomlibris@yahoo.mezeitibi@yahoo.office@raobooks.ro Studiúm-------------------------------------------.editura@sedcom.tipografia.tehnoart@hotmail.com SIM ART -----------------------------------------.slupu@itrc.com Teora ---------------------------------------------.ro Terra ----------------------------------------------.romart@k.ro Rafet ----------------------------------------------.ro Roza Vânturilor ---------------------------------.com Realitatea Românească ------------------------.tehnopress@yahoo.dnttm.adipandea@yahoo.office@technomedia.ro Silva-Vic ------------------------------------victor_dascalescu2001@yahoo.Editura ---------.ro Transversal --------------------------------------.eurobit@mail.cristescu65@yahoo.com Solaris---------------------------------------------.stanciu_liv@yahoo.cturcanu@etc.com Sitech ---------------------------------------------.R.editura@asro.focus@yahoo.ro Scrisul Românesc Fundaţia .georgerosu@yahoo.ro Tipoalex ------------------------------------------.transversaldifuzare@yahoo.com Sigma ---------------------------------------------.ro Scrisul Românesc -------------------------------.com -----------------------------------------------------.kamykamy@gmail.renasterea@personal.scrisro@craiova.rcrprint@xnet.ro Romart Design ----------------------------------.director@romanialibera.grafprint_galati@yahoo.com 621 .diana.office@rosetti.ro Ş Şcoala Mehedinţiului ---------------------------.office@status.ro Societatea Muzeului Ardelean -----------------.ioanparean@yahoo.curierulvj@gmail.europrint2006@yahoo.tipografia@transilvaniaexpres.com Tehnopress --------------------------------------.com Silviana -------------------------------------------. Print --------------------------------------.ro Tana ----------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.com Teocora -------------------------------------------.rotaru@teora.ileanamihaila59@yahoo.astral.tipart@tipart.editurataj@clicknet.ro -----------------------------------------------------.ro Solness -------------------------------------------.scrisulromanesc@yahoo.fundatia_smb@yahoo.com Succeed Publishing -----------------------------.ro Techno Media -----------------------------------.astral.ro Semne --------------------------------------------.ro Sfinţii Martiri Brâncoveni----------------------.ro Status----------------------------------------------.ro Riegel ---------------------------------------------.ro Steaua Nordului ---------------------------------.com Renaşterea ---------------------------------------.

com Universul Juridic --------------------------------.Editura Credis .ro Verus ---------------------------------------------.univers@rnc.com -----------------------------------------------------.com Universitas ---------------------------------------.mirela@gmail.office@edituravremea.edituraurbanlifestyle@gmail.stan@tribunaeconomica.ro 623 .com Vivaldi --------------------------------------------.ro Universul Şcolii ---------------------------------.ro Viaţa Medicală Românească ------------------.ro Tritonic -------------------------------------------.ccd@yahoo.cristi.verbum@catholic.corina@wolterskluwer.vox@edituravox.com Urban Lifestyle ----------------------------------.color@iasi.com Universitatea din Bucureşti .constantindram@yahoo.com Vremea -------------------------------------------.ro University Press ---------------------------------.v_tomoiaga@yahoo.bib@central.editurazip@gmail.com Zeit ------------------------------------------------.ro Virom --------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.adepc@adepc.editurazip@yahoo.rdsmail.verus@clicknet.com ZIP ------------------------------------------------.zeit@mail.virom_2000@yahoo.marinel_trans@yahoo.ucv.622 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP Tribuna Economică -----------------------------.ro Vox -----------------------------------------------.ro Univers Ştiintific --------------------------------.editura@credis.vox@edituravox.ro Trinitas -------------------------------------------.ro Vremi ---------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.schiopua2000@yahoo.tipouvg@yahoo.editvivaldi@clicknet.ro Vellant --------------------------------------------.adepc@adepc.ro Vox 2000 ----------------------------------------.unirea@unirea-pres.ro W U Z Unicart --------------------------------------------.ro Universitas XXI ---------------------------------.herald2006@k.com Verbum -------------------------------------------.popescu.ro -----------------------------------------------------.office@polysoft.vegaprod@vegagroup.ro Universitaria -------------------------------------.com Universul Românesc ----------------------------.office@tritonic.andras@upet.com V "Vasile Goldiş" University Press -------------.ro Unirea---------------------------------------------.print.vmr@pcnet.nicolae_cristea@yahoo.com -----------------------------------------------------.ro Wolters Kluwer----------------------------------.editura@trinitas.danplesa@gmail.ro Univers -------------------------------------------.liliana_trans@yahoo.office@unicart.com -----------------------------------------------------.com Vega Prod '94 ------------------------------------.ro Világhírnév---------------------------------------.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful