P. 1
Bibliografie CIP martie 2009

Bibliografie CIP martie 2009

|Views: 1,053|Likes:
Published by olicikaa

More info:

Published by: olicikaa on Nov 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

CENTRUL NAŢIONAL CIP


BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE
APARIŢIE
CIP
Anul XII, nr. 3
martie 2009
Editura Bibliotecii Naţionale a României
Bucureşti
2009

CIP 5
CUPRINS

0 GENERALITĂŢI................................................................................................ 9
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor.............................................................. 10
008 Civilizaţie. Cultură.................................................................................... 22
02 Biblioteconomie. Biblioteci ........................................................................ 24
030 Lucrări de referinţă ................................................................................... 24
05 Reviste cu caracter general ......................................................................... 24
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ................................................ 25
070 Ziaristică................................................................................................... 25
087.5 Publicaţii pentru copii............................................................................ 26
1 FILOZOFIE....................................................................................................... 38
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism......................................... 38
14 Sisteme filozofice ....................................................................................... 40
159.9 Psihologie .............................................................................................. 42
16 Logică. Teoria cunoaşterii .......................................................................... 52
17 Morală. Etică .............................................................................................. 53
2 RELIGIE............................................................................................................ 54
23/28 Religie creştină ...................................................................................... 58
29 Religii necreştine ........................................................................................ 76
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE ..................................... 79
3-05 Categorii de persoane .............................................................................. 79
311/314 Statistică. Demografie ....................................................................... 79
316 Sociologie................................................................................................. 81
32 Politică........................................................................................................ 85
322 Relaţia dintre stat şi biserică..................................................................... 87
323.1 Minorităţi naţionale ............................................................................... 87
327 Politică externă ......................................................................................... 88
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice................................... 89
33 Economie.................................................................................................... 90
331 Muncă....................................................................................................... 93
332 Economie teritorială. Proprietate .............................................................. 94
336 Finanţe ...................................................................................................... 94
338 Situaţie economică. Politică economică ................................................. 100
339 Comerţ .................................................................................................... 103

6 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă................................................................ 106
35.0/354 Administraţie publică ..................................................................... 126
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară......................................................... 130
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................. 132
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................. 134
39 Etnografie. Folclor.................................................................................... 153
5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE...................................................... 157
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător ........................................................... 157
51 Matematică ............................................................................................... 160
52 Astronomie. Geodezie .............................................................................. 176
53 Fizică ........................................................................................................ 178
54 Chimie ...................................................................................................... 182
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie......................................................... 185
57 Biologie .................................................................................................... 187
58 Botanică.................................................................................................... 191
59 Zoologie.................................................................................................... 193
6 ŞTIINŢE APLICATE..................................................................................... 194
61 Medicină................................................................................................... 194
611/612 Anatomie şi fiziologie ..................................................................... 195
613/614 Igienă............................................................................................... 197
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie................................................. 200
616/618 Patologie.......................................................................................... 206
619 Medicină veterinară ................................................................................ 216
62 Tehnică. Inginerie..................................................................................... 217
620 Materiale. Merceologie. Energetică........................................................ 219
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica ..................................................... 220
623 Tehnică militară...................................................................................... 227
624/627 Construcţii ....................................................................................... 227
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului................................................... 228
629 Tehnica mijloacelor de transport ............................................................ 228
63 Agricultură................................................................................................ 230
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură .......................................... 231
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare.
Pescuit ........................................................................................................... 236
64 Economie casnică ..................................................................................... 237
65 Management. Conducere şi organizare..................................................... 239
651 Tehnica muncii de birou......................................................................... 248
655 Industrii poligrafice ................................................................................ 249
656 Transporturi. Servicii poştale.................................................................. 249

CIP 7
657 Contabilitate............................................................................................ 251
659 Publicitate. Informaţii ............................................................................. 255
66/68 Industrii şi meserii diverse................................................................... 256
69 Materiale şi tehnologii în construcţii ........................................................ 260
7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT....................................... 261
71 Urbanism.................................................................................................. 262
72 Arhitectură................................................................................................ 262
73/76 Arte plastice. Desen tehnic .................................................................. 263
77 Fotografie ................................................................................................. 268
78 Muzică ...................................................................................................... 268
791/792 Arta spectacolului ............................................................................ 271
793 Divertisment ........................................................................................... 272
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc ..................................................... 272
796/799 Sport ................................................................................................ 273
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................... 278
81 Lingvistică ................................................................................................ 278
811 Limbi individuale ................................................................................... 282
811.135.1 Limba română............................................................................... 292
82 Literatură .................................................................................................. 300
82.09 Critică şi istorie literară ....................................................................... 302
821.11 Literaturi de limbi germanice ............................................................ 317
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................. 318
821.112.2 Literatură germană........................................................................ 333
821.131.1 Literatură italiană.......................................................................... 334
821.133.1 Literatură franceză........................................................................ 336
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă........................................ 340
821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză............................... 340
821.135.1 Literatură română.......................................................................... 341
821.14 Literatură greacă................................................................................ 397
821.16 Literaturi slave................................................................................... 397
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ............................................ 398
821.511.141 Literatură maghiară................................................................... 401
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 403
902/904 Arheologie. Preistorie...................................................................... 403
908 Monografii zonale................................................................................... 404
91 Geografie .................................................................................................. 408
913 Geografie pe ţări individuale .................................................................. 409
913(498) Geografia României ....................................................................... 410

8 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ............................................................ 411
930 Ştiinţa istoriei.......................................................................................... 412
94(100) Istorie universală.............................................................................. 413
94(3) Istorie antică......................................................................................... 414
94(4/9) Istoria pe ţări individuale .................................................................. 414
94(498) Istoria României............................................................................... 417
INDEX DE NUME............................................................................................. 426
INDEX DE TITLURI......................................................................................... 503
INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 567
LISTĂ TELEFOANE EDITURI ...................................................................... 584
LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI ....................................................................... 607

CIP 9
0 GENERALITĂŢI

1 - ANDRONIE BEJAT, DANIELA. Focul civilizator : (De la legende
la realitate) / Andronie Bejat Daniela. - Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print, 2009
ISBN 978-973-1928-27-2
003
CIP 2009-5522

2 - ROBINSON, ANDREW. Istoria scrisului / Andrew Robinson ; trad.
de Mihnea Gafiţa. - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-390-0
003(100)
CIP 2009-3616

3 - SÎRGHIE, ANCA. Carte veche românească / Anca Sîrghie. - Sibiu :
Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-509-0
002(498)
CIP 2009-4938

4 - SÎRGHIE, ANCA. Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului / Anca
Sîrghie. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-510-6
002(100)(091)
003(100)(091)
655(100)(091)
CIP 2009-4937

5 - SÎRGHIE, ANCA. Metodologia cercetării ştiinţifice şi
instrumentele ei / Anca Sîrghie. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-508-3
001.891
CIP 2009-4939


10 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
6 - STRĂINU, EMIL. Fenomenul OZN şi serviciile secrete / general de
brigadă Emil Străinu. - Bucureşti : Solaris Print, 2009
ISBN 978-973-88853-1-8
001.94 OZN
CIP 2009-4134

004 Calculatoare. Prelucrarea datelor

7 - BARON, CONSTANTIN. Informatică economică : fundamente
teoretice de IT&C, arhitectură hardware PC, software de bază Windows, software
de aplicaţii MS-Office / Constantin Baron, Narcisa Isăilă. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-345-5
004:33
CIP 2009-5200

8 - Baze de date / Burlacu Ştefan, Şufană Ilie, Popescu Ştefan, ... - Sibiu :
Alma Mater, 2009
ISBN 978-973-632-506-9.
004.65
CIP 2009-3646

9 - BĂDULESCU, MIHAI. Proiectarea informatică în marketing /
Mihai Constantin Bădulescu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-46-9
004.415.2:339.138
CIP 2009-3888

10 - BĂDULESCU, MIHAI. Sisteme informatice de gestiune / Mihai
Constantin Bădulescu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-56-5
004:658.15
CIP 2009-3601


CIP 11
11 - BURLACU, ADRIAN. Algoritmi de procesare a imaginii pentru
aplicaţii de urmărire a obiectelor în mişcare / Adrian Burlacu. - Iaşi :
Politehnium, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-237-6.
004
CIP 2009-3668

12 - CHIPIRLIU, DANIELA. Tehnologia informaţiei şi
a comunicaţiilor : materiale suport pentru formarea profesorilor / Daniela
Chipirliu. - Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-39-9
004
CIP 2009-4199

13 - CIOATĂ, VASILE GEORGE. Proiectare asistată de calculator /
Cioată Vasile George, Miklós Imre Szolt. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0576-8
004.42
CIP 2009-4885

14 - CIOCA, MARIUS. Limbaje de programare / Cioca Marius. -
Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-766-9
004
007
CIP 2009-5393

15 - CIOCÂRLIE, HORIA. Programming techniques : textbook /
Horia Ciocârlie. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-409-7
004.42
CIP 2009-5070


12 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
16 - COAJĂ, GABRIELA. Culegere de probleme propuse pentru
atestat : Informatică / Coajă Gabriela, Lăzărescu Antoaneta, Ştefănescu Narcisa. -
Suceava : Little Lamb, 2009
Index
ISBN 978-973-7762-92-4
004(076)
CIP 2009-5041

17 - COFAŞ, ELENA. Eficienţa sistemelor informatice în analiza
rentabilităţii exploataţiilor agricole / Elena Cofaş. - Bucureşti : Ars Academica,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8017-11-2
004:63
CIP 2009-3674

18 - CORBU, CORINA EMILIA. Noţiuni introductive în internet şi
comerţ electronic / Corbu Corina, Rîurean Simona. - Petroşani : Universitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-122-8
004.738.5
CIP 2009-5445

19 - CORBU, CORINA EMILIA. Procesarea imaginii : reprezentarea
şi îmbunătăţirea imaginii / Corbu Corina, Foamete Marian. - Petroşani :
Universitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-121-1
004.932
CIP 2009-5444

20 - CRĂCIUN, MIHAELA DACIANA. Pagini Web : note de curs /
Mihaela Daciana Crăciun. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-353-2
004.738.52(075.8)
CIP 2009-5639


CIP 13
21 - CUCUI, GABRIEL. Informatică economică / Gabriel Cucui. -
Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-455-5
004:33
CIP 2009-4622

22 - CURILĂ, MIRCEA. Îmbunătăţirea imaginilor achiziţionate în
medii dispersive / Mircea Curilă. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-758-8
004.4
CIP 2009-4898

23 - CURILĂ, MIRCEA. The programming of virtual reality / Mircea
Curilă, Sorin Curilă. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-759-5
004.4
CIP 2009-4899

24 - DOGARU, IOANA. Sisteme reconfigurabile de calcul : lucrări
practice / Ioana Dogaru, Radu Dogaru. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-245-9
004
CIP 2009-3771

25 - FLORIN, MIHAI. Calcul tabelar complex aplicat domeniului
economic prin funcţii EXCEL 2007 / Mihai Florin. - Bucureşti : InfoMega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7853-35-6
004.422.636.7
004.42 EXCEL 2007
CIP 2009-5638


14 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
26 - FOTACHE, MARIN. SQL, dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL şi
SQL Server / Marin Fotache. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1339-7
004.4
CIP 2009-3318

27 - GAVRILESCU, LIVIU. Totul despre comerţul electronic / conf.
univ. dr. Liviu Gavrilescu, drd. ing. Oliviu Matei. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0021-0
004.738.52:339.1
CIP 2009-5536

28 - GHERASIM, ZENOVIC. Informatică managerială în activitatea
de educaţie fizică şi sport / Zenovic Gherasim, Maria Andronie, Nicolaie
Popescu-Bodorin. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-426-5
004:65.012.4+796(075.8)
CIP 2009-4943

29 - GHIONEA, IONUŢ GABRIEL. Catia V5 : aplicaţii în inginerie
mecanică / Ionuţ Gabriel Ghionea. - Bucureşti : BREN, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-648-843-6
004.42 CATIA V5
CIP 2009-3485

30 - GLOBALCOMPT 2008. Workshop (1 ; 2008 ; Cluj-Napoca).
Proceedings of GlobalComp 2008 : workshop on models, semantics, logics and
technologies for global computing : Cluj-Napoca, 2008 / organized by: Technical
University of Cluj-Napoca. Department of Computer Science, "Babeş Bolyai"
University. Department of Computer Science ; editors: Florian Mircea Boian,
Paulina Mitrea, Adrian Sterca, Eneia Nicolae Todoran. - Cluj-Napoca : Editura
U.T. Press, 2009
ISBN 978-973-662-443-8
004(063)
CIP 2009-3939


CIP 15
31 - IACOB, PAUL. Structuri de date : culegere de probleme / Paul
Iacob, Mirela Iacob. - Braşov : Lux Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-131-016-9
004.422.63
CIP 2009-3477

32 - IANOŞ-SCHILLER, ELENA. Procese digitale în societatea
cunoaşterii / Elena Ianoş Schiller, Mihaela Mureşan. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-376-9
004
CIP 2009-3943

33 - IENCIU, IOAN. Prelucrarea automată a datelor analitice şi
grafice din topografie şi cadastru / Ioan Ienciu, Luciana Oprea. - Alba-Iulia :
Aeternitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1890-20-3
004:528.425
CIP 2009-4642

34 - Informatică economică : culegere de probleme / Universitatea
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune a
Afacerilor. Catedra de Informatică Economică ; coord.: Loredana Mocean, Dan-
Andrei Sitar-Tăut. - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0006-7
004:33(075.8)(076.5)
CIP 2009-3440

35 - Introducere în proiectarea asistată de calculator : teorie şi
aplicaţii / N. Crăciunoiu, N. Dumitru, A. S. Roşca, P. Rinderu. - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-223-5
004.42
CIP 2009-4229


16 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
36 - IOSIFESCU, CRISTIAN. Informatica aplicată : lucrări de
laborator / Cristian Constantin Iosifescu. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-14-1
004
CIP 2009-3666

37 - IVĂNESCU, ANDREI NICK. Automate programabile / Andrei
Nick Ivănescu, Raluca Tudorie, Andrei Roşu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-029-4
004.896
681.5
CIP 2009-4211

38 - IVĂNESCU, ANDREI NICK. Automate şi microprogramare /
Andrei Nick Ivănescu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2009
ISBN 978-606-515-024-9
004.896
CIP 2009-3533

39 - MAREŞ, MARIUS DANIEL. Office XP : instrumente birotice /
Marius Daniel Mareş (coord.), Doina Fusaru, Gabriel Mihai. - Ed. a 4-a. -
Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-406-7
004.42 OFFICE XP(075.8)
651.2:004(075.8)
CIP 2009-4397

40 - MARIAN, VLAD. Metoda Backtracking - teorie şi aplicaţii -
varianta Pascal / Vlad Marian. - Craiova : Info, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8382-70-1
004:517(075.8)
004.43 PASCAL(075.8)
CIP 2009-5614


CIP 17
41 - MAZILESCU, CRISANTA-ALINA. Sisteme informaţionale în
managementul resurselor umane : aplicaţie în selecţia de personal / lector dr.
Crisanta-Alina Mazilescu. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-833-6
004:65.012.4:658.3
CIP 2009-3834

42 - MLAK, MĂDĂLINA. Sistemul de operare UNIX : comenzi şi
script-uri / Mădălina Mlak. - Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-505-189-8
004.451 UNIX
CIP 2009-4928

43 - MOCAN, ANDREI CONSTANTIN. PC Hardware : EUCIP IT
Administrator : Modulul 1 / Andrei Constantin Mocan. - Cluj-Napoca : Risoprint,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0033-3
004
CIP 2009-5741

44 - ODUBĂŞTEANU, CARMEN. Algoritmi de planificare în
optimizarea interogărilor paralele / Carmen Elena Odubăşteanu. - Bucureşti :
Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-237-4
004.272.2
510.5
CIP 2009-3762

45 - POENARU, VASILE. Calculatorul, prietenul nostru : primii paşi
în informatică / Vasile Poenaru. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Editura Coresi, 2009
ISBN 978-973-608-964-0

004
CIP 2009-3806


18 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
46 - POPA, DRAGOŞ. Grafică asistată de calculator / Dragoş Popa,
Ludmilla Sass, George Gherghină. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-229-7
004.92
CIP 2009-4483

47 - POPA, SORIN. Bazele tehnologiei informaţiei : Modulul pentru
învăţământ la distanţă / Sorin Popa. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-424-2
004(075.8)
007(075.8)
CIP 2009-5414

48 - POPESCU, EUGEN. Algoritmi : teorie şi aplicaţii / Eugen Popescu,
Ecaterina Boarnă. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-47-2
004.421
CIP 2009-5085

49 - POPESCU, EUGEN. Aplicaţii multimedia : dezvoltări recente /
Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-42-7
004.032.6(075.8)(076.5)
CIP 2009-4998

50 - POPESCU, EUGEN. Iniţiere în Excel XP / Eugen Popescu. -
Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-46-5
004.42 EXCEL XP
CIP 2009-5002


CIP 19
51 - POPESCU, EUGEN. Învăţarea şi evaluarea prin aplicaţii
multimedia : cercetare pedagogică / Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-43-4
004.032.6(075.8)(076.5)
CIP 2009-4999

52 - POPESCU, EUGEN. Limbajul C++ / Eugen Popescu. - Craiova :
Else, 2009-
2 vol.
ISBN 978-973-7708-44-1
Partea 1 : Teorie şi aplicaţii. - 2009. - Bibliogr. - ISBN
978-973-7708-45-8
004.42 C++
CIP 2009-5000

53 - POPOVICI, PARASCHIVA. Structuri de date liniare şi
arborescente în C / Paraschiva Popovici. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Timişoara :
Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-831-2
004.43 C
CIP 2009-4520

54 - PRODAN, LUCIAN. Self-repairing memory arrays inspired by
biological processes / şef lucr. dr. ing. Lucian Prodan. - Timişoara : Editura
Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-820-6
004.332.34
004.032.26
CIP 2009-3631

55 - RADU, DANIELA-LAURA. Aplicaţii practice de laborator :
Windows, Word, Excel, Power Point, Internet / Daniela-Laura Radu. - Craiova :
Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-34-6
004.4
CIP 2009-4987


20 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
56 - RADU, DANIELA-LAURA. Probleme rezolvate de programare :
Pascal şi Fox / Daniela-Laura Radu. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-36-0
004.4
CIP 2009-4989

57 - RIZESCU, GIANINA. Sisteme de gestiune a bazelor de date :
ORACLE 10g : suport laborator / lect. drd. Gianina Rizescu. - Galaţi : Europlus,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1950-28-0
004.42 ORACLE
CIP 2009-3587

58 - SASU, LUCIAN. Introducere în limbajul C# / Lucian Sasu. -
Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-482-3
004.43 C#
CIP 2009-4439

59 - Sisteme informatice cu baze de date în management : teorie, studii
de caz / Vasilica Voicu, Florentina Pavel, Ana Maria Mihaela Tudorache, Andreea
Raluca Voicu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-560-0
004:65.012.4
CIP 2009-4357

60 - SLUŞANSCHI, EMIL-IOAN. Advances in automatic :
differentiation for the Java : programming language / dr. rer. nat. dipl. ing. Emil-
Ioan Sluşanschi. - Bucureşti : Roza Vânturilor, 2009
ISBN 978-973-1735-21-4
004
CIP 2009-4631


CIP 21
61 - SPOIALĂ, DRAGOŞ CRISTIAN. Proiectare asistată în
automatizări : îndrumător de laborator / Dragoş Cristian Spoială, Eugen Ioan
Gergely. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-767-0
004:62.001.63
CIP 2009-5488

62 - STATE, LUMINIŢA. Introducere în teoria statistică a
recunoaşterii formelor / Luminiţa State, Iuliana Paraschiv-Munteanu. - Piteşti :
Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-690-877-4
004.932.72'1
CIP 2009-4474

63 - STRETCU, SIMONA. Algoritmi de căutare cu euristici / Simona
Stretcu. - Drobeta-Turnu-Severin : Damira, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1893-16-7
004.8
CIP 2009-3689

64 - VELEA, DELIA. Implementarea reţelelor semantice / Delia
Velea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-271-6
004
CIP 2009-5625

65 - VELEA, DELIA. Tehnici de sortare : studiu comparativ / Delia
Velea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-270-9
004
CIP 2009-5634


22 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
66 - VLAD, GIORGIE DANIEL. Bac 2009 : subiecte posibile / Vlad
Giorgie Daniel, Marcu Daniela. - Suceava : Cygnus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1768-06-9
004(075.35)
CIP 2009-4044

67 - VOICU, VASILICA. Sisteme informatice cu baze de date în
marketing : teorie, studii de caz / Vasilica Voicu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-554-9
004.4:339.138(075.8)
CIP 2009-3619

008 Civilizaţie. Cultură

68 - BRAG, RÉMI. Înţelepciunea lumii : istoria experienţei umane a
universului / Rémi Brag ; trad.: Cornelia Dumitru. - Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-59-1
008
CIP 2009-4197

69 - CARAGEA, ANTON. Interferenţa civilizaţiilor în Europa Unită /
Anton Caragea. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-428-9
008(4)
CIP 2009-4941

70 - Death and society / coord.: Mihaela Grancea. - Cluj-Napoca : Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-133-166-9
008
CIP 2009-5552


CIP 23
71 - FIRAN, CARMEN. Miracole mici şi mijlocii / Carmen Firan. -
Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-763-0
008(498:73)
CIP 2009-5596

72 - Istoria unui centru cultural - Cercul Astra "Virgil Şotropa" /
Radu Băeş, Anamaria Opriş, Simona Monica Pop, Valer Petrehuş. - Bistriţa :
Digital Arts, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92062-1-8
008(498 Bistriţa)
CIP 2009-5166

73 - LĂCĂTUŞ, ADRIAN. Modernitatea conservatoare : aspecte ale
culturii Europei Centrale / Adrian Lăcătuş. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-478-6
008(4-191.2)
CIP 2009-4042

74 - MOISA, MIRCEA. Individualităţi şi comunităţi : mărturii si
mărturisiri / Mircea Moisa. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-30-8
008(498):929
CIP 2009-4983

75 - TURCUŞ, VERONICA. Alexandru Marcu : il destino di un
italianista romeno / Veronica Turcuş ; trad.: Cristian Alexandru Damian. - Cluj-
Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009
Bibliogr.
Index
Anexe
ISBN 978-973-7784-40-7
008(498:450)
CIP 2009-4485


24 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
76 - WACHSMANN-HOGIU, TITUS. Bârgăuani de top : o carte
(incompletă) a spiritualităţii bârgăuane / Titus Wachsmann-Hogiu. - Bistriţa :
Karuna, 2009
ISBN 978-973-1978-12-3
008(498 Valea Bârgăului):929
CIP 2009-4441

77 - WALLACE, ARCHER. Mamele unor oameni faimoşi / Archer
Wallace ; trad.: Iulia Bodnari. - Suceava : Little Lamb, 2009
ISBN 978-973-7762-89-4
008(100):929
3-055.52-055.2
CIP 2009-3875

02 Biblioteconomie. Biblioteci

78 - STOICA, ION. Sensul schimbării în universul infodocumentar /
Ion Stoica. - Constanţa : Ex Ponto, 2009
ISBN 978-973-644-862-1
02
CIP 2009-3923

030 Lucrări de referinţă

79 - Enciclopedia Concisa Britannica / coord.: Cornelia Marinescu. -
Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index.
ISBN 978-973-675-553-8
030=135.1
CIP 2009-3718

05 Reviste cu caracter general

80 - MANOLESCU, OANA. Amestec şi combinaţie / Oana
Manolescu. - Bucureşti : Privirea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1936-03-1
050(498) Prietenul albanezului"2002/2009"
CIP 2009-3504


CIP 25
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

81 - Muzeul Naţional de Istorie a României : tezaurul / Doina Leahu,
Alexandru Arbunescu, Rodica Oanţă-Marghitu, Raluca Mălăncioiu ; foto.: Marin
Anamarie ; trad.: Alexandru Oberländer-Târnoveanu. - Bucureşti : Age-Art, 2009
ISBN 978-973-88353-5-1
069(498) Muzeul Naţional de Istorie
CIP 2009-3678

070 Ziaristică

82 - ALBU, MIHAELA. Cultură şi identitate : ziarul Lumina liberă din
New York / Mihaela Albu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-129-6
070(73 New York)"Lumea liberă"
CIP 2009-4079

83 - BACONSKY, TEODOR. 111 incursiuni în Cotidianul românesc /
Teodor Baconsky, Devis Grebu. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-761-6
070(498) Cotidianul
CIP 2009-5114

84 - COANDĂ, GEORGE. Dâmboviţa : de la organ la o beţie cu
libertate : o istorie sentimentală şi anecdotică a unui fenomen de presă / George
Coandă, Lucian Grigorescu. - Târgovişte : Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-12-1
070(498) Dâmboviţa
CIP 2009-5024

85 - HANGIU, ION. Presa românească de la începuturi până în
prezent : dicţionar cronologic / Ion Hangiu ; pref.: Ion Hangiu. - Bucureşti :
comunicare.ro, 2008-
vol.
ISBN 978-973-711-163-0
Vol. 2 : 1917-1944. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-711-165-4
81'374.2:070(498)=135.1
CIP 2008-18093


26 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
86 - Portret în oglindă la 20 de ani. - Bucureşti : Viaţa Medicală
Românească, 2009
ISBN 978-973-160-029-1
070(498) Viaţa medicală
CIP 2009-4138

87 - VIDA, CLAUDIA-LUCIA. Aspecte lingvistice în stilul
publicistic / Claudia Vida. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-31-5
070:81
CIP 2009-4984

88 - VOLCU, ION. Dicţionarul presei brăilene / Ion Volcu. - Brăila :
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1871-30-1
070(498 Brăila)
CIP 2009-4266

087.5 Publicaţii pentru copii

89 - 365 de fabule. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-041-3
087.5
82-191=135.1
CIP 2009-4323

90 - 365 de întrebări şi răspunsuri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-042-0
087.5
CIP 2009-4322

91 - 500 de curiozităţi despre animale. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-040-6
087.5:59
CIP 2009-4324


CIP 27
92 - Ali Baba şi cei 40 de hoţi / poveste orientală. - Bucureşti : Crist-1,
2009
ISBN 978-973-1800-38-7
087.5
CIP 2009-4617

93 - Alladin şi lampa fermecată / poveste din folclorul arab. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-35-6
087.5
CIP 2009-4614

94 - Amnarul fermecat. - Bucureşti : Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-39-4
087.5
CIP 2009-4618

95 - ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Degeţica / H. C. Andersen ;
trad. şi adaptare: Mariana Crăciun. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard,
2009
ISBN 978-973-1995-48-9
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2009-4774

96 - Animale domestice : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-5-8
087.5:636
CIP 2009-5479

97 - Animale sălbatice : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-6-5
087.5:591.5
CIP 2009-5476

98 - Ascultă animalele. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-054-3
087.5:59
CIP 2009-4325


28 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
99 - BĂLĂNESCU, CLAUDIA. Vestitorii primăverii : carte de colorat /
Bălănescu Claudia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
ISBN 978-973-142-217-6
087.5
CIP 2009-4767

100 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale de la fermă. - Chiajna :
Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-050-5
087.5:59
CIP 2009-4326

101 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Australia,
America şi de la Poli. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-053-6
087.5:59
CIP 2009-4327

102 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Europa, Africa şi
Asia. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-052-9
087.5:59
CIP 2009-4328

103 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din oceane, mări,
râuri şi lacuri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-051-2
087.5:59
CIP 2009-4329

104 - Cartea spionilor : o enciclopedie a spionajului / trad.: Alexandra
Ghiţă ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-172-3
087.5
CIP 2009-4913


CIP 29
105 - Castelul groazei. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-060-4
087.5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4330

106 - Caută animalele şi recordurile lor. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-033-8
087.5:59
CIP 2009-4331

107 - Caută în cartea terorii. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-037-6
087.5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4332

108 - Caută în castelul medieval. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-036-9
087.5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4333

109 - Caută în corpul uman. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-034-5
087.5:61
CIP 2009-4334

110 - Caută în Egipt. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-035-2
087.5
CIP 2009-4335

111 - Cei trei purceluşi : carte de colorat / repovestită după o poveste
populară de Loredana Ştefan. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-47-2
087.5
CIP 2009-4771


30 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
112 - Cenuşăreasa / trad. şi adapt.: Mariana Crăciun. - Ed. a 3-a. -
Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-55-7
087.5
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4586

113 - CHAPMAN, KEITH. Fifi şi floricelele : Copiază şi colorează /
Keith Chapman. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
ISBN 978-973-1912-20-2
087.5
CIP 2009-4355

114 - CHAPMAN, KEITH. Fifi şi floricelele : Învaţa cu mine cuvinte! /
Keith Chapman. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
ISBN 978-973-1912-19-6
087.5
CIP 2009-4354

115 - COLLODI, CARLO. Pinocchio / Carlo Collodi. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-30-1
087.5
CIP 2009-4609

116 - Colorează cu Tom şi Jerry / trad.: Corina Gâdiuţă. - Bucureşti :
Erc Press, 2009
ISBN 978-973-157-499-8
087.5
CIP 2009-4864

117 - Coşuleţul cu legume : carte de colorat. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-350-1
087.5
CIP 2009-3746


CIP 31
118 - CRĂCEA, ELENA. Odiseea : repovestită pentru copii / Homer ;
repovestitor: Elena Crăcea. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-44-1
087.5
821.14'02-1(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4604

119 - Crăiasa Zăpezii / trad. şi adapt.: Mariana Crăciun. - Ed. a 2-a. -
Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-54-0
087.5
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4514

120 - CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi : carte de colorat / Ion
Creangă. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-41-0
821.135.1-93-34
087.5
CIP 2009-4248

121 - CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi / Ion Creangă. - Ed. a 3-a. -
Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-58-8
821.135.1-93-34
087.5
CIP 2009-4905

122 - Creaturi mitologice. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-029-1
087.5:398.4
CIP 2009-4336

123 - Cursa cu surprize a lui Fulger McQueen / trad.: Julia Kretsch. -
Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-178-5
087.5:811.111(075.4)
CIP 2009-5371


32 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
124 - DOSA, DANIELA. Mamifere din ogradă / Daniela Dosa, Ştefania
Udrea. - Bucureşti : Tehno-Art, 2009
ISBN 978-973-1842-65-3
087.5:636
CIP 2009-4969

125 - Ferma : (răsfoieşte şi ascultă). - Deva : Editura Crişan, 2009
ISBN 978-606-508-041-6
087.5
CIP 2009-4769

126 - GRIMM, JACOB. Albă ca Zăpada / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-34-9
087.5
CIP 2009-4613

127 - GRIMM, JACOB. Fluierul fermecat / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-37-0
087.5
CIP 2009-4616

128 - GRIMM, JACOB. Scufiţa Roşie / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-31-8
087.5

CIP 2009-4610

129 - În dar de ziua ta : carte de citit şi colorat creată de copii. - Reşiţa :
Pro Marketing, 2009
ISBN 978-606-8022-02-4
087.5
CIP 2009-4585


CIP 33
130 - KIPLING, RUDYARD. Cartea junglei : carte de colorat /
Rudyard Kipling ; repovestitor: Loredana Ştefan. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura
Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-46-5
087.5
821.111-93-34=135.1
CIP 2009-4775

131 - Legende cu dragoni şi uriaşi. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-031-4
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4337

132 - LUPAŞCU, SIMONA. Dicţionar ilustrat în limbile : română,
engleză, franceză, germană, maghiară / Simona Lupaşcu. - Brăila : Impressaria,
2009
ISBN 978-973-88081-6-4.
81'374.8=00
087.5
CIP 2009-4720

133 - Maşini şi camioane. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-049-9
087.5:621
CIP 2009-4338

134 - Mituri şi legende. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-032-1
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4339

135 - MÓRA FERENC. Zengő ABC / Móra Ferenc. - Sângeorgiu de
Mureş : Editura Hoppa!, 2009
ISBN 978-973-151-064-4
087.5
CIP 2009-3871


34 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
136 - NICOLAE, IRINA MARIANA. Colorează cu Dovlecel / Irina
Nicolae ; graf.: Iulian Pena. - Bucureşti : Incognito Media, 2009
ISBN 978-606-92065-0-8
087.5
372.874
CIP 2009-3428

137 - NIULAŞ, MARIANA-RAMONA. Ghicitori pentru cei mici /
Mariana-Ramona Niulaş, Anca-Daniela Tăut, Elena Pavel. - Oradea : Primus, 2009
ISBN 978-973-1975-12-2
087.5
CIP 2009-4635

138 - PERRAULT, CHARLES. Cenuşăreasa / Charles Perrault. -
Bucureşti : Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-33-2
087.5
CIP 2009-4612

139 - PERRAULT, CHARLES. Motanul încălţat / Charles Perrault. -
Bucureşti : Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-32-5
087.5
CIP 2009-4611

140 - Petrecere în casa păpuşii. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-059-8
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4250

141 - Plastilina : modelează cu plastilină. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-039-0
087.5
CIP 2009-4251


CIP 35
142 - POENARU, MICHIELA. Cine se scoală de dimineaţă, departe
ajunge : antologie de proverbe şi zicători pentru copii / Michiela Poenaru. - Ed. a
4-a. - Bucureşti : Editura Coresi, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-137-145-0
821.135.1-91-93-84
398.91(498)
087.5
CIP 2009-3801

143 - POENARU, MICHIELA. Minte sănătoasă în corp sănătos /
Michiela Poenaru. - Ed. a 4-a, rev. - Bucureşti : Editura Coresi, 2009
ISBN 978-973-608-967-1
087.5:613.95
CIP 2009-3807

144 - Prietenii pădurii : (cu 3 figurine). - Deva : Editura Crişan, 2009
ISBN 978-606-508-040-9
087.5
CIP 2009-4770

145 - Prinţesele dansatoare. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-038-3
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4252

146 - PURCARU, IOANA-DANA. Învăţăm, ne jucăm, colorăm /
Ioana-Dana Purcaru. - Bacău : Grafit, 2009
ISBN 978-973-1754-54-3
087.5
CIP 2009-3892

147 - ROTARU, DIANA. Primul meu album cu animale / Diana
Rotaru. - Bucureşti : Teora, 2009
Index.
ISBN 978-973-20-1257-4
087.5
CIP 2009-4147


36 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
148 - ŞTEFAN, LOREDANA. Bucle aurii şi ursuleţii : carte de colorat /
repovestită de Loredana Ştefan ; il.: Petshop Box Studio. - Ed. a 3-a. - Constanţa :
Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-52-6
087.5
821.135.1-91-34(0.046.6)
CIP 2009-4907

149 - ŞTEFAN, LOREDANA. Bucle aurii şi ursuleţii / repovestită de
Loredana Ştefan. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-53-3
087.5
821.135.1-91-34(0.046.6)
CIP 2009-4908

150 - ŞTEFAN, LOREDANA. Frumoasa şi Bestia : carte de colorat /
repovestită de Loredana Ştefan. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-50-2
087.5
821.133.1-93-34(0.046.6)=135.1
372.874
CIP 2009-4772

151 - Tom şi Jerry : 3,2,1... Sudoku! / trad.: Corina Gâdiuţă. - Bucureşti :
Erc Press, 2009
ISBN 978-973-157-502-5
087.5
CIP 2009-4866

152 - Tom şi Jerry : joacă-te şi colorează! / trad.: Corina Gâdiuţă. -
Bucureşti : Erc Press, 2009
ISBN 978-973-157-500-1
087.5
CIP 2009-4865

153 - Ţăranul şi cei trei feciori. - Bucureşti : Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-36-3
087.5
CIP 2009-4615


CIP 37
154 - Uimitoarea carte despre corpul meu. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-043-7
087.5:61
CIP 2009-4253

155 - Uimitoarea carte despre dinozauri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-046-8
087.5:568.19
CIP 2009-4254

156 - Uimitoarea carte despre Egipt. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-044-4
087.5
CIP 2009-4255

157 - Uimitoarea carte despre piraţi. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-047-5
087.5:656.6.086.26
CIP 2009-4256

158 - Uimitoarea carte despre pompieri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-045-1
087.5:356.131
CIP 2009-4257

159 - Uimitoarea carte despre recordurile animalelor. - Chiajna :
Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-048-2
087.5:59
CIP 2009-4258

160 - VLASIN, ANUŢA. Lumea copiilor / Vlasin Anuţa. - Baia-Mare :
Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori", 2009
ISBN 978-973-8954-40-3
087.5
CIP 2009-5335


38 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1 FILOZOFIE

161 - BALOGH BRIGITTA. Talpalatnyi univerzum / Balogh
Brigitta. - Cluj-Napoca : Pro Philosophia, 2009
ISBN 978-973-87781-9-1
1(091)
CIP 2009-4841

13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism

162 - BĂLĂCEANU-STOLNICI, CONSTANTIN. Gândirea magică :
geneză şi evoluţie / Constantin Bălăceanu Stolnici, Magdalena Berescu. -
Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-335-6
133.4
CIP 2009-4800

163 - CLOW, BARBARA HAND. Alchimia celor nouă dimensiuni /
Barbara Hand Clow cu Gerry Clow. - Bucureşti : For You, 2009
ISBN 978-973-1701-46-2
133
CIP 2009-5563

164 - COSIIS, ZODIVITA. Dincolo de graniţele mentalului uman :
corespondenţe spirituale / Zodivita Cosiis. - Bucureşti : Zeda, 2009
ISBN 978-973-86563-1-4
133
CIP 2009-5046

165 - ENCAUSSE, GÉRARD. Ştiinţa numerelor / Papus (dr.
Encausse) ; trad.: George Scrima. - Bucureşti : Herald, 2009
ISBN 978-973-111-102-5
133.5:511
CIP 2009-2434


CIP 39
166 - GUAITA, STANISLAS de. Şarpele Genezei / Stanislas de
Guaita. - Iaşi : Esoteris, 2009-
vol.
ISBN 978-973-8909-39-7
Vol. 1 : Templul umbrelor. - 2009. - ISBN 978-973-8909-38-0
Vol. 2 : Arcanele magiei. - 2009. - ISBN 978-973-8909-15-5
Vol. 3 : Problema răului. - 2009. - ISBN 978-973-8909-16-8
13
CIP 2009-3486

167 - HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH. Fenomenologia
spiritului : prefaţă ; Viaţa lui Isus / G. W. F. Hegel ; trad., note, postf. şi
bibliografie de Alexandru Boboc. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-144-7
130.121
CIP 2009-3849

168 - PROLEMEU, CLAUDIUS. Tetrabilos / Claudius Prolemeu ;
trad.: Radu-Claudiu Canahai. - Bucureşti : Herald, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-111-103-2
133.52
CIP 2009-4560

169 - RUDHYAR, DANE. O mandala astrologică : ciclul
transformărilor şi cele 360 de faze simbolice ale sale / Dane Rudhyar ; trad.:
Claudiu Pănculescu. - Bucureşti : Herald, 2009
ISBN 978-973-111-108-7
133.52
CIP 2009-5262

170 - SAINTE-ARNAULD, RÉGINE. Feng Shui : cum să trăiţi în
armonie cu ceea ce vă înconjoară / Régine Sainte-Arnauld ; trad.: Crăciun Elena-
Simona. - Bucureşti : Teora, 2009
ISBN 978-973-20-1088-4
133(510)
CIP 2009-5083


40 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
171 - STREETER, MICHAEL. Profeţiile lui Nostradamus : o selecţie
a celor mai incitante preziceri ale profetului, însoţite de comentarii / Michael
Streeter ; trad.: Cristina Tache. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
ISBN 978-973-675-595-8
133.529
CIP 2009-4506

172 - WISEMAN, RICHARD. Ştiinţa bizarului / Richard Wiseman. -
Bucureşti : For You, 2009
ISBN 978-973-1701-45-5
133
CIP 2009-5564

14 Sisteme filozofice

173 - AYER, ALFRED JULES. Hume / Ayer A. J. ; trad.: Irina Tofan. -
Bucureşti : Editura ALL, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-571-890-9
14(420) Hume,D.
929 Hume,D.
CIP 2009-5226

174 - BĂLAN, SERGIU. Între istorie şi filosofie : sistemul lui R. G.
Collingwood / Sergiu Bălan. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009
ISBN 978-973-27-1777-6
14(420) Collingwood,R.G.
929 Collingwood,R.G.
CIP 2009-4047

175 - CHERATA, LUCIAN. Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel /
Lucian Cherata. - Craiova : Aius PrintEd, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1780-83-2
14(38) Aristoteles
111.12
929 Aristoteles
CIP 2009-5761


CIP 41
176 - DANIEL, CONSTANTIN. Kabala şi literatura aramaică /
Constantin Daniel. - Bucureşti : Herald, 2009
ISBN 978-973-111-100-1
141.331.5
296.65
CIP 2009-3344

177 - DUNN, JOHN. Locke / Dunn John ; trad.: Teodor Gugiu. -
Bucureşti : Editura ALL, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-571-891-6
14(420) Locke,J.
929 Locke,J.
CIP 2009-5223

178 - FERENCZ-FLATZ, CHRISTIAN. Obişnuit şi neobişnuit în
viaţa de zi cu zi : fenomenologia situaţiei şi critica heideggeriană a conceptului de
valoare / Christian Ferencz-Flatz. - Bucureşti : Humanitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-50-2427-7
14(430) Heidegger,M.
929 Heidegger,M.
CIP 2009-4262

179 - HUSSERL, EDMUND. Criza umanităţii şi filosofia (şi alte
scrieri) / Edmund Husserl ; trad., note, postf. şi bibliografie de Alexandru Boboc. -
Cluj-Napoca : Grinta, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-126-143-0
14
CIP 2009-3847

180 - MUSCĂ, VASILE. Încercare asupra gândirii româneşti : schiţa
unui profil istoric / Vasile Muscă. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-145-4
14(498)(091)
CIP 2009-3848


42 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
181 - NEMECSEK, ŞTEFAN. Din gândirea înţelepţilor lumii / Ştefan
Nemecsek. - Vulcan : Realitatea Românească, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-88752-5-8
Vol. 1. - Bibliogr. - 2009. - ISBN 978-973-88752-6-5
Vol. 2. - Bibliogr. - 2009. - ISBN 978-973-88752-7-2
14(100):929
CIP 2009-5744

182 - TOM, SORELL. Descartes / Sorell Tom ; trad.: Teodor Gugiu. -
Bucureşti : Editura ALL, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-571-892-3
14(44) Descartes,R.
929 Descartes,R.
CIP 2009-5225

183 - ŢURLEA, MARIN. Wittgenstein on language, logic and
communication / Marin Ţurlea, George Lăzăroiu. - Bucureşti : Ars Academica,
2009
4 vol.
ISBN 978-606-8017-12-9
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-606-8017-13-6
Vol. 2. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-606-8017-14-3
Vol. 3. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-606-8017-15-0
Vol. 4. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-606-8017-16-7
14(436) Wittgenstein,L.
929 Wittgenstein,L.
CIP 2009-3859

159.9 Psihologie

184 - ALLEN, DAVID F. Cum să duceţi lucrurile la bun sfârşit : arta
productivităţii fără stres / David Allen ; trad.: Mădălina Prodan. - Bucureşti :
Meteor Press, 2009
Index.
ISBN 978-973-728-339-9
159.9
CIP 2009-3898


CIP 43
185 - ALLEN, MARK. Ghidul succesului pentru leneşi / Marc Allen. -
Braşov : Mix, 2009
ISBN 978-973-8471-83-2
159.923.2
CIP 2009-5573

186 - ANDRAŞANU, ALEXANDRU. Memoria : dialogul omului cu
pământul / Alexandru Andraşanu, Joelle Gamet, Odile Dupuy. - Sinaia : Amanda
Edit, 2009
ISBN 978-606-8041-05-6
159.9
CIP 2009-5767

187 - ARDELEAN, DELIA MARIANA. Adolescenţa : dincolo de
mituri / Delia Mariana Ardelean. - Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-536-005-1
159.922.8
CIP 2009-3777

188 - BACUS, ANNE. Cum să aveţi autoritate în faţa copilului / Anne
Bacus ; trad.: Antoniu Irinel. - Bucureşti : Teora, 2009
ISBN 978-973-20-1093-8
159.922.7
CIP 2009-4208

189 - BEN-SHAHAR, TAL. Fii fericit! Descoperă tot ce trebuie să ştii
pentru a avea o viaţă fericită / Tal Ben-Shahar ; trad.: Cristina Marinela Barbu. -
Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
Index.
ISBN 978-973-669-760-9
159.9
CIP 2009-4747

190 - BÓCSA ÉVA. Psihologia dezvoltării umane / Bócsa Éva. -
Petroşani : Focus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-677-150-7
159.922
CIP 2009-4316


44 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
191 - BOURBEAU, LISE. Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi
înşine / Lise Bourbeau ; trad.: Doina Anghel. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Ascendent,
2009
ISBN 978-973-1859-34-7
159.923.2
CIP 2009-5671

192 - BOURBEAU, LISE. Despre frici şi credinţe / Lise Bourbeau ;
trad.: Carmen Muşat Coman. - Bucureşti : Ascendent, 2009
ISBN 978-973-1859-37-8
159.9
CIP 2009-3596

193 - Cele şaptezeci de mari mistere ale lumii naturale / coord.:
Michael J. Benton ; trad.: Oana Cristea, Dana Hădăreanu. - Bucureşti :
Enciclopedia RAO, 2009
Index.
ISBN 978-973-717-351-5
159.961
CIP 2009-4490

194 - CIALDINI, ROBERT B. Psihologia persuasiunii - totul despre
influenţare : amplifică-ţi puterea de convingere şi învaţă să te aperi de
manipulare / Robert B. Cialdini ; trad.: Mihaela Budui. - Bucureşti : Business Tech
International Press, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-8495-47-0
159.9:316.77
CIP 2009-4553

195 - CIOANCĂ, MARIUS. Dezvoltarea psihicului unei persoane cu
handicap neuromotor văzut prin prisma clarvederii : tratat de vindecare a
spasticilor / Marius Cioancă. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0564-5
159.922
615.825
CIP 2009-3710


CIP 45
196 - CIUNCU, GRAŢIELA. Autismul infantil : metode de
diagnosticare precoce şi terapii comportamentale / Graţiela Ciuncu. - Bucureşti :
Editura Nouă, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8987-84-5
159.963.37
CIP 2009-3599

197 - COVEY, STEPHEN. Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al
înţelepciunii / Stephen R. Covey ; trad. de Gina Argintescu-Amza. - Ed. a 9-a,
rev. - Bucureşti : ALLFA, 2009
ISBN 978-973-724-218-1
159.923.2
CIP 2009-3548

198 - CREŢU, TINCA. Psihologia vârstelor / Tinca Creţu. - Iaşi :
Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1358-8
159.922.6
CIP 2009-3535

199 - CROTTI, EVI. Copilul meu este (aproape) adolescent : putem
afla nevoile şi dificultăţile sale, analizându-se scrisul şi desenele / Evi Crotti,
Alberto Magni ; trad.: Radu Gâdei. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-571-904-3
159.922.7
CIP 2009-5611

200 - Cunoaşterea psihologică a copilului : premiză a adaptării şcolare :
ghid pentru profesorii de pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / Bonchi
Elena (coord.), Bîrle Delia, Boroş Denisa, Minea Iuliana. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-751-9
159.922.7
CIP 2009-4517


46 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
201 - ELECTRA, CARMEN. Cum să fii sexy / Carmen Electra, cu
Sheryl Berk ; trad.: Elena-Alina Stamate. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0606-8
159.923.2
396
CIP 2009-4457

202 - GEERLANDT, KATHLEEN. Comunicarea relaţională pe
înţelesul celor mici / Kathleen Geerlandt, Jacques Salomé ; trad.: Doina Anghel. -
Ed. a 2-a. - Bucureşti : Ascendent, 2009
ISBN 978-973-1859-36-1
159.922.7
CIP 2009-5672

203 - GEORGESCU, MATEI. Introducere în psihologia comunicării /
Matei Georgescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine",
2009
ISBN 978-973-163-405-0
159.9:316.77(075.8)
CIP 2009-4396

204 - GOLDMAN, ROBERT. Exerciţii pentru creier : strategii
antiîmbătrânire pentru superputere mentală / Robert Goldman împreună cu Lisa
Berger şi Ronald Klatz ; trad.: Adriana Ciorbaru. - Bucureşti : Curtea Veche
Publishing, 2009
Index.
ISBN 978-973-669-756-2
159.953.3
CIP 2009-3825

205 - GURLUI, ILEANA. Compendiu de psihologie generală :
sinteze / Gurlui Ileana. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-72-5
159.9
CIP 2009-5142


CIP 47
206 - HECKSCHER, MELISSA. Iubeşte-l sau lasă-l / Melissa
Heckscher. - Bucureşti : House of Guides, 2009
ISBN 978-606-513-072-2
159.922.1
CIP 2009-3713

207 - IONESCU, CARMEN. Despre testarea psihologică auto /
Carmen Ionescu, Andra Gabriela Stan. - Bucureşti : Meteor Press, 2009
ISBN 978-973-728-379-5
159.9.072:656
CIP 2009-3903

208 - JOHNSON, SPENCER. Cine mi-a luat Caşcavalul? / Spencer
Johnson ; trad. de Lucian Popescu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Curtea Veche
Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-762-3
159.923.2
CIP 2009-4792

209 - LIPMAN, FRANK. Eşti estenuat? - Pune capăt epuizării şi
simte-te minunat din nou / Frank Lipman. - Bucureşti : House of Guides, 2009
ISBN 978-606-513-071-5
159.9
CIP 2009-3714

210 - LUCAN, ELENA. Rolul intuiţiei în învăţarea matematicii la
copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică / Elena Lucan. - Suceava : Editura
George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-54-5
159.956:51
CIP 2009-3873

211 - LUDEMAN, KATE. Sindromul masculului alfa / Kate Ludeman,
Eddie Erlandson ; trad.: Marius Chitoşcă. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing,
2009
Index
ISBN 978-973-669-755-5
159.923.2
CIP 2009-3827


48 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
212 - MEYER, JOYCE. Mintea ta sub asediu : câştigă bătălia ce se
poartă în mintea ta / Joyce Meyer ; trad.: Florenţa Oprişan. - Bucureşti : Curtea
Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-754-8
159.923.2
CIP 2009-3826

213 - MOHR, BÄRBEL. Reclamaţii către Univers : ghid ajutător pentru
împlinirea viselor / Bärbel Mohr. - Timişoara : ESP System, 2009
ISBN 978-973-88368-3-9
159.923.2
CIP 2009-4177

214 - MOLDOVAN, OLGA DOMNICA. Fundamentele psihologiei :
mecanisme informaţional-operaţionale / Olga Domnica Moldovan, Dana Bălaş
Timar. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009-
vol.
ISBN 978-973-752-354-9
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-752-355-6
159.9
CIP 2009-5640

215 - MORENO, J. L. Scrieri fundamentale : despre psihodramă,
metoda de grup şi spontaneitate / J. L. Moreno, M.D. ; trad.: Ioana Maria Novac. -
Bucureşti : Editura Trei, 2009
ISBN 978-973-707-272-6
159.9
CIP 2009-3720

216 - MOSCOVICH, IVAN. Marea carte a minţii / Ivan Moscovich ;
trad.: Graal. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
ISBN 978-973-675-598-9
159.923.2
CIP 2009-4621


CIP 49
217 - MOSER, GABRIEL. Introducere în psihologia mediului /
Gabriel Moser ; trad. de Monica Salvan. - Iaşi : Polirom, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-46-1340-3
159.9:504
CIP 2009-4900

218 - MULFORD, PRENTICE. În zarea nemuririi / Prentice Mulford ;
trad.: Alexandru E. Russu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Dharana, 2009
ISBN 978-973-8975-28-6
159.955
CIP 2009-4098

219 - NHAT HANH, THICH. Furia : înţelepciune pentru potolirea
flăcărilor / Thich Nhat Hanh ; trad.: Anca Buja. - Bucureşti : Elena Francisc
Publishing, 2009
ISBN 978-973-1812-24-3

159.942
241.445
CIP 2009-3893

220 - ORMAN, SUZE. Femeile şi banii : controlează-ţi propriul destin /
Suze Orman ; trad.: Bogdan Mihăilescu. - Bucureşti : Amaltea, 2009
ISBN 978-973-162-042-8
159.923.2
396
CIP 2009-4167

221 - RAFAILĂ, ELENA. Educarea creativităţii la vârsta preşcolară /
Elena Rafailă. - Bucureşti : Aramis Print, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-679-627-2
159.954.4:159.922.7
37.015.3:373.2
CIP 2009-5502


50 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
222 - RAMACHANDER, S. Creativitatea @ Muncă / S. Ramachander ;
trad.: Carmen Ardelean. - Bucureşti : Rosetti Educational, 2009
ISBN 978-973-7881-47-2
159.954.4
CIP 2009-4293

223 - RUSSELL, KEN. Teste de inteligenţă - IQ / Ken Russell, Philip
Carter ; trad. şi adapt.: Mihai-Dan Pavelescu. - Bucureşti : Meteor Press, 2007-
vol.
ISBN 978-973-728-185-2
Vol. 2. - 2009 - ISBN 978-973-728-376-4
159.9.072:159.95
CIP 2009-3899

224 - SCHLOSS, DAVID P. Dacă nu reuşeşti din prima, cumpără
această carte! / David P. Schloss ; trad.: Magda Xenofont. - Bucureşti : Business
Tech International Press, 2009
ISBN 978-973-8495-49-4
159.923.2
CIP 2009-5436

225 - SECARĂ, OTILIA. Creierul social : autism, neuroştiinţe, terapie /
Otilia Secară. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Tracus Arte, 2009
ISBN 978-973-88817-5-4
159.963.37
CIP 2009-5438

226 - SPRING, JANIS ABRAHMS. După aventură : cum să vindecăm
durerea şi să restabilim încrederea când un partener a fost infidel / Janis Abrahams
Spring şi Michael Spring ; trad.: Ioana Bădulescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-707-278-8
159.922.1
CIP 2009-4489


CIP 51
227 - STANCIU, CORNELIU. Introducere în psihofiziologie :
integrarea neuroendocrină / Corneliu Stanciu. - Ed. a 6-a. - Bucureşti : Editura
Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-433-3
159.91
575.87:611.8+611.4
CIP 2009-5500

228 - TENDINŢE MODERNE ÎN STIMULAREA ABILITĂŢILOR
DE COMUNICARE. Conferinţă Naţională (2008 ; Cluj-Napoca). Tendinţe
moderne în stimularea abilităţilor de comunicare : conferinţă naţională cu
participare internaţională : Cluj-Napoca, 2008 / Maria Anca (coord.). - Cluj-
Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-868-6
159.923(063)
CIP 2009-5216

229 - THOMAS, JACQUES. Cum să aveţi un copil atent şi
concentrat / dr. Jacques Thomas, Gilles Azzopardi ; trad.: Sanda Mihăescu-
Cîrsteanu. - Bucureşti : Teora, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-20-1090-7
159.922.7
37.018.1
CIP 2009-5084

230 - UZUNOV, MIRCEA-EDUARD. Pariul proprietăţii : sfaturi
esenţiale pentru câştigători / Mircea-Eduard Uzunov, Liviu Marcoci. - Bucureşti :
Nemira Publishing House, 2009
ISBN 978-606-92087-7-9
159.9
CIP 2009-4798

231 - WALKER, RICHARD N. Cum funcţionează incredibilul corp
uman / Richard Walker ; trad.: Graal. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
ISBN 978-973-675-590-3
159.9
CIP 2009-3719


52 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
232 - MCNALLY, DAVID. Chiar şi vulturii au nevoie de un imbold :
învaţă să te avânţi spre înălţimi într-o lume în schimbare / David McNally ; trad.:
Magda Xenofont ; ed.: Iuliana Enache. - Bucureşti : Business Tech International
Press, 2009
ISBN 978-973-8495-46-3
159.9
CIP 2009-3476

16 Logică. Teoria cunoaşterii

233 - ATANASIU, ADRIAN. Logica şi problemele ei / Adrian
Atanasiu. - Bacău : EduSoft, 2006-
vol.
ISBN (10) 973-8934-06-0 ; ISBN (13) 978-973-8934-06-1
Vol. 3. - 2009 - Bibliogr. - ISBN 978-973-8934-95-5
16(076)
CIP 2009-5056

234 - DJUVARA, NEAGU. Există istorie adevărată? : Despre
"relativitatea generală" a istoriei : eseu de epistemologie / Neagu Djuvara. -
Bucureşti : Humanitas, 2009
Index
ISBN 978-973-50-2445-1
165
930
CIP 2009-3927

235 - PALADE, TEREZA-BRÂNDUŞA. Profeţii relativismului
moral / Tereza-Brânduşa Palade. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009
ISBN 978-973-141-111-8
165.723
CIP 2009-5020

236 - SCHOTT, MARTIN. Misterioasa putere a gândurilor / Martin
Schott. - Bucureşti : Editura Graal, 2009
ISBN 978-973-87790-7-5
16
CIP 2009-3576


CIP 53
237 - UDANGIU, EUGENIA. Cunoaştere şi acţiune : paradoxele
raţionalităţii / Eugenia Udangiu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-406-8
165.63
CIP 2009-4080

17 Morală. Etică

238 - EKMAN, PAUL. De ce mint copiii : cum pot încuraja părinţii
sinceritatea / Paul Ekman ; trad.: Ilinca Halichias. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-707-279-5
177.3
159.922.7
CIP 2009-5510

239 - LUNA, MARIO. Cum să cucereşti femeile : ghid practic de
seducţie / Mario Luna ; trad.: Ana-Maria Florea. - Bucureşti : Meteor Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-728-364-1
176
177.62
CIP 2009-3900

240 - MALEBRANCHE, NICOLAS de. Tratat de morală /
Malebranche ; trad., studiu introd. şi note: Marius Motogna. - Bucureşti : IRI, 2009
ISBN 978-973-7926-32-6
17
CIP 2009-4359

241 - SCOTT, RAE B. Alegeri morale : o introducere în etică / Rae
Scott B. ; trad.: Ramona Simuţ. - Oradea : Făclia, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-8848-74-2
17:2
CIP 2009-5035


54 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2 RELIGIE

242 - BIBLIA. N.T. (maghiară ; 2009) Biblia / trad.: Kecseméthy
István. - Cluj-Napoca : Koinónia, 2009
ISBN 978-973-165-000-5
22=511.141
CIP 2009-3883

243 - DESJARDINS, ARNAUD. Calea inimii / Arnaud Desjardins ;
trad.: Veronica Godeanu ; ed.: Liviu Gheorghe. - Braşov : Kamala, 2009
ISBN 978-973-1837-19-2
2
CIP 2009-4032

244 - EGERIA. Peregrinatio ad loca sancta : (itinerarium et Missa) =
Pelerinaj la Locuri Sfinte : (itinerariu şi Liturghie) / Egeria ; trad. textului din lb.
latină, note, glosar şi bibliogr.: pr. Cornelia Lucia Frişan ; argument: sr. Marcela
Runcan ; studiu critic: pr. José Raymundo de Melo. - Târgu-Lăpuş : Galaxia
Gutenberg, 2009
ISBN 978-973-141-110-1
2
CIP 2009-4810

245 - EHRMAN, BART D. Evanghelia pierdută a lui Iuda : despre
trădător şi trădat dintr-o nouă perspectivă / Bart D. Ehrman ; trad.: Adina Cobuz. -
Bucureşti : Humanitas, 2009
Index
ISBN 978-973-50-2449-9
229.8=135.1
CIP 2009-3929

246 - ERIUGENA, JOHN SCOTTUS. Comentariu la Evanghelia lui
Ioan = Commentarius in Evanghelium Johannis / Ioan Scotus Eriugena ; trad.,
notă introd., note şi postf. de Dan Batovici ; tab. cronologic: Cristina-Elena
Ciubotaru. - Iaşi : Polirom, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-46-1273-4
226.5.07
CIP 2009-4350


CIP 55
247 - FAROS, FILOTHEI. Mitul bolii psihice / părintele Filothei
Faros ; trad.: Ovidiu Lăzărescu. - Galaţi : Egumeniţa ; Alexandria : Cartea
Ortodoxă, 2009
ISBN 978-606-529-032-7 ; ISBN 978-973-8926-86-8
159.9:2
CIP 2009-4917

248 - HANDARIC, MIHAI. Introducere în teologia Vechiului
Testament / Mihai Handaric. - Arad : Concordia, 2009
ISBN 978-973-1745-48-0
222/224.07
CIP 2009-5327

249 - HANDARIC, MIHAI. Introducere în Vechiul Testament / Mihai
Handaric. - Arad : Concordia, 2009
ISBN 978-973-1745-49-7
222/224.07
CIP 2009-5328

250 - HORVÁTH JAKAB. Kevesen vannak, akik üdvözülnek vagy
sokan / Horváth Jakab. - Turda : Hiperborea, 2009
ISBN 978-606-8025-14-8
22.07
CIP 2009-4279

251 - Introducere în Biblie : istorisire, teme şi interpretare / ed. de Philip
Johnston ; trad.: Dorin Pantea. - Oradea : Făclia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8448-68-1
22.07=135.1
CIP 2009-5037

252 - Iuda : luptaţi pentru credinţă. - Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului,
2009
ISBN 978-973-7747-90-7
225.07=135.1
CIP 2009-5540


56 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
253 - Înnoire spirituală / Dinuţa Marin, Mihai C. Pomârleanu, Gheorghe
Cristache, Nicolae Timar. - Bucureşti : Printech, 2009
ISBN 978-606-521-261-9
2
CIP 2009-4945

254 - JACOBS, CINDY. Manifestul reformei / Cindy Jacobs ; trad.:
Tomuleţ Liliana. - Timişoara : Alfa Omega Publishing, 2009
ISBN 978-973-1734-15-6
2
CIP 2009-5581

255 - Lectio divina cu sfântul Paul / trad. de pr. Mihai Pătraşcu. - Iaşi :
Sapientia, 2009
ISBN 978-973-8980-47-1
227.1.07
CIP 2009-5325

256 - LOVAS ANDRÁS. Mozdulj rá : ez más! / Lovas András. - Cluj-
Napoca : Koinónia, 2009
ISBN 978-973-165-001-2
2
CIP 2009-3938

257 - MÁRTON ÁRON. Papság / Márton Áron. - Târgu-Mureş :
Mentor, 2009
Index
ISBN 978-973-599-357-3
2
CIP 2009-4809

258 - Misterele Bibliei : noi perspective asupra unor vechi adevăruri /
trad.: Oana Zamfirache. - Bucureşti : Puzzle Works Publishing, 2009
ISBN 978-973-88992-2-3
22=135.1
CIP 2009-4715


CIP 57
259 - Părinţii bisericii despre sfârşitul lumii : antologie / alc. de:
ieromonah Benedict Stancu. - Bucureşti : Editura de Suflet, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-136-136-9
228
CIP 2009-5539

260 - POTTER, DON. Singur cu Dumnezeu / Don Potter ; trad.:
Tomuleţ Liliana. - Timişoara : Alfa Omega Publishing, 2009
ISBN 978-973-1734-14-9
2
CIP 2009-5582

261 - Religiile lumii / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin, Vincente
Ponce, ... ; trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. - Bucureşti :
România Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-30-2
2(100)
CIP 2009-4340

262 - STANCU, DRAGOMIR. Studii asupra Evangheliilor / Dragomir
Stancu. - Deva : Cetate Deva, 2008-
vol.
ISBN 978-973-1855-09-7
Vol. 5 : De la decapitarea lui Ioan Botezătorul până la sărbătoarea
Înnoirii Templului. - 2009. - ISBN 978-973-1855-49-3
226.07
CIP 2008-3412

263 - ŞANDOR MARIA. Treziţi-vă, pământenilor! / Maria Şandor. -
Cluj-Napoca : Gedo, 2009
ISBN 978-973-1963-03-7
2
CIP 2009-5329


58 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
264 - THEOPHYLATOS, arhiepiscopul Bulgariei. Tâlcuirea Sfintei
Evanghelii de la Ioan / Sfântul Teofilact al Bulgariei ; ed. îngrij. de R. P. Sineanu
şi L. S. Desartovici. - Bucureşti : Editura Sophia ; Alexandria : Cartea Ortodoxă,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-529-033-4 ; ISBN 978-973-136-132-1
226.5.07
CIP 2009-4950

265 - WALSCH, NEALE DONALD. Conversaţii cu Dumnezeu / Neale
Donald Walsch. - Bucureşti : For You, 2009
vol.
ISBN 978-973-1701-41-7
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-1701-42-4
Vol. 2. - 2009. - ISBN 978-973-1701-43-1
Vol. 3. - 2009. - ISBN 978-973-1701-44-8
2(076.3)
CIP 2009-3329

23/28 Religie creştină

266 - 5000 de ani de rugăciune / ed. îngrij., pref. şi comentarii: pr. M.
Oancea-Almaş. - Cluj-Napoca : Studia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8390-45-4
243
CIP 2009-3570

267 - Acatistul Maicii Domnului. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg,
2009
ISBN 978-973-141-116-3
264-68:232.931
CIP 2009-5736


CIP 59
268 - Adventi tii de ziua a şaptea cred... : o expunere biblică a celor 28
de puncte fundamentale de doctrină / trad.: Dumitru Popa, Delia Gherman. -
Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
Index
ISBN 978-973-101-253-7
286.3
CIP 2009-5565

269 - ALEXIEV, SERAFIM. Răscumpărarea - lucrare a iubirii şi
dreptăţii dumnezeieşti / arhimandrit Serafim Alexiev ; trad. din lb. bulgară:
Gheorghiţă Ciocioi. - Bucureşti : Editura Sophia, 2009
ISBN 978-973-136-131-4.
241.51:231
CIP 2009-3670

270 - ANDREI CRITEANUL, st. Canonul cel Mare / sfântul Andrei
Cretanul. - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2009
ISBN 978-973-1714-53-0
264-68:235.3 Andrei Criteanul
CIP 2009-3779

271 - ANTONIE DE SUROJ, mitropolit. Taina iubirii / mitropolitul
Antonie de Suroj ; trad. din lb. rusă: Adrian Tănăsescu-Vlas. - Bucureşti : Editura
Sophia ; Alexandria : Cartea Ortodoxă, 2009
ISBN 978-606-529-039-6 ; ISBN 978-973-136-138-3
252:281.95
CIP 2009-5551

272 - Apostaza şi Antihristul : după învăţăturile sfinţilor părinţi /
Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni. - Constanţa : Sfinţii Martiri Brâncoveni, 2009
ISBN 978-973-86680-2-7.
236.92
CIP 2009-3926

273 - ARSENIE PAPACIOC, arhimandrit. Mici îndemnuri spre
mântuire / arhimandrit Arsenie Papacioc ; ed. îngrij.: ieromonah Benedict
Stancu. - Bucureşti : Editura Sophia, 2009
ISBN 978-973-136-135-2.
281.93
CIP 2009-5538


60 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
274 - BAILEY, BRIAN J. Mângâietorul / Brian J. Bailey ; trad.: Nataşa
Fabry. - Oradea : Impact Media, 2009
ISBN 978-973-7996-23-7
231.3
CIP 2009-5071

275 - BASLWICK, JACK O. Familia : o perspectivă creştină asupra
căminului contemporan / Jack O. Baslwick, Judith K. Balswick. - Oradea : Casa
Cărţii, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8998-56-8
265.5
CIP 2009-4823

276 - BĂJĂU, CONSTANTIN. Grija faţă de om în gândirea patristică
a primelor patru veacuri / Constantin Băjău. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-437-2
276
CIP 2009-5416

277 - BENEDICT XVI, papă. Cateheze despre sfântul Paul / Benedict
al XVI-lea. - Iaşi : Presa Bună, 2009
ISBN 978-973-8191-95-2
268:22
CIP 2009-4407

278 - BENEDICT XVI, papă. Dumnezeu şi lumea : a crede şi a trăi în
epoca noastră : o convorbire cu Peter Seewald / Joseph Cardinal Ratzinger - Papa
Benedict al XVI-lea ; trad. de Tudor Soroceanu. - Iaşi : Sapientia, 2009
ISBN 978-973-8980-49-5
282 Benedict XVI
929 Benedict XVI
CIP 2009-5323


CIP 61
279 - BENGA, CRISTINA. Idealul educaţional în pedagogia creştină :
Clement din Alexandria, Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin / Cristina
Benga. - Bucureşti : Editura Sophia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-136-130-7
28:371
276:371
CIP 2009-3669

280 - BEVERE, JOHN. Momeala Satanei / John Bevere ; trad.:
Veronica Oniga. - Medgidia : Succeed Publishing, 2009
ISBN 978-973-88880-7-4
235.2
CIP 2009-5260

281 - BUGA, ION. Nimeni nu a grăit vreodată ca Omul Acesta (In. 7,
46) / pr. prof. Ion Buga. - Bucureşti : Editura Sfântul Gheorghe-Vechi, 2009
ISBN 978-973-88745-2-7
252:281.95
CIP 2009-3436

282 - Calea Crucii. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009
ISBN 978-973-141-117-0
243:282
CIP 2009-5737

283 - Calea Mântuirii. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009
ISBN 978-973-141-115-6
243:282
CIP 2009-5735

284 - CANAVAGGIO, PIERRE. Diavolul : însemnări pentru o viitoare
diabologie / Pierre Canavaggio ; trad.: Ionuţ Rădulescu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0611-2
235.2
CIP 2009-3617


62 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
285 - Cartea rozariului. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009
ISBN 978-973-141-114-9
243:282
CIP 2009-5734

286 - Cele zece porunci sub atac / trad.: Gianina Floricel. - Ed. a 3-a. -
Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-240-7
28
CIP 2009-4393

287 - CHIRIŢĂ, MARIUS COSMIN. Îndumnezeirea omului după
sfântul Atanasie cel Mare / Chiriţă Marius Cosmin. - Craiova : PrintXpert, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8060-05-7
235.3 Atanasie cel Mare
929 Atanasie cel Mare
CIP 2009-5007

288 - CHIRIŢĂ, MARIUS COSMIN. Învăţătura despre sfântul duh la
Sfântul Chiril al Alexandriei / Chiriţă Marius Cosmin. - Craiova : PrintXpert,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8060-04-0
235.3 Chiril al Alexandriei
CIP 2009-5008

289 - CLOULAS, IVAN. Iuliu al II-lea / Ivan Cloulas ; trad.: Angela
Cişmaş. - Bucureşti : Historia, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1781-52-5
282 Iuliu II
CIP 2009-5687


CIP 63
290 - CODRESCU, RĂZVAN. Ghid pascal / Răzvan Codrescu ; pref.:
Lucian Mic. - Bucureşti : Editura Christiana ; Slatina-Nera : Editura Sfântul Siluan,
2009
ISBN 978-973-1913-16-2 ; ISBN 978-973-88994-0-7
264-941.6
CIP 2009-3860

291 - DOBAI ISTVÁN. Krisztus erdélyi mandátuma / Dobai István. -
Târgu-Mureş : Lyra, 2009
ISBN 978-973-8337-59-6
284(498.4)
CIP 2009-5527

292 - DRAGOMIRESCU, ANA-CRISTINA. Schisma cea mare :
lucrare ştiinţifică / Ana-Cristina Dragomirescu. - Costeşti : Ars Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-77-1
273
CIP 2009-4175

293 - FELEA, ILARION. Religia iubirii / Ilarion V. Felea. - Ed. a 2-a,
rev. - Alba-Iulia : Reîntregirea, 2009
Index
ISBN 978-606-509-056-9
239
CIP 2009-5029

294 - FLOROVSKY, GEORGE. Sensul ascezei creştine / George
Florovsky ; trad.: Vasile Manea. - Cluj-Napoca : Patmos, 2009
ISBN 978-973-1799-11-7
28
CIP 2009-5441

295 - GHEORGHIŞOR, ILIE. Adevărata zi de odihnă / Ilie
Gheorghişor. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-244-5
263
286.3
CIP 2009-5182


64 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
296 - GHEORGHIŞOR, ILIE. Adevărata zi de odihnă / Ilie
Gheorghişor. - Oradea : Imprimeria de Vest, 2009
ISBN 978-973-704-099-2
263
286.3

CIP 2009-5560

297 - GIRARDI, MARIO. Saba il Goto : martire di frontiera : testo,
traduzione e commento del dossier greco / Mario Girardi. - Iaşi : Editura
Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
Index.
ISBN 978-973-703-425-0
235.3 Sava Gotul
CIP 2009-5680

298 - A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi
névtára / ed.: Ferenczi Sándor. - Cluj-Napoca : Verbum, 2009
ISBN 978-606-8059-03-7
281.95(498 Alba Iulia)
CIP 2009-3474

299 - HORROBIN, PETER. Vindecare prin eliberare / Horrobin
Peter ; trad.: Mihaela Moza. - Ed. a 2-a, rev. - Oradea : Elpis, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-88822-3-2
281.2/.3
CIP 2009-5246

300 - HRISOSTOM FILIPESCU, ierodiacon. Chipuri smerite din
Mănăstirea Secu / ierodiacon Hrisostom Filipescu. - Iaşi : Trinitas, 2009
ISBN 978-973-155-110-4
281.95(498) Mănăstirea Secu:929
CIP 2009-4162


CIP 65
301 - IDENTITĂŢI CONFESIONALE ÎN EUROPA CENTRAL-
ORIENTALĂ. Simpozion internaţional (2007 ; Cluj-Napoca). Simpozionul
internaţional "Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală : secolele
XVIII-XXI" : Cluj-Napoca, 14-17 noiembrie 2007 / Universitatea Babeş-Bolyai
Cluj-Napoca. Institutul de Istorie Ecleziastică ; coord.: Nicolae Bocşan, Ana
Victoria Sima, Ion Cârja. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-867-9
28(4-11+4-191.2)"17/20"(063)
CIP 2009-4620

302 - JACOBS, CINDY. Stăpânind porţile vrăjmaşului / Cindy
Jacobs ; trad.: Hilde Barta. - Timişoara : Alfa Omega Publishing, 2009
ISBN 978-973-1734-13-2
266
CIP 2009-5579

303 - JAKUBINYI GYÖRGY. A Szentek nyomában Erdélyben /
Jakubinyi György. - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Verbum, 2009
ISBN 978-606-8059-05-1
235.3(498.4):929
CIP 2009-4543

304 - KOUREMBLES, IOANNIS. Teologia imnului acatist / Ioannis
Kourembeles ; trad.: pr. Ioan Goje. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2009
ISBN 978-973-1714-28-8
264-68:232.931
CIP 2009-5042

305 - LĂIU, FLORIN. Ospăţ la masa critică / Florin Lăiu. - Cernica :
Graphé, 2009
ISBN 978-973-88035-8-9
286.3
CIP 2009-3920

306 - LĂIU, FLORIN. Rubine din ceasuri târzii / Florin Lăiu. -
Cernica : Graphé, 2009
ISBN 978-973-88035-9-6
286.3
CIP 2009-3921


66 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
307 - LECLERC, ÉLOI. Înţelepciunea unui sărac / Éloi Leclere. - Ed.
a 18-a, rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
ISBN 978-606-522-121-5
235.3 Francesco d'Assisi
CIP 2009-4746

308 - Liturghia Sfântului Ioan pentru folosul preoţilor când slujesc în
sobor. - Ed. a 5-a. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2009
ISBN 978-973-1714-52-3
264-1:281.95
CIP 2009-3780

309 - LUCADO, MAX. Asemenea lui Isus / Max Lucado. - Oradea :
Scriptum, 2009
ISBN 978-973-1813-24-0
281.95
CIP 2009-5288

310 - MACARTHUR, JOHN. Douăsprezece femei extraordinare /
John MacArthur. - Oradea : Scriptum , 2009
ISBN 978-973-1813-23-3
28:396
CIP 2009-4311

311 - MANEA, ION. Istoricul Bisericii Penticostale "Vestea Bună"
din Bucureşti : mărturii de ieri şi de azi / Ion Manea. - Bucureşti : Pleroma, 2009
ISBN 978-606-92096-0-8
284(498 Buc.) Vestea Bună(091)
CIP 2009-5645

312 - Mărturii despre părintele Dometie : antologie / alc. de pr. prof.
univ. dr. Ovidiu Moceanu, pr. Mihai Manolache. - Braşov : Gridsolo, 2009
ISBN 978-973-88350-6-1
281.95 Dometie
929 Dometie
821.135.1-97
CIP 2009-4310


CIP 67
313 - MEYERS, DAVID JOHN. Viaţa ilustrată a lui Iisus Hristos din
Evanghelii / David John Meyers ; trad.: Sabin Preda. - Bucureşti : Puzzle Works
Publishing, 2009
ISBN 978-973-88992-1-6
232.9
CIP 2009-4572

314 - MITROFAN, IOAN. Canonicul Ioan Coman / conf. univ. pr. dr.
Ioan Mitrofan. - Blaj : Buna Vestire, 2009
ISBN 978-973-1785-42-4
281.9(498) Coman,I.
929 Coman,I.
CIP 2009-4452

315 - MOLDOVAN, SEBASTIAN. Antropologie prenatală la Sfântul
Vasile cel Mare / Moldovan Sebastian. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-763-8
235.3 Vasile cel Mare
929 Vasile cel Mare
CIP 2009-4249

316 - MOLDOVAN, SEBASTIAN. Note de teologie morală ortodoxă
pentru uzul studenţilor şi absolvenţilor / Moldovan Sebastian. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-762-1
241(075.8)
CIP 2009-4321

317 - NĂSTASE, AURELIA. Biserica din Transilvania în perioada
dualismului austro-ungar : 1867-1918 / Aurelia Mihaela Năstase. - Costeşti : Ars
Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 979-973-1904-87-0
281.95(498.4)
CIP 2009-5446


68 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
318 - NECTARIE, ST. Decalogul Postului Mare / Sfântul Nectarie de
Eghina ; trad. din lb. greacă: Parascheva Grigoriu. - Bucureşti : Editura Sophia ;
Alexandria : Cartea Ortodoxă, 2009
ISBN 978-606-529-034-1 ; ISBN 978-973-136-133-8
264-941.4:281.95
CIP 2009-5498

319 - NEE, WATCHMAN. Mărturia lui Dumnezeu / Watchman Nee ;
trad.: Heiman Estera. - Oradea : Lampadarul de Aur, 2009
ISBN 978-973-8090-59-0
286.3
CIP 2009-3651

320 - NICOARĂ, EUGEN VIRGIL. Rugăciuni făcătoare de minuni /
Eugen Virgil Nicoară. - Bucureşti : Semne, 2009
ISBN 978-973-624-717-0
243
CIP 2009-4035

321 - NUŢU, DAN. Cântece religioase / pr. Nuţu Dan. - Târgu-Lăpuş :
Galaxia Gutenberg, 2009
ISBN 978-973-141-112-5
245:282
CIP 2009-5732

322 - O lume în criză. - Făgăraş : Păzitorul Adevărului, 2009
ISBN 978-973-1940-06-9
286.3
CIP 2009-4120

323 - Paraclisul Maicii Domnului : canonul de mântuire cel mic. -
Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009
ISBN 978-973-141-113-2
264-68:232.931
CIP 2009-5733


CIP 69
324 - Pateric : ziceri inedite ale părinţilor pustiei / trad.: Cândea Bogdan,
Cândea Eugenia ; cuvânt înainte: mitropolit Nicolae Corneanu. - Bucureşti :
Editura Fundaţiei Anastasia, 2009
ISBN 978-973-1830-03-2
271
CIP 2009-4446

325 - Petru Pavel Aron : 300 / Mitropolia Română Unită cu Roma,
Greco-Catolică ; îngrijitor de ed.: dr. Laura Stanciu, Ion Moldovan. - Blaj : Buna
Vestire, 2009
ISBN 978-973-1785-43-1
281.95(498.4):282 Aron,P.P.
929 Aron,P.P.
811.135.1"17"
CIP 2009-5504

326 - PIPER, JOHN. Nu-ţi irosi viaţa / John Piper. - Ed. a 2-a. - Şcheia :
Perla suferinţei, 2009
ISBN 978-606-8000-09-1
286.15
CIP 2009-4112

327 - POP, EMIL. Un monument reînviat : Biserica Ortodoxă "Sfinţii
Apostoli Petru, Pavel şi Andrei" / pr. Emil Pop, prof. Valeria Pop. - Sfântul-
Gheorghe : Grai Românesc, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-85392-3-5
281.95(498)
726.5(498) Sfinţii Apostoli Petru, Pavel şi Andrei
CIP 2009-3741

328 - POPOVICI, ALEXA. Istoria anabaptiştilor din România : 1527-
1768 / dr. Alexa Popovici. - Oradea : Făclia, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8448-75-9
286.12(100)(091)
CIP 2009-5036


70 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
329 - Povestiri pentru părinţi şi copii / selectate şi compilate de Ellen G.
White ; trad: Gianina Floricel. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi
Sănătate, 2009-
vol.
ISBN 978-973-101-236-0
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-101-235-3
Vol. 2. - 2009. - ISBN 978-973-101-237-7
286.3
821.111(73)-97=135.1
CIP 2009-3443

330 - RADU, VIOLETA. Crucea : album de fotografie / Violeta Radu. -
Iaşi : Trinitas, 2009
ISBN 978-973-155-113-5
247.9
CIP 2009-5643

331 - RAVENHILL, LEONARD. De ce întârzie trezirea? / Leonard
Ravenhill ; trad.: Valentin Popovici. - Ed. a 2-a. - Şcheia : Perla suferinţei, 2009
ISBN 978-606-8000-08-4
252:286
CIP 2009-4111

332 - Római katolikus imakönyv. - Cluj-Napoca : Verbum, 2009
ISBN 978-606-8059-04-4
243:282
CIP 2009-4043

333 - Rugăciuni biblice / grupaj realizat şi îngrij. de pr. M. Oancea-
Almaş. - Cluj-Napoca : Studia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8390-46-1
243
CIP 2009-3571


CIP 71
334 - SĂNDULACHE, SORIN. Consiliere şi psihoterapie pastorală /
Sorin Săndulache. - Oradea : Casa Cărţii, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8998-55-1
286.3
CIP 2009-4640

335 - SCHMEMANN, ALEXANDER. Din apă şi din duh : un studiu
liturgic al Botezului / Alexander Schmemann ; trad. din lb. engleză: Alexandru
Mihăilă. - Bucureşti : Editura Sophia ; Alexandria : Cartea Ortodoxă, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-529-035-8 ; ISBN 978-973-136-134-5
265.1:284.57
CIP 2009-5499

336 - SEICHE, FABIAN. Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului /
Fabian Seiche. - Făgăraş : Agaton, 2009
ISBN 978-973-1981-01-7
247.9
CIP 2009-4187

337 - SERAPHIM ROSE, ieromonah. Scrieri / ieromonah Serafim
Rose. - Bucureşti : Editura Sophia ; Alexandria : Cartea Ortodoxă, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-529-031-0 ; ISBN 978-973-136-128-4
281.9
CIP 2009-3447

338 - Sfântul Anton. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009
ISBN 978-973-141-119-4
243:282
CIP 2009-5739

339 - Sfântul Iosif. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009
ISBN 978-973-141-118-7
243:282
CIP 2009-5738


72 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
340 - Sfântul stareţ Vasile de la Poiana Mărului / studiu: Dario
Raccanello ; argument: diac. Ioan I. Ică jr. ; trad.: Ioan şi Maria-Cornelia Ică jr. -
Sibiu : Deisis, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7859-50-1
281.95 Vasile de la Poiana Mărului
929 Vasile de la Poiana Mărului
CIP 2009-4297

341 - STANCIU, VIRGIL. Episcopul Petru Pavel Aron / Virgil
Stanciu. - Blaj : Buna Vestire, 2009
ISBN 978-973-1785-40-0
281.95(498) Petru Pavel Aron
CIP 2009-3699

342 - STANLEY, ANDY. Lider pentru o nouă generaţie : cinci
principii fundamentale pentru cei care vor modela viitorul / Andy Stanley ; trad.:
Marius Koritar. - Oradea : Impact Media, 2009
ISBN 978-973-7996-27-5
316:28
CIP 2009-4577

343 - STĂNESCU, AMALIA DANIELA. Învierea Domnului / Amalia
Daniela Stănescu. - Buzău : Editura Casei Corpului Didactic "I. Gh. Dumitraşcu",
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8071-00-8
281.95
CIP 2009-4926

344 - STREZA, CIPRIAN IOAN. Anaforaua Sfântului Vasile cel
Mare : istorie, text, analiză comparată, comentariu teologic / Ciprian Ioan Streza. -
Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-736-2 ; ISBN 978-973-87951-2-9
235.3 Vasile cel Mare
929 Vasile cel Mare
CIP 2009-3449


CIP 73
345 - STREZA, CIPRIAN IOAN. Părintele profesor Ene Branişte :
slujitorul, profesorul şi teologul : prezentare bio-bibliografică a personalităţii sale /
Streza Ciprian Ioan. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu :
Editura Andreiana, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92019-3-0 ; ISBN 978-973-739-748-5
23(498) Branişte,E.
929 Branişte,E.
CIP 2009-3799

346 - STREZA, CIPRIAN IOAN. Realism şi simbolism liturgic în
Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul : text, traducere, comentariu
teologic / Streza Ciprian Ioan. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu : Editura Andreiana, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92019-1-6 ; ISBN 978-973-739-746-1
235.3 Maxim Mărturisitorul
929 Maxim Mărturisitorul
CIP 2009-3797

347 - STREZA, CIPRIAN IOAN. Sfânta taină a Botezului : între
simbolismul ritualului baptismal şi realismul lucrării tainice a harului / Streza
Ciprian Ioan. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura
Andreiana, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92019-2-3 ; ISBN 978-973-739-747-8
265.1:286
CIP 2009-3798

348 - ŞTIRBU, MARIA. Bisericile satului Ceauru, leagăn de cultură şi
civilizaţie / Maria Ştirbu. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-094-1
281.95(498 Ceauru)(091)
CIP 2009-4933

349 - TEOFAN MADA, ieromonah. Cuvinte de folos din apoftegmele
părinţilor / ieromonah Teofan Mada. - Cluj-Napoca : Vremi, 2009
ISBN 978-973-88513-3-7
252:282.95
CIP 2009-3946


74 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
350 - TEOFAN MADA, IEROMONAH. Teologie şi spiritualitate în
gândirea şi viaţa Sfinţilor Părinţi / ieromonah Teofan Mada. - Cluj-Napoca :
Vremi, 2009-
vol.
ISBN 978-973-88513-4-4
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-88513-5-1
276:281.95
CIP 2009-3947

351 - THOMAS, GARY. Lupta frumoasă / Gary Thomas ; trad.:
Octavian Verlan. - Timişoara : Noua Speranţă, 2009
ISBN 978-973-7986-30-6
281.95
CIP 2009-4825

352 - TIRA, IUSTIN. Fragmente de portret : oameni şi locuri / pr.
Iustin Tira. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2009
ISBN 978-973-1714-54-7
281.95(498 Cluj):929
CIP 2009-3781

353 - TRIFA, IOSIF. Oglinda inimii omului / Iosif Trifa ; cuv. înainte:
Ioan Cărăşel. - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Dokia, 2009
ISBN 978-973-1777-37-5
242:241.4
289(498) Oastea Domnului
CIP 2009-4639

354 - TUDOSA ROMANOV, SOFIA. Pe urmele sfântului Ioan
Casian / Sofia Tudosa Romanov, monah Ioan Bute, protosinghel Iustin Petre. -
Constanţa : Editura Boldaş, 2009
ISBN 978-973-88626-9-2
235.3 Ioan Cassian
929 Ioan Cassian
CIP 2009-3603


CIP 75
355 - VLAD, SILUANA, MONAHIA. Împreună dumiriri pe Cale /
monahia Siluana Vlad. - Iaşi : Trinitas, 2009
ISBN 978-973-155-109-8
821.135.1-6
281.95(0:82-6)
CIP 2009-3935

356 - VOROBIEV, V. Duhovnicul şi ucenicul : veşnicia, bolile sufleteşti
şi problemele creştinilor de astăzi / protoiereu Vladimir Vorobiev ; trad. din lb.
rusă: Gheorghiţă Ciocioi. - Bucureşti : Editura Sophia ; Alexandria : Cartea
Ortodoxă, 2009
ISBN 978-606-529-038-9 ; ISBN 978-973-136-137-6
265.62:281.95
CIP 2009-5550

357 - WHITE, ELLEN GOULD HARMON. Calea către Hristos /
Ellen G. White. - Ed. a 4-a. - Făgăraş : Păzitorul Adevărului, 2009
ISBN 978-973-1940-07-6
286.3
CIP 2009-4119

358 - WHITE, ELLEN GOULD HARMON. Hristos a înviat! / Ellen
G. White ; trad.: Dumitru Popa, Valentin Rusu. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă
şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-243-8
252:281.95
CIP 2009-5181

359 - WHITE, ELLEN GOULD HARMON. Istoria mântuirii / Ellen
G. White ; trad.: Valentin Rusu. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate,
2009
ISBN 978-973-101-233-9
286.3
232.3
CIP 2009-3441


76 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
360 - WHITE, ELLEN GOULD HARMON. Jézushoz vezetö út / Ellen
G. White ; trad.: Szalay József. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi
Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-252-0
232.9
286.3
CIP 2009-5282

361 - YANNARAS, CHRISTOS. Adevărul şi unitatea bisericii /
Christos Yannaras ; trad. din lb. greacă: ierom. Ignatie (Ilie) Trif şi Ionuţ Dumitru
Uliniuc. - Bucureşti : Editura Sophia, 2009
ISBN 978-973-136-129-1
28
CIP 2009-3448

362 - ZACHARIAS, RAVI. Poate omul să trăiască fără Dumnezeu /
Ravi Zacharias ; trad.: Natan Mladin. - Oradea : Cartea Creştină , 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1988-06-1
28
CIP 2009-5289

363 - ZAMBO, ŞTEFAN. Crezul creştin pe înţelesul tuturor / Ştefan
Zambo. - Braşov : Casa Literaturii Creştine, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-88424-4-1
238.2
243:281.95
CIP 2009-4812

29 Religii necreştine

364 - BROWN, CHRISTINA. Yoga / Christina Brown ; trad.: Bianca
Vasilescu. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Index
ISBN 978-973-571-868-8
294.527
CIP 2009-3841


CIP 77
365 - BRUSANOWSKI, PAUL. Stat şi religie în Orientul Mijlociu
Islamic : de la teocraţia medineză instituită de Muhammad la Frăţia musulmană din
perioada interbelică / Paul Brusanowski. - Bucureşti : Herald, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-111-101-8
261.7(5-15)
297.1(091)
322(5-15)
CIP 2009-4679

366 - ELIADE, MIRCEA. Tehnici Yoga / Mircea Eliade ; trad. de
Mihaela Cosma. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2009
ISBN 978-973-637-185-1
294.527
CIP 2009-4360

367 - GHEORGHE, RĂZVAN GABRIEL. Compendiu al religiei
antice greco-romane : Ierarhia pământeană / Gheorghe Răzvan Gabriel. -
Bucureşti : MondoRo, 2009
ISBN 978-973-1973-06-7.
299
292
CIP 2009-5470

368 - GREC, MARIUS. Zamolxis : realitate şi mit în religia geto-
dacilor / Ioan Marius Grec ; pref.: acad. D. Protase. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Iaşi :
Institutul European, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-611-585-1
340.141(398.2)
299(382.2) Zamolxis
929 Zamolxis
CIP 2009-4118

369 - KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR. Buddha élete és tanítása / Kőrösi
Csoma Sándor. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Kriterion, 2009
Index
ISBN 978-973-26-0927-9
294.31:291.61 Buddha
CIP 2009-4922


78 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
370 - MALEK, SOBHI. Exodul musulmanilor în libertatea lui
Hristos / Sobhi Malek ; trad.: Elisabeta Chiriţă. - Bucureşti : Editura A.G.-S.U.A.,
2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-7771-49-0
297.18

CIP 2009-4724

371 - MERZEL, DENNIS GENPO. Big mind, big heart = Minte vastă,
inimă profundă / Dennis Genpo Merzel ; trad.: Monica Reu. - Bucureşti : Elena
Francisc Publishing, 2009
ISBN 978-973-1812-25-0
294.3 Zen
CIP 2009-4692

372 - TEAGUE, EMESE. Az Everest bennünk van / Emese Teague ;
pref: François Breda. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2009
ISBN 978-606-8007-02-1
294.31:291.61 Buddha
929 Buddha
CIP 2009-4918

373 - VILLALBA, DOKUSHÔ. Zen : calea către A FI în era
globalizării / Dokushô Villalba ; trad.: Mihail Piruşcă. - Bucureşti : Elena Francisc
Publishing, 2009
ISBN 978-973-1812-26-7
294.3 Zen
CIP 2009-3604

374 - WERNER, GITTA. Şi celelalte religii? / Gitta Werner ; trad.:
Johannes Yach. - Făgăraş : Agape, 2009
Index.
ISBN 978-973-694-163-4
29
CIP 2009-3444


CIP 79
375 - ZHUANG ZI. Călătorie liberă / Zhuangzi ; trad., note, st.
introductiv, glosare, bibliogr.: Luminiţa Bălan, Tatiana Segal. - Bucureşti :
Humanitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-50-2446-8
299.513
CIP 2009-3928

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

3-05 Categorii de persoane

376 - NECHITA, MARIUS. O abordare conceptuală integrată privind
vârstnicii / Marius Nechita ; cuvânt înainte: prof. univ. dr. Ilie Bădescu. - Baia-
Mare : Editura Universităţii de Nord, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-536-006-8
3-053.9
CIP 2009-3778

377 - TRAVIS, CLAY. Cartea bărbaţilor / Clay Travis. - Bucureşti :
House of Guides, 2009
ISBN 978-606-513-073-9
3-055.1
CIP 2009-3715

311/314 Statistică. Demografie

378 - Elemente de statistică teoretică şi economică : teorie şi studii de
caz / Constantin Anghelache, Constantin Anghelache Silviu, Elena Bugudui,
Cătălin Deatcu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-57-2
311
CIP 2009-4190


80 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
379 - GIBESCU, OCTAVIA. Statistica economică : teorie şi aplicaţii /
Octavia Gibescu, Marinella Turdean. - Bucureşti : Sigma, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-649-531-1
311:33
CIP 2009-4139

380 - Mic dicţionar de demografie multilingv / Mihai Ţarcă, Ana Ţarcă,
Viorel Ţarcă, Mihaela Ţarcă. - Iaşi : Junimea, 2009
ISBN 978-973-37-1360-9
81'374.8:314=00
CIP 2009-4704

381 - OPARIUC-DAN, CRISTIAN. Statistică aplicată în ştiinţele
socio-umane : noţiuni de bază : statistici univariate / Cristian Opariuc-Dan. - Cluj-
Napoca : Editura ASCR, 2009
ISBN 978-973-7973-63-4
311:3
CIP 2009-3862

382 - PERŢEA, GHEORGHE. Chestionarele în psihodiagnoza
modernă a personalităţii / Perţea Gheorghe. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2494-1
311:159.9:004

CIP 2009-5433

383 - PERŢEA, GHEORGHE. Statistică psihologică şi prelucrarea
informatizată : introducere în aplicaţiile SPSS / Perţea Gheorghe. - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2493-4
311:159.9:004
CIP 2009-5432


CIP 81
384 - PETRESCU, EMIL. Necesitatea întâmplării sau Lumea riscului
statistic / Emil Petrescu, Viorel Gh. Vodă. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-266-4
311
CIP 2009-5648

385 - SĂVOIU, GHEORGHE. Statistica : mod de gândire şi metode /
Gheorghe Săvoiu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-574-7
311
CIP 2009-5517

386 - Statistică pentru economişti : analiza datelor în EXCEL şi SPSS /
Angela Popescu, Rocsana Bucea-Manea Ţomiş, Radu Bucea-Manea Ţomiş, Mircea
Ilie Barbu. - Bucureşti : Editura A.G.I.R., 2009
ISBN 978-973-720-239-0
311:33
CIP 2009-4700

316 Sociologie

387 - ANGHEL, REMUS GABRIEL. Sociologia migraţiei : teorii şi
studii de caz româneşti / Remus Gabriel Anghel, Istvan Horváth. - Iaşi : Polirom,
2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-46-1304-5
316:331.556
CIP 2009-5637

388 - BOBLEA, GHEORGHE. Postul de observaţie / Gheorghe
Boblea. - Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari, 2009
ISBN 978-973-8941-35-9
316.3
CIP 2009-5204


82 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
389 - CIOABĂ, CLAUDIA-ALINA. Importanţa familiei în educarea
personalităţii copilului de vârstă şcolară mică : lucrare ştiinţifică / Claudia-Alina
Cioabă. - Costeşti : Ars Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-75-7
316.356.2:371
CIP 2009-3744

390 - CIUPERCĂ, CRISTIAN. Istoria sociologiei : autori şi opere /
Cristian Ciupercă. - Bucureşti : Editura ANI, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7610-94-2
316
CIP 2009-5698

391 - DINU, MIHAI-ŞTEFAN. Influenţa factorilor etnic şi religios
asupra dinamicii mediului de securitate / Mihai-Ştefan Dinu. - Bucureşti :
Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2008.
ISBN 978-973-663-715-5
316.48:323.1(100)+28(100)
CIP 2009-4593

392 - FRANK, MILO O. Cum să comunici eficient în 30 de secunde
sau mai puţin! / Milo O. Frank ; trad.: Magda Xenofont. - Bucureşti : Business
Tech International Press, 2009
ISBN 978-973-8495-48-7
316.77:336
CIP 2009-5435

393 - GAGYI JÓZSEF. Fejezetek Románia 20. századi
társadalomtörténetéhez / Gagyi József. - Târgu-Mureş : Mentor, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-599-354-2
316(498)
CIP 2009-3611


CIP 83
394 - GREEN, ANDY. Comunicarea eficientă în relaţiile publice :
crearea mesajelor şi relaţiilor sociale / Andy Green ; trad. de Iulia Iordache ; cuv.
înainte de Anne Gregory. - Iaşi : Polirom, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-46-1345-8
316.77
CIP 2009-5361

395 - HEREA, VIOLETA. Construcţie normativă versus devianţă
socială / Violeta Herea. - Iaşi : Politehnium, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-274-1
316.624
CIP 2009-5039

396 - HOGAN, KEVIN. Limbajul secret de business : cum să descifrezi
comportamentul cuiva în numai trei secunde sau mai puţin / Kevin Hogan ; trad.:
Natima Mîndrilă. - Bucureşti : Meteor Press, 2009
Index
ISBN 978-973-728-370-2
316.77
159.923.2
CIP 2009-5655

397 - JUDE, IOAN. Fundamente teoretice ale psihosociologiei (cu
particularităţi specifice mediului medical) / Jude Ioan. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2739-1
316.6
CIP 2009-4352

398 - MĂDA, STANCA. Comunicarea în mediul profesional
românesc / Stanca Măda. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-493-9
316.77:336
CIP 2009-5683


84 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
399 - MELNIC, DIANA. Comunicare intra şi interinstituţională :
lucrare de doctorat / Diana Melnic. - Bucureşti : Atelier Didactic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1846-15-6
316.77:371
CIP 2009-3891

400 - MIRCEA, DAN. Managementul influenţării sociale în conflictele
moderne / dr. Dan Mircea. - Bucureşti : Top Form, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-7626-45-5
316.776.23
CIP 2009-5164

401 - ODOBESCU, ELVIRA MAGDALENA. Rolul şi funcţiile
familiei în procesul de socializare şi educaţia copilului / Elvira Magdalena
Odobescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-284-6
316.356.2:37
CIP 2009-5621

402 - PĂLĂRIE, MARIUS. Violenţa şcolară : percepţia violenţei
profesor-elev : lucrare ştiinţifică / Marius Pălărie. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-326-3
316.624:371.212
CIP 2009-4095

403 - SECELEANU, ANDRA. Analiza opiniei publice în spaţiul public
modern / Andra Seceleanu. - Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna", 2009
ISBN 978-973-732-106-0
316.653
CIP 2009-3911


CIP 85
404 - Selecţie de hotărâri ale Colegiului director al Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării / coord.: drd. Corina Nicoleta
Comşa. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-488-5
316.647.82
CIP 2009-5684

405 - ŞCOALA ACADEMICĂ DE SOCIOLOGIE (2008 ; Bran).
Dezvoltare comunitară : Şcoala Academică de Sociologie : 21-25 septembrie
2008, Bran - Braşov / coord.: conf. univ. dr. Claudiu Coman, prof. univ. dr. Emilian
M. Dobrescu. - Bucureşti : Eurolobby, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88736-6-7
316
CIP 2009-4530

32 Politică

406 - Bazele ştiinţei politice / Ion Bitoleanu (coord.), Cezar Avram, Ioan
Vlad, Maria Popescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-401-2
32.01
CIP 2009-4022

407 - BITOLEANU, ION. Sisteme politice comparate / Ion Bitoleanu. -
Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-403-6
32.01
CIP 2009-4128

408 - CHIROVICI, EUGEN OVIDIU. Puterea / Eugen Ovidiu
Chirovici. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-846-9
321(100)
CIP 2009-5228


86 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
409 - CIOABĂ, IONEL. Comunism sau Democraţie? / Ionel Cioabă. -
Craiova : PrintXpert, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8060-03-3
32.01
CIP 2009-4845

410 - Ideea naţională şi ideea europeană / coord.: Pantelimon Cristinel. -
Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2009
ISBN 978-973-7745-31-6
32(498)
CIP 2009-4073

411 - ONIŞOR, CONSTANTIN. Areale globale : Uniunea Europeană -
Africa subsahariană / Constantin Onişor, Paul Dănuţ Duţă, Adrian Dobre. - Sibiu :
Techno Media, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8030-15-9
32.01:913(100)
CIP 2009-5171

412 - PIANA, DANIELA. Construirea democraţiei : la frontiera
spaţiului public european / Daniela Piana ; trad.: Raluca Popescu ; pref.: Raymound
Boudon. - Iaşi : Institutul European, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-611-592-9
321.01
CIP 2009-3465

413 - Relaţii internaţionale : lumea diplomaţiei - lumea conflictului /
coord.: Ionuţ Nistor, Paul Nistor. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-520-359-4
327
CIP 2009-4267


CIP 87
414 - ROBIN, COREY. Frica : istoria unei idei politice / Corey Robin ;
trad.: Doina Jela Despois, Sorin Gherguţ. - Bucureşti : Vremea, 2009
ISBN 978-973-645-331-1
32.01
CIP 2009-5113

415 - SFÂRLEA, ALEXANDRU. Verde de ... Oradea / Alexandru
Sfârlea. - Oradea : Duran's, 2009
Index.
ISBN 978-973-1903-05-7
32
CIP 2009-4425

322 Relaţia dintre stat şi biserică

416 - STUPARU, CRISTINA. Statul - societatea - libertăţile
religioase / Cristina Stuparu. - Bucureşti : Editura I.R.D.O., 2009
ISBN 978-973-9316-76-7
322
CIP 2009-5430

323.1 Minorităţi naţionale

417 - DUMITRESCU, LIANA. Istoriata na etnicichite machedonti vo
Romania / Dumitrescu Liana, Mihajlov Marjan, Rogobete Laura. - Bucureşti :
Macedoneanul, 2009
ISBN 978-973-1756-04-2
323.1(=163.3)(498)
CIP 2009-3776

418 - DUMITRESCU, LIANA. Istoria etnicilor macedoneni în
România / Dumitrescu Liana, Mihajlov Marjan, Rogobete Laura. - Bucureşti :
Macedoneanul, 2009
ISBN 978-973-1756-03-5
323.1(=163.3)(498)
CIP 2009-3775


88 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
419 - LICĂ, LUCIAN. Aromânii : studii monografice sintetice / Lucian
Lică. - Constanţa : Editura Dobrogea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1839-77-6
323.1(=135.1)(497)
CIP 2009-5666

327 Politică externă

420 - Centru şi margine la Marea Mediterană : filosofie politică şi
realitate internaţională / coord.: Manolache Viorela. - Bucureşti : Editura
Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2009
ISBN 978-973-7745-38-5
327
CIP 2009-4074

421 - CÎRSTEA, MARUSIA. Ataşaţii militari români în Marea
Britanie : (1919-1939) / Marusia Cîrstea. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-429-7
327(498:420)"1919/1939":929
355.4(498:420)"1919/1939":929
CIP 2009-5418

422 - MILOTINESCU, IRINA. Relaţiile româno-franceze în secolul al
XIX-lea / Irina Milotinescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-260-0
327(498:44)"18"
94(498:44)"18"
CIP 2009-5410

423 - STROIA, MARIAN. România în relaţiile internaţionale în
contextul european : 1866-1878 / Marian Stroia. - Bucureşti : Semne, 2009
ISBN 978-973-624-726-2
327(498)
CIP 2009-4041


CIP 89
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice

424 - Corupţie : practică judiciară. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-73-2
328.185(498)
CIP 2009-5150

425 - IVAN, TUDOR FLORIAN. Organizarea partidelor naţionale
aparţinând unei familii de partide europene : studiu de caz PD-L / Ivan Tudor
Florian. - Ploieşti : Karta-Graphic, 2009
ISBN 978-973-1959-34-4
329(498) PD-L
CIP 2009-4542

426 - LĂZĂRONIU, GHEORGHE. Legenda dispariţiei
comunismului / Gheorghe Lăzăroniu. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef,
2009
ISBN 978-973-7869-88-3
329.15
CIP 2009-4379

427 - O istorie a comunismului din România : manual pentru liceu /
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România ; Mihai Stamatescu,
Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu, ... - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1359-5
329.15(498)"1944/1989"(075.35)
94(498)"1944/1989"(075.35)
CIP 2009-3633

428 - Ordinea mondială după leninism / ed.: Vladimir Tismăneanu,
Marc Morjé Howard, Rudra Sil ; trad.: Viorel Zaicu ; postf. de Bogdan Cristian
Iacob. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-669-757-9
329.15
CIP 2009-4476


90 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
33 Economie

429 - COCIOC, PAUL. Macroeconomie aplicată / Paul Cocioc,
Octavian Jula. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0022-7
330.101.541(075.8)(076)
CIP 2009-5019

430 - Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate : pentru
examenul de licenţă / coord. Aurel Negucioiu. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0024-1
33(075.8)(079.1)
378.22
CIP 2009-5180

431 - Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred Nobel. - Bucureşti :
Expert, 2001-
vol.
Vol. 4 : James Buchanan, Robert M. Solow, Maurice Allais, Trygve
Haavelmo, Harry Morkovitz, Merton Miller, William Sharpe / coord.: Mugur C.
Isărescu, acad. Tudor Postolache. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-618-195-5
82-531.1=135.1
06.068 Nobel:33(100):929
082.2
CIP 2007-17459

432 - GEORGESCU-ROEGEN, NICHOLAS. Unele elemente de
orientare în ştiinţe economice / Nicholas Georgescu-Roegen. - Bucureşti :
Expert : Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-159-057-8 ; ISBN 978-973-618-198-6
33
CIP 2009-5674


CIP 91
433 - GHERASIM, DANIEL. Bazele macroeconomiei / Daniel
Gherasim ; referent ştiinţific: prof. univ. dr. Tatiana Puiu. - Iaşi : Junimea, 2009
ISBN 978-973-37-1357-9
330.101.541
CIP 2009-4265

434 - GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION IN
ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION. Conferinţă (1 ; 2007 ;
Iaşi). Globalization and higher education in economics and business
administration : conference : 2007, Iasi = Globalizarea şi educaţia economică
universitară : conferinţă : 2007, Iaşi / ed.: Vasile Işan, Olesia Lupu. - Iaşi : Editura
Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
ISBN 978-973-703-411-3
33:316.32(100)(063)
CIP 2009-3949

435 - GOLEA, VALENTINA. Noţiuni fundamentale de economie :
noţiuni teoretice : aplicaţii / Valentin Golea. - Bucureşti : BREN, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-648-845-0
33
CIP 2009-3773

436 - Informatică economică / Ion Ştefănescu, Nica Udriştoiu, Ion Liviu
Ciora, Andy Ştefănescu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-420-4
33:004
CIP 2009-4791

437 - MARX, KARL. Capitalul : critica economiei politice / Karl
Heinrich Marx ; trad.: Carmen Agoutin. - Suceava : Alexandria Publishing House,
2009-.
vol.
ISBN 978-606-92038-0-4
Vol. 1. - 2009. - Index. - ISBN 978-606-92038-1-1
33
CIP 2009-3462


92 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
438 - NICULESCU, ANDREIA. Manualul capitalistului : învaţă cum
să te ajuţi singur! / Andreia Niculescu. - Bucureşti : Amaltea, 2009
ISBN 978-973-162-040-4
330.342.14
CIP 2009-4123

439 - Noţiuni, concepte şi aplicaţii în economie / coord.: Cosmina
Remeş, Dorel Vit. - Arad : Gutenberg Univers, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1869-43-8
33
CIP 2009-5188

440 - POPESCU, CONSTANŢA. Economie / Constanţa Popescu. - Ed.
a 4-a, rev. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-450-0
33(075.8)
CIP 2009-3634

441 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Legea caselor naţionalizate. -
Bucureşti : Edit Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-71-8
332.8.025.27(498)(094)
CIP 2009-5143

442 - SÂRBOVAN, MARINA. Noi fundamente ale dinamicii
economice contemporane / Maria Luminiţa Sârbovan. - Timişoara : Eurobit, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-497-5
33
CIP 2009-4454


CIP 93
443 - SÂRBU, CONSTANTIN. Economie politică / Sârbu Constantin. -
Bucureşti : Granada, 2009
3 vol.
ISBN 978-973-8905-69-6
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-8905-67-2
Vol. 2. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-8905-68-9
33
CIP 2009-3855

444 - SPÎNU, MARIAN-NICU. Previziune economică / Marian-Nicu
Spînu. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-351-8
330.113
338.27
CIP 2009-4714

445 - TUDOR, CONSTANTIN. Doctrine economice : note de curs /
Constantin Tudor. - Călăraşi : Agora, 2009
ISBN 978-973-8295-81-0
33(075.8)
CIP 2009-3791

446 - VARTOLOMEI, MIHAELA. Macroeconomie : caiet de seminar /
Mihaela Vartolomei, Mihael Vartolomei-M. - Timişoara : Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-837-4
330.101.541
CIP 2009-5466

331 Muncă

447 - KEYNES, JOHN MAYNARD. Teoria generală a ocupării forţei
de muncă, a dobânzii şi a banilor / John Maynard Keynes ; trad.: Corina
Mădălina Haita. - Bucureşti : Publica, 2009
ISBN 978-973-1931-02-9
331.5
CIP 2009-4141


94 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
448 - PETERS, TOM. Brand you 50 : reinventarea muncii : 50 de idei
pentru un brand personal : 50 de moduri în care va puteţi transforma dintr-un
angajat într-un brand care se evidenţiază prin distincţie, dăruire şi pasiune / Tom
Peters ; trad.: Laura Sighinescu. - Bucureşti : Publica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88750-7-4
331
CIP 2009-4488

332 Economie teritorială. Proprietate

449 - DUDUIALĂ POPESCU, LORENA. Economie europeană /
Duduială-Popescu Loredana. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009
ISBN 978-973-144-251-8
332.1(4)
338(4)
CIP 2009-5108

336 Finanţe

450 - ANTON, SORIN. Gestiunea riscurilor financiare : abordări
teoretice şi studii de caz / Sorin Gabriel Anton. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I.
Cuza", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-358-1
336
CIP 2009-3597

451 - ARMEANU, DANIEL. Teoria generală a portofoliului / Dan
Armeanu. - Bucureşti : Editura Universităţii Româno-Britanice, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88728-8-2
336.763
CIP 2009-5485


CIP 95
452 - BARNA, FLAVIA. Gestiunea portofoliului : caiet de studiu şi
evaluare / Flavia Barna, Ovidiu Mura. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0588-1
336.761:658
CIP 2009-5901

453 - Basic finance / Victor Dragotă, Eugen Mitrică, Delia Cataramă,
Laura Elly Novac. - Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-186-7
336
CIP 2009-4576

454 - BIBB, SALLY. Cultura încrederii : rolul crucial al încrederii în
afaceri, profesie şi viaţă / Sally Bibb, Jeremy Kourdi ; trad.: Veronica Golub. -
Bucureşti : Editura ALL, 2009
Index
ISBN 978-973-571-759-9
336
CIP 2009-5224

455 - BRANSON, RICHARD. Nu îmi pasă! Hai s-o facem! : Lecţii de
viaţă şi de afaceri / Richard Branson ; trad.: Ioana Rotaru. - Bucureşti : Publica,
2009
ISBN 978-973-1931-01-2
336
CIP 2009-4142

456 - BRAŞOVEANU, IULIAN. Analize ale politicii fiscale în
România şi în statele membre ale UE / Iulian Viorel Braşoveanu. - Bucureşti :
Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-193-5
336.22(498+4)
CIP 2009-5448


96 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
457 - CRĂCIUN, PETRU. Instituţii de credit / Petru Crăciun. - Arad :
Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-350-1
336.77
CIP 2009-4552

458 - CRĂCIUN, PETRU. Produse şi servicii bancare / Petru
Crăciun. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-349-5
336.7
CIP 2009-4551

459 - CRISTEA, DUMITRU HORIA. Elemente de teorie şi practică
fiscală / Cristea I. Dumitru-Horia, Mutaşcu Mihai Ioan, Nicolaescu Ana Cristina. -
Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0567-6
336.22
CIP 2009-3837

460 - DĂNILĂ, NICOLAE. Retail banking / Nicolae Dănilă. - Ed. a 2-
a. - Bucureşti : Expert, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-618-194-8
336.71
CIP 2009-4608

461 - DOMNIŞORU, SORINEL. Audit şi comunicare financiară /
Sorin Domnişoru, Sorin Vînătoru. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-404-4
336.148
CIP 2009-3688


CIP 97
462 - DUCA, EMILIAN. Taxa pe valoarea adăugată / dr. ec. Emilian
Duca. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2009
ISBN 978-973-567-674-2
336.226.322(498)
CIP 2009-4743

463 - GĂBAN, VASILE LUCIAN. Retail & Corporate banking :
mutaţii, strategii, performanţe / Lucian Găban. - Alba-Iulia : Aeternitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1890-25-8
336.71
CIP 2009-5650

464 - Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă, Sorin
Briciu, Florentina Sas, ... - Alba-Iulia : Aeternitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1890-21-0
336.148
CIP 2009-4643

465 - HETEŞ-GAVRA, IOSIF. Activitatea şi operaţiunile instituţiilor
de credit / Hetes-Gavra Iosif. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0563-8
336.77
CIP 2009-3709

466 - Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în
contextul instabilităţii financiare globale / coord.: prof. univ. dr. Carmen
Corduneanu, lect. univ. dr. Aurora Murgea, prof. univ. dr. Bogdan Dima. -
Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0582-9
336
CIP 2009-5519


98 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
467 - JUCAN, CORNEL NICOLAE. Managementul activelor şi
pasivelor bancare / Cornel Nicolae Jucan. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-511-3
65.012.4:336.71:657.423
CIP 2009-4940

468 - MAILLET, THOMAS. Cum să faci bani rapid pe eBay / Thomas
Maillet et Éric Tessier ; trad.: Cristina Livia Vasilescu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0620-4
004:336
CIP 2009-3950

469 - MEDAR, LUCIAN-ION. Evidenţa operaţiunilor bancare :
îndrumar de seminar / Lucian-Ion Medar, Irina-Elena Voica. - Craiova :
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-414-3
336.717
CIP 2009-4503

470 - MICU, ANGELA-ELIZA. Pieţe de capital / Micu Angela Eliza. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2491-0
336.76
CIP 2009-5080

471 - MICU, ANGELA-ELIZA. Strategii şi operaţiuni bursiere / Micu
Angela-Eliza. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2490-3
336.76
CIP 2009-5079

472 - MOCEANU, RĂZVAN. Servicii financiare pe piaţa europeană /
Răzvan Moceanu. - Bucureşti : Tribuna Economică, 2009
ISBN 978-973-688-136-7
336
CIP 2009-3895


CIP 99
473 - NANU, ROXANA. Economie monetară internaţională / Roxana
Nanu. - Ed. a 3-a. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-211-2
336.74(100)(075.8)
CIP 2009-5636

474 - NEGREA, ALEXANDRU. Finanţe publice / Alexandru Negrea. -
Constanţa : Ex Ponto, 2009
ISBN 978-973-644-866-9
336.22
CIP 2009-4699

475 - NUŢĂ, ALINA CRISTINA. Politici şi mecanisme fiscal-
bugetare / Alina Cristina Nuţă, Florian Marcel Nuţă. - Galaţi : Europlus, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1950-29-7
336
CIP 2009-4412

476 - ONEŢ, CRISTINA. Drept financiar : suport de curs / Oneţ
Cristina. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-759-1
336.14
CIP 2009-4004

477 - RĂDULESCU, MAGDALENA. Managementul performanţelor
şi riscurilor bancare în contextul crizelor bancare şi configurării sistemelor
bancare actuale / Magdalena Rădulescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-212-9
336.71
CIP 2009-3703


100 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
478 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul de procedură fiscală. -
Bucureşti : Wolters Kluwer, 2009
ISBN 978-973-1911-47-2
336.22(498)(094.4)
CIP 2009-4305

479 - STOIAN, ANDREEA. Dezechilibrele bugetului public în
contextul economic actual / Andreea Stoian. - Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-190-4
336.14:338(498)
CIP 2009-4927

480 - STOICA, VICTOR. Pieţe şi burse de valori / Victor A. Stoica, Ion
A. Popescu, Adriana-Irina I. Gruia. - Bucureşti : RCR Editorial, 2009
ISBN 978-973-1939-00-1
336.76(498)
339.172(498)
CIP 2009-4319

338 Situaţie economică. Politică economică

481 - ALECU, IULIAN. Marketingul serviciilor în sistemul producţiei
agroalimentare / dr. ing. Iulian Alecu, dr. ing. Marian Constantin. - Bucureşti :
Ceres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-40-0815-5
338.138:664
CIP 2009-5232

482 - CEPOIU, ANDREEA-LORETA. Rolul activităţii industriale în
dezvoltarea aşezărilor din spaţiul metropolitan al Bucureştilor / Andreea-
Loreta Cepoiu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-562-4
338(498 Buc.)
CIP 2009-4461


CIP 101
483 - CONSTANTINESCU, MARIAN. Cine lasă uşile deschise în
turism! / Marian Gh. Constantinescu. - Bucureşti : Convexus 2000, 2009
ISBN 978-973-86549-5-2
338.48(498)
796.5(498)
CIP 2009-4449

484 - CRIZA ECONOMICĂ - PREVIZIUNE ŞI IMPACT PENTRU
ROMÂNIA. Simpozion internaţional (1 ; 2009 ; Bucureşti). Criza economică -
previziune şi impact pentru România : simpozion internaţional, 2009 : lucrări =
The economic crisis - forecast and impact on Romania : international symposium,
2009 : proceedings / Universitatea Artifex ; coord.: prof. univ. dr. Dan Cruceru...,
prof. univ dr. Constantin Anghelache... - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-54-1
338(498)(063)
CIP 2009-4309

485 - DOLGU, GHEORGHE. Criza : finanţe, teorii : studii alese /
Gheorghe Dolgu. - Bucureşti : Expert : Editura Centrului de Informare şi
Documentare Economică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-159-056-1 ; ISBN 978-973-618-197-9
338
CIP 2009-5673

486 - GHEREŞ, MARINELA. Turism rural : absorbţia fondurilor
europene / conf. dr. Marinela Ghereş. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0007-4
338.48(498-22)
CIP 2009-3607

487 - IONESCU, EMANUELA. Ecoturism şi turism rural / Emanuela
Ionescu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-58-9
574:338.48+796.5
CIP 2009-4189


102 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
488 - NICULESCU, NICULAE G. Cod roşu : criză economică globală :
(2009-20..?) / Niculae G. Niculescu, Ioan Dan Adumitrăcesei. - Iaşi : Junimea,
2009
ISBN 978-973-37-1356-2
338(100)
CIP 2009-4264

489 - OPRIŢESCU, MIHAIL. Economia românească în epoca
modernă / Mihail Opriţescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine",
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-431-9
338(498)
CIP 2009-5351

490 - Previziunea : premisă a dezvoltării durabile / Popescu Ion, Pivodă
Dan, Comşa Marin, Ungureanu Laura. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
Mâine", 2009
2 vol.
ISBN 978-973-163-420-3
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-163-421-0
Vol. 2. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-163-422-7
338.27
CIP 2009-4808

491 - SAVA, CIPRIANA. Gestiunea activităţii de turism / Cipriana
Sava. - Ed. a 3-a. rev. şi adăug. - Timişoara : Editura de Vest, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-36-0487-7
338.48
CIP 2009-5177

492 - Societatea şi economia bazate pe cunoaştere : provocări şi
oportunităţi pentru România / coord.: Aurel Iancu, Marta-Christina Suciu. -
Bucureşti : Editura ASE, 2008-
4 vol.
ISBN 978-606-505-144-7
Vol. 2 / Mina Ivanovici. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-606-505-179-9
338(498)
CIP 2008-21668


CIP 103
493 - STĂNCIULESCU, GABRIELA. Economie şi gestiune în
turism : probleme, proiecte şi studii de caz / Gabriela Stănciulescu, Cristina
Micu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
ISBN 978-973-115-487-9
338.48
CIP 2009-4896

494 - TALANGĂ, CRISTIAN. Turism urban / Talangă Cristian. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti - Editura Credis, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-734-482-3
338.48
CIP 2009-4662

495 - TRUFAŞ, CONSTANŢA. Ecoturism şi turism rural / Constanţa
Trufaş, Florina Bran, Dana Maria Martinescu. - Buzău : Alpha MDN, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-089-5
338.48(498-22)
796.5(498-22)
CIP 2009-4659

339 Comerţ

496 - Burse de mărfuri şi valori / Mirela Matei (coord.), Adrian Stancu,
George Enescu, Corina Geambaşu. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-291-2
339.172
336.761
CIP 2009-4426

497 - CĂTĂNEŢ, ALINA. Agent de vânzări / Alina Cătăneţ, Cătălina
Radu. - Bucureşti : Eurocor, 2009-
vol.
ISBN 978-606-8053-10-3
Vol. 1 : Start către excelenţa în vânzări. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-
606-8053-11-0
339.138 CIP 2009-4186


104 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

498 - Dicţionar de branding / coord.: Dobrescu M. Emilian, Viorica
Mihăilescu Vereş. - Bucureşti : Eurolobby, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88736-8-1.
339.138
659.126
CIP 2009-5162

499 - FILIP, ALINA. Marketing relaţional : o abordare din perspectiva
domeniului financiar-bancar / Alina Filip. - Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-195-9
339.138
CIP 2009-5555

500 - FLEACĂ, ELENA. Marketing : caiet de exerciţii, teste şi
aplicaţii / Elena Fleacă. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-249-7
339.138(079.1)
CIP 2009-4564

501 - GRONSKI, SĂNDEL. Marketing - management / Săndel
Gronski. - Bucureşti : Expert, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-618-196-2
339.138
65.012.4
CIP 2009-4965

502 - IONESCU, ION. Marketing în turism / Ionescu Ion, Gheorghilaş
Aurel. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti - Editura Credis, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-734-483-0
339.138:338.48
CIP 2009-4664


CIP 105
503 - PISTOL, GH. M. Marketing / Gh. M. Pistol. - Ed. a 7-a. -
Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-425-8
339.138(075.8)
CIP 2009-4942

504 - POPESCU, JENICA. Marketingul serviciilor financiar
bancare / Jenica Popescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-208-2
339.138:336+336.71
CIP 2009-3552

505 - Relaţii financiar-monetare internaţionale / Ştefan Bratu, Minică
Boajă, Sorin Tudor, Răducu Bratu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-412-9
339.7
CIP 2009-4500

506 - ROŞU, GHEORGHE N. Marketing : dicţionar explicativ / Gh. N.
Roşu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-417-4
339.138
CIP 2009-4213

507 - ROŞU, GHEORGHE N. Marketing : studiul pieţei / Gh. N.
Roşu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-413-6
339.138
CIP 2009-4215

508 - ROŞU, GHEORGHE N. Marketing general / Gh. N. Roşu. -
Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-409-9
339.138
CIP 2009-4212


106 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
509 - SABOU, FELICIA. Marketing internaţional : note de curs / conf.
univ. dr. Felicia Sabou. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0013-5
339.138(100)(075.8)
CIP 2009-4084

510 - SIMUŢ, ANA MARIA. Lucrări practice de marketing
agroalimentar / Ana Maria Simuţ. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-757-1.
339.138:63(075.8)
CIP 2009-4831

511 - Tranzacţii economice internaţionale / Gheorghe Ciobanu, Cătălin
Postelnicu, Dana Bako, ... - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0023-4
339.5
CIP 2009-5018

34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

512 - Achiziţii publice : concesiunea lucrărilor publice. - Bucureşti : Con
Fisc, 2009
ISBN 978-973-1895-24-6
347.451
CIP 2009-4768

513 - ANGHEL, RĂZVAN. Dreptul de superficie : jurisprudenţă /
Răzvan Anghel, Cristina Ramona Duţă. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Index
ISBN 978-973-749-569-3
347.256
CIP 2009-5386


CIP 107
514 - BACACI, ALEXANDRU. Dreptul familiei / Bacaci Al., Hageanu
C., Dumitrache C. V. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-754-6
347.6
CIP 2009-3999

515 - Bazele dreptului civil : [tratat] / coord.: Ion Dogaru, Nicolae Popa,
Dan Claudiu Dănişor, Sevastian Cercel ; [autori]: prof. univ. dr. Gabriel Boroi, lect.
univ. dr. Anamaria Bucureanu, prof. univ. dr. Sevastian Cercel, ... - Bucureşti :
Editura C.H. Beck, 2008-
vol.
ISBN 978-973-115-233-2
Vol. 3 : Teoria generală a obligaţiilor / coord.: Ion Dogaru, Pompil
Drăghici. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-115-507-4
Vol. 4 : Contracte speciale / coord.: Ion Dogaru, Gabriel Edmont
Olteanu, Lucian Bernd Săuleanu. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN
978-973-115-542-5
Vol. 5 : Succesiuni / coord.: Ion Dogaru, Vasile Stănescu, Maria Marieta
Soreaţă. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-115-544-9
347(035)
CIP 2009-488

516 - BĂDILĂ, MIRCEA. Drept penal : partea specială / Bădilă
Mircea. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
ISBN 978-973-739-755-3
343(498)(075.8)
CIP 2009-4000

517 - BOGDAN, SERGIU. Criminologie / Sergiu Bogdan. - Ed. a 2-a,
rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-147-7
343.9
CIP 2009-5028


108 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
518 - BUTOI, TUDOREL. Criminologie : comportamente criminale /
Tudorel Butoi. - Bucureşti : Solaris Print, 2009
ISBN 978-973-88853-5-6
343.9
CIP 2009-4135

519 - CHEAGĂ, DUMITRU. Urmărirea penală : modele de cereri şi
acte procesuale şi procedurale / Dumitru Cheagă, Gheorghe Sava, Claudia
Cheagă. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
ISBN 978-973-127-146-0
343.123.1(498)
CIP 2009-3650

520 - CHIPĂILĂ, ION. Criminologie generală / Ion Chipăilă. -
Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-222-8
343.9
CIP 2009-4232

521 - CIOBANU, AUREL. Drept penal şi procesual penal : teste grilă /
Aurel Ciobanu, Petruţ Ciobanu. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2009
ISBN 978-973-567-675-9
343(079.1)
CIP 2009-4875

522 - CIOCOIU, MARIANA. Adopţia în dreptul românesc / Mariana
Ciocoiu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-285-3
347.636(498)
CIP 2009-5619

523 - CONGRESUL ACADEMIEI INTERNAŢIONALE DE DREPT
COMPARAT (2008 ; Mexico). Protecţia drepturilor fundamentale ale omului
în procesele penale : Congresul Academiei internaţionale de drept comparat :
Mexico, 2008 / C. H. Brants şi A. M. Franken ; trad.: Valeriu Rendec. - Bucureşti :
Editura I.R.D.O., 2009
ISBN 978-973-9316-77-4
343(100)(063) CIP 2009-5429


CIP 109
524 - CORSIUC, OLIA-MARIA. Drept comercial / conf. univ. dr. Olia-
Maria Corsiuc, drd. Elena Claudia Giurgea. - Bucureşti : Lumina Lex, 2009
ISBN 978-973-758-179-2
347.7
CIP 2009-4894

525 - COŞA, ELENA. Căsătoria, numitatea căsătoriei, încetarea
căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin divorţ în dreptul român şi dreptul
comparat / Coşa Elena. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-768-3
347.62(498)
CIP 2009-5395

526 - CRAIG, PAUL. Dreptul Uniunii Europene : texte, jurisprudenţă
şi materiale / Paul Craig, Gráinne de Búrca ; trad.: Georgiana Marcovschi ; control
ştiinţific şi rev. trad.: Beatrice Andreşan-Grigoriu. - Bucureşti : Editura Hamangiu,
2009
ISBN 978-606-522-124-6
341.217(4)UE
CIP 2009-5426

527 - CRĂCIUNEAN, LAURA MARIA. Limitele dreptului de
proprietate privată imobiliară / Laura Maria Crăciunean. - Bucureşti : Wolters
Kluwer, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1911-52-6
341.1/.8
CIP 2009-5549

528 - CRĂCIUNESCU, DUMITRU ADRIAN. Drept instituţional
comunitar european / conf. univ. dr. Dumitru-Adrian Crăciunescu. - Bucureşti :
Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-374-5
341.217(4) UE
CIP 2009-3908


110 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
529 - DARIESCU, COSMIN. Relaţiile personale dintre soţi în dreptul
internaţional privat / Cosmin Dariescu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-115-508-1
341.9:347.62(498+100)
CIP 2009-4344

530 - DAVID, OANA. Elemente de legislaţie a mediului în România /
Oana David, Ana-Maria Neagu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-026-3
349.6(498)
CIP 2009-3534

531 - DIACONESCU, GHEORGHE. Tratat de drept penal : Partea
specială / Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac. - Bucureşti : Editura C.H.
Beck, 2009
Index.
ISBN 978-973-115-541-8
343(498)
CIP 2009-4066

532 - DIACONU, NICOLETA. Dreptul comunitar al afacerilor /
Nicoleta Diaconu, Gabriel Oprea, Ion Suceavă. - Bucureşti : Editura Universitară,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-558-7
347.7
341.217(4) UE
CIP 2009-3820

533 - DINU, GHEORGHE. Drept succesoral / Dinu Gheorghe, Boroiu
M. Cristina. - Constanţa : Europolis, 2009
ISBN 978-973-676-350-2
347.65(498)
CIP 2009-3786


CIP 111
534 - DRAGOMIR, EDUARD. Drept civil : sinteze pentru pregătirea
examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Dragomir Eduard,
Roxana Paliţă. - Bucureşti : Nomina Lex, 2009
ISBN 978-606-92007-1-1
347(079.1)
CIP 2009-3829

535 - DRAGOMIR, EDUARD. Drept penal : sinteze pentru pregătirea
examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Dragomir Eduard,
Roxana Paliţă. - Bucureşti : Nomina Lex, 2009
ISBN 978-606-92007-0-4
343(079.1)
CIP 2009-3830

536 - Drept : teste grilă pentru examenul de licenţă / lect. dr. Antigona
Iordana, lect. drd. Mihai Nimesch, lect. drd. Grigore Boşca, ... - Bucureşti : Era,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-110-032-6
34(075.8)(079.1)
CIP 2009-4026

537 - Drept civil : curs selectiv pentru licenţă / Gabriel Boroi, Liviu
Stănciulescu, Adriana Almăşan, Ioana Pădurariu. - Ed. a 4-a, rev. - Bucureşti :
Editura Hamangiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-522-123-9
347(075.8)(079.1)
378.22
CIP 2009-4997

538 - Executarea silită : reglementare, doctrină, jurisprudenţă / Dumitru
Andreiu Petre Florescu, Paul Coman, Theodor Mrejeru, ... - Ed. a 3-a, rev. -
Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
Index.
ISBN 978-973-115-531-9
347.952(498)(094)
CIP 2009-3845


112 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
539 - GAVRILĂ, SIMONA PETRINA. Legea societăţilor comerciale
nr. 31/1990 : practică judiciară / Gavrilă Simona-Petrina. - Bucureşti : Editura
Hamangiu, 2009
Index.
ISBN 978-606-522-120-8
347.72(498)(094)
CIP 2009-4154

540 - GÂLEA, ION. Folosirea forţei în dreptul internaţional actual /
Ion Gâlea. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-156-9
341(100)
CIP 2009-5586

541 - GUŢAN, MANUEL. Drept roman / Guţan Manuel. - Sibiu :
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-757-7
34
CIP 2009-4002

542 - ILEANA-NIŢĂ, VALI. Drept civil : Teoria generală a
obligaţiilor / Vali Ştefania Ileana Niţă. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2486-6
347
CIP 2009-4731

543 - Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru licenţă : 2009-2010 :
teste grilă / Camelia Toader, Marian Nicolae, Romeo Popescu, Bogdan
Dumitrache ; coord.: Corneliu Bîrsan. - Ed. rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2009
ISBN 978-973-127-148-4
347(075.8)(079.1)
378.22
CIP 2009-3942


CIP 113
544 - IONAŞCU, TITU. Teoria şi practica activităţii notariale : pentru
uzul studenţilor ID / Ionaşcu Titu. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009
ISBN 978-973-144-200-6
347.961(075.8)
CIP 2009-3620

545 - IONIŢĂ, MIHAI. Manual de drept comunitar / Mihai Ioniţă. -
Constanţa : Ovidius University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-614-485-1
34(4)
CIP 2009-4164

546 - JUGASTRU, CĂLINA. Drept civil : teoria generală a obligaţiilor /
Jugastru Călina. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-752-2
347
CIP 2009-3997

547 - KÖVESI, LAURA CODRUŢA. Arestarea preventivă,
Aprecierea pericolului social : practică judiciară, hotărâri C.E.D.O. / Laura
Codruţa Kövesi, Dana Tiţian, Daniela Frăsie. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
Index.
ISBN 978-606-522-118-5
343.126
CIP 2009-3716

548 - LEFTERACHE, LAVINIA. Drept penal : partea generală : curs
pentru studenţii anului II / Lavinia Valeria Lefterache. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-145-3
343(498)
CIP 2009-3590


114 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
549 - LEŞ, IOAN. Drept procesual civil / Leş Ioan. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-753-9
347.91/.95
CIP 2009-3998

550 - MAZILU, DUMITRU. Diplomaţia : drept diplomatic şi consular /
prof. univ. dr. Dumitru Mazilu... - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Lumina Lex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-758-178-5
341.7
341.8

CIP 2009-4486

551 - MAZILU, DUMITRU. Dreptul internaţional public : curs / prof.
univ. dr. Dumitru Mazilu. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Lumina Lex, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-758-182-2
Vol. 1. - ISBN 978-973-758-180-8
Vol. 2. - ISBN 978-973-758-181-5
341.1/.8(100)(075.8)
CIP 2009-5524

552 - MĂGUREANU, FLOREA. Drept procesual civil : curs pentru
masterat : dreptul afacerilor / Florea Măgureanu, George Măgureanu Poptean. - Ed.
a 2-a, rev. şi compl. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
ISBN 978-973-127-155-2
347.91/.95(498)(075.8)
CIP 2009-5587

553 - MĂTUŞESCU, CONSTANŢA. Alegerile europene şi
legitimitatea democratică la nivel comunitar / Constanţa Mătuşescu, Claudia
Gilia. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-349-7
341.217(4) UE
CIP 2009-4624


CIP 115
554 - Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european / Gărăiman
Gabi Daniela, Dănişor Diana Domnica, Ghiţă Oana, ... - Craiova : Universitaria,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-203-3
81'374.2:34=135.1
CIP 2009-4760

555 - MIHĂESCU-DUŢĂ, DORALINA RAMONA. Drept
administrativ / Doralina Ramona Mihăescu Duţă. - Deva : Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-46-2
342.9
CIP 2009-4860

556 - MOŞTOFLEI, CONSTANTIN. Rolul UE în asigurarea
securităţii globale / dr. Constantin Moştoflei, Vasile Popa. - Bucureşti : Editura
Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2008.
ISBN 978-973-663-712-4
341.217(4) UE
CIP 2009-4587

557 - MOŢIU, DANA-DANIELA. Stabilirea masei active şi a masei
pasive în procedura insolvenţei / Dana-Daniela Moţiu. - Bucureşti : Wolters
Kluwer, 2009
ISBN 978-973-1911-51-9
347.736(498)
CIP 2009-3932

558 - MUNTEANU, CORNELIA. Drept civil : partea generală ;
Persoanele / Munteanu Cornelia. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-756-0
347
CIP 2009-4001


116 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
559 - MUNTEANU, ŞTEFAN. Repere în istoria filosofiei dreptului /
Ştefan Munteanu. - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1911-53-3
1:34
CIP 2009-5548

560 - MURGU, SIMEON. Cadrul juridic de protecţie a drepturilor
omului în dreptul intern şi internaţional / lect. univ. dr. Simeon Murgu, asist.
univ. Mihaela-Narcisa Stoicu. - Ed. a 3-a, rev. - Cluj-Napoca : Cordial Lex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-9480-67-3
342.7(100+498)
341.231.14(100+498)
CIP 2009-5213

561 - MURGU, SIMEON. Drept parlamentar / lect. univ. dr. Simeon
Murgu. asist. univ. Mihaela-Narcisa Stoicu. - Ed. a 3-a, rev. - Cluj-Napoca :
Cordial Lex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-9480-66-6
342.53(498)(075.8)
CIP 2009-5212

562 - NĂSTASE GEORGESCU, MARIA. Dreptul comunicării / Maria
Năstase Georgescu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-557-0
347.73(498+100)
CIP 2009-3821

563 - NEAGU, ION. Codul de procedură civilă adnotat / Ion Neagu,
Carmen Silvia Paraschiv, Mircea Damaschin. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
Index.
ISBN 978-973-127-158-3
347.91/.95(498)(094.4)
CIP 2009-5654


CIP 117
564 - Note de curs : legislaţie contravenţională / coord.: drd. Ion Tomescu
; [autori]: Mirel Roman, Cătălin Spânu, Mihai Marin, Darius Stănescu. - [Ed. a 2-
a]. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2008-2009
2 vol.
ISBN 978-973-115-423-7
Vol. 2 : Partea specială. - 2009. - ISBN 978-973-115-545-6
343.23(498)(094)(075.8)
CIP 2009-5004

565 - Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. - Bucureşti :
Wolters Kluwer, 2009
ISBN 978-973-1911-48-9
347.965(498)(094)
CIP 2009-3934

566 - PĂUN, ŞTEFAN. Parlamentul în principalele constituţii ale
statelor europene / Ştefan Păun, Ion Bălan. - Târgovişte : Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-08-4
342.53(4)
CIP 2009-3654

567 - PETICĂ ROMAN, CORNELIA. Dreptul transporturilor /
Petică Roman Corina. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-758-4
347.763
CIP 2009-4003

568 - PIVNICERU, MONA MARIA. Efectele juridice ale contractelor
aleatorii / Mona-Maria Pivniceru. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-522-119-2
347.44
347.464.8
CIP 2009-3967


118 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
569 - POPA, IOAN. Tractate regarding the magistrate profession in
Romania / Ion Popa. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-153-8
347.962(498)
CIP 2009-5589

570 - POPA, IOAN. Traité sur la profession de magistrat en
Roumanie / Ion Popa. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-154-5
347.962(498)
CIP 2009-5588

571 - POPA, IOAN. Curs de publicitate imobiliară / conf. univ. dr.
Popa Ioan. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T., 2009
ISBN 978-973-134-074-6
347.235
CIP 2009-5690

572 - POPA-NISTOREANU, CRISTINA. Drept comercial / Cristina
Popa Nistorescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-231-0
347.7
CIP 2009-4484

573 - POPESCU, ANDREI. Organizaţii europene şi euroatlantice /
Andrei Popescu, Ion Diaconu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-149-1
341.12(4+100)
327.51
CIP 2009-4108


CIP 119
574 - POPESCU, GHEORGHE. Interzicerea pedepsei cu moartea-
garanţie a dreptului la viaţă / Gh. Popescu, Adrian Marcel Iancu. - Craiova :
Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-240-2
343.25
CIP 2009-4781

575 - POSTOLACHE, RADA. Drept financiar / Rada Postolache. -
Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-115-543-2
347.73(075.8)
CIP 2009-4744

576 - Procesul de convergenţă instituţională / Petre Prisecaru (coord.) ;
[autori: Mariana Papatulică, Ionela Bălţătescu, Lucia Iordache, ...]. - Bucureşti :
Editura Economică, 2008-2009
2 vol.
ISBN 978-973-709-373-8
Vol. 2. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-709-375-2
34
CIP 2009-4732

577 - RĂDUCAN, GABRIELA. Dreptul executării silite / Gabriela
Răducan. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
ISBN 978-606-522-125-3
347.952
CIP 2009-5427

578 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Achiziţiile publice. - Bucureşti : Edit
Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-76-3
347.451(498)(094)
CIP 2009-5147


120 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
579 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Asociaţii şi fundaţii. - Ed. a 2-a. -
Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2009
ISBN 978-973-567-673-5
347.471
336.22:061+061.27
657:061+061.27
CIP 2009-4238

580 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul civil şi Codul de procedură
civilă. - Ed. a 4-a, rev. / ed. coord. de conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias. -
Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
ISBN 978-973-115-546-3
347(498)(094.4)
347.91/.95(498)(094.4)
CIP 2009-5391

581 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul penal şi Codul de procedură
penală. - Ed. a 6-a, rev. / ed. coord. de prof. univ. dr. Valerian Cioclei. - Bucureşti :
Editura C.H. Beck, 2009
ISBN 978-973-115-540-1
343(498)(094.4)
343.1(498)(094.4)
CIP 2009-3685

582 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Legislaţia insolvenţei. - Ed. a 3-a. -
Bucureşti : Wolters Kluwer, 2009
ISBN 978-973-1911-46-5
347.736(498)(094)
CIP 2009-4306

583 - RUJAN, ION CRISTINEL. Evoluţia dreptului de proprietate /
Rujan Ion Cristinel. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2485-9
347.23
347.2
CIP 2009-4205


CIP 121
584 - RUJAN, ION CRISTINEL. Infracţiuni şi contravenţii în
domeniul relaţiilor de familie / Rujan Ion Cristinel, Gavrilescu Alin Gheorghe. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2484-2
347.6
CIP 2009-4207

585 - RUJAN, ION CRISTINEL. Sancţiuni privind patrimoniul /
Rujan Ion Cristinel. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2483-5
347.2
CIP 2009-4206

586 - SCRIPCARU, GHEORGHE. Deontologie judiciară : syllabus /
Gheorghe Scripcaru, Aurora Ciucă, Valerius M. Ciucă. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-670-314-0
174:34
CIP 2009-3503

587 - SELEJAN-GUŢAN, BIANCA. Drept internaţional public /
Selejan-Guţan Bianca, Crăciuneanu L. M. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-750-8
341.1/.8
CIP 2009-3995

588 - SOCOL, AURA GABRIELA. Performanţa monetară &
integrarea europeană : macroeconomia integrării monetare europene - Cazul
României / Aura Gabriela Socol. - Bucureşti : Editura Economică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-440-7
341.217(4) UE
CIP 2009-4011


122 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
589 - STELIAN, ION. Drept administrativ : caiet de seminar / dr. Ion
Stelian. - Ploieşti : Karta-Graphic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1959-28-3
342.9(075.8)
CIP 2009-4847

590 - STOICA, ADRIAN. Executarea silită imobiliară / Adrian
Stoica. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-157-6
347.952.2
CIP 2009-5585

591 - STOICA, MARCELA MONICA. Uniunea Europeană - o
abordare instituţională / Marcela Monica Stoica. - Bucureşti : Pro Universitaria,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-379-0
341.217(4) UE

CIP 2009-5201

592 - STOICESCU, CONSTANTIN. Curs elementar de drept roman /
Constantin Stoicescu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-127-152-1
34(37)
CIP 2009-5590

593 - TABĂRĂ, VASILE. Consideraţii privind sistemul instituţiilor
de securitate / Vasile Tabără, Paul Dănuţ Duţă, Mihai Marcel Neag. - Sibiu :
Techno Media, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8030-14-2
341.123
CIP 2009-3742


CIP 123
594 - TANDIN, TRAIAN. Cazuri judiciare celebre / Traian Tandin. -
Bucureşti : Tritonic, 2009
ISBN 978-973-733-334-6
34.096(498)
CIP 2009-3944

595 - TAŞCU, MINODORA. Diplomaţia europeană şi "cauza
românească" : 1856-1859 / Minodora Taşcu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-204-4
341.7(4)"1856/1859"
CIP 2009-3553

596 - TILEAGĂ, COSMIN. Mecanisme şi instituţii ale mediului
concurenţial european / Tileagă Cosmin Virgil. - Sibiu : Editura Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-749-2
341.217(4) UE
CIP 2009-3828

597 - ŢICHINDELEAN, MARIOARA. Dreptul muncii / Ţichindelean
Marioara, Gheorghe Monica. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-751-5
349.2
CIP 2009-3996

598 - ŢUŢUIANU, ION. Dreptul afacerilor : curs universitar / Ion
Ţuţuianu. - Bacău : EduSoft, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8934-96-2
347.7
CIP 2009-5053


124 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
599 - UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMÂNIA (BUCUREŞTI). Lista notarilor publici în funcţie la 1 martie
2009 / Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. - Ed. a 6-a, rev. -
Bucureşti : Notarom, 2009
ISBN 978-973-8921-35-1
347.961(498)
CIP 2009-4606

600 - URSUŢA, MIRCEA. Procedura contravenţională / Mircea
Ursuţa. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-150-7
343.23(498)
CIP 2009-4722

601 - VARGA GÁBOR. Europa ante portas / Gábor Varga. -
Bucureşti : Editura OSIM, 2009
ISBN 978-973-7618-30-6
347.77(498) OSIM
001.894(498) OSIM
CIP 2009-5366

602 - VARTOLOMEI, BRÂNDUŞA. Dreptul muncii : pentru
învăţământul economic / Brânduşa Vartolomei. - Bucureşti : Editura Economică,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-436-0
349.2
CIP 2009-4007

603 - VESMAŞ, DAIANA MAURA. Drept comunitar european /
Vesmaş Daiana Maura. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-760-7
341.217(4) UE
CIP 2009-4005


CIP 125
604 - VOICU, MARIN. Drept comunitar general / Marin Voicu, Mirela
Georgiana Sabău. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-434-0
341.217(4) UE
CIP 2009-5663

605 - VOICU, MARIN. Drept comunitar general / Marin Voicu, Mirela
Georgiana Sabău. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-423-4
341.217(4) UE
CIP 2009-4806

606 - VOICU, MARIN. Drept european : curs introductiv / Marin
Voicu, Mirela Georgiana Sabău. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-424-1
341.217(4) UE
CIP 2009-4807

607 - VOICULESCU, NICOLAE. Drept comunitar al muncii / Nicolae
Voiculescu. - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2009
ISBN 978-973-1911-50-2
341.217(40) UE
349.2(498:4)
CIP 2009-3933

608 - VOINEAG, VIOREL. Teste grilă pentru magistratură,
avocatură şi examenul de licenţă / Viorel Voineag. - Bucureşti : Juritest, 2009
ISBN 978-973-87850-4-5
34(075.8)(079.1)
CIP 2009-5562

609 - VOINIC, MARIA CRISTINA. Traficul ilicit de organe, ţesuturi
şi celule de origine umană : prevenire şi combatere / Voinic Maria Cristina. -
Bucureşti : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-277-8
343.4
CIP 2009-5626


126 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
610 - Women's rights : from universal to regional in human rights :
essays in honour of justice Bhagwati = Les droits de la femme : de l'universel au
régional dans les droits de l'homme : essais en l'honneur de Juge Bhagwati / edited
by Iulia Motoc. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-647-3
342.7:3-055.2
CIP 2009-4960

611 - ZAMFIR, PAUL BOGDAN. Cadrul economico-juridic al
relaţiilor României în condiţiile integrării în U.E. / Paul-Bogdan Zamfir. -
Bucureşti : Tribuna Economică, 2009
ISBN 978-973-688-139-8
327(498)
341.217(4) UE
CIP 2009-4654

35.0/354 Administraţie publică

612 - BAHRIN, DOREL. Consiliul Suprem de apărare a ţării şi
controlul parlamentar al acestuia / dr. Dorel Bahrin. - Bucureşti : Editura
I.R.D.O., 2009
ISBN 978-973-9316-75-0
354(498)
CIP 2009-4729

613 - BONTIC, NICOLAE. Cooperarea jandarmeriei române cu alte
forţe pentru îndeplinirea misiunilor specifice / Nicolae Bontic. - Bucureşti : Edit
Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-69-5
351.742(498)
CIP 2009-5145


CIP 127
614 - CALCAN, GHEORGHE. Administraţia publică românească în
secolele XIX-XX : legi şi reforme importante / Gheorghe Calcan. - Bucureşti :
Editura Universitară, 2009-
vol.
ISBN 978-973-749-568-6
Vol. 1 : De la reforma lui Alexandru Ioan Cuza la cele ale Marii
Uniri : 1864-1925. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-749-571-6
35(498)"18/19"
CIP 2009-5384

615 - CHEŢE, EMIL VICTOR. România în ecuaţia Euroatlantică a
securităţii şi apărării / Emil Victor Cheţe. - Bucureşti : Editura Universităţii
Naţionale de Apărare "Carol I", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-663-693-2
351.86
CIP 2009-4204

616 - DRĂGHICI, ION. Managementul situaţiilor de risc în domeniul
siguranţei publice / Ion Drăghici. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-253-2
351.742
CIP 2009-5009

617 - DRĂGHICI, ION. Tactica poliţienească privind intervenţia în
gestionarea riscurilor / Ion Drăghici. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-254-9
351.742
CIP 2009-5010

618 - Effets du parteneriat public privé dans les services publics
d'alimentation en eau et d'assainissement : expérience de la municipalité de
Bucarest / Ioan Radu, Viorel Lefter, Cleopatra Şendroiu, ... - Bucureşti : Editura
ASE, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-505-184-3
352(498) CIP 2009-4302


128 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
619 - FLENCHEA, PETRU. Municipiul Roman şi comunitatea ruşilor
lipoveni / Petru Flenchea ; ed. îngrij. şi pref.: dr. Dan Gabriel Arvătescu. -
Bucureşti : Papirus Media, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88956-2-1
352(498 Roman)
CIP 2009-3664

620 - HULPOI, MIHAI. Administraţie poliţienească rurală / dr. Mihai
Hulpoi. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-453-1
351.74(498-22)
CIP 2009-4623

621 - MARKÓ BÉLA. Egy irredenta hétköznapja : lehallgatási
jegyzőkönyv : 1986-1989 / Markó Béla. - Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia, 2009
ISBN 978-973-665-257-8
351.746.1(498):821.511.141.09 Markó B.
CIP 2009-5755

622 - MIHALACHE, VASILE. Jandarmeria la răspântii sociale :
1944-1990 / gl. bg. (r) Mihalache D. Vasile. - Bucureşti : Editura Sylvi, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-628-189-1
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-628-188-4.
Vol. 2. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-628-187-7.
351.742
CIP 2009-5311

623 - POBIRCI, ION. Jandarmeria bihoreană / col. (r.) Ion Pobirci,
cpt. Ioan Cristian Pobirci. - Oradea : Duran's, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1903-06-4
351.742(498-35 Bihor)
CIP 2009-5691


CIP 129
624 - Politica europeană în domeniul vizelor. - Bucureşti : Editura
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 2009
ISBN 978-973-745-015-9
351.756(4)
CIP 2009-5298

625 - POPESCU, RALUCA. Managementul proiectelor teritoriale /
Raluca Florina Popescu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0615-0
352
711.1
CIP 2009-3819

626 - Studiu monografic : CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina. -
Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 2009
ISBN 978-973-745-014-2
351.74(498 Slatina)
CIP 2009-5299

627 - ŞINCA, FLORIN N. Din istoria Poliţiei Române / Florin Şinca ;
pref.: Florin Constantiniu. - Bucureşti : R.C.R. Print, 2006-
vol.
ISBN 978-973-0-04448-1
Vol. 3. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-88770-9-2
351.74(498)(091)
CIP 2009-4320

628 - ŢĂRANU, LIVIU. Ion Mihai Pacepa în dosarele Securităţii :
1978-1990 / Liviu Ţăranu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009
Index
ISBN 978-973-45-0580-7
351.746.1(498) Pacepa,M.I."1978/1990"
929 Pacepa,I.M.
CIP 2009-5210


130 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară

629 - BRATU, ION. Ghidul educaţiei militare / colonel Ion Bratu. -
Costeşti : Ars Libri, 2009
ISBN 978-973-1904-79-5
355
CIP 2009-4272

630 - DIACENCO, ANDREEA. Personalităţi militare române din
prima jumătate a secolului al XX-lea / Andreea Diacenco, Adriana Bianca Pop. -
Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0617-4
355(498)"19":929
CIP 2009-3724

631 - DUŢU, PETRE. Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia
armatei naţionale / dr. Petre Duţu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de
Apărare "Carol I", 2008.
ISBN 978-973-663-694-3
355.45(498)
CIP 2009-4592

632 - DUŢU, PETRE. Societăţile militare private şi securitatea
umană / dr. Petre Duţu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare
"Carol I", 2008.
ISBN 978-973-663-702-5
355
CIP 2009-4591

633 - MACOVEI, REMUS. Regimentul 36 Infanterie : o istorie în
imagini / Remus Macovei. - Constanţa : Editura Boldaş, 2009
ISBN 978-606-8066-02-8
356.1(498 Constanţa)
CIP 2009-4961


CIP 131
634 - MOISA, GABRIEL. Adrian Mihuţiu în rezistenţa anticomunistă
din Arad şi Bihor / Gabriel Moisa, Gheorghe Poenaru. - Oradea : Primus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1975-13-9
355.425.4(498.4)
CIP 2009-4634

635 - ROMAN, NICOLAE N. Culegere de lecţii învăţate / general-
maior dr. Nicolae N. Roman, col. Adrian Stroea. - Bucureşti : Editura Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, 2009
ISBN 978-606-524-034-6
355
CIP 2009-5170

636 - SARCINSCHI, ALEXANDRA. Operaţiile de stabilitate şi
securitate umană / dr. Alexandra Sarcisnchi. - Bucureşti : Editura Universităţii
Naţionale de Apărare "Carol I", 2008
ISBN 978-973-663-710-0
355.45
CIP 2009-4588

637 - STRĂINU, EMIL. Războiul geofizic / general de brigadă Emil
Străinu. - Bucureşti : Solaris Print, 2009
ISBN 978-973-88853-4-9
355.40:5
CIP 2009-4136

638 - STRĂINU, EMIL. Războiul psihotronic / general de brigadă Emil
Străinu. - Bucureşti : Solaris Print, 2009
ISBN 978-973-88853-3-2
355.40:159.961
CIP 2009-4133

639 - SUMAN, GHEORGHE. Istoria batalionului 17 Vânători de
Munte "Dragoş Vodă" / colonel (r) Gheorghe Suman, locotenet colonel Doruţ
Greab. - Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8936-94-2
356.114(498)
CIP 2009-5341


132 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
640 - VĂDUVA, GHEORGHE. Război şi cunoaştere / dr. Gheorghe
Văduva. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2008
ISBN 978-973-663-706-3
355.01
CIP 2009-4590

641 - VĂDUVA, GHEORGHE. Simetria, disimetria şi asimetria în
conflictele militare actuale / dr. Gheorghe Văduva. - Bucureşti : Editura
Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2008
ISBN 978-973-663-704-9
355.45
CIP 2009-4594

642 - VITALIS, EDUARD ALEXANDRU. Securitate în epoca
globalizării / Vitalis Eduard Alexandru. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-70-1
355.45
CIP 2009-5144

643 - VLADU, MIRCEA. O viaţă pentru o idee : dezrobirea
pontonierilor / Mircea Vladu ; pref.: col. Ioan Mocan. - Sibiu : Editura Academiei
Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-056-7
355(498)
CIP 2009-5424

36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului

644 - Alocaţia de stat pentru copii. - Bucureşti : Con Fisc, 2009
ISBN 978-973-1895-21-5
364.442.6(498)
369.7(498)
CIP 2009-4057


CIP 133
645 - ANDRIONI, FELICIA. Repere metodologice în asistenţa
socială : tehnici şi metode de investigaţie şi intervenţie asistenţială / Felicia
Andreioni. - Petroşani : Focus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-677-149-1
364
CIP 2009-3735

646 - Asigurările pentru accidente de munca şi boli profesionale. -
Bucureşti : Con Fisc, 2009
ISBN 978-973-1895-22-2
368(498)
CIP 2009-4056

647 - Asigurările pentru şomaj. - Bucureşti : Con Fisc, 2009
ISBN 978-973-1895-20-8
369.3(498)
CIP 2009-4059

648 - Asigurările sociale de sănătate. - Bucureşti : Con Fisc, 2009
ISBN 978-973-1895-23-9
369.22(498)
CIP 2009-4058

649 - COSTIN, ALINA. Elemente de asistenţă socială / Alina Costin. -
Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-347-1
36(498)
CIP 2009-4549

650 - HAWKINS, DEL I. Comportamentul consumatorului : strategii
de marketing / Del I. Hawkins, David L. Mothersbaugh, Robert J. Best ; trad. de
Miruna Andriescu, Radu Andriescu, Cosmina Kahler. - Iaşi : Polirom, 2009
Index
ISBN 978-973-46-1217-8
366.1
CIP 2009-5222


134 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
651 - JURCUŢ, CAMELIA. Politici sociale pentru persoane cu
dizabilităţi / Camelia Jurcuţ. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-348-8
364.65-056.26(498)
CIP 2009-4550

652 - MUŞAT, GALINA. Manualul operatorului helpline / Galina
Muşat. - Bucureşti : Eurolobby, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88736-9-8
364
CIP 2009-5161

653 - ŞTEFĂNOI, PETRU. Teoria fericirii în asistenţa socială : de la
managementul îngrijirii la managementul fericirii / Petru Ştefănoi. - Iaşi : Lumen,
2009
ISBN 978-973-166-131-5
36
159.9
CIP 2009-4539

37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber

654 - ABAZA, CARMEN. Matematică : caiet de vacanţă : clasa a IV-a /
Maria Zaharia (coord.), Carmen Abaza, Eugenia Sergentu. - Ed. a 4-a, rev. -
Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0626-6
371.671:51:373.3
372.47
CIP 2009-4881

655 - Activităţi practice pentru preşcolari - Scriu, mă joc şi învăţ
împreună cu ursuleţul Martinel / trad. de Daniela Cruceru. - Bucureşti : Teora,
2009
ISBN 978-973-20-1120-1
371.381:373.24
CIP 2009-4477


CIP 135
656 - ALBU, ADINA. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a III-a /
Adina Albu, Ramona Lăzărică. - Bacău : Grafit, 2009
ISBN 978-973-1745-58-1
371.671:373.3
CIP 2009-4952

657 - ALBU, ADINA. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa I /
Adina Albu, Ramona Lăzărică. - Bacău : Grafit, 2009
ISBN 978-973-1745-57-4
371.671:373.3
CIP 2009-4954

658 - ALEXANDRU, VASILE. Costică Alexandru 1923-2007 / Vasile
Alexandru. - Galaţi : Academica, 2009
ISBN 978-973-8937-48-2
37(498 Galaţi) Alexandru,C.
929 Alexandru,C.
CIP 2009-4835

659 - Alfabetul ilustrat : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-4-1
372.41
CIP 2009-5477

660 - ANDREI, ELENA. Monografia Şcolii Grăjdana, judeţul Buzău /
Elena Andrei. - Buzău : Omega, 2009
ISBN 978-606-8061-18-4
373.3(498 Grăjdana)(091)
CIP 2009-5238

661 - ARDELEAN, DELIA. Caiet de practică pedagogică / Delia
Ardelean. - Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-536-012-9
371.133:51:378
CIP 2009-5653


136 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
662 - BALOGH CSILLA-TÜNDE. 7 lépésben az ügyesség felé /
Balogh Csilla-Tünde, B. Balogh Enikő. - Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!,
2009
ISBN 978-973-151-048-4
371.381
CIP 2009-5320

663 - BARBU, LAURA. Împreună pentru educarea celor mici : relaţia
grădiniţă-familie / Laura Mariana Barbu. - Craiova : Editura Cellina, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1827-32-2
371:373.24
CIP 2009-4985

664 - BARBU, LAURA. Jocul didactic în grădiniţa de copii : locul,
rolul, importanţa şi metodologia jocului didactic în grădiniţă / Laura Mariana
Barbu. - Craiova : Editura Cellina, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1827-33-9
371:373.24
CIP 2009-4986

665 - BODÓ MÁRTA. Iskola és színház : az iskoladráma
neveléstörténeti és pedagógiai szerepe / Bodó Márta. - Cluj-Napoca : Verbum,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8059-06-8
371:792
CIP 2009-4689

666 - BOGHICI, CRISTINA. Modalităţi de realizare a compunerilor
şcolare / Boghici Cristina. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-211-4
372.464
CIP 2009-3966


CIP 137
667 - BOROŞ, LĂCRĂMIOARA. Portofoliu de practică pedagogică :
instrument de lucru pentru studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică -
specializarea teologie romano-catolică didactică / Lăcrămioara Boroş. - Iaşi :
Sapientia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8980-46-4
371.133
282
CIP 2009-5326

668 - BULAI, DIAMANTA LUMINIŢA. Consilierea pentru carieră :
ghid tematic pentru activităţile de orientare şi consiliere pentru carieră / Diamanta
Luminiţa Bulai. - Galaţi : Sinteze, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1917-36-8
37.048
371.121
CIP 2009-4201

669 - CIRIN, FLORENTINA. Monografia Centrului Şcolar Arad : a
85-a aniversare / Florentina Cirin, Diana Sărac, Călin Cismaş. - Arad : Promun,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88307-0-7
37(498 Arad)(091)
CIP 2009-4113

670 - COCAN, CORNELIA. Relaţia profesor-elev în viziunea
educaţiei şi învăţământului personalizat / Cornelia Cocan. - Braşov : Editura
Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-480-9
37
CIP 2009-4964


138 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
671 - Culegere de probleme şi teste pentru bacalaureat şi admitere în
facultate : chimie, biologie, geografie, logică, psihologie / Mariana Moraru, Delia
Humelnicu, Maria Hanu, ... - Galaţi : Sinteze, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1917-43-6
371.279.8:373.5
CIP 2009-4698

672 - DĂESCU, IONICA. Particularităţi metodice şi mijloace folosite
în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării, consolidării şi perfecţionării
deprinderilor motrice la elevii din clasele I-IV / Dăescu Badea Ionica. - Craiova :
Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-234-1
371.3:796:373.3
CIP 2009-5121

673 - DĂNCIULESCU, DANIEL. Educaţie pentru sănătate şi prim
ajutor / Daniel Dănciulescu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-419-8
371.671:613.955:373.3
CIP 2009-4502

674 - DĂSCĂLESCU, COSMINA-ECATERINA. Petale de suflet /
Cosmina-Ecaterina Dăscălescu ; coord.: Lidia Ţurcanu ; îndr.: Doiniţa Băietu,
Maria Honciuc. - Botoşani : Silva-Vic, 2009
ISBN 978-973-1927-07-7
372.874
CIP 2009-5482

675 - DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN. Simpozion naţional
(2009 ; Cluj-Napoca). De la tradiţional la modern : simpozion naţional : Cluj-
Napoca, 27 martie 2009 / coord.: Chiorean Măriuca. - Cluj-Napoca : Risoprint,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0027-2
37(063)
CIP 2009-5456


CIP 139
676 - DEACONEASA, NICULINA. Activităţile extracurriculare în
grădiniţă : serbările : dramatizări-scenete pentru preşcolarii mari şi şcolarii mici /
Niculina Deaconeasa. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-327-0
371.383
CIP 2009-4168

677 - Dincolo de ceea ce sunt eu. - Suceava : Editura George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-68-2
37
CIP 2009-5266

678 - DÎRSTARIU, MARIA-CRISTINA. Miniculegere de jocuri
didactice matematice : clasele I-II / Maria-Cristina Dîrstariu, Maria Popa. -
Braşov : Pastel, 2009
ISBN 978-973-8944-96-1
371.382(075.33)
CIP 2009-4636

679 - DOLGU, GHEORGHE. Repere şi instantanee : oameni, cărţi,
echipe, locuri, evenimente, instituţii / Gheorghe Dolgu. - Bucureşti : Editura ASE,
2009
ISBN 978-606-505-194-2
821.135.1-94
378(498 Buc.)(0:82-94):33
CIP 2009-5554

680 - DOSA, DANIELA. Despre legume şi fructe : culegere de texte /
Daniela Dosa. - Petroşani : Tehno-Art, 2009
ISBN 978-973-1842-61-5
372.41/.46
CIP 2009-3580

681 - DOSA, DANIELA. Despre mamifere şi păsări domestice :
culegere de texte literare / Daniela Dosa. - Petroşani : Tehno-Art, 2009
ISBN 978-973-1842-62-2
372.41/.46
CIP 2009-3578


140 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
682 - DOSA, ION. Animale domestice / Ion Dosa. - Ed. a 5-a, rev. -
Petroşani : Tehno-Art, 2009
ISBN 978-973-1842-64-6
372.41/.46
CIP 2009-3581

683 - DRĂGAN, OTILIA. Conceptul de curriculum : curriculum la
decizia şcolii / Drăgan Otilia, Cioponea Nicolae. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-259-4
371.214
CIP 2009-5117

684 - DUMITRESCU, PETRA. Delegarea : formă de motivare şi
conducere în instituţia de învăţământ preşcolară / Petra Dumitrescu. - Slatina :
Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-333-1
65.012.4:371
CIP 2009-5317

685 - FLORIAN, AURELIA-DANIELA. Educaţia şi integritatea
omului / Aurelia-Daniela Florian, Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-49-6
371
CIP 2009-5507

686 - Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning :
analize, principii, modele / Const. Cucoş, Bogdan Neculau, Elvira Rotundu, ... ;
coord.: Georgeta Diac. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-410-6
371.13
CIP 2009-4276


CIP 141
687 - Gingăşia culorilor / Liuba Botnaru, Gherghina Caraman, Silvia
Mocanu, Luminiţa Tănase. - Buzău : Teocora, 2009
Index.
ISBN 978-973-1934-32-7
372.874
CIP 2009-4422

688 - GOLU, FLORINDA. Joc şi învăţare la copilul preşcolar : ghid
pentru educatori, părinţi şi psihologi / Golu Florinda. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2474-3
371
CIP 2009-5081

689 - GOZO, ZENO. O incursiune în educaţia adulţilor / Zeno Gozo. -
Timişoara : Artpress : Editura Augusta, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-189-2 ; ISBN 978-973-695-293-7
374.7
CIP 2009-1751

690 - Guidelines for the Marketing : undergraduate courses : academic
year 2008-2009 / Spiru Haret University. Faculty of Marketing and International
Business. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-400-5
378(498 Buc.) Spiru Haret
CIP 2009-3853

691 - GUZU, IULIANA LUMINIŢA. Imaginaţie, creaţie şi bucurie /
Iuliana Luminiţa Guzu. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7901-96-5
371
CIP 2009-4709


142 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
692 - IANCU, VERGICA. Particularităţi metodice ale lecţiilor de
geografie desfăşurate pe teren / Vergica Iancu. - Craiova : Alma, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1792-69-9
371:91
CIP 2009-4583

693 - IFRIM-CHEN FENG. Pedagogie medicală - educaţia sănătăţii /
Feng Ifrim-Chen. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-664-318-7
371:61(075.8)
CIP 2009-4394

694 - ILIESCU, CRISTINA MIHAELA. Psihologia educaţiei : lucrare
metodico-ştiinţifică / Cristina Mihaela Iliescu. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic,
2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8036-20-5
37.015.3
CIP 2009-3682

695 - IOAN, RALUCA ELIZA. Culegere de exerciţii de gramatică /
Ioan Raluca Eliza ; pref.: Iulian Catalui. - Braşov : Aldus, 2009
ISBN 978-973-7822-43-7
372.45
CIP 2009-3790

696 - IVANA, CRISTINA. Serbări pentru preşcolari : culegere de
programe artistice / Cristina Ivana. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-334-8
371.383
CIP 2009-5434

697 - Întrebări şi răspunsuri pentru profesorul diriginte / Florica
Veleşcu (coord.). - Bucureşti : Solaris Print, 2009
ISBN 978-973-88853-6-3
371.213.1 CIP 2009-4132


CIP 143
698 - LĂCĂTUŞ, MARIA LIANA. Învăţământul preuniversitar şi
educaţia economică / Maria Liana Lăcătuş. - Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-187-4
373.5:33
CIP 2009-5310

699 - LICEUL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ (Cluj-Napoca). 120
de ani de tradiţie / Liceul pentru deficienţi de auz ; coord.: Zoe Plontchevici,
Gabriela Chirteş. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0016-6
376(498 Cluj-Napoca) Liceul...(091)
CIP 2009-4934

700 - LUNGOCI, TOMA. Învăţătorii : o monografie eroică a Şcolii
Normale de Învăţători din Craiova / Toma Lungoci, Ion Vlăduţ. - Craiova : Arves,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-518-079-6
377.8(498 Craiova)
CIP 2009-5305

701 - LUPU, ŞTEFAN. Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări
ştiinţifice în teologie / Ştefan Lupu. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Sapientia, 2009
ISBN 978-973-8980-48-8
001.81:378.245:2
CIP 2009-5324

702 - Managementul calităţii / Cora-Maria Nechita, Daniela Bejan,
Ofelia Enache, Lavinia Băisan. - Bacău : EduSoft, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1882-11-6
65.012.4:37
CIP 2009-5058


144 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
703 - Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale /
Daniela Bejan, Cora-Maria Nechita, Ofelia Enache, Lavinia Băisan. - Bacău :
EduSoft, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1882-10-9
65.012.4:37
CIP 2009-5057

704 - MARIN, CRISTINA. Oportunităţi privind adaptarea copilului
de vârstă preşcolară la viaţa de şcolar / Marin Cristina. - Buzău : Teocora, 2009
ISBN 978-973-1934-31-0
37.062

CIP 2009-4423

705 - MATEIŢĂ, CORNELIA. Educaţie remedială / Cornelia Mateiţă,
Violeta Morozan. - Galaţi : Sinteze, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1917-40-5
371
CIP 2009-4401

706 - Matematică : caiet de vacanţă : clasa a II-a / Maria Zaharia
(coord.) ; Carmen Abaza, Mihaela Cristea, Eugenia Sergentu, Nadia Tufă. - Ed. a
4-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0624-2
371.671:51:373.3
372.47
CIP 2009-4882

707 - Matematică : caiet de vacanţă : clasa I / Maria Zaharia (coord.) ;
Mihaela Anghelescu, Dorica Buţă, Liliana Şandor. - Ed. a 4-a, rev. - Piteşti :
Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0623-5
371.671:51:373.3
372.47
CIP 2009-4883


CIP 145
708 - MAZILESCU, CRISANTA-ALINA. De la pedagogia generală la
didactica ştiinţelor şi tehnologiei / lector dr. Crisanta-Alina Mazilescu. -
Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-832-9
371
CIP 2009-3831

709 - MĂGUREANU, MARIA. Proiectare şi dezvoltare curriculară în
învăţământul primar : lucrare ştiinţifică / Maria Măgureanu. - Costeşti : Ars
Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-84-9
373.3
CIP 2009-4970

710 - MERLUŞCĂ, SIMONA. Fişe de lucru pentru aprofundare :
clasa a II-a / Simona Merluşcă, Elena Urdă. - Bacău : Grafit, 2009
ISBN 978-973-1745-55-0
371.671:373.3
CIP 2009-4951

711 - MERLUŞCĂ, SIMONA. Fişe de lucru pentru aprofundare :
clasa a IV-a / Simona Merluşcă, Elena Urdă. - Bacău : Grafit, 2009
ISBN 978-973-1745-56-7
371.671:373.3
CIP 2009-4953

712 - Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii /
Smeianu Marcela, Tureanu Maria, Daniela Raileanu, ... ; coord.: Viorica Preda. -
Craiova : Editura Gheorghe Cârţu-Alexandru, 2009
ISBN 978-973-8040-25-0
371.3:373.24
CIP 2009-4513


146 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
713 - MILCU, MARIUS. Cercetare psihologică modernă : direcţii si
perspective : cercetare cantitativă vs. cercetare calitativă / Marius Milcu, Wilfried
Griebel, Raluca Sassu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-555-6
37.018.43
159.9
CIP 2009-3687

714 - Modern psychological research : trends and prospects :
quantitative research vs. qualitative research / Marius Milcu, Yazmin Bronkema,
Wilfried Griebel, Raluca Sassu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-556-3
37.018.43
159.9
CIP 2009-3686

715 - Monografia Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu /
Adrian Gorun, Adina Neamţu (coord.). - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009
ISBN 978-973-144-252-5
378(498 Târgu-Jiu) Constantin Brâncuşi
CIP 2009-5109

716 - NANU, GEORGE. Dinamica jocurilor de mişcare în
învăţământul preprimar şi primar / George Nanu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-423-5
372.879.6
CIP 2009-5417

717 - Nekünk bejött / editat de Török Kajtár Enikő. - Sângeorgiu de
Mureş : Editura Hoppa!, 2009
ISBN 978-973-151-069-9
371.3
CIP 2009-5322


CIP 147
718 - New ways of teaching literature / coord.: Mădălina Teodorescu,
Mariana Gună, Alicia Krzyczkowski. - Alexandria : Tipoalex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1821-22-1
371.3:82.09
CIP 2009-4268

719 - Numere : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-3-4
51:373.2
CIP 2009-5478

720 - OPRESCU, MARIA. Elefantul galben : Matematică : clasa a II-a :
fişe de lucru, teste de evaluare, calificative, descriptori / Oprescu Maria. - Ed. a 8-
a. - Timişoara : Hieropolis, 2009
ISBN 978-973-1818-29-0
371.671:51:373.3
371.263:373.3
372.47
CIP 2009-4980

721 - OPRIŢOIU, ARETIA. Exerciţii şi jocuri de mişcare : auxiliar
didactic / Aretia Opriţoiu, Rodica Scurtu. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic, 2009
Index.
ISBN 978-606-8036-21-2
371.3:796.41:373.3
CIP 2009-3954

722 - PANC LAURA GEORGETA. Modalităţi de activizare a elevilor
în cadrul orelor de limba română pentru eficientizarea activităţilor la clasele
cu predare simultană / Laura Georgeta Panc. - Oradea : Editura Didactica
Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-51-9
371.3:373.3
CIP 2009-5542


148 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
723 - PĂŞOI, IRINA CONSTANŢA. Eficienţa metodelor de
învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie / Irina Constanţa Păşoi. -
Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-239-6
371:91
CIP 2009-4779

724 - PETRE, RAMONA. Momente artistice pentru cei mici : serbări
şcolare / Ramona Petre, Olivia Iancu, Maria Măgureanu. - Costeşti : Ars Libri,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-83-2
371.383
373.3
CIP 2009-4718

725 - PLOPŞOREANU, MARIN. Dezvoltare fizică armonioasă /
Marin Plopşoreanu. - Ed. a 3-a. - Făgăraş : Păzitorul Adevărului, 2009
ISBN 978-973-1940-08-3
371.3:796
CIP 2009-4121

726 - POENARU, VASILE. Cartea serbărilor şcolare : scenete şi
poezii pentru serbări la clasele I-IV / Vasile Poenaru. - Ed. a 7-a, rev. - Bucureşti :
Editura Coresi, 2009
ISBN 978-973-137-039-2
371.383:373.3
821.135.1-93-1
821.135.1-93-2
CIP 2009-3812

727 - POPA, GEORGETA-IULIA. Din manualele de altădată : texte
educative pentru ciclul primar / Georgeta-Iulia Popa. - Reşiţa : Editura TIM, 2009
ISBN 978-973-696-135-9
37
CIP 2009-4790


CIP 149
728 - POPA, MARIA. Miniculegere de jocuri didactice pentru Limba
română : clasele I-II / Maria Popa, Maria-Cristina Dîrstariu. - Braşov : Pastel,
2009
ISBN 978-973-8944-97-8
371.382(075.33)
CIP 2009-4637

729 - PREDA, VIORICA. Lecturi educative pentru preşcolari /
Viorica Preda, Daniela Dosa. - Petroşani : Tehno-Art, 2009
ISBN 978-973-1842-60-8
372.41/.46
CIP 2009-3577

730 - PREOTEASA, GRIGORE. Educaţie şi ştiinţă / Grigore
Preoteasa, Iustin Paralescu, Petre Ciungu. - Bucureşti : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-095-8
371:001
CIP 2009-4413

731 - RADU, ECATERINA. A.B.C. : pentru educatoare ... şi nu numai /
Ecaterina Radu. - Constanţa : Europolis, 2009
ISBN 978-973-676-352-6
373.2
CIP 2009-5658

732 - RADU, ECATERINA. Scrie cu mine I / Ecaterina Radu, Gabriela
Perşoiu. - Constanţa : Europolis, 2009
ISBN 978-973-676-353-3
373.2
CIP 2009-5659

733 - RADU, ECATERINA. Scrie cu mine II / Ecaterina Radu, Gabriela
Perşoiu. - Constanţa : Europolis, 2009
ISBN 978-973-676-354-0
373.2
CIP 2009-5660


150 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
734 - Realizarea programului UBB 500 : propuneri de măsuri / Ioan
Bucur, Paul Şerban Agachi, Robert Coroş, ... - Cluj-Napoca : Presa Universitară
Clujeană, 2009
ISBN 978-973-610-863-1
378
CIP 2009-3516

735 - Reforma de curriculum : 2005-2008 / ed.: Vasile Chiş, Kozma Kis
Elisabeta, Eunicia Trif. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-860-0
371
CIP 2009-3515

736 - SAVIN, MIHAELA. Abordări creative şi inovatoare în actul
educaţional / Mihaela Savin, Maria Chiriloaie, Ioan Stoica. - Bacău : Pro Plumb,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1894-12-6
37
CIP 2009-5558

737 - SÉRA TÜNDE. Lépésről - lépésre / Séra Tünde. - Sângeorgiu de
Mureş : Editura Hoppa!, 2009
ISBN 978-973-151-073-6
37
CIP 2009-5318

738 - SILEA, CAMELIA. Rolul şcolii în formarea personalului
didactic / Camelia Silea. - Sibiu : Adalex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1964-0-65
371(498 Sibiu)
CIP 2009-5300

739 - Sinteze pentru bacalaureat / colectivul catedrei de discipline
economice al Gr. Şcolar "Matei Basarab". - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-29-2
371.279.8:373.5
CIP 2009-3513


CIP 151
740 - STANCIU, MARICICA. Educaţie incluzivă : materiale suport
pentru formarea profesorilor / Maricica Stanciu, Diamanta Luminiţa Bulai. -
Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-42-9
371
CIP 2009-4399

741 - A story of success : The pizza bussiness across europe : at the
annual conference in Prague, 13-15 february, the project wons the first prize at the
16-19 years category / Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca ; coord.:
Alexandra Lişcan, Maria Bena. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0028-9
371
CIP 2009-5537

742 - ŞERBĂNOIU, RODICA. Exerciţii şi jocuri pentru consolidarea
deprinderilor motrice de bază : îndrumător / Rodica Şerbănoiu, Iulian-Doruţ
Dîrpeş. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic, 2009
Index.
ISBN 978-606-8036-22-9
371.3:796.41:373.3
CIP 2009-3955

743 - TAMAŞ, IULIANA. Formarea şi însuşirea noţiunilor
matematice la clasele I-IV / Tamaş Iuliana. - Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala
Mehedinţiului, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7711-89-2
372.47
CIP 2009-3639

744 - TERO, MIRCEA. Ghidul proiectului de diplomă : specializarea
Mecatronică / Mircea Tero, Marius Rusu. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-647-649-5
378.2:621
CIP 2009-4153


152 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
745 - TUDOR, SEBASTIAN. Dezvoltarea învăţământului în fostele
judeţe Argeş şi Muscel în perioada 1864-1914 / Sebastian Tudor. - Piteşti :
Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0631-0
37(498)"1864/1914"
CIP 2009-5399

746 - UDREA, ŞTEFANIA. Păsări domestice / Ştefania Udrea, Daniela
Dosa. - Petroşani : Tehno-Art, 2009
ISBN 978-973-1842-63-9
372.41/.46
CIP 2009-3579

747 - URSAN, ANAMARIA DORINA. Managementul organizaţiei
şcolare în care se integrează persoane de etnie romă / Ursan Anamaria Dorina. -
Oradea : Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-46-5
37(=214.58)(498)
CIP 2009-3880

748 - VIZITIU, ANIŞOARA. Comunicarea scrisă : auxiliar curricular
pentru clasele III-IV / Anişoara Vizitiu. - Focşani : Terra, 2009
ISBN 978-973-8370-69-2
372.464
CIP 2009-4088

749 - ZAHARIA, MARIA. Matematică : caiet de vacanţă : clasa a III-a /
Maria Zaharia (coord.), Mihaela Cristea, Nadia Tufă. - Ed. a 4-a, rev. - Piteşti :
Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0625-9
371.671:51:373.3
372.47
CIP 2009-4884


CIP 153
750 - ZAMFIR, CAMELIA. Şcoala - facilitator de dezvoltare durabilă
a comunităţii / Camelia Zamfir, Ion Constantin Zamfir. - Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-41-2
371
CIP 2009-4400

751 - ZMĂRĂNDESCU, SOFIA. Predarea verbului în ciclul primar :
lucrare ştiinţifică / Sofia Zmărăndescu. - Costeşti : Ars Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-78-8
372.462
371.3:811.135.1
CIP 2009-4174

39 Etnografie. Folclor

752 - BITAY ENIKŐ MAGDOLNA. Technikatörténeti örökség a
kalotaszegi magyarvalkón / Bitai Enikő, Márton László, Talpas János. - Cluj-
Napoca : Societatea Muzeului Ardelean, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8231-77-1
39(498 Văleni)
CIP 2009-5306

753 - CANAVAGGIO, PIERRE. Dicţionar de superstiţii : marile
personalităţi şi superstiţiile lor / Pierre Canavaggio ; trad.: Aurelia Năstase. -
Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-47-0607-5
398.3:929
CIP 2009-3618

754 - Cele şapte vârste ale femeii / dr. Rosemary ; trad.: Rădulescu
Adriana, Angela Bednarovschi. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index.
ISBN 978-973-675-594-1
396
CIP 2009-4508


154 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
755 - COMAN, MIHAI. Studii de mitologie / Mihai Coman. -
Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-348-6
398.3/.4(075.8)
CIP 2009-4802

756 - Egalitate prin diferenţă : ghiduri informative. - Cluj-Napoca :
Editura Fundaţiei Desire, 2009
3 vol.
ISBN 978-973-88933-0-6
Vol. 1 : Comunităţi şi culturi rome / Letiţia Mark, Carmen Marcu. -
2009. - ISBN 978-973-88933-1-3
Vol. 2 : Oportunităţi egale şi nediscriminare în domeniul muncii /
Enikö Magyari-Vincze. - 2009. - ISBN 978-973-88933-2-0
Vol. 3 : Comunicare interculturală / Camelia Moraru. - 2009. - ISBN
978-973-88933-3-7
39(214.58)(498)
CIP 2009-4409

757 - MAI, MUKHTAR. Batjocorită / Mukhtar Mai ; trad.: Maria
Genescu. - Bucureşti : ALLFA, 2009
ISBN 978-973-724-196-2
396(549)
CIP 2009-3549

758 - MIHALACHE, MARGARETA.Cămaşa de sărbătoare din
colecţia muzeală Ungureni (satul Mihai Viteazul) : studiu de cercetare /
Margareta Mihalache. - Botoşani : Agata, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7707-68-0
39(498 Conceşti)
CIP 2009-3931

759 - MITRU, ALEXANDRU. Din marile legende ale lumii /
Alexandru Mitru. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Vox, 2009
ISBN 978-973-1969-29-9
82-91-34=135.1
398.2(100)
821.135.1-93-34
CIP 2009-3637


CIP 155
760 - NICOLA, MIHAELA. Cu mănuşi : manual de atitudine / Mihaela
Nicola. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009
ISBN 978-973-689-312-4
395
CIP 2009-4870

761 - NICOLAU, IRINA. Povestea mărţişorului / Irinia Nicolau ;
desene: Mihaela Şchiopu. - Bucureşti : Martor, 2009
ISBN 978-973-88499-8-3
398.332.1(498)
CIP 2009-3643

762 - POENARU, MICHIELA. Cei şapte ani de acasă : codul bunelor
maniere pentru copii / Michiela Poenaru. - Ed. a 11-a, rev. - Bucureşti : Editura
Coresi, 2009
ISBN 978-973-137-146-7
395-053.2
CIP 2009-3802

763 - POENARU, MICHIELA. Cei şapte ani de acasă : codul bunelor
maniere pentru copii / Michiela Poenaru. - Ed. a 12-a, rev. - Bucureşti : Editura
Coresi, 2009
ISBN 978-973-137-109-2
395-053.2
CIP 2009-3813

764 - POST, PEGGY. Codul Emily Post al bunelor maniere pentru
copii / Peggy Post, Cindy Post Senning... ; trad.: Sorin Teodorescu ; il.: Steve
Bjorkman. - Ed. a 4-a, rev. - Bucureşti : Corint Junior, 2009
ISBN 978-973-128-256-5
395-053.2
CIP 2009-3951


156 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
765 - STOIAN-IRIMIE, DELIA. Obiceiuri de înmormântare din zona
subcarpatică a Moldovei (Suceava, Neamţ, Bacău) / Delia Claudia Stoian-
Irimie ; pref.: Ileana Szenik. - Cluj-Napoca : Mediamusica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1910-22-2
398.8(498.3)
784.4(498.3)
CIP 2009-4650

766 - STOIAN-IRIMIE, DELIA. Repertoriul funebru din zona
subcarpatică a Moldovei (Suceava, Neamţ, Bacău) / Delia Claudia Stoian-
Irimie ; pref.: Ileana Szenik. - Cluj-Napoca : Mediamusica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1910-23-9
398.8(498)
784.4(498)
CIP 2009-4651

767 - SZABO, LUCIAN-VASILE. Tradiţii şi credinţe de Paşti /
Lucian-Vasile Szabo ; după: Gh. F. Ciauşanu, Arthur Gorovei, Simeon Florea, ... -
Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-63-8
398.332.12(498)
CIP 2009-4194

768 - ŢĂBĂRNAC, GHEORGHE V. La curţile dorului / Gheorghe
Ţăbărnac V. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8458-98-7
821.135.1-91
398(498 Piatra Şoimului)
CIP 2009-4554

769 - ŢÂRCOVNICU, EMIL. Obiceiuri şi credinţe macedoromâne :
dicţionar / Emil Ţârcovnicu. - Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8369-32-0
398.3(=135.1)(497)
CIP 2009-4521


CIP 157
770 - VULEA, GEORGETA. Culegere de texte folclorice / Georgeta
Vulea. - Craiova : PrintXpert, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8060-07-1
398
CIP 2009-5613

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

771 - SIMPOZIONUL NAŢIONAL "EDMOND NICOLAU" (3 ;
2009 ; Cluj-Napoca). Ştiinţa şi tehnologia - cheia cunoaşterii, baza creativităţii
şi inovării : culegere de lucrări prezentate [la] Simpozionul naţional "Edmond
Nicolau" : Cluj-Napoca, 2009 / coord.: Dragoş Ionel Cosma..., Maria Simuţ...,
Carmen Giurgiu..., Ioan Radu Todea... - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-53-0018-0
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-53-0017-3
Vol. 2. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-53-0019-7
5:62(063)
CIP 2009-4935

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător

772 - BREABĂN, IULIANA GABRIELA. Evaluarea impactului
asupra mediului / Iuliana Gabriela Breabăn. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I.
Cuza", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-327-7
504
CIP 2009-4287

773 - CĂPĂŢÂNĂ, CAMELIA. Resurse naturale şi utilizarea lor :
îndrumar de lucrări practice / Camelia Căpăţână, Cătălin Emil Şchiopu. -
Bucureşti : Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-476-5
504.062
CIP 2009-4695


158 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
774 - CÎRSTOI, LIVIA. Formarea unui comportament ecologic
vizând grija şi respectul faţă de mediul natural / Cîrstoi Livia. - Buzău :
Teocora, 2009
ISBN 978-973-1934-30-3
504.06
CIP 2009-4424

775 - Concepţii, soluţii şi modalităţi de reducere a poluării mediului /
Adelina Dumitraş, Valentin Singureanu, Ioan Oroian, ... - Cluj-Napoca : Napoca
Star, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-647-636-5
504.054
CIP 2009-4254

776 - DE LA PIETROSU MARE LA PARCUL NAŢIONAL MUNŢII
RODNEI - REZERVAŢIE A BIOSFEREI : 75 ANI. Simpozion aniversar
(2009 ; Baia-Mare). De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei -
rezervaţie a biosferei : 75 ani : simpozion aniversar : Baia-Mare, 2009 / coord.:
Dan Munteanu. - Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1729-98-5
502.7(498)
CIP 2009-3865

777 - KAPOSTA, IOSIF. Ecologie şi protecţia mediului / prof. univ. dr.
Iosif Kaposta. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-845-9
504.06
CIP 2009-4224

778 - MARIAN, MONICA. Vom putea restitui florile împrumutate de
la copiii noştri? : protejarea "in situ" şi "ex situ" a speciilor de plante periclitate
din Munţii Ţibleşului, Valea Lăpuşului, Valea Someşului şi Culmea Codrului /
Monica Marian, Payer Maria Magdalena. - Baia-Mare : Editura Universităţii de
Nord, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-536-001-3
502.7(498) CIP 2009-3863


CIP 159
779 - MICLE, VALER. Procedee şi echipamente de depoluare a
solurilor şi a apelor subterane / Valer Micle, Gheorghe Neag. - Cluj-Napoca :
Editura U.T. Press, 2009
ISBN 978-973-662-447-6
504.054
CIP 2009-5452

780 - MIHĂESCU-DUŢĂ, DORALINA RAMONA. Protecţia
mediului / Doralina Ramona Mihăescu Duţă, Constantin Mihăescu Duţă. - Deva :
Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-47-9
504.06
CIP 2009-4859

781 - MONCICĂ, MARIA. Organizarea mediului construit / Maria
Moncică, Oltea Gorcea. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-344-0
504:624
CIP 2009-3750

782 - Monitorizarea factorilor de mediu : tehnici şi sisteme / Mircea
Dobriceanu, Dan Selişteanu, Gheorghe Eugen Subţirelu, Robert Fundeanu. -
Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-418-1
504.06
CIP 2009-4504

783 - MUNTEAN, MARCELA RODICA. Specii protejate în arealul...
pe urmele lui Pintea / Muntean Marcela Rodica, Payer Maria Magdalena. - Baia-
Mare : Editura Universităţii de Nord, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-536-000-6
502.7(498)
CIP 2009-3864


160 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
784 - SALVAŢI COPIII. ORGANIZAŢIA (Bucureşti). Metodologie
pentru implementarea proiectului educativ coordonat de copii privind
reducerea riscurilor dezastrelor naturale (Child led - Disasters risk
reduction) / Organizaţia Salvaţi Copiii. - Bucureşti : Speed Promotion, 2009
ISBN 978-973-8942-75-2
502.58:371
CIP 2009-3894

51 Matematică

785 - 1100 exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a / Virgil Lăsleanu,
Dorina Mateiaş, Maximilian Opaiţ, Crina Pantea. - Bucureşti : Sigma, 2009
ISBN 978-973-649-538-0
51(075.33)
CIP 2009-5390

786 - ANDRÁS SZILÁRD. A matematika tanítása / András Szilárd. -
Miercurea-Ciuc : Status, 2009
ISBN 978-973-1764-63-4
371.3:51
CIP 2009-3479

787 - ARITON, EMIL. Probleme de maxim şi minim din geometrie /
Ariton Emil. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8458-97-0
514
CIP 2009-4281

788 - Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul I : repere de
abordare / Geavidan Abdul-Gelil, Dumitru Mihai Andrei, Mariana Bacula, ... -
Constanţa : Crizon, 2009
ISBN 978-973-1909-41-7
51(075.35)
CIP 2009-3870


CIP 161
789 - Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul II : repere de
abordare / Geavidan Abdul-Gelil, Dumitru Mihai Andrei, Mariana Bacula, ... -
Constanţa : Crizon, 2009
ISBN 978-973-1909-42-4
51(075.35)
CIP 2009-3869

790 - Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul III : repere de
abordare / Geavidan Abdul-Gelil, Dumitru Mihai Andrei, Mariana Bacula, ... -
Constanţa : Crizon, 2009
ISBN 978-973-1909-43-1
51(075.35)
CIP 2009-3868

791 - BĂGUŢ, MIHAELA. Matematica în formule : definiţii, teoreme
şi formule matematice pentru clasele IX-XII : (M1 - M2) / Mihaela Băguţ, Ciprian
Băguţ. - Oradea : Primus, 2009
ISBN 978-973-1975-15-3
51(075.35)
CIP 2009-5043

792 - BĂLAN, VLADIMIR. Concursul ştiinţific studenţesc de
rezolvări de probleme "Traian Lalescu" - Matematică : anii 2003-2009 :
enunţuri şi soluţii / Vladimir Bălan, Monica Pîrvan. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-606-521-252-7
51(076)
CIP 2009-4392

793 - BRAŞOVEANU, DIANA. Inegalitatea lui Nesbitt / Braşoveanu
Diana, Braşoveanu Valeriu. - Vaslui : Media Sind, 2009
ISBN 978-606-92024-9-4
51(075.35)
CIP 2009-5159


162 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
794 - BRÂNZEI, DAN. Algebră, Geometrie : clasa a VII-a : anul şcolar
2009-2010 / Dan Brânzei, Anton Negrilă, Maria Negrilă. - Ed. a 14-a, rev. - Piteşti :
Paralela 45, 2009-
2 vol.
ISBN 978-973-47-0640-2
Partea 1. - 2009. - ISBN 978-973-47-0641-9
512(075.33)(076)
514(075.33)(076)
CIP 2009-5097

795 - BRÂNZEI, DAN. Aritmetică, Algebră, Geometrie : clasa a VI-a :
anul şcolar 2009-2010 / Dan Brânzei, Dan Zaharia, Maria Zaharia. - Ed. a 14-a,
rev. - Piteşti : Paralela 45, 2009-
2 vol.
ISBN 978-973-47-0638-9.-
Partea 1. - 2009. - ISBN 978-973-47-0639-6
511.1(075.33)(076.2)
512(075.33)(076.2)
514(075.33)(076.2)
CIP 2009-5096

796 - BREBU, FLOAREA-MARIA. Cartografie matematică :
îndrumător de lucrări practice / Floarea-Maria Brebu, Alina-Corina Bălă. -
Timişoara : Solness, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-729-164-6
51-7:528.9
CIP 2009-5693

797 - BUCURENCIU, SIMONA. Teza cu subiect unic la Matematică :
clasa a VII-a : semestrul II, variante propuse / Simona Bucurenciu. - Constanţa :
Ovidius University Press, 2009
ISBN 978-973-614-487-5
51(075.33)(079.1)
CIP 2009-5206

798 - CIORAN, ANGELICA. Elemente de programare liniară /
Cioran Angelica. - Sibiu : Alma Mater, 2009
ISBN 978-973-632-507-6
519.852 CIP 2009-3645


CIP 163
799 - Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Lazăr" :
ediţiile I-IX (1988-2008) / Amelia Bucur, Dumitru Barac, Petrică Dicu, ... ; coord.:
Dumitru Acu, Nicolae Suciu. - Sibiu : Editura Asociaţiunii Astra, 2009
ISBN 978-973-87508-8-3
51(075.3)(076)
371.384:373.3:373.5
CIP 2009-5241

800 - CONGRESS OF ROMANIAN MATHEMATICIANS (6 ; 2007 ;
Bucureşti). Proceedings of the sixth Congress of Romanian mathematicians :
Bucharest, 2007 / editors: Lucian Beznea, Vasile Brînzănescu, Cristian S.
Calude, ... - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-27-1780-6
Vol. 1 : Scientific contributions. - ISBN 978-973-27-1781-3
Vol. 2 : Plenary reports. - ISBN 978-973-27-1782-0
51(063)
CIP 2009-3681

801 - CRISTESCU, MARIA. Poligoane regulate / Maria Cristescu. -
Câmpulung Muscel : Muscel 2000, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7882-11-0
514
CIP 2009-4522

802 - Curs modern de analiză matematică / Rodica Mihaela Dăneţ,
Florica Voicu, Silviu-Valentin Dilimoţ-Niţă, ... - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-755-477-2
517
CIP 2009-4694

803 - DASCĂLU, MONICA. Aplicaţii celulare : modele şi aplicaţii /
Monica Dascălu, Eduard Franţi. - Bucureşti : Editura Tehnică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-31-2352-1
519.713
CIP 2009-5075


164 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
804 - DIBU, DANIELA. Ghid de pregătire pentru concursuri de
matematică : EPSILON 2009 / Dibu Daniela, Pleşu Natalia Ecaterina, Popescu
Florentina. - Buzău : Editgraph, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1957-16-6
51(075.33)
CIP 2009-4647

805 - DUDA, IORDAN. Lecţii de geometrie diferenţială / I. Duda,
Stelian Grădinaru. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine",
2009
ISBN 978-973-163-398-5
514.7(075.8)
CIP 2009-3727

806 - FĂSUI, ION. Probleme pregătitoare pentru concursurile
şcolare / Ion Făsui. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-48-9
51(075.3)(076)
CIP 2009-5001

807 - FLOREA, SIMONA GABRIELA. Geometrie descriptivă /
Simona Gabriela Florea. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008.
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-968-9
514.18
CIP 2009-4085

808 - FRIGIOIU, CAMELIA-MIRELA. Geometrie analitică şi
diferenţială / Camelia Frigioiu. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea
de Jos", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-627-441-1
514
CIP 2009-5678


CIP 165
809 - Ghid metodic : Bacalaureat 2009 : M1 - Matematică : modele de
rezolvare / M. E. Panaitopol, M. Popa, C. Ursu, D. Văcaru. - Zalău : Gil, 2009
ISBN 978-606-500-008-7
51(075.35)(076)
CIP 2009-4115

810 - Ghid metodic : Bacalaureat 2009 - forma finală : M1 - Matematică :
modele de rezolvare. - Zalău : Gil, 2009
ISBN 978-606-500-010-0
51(075.35)(076)
CIP 2009-4300

811 - Ghid metodic : Bacalaureat 2009 - forma finală : M2 - Matematică :
modele de rezolvare / S. Haiduc, M. Iosef, M. Mureşan, G. Müller. - Zalău : Gil,
2009
ISBN 978-606-500-007-0
51(075.35)(076)
CIP 2009-4116

812 - Ghid metodic : Bacalaureat 2009 - forma finală : M2 - Matematică :
modele de rezolvare. - Zalău : Gil, 2009
ISBN 978-606-500-011-7
51(075.35)(076)
CIP 2009-4299

813 - GÎRJOABĂ, LORENA. Metode de rezolvare a problemelor de
matematică / Gîrjoabă Lorena. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-216-9
51(076)
CIP 2009-4737

814 - GÎRŢU, MANUELA. Algebră liniară : culegere de probleme /
Manuela Gîrţu, Otilia Lungu. - Bacău : EduSoft, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8934-78-8
512.64
CIP 2009-5050


166 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
815 - GOIA, ILEANA. ABC-ul matematicii : caietul elevului : clasa a
II-a / Ileana Goia ; pref.: Marcel Stan. - Alba-Iulia : Universul Şcolii, 2009
ISBN 978-606-92005-6-8
371.671:51:373.3
CIP 2009-4091

816 - GUZU, MARIANA. Teste de matematică : clasele IV-V / Guzu
Mariana. - Iaşi : Taida, 2009
ISBN 978-606-514-013-4
51(075.33)
CIP 2009-3495

817 - HARITON, FLOREA. Construcţii geometrice plane / Florea
Hariton. - Timişoara : Editura Aura, 2009
ISBN 978-973-7778-73-4
514
CIP 2009-5021

818 - IOAN, CĂTĂLIN ANGELO. Metode matematice de modelare a
fenomenelor economice / Cătălin Angelo Ioan. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2496-5
51-7:33
CIP 2009-5594

819 - IONESCU, GABRIEL. Probleme de matematică pentru liceu şi
pentru pregătirea bacalaureatului / Gabriel Ionescu. - Craiova : Editura Cellina,
2009
ISBN 978-973-1827-37-7
51(075.35)(076)
CIP 2009-4990

820 - LAZĂR, STELIAN. Caietul elevului pentru matematică : clasa a
VII-a - semestrul I / Stelian Lazăr, Petrache Melian. - Bacău : EduSoft, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1882-02-4
371.671:51:373.3
CIP 2009-5059


CIP 167
821 - LAZĂR, STELIAN. Caietul elevului pentru matematică : clasa a
VIII-a - semestrul I / Stelian Lazăr, Petrache Melian. - Bacău : EduSoft, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1882-02-4
371.671:51:373.3
CIP 2009-5060

822 - LITVIN, FAYDOR L. Geometria angrenajelor şi teorie
aplicată / Faydor L. Litvin, Alfonso Fuentes ; trad.: prof. dr. ing. Csibi Vencel, dr.
ing. ec. Mugurel Liviu Sârbu, dr. ing. Dorin Herciu, dr. ing. Mihai Sudrijan ; pref.:
acad. prof. dr. ing. Desideriu Maros. - Cluj-Napoca : Dacia, 2009
ISBN 978-973-35-2458-8
514
CIP 2009-5106

823 - MAKÓ ZOLTÁN. Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki
alkalmazásai / Makó Zoltán, Lázár Ede, Máté Szolárd. - Cluj-Napoca : Scientia,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1970-10-3
519.86
CIP 2009-4524

824 - MANEA, IOANA MONALISA. Culegere de probleme de
matematică pentru clasa a V-a / Ioana Monalisa Manea, Cristina Neagoe. - Ed. a
17-a, rev. - Bucureşti : Logos Junior, 2009
ISBN 978-973-7619-24-2
51(075.33)
CIP 2009-4849

825 - MANEA, IOANA MONALISA. Culegere de probleme de
matematică pentru clasa a VI-a / Ioana Monalisa Manea, Cristina Neagoe. - Ed. a
16-a, rev. - Bucureşti : Logos Junior, 2009
ISBN 978-973-7619-25-9
51(075.33)
CIP 2009-4848


168 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
826 - MANEA, IOANA MONALISA. Culegere de probleme de
matematică pentru clasa a VII-a / Ioana Monalisa Manea. - Ed. a 15-a, rev. -
Bucureşti : ED.AS'.UNICUM, 2009
ISBN 978-973-88376-6-9
51(075.33)
CIP 2009-4855

827 - MANEA, IOANA MONALISA. Culegere de probleme de
matematică pentru clasa a VIII-a / Ioana Monalisa Manea, Cristina Neagoe. - Ed.
a 14-a, rev. - Bucureşti : ED.AS'.UNICUM, 2009
ISBN 978-973-88376-7-6
51(075.33)
CIP 2009-4854

828 - MANEA, IOANA MONALISA. Mathematik
Aufgabensammlung für die 5.Klasse / Ioana Monalisa Manea, Cristina Neagoe ;
trad.: Hidegard Mureşan. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Logos Junior, 2009
ISBN 978-973-7619-26-6
51(075.33)
CIP 2009-4852

829 - MANEA, IOANA MONALISA. Mathematik
Aufgabensammlung für die 6.Klasse / Ioana Monalisa Manea, Cristina Neagoe ;
trad.: Hildegard Mureşan. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Logos Junior, 2009
ISBN 978-973-7619-27-3
51(075.33)
CIP 2009-4853

830 - MANU, IONICA. Metodologia predării operaţiilor aritmetice la
clasele I-IV / Manu Ionică. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-213-8
371:51:373.33
CIP 2009-4455

831 - MARIN, CRISTINA PAULA. Matematica - problema familiei
noastre : sfaturi pentru părinţi conştiincioşi / Cristina Paula Marin. - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2478-1
51 CIP 2009-5593


CIP 169
832 – Matematica ... fără frontiere : bacalaureat, admitere, concursuri /
Ion Otărăşescu, Thomas Csinta, Radu Despa, Marcela Mihai. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-572-3
51(075.35)
371.279.8:373.5
CIP 2009-5389

833 - Matematică : clasa a V-a / coord.: Petruş Alexandrescu. - Piteşti :
Nomina, 2009
ISBN 978-606-535-017-5
51(075.33)
CIP 2009-5367

834 - Matematică : clasa a VI-a / coord.: Petruş Alexandrescu. - Piteşti :
Nomina, 2009
ISBN 978-606-535-018-2
51(075.33)
CIP 2009-5368

835 - Matematică : clasa a VII-a / coord.: Petruş Alexandrescu. - Piteşti :
Nomina, 2009
ISBN 978-606-535-019-9
51(075.33)
CIP 2009-5369

836 - Matematică : clasa a VIII-a / Petruş Alexandrescu (coord.). -
Piteşti : Nomina, 2009
ISBN 978-606-535-010-6
51(075.33)
CIP 2009-5505

837 - Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa I :
anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin, Florin Gardin, Daniela Berechet, Florin
Berechet. - Ed. a 2-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0632-7
51(075.33)(076)
372.47
CIP 2009-5100


170 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
838 - Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a
II-a : anul şcolar 2009-2010 / Daniela Berechet, Florian Berechet, Maria Gardin,
Florin Gardin. - Ed. a 2-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0633-4
51(075.33)(076)
372.47
CIP 2009-5099

839 - Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a
III-a : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin, Florin Gardin, Daniela Berechet,
Florian Berechet. - Ed. a 2-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0634-1
51(075.33)(076)
372.47
CIP 2009-5101

840 - Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a
IV-a : anul şcolar 2008-2009 / Daniela Berechet, Florian Berechet, Maria Gardin,
Florin Gardin. - Ed. a 2-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0635-8
51(075.33)(076)
372.47
CIP 2009-5098

841 - Matematică : culegere de exerciţii şi probleme : clasa a III-a : anul
şcolar 2009-2010 / Maria Gardin, Florin Gardin, Daniela Berechet, Florin
Berechet. - Ed. a 2-a, adăug. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0634-1
51(075.33)(076)
372.47
CIP 2009-5101

842 - Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VII-a /
Viorica Burtea, Manuela Leucian, Ion Login, ... - Deva : Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-50-9
51(075.33)(079.1)
CIP 2009-5473


CIP 171
843 - Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VIII-a /
Viorica Burtea, Manuela Leucian, Ion Login, ... - Deva : Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-51-6
51(075.33)(079.1)
CIP 2009-5474

844 - Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a,
semestrul al II-lea / Nicoleta Bocuţ, Simona Dumitrescu, Monica Guiţă, ... - Sibiu :
Agnos, 2009
ISBN 978-973-1801-40-7
51(075.33)(079.1)
CIP 2009-3738

845 - Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a,
semestrul al II-lea / Nicoleta Bocuţ, Simona Dumitrescu, Monica Guiţă, ... - Sibiu :
Agnos, 2009
ISBN 978-973-1801-41-4
51(075.33)(079.1)
CIP 2009-3739

846 - MINEA, DUMITRU. Algebră distractivă / Dumitru Minea. -
Buzău : Omega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8061-22-1
512
CIP 2009-5758

847 - MINEA, DUMITRU. Aritmetică distractivă / Dumitru Minea. -
Buzău : Omega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8061-21-4
51(076)
CIP 2009-5759


172 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
848 - MITITELU, ŞTEFAN. Convexităţi generalizate / Ştefan
Mititelu. - Bucureşti : Geometry Balkan Press, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8381-19-3
514.172
CIP 2009-5756

849 - MUREŞAN, ANTON. Lecţii de matematici aplicate în
economie / Anton S. Mureşan, Crăciun C. Iancu. - Oradea : Editura Universităţii
Emanuel din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7791-49-8
51-7:336
CIP 2009-3756

850 - NEGRILĂ, ANTON. Algebră, Geometrie : clasa a VIII-a : anul
şcolar 2009-2010 / Anton Negrilă, Maria Negrilă. - Ed. a 14-a, rev. şi adăug. -
Piteşti : Paralela 45, 2009-
2 vol.
ISBN 978-973-47-0642-6
Partea 1. - 2009. - ISBN 978-973-47-0643-3
512(075.33)(076)
514(075.33)(076)
CIP 2009-5095

851 - NÉMETH SÁNDOR. Valós analízis / Németh Sándor. - Ed. a 2-a,
rev. - Cluj-Napoca : Editura Abel, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-114-088-9.-
517.51
CIP 2009-4670

852 - OLARU, MARIAN ION. Ecuaţii cu derivate parţiale : note de
curs / Olaru Marian Ion, Bucur Amelia. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-769-0
517.95(075.8) CIP 2009-5396


CIP 173
853 - OLARU, MARIAN ION. Ecuaţii diferenţiale : note de curs /
Olaru Marian Ion, Bucur Amelia. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-770-6
517.95
CIP 2009-5397

854 - OLTEANU, MIRCEA. Gravitaţia ca teorie Gauge şi ruperea
spontană de simetrie / Camelia Popa, Maricel Agop. - Iaşi : Ars Longa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-148-018-3
515.122
CIP 2009-5027

861 - POPESCU, ION BUCUR. Matematică - M2 : subiecte rezolvate :
bacalaureat 2009 / Ion Bucur Popescu. - Piteşti : Carminis Educational, 2009
ISBN 978-973-123-088-7
51(075.35)(076)
CIP 2009-4805

862 - POPESCU, LIVIU. Vector bundles geometry : applications to
optimal control / Popescu Liviu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-349-8
514
CIP 2009-3698

863 - POPOVICI, LENUŢA. Incursiune în universul numerelor prin
exerciţii şi probleme pentru clasele I-II / Lenuţa Popovici. - Cluj-Napoca :
Holografica, 2009
ISBN 978-973-88665-3-9
51(075.33)(076)
CIP 2009-4546


174 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
864 - PRISTOLEANU, IULIANA DANIELA. Specificul predării
operaţiilor aritmetice în învăţământul primar / Pristoleanu Iuliana Daniela. -
Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-214-5
371:51:373.33
372.47
CIP 2009-4456

865 - Probleme de aritmetică : metode de rezolvare, teste şi subiecte de
concurs : clasele III-IV / Adrian Zanoschi (coord.), Vasile Nechita, Codrin
Precupanu, ... - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0618-1
511(075.33))076)
CIP 2009-3725

866 - Probleme de matematică pentru concursuri interjudeţene :
Geometrie : clasa a VI-a : teste pentru teză : semestrul al II-lea / Anca Cârcu, Irina
Oprea, Vasile Rusu, Ioan Tebieş. - Bistriţa : Digital Arts, 2009
ISBN 978-606-92062-0-1
514(075.33)(076)
CIP 2009-3652

867 - ROŞCA, NATALIA-CARMEN. Monte-Carlo and Quasi-Monte
Carlo methods with applications / Natalia-Carmen Roşca. - Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-870-9
519.245
CIP 2009-5392

868 - SASU, ADELA. Analiza seriilor de timp univariate / Adela
Sasu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-497-3
519.246.8:556
CIP 2009-4117


CIP 175
869 - SECIU, NICOLETA. Acum înţeleg şi îmi place matematica :
material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a II-a / Nicoleta Seciu,
Elena Talpău, Simona Vlad. - Braşov : Illustratis, 2009
ISBN 978-973-88833-4-5
51(075.33)
CIP 2009-5491

870 - SECIU, NICOLETA. Acum înţeleg şi îmi place matematica :
material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a III-a / Nicoleta Seciu,
Elena Talpău, Simona Vlad. - Braşov : Illustratis, 2009
ISBN 978-973-88833-2-1
51(075.33)
CIP 2009-5489

871 - SECIU, NICOLETA. Acum înţeleg şi îmi place matematica :
material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a IV-a / Nicoleta Seciu,
Elena Talpău, Simona Vlad. - Braşov : Illustratis, 2009
ISBN 978-973-88833-3-8
51(075.33)
CIP 2009-5490

872 - STĂNCULEŢU, JANINA. Organizarea şi desfăşurarea jocului
didactic în lecţiile de matematică / Janina Stănculeţu. - Slatina : Didactic Pres,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-328-7
371.382:51:373.3
CIP 2009-4575

873 - STOIAN, MARIA LIDIA. Evaluare formativă matematică :
clasa a II-a / Maria Lidia Stoian, Catela Stoian, Mădălina Bidireanu. - Târgovişte :
Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-13-8
371.26:51:373.3
372.47
CIP 2009-5025


176 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
874 - Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M1 : itemi
propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul
Preuniversitar la 1 martie 2009 / Petruş Alexandrescu (coord.). - Piteşti : Nomina,
2009
ISBN 978-606-535-005-2
51(075.35)(079.1)
371.279.8:373.5
CIP 2009-4072

875 - Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M2 : itemi
propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul
Preuniversitar la 1 martie 2009 / Petruş Alexandrescu (coord.). - Piteşti : Nomina,
2009
ISBN 978-606-535-006-9
51(075.35)(079.1)
371.279.8:373.5
CIP 2009-4068

876 - TOMA, AIDA. Metode robuste de estimare multidimensională /
Aida Toma. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-469-7
517.923
CIP 2009-3658

877 - TUDOR, CONSTANTIN. Introduction to stochastic processes /
Constantin Tudor. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-645-9
519.216
CIP 2009-4626

52 Astronomie. Geodezie

878 - GHIŢĂU, DUMITRU. Prelucrarea măsurătorilor geodezice /
prof. dr. ing. Ghiţău Dumitru. - Bucureşti : Topoexim, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-86105-8-3
528 CIP 2009-5049


CIP 177
879 - GOGA, NICU. Elemente de astronomie / Nicu Goga. - Craiova :
Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-272-3
52
CIP 2009-5635

880 - MIHAI, BOGDAN ANDREI. Teledetecţie / Mihai Bogdan. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti - Editura Credis, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-734-484-7
528.7
CIP 2009-4666

881 - OPREA, LUCIANA. Cadastru : îndrumător de proiect şi practică
cadastrală / Luciana Oprea. - Alba-Iulia : Aeternitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1890-24-1
528.44
CIP 2009-4645

882 - OSACI-COSTACHE, GABRIELA. Curs de cartografie /
Gabriela Osaci Costache. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti - Editura Credis,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-734-489-2
528.9
CIP 2009-4834

883 - Pământul şi universul / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin,
Vincente Ponce, ... ; trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. -
Bucureşti : România Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-21-0
523.31
524.8
CIP 2009-4349


178 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
884 - RĂDUCANU, DAN GABRIEL. Modelarea fotogrammetrică
3D / lt. col. conf. dr. ing. Dan-Gabriel Răducanu. - Bucureşti : Editura Academiei
Tehnice Militare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-640-165-7
528.7
CIP 2009-5595

885 - STRETCU, SIMONA. Istoricul încercărilor de determinare a
vitezei luminii / Simona Stretcu. - Drobeta-Turnu-Severin : Damira, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1893-15-0
52
CIP 2009-3690

53 Fizică

886 - ALBERT ETELE. Lucrări practice de fizică farmaceutică /
Albert Etele, Olariu Mihai. - Târgu-Mureş : University Press, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-169-071-1
53:615
CIP 2009-5515

887 - CHICEA, DAN. Fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu
frecvenţă redusă / Chicea Dan. - Sibiu : Alma Mater, 2009
ISBN 978-973-632-504-5
53(075.8)
CIP 2009-3644

888 - CHICEA, DAN. Lucrări de laborator de fizică pentru
învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă / Chicea Dan. - Sibiu : Alma
Mater, 2009
ISBN 978-973-632-505-1
53(075.8)
CIP 2009-3647


CIP 179
889 - CIOBANU, IULIA BRÂNDUŞA. Aspecte relativiste ale
modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional / Iulia Brînduşa Ciobanu. -
Bucureşti : Ars Academica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8017-18-1
531.5
CIP 2009-5267

890 - CIOCOIU, FELICIA. Culoare şi arome : efecte asupra
organismului uman / Felicia Ciocoiu, Graţiela Florentina Dimianu. - Craiova :
Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-250-1
535.6
CIP 2009-4893

891 - CONSTANTINESCU, ALEXANDRU. Vibraţii mecanice /
Alexandru Constantinescu, Cristian Pavel. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-468-0
534
CIP 2009-3657

892 - FLORIAN, AURELIA-DANIELA. Dinamica sistemelor supuse
la legături / Aurelia-Daniela Florian. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-51-9
531.3
CIP 2009-5745

893 - IONESCU, CARMEN OTILIA. Legi de conservare în fizică /
Carmen Otilia Ionescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-264-8
53
CIP 2009-5409


180 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
894 - ISVORANU, DRAGOŞ. Fundamente ale termodinamicii
tehnice : teorie şi aplicaţii / Dragoş Isvoranu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-239-8
536.7
CIP 2009-3764

895 - JIGA, GABRIEL. Aplicaţii de rezistenţa materialelor cu
ajutorul calculatorului / Gabriel Jiga. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-606-521-251-0
004:539.4
CIP 2009-4566

896 - MÎNZALĂ, IULIANA. Fenomene optice la suprafaţa de
separaţie între două medii / Mînzală Iuliana. - Buzău : Omega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8061-11-5
535
CIP 2009-3591

897 - MURARIU, GABRIEL. Lucrări practice de fizică pentru
ingineri / Gabriel Murariu. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de
Jos", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-627-439-8
53(075.8)(076.5)
CIP 2009-4184

898 - NEGOIŢESCU, ARINA SPERANŢA. Termodinamică pentru
inginerie mecanică / Arina Negoiţescu, Mihai Jădăneanţ. - Timişoara : Orizonturi
Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-407-3
536.7
CIP 2009-4527


CIP 181
899 - NICOLOV, MIRELA. Fizica pentru ingineri / Mirela Nicolov. -
Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-344-0
53
CIP 2009-5247

900 - PERIANU, VALERIA. Probleme de fizică : metode de rezolvare /
Valeria Perianu. - Slatina : Math Logos, 2009-
vol.
ISBN 978-973-88725-3-0
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-88725-4-7
53(076)
CIP 2009-5167

901 - SOFRON, EMIL. Bazele optoelectronicii şi aplicaţii în
comunicaţii optice / Emil Sofron. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-472-7
537.533.3
CIP 2009-3661

902 - STRETCU, SIMONA. Experienţe epocale în fizică şi influenţa
lor asupra evoluţiei ulterioare a ştiinţelor / Simona Stretcu. - Drobeta-Turnu-
Severin : Damira, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1893-14-3
53
CIP 2009-3691

903 - ŞICA, LILIANA. Fizică : caietul elevului : clasele VI-VII-VIII /
Liliana Şica. - Braşov : Pastel, 2009
ISBN 978-973-8944-94-7
53(075.33)
CIP 2009-4430


182 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
904 - ZARIOIU, CRISTINA. Fizică : culegere de probleme rezolvate /
Cristina Zarioiu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-875-0
53(076)
CIP 2009-4470

905 - ZARIOIU, CRISTINA. Fizică / Cristina Zarioiu. - Piteşti : Editura
Universităţii din Piteşti, 2006-2009
3 vol.
ISBN (10) 973-690-638-8 ; ISBN (13) 978-973-690-638-1
Vol. 3. - 2009. - Bibliog. - Index. - ISBN 978-973-690-874-3
53
CIP 2006-18204

54 Chimie

906 - BENEA, LIDIA. Chimie generală / Lidia Benea. - Galaţi :
Academica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8937-45-1
54:62
CIP 2009-4836

907 - BERGER, DANIELA. Catalizatori anorganici : reacţii catalitice /
Daniela Berger. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-235-0
544.4
CIP 2009-3760

908 - BOURCEANU, GELU. Fundamentele termodinamicii chimice /
Gelu Bourceanu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Tehnică, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-31-2351-4
544.3(075.8)
CIP 2009-3531


CIP 183
909 - DUMITRU, GEORGE. Îndrumar de cercetarea chimico-
analitică a resurselor minerale naturale şi a poluării mediului / Dumitru
George. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009
ISBN 978-973-144-249-5
54:504.054
CIP 2009-4060

910 - HĂDĂRUGĂ, DANIEL. Compuşi odoranţi : aromatizanţi naturali
şi de sinteză / Daniel I. Hădărugă. - Timişoara : Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-185-4
547.52
665.57
CIP 2009-3962

911 - ISTRATI, MIHAELA. Experimental organic chemistry : III year
of study / Daniela Istrati. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-246-6
547
CIP 2009-4561

912 - PÎRVU, CRISTIAN. Chimie generală : noţiuni fundamentale /
Cristian Pîrvu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-241-1
54
CIP 2009-3766

913 - RĂU, ILEANA. General chemistry / Ileana Rău, Simona Andreia
Popescu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-240-4
54
CIP 2009-3765


184 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
914 - REISS, AURORA. Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici
cu atomi donori azot, oxigen şi sulf / Aurora Reiss. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-431-0
544.142.3:547.7:546.302
CIP 2009-5415

915 - STOIAN, CRISTINA. Chimia metalelor : lucrări de laborator /
Cristina Stoian. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-627-440-4
546.3(075.8)(076.5)
CIP 2008-4185

916 - TIHAN, GRAŢIELA TEODORA. Aplicaţii de laborator şi
probleme de chimie pentru facultăţile de profil mecanic / Graţiela Teodora
Tihan, Maria Nicoleta Badea, Mioara Daniela Ioniţă. - Bucureşti : Politehnica
Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-033-1
54(075.8)(076)
CIP 2009-5610

917 - TOPALĂ, CARMEN. Compuşi organici volatili / Carmen
Topală, Sorin Anghel. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-690-876-7
547
CIP 2009-4473

918 - VASZILCSIN, NICOLAE. Introduction in electrochemistry by
problems / prof. dr. ing. Nicolae Vaszilcsin, conf. dr. ing. Maria Nemeş. -
Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-848-0
544.6
CIP 2009-4459


CIP 185
919 - VLASE, GABRIELA. Elemente de chimie coordinativă /
Gabriela Vlase, Nicolae Doca, Titus Vlase. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0580-5
544
CIP 2009-5220

920 - ZSIGMOND ANDREA. Általános kémiai laboratóriumi
gyakorlatok / Zsigmond Andrea. - Cluj-Napoca : Editura Abel, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-114-089-6
54
CIP 2009-4671

55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie

921 - CADICHEANU, NICOLETA. Studiu asupra influenţelor
gravimetrice induse de mareele terestre în activitatea seismică intermediară
din zona Vrancea / Nicoleta Cadicheanu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-575-4
550.34(498-35 Vrancea)
CIP 2009-5518

922 - CSABA LORINŢ. Geologie economică : determinator pentru
lucrări practice de laborator / Csaba Lorinţ, Grigore Buia. - Petroşani : Focus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-677-152-1
55:33
CIP 2009-5528

923 - DIACONU, DANIEL CONSTANTIN. Limnologie / Daniel
Diaconu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti - Editura Credis, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-734-478-6
556.55(075.8)
CIP 2009-4661


186 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
924 - HOSU, MARIA. Geomorfologie / Hosu Maria. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0026-5
551.4
CIP 2009-5457

925 - OLARU, LEONARD. Geologie fizică / Leonard Olaru, Viorel
Ionesi, Daniel Ţabără. - Ed. a 3-a. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-426-7
911.2:55(075.8)
CIP 2009-5679

926 - POPESCU, NICOLAE. Geografia cuaternarului / Nicolae
Popescu, Marian Ene, Florina Folea. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti -
Editura Credis, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-734-479-3
551.8"624/627"(100)
CIP 2009-4663

927 - RUSU, TIBERIU. Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice /
Tiberiu Rusu, Liliana Teodorof, Tudor Andrei Rusu. - Cluj-Napoca : Editura U.T.
Press, 2009
ISBN 978-973-662-448-3
556
CIP 2009-5450

928 - TEODORESCU, NICULAE IULIAN. Noţiuni de hidrologie
generală / Niculae Iulian Teodorescu. - Timişoara : Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-830-5
556
CIP 2009-4450


CIP 187
57 Biologie

929 - ACATRINEI, NICOLETA. Antropologie economică / Nicoleta
Acatrinei ; trad.: Gabriela Mavrichi, Ionuţ Mavrichi. - Bucureşti : Tipart Group,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-87052-9-6
572:33
CIP 2009-4290

930 - Atlasul antropologic al Dobrogei / coord.: Elena Radu. -
Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009
ISBN 978-973-27-1776-9
572(498.8)
CIP 2009-4050

931 - BADEA, VICTORIA. Microbiologia cavităţii orale / Victoria
Badea. - Constanţa : Ovidius University Press, 2009
ISBN 978-973-614-488-2
579.61
CIP 2009-5464

932 - BARA, CAMELIA. Lucrări practice de microbiologie / Camelia
Bara. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-756-4
579(075.8)
CIP 2009-4830

933 - BARA, CAMELIA. Microbiologie generală / Camelia Bara. -
Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-755-7
579(075.8)
CIP 2009-4827


188 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
934 - Biologie / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin, Vincente Ponce, ... ;
trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-25-8
57
CIP 2009-4345

935 - CHEŞCĂ, ANTONELLA. Biologie celulară şi moleculară : note
de curs / Antonella Cheşcă. - Braşov : Lux Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-131-057-2
573.3(075.8)
577.2(075.8)
CIP 2009-5543

936 - CIUCULESCU, CARMEN. Teste de biologie pentru clasele V-
VII / Carmen Ciuculescu, Alina Firică, Atia Fodor. - Craiova : SIM ART, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1841-27-4
57(075.33)(079.1)
CIP 2009-3673

937 - COTIGĂ, CONSTANTIN. Ecologia şi protecţia mediului /
Constantin Cotigă. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-249-5
574
CIP 2009-4889

938 - DAWKINS, RICHARD. Ceasornicarul orb / Richard Dawkins ;
trad.: Simona Mudava. - Bucureşti : Humanitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-50-2461-1
575.8
CIP 2009-5276


CIP 189
939 - FERDEŞ, MARIANA. Microbiologie industrială : îndrumar de
laborator / Mariana Ferdeş, Camelia Ungureanu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-267-1
579.66
CIP 2009-5649

940 - GALEŞ, RAMONA CRINA. Genul Euphorbia în flora
României : sistematică, corologie, anatomie / Ramona Crina Galeş, Constantin
Toma. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-373-4
57
CIP 2009-3948

941 - Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele IX-X : metode de
rezolvare : biologie vegetală şi animală / Popescu Adriana Simona, Grosu Mariana,
Nedelciu Ecaterina, ... - Bucureşti : Didactica Publishing House, 2009
ISBN 978-606-8027-01-2
57(075.35)
CIP 2009-4020

942 - HAAS, HAVA. Nicu Haas : un pionier în antropologie,
descoperitorul singurului schelet de om crucificat / dr. Hava Haas. - Bucureşti :
RCR Editorial, 2009
ISBN 978-973-1939-01-8
572.026
CIP 2009-5278

943 - LEPELTIER, THOMAS. Darvin eretic : eterna reîntoarcere a
creaţionismului / Thomas Lepeltier ; trad.: Eduard-Florin Tudor, Sorin Şelaru. -
Bucureşti : Rosetti Educational, 2009
ISBN 978-973-7881-46-5
575.827
576.1
CIP 2009-4292


190 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
944 - MARGHESCU, GEORGETA. Cultura ecologică / Georgeta
Marghescu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-253-4
574
CIP 2009-4567

945 - Maxime, cugetări şi definiţii din biologie / Marin Andrei, Aurel
Ardelean, Gheorghe Mohan, ... - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-571-924-1
57
821.135.1-84
CIP 2009-3546

946 - Noţiuni de biomecanică pentru ingineria materialelor / Doina
Răducanu, Anna Nocivin, Dănuţ Cojocariu, Ion Cinca. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-262-6
577.3
CIP 2009-4948

947 - PUPĂZĂ, LENUŢA. Rolul educaţiei ecologice în viaţa elevilor /
Pupăză Lenuţa. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-210-7
574(075.3)
CIP 2009-3796

948 - SAINT PIERRE LANCTÔT, GHISLAINE. Volumele
personocraţiei / Ghis (Ghislaine Saint-Pierre Lanctôt), Mado ; trad.: Laura Mandi-
Beke. - Sibiu : Evoluţionism, 2009-
vol.
ISBN 978-973-88738-1-0
Vol. 1 : Evoluţia spre ... noua specie. - 2009. - ISBN 978-973-88738-2-7
575.8
CIP 2009-3458


CIP 191
949 - ŞTEFAN, DANIELA SIMINA. Biochimia mediului / Daniela
Simina Ştefan. - Bucureşti : Politehnica Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-030-0
577.1
CIP 2009-3968

950 - TODOROV, TZVETAN. Viaţa comună : eseu de antropologie
generală / Tzvetan Todorov ; trad.: Geanina Tivdă. - Bucureşti : Humanitas, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-50-2462-8
572
CIP 2009-5462

951 - ZELETIN, C. D. Doctorul Alexandru Brăescu : contribuţii
documentare / C. Dimoftache Zeletin. - Bacău : Corgal Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7922-89-2
577.3(498)Zeletin, C. D.
929 Zeletin, C.D.
CIP 2009-3930

58 Botanică

952 - BUŞE, LUMINIŢA. Fiziologie vegetală / Luminiţa Buşe. -
Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-266-2
581.1
CIP 2009-5404

953 - DIMIANU, GRAŢIELA. Floarea : particularităţi morfo-
anatomice / Graţiela Florentina Dimianu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-248-8
58
CIP 2009-4891


192 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
954 - MARIAN, SIMION FLOREA. Botanica poporană română /
Simion Florea Marian ; ed. critică, introd., repere biobibliografice, indice Botanica,
indice capitole publicate antum/postum, text stabilit, indice informatori,
bibliografie: Aura Brădăţan. - Suceava : Muşatinii, 2009-
vol.
ISBN 978-973-1974-07-1
Vol. 1 : (A-F). - 2009. - ISBN 978-973-1974-08-8
58
CIP 2009-4280

955 - ŞUMĂLAN, RADU. Fiziologia plantelor : elemente de fiziologie
vegetală aplicate în horticultură / Radu Şumălan. - Timişoara : Eurobit, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-496-8
581.1
CIP 2009-4160

956 - VÂRBAN, RODICA. Botanică sistematică : îndrumător de lucrări
practice / Rodica Vârban, Andrei Stoie, Doina Stana. - Cluj-Napoca :
AcademicPres, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-744-146-1
582(076.5)
CIP 2009-5492

957 - VIGNES, PIERRE. Ierbar de plante sălbatice / Pierre şi Delia
Vignes ; trad.: Cristina Ardelean ; lectori de specialitate: Livia Ungureanu,
Augustin Ardelean. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-717-352-2
58
CIP 2009-4491


CIP 193
59 Zoologie

958 - ACATINCĂI, STELIAN. Etologie : comportamentul animalelor
domestice / Stelian Acatincăi. - Ed. a 2-a, rev. - Timişoara : Agroprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8287-68-6
619::591.5:636
CIP 2009-5336

959 - COVACIU-MARCOV, SEVERUS-DANIEL. Elemente de
zoologie generală : descrierea, clasificarea şi evoluţia animalelor / Severus-Daniel
Covaciu-Marcov, Sas Istvan, Alfred-Ştefan Cicort-Lucaciu. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-769-4
59
CIP 2009-5763

960 - COVACIU-MARCOV, SEVERUS-DANIEL. The herpetofauna
of the Jiul Gorge National Park, Romania / Severus-Daniel Covaciu-Marcov,
Istvan Sas, Alfred-Ştefan Cicort-Lucaciu. - Oradea : Editura Universităţii din
Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-770-0
591.9(498)
CIP 2009-5762

961 - GUIBERT, FRANÇOISE de. Incredibila enciclopedie
Larousse : insecte şi animăluţe / Françoise de Guibert ; il.: Alain Boyer ; trad.:
Anca Calangiu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2009
Index
ISBN 978-973-717-350-8
59
CIP 2009-4492


194 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
962 - TOMESCU, ROMICĂ. Insecte care produc vătămări plopului şi
salciei / Romică Tomescu, Constantin Neţoiu. - Bucureşti : Editura Silvică, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-88938-4-9
595.7
CIP 2009-3957

6 ŞTIINŢE APLICATE

61 Medicină

963 - Corpul uman / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin, Vincente
Ponce, ... ; trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. - Bucureşti :
România Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-22-7
61
CIP 2009-4348

964 - Fénymagasban, fönti mélyben : Póngrácz Antal emlékkönyv. -
Târgu-Mureş : Mentor, 2009
ISBN 978-973-599-356-6
61(498) Pongrácz Antál
CIP 2009-4083

965 - GAWANDE, ATUL. Însemnările unui chirurg despre o ştiinţă
imperfectă / Atul Gawande ; trad.: Roxana Tudor ; pref.: Cătălin Vasilescu. -
Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2438-3
61(73)(0:82-94)
821.111(73)-94=135.1
CIP 2009-3915

966 - GEORGESCU, DOINA. Ghid practic de examinare clinică /
Doina Georgescu. - Timişoara : Artpress, 2009-
vol.
ISBN 978-973-108-178-6
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-108-184-7
61
CIP 2009-3795


CIP 195
967 - LIEBMANN-SMITH, JOAN. Semnele trupului : cum să afli de
ce suferi fără să mergi la medic / Joan Liebmann-Smith, Ph. D. şi Jacqueline Nardi
Egan ; trad.: Marilena Dumitrescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-707-276-4
61
CIP 2009-4144

968 - Metodologia cercetării ştiinţifice medicale / Vladimir Bacârea,
Monica Sabău, Anca Bacârea, Marius Măruşteri. - Târgu-Mureş : University Press,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-169-070-4
001.891:61
CIP 2009-5514

969 - TRIFU, SIMONA. Teste-grilă de psihopatologie, psihiatrie şi
psihodinamică / Simona Trifu, Nora Căpraru ; pref. de Dan Petrescu. - Iaşi :
Polirom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-1400-4
61(079.1)
CIP 2009-4370

611/612 Anatomie şi fiziologie

970 - Anatomia capului şi gâtului : nevrologia / Alina Şişu, Codruţa
Petrescu, Marius Niculescu, Ciprian Cebzan ; sub. red.: prof. univ. dr. med.
Virgiliu Niculescu. - Timişoara : Eurobit, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-492-0
611.91/.93
CIP 2009-3625

971 - BADEA, VICTORIA. Noţiuni de imunologie fundamentală /
Victoria Badea. - Constanţa : Ovidius University Press, 2009
ISBN 978-973-614-489-9
612.017
CIP 2009-5463


196 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
972 - Esenţial în fiziologie pentru studenţii Facultăţii de Farmacie /
sub redacţia: Simona Mihaela Slătineanu. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2009-.
vol.
ISBN 978-973-7682-79-6
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-7682-80-2
612
CIP 2009-3565

973 - Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele XI-XII : metode de
rezolvare : anatomie şi fiziologie, genetică şi ecologie umană / Popescu Adriana
Simona, Pătraşcu Elena Daniela, Cerbu Valer, ... - Bucureşti : Didactica Publishing
House, 2009
ISBN 978-606-8027-02-9
611(075.35)
CIP 2009-4021

974 - MOŢOC, ANDREI. Anatomia abdomenului / Andrei Moţoc,
Sorin Bolintineanu, Monica Vaida. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92022-1-0
611.95(075.8)
CIP 2009-4649

975 - PRUNDEANU, HORIA. Compendiu de neuroanatomie : noţiuni
morfoclinice / Horia Prundeanu, Silviu Brad, Izabella Şargan. - Timişoara :
Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-188-5
611.8
CIP 2009-1750

976 - ROMAN, I. C. Imunologie generală / I.C. Roman, Elvira Badea,
Carla Ciobanu. - Călăraşi : Agora, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8295-82-7
612.017
CIP 2009-4677


CIP 197
977 - ZAHA, DANA CARMEN. Noţiuni practice de fiziologia
sângelui / Zaha Dana Carmen. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-768-7
612.1
CIP 2009-5677

613/614 Igienă

978 - ARDELEANU, MIHAELA. Alimentaţia în armonie cu natura /
Mihaela Ardeleanu, Vasile Ardeleanu. - Constanţa : Editura Muntenia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-692-256-5
613.24
CIP 2009-4672

979 - BARA, LUCIAN. Igiena alimentelor / Bara Lucian, Oneţ
Cristian. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-764-9
614.3
CIP 2009-5332

980 - BEI, MARIANA-FLORICA. Calitatea vieţii şi a mediului : ghid
practic / Mariana-Florica Bei. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-761-8
504.054:61+613
CIP 2009-5197

981 - CÂMPEANU, FLORIN. Jurnal de tătic / Câmpeanu Florin. -
Bucureşti : Fest, 2009
ISBN 978-973-87886-4-0
613.95
CIP 2009-3641

982 - EXNER, M. J. Totul despre sex şi căsnicie / M. J. Exner ; trad.:
Raluca Cimpoiaşu. - Bucureşti : Tritonic, 2009
ISBN 978-973-733-335-3
613.88 CIP 2009-3945

198 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
983 - FUSTER, VALENTIN. Învaţă să trăieşti sănătos! / Valentina
Fuster. - Bucureşti : Corint, 2009
ISBN 978-973-135-415-6
613.2
CIP 2009-5364

984 - GIURGIU, EUGEN. Tratamente naturiste cosmetice / Eugen
Giurgiu. - Bucureşti : Meteor Press, 2009
ISBN 978-973-728-350-4
613.49
CIP 2009-4574

985 - HONEGGE FRESCO, GRAZIA. Avem un copil / Grazia
Honegge Fresco ; trad.: Mihai Roxana Elena. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Index.
ISBN 978-973-571-725-4
613.9
CIP 2009-4478

986 - LĂNCRĂJAN, DANIELA. Analiza riscurilor consumului
necontrolat al cărnurilor / Daniela Lăncrăjan, Ovidiu Rotaru. - Deva : Cetate
Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-48-6
613.281
CIP 2009-4858

987 - LIPAN, CARMEN. S.M.A.R.T. fără tutun şi alcool : caietul
elevului / Carmen Lipan, Lenuţa Constantin, Mihaela Cişmilianu. - Constanţa :
Europolis, 2009
ISBN 978-973-676-351-9
613.81
613.84
CIP 2009-4166

988 - MATTERN, ATHENA. Alimentaţia înţeleaptă : 60 de reţete
sănătoase şi gustoase, fără gluten / Athena Mattern ; trad.: Natima Mîndrilă. -
Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0608-2
613.2
CIP 2009-4458


CIP 199
989 - MEYEROWITZ, STEVE. Germenii : mâncarea miraculoasă :
ghidul complet pentru germinarea seminţelor / Steve Meyerowitz. - Bucureşti :
Benefica, 2009
ISBN 978-973-88804-2-9
613.24
CIP 2009-4652

990 - MONTIGNAC, MICHEL. Mănânc, slăbesc dar rămân suplu! cu
metoda Montignac / Michel Montignac ; trad. de Aurelia Ulici ; pref. de pr. J.
Dumesnil. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
ISBN 978-973-675-599-6
613.24 Montignac
CIP 2009-4879

991 - PICU, DANIELA. Să mâncăm sănătos / Daniela Picu. - Făgăraş :
Păzitorul Adevărului, 2009
ISBN 978-973-1940-09-0
613.2
CIP 2009-5689

992 - POPOVICI, IOAN. Câteva sfaturi medicale pentru păstrarea
sănătăţii / Ioan Popovici. - Reşiţa : Banatul Montan, 2009
ISBN 978-973-1929-19-4
613.955
CIP 2009-5189

993 - RĂDULESCU, EMIL. Întrebări, controverse, obiecţii
referitoare la stilul de viaţă / dr. Emil Rădulescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Casa de
Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-251-3
613.2
CIP 2009-5279

994 - ROMÂNIA. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ. Reguli şi
dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat
din judeţul Mureş / Consiliul Judeţean Mureş. - Reghin : Regsan, 2009
ISBN 978-606-92064-0-9
614.84(498 35 Mureş)(094)
CIP 2009-3450


200 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
995 - SPOCK, BENJAMIN. Dr. Spock : îngrijirea sugarului şi
copilului / Benjamin Spock. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-571-926-5

613.952
CIP 2009-3547

996 - ŞERBAN, MANUEL. Sisteme de detecţie şi alarmă la incendii /
Manuel Şerban. - Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-745-013-5
614.842.4
CIP 2009-3595

997 - YOUNG, ROBERT O. Dieta Young pentru bolnavii de diabet /
Robert O. Young, Shelley Redford Young ; trad.: Ştefan Constantinescu, Carmen
Chirculescu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0543-6
613.24:616.379-008.64
CIP 2009-4218

615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie

998 - Abordări ale art-terapiei / editată de Judith Aron Rubin ; trad.:
Ilinca Halichias. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
ISBN 978-973-707-281-8
615
CIP 2009-5509

999 - ALEKSANDROWICZ, BEATA. Masajul facial / Beata
Aleksandrowics ; trad.: Bianca Vasilescu. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Index.
ISBN 978-973-571-663-9
615.82
CIP 2009-3844


CIP 201
1000 - ALEKSANDROWICZ, BEATA. Masajul / Beata
Aleksandrowics ; trad.: Bianca Vasilescu. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Index.
ISBN 978-973-571-867-1
615.82
CIP 2009-3843

1001 - AUSTIN, PHYLIS. Remedii naturale / Phylis Austin, Agatha
Thrash, Calvin Thrash ; trad.: Sandu Barbu, Carmen Roşca Năstăsescu. - Ed. a 5-
a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-101-246-9
Vol. 1. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-101-248-3
Vol. 2. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-101-249-0
615.322
615.8
CIP 2009-5185

1002 - Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice / conf.
dr. Cerasela Elena Gîrd, conf. dr. Ligia Elena Duţu, şef lucr. dr. Maria Lidia
Popescu, ... - Bucureşti : Curtea Veche, 2008-
vol.
ISBN 978-973-1983-02-8
Vol. 2 : Uleiuri volatile, rezine, iridoide, principii amare, vitamine,
substanţe azotate alcaloidice şi nealcaloidice. - 2009. - ISBN 978-973-1983-16-5
615.07
615.322
CIP 2008-19181

1003 - BĂNICĂ, LOREDANA. Psihomotricitate - psihopatologie -
psihoterapie / Loredana Bănică. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-420-3
615.851
159.9
CIP 2009-5349


202 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1004 - BÎLTAC, GHEORGHE. Aplicaţii de hidrokinetoterapie /
Gheorghe Bîltac. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-405-1
615.825
615.838
CIP 2009-4077

1005 - BRUSSET, BERNARD. Psihanaliza relaţiei / Bernard Brusset ;
trad.: Rodica Chiriacescu. - Bucureşti : IRI, 2009
ISBN 978-973-7926-31-9
615.851
CIP 2009-4358

1006 - CERCASOV, CORNELIA. Compuşi naturali cu acţiune
terapeutică / Cornelia Cercasov, Claudia-Valentina Popa. - Ed. a 2-a, rev. şi
adăug. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2008-
vol.
ISBN 978-973-737-435-6
Partea a 2-a / Cornelia Cercasov, Eliza Oprea, Valentina Claudia Popa,
Ileana Cornelia Fărcăşanu. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-737-643-5
615.32(075.8)
CIP 2009-4131

1007 - CERNESCU, COSTIN. Vaccinarea în cancerul de col uterin /
Costin Cernescu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009
ISBN 978-973-27-1789-9
615.371:618.146-006.6
CIP 2009-5703

1008 - CEVEI, MARIANA. Elemente de electroterapie practică /
Cevei Mariana-Lidia. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-753-3
615.84
CIP 2009-4518


CIP 203
1009 - CHIRIEAC, RODICA. Noţiuni de balneofizioterapie : curs
pentru studenţii Facultăţii de Bioinginerie Medicală / Rodica Chirieac, Codrina
Ancuţa. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7682-81-9
615.327
CIP 2009-4126

1010 - CÎRJEU GOGAN, AURELIAN. Sănătate prin terapii
naturiste / Aurelian Cîrjeu-Gogan. - Bucureşti : Meteor Press, 2009
ISBN 978-973-728-360-3
615.322:613.26
CIP 2009-5656

1011 - CRISTEA, AURELIA NICOLETA. Farmacologie generală /
Aurelia Nicoleta Cristea. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-30-2495-8
615.01(075.8)
CIP 2009-5592

1012 - DROBOT, LOREDANA. Psihoterapie relaţională : repere /
Loredana Drobot. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0583-6
615.851
CIP 2009-5520

1013 - GLIGOR, ŞERBAN. Dinamica intoxicaţiilor acute internate în
spitale din judeţul Arad în perioada 2000-2004 : consideraţii terapeutice / lector
univ. dr. Şerban Gligor. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-839-8
615.099(498-35 Arad)"2000/2004"
CIP 2009-3836


204 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1014 - GRECU, IOAN. Figuri de farmacişti români / Ioan Grecu,
Gheorghe Mermeze, Ancamaria Negru. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-748-9
615(498):929
CIP 2009-3540

1015 - Házi praktikák / sub red.: Szüszer-Nagy Enikő. - Fitod : Riegel,
2009-
vol.
ISBN 978-606-92084-0-3
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-606-92084-1-0
615.322
CIP 2009-5072

1016 - KORY-MERCEA, MARILENA. Kinetoterapia pacienţilor cu
scleroză laterală amiotrofică / Marilena Kory-Mercea, Ştefania Kory-
Calomfirescu, Dana Miculaiciuc. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0011-1
615.825
CIP 2009-4584

1017 - LĂNCRĂJAN, IOANA-MARIA. Toxicologie : suport de curs /
dr. Ioana Lăncrăjan. - Zalău : Silvania, 2009
ISBN 978-973-7817-89-1
615.9(075.8)
CIP 2009-3560

1018 - NĂDĂŞAN, VALENTIN. Incursiune în fitoterapie / dr. Valentin
Nădăşan. - Ed. a 7-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-247-6
615.322
CIP 2009-5184


CIP 205
1019 - NICULESCU, GEORGETA. Caiet de practică pentru
kinetoterapie şi motricitate specială / Georgeta Niculescu, Elena Buhociu, Raluca
Ţugui. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-436-4
615.825
CIP 2009-5662

1020 - Proiect educaţional naţional "Trăieşte sănătos, mănâncă
inteligent" / coord.: Marilena Turcu, Vasilica Hăulică. - Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-47-4
615.8
CIP 2009-5769

1021 - Remedii naturiste / prof. Rodica Cotin, prof. Maria Guzu, prof.
Florentina Vasiliu, prof. Cristina Maxim. - Suceava : Editura George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-69-9
615
CIP 2009-4415

1022 - SIDENCO, ELENA-LUMINIŢA. Masajul în kinetoterapie /
Elena-Luminiţa Sidenco. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-402-9
615.82
CIP 2009-4129

1023 - SOESCU, SORINA. Zahărul şi alte remedii homeopatice
moderne / Sorina Soescu. - Constanţa : Editura Muntenia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-692-257-2
615.015.32
CIP 2009-5669

1024 - TANDON, R. K. Ghidul homeopat al sănătăţii familiei / R. K.
Tandon, dr. V. R. Bajaj ; trad.: dr. Silvia Vasile, dr. Irena Răileanu. - Iaşi : Pan
Europe, 2009
Index
ISBN 978-973-8483-59-0
615.015.32
CIP 2009-3435


206 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1025 - TELPHON, THIERRY. Ceaiurile vindecătoare : infuzii şi
decocturi / Thierry Telphon ; trad.: Mihai Constantinescu. - Piteşti : Paralela 45,
2009
Index
ISBN 978-973-47-0610-5
615.322
CIP 2009-4219

616/618 Patologie

1026 - Adaptarea la stres : condiţie de supravieţuire şi/sau factor de
biodiversitate / Institutul de biologie. - Bucureşti : Editura Academiei Române,
2009
ISBN 978-973-27-1779-0
616.89-008.441
CIP 2009-4048

1027 - BEZNĂ, MARINELA. Modificări neurofiziologice în patologia
hepatică cronică / Marinela Beznă. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-221-1
616.36-002
CIP 2009-4231

1028 - BICĂ, ELENA CĂTĂLINA. Hemosideroza pulmonară
idiopatică la copil / Elena Cătălina Bică, Dumitru Bulucea. - Craiova : Aius
PrintEd, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8021-17-1
616.24
CIP 2009-4275

1029 - BOBOC, GHEORGHE. Aparatul dentomaxilar : formare şi
dezvoltare / Gheorghe Boboc. - Bucureşti : Editura Medicală, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-793-39-0674-2
616.314
616.716
CIP 2009-4233


CIP 207
1030 - BORUNDEL, CORNELIU. Medicină internă pentru cadre
medii / Corneliu Borundel. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-571-925-8
616-006.6
CIP 2009-3545

1031 - BOTA, DIANA. Cibernetica analizatorului auditiv / Diana
Bota. - Sibiu : Techno Media, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7865-82-3
004:616.28
CIP 2009-3488

1032 - BUCKINGHAM, MARCUS. Suprasolicitat, copleşit şi prost
plătit : de la stres la succes în câţiva paşi simpli / Marcus Buckingham. -
Bucureşti : House of Guides, 2009
ISBN 978-606-513-070-8
616.89-008.441
65.012.4
CIP 2009-3712

1033 - CODRINA, ANCUŢA. Clinica şi tratamentul complex al
principalelor boli reumatismale / Codrina Ancuţa. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7682-78-9
616-002.77
CIP 2009-3648

1034 - COMAN, ADORATA ELENA. Medicina internă în practica de
laborator / Adorata Elena Coman, Rodica Petrovanu. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7682-77-2
616
CIP 2009-3846


208 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1035 - Compendiu de gastroenterologie / coord.: dr. Gabriela
Constantinescu. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-748-437-6
616.3
CIP 2009-4364

1036 - CONSTANTIN, VLAD DENIS. Managementul hemoragiilor
digestive superioare prin gastropatie eroziv-hemoragică / Constantin Vlad
Denis. - Bucureşti : Infomedica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7912-66-4
616.3-005.1
CIP 2009-4785

1037 - CRĂCIUN, EUGEN. Vindecarea bolilor cardiovasculare
principale în timp scurt fără medicamente / Eugen Crăciun. - Mediaş : Crisserv,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8990-11-1
615.825:616.12
CIP 2009-4416

1038 - DESPA, ELENA GABRIELA. Examenul radiologic al
suportului dento-parodontal / Elena Gabriela Despa, Ozana Alexandrescu. -
Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-247-3
616.314
CIP 2009-4562

1039 - DUDEA, DIANA. Morfologia funcţională a aparatului dento-
maxilar : caietul studentului / Diana Dudea. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca :
Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-693-312-7
616.311(075.8)
612.31(075.8)
CIP 2009-4308


CIP 209
1040 - DUDEA, SORIN M. Ultrasonografie vasculară / Sorin Marian
Dudea, Radu Ion Badea. - Bucureşti : Editura Medicală, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-39-0673-5
616.133-004.6-073:534.321.9(035)
CIP 2009-4763

1041 - FERECHIDE, DUMITRU. Boala renală cronică / Dumitru
Ferechide. - Bucureşti : Editura Medicală, 2009
ISBN 978-973-39-0672-8
616.61
CIP 2009-4764

1042 - Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă, dr. Ion
Pereş, Cornelia Nicolau, ... - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0575-1
657.6
CIP 2009-4739

1043 - HECSER LÁSZLÓ LÓRÁND. Ateroscleroza şi endocardita :
complexitate patologică / L. Hecser. - Târgu Mureş : University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-169-069-8
616.13-004.6
616.126-002.3
CIP 2009-4025

1044 - HURDUC, VICTORIA. Etiopatogenia infecţiei cu Heliobacter
pylori / Hurduc Victoria. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2492-7
616.33
578.835.1
CIP 2009-5363


210 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1045 - IFTENI, GABRIELA. Practica preparării de substructuri
organice în protezarea fixă unidentară / Gabriela Ifteni, Norina Forna. - Iaşi :
Editura Gr.T. Popa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7682-83-3
616.314
CIP 2009-5230

1046 - IFTENI, GABRIELA. Proteze unidentare : îndreptar de
laborator / Gabriela Ifteni. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-609-5
616.314
CIP 2009-3493

1047 - IONUŢ, RĂZVAN. Dioxidul de sulf : expunere, efecte pe
sănătate, mecanisme de apărare, contribuţii personale / Răzvan Ionuţ. - Cluj-
Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0020-3
616-057
CIP 2009-5285

1048 - JACOBS, GREGG D. Spune noapte-bună insomniei / Gregg D.
Jacobs ; trad.: Ioana Maria Novac. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-707-269-6
616.8-009.836.14
CIP 2009-3964

1049 - LEBOYER, FREDERICK. Naştere fără dureri / Frederick
Leboyer ; trad.: Amalia Roşu Laurenţiu. - Bucureşti : Herald, 2009
ISBN 978-973-111-104-9
618.39
CIP 2009-4678


CIP 211
1050 - LUCESCU, VIOREL. Afecţiunile degenerative ale coloanei
vertrebale - clinica, diagnosticul şi tratamentul de recuperare : note de curs /
Viorel Lucescu. - Constanţa : Editura Dobrogea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1839-76-9
616.711(075.8)
CIP 2009-5233

1051 - Malformaţiile traheo-bronho-pulmonare / Nicolae Galie
(coord.), Constantin Marica, Emilia Crişan, Cristian Didilescu. - Bucureşti : Curtea
Veche, 2009
ISBN 978-973-1983-15-8
616.23-006
CIP 2009-3683

1052 - MIHĂESCU, RODICA. Semiologie medicală / Rodica
Mihăescu. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009-
vol.
ISBN 978-973-638-404-2
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-638-405-9
Vol. 2. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-638-406-6
616-07
CIP 2009-4528

1053 - MISCHIANU, DAN. Cancerul de prostată / Dan Mischianu,
Ovidiu Bratu, Florin Rusu. - Bucureşti : Editura Medicală Antaeus, 2009
ISBN 978-973-88856-1-5
616.65-006.6
CIP 2009-5236

1054 - MOGLAN, IOAN. Parazitologie animală / Ioan Moglan, Irinel
E. Popescu. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-412-0
616-002.9
CIP 2009-4183


212 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1055 - MOORE, MARY K. La ce să nu te aştepţi când eşti
însărcinată / Mary K. Moore. - Bucureşti : House of Guides, 2009
ISBN 978-606-513-079-1
618.63
CIP 2009-4055

1056 - Morfopatologie specială / Elena Lazăr, Alis Dema, Mărioara
Cornianu, ... - Timişoara : Eurobit, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-498-2
616-091
CIP 2009-5003

1057 - NASH, EUGENE BEAUHARNAIS. 2000 simptome cheie / dr.
E. B. Nash ; trad.: Alexandra Vasile. - Iaşi : Performantica, 2009
ISBN 978-973-730-550-3
616
CIP 2009-4267

1058 - OMER, IOANA. Comunicarea cu pacienţii cu tulburări
depresive din secţiile de oncologie / Ioana Omer. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-576-1
616.895.4
CIP 2009-5516

1059 - PEREŢIANU, DAN. Echilibrul energetic şi obezitatea / Dan
Pereţianu, Cătălina Poiană, Gelu Onose. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-571-931-9
616-056.25
CIP 2009-3840

1060 - PIRICI, NICOLAE DANIEL. Mollecular mechanisms of
extracellular and intracellular proteinopathy in Alzheimer's disease and
frontotemporal dementia / Nicolae Daniela Pirici. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-255-6
616.894 CIP 2009-5116


CIP 213
1061 - Pneumologie : compendiu / coord.: conf. dr. Daniela Bartoş ; prof.
dr. Maria Dorobanţu, conf. dr. Şerban Bălănescu, dr. Mihaela Bazac, ... -
Bucureşti : Editura NICULESCU, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-748-438-3
616.24
CIP 2009-4363

1062 - POPA-WAGNER, AUREL. Pathobiochemistry of cerebral
ischemia : am experimental approach / Aurel Popa Wagner, Ana Maria Bugă. -
Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-213-6
616.831-005.4
CIP 2009-3701

1063 - PREDESCU, CORINA. Ghid de evaluare, recuperare a
leziunilor musco-ligamentare la sportivi / Corina Predescu. - Bucureşti : Edit
Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-75-6.
616.7
CIP 2009-5148

1064 - RĂDULESCU, EMIL. Cancerul colorectal : o boală care poate fi
prevenită / dr. Emil Rădulescu. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate,
2009
ISBN 978-973-101-254-4
616.348-006.6
616.351-006.6
CIP 2009-5668

1065 - RĂSPOP, DANIEL-ALIN. Flagelul HIV-SIDA - o bătălie
pierdută? : analiza flagelului la nivel global : studiu de caz : România / Daniel-
Alin Răspop. - Iaşi : Lumen, 2009
ISBN 978-973-166-133-9
616-008.6 SIDA
CIP 2009-4540


214 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1066 - SABĂU, LAVINIA IOANA. Stresul oxidativ în fiziologia şi
patologia aparatului genital feminin / Lavinia Ioana Sabău. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0010-4
542.943:577.1:618.2
CIP 2009-3924

1067 - SAS, IOAN. Colposcopie / Ioan Sas. - Timişoara : Eurobit, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-489-0
618.146-072.1
CIP 2009-3960

1068 - Semiologie medicală : aparatul renal, digestiv şi sistemul
hematopoetic / sub redacţia: Florin Mitu. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7682-82-6
616.61-07
616.41-07
CIP 2009-4313

1069 - SOARE, IOANA. Analize medicale explicate / Ioana Soare. - Ed.
a 4-a. - Bucureşti : Etna, 2009
ISBN 978-973-1795-02-7
616-074
CIP 2009-3909

1070 - STRATULAT, SPERANŢA. Sarcini nedorite, sarcini
întrerupte, mitul unui anestezist / Speranţa Stratulat. - Craiova : Info, 2009
ISBN 978-973-8382-69-5

618.3
CIP 2009-5211


CIP 215
1071 - Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective
de evaluare - Chestionarul SWS (Survey of Work Styles) / Ileana Văcar, Dorin
Bardac, Eugen Stelian Gurzău, Mahnolia Vulcu. - Sibiu : Editura Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-764-5
616.89-008.441
CIP 2009-4361

1072 - TICA, IRINA. Mic ghid de ecografie practică / Irina Tica. -
Constanţa : Ex Ponto, 2009
ISBN 978-973-644-864-5
616-073
CIP 2009-3608

1073 - Tratat de chirurgie / sub red. Irinel Popescu. - Bucureşti : Editura
Academiei Române, 2007-2009
10 vol.
ISBN 978-973-27-1579-6
Vol. 10 : Ortopedie-traumatologie / sub red. Irinel Popescu ; coord.:
Dinu Antonescu. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-27-1774-5
616-089(035)
CIP 2009-4049

1074 - TUDORACHE, VOICU. Tratat de reabilitare pulmonară /
Voicu M. Tudorache, Sînziana Lovin, Marlyce Friesen. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0574-4
616.24
CIP 2009-4738

1075 - VACAR, ILEANA. Stresul la asistenţii maternali profesionişti :
metode subiective de evaluare / Ileana Văcar, Dorin Bardac, Eugen Stelian
Gurzău. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-765-2
616.89-008.441
CIP 2009-4362


216 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1076 - VAMEŞU, SORIN. Inflamaţia acută / Sorin Vameşu. -
Constanţa : Ovidius University Press, 2009
ISBN 978-973-614-486-8
616
CIP 2009-5207

619 Medicină veterinară

1077 - CRÎNGANU, DAN. Patologia animalelor de companie :
oncologie generală / Dan Crînganu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-233-6
619
CIP 2009-3758

1078 - CRÎNGANU, DAN. Patologia animalelor de companie :
oncologie generală / Dan Crînganu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-264-0
619
CIP 2009-5239

1079 - ENACHE, TRAIAN. Urgenţe în medicina veterinară / Traian
Enache ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-302-5
619
CIP 2009-5128

1080 - Ghid legislativ european : farmacovigilenţa şi legislaţia
medicamentului veterinar / Romeo-Teodor Cristina (coord.)..., Valer Teuşdea...,
Maria-Magdalena Andreşescu..., Ioan Huţu... - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0579-9
619::615.45(4)(094)
341.217(4) UE
CIP 2009-5112


CIP 217
1081 - LEAU, TRAIAN. Ghid practic de propedeutică şi tehnică
chirurgicală veterinară / Traian Leau, Iuliana Mihai, Florin Leau. - Ed. a 2-a,
rev. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-257-2
619::616-089
CIP 2009-4570

1082 - NUELEANU, VETURIA-ILEANA. Practicum de farmacologie
veterinară / Veturia Ileana Nueleanu, Anca Chereji, Mihai Cernea. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0031-9
619::615.01
CIP 2009-5664

1083 - ROTARU, ELENA. Patologia oilor şi caprelor / Elena Rotaru. -
Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-258-9
619::616:636.2
CIP 2009-4947

1084 - STOIAN, CAMIL DECEBAL A. Stomatologie veterinară /
Camil Stoian. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2009
ISBN 978-973-146-051-2
619::616.314
CIP 2009-5475

62 Tehnică. Inginerie

1085 - ALBU, ANGELA. Tehnologie şi inovare / Albu Angela. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2429-3
62
001.894
CIP 2009-3793


218 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1086 - ALEXANDRU, NICOLAE DUMITRU. Improved Nyquist
filters / Nicolae Dumitru Alexandru, Alexandra Ligia Onofrei. - Iaşi : Politehnium,
2009
ISBN 978-973-621-275-8
62
CIP 2009-5040

1087 - Baza energetică şi de materii prime / asist. dr. ing. Daniela
Miloştean, prof. dr. ing. Teodor Hepuţ, dr. ing. Ana Socalici, dr. ing. Erika
Ardelean. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-843-5
62
CIP 2009-3833

1088 - DOICIN, CRISTIAN VASILE. Analiză economică în
inginerie / Cristian Doicin. - Bucureşti : BREN, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-648-842-9
658.1:62
CIP 2009-3484

1089 - ION, ION N. Fabricaţia asistată : îndrumar de laborator / Ion N.
Ion. - Bucureşti : BREN, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-648-841-2
62(075.8)
CIP 2009-3483

1090 - LĂCĂTUŞ, ELENA. European defence agency as a defence
industry catalyst : International conference research and development strategies in
support of dual industrial transformation / research report: Elena Lăcătuş. -
Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-269-5
62
CIP 2009-5694


CIP 219
1091 - RĂU, ILEANA. Novel materials for light intensity modulation /
Ileana Rău. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-242-8
62.002.3
CIP 2009-3769

1092 - TEMPEA, IOSIF. Mecanică şi mecanisme : teorie şi aplicaţii de
statică şi structura mecanismelor / Iosif Tempea, Iulian Tabără. - Bucureşti :
Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-232-9
62-23(075.8)
531(075.8)
531.2(075.8)
CIP 2009-3757

620 Materiale. Merceologie. Energetică

1093 - BĂHNĂREANU, CRISTIAN. Securitatea energetică / dr.
Cristian Băhnăreanu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare
"Carol I", 2008
ISBN 978-973-663-708-7
620.9
CIP 2009-4589

1094 - DUŢĂ, VIOREL CONSTANTIN. Bazele merceologiei / Viorel
Constantin Duţă. - Deva : Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-43-1
620.2
CIP 2009-4863

1095 - Examinări nedistructive : lucrări practice de laborator - îndrumar,
ghid pentru proiectarea inspecţiei produsului / M. Voicu, A. Mihai, A. D.
Rujinski, ... - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-254-1
620.179
CIP 2009-4568


220 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1096 - IVAN, GABRIEL. Auditul energetic al instalaţiilor frigorifice /
Gabriel Ivan. - Bucureşti : Rosetti Educational, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7881-48-9
620.9
CIP 2009-4124

1097 - IVAN, GABRIEL. Systèmes à énergie d'origine renouvelable
pour la maison passive / Gabriel Ivan. - Bucureşti : Rosetti Educational, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7881-49-6
620.92
CIP 2009-4179

1098 - PĂCURARIU, GHEORGHE. Mărfuri nealimentare şi
siguranţa consumatorului / Păcurariu Gheorghe, Băra Eva, Maxim Olga Irina. -
Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-352-5
620.2
366.5
CIP 2009-4029

1099 - Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii / Alexandra Chiş,
Mihaela Drăgan, Rodica Frăţilă, ... - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2009
ISBN 978-606-504-064-9
620.2
CIP 2009-3451

621 Construcţii de maşini. Electrotehnica

1100 - Aplicaţii în electrotehnică, măsuri electrice, măsuri electronice,
instalaţia de joasă tensiune, măsurarea mărimilor geometrice, măsurarea
mărimilor mecanice tehnice şi fizico-chimice : laborator tehnologic / Ion
Chisăliţă, Doina Pasăre, Antoaneta Butoarcă, Vintilă Bădiţoiu. - Craiova :
PrintXpert, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8060-00-2
621.3
CIP 2009-3313


CIP 221
1101 - BAGYINSZKI GYULA. Felületkezelés / Bagyinszki Gyula,
Bitay Enikő. - Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelean, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8231-76-4
621.7
CIP 2009-5578

1102 - BAYA, ALEXANDRU. Măsurarea şi monitorizarea mărimilor
hidraulice în timp real / Alexandru Baya, Liviu Eugen Anton, Eugen Stuparu. -
Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-408-0
621.22
CIP 2009-4526

1103 - DZIŢAC, SIMONA. Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor
de distribuţie a energiei electrice : modelare şi simulare / Simona Dziţac. -
Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-754-0
539.4:621.3
CIP 2009-4828

1104 - Elemente de inginerie mecanică. - Sibiu : Editura Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-761-4
621
621.38
CIP 2009-4600

1105 - FEŞTILĂ, CLEMENT. Electronică : îndrumător de lucrări /
Clement Feştilă, Roxana Both. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2009
ISBN 978-973-662-440-7
621.38(075.8)
CIP 2009-4102


222 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1106 - FÎŢĂ, NICOLAE DANIEL. Electroenergetică : manual pentru
electricieni / drd. ing. dipl. Fîţă Nicolae Daniel, drd. ing. dipl. Diodiu Lucian. -
Bucureşti : Editura AREL, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92073-0-7
621.3
CIP 2009-5575

1107 - FLOREA, ADRIANA. Elemente de inginerie mecanică / Florea
Adriana, Florea Radu. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-761-4
621
621.38
CIP 2009-4600

1108 - GOICEANU, GHEORGHE. Maşină pentru solicitări
compuse / Goiceanu Gheorghe. - Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7711-90-8
621
CIP 2009-5421

1109 - GOICEANU, GHEORGHE. Tehnologia de recondiţionare a
utilajelor de tip pompe / Goiceanu Gheorghe. - Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala
Mehedinţiului, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7711-91-5
621
CIP 2009-5420

1110 - HALUNGA-FRATU, SIMONA. Data transmissions and
multiple access techniques / Simona Halunga, Octavian Fratu. - Bucureşti :
Electronica 2000, 2009
ISBN 978-973-7860-17-0
621.39
CIP 2009-4093


CIP 223
1111 - Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă :
surse de alimentare / Vasile Râmniceanu, Nicolae Golovanov, Petru
Postolache, ... - Bucureşti : Standardizarea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8032-02-3
621.3
CIP 2009-3839

1112 - Instrucţiunea ARE 1 : branşamente şi alimentări electrice /
AREL. - Bucureşti : Editura AREL, 2009-
vol.
ISBN 978-606-92073-1-4
Partea 1. - 2009. - ISBN 978-606-92073-2-1
621.3
CIP 2009-2978

1113 - IOAN, ALEODOR DANIEL. Transmisia datelor : consideraţii
teoretice şi experimente de laborator / Aleodor Daniel Ioan, Corneliu Lazăr. - Iaşi :
Politehnium, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-272-7
621.391
004
CIP 2009-3594

1114 - IOVĂNAŞ, DANIELA MARIA. Fiabilitatea echipamentelor
tehnologice fabricate prin utilizarea de elemente modulate interschimbabile
încărcate prin sudare / Daniela Mari Iovănaş, Adela-Eliza Dumitraşcu. - Braşov :
Lux Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-131-055-8
621.791
CIP 2009-3478

1115 - KAPOSTA, IOSIF. Organe de maşini : investigaţii
experimentale, soluţii contructive / prof. dr. ing. Iosif Kaposta, asist. ing. Sorin
Jurca. - Timişoara : Mirton, 2009
ISBN 978-973-52-0569-0
621.81
CIP 2009-4076


224 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1116 - LIŢĂ, MARIN. Tehnici pentru investigaţia materialelor :
aplicaţii / şef lucr. dr. fiz. Marin Liţă. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-837-4
621
CIP 2009-3629

1117 - MAN, LUCIAN. Teoria circuitelor electrice : probleme / Lucian
Man, Eugeniu Man. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2009
ISBN 978-973-662-442-1
621.374
CIP 2009-4103

1118 - MĂRGINEANU, DAN. Construcţia şi funcţionarea motoarelor
pentru autoturisme / Dan Mărgineanu, Vasile Burlan. - Bucureşti : Editura Iulian,
2009
ISBN 978-973-8910-57-7
621.431.7:629.33
CIP 2009-3671

1119 - MILOŞ, TEODOR. Pompe şi ventilatoare centrifuge şi axiale /
conf. dr. ing. Teodor Miloş. - Bucureşti : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-838-1
621.2
621.6
CIP 2009-3632

1120 - NICOARĂ, MIRCEA. Esenţial în metalurgia pulberilor /
Mircea Nicoară, Ioan Vida Simiti, Camelia Demian. - Cluj-Napoca : Editura U.T.
Press, 2009
ISBN 978-973-662-439-1
621.762
CIP 2009-4104


CIP 225
1121 - OLAN, GHEORGHE. Antene utilizate în comunicaţii speciale
şi propagarea undelor radio în gama UUS / Gheorghe Olan, Marius Chelu,
Mihaela Maria Olan. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-512-0
621.396.67
CIP 2009-5283

1122 - POPOVICI, DORINA. Problèmes d'électrotechnique / Dorina
Popovici. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-256-5
621.3
CIP 2009-4571

1123 - RACOVITZĂ, CRISTIAN ALEXANDRU. Motoare cu ardere
internă : îndrumar : seminar, teme de casă, proiecte / Cristian-Alexandru
Racovitză. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-259-6
621.43
CIP 2009-4946

1124 - REVICZKY-LEVAY, ANTONIU. Lucrări practice de
electrotehnică şi electronică analogică şi digitală : îndrumător de proiect şi
laborator / Reviczky-Levay Antoniu. - Timişoara : Editura Fundaţiei pentru cultură
şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88962-6-0
621.3(075.8)
CIP 2009-4976

1125 - Robotică / conf. dr. ing. Ştefan Varga, prof. dr. ing. Inocenţiu
Maniu, prof. dr. ing. Corneliu Rădulescu, ... - Timişoara : Editura Politehnica,
2008-2009
4 vol.
ISBN 978-973-625-609-7.
Vol. 4 : Aplicaţii robotizate. - 2009. - Bibliogr. - ISBN
978-973-625-842-8
621.865.8 CIP 2009-3630

226 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1126 - SĂSEANU, AUREL. Aparate electrice de măsurat / Aurel
Săseanu. - Craiova : Alma, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-1792-66-8
Vol. 1. - ISBN 978-973-1792-67-5
Vol. 2. - ISBN 978-973-1792-68-2
621.3
CIP 2009-4595

1127 - STOIAN, FLORIANA DANIELA. Procese şi instalaţii termice
pentru centrale termoelectrice / conf. dr. ing. Floriana Daniela Stoian. -
Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-725-4
621.311.22
CIP 2009-4158

1128 - A társadalmi változások kommunikációs univerzuma. - Târgu-
Mureş : Mentor, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-599-353-5
621.39
CIP 2009-3612

1129 - TĂBĂCARU, TEODOR. Maşini electrice şi acţionări / Teodor
Tăbăcaru. - Petroşani : Edyro Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7718-52-5
621.3
CIP 2009-5583

1130 - VIDA-SIMITI, IOAN. Experiment şi calitate în metalurgia
pulberilor / Ioan Vida Simiti, Mircea Nicoară. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press,
2009
ISBN 978-973-662-438-4
621.762
CIP 2009-4101


CIP 227
623 Tehnică militară

1131 - Elemente de management al prevenirii şi combaterii utilizării
armelor de distrugere în masă / Lucian Ivan, Anca-Gabriela Petrescu, Izabel-
Daniela Ivan, Iulia Companis. - Ploieşti : Grafoanaytis, 2009
ISBN 978-973-88966-7-3
623.45
CIP 2009-4444

624/627 Construcţii

1132 - FURTUNĂ, CONSTANTIN. Atlas rutier - România 2009 /
Constantin Furtună. - Bucureşti : ALLFA, 2009
Index
ISBN 978-973-724-101-6
625.7(498)
CIP 2009-4481

1133 - IGNATON, ELEMER. Ingineria organizării şantierelor de
construcţii / prof. dr. ing. Elemer Ignaton. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-845-6
624.05
CIP 2009-5219

1134 - PRECUPANU, DAN. Fundamente de rezistenţa construcţiilor /
Precupanu Dan. - Iaşi : Politehnium, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-265-9
624
CIP 2009-3487

1135 - TEREC, LIANA RODICA. Pereţi de consolidare din beton
armat pentru structuri în cadre / Liana Terec. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-647-653-2
624
CIP 2009-5644


228 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului

1136 - APOSTOL, VALENTIN. Instalaţii de condiţionare a aerului /
Valentin Apostol. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-236-7
628.8
CIP 2009-3761

1137 - BASTIAN, HANS-WERNER. Captarea şi folosirea în
gospodărie a apei din precipitaţii / Hans-Wener Bastian ; trad.: Sabina Pocnet. -
Bucureşti : Editura M.A.S.T., 2009
Index.
ISBN 978-973-1822-37-2
628.116
628.13
CIP 2009-5616

1138 - SIMIONESCU, CLAUDIA MARIA. Epurarea biologică a
apelor uzate / Claudia Maria Simionescu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-473-4
628.35
CIP 2009-4696

629 Tehnica mijloacelor de transport

1139 - Citroën C3 (2002 to 2005). - Bucureşti : Pro Tech Service, 2009
ISBN 978-973-88280-5-6
629.331(44) Citroën
CIP 2009-5016

1140 - Ford Fiesta benzină şi diesel 2002-2005. - Bucureşti : Pro Tech
Service, 2009
ISBN 978-973-88280-6-3
629.331(73) Ford
CIP 2009-5013


CIP 229
1141 - Încercarea autovehiculelor / prof. dr. ing. Ticuşor Ciobotaru,
conf. dr. ing. Valentin Mărgărit Vînturiş, prof. dr. ing. Gheorghe Aurel Gherman,
conf. dr. ing. Lucian Ştefăniţă Grigore. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0562-1
629.3
CIP 2009-3708

1142 - LUNGU, VALENTI. Contribuţii privind perfecţionarea
sistemului de suspensie a tractoarelor agricole şi a autovehiculelor de teren /
Valentin Lungu. - Bucureşti : Estfalia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7681-51-5
629.33.023.153:631.3
CIP 2009-3755

1143 - MOCIOI, MARIANA. Zborul şi fizica : "nimic... mai
complicat" / Mariana Mocioi. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-41-0
629.7
CIP 2009-3538

1144 - POPA, DAN. Tehnici şi echipamente GMDSS / Popa Dan. - Ed.
a 3-a, rev. - Constanţa : Nautica, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-7872-95-1
629.5.066.3
CIP 2009-5460

1145 - Skoda Fabia 2000-2006 benzină şi diesel. - Bucureşti : Pro Tech
Service, 2009
ISBN 978-973-88280-7-0
629.331(437) Skoda Fabia
CIP 2009-5015


230 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1146 - STANCIU, VIRGIL. Mică antologie Henri Coandă / Virgil
Stanciu, Viorel Gheorghe, Cristina Pavel. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-248-0
629.7(498) Coandă,H.
929 Coandă,H.
CIP 2009-4563

1147 - STANCIU, VIRGIL. Designul compresoarelor aerodinamice
subsonice / Virgil Stanciu, Daniel Crunţeanu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-263-3
629.7
CIP 2009-4949

1148 - Volkswagen Golf & Bora benzină şi diesel 2001-2003. -
Bucureşti : Pro Tech Service, 2009
ISBN 978-973-88280-3-2
629.331(430) Volkswagen

CIP 2009-5014

63 Agricultură

1149 - COTUNA, OTILIA. Securitatea şi calitatea produselor
vegetale, siguranţa vieţii / Otilia Cotuna, Gheorghe Popescu. - Timişoara : Mirton,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0571-3
658.562:63+664
CIP 2009-4155

1150 - Ghidul elevului - calificarea : lucrător în agroturism / Pavel
Dănuţ, Cursaru Nicolae, Grigorovici Mărioara, ... - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2479-8
63(075.35)
CIP 2009-4133


CIP 231
1151 - Ghidul profesorului : domeniul agricultură, calificarea : lucrător
în agroturism / Dănuţ Pavel, Nicolae Cursaru, Mărioara Grigorovici, ... -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2482-8
63(075.35)
CIP 2009-4353

1152 - MUNTEAN, LEON SORIN. La 70 de ani : florilegiu aniversar /
prof. univ. dr. Leon Sorin Muntean... - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008.
ISBN 978-973-53-0025-8
63(498) Muntean,L.S.
929 Muntean,L.S.
CIP 2009-5284

1153 - ÖKRÖS ADALBERT. Introducere în practica agricolă /
Adalbert Ökrös. - Timişoara : Eurobit, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-494-4
63
CIP 2009-4159

1154 - SUBIC, JONEL V. Particularităţi ale agriculturii Serbiei în
Banatul de Sud / Jonel Subić, Ioan Huţu. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0578-2
63(497.1:498.5-13)
CIP 2009-5111

631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură

1155 - Acarieni şi nematozi : dăunători ai agroecosistemelor / Doru Ion
Petanec, Lavinia Mădălina Micu, Ion Olteanu, Teodosie Perju. - Ed. a 2-a, rev. -
Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0572-0
632.9:632.654.2+632.651.32
CIP 2009-4239


232 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1156 - BACIU, ANCA-MIHAELA. Studii privind comportarea unor
specii şi populaţii locale de Solanum sp. la cultivarea şi păstrarea in vitro / Anca
Baciu. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-744-148-5
633.491
CIP 2009-5494

1157 - COTIGĂ, CONSTANTIN. Producerea furajelor / C-tin
Cotigă. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-219-8
633.2/.3
CIP 2009-4234

1158 - DEMETER, TRAIAN. Degradarea solurilor / Traian Demeter. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti - Editura Credis, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-734-481-6
631.459
631.458
CIP 2009-4667

1159 - DRĂGHICI, ELENA MARIA. Producerea seminţelor şi
materialului săditor legumicol / conf. univ. dr. Drăghici Elena Maria. - Ed. a 2-a,
rev. - Bucureşti : Atlas Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7767-20-2
631.53.02:635.1/.8
CIP 2009-4977

1160 - FREEMAN, MICHAEL. Bonitarea terenurilor agricole /
Michael Freeman. - Bucureşti : Do-MinoR, 2009
ISBN 978-973-1838-75-5
631.164
CIP 2009-4182


CIP 233
1161 - GEORGESCU, LOREDANA-IOANA. Influenţa poluării cu
bioxid de sulf asupra unor procese fiziologice la soiurile de grâu "flamura" şi
"albota" : lucrare ştiinţifică / Loredana-Ioana Georgescu. - Costeşti : Ars Libri,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-81-8
504.054
633.11
CIP 2009-4533

1162 - HESSAYON, D. G. Expert în fructe / D. G. Hessayon ; trad.:
Simona Preda. - Bucureşti : ALLFA, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-724-191-7
634.1
CIP 2009-3824

1163 - HOOGVELT, FIEKE. Grădina : ghidul grădinarului / Fieke
Hoogvelt ; trad.: Adrian Deliu. - Bucureşti : Corint, 2009
ISBN 978-973-135-443-9
635.9
CIP 2009-5365

1164 - MANOILĂ, IOAN. Flori frumoase în grădină şi apartament /
Ioan Manoilă. - Cluj-Napoca : Anteea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1948-06-5
635.9
CIP 2009-4838

1165 - MIHAI, MAGDA SORINA. Arta îngrijirii florilor / Magda
Sorina Mihai. - Constanţa : Mar, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1863-00-9
635
CIP 2009-4821


234 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1166 - MORARU, IOAN. Agricultura României, încotro? / dr. med.
vet. Ioan Moraru. - Reşiţa : Neutrino, 2009
ISBN 978-973-8916-55-5
631(498)
CIP 2009-4100

1167 - Pajişti temporare în cadrul relaţiei sol-plantă-animal / Neculai
Dragomir, Ioan Peţ, Maria Sauer, ... - Timişoara : Eurobit, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-495-1
633.2.03
CIP 2009-4161

1168 - PETRESCU, NICOLAE. Amenajarea, organizarea şi
sistematizarea teritoriului / Nicolae Petrescu, Ion Măgdălina. - Târgovişte :
Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-457-9
631.6(075.8)
CIP 2009-5214

1169 - POPA, DANIELA. Mana cartofului produsă de ciuperca
Phytophthora infestans : patografie, morfologie, biologie, epidemiologie,
profilaxie şi terapie / Daniela Popa. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-744-147-8
632.327:663.491
CIP 2009-5493

1170 - POPESCU, CĂTĂLIN-VIOREL. Oportunitatea irigării
culturilor agricole în zona centrala a Olteniei / Popescu Cătălin Viorel. -
Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-269-3
631.67(498.2)
CIP 2009-5622


CIP 235
1171 - RĂŢOI, IULIAN. Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe
nisipuri / Iulian Răţoi. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-207-5
634.8
CIP 2009-3556

1172 - ROMAN, IOANA. Tehnologii pomicole / Ioana Roman, Gavrilă
Ropan. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-744-145-4
634.1
CIP 2009-4653

1173 - ROTARU, LILIANA. Soiuri de viţă de vie pentru struguri de
vin / Liliana Rotaru. - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-147-030-6
634.8
CIP 2009-4181

1174 - SÎRBU, MARCELA. Construcţii : elemente practice şi
dimensionale / Marcela Sârbu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0012-8
631.2
CIP 2009-4086

1175 - STANCIU, GHEORGHE. Legumicultura de succes pentru
amatori / Gheorghe Stanciu. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8966-90-1
635.1/.8
CIP 2009-3677


236 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit

1176 - COLĂ, MUGUREL. Zootehnie specială / Mugurel Colă, Florica
Colă. - Craiova : Universitaria, 2009-
vol.
ISBN 978-606-510-421-1
Vol. 1 : Taurine. - 2009. - Bibliogr. ISBN 978-606-510-425-9
636
CIP 2009-4759

1177 - HOFMAN, WINFRIED. Bolile vacilor / Winfried Hofman ;
trad.: Ina Mintici. - Bucureşti : Editura M.A.S.T., 2009
Index
ISBN 978-973-1822-40-2
619::636.2.034
CIP 2009-5615

1178 - IONESCU, REMUS. Regimul juridic al vânătorii şi
pescuitului / Ionescu Remus. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009
ISBN 978-973-144-250-1
639.1(498)(094)
639.2(498)(094)
CIP 2009-5107

1179 - LAZĂR, ŞTEFAN. Albinele şi sănătatea lor / Ştefan Lazăr,
Costel Octavian Vornicu. - Iaşi : Alfa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8953-79-6
638.1
CIP 2009-3662

1180 - MAYER-REITHOFER, ELISABETH. Produse lactate :
tehnologii şi reţete de obţinere / Elisabeth Mayer-Reithofer ; trad.: Alexandra
Ghibelean şi Ioan Teodora. - Bucureşti : Editura M.A.S.T., 2009
ISBN 978-973-1822-36-5
637.136
CIP 2009-5618


CIP 237
1181 - Stimularea secreţiei lactate la oi şi capre prin administrarea în
hrană a lecitinei vegetale / Carmen Ana Pivodă, Daniela Jitariu, Sărăndan
Horea, ... - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-566-2
637.1:636.3
CIP 2009-5388

1182 - WALKER, JOAN HUSTACE. Totul despre ciobănescul
german : ghid complet pentru creşterea, dresarea şi îngrijirea ciobănescului
german / Joan Hustace Walker ; trad.: Anca Băjenaru. - Bucureşti : Meteor Press,
2009
ISBN 978-973-728-363-4
636.74
CIP 2009-3902

64 Economie casnică

1183 - DELANEY, RAIN. Reţete din bucatăria americană / Rain
Delaney, Hannah Green. - Cluj-Napoca : Urban Lifestyle, 2009
ISBN 978-973-88882-6-5
641.55(73)
CIP 2009-4382

1184 - DELANEY, RAIN. Reţete din bucătăria franceză / Rain
Delaney, Hannah Green. - Cluj-Napoca : Urban Lifestyle, 2009
ISBN 978-973-88882-4-1
641.55(44)
CIP 2009-4385

1185 - DELANEY, RAIN. Reţete din bucătăria italiană / Rain Delaney,
Hannah Green. - Cluj-Napoca : Urban Lifestyle, 2009
ISBN 978-973-88882-5-8
641.55(450)
CIP 2009-4383


238 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1186 - DELANEY, RAIN. Reţete din bucătăria libaneză / Rain
Delaney, Hannah Green. - Cluj-Napoca : Urban Lifestyle, 2009
ISBN 978-973-88882-7-2
641.55(569.3)
CIP 2009-4386

1187 - DELANEY, RAIN. Reţete din bucătăria marocană / Rain
Delaney, Hannah Green. - Cluj-Napoca : Urban Lifestyle, 2009
ISBN 978-973-88882-2-7
641.55(64)
CIP 2009-4384

1188 - DELANEY, RAIN. Reţete din bucătăria rusă / Rain Delaney,
Hannah Green. - Cluj-Napoca : Urban Lifestyle, 2009
ISBN 978-973-88882-3-4
641.55(47)
CIP 2009-4387

1189 - Fructe şi deserturi. - Bucureşti : Reader's Digest, 2009
Index.
ISBN 978-973-1762-56-2
641.55
CIP 2009-5513

1190 - Ghidul House of Guides : 2009-2010 : Cele mai bune hoteluri şi
restaurante : best hotels & restaurants. - Ed. a 8-a, rev. - Bucureşti : House of
Guides, 2009
Index
ISBN 978-606-513-075-3
640.41(498)(036)
640.432(498)(036)
CIP 2009-4052

1191 - Gustări şi prânzuri. - Bucureşti : Reader's Digest, 2009
Index.
ISBN 978-973-1762-55-5
641.55
CIP 2009-5512


CIP 239
1192 - IACOB, ELENA. Reţete culinare pentru fiecare zi / Elena
Iacob. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-245-2
641.55
CIP 2009-5183

1193 - Tehnici culinare şi ustensile de bucătărie / trad.: Şchiopu Ilinca
Smărăndiţa. - Bucureşti : ALLFA, 2009
Index
ISBN 978-973-724-219-8
641.55
CIP 2009-4480

65 Management. Conducere şi organizare

1194 - ANGHELACHE, CONSTANTIN. Modele utilizate în analizele
manageriale / Constantin Anghelache, Aurelian Diaconu. - Bucureşti : Artifex,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-59-6
65.012.4
CIP 2009-4573

1195 - BADEA, MIHAELA..Gestiunea financiară a întreprinderii /
Mihaela Badea, Gabriel Andrei Matei. - Deva : Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-45-5
658.15:334.7
CIP 2009-4861

1196 - BARA, VASILE. Microbiologia deşeurilor / Bara Vasile, Oneţ
Aurelia. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-765-6
658.567
CIP 2009-5333


240 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1197 - BĂDESCU, GHEORGHE. Analiza investiţiilor imobiliare /
Gheorghe Bădescu, Mihaela Diana Oancea-Negescu. - Bucureşti : Editura
Economică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-334-9
658.152
CIP 2009-4010

1198 - BĂLAN, GEORGE. Managementul investiţiilor / George
Bălan. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-267-9
65.012.4
CIP 2009-5405

1199 - BLANCHARD, KENNETH. Cârmuiţi ca şi Isus / Ken
Blanchard, Phil Hodges ; trad.: Adriana Manole. - Oradea : Făclia : Editura
Universităţii Emanuel din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7791-52-8 ; ISBN 978-973-8448-73-5
658
CIP 2009-5038

1200 - BOBOC, ION. Management strategic : teorie şi practici privind
formele asociative de tip public, privat şi ONG din agricultură / Ion Boboc, Viorica
Boboc. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-375-2
65.012.4:63
CIP 2009-3907

1201 - BORDEIANU, GABRIELA DANIELA. Analiza poziţiei
financiare şi a performanţelor întreprinderii / Gabriela Daniela Bordeianu. -
Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-627-9
658.1
CIP 2009-3494


CIP 241
1202 - BREZEANU, PETRE. Gestiunea financiară a întreprinderii /
Petre Brezeanu. - Bucureşti : Cavallioti, 2009
3 vol..
ISBN 978-973-7622-79-2
Vol. 1 : Elemente inspirate din teoria şi practica financiară a Uniunii
Europene. - 2009. - ISBN 978-973-7622-80-8
Vol. 2 : Situaţii financiare : reglementări naţionale şi internaţionale. -
2009. - ISBN 978-973-7622-81-5
Vol. 3 : Elemente inspirate din teoria şi practica financiară a Uniunii
Europene : aplicaţii, studii de caz, teste. - 2009. - ISBN 978-973-7622-82-2
658.1
CIP 2009-4028

1203 - BUCUR, LIANA. Managementul proiectelor : materiale suport
pentru formarea profesorilor / Liana Bucur. - Galaţi : Sinteze, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1917-38-2
65.012.4:65.012.2
CIP 2009-4198

1204 - BUCUREAN, MIRELA. Antreprenoriatul şi managementul
micilor afaceri / Mirela Bucurean. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-766-6
65.012.4
CIP 2009-5487

1205 - BUGLEA, ALEXANDRU. Analiza economico-financiară /
Alexandru Buglea, Ion Popa Lala. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0565-2
658.1
CIP 2009-3711


242 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1206 - CĂPRĂRESCU, GHEORGHIŢA. Managementul resurselor
umane : sinteze, aplicaţii, grile / Căprărescu Gheorghiţa, Anghel Georgiana,
Stancu Daniela Georgiana. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-565-5
65.012.4:658.3(079.1)
CIP 2009-4874

1207 - CHIVU, CATRINA. Logistică industrială : planificarea şi
robotizarea sistemelor de producţie / Catrina Chivu. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-473-1
658
CIP 2009-5199

1208 - CIOLAC, MARIANA-RAMONA. Management în turism rural
şi agroturism / Mariana Ramona Ciolac. - Timişoara : Eurostampa, 2009
ISBN 978-973-687-836-7
65.012.4:338.48(4-22)
CIP 2009-5286

1209 - CLIPA, RALUCA-IRINA. Managementul calităţii / Raluca
Irina Clipa. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-670-318-8
65.012.4:658.62.08.2
CIP 2009-4315

1210 - CONSTANTINESCU, DUMITRU. Economia întreprinderii /
Dumitru Constantinescu, Tudor Nistorescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-217-4
65:334.7(075.8)
CIP 2009-4228


CIP 243
1211 - CURETEANU, RADU. Managementul afacerilor / Radu S.
Cureteanu. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0568-3
65.012.4
CIP 2009-4014

1212 - CURETEANU, RADU. Managementul proiectelor în turism /
Radu S. Cureteanu, Diana Tăgăduan. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-345-7
65.012.4:338.48
CIP 2009-4547

1213 - DOBREA, CĂTĂLIN. Investiţiile şi modernizarea sistemelor
tehnico-economice / Răzvan Cătălin Dobrea. - Voluntari : EfiCon Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-87454-7-6
658.152
CIP 2009-5612

1214 - DUDUMAN, GABRIEL. Fundamentarea ecologică a calculului
posibilităţii în pădurile tratate în codru grădinărit / Gabriel Duduman. -
Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-666-304-8
658.1:630
CIP 2009-5033

1215 - DUICĂ, MIRCEA. Managementul proiectelor / Mircea Duică. -
Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-437-1
65.012.4
CIP 2009-5403


244 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1216 - Effects of the public - private partnership in water supply and
sewerage public services : experience of the municipality of Bucharest / Ioan
Radu, Viorel Lefter, Cleopatra Şendroiu, ... - Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-606-505-183-6
65.012.4:334.7
CIP 2009-4303

1217 - ENESCU, MARIA. Simulări manageriale : note de curs / Maria
Enescu, Luminiţa Popescu, Marian Enescu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-410-5
65.012.2(075.8)
CIP 2009-4214

1218 - GHERGUŢ, ALOIS. Elaborarea şi managementul proiectelor
în serviciile educaţionale : ghid practic / Alois Gherghuţ, Ciprian Ceobanu. - Iaşi :
Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1390-8
65.012.4:37
CIP 2009-5712

1219 - HAHN, RADA-FLORINA. Management strategic
organizaţional : teorie şi studiu de caz / Rada-Florina Hahn. - Baia-Mare : Editura
Universităţii de Nord, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-568-011-2
65.012.4:334
CIP 2009-5304

1220 - HAMAT, CODRUŢA OANA. Managementul calităţii /
Codruţa-Oana Hamat. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0573-7
65.012.4:658.62.08.2
CIP 2009-4475


CIP 245
1221 - HARTULARI, CARMEN. Sisteme suport pentru decizii /
Carmen Hartulari, Ion Dobre. - Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-191-1
004:65.012.123
CIP 2009-5308

1222 - HOMOCIANU, DANIEL. Sistemele de asistare a deciziilor în
contextul societăţii cunoaşterii / Daniel Homocianu. - Iaşi : Editura Universităţii
"Al. I. Cuza", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-421-2
65.012.4:33
CIP 2009-5757

1223 - IGNAT, DRAGOŞ-ANDREI. Tratat de managementul
modernizării transporturilor din România de după 1989 / Dragoş Andrei
Ignat. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-276-1
65.012.4:656(498)"1989/..."
CIP 2009-5630

1224 - IOANA, ADRIAN. Managementul activităţii financiar-
contabile şi analize economice / Adrian Ioana. - Bucureşti : Politehnica Press,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-032-4
658.5
CIP 2009-4487

1225 - MIHAI, DANIELA. Serviciile de consultanţă în management :
o abordare din perspectiva marketingului / Daniela Roxana Mihai. - Braşov :
Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-483-0
65.012.4
CIP 2009-4301


246 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1226 - MINCULETE, GHEORGHE. Abordări moderne ale
managementului logistic / Gheorghe Minculete, Anca Minculete. - Bucureşti :
Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-663-688-2
65.012.4:355.41
CIP 2009-3956

1227 - MIRONIUC, MARILENA. Analiză economico-financiară :
performanţă - poziţie financiară - risc / Marilena Mironiuc. - Iaşi : Editura
Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-416-8
658.1
CIP 2009-4304

1228 - NAZARE, GHIŢĂ. Management educaţional şi proiectare
strategică : materiale suport pentru formarea profesorilor / Ghiţă Nazare, Doiniţa
Popa, Diamanta Luminiţa Bulai. - Galaţi : Sinteze, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1917-37-5
65.012.4:37
CIP 2009-4200

1229 - OANCEA-NEGESCU, MIHAELA DIANA. Analiza şi
evaluarea informaţiilor financiare / Mihaela Diana Oancea-Negescu. -
Bucureşti : Editura Economică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-433-9
658.5
CIP 2009-4009

1230 - PARASCHIVESCU, ADINA. Analiza financiară în
mecanismul de formare a surselor de finanţare a întreprinderii / Adina
Paraschivescu. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-630-9
658.14
CIP 2009-4451


CIP 247
1231 - PĂUNESCU, CARMEN. Managing culture in business :
basics / Carmen Păunescu. - Bucureşti : Ars Academica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8017-17-4
65.012.4:316.77
CIP 2009-4403

1232 - PETRESCU, EMIL. Managementul diagnozei statistice a
proceselor de fabricaţie / Emil Petrescu, Viorel Gh. Vodă. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-561-7
658.6
CIP 2009-4460

1233 - POPA, IOAN. Management performant în vânzarea
produselor alimentare / Ioan Popa. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0014-2
65.012.4
CIP 2009-4630

1234 - RADU, DANIELA-LAURA. Aspecte ale managementului
educaţional în instituţia şcolară / Daniela-Laura Radu. - Craiova : Editura
Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-35-3
65.012.4:37
CIP 2009-4988

1235 - SCHOLTZ BÉLA. Economia firmei / Scholtz Béla István. - Cluj-
Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0032-6
65.012.4:061.5
CIP 2009-5740


248 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1236 - SIMINICĂ, MARIAN. Analiză economico-financiară / Marian
Siminică. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-435-8
658.1
CIP 2009-5704

1237 - STOICA MIHAELA. Managementul resurselor umane în
turism / Mihaela Stoica. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0029-6
65.012.4:658.3
CIP 2009-5535

1238 - TEGLAS, FERENCZ. Ghidul managerului de organizaţii
neguvernamentale mici şi mijlocii / Feri Teglas. - Mediaş : Cr3ativ, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88864-4-5
65.012.4:334.7
CIP 2009-4307

1239 - MCCOLLUM, JAMES K. Applied business management /
James K. McCollum, Ana Maria Preda. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-573-0
65.012.4
CIP 2009-5383

651 Tehnica muncii de birou

1240 - VÂRGOLICI, NICULINA. Redactare şi corespondenţă /
Niculina Vârgolici. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Editura Universităţii din
Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-644-2
651.7
655.254.22
CIP 2009-4132


CIP 249
655 Industrii poligrafice

1241 - Procesarea textului : culoarea în poligrafie / Mihai Popescu,
Milos Florea, Minodora Marinescu, Loghin Gaga. - Arad : Gutenberg Univers,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1869-40-7
655.1
CIP 2009-4673

656 Transporturi. Servicii poştale

1242 - ACHIM, SORIN ADRIAN. Sistemul informaţional contabil al
transporturilor locale de călători / Sorin Adrian Achim. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0030-2
004:657:656.1
CIP 2009-5742

1243 - BENEA, CIPRIAN BENIAMIN. Dunărea, navigaţia şi
energia : geopolitică şi negociere : studiu de caz / Ciprian Beniamin Benea ; cuv.
înainte de Cornel Codiţă. - Iaşi : Institutul European, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-611-593-6
656(498:497.1)
556.11(498 Porţile de Fier)
CIP 2009-3467

1244 - BONTEA, NICUŞOR SEBASTIAN. Codul rutier simplificat /
Nicuşor Sebastian Bontea. - Buzău : Alpha MDN, 2009
ISBN 978-973-139-090-1
656.1.05(498)
CIP 2009-4967

1245 - CAMEN, DANIEL. Circulaţia rutieră : contravenţia / av. Daniel
Camen. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-77-0
656.05
CIP 2009-5146


250 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1246 - CARAIANI, GHEORGHE. Transporturi şi vamă : lexicon /
Gheorghe Caraiani. - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1911-49-6
656
339.543
CIP 2009-3861

1247 - CRISTEA, DUMITRU. Abordarea accidentelor rutiere /
Dumitru Cristea. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-873-6
656.1.08
CIP 2009-4472

1248 - MERCAN, STATE. Pagini din istoria transportului judeţean
prahovean şi al transportului urban din municipiul Ploieşti / Mercan State. -
Ploieşti : Karta-Graphic, 2009
ISBN 978-973-1959-35-1
656(498-35 Prahova)

CIP 2009-4658

1249 - PRICOP, CODRUŢA. GMDSS - GOC : tehnici de instruire /
Codruţa Pricop. - Ed. a 2-a, rev. - Constanţa : Nautica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7872-94-4
621.396:656.6(075.8)
CIP 2009-5459

1250 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul rutier. - Bucureşti : Editura
Iulian, 2009
ISBN 978-973-8910-58-4
656.1.05(498)(094)
CIP 2009-5646


CIP 251
1251 - STĂNCULESCU, MARIUS. Chestionarul pentru examenul
auto la categoriile C, CE, D / Marius Stănculescu. - Buzău : Teocora, 2009
ISBN 978-973-1934-29-7
656.05:656.1(076.3)
CIP 2009-3573

1252 - STĂNCULESCU, MARIUS. Chestionare pentru categoriile C,
CE, D / Marius Stănculescu. - Buzău : Vega Prod '94, 2009
ISBN 978-973-1784-42-7
656.1.05(498)
CIP 2009-3857

1253 - TOMOS, MIHAI. Teste de verificare a cunoştinţelor în vederea
obţinerii permisului de conducere / ing. Mihai Tomos, ing. Iosif Bán. - Sfântu-
Gheorghe : Editura T3, 2009
ISBN 978-973-1962-04-7
656.05:656.1(498)
CIP 2009-4435

1254 - TOMOS, MIHAI. Tesztkérdések a gépjármű-vezetői vizsgához
(kresz) / ing. Mihai Tomos, ing. Iosif Bán. - Sfântu-Gheorghe : Editura T3, 2009
ISBN 978-973-1962-03-0
656.05:656.1(498)
CIP 2009-4434

657 Contabilitate

1255 - ASLĂUU, TITUS. Audit intern / Titus Aslău, Robert Almaşi. -
Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-346-4
657.6
CIP 2009-4548

1256 - AVRAM, MIOARA. Contabilitatea financiară a firmei / Mioara
Avram. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-432-7
657.41/.45:061.5
CIP 2009-5419


252 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1257 - Bazele contabilităţii : aplicaţii practice / Irimie Emil Popa, Sorin
Briciu, Ioan Oprean, ... - Bucureşti : Editura Economică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-432-2
657
CIP 2009-4008

1258 - Bazele contabilităţii - fundamente metodologice - aplicaţii
practice / coord.: Irimie Emil Popa, Dumitru Matiş, Atanasiu Pop, Ştefan Pete. -
Cluj-Napoca : Eikon, 2009
ISBN 978-973-757-205-9
657
CIP 2009-4555

1259 - BOULESCU, MIRCEA. Auditul public extern naţional şi
european / Mircea Boulescu. - Bucureşti : Tribuna Economică, 2009
ISBN 978-973-688-137-4
657.6
CIP 2009-4110

1260 - BUCŞĂ, RADU CRISTIAN. Dimensiunea strategică a
informaţiei costurilor în contabilitatea managerială / Radu Cristian Bucşă. -
Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-626-2
657
CIP 2009-3490

1261 - BURLACU, DANIELA. Valenţele cognitive şi decizionale ale
informaţiei contabile oferite de conturi anuale / Daniela Burlacu. - Iaşi :
Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-624-8
657
CIP 2009-3492


CIP 253
1262 - Capitalul intelectual organizaţional / Constantin Brătianu
(coord.), Simona Vasilache, Ionela Dumitru, ... - Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-192-8
657.421.3
CIP 2009-5309

1263 - Contabilitatea activităţii de comerţ exterior / Marius Dumitru
Paraschivescu (coord.), Gheorghe Lepădatu (coord.), Florin Radu, Lucian
Pătraşcu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-373-8
657:339.5
CIP 2009-3906

1264 - DIPŞE, MARIA. Dictionnaire de comtabilité et fiscalité / Maria
Dipşe. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Mayon, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-1977-03-4
Vol. 1 : Français-roumain. - 2009. - Bibliogr. - ISBN
978-973-1977-02-7
Vol. 2 : Roumain-français. - 2009. - Bibliogr. - ISBN
978-973-1977-04-1
81'374.8:657+336.1=133.1=135.1
CIP 2009-5574

1265 - DUŢĂ, VIOREL CONSTANTIN. Bazele contabilităţii / Viorel
Constantin Duţă. - Deva : Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-44-8
657
CIP 2009-4862

1266 - ECOBICI, NICOLAE. Teoria şi practica bilanţului : pentru
uzul studenţilor ID / Nicolae Ecobici. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009
ISBN 978-973-144-243-3
657.375(075.8)
CIP 2009-4061


254 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1267 - ENACHI, SĂFTICA. Audit şi control financiar în instituţii
bancare şi de asigurări / Enachi Săftica. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2487-3
657.633
CIP 2009-4765

1268 - FĂTĂCEAN, GHEORGHE. Contabilitate managerială /
Gheorghe Fătăcean. - Ed. a 2-a, rev. şi complet. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 928-606-504-062-5
657:65.012.4
CIP 2009-3452

1269 - IACOB, CONSTANŢA. Contabilitate de gestiune : suport de
curs / Constanţa Iacob, Ion Ionescu, Marioara Avram. - Craiova : Universitaria,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-411-2
657(075.8)
CIP 2009-4216

1270 - IONIŢĂ, ION. Evaluarea afacerilor / Ion Ioniţă. - Bucureşti :
Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-188-1
657.92:336
CIP 2009-4929

1271 - MOŞOIU, ALINA EMILIA. Contabilitate şi analiza
economico-financiară : caiet de lucrări practice / Moşoiu Alina Emilia. - Oradea :
Editura Universităţii din Oradea, 2009
ISBN 978-973-759-752-6
657
658.1
CIP 2009-4516


CIP 255
1272 - OCNEANU, LUCIAN. Perfecţionarea organizării contabilităţii
manageriale în industria prelucrării lemnului / Lucian Ocneanu. - Iaşi :
Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-625-5
657:674
CIP 2009-3491

1273 - VARTOLOMEI, MIHAELA. Bazele contabilităţii : note de
curs : aplicaţii pentru seminar / Mihaela Vartolomei, Hanna Kinga Schramko-
Főldváry. - Timişoara : Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-838-1
657
CIP 2009-5467

1274 - VASILE, EMILIA. Contabilitate şi expertiză contabilă / Emilia
Vasile, Marin Popescu. - Bucureşti : BREN, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-648-840-5
657
CIP 2009-3482

659 Publicitate. Informaţii

1275 - BAYA, ADINA. A the concentration of media ownerschip in
Romania : supporting or challenging pluralism and media fredoom? / Adina Baya ;
pref.: Marcel Tolcea. - Iaşi : Institutul European, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-611-590-5
659.3
CIP 2009-3464

1276 - DUŢU, OLGA. Relaţii publice şi comunicare / Olga Duţu. -
Constanţa : Europolis, 2009
ISBN 978-973-676-349-6
659.4
CIP 2009-3785


256 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1277 - GREGORY, ANNE. Planificarea şi managementul campaniilor
de relaţii publice / Anne Gregory ; trad. de Ioana Manole. - Iaşi : Polirom, 2009
Index
ISBN 978-973-46-1346-5
659.4
CIP 2009-4901

1279 - MIHÁLY ISTVÁN. A képernyő jótékony homálya / Mihály
István. - Cluj-Napoca : Világhírnév, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92082-0-5
659.3
CIP 2009-4920

1280 - MOROZAN, CRISTIAN. Relaţii publice şi publicitate pe
Internet / dr. Cristian Morozan. - Piteşti : Independenţa Economică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7732-63-7
659.4:004.738.5
659.1:004.738.5
CIP 2009-5022

66/68 Industrii şi meserii diverse

1281 - BEI, MARIANA-FLORICA. Tehnologia prelucrării
produselor agroalimentare şi impactul lor ecologic : ghid practic / Mariana-
Florica Bei. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-762-5
664
CIP 2009-5196

1282 - CHISĂLIŢĂ, DUMITRU. Descoperirea gazelor naturale, aşa
cum a fost ea, 1909 Sărmăşel / Dumitru Chisăliţă, Marcel Adrian Piteiu. -
Bucureşti : Editura A.G.I.R., 2009
ISBN 978-973-720-237-6
662.76
CIP 2009-3559


CIP 257
1283 - CIOCAN ANIŞOARA. Materiale monolitice pentru instalaţii
termotehnologice / Anişoara Ciocan, Marian Bordei. - Galaţi : Galaţi University
Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-17-2
669
CIP 2009-3667

1284 - DUMITRESCU, NICOLAE. Tehnologia de adaptare a
ochelarilor / Nicolae Dumitrescu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-238-1
681.73
CIP 2009-3763

1285 - GAFENCU, CĂTĂLIN I. Contribuţii privind implementarea
managementului calităţii totale într-o societate producătoare de tricotaje /
Cătălin I. Gafencu. - Botoşani : Geea, 2009
ISBN 978-973-8233-96-6
65.012.4:677
CIP 2009-4656

1286 - GHIRIŞAN, ADINA LUCREŢIA. Fenomene de transfer şi
operaţii unitare în industria chimică : îndrumar pentru lucrări practice / Adina
Lucreţia Ghirişan, Simion Drăgan. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0008-1
66
CIP 2009-3784

1287 - HEPUŢ, TEODOR. Incluziuni nemetalice / prof. dr. ing. Teodor
Hepuţ. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-844-2
669.14
CIP 2009-3835


258 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1288 - Industrializarea peştelui / Marius Giorgi Usturoi, Benone Păsărin,
Paul Corneliu Boişteanu, Lenuţa Fotea. - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-147-032-0
637.56
664.95
CIP 2009-5330

1289 - LUNGULEASA, AUREL. Materiale compozite obţinute din
biomase lemnoase / Aurel Lunguleasa, Octavia Zeleniuc. - Braşov : Editura
Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-486-1
674
CIP 2009-5682

1290 - MÁRTON LŐRINC. Iránítástechnika / Márton Lőrinc. - Cluj-
Napoca : Scientia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1970-13-4
681.5
CIP 2009-4968

1291 - MĂRCULESCU, BOGDAN. Adezivi, lacuri şi vopsele / Bogdan
Mărculescu, Edina Rusen, Livia Maria Butac. - Bucureşti : Ars Docendi, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-403-0
667.6
CIP 2009-5681

1292 - NIŢU, COSTICĂ. Conducerea proceselor cu reducerea
consumului de energie / Costică Niţu, Anda Sabena Dobrescu. - Bucureşti :
Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-470-3
681.5
CIP 2009-3659


CIP 259
1293 - NIŢU, COSTICĂ. Sisteme de conducere cu calculatoare :
fiabilitatea factorului uman / Costică Niţu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-471-0
681.5
CIP 2009-3660

1294 - POPESCU, CRISTIAN-AURELIAN. Modelarea şi optimizarea
proceselor din metalurgia neferoasă : modelarea termodinamicii sistemelor de
aliaje Al-Sn / Cristian-Aurelian Popescu, Dragoş Taloi. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-244-2
669.2/.8
CIP 2009-3770

1295 - Proiecte economice în domeniile agroalimentar - mediu -
turism / coord.: Marinela Ghereş. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0009-8
664
504
338.48
CIP 2009-4087

1296 - TEMNEANU, CRISTINA. Contribuţii privind reglarea
numerică a proceselor industriale / Cristina Temneanu. - Iaşi : Casa de Editură
Venus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-756-041-1
681.5:621.9
CIP 2009-4440

1297 - TIRPE, GHEORGHE. Tehnologia şi controlul calităţii în
industria morăritului : îndrumător de lucrări practice / Tirpe Gheorghe. - Oradea :
Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-479-6
664.6
CIP 2009-3881


260 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1298 - TRIPA, SIMONA. Structura tricoturilor din bătătură : colecţie
de lucrări practice / Tripa Simona. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-750-2
677
CIP 2009-4829

69 Materiale şi tehnologii în construcţii

1299 - EHRMANTRAUT, ANDREAS. Duşumeaua şi parchetul :
tehnici de aplicare şi finisare / Andreas Ehrmantraut ; trad.: Alexandra Ghibelean. -
Bucureşti : Editura M.A.S.T., 2009
Index
ISBN 978-973-1822-38-9
692.535.1
CIP 2009-5617

1300 - UNGUREANU, CRISTIAN CONSTANTIN. Elemente privind
ventilarea clădirilor reabilitate termic / Cristian Constantin Ungureanu. - Iaşi :
Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-64-6
62.001.63:699.86
CIP 2009-4726

1301 - VIZUREANU, PETRICĂ. Echipamente şi instalaţii de
încălzire : îndrumar de proiectare / Petrică Vizureanu. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-350-1
697
CIP 2009-3583

1302 - VIZUREANU, PETRICĂ. Echipamente şi instalaţii de
încălzire / Petrică Vizureanu. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-349-5.
697
CIP 2009-3582


CIP 261
1303 - VIZUREANU, PETRICĂ. Materiale refractare : îndrumar de
laborator / Petrică Vizureanu. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-351-8
699(075.8)
CIP 2009-3584

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

1304 - ARTA ŞI PUBLICUL NOU. Sesiune de comunicări ştiinţifice
(11 ; 2009 ; Iaşi). Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Arta şi publicul nou" :
Iaşi, 23 octombrie 2008 : [lucrări] / Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi,
Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, Centrul de Cercetare "Estetică şi
creaţie artistică". - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-52-9
7(063)
CIP 2009-4843

1305 - Artă / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin, Vincente Ponce, ... ;
trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-23-4.
7
CIP 2009-4347
1306 - De la Bucureşti la Paris : o panoramă a artei româneşti =
Bucharest à Paris : panorama de l'art roumain / foto: Viorel Grigore ; red.: Laura
Ilea ; ed.: Ovidiu Morar ; coord. proiect: Adrian Tuşa. - Bucureşti : Noi Media
Print, 2009
Index
ISBN 978-973-1805-34-4
7(498) CIP 2009-4525

1307 - Istoria vizuală a artei / coord.: Claude Frontisi ; trad.: Alina
Dimitriu, Liana Filimon, Denia Mateescu ; consultant de specialitate: Denia
Mateescu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2009
Index
ISBN 978-973-717-354-6
7(100)(091)(084)
CIP 2009-5073


262 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1308 - MUSTAŢĂ, MARIANA. Biologie pentru conservarea operei de
artă / Mariana Mustaţă, Gheorghe Mustaţă. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I.
Cuza", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-405-2
7.025.3
CIP 2009-4288

71 Urbanism

1309 - ALBĂSTROIU, ELENA-SIMONA. Evoluţia funcţională,
teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad / Elena-Simona Albăstroiu. -
Iaşi : Taida, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-514-015-8
71(498 Bârlad)
CIP 2009-5275

1310 - MOLDOVAN, MIRCEA. Piaţa Muzeului - prima piaţă a
Clujului / Mircea Moldovan, Paul Mutică. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press,
2009
ISBN 978-973-662-444-5
711(498 Cluj-Napoca)
CIP 2009-5451

72 Arhitectură

1311 - Catedrala Sfântului Iosif - Bucureşti = Saint Joseph's
Cathedral - Bucharest = La Cathédrale Saint Joseph - Bucarest = La
cattedrale San Giuseppe - Bucarest. - Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei
Romano-Catolice, 2009
ISBN 978-973-1891-08-8
726.6(498 Buc.)
CIP 2009-3512

1312 - CLITNOVICI, GELU-GHEORGHE. Putna - Mecca
românilor / Gelu-Gheorghe Clitnovici. - Galaţi : Europlus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1950-30-3
726.71(498 Putna) CIP 2009-4411

CIP 263
1313 - DIEACONU, DANIEL. Mănăstirea Pionul şi Palatul cnejilor
cantacuzini de la poale de Ceahlău / Daniel Dieaconu, Andrei Fabian, Viorel
Nicolau. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1755-77-9
725.94
CIP 2009-3787

1314 - FABINI, HERMANN. Universul cetăţilor bisericeşti din
Transilvania / Hermann Fabini ; trad.: Liane-Gudrun Ittu. - Sibiu : Monumenta,
2009
ISBN 978-973-7969-11-8
726.5
CIP 2009-3446

1315 - GROZA, OTHILIA. Reabilitarea clădirilor istorice cu
structură din zidărie / Othilia Mariana Groza. - Oradea : Editura Universităţii din
Oradea, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-759-760-1
725.94.025
CIP 2009-5034

1316 - LEACH, NEIL. Camuflaj / Neil Leach. - Bucureşti : Paideia,
2009
ISBN 978-973-596-507-5
72.01:14(430) Heidegger, M.
CIP 2009-4706

73/76 Arte plastice. Desen tehnic

1317 - Artmark / text: Ana Ruxandra Garofeanu, Veronica Dănilă, Florin
Valeriu Petcu, Adina Zorzini. - Bucureşti : Galeriile Artmark, 2009
ISBN 978-606-92054-1-9
75(498)(084)
CIP 2009-5244


264 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1318 - BELINSCHI-GRĂDINARU, CLAUDIA. Pictură şi
sentimente / Claudia Belinschi Grădinaru. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-520-352-5
75(498)(084)
CIP 2009-3585

1319 - BOSTAN, ILIE. Compoziţia formei şi a volumului în
sculptură / Ilie Bostan. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-49-9
730.01
CIP 2009-3455

1320 - BOUR, OCTAVIAN. Carica(r)tura / Octavian Bour. - Cluj-
Napoca : Echinox, 2009
ISBN 978-606-512-010-5
741.5(498) Bour,O.
CIP 2009-4178

1321 - CÂRLUGEA, ZENOVIE. Brâncuşi : orizonturi critice / Zenovie
Cârlugea. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-11-8
730(498) Brâncuşi,C.
929 Brâncuşi,C.
CIP 2009-4981

1322 - CIOCOIU, GEORGETA. Sărbătorile de iarnă în tradiţia
populară / Georgeta Ciocoiu, Georgeta Stănescu ; coord.: Lucia Popa. - Botoşani :
Silva-Vic, 2009
ISBN 978-973-1927-06-0
398.332.4(498):741
CIP 2009-5484

1323 - CIUBOTARU, FLORIN. Album Florin Ciubotaru / Florin
Ciubotaru ; trad. în lb. eng.: Samuel Onn. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural
Român, 2009
ISBN 978-973-577-582-7
73(498) Ciubotaru,F.
CIP 2009-5423


CIP 265
1324 - DAMIR, PETRU. Petru Damir : album de artă / coord.: Octav
Jinga. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-973-88935-9-7
75(498) Damir,P.
CIP 2009-4169

1325 - Dan Gherasimescu, "Omul -pasăre" al românilor / coord.:
Sorin Mazilescu. - Piteşti : Alean, 2009
ISBN 978-973-88741-4-5
730(498) Gherasimescu,D.
929 Gherasimescu,D.
CIP 2009-4291

1326 - DRĂGOESCU, RADU. De la pictură la şah şi invers / Radu
Drăgoescu. - Bucureşti : Maiko, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7620-26-2
75
794.1
CIP 2009-4277

1327 - DUMITRESCU, ELENA. Băiat rugându-se - restaurarea unei
copii / Elena Dumitrescu, Ioana Beldiman. - Bucureşti : Editura UNARTE, 2009
ISBN 978-973-1922-48-5
730
CIP 2009-4824

1328 - INCEU, SANDA MARIA. Destinul lutului / Sanda Maria
Inceu. - Baia-Mare : Eurotip, 2009
ISBN 978-973-1852-60-7
738(498)
CIP 2009-5472

1329 - KÖNCZEY ELEMÉR. Fejadag = Raţie = Ration / Könczey
Elemér. - Cluj-Napoca : Exit, 2009
ISBN 978-973-88782-2-8
741.5
CIP 2009-5291


266 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1330 - MAIER, RADU OCTAVIAN. Meşteşuguri ţărăneşti
tradiţionale în spaţiul românesc / Radu-Octavian Maier. - Bucureşti : Editura
Etnologică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8920-14-9
745/749.1(498)
CIP 2009-4188

1331 - PAVELESCU, EMIL. Emil Pavelescu : pictor de simboluri
tradiţionale româneşti / Emil Pavelescu. - Bucureşti : Nemira Publishing House,
2009
ISBN 978-606-92087-8-6
75(498) Pavelescu,E.
929 Pavelescu,E.
CIP 2009-2571

1332 - PÂNZARU-PIM, MIHAI. Respirând cu Nichita / Mihai Pânzaru
Pim. - Suceava : Editura George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-77-4
76(498) Pînzaru-Pim,M.(084)
929 Pânzaru-Pim,M.(084)
CIP 2009-5031

1333 - PRIWER, SHANA. 101 lucruri inedite despre Da Vinci :
secretele celui mai excentric şi mai creator geniu al omenirii! / Shana Priwer, dr.
Cynthia Phillips ; trad.: Ecaterina Radu ; red.: Viorica Horga. - Bucureşti : Meteor
Press, 2009
Index
ISBN 978-973-728-348-1
75(450) Leonardo da Vinci
929 Leonardo da Vinci
CIP 2009-5455

1334 - SOLOMONEA, CARMEN CECILIA. Voroneţ, Popăuţi,
Probotă şi Moldoviţa : metode tehnice ale picturii murale / Carmen Cecilia
Solomonea. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-50-5
75.052
CIP 2009-3874


CIP 267
1335 - STRATAN, LARISA. Dorel Zaica şi ucenicii săi / Larisa
Stratan. - Bucureşti : Editura Alexis, 2009
ISBN 978-973-88993-0-8
75.046.3
CIP 2009-5572

1336 - ŞOTROPA, ADRIANA. Visuri şi himere : ecouri simboliste în
sculptura românească modernă / Adriana Şotropa. - Bucureşti : Compania, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7841-72-8
730(498)
CIP 2009-4826

1337 - TATAI-BALTĂ, CORNEL. Vasile Şt. Crişan : 1949-2003 /
Cornel Tatai-Baltă. - Alba-Iulia : Altip, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-117-196-8
75(498) Crişan,V. Şt.
929 Crişan,V. Şt.
CIP 2009-3890

1338 - TOFAN, CONSTANTIN. Desprinderi : parte şi întreg /
Constantin Tofan. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-606-92090-0-4
75(498) Tofan,C.
CIP 2009-5437

1339 - Un secol de pictură sârbă : 1850-1950 : capodopere de la Muzeul
Naţional din Belgrad / trad.: Gabrijela Turturea, Ionela Mengher. - Bucureşti :
Editura Muzeul Naţional de Artă al României, 2009
ISBN 978-606-8029-04-7
75(497.1)"1850/1950"
069(497.1)Muzeul...:75"1850/1950"
CIP 2009-4388


268 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1340 - ZĂRNESCU, CONSTANTIN. Aforismele lui Brâncuşi /
Constantin Zărnescu ; pref. de Marin Sorescu. - Craiova : Scrisul Românesc
Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-09-5
730(498) Brâncuşi,C.
929 Brâncuşi,C.
CIP 2009-4868

77 Fotografie

1341 - OMAGIU. RADUC, COSTICĂ. Costică Raduc : o viaţă în
imagini. - Focşani : Terra, 2009
ISBN 978-973-8370-66-1
77(498) Raduc,C.
CIP 2009-3496

1342 - SAVINESCU, EUGEN. Vizibil şi lizibil în imaginea fotografică
şi în extensiile ei / Eugen Savinescu. - Cluj-Napoca : Mega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1868-97-4
77.02
CIP 2009-5497

78 Muzică

1343 - COMAN, CODRIN. Harmonia mundi : o încercare în esenţa
muzicii / Codrin Coman. - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-150-8
78
CIP 2009-5771

1344 - COMAN, LAVINIA. Vrei să fii profesor de pian? / Lavinia
Coman. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică
Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-32-7
37:786.2
CIP 2009-5045


CIP 269
1345 - DRĂGAN, OVIDIU VICTOR. Studiu de orchestraţie / Ovidiu
Victor Drăgan. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
ISBN 978-973-598-308-6
785
CIP 2009-5261

1346 - GRĂJDIAN, MARIA. Flüssige identität : Die postmoderne
Liebe, die Takarazuka Revue und die Suche nach einer neuen Aufklärung / Maria
Grăjdian. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-33-4
78.01
CIP 2009-5642

1347 - HAPLEA, DOINA. Folclor muzical din ţinutul Neamţului /
Doina Haplea, Ioan Haplea, Ion H. Ciubotaru. - Cluj-Napoca : Arpeggione, 2009
ISBN 978-973-8329-67-6
784.4(498 Neamţ)
CIP 2009-5174

1348 - ILIE, VIORICA. Armonie : cursuri universitare / lect. univ. dr.
Viorica Ilie. - Bucureşti : Notarom, 2009
ISBN 978-973-8921-36-8
78(075.8)
CIP 2009-5422

1349 - ILIE, VIORICA. Cursuri universitare / lect. univ. dr. Viorica
Ilie. - Bucureşti : Notarom, 2009
ISBN 978-973-8921-34-4
78(075.8)
CIP 2009-3994

1350 - JURIŢA, PETRU. Educaţie muzicală : culegere de cântece şi
jocuri muzicale / Petru Juriţa, Ana Moş, Pavel Moş. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-343-3
78(075.33
371.214:78:373.3
CIP 2009-4289


270 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1351 - LUPU, CONSTANTIN. Folclor muzical instrumental din
judeţul Botoşani / Constantin Lupu. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-347-1
785:784.4(498 Botoşani)
CIP 2009-3745

1352 - Muzică / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin, Vincente Ponce, ... ;
trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-29-6
78
CIP 2009-4341

1353 - OANCEA, SORIN CRISTIAN. Ethosul în muzica lui Theodor
Grigoriu / Sorin Cristian Oancea. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-10-3
78(498) Grigoriu,Th.
CIP 2009-4034

1354 - SOREANU, CRISTINA MIHAELA. Arta cântului : didactica
specializării / Cristina Soreanu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania",
2009-
vol.
ISBN 978-973-598-477-9
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-598-485-4
371.3:78
CIP 2009-4438

1355 - VORNICELU, DAN CLAUDIU. Repere stilistice ale muzicii de
cameră franceze în sonata pentru vioară şi pian (1850-1900) / Dan-Claudiu
Vornicelu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-31-0
781.68
CIP 2009-4713


CIP 271
791/792 Arta spectacolului

1356 - ARTENE, ELIZA M. Theatralis / Eliza M. Artene. - Iaşi : PIM,
2009
ISBN 978-606-520-366-2
792
CIP 2009-5312

1357 - BEHAR, NINA. Filmul despre artă, arta despre artă / Nina
Behar. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
ISBN 978-973-1790-31-2
791.43
CIP 2009-4125

1358 - CIOBOTARU, ANCA DOINA. Personaje, cupluri şi poveşti ...
cu sfori / Anca Doina Ciobotaru. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-51-2
792.97(498)(091)
CIP 2009-4114

1359 - COLCEAG, GELU. Ipostaze cehoviene : personaje şi situaţii /
Gelu Colceag. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
ISBN 978-973-1790-32-9
792
CIP 2009-4314

1360 - CONSTANTINESCU, MIRCEA. De spectaculis / Mircea
Constantinescu. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1790-30-5
792
CIP 2009-4017

1361 - GORZO, ANDREI. Bunul, răul şi urîtul în cinema / Andrei
Gorzo. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1364-9
791.43
CIP 2009-4902


272 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1362 - MUNTEANU, ALINA ELENA. Drama techniques for teaching
english / Alina Elena Munteanu. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-670-311-9
792
CIP 2009-3562

1363 - RUSU, ANA-MARIA. Repere în istoria teatrului universal /
Ana-Maria Rusu. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-365-5
792(100)(091)
CIP 2009-5256

1364 - ŞERBAN, ALEXANDRU LEO. 4 decenii, 3 ani şi 2 luni cu
filmul românesc / Alex Leo Şerban. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1363-2
791.43(498)
CIP 2009-4863

1365 - VOICU, MIHAI. Enigmistica pentru toţi / Voicu Mihai, Voicu
Floarea. - Râmnicu-Sărat : Rafet, 2009
ISBN 978-973-146-049-9
793.7
CIP 2009-4259

793 Divertisment

1366 - FIRIMIŢĂ, MARIAN. Odă înţelepciunii / Marian Firimiţă. -
Giurgiu : Cronos, 2009
ISBN 978-973-7805-35-5.
793.7
CIP 2009-3563

794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc

1367 - SAVA, FLORIN. Compoziţii decorative / Florin Sava. - Oneşti :
Magic Print, 2009
ISBN 978-973-1732-24-4
794.1 CIP 2009-4641


CIP 273
796/799 Sport

1368 - Activităţi de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar, pe
grupe de vârstă : jocuri dinamice şi de relaxare / Olenici Liliana, Violeta Hîj,
Agapia Cotor, ... - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
ISBN 978-973-670-315-7.
796
CIP 2009-3502

1369 - ADUCOVSCHI, DANIELA. Varietatea gimnasticii pe muzică /
Daniela Aducovschi. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-607-7
796.41
CIP 2009-4701

1370 - AJTAY FERENC. Kolozsvár környékének kirándulóhelyei /
Ajtay Ferenc. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Stúdium, 2009
ISBN 978-973-643-163-0
796.5(498 Cluj-Napoca)
CIP 2009-3884

1371 - ALBU, PETRIŞOR. Virgil Bălan : un mare antrenor european /
Petrişor Albu. - Craiova : Fundaţia Editura Scrisul Românesc, 2009
ISBN 978-973-85249-5-8
796.386(498) Bălan,V.
796.071.43(498) Bălan,V.
929 Bălan,V.
CIP 2009-3614

1372 - BURCĂ, IOAN. Lecţia de atletism / Burcă Ioan, Ionescu
Dragoş. - Cluj-Napoca : Editura G.M.I., 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1776-13-2
371.3:796.42
CIP 2009-2981


274 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1373 - CĂLINESCU, GEORGE. Schi alpin : manualul începătorului /
George Călinescu, Luminiţa Brabiescu Călinescu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-408-2
796.926
CIP 2009-4081

1374 - CHIRILĂ, MARIANA. Paşaport pentru performanţa
sportivă / lector dr. Mariana Chirilă. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-840-4
796/799
CIP 2009-3832

1375 - CRĂCIUNESCU, CĂTĂLIN. Studiu cu privire la pregătirea
fizică a jucătorilor de fotbal la nivel de echipă divizionară "A" în perioada de
iarnă / Cătălin Crăciunescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-218-1.
796.332
CIP 2009-4235

1376 - DĂESCU, IONICA. Particularităţi metodice şi mijloace folosite
în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării, consolidării şi perfecţionării
deprinderilor motrice la elevii din clasele 1-4 / Ionica Dăescu. - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-205-1
796(075.33)
CIP 2009-3551

1377 - DRAGOŞ, FELICIA. Turismul în zona Subcarpaţilor de
Curbură / Felicia Dragoş. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa Corpului
Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-41-0
796.5(498)
338.48(498)
CIP 2009-3481


CIP 275
1378 - IANCU, AUREL. Curs de aprofundare în handbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-397-9
796.322(075.8)
CIP 2009-3626

1379 - IANCU, AUREL. Curs de bază la disciplina fotbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-402-0
796.332(075.8)
CIP 2009-3628

1380 - IANCU, AUREL. Curs de bază la disciplina handbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-400-6
796.322(075.8)
CIP 2009-3627

1381 - IENEI, EMERIC. A fi sau a nu fi antrenor : singur printre
actori / Emeric Ienei, Mircea Bradu. - Ed. a 2-a. - Oradea : Arca, 2009
ISBN 978-973-1881-23-2
796.332(498)(0:82-94)
792(498)(0:82-94)
821.135.1-94
CIP 2009-4936

1382 - IGOROV-BOSI, MARINA. Handbal : metodică / Marina Igorov
Bosi. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-74-9
796.322
CIP 2009-5149

1383 - LEUCIUC, FLORIN-VALENTIN. Activităţi turistice / Florin-
Valentin Leuciuc. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-666-303-1
796.5(075.8) CIP 2009-4558

276 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1384 - MĂRGĂRIT, EUSTAŢIU. Hai să vorbim despre... box!! /
Eustaţiu Mărgărit, Nicuşor Cătălin Vîrtopeanu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-474-1
796.83
CIP 2009-4693

1385 - NANU, GEORGE. Studiul privind petrecerea timpului liber
diferenţiat pe sexe şi în privinţa sportului / George Nanu. - Craiova :
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-426-6
796/799
CIP 2009-5413

1386 - NANU, MARIAN COSTIN. Gimnastica de bază : metodica
predării / Nanu Marian Costin. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-273-0
796.41
CIP 2009-5631

1387 - NEAGU, NARCIS FLORIAN. Tehnica şi metodica predării
înotului / Narcis Florian Neagu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-250-3
797.2(075.8)
37.018.43
CIP 2009-4565

1388 - SMITH, KAREN. Pilates / Karen Smith ; trad.: Bianca
Vasilescu. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Index.
ISBN 978-973-571-869-5
796.4
796(430) Pilates,J.
929 Pilates,J.
CIP 2009-3842


CIP 277
1389 - STOICOVICIU, ADRIANA. Curs practico-metodic pentru
predarea jocului de baschet în învăţământul superior de neprofil / Adriana
Stoicoviciu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-648-0
371.3:795.323.2
CIP 2009-5665

1390 - SZABO, MIHAIL. Handbal / Mihail Szabo. - Ed. a 3-a. -
Braşov : Omnia Uni S.A.S.T., 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-134-073-9
796.322
CIP 2009-4832

1391 - ŞTEF, VASILE. Spaţiul mistic / Vasile Ştef. - Sibiu : Techno
Media, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8030-20-3
796.5
CIP 2009-4192

1392 - TIŢĂ, IOZEFINA. Particularităţi metodice în consolidarea
deprinderilor motrice în dezvoltarea calităţilor motrice la preşcolari / Iozefina
Tiţă. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-243-3
371.3:796:373.2
616.8-053.2
CIP 2009-4784

1393 - TODEA, SEPTIMIU FLORIAN. Jocuri de mişcare / Septimiu
Florian Todea. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine",
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-408-1
796.1
CIP 2009-4515


278 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1394 - Turismul urban / Tamara Simon, Melinda Cândea, Alexandra
Tătaru, Elena Bogdan. - Târgovişte : Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-07-7
796.5(498-21)
CIP 2009-3653

1395 - VASILE, BOGDAN. Mediul ambient olimpic / Bogdan Vasile. -
Bucureşti : Editura G.M.I., 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1776-11-8
796
CIP 2009-5443

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

81 Lingvistică

1396 - BEJAN, GHEORGHE. Dicţionar român-italian, italian-
român / Gheorghe Bejan, Franco Albertini. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Steaua
Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-104-2
81'374.8=131.1=135.1
81'374.8=135.1=131.1
CIP 2009-4740

1397 - BOBOC, PARASCHIVA. Ghid de conversaţie român-bulgar /
Paraschiva Boboc. - Ed. a 2-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
Index
ISBN 978-606-511-097-7
81'374.8=135.1=163.2
CIP 2009-4240

1398 - CIORNEI, ALEXANDRA-CATRINA. Dicţionar german-
român / Alexandra-Catrina Ciornei. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-563-1
81'374.2=112.2=135.1
CIP 2009-4756


CIP 279
1399 - CMECIU, CAMELIA. Introducere în semiotică / Camelia
Mihaela Cmeciu. - Bacău : EduSoft, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8934-81-8
81'22
CIP 2009-5065

1400 - COMIŞEL, ECATERINA. Dicţionar englez-român / Ecaterina
Comişel (coord.), Mihaela Popescu, Alina Scurtu. - Bucureşti : Corint, 2009
ISBN 978-973-135-435-4
81'374.8=111=135.1
CIP 2009-4598

1401 - CRACEA, ELENA. Dicţionar latin-român, român-latin /
Cracea Elena. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-099-1
81'374.8=124=135.1
81'374.8=135.1=124
CIP 2009-4242

1402 - Discours et images / coord.: Sanda-Maria Ardeleanu. - Iaşi : Casa
Editorială Demiurg, 2009
Bibliogr.
Indice
ISBN 978-973-152-130-5
81
CIP 2009-4719

1403 - FLORICEL, STELA. Antonomy as a sense relation among
words / Stela Floricel. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-237-2
81
CIP 2009-4751


280 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1404 - GATA, ANCA. Evidential strategies in argumentative
discours / Anca Gâţă, Alina Ganea, Gabriela Scripnic. - Galaţi : Galaţi University
Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-16-5
81
CIP 2009-3665

1405 - IORDACHE, RAMONA. Transfer socio-culturel par la
traduction / Ramona Iordache. - Călăraşi : Agora, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8295-83-4
81'25:316
CIP 2009-5274

1406 - MĂRĂŞESCU, AMALIA. Source of error in translation /
Amalia Mărăşescu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-690-869-9
81'25
CIP 2009-4468

1407 - Mic dicţionar cu cuvinte uzuale macedonene. - Bucureşti :
Macedoneanul, 2009
ISBN 978-973-1756-02-8
81'374.8=163.3=135.1
CIP 2009-3774

1408 - NECULAI, EMILIA. Dicţionar român-englez, englez-român /
Emilia Neculai. - Ed. a 2-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-092-2
81'374.8=135.1=111
81'374.8=111=135.1
CIP 2009-4157


CIP 281
1409 - NECULAI, EMILIA. Dicţionar român-spaniol, spaniol-
român / Emilia Neculai. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-105-9
81'374.2=135.1=134.2
81'374.2=134.2=135.1
CIP 2009-4877

1410 - NERIMAN, HASAN. Ghid de conversaţie român-turc / Hasan
Neriman. - Ed. a 2-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-098-4
81'374.8=135.1=512.161
CIP 2009-4241

1411 - POPA, IOAN LUCIAN. An introduction to translation studies /
Ioan Lucian Popa. - Bacău : EduSoft, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1882-14-7
81'25
CIP 2009-5067

1412 - POPA, IOAN LUCIAN. Translation theories of the twentieth
century : (1900-1990) / Ioan Lucian Popa. - Bacău : EduSoft, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1882-05-5
81'25
CIP 2009-5066

1413 - ROVENŢA-FRUMUŞANI, DANIELA. Ipostaze discursive /
Daniela Rovenţa-Frumuşani. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-642-8
81'37:316.77
CIP 2009-3913


282 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
811 Limbi individuale

1414 - ARSENE-ONU, CRISTINA. The English adverb / Cristina
Arsene-Onu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-871-2
811.111'367.624
CIP 2009-4465

1415 - BALAŞ, ORLANDO. Limba germană : simplu şi eficient /
Orlando Balaş ; argument de Rudolf Windisch. - Ed. a 5-a, rev. - Iaşi : Polirom,
2009
ISBN 978-973-46-1398-4
811.112.2(075.4)
CIP 2009-4368

1416 - BALAŞ, ORLANDO. Limba germană : exerciţii de gramatică şi
vocabular / Orlando Balaş, Cristina Balaş. - Ed. a 4-a, rev. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1399-1
811.112.2'36'373(075.4)(076)
CIP 2009-4366

1417 - BOJAN-POPESCU, SIMONA. Comparision = Comparaţia /
Bojan-Popescu Simona. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-219-0
811.111
CIP 2009-5609

1418 - BORŢUN, ALINA ELENA. Learn English and have fun / Alina
Elena Borţun, Mariana Crăciun. - Bacău : EduSoft, 2009
ISBN 978-973-8934-98-6
087.5:811.111
CIP 2009-5054


CIP 283
1419 - CAZACU, ANA-MARIA. Franceza rapidă / Ana-Maria
Cazacu. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-094-6
811.133.1
CIP 2009-4243

1420 - CAZACU, ANA-MARIA. Spaniola rapidă / Ana Maria
Cazacu. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-096-0
811.134.2
CIP 2009-4244

1421 - CEREANU, MARINELA. Quelques notions de grammaire /
Marinela Cereanu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-263-1
811.133.1
CIP 2009-5408

1422 - CHINTESCU, MARIA-CRISTINA. Writing essays for the
baccalaureate examination-oral and written tests / Maria Cristina Chintescu. -
Caracal : Hoffman, 2009
Index
Bibliogr.
ISBN 978-606-92000-4-9
811.111(075.35)(076)
CIP 2009-5293

1423 - CHIRILA, FLORENA LAVINIA. Let's Learn English ! /
Florena Lavinia Chirila. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa Corpului
Didactic Oradea, 2009
ISBN 978-973-1825-49-6
811.111
CIP 2009-4716


284 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1424 - CIORNEI, ALEXANDRA-CATRINA. Teste şi analize
gramaticale : curs practic de limba germană / Alexandra-Catrina Ciornei. -
Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-564-8
81'374.2=112.2=135.1
CIP 2009-4757

1425 - CÎTU, FLORENTINA. The non-finite forms of the verb / Cîtu
Florentina. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-212-1
811.111'367.624
CIP 2009-4766

1426 - CLEJANU, STELIANA. Le document authentique en classe de
F.L.E. / Steliana Clejanu. - Giurgiu : Cronos, 2009
ISBN 978-973-7805-34-8
811.133.1
CIP 2009-3564

1427 - COSĂCEANU, ANCA. Gramatica limbii franceze / Anca
Cosăceanu, Micaela Slăvescu. - Bucureşti : Gramar, 2009
ISBN 978-973-591-649-7
811.133.1'36(075.4)
CIP 2009-2335

1428 - DOBRE, GABRIELA SONIA. The French element in English /
Gabriela Sonia Dobre. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-238-9
811.133.1
811.111
CIP 2009-4777

1429 - DRAGOMIR, CORINA. Germana rapidă / Corina Dragomir. -
Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-095-3
811.112.2
CIP 2009-4245


CIP 285
1430 - DRĂGĂNESCU, DELIA. Writing essays with tears and
laughter / Delia Drăgănescu, Carmen Mălăeţ, Cristiana Coşoveanu. - Craiova :
Aius PrintEd, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8021-19-5
811.111
CIP 2009-5068

1431 - DUŢESCU, DAN. Limba engleză fără profesor / Dan Duţescu. -
Bucureşti : Editura NICULESCU, 2009
ISBN 978-973-748-436-9
811.111(075.4)
CIP 2009-2262

1432 - DUŢU, RUCSANDRA. Cahier de séminaire : á l'usage des
étudiants / asist. univ. Rucsandra Duţu. - Bucureşti : Little Star, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88969-0-1
811.133.1(075.8)(076)
CIP 2009-5314

1433 - Engleza pentru cei mici / trad.: Anca Natalia Florea, Anne Marie
Lihaciu. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2009
Index
ISBN 978-973-748-434-5
087.5:811.111
CIP 2009-3623

1434 - FREIMAN, GEO M. Învaţă germana pas cu pas : verbele tari şi
neregulate, diateze active, conjugare, verbe compuse, tehnica exprimării, exerciţii,
expresii / Geo M. Freiman. - Bucureşti : Lehrmittelhaus, 2009
ISBN 978-973-88913-0-2
811.112.2
CIP 2009-4062


286 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1435 - Germana pentru cei mici / trad.: Anca Natalia Florea, Anne
Marie Lihaciu. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2009
Index
ISBN 978-973-748-435-2
087.5:811.112.2
CIP 2009-3624

1436 - Ghid pentru bacalaureat bilingv francofon / vol. coord. de
Sorina Dănăilă, Cristian Belei, Corina Gheorghiţă, ... - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1348-9
811.133.1
CIP 2009-5362

1437 - GORAN, ANDREEA. Cours de français pour les agents de
police C4 / Andreea Goran, Mădălina Grigore, Alexandru Ştefan. - Ploieşti : LVS
Crepuscul, 2009
ISBN 978-973-7680-60-0
811.133.1
CIP 2009-4557

1438 - GRELLET, FRANÇOOISE. The guide : limba engleză pentru
examene şi concursuri / François Grellet ; trad. de Gabriel Cheşcu. - Iaşi : Polirom,
2009
ISBN 978-973-46-1124-9
811.111
CIP 2009-4151

1439 - HINOVEANU, CĂLINA ANDRADA. Utilizarea abrevierilor
de origine engleză în stilul ştiinţic al limbii române / Hinoveanu Călina
Andrada. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-244-0
811.111:811.135.1
CIP 2009-4778

1440 - ILINA, MARIA-MAGDALENA. Nume de persoane în română
şi franceză : studiu comparat / Maria-Magdalena Ilina. - Bucureşti : Agora, 2009
ISBN 978-973-8046-30-6
811.135.1'373.23
811.133.1'373.23
CIP 2009-4140


CIP 287
1441 - IPATE, AURA VALENTINA. Culegere de exerciţii de limba
franceză : pentru anii I-III de studiu / Aura Valentina Ipate, Eduard Bucescu,
Gabriela Liliana Pasache. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Editura Coresi, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-137-136-8
811.133.1(075.3)
CIP 2009-3816

1442 - IPATE, AURA VALENTINA. Culegere de exerciţii de limba
engleză : pentru anii I-III de studiu / Aura Valentina Ipate, Eduard Bucescu. - Ed. a
5-a, rev. - Bucureşti : Editura Coresi, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-137-135-1
811.111(075.33)(076)
CIP 2009-3815

1443 - ISTRĂTESCU, STELUŢA. I can speak English : English in 20
lessons ; Ich kann Deutsch Sprechen : Deutsch in 20 Lektionen ; În 20 de lecţii
fără profesor / Steluţa Istrătescu, Ana Stan. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0619-8
811.111
821.112.2
CIP 2009-4150

1444 - MANDU, MARIANA-CRISTINA. Teste grilă : limba engleză /
Mariana-Cristina Mandu. - Costeşti : Ars Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-82-5
811.111(079)
CIP 2009-4717

1445 - MARINESCU, SORINA. Comunicative activities / Sorina
Marinescu. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-323-2
811.111
CIP 2009-3655


288 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1446 - MARINESCU, SORINA. Testing techniques / Sorina
Marinescu. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-324-9
811.111
CIP 2009-3656

1447 - MIHĂESCU, SIMONA RODICA. Şi din imagini învăţăm
limba engleză / Simona Rodica Mihăescu. - Craiova : Alma, 2009
ISBN 978-973-1792-65-1
087.5:811.111
CIP 2009-3684

1448 - MIU, ALINA. The English nonfinite verbal forms : a morpho-
syntactical approach / Alina Miu, P. Clonţea. - Piteşti : Editura Universităţii din
Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-868-2
811.111'367.625.5
CIP 2009-4464

1449 - MOSKOVICZ, RAMONA MARINELA. Means of expressing
futurity in English language / Ramona Moskovicz. - Oradea : Editura Didactica
Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-50-2
811.111'366.584
CIP 2009-4925

1450 - NECULAI, EMILIA. Engleza în imagini pentru cei mici /
Emilia Neculai. - Ed. a 2-a, rev. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-109-7
811.111:087.5
CIP 2009-4869

1451 - NECULAI, EMILIA. Engleza rapidă / Emilia Neculai. - Ed. a 2-
a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-093-9
811.111 CIP 2009-4246

CIP 289
1452 - NIŢĂ, CLEMENTINA. Translation practice for advanced
students / Clementina Niţă. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-878-1
811.111'36
CIP 2009-4467

1453 - POPESCU, NICOLETA AURORA. Temporal correlation with
present perfect in media contexts / Nicoleta Aurora Popescu. - Târgovişte :
Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-458-6
811.111'367.625
CIP 2009-5125

1454 - PREDESCU, ALINA. English in the new / asist. univ. Alina
Predescu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-663-714-8
811.111
CIP 2009-5360

1455 - SARAŞ, MARCEL. Franceză : curs practic / Marcel Saraş, Mihai
Ştefănescu. - Bucureşti : Teora, 2009
ISBN 978-973-20-1178-2
811.133.1
CIP 2009-4209

1456 - SĂLCEANU, ANGELA SIMONA. Circle and learn English :
ghid auxiliar / Angela Simona Sălceanu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-278-5
811.111
CIP 2009-5623

1457 - SĂLCEANU, ANGELA SIMONA. The English infinitive /
Angela Simona Sălceanu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-281-5
811.111 CIP 2009-5624

290 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1458 - SĂLCEANU, ANGELA SIMONA. The language of black
America : lucrare ştinţifică / Angela Simona Sălceanu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-282-2
811.111(73)
CIP 2009-5627

1459 - SĂLCEANU, ANGELA SIMONA. Problems in translating
idiomaticity in English - collocations : ghid auxliar / Angela Simona Sălceanu. -
Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-279-2
811.111
CIP 2009-5628

1460 - SĂLCEANU, ANGELA SIMONA. Test your English
knowledge : ghid auxiliar / Angela Simona Sălceanu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-280-8
811.111
CIP 2009-5633

1461 - SILAGHI, CRINA DELIA. 112 subjects to a successfull
English Bac exam / Silaghi Crina Delia. - Oradea : Primus, 2009
ISBN 978-973-1975-16-0
811.111(075.35)
CIP 2009-5044

1462 - SPARK, RHEA. Basic English for healthcare professionals =
Engleza de bază pentru personal medical / Rhea Spark. - Cluj-Napoca :
Quantum, 2009
ISBN 978-973-88835-1-2
811.111:61
CIP 2009-3606

1463 - TĂNASIE, ANCA. Business English : communication and
commercial correspondence / Anca Tănasie. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-415-0
811.111:339.1 CIP 2009-4501

CIP 291
1464 - ŢARAN, MAŢA. Aspecte semantice, pragmatice şi culturale
ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă / Maţa Ţaran. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0577-5
811.16
CIP 2009-4995

1465 - UNGUREANU, VIOLETA DIANA. Analyse linguistique du
slogan publicitaire / Ungureanu Violeta Diana. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2009
ISBN 978-973-8458-99-4
811.133.1
659.1
CIP 2009-5584

1466 - VASILE, ADELINA. English vocabulary and practice : a text -
based approach / Adelina Vasile. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-378-3
811.111
CIP 2009-5202

1467 - VASILE, CORINA. The category of aspect in English / Corina
Vasile. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-247-1
811.111
CIP 2009-4892

1468 - VASILE, CORINA. English tenses : theory and practice / Corina
Vasile. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-422-8
811.111'366.58
CIP 2009-4872

1469 - VASILE, CORINA. Implications of the category of aspect in
using English / Corina Vasile. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-251-8
811.111
CIP 2009-4888


292 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1470 - WAINBERG, PETRONELA. Greaca veche : morfologie /
Petronela Wainberg. - Alba-Iulia : Aeternitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1890-23-4
811.124'276.6
CIP 2009-4644

811.135.1 Limba română

1471 - ANDRONE, PAUL. Limba şi literatura română : teze unice :
clasa a VIII-a : semestrul 2 / Paul Androne, Maria Monalisa Pleşea. - Buzău :
Omega, 2009
ISBN 978-606-8061-12-2
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2009-3593

1472 - BARBU, ANA MARIA. Conjugarea verbelor româneşti :
dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe clase de conjugare / Ana-Maria
Barbu. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Editura Coresi, 2009
ISBN 978-973-137-134-4
81'374.2:811.135.1'366.3'367.625=135.1
CIP 2009-3814

1473 - BĂCILĂ, FLORINA-MARIA. Întâlnire cu Almăjana / Florina-
Maria Băcilă. - Timişoara : Excelsior Art, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-592-222-1
811.135.1
CIP 2009-3605

1474 - BIDA, CRISTINA. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect
unic : clasa a VII-a / Cristina Bida. - Iaşi : Lumen, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-166-129-2
811.135.1(075.33)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(079.1)
CIP 2009-4537


CIP 293
1475 - BIDA, CRISTINA. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect
unic : clasa a VIII-a / Cristina Bida. - Iaşi : Lumen, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-166-130-8
811.135.1(075.33)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(079.1)
CIP 2009-4538

1476 - BOGDAN, MĂDĂLINA. Gramatica practică pentru ciclul
primar / Mădălina Bogdan Tomescu. - Ed. a 8-a, rev. - Bucureşti : Editura Coresi,
2009
ISBN 978-973-137-031-6
371.671:811.135.1'36:373.3
372.462
CIP 2009-3811

1477 - BOGDAN, MĂDĂLLINA.Ortografia practică pentru ciclul
primar / Mădălina Bogdan Tomescu. - Ed a 6-a, rev. - Bucureşti : Editura Coresi,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-137-148-1
371.3:811.135.1'35:373.3
372.462
CIP 2009-3805

1478 - BOJAN-POPESCU, SIMONA. Complementele circumstanţiale
de cauză şi de scop şi subordonatele corespunzătoare acestora / Bojan-Popescu
Simona. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-220-6
811.135.1'367.333
CIP 2009-5608

1479 - BUCĂ, MARIN. Dicţionar de paronime / Marin Bucă. -
Bucureşti : Meteor Press, 2009
ISBN 978-973-728-377-1
81'374.2:811.135.1'373.42
CIP 2009-3904


294 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1480 - CHIRAN, GABRIELA. Texte şi teste : Limba şi literatura
română : aplicaţii / Gabriela Chiran. - Iaşi : Universitas XXI, 2009
ISBN 978-606-538-000-4
811.135.1
821.135.1.09
CIP 2009-4025

1481 - Cortes : corpus de texte pentru seminarul de Limba română
contemporană (pragmatica) / coord.: Răzvan Săftoiu. - Ploieşti : Editura
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-292-9
811.135.1(075.8)
CIP 2009-5331

1482 - Creativitatea ca joc al inteligenţei / coord.: Silvia Dăscălescu. -
Ed. a 3-a, rev. - Botoşani : Silva-Vic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1927-05-3
811.135.1(075.35)(079.1)
821.135.1.09(075.35)(079.1)
CIP 2009-5483

1483 - DINCESCU, ŞTEFAN. Limba română : sintaxa propoziţiei /
Ştefan Dincescu. - Ed. a 2-a. - Bacău : Amphion, 2009-
vol.
ISBN 978-973-1919-10-2
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-1919-11-9
811.135.1'367
CIP 2009-4105

1484 - DRAICA, DUMITRU. Limba română contemporană / Dumitru
Draica. - Petroşani : Focus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-677-139-2
811.135.1
CIP 2009-3734


CIP 295
1485 - DUMITRU, CORNELIU OCTAVIAN. ASRS_RL : sistem de
recunoaştere a vorbirii pentru limba română / Dumitru Corneliu-Octavian. -
Bucureşti : Politehnica Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-027-0
811.135.1
CIP 2009-3532

1486 - FIERĂSCU, AURELIA. Gramatica limbii române : clasa a III-
a / Aurelia Fierăscu, Ana Lapoviţă. - Bucureşti : Editura Ana 2000, 2009
ISBN 978-973-138-039-1
811.135.1'36(075.33)
CIP 2007-5382

1487 - FLORICEL, STELA. Morfosintaxa verbului în limba română
actuală / Stela Floricel. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-236-5
811.135.1'367.625
CIP 2009-4750

1488 - GHEORGHE, DANIELA. Limba şi literatura română : teste
pentru clasele IX-XII / Gheorghe Daniela. - Craiova : PrintXpert, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8060-06-4
811.135.1(075.35)
821.135.1.09(075.35)
CIP 2009-5398

1489 - GRECU, ELENA ALINA. Structura cazurilor în româna
contemporană / Elena Alina Grecu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0627-3
811.135.1'366.54
CIP 2009-5370


296 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1490 - HARANGUŞ, FLORENTINA. Limba şi literatura română :
clasa a VII-a : teste de limba şi literatura română pentru teza unică : semestrul al II-
lea / Florentina Haranguş. - Braşov : Pastel, 2009
ISBN 978-973-8944-98-5
811.135.1(075.33)(079.1)
821.135.1(075.33)(079.1)
CIP 2009-5243

1491 - HINOVEANU, CĂLINA ANDRADA. Valoarea stilistică a
adjectivelor în stilul administrativ al limbii române / Hinoveanu Călina
Andrada. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-244-7
811.135.1'367.623
CIP 2009-4780

1492 - HIRIŞ, ANAMARIA. Limba şi literatura română : teza cu
subiect unic : clasa a VIII-a / Hiriş Anamaria. - Oradea : Imprimeria de Vest, 2009
ISBN 978-973-704-098-5
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2009-5141

1493 - INCEU, SANDA MARIA. Conversiunea sau Schimbarea clasei
morfologice / Sanda Maria Inceu. - Baia-Mare : Eurotip, 2009
ISBN 978-973-1852-59-1
811.135.1'367.623(075.35)
CIP 2009-5471

1494 - Învăţăturile unor dascăli către urmaşii lor / Victoria Vârtopeanu
(coord.), Gabriela Catrina, Mihaela Marin,.. - Bucureşti : Ams Publishing, 2009
ISBN 978-606-92074-0-6
371.3:811.135.1:373.5
CIP 2009-4536


CIP 297
1495 - Limba şi literatura română : Bacalaureat 2009 : modele de
rezolvare, itemii publicaţi de MECI la 22.02.2009 / Cosmin Borza, Roxana Din,
Cristina Erdei, ... - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0629-7
811.135.1(075.35)(079.1)
821.135.1.09(075.35)(079.1)
371.279.8:373.5
CIP 2009-3990

1496 - Limba şi literatura română : genurile literare / Amelia Barbu,
Ana-Maria Floroiu, Isabella Ioniţă, ... - Bucureşti : Editura Gabriel 2005, 2009
ISBN 978-973-88587-2-5
811.135.1
821.135.1.09
CIP 2009-5686

1497 - Limba şi literatura română : rezolvarea variantelor : bacalaureat :
proba scrisă : 2009 / coord.: Alexandru Muşina. - Braşov : Aula, 2009
ISBN 978-973-754-078-2
811.135.1(075.35)
821.135.1.09(075.35)
CIP 2009-3876

1498 - LOGEL, DUMITRU. Ortografia în clasele primare : lucrare
ştiinţifică / Dumitru Logel. - Costeşti : Ars Libri, 2009
ISBN 978-973-1904-80-1
811.135.1'35
CIP 2009-4532

1499 - LUNGU, VASILE. Limba română : 80 de teste pentru admiterea
în învăţământul superior / Vasile Lungu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2489-7
811.135.1(079.1)
CIP 2009-5078


298 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1500 - MARIAN, GINA. Elemente de comunicare şi argumentare
pentru liceu / Gina Marian. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-332-4
811.135.1(075.35)
821.135.1.09(075.35)
CIP 2009-5316

1501 - MOCANU, VASILE. Limba şi literatura română : teste pentru
evaluarea curentă : clasa a VII-a / Vasile Mocanu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-570-9
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2009-5387

1502 - Ne pregătim pentru teză! : caiet de exerciţii aplicative pentru
clasa a VI-a / coord.: Gica Dumitru ; Manuela Grecea, Anamaria Grigoriu, Mihaela
Guţan, ... - Timişoara : Artpress, 2009
ISBN 978-973-108-187-8
811.135.1(075.33)
CIP 2009-4758

1503 - NICA, ELENA DORINA. Substantivul : exerciţii aplicative /
Elena Dorina Nica. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-216-7
811.135.1'367.622
CIP 2009-3705

1504 - PIŢILĂ, TUDORA. Limba română : culegere pentru clasa I /
Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu. - Bucureşti : Aramis Print, 2009
ISBN 978-973-679-628-9
811.135.1(075.33)
CIP 2009-5503


CIP 299
1505 - PÎRVU, GEORGETA. Culegere de exerciţii : limba română,
matematică : clasa a II-a / Georgeta Pîrvu. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-335-5
811.135.1(075.33)
51(075.33)
CIP 2009-5688

1506 - PLEŞEA, MARIA-MONALISA. Limba şi literatura română :
teze unice : clasa a VII-a : semestrul 2 / Maria Monalisa Pleşea, Paul Androne. -
Buzău : Omega, 2009
ISBN 978-606-8061-13-9
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2009-3592

1507 - STUPARU, ADA. Limba şi literatura română : scrierea
argumentativă, reflexivă, imaginativă / Ada Stuparu, Anca Sârghie. - Bucureşti :
Editura Gabriel 2005, 2009
ISBN 978-973-88586-8-8
811.135.1
821.135.1
CIP 2009-3568

1508 - Teza cu subiect unic : recapitulare prin modele : Limba şi
literatura română : clasa a VII-a - semestrul II : 2008-2009 / Mihaela Airinei, Selma
Bolat, Ianula Galan, ... - Constanţa : Crizon, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1909-40-0
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2009-3598

1509 - TOMA, FLORENTINA. Fonetica şi vocabularul limbii române
cu o culegere de exerciţii / Florentina Toma. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-230-3
811.135.1'34
CIP 2009-5122


300 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1510 - TOMA, FLORENTINA. Noţiuni de predare a limbii române
cu privire specială la forma limbii şi a poporului român / Florentina Toma. -
Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-232-7
811.135.1
CIP 2009-5123

82 Literatură

1511 - Balonul lui Mickey / red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Egmont
România, 2009
ISBN 978-606-519-164-8
82-93-32=135.1
CIP 2009-4910

1512 - BĂRÎCĂ, AURA. Metaforă şi corporalitate în discursul
media / Aura Bărîcă. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0644-0
82
CIP 2009-5400

1513 - BRAIS, AURA. Dicţionar de termeni literari : pentru elevi /
Aura Brais, Michiela Poenaru. - Ed. a 5-a, rev. - Bucureşti : Editura Coresi, 2009
ISBN 978-973-137-001-9
81'374.2:82.0=135.1
CIP 2009-3809

1514 - GRIMM, fraţii. Basme alese / Jakob şi Wilhelm Grimm, Jeanne-
Marie LePrince de Beaumont, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville ; il.: Walter
Crane ; trad.: Sînziana Popescu. - Bucureşti : Mediamorphosis, 2009
ISBN 978-973-88826-3-8
82-93-34=135.1
CIP 2009-4957

1515 - Highschool musical / trad.: Alexandra Ghiţă ; red.: Julia Kretsch. -
Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-174-7
82-93-32=135.1
087.5 CIP 2009-4914


CIP 301
1516 - Întâlnire cu piraţii. - Bucureşti : Erc Press, 2009
ISBN 978-973-157-497-4
82-93-32=135.1
087.5
CIP 2009-4895

1517 - Lecturile copilăriei : clasa I : antologie şcolară / Lucica
Buzenchi. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-38-0
821.135.1-822(075.33)
82-822=135.1(075.33)

CIP 2009-3693

1518 - Lecturile copilăriei : clasa IV : antologie şcolară / Lucica
Buzenchi. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-42-7
821.135.1-822(075.33)
82-822=135.1(075.33)
CIP 2009-4511

1519 - Lecturile copilăriei : clasa VII / Lucica Buzenchi. - Ed. a 3-a. -
Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-43-4
821.135.1-822(075.33)
82-822=135.1(075.33)
CIP 2009-4510

1520 - Primul an / trad.: Alexandra Ghiţă ; red.: Julia Kretsch. -
Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-516-173-0
82-93-32=135.1
087.5
CIP 2009-4911

1521 - SIMUŢ, ALINA. Social Boundaries in Early 20th c. American
Novels / Alina Simuţ. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa Corpului
Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-44-1
82.09-31"19" CIP 2009-3736

302 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1522 - Supercopoii şi cazul culorilor misterioase / red.: Julia Kretsch. -
Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-165-5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4912

1523 - TATULEA, RALUCA. Fairy tales day dreaming in class /
Tatulea Raluca. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-227-3
82-93-34=135.1
CIP 2009-4390

82.09 Critică şi istorie literară

1524 - ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN. Regal poetic / Constantin
Abăluţă. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
ISBN 978-973-133-485-1
821.135.1.09
CIP 2009-4176

1525 - ANDRONIE BEJAT, DANIELA. Mihai Eminescu : (Poetul
nepereche în programele şi în manualele şcolare) / Andronie Bejat Daniela. -
Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print, 2009
ISBN 978-973-1928-28-9
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2009-5523

1526 - ANTONIE, DENISA. Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte
pentru clasa a VIII-a : Limba şi literatura română / Denisa Antonie, Mihaela Ema
Lazăr. - Craiova : Aius PrintEd, 2009
ISBN 978-606-8021-24-9
811.135.1(075.33)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(079.1)
CIP 2009-4146


CIP 303
1527 - Artur Silvestri - frumuseţea lumii cunoscute / ed. îngrij. şi
coord.: Mariana Brăescu Silvestri. - Bucureşti : Carpathia Press, 2009
ISBN 978-973-7609-45-8
821.135.1.09 Silvestri,A.
929 Silvestri,A.
CIP 2009-3339

1528 - BARBU, LIVIU. Hemingway's heroes / Livia Nicoleta Barbu. -
Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-210-5
821.111(73).09 Hemingway,E.
929 Hemingway,E.
CIP 2009-3700

1529 - BARBU, LIVIU. Verisimitude and architectonics in
Hemingway's short stories / Livia Nicoleta Barbu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-214-3
821.111(73).09 Hemingway,E.
929 Hemingway,E.
CIP 2009-3702

1530 - BĂLĂIŢĂ, RALUCA. Les discours theatral d'Eugene Ionesco :
l'enonciation entraveé / Raluca Bălăiţă ; pref.: Valentina Agrigoroaiei. - Iaşi :
Institutul European, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-611-595-0
821.133.1.09-2 Ionescu,E.
929 Ionescu,E.
CIP 2009-3463

1531 - BENEDEK ELEK. Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember
története / Benedek Elek ; pref.: Hegedűs Imre. - Miercurea-Ciuc : Pallas-
Akadémia, 2009
ISBN 978-973-665-255-4
821.511.141(498).09 Benedek,E.
929 Benedek,E. CIP 2009-4921

304 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1532 - BOLDIŞOR, ADRIAN. Studii eliadiene : Mircea Eliade între
istoria religiilor şi literatură / Adrian Boldişor, Radu Săvulescu. - Craiova : Aius,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8021-25-6
821.135.1.09 Eliade,M.:2
CIP 2009-4312

1533 - BORCSA JÁNOS. Merítés / Borcsa János. - Cluj-Napoca :
Kriterion, 2009
ISBN 978-973-26-0925-5
821.511.141(498).09
CIP 2009-3588

1534 - BRAIS, AURA. Dicţionar de literatură română şi universală :
autori, opere, personaje : pentru elevi / Aura Brais. - Ed. a 6-a, rev. - Bucureşti :
Editura Coresi, 2009
ISBN 978-973-137-147-4
81'374.2:821.135.1.09+82.09=135.1
CIP 2009-3803

1535 - CEUNAŞ, GIGLIOLA. Ipostaze ale personajului în opera lui
Marin Preda / Gigliola Ceunaş ; pref.: asist. univ. dr. Adrian Jicu. - Bacău :
EduSoft, 2009
ISBN 978-973-1882-00-0
821.135.1.09 Preda,M.
CIP 2009-5055

1536 - CEUNAŞ, GIGLIOLA. Receptarea şi predarea romanelor lui
Marin Preda în liceu : soluţii didactice / Gigliola Ceunaş ; pref.: asist. univ. dr.
Adrian Jicu. - Bacău : EduSoft, 2009
ISBN 978-973-1882-01-7
821.135.1.09 Preda,M.
CIP 2009-5062


CIP 305
1537 - CIUCHINDEL, LUMINIŢA. La littérature française de la
Renaissance : histoire littéraire et choix de textes / Luminiţa Ciuchindel, Luminiţa
Diaconu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-646-6
821.133.1.09
CIP 2009-4627

1538 - CONSTANTINESCU MONTEGAZA, TEODORA-DANA.
Burlescul ţiganiadei / prof. gr. I Constantinescu Montegaza Teodora-Dana. -
Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-38-4
821.135.1.09 Budai-Deleanu,I.
CIP 2009-5208

1539 - CONSTANTINESCU MONTEGAZA, TEODORA-DANA.
Teste de Limba şi literatura română : pentru admitere în liceu / prof. gr. I
Constantinescu Montegaza Teodora-Dana. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-39-1
821.135.1.09(075.33)(079.1)
CIP 2009-5209

1540 - CRĂCIUN, MARIANA. Mircea Cărtărescu : erosul androgin /
Mariana Crăciun. - Bacău : EduSoft, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8934-99-3
821.135.1.09 Cărtărescu,M.
CIP 2009-5051

1541 - DIMENSIUNEA EMINESCIANĂ A FIINŢEI NOASTRE.
Comunicări ştiintifice (2009 ; Brăila). Dimensiunea eminesciană a fiinţei
noastre : culegere de comunicări : Brăila, ianuarie 2009 / prof. Puia Andrei, prof.
Zafiu Doiniţa (coord.). - Brăila : Editura Dunărea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-98924-5-2
821.135.1.09 Eminescu,M.(063)
929 Eminescu,M.(063)
CIP 2009-3952


306 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1542 - DINU-MARCU, DANIELA-ELENA. La condition de la femme
chez Tahar Ben Jelloun / Daniela-Elena Dinu-Marcu. - Slatina : Didactic Pres,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-325-6
821.133.1(64).09 Jelloun,T.B.
CIP 2009-4031

1543 - DIŢĂ, FELICIA MARINELA. Tipologia feminină în opera
literară a lui Mircea Eliade / Diţă Felicia Marinela. - Bucureşti : Editura ALL,
2009
ISBN 978-973-571-927-2
821.135.1.09 Eliade,M.
929 Eliade,M.
CIP 2009-3822

1544 - DRAGHIEA, DANIELA IOANA. Personajul feminin în proza
lui Ion Luca Caragiale / Draghia Daniela Ioana. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco
Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-215-2
821.135.1.09 Caragiale,I.L.:396
929 Caragiale,I.L.
CIP 2009-4599

1545 - DUNEA, IONEL. Fraţii şi surorile lui Nichita Stănescu / Ionel
Dunea. - Ploieşti : Premier, 2009
ISBN 978-973-740-103-8
821.135.1.09
CIP 2009-3600

1546 - FIRESCU, RODICA. L'ideologie pascalienne (Les Pensees) /
Rodica Firescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-283-9
82.09
CIP 2009-5620


CIP 307
1547 - GHERGHINOIU, CONSTANTIN. Fănuş şi eroii lumii lui /
Constantin Gherghinoiu. - Brăila : Ex Libris, 2009
ISBN 978-973-7612-29-8
821.135.1.09-32 Neagu,F.
CIP 2009-5766

1548 - GIURGI, MARIA VICTORIA. Aspecte ale urâtului în
romanele Hortensiei Papadat-Bengescu / Maria Victoria Giurgi. - Bucureşti :
Amaltea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-162-041-1
821.135.1.09 Papadat-Bengescu,H.
929 Papadat-Bengescu,H.
CIP 2009-4122

1549 - GOGA, YVONNE. Identité et mentalité / Yvonne Goga, Simona
Jişa. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
ISBN 978-973-133-481-3
82.09
CIP 2009-3754

1550 - Grigore Vieru acasă, la Piteşti / coord.: Jean Dumitraşcu. -
Piteşti : Pământul, 2009
ISBN 978-606-541-000-8
821.135.1(478).09 Vieru,G.
CIP 2009-647

1551 - GRIGORESCU, MIHAELA. Le sentiment de la mort dans
l'oeuvre d'Arthur Rimbaud / Mihaela Grigorescu. - Costeşti : Ars Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-76-4
821.133.1.09 Rimbaud,A.
CIP 2009-4173

1552 - HIRU, ION. Teja Papahagi un aromân aşezat cu sfinţenie în
cartea satului domnesc / Hiru Ion, Baciu Gheorghe. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :
Editura Perpessicius, 2009
ISBN 978-606-8065-00-7
821.135.1.09 Papahagi.T.
CIP 2009-5215


308 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1553 - ILIESCU, ION. Eminescu în galeria de onoare a cărţilor
noastre despre Eminescu / Ion Iliescu. - Timişoara : Eurostampa, 2009
ISBN 978-973-687-839-8
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2009-5525

1554 - IONESCU, ION. Am fost pe urmele lui Marx / Ion Ionescu. -
Deva : Călăuza v.b., 2009
ISBN 978-606-517-003-2
821.135.1.09(047.53)
CIP 2009-3941

1555 - IORDACHE, GEORGE. Reprezentări ale ţiganilor în
literatura de ficţiune românească din sec. al XIX-lea / Iordache George. - Sibiu :
Techno Media, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8030-18-0
821.135.1.09:323.1(=214.58)
CIP 2009-3489

1556 - IOSIF, GABRIELA. Cercul de creaţie literară - modalitate de
stimulare a capacităţilor creatoare / Iosif Gabriela. - Buzău : Vega Prod '94,
2009
ISBN 978-973-1784-41-0
061:821.135.1.09
CIP 2009-3586

1557 - KYÇYKU, KOPI. Cu puşca şi condeiul : Hristo Botev / Kopy
Kyçyku ; trad.: Kopy Kyçyku. - Bucureşti : Librarium Haemus, 2009
ISBN 978-973-88875-6-5
821.163.2.09 Botev,H.
929 Botev,H
CIP 2009-5297

1558 - Literatura / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin, Vincente
Ponce, ... ; trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. - Bucureşti :
România Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-24-1
82.09 CIP 2009-4346

CIP 309
1559 - Literatură universală : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba
scrisă : 2009 / coord.: Alexandru Muşina. - Braşov : Aula, 2009
ISBN 978-973-754-079-9.
82.09(075.35)
371.278.9:373.5
CIP 2009-3877

1560 - LOVINESCU, EUGEN. T. Maiorescu şi contemporanii lui / E.
Lovinescu ; îngrijire ed.: Viola Vancea ; pref.: Alexandru George. - Bucureşti :
Editura Institutului Cultural Român, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-577-579-7
Vol. 1 : P. P. Carp : critic literar şi literat. - ISBN 978-973-577-580-3
Vol. 2. - ISBN 978-973-577-581-0
821.135.1.09 Maiorescu,T.
929 Maiorescu,T.
CIP 2009-3511

1561 - LOZBĂ, MIHAI. Dimitrie Cantemir şi problema ştiinţei
române / Mihai Lozbă. - Iaşi : Junimea, 2009
ISBN 978-973-37-1358-6
821.135.1.09 Cantemir,D.
CIP 2009-4703

1562 - LUNGUŢESCU, FLORENTINA. Clasic şi modern în studierea
literaturii române în şcoală : Grigore Alexandrescu : lucrare stiinţifico-metodică /
Florentina Lunguţescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-206-8
821.135.1.09 Alexandrescu,Gr.
929 Alexandrescu,Gr.
CIP 2009-3555

1563 - MALAMEN, IOLANDA. Cozerii în lila / Iolanda Malamen şi
Şerban Foarţă. - Bucureşti : Tracus Arte, 2009
ISBN 978-973-88817-3-0
821.135.1.09(047.53)
CIP 2009-5439


310 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1564 - MARINESCU, ROXANA-ELISABETA. Violated bodies : a
cross-cultural reading of the English - language fiction by authors of south - Asian
origin / Roxana-Elisabeta Marinescu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-559-4
821.111.09
CIP 2009-4012

1565 - MARTÍN RODRÍGUEZ, MARIANO. Ionesco înainte de "La
Cantatrice chauve" : opera absurdă românească / Mariano Martin Rodríguez ;
trad.: Iulia Bobăilă. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
ISBN 978-973-133-497-4
821.135.1.09 Ionescu,E.
CIP 2009-5191

1566 - MARUŞCA, CAMELIA. Amantul de Marguerite Duras :
interferenţe culturale China-Europa / Camelia Maruşca. - Oradea : Editura
Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-42-7
821.133.1.09 Duras,M.:008

CIP 2009-3574

1567 - MIHĂILESCU, DAN C. Despre omul din scrisori : Mihai
Eminescu / Dan C. Mihăilescu. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2456-7
821.135.1.09 Eminescu,M.-6
929 Eminescu,M.
CIP 2009-5017

1568 - MIRON, CRISTINA. E. A. Poe's poetry in Romanian : critical
translation study / Cristina Miron. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-690-872-9
821.111(73).09 Poe,E.A.
929 Poe,E.A
CIP 2009-4469


CIP 311
1569 - MUCETE, DANIELA. Receptarea critică a operei lui Mihail
Sadoveanu / Claudia Laura Mucete. - Piteşti : Editura KML, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88463-6-4
821.135.1.09 Sadoveanu,M.
929 Sadoveanu,M.
CIP 2009-4414

1570 - MUSTĂŢEA, CRISTINA. Scriitori şi artişti reprezentativi din
secolele XIX şi XX : analiza operelor lor majore / Mustăţea Cristina. - Oradea :
Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-48-9
82.09
CIP 2009-3878

1571 - NĂSTASE, AURELIA MIHAELA. Craii de Curtea-Veche -
Mateiu Caragiale : lucrare ştiinţifică / Aurelia Mihaela Năstase. - Costeşti : Ars
Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-86-3
821.135.1.09 Caragiale,M.I.
CIP 2009-5447

1572 - NECULAU, FLORENTINA. Retorică şi pragmatică în
discursul ciceronian / Florentina Neculau. - Bacău : EduSoft, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1882-06-2
821.124.09 Cicero,M.T.
929 Cicero,M.T.
CIP 2009-5063

1573 - NEGREA, GELU. Dicţionarul subiectiv al personajelor lui
Caragiale : A-Z / Gelu Negrea. - Bucureşti : Cartea Românească, 2009
ISBN 978-973-23-2875-8
81'374.8:821.135.1.09 Caragiale,I.L.=135.1
CIP 2009-5358


312 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1574 - O zi cu Eminescu / coord.: prof. Marcel Emil Sas, prof. Ileana
Popescu, prof. Meda Vlaicu, ... - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa
Corpului Didactic Oradea, 2009
ISBN 978-973-1825-31-1
821.135.1.09 Eminescu,M.
CIP 2009-4433

1575 - PĂTRAŞCU, ECATERINA. Realitate istorică şi imaginaţie în
romanul englez şi american contemporan / Ecaterina Pătraşcu. - Bucureşti :
Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-641-1
821.111.09-31
CIP 2009-3561

1576 - PETRESCU, RADU I. Un coup de dés ... : représentations du
hasard dans la littérature / Radu I. Petrescu. - Iaşi : Junimea, 2009
ISBN 978-973-37-1355-5
82.09
CIP 2009-4018

1577 - POPOVICI, DORU. Alături de Octavian Paler : (corespondenţe
cu distinsul scriitor - patriot) / Doru Popovici. - Bucureşti : Amurg Sentimental,
2009
ISBN 978-973-678-306-7
821.135.1.09 Paler,O.
CIP 2009-5343

1578 - RĂDULESCU, ANCA. Tradiţie şi inovaţie în romanele lui
Camil Petrescu / Anca Rădulescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-246-4
821.135.1.09 Petrescu,C.
929 Petrescu,C.
CIP 2009-4890


CIP 313
1579 - RĂDULESCU, DANIELA. Proza fantastică a lui Mircea
Eliade / Rădulescu Daniela. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-242-6
821.135.1.09 Eliade,M.
929 Eliade,M.
CIP 2009-4782

1580 - RĂDULESCU, VALENTINA. Nomadisme et croisements
francophones / Valentina Rădulescu, Monica Tilea. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-291-0
821.133.1.09
CIP 2009-4762

1581 - Restitutio romaniae : Bucovina, Basarabia, Transnistria :
o trilogie pentru sfârşirea tragediei / Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Pan
Halippa, ... ; ed. îngrijită de Constantin Barbu ; cuv. înainte de Constantin Noica. -
Craiova : Contrafort, 2009
3 vol.
ISBN 978-973-1954-59-2
Vol. 1. - ISBN 978-973-1954-60-8
Vol. 2. - ISBN 978-973-1954-61-5
Vol. 3. - ISBN 978-973-1954-62-2
82.09
CIP 2009-5411

1582 - ROŞU, ALINA. Les fonctions des objects dans l'ouvres d'Alain
Robbe-Grillet / Alina Roşu. - Paralela 45 : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0622-8
821.133.1.09 Robbe-Grillet,A.
929 Robbe-Grillet,A.
CIP 2009-4222

1583 - SĂLCEANU, ANGELA SIMONA. Angela Carter's magic
realism and fairy tales / Angela Simona Sălceanu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-275-4
821.111.09 Carter,A. CIP 2009-5632

314 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1584 - SĂLCUDEAN, MINODORA. Tudor Arghezi : discursul
polemic / Minodora Sălcudean ; pref.: Ion Dur. - Iaşi : Institutul European, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-611-596-7
821.135.1.09 Arghezi,T.:32
929 Arghezi,T.
CIP 2009-3466

1585 - SĂVOIU, ADRIAN. Magazinul de bric-à-brac literar / Adrian
Săvoiu. - Bucureşti : Ars Docendi, 2009
ISBN 978-973-558-401-6
82.09
CIP 2009-3866

1586 - Scriitoare / Cozea Liana (coord.), Cistelecan Ioana, Miheţ Marius,
Sala Dana. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-763-2
82.09:396
CIP 2009-5221

1587 - SIMUŢ, ALINA. A gender analysis of Edith Wharton's novels /
Alina Simuţ. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic
Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-45-8
821.111(73).09-32 Wharton,E.
929 Wharton,E.
CIP 2009-3737

1588 - SMOLNICKI, ANGELA. O întâlnire cu opera lui I. L.
Caragiale / prof. Angela Smolnicki. - Suceava : Editura George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-70-5
821.135.1.09 Caragiale,I.L.
CIP 2009-4284

1589 - SMOLNICKI, ANGELA. Valeriu Cristea : profil critic / prof.
Angela Smolnicki. - Suceava : Editura George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-03-3
821.135.1.09 Cristea,V. CIP 2009-4282

CIP 315
1590 - Sorescu / Călinescu, Noica, Eliade, ... ; ed. îngrijită de C-tin
Barbu. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-43-1
821.135.1.09 Sorescu,M.
929 Sorescu,M.
CIP 2009-4230

1591 - SPINEANU, CLAUDIA-ILEANA. Stilul indirect liber în proza
lui Vasile Voiculescu / Claudia-Ileana Spineanu. - Iaşi : Lumen, 2009
ISBN 978-973-166-132-2
821.135.1.09 Voiculescu,V.
929 Voiculescu,V.
CIP 2009-4541

1592 - STĂNESCU, MIHAELA. O hermeneutică a romanelor
postbelice ale lui G. Călinescu : lucrare ştiinţifică / Mihaela Stănescu. - Slatina :
Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-330-0
821.135.1.09 Călinescu,G.
929 Călinescu,G.
CIP 2009-5023

1593 - STÎNGĂ, VALENTINA. Cultural studies - terrorist violence : a
theoretical and literary approach / Valentina Stîngă. - Piteşti : Editura Universităţii
din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-870-5
821.111.09
CIP 2009-4471

1594 - Sugestii de rezolvare pentru proba de Literatura română :
itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în
Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Dumitru Mihăilescu (coord.). -
Piteşti : Nomina, 2009
ISBN 978-606-535-004-5
821.135.1.09(075.35)(079.1)
371.279.8:373.5
CIP 2009-4070


316 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1595 - ŞTEFĂNESCU, VIOREL. Portretul scriiturii / Viorel
Ştefănescu. - Galaţi : Fundaţia Culturală Antares, 2009
ISBN 978-973-1952-02-4
821.135.1.09
CIP 2009-4019

1596 - TANEF, LENUŢA. Limba şi literatura română : comunicarea
non-literară şi non-ficţională / Lenuţa Tanef. - Bucureşti : Editura Gabriel 2005,
2009
ISBN 978-973-88587-1-8
821.135.1.09-4
CIP 2009-4628

1597 - TĂBAN, ELENA. Universul mito poetic eminescian / Elena
Tăban. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-220-4
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2009-4237

1598 - TEODORESCU, ANCA. Valediction : a tragedy forbidding
mourning / Anca Teodorescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine",
2009
ISBN 978-973-163-399-2
821.111.09-2
CIP 2009-3854

1599 - TILEA, MONICA. Henri Michaux : déplacements et
interventions poïétique / Monica Tilea. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-350-4
821.133.1.09 Michaux,H.
929 Michaux,H.
CIP 2009-4761

1600 - URSAN, ANAMARIA DORINA. Poezia religioasă în perioada
interbelică / Ursan Anamaria Dorina. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa
Corpului Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973- 1825-47-2
821.135.1.09-141 CIP 2009-3879

CIP 317
1601 - VELCEA, ADRIANA-MONICA. Sugestii pentru analiză
literară : lucrare ştiinţifică / Adriana-Monica Velcea. - Slatina : Didactic Pres,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-331-7
82.09
CIP 2009-5165

1602 - ZOTA, MIHAELA-MARIA. Motivul dublului în literatura
europeană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea / Mihaela-Maria Zota. -
Bacău : Red Cart, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88997-8-0
82.09
CIP 2009-4269

821.11 Literaturi de limbi germanice

1603 - ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Crăiasa zăpezii / H. C.
Andersen ; trad.: Mihaela Istrati, Roxana Radu, Magdalena Kis. - Ed. a 3-a. -
Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-100-4
821.113.4-93-34=135.1
CIP 2009-4601

1604 - ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Degeţica / H. C. Andersen ;
trad. de Florin Savu, Mihaela Istrati, Loredana Ştefan. - Ed. a 2-a. - Constanţa :
Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-101-1
821.113.4-93-34=135.1
CIP 2009-4602

1605 - ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Poveştile lui Andersen /
Hans Christian Andersen ; trad.: Istrati Mihaela, Savu Florin, Ştefan Loredana, ... -
Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-57-1
821.113.4-93-34=135.1
087.5
CIP 2009-4906


318 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză

1606 - AGEE, JAMES. Un deces în familie / James Agee ; trad.: Mihai
Miroiu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-956-5
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-4494

1607 - BANKS, PHYLLIS. Atracţia / Phillips Banks ; trad.: Nicoleta
Neagoe ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-342-1
821.111-31=135.1
CIP 2009-5129

1608 - BAUM, FRANK. Vrăjitorul din Oz / Lyman Frank Baum ; trad.
de Monica Manolachi. - Bucureşti : Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-232-9
821.111(73)-93-34=135.1
CIP 2009-3987

1609 - BELLAMY, GUY. Turist fiscal / Guy Bellamy ; trad.: Răzvan
Năstase. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2459-8
821.111-31=135.1
CIP 2009-5178

1610 - BROCK, ANNE. Dincolo de furtună / Anne Brock ; trad.: Cecilia
Ionescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-347-6
821.111-31=135.1
CIP 2009-5134

1611 - CARROLL, LEWIS. Alice în Ţara minunilor / Lewis Carroll ;
trad. de Roxana Radu. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-110-3
821.111-93-34=135.1
CIP 2009-5374


CIP 319
1612 - CARROLL, LEWIS. Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll ;
trad. şi adapt.: Radu Roxana-Lucia. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard,
2008.
ISBN 978-973-1995-51-9
821.111-93-31=135.1
CIP 2009-4776

1613 - CARROLL, LEWIS. Alice : repovestită pentru copiii de
grădiniţă / Lewis Carroll ; il.: John Tenniel ; trad.: Dan Mihu. - Bucureşti :
Mediamorphosis, 2009
ISBN 978-973-88826-4-5
821.111-93-34=135.1
CIP 2009-4956

1614 - CARROLL, LEWIS. Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll ;
trad. de Tanţi Antoniu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-234-3
821.111-93-34=135.1
CIP 2009-3979

1615 - CARSON, BENJAMIN S. Mâini înzestrate : povestea vieţii
mele / dr. Ben Carson, Cecil Murphey ; trad.: Cristina Iacob. - Ed. a 5-a. -
Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-241-4
821.111(73)-312.6=135.1
CIP 2009-4675

1616 - Castelul Albei-ca-Zăpada / red.: Julia Kretsch. - Bucureşti :
Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-161-7
821.111-93-34=135.1
CIP 2009-3510

1617 - Castelul Cenuşăresei / red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Egmont
România, 2009
ISBN 978-606-519-162-4
821.111-93-34=135.1
CIP 2009-3509


320 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1618 - COLLINS, SUZANNE. Jocurile foamei / Suzanne Collins ; trad.:
Ana-Veronica Mircea. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-345-5
821.111-31=135.1
CIP 2009-4797

1619 - CONNOLLY, JOHN. Neliniştiţii / John Connolly ; trad.: Dana
Sarafu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-834-6
821.111-31=135.1
CIP 2009-5092

1620 - COOPER, GLENN. Biblioteca morţilor / Glenn Cooper ; trad.
din engl. de Daniel Ionescu. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-689-311-7
821.111-31=135.1
CIP 2009-4973

1621 - CRICHTON, MICHAEL. Prada / Michael Crichton ; trad. de
Constantin Dumitru-Palcuş. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1371-7
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-4367

1622 - CYMBALA, JIM. Ai fost creat pentru mai mult / Jim Cymbala ;
trad.: Mariana Balotă. - Oradea : Life, 2009
ISBN 978-973-7908-35-X
821.111(73)-97=135.1
CIP 2009-5192

1623 - DEKKER, TED. Roşu / Ted Dekker ; trad.: Gabriel Stoian. -
Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-349-3
821.111-31=135.1
CIP 2009-4801


CIP 321
1624 - DICKENS, CHARLES. Casa umbrelor / Charles Dickens ; trad.:
Costache Popa. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-1999-85-2
Vol. 1. - ISBN 978-973-1999-86-9
Vol. 2. - ISBN 978-973-1999-87-6
821.111-31=135.1
CIP 2009-5605

1625 - DICKENS, CHARLES. David Copperfield / Charles Dickens ;
trad.: Cristina Jinga. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-1999-88-3
Vol. 1. - ISBN 978-973-1999-89-0
Vol. 2. - ISBN 978-973-1999-90-6
821.111-31=135.1
CIP 2009-5607

1626 - DICKENS, CHARLES. Documente postume ale Clubului
Pickwick / Charles Dickens ; trad.: Letiţia Lazăr. - Bucureşti : Adevărul Holding,
2009
2 vol.
ISBN 978-973-1999-91-3
Vol. 1. - ISBN 978-973-1999-92-0
Vol. 2. - ISBN 978-973-1999-93-7
821.111-31=135.1
CIP 2009-5604

1627 - DICKENS, CHARLES. Marile speranţe / Charles Dickens ;
trad.: Veronica Focşeneanu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-606-539-000-3
821.111-31=135.1
CIP 2009-5601


322 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1628 - DICKENS, CHARLES. Martin Chuzzlewit / Charles Dickens ;
trad.: Mihnea Gheorghiu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-1999-94-4
Vol. 1. - ISBN 978-973-1999-95-1
Vol. 2. - ISBN 978-973-1999-96-8
821.111-31=135.1
CIP 2009-5603

1629 - DICKENS, CHARLES. Nicholas Nickleby / Charles Dickens ;
trad.: Vera Călin. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-1999-97-5
Vol. 1. - ISBN 978-973-1999-98-2
Vol. 2. - ISBN 978-973-1999-99-9
821.111-31=135.1
CIP 2009-5602

1630 - DICKENS, CHARLES. Oliver Twist / Charles Dickens ; trad.:
Maria Petrescu, Luminiţa Cocârţă, Sorina Chiper. - Bucureşti : Adevărul Holding,
2009
ISBN 978-606-539-001-0
821.111-31=135.1
CIP 2009-5606

1631 - DICKENS, CHARLES. Poveste despre două oraşe / Charles
Dickens ; trad.: Antoaneta Ralian. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-606-539-002-7
821.111-31=135.1
CIP 2009-5600

1632 - DICKENS, CHARLES. Timpuri grele / Charles Dickens ; trad.:
Daniela Călinescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-606-539-003-4
821.111-31=135.1
CIP 2009-5599


CIP 323
1633 - DICKENS, CHARLES. Un colind de Crăciun / Charles
Dickens ; trad.: Petronela Negoşanu, Petre Solomon, Mihaela Golban. - Bucureşti :
Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-606-539-004-1
821.111-31=135.1
CIP 2009-5598

1634 - DODD, CHRISTINA. Doamna în negru / Christina Dodd ; trad.:
Carmen Camelia Comşa ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-305-6
821.111-31=135.1
CIP 2009-5129

1635 - EVANS, MARIANNE. Rochia din vis / Marianne Evans ; trad.:
Gheorghe Marin ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-346-9
821.111-31=135.1
CIP 2009-5133

1636 - FITCH, JANET. Leandrul alb / Janet Fitch ; trad.: Monica
Sotirescu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : RAO International Publishing Company,
2009
ISBN 978-973-103-983-1
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-5091

1637 - FOLLETT, KEN. Prin urechile acului / Ken Follett ; trad.:
Dumitru Constantin. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-973-2
821.111-312.4=135.1
CIP 2009-4496

1638 - FORWARD, TOBY. Gladiatorii : O zi în Colosseumul roman /
Toby Forward ; trad.: Laura Blebea ; il.: Steve Noon. - Bucureşti : Corint Junior,
2009
ISBN 978-973-128-255-8
821.111-93-32=135.1
CIP 2009-3642


324 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1639 - FRENCH, TANA. Pădurea / Tana French ; trad.: Carmen
Botoşaru. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-927-5
821.111-31=135.1
CIP 2009-3529

1640 - GANESHANANTHAN, VASUGI V. Căsătorie din dragoste /
Vasugi V. Ganeshananthan ; trad.: Diana Gierling. - Bucureşti : RAO International
Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-961-9
821.111-31=135.1
CIP 2009-5090

1641 - GARCIA, BOB. Testamentul lui Sherlock Holmes / Bob
Garcia ; trad. de Nicolae Baltă. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0621-1
821.111-312.4=135.1
CIP 2009-4220

1642 - GORDON, RODERICK. Tunele : În adâncuri / Roderick
Gordon, Brian Williams ; trad.: Dan Doboş ; il.: Brian Williams. - Ed. a 2-a. -
Bucureşti : Corint Junior, 2009
ISBN 978-973-128-257-2
821.111-31=135.1
CIP 2009-4089

1643 - GRAHAM, CAROLINE. Crimele din Midsomer - Asasinatele
din Badger's Drift / Caroline Graham ; trad.: Nicolae Papacu ; ed. îngrijită de
Silvia Colfescu. - Bucureşti : Vremea, 2009
ISBN 978-973-645-318-2
821.111-31=135.1
CIP 2009-4148

1644 - GRESSOR, MEGAN. Cele mai frumoase poveşti de dragoste
întâmplate vreodată / Megan Gressor, Kerry Cook ; trad.: Dana Ligia Ilin. -
Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2444-4
821.111-32=135.1
CIP 2009-3919


CIP 325
1645 - HARRIS, CHARLAINE. Morţi până la apus / Charlaine Harris ;
trad. şi note: Sorin Voinea ; pref.: Ana-Maria Nica. - Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-102-205-5
821.111-31=135.1
CIP 2009-4996

1646 - HEARN, LAFCADIO. Japonia lui Lafcadio Hearn : antologie /
Lafcadio Hearn ; antolog., pref.: Donald Richie ; trad., note: Angela Hondru. -
Bucureşti : Humanitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-50-2453-6
821.111(73)-32=135.1(081)
CIP 2009-4579

1647 - HOLLAND, SHEILA. Atât de aproape / Sheila Holland ; trad.:
Sînziana Mihalache ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-335-3
821.111-31=135.1
CIP 2009-5353

1648 - HOSU, FABIOLA. Powerful knowledge : 18th Century Poetry
Experts / Fabiola Hosu, Tudor Iordăchescu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-377-6
821.111.09-1
CIP 2009-5203

1649 - HUBERY, JULIA. Un prieten ca tine / Julia Hubery ; trad.:
Raluca Săndulescu. - Bucureşti : Infodar, 2009
ISBN 978-606-92040-9-2
821.111-32=135.1
CIP 2009-5268

1650 - Învaţă cu Aurora / trad.: Alexandra Ghiţă ; red.: Julia Kretsch. -
Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-160-0
821.111-93-34=135.1
CIP 2009-3508


326 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1651 - JACOB, RICHARD. Cum să trăieşti când ai un penis enorm /
Richard Jacob. - Bucureşti : House of Guides, 2009
ISBN 978-606-513-076-0
821.111-7=135.1
CIP 2009-4054

1652 - JAMES, PETER. Pe urmele mortului / Peter James ; trad.:
Mircea Ştefancu. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-339-4
821.111-31=135.1
CIP 2009-4794

1653 - JANSSON, GEORGE ANN. Tu eşti roşcata mea / George Ann
Jansson ; trad.: Sînziana Mihalache ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94,
2009
ISBN 978-973-580-341-4
821.111-31=135.1
CIP 2009-5137

1654 - JOHANSEN, IRIS. Fascinaţia dansatorului / Iris Johansen ;
trad.: Nicoleta Ştefănescu Popescu Inoteşti. - Bucureşti : Orizonturi, 2009
ISBN 978-973-736-108-0
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-5104

1655 - JOHANSEN, IRIS. Legenda dansatorului / Iris Johansen ; trad.:
Nicoleta Ştefănescu Popescu Inoteşti. - Bucureşti : Orizonturi, 2009
Index.
ISBN 978-973-736-106-6
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-4082

1656 - JOHANSEN, IRIS. Pe urmele dansatorului / Iris Johansen ;
trad.: Claudia Asănăchescu. - Bucureşti : Orizonturi, 2009
ISBN 978-973-736-107-3
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-5103


CIP 327
1657 - KEROUAC, JACK. Vagabonzii Dharma / Jack Kerouac ; trad.
de Dan Sociu. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1366-3
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-4512

1658 - KERR, PHILIP. Enigma portalului blestemat - Copiii lămpii
fermecate / P. B. Kerr ; trad.: Adrian Deliu. - Bucureşti : Corint Junior, 2009
ISBN 978-973-128-258-9
821.111-31=135.1
CIP 2009-5082

1659 - KIPLING, RUDYARD. Cartea junglei / Rudyard Kipling ; trad.:
Irina-Monica Brânduşoiu ; il.: Vasile Olac. - Bucureşti : Andreas Print, 2009
ISBN 978-973-8958-66-1
821.111(73)-93-94=135.1
CIP 2009-4417

1660 - LEWIS, C. S. Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai
tânăr / C. S. Lewis ; trad.: Sorana Corneanu. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2440-6
821.111-31=135.1
CIP 2009-3918

1661 - LONDON, JACK. Colţ Alb / Jack London ; trad. de Florin
Savu. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-107-3
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-4878
1662 - LOWELL, DARCY. Speră în ziua de mâine / Darcy Lowell ;
trad.: Cornelia Alexoi-Shili ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-337-7
821.111-31=135.1
CIP 2009-5355

1663 - LUPU, OLESIA. Tradiţia medievală în scrierile lui Geoffrey
Chaucer / Olesia Lupu. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-670-320-1
821.111.09 Chaucer,G.
929 Chaucer,G. CIP 2009-5661

328 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1664 - MARUŞCA, SAMUIL. Robert Browning and the dramatic
monologue / Samuil Maruşca. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa
Corpului Didactic Oradea, 2009
ISBN 978-973-1825-43-4
821.111.09-1 Browning,R.
CIP 2009-3575

1665 - NABOKOV, VLADIMIR. Disperare / Vladimir Nabokov ; trad.
şi note de Veronica D. Niculescu. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1353-3
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-4909

1666 - NEAL, HILLARY. Sfârşitul farsei / Hilary Neal ; trad.: Veronica
Manoli ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-348-3
821.111-31=135.1
CIP 2009-5135

1667 - O'RYAN, ELLE. Mici lecţii de viaţă / Elle O'Ryan ; trad.: Chris
Tănăsescu ; il.: Jim Talbot. - Bucureşti : Noriel Maxim, 2009
ISBN 978-973-88977-5-5
821.111-93-32=135.1
CIP 2009-3541

1668 - PILCHER, ROSAMUNDE. De una singură / Rosamunde
Pilcher ; trad.: Sanda Pop. - Bucureşti : Vivaldi, 2009
ISBN 978-973-150-022-5
821.111-31=135.1
CIP 2009-4163

1669 - PITCHER, CAROLINE. E vremea de culcare, micuţule! /
Caroline Pitcher, Tina McNaughton ; trad.: Raluca Săndulescu. - Bucureşti :
Infodar, 2009
ISBN 978-606-92040-8-5
821.111-32=135.1
CIP 2009-5269


CIP 329
1670 - PRESTON, DOUGLAS. Natură moartă cu ciori / Douglas
Preston, Lincoln Child ; trad.; Ana Veronica Mircea. - Bucureşti : RAO
International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-950-3
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-3528

1671 - QUICK, AMANDA. Lumini şi umbre / Jayne Ann Krentz ; trad.:
Păuna Lauda Virginia. - Bucureşti : Orizonturi, 2009
ISBN 978-973-736-109-7
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-5105

1672 - REILLY, MATTHEW. Staţia polară / Matthew Reilly ; trad.:
Ioana Maria Diaconu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-948-0
821.111-31=135.1
CIP 2009-3525

1673 - RENIER, ELISABETH. Floarea nemuririi / Elizabeth Renier ;
trad.: Adina Călin ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-336-0
821.111-31=135.1
CIP 2009-5354

1674 - RICE, ANNE. Vampirul Armand / Anne Rice ; trad.: Franciska
Dumitru, Verginica Barbu Mititelu. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : RAO
International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-876-6
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-5229

1675 - ROLLINS, JAMES. Furtuna de nisip / James Rollins ; trad.:
Diana Tutuianu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-938-1
821.111-31=135.1
CIP 2009-3527


330 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1676 - ROS, CAROLYN. Vise năruite, promisiuni împlinite / Carolyn
Ros ; trad.: Valerica Dodan. - Timişoara : Alfa Omega Publishing, 2009
ISBN 978-973-1734-12-5
821.111-97=135.1
CIP 2009-5580

1677 - ROTH, PHILIP. Indignare / Philip Roth ; trad. şi note de Radu
Pavel Gheo. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1365-6
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-3536

1678 - SAROYAN, WILLIAM. Comedia umană / William Saroyan ;
trad.: Mădălina Stancu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-955-8
821.111(73)-31=135.1
CIP 2008-4495

1679 - Să nu sufli o vorbă / David Rosenfeld. Dragă John / Nicholas
Sparks. Exploratorii adâncurilor / Robert Kurton. Bucătăria Francescăi / Peter
Pezzelli. - Bucureşti : Reader's Digest, 2009
ISBN 978-973-1762-54-8
821.111-31=135.1
CIP 2009-4897

1680 - SIMMONS, DAN. Hyperion / Dan Simmons ; trad.: Mihai-Dan
Pavelescu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2009
ISBN 978-606-92087-6-2
821.111-31=135.1
CIP 2009-4793

1681 - SIMON, ROSEMARY. Binecuvântarea zeilor / Rosemary
Simon ; trad.: Ioana Bichir ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-343-8
821.111-31=135.1
CIP 2009-5130

1682 - STEINBECK, JOHN. Perla / John Steinbeck ; trad.: Irina-
Ruxanda Popa. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-960-2
821.111(73)-31=135.1 CIP 2009-4493

CIP 331
1683 - SWIFT, JONATHAN. Călătoriile lui Gulliver / Jonathan Swift ;
trad.: Petru Comarnescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-973-1999-81-4
821.111-31=135.1
CIP 2009-4994

1684 - TRACY, P. J. Operaţiunea Monkeewrench / P. J. Tracy ; trad.:
Laura Berteanu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-952-7
821.111-31=135.1
CIP 2009-3524

1685 - TWELVE HAWKS, JOHN. Râul întunecat / John Twelve
Hawks ; trad.: Oana Cristea. - Bucureşti : RAO International Publishing Company,
2009
ISBN 978-973-103-941-1
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-3530

1686 - WALLACE, DANNY. Wes man / Danny Wallace ; trad.: Bogdan
Perdivară. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
ISBN 978-973-707-270-2
821.111-31=135.1
CIP 2009-3696

1687 - WEST, PAT. Mireasa potrivită / Pat West ; trad.: Elvira
Popescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-340-7
821.111-31=135.1
CIP 2009-5138

1688 - WIBBERLEY, LAWRENCE. Răget de şoarece / Lawrence
Wibberley ; trad.: Luana Schidu. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2448-2
821.111-31=135.1
CIP 2009-4130


332 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1689 - YALOM, IRVIN D. Mama şi sensul vieţii : poveşti cu
psihoterapie / Irvin D. Yalom ; trad. din engleză: Dana Ligia Ilin. - Bucureşti :
Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2457-4
821.111(73)-32=135.1
CIP 2009-5179

1690 - YARBRO, CHELSEA QUINN. Palatul / Chelsea Quinn Yarbro ;
trad.: Antuza Genescu. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-344-8
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-4796

1691 - YATES, RICHARD. Revolutionary road / Richard Yates ; trad.:
Bogdan Perdivară. - Bucureşti : Vellant, 2009
ISBN 978-973-1984-33-9
821.111-31=135.1
CIP 2009-5765

1692 - ZIMMER-BRADLEY, MARION. Doamna din Avalon / Marion
Zimmer Bradley ; trad.: Silviu Genescu. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-347-9
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-4799

1693 - MCCAUGHREAN, GERALDINE. 1001 de nopţi / Geraldine
McCaughrean ; trad.: Augustin Frăţilă. - Bucureşti : ALLFA, 2009
ISBN 978-973-724-230-5
821.111-31=135.1
CIP 2009-3544

1694 - MCGREEN, BIANCA. Speranţe împlinite / Bianca McGreen ;
trad.: Cornelia Alexoi-Shili ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-345-2
821.111-31=135.1
CIP 2009-5132


CIP 333
821.112.2 Literatură germană

1695 - ESCHBACH, ANDREAS. Filmul Isus / Andreas Eschbach ;
trad.: Frederica Dochinoiu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company,
2009
ISBN 978-973-103-841-4
821.112.2-31=135.1
CIP 2009-4498

1696 - FRANKL, VIKTOR EMIL. Omul în căutarea sensului vieţii /
Viktor E. Frankl ; trad.: Silvian Guranda. - Bucureşti : Meteor Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-728-368-9
821.112.2(436)-94=135.1
616.89(0:82-94)
CIP 2009-3901

1697 - FUNKE, CORNELIA. Vânătorii de fantome în mijlocul
focului / Cornelia Funke ; trad.: Suter Alexandru. - Bucureşti : Litera Internaţional,
2009
ISBN 978-973-675-592-7
821.112.2-31=135.1
CIP 2009-4505

1698 - FUNKE, CORNELIA. Vânătorii de fantome pe urme de
gheaţă / Cornelia Funke ; trad.: Suter Alexandru. - Bucureşti : Litera Internaţional,
2009
ISBN 978-973-675-596-5
821.112.2-31=135.1
CIP 2009-4991

1699 - GOETHE, JOHANN WOLFGANG von. Elegiile romane / J.
W. Goethe ; trad.: Nicolae Breban. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2009
ISBN 978-973-1925-11-0
821.112.2-1=135.1
CIP 2009-4437


334 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1700 - GRIMM, fraţii. Muzicanţii din Bremen / Fraţii Grimm ; trad.:
Roxana Puşcaşiu. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-37-3
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2009-3695

1701 - GRIMM, fraţii. Prinţul fermecat / adapt. după fraţii Grimm ; il.:
Michelle Boulad ; trad.: Kristina Mutiş. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura Eduard,
2009
ISBN 978-973-1995-59-5
087.5
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4903

1702 - SCHLESAK, DIETER. Capesius : der Auschwitzapotheker /
Dieter Schlesak. - Ed. a 2-a. - Sibiu : Hora, 2009
ISBN 978-973-8226-80-7
821.112.2(498)-31
CIP 2009-4966

1703 - SPYRI, JOHANNA. Heidi / Johanna Spyri ; repovestitor: Kristina
Mutis. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-40-3
821.112.2(494)-93-31(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2009-4247

1704 - Umor german la zi / trad.: Victor Ştir. - Bistriţa : Karuna, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1978-14-7
821.112.2-7=135.1
CIP 2009-4443

821.131.1 Literatură italiană

1705 - BARICCO, ALESSANDRO. Barbarii : eseu despre mutaţie /
Alessandro Baricco ; trad.: Dragoş Cojocaru. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2435-2.
821.131.1-4=135.1 CIP 2009-5529


CIP 335
1706 - BOCCACCIO, GIOVANNI. Decameronul / Giovanni
Boccaccio ; trad.: Eta Boeriu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-1999-82-1
Vol. 1. - ISBN 978-973-1999-83-8
Vol. 2. - ISBN 978-973-1999-84-5
821.131.1-32=135.1
CIP 2009-4992

1707 - BODEI, REMO. Senzaţia de déjà-vu / Remo Bodei ; trad. de
Alex Cistelecan. - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-388-7
821.131.1-31=135.1
CIP 2009-4886

1708 - BOSCO, FEDERICA. Te iubesc la nebunie / Bosco Federica ;
trad.: Radu Gâdei. - Bucureşti : ALLFA, 2009
ISBN 978-973-724-205-1
821.131.1-31=135.1
CIP 2009-3823

1709 - BRUNO, GIORDANO. Opere italiene / Giordano Bruno ; ed.
îngrij. şi trad. de Smaranda Bratu Elian după ed. critică bilingvă a lui Giovanni
Aquilecchia, Les Belles Lettres, Paris ; st. introd.: Edgar Papu. - Bucureşti :
Humanitas, 2002-
7 vol.
ISBN 973-50-0286-8
Vol. 6 : Despre eroicele avînturi. - 2009. - ISBN 978-973-50-2460-4
Vol. 7 : Lumînărarul. - 2009. - ISBN 978-973-50-2463-5
821.131.1-96=135.1
CIP 2009-5461

1710 - COLLODI, CARLO. Aventurile lui Pinocchio / Carlo Collodi ;
trad. de Aura Brais. - Ed. a 5-a, rev. - Bucureşti : Editura Coresi, 2009
ISBN 978-973-137-000-2
821.131.1-93-34=135.1
CIP 2009-3808


336 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1711 - FALETTI, GIORGIO. Dincolo de un destin evident / Giorgio
Faletti ; trad.: Marina Loghin. - Bucureşti : RAO International Publishing
Company, 2009
ISBN 978-973-103-976-3
821.131.1-31=135.1
CIP 2009-5088

1712 - GUARNIERI, LUIGI. Mireasa evreică / Luigi Guarnieri ; trad.:
Marina Loghin. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-965-7
821.131.1-31=135.1
CIP 2009-5089

1713 - MODINI, LUANA. O lună până la majorat / Luana Modini ;
trad.: Elena Nicolae. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009
ISBN 978-973-689-309-4
821.131.1-31=135.1
CIP 2009-3293

1714 - PRESURĂ-CĂLINA, NICOLETA. Aspetti autobiografici e di
autenticita' nell'opera di Italo Svevo / Nicoleta Presură Călina. - Craiova :
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-407-5
821.131.1.09 Svevo,I.
929 Svevo,I.
CIP 2009-4078
1715 - RIOTTA, GIANNI. Prinţul norilor / Gianni Riotta ; trad.: Geo
Vasile. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-974-9
821.131.1-31=135.1
CIP 2009-5087

821.133.1 Literatură franceză

1716 - BEAUGRAND, HONORÉ. Legende canadiene / Honoré
Beaugrand ; trad.: Iulia Feldrihan ; il.: Vasile Olac. - Bucureşti : Andreas Print,
2009
ISBN 978-973-8958-62-3
821.133.1(71)-93-34=135.1 CIP 2009-4418


CIP 337
1717 - BOISSIER, ÉMILE. Anthologie poétique / Émile Boissier ;
choix des textes, préface, notes et bibliographie de Jean-Pierre Fleury. - Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
ISBN 978-973-133-504-9
821.133.1-1
CIP 2009-5746

1718 - BOURAOUI, NINA. Înainte de bărbaţi / Nina Bouraoui ; trad.:
Ana Antonescu. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-343-1
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-4795

1719 - DANTEC, MAURICE G. Babylon Babies / Maurice G. Dantec ;
trad. şi note de Rita Chirian ; postf. de Alexandru Matei. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1355-7
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-4369

1720 - DAUDET, ALPHONSE. Piciul / Alphonse Daudet. - Ed. a 2-a. -
Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-36-6
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-3694

1721 - DE COSTER, CHARLES. Istorii din Brabant urmate de
Călătorie de nuntă / Charles De Coster ; trad. şi cuvânt înainte: Maria Măţel-
Boatcă. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
ISBN 978-973-133-502-5
821.133.1(493)-32=135.1
CIP 2009-5553

1722 - DUMAS, ALEXANDRE, père. Doamna de Monsoreau /
Alexandre Dumas ; trad. de Constantin Ionescu-Boeru ; pref.: Liliana Anghel. -
Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-102-163-8
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-5076


338 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1723 - FLORAN, MARY. Tirania / Mary Floran ; trad.: Cecilia
Ionescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-339-1
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-5139

1724 - HARMEL, FREDERIQUE. Privirea dragostei / Frederique
Harmel ; trad.: Cecilia Ionescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-349-0
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-5136

1725 - LEPRINCE DE BEAUMONT, JEANNE-MARIE. Frumoasa şi
Bestia / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ; il.: Alexandra Mihai ; trad. şi adapt.:
Florin Savu. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-49-6
087.5
821.133.1-93-34=135.1
CIP 2009-4773

1726 - LEVEL, MAURICE. Groază / Maurice Level ; pref.: Lucian-
Vasile Szabo ; trad.: Marieta Roşu. - Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-61-4
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-4193

1727 - MALOT, HECTOR. Singur pe lume / Hector Malot ; trad.:
Papuc Mirela-Gabriela. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-106-6
821.133.1-93-31=135.1
CIP 2009-4876

1728 - MATTERN, JEAN. Băile Király / Jean Mattern ; trad. de Silviu
Lupescu ; cuv. înainte de Gabriela Adameşteanu. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1356-4
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-4463


CIP 339
1729 - MIMOUNI, RACHID. Onoarea tribului / Rachid Mimouni ;
trad.: Miruna Ion. - Bucureşti : IBU Publishing, 2009
ISBN 978-606-92025-0-0
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-3459

1730 - NEYRAC, KAREN. Furtuni în Sicilia / Karen Neyrac ; trad.:
Cecilia Ionescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2009
ISBN 978-973-580-344-5
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-5129

1731 - NOAILLES, ANNA de. Cartea vieţii mele / Anna de Noailles ;
trad.: Irina Diana Izverna ; pref.: Irina Mavrodin. - Piteşti : Rotonda, 2009
ISBN 978-973-88844-4-1
821.133.1-94=135.1
CIP 2009-5151

1732 - RENARD, JULES. Morcoveaţă / Jules Renard. - Ed. a 2-a. -
Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-39-7
821.133.1-93-31=135.1
CIP 2009-3692

1733 - REVOYRE, CHRISTINE de. Casa copilăriei / Christine de
Revoyre ; trad.: Cecilia Ionescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94,
2009
ISBN 978-973-580-334-6
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-5140

1734 - SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE de. Micul prinţ / Antoine de
Saint-Exupéry ; trad.: Ileana Cantuniari. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : RAO
International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-982-4
821.133.1-93-34=135.1
CIP 2009-5093


340 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă

1735 - CORTÁZAR, JULIO. Cartea lui Manuel / Julio Cortázar ; trad.
şi note de Lavinia Similaru. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1354-0
821.134.2(82)-31=135.1
CIP 2009-4006

1736 - GUTIÉRREZ, PEDRO JUAN. Animal tropical / Pedro Juan
Gutiérrez ; trad.: Ana Maria Tamaş. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
ISBN 978-973-707-271-9
821.134.2(729.1)-31=135.1
CIP 2009-3697

1737 - MAGNUS, ARIEL. Un chinez pe bicicletă / Ariel Magnus ; trad.:
Carmen Spînu. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
ISBN 978-973-707-277-1
821.134.2(82)-31=135.1
CIP 2009-4143

1738 - ORTUÑO, ANTONIO. Căutătorul de capete / Antonio Ortuño ;
trad.: Laurenţiu Dulman. - Bucureşti : IBU Publishing, 2009
ISBN 978-606-92025-1-7
821.134.2(72)-31=135.1
CIP 2009-3461

1739 - ROSERO, EVELIO. Armatele / Evelio Rosero ; trad.: Carmen
Spânu. - Bucureşti : IBU Publishing, 2009
ISBN 978-606-92025-2-4
821.134.2((729.81)-31=135.1
CIP 2009-3460

821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză

1740 - ANTUNES, ANTÓNIO LOBO. Ordinea naturală a lucrurilor /
António Lobo Antunes ; trad.: Micaela Ghiţescu. - Bucureşti : Humanitas Fiction,
2009
ISBN 978-973-689-313-1
821.134.3-31=135.1
CIP 2009-5431


CIP 341
1741 - AQUALUSA, JOSÉ EDUARDO. Vânzătorul de iluzii / José
Eduardo Aqualusa ; trad.: Anca Milu-Vaidesegan. - Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-102-206-2
821.134.3(673)-31=135.1
CIP 2009-5086

1742 - COELHO, PAULO. Alchimistul / Paulo Coelho ; trad.: Gabriela
Banu. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2467-3
821.134.3(81)-31=135.1
CIP 2009-5533

1743 - COELHO, PAULO. Veronika se hotărăşte să moară / Paulo
Coelho ; trad.: Pavel Cuilă. - Bucureşti : Humanitas, 2008.
ISBN 978-973-50-2468-0
821.134.3(81)-31=135.1
CIP 2009-5531

1744 - KOULIAS, ADRIANA. Sigiliul / Adriana Koulias ; trad.:
Alexandra Muşat. - Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-102-204-8
821.134.3(81)-31=135.1
CIP 2009-4499

1745 - PESSOA, FERNANDO. Cartea neliniştirii, compusă de
Bernardo Soares, ajutor de contabil în oraşul Lisabona / Fernando Pessoa ;
trad., pref. şi note: Dinu Flămând. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009
ISBN 978-973-689-297-4
821.134.3-94=135.1
CIP 2009-4596

821.135.1 Literatură română

1746 - ADAMESCU, CEZARINA. Vă scriu în genunchi / Cezarina
Adamescu. - Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-44-3
821.135.1-1
CIP 2009-4581


342 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1747 - AGÂRRBICEANU, ION. File din cartea naturii / Ion
Agârbiceanu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-229-9
821.135.1-93-32
CIP 2009-3981

1748 - ALBERT, LIDIA. Iată cum a avut Domnul Isus milă şi de
mine! : mărturii ale harului lui Dumnezeu / Lidia Albert. - Arad : Ramira, 2009
ISBN 978-973-88926-5-1
821.135.1-97
CIP 2009-5743

1749 - ALBU, MIHAELA. Et in America ... : oameni, locuri,
întâmplări : jurnal 1999-2005 / Mihaela Albu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei
Culturale Libra, 2009
Index.
ISBN 978-973-7633-74-3
821.135.1-94
CIP 2009-4727

1750 - ALDEA, LUMINIŢA. Acasă / Luminiţa Aldea. - Suceava :
Editura George Tofan, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-1862-71-2
Vol. 1. - 2009 - ISBN 978-973-1862-72-9
Vol. 2. - 2009 - ISBN 978-973-1862-73-6
821.135.1-31
CIP 2009-4283

1751 - ALECSANDRI, VASILE. Chiriţele / Vasile Alecsandri. -
Bucureşti : Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-236-7
821.135.1-2
CIP 2009-3976

1752 - ALECSANDRI, VASILE. Teatru şi proză / Vasile Alecsandri. -
Ed. a 3-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-102-8
821.135.1-2
821.135.1-32 CIP 2009-4603

CIP 343

1753 - ALEXA, SOFIA. Martie, martie, mărţişor / Sofia Alexa. -
Oneşti : Magic Print, 2009
ISBN 978-973-1732-25-1
821.135.1-1
CIP 2009-5685

1754 - ANASTASIU BÂZGAN, CORNELIA. Printre jucării poveşti şi
anotimpuri / Cornelia Anastasiu Bâzgan. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-308-1
821.135.1-32
CIP 2009-5342

1755 - ANDREESCU, VAL. Fabule / Val Andreescu. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-520-363-1
821.135.1-191
CIP 2009-4648

1756 - ANDREICA, FLORICA. Literatura română : ghid pentru proba
scrisă la bacalaureat şi admitere în facultăţi : eseul / Florica Andreica. - Buzău :
Editgraph, 2009
Index
ISBN 978-973-1957-17-3
821.135.1.09(075.35)
CIP 2009-5169

1757 - ANGHELESCU, DAN. Şi atunci ar fi trebuit să vorbesc ... :
elegii / Dan Anghelescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2009
ISBN 978-973-7633-73-6
821.135.1-1
CIP 2009-4728

1758 - ANGHENE, ŞERBAN. Viaţa unui şef de departament povestită
de fiul săi Supermen / Şerban Anghene. - Bucureşti : Cartea Românească, 2009
ISBN 978-973-23-2874-3
821.135.1-31
CIP 2009-5357


344 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1759 - Antologia ruşinii după Virgil Ierunca / ed.: Nicolae Merişanu,
Dan Taloş. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2359-1
821.135.1-822
CIP 2009-4263

1760 - Antologie de Haiku : Romanian kukai - aprilie 2007-martie
2009. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-151-5
821.135.1-1
CIP 2009-5772

1761 - ARCĂLEAN, IRINA. Povestiri din Bistriţa Veche / Irina
Arcălean. - Bistriţa : Karuna, 2009
ISBN 978-973-1978-11-6
821.135.1-32
CIP 2009-4442

1762 - ARHIP, GEORGE. De-ale lumii : proză umoristică / George
Arhip. - Ed. a 2-a, rev. - Sibiu : Arhip Art, 2009
ISBN 978-973-8962-62-0
821.135.1-7
CIP 2009-5545

1763 - BADEA, ALINA.Şi bunicii au fost copii / Alina Badea. - Ed. a 2-
a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-238-4
821.135.1-93-32
CIP 2009-3782

1764 - BARBU, VALERIU D. G. Tablele împărţirii / Valeriu D.G.
Barbu ; pref.: Constantin Lămureanu. - Constanţa : Nelinişti metafizice, 2009
ISBN 978-606-8070-00-1
821.135.1-1
CIP 2009-5272


CIP 345
1765 - BARON, OVIDIU. Nedumeriri : proză scurtă / Ovidiu Baron. -
Sibiu : Infoart Media, 2009
ISBN 978-606-92083-0-4
821.135.1-32
CIP 2009-5481

1766 - BĂLAN, GEORGE. Conspiratorii / George Bălan. - Galaţi : Pax
Aura Mundi, 2009
ISBN 978-973-119-063-1
821.135.1-32
CIP 2009-5334

1767 - BĂLAN, IOAN DAN. Duhul văii / Ioan Dan Bălan. - Târgu-Jiu :
Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-099-6
821.135.1-32
CIP 2009-4932

1768 - BĂLAN, SORIN. Sănătate - Sex : femeia ideală / Sorin Bălan. -
Suceava : Nord-Carta, 2009-
vol.
ISBN 978-973-86520-5-7
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-86520-4-0
821.135.1-32
CIP 2009-4646

1769 - BĂLAN, VIC. VIRGIL. Ne-amuzăm şi învăţăm / Vic. Virgil
Bălan. - Orăştie : Editura Emma, 2009
ISBN 978-973-1866-15-4
821.135.1-93-822
CIP 2009-4432

1770 - BĂLŢAT, MIHAI. Revelaţia vieţii din belşug pentru tine /
Mihai Bălţat, Sanda Bălţat. - Reşiţa : Editura TIM, 2009
ISBN 978-973-696-124-3
821.135.1-97

CIP 2009-4789


346 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1771 - BĂRBUCEANU, CONSTANTIN. Bârlogul lupilor / Constantin
Bărbuceanu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Verus, 2009
ISBN 978-973-7754-47-9
821.135.1-31
CIP 2009-5567

1772 - BĂRBUCEANU, CONSTANTIN. Ceaţa / Constantin
Bărbuceanu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Verus, 2009
ISBN 978-973-7754-48-6
821.135.1-1
CIP 2009-5568

1773 - BĂRBUCEANU, CONSTANTIN. Expresul de noapte /
Constantin Bărbuceanu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Verus, 2009
ISBN 978-973-7754-49-3
821.135.1-1
CIP 2009-5569

1774 - BĂRBUCEANU, CONSTANTIN. Ultima spovedanie /
Constantin Bărbuceanu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Verus, 2009
ISBN 978-973-7754-50-9
821.135.1-31
CIP 2009-5570

1775 - BĂRBUCEANU, TATIANA. Scadenţa / Tatiana şi Constantin
Bărbuceanu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Verus, 2009
ISBN 978-973-7754-51-6
821.135.1-31
CIP 2009-5571

1776 - BEJAN, CRISTIAN. Şoapte / Cristian Bejan. - Botoşani : Axa,
2009
ISBN 978-973-660-352-5
821.135.1-1
CIP 2009-3749

1777 - BOBU, VALERIA. Icoana din gând / Valeria Bobu. - Botoşani :
Geea, 2009
ISBN 978-973-8233-93-5
821.135.1-1 CIP 2009-3602

CIP 347
1778 - BOCIORT, DORIS LAVINIA. Poveste fără nume / Bociort
Doris Lavinia. - Timişoara : Artpress, 2009
ISBN 978-973-108-183-0.
821.135.1-32
CIP 2009-3640

1779 - BODEA, IRINA PAULA. O nouă viaţă / Irina Paula Bodea. -
Constanţa : Editura Dobrogea, 2009
ISBN 978-973-1834-75-2
821.135.1-31
CIP 2009-4090

1780 - BOSSUN, GEORGE. Poeme amare şi catrene / George
Bossun. - Turda : Editura J.R.C., 2009
ISBN 978-973-87832-6-3
821.135.1-1
CIP 2009-4317

1781 - BOTEANU, EUGENIA. Mai aproape decât mai departe /
Eugenia Boteanu. - Comăneşti : Anco L.T.D., 2009
ISBN 978-973-1864-04-4
821.135.1-94
CIP 2009-3922

1782 - BRATU, ION. În căutarea armoniei / Ion Bratu. - Costeşti : Ars
Libri, 2009
ISBN 978-973-1904-85-6
821.135.1-4
CIP 2009-5259

1783 - BRĂILIŢĂ, MIRCEA. Poezii arse de vii / Mircea Brăiliţă ; cu un
epilog de Şerban Foarţă. - Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari, 2009
ISBN 978-973-8941-34-2
821.135.1-1
CIP 2009-5205

1784 - BREABĂN, MARIŢA. Gânduri din vacanţă : creaţii literare ale
elevilor / Mariţa Breabăn, Geta Borteanu, Florica Panţuru. - Brăila : Olimpiada,
2009
ISBN 978-973-7862-30-3
821.135.1-1 CIP 2009-4707

348 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1785 - BREBAN, NICOLAE. Drumul la zid / Nicolae Breban. -
Bucureşti : Ideea Europeană, 2009
ISBN 978-973-1925-09-7
821.135.1-31
CIP 2009-4436

1786 - BREBENAR, GHEORGHIŢĂ. Poezii în grai bănăţean /
Gheorghiţă Brebenar. - Timişoara : Artpress, 2009
ISBN 978-973-108-186-1
821.135.1-1
CIP 2009-3961

1787 - BUDESCU-CIUBOTARU, ELENA. Lumini ... - Amintirile
călătoriilor ... - Amintirile lui Pavel Poenaru / Elena Budescu-Ciubotaru. - Iaşi :
Panfilius, 2009
ISBN 978-973-7876-97-3
821.135.1-94
CIP 2009-4683

1788 - BUGA, ION. Roman de dragoste cu securitatea / Ion Buga. -
Bucureşti : Editura Sfântul Gheorghe-Vechi, 2009
ISBN 978-973-88745-3-4.
821.135.1-32
CIP 2009-3437

1789 - BUNGĂRZAN, PETRU. Iubire şi destin : poezii / Petru
Bungărzan. - Reşiţa : Neutrino, 2009
ISBN 978-973-8916-54-8
821.135.1-1
CIP 2009-4099

1790 - BURDUŞEL, GHEORGHE. Puntea suspinelor / Gheorghe
Burduşel. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-47-9
821.135.1-193.2
CIP 2009-3557


CIP 349
1791 - BUZEA, CONSTANŢA. Netrăitele : [poezie] / Constanţa
Buzea. - Bucureşti : Editura Vinea, 2004-
vol.
ISBN 973-698-015-4
Vol. 2. - 2008. - ISBN 978-973-698-221-7
821.135.1-1
CIP 2009-4065

1792 - CAIA, ANA. Naufragiu în alb / Ana Caia. - Timişoara :
Eurostampa, 2009
ISBN 978-973-687-840-4
821.135.1-1
CIP 2009-5667

1793 - CALCIU, MARIA. Insula iubirii / Maria Calciu. - Bucureşti :
Semne, 2009
ISBN 978-973-624-735-4
821.135.1-1
CIP 2009-5301

1794 - CALEA, SORIN. Cuvântul, ecoul tras de urechi / Sorin Calea. -
Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-51-6
821.135.1-31
CIP 2009-5074

1795 - CARAGIALE, ION LUCA. Momente ; Schiţe / I. L. Caragiale. -
Bucureşti : Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-241-1
821.135.1-32
CIP 2009-3991

1796 - CARAGIALE, ION LUCA. Teatru / I. L. Caragiale ; culegere
text: Mihaela Mănoiu. - Bucureşti : Unicart, 2009
ISBN 978-973-1935-38-6
821.135.1-2
CIP 2009-3621


350 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1797 - CARAMAN, DUMITRU. Să zbori şi să nu mori : roman
autobiografic / Dumitru Caraman. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Militară,
2009
ISBN 978-973-32-0786-3
629.7(498)"1948/1978"(0:82-31)
821.135.1-31
CIP 2009-5194

1798 - CASAŞ-COSTA, MARGARETA. Cot şi Toc (încotro?) /
Margareta Casaş Costa. - Bucureşti : Semne, 2009
ISBN 978-973-624-725-5
821.135.1-31
CIP 2009-4040

1799 - CĂLINESCU, GEORGE. Cartea nunţii / George Călinescu. -
Bucureşti : Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-235-0
821.135.1-31
CIP 2009-3974

1800 - CĂLINESCU, GEORGE. Enigma Otiliei / George Călinescu. -
Bucureşti : Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-238-1
821.135.1-31
CIP 2009-3980

1801 - CĂPRUCIU, DAN. 500 în cap / Dan Căpruciu. - Galaţi : Pax
Aura Mundi, 2009
ISBN 978-973-119-061-7
821.135.1-193.2
CIP 2009-3726

1802 - CĂPUŞANU, GEORGETA. Acesta este Domnul meu /
Georgeta Căpuşanu. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-234-6
821.135.1-31
CIP 2009-3442


CIP 351
1803 - Când toamna cade în cuvinte / coord.: Zăgreanu Ioan Radu,
Zăgreanu Liuţa. - Bistriţa : Nova Didactica, 2009
ISBN 978-973-8972-43-8
821.135.1-1(082)
CIP 2009-4427

1804 - Cele mai frumoase scenete şi poezii ale copilăriei / Tomescu
Victoria, Troneci Georgeta, Puchianu Aristiţa, ... - Târgovişte : Transversal, 2009
ISBN 978-606-8024-09-1
821.135.1-93-1
CIP 2009-4535

1805 - CENACLUL "AETHICUS" (Timişoara). Cosmografii de
martie : antologie din creaţiile membrilor Cenaclului "Aethicus" (1990-2009) / alc.
de: prof. dr. I. D. Pachia ; cuv. înainte: prof. dr. Brânduşa Murgu ; st. introd.: prof.
dr. Ion Pachia-Tatomirescu. - Timişoara : Aethicus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-85262-6-6
821.135.1-1(082)
821.135.1-32(082)
CIP 2009-5544

1806 - CHERECHEŞ, IOAN. Scafandrul aerului / Ioan Cherecheş. -
Bucureşti : Semne, 2009
ISBN 978-973-624-724-8
821.135.1-31
CIP 2009-4039

1807 - CHERECHEŞ, IOAN. Vulturul îşi strânge aripile / Ioan
Cherecheş. - Bucureşti : Semne, 2009
ISBN 978-973-624-723-1
821.135.1-31
CIP 2009-4038

1808 - CHIRIAC, GABRIEL. Iarnă cu fulgi însângeraţi / Gabriel
Chiriac. - Iaşi : Junimea, 2009
ISBN 978-973-37-1361-6
821.135.1-31
CIP 2009-5175


352 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1809 - CHIŞA, ELISABETA. Primavară în octombrie / Elisabeta
Chişa. - Arad : Gutenberg Univers, 2009
ISBN 978-973-1869-41-4
821.135.1-31
CIP 2009-4674

1810 - CHIVU, MARIUS. Vânturesele de plastic / Marius Chivu. -
Timişoara : Brumar, 2009
ISBN 978-973-602-406-1
821.135.1-1
CIP 2009-2991

1811 - CICANI, DELIA. Spasm matricid / Delia Cicani ; pref.:
Constantin Lămureanu. - Constanţa : Nelinişti metafizice, 2009
ISBN 978-606-8070-01-8
821.135.1-1
CIP 2009-5270

1812 - CINEZAN, VLADIMIR. Porţia de abis / Vladimir Cinezan. -
Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-147-8
821.135.1-1
CIP 2009-4711

1813 - CIOARĂ, IOAN. Poemele copilăriei, poemele cunoaşterii /
versuri: prof. Ioan Cioară ; desene: prof. Cristina Pop. - Bucureşti : Pro
Transilvania, 2009
ISBN 978-973-715-205-3
821.135.1-1
CIP 2009-4448

1814 - CIOROIANU, IONEL O. Glume, glume, soro lume / Ionel O.
Cioroianu. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-64-6
821.135.1-17
CIP 2009-5597


CIP 353
1815 - CIUCĂ, CONSTANTIN. Eu şi restul opus / Constantin Ciucă. -
Baia Mare : Marist, 2009
ISBN 978-973-8935-74-7
821.135.1-1
CIP 2009-4462

1816 - COANDE, NICOLAE. Revanşa chipurilor / Nicolae Coande. -
Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-064-4
821.135.1-31
CIP 2009-4660

1817 - CODRESCU, CONSTANTIN. Pribeag prin viaţa mea /
Constantin Codrescu ; red.: R.N. Carpen ; pref.: Hristache Popescu, Eliza Roha. -
Bucureşti : Betta, 2009-.
vol.
ISBN 978-973-88570-5-6
Vol. 1. - 2009 - ISBN 978-973-88570-9-4
821.135.1-94
CIP 2009-4165

1818 - CODRU-DRĂGUŞANU, ION. Peregrinul transilvan / Ion
Codru-Drăguşanu. - Bistriţa : Pergamon, 2009
ISBN 978-606-92061-0-2
821.135.1-992
CIP 2009-5675

1819 - COGE, MARIUS. Blitzuri cu sughiţuri / Marius Coge. -
Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-49-3
821.135.1-193.2
CIP 2009-3706

1820 - COJOCARU, DAN. Zodia Scorpionului / Dan Cojocaru. -
Bucureşti : Proxima, 2009
ISBN 978-973-7636-68-3
821.135.1-7
CIP 2009-4405


354 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1821 - CONSTANTIN, P. Mărturii din Gulagul românesc : versuri /
Constantin P. - Muşăteşti : Tana, 2009
ISBN 978-973-1859-30-9
821.135.1-1
CIP 2009-5217

1822 - CONSTANTINESCU, CONSTANTIN-AUREL. Nostalgie /
Constantin-Aurel Constantinescu. - Bucureşti : Tibo, 2009
ISBN 978-973-88829-9-7
821.135.1-1
821.135.1-4
CIP 2009-5257

1823 - COSMIN, SMARANDA. Văduva din Ierihon / Smaranda
Cosmin. - Bucureşti : Herald, 2009
ISBN 978-973-111-107-0
821.135.1-31
CIP 2009-5263

1824 - COŞBUC, GEORGE. Poezii / George Coşbuc. - Ed. a 3-a, rev. -
Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-112-7
821.135.1-1
CIP 2009-5381

1825 - COŞOVEI, ŞTEFANIA. Anotimpul dropiilor / Ştefania
Coşovei. - Bucureşti : Tracus Arte, 2009
ISBN 978-973-88817-3-0
821.135.1-32
CIP 2009-5440

1826 - COZMIN, MARTA. Să vorbim despre palmieri / Marta
Cozmin. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Vitruviu, 2009
ISBN 978-973-8069-41-1
821.135.1-94
CIP 2009-3567

1827 - CRĂCIUN, MIHAELA CARMEN. Şi eu aş vrea să zbor /
Mihaela Carmen Crăciun. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-242-1.
821.135.1-32 CIP 2009-4582

CIP 355
1828 - CREANGĂ, ION. Amintiri din copilărie ; Poveşti ; Povestiri /
Ion Creangă. - Bucureşti : Erc Press, 2009
ISBN 978-973-157-504-9
821.135.1-34
CIP 2009-5521

1829 - CREANGĂ, ION. Amintiri din copilărie ; Poveşti ; Povestiri /
Ion Creangă. - Bucureşti : Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-242-8
821.135.1-93-32
821.135.1-93-34
CIP 2009-3972

1830 - CREANGĂ, ION. Poveşti, povestiri, amintiri / Ion Creangă ; il.:
Sorin Enache. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-56-4
821.135.1-93-32
821.135.1-93-34
CIP 2009-4904

1831 - CRISTEA IFRIM, NICOLETA. Lemurii / Nicoleta Cristea
Ifrim. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2009
ISBN 978-973-146-050-5
821.135.1-32
CIP 2009-4580

1832 - CRIŞAN, IOAN. De râsul corului : proză umoristică / Ioan
Crişan. - Sibiu : Arhip Art, 2009
ISBN 978-973-8962-61-3
821.135.1-7
CIP 2009-4556

1833 - CUŞA, NICOLAE. Ardenta fericire / Nicolae Cuşa. - Bucureşti :
Semne, 2009
ISBN 978-973-624-731-6
821.135.1-32
CIP 2009-5195


356 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1834 - CUŢITARU, CODRIN LIVIU. Istoreme / Codrin Liviu
Cuţitaru. - Iaşi : Institutul European, 2009
ISBN 978-973-611-594-3
821.135.1-92
CIP 2009-3469

1835 - DALE, MAGDALENA. Ecourile tăcerii : 12x12 poeme haiku =
The echoes of silence : haiku poems / Magdalena Dale. - Bucureşti : Verus, 2009
ISBN 978-973-7754-52-3.
821.135.1-1
CIP 2009-5566

1836 - DASCĂLU, CRISTINA EMANUELA. Travel series : (journeys
of the self) / Cristina Emanuela Dascălu ; pref.: Christian Tămaş. - Iaşi : Ars Longa,
2009
ISBN 978-973-148-019-0
821.135.1-1
CIP 2009-5026

1837 - DAVID, RALUCA FLORINA. Dava / Raluca Florina David. -
Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0600-6
821.135.1-31
CIP 2009-3507

1838 - DAVIDESCU, GHEORGHE. Dragoste şi ură / Gheorghe
Davidescu. - Petroşani : Focus, 2009
ISBN 978-973-677-151-4
821.135.1-31
CIP 2009-4519

1839 - DĂNCILĂ, GHEORGHE. Cântece din Sodoma / Gheorghe
Dăncilă. - Alba-Iulia : Unirea, 2009
ISBN 978-973-7823-83-0
821.135.1-1
CIP 2009-4676


CIP 357
1840 - DELAGOICEA, IONEL GAE. Mamă, flori şi grâu / Ionel Gae
Delagoicea. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-52-3
821.135.1-1
CIP 2009-4226

1841 - DIACONESCU, MIHAI. Poezia Carpaţilor / dr. Mihai
Diaconescu, Mircea Nicolaescu. - Câmpulung : Muscel 2000, 2009
ISBN 978-973-7882-10-3
821.135.1-1
CIP 2009-4445

1842 - DIMITRIU, GEORGETA PAULA. Mărţişoare / Georgeta Paula
Dimitriu. - Vatra Dornei : Stud IS, 2009
ISBN 978-606-8064-01-7
821.135.1-1
CIP 2009-3882

1843 - DINESCU, MIRCEA. Bőrőndnyi orszák : politikai szatírák /
Mircea Dinescu ; trad.: Eva Vali. - Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia, 2009
ISBN 978-973-665-256-1
821.135.1-32
CIP 2009-5248

1844 - DINICĂ, GHEORGHE. Până la iubirea din toamnă / Gheorghe
Dinică. - Alba-Iulia : Unirea, 2009
ISBN 978-973-7823-82-3
821.135.1-31
CIP 2009-3572

1845 - DINU, ŞTEFAN. Condamnat la discreţie / Ştefan Dinu. -
Bucureşti : Neverland, 2009
ISBN 978-606-92075-0-5
821.135.1-31
CIP 2009-4402


358 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1846 - Doamna Maria Brâncoveanu : tainica biruinţă a lacrimilor. -
Constanţa : Sfinţii Martiri Brâncoveni, 2009
ISBN 978-973-86680-6-5
821.135.1-94
94(498.1)"17" Brâncoveanu,M.(0:82-94)
929 Brâncoveanu, M.
CIP 2009-3925

1847 - DOBRESCU, IRINA. O călătorie în jurul lumii / Irina
Dobrescu, Radu Gabriel Dobrescu. - Râmnicu-Vâlcea : Editura Antim Ivireanul,
2009
ISBN 978-973-8106-40-6
821.135.1-992
CIP 2009-3852

1848 - DOBRESCU, SMARANDA. Amintiri din oraşul Stalin /
Smaranda Dobrescu. - Bucureşti : Printech, 2009
ISBN 978-606-521-255-8
821.135.1-31
CIP 2009-4569

1849 - DOBROGEANU-PERDIX, STELLA. Piramida secolului meu /
Stella Dobrogeanu-Perdix. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009
ISBN 978-973-712-451-7
821.135.1-1
CIP 2009-3993

1850 - DOR, TITI. Janeta / Titi Dor. - Sibiu : Salgo, 2009
ISBN 978-973-88927-4-3
821.135.1-2
CIP 2009-4410

1851 - DORZ, TRAIAN. Şi acum să facem : cugetări, poezii şi
proverbe / Traian Dorz. - Simeria : Editura Traian Dorz, 2009
ISBN 978-973-1901-01-5
821.135.1-97
CIP 2009-4822


CIP 359
1852 - DRAGHIA, NERVA TRAIAN. Iubirea / Draghia Nerva Traian. -
Piteşti : Electus, 2009
ISBN 978-973-7931-20-7
821.135.1-1
CIP 2009-4271

1853 - DRĂGHESCU, GEORGE. Tăcerea din cupă / George
Drăghescu. - Bucureşti : Editura Vinea, 2009
ISBN 978-973-698-228-6
821.135.1-1
CIP 2009-4064

1854 - DRĂGOIU, ANY. Corabia albastră / Any Drăgoiu. - Craiova :
Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-56-1
821.135.1-1
CIP 2009-4887

1855 - DREBEN, MARIA. Capcanele destinului / Maria Dreben. -
Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-353-2
821.135.1-31
CIP 2009-3748

1856 - DULBABA, EUGEN. Dimensiuni alungate / Dulbaba Eugen. -
Drobeta-Turnu-Severin : Tipo Radical, 2009
ISBN 978-973-7830-82-1
821.135.1-1
CIP 2009-3622

1857 - DUMITRACHE, DRAGOMIR. Nume de cod viţa de vie /
Dragomir Dumitrache. - Bucureşti : Solaris Print, 2009-
4 vol.
ISBN 978-973-88853-2-5
Vol. 1 : Geneza. - 2009 - ISBN 978-973-88853-0-1
Vol. 2 : Ochiul ciclonului. - 2009 - ISBN 978-973-88853-8-7
821.135.1-31
CIP 2009-4137


360 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1858 - DUMITRU, GEORGE. Preţul sării : rondelurile morale / George
Dumitru. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-101-6
821.135.1-32
CIP 2009-5190

1859 - DUMITRU ION. Dor din dor / Ion Dumitru. - Ploieşti : Karta-
Graphic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1959-36-8
821.135.1-1
CIP 2009-4846

1860 - EICHERT-GIURCĂ, ANNA. În timpul acela / Anna Eichert
Giurcă. - Drobeta-Turnu-Severin : Tipo Radical, 2009
ISBN 978-973-7830-83-8
821.135.1-1
CIP 2009-5227

1861 - ELIADE, MIRCEA. La ţigănci / Mircea Eliade ; pref. de Carmen
Muşat. - Bucureşti : Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-239-8
821.135.1-32
CIP 2009-3983

1862 - ELIADE, MIRCEA. Maitrey / Mircea Eliade. - Bucureşti : Litera
Internaţional, 2009
ISBN 978-973-675-597-2
821.135.1-31
CIP 2009-4509

1863 - ELIADE, MIRCEA. Noaptea de Sânziene / Mircea Eliade. -
Bucureşti : Cartex 2000, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-104-245-9
Vol. 1. - ISBN 978-973-104-246-6
Vol. 2. - ISBN 978-973-104-247-3
821.135.1-31
CIP 2009-3984


CIP 361
1864 - ELVIREANU, SONIA. Itinerarii / Sonia Elvireanu. - Alba-Iulia :
Gens Latina, 2009
ISBN 978-606-92026-1-6
821.135.1-4
CIP 2009-3439

1865 - EMINESCU, MIHAI. Proză / Mihai Eminescu. - Bucureşti :
Cartex 2000, 2009
Cuprinde: Făt-Frumos din lacrimă ; Sărmanul Dionis ; La aniversară ;
Cezara ; Geniu pustiu ; Aur, mărire şi amor.
ISBN 978-973-104-237-4
821.135.1-31
821.135.1-32
821.135.1-93-34
CIP 2009-3988

1866 - EMINESCU, MIHAI. Proză / Mihai Eminescu. - Ed. a 3-a. -
Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-113-4
821.135.1-32
CIP 2009-5379

1867 - ENULESCU, ADRIAN. Guvernanţii cu noroc al lui Geoană şi
ai lui Boc / Adrian Enulescu. - Bucureşti : Editura Dacoromână, 2009
ISBN 978-973-7782-60-1
821.135.1-193.2
CIP 2009-3743

1868 - Făclia dorului nestins : antologie lirică. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-360-0
821.135.1-1(082)
CIP 2009-5676

1869 - FĂINARU, STEVE. Legea celui puternic : mercenarii americani
în Irak / Steve Făinaru ; trad.: Carmen Nedelcu. - Bucureşti : Litera Internaţional,
2009
ISBN 978-973-675-530-9
821.135.1(73)-92
94(73:567)
CIP 2009-4880


362 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1870 - FLORICEL, ION. Trecătorul / Ion Floricel. - Craiova : Scrisul
Românesc, 2009
ISBN 978-973-38-0778-0
821.135.1-31
CIP 2009-4453

1871 - FLORIN, FLORENTINA. Jurnal de şampanie / Florentina
Florin. - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2009
ISBN 978-973-8928-89-3
821.135.1-1
CIP 2009-3889

1872 - FREEDMAN, CLAIRE. Ţinutul fulgilor de nea / Claire
Freedman, Tina MacNaughton ; trad.: Ana Maria Palii. - Bucureşti : Infodar, 2009
ISBN 978-606-92040-7-8
821.135.1-32
CIP 2009-4094

1873 - GALL, MATEI. Vrăbiile : povestiri / Matei Gall. - Bucureşti :
Paideia, 2009
ISBN 978-973-596-508-2
821.135.1
CIP 2009-5287

1874 - GĂLĂTESCU, ŞTEFANIA. Ultimele flori ale unei octogenare /
Ştefania Gălătescu. - Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2009
ISBN 978-973-7700-53-7
821.135.1-1
CIP 2009-4818

1875 - GÂLMEANU, NICOLAE. Plângea Iisus / Nicolae Gâlmeanu. -
Buzău : Omega, 2009
ISBN 978-606-8061-17-7
821.135.1-1
CIP 2009-4686


CIP 363
1876 - GENARU, OVIDIU. Trandafir cu venele tăiate / Ovidiu
Genaru. - Bucureşti : Editura Vinea, 2008
ISBN 978-973-698-205-7
821.135.1-1
CIP 2009-4063

1877 - GEORGIU, MARIA-CRISTINA. Sinuciderea îngerilor / Maria
Cristina Georgiu. - Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2009
ISBN 978-973-8936-93-5
821.135.1-32
CIP 2009-5340

1878 - GHENCIU, BENONE. Licitaţie în iad / Benone Ghenciu. -
Bacău : Pro Plumb, 2009
ISBN 978-973-1894-13-3
821.135.1-1
CIP 2009-5559

1879 - GHEORGHE, ALEXANDRU. Lacrimile bucuriei / Alexandru
Gheorghe. - Craiova : Ramuri, 2009
ISBN 978-973-7636-65-2
821.135.1-32
CIP 2009-3959

1880 - GHEORGHEVICI, ANCA. Versuri de toate zilele / Anca
Gheorghevici. - Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2009
ISBN 978-973-8936-92-8
821.135.1-1
CIP 2009-5339

1881 - GHEŢIE, ALEXANDRA. Şalul / Alexandra Gheţie. - Bucureşti :
Herald, 2009
ISBN 978-973-111-106-3
821.135.1-31
CIP 2009-5265


364 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1882 - GÎLCESCU, ELISABETA. Ieri şi azi / Elisabeta Gîlcescu. -
Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-097-9
821.135.1-1
CIP 2009-4931

1883 - GOGA, CLAUDIA. Prietenele mele, animalele / Claudia Goga. -
Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-62-1
821.135.1-1
CIP 2009-4195

1884 - GOMA, PAUL. Roman intim / Paul Goma. - Ed. a 2-a. -
Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-753-1
821.135.1-31
CIP 2009-3638

1885 - GRĂMADĂ, IOAN. Întâmplări ce nu puteau fi uitate / Ioan
Grămadă. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-345-7
821.135.1-32
CIP 2009-3747

1886 - GRIGORIE, TOMA. Andreea şi Radu / Toma Grigore. -
Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-215-0.
821.135.1-31
CIP 2009-3704

1887 - GRIGORIU, FLORIN. 366 lecţii de haiku / Florin Grigoriu ;
pref. de Maria Adam. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-307-4
821.135.1-1
CIP 2009-5344


CIP 365
1888 - GROŞAN, EUGENIA. Paşi în timp / Eugenia Groşan. - Arad :
Mirador, 2009
ISBN 978-973-164-016-7
821.135.1-1
CIP 2009-5295

1889 - GROZA, GABRIELA GENŢIANA. Lampioanele vii / Gabriela-
Genţiana Groza. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
ISBN 978-973-133-493-6
821.135.1-93-1
821.135.1-93-32
CIP 2009-4915

1890 - GRUIA, CĂLIN. Poveşti / Gruia Călin. - Bucureşti : Editura
Nicol, 2009
ISBN 978-973-7664-84-6
821.135.1-34
CIP 2009-4210

1891 - GURĂU, RADU F. Spovedanie cinică : monorime congelate-n
sufletul meu păcătos / Radu F. Gurău. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-303-6
821.135.1-1
CIP 2009-3732

1892 - GURĂU, VASILE. Drum bifurcat / Vasile Gurău. - Bucureşti :
Proxima, 2009
ISBN 978-973-7636-69-0
821.135.1-31
CIP 2009-4404

1893 - GUŢU, DAN. Jurnal de idei / Dan Guţu. - Galaţi : Pax Aura
Mundi, 2009
ISBN 978-973-119-062-4
821.135.1-94
CIP 2009-5231


366 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1894 - HANGANU, ECATERINA. Potecile cerului : povestiri pentru
secolul XXI / Ecaterina Hanganu. - Iaşi : Junimea, 2009
ISBN 978-973-37-1354-8
821.135.1-32
CIP 2009-3912

1895 - HĂNŢULIE, MARIA. Poezii pentru prichindei / Hănţulie
Maria. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-261-7
821.135.1-93-1
CIP 2009-5407

1896 - HOGAŞ, CALISTRAT. Pe drumuri de munte / Calistrat
Hogaş. - Bucureşti : Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-244-2
821.135.1-32
913(498.3)(0:82-32)
CIP 2009-3986

1897 - IACOBAN, MIRCEA RADU. Printre cărţi / Mircea Radu
Iacoban. - Iaşi : Junimea, 2009
ISBN 978-973-37-1352-4
821.135.1-92
CIP 2009-3566

1898 - IANOVICI-COSTAN, STELA. Zăpezile din Arcadia : poeme /
Stela Ianovici-Costan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
ISBN 978-973-610-865-5
821.135.1-1

CIP 2009-4389

1899 - IBRĂILEANU, GARABET. Adela / Garabet Ibrăileanu. -
Bucureşti : Cartex 2000, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-104-230-5
821.135.1-31
CIP 2009-3978


CIP 367
1900 - ILIESCU, NICOLAE PUIU. Trepte de căutări / Nicolae Puiu
Iliescu. - Urziceni : Editura Anca, 2009
ISBN 978-606-8005-04-1
821.135.1-1
CIP 2009-4974

1901 - ION, VERA. Week-end cu mama / Ion Vera. - Bucureşti : RAO
International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-981-7
821.135.1-31
CIP 2009-596

1902 - IORDĂCHESCU, CLAUDIU. Oceaniada / Claudiu
Iordăchescu. - Cluj-Napoca : Mega, 2009
ISBN 978-973-1868-96-7
821.135.1-31
CIP 2009-3456

1903 - ISPIRESCU, PETRE. Broasca ţestoasă cea fermecată / Petre
Ispirescu. - Bucureşti : Editura C.N.I. Coresi, 2009
ISBN 978-973-570-348-6
821.135.1-93-34
CIP 2009-4351

1904 - ISPIRESCU, PETRE. Basmele românilor / Petre Ispirescu. - Ed.
a 6-a, rev. - Bucureşti : Editura Coresi, 2009
ISBN 978-973-137-029-3
821.135.1-93-34
CIP 2009-3810

1905 - ISTRATI, PANAIT. Chira Chiralina / Panait Istrati. - Bucureşti :
Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-227-5
821.133.1-31=135.1
821.135.1-31
CIP 2009-3975


368 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1906 - ISTRATI, PANAIT. Codin ; Ciulinii Bărăganului / Panait
Istrati ; pref. şi biografie de Lucian Pricop. - Bucureşti : Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-228-2
821.135.1-31
821.135.1-311.6
94(498)"1907"(0:82-31)
CIP 2009-3977

1907 - IUGA, NORA. Hai să furăm pepeni / Nora Iuga. - Iaşi : Polirom,
2009
ISBN 978-973-46-1347-2
821.135.1-31
CIP 2009-2264

1908 - IUŞAN, VASILE. Fă-mă, Doamne, ce mi-i face! / Vasile Iuşan. -
Cluj-Napoca : Dokia, 2009
ISBN 978-973-1777-39-9
821.135.1-193.2
CIP 2009-5315

1909 - IUŞAN, VASILE. Ridică-te, Caragiale! : epigrame / Vasile
Iuşan. - Cluj-Napoca : Dokia, 2009
ISBN 978-973-1777-38-2
821.135.1-193.2
CIP 2009-4813

1910 - IVANEŞ, STELA MARIA. Fericire la îndemână / Stela-Maria
Ivaneş. - Cluj-Napoca : Eikon, 2009
ISBN 978-973-757-208-0
821.135.1-4
CIP 2009-3672

1911 - JURMA, GHEORGHE. Alte amintiri din pagini de ziare /
Gheorghe Jurma. - Reşiţa : Editura TIM, 2009
ISBN 978-973-696-134-2
821.135.1-92
CIP 2009-4787


CIP 369
1912 - KALMUSKI, DORU. Formula supravieţuirii / Doru Kalmuski. -
Bacău : Deşteptarea, 2009
ISBN 978-973-8016-33-0
821.135.1-31
CIP 2009-5245

1913 - LĂMUREANU, TRIFILIE. Povestiri adevărate, pentru nepoţi
şi nepoate / Trifilie Lămureanu ; pref.: Constantin Lămureanu. - Constanţa :
Nelinişti metafizice, 2009
ISBN 978-606-8070-02-5
821.135.1-32
CIP 2009-5271

1914 - LUPAŞCU, ION. Amintiri, amintiri, cuibuşor de nostalgii / Ion
Lupaşcu. - Bucureşti : Logos Junior, 2009
ISBN 978-973-7619-30-3
821.135.1-4
CIP 2009-4850

1915 - LUPU, EMILIAN. Autoportret din memorie / Emilian Lupu. -
Braşov : Transilvania Expres, 2009
ISBN 978-973-1933-25-2
821.135.1-1
CIP 2009-4840

1916 - LUŞCAN, ELISABETA. Omul de sub podea / Elisabeta
Luşcan. - Bistriţa : Karuna, 2009
ISBN 978-973-1978-13-0
821.135.1-32
CIP 2009-4544

1917 - MACHIDON, ION. Tandre dimineţi : versuri / Ion Machidon. -
Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-301-2
821.135.1-1
CIP 2009-3731


370 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1918 - MAJURU, ADRIAN. Destin valah : în 101 texticuleţe şi
ilustraţii / Adrian Majuru ; pref. de Nicolae Merişanu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0614-3
821.135.1-92
CIP 2009-3505

1919 - MANAFU, MONICA LARISA. Stare de veghe, stare de vis /
Monica Larisa Manafu. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-233-4
821.135.1-1
CIP 2009-5120

1920 - MANDACHE, DIANA. Capitole târzii din viaţa mea : memorii
redescoperite / Diana Mandache. - Bucureşti : ALLFA, 2009
ISBN 978-973-724-229-7
821.135.1-94
CIP 2009-3550

1921 - MANOLESCU, MARION. Internet cafe = Internet café /
Marion Manolescu. - Constanţa : Ex Ponto, 2009
ISBN 978-973-644-865-2
821.135.1-1=135.1=133.1
CIP 2009-3733

1922 - MANTA, EDUARD-SORIN. Valetul O'Rubick / Eduard-Sorin
Manta. - Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2009
ISBN 978-973-8936-90-4
821.135.1-32
CIP 2009-5337

1923 - MARIN, DINUŢA. Pelerinaj în Italia prin Budabesta şi Viena /
Dinuţa Marin. - Bucureşti : Printech, 2009
ISBN 978-606-521-234-3
821.135.1-992
CIP 2009-3759


CIP 371
1924 - MATEESCU, DANIELA CRISTINA. Aturile lui Baz-Baz cel
isteţ / Dana Fodor Mateescu. - Bucureşti : Editura Mateescu, 2009
ISBN 978-606-92080-2-1
821.135.1-32
CIP 2009-4736

1925 - MATEESCU, DANIELA CRISTINA. Fetiţele din Cimitirul
Roşu / Dana Fodor Mateescu. - Bucureşti : Editura Mateescu, 2009
ISBN 978-606-92080-0-7
821.135.1-92
CIP 2009-4733

1926 - MATEESCU, DANIELA CRISTINA. Inimioara de căţel / Dana
Fodor Mateescu. - Bucureşti : Editura Mateescu, 2009
ISBN 978-606-92080-1-4
821.135.1-32
CIP 2009-4735

1927 - MATEESCU, DANIELA CRISTINA. Regele cu coroana de
hârtie / Dana Fodor Mateescu. - Bucureşti : Editura Mateescu, 2009
ISBN 978-606-92080-3-8
821.135.1-1
CIP 2009-4734

1928 - MAXIM, CATIA. Ghici pe cine iubesc eu / Catia Maxim. -
Bucureşti : Semne, 2009
ISBN 978-973-624-722-4
821.135.1-31
CIP 2009-4037

1929 - MĂNĂILESCU, LUCIAN. Am auzit că viaţa e frumoasă /
Lucian Mănăilescu. - Buzău : Teocora, 2009
ISBN 978-973-1934-33-4
821.135.1-1
CIP 2009-4963

1930 - MÂRZAN, RAMONA. Nemesis diary / Ramoon Mar. -
Timişoara : Editura Aura, 2009
ISBN 978-973-7778-73-4
821.135.1-32=111 CIP 2009-3675

372 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1931 - MÂRZAN, RAMONA. Three days / Ramoon Mar. - Timişoara :
Editura Aura, 2009
ISBN 978-973-7778-74-1
821.135.1-32=111
CIP 2009-3676

1932 - MEDREA-DANCIU, ALEXANDRA. Ellipses / Alexandra
Medrea ; il.: Irina Petraş. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
ISBN 978-973-133-494-3
821.111-1=135.1
CIP 2009-5030

1933 - Memoriile unui ierarh uitat : Victor Mihályi de Apşa / ed., studiu
introd. şi note: Ion Cârja şi Nicolae Bocşan ; colab.: Luminiţa Wallner
Bărbulescu. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-610-866-2
821.135.1-94
28(498.4)
CIP 2009-4619

1934 - MERCHEŞ, IOAN. Eseuri şi panseuri / Ioan Mercheş ; pref.:
Liviu Leonte. - Iaşi : Panfilius, 2009
ISBN 978-973-7876-96-6
821.135.1-84
CIP 2009-4682

1935 - MIHEŞ PAPIU, LIVIA. Întoarcere în timp / Livia Miheş
Papiu. - Oradea : Brevis, 2009
ISBN 978-973-8404-08-8
821.135.1-94
CIP 2009-5557

1936 - MIHOC, DAN. Ucenicele diavolului : iubiri visate, iubiri
ascunse, iubiri trăite / Dan Mihoc. - Bucureşti : Proxima, 2009
ISBN 978-973-7636-71-3
821.135.1-31
CIP 2009-4833


CIP 373
1937 - MILLER, DONALD. Albastru ca jazzul / Donald Miller ; trad.:
Cornel Ţicărat. - Oradea : Kerigma, 2009
ISBN 978-973-8960-22-0
821.135.1-4
CIP 2009-4721

1938 - MILOIA, GABRIEL. Androgynul atomic / Gabriel Miloia. -
Oradea : Imprimeria de Vest, 2009
ISBN 978-973-704-097-8
821.135.1-84
CIP 2009-4975

1939 - MIREA, GEORGE. Prundeni...! "Finis coronat opus" :
memorii... "ficţionale" / George Mirea. - Ed. a 2-a. - Râmnicu-Vâlcea : Conphys,
2009-
vol.
ISBN 978-973-750-109-7
Vol. 2. - 2009 - ISBN 978-973-750-141-7
821.135.1-94
CIP 2009-5290

1940 - MIRON, EUGEN G. Suntem pentru schimbări sau Ca
darvinişti şi economişti vom părăsi planeta aceasta / Eugen G. Miron. -
Suceava : Editura George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-76-7
821.135.1-4
CIP 2009-5032

1941 - MIZRAHY, DAN. Aşa a fost... / Dan Mizrahy ; cuv. înainte de
Grigore Constantinescu. - Bucureşti : Hasefer, 2009
ISBN 978-973-630-200-8
821.135.1-94
CIP 2009-5347

1942 - MOISA, GAVRIL. Fabule trăsnite / Gavril Moisa. - Cluj-
Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-148-5
821.135.1-1
CIP 2009-5235


374 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1943 - MORAR-BELIOREANU, VASILE. Poetica română / Vasile
Morar Belioreanu. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-226-6
821.135.1-1
CIP 2009-4227

1944 - MORCAN, LAZĂR. Pe strune de brad : catrene de dragoste /
Lazăr Morcan. - Cluj-Napoca : Dokia, 2009
ISBN 978-973-1777-36-8
821.135.1-1
CIP 2009-4638

1945 - Muguri de poezie / coord.: Vasilica Sfetcu. - Bucureşti : Granada,
2009
ISBN 978-973-8905-70-2
821.135.1-1
CIP 2009-4030

1946 - MUREŞAN, MONICA. Femeia la poarta raiului de sticlă /
Monica Mureşan. - Bucureşti : Editura Nouă, 2009
ISBN 978-973-8987-86-9
821.135.1-1
CIP 2009-3856

1947 - MUSCALU, ION. Dafina doamna / Ion Muscalu. - Iaşi :
Danaster, 2009
ISBN 978-973-86664-9-8
821.135.1-311.6
CIP 2009-5348

1948 - MUŞAT, GHEORGHE. De-ale muzicienilor şi nu numai... /
Gheorghe Muşat. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
ISBN 978-973-133-500-1
821.135.1-7
CIP 2009-5454

1949 - NĂSTASE, MARIN. Domnişoara Iulia / Marin Năstase. -
Galaţi : Olimpias, 2009
ISBN 978-973-88805-6-6
821.135.1-32 CIP 2009-4712

CIP 375
1950 - NEAGU, NICOLAE. Pur şi simplu / Nicolae Neagu. -
Târgovişte : Bibliotheca, 2009
ISBN 978-973-712-456-2
821.135.1-1
CIP 2009-5110

1951 - NEGRILĂ, BIANCA. Aripă de argint / Bianca Negrilă. - Arad :
Multimedia Internaţional, 2009
ISBN 978-973-7650-85-6
821.135.1-1
CIP 2009-4298

1952 - NENCIU, CAMELIA. Debut ... major / Camelia Nenciu, Mioara
Niculescu, Felicia Jipescu ; colab.: Violeta Boruzi, Ana-Daniela Gheorghe, Simona
Tănase. - Constanţa : Editura Boldaş, 2009
Index
ISBN 978-973-8066-00-4
821.135.1-1
821.135.1-32
CIP 2009-3896

1953 - NICOLESCU, MARIAN. Aripi de înger / Marian Nicolescu. -
Urziceni : Editura Anca, 2009
ISBN 978-606-8005-03-7
821.135.1-1
CIP 2009-4803

1954 - NICOLIŢOV, VALENTIN. Exerciţii de respiraţie / Valentin
Nicoliţov. - Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2009
ISBN 978-973-7700-52-0
821.135.1-31
CIP 2009-4027

1955 - NISTOR-HELLER, ILEANA. Vocea inimii / Ileana Nistor
Heller. - Turda : Hiperborea, 2009
ISBN 978-606-8025-15-5
821.135.1-1
821.135.1-32
CIP 2009-4844


376 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1956 - OJOG-BRAŞOVEANU, RODICA. Letopiseţul de argint /
Rodica Ojog-Braşoveanu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-330-1
821.135.1-312.4
CIP 2009-3963

1957 - OLARIU, ELENA. Liniştirea spaimelor : proză / Elena Olariu ;
cuvânt înainte de Constantin Străchinaru. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-298-5
821.135.1-32
CIP 2009-3498

1958 - OPRĂNESCU-VELLA, ALEXANDRU. Remember / Alexandru
Oprănescu Vella. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-256-3
821.135.1-822
CIP 2009-5118

1959 - OPREA, MARIUS. Şase feluri de a muri / Marius Oprea ; pref.
de Zoe Petre. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1292-5
821.135.1-94
329.15(498)(0:82-94)
CIP 2009-3317

1960 - ORĂŞANU, PĂTRU-DĂNILĂ. Seminţe de gând / Pătru-Dănilă
Orăşanu. - Orăştie : Editura Emma, 2009
ISBN 978-973-1866-16-1
821.135.1-4
CIP 2009-4962

1961 - ORESCU, MICHAELA. Sonete / Michaela Al. Orescu. - Ed. a 2-
a, rev. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-628-302-9
821.135.1-193.3
CIP 2009-3730

CIP 377

1962 - PALER, OCTAVIAN. Drumuri prin memorie / Octavian Paler ;
pref. de Antonio Patraş. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1336-6
821.135.1-992
913(450+495+620)(0:82-992)
CIP 2009-2719

1963 - PANAITESCU, VIORICA. Lecţia de gramatică : proză scurtă /
Viorica Panaitescu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Amurg Sentimental,
2009
ISBN 978-973-678-297-8
821.135.1-32
CIP 2009-3499

1964 - PANDURU, RIRI MARGARETA. Închipuire / Riri Margareta
Panduru. - Craiova : Aius PrintEd, 2009
ISBN 978-606-8021-29-4
821.135.1-2
CIP 2009-5069

1965 - PANN, ANTON. Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea / Anton
Pann. - Bucureşti : Andreas Print, 2009
ISBN 978-973-8958-64-7
821.135.1-17
CIP 2009-4420

1966 - PANTEA, EDDIE. Rostiri / Eddie Pantea. - Beiuş : Buna Vestire,
2009
ISBN 978-973-8410-82-4
821.135.1-1
CIP 2009-3729

1967 - PARAIPAN FINICHIU, MARIA. Cântul Tomniţelor / Maria
Paraipan Finichiu. - Braşov : Green Steps, 2009
ISBN 978-606-92081-0-6
821.135.1-1
CIP 2009-5258


378 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1968 - PARHON, ION. Pe repede înapoi - Călătoria şi teatrul / Ion
Parhon. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-10-1
821.135.1-2
CIP 2009-4982

1969 - PATRAŞ, MARIA RODICA. Castitatea privirii / Maria Rodica
Patraş. - Timişoara : Eurostampa, 2009
ISBN 978-973-698-834-3
821.135.1-1
CIP 2009-5047

1970 - PAVNOTESCU, ROXANA. Sub semnul Aspidei / Roxana
Pavnotescu. - Iaşi : Junimea, 2009
ISBN 978-973-37-1359-3
821.135.1-31
CIP 2009-4702

1971 - Păcală şi isprăvile lui. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Steaua Nordului,
2009
ISBN 978-606-511-111-0
821.135.1-34
CIP 2009-5375

1972 - PĂTRU, TIBERIU. Amintire din castelul celor două zile /
Tiberiu Pătru. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-54-7
821.135.1-1
CIP 2009-4754

1973 - PĂTRU, TIBERIU. Idane / Tiberiu Pătru. - Craiova : Contrafort,
2009
ISBN 978-973-1954-53-0
821.135.1-1
CIP 2009-4753

1974 - PĂTRU, TIBERIU. Lumini la marginea regatului / Tiberiu
Pătru. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-55-4
821.135.1-1 CIP 2009-4755

CIP 379
1975 - PETICĂ, ŞTEFAN. Poeme în proză = Poemi in prosa / Ştefan
Petică ; trad., îngr. ed., tab. cron.: Nicoleta Presură Călina. - Ed. bilingvă. -
Craiova : Aius PrintEd, 2009
ISBN 978-606-8021-33-1
821.135.1-1=131.1=135.1
CIP 2009-5760

1976 - PETRESCU, CEZAR. Fram, ursul polar / Cezar Petrescu. -
Bucureşti : Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-233-6
821.135.1-93-31
CIP 2009-3982

1977 - PETRICU, CRISTIAN A. Sclipiri pe cerul inimii / Petricu
Cristian Alexe ; prin grija lui Luca Pelusi. - Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor,
2009
ISBN 978-973-8369-31-3
821.135.1-84
CIP 2009-3649

1978 - PETROVAN, LUPU. Noncopilărie şi maturitate postmortem /
Lupu Petrovan ; pref. de Ioan-Pavel Azap ; postf. de Ion Petrovai. - Cluj-Napoca :
Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-142-3
821.135.1-31
CIP 2009-3850

1979 - PETROVICI, GEORGE TIBI. Gura de vulpe / George Tibi
Petrovici. - Târgu-Mureş : Digital Docu Print, 2009
ISBN 978-606-92006-2-9
821.135.1-31
CIP 2009-4842

1980 - PETROVICI, VIORICA. Miroir fractal / Viorica Petrovici. -
Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-348-8
821.135.1-1
CIP 2009-3752


380 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1981 - PINTEA, IOAN. Primejdia mărturisirii : convorbirile de la
Rohia / N. Steinhardt, Ioan Pintea ; ed. îngrijită, note, studiu introd. şi indice de
Ioan Pintea ; repere biobibliografice de Virgil Bulat. - Iaşi : Polirom, 2009
Indice.
ISBN 978-973-46-1288-8
821.135.1.09 Steinhardt,N.(047.53)
929 Steinhardt,N.
CIP 2009-3613

1982 - PITARCA, GHEORGHE. Poveste cu final dulce / Gheorghe
Pitarca. - Orăştie : Editura Emma, 2009
ISBN 978-973-1866-14-7
821.135.1-32
CIP 2009-5651

1983 - PLEŞU, ANDREI. Despre bucurie în est şi în vest şi alte
eseuri / Andrei Pleşu. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2442-0
821.135.1-4
CIP 2009-3917

1984 - Poete între milenii = Poets between milleniums. - Bucureşti :
Casa Editorială Odeon, 2009
ISBN 978-973-8087-71-2
821.135.1-1=135.1=111
CIP 2009-4916

1985 - Poezii româneşti alese = Selected Romanian poems / selecţia şi
trad.: Adrian Şoncodi. - Bucureşti : Cavallioti, 2009
ISBN 978-973-7622-83-9
821.135.1-1=111=135.1
CIP 2009-4531

1986 - POPA, CĂTĂLIN HORAŢIU. Ciocoiul cu adresă de e-mail sau
Creierul are oareşce valoare, doar dacă este făcut pané / Cătălin Horaţiu Popa. -
Braşov : Pastel, 2009
ISBN 978-973-8944-92-3
821.135.1-31
CIP 2009-4270


CIP 381
1987 - POPA, LORETA. Scrisori pentru Ema / Loreta Popa. -
Bucureşti : Semne, 2009
ISBN 978-973-624-737-8
821.135.1-4
CIP 2009-5302

1988 - POPA, MIHAI. Zborul fluturelui albastru / Mihai Popa ; cuv.
înainte de Constantin Ciopraga ; cop. şi il.: Adriana Jurma. - Reşiţa : Editura TIM,
2009
ISBN 978-973-696-129-8
821.135.1-32
CIP 2009-4786

1989 - POPESCU, CONSTANTIN CIPRIAN. Temeri şi îndoieli :
Săltic 2008 / Constantin Ciprian Popescu. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-46-2
821.135.1-1
CIP 2009-3558

1990 - POPESCU, DUMITRU. Atelierul de vară / Dumitru Popescu. -
Bucureşti : Semne, 2009
ISBN 978-973-624-721-7
821.135.1-31
CIP 2009-4036

1991 - POPESCU, MONICA MARIA. Pongo şi Pongolicii / Monica
Maria Popescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-274-7
821.135.1-32
CIP 2009-5629

1992 - POPESCU, PETRU DEMETRU. Povestiri istorice / Petru
Demetru Popescu. - Ed. a 5-a, rev. - Bucureşti : Editura Coresi, 2009
ISBN 978-973-608-913-8
821.135.1-93-32
94(498)(0:82-93-32)
CIP 2009-3804


382 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1993 - POPESCU, SÎNZIANA. Andilandi : roman / de Sînziana
Popescu. - Bucureşti : Mediamorphosis, 2008-
vol.
ISBN 978-973-88826-6-9
Vol. 2 : Aventura gemenilor dincolo de Poiana Vie. - 2009. - ISBN
978-973-88826-2-1
821.135.1-93-31
CIP 2009-4958

1994 - POPESCU-BITĂNESCU, RODICA. Teatru / Rodica Popescu
Bitănescu. - Blaj : Buna Vestire, 2009
ISBN 978-973-1785-41-7
821.135.1-2
CIP 2009-4597

1995 - POPESCU-GALICEA, NICOLAE. Scutul meu sigur / Nicolae
Popescu Galicea. - Constanţa : Punct Ochit, 2009
ISBN 978-606-8035-10-9
821.135.1-1
CIP 2009-5486

1996 - PREDA, AUREL. Memoriile unui diplomat oarecare / Aurel
Preda. - Bucureşti : Editura Victor, 2009
ISBN 978-973-1815-08-4
821.135.1-94
CIP 2009-5198

1997 - PREDA, MARIN. Moromeţii / Marin Preda. - Bucureşti : Cartex
Serv, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-7883-36-0
Vol. 1. - ISBN 978-973-7883-37-7
Vol. 2. - ISBN 978-973-7883-38-4
821.135.1-31
CIP 2009-3992

1998 - PREDOIU, EUGENIU. Retrăiri / Eugeniu Predoiu M.D. ; cuv.
înainte: Cristina Roşca. - Muşăteşti : Tana, 2009
ISBN 978-973-1859-29-3
821.135.1-94 CIP 2009-5218

CIP 383
1999 - Primăvară târzie : poezii. - Bucureşti : ZIP, 2009
ISBN 978-973-88849-6-0
821.135.1-1
CIP 2009-4296

2000 - Primul cocor : romanian kaiku. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-146-1
821.135.1-1
CIP 2009-4710

2001 - RADU, CARMEN. Sentimente în amurg / Carmen Radu. -
Constanţa : Virom, 2009
ISBN 978-973-7895-44-8
821.135.1-1
CIP 2009-4688

2002 - RADU, MARIETA. Clipe de viaţă / Radu Marieta. - Craiova :
Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-48-6
821.135.1-1
CIP 2009-3707

2003 - RAŢIU, GUSTI. În rană / Gusti Raţiu. - Cluj-Napoca : Risoprint,
2009
ISBN 978-973-53-0015-9
821.135.1-1
CIP 2009-4629

2004 - RAŢIU, IOAN. Psalmi : poezie creştină / Ioan Raţiu. - Bucureşti :
Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2009
ISBN 978-973-7700-54-4
821.135.1-141
CIP 2009-5313

2005 - RĂDULESCU, MIHAI. Rugul aprins de la mănăstirea Antim
la Aiud / Mihai Rădulescu. - Bucureşti : Proxima, 2009
ISBN 978-973-7636-70-6
821.135.1-94
343.8(498)(0:82-94)
CIP 2009-4681


384 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2006 - RĂDUŢ, CONSTANTIN. Menestrul la curţile Mnemosynei cu
stihurile toamnei dorului / Constantin Răduţ. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-50-9
821.135.1-1
CIP 2009-4225

2007 - REBREANU, LIVIU. Amândoi / Liviu Rebreanu ; pref.: Mircea
Coloşenco ; tab. cronologic de Ilderim Rebreanu. - Bucureşti : Editura Liviu
Rebreanu, 2009
ISBN 978-973-1898-04-9
821.135.1-31
CIP 2009-3969

2008 - REBREANU, LIVIU. Calvarul / Liviu Rebreanu ; pref. de Ion
Simuţ ; tab. cronologic de Ilderim Rebreanu. - Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu,
2009
ISBN 978-973-1898-06-3
821.135.1-31
CIP 2009-3971

2009 - REBREANU, LIVIU. Crăişorul / Liviu Rebreanu ; pref.: Mircea
Coloşenco ; tab. cronologic de Ilderim Rebreanu. - Bucureşti : Editura Liviu
Rebreanu, 2009
ISBN 978-973-1898-05-6
821.135.1-311.6
929 Horea(0:82-31)
94(498.4)"17" Horea(0:82-31)
CIP 2009-3970

2010 - RONCEA, PETRU. Poarta frumoasă / preot Petru Roncea. -
Sibiu : Oastea Domnului, 2009
ISBN 978-973-710-131-0
821.135.1-97
289(498) Oastea Domnului
CIP 2009-3740

2011 - ROSTOS, JANE. IQ / Jane Rostos. - Iaşi : Universitas XXI, 2009
ISBN 978-606-538-001-1
821.135.1-31
CIP 2009-4024


CIP 385
2012 - ROY, KRISTINA. Raze de soare / Kristina Roy ; trad.: Olimpiu
S. Cosma. - Făgăraş : Agape, 2009
ISBN 978-973-694-164-1
821.135.1-1
CIP 2009-3445

2013 - ROZEI, SAMUEL. Jurnalul unui om degeaba / Rozei Samuel ;
îngrijitor ed.: Paula Ribariu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Anastasia, 2009
ISBN 978-973-1830-04-9
821.135.1-94
CIP 2009-4447

2014 - SAMSON, IANCU. Ţiganii, aurul şi diamantele / Samson
Iancu. - Reşiţa : Editura TIM, 2009
ISBN 978-973-696-132-8
821.135.1-32
CIP 2009-4788

2015 - SANDU, ASPAZIA. Edenul copilăriei / Sandu Aspazia ; desene:
Mirela Ciucanu. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2009
ISBN 978-973-1755-76-2
821.135.1-93-1
CIP 2009-3788

2016 - SĂFTOIU, ADRIANA. Jurnal de campanie / Adriana Săftoiu. -
Bucureşti : Editura Trei, 2009
ISBN 978-973-707-273-3
821.135.1-92
CIP 2009-2738

2017 - SÂN-PETRU, PAUL. Alchimia muzelor : poeme / Paul Sân-
Petru ; pref.: Valentin Ciucă. - Iaşi : Art XXI, 2009
ISBN 978-973-88702-4-6
821.135.1-1
CIP 2009-3610

2018 - SEBASTIAN, MIHAIL. Accidentul ; Oraşul cu salcâmi / Mihail
Sebastian. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-973-1999-80-7
821.135.1-31 CIP 2009-4993

386 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2019 - SECOŞAN CADAR, VIOLETA. O minunată călătorie spre
naştere / Violeta Secoşan Cadar. - Timişoara : Gordian, 2009
ISBN 978-973-8902-28-2
821.135.1-4
CIP 2009-4668

2020 - SERE, GHEORGHE. Cântec de iubire / Gheorghe Sere. -
Oradea : Brevis, 2009
ISBN 978-973-8404-09-6
821.135.1-1
CIP 2009-5556

2021 - SERGHI, CELLA. Pânza de păianjen / Cella Serghi ; pref.:
Cleopatra Lorinţiu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
ISBN 978-973-675-600-9
821.135.1-31
CIP 2009-5442

2022 - SÎRBU, AURELIAN. Infidela clipă / Aurelian Sîrbu. -
Bucureşti : Editura Gabriel 2005, 2009
ISBN 978-973-88587-6-3
821.135.1-1
CIP 2009-5193

2023 - SLAVICI, IOAN. Mara / Ioan Slavici. - Ed. a 3-a, rev. -
Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-115-8
821.135.1-31
CIP 2009-5377

2024 - SLAVICI, IOAN. Moara cu noroc / Ioan Slavici. - Ed. a 3-a,
rev. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-116-5
821.135.1-32
CIP 2009-5376

2025 - SLAVICI, IOAN. Moara cu noroc ; Popa Tanda ; Budulea
Taichii / Ioan Slavici. - Bucureşti : Cartex 2000, 2009
ISBN 978-973-104-240-4
821.135.1-32
CIP 2009-3989

CIP 387
2026 - SMIRNOV, NOE. E lung pământul, ba e lat ... : 97 popasuri în
locuri de mare interes turistic / Noe Smirnov. - Bucureşti : Cheiron, 2009
ISBN 978-973-88148-9-9
821.135.1-992
CIP 2009-5176

2027 - SOLOMON LAZANU, MARIANA. Jurnal de adolescenţă /
Mariana Solomon Lazanu. - Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-45-0
821.135.1-31
CIP 2009-5458

2028 - SOVIANY, OCTAVIAN. Limba şi literatura română :
comunicare literară şi non-literară, eseuri-model / Octavian Sovianu, Andreea
Artagea, Lenuţa Tanef. - Bucureşti : Editura Gabriel 2005, 2009
ISBN 978-973-88587-0-1
821.135.1.09-4
CIP 2009-3569

2029 - SPIRIDON UNGUREANU, protosinghel. Doamne, primeşte şi
lacrimile mele / protosinghel Spiridon Ungureanu Constantin. - Bucureşti :
Printech, 2009
ISBN 978-606-521-265-7
821.135.1-141
CIP 2009-5647

2030 - STANCA, DAN. Mutilare / Dan Stanca. - Bucureşti : Cartea
Românească, 2009
ISBN 978-973-23-2876-7
821.135.1-31
CIP 2009-5356

2031 - STANCIU, IULIU. Depresia ucigaşă / Iuliu Stanciu. - Bucureşti :
Estfalia, 2009
ISBN 978-973-7681-53-9
821.135.1-94
CIP 2009-4096


388 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2032 - STIGNITEANU, VICTOR MICHAIL. Vânător de toamne
târzii / Victor Michail Stigniteanu. - Bucureşti : BREN, 2009
Index
ISBN 978-973-648-844-3
821.135.1-1
CIP 2009-3772

2033 - STOIAN, BOGDAN G. Chipurile / Stoian G. Bogdan. -
Bucureşti : Cartea Românească, 2009
ISBN 978-973-23-2873-6
821.135.1-1
CIP 2009-5359

2034 - ŞAIN, EMIL. Baladă pentru o inimă fugară / Emil Şain. -
Timişoara : Excelsior Art, 2009
ISBN 978-973-592-223-8
821.135.1-1
CIP 2009-3753

2035 - ŞARLĂ CĂLIN, VERONICA. Martor la slobozitul apelor :
(proză) / Veronica Şarlă Călin. - Craiova : Fundaţia Editura Scrisul Românesc,
2009
ISBN 978-973-85249-6-5
821.135.1-32
CIP 2009-3615

2036 - ŞIŞMANIAN, ARA ALEXANDRU. Absente / Ara Alexandru
Şişmanian. - Craiova : Ramuri, 2009
ISBN 978-973-7636-66-9
821.135.1-32
CIP 2009-3958

2037 - ŞTEFĂNESCU, DORIN. Spiritul de fineţe : cinsprezece
meditaţii / Dorin Ştefănescu. - Bucureşti : Paideia, 2009
Index
ISBN 978-973-556-506-8
821.135.1-96
CIP 2009-4705


CIP 389
2038 - TANDIN, TRAIAN. Crime pasionale în România / comisarul
Traian Tandin. - Bucureşti : Vremea, 2009
4 vol.
ISBN 978-973-645-326-7
Vol. 1 : Prima dragoste, primul omor. - ISBN 978-973-645-327-4
Vol. 2 : Ucis în patul altuia. - ISBN 978-973-645-328-1
Vol. 3 : Copilul din seif. - ISBN 978-973-645-329-8
Vol. 4 : Carolina ucide în somn. - ISBN 978-973-645-330-4
821.135.1-32
343.9(498)
CIP 2009-4149

2039 - TĂNĂSESCU-BUZĂU, MIHAIL. Cătuşe însângerate / Mihail
Tănăsescu-Buzău ; pref.: Floarea Necşoiu. - Bucureşti : ZIP, 2009-
vol.
ISBN 978-973-88849-3-9
Vol. 1. - 2009 - ISBN 978-973-88849-4-6
Vol. 2. - 2009 - ISBN 978-973-88849-5-3
821.135.1-31
CIP 2009-4295

2040 - TĂTĂRUŞ, GEORGE. Insula răilor / George Tătăruş ; pref.:
Gina Moldoveanu. - Brăila : Zeit, 2009
ISBN 978-973-88818-6-0
821.135.1-31
CIP 2009-4033

2041 - TEI, DANIEL. 3X sau Fantomele nu dau telefoane / Daniel
Tei. - Bucureşti : Semne, 2009
ISBN 978-973-624-736-1
821.135.1-31
CIP 2009-5303

2042 - TEOC, FLAVIA. Calendar românesc în douăsprezece cronici
şi o precuvântare / Flavia Teoc. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
ISBN 978-973-133-480-6
821.135.1-4
CIP 2009-4680


390 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2043 - TIHAN, MĂDĂLINA ALEXANDRA. Frunze de albastru /
Alexandra Mădălina Tihan. - Suceava : Editura George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-74-3
821.135.1-1
CIP 2009-4285

2044 - TIMŞA-STOICESCU, BIANCA. Caracatiţa printre noi ... /
Bianca Timşa-Stoicescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi
Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-239-1
821.135.1-32
CIP 2009-3783

2045 - TIMU, IANA. Poiana cerbului / Iana Timu. - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-209-9
821.135.1-32
CIP 2009-3554

2046 - TOMA, MARIA. Am aflat de la Eva / Maria Toma. - Bucureşti :
Editura Nouă, 2009
ISBN 978-973-8987-85-2
821.135.1-1
CIP 2009-3858

2047 - TOMI, MARIAN NICOLAE. Copilăria cea de toate zilele /
Marian Nicolae Tomi. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-149-2
821.135.1-93-1
CIP 2009-5770

2048 - TONENCHI, MIRELLA. Zodia ciumei / Mirella Tonenchi. -
Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0570-6
821.135.1-94
CIP 2009-4075


CIP 391
2049 - TOPÎRCEANU, GEORGE. Balade vesele şi triste ; Parodii
originale ; Migdale amare ; Fabule / George Topîrceanu. - Bucureşti : Cartex
2000, 2009
ISBN 978-973-104-243-5
821.135.1-1
CIP 2009-3973

2050 - TOPOLOG-POPESCU, ION. Scrisorile tatălui către fiul său /
Ion Topolog Popescu. - Braşov : Pastel, 2009
ISBN 978-973-8944-83-1
821.135.1-94
CIP 2009-4429

2051 - TRANDAFIRESCU STOFEL, GEORGE. Adio mamă / George
Trandafirescu Stofel. - Bucureşti : Vox 2000, 2009
ISBN 978-973-1969-30-5
821.135.1-31
CIP 2009-4742

2052 - TRUŞCĂ, IONUŢ. Intuiţii finale / Ionuţ Truşcă. - Timişoara :
Mirton, 2009
ISBN 978-973-52-0581-2
821.135.1-2
CIP 2009-5402

2053 - TURTUREANU, NICOLAE. Dubla cetăţenie : treisprezece
scrisori / Nicolae Turtureanu. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-973-88935-8-0
821.135.1-6
CIP 2009-3475

2054 - ŢIC, MIRON. Îmbrăţişaţi pe iarbă : poezii de dragoste / Miron
Ţic. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-300-5
821.135.1-1
CIP 2009-3497

2055 - ŢIPLIC, RALUCA. Proze color / Raluca Ţiplic. - Bucureşti :
Univers Ştiinţific, 2009
ISBN 978-973-8936-91-1
821.135.1-32 CIP 2009-5338

392 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2056 - ŢURLEA, STELIAN. În absenţa tatălui / Stelian Ţurlea ; pref.:
Dan C. Mihăilescu ; postf.: Daniel Cristea-Enache. - Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-102-208-6
821.135.1-31
CIP 2009-5508

2057 - UBA, GEORGE. Şi ce dacă! / George Uba. - Ed. a 3-a. -
Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-250-6
821.135.1-93-32
CIP 2009-5280

2058 - UNGURIAN, GRUIA. Joc de cuvinte / Gruia Ungurian. -
Râmnicu-Sărat : Rafet, 2009
ISBN 978-973-146-048-2
821.135.1-1
CIP 2009-4261

2059 - UNTARU, ION. Liziera de salcâmi : poezii / Ion Untaru. -
Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-304-3
821.135.1-1
CIP 2009-5346

2060 - URSACHE, DUMITRU D. Casă în cer / Dumitru D. Ursache. -
Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei, 2009
ISBN 978-973-1755-78-6
821.135.1-4
CIP 2009-4318

2061 - VASILE, SERGIU ADRIAN. Zvon de gând / Vasile Sergiu
Adrian. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-225-9
821.135.1-1
821.135.1-32
CIP 2009-4236

2062 - VASILIU, MIRCEA. Dragoste şi ură / Mircea Vasiliu. - Brăila :
Editura Centrului de Creaţie Brăila, 2009
ISBN 978-973-7892-26-3
821.135.1-31 CIP 2009-5465

CIP 393
2063 - VĂRGĂU, RALUCA. Şoricel voinicel / Raluca Vărgău, Ramona
Cucu, Raluca Dărăbăneanu. - Braşov : Pastel, 2009
ISBN 978-973-8944-95-4
821.135.1-93-822
CIP 2009-4431

2064 - VÉRAN, GÉO-CHARLES. Jocul de-a moartea / Géo-Charles
Véran ; trad.: Vasile Mitu. - Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-64-5
821.135.1-31
CIP 2009-4687

2065 - VERDE, LAURA CRISTINA. Ghicitori pentru voi, copii /
Laura Cristina Verde. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-58-5
821.135.1-93-193.1
CIP 2009-5412

2066 - VERDE, LAURA CRISTINA. Graiul animalelor / Laura
Cristina Verde. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-57-8
821.135.1-1
CIP 2009-5012

2067 - VICOL, GHEORGHE. Flori de salcâm : antologie / Gheorghe
Vicol. - Suceava : Editura George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-75-0
821.135.1-1
CIP 2009-5453

2068 - VIGHECIU, MARIA CHRISTINA. Strig şi mai tare : versuri /
Maria Christina Vigheciu ; cuvânt de întâmpinare de Octavian Soviany. -
Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-299-2
821.135.1-1
CIP 2009-3501


394 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2069 - VIGHI, DANIEL. Comisia de împăciuire : marafeturi epice,
tăieturi din ziare / Daniel Vighi ; cuv. înainte: Daniel Vighi. - Iaşi : Institutul
European, 2009
Index
ISBN 978-973-611-591-2
821.135.1-92
070(498)
CIP 2009-3468

2070 - VIŞINESCU, VICTOR. Poeziile iubirii visate, trăite, pierdute /
Victor Vişinescu. - Piteşti : Pământul, 2009
ISBN 978-973-1750-77-4
821.135.1-1
CIP 2009-4697

2071 - VITAN, CONSTANTIN. Toamna crizantemelor : versuri /
Constantin Vitan. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-296-1
821.135.1-1
CIP 2009-3500

2072 - VOICA, ADRIAN. Versuri mici pentru nepoţi şi bunici / Adrian
Voica. - Ed. a 3-a. - Iaşi : Panfilius, 2009
ISBN 978-973-7876-99-7
821.135.1-93-1
CIP 2009-4685

2073 - VOICU, DRAGOŞ-CRISTIAN. Coada / Dragoş Voicu. -
Bucureşti : Cartea Românească, 2009
ISBN 978-973-23-2872-9
821.135.1-31
CIP 2009-4046

2074 - VOROVENCI, MIHAELA. Haiku-uri de toamnă : versuri /
Adelina Mihaela Vorovenci. - Bucureşti : Ars Docendi, 2009
ISBN 978-973-558-405-4
821.135.1-1
CIP 2009-4406


CIP 395
2075 - VRÂNCEANU-FIREA, GABRIELA. Economie de cuvinte /
Gabriela Vrânceanu Firea. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
ISBN 978-973-675-591-0
821.135.1-92
CIP 2009-3723

2076 - VULPESCU, ILEANA. De amor, de amor, de inimă albastră /
Ileana Vulpescu ; pref.: Romulus Vulpescu. - Ploieşti : Tempus-Ro, 2009
ISBN 978-606-92086-0-1
821.135.1-1
821.135.1-2
821.135.1-32
CIP 2009-5173

2077 - VULPESCU, ILEANA. Viaţă, viaţă legată cu aţă / Ileana
Vulpescu ; pref.: Romulus Vulpescu. - Ploieşti : Tempus-Ro, 2009
ISBN 978-606-92086-1-8
821.135.1-31
CIP 2009-5172

2078 - VULPESCU, ILEANA. Arta compromisului / Ileana Vulpescu. -
Ploieşti : Tempus-Ro, 2009
ISBN 978-606-92086-3-2
821.135.1-31
CIP 2009-5254

2079 - VULPESCU, ILEANA. Arta conversaţiei / Ileana Vulpescu. -
Ploieşti : Tempus-Ro, 2009
ISBN 978-606-92086-2-5
821.135.1-31
CIP 2009-5250

2080 - VULPESCU, ILEANA. Candidaţi la fericire / Ileana Vulpescu. -
Ploieşti : Tempus-Ro, 2009
ISBN 978-606-92086-4-9
821.135.1-32
CIP 2009-5253


396 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2081 - VULPESCU, ILEANA. Carnetul din port-hart / Ileana
Vulpescu. - Ploieşti : Tempus-Ro, 2009
ISBN 978-606-92086-7-0
821.135.1-31
CIP 2009-5251

2082 - VULPESCU, ILEANA. Pe apa sâmbetei / Ileana Vulpescu. -
Ploieşti : Tempus-Ro, 2009
ISBN 978-606-92086-8-7
821.135.1-31
CIP 2009-5249

2083 - VULPESCU, ILEANA. Rămas bun casei părinteşti / Ileana
Vulpescu. - Ploieşti : Tempus-Ro, 2009
ISBN 978-606-92086-6-3
821.135.1-31
CIP 2009-5252

2084 - VULPESCU, ILEANA. Sărută pământul acesta / Ileana
Vulpescu. - Ploieşti : Tempus-Ro, 2009
ISBN 978-606-92086-5-6
821.135.1-31
CIP 2009-5255

2085 - ZAMFIRACHE, THEODORA IUSTINA. Călătorie
neobişnuită / Theodora Iustina Zamfirache. - Bucureşti : Logos Junior, 2009
ISBN 978-973-7619-29-7
821.135.1-32
CIP 2009-4851

2086 - ZAMFIRESCU, DUILIU. Viaţa la ţară ; Tănase Scatiu / Duiliu
Zamfirescu. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-114-1
821.135.1-31
CIP 2009-5378

2087 - ZANFIRESCU, DAN MIHAIL. Arată-mi şi parcul şi chioşcul
în care ... / Dan Mihail Zanfirescu. - Râmnicu-Sărat : Rafet, 2009
ISBN 978-973-146-047-5
821.135.1-1 CIP 2009-4260

CIP 397

821.14 Literatură greacă

2088 - FILOTEI SINAITUL. Trezia minţii şi cerul inimii : integrala
scrierilor / Filotei Sinaitul ; st. introductiv şi stabilirea textului: monah Raffaele
Ogliari ; trad. şi argument: diac. Ioan I. Ică jr. - Sibiu : Deisis, 2009
ISBN 978-973-7859-51-8
821.14'02-97=135.1(082)
276
CIP 2009-5546

2089 - HOMERUS. Iliada repovestită pentru copii / Homer ; adapt. în
proză: Elena Crăcea. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-45-8
821.14'02(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4605

2090 - PLOTINUS. Opere / Plotin ; trad., lămuriri şi note de Andrei
Cornea. - Bucureşti : Humanitas, 2003-2009
3 vol.
ISBN 973-50-0365-1
Vol. 3. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-50-2451-2
1(081)
CIP 2006-4920

821.16 Literaturi slave

2091 - ANAR. Dashi i bardhë, dashi i zi / Anar ; trad., pref.: Kopi
Kyçyku. - Bucureşti : Librarium Haemus, 2009
ISBN 978-973-88875-5-8
821.161.1(479.24)-32=135.1
CIP 2009-5296

2092 - KUNDERA, MILAN. Iubiri caraghioase / Milan Kundera ; trad.
de Jean Grosu. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2465-9
821.162.3-32=135.1
CIP 2009-5532


398 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2093 - MATVEJEVIĆ, PREDRAG. Breviar mediteraneean / Predrag
Matvejevic. - Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-60-7
821.163.4-992=135.1
CIP 2009-4196

2094 - SELIMOVICI, MESA. Dervişul şi moartea / Meša Selimović ;
trad.: Voislava Stoianovici. - Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-102-207-9
821.163.2-31=135.1
CIP 2009-5372

2095 - STRUGACKII, ARKADII NATANOVICH. Scarabeul în
muşuroi / Arcadi şi Boris Strugaţki ; trad. de Valerian Stoicescu. - Piteşti : Paralela
45, 2009
ISBN 978-973-47-0630-3
821.161.1-31=135.1
CIP 2009-5401

2096 - TOLSTOI, LEV NIKOLAEVICH. Cuponul fals / Lev Tolstoi ;
trad.: Luana Schidu. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2450-5
821.161.1-32=135.1
CIP 2009-4395

2097 - TOLSTOI, LEV NIKOLAEVICH. Despre Dumnezeu şi om :
din jurnalul ultimilor ani : (1907-1910) / Lev Tolstoi ; trad.: Elena Drăguşin-
Richard. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2443-7
821.161.1-94=135.1
821.161.1-97=135.1
CIP 2009-3916

821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...)

2098 - ALEXAKIS, VASSILIS. Limba maternă / Vassilis Alexakis ;
trad.: Aurora Bulea. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
ISBN 978-973-707-280-1
821.14-31=135.1
CIP 2009-5511


CIP 399

2100 - GIBRAN, KAHLIL. Pribeagul / Kahlil Gibran ; trad., studiu
introd.: Dumitru Chican. - Bucureşti : Herald, 2009
ISBN 978-973-111-105-6
821.411.21(569.3)-32=135.1
CIP 2009-5264

2101 - GJINI, RAMIZ. Patria de zăpadă : povestiri / Ramiz Gjini ;
trad., pref.: Marius Dobrescu. - Bucureşti : Privirea, 2009
ISBN 978-973-1936-04-8
821.18-31=135.1
CIP 2009-4356

2102 - HAGE, RAWI. Jocul lui De Niro / Rawi Hage ; trad.: Irina
Vainovski-Mihai. - Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-102-210-9
821.411.21(569.3)-31=135.1
CIP 2009-5709

2103 - IWASAKI, MINEKO. Adevărata viaţă de gheişă / Mineko
Iwasaki ; în colaborare cu Rande Brown ; trad.: Anca Focşeneanu. - Bucureşti :
Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2466-6
821.521-94=135.1
CIP 2009-5534

2104 - JIANG RONG. Totemul lupului / Jiang Rong ; trad.: Roxana
Rîbu. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-758-6
821.581-31=135.1
CIP 2009-4749

2105 - KUNNAS, MAURI. Moş Crăciun / Mauri Kunnas ; trad.: Laura
Delicostea. - Bucureşti : Cartea Copiilor, 2009
ISBN 978-973-88905-2-7
821.511.111-93-32=135.1 CIP 2009-5480

400 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2106 - LEE, CHANG-RAE. Sus pe cer / Chang-rae Lee ; trad.: Carmen
Paţac. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009
ISBN 978-973-689-310-0
821.531-31=135.1
CIP 2009-4871

2107 - MA, JIAN. Tăiţei chinezeşti / Ma Jian ; trad.: Roxana Rîbu. -
Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-759-3
821.581-31=135.1
CIP 2009-4748

2108 - MALLADI, AMULYA. Sunetul limbii / Amulya Malladi ; trad.:
Alexandru Asmarandei. - Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-102-203-1
821.214.21-31=135.1
CIP 2009-3539

2109 - MAN-JUNG, KIM. Visul învolburat al celor nouă / Kim Man-
Jung ; trad. de Oum Tae Hyun. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0616-7
821.531-31=135.1
CIP 2009-3818

2110 - MUNSHI, KIKI SKAGEN. Nonny, Nani : o poveste indiană /
Kiki Skagen Munshi ; trad.: Tania Şiperco. - Bucureşti : Taj Books & Media, 2009
ISBN 978-606-92072-0-8
821.214-31=135.1
CIP 2009-3965

2111 - OGAI, MORI. Dansatoarea / Mori Ogai ; trad.: Rodica
Ferenţiu. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2464-2
821.521-31=135.1
CIP 2009-5530

2112 - SAMHARADZE, ZAIRA. Cerbul cu coarne de argint : poveşti
georgiene / Zaira Samharadze ; il.: Costin Călimoceanu. - Bucureşti : Andreas
Print, 2009
ISBN 978-973-8958-67-8
821.353.1-93-34=135.1 CIP 2009-4419

CIP 401
2113 - SINHA, INDRA. Oamenii lui Animal / Indra Sinha ; trad.:
Veronica Tomescu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-957-2
821.214-31=135.1
CIP 2009-4497

2114 - TANIZAKI, JUN'ICHIRŌ. Naomi / Jun'ichirō Tanizaki ; trad.:
Roman Paşca. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
ISBN 978-973-707-275-7
821.521-31=135.1
CIP 2009-4145

821.511.141 Literatură maghiară

2115 - ADY ENDRE. Összes költemények / Ady Endre. - Sângeorgiu de
Mureş : Editura Hoppa!, 2009
ISBN 978-973-151-072-9
821.511.141-1
CIP 2009-5319

2116 - BENEDEK ELEK. Mesevár / Benedek Elek. - Sângeorgiu de
Mureş : Editura Hoppa!, 2009
ISBN 978-973-151-071-2
821.511.141(498)-34
CIP 2009-5321

2117 - BORSI IMRE LÓRÁNT. Egy csepp az érbe / Borsi Imre
Lóránt. - Baia-Mare : Europrint, 2009
ISBN 978-973-7735-67-6
821.511.141-1
CIP 2009-4092

2118 - CSIRE GABRIELLA. Árgirus királyfi és az aranyalmák / Csire
Gabriella. - Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat - Gând Transilvan, 2009
ISBN 978-973-8320-95-6
821.511.141(498)-32
CIP 2009-5152


402 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2119 - CSIRE GABRIELLA. Csaba és a Nap fia / Csire Gabriella. -
Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat - Gând Transilvan, 2009
ISBN 978-973-8320-99-4
821.511.141(498)-32
CIP 2009-5154

2120 - CSIRE GABRIELLA. Lúdas Matyi három arca / Csire
Gabriella. - Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat - Gând Transilvan, 2009
ISBN 978-606-534-002-2
821.511.141(498)-32
CIP 2009-5155

2121 - CSIRE GABRIELLA. A párjanincs János Vitéz / Csire
Gabriella. - Odorheiu-Secuiesc : Erdélyi Gondolat - Gând Transilvan, 2009
ISBN 978-973-8320-96-3
821.511.141(498)-32
CIP 2009-5153

2122 - CSIRE GABRIELLA. Szuhay Mátyás tréfája / Csire
Gabriella. - Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat - Gând Transilvan, 2009
ISBN 978-606-534-004-6
821.511.141(498)-32
CIP 2009-5156

2123 - KISS BITAY ÉVA. Panni, Dani és a többiek / Kiss Bitay Éva. -
Cluj-Napoca : Stúdium, 2009
ISBN 978-973-643-164-7
821.511.141-93-32
CIP 2009-3885

2124 - KÖTELES-RUSFJORD, JUDITH. Poezii / Judith Köteles
Rusfjord. - Beiuş : Buna Vestire, 2009
ISBN 978-973-8410-83-1
821.511.141-1=135.1
CIP 2009-3728

2125 - LÁSZLÓ ROBERT. În vid iată viaţa mea ! / Robert László. -
Satu-Mare : Citadela, 2009
ISBN 978-973-88823-7-9
821.511.141-1
CIP 2009-4815

CIP 403
2126 - MAKKAI SÁNDOR. Sárga vihar / Makkai Sándor. - Cluj-
Napoca : Kriterion, 2009
ISBN 978-973-26-0926-2
821.511.141(498)-31
CIP 2009-4923

2127 - NAGY ZOLTÁN. Amikor megérint a fény / Nagy Zoltán. -
Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!, 2009
ISBN 978-973-151-068-2
821.511.141-32
CIP 2009-3872

2128 - Örök készenlétben : irodalmi antológia. - Miercurea Ciuc :
Magister, 2009
ISBN 978-973-88792-3-2
821.511.141-32(082)
CIP 2009-3887

2129 - REVICZKY GYULA. Emma versek / Reviczky Gyula. -
Timişoara : Mirton, 2009
ISBN 978-973-52-0566-9
821.511.141-1
CIP 2009-3838

2130 - VÁRADI JÓZSEF. Coroana cu zece briliante / Váradi Iosif. -
Turda : Hiperborea, 2009
ISBN 978-606-8025-13-1
821.511.141-97=135.1
CIP 2009-4278

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/904 Arheologie. Preistorie

2131 - BONDOC, DOREL. Castrul roman de la Răcari : încercare de
monografie / Dorel Bondoc, Nicolae Gudea. - Cluj-Napoca : Mega, 2009
ISBN 978-973-1868-82-0
902(498 Răcari)
CIP 2009-3457


404 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2132 - Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări
rurale din spaţiul carpato-dunărean / editor: Mihail Zahariade. - Iaşi : Junimea,
2009
ISBN 978-973-37-1363-0
902(498)
CIP 2009-5469

2133 - MARCU, FELIX. Organizarea internă a castrelor din Dacia =
The internal planning of roman forts of Dacia / Felix Marcu. - Cluj-Napoca :
Mega, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1868-52-3
902(498):728.81(37)
CIP 2009-5496

908 Monografii zonale

2134 - ARDELEAN, IOAN, senior. Monografia satului Supurul de
Sus - 1969 / Ioan Ardelean senior ; ed. îngrij. de drd. Viorel Câmpean, drd. Aurel
Pop. - Satu-Mare : Citadela, 2009
ISBN 978-973-88823-8-6
908(498 Supurul de Sus)
CIP 2009-4816

2135 - Beiuşul şi lumea lui : studiu monografic / coord.: Ioan Degău,
Nicolae Brânda ; [autori: Adrian Apan, Mihai Apan, Liviu Borcea, ...]. - Oradea :
Primus, 2008-2009
4 vol.
ISBN 978-973-88655-3-2
Vol. 4. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-1975-14-6
913(498 Beiuş)(091)
908(498 Beiuş)(091)
CIP 2009-4633

2136 - CHELU, RAMONA-TEODORA. Monografia comunei
Cungrea - judeţul Olt / Ramona-Teodora Chelu. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-329-4
908(498 Cungrea) CIP 2009-4811

CIP 405
2137 - DĂESCU, IONICA. Monografia comunei Brădeşti / Dăescu
Ionica. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-235-8
908(498 Brădeşti)
CIP 2009-4752

2138 - Dâmboviţa : localităţi şi monumente / Samoilă Eduardt Petrică
(coord.), Honorius Moţoc, Mihai Oproiu, ... - Târgovişte : Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-10-7
908(498-35 Dâmboviţa)
CIP 2009-4690

2139 - FLOREA, ADELA CORNELIA. Monografia localităţii
Jidoştiţa, judeţul Mehedinţi / Florea Adela Cornelia. - Drobeta-Turnu-Severin :
Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-218-3
908(498 Jidoştiţa)
CIP 2009-4873

2140 - GHEORGHIU, CONSTANTIN. Craiova, mon amour /
Constantin Gheorghiu, Alexandru Firescu ; ed. îngrijită de Florea Firan. - Ed. rev. -
Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-08-8
908(498 Craiova)
008(498 Craiova):929
CIP 2009-4867

2141 - HINOVEANU, CĂLINA ANDRADA. Monografia satului
Ostrovu-Mare - judeţul Mehedinţi / Hinoveanu Călina Andrada. - Craiova :
Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-241-9
908(498 Ostrovu-Mare)
CIP 2009-4783


406 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2142 - HINOVEANU, CĂLINA ANDRADA. Monografia unor sate
oltene / Hinoveanu Călina Andrada. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-268-6
908(498.2-22)
CIP 2009-5406

2143 - HODOBA, VALERICA. Meserii tradiţionale din zona Bereşti,
Sascut / Valerica Hodoba. - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8928-90-9
908(498 Bereşti)
CIP 2009-4839

2144 - IANCU, GHEORGHE. Satul Horia - 2009 : monografie istorică /
Gheorghe Iancu ; ed. îngrij. şi pref.: Gheorghe Iancu. - Bucureşti : Papirus Media,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88956-3-8
908(498 Horia)
94(498 Horia)
CIP 2009-3663

2145 - JUCAN, GRAŢIAN. Sadova - judeţul Suceava : satul din suflet /
Graţian Jucan. - Satu-Mare : Citadela, 2009
ISBN 978-973-88823-9-3
908(498 Sadova)
CIP 2009-4817

2146 - LAUNAY, DREW. Ghidul xenofobului - Francezii / Drew
Launay ; trad.: Mihai Moroiu. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-339-4
908(44)
CIP 2009-2742

2147 - LAZĂR, MIHAELA. Monografia oraşului Bechet / Mihaela
Lazăr. - Craiova : Alma, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1792-70-5
908(498 Bechet) CIP 2009-5428

CIP 407
2148 - MIRCESCU, GRIGORE H. Râu Alb - Dâmboviţa : pagini la o
monografie / Grigore H. Mircescu, Mihai Gabriel Popescu. - Ed. a 2-a, rev. -
Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-449-4
908(498 Râul-Alb)
CIP 2009-3635

2149 - MUNTEANU, ADINA-LAURA. Mangalia : medalion
dobrogean / Munteanu Adina Laura, Bleandă Lidia, Dobre Adriana. - Drobeta-
Turnu-Severin : Editura Ştef, 2009
ISBN 978-973-7869-90-6.
908(498 Mangalia)
CIP 2009-4381

2150 - PREOTEASA, ELISABETA C. Pagini de monografie /
Elisabeta C. Preoteasa, Ion Şt. Marica, Constantin I. Mănescu. - Târgu-Jiu :
Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-098-9
908(498 Logreşti Moşteni)
CIP 2009-4559

2151 - ŞERBU-CISTEIANU, VIRGIL. Dumitra - un sat pentru
istorie / Virgil Şerbu Cisteianu, Simion Marcu, Ştefan Gheorghe Marcu. - Alba
Iulia : Gens Latina, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92026-0-9
908(498 Dumitra)
CIP 2009-3438

2152 - UDREA, GHEORGHE. Blăjani : file de monografie / Gheorghe
Udrea. - Buzău : Omega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8061-19-1
908(498)
CIP 2009-5237


408 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
91 Geografie

2153 - COLLINS, HARPER. The Times : atlasul geografic al lumii /
Harper Collins ; trad.: Geanina Radu. - Bucureşti : Corint, 2009
Index
ISBN 978-973-135-445-3
912(100)
CIP 2009-4730

2154 - Geografie / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin, Vincente
Ponce, ... ; trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. - Bucureşti :
România Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-28-9
91
CIP 2009-4342

2155 - ILOVAN, OANA RAMONA. Ţara Năsăudului : studiu de
geografie regională / Oana-Ramona Ilovan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară
Clujeană, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-864-8
91(498 Ţara Năsăudului)
CIP 2009-3636

2156 - MIU, FLORENTINA. Elemente de metodică pentru predarea
Geografiei / Miu Florentina. - Bucureşti : MondoRo, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1973-05-0
371:91
CIP 2009-4045

2157 - NICOLAE, ION. Antropogeografia : o abordare diacronică / Ion
Nicolae. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-567-9
911.3
CIP 2009-5385


CIP 409
2158 - OMAGIU. POPESCU, GHEORGHE. Personalităţi
contemporane : Gheorghe Popescu / ed. îngrijită de Samoilă Eduardt Petrică. -
Târgovişte : Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-11-4
91(498) Popescu,Gh.
CIP 2009-4691

2159 - OPREA, RĂZVAN. Geografia solurilor / Răzvan Oprea. -
Bucureşti : Universitatea din Bucureşti - Editura Credis, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-734-480-9
911.2:631.4(075.8)
CIP 2009-4665

2160 - PRIMUL SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE GEOGRAFIE
LANSCOPES (2009 ; Bucureşti). Primul simpozion internaţional de geografie
Lanscopes : perception, understanding, awareness and action : 3-5 April 2009,
Bucharest, Romania : abstract proceedings. - Bucureşti : Editura Fundaţiei
"România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-432-6
91(063)
CIP 2009-5501

2161 - SIMON, TAMARA. Geografia aşezărilor pe Terra / Tamara
Simon. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-429-6
911.37(100)
CIP 2009-5350

913 Geografie pe ţări individuale

2162 - Cele mai frumoase locuri din lume / trad.: Violeta Vavură, Sorin
Cheval, Augustin Frăţilă, Mircea Moldoveanu. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
ISBN 978-973-571-932-6
913(100)
CIP 2009-5005


410 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2163 - IORDACHE, PAUL-ANDREI. Drumuri în Groenlanda /
Iordache Paul-Andrei. - Zăneşti : Myotis, 2009
ISBN 978-973-86478-5-5
913(988)(084)
CIP 2009-4097

2164 - MARIN, DINUŢA. Pelerinaj în Egipt / Dinuţa Marin. -
Bucureşti : Printech, 2009
ISBN 978-606-521-260-2
913(620)(0:82-992)
821.135.1-992
CIP 2009-4944

2165 - Milano : ghid de călătorie / DeAgostini ; trad.: Bogdan Stănescu. -
Bucureşti : Corint, 2009
Index.
ISBN 978-973-135-438-5
913(450 Milano)(036)
CIP 2009-4202

913(498) Geografia României

2166 - AJTAY FERENC. Erdély természeti csodái / Ajtay Ferenc. -
Cluj-Napoca : Stúdium, 2009
ISBN 978-973-643-162-3
913(498.4)
CIP 2009-3886

2167 - AVANU, GEORGE. Braşov / George Avanu. - Bucureşti : Age-
Art, 2009
ISBN 978-973-88353-6-8.
913(498 Braşov)(084)
CIP 2009-3679

2168 - BEJENARIU, GABRIELA ALINA. Zonele funcţionale ale
municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei contemporane /
Gabriela Alina Bejenariu. - Iaşi : Taida, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-514-014-1
913(498 Botoşani) CIP 2009-4856

CIP 411
2169 - Braşov : repere geografice şi culturale / coord.: Mioara Popica. -
Piteşti : Nomina, 2009
ISBN 978-606-535-010-6
913(498-35 Braşov)
CIP 2009-4067

2170 - DEACONU, DANIELA. Depresiunea Târgu-Jiu : caracteristici
fizico-geografice / Deaconu Daniela. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-258-7
913(498 Depresiunea Târgu-Jiu)
CIP 2009-5115

2171 - Sugestii de rezolvare pentru proba de Geografie : itemi propuşi
de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul
Preuniversitar la 1 martie 2009 / Codruţa Picu, Georgeta Gasser (coord.). - Piteşti :
Nomina, 2009
ISBN 978-606-535-008-3
913(498)(075.35)(079.1)
371.279.8:373.5
CIP 2009-4069

2172 - ŞERBĂNESCU, MIHAIL. Constanţa, privelişti dobrogene /
Mihail Şerbănescu. - Constanţa : Romart Design, 2009
ISBN 978-973-88628-9-0
913(498 Constanţa)(084)
CIP 2009-5277

929 Biografii. Genealogie. Heraldică

2173 - BRAIS, AURA. Viaţa lui Ion Creangă : pentru elevi / Aura
Brais. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Editura Coresi, 2009
ISBN 978-973-137-138-2
821.135.1.09 Creangă,I.(075.33)
929 Creangă,I.(075.33)
CIP 2009-3817


412 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2174 - BRAIS, AURA. Viaţa lui Mihai Eminescu : pentru elevi / Aura
Brais. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Coresi, 2009
ISBN 978-973-137-139-9
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2009-3800

930 Ştiinţa istoriei

2175 - GRANCEA, MIHAELA. O istorie a istoriografiei universale şi
româneşti / Mihaela Grancea. - Sibiu : Techno Media, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8030-24-1
930(100+498)
CIP 2009-4191

2176 - IOAN MARIN MĂLINAŞ, arhimandrit. Dipticon sau
Cronologie Patriarhală şi Imperială : [Pentarhia - Pentarhias, vol. 1] / Ioan Marin
Mălinaş ; [pref.: Nicolae, Mitropolitul Banatului]. - Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană, 2006-
vol.
ISBN (10) 973-610-439-7 ; ISBN (13) 978-973-610-439-8
Vol. 2. Partea 1 : Biserica Catholică Ortodoxă şi patriarhii acesteia
până în secolul al VIII-lea, Între moştenirea Chalcedonului şi încercarea de
codificare a dreptului canonic prin Sinodul quinisext 691-692. - 2009. - ISBN
978-973-610-862-4
930.24:262.12:281.9
930.24:321.61(4)"284/1947"
CIP 2009-3520

2177 - VÂLCU-MEHEDINŢI, MIRCEA. Nicolae Densuşianu : omul şi
opera : Dacia preistorică : revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria /
Mircea Vâlcu-Mehedinţi. - Bucureşti : Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi, 2009
ISBN 978-973-88810-2-0
930(498) Densuşianu,N.
CIP 2009-3851


CIP 413
94(100) Istorie universală

2178 - FERRO, MARC. Şapte lideri în război / Marc Ferro ; trad.:
Mărgărita Vavi Petrescu. - Bucureşti : Orizonturi, 2009
Index
ISBN 978-973-736-105-9
94(100)
CIP 2009-5102

2179 - Istoria universală / J. Guilane, G. Lafforgue, H. van Efenterre, ... ;
trad.: Şerban Velescu, Maria Cazanacli. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2009
3 vol.
ISBN 978-973-637-189-9
Vol. 1 : De la origini până la sfârşitul marilor imperii. - ISBN
978-973-637-186-8
Vol. 2 : De la Evul Mediu la Secolul Luminilor. - ISBN
978-973-637-187-5
Vol. 3 : Evoluţia lumii contemporane. - ISBN 978-973-637-188-2
94(100)
CIP 2009-5506

2180 - Istoria / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin, Vincente Ponce, ... ;
trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-1788-31-9
Vol. 1. - ISBN 978-973-1788-26-5
Vol. 2. - ISBN 978-973-1788-27-2
94(100)
CIP 2009-4343

2181 - PFAADT, LAURENT. Marile mistere ale istoriei / Laurent
Pfaadt ; trad.: Nicolae Constantinescu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0609-9
94(100)
CIP 2009-4217


414 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2182 - REZA, GERMÁN A. de la. Inventarea păcii : istoria proiectelor
confederative de la ducele de Sully la Simón Bolívar / Germán A. de la Reza ; trad.
din lb. spaniolă: Alexandru Ciolan. - Bucureşti : Logos, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8131-69-9
94(100)
342.24
CIP 2009-4814

2183 - THEODORESCU, RĂZVAN. Regards d'historien / Răzvan
Theodorescu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009
Index
ISBN 978-973-45-0579-1
94(100)
CIP 2009-5157

94(3) Istorie antică

2184 - BÂRZU, LIGIA. Istoria universală veche : istoria Orientului
antic / Ligia Bârzu, Rodica Ursu Naniu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Fundaţiei
"România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-407-4
94(3)(075.8)
CIP 2009-4398

94(4/9) Istoria pe ţări individuale

2185 - ANGHELESCU, NADIA. Identitate arabă : istorie, limbă,
cultură / Nadia Anghelescu. - Iaşi : Polirom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-1338-0
94(65)
CIP 2009-4365

2186 - BOESELAGER, PHILIPP von. Am vrut să-l omorâm pe Hitler
: operaţiunea Walkyria / Philipp Freiherr von Boeselager, Florence şi Jérôme
Fohrenbach ; trad.: Anca Floareş. - Bucureşti : Meteor Press, 2009
ISBN 978-973-728-380-1
94(430)"1944"
CIP 2009-3905

CIP 415
2187 - CARRERE D'ENCAUSSE, HELENE. Alexandru al II-lea /
Helene Carrere D'Encausse ; trad.: Dana Manciur. - Bucureşti : Artemis, 2009
ISBN 978-973-566-173-1
94(47) Alexandru II"1818/1881"
929 Alexandru II
CIP 2009-3940

2188 - Europe and the Porte : new documents on the Eastern question /
ed. by Veniamin Ciobanu ; introd. and notes translated by Lucian-Dumitru
Dîrdală. - Iaşi : Junimea : The Center for Romanian Studies, 2000-
vol.
ISBN 973-9432-27-1
Vol. 7 : Swedish diplomatic reports : 1811-1814 / edited by Veniamin
Ciobanu in collaboratio with Leonidas Rados and Alexandru Istrate. - 2009 - ISBN
978-973-37-1353-1
327(560:4)"17"
94(560:4)"17"
CIP 2009-3680

2189 - FRÈCHES, JOSÉ. Ghandi / José Frèches ; trad.: Roxana
Bîrsanu. - Bucureşti : ALLFA, 2009-
2 vol.
ISBN 978-973-724-239-6
Vol. 1 : Sunt un soldat al păcii. - 2009. - Bibliogr. - ISBN
978-973-724-167-2
94(540)"19" Gandhi,M.K.M.
929 Gandhi,M.K.M.
CIP 2009-4479

2190 - HARI, DAOUD. Amintirile despre Darfur ale unui localnic /
Daoud Hari ; trad.: Bogdan Marin. - Bucureşti : ALLFA, 2009
ISBN 978-973-724-181-8
94(620)"2003"
CIP 2009-5006

2191 - The king, his library, his city : Matthias Corvinus : 1458-2008 /
edited by Livia Ardelean, Ioan Drăgan, Agnes Flora-Gidó, Tudor Sălăgean. - Cluj-
Napoca : Editura IDC Press, 2009
ISBN 978-973-1856-05-6
94(439)"14" Matei I Corvin CIP 2009-4274

416 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2192 - LAEPPLE, CHRISTHARD. Trădarea nu moare niciodată /
Christhard Laepple. - Bucureşti : House of Guides, 2009
ISBN 978-606-513-078-4
94(430)
CIP 2009-4051

2193 - MENZIES, GAVIN. 1434 : Anul în care o flotă chinezească a
aprins scânteia care a declanşat fenomenul Renaşterii în Europa / Gavin Menzies. -
Bucureşti : House of Guides, 2009
ISBN 978-606-513-074-6
94(4)
CIP 2009-4053

2194 - NIŢĂ-DANIELESCU, DANIEL. Războaiele dintre ruşi şi turci
din secolul al XVIII-lea şi implicaţiile lor asupra Bisericii Ortodoxe din
Moldova / Daniel Niţă-Danielescu. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-409-0
94(47:560)"17"
281.95(498.3)
CIP 2009-4286

2195 - QUAGLIA, ROBERTO. 11 septembrie : mitul : culisele unei
crize programate / Roberto Quaglia ; trad.: Emanuel Botezatu, Vasile Mitu. -
Bucureşti : Editura Ştefan '94, 2009
ISBN 978-973-118-120-2
94(73)"2001.09.11"
CIP 2009-4534

2196 - THOMAS, EVAN. A fost nevoie de mult timp - Barack
Obama / Evan Thomas ; trad.: Graal. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index
ISBN 978-973-675-593-4
94(73)"20" Obama,B.
929 Obama,B.
CIP 2009-4507


CIP 417
94(498) Istoria României

2197 - APOSTOL, VASILE. Revoluţia de la 1848 în Ţările Române /
dr. Vasile Apostol, Vasile Cătălin. - Bucureşti : Etna, 2009
ISBN 978-973-1795-07-2
930.24:94(498)"1848"
CIP 2009-3910

2198 - BELLU, ŞTEFAN. Pădurea răzvrătită / Ştefan Bellu. - Târgu-
Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009
ISBN 978-973-141-109-5
94(498.41)
CIP 2009-4107

2199 - BODEA, DAN. Ghid de istorie pentru bacalaureat 2009 şi
Academia de Poliţie / dr. Dan Bodea, prof. Ion Ivaşcu. - Slatina : Casa Ciurea,
2009
ISBN 978-973-87819-9-3
94(498)(079.1)
371.278.9:373.5
CIP 2009-4172

2200 - CIOBANU, TIBERIU. Cercetarea istorică românească din
secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în
Banat : sinteză = The Romanian historical research from the 19th century and
the first half of the 20th century about the medieval epoch in the Banat :
synthesis / Tiberiu Ciobanu. - Timişoara : Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-835-0
94(498.5)
CIP 2009-5048

2201 - CRĂCIUN, IULIA CĂTĂLINA. Opoziţia parlamentară
românească : 1990-2004 / Crăciun Iulia. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-767-6
94(498)"1990/2004"
328.123(498)"1990/2003"
CIP 2009-5394


418 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2202 - Decembrie 89 : mărturii / ed. de Miodrag Milin, Adrian Kali. -
Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0044-2
94(498)"1989.12"
CIP 2009-4015

2203 - DIMIANU, GRAŢIELA. File din istoria localităţii "Crişan" :
monografie / Dimianu Graţiela, Ciocoiu Felicia Florentina. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-228-0
94(498 Crişan)
CIP 2009-4482

2204 - DJUVARA, NEAGU. Thocomerius-Negru Vodă : un voivod de
origine cumană la începuturile Ţării Româneşti / Neagu Djuvara. - Bucureşti :
Humanitas, 2009
Index
ISBN 978-973-50-2441-3
94(498.1)"13"Negru Vodă
929 Negru Vodă
CIP 2009-3914

2205 - DRAGOŞ, FELICIA. Oradea şi Bihorul la cumpăna dintre
totalitarismul comunist şi democraţie : (1987-1992) / Felicia Dragoş. - Oradea :
Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-40-3
94(498-35 Bihor)
CIP 2009-3480

2206 - DUMITRU, VIOREL-GEORGIAN. România în context
european la începutul secolului XX / prof. drd. Viorel Georgian Dumitru. -
Bacău : EduSoft, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1882-13-0
94(498)
CIP 2009-5064


CIP 419
2207 - GALEA, PAVEL. În straie de moţ : povestire istorică despre
Nicolae Bălcescu / Pavel Galea. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2009
ISBN 978-973-664-317-0
94(498)"18" Bălcescu,N.(0:82-32)
821.135.1-32
CIP 2009-3789

2208 - GEANTĂ, CONSTANTIN. Puterea cuvântului / Constantin
Geantă. - Râmnicu-Vâlcea : Silviana, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92049-0-0
94(498)
CIP 2009-4408

2209 - ILIE, DANIELA. Evoluţia proprietăţii tărăneşti din Oltenia în
secolul al XIX-lea / dr. Daniela Ilie. - Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea
pentru Toţi", 2009
ISBN 978-973-1994-02-4
94(498.2)
CIP 2009-4016

2210 - ILIE, REMUS. Râşnovul şi Cetatea Râşnovului : ghid istoric /
Remus Ilie. - Braşov : Pastel, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8944-91-6
94(498 Râşnov)(036)(091)
CIP 2009-5242

2211 - ISAC, VIRGINIA. Principesa Elena Cuza : corespondenţă şi
acte (1840-1909) / Virginia Isac, Aurica Ichim. - Iaşi : Junimea, 2009
ISBN 978-973-37-1362-3
94(498.3)"18" Cuza,E.(094)
929 Cuza,E.
CIP 2009-5234


420 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2212 - ISAR, NICOLAE. Istoria modernă a românilor / prof. univ. dr.
Nicolae Isar. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
Mâine", 2005-
vol.
ISBN 973-725-239-X
Partea a 3-a : 1878-1918. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-163-404-3
94(498)"1774/1848"(075.8)
CIP 2009-4127

2213 - Istoria comunismului din România : documente : perioada
Gheorghiu-Dej : (1945-1965) / Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii
Comuniste din România ; ed.: Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goşu. -
Bucureşti : Humanitas, 2009
Index
ISBN 978-973-50-2455-0
94(498)"1945/1965"
CIP 2009-4804

2214 - Istoria României : pregătirea examenului pentru admiterea la
Academia de poliţie / Liviu Lazăr (coord.). - Piteşti : Nomina, 2009
ISBN 978-606-535-002-1
94(498)(079.1)
371.27:378
CIP 2009-3543

2215 - Istoria Transilvaniei / coord.: Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler ;
autori: Mihai Bărbulescu, Grigore P. Pop, Anton E. Dörner. - Bucureşti : Editura
Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009-
vol.
ISBN 978-973-7784-29-2
Vol. 1 : Până la 1541. - 2009. - Bibliogr. - Indici. - ISBN
978-973-7784-39-1
94(498.4)
CIP 2009-3537


CIP 421
2216 - În spiritul Europei moderne : administraţia şi confesiunile din
Transilvania în perioada reformistului Terezian şi Iosefin (1740-1790) / coord.:
Remus Câmpeanu, Anca Câmpian ; autori: Varga Attila, Greta-Monica Miron,
Mirela Popa-Andrei, Dörner Anton. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană,
2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-610-871-6
94(498.4)"17"
CIP 2009-5352

2217 - LĂZĂRONIU, GHEORGHE. Calvarul / Gheorghe Lăzăroniu. -
Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2009
ISBN 978-973-7869-89-0
94(498)
CIP 2009-4380

2218 - LĂZĂRONIU, GHEORGHE. Capcana / Gheorghe Lăzăroniu. -
Drobeta-Turnu-Severin : Editura Şte, 2009
ISBN 978-973-7869-84-5.
94(498)
CIP 2009-4375

2219 - LĂZĂRONIU, GHEORGHE. Caruselul tratativelor secrete /
Gheorghe Lăzăroniu. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2009
ISBN 978-973-7869-86-9
94(498)
CIP 2009-4377

2220 - LĂZĂRONIU, GHEORGHE. Complotul / Gheorghe
Lăzăroniu. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2009
ISBN 978-973-7869-87-6
94(498)
CIP 2009-4378

2221 - LĂZĂRONIU, GHEORGHE. Ionel Brătianu : omul meandrelor
politice / Gheorghe Lăzăroniu. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2009
ISBN 978-973-7869-82-1
94(498)"19" Brătianu,I.
929 Brătianu,I. CIP 2009-4373

422 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2222 - LĂZĂRONIU, GHEORGHE. Mareşalul Antonescu : un erou
sacrificat / Gheorghe Lăzăroniu. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2009
ISBN 978-973-7869-81-4
94(498)"19" Antonescu,I.
929 Antonescu,I.
CIP 2009-4372

2223 - LĂZĂRONIU, GHEORGHE. Mihai I : sfârşit fără glorie /
Gheorghe Lăzăroniu. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2009
ISBN 978-973-7869-80-7
94(498)"19" Mihai I
929 Mihai I
CIP 2009-4371

2224 - LĂZĂRONIU, GHEORGHE. Prigoana / Gheorghe Lăzăroniu. -
Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2009
ISBN 978-973-7869-85-2
94(498)
CIP 2009-4376

2225 - LĂZĂRONIU, GHEORGHE. Teroarea / Gheorghe Lăzăroniu. -
Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef, 2009
ISBN 978-973-7869-83-8
94(498)
CIP 2009-4374

2226 - MANOLE, GICĂ. Ştefan cel Mare / Gică Manole. - Botoşani :
Geea, 2009
ISBN 978-973-8233-94-2
94(498.3)"14" Ştefan cel Mare
929 Ştefan cel Mare
CIP 2009-4655

2227 - MARINESCU, AUREL SERGIU. O contribuţie la istoria
exilului românesc / Aurel Sergiu Marinescu. - Bucureşti : Vremea, 1999-
vol.
ISBN 973-9423-32-9
Vol. 9. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-645-332-8
314.743(498:100)"1944/1989"
94(=135.1)(100)"1944/1989" CIP 2009-5373

CIP 423
2228 - MĂRGEANU, CONSTANTIN. Din istoria unui sat - Runcşor,
com. Bala, jud. Mehedinţi / Constantin Mărgeanu. - Bucureşti : Editura
Perpessicius, 2009
ISBN 978-606-8065-01-4
94(498 Runcşor)
CIP 2009-5380

2229 - MILOTINESCU, IRINA. Craiova în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial / Irina Milotinescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-257-0
94(498 Craiova)"1939/1944"
CIP 2009-5119

2230 - Mircea cel Mare : scutul Europei / Fănuş Neagu, Alexandru V.
Diţă, Virgil Joiţa, ... - Bucureşti : Roza Vânturilor, 2009
ISBN 978-973-1835-20-7
94(498.1)"14" Mircea cel Mare
929 Mircea cel Mare
CIP 2009-4632

2231 - NOVAC, LUCIA. Istoria românilor : sinteze pentru pregătirea
examenelor de bacalaureat, admitere la Academia de Poliţie, admitere la Facultatea
de Administraţie Publică (SNSPA) / Lucia Novac. - Bucureşti : Cavallioti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7622-83-9
94(498)(075.35)
371.278.9:373.5
CIP 2009-4972

2232 - NOVAC, LUCIA. Istoria românilor : teste pentru pregătirea
examenelor de admitere la Academia de Poliţie, admitere la Facultatea de
Administraţie Publică (SNSPA) : actualizat 2009 / Lucia Novac. - Bucureşti :
Cavallioti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7622-84-6
94(498)(075.35)
CIP 2009-4971


424 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
2233 - OCHESCU, MARIA. Istorie : bacalaureat 2009 : aplicaţii,
propuneri de subiecte cu rezolvări / Maria Ochescu, Ecaterina Stănescu. -
Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2416-1
94(498)(075.35)(079.1)
371.279.8:373.5
CIP 2009-5768

2234 - OŢETEA, RĂZVAN ALEXANDRU. Concepţia istoricilor
români despre caracterul iniţial al oraşelor medievale româneşti cu o privire
specială asupra acelora de la răsărit de Carpaţi / Răzvan-Alexandru Oţetea. -
Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8928-92-3
94(498)"13/15"
CIP 2009-5307

2235 - STĂNIŞOR, IOAN. Prin Săliştea de altădată / Ioan Stănişor. -
Sibiu : Salgo, 2009
ISBN 978-973-88927-5-0
94(498 Săliştea)"18"(0:82-94)
821.135.1-94
CIP 2009-5240

2236 - Sugestii de rezolvare pentru proba de Istorie : itemi propuşi de
către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul
Preuniversitar la 1 martie 2009 / Liviu Lazăr (coord.). - Piteşti : Nomina, 2009
ISBN 978-606-535-007-6
94(498)(075.35)(079.1)
371.279.8:373.5
CIP 2009-4071

2237 - SZABÓ CSABA. Jó Sándor Margarétái / Szabó Csaba. - Cluj-
Napoca : Világhírnév, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92082-1-2
94(498.3)
CIP 2009-4919


CIP 425
2238 - ŞERBĂNESCU, DONE. Momente din istoria Olteniţei / Done
Şerbănescu. - Călăraşi : Agora, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8295-82-7
94(498 Olteniţa)(091)
CIP 2009-5273

2239 - VERGATTI, RADU ŞTEFAN. Neagoe Basarab : viaţa, domnia,
opera / Radu Ştefan Vergatti. - Curtea de Argeş : Editura Episcopiei Argeşului şi
Muscelului, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88893-5-4
94(498.1)"15" Neagoe Basarab
929 Neagoe Basarab
CIP 2009-5294426 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
INDEX DE NUME

A

Abaza, Carmen - 654, 706
Abăluţă, Constantin - 1524
Abbou, Claude - 1073
Abdul-Gelil, Geavidan - 788-790
Acatincăi, Stelian - 958
Acatrinei, Nicoleta - 929
Achim, Sorin Adrian - 1242
Acu, Dumitru (coord.) - 799
Adam, Maria (pref.) - 1887
Adamescu, Cezarina - 1746
Adameşteanu, Gabriela (pref.) - 1728
Aducovschi, Daniela - 1369
Adumitrăcesei, Ioan - 488
Ady Endre - 2115
Agachi, Şerban Paul - 734
Agârbiceanu, Ion - 1747
Agee, James - 1606
Agop, Maricel - 860
Agoutin, Carmen (trad.) - 437
Agrigoroaiei, Valentina (pref.) - 1530
Aigner, Clemens - 1073
Airinei, Mihaela - 1508
Ajtay Ferenc - 1370, 2166
Albăstroiu, Elena-Simona - 1309
Albert Etele - 886
Albert, Lidia - 1748
Albertini, Franco - 1396
Albu, Adina - 656-657
Albu, Angela - 1085
Albu, Mihaela - 82, 1749
Albu, Petrişor - 1371
Aldea, Adrian - 1073
Aldea, Luminiţa - 1750
Alecsandri, Vasile - 1751-1752
Alecu, Iulian - 481
Aleksandrowicz, Beata - 999-1000
Alexa, Sofia - 1753

CIP 427
Alexakis, Vassilis - 2098
Alexandrescu, Ozana - 1038
Alexandrescu, Petruş (coord.) - 833-835, 874-875
Alexandru, Nicolae Dumitru - 1086
Alexandru, Vasile - 658
Alexiev, Serafim - 269
Alexoi Shili, Cornelia (trad.) - 1662, 1694
Allen, David F. - 184
Allen, Mark - 185
Almási Robert - 1255
Almăşan, Adriana - 537
Amarie, Marin (foto.) - 81
Anar - 2091
Anastasiu Bâzgan, Cornelia - 1754
Anca, Maria (coord.) - 228
Ancăr, Virgiliu - 1073
Ancuţa, Codrina - 1009
Andersen, Hans Christian - 95, 1603-1605
András Szilárd - 786
Andraşanu, Alexandru - 186
Andreescu, Val - 1755
Andrei Criteanul, st. - 270
Andrei, Dumitru Mihai - 788-790
Andrei, Elena - 660
Andrei, Marin - 945
Andreica, Florica - 1756
Andreşan-Grigoriu, Beatrice (trad.) -- 52
Andreşescu, Maria-Magdalena - 1080
Andriescu, Miruna (trad.) - 650
Andriescu, Radu (trad.) - 650
Andrioni, Felicia - 645
Androne, Paul - 1471, 1506
Andronie, Maria - 28
Andronie Bejat, Daniela - 1, 1525
Anghel, Doina (trad.) - 191, 202
Anghel, Georgiana - 1206
Anghel, Liliana (pref.) - 1722
Anghel, Răzvan - 513
Anghel, Remus Gabriel - 387
Anghel, Rodica - 1073
Anghel, Sorin - 917

428 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Anghelache, Constantin - 378, 1194
Anghelache, Constantin (coord.) - 484
Anghelache, Constantin Silviu - 378
Anghelescu, Dan - 1757
Anghelescu, Mihaela - 707
Anghelescu, Nadia - 2185
Anghene, Şerban - 1758
Anton, Ana Cristina - 1073
Anton, Dörner - 2216
Anton, Liviu Eugen - 1102
Anton, Sorin - 450
Antonescu, Ana (trad.) - 1718
Antonescu, Dinu (coord.) - 1073
Antonie de Suroj, mitropolit - 271
Antonie, Denisa - 1526
Antoniu, Irinel (trad.) - 188
Antoniu, Tanţi (trad.) - 1614
Antunes, António Lobo - 1740
Apan, Adrian - 2135
Apan, Mihai - 2135
Apostol, Valentin - 1136
Apostol, Vasile - 2197
Aprodu, Gabriel - 1073
Aqualusa, José Eduardo - 1741
Aquilecchia, Giovanni (ed.) - 1709
Arbunescu, Alexandru - 81
Arcălean, Irina - 1761
Ardelean, Augustin - 957
Ardelean, Aurel - 945
Ardelean, Carmen (trad.) - 222
Ardelean, Cristina (trad.) - 957
Ardelean, Delia - 661
Ardelean, Delia Mariana - 187
Ardelean, Erika Diana - 1087
Ardelean, Ioan, senior - 2134
Ardelean, Livia (ed.) - 2191
Ardelean, Mircea - 1073
Ardeleanu, Mihaela - 978
Ardeleanu, Sanda-Maria (coord.) - 1402
Ardeleanu, Vasile - 978
Argintescu-Amza, Gina (trad.) - 197

CIP 429
Arhip, George - 1762
Ariton, Emil - 787
Armeanu, Daniel - 451
Arsene-Onu, Cristina - 1414
Arsenie Papacioc, arhimandrit - 273
Arta şi publicul nou. Sesiune de comunicări ştiinţifice (11 ; 2009 ; Iaşi) - 1304
Artagea, Andreea - 2028
Artene, Eliza M. - 1356
Arvătescu, Dan Gabriel (ed. şt. ; pref.) - 619
Asănăchescu, Claudia (trad.) - 1656
Aslău, Titus - 1255
Asmarandei, Alexandru (trad.) - 2108
Asociaţia Română a Electricienilor (Bucureşti) - 1112
Atanasiu, Adrian - 233
Aulnoy, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville - 1514
Austin, Phylis - 1001
Avanu, George - 2167
Avram, Cezar - 406
Avram, Marioara - 1269
Avram, Mioara - 1256
Ayer, Alfred Jules - 173
Azap, Ioan-Pavel (pref.) - 1978
Azzopardi, Gilles - 229

B

Bacaci, Alexandru - 514
Bacârea, Anca - 968
Bacârea, Vladimir - 968
Baciu, Anca-Mihaela - 1156
Baciu, Gheorghe - 1552
Baconsky, Teodor - 83
Bacula, Mariana - 788-790
Bacus, Anne - 188
Badea, Alina - 1763
Badea, Elvira - 976
Badea, Maria Nicoleta - 916
Badea, Mihaela - 1195
Badea, Radu - 1040
Badea, Victoria - 931, 971
Bagyinszki Gyula - 1101

430 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Bahrin, Dorel - 612
Baias, Flavius A. - 580
Bailey, Brian J. - 274
Bajaj, V. R. - 1024
Bako, Elena Dana - 511
Balaş, Cristel - 1416
Balaş, Orlando - 1415-1416
Balogh Brigitta - 161
Balogh Csilla-Tünde - 662
Balogh Enikő B. - 662
Balotă, Mariana (trad.) - 1622
Baltă, Nicolae (trad.) - 1641
Bán, Iosif - 1253-1254
Banks, Phyllis - 1607
Banu, Gabriela (trad.) - 1742
Bara, Camelia - 932-933
Bara, Lucian - 979
Bara, Vasile - 1196
Barac, Dumitru - 799
Barbu, Amelia - 1496
Barbu, Ana Maria - 1472
Barbu, Constantin (ed.) - 1581, 1590
Barbu, Cristina Marinela (trad.) - 189
Barbu, Laura - 663-664
Barbu, Liviu - 1528-1529
Barbu, Mircea Ilie - 386
Barbu, Sandu (trad.) - 1001
Barbu, Valeriu D. G. - 1764
Barbu-Mititelu, Verginica (trad.) - 1674
Bardac, Dorin - 1071, 1075
Baricco, Alessandro - 1705
Barna, Flavia - 452
Baron, Constantin - 7
Baron, Ovidiu - 1765
Barta Hilde (trad.) - 302
Bartoş, Daniela (coord.) - 1061
Baslwick, Jack O. - 275
Baslwick, Judith K. - 275
Bastian, Hans-Werner - 1137
Batovici, Dan (trad.) - 246
Baum, Frank - 1608

CIP 431
Baya, Adina - 1275
Baya, Alexandru - 1102
Bazac, Mihaela - 1061
Băcilă, Florina-Maria - 1473
Bădescu, Gheorghe - 1197
Bădescu, Ilie (pref.) - 376
Bădilă, Mircea - 516
Bădiţoiu, Vintilă - 1100
Bădulescu, Ioana (trad.) - 226
Bădulescu, Mihai - 9-10
Băeş, Radu - 72
Băguţ, Ciprian - 791
Băguţ, Mihaela - 791
Băhnăreanu, Cristian - 1093
Băietu, Doiniţa - 674
Băisan, Lavinia - 702-703
Băjău, Constantin - 276
Băjenaru, Anca (trad.) - 1182
Bălan, George - 1766
Bălan, George - 1198
Bălan, Ioan Dan - 1767
Bălan, Ion - 566
Bălan, Luminiţa (trad. ; pref. ; ed. şt.) - 375
Bălan, Sergiu - 174
Bălan, Sorin - 1768
Bălan, Vic. Virgil - 176
Bălan, Vladimir - 792
Bălaş Timar, Dana - 214
Bălă, Alina-Corina - 796
Bălăceanu-Stolnici, Constantin - 162
Bălăiţă, Raluca - 1530
Bălănescu, Claudia - 99
Bălănescu, Şerban - 1061
Bălţat, Mihai - 1770
Bălţat, Sanda - 1770
Bălţătescu, Ionela - 576
Bănăţeanu, Marius - 1073
Bănică, Loredana - 1003
Băra, Eva - 1098
Bărbos, Adrian - 1073
Bărbuceanu, Constantin - 1771-1775

432 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Bărbuceanu, Tatiana - 1775
Bărbulescu, Mihai - 2215
Bărîcă, Aura - 1512
Bârzu, Ligia - 2184
Beaugrand, Honoré - 1716
Bednarovschi, Angela (trad.) - 754
Behar, Nina - 1357
Bei, Mariana-Florica - 980, 1281
Bejan, Cristian - 1776
Bejan, Daniela - 702-703
Bejan, Gheorghe - 1396
Bejenariu, Gabriela Alina - 2168
Beldiman, Ioana - 1327
Belei, Cristian (coord.) - 1436
Belinschi-Grădinaru, Claudia - 1318
Bellamy, Guy - 1609
Bellu, Ştefan - 2198
Ben-Shahar, Tal - 189
Bena, Maria (coord.) - 741
Benea, Ciprian Beniamin - 1243
Benea, Lidia - 906
Benedek Elek - 1531, 2116
Benedict Stancu, ieromonah (antolog.) - 259
Benedict Stancu, ieromonah (ed. şt.) - 273
Benedict XVI, papă - 277-278
Benga, Cristina - 279
Benton, Michael (coord.) - 193
Berechet, Daniela - 837-841
Berechet, Florian - 837-840
Berechet, Florin - 841
Berescu, Magdalena - 162
Berger, Daniela - 907
Berger, Lisa - 204
Berindei, Mihnea (ed.) - 2213
Berk, Sheryl - 201
Berteanu, Laura Maria (trad.) - 1684
Best, Roger J. - 650
Bevere, John - 280
Beznă, Marinela - 1027
Beznea, Lucian (ed.) - 800
Bibb, Sally - 454

CIP 433
Bică, Elena Cătălina - 1028
Bichir, Ioana (trad.) - 1681
Bida, Cristina - 1474-1475
Bidireanu, Mădălina - 873
Bitay Enikő - 1101
Bitay Enikő Magdolna - 752
Bitoleanu, Ion - 407
Bitoleanu, Ion (coord.) - 406
Bîltac, Gheorghe - 1004
Bîrle, Delia - 200
Bîrsan, Corneliu (coord.) - 543
Bîrsanu, Roxana (trad.) - 2189
Bjorkman, Steve (il.) - 764
Blanchard, Kenneth - 1199
Bleandă, Lidia - 2149
Blebea, Laura (trad.) - 1638
Boajă, Minică - 505
Boarnă, Ecaterina - 48
Bobăilă, Iulia (trad.) - 1565
Boblea, Gheorghe - 388
Boboc, Alexandru (ed. şt.) - 179
Boboc, Alexandru (trad. ; postf.) - 167
Boboc, Gheorghe - 1029
Boboc, Ion - 1200
Boboc, Paraschiva - 1397
Boboc, Viorica - 1200
Bobu, Valeria - 1777
Boccaccio, Giovanni - 1706
Bociort, Doris Lavinia - 1778
Bócsa Éva - 190
Bocşan, Nicolae (coord.) - 301
Bocşan, Nicolae (ed. ; pref.) - 1933
Bocuţ, Nicoleta - 844-845
Bodea, Dan - 2199
Bodea, Irina Paula - 1779
Bodei, Remo - 1707
Bodnari, Iulia (trad.) - 77
Bodó Márta - 665
Boeriu, Eta (trad.) - 1706
Boeselager, Philipp von - 2186
Bogdan, Elena - 1394

434 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Bogdan, Mădălina - 1476-1477
Bogdan, Sergiu - 517
Boghici, Cristina - 666
Boissier, Émile - 1717
Boişteanu, Paul Corneliu - 1288
Boja, Radu - 1073
Bojan-Popescu, Simona - 1417, 1478
Bolat, Selma - 1508
Boldişor, Adrian - 1532
Bolintineanu, Sorin - 974
Bonchiş, Elena (coord.) - 200
Bondoc, Dorel - 2131
Bontea, Nicuşor Sebastian - 1244
Bontic, Nicolae - 613
Borcea, Liviu - 2135
Borcsa János - 1533
Bordei, Marian - 1283
Bordeianu, Gabriela Daniela - 1201
Bordeianu, Ion - 1073
Boroi Gabiel - 515
Boroi, Gabriel - 537
Boroiu, Cristina - 533
Boroş, Denisa - 200
Boroş, Lăcrămioara - 667
Borsi Imre Lóránt - 2117
Borteanu, Geta - 1784
Borţun, Alina Elena - 1418
Borundel, Corneliu - 1030
Borza, Cosmin - 1495
Bosco, Federica - 1708
Bossun, George - 1780
Bostan, Ilie - 1319
Boşca, Grigore - 536
Bota, Diana - 1031
Boteanu, Eugenia - 1781
Botezatu, Emanuel (trad.) - 2195
Both, Roxana - 1105
Botnaru, Liuba - 687
Botoşaru, Carmen (trad.) - 1639
Boudon, Raymond (pref.) - 412
Boulad, Michelle (il.) - 1701

CIP 435
Boulescu, Mircea - 1259
Bour, Octavian - 1320
Bouraoui, Nina - 1718
Bourbeau, Lise - 191-192
Bourceanu, Gelu - 908
Boyer, Alain (il.) - 961
Brabiescu Călinescu, Luminiţa - 1373
Brad, Silviu - 975
Bradu, Mircea - 1381
Brag, Rémi - 68
Brais, Aura - 1513, 1534, 2173-2174
Brais, Aura (trad.) - 1710
Bran, Florina - 495
Branson, Richard - 455
Brants, C. H. - 523
Braşoveanu, Diana - 793
Braşoveanu, Iulian - 456
Braşoveanu, Valeriu - 793
Bratu, Ion - 629, 1782
Bratu, Ovidiu - 1053
Bratu, Răducu - 505
Bratu, Ştefan - 505
Bratu, Tiberiu - 1073
Bratu-Elian, Smaranda (ed. ; trad.) - 1709
Brădăţan, Aura (ed. şt.) - 954
Brăescu-Silvestri, Mariana (coord.) - 1527
Brăiliţă, Mircea - 1783
Brătianu, Constantin (coord.) - 1262
Brânda, Nicolae (coord.) - 2135
Brânduşoiu, Irina-Monica (trad.) - 1659
Brânzei, Dan - 794-795
Breabăn, Iuliana Gabriela - 772
Breabăn, Mariţa - 1784
Breban, Nicolae - 1785
Breban, Nicolae (trad.) - 1699
Brebenar, Gheorghiţă - 1786
Brebu, Floarea-Maria - 796
Breda, François (pref.) - 372
Brehar, Felix Mircea - 1073
Brezeanu, Petre - 1202
Briciu, Sorin - 464, 1257

436 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Brînzănescu, Vasile (ed.) - 800
Brock, Anne - 1610
Bronkema, Yazmin - 714
Brown, Christina - 364
Brown, Rande - 2103
Bruno, Giordano - 1709
Brusanowski, Paul - 365
Brusset, Bernard - 1005
Bucă, Marin - 1479
Bucea-Manea-Ţoniş, Radu - 386
Bucea-Manea-Ţoniş, Roxana - 386
Bucescu, Eduard - 1441-1442
Buckingham, Marcus - 1032
Bucşă, Radu Cristian - 1260
Bucur, Alexandru (coord.) - 1073
Bucur, Amelia - 799, 852-853
Bucur, Ioan - 734
Bucur, Liana - 1203
Bucurean, Mirela - 1204
Bucureanu, Anamaria - 515
Bucurenciu, Simona - 797
Budescu-Ciubotaru, Elena - 1787
Budui, Mihaela (trad.) - 194
Buga, Ion - 281, 1788
Bugă, Ana Maria - 1062
Buglea, Alexandru - 1205
Bugudui, Elena - 378
Buhociu, Elena - 1019
Buia, Grigore - 922
Buja, Anca (trad.) - 219
Bulai, Diamanta Luminiţa - 668, 740, 1228
Bulat, Virgil (ed. şt.) - 1981
Bulea, Aurora (trad.) - 2098
Bulucea, Dumitru - 1028
Bungărzan, Petru - 1789
Búrca, Gráinne de - 526
Burcă, Ioan - 1372
Burduşel, Gheorghe - 1790
Burlacu, Adrian - 11
Burlacu, Daniela - 1261
Burlacu, Ştefan - 8

CIP 437
Burlan, Vasile - 1118
Burtea, Viorica - 842-843
Buşe, Luminiţa - 952
Butac, Livia Maria - 1291
Bute, Ioan - 354
Butoarcă, Antoaneta - 1100
Butoi, Tudorel - 518
Buţă, Dorica - 707
Buzea, Constanţa - 1791
Buzenchi, Lucica (antolog.) - 1517-1519

C

Cadicheanu, Nicoleta - 921
Caia, Ana - 1792
Calangiu, Anca (trad.) - 961
Calcan, Gheorghe - 614
Calciu, Maria - 1793
Calea, Sorin - 1794
Calude, Cristian (ed.) - 800
Camen, Daniel - 1245
Canahai, Dana-Maria (trad.) - 168
Canavaggio, Pierre - 284, 753
Cantuniari, Ileana (trad.) - 1734
Caragea, Anton - 69
Caragiale, Ion Luca - 1795-1796
Caraiani, Gheorghe - 1246
Caraman, Dumitru - 1797
Caraman, Gherghina - 687
Carpen, R. N. (red.) - 1817
Carrere D'Encausse, Helene - 2187
Carroll, Lewis - 1611-1614
Carson, Benjamin S. - 1615
Carter, Philip - 223
Casasin, Alberto (ed.) - 261, 883, 934, 963, 1305, 1352, 1558, 2154, 2180
Casaş-Costa, Margareta - 1798
Catalui, Iulian (pref.) - 695
Cataramă, Delia - 453
Catrina, Gabriela - 1494
Cazacu, Ana-Maria - 1419-1420
Cazanacli, Maria (trad.) - 2179

438 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Călimoceanu, Costin (il.) - 2112
Călin, Adina (trad.) - 1673
Călin, Vera (trad.) - 1629
Călinescu, Daniela-Mihaela (trad.) - 1632
Călinescu, George - 1590, 1799-1800
Călinescu, George - 1373
Căpăţână, Camelia - 773
Căpraru, Nora - 969
Căprărescu, Gheorghiţa - 1206
Căpruciu, Dan - 1801
Căpuşanu, Georgeta - 1802
Cărăşel, Ioan (pref.) - 353
Cătălin, Vasile - 2197
Cătăneţ, Alina - 497
Câmpean, Viorel (ed.) - 2134
Câmpeanu, Florin - 981
Câmpeanu, Remus (coord.) - 2216
Câmpian, Anca (coord.) - 2216
Cândea, Bogdan (trad.) - 324
Cândea, Eugenia (trad.) - 324
Cândea, Melinda - 1394
Cârcu, Anca - 866
Cârja, Ion (coord.) - 301
Cârja, Ion (ed. ; pref.) - 1933
Cârlugea, Zenovie - 1321
Cebzan, Ciprian - 970
Cenaclul "Aethicus" (Timişoara) - 1805
Centrul de Cercetare "Estetică şi creaţie artistică" (Iaşi) - 1304
Ceobanu, Ciprian - 1218
Cepoiu, Andreea-Loreta - 482
Cerbu, Valer - 973
Cercasov, Cornelia - 1006
Cercel, Sevastian (coord.) - 515
Cereanu, Marinela - 1421
Cernea, Mihai - 1082
Cernescu, Costin - 1007
Ceunaş, Gigliola - 1535-1536
Cevei, Mariana - 1008
Chapman, Keith - 113-114
Cheagă, Claudia - 519
Cheagă, Dumitru - 519

CIP 439
Chelu, Marius - 1121
Chelu, Ramona-Teodora - 2136
Cherata, Lucian - 175
Cherecheş, Ioan - 1806-1807
Chereji, Anca - 1082
Cheşcă, Antonella - 935
Cheşcu, Gabriel (trad.) - 1438
Cheţe, Emil Victor - 615
Cheval, Sorin - 2162
Chican, Dumitru (trad. ; pref.) - 2100
Chicea, Dan - 887-888
Child, Lincoln - 1670
Chintescu, Maria-Cristina - 1422
Chiorean, Măriuca (coord.) - 675
Chipăilă, Ion - 520
Chiper, Sorina (trad.) - 1630
Chipirliu, Daniela - 12
Chiran, Gabriela - 1480
Chirculescu, Carmen (trad.) - 997
Chiriac, Gabriel - 1808
Chiriacescu, Rodica (trad.) - 1005
Chirian, Rita (trad.) - 1719
Chirieac, Rodica - 1009
Chirila, Florena Lavinia - 1423
Chirilă, Lucian - 1073
Chirilă, Mariana - 1374
Chiriloaie, Maria - 736
Chiriţă, Elisabeta (trad.) - 370
Chiriţă, Marius Cosmin - 287-288
Chirovici, Eugen Ovidiu - 408
Chirteş, Gabriela (coord.) - 699
Chisăliţă, Dumitru - 1282
Chisăliţă, Ion - 1100
Chiş, Alexandru - 1099
Chiş, Vasile (ed.) - 735
Chişa, Elisabeta - 1809
Chitoşcă, Marius (trad.) - 211
Chivu, Catrina - 1207
Chivu, Marius - 1810
Cialdini, Robert B. - 194
Ciauşanu, Gh. F. - 767

440 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Cicani, Delia - 1811
Cicort-Lucaciu, Alfred-Ştefan - 959-960
Cimpoiaşu, Raluca (trad.) - 982
Cinca, Ion - 946
Cinezan, Vladimir - 1812
Cioabă, Claudia-Alina - 389
Cioabă, Ionel - 409
Cioancă, Marius - 195
Cioară, Ioan - 1813
Cioată, Vasile George - 13
Ciobanu, Aurel - 521
Ciobanu, Carla - 976
Ciobanu, Gheorghe - 511
Ciobanu, Iulia Brânduşa - 889
Ciobanu, Petruţ - 521
Ciobanu, Tiberiu - 2200
Ciobanu, Veniamin (ed.) - 2188
Ciobotaru, Anca Doina - 1358
Ciobotaru, Ticuşor - 1141
Cioca, Marius - 14
Ciocan Anişoara - 1283
Ciocan, Lucian Toma - 1073
Ciocârlie, Horia - 15
Ciocioi, Gheorghiţă (trad.) - 269, 356
Cioclei, Valerian (ed.) - 581
Ciocoiu, Felicia - 890, 2203
Ciocoiu, Georgeta - 1322
Ciocoiu, Mariana - 522
Ciolac, Mariana-Ramona - 1208
Ciolan, Alexandru (trad.) - 2182
Cioponea, Nicolae - 683
Ciopraga, Constantin (pref.) - 1988
Ciora, Ion Liviu - 436
Cioran, Angelica - 798
Ciorbaru, Adriana (trad.) - 204
Ciornei, Alexandra-Catrina - 1398, 1424
Cioroianu, Ionel O. - 1814
Cirin, Florentina - 669
Cismaş, Călin - 669
Cistelecan, Alex. Al. (trad.) - 1707
Cistelecan, Ioana - 1586

CIP 441
Cişmaş, Angela (trad.) - 289
Cişmilianu, Mihaela - 987
Ciubotaru, Cristina-Elena (tab. cronologic) - 246
Ciubotaru, Florin - 1323
Ciubotaru, Ion H. - 1347
Ciucanu, Mirela (il.) - 2015
Ciucă, Aurora - 586
Ciucă, Constantin - 1815
Ciucă, Valentin (pref.) - 2017
Ciucă, Valerius M. - 586
Ciuche, Adrian - 1073
Ciuchindel, Luminiţa - 1537
Ciuculescu, Carmen - 936
Ciuncu, Graţiela - 196
Ciungu, Petre - 730
Ciupercă, Cristian - 390
Ciurea, Alexandru Vladimir (coord.) - 1073
Cîrjeu Gogan, Aurelian - 1010
Cîrstea, Marusia - 421
Cîrstoi, Livia - 774
Cîtu, Florentina - 1425
Clejanu, Steliana - 1426
Clipa, Raluca-Irina - 1209
Clitnovici, Gelu-Gheorghe - 1312
Clonţea, Procopie - 1448
Cloulas, Ivan - 289
Clow, Barbara Hand - 163
Clow, Gerry - 163
Cmeciu, Camelia - 1399
Coajă, Gabriela - 16
Coandă, George - 84
Coande, Nicolae - 1816
Cobuz, Adina (trad.) - 245
Cocan, Cornelia - 670
Cocârţă, Luminiţa (trad.) - 1630
Cocioc, Paul - 429
Codiţă, Cornel (pref.) - 1243
Codrescu, Constantin - 1817
Codrescu, Răzvan - 290
Codrina, Ancuţa - 1033
Codru-Drăguşanu, Ion - 1818

442 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Coelho, Paulo - 1742-1743
Cofaş, Elena - 17
Coge, Marius - 1819
Cojocariu, Dănuţ - 946
Cojocaru, Dan - 1820
Cojocaru, Dragoş (trad.) - 1705
Colă, Florica - 1176
Colă, Mugurel - 1176
Colceag, Gelu - 1359
Colfescu, Silvia (ed.) - 1643
Collins, Harper - 2153
Collins, Suzanne - 1618
Collodi, Carlo - 115, 1710
Coloşenco, Mircea (pref.) - 2007, 2009
Coman, Adorata Elena - 1034
Coman, Claudiu (coord.) - 405
Coman, Codrin - 1343
Coman, Lavinia - 1344
Coman, Mihai - 755
Coman, Paul - 538
Coman, Teodora Camelia - 1073
Comarnescu, Petru (trad.) - 1683
Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România
(Bucureşti) - 2213
Comişel, Ecaterina - 1400
Companis, Iulia - 1131
Comşa, Carmen Camelia (trad.) - 1634
Comşa, Corina Nicoleta (coord.) - 404
Comşa, Marin - 490
Concurs Interjudeţean de Matematică "Gheorghe Lazăr" (1-9 ; 1988-2008 ; Sibiu) -
799
Congress of Romanian mathematicians (6 ; 2007 ; Bucureşti) - 800
Congresul Academiei internaţionale de drept comparat (2008 ; Mexico) - 523
Connolly, John - 1619
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării din România (Bucureşti) - 404
Constantin, Dumitru (trad.) - 1637
Constantin, Lenuţa - 987
Constantin, Luminiţa Daniela - 492
Constantin, Marian - 481
Constantin, P. - 1821
Constantin, Vlad Denis - 1036

CIP 443
Constantinescu, Alexandru - 891
Constantinescu, Constantin-Aurel - 1822
Constantinescu, Dumitru - 1210
Constantinescu, Gabriel (coord.) - 1035
Constantinescu, Grigore (pref.) - 1941
Constantinescu, Marian - 483
Constantinescu, Mihai (trad.) - 1025
Constantinescu, Mircea - 1360
Constantinescu, Nicolae (trad.) - 2181
Constantinescu, Ştefan (trad.) - 997
Constantinescu Montegaza, Teodora-Dana - 1538-1539
Constantiniu, Florin (pref.) - 627
Cook, Kerry - 1644
Cooper, Glenn - 1620
Corbu, Corina Emilia - 18-19
Corduneanu, Carmen (coord.) - 466
Cornea, Andrei (trad. ; ed. şt.) - 2090
Corneanu, Sorana (trad.) - 1660
Cornianu, Mărioara - 1056
Coroş, Robert - 734
Corsiuc, Olia-Maria - 524
Cortázar, Julio - 1735
Cosăceanu, Anca - 1427
Cosiis, Zodivita - 164
Cosma, Dragoş Ionel (coord.) - 771
Cosma, Mihaela (trad.) - 366
Cosma, Olimpiu S. (trad.) - 2012
Cosmin, Smaranda - 1823
Costin, Alina - 649
Coşa, Elena - 525
Coşbuc, George - 1824
Coşoveanu, Cristina - 1430
Coşovei, Ştefania - 1825
Cotigă, Constantin - 937, 1157
Cotin, Rodica - 1021
Cotor, Agapia - 1368
Cotuna, Otilia - 1149
Covaciu-Marcov, Severus-Daniel - 959-960
Covey, Stephen - 197
Cozea, Liana (coord.) - 1586
Cozmin, Marta - 1826

444 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Cracea, Elena - 1401
Craig, Paul - 526
Crăcea, Elena - 118
Crăcea, Elena (adapt.) - 2089
Crăciun, Elena-Simona (trad.) - 170
Crăciun, Eugen - 1037
Crăciun, Iulia Cătălina - 2201
Crăciun, Mariana - 1418, 1540
Crăciun, Mariana (trad. ; adapt.) - 95
Crăciun, Mariana (trad.) - 112, 119
Crăciun, Mihaela Carmen - 1827
Crăciun, Mihaela Daciana - 20
Crăciun, Petru - 457-458
Crăciunean, Laura Maria - 527, 587
Crăciunescu, Cătălin - 1375
Crăciunescu, Dumitru Adrian - 528
Crăciunoiu, Nicolae - 35
Creangă, Ion - 120-121, 1828-1830
Creţu, Tinca - 198
Crichton, Michael - 1621
Cristache, Gheorghe - 253
Cristea, Aurelia Nicoleta - 1011
Cristea, Dumitru - 1247
Cristea, Dumitru Horia -- 45
Cristea, Mihaela - 706, 749
Cristea, Oana (trad.) - 193, 1685
Cristea-Enache, Daniel (postf.) - 2056
Cristea Ifrim, Nicoleta - 1831
Cristescu, Ioana Manuela (trad.) - 261, 883, 934, 963, 1305, 1352, 1558, 2154,
2180
Cristescu, Maria - 801
Cristina, Romeo-Theodor (coord.) - 1080
Crişan, Emilia - 1051
Crişan, Ioan - 1832
Criza economică - previziune şi impact pentru România. Simpozion internaţional
(1 ;2009 ; Bucureşti) - 484
Crînganu, Dan - 1077-1078
Crotti, Evi - 199
Cruceru, Dan (coord.) - 484
Cruceru, Daniela (trad.) - 655
Csaba Lorinţ - 922

CIP 445
Csibi Vencel (trad.) - 822
Csinta, Thomas - 832
Csire Gabriella - 2118-2122
Cucoş, Constantin - 686
Cucu, Ramona - 2063
Cucui, Gabriel - 21
Cuilă, Pavel (trad.) - 1743
Cureteanu, Radu - 1211-1212
Curilă, Mircea - 22-23
Curilă, Sorin - 23
Cursaru, Nicolae - 1150-1151
Cuşa, Nicolae - 1833
Cuţitaru, Codrin Liviu - 1834
Cymbala, Jim - 1622

D

Dale, Magdalena - 1835
Damaschin, Mircea - 563
Damian, Cristian Alexandru (trad.) - 75
Damir, Petru - 1324
Daniel, Constantin - 176
Dantec, Maurice G. - 1719
Dariescu, Cosmin - 529
Dascălu, Cristina Emanuela - 1836
Dascălu, Monica - 803
Daudet, Alphonse - 1720
David, Oana - 530
David, Raluca Florina - 1837
Davidescu, Gheorghe - 1838
Dawkins, Richard - 938
Dăescu, Ionica - 672, 1376, 2137
Dănăilă, Georgeta - 859
Dănăilă, Sorina (coord.) - 1436
Dăncilă, Gheorghe - 1839
Dănciulescu, Daniel - 673
Dăneţ, Rodica-Mihaela - 802
Dănilă, Nicolae - 460
Dănilă, Veronica - 1317
Dănişor, Dan Claudiu (coord.) - 515
Dănişor, Diana - 554

446 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Dărăbăneanu, Raluca - 2063
Dăscălescu, Cosmina-Ecaterina - 674
Dăscălescu, Silvia (coord.) - 1482
De Coster, Charles - 1721
De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei - rezervaţie a biosferei :
75 ani. Simpozion aniversar (2009 ; Baia-Mare) - 776
De la tradiţional la modern. Simpozion Naţional (2009 ; Cluj-Napoca) - 675
Deac, Radu (coord.) - 1073
Deaconeasa, Niculina - 67
Deaconu, Daniela - 2170
Deatcu, Cătălin - 378
Degău, Ioan (coord.) - 2135
Dekker, Ted - 1623
Delagoicea, Ionel Gae - 1840
Delaney, Rain - 1183-1188
Delicostea, Laura (trad.) - 2105
Deliu, Adrian (trad.) - 1163, 1658
Dema, Alis - 1056
Demeter, Traian - 1158
Demian, Camelia - 1120
Desartovici, L. S. (ed.) - 264
Desjardins, Arnaud - 243
Despa, Elena Gabriela - 1038
Despa, Radu - 832
Diac, Georgeta (coord.) - 686
Diacenco, Andreea - 630
Diaconescu, Gheorghe - 531
Diaconescu, Mihai - 1841
Diaconu, Aurelian - 1194
Diaconu, Daniel Constantin - 923
Diaconu, Ioana Maria (trad.) - 1672
Diaconu, Ion - 573
Diaconu, Luminiţa - 1537
Diaconu, Nicoleta - 532
Dibu, Daniela - 804
Dickens, Charles - 1624-1633
Dicu, Petrică - 799
Didilescu, Cristian - 1051
Dieaconu, Daniel - 1313
Dilimoţ-Niţă, Silviu - 802
Dima, Bogdan (coord.) - 466

CIP 447
Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre. Comunicări ştiintifice (2009 ; Brăila) -
1541
Dimianu, Graţiela - 890, 953, 2203
Dimitriu, Alina (trad.) - 1307
Dimitriu, Georgeta Paula - 1842
Din, Roxana - 1495
Dincescu, Ştefan - 1483
Dinescu, Mircea - 1843
Dinică, Gheorghe - 1844
Dinu, Gheorghe - 533
Dinu, Mihai-Ştefan - 391
Dinu, Ştefan -- 184
Dinu-Marcu, Daniela-Elena - 1542
Diodiu, Lucian - 1106
Dipşe, Maria - 1264
Diţă, Alexandru V. - 2230
Diţă, Felicia Marinela - 1543
Dîrdală, Lucian Dumitru (trad.) - 2188
Dîrpeş, Iulian-Doruţ - 742
Dîrstariu, Maria-Cristina - 678, 728
Djuvara, Neagu - 234, 2204
Dobai István - 291
Doboş, Dan (trad.) - 1642
Dobre, Adrian - 411
Dobre, Adriana - 2149
Dobre, Gabriela Sonia - 1428
Dobre, Ion - 1221
Dobrea, Cătălin - 1213
Dobrescu, Anda Sabena - 1292
Dobrescu, Emilian M. (coord.) - 405, 498
Dobrescu, Irina - 1847
Dobrescu, Marius (trad. ; pref.) - 2101
Dobrescu, Radu Gabriel - 1847
Dobrescu, Smaranda - 1848
Dobriceanu, Mircea - 782
Dobrincu, Dorin - 427
Dobrincu, Dorin (ed.) - 2213
Dobrogeanu-Perdix, Stella - 1849
Doca, Nicolae - 919
Dochinoiu, Frederica (trad.) - 1695
Dodan, Valerica (trad.) - 1676

448 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Dodd, Christina - 1634
Dogaru, Ioana - 24
Dogaru, Ion (coord.) - 515
Dogaru, Radu - 24
Doicin, Cristian Vasile - 1088
Dolgu, Gheorghe - 485, 679
Dolgu, Gheorghe (ed.) - 431
Domnişoru, Sorinel - 461
Dor, Titi - 1850
Dörner, Anton E. - 2215
Dorobanţu, Maria - 1061
Dorz, Traian - 1851
Dosa, Daniela - 124, 680-681, 729, 746
Dosa, Ion - 682
Draghia, Nerva Traian - 1852
Draghiea, Daniela Ioana - 1544
Dragomir, Corina - 1429
Dragomir, Eduard - 534-535
Dragomir, Neculai - 1167
Dragomirescu, Ana-Cristina - 292
Dragoş, Felicia - 1377, 2205
Dragotă, Victor - 453
Draica, Dumitru - 1484
Drăgan, Gabriela - 492
Drăgan, Ioan (ed.) - 2191
Drăgan, Mihaela - 1099
Drăgan, Otilia - 683
Drăgan, Ovidiu Victor - 1345
Drăgan, Simion - 1286
Drăgănescu, Delia - 1430
Drăghescu, George - 1853
Drăghici, Elena Maria - 1159
Drăghici, Ion - 616-617
Drăghici, Pompil (coord.) - 515
Drăgoescu, Radu - 1326
Drăgoiu, Any - 1854
Drăguşin-Richard, Elena (trad.) - 2097
Dreben, Maria - 1855
Drobot, Loredana - 1012
Duca, Emilian - 462
Duda, Iordan - 805

CIP 449
Dudea, Diana - 1039
Dudea, Sorin M. - 1040
Duduială Popescu, Lorena - 449
Duduman, Gabriel - 1214
Duică, Mircea - 1215
Dulbaba, Eugen - 1856
Dulman, Laurenţiu (trad.) - 1738
Dumas, Alexandre, père - 1722
Dumesnil, Jacqueline (pref.) - 990
Dumitrache, Bogdan - 543
Dumitrache, C. V. - 514
Dumitrache, Dragomir - 1857
Dumitraş, Adelina - 775
Dumitraşcu, Adela-Eliza - 1114
Dumitraşcu, Jean (coord.) - 1550
Dumitrescu, Elena - 1327
Dumitrescu, Liana - 417-418
Dumitrescu, Marilena (trad.) - 967
Dumitrescu, Nicolae - 1284
Dumitrescu, Petra - 684
Dumitrescu, Simona - 844-845
Dumitru, Cornelia (trad.) - 68
Dumitru, Corneliu Octavian - 1485
Dumitru, Franciska (trad.) - 1674
Dumitru, George - 1858
Dumitru, George - 909
Dumitru, Gica (coord.) - 1502
Dumitru Ion - 1859
Dumitru, Ionela - 1262
Dumitru, Nicolae - 35
Dumitru, Viorel-Georgian - 2206
Dumitru-Palcus, Constantin (trad.) - 1621
Dunea, Ionel - 1545
Dunn, John - 177
Dupuy, Odile - 186
Dur, Ion (pref.) - 1584
Duţă, Cristina - 513
Duţă, Paul Dănuţ - 411, 59
Duţă, Viorel Constantin - 1094, 1265
Duţescu, Dan - 1431
Duţu, Ligia Elena - 1002

450 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Duţu, Olga - 1276
Duţu, Petre - 631-632
Duţu, Rucsandra - 1432
Duvac, Constantin - 531
Dziţac, Simona - 1103

E

Ecobici, Nicolae - 1266
Efenterre, H. van - 2179
Egan, Jacqueline Nardi - 967
Egeria - 244
Ehrman, Bart D. - 245
Ehrmantraut, Andreas - 1299
Eichert-Giurcă, Anna - 1860
Ekman, Paul - 238
Electra, Carmen - 201
Eliade, Mircea - 366, 1590, 1861-1863
Elvireanu, Sonia - 1864
Eminescu, Mihai - 1581, 1865-1866, 2174
Enache, Iuliana (ed.) - 232
Enache, Ofelia - 702-703
Enache, Sorin (il.) - 1830
Enache, Traian - 1079
Enachi, Săftica - 1267
Encausse, Gérard - 165
Ene, Marian - 926
Enescu, Dan - 1073
Enescu, George - 496
Enescu, Maria - 1217
Enescu, Marian - 1217
Enulescu, Adrian - 1867
Erdei, Cristina - 1495
Eriugena, John Scottus - 246
Erlandson, Eddie - 211
Eschbach, Andreas - 1695
Evans, Marianne - 1635
Exner, M. J. - 982

F


CIP 451
Fabian, Andrei - 1313
Fabini, Hermann - 1314
Fabry, Nataşa (trad.) - 274
Faletti, Giorgio - 1711
Faros, Filothei - 247
Făinaru, Steve - 1869
Fărcăşanu, Ileana-Cornelia - 1006
Făsui, Ion - 806
Fătăcean, Gheorghe - 1268
Fehrenbach, Florence - 2186
Fehrenbach, Jérôme - 2186
Feldrihan, Iulia (trad.) - 1716
Felea, Ilarion - 293
Ferdeş, Mariana - 939
Ferechide, Dumitru - 1041
Ferenczi Sándor (ed.) - 298
Ferencz-Flatz, Christian - 178
Ferenţiu, Rodica (trad.) - 2111
Ferro, Marc - 2178
Feştilă, Clement - 1105
Fierăscu, Aurelia - 1486
Filimon, Liana (trad.) - 1307
Filip, Alina - 499
Filotei Sinaitul - 2088
Firan, Carmen - 71
Firan, Florea (ed.) - 2140
Firescu, Alexandru Toma - 2140
Firescu, Rodica - 1546
Firică, Alina - 936
Firimiţă, Marian - 1366
Fitch, Janet - 1636
Fîţă, Nicolae Daniel - 1106
Flămând, Dinu (trad. ; pref.) - 1745
Fleacă, Elena - 500
Flenchea, Petru - 619
Fleury, Jean-Pierre (ed. şt.) - 1717
Floareş, Anca (trad.) - 2186
Floran, Mary - 1723
Flora-Gidó, Agnes (ed.) - 2191
Florea, Adela Cornelia - 2139
Florea, Adriana - 1107

452 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Florea, Ana Maria - 239
Florea, Anca Natalia (trad.) - 1433, 1435
Florea, Milos - 1241
Florea, Radu - 1107
Florea, Simona Gabriela - 807
Florescu, Dumitru Andrei Petru - 538
Florian, Aurelia-Daniela - 685, 892
Floricel, Gianina (trad.) - 286, 329
Floricel, Ion - 1870
Floricel, Stela - 1403, 1487
Florin, Florentina - 1871
Florin, Mihai - 25
Floroiu, Ana-Maria - 1496
Florovsky, George - 294
Foamete, Marian - 19
Foarţă, Şerban - 1563
Foarţă, Şerban (postf.) - 1783
Focşeneanu, Anca (trad.) - 2103
Focşeneanu, Veronica (trad.) - 1627
Fodor, Atia - 936
Folea, Florina - 926
Follett, Ken - 1637
Forna, Norina - 1045
Forward, Toby - 1638
Fotache, Marin - 26
Fotea, Lenuţa - 1288
Frank, Milo O. - 392
Frankl, Viktor Emil - 1696
Franţi, Eduard - 803
Fratu, Octavian - 1110
Frăsie, Daniela - 547
Frăţilă, Augustin - 2162
Frăţilă, Augustin (trad.) - 1693
Frăţilă, Rodica - 1099
Frèches, José - 2189
Freedman, Claire - 1872
Freeman, Michael - 1160
Freiman, Geo M. - 1434
French, Tana - 1639
Frenkian, Aram M. - 523
Friesen, Marlyce - 1074

CIP 453
Frigioiu, Camelia-Mirela - 808
Frişan, Cornelia Lucia (trad.) - 244
Frontisi, Claude (coord.) - 1307
Fuentes, Alfonso - 822
Fundeanu, Robert - 782
Funke, Cornelia - 1697-1698
Furtună, Constantin - 1132
Fusaru, Doina - 39
Fuster, Valentin - 983

G

Gafencu, Cătălin I. - 1285
Gafiţa, Mihnea (trad.) - 2
Gaga, Loghin - 1241
Gagyi József - 393
Galan, Ianula - 1508
Galea, Pavel - 2207
Galeş, Ramona Crina - 940
Galie, Nicolae (coord.) - 1051
Gall, Matei - 1873
Gamet, Joelle - 186
Ganea, Alina - 1404
Ganeshananthan, Vasugi V. - 1640
Garcia, Bob - 1641
Gardin, Florin - 837-841
Gardin, Maria - 837-841
Garofeanu, Ruxandra - 1317
Gasser, Georgeta (coord.) - 2171
Gata, Anca - 1404
Gavrilă, Simona Petrina - 539
Gavrilescu, Alin-Gheorghe - 584
Gavrilescu, Liviu - 27
Gawande, Atul - 965
Găban, Vasile Lucian - 463
Gălătescu, Ştefania - 1874
Gărăiman, Gabi Daniela - 554
Gâdei, Radu (trad.) - 199, 1708
Gâdiuţă, Corina (trad.) - 116, 151-152
Gâlea, Ion - 540
Gâlmeanu, Nicolae - 1875

454 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Geambaşu, Corina - 496
Geantă, Constantin - 2208
Geerlandt, Kathleen - 202
Genaru, Ovidiu - 1876
Genescu, Antuza (trad.) - 1690
Genescu, Maria (trad.) - 757
Genescu, Silviu (trad.) - 1692
George, Alexandru (pref.) - 1560
Georgescu, Doina - 966
Georgescu, Loredana-Ioana - 1161
Georgescu, Matei - 203
Georgescu-Roegen, Nicholas - 432
Georgiu, Maria-Cristina - 1877
Gergely, Eugen Ioan - 61
Ghenciu, Benone - 1878
Gheo, Radu Pavel (trad.) - 1677
Gheorghe, Alexandru - 1879
Gheorghe, Daniela - 1488
Gheorghe, Liviu (ed.) - 243
Gheorghe, Monica - 597
Gheorghe, Răzvan Gabriel - 367
Gheorghe, Viorel - 1146
Gheorghevici, Anca - 1880
Gheorghilaş, Aurel - 502
Gheorghişor, Ilie - 295-296
Gheorghiţă, Corina (coord.) - 1436
Gheorghiu, Constantin - 2140
Gheorghiu, Mihnea (trad.) - 1628
Gherasim, Daniel - 433
Gherasim, Zenovic - 28
Ghereş, Marinela - 486
Ghereş, Marinela (coord.) - 1295
Gherghină, George - 46
Gherghinoiu, Constantin - 1547
Gherguţ, Alois - 1218
Gherguţ, Sorin (trad.) - 414
Gherman, Delia (trad.) - 268
Gherman, Gheorghe Aurel - 1141
Gheţie, Alexandra - 1881
Ghibelean, Alexandra (trad.) - 1180, 1299
Ghionea, Ionuţ Gabriel - 29

CIP 455
Ghirişan, Adina Lucreţia - 1286
Ghiţă, Alexandra (trad.) - 104, 1515, 1520, 1650
Ghiţă, Marcel - 464, 1042
Ghiţă, Oana - 554
Ghiţău, Dumitru - 878
Ghiţescu, Micaela (trad.) - 1740
Gibescu, Octavia - 379
Gibran, Kahlil - 2100
Gierling, Diana (trad.) - 1640
Gilia, Claudia - 553
Girardi, Mario - 297
Giurgea, Elena - 524
Giurgi, Maria Victoria - 1548
Giurgica, Tincuţa - 859
Giurgiu, Carmen (coord.) - 771
Giurgiu, Eugen - 984
Gîlcescu, Elisabeta - 1882
Gîrd, Cerasela Elena - 1002
Gîrjoabă, Lorena - 813
Gîrţu, Manuela - 814
Gjini, Ramiz - 2101
Gligor, Şerban - 1013
GlobalCompt 2008. Workshop (1 ; 2008 ; Cluj-Napoca) - 30
Globalization and higher education in economics and business administration.
Conferinţă (1 ; 2007 ; Iaşi) - 434
Godeanu, Veronica (trad.) - 243
Goethe, Johann Wolfgang von - 1699
Goga, Claudia - 1883
Goga, Nicu - 879
Goga, Yvonne - 1549
Goia, Ileana - 815
Goiceanu, Gheorghe - 1108-1109
Goje, Ioan (trad.) - 304
Golban, Mihaela (trad.) - 1633
Goldman, Robert - 204
Golea, Valentina - 435
Golovanov, Nicolae - 1111
Golu, Florinda - 688
Golub, Veronica (trad.) - 454
Goma, Paul - 1884
Goran, Andreea - 1437

456 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Gorcea, Oltea - 781
Gordon, Roderick - 1642
Gorovei, Artur - 767
Gorun, Adrian (coord.) - 715
Gorzo, Andrei - 1361
Goşu, Armand (ed.) - 2213
Gozo, Zeno - 689
Graham, Caroline - 1643
Grancea, Mihaela - 2175
Grancea, Mihaela (coord.) - 70
Grădinaru, Stelian - 805
Grăjdian, Maria - 1346
Grămadă, Ioan - 1885
Greab, Doruţ - 639
Grebu, Devis - 83
Grec, Marius - 368
Grecea, Manuela - 1502
Grecu, Elena Alina - 1489
Grecu, Ioan - 1014
Green, Andy - 394
Green, Hannah - 1183-1188
Gregory, Anne - 1277
Gregory, Anne (pref.) - 394
Grellet, Françoise - 1438
Gressor, Megan - 1644
Griebel, Wilfried - 713-714
Grigore, Lucian - 1141
Grigore, Mădălina - 1437
Grigore, Viorel (foto.) - 1306
Grigorescu, Lucian - 84
Grigorescu, Mihaela - 1551
Grigorie, Toma - 1886
Grigoriu, Anamaria - 1502
Grigoriu, Florin - 1887
Grigoriu, Parascheva (trad.) - 318
Grigorovici, Mărioara - 1150-1151
Grimm, fraţii - 1514, 1700-1701
Grimm, Jacob - 126-128
Grimm, Wilhelm - 126-128
Gronski, Săndel - 501
Grosescu, Raluca - 427

CIP 457
Grosu, Jean (trad.) - 2092
Grosu, Mariana - 941
Groşan, Eugenia - 1888
Groza, Gabriela Genţiana - 1889
Groza, Othilia - 1315
Gruia, Adriana - 480
Gruia, Călin - 1890
Guaita, Stanislas de - 166
Guarnieri, Luigi - 1712
Gudea, Nicolae - 2131
Gugiu, Teodor (trad.) - 177, 182
Guibert, Françoise de - 961
Guilaine, Jean - 2179
Guiţă, Monica - 844-845
Gună, Mariana (coord.) - 718
Guranda, Silvian (trad.) - 1696
Gurău, Radu F. - 1891
Gurău, Vasile - 1892
Gurlui, Ileana - 205
Gurzău, Eugen Stelian - 1071, 1075
Gutiérrez, Pedro Juan - 1736
Guţan, Manuel - 541
Guţan, Mihaela - 1502
Guţu, Dan - 1893
Guzu, Iuliana Luminiţa - 691
Guzu, Maria - 1021
Guzu, Mariana - 816

H

Haas, Hava - 942
Hage, Rawi - 2102
Hageanu, Codruţa - 514
Hahn, Rada-Florina - 1219
Haiduc, S. - 811
Haita, Corina Mădălina (trad.) - 447
Halichias, Ilinca (trad.) - 238, 998
Halippa, Pan - 1581
Halunga-Fratu, Simona - 1110
Hamat, Codruţa Oana - 1220
Handaric, Mihai - 248-249

458 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Hanganu, Ecaterina - 1894
Hangiu, Ion - 85
Hanu, Maria - 671
Haplea, Doina - 1347
Haplea, Ioan - 1347
Haranguş, Florentina - 1490
Hari, Daoud - 2190
Hariton, Florea - 817
Harmel, Frederique - 1724
Harris, Charlaine - 1645
Hartulari, Carmen - 1221
Hawkins, Del I. - 650
Hădăreanu, Dana (trad.) - 193
Hădărugă, Daniel - 910
Hănţulie, Maria - 1895
Hăulică, Vasilica (coord.) - 1020
Hearn, Lafcadio - 1646
Heckscher, Melissa - 206
Hecser László Lóránd - 1043
Hegedűs János Imre (pref.) - 1531
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich - 167
Heiman, Estera (trad.) - 319
Hepuţ, Teodor - 1087, 1287
Herciu, Dorin (trad.) - 822
Herea, Violeta - 395
Hessayon, D. G. - 1162
Heteş-Gavra, Iosif - 465
Hinoveanu, Călina Andrada - 1439, 1491, 2141-2142
Hiriş, Anamaria - 1492
Hiru, Ion - 1552
Hîj, Violeta - 1368
Hodges, Phil - 1199
Hodoba, Valerica - 2143
Hofman, Winfried - 1177
Hogan, Kevin - 396
Hogaş, Calistrat - 1896
Holland, Sheila - 1647
Homerus - 118, 2089
Homocianu, Daniel - 1222
Honciuc, Maria - 674
Hondru, Angela (trad.) - 1646

CIP 459
Honegge Fresco, Grazia - 985
Hoogvelt, Fieke - 1163
Horga, Viorica (red.) - 1333
Horrobin, Peter - 299
Horvat, Teodor (coord.) - 1073
Horváth Jakab - 250
Hosu, Fabiola - 1648
Hosu, Maria - 924
Howard, Marc Morjé (ed.) - 428
Hrisostom Filipescu, ierodiacon - 300
Hubery, Julia - 1649
Hulpoi, Mihai - 620
Humelnicu, Delia - 671
Hurduc, Victoria - 1044
Husserl, Edmund - 179
Huţu, Ioan - 1080, 1154

I

Iacob, Bogdan Cristian (postf.) - 428
Iacob, Constanţa - 1269
Iacob, Cristina (trad.) - 1615
Iacob, Elena - 1192
Iacob, Mirela - 31
Iacob, Paul - 31
Iacoban, Mircea Radu - 1897
Iancu, Adrian Marcel - 574
Iancu, Aurel (coord.) - 492
Iancu, Aurel - 1378-1380
Iancu, Crăciun - 849
Iancu, Gheorghe - 2144
Iancu, Olivia - 724
Iancu, Vergica - 692
Ianoş-Schiller, Elena - 32
Ianovici-Costan, Stela - 1898
Ibrăileanu, Garabet - 1899
Ică, Ioan I. jr. (pref. ; trad.) - 34
Ică, Ioan I. jr. (trad.) - 2088
Ică, Maria-Cornelia (trad.) - 340
Ichim, Aurica - 2211

460 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală. Simpozion internaţional
(2007 ; Cluj-Napoca) - 301
Ienciu, Ioan - 33
Ienei, Emeric - 1381
Ifrim-Chen Feng - 693
Ifteni, Gabriela - 1045-1046
Ignat, Dragoş-Andrei - 1223
Ignaton, Elemer - 1133
Igorov-Bosi, Marina - 1382
Ilea, Laura T. (red.) - 1306
Ileana-Niţă, Vali - 542
Ilie, Daniela - 2209
Ilie, Remus - 2210
Ilie, Viorica - 1348-1349
Iliescu, Cristina Mihaela - 694
Iliescu, Ion - 1553
Iliescu, Nicolae Puiu - 1900
Ilin, Dana Ligia (trad.) - 1644, 1689
Ilina, Maria-Magdalena - 1440
Ilovan, Oana Ramona - 2155
Inceu, Sanda Maria - 1328, 1493
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (Bucureşti) - 427
Ioan, Aleodor Daniel - 1113
Ioan, Cătălin Angelo - 818
Ioan Marin Mălinaş, arhimandrit - 2176
Ioan, Raluca Eliza - 695
Ioan, Teodora (trad.) - 1180
Ioana, Adrian - 1224
Ion, Ion N. - 1089
Ion, Mirona (trad.) - 1729
Ion, Vera - 1901
Ionaşcu, Titu - 544
Ionescu, Carmen - 207
Ionescu, Carmen Otilia - 893
Ionescu, Cecilia (trad.) - 1610, 1723-1724, 1730, 1733
Ionescu, Daniel (trad.) - 1620
Ionescu, Dragoş - 1372
Ionescu, Emanuela - 487
Ionescu, Gabriel - 819
Ionescu, Ion - 1269
Ionescu, Ion - 1554

CIP 461
Ionescu, Ion - 502
Ionescu, Remus - 1178
Ionescu-Boeru, Constantin (trad.) - 1722
Ionesi, Viorel - 925
Ioniţă, Ion - 1270
Ioniţă, Isabella - 1496
Ioniţă, Mihai - 545
Ioniţă, Mioara Daniela - 916
Ionuţ, Răzvan - 1047
Iordache, George - 1555
Iordache, Iulia (trad.) - 394
Iordache, Lucia - 576
Iordache, Paul-Andrei - 2163
Iordache, Ramona - 1405
Iordana, Antigona Camelia - 536
Iordăchescu, Claudiu - 1902
Iordăchescu, Tudor - 1648
Iorga, Nicolae - 1581
Iosef, M. - 811
Iosif, Gabriela - 1556
Iosifescu, Cristian - 36
Iovănaş, Daniela Maria - 1114
Ipate, Aura Valentina - 1441-1442
Ipate, Raluca - 492
Isac, Virginia - 2211
Isar, Nicolae - 2212
Isăilă, Narcisa - 7
Isărescu, Mugur (coord.) - 431
Ispirescu, Petre - 1903-1904
Istrate, Alexandru (ed.) - 2188
Istrati, Mihaela (trad.) - 1603-1605
Istrati, Mihaela - 911
Istrati, Panait - 1905-1906
Istrătescu, Steluţa - 1443
István Horváth - 387
Isvoranu, Dragoş - 894
Işan, Vasile (ed.) - 434
Ittu, Gudrun-Liane (trad.) - 1314
Iuga, Nora - 1907
Iustin Petre, protosinghel - 354
Iuşan, Vasile - 1908-1909

462 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Ivan, Gabriel - 1096-1097
Ivan, Izabel-Daniela - 1131
Ivan, Lucian - 1131
Ivan, Tudor Florian - 425
Ivana, Cristina - 696
Ivaneş, Stela Maria - 1910
Ivanovici, Mina - 492
Ivaşcu, Ion - 2199
Ivănescu, Andrei Nick - 37-38
Iwasaki, Mineko - 2103
Izverna, Irina (trad.) - 1731

J

Jacob, Richard - 1651
Jacobs, Cindy - 254, 302
Jacobs, Gregg D. - 1048
Jakubinyi György - 303
James, Peter - 1652
Jansson, George Ann - 1653
Jădăneanţ, Mihai - 898
Jela, Doina (trad.) - 414
Jiang Rong - 2104
Jicu, Adrian (pref.) - 1535-1536
Jiga, Gabriel - 895
Jinga, Cristina (trad.) - 1625
Jinga, Octav (coord.) - 1324
Jipescu, Felicia - 1952
Jişa, Simona - 1549
Jitaru, Daniela - 1181
Johansen, Iris - 1654-1656
Johnson, Spencer - 208
Johnston, Philip (ed.) - 251
Joiţa, Virgil - 2230
Jucan, Cornel Nicolae - 467
Jucan, Graţian - 2145
Jude, Ioan - 397
Jugastru, Călina - 546
Jula, Octavian - 429
Jurca, Sorin - 1115
Jurcuţ, Camelia - 651

CIP 463
Juriţa, Petru - 1350
Jurma, Adriana (il.) - 1988
Jurma, Gheorghe - 1911

K

Kahler, Cosmina (trad.) - 650
Kali, Adrian Matei (ed.) - 2202
Kalmuski, Doru - 1912
Kaposta, Iosif - 777, 1115
Kecskeméthy István (trad.) - 242
Kerouac, Jack - 1657
Kerr, Philip - 1658
Keynes, John Maynard - 447
Kipling, Rudyard - 130, 1659
Kis, Magdalena (trad.) - 1603
Kiss Bitay Éva - 2123
Klatz, Ronald - 204
Könczey Elemér - 1329
Koritar, Marius (trad.) - 342
Kőrösi Csoma Sándor - 369
Kory Calomfirescu, Ştefania - 1016
Kory-Mercea, Marilena - 1016
Köteles-Rusfjord, Judith - 2124
Koulias, Adriana - 1744
Kourdi, Jeremy - 454
Kourembles, Ioannis - 304
Kövesi, Laura Codruţa - 547
Kozma Kis Elisabeta (ed.) - 735
Kretsch, Julia (red.) - 104, 1511, 1515, 1520, 1522, 1616-1617, 1650
Kretsch, Julia (trad.) - 123
Krzyczczkowski, Alicia (coord.) - 718
Kundera, Milan - 2092
Kunnas, Mauri - 2105
Kurton, Robert - 1679
Kyçyku, Kopi - 1557
Kyçyku, Kopi (trad. ; pref.) – 2091
464 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
L

Laepple, Christhard - 2192
Lafforgue, Gilbert - 2179
Lapoviţă, Ana - 1486
Lascăr, Ioan (coord.) - 1073
László Robert - 2125
Launay, Drew - 2146
Lázár Ede - 823
Lazăr, Corneliu - 1113
Lazăr, Elena - 1056
Lazăr, Letiţia (trad.) - 1626
Lazăr, Liviu (coord.) - 2214, 2236
Lazăr, Mihaela - 2147
Lazăr, Mihaela Ema - 1526
Lazăr, Stelian - 820-821
Lazăr, Ştefan - 1179
Lăcătuş, Adrian - 73
Lăcătuş, Elena - 1090
Lăcătuş, Maria Liana - 698
Lăiu, Florin - 305-306
Lămureanu, Constantin (pref.) - 1764, 1811, 1913
Lămureanu, Trifilie - 1913
Lăncrăjan, Daniela - 986
Lăncrăjan, Ioana-Maria - 1017
Lăsleanu, Virgil - 785
Lăzărescu, Antoaneta - 16
Lăzărescu, Ovidiu (trad.) - 247
Lăzărică, Ramona Mirela - 656-657
Lăzăroiu, George - 183
Lăzăroniu, Gheorghe - 426, 2217-2225
Leach, Neil - 1316
Leahu, Doina - 81
Leau, Florin - 1081
Leau, Traian - 1081
Leboyer, Frederick - 1049
Leclerc, Éloi - 307
Lee, Chang-rae - 2106
Lefter, Viorel - 618, 1216
Lefterache, Lavinia - 548
Leonte, Liviu (pref.) - 1934

CIP 465
Lepădatu, Gheorghe (coord.) - 1263
Lepeltier, Thomas - 943
Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie - 1514, 1725
Leş, Ioan - 549
Leucian, Manuela - 842-843
Leuciuc, Florin-Valentin - 1383
Level, Maurice - 1726
Lewis, C. S. - 1660
Lică, Lucian - 419
Liceul pentru deficienţi de auz (Cluj-Napoca) - 699
Liebmann-Smith, Joan - 967
Lihaciu, Anne Marie (trad.) - 1433, 1435
Lipan, Carmen - 987
Lipman, Frank - 209
Lişcan, Alexandra (coord.) - 741
Litvin, Faydor L. - 822
Liţă, Marin - 1116
Logel, Dumitru - 1498
Loghin, Marina (trad.) - 1711-1712
Login, Ion - 842-843
London, Jack - 1661
Lopez, Emilio (ed.) - 261, 883, 934, 963, 1305, 1352, 1558, 2154, 2180
Lorinţiu, Cleopatra (pref.) - 2021
Lovas András - 256
Lovin, Sînziana - 1074
Lovinescu, Eugen - 1560
Lowell, Darcy - 1662
Lozbă, Mihai - 1561
Lucado, Max - 309
Lucan, Elena - 210
Lucan, Mihai (coord.) - 1073
Lucescu, Viorel - 1050
Lucian Mic, episcop al Caransebeşului (pref.) - 290
Ludeman, Kate - 211
Luna, Mario - 239
Lungoci, Toma - 700
Lungu, Otilia - 814
Lungu, Valenti - 1142
Lungu, Vasile - 1499
Lunguleasa, Aurel - 1289
Lunguţescu, Florentina - 1562

466 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Lupaşcu, Ion - 1914
Lupaşcu, Simona - 132
Lupescu, Silviu (trad.) - 1728
Lupu, Constantin - 1351
Lupu, Emilian - 1915
Lupu, Olesia - 1663
Lupu, Olesia (ed.) - 434
Lupu, Ştefan - 701
Luşcan, Elisabeta - 1916

M

Ma, Jian - 2107
Macarthur, John - 310
Machidon, Ion - 1917
MacNaughton, Tina - 1669, 1872
Macovei, Remus - 633
Mado - 948
Magni, Alberto - 199
Magnus, Ariel - 1737
Magyari-Vincze Enikő - 756
Mai, Mukhtar - 757
Maier, Radu Octavian - 1330
Maillet, Thomas - 468
Majuru, Adrian - 1918
Makkai Sándor - 2126
Makó Zoltán - 823
Malamen, Iolanda - 1563
Malebranche, Nicolas de - 240
Malek, Sobhi - 370
Malladi, Amulya - 2108
Malot, Hector - 1727
Man, Eugeniu - 1117
Man, Lucian - 1117
Manafu, Monica Larisa - 1919
Manciur, Dana (trad.) - 2187
Mandache, Diana - 1920
Mandi-Beke, Laura (trad.) - 948
Mandu, Mariana-Cristina - 1444
Manea, Ioana Monalisa - 824-829
Manea, Ion - 311

CIP 467
Manea, Vasile (trad.) - 294
Maniu, Inocenţiu - 1125
Manoilă, Ioan - 1164
Manolache, Mihai (antolog.) - 312
Manolache, Viorella (coord.) - 42
Manolachi, Monica (trad.) - 1608
Manole, Gică - 2226
Manole, Ioana (trad.) - 1277
Manolescu, Marion - 1921
Manolescu, Oana - 80
Manoli, Veronica (trad.) - 1666
Manta, Eduard-Sorin - 1922
Manu, Ionica - 830
Man-Jung, Kim - 2109
Marcoci, Liviu - 230
Marcovschi, Georgiana (trad.) - 526
Marcu, Carmen - 756
Marcu, Daniela - 66
Marcu, Felix - 2133
Marcu, Simion - 2151
Marcu, Ştefan Gheorghe - 2151
Mareş, Marius Daniel - 39
Marghescu, Georgeta - 944
Marian, Gina - 1500
Marian, Monica - 778
Marian, Simion Florea - 767, 954
Marian, Vlad - 40
Marica, Constantin - 1051
Marica, Ion Şt. - 2150
Marin, Bogdan (trad.) - 2190
Marin, Cristina - 704
Marin, Cristina Paula - 831
Marin, Dinuţa - 253, 1923, 2164
Marin, Gheorghe (trad.) - 1635
Marin, Mihaela - 1494
Marin, Mihai - 564
Marinescu, Aurel Sergiu - 222
Marinescu, Cornelia (coord.) - 79
Marinescu, Cosmin - 492
Marinescu, Minodora - 1241
Marinescu, Roxana-Elisabeta - 1564

468 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Marinescu, Sorina - 1445-1446
Mark, Letiţia - 756
Markó Béla - 621
Maros, Desideriu (pref.) - 822
Martinescu, Dana Maria - 495
Martín Rodríguez, Mariano - 1565
Márton Áron - 257
Márton László - 752
Márton Lőrinc - 1290
Maruşca, Camelia - 1566
Maruşca, Samuil - 1664
Marx, Karl - 437
Máté Szolárd - 823
Mateescu, Daniela Cristina - 1924-1927
Mateescu, Denia (trad.) - 1307
Matei, Alexandru (postf.) - 1719
Matei, Gabriel Andrei - 1195
Matei, Mirela (coord.) - 496
Matei, Oliviu - 27
Mateiaş, Dorina - 785
Mateiţă, Cornelia - 705
Matiş, Dumitru - 1258
Mattern, Athena - 988
Mattern, Jean - 1728
Matvejević, Predrag - 2093
Mavrichi, Gabriela (trad.) - 929
Mavrichi, Ionuţ (trad.) - 929
Mavrodin, Irina (pref.) - 1731
Maxim, Catia - 1928
Maxim, Cristina - 1021
Maxim, Olga-Irina - 1098
Mayer-Reithofer, Elisabeth - 1180
Mazilescu, Crisanta-Alina - 41, 708
Mazilescu, Sorin (coord.) - 1325
Mazilu, Dumitru - 550-551
Măda, Stanca - 398
Măgdălina, Ion - 1168
Măgureanu, Florea - 552
Măgureanu, Maria - 709, 724
Măgureanu Poptean, George - 552
Mălăeţ, Carmen - 1430

CIP 469
Mălăncioiu, Raluca - 81
Mănăilescu, Lucian - 1929
Mănescu, Constantin C. - 2150
Mănoiu, Mihaela (adapt.) - 1796
Mărăşescu, Amalia - 1406
Mărculescu, Bogdan - 1291
Mărgărit, Eustaţiu - 1384
Mărgărit Vînturiş, Valentin - 1141
Mărgeanu, Constantin - 2228
Mărgineanu, Dan - 1118
Măruşteri, Ştefan Marius - 968
Mătuşescu, Constanţa - 553
Măţel, Maria (trad. ; pref.) - 1721
Mârzan, Ramona - 1930-1931
McCaughrean, Geraldine - 1693
McCollum, James K. – 1239
McGreen, Bianca - 1694
McNally, David - 232
Medar, Lucian-Ion - 469
Medrea-Danciu, Alexandra - 1932
Melian, Petrache - 820-821
Melnic, Diana - 399
Melo, José Raymundo de - 244
Mengher, Ionela (trad.) - 1339
Menzies, Gavin - 2193
Mercan, State - 1248
Mercheş, Ioan - 1934
Merişanu, Nicolae (ed.) - 1759
Merişanu, Nicolae (pref.) - 1918
Merluşcă, Simona - 710-711
Mermeze, Gheorghe - 1014
Merzel, Dennis Genpo - 371
Meyer, Joyce - 212
Meyerowitz, Steve - 989
Meyers, David John - 313
Micle, Valer - 779
Micu, Angela-Eliza - 470-471
Micu, Aurelian (ed.) - 1079, 1607, 1610, 1634-1635, 1647, 1653, 1662, 1666,
1673, 1681, 1687, 1694, 1723-1724, 1730, 1733
Micu, Cristina - 493
Micu, Lavinia Mădălina - 1155

470 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Miculaiciuc, Dana - 1016
Mihai, A. - 1095
Mihai, Alexandra (il.) - 1725
Mihai, Bogdan Andrei - 880
Mihai, Daniela - 1225
Mihai, Gabriel - 39
Mihai, Iuliana - 1081
Mihai, Magda Sorina - 1165
Mihai, Marcela - 832
Mihai, Roxana Elena (trad.) - 985
Mihailov, Marian - 417-418
Mihalache, margareta - 758
Mihalache, Sînziana (trad.) - 1647, 1653
Mihalache, Vasile - 622
Mihály István - 1279
Mihăescu, Rodica - 1052
Mihăescu, Simona Rodica - 1447
Mihăescu-Cîrsteanu, Sanda (trad.) - 229
Mihăescu-Duţă, Constantin - 780
Mihăescu-Duţă, Doralina Ramona - 555, 780
Mihăilă, Alexandru (trad.) - 335
Mihăilescu, Bogdan (trad.) - 220
Mihăilescu, Cleopatra - 1504
Mihăilescu, Dan C. - 1567
Mihăilescu, Dan C. (pref.) - 2056
Mihăilescu, Dumitru (coord.) - 1594
Mihăilescu-Vereş, Viorica (coord.) - 498
Miheş Papiu, Livia - 1935
Miheţ, Marius - 1586
Mihoc, Dan - 1936
Mihu, Dan (trad.) - 1613
Miklós Imre Zsolt - 13
Milcu, Marius - 713-714
Milin, Miodrag (ed.) - 2202
Miller, Donald - 1937
Miloia, Gabriel - 1938
Miloş, Teodor - 1119
Miloştean, Daniela - 1087
Milotinescu, Irina - 422, 2229
Milu-Vaidesegan, Anca (trad.) - 1741
Mimouni, Rachid - 1729

CIP 471
Minculete, Anca - 1226
Minculete, Gheorghe - 1226
Minea, Dumitru - 846-847
Minea, Iuliana - 200
Mintici, Ina (trad.) - 1177
Mircea, Ana-Veronica (trad.) - 1618, 1670
Mircea, Dan - 400
Mircescu, Grigore H. - 2148
Mirea, George - 1939
Miroiu, Mihai (trad.) - 1606
Miron, Cristina - 1568
Miron, Eugen G. - 1940
Miron, Greta-Monica - 2216
Mironiuc, Marilena - 1227
Mischianu, Dan - 1053
Mititelu, Ştefan - 848
Mitrică, Eugen - 453
Mitrofan, Ioan - 314
Mitru, Alexandru - 759
Mitu, Florin (coord.) - 1068
Mitu, Vasile (trad.) - 2064, 2195
Miu, Alina - 1448
Miu, Florentina - 2156
Mizrahy, Dan - 1941
Mîndrilă, Natima (trad.) - 396, 988
Mînzală, Iuliana - 896
Mladin, Natan (trad.) - 362
Mlak, Mădălina - 42
Mocan, Andrei Constantin - 43
Mocanu, Silvia - 687
Mocanu, Vasile - 1501
Mocean, Loredana (coord.) - 34
Moceanu, Ovidiu (antolog.) - 312
Moceanu, Răzvan - 472
Mocioi, Mariana - 1143
Modini, Luana - 1713
Moglan, Ioan - 1054
Mohan, Gheorghe - 945
Mohr, Bärbel - 213
Moisa, Gabriel - 634
Moisa, Gavril - 1942

472 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Moisa, Mircea - 74
Moldovan, Ion (ed.) - 325
Moldovan, Mircea - 1310
Moldovan, Olga Domnica - 214
Moldovan, Sebastian - 315-316
Moldoveanu, Gina (pref.) - 2040
Moldoveanu, Mircea - 2162
Moncică, Maria - 781
Montignac, Michel - 990
Moore, Mary K. - 1055
Móra Ferenc - 135
Morar, Ovidiu (ed.) - 1306
Moraru, Camelia - 756
Moraru, Ioan - 1166
Moraru, Mariana - 671
Morar-Belioreanu, Vasile - 1943
Morcan, Lazăr - 1944
Moreno, J. L. - 215
Moroiu, Mihai (trad.) - 2146
Morozan, Cristian - 1280
Morozan, Violeta - 705
Moscovich, Ivan - 216
Moser, Gabriel - 217
Moskovicz, Ramona Marinela - 1449
Moş, Ana - 1350
Moş, Pavel - 1350
Moşoiu, Alina Emilia - 1271
Moştoflei, Constantin - 556
Mothersbaugh, David L. - 650
Motoc, Iulia (ed.) - 610
Motogna, Marius (trad. ; pref.) - 240
Moţiu, Dana-Daniela - 557
Moţoc, Andrei - 974
Moţoc, Honorius - 2138
Moza, Mihaela (trad.) - 299
Mrejeru, Theodor - 538
Mucete, Daniela - 1569
Mudava, Simona (trad.) - 938
Mulford, Prentice - 218
Müller, G. - 811
Munshi, Kiki Skagen - 2110

CIP 473
Muntean, Leon Sorin - 1152
Muntean, Marcela Rodica - 783
Munteanu, Adina-Laura - 2149
Munteanu, Alina Elena - 1362
Munteanu, Cornelia - 558
Munteanu, Dan (coord.) - 776
Munteanu, Ştefan - 559
Mura, Ovidiu - 452
Murariu, Gabriel - 897
Mureşan, Anton - 849
Mureşan, Hildegard (trad.) - 828-829
Mureşan, Marian - 811
Mureşan, Mihaela - 32
Mureşan, Monica - 1946
Murgea, Aurora (coord.) - 466
Murgu, Brânduşa (pref.) - 1805
Murgu, Simeon - 560-561
Murphey, Cecil - 1615
Muscalu, Ion - 1947
Muscă, Vasile - 180
Mustaţă, Gheorghe - 1308
Mustaţă, Mariana - 1308
Mustăţea, Cristina - 1570
Muşat, Alexandra (trad.) - 1744
Muşat, Carmen (pref.) - 1861
Muşat, Galina - 652
Muşat, Gheorghe - 1948
Muşat-Coman, Carmen (trad.) - 192
Muşina, Alexandru (coord.) - 1497, 1559
Mutaşcu, Mihai Ioan - 459
Mutică, Paul - 1310
Mutis, Kristina (adapt.) - 1703
Mutis, Kristina (il.) - 1701

N

Nabokov, Vladimir - 1665
Nägler, Thomas (coord.) - 2215
Nagy Zoltán - 2127
Nanu, George - 716, 1385
Nanu, Marian Costin - 1386

474 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Nanu, Roxana - 473
Nash, Eugene Beauharnais - 1057
Nazare, Ghiţă - 1228
Nădăşan, Valentin - 1018
Năstase, Aurelia - 317
Năstase, Aurelia (trad.) - 753
Năstase, Aurelia Mihaela - 1571
Năstase, Marin - 1949
Năstase, Răzvan (trad.) - 1609
Năstase Georgescu, Maria - 562
Neag, Gheorghe - 779
Neag, Mihai - 593
Neagoe, Cristina - 824-825, 827-829
Neagoe, Nicoleta (trad.) - 1607
Neagu, Ana-Maria - 530
Neagu, Fănuş - 2230
Neagu, Ion - 563
Neagu, Narcis Florian - 1387
Neagu, Nicolae - 1950
Neal, Hillary - 1666
Neamţu, Adina Claudia (coord.) - 715
Nechita, Cora-Maria - 702-703
Nechita, Marius - 376
Nechita, Vasile - 865
Necşoiu, Floarea (pref.) - 2039
Nectarie, st. - 318
Neculai, Emilia - 1408-1409, 1450-1451
Neculau, Bogdan - 686
Neculau, Florentina - 1572
Nedelciu, Ecaterina - 941
Nedelcu, Carmen (trad.) - 1869
Nee, Watchman - 319
Negoiţescu, Arina Speranţa - 898
Negoşanu, Petronela (trad.) - 1633
Negrea, Alexandru - 474
Negrea, Gelu - 1573
Negrilă, Anton - 794, 850
Negrilă, Bianca - 1951
Negrilă, Maria - 794, 850
Negru, Ancamaria - 1014
Negucioiu, Aurel (coord.) - 430

CIP 475
Nemecsek, Ştefan - 181
Nemeş, Maria - 918
Németh Sándor - 851
Nenciu, Camelia - 1952
Neriman, Hasan - 1410
Neţoiu, Constantin - 962
Neyrac, Karen - 1730
Nhat Hanh, Thich - 219
Nica, Ana-Maria (pref.) - 1645
Nica, Elena Dorina - 1503
Nicoară, Eugen Virgil - 320
Nicoară, Mircea - 1120, 1130
Nicola, Mihaela - 760
Nicolae Corneanu, mitropolit al Banatului (pref.) - 324, 2176
Nicolae, Elena (trad.) - 1713
Nicolae, Ion - 2157
Nicolae, Irina Mariana - 136
Nicolae, Marian - 543
Nicolaescu, Ana Cristina - 459
Nicolaescu, Mircea - 1841
Nicolau, Cornelia - 1042
Nicolau, Irina - 761
Nicolau, Viorel - 1313
Nicolescu, Marian - 1953
Nicoliţov, Valentin - 1954
Nicolov, Mirela - 899
Niculescu, Andreia - 438
Niculescu, Georgeta - 1019
Niculescu, Marius - 970
Niculescu, Mioara - 1952
Niculescu, Niculae G. - 488
Niculescu, Veronica (trad.) - 1665
Niculescu, Virgiliu (coord.) - 970
Nimesch, Mihai - 536
Nistor, Ionuţ (coord.) - 413
Nistor, Paul (coord.) - 413
Nistorescu, Tudor - 1210
Nistor-Heller, Ileana - 1955
Niţă, Clementina - 1452
Niţă-Danielescu, Daniel - 2194
Niţu, Costică - 1292-1293

476 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Niulaş, Mariana-Ramona - 137
Noailles, Anna de - 1731
Nocivin, Anna - 946
Noica, Constantin - 1590
Noica, Constantin (pref.) - 1581
Noon, Steve (il.) - 1638
Novac, Ioana-Maria (trad.) - 215, 1048
Novac, Laura Elly - 453
Novac, Lucia - 2231-2232
Nueleanu, Veturia-Ileana - 1082
Nuţă, Alina Cristina - 475
Nuţă, Florian Marcel - 475
Nuţu, Dan - 321

O

Oancea, Sorin Cristian - 1353
Oancea-Almaş, Mihai (antolog.) - 333
Oancea-Almaş, Mihai (ed. şt. ; pref.) - 266
Oancea-Negescu, Mihaela Diana - 1197, 1229
Oanţă-Marghitu, Rodica - 81
Oberländer-Târnoveanu, Alexandru (trad.) - 81
Ochescu, Maria - 2233
Ocneanu, Lucian - 1272
Odobescu, Elvira Magdalena - 401
Odubăşteanu, Carmen - 44
Ogai, Mori - 2111
Ogliari, Raffaele (pref.) - 2088
Ojog-Braşoveanu, Rodica - 1956
Ökrös Adalbert - 1153
Olac, Vasile (il.) - 1659, 1716
Olan, Gheorghe - 1121
Olan, Mihaela Maria - 1121
Olariu, Elena - 1957
Olariu, Mihai - 886
Olaru, Leonard - 925
Olaru, Marian Ion - 852-853
Olenici, Liliana - 1368
Oltean, Ion - 1155
Olteanu, Mircea - 532
Oprea, Irina - 866

CIP 477
Oprea, Luciana - 33, 881
Oprea, Marius - 1959
Oprea, Răzvan - 2159
Oprean, Ioan - 1257
Oprescu, Maria - 720, 855-856
Opriş, Anamaria - 72
Oprişan, Florenţa (trad.) - 212
Opriţescu, Mihail - 489
Opriţoiu, Aretia - 721
Oproiu, Mihai - 2138
Orăşanu, Pătru-Dănilă - 1960
Orescu, Michaela - 1961
Orman, Suze - 220
Oroian, Ioan - 775
Ortuño, Antonio - 1738
O'Ryan, Elle - 1667
Osaci-Costache, Gabriela - 882
Otărăşanu, Ion - 832
Oţetea, Răzvan Alexandru - 2234
Oum Tae Hyun (trad.) - 2109

P

Pachia, Ion (antolog. ; pref.) - 1805
Palade, Tereza-Brânduşa - 235
Paler, Octavian - 1962
Palii, Ana Maria (trad.) - 1872
Paliţă, Roxana - 534-535
Panaitescu, Viorica - 1963
Panaitopol, Maria Elena - 809
Panc Laura Georgeta - 722
Panduru, Riri Margareta - 1964
Pann, Anton - 1965
Pantea, Crina - 785
Pantea, Dorin (trad.) - 251
Pantea, Eddie - 1966
Pantelimon, Cristi (coord.) - 410
Panţuru, Florica - 1784
Papacu, Nicolae (trad.) - 1643
Papatulică, Mariana - 576
Papu, Edgar (pref.) - 1709

478 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Papuc, Mirela (trad.) - 1727
Paraipan Finichiu, Maria - 196
Paralescu, Iustin - 730
Paraschiv, Carmen-Silvia - 563
Paraschivescu, Adina - 1230
Paraschivescu, Marius Dumitru (coord.) - 1263
Paraschiv-Munteanu, Iuliana - 62
Parhon, Ion - 1968
Pasache, Liliana Gabriela - 1441
Pasăre, Doina - 1100
Pasărin, Benone - 1288
Paşca, Roman (trad.) - 2114
Patraş, Antonio (pref.) - 1962
Patraş, Maria Rodica - 1969
Paţac, Carmen (trad.) - 2106
Pavel, Cristian - 891, 1146
Pavel, Dănuţ - 1150-1151
Pavel, Elena - 137
Pavel, Florentina - 59
Pavelescu, Emil - 1331
Pavelescu, Mihai Dan (trad. ; adapt.) - 223
Pavelescu, Mihai Dan (trad.) - 1680
Pavnotescu, Roxana - 1970
Payer, Maria Magdalena - 778, 783
Păcurariu, Gheorghe - 1098
Pădurariu, Ioana - 537
Pălărie, Marius - 402
Pănculescu, Claudiu (trad.) - 169
Păşoi, Irina Constanţa - 723
Pătraşcu, Ecaterina - 1575
Pătraşcu, Elena-Daniela - 973
Pătraşcu, Lucian Gabriel - 1263
Pătraşcu, Mihai (trad.) - 255
Pătru, Tiberiu - 1972-1974
Păun, Ştefan - 566
Păuna, Lauda Virginia (trad.) - 1671
Păunescu, Carmen - 1231
Pânzaru-Pim, Mihai - 1332
Peligrad, Sorin - 857
Peltecu, Gheorghe (coord.) - 1073
Pelusi, Luca - 1977

CIP 479
Pena, Iulian (graf.) - 136
Perdivară, Bogdan (trad.) - 1686, 1691
Pereş, Ion - 1042
Pereţianu, Dan - 1059
Perianu, Valeria - 900
Perju, Teodosie - 1155
Perrault, Charles - 138-139
Perşoiu, Gabriela - 732-733
Perţea, Gheorghe - 382-383
Pessoa, Fernando - 1745
Petanec, Doru Ion - 1155
Petcu, Florin - 1317
Pete Ştefan - 1258
Peters, Tom - 448
Petică, Ştefan - 1975
Petică Roman, Cornelia - 567
Petraş, Irina (il.) - 1932
Petre, Ramona - 724
Petre, Zoe (pref.) - 1959
Petrehuş, Valeriu - 72
Petrescu, Anca Gabriela - 1131
Petrescu, Cezar - 1976
Petrescu, Codruţa - 970
Petrescu, Dan (pref.) - 969
Petrescu, Emil - 1232
Petrescu, Emil - 384
Petrescu, Maria (trad.) - 1630
Petrescu, Mărgărita Vavi (trad.) - 2178
Petrescu, Nicolae - 1168
Petrescu, Radu I. - 1576
Petricu, Cristian A. - 1977
Petrişor, Anca - 858
Petrovai, Ion (postf.) - 1978
Petrovan, Lupu - 1978
Petrovanu, Rodica - 1034
Petrovici, George Tibi - 1979
Petrovici, Viorica - 1980
Petruş, Alexandru (coord.) - 836
Peţ, Ioan - 1167
Pezzelli, Peter - 1679
Pfaadt, Laurent - 2181

480 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Phillips, Cynthia - 1333
Piana, Daniela - 412
Picu, Codruţa (coord.) - 2171
Picu, Daniela - 991
Pilcher, Rosamunde - 1668
Pintea, Ioan - 1981
Pintea, Ioan (ed. şt.) - 1981
Piper, John - 326
Pirici, Nicolae Daniel - 1060
Piruşcă, Mihai (trad.) - 373
Pistol, Gh. M. - 503
Pitarca, Gheorghe - 1982
Pitcher, Caroline - 1669
Piteiu, Marcel Adrian - 1282
Piţilă, Tudora - 1504
Pivniceru, Mona Maria - 568
Pivodă, Carmen Ana - 1181
Pivodă, Dan Mihai - 490
Pîrvan, Monica - 792
Pîrvu, Cristian - 912
Pîrvu, Georgeta - 1505
Pleşea, Maria-Monalisa - 1471, 1506
Pleşu, Andrei - 1983
Pleşu, Natalia - 804
Plontchevici, Zoe (coord.) - 699
Plopşoreanu, Marin - 725
Plotinus - 2090
Pobirci, Ioan Cristian - 623
Pobirci, Ion - 623
Pocnet, Sabina (trad.) - 1137
Pocovnicu, Tinca - 859
Poenaru, Gheorghe - 634
Poenaru, Michiela - 142-143, 762-763, 1513
Poenaru, Vasile - 45, 726
Poiană, Cătălina - 1059
Pomârleanu, Mihai C. - 253
Ponce, Vincente (ed.) - 261, 883, 934, 963, 1305, 1352, 1558, 2154, 2180
Pop, Adriana Bianca - 630
Pop, Atanasiu - 1258
Pop, Aurel (ed.) - 2134
Pop, Cristina (il.) - 1813

CIP 481
Pop, Emil - 327
Pop, Grigore P. - 2215
Pop, Ioan-Aurel (coord.) - 2215
Pop, Sanda (trad.) - 1668
Pop, Simona Monica - 72
Pop, Valeria - 327
Popa, Camelia - 860
Popa, Cătălin Horaţiu - 1986
Popa, Claudia-Valentina - 1006
Popa, Costache (trad.) - 1624
Popa, Dan - 1144
Popa, Daniela - 1169
Popa, Doiniţa - 1228
Popa, Dragoş - 46
Popa, Dumitru (trad.) - 268, 358
Popa, Georgeta-Iulia - 727
Popa, Ioan - 569-571
Popa, Ioan - 1233
Popa, Ioan Lucian - 1411-1412
Popa, Irimie Emil - 1257-1258
Popa, Irina Ruxandra (trad.) - 1682
Popa, Loreta - 1987
Popa, Lucia (coord.) - 1322
Popa, Maria - 678, 728, 809
Popa, Mihai - 1988
Popa, Nicolae (coord.) - 515
Popa, Sorin - 47
Popa, Vasile - 556
Popa-Andrei, Mirela - 2216
Popa Lala, Ion - 1205
Popa-Nistoreanu, Cristina - 572
Popa-Wagner, Aurel - 1062
Popescu, Adriana Simona - 941, 973
Popescu, Andrei - 573
Popescu, Angela - 386
Popescu, Cătălin-Viorel - 1170
Popescu, Constantin Ciprian - 1989
Popescu, Constanţa - 440
Popescu, Cristian-Aurelian - 1294
Popescu, Dumitru - 1990
Popescu, Elvira (trad.) - 1687

482 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Popescu, Eugen - 49-52, 685
Popescu, Eugen - 48
Popescu, Florentina - 804
Popescu, Gheorghe - 574
Popescu, Gheorghe - 1149
Popescu, Hristache (pref.) - 1817
Popescu, Ileana (coord.) - 1574
Popescu, Ion - 490
Popescu, Ion Bucur - 861
Popescu, Irinel (coord.) - 1073
Popescu, Irinel E. - 1054
Popescu, Jenica - 504
Popescu, Liviu - 862
Popescu, Lucian (trad.) - 208
Popescu, Luminiţa - 1217
Popescu, Maria - 406
Popescu, Maria Lidia - 1002
Popescu, Marin - 1274
Popescu, Mihaela - 1400
Popescu, Mihai - 1241
Popescu, Mihai Gabriel - 2148
Popescu, Monica Maria - 1991
Popescu, Nicolae - 926
Popescu, Nicoleta Aurora - 1453
Popescu, Petru Demetru - 1992
Popescu, Raluca (trad.) - 412
Popescu, Raluca - 625
Popescu, Romeo - 543
Popescu, Simona Andreia - 913
Popescu, Sînziana - 1993
Popescu, Ştefan - 8
Popescu-Bitănescu, Rodica - 1994
Popescu-Bodorin, Nicolaie - 28
Popescu-Galicea, Nicolae - 1995
Popica, Mioara (coord.) - 2169
Popovici, Alexa - 328
Popovici, Dorina - 1122
Popovici, Doru - 1577
Popovici, Ioan - 992
Popovici, Lenuţa - 863
Popovici, Paraschiva - 53

CIP 483
Popovici, Valentin (trad.) - 331
Post, Peggy - 764
Postelnicu, Cătălin - 511
Postolache, Petru - 1111
Postolache, Rada - 575
Postolache, Tudorel (coord.) - 431
Potter, Don - 260
Precupanu, Codrin - 865
Precupanu, Dan - 1134
Preda, Ana-Maria - 1239
Preda, Aurel - 1996
Preda, Marin - 1997
Preda, Sabin (trad.) - 313
Preda, Simona (trad.) - 1162
Preda, Viorica - 729
Preda, Viorica (coord.) - 712
Predescu, Alina - 1454
Predescu, Corina - 1063
Predoiu, Eugeniu - 1998
Preoteasa, Elisabeta C. - 2150
Preoteasa, Grigore - 730
Preston, Douglas - 1670
Presură-Călina, Nicoleta - 1714
Presură-Călina, Nicoleta (ed. şt. ; tab. cronologic ; trad.) - 1975
Pricop, Codruţa - 1249
Pricop, Lucian (pref.) - 1906
Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes (2009 ; Bucureşti) - 2160
Prisecaru, Petre (coord.) - 576
Pristoleanu, Iuliana Daniela - 864
Priwer, Shana - 1333
Prodan, Lucian - 54
Prodan, Mădălina (trad.) - 184
Prolemeu, Claudius - 168
Protase, Dumitru (pref.) - 368
Prundeanu, Horia - 975
Puchianu, Aristiţa - 1804
Puia, Andrei (coord.) - 1541
Puiu, Tatiana (ed. şt.) - 433
Pupăză, Lenuţa - 947
Purcaru, Ioana-Dana - 146
Puşcaşiu, Roxana (trad.) - 1700

484 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Q

Quaglia, Roberto - 2195
Quick, Amanda - 1671

R

Raccanello, Dario (text) - 340
Racovitză, Cristian Alexandru - 1123
Rados, Leonidas (ed.) - 2188
Radu, Carmen - 2001
Radu, Cătălina - 497
Radu, Daniela-Laura - 55-56, 1234
Radu, Ecaterina - 731-733
Radu, Ecaterina (trad.) - 1333
Radu, Elena (coord.) - 930
Radu, Florin - 1263
Radu, Geanina (trad.) - 2153
Radu, Ioan - 618, 1216
Radu, Marieta - 2002
Radu, Roxana (trad. ; adapt.) - 1612
Radu, Roxana (trad.) - 1603, 1611
Radu, Violeta - 330
Rafailă, Elena - 221
Raileanu, Daniela - 712
Ralian, Antoaneta (trad.) - 1631
Ramachander, S. - 222
Raţiu, Gusti - 2003
Raţiu, Ioan - 2004
Ravenhill, Leonard - 331
Răducan, Gabriela - 577
Răducanu, Dan Gabriel - 884
Răducanu, Doina - 946
Rădulescu, Adriana (trad.) - 754
Rădulescu, Anca - 1578
Rădulescu, Corneliu - 1125
Rădulescu, Daniela - 1579
Rădulescu, Emil - 993, 1064
Rădulescu, Ionuţ (trad.) - 284
Rădulescu, Magdalena - 477

CIP 485
Rădulescu, Mihai - 2005
Rădulescu, Valentina - 1580
Răduţ, Constantin - 2006
Răileanu, Irena Cristina (trad.) - 1024
Răspop, Daniel-Alin - 1065
Răţoi, Iulian - 1171
Rău, Ileana - 913, 1091
Râmniceanu, Vasile - 1111
Rebreanu, Ilderim (tab. cronologic) - 2007-2009
Rebreanu, Liviu - 2007-2009
Reilly, Matthew - 1672
Reiss, Aurora - 914
Remeş, Cosmina (coord.) - 439
Renard, Jules - 1732
Rendec, Valeriu (trad.) - 523
Renier, Elisabeth - 1673
Reu, Monica (trad.) - 371
Reviczky Gyula - 2129
Reviczky-Levay, Antoniu - 1124
Revoyre, Christine de - 1733
Reza, Germán A. de la - 2182
Ribariu, Paula (ed.) - 2013
Rice, Anne - 1674
Richie, Donald (pref.) - 1646
Rinderu, Paul - 35
Riotta, Gianni - 1715
Rizescu, Gianina - 57
Rîbu, Roxana (trad.) - 2104, 2107
Rîurean, Simona Mirela - 18
Robin, Corey - 414
Robinson, Andrew - 2
Rogobete, Laura Elen - 417-418
Roha, Eliza (pref.) - 1817
Rollins, James - 1675
Roman, I. C. - 976
Roman, Ioana - 1172
Roman, Mirel - 564
Roman, Nicolae N. - 635
România - 441, 478, 563, 578-582, 1250
România. Consiliul Judeţean Mureş - 994
Roncea, Petru - 2010

486 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Ropan, Gavrilă - 1172
Ros, Carolyn - 1676
Rosenfeld, David - 1679
Rosero, Evelio - 1739
Rostos, Jane - 2011
Roşca, Adrian Sorin - 35
Roşca, Cristina (pref.) - 1998
Roşca, Natalia-Carmen - 867
Roşca-Năstăsescu, Carmen (trad.) - 1001
Roşu, Alina - 1582
Roşu, Andrei - 37
Roşu, Gheorghe N. - 506-508
Roşu, Marieta (trad.) - 1726
Roşu-Laurenţiu, Amalia (trad.) - 1049
Rotaru, Diana - 147
Rotaru, Elena - 1083
Rotaru, Ioana (trad.) - 455
Rotaru, Liliana - 1173
Rotaru, Ovidiu - 986
Roth, Philip - 1677
Rotundu, Elvira - 686
Rovenţa-Frumuşani, Daniela - 1413
Roy, Kristina - 2012
Rozei, Samuel - 2013
Rubin, Judith Aron (ed.) - 998
Rudhyar, Dane - 169
Rujan, Ion Cristinel - 583-585
Rujinski, A. D. - 1095
Runcan, Marcela (pref.) - 244
Rusen, Edina - 1291
Russell, Ken - 223
Russu, Alexandru E. (trad.) - 218
Rusu, Ana-Maria - 1363
Rusu, Florin - 1053
Rusu, Marius Vasile - 744
Rusu, Tiberiu - 927
Rusu, Tudor Andrei - 927
Rusu, Valentin (trad.) - 358-359
Rusu, Vasile - 866


CIP 487
S

Sabău, Lavinia Ioana - 1066
Sabău, Mirela Georgiana - 604-606
Sabău, Monica - 968
Sabetay, Corneliu (coord.) - 1073
Sabou, Felicia - 509
Saint Pierre Lanctôt, Ghislaine - 948
Sainte-Arnauld, Régine - 170
Saint-Exupéry, Antoine de - 1734
Sala, Dana - 1586
Salomé, Jacques - 202
Salvan, Monica (trad.) - 217
Salvaţi copiii. Organizaţia (Bucureşti) - 784
Samharadze, Zaira - 2112
Samoilă, Eduardt Petrică (coord.) - 2138
Samoilă, Eduardt Petrică (ed.) - 2158
Samson, Iancu - 2014
Sandu, Aspazia - 2015
Sarafu, Dana (trad.) - 1619
Saraş, Marcel - 1455
Sarcinschi, Alexandra - 636
Saroyan, William - 1678
Sas, Florentina - 464
Sas, Ioan - 1067
Sas István - 959-960
Sas, Marcel Emil (coord.) - 1574
Sass, Ludmila - 46
Sassu, Raluca - 713-714
Sasu, Adela - 868
Sasu, Lucian - 58
Sauer, Maria - 1167
Sava, Cipriana - 491
Sava, Florin - 1367
Sava, Gheorghe - 519
Savin, Mihaela - 736
Savinescu, Eugen - 1342
Savu, Florin (trad. ; adapt.) - 1725
Savu, Florin (trad.) - 1604-1605, 1661
Săftoiu, Adriana - 2016
Săftoiu, Răzvan (coord.) - 1481

488 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Sălăgean, Tudor (ed.) - 2191
Sălceanu, Angela Simona - 1456-1460, 1583
Sălcudean, Minodora - 1584
Săndulache, Sorin - 334
Săndulescu, Raluca (trad.) - 1649, 1669
Sărac, Diana - 669
Sărăndan, Horia - 1181
Săseanu, Aurel - 1126
Săvoiu, Adrian - 1585
Săvoiu, Gheorghe - 385
Săvulescu, Radu - 1532
Sân-Petru, Paul - 2017
Sârbovan, Marina - 442
Sârbu, Constantin - 443
Sârbu, Mugurel Liviu (trad.) - 822
Sârghie, Anca - 1507
Schidu, Luana (trad.) - 1688, 2096
Schlesak, Dieter - 1702
Schloss, David P. - 224
Schmemann, Alexander - 335
Scholtz Béla - 1235
Schott, Martin - 236
Schramko-Főldváry, Hanna Kinga - 1273
Scott, Rae B. - 241
Scrima, George (trad.) - 165
Scripcaru, Gheorghe - 586
Scripnic, Gabriela - 1404
Scurtu, Alina - 1400
Scurtu, Rodica - 721
Sebastian, Mihail - 2018
Secară, Otilia - 225
Seceleanu, Andra - 403
Seciu, Nicoleta - 869-871
Secoşan Cadar, Violeta - 2019
Seewald, Peter - 278
Segal, Tatiana (trad. ; pref. ; ed. şt.) - 375
Seiche, Fabian - 336
Selejan-Guţan, Bianca - 587
Selimovici, Mesa - 2094
Selişteanu, Dan - 782
Senning, Cindy Post - 764

CIP 489
Séra Tünde - 737
Seraphim Rose, ieromonah - 337
Sere, Gheorghe - 2020
Sergentu, Eugenia - 654, 706
Serghi, Cella - 2021
Sfârlea, Alexandru - 415
Sfetcu, Vasilica (coord.) - 1945
Sidenco, Elena-Luminiţa - 1022
Sighinescu, Laura (trad.) - 448
Sil, Rudra (ed.) - 428
Silaghi, Crina Delia - 1461
Silea, Camelia - 738
Sima, Ana Victoria (coord.) - 301
Similaru, Lavinia (trad.) - 1735
Siminică, Marian - 1236
Simion, Gabriela (trad.) - 2099
Simionescu, Claudia Maria - 1138
Simmons, Dan - 1680
Simon, Rosemary - 1681
Simon, Tamara - 1394, 2161
Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" (3 ; 2009 ; Cluj-Napoca) - 771
Simuţ, Alina - 1521, 1587
Simuţ, Ana Maria - 510
Simuţ, Ion (pref.) - 2008
Simuţ, Maria (coord.) - 771
Simuţ, Ramona (trad.) - 241
Sineanu, R. P. (ed.) - 264
Singureanu, Valentin - 775
Sinha, Indra - 2113
Sişu, Alina - 970
Sitar-Tăut, Dan-Andrei (coord.) - 34
Sîrbu, Aurelian - 2022
Sîrbu, Marcela - 1174
Sîrghie, Anca - 3-5
Slavici, Ioan - 2023-2025
Slătineanu, Simona Mihaela (coord.) - 972
Slăvescu, Micaela - 1427
Sluşanschi, Emil-Ioan - 60
Smeianu, Marcela - 712
Smirnov, Noe - 2026
Smith, Karen - 1388

490 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Smolnicki, Angela - 1588-1589
Soare, Ioana - 1069
Socalici, Ana - 1087
Sociu, Dan (trad.) - 1657
Socol, Aura Gabriela - 588
Soescu, Sorina - 1023
Sofron, Emil - 901
Solomon, Petre (trad.) - 1633
Solomonea, Carmen Cecilia - 1334
Solomon Lazanu, Mariana - 2027
Soreanu, Cristina Mihaela - 1354
Sorescu, Marin (pref.) - 1340
Soroceanu, Tudor (trad.) - 278
Sotirescu, Monica (trad.) - 1636
Soviany, Octavian - 2028
Soviany, Octavian (pref.) - 2068
Spark, Rhea - 1462
Sparks, Nicholas - 1679
Spânu, Carmen (trad.) - 1739
Spânu, Cătălin - 564
Spineanu, Claudia-Ileana - 1591
Spiridon Ungureanu, protosinghel - 2029
Spînu, Carmen (trad.) - 1737
Spînu, Marian-Nicu - 444
Spock, Benjamin - 995
Spoială, Dragoş Cristian - 61
Spring, Janis Abrahms - 226
Spring, Michael - 226
Spyri, Johanna - 1703
Staicu, Gabriel - 492
Stamate, Elena-Alina (trad.) - 201
Stamatescu, Mihai - 427
Stan, Ana - 1443
Stan, Andra Gabriela - 207
Stan, Marcel (pref.) - 815
Stana, Doina - 956
Stanca, Dan - 2030
Stanciu, Corneliu - 227
Stanciu, Gheorghe - 1175
Stanciu, Iuliu - 2031
Stanciu, Laura (ed.) - 325

CIP 491
Stanciu, Maricica - 740
Stanciu, Virgil - 341
Stanciu, Virgil - 1146-1147
Stancu, Adrian - 496
Stancu, Daniela Georgiana - 1206
Stancu, Dragomir - 262
Stancu, Mădălina (trad.) - 1678
Stanley, Andy - 342
State, Luminiţa - 62
Stănciulescu, Gabriela - 493
Stănciulescu, Liviu - 537
Stănculescu, Marius - 1251-1252
Stănculeţu, Janina - 872
Stănescu, Amalia Daniela - 343
Stănescu, Bogdan (trad.) - 2165
Stănescu, Darius - 564
Stănescu, Ecaterina - 2233
Stănescu, Georgeta - 1322
Stănescu, Mihaela - 1592
Stănişor, Ioan - 2235
Steinbeck, John - 1682
Steinhardt, N. - 1981
Stelian, Ion - 589
Stigniteanu, Victor Michail - 2032
Stîngă, Valentina - 1593
Stoian, Andreea - 479
Stoian, Bogdan G. - 2033
Stoian, Camil Decebal A. - 1084
Stoian, Catela - 873
Stoian, Cristina - 915
Stoian, Floriana Daniela - 1127
Stoian, Gabriel (trad.) - 1623
Stoian, Maria Lidia - 873
Stoianovici, Voislava (trad.) - 2094
Stoian-Irimie, Delia - 765-766
Stoica, Adrian - 590
Stoica, Ioan - 736
Stoica, Ion - 78
Stoica, Marcela Monica - 591
Stoica Mihaela - 1237
Stoica, Victor - 480

492 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Stoicescu, Constantin - 592
Stoicescu, Valerian (trad.) - 2095
Stoicoviciu, Adriana - 1389
Stoicu, Mihaela Narcisa - 560-561
Stoie, Andrei - 956
Stratan, Larisa - 1335
Stratulat, Speranţa - 1070
Străchinaru, Constantin N. (pref.) - 1957
Străinu, Emil - 6, 637-638
Streeter, Michael - 171
Stretcu, Simona - 63, 885, 902
Streza, Ciprian Ioan - 344-347
Stroe, Astrid Georgiana (trad.) - 261, 883, 934, 963, 1305, 1352, 1558, 2154, 2180
Stroea, Adrian - 635
Stroia, Marian - 423
Strugackii, Arkadii Natanovich - 2095
Strugackii, Boris Natanovich - 2095
Stuparu, Ada - 1507
Stuparu, Cristina - 416
Stuparu, Eugen - 1102
Subic, Jonel V. - 1154
Subţirelu, Gheorghe Eugen - 782
Suceavă, Ion - 532
Suciu, Marta-Christina (coord.) - 492
Suciu, Nicolae (coord.) - 799
Sudrijan, Mihai (trad.) - 822
Suman, Gheorghe - 639
Suter, Alexandru (trad.) - 1697-1698
Swift, Jonathan - 1683
Szabó Csaba - 2237
Szabo, Lucian-Vasile - 767
Szabo, Lucian-Vasile (pref.) - 1726
Szabo, Mihail - 1390
Szalay József (trad.) - 360
Szenik, Ileana (pref.) - 765-766
Szüszer-Nagy Enikő (red.) - 1015

Ş

Şain, Emil - 2034
Şandor, Liliana - 707

CIP 493
Şandor Maria - 263
Şargan, Izabella - 975
Şarlă Călin, Veronica - 2035
Şchiopu, Cătălin Emil - 773
Şchiopu, Ilinca (trad.) - 1193
Şchiopu, Mihaela (il.) - 761
Şcoala Academică de Sociologie (2008 ; Bran) - 405
Şelaru, Sorin (trad.) - 943
Şendroiu, Cleopatra - 618, 1216
Şerban, Alexandru Leo - 1364
Şerban, Manuel - 996
Şerbănescu, Done - 2238
Şerbănescu, Mihail - 2172
Şerbănoiu, Rodica - 742
Şerbu-Cisteianu, Virgil - 2151
Şica, Liliana - 903
Şinca, Florin N. - 627
Şiperco, Tania (trad.) - 2110
Şişmanian, Ara Alexandru - 2036
Şoncodi, Adrian (antolog. ; trad.) - 1985
Şotropa, Adriana - 1336
Ştef, Vasile - 1391
Ştefan, Alexandru - 1437
Ştefan, Daniela Simina - 949
Ştefan, Loredana - 148-150
Ştefan, Loredana (adapt.) - 111, 130
Ştefan, Loredana (trad.) - 1604-1605
Ştefancu, Mircea (trad.) - 1652
Ştefănescu, Andy - 436
Ştefănescu, Dorin - 2037
Ştefănescu, Ion - 436
Ştefănescu, Mihai - 1455
Ştefănescu, Narcisa - 16
Ştefănescu, Viorel - 1595
Ştefănescu-Popescu-Inoteşti, Nicoleta (trad.) - 1654-1655
Ştefănoi, Petru - 653
Ştir, Victor (trad.) - 1704
Ştirbu, Maria - 348
Şufană, Ilie - 8
Şumălan, Radu - 955


494 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
T

Tabără, Iulian - 1092
Tabără, Vasile - 593
Tache, Cristina (trad.) - 171
Talangă, Cristian - 494
Talbot, Jim (il.) - 1667
Taloi, Dragoş - 1294
Taloş, Dan (ed.) - 1759
Talpas, Janos - 752
Talpău, Elena - 869-871
Tamaş, Ana-Maria (trad.) - 1736
Tamaş, Iuliana - 743
Tandin, Traian - 594, 2038
Tandon, R. K. - 1024
Tanef, Lenuţa - 1596, 2028
Tanizaki, Jun'ichirō - 2114
Taşcu, Minodora - 595
Tatai-Baltă, Cornel - 1337
Tatulea, Raluca - 1523
Tăban, Elena - 1597
Tăbăcaru, Teodor - 1129
Tăgăduan, Diana - 1212
Tămaş, Christian (pref.) - 1836
Tănase, Luminiţa - 687
Tănasie, Anca - 1463
Tănăsescu, Chris (trad.) - 1667
Tănăsescu-Buzău, Mihail - 2039
Tănăsescu-Vlas, Adrian (trad.) - 271
Tătaru, Alexandra - 1394
Tătăruş, George - 2040
Tăut, Anca-Daniela - 137
Teague, Emese - 372
Tebieş, Ioan - 866
Teglas, Ferencz - 1238
Tei, Daniel - 2041
Telphon, Thierry - 1025
Temneanu, Cristina - 1296
Tempea, Iosif - 1092
Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare. Conferinţă naţională
(2008 ; Cluj-Napoca) - 228

CIP 495
Tenniel, John (il.) - 1613
Teoc, Flavia - 2042
Teodorescu, Anca - 1598
Teodorescu, Mădălina (coord.) - 718
Teodorescu, Niculae Iulian - 928
Teodorescu, Sorin (trad.) - 764
Teodorof, Liliana - 927
Teofan Mada, ieromonah - 349-350
Terec, Liana Rodica - 1135
Tero, Mircea - 744
Tessier, Éric - 468
Teuşdea, Valer - 1080
Theodorescu, Răzvan - 2183
Theophylatos, arhiepiscopul Bulgariei - 264
Thomas, Evan - 2196
Thomas, Gary - 351
Thomas, Jacques - 229
Thrash, Agatha M. - 1001
Thrash, Calvin L. - 1001
Tica, Irina - 1072
Tihan, Graţiela Teodora - 916
Tihan, Mădălina Alexandra - 2043
Tilea, Monica - 1580, 1599
Tileagă, Cosmin - 596
Timar, Nicolae - 253
Timşa-Stoicescu, Bianca - 2044
Timu, Iana - 2045
Tira, Iustin - 352
Tirpe, Gheorghe - 1297
Tismăneanu, Vladimir (ed.) - 428
Titian, Dana - 547
Tiţă, Iozefina - 1392
Tivdă, Geanina (trad.) - 950
Toader, Camelia - 543
Todea, Ioan Radu (coord.) - 771
Todea, Septimiu Florian - 1393
Todorov, Tzvetan - 950
Tofan, Constantin - 1338
Tofan, Irina (trad.) - 173
Tolcea, Marcel (pref.) - 1275
Tolstoi, Lev Nikolaevich - 2096-2097

496 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Tom, Sorell - 182
Toma, Aida - 876
Toma, Constantin - 940
Toma, Florentina - 1509-1510
Toma, Maria - 2046
Tomescu, Ion (coord.) - 564
Tomescu, Romică - 962
Tomescu, Veronica (trad.) - 2113
Tomescu, Victoria - 1804
Tomi, Marian Nicolae - 2047
Tomos, Mihai - 1253-1254
Tomuleţ, Liliana (trad.) - 254, 260
Tonenchi, Mirella - 2048
Topală, Carmen - 917
Topîrceanu, George - 2049
Topolog-Popescu, Ion - 205
Török Kajtár Enikő (ed.) - 717
Tracy, P. J. - 1684
Trandafirescu Stofel, George - 2051
Travis, Clay - 377
Trif, Eunicia (ed.) - 735
Trif, Ilie (trad.) - 361
Trifa, Iosif - 353
Trifu, Simona - 969
Tripa, Simona - 1298
Troneci, Georgeta - 1804
Trufaş, Constanţa - 495
Truşcă, Ionuţ - 2052
Tudor, Constantin - 445
Tudor, Constantin - 877
Tudor, Eduard Florin (trad.) - 943
Tudor, Roxana (trad.) - 965
Tudor, Sebastian - 745
Tudor, Sorin - 505
Tudorache, Ana Maria Mihaela - 59
Tudorache, Voicu - 1074
Tudorie, Raluca - 37
Tudosa Romanov, Sofia - 354
Tufă, Nadia - 706, 749
Turcu, Marilena (coord.) - 1020
Turcuş, Veronica - 75

CIP 497
Turdean, Marinella-Sabina - 379
Tureanu, Maria - 712
Turturea, Gabrijela (trad.) - 1339
Turtureanu, Nicolae - 2053
Tuşa, Adrian (coord.) - 1306
Tutuianu, Diana (trad.) - 1675
Twelve Hawks, John - 1685

Ţ

Ţabără, Daniel - 925
Ţaran, Maţa - 1464
Ţarcă, Ana - 380
Ţarcă, Mihaela - 380
Ţarcă, Mihai - 380
Ţarcă, Viorel - 380
Ţăbărnac, Gheorghe V. - 768
Ţăranu, Liviu - 628
Ţârcovnicu, Emil - 769
Ţic, Miron - 2054
Ţicărat, Cornel (trad.) - 1937
Ţichindelean, Marioara - 597
Ţiplic, Raluca - 2055
Ţugui, Raluca - 1019
Ţurcanu, Lidia (coord.) - 674
Ţurlea, Marin - 183
Ţurlea, Stelian - 2056
Ţuţuianu, Ion - 598

U

Uba, George - 2057
Udangiu, Eugenia - 237
Udrea, Gheorghe - 2152
Udrea, Ştefania - 124, 746
Udriştoiu, Nica - 436
Ulici, Aurelia (trad.) - 990
Uliniuc, Ionuţ Dumitru (trad.) - 361
Ungureanu, Camelia - 939
Ungureanu, Cristian Constantin - 1300
Ungureanu, Laura - 490

498 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Ungureanu, Liviu - 957
Ungureanu, Violeta Diana - 1465
Ungurian, Gruia - 2058
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (Bucureşti) - 599
Universitatea de Arte "George Enescu" (Iaşi). Facultatea de Arte Plastice,
Decorative şi Design - 1304
Universitatea "Spiru Haret" (Bucureşti). Facultatea de Marketing şi Afaceri
Internaţionale - 690
Untaru, Ion - 2059
Urdă, Elena - 710-711
Ursache, Dumitru D. - 2060
Ursan, Anamaria Dorina - 747, 1600
Ursu, Constantin - 809
Ursuţa, Mircea - 600
Ursu Naniu, Rodica - 2184
Usturoi, Marius Giorgi - 1288
Uzunov, Mircea-Eduard - 230

V

Vacar, Ileana - 1071, 1075
Vaida, Monica - 974
Vainovski, Irina (trad.) - 2102
Vali, Eva (trad.) - 1843
Vameşu, Sorin - 1076
Van Efenterre, H. - 2179
Vancea, Viola (ed.) - 1560
Váradi József - 2130
Varga Attila - 2216
Varga Gábor - 601
Varga, Ştefan - 1125
Vartolomei, Brânduşa - 602
Vartolomei, Mihael M. - 446
Vartolomei, Mihaela - 446, 1273
Vasilache, Simona - 1262
Vasile, Adelina - 1466
Vasile, Alexandra (trad.) - 1057
Vasile, Bogdan - 1395
Vasile, Corina - 1467-1469
Vasile, Emilia - 1274
Vasile, Geo (trad.) - 1715

CIP 499
Vasile, Sergiu Adrian - 2061
Vasile, Silvia (trad.) - 1024
Vasilescu, Bianca (trad.) - 364, 999-1000, 1388
Vasilescu, Cătălin (pref.) - 965
Vasilescu, Cristina Livia (trad.) - 468
Vasiliu, Florentina - 1021
Vasiliu, Mircea -- 206
Vaszilcsin, Nicolae - 918
Vavură, Violeta - 2162
Văcaru, Daniel - 809
Văduva, Gheorghe - 640-641
Vărgău, Raluca - 2063
Vâlcu-Mehedinţi, Mircea - 2177
Vârban, Rodica - 956
Vârgolici, Niculina - 1240
Vârtopeanu, Victoria (coord.) - 1494
Velcea, Adriana-Monica - 1601
Velea, Delia - 64-65
Velescu, Şerban (trad.) - 2179
Veleşcu, Florica (coord.) - 697
Véran, Géo-Charles - 2064
Verde, Laura Cristina - 2065-2066
Vergatti, Radu Ştefan - 2239
Verlan, Octavian (trad.) - 351
Vesmaş, Daiana Maura - 603
Vicol, Gheorghe - 2067
Vida, Claudia-Lucia - 87
Vida-Simiti, Ioan - 1120, 1130
Vigheciu, Maria Christina - 2068
Vighi, Daniel - 2069
Vignes, Delia - 957
Vignes, Pierre - 957
Villalba, Dokushô - 373
Vişinescu, Victor - 2070
Vit, Dorel (coord.) - 439
Vitalis, Eduard Alexandru - 642
Vitan, Constantin - 2071
Vizitiu, Anişoara - 748
Vizureanu, Petrică - 1301-1303
Vînătoru, Sorin - 461
Vîrtopeanu, Nicuşor Cătălin - 1384

500 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Vlad, Giorgie Daniel - 66
Vlad, Ioan - 406
Vlad, Siluana, monahia - 355
Vlad, Simona - 869-871
Vladu, Mircea - 643
Vlaicu, Meda (coord.) - 1574
Vlase, Gabriela - 919
Vlase, Titus - 919
Vlasin, Anuţa - 160
Vlăduţ, Ion C. - 700
Vodă, Viorel Gh. - 384, 1232
Voica, Adrian - 2072
Voica, Irina - 469
Voicu, Andreea Raluca - 59
Voicu, Dragoş-Cristian - 2073
Voicu, Floarea - 1365
Voicu, Florica - 802
Voicu, Marin - 604-606
Voicu, Mihai - 1095, 1365
Voicu, Vasile - 59
Voicu, Vasilica - 67
Voiculescu, Nicolae - 607
Voinea, Sorin (trad.) - 1645
Voineag, Viorel - 608
Voinic, Maria Cristina - 609
Volcu, Ion - 88
Vornicelu, Dan Claudiu - 1355
Vorobiev, V. - 356
Vorovenci, Mihaela - 2074
Vraciu, Marina (trad.) - 2188
Vrânceanu-Firea, Gabriela - 2075
Vulcu, Magnolia - 1071
Vulea, Georgeta - 770
Vulpescu, Ileana - 2076-2084
Vulpescu, Romulus (pref.) - 2076-2077

W

Wachsmann-Hogiu, Titus - 76
Wainberg, Petronela - 147
Walker, Joan Hustace - 1182

CIP 501
Walker, Richard N. - 231
Wallace, Archer - 77
Wallace, Danny - 1686
Wallner-Bărbulescu, Luminiţa (ed. ; pref.) - 1933
Walsch, Neale Donald - 265
Werner, Gitta - 374
West, Pat - 1687
White, Ellen Gould Harmon - 357-360
White, Ellen Gould Harmon (antolog.) - 329
Wibberley, Lawrence - 1688
Williams, Brian - 1642
Windisch, Rudolf (pref.) - 1415
Wiseman, Richard - 172

X

Xenofont, Magda (trad.) - 224, 232, 392

Y

Yach, Johannes (trad.) - 374
Yalom, Irvin D. - 1689
Yannaras, Christos - 361
Yarbro, Chelsea Quinn - 1690
Yates, Richard - 1691
Young, Robert O. - 997
Young, Shelley Redford - 997

Z

Zacharias, Ravi - 362
Zafiu, Doiniţa (coord.) - 1541
Zaha, Dana Carmen - 977
Zaharia, Dan - 795, 857
Zaharia, Maria - 654, 749, 795, 857
Zaharia, Maria (coord.) - 706-707
Zahariade, Mihail (ed.) - 2132
Zaicu, Viorel (trad.) - 428
Zambo, Ştefan - 363
Zamfir, Camelia - 750
Zamfir, Ion Constantin - 750

502 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Zamfir, Paul Bogdan - 611
Zamfirache, Oana (trad.) - 258
Zamfirache, Theodora Iustina - 2085
Zamfirescu, Duiliu - 2086
Zanfirescu, Dan Mihail - 2087
Zanoschi, Adrian (coord.) - 865
Zarioiu, Cristina - 904-905
Zăgreanu, Ion Radu (coord.) - 1803
Zăgreanu, Liuţa (coord.) - 1803
Zărnescu, Constantin - 1340
Zeleniuc, Octavia - 1289
Zeletin, C. D. - 951
Zhuang Zi - 375
Zimmer-Bradley, Marion - 1692
Zmărăndescu, Sofia - 751
Zorzini, Adina - 1317
Zota, Mihaela-Maria - 1602
Zsigmond Andrea - 920CIP 503
INDEX DE TITLURI


3X sau Fantomele nu dau telefoane - 2041
4 decenii, 3 ani şi 2 luni cu filmul românesc - 1364
7 lépésben az ügyesség felé - 662
11 septembrie : mitul : culisele unei crize programate - 2195
101 lucruri inedite despre Da Vinci : secretele celui mai excentric şi mai creator
geniu al omenirii! - 1333
111 incursiuni în Cotidianul românesc - 83
112 subjects to a successfull English Bac exam - 1461
120 de ani de tradiţie - 699
365 de fabule - 89
365 de întrebări şi răspunsuri - 90
366 lecţii de haiku - 1887
500 de curiozităţi despre animale - 91
500 în cap - 1801
1001 de nopţi - 1693
1100 exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a - 785
1434 : Anul în care o flotă chinezească a aprins scânteia care a declanşat fenomenul
Renaşterii în Europa - 2193
2000 simptome cheie - 1057
5000 de ani de rugăciune - 266

A

A fi sau a nu fi antrenor : singur printre actori - 1381
A fost nevoie de mult timp - Barack Obama - 2196
A.B.C. : pentru educatoare... şi nu numai - 731
ABC-ul matematicii : caietul elevului : clasa a II-a - 815
Abordarea accidentelor rutiere - 1247
Abordări ale art-terapiei - 998
Abordări creative şi inovatoare în actul educaţional - 736
Abordări moderne ale managementului logistic - 1226
Absente - 2036
Acarieni şi nematozi : dăunători ai agroecosistemelor - 1155
Acasă - 1750
Acatistul Maicii Domnului - 267
Accidentul ; Oraşul cu salcâmi - 2018
Acesta este Domnul meu - 1802
Achiziţii publice : concesiunea lucrărilor publice - 512

504 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Achiziţiile publice - 578
Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit - 465
Activităţi de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar, pe grupe de vârstă :
jocuri dinamice şi de relaxare - 1368
Activităţi în exil : ANEC şi PNL / Marinescu, Aurel Sergiu - 2227
Activităţi practice pentru preşcolari - Scriu, mă joc şi învăţ împreună cu ursuleţul
Martinel - 655
Activităţi turistice - 1383
Activităţile extracurriculare în grădiniţă : serbările : dramatizări-scenete pentru
preşcolarii mari şi şcolarii mici - 676
Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de
matematică : clasa a II-a - 869
Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de
matematică : clasa a III-a - 870
Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de
matematică : clasa a IV-a - 871
Adaptarea la stres : condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate - 1026
Adela - 1899
Adevărata viaţă de gheişă - 2103
Adevărata zi de odihnă - 295-296
Adevărul şi unitatea bisericii - 361
Adezivi, lacuri şi vopsele - 1291
Adio mamă - 2051
Administraţia publică românească în secolele XIX-XX : legi şi reforme importante
- 614
Administraţie poliţienească rurală - 620
Adolescenţa : dincolo de mituri - 187
Adopţia în dreptul românesc - 522
Adrian Mihuţiu în rezistenţa anticomunistă din Arad şi Bihor - 634
Advances in automatic : differentiation for the Java : programming language - 60
Adventistii de ziua a şaptea cred... : o expunere biblică a celor 28 de puncte
fundamentale de doctrină - 268
Afecţiunile degenerative ale coloanei vertrebale - clinica, diagnosticul şi
tratamentul de recuperare : note de curs - 1050
Aforismele lui Brâncuşi - 1340
Agent de vânzări - 497
Agricultura României, încotro? - 1166
Ai fost creat pentru mai mult - 1622
Alături de Octavian Paler : (corespondenţe cu distinsul scriitor - patriot) - 1577
Albastru ca jazzul - 1937
Albă ca Zăpada - 126

CIP 505
Albinele şi sănătatea lor - 1179
Album Florin Ciubotaru - 1323
Alchimia celor nouă dimensiuni - 163
Alchimia muzelor : poeme - 2017
Alchimistul - 1742
Alegeri morale : o introducere în etică - 241
Alegerile europene şi legitimitatea democratică la nivel comunitar - 553
Alexandru al II-lea - 2187
Alexandru Marcu : il destino di un italianista romeno - 75
Alfabetul ilustrat : set de planşe - 659
Algebră distractivă - 846
Algebră, Geometrie : clasa a VII-a : anul şcolar 2009-2010 - 794
Algebră, Geometrie : clasa a VIII-a : anul şcolar 2009-2010 - 850
Algebră liniară : culegere de probleme - 814
Algoritmi : teorie şi aplicaţii - 48
Algoritmi de căutare cu euristici - 63
Algoritmi de planificare în optimizarea interogărilor paralele - 44
Algoritmi de procesare a imaginii pentru aplicaţii de urmărire a obiectelor în
mişcare - 11
Ali Baba şi cei 40 de hoţi - 92
Alice : repovestită pentru copiii de grădiniţă - 1613
Alice în Ţara Minunilor - 1614, 1612
Alice în Ţara minunilor - 1611
Alimentaţia în armonie cu natura - 978
Alimentaţia înţeleaptă : 60 de reţete sănătoase şi gustoase, fără gluten - 988
Alladin şi lampa fermecată - 93
Alocaţia de stat pentru copii - 644
Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok - 920
Alte amintiri din pagini de ziare - 1911
Alungarea bestiei triumfătoare - 1709
Am aflat de la Eva - 2046
Am auzit că viaţa e frumoasă - 1929
Am fost pe urmele lui Marx - 1554
Am vrut să-l omorâm pe Hitler : operaţiunea Walkyria - 2186
Amantul de Marguerite Duras : interferenţe culturale China-Europa - 1566
Amândoi - 2007
Amenajarea, organizarea şi sistematizarea teritoriului - 1168
Amestec şi combinaţie - 80
Amikor megérint a fény - 2127
Amintire din castelul celor două zile - 1972
Amintiri, amintiri, cuibuşor de nostalgii - 1914

506 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Amintiri din copilărie ; Poveşti ; Povestiri - 1829, 1828
Amintiri din oraşul Stalin - 1848
Amintirile despre Darfur ale unui localnic - 2190
Amnarul fermecat - 94
Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare : istorie, text, analiză comparată, comentariu
teologic - 344
Analiza economico-financiară - 1205
Analiza financiară în mecanismul de formare a surselor de finanţare a întreprinderii
- 1230
Analiza investiţiilor imobiliare - 1197
Analiza opiniei publice în spaţiul public modern - 403
Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii - 1201
Analiza riscurilor consumului necontrolat al cărnurilor - 986
Analiza seriilor de timp univariate - 868
Analiza şi evaluarea informaţiilor financiare - 1229
Analiză economică în inginerie - 1088
Analiză economico-financiară : performanţă - poziţie financiară - risc - 1227
Analiză economico-financiară - 1236
Analize ale politicii fiscale în România şi în statele membre ale UE - 456
Analize medicale explicate - 1069
Analyse linguistique du slogan publicitaire - 1465
Anatomia abdomenului - 974
Anatomia capului şi gâtului : nevrologia - 970
Andilandi : roman - 1993
Andreea şi Radu - 1886
Androgynul atomic - 1938
Angela Carter's magic realism and fairy tales - 1583
Animal tropical - 1736
Animale domestice : set de planşe - 96
Animale domestice - 682
Animale sălbatice : set de planşe - 97
Anotimpul dropiilor - 1825
Antene utilizate în comunicaţii speciale şi propagarea undelor radio în gama UUS -
1121
Anthologie poétique - 1717
Antologia ruşinii după Virgil Ierunca - 1759
Antologie de Haiku : Romanian kukai - aprilie 2007-martie 2009 - 1760
Antonomy as a sense relation among words - 1403
Antreprenoriatul şi managementul micilor afaceri - 1204
Antropogeografia : o abordare diacronică - 2157
Antropologie economică - 929

CIP 507
Antropologie prenatală la Sfântul Vasile cel Mare - 315
Aparate electrice de măsurat - 1126
Aparatul dentomaxilar : formare şi dezvoltare - 1029
Aplicaţii celulare : modele şi aplicaţii - 803
Aplicaţii de hidrokinetoterapie - 1004
Aplicaţii de laborator şi probleme de chimie pentru facultăţile de profil mecanic -
916
Aplicaţii de rezistenţa materialelor cu ajutorul calculatorului - 895
Aplicaţii în electrotehnică, măsuri electrice, măsuri electronice, instalaţia de joasă
tensiune, măsurarea mărimilor geometrice, măsurarea mărimilor mecanice
tehnice şi fizico-chimice : laborator tehnologic - 1100
Aplicaţii multimedia : dezvoltări recente - 49
Aplicaţii practice de laborator : Windows, Word, Excel, Power Point, Internet - 55
Apostaza şi Antihristul : după învăţăturile sfinţilor părinţi - 272
Applied business management - 1239
Arată-mi şi parcul şi chioşcul în care... - 2087
Ardenta fericire - 1833
Areale globale : Uniunea Europeană - Africa subsahariană -- 41
Arestarea preventivă, Aprecierea pericolului social : practică judiciară, hotărâri
C.E.D.O. - 547
Árgirus királyfi és az aranyalmák - 2118
Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri - 1171
Arhitecturi de conducere : sisteme liniare - 858
Aripă de argint - 1951
Aripi de înger - 1953
Aritmetică, Algebră, Geometrie : clasa a V-a : anul şcolar 2009-2010 - 857
Aritmetică, Algebră, Geometrie : clasa a VI-a : anul şcolar 2009-2010 - 795
Aritmetică distractivă - 847
Armatele - 1739
Armonie : cursuri universitare - 1348
Aromânii : studii monografice sintetice - 419
Arta cântului : didactica specializării - 1354
Arta compromisului - 2078
Arta conversaţiei - 2079
Arta îngrijirii florilor - 1165
Artă - 1305
Artmark - 1317
Artur Silvestri - frumuseţea lumii cunoscute - 1527
Ascultă animalele - 98
Asemenea lui Isus - 309
Asigurările pentru accidente de munca şi boli profesionale - 646

508 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Asigurările pentru şomaj - 647
Asigurările sociale de sănătate - 648
Asociaţii şi fundaţii - 579
Aspecte ale managementului educaţional în instituţia şcolară - 1234
Aspecte ale urâtului în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu - 1548
Aspecte lingvistice în stilul publicistic - 87
Aspecte relativiste ale modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional - 889
Aspecte semantice, pragmatice şi culturale ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă -
1464
Aspetti autobiografici e di autenticita' nell'opera di Italo Svevo - 1714
ASRS_RL : sistem de recunoaştere a vorbirii pentru limba română - 1485
Aşa a fost... - 1941
Ataşaţii militari români în Marea Britanie : (1919-1939) - 421
Atât de aproape - 1647
Atelierul de vară - 1990
Ateroscleroza şi endocardita : complexitate patologică - 1043
Atlas rutier - România 2009 - 1132
Atlasul antropologic al Dobrogei - 930
Atracţia - 1607
Aturile lui Baz-Baz cel isteţ - 1924
Audit intern - 1255
Audit şi comunicare financiară - 461
Audit şi control financiar în instituţii bancare şi de asigurări - 1267
Auditul energetic al instalaţiilor frigorifice - 1096
Auditul public extern naţional şi european - 1259
Autismul infantil : metode de diagnosticare precoce şi terapii comportamentale -
196
Automate programabile - 37
Automate şi microprogramare - 38
Autoportret din memorie - 1915
Avem un copil - 985
Aventurile lui Pinocchio - 1710

B

Babylon Babies - 1719
Bac 2009 : subiecte posibile - 66
Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul I : repere de abordare - 788
Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul II : repere de abordare - 789
Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul III : repere de abordare - 790
Baladă pentru o inimă fugară - 2034

CIP 509
Balade vesele şi triste ; Parodii originale ; Migdale amare ; Fabule - 2049
Balonul lui Mickey - 1511
Barbarii : eseu despre mutaţie - 1705
Basic English for healthcare professionals = Engleza de bază pentru personal
medical - 1462
Basic finance - 453
Basme alese - 1514
Basmele românilor - 1904
Batjocorită - 757
Baza energetică şi de materii prime - 1087
Baze de date - 8
Bazele contabilităţii : aplicaţii practice - 1257
Bazele contabilităţii : note de curs : aplicaţii pentru seminar - 1273
Bazele contabilităţii - fundamente metodologice - aplicaţii practice - 1258
Bazele contabilităţii - 1265
Bazele dreptului civil : [tratat] - 515
Bazele macroeconomiei - 433
Bazele merceologiei - 1094
Bazele optoelectronicii şi aplicaţii în comunicaţii optice - 901
Bazele ştiinţei politice - 406
Bazele tehnologiei informaţiei : Modulul pentru învăţământ la distanţă - 47
Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice - 1002
Băiat rugându-se - restaurarea unei copii - 1327
Băile Király - 1728
Bârgăuani de top : o carte (incompletă) a spiritualităţii bârgăuane - 76
Bârlogul lupilor - 1771
Beiuşul şi lumea lui : studiu monografic - 2135
Biblia - 242
Biblia. N.T. (maghiară ; 2009) - 242
Biblioteca morţilor - 1620
Big mind, big heart = Minte vastă, inimă profundă - 371
Binecuvântarea zeilor - 1681
Biochimia mediului - 949
Biologie celulară şi moleculară : note de curs - 935
Biologie pentru conservarea operei de artă - 1308
Biologie - 934
Biserica din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar : 1867-1918 - 317
Biserica ortodoxă română în străinătate, în exil, în diasporă / Marinescu, Aurel
Sergiu - 2227
Bisericile satului Ceauru, leagăn de cultură şi civilizaţie - 348
Blăjani : file de monografie - 2152

510 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Blitzuri cu sughiţuri - 1819
Boala renală cronică - 1041
Bolile vacilor - 1177
Bonitarea terenurilor agricole - 1160
Bőrőndnyi orszák : politikai szatírák - 1843
Botanica poporană română - 954
Botanică sistematică : îndrumător de lucrări practice - 956
Brand you 50 : reinventarea muncii : 50 de idei pentru un brand personal : 50 de
moduri în care va puteţi transforma dintr-un angajat într-un brand care se
evidenţiază prin distincţie, dăruire şi pasiune - 448
Braşov : repere geografice şi culturale - 2169
Braşov - 2167
Brâncuşi : orizonturi critice - 1321
Breviar mediteraneean - 2093
Broasca ţestoasă cea fermecată - 1903
Bucle aurii şi ursuleţii : carte de colorat - 148
Bucle aurii şi ursuleţii - 149
Buddha élete és tanítása - 369
Bunul, răul şi urîtul în cinema - 1361
Burlescul ţiganiadei - 1538
Burse de mărfuri şi valori - 496
Business English : communication and commercial correspondence - 1463

C

Cabala calului Pegas - 1709
Cadastru : îndrumător de proiect şi practică cadastrală - 881
Cadrul economico-juridic al relaţiilor României în condiţiile integrării în U.E. - 611
Cadrul juridic de protecţie a drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional -
560
Cahier de séminaire : á l'usage des étudiants - 1432
Caiet de practică pedagogică - 661
Caiet de practică pentru kinetoterapie şi motricitate specială - 1019
Caietul elevului pentru matematică : clasa a VII-a - semestrul I - 820
Caietul elevului pentru matematică : clasa a VIII-a - semestrul I - 821
Calcul tabelar complex aplicat domeniului economic prin funcţii EXCEL 2007 - 25
Calculatorul, prietenul nostru : primii paşi în informatică - 45
Calea către Hristos - 357
Calea Crucii - 282
Calea inimii - 243
Calea Mântuirii - 283

CIP 511
Calendar românesc în douăsprezece cronici şi o precuvântare - 2042
Calitatea vieţii şi a mediului : ghid practic -- 98
Calvarul - 2217, 2008
Camuflaj - 1316
Cancerul colorectal : o boală care poate fi prevenită - 1064
Cancerul de prostată - 1053
Candidaţi la fericire - 2080
Canonicul Ioan Coman - 314
Canonul cel Mare - 270
Capcana - 2218
Capcanele destinului - 1855
Capesius : der Auschwitzapotheker - 1702
Capitalul : critica economiei politice - 437
Capitalul intelectual organizaţional - 1262
Capitole târzii din viaţa mea : memorii redescoperite - 1920
Capra cu trei iezi : carte de colorat - 120
Capra cu trei iezi - 121
Captarea şi folosirea în gospodărie a apei din precipitaţii - 1137
Caracatiţa printre noi... - 2044
Carica(r)tura - 1320
Carnetul din port-hart - 2081
Carte veche românească - 3
Cartea bărbaţilor - 377
Cartea junglei : carte de colorat - 130
Cartea junglei - 1659
Cartea lui Manuel - 1735
Cartea mea cu abţipilduri despre animale de la fermă - 100
Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Australia, America şi de la Poli - 101
Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Europa, Africa şi Asia - 102
Cartea mea cu abţipilduri despre animale din oceane, mări, râuri şi lacuri - 103
Cartea neliniştirii, compusă de Bernardo Soares, ajutor de contabil în oraşul
Lisabona - 1745
Cartea nunţii - 1799
Cartea rozariului - 285
Cartea serbărilor şcolare : scenete şi poezii pentru serbări la clasele I-IV - 726
Cartea spionilor : o enciclopedie a spionajului - 104
Cartea vieţii mele - 1731
Cartografie matematică : îndrumător de lucrări practice - 796
Caruselul tratativelor secrete - 2219
Casa copilăriei - 1733
Casa umbrelor - 1624

512 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Casă în cer - 2060
Castelul Albei-ca-Zăpada - 1616
Castelul Cenuşăresei - 1617
Castelul groazei - 105
Castitatea privirii - 1969
Castrul roman de la Răcari : încercare de monografie - 2131
Catalizatori anorganici : reacţii catalitice - 907
Catedrala Sfântului Iosif - Bucureşti = Saint Joseph's Cathedral - Bucharest = La
Cathédrale Saint Joseph - Bucarest = La cattedrale San Giuseppe - Bucarest -
1311
The category of aspect in English - 1467
Cateheze despre sfântul Paul - 277
Catia V5 : aplicaţii în inginerie mecanică - 29
Caută animalele şi recordurile lor - 106
Caută în cartea terorii - 107
Caută în castelul medieval - 108
Caută în corpul uman - 109
Caută în Egipt - 110
Cazuri judiciare celebre - 594
Călătoria lui Vlad în Celălalt Tărâm / Popescu, Sînziana - 1993
Călătorie liberă - 375
Călătorie neobişnuită - 2085
Călătoriile lui Gulliver - 1683
Cămaşa de sărbătoare din colecţia muzeală Ungureni (satul Mihai Viteazul) : studiu
de cercetare - 758
Căsătoria, numitatea căsătoriei, încetarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin
divorţ în dreptul român şi dreptul comparat - 525
Căsătorie din dragoste - 1640
Cătuşe însângerate - 2039
Căutătorul de capete - 1738
Când toamna cade în cuvinte - 1803
Cântec de iubire - 2020
Cântece din Sodoma - 1839
Cântece religioase - 321
Cântul Tomniţelor - 1967
Cârmuiţi ca şi Isus - 1199
Câteva sfaturi medicale pentru păstrarea sănătăţii - 992
Ceaiurile vindecătoare : infuzii şi decocturi - 1025
Ceasornicarul orb - 938
Ceaţa - 1772
Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii - 763, 762

CIP 513
Cei trei purceluşi : carte de colorat - 111
Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înşine - 191
Cele mai frumoase locuri din lume - 2162
Cele mai frumoase poveşti de dragoste întâmplate vreodată - 1644
Cele mai frumoase scenete şi poezii ale copilăriei - 1804
Cele şapte vârste ale femeii - 754
Cele şaptezeci de mari mistere ale lumii naturale - 193
Cele zece porunci sub atac - 286
Centru şi margine la Marea Mediterană : filosofie politică şi realitate internaţională
- 420
Cenuşăreasa - 112, 138
Cerbul cu coarne de argint : poveşti georgiene - 2112
Cercetare psihologică modernă : direcţii si perspective : cercetare cantitativă vs.
cercetare calitativă - 713
Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului
XX privind epoca medievală în Banat : sinteză = The Romanian historical
research from the 19th century and the first half of the 20th century about the
medieval epoch in the Banat : synthesis - 2200
Cercul de creaţie literară - modalitate de stimulare a capacităţilor creatoare - 1556
Chestionare pentru categoriile C, CE, D - 1252
Chestionarele în psihodiagnoza modernă a personalităţii - 382
Chestionarul pentru examenul auto la categoriile C, CE, D - 1251
Chiar şi vulturii au nevoie de un imbold : învaţă să te avânţi spre înălţimi într-o
lume în schimbare - 232
Chimia metalelor : lucrări de laborator - 915
Chimie generală : noţiuni fundamentale - 912
Chimie generală - 906
Chipuri smerite din Mănăstirea Secu - 300
Chipurile - 2033
Chira Chiralina - 1905
Chiriţele - 1751
Chirurgie oro-maxilo-facială - 1073
Chirurgie toracică - 1073
Cibernetica analizatorului auditiv - 1031
Cina din Miercurea cenuşii - 1709
Cine lasă uşile deschise în turism! - 483
Cine mi-a luat Caşcavalul? - 208
Cine se scoală de dimineaţă, departe ajunge : antologie de proverbe şi zicători
pentru copii - 142
Ciocoiul cu adresă de e-mail sau Creierul are oareşce valoare, doar dacă este făcut
pané - 1986

514 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Circle and learn English : ghid auxiliar - 1456
Circulaţia rutieră : contravenţia - 1245
Citroën C3 (2002 to 2005) - 1139
Clasic şi modern în studierea literaturii române în şcoală : Grigore Alexandrescu :
lucrare stiinţifico-metodică - 1562
Clinica şi tratamentul complex al principalelor boli reumatismale - 1033
Clipe de viaţă - 2002
Coada - 2073
Cod roşu : criză economică globală : (2009-20..?) - 488
Codin ; Ciulinii Bărăganului - 1906
Codul civil şi Codul de procedură civilă - 580
Codul de procedură civilă adnotat - 563
Codul de procedură fiscală - 478
Codul Emily Post al bunelor maniere pentru copii - 764
Codul penal şi Codul de procedură penală - 581
Codul rutier simplificat - 1244
Codul rutier - 1250
Colorează cu Dovlecel - 136
Colorează cu Tom şi Jerry - 116
Colposcopie - 1067
Colţ Alb - 1661
Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici cu atomi donori azot, oxigen şi sulf -
914
Comedia umană - 1678
Comentariu la Evanghelia lui Ioan = Commentarius in Evanghelium Johannis - 246
Comisia de împăciuire : marafeturi epice, tăieturi din ziare - 2069
Comparision = Comparaţia - 1417
Compendiu al religiei antice greco-romane : Ierarhia pământeană - 367
Compendiu de gastroenterologie - 1035
Compendiu de neuroanatomie : noţiuni morfoclinice - 975
Compendiu de psihologie generală : sinteze - 205
Complementele circumstanţiale de cauză şi de scop şi subordonatele
corespunzătoare acestora - 1478
Complotul - 2220
Comportamentul consumatorului : strategii de marketing - 650
Compoziţia formei şi a volumului în sculptură - 1319
Compoziţii decorative - 1367
Compuşi naturali cu acţiune terapeutică - 1006
Compuşi odoranţi : aromatizanţi naturali şi de sinteză - 910
Compuşi organici volatili - 917
Comunicare intra şi interinstituţională : lucrare de doctorat - 399

CIP 515
Comunicarea cu pacienţii cu tulburări depresive din secţiile de oncologie - 1058
Comunicarea eficientă în relaţiile publice : crearea mesajelor şi relaţiilor sociale -
394
Comunicarea în mediul profesional românesc - 398
Comunicarea relaţională pe înţelesul celor mici - 202
Comunicarea scrisă : auxiliar curricular pentru clasele III-IV - 748
Comunicative activities - 1445
Comunism sau Democraţie? - 409
Conceptul de curriculum : curriculum la decizia şcolii - 683
Concepţia istoricilor români despre caracterul iniţial al oraşelor medievale
româneşti cu o privire specială asupra acelora de la răsărit de Carpaţi - 2234
Concepţii, soluţii şi modalităţi de reducere a poluării mediului - 775
Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Lazăr" : ediţiile I-IX (1988-
2008) - 799
Concursul ştiinţific studenţesc de rezolvări de probleme"Traian Lalescu" -
Matematică : anii 2003-2009 : enunţuri şi soluţii - 792
Condamnat la discreţie - 1845
La condition de la femme chez Tahar Ben Jelloun - 1542
Conducerea proceselor cu reducerea consumului de energie - 1292
Conjugarea verbelor româneşti : dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe
clase de conjugare - 1472
Consideraţii privind sistemul instituţiilor de securitate - 593
Consiliere şi psihoterapie pastorală - 334
Consilierea pentru carieră : ghid tematic pentru activităţile de orientare şi consiliere
pentru carieră - 668
Consiliul Suprem de apărare a ţării şi controlul parlamentar al acestuia - 612
Conspiratorii - 1766
Constanţa, privelişti dobrogene - 2172
Construcţia şi funcţionarea motoarelor pentru autoturisme - 1118
Construcţie normativă versus devianţă socială - 395
Construcţii : elemente practice şi dimensionale - 1174
Construcţii geometrice plane - 817
Construirea democraţiei : la frontiera spaţiului public european - 412
Contabilitate de gestiune : suport de curs - 1269
Contabilitate managerială - 1268
Contabilitate şi analiza economico-financiară : caiet de lucrări practice - 1271
Contabilitate şi experiză contabilă - 1274
Contabilitatea activităţii de comerţ exterior - 1263
Contabilitatea financiară a firmei - 1256
Contribuţii privind implementarea managementului calităţii totale într-o societate
producătoare de tricotaje - 1285

516 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Contribuţii privind perfecţionarea sistemului de suspensie a tractoarelor agricole şi
a autovehiculelor de teren - 1142
Contribuţii privind reglarea numerică a proceselor industriale - 1296
Conversaţii cu Dumnezeu - 265
Conversiunea sau Schimbarea clasei morfologice - 1493
Convexităţi generalizate - 848
Cooperarea jandarmeriei române cu alte forţe pentru îndeplinirea misiunilor
specifice - 613
Copilăria cea de toate zilele - 2047
Copilul meu este (aproape) adolescent : putem afla nevoile şi dificultăţile sale,
analizându-se scrisul şi desenele - 199
Corabia albastră - 1854
Coroana cu zece briliante - 2130
Corpul uman - 963
Cortes : corpus de texte pentru seminarul de Limba română contemporană
(pragmatica) - 1481
Corupţie : practică judiciară - 424
Cosmografii de martie : antologie din creaţiile membrilor Cenaclului
"Aethicus"(1990-2009) - 1805
Costică Alexandru 1923-2007 - 658
Costică Raduc : o viaţă în imagini - 1341
Coşuleţul cu legume : carte de colorat - 117
Cot şi Toc (încotro?) - 1798
Cours de français pour les agents de police C4 - 1437
Cozerii în lila - 1563
Craii de Curtea-Veche - Mateiu Caragiale : lucrare ştiinţifică - 1571
Craiova în timpul celui de-al Doilea Război Mondial - 2229
Craiova, mon amour - 2140
Crăiasa zăpezii - 1603
Crăiasa Zăpezii - 119
Crăişorul - 2009
Creativitatea @ Muncă - 222
Creativitatea ca joc al inteligenţei - 1482
Creaturi mitologice - 122
Creierul social : autism, neuroştiinţe, terapie - 225
Crezul creştin pe înţelesul tuturor - 363
Crime pasionale în România - 2038
Crimele din Midsomer - Asasinatele din Badger's Drift - 1643
Criminologie : comportamente criminale - 518
Criminologie generală - 520
Criminologie - 517

CIP 517
Criza : finanţe, teorii : studii alese - 485
Criza economică - previziune şi impact pentru România : simpozion internaţional,
2009 : lucrări = The economic crisis - forecast and impact on Romania :
international symposium, 2009 : proceedings - 484
Criza umanităţii şi filosofia (şi alte scrieri) - 179
Cronologie Patriarhală şi Imperială - 2176
Crucea : album de fotografie - 330
Csaba és a Nap fia - 2119
Cu mănuşi : manual de atitudine - 760
Cu puşca şi condeiul : Hristo Botev - 1557
Culegere de exerciţii : limba română, matematică : clasa a II-a - 1505
Culegere de exerciţii de gramatică - 695
Culegere de exerciţii de limba engleză : pentru anii I-III de studiu - 1442
Culegere de exerciţii de limba franceză : pentru anii I-III de studiu - 1441
Culegere de lecţii învăţate - 635
Culegere de probleme de matematică pentru clasa a V-a - 824
Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VI-a - 825
Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a - 826
Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VIII-a - 827
Culegere de probleme propuse pentru atestat : Informatică - 16
Culegere de probleme şi teste pentru bacalaureat şi admitere în facultate : chimie,
biologie, geografie, logică, psihologie - 671
Culegere de texte folclorice - 770
Culoare şi arome : efecte asupra organismului uman - 890
Cultura ecologică - 944
Cultura încrederii : rolul crucial al încrederii în afaceri, profesie şi viaţă - 454
Cultural studies - terrorist violence : a theoretical and literary approach - 1593
Cultură şi identitate : ziarul Lumina liberă din New York - 82
Cum funcţionează incredibilul corp uman - 231
Cum să aveţi autoritate în faţa copilului - 188
Cum să aveţi un copil atent şi concentrat - 229
Cum să comunici eficient în 30 de secunde sau mai puţin! - 392
Cum să cucereşti femeile : ghid practic de seducţie - 239
Cum să duceţi lucrurile la bun sfârşit : arta productivităţii fără stres - 184
Cum să faci bani rapid pe eBay - 468
Cum să fii sexy - 201
Cum să trăieşti când ai un penis enorm - 1651
Cunoaştere şi acţiune : paradoxele raţionalităţii - 237
Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări rurale din spaţiul
carpato-dunărean - 2132

518 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Cunoaşterea psihologică a copilului : premiză a adaptării şcolare : ghid pentru
profesorii de pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - 200
Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate : pentru examenul de licenţă
- 430
Cuponul fals - 2096
Curs de aprofundare în handbal - 1378
Curs de bază la disciplina fotbal - 1379
Curs de bază la disciplina handbal - 1380
Curs de cartografie - 882
Curs de publicitate imobiliară - 571
Curs elementar de drept roman - 592
Curs modern de analiză matematică - 802
Curs practico-metodic pentru predarea jocului de baschet în învăţământul superior
de neprofil - 1389
Cursa cu surprize a lui Fulger McQueen - 123
Cursuri universitare - 1349
Cuvântul, ecoul tras de urechi - 1794
Cuvinte de folos din apoftegmele părinţilor - 349

D

Dacă nu reuşeşti din prima, cumpără această carte! - 224
Dafina doamna - 1947
Dan Gherasimescu, "Omul -pasăre" al românilor - 1325
Dansatoarea - 2111
Darvin eretic : eterna reîntoarcere a creaţionismului - 943
Dashi i bardhë, dashi i zi - 2091
Data transmissions and multiple access techniques - 1110
Dava - 1837
David Copperfield - 1625
Dâmboviţa : de la organ la o beţie cu libertate : o istorie sentimentală şi anecdotică
a unui fenomen de presă - 84
Dâmboviţa : localităţi şi monumente - 2138
De amor, de amor, de inimă albastră - 2076
De ce întârzie trezirea? - 331
De ce mint copiii : cum pot încuraja părinţii sinceritatea - 238
De la Bucureşti la Paris : o panoramă a artei româneşti = Bucharest à Paris :
panorama de l'art roumain -- 130
De la pedagogia generală la didactica ştiinţelor şi tehnologiei - 708
De la pictură la şah şi invers - 1326

CIP 519
De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei - rezervaţie a biosferei : 75
ani : simpozion aniversar : Baia-Mare, 2009 - 776
De la tradiţional la modern : simpozion naţional : Cluj-Napoca, 27 martie 2009 -
675
De râsul corului : proză umoristică - 1832
De spectaculis - 1360
De una singură - 1668
De-ale lumii : proză umoristică - 1762
De-ale muzicienilor şi nu numai... - 1948
Death and society - 70
Debut... major - 1952
Decalogul Postului Mare - 318
Decameronul - 1706
Decembrie 89 : mărturii - 2202
Degeţica - 1604, 95
Degradarea solurilor - 1158
Delegarea : formă de motivare şi conducere în instituţia de învăţământ preşcolară -
684
Deontologie judiciară : syllabus - 586
Depresia ucigaşă - 2031
Depresiunea Târgu-Jiu : caracteristici fizico-geografice - 2170
Dervişul şi moartea - 2094
Descartes - 182
Descoperirea gazelor naturale, aşa cum a fost ea, 1909 Sărmăşel - 1282
Designul compresoarelor aerodinamice subsonice - 1147
Despre bucurie în est şi în vest şi alte eseuri - 1983
Despre cauză, principiu şi unu - 1709
Despre Dumnezeu şi om : din jurnalul ultimilor ani : (1907-1910) - 2097
Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel - 175
Despre frici şi credinţe - 192
Despre infinit, univers şi lumi - 1709
Despre legume şi fructe : culegere de texte - 680
Despre mamifere şi păsări domestice : culegere de texte literare - 681
Despre omul din scrisori : Mihai Eminescu - 1567
Despre testarea psihologică auto - 207
Desprinderi : parte şi întreg - 1338
Destin valah : în 101 texticuleţe şi ilustraţii - 1918
Destinul lutului - 1328
Dezechilibrele bugetului public în contextul economic actual - 479
Dezvoltare comunitară : Şcoala Academică de Sociologie : 21-25 septembrie 2008,
Bran - Braşov - 405

520 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Dezvoltare fizică armonioasă - 725
Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe Argeş şi Muscel în perioada 1864-
1914 - 745
Dezvoltarea psihicului unei persoane cu handicap neuromotor văzut prin prisma
clarvederii : tratat de vindecare a spasticilor - 195
Diavolul : însemnări pentru o viitoare diabologie - 284
Dictionnaire de comtabilité et fiscalité - 1264
Dicţionar de branding - 498
Dicţionar de literatură română şi universală : autori, opere, personaje : pentru elevi
- 1534
Dicţionar de paronime - 1479
Dicţionar de superstiţii : marile personalităţi şi superstiţiile lor - 753
Dicţionar de termeni literari : pentru elevi - 1513
Dicţionar englez-român - 1400
Dicţionar german-român - 1398
Dicţionar ilustrat în limbile : română, engleză, franceză, germană, maghiară - 132
Dicţionar latin-român, român-latin - 1401
Dicţionar român-englez, englez-român - 1408
Dicţionar român-italian, italian-român - 1396
Dicţionar român-spaniol, spaniol-român - 1409
Dicţionarul presei brăilene - 88
Dicţionarul subiectiv al personajelor lui Caragiale : A-Z - 1573
Dieta Young pentru bolnavii de diabet - 997
Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre : culegere de comunicări : Brăila,
ianuarie 2009 - 1541
Dimensiunea strategică a informaţiei costurilor în contabilitatea managerială - 1260
Dimensiuni alungate - 1856
Dimitrie Cantemir şi problema ştiinţei române - 1561
Din apă şi din duh : un studiu liturgic al Botezului - 335
Din gândirea înţelepţilor lumii - 181
Din istoria Poliţiei Române - 627
Din istoria unui sat - Runcşor, com. Bala, jud. Mehedinţi - 2228
Din manualele de altădată : texte educative pentru ciclul primar - 727
Din marile legende ale lumii - 759
Dinamica intoxicaţiilor acute internate în spitale din judeţul Arad în perioada 2000-
2004 : consideraţii terapeutice - 1013
Dinamica jocurilor de mişcare în învăţământul preprimar şi primar - 716
Dinamica sistemelor supuse la legături - 892
Dincolo de ceea ce sunt eu - 677
Dincolo de furtună - 1610
Dincolo de graniţele mentalului uman : corespondenţe spirituale - 164

CIP 521
Dincolo de un destin evident - 1711
Dioxidul de sulf : expunere, efecte pe sănătate, mecanisme de apărare, contribuţii
personale - 1047
Diplomaţia : drept diplomatic şi consular - 550
Diplomaţia europeană şi "cauza românească" : 1856-1859 - 595
Dipticon sau Cronologie Patriarhală şi Imperială : [Pentarhia - Pentarhias, vol. 1] -
2176
Discours et images - 1402
Les discours theatral d'Eugene Ionesco : l'enonciation entraveé - 1530
Discrete mathematics - 854
Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred Nobel - 431
Disperare - 1665
Doamna de Monsoreau - 1722
Doamna din Avalon - 1692
Doamna în negru - 1634
Doamna Maria Brâncoveanu : tainica biruinţă a lacrimilor - 1846
Doamne, primeşte şi lacrimile mele - 2029
Doctorul Alexandru Brăescu : contribuţii documentare - 951
Doctrine economice : note de curs - 445
Le document authentique en classe de F.L.E. - 1426
Documente postume ale Clubului Pickwick - 1626
Domnişoara Iulia - 1949
Dor din dor - 1859
Dorel Zaica şi ucenicii săi - 1335
Douăsprezece femei extraordinare - 310
Dr. Spock : îngrijirea sugarului şi copilului - 995
Dragoste şi ură - 2062
Dragoste şi ură - 1838
Drama techniques for teaching english - 1362
Drept : teste grilă pentru examenul de licenţă - 536
Drept administrativ : caiet de seminar - 589
Drept administrativ - 555
Drept civil : curs selectiv pentru licenţă - 537
Drept civil : partea generală ; Persoanele - 558
Drept civil : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în
profesia de avocat - 534
Drept civil : teoria generală a obligaţiilor - 546
Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor - 542
Drept comercial - 524, 572
Drept comunitar al muncii - 607
Drept comunitar european - 603

522 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Drept comunitar general - 604-605
Drept european : curs introductiv - 606
Drept financiar : suport de curs - 476
Drept financiar - 575
Drept instituţional comunitar european - 528
Drept internaţional public - 587
Drept parlamentar - 561
Drept penal : partea generală : curs pentru studenţii anului II - 548
Drept penal : partea specială - 516
Drept penal : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în
profesia de avocat - 535
Drept penal şi procesual penal : teste grilă - 521
Drept procesual civil : curs pentru masterat : dreptul afacerilor - 552
Drept procesual civil - 549
Drept roman - 541
Drept succesoral - 533
Dreptul afacerilor : curs universitar - 598
Dreptul comunicării - 562
Dreptul comunitar al afacerilor - 532
Dreptul de superficie : jurisprudenţă - 513
Dreptul executării silite - 577
Dreptul familiei - 514
Dreptul internaţional public : curs - 551
Dreptul muncii : pentru învăţământul economic - 602
Dreptul muncii - 597
Dreptul transporturilor - 567
Dreptul Uniunii Europene : texte, jurisprudenţă şi materiale - 526
Drum bifurcat - 1892
Drumul la zid - 1785
Drumuri în Groenlanda - 2163
Drumuri prin memorie - 1962
Dubla cetăţenie : treisprezece scrisori - 2053
Duhovnicul şi ucenicul : veşnicia, bolile sufleteşti şi problemele creştinilor de
astăzi - 356
Duhul văii - 1767
Dumitra - un sat pentru istorie - 2151
Dumnezeu şi lumea : a crede şi a trăi în epoca noastră : o convorbire cu Peter
Seewald - 278
Dunărea, navigaţia şi energia : geopolitică şi negociere : studiu de caz - 1243
După aventură : cum să vindecăm durerea şi să restabilim încrederea când un
partener a fost infidel - 226

CIP 523
Duşumeaua şi parchetul : tehnici de aplicare şi finisare - 1299

E

E lung pământul, ba e lat... : 97 popasuri în locuri de mare interes turistic - 2026
E vremea de culcare, micuţule! - 1669
E. A. Poe's poetry in Romanian : critical translation study - 1568
Echilibrul energetic şi obezitatea - 1059
Echipamente şi instalaţii de încălzire - 1302
Echipamente şi instalaţii de încălzire : îndrumar de proiectare - 1301
Ecologia şi protecţia mediului - 937
Ecologie şi protecţia mediului - 777
Economia firmei - 1235
Economia întreprinderii - 1210
Economia românească în epoca modernă - 489
Economie de cuvinte - 2075
Economie europeană - 449
Economie monetară internaţională - 473
Economie politică - 443
Economie şi gestiune în turism : probleme, proiecte şi studii de caz - 493
Economie - 440
Ecoturism şi turism rural - 487, 495
Ecourile tăcerii : 12x12 poeme haiku = The echoes of silence : haiku poems - 1835
Ecuaţii cu derivate parţiale : note de curs - 852
Ecuaţii diferenţiale : note de curs - 853
Edenul copilăriei - 2015
Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember története - 1531
Educarea creativităţii la vârsta preşcolară - 221
Educaţia şi integritatea omului - 685
Educaţie incluzivă : materiale suport pentru formarea profesorilor - 740
Educaţie muzicală : culegere de cântece şi jocuri muzicale - 1350
Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor - 673
Educaţie remedială - 705
Educaţie şi ştiinţă - 730
Efectele juridice ale contractelor aleatorii - 568
Effects of the public - private partnership in water supply and sewerage public
services : experience of the municipality of Bucharest - 1216
Effets du parteneriat public privé dans les services publics d'alimentation en eau et
d'assainissement : expérience de la municipalité de Bucarest - 618
Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii -- 19
Eficienţa metodelor de învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie - 723

524 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Eficienţa sistemelor informatice în analiza rentabilităţii exploataţiilor agricole - 17
Egalitate prin diferenţă : ghiduri informative - 756
Egy csepp az érbe - 2117
Egy irredenta hétköznapja : lehallgatási jegyzőkönyv : 1986-1989 - 621
Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale : ghid practic -
1218
Electroenergetică : manual pentru electricieni - 1106
Electronică : îndrumător de lucrări - 1105
Elefantul galben : Matematică : clasa a II-a : fişe de lucru, teste de evaluare,
calificative, descriptori - 720
Elegiile romane - 1699
Elemente de asistenţă socială - 649
Elemente de astronomie - 879
Elemente de chimie coordinativă - 919
Elemente de comunicare şi argumentare pentru liceu - 1500
Elemente de electroterapie practică - 1008
Elemente de inginerie mecanică - 1104, 1107
Elemente de legislaţie a mediului în România - 530
Elemente de management al prevenirii şi combaterii utilizării armelor de distrugere
în masă - 1131
Elemente de metodică pentru predarea Geografiei - 2156
Elemente de programare liniară - 798
Elemente de statistică teoretică şi economică : teorie şi studii de caz - 378
Elemente de teorie şi practică fiscală - 459
Elemente de zoologie generală : descrierea, clasificarea şi evoluţia animalelor - 959
Elemente privind ventilarea clădirilor reabilitate termic - 1300
Ellipses - 1932
Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki alkalmazásai - 823
Emil Pavelescu : pictor de simboluri tradiţionale româneşti - 1331
Eminescu în galeria de onoare a cărţilor noastre despre Eminescu - 1553
Emma versek - 2129
Enciclopedia Concisa Britannica - 79
Engleza în imagini pentru cei mici - 1450
Engleza pentru cei mici - 1433
Engleza rapidă - 1451
The English adverb - 1414
English and Swedish diplomatic reports : 1799-1811 - 2188
English in the new - 1454
The English infinitive - 1457
The English nonfinite verbal forms : a morpho-syntactical approach - 1448
English tenses : theory and practice - 1468

CIP 525
English vocabulary and practice : a text - based approach - 1466
Enigma Otiliei - 1800
Enigma portalului blestemat - Copiii lămpii fermecate - 1658
Enigmistica pentru toţi - 1365
Episcopul Petru Pavel Aron - 341
Epurarea biologică a apelor uzate - 1138
Erdély természeti csodái - 2166
Esenţial în fiziologie pentru studenţii Facultăţii de Farmacie - 972
Esenţial în metalurgia pulberilor - 1120
Eseuri şi panseuri - 1934
Eşti estenuat? - Pune capăt epuizării şi simte-te minunat din nou - 209
Et in America... : oameni, locuri, întâmplări : jurnal 1999-2005 - 1749
Ethosul în muzica lui Theodor Grigoriu - 1353
Etiopatogenia infecţiei cu Heliobacter pylori - 1044
Etologie : comportamentul animalelor domestice - 958
Eu şi restul opus - 1815
Europa ante portas - 601
Europe and the Porte : new documents on the Eastern question - 2188
European defence agency as a defence industry catalyst : International conference
research and development strategies in support of dual industrial
transformation - 1090
Evaluare formativă matematică : clasa a II-a - 873
Evaluarea afacerilor - 1270
Evaluarea impactului asupra mediului - 772
Evanghelia pierdută a lui Iuda : despre trădător şi trădat dintr-o nouă perspectivă -
245
Az Everest bennünk van - 372
Evidential strategies in argumentative discours - 1404
Evidenţa operaţiunilor bancare : îndrumar de seminar - 469
Evoluţia dreptului de proprietate - 583
Evoluţia funcţională, teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad - 1309
Evoluţia proprietăţii tărăneşti din Oltenia în secolul al XIX-lea - 2209
Examenul radiologic al suportului dento-parodontal - 1038
Examinări nedistructive : lucrări practice de laborator - îndrumar, ghid pentru
proiectarea inspecţiei produsului - 1095
Executarea silită : reglementare, doctrină, jurisprudenţă - 538
Executarea silită imobiliară - 590
Exerciţii de respiraţie - 1954
Exerciţii pentru creier : strategii antiîmbătrânire pentru superputere mentală - 204
Exerciţii, probleme, perspicacitate, logică, joc : culegere de matematică pentru
clasele a III-a şi a IV-a - 855

526 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Exerciţii şi jocuri de mişcare : auxiliar didactic - 721
Exerciţii şi jocuri pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază : îndrumător -
742
Există istorie adevărată? : Despre "relativitatea generală" a istoriei : eseu de
epistemologie - 234
Exodul musulmanilor în libertatea lui Hristos - 370
Experienţe epocale în fizică şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a ştiinţelor -
902
Experiment şi calitate în metalurgia pulberilor - 1130
Experimental organic chemistry : III year of study - 911
Expert în fructe - 1162
Expresul de noapte - 1773

F

Fabricaţia asistată : îndrumar de laborator - 1089
Fabule trăsnite - 1942
Fabule - 1755
Fairy tales day dreaming in class - 1523
Familia : o perspectivă creştină asupra căminului contemporan - 275
Fantomele nu dau telefoane - 2041
Farmacologie generală - 1011
Fascinaţia dansatorului - 1654
Fă-mă, Doamne, ce mi-i face! - 1908
Făclia dorului nestins : antologie lirică - 1868
Fănuş şi eroii lumii lui - 1547
Fejadag = Raţie = Ration - 1329
Fejezetek Románia 20. századi társadalomtörténetéhez - 393
Felületkezelés - 1101
Femeia la poarta raiului de sticlă - 1946
Femeile şi banii : controlează-ţi propriul destin - 220
Feng Shui : cum să trăiţi în armonie cu ceea ce vă înconjoară - 170
Fenomene de transfer şi operaţii unitare în industria chimică : îndrumar pentru
lucrări practice - 1286
Fenomene optice la suprafaţa de separaţie între două medii - 896
Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale - 631
Fenomenologia spiritului : prefaţă ; Viaţa lui Isus - 167
Fenomenul OZN şi serviciile secrete - 6
Fénymagasban, fönti mélyben : Póngrácz Antal emlékkönyv - 964
Fericire la îndemână - 1910
Ferma : (răsfoieşte şi ascultă) - 125

CIP 527
Fetiţele din Cimitirul Roşu - 1925
Fiabilitatea echipamentelor tehnologice fabricate prin utilizarea de elemente
modulate interschimbabile încărcate prin sudare - 1114
Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice :
modelare şi simulare - 1103
Fifi şi floricelele : Copiază şi colorează - 113
Fifi şi floricelele : Învaţa cu mine cuvinte! - 114
Figuri de farmacişti români - 1014
Fii fericit! Descoperă tot ce trebuie să ştii pentru a avea o viaţă fericită - 189
File din cartea naturii - 1747
File din istoria localităţii "Crişan" : monografie - 2203
Filmul despre artă, arta despre artă - 1357
Filmul Isus - 1695
Finanţe publice - 474
Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a II-a - 710
Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a III-a - 656
Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a IV-a - 711
Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa I - 657
Fizica pentru ingineri - 899
Fizică : caietul elevului : clasele VI-VII-VIII - 903
Fizică : culegere de probleme rezolvate - 904
Fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă - 887
Fizică - 905
Fiziologia plantelor : elemente de fiziologie vegetală aplicate în horticultură - 955
Fiziologie vegetală - 952
Flagelul HIV-SIDA - o bătălie pierdută? : analiza flagelului la nivel global : studiu
de caz : România - 1065
Floarea : particularităţi morfo-anatomice - 953
Floarea nemuririi - 1673
Flori de salcâm : antologie - 2067
Flori frumoase în grădină şi apartament - 1164
Fluierul fermecat - 127
Flüssige identität : Die postmoderne Liebe, die Takarazuka Revue und die Suche
nach einer neuen Aufklärung - 1346
Focul civilizator : (De la legende la realitate) - 1
Folclor muzical din ţinutul Neamţului - 1347
Folclor muzical instrumental din judeţul Botoşani - 1351
Folosirea forţei în dreptul internaţional actual - 540
Les fonctions des objects dans l'ouvres d'Alain Robbe-Grillet - 1582
Fonetica şi vocabularul limbii române cu o culegere de exerciţii - 1509
Ford Fiesta benzină şi diesel 2002-2005 - 1140

528 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning : analize, principii,
modele - 686
Formarea şi însuşirea noţiunilor matematice la clasele I-IV - 743
Formarea unui comportament ecologic vizând grija şi respectul faţă de mediul
natural - 774
Formula supravieţuirii - 1912
Fragmente de portret : oameni şi locuri - 352
Fram, ursul polar - 1976
Franceza rapidă - 1419
Franceză : curs practic - 1455
Fraţii şi surorile lui Nichita Stănescu - 1545
The French element in English - 1428
Frica : istoria unei idei politice - 414
Fructe şi deserturi - 1189
Frumoasa şi Bestia : carte de colorat - 150
Frumoasa şi Bestia - 1725
Frunze de albastru - 2043
Fundamentarea ecologică a calculului posibilităţii în pădurile tratate în codru
grădinărit - 1214
Fundamente ale termodinamicii tehnice : teorie şi aplicaţii - 894
Fundamente de rezistenţa construcţiilor - 1134
Fundamente teoretice ale psihosociologiei (cu particularităţi specifice mediului
medical) - 397
Fundamentele psihologiei : mecanisme informaţional-operaţionale - 214
Fundamentele termodinamicii chimice - 908
Furia : înţelepciune pentru potolirea flăcărilor - 219
Furtuna de nisip - 1675
Furtuni în Sicilia - 1730

G

Gândirea magică : geneză şi evoluţie - 162
Gânduri din vacanţă : creaţii literare ale elevilor - 1784
A gender analysis of Edith Wharton's novels - 1587
General chemistry - 913
Genul Euphorbia în flora României : sistematică, corologie, anatomie - 940
Geografia aşezărilor pe Terra - 2161
Geografia cuaternarului - 926
Geografia solurilor - 2159
Geografie - 2154
Geologie economică : determinator pentru lucrări practice de laborator - 922

CIP 529
Geologie fizică - 925
Geometria angrenajelor şi teorie aplicată - 822
Geometrie analitică şi diferenţială - 808
Geometrie descriptivă - 807
Geomorfologie - 924
Germana pentru cei mici - 1435
Germana rapidă - 1429
Germenii : mâncarea miraculoasă : ghidul complet pentru germinarea seminţelor -
989
Gestiunea activităţii de turism - 491
Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice - 927
Gestiunea financiară a întreprinderii - 1195, 1202
Gestiunea portofoliului : caiet de studiu şi evaluare - 452
Gestiunea riscurilor financiare : abordări teoretice şi studii de caz - 450
Ghandi - 2189
Ghici pe cine iubesc eu - 1928
Ghicitori pentru cei mici - 137
Ghicitori pentru voi, copii - 2065
Ghid de conversaţie român-bulgar - 1397
Ghid de conversaţie român-turc - 1410
Ghid de evaluare, recuperare a leziunilor musco-ligamentare la sportivi - 1063
Ghid de istorie pentru bacalaureat 2009 şi Academia de Poliţie - 2199
Ghid de pregătire pentru concursuri de matematică : EPSILON 2009 - 804
Ghid legislativ european : farmacovigilenţa şi legislaţia medicamentului veterinar -
1080
Ghid metodic : Bacalaureat 2009 : M1 - Matematică : modele de rezolvare - 809
Ghid metodic : Bacalaureat 2009 - forma finală : M1 - Matematică : modele de
rezolvare - 810
Ghid metodic : Bacalaureat 2009 - forma finală : M2 - Matematică : modele de
rezolvare - 811
Ghid metodic : Bacalaureat 2009 - forma finală : M2 - Matematică : modele de
rezolvare - 812
Ghid pascal - 290
Ghid pentru bacalaureat bilingv francofon - 1436
Ghid practic de examinare clinică - 966
Ghid practic de propedeutică şi tehnică chirurgicală veterinară - 1081
Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie - 701
Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele IX-X : metode de rezolvare : biologie
vegetală şi animală - 941
Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele XI-XII : metode de rezolvare : anatomie
şi fiziologie, genetică şi ecologie umană - 973

530 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Ghidul educaţiei militare - 629
Ghidul elevului - calificarea : lucrător în agroturism - 1150
Ghidul homeopat al sănătăţii familiei - 1024
Ghidul House of Guides : 2009-2010 : Cele mai bune hoteluri şi restaurante : best
hotels & restaurants - 1190
Ghidul managerului de organizaţii neguvernamentale mici şi mijlocii - 1238
Ghidul profesorului : domeniul agricultură, calificarea : lucrător în agroturism -
1151
Ghidul proiectului de diplomă : specializarea Mecatronică - 744
Ghidul succesului pentru leneşi - 185
Ghidul xenofobului - Francezii - 2146
Gimnastica de bază : metodica predării - 1386
Gingăşia culorilor - 687
Gladiatorii : O zi în Colosseumul roman - 1638
Globalizarea şi educaţia economică universitară - 434
Globalization and higher education in economics and business administration :
conference : 2007, Iasi = Globalizarea şi educaţia economică universitară :
conferinţă : 2007, Iaşi - 434
Glume, glume, soro lume - 1814
GMDSS - GOC : tehnici de instruire - 1249
Grafică asistată de calculator - 46
Graiul animalelor - 2066
Gramatica limbii franceze - 1427
Gramatica limbii române : clasa a III-a - 1486
Gramatica practică pentru ciclul primar - 1476
Gravitaţia ca teorie Gauge şi ruperea spontană de simetrie - 860
Grădina : ghidul grădinarului - 1163
Greaca veche : morfologie - 1470
Grigore Vieru acasă, la Piteşti - 1550
Grija faţă de om în gândirea patristică a primelor patru veacuri - 276
Groază - 1726
The guide : limba engleză pentru examene şi concursuri - 1438
Guidelines for the Marketing : undergraduate courses : academic year 2008-2009 -
690
Gura de vulpe - 1979
Gustări şi prânzuri - 1191
Guvernanţa corporativă şi auditul intern - 1042
Guvernanţa corporativă şi auditul intern - 464
Guvernanţii cu noroc al lui Geoană şi ai lui Boc - 1867
A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára - 298


CIP 531
H

Hai să furăm pepeni - 1907
Hai să vorbim despre... box!! - 1384
Haiku-uri de toamnă : versuri - 2074
Handbal : metodică - 1382
Handbal - 1390
Harmonia mundi : o încercare în esenţa muzicii - 1343
Házi praktikák - 1015
Heidi - 1703
Hemingway's heroes - 1528
Hemosideroza pulmonară idiopatică la copil - 1028
Henri Michaux : déplacements et interventions poïétique - 1599
The herpetofauna of the Jiul Gorge National Park, Romania - 960
Highschool musical - 1515
Hristos a înviat! - 358
Hume - 173
Hyperion - 1680

I

I can speak English : English in 20 lessons ; Ich kann Deutsch Sprechen : Deutsch
in 20 Lektionen ; În 20 de lecţii fără profesor - 1443
Iarnă cu fulgi însângeraţi - 1808
Iată cum a avut Domnul Isus milă şi de mine! : mărturii ale harului lui Dumnezeu -
1748
Icoana din gând - 1777
Idane - 1973
Idealul educaţional în pedagogia creştină : Clement din Alexandria, Sfântul Ioan
Gură de Aur şi Fericitul Augustin - 279
Ideea naţională şi ideea europeană - 410
Identitate arabă : istorie, limbă, cultură - 2185
Identité et mentalité -- 154
L'ideologie pascalienne (Les Pensees) - 1546
Ierbar de plante sălbatice - 957
Ieri şi azi - 1882
Igiena alimentelor - 979
Iliada repovestită pentru copii - 2089
Imaginaţie, creaţie şi bucurie - 691
Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în contextul
instabilităţii financiare globale - 466

532 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Implementarea reţelelor semantice - 64
Implications of the category of aspect in using English - 1469
Importanţa familiei în educarea personalităţii copilului de vârstă şcolară mică :
lucrare ştiinţifică - 389
Improved Nyquist filters - 1086
Imunologie generală - 976
Incluziuni nemetalice - 1287
Incredibila enciclopedie Larousse : insecte şi animaluţe - 961
Incursiune în fitoterapie - 1018
Incursiune în universul numerelor prin exerciţii şi probleme pentru clasele I-II -
863
Indignare - 1677
Individualităţi şi comunităţi : mărturii si mărturisiri - 74
Industrializarea peştelui - 1288
Inegalitatea lui Nesbitt - 793
Infidela clipă - 2022
Inflamaţia acută - 1076
Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate - 391
Influenţa poluării cu bioxid de sulf asupra unor procese fiziologice la soiurile de
grâu "flamura" şi "albota" : lucrare ştiinţifică - 1161
Informatica aplicată : lucrări de laborator - 36
Informatică economică : culegere de probleme - 34
Informatică economică : fundamente teoretice de IT&C ; arhitectură hardware PC ;
software de bază Windows ; software de aplicaţii MS-Office - 7
Informatică economică - 21, 436
Informatică managerială în activitatea de educaţie fizică şi sport - 28
Infracţiuni şi contravenţii în domeniul relaţiilor de familie - 584
Ingineria organizării şantierelor de construcţii - 1133
Inimioara de căţel - 1926
Iniţiere în Excel XP - 50
Insecte care produc vătămări plopului şi salciei - 962
Instalaţii de condiţionare a aerului - 1136
Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă : surse de alimentare -
1111
Instituţii de credit - 457
Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru licenţă : 2009-2010 : teste grilă - 543
Instrucţiunea ARE 1 : branşamente şi alimentări electrice - 1112
Insula iubirii - 1793
Insula răilor - 2040
Interferenţa civilizaţiilor în Europa Unită - 69
The internal planning of roman forts of Dacia - 2133

CIP 533
Internet cafe = Internet café - 1921
Interzicerea pedepsei cu moartea-garanţie a dreptului la viaţă - 574
Introducere în Biblie : istorisire, teme şi interpretare - 251
Introducere în limbajul C# - 58
Introducere în practica agricolă - 1153
Introducere în proiectarea asistată de calculator : teorie şi aplicaţii - 35
Introducere în psihofiziologie : integrarea neuroendocrină - 227
Introducere în psihologia comunicării - 203
Introducere în psihologia mediului - 217
Introducere în semiotică - 1399
Introducere în teologia Vechiului Testament - 248
Introducere în teoria statistică a recunoaşterii formelor - 62
Introducere în Vechiul Testament - 249
Introduction in electrochemistry by problems - 918
Introduction to stochastic processes - 877
An introduction to translation studies - 1411
Intuiţii finale - 2052
Inventarea păcii : istoria proiectelor confederative de la ducele de Sully la Simón
Bolívar - 2182
Investiţiile şi modernizarea sistemelor tehnico-economice - 1213
Ion Mihai Pacepa în dosarele Securităţii : 1978-1990 - 628
Ionel Brătianu : omul meandrelor politice - 2221
Ionesco înainte de "La Cantatrice chauve" : opera absurdă românească - 1565
Ipostaze ale personajului în opera lui Marin Preda - 1535
Ipostaze cehoviene : personaje şi situaţii - 1359
Ipostaze discursive - 1413
IQ - 2011
Iránítástechnika - 1290
Iskola és színház : az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe - 665
Istoreme - 1834
Istoria anabaptiştilor din România : 1527-1768 - 328
Istoria batalionului 17 Vânători de Munte "Dragoş Vodă" - 639
Istoria comunismului din România : documente : perioada Gheorghiu-Dej : (1945-
1965) - 2213
Istoria etnicilor macedoneni în România - 418
Istoria mântuirii - 359
Istoria modernă a românilor - 2212
Istoria României : pregătirea examenului pentru admiterea la Academia de poliţie -
2214

534 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Istoria românilor : sinteze pentru pregătirea examenelor de bacalaureat, admitere la
Academia de Poliţie, admitere la Facultatea de Administraţie Publică
(SNSPA) - 2231
Istoria românilor : teste pentru pregătirea examenelor de admitere la Academia de
Poliţie, admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) : actualizat
2009 - 2232
Istoria scrisului - 2
Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului - 4
Istoria sociologiei : autori şi opere - 390
Istoria Transilvaniei - 2215
Istoria universală veche : istoria Orientului antic - 2184
Istoria universală - 2179
Istoria unui centru cultural - Cercul Astra "Virgil Şotropa" - 72
Istoria vizuală a artei - 1307
Istoria - 2180
Istoriata na etnicichite machedonti vo Romania - 417
Istoricul Bisericii Penticostale "Vestea Bună" din Bucureşti : mărturii de ieri şi de
azi - 311
Istoricul încercărilor de determinare a vitezei luminii - 885
Istorie : bacalaureat 2009 : aplicaţii, propuneri de subiecte cu rezolvări - 2233
Istorii din Brabant urmate de Călătorie de nuntă - 1721
Itinerarii - 1864
Iubeşte-l sau lasă-l - 206
Iubire şi destin : poezii - 1789
Iubirea - 1852
Iubiri caraghioase - 2092
Iuda : luptaţi pentru credinţă - 252
Iuliu al II-lea - 289

Î

Îmbrăţişaţi pe iarbă : poezii de dragoste - 2054
Îmbunătăţirea imaginilor achiziţionate în medii dispersive - 22
Împreună dumiriri pe Cale - 355
Împreună pentru educarea celor mici : relaţia grădiniţă-familie - 663
În absenţa tatălui - 2056
În căutarea armoniei - 1782
În dar de ziua ta : carte de citit şi colorat creată de copii - 129
În rană - 2003
În spiritul Europei moderne : administraţia şi confesiunile din Transilvania în
perioada reformistului Terezian şi Iosefin (1740-1790) - 2216

CIP 535
În straie de moţ : povestire istorică despre Nicolae Bălcescu - 2207
În timpul acela - 1860
În vid iată viaţa mea ! - 2125
În zarea nemuririi - 218
Înainte de bărbaţi - 1718
Încercare asupra gândirii româneşti : schiţa unui profil istoric - 180
Încercarea autovehiculelor - 1141
Închipuire - 1964
Îndrumar de cercetarea chimico-analitică a resurselor minerale naturale şi a poluării
mediului -- 90
Îndumnezeirea omului după sfântul Atanasie cel Mare - 287
Înnoire spirituală - 253
Însemnările unui chirurg despre o ştiinţă imperfectă - 965
Întâlnire cu almăjana - 1473
Întâlnire cu piraţii - 1516
Întâmplări ce nu puteau fi uitate - 1885
Întoarcere în timp - 1935
Între istorie şi filosofie : sistemul lui R. G. Collingwood - 174
Întrebări, controverse, obiecţii referitoare la stilul de viaţă - 993
Întrebări şi răspunsuri pentru profesorul diriginte - 697
Înţelepciunea lumii : istoria experienţei umane a universului - 68
Înţelepciunea unui sărac - 307
Învaţă cu Aurora - 1650
Învaţă germana pas cu pas : verbele tari şi neregulate, diateze active, conjugare,
verbe compuse, tehnica exprimării, exerciţii, expresii - 1434
Învaţă să trăieşti sănătos! - 983
Învăţarea şi evaluarea prin aplicaţii multimedia : cercetare pedagogică - 51
Învăţăm, ne jucăm, colorăm - 146
Învăţământul preuniversitar şi educaţia economică - 698
Învăţătorii : o monografie eroică a Şcolii Normale de Învăţători din Craiova - 700
Învăţătura despre sfântul duh la Sfântul Chiril al Alexandriei - 288
Învăţăturile unor dascăli către urmaşii lor - 1494
Învierea Domnului - 343

J

Jandarmeria bihoreană - 623
Jandarmeria la răspântii sociale : 1944-1990 - 622
Janeta - 1850
Japonia lui Lafcadio Hearn : antologie - 1646
Jézushoz vezetö út - 360

536 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Jó Sándor Margarétái - 2237
Joc de cuvinte - 2058
Joc şi învăţare la copilul preşcolar : ghid pentru educatori, părinţi şi psihologi - 688
Jocul de-a moartea - 2064
Jocul didactic în grădiniţa de copii : locul, rolul, importanţa şi metodologia jocului
didactic în grădiniţă - 664
Jocul lui De Niro - 2102
Jocuri de mişcare - 1393
Jocurile foamei - 1618
Jurnal de adolescenţă - 2027
Jurnal de campanie - 2016
Jurnal de idei - 1893
Jurnal de şampanie - 1871
Jurnal de tătic - 981
Jurnalul unui om degeaba - 2013

K

Kabala şi literatura aramaică - 176
A képernyő jótékony homálya - 1279
Kevesen vannak, akik üdvözülnek vagy sokan - 250
Kinetoterapia pacienţilor cu scleroză laterală amiotrofică - 1016
The king, his library, his city : Matthias Corvinus : 1458-2008 - 2191
Kolozsvár környékének kirándulóhelyei - 1370
Krisztus erdélyi mandátuma - 291

L

La 70 de ani : florilegiu aniversar - 1152
La ce să nu te aştepţi când eşti însărcinată - 1055
La curţile dorului - 768
La ţigănci - 1861
Lacrimile bucuriei - 1879
Lampioanele vii - 1889
The language of black America : lucrare ştinţifică - 1458
Leandrul alb - 1636
Learn English and have fun - 1418
Lectio divina cu sfântul Paul - 255
Lecturi educative pentru preşcolari - 729
Lecturile copilăriei : clasa I : antologie şcolară - 1517
Lecturile copilăriei : clasa IV : antologie şcolară - 1518

CIP 537
Lecturile copilăriei : clasa VII - 1519
Lecţia de atletism - 1372
Lecţia de gramatică : proză scurtă - 1963
Lecţii de geometrie diferenţială - 805
Lecţii de matematici aplicate în economie - 849
Legea caselor naţionalizate - 441
Legea celui puternic : mercenarii americani în Irak - 1869
Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 : practică judiciară - 539
Legenda dansatorului - 1655
Legenda dispariţiei comunismului - 426
Legende canadiene - 1716
Legende cu dragoni şi uriaşi - 131
Legi de conservare în fizică - 893
Legislaţia insolvenţei - 582
Legislaţie - 441, 478, 578-582, 1250
Legislaţie contravenţională : note de curs - 564
Legumicultura de succes pentru amatori - 1175
Lemurii - 1831
Lépésről - lépésre - 737
Letopiseţul de argint - 1956
Let's Learn English ! - 1423
Licitaţie în iad - 1878
Lider pentru o nouă generaţie : cinci principii fundamentale pentru cei care vor
modela viitorul - 342
Limba engleză fără profesor - 1431
Limba germană : exerciţii de gramatică şi vocabular - 1416
Limba germană : simplu şi eficient - 1415
Limba maternă - 2098
Limba română : 80 de teste pentru admiterea în învăţământul superior - 1499
Limba română : culegere pentru clasa I - 1504
Limba română : sintaxa propoziţiei - 1483
Limba română contemporană - 1484
Limba şi literatura română : Bacalaureat 2009 : modele de rezolvare, itemii
publicaţi de MECI la 22.02.2009 - 1495
Limba şi literatura română : clasa a VII-a : teste de limba şi literatura română
pentru teza unică : semestrul al II-lea - 1490
Limba şi literatura română : comunicare literară şi non-literară, eseuri-model - 2028
Limba şi literatura română : comunicarea non-literară şi non-ficţională - 1596
Limba şi literatura română : genurile literare - 1496
Limba şi literatura română : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă :
2009 - 1497

538 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Limba şi literatura română : scrierea argumentativă, reflexivă, imaginativă - 1507
Limba şi literatura română : teste pentru clasele IX-XII - 1488
Limba şi literatura română : teste pentru evaluarea curentă : clasa a VII-a - 1501
Limba şi literatura română : teza cu subiect unic : clasa a VIII-a - 1492
Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VII-a : semestrul 2 - 1506
Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VIII-a : semestrul 2 - 1471
Limbaje de programare - 14
Limbajul C++ - 52
Limbajul secret de business : cum să descifrezi comportamentul cuiva în numai trei
secunde sau mai puţin - 396
Limitele dreptului de proprietate privată imobiliară - 527
Limnologie - 923
Liniştirea spaimelor : proză - 1957
Lista notarilor publici în funcţie la 1 martie 2009 - 599
Literatura română : ghid pentru proba scrisă la bacalaureat şi admitere în facultăţi :
eseul - 1756
Literatura - 1558
Literatură universală : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 -
1559
La littérature française de la Renaissance : histoire littéraire et choix de textes -
1537
Liturghia Sfântului Ioan pentru folosul preoţilor când slujesc în sobor - 308
Liziera de salcâmi : poezii - 2059
Locke - 177
Logica şi problemele ei - 233
Logistică industrială : planificarea şi robotizarea sistemelor de producţie - 1207
Lucrări de laborator de fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă
redusă - 888
Lucrări practice de electrotehnică şi electronică analogică şi digitală : îndrumător
de proiect şi laborator - 1124
Lucrări practice de fizică farmaceutică - 886
Lucrări practice de fizică pentru ingineri - 897
Lucrări practice de marketing agroalimentar - 510
Lucrări practice de microbiologie - 932
Lúdas Matyi három arca - 2120
Lumea copiilor - 160
Lumini la marginea regatului - 1974
Lumini şi umbre - 1671
Lumini... - Amintirile călătoriilor... - Amintirile lui Pavel Poenaru - 1787
Lupta frumoasă - 351


CIP 539
M

Macroeconomie : caiet de seminar - 446
Macroeconomie aplicată - 429
Magazinul de bric-à-brac literar - 1585
Mai aproape decât mai departe - 1781
Maitrey - 1862
Malformaţiile traheo-bronho-pulmonare - 1051
Mama şi sensul vieţii : poveşti cu psihoterapie - 1689
Mamă, flori şi grâu - 1840
Mamele unor oameni faimoşi - 77
Mamifere din ogradă - 124
Mana cartofului produsă de ciuperca Phytophthora infestans : patografie,
morfologie, biologie, epidemiologie, profilaxie şi terapie - 1169
Management educaţional şi proiectare strategică : materiale suport pentru formarea
profesorilor - 1228
Management în turism rural şi agroturism - 1208
Management performant în vânzarea produselor alimentare - 1233
Management strategic : teorie şi practici privind formele asociative de tip public,
privat şi ONG din agricultură - 1200
Management strategic organizaţional : teorie şi studiu de caz - 1219
Managementul activelor şi pasivelor bancare - 467
Managementul activităţii financiar-contabile şi analize economice - 1224
Managementul afacerilor - 1211
Managementul calităţii - 1209
Managementul calităţii - 1220, 702
Managementul diagnozei statistice a proceselor de fabricaţie - 1232
Managementul hemoragiilor digestive superioare prin gastropatie eroziv-
hemoragică - 1036
Managementul influenţării sociale în conflictele moderne - 400
Managementul investiţiilor - 1198
Managementul organizaţiei şcolare în care se integrează persoane de etnie romă -
747
Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în contextul crizelor bancare şi
configurării sistemelor bancare actuale - 477
Managementul proiectelor : materiale suport pentru formarea profesorilor - 1203
Managementul proiectelor în turism - 1212
Managementul proiectelor teritoriale - 625
Managementul proiectelor - 1215
Managementul resurselor umane : sinteze, aplicaţii, grile - 1206
Managementul resurselor umane în turism - 1237

540 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale - 703
Managementul situaţiilor de risc în domeniul siguranţei publice - 616
Managing culture in business : basics - 1231
Mangalia : medalion dobrogean - 2149
Manifestul reformei - 254
Manual de drept comunitar - 545
Manualul capitalistului : învaţă cum să te ajuţi singur! - 438
Manualul operatorului helpline - 652
Mara - 2023
Marea carte a minţii - 216
Mareşalul Antonescu : un erou sacrificat - 2222
Marile mistere ale istoriei - 2181
Marile speranţe - 1627
Marketing : caiet de exerciţii, teste şi aplicaţii - 500
Marketing : dicţionar explicativ - 506
Marketing : studiul pieţei - 507
Marketing - management - 501
Marketing general - 508
Marketing internaţional : note de curs - 509
Marketing în turism - 502
Marketing relaţional : o abordare din perspectiva domeniului financiar-bancar - 499
Marketing - 503
Marketingul serviciilor financiar bancare - 504
Marketingul serviciilor în sistemul producţiei agroalimentare - 481
Martie, martie, mărţişor - 1753
Martin Chuzzlewit - 1628
Martor la slobozitul apelor : (proză) - 2035
Masajul facial - 999
Masajul în kinetoterapie - 1022
Masajul - 1000
Maşină pentru solicitări compuse - 1108
Maşini electrice şi acţionări - 1129
Maşini şi camioane - 133
Matematica - problema familiei noastre : sfaturi pentru părinţi conştiincioşi - 831
Matematica... fără frontiere : bacalaureat, admitere, concursuri - 832
Matematica în formule : definiţii, teoreme şi formule matematice pentru clasele IX-
XII :(M1 - M2) - 791
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a II-a - 706
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a III-a - 749
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a IV-a - 654
Matematică : caiet de vacanţă : clasa I - 707

CIP 541
Matematică : clasa a V-a - 833
Matematică : clasa a VI-a - 834
Matematică : clasa a VII-a - 835
Matematică : clasa a VIII-a - 836
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a II-a : anul şcolar
2009-2010 - 838
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a III-a : anul
şcolar 2009-2010 - 839
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a IV-a : anul
şcolar 2008-2009 - 840
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa I : anul
şcolar2009-2010 - 837
Matematică : culegere de exerciţii şi probleme : clasa a III-a : anul şcolar 2009-
2010 - 841
Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VII-a - 842
Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VIII-a - 843
Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a, semestrul al II-lea -
844
Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a, semestrul al II-lea
- 845
Matematică - M2 : subiecte rezolvate : bacalaureat 2009 - 861
Matematică distractivă pentru preşcolari : nivel 5-7 ani - 859
A matematika tanítása - 786
Materiale compozite obţinute din biomase lemnoase - 1289
Materiale monolitice pentru instalaţii termotehnologice - 1283
Materiale refractare : îndrumar de laborator - 1303
Mathematik Aufgabensammlung für die 5.Klasse - 828
Mathematik Aufgabensammlung für die 6.Klasse - 829
Maxime, cugetări şi definiţii din biologie - 945
Mănăstirea Pionul şi Palatul cnejilor cantacuzini de la poale de Ceahlău - 1313
Mănânc, slăbesc dar rămân suplu! cu metoda Montignac - 990
Mărfuri nealimentare şi siguranţa consumatorului - 1098
Mărturia lui Dumnezeu - 319
Mărturii despre părintele Dometie : antologie - 312
Mărturii din Gulagul românesc : versuri - 1821
Mărţişoare - 1842
Măsurarea şi monitorizarea mărimilor hidraulice în timp real - 1102
Mâini înzestrate : povestea vieţii mele - 1615
Mângâietorul - 274
Means of expressing futurity in English language -- 144

542 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Mecanică şi mecanisme : teorie şi aplicaţii de statică şi structura mecanismelor -
1092
Mecanisme şi instituţii ale mediului concurenţial european - 596
Medicina internă în practica de laborator - 1034
Medicină internă pentru cadre medii - 1030
Mediul ambient olimpic - 1395
Memoria : dialogul omului cu pământul - 186
Memoriile unui diplomat oarecare - 1996
Memoriile unui ierarh uitat : Victor Mihályi de Apşa - 1933
Menestrul la curţile Mnemosynei cu stihurile toamnei dorului - 2006
Merítés - 1533
Meserii tradiţionale din zona Bereşti, Sascut - 2143
Mesevár - 2116
Meşteşuguri ţărăneşti tradiţionale în spaţiul românesc - 1330
Metaforă şi corporalitate în discursul media - 1512
Metoda Backtracking - teorie şi aplicaţii - varianta Pascal - 40
Metode de rezolvare a problemelor de matematică - 813
Metode matematice de modelare a fenomenelor economice - 818
Metode robuste de estimare multidimensională - 876
Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii - 712
Metodologia cercetării ştiinţifice medicale - 968
Metodologia cercetării ştiinţifice şi instrumentele ei - 5
Metodologia predării operaţiilor aritmetice la clasele I-IV - 830
Metodologie pentru implementarea proiectului educativ coordonat de copii privind
reducerea riscurilor dezastrelor naturale (Child led - Disasters risk reduction) -
784
Mic dicţionar cu cuvinte uzuale macedonene - 1407
Mic dicţionar de demografie multilingv - 380
Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european - 554
Mic ghid de ecografie practică - 1072
Mică antologie Henri Coandă - 1146
Mici îndemnuri spre mântuire - 273
Mici lecţii de viaţă - 1667
Microbiologia cavităţii orale - 931
Microbiologia deşeurilor - 1196
Microbiologie generală - 933
Microbiologie industrială : îndrumar de laborator - 939
Micul prinţ - 1734
Mihai Eminescu : (Poetul nepereche în programele şi în manualele şcolare) - 1525
Mihai I : sfârşit fără glorie - 2223
Milano : ghid de călătorie - 2165

CIP 543
Miniculegere de jocuri didactice matematice : clasele I-II - 678
Miniculegere de jocuri didactice pentru limba română : clasele I-II - 728
Minte sănătoasă în corp sănătos - 143
Mintea ta sub asediu : câştigă bătălia ce se poartă în mintea ta - 212
Miracole mici şi mijlocii - 71
Mircea Cărtărescu : erosul androgin - 1540
Mircea cel Mare : scutul Europei - 2230
Mireasa evreică - 1712
Mireasa potrivită - 1687
Miroir fractal - 1980
Misterele Bibliei : noi perspective asupra unor vechi adevăruri - 258
Misterioasa putere a gândurilor - 236
Mitul bolii psihice - 247
Mituri şi legende - 134
Moara cu noroc ; Popa Tanda ; Budulea Taichii - 2025
Moara cu noroc - 2024
Modalităţi de activizare a elevilor în cadrul orelor de limba română pentru
eficientizarea activităţilor la clasele cu predare simultană - 722
Modalităţi de realizare a compunerilor şcolare - 666
Modelarea fotogrammetrică 3D - 884
Modelarea şi optimizarea proceselor din metalurgia neferoasă : modelarea
termodinamicii sistemelor de aliaje Al-Sn - 1294
Modele utilizate în analizele manageriale - 1194
Modern psychological research : trends and prospects : quantitative research vs.
qualitative research - 714
Modernitatea conservatoare : aspecte ale culturii Europei Centrale - 73
Modificări neurofiziologice în patologia hepatică cronică - 1027
Mollecular mechanisms of extracellular and intracellular proteinopathy in
Alzheimer's disease and frontotemporal dementia - 1060
Momeala Satanei - 280
Momente ; Schiţe - 1795
Momente artistice pentru cei mici : serbări şcolare - 724
Momente din istoria Olteniţei - 2238
Monitorizarea factorilor de mediu : tehnici şi sisteme - 782
Monografia Centrului Şcolar Arad : a 85-a aniversare - 669
Monografia comunei Brădeşti - 2137
Monografia comunei Cungrea - judeţul Olt - 2136
Monografia localităţii Jidoştiţa, judeţul Mehedinţi - 2139
Monografia oraşului Bechet - 2147
Monografia satului Ostrovu-Mare - judeţul Mehedinţi - 2141
Monografia satului Supurul de Sus - 1969 - 2134

544 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Monografia Şcolii Grăjdana, judeţul Buzău - 660
Monografia Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu -- 71
Monografia unor sate oltene - 2142
Monte-Carlo and Quasi-Monte Carlo methods with applications - 867
Morcoveaţă - 1732
Morfologia funcţională a aparatului dento-maxilar : caietul studentului - 1039
Morfopatologie specială - 1056
Morfosintaxa verbului în limba română actuală - 1487
Moromeţii - 1997
Morţi până la apus - 1645
Moş Crăciun - 2105
Motanul încălţat - 139
Motivul dublului în literatura europeană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
- 1602
Motoare cu ardere internă : îndrumar : seminar, teme de casă, proiecte - 1123
Mozdulj rá : ez más! - 256
Muguri de poezie - 1945
Municipiul Roman şi comunitatea ruşilor lipoveni - 619
Mutilare - 2030
Muzeul Naţional de Istorie a României : tezaurul - 81
Muzicanţii din Bremen - 1700
Muzică - 1352

N

Naomi - 2114
Naştere fără dureri - 1049
Natură moartă cu ciori - 1670
Naufragiu în alb - 1792
Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea - 1965
Ne pregătim pentru teză! : caiet de exerciţii aplicative pentru clasa a VI-a - 1502
Ne-amuzăm şi învăţăm - 1769
Neagoe Basarab : viaţa, domnia, opera - 2239
Necesitatea întâmplării sau Lumea riscului statistic - 384
Nedumeriri : proză scurtă - 1765
Nekünk bejött - 717
Neliniştiţii - 1619
Nemesis diary - 1930
Netrăitele : [poezie] - 1791
Neurochirurgie - 1073
New ways of teaching literature - 718

CIP 545
Nicholas Nickleby - 1629
Nicolae Densuşianu : omul şi opera : Dacia preistorică : revoluţiunea lui Horia în
Transilvania şi Ungaria - 2177
Nicu Haas : un pionier în antropologie, descoperitorul singurului schelet de om
crucificat - 942
Nimeni nu a grăit vreodată ca Omul Acesta (In. 7, 46) - 281
Noaptea de Sânziene - 1863
Noi fundamente ale dinamicii economice contemporane - 442
Nomadisme et croisements francophones - 1580
The non-finite forms of the verb - 1425
Noncopilărie şi maturitate postmortem - 1978
Nonny, Nani : o poveste indiană - 2110
Nostalgie - 1822
Note de curs : legislaţie contravenţională - 564
Note de teologie morală ortodoxă pentru uzul studenţilor şi absolvenţilor - 316
Noţiuni, concepte şi aplicaţii în economie - 439
Noţiuni de balneofizioterapie : curs pentru studenţii Facultăţii de Bioinginerie
Medicală - 1009
Noţiuni de biomecanică pentru ingineria materialelor - 946
Noţiuni de hidrologie generală - 928
Noţiuni de imunologie fundamentală - 971
Noţiuni de predare a limbii române cu privire specială la forma limbii şi a
poporului român - 1510
Noţiuni fundamentale de economie : noţiuni teoretice : aplicaţii - 435
Noţiuni introductive în internet şi comerţ electronic - 18
Noţiuni practice de fiziologia sângelui - 977
Novel materials for light intensity modulation - 1091
Nu îmi pasă! Hai s-o facem! : Lecţii de viaţă şi de afaceri - 455
Nu-ţi irosi viaţa - 326
Nume de cod viţa de vie - 1857
Nume de persoane în română şi franceză : studiu comparat - 1440
Numere : set de planşe - 719

O

O abordare conceptuală integrată privind vârstnicii - 376
O călătorie în jurul lumii - 1847
O contribuţie la istoria exilului românesc - 2227
O hermeneutică a romanelor postbelice ale lui G. Călinescu : lucrare ştiinţifică -
1592
O incursiune în educaţia adulţilor - 689

546 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
O istorie a comunismului din România : manual pentru liceu - 427
O istorie a istoriografiei universale şi româneşti - 2175
O întâlnire cu opera lui I.L. Caragiale - 1588
O lume în criză - 322
O lună până la majorat - 1713
O mandala astrologică : ciclul transformărilor şi cele 360 de faze simbolice ale sale
- 169
O minunată călătorie spre naştere - 2019
O nouă viaţă - 1779
O viaţă pentru o idee : dezrobirea pontonierilor - 643
O zi cu Eminescu - 1574
Oamenii lui Animal - 2113
Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava, Neamţ,
Bacău) - 765
Obiceiuri şi credinţe macedoromâne : dicţionar - 769
Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi : fenomenologia situaţiei şi critica
heideggeriană a conceptului de valoare - 178
Oceaniada - 1902
Odă înţelepciunii - 1366
Odiseea : repovestită pentru copii - 118
Oeuvres complètes - 1709
Office XP : instrumente birotice - 39
Oglinda inimii omului - 353
Oliver Twist - 1630
Omagiu. Popescu, Gheorghe - 2158
Omagiu. Raduc, Costică - 1341
Omul de sub podea - 1916
Omul în căutarea sensului vieţii - 1696
Onoarea tribului - 1729
Operaţiile de stabilitate şi securitate umană - 636
Operaţiunea Monkeewrench - 1684
Opere italiene - 1709
Opere - 2090
Oportunitatea irigării culturilor agricole în zona centrala a Olteniei - 1170
Oportunităţi privind adaptarea copilului de vârstă preşcolară la viaţa de şcolar - 704
Opoziţia parlamentară românească : 1990-2004 - 2201
Oradea şi Bihorul la cumpăna dintre totalitarismul comunist şi democraţie : (1987-
1992) - 2205
Ordinea mondială după leninism - 428
Ordinea naturală a lucrurilor - 1740
Organe de maşini : investigaţii experimentale, soluţii contructive - 1115

CIP 547
Organizarea internă a castrelor din Dacia = The internal planning of roman forts of
Dacia - 2133
Organizarea mediului construit - 781
Organizarea partidelor naţionale aparţinând unei familii de partide europene :
studiu de caz PD-L - 425
Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic în lecţiile de matematică - 872
Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - 565
Organizaţii europene şi euroatlantice - 573
Örök készenlétben : irodalmi antológia - 2128
Ortografia în clasele primare : lucrare ştiinţifică - 1498
Ortografia practică pentru ciclul primar - 1477
Ospăţ la masa critică - 305
Összes költemények - 2115

P

Pagini de monografie - 2150
Pagini din istoria transportului judeţean prahovean şi al transportului urban din
municipiul Ploieşti - 1248
Pagini Web : note de curs - 20
Pajişti temporare în cadrul relaţiei sol-plantă-animal - 1167
Palatul - 1690
Panni, Dani és a többiek - 2123
Papság - 257
Paraclisul Maicii Domnului : canonul de mântuire cel mic - 323
Parazitologie animală - 1054
Pariul proprietăţii : sfaturi esenţiale pentru câştigători - 230
A párjanincs János Vitéz - 2121
Parlamentul în principalele constituţii ale statelor europene - 566
Particularităţi ale agriculturii Serbiei în Banatul de Sud - 1154
Particularităţi metodice ale lecţiilor de geografie desfăşurate pe teren - 692
Particularităţi metodice în consolidarea deprinderilor motrice în dezvoltarea
calităţilor motrice la preşcolari - 1392
Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea
învăţării, consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din
clasele 1-4 - 1376
Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea
învăţării, consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din
clasele I-IV - 672
Paşaport pentru performanţa sportivă - 1374
Paşi în timp - 1888

548 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Pateric : ziceri inedite ale părinţilor pustiei - 324
Pathobiochemistry of cerebral ischemia : am experimental approach - 1062
Patologia animalelor de companie : oncologie generală - 1077
Patologia animalelor de companie : oncologie generală - 1078
Patologia oilor şi caprelor - 1083
Patria de zăpadă : povestiri - 2101
Păcală şi isprăvile lui - 1971
Pădurea răzvrătită - 2198
Pădurea - 1639
Pământul şi universul - 883
Părintele profesor Ene Branişte : slujitorul, profesorul şi teologul : prezentare bio-
bibliografică a personalităţii sale - 345
Părinţii bisericii despre sfârşitul lumii : antologie - 259
Păsări domestice - 746
Până la iubirea din toamnă - 1844
Pânza de păianjen - 2021
PC Hardware : EUCIP IT Administrator : Modulul 1 - 43
Pe apa sâmbetei - 2082
Pe drumuri de munte - 1896
Pe repede înapoi - Călătoria şi teatrul - 1968
Pe strune de brad : catrene de dragoste - 1944
Pe urmele dansatorului - 1656
Pe urmele mortului - 1652
Pe urmele sfântului Ioan Casian - 354
Pedagogie medicală - educaţia sănătăţii - 693
Pelerinaj în Egipt - 2164
Pelerinaj în Italia prin Budabesta şi Viena - 1923
Pentarhia - 2176
Peregrinatio ad loca sancta : (itinerarium et Missa) = Pelerinaj la Locuri Sfinte :
(itinerariu şi Liturghie) - 244
Peregrinul transilvan - 1818
Pereţi de consolidare din beton armat pentru structuri în cadre - 1135
Perfecţionarea organizării contabilităţii manageriale în industria prelucrării
lemnului - 1272
Performanţa monetară & integrarea europeană : macroeconomia integrării
monetare europene - Cazul României - 588
Perla - 1682
Personaje, cupluri şi poveşti... cu sfori - 1358
Personajul feminin în proza lui Ion Luca Caragiale - 1544
Personalităţi contemporane : Gheorghe Popescu - 2158
Personalităţi militare române din prima jumătate a secolului al XX-lea - 630

CIP 549
Petale de suflet - 674
Petrecere în casa păpuşii - 140
Petru Damir : album de artă - 1324
Petru Pavel Aron : 300 - 325
Piaţa Muzeului - prima piaţă a Clujului - 1310
Piciul - 1720
Pictură şi sentimente - 1318
Pieţe de capital - 470
Pieţe şi burse de valori - 480
Pilates - 1388
Pinocchio - 115
Piramida secolului meu - 1849
Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice - 1277
Plastilina : modelează cu plastilină - 141
Plângea Iisus - 1875
Pneumologie : compendiu - 1061
Poarta frumoasă - 2010
Poate omul să trăiască fără Dumnezeu - 362
Poeme amare şi catrene - 1780
Poeme în proză = Poemi in prosa - 1975
Poemele copilăriei, poemele cunoaşterii - 1813
Poete între milenii = Poets between milleniums - 1984
Poetica română - 1943
Poets between milleniums - 1984
Poezia Carpaţilor - 1841
Poezia religioasă în perioada interbelică - 1600
Poezii arse de vii - 1783
Poezii în grai bănăţean - 1786
Poezii pentru prichindei - 1895
Poezii româneşti alese = Selected Romanian poems - 1985
Poezii - 1824, 2124
Poeziile iubirii visate, trăite, pierdute - 2070
Poiana cerbului - 2045
Poligoane regulate - 801
Politica europeană în domeniul vizelor - 624
Politici sociale pentru persoane cu dizabilităţi - 651
Politici şi mecanisme fiscal-bugetare - 475
Pompe şi ventilatoare centrifuge şi axiale - 1119
Pongo şi Pongolicii - 1991

550 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Portofoliu de practică pedagogică : instrument de lucru pentru studenţii Facultăţii
de Teologie Romano-Catolică - specializarea teologie romano-catolică
didactică - 667
Portret în oglindă la 20 de ani - 86
Portretul scriiturii - 1595
Porţia de abis - 1812
Postul de observaţie - 388
Potecile cerului : povestiri pentru secolul XXI - 1894
Poveste cu final dulce - 1982
Poveste despre două oraşe - 1631
Poveste fără nume - 1778
Povestea mărţişorului - 761
Povestiri adevărate, pentru nepoţi şi nepoate - 1913
Povestiri din Bistriţa Veche - 1761
Povestiri istorice - 1992
Povestiri pentru părinţi şi copii - 329
Poveşti, povestiri, amintiri - 1830
Poveşti - 1890
Poveştile lui Andersen - 1605
Powerful knowledge : 18th Century Poetry Experts - 1648
Practica preparării de substructuri organice în protezarea fixă unidentară - 1045
Practicum de farmacologie veterinară - 1082
Prada - 1621
Predarea verbului în ciclul primar : lucrare ştiinţifică - 751
Prelucrarea automată a datelor analitice şi grafice din topografie şi cadastru - 33
Prelucrarea măsurătorilor geodezice - 878
Presa românească de la începuturi până în prezent : dicţionar cronologic - 85
Preţul sării : rondelurile morale - 1858
Previziune economică - 444
Previziunea : premisă a dezvoltării durabile - 490
Pribeag prin viaţa mea - 1817
Pribeagul - 2100
Prietenele mele, animalele - 1883
Prietenii pădurii : (cu 3 figurine) - 144
Prigoana - 2224
Primavară în octombrie - 1809
Primăvară târzie : poezii - 1999
Primejdia mărturisirii : convorbirile de la Rohia - 1981
Primul an - 1520
Primul cocor : romanian kaiku - 2000
Primul meu album cu animale - 147

CIP 551
Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes : perception, understanding,
awareness and action : 3-5 April 2009, Bucharest, Romania : abstract
proceedings - 2160
Prin Săliştea de altădată - 2235
Prin urechile acului - 1637
Principesa Elena Cuza : corespondenţă şi acte (1840-1909) - 2211
Printre cărţi - 1897
Printre jucării poveşti şi anotimpuri - 1754
Prinţesele dansatoare - 145
Prinţul fermecat - 1701
Prinţul norilor - 1715
Privirea dragostei - 1724
Probleme de aritmetică : metode de rezolvare, teste şi subiecte de concurs : clasele
III-IV - 865
Probleme de fizică : metode de rezolvare - 900
Probleme de matematică pentru concursuri interjudeţene : Geometrie : clasa a VI-a
: teste pentru teză : semestrul al II-lea - 866
Probleme de matematică pentru liceu şi pentru pregătirea bacalaureatului - 819
Probleme de maxim şi minim din geometrie - 787
Probleme pregătitoare pentru concursurile şcolare - 806
Probleme rezolvate de programare : Pascal şi Fox - 56
Problèmes d'électrotechnique - 1122
Problems in translating idiomaticity in English - collocations : ghid auxliar - 1459
Procedee şi echipamente de depoluare a solurilor şi a apelor subterane - 779
Procedura contravenţională - 600
Proceedings of GlobalComp 2008 : workshop on models, semantics, logics and
technologies for global computing : Cluj-Napoca, 2008 - 30
Proceedings of the sixth Congress of Romanian mathematicians : Bucharest, 2007 -
800
Procesarea imaginii : reprezentarea şi îmbunătăţirea imaginii - 19
Procesarea textului : culoarea în poligrafie - 1241
Procese digitale în societatea cunoaşterii - 32
Procese şi instalaţii termice pentru centrale termoelectrice - 1127
Procesul de convergenţă instituţională - 576
Producerea furajelor - 1157
Producerea seminţelor şi materialului săditor legumicol - 1159
Produse lactate : tehnologii şi reţete de obţinere - 1180
Produse şi servicii bancare - 458
Profeţii relativismului moral - 235
Profeţiile lui Nostradamus : o selecţie a celor mai incitante preziceri ale profetului,
însoţite de comentarii - 171

552 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
The programming of virtual reality - 23
Programming techniques : textbook - 15
Proiect educaţional naţional "Trăieşte sănătos, mănâncă inteligent" - 1020
Proiectare asistată de calculator - 13
Proiectare asistată în automatizări : îndrumător de laborator - 61
Proiectare şi dezvoltare curriculară în învăţământul primar : lucrare ştiinţifică - 709
Proiectarea informatică în marketing - 9
Proiecte economice în domeniile agroalimentar - mediu - turism - 1295
Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale : Congresul
Academiei internaţionale de drept comparat : Mexico, 2008 - 523
Protecţia mediului - 780
Proteze unidentare : îndreptar de laborator - 1046
Proza fantastică a lui Mircea Eliade - 1579
Proză - 1865-1866
Proze color - 2055
Prundeni...! "Finis coronat opus" : memorii... "ficţionale" - 1939
Prussian and English diplomatic reports : 1791-1803 - 2188
Psalmi : poezie creştină - 2004
Psihanaliza relaţiei - 1005
Psihologia dezvoltării umane - 190
Psihologia educaţiei : lucrare metodico-ştiinţifică - 694
Psihologia persuasiunii - totul despre influenţare : amplifică-ţi puterea de
convingere şi învaţă să te aperi de manipulare - 194
Psihologia vârstelor - 198
Psihomotricitate - psihopatologie - psihoterapie - 1003
Psihoterapie relaţională : repere - 1012
Puntea suspinelor - 1790
Pur şi simplu - 1950
Puterea cuvântului - 2208
Puterea - 408
Putna - Mecca românilor - 1312

Q

Quelques notions de grammaire - 1421

R

Ration - 1329
Raţie - 1329
Raze de soare - 2012

CIP 553
Răget de şoarece - 1688
Rămas bun casei părinteşti - 2083
Răscumpărarea - lucrare a iubirii şi dreptăţii dumnezeieşti - 269
Războaiele dintre ruşi şi turci din secolul al XVIII-lea şi implicaţiile lor asupra
Bisericii Ortodoxe din Moldova - 2194
Război şi cunoaştere - 640
Războiul geofizic - 637
Războiul psihotronic - 638
Râşnovul şi Cetatea Râşnovului : ghid istoric - 2210
Râu Alb - Dâmboviţa : pagini la o monografie - 2148
Râul întunecat - 1685
Reabilitarea clădirilor istorice cu structură din zidărie - 1315
Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul: text,
traducere, comentariu teologic - 346
Realitate istorică şi imaginaţie în romanul englez şi american contemporan - 1575
Realizarea programului UBB 500 : propuneri de măsuri - 734
Receptarea critică a operei lui Mihail Sadoveanu - 1569
Receptarea şi predarea romanelor lui Marin Preda în liceu : soluţii didactice - 1536
Reclamaţii către Univers : ghid ajutător pentru împlinirea viselor - 213
Redactare şi corespondenţă - 1240
Reforma de curriculum : 2005-2008 - 735
Regal poetic - 1524
Regards d'historien - 2183
Regele cu coroana de hârtie - 1927
Regimentul 36 Infanterie : o istorie în imagini - 633
Regimul juridic al vânătorii şi pescuitului - 1178
Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi
privat din judeţul Mureş - 994
Relaţia profesor-elev în viziunea educaţiei şi învăţământului personalizat - 670
Relaţii financiar-monetare internaţionale - 505
Relaţii internaţionale : lumea diplomaţiei - lumea conflictului - 413
Relaţii publice şi comunicare - 1276
Relaţii publice şi publicitate pe Internet - 1280
Relaţiile personale dintre soţi în dreptul internaţional privat - 529
Relaţiile româno-franceze în secolul al XIX-lea - 422
Religia iubirii - 293
Religiile lumii - 261
Remedii naturale - 1001
Remedii naturiste - 1021
Remember - 1958
Repere în istoria filosofiei dreptului - 559

554 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Repere în istoria teatrului universal - 1363
Repere metodologice în asistenţa socială : tehnici şi metode de investigaţie şi
intervenţie asistenţială - 645
Repere stilistice ale muzicii de cameră franceze în sonata pentru vioară şi
pian(1850-1900) - 1355
Repere şi instantanee : oameni, cărţi, echipe, locuri, evenimente, instituţii - 679
Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava, Neamţ, Bacău) -
766
Reprezentări ale ţiganilor în literatura de ficţiune românească din sec. al XIX-lea -
1555
Respirând cu Nichita -- 133
Restitutio romaniae : Bucovina, Basarabia, Transnistria : o trilogie pentru sfârşirea
tragediei - 1581
Resurse naturale şi utilizarea lor : îndrumar de lucrări practice - 773
Retail & Corporate banking : mutaţii, strategii, performanţe - 463
Retail banking - 460
Retorică şi pragmatică în discursul ciceronian - 1572
Retrăiri - 1998
Reţete culinare pentru fiecare zi - 1192
Reţete din bucatăria americană - 1183
Reţete din bucatăria franceză - 1184
Reţete din bucatăria italiană - 1185
Reţete din bucatăria libaneză - 1186
Reţete din bucatăria marocană - 1187
Reţete din bucatăria rusă - 1188
Revanşa chipurilor - 1816
Revelaţia vieţii din belşug pentru tine - 1770
Revolutionary road - 1691
Revoluţia de la 1848 în Ţările Române - 2197
Ridică-te, Caragiale! : epigrame - 1909
Robert Browning and the dramatic monologue - 1664
Robotică - 1125
Rochia din vis - 1635
Rolul activităţii industriale în dezvoltarea aşezărilor din spaţiul metropolitan al
Bucureştilor - 482
Rolul educaţiei ecologice în viaţa elevilor - 947
Rolul intuiţiei în învăţarea matematicii la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică
- 210
Rolul şcolii în formarea personalului didactic - 738
Rolul şi funcţiile familiei în procesul de socializare şi educaţia copilului - 401
Rolul UE în asigurarea securităţii globale - 556

CIP 555
Római katolikus imakönyv - 332
Roman de dragoste cu securitatea - 1788
Roman intim - 1884
România în context european la începutul secolului XX - 2206
România în ecuaţia Euroatlantică a securităţii şi apărării - 615
România în relaţiile internaţionale în contextul european : 1866-1878 - 423
Rostiri - 1966
Roşu - 1623
Rubine din ceasuri târzii - 306
Rugăciuni biblice - 333
Rugăciuni făcătoare de minuni - 320
Rugul aprins de la mănăstirea Antim la Aiud - 2005

S

S.M.A.R.T. fără tutun şi alcool : caietul elevului - 987
Saba il Goto : martire di frontiera : testo, traduzione e commento del dossier greco -
297
Sadova - judeţul Suceava : satul din suflet - 2145
Sancţiuni privind patrimoniul - 585
Sarcini nedorite, sarcini întrerupte, mitul unui anestezist - 1070
Sárga vihar - 2126
Satul Horia - 2009 : monografie istorică - 2144
Să mâncăm sănătos - 991
Să nu sufli o vorbă - 1679
Să vorbim despre palmieri - 1826
Să zbori şi să nu mori : roman autobiografic - 1797
Sănătate - Sex : femeia ideală - 1768
Sănătate prin terapii naturiste - 1010
Sărbătorile de iarnă în tradiţia populară - 1322
Sărută pământul acesta - 2084
Scadenţa - 1775
Scafandrul aerului - 1806
Scarabeul în muşuroi - 2095
Schi alpin : manualul începătorului - 1373
Schisma cea mare : lucrare ştiinţifică - 292
Sclipiri pe cerul inimii - 1977
Scrie cu mine I - 732
Scrie cu mine II - 733
Scrieri fundamentale : despre psihodramă, metoda de grup şi spontaneitate - 215
Scrieri - 337

556 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Scriitoare - 1586
Scriitori şi artişti reprezentativi din secolele XIX şi XX : analiza operelor lor
majore - 1570
Scrisori pentru Ema - 1987
Scrisorile tatălui către fiul său - 2050
Scufiţa Roşie - 128
Scutul meu sigur - 1995
Securitate în epoca globalizării - 642
Securitatea energetică - 1093
Securitatea şi calitatea produselor vegetale, siguranţa vieţii - 1149
Selecţie de hotărâri ale Colegiului director al Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării - 404
Self-repairing memory arrays inspired by biological processes - 54
Seminţe de gând - 1960
Semiologie medicală : aparatul renal, digestiv şi sistemul hematopoetic - 1068
Semiologie medicală - 1052
Semnele trupului : cum să afli de ce suferi fără să mergi la medic - 967
Sensul ascezei creştine - 294
Sensul schimbării în universul infodocumentar - 78
Le sentiment de la mort dans l'oeuvre d'Arthur Rimbaud - 1551
Sentimente în amurg - 2001
Senzaţia de déjà-vu - 1707
Serbări pentru preşcolari : culegere de programe artistice - 696
Servicii financiare pe piaţa europeană - 472
Serviciile de consultanţă în management : o abordare din perspectiva marketingului
- 1225
Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Arta şi publicul nou" : Iaşi, 23 octombrie 2008
:[lucrări] - 1304
Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr - 1660
Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului - 336
Sfânta taină a Botezului : între simbolismul ritualului baptismal şi realismul lucrării
tainice a harului - 347
Sfântul Anton - 338
Sfântul Iosif - 339
Sfântul stareţ Vasile de la Poiana Mărului - 340
Sfârşitul farsei - 1666
Sigiliul - 1744
Simetria, disimetria şi asimetria în conflictele militare actuale - 641
Simpozionul internaţional "Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală :
secolele XVIII-XXI" : Cluj-Napoca, 14-17 noiembrie 2007 - 301
Simulări manageriale : note de curs - 1217

CIP 557
Sindromul masculului alfa - 211
Singur cu Dumnezeu - 260
Singur pe lume - 1727
Sinteze pentru bacalaureat - 739
Sinuciderea îngerilor - 1877
Sisteme de conducere cu calculatoare : fiabilitatea factorului uman - 1293
Sisteme de detecţie şi alarmă la incendii - 996
Sisteme de gestiune a bazelor de date : ORACLE 10g : suport laborator - 57
Sisteme informatice cu baze de date în management : teorie, studii de caz - 59
Sisteme informatice cu baze de date în marketing : teorie, studii de caz - 67
Sisteme informatice de gestiune - 10
Sisteme informaţionale în managementul resurselor umane : aplicaţie în selecţia de
personal - 41
Sisteme politice comparate - 407
Sisteme reconfigurabile de calcul : lucrări practice - 24
Sisteme suport pentru decizii - 1221
Sistemele de asistare a deciziilor în contextul societăţii cunoaşterii - 1222
Sistemul de operare UNIX : comenzi şi script-uri - 42
Sistemul informaţional contabil al transporturilor locale de călători - 1242
Sistemul mecanic / Varga, Ştefan - 1125
Skoda Fabia 2000-2006 benzină şi diesel - 1145
Social Boundaries in Early 20th c. American Novels - 1521
Societatea şi economia bazate pe cunoaştere : provocări şi oportunităţi pentru
România - 492
Societăţile militare private şi securitatea umană - 632
Sociologia migraţiei : teorii şi studii de caz româneşti - 387
Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin - 1173
Sonete - 1961
Sorescu - 1590
Source of error in translation - 1406
Spaniola rapidă - 1420
Spasm matricid - 1811
Spaţiul mistic - 1391
Specificul predării operaţiilor aritmetice în învăţământul primar - 864
Specii protejate în arealul... pe urmele lui Pintea - 783
Speranţe împlinite - 1694
Speră în ziua de mâine - 1662
Spiritul de fineţe : cinsprezece meditaţii - 2037
Spovedanie cinică : monorime congelate-n sufletul meu păcătos - 1891
Spune noapte-bună insomniei - 1048
SQL, dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL şi SQL Server - 26

558 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Stabilirea masei active şi a masei pasive în procedura insolvenţei - 557
Stare de veghe, stare de vis - 1919
Stat şi religie în Orientul Mijlociu Islamic : de la teocraţia medineză instituită de
Muhammad la Frăţia musulmană din perioada interbelică - 365
Statistica : mod de gândire şi metode - 385
Statistica economică : teorie şi aplicaţii - 379
Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane : noţiuni de bază : statistici univariate -
381
Statistică pentru economişti : analiza datelor în EXCEL şi SPSS - 386
Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată : introducere în aplicaţiile SPSS -
383
Statul - societatea - libertăţile religioase - 416
Staţia polară - 1672
Stăpânind porţile vrăjmaşului - 302
Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu - 1591
Stimularea secreţiei lactate la oi şi capre prin administrarea în hrană a lecitinei
vegetale - 1181
Stomatologie veterinară - 1084
A story of success : The pizza bussiness across europe : at the annual conference in
Prague, 13-15 february, the project wons the first prize at the 16-19 years
category - 741
Strategii şi operaţiuni bursiere - 471
Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare - 1075
Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare -
Chestionarul SWS (Survey of Work Styles) - 1071
Stresul oxidativ în fiziologia şi patologia aparatului genital feminin - 1066
Strig şi mai tare : versuri - 2068
Structura cazurilor în româna contemporană - 1489
Structura tricoturilor din bătătură : colecţie de lucrări practice - 1298
Structuri de date : culegere de probleme - 31
Structuri de date liniare şi arborescente în C - 53
Studii asupra Evangheliilor - 262
Studii de mitologie - 755
Studii eliadiene : Mircea Eliade între istoria religiilor şi literatură - 1532
Studii privind comportarea unor specii şi populaţii locale de Solanum sp. la
cultivarea şi păstrarea in vitro - 1156
Studiu asupra influenţelor gravimetrice induse de mareele terestre în activitatea
seismică intermediară din zona Vrancea - 921
Studiu cu privire la pregătirea fizică a jucătorilor de fotbal la nivel de echipă
divizionară "A" în perioada de iarnă - 1375
Studiu de orchestraţie - 1345

CIP 559
Studiu monografic : CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina - 626
Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii - 1099
Studiul privind petrecerea timpului liber diferenţiat pe sexe şi în privinţa sportului -
1385
Sub semnul Aspidei - 1970
Substantivul : exerciţii aplicative - 1503
Sugestii de rezolvare pentru proba de Geografie : itemi propuşi de către Centrul
Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1
martie 2009 - 2171
Sugestii de rezolvare pentru proba de istorie : itemi propuşi de către Centrul
Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1
martie 2009 - 2236
Sugestii de rezolvare pentru proba de Literatura română : itemi propuşi de către
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
la 1 martie 2009 - 1594
Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M1 : itemi propuşi de către
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
la 1 martie 2009 - 874
Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M2 : itemi propuşi de către
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
la 1 martie 2009 - 875
Sugestii pentru analiză literară : lucrare ştiinţifică - 1601
Sunetul limbii - 2108
Suntem pentru schimbări sau Ca darvinişti şi economişti vom părăsi planeta aceasta
- 1940
Supercopoii şi cazul culorilor misterioase - 1522
Suprasolicitat, copleşit şi prost plătit : de la stres la succes în câţiva paşi simpli -
1032
Sus pe cer - 2106
Swedish diplomatic reports : 1791-1796 - 2188
Swedish diplomatic reports : 1798-1799 - 2188
Swedish diplomatic reports : 1799-1808 - 2188
Systèmes à énergie d'origine renouvelable pour la maison passive - 1097
A Szentek nyomában Erdélyben - 303
Szuhay Mátyás tréfája - 2122

Ş

...Şi celelalte religii? - 374
Şalul - 1881
Şapte lideri în război - 2178

560 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Şarpele Genezei - 166
Şase feluri de a muri - 1959
Şcoala - facilitator de dezvoltare durabilă a comunităţii - 750
Şi acum să facem : cugetări, poezii şi proverbe - 1851
Şi atunci ar fi trebuit să vorbesc... : elegii - 1757
Şi bunicii au fost copii - 1763
Şi ce dacă! - 2057
Şi din imagini învăţăm limba engleză - 1447
Şi eu aş vrea să zbor - 1827
Şoapte - 1776
Şoricel voinicel - 2063
Ştefan cel Mare - 2226
Ştiinţa bizarului - 172
Ştiinţa numerelor - 165
Ştiinţa şi tehnologia - cheia cunoaşterii, baza creativităţii şi inovării : culegere de
lucrări prezentate [la] Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" : Cluj-Napoca,
2009 - 771

T

T. Maiorescu şi contemporanii lui - 1560
Tablele împărţirii - 1764
Tactica poliţienească privind intervenţia în gestionarea riscurilor - 617
Taina iubirii - 271
Talpalatnyi univerzum - 161
Tandre dimineţi : versuri - 1917
A társadalmi változások kommunikációs univerzuma - 1128
Taxa pe valoarea adăugată - 462
Tăcerea din cupă - 1853
Tăiţei chinezeşti - 2107
Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan - 264
Te iubesc la nebunie - 1708
Teatru şi proză - 1752
Teatru - 1796, 1994
Technikatörténeti örökség a kalotaszegi magyarvalkón - 752
Tehnica şi metodica predării înotului - 1387
Tehnici culinare şi ustensile de bucătărie - 1193
Tehnici de sortare : studiu comparativ - 65
Tehnici pentru investigaţia materialelor : aplicaţii - 1116
Tehnici şi echipamente GMDSS - 1144
Tehnici Yoga - 366

CIP 561
Tehnologia de adaptare a ochelarilor - 1284
Tehnologia de recondiţionare a utilajelor de tip pompe - 1109
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : materiale suport pentru formarea
profesorilor - 12
Tehnologia prelucrării produselor agroalimentare şi impactul lor ecologic : ghid
practic - 1281
Tehnologia şi controlul calităţii în industria morăritului : îndrumător de lucrări
practice - 1297
Tehnologie şi inovare - 1085
Tehnologii pomicole - 1172
Teja Papahagi un aromân aşezat cu sfinţenie în cartea satului domnesc - 1552
Teledetecţie - 880
Temeri şi îndoieli : Săltic 2008 - 1989
Temporal correlation with present perfect in media contexts - 1453
Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare: conferinţă naţională cu
participare internaţională : Cluj-Napoca, 2008 - 228
Teologia imnului acatist - 304
Teologie şi spiritualitate în gândirea şi viaţa Sfinţilor Părinţi - 350
Teoria circuitelor electrice : probleme - 1117
Teoria fericirii în asistenţa socială : de la managementul îngrijirii la managementul
fericirii - 653
Teoria generală / Dogaru, Ion - 515
Teoria generală a ocupării forţei de muncă, a dobânzii şi a banilor - 447
Teoria generală a portofoliului - 451
Teoria şi practica activităţii notariale : pentru uzul studenţilor ID - 544
Teoria şi practica bilanţului : pentru uzul studenţilor ID - 1266
Termodinamică pentru inginerie mecanică - 898
Teroarea - 2225
Test your English knowledge : ghid auxiliar - 1460
Testamentul lui Sherlock Holmes - 1641
Teste de biologie pentru clasele V-VII - 936
Teste de inteligenţă - IQ - 223
Teste de Limba şi literatura română : pentru admitere în liceu - 1539
Teste de matematică : clasele IV-V - 816
Teste de verificare a cunoştinţelor în vederea obţinerii permisului de conducere -
1253
Teste grilă : limba engleză - 1444
Teste grilă pentru magistratură, avocatură şi examenul de licenţă - 608
Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a - 1474
Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a - 1475
Teste şi analize gramaticale : curs practic de limba germană - 1424

562 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Teste-grilă de psihopatologie, psihiatrie şi psihodinamică - 969
Testing techniques - 1446
Tesztkérdések a gépjármű-vezetői vizsgához (kresz) - 1254
Tetrabilos - 168
Textbook of surgery. Vol. IV : Thoracic surgery / Popescu, Irinel - 1073
Texte şi teste : Limba şi literatura română : aplicaţii - 1480
Teza cu subiect unic : recapitulare prin modele : Limba şi literatura română : clasa
a VII-a - semestrul II : 2008-2009 - 1508
Teza cu subiect unic la Matematică : clasa a VII-a : semestrul II, variante propuse -
797
Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte pentru clasa a VIII-a : Limba şi literatura
română - 1526
A the concentration of media ownerschip in Romania : supporting or challenging
pluralism and media fredoom? - 1275
The economic crisis - forecast and impact on Romania : simpozion internaţional -
484
Theatralis - 1356
Thocomerius-Negru Vodă : un voivod de origine cumană la începuturile Ţării
Româneşti - 2204
Three days - 1931
The Times : atlasul geografic al lumii - 2153
The times book of IQ tests - 223
Timpuri grele - 1632
Tipologia feminină în opera literară a lui Mircea Eliade - 1543
Tirania - 1723
Toamna crizantemelor : versuri - 2071
Tom şi Jerry : 3,2,1... Sudoku! - 151
Tom şi Jerry : joacă-te şi colorează! - 152
Totemul lupului - 2104
Totul despre ciobănescul german : ghid complet pentru creşterea, dresarea şi
îngrijirea ciobănescului german - 1182
Totul despre comerţul electronic - 27
Totul despre sex şi căsnicie - 982
Toxicologie : suport de curs - 1017
Tractate regarding the magistrate profession in Romania - 569
Tradiţia medievală în scrierile lui Geoffrey Chaucer - 1663
Tradiţie şi inovaţie în romanele lui Camil Petrescu - 1578
Tradiţii şi credinţe de Paşti - 767
Traficul ilicit de organe, ţesuturi şi celule de origine umană : prevenire şi
combatere - 609
Traité sur la profession de magistrat en Roumanie - 570

CIP 563
Trandafir cu venele tăiate - 1876
Transfer socio-culturel par la traduction - 1405
Translation practice for advanced students - 1452
Translation theories of the twentieth century : (1900-1990) - 1412
Transmisia datelor : consideraţii teoretice şi experimente de laborator - 1113
Transporturi şi vamă : lexicon - 1246
Tranzacţii economice internaţionale - 511
Tratamente naturiste cosmetice - 984
Tratat de chirurgie - 1073
Tratat de drept penal : Partea specială - 531
Tratat de managementul modernizării transporturilor din România de după 1989 -
1223
Tratat de morală - 240
Tratat de reabilitare pulmonară - 1074
Travel series : (journeys of the self) - 1836
Trădarea nu moare niciodată - 2192
Trecătorul - 1870
Trepte de căutări - 1900
Trezia minţii şi cerul inimii : integrala scrierilor - 2088
Treziţi-vă, pământenilor! - 263
Tu eşti roşcata mea - 1653
Tudor Arghezi : discursul polemic - 1584
Tunele : În adâncuri - 1642
Turism rural : absorbţia fondurilor europene - 486
Turism urban - 494
Turismul în zona Subcarpaţilor de Curbură - 1377
Turismul urban - 1394
Turist fiscal - 1609

Ţ

Ţara Năsăudului : studiu de geografie regională - 2155
Ţăranul şi cei trei feciori - 153
Ţiganii, aurul şi diamantele - 2014
Ţinutul fulgilor de nea - 1872

U

Ucenicele diavolului : iubiri visate, iubiri ascunse, iubiri trăite - 1936
Uimitoarea carte despre corpul meu - 154
Uimitoarea carte despre dinozauri - 155

564 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Uimitoarea carte despre Egipt - 156
Uimitoarea carte despre piraţi - 157
Uimitoarea carte despre pompieri - 158
Uimitoarea carte despre recordurile animalelor - 159
Ultima spovedanie - 1774
Ultimele flori ale unei octogenare - 1874
Ultrasonografie vasculară - 1040
Umor german la zi - 1704
Un chinez pe bicicletă - 1737
Un colind de Crăciun - 1633
Un coup de dés... : représentations du hasard dans la littérature - 1576
Un deces în familie - 1606
Un monument reînviat : Biserica Ortodoxă "Sfinţii Apostoli Petru, Pavel şi Andrei"
- 327
Un prieten ca tine - 1649
Un secol de pictură sârbă : 1850-1950 : capodopere de la Muzeul Naţional din
Belgrad - 1339
Unele elemente de orientare în ştiinţe economice - 432
Uniunea Europeană - o abordare instituţională - 591
Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania - 1314
Universul mito poetic eminescian - 1597
Urgenţe în medicina veterinară - 1079
Urmărirea penală : modele de cereri şi acte procesuale şi procedurale - 519
Urologie - 1073
Ursuleţul silitor : Matematică : clasa a III-a : fişe de lucru, teste de evaluare,
calificative, descriptori - 856
Utilizarea abrevierilor de origine engleză în stilul ştiinţic al limbii române - 1439

V

Vaccinarea în cancerul de col uterin - 1007
Vagabonzii Dharma - 1657
Valediction : a tragedy forbidding mourning - 1598
Valenţele cognitive şi decizionale ale informaţiei contabile oferite de conturi anuale
- 1261
Valeriu Cristea : profil critic - 1589
Valetul O'Rubick - 1922
Valoarea stilistică a adjectivelor în stilul administrativ al limbii române - 1491
Valós analízis - 851
Vampirul Armand - 1674
Varietatea gimnasticii pe muzică - 1369

CIP 565
Vasile Şt. Crişan : 1949-2003 - 1337
Vă scriu în genunchi - 1746
Văduva din Ierihon - 1823
Vânător de toamne târzii - 2032
Vânătorii de fantome în mijlocul focului - 1697
Vânătorii de fantome pe urme de gheaţă - 1698
Vânturesele de plastic - 1810
Vânzătorul de iluzii - 1741
Vector bundles geometry : applications to optimal control - 862
Verde de... Oradea - 415
Verisimitude and architectonics in Hemingway's short stories - 1529
Veronika se hotărăşte să moară - 1743
Versuri de toate zilele - 1880
Versuri mici pentru nepoţi şi bunici - 2072
Vestitorii primăverii : carte de colorat - 99
Viaţa comună : eseu de antropologie generală - 950
Viaţa ilustrată a lui Iisus Hristos din Evanghelii - 313
Viaţa la ţară ; Tănase Scatiu - 2086
Viaţa lui Ion Creangă : pentru elevi - 2173
Viaţa lui Mihai Eminescu : pentru elevi - 2174
Viaţa unui şef de departament povestită de fiul săi Supermen - 1758
Viaţă, viaţă legată cu aţă - 2077
Vibraţii mecanice - 891
Vindecare prin eliberare - 299
Vindecarea bolilor cardiovasculare principale în timp scurt fără medicamente -
1037
Violated bodies : a cross-cultural reading of the English - language fiction by
authors of south - Asian origin - 1564
Violenţa şcolară : percepţia violenţei profesor-elev : lucrare ştiinţifică - 402
Virgil Bălan : un mare antrenor european - 1371
Vise năruite, promisiuni împlinite - 1676
Visul învolburat al celor nouă - 2109
Visuri şi himere : ecouri simboliste în sculptura românească modernă - 1336
Vizibil şi lizibil în imaginea fotografică şi în extensiile ei - 1342
Vocea inimii - 1955
Volkswagen Golf & Bora benzină şi diesel 2001-2003 - 1148
Volumele personocraţiei - 948
Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri? : protejarea "in situ" şi
"ex situ" a speciilor de plante periclitate din Munţii Ţibleşului, Valea
Lăpuşului, Valea Someşului şi Culmea Codrului - 778
Voroneţ, Popăuţi, Probotă şi Moldoviţa : metode tehnice ale picturii murale - 1334

566 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Vrăbiile : povestiri - 1873
Vrăjitorul din Oz - 1608
Vrei să fii profesor de pian? - 1344
Vulturul îşi strânge aripile - 1807

W

Week-end cu mama - 1901
Wes man - 1686
Wittgenstein on language, logic and communication - 183
Women's rights : from universal to regional in human rights : essays in honour of
justice Bhagwati = Les droits de la femme : de l'universel au régional dans les
droits de l'homme : essais en l'honneur de Juge Bhagwati - 610
Writing essays for the baccalaureate examination-oral and written tests - 1422
Writing essays with tears and laughter - 1430

Y

Yoga - 364

Z

Zahărul şi alte remedii homeopatice moderne - 1023
Zamolxis : realitate şi mit în religia geto-dacilor - 368
Zăpezile din Arcadia : poeme - 1898
Zborul fluturelui albastru - 1988
Zborul şi fizica : "nimic... mai complicat" - 1143
Zen : calea către A FI în era globalizării - 373
Zengő ABC - 135
Zodia ciumei - 2048
Zodia Scorpionului - 1820
Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei
contemporane - 2168
Zootehnie specială - 1176
Zvon de gând - 2061


CIP 567
INDEX DE EDITURI

A

Academica Brâncuşi - 449, 544, 715, 909, 1178, 1266
Academica - 658, 906
AcademicPres - 956, 1156, 1169, 1172
Adalex - 738
Adevărul Holding - 1624-1633, 1683, 1706, 2018
Aeternitas - 33, 463-464, 881, 1470
Aethicus - 1805
Agape - 374, 2012
Agata - 758
Agaton - 336
Age-Art - 81, 2167
Agnos - 844-845
Agora - 1440, 445, 976, 1405, 2238
Agroprint - 958
Aius - 1532
Aius PrintEd - 175, 1028, 1430, 1526, 1964, 1975
Alcris-M94 - 1079, 1607, 1610, 1634-1635, 1647, 1653, 1662, 1666, 1673, 1681,
1687, 1694, 1723-1724, 1730, 1733
Aldus - 695
Alean - 1325
Alexandria Publishing House - 437
Alfa Omega Publishing - 254, 260, 302, 1676
Alfa - 1179, 768, 787, 1465
ALLFA - 197, 757, 1132, 1162, 1193, 1693, 1708, 1920, 2189-2190
Alma Mater - 1099, 1268, 3-5, 8, 467, 798, 887-888, 1121
Alma - 692, 1126, 1447, 2147
Alpha MDN - 495, 1244
Altip - 1337
Amaltea - 220, 438, 1548
Amanda Edit - 186
Amphion - 1483
Ams Publishing - 1494
Amurg Sentimental - 1577, 1754, 1887, 1891, 1917, 1957, 1961, 1963, 2054, 2059,
2068, 2071
Anco L.T.D. - 1781
Andreas Print - 1659, 1716, 1965, 2112
Anteea - 1164

568 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Aramis Print - 221, 1504
Arca - 1381
Arhip Art - 1762, 1832
Arpeggione - 1347
Ars Academica - 17, 183, 889, 1231
Ars Docendi - 1291, 1585, 2074
Ars Libri - 292, 317, 389, 629, 709, 724, 751, 1161, 1444, 1498, 1551, 1571, 1782
Ars Longa - 860, 1836
Art - 2, 1707
Art XXI - 2017
Artemis - 2187
Artes - 1304, 1319, 1334, 1358
Artifex - 9-10, 378, 484, 487, 1194
Artpress - 689, 910, 966, 975, 1502, 1778, 1786
Arves - 700
Ascendent - 191-192, 202
Atelier Didactic - 399
Atlas Press - 1159
Aula - 1497, 1559
Axa - 117, 781, 1351, 1776, 1855, 1868, 1885, 1980

B

Banatul Montan - 992
Bastion - 68, 767, 1726, 1883, 2064, 2093
Benefica - 989
Betta - 1817
Biblioteca Apostrof - 372
Biblioteca Bucureştilor - 769, 1977
Bibliotheca - 21, 440, 553, 620, 1168, 1215, 1453, 1849, 1950, 2148
BREN - 29, 435, 1088-1089, 1274, 2032
Brevis - 1935, 2020
Brumar - 1810
Buna Vestire - 1966, 2124, 314, 325, 341, 1994
Business Tech International Press - 194, 224, 232, 392

C

Carminis Educational - 861
Carpathia Press - 1527
Cartea Copiilor - 2105

CIP 569
Cartea Creştină - 362
Cartea Ortodoxă - 247, 264, 271, 318, 335, 337, 356
Cartea Românească - 1573, 1758, 2030, 2033, 2073
Cartex 2000 - 1608, 1614, 1747, 1751, 1795, 1799-1800, 1829, 1861, 1863, 1865,
1896, 1899, 1905-1906, 1976, 2025, 2049
Cartex Serv - 1997
Casa Cărţii - 275, 334
Casa Cărţii de Ştiinţă - 70, 1524, 1549, 1565, 1717, 1721, 1889, 1932, 1948, 2042
Casa Ciurea - 2199
Casa de Editură Venus - 1296
Casa de Editură Viaţă şi Sănătate - 268, 286, 295, 329, 358-360, 993, 1001, 1018,
1064, 1192, 1615, 1763, 1802, 1827, 2044, 2057
Casa Editorială Demiurg - 1402
Casa Editorială Odeon - 1984
Casa Literaturii Creştine - 363
Cavallioti - 1202, 1985, 2231-2232
Călăuza v.b. - 1554
The Center for Romanian Studies - 2188
Ceres - 481
Cetate Deva - 262, 555, 780, 842-843, 986, 1094, 1195, 1265
Cetatea de Scaun - 1175
Cetatea Doamnei - 1313, 2015, 2060
Cheiron - 2026
Citadela - 2125, 2134, 2145
Compania - 1336
comunicare.ro - 85
Con Fisc - 512, 644, 646-648
Concordia - 248-249
Conphys - 1939
Contrafort - 1581, 1590, 1790, 1794, 1814, 1819, 1840, 1854, 1972-1974, 1989,
2002, 2006, 2065-2066
Convexus 2000 - 483
Cordial Lex - 560-561
Corgal Press - 951
Corint - 983, 1163, 1400, 2153, 2165
Corint Junior - 764, 1638, 1642, 1658
Cr3ativ - 1238
Crisserv - 1037
Crist-1 - 92-94, 115, 126-128, 138-139, 153
Crizon - 788-790, 1508
Cronos - 1366, 1426

570 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Cunoaşterea Cuvântului - 252
Curtea Veche Publishing - 71, 83, 189, 204, 208, 211-212, 428, 1884, 2104, 2107
Curtea Veche - 1002, 1051
Cygnus - 66

D

Dacia - 822
Damira - 63, 885, 902
Danaster - 1947
Deisis - 340, 2088
Deşteptarea - 1912
Dharana - 218
Didactic Pres - 402, 676, 684, 696, 872, 1445-1446, 1500, 1505, 1542, 1592, 1601,
2136
Didactica Publishing House - 941, 973
Digital Arts - 72, 866
Digital Docu Print - 1979
Do-MinoR - 1160
Dokia - 353, 1908-1909, 1944
Duran's - 415, 623

E

Echinox - 1320
Ecko Print - 1, 1525
ED.AS'.UNICUM - 826-827
Edit Moroşan - 205, 424, 441, 578, 613, 642, 1063, 1245, 1382
Editgraph - 804, 1756
Editura A.G.-S.U.A. - 370
Editura A.G.I.R. - 386, 1282
Editura Abel - 851, 920
Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane - 75, 2215
Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" - 643
Editura Academiei Române - 174, 800, 930, 1007, 1026, 1073
Editura Academiei Tehnice Militare - 884
Editura Alexis - 1335
Editura ALL - 173, 177, 182, 199, 364, 454, 945, 985, 995, 999-1000, 1030, 1059,
1388, 1543, 2162
Editura Ana 2000 - 1486
Editura Anca - 1900, 1953

CIP 571
Editura Andreiana - 344-347
Editura ANI - 390
Editura Antim Ivireanul - 1847
Editura AREL - 1106, 1112
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice - 1311
Editura ASCR - 381
Editura ASE - 42, 453, 456, 479, 492, 499, 618, 679, 698, 1216, 1221, 1262, 1270
Editura Asociaţiunii Astra - 799
Editura Augusta - 689
Editura Aura - 817, 1930-1931
Editura Boldaş - 354, 633, 1952
Editura C.H. Beck - 493, 515, 529, 531, 538, 564, 575, 580-581
Editura C.N.I. Coresi - 1903
Editura Casei Corpului Didactic Bacău - 1871, 2143, 2234
Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori" - 160
Editura Casei Corpului Didactic "I. Gh. Dumitraşcu" - 343
Editura Cellina - 55-56, 74, 87, 663-664, 739, 819, 1234, 1538-1539
Editura Centrului de Creaţie Brăila - 2062
Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică - 432, 485
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei - 635
Editura Christiana - 290
Editura Coresi - 45, 142-143, 726, 762-763, 1441-1442, 1472, 1476-1477, 1513,
1534, 1710, 1904, 1992, 2173-2174
Editura Crişan - 125, 144
Editura Dacoromână - 1867
Editura Dana Art - 1324, 1338, 2053
Editura de Suflet - 259
Editura de Vest - 491
Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea - 722, 747, 1377, 1423,
1449, 1521, 1566, 1570, 1574, 1587, 1600, 1664, 2205
Editura Didactică şi Pedagogică - 382-383, 397, 470-471, 542, 583-585, 688, 818,
831, 1011, 1044, 1085, 1150-1151, 1267, 1499
Editura Dobrogea - 419, 1050, 1779
Editura Dunărea - 1541
Editura Economică - 576, 588, 602, 1197, 1229, 1257
Editura Eduard - 95, 111-112, 118-121, 130, 148-150, 1517-1519, 1605, 1612,
1700-1701, 1703, 1720, 1725, 1732, 1830, 2089
Editura Emma - 1769, 1960, 1982
Editura Enciclopedică - 628, 2183
Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului - 2239
Editura Etnologică - 1330

572 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Editura Fundaţiei Anastasia - 324, 2013
Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna" - 403
Editura Fundaţiei Culturale Libra - 1749, 1757
Editura Fundaţiei Desire - 756
Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara - 1124
Editura Fundaţiei "România de Mâine" - 28, 39, 69, 203, 227, 406-407, 489-490,
503, 604-606, 690, 805, 1003, 1019, 1022, 1393, 1598, 2160-2161, 2184,
2212
Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" - 808, 897, 915
Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi" - 2209
Editura G.M.I. - 1372, 1395
Editura Gabriel 2005 -- 1496, 1507, 1596, 2022, 202
Editura George Tofan - 210, 677, 1021, 1332, 1588-1589, 1750, 1940, 2043, 2067
Editura Gheorghe Cârţu-Alexandru - 712
Editura Gr.T. Popa - 972, 1009, 1033-1034, 1045, 1068
Editura Graal - 236
Editura Hamangiu - 307, 526, 537, 539, 547, 568, 577
Editura Hoppa! - 135, 662, 717, 737, 2115-2116, 2127
Editura I.R.D.O. - 416, 523, 612
Editura IDC Press - 2191
Editura Institutului Cultural Român - 1323, 1560
Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale - 410, 420
Editura Ion Ionescu de la Brad - 1173, 1288
Editura Istros a Muzeului Brăilei - 88
Editura Iulian - 1118, 1250
Editura J.R.C. - 1780
Editura KML - 1569
Editura Liviu Rebreanu - 2007-2009
Editura M.A.S.T. - 1137, 1177, 1180, 1299
Editura Mateescu - 1924-1927
Editura Medicală - 1029, 1040-1041
Editura Medicală Antaeus - 1053
Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu" - 1039
Editura Militară - 1797
Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - 624, 626, 996
Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi - 2177
Editura Muntenia - 978, 1023
Editura Muzeul Naţional de Artă al României - 1339
Editura Nicol - 1890
Editura NICULESCU - 1035, 1061, 1431, 1433, 1435
Editura Nouă - 196, 1946, 2046

CIP 573
Editura OSIM - 601
Editura Perpessicius - 1552, 2228
Editura Politehnica - 41, 54, 708, 777, 918, 1013, 1087, 1116, 1119, 1125, 1127,
1133, 1287, 1374
Editura Sf. Mina - 691
Editura Sfântul Gheorghe-Vechi - 281, 1788
Editura Sfântul Siluan - 290
Editura Silvică - 962
Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez" - 1300
Editura Societăţii Scriitorilor Români - 1874, 1954, 2004
Editura Sophia - 264, 269, 271, 273, 279, 318, 335, 337, 356, 361
Editura Sylvi - 622
Editura Ştef - 426, 2149, 2217-2225
Editura Ştefan '94 - 2195
Editura T3 - 1253-1254
Editura Tehnică - 803, 908
Editura TIM - 727, 1770, 1911, 1988, 2014
Editura Traian Dorz - 1851
Editura Trei - 215, 226, 238, 967, 998, 1048, 1686, 1736-1737, 2016, 2098, 2114
Editura U.T. Press - 30, 779, 927, 1105, 1117, 1120, 1130, 1310
Editura UNARTE - 1327
Editura Universitară - 59, 67, 385, 482, 513, 532, 562, 614, 713-714, 832, 921,
1058, 1181, 1206, 1232, 1239, 1398, 1424, 1501, 1564, 2157
Editura Universităţii "Al. I. Cuza" - 297, 434, 450, 686, 772, 925, 940, 1054, 1222,
1227, 1308, 2194
Editura Universităţii Aurel Vlaicu - 20, 214, 444, 457-458, 649, 651, 899, 1098,
1212, 1255, 1350
Editura Universităţii de Nord - 187, 376, 661, 776, 778, 783, 1219
Editura Universităţii din Bucureşti - 610, 877, 1006, 1240, 1369, 1389, 1413, 1537,
1575
Editura Universităţii din Oradea - 22-23, 61, 200, 510, 932-933, 959-960, 977, 979-
980, 1008, 1014, 1103, 1196, 1204, 1271, 1281, 1297-1298, 1315, 1586
Editura Universităţii din Piteşti - 62, 904-905, 917, 1247, 1406, 1414, 1448, 1452,
1568, 1593
Editura Universităţii din Suceava - 1214, 1383
Editura Universităţii Emanuel din Oradea - 849, 1199
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu - 14, 315-316, 344-347, 476, 514,
516, 525, 541, 546, 549, 558, 567, 587, 596-597, 603, 852-853, 1071, 1075,
1104, 1107, 2201
Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" - 391, 556, 615, 631-632, 636,
640-641, 1093, 1226, 1454

574 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti - 1344, 1346, 1355
Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti - 496, 1481
Editura Universităţii Româno-Britanice - 451
Editura Universităţii "Transilvania" - 58, 73, 398, 404, 670, 868, 1207, 1225, 1289,
1345, 1354
Editura Victor Babeş - 974
Editura Victor - 1996
Editura Vinea - 1791, 1853, 1876
EduSoft - 233, 598, 702-703, 814, 820-821, 1278, 1399, 1411-1412, 1418, 1535-
1536, 1540, 1572, 2206
Edyro Press - 1129
EfiCon Press - 1213
Egmont România - 104, 123, 1511, 1515, 1520, 1522, 1616-1617, 1650
Egumeniţa - 247
Eikon - 1258, 1910
Electronica 2000 - 1110
Electus - 1852
Elena Francisc Publishing - 219, 371, 373
Elpis - 299
Else - 48-52, 685, 806, 892, 1143
Enciclopedia RAO - 193, 957, 961, 1307
Era - 536
Erc Press - 116, 151-152, 1516, 1828
Erdélyi Gondolat - Gând Transilvan - 2118-2122
Esoteris - 166
ESP System - 213
Estfalia - 1142, 2031
Etna - 1069, 2197
Etnic - 694, 721, 742
Eurobit - 442, 955, 970, 1056, 1067, 1153, 1167
Eurocor - 497
Eurolobby - 405, 498, 652
Europlus - 57, 475, 1312
Europolis - 533, 731-733, 987, 1276
Europrint - 2117
Eurostampa - 53, 446, 928, 1208, 1273, 1553, 1792, 1969, 2200
Eurotip - 1328, 1493
Evoluţionism - 948
Ex Libris - 1547
Ex Ponto - 78, 474, 1072, 1921
Excelsior Art - 1473, 2034

CIP 575
Exit - 1329
Expert - 431-432, 460, 485, 501

F

Făclia - 241, 251, 328, 1199
Fest - 981
Focus - 190, 645, 922, 1484, 1838
For You - 163, 172, 265
Fundaţia Culturală Antares - 1595
Fundaţia Editura Scrisul Românesc - 1371, 2035

G

Galaţi University Press - 36, 1283, 1353, 1404
Galaxia Gutenberg - 235, 244, 267, 282-283, 285, 321, 323, 338-339, 2198
Galeriile Artmark - 1317
Gedo - 263
Geea - 2226, 1285, 1777
Gens Latina - 1864, 2151
Geometry Balkan Press - 848
Gil - 809-812
Girasol - 89-91, 98, 100-103, 105-110, 122, 131, 133-134, 140-141, 145, 154-159
Gordian - 2019
Grafit - 146, 656-657, 710-711
Grafoanaytis - 1131
Grai Românesc - 327
Gramar - 1427
Granada - 443, 1945
Graphé - 305-306
Grapho Press - 96-97, 659, 719
Green Steps - 1967
Gridsolo - 312
Grinta - 167, 179-180, 1343, 1760, 1812, 1942, 1978, 2000, 2047
Gutenberg Univers - 439, 1241, 1809

H

Hasefer - 1941
Herald - 165, 168-169, 176, 365, 1049, 1823, 1881, 2100
Hieropolis - 720, 855-856

576 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Hiperborea - 250, 1955, 2130
Historia - 289
Hoffman - 1422
Holografica - 863
Hora - 1702
House of Guides - 206, 209, 377, 1032, 1055, 1190, 1651, 2192-2193
Humanitas Fiction - 760, 1713, 1740, 1745, 2106
Humanitas - 178, 234, 245, 375, 938, 950, 965, 1567, 1609, 1620, 1644, 1646,
1660, 1688-1689, 1705, 1709, 1742-1743, 1759, 1983, 2090, 2092, 2096-2097,
2103, 2111, 2204, 2213, 2233

I

IBU Publishing - 1729, 1738-1739
Ideea Europeană - 1699, 1785
Illustratis - 869-871
Impact Media - 274, 342
Impressaria - 132
Imprimeria de Vest - 296, 1492, 1938
Incognito Media - 136
Independenţa Economică - 1280
Infoart Media - 1765
Infodar - 1649, 1669, 1872
Infomedica - 1036
InfoMega - 25
Info - 40, 1070
Institutul European - 368, 412, 1243, 1275, 1530, 1584, 1834, 2069
Irco Script - 99, 666, 813, 830, 864, 947, 1417, 1425, 1478, 1544, 2139
IRI - 240, 1005

J

Junimea - 380, 433, 488, 1561, 1576, 1808, 1894, 1897, 1970, 2132, 2188, 2211
Juritest - 608

K

Kamala - 243
Karta-Graphic - 425, 589, 1248, 1859
Karuna - 76, 1704, 1761, 1916
Kerigma - 1937

CIP 577
Koinónia - 242, 256
Kriterion - 369, 1533, 2126

L

Lampadarul de Aur - 319
Leda - 1645, 1722, 1741, 1744, 2056, 2094, 2102, 2108
Lehrmittelhaus - 1434
Librarium Haemus - 1557, 2091
Life - 1622
Litera Internaţional - 79, 171, 216, 231, 754, 990, 1697-1698, 1862, 1869, 2021,
2075, 2196
Little Lamb - 16, 77
Little Star - 1432
Logos Junior - 824-825, 828-829, 1914, 2085
Logos - 2182
Lumen - 653, 1065, 1474-1475, 1591
Lumina Lex - 524, 550-551
Lux Libris - 31, 935, 1114
LVS Crepuscul - 1437
Lyra - 291

M

Macedoneanul - 417-418, 1407
Magic Print - 1367, 1753
Magister - 2128
Maiko - 1326
Mar - 1165
Marist - 1815
Martor - 761
Math Logos - 900
Matrix Rom - 773, 802, 876, 891, 901, 1138, 1292-1293, 1384
Mayon - 1264
Măiastra - 730, 348, 1767, 1816, 1858, 1882, 2150
Media Service Zawada - 113-114
Media Sind - 793
Mediamorphosis - 1514, 1613, 1993
Mediamusica - 765-766
Mega - 1342, 1902, 2131, 2133
Mentor - 257, 393, 964, 1128

578 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Meteor Press - 184, 207, 223, 239, 396, 984, 1010, 1182, 1333, 1479, 1696, 2186
Mirador - 1888
Mirton - 13, 195, 452, 459, 465-466, 919, 1012, 1042, 1074, 1080, 1115, 1141,
1149, 1154-1155, 1205, 1211, 1220, 1464, 2048, 2052, 2129, 2202
Mix - 185
MondoRo - 367, 2156
Monitorul Oficial R.A. - 462, 521, 579
Monumenta - 1314
Multimedia Internaţional - 1951
Muscel 2000 - 801, 1841
Muşatinii - 954
Myotis - 2163

N

Napoca Star - 744, 775, 1135
Nautica - 1144, 1249
Nelinişti metafizice - 1764, 1811, 1913
Nemira - 162, 755, 1618, 1623, 1652, 1690, 1692, 1718, 1956, 2146
Nemira Publishing House - 230, 1331, 1680
Neutrino - 1166, 1789
Neverland - 1845
Noi Media Print - 1306
Nomina - 833-836, 874-875, 1594, 2169, 2171, 2214, 2236
Nomina Lex - 534-535
Nord-Carta - 1768
Noriel Maxim - 1667
Notarom - 599, 1348-1349
Noua Speranţă - 351
Nova Didactica - 1803

O

Oastea Domnului - 2010
Olimpiada - 1784
Olimpias - 1949
Omega - 660, 846-847, 896, 1471, 1506, 1875, 2152
Omnia Uni S.A.S.T. - 571, 1390
Orizonturi - 1654-1656, 1671, 2178
Orizonturi Universitare - 15, 898, 1052, 1102
Ovidius University Press - 545, 797, 931, 971, 1076

CIP 579
P

Paideia - 1316, 1873, 2037
Pallas-Akadémia - 621, 1531, 1843
Pan Europe - 1024
Panfilius - 1787, 1934, 2072
Papirus Media - 619, 2144
Paralela 45 - 201, 284, 468, 625, 630, 654, 706-707, 745, 749, 753, 794-795, 837-
841, 850, 857, 865, 988, 997, 1025, 1443, 1489, 1495, 1512, 1582, 1641,
1837, 1918, 2095, 2109, 2181
Pastel - 678, 728, 903, 1490, 1986, 2050, 2063, 2210
Patmos - 294
Pax Aura Mundi - 1766, 1801, 1893
Pământul - 1550, 2070
Păzitorul Adevărului - 322, 357, 725, 991
Performantica - 1057
Pergamon - 1818
Perla suferinţei - 326, 331
PIM - 413, 1301-1303, 1318, 1356, 1363, 1755
Pleroma - 311
Polirom - 26, 198, 217, 246, 387, 394, 427, 650, 969, 1218, 1277, 1361, 1364,
1415-1416, 1436, 1438, 1621, 1657, 1665, 1677, 1719, 1728, 1735, 1907,
1959, 1962, 1981, 2185
Politehnica Press - 37-38, 530, 916, 949, 1224, 1485
Politehnium - 11, 395, 1086, 1113, 1134
Premier - 1545
Presa Bună - 277
Presa Universitară Clujeană - 228, 301, 734-735, 867, 1898, 1933, 2155, 2176,
2216
Primus - 137, 634, 791, 1461, 2135
Printech - 24, 44, 253, 384, 500, 792, 854, 894-895, 907, 911-913, 939, 944, 946,
1038, 1077-1078, 1081, 1083, 1090-1092, 1095, 1122-1123, 1136, 1146-1147,
1284, 1294, 1387, 1848, 1923, 2029, 2164
PrintXpert - 287-288, 409, 770, 1100, 1488
Privirea - 80, 2101
Pro Marketing - 129
Pro Philosophia - 161
Pro Plumb - 736, 1878
Pro Transilvania - 1813
Pro Universitaria - 7, 32, 528, 591, 1200, 1263, 1466, 1648
Promun - 669

580 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Pro Tech Service - 1139-1140, 1145, 1148
Proxima - 1820, 1892, 1936, 2005
Publica - 447-448, 455
Punct Ochit - 1995
Puzzle Works Publishing - 258, 313

Q

Quantum - 1462

R

R.C.R. Print - 627
Rafet - 1084, 1365, 1831, 2058, 2087
Ramira - 1748
Ramuri - 1879, 2036
RAO International Publishing Company - 408, 1606, 1619, 1636-1637, 1639-1640,
1670, 1672, 1674-1675, 1678, 1682, 1684-1685, 1695, 1711-1712, 1715,
1734, 1901, 2113
RCR Editorial - 480, 942
Reader's Digest - 1189, 1191, 1679
Realitatea Românească - 181
Red Cart - 1602
Regsan - 994
Reîntregirea - 293
Renaşterea - 270, 304, 308, 352
Riegel - 1015
Risoprint - 27, 34, 43, 429-430, 486, 509, 511, 675, 699, 741, 771, 807, 924, 1016,
1047, 1066, 1082, 1152, 1174, 1233, 1235, 1237, 1242, 1286, 1295, 2003
Romart Design - 2172
România Liberă - 261, 883, 934, 963, 1305, 1352, 1558, 2154, 2180
Rosetti Educational - 222, 943, 1096-1097
Rotonda - 1731
Roza Vânturilor - 60, 2230

S

Salgo - 1850, 2235
Sapientia - 255, 278, 667, 701
Scientia - 823, 1290
Scriptum - 309-310

CIP 581
Scrisul Românesc - 1870
Scrisul Românesc Fundaţia - Editura - 1321, 1340, 1968, 2140
Sedcom Libris - 586, 1209, 1362, 1368, 1663
Semne - 320, 423, 1793, 1798, 1806-1807, 1833, 1928, 1987, 1990, 2041
Sfinţii Martiri Brâncoveni - 272, 1846
Sigma - 379, 785
Silva-Vic -- 674, 1322, 148
Silvania - 1017
Silviana - 2208
SIM ART - 936
Sinteze - 12, 668, 671, 705, 740, 750, 859, 1020, 1203, 1228, 1746, 2027
Sitech - 35, 46, 64-65, 401, 422, 473, 477, 504, 520, 522, 572, 574, 595, 609, 616-
617, 672, 683, 723, 858, 879, 890, 893, 937, 952-953, 1027, 1060, 1062, 1157,
1170-1171, 1198, 1210, 1223, 1375-1376, 1386, 1392, 1403, 1421, 1428,
1439, 1456-1460, 1467, 1469, 1487, 1491, 1503, 1509-1510, 1523, 1528-
1529, 1546, 1562, 1578-1579, 1583, 1597, 1886, 1895, 1919, 1943, 1958,
1991, 2045, 2061, 2137, 2141-2142, 2170, 2203, 2229
Societatea Muzeului Ardelean - 752, 1101
Societatea Scriitorilor Militari - 388, 1783
Solaris Print - 6, 518, 637-638, 697, 1857
Solness - 796
Speed Promotion - 784
Standardizarea - 1111
Status - 786
Steaua Nordului - 1396-1397, 1401, 1408-1410, 1419-1420, 1429, 1450-1451,
1603-1604, 1611, 1661, 1727, 1752, 1824, 1866, 1971, 2023-2024, 2086
Stud IS - 1842
Studia - 266, 333
Stúdium - 1370, 2123, 2166
Succeed Publishing - 280

Ş

Şcoala Mehedinţiului - 743, 1108-1109

T

Taida - 816, 1309, 2168
Taj Books & Media - 2110
Tana - 1821, 1998
Techno Media - 411, 593, 1031, 1391, 1555, 2175

582 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Tehno-Art - 124, 680-682, 729, 746
Tehnopress - 1046, 1201, 1230, 1260-1261, 1272
Tempus-Ro - 2076-2084
Teocora - 687, 704, 774, 1251, 1929
Teora - 147, 170, 188, 229, 655, 1455
Terra - 748, 1341
Tibo - 1822
Tipart Group - 929
Tipo Radical - 1856, 1860
Tipoalex - 718
Top Form - 400
Topoexim - 878
Tracus Arte - 225, 1563, 1825
Transilvania Expres - 1915
Transversal - 84, 566, 873, 1394, 1804, 2138, 2158
Tribuna Economică -- 472, 611, 125
Trinitas - 300, 330, 355
Tritonic - 594, 982

U

U.N.A.T.C. Press - 1357, 1359-1360
Unicart - 1796
Unirea - 1839, 1844
Univers Enciclopedic - 366, 2179
Univers Ştiinţific - 639, 1877, 1880, 1922, 2055
Universitaria - 47, 82, 237, 276, 421, 436, 461, 469, 505-508, 554, 673, 716, 782,
862, 914, 1004, 1176, 1217, 1236, 1256, 1269, 1373, 1378-1380, 1385, 1463,
1468, 1580, 1599, 1714
Universitas XXI - 1480, 2011
Universitas - 18-19
Universitatea din Bucureşti - Editura Credis - 494, 502, 880, 882, 923, 926, 1158,
2159
University Press - 886, 968, 1043
Universul Juridic - 517, 519, 540, 543, 548, 552, 563, 569-570, 573, 590, 592, 600
Universul Şcolii - 815
Urban Lifestyle - 1183-1188

V

"Vasile Goldiş" University Press - 693, 2207

CIP 583
Vega Prod '94 - 1252, 1556
Vellant - 1691
Verbum - 298, 303, 332, 665
Verus - 1771-1775, 1835
Viaţa Medicală Românească - 86
Világhírnév - 1279, 2237
Virom - 2001
Vitruviu - 1826
Vivaldi - 1668
Vox 2000 - 2051
Vox - 759
Vremea - 414, 1643, 2038, 2227
Vremi - 349-350

W

Wolters Kluwer - 478, 527, 557, 559, 565, 582, 607, 1246

Z

Zeda - 164
Zeit - 2040
ZIP - 1999, 2039


584 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

LISTĂ TELEFOANE EDITURI


Editura ---------------------------------------------------------------- tel./fax

A

Academica Brâncuşi ------------------------------------------------- 0253/21.43.07
--------------------------------------------------------------------------- 0253/21.57.94
Academica-------------------------------------------------------------- 0236/46.04.52
--------------------------------------------------------------------------- 0236/46.04.52
AcademicPres --------------------------------------------------------- 0264/59.63.84
--------------------------------------------------------------------------- 0264/59.37.92
Adalex ------------------------------------------------------------------ 0269/21.58.29
Adevărul Holding ----------------------------------------------------- 021/242.42.43
--------------------------------------------------------------------------- 021/242.42.05
Aeternitas -------------------------------------------------------------- 0258/81.26.30
Aethicus ---------------------------------------------------------------- 0256/29.29.76
Agape ------------------------------------------------------------------ 0268/21.48.02
Agata ------------------------------------------------------------------- 0231/51.01.51
Agaton ----------------------------------------------------------------- 0268/21.12.90
--------------------------------------------------------------------------- 0268/21.11.11
Age-Art ----------------------------------------------------------------- 021/224.59.33
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.5934
Agnos ------------------------------------------------------------------ 0269/24.46.62
Agora ------------------------------------------------------------------- 0242/31.12.95
Agroprint -------------------------------------------------------------- 0256/27.71.57
--------------------------------------------------------------------------- 0256/20.02.96
Aius --------------------------------------------------------------------- 0251/59.61.35
Aius Printed ----------------------------------------------------------- 0251/59.61.36
Alcris-M94 ------------------------------------------------------------- 021/224.16.98
Aldus-------------------------------------------------------------------- 0268/48.88.23
Alean-------------------------------------------------------------------- 0248/21.90.80
Alexandria Publishing House---------------------------------------- 0230/53.03.42
--------------------------------------------------------------------------- 0230/53.03.43
Alfa Omega Publishing ---------------------------------------------- 0256/28.49.13
--------------------------------------------------------------------------- 0256/28.49.12
Alfa Press -------------------------------------------------------------- 0264/43.24.70
Alga Cristal ------------------------------------------------------------ 021/322.15.38
Alicat ------------------------------------------------------------------- 021/335.34.88

CIP 585
--------------------------------------------------------------------------- 021/402.57.46
Aliter -------------------------------------------------------------------- 0234/61.53.10
ALL Educational ----------------------------------------------------- 021/402.26.00
--------------------------------------------------------------------------- 021/402.26.10
Alfa---------------------------------------------------------------------- 0232/11.08.00
Alfa---------------------------------------------------------------------- 0233/22.38.85
ALLFA ----------------------------------------------------------------- 021/402.26.10
--------------------------------------------------------------------------- 021/402.26.00
Alma -------------------------------------------------------------------- 0251/58.63.00
--------------------------------------------------------------------------- 0251/42.04.77
Alma Mater Cluj-Napoca -------------------------------------------- 0264/59.39.03
Alma Mater Sibiu ----------------------------------------------------- 0269/23.43.32
Alpha MDN ----------------------------------------------------------- 0238/72.13.03
--------------------------------------------------------------------------- 0238/72.13.04
Altip -------------------------------------------------------------------- 0258/81.10.47
--------------------------------------------------------------------------- 0258/81.17.44
--------------------------------------------------------------------------- 0258/81.44.07
Amaltea ---------------------------------------------------------------- 021/210.65.22
--------------------------------------------------------------------------- 021/210.45.55
Amanda Edit ----------------------------------------------------------- 021/224.41.53
--------------------------------------------------------------------------- 021/317.89.45
Amphion---------------------------------------------------------------- 0234/20.62.43
--------------------------------------------------------------------------- 0234/55.45.58
Ams Publishing-------------------------------------------------------- 0724/04.64.65
Amurg Sentimental --------------------------------------------------- 021/687.82.03
Anco LTD ------------------------------------------------------------- 0234/37.25.58
--------------------------------------------------------------------------- 0234/37.37.36
Andreas Print ---------------------------------------------------------- 021/222.07.67
Anteea ------------------------------------------------------------------ 0264/43.90.02
--------------------------------------------------------------------------- 0364/10.49.79
Aramis Print ----------------------------------------------------------- 021/461.08.10
--------------------------------------------------------------------------- 021/461.08.14
--------------------------------------------------------------------------- 021/461.08.09
Arca -------------------------------------------------------------------- 0259/26.67.00
Arhip Art -------------------------------------------------------------- 0269/22.42.25
Arpeggione------------------------------------------------------------- 0364/10.32.02
Ars Academica -------------------------------------------------------- 031/425.19.45
Ars Docendi ----------------------------------------------------------- 021/410.25.75
Ars Libri ---------------------------------------------------------------- 0248/67.36.32
Ars Longa ------------------------------------------------------------- 0232/21.55.81
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.50.78

586 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.14.88
Art ---------------------------------------------------------------------- 021/224.01.30
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.32.87
Art XXI ---------------------------------------------------------------- 0232/26.48.03
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.11.90
Artemis ----------------------------------------------------------------- 021/318.83.44
Artes -------------------------------------------------------------------- 0232/21.25.50
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.25.51
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.25.49
Artifex ------------------------------------------------------------------ 021/316.61.69
--------------------------------------------------------------------------- 021/314.79.34
Artpress ---------------------------------------------------------------- 0256/29.38.09
Arves ------------------------------------------------------------------- 0251/56.03.96
Ascendent -------------------------------------------------------------- 0722/59.31.37
--------------------------------------------------------------------------- 0747/08.53.71
Atelier Didactic ------------------------------------------------------- 021/314.46.60
--------------------------------------------------------------------------- 021/313.49.27
Atlas Press ------------------------------------------------------------- 021/230.46.52
Aula -------------------------------------------------------------------- 0268/31.86.47
Axa --------------------------------------------------------------------- 0231/58.50.50

B

Banatul------------------------------------------------------------------ 0256/21.01.94
Bastion------------------------------------------------------------------ 0256/49.90.57
--------------------------------------------------------------------------- 0256/21.48.05
--------------------------------------------------------------------------- 0356/10.20.18
Benefica ---------------------------------------------------------------- 021/323.19.85
Betta -------------------------------------------------------------------- 021/335.04.09
--------------------------------------------------------------------------- 021/335.91.20
Biblioteca Apostrof --------------------------------------------------- 0264/43.24.44
Biblioteca Bucureştilor ---------------------------------------------- 021/211.36.25
Bibliotheca ------------------------------------------------------------ 0245/21.22.41
BREN ------------------------------------------------------------------ 021/637.21.55
--------------------------------------------------------------------------- 021/637.03.81
--------------------------------------------------------------------------- 021/223.43.47
Brevis ------------------------------------------------------------------ 0259/43.25.36
Brumar ----------------------------------------------------------------- 0256/20.39.34
Buna Vestire ----------------------------------------------------------- 0258/71.02.06
Business Tech International Press ---------------------------------- 021/424.22.07
--------------------------------------------------------------------------- 021/424.22.06

CIP 587
C

Carminis Educaţional ------------------------------------------------ 0248/25.30.22
--------------------------------------------------------------------------- 0248/25.24.67
Carpathia Press -------------------------------------------------------- 021/317.01.10
--------------------------------------------------------------------------- 021/317.01.14
Cartea copiilor --------------------------------------------------------- 0721/14.96.70
Cartea Creştină -------------------------------------------------------- 0259/43.67.38
--------------------------------------------------------------------------- 0259/43.61.52
Cartea Ortodoxă ------------------------------------------------------ 0247/32.63.21
--------------------------------------------------------------------------- 0247/31.66.54
Cartea Românească --------------------------------------------------- 021/224.48.29
--------------------------------------------------------------------------- 021/231.52.37
Cartex Serv ------------------------------------------------------------ 021/323.41.30
Casa Cărţii de Ştiinţă ------------------------------------------------- 0264/43.19.20
--------------------------------------------------------------------------- 0264/19.20.87
Casa Ciurea ------------------------------------------------------------ 0249/40.13.81
--------------------------------------------------------------------------- 0249/43.34.13
--------------------------------------------------------------------------- 0249/43.26.43
Casa de Editură Venus------------------------------------------------ 0232/21.18.08
Casa de Editură Viaţă şi Sănătate ----------------------------------- 021/323.00.40
Casa Editorială Demiurg --------------------------------------------- 0232/25.70.33
Casa Editorială Odeon ----------------------------------------------- 021/322.16.27
Casa Literaturii Creştine --------------------------------------------- 0256/42.46.64
Cavallioti -------------------------------------------------------------- 021/210.51.50
--------------------------------------------------------------------------- 021/230.52.95
The Center for Romanian Studies ---------------------------------- 0232/21.90.10
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.90.00
Ceres ------------------------------------------------------------------- 021/222.48.36
Cetate Deva ------------------------------------------------------------ 0254/22.98.90
--------------------------------------------------------------------------- 0254/21.90.08
Cetatea de Scaun ------------------------------------------------------ 0245/63.01.01
Cetatea Doamnei ------------------------------------------------------ 0233/21.99.27
--------------------------------------------------------------------------- 0233/21.42.68
Cheiron ----------------------------------------------------------------- 021/326.19.08
Citadela ----------------------------------------------------------------- 0361/40.75.12
Compania -------------------------------------------------------------- 021/223.23.25
--------------------------------------------------------------------------- 021/223.23.28
--------------------------------------------------------------------------- 021/211.59.48
comunicare.ro --------------------------------------------------------- 021/212.52.88
--------------------------------------------------------------------------- 021/313.58.95

588 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Con Fisc ---------------------------------------------------------------- 021/332.53.09
Concordia -------------------------------------------------------------- 0268/14.39.91
Conphys ---------------------------------------------------------------- 0250/73.33.23
--------------------------------------------------------------------------- 0250.73.15.22
Contrafort -------------------------------------------------------------- 0251/41.40.03
Convexus 2000 -------------------------------------------------------- 021/666.44.72
Cordial Lex------------------------------------------------------------- 0264/41.36.88
Corgal Press ----------------------------------------------------------- 0234/51.74.22
Corint ------------------------------------------------------------------- 021/319.47.97
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.48.15
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.48.20
Corint Junior ---------------------------------------------------------- 021/319.47.97
Cr3ativ------------------------------------------------------------------ 0369/42.50.24
Crisserv ----------------------------------------------------------------- 0269/83.27.77
Crist-1------------------------------------------------------------------- 021/335.41.57
--------------------------------------------------------------------------- 021/337.36.48
Crizon------------------------------------------------------------------- 0241/58.48.56
--------------------------------------------------------------------------- 0341/81.57.80
Cronos ------------------------------------------------------------------ 0246/23.02.40
--------------------------------------------------------------------------- 0246/23.06.00
Cunoaşterea Cuvântului --------------------------------------------- 0259/44.71.80
--------------------------------------------------------------------------- 0359/42.51.12
Curtea Veche ---------------------------------------------------------- 021/335.31.71
--------------------------------------------------------------------------- 021/336.71.84
Curtea Veche Publishing -------------------------------------------- 021/223.16.88
Cygnus ----------------------------------------------------------------- 0230/52.42.42

D

Dacia ------------------------------------------------------------------- 0264/42.96.75
--------------------------------------------------------------------------- 0264/45.21.78
Damira ------------------------------------------------------------------ 0252/32.25.82
Danaster ---------------------------------------------------------------- 0232/23.08.19
Deisis ------------------------------------------------------------------- 0269/21.42.72
--------------------------------------------------------------------------- 0269/23.80.73
--------------------------------------------------------------------------- 0269/43.92.73
Deşteptarea ------------------------------------------------------------ 0234/51.12.72
--------------------------------------------------------------------------- 0234/52.35.15
Dharana ---------------------------------------------------------------- 021/337.24.24
Didactic Pres ----------------------------------------------------------- 0249/43.29.62
Didactica Publishing House------------------------------------------ 021/410.88.10

CIP 589
--------------------------------------------------------------------------- 021/410.88.14
Digital Arts ------------------------------------------------------------ 0263/23.36.46
Digital Docu Print ---------------------------------------------------- 0265/25.33.55
--------------------------------------------------------------------------- 0265/25.20.11
Do MinoR ------------------------------------------------------------- 021/411.70.27
--------------------------------------------------------------------------- 021/311.53.70
Dokia-------------------------------------------------------------------- 0264/42.40.59
--------------------------------------------------------------------------- 0264/43.20.19
Duran’s ----------------------------------------------------------------- 0259/43.14.88

E

Echinox ---------------------------------------------------------------- 0264/42.00.65
Ecko Print -------------------------------------------------------------- 0723/25.02.72
ED.AS'.UNICUM----------------------------------------------------- 021/320.96.86
Edit Moroşan----------------------------------------------------------- 021/336.02.46
Edithgraph ------------------------------------------------------------- 0238/72.75.20
Editura Abel ----------------------------------------------------------- 0264/42.00.01
Editura A.G.I.R. ------------------------------------------------------ 021/316.89.92
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.55.31
Editura A.G.-S.U.A -------------------------------------------------- 021/324.28.01
Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane
--------------------------------------------------------------------------- 0264/44.60.64
--------------------------------------------------------------------------- 031/710.06.61
Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"-------- 0269/21.55.54
--------------------------------------------------------------------------- 0269/43.29.90
Editura Academiei Romane ----------------------------------------- 021/318.81.06
--------------------------------------------------------------------------- 021/318.24.44
--------------------------------------------------------------------------- 021/335.46.60
Editura Academiei Tehnice Militare ------------------------------- 021/335.46.60
--------------------------------------------------------------------------- 021/335.57.63
Editura Alexis---------------------------------------------------------- 021/314.55.76
Editura All-------------------------------------------------------------- 021/402.26.00
Editura Ana 2000 ----------------------------------------------------- 021/323.69.89
--------------------------------------------------------------------------- 021/323.99.66
Editura Anca ---------------------------------------------------------- 0243/25.50.85
Editura Andreiana ----------------------------------------------------- 0269/21.15.84
Editura A.N.I. --------------------------------------------------------- 021/310.47.14
--------------------------------------------------------------------------- 021/410.65.50
Editura Antim Ivireanul ---------------------------------------------- 0250/71.23.26
--------------------------------------------------------------------------- 0250/73.23.25

590 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
--------------------------------------------------------------------------- 0250/73.23.26
Editura AREL---------------------------------------------------------- 031/810.56.99
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ------------------------- 021/201.54.11
--------------------------------------------------------------------------- 021/201.45.81
Editura ASCR --------------------------------------------------------- 0264/59.55.76
Editura ASE ----------------------------------------------------------- 021/211.26.50
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.95.49
Editura Asociaţiunii Astra-------------------------------------------- 0369/40.21.08
Editura Augusta ------------------------------------------------------- 0256/22.06.88
Editura Aura ----------------------------------------------------------- 0256/43.69.32
Editura Boldaş -------------------------------------------------------- 0241/63.45.47
Editura Casei Corpului Didactic „I. Gh. Dumitraşcu” ----------- 0238/71.85.04
--------------------------------------------------------------------------- 0238/71.79.35
Editura Casei Corpului Didactic Bacău ---------------------------- 0234/52.39.88
Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori -
--------------------------------------------------------------------------- 0262/27.59.35
--------------------------------------------------------------------------- 0262/27.66.73
Editura C.H. Beck----------------------------------------------------- 021/410.08.47
--------------------------------------------------------------------------- 021/410.08.48
Editura C.N.I. Coresi ------------------------------------------------- 021/222.33.03
--------------------------------------------------------------------------- 021/222.90.60
Editura Cellina--------------------------------------------------------- 0251/52.57.68
Editura Centrului de Creaţie Brăila -------------------------------- 0239/61.47.10
Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică
--------------------------------------------------------------------------- 021/318.24.32
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei -------------------- 021/224.26.34
Editura Christiana ---------------------------------------------------- 021/252.05.17
Editura Coresi --------------------------------------------------------- 021/224.39.55
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.27.54
Editura Crişan --------------------------------------------------------- 0254/21.15.97
Editura Dacoromână ------------------------------------------------- 021/413.84.34
Editura Dana Art ------------------------------------------------------ 0232/41.07.27
--------------------------------------------------------------------------- 0232/41.07.17
Editura de Suflet------------------------------------------------------- 021/320.61.19
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.10.84
Editura de Vest -------------------------------------------------------- 0256/81.61.65
Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea
--------------------------------------------------------------------------- 0259/41.25.69
--------------------------------------------------------------------------- 0259/47.69.48
Editura Didactică şi Pedagogică ------------------------------------ 021/312.34.70
--------------------------------------------------------------------------- 021/315.73.98

CIP 591
Editura Dobrogea ----------------------------------------------------- 0241/63.78.55
--------------------------------------------------------------------------- 0241/58.21.20
Editura Dunărea ------------------------------------------------------- 0239/61.37.53
Editura Economică --------------------------------------------------- 021/312.97.17
Editura Eduard -------------------------------------------------------- 0241/54.92.67
Editura Emma --------------------------------------------------------- 0254/24.12.46
Editura Enciclopedică ------------------------------------------------ 021/224.32.86
Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului ----------------------- 0248/72.22.23
Editura Etnologică ---------------------------------------------------- 021/684.63.55
Editura Fundaţiei Anastasia ----------------------------------------- 021/611.93.87
--------------------------------------------------------------------------- 021/211.67.45
Editura Fundaţiei Andrei Şaguna------------------------------------ 0241/66.25.20
Editura Fundaţiei Culturale Libra ---------------------------------- 021/315.05.34
--------------------------------------------------------------------------- 021/313.69.01
Editura Fundaţiei Desire --------------------------------------------- 0264/12.20.12
Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ ”Ioan Slavici” Timişoara
--------------------------------------------------------------------------- 0256/21.31.08
Editura Fundaţiei "România de Mâine" ---------------------------- 021/444.20.91
Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------- 0236/46.13.53
Editura Fundaţiei "Universitare pentru Toţi" ---------------------- 0249/42.31.10
--------------------------------------------------------------------------- 0249/43.94.38
--------------------------------------------------------------------------- 0249/43.40.61
Editura G.M.I. --------------------------------------------------------- 0264/18.62.32
--------------------------------------------------------------------------- 0264/14.11.56
Editura Gabriel 2005-------------------------------------------------- 0724/07.68.87
Editura George Tofan ------------------------------------------------ 0230/52.33.16
Editura Gheorghe Alexandru ---------------------------------------- 0251/52.54.47
Editura Gr. T. Popa --------------------------------------------------- 0232/21.18.20
Editura Graal----------------------------------------------------------- 031/802.48.20
--------------------------------------------------------------------------- 0256/22.54.99
Editura Hamangiu ----------------------------------------------------- 031/805.80.20
--------------------------------------------------------------------------- 031/805.80.21
Editura Hoppa! -------------------------------------------------------- 0265/21.23.36
Editura IDC Press ---------------------------------------------------- 0264/59.95.13
Editura Institutului Cultural Român -------------------------------- 031/710.06.35
--------------------------------------------------------------------------- 031/710.06.38
Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale - 021-316.96.61
Editura Ion Ionescu de la Brad -------------------------------------- 0232/31.83.00
--------------------------------------------------------------------------- 0232/26.06.50
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.83.00
Editura I.R.D.O. ------------------------------------------------------ 021/222.72.29

592 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
--------------------------------------------------------------------------- 021/222.42.87
Editura Istros a Muzeului Brăilei------------------------------------ 0339/40.10.02
--------------------------------------------------------------------------- 0339.40.10.03
Editura Iulian ---------------------------------------------------------- 021/402.60.48
Editura J.R.C. --------------------------------------------------------- 0264/31.19.30
--------------------------------------------------------------------------- 0264/31.24.13
Editura KML----------------------------------------------------------- 0248/21.27.39
Editura Liviu Rebreanu ---------------------------------------------- 021/323.94.32
--------------------------------------------------------------------------- 021/260.12.70
Editura M.A.S.T. ----------------------------------------------------- 021/778.69.50
--------------------------------------------------------------------------- 021/410.19.45
Editura Mateescu ------------------------------------------------------ 021/267.88.64
Editura Medicală ------------------------------------------------------ 021/252.51.86
--------------------------------------------------------------------------- 021/252.51.89
Editura Medicală Antaeus-------------------------------------------- 0722/62.47.60
Editura Medicală Universitară ‘Iuliu Haţieganu” ---------------- 0264/59.60.89
Editura Militară ------------------------------------------------------- 021/311.21.91
--------------------------------------------------------------------------- 021.314.91.61
Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
-------------------------------------------------------------------------- 021/311.24.30
--------------------------------------------------------------------------- 021.313.76.63
Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi ------------------------------------ 021/665.49.32
Editura Muntenia ----------------------------------------------------- 0241/63.27.42
--------------------------------------------------------------------------- 0241/63.55.21
Editura Muzeul Naţional de Artă al României--------------------- 021/312.12.77
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.43.27
Editura Nicol ---------------------------------------------------------- 021/345.26.52
Editura NICULESCU ------------------------------------------------ 021/312.97.82
--------------------------------------------------------------------------- 021/314.30.31
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.97.83
--------------------------------------------------------------------------- 021/222.03.72
Editura Nouă ----------------------------------------------------------- 021/222.73.93
--------------------------------------------------------------------------- 021/223.14.84
Editura OSIM---------------------------------------------------------- 021/315.19.35
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.38.19
Editura Perpessicius -------------------------------------------------- 031/104.87.94
Editura Politehnica --------------------------------------------------- 0256/40.38.23
--------------------------------------------------------------------------- 0256/40.30.21
Editura Sfântul Gheorghe-Vechi ----------------------------------- 021/315.03.83
Editura Sfântul Siluan ------------------------------------------------ 0355/81.15.94
Editura Sf. Mina ------------------------------------------------------ 0232/21.15.00

CIP 593
--------------------------------------------------------------------------- 0232/23.39.19
Editura Silvică --------------------------------------------------------- 021/240.68.45
--------------------------------------------------------------------------- 021/240.60.95
Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez ----------------- 0232/23.77.38
Editura Societăţii Scriitorilor Români ----------------------------- 021/636.38.23
Editura Sophia -------------------------------------------------------- 021/320.61.19
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.10.84
Editura Sylvi ---------------------------------------------------------- 021/223.11.25
Editura Ştef ------------------------------------------------------------ 0252/40.23.84
Editura Ştefan ’94 ----------------------------------------------------- 021/223.26.60
--------------------------------------------------------------------------- 021/310.78.90
Editura T 3 ------------------------------------------------------------- 0267/35.16.84
Editura Tehnică ------------------------------------------------------- 021/252.23.66
--------------------------------------------------------------------------- 021/252.50.77
Editura TIM ----------------------------------------------------------- 0255/21.05.53
--------------------------------------------------------------------------- 0255/21.09.43
Editura Traian Dorz--------------------------------------------------- 0254/26.05.73
--------------------------------------------------------------------------- 0254/26.22.29
Editura Trei ------------------------------------------------------------ 021/224.55.26
Editura UNARTE ----------------------------------------------------- 021/312.57.91
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.54.29
Editura U.T. Press ---------------------------------------------------- 0264/43.04.08
Editura Universitară -------------------------------------------------- 021/315.32.47
Editura Universităţii “Al. I. Cuza” --------------------------------- 0232/20.12.01
Editura Universităţii Aurel Vlaicu ---------------------------------- 0257/28.00.70
--------------------------------------------------------------------------- 0257/31.49.47
Editura Universităţii de Nord ---------------------------------------- 0262/21.58.70
--------------------------------------------------------------------------- 0262/29.92.87
Editura Universităţii din Bucureşti --------------------------------- 021/410.23.84
Editura Universităţii din Oradea ------------------------------------ 0259/40.86.42
--------------------------------------------------------------------------- 0259/43.27.89
--------------------------------------------------------------------------- 0259/43.28.30
Editura Universităţii din Piteşti ------------------------------------- 0248/21.64.48
Editura Universităţii din Suceava ----------------------------------- 0230/52.00.80
--------------------------------------------------------------------------- 0230/52.00.81
Editura Universităţii Emanuel din Oradea ------------------------- 0359/40.73.67
--------------------------------------------------------------------------- 0359/42.66.92
Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu ------------------- 0269/21.01.22
Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I“------------- 021/319.59.69
Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti ------------- 021/314.26.10
Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti --------------------- 0244/57.31.71

594 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
--------------------------------------------------------------------------- 0244/57.58.47
Editura Universităţii Româno-Britanice --------------------------- 021/316.10.53
--------------------------------------------------------------------------- 021/316.10.49
Editura Universităţii “Transilvania” ------------------------------- 0268/47.60.50
--------------------------------------------------------------------------- 0268/47.60.51
Editura Victor --------------------------------------------------------- 021/346.55.85
Editura Victor Babeş-------------------------------------------------- 0256/20.42.50
--------------------------------------------------------------------------- 0256/49.06.26
Editura Vinea ---------------------------------------------------------- 021/337.00.18
EduSoft ----------------------------------------------------------------- 0234/20.60.90
Edyro Press ------------------------------------------------------------ 0254/54.60.73
--------------------------------------------------------------------------- 0254/54.95.97
Egmont România ----------------------------------------------------- 021/316.95.43
Egumeniţa ------------------------------------------------------------- 0236/32.67.30
Eikon ------------------------------------------------------------------- 0740/18.71.09
Electronica 2000 ------------------------------------------------------ 021/316.96.22
Electus ----------------------------------------------------------------- 0248/25.42.77
--------------------------------------------------------------------------- 0248/64.27.77
Elena Francisc Publishing-------------------------------------------- 021/210.34.56
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.45.35
Elpis -------------------------------------------------------------------- 0359/80.23.18
Else --------------------------------------------------------------------- 0351/80.44.98
--------------------------------------------------------------------------- 0251/59.90.31
Enciclopedia RAO ---------------------------------------------------- 021/222.35.48
Era----------------------------------------------------------------------- 021/346.79.90
--------------------------------------------------------------------------- 021/346.16.41
Erc Press --------------------------------------------------------------- 021/224.52.56
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.52.57
--------------------------------------------------------------------------- 021/405.53.30
Erdelyi Gondolat – Gând Transilvan ------------------------------- 0266/21.27.03
Esoteris ----------------------------------------------------------------- 0232/26.61.69
ESP System ------------------------------------------------------------ 0256/43.42.81
Estfalia ----------------------------------------------------------------- 021/410.66.08
Etna --------------------------------------------------------------------- 021/260.00.67
Etnic--------------------------------------------------------------------- 0252/32.64.77
Eurobit ----------------------------------------------------------------- 0256/49.90.04
Eurocor ----------------------------------------------------------------- 021/332.25.33
--------------------------------------------------------------------------- 021/332.25.30
Eurolobby -------------------------------------------------------------- 0751/19.56.95
Europlus --------------------------------------------------------------- 0236/30.61.15
Europolis --------------------------------------------------------------- 0241/32.61.15

CIP 595
Europrint - Oradea ---------------------------------------------------- 0259/41.67.28
--------------------------------------------------------------------------- 0259/47.26.31
Europrint - Baia Mare------------------------------------------------- 0262/21.10.08
Euro Standard --------------------------------------------------------- 021/667.51.61
Eurotip ----------------------------------------------------------------- 0261/21.11.18
Evoluţionism----------------------------------------------------------- 0747/53.17.72
Ex Libris --------------------------------------------------------------- 0239/61.95.90
Ex Ponto --------------------------------------------------------------- 0241/58.56.27
--------------------------------------------------------------------------- 0241/58.05.27
Excelsior Art ---------------------------------------------------------- 0256/20.10.78
Exit ---------------------------------------------------------------------- 0264/59.33.70
Expert ------------------------------------------------------------------ 021/318.24.38
--------------------------------------------------------------------------- 021/318.24.32

F

Făclia ------------------------------------------------------------------- 0259/41.93.18
Fest --------------------------------------------------------------------- 021/337.37.28
--------------------------------------------------------------------------- 021/337.29.69
--------------------------------------------------------------------------- 021/337.22.11
Focus ------------------------------------------------------------------- 0254/54.06.40
For You ---------------------------------------------------------------- 021/665.62.23
Fundaţia Culturală Antares------------------------------------------- 0236/41.20.36

G

Galaţi University Press ----------------------------------------------- 0236/41.36.02
--------------------------------------------------------------------------- 0236/46.13.53
Galaxia Gutenberg ---------------------------------------------------- 0262/38.53.76
Galeriile Artmark------------------------------------------------------ 021/210.30.16
Gedo -------------------------------------------------------------------- 0264/43.03.37
Geea - Botosani-------------------------------------------------------- 0231/51.39.65
--------------------------------------------------------------------------- 0231/53.93.59
Gens Latina ------------------------------------------------------------ 0733/86.58.65
Geometry Balkan Press ---------------------------------------------- 021/402.91.50
--------------------------------------------------------------------------- 021.402.94.89
Gil ---------------------------------------------------------------------- 0260/61.64.14
Girasol ----------------------------------------------------------------- 0731/21.30.58
Gordian ---------------------------------------------------------------- 0256/19.60.13
Grafit ------------------------------------------------------------------- 0234/52.37.11
--------------------------------------------------------------------------- 0234/51.09.53

596 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
--------------------------------------------------------------------------- 0234/54.22.11
Grafoanaytis ----------------------------------------------------------- 0244/51.05.07
Grai Românesc -------------------------------------------------------- 0266/31.79.12
Gramar------------------------------------------------------------------ 021/210.40.13
--------------------------------------------------------------------------- 021/211.25.00
Granada ---------------------------------------------------------------- 021/211.47.86
Graphé ----------------------------------------------------------------- 021/255.56.09
--------------------------------------------------------------------------- 021/255.58.65
Grapho Press ----------------------------------------------------------- 0236/81.21.44
Green Steps ------------------------------------------------------------ 0268/41.23.97
Gridsolo ---------------------------------------------------------------- 0268/31.33.55
--------------------------------------------------------------------------- 0268/31.36.66
Grinta ------------------------------------------------------------------- 0264/59.27.77
Gutenberg Univers --------------------------------------------------- 0257/23.30.14
--------------------------------------------------------------------------- 0257/23.35.45
--------------------------------------------------------------------------- 0257/25.43.39

H

Hasefer ----------------------------------------------------------------- 021/312.22.84
--------------------------------------------------------------------------- 021/308.62.08
Herald ------------------------------------------------------------------ 021/637.30.30
--------------------------------------------------------------------------- 021/637.30.38
Hieropolis -------------------------------------------------------------- 0256/45.57.27
-------------------------------------------------------------------------- 0256/49.55.27
--------------------------------------------------------------------------- 0722/60.83.41
Hiperborea ------------------------------------------------------------- 0264/31.70.52
Historia ----------------------------------------------------------------- 021/317.90.56
Hoffman ---------------------------------------------------------------- 0249/46.06.09
Holografica------------------------------------------------------------- 0264/59.96.18
Hora -------------------------------------------------------------------- 0269/21.18.39
House of Guides ------------------------------------------------------ 021/317.91.31
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.31.86
--------------------------------------------------------------------------- 021/324.74.37
Humanitas ------------------------------------------------------------- 021/222.85.46
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.36.32
Humanitas Fiction----------------------------------------------------- 021/316.17.19
--------------------------------------------------------------------------- 021/316.17.21
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.36.38
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.36.32


CIP 597
I

IBU Publishing -------------------------------------------------------- 021/212.21.11
Ideea Europeană ------------------------------------------------------ 021/222.44.02
Illustratis---------------------------------------------------------------- 0268/47.19.29
--------------------------------------------------------------------------- 0268/41.49.68
Impact Media ---------------------------------------------------------- 0256/48.72.64
Impressaria ------------------------------------------------------------- 0743/17.22.13
--------------------------------------------------------------------------- 0264/41.38.83
Imprimeria de Vest---------------------------------------------------- 0259/41.87.50
--------------------------------------------------------------------------- 0259/41.38.35
Incognito Media ------------------------------------------------------- 021/312.51.86
Infodar ------------------------------------------------------------------ 031/425.05.25
--------------------------------------------------------------------------- 031/425.05.28
Info --------------------------------------------------------------------- 0251/14.67.01
Infomedica ------------------------------------------------------------- 021/781.34.28
--------------------------------------------------------------------------- 021/410.04.10
--------------------------------------------------------------------------- 021/781.42.98
InfoMega -------------------------------------------------------------- 021/221.34.46
Institutul European --------------------------------------------------- 0232/23.38.00
--------------------------------------------------------------------------- 0232/23.01.97
Irco Script -------------------------------------------------------------- 0740/10.59.30
--------------------------------------------------------------------------- 0745/12.27.22
IRI ----------------------------------------------------------------------- 021/222.53.52
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.32.86

J

Junimea ---------------------------------------------------------------- 0232/11.72.90
--------------------------------------------------------------------------- 0232/41.04.27
Juritest ------------------------------------------------------------------ 021/665.73.62

K

Kamala ----------------------------------------------------------------- 0268/33.27.31
Karta-Graphic---------------------------------------------------------- 0244/51.97.22
Karuna ----------------------------------------------------------------- 0263/23.79.09
--------------------------------------------------------------------------- 0363/10.41.35
Kerigma ---------------------------------------------------------------- 0359/81.46.93
Koinónia --------------------------------------------------------------- 0264/45.01.19
Kriterion --------------------------------------------------------------- 021/224.36.28

598 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
--------------------------------------------------------------------------- 0264/59.74.50

L

Lampadarul de Aur --------------------------------------------------- 0259/44.74.42
--------------------------------------------------------------------------- 0259/46.67.11
Leda -------------------------------------------------------------------- 021/319.48.15
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.48.20
Lehrmittelhaus --------------------------------------------------------- 0765/53.16.53
Librarium Haemus ---------------------------------------------------- 021/252.75.52
Life --------------------------------------------------------------------- 0259/43.62.64
--------------------------------------------------------------------------- 0259/44.71.80
Litera International --------------------------------------------------- 021/319.63.90
Little Lamb ------------------------------------------------------------ 0230/53.14.22
Logos ------------------------------------------------------------------- 021/327.14.78
Lumen ------------------------------------------------------------------ 0232/80.29.95
--------------------------------------------------------------------------- 0232/81.15.51
Lumina Lex ------------------------------------------------------------ 021/212.29.27
--------------------------------------------------------------------------- 021/211.32.60
Lux Libris ------------------------------------------------------------- 0268/46.94.32
LVS Crepuscul -------------------------------------------------------- 0244/51.12.44
--------------------------------------------------------------------------- 0244/51.94.66
Lyra --------------------------------------------------------------------- 0265/25.69.75

M

Macedoneanul --------------------------------------------------------- 021/212.09.22
Magister ---------------------------------------------------------------- 0266/17.21.39
Maiko ------------------------------------------------------------------ 021/269.20.80
Mar --------------------------------------------------------------------- 0241/62.57.37
Marist ------------------------------------------------------------------ 0262/21.94.21
--------------------------------------------------------------------------- 0362/80.08.12
Martor------------------------------------------------------------------- 021/317.96.61
--------------------------------------------------------------------------- 021/311.70.32
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.98.75
Math Logos ------------------------------------------------------------ 0766/26.41.77
Matrix Rom ------------------------------------------------------------ 021/411.36.17
--------------------------------------------------------------------------- 021/411.42.80
Mayon ------------------------------------------------------------------ 021/410.24.59
Măiastra ---------------------------------------------------------------- 0253/21.29.91
--------------------------------------------------------------------------- 0253/21.83.43

CIP 599
Media Service Zawada ----------------------------------------------- 021/318.73.98
Media Sind ------------------------------------------------------------ 0235/31.50.08
Mediamorphosis ------------------------------------------------------- 031/407.37.72
Mediamusica ---------------------------------------------------------- 0264/59.89.58
Mega ------------------------------------------------------------------- 0264/43.92.63
Mentor ----------------------------------------------------------------- 0265/25.69.75
Meteor Press ----------------------------------------------------------- 021/222.33.12
Mirador ----------------------------------------------------------------- 0257/28.09.82
Mirton ------------------------------------------------------------------ 0256/20.89.24
--------------------------------------------------------------------------- 0256/27.29.26
Mix --------------------------------------------------------------------- 0268/31.22.56
MondoRo--------------------------------------------------------------- 021/686.78.44
Monitorul Oficial R.A. ----------------------------------------------- 021/318.51.09
--------------------------------------------------------------------------- 021/402.21.66
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.09.01
Monumenta------------------------------------------------------------- 0269/43.22.26
-------------------------------------------------------------------------- 0269/21.22.02
Multimedia International -------------------------------------------- 0257/28.92.71
--------------------------------------------------------------------------- 0257/25.16.26
Muscel 2000 ----------------------------------------------------------- 0248/53.13.53
Muşatinii --------------------------------------------------------------- 0230/22.16.99
Myotis ------------------------------------------------------------------ 0233/28.31.93

N

Napoca Star ------------------------------------------------------------ 0264/43.25.47
Nautica ----------------------------------------------------------------- 0241/61.72.60
Nelinişti metafizice --------------------------------------------------- 0241/61.44.82
Nemira ----------------------------------------------------------------- 021/224.14.28
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.16.00
Nemira Publishing House -------------------------------------------- 021/224.14.28
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.16.00
Neutrino ---------------------------------------------------------------- 0255/22.55.44
Neverland -------------------------------------------------------------- 0733/67.21.11
Noi Media Print ------------------------------------------------------- 021/222.79.72
Nord Carta ------------------------------------------------------------- 0230/42.11.59
Noriel Maxim --------------------------------------------------------- 021/317.90.81
--------------------------------------------------------------------------- 021/317.90.29
Notarom ---------------------------------------------------------------- 021/313.99.48
Noua Speranţă --------------------------------------------------------- 0256/14.48.79
--------------------------------------------------------------------------- 0256/21.44.87

600 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Nova Didactica -------------------------------------------------------- 0263/23.70.94
--------------------------------------------------------------------------- 0263/23.49.16

O

Oastea Domnului ----------------------------------------------------- 0269/21.69.14
--------------------------------------------------------------------------- 0269/21.66.77
Olimpiada -------------------------------------------------------------- 0239/67.66.00
Olimpias ---------------------------------------------------------------- 0747/42.22.57
Omega ------------------------------------------------------------------ 021/212.58.98
--------------------------------------------------------------------------- 021/212.55.26
Omnia Uni SAST ----------------------------------------------------- 0268/31.99.48
Orizonturi -------------------------------------------------------------- 021/317.76.79
--------------------------------------------------------------------------- 021/317.76.78
Orizonturi Universitare ---------------------------------------------- 0256/20.43.64
--------------------------------------------------------------------------- 0256/20.43.66
--------------------------------------------------------------------------- 0256/40.34.16
Ovidius University Press -------------------------------------------- 0241/61.68.80

P

Paideia ----------------------------------------------------------------- 021/212.03.47
--------------------------------------------------------------------------- 021/212.03.48
--------------------------------------------------------------------------- 021/316.82.08
--------------------------------------------------------------------------- 021/316.82.21
Pallas-Akademia ------------------------------------------------------ 0266/37.10.26
--------------------------------------------------------------------------- 0266/37.10.36
Pan Europe ------------------------------------------------------------ 0232/27.04.25
Panfilius ---------------------------------------------------------------- 0232/21.13.09
Papirus Media---------------------------------------------------------- 021/684.77.06
--------------------------------------------------------------------------- 0726/56.19.23
Paralela 45 ------------------------------------------------------------- 0248/21.45.33
--------------------------------------------------------------------------- 0248/63.14.92
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.39.00
Pastel ------------------------------------------------------------------- 0268/41.43.46
--------------------------------------------------------------------------- 0268/41.48.19
Patmos ----------------------------------------------------------------- 0264/42.78.30
Pax Aura Mundi ------------------------------------------------------ 0236/41.70.76
Pământul --------------------------------------------------------------- 0248/21.94.50
--------------------------------------------------------------------------- 0248/29.42.99
Păzitorul Adevărului ------------------------------------------------- 0268/21.37.14

CIP 601
--------------------------------------------------------------------------- 0268/21.41.11
Performantica --------------------------------------------------------- 0232/21.47.63
Pergamon--------------------------------------------------------------- 0263/21.43.57
--------------------------------------------------------------------------- 0263/21.18.28
Perla suferinţei --------------------------------------------------------- 0230/51.00.81
PIM --------------------------------------------------------------------- 0232/21.27.40
Pleroma ----------------------------------------------------------------- 021/434.16.23
--------------------------------------------------------------------------- 021/430.20.33
Polirom ----------------------------------------------------------------- 0232/21.41.11
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.41.00
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.74.40
Politehnica Press ------------------------------------------------------ 021/318.10.00
--------------------------------------------------------------------------- 021/318.10.10
--------------------------------------------------------------------------- 021/311.32.42
Politehnium ------------------------------------------------------------ 0232/21.59.49
Premier ----------------------------------------------------------------- 0244/51.99.65
--------------------------------------------------------------------------- 0244/51.99.66
Presa Bună ------------------------------------------------------------- 0232/21.15.27
Presa Universitară Clujeană ----------------------------------------- 0264/21.20.06
--------------------------------------------------------------------------- 0264/59.74.01
Primus ------------------------------------------------------------------ 0259/47.26.40
PrintXpert -------------------------------------------------------------- 0251/41.30.16
Printech ---------------------------------------------------------------- 021/211.37.12
--------------------------------------------------------------------------- 021/212.49.51
Privirea ----------------------------------------------------------------- 021/253.29.87
--------------------------------------------------------------------------- 021/212.09.25
Pro Marketing --------------------------------------------------------- 0255/22.11.30
Pro Philosophia ------------------------------------------------------- 0264/59.36.93
--------------------------------------------------------------------------- 0264/43.93.94
Pro Plumb -------------------------------------------------------------- 0234/57.86.02
Pro Transilvania ------------------------------------------------------- 021/444.01.98
Pro Tech Service ------------------------------------------------------ 0745/25.34.59
Pro Universitaria ------------------------------------------------------ 021/313.14.89
Promun ----------------------------------------------------------------- 0257/25.17.11
Proxima ---------------------------------------------------------------- 021/320.05.45
Publica ----------------------------------------------------------------- 021/231.90.70
--------------------------------------------------------------------------- 021/230.66.24
Punct ochit ------------------------------------------------------------- 0241/80.33.00
Puzzle Works Publishing -------------------------------------------- 021/210.41.14602 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Q

Quantum---------------------------------------------------------------- 0264/44.25.01

R

R.C.R. Print ------------------------------------------------------------ 021/233.15.39
Rafet -------------------------------------------------------------------- 0238/56.80.85
--------------------------------------------------------------------------- 0238/72.06.58
Ramira ------------------------------------------------------------------ 0745/37.06.15
Ramuri ----------------------------------------------------------------- 0251/41.73.85
RAO International Publishing Company--------------------------- 021/224.12.31
Răsunetul -------------------------------------------------------------- 0263/23.15.46
RCR Editorial---------------------------------------------------------- 021/242.03.03
--------------------------------------------------------------------------- 021/242.03.13
Reader’s Digest ------------------------------------------------------- 021/201.98.32
--------------------------------------------------------------------------- 021/201.98.00
Realitatea Românească ---------------------------------------------- 0254/57.10.89
--------------------------------------------------------------------------- 0254/57.15.01
Red Cart ---------------------------------------------------------------- 0234/58.17.71
Regsan ------------------------------------------------------------------ 0265/51.36.53
Reîntregirea ----------------------------------------------------------- 0258/81.81.88
Renaşterea ------------------------------------------------------------- 0264/59.96.49
Riegel ------------------------------------------------------------------- 0266/31.16.14
Risoprint --------------------------------------------------------------- 0264/43.23.84
Romart Design--------------------------------------------------------- 0241/54.67.88
România Liberă ------------------------------------------------------- 021/345.15.03
--------------------------------------------------------------------------- 021/345.52.13
--------------------------------------------------------------------------- 021/202.81.99
--------------------------------------------------------------------------- 021/202.81.33
Rosetti Educational --------------------------------------------------- 021/314.77.81
--------------------------------------------------------------------------- 021/314.77.82
Rotonda----------------------------------------------------------------- 0724/22.34.07
Roza Vânturilor ------------------------------------------------------- 021/611.07.98
--------------------------------------------------------------------------- 021/659.20.60
--------------------------------------------------------------------------- 021/413.93.63

S

Salgo ------------------------------------------------------------------- 0369/40.21.08
Sapientia --------------------------------------------------------------- 0232/21.14.76

CIP 603
--------------------------------------------------------------------------- 0232/27.61.32
Scientia ----------------------------------------------------------------- 0264/19.42.28
Scriptum --------------------------------------------------------------- 0259/45.74.28
--------------------------------------------------------------------------- 0359/41.27.65
Scrisul Românesc ----------------------------------------------------- 0251/41.37.63
--------------------------------------------------------------------------- 0251/43.43.47
Scrisul Românesc Fundaţia - Editura ------------------------------- 0251/41.37.63
--------------------------------------------------------------------------- 0251/59.95.21
Sedcom Libris --------------------------------------------------------- 0232/25.96.89
--------------------------------------------------------------------------- 0232/24.28.77
--------------------------------------------------------------------------- 0232/23.30.80
Semne ------------------------------------------------------------------ 021/318.83.44
Sfinţii Martiri Brâncoveni -------------------------------------------- 0241/63.94.81
Sigma ------------------------------------------------------------------- 021/210.16.61
--------------------------------------------------------------------------- 021/243.24.40
Silva-Vic --------------------------------------------------------------- 0231/53.23.62
Silvania ---------------------------------------------------------------- 0260/66.17.57
Silviana ----------------------------------------------------------------- 0250/73.38.48
SIM ART--------------------------------------------------------------- 0251/59.61.36
Sinteze ----------------------------------------------------------------- 0236/31.84.40
Sitech ------------------------------------------------------------------- 0251/41.40.03
Societatea Muzeului Ardelean--------------------------------------- 0264/59.51.76
Societatea Scriitorilor Militari -------------------------------------- 021/314.78.01
Solaris Print ------------------------------------------------------------ 021/224.06.68
Solness ----------------------------------------------------------------- 0256/49.90.04
Speed Promotion ------------------------------------------------------ 021/242.50.95
Standardizarea --------------------------------------------------------- 021/316.99.74
Status-------------------------------------------------------------------- 0266/31.04.86
Steaua Nordului ------------------------------------------------------- 0241/54.92.67
Stud IS ----------------------------------------------------------------- 0232/21.77.54
Studia ------------------------------------------------------------------- 0264/42.68.35
--------------------------------------------------------------------------- 0264/41.09.46
Studiúm----------------------------------------------------------------- 0264/43.19.69
Succeed Publishing --------------------------------------------------- 021/634.18.61
--------------------------------------------------------------------------- 021/430.20.33
--------------------------------------------------------------------------- 0241/81.19.99

Ş

Şcoala Mehedinţiului ------------------------------------------------- 0252/32.15.37


604 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
T

Taida ------------------------------------------------------------------- 0232/27.02.50
Taj Books & Media --------------------------------------------------- 021/313.92.22
Tana -------------------------------------------------------------------- 021/323.94.32
--------------------------------------------------------------------------- 021/315.96.17
--------------------------------------------------------------------------- 021/315.10.25
Techno Media --------------------------------------------------------- 0269/21.19.83
TehnoArt --------------------------------------------------------------- 0254/54.68.88
--------------------------------------------------------------------------- 0254/20.47.12
Tehnopress ------------------------------------------------------------ 0232/21.27.40
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.08.58
--------------------------------------------------------------------------- 0232/26.00.92
Tempus-Ro ------------------------------------------------------------ 0344/10.22.12
Teocora ----------------------------------------------------------------- 0338/10.12.53
Teora ------------------------------------------------------------------- 021/310.38.28
--------------------------------------------------------------------------- 021/210.62.04
--------------------------------------------------------------------------- 021/210.38.28
Terra -------------------------------------------------------------------- 0237/22.33.72
--------------------------------------------------------------------------- 0237/62.33.72
Tibo --------------------------------------------------------------------- 021/252.40.97
Tipart Group ----------------------------------------------------------- 021/210.89.64
--------------------------------------------------------------------------- 021/210.12.49
Tipo Radical ----------------------------------------------------------- 0252/33.36.88
Tipoalex ---------------------------------------------------------------- 0247/31.18.84
Top Form -------------------------------------------------------------- 021/665.28.82
Topoexim--------------------------------------------------------------- 021/679.31.25
Tracus Arte------------------------------------------------------------- 021/223.41.11
Transilvania Expres -------------------------------------------------- 0268/41.08.45
Transversal ------------------------------------------------------------ 0245/21.44.15
Tribuna Economică --------------------------------------------------- 021/316.79.38
--------------------------------------------------------------------------- 021/310.29.34
Trinitas------------------------------------------------------------------ 0232/21.66.93
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.66.94
Trisagion --------------------------------------------------------------- 0748/69.45.14

U

U.N.A.T.C. Press ------------------------------------------------------ 021/252.58.81
Unicart ------------------------------------------------------------------ 021/423.29.15
Unirea------------------------------------------------------------------- 0258/81.14.19

CIP 605
--------------------------------------------------------------------------- 0258/81.14.20
Univers Enciclopedic ------------------------------------------------ 021/317.88.42
--------------------------------------------------------------------------- 021/317.88.37
Univers Ştiinţific ------------------------------------------------------ 021/444.01.98
Universitaria ----------------------------------------------------------- 0251/41.24.79
Universitas XXI ------------------------------------------------------- 0232/25.82.84
--------------------------------------------------------------------------- 0232/26.03.90
Universitatea din Bucureşti – Editura Credis --------------------- 021/315.80.96
University Press ------------------------------------------------------- 0265/21.31.27
--------------------------------------------------------------------------- 0265/21.04.07
Universul Juridic ------------------------------------------------------ 021/313.14.89
Universul Şcolii ------------------------------------------------------- 0258/82.61.47
--------------------------------------------------------------------------- 0258/83.31.01
Urban Lifestyle -------------------------------------------------------- 0720/60.09.88

V

"Vasile Goldiş" University Press ----------------------------------- 0257/28.51.10
--------------------------------------------------------------------------- 0257/21.46.77
Vega Prod '94 ---------------------------------------------------------- 0238/72.05.14
Vellant ------------------------------------------------------------------ 021/211.77.41
Verbum----------------------------------------------------------------- 0264/59.64.78
--------------------------------------------------------------------------- 0264/45.07.47
Verus ------------------------------------------------------------------- 021/211.29.27
Viaţa Medicală Românească ---------------------------------------- 021/315.69.80
--------------------------------------------------------------------------- 021/315.61.09
Világhírnév------------------------------------------------------------- 0264/41.41.32
Virom ------------------------------------------------------------------ 0241/66.72.38
Vitruviu----------------------------------------------------------------- 021/647.64.21
Vivaldi ------------------------------------------------------------------ 021/210.88.97
Vox --------------------------------------------------------------------- 021/222.02.13
Vox 2000 -------------------------------------------------------------- 031/405.95.78
--------------------------------------------------------------------------- 021/222.02.13
Vremea ----------------------------------------------------------------- 021/335.81.31
--------------------------------------------------------------------------- 021/311.02.19
Vremi ------------------------------------------------------------------- 0264/58.74.11

W

Wolters Kluwer-------------------------------------------------------- 021/405.12.00
--------------------------------------------------------------------------- 021/405.12.01

606 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Z

Zeda --------------------------------------------------------------------- 021/330.18.16
Zeit ---------------------------------------------------------------------- 0765/36.62.47
ZIP ---------------------------------------------------------------------- 031/411.54.06
CIP 607

LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI


Editura ------------------------------------------- e-mail

A

Academica Brâncuşi ---------------------------- univ@utgjiu.ro
------------------------------------------------------ rodi@utgjiu.ro
Academica----------------------------------------- littlelambromania@yahoo.com
AcademicPres ------------------------------------ eapcluj@yahoo.com
Adalex --------------------------------------------- alexhampu@yahoo.com
Adevărul Holding -------------------------------- ioana.voicu@adevarulholding.ro
Aeternitas ----------------------------------------- valermoga@yahoo.co.uk
Agape --------------------------------------------- olycosma@xnet.ro
------------------------------------------------------ olycosma@yahoo.com
Agata ---------------------------------------------- editura@agata.ro
------------------------------------------------------ agata@email.ro
Agaton -------------------------------------------- edituraagaton@hotmail.com
Age-Art -------------------------------------------- tudoracheadrian@xnet.ro
Agora ---------------------------------------------- office@media-print.ro
Agroprint ----------------------------------------- salasanc@usab-tm.ro
------------------------------------------------------ codrutasalan@xnet.ro
------------------------------------------------------ codrutasalan@gmail.com
Aius ------------------------------------------------ editura_aius@yahoo.com
Aius PrintEd -------------------------------------- editura_aius@yahoo.com
Alcris-M94 ---------------------------------------- ed_tipo_alcris@yahoo.com
Aldus----------------------------------------------- aldusro@yahoo.com
Alean----------------------------------------------- adrian_samy@yahoo.com
Alfa Omega Publishing ------------------------- fabry@rdslink.ro
------------------------------------------------------ editura@alfanet.ro
ALLFA -------------------------------------------- madalina.stancuta@all.ro
------------------------------------------------------ info@all.ro
Alma - Craiova ----------------------------------- alma_cons@yahoo.com
Alma Mater Bacău ------------------------------ nusa55@yahoo.co.uk
Alma Mater Sibiu -------------------------------- secretariat@cid.sibiu.rdsnet.ro
Alpha MDN -------------------------------------- alpha@buzau.ro
Altip ----------------------------------------------- altip@alba.rdsnet.ro
Amaltea ------------------------------------------- office@amaltea.ro
Amanda Edit -------------------------------------- aep@aep.ro

608 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Amphion------------------------------------------- z_fdd@yahoo.com
Ams Publishing----------------------------------- ams.soft.media@gmail.com
Amurg Sentimental ------------------------------ amurg_sentimental@k.ro
Anco LTD ---------------------------------------- anco@artelecom.net
Andreas Print ------------------------------------- mondocart@digi.go.ro
Anteea --------------------------------------------- antepublishing@yahoo.com
Aramis Print -------------------------------------- office@edituraaramis.ro
------------------------------------------------------ office@megapress.ro
Arania --------------------------------------------- daniel@arania.org
Arca ----------------------------------------------- mirceabradu@rdslink.ro
Arhip Art ----------------------------------------- george_arhip@yahoo.com
Ars Academica ----------------------------------- office@arsacademica.ro
Ars Docendi -------------------------------------- arsdocendi@yahoo.com
------------------------------------------------------ cristiandinu7@yahoo.com
Ars Libri ------------------------------------------ zmarandescuadina@yahoo.com
Ars Longa ---------------------------------------- arslonga@mail.dntis.ro
------------------------------------------------------ monica.antohe@gmail.com
Art ------------------------------------------------- nicmarco638@yahoo.com
------------------------------------------------------ cl_i_mail@yahoo.com
Artemis -------------------------------------------- semneartemis@b.astral.ro
Artifex --------------------------------------------- universitate@artifex.org.ro
Artpress ------------------------------------------- artpress2002@yahoo.com
Arves ------------------------------------------- sorinm@isj.dj.edu.ro
------------------------------------------- editura_arves@k.ro
Ascendent ----------------------------------------- office@edituraascendent.ro
Atelier Didactic ---------------------------------- arual_ccd@yahoo.com
Atlas Press ---------------------------------------- office@atlaspress.ro
------------------------------------------------------ genicod@ean.ro
Aula ----------------------------------------------- musina@deltanet.ro
Axa ------------------------------------------------ caromibt@yahoo.com

B

Banatul Montan ---------------------------------- kola@abac.ro
Bastion -------------------------------------------- office@editurabastion.ro
Benefica ------------------------------------------- office@brandbuiders.ro
Betta------------------------------------------------ bettarosu@rdslink.ro
Biblioteca Apostrof ------------------------------ apostrof@revista-apostrof.ro
Biblioteca Bucureştilor ------------------------- bibliobuc@yahoo.com
Bibliotheca --------------------------------------- biblioth@gmail.com
BREN --------------------------------------------- vasilebendic@yahoo.com

CIP 609
Brumar -------------------------------------------- cristina.boborica@gmail.com
------------------------------------------------------ robiserban@yahoo.com
------------------------------------------------------ comenzicarte@brumar.ro
Buna Vestire - Blaj ------------------------------ buna_vestire2000@yahoo.com
Buna Vestire - Beiuş ---------------------------- cipiher2005@gmail.com
Business Tech International Press ------------- office@businesstech.ro

C

Carminis Educaţional --------------------------- editura_carminis@yahoo.com
Carpathia Press ----------------------------------- carpathiapress@gmail.com
Cartea copiilor ------------------------------------ office@carteacopiilor.ro
Cartea Creştină ----------------------------------- agnes@ecc.ro
------------------------------------------------------ smr@ecc.ro
Cartea Românească ------------------------------ ecr@cartearomaneasca.ro
Cartex 2000 --------------------------------------- cartex2000r@yahoo.com
Cartex Sev ---------------------------------------- cartex2000r@yahoo.com
Casa Cărţii ---------------------------------------- vasileg@rdslink.ro
Casa Cărţii de Ştiinţă ---------------------------- editura@casacartii.ro
Casa Ciurea --------------------------------------- casaciurea@yahoo.com
Casa de Editură Viaţă şi Sănătate -------------- secretariat@viatasisanatate.ro
Casa Editorială Demiurg ------------------------ ceddemiurg@yahoo.fr
------------------------------------------------------ ionita@mail.dntis.ro
Casa Editorială Odeon -------------------------- 1934@clicknet.ro
Casa Literaturii Creştine ------------------------ clctimisoara@rdslink.ro
Cavallioti ----------------------------------------- cavallioti@allnet.ro
Călăuza v.b --------------------------------------- valeriu_bargau@deva.iiruc.ro
The Center for Romanian Studies ------------- csr@romanianstudies.ro
Cetate Deva --------------------------------------- office@graficoplus.ro
Cetatea de Scaun --------------------------------- margas2002@yahoo.com
Cheiron -------------------------------------------- office@cheiron.ro
Citadela -------------------------------------------- editura_citadela@yahoo.com
Compania ----------------------------------------- compania@rdslink.ro
comunicare.ro ------------------------------------ olga.machin@comunicare.ro
Con Fisc ------------------------------------------- fix_con_fisc@yahoo.com
Conphys ------------------------------------------- dtp@conphys.ro
Contrafort ----------------------------------------- editura_sitech@yahoo.com
------------------------------------------------------ sitech@rdslink.ro
Cordial Lex---------------------------------------- rocordial@yahoo.com
Corgal Press -------------------------------------- corgalpress@yahoo.fr
Corint ---------------------------------------------- office@edituracorint.ro

610 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Corint Junior ------------------------------------- office@edituracorint.ro
Cr3ativ--------------------------------------------- office@cr3ativ.ro
Crisserv -------------------------------------------- crisserv@yahoo.com
Crist-1 --------------------------------------------- ani.tomoniu@crist.ro
Crizon---------------------------------------------- editura.crizon@yahoo.com
Cunoaşterea Cuvântului ------------------------ new_way_is@yahoo.com
Curtea Veche Publishing ----------------------- redactie@curteaveche.ro
Cygnus -------------------------------------------- danm@usv.ro

D

Dacia ---------------------------------------------- daciaeditura@yahoo.com
Damira --------------------------------------------- print_excel@yahoo.com
Deisis ---------------------------------------------- deisis@rdslink.ro
Deşteptarea Bacau-------------------------------- ovidiu@desteptarea.ro
Dharana ------------------------------------------- editura@gmail.com
Didactic Pres -------------------------------------- nicolaegabrielaa@yahoo.com
Didactica Publishing House--------------------- office@dph.ro
Digital Arts --------------------------------------- digitalgraphics.design@yahoo.com
Digital Docu Print -------------------------------- digitalColorCenter@anvico.ro
Do MinoR ---------------------------------------- anabudica@yahoo.com
Dokia----------------------------------------------- edituradochia@yahoo.com
------------------------------------------------------ radu_cretu@yahoo.com
Duran’s -------------------------------------------- ica@durans.ro

E

Echinox ------------------------------------------- echinox@cluj.astral.ro
Ecko Print ------------------------------------------- roecko@yahoo.com
Edithgraph ---------------------------------------- editgraph@gmail.com
Editura Abel -------------------------------------- abelkiado@yahoo.com
Editura A.G.I.R----------------------------------- agirbuc@transdata.ro
Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane ------
------------------------------------------------------ cst@easynet.ro
Editura Academiei Romane -------------------- edacad@ear.ro
Editura Academiei Tehnice Militare ---------- ss@mta.ro
Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"--------
------------------------------------------------------ office@armyacademy.ro
Editura A.G.-S.U.A ----------------------------- biroulrc@aol.com
Editura Alexis------------------------------------- crenguta@verticalfilm.ro
------------------------------------------------------ mihai.visinescu@tvf.ro

CIP 611
Editura ALL--------------------------------------- info@all.ro
Editura Ana 2000 -------------------------------- redactie@edituraana.ro
Editura A.N.I. ------------------------------------ afudulu@ati.pcnet.ro
Editura Antim Ivireanul ------------------------- ioanbarbu@curierul.ro
Editura AREL------------------------------------- asociatia.electricienilor@gmail.com
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ---- editura.arcb@gmail.com
------------------------------------------------------ actualitateacrestina@yahoo.com
Editura ASCR ------------------------------------ ascr@psychology.ro
Editura ASDPI ----------------------------------- office@asdpi.ro
Editura ASE -------------------------------------- unique_aska@yahoo.fr
Editura Asociaţiunii Astra----------------------- ioanparean@yahoo.com
Editura Augusta ---------------------------------- artpress2002@yahoo.com
Editura Aura -------------------------------------- dunio.design@gmail.com
Editura Boldaş ----------------------------------- boltibrom94@yahoo.com
Editura Casei Corpului Didactic „I. Gh. Dumitraşcu” -----------
------------------------------------------------------ ccd_buzau_ro@yahoo.com
Editura Casei Corpului Didactic Bacău ------- ccd_bacau@yahoo.com
Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori -
------------------------------------------------------ ccdmaramures@yahoo.com
Editura C.H. Beck-------------------------------- redactie@beck.ro
Editura C.N.I. Coresi ---------------------------- edituracnicoresi@yahoo.com
Editura Cellina------------------------------------ tipografia@reduta.ro
Editura Centrului de Creaţie Brăila ----------- creatie@braila.net
Editura Christiana ------------------------------- scoalachr@yahoo.com
Editura Coresi ------------------------------------ coresi@coresi.ro
Editura Crişan ------------------------------------ sales@edituracrisan.ro
Editura Dacoromână ---------------------------- geostroe@cdep.ro
Editura Dana Art --------------------------------- office@danagallery.ro
Editura de Vest ----------------------------------- edvtm@yahoo.com
Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea -----
------------------------------------------------------ bangi71@yahoo.com
Editura Didactică şi Pedagogică --------------- comenzi@edituradp.ro
------------------------------------------------------ edp@totalnet.ro
Editura Dobrogea -------------------------------- office@cugetliber.ro
Editura Dunărea ----------------------------------
Editura Economică ------------------------------ edecon@edecon.ro
Editura Eduard ----------------------------------- redactie@steauanordului.ro
Editura Emma ------------------------------------ office@emma.ro
Editura Enciclopedică ---