Bibliografie CIP martie 2009

5

CIP

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
CENTRUL NAŢIONAL CIP

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE
APARIŢIE
CIP

Anul XII, nr. 3
martie 2009

Editura Bibliotecii Naţionale a României
Bucureşti
2009

CUPRINS

0 GENERALITĂŢI................................................................................................ 9
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor.............................................................. 10
008 Civilizaţie. Cultură.................................................................................... 22
02 Biblioteconomie. Biblioteci........................................................................ 24
030 Lucrări de referinţă ................................................................................... 24
05 Reviste cu caracter general ......................................................................... 24
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ................................................ 25
070 Ziaristică ................................................................................................... 25
087.5 Publicaţii pentru copii............................................................................ 26
1 FILOZOFIE....................................................................................................... 38
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ......................................... 38
14 Sisteme filozofice ....................................................................................... 40
159.9 Psihologie .............................................................................................. 42
16 Logică. Teoria cunoaşterii .......................................................................... 52
17 Morală. Etică .............................................................................................. 53
2 RELIGIE............................................................................................................ 54
23/28 Religie creştină ...................................................................................... 58
29 Religii necreştine ........................................................................................ 76
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE ..................................... 79
3-05 Categorii de persoane .............................................................................. 79
311/314 Statistică. Demografie ....................................................................... 79
316 Sociologie ................................................................................................. 81
32 Politică........................................................................................................ 85
322 Relaţia dintre stat şi biserică ..................................................................... 87
323.1 Minorităţi naţionale ............................................................................... 87
327 Politică externă ......................................................................................... 88
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice................................... 89
33 Economie .................................................................................................... 90
331 Muncă ....................................................................................................... 93
332 Economie teritorială. Proprietate .............................................................. 94
336 Finanţe ...................................................................................................... 94
338 Situaţie economică. Politică economică ................................................. 100
339 Comerţ .................................................................................................... 103

6

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ................................................................ 106
35.0/354 Administraţie publică ..................................................................... 126
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară......................................................... 130
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................. 132
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................. 134
39 Etnografie. Folclor.................................................................................... 153

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ...................................................... 157
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător ........................................................... 157
51 Matematică ............................................................................................... 160
52 Astronomie. Geodezie .............................................................................. 176
53 Fizică ........................................................................................................ 178
54 Chimie ...................................................................................................... 182
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie......................................................... 185
57 Biologie .................................................................................................... 187
58 Botanică.................................................................................................... 191
59 Zoologie.................................................................................................... 193
6 ŞTIINŢE APLICATE ..................................................................................... 194
61 Medicină ................................................................................................... 194
611/612 Anatomie şi fiziologie ..................................................................... 195
613/614 Igienă ............................................................................................... 197
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie................................................. 200
616/618 Patologie .......................................................................................... 206
619 Medicină veterinară ................................................................................ 216
62 Tehnică. Inginerie..................................................................................... 217
620 Materiale. Merceologie. Energetică........................................................ 219
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica ..................................................... 220
623 Tehnică militară...................................................................................... 227
624/627 Construcţii ....................................................................................... 227
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului................................................... 228
629 Tehnica mijloacelor de transport ............................................................ 228
63 Agricultură................................................................................................ 230
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură .......................................... 231
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare.
Pescuit ........................................................................................................... 236
64 Economie casnică ..................................................................................... 237
65 Management. Conducere şi organizare..................................................... 239
651 Tehnica muncii de birou ......................................................................... 248
655 Industrii poligrafice ................................................................................ 249
656 Transporturi. Servicii poştale.................................................................. 249

CIP

7
657 Contabilitate............................................................................................ 251
659 Publicitate. Informaţii ............................................................................. 255
66/68 Industrii şi meserii diverse................................................................... 256
69 Materiale şi tehnologii în construcţii ........................................................ 260

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT....................................... 261
71 Urbanism .................................................................................................. 262
72 Arhitectură................................................................................................ 262
73/76 Arte plastice. Desen tehnic .................................................................. 263
77 Fotografie ................................................................................................. 268
78 Muzică ...................................................................................................... 268
791/792 Arta spectacolului ............................................................................ 271
793 Divertisment ........................................................................................... 272
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc ..................................................... 272
796/799 Sport ................................................................................................ 273
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................... 278
81 Lingvistică ................................................................................................ 278
811 Limbi individuale ................................................................................... 282
811.135.1 Limba română............................................................................... 292
82 Literatură .................................................................................................. 300
82.09 Critică şi istorie literară ....................................................................... 302
821.11 Literaturi de limbi germanice ............................................................ 317
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................. 318
821.112.2 Literatură germană........................................................................ 333
821.131.1 Literatură italiană.......................................................................... 334
821.133.1 Literatură franceză ........................................................................ 336
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă........................................ 340
821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză............................... 340
821.135.1 Literatură română.......................................................................... 341
821.14 Literatură greacă ................................................................................ 397
821.16 Literaturi slave................................................................................... 397
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ............................................ 398
821.511.141 Literatură maghiară................................................................... 401
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 403
902/904 Arheologie. Preistorie ...................................................................... 403
908 Monografii zonale................................................................................... 404
91 Geografie .................................................................................................. 408
913 Geografie pe ţări individuale .................................................................. 409
913(498) Geografia României ....................................................................... 410

8

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ............................................................ 411
930 Ştiinţa istoriei.......................................................................................... 412
94(100) Istorie universală .............................................................................. 413
94(3) Istorie antică......................................................................................... 414
94(4/9) Istoria pe ţări individuale .................................................................. 414
94(498) Istoria României............................................................................... 417

INDEX DE NUME ............................................................................................. 426
INDEX DE TITLURI......................................................................................... 503
INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 567
LISTĂ TELEFOANE EDITURI ...................................................................... 584
LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI ....................................................................... 607

9

CIP
0 GENERALITĂŢI

1 - ANDRONIE BEJAT, DANIELA. Focul civilizator : (De la legende
la realitate) / Andronie Bejat Daniela. - Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print, 2009
ISBN 978-973-1928-27-2
003
CIP 2009-5522
2 - ROBINSON, ANDREW. Istoria scrisului / Andrew Robinson ; trad.
de Mihnea Gafiţa. - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-390-0
003(100)
CIP 2009-3616
3 - SÎRGHIE, ANCA. Carte veche românească / Anca Sîrghie. - Sibiu :
Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-509-0
002(498)
CIP 2009-4938
4 - SÎRGHIE, ANCA. Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului / Anca
Sîrghie. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-510-6
002(100)(091)
003(100)(091)
655(100)(091)
CIP 2009-4937
5 - SÎRGHIE, ANCA. Metodologia cercetării
instrumentele ei / Anca Sîrghie. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-508-3
001.891

ştiinţifice

şi

CIP 2009-4939

10

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

6 - STRĂINU, EMIL. Fenomenul OZN şi serviciile secrete / general de
brigadă Emil Străinu. - Bucureşti : Solaris Print, 2009
ISBN 978-973-88853-1-8
001.94 OZN
CIP 2009-4134
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor
7 - BARON, CONSTANTIN. Informatică economică : fundamente
teoretice de IT&C, arhitectură hardware PC, software de bază Windows, software
de aplicaţii MS-Office / Constantin Baron, Narcisa Isăilă. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-345-5
004:33
CIP 2009-5200
8 - Baze de date / Burlacu Ştefan, Şufană Ilie, Popescu Ştefan, ... - Sibiu :
Alma Mater, 2009
ISBN 978-973-632-506-9.
004.65
CIP 2009-3646

CIP

11

11 - BURLACU, ADRIAN. Algoritmi de procesare a imaginii pentru
aplicaţii de urmărire a obiectelor în mişcare / Adrian Burlacu. - Iaşi :
Politehnium, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-237-6.
004
CIP 2009-3668
12 - CHIPIRLIU, DANIELA. Tehnologia informaţiei şi
a comunicaţiilor : materiale suport pentru formarea profesorilor / Daniela
Chipirliu. - Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-39-9
004
CIP 2009-4199
13 - CIOATĂ, VASILE GEORGE. Proiectare asistată de calculator /
Cioată Vasile George, Miklós Imre Szolt. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0576-8
004.42
CIP 2009-4885

9 - BĂDULESCU, MIHAI. Proiectarea informatică în marketing /
Mihai Constantin Bădulescu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-46-9
004.415.2:339.138
CIP 2009-3888

14 - CIOCA, MARIUS. Limbaje de programare / Cioca Marius. Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-766-9
004
007
CIP 2009-5393

10 - BĂDULESCU, MIHAI. Sisteme informatice de gestiune / Mihai
Constantin Bădulescu. - Bucureşti : Artifex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-56-5
004:658.15
CIP 2009-3601

15 - CIOCÂRLIE, HORIA. Programming techniques : textbook /
Horia Ciocârlie. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-409-7
004.42
CIP 2009-5070

12

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

16 - COAJĂ, GABRIELA. Culegere de probleme propuse pentru
atestat : Informatică / Coajă Gabriela, Lăzărescu Antoaneta, Ştefănescu Narcisa. Suceava : Little Lamb, 2009
Index
ISBN 978-973-7762-92-4
004(076)
CIP 2009-5041
17 - COFAŞ, ELENA. Eficienţa sistemelor informatice în analiza
rentabilităţii exploataţiilor agricole / Elena Cofaş. - Bucureşti : Ars Academica,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8017-11-2
004:63
CIP 2009-3674
18 - CORBU, CORINA EMILIA. Noţiuni introductive în internet şi
comerţ electronic / Corbu Corina, Rîurean Simona. - Petroşani : Universitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-122-8
004.738.5
CIP 2009-5445
19 - CORBU, CORINA EMILIA. Procesarea imaginii : reprezentarea
şi îmbunătăţirea imaginii / Corbu Corina, Foamete Marian. - Petroşani :
Universitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-741-121-1
004.932
CIP 2009-5444
20 - CRĂCIUN, MIHAELA DACIANA. Pagini Web : note de curs /
Mihaela Daciana Crăciun. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-353-2
004.738.52(075.8)
CIP 2009-5639

CIP

13

21 - CUCUI, GABRIEL. Informatică economică / Gabriel Cucui. Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-455-5
004:33
CIP 2009-4622
22 - CURILĂ, MIRCEA. Îmbunătăţirea imaginilor achiziţionate în
medii dispersive / Mircea Curilă. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-758-8
004.4
CIP 2009-4898
23 - CURILĂ, MIRCEA. The programming of virtual reality / Mircea
Curilă, Sorin Curilă. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-759-5
004.4
CIP 2009-4899
24 - DOGARU, IOANA. Sisteme reconfigurabile de calcul : lucrări
practice / Ioana Dogaru, Radu Dogaru. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-245-9
004
CIP 2009-3771
25 - FLORIN, MIHAI. Calcul tabelar complex aplicat domeniului
economic prin funcţii EXCEL 2007 / Mihai Florin. - Bucureşti : InfoMega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7853-35-6
004.422.636.7
004.42 EXCEL 2007
CIP 2009-5638

14

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

26 - FOTACHE, MARIN. SQL, dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL şi
SQL Server / Marin Fotache. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1339-7
004.4
CIP 2009-3318
27 - GAVRILESCU, LIVIU. Totul despre comerţul electronic / conf.
univ. dr. Liviu Gavrilescu, drd. ing. Oliviu Matei. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0021-0
004.738.52:339.1
CIP 2009-5536
28 - GHERASIM, ZENOVIC. Informatică managerială în activitatea
de educaţie fizică şi sport / Zenovic Gherasim, Maria Andronie, Nicolaie
Popescu-Bodorin. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-426-5
004:65.012.4+796(075.8)
CIP 2009-4943
29 - GHIONEA, IONUŢ GABRIEL. Catia V5 : aplicaţii în inginerie
mecanică / Ionuţ Gabriel Ghionea. - Bucureşti : BREN, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-648-843-6
004.42 CATIA V5
CIP 2009-3485
30 - GLOBALCOMPT 2008. Workshop (1 ; 2008 ; Cluj-Napoca).
Proceedings of GlobalComp 2008 : workshop on models, semantics, logics and
technologies for global computing : Cluj-Napoca, 2008 / organized by: Technical
University of Cluj-Napoca. Department of Computer Science, "Babeş Bolyai"
University. Department of Computer Science ; editors: Florian Mircea Boian,
Paulina Mitrea, Adrian Sterca, Eneia Nicolae Todoran. - Cluj-Napoca : Editura
U.T. Press, 2009
ISBN 978-973-662-443-8
004(063)
CIP 2009-3939

CIP

15

31 - IACOB, PAUL. Structuri de date : culegere de probleme / Paul
Iacob, Mirela Iacob. - Braşov : Lux Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-131-016-9
004.422.63
CIP 2009-3477
32 - IANOŞ-SCHILLER, ELENA. Procese digitale în societatea
cunoaşterii / Elena Ianoş Schiller, Mihaela Mureşan. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-376-9
004
CIP 2009-3943
33 - IENCIU, IOAN. Prelucrarea automată a datelor analitice şi
grafice din topografie şi cadastru / Ioan Ienciu, Luciana Oprea. - Alba-Iulia :
Aeternitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1890-20-3
004:528.425
CIP 2009-4642
34 - Informatică economică : culegere de probleme / Universitatea
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune a
Afacerilor. Catedra de Informatică Economică ; coord.: Loredana Mocean, DanAndrei Sitar-Tăut. - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0006-7
004:33(075.8)(076.5)
CIP 2009-3440
35 - Introducere în proiectarea asistată de calculator : teorie şi
aplicaţii / N. Crăciunoiu, N. Dumitru, A. S. Roşca, P. Rinderu. - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-223-5
004.42
CIP 2009-4229

272. Sistemul de operare UNIX : comenzi şi script-uri / Mădălina Mlak.16 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 36 .). . . Raluca Tudorie. 2009 ISBN 978-973-608-964-0 004 CIP 2009-3806 . MARIUS DANIEL.MARIAN. Gabriel Mihai. . a 4-a. Doina Fusaru. ISBN 978-973-625-833-6 004:65. Crisanta-Alina Mazilescu. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Politehnica Press.8) CIP 2009-5614 CIP 17 41 . ISBN 978-606-521-237-4 004. 2009 ISBN 978-606-515-024-9 004. ISBN 978-973-8382-70-1 004:517(075. .451 UNIX CIP 2009-4928 43 .5 CIP 2009-4211 38 . VLAD.IOSIFESCU.Galaţi : Galaţi University Press. 2009 Bibliogr.43 PASCAL(075.Bucureşti : Editura ASE.2:004(075. ANDREI NICK. a 4-a. prietenul nostru : primii paşi în informatică / Vasile Poenaru. ANDREI NICK.IVĂNESCU.POENARU. Informatica aplicată : lucrări de laborator / Cristian Constantin Iosifescu. . ANDREI CONSTANTIN. ISBN 978-606-515-029-4 004. Andrei Roşu. Sisteme informaţionale în managementul resurselor umane : aplicaţie în selecţia de personal / lector dr. Metoda Backtracking . 2009 ISBN 978-973-163-406-7 004. 2009 Bibliogr.Ed. Automate şi microprogramare / Andrei Nick Ivănescu.ODUBĂŞTEANU.Bucureşti : Editura Coresi. CARMEN. VASILE. . Algoritmi de planificare în optimizarea interogărilor paralele / Carmen Elena Odubăşteanu.4:658. Office XP : instrumente birotice / Marius Daniel Mareş (coord.teorie şi aplicaţii varianta Pascal / Vlad Marian. . PC Hardware : EUCIP IT Administrator : Modulul 1 / Andrei Constantin Mocan.2 510.012.MLAK.3 CIP 2009-3834 42 . Calculatorul.MOCAN.42 OFFICE XP(075.IVĂNESCU.5 CIP 2009-3762 45 . 2009 Bibliogr.MAZILESCU. . Index ISBN 978-606-505-189-8 004.Cluj-Napoca : Risoprint.8) 651.8) 004. MĂDĂLINA.896 681.Bucureşti : Printech. . CRISANTA-ALINA. 2009 Bibliogr.MAREŞ. ISBN 978-606-8008-14-1 004 CIP 2009-3666 37 .Bucureşti : Politehnica Press. .Ed. Automate programabile / Andrei Nick Ivănescu.8) CIP 2009-4397 40 . Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". CRISTIAN. 2009 Bibliogr.Craiova : Info. ISBN 978-973-53-0033-3 004 CIP 2009-5741 44 . .896 CIP 2009-3533 39 . 2009 Bibliogr.Timişoara : Editura Politehnica.

18

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

19

46 - POPA, DRAGOŞ. Grafică asistată de calculator / Dragoş Popa,
Ludmilla Sass, George Gherghină. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-229-7
004.92
CIP 2009-4483

51 - POPESCU, EUGEN. Învăţarea şi evaluarea prin aplicaţii
multimedia : cercetare pedagogică / Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-43-4
004.032.6(075.8)(076.5)
CIP 2009-4999

47 - POPA, SORIN. Bazele tehnologiei informaţiei : Modulul pentru
învăţământ la distanţă / Sorin Popa. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-424-2
004(075.8)
007(075.8)
CIP 2009-5414

52 - POPESCU, EUGEN. Limbajul C++ / Eugen Popescu. - Craiova :
Else, 20092 vol.
ISBN 978-973-7708-44-1
Partea 1 : Teorie şi aplicaţii. - 2009. - Bibliogr. - ISBN
978-973-7708-45-8
004.42 C++
CIP 2009-5000

48 - POPESCU, EUGEN. Algoritmi : teorie şi aplicaţii / Eugen Popescu,
Ecaterina Boarnă. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-47-2
004.421
CIP 2009-5085
49 - POPESCU, EUGEN. Aplicaţii multimedia : dezvoltări recente /
Eugen Popescu. - Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-42-7
004.032.6(075.8)(076.5)
CIP 2009-4998
50 - POPESCU, EUGEN. Iniţiere în Excel XP / Eugen Popescu. Craiova : Else, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-46-5
004.42 EXCEL XP
CIP 2009-5002

53 - POPOVICI, PARASCHIVA. Structuri de date liniare şi
arborescente în C / Paraschiva Popovici. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Timişoara :
Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-831-2
004.43 C
CIP 2009-4520
54 - PRODAN, LUCIAN. Self-repairing memory arrays inspired by
biological processes / şef lucr. dr. ing. Lucian Prodan. - Timişoara : Editura
Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-820-6
004.332.34
004.032.26
CIP 2009-3631
55 - RADU, DANIELA-LAURA. Aplicaţii practice de laborator :
Windows, Word, Excel, Power Point, Internet / Daniela-Laura Radu. - Craiova :
Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-34-6
004.4
CIP 2009-4987

20

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

56 - RADU, DANIELA-LAURA. Probleme rezolvate de programare :
Pascal şi Fox / Daniela-Laura Radu. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-36-0
004.4
CIP 2009-4989
57 - RIZESCU, GIANINA. Sisteme de gestiune a bazelor de date :
ORACLE 10g : suport laborator / lect. drd. Gianina Rizescu. - Galaţi : Europlus,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1950-28-0
004.42 ORACLE
CIP 2009-3587
58 - SASU, LUCIAN. Introducere în limbajul C# / Lucian Sasu. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-482-3
004.43 C#
CIP 2009-4439
59 - Sisteme informatice cu baze de date în management : teorie, studii
de caz / Vasilica Voicu, Florentina Pavel, Ana Maria Mihaela Tudorache, Andreea
Raluca Voicu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-560-0
004:65.012.4
CIP 2009-4357
60 - SLUŞANSCHI, EMIL-IOAN. Advances in automatic :
differentiation for the Java : programming language / dr. rer. nat. dipl. ing. EmilIoan Sluşanschi. - Bucureşti : Roza Vânturilor, 2009
ISBN 978-973-1735-21-4
004
CIP 2009-4631

CIP

21

61 - SPOIALĂ, DRAGOŞ CRISTIAN. Proiectare asistată în
automatizări : îndrumător de laborator / Dragoş Cristian Spoială, Eugen Ioan
Gergely. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-767-0
004:62.001.63
CIP 2009-5488
62 - STATE, LUMINIŢA. Introducere în teoria statistică a
recunoaşterii formelor / Luminiţa State, Iuliana Paraschiv-Munteanu. - Piteşti :
Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-690-877-4
004.932.72'1
CIP 2009-4474
63 - STRETCU, SIMONA. Algoritmi de căutare cu euristici / Simona
Stretcu. - Drobeta-Turnu-Severin : Damira, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1893-16-7
004.8
CIP 2009-3689
64 - VELEA, DELIA. Implementarea reţelelor semantice / Delia
Velea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-271-6
004
CIP 2009-5625
65 - VELEA, DELIA. Tehnici de sortare : studiu comparativ / Delia
Velea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-270-9
004
CIP 2009-5634

22

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

66 - VLAD, GIORGIE DANIEL. Bac 2009 : subiecte posibile / Vlad
Giorgie Daniel, Marcu Daniela. - Suceava : Cygnus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1768-06-9
004(075.35)
CIP 2009-4044
67 - VOICU, VASILICA. Sisteme informatice cu baze de date în
marketing : teorie, studii de caz / Vasilica Voicu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-554-9
004.4:339.138(075.8)
CIP 2009-3619
008 Civilizaţie. Cultură
68 - BRAG, RÉMI. Înţelepciunea lumii : istoria experienţei umane a
universului / Rémi Brag ; trad.: Cornelia Dumitru. - Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-59-1
008
CIP 2009-4197
69 - CARAGEA, ANTON. Interferenţa civilizaţiilor în Europa Unită /
Anton Caragea. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-428-9
008(4)
CIP 2009-4941
70 - Death and society / coord.: Mihaela Grancea. - Cluj-Napoca : Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-133-166-9
008
CIP 2009-5552

CIP

23

71 - FIRAN, CARMEN. Miracole mici şi mijlocii / Carmen Firan. Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-763-0
008(498:73)
CIP 2009-5596
72 - Istoria unui centru cultural - Cercul Astra "Virgil Şotropa" /
Radu Băeş, Anamaria Opriş, Simona Monica Pop, Valer Petrehuş. - Bistriţa :
Digital Arts, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92062-1-8
008(498 Bistriţa)
CIP 2009-5166
73 - LĂCĂTUŞ, ADRIAN. Modernitatea conservatoare : aspecte ale
culturii Europei Centrale / Adrian Lăcătuş. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-478-6
008(4-191.2)
CIP 2009-4042
74 - MOISA, MIRCEA. Individualităţi şi comunităţi : mărturii si
mărturisiri / Mircea Moisa. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-30-8
008(498):929
CIP 2009-4983
75 - TURCUŞ, VERONICA. Alexandru Marcu : il destino di un
italianista romeno / Veronica Turcuş ; trad.: Cristian Alexandru Damian. - ClujNapoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009
Bibliogr.
Index
Anexe
ISBN 978-973-7784-40-7
008(498:450)
CIP 2009-4485

24

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

76 - WACHSMANN-HOGIU, TITUS. Bârgăuani de top : o carte
(incompletă) a spiritualităţii bârgăuane / Titus Wachsmann-Hogiu. - Bistriţa :
Karuna, 2009
ISBN 978-973-1978-12-3
008(498 Valea Bârgăului):929
CIP 2009-4441
77 - WALLACE, ARCHER. Mamele unor oameni faimoşi / Archer
Wallace ; trad.: Iulia Bodnari. - Suceava : Little Lamb, 2009
ISBN 978-973-7762-89-4
008(100):929
3-055.52-055.2
CIP 2009-3875
02 Biblioteconomie. Biblioteci
78 - STOICA, ION. Sensul schimbării în universul infodocumentar /
Ion Stoica. - Constanţa : Ex Ponto, 2009
ISBN 978-973-644-862-1
02
CIP 2009-3923
030 Lucrări de referinţă
79 - Enciclopedia Concisa Britannica / coord.: Cornelia Marinescu. Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index.
ISBN 978-973-675-553-8
030=135.1
CIP 2009-3718

25

CIP
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

81 - Muzeul Naţional de Istorie a României : tezaurul / Doina Leahu,
Alexandru Arbunescu, Rodica Oanţă-Marghitu, Raluca Mălăncioiu ; foto.: Marin
Anamarie ; trad.: Alexandru Oberländer-Târnoveanu. - Bucureşti : Age-Art, 2009
ISBN 978-973-88353-5-1
069(498) Muzeul Naţional de Istorie
CIP 2009-3678
070 Ziaristică
82 - ALBU, MIHAELA. Cultură şi identitate : ziarul Lumina liberă din
New York / Mihaela Albu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-129-6
070(73 New York)"Lumea liberă"
CIP 2009-4079
83 - BACONSKY, TEODOR. 111 incursiuni în Cotidianul românesc /
Teodor Baconsky, Devis Grebu. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-761-6
070(498) Cotidianul
CIP 2009-5114
84 - COANDĂ, GEORGE. Dâmboviţa : de la organ la o beţie cu
libertate : o istorie sentimentală şi anecdotică a unui fenomen de presă / George
Coandă, Lucian Grigorescu. - Târgovişte : Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-12-1
070(498) Dâmboviţa
CIP 2009-5024

05 Reviste cu caracter general
80 - MANOLESCU, OANA. Amestec şi combinaţie / Oana
Manolescu. - Bucureşti : Privirea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1936-03-1
050(498) Prietenul albanezului"2002/2009"
CIP 2009-3504

85 - HANGIU, ION. Presa românească de la începuturi până în
prezent : dicţionar cronologic / Ion Hangiu ; pref.: Ion Hangiu. - Bucureşti :
comunicare.ro, 2008vol.
ISBN 978-973-711-163-0
Vol. 2 : 1917-1944. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-711-165-4
81'374.2:070(498)=135.1
CIP 2008-18093

26

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

86 - Portret în oglindă la 20 de ani. - Bucureşti : Viaţa Medicală
Românească, 2009
ISBN 978-973-160-029-1
070(498) Viaţa medicală
CIP 2009-4138
87 - VIDA, CLAUDIA-LUCIA. Aspecte lingvistice în stilul
publicistic / Claudia Vida. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-31-5
070:81
CIP 2009-4984
88 - VOLCU, ION. Dicţionarul presei brăilene / Ion Volcu. - Brăila :
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1871-30-1
070(498 Brăila)
CIP 2009-4266
087.5 Publicaţii pentru copii
89 - 365 de fabule. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-041-3
087.5
82-191=135.1
CIP 2009-4323
90 - 365 de întrebări şi răspunsuri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-042-0
087.5
CIP 2009-4322
91 - 500 de curiozităţi despre animale. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-040-6

27

CIP

92 - Ali Baba şi cei 40 de hoţi / poveste orientală. - Bucureşti : Crist-1,
2009
ISBN 978-973-1800-38-7
087.5
CIP 2009-4617
93 - Alladin şi lampa fermecată / poveste din folclorul arab. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-35-6
087.5
CIP 2009-4614
94 - Amnarul fermecat. - Bucureşti : Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-39-4
087.5
CIP 2009-4618
95 - ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Degeţica / H. C. Andersen ;
trad. şi adaptare: Mariana Crăciun. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard,
2009
ISBN 978-973-1995-48-9
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2009-4774
96 - Animale domestice : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-5-8
087.5:636
CIP 2009-5479
97 - Animale sălbatice : set de planşe. - Tecuci : Grapho Press, 2009
ISBN 978-973-88943-6-5
087.5:591.5
CIP 2009-5476
98 - Ascultă animalele. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-054-3

087.5:59
CIP 2009-4324
087.5:59

CIP 2009-4325

28

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

99 - BĂLĂNESCU, CLAUDIA. Vestitorii primăverii : carte de colorat /
Bălănescu Claudia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
ISBN 978-973-142-217-6
087.5
CIP 2009-4767
100 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale de la fermă. - Chiajna :
Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-050-5
087.5:59
CIP 2009-4326
101 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Australia,
America şi de la Poli. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-053-6
087.5:59
CIP 2009-4327
102 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Europa, Africa şi
Asia. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-052-9
087.5:59
CIP 2009-4328
103 - Cartea mea cu abţipilduri despre animale din oceane, mări,
râuri şi lacuri. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-051-2
087.5:59
CIP 2009-4329
104 - Cartea spionilor : o enciclopedie a spionajului / trad.: Alexandra
Ghiţă ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-172-3
087.5
CIP 2009-4913

29

CIP
105 - Castelul groazei. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-060-4
087.5
82-93-32=135.1

CIP 2009-4330
106 - Caută animalele şi recordurile lor. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-033-8
087.5:59
CIP 2009-4331
107 - Caută în cartea terorii. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-037-6
087.5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4332
108 - Caută în castelul medieval. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-036-9
087.5
82-93-32=135.1
CIP 2009-4333
109 - Caută în corpul uman. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-034-5
087.5:61
CIP 2009-4334
110 - Caută în Egipt. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-035-2
087.5
CIP 2009-4335
111 - Cei trei purceluşi : carte de colorat / repovestită după o poveste
populară de Loredana Ştefan. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-47-2
087.5
CIP 2009-4771

30

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

31

112 - Cenuşăreasa / trad. şi adapt.: Mariana Crăciun. - Ed. a 3-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-55-7
087.5
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4586

118 - CRĂCEA, ELENA. Odiseea : repovestită pentru copii / Homer ;
repovestitor: Elena Crăcea. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-44-1
087.5
821.14'02-1(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4604

113 - CHAPMAN, KEITH. Fifi şi floricelele : Copiază şi colorează /
Keith Chapman. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
ISBN 978-973-1912-20-2
087.5
CIP 2009-4355

119 - Crăiasa Zăpezii / trad. şi adapt.: Mariana Crăciun. - Ed. a 2-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-54-0
087.5
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-4514

114 - CHAPMAN, KEITH. Fifi şi floricelele : Învaţa cu mine cuvinte! /
Keith Chapman. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
ISBN 978-973-1912-19-6
087.5
CIP 2009-4354
115 - COLLODI, CARLO. Pinocchio / Carlo Collodi. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-30-1
087.5
CIP 2009-4609
116 - Colorează cu Tom şi Jerry / trad.: Corina Gâdiuţă. - Bucureşti :
Erc Press, 2009
ISBN 978-973-157-499-8
087.5
CIP 2009-4864
117 - Coşuleţul cu legume : carte de colorat. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-350-1
087.5
CIP 2009-3746

120 - CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi : carte de colorat / Ion
Creangă. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-41-0
821.135.1-93-34
087.5
CIP 2009-4248
121 - CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi / Ion Creangă. - Ed. a 3-a. Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-58-8
821.135.1-93-34
087.5
CIP 2009-4905
122 - Creaturi mitologice. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-029-1
087.5:398.4
CIP 2009-4336
123 - Cursa cu surprize a lui Fulger McQueen / trad.: Julia Kretsch. Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-519-178-5
087.5:811.111(075.4)
CIP 2009-5371

32

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

124 - DOSA, DANIELA. Mamifere din ogradă / Daniela Dosa, Ştefania
Udrea. - Bucureşti : Tehno-Art, 2009
ISBN 978-973-1842-65-3
087.5:636
CIP 2009-4969
125 - Ferma : (răsfoieşte şi ascultă). - Deva : Editura Crişan, 2009
ISBN 978-606-508-041-6
087.5
CIP 2009-4769
126 - GRIMM, JACOB. Albă ca Zăpada / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-34-9
087.5
CIP 2009-4613
127 - GRIMM, JACOB. Fluierul fermecat / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-37-0
087.5
CIP 2009-4616
128 - GRIMM, JACOB. Scufiţa Roşie / Fraţii Grimm. - Bucureşti :
Crist-1, 2009
ISBN 978-973-1800-31-8
087.5
CIP 2009-4610
129 - În dar de ziua ta : carte de citit şi colorat creată de copii. - Reşiţa :
Pro Marketing, 2009
ISBN 978-606-8022-02-4
087.5
CIP 2009-4585

33

CIP

130 - KIPLING, RUDYARD. Cartea junglei : carte de colorat /
Rudyard Kipling ; repovestitor: Loredana Ştefan. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Editura
Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-46-5
087.5
821.111-93-34=135.1
CIP 2009-4775
131 - Legende cu dragoni şi uriaşi. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-031-4
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4337
132 - LUPAŞCU, SIMONA. Dicţionar ilustrat în limbile : română,
engleză, franceză, germană, maghiară / Simona Lupaşcu. - Brăila : Impressaria,
2009
ISBN 978-973-88081-6-4.
81'374.8=00
087.5
CIP 2009-4720
133 - Maşini şi camioane. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-049-9
087.5:621
CIP 2009-4338
134 - Mituri şi legende. - Chiajna : Girasol, 2009
ISBN 978-606-525-032-1
087.5
82-93-34=135.1
CIP 2009-4339
135 - MÓRA FERENC. Zengő ABC / Móra Ferenc. - Sângeorgiu de
Mureş : Editura Hoppa!, 2009
ISBN 978-973-151-064-4
087.5
CIP 2009-3871

Plastilina : modelează cu plastilină.34 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 136 .Bucureşti : Incognito Media. 2009 ISBN 978-606-525-059-8 087. .1 CIP 2009-4250 141 . Primul meu album cu animale / Diana Rotaru. Bucureşti : Crist-1.Bucureşti : Editura Coresi.5 CIP 2009-4612 35 CIP 142 .5 CIP 2009-3801 143 .5 CIP 2009-4635 138 . graf. ISBN 978-973-137-145-0 821.Prietenii pădurii : (cu 3 figurine).Ed.5 82-93-34=135. . . 2009 ISBN 978-973-1754-54-3 087.PERRAULT.NICOLAE. 2009 Bibliogr. Colorează cu Dovlecel / Irina Nicolae . 2009 Index. ne jucăm. MICHIELA. 2009 ISBN 978-606-92065-0-8 087. Minte sănătoasă în corp sănătos / Michiela Poenaru.135.Deva : Editura Crişan.Ed.Bucureşti : Editura Coresi. 2009 ISBN 978-606-508-040-9 087.Chiajna : Girasol.874 CIP 2009-3428 137 . . .Chiajna : Girasol. . Cenuşăreasa / Charles Perrault. CHARLES.95 CIP 2009-3807 144 .5 139 .Bacău : Grafit. . . colorăm / Ioana-Dana Purcaru. IRINA MARIANA. MARIANA-RAMONA.5:613. 2009 ISBN 978-606-525-039-0 087. CHARLES. . IOANA-DANA. ISBN 978-973-20-1257-4 087.5 CIP 2009-3892 147 .1-91-93-84 398. 2009 ISBN 978-973-608-967-1 087. . .: Iulian Pena.POENARU.PERRAULT.5 82-93-34=135.Oradea : Primus.5 CIP 2009-4611 CIP 2009-4770 145 . Elena Pavel. Motanul încălţat / Charles Perrault. MICHIELA. 2009 ISBN 978-973-1800-32-5 087.5 CIP 2009-4147 . rev.Chiajna : Girasol. DIANA.5 CIP 2009-4251 146 .1 CIP 2009-4252 140 . Anca-Daniela Tăut. Bucureşti : Crist-1.91(498) 087.Prinţesele dansatoare. departe ajunge : antologie de proverbe şi zicători pentru copii / Michiela Poenaru. 2009 ISBN 978-973-1800-33-2 087. 2009 ISBN 978-606-525-038-3 087.ROTARU. .PURCARU. a 4-a.POENARU. Ghicitori pentru cei mici / Mariana-Ramona Niulaş.NIULAŞ.Bucureşti : Teora. 2009 ISBN 978-973-1975-12-2 087. a 4-a.Petrecere în casa păpuşii. Învăţăm.5 372. Cine se scoală de dimineaţă.

. 2009 ISBN 978-606-525-046-8 087. 2009 ISBN 978-973-8954-40-3 087..6)=135.Chiajna : Girasol.1 372.Baia-Mare : Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori".5 CIP 2009-4255 157 .Bucureşti : Crist-1.Chiajna : Girasol.Tom şi Jerry : 3.5 CIP 2009-4615 37 CIP 154 .5 CIP 2009-4866 152 .6.1-93-34(0. LOREDANA.5:656. LOREDANA.5:356.2.Bucureşti : Erc Press.1-91-34(0.19 CIP 2009-4254 156 . . .135. 2009 ISBN 978-973-1995-52-6 087.ŞTEFAN. 2009 ISBN 978-606-525-043-7 087.Ed.5 CIP 2009-5335 .1.Chiajna : Girasol. 2009 ISBN 978-973-1995-53-3 087.ŞTEFAN. Lumea copiilor / Vlasin Anuţa.VLASIN.Uimitoarea carte despre dinozauri.Uimitoarea carte despre recordurile animalelor. 2009 ISBN 978-606-525-047-5 087.046. 2009 ISBN 978-606-525-044-4 087. .5 CIP 2009-4865 153 .6) CIP 2009-4908 150 . 2009 ISBN 978-973-157-502-5 087.5 821. a 3-a.131 CIP 2009-4257 159 .5 821.: Corina Gâdiuţă. . ANUŢA.Uimitoarea carte despre corpul meu.ŞTEFAN.133.Constanţa : Editura Eduard. Bucureşti : Erc Press.5:61 CIP 2009-4253 155 .086.: Corina Gâdiuţă.5 821. 2009 ISBN 978-973-157-500-1 087. Bucle aurii şi ursuleţii : carte de colorat / repovestită de Loredana Ştefan .: Petshop Box Studio. Frumoasa şi Bestia : carte de colorat / repovestită de Loredana Ştefan. . Sudoku! / trad. 2009 ISBN 978-973-1800-36-3 087.Tom şi Jerry : joacă-te şi colorează! / trad.Ed.135.6) CIP 2009-4907 149 .Chiajna : Girasol. Bucle aurii şi ursuleţii / repovestită de Loredana Ştefan.Uimitoarea carte despre Egipt. il.Uimitoarea carte despre piraţi.046.Ţăranul şi cei trei feciori.Chiajna : Girasol. LOREDANA.874 CIP 2009-4772 151 .1-91-34(0. 2009 ISBN 978-606-525-045-1 087. . .26 CIP 2009-4256 158 .Constanţa : Editura Eduard. .Chiajna : Girasol. 2009 ISBN 978-606-525-048-2 087. . 2009 ISBN 978-973-1995-50-2 087.5:568. . a 3-a.046.. . .Constanţa : Editura Eduard.36 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 148 .5:59 CIP 2009-4258 160 . .Uimitoarea carte despre pompieri.

. 2009 Bibliogr. RÉGINE. BARBARA HAND. ISBN 978-973-8909-39-7 Vol.PROLEMEU. ZODIVITA.BĂLĂCEANU-STOLNICI.RUDHYAR.52 CIP 2009-4560 1 FILOZOFIE 161 . STANISLAS de. .Cluj-Napoca : Grinta. Ştiinţa numerelor / Papus (dr. şi bibliografie de Alexandru Boboc. .4 CIP 2009-4800 167 .121 CIP 2009-3849 163 . W.ISBN 978-973-8909-38-0 Vol. 2009 ISBN 978-973-86563-1-4 133 CIP 2009-5046 165 . 2 : Arcanele magiei. O mandala astrologică : ciclul transformărilor şi cele 360 de faze simbolice ale sale / Dane Rudhyar . . . trad. Magdalena Berescu.2009. 2009 ISBN 978-973-1701-46-2 133 CIP 2009-5563 168 .2009. . trad. Şarpele Genezei / Stanislas de Guaita. Tetrabilos / Claudius Prolemeu .ISBN 978-973-8909-16-8 13 CIP 2009-3486 162 . CONSTANTIN. . postf. GEORG WILHELM FRIEDRICH. 2009 ISBN 978-973-111-108-7 133.Bucureşti : Zeda. GÉRARD.Iaşi : Esoteris. ISBN 978-973-111-103-2 133. trad.Bucureşti : Teora.Cluj-Napoca : Pro Philosophia.: Crăciun ElenaSimona.SAINTE-ARNAULD. trad. Talpalatnyi univerzum / Balogh Brigitta. DANE. CLAUDIUS. Hegel . trad. Filozofia culturii. Viaţa lui Isus / G. 2009 ISBN 978-973-87781-9-1 1(091) CIP 2009-4841 164 . 1 : Templul umbrelor.Bucureşti : Herald. Bucureşti : Nemira. . Gândirea magică : geneză şi evoluţie / Constantin Bălăceanu Stolnici. Encausse) .CLOW. Fenomenologia spiritului : prefaţă . Dincolo de graniţele mentalului uman : corespondenţe spirituale / Zodivita Cosiis.ISBN 978-973-8909-15-5 Vol.: George Scrima.2009. Alchimia celor nouă dimensiuni / Barbara Hand Clow cu Gerry Clow.ENCAUSSE. . 2009 ISBN 978-973-143-335-6 133.: Claudiu Pănculescu.: Radu-Claudiu Canahai. 3 : Problema răului. . .COSIIS. F.52 CIP 2009-5262 170 .38 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 39 13 Filozofia spiritului. .Bucureşti : Herald..Bucureşti : For You. 2009 ISBN 978-973-20-1088-4 133(510) CIP 2009-5083 .HEGEL. 2009 ISBN 978-973-126-144-7 130. Feng Shui : cum să trăiţi în armonie cu ceea ce vă înconjoară / Régine Sainte-Arnauld . . Ocultism 166 .5:511 CIP 2009-2434 169 . . note. 2009vol. . 2009 ISBN 978-973-111-102-5 133.GUAITA.Bucureşti : Herald.BALOGH BRIGITTA.

J. ISBN 978-973-571-891-6 14(420) Locke. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Grinta.FERENCZ-FLATZ. Bucureşti : Editura ALL. trad.R. Locke / Dunn John .. 929 Heidegger. 929 Collingwood. CHRISTIAN. Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi : fenomenologia situaţiei şi critica heideggeriană a conceptului de valoare / Christian Ferencz-Flatz. însoţite de comentarii / Michael Streeter .WISEMAN. 2009 ISBN 978-973-27-1777-6 14(420) Collingwood. 2009 Bibliogr. Ştiinţa bizarului / Richard Wiseman. 929 Locke.Craiova : Aius PrintEd.STREETER.: Teodor Gugiu.DANIEL. CIP 2009-4262 179 . ISBN 978-973-50-2427-7 14(430) Heidegger.Bucureşti : Litera Internaţional.Bucureşti : Herald. 2009 Bibliogr. ALFRED JULES. Bucureşti : For You. 2009 Bibliogr.65 CIP 2009-3344 172 . .D. Criza umanităţii şi filosofia (şi alte scrieri) / Edmund Husserl .HUSSERL.G.MUSCĂ.R. postf.DUNN. Între istorie şi filosofie : sistemul lui R. . Index ISBN 978-973-571-890-9 14(420) Hume. ISBN 978-973-1780-83-2 14(38) Aristoteles 111. J.M. 929 Hume. a 2-a. trad. LUCIAN. şi bibliografie de Alexandru Boboc. Bucureşti : Editura ALL. . Hume / Ayer A.J.40 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 41 171 . Încercare asupra gândirii româneşti : schiţa unui profil istoric / Vasile Muscă. . 2009 ISBN 978-973-111-100-1 141. G.M. . .G. RICHARD.5 296. . rev. JOHN. CIP 2009-5226 174 .: Cristina Tache. 2009 ISBN 978-973-126-145-4 14(498)(091) CIP 2009-3848 . Cluj-Napoca : Grinta.: Irina Tofan.12 929 Aristoteles CIP 2009-5761 178 . Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel / Lucian Cherata. 2009 ISBN 978-973-675-595-8 133. .331. MICHAEL. CIP 2009-5223 14 Sisteme filozofice 173 .CHERATA. VASILE. 2009 Bibliogr. trad. CONSTANTIN.529 CIP 2009-4506 176 . Index. 2009 ISBN 978-973-1701-45-5 133 CIP 2009-5564 177 .Ed. EDMUND. SERGIU.Bucureşti : Humanitas. CIP 2009-4047 175 . Collingwood / Sergiu Bălan.Bucureşti : Editura Academiei Române. Profeţiile lui Nostradamus : o selecţie a celor mai incitante preziceri ale profetului.BĂLAN. ISBN 978-973-126-143-0 14 CIP 2009-3847 180 . trad.D.AYER. Kabala şi literatura aramaică / Constantin Daniel. note.

9 CIP 2009-4747 190 . ANNE. .BÓCSA ÉVA. . Adolescenţa : dincolo de mituri / Delia Mariana Ardelean. Din gândirea înţelepţilor lumii / Ştefan Nemecsek.ALLEN.2009.Bucureşti : Meteor Press. 2009 2 vol.2009.Bibliogr. . Bucureşti : Editura ALL.ŢURLEA.Bibliogr.2009. .Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. Cum să duceţi lucrurile la bun sfârşit : arta productivităţii fără stres / David Allen . ISBN 978-973-677-150-7 159. .R.2009.ISBN 978-973-88752-6-5 Vol. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-20-1093-8 159. Wittgenstein on language. Memoria : dialogul omului cu pământul / Alexandru Andraşanu.2009. . 2.Bucureşti : Teora. . .Sinaia : Amanda Edit. trad. .7 CIP 2009-4208 189 .922 CIP 2009-4316 . ISBN 978-606-536-005-1 159. Petroşani : Focus. 2009 Index.923.ISBN 978-606-8017-14-3 Vol.L.Bibliogr. . Ghidul succesului pentru leneşi / Marc Allen. trad. CIP 2009-5225 183 .9 CIP 2009-5767 187 .L. 2. Bucureşti : Curtea Veche Publishing. MARK. . .ISBN 978-606-8017-15-0 Vol. 1. 929 Descartes.922. Odile Dupuy.: Antoniu Irinel. SORELL. Joelle Gamet. . trad. DELIA MARIANA. 2009 Bibliogr. trad. Cum să aveţi autoritate în faţa copilului / Anne Bacus . ISBN 978-973-669-760-9 159.2009.2 CIP 2009-5573 186 . ISBN 978-973-88752-5-8 Vol.ALLEN.: Cristina Marinela Barbu.ISBN 978-973-88752-7-2 14(100):929 CIP 2009-5744 182 .ANDRAŞANU.Bibliogr.: Teodor Gugiu.Bucureşti : Ars Academica.ISBN 978-606-8017-16-7 14(436) Wittgenstein. Psihologia dezvoltării umane / Bócsa Éva. . 2009 ISBN 978-606-8041-05-6 159. 2009 4 vol. 929 Wittgenstein. . . ŞTEFAN.NEMECSEK. .BACUS. Descartes / Sorell Tom .R. ISBN 978-973-728-339-9 159. Fii fericit! Descoperă tot ce trebuie să ştii pentru a avea o viaţă fericită / Tal Ben-Shahar . 2009 Index. .ARDELEAN.Bibliogr.922. . Braşov : Mix.: Mădălina Prodan. . .42 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 181 .ISBN 978-606-8017-13-6 Vol.Vulcan : Realitatea Românească. 2009 ISBN 978-973-8471-83-2 159.TOM. 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-973-571-892-3 14(44) Descartes.BEN-SHAHAR. George Lăzăroiu.8 CIP 2009-3777 188 . 3.9 CIP 2009-3898 CIP 43 185 . DAVID F. 4. .9 Psihologie 184 . 1. MARIN. CIP 2009-3859 159. logic and communication / Marin Ţurlea. TAL. ALEXANDRU. ISBN 978-606-8017-12-9 Vol. .Bibliogr. .

2009 Bibliogr. .7 CIP 2009-4517 . MARIUS. .Bucureşti : Enciclopedia RAO.BOURBEAU.COVEY.).Cunoaşterea psihologică a copilului : premiză a adaptării şcolare : ghid pentru profesorii de pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / Bonchi Elena (coord. 2009 Bibliogr.CIUNCU.Bucureşti : Editura Nouă.CIALDINI. TINCA. EVI.2 CIP 2009-3548 198 . Copilul meu este (aproape) adolescent : putem afla nevoile şi dificultăţile sale.6 CIP 2009-3535 199 .923.961 CIP 2009-4490 194 . Covey . 2009 ISBN 978-973-1859-37-8 159. analizându-se scrisul şi desenele / Evi Crotti.Ed. Psihologia persuasiunii . trad. Dezvoltarea psihicului unei persoane cu handicap neuromotor văzut prin prisma clarvederii : tratat de vindecare a spasticilor / Marius Cioancă. Autismul infantil : metode de diagnosticare precoce şi terapii comportamentale / Graţiela Ciuncu. trad. Alberto Magni .CREŢU. Boroş Denisa. ISBN 978-973-8987-84-5 159. Minea Iuliana.2 CIP 2009-5671 192 .9 CIP 2009-3596 193 . LISE. ISBN 978-973-52-0564-5 159. .7 CIP 2009-5611 200 . . Index ISBN 978-973-571-904-3 159. . .963.37 CIP 2009-3599 197 . .: Michael J.77 CIP 2009-4553 195 . Bîrle Delia. ISBN 978-973-759-751-9 159. Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înşine / Lise Bourbeau . Psihologia vârstelor / Tinca Creţu. . 2009 ISBN 978-973-724-218-1 159.923. Despre frici şi credinţe / Lise Bourbeau . Benton .9:316. ROBERT B. . a 9-a.Timişoara : Mirton. STEPHEN. . 2009 ISBN 978-973-1859-34-7 159.Bucureşti : Ascendent.922. 2009 ISBN 978-973-46-1358-8 159. de Gina Argintescu-Amza. Index. 2009 Bibliogr. Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii / Stephen R.Bucureşti : ALLFA.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. a 3-a.44 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 191 .: Carmen Muşat Coman. Cialdini . 2009 Index.: Radu Gâdei.: Doina Anghel.825 CIP 2009-3710 CIP 45 196 . LISE. .Cele şaptezeci de mari mistere ale lumii naturale / coord. GRAŢIELA. 2009 Bibliogr.922. rev. trad.: Oana Cristea. trad. ISBN 978-973-8495-47-0 159.totul despre influenţare : amplifică-ţi puterea de convingere şi învaţă să te aperi de manipulare / Robert B.Ed.BOURBEAU. .Bucureşti : Business Tech International Press.Bucureşti : Ascendent. ISBN 978-973-717-351-5 159. 2009 Bibliogr. trad.922 615.CIOANCĂ.Bucureşti : Editura ALL. Dana Hădăreanu. trad.922.Iaşi : Polirom.CROTTI.: Mihaela Budui.

2009 ISBN 978-973-1859-36-1 159.9 CIP 2009-3714 210 . Cum să fii sexy / Carmen Electra. Despre testarea psihologică auto / Carmen Ionescu. CARMEN. KATHLEEN. . SPENCER.LUDEMAN.2 CIP 2009-4792 209 .923. a 2-a. Introducere în psihologia comunicării / Matei Georgescu.Piteşti : Paralela 45.Bucureşti : House of Guides. . trad.46 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 201 . Ed.956:51 CIP 2009-3873 211 . ISBN 978-973-669-756-2 159. .: Doina Anghel.953. ELENA.2 396 CIP 2009-4457 202 .Bucureşti : Curtea Veche Publishing. Compendiu de psihologie generală : sinteze / Gurlui Ileana. FRANK. MATEI. Eşti estenuat? .Ed. 2009 Index. Sindromul masculului alfa / Kate Ludeman. Andra Gabriela Stan. Cine mi-a luat Caşcavalul? / Spencer Johnson .8) CIP 2009-4396 204 .GOLDMAN. ROBERT.IONESCU.Bucureşti : Ascendent.Pune capăt epuizării şi simte-te minunat din nou / Frank Lipman.LIPMAN. . . trad.Bucureşti : Curtea Veche Publishing.ELECTRA.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". de Lucian Popescu. . ILEANA. KATE.9 CIP 2009-5142 CIP 47 206 . a 2-a.922. Comunicarea relaţională pe înţelesul celor mici / Kathleen Geerlandt.923. 2009 ISBN 978-606-513-071-5 159. Jacques Salomé . 2009 ISBN 978-973-728-379-5 159.Bucureşti : Edit Moroşan.: Marius Chitoşcă. .GEERLANDT. .GEORGESCU.Bucureşti : House of Guides. cu Sheryl Berk .923. trad.2 CIP 2009-3827 .922.9. .JOHNSON.LUCAN.Bucureşti : Meteor Press. 2009 ISBN 978-973-1862-54-5 159. Rolul intuiţiei în învăţarea matematicii la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică / Elena Lucan.GURLUI. 2009 ISBN 978-973-163-405-0 159. MELISSA. Iubeşte-l sau lasă-l / Melissa Heckscher. 2009 ISBN 978-973-8986-72-5 159.Suceava : Editura George Tofan. trad. 2009 ISBN 978-973-669-762-3 159. .77(075. 2009 ISBN 978-973-47-0606-8 159. Eddie Erlandson . trad. Exerciţii pentru creier : strategii antiîmbătrânire pentru superputere mentală / Robert Goldman împreună cu Lisa Berger şi Ronald Klatz .7 CIP 2009-5672 203 .: Adriana Ciorbaru. .Ed. 2009 Index ISBN 978-973-669-755-5 159. . .HECKSCHER. 2009 ISBN 978-606-513-072-2 159.Bucureşti : Curtea Veche Publishing.: Elena-Alina Stamate.072:656 CIP 2009-3903 208 .3 CIP 2009-3825 205 . a 3-a.9:316. CARMEN.1 CIP 2009-3713 207 .

În zarea nemuririi / Prentice Mulford . a 2-a. trad.: Anca Buja.: Ioana Maria Novac.: Graal.Bucureşti : Aramis Print.Bucureşti : Elena Francisc Publishing. 2009vol. .Bucureşti : Dharana. Fundamentele psihologiei : mecanisme informaţional-operaţionale / Olga Domnica Moldovan.923.9:504 CIP 2009-4900 218 . J.RAFAILĂ.D. ELENA. ISBN 978-973-752-354-9 Vol.2009.ISBN 978-973-752-355-6 159.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. Educarea creativităţii la vârsta preşcolară / Elena Rafailă.MOLDOVAN. Reclamaţii către Univers : ghid ajutător pentru împlinirea viselor / Bärbel Mohr.MOSER. IVAN. trad. ISBN 978-973-679-627-2 159. 2009 ISBN 978-973-707-272-6 159.MOSCOVICH. GABRIEL.942 241. . PRENTICE.MEYER.48 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 212 . trad. 2009 ISBN 978-973-1812-24-3 159. . Introducere în psihologia mediului / Gabriel Moser . Femeile şi banii : controlează-ţi propriul destin / Suze Orman . 1. SUZE.4:159.MORENO.Bucureşti : Amaltea. . .2 CIP 2009-5502 .954.3:373. . 2009 ISBN 978-973-669-754-8 159. Bucureşti : Editura Trei.9 CIP 2009-5640 CIP 49 217 . THICH.: Alexandru E.923. OLGA DOMNICA.Bucureşti : Litera Internaţional. 2009 ISBN 978-973-88368-3-9 159.923. trad.: Bogdan Mihăilescu. .Iaşi : Polirom. metoda de grup şi spontaneitate / J. Scrieri fundamentale : despre psihodramă. BÄRBEL. . .ORMAN. Mintea ta sub asediu : câştigă bătălia ce se poartă în mintea ta / Joyce Meyer . .Ed. trad. . Dana Bălaş Timar. de Monica Salvan.MOHR. trad. M. .Bucureşti : Curtea Veche Publishing. Furia : înţelepciune pentru potolirea flăcărilor / Thich Nhat Hanh .: Florenţa Oprişan.923. Russu.MULFORD.7 37. . . L. 2009 ISBN 978-973-162-042-8 159. 2009 Bibliogr. JOYCE. 2009 ISBN 978-973-675-598-9 159.445 CIP 2009-3893 215 .2 396 CIP 2009-4167 221 . L.Bibliogr.Timişoara : ESP System.2 CIP 2009-4621 220 . 2009 Bibliogr.9 CIP 2009-3720 216 .015. 2009 ISBN 978-973-8975-28-6 159.955 CIP 2009-4098 219 . Marea carte a minţii / Ivan Moscovich . Moreno. trad.2 CIP 2009-3826 213 .922.2 CIP 2009-4177 214 .NHAT HANH. Index ISBN 978-973-46-1340-3 159.

trad. 2009 Bibliogr. Dacă nu reuşeşti din prima. Introducere în psihofiziologie : integrarea neuroendocrină / Corneliu Stanciu. 2008 / Maria Anca (coord. JANIS ABRAHMS. . 2009 ISBN 978-973-8495-49-4 159. Cum să aveţi un copil atent şi concentrat / dr.2 CIP 2009-5436 225 . Creativitatea @ Muncă / S. .: Sanda MihăescuCîrsteanu. . trad. şi adapt.1 CIP 2009-5084 230 .7 37.Ed. RICHARD N. .SCHLOSS. 2009 ISBN 978-973-7881-47-2 159. . ISBN 978-973-20-1090-7 159.87:611. . 2009 Bibliogr.922.UZUNOV.9 CIP 2009-4798 231 .IQ / Ken Russell. Schloss .STANCIU.Bucureşti : Editura Trei.THOMAS.954. Gilles Azzopardi . 2009 ISBN 978-973-88817-5-4 159. Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare : conferinţă naţională cu participare internaţională : Cluj-Napoca. trad. Cum funcţionează incredibilul corp uman / Richard Walker . .SPRING.8+611.922.: Mihai-Dan Pavelescu. Cluj-Napoca). Teste de inteligenţă .: Graal. trad.WALKER.RAMACHANDER.9. Conferinţă Naţională (2008 .Bucureşti : Rosetti Educational.4 CIP 2009-4293 223 .018. Liviu Marcoci. a 2-a.SECARĂ. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Meteor Press. 2007vol. DAVID P. Jacques Thomas. KEN. CORNELIU.Bucureşti : Tracus Arte. S.963. După aventură : cum să vindecăm durerea şi să restabilim încrederea când un partener a fost infidel / Janis Abrahams Spring şi Michael Spring .: Magda Xenofont. .9 CIP 2009-3719 . .).ClujNapoca : Presa Universitară Clujeană.Ed. Ramachander .: Ioana Bădulescu.91 575. OTILIA. cumpără această carte! / David P.923(063) CIP 2009-5216 229 .Bucureşti : Nemira Publishing House.1 CIP 2009-4489 CIP 51 227 .Bucureşti : Business Tech International Press.: Carmen Ardelean. Pariul proprietăţii : sfaturi esenţiale pentru câştigători / Mircea-Eduard Uzunov.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". . neuroştiinţe.072:159. . ISBN 978-973-163-433-3 159.923. 2009 ISBN 978-606-92087-7-9 159. terapie / Otilia Secară. 2009 ISBN 978-973-675-590-3 159.TENDINŢE MODERNE ÎN STIMULAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE.Bucureşti : Litera Internaţional. 2009 Bibliogr. rev.95 CIP 2009-3899 224 . ISBN 978-973-728-185-2 Vol.ISBN 978-973-728-376-4 159. Creierul social : autism.Bucureşti : Teora. ISBN 978-973-610-868-6 159.RUSSELL. a 6-a.50 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 222 . trad. MIRCEA-EDUARD. Philip Carter . . JACQUES.4 CIP 2009-5500 228 . trad. 2. ISBN 978-973-707-278-8 159.2009 .37 CIP 2009-5438 226 .

Profeţii relativismului moral / Tereza-Brânduşa Palade.: Magda Xenofont . trad. TEREZA-BRÂNDUŞA. . Misterioasa putere a gândurilor / Martin Schott.PALADE. RAE B. 2009 Bibliogr. Cunoaştere şi acţiune : paradoxele raţionalităţii / Eugenia Udangiu.MALEBRANCHE. 2009 Bibliogr.3 159.2009 .: Iuliana Enache. . NEAGU. DAVID.UDANGIU. . şi note: Marius Motogna. Cum să cucereşti femeile : ghid practic de seducţie / Mario Luna .: Ilinca Halichias.9 CIP 2009-3476 53 CIP 237 . 2009 Index ISBN 978-973-50-2445-1 165 930 CIP 2009-3927 235 .52 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 232 .Bacău : EduSoft. De ce mint copiii : cum pot încuraja părinţii sinceritatea / Paul Ekman . Teoria cunoaşterii 233 .SCHOTT.ATANASIU. ISBN 978-606-510-406-8 165.922. . Există istorie adevărată? : Despre "relativitatea generală" a istoriei : eseu de epistemologie / Neagu Djuvara. . MARTIN.MCNALLY. MARIO.Bucureşti : Editura Trei.Bucureşti : IRI. Bucureşti : Humanitas. ed. 2009 ISBN 978-973-8495-46-3 159.Craiova : Universitaria. Index. 2009 ISBN 978-973-141-111-8 165.723 CIP 2009-5020 236 . PAUL. Chiar şi vulturii au nevoie de un imbold : învaţă să te avânţi spre înălţimi într-o lume în schimbare / David McNally ..Oradea : Făclia. EUGENIA.Bibliogr. trad. 2009 ISBN 978-973-87790-7-5 16 CIP 2009-3576 238 . ISBN (10) 973-8934-06-0 . .62 CIP 2009-3900 240 . ISBN (13) 978-973-8934-06-1 Vol. . ISBN 978-973-8848-74-2 17:2 CIP 2009-5035 .7 CIP 2009-5510 239 . NICOLAS de. ISBN 978-973-728-364-1 176 177. . ISBN 978-973-707-279-5 177. 2006vol. 2009 Bibliogr. . 3. Alegeri morale : o introducere în etică / Rae Scott B. Etică 16 Logică.: Ana-Maria Florea. trad.SCOTT.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. .63 CIP 2009-4080 17 Morală. Logica şi problemele ei / Adrian Atanasiu. studiu introd. Tratat de morală / Malebranche .EKMAN.Bucureşti : Business Tech International Press.Bucureşti : Editura Graal.LUNA.DJUVARA. . ADRIAN. trad. trad.ISBN 978-973-8934-95-5 16(076) CIP 2009-5056 234 .Bucureşti : Meteor Press.: Ramona Simuţ. . 2009 ISBN 978-973-7926-32-6 17 CIP 2009-4359 241 . 2009 Bibliogr.

notă introd. .HORVÁTH JAKAB. trad.07=135. 2009 ISBN 978-606-529-032-7 .HANDARIC. note şi postf. Bucureşti : Humanitas.Galaţi : Egumeniţa .1 CIP 2009-5540 .EHRMAN.Iaşi : Polirom.FAROS.: Ovidiu Lăzărescu. Cornelia Lucia Frişan . ARNAUD. 2009 ISBN 978-973-141-110-1 2 CIP 2009-4810 245 .5.Turda : Hiperborea.EGERIA. BART D. 2009 ISBN 978-973-1837-19-2 2 CIP 2009-4032 244 . . Alexandria : Cartea Ortodoxă. FILOTHEI. de Dan Batovici .DESJARDINS. Introducere în Vechiul Testament / Mihai Handaric.9:2 CIP 2009-4917 248 . . MIHAI. JOHN SCOTTUS. argument: sr. akik üdvözülnek vagy sokan / Horváth Jakab.54 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2 RELIGIE 242 .07 CIP 2009-4350 55 CIP 247 .07=135.07 CIP 2009-5327 249 . . Mitul bolii psihice / părintele Filothei Faros .: pr. José Raymundo de Melo.1 CIP 2009-5037 252 . N.BIBLIA. .: Veronica Godeanu . 2009 Index ISBN 978-973-50-2449-9 229. 2009 ISBN 978-973-165-000-5 22=511.Arad : Concordia. Kevesen vannak..Braşov : Kamala.HANDARIC. textului din lb.Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului.Oradea : Făclia. 2009 Bibliogr. tab. .8=135. 2009 ISBN 978-606-8025-14-8 22. (maghiară . Marcela Runcan . ISBN 978-973-8448-68-1 22. trad. 2009 ISBN 978-973-7747-90-7 225. trad. ISBN 978-973-8926-86-8 159. trad. Calea inimii / Arnaud Desjardins . Peregrinatio ad loca sancta : (itinerarium et Missa) = Pelerinaj la Locuri Sfinte : (itinerariu şi Liturghie) / Egeria . latină. 2009 Bibliogr. glosar şi bibliogr. studiu critic: pr.Arad : Concordia. cronologic: Cristina-Elena Ciubotaru. Evanghelia pierdută a lui Iuda : despre trădător şi trădat dintr-o nouă perspectivă / Bart D.07 CIP 2009-5328 250 .T. Index ISBN 978-973-46-1273-4 226. .Introducere în Biblie : istorisire. trad. trad. . Introducere în teologia Vechiului Testament / Mihai Handaric. . 2009 ISBN 978-973-1745-49-7 222/224. de Philip Johnston .Iuda : luptaţi pentru credinţă.: Kecseméthy István. teme şi interpretare / ed.ERIUGENA. Ehrman .Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. Comentariu la Evanghelia lui Ioan = Commentarius in Evanghelium Johannis / Ioan Scotus Eriugena . note.Cluj-Napoca : Koinónia.. 2009) Biblia / trad. MIHAI. 2009 ISBN 978-973-1745-48-0 222/224. . ed.: Liviu Gheorghe.1 CIP 2009-3929 246 .141 CIP 2009-3883 243 .: Adina Cobuz.: Dorin Pantea.07 CIP 2009-4279 251 .

Alberto Casasin. . Pomârleanu. 2009 ISBN 978-973-1788-30-2 2(100) CIP 2009-4340 262 . ISBN 978-973-1855-09-7 Vol. . Gheorghe Cristache. Mihai C. Studii asupra Evangheliilor / Dragomir Stancu.LOVAS ANDRÁS.Bucureşti : Printech. . 2009 ISBN 978-973-88992-2-3 22=135. . 2008vol. trad.JACOBS. CINDY.Religiile lumii / ed. pământenilor! / Maria Şandor. . 2009 ISBN 978-973-8980-47-1 227.Înnoire spirituală / Dinuţa Marin. ISBN 978-973-136-136-9 228 CIP 2009-5539 260 . Singur cu Dumnezeu / Don Potter .Bucureşti : Puzzle Works Publishing.Deva : Cetate Deva. 2009 Bibliogr.56 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 253 . trad. 2009 Index ISBN 978-973-599-357-3 2 CIP 2009-4809 258 . . Nicolae Timar.1 CIP 2009-4715 CIP 57 259 . .: Tomuleţ Liliana. Mozdulj rá : ez más! / Lovas András.: Tomuleţ Liliana.Lectio divina cu sfântul Paul / trad.MÁRTON ÁRON. de: ieromonah Benedict Stancu.07 CIP 2009-5325 256 . 2009 ISBN 978-606-521-261-9 2 CIP 2009-4945 254 .: Astrid Georgiana Stroe.ClujNapoca : Koinónia. DRAGOMIR.07 CIP 2008-3412 263 .Misterele Bibliei : noi perspective asupra unor vechi adevăruri / trad.: Emilio Lopez. .POTTER.1..: Oana Zamfirache. 2009 ISBN 978-973-1734-14-9 2 CIP 2009-5582 261 . Vincente Ponce. 2009 ISBN 978-973-165-001-2 2 CIP 2009-3938 257 . . de pr.Timişoara : Alfa Omega Publishing. Cluj-Napoca : Gedo. .Timişoara : Alfa Omega Publishing. Treziţi-vă. . Ioana Manuela Cristescu. 2009 ISBN 978-973-1963-03-7 2 CIP 2009-5329 . Mihai Pătraşcu.Bucureşti : România Liberă. . .. 5 : De la decapitarea lui Ioan Botezătorul până la sărbătoarea Înnoirii Templului.2009. . DON.ŞANDOR MARIA.Iaşi : Sapientia.ISBN 978-973-1855-49-3 226. trad. 2009 ISBN 978-973-1734-15-6 2 CIP 2009-5581 255 .Părinţii bisericii despre sfârşitul lumii : antologie / alc.Târgu-Mureş : Mentor.Bucureşti : Editura de Suflet. Manifestul reformei / Cindy Jacobs . Papság / Márton Áron.STANCU.

. de R..: Dumitru Popa. arhiepiscopul Bulgariei. M. 2009 Bibliogr.ISBN 978-973-1701-44-8 2(076. 3.931 CIP 2009-5736 273 . 2009 vol. . şi comentarii: pr.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.3 CIP 2009-5565 269 . îngrij. . ed. .2009.ANDREI CRITEANUL. Sineanu şi L.lucrare a iubirii şi dreptăţii dumnezeieşti / arhimandrit Serafim Alexiev . pref. bulgară: Gheorghiţă Ciocioi.Adventi tii de ziua a şaptea cred. 241. 2009 ISBN 978-606-529-039-6 .Bucureşti : For You. 236. .ARSENIE PAPACIOC. NEALE DONALD.Bucureşti : Editura Sophia . 1. a 3-a. mitropolit. trad. : o expunere biblică a celor 28 de puncte fundamentale de doctrină / trad. . Delia Gherman. arhimandrit. ISBN 978-973-136-138-3 252:281. .2009.Cluj-Napoca : Renaşterea.58 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 264 .Apostaza şi Antihristul : după învăţăturile sfinţilor părinţi / Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni. Canonul cel Mare / sfântul Andrei Cretanul.Ed.93 CIP 2009-5538 .ALEXIEV.2009. ISBN 978-606-529-033-4 .92 CIP 2009-3926 2009 ISBN 978-973-141-116-3 264-68:232. .: ieromonah Benedict Stancu. 2009 ISBN 978-973-1714-53-0 264-68:235. .95 CIP 2009-5551 267 .Acatistul Maicii Domnului. P. ISBN 978-973-8390-45-4 243 CIP 2009-3570 271 . ISBN 978-973-136-132-1 226.ISBN 978-973-1701-43-1 Vol.5. Răscumpărarea . Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. din lb.Bucureşti : Editura Sophia. 2009 Index ISBN 978-973-101-253-7 286. 2009 ISBN 978-973-86680-2-7.ANTONIE DE SUROJ. Alexandria : Cartea Ortodoxă. 2009 Bibliogr. . . Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan / Sfântul Teofilact al Bulgariei . SERAFIM. Conversaţii cu Dumnezeu / Neale Donald Walsch. S.WALSCH. Mici îndemnuri spre mântuire / arhimandrit Arsenie Papacioc . 2009 ISBN 978-973-136-131-4.THEOPHYLATOS. rusă: Adrian Tănăsescu-Vlas. 281.5000 de ani de rugăciune / ed. .. îngrij. din lb. îngrij. 2009 ISBN 978-973-136-135-2.Bucureşti : Editura Sophia.. 272 .Constanţa : Sfinţii Martiri Brâncoveni.07 CIP 2009-4950 265 . ed. Taina iubirii / mitropolitul Antonie de Suroj . . . . . 2. ISBN 978-973-1701-41-7 Vol. Oancea-Almaş. trad.51:231 CIP 2009-3670 23/28 Religie creştină 270 .3 Andrei Criteanul CIP 2009-3779 266 . st.Cluj-Napoca : Studia.3) CIP 2009-3329 CIP 59 268 .ISBN 978-973-1701-42-4 Vol. Alexandria : Cartea Ortodoxă. Desartovici.Bucureşti : Editura Sophia .

Grija faţă de om în gândirea patristică a primelor patru veacuri / Constantin Băjău. Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin / Cristina Benga.BASLWICK.5 CIP 2009-4823 276 .Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. 2009 ISBN 978-973-88880-7-4 235. CRISTINA. trad. ION. CONSTANTIN.Iaşi : Sapientia. 2009 ISBN 978-973-8980-49-5 282 Benedict XVI 929 Benedict XVI CIP 2009-5323 61 CIP 279 .Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. trad. JOHN.BAILEY.Papa Benedict al XVI-lea . ISBN 978-606-510-437-2 276 CIP 2009-5416 277 .Medgidia : Succeed Publishing.Piteşti : Paralela 45. Mângâietorul / Brian J. JACK O.Bucureşti : Editura Sophia.Bucureşti : Editura Sfântul Gheorghe-Vechi. trad.BEVERE. BRIAN J. Idealul educaţional în pedagogia creştină : Clement din Alexandria. . Bailey . 2009 ISBN 978-973-8191-95-2 268:22 CIP 2009-4407 278 . Cateheze despre sfântul Paul / Benedict al XVI-lea. 2009 Bibliogr.Oradea : Casa Cărţii. Ion Buga.Calea Mântuirii. papă. papă. .BENEDICT XVI.: Ionuţ Rădulescu.60 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 274 .Calea Crucii. prof.Iaşi : Presa Bună. 2009 ISBN 978-973-88745-2-7 252:281. 2009 ISBN 978-973-141-117-0 243:282 CIP 2009-5737 283 . de Tudor Soroceanu.3 CIP 2009-5071 275 .Craiova : Universitaria. Dumnezeu şi lumea : a crede şi a trăi în epoca noastră : o convorbire cu Peter Seewald / Joseph Cardinal Ratzinger . Judith K. Index ISBN 978-973-8998-56-8 265. ISBN 978-973-47-0611-2 235. Familia : o perspectivă creştină asupra căminului contemporan / Jack O. 2009 Bibliogr.CANAVAGGIO. . 2009 Bibliogr. .2 CIP 2009-3617 . . 7. . . .BĂJĂU. 2009 Bibliogr. . trad.: Nataşa Fabry. . 2009 ISBN 978-973-7996-23-7 231. . PIERRE. Nimeni nu a grăit vreodată ca Omul Acesta (In.BUGA.BENEDICT XVI. 2009 ISBN 978-973-141-115-6 243:282 CIP 2009-5735 284 . ISBN 978-973-136-130-7 28:371 276:371 CIP 2009-3669 280 .Oradea : Impact Media.BENGA.: Veronica Oniga.95 CIP 2009-3436 282 . Momeala Satanei / John Bevere . Balswick. Diavolul : însemnări pentru o viitoare diabologie / Pierre Canavaggio .2 CIP 2009-5260 281 . 46) / pr. Baslwick.

. ILARION. 2009 Bibliogr. Schisma cea mare : lucrare ştiinţifică / Ana-Cristina Dragomirescu.6 CIP 2009-3860 291 .3 Atanasie cel Mare 929 Atanasie cel Mare CIP 2009-5007 288 . MARIUS COSMIN. . ISBN 978-973-1904-77-1 273 CIP 2009-4175 293 . GEORGE.Bucureşti : Historia.Cluj-Napoca : Patmos.3 Chiril al Alexandriei CIP 2009-5008 289 .: Lucian Mic. ISBN 978-973-88994-0-7 264-941.Cele zece porunci sub atac / trad.62 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 285 . 2009 ISBN 978-973-141-114-9 243:282 CIP 2009-5734 286 .Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. Îndumnezeirea omului după sfântul Atanasie cel Mare / Chiriţă Marius Cosmin. . ISBN 978-606-8060-04-0 235. ANA-CRISTINA. .Ed. 2009 ISBN 978-973-1799-11-7 28 CIP 2009-5441 295 . Ghid pascal / Răzvan Codrescu . 2009 ISBN 978-973-8337-59-6 284(498.Craiova : PrintXpert.: Vasile Manea.Ed.CHIRIŢĂ.CLOULAS.Cartea rozariului. rev. RĂZVAN.CODRESCU. Index ISBN 978-973-1781-52-5 282 Iuliu II CIP 2009-5687 CIP 63 290 .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.3 CIP 2009-5182 . .: Gianina Floricel.Costeşti : Ars Libri. 2009 ISBN 978-973-1913-16-2 . . Sensul ascezei creştine / George Florovsky .: Angela Cişmaş. MARIUS COSMIN. pref. Religia iubirii / Ilarion V. a 2-a.FLOROVSKY.Alba-Iulia : Reîntregirea. Învăţătura despre sfântul duh la Sfântul Chiril al Alexandriei / Chiriţă Marius Cosmin. .DOBAI ISTVÁN. a 3-a. Târgu-Mureş : Lyra.FELEA. . IVAN. Slatina-Nera : Editura Sfântul Siluan. Iuliu al II-lea / Ivan Cloulas . 2009 Bibliogr.4) CIP 2009-5527 292 . 2009 Index ISBN 978-606-509-056-9 239 CIP 2009-5029 294 . . 2009 Bibliogr. ILIE. 2009 ISBN 978-973-101-244-5 263 286.Ed. trad. 2009 ISBN 978-973-101-240-7 28 CIP 2009-4393 287 .CHIRIŢĂ.DRAGOMIRESCU. . Felea. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.GHEORGHIŞOR.Bucureşti : Editura Christiana . . . Krisztus erdélyi mandátuma / Dobai István.Craiova : PrintXpert. trad. ISBN 978-606-8060-05-7 235. Adevărata zi de odihnă / Ilie Gheorghişor. 2009 Bibliogr. a 2-a.

Cluj-Napoca : Verbum.Cluj-Napoca : Verbum. Ana Victoria Sima. Ioan Goje. coord.3 CIP 2009-5246 300 . 2009 Bibliogr.IDENTITĂŢI CONFESIONALE ÎN EUROPA CENTRALORIENTALĂ. a 2-a. Cuza". 2009 ISBN 978-606-8059-05-1 235.JACOBS. ierodiacon. . 2009 ISBN 978-973-155-110-4 281. traduzione e commento del dossier greco / Mario Girardi.KOUREMBLES. 2009 ISBN 978-973-88035-8-9 286. Institutul de Istorie Ecleziastică . Cluj-Napoca). Ospăţ la masa critică / Florin Lăiu.Iaşi : Trinitas. Chipuri smerite din Mănăstirea Secu / ierodiacon Hrisostom Filipescu. Vindecare prin eliberare / Horrobin Peter .4):929 CIP 2009-4543 304 .GIRARDI. . .A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára / ed.3(498. 2009 ISBN 978-973-704-099-2 263 286.HORROBIN.931 CIP 2009-5042 305 .Cluj-Napoca : Renaşterea. FLORIN. . 2009 Index.3 Sava Gotul CIP 2009-5680 298 . . Index ISBN 978-973-88822-3-2 281. . IOANNIS.2)"17/20"(063) CIP 2009-4620 302 . .3 CIP 2009-5560 297 .95(498) Mănăstirea Secu:929 CIP 2009-4162 CIP 65 301 . . Adevărata zi de odihnă / Ilie Gheorghişor.JAKUBINYI GYÖRGY. Simpozionul internaţional "Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală : secolele XVIII-XXI" : Cluj-Napoca.64 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 296 .GHEORGHIŞOR.: Nicolae Bocşan. rev.: Ferenczi Sándor. PETER. .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. .Cernica : Graphé. A Szentek nyomában Erdélyben / Jakubinyi György. FLORIN. 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-3921 . . Simpozion internaţional (2007 .: pr. . trad. Stăpânind porţile vrăjmaşului / Cindy Jacobs . 2009 ISBN 978-606-8059-03-7 281.Iaşi : Editura Universităţii "Al. MARIO.LĂIU. 2009 ISBN 978-973-1714-28-8 264-68:232. I.: Hilde Barta. Rubine din ceasuri târzii / Florin Lăiu. Saba il Goto : martire di frontiera : testo. CINDY.HRISOSTOM FILIPESCU. 2009 ISBN 978-973-88035-9-6 286.3 CIP 2009-3920 306 . trad.95(498 Alba Iulia) CIP 2009-3474 299 .LĂIU. ILIE.Timişoara : Alfa Omega Publishing.Oradea : Imprimeria de Vest. a 3-a. 14-17 noiembrie 2007 / Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Teologia imnului acatist / Ioannis Kourembeles .Ed. Cernica : Graphé.2/.Ed.Oradea : Elpis. Ion Cârja. trad. ISBN 978-973-703-425-0 235.: Mihaela Moza. ISBN 978-973-610-867-9 28(4-11+4-191. 2009 ISBN 978-973-1734-13-2 266 CIP 2009-5579 303 .

Braşov : Gridsolo. . .Liturghia Sfântului Ioan pentru folosul preoţilor când slujesc în sobor. Ioan Mitrofan.: Sabin Preda. Viaţa ilustrată a lui Iisus Hristos din Evanghelii / David John Meyers . . ÉLOI. 2009 Bibliogr.9 CIP 2009-4572 314 .9(498) Coman. 2009 ISBN 978-973-1813-24-0 281. 2009 ISBN 978-973-1785-42-4 281.95 Dometie 929 Dometie 821. .4) CIP 2009-5446 . a 18-a. . 2009 Bibliogr.I. 2009 Bibliogr. Istoricul Bisericii Penticostale "Vestea Bună" din Bucureşti : mărturii de ieri şi de azi / Ion Manea.95(498. Canonicul Ioan Coman / conf. prof.95 CIP 2009-3780 309 .66 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 307 . .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Asemenea lui Isus / Max Lucado. Antropologie prenatală la Sfântul Vasile cel Mare / Moldovan Sebastian.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. . de pr.Costeşti : Ars Libri. .Ed.Bucureşti : Pleroma. 2009 ISBN 978-606-522-121-5 235.MOLDOVAN.LECLERC. 2009 ISBN 978-973-88992-1-6 232.Mărturii despre părintele Dometie : antologie / alc. trad. dr.MITROFAN. ION. SEBASTIAN.Bucureşti : Editura Hamangiu. 929 Coman. dr. JOHN.) Vestea Bună(091) CIP 2009-5645 312 . IOAN. 2009 ISBN 978-973-88350-6-1 281. . univ. 2009 ISBN 978-973-1714-52-3 264-1:281. a 5-a.Ed. . ISBN 979-973-1904-87-0 281.LUCADO.95 CIP 2009-5288 310 . .Cluj-Napoca : Renaşterea. ISBN 978-973-739-762-1 241(075.MACARTHUR.135.Bucureşti : Puzzle Works Publishing.MEYERS.Oradea : Scriptum . 2009 ISBN 978-973-1813-23-3 28:396 CIP 2009-4311 311 . Înţelepciunea unui sărac / Éloi Leclere.Blaj : Buna Vestire. Ovidiu Moceanu. 2009 ISBN 978-606-92096-0-8 284(498 Buc.8) CIP 2009-4321 317 .3 Vasile cel Mare 929 Vasile cel Mare CIP 2009-4249 316 . AURELIA. . pr. DAVID JOHN.Oradea : Scriptum. MAX.NĂSTASE. Note de teologie morală ortodoxă pentru uzul studenţilor şi absolvenţilor / Moldovan Sebastian. pr. . CIP 2009-4452 315 . Mihai Manolache.1-97 CIP 2009-4310 CIP 67 313 . rev.MOLDOVAN. ISBN 978-973-739-763-8 235. SEBASTIAN.I. Biserica din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar : 1867-1918 / Aurelia Mihaela Năstase. Douăsprezece femei extraordinare / John MacArthur.3 Francesco d'Assisi CIP 2009-4746 308 . univ.MANEA.

Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.SfântulGheorghe : Grai Românesc. 2009 ISBN 978-973-141-113-2 264-68:232.: Heiman Estera.: Cândea Bogdan.POPOVICI.4:281.95 CIP 2009-5498 324 . Istoria anabaptiştilor din România : 15271768 / dr.135. .NUŢU. Ion Moldovan.95(498. 2009 ISBN 978-973-141-112-5 245:282 CIP 2009-5732 322 .Ed. 929 Aron. . Valeria Pop. Nu-ţi irosi viaţa / John Piper.POP.Blaj : Buna Vestire.P. 2009 ISBN 978-973-1940-06-9 286.Oradea : Făclia.12(100)(091) CIP 2009-5036 . . trad. .95(498) 726. ISBN 978-973-85392-3-5 281.68 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 69 318 .NICOARĂ.O lume în criză.4):282 Aron. Nuţu Dan.Oradea : Lampadarul de Aur. Emil Pop. 2009 ISBN 978-973-1830-03-2 271 CIP 2009-4446 319 . ALEXA. . EMIL. 2009 ISBN 978-973-624-717-0 243 CIP 2009-4035 321 .5(498) Sfinţii Apostoli Petru. .1"17" CIP 2009-5504 320 . Index ISBN 978-973-8448-75-9 286. JOHN. . Rugăciuni făcătoare de minuni / Eugen Virgil Nicoară. Alexandria : Cartea Ortodoxă.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.P. greacă: Parascheva Grigoriu.NEE. Pavel şi Andrei" / pr. îngrijitor de ed. ST. Laura Stanciu. Cândea Eugenia .Paraclisul Maicii Domnului : canonul de mântuire cel mic.931 CIP 2009-5733 326 . din lb. Alexa Popovici. Pavel şi Andrei CIP 2009-3741 328 . Cântece religioase / pr. Un monument reînviat : Biserica Ortodoxă "Sfinţii Apostoli Petru. WATCHMAN. Mărturia lui Dumnezeu / Watchman Nee . 2009 Bibliogr.: dr.NECTARIE.3 CIP 2009-3651 325 . 2009 ISBN 978-973-1785-43-1 281.15 CIP 2009-4112 327 . DAN.PIPER. . EUGEN VIRGIL. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8090-59-0 286. . a 2-a. 2009 ISBN 978-606-8000-09-1 286. Decalogul Postului Mare / Sfântul Nectarie de Eghina .Pateric : ziceri inedite ale părinţilor pustiei / trad.3 CIP 2009-4120 323 .Bucureşti : Editura Sophia .Bucureşti : Editura Fundaţiei Anastasia. prof.Făgăraş : Păzitorul Adevărului.P. . Greco-Catolică .Petru Pavel Aron : 300 / Mitropolia Română Unită cu Roma. cuvânt înainte: mitropolit Nicolae Corneanu. trad.Bucureşti : Semne. . 811. ISBN 978-973-136-133-8 264-941.P. 2009 ISBN 978-606-529-034-1 .Şcheia : Perla suferinţei.

Şcheia : Perla suferinţei.Cluj-Napoca : Verbum.Cluj-Napoca : Studia. FABIAN.SCHMEMANN.2009. VIOLETA. Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului / Fabian Seiche. 1. ieromonah. 2009 ISBN 978-973-141-119-4 243:282 CIP 2009-5739 339 .Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg. 2009vol.3 821. 2009 Bibliogr.SERAPHIM ROSE.Ed.Făgăraş : Agaton. SORIN. M. ALEXANDER. Scrieri / ieromonah Serafim Rose. .9 CIP 2009-5643 331 . ISBN 978-973-8390-46-1 243 CIP 2009-3571 71 CIP 334 .Bucureşti : Editura Sophia .Sfântul Anton.RADU.Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg.ISBN 978-973-101-237-7 286. . . 2009 ISBN 978-973-155-113-5 247. 2009 ISBN 978-973-1981-01-7 247. trad: Gianina Floricel.9 CIP 2009-3447 338 . din lb. de pr.Oradea : Casa Cărţii.3 CIP 2009-4640 335 . 2009 ISBN 978-606-8059-04-4 243:282 CIP 2009-4043 333 . .ISBN 978-973-101-235-3 Vol.Povestiri pentru părinţi şi copii / selectate şi compilate de Ellen G. 2009 ISBN 978-973-141-118-7 243:282 CIP 2009-5738 .RAVENHILL. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8998-55-1 286. ISBN 978-606-529-035-8 .Rugăciuni biblice / grupaj realizat şi îngrij. 2009 Bibliogr. . De ce întârzie trezirea? / Leonard Ravenhill . ISBN 978-973-136-134-5 265. ISBN 978-973-101-236-0 Vol.Bucureşti : Editura Sophia . ISBN 978-606-529-031-0 .SEICHE. .57 CIP 2009-5499 336 . OanceaAlmaş. Alexandria : Cartea Ortodoxă. a 2-a. . Alexandria : Cartea Ortodoxă.1:284. LEONARD. Consiliere şi psihoterapie pastorală / Sorin Săndulache. .9 CIP 2009-4187 337 .Római katolikus imakönyv. . engleză: Alexandru Mihăilă. Iaşi : Trinitas.Sfântul Iosif. ISBN 978-973-136-128-4 281. White . trad. . . Din apă şi din duh : un studiu liturgic al Botezului / Alexander Schmemann .111(73)-97=135.: Valentin Popovici. .Ed. . . 2009 ISBN 978-606-8000-08-4 252:286 CIP 2009-4111 332 . .SĂNDULACHE. 2.70 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 329 . Crucea : album de fotografie / Violeta Radu. . a 2-a.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. 2009 Bibliogr. trad.1 CIP 2009-3443 330 .2009.

. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-92019-3-0 . Lider pentru o nouă generaţie : cinci principii fundamentale pentru cei care vor modela viitorul / Andy Stanley . .TEOFAN MADA.Oradea : Impact Media. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-7859-50-1 281.ŞTIRBU. . ISBN 978-973-739-748-5 23(498) Branişte. 2009 ISBN 978-973-1785-40-0 281.STREZA.95 CIP 2009-3946 .95(498 Ceauru)(091) CIP 2009-4933 349 .1:286 CIP 2009-3798 348 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana. ANDY. CIPRIAN IOAN. ISBN 978-973-739-747-8 265. .95 Vasile de la Poiana Mărului 929 Vasile de la Poiana Mărului CIP 2009-4297 341 . traducere. ISBN 978-973-87951-2-9 235. Ică jr. comentariu teologic / Ciprian Ioan Streza.Blaj : Buna Vestire. . analiză comparată.E. Bisericile satului Ceauru. Dumitraşcu". CIP 2009-3799 346 . ISBN 978-606-8071-00-8 281.95(498) Petru Pavel Aron CIP 2009-3699 342 . ISBN 978-606-92019-1-6 .: Ioan şi Maria-Cornelia Ică jr. text. CIPRIAN IOAN. Sfânta taină a Botezului : între simbolismul ritualului baptismal şi realismul lucrării tainice a harului / Streza Ciprian Ioan.Sfântul stareţ Vasile de la Poiana Mărului / studiu: Dario Raccanello . 2009 ISBN 978-606-516-094-1 281.STANCIU. ieromonah.3 Vasile cel Mare 929 Vasile cel Mare CIP 2009-3449 CIP 73 345 . CIPRIAN IOAN. trad. Gh. Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana.E. Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul : text. . 2009 Bibliogr.3 Maxim Mărturisitorul 929 Maxim Mărturisitorul CIP 2009-3797 347 . VIRGIL. Episcopul Petru Pavel Aron / Virgil Stanciu. Ioan I.STREZA.STREZA.STĂNESCU. trad. Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare : istorie.Cluj-Napoca : Vremi. ISBN 978-973-739-746-1 235. ISBN 978-606-92019-2-3 . CIPRIAN IOAN. profesorul şi teologul : prezentare bio-bibliografică a personalităţii sale / Streza Ciprian Ioan. MARIA.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana. comentariu teologic / Streza Ciprian Ioan. . 2009 Bibliogr.Târgu-Jiu : Măiastra. 2009 ISBN 978-973-88513-3-7 252:282. 2009 Bibliogr. Părintele profesor Ene Branişte : slujitorul. 2009 ISBN 978-973-7996-27-5 316:28 CIP 2009-4577 343 .: Marius Koritar. . ISBN 978-973-739-736-2 . . Cuvinte de folos din apoftegmele părinţilor / ieromonah Teofan Mada. argument: diac. leagăn de cultură şi civilizaţie / Maria Ştirbu. AMALIA DANIELA. Învierea Domnului / Amalia Daniela Stănescu. 929 Branişte.Buzău : Editura Casei Corpului Didactic "I.95 CIP 2009-4926 344 . Sibiu : Deisis.72 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 340 .STANLEY.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana.STREZA.

IEROMONAH. White . Alexandria : Cartea Ortodoxă.1-6 281.WHITE. 2009 ISBN 978-973-1777-37-5 242:241.2009. 2009 ISBN 978-973-101-243-8 252:281. Duhovnicul şi ucenicul : veşnicia.135. . MONAHIA. Fragmente de portret : oameni şi locuri / pr. Împreună dumiriri pe Cale / monahia Siluana Vlad. .3 232.TIRA. .: Valentin Rusu. bolile sufleteşti şi problemele creştinilor de astăzi / protoiereu Vladimir Vorobiev . înainte: Ioan Cărăşel. SOFIA.Timişoara : Noua Speranţă.3 Ioan Cassian 929 Ioan Cassian CIP 2009-3603 359 .95(498 Cluj):929 CIP 2009-3781 357 . trad.95(0:82-6) CIP 2009-3935 351 . IOSIF. a 4-a. 2009 ISBN 978-973-7986-30-6 281. Istoria mântuirii / Ellen G. trad. 2009 ISBN 978-973-101-233-9 286.95 CIP 2009-5181 354 . SILUANA. . GARY. . . trad.TUDOSA ROMANOV.95 CIP 2009-5550 352 . Pe urmele sfântului Ioan Casian / Sofia Tudosa Romanov. ELLEN GOULD HARMON.Cluj-Napoca : Vremi. din lb.Iaşi : Trinitas.THOMAS.: Octavian Verlan. Iustin Tira.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.62:281. V.3 CIP 2009-3441 .3 CIP 2009-4119 353 . Valentin Rusu. protosinghel Iustin Petre.74 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 350 .VLAD.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.Bucureşti : Editura Sophia . 2009vol.: Dumitru Popa. 2009 ISBN 978-973-1714-54-7 281. Hristos a înviat! / Ellen G. Constanţa : Editura Boldaş. 2009 ISBN 978-973-1940-07-6 286. 2009 ISBN 978-973-88626-9-2 235. . a 3-a.ISBN 978-973-88513-5-1 276:281. cuv.Cluj-Napoca : Dokia. 1. 2009 ISBN 978-973-155-109-8 821. trad. White . monah Ioan Bute. IUSTIN. . .Făgăraş : Păzitorul Adevărului.TRIFA. 2009 ISBN 978-606-529-038-9 . Lupta frumoasă / Gary Thomas . . .Ed. ISBN 978-973-136-137-6 265.TEOFAN MADA. ISBN 978-973-88513-4-4 Vol.4 289(498) Oastea Domnului CIP 2009-4639 358 . White. ELLEN GOULD HARMON. rusă: Gheorghiţă Ciocioi.95 CIP 2009-4825 356 . Oglinda inimii omului / Iosif Trifa .WHITE.WHITE.95 CIP 2009-3947 CIP 75 355 .Ed. .Cluj-Napoca : Renaşterea. Teologie şi spiritualitate în gândirea şi viaţa Sfinţilor Părinţi / ieromonah Teofan Mada.VOROBIEV. . ELLEN GOULD HARMON. Calea către Hristos / Ellen G.

. Stat şi religie în Orientul Mijlociu Islamic : de la teocraţia medineză instituită de Muhammad la Frăţia musulmană din perioada interbelică / Paul Brusanowski.BROWN. a 4-a. greacă: ierom.9 286. White .: Natan Mladin. 2009 ISBN 978-973-1973-06-7.527 CIP 2009-3841 CIP 77 365 . 2009 Bibliogr. de Mihaela Cosma. 2009 Index ISBN 978-973-26-0927-9 294. Jézushoz vezetö út / Ellen G.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. a 2-a.2) 299(382. . Index ISBN 978-973-88424-4-1 238. 2009 ISBN 978-973-136-129-1 28 CIP 2009-3448 362 . ISBN 978-973-111-101-8 261.527 CIP 2009-4360 367 . Compendiu al religiei antice greco-romane : Ierarhia pământeană / Gheorghe Răzvan Gabriel. CHRISTOS. Zamolxis : realitate şi mit în religia getodacilor / Ioan Marius Grec .WHITE. 2009 Bibliogr. .: Szalay József. din lb. pref. 2009 ISBN 978-973-637-185-1 294. a 2-a. CHRISTINA. 299 292 CIP 2009-5470 368 . Tehnici Yoga / Mircea Eliade .Bucureşti : Editura ALL. RĂZVAN GABRIEL. 2009 Bibliogr.ZAMBO.2) Zamolxis 929 Zamolxis CIP 2009-4118 369 . trad. .: Bianca Vasilescu. Crezul creştin pe înţelesul tuturor / Ştefan Zambo.Ed. MARIUS.BRUSANOWSKI.61 Buddha CIP 2009-4922 . Ignatie (Ilie) Trif şi Ionuţ Dumitru Uliniuc. .Bucureşti : Kriterion. . .GREC.2 243:281. ŞTEFAN. Protase. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Sophia.1(091) 322(5-15) CIP 2009-4679 366 .: acad. trad. ISBN 978-973-611-585-1 340.ZACHARIAS. Yoga / Christina Brown . ELLEN GOULD HARMON. . 2009 Index ISBN 978-973-571-868-8 294. .141(398.3 CIP 2009-5282 361 . Buddha élete és tanítása / Kőrösi Csoma Sándor.95 CIP 2009-4812 29 Religii necreştine 364 .YANNARAS. rev.Oradea : Cartea Creştină . trad. D.ELIADE. Bucureşti : MondoRo. . RAVI.Ed.76 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 360 . 2009 ISBN 978-973-101-252-0 232. ISBN 978-973-1988-06-1 28 CIP 2009-5289 363 .7(5-15) 297.31:291. a 3-a.Bucureşti : Univers Enciclopedic.Iaşi : Institutul European. şi adăug. . Adevărul şi unitatea bisericii / Christos Yannaras .Braşov : Casa Literaturii Creştine.GHEORGHE. trad. trad. . MIRCEA. .Bucureşti : Herald. PAUL.Ed. Poate omul să trăiască fără Dumnezeu / Ravi Zacharias .KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR.Ed.

ISBN 978-973-50-2446-8 299. Exodul musulmanilor în libertatea lui Hristos / Sobhi Malek . Cătălin Deatcu. Ilie Bădescu.BaiaMare : Editura Universităţii de Nord. Şi celelalte religii? / Gitta Werner .U.ZHUANG ZI. ISBN 978-973-694-163-4 29 CIP 2009-3444 79 CIP 375 . .3 Zen CIP 2009-4692 372 . Cartea bărbaţilor / Clay Travis. trad..513 CIP 2009-3928 3 ŞTIINŢE SOCIALE.Elemente de statistică teoretică şi economică : teorie şi studii de caz / Constantin Anghelache. cuvânt înainte: prof. ECONOMICE ŞI JURIDICE 3-05 Categorii de persoane 376 . inimă profundă / Dennis Genpo Merzel .TEAGUE.WERNER.TRAVIS.Bucureşti : House of Guides.1 CIP 2009-3715 311/314 Statistică. ISBN 978-973-7631-57-2 311 CIP 2009-4190 . .NECHITA. introductiv. Index ISBN 978-973-7771-49-0 297. Tatiana Segal. 2009 Bibliogr.-S.: Elisabeta Chiriţă. CLAY. . 2009 Bibliogr.: Monica Reu. note. O abordare conceptuală integrată privind vârstnicii / Marius Nechita .Bucureşti : Humanitas. 2009 ISBN 978-973-1812-25-0 294. 2009 ISBN 978-606-513-073-9 3-055. 2009 Bibliogr. bibliogr. Constantin Anghelache Silviu.MALEK. EMESE. 2009 Bibliogr. Elena Bugudui.18 CIP 2009-4724 371 . trad.78 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 370 .3 Zen CIP 2009-3604 374 .: Luminiţa Bălan. . Zen : calea către A FI în era globalizării / Dokushô Villalba . SOBHI. trad. . .Bucureşti : Editura A.A.G.Bucureşti : Artifex.: Johannes Yach. univ. 2009 ISBN 978-606-8007-02-1 294. glosare. st.31:291.9 CIP 2009-3778 377 . GITTA.: Mihail Piruşcă.Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof.61 Buddha 929 Buddha CIP 2009-4918 373 .Făgăraş : Agape.MERZEL. 2009 Index.Bucureşti : Elena Francisc Publishing. trad. . pref: François Breda. DENNIS GENPO. Big mind.. trad. ISBN 978-606-536-006-8 3-053. Az Everest bennünk van / Emese Teague . Demografie 378 . MARIUS. dr. Călătorie liberă / Zhuangzi . DOKUSHÔ. . 2009 ISBN 978-973-1812-26-7 294. .Bucureşti : Elena Francisc Publishing. big heart = Minte vastă.VILLALBA.

Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată : introducere în aplicaţiile SPSS / Perţea Gheorghe. Postul de observaţie / Gheorghe Boblea.9:004 CIP 2009-5432 386 . Mihaela Ţarcă. . Istvan Horváth. Sociologia migraţiei : teorii şi studii de caz româneşti / Remus Gabriel Anghel. REMUS GABRIEL. ISBN 978-606-521-266-4 311 CIP 2009-5648 380 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari.Iaşi : Junimea. Chestionarele în psihodiagnoza modernă a personalităţii / Perţea Gheorghe.8:314=00 CIP 2009-4704 385 ..OPARIUC-DAN.GIBESCU. .ClujNapoca : Editura ASCR. EMIL. GHEORGHE.PERŢEA. Statistica : mod de gândire şi metode / Gheorghe Săvoiu.ANGHEL. CRISTIAN. . GHEORGHE. . ISBN 978-973-749-574-7 311 CIP 2009-5517 381 .Statistică pentru economişti : analiza datelor în EXCEL şi SPSS / Angela Popescu. . 2009 ISBN 978-973-37-1360-9 81'374. 2009 ISBN 978-973-8941-35-9 316.G.Bucureşti : Editura A. Viorel Ţarcă. .80 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 81 CIP 379 . GHEORGHE. 2009 ISBN 978-973-30-2494-1 311:159. Mircea Ilie Barbu. 2009 Bibliogr.R.Bucureşti : Printech. 2009 Bibliogr.PETRESCU. 2009 ISBN 978-973-720-239-0 311:33 CIP 2009-4700 316 Sociologie 387 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2009 Bibliogr. Rocsana Bucea-Manea Ţomiş. .9:004 CIP 2009-5433 383 . . ISBN 978-973-649-531-1 311:33 CIP 2009-4139 384 . Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane : noţiuni de bază : statistici univariate / Cristian Opariuc-Dan. 2009 ISBN 978-973-30-2493-4 311:159.BOBLEA. Vodă.PERŢEA.556 CIP 2009-5637 388 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Radu Bucea-Manea Ţomiş. GHEORGHE.I. 2009 ISBN 978-973-7973-63-4 311:3 CIP 2009-3862 382 . Marinella Turdean. Viorel Gh.Mic dicţionar de demografie multilingv / Mihai Ţarcă.3 CIP 2009-5204 . Necesitatea întâmplării sau Lumea riscului statistic / Emil Petrescu.Iaşi : Polirom. OCTAVIA.Bucureşti : Sigma.Bucureşti : Editura Universitară. Ana Ţarcă. Index ISBN 978-973-46-1304-5 316:331. Statistica economică : teorie şi aplicaţii / Octavia Gibescu. .SĂVOIU. .

. trad. 2009 Bibliogr. Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate / Mihai-Ştefan Dinu. ANDY.JUDE. 2009 Bibliogr. Frank .624 CIP 2009-5039 396 . Istoria sociologiei : autori şi opere / Cristian Ciupercă.MĂDA.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". századi társadalomtörténetéhez / Gagyi József.82 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 389 . MILO O. înainte de Anne Gregory. .77 159.2:371 CIP 2009-3744 390 .Iaşi : Politehnium.77 CIP 2009-5361 395 . .356.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. ISBN 978-973-621-274-1 316. CLAUDIA-ALINA. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8495-48-7 316. 2008. 2009 Bibliogr. .77:336 CIP 2009-5683 .48:323. Cum să comunici eficient în 30 de secunde sau mai puţin! / Milo O. de Iulia Iordache .: Magda Xenofont.Costeşti : Ars Libri. .923. Index ISBN 978-973-46-1345-8 316. Index ISBN 978-973-599-354-2 316(498) CIP 2009-3611 CIP 83 394 . trad. ISBN 978-973-1904-75-7 316. ISBN 978-973-663-715-5 316.GAGYI JÓZSEF.HEREA. Comunicarea în mediul profesional românesc / Stanca Măda. STANCA.CIUPERCĂ.GREEN. .Iaşi : Polirom. Construcţie normativă versus devianţă socială / Violeta Herea. ISBN 978-973-598-493-9 316. 2009 Bibliogr.: Natima Mîndrilă. ISBN 978-973-7610-94-2 316 CIP 2009-5698 391 . CRISTIAN. IOAN.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Fejezetek Románia 20. 2009 Index ISBN 978-973-728-370-2 316.Bucureşti : Meteor Press.FRANK.1(100)+28(100) CIP 2009-4593 392 . KEVIN. . .Târgu-Mureş : Mentor. .77:336 CIP 2009-5435 393 . Comunicarea eficientă în relaţiile publice : crearea mesajelor şi relaţiilor sociale / Andy Green . 2009 ISBN 978-973-30-2739-1 316. VIOLETA.6 CIP 2009-4352 398 . Limbajul secret de business : cum să descifrezi comportamentul cuiva în numai trei secunde sau mai puţin / Kevin Hogan . cuv. MIHAI-ŞTEFAN.Bucureşti : Editura ANI. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Business Tech International Press. Fundamente teoretice ale psihosociologiei (cu particularităţi specifice mediului medical) / Jude Ioan. .HOGAN.CIOABĂ.2 CIP 2009-5655 397 . Importanţa familiei în educarea personalităţii copilului de vârstă şcolară mică : lucrare ştiinţifică / Claudia-Alina Cioabă.DINU. trad.

Puterea / Eugen Ovidiu Chirovici.Bucureşti : RAO International Publishing Company.356. Index ISBN 978-973-7626-45-5 316. ISBN 978-606-530-284-6 316.Bucureşti : Atelier Didactic.82 CIP 2009-5684 405 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.BITOLEANU. Maria Popescu.647. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".Bucureşti : Eurolobby. Violenţa şcolară : percepţia violenţei profesor-elev : lucrare ştiinţifică / Marius Pălărie. .84 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 399 .01 CIP 2009-4022 407 . 2009 ISBN 978-973-163-401-2 32. ISBN 978-973-88736-6-7 316 CIP 2009-4530 32 Politică 406 . 2009 Bibliogr. ELVIRA MAGDALENA. Corina Nicoleta Comşa.MIRCEA.653 CIP 2009-3911 85 CIP 404 . prof.ŞCOALA ACADEMICĂ DE SOCIOLOGIE (2008 . Analiza opiniei publice în spaţiul public modern / Andra Seceleanu. 2009 Bibliogr. univ. MARIUS.SECELEANU. Dezvoltare comunitară : Şcoala Academică de Sociologie : 21-25 septembrie 2008. Dobrescu. . ANDRA. .ODOBESCU.Bucureşti : Top Form.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". ISBN 978-973-113-326-3 316. ISBN 978-973-598-488-5 316.212 CIP 2009-4095 403 .Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna". . DAN. Claudiu Coman.2:37 CIP 2009-5621 402 .Slatina : Didactic Pres. ION. Bran . ISBN 978-973-163-403-6 32. . Rolul şi funcţiile familiei în procesul de socializare şi educaţia copilului / Elvira Magdalena Odobescu. ISBN 978-973-1846-15-6 316. 2009 Bibliogr. . .Selecţie de hotărâri ale Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării / coord. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-103-846-9 321(100) CIP 2009-5228 . DIANA.).: drd. Bran).Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Managementul influenţării sociale în conflictele moderne / dr. 2009 Bibliogr.CHIROVICI.624:371. univ.Craiova : Sitech. Comunicare intra şi interinstituţională : lucrare de doctorat / Diana Melnic. Sisteme politice comparate / Ion Bitoleanu. Dan Mircea.Bazele ştiinţei politice / Ion Bitoleanu (coord. . Ioan Vlad. Cezar Avram.01 CIP 2009-4128 408 .MELNIC. 2009 ISBN 978-973-732-106-0 316.776.77:371 CIP 2009-3891 400 . dr. .: conf.PĂLĂRIE. EUGEN OVIDIU. dr.Braşov / coord. Emilian M.23 CIP 2009-5164 401 .

Construirea democraţiei : la frontiera spaţiului public european / Daniela Piana .Bucureşti : Editura I.01:913(100) CIP 2009-5171 412 . Adrian Dobre.: Ionuţ Nistor.Iaşi : PIM.Sibiu : Techno Media. ISBN 978-606-8060-03-3 32. IONEL.societatea .CIOABĂ. Oradea / Alexandru Sfârlea. 2009 Bibliogr. Rogobete Laura. Areale globale : Uniunea Europeană Africa subsahariană / Constantin Onişor. trad. 2009 ISBN 978-973-1756-03-5 323.: Raluca Popescu ..3)(498) CIP 2009-3775 . pref.3)(498) CIP 2009-3776 418 . Frica : istoria unei idei politice / Corey Robin . Statul . 2009 Bibliogr. Paul Nistor. Mihajlov Marjan. . . 2009 ISBN 978-973-1756-04-2 323.01 CIP 2009-3465 413 . . ISBN 978-606-8030-15-9 32. LIANA.R.ROBIN.Bucureşti : Vremea.Ideea naţională şi ideea europeană / coord. Istoria etnicilor macedoneni în România / Dumitrescu Liana. . Craiova : PrintXpert. Verde de .Bucureşti : Macedoneanul.Oradea : Duran's.DUMITRESCU. CONSTANTIN. 2009 Bibliogr.STUPARU. Paul Dănuţ Duţă.86 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 409 .: Pantelimon Cristinel. Sorin Gherguţ. ALEXANDRU. .01 CIP 2009-5113 415 . Comunism sau Democraţie? / Ionel Cioabă. . Rogobete Laura. 2009 ISBN 978-973-9316-76-7 322 CIP 2009-5430 323.Bucureşti : Macedoneanul.O.1 Minorităţi naţionale 417 .: Doina Jela Despois.ONIŞOR. ISBN 978-973-1903-05-7 32 CIP 2009-4425 322 Relaţia dintre stat şi biserică 416 . Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale.D. CRISTINA. .SFÂRLEA. 2009 Index.PIANA. Index ISBN 978-973-611-592-9 321.Relaţii internaţionale : lumea diplomaţiei . .1(=163.01 CIP 2009-4845 410 .: Raymound Boudon. Istoriata na etnicichite machedonti vo Romania / Dumitrescu Liana. Mihajlov Marjan.lumea conflictului / coord. 2009 ISBN 978-973-7745-31-6 32(498) CIP 2009-4073 411 .libertăţile religioase / Cristina Stuparu. trad. 2009 ISBN 978-973-645-331-1 32. 2009 ISBN 978-606-520-359-4 327 CIP 2009-4267 87 CIP 414 . DANIELA. LIANA..Iaşi : Institutul European..1(=163.DUMITRESCU. COREY.

ISBN 978-606-510-429-7 327(498:420)"1919/1939":929 355.Ordinea mondială după leninism / ed. de Bogdan Cristian Iacob. a 2-a.Centru şi margine la Marea Mediterană : filosofie politică şi realitate internaţională / coord. Dorin Dobrincu.1(=135. Aromânii : studii monografice sintetice / Lucian Lică.: Vladimir Tismăneanu. rev.Corupţie : practică judiciară. 2009 ISBN 978-973-7745-38-5 327 CIP 2009-4074 421 . ..Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale.185(498) CIP 2009-5150 425 .35) CIP 2009-3633 428 . .Ed. 2009 ISBN 978-973-7869-88-3 329. Organizarea partidelor naţionale aparţinând unei familii de partide europene : studiu de caz PD-L / Ivan Tudor Florian. ISBN 978-606-530-260-0 327(498:44)"18" 94(498:44)"18" CIP 2009-5410 423 .IVAN. Index ISBN 978-973-669-757-9 329. . .STROIA. TUDOR FLORIAN.LICĂ.1)(497) CIP 2009-5666 327 Politică externă 420 . Marc Morjé Howard.MILOTINESCU.4(498:420)"1919/1939":929 CIP 2009-5418 422 . postf.35) 94(498)"1944/1989"(075.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. .88 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 419 . 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-1959-34-4 329(498) PD-L CIP 2009-4542 426 LĂZĂRONIU.Bucureşti : Semne.Craiova : Universitaria. . 2009 Bibliogr. Guvern. Legenda dispariţiei comunismului / Gheorghe Lăzăroniu. trad. . România în relaţiile internaţionale în contextul european : 1866-1878 / Marian Stroia. 2009 Bibliogr.O istorie a comunismului din România : manual pentru liceu / Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România .15 CIP 2009-4379 427 . 2009 ISBN 978-973-8986-73-2 328.Bucureşti : Edit Moroşan. Ataşaţii militari români în Marea Britanie : (1919-1939) / Marusia Cîrstea. 2009 Bibliogr. . . IRINA. Mihai Stamatescu. . ISBN 978-973-1839-77-6 323. Rudra Sil . 2009 ISBN 978-973-46-1359-5 329..Constanţa : Editura Dobrogea. Partide şi mişcări politice 424 . Relaţiile româno-franceze în secolul al XIX-lea / Irina Milotinescu. GHEORGHE.15 CIP 2009-4476 .CÎRSTEA. LUCIAN.: Manolache Viorela. MARIAN. MARUSIA. . Raluca Grosescu.Iaşi : Polirom.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. 2009 ISBN 978-973-624-726-2 327(498) CIP 2009-4041 89 CIP 328/329 Parlament.: Viorel Zaicu .Craiova : Sitech.Ploieşti : Karta-Graphic.15(498)"1944/1989"(075.

Merton Miller. KARL.101. Bazele macroeconomiei / Daniel Gherasim .Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate : pentru examenul de licenţă / coord. a 2-a.541 CIP 2009-4265 434 . DANIEL.Ed. Isărescu.2009. ISBN 978-606-510-420-4 33:004 CIP 2009-4791 437 . referent ştiinţific: prof.101. trad. Nica Udriştoiu. 2009 Bibliogr. NICHOLAS. .90 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 33 Economie 429 . acad. Iasi = Globalizarea şi educaţia economică universitară : conferinţă : 2007. Robert M. Solow. .: Carmen Agoutin.Index. ISBN 978-973-648-845-0 33 CIP 2009-3773 436 . ISBN 978-973-159-057-8 . .Bucureşti : BREN. 2009 ISBN 978-973-703-411-3 33:316.32(100)(063) CIP 2009-3949 435 . Globalization and higher education in economics and business administration : conference : 2007. . . .Iaşi : Junimea.1=135. . Iaşi / ed.ISBN 978-606-92038-1-1 33 CIP 2009-3462 . Unele elemente de orientare în ştiinţe economice / Nicholas Georgescu-Roegen.8)(079.Cluj-Napoca : Risoprint. Iaşi). . 2009 Bibliogr. 2001vol.8)(076) CIP 2009-5019 430 . 1. .068 Nobel:33(100):929 082.GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION.: Vasile Işan. rev. . .1 06.1) 378. 2007 . Trygve Haavelmo. Macroeconomie aplicată / Paul Cocioc. Conferinţă (1 .Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred Nobel.: Mugur C. Vol.GHERASIM. PAUL. univ.GOLEA. ISBN 978-606-92038-0-4 Vol. Tatiana Puiu. Maurice Allais. Capitalul : critica economiei politice / Karl Heinrich Marx . 2009 Bibliogr. VALENTINA. I.GEORGESCU-ROEGEN. Cuza". Olesia Lupu.Bucureşti : Expert. Ion Liviu Ciora.COCIOC. 2009 Bibliogr. Octavian Jula.Suceava : Alexandria Publishing House. ISBN 978-973-53-0022-7 330.MARX. . 2009 Bibliogr. Noţiuni fundamentale de economie : noţiuni teoretice : aplicaţii / Valentin Golea.Cluj-Napoca : Risoprint. 4 : James Buchanan.Informatică economică / Ion Ştefănescu. Andy Ştefănescu.22 CIP 2009-5180 431 .2 CIP 2007-17459 432 .Bucureşti : Expert : Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică. Harry Morkovitz. . ISBN 978-973-618-198-6 33 CIP 2009-5674 CIP 91 433 . vol. dr. .541(075.Craiova : Universitaria.ISBN 978-973-618-195-5 82-531. Aurel Negucioiu.Bibliogr. ISBN 978-973-53-0024-1 33(075.2009. William Sharpe / coord. . 2009 ISBN 978-973-37-1357-9 330. 2009-. .Iaşi : Editura Universităţii "Al. Tudor Postolache.

2009 ISBN 978-973-8986-71-8 332. MARIAN-NICU. CONSTANŢA. CONSTANTIN. 2009 ISBN 978-973-8295-81-0 33(075.ISBN 978-973-8905-68-9 33 CIP 2009-3855 444 .ROMÂNIA. 2009 Bibliogr.SÂRBU. 2009 3 vol.Călăraşi : Agora.5 CIP 2009-4141 . Macroeconomie : caiet de seminar / Mihaela Vartolomei. ISBN 978-973-620-497-5 33 CIP 2009-4454 93 CIP 443 . ANDREIA. 1. . . . 2009 Bibliogr. Manualul capitalistului : învaţă cum să te ajuţi singur! / Andreia Niculescu. 2.Timişoara : Eurobit. Noi fundamente ale dinamicii economice contemporane / Maria Luminiţa Sârbovan. Economie / Constanţa Popescu. 2009 ISBN 978-973-1931-02-9 331. Doctrine economice : note de curs / Constantin Tudor. MARINA.Bibliogr.2009. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Amaltea. CONSTANTIN.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. .NICULESCU. .Bibliogr. Previziune economică / Marian-Nicu Spînu. . [Legislaţie]. . ISBN 978-973-687-837-4 330. .Târgovişte : Bibliotheca. .KEYNES. .Ed. Economie politică / Sârbu Constantin. a dobânzii şi a banilor / John Maynard Keynes . Legea caselor naţionalizate.113 338.Timişoara : Eurostampa.025. Dorel Vit.2009.27 CIP 2009-4714 445 . Mihael Vartolomei-M. 2009 ISBN 978-973-162-040-4 330.VARTOLOMEI.8) CIP 2009-3791 446 .8) CIP 2009-3634 441 .Arad : Gutenberg Univers. trad.ISBN 978-973-8905-67-2 Vol.POPESCU. ISBN 978-973-8905-69-6 Vol.541 CIP 2009-5466 331 Muncă 447 .Noţiuni.27(498)(094) CIP 2009-5143 442 . . ISBN 978-973-752-351-8 330.SÂRBOVAN.8. MIHAELA.SPÎNU.Bucureşti : Publica. rev.342. . . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. a 4-a. . Bucureşti : Granada.92 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 438 . Bucureşti : Edit Moroşan.: Cosmina Remeş. concepte şi aplicaţii în economie / coord. ISBN 978-973-712-450-0 33(075.TUDOR. ISBN 978-973-1869-43-8 33 CIP 2009-5188 440 . Teoria generală a ocupării forţei de muncă.101.: Corina Mădălina Haita.14 CIP 2009-4123 439 . JOHN MAYNARD.

BRAŞOVEANU. 2009 Index ISBN 978-973-571-759-9 336 CIP 2009-5224 455 .BIBB.22(498+4) CIP 2009-5448 . profesie şi viaţă / Sally Bibb.: Laura Sighinescu.Bucureşti : Editura ASE. FLAVIA. trad. . Proprietate 449 . Eugen Mitrică.Bucureşti : Publica. Teoria generală a portofoliului / Dan Armeanu. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. .BARNA. . Analize ale politicii fiscale în România şi în statele membre ale UE / Iulian Viorel Braşoveanu. Gestiunea riscurilor financiare : abordări teoretice şi studii de caz / Sorin Gabriel Anton.Bucureşti : Editura ASE. dăruire şi pasiune / Tom Peters . ISBN 978-973-52-0588-1 336. Cuza". TOM. ISBN 978-973-88728-8-2 336.763 CIP 2009-5485 CIP 95 452 .Bucureşti : Editura Universităţii Româno-Britanice.94 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 448 . 2009 ISBN 978-973-1931-01-2 336 CIP 2009-4142 456 . .PETERS.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Bucureşti : Editura ALL.761:658 CIP 2009-5901 453 . DANIEL. . Gestiunea portofoliului : caiet de studiu şi evaluare / Flavia Barna. Jeremy Kourdi . Nu îmi pasă! Hai s-o facem! : Lecţii de viaţă şi de afaceri / Richard Branson .: Ioana Rotaru. I. 2009 Bibliogr.: Veronica Golub. . 2009 ISBN 978-973-144-251-8 332.Basic finance / Victor Dragotă. ISBN 978-973-88750-7-4 331 CIP 2009-4488 332 Economie teritorială. SALLY. . LORENA. trad. Ovidiu Mura. Economie europeană / Duduială-Popescu Loredana. IULIAN.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. 2009 Bibliogr. RICHARD.Timişoara : Mirton.BRANSON.ANTON. trad. 2009 Bibliogr. . Cultura încrederii : rolul crucial al încrederii în afaceri. SORIN. Delia Cataramă. ISBN 978-606-505-193-5 336.1(4) 338(4) CIP 2009-5108 336 Finanţe 450 . ISBN 978-606-505-186-7 336 CIP 2009-4576 454 . Laura Elly Novac.Bucureşti : Publica. 2009 Bibliogr.ARMEANU. Brand you 50 : reinventarea muncii : 50 de idei pentru un brand personal : 50 de moduri în care va puteţi transforma dintr-un angajat într-un brand care se evidenţiază prin distincţie. ISBN 978-973-703-358-1 336 CIP 2009-3597 451 .DUDUIALĂ POPESCU.

ec. PETRU. ISBN 978-973-752-350-1 336. NICOLAE. Instituţii de credit / Petru Crăciun. performanţe / Lucian Găban. Timişoara : Mirton.DUCA. 2009 Bibliogr. strategii. 2009 Bibliogr. a 2a. Sorin Briciu.148 CIP 2009-3688 CIP 97 462 .Timişoara : Mirton. Aurora Murgea. Carmen Corduneanu. dr. . prof. Elemente de teorie şi practică fiscală / Cristea I.Bucureşti : Monitorul Oficial R. SORINEL.Bucureşti : Expert. . 2009 Bibliogr.Ed.CRĂCIUN.DOMNIŞORU. lect. Bogdan Dima. Emilian Duca. Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit / Hetes-Gavra Iosif.77 CIP 2009-4552 458 .Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. Nicolaescu Ana Cristina. Audit şi comunicare financiară / Sorin Domnişoru.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.DĂNILĂ.. dr. .HETEŞ-GAVRA..Alba-Iulia : Aeternitas. dr. . 2009 Bibliogr. .71 CIP 2009-4608 461 . ISBN 978-606-510-404-4 336. Produse şi servicii bancare / Petru Crăciun. . univ.CRĂCIUN. 2009 ISBN 978-973-567-674-2 336. Timişoara : Mirton.7 CIP 2009-4551 459 .Alba-Iulia : Aeternitas. Taxa pe valoarea adăugată / dr.22 CIP 2009-3837 460 .Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în contextul instabilităţii financiare globale / coord. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-52-0582-9 336 CIP 2009-5519 . . EMILIAN. DUMITRU HORIA. . PETRU. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. univ.CRISTEA.226. ISBN 978-973-52-0567-6 336. ISBN 978-973-1890-21-0 336. .: prof. ISBN 978-973-1890-25-8 336.. Retail banking / Nicolae Dănilă. Retail & Corporate banking : mutaţii. ISBN 978-973-618-194-8 336. univ.77 CIP 2009-3709 466 . ISBN 978-973-52-0563-8 336.A. VASILE LUCIAN.96 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 457 .Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă. Florentina Sas. 2009 Bibliogr. IOSIF. Mutaşcu Mihai Ioan. 2009 Bibliogr. Sorin Vînătoru.Craiova : Universitaria. ISBN 978-973-752-349-5 336. Dumitru-Horia.71 CIP 2009-5650 464 .148 CIP 2009-4643 465 .GĂBAN.322(498) CIP 2009-4743 463 .

THOMAS.Bucureşti : Tribuna Economică. ANGELA-ELIZA.MICU. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-5636 468 . . 2009 Bibliogr.NUŢĂ. . Florian Marcel Nuţă. Index ISBN 978-973-1950-29-7 336 CIP 2009-4412 470 . .423 CIP 2009-4940 473 . Servicii financiare pe piaţa europeană / Răzvan Moceanu.Piteşti : Paralela 45. RĂZVAN. 2009 ISBN 978-973-688-136-7 336 CIP 2009-3895 477 . . CORNEL NICOLAE. 2009 Bibliogr.MOCEANU. 2009 Bibliogr. Irina-Elena Voica. ISBN 978-606-530-212-9 336. Managementul activelor şi pasivelor bancare / Cornel Nicolae Jucan.22 CIP 2009-4699 469 .: Cristina Livia Vasilescu.MICU.74(100)(075. Evidenţa operaţiunilor bancare : îndrumar de seminar / Lucian-Ion Medar. ISBN 978-606-510-414-3 336.Craiova : Universitaria. ROXANA.Sibiu : Alma Mater. ISBN 978-973-739-759-1 336. Constanţa : Ex Ponto. Drept financiar : suport de curs / Oneţ Cristina.Craiova : Sitech.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. MAGDALENA. Pieţe de capital / Micu Angela Eliza. Cum să faci bani rapid pe eBay / Thomas Maillet et Éric Tessier . 2009 Bibliogr.MAILLET. .ONEŢ. 2009 ISBN 978-973-644-866-9 336.JUCAN. Politici şi mecanisme fiscalbugetare / Alina Cristina Nuţă.NEGREA.Galaţi : Europlus. CRISTINA.012. trad. LUCIAN-ION. 2009 Bibliogr. Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în contextul crizelor bancare şi configurării sistemelor bancare actuale / Magdalena Rădulescu.MEDAR. .Craiova : Sitech. a 3-a.RĂDULESCU.717 CIP 2009-4503 475 .76 CIP 2009-5080 476 . Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.14 CIP 2009-4004 471 . ALINA CRISTINA. ISBN 978-606-530-211-2 336. 2009 ISBN 978-973-30-2491-0 336. Economie monetară internaţională / Roxana Nanu. 2009 ISBN 978-973-47-0620-4 004:336 CIP 2009-3950 474 . Strategii şi operaţiuni bursiere / Micu Angela-Eliza.Ed. . ALEXANDRU.71:657.71 CIP 2009-3703 . ISBN 978-973-632-511-3 65. ANGELA-ELIZA. . 2009 ISBN 978-973-30-2490-3 336.76 CIP 2009-5079 472 . Finanţe publice / Alexandru Negrea.NANU.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.98 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 99 467 . . .4:336.

Bucureşti : Wolters Kluwer. Ecoturism şi turism rural / Emanuela Ionescu. ANDREEA-LORETA.Bucureşti : RCR Editorial. Politică economică 481 . 2009 : lucrări = The economic crisis . Codul de procedură fiscală.PREVIZIUNE ŞI IMPACT PENTRU ROMÂNIA. . ANDREEA. 2009 ISBN 978-973-1911-47-2 336. IULIAN.DOLGU.48(498) 796.14:338(498) CIP 2009-4927 480 . 2009 Bibliogr. Dezechilibrele bugetului public în contextul economic actual / Andreea Stoian.Bucureşti : Artifex. ISBN 978-606-505-190-4 336.GHEREŞ. Cine lasă uşile deschise în turism! / Marian Gh.CONSTANTINESCU.. ISBN 978-973-618-197-9 338 CIP 2009-5673 486 . univ dr. 2009 Bibliogr. 2009 : proceedings / Universitatea Artifex .100 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 478 . ing. ISBN 978-973-749-562-4 338(498 Buc. 2009 Bibliogr. Stoica. ISBN 978-973-7631-58-9 574:338. .48+796. Constantinescu. . . VICTOR. Bucureşti). Criza economică previziune şi impact pentru România : simpozion internaţional.Bucureşti : Editura ASE. Adriana-Irina I. Gruia. . Iulian Alecu.48(498-22) CIP 2009-3607 487 . Dan Cruceru.5 CIP 2009-4189 . GHEORGHE. . [Legislaţie]. teorii : studii alese / Gheorghe Dolgu. 2009 Bibliogr. dr. coord. MARIAN. ISBN 978-973-159-056-1 . . Ion A.Cluj-Napoca : Risoprint. univ. ISBN 978-973-40-0815-5 338..138:664 CIP 2009-5232 482 . dr.STOIAN. Rolul activităţii industriale în dezvoltarea aşezărilor din spaţiul metropolitan al Bucureştilor / AndreeaLoreta Cepoiu.CRIZA ECONOMICĂ . 2009 ISBN 978-973-86549-5-2 338.ROMÂNIA. ISBN 978-973-53-0007-4 338. Criza : finanţe.) CIP 2009-4461 CIP 101 483 . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1939-00-1 336.5(498) CIP 2009-4449 484 . 2009 Bibliogr. Marinela Ghereş.22(498)(094. ISBN 978-973-7631-54-1 338(498)(063) CIP 2009-4309 485 .4) CIP 2009-4305 479 .Bucureşti : Editura Universitară. ..76(498) 339.Bucureşti : Artifex. Turism rural : absorbţia fondurilor europene / conf.Bucureşti : Ceres.172(498) CIP 2009-4319 338 Situaţie economică.. Constantin Anghelache. MARINELA. Pieţe şi burse de valori / Victor A. Marian Constantin. 2009 .IONESCU. Simpozion internaţional (1 .STOICA. .Bucureşti : Convexus 2000.: prof. Marketingul serviciilor în sistemul producţiei agroalimentare / dr. dr. EMANUELA.CEPOIU. ing. prof. 2009 Bibliogr. Popescu.ALECU..forecast and impact on Romania : international symposium.Bucureşti : Expert : Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică.

GABRIELA. . Agent de vânzări / Alina Cătăneţ. ISBN 978-973-734-482-3 338. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-163-420-3 Vol.CĂTĂNEŢ. 2009vol. Corina Geambaşu.TALANGĂ.Bibliogr. ALINA.Timişoara : Editura de Vest. 2009 2 vol. .NICULESCU.?) / Niculae G. Economia românească în epoca modernă / Mihail Opriţescu.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Economie şi gestiune în turism : probleme. .Bucureşti : Eurocor. 1 : Start către excelenţa în vânzări.2009.STĂNCIULESCU.5(498-22) CIP 2009-4659 339 Comerţ 496 .ISBN 978-606-505-179-9 338(498) CIP 2008-21668 495 .Ed. 2009 Bibliogr. Cătălina Radu. ISBN 978-973-139-089-5 338. .ISBN 978-973-163-421-0 Vol.2009. .27 CIP 2009-4808 491 . Dana Maria Martinescu. rev.Bibliogr. . Cristina Micu.ISBN 978606-8053-11-0 339. Marta-Christina Suciu. 2009 ISBN 978-973-37-1356-2 338(100) CIP 2009-4264 493 .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2.TRUFAŞ.H. proiecte şi studii de caz / Gabriela Stănciulescu. MIHAIL.761 CIP 2009-4426 497 . Pivodă Dan. 2009 ISBN 978-973-115-487-9 338. .Bibliogr. CIPRIANA.Previziunea : premisă a dezvoltării durabile / Popescu Ion. 1. Florina Bran. ISBN 978-973-36-0487-7 338. .. Ungureanu Laura.48 CIP 2009-5177 492 . Turism urban / Talangă Cristian.Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. ISBN 978-606-8053-10-3 Vol. . . ISBN 978-973-719-291-2 339. ISBN 978-606-505-144-7 Vol.138 CIP 2009-4186 . Comşa Marin. . .).Editura Credis. 2009 Bibliogr. George Enescu.OPRIŢESCU. . . şi adăug. 2009 Bibliogr. 2 / Mina Ivanovici. a 3-a. .Buzău : Alpha MDN.Societatea şi economia bazate pe cunoaştere : provocări şi oportunităţi pentru România / coord. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .Bucureşti : Editura C.ISBN 978-973-163-422-7 338.Iaşi : Junimea. NICULAE G. Bucureşti : Editura ASE.172 336. Ioan Dan Adumitrăcesei. .102 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 103 CIP 488 . Niculescu. . CONSTANŢA. .Burse de mărfuri şi valori / Mirela Matei (coord.SAVA. Gestiunea activităţii de turism / Cipriana Sava. . Cod roşu : criză economică globală : (2009-20.Bibliogr. Adrian Stancu.2009.48 CIP 2009-4896 489 . ISBN 978-973-163-431-9 338(498) CIP 2009-5351 494 . 20084 vol. 2009 Bibliogr. Ecoturism şi turism rural / Constanţa Trufaş. . CRISTIAN.48 CIP 2009-4662 490 .2009.: Aurel Iancu.48(498-22) 796. . Beck.

. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-510-417-4 339. . ELENA.Relaţii financiar-monetare internaţionale / Ştefan Bratu. . 2009 Bibliogr. Marketing . 2009 Bibliogr. Sorin Tudor. ISBN 978-606-510-409-9 339.138:338.Editura Credis.PISTOL. teste şi aplicaţii / Elena Fleacă.48 CIP 2009-4664 CIP 105 503 . N. 2009 Bibliogr. Pistol. ION. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Printech. Gheorghilaş Aurel.Bucureşti : Eurolobby. ALINA.Bucureşti : Expert.138 CIP 2009-4213 507 .7 CIP 2009-4500 506 . . Roşu.Dicţionar de branding / coord.IONESCU. 2009 Bibliogr. GHEORGHE N.GRONSKI. .Craiova : Universitaria. . ISBN 978-973-618-196-2 339. a 7-a.: Dobrescu M.Bucureşti : Editura ASE. M. 2009 ISBN 978-973-163-425-8 339. GHEORGHE N.8) CIP 2009-4942 504 . GH. 2009 Bibliogr.4 CIP 2009-4965 502 .Craiova : Universitaria. . 339.104 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 498 .FILIP. Marketingul serviciilor financiar bancare / Jenica Popescu.ROŞU. Minică Boajă. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". N. GHEORGHE N.Craiova : Sitech. ISBN 978-606-505-195-9 339. Viorica Mihăilescu Vereş. N. M.012.138:336+336.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .Craiova : Universitaria. Marketing : dicţionar explicativ / Gh.138 CIP 2009-4215 508 . JENICA.ROŞU. Marketing general / Gh. ISBN 978-606-521-249-7 339.138 CIP 2009-5555 500 .138 659.126 CIP 2009-5162 499 . Marketing relaţional : o abordare din perspectiva domeniului financiar-bancar / Alina Filip. ISBN 978-606-510-412-9 339.management / Săndel Gronski.71 CIP 2009-3552 505 .138(079. Marketing în turism / Ionescu Ion. Răducu Bratu. Roşu.POPESCU.138 65. Craiova : Universitaria.1) CIP 2009-4564 501 . 2009 Bibliogr.Ed. Marketing / Gh. . 2009 Bibliogr.ROŞU. ISBN 978-973-88736-8-1.FLEACĂ. ISBN 978-606-530-208-2 339. Marketing : studiul pieţei / Gh.138(075. Emilian. ISBN 978-973-734-483-0 339. Marketing : caiet de exerciţii. ISBN 978-606-510-413-6 339. SĂNDEL.138 CIP 2009-4212 . . 2009 Bibliogr. . Roşu.

Sevastian Cercel. . SERGIU. .: Ion Dogaru.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. 2009 ISBN 978-973-739-755-3 343(498)(075. ISBN 978-973-739-754-6 347. dr.6 CIP 2009-3999 510 . rev. .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. 339. . Beck. Dreptul familiei / Bacaci Al. . MIRCEA.138(100)(075. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-759-757-1.138:63(075. Legislaţie. [autori]: prof. ISBN 978-973-53-0013-5 339. ISBN 978-973-127-147-7 343. ANA MARIA.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.SABOU. 2009 Bibliogr.Bibliogr.Bazele dreptului civil : [tratat] / coord. dr.2009. . 4 : Contracte speciale / coord. Nicolae Popa. lect. ..: Ion Dogaru.Bucureşti : Editura Universitară. . Dan Claudiu Dănişor.8) CIP 2009-4000 517 . Maria Marieta Soreaţă. univ. Lucian Bernd Săuleanu. . ISBN 978-973-115-233-2 Vol.Achiziţii publice : concesiunea lucrărilor publice. Gabriel Boroi. Cătălin Postelnicu. univ.2009. .. . prof.451 CIP 2009-4768 513 . .BĂDILĂ. Drept penal : partea specială / Bădilă Mircea.Tranzacţii economice internaţionale / Gheorghe Ciobanu. . Vasile Stănescu. RĂZVAN.ISBN 978-973-115-544-9 347(035) CIP 2009-488 511 . .. ISBN 978-973-53-0023-4 339. FELICIA.H. Dana Bako. .106 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 107 509 . V.ISBN 978-973-115-507-4 Vol. Jurisprudenţă 512 . Dreptul de superficie : jurisprudenţă / Răzvan Anghel.Index.8) CIP 2009-4831 515 . . univ. Anamaria Bucureanu. 2009 Bibliogr. .. univ. Cristina Ramona Duţă. 2009 Index ISBN 978-973-749-569-3 347. 3 : Teoria generală a obligaţiilor / coord. Dumitrache C. Lucrări practice de marketing agroalimentar / Ana Maria Simuţ.: Ion Dogaru. 5 : Succesiuni / coord.2009. dr.Index. ALEXANDRU. . 2009 Bibliogr. Sevastian Cercel .Bucureşti : Con Fisc. ISBN 978-973-115-542-5 Vol.SIMUŢ.Bibliogr.256 CIP 2009-5386 516 .Cluj-Napoca : Risoprint. Marketing internaţional : note de curs / conf.. . Pompil Drăghici.Index.: Ion Dogaru.Bucureşti : Universul Juridic. 2008vol.Bucureşti : Editura C. Gabriel Edmont Olteanu.BOGDAN. Hageanu C.Ed. şi adăug. dr.ANGHEL.5 CIP 2009-5018 34 Drept. a 2-a. .. Felicia Sabou.8) CIP 2009-4084 514 . . . 2009 ISBN 978-973-1895-24-6 347.Cluj-Napoca : Risoprint.9 CIP 2009-5028 .Bibliogr.BACACI. Criminologie / Sergiu Bogdan. . 2009 Bibliogr.

Bucureşti : Wolters Kluwer. ISBN 978-973-129-374-5 341.D. OliaMaria Corsiuc. trad. . dr.Bucureşti : Pro Universitaria. Căsătoria. Drept instituţional comunitar european / conf. . Gráinne de Búrca . PAUL. Drept penal şi procesual penal : teste grilă / Aurel Ciobanu. încetarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin divorţ în dreptul român şi dreptul comparat / Coşa Elena. Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale : Congresul Academiei internaţionale de drept comparat : Mexico.CHEAGĂ. . . DUMITRU ADRIAN. . 2009 ISBN 978-606-522-124-6 341.Bucureşti : Monitorul Oficial R. OLIA-MARIA. 2009 ISBN 978-973-758-179-2 347.1/. Criminologie : comportamente criminale / Tudorel Butoi. Franken . TUDOREL. Brants şi A. Criminologie generală / Ion Chipăilă. control ştiinţific şi rev. 2009 ISBN 978-973-88853-5-6 343. 2009 Bibliogr.217(4)UE CIP 2009-5426 527 . Dreptul Uniunii Europene : texte. ELENA. ISBN 978-973-739-768-3 347.Craiova : Sitech. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-127-146-0 343.Bucureşti : Editura I.1(498) CIP 2009-3650 525 . MARIANA. Mexico).Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. . .9 CIP 2009-4135 524 .: Georgiana Marcovschi .CONGRESUL ACADEMIEI INTERNAŢIONALE DE DREPT COMPARAT (2008 .CIOCOIU.9 CIP 2009-4232 521 . ISBN 978-973-1911-52-6 341.Bucureşti : Editura Hamangiu..Bucureşti : Lumina Lex.217(4) UE CIP 2009-3908 .Bucureşti : Universul Juridic. Gheorghe Sava.O.62(498) CIP 2009-5395 520 . univ.CRĂCIUNEAN. Claudia Cheagă. H. Petruţ Ciobanu. drd. . Urmărirea penală : modele de cereri şi acte procesuale şi procedurale / Dumitru Cheagă. numitatea căsătoriei. 2009 Bibliogr. ION.: Valeriu Rendec.Bucureşti : Solaris Print. Adopţia în dreptul românesc / Mariana Ciocoiu. Elena Claudia Giurgea. . 2009 Bibliogr.CHIPĂILĂ. Craiova : Sitech. Drept comercial / conf. ISBN 978-606-530-285-3 347. M. 2009 Bibliogr.CRĂCIUNESCU. dr.BUTOI. Limitele dreptului de proprietate privată imobiliară / Laura Maria Crăciunean.: Beatrice Andreşan-Grigoriu.1) CIP 2009-4875 522 .CRAIG.8 CIP 2009-5549 528 .COŞA.123. LAURA MARIA. Dumitru-Adrian Crăciunescu. trad. jurisprudenţă şi materiale / Paul Craig. 2009 ISBN 978-973-567-675-9 343(079.CORSIUC.A.7 CIP 2009-4894 519 . AUREL. univ. DUMITRU.CIOBANU. 2009 ISBN 978-973-9316-77-4 343(100)(063) CIP 2009-5429 526 ..636(498) CIP 2009-5619 523 .R. trad. . 2008 / C.108 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 109 518 . ISBN 978-606-530-222-8 343.

rev. ISBN 978-973-110-032-6 34(075.7 341.Executarea silită : reglementare. .1) CIP 2009-3829 530 . GHEORGHE.Bucureşti : Editura C.DIACONU. .DRAGOMIR.6(498) CIP 2009-3534 535 .8)(079. . Dreptul comunitar al afacerilor / Nicoleta Diaconu. .110 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 111 529 . Drept succesoral / Dinu Gheorghe. . OANA.Drept : teste grilă pentru examenul de licenţă / lect. ..Constanţa : Europolis.62(498+100) CIP 2009-4344 534 . ISBN 978-973-749-558-7 347. Antigona Iordana. Bucureşti : Editura C.Drept civil : curs selectiv pentru licenţă / Gabriel Boroi. Beck.DAVID. Theodor Mrejeru. Grigore Boşca. drd.952(498)(094) CIP 2009-3845 . ISBN 978-606-515-026-3 349..Bucureşti : Editura Hamangiu. dr. 2009 Bibliogr. Roxana Paliţă.1) CIP 2009-4026 532 . Beck. GHEORGHE.1) 378. Beck.Bucureşti : Editura Universitară. Gabriel Oprea. .217(4) UE CIP 2009-3820 537 . Elemente de legislaţie a mediului în România / Oana David.DIACONESCU.DRAGOMIR. COSMIN.Bucureşti : Era.Bucureşti : Politehnica Press. ISBN 978-606-522-123-9 347(075.Bucureşti : Nomina Lex.1) CIP 2009-3830 531 .. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. EDUARD. .22 CIP 2009-4997 533 .H. Drept penal : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Dragomir Eduard. lect. Adriana Almăşan. Drept civil : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Dragomir Eduard.65(498) CIP 2009-3786 538 . 2009 ISBN 978-606-92007-0-4 343(079.H. ISBN 978-973-115-541-8 343(498) CIP 2009-4066 536 . Roxana Paliţă. . Constantin Duvac.Bucureşti : Editura C. Paul Coman.8)(079. Tratat de drept penal : Partea specială / Gheorghe Diaconescu. Ioana Pădurariu.DARIESCU. lect. 2009 Bibliogr. EDUARD. drd. 2009 ISBN 978-973-676-350-2 347. NICOLETA. 2009 Index. Liviu Stănciulescu.H. 2009 Index. 2009 Bibliogr. doctrină.Ed.Ed..9:347. 2009 ISBN 978-606-92007-1-1 347(079. Relaţiile personale dintre soţi în dreptul internaţional privat / Cosmin Dariescu. ISBN 978-973-115-531-9 347. .Bucureşti : Nomina Lex. a 3-a. Ion Suceavă. ISBN 978-973-115-508-1 341.DINU. Ana-Maria Neagu. Boroiu M. Mihai Nimesch. Cristina. a 4-a. . jurisprudenţă / Dumitru Andreiu Petre Florescu. . rev. .

8) CIP 2009-3620 545 . / Laura Codruţa Kövesi. Drept roman / Guţan Manuel. . LAVINIA.KÖVESI.Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru licenţă : 2009-2010 : teste grilă / Camelia Toader.Bucureşti : Editura Hamangiu. 2009 ISBN 978-973-30-2486-6 347 CIP 2009-4731 543 . CĂLINA. . Drept civil : teoria generală a obligaţiilor / Jugastru Călina. 2009 ISBN 978-973-127-148-4 347(075. .1) 378.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. . coord. Bogdan Dumitrache .8)(079. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Universul Juridic.22 CIP 2009-3942 CIP 113 544 . Folosirea forţei în dreptul internaţional actual / Ion Gâlea. 2009 Bibliogr. 2009 Index.126 CIP 2009-3716 548 . Daniela Frăsie. VALI.IONAŞCU. .Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. Drept penal : partea generală : curs pentru studenţii anului II / Lavinia Valeria Lefterache. hotărâri C. ISBN 978-606-522-118-5 343. ISBN 978-973-739-752-2 347 CIP 2009-3997 547 .72(498)(094) CIP 2009-4154 540 . şi adăug. Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor / Vali Ştefania Ileana Niţă. Legea societăţilor comerciale nr. MIHAI. 31/1990 : practică judiciară / Gavrilă Simona-Petrina. ION. 2009 Index. 2009 Bibliogr. Teoria şi practica activităţii notariale : pentru uzul studenţilor ID / Ionaşcu Titu.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. . ISBN 978-973-739-757-7 34 CIP 2009-4002 542 .O. rev. ISBN 978-973-614-485-1 34(4) CIP 2009-4164 546 . SIMONA PETRINA. ISBN 978-973-127-156-9 341(100) CIP 2009-5586 541 .LEFTERACHE.GAVRILĂ.Bucureşti : Universul Juridic.GUŢAN.JUGASTRU. ISBN 978-606-522-120-8 347.IONIŢĂ.112 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 539 .Bucureşti : Editura Hamangiu. 2009 Bibliogr.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. TITU. LAURA CODRUŢA. .E.GÂLEA. . Aprecierea pericolului social : practică judiciară. Arestarea preventivă. MANUEL.ILEANA-NIŢĂ.: Corneliu Bîrsan. Dana Tiţian. Manual de drept comunitar / Mihai Ioniţă.961(075. ISBN 978-973-127-145-3 343(498) CIP 2009-3590 . .Ed. Marian Nicolae. Romeo Popescu.D. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-144-200-6 347. Constanţa : Ovidius University Press. .Bucureşti : Universul Juridic.

.1 CIP 2009-4760 555 .8) CIP 2009-5524 552 .Ed.MAZILU.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. .Bucureşti : Wolters Kluwer.7 341. şi compl. CORNELIA.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".Bucureşti : Lumina Lex. Dănişor Diana Domnica. 2009 Bibliogr. . Persoanele / Munteanu Cornelia. .Deva : Cetate Deva.MĂGUREANU. . 2009 ISBN 978-973-1855-46-2 342. Ghiţă Oana. . ISBN 978-973-739-753-9 347. Dumitru Mazilu. George Măgureanu Poptean. . 2009 ISBN 978-973-127-155-2 347. Stabilirea masei active şi a masei pasive în procedura insolvenţei / Dana-Daniela Moţiu. 2009 Bibliogr.MĂTUŞESCU.8 CIP 2009-4486 551 .Bucureşti : Lumina Lex.MAZILU.217(4) UE CIP 2009-4624 CIP 115 554 . .95 CIP 2009-3998 550 . Dumitru Mazilu. Drept administrativ / Doralina Ramona Mihăescu Duţă.8) CIP 2009-5587 553 . Constantin Moştoflei. CONSTANŢA. FLOREA. .MUNTEANU. a 4-a.MOŞTOFLEI. ISBN 978-606-510-203-3 81'374. .Târgovişte : Bibliotheca. IOAN.ISBN 978-973-758-181-5 341. a 3-a. . Diplomaţia : drept diplomatic şi consular / prof.Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european / Gărăiman Gabi Daniela. .Bucureşti : Universul Juridic.Ed. ISBN 978-973-758-178-5 341.. 2009 2 vol.736(498) CIP 2009-3932 558 .LEŞ.Craiova : Universitaria. . DANA-DANIELA. 1..9 CIP 2009-4860 556 .2:34=135.ISBN 978-973-758-180-8 Vol. Vasile Popa. 2008. Dreptul internaţional public : curs / prof.Ed. . ISBN 978-973-663-712-4 341. dr. a 2-a.91/. ISBN 978-973-739-756-0 347 CIP 2009-4001 . Drept procesual civil / Leş Ioan. DUMITRU.95(498)(075.114 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 549 .1/. Claudia Gilia..MIHĂESCU-DUŢĂ. . rev. univ. Drept civil : partea generală . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-712-349-7 341.217(4) UE CIP 2009-4587 557 . Rolul UE în asigurarea securităţii globale / dr. 2009 ISBN 978-973-1911-51-9 347. dr. univ. . Alegerile europene şi legitimitatea democratică la nivel comunitar / Constanţa Mătuşescu. Drept procesual civil : curs pentru masterat : dreptul afacerilor / Florea Măgureanu.MOŢIU. CONSTANTIN.8(100)(075. 2009 Bibliogr. DORALINA RAMONA. DUMITRU.91/. 2. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-758-182-2 Vol.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.

Mircea Damaschin.464. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Cordial Lex. . ŞTEFAN. . CORNELIA. a 3-a.NĂSTASE GEORGESCU.965(498)(094) CIP 2009-3934 566 . . Beck.H. . Cadrul juridic de protecţie a drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional / lect.91/. Cătălin Spânu.PETICĂ ROMAN.Bucureşti : Editura C. Simeon Murgu. univ. Drept parlamentar / lect.MURGU.Bucureşti : Wolters Kluwer. Mihaela-Narcisa Stoicu.MUNTEANU. asist. 2009 Index. Carmen Silvia Paraschiv. .Bucureşti : Editura Universitară.8) CIP 2009-5212 562 .231. ISBN 978-973-749-557-0 347.Bucureşti : Wolters Kluwer. Index ISBN 978-606-522-119-2 347. a 2a]. . univ. dr.73(498+100) CIP 2009-3821 563 . ISBN 978-973-9480-67-3 342. .763 CIP 2009-4003 568 . .Târgovişte : Transversal. Ion Bălan.[Ed. 2009 ISBN 978-973-1911-48-9 347.2009. Codul de procedură civilă adnotat / Ion Neagu. Simeon Murgu.53(4) CIP 2009-3654 567 .7(100+498) 341. ŞTEFAN. ISBN 978-973-1911-53-3 1:34 CIP 2009-5548 560 .53(498)(075.23(498)(094)(075. a 3-a. .Cluj-Napoca : Cordial Lex. ISBN 978-973-115-423-7 Vol. Mihaela-Narcisa Stoicu.Bucureşti : Editura Hamangiu. SIMEON. MARIA.Note de curs : legislaţie contravenţională / coord.116 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 559 . dr. 2009 Bibliogr. 2 : Partea specială.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. 2009 Bibliogr. Repere în istoria filosofiei dreptului / Ştefan Munteanu.44 347.8) CIP 2009-5004 565 . . . univ. Efectele juridice ale contractelor aleatorii / Mona-Maria Pivniceru.PĂUN. 2009 Bibliogr.Ed. [autori]: Mirel Roman. rev. MONA MARIA.PIVNICERU. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-9480-66-6 342.NEAGU. rev.14(100+498) CIP 2009-5213 561 . 2008-2009 2 vol.8 CIP 2009-3967 . univ. . Mihai Marin. Darius Stănescu. asist. Dreptul comunicării / Maria Năstase Georgescu.Ed.: drd. SIMEON.Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.MURGU. ISBN 978-606-8042-08-4 342. ION. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-739-758-4 347.ISBN 978-973-115-545-6 343. Parlamentul în principalele constituţii ale statelor europene / Ştefan Păun.4) CIP 2009-5654 CIP 117 564 . ISBN 978-973-127-158-3 347. 2009 Bibliogr. . Ion Tomescu .95(498)(094. . . Dreptul transporturilor / Petică Roman Corina.Bucureşti : Universul Juridic.

[autori: Mariana Papatulică.Bucureşti : Universul Juridic. ANDREI. . 2009 ISBN 978-973-8986-76-3 347. 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech.A.8) CIP 2009-4744 576 .235 CIP 2009-5690 572 . dr.7 CIP 2009-4484 573 .POPA. . . 2009 Bibliogr.451(498)(094) CIP 2009-5147 .Bibliogr. Interzicerea pedepsei cu moarteagaranţie a dreptului la viaţă / Gh. Adrian Marcel Iancu.962(498) CIP 2009-5588 571 . . 2009 Bibliogr. Beck. Drept comercial / Cristina Popa Nistorescu. IOAN.T. .POPA. ISBN 978-973-127-149-1 341.POPESCU. Tractate regarding the magistrate profession in Romania / Ion Popa. 2009 Bibliogr.. . Traité sur la profession de magistrat en Roumanie / Ion Popa.POPESCU.H. ISBN 978-973-127-153-8 347. 2009 ISBN 978-973-134-074-6 347.POPA. Drept financiar / Rada Postolache. . RADA.Bucureşti : Editura Hamangiu. Popescu. ISBN 978-973-115-543-2 347.RĂDUCAN.Braşov : Omnia Uni S. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. 2008-2009 2 vol.Bucureşti : Universul Juridic. Ionela Bălţătescu. Ion Diaconu.12(4+100) 327. . Popa Ioan. ISBN 978-606-530-240-2 343. 2. .Bucureşti : Universul Juridic..Procesul de convergenţă instituţională / Petre Prisecaru (coord. ISBN 978-606-530-231-0 347. Dreptul executării silite / Gabriela Răducan.Craiova : Sitech. [Legislaţie].S. ISBN 978-973-709-373-8 Vol.51 CIP 2009-4108 CIP 119 574 . Bucureşti : Editura C. 2009 ISBN 978-606-522-125-3 347.ROMÂNIA. IOAN. ISBN 978-973-127-154-5 347. GHEORGHE. . Organizaţii europene şi euroatlantice / Andrei Popescu.962(498) CIP 2009-5589 570 . Index.ISBN 978-973-709-375-2 34 CIP 2009-4732 577 . IOAN.Bucureşti : Editura Economică.73(075. Lucia Iordache.118 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 569 . univ. . Curs de publicitate imobiliară / conf.) . .25 CIP 2009-4781 575 .2009. .POSTOLACHE..Bucureşti : Edit Moroşan.952 CIP 2009-5427 578 . Achiziţiile publice. CRISTINA.POPA-NISTOREANU.]. GABRIELA.

2009 Bibliogr. de conf.4) 347.22:061+061. rev.4) CIP 2009-3685 582 . Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.27 657:061+061.. ISBN 978-973-709-440-7 341.SCRIPCARU. / ed. coord. .2 CIP 2009-4205 CIP 121 584 .27 CIP 2009-4238 580 .Ed.91/. Deontologie judiciară : syllabus / Gheorghe Scripcaru.8 CIP 2009-3995 588 . 2009 ISBN 978-973-30-2485-9 347. univ. Beck. ISBN 978-973-670-314-0 174:34 CIP 2009-3503 587 . rev. a 3-a. Valerian Cioclei. AURA GABRIELA.ROMÂNIA. Asociaţii şi fundaţii. dr. 2009 ISBN 978-973-115-540-1 343(498)(094. Bucureşti : Editura C. / ed. .SELEJAN-GUŢAN. Legislaţia insolvenţei. Valerius M. Evoluţia dreptului de proprietate / Rujan Ion Cristinel.95(498)(094. . .Ed. [Legislaţie]. .23 347.471 336.Iaşi : Sedcom Libris.1/. ION CRISTINEL. ION CRISTINEL. Codul penal şi Codul de procedură penală.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.4) CIP 2009-5391 581 .SOCOL.ROMÂNIA.RUJAN. Bucureşti : Monitorul Oficial R.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. . Beck. .ROMÂNIA. univ.Bucureşti : Editura C.H. 2009 ISBN 978-973-30-2484-2 347. a 6-a. Sancţiuni privind patrimoniul / Rujan Ion Cristinel.Bucureşti : Editura Economică.RUJAN. Flavius-Antoniu Baias. coord.ROMÂNIA.Ed. GHEORGHE.Cazul României / Aura Gabriela Socol. de prof.A.RUJAN. [Legislaţie]. 2009 Bibliogr. Crăciuneanu L.6 CIP 2009-4207 585 . Infracţiuni şi contravenţii în domeniul relaţiilor de familie / Rujan Ion Cristinel. 2009 ISBN 978-973-1911-46-5 347. ISBN 978-973-739-750-8 341. ION CRISTINEL. . Gavrilescu Alin Gheorghe.H.1(498)(094. [Legislaţie]. Ciucă. a 2-a.120 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 579 . 2009 ISBN 978-973-567-673-5 347. Codul civil şi Codul de procedură civilă.4) 343. 2009 ISBN 978-973-115-546-3 347(498)(094.217(4) UE CIP 2009-4011 . Bucureşti : Wolters Kluwer. [Legislaţie]. 2009 ISBN 978-973-30-2483-5 347.2 CIP 2009-4206 586 . Performanţa monetară & integrarea europeană : macroeconomia integrării monetare europene .736(498)(094) CIP 2009-4306 583 . BIANCA.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2009 Bibliogr. . M. dr. . Drept internaţional public / Selejan-Guţan Bianca. a 4-a.Ed. Aurora Ciucă.

217(4) UE CIP 2009-5201 592 .7 CIP 2009-5053 . Consideraţii privind sistemul instituţiilor de securitate / Vasile Tabără. 2009 Bibliogr. .217(4) UE CIP 2009-3828 597 .Craiova : Sitech. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-8030-14-2 341. . 2009 Bibliogr. Gheorghe Monica.ŢUŢUIANU. MARIOARA. ADRIAN.Ploieşti : Karta-Graphic. ISBN 978-606-530-204-4 341. .ŢICHINDELEAN. . ISBN 978-973-739-751-5 349.STOICA.Sibiu : Techno Media.o abordare instituţională / Marcela Monica Stoica. Curs elementar de drept roman / Constantin Stoicescu.8) CIP 2009-4847 590 .Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.952.123 CIP 2009-3742 CIP 123 594 .2 CIP 2009-5585 591 . Dreptul muncii / Ţichindelean Marioara.7(4)"1856/1859" CIP 2009-3553 596 . . 2009 ISBN 978-973-733-334-6 34. Cazuri judiciare celebre / Traian Tandin. VASILE. Diplomaţia europeană şi "cauza românească" : 1856-1859 / Minodora Taşcu.Bucureşti : Universul Juridic.TAŞCU. 2009 Bibliogr. . COSMIN. Drept administrativ : caiet de seminar / dr. Paul Dănuţ Duţă. . Bucureşti : Tritonic. Mecanisme şi instituţii ale mediului concurenţial european / Tileagă Cosmin Virgil. Ion Stelian. Mihai Marcel Neag.Bucureşti : Pro Universitaria. ISBN 978-973-1959-28-3 342. TRAIAN.STELIAN. Index ISBN 978-973-127-152-1 34(37) CIP 2009-5590 593 .TABĂRĂ. ISBN 978-973-8934-96-2 347. Dreptul afacerilor : curs universitar / Ion Ţuţuianu. 2009 Bibliogr.9(075.122 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 589 .Bacău : EduSoft. ISBN 978-973-127-157-6 347. MARCELA MONICA. ION.STOICESCU. . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-129-379-0 341. ISBN 978-973-739-749-2 341.2 CIP 2009-3996 598 . . MINODORA.TILEAGĂ.096(498) CIP 2009-3944 595 . Executarea silită imobiliară / Adrian Stoica.TANDIN. ION. 2009 Bibliogr. CONSTANTIN.Bucureşti : Universul Juridic.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.STOICA. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Uniunea Europeană .

VOICULESCU.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". ISBN 978-973-127-150-7 343. MARIN. a 2-a. 2009 Bibliogr.VOINEAG. Drept comunitar european / Vesmaş Daiana Maura. ISBN 978-973-739-760-7 341. Drept comunitar general / Marin Voicu. 2009 ISBN 978-973-8921-35-1 347. Teste grilă pentru magistratură. NICOLAE.Ed.217(4) UE CIP 2009-5663 605 .URSUŢA. Dreptul muncii : pentru învăţământul economic / Brânduşa Vartolomei. Drept european : curs introductiv / Marin Voicu. . VIOREL. 2009 Bibliogr.VARGA GÁBOR. Bucureşti : Sitech. 2009 ISBN 978-973-163-423-4 341.Bucureşti : Juritest. BRÂNDUŞA. . rev. MARIN.1) CIP 2009-5562 609 . . Traficul ilicit de organe. . DAIANA MAURA. . .Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".VOICU.VOICU.217(40) UE 349. Drept comunitar general / Marin Voicu.Bucureşti : Universul Juridic. Europa ante portas / Gábor Varga.VESMAŞ. . şi adăug.VARTOLOMEI.217(4) UE CIP 2009-4807 607 .961(498) CIP 2009-4606 600 . 2009 ISBN 978-973-7618-30-6 347. a 6-a. 2009 Bibliogr. MARIN.217(4) UE CIP 2009-4005 CIP 125 604 . Procedura contravenţională / Mircea Ursuţa.894(498) OSIM CIP 2009-5366 602 . Lista notarilor publici în funcţie la 1 martie 2009 / Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. ISBN 978-606-530-277-8 343. MIRCEA. 2009 ISBN 978-973-163-434-0 341. Bucureşti : Editura OSIM. ţesuturi şi celule de origine umană : prevenire şi combatere / Voinic Maria Cristina.77(498) OSIM 001.VOINIC. avocatură şi examenul de licenţă / Viorel Voineag. Drept comunitar al muncii / Nicolae Voiculescu.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. .217(4) UE CIP 2009-4806 606 . 2009 ISBN 978-973-163-424-1 341.8)(079.2(498:4) CIP 2009-3933 608 . rev.VOICU. Mirela Georgiana Sabău.23(498) CIP 2009-4722 601 . .2 CIP 2009-4007 603 .4 CIP 2009-5626 . Mirela Georgiana Sabău. Bucureşti : Notarom. Mirela Georgiana Sabău.UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA (BUCUREŞTI). 2009 ISBN 978-973-1911-50-2 341. . 2009 ISBN 978-973-87850-4-5 34(075.Ed. ISBN 978-973-709-436-0 349.Bucureşti : Editura Economică.124 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 599 . MARIA CRISTINA.Bucureşti : Wolters Kluwer.

86 CIP 2009-4204 35.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. Cooperarea jandarmeriei române cu alte forţe pentru îndeplinirea misiunilor specifice / Nicolae Bontic. 2009 Bibliogr.2 CIP 2009-4960 611 .217(4) UE CIP 2009-4654 CIP 127 614 . EMIL VICTOR.Bucureşti : Editura Universitară. Cadrul economico-juridic al relaţiilor României în condiţiile integrării în U. .. Consiliul Suprem de apărare a ţării şi controlul parlamentar al acestuia / dr. Administraţia publică românească în secolele XIX-XX : legi şi reforme importante / Gheorghe Calcan.Bucureşti : Edit Moroşan. România în ecuaţia Euroatlantică a securităţii şi apărării / Emil Victor Cheţe.DRĂGHICI.Craiova : Sitech.7:3-055. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura ASE. ISBN 978-606-530-254-9 351.126 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 610 .Women's rights : from universal to regional in human rights : essays in honour of justice Bhagwati = Les droits de la femme : de l'universel au régional dans les droits de l'homme : essais en l'honneur de Juge Bhagwati / edited by Iulia Motoc.Bibliogr. 2009vol. Bucureşti : Tribuna Economică. ISBN 978-973-749-568-6 Vol. 2009 Bibliogr. Viorel Lefter. .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". . Dorel Bahrin. ISBN 978-973-663-693-2 351. ISBN 978-606-530-253-2 351. DOREL. Managementul situaţiilor de risc în domeniul siguranţei publice / Ion Drăghici. . .E. ION.DRĂGHICI. / Paul-Bogdan Zamfir. .ISBN 978-973-749-571-6 35(498)"18/19" CIP 2009-5384 615 .R.CHEŢE.2009. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8986-69-5 351.. . 2009 ISBN 978-973-688-139-8 327(498) 341. .O.BONTIC. ISBN 978-973-737-647-3 342. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura I.0/354 Administraţie publică 612 .742(498) CIP 2009-5145 616 .D.742 CIP 2009-5010 618 . Index ISBN 978-606-505-184-3 CIP 2009-4302 352(498) .Craiova : Sitech.742 CIP 2009-5009 617 .ZAMFIR.. 2009 ISBN 978-973-9316-75-0 354(498) CIP 2009-4729 613 . . PAUL BOGDAN. GHEORGHE. NICOLAE. 1 : De la reforma lui Alexandru Ioan Cuza la cele ale Marii Uniri : 1864-1925. . Tactica poliţienească privind intervenţia în gestionarea riscurilor / Ion Drăghici. .Effets du parteneriat public privé dans les services publics d'alimentation en eau et d'assainissement : expérience de la municipalité de Bucarest / Ioan Radu. ION. Cleopatra Şendroiu.CALCAN. .BAHRIN.

PETRU.Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 1. ISBN 978-973-0-04448-1 Vol. cpt.MARKÓ BÉLA.1(498) Pacepa.Piteşti : Paralela 45.141. . bg. 2009 2 vol. . .: dr. ISBN 978-973-712-453-1 351. Jandarmeria bihoreană / col.ŞINCA. Administraţie poliţienească rurală / dr.M.POPESCU.Politica europeană în domeniul vizelor. . . CIP 2009-5210 .POBIRCI. .09 Markó B. Ion Mihai Pacepa în dosarele Securităţii : 1978-1990 / Liviu Ţăranu. Dan Gabriel Arvătescu.128 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 619 . (r) Mihalache D. Managementul proiectelor teritoriale / Raluca Florina Popescu. .746.74(498)(091) CIP 2009-4320 628 . îngrij.1(498):821.746.FLENCHEA.MIHALACHE.2009.ISBN 978-973-88770-9-2 351. Municipiul Roman şi comunitatea ruşilor lipoveni / Petru Flenchea .Bucureşti : Editura Enciclopedică. LIVIU. 2009 Bibliogr. 2009 Index ISBN 978-973-45-0580-7 351. 351. . 2009 ISBN 978-973-665-257-8 351.HULPOI. . Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 2.I. ed. ISBN 978-973-47-0615-0 352 711.74(498-22) CIP 2009-4623 621 . MIHAI. . Egy irredenta hétköznapja : lehallgatási jegyzőkönyv : 1986-1989 / Markó Béla. .2009. 3.1 CIP 2009-3819 626 .ISBN 978-973-628-188-4.Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia. . Bucureşti : Papirus Media. şi pref. 2009 ISBN 978-973-745-014-2 351. Vol. pref.Bibliogr. (r. . Ioan Cristian Pobirci.Bibliogr. 2006vol. 2009 Bibliogr.74(498 Slatina) CIP 2009-5299 627 . RALUCA. ISBN 978-973-1903-06-4 351. Mihai Hulpoi. . . ISBN 978-973-88956-2-1 352(498 Roman) CIP 2009-3664 620 ."1978/1990" 929 Pacepa. Print. FLORIN N.I.ŢĂRANU. 2009 Bibliogr. Vasile. Jandarmeria la răspântii sociale : 1944-1990 / gl.C.Bibliogr.Bucureşti : R.Târgovişte : Bibliotheca.: Florin Constantiniu.742(498-35 Bihor) CIP 2009-5691 CIP 129 624 .2009.511. ISBN 978-973-628-189-1 Vol.ISBN 978-973-628-187-7.742 CIP 2009-5311 623 . 2009 Bibliogr.Oradea : Duran's. 2009 ISBN 978-973-745-015-9 351. . . VASILE. Din istoria Poliţiei Române / Florin Şinca .) Ion Pobirci.M.Bucureşti : Editura Sylvi.Studiu monografic : CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina. ION.756(4) CIP 2009-5298 625 .R. CIP 2009-5755 622 .

STRĂINU.DIACENCO.40:159.BRATU. Nicolae N. GHEORGHE. . ISBN 978-973-663-702-5 355 CIP 2009-4591 633 . locotenet colonel Doruţ Greab. Costeşti : Ars Libri. Ghidul educaţiei militare / colonel Ion Bratu.Bucureşti : Solaris Print.4) CIP 2009-4634 635 . ISBN 978-973-47-0617-4 355(498)"19":929 CIP 2009-3724 631 .MOISA. Societăţile militare private şi securitatea umană / dr.961 CIP 2009-4133 639 .STRĂINU. Roman. 2009 ISBN 978-973-88853-3-2 355. PETRE. Piteşti : Paralela 45. EMIL. Adriana Bianca Pop.45(498) CIP 2009-4592 632 . Culegere de lecţii învăţate / generalmaior dr. 2009 ISBN 978-973-1904-79-5 355 CIP 2009-4272 630 . 2008 ISBN 978-973-663-710-0 355.Constanţa : Editura Boldaş. 2008. ALEXANDRA. Petre Duţu. .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". EMIL.1(498 Constanţa) CIP 2009-4961 CIP 131 634 .130 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 355/359 Armata.MACOVEI. ISBN 978-973-1975-13-9 355.SUMAN. 2009 ISBN 978-606-524-034-6 355 CIP 2009-5170 636 . 2009 ISBN 978-973-88853-4-9 355.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". NICOLAE N. Războiul geofizic / general de brigadă Emil Străinu. 2008.114(498) CIP 2009-5341 . Regimentul 36 Infanterie : o istorie în imagini / Remus Macovei.425.DUŢU. Adrian Mihuţiu în rezistenţa anticomunistă din Arad şi Bihor / Gabriel Moisa.40:5 CIP 2009-4136 638 .ROMAN. Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale / dr.SARCINSCHI. . Personalităţi militare române din prima jumătate a secolului al XX-lea / Andreea Diacenco. ISBN 978-973-663-694-3 355. Istoria batalionului 17 Vânători de Munte "Dragoş Vodă" / colonel (r) Gheorghe Suman. Ştiinţă şi artă militară 629 . .Oradea : Primus.Bucureşti : Univers Ştiinţific. Gheorghe Poenaru.Bucureşti : Solaris Print. ANDREEA. . 2009 Bibliogr. .DUŢU.45 CIP 2009-4588 637 .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Petre Duţu. PETRE.Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei. . . Alexandra Sarcisnchi. Războiul psihotronic / general de brigadă Emil Străinu. 2009 ISBN 978-606-8066-02-8 356. 2009 Bibliogr.4(498. Adrian Stroea. col. . 2009 Bibliogr. GABRIEL. ISBN 978-973-8936-94-2 356. Operaţiile de stabilitate şi securitate umană / dr. REMUS. ION.

de Miruna Andriescu. DEL I. ISBN 978-973-677-149-1 364 CIP 2009-3735 646 . . Război şi cunoaştere / dr.Bucureşti : Con Fisc.Bucureşti : Con Fisc.Asigurările pentru şomaj.: col.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".Asigurările sociale de sănătate. Gheorghe Văduva. Best .1 CIP 2009-5222 . ALINA. O viaţă pentru o idee : dezrobirea pontonierilor / Mircea Vladu .Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu".132 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 640 . Mothersbaugh.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".45 CIP 2009-4594 642 .VITALIS.VĂDUVA. GHEORGHE. Repere metodologice în asistenţa socială : tehnici şi metode de investigaţie şi intervenţie asistenţială / Felicia Andreioni. . ISBN 978-973-153-056-7 355(498) CIP 2009-5424 36 Asistenţă socială.HAWKINS. Comportamentul consumatorului : strategii de marketing / Del I. 2009 ISBN 978-973-1895-20-8 369.ANDRIONI.442.VĂDUVA. FELICIA. . . Cosmina Kahler. 2009 Bibliogr. 2009 Index ISBN 978-973-46-1217-8 366. . trad.Asigurările pentru accidente de munca şi boli profesionale. 2008 ISBN 978-973-663-706-3 355. 2009 ISBN 978-973-1895-21-5 364. Robert J. . Securitate în epoca globalizării / Vitalis Eduard Alexandru. disimetria şi asimetria în conflictele militare actuale / dr. . David L. 2009 ISBN 978-973-1895-22-2 368(498) CIP 2009-4056 647 . Radu Andriescu. ISBN 978-973-752-347-1 36(498) CIP 2009-4549 650 .Bucureşti : Con Fisc. GHEORGHE.22(498) CIP 2009-4058 649 . Elemente de asistenţă socială / Alina Costin.45 CIP 2009-5144 643 .Bucureşti : Edit Moroşan.6(498) 369. EDUARD ALEXANDRU. 2009 ISBN 978-973-8986-70-1 355. Bucureşti : Con Fisc.VLADU.01 CIP 2009-4590 641 . Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.Petroşani : Focus.COSTIN. MIRCEA. .3(498) CIP 2009-4059 648 . 2009 ISBN 978-973-1895-23-9 369. . Simetria. Protecţia consumatorului 644 . Ioan Mocan.Alocaţia de stat pentru copii. 2009 Bibliogr. Gheorghe Văduva.Iaşi : Polirom. 2009 Bibliogr. pref.7(498) CIP 2009-4057 CIP 133 645 . Hawkins. 2008 ISBN 978-973-663-704-9 355.

3 372. 2009 ISBN 978-973-1745-58-1 371.Bacău : Grafit.Tecuci : Grapho Press. GALINA.3(498 Grăjdana)(091) CIP 2009-5238 661 .JURCUŢ. 929 Alexandru. Manualul operatorului helpline / Galina Muşat.Scriu.26(498) CIP 2009-4550 652 .ANDREI. Învăţământ.C. rev.Bucureşti : Teora. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa I / Adina Albu. .24 CIP 2009-4477 CIP 2009-5477 660 . 2009 Bibliogr. DELIA. VASILE. Costică Alexandru 1923-2007 / Vasile Alexandru.65-056.ARDELEAN. a 4-a. ISBN 978-973-88736-9-8 364 CIP 2009-5161 653 .671:373.Alfabetul ilustrat : set de planşe. CAMELIA. Caiet de practică pedagogică / Delia Ardelean. . Ramona Lăzărică.C.47 CIP 2009-4881 655 .ŞTEFĂNOI. .41 37 Educaţie.671:373. 2009 Bibliogr. . Timp liber 654 .381:373.ALBU. de Daniela Cruceru. . Ramona Lăzărică.Galaţi : Academica.ABAZA. .Ed. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a III-a / Adina Albu. PETRU.MUŞAT.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. ELENA. 2009 ISBN 978-606-8061-18-4 373. . 2009 ISBN 978-973-1745-57-4 371.Bacău : Grafit.3 CIP 2009-4952 657 . 2009 ISBN 978-973-88943-4-1 372. ISBN 978-973-47-0626-6 371. Piteşti : Paralela 45.ALBU.133:51:378 CIP 2009-5653 .9 CIP 2009-4539 135 CIP 656 . Politici sociale pentru persoane cu dizabilităţi / Camelia Jurcuţ. Eugenia Sergentu. . ADINA. . ISBN 978-606-536-012-9 371. Carmen Abaza.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.ALEXANDRU. mă joc şi învăţ împreună cu ursuleţul Martinel / trad.Buzău : Omega. ADINA. CARMEN. ISBN 978-973-752-348-8 364. CIP 2009-4835 659 . 2009 ISBN 978-973-8937-48-2 37(498 Galaţi) Alexandru.Activităţi practice pentru preşcolari .3 CIP 2009-4954 658 .671:51:373. Matematică : caiet de vacanţă : clasa a IV-a / Maria Zaharia (coord. .Iaşi : Lumen.). 2009 ISBN 978-973-20-1120-1 371. . 2009 ISBN 978-973-166-131-5 36 159. Monografia Şcolii Grăjdana. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Eurolobby. judeţul Buzău / Elena Andrei. 2009 Bibliogr.134 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 651 . Teoria fericirii în asistenţa socială : de la managementul îngrijirii la managementul fericirii / Petru Ştefănoi.

. .121 CIP 2009-4201 669 .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script.24 CIP 2009-4985 664 . 2009 Bibliogr.Iaşi : Sapientia. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Monografia Centrului Şcolar Arad : a 85-a aniversare / Florentina Cirin. . Balogh Enikő.BARBU. Diana Sărac. ISBN 978-973-88307-0-7 37(498 Arad)(091) CIP 2009-4113 670 .24 CIP 2009-4986 665 .Craiova : Editura Cellina. ISBN 978-973-1917-36-8 37. LAURA. Consilierea pentru carieră : ghid tematic pentru activităţile de orientare şi consiliere pentru carieră / Diamanta Luminiţa Bulai.BODÓ MÁRTA. .133 282 CIP 2009-5326 668 . 7 lépésben az ügyesség felé / Balogh Csilla-Tünde.Cluj-Napoca : Verbum. 2009 ISBN 978-973-151-048-4 371. . Portofoliu de practică pedagogică : instrument de lucru pentru studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică specializarea teologie romano-catolică didactică / Lăcrămioara Boroş. 2009 Bibliogr.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania".BOROŞ.BOGHICI. Index ISBN 978-973-1827-32-2 371:373. 2009 Bibliogr. Iskola és színház : az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe / Bodó Márta. . .BULAI. . LĂCRĂMIOARA.381 CIP 2009-5320 663 . B. CRISTINA.464 CIP 2009-3966 CIP 137 667 . Relaţia profesor-elev în viziunea educaţiei şi învăţământului personalizat / Cornelia Cocan. Jocul didactic în grădiniţa de copii : locul.048 371. 2009 Bibliogr. FLORENTINA.BARBU. importanţa şi metodologia jocului didactic în grădiniţă / Laura Mariana Barbu.BALOGH CSILLA-TÜNDE. . Modalităţi de realizare a compunerilor şcolare / Boghici Cristina. ISBN 978-973-1827-33-9 371:373. 2009 Bibliogr.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. Împreună pentru educarea celor mici : relaţia grădiniţă-familie / Laura Mariana Barbu. ISBN 978-973-8980-46-4 371.136 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 662 . LAURA. Călin Cismaş.Arad : Promun.Galaţi : Sinteze.Craiova : Editura Cellina. ISBN 978-973-598-480-9 37 CIP 2009-4964 . 2009 Bibliogr.COCAN. ISBN 978-973-142-211-4 372. ISBN 978-606-8059-06-8 371:792 CIP 2009-4689 666 . rolul.CIRIN. CORNELIA. DIAMANTA LUMINIŢA.

psihologie / Mariana Moraru. 2009 ISBN 978-973-1927-07-7 372. geografie. DANIELA. Despre legume şi fructe : culegere de texte / Daniela Dosa.)(0:82-94):33 CIP 2009-5554 680 .671:613. 2009 Bibliogr.Culegere de probleme şi teste pentru bacalaureat şi admitere în facultate : chimie. . DANIELA.3 CIP 2009-5121 677 .: Chiorean Măriuca.DĂESCU. 2009 Bibliogr.5 CIP 2009-4698 676 .33) CIP 2009-4636 679 .1-94 378(498 Buc. De la tradiţional la modern : simpozion naţional : ClujNapoca. 2009 ISBN 978-973-1842-62-2 372. instituţii / Gheorghe Dolgu. GHEORGHE. COSMINA-ECATERINA.138 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 139 671 . evenimente.382(075. 2009 ISBN 978-973-1842-61-5 372.Petroşani : Tehno-Art.: Lidia Ţurcanu . Delia Humelnicu.383 CIP 2009-4168 672 ..Craiova : Sitech. cărţi. Activităţile extracurriculare în grădiniţă : serbările : dramatizări-scenete pentru preşcolarii mari şi şcolarii mici / Niculina Deaconeasa. Maria Honciuc. Despre mamifere şi păsări domestice : culegere de texte literare / Daniela Dosa. consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele I-IV / Dăescu Badea Ionica.279.DÎRSTARIU. . DANIEL. îndr. IONICA.DEACONEASA. Maria Hanu.Bucureşti : Editura ASE. 2009 ISBN 978-973-1862-68-2 673 . Cluj-Napoca).955:373. ISBN 978-606-510-419-8 371.DOSA. Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării. 2009 ISBN 978-973-8944-96-1 371.Galaţi : Sinteze. . . coord. MARIA-CRISTINA.8:373. . Repere şi instantanee : oameni. Petale de suflet / Cosmina-Ecaterina Dăscălescu .Suceava : Editura George Tofan. Miniculegere de jocuri didactice matematice : clasele I-II / Maria-Cristina Dîrstariu.DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN. 2009 Bibliogr.Botoşani : Silva-Vic.3 CIP 2009-4502 674 . . 27 martie 2009 / coord. 2009 Bibliogr. Maria Popa.DĂSCĂLESCU.. .Petroşani : Tehno-Art. biologie.874 CIP 2009-5482 675 .Dincolo de ceea ce sunt eu.135. locuri.Craiova : Universitaria. Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor / Daniel Dănciulescu.DOLGU.46 CIP 2009-3580 681 .Slatina : Didactic Pres. .46 CIP 2009-3578 .DOSA.3:796:373. ISBN 978-973-113-327-0 371.41/. 2009 Bibliogr. Braşov : Pastel. NICULINA.41/. .Cluj-Napoca : Risoprint. Simpozion naţional (2009 . 2009 ISBN 978-606-505-194-2 821.DĂNCIULESCU. . echipe. ISBN 978-606-530-234-1 371.: Doiniţa Băietu. logică. ISBN 978-973-1917-43-6 371. ISBN 978-973-53-0027-2 37(063) CIP 2009-5456 37 CIP 2009-5266 678 . .

Cucoş.214 CIP 2009-5117 684 . .Ed. .4:371 CIP 2009-5317 685 . creaţie şi bucurie / Iuliana Luminiţa Guzu. Eugen Popescu.012. ZENO.13 CIP 2009-4276 CIP 141 687 . 2009 ISBN 978-973-1842-64-6 372. OTILIA.Craiova : Else.7 CIP 2009-1751 690 .) Spiru Haret CIP 2009-3853 691 . . I. Faculty of Marketing and International Business. 2009 ISBN 978-973-163-400-5 378(498 Buc. modele / Const.Buzău : Teocora. Gherghina Caraman.GUZU.DRĂGAN.Iaşi : Editura Universităţii "Al. Joc şi învăţare la copilul preşcolar : ghid pentru educatori.Craiova : Sitech. 2009 Index. Imaginaţie.Gingăşia culorilor / Liuba Botnaru. Luminiţa Tănase. ISBN 978-973-30-2474-3 371 CIP 2009-5081 689 . O incursiune în educaţia adulţilor / Zeno Gozo.DUMITRESCU. principii. Mina.874 CIP 2009-4422 688 . ISBN 978-973-108-189-2 . a 5-a. ISBN 978-606-530-259-4 371. . Silvia Mocanu. Educaţia şi integritatea omului / Aurelia-Daniela Florian. AURELIA-DANIELA.46 CIP 2009-3581 683 .Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning : analize.Iaşi : Editura Sf. coord.. rev. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. IULIANA LUMINIŢA. Elvira Rotundu. ISBN 978-973-7901-96-5 371 CIP 2009-4709 . ISBN 978-973-703-410-6 371.Guidelines for the Marketing : undergraduate courses : academic year 2008-2009 / Spiru Haret University. . .DOSA. 2009 Bibliogr.: Georgeta Diac. Animale domestice / Ion Dosa. părinţi şi psihologi / Golu Florinda. Cuza". ION.FLORIAN. Delegarea : formă de motivare şi conducere în instituţia de învăţământ preşcolară / Petra Dumitrescu. Cioponea Nicolae. Timişoara : Artpress : Editura Augusta. 2009 Bibliogr..GOZO. . Petroşani : Tehno-Art. ISBN 978-973-113-333-1 65.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". . . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-695-293-7 374. .140 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 682 . Bogdan Neculau. Conceptul de curriculum : curriculum la decizia şcolii / Drăgan Otilia. ISBN 978-973-7708-49-6 371 CIP 2009-5507 686 .Slatina : Didactic Pres. 2009 Bibliogr. PETRA. 2009 Bibliogr.GOLU. ISBN 978-973-1934-32-7 372. FLORINDA.41/.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. .

Managementul calităţii / Cora-Maria Nechita. TOMA.1 CIP 2009-4132 . .Craiova : Arves.Arad : "Vasile Goldiş" University Press. . Ion Vlăduţ. ISBN 978-973-53-0016-6 376(498 Cluj-Napoca) Liceul. ISBN 978-973-113-334-8 371.8(498 Craiova) CIP 2009-5305 695 .. .Drobeta-Turnu-Severin : Etnic. .). 2009 Bibliogr. MARIA LIANA.LICEUL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ (Cluj-Napoca). 2009 Bibliogr.: Zoe Plontchevici. Psihologia educaţiei : lucrare metodico-ştiinţifică / Cristina Mihaela Iliescu. . a 2-a.3 CIP 2009-3682 700 . Particularităţi metodice ale lecţiilor de geografie desfăşurate pe teren / Vergica Iancu. .Ed. CRISTINA.012. ISBN 978-606-505-187-4 373.Slatina : Didactic Pres.Craiova : Alma.IANCU. Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie / Ştefan Lupu. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.383 CIP 2009-5434 702 . 2009 Bibliogr. Daniela Bejan. Ofelia Enache.015.4:37 CIP 2009-5058 697 . Învăţământul preuniversitar şi educaţia economică / Maria Liana Lăcătuş.Cluj-Napoca : Risoprint. Pedagogie medicală . CRISTINA MIHAELA. Învăţătorii : o monografie eroică a Şcolii Normale de Învăţători din Craiova / Toma Lungoci. ISBN 978-973-1882-11-6 65. Culegere de exerciţii de gramatică / Ioan Raluca Eliza . 2009 ISBN 978-973-88853-6-3 371.Bucureşti : Solaris Print. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura ASE. Lavinia Băisan.IOAN. .45 CIP 2009-3790 701 . . rev.(091) CIP 2009-4934 694 . ISBN 978-973-1792-69-9 371:91 CIP 2009-4583 698 . ŞTEFAN. . 2009 ISBN 978-973-8980-48-8 001. . 2009 Bibliogr.Braşov : Aldus.IFRIM-CHEN FENG. RALUCA ELIZA.LĂCĂTUŞ.educaţia sănătăţii / Feng Ifrim-Chen. .Iaşi : Sapientia.245:2 CIP 2009-5324 696 .81:378.5:33 CIP 2009-5310 693 . 2009 Bibliogr. Serbări pentru preşcolari : culegere de programe artistice / Cristina Ivana.IVANA. .LUPU.213.8) CIP 2009-4394 699 . coord. VERGICA.Bacău : EduSoft. Index ISBN 978-606-8036-20-5 37.142 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 143 692 .. ISBN 978-606-518-079-6 377. pref.LUNGOCI. 2009 ISBN 978-973-7822-43-7 372. ISBN 978-973-664-318-7 371:61(075. Gabriela Chirteş.ILIESCU. 120 de ani de tradiţie / Liceul pentru deficienţi de auz .: Iulian Catalui.Întrebări şi răspunsuri pentru profesorul diriginte / Florica Veleşcu (coord.

671:51:373. SIMONA. .Piteşti : Paralela 45. .) . SIMONA. Lavinia Băisan.3:373.3 CIP 2009-4953 712 . .Matematică : caiet de vacanţă : clasa a II-a / Maria Zaharia (coord.MATEIŢĂ. Proiectare şi dezvoltare curriculară în învăţământul primar : lucrare ştiinţifică / Maria Măgureanu. ISBN 978-973-1882-10-9 65.Bacău : Grafit.Piteşti : Paralela 45. . 2009 ISBN 978-973-1745-55-0 371. . 2009 ISBN 978-973-8040-25-0 371. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a II-a / Simona Merluşcă.062 709 .MĂGUREANU.671:373. rev. Timişoara : Editura Politehnica. Craiova : Editura Gheorghe Cârţu-Alexandru. 2009 ISBN 978-973-47-0624-2 371.) .012. .MAZILESCU. Crisanta-Alina Mazilescu. ISBN 978-973-1904-84-9 373. .144 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 145 703 .Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale / Daniela Bejan.3 372. 2009 ISBN 978-973-1745-56-7 371. 2009 Bibliogr. CRISANTA-ALINA. Eugenia Sergentu..3 CIP 2009-4970 CIP 2009-4423 705 . rev..24 CIP 2009-4513 . 2009 Bibliogr. a 4-a.MERLUŞCĂ. a 4-a.: Viorica Preda. Tureanu Maria. 2009 Bibliogr.Costeşti : Ars Libri.Ed. . Mihaela Anghelescu. 2009 ISBN 978-973-47-0623-5 371.Ed. CRISTINA. MARIA.671:373. Educaţie remedială / Cornelia Mateiţă.47 CIP 2009-4882 707 . Dorica Buţă. Daniela Raileanu.47 CIP 2009-4883 710 .MERLUŞCĂ.4:37 CIP 2009-5057 708 . Ofelia Enache. ISBN 978-973-1917-40-5 371 CIP 2009-4401 706 .MARIN. . .Bacău : Grafit.Galaţi : Sinteze. Elena Urdă. Liliana Şandor.3 372.Bacău : EduSoft. 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-1934-31-0 37.Matematică : caiet de vacanţă : clasa I / Maria Zaharia (coord. Mihaela Cristea. Oportunităţi privind adaptarea copilului de vârstă preşcolară la viaţa de şcolar / Marin Cristina. Carmen Abaza. Cora-Maria Nechita. . Violeta Morozan. De la pedagogia generală la didactica ştiinţelor şi tehnologiei / lector dr. Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a IV-a / Simona Merluşcă. ISBN 978-973-625-832-9 371 CIP 2009-3831 704 . Elena Urdă. coord.Buzău : Teocora. Nadia Tufă.3 CIP 2009-4951 711 .671:51:373.Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii / Smeianu Marcela. CORNELIA.

Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. . Wilfried Griebel.Oradea : Editura Didactica Militans . . 2009 ISBN 978-973-151-069-9 371. .43 159.NANU.3 CIP 2009-5322 719 . GEORGE. 2009 Bibliogr. calificative. 2009 ISBN 978-973-144-252-5 378(498 Târgu-Jiu) Constantin Brâncuşi CIP 2009-5109 716 .263:373.146 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 147 CIP 713 . Raluca Sassu. . teste de evaluare. Raluca Sassu.MILCU.2 715 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Universitară.018. Alicia Krzyczkowski.3 371. Mariana Gună. .Ed.Modern psychological research : trends and prospects : quantitative research vs. Modalităţi de activizare a elevilor în cadrul orelor de limba română pentru eficientizarea activităţilor la clasele cu predare simultană / Laura Georgeta Panc.879. Yazmin Bronkema. . a 8a. descriptori / Oprescu Maria. Elefantul galben : Matematică : clasa a II-a : fişe de lucru.Drobeta-Turnu-Severin : Etnic.018.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. ISBN 978-973-749-556-3 37.Bucureşti : Editura Universitară.OPRIŢOIU. MARIUS. Exerciţii şi jocuri de mişcare : auxiliar didactic / Aretia Opriţoiu. ISBN 978-606-510-423-5 372.Tecuci : Grapho Press.Nekünk bejött / editat de Török Kajtár Enikő.6 CIP 2009-5417 717 . . qualitative research / Marius Milcu.41:373. ISBN 978-973-1821-22-1 371. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-8036-21-2 371.47 CIP 2009-4980 721 . ISBN 978-973-1825-51-9 371.9 CIP 2009-3687 718 .). 2009 ISBN 978-973-88943-3-4 CIP 2009-5478 720 .3 372. .3:82.43 159.Alexandria : Tipoalex.Timişoara : Hieropolis.3:796.OPRESCU. MARIA. cercetare calitativă / Marius Milcu. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1818-29-0 371.3 CIP 2009-3954 722 .Craiova : Universitaria. . 2009 Index.: Mădălina Teodorescu.New ways of teaching literature / coord.Monografia Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu / Adrian Gorun.9 CIP 2009-3686 51:373.Casa Corpului Didactic Oradea. Rodica Scurtu. ARETIA.3 CIP 2009-5542 .09 CIP 2009-4268 714 . Cercetare psihologică modernă : direcţii si perspective : cercetare cantitativă vs. Dinamica jocurilor de mişcare în învăţământul preprimar şi primar / George Nanu. . 2009 Bibliogr.Numere : set de planşe. Wilfried Griebel. . Adina Neamţu (coord. ISBN 978-973-749-555-6 37.3:373.671:51:373.PANC LAURA GEORGETA.

2009 ISBN 978-973-137-039-2 371. 2009 ISBN 978-973-676-354-0 373. Gabriela Perşoiu. .3 CIP 2009-4718 725 . Din manualele de altădată : texte educative pentru ciclul primar / Georgeta-Iulia Popa.POENARU.2 CIP 2009-5658 732 . Gabriela Perşoiu.Bucureşti : Măiastra. : pentru educatoare .148 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 723 . Eficienţa metodelor de învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie / Irina Constanţa Păşoi. Dezvoltare fizică armonioasă / Marin Plopşoreanu. .2 CIP 2009-5659 733 . Iustin Paralescu.. 2009 ISBN 978-973-696-135-9 37 CIP 2009-4790 CIP 149 728 . IRINA CONSTANŢA.382(075.46 CIP 2009-3577 730 . MARIN.B. Scrie cu mine II / Ecaterina Radu. Olivia Iancu. . ECATERINA. ECATERINA. a 3-a.Constanţa : Europolis. Lecturi educative pentru preşcolari / Viorica Preda.POPA. Petre Ciungu.41/. . GEORGETA-IULIA. VIORICA. . Miniculegere de jocuri didactice pentru Limba română : clasele I-II / Maria Popa.3 821.Costeşti : Ars Libri. a 7-a.1-93-1 821. GRIGORE.Ed.Braşov : Pastel. Educaţie şi ştiinţă / Grigore Preoteasa.. Scrie cu mine I / Ecaterina Radu.Făgăraş : Păzitorul Adevărului.RADU.PLOPŞOREANU. VASILE. ECATERINA. Daniela Dosa. . 2009 Bibliogr.1-93-2 CIP 2009-3812 727 .RADU. 2009 ISBN 978-973-1842-60-8 372.Reşiţa : Editura TIM. Maria Măgureanu. .POPA.Bucureşti : Editura Coresi. 2009 ISBN 978-973-676-352-6 373. Momente artistice pentru cei mici : serbări şcolare / Ramona Petre.PĂŞOI.383 373. 2009 ISBN 978-973-1940-08-3 371.Petroşani : Tehno-Art. RAMONA. . rev.PREOTEASA. . MARIA. . . A.135.RADU. 2009 ISBN 978-973-8944-97-8 371. ISBN 978-606-530-239-6 371:91 CIP 2009-4779 724 .383:373.PETRE.3:796 CIP 2009-4121 726 . 2009 ISBN 978-606-516-095-8 371:001 CIP 2009-4413 731 .C.Constanţa : Europolis.33) CIP 2009-4637 729 . 2009 ISBN 978-973-676-353-3 373. 2009 Bibliogr. Maria-Cristina Dîrstariu. .2 CIP 2009-5660 .135. Cartea serbărilor şcolare : scenete şi poezii pentru serbări la clasele I-IV / Vasile Poenaru.PREDA. şi nu numai / Ecaterina Radu. Craiova : Sitech. ISBN 978-973-1904-83-2 371.Constanţa : Europolis.Ed.

5 CIP 2009-3513 742 .Sibiu : Adalex. 2009 Bibliogr. Lépésről . the project wons the first prize at the 16-19 years category / Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca . Exerciţii şi jocuri pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază : îndrumător / Rodica Şerbănoiu. Abordări creative şi inovatoare în actul educaţional / Mihaela Savin.SAVIN.: Alexandra Lişcan. Rolul şcolii în formarea personalului didactic / Camelia Silea. .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.Reforma de curriculum : 2005-2008 / ed. MARICICA. Robert Coroş.A story of success : The pizza bussiness across europe : at the annual conference in Prague. ISBN 978-973-7711-89-2 372. 2009 ISBN 978-973-1827-29-2 371.Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului. . Galaţi : Sinteze. .: Vasile Chiş. Eunicia Trif.279. RODICA. ISBN 978-973-1964-0-65 371(498 Sibiu) CIP 2009-5300 739 . .Cluj-Napoca : Risoprint. MIHAELA. .41:373. Kozma Kis Elisabeta.Craiova : Editura Cellina.3:796. 13-15 february. . 2009 ISBN 978-973-610-863-1 378 CIP 2009-3516 740 .Cluj-Napoca : Napoca Star. . 2009 Bibliogr. .47 CIP 2009-3639 744 .Sinteze pentru bacalaureat / colectivul catedrei de discipline economice al Gr. .Realizarea programului UBB 500 : propuneri de măsuri / Ioan Bucur. ISBN 978-973-1894-12-6 37 CIP 2009-5558 737 .SÉRA TÜNDE. Maria Bena. Paul Şerban Agachi.3 CIP 2009-3955 743 . Educaţie incluzivă : materiale suport pentru formarea profesorilor / Maricica Stanciu. Ioan Stoica.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. ISBN 978-973-610-860-0 371 CIP 2009-3515 741 .Drobeta-Turnu-Severin : Etnic. 2009 ISBN 978-973-1917-42-9 371 CIP 2009-4399 735 .8:373. Diamanta Luminiţa Bulai. MIRCEA.TERO. Maria Chiriloaie. IULIANA. Şcolar "Matei Basarab". Ghidul proiectului de diplomă : specializarea Mecatronică / Mircea Tero.ŞERBĂNOIU. Formarea şi însuşirea noţiunilor matematice la clasele I-IV / Tamaş Iuliana. ISBN 978-973-53-0028-9 371 CIP 2009-5537 736 . ISBN 978-973-647-649-5 378.Bacău : Pro Plumb. . 2009 Bibliogr.lépésre / Séra Tünde. 2009 Bibliogr.STANCIU. 2009 ISBN 978-973-151-073-6 37 CIP 2009-5318 738 .2:621 CIP 2009-4153 . Iulian-Doruţ Dîrpeş.150 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 151 734 . Marius Rusu. 2009 Index.TAMAŞ. CAMELIA.. ISBN 978-606-8036-22-9 371.SILEA.. coord.

2009 Bibliogr. CAMELIA. .ClujNapoca : Societatea Muzeului Ardelean. Ion Constantin Zamfir.ZMĂRĂNDESCU. ŞTEFANIA. Angela Bednarovschi. 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-1917-41-2 371 CIP 2009-4400 751 . .UDREA. ISBN 978-973-1825-46-5 37(=214.: Rădulescu Adriana.TUDOR. Oradea : Editura Didactica Militans . Márton László. Piteşti : Paralela 45.: Aurelia Năstase. PIERRE. ISBN 978-973-47-0631-0 37(498)"1864/1914" CIP 2009-5399 746 .Piteşti : Paralela 45. rev. 2009 Index.135.Galaţi : Sinteze.CANAVAGGIO. Dicţionar de superstiţii : marile personalităţi şi superstiţiile lor / Pierre Canavaggio .58)(498) CIP 2009-3880 748 .Casa Corpului Didactic Oradea.3:929 CIP 2009-3618 754 . Managementul organizaţiei şcolare în care se integrează persoane de etnie romă / Ursan Anamaria Dorina.3:811.). . Technikatörténeti örökség a kalotaszegi magyarvalkón / Bitai Enikő. Daniela Dosa.464 CIP 2009-4088 749 . ISBN 978-973-8231-77-1 39(498 Văleni) CIP 2009-5306 753 . Comunicarea scrisă : auxiliar curricular pentru clasele III-IV / Anişoara Vizitiu.1 CIP 2009-4174 39 Etnografie. Folclor 752 .Costeşti : Ars Libri.152 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 745 . Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe Argeş şi Muscel în perioada 1864-1914 / Sebastian Tudor. . trad. Păsări domestice / Ştefania Udrea. Predarea verbului în ciclul primar : lucrare ştiinţifică / Sofia Zmărăndescu. SOFIA. . ANAMARIA DORINA. 2009 ISBN 978-973-8370-69-2 372.46 CIP 2009-3579 747 . ISBN 978-973-675-594-1 396 CIP 2009-4508 . Talpas János. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-47-0625-9 371.41/.Petroşani : Tehno-Art. . Index.ZAMFIR.URSAN.Cele şapte vârste ale femeii / dr. Şcoala .BITAY ENIKŐ MAGDOLNA.3 372. 2009 ISBN 978-973-1842-63-9 372.Focşani : Terra. ISBN 978-973-1904-78-8 372. Mihaela Cristea. ISBN 978-973-47-0607-5 398.Piteşti : Paralela 45. Matematică : caiet de vacanţă : clasa a III-a / Maria Zaharia (coord.Bucureşti : Litera Internaţional. Rosemary .671:51:373. Nadia Tufă. .462 371.Ed. a 4-a. ANIŞOARA. trad. 2009 Bibliogr. SEBASTIAN. MARIA.facilitator de dezvoltare durabilă a comunităţii / Camelia Zamfir. .VIZITIU.47 CIP 2009-4884 153 CIP 750 .ZAHARIA.

. . 1 : Comunităţi şi culturi rome / Letiţia Mark.POENARU. Studii de mitologie / Mihai Coman.2009.Ed.332. MIHAI. .Bucureşti : Editura Coresi. trad. . a 2-a.Botoşani : Agata. Cindy Post Senning.Egalitate prin diferenţă : ghiduri informative. Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii / Michiela Poenaru.2 CIP 2009-3951 . MIHAELA. 2009 ISBN 978-973-1969-29-9 82-91-34=135. 2009 ISBN 978-973-88499-8-3 398.135.Bucureşti : Humanitas Fiction. ALEXANDRU.MAI.POENARU. Din marile legende ale lumii / Alexandru Mitru. .Bucureşti : Martor. IRINA.ISBN 978-973-88933-3-7 39(214.8) CIP 2009-4802 760 . 2009 ISBN 978-973-128-256-5 395-053. 2009 Bibliogr. 2009. .Bucureşti : Corint Junior.: Sorin Teodorescu .. Bucureşti : Nemira. rev.3/. MARGARETA. 3 : Comunicare interculturală / Camelia Moraru. MICHIELA.2 CIP 2009-3802 764 . desene: Mihaela Şchiopu.MITRU. 2 : Oportunităţi egale şi nediscriminare în domeniul muncii / Enikö Magyari-Vincze. Codul Emily Post al bunelor maniere pentru copii / Peggy Post. il. .Ed. .Bucureşti : Editura Coresi. Carmen Marcu.Cămaşa de sărbătoare din colecţia muzeală Ungureni (satul Mihai Viteazul) : studiu de cercetare / Margareta Mihalache.ISBN 978-973-88933-1-3 Vol.POST. Povestea mărţişorului / Irinia Nicolau .2(100) 821.ISBN 978-973-88933-2-0 Vol.: Steve Bjorkman. . 2009 ISBN 978-973-143-348-6 398. 2009 ISBN 978-973-137-146-7 395-053.MIHALACHE. .2 CIP 2009-3813 758 .4(075. rev. ISBN 978-973-88933-0-6 Vol.58)(498) CIP 2009-4409 761 . 2009 ISBN 978-973-724-196-2 396(549) CIP 2009-3549 763 . .154 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 155 755 .1-93-34 CIP 2009-3637 762 . Batjocorită / Mukhtar Mai . ISBN 978-973-7707-68-0 39(498 Conceşti) CIP 2009-3931 759 .NICOLAU. PEGGY.Bucureşti : ALLFA. .2009.Ed. MUKHTAR.1(498) CIP 2009-3643 757 . rev. . MICHIELA. a 11-a. .COMAN. .NICOLA. 2009 ISBN 978-973-689-312-4 395 CIP 2009-4870 756 . . Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii / Michiela Poenaru.Ed. Cu mănuşi : manual de atitudine / Mihaela Nicola.: Maria Genescu. 2009 3 vol. .1 398.Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei Desire. trad. .Bucureşti : Vox.. 2009 ISBN 978-973-137-109-2 395-053. a 12-a. a 4-a. .

LUCIAN-VASILE. DELIA. 2009 Bibliogr. . Cuza". ISBN 978-973-8369-32-0 398. ISBN 978-973-1910-23-9 398.. 2009 Bibliogr.8(498.Bibliogr.2009. .. 2. . .Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor.Iaşi : Editura Universităţii "Al.ISBN 978-973-53-0019-7 5:62(063) CIP 2009-4935 767 .062 CIP 2009-4695 . . 2009 Bibliogr.. ISBN 978-973-53-0018-0 Vol. Timişoara : Bastion. Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.156 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 157 CIP 765 .3) CIP 2009-4650 770 . Cătălin Emil Şchiopu. 2009 Bibliogr..8(498) 784. Neamţ.3(=135.4(498) CIP 2009-4651 771 . 2009 Bibliogr. La curţile dorului / Gheorghe Ţăbărnac V.ISBN 978-973-53-0017-3 Vol.Cluj-Napoca : Risoprint. . 1.12(498) CIP 2009-4194 768 . Carmen Giurgiu.SIMPOZIONUL NAŢIONAL "EDMOND NICOLAU" (3 . ..CĂPĂŢÂNĂ. . DELIA. IULIANA GABRIELA.. Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava. 2009 2 vol. I.Cluj-Napoca : Mediamusica. . baza creativităţii şi inovării : culegere de lucrări prezentate [la] Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" : Cluj-Napoca.: Ileana Szenik.Craiova : PrintXpert.SZABO. ISBN 978-973-1910-22-2 398. CAMELIA.1-91 398(498 Piatra Şoimului) CIP 2009-4554 769 . . Bacău) / Delia Claudia StoianIrimie . ISBN 978-973-703-327-7 504 CIP 2009-4287 773 .4(498. 2009 Bibliogr. Neamţ. Cluj-Napoca).ŢĂBĂRNAC.BREABĂN. Culegere de texte folclorice / Georgeta Vulea. Bucureşti : Matrix Rom.cheia cunoaşterii. .. Bacău) / Delia Claudia StoianIrimie . Ştiinţa şi tehnologia .. pref.STOIAN-IRIMIE.ŢÂRCOVNICU...135. EMIL. 2009 ISBN 978-973-1980-63-8 398. Tradiţii şi credinţe de Paşti / Lucian-Vasile Szabo . după: Gh.1)(497) CIP 2009-4521 5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE 502/504 Ştiinţa mediului înconjurător 772 . Arthur Gorovei.VULEA..: Dragoş Ionel Cosma.. 2009 Bibliogr.STOIAN-IRIMIE. Simeon Florea. . Resurse naturale şi utilizarea lor : îndrumar de lucrări practice / Camelia Căpăţână. GHEORGHE V.: Ileana Szenik. 2009 / coord. F. ISBN 978-973-8458-98-7 821. pref. ISBN 978-973-755-476-5 504.2009. GEORGETA. Obiceiuri şi credinţe macedoromâne : dicţionar / Emil Ţârcovnicu. ISBN 978-606-8060-07-1 398 CIP 2009-5613 766 .3) 784. Maria Simuţ.. Ciauşanu. 2009 . Ioan Radu Todea.Piatra-Neamţ : Alfa.Cluj-Napoca : Mediamusica. Evaluarea impactului asupra mediului / Iuliana Gabriela Breabăn.332. .Bibliogr. .

2009 Bibliogr.: Dan Munteanu. soluţii şi modalităţi de reducere a poluării mediului / Adelina Dumitraş. Iosif Kaposta. Ioan Oroian.054 CIP 2009-4254 780 . .MUNTEAN.CÎRSTOI. Valea Someşului şi Culmea Codrului / Monica Marian. Baia-Mare).06 CIP 2009-4224 778 . Press.. MONICA.7(498) CIP 2009-3864 .7(498) 781 . ISBN 978-606-536-000-6 502.KAPOSTA. . Formarea unui comportament ecologic vizând grija şi respectul faţă de mediul natural / Cîrstoi Livia. Specii protejate în arealul. Constantin Mihăescu Duţă.06 CIP 2009-4859 776 .DE LA PIETROSU MARE LA PARCUL NAŢIONAL MUNŢII RODNEI .06 CIP 2009-4504 783 .Buzău : Teocora. 2009 ISBN 978-973-1934-30-3 504. ISBN 978-606-510-418-1 504.Concepţii. .MARIAN. LIVIA.Deva : Cetate Deva.MONCICĂ.158 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 159 774 . MARIA. Gheorghe Neag.. 2009 Bibliogr. Payer Maria Magdalena. Robert Fundeanu. . Protecţia mediului / Doralina Ramona Mihăescu Duţă.Timişoara : Editura Politehnica. . Procedee şi echipamente de depoluare a solurilor şi a apelor subterane / Valer Micle. Craiova : Universitaria.Cluj-Napoca : Editura U.Cluj-Napoca : Napoca Star. 2009 ISBN 978-973-1855-47-9 504. 2009 Bibliogr. 2009 / coord. Dan Selişteanu. Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri? : protejarea "in situ" şi "ex situ" a speciilor de plante periclitate din Munţii Ţibleşului. DORALINA RAMONA.7(498) CIP 2009-3865 777 .Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. dr. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-625-845-9 504. .. ISBN 978-973-647-636-5 504. pe urmele lui Pintea / Muntean Marcela Rodica.06 CIP 2009-4424 779 . .MIHĂESCU-DUŢĂ.Monitorizarea factorilor de mediu : tehnici şi sisteme / Mircea Dobriceanu. 2009 ISBN 978-973-660-344-0 504:624 CIP 2009-3750 782 . Organizarea mediului construit / Maria Moncică. . . 2009 Bibliogr. Simpozion aniversar (2009 . Payer Maria Magdalena. Gheorghe Eugen Subţirelu. IOSIF.MICLE. 2009 ISBN 978-973-662-447-6 504. VALER. MARCELA RODICA.T.REZERVAŢIE A BIOSFEREI : 75 ANI.Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord. Ecologie şi protecţia mediului / prof.054 CIP 2009-5452 775 . Valea Lăpuşului. Valentin Singureanu. univ. . Oltea Gorcea. ISBN 978-606-536-001-3 CIP 2009-3863 502. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1729-98-5 502..BaiaMare : Editura Universităţii de Nord.Botoşani : Axa. De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei rezervaţie a biosferei : 75 ani : simpozion aniversar : Baia-Mare.

2009 ISBN 978-973-649-538-0 51(075. Crina Pantea.35) CIP 2009-5043 792 .M2) / Mihaela Băguţ. teoreme şi formule matematice pentru clasele IX-XII : (M1 . Constanţa : Crizon.ARITON. .1100 exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a / Virgil Lăsleanu. .58:371 CIP 2009-3894 51 Matematică 785 .3:51 CIP 2009-3479 787 .Bucureşti : Speed Promotion..Bucureşti : Sigma. ORGANIZAŢIA (Bucureşti). . ISBN 978-973-8458-97-0 514 CIP 2009-4281 788 . . Ciprian Băguţ. 2009 ISBN 978-606-92024-9-4 51(075. Miercurea-Ciuc : Status. VLADIMIR. Dumitru Mihai Andrei. 2009 ISBN 978-973-1764-63-4 371.. Probleme de maxim şi minim din geometrie / Ariton Emil. 2009 Bibliogr.Vaslui : Media Sind.ANDRÁS SZILÁRD. MIHAELA. Constanţa : Crizon.Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul III : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil. . Braşoveanu Valeriu.35) CIP 2009-3870 CIP 161 789 .Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul I : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil. Metodologie pentru implementarea proiectului educativ coordonat de copii privind reducerea riscurilor dezastrelor naturale (Child led .. . . 2009 ISBN 978-973-1909-42-4 51(075.Piatra-Neamţ : Alfa.Bucureşti : Printech.35) CIP 2009-3868 791 ..33) CIP 2009-5390 786 . Monica Pîrvan.BĂGUŢ.Matematică : anii 2003-2009 : enunţuri şi soluţii / Vladimir Bălan. 2009 Bibliogr.. 2009 ISBN 978-973-1975-15-3 51(075. EMIL. ISBN 978-606-521-252-7 51(076) CIP 2009-4392 793 . Maximilian Opaiţ.35) CIP 2009-3869 790 .Oradea : Primus. Dumitru Mihai Andrei.35) CIP 2009-5159 .160 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 784 . Index. . A matematika tanítása / András Szilárd. Dumitru Mihai Andrei. 2009 ISBN 978-973-1909-41-7 51(075.Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul II : repere de abordare / Geavidan Abdul-Gelil. Constanţa : Crizon. Concursul ştiinţific studenţesc de rezolvări de probleme "Traian Lalescu" . 2009 ISBN 978-973-1909-43-1 51(075. Dorina Mateiaş.BĂLAN.SALVAŢI COPIII. Mariana Bacula. 2009 ISBN 978-973-8942-75-2 502. Inegalitatea lui Nesbitt / Braşoveanu Diana. DIANA. Mariana Bacula.Disasters risk reduction) / Organizaţia Salvaţi Copiii.BRAŞOVEANU. Mariana Bacula. Matematica în formule : definiţii.. .

ISBN 978-973-27-1782-0 51(063) CIP 2009-3681 801 . DAN. 2007 / editors: Lucian Beznea. Poligoane regulate / Maria Cristescu.Piteşti : Paralela 45.Curs modern de analiză matematică / Rodica Mihaela Dăneţ. .BUCURENCIU. Geometrie : clasa a VII-a : anul şcolar 2009-2010 / Dan Brânzei. ANGELICA. . ISBN 978-973-47-0640-2 Partea 1.BREBU.CONGRESS OF ROMANIAN MATHEMATICIANS (6 . . 2009 2 vol. Cristian S. 2009 Bibliogr.162 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 794 . Silviu-Valentin Dilimoţ-Niţă. Eduard Franţi..713 CIP 2009-5075 . Proceedings of the sixth Congress of Romanian mathematicians : Bucharest. .2009. Timişoara : Solness. MONICA.Partea 1.: Dumitru Acu. Cartografie matematică : îndrumător de lucrări practice / Floarea-Maria Brebu. Index. .Sibiu : Alma Mater.2) 514(075. ISBN 978-973-7882-11-0 514 CIP 2009-4522 802 . Elemente de programare liniară / Cioran Angelica. ISBN 978-973-729-164-6 51-7:528. .2) 512(075. .33)(076. 2009 Bibliogr. a 14-a. Algebră. 2 : Plenary reports. Anton Negrilă. . a 14-a.ISBN 978-973-47-0641-9 512(075. SIMONA.33)(076. 2009 ISBN 978-973-614-487-5 51(075. .5 CIP 2009-5241 800 . . Vasile Brînzănescu.852 CIP 2009-3645 CIP 163 799 . . ISBN 978-973-31-2352-1 519. Petrică Dicu. Nicolae Suciu.Piteşti : Paralela 45. Bucureşti). MARIA. coord.Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Lazăr" : ediţiile I-IX (1988-2008) / Amelia Bucur. . 2007 . FLOAREA-MARIA.ISBN 978-973-47-0639-6 511. rev.BRÂNZEI. Alina-Corina Bălă. 2009 Bibliogr. DAN. .384:373.Bucureşti : Matrix Rom.Sibiu : Editura Asociaţiunii Astra.1(075.Bucureşti : Editura Tehnică.33)(076) 514(075. 2009 Bibliogr. Florica Voicu.1) CIP 2009-5206 798 .Ed. Calude. 2009 ISBN 978-973-87508-8-3 51(075. . Câmpulung Muscel : Muscel 2000.Ed.CRISTESCU. 2009 ISBN 978-973-632-507-6 519.. Dumitru Barac. .33)(076) CIP 2009-5097 795 .BRÂNZEI.3)(076) 371.Bucureşti : Editura Academiei Române.. . 20092 vol. Geometrie : clasa a VI-a : anul şcolar 2009-2010 / Dan Brânzei. Aritmetică. . Maria Zaharia. . Algebră. Teza cu subiect unic la Matematică : clasa a VII-a : semestrul II.2) CIP 2009-5096 796 .CIORAN. ..Constanţa : Ovidius University Press.9 CIP 2009-5693 797 . ISBN 978-973-47-0638-9.2009. Maria Negrilă. . Dan Zaharia. rev.33)(079..3:373. 20092 vol. 1 : Scientific contributions. ISBN 978-973-27-1780-6 Vol.ISBN 978-973-27-1781-3 Vol. variante propuse / Simona Bucurenciu. ISBN 978-973-755-477-2 517 CIP 2009-4694 803 . Aplicaţii celulare : modele şi aplicaţii / Monica Dascălu.DASCĂLU..33)(076.

Matematică : modele de rezolvare. M.forma finală : M2 . . 2009 ISBN 978-606-500-007-0 51(075. 2009 ISBN 978-973-163-398-5 514. Müller.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. Metode de rezolvare a problemelor de matematică / Gîrjoabă Lorena. Lecţii de geometrie diferenţială / I.GÎRJOABĂ. Ursu.forma finală : M1 .Zalău : Gil.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .18 CIP 2009-4085 808 .3)(076) CIP 2009-5001 807 .Matematică : modele de rezolvare / S. .Zalău : Gil. Haiduc. Bibliogr. 2009 Bibliogr.7(075. MANUELA. Otilia Lungu.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". .33) CIP 2009-4647 805 .64 CIP 2009-5050 . .Buzău : Editgraph. Index ISBN 978-973-1957-16-6 51(075.Zalău : Gil.Craiova : Else. 2009 Bibliogr. Mureşan. . 2008.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 : M1 . CAMELIA-MIRELA.35)(076) CIP 2009-4115 810 . Geometrie descriptivă / Simona Gabriela Florea.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .35)(076) CIP 2009-4116 812 .Bacău : EduSoft. ISBN 978-973-7708-48-9 51(075.DUDA. 2009 Bibliogr. Probleme pregătitoare pentru concursurile şcolare / Ion Făsui. M. C. Popescu Florentina. ISBN 978-973-142-216-9 51(076) CIP 2009-4737 814 .Ed. Ghid de pregătire pentru concursuri de matematică : EPSILON 2009 / Dibu Daniela.FĂSUI. Panaitopol. D. Duda.Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .8) CIP 2009-3727 806 . M.Matematică : modele de rezolvare / M. . ISBN 978-973-627-441-1 514 CIP 2009-5678 CIP 165 809 . . LORENA. IORDAN.forma finală : M2 .Zalău : Gil.Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos".164 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 804 . 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-606-500-008-7 51(075.FRIGIOIU.DIBU. Geometrie analitică şi diferenţială / Camelia Frigioiu. Văcaru.35)(076) CIP 2009-4300 811 . DANIELA. Stelian Grădinaru.Matematică : modele de rezolvare. Popa. 2009 Bibliogr. Algebră liniară : culegere de probleme / Manuela Gîrţu. ION.FLOREA. E. 2009 ISBN 978-606-500-010-0 51(075. a 2-a. . SIMONA GABRIELA.GÎRŢU. .Cluj-Napoca : Risoprint. G. Iosef.35)(076) CIP 2009-4299 813 . ISBN 978-973-8934-78-8 512. . . Pleşu Natalia Ecaterina. ISBN 978-973-751-968-9 514. 2009 ISBN 978-606-500-011-7 51(075.

Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki alkalmazásai / Makó Zoltán. IOANA MONALISA. .LAZĂR. rev. ISBN 978-973-1882-02-4 371. 2009 Bibliogr. STELIAN. Mugurel Liviu Sârbu.86 CIP 2009-4524 824 . .Bucureşti : Logos Junior.: acad.Bacău : EduSoft.3 CIP 2009-5059 CIP 167 821 . ing. Cristina Neagoe. Geometria angrenajelor şi teorie aplicată / Faydor L. . trad.3 CIP 2009-5060 822 . dr. 2009 Bibliogr. . Probleme de matematică pentru liceu şi pentru pregătirea bacalaureatului / Gabriel Ionescu. . Desideriu Maros. dr.Cluj-Napoca : Scientia. . pref.Alba-Iulia : Universul Şcolii. Petrache Melian.166 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 815 .LAZĂR.Craiova : Editura Cellina. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a V-a / Ioana Monalisa Manea. .HARITON.33) CIP 2009-3495 817 . prof.Iaşi : Taida.Bucureşti : Logos Junior. 2009 Bibliogr. Dorin Herciu.IONESCU. a 16-a.33) CIP 2009-4849 825 . ing. a 17-a. 2009 ISBN 978-973-35-2458-8 514 CIP 2009-5106 823 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Caietul elevului pentru matematică : clasa a VIII-a . ec. . IOANA MONALISA. Alfonso Fuentes .: Marcel Stan. Petrache Melian. ing.671:51:373. 2009 ISBN 978-973-7778-73-4 514 CIP 2009-5021 818 . GABRIEL.3 CIP 2009-4091 816 .IOAN. 2009 ISBN 978-973-30-2496-5 51-7:33 CIP 2009-5594 819 . . . ABC-ul matematicii : caietul elevului : clasa a II-a / Ileana Goia . CĂTĂLIN ANGELO.MANEA. FAYDOR L.semestrul I / Stelian Lazăr.GOIA. 2009 ISBN 978-606-514-013-4 51(075. 2009 ISBN 978-973-7619-25-9 51(075. dr.LITVIN. Csibi Vencel. Caietul elevului pentru matematică : clasa a VII-a . ing. ing. Litvin. ILEANA.Bacău : EduSoft. ISBN 978-973-1970-10-3 519. Máté Szolárd. 2009 ISBN 978-973-7619-24-2 51(075.Ed. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VI-a / Ioana Monalisa Manea. pref.Cluj-Napoca : Dacia. FLOREA.33) CIP 2009-4848 .671:51:373. Cristina Neagoe.Ed. ISBN 978-973-1882-02-4 371. .MAKÓ ZOLTÁN. Mihai Sudrijan . rev.671:51:373. MARIANA. Lázár Ede. . STELIAN. 2009 ISBN 978-606-92005-6-8 371. dr.Timişoara : Editura Aura.GUZU.35)(076) CIP 2009-4990 820 .MANEA. Metode matematice de modelare a fenomenelor economice / Cătălin Angelo Ioan.: prof. . Construcţii geometrice plane / Florea Hariton. 2009 ISBN 978-973-1827-37-7 51(075. dr. Teste de matematică : clasele IV-V / Guzu Mariana.semestrul I / Stelian Lazăr.

Radu Despa. 2009 ISBN 978-606-535-017-5 51(075.Bucureşti : Logos Junior.Ed. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VIII-a / Ioana Monalisa Manea. rev.Matematică : clasa a VI-a / coord. .: Petruş Alexandrescu. Bucureşti : ED. ISBN 978-973-142-213-8 371:51:373. . 2009 Bibliogr. Mathematik Aufgabensammlung für die 6.33)(076) 372.33) CIP 2009-5505 837 .: Hidegard Mureşan. 2009 ISBN 978-606-535-010-6 51(075. 2009 ISBN 978-973-30-2478-1 51 CIP 2009-5593 CIP 169 832 – Matematica .: Hildegard Mureşan.. . .Bucureşti : Editura Universitară. CRISTINA PAULA. IOANA MONALISA.Matematică : clasa a VII-a / coord. a 2-a.Bucureşti : ED. Metodologia predării operaţiilor aritmetice la clasele I-IV / Manu Ionică. .Klasse / Ioana Monalisa Manea. Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a / Ioana Monalisa Manea. .168 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 826 .Matematică : culegere de exerciţii. trad. Matematica .279. probleme şi teste pentru clasa I : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin.Ed. .33 CIP 2009-4455 831 . Mathematik Aufgabensammlung für die 5.. .Matematică : clasa a V-a / coord.).MANEA. . a 15-a.: Petruş Alexandrescu.: Petruş Alexandrescu.35) 371. rev. 2009 ISBN 978-606-535-018-2 51(075.MANEA. Cristina Neagoe. 2009 Bibliogr. Cristina Neagoe . IOANA MONALISA. 2009 ISBN 978-973-7619-27-3 51(075. Cristina Neagoe . 2009 ISBN 978-606-535-019-9 51(075.33) CIP 2009-5368 835 . 2009 ISBN 978-973-88376-7-6 51(075. Thomas Csinta.Matematică : clasa a VIII-a / Petruş Alexandrescu (coord.problema familiei noastre : sfaturi pentru părinţi conştiincioşi / Cristina Paula Marin. rev.AS'.UNICUM.Piteşti : Nomina.UNICUM. a 14-a.MARIN.8:373. .33) CIP 2009-5369 836 . rev.Bucureşti : Logos Junior.Klasse / Ioana Monalisa Manea.47 CIP 2009-5100 .33) CIP 2009-4855 827 . concursuri / Ion Otărăşescu. . ISBN 978-973-749-572-3 51(075.MANU.Piteşti : Paralela 45. a 3-a. admitere.Ed.Ed. trad. Marcela Mihai. a 3-a.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. 2009 ISBN 978-973-47-0632-7 51(075.AS'. Daniela Berechet. rev. fără frontiere : bacalaureat.33) CIP 2009-4854 828 MANEA.Piteşti : Nomina. IONICA. 2009 ISBN 978-973-88376-6-9 51(075. Piteşti : Nomina. 2009 ISBN 978-973-7619-26-6 51(075. . .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. . Florin Berechet.33) CIP 2009-4853 830 .Ed.33) CIP 2009-5367 834 .Piteşti : Nomina. IOANA MONALISA. IOANA MONALISA. Florin Gardin. .33) CIP 2009-4852 829 MANEA.5 CIP 2009-5389 833 .

ISBN 978-606-8061-22-1 512 CIP 2009-5758 847 .Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VIII-a / Viorica Burtea.47 CIP 2009-5099 839 ... a 2-a. . Manuela Leucian. a 2-a. 2009 Bibliogr.Sibiu : Agnos.1) CIP 2009-3739 846 . .1) CIP 2009-5473 CIP 171 843 . . a 2-a. 2009 Bibliogr.Deva : Cetate Deva. Monica Guiţă. . semestrul al II-lea / Nicoleta Bocuţ.Matematică : culegere de exerciţii. Florin Gardin.33)(079.33)(079. 2009 ISBN 978-973-47-0635-8 51(075. rev. . . .Deva : Cetate Deva. Florian Berechet.Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a.Matematică : culegere de exerciţii. 2009 ISBN 978-973-47-0634-1 51(075.. . Simona Dumitrescu.Piteşti : Paralela 45. probleme şi teste pentru clasa a III-a : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin. Aritmetică distractivă / Dumitru Minea. Buzău : Omega. Maria Gardin.Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VII-a / Viorica Burtea.170 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 838 . Algebră distractivă / Dumitru Minea.47 CIP 2009-5101 842 .47 CIP 2009-5098 841 . Simona Dumitrescu.. Florin Gardin.33)(076) 372. .Ed. .1) CIP 2009-5474 844 . Florian Berechet.1) CIP 2009-3738 845 .MINEA. Manuela Leucian.Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a.Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-47-0634-1 51(075. .Piteşti : Paralela 45. Daniela Berechet.33)(076) 372. Monica Guiţă.. ..Ed. Ion Login. Florian Berechet. 2009 ISBN 978-973-1801-41-4 51(075. Florin Berechet.33)(076) 372. a 2-a. Florin Gardin.Sibiu : Agnos. DUMITRU. 2009 ISBN 978-973-1801-40-7 51(075.Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-47-0633-4 51(075. . semestrul al II-lea / Nicoleta Bocuţ. adăug. Maria Gardin. . probleme şi teste pentru clasa a IV-a : anul şcolar 2008-2009 / Daniela Berechet. rev.Matematică : culegere de exerciţii şi probleme : clasa a III-a : anul şcolar 2009-2010 / Maria Gardin.Ed. Daniela Berechet. Florin Gardin.Matematică : culegere de exerciţii. . 2009 ISBN 978-973-1855-50-9 51(075.33)(079. Ion Login. . ISBN 978-606-8061-21-4 51(076) CIP 2009-5759 .. DUMITRU. Buzău : Omega. rev..47 CIP 2009-5101 840 . 2009 ISBN 978-973-1855-51-6 51(075.33)(076) 372.33)(079.MINEA.Ed. probleme şi teste pentru clasa a II-a : anul şcolar 2009-2010 / Daniela Berechet.

95 CIP 2009-5397 849 . . . ISBN 978-973-7791-49-8 51-7:336 CIP 2009-3756 854 .Ed. Incursiune în universul numerelor prin exerciţii şi probleme pentru clasele I-II / Lenuţa Popovici.Ed.172 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 173 848 . LIVIU. ISBN 978-606-510-349-8 514 CIP 2009-3698 863 . .Bucureşti : Geometry Balkan Press.33)(076) 514(075.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. .OLARU. . ISBN 978-973-114-088-9. Crăciun C. Iancu. ISBN 978-973-739-770-6 517.MITITELU. 2009 ISBN 978-973-123-088-7 51(075. Index. .Oradea : Editura Universităţii Emanuel din Oradea.51 CIP 2009-4670 852 . ION BUCUR.Cluj-Napoca : Holografica.POPOVICI. 2009 Bibliogr. MARIAN ION. Maria Negrilă. 2009 Bibliogr. Bucur Amelia. . Geometrie : clasa a VIII-a : anul şcolar 2009-2010 / Anton Negrilă. ISBN 978-973-148-018-3 515. LENUŢA. ŞTEFAN.POPESCU. 2009 Bibliogr.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Craiova : Universitaria. Matematică . MARIAN ION.NÉMETH SÁNDOR.ISBN 978-973-47-0643-3 512(075. Ecuaţii diferenţiale : note de curs / Olaru Marian Ion. . Piteşti : Paralela 45. ANTON. ANTON. Bucur Amelia. Valós analízis / Németh Sándor.172 CIP 2009-5756 853 .Piteşti : Carminis Educational.517. . 2009 Bibliogr. .95(075. MIRCEA. şi adăug.M2 : subiecte rezolvate : bacalaureat 2009 / Ion Bucur Popescu.Iaşi : Ars Longa.33)(076) CIP 2009-4546 . Lecţii de matematici aplicate în economie / Anton S. . Mureşan.NEGRILĂ. 2009 Bibliogr.OLTEANU. a 2-a. a 14-a. ISBN 978-973-47-0642-6 Partea 1.OLARU. Ecuaţii cu derivate parţiale : note de curs / Olaru Marian Ion.POPESCU. rev. rev.2009. Maricel Agop. Vector bundles geometry : applications to optimal control / Popescu Liviu. 2009 Bibliogr. . Gravitaţia ca teorie Gauge şi ruperea spontană de simetrie / Camelia Popa. Index ISBN 978-973-8381-19-3 514. . Convexităţi generalizate / Ştefan Mititelu.33)(076) CIP 2009-5095 851 .35)(076) CIP 2009-4805 862 . ISBN 978-973-739-769-0 517.MUREŞAN. 2009 ISBN 978-973-88665-3-9 51(075.122 CIP 2009-5027 850 .8) CIP 2009-5396 861 . 20092 vol. 2009 Bibliogr.Cluj-Napoca : Editura Abel. Algebră.

Probleme de aritmetică : metode de rezolvare. 2009 Bibliogr.33) CIP 2009-5491 870 . Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a III-a / Nicoleta Seciu.47 CIP 2009-5025 . .33) CIP 2009-5490 872 .Piteşti : Paralela 45.Slatina : Didactic Pres.33) CIP 2009-5489 871 .33)(076) CIP 2009-3652 867 .26:51:373.3 372. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-92062-0-1 514(075. Irina Oprea. ADELA.). NATALIA-CARMEN. Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic în lecţiile de matematică / Janina Stănculeţu. IULIANA DANIELA.ROŞCA. Analiza seriilor de timp univariate / Adela Sasu.SECIU. 2009 Bibliogr. . MARIA LIDIA.Bistriţa : Digital Arts. . JANINA.382:51:373. Specificul predării operaţiilor aritmetice în învăţământul primar / Pristoleanu Iuliana Daniela.Probleme de matematică pentru concursuri interjudeţene : Geometrie : clasa a VI-a : teste pentru teză : semestrul al II-lea / Anca Cârcu. .SECIU.246. Mădălina Bidireanu.3 CIP 2009-4575 873 . 2009 ISBN 978-973-88833-3-8 51(075.33))076) CIP 2009-3725 866 . Simona Vlad. . ISBN 978-973-113-328-7 371.174 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 864 . Elena Talpău.Târgovişte : Transversal. NICOLETA. . Simona Vlad.STOIAN. 2009 ISBN 978-973-88833-4-5 51(075. Ioan Tebieş. Monte-Carlo and Quasi-Monte Carlo methods with applications / Natalia-Carmen Roşca.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania".STĂNCULEŢU. NICOLETA. Vasile Nechita. ISBN 978-973-598-497-3 519. .Braşov : Illustratis. .245 CIP 2009-5392 868 .33 372. Elena Talpău.Braşov : Illustratis.PRISTOLEANU. 2009 Bibliogr. . teste şi subiecte de concurs : clasele III-IV / Adrian Zanoschi (coord. 2009 Bibliogr. Elena Talpău.SECIU. ISBN 978-973-142-214-5 371:51:373. Catela Stoian. Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. Vasile Rusu. Codrin Precupanu. ISBN 978-973-610-870-9 519. Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a II-a / Nicoleta Seciu.47 CIP 2009-4456 865 . Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a IV-a / Nicoleta Seciu...8:556 CIP 2009-4117 CIP 175 869 . NICOLETA. Evaluare formativă matematică : clasa a II-a / Maria Lidia Stoian. ISBN 978-606-8042-13-8 371. .SASU. Simona Vlad.Braşov : Illustratis. 2009 ISBN 978-973-47-0618-1 511(075.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 2009 ISBN 978-973-88833-2-1 51(075.

).8:373.279.OSACI-COSTACHE.Craiova : Sitech. ISBN 978-973-755-469-7 517. Elemente de astronomie / Nicu Goga. Alberto Casasin.176 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 874 .Editura Credis.Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M1 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Petruş Alexandrescu (coord. Geodezie 878 . Vincente Ponce. 2009 Bibliogr.216 CIP 2009-4626 52 Astronomie. 2009 Bibliogr. Cadastru : îndrumător de proiect şi practică cadastrală / Luciana Oprea. ing. ISBN 978-973-1890-24-1 528. Prelucrarea măsurătorilor geodezice / prof.8 CIP 2009-4349 . dr. Ghiţău Dumitru.Bucureşti : Matrix Rom. ISBN 978-606-530-272-3 52 CIP 2009-5635 880 .Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M2 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Petruş Alexandrescu (coord.35)(079.35)(079. . .GOGA. DUMITRU. 2009 Bibliogr. . Ioana Manuela Cristescu. . 2009 ISBN 978-973-1788-21-0 523.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. 2009 Bibliogr. GABRIELA. Metode robuste de estimare multidimensională / Aida Toma. 2009 ISBN 978-606-535-006-9 51(075.. AIDA. LUCIANA.5 CIP 2009-4072 875 .Bucureşti : Topoexim. Bucureşti : România Liberă.31 524. BOGDAN ANDREI. ISBN 978-973-734-484-7 528. Index. 2009 ISBN 978-606-535-005-2 51(075. 2009 Bibliogr. Introduction to stochastic processes / Constantin Tudor.Editura Credis. .923 CIP 2009-3658 877 .44 CIP 2009-4645 882 .OPREA.MIHAI. trad. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .. ISBN 978-973-737-645-9 519.279.).8:373.5 CIP 2009-4068 876 .Pământul şi universul / ed.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .Piteşti : Nomina.Piteşti : Nomina.TUDOR.1) 371.Alba-Iulia : Aeternitas. .9 CIP 2009-4834 883 .GHIŢĂU.: Emilio Lopez. Teledetecţie / Mihai Bogdan. Curs de cartografie / Gabriela Osaci Costache. ISBN 978-973-86105-8-3 528 CIP 2009-5049 CIP 177 879 .7 CIP 2009-4666 881 .1) 371. NICU. 2009 Bibliogr. .: Astrid Georgiana Stroe. ISBN 978-973-734-489-2 528. .TOMA. CONSTANTIN. 2009 Bibliogr. . .

ing. Aspecte relativiste ale modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional / Iulia Brînduşa Ciobanu. ISBN 978-606-8017-18-1 531. 2009 Bibliogr.CIOCOIU. ISBN 978-973-7708-51-9 531.RĂDUCANU. 2009 Bibliogr.Sibiu : Alma Mater. . . DAN.5 CIP 2009-5267 885 . Fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă / Chicea Dan. Lucrări practice de fizică farmaceutică / Albert Etele.CIOBANU. 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech.CHICEA.STRETCU. ISBN 978-973-169-071-1 53:615 CIP 2009-5515 887 . Legi de conservare în fizică / Carmen Otilia Ionescu.178 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 179 884 . Index.Craiova : Sitech.3 CIP 2009-5745 893 . conf. 2009 Bibliogr.ALBERT ETELE. Vibraţii mecanice / Alexandru Constantinescu.8) CIP 2009-3644 888 .Sibiu : Alma Mater. ISBN 978-606-530-250-1 535.FLORIAN. . .CONSTANTINESCU. Bucureşti : Ars Academica. Modelarea fotogrammetrică 3D / lt. FELICIA. 2009 Bibliogr. AURELIA-DANIELA. 2009 ISBN 978-973-632-505-1 53(075.6 CIP 2009-4893 53 Fizică 886 . . Cristian Pavel. Istoricul încercărilor de determinare a vitezei luminii / Simona Stretcu. SIMONA.Drobeta-Turnu-Severin : Damira.Craiova : Else.IONESCU. 2009 Bibliogr. col. dr. Culoare şi arome : efecte asupra organismului uman / Felicia Ciocoiu. 2009 Bibliogr. ALEXANDRU. ISBN 978-973-1893-15-0 52 CIP 2009-3690 890 . ISBN 978-973-755-468-0 534 CIP 2009-3657 892 . 2009 ISBN 978-973-632-504-5 53(075. DAN GABRIEL.7 CIP 2009-5595 889 . . DAN. Dinamica sistemelor supuse la legături / Aurelia-Daniela Florian. Olariu Mihai. IULIA BRÂNDUŞA.8) CIP 2009-3647 891 . CARMEN OTILIA. Graţiela Florentina Dimianu. 2009 Bibliogr. Lucrări de laborator de fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă / Chicea Dan. .Bucureşti : Matrix Rom. . . ISBN 978-606-530-264-8 53 CIP 2009-5409 .Târgu-Mureş : University Press. Dan-Gabriel Răducanu. ISBN 978-973-640-165-7 528.Bucureşti : Editura Academiei Tehnice Militare.CHICEA.

Mihai Jădăneanţ.Buzău : Omega. 2009 Bibliogr. DRAGOŞ. EMIL. .JIGA. ARINA SPERANŢA.533. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. .ŞICA.Bucureşti : Printech. MIRELA. ISBN 978-606-8061-11-5 535 CIP 2009-3591 901 . Fenomene optice la suprafaţa de separaţie între două medii / Mînzală Iuliana. VALERIA. . .7 CIP 2009-3764 899 . 2009 Bibliogr.Bucureşti : Matrix Rom. ISBN 978-973-627-439-8 53(075.2009. 2009 Bibliogr. Aplicaţii de rezistenţa materialelor cu ajutorul calculatorului / Gabriel Jiga. ISBN 978-973-88725-3-0 Vol. .NICOLOV.Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". 2009vol. 2009 Bibliogr. .3 CIP 2009-3661 897 .ISBN 978-973-88725-4-7 53(076) CIP 2009-5167 896 . Bazele optoelectronicii şi aplicaţii în comunicaţii optice / Emil Sofron. ISBN 978-973-755-472-7 537.Timişoara : Orizonturi Universitare. . GABRIEL.NEGOIŢESCU.5) CIP 2009-4184 902 . LILIANA. Fizica pentru ingineri / Mirela Nicolov. . ISBN 978-973-752-344-0 53 CIP 2009-5247 895 . Probleme de fizică : metode de rezolvare / Valeria Perianu.MURARIU. 2009 Bibliogr. Fundamente ale termodinamicii tehnice : teorie şi aplicaţii / Dragoş Isvoranu. 2009 Bibliogr. Experienţe epocale în fizică şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a ştiinţelor / Simona Stretcu.PERIANU.Bucureşti : Printech. GABRIEL. SIMONA. ISBN 978-973-1893-14-3 53 CIP 2009-3691 898 .STRETCU.180 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 181 894 .Drobeta-TurnuSeverin : Damira.MÎNZALĂ.Braşov : Pastel. .SOFRON.33) CIP 2009-4430 .8)(076. ISBN 978-606-521-251-0 004:539. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. 1. 2009 ISBN 978-973-8944-94-7 53(075. ISBN 978-606-521-239-8 536. . Index. Termodinamică pentru inginerie mecanică / Arina Negoiţescu.ISVORANU.7 CIP 2009-4527 903 . Fizică : caietul elevului : clasele VI-VII-VIII / Liliana Şica. Lucrări practice de fizică pentru ingineri / Gabriel Murariu. ISBN 978-973-638-407-3 536.Slatina : Math Logos. .4 CIP 2009-4566 900 . IULIANA.

.ZARIOIU. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.BERGER. . 2006-2009 3 vol. . Fizică : culegere de probleme rezolvate / Cristina Zarioiu.2009. Îndrumar de cercetarea chimicoanalitică a resurselor minerale naturale şi a poluării mediului / Dumitru George. General chemistry / Ileana Rău. GEORGE.Bibliog. ISBN 978-606-521-240-4 54 CIP 2009-3765 . Chimie generală / Lidia Benea. 2009 Bibliogr.ZARIOIU. Index ISBN 978-973-31-2351-4 544. . 2009 Bibliogr.57 CIP 2009-3962 911 . ISBN (13) 978-973-690-638-1 Vol. 2009 Bibliogr.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.HĂDĂRUGĂ. . CRISTIAN. ISBN (10) 973-690-638-8 . 2009 Bibliogr. Simona Andreia Popescu. . ISBN 978-606-521-241-1 54 CIP 2009-3766 913 .Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.Galaţi : Academica. CRISTINA. . Compuşi odoranţi : aromatizanţi naturali şi de sinteză / Daniel I. MIHAELA. . Catalizatori anorganici : reacţii catalitice / Daniela Berger. . .Bucureşti : Printech.054 CIP 2009-4060 910 . Fizică / Cristina Zarioiu. ISBN 978-973-108-185-4 547.PÎRVU. 3. .Bucureşti : Editura Tehnică. LIDIA. 2009 Bibliogr.BENEA.DUMITRU. Experimental organic chemistry : III year of study / Daniela Istrati. ISBN 978-973-8937-45-1 54:62 CIP 2009-4836 907 . Chimie generală : noţiuni fundamentale / Cristian Pîrvu.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. CRISTINA. DANIEL.52 665.4 CIP 2009-3760 908 .Bucureşti : Printech.Bucureşti : Printech. DANIELA. GELU. .3(075.ISTRATI.ISBN 978-973-690-874-3 53 CIP 2006-18204 54 Chimie 906 . . Index ISBN 978-973-690-875-0 53(076) CIP 2009-4470 905 . .Bucureşti : Printech.RĂU. Hădărugă. . Fundamentele termodinamicii chimice / Gelu Bourceanu.Ed. a 3-a. ISBN 978-606-521-235-0 544.BOURCEANU. 2009 ISBN 978-973-144-249-5 54:504.8) CIP 2009-3531 CIP 183 909 .Timişoara : Artpress.182 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 904 .Index. ILEANA. ISBN 978-606-521-246-6 547 CIP 2009-4561 912 .

. 2009 Bibliogr.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.142. ISBN 978-973-734-478-6 556.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti . . . DANIEL CONSTANTIN. ISBN 978-973-114-089-6 54 CIP 2009-4671 916 . conf.TOPALĂ. ISBN 978-973-52-0580-5 544 CIP 2009-5220 915 . ing. 2009 Bibliogr. GABRIELA.8)(076) CIP 2009-5610 55 Geologie.34(498-35 Vrancea) CIP 2009-5518 922 . oxigen şi sulf / Aurora Reiss.Bucureşti : Editura Universitară.Bucureşti : Politehnica Press. 2009 Bibliogr.55(075. Nicolae Vaszilcsin. Introduction in electrochemistry by problems / prof. . dr.VLASE. CRISTINA. Maria Nemeş.3(075.REISS. NICOLAE.3:547.Craiova : Universitaria.5) CIP 2008-4185 920 . Geologie economică : determinator pentru lucrări practice de laborator / Csaba Lorinţ.DIACONU. ISBN 978-973-749-575-4 550. ISBN 978-973-625-848-0 544.VASZILCSIN. . Sorin Anghel. Index.STOIAN.Petroşani : Focus. .TIHAN.ZSIGMOND ANDREA. ISBN 978-973-627-440-4 546. Nicolae Doca. Compuşi organici volatili / Carmen Topală.6 CIP 2009-4459 921 . Timişoara : Editura Politehnica. ISBN 978-606-510-431-0 544. 2009 Bibliogr.Timişoara : Mirton. AURORA. Titus Vlase.Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". NICOLETA. Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok / Zsigmond Andrea. . ISBN 978-606-515-033-1 54(075.Editura Credis. Meteorologie. 2009 Bibliogr.7:546. Grigore Buia. . CARMEN. . Mioara Daniela Ioniţă.184 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 185 CIP 914 .302 CIP 2009-5415 919 . 2009 Bibliogr. Chimia metalelor : lucrări de laborator / Cristina Stoian. Hidrologie 917 . Aplicaţii de laborator şi probleme de chimie pentru facultăţile de profil mecanic / Graţiela Teodora Tihan. GRAŢIELA TEODORA. 2009 Bibliogr.CADICHEANU.CSABA LORINŢ. ISBN 978-973-677-152-1 55:33 CIP 2009-5528 923 . Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici cu atomi donori azot.8) CIP 2009-4661 . 2009 Bibliogr. dr. Elemente de chimie coordinativă / Gabriela Vlase.Cluj-Napoca : Editura Abel. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-690-876-7 547 CIP 2009-4473 918 . Maria Nicoleta Badea.8)(076. Limnologie / Daniel Diaconu. Studiu asupra influenţelor gravimetrice induse de mareele terestre în activitatea seismică intermediară din zona Vrancea / Nicoleta Cadicheanu. 2009 Bibliogr. ing.

Tudor Andrei Rusu. LEONARD. Geografia cuaternarului / Nicolae Popescu. NICULAE IULIAN. Florina Folea. ISBN 978-973-687-830-5 556 CIP 2009-4450 933 . Viorel Ionesi. . MARIA. Cuza". 2009 Bibliogr.: Gabriela Mavrichi.BADEA.Cluj-Napoca : Risoprint. TIBERIU. Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice / Tiberiu Rusu. ISBN 978-973-53-0026-5 551. CAMELIA. . Noţiuni de hidrologie generală / Niculae Iulian Teodorescu. VICTORIA. . Geomorfologie / Hosu Maria. .Cluj-Napoca : Editura U.Bucureşti : Tipart Group.: Elena Radu. ISBN 978-973-759-755-7 579(075. a 3-a. . 2009 Bibliogr. Press. trad.TEODORESCU.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Daniel Ţabără. Marian Ene.HOSU. Lucrări practice de microbiologie / Camelia Bara.8) CIP 2009-4830 928 . NICOLAE.Constanţa : Ovidius University Press. ISBN 978-973-87052-9-6 572:33 CIP 2009-4290 930 .8) CIP 2009-4050 931 . Oradea : Editura Universităţii din Oradea.Iaşi : Editura Universităţii "Al. 2009 ISBN 978-973-662-448-3 556 CIP 2009-5450 932 .Ed. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Universitatea din Bucureşti Editura Credis.8"624/627"(100) CIP 2009-4663 187 CIP 57 Biologie 929 . Ionuţ Mavrichi.OLARU. Antropologie economică / Nicoleta Acatrinei .POPESCU. I.Timişoara : Eurostampa.8) CIP 2009-4827 . .BARA. Liliana Teodorof. 2009 ISBN 978-973-614-488-2 579. ISBN 978-973-734-479-3 551. . .2:55(075.T. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-27-1776-9 572(498.4 CIP 2009-5457 925 . 2009 Bibliogr. Bucureşti : Editura Academiei Române.ACATRINEI. Microbiologie generală / Camelia Bara.186 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 924 .61 CIP 2009-5464 927 .BARA. Geologie fizică / Leonard Olaru. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-759-756-4 579(075. NICOLETA. 2009 Bibliogr. CAMELIA. . ISBN 978-973-703-426-7 911. Microbiologia cavităţii orale / Victoria Badea.Atlasul antropologic al Dobrogei / coord.RUSU.8) CIP 2009-5679 926 .

Bucureşti : Didactica Publishing House. . Sorin Şelaru. Biologie celulară şi moleculară : note de curs / Antonella Cheşcă. Vincente Ponce. Cuza".: Eduard-Florin Tudor. Atia Fodor.: Simona Mudava.. 2009 ISBN 978-973-1788-25-8 57 CIP 2009-4345 939 .LEPELTIER. Constantin Toma. . 2009 Bibliogr.1) CIP 2009-3673 941 .35) CIP 2009-4020 937 . ISBN 978-973-50-2461-1 575. MARIANA. ISBN 978-973-131-057-2 573.Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele IX-X : metode de rezolvare : biologie vegetală şi animală / Popescu Adriana Simona.Iaşi : Editura Universităţii "Al. RAMONA CRINA. THOMAS. ANTONELLA.Craiova : SIM ART. Alina Firică.188 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 189 934 . . Hava Haas. 2009 Bibliogr. .CIUCULESCU. HAVA. ISBN 978-973-703-373-4 57 CIP 2009-3948 936 ..1 CIP 2009-4292 .HAAS.Craiova : Sitech. ISBN 978-973-1841-27-4 57(075.. trad.8) 577. ISBN 978-606-530-249-5 574 CIP 2009-4889 942 . RICHARD. Ioana Manuela Cristescu.026 CIP 2009-5278 938 . CONSTANTIN.8 CIP 2009-5276 943 .Bucureşti : Humanitas. . ISBN 978-606-521-267-1 579. Genul Euphorbia în flora României : sistematică.: Astrid Georgiana Stroe. anatomie / Ramona Crina Galeş. . Nicu Haas : un pionier în antropologie. Ceasornicarul orb / Richard Dawkins .3(075. 2009 Bibliogr.: Emilio Lopez.FERDEŞ. Alberto Casasin. 2009 Bibliogr. Ecologia şi protecţia mediului / Constantin Cotigă. corologie. trad.2(075. .33)(079. 2009 Bibliogr.Braşov : Lux Libris. Microbiologie industrială : îndrumar de laborator / Mariana Ferdeş.CHEŞCĂ.Biologie / ed.66 CIP 2009-5649 935 . 2009 ISBN 978-606-8027-01-2 57(075. .Bucureşti : Printech. descoperitorul singurului schelet de om crucificat / dr.8) CIP 2009-5543 940 . Darvin eretic : eterna reîntoarcere a creaţionismului / Thomas Lepeltier . . CARMEN. .DAWKINS.GALEŞ. Nedelciu Ecaterina. 2009 ISBN 978-973-1939-01-8 572. 2009 ISBN 978-973-7881-46-5 575. Grosu Mariana. Bucureşti : Rosetti Educational.COTIGĂ. trad..Bucureşti : RCR Editorial. . Camelia Ungureanu.827 576. Teste de biologie pentru clasele VVII / Carmen Ciuculescu. 2009 Bibliogr. I.Bucureşti : România Liberă. .

Dimoftache Zeletin.. . 2009 Bibliogr. Gheorghe Mohan. Volumele personocraţiei / Ghis (Ghislaine Saint-Pierre Lanctôt)..ŞTEFAN. . Fiziologie vegetală / Luminiţa Buşe. noua specie. .TODOROV. GEORGETA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-248-8 58 CIP 2009-4891 . GRAŢIELA.Bucureşti : Politehnica Press.MARGHESCU.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. Dănuţ Cojocariu.1 CIP 2009-3968 945 . Floarea : particularităţi morfoanatomice / Graţiela Florentina Dimianu. trad. ISBN 978-973-142-210-7 574(075. D. trad.Bucureşti : Printech. . Index.SAINT PIERRE LANCTÔT.3 CIP 2009-4948 947 . . GHISLAINE. .Bucureşti : Humanitas. . 2009 Bibliogr.. ISBN 978-606-530-266-2 581. 2009 Bibliogr. Doctorul Alexandru Brăescu : contribuţii documentare / C.. TZVETAN.3(498)Zeletin.Bucureşti : Printech. .1-84 CIP 2009-3546 950 .Noţiuni de biomecanică pentru ingineria materialelor / Doina Răducanu. ISBN 978-973-88738-1-0 Vol.Bucureşti : Editura ALL. 929 Zeletin.135. CIP 2009-3930 58 Botanică 952 .Craiova : Sitech.: Laura MandiBeke. Rolul educaţiei ecologice în viaţa elevilor / Pupăză Lenuţa. ISBN 978-606-515-030-0 577.190 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 191 CIP 944 . cugetări şi definiţii din biologie / Marin Andrei. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. C. ISBN 978-973-571-924-1 57 821. 2009vol.Sibiu : Evoluţionism. LENUŢA.2009. Cultura ecologică / Georgeta Marghescu.DIMIANU. D. ISBN 978-606-521-262-6 577. Craiova : Sitech. LUMINIŢA.: Geanina Tivdă. . ISBN 978-973-7922-89-2 577. Mado . Anna Nocivin. Aurel Ardelean.BUŞE. .1 CIP 2009-5404 953 . Ion Cinca. Index ISBN 978-973-50-2462-8 572 CIP 2009-5462 946 . 1 : Evoluţia spre .Maxime.ISBN 978-973-88738-2-7 575. Viaţa comună : eseu de antropologie generală / Tzvetan Todorov . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.ZELETIN. C. .8 CIP 2009-3458 951 . 2009 Bibliogr.3) CIP 2009-3796 948 .PUPĂZĂ. ISBN 978-606-521-253-4 574 CIP 2009-4567 949 .Bacău : Corgal Press. DANIELA SIMINA. Biochimia mediului / Daniela Simina Ştefan. . C.D.

: Cristina Ardelean . introd.GUIBERT. ed. 2009 Bibliogr. STELIAN. clasificarea şi evoluţia animalelor / Severus-Daniel Covaciu-Marcov.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. repere biobibliografice. Elemente de zoologie generală : descrierea.MARIAN. Ierbar de plante sălbatice / Pierre şi Delia Vignes . .Timişoara : Agroprint.COVACIU-MARCOV. 2009 Bibliogr. . Botanică sistematică : îndrumător de lucrări practice / Rodica Vârban. Istvan Sas. trad.VIGNES.1 CIP 2009-4160 956 . lectori de specialitate: Livia Ungureanu. bibliografie: Aura Brădăţan. trad. 2009 Bibliogr.ŞUMĂLAN. critică.Cluj-Napoca : AcademicPres. Botanica poporană română / Simion Florea Marian . . Alfred-Ştefan Cicort-Lucaciu. ISBN 978-973-717-352-2 58 CIP 2009-4491 193 CIP 59 Zoologie 958 . . SEVERUS-DANIEL. .9(498) CIP 2009-5762 961 . . il. Alfred-Ştefan Cicort-Lucaciu.Ed. .Suceava : Muşatinii. Etologie : comportamentul animalelor domestice / Stelian Acatincăi. text stabilit. Fiziologia plantelor : elemente de fiziologie vegetală aplicate în horticultură / Radu Şumălan. RADU.ISBN 978-973-1974-08-8 58 CIP 2009-4280 955 . a 2-a.. . Incredibila enciclopedie Larousse : insecte şi animăluţe / Françoise de Guibert . rev. Sas Istvan. SIMION FLOREA. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. 1 : (A-F).Timişoara : Eurobit.ACATINCĂI. indice Botanica.Bucureşti : Enciclopedia RAO. SEVERUS-DANIEL. ISBN 978-973-759-770-0 591. Andrei Stoie. . The herpetofauna of the Jiul Gorge National Park.5) CIP 2009-5492 957 . Romania / Severus-Daniel Covaciu-Marcov. Index.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.Bucureşti : Enciclopedia RAO. Augustin Ardelean. Doina Stana. 2009 Bibliogr. .COVACIU-MARCOV. 2009vol. PIERRE. ISBN 978-973-759-769-4 59 CIP 2009-5763 960 . Index ISBN 978-973-744-146-1 582(076. ISBN 978-973-1974-07-1 Vol.: Alain Boyer .VÂRBAN. RODICA. ISBN 978-973-8287-68-6 619::591.2009.5:636 CIP 2009-5336 959 . indice capitole publicate antum/postum. FRANÇOISE de.192 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 954 . indice informatori. ISBN 978-973-620-496-8 581.: Anca Calangiu. 2009 Index ISBN 978-973-717-350-8 59 CIP 2009-4492 . .

Însemnările unui chirurg despre o ştiinţă imperfectă / Atul Gawande . Noţiuni de imunologie fundamentală / Victoria Badea.017 CIP 2009-5463 . 2009 Bibliogr.TRIFU. . . .: prof.LIEBMANN-SMITH. şi Jacqueline Nardi Egan .Timişoara : Artpress. ISBN 978-973-169-070-4 001. 2009 ISBN 978-973-614-489-9 612.Bucureşti : Editura Silvică. . . de Dan Petrescu. Alberto Casasin. . Semnele trupului : cum să afli de ce suferi fără să mergi la medic / Joan Liebmann-Smith. JOAN.Corpul uman / ed.: Astrid Georgiana Stroe. Monica Sabău. Marius Niculescu.: Emilio Lopez.93 CIP 2009-3625 971 . 2009 Bibliogr.Timişoara : Eurobit. . ISBN 978-973-108-178-6 Vol. fönti mélyben : Póngrácz Antal emlékkönyv. Ciprian Cebzan ..Iaşi : Polirom. D. 2009 ISBN 978-973-1788-22-7 61 CIP 2009-4348 964 .891:61 CIP 2009-5514 61 Medicină 963 .1) CIP 2009-4370 611/612 Anatomie şi fiziologie 965 ..GAWANDE.Fénymagasban. univ. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-50-2438-3 61(73)(0:82-94) 821.ISBN 978-973-108-184-7 61 CIP 2009-3795 970 .: Roxana Tudor . SIMONA. . Virgiliu Niculescu. Constantin Neţoiu.GEORGESCU.7 CIP 2009-3957 967 . Insecte care produc vătămări plopului şi salciei / Romică Tomescu. ISBN 978-973-46-1400-4 61(079. psihiatrie şi psihodinamică / Simona Trifu. trad. trad. 2009 ISBN 978-973-599-356-6 61(498) Pongrácz Antál CIP 2009-4083 969 . ATUL.Anatomia capului şi gâtului : nevrologia / Alina Şişu.TOMESCU. 1.1 CIP 2009-3915 966 .Metodologia cercetării ştiinţifice medicale / Vladimir Bacârea.194 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 195 CIP 962 . VICTORIA. Codruţa Petrescu. ISBN 978-973-707-276-4 61 CIP 2009-4144 6 ŞTIINŢE APLICATE 968 . Vincente Ponce. Index ISBN 978-973-88938-4-9 595. .Târgu-Mureş : University Press. ROMICĂ. red. . 2009 Bibliogr. pref.111(73)-94=135.BADEA.2009. Târgu-Mureş : Mentor.91/. 2009 Bibliogr. Ghid practic de examinare clinică / Doina Georgescu. Ioana Manuela Cristescu. ISBN 978-973-620-492-0 611.Bucureşti : Editura Trei. . pref.Bucureşti : România Liberă. Bucureşti : Humanitas. . Ph. Teste-grilă de psihopatologie. DOINA. 2009vol. Nora Căpraru . med.: Cătălin Vasilescu. . dr.Constanţa : Ovidius University Press.: Marilena Dumitrescu. Anca Bacârea.Bibliogr. sub. Marius Măruşteri. trad.

CÂMPEANU. Silviu Brad.95 CIP 2009-3641 982 .2009.C.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. .Timişoara : Artpress.Bucureşti : Didactica Publishing House. Compendiu de neuroanatomie : noţiuni morfoclinice / Horia Prundeanu.Călăraşi : Agora. . ANDREI. MARIANA-FLORICA.95(075.35) CIP 2009-4021 978 . Oneţ Cristian. 2009 Bibliogr. Bucureşti : Fest. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-8027-02-9 611(075.3 CIP 2009-5332 975 . Carla Ciobanu. Exner . ISBN 978-973-7682-79-6 Vol. J. .T. Calitatea vieţii şi a mediului : ghid practic / Mariana-Florica Bei.Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele XI-XII : metode de rezolvare : anatomie şi fiziologie.Esenţial în fiziologie pentru studenţii Facultăţii de Farmacie / sub redacţia: Simona Mihaela Slătineanu. .8) CIP 2009-4649 979 . 2009 ISBN 978-973-87886-4-0 613. vol. FLORIN.Bibliogr. Cerbu Valer. ISBN 978-973-692-256-5 613. . Monica Vaida. trad. ISBN 978-973-759-761-8 504.ISBN 978-973-7682-80-2 612 CIP 2009-3565 197 CIP 977 . I.BEI. 2009 Bibliogr. LUCIAN. 1..88 CIP 2009-3945 .1 CIP 2009-5677 613/614 Igienă 973 . .PRUNDEANU.ZAHA. Noţiuni practice de fiziologia sângelui / Zaha Dana Carmen. MIHAELA.ROMAN. Jurnal de tătic / Câmpeanu Florin.Bucureşti : Tritonic. Sorin Bolintineanu. DANA CARMEN. . HORIA. . .BARA.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Imunologie generală / I.ARDELEANU. Roman.196 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 972 .24 CIP 2009-4672 974 .MOŢOC.017 CIP 2009-4677 981 .: Raluca Cimpoiaşu. 2009 Bibliogr. .Constanţa : Editura Muntenia. ISBN 978-973-759-768-7 612. Igiena alimentelor / Bara Lucian. 2009 ISBN 978-973-733-335-3 613. .Timişoara : Editura Victor Babeş. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8295-82-7 612. ISBN 978-973-759-764-9 614. . Elvira Badea. 2009 Bibliogr. Popa.054:61+613 CIP 2009-5197 976 . Anatomia abdomenului / Andrei Moţoc.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.. Izabella Şargan. C. Alimentaţia în armonie cu natura / Mihaela Ardeleanu. Vasile Ardeleanu.8 CIP 2009-1750 980 . ISBN 978-973-108-188-5 611. J. Totul despre sex şi căsnicie / M. genetică şi ecologie umană / Popescu Adriana Simona. 2009-. .EXNER. Pătraşcu Elena Daniela. . M.Iaşi : Editura Gr. ISBN 978-606-92022-1-0 611. 2009 Bibliogr.

Germenii : mâncarea miraculoasă : ghidul complet pentru germinarea seminţelor / Steve Meyerowitz.955 CIP 2009-5189 993 .2 CIP 2009-5689 992 . Mănânc. EMIL. controverse.84 CIP 2009-4166 988 .198 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 983 . a 2-a. Lenuţa Constantin. DANIELA.MONTIGNAC. 2009 ISBN 978-973-1929-19-4 613. de pr.Bucureşti : Editura ALL. .Bucureşti : Litera Internaţional.RĂDULESCU.POPOVICI.LĂNCRĂJAN.Reghin : Regsan. MICHEL. trad.Deva : Cetate Deva. GRAZIA.81 613.PICU.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. ISBN 978-973-571-725-4 613.: Natima Mîndrilă. fără tutun şi alcool : caietul elevului / Carmen Lipan. STEVE.Bucureşti : Corint. Să mâncăm sănătos / Daniela Picu. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ. EUGEN. Câteva sfaturi medicale pentru păstrarea sănătăţii / Ioan Popovici.M. .9 CIP 2009-4478 986 . DANIELA. 2009 ISBN 978-973-47-0608-2 613.FUSTER. Emil Rădulescu. Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş / Consiliul Judeţean Mureş.49 CIP 2009-4574 985 . 2009 ISBN 978-973-101-251-3 613. .ROMÂNIA. Analiza riscurilor consumului necontrolat al cărnurilor / Daniela Lăncrăjan. S. .A. . IOAN. pref. Alimentaţia înţeleaptă : 60 de reţete sănătoase şi gustoase.: Mihai Roxana Elena. Piteşti : Paralela 45.GIURGIU. .LIPAN. 2009 ISBN 978-973-728-350-4 613.HONEGGE FRESCO. . Întrebări. 2009 ISBN 978-606-92064-0-9 614. trad.2 CIP 2009-4458 CIP 199 989 .Reşiţa : Banatul Montan. Învaţă să trăieşti sănătos! / Valentina Fuster. Dumesnil. slăbesc dar rămân suplu! cu metoda Montignac / Michel Montignac .R. VALENTIN.Bucureşti : Benefica. . J. Ovidiu Rotaru. trad.Constanţa : Europolis.Ed. ATHENA.24 Montignac CIP 2009-4879 991 . .MATTERN. 2009 Index.2 CIP 2009-5279 994 .24 CIP 2009-4652 990 .MEYEROWITZ.281 CIP 2009-4858 987 . obiecţii referitoare la stilul de viaţă / dr. 2009 ISBN 978-973-88804-2-9 613.Făgăraş : Păzitorul Adevărului. . Tratamente naturiste cosmetice / Eugen Giurgiu. Avem un copil / Grazia Honegge Fresco . 2009 ISBN 978-973-1855-48-6 613.2 CIP 2009-5364 984 .T. 2009 ISBN 978-973-676-351-9 613. de Aurelia Ulici . 2009 ISBN 978-973-135-415-6 613.Bucureşti : Meteor Press. CARMEN. 2009 ISBN 978-973-675-599-6 613. 2009 ISBN 978-973-1940-09-0 613. fără gluten / Athena Mattern . Mihaela Cişmilianu.84(498 35 Mureş)(094) CIP 2009-3450 . . .

ALEKSANDROWICZ.Piteşti : Paralela 45. principii amare. ISBN 978-973-571-663-9 615. Maria Lidia Popescu. Terapeutică. ISBN 978-973-745-013-5 614.ALEKSANDROWICZ. Spock : îngrijirea sugarului şi copilului / Benjamin Spock.379-008.322 615. Psihomotricitate . . dr. Remedii naturale / Phylis Austin. LOREDANA.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2009 Bibliogr..200 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 995 . 2009 ISBN 978-973-707-281-8 615 CIP 2009-5509 999 . trad. Sisteme de detecţie şi alarmă la incendii / Manuel Şerban.SPOCK.8 CIP 2009-5185 1002 .: Bianca Vasilescu. MANUEL.Bucureşti : Curtea Veche. Carmen Roşca Năstăsescu. trad. BEATA. .82 CIP 2009-3844 1001 . Ligia Elena Duţu. rezine. . BENJAMIN. 2008vol.YOUNG. iridoide. PHYLIS.64 CIP 2009-4218 615 Farmaceutică. 2009 Bibliogr. . Masajul facial / Beata Aleksandrowics .Bucureşti : Editura ALL.Index. .ISBN 978-973-101-249-0 615. .: Bianca Vasilescu. ISBN 978-973-163-420-3 615. Shelley Redford Young . a 5a. . 2009 ISBN 978-973-47-0543-6 613. . BEATA.BĂNICĂ. trad.82 CIP 2009-3843 CIP 2009-3547 996 .851 159. Calvin Thrash . ISBN 978-973-1983-02-8 Vol. 2 : Uleiuri volatile. 2009 Index. Cerasela Elena Gîrd.: Ştefan Constantinescu. 2009 Bibliogr. 2009 2 vol.Bucureşti : Editura ALL. .24:616. dr. substanţe azotate alcaloidice şi nealcaloidice. . ISBN 978-973-101-246-9 Vol.Index. 1. ISBN 978-973-571-867-1 615. ROBERT O.ISBN 978-973-1983-16-5 615. ISBN 978-973-571-926-5 613.Bucureşti : Editura Trei.842. .Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice / conf.Abordări ale art-terapiei / editată de Judith Aron Rubin . Dieta Young pentru bolnavii de diabet / Robert O.07 615.952 CIP 201 1000 . Toxicologie 998 . Dr. Carmen Chirculescu.. . . .2009.ISBN 978-973-101-248-3 Vol. trad.AUSTIN. .322 CIP 2008-19181 1003 . .: Sandu Barbu. vitamine. conf. 2009 Index. trad.Bucureşti : Editura ALL. 2.ŞERBAN. Young. Masajul / Beata Aleksandrowics . Agatha Thrash.4 CIP 2009-3595 997 . .Ed.Bibliogr.psihopatologie psihoterapie / Loredana Bănică.Bibliogr.9 CIP 2009-5349 .: Ilinca Halichias.Bucureşti : Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. dr. şef lucr.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. . .

ISBN 978-973-625-839-8 615. Psihanaliza relaţiei / Bernard Brusset . .8) CIP 2009-5592 1007 .CERCASOV. 2009 ISBN 978-973-27-1789-9 615. MARIANA. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-30-2495-8 615. . Noţiuni de balneofizioterapie : curs pentru studenţii Facultăţii de Bioinginerie Medicală / Rodica Chirieac. Sănătate prin terapii naturiste / Aurelian Cîrjeu-Gogan.202 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 203 1004 . . COSTIN.851 CIP 2009-5520 1013 . Ileana Cornelia Fărcăşanu. Psihoterapie relaţională : repere / Loredana Drobot.26 CIP 2009-5656 1006 . Dinamica intoxicaţiilor acute internate în spitale din judeţul Arad în perioada 2000-2004 : consideraţii terapeutice / lector univ.851 CIP 2009-4358 1010 . ISBN 978-606-510-405-1 615. . Valentina Claudia Popa. LOREDANA.ISBN 978-973-737-643-5 615. 2009 Bibliogr. BERNARD. . 2008vol. RODICA.01(075. Şerban Gligor.CERNESCU.825 615. ŞERBAN. . dr. . CORNELIA. ISBN 978-973-737-435-6 Partea a 2-a / Cornelia Cercasov. a 2-a.6 CIP 2009-5703 1008 .Iaşi : Editura Gr.Bucureşti : Meteor Press.371:618.T. şi adăug.2009. 2009 Bibliogr. trad. Aplicaţii de hidrokinetoterapie / Gheorghe Bîltac.DROBOT. .Oradea : Editura Universităţii din Oradea.146-006.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.Timişoara : Editura Politehnica.322:613. Eliza Oprea. . Elemente de electroterapie practică / Cevei Mariana-Lidia.Bucureşti : IRI. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Farmacologie generală / Aurelia Nicoleta Cristea.CRISTEA.CÎRJEU GOGAN.838 CIP 2009-4077 1009 . GHEORGHE.BÎLTAC.Craiova : Universitaria.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Index.Bibliogr. Popa. ISBN 978-973-52-0583-6 615.32(075. . AURELIAN. 2009 ISBN 978-973-7926-31-9 615. Compuşi naturali cu acţiune terapeutică / Cornelia Cercasov.CEVEI. .Bucureşti : Editura Academiei Române. Vaccinarea în cancerul de col uterin / Costin Cernescu.GLIGOR. Claudia-Valentina Popa. ISBN 978-973-7682-81-9 615.099(498-35 Arad)"2000/2004" CIP 2009-3836 . ISBN 978-973-759-753-3 615. AURELIA NICOLETA. rev.84 CIP 2009-4518 1012 .Timişoara : Mirton. . 2009 ISBN 978-973-728-360-3 615.Ed.8) CIP 2009-4131 1011 . .BRUSSET. . Codrina Ancuţa.: Rodica Chiriacescu.327 CIP 2009-4126 1005 .CHIRIEAC.

Tandon. 2009vol. R. ISBN 978-973-759-748-9 615(498):929 CIP 2009-3540 1015 . 2009 Bibliogr. Figuri de farmacişti români / Ioan Grecu. 2009 ISBN 978-973-1862-69-9 615 CIP 2009-4415 1022 . 2009 ISBN 978-973-1917-47-4 615.2009.Iaşi : Pan Europe. . 2009 ISBN 978-973-163-436-4 615.: Szüszer-Nagy Enikő. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. V. prof. a 2-a.015. 2009 ISBN 978-973-7817-89-1 615.: dr. Ghidul homeopat al sănătăţii familiei / R. . trad. Silvia Vasile.204 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1014 .: Marilena Turcu. . SORINA. Elena Buhociu.Suceava : Editura George Tofan. .825 CIP 2009-5662 1020 . . 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-92084-0-3 Vol. dr. Masajul în kinetoterapie / Elena-Luminiţa Sidenco. . ISBN 978-973-692-257-2 615.32 CIP 2009-5669 1024 .KORY-MERCEA.SOESCU.LĂNCRĂJAN. . .Proiect educaţional naţional "Trăieşte sănătos.Constanţa : Editura Muntenia.Fitod : Riegel.TANDON. ISBN 978-973-53-0011-1 615.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. prof. 2009 Index ISBN 978-973-8483-59-0 615. IOAN. . Incursiune în fitoterapie / dr. IOANA-MARIA.Remedii naturiste / prof.82 CIP 2009-4129 1023 . prof. VALENTIN. K. .NICULESCU.Cluj-Napoca : Risoprint. . Ştefania KoryCalomfirescu.Ed. Dana Miculaiciuc. . Ancamaria Negru. Cristina Maxim. MARILENA. Vasilica Hăulică.Ed.9(075.Zalău : Silvania.Házi praktikák / sub red. ELENA-LUMINIŢA.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". Valentin Nădăşan.ISBN 978-606-92084-1-0 615. Ioana Lăncrăjan.322 CIP 2009-5072 1016 . a 7-a.SIDENCO.32 CIP 2009-3435 . . R. Rodica Cotin.322 CIP 2009-5184 CIP 205 1019 .GRECU. Caiet de practică pentru kinetoterapie şi motricitate specială / Georgeta Niculescu. Gheorghe Mermeze. 2009 ISBN 978-973-101-247-6 615. Bajaj . . Florentina Vasiliu.8) CIP 2009-3560 1018 .8 CIP 2009-5769 1021 . Kinetoterapia pacienţilor cu scleroză laterală amiotrofică / Marilena Kory-Mercea.015. Maria Guzu.Galaţi : Sinteze.825 CIP 2009-4584 1017 . 2009 ISBN 978-973-163-402-9 615.Bibliogr. GEORGETA. Toxicologie : suport de curs / dr. Irena Răileanu. 1.NĂDĂŞAN. K. Raluca Ţugui. dr. mănâncă inteligent" / coord. . Zahărul şi alte remedii homeopatice moderne / Sorina Soescu.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".

BOTA.BOBOC. ISBN 978-606-8021-17-1 616.012. . 2009 Bibliogr. . 2009 Index ISBN 978-973-47-0610-5 615. 2009 Bibliogr. . Cibernetica analizatorului auditiv / Diana Bota. copleşit şi prost plătit : de la stres la succes în câţiva paşi simpli / Marcus Buckingham.Bucureşti : Editura Academiei Române. . ANCUŢA. 2009 ISBN 978-973-27-1779-0 616. ISBN 978-606-530-221-1 616.314 616. ADORATA ELENA.Iaşi : Editura Gr.T. trad. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.BORUNDEL.Bucureşti : Editura ALL.Piteşti : Paralela 45. . ISBN 978-973-7682-78-9 616-002. ISBN 978-973-7865-82-3 004:616.89-008. Popa.BUCKINGHAM.Ed. Dumitru Bulucea. 2009 Bibliogr.4 CIP 2009-3712 1033 . a 4-a. DIANA. .322 CIP 2009-4219 616/618 Patologie 1026 .206 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1025 .24 CIP 2009-4275 1029 . GHEORGHE.: Mihai Constantinescu.CODRINA.441 CIP 2009-4048 1027 . Rodica Petrovanu.Craiova : Sitech.Iaşi : Editura Gr. . Medicină internă pentru cadre medii / Corneliu Borundel.441 65. Suprasolicitat.Craiova : Aius PrintEd.77 CIP 2009-3648 1034 .BEZNĂ. Popa.BICĂ. Medicina internă în practica de laborator / Adorata Elena Coman. Ceaiurile vindecătoare : infuzii şi decocturi / Thierry Telphon . ELENA CĂTĂLINA. MARINELA. .T.28 CIP 2009-3488 1032 .Bucureşti : Editura Medicală.89-008. . Aparatul dentomaxilar : formare şi dezvoltare / Gheorghe Boboc.COMAN.36-002 CIP 2009-4231 1028 . 2009 Bibliogr. Hemosideroza pulmonară idiopatică la copil / Elena Cătălina Bică. THIERRY.716 CIP 2009-4233 CIP 207 1030 .Sibiu : Techno Media. ISBN 978-973-7682-77-2 616 CIP 2009-3846 . MARCUS.6 CIP 2009-3545 1031 . Clinica şi tratamentul complex al principalelor boli reumatismale / Codrina Ancuţa. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-571-925-8 616-006. Modificări neurofiziologice în patologia hepatică cronică / Marinela Beznă.TELPHON. ISBN 978-793-39-0674-2 616. . Bucureşti : House of Guides. CORNELIU. 2009 ISBN 978-606-513-070-8 616.Adaptarea la stres : condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate / Institutul de biologie.

. Vindecarea bolilor cardiovasculare principale în timp scurt fără medicamente / Eugen Crăciun.311(075.208 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1035 . VICTORIA.Compendiu de gastroenterologie / coord.Bucureşti : Editura NICULESCU.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. VLAD DENIS.DUDEA. . 2009 Bibliogr. .: dr.12 CIP 2009-4416 1038 . a 2-a.CONSTANTIN.Ed.. ISBN 978-606-521-247-3 616.33 578.835. Ateroscleroza şi endocardita : complexitate patologică / L. Managementul hemoragiilor digestive superioare prin gastropatie eroziv-hemoragică / Constantin Vlad Denis.Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu". rev.321. ISBN 978-973-8990-11-1 615.Timişoara : Mirton.FERECHIDE.3 CIP 2009-4364 1036 .Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă.CRĂCIUN. Ozana Alexandrescu.Târgu Mureş : University Press. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Medicală. 2009 Bibliogr. DIANA.Bucureşti : Editura Medicală. 2009 ISBN 978-973-39-0672-8 616.DUDEA. . Index. ISBN 978-973-693-312-7 616.6 CIP 2009-4739 1043 . Ultrasonografie vasculară / Sorin Marian Dudea. .314 CIP 2009-4562 1039 . Gabriela Constantinescu.HECSER LÁSZLÓ LÓRÁND.3-005. DUMITRU. 2009 Bibliogr.DESPA. 2009 Bibliogr.8) 612.. Examenul radiologic al suportului dento-parodontal / Elena Gabriela Despa. . ISBN 978-973-7912-66-4 616. Cornelia Nicolau.1 CIP 2009-4785 1037 .Mediaş : Crisserv. SORIN M.9(035) CIP 2009-4763 1041 . ISBN 978-973-52-0575-1 657. ELENA GABRIELA.6-073:534.8) CIP 2009-4308 CIP 209 1040 .133-004. Bucureşti : Printech. Boala renală cronică / Dumitru Ferechide. Hecser. .126-002. .31(075. Etiopatogenia infecţiei cu Heliobacter pylori / Hurduc Victoria. EUGEN.HURDUC. . 2009 Bibliogr. . Radu Ion Badea. 2009 Bibliogr.825:616. Morfologia funcţională a aparatului dentomaxilar : caietul studentului / Diana Dudea.61 CIP 2009-4764 1042 . dr. . ISBN 978-973-169-069-8 616.3 CIP 2009-4025 1044 . Ion Pereş.13-004. ISBN 978-973-748-437-6 616.6 616. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-30-2492-7 616. ISBN 978-973-39-0673-5 616.Bucureşti : Infomedica.1 CIP 2009-5363 .

Iaşi : Tehnopress.Bucureşti : Editura Trei.2009.314 CIP 2009-5230 1050 .MIHĂESCU. . ISBN 978-973-7682-83-3 616. Dioxidul de sulf : expunere. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-88856-1-5 616. VIOREL.314 CIP 2009-3493 1051 .Bibliogr.9 CIP 2009-4183 . Semiologie medicală / Rodica Mihăescu. . diagnosticul şi tratamentul de recuperare : note de curs / Viorel Lucescu. RĂZVAN. . 2009 Bibliogr.ISBN 978-973-638-406-6 616-07 CIP 2009-4528 1048 . . .IFTENI. Afecţiunile degenerative ale coloanei vertrebale . Cancerul de prostată / Dan Mischianu. mecanisme de apărare. Spune noapte-bună insomniei / Gregg D. . . ISBN 978-973-703-412-0 616-002. .Timişoara : Orizonturi Universitare. IOAN.LEBOYER. a 2-a.8-009. 2009 Bibliogr.LUCESCU.14 CIP 2009-3964 1049 . Parazitologie animală / Ioan Moglan.ClujNapoca : Risoprint.Bucureşti : Herald.clinica. DAN. RODICA. GABRIELA.T. Popescu. .Malformaţiile traheo-bronho-pulmonare / Nicolae Galie (coord. .Constanţa : Editura Dobrogea. Norina Forna.8) CIP 2009-5233 1046 . trad. GABRIELA. Cristian Didilescu. 2009 Bibliogr.Ed. Practica preparării de substructuri organice în protezarea fixă unidentară / Gabriela Ifteni. GREGG D.Bucureşti : Editura Medicală Antaeus. 2. Florin Rusu. . 2009 ISBN 978-973-1983-15-8 616. Ovidiu Bratu. Proteze unidentare : îndreptar de laborator / Gabriela Ifteni. trad.MOGLAN.JACOBS. . ISBN 978-973-1839-76-9 616. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Curtea Veche.).Bibliogr. Jacobs .MISCHIANU. Cuza".ISBN 978-973-638-405-9 Vol. ISBN 978-973-53-0020-3 616-057 CIP 2009-5285 1052 .: Ioana Maria Novac. 2009vol.210 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 211 1045 . I.Iaşi : Editura Gr. Emilia Crişan.2009. efecte pe sănătate. FREDERICK.: Amalia Roşu Laurenţiu. . .6 CIP 2009-5236 1054 . Irinel E. . Popa.836. ISBN 978-973-702-609-5 616. ISBN 978-973-638-404-2 Vol. Constantin Marica. Naştere fără dureri / Frederick Leboyer . 2009 Bibliogr.65-006. contribuţii personale / Răzvan Ionuţ.Iaşi : Editura Universităţii "Al. 2009 ISBN 978-973-111-104-9 618.39 CIP 2009-4678 1053 . 1. ISBN 978-973-707-269-6 616.IFTENI.23-006 CIP 2009-3683 1047 .711(075.IONUŢ.

ISBN 978-973-620-498-2 616-091 CIP 2009-5003 1057 . DAN. . Mollecular mechanisms of extracellular and intracellular proteinopathy in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia / Nicolae Daniela Pirici. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.NASH. Ana Maria Bugă. ISBN 978-606-530-255-6 616. Alis Dema. Cancerul colorectal : o boală care poate fi prevenită / dr.6 SIDA CIP 2009-4540 .Timişoara : Eurobit. .25 CIP 2009-3840 1060 . dr. dr. Comunicarea cu pacienţii cu tulburări depresive din secţiile de oncologie / Ioana Omer.24 CIP 2009-4363 1062 . . . 2009 ISBN 978-973-8986-75-6.Iaşi : Performantica. 2009 ISBN 978-606-513-079-1 618. Emil Rădulescu. .4 CIP 2009-3701 1063 .PIRICI. 2009 Bibliogr. MARY K.212 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1055 . .Bucureşti : House of Guides.63 CIP 2009-4055 1056 . La ce să nu te aştepţi când eşti însărcinată / Mary K.MOORE. Gelu Onose. Nash . Pathobiochemistry of cerebral ischemia : am experimental approach / Aurel Popa Wagner. conf. Mărioara Cornianu. 2000 simptome cheie / dr. Cătălina Poiană. 2009 ISBN 978-973-101-254-4 616. .PEREŢIANU. Mihaela Bazac.Bucureşti : Editura Universitară.OMER.351-006. ISBN 978-973-748-438-3 616.Morfopatologie specială / Elena Lazăr.: conf. AUREL.: Alexandra Vasile.RĂDULESCU. 616. 2009 ISBN 978-973-730-550-3 616 CIP 2009-4267 1058 . DANIEL-ALIN.POPA-WAGNER.PREDESCU. ISBN 978-973-749-576-1 616.Bucureşti : Editura ALL. prof. Flagelul HIV-SIDA .Bucureşti : Edit Moroşan.RĂSPOP. ISBN 978-973-571-931-9 616-056. B. trad.348-006. Şerban Bălănescu. CORINA. .7 CIP 2009-5148 1064 .4 CIP 2009-5516 1059 . EMIL. EUGENE BEAUHARNAIS. 2009 Bibliogr. Maria Dorobanţu. recuperare a leziunilor musco-ligamentare la sportivi / Corina Predescu. Ghid de evaluare. Moore. Bucureşti : Editura NICULESCU.894 CIP 2009-5116 CIP 213 1061 . dr.o bătălie pierdută? : analiza flagelului la nivel global : studiu de caz : România / DanielAlin Răspop. E.895.6 CIP 2009-5668 1065 . .. . IOANA.831-005. dr. 2009 Bibliogr.6 616..Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. . NICOLAE DANIEL.Iaşi : Lumen.Pneumologie : compendiu / coord.. ISBN 978-606-530-213-6 616.Craiova : Sitech. Daniela Bartoş . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-166-133-9 616-008. Craiova : Sitech. Echilibrul energetic şi obezitatea / Dan Pereţianu..

ISBN 978-973-52-0574-4 616. .3 CIP 2009-5211 CIP 215 1071 .T. 2009 ISBN 978-973-644-864-5 616-073 CIP 2009-3608 1073 .2009.Timişoara : Eurobit. 10 : Ortopedie-traumatologie / sub red.1 CIP 2009-3960 1068 .SABĂU.Timişoara : Mirton.Semiologie medicală : aparatul renal.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Tudorache. ISBN 978-973-739-765-2 616. ISBN 978-973-7682-82-6 616. Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare / Ileana Văcar.SAS. Dorin Bardac. Popa. . Tratat de reabilitare pulmonară / Voicu M.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. ISBN 978-973-53-0010-4 542. . . 2009 Bibliogr.SOARE. Eugen Stelian Gurzău.VACAR.61-07 616. VOICU. 2009 Bibliogr. . Analize medicale explicate / Ioana Soare. 2009 Bibliogr. IRINA. IOANA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-739-764-5 616.441 CIP 2009-4362 . ISBN 978-973-620-489-0 618. Irinel Popescu . . Stresul oxidativ în fiziologia şi patologia aparatului genital feminin / Lavinia Ioana Sabău.Chestionarul SWS (Survey of Work Styles) / Ileana Văcar.24 CIP 2009-4738 1075 .41-07 CIP 2009-4313 1069 . . a 4-a. mitul unui anestezist / Speranţa Stratulat.1:618. 2009 ISBN 978-973-8382-69-5 618.Bucureşti : Editura Academiei Române. 2009 ISBN 978-973-1795-02-7 616-074 CIP 2009-3909 1070 . coord.Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare . .89-008.STRATULAT. 2007-2009 10 vol. IOAN.: Dinu Antonescu. Constanţa : Ex Ponto. . Mahnolia Vulcu.Index. Mic ghid de ecografie practică / Irina Tica. ISBN 978-973-27-1579-6 Vol. Colposcopie / Ioan Sas.Cluj-Napoca : Risoprint.TUDORACHE. digestiv şi sistemul hematopoetic / sub redacţia: Florin Mitu.2 CIP 2009-3924 1067 . . Marlyce Friesen.TICA.ISBN 978-973-27-1774-5 616-089(035) CIP 2009-4049 1074 . . Dorin Bardac. .146-072.943:577. Sînziana Lovin.214 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1066 . ILEANA. sarcini întrerupte.89-008. . SPERANŢA.Tratat de chirurgie / sub red.Bibliogr. 2009 Bibliogr.Craiova : Info. .Bucureşti : Etna. Sarcini nedorite.441 CIP 2009-4361 1072 . Eugen Stelian Gurzău. LAVINIA IOANA. Irinel Popescu.Iaşi : Editura Gr.Ed. 2009 Bibliogr.

Bucureşti : Printech. Iuliana Mihai.STOIAN. VETURIA-ILEANA. Anca Chereji. rev.Bucureşti : Printech. . a 2-a. .314 CIP 2009-5475 62 Tehnică. .CRÎNGANU.216 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1076 . ANGELA.Ghid legislativ european : farmacovigilenţa şi legislaţia medicamentului veterinar / Romeo-Teodor Cristina (coord.NUELEANU. ISBN 978-606-521-257-2 619::616-089 CIP 2009-4570 1082 .894 CIP 2009-3793 ..45(4)(094) 341..Bucureşti : Printech.). rev.Ed. Inginerie 1085 .Bucureşti : Alcris-M94. Patologia animalelor de companie : oncologie generală / Dan Crînganu.. 2009 Bibliogr. DAN. Stomatologie veterinară / Camil Stoian.. Inflamaţia acută / Sorin Vameşu. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-53-0031-9 619::615.. TRAIAN. ISBN 978-606-521-258-9 619::616:636. . Patologia oilor şi caprelor / Elena Rotaru.Cluj-Napoca : Risoprint. Ioan Huţu. 2009 ISBN 978-973-30-2429-3 62 001. Urgenţe în medicina veterinară / Traian Enache . SORIN..Ed. .01 CIP 2009-5664 1083 . 2009 ISBN 978-973-580-302-5 619 CIP 2009-5128 1080 . Mihai Cernea. 2009 Bibliogr. CAMIL DECEBAL A. Constanţa : Ovidius University Press. ed.Timişoara : Mirton. ISBN 978-606-521-264-0 619 CIP 2009-5239 1079 . 2009 ISBN 978-973-146-051-2 619::616. Tehnologie şi inovare / Albu Angela.VAMEŞU. ELENA. 2009 Bibliogr. a 2-a.. DAN. 2009 Bibliogr. .ALBU.ROTARU. Maria-Magdalena Andreşescu.CRÎNGANU.217(4) UE CIP 2009-5112 217 CIP 1081 .. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-521-233-6 619 CIP 2009-3758 1078 .: Micu Aurelian. Valer Teuşdea. Practicum de farmacologie veterinară / Veturia Ileana Nueleanu.Râmnicu Sărat : Rafet. ... Florin Leau. Patologia animalelor de companie : oncologie generală / Dan Crînganu. TRAIAN.LEAU. ISBN 978-973-52-0579-9 619::615.2 CIP 2009-4947 1084 . .ENACHE.. . Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti : Printech. 2009 ISBN 978-973-614-486-8 616 CIP 2009-5207 619 Medicină veterinară 1077 . Ghid practic de propedeutică şi tehnică chirurgicală veterinară / Traian Leau.

2009 Bibliogr. Cristian Băhnăreanu. 2009 ISBN 978-973-621-275-8 62 CIP 2009-5040 1091 . Ion. A.Examinări nedistructive : lucrări practice de laborator . .2(075. A. 2009 Bibliogr. Iulian Tabără. Energetică 1093 . Securitatea energetică / dr.TEMPEA. 2008 ISBN 978-973-663-708-7 620.îndrumar. 2009 ISBN 978-973-1855-43-1 620.LĂCĂTUŞ.3 CIP 2009-3769 1087 . Bazele merceologiei / Viorel Constantin Duţă. .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".Bucureşti : Printech. Improved Nyquist filters / Nicolae Dumitru Alexandru. . Bucureşti : Printech. ing. ISBN 978-973-625-843-5 62 CIP 2009-3833 1092 . . ISBN 978-606-521-232-9 62-23(075. ing. ing.Timişoara : Editura Politehnica. ELENA. ghid pentru proiectarea inspecţiei produsului / M. ISBN 978-606-521-242-8 62. . ISBN 978-606-521-254-1 620.ION. Mecanică şi mecanisme : teorie şi aplicaţii de statică şi structura mecanismelor / Iosif Tempea. Teodor Hepuţ. CRISTIAN VASILE. Analiză economică în inginerie / Cristian Doicin. 2009 Bibliogr.8) 531(075.179 CIP 2009-4568 . dr.Deva : Cetate Deva.Bucureşti : BREN.. European defence agency as a defence industry catalyst : International conference research and development strategies in support of dual industrial transformation / research report: Elena Lăcătuş. . . D.Baza energetică şi de materii prime / asist. Daniela Miloştean.ALEXANDRU.RĂU.8) 531. Merceologie.. Mihai. ISBN 978-973-648-841-2 62(075. ing.9 CIP 2009-4589 1094 .DOICIN. Voicu. ILEANA.8) CIP 2009-3483 1090 . dr.BĂHNĂREANU.Iaşi : Politehnium. Novel materials for light intensity modulation / Ileana Rău.002. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-3757 1088 .2 CIP 2009-4863 1095 .Bucureşti : Printech.218 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 219 CIP 1086 .Bucureşti : BREN. NICOLAE DUMITRU. Alexandra Ligia Onofrei. Rujinski.DUŢĂ. 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Printech.1:62 CIP 2009-3484 1089 . 2009 Bibliogr. IOSIF. . dr. . ION N. Ana Socalici. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-648-842-9 658. Erika Ardelean. prof. Fabricaţia asistată : îndrumar de laborator / Ion N. CRISTIAN. VIOREL CONSTANTIN. ISBN 978-606-521-269-5 62 CIP 2009-5694 620 Materiale. dr.

GHEORGHE. Systèmes à énergie d'origine renouvelable pour la maison passive / Gabriel Ivan. . instalaţia de joasă tensiune.BAYA. Băra Eva. ISBN 978-973-7881-49-6 620.IVAN.Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii / Alexandra Chiş. 2009 Bibliogr. Măsurarea şi monitorizarea mărimilor hidraulice în timp real / Alexandru Baya. Eugen Stuparu. Roxana Both. ISBN 978-606-8060-00-2 621. Rodica Frăţilă.7 CIP 2009-5578 1097 . măsuri electrice.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.PĂCURARIU. Timişoara : Orizonturi Universitare. . 2009 Bibliogr. .2 CIP 2009-3451 621 Construcţii de maşini. 2009 Bibliogr.38(075. Liviu Eugen Anton.8) CIP 2009-4102 .9 CIP 2009-4124 1101 . Felületkezelés / Bagyinszki Gyula. . Vintilă Bădiţoiu. Mihaela Drăgan. GABRIEL.Bucureşti : Rosetti Educational..220 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 221 1096 . 2009 ISBN 978-973-662-440-7 621. Electrotehnica 1100 .3 CIP 2009-4828 1104 .Craiova : PrintXpert.. ISBN 978-973-7881-48-9 620.5 CIP 2009-4029 1099 .92 CIP 2009-4179 1102 .Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelean. Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice : modelare şi simulare / Simona Dziţac. Electronică : îndrumător de lucrări / Clement Feştilă. GABRIEL. 2009 Bibliogr. Maxim Olga Irina. Mărfuri nealimentare şi siguranţa consumatorului / Păcurariu Gheorghe.DZIŢAC.2 366. 2009 Bibliogr.T.Cluj-Napoca : Editura U. . . Doina Pasăre. măsurarea mărimilor mecanice tehnice şi fizico-chimice : laborator tehnologic / Ion Chisăliţă. .Elemente de inginerie mecanică.Bucureşti : Rosetti Educational. măsuri electronice. 2009 Bibliogr.4:621. 2009 Bibliogr.38 CIP 2009-4600 1105 . CLEMENT. ISBN 978-973-759-754-0 539.IVAN. Oradea : Editura Universităţii din Oradea. SIMONA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-739-761-4 621 621. ISBN 978-973-752-352-5 620. 2009 ISBN 978-606-504-064-9 620. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.22 CIP 2009-4526 1098 . Press.Aplicaţii în electrotehnică. Antoaneta Butoarcă. ISBN 978-973-8231-76-4 621. ISBN 978-973-638-408-0 621.BAGYINSZKI GYULA. Auditul energetic al instalaţiilor frigorifice / Gabriel Ivan.3 CIP 2009-3313 1103 . Bitay Enikő.Cluj-Napoca : Alma Mater. . măsurarea mărimilor geometrice. ALEXANDRU.FEŞTILĂ.

. . Elemente de inginerie mecanică / Florea Adriana. Iosif Kaposta. drd.3 CIP 2009-3839 1107 .IOAN. Fîţă Nicolae Daniel.FLOREA. . Maşină pentru solicitări compuse / Goiceanu Gheorghe.Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului.Instrucţiunea ARE 1 : branşamente şi alimentări electrice / AREL... Tehnologia de recondiţionare a utilajelor de tip pompe / Goiceanu Gheorghe. DANIELA MARIA. Florea Radu. 2009 Bibliogr. GHEORGHE. asist.38 CIP 2009-4600 1112 . 2009 Bibliogr. . soluţii contructive / prof. 2009 ISBN 978-973-7860-17-0 621.GOICEANU. Electroenergetică : manual pentru electricieni / drd. 2009vol.GOICEANU. Fiabilitatea echipamentelor tehnologice fabricate prin utilizarea de elemente modulate interschimbabile încărcate prin sudare / Daniela Mari Iovănaş. . ISBN 978-606-92073-1-4 Partea 1.39 CIP 2009-4093 1113 .391 004 CIP 2009-3594 1114 . Petru Postolache. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-131-055-8 621.IOVĂNAŞ.Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului. ing. Octavian Fratu. IOSIF.Iaşi : Politehnium. GHEORGHE. 2009 Bibliogr.Braşov : Lux Libris.81 CIP 2009-4076 .FÎŢĂ.2009. NICOLAE DANIEL. ing.ISBN 978-606-92073-2-1 621. . 2009 Bibliogr. SIMONA.3 CIP 2009-5575 1111 .3 CIP 2009-2978 1108 .791 CIP 2009-3478 1115 . .KAPOSTA. . ISBN 978-973-621-272-7 621. dipl. Nicolae Golovanov.Bucureşti : Standardizarea. Organe de maşini : investigaţii experimentale.Bucureşti : Electronica 2000. Diodiu Lucian. ISBN 978-606-8032-02-3 621.HALUNGA-FRATU. . ISBN 978-973-739-761-4 621 621. Corneliu Lazăr. 2009 ISBN 978-973-52-0569-0 621. dr. . ing. ALEODOR DANIEL. ISBN 978-606-92073-0-7 621.Bucureşti : Editura AREL. Data transmissions and multiple access techniques / Simona Halunga. Sorin Jurca. 2009 Bibliogr.Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă : surse de alimentare / Vasile Râmniceanu. . ISBN 978-973-7711-90-8 621 CIP 2009-5421 1109 . . Adela-Eliza Dumitraşcu. ISBN 978-973-7711-91-5 621 CIP 2009-5420 1110 . Transmisia datelor : consideraţii teoretice şi experimente de laborator / Aleodor Daniel Ioan.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.Timişoara : Mirton.222 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 223 1106 . ADRIANA. ing. dipl. 2009 Bibliogr. Bucureşti : Editura AREL.

. ISBN 978-973-625-842-8 621. MIRCEA. 2009 ISBN 978-973-8910-57-7 621. ing. Lucrări practice de electrotehnică şi electronică analogică şi digitală : îndrumător de proiect şi laborator / Reviczky-Levay Antoniu. . 2009 ISBN 978-973-662-442-1 621. Esenţial în metalurgia pulberilor / Mircea Nicoară. Teoria circuitelor electrice : probleme / Lucian Man. 2009 Bibliogr. Marin Liţă. ISBN 978-973-625-837-4 621 CIP 2009-3629 1117 .7:629. 2009 Bibliogr. DORINA.MILOŞ. Motoare cu ardere internă : îndrumar : seminar. dr.Sibiu : Alma Mater. ing.Cluj-Napoca : Editura U. Problèmes d'électrotechnique / Dorina Popovici.RACOVITZĂ.MĂRGINEANU. dr.Bucureşti : Printech. teme de casă. 2009 ISBN 978-973-662-439-1 621. MARIN. 2008-2009 4 vol. Ştefan Varga.3(075. ing. fiz. Press.Bibliogr. dr.T. .6 CIP 2009-3632 1120 . 2009 Bibliogr.396. dr. Construcţia şi funcţionarea motoarelor pentru autoturisme / Dan Mărgineanu. 2009 Bibliogr.Robotică / conf. dr.Timişoara : Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara. Camelia Demian. . prof.Cluj-Napoca : Editura U.OLAN.NICOARĂ. .8) CIP 2009-4976 1125 . Press.T.865. GHEORGHE. ISBN 978-973-632-512-0 621. 2009 Bibliogr.Timişoara : Editura Politehnica.POPOVICI. TEODOR.Bucureşti : Editura Politehnica.8 CIP 2009-3630 . Marius Chelu.224 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1116 .3 CIP 2009-4571 1123 . Ioan Vida Simiti. ISBN 978-973-625-838-1 621. DAN. . CRISTIAN ALEXANDRU. ISBN 978-606-521-256-5 621.Bucureşti : Printech.Bucureşti : Editura Iulian. ANTONIU.REVICZKY-LEVAY.43 CIP 2009-4946 1124 . .374 CIP 2009-4103 1118 .67 CIP 2009-5283 1122 . .Timişoara : Editura Politehnica. . Pompe şi ventilatoare centrifuge şi axiale / conf.431. .MAN. Corneliu Rădulescu. Mihaela Maria Olan.. ISBN 978-973-625-609-7.33 CIP 2009-3671 1119 . LUCIAN. proiecte / Cristian-Alexandru Racovitză. Teodor Miloş. Eugeniu Man. ISBN 978-973-88962-6-0 621. ing.762 CIP 2009-4104 CIP 225 1121 . .LIŢĂ.2 621. Inocenţiu Maniu. Vasile Burlan. prof. Tehnici pentru investigaţia materialelor : aplicaţii / şef lucr.. Vol.2009. . ISBN 978-606-521-259-6 621. 2009 Bibliogr. . 4 : Aplicaţii robotizate. Antene utilizate în comunicaţii speciale şi propagarea undelor radio în gama UUS / Gheorghe Olan.

3 CIP 2009-4595 1127 .Elemente de management al prevenirii şi combaterii utilizării armelor de distrugere în masă / Lucian Ivan.PRECUPANU. 2009 Bibliogr. CONSTANTIN. ISBN 978-973-7718-52-5 621.762 CIP 2009-4101 1135 .România 2009 / Constantin Furtună. ISBN 978-973-621-265-9 624 CIP 2009-3487 1130 . IzabelDaniela Ivan.TĂBĂCARU.Craiova : Alma. .05 CIP 2009-5219 1129 . 2009 2 vol. Timişoara : Editura Politehnica. 1. Elemer Ignaton. . Iulia Companis. ISBN 978-973-625-845-6 624. 2009 Bibliogr. TEODOR.ISBN 978-973-1792-67-5 Vol.ISBN 978-973-1792-68-2 621.Ploieşti : Grafoanaytis.311. .3 CIP 2009-5583 1134 . DAN. .IGNATON.STOIAN. 2. Mircea Nicoară.Cluj-Napoca : Editura U.Timişoara : Editura Politehnica.VIDA-SIMITI. 2009 ISBN 978-973-88966-7-3 623.Petroşani : Edyro Press. dr. .Iaşi : Politehnium. ing. Procese şi instalaţii termice pentru centrale termoelectrice / conf. 2009 ISBN 978-973-662-438-4 621. ISBN 978-973-1792-66-8 Vol. Fundamente de rezistenţa construcţiilor / Precupanu Dan.226 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1126 . IOAN.TEREC. Atlas rutier .45 CIP 2009-4444 624/627 Construcţii 1132 . ELEMER. Index ISBN 978-973-599-353-5 621. 2009 Bibliogr.7(498) CIP 2009-4481 1128 . ISBN 978-973-625-725-4 621. .FURTUNĂ. Pereţi de consolidare din beton armat pentru structuri în cadre / Liana Terec. .Bucureşti : ALLFA.A társadalmi változások kommunikációs univerzuma. 2009 Bibliogr. . . .Cluj-Napoca : Napoca Star. Experiment şi calitate în metalurgia pulberilor / Ioan Vida Simiti. 2009 Bibliogr.SĂSEANU. Aparate electrice de măsurat / Aurel Săseanu. FLORIANA DANIELA. . Press. Anca-Gabriela Petrescu. Ingineria organizării şantierelor de construcţii / prof. Floriana Daniela Stoian. LIANA RODICA.39 CIP 2009-3612 1133 . AUREL. ing. dr.T. 2009 Bibliogr.22 CIP 2009-4158 227 CIP 623 Tehnică militară 1131 .TârguMureş : Mentor. Maşini electrice şi acţionări / Teodor Tăbăcaru. ISBN 978-973-647-653-2 624 CIP 2009-5644 . 2009 Index ISBN 978-973-724-101-6 625.

HANS-WERNER. . Captarea şi folosirea în gospodărie a apei din precipitaţii / Hans-Wener Bastian .Ford Fiesta benzină şi diesel 2002-2005. Tehnici şi echipamente GMDSS / Popa Dan. rev. conf.Bucureşti : Pro Tech Service.Skoda Fabia 2000-2006 benzină şi diesel. . 2009 Bibliogr.023.Bucureşti : Matrix Rom. . dr. 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-3755 1143 .13 CIP 2009-5616 1138 .. ing.35 CIP 2009-4696 629 Tehnica mijloacelor de transport 1139 . ISBN 978-606-521-236-7 628. CLAUDIA MARIA.33.153:631. . .5. Ticuşor Ciobotaru.331(44) Citroën CIP 2009-5016 1140 .LUNGU. prof.Bucureşti : Estfalia. ISBN 978-973-755-473-4 628. 2009 Index. mai complicat" / Mariana Mocioi.Bucureşti : Printech.APOSTOL.Timişoara : Mirton.228 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 628 Tehnică sanitară. ISBN 978-973-7681-51-5 629. Bucureşti : Editura M. 2009 Bibliogr. Valentin Mărgărit Vînturiş.8 CIP 2009-3761 1137 . dr.7 CIP 2009-3538 1144 . ing.A.Bucureşti : Pro Tech Service. MARIANA.3 CIP 2009-3708 1142 .116 628. . Contribuţii privind perfecţionarea sistemului de suspensie a tractoarelor agricole şi a autovehiculelor de teren / Valentin Lungu. .: Sabina Pocnet.Constanţa : Nautica.3 CIP 2009-5460 1145 . ISBN 978-973-1822-37-2 628. Tehnica iluminatului 1136 . . ISBN 978-973-52-0562-1 629. 2009 ISBN 978-973-88280-7-0 629.. dr. DAN. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-88280-5-6 629. VALENTIN. 2009 Bibliogr. conf. Instalaţii de condiţionare a aerului / Valentin Apostol.331(437) Skoda Fabia CIP 2009-5015 .S.POPA. a 3-a.Craiova : Else. Epurarea biologică a apelor uzate / Claudia Maria Simionescu. ISBN 978-973-7708-41-0 629. Lucian Ştefăniţă Grigore. .331(73) Ford CIP 2009-5013 CIP 229 1141 .Bucureşti : Pro Tech Service. dr.. trad. 2009 Bibliogr.Citroën C3 (2002 to 2005).SIMIONESCU. . Index ISBN 978-973-7872-95-1 629. ing.MOCIOI.Ed.Încercarea autovehiculelor / prof. ing. VALENTI. Gheorghe Aurel Gherman. Zborul şi fizica : "nimic.T.BASTIAN. 2009 ISBN 978-973-88280-6-3 629.066.

2009 ISBN 978-973-88280-3-2 629. 2009 Bibliogr.ÖKRÖS ADALBERT. Particularităţi ale agriculturii Serbiei în Banatul de Sud / Jonel Subić.2+632. ISBN 978-973-30-2482-8 63(075.STANCIU. .. Horticultură 1155 . 929 Muntean. Leon Sorin Muntean. univ. ISBN 978-973-53-0025-8 63(498) Muntean.Timişoara : Eurobit. Bucureşti : Pro Tech Service. Teodosie Perju. .STANCIU.. ISBN 978-973-52-0572-0 632. CIP 2009-4563 1151 .5-13) CIP 2009-5111 631/635 Agronomie.calificarea : lucrător în agroturism / Pavel Dănuţ. a 2-a. dr.S.SUBIC.L. 2009 Bibliogr.9:632. La 70 de ani : florilegiu aniversar / prof.. ISBN 978-973-620-494-4 63 CIP 2009-4159 CIP 2009-5014 63 Agricultură 1149 . ISBN 978-973-52-0578-2 63(497..Acarieni şi nematozi : dăunători ai agroecosistemelor / Doru Ion Petanec.L.Bucureşti : Printech.H.32 CIP 2009-4239 . .562:63+664 CIP 2009-4155 1150 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Mărioara Grigorovici.Timişoara : Mirton. Viorel Gheorghe. 2009 Bibliogr.COTUNA.651.Cluj-Napoca : Risoprint. ISBN 978-606-521-263-3 629.Ghidul elevului .Timişoara : Mirton. Cursaru Nicolae.S. 2008. CIP 2009-5284 1148 . LEON SORIN. Lavinia Mădălina Micu. Ioan Huţu. .331(430) Volkswagen 1153 .Ed. . rev. ISBN 978-973-52-0571-3 658.H.Ghidul profesorului : domeniul agricultură.7 CIP 2009-4949 1152 . VIRGIL.654. Designul compresoarelor aerodinamice subsonice / Virgil Stanciu. 2009 Bibliogr. siguranţa vieţii / Otilia Cotuna.35) CIP 2009-4133 1154 .230 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 231 CIP 1146 .1:498.MUNTEAN. Daniel Crunţeanu.. 2009 Bibliogr. Introducere în practica agricolă / Adalbert Ökrös.Volkswagen Golf & Bora benzină şi diesel 2001-2003. Cristina Pavel. ISBN 978-606-521-248-0 629. Timişoara : Mirton. . OTILIA. . Securitatea şi calitatea produselor vegetale.. 929 Coandă. Fitopatologie. Grigorovici Mărioara.Bucureşti : Printech. 2009 Bibliogr. Ion Olteanu.7(498) Coandă. ISBN 978-973-30-2479-8 63(075.35) CIP 2009-4353 1147 . 2009 Bibliogr. . Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2009 Bibliogr. Gheorghe Popescu. calificarea : lucrător în agroturism / Dănuţ Pavel. . Mică antologie Henri Coandă / Virgil Stanciu. JONEL V. VIRGIL. . Nicolae Cursaru.

.Constanţa : Mar.9 CIP 2009-4838 1165 . trad.Cluj-Napoca : AcademicPres. Degradarea solurilor / Traian Demeter. Flori frumoase în grădină şi apartament / Ioan Manoilă. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.11 CIP 2009-4533 1162 .Costeşti : Ars Libri. IOAN.491 CIP 2009-5494 1157 .9 CIP 2009-5365 1164 . . Grădina : ghidul grădinarului / Fieke Hoogvelt . a 2-a.BACIU.3 CIP 2009-4234 1158 .HOOGVELT. 2009 ISBN 978-973-1838-75-5 631.DRĂGHICI. ISBN 978-973-734-481-6 631. la cultivarea şi păstrarea in vitro / Anca Baciu.Editura Credis. . .458 CIP 2009-4667 1159 .Ed.Craiova : Sitech. trad. .054 633.: Adrian Deliu. 2009 Bibliogr. G.GEORGESCU. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .DEMETER.Bucureşti : ALLFA. MAGDA SORINA. ISBN 978-973-1948-06-5 635. ISBN 978-606-530-219-8 633.FREEMAN.459 631.8 CIP 2009-4977 1160 . LOREDANA-IOANA. Bonitarea terenurilor agricole / Michael Freeman. ISBN 978-973-7767-20-2 631. . Producerea seminţelor şi materialului săditor legumicol / conf. 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-973-744-148-5 633. Producerea furajelor / C-tin Cotigă. ISBN 978-973-1863-00-9 635 CIP 2009-4821 .Bucureşti : Do-MinoR.232 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1156 .MIHAI.COTIGĂ. TRAIAN. univ.HESSAYON.1/.Cluj-Napoca : Anteea.02:635.Bucureşti : Corint. MICHAEL.MANOILĂ. Influenţa poluării cu bioxid de sulf asupra unor procese fiziologice la soiurile de grâu "flamura" şi "albota" : lucrare ştiinţifică / Loredana-Ioana Georgescu. CONSTANTIN. ELENA MARIA. 2009 Bibliogr.164 CIP 2009-4182 CIP 233 1161 .Bucureşti : Atlas Press. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-3824 1163 . Arta îngrijirii florilor / Magda Sorina Mihai. rev. FIEKE. 2009 Bibliogr. ANCA-MIHAELA. Hessayon . . D. Index ISBN 978-973-724-191-7 634. .2/. 2009 ISBN 978-973-135-443-9 635. . Studii privind comportarea unor specii şi populaţii locale de Solanum sp. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1904-81-8 504. Drăghici Elena Maria. G. Expert în fructe / D. dr.: Simona Preda. .53.

IOANA. Oportunitatea irigării culturilor agricole în zona centrala a Olteniei / Popescu Cătălin Viorel. Mana cartofului produsă de ciuperca Phytophthora infestans : patografie.POPA. Ioan Peţ.Reşiţa : Neutrino. Index ISBN 978-973-744-147-8 632. Agricultura României. . Craiova : Sitech.SÎRBU. Index.Craiova : Sitech. .Cluj-Napoca : AcademicPres. . ISBN 978-606-530-269-3 631.MORARU. . biologie.STANCIU.2) CIP 2009-5622 CIP 235 1171 . încotro? / dr.8) CIP 2009-5214 1169 . DANIELA. organizarea şi sistematizarea teritoriului / Nicolae Petrescu.POPESCU. 2009 Bibliogr.03 CIP 2009-4161 1168 .234 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1166 .. .491 CIP 2009-5493 1170 . MARCELA.. CĂTĂLIN-VIOREL.Cluj-Napoca : AcademicPres. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-8916-55-5 631(498) CIP 2009-4100 1167 . IULIAN. .Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad.1 CIP 2009-4653 1173 . ISBN 978-973-147-030-6 634. LILIANA. Gavrilă Ropan. profilaxie şi terapie / Daniela Popa.ROMAN. GHEORGHE. 2009 Bibliogr.2 CIP 2009-4086 1175 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-53-0012-8 631. 2009 Bibliogr. Ioan Moraru.Timişoara : Eurobit. Legumicultura de succes pentru amatori / Gheorghe Stanciu. med. vet. Construcţii : elemente practice şi dimensionale / Marcela Sârbu.8 CIP 2009-3677 .ROTARU.RĂŢOI.1/.Târgovişte : Cetatea de Scaun.8 CIP 2009-3556 1172 . ISBN 978-973-8966-90-1 635.327:663. NICOLAE.Pajişti temporare în cadrul relaţiei sol-plantă-animal / Neculai Dragomir.Cluj-Napoca : Risoprint. ISBN 978-973-712-457-9 631.PETRESCU. IOAN. ISBN 978-973-744-145-4 634. Ion Măgdălina. 2009 Bibliogr. .67(498. ISBN 978-606-530-207-5 634. Maria Sauer. ISBN 978-973-620-495-1 633. 2009 Bibliogr. Tehnologii pomicole / Ioana Roman. 2009 Bibliogr.2. . Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin / Liliana Rotaru.6(075. 2009 Bibliogr. epidemiologie.8 CIP 2009-4181 1174 . . Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri / Iulian Răţoi. Amenajarea. .Târgovişte : Bibliotheca. morfologie.

..Bucureşti : Editura M.DELANEY.Bucureşti : Editura Universitară. Hannah Green.55(44) CIP 2009-4385 1185 . trad. . RAIN.WALKER. Hannah Green..Bibliogr.2(498)(094) CIP 2009-5107 1179 . Florica Colă. . Sărăndan Horea.3 CIP 2009-5388 1182 . 2009 Bibliogr. . . ISBN 978-606-510-421-1 Vol.T. JOAN HUSTACE. .HOFMAN.MAYER-REITHOFER.S. Albinele şi sănătatea lor / Ştefan Lazăr.136 CIP 2009-5618 1183 .Iaşi : Alfa. Apicultură. 2009 ISBN 978-973-88882-5-8 641. 2009vol. ISBN 978-973-749-566-2 637. WINFRIED. 2009 ISBN 978-973-728-363-4 636.. Regimul juridic al vânătorii şi pescuitului / Ionescu Remus.S.236 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 636/639 Zootehnie.Bucureşti : Meteor Press.DELANEY. . Reţete din bucatăria americană / Rain Delaney. 2009 ISBN 978-973-144-250-1 639. Zootehnie specială / Mugurel Colă. Reţete din bucătăria italiană / Rain Delaney.LAZĂR.55(73) CIP 2009-4382 1184 . . ISBN 978-973-8953-79-6 638. MUGUREL.1(498)(094) 639.2009.55(450) CIP 2009-4383 . ISBN 978-606-510-425-9 636 CIP 2009-4759 1177 . Pescuit 1176 . ŞTEFAN. .Bucureşti : Editura M. 2009 ISBN 978-973-88882-6-5 641.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. dresarea şi îngrijirea ciobănescului german / Joan Hustace Walker . 2009 Bibliogr. Vânătoare. Bolile vacilor / Winfried Hofman . Produse lactate : tehnologii şi reţete de obţinere / Elisabeth Mayer-Reithofer . 2009 ISBN 978-973-88882-4-1 641. . .A. Reţete din bucătăria franceză / Rain Delaney.: Ina Mintici.Stimularea secreţiei lactate la oi şi capre prin administrarea în hrană a lecitinei vegetale / Carmen Ana Pivodă. 2009 Index ISBN 978-973-1822-40-2 619::636.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. trad.: Anca Băjenaru. Daniela Jitariu. RAIN.DELANEY.Craiova : Universitaria.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. RAIN.IONESCU. Sericicultură.COLĂ.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi. 2009 ISBN 978-973-1822-36-5 637. . Totul despre ciobănescul german : ghid complet pentru creşterea.T. .1 CIP 2009-3662 1180 . Hannah Green. ELISABETH.: Alexandra Ghibelean şi Ioan Teodora.A. trad.034 CIP 2009-5615 237 CIP 1181 . 1 : Taurine. Costel Octavian Vornicu. .1:636. REMUS.74 CIP 2009-3902 64 Economie casnică 1178 .2.

2009 ISBN 978-973-88882-2-7 641.41(498)(036) 640. a 8-a. ISBN 978-973-1762-55-5 641.Gustări şi prânzuri.15:334. Reţete culinare pentru fiecare zi / Elena Iacob. Conducere şi organizare 1194 . Hannah Green.DELANEY. Microbiologia deşeurilor / Bara Vasile.55 CIP 2009-5512 1195 .Bucureşti : Artifex. RAIN. Oneţ Aurelia.Bucureşti : ALLFA. ELENA. Reţete din bucătăria marocană / Rain Delaney. 2009 ISBN 978-973-1855-45-5 658. Hannah Green. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-7631-59-6 65.Oradea : Editura Universităţii din Oradea.IACOB. RAIN. .7 CIP 2009-4861 1196 . a 5-a. 2009 Bibliogr.55 CIP 2009-5183 1187 .432(498)(036) CIP 2009-4052 1191 .BARA. Gabriel Andrei Matei.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle.ANGHELACHE. ISBN 978-973-759-765-6 658. rev.Deva : Cetate Deva. Modele utilizate în analizele manageriale / Constantin Anghelache.012. VASILE. Reţete din bucătăria libaneză / Rain Delaney. 2009 ISBN 978-973-88882-7-2 641.55(64) CIP 2009-4384 1193 . 2009 Index ISBN 978-606-513-075-3 640.3) CIP 2009-4386 1192 .238 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 239 CIP 1186 . . .55(569. .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. .DELANEY..4 CIP 2009-4573 CIP 2009-5513 1190 . 2009 ISBN 978-973-101-245-2 641. .Ed. Reţete din bucătăria rusă / Rain Delaney. . 2009 ISBN 978-973-88882-3-4 641. .55(47) CIP 2009-4387 1189 .Bucureşti : House of Guides.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. . .Ed.Cluj-Napoca : Urban Lifestyle. . ISBN 978-973-1762-56-2 641.Tehnici culinare şi ustensile de bucătărie / trad.55 CIP 2009-4480 1188 .Ghidul House of Guides : 2009-2010 : Cele mai bune hoteluri şi restaurante : best hotels & restaurants. RAIN. MIHAELA.Bucureşti : Reader's Digest. CONSTANTIN.: Şchiopu Ilinca Smărăndiţa. Hannah Green. 2009 Index.Bucureşti : Reader's Digest. Aurelian Diaconu. 2009 Index.DELANEY. .55 65 Management.Fructe şi deserturi.Gestiunea financiară a întreprinderii / Mihaela Badea.567 CIP 2009-5333 . . 2009 Index ISBN 978-973-724-219-8 641.BADEA.

Cârmuiţi ca şi Isus / Ken Blanchard. ISBN 978-973-7791-52-8 .BĂDESCU.ISBN 978-973-7622-82-2 658.2 CIP 2009-4198 1204 . . 2009 Bibliogr. studii de caz. .Bucureşti : Editura Economică. . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. ION.BLANCHARD.Bucureşti : Pro Universitaria. 2009. Viorica Boboc.1 CIP 2009-3494 CIP 241 1202 . Mihaela Diana Oancea-Negescu.4 CIP 2009-5487 1205 .Craiova : Sitech.152 CIP 2009-4010 1198 .4 CIP 2009-5405 1199 . Iaşi : Tehnopress. 2009 Bibliogr. Managementul investiţiilor / George Bălan. ISBN 978-973-1917-38-2 65. 2009 Bibliogr.Timişoara : Mirton. Gestiunea financiară a întreprinderii / Petre Brezeanu.BĂLAN. KENNETH. . . teste. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-3711 .2009. Ion Popa Lala.4:65. Analiza economico-financiară / Alexandru Buglea.1 CIP 2009-4028 1203 .Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Analiza investiţiilor imobiliare / Gheorghe Bădescu. . 2009 3 vol. ISBN 978-973-129-375-2 65. . Managementul proiectelor : materiale suport pentru formarea profesorilor / Liana Bucur.ISBN 978-973-7622-80-8 Vol.2009.Oradea : Făclia : Editura Universităţii Emanuel din Oradea.012.Galaţi : Sinteze. ISBN 978-973-7622-79-2 Vol. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-52-0565-2 658. ISBN 978-973-709-334-9 658.BUGLEA.012. Antreprenoriatul şi managementul micilor afaceri / Mirela Bucurean. GHEORGHE.Bucureşti : Cavallioti. Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii / Gabriela Daniela Bordeianu. . Phil Hodges . 1 : Elemente inspirate din teoria şi practica financiară a Uniunii Europene.BUCUR.. GEORGE. PETRE. . 2 : Situaţii financiare : reglementări naţionale şi internaţionale. ISBN 978-973-8448-73-5 658 CIP 2009-5038 1200 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-702-627-9 658.: Adriana Manole. ALEXANDRU. Management strategic : teorie şi practici privind formele asociative de tip public. privat şi ONG din agricultură / Ion Boboc.BOBOC. ISBN 978-606-530-267-9 65.012. .BORDEIANU. . MIRELA. LIANA.012. 3 : Elemente inspirate din teoria şi practica financiară a Uniunii Europene : aplicaţii.BUCUREAN. . ISBN 978-973-759-766-6 65. GABRIELA DANIELA. trad.ISBN 978-973-7622-81-5 Vol.BREZEANU.012.4:63 CIP 2009-3907 1201 .240 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1197 . .

012. Managementul afacerilor / Radu S. 2009 Bibliogr.012.Bucureşti : Editura Universitară.012. MARIANA-RAMONA. 2009 Bibliogr. RALUCA-IRINA. 2009 Bibliogr.242 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1206 . ISBN 978-973-87454-7-6 658.CURETEANU. 2009 Bibliogr. Stancu Daniela Georgiana.4 CIP 2009-5403 .4:338. MIRCEA. Cureteanu. ISBN 978-606-530-217-4 65:334. Logistică industrială : planificarea şi robotizarea sistemelor de producţie / Catrina Chivu.7(075.Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu.CURETEANU. 2009 ISBN 978-973-687-836-7 65.CONSTANTINESCU.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". CATRINA. .62. Suceava : Editura Universităţii din Suceava.012.CĂPRĂRESCU. Managementul proiectelor în turism / Radu S. .DUDUMAN. RADU.48 CIP 2009-4547 1213 . Târgovişte : Bibliotheca. Tudor Nistorescu.4:658.Craiova : Sitech. .1:630 CIP 2009-5033 1215 . Investiţiile şi modernizarea sistemelor tehnico-economice / Răzvan Cătălin Dobrea. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.152 CIP 2009-5612 1214 .3(079. . ISBN 978-973-712-437-1 65.4:338. . ISBN 978-973-666-304-8 658.1) CIP 2009-4874 1207 . ISBN 978-973-670-318-8 65.CHIVU. ISBN 978-973-52-0568-3 65. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-598-473-1 658 CIP 2009-5199 1208 . DUMITRU. RADU. Cureteanu.08.4:658.012.Iaşi : Sedcom Libris. 2009 Bibliogr.48(4-22) CIP 2009-5286 1209 . ISBN 978-973-749-565-5 65.2 CIP 2009-4315 1210 . grile / Căprărescu Gheorghiţa.CLIPA. aplicaţii. CĂTĂLIN. .012. Managementul resurselor umane : sinteze.4 CIP 2009-4014 1212 .DOBREA. Managementul proiectelor / Mircea Duică. Economia întreprinderii / Dumitru Constantinescu. ISBN 978-973-752-345-7 65.CIOLAC. Diana Tăgăduan.Voluntari : EfiCon Press. . . Fundamentarea ecologică a calculului posibilităţii în pădurile tratate în codru grădinărit / Gabriel Duduman. GABRIEL. 2009 Bibliogr. Anghel Georgiana. Managementul calităţii / Raluca Irina Clipa.8) CIP 2009-4228 CIP 243 1211 .DUICĂ.Timişoara : Eurostampa.Timişoara : Mirton. Management în turism rural şi agroturism / Mariana Ramona Ciolac. GHEORGHIŢA.

HARTULARI. 2009 Bibliogr.GHERGUŢ.4:334. Viorel Lefter.IOANA. I.7 CIP 2009-4303 1217 .012.." CIP 2009-5630 1219 . ALOIS. ISBN 978-606-510-410-5 65. .4 CIP 2009-4301 .4:658. .HAHN.ENESCU. Ion Dobre.. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-973-598-483-0 65.4:37 CIP 2009-5712 1223 . Managementul calităţii / Codruţa-Oana Hamat.012. 2009 Bibliogr.012.2 CIP 2009-4475 1225 . MARIA.HAMAT. 2009 ISBN 978-973-46-1390-8 65.012. ISBN 978-606-505-183-6 65. Cuza".Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord.012.IGNAT. Sistemele de asistare a deciziilor în contextul societăţii cunoaşterii / Daniel Homocianu. DANIELA.Effects of the public .62. Index. ISBN 978-606-505-191-1 004:65.4:334 CIP 2009-5304 1224 . ISBN 978-606-568-011-2 65.Timişoara : Mirton.012. . 2009 Bibliogr. Luminiţa Popescu. Simulări manageriale : note de curs / Maria Enescu. ISBN 978-973-703-421-2 65. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura ASE. DRAGOŞ-ANDREI. Ciprian Ceobanu.8) CIP 2009-4214 CIP 245 1221 . Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale : ghid practic / Alois Gherghuţ. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-276-1 65.Craiova : Sitech. RADA-FLORINA. ADRIAN. . CARMEN. 2009 Bibliogr.Iaşi : Polirom.5 CIP 2009-4487 1220 . 2009 Bibliogr.Craiova : Universitaria.private partnership in water supply and sewerage public services : experience of the municipality of Bucharest / Ioan Radu.123 CIP 2009-5308 1222 .Bucureşti : Politehnica Press.Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". 2009 Bibliogr. . Serviciile de consultanţă în management : o abordare din perspectiva marketingului / Daniela Roxana Mihai.4:33 CIP 2009-5757 1218 . Tratat de managementul modernizării transporturilor din România de după 1989 / Dragoş Andrei Ignat.MIHAI. . Cleopatra Şendroiu.244 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1216 .Bucureşti : Editura ASE. Management strategic organizaţional : teorie şi studiu de caz / Rada-Florina Hahn.. . Marian Enescu. CODRUŢA OANA. DANIEL.012.2(075. Sisteme suport pentru decizii / Carmen Hartulari.012. Managementul activităţii financiarcontabile şi analize economice / Adrian Ioana.4:656(498)"1989/.. ISBN 978-973-52-0573-7 65.HOMOCIANU.08. . . ISBN 978-606-515-032-4 658. .012.Iaşi : Editura Universităţii "Al.

4:355.Iaşi : Tehnopress. Economia firmei / Scholtz Béla István.Bucureşti : Ars Academica.PETRESCU.MINCULETE.012. CARMEN.5 CIP 2009-4009 1230 . ISBN 978-973-709-433-9 658.PARASCHIVESCU.Iaşi : Editura Universităţii "Al.RADU.4:061. 2009 Bibliogr. Management educaţional şi proiectare strategică : materiale suport pentru formarea profesorilor / Ghiţă Nazare.NAZARE. I.012. 2009 Bibliogr. . Viorel Gh. .Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Abordări moderne ale managementului logistic / Gheorghe Minculete.41 CIP 2009-3956 1227 . ISBN 978-973-53-0032-6 65.77 CIP 2009-4403 1232 . ISBN 978-973-1917-37-5 65. MIHAELA DIANA. Anca Minculete. 2009 ISBN 978-973-1827-35-3 65.1 CIP 2009-4304 1228 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.4:37 CIP 2009-4988 1235 .risc / Marilena Mironiuc. Analiza financiară în mecanismul de formare a surselor de finanţare a întreprinderii / Adina Paraschivescu.246 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1226 . DANIELA-LAURA. . .POPA. ISBN 978-606-8017-17-4 65. Vodă. IOAN. ISBN 978-973-53-0014-2 65. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-663-688-2 65. Aspecte ale managementului educaţional în instituţia şcolară / Daniela-Laura Radu. Analiza şi evaluarea informaţiilor financiare / Mihaela Diana Oancea-Negescu. Analiză economico-financiară : performanţă . EMIL. Management performant în vânzarea produselor alimentare / Ioan Popa.6 CIP 2009-4460 1233 . .Cluj-Napoca : Risoprint. Managementul diagnozei statistice a proceselor de fabricaţie / Emil Petrescu.012. 2009 Bibliogr.Craiova : Editura Cellina. ISBN 978-973-703-416-8 658.SCHOLTZ BÉLA. Diamanta Luminiţa Bulai.4 CIP 2009-4630 1234 . GHIŢĂ. 2009 Bibliogr. GHEORGHE.5 CIP 2009-5740 .012.Galaţi : Sinteze.poziţie financiară . ISBN 978-973-702-630-9 658.14 CIP 2009-4451 CIP 247 1231 . 2009 Bibliogr. Managing culture in business : basics / Carmen Păunescu.OANCEA-NEGESCU.Bucureşti : Editura Universitară.012. . ADINA. ISBN 978-973-749-561-7 658. Doiniţa Popa.012.MIRONIUC.PĂUNESCU.4:37 CIP 2009-4200 1229 . 2009 Bibliogr. Bucureşti : Editura Economică.4:316. .ClujNapoca : Risoprint. . Cuza". . MARILENA.

TEGLAS.7 655. .Mediaş : Cr3ativ.4:334.Iaşi : Institutul European. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-611-593-6 656(498:497. 2009 Bibliogr.1) 556.05(498) CIP 2009-4967 1245 . NICUŞOR SEBASTIAN.05 CIP 2009-5146 . Dunărea. McCollum. MARIAN.22 CIP 2009-4132 1244 . cuv.CAMEN.ACHIM. Redactare şi corespondenţă / Niculina Vârgolici. DANIEL. . 2009 Bibliogr. înainte de Cornel Codiţă.1. Sistemul informaţional contabil al transporturilor locale de călători / Sorin Adrian Achim. ISBN 978-973-88864-4-5 65. Minodora Marinescu.Cluj-Napoca : Risoprint.1 CIP 2009-5704 1237 . 2009 Bibliogr. Codul rutier simplificat / Nicuşor Sebastian Bontea.Cluj-Napoca : Risoprint.STOICA MIHAELA. . Ana Maria Preda. ISBN 978-606-510-435-8 658.VÂRGOLICI.Procesarea textului : culoarea în poligrafie / Mihai Popescu. . CIPRIAN BENIAMIN.4 CIP 2009-5383 249 CIP 655 Industrii poligrafice 1241 .Craiova : Universitaria.11(498 Porţile de Fier) CIP 2009-3467 651 Tehnica muncii de birou 1240 . navigaţia şi energia : geopolitică şi negociere : studiu de caz / Ciprian Beniamin Benea . rev.1 CIP 2009-4673 656 Transporturi.Bucureşti : Editura Universitară.7 CIP 2009-4307 1239 .Ed. .Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.4:658. .3 CIP 2009-5535 1238 .012. Applied business management / James K. Milos Florea.Buzău : Alpha MDN. Servicii poştale 1242 .1 CIP 2009-5742 1243 .Arad : Gutenberg Univers.MCCOLLUM. .BENEA. Circulaţia rutieră : contravenţia / av.Bucureşti : Edit Moroşan. Daniel Camen. ISBN 978-973-749-573-0 65. JAMES K. 2009 ISBN 978-973-8986-77-0 656. ISBN 978-973-1869-40-7 655. .012. ISBN 978-973-53-0029-6 65.BONTEA. . ISBN 978-973-53-0030-2 004:657:656. Ghidul managerului de organizaţii neguvernamentale mici şi mijlocii / Feri Teglas.SIMINICĂ. FERENCZ. SORIN ADRIAN. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-139-090-1 656.248 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1236 . NICULINA. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Managementul resurselor umane în turism / Mihaela Stoica. a 2-a.254. . 2009 Bibliogr. Loghin Gaga. şi adăug. Analiză economico-financiară / Marian Siminică.012. ISBN 978-973-737-644-2 651.

Chestionare pentru categoriile C. Tesztkérdések a gépjármű-vezetői vizsgához (kresz) / ing.STĂNCULESCU.45:061. Pagini din istoria transportului judeţean prahovean şi al transportului urban din municipiul Ploieşti / Mercan State. 2009 ISBN 978-973-1784-42-7 656. Audit intern / Titus Aslău. GMDSS .3) CIP 2009-3573 1252 . . ISBN 978-973-1911-49-6 656 339. .STĂNCULESCU.AVRAM. rev.Bucureşti : Wolters Kluwer. Codul rutier. STATE. 2009 Bibliogr.05:656. ISBN 978-973-7872-94-4 621. .Ed. Ploieşti : Karta-Graphic.5 CIP 2009-5419 . ing. .SfântuGheorghe : Editura T3.MERCAN. .ROMÂNIA. Abordarea accidentelor rutiere / Dumitru Cristea. GHEORGHE. DUMITRU. . 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-5459 1250 .CRISTEA. [Legislaţie]. 2009 Bibliogr.Sfântu-Gheorghe : Editura T3. . MIHAI.41/. 2009 ISBN 978-973-1959-35-1 656(498-35 Prahova) CIP 2009-4658 1249 . 2009 Bibliogr.1(076. 2009 ISBN 978-973-1934-29-7 656. 2009 Bibliogr. Mihai Tomos. Index ISBN 978-973-690-873-6 656. CODRUŢA. ISBN 978-973-752-346-4 657. MIOARA. MARIUS.Buzău : Vega Prod '94.05(498)(094) CIP 2009-5646 251 CIP 1251 . 2009 ISBN 978-973-1962-03-0 656. MARIUS. CE. Iosif Bán.PRICOP. ing.1(498) CIP 2009-4434 657 Contabilitate 1255 .543 CIP 2009-3861 1247 . CE.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. D / Marius Stănculescu. 2009 ISBN 978-973-1962-04-7 656.250 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1246 .ASLĂUU.Buzău : Teocora.6(075. .GOC : tehnici de instruire / Codruţa Pricop.CARAIANI.TOMOS. 2009 ISBN 978-973-8910-58-4 656.TOMOS. Teste de verificare a cunoştinţelor în vederea obţinerii permisului de conducere / ing.Constanţa : Nautica. .05(498) CIP 2009-3857 1253 . TITUS.1.6 CIP 2009-4548 1256 . Robert Almaşi.1(498) CIP 2009-4435 1254 . ISBN 978-606-510-432-7 657. Contabilitatea financiară a firmei / Mioara Avram.Craiova : Universitaria.05:656.1. Iosif Bán.Bucureşti : Editura Iulian. MIHAI. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. Mihai Tomos. D / Marius Stănculescu.1. Chestionarul pentru examenul auto la categoriile C.396:656. Transporturi şi vamă : lexicon / Gheorghe Caraiani. . a 2-a.05:656.08 CIP 2009-4472 1248 .

Bazele contabilităţii / Viorel Constantin Duţă. ISBN 978-973-129-373-8 657:339. Ioan Oprean.DIPŞE.1=133. . 2009 ISBN 978-973-757-205-9 657 CIP 2009-4555 1263 .Bibliogr.8) CIP 2009-4061 .421.Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi.6 CIP 2009-4110 1260 .2009..Bucureşti : Editura Economică.DUŢĂ.Contabilitatea activităţii de comerţ exterior / Marius Dumitru Paraschivescu (coord. .Capitalul intelectual organizaţional / Constantin Brătianu (coord.1=135.). Gheorghe Lepădatu (coord. VIOREL CONSTANTIN.: Irimie Emil Popa.Bucureşti : Tribuna Economică.Bazele contabilităţii : aplicaţii practice / Irimie Emil Popa.fundamente metodologice .ISBN 978-973-1977-04-1 81'374. 2009 Bibliogr. RADU CRISTIAN. 2 : Roumain-français.BURLACU. . Simona Vasilache. Florin Radu. 2009 ISBN 978-973-144-243-3 657. ISBN 978-973-709-432-2 657 CIP 2009-4008 1262 .. 1 : Français-roumain. Cluj-Napoca : Eikon.8:657+336. rev. ISBN 978-973-702-626-2 657 CIP 2009-3490 1261 . Dictionnaire de comtabilité et fiscalité / Maria Dipşe.Bucureşti : Editura ASE. 2009 Bibliogr.. Dumitru Matiş. ISBN 978-973-702-624-8 657 CIP 2009-3492 1264 . 2009 2 vol. Sorin Briciu. 2009 ISBN 978-973-1855-44-8 657 CIP 2009-4862 1266 . NICOLAE. . ISBN 978-606-505-192-8 657.1 CIP 2009-5574 1265 .Bibliogr. Teoria şi practica bilanţului : pentru uzul studenţilor ID / Nicolae Ecobici. DANIELA.5 CIP 2009-3906 1259 . . MIRCEA.3 CIP 2009-5309 1258 . . ISBN 978-973-1977-03-4 Vol. . a 2-a. . Auditul public extern naţional şi european / Mircea Boulescu.BUCŞĂ.. Dimensiunea strategică a informaţiei costurilor în contabilitatea managerială / Radu Cristian Bucşă. Lucian Pătraşcu.ECOBICI.ISBN 978-973-1977-02-7 Vol. .Bucureşti : Pro Universitaria.Bucureşti : Mayon.Bazele contabilităţii . . .Iaşi : Tehnopress.375(075. . .252 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 253 1257 . 2009 Bibliogr.BOULESCU.aplicaţii practice / coord. . 2009 ISBN 978-973-688-137-4 657.Ed. . 2009 Bibliogr.2009. Ionela Dumitru.). MARIA. 2009 Bibliogr. . Ştefan Pete. Valenţele cognitive şi decizionale ale informaţiei contabile oferite de conturi anuale / Daniela Burlacu. Iaşi : Tehnopress. . Atanasiu Pop.Deva : Cetate Deva.).

2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.MOŞOIU.: Marcel Tolcea. rev.Iaşi : Tehnopress.Iaşi : Institutul European. . . ION. 2009 ISBN 978-973-676-349-6 659.1 CIP 2009-4516 255 CIP 1272 . Evaluarea afacerilor / Ion Ioniţă.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. CONSTANŢA. Ion Ionescu.4 CIP 2009-3452 1269 . Marioara Avram. Contabilitate de gestiune : suport de curs / Constanţa Iacob. ISBN 978-973-687-838-1 657 CIP 2009-5467 1274 . ISBN 978-606-505-188-1 657.Cluj-Napoca : Alma Mater.FĂTĂCEAN. 2009 Bibliogr. EMILIA.254 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1267 . Informaţii 1275 .BAYA.OCNEANU. ISBN 978-973-648-840-5 657 CIP 2009-3482 659 Publicitate. Bazele contabilităţii : note de curs : aplicaţii pentru seminar / Mihaela Vartolomei.Bucureşti : BREN. A the concentration of media ownerschip in Romania : supporting or challenging pluralism and media fredoom? / Adina Baya . . ISBN 978-973-611-590-5 659. 2009 Bibliogr. Contabilitate şi analiza economico-financiară : caiet de lucrări practice / Moşoiu Alina Emilia. OLGA. SĂFTICA. 2009 Bibliogr.633 CIP 2009-4765 1268 . Relaţii publice şi comunicare / Olga Duţu.3 CIP 2009-3464 1276 .IACOB. pref. 2009 ISBN 978-973-759-752-6 657 658. 2009 ISBN 978-973-30-2487-3 657.4 CIP 2009-3785 .IONIŢĂ.VARTOLOMEI. 2009 Bibliogr.8) CIP 2009-4216 1270 . şi complet. ISBN 978-973-702-625-5 657:674 CIP 2009-3491 1273 .012. ISBN 978-606-510-411-2 657(075. Audit şi control financiar în instituţii bancare şi de asigurări / Enachi Săftica.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. . ISBN 928-606-504-062-5 657:65.ENACHI.Craiova : Universitaria. Contabilitate managerială / Gheorghe Fătăcean. GHEORGHE. ADINA. .Timişoara : Eurostampa. Contabilitate şi expertiză contabilă / Emilia Vasile. . MIHAELA. . . Constanţa : Europolis. Marin Popescu. ALINA EMILIA. Hanna Kinga SchramkoFőldváry. 2009 Bibliogr.DUŢU. . LUCIAN. a 2-a. Perfecţionarea organizării contabilităţii manageriale în industria prelucrării lemnului / Lucian Ocneanu.Bucureşti : Editura ASE.VASILE. .92:336 CIP 2009-4929 1271 .Ed.

ISBN 978-606-521-238-1 681. ISBN 978-606-92082-0-5 659. Cristian Morozan.Cluj-Napoca : Világhírnév. ISBN 978-973-53-0008-1 66 CIP 2009-3784 1287 . 2009 Bibliogr.BEI. ISBN 978-606-8008-17-2 669 CIP 2009-3667 1284 .CHISĂLIŢĂ. aşa cum a fost ea.DUMITRESCU.CIOCAN ANIŞOARA. TEODOR. . Descoperirea gazelor naturale. ing. Materiale monolitice pentru instalaţii termotehnologice / Anişoara Ciocan.73 CIP 2009-3763 1285 . Contribuţii privind implementarea managementului calităţii totale într-o societate producătoare de tricotaje / Cătălin I. 2009 Index ISBN 978-973-46-1346-5 659. ..3 CIP 2009-4920 1280 . . 2009 Bibliogr. DUMITRU. Fenomene de transfer şi operaţii unitare în industria chimică : îndrumar pentru lucrări practice / Adina Lucreţia Ghirişan.4:004. ISBN 978-973-7732-63-7 659. Gafencu.256 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1277 .Ed. Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice / Anne Gregory . . Incluziuni nemetalice / prof.5 659. a 2-a.GREGORY.1:004. .G. NICOLAE.GHIRIŞAN.Cluj-Napoca : Risoprint.738.Timişoara : Editura Politehnica. CĂTĂLIN I.14 CIP 2009-3835 . dr. Teodor Hepuţ. MARIANA-FLORICA. Tehnologia prelucrării produselor agroalimentare şi impactul lor ecologic : ghid practic / MarianaFlorica Bei. 2009 Bibliogr.Iaşi : Polirom.MOROZAN. ISBN 978-973-625-844-2 669. Marian Bordei.5 CIP 2009-5022 66/68 Industrii şi meserii diverse 1281 .MIHÁLY ISTVÁN. Bucureşti : Editura A. de Ioana Manole. .GAFENCU.4:677 CIP 2009-4656 1286 . 2009 ISBN 978-973-8233-96-6 65. Simion Drăgan.HEPUŢ. ISBN 978-973-759-762-5 664 CIP 2009-5196 1282 .76 CIP 2009-3559 CIP 257 1283 . Relaţii publice şi publicitate pe Internet / dr. . . 2009 Bibliogr. ADINA LUCREŢIA. 1909 Sărmăşel / Dumitru Chisăliţă.Bucureşti : Printech. A képernyő jótékony homálya / Mihály István.012. 2009 Bibliogr. CRISTIAN. 2009 Bibliogr. . 2009 Bibliogr.738. .Oradea : Editura Universităţii din Oradea. Tehnologia de adaptare a ochelarilor / Nicolae Dumitrescu. rev. şi adăug.Botoşani : Geea.4 CIP 2009-4901 1279 .Galaţi : Galaţi University Press.I.Piteşti : Independenţa Economică.R. 2009 ISBN 978-973-720-237-6 662. ANNE. Marcel Adrian Piteiu. trad.

TIRPE. ISBN 978-973-755-470-3 681. Paul Corneliu Boişteanu. ISBN 978-973-756-041-1 681. .Proiecte economice în domeniile agroalimentar . .Oradea : Editura Universităţii din Oradea.2/. Benone Păsărin.MÁRTON LŐRINC.NIŢU. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-759-479-6 664. COSTICĂ. 2009 Bibliogr. Lenuţa Fotea. 2009 Bibliogr.mediu turism / coord. . Conducerea proceselor cu reducerea consumului de energie / Costică Niţu. 2009 Bibliogr.LUNGULEASA. . .Bucureşti : Ars Docendi.Industrializarea peştelui / Marius Giorgi Usturoi.5 CIP 2009-3659 CIP 259 1293 . ISBN 978-973-598-486-1 674 CIP 2009-5682 1290 .5:621.9 CIP 2009-4440 1297 .: Marinela Ghereş.5 CIP 2009-4968 1291 .Braşov : Editura Universităţii "Transilvania". 2009 Bibliogr. .8 CIP 2009-3770 1295 .TEMNEANU. Contribuţii privind reglarea numerică a proceselor industriale / Cristina Temneanu.6 CIP 2009-3881 . BOGDAN. CRISTIAN-AURELIAN.Bucureşti : Printech. . Octavia Zeleniuc.ClujNapoca : Scientia. 2009 Bibliogr. AUREL.258 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1288 . Adezivi. Iránítástechnika / Márton Lőrinc. 2009 Bibliogr.NIŢU. CRISTINA. ISBN 978-973-147-032-0 637.95 CIP 2009-5330 1289 . COSTICĂ. ISBN 978-973-755-471-0 681. Livia Maria Butac. 2009 Bibliogr. Materiale compozite obţinute din biomase lemnoase / Aurel Lunguleasa. 2009 Bibliogr. GHEORGHE.Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad.Bucureşti : Matrix Rom.Iaşi : Casa de Editură Venus. .POPESCU. 2009 Bibliogr. Tehnologia şi controlul calităţii în industria morăritului : îndrumător de lucrări practice / Tirpe Gheorghe. Edina Rusen.5 CIP 2009-3660 1294 .Cluj-Napoca : Risoprint. . . ISBN 978-973-558-403-0 667.Bucureşti : Matrix Rom.48 CIP 2009-4087 1296 .56 664. Dragoş Taloi. Sisteme de conducere cu calculatoare : fiabilitatea factorului uman / Costică Niţu.6 CIP 2009-5681 1292 . ISBN 978-973-53-0009-8 664 504 338. Modelarea şi optimizarea proceselor din metalurgia neferoasă : modelarea termodinamicii sistemelor de aliaje Al-Sn / Cristian-Aurelian Popescu. Anda Sabena Dobrescu. ISBN 978-973-1970-13-4 681.MĂRCULESCU. ISBN 978-606-521-244-2 669. lacuri şi vopsele / Bogdan Mărculescu.

2009 Index ISBN 978-973-717-354-6 7(100)(091)(084) CIP 2009-5073 .Artă / ed. Iaşi). Sesiune de comunicări ştiinţifice (11 ..TRIPA. Decorative şi Design. ISBN 978-606-520-349-5. Structura tricoturilor din bătătură : colecţie de lucrări practice / Tripa Simona. 2009 Bibliogr. 23 octombrie 2008 : [lucrări] / Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi. 2009 Bibliogr.: Alina Dimitriu.8) CIP 2009-3584 69 Materiale şi tehnologii în construcţii 7 ARTĂ.VIZUREANU. ISBN 978-973-759-750-2 677 CIP 2009-4829 1303 .UNGUREANU.63:699. red.Bucureşti : România Liberă. trad. Alberto Casasin. Elemente privind ventilarea clădirilor reabilitate termic / Cristian Constantin Ungureanu. ISBN 978-973-8263-52-9 7(063) CIP 2009-4843 1300 .VIZUREANU.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. PETRICĂ. 2009 Bibliogr.Ed. coord.EHRMANTRAUT.ARTA ŞI PUBLICUL NOU. ed.Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei . . trad.Iaşi : PIM.Iaşi : PIM. 2009 ISBN 978-973-1788-23-4. ANDREAS.Iaşi : Artes. Echipamente şi instalaţii de încălzire : îndrumar de proiectare / Petrică Vizureanu.De la Bucureşti la Paris : o panoramă a artei româneşti = Bucharest à Paris : panorama de l'art roumain / foto: Viorel Grigore .Bucureşti : Enciclopedia RAO.535. Denia Mateescu .: Ovidiu Morar . 2009 Bibliogr. Facultatea de Arte Plastice. Liana Filimon. ISBN 978-606-520-351-8 699(075.1 CIP 2009-5617 1304 . .: Laura Ilea . trad. 2009 Bibliogr. . Bucureşti : Editura M. PETRICĂ. ISBN 978-973-8955-64-6 62.86 CIP 2009-4726 1301 . . Echipamente şi instalaţii de încălzire / Petrică Vizureanu. Duşumeaua şi parchetul : tehnici de aplicare şi finisare / Andreas Ehrmantraut .. 7 CIP 2009-4347 1306 .A. 2009 Bibliogr.001. . . Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Arta şi publicul nou" : Iaşi.Teiu Botez".: Claude Frontisi . ARHITECTURĂ.S. .T. CRISTIAN CONSTANTIN. ISBN 978-606-520-350-1 697 CIP 2009-3583 1302 . 2009 Index ISBN 978-973-1805-34-4 7(498) CIP 2009-4525 1307 . . . a 3-a. Vincente Ponce.260 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 261 CIP 1298 . Ioana Manuela Cristescu. 697 CIP 2009-3582 1305 .: Emilio Lopez. .. PETRICĂ. proiect: Adrian Tuşa. consultant de specialitate: Denia Mateescu. .Iaşi : PIM. Materiale refractare : îndrumar de laborator / Petrică Vizureanu. 2009 .Istoria vizuală a artei / coord.: Astrid Georgiana Stroe.: Alexandra Ghibelean. DISTRACŢII.Bucureşti : Noi Media Print. 2009 Index ISBN 978-973-1822-38-9 692. SIMONA. .VIZUREANU. SPORT 1299 . Centrul de Cercetare "Estetică şi creaţie artistică".

Bucureşti : Galeriile Artmark.Bucureşti : Paideia.CLITNOVICI. Desen tehnic 1317 .GROZA.Bucarest. Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania / Hermann Fabini . Evoluţia funcţională. Index ISBN 978-973-759-760-1 725. . 2009 ISBN 978-973-1891-08-8 726.: Liane-Gudrun Ittu.Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice. Veronica Dănilă. ISBN 978-973-1950-30-3 726. 2009 ISBN 978-973-662-444-5 711(498 Cluj-Napoca) CIP 2009-5451 1314 . 2009 ISBN 978-973-7969-11-8 726.Artmark / text: Ana Ruxandra Garofeanu.LEACH. HERMANN. . trad. 2009 Bibliogr.Iaşi : Editura Universităţii "Al. DANIEL. I. 2009 Bibliogr. Viorel Nicolau.025 CIP 2009-5034 1316 .5 CIP 2009-3446 1315 . Putna .MUSTAŢĂ. ISBN 978-606-514-015-8 71(498 Bârlad) CIP 2009-5275 1310 . 2009 ISBN 978-606-92054-1-9 75(498)(084) CIP 2009-5244 . . Cuza". .Bucharest = La Cathédrale Saint Joseph . Mănăstirea Pionul şi Palatul cnejilor cantacuzini de la poale de Ceahlău / Daniel Dieaconu. ISBN 978-973-703-405-2 7.3 CIP 2009-4288 263 CIP 1313 . Paul Mutică. Reabilitarea clădirilor istorice cu structură din zidărie / Othilia Mariana Groza.FABINI.262 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1308 . Florin Valeriu Petcu. 2009 Bibliogr. M.025. Adina Zorzini. . MARIANA. .Mecca românilor / Gelu-Gheorghe Clitnovici.MOLDOVAN.Catedrala Sfântului Iosif .Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei.6(498 Buc. GELU-GHEORGHE. OTHILIA.ALBĂSTROIU.Bucarest = La cattedrale San Giuseppe . Press.Bucureşti = Saint Joseph's Cathedral . Piaţa Muzeului .Oradea : Editura Universităţii din Oradea.94. NEIL. Gheorghe Mustaţă.Cluj-Napoca : Editura U.prima piaţă a Clujului / Mircea Moldovan. CIP 2009-4706 73/76 Arte plastice.DIEACONU. Biologie pentru conservarea operei de artă / Mariana Mustaţă.71(498 Putna) CIP 2009-4411 ISBN 978-973-596-507-5 72. . Iaşi : Taida. 2009 Bibliogr. Camuflaj / Neil Leach. 2009 Bibliogr.94 CIP 2009-3787 71 Urbanism 1309 . teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad / Elena-Simona Albăstroiu. .Galaţi : Europlus. 72 Arhitectură 2009 1311 . ELENA-SIMONA.T.) CIP 2009-3512 1312 . Index ISBN 978-973-1755-77-9 725. MIRCEA. .01:14(430) Heidegger.Sibiu : Monumenta. Andrei Fabian.

264

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

265

CIP 2009-3585

1324 - DAMIR, PETRU. Petru Damir : album de artă / coord.: Octav
Jinga. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-973-88935-9-7
75(498) Damir,P.
CIP 2009-4169

1319 - BOSTAN, ILIE. Compoziţia formei şi a volumului în
sculptură / Ilie Bostan. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-49-9
730.01
CIP 2009-3455

1325 - Dan Gherasimescu, "Omul -pasăre" al românilor / coord.:
Sorin Mazilescu. - Piteşti : Alean, 2009
ISBN 978-973-88741-4-5
730(498) Gherasimescu,D.
929 Gherasimescu,D.
CIP 2009-4291

1320 - BOUR, OCTAVIAN. Carica(r)tura / Octavian Bour. - ClujNapoca : Echinox, 2009
ISBN 978-606-512-010-5
741.5(498) Bour,O.
CIP 2009-4178

1326 - DRĂGOESCU, RADU. De la pictură la şah şi invers / Radu
Drăgoescu. - Bucureşti : Maiko, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7620-26-2
75
794.1
CIP 2009-4277

1318 - BELINSCHI-GRĂDINARU, CLAUDIA.
sentimente / Claudia Belinschi Grădinaru. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-520-352-5
75(498)(084)

Pictură

şi

1321 - CÂRLUGEA, ZENOVIE. Brâncuşi : orizonturi critice / Zenovie
Cârlugea. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-11-8
730(498) Brâncuşi,C.
929 Brâncuşi,C.
CIP 2009-4981
1322 - CIOCOIU, GEORGETA. Sărbătorile de iarnă în tradiţia
populară / Georgeta Ciocoiu, Georgeta Stănescu ; coord.: Lucia Popa. - Botoşani :
Silva-Vic, 2009
ISBN 978-973-1927-06-0
398.332.4(498):741
CIP 2009-5484
1323 - CIUBOTARU, FLORIN. Album Florin Ciubotaru / Florin
Ciubotaru ; trad. în lb. eng.: Samuel Onn. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural
Român, 2009
ISBN 978-973-577-582-7
73(498) Ciubotaru,F.
CIP 2009-5423

1327 - DUMITRESCU, ELENA. Băiat rugându-se - restaurarea unei
copii / Elena Dumitrescu, Ioana Beldiman. - Bucureşti : Editura UNARTE, 2009
ISBN 978-973-1922-48-5
730
CIP 2009-4824
1328 - INCEU, SANDA MARIA. Destinul lutului / Sanda Maria
Inceu. - Baia-Mare : Eurotip, 2009
ISBN 978-973-1852-60-7
738(498)
CIP 2009-5472
1329 - KÖNCZEY ELEMÉR. Fejadag = Raţie = Ration / Könczey
Elemér. - Cluj-Napoca : Exit, 2009
ISBN 978-973-88782-2-8
741.5
CIP 2009-5291

266

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1330 - MAIER, RADU OCTAVIAN. Meşteşuguri ţărăneşti
tradiţionale în spaţiul românesc / Radu-Octavian Maier. - Bucureşti : Editura
Etnologică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8920-14-9
745/749.1(498)
CIP 2009-4188
1331 - PAVELESCU, EMIL. Emil Pavelescu : pictor de simboluri
tradiţionale româneşti / Emil Pavelescu. - Bucureşti : Nemira Publishing House,
2009
ISBN 978-606-92087-8-6
75(498) Pavelescu,E.
929 Pavelescu,E.
CIP 2009-2571
1332 - PÂNZARU-PIM, MIHAI. Respirând cu Nichita / Mihai Pânzaru
Pim. - Suceava : Editura George Tofan, 2009
ISBN 978-973-1862-77-4
76(498) Pînzaru-Pim,M.(084)
929 Pânzaru-Pim,M.(084)
CIP 2009-5031
1333 - PRIWER, SHANA. 101 lucruri inedite despre Da Vinci :
secretele celui mai excentric şi mai creator geniu al omenirii! / Shana Priwer, dr.
Cynthia Phillips ; trad.: Ecaterina Radu ; red.: Viorica Horga. - Bucureşti : Meteor
Press, 2009
Index
ISBN 978-973-728-348-1
75(450) Leonardo da Vinci
929 Leonardo da Vinci
CIP 2009-5455
1334 - SOLOMONEA, CARMEN CECILIA. Voroneţ, Popăuţi,
Probotă şi Moldoviţa : metode tehnice ale picturii murale / Carmen Cecilia
Solomonea. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-50-5
75.052
CIP 2009-3874

CIP

267

1335 - STRATAN, LARISA. Dorel Zaica şi ucenicii săi / Larisa
Stratan. - Bucureşti : Editura Alexis, 2009
ISBN 978-973-88993-0-8
75.046.3
CIP 2009-5572
1336 - ŞOTROPA, ADRIANA. Visuri şi himere : ecouri simboliste în
sculptura românească modernă / Adriana Şotropa. - Bucureşti : Compania, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7841-72-8
730(498)
CIP 2009-4826
1337 - TATAI-BALTĂ, CORNEL. Vasile Şt. Crişan : 1949-2003 /
Cornel Tatai-Baltă. - Alba-Iulia : Altip, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-117-196-8
75(498) Crişan,V. Şt.
929 Crişan,V. Şt.
CIP 2009-3890
1338 - TOFAN, CONSTANTIN. Desprinderi : parte şi întreg /
Constantin Tofan. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-606-92090-0-4
75(498) Tofan,C.
CIP 2009-5437
1339 - Un secol de pictură sârbă : 1850-1950 : capodopere de la Muzeul
Naţional din Belgrad / trad.: Gabrijela Turturea, Ionela Mengher. - Bucureşti :
Editura Muzeul Naţional de Artă al României, 2009
ISBN 978-606-8029-04-7
75(497.1)"1850/1950"
069(497.1)Muzeul...:75"1850/1950"
CIP 2009-4388

268

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1340 - ZĂRNESCU, CONSTANTIN. Aforismele lui Brâncuşi /
Constantin Zărnescu ; pref. de Marin Sorescu. - Craiova : Scrisul Românesc
Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-09-5
730(498) Brâncuşi,C.
929 Brâncuşi,C.
CIP 2009-4868
77 Fotografie
1341 - OMAGIU. RADUC, COSTICĂ. Costică Raduc : o viaţă în
imagini. - Focşani : Terra, 2009
ISBN 978-973-8370-66-1
77(498) Raduc,C.
CIP 2009-3496
1342 - SAVINESCU, EUGEN. Vizibil şi lizibil în imaginea fotografică
şi în extensiile ei / Eugen Savinescu. - Cluj-Napoca : Mega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1868-97-4
77.02
CIP 2009-5497
78 Muzică
1343 - COMAN, CODRIN. Harmonia mundi : o încercare în esenţa
muzicii / Codrin Coman. - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-150-8
78
CIP 2009-5771
1344 - COMAN, LAVINIA. Vrei să fii profesor de pian? / Lavinia
Coman. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică
Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-32-7
37:786.2
CIP 2009-5045

CIP

269

1345 - DRĂGAN, OVIDIU VICTOR. Studiu de orchestraţie / Ovidiu
Victor Drăgan. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
ISBN 978-973-598-308-6
785
CIP 2009-5261
1346 - GRĂJDIAN, MARIA. Flüssige identität : Die postmoderne
Liebe, die Takarazuka Revue und die Suche nach einer neuen Aufklärung / Maria
Grăjdian. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-33-4
78.01
CIP 2009-5642
1347 - HAPLEA, DOINA. Folclor muzical din ţinutul Neamţului /
Doina Haplea, Ioan Haplea, Ion H. Ciubotaru. - Cluj-Napoca : Arpeggione, 2009
ISBN 978-973-8329-67-6
784.4(498 Neamţ)
CIP 2009-5174
1348 - ILIE, VIORICA. Armonie : cursuri universitare / lect. univ. dr.
Viorica Ilie. - Bucureşti : Notarom, 2009
ISBN 978-973-8921-36-8
78(075.8)
CIP 2009-5422
1349 - ILIE, VIORICA. Cursuri universitare / lect. univ. dr. Viorica
Ilie. - Bucureşti : Notarom, 2009
ISBN 978-973-8921-34-4
78(075.8)
CIP 2009-3994
1350 - JURIŢA, PETRU. Educaţie muzicală : culegere de cântece şi
jocuri muzicale / Petru Juriţa, Ana Moş, Pavel Moş. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-343-3
78(075.33
371.214:78:373.3
CIP 2009-4289

270

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1351 - LUPU, CONSTANTIN. Folclor muzical instrumental din
judeţul Botoşani / Constantin Lupu. - Botoşani : Axa, 2009
ISBN 978-973-660-347-1
785:784.4(498 Botoşani)
CIP 2009-3745

271

CIP
791/792 Arta spectacolului

1356 - ARTENE, ELIZA M. Theatralis / Eliza M. Artene. - Iaşi : PIM,
2009
ISBN 978-606-520-366-2
792

1352 - Muzică / ed.: Emilio Lopez, Alberto Casasin, Vincente Ponce, ... ;
trad.: Astrid Georgiana Stroe, Ioana Manuela Cristescu. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-29-6
78
CIP 2009-4341
1353 - OANCEA, SORIN CRISTIAN. Ethosul în muzica lui Theodor
Grigoriu / Sorin Cristian Oancea. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-10-3
78(498) Grigoriu,Th.
CIP 2009-4034
1354 - SOREANU, CRISTINA MIHAELA. Arta cântului : didactica
specializării / Cristina Soreanu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania",
2009vol.
ISBN 978-973-598-477-9
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-598-485-4
371.3:78
CIP 2009-4438
1355 - VORNICELU, DAN CLAUDIU. Repere stilistice ale muzicii de
cameră franceze în sonata pentru vioară şi pian (1850-1900) / Dan-Claudiu
Vornicelu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-31-0
781.68
CIP 2009-4713

CIP 2009-5312
1357 - BEHAR, NINA. Filmul despre artă, arta despre artă / Nina
Behar. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
ISBN 978-973-1790-31-2
791.43
CIP 2009-4125
1358 - CIOBOTARU, ANCA DOINA. Personaje, cupluri şi poveşti ...
cu sfori / Anca Doina Ciobotaru. - Iaşi : Artes, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-51-2
792.97(498)(091)
CIP 2009-4114
1359 - COLCEAG, GELU. Ipostaze cehoviene : personaje şi situaţii /
Gelu Colceag. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
ISBN 978-973-1790-32-9
792
CIP 2009-4314
1360 - CONSTANTINESCU, MIRCEA. De spectaculis / Mircea
Constantinescu. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1790-30-5
792
CIP 2009-4017
1361 - GORZO, ANDREI. Bunul, răul şi urîtul în cinema / Andrei
Gorzo. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1364-9
791.43
CIP 2009-4902

272

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1362 - MUNTEANU, ALINA ELENA. Drama techniques for teaching
english / Alina Elena Munteanu. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-670-311-9
792
CIP 2009-3562
1363 - RUSU, ANA-MARIA. Repere în istoria teatrului universal /
Ana-Maria Rusu. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-365-5
792(100)(091)
CIP 2009-5256
1364 - ŞERBAN, ALEXANDRU LEO. 4 decenii, 3 ani şi 2 luni cu
filmul românesc / Alex Leo Şerban. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1363-2
791.43(498)
CIP 2009-4863
1365 - VOICU, MIHAI. Enigmistica pentru toţi / Voicu Mihai, Voicu
Floarea. - Râmnicu-Sărat : Rafet, 2009
ISBN 978-973-146-049-9
793.7
CIP 2009-4259
793 Divertisment
1366 - FIRIMIŢĂ, MARIAN. Odă înţelepciunii / Marian Firimiţă. Giurgiu : Cronos, 2009
ISBN 978-973-7805-35-5.
793.7
CIP 2009-3563
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc
1367 - SAVA, FLORIN. Compoziţii decorative / Florin Sava. - Oneşti :
Magic Print, 2009
ISBN 978-973-1732-24-4
794.1
CIP 2009-4641

273

CIP
796/799 Sport

1368 - Activităţi de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar, pe
grupe de vârstă : jocuri dinamice şi de relaxare / Olenici Liliana, Violeta Hîj,
Agapia Cotor, ... - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
ISBN 978-973-670-315-7.
796
CIP 2009-3502
1369 - ADUCOVSCHI, DANIELA. Varietatea gimnasticii pe muzică /
Daniela Aducovschi. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-607-7
796.41
CIP 2009-4701
1370 - AJTAY FERENC. Kolozsvár környékének kirándulóhelyei /
Ajtay Ferenc. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Stúdium, 2009
ISBN 978-973-643-163-0
796.5(498 Cluj-Napoca)
CIP 2009-3884
1371 - ALBU, PETRIŞOR. Virgil Bălan : un mare antrenor european /
Petrişor Albu. - Craiova : Fundaţia Editura Scrisul Românesc, 2009
ISBN 978-973-85249-5-8
796.386(498) Bălan,V.
796.071.43(498) Bălan,V.
929 Bălan,V.
CIP 2009-3614
1372 - BURCĂ, IOAN. Lecţia de atletism / Burcă Ioan, Ionescu
Dragoş. - Cluj-Napoca : Editura G.M.I., 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1776-13-2
371.3:796.42
CIP 2009-2981

274

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

275

1373 - CĂLINESCU, GEORGE. Schi alpin : manualul începătorului /
George Călinescu, Luminiţa Brabiescu Călinescu. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-408-2
796.926
CIP 2009-4081

1378 - IANCU, AUREL. Curs de aprofundare în handbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-397-9
796.322(075.8)
CIP 2009-3626

1374 - CHIRILĂ, MARIANA. Paşaport pentru performanţa
sportivă / lector dr. Mariana Chirilă. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-840-4
796/799
CIP 2009-3832

1379 - IANCU, AUREL. Curs de bază la disciplina fotbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-402-0
796.332(075.8)
CIP 2009-3628

1375 - CRĂCIUNESCU, CĂTĂLIN. Studiu cu privire la pregătirea
fizică a jucătorilor de fotbal la nivel de echipă divizionară "A" în perioada de
iarnă / Cătălin Crăciunescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-218-1.
796.332
CIP 2009-4235

1380 - IANCU, AUREL. Curs de bază la disciplina handbal / Iancu
Aurel. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-400-6
796.322(075.8)
CIP 2009-3627

1376 - DĂESCU, IONICA. Particularităţi metodice şi mijloace folosite
în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării, consolidării şi perfecţionării
deprinderilor motrice la elevii din clasele 1-4 / Ionica Dăescu. - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-205-1
796(075.33)
CIP 2009-3551
1377 - DRAGOŞ, FELICIA. Turismul în zona Subcarpaţilor de
Curbură / Felicia Dragoş. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa Corpului
Didactic Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-41-0
796.5(498)
338.48(498)
CIP 2009-3481

1381 - IENEI, EMERIC. A fi sau a nu fi antrenor : singur printre
actori / Emeric Ienei, Mircea Bradu. - Ed. a 2-a. - Oradea : Arca, 2009
ISBN 978-973-1881-23-2
796.332(498)(0:82-94)
792(498)(0:82-94)
821.135.1-94
CIP 2009-4936
1382 - IGOROV-BOSI, MARINA. Handbal : metodică / Marina Igorov
Bosi. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-74-9
796.322
CIP 2009-5149
1383 - LEUCIUC, FLORIN-VALENTIN. Activităţi turistice / FlorinValentin Leuciuc. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-666-303-1
796.5(075.8)
CIP 2009-4558

EUSTAŢIU.4 796(430) Pilates.SMITH.83 CIP 2009-4693 CIP 277 1389 . ISBN 978-606-521-250-3 797.276 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1384 . MIHAIL.Bucureşti : Editura ALL..T.Craiova : Universitaria. 2009 Bibliogr. 929 Pilates. Jocuri de mişcare / Septimiu Florian Todea.J.323. . CIP 2009-3842 1393 .43 CIP 2009-4565 1392 . a 3-a. .NANU.NEAGU. ISBN 978-606-510-426-6 796/799 CIP 2009-5413 1390 . Handbal / Mihail Szabo. 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-4515 . Braşov : Omnia Uni S. MARIAN COSTIN. Curs practico-metodic pentru predarea jocului de baschet în învăţământul superior de neprofil / Adriana Stoicoviciu.2 616.SZABO. Particularităţi metodice în consolidarea deprinderilor motrice în dezvoltarea calităţilor motrice la preşcolari / Iozefina Tiţă.: Bianca Vasilescu. . 2009 Bibliogr. Hai să vorbim despre. IOZEFINA. 2009 Index.018. SEPTIMIU FLORIAN. . Studiul privind petrecerea timpului liber diferenţiat pe sexe şi în privinţa sportului / George Nanu. ISBN 978-973-737-648-0 371. 2009 Bibliogr.Ed.. 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech.. .TIŢĂ.S. ISBN 978-606-530-273-0 796.8) 37. VASILE.Bucureşti : Matrix Rom. Tehnica şi metodica predării înotului / Narcis Florian Neagu.MĂRGĂRIT. Gimnastica de bază : metodica predării / Nanu Marian Costin. . KAREN.Sibiu : Techno Media. Spaţiul mistic / Vasile Ştef. 2009 Bibliogr. a 3-a. Pilates / Karen Smith .Bucureşti : Printech. Nicuşor Cătălin Vîrtopeanu.Craiova : Sitech.322 CIP 2009-4832 1386 . NARCIS FLORIAN. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.41 CIP 2009-5631 1391 . box!! / Eustaţiu Mărgărit.TODEA. 2009 Bibliogr.5 CIP 2009-4192 1387 .2 CIP 2009-5665 1385 .A. ADRIANA. ISBN 978-606-8030-20-3 796.NANU. ISBN 978-973-134-073-9 796.3:796:373. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". . ISBN 978-973-163-408-1 796.2 CIP 2009-4784 1388 . .Ed.STOICOVICIU.3:795. ISBN 978-606-530-243-3 371.ŞTEF. ISBN 978-973-571-869-5 796. .2(075. GEORGE. .8-053. trad.J. . ISBN 978-973-755-474-1 796.

Constanţa : Steaua Nordului. ISBN 978-973-1776-11-8 796 CIP 2009-5443 1400 .Bucureşti : Corint. PARASCHIVA.COMIŞEL.: Sanda-Maria Ardeleanu.CIORNEI. 2009 Bibliogr. a 3-a.Discours et images / coord. Bucureşti : Editura G. .CRACEA.2 CIP 2009-4240 1398 .BOBOC.Ed. . Dicţionar român-italian.Craiova : Sitech. ISBN 978-606-8042-07-7 796. Antonomy as a sense relation among words / Stela Floricel.Ed.. Mediul ambient olimpic / Bogdan Vasile. ALEXANDRA-CATRINA. Ghid de conversaţie român-bulgar / Paraschiva Boboc. GHEORGHE.1 81'374. Elena Bogdan. 2009 Bibliogr. Alexandra Tătaru. BOGDAN.2=135. . .8=131. Dicţionar latin-român.1=163. Indice ISBN 978-973-152-130-5 81 CIP 2009-4719 1403 . rev. . CAMELIA.Bucureşti : Editura Universitară.1 CIP 2009-4740 1397 .1 CIP 2009-4756 1401 .Turismul urban / Tamara Simon.5(498-21) CIP 2009-3653 1399 . . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8934-81-8 81'22 CIP 2009-5065 1395 . . STELA. 2009 Bibliogr. LITERATURĂ 81 Lingvistică 1396 . FILOLOGIE. Introducere în semiotică / Camelia Mihaela Cmeciu. 2009 ISBN 978-606-511-104-2 81'374.8=135. . Dicţionar englez-român / Ecaterina Comişel (coord.1=135.CMECIU. ELENA.FLORICEL. italianromân / Gheorghe Bejan. român-latin / Cracea Elena.). 2009 ISBN 978-973-135-435-4 81'374.8=111=135. Dicţionar germanromân / Alexandra-Catrina Ciornei.1 CIP 2009-4598 8 LINGVISTICĂ.8=124=135.Bacău : EduSoft. .VASILE.1 81'374.Constanţa : Steaua Nordului.BEJAN. . a 3-a. 2009 ISBN 978-606-511-099-1 81'374. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.8=135. a 2-a.8=135.M.1=124 CIP 2009-4242 1402 . Melinda Cândea.1=131. 2009 Index ISBN 978-606-511-097-7 81'374.Târgovişte : Transversal. ECATERINA. ISBN 978-973-749-563-1 81'374.2=112. Franco Albertini.I.Ed.278 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 279 1394 . .Constanţa : Steaua Nordului. ISBN 978-606-530-237-2 81 CIP 2009-4751 . Alina Scurtu.Iaşi : Casa Editorială Demiurg. Mihaela Popescu. .

2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-606-511-098-4 81'374.MĂRĂŞESCU.3=135.1 CIP 2009-4877 1410 . Source of error in translation / Amalia Mărăşescu.2=135.1=134. spaniolromân / Emilia Neculai.NECULAI. 2009 ISBN 978-606-511-105-9 81'374. .8=135.Bacău : EduSoft.NECULAI. Dicţionar român-englez. . 2009 ISBN 978-973-1756-02-8 81'374. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.Ed. ISBN 978-606-8008-16-5 81 CIP 2009-3665 1405 . a 2-a. englez-român / Emilia Neculai. AMALIA.8=111=135. a 2-a. Evidential strategies in argumentative discours / Anca Gâţă. . Gabriela Scripnic.Constanţa : Steaua Nordului.2 81'374. .77 CIP 2009-3913 .8=163. ANCA. Index ISBN 978-973-1882-05-5 81'25 CIP 2009-5066 1408 . IOAN LUCIAN. Alina Ganea.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.ROVENŢA-FRUMUŞANI.Bacău : EduSoft.Ed. EMILIA. Translation theories of the twentieth century : (1900-1990) / Ioan Lucian Popa.Bucureşti : Macedoneanul. 2009 ISBN 978-606-511-092-2 81'374. An introduction to translation studies / Ioan Lucian Popa.POPA. 2009 Bibliogr.GATA.NERIMAN. Ghid de conversaţie român-turc / Hasan Neriman. .2=134.2=135. IOAN LUCIAN. Index.Constanţa : Steaua Nordului. . .1=111 81'374.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. .POPA. ISBN 978-973-8295-83-4 81'25:316 CIP 2009-5274 1406 . Index ISBN 978-973-1882-14-7 81'25 CIP 2009-5067 1407 . RAMONA. Transfer socio-culturel par la traduction / Ramona Iordache.Galaţi : Galaţi University Press. EMILIA.Constanţa : Steaua Nordului.Călăraşi : Agora.161 CIP 2009-4241 1411 .8=135.IORDACHE. . 2009 Bibliogr.Mic dicţionar cu cuvinte uzuale macedonene. DANIELA. .1 CIP 2009-3774 1412 . ISBN 978-973-737-642-8 81'37:316.Ed. a 3-a.280 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1404 . Ipostaze discursive / Daniela Rovenţa-Frumuşani. . HASAN.1=512. Dicţionar român-spaniol. ISBN 978-973-690-869-9 81'25 CIP 2009-4468 CIP 281 1409 . .1 CIP 2009-4157 1413 . . 2009 Bibliogr.

133. ANA-MARIA.Iaşi : Polirom. argument de Rudolf Windisch. . . . ANA-MARIA. Spaniola rapidă / Ana Maria Cazacu.Craiova : Sitech.4)(076) CIP 2009-4366 1417 . Mariana Crăciun. Let's Learn English ! / Florena Lavinia Chirila.Constanţa : Steaua Nordului.ARSENE-ONU.4) CIP 2009-4368 1416 . ORLANDO. SIMONA.BALAŞ. . ISBN 978-973-142-219-0 811. ORLANDO.Ed. ISBN 978-606-530-263-1 811.Oradea : Editura Didactica Militans . .111 CIP 2009-4716 .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. . Limba germană : exerciţii de gramatică şi vocabular / Orlando Balaş. ALINA ELENA. 2009 ISBN 978-973-46-1399-1 811. Comparision = Comparaţia / Bojan-Popescu Simona. Writing essays for the baccalaureate examination-oral and written tests / Maria Cristina Chintescu. FLORENA LAVINIA.112. Learn English and have fun / Alina Elena Borţun. 2009 Index Bibliogr.5:811. Limba germană : simplu şi eficient / Orlando Balaş . Quelques notions de grammaire / Marinela Cereanu. . . 2009 ISBN 978-973-8934-98-6 087. Cristina Balaş. . Franceza rapidă / Ana-Maria Cazacu.111(075. . 2009 Bibliogr. rev.Bacău : EduSoft.Casa Corpului Didactic Oradea.CHINTESCU.CAZACU. Caracal : Hoffman.BORŢUN. rev. . a 4-a.111 CIP 2009-5609 1418 .Ed. CRISTINA.BOJAN-POPESCU. Index ISBN 978-973-690-871-2 811. MARIA-CRISTINA.1 CIP 2009-4243 1420 .112.2(075.CHIRILA.2'36'373(075. . 2009 ISBN 978-973-46-1398-4 811.134. 2009 ISBN 978-606-511-096-0 811.Ed. 2009 Bibliogr. a 3-a. a 5-a. 2009 ISBN 978-973-1825-49-6 811. a 3-a. 2009 Bibliogr.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.282 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 811 Limbi individuale 1414 .BALAŞ.133.Ed. rev.111'367.624 CIP 2009-4465 1415 .111 CIP 2009-5054 CIP 283 1419 . MARINELA. 2009 ISBN 978-606-511-094-6 811.CAZACU.Iaşi : Polirom.35)(076) CIP 2009-5293 1423 .Constanţa : Steaua Nordului.2 CIP 2009-4244 1421 . . ISBN 978-606-92000-4-9 811. The English adverb / Cristina Arsene-Onu.1 CIP 2009-5408 1422 .CEREANU.

diateze active.2=135.133.1(075.DUŢESCU.1'36(075.FREIMAN.112.E. 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech.4) CIP 2009-2335 1428 . Anne Marie Lihaciu. STELIANA. Teste şi analize gramaticale : curs practic de limba germană / Alexandra-Catrina Ciornei. ISBN 978-973-749-564-8 81'374. . . 2009 Bibliogr. Micaela Slăvescu. Rucsandra Duţu. Carmen Mălăeţ. conjugare. expresii / Geo M. Germana rapidă / Corina Dragomir. 2009 Bibliogr.133.Craiova : Aius PrintEd. . ISBN 978-606-530-238-9 811. Le document authentique en classe de F.CIORNEI. 2009 ISBN 978-973-748-436-9 811. univ.1 CIP 2009-3564 1427 . GABRIELA SONIA. / Steliana Clejanu. Freiman. Bucureşti : Editura NICULESCU. The French element in English / Gabriela Sonia Dobre.111 CIP 2009-5068 1425 . DELIA.5:811.2=112. The non-finite forms of the verb / Cîtu Florentina. ALEXANDRA-CATRINA. 2009 ISBN 978-973-7805-34-8 811.Bucureşti : Little Star. 2009 ISBN 978-606-511-095-3 811.111 CIP 2009-3623 1434 .Bucureşti : Gramar. Constanţa : Steaua Nordului. RUCSANDRA.111 CIP 2009-4777 1429 . 2009 ISBN 978-973-88913-0-2 811.111(075. . Cahier de séminaire : á l'usage des étudiants / asist. tehnica exprimării.: Anca Natalia Florea.DOBRE.L. Writing essays with tears and laughter / Delia Drăgănescu.DUŢU. CORINA. GEO M. Gramatica limbii franceze / Anca Cosăceanu.133. verbe compuse. .CÎTU.133. 2009 Index ISBN 978-973-748-434-5 087.2 CIP 2009-4062 .COSĂCEANU. Învaţă germana pas cu pas : verbele tari şi neregulate. ISBN 978-973-88969-0-1 811. 2009 Bibliogr.4) CIP 2009-2262 1426 .1 811. . Bucureşti : Editura Universitară. Cristiana Coşoveanu.8)(076) CIP 2009-5314 1433 . exerciţii.111'367.CLEJANU. ISBN 978-606-8021-19-5 811.2 CIP 2009-4245 1432 .624 CIP 2009-4766 1431 .Giurgiu : Cronos. DAN. 2009 ISBN 978-973-591-649-7 811.284 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 285 1424 .1 CIP 2009-4757 1430 .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. FLORENTINA. ANCA.Engleza pentru cei mici / trad.DRAGOMIR. .Bucureşti : Editura NICULESCU. Limba engleză fără profesor / Dan Duţescu. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-142-212-1 811. .112.DRĂGĂNESCU.Bucureşti : Lehrmittelhaus.

2 CIP 2009-4150 1444 .MARINESCU.Piteşti : Paralela 45.Craiova : Sitech.1 CIP 2009-4557 1438 . I can speak English : English in 20 lessons .1'373. Eduard Bucescu. FRANÇOOISE.111(079) CIP 2009-4717 1445 .133. Mădălina Grigore.133.2 CIP 2009-3624 1436 . SORINA.111 CIP 2009-3655 . . .Ploieşti : LVS Crepuscul.ILINA.23 CIP 2009-4140 CIP 287 1441 . 2009 ISBN 978-973-8046-30-6 811. a 3-a.Iaşi : Polirom. Teste grilă : limba engleză / Mariana-Cristina Mandu. . CĂLINA ANDRADA. trad. 2009 Bibliogr. În 20 de lecţii fără profesor / Steluţa Istrătescu. Eduard Bucescu.1'373.Bucureşti : Editura Coresi.ISTRĂTESCU. de Gabriel Cheşcu. . 2009 Index ISBN 978-973-748-435-2 087. . Gabriela Liliana Pasache. Alexandru Ştefan. MARIANA-CRISTINA.133.135. Cours de français pour les agents de police C4 / Andreea Goran. Comunicative activities / Sorina Marinescu. AURA VALENTINA.IPATE. . Culegere de exerciţii de limba franceză : pentru anii I-III de studiu / Aura Valentina Ipate.GORAN. . Ich kann Deutsch Sprechen : Deutsch in 20 Lektionen . . 2009 Bibliogr.112. ANDREEA.111:811. 2009 ISBN 978-973-46-1348-9 811. Utilizarea abrevierilor de origine engleză în stilul ştiinţic al limbii române / Hinoveanu Călina Andrada.Slatina : Didactic Pres. rev. . . 2009 ISBN 978-973-47-0619-8 811.135.111(075. Anne Marie Lihaciu.1(075.112. STELUŢA.Bucureşti : Agora.111 821. . Cristian Belei.Bucureşti : Editura NICULESCU.1 CIP 2009-4778 1440 . Ana Stan. The guide : limba engleză pentru examene şi concursuri / François Grellet .MANDU. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-7680-60-0 811. Nume de persoane în română şi franceză : studiu comparat / Maria-Magdalena Ilina.3) CIP 2009-3816 1442 . ISBN 978-973-113-323-2 811.111 CIP 2009-4151 1439 .HINOVEANU.133. Corina Gheorghiţă.Germana pentru cei mici / trad. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1904-82-5 811.Ed.33)(076) CIP 2009-3815 1443 . .: Anca Natalia Florea. Index ISBN 978-973-137-135-1 811.. MARIA-MAGDALENA. de Sorina Dănăilă. coord.Iaşi : Polirom.IPATE.Ghid pentru bacalaureat bilingv francofon / vol. 2009 ISBN 978-606-530-244-0 811.5:811. . Culegere de exerciţii de limba engleză : pentru anii I-III de studiu / Aura Valentina Ipate.Ed. rev.23 811.GRELLET.1 CIP 2009-5362 1437 .Costeşti : Ars Libri.Bucureşti : Editura Coresi. 2009 ISBN 978-973-46-1124-9 811. . a 5-a. AURA VALENTINA.286 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1435 .. Index ISBN 978-973-137-136-8 811.

288 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1446 .111'367. a 2a.Ed. . Engleza în imagini pentru cei mici / Emilia Neculai.111'367.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. ISBN 978-973-1825-50-2 811. .SARAŞ.111 CIP 2009-5624 . 2009 ISBN 978-973-20-1178-2 811.111 CIP 2009-5360 1455 .133.MIHĂESCU. Index ISBN 978-973-690-868-2 811. Index ISBN 978-973-690-878-1 811.584 CIP 2009-4925 1450 . Alina Predescu. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.MARINESCU.Constanţa : Steaua Nordului.5:811.111 CIP 2009-3684 1448 .PREDESCU.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.625 CIP 2009-5125 1454 . 2009 ISBN 978-606-511-093-9 811. 2009 Bibliogr.Casa Corpului Didactic Oradea. . rev. . Franceză : curs practic / Marcel Saraş. The English nonfinite verbal forms : a morphosyntactical approach / Alina Miu. 2009 ISBN 978-606-511-109-7 811. The English infinitive / Angela Simona Sălceanu. EMILIA. 2009 Bibliogr.111 CIP 2009-4246 CIP 289 1452 .111:087.111 CIP 2009-3656 1447 . ANGELA SIMONA.Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".NIŢĂ. a 2-a. SORINA.POPESCU.Slatina : Didactic Pres. Testing techniques / Sorina Marinescu. EMILIA. P. .5 CIP 2009-4869 1451 . ISBN 978-606-530-278-5 811. . English in the new / asist. Means of expressing futurity in English language / Ramona Moskovicz. NICOLETA AURORA.SĂLCEANU.Craiova : Sitech.Târgovişte : Bibliotheca.Oradea : Editura Didactica Militans . 2009 Bibliogr.MOSKOVICZ. RAMONA MARINELA. . ALINA.625. univ. ISBN 978-973-663-714-8 811. . . . Temporal correlation with present perfect in media contexts / Nicoleta Aurora Popescu.Craiova : Sitech. MARCEL. 2009 ISBN 978-973-1792-65-1 087. ALINA.111'366.111 CIP 2009-5623 1457 . 2009 Bibliogr. SIMONA RODICA. Engleza rapidă / Emilia Neculai.NECULAI. Translation practice for advanced students / Clementina Niţă.NECULAI. 2009 Bibliogr. Circle and learn English : ghid auxiliar / Angela Simona Sălceanu.Constanţa : Steaua Nordului.1 CIP 2009-4209 1456 .5 CIP 2009-4464 1449 . 2009 Bibliogr. .Bucureşti : Teora.111'36 CIP 2009-4467 1453 . ISBN 978-606-530-281-5 811. ANGELA SIMONA. . . CLEMENTINA.Ed. ISBN 978-973-712-458-6 811.Craiova : Alma. ISBN 978-973-113-324-9 811.MIU.SĂLCEANU. Şi din imagini învăţăm limba engleză / Simona Rodica Mihăescu. Mihai Ştefănescu. . Clonţea.

pragmatice şi culturale ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă / Maţa Ţaran. 2009 ISBN 978-973-1975-16-0 811. VIOLETA DIANA. English tenses : theory and practice / Corina Vasile. CORINA. ISBN 978-606-510-422-8 811. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Test your English knowledge : ghid auxiliar / Angela Simona Sălceanu.1 CIP 2009-4501 1466 . .SPARK. Business English : communication and commercial correspondence / Anca Tănasie. . ANCA.SĂLCEANU. 2009 Bibliogr. MAŢA.Craiova : Sitech.111 CIP 2009-5633 1461 .UNGUREANU. Aspecte semantice.133. 2009 Bibliogr.35) CIP 2009-5044 1462 .VASILE. 2009 ISBN 978-606-530-251-8 811.Bucureşti : Pro Universitaria. ISBN 978-973-129-378-3 811.111:61 CIP 2009-3606 1463 .VASILE.111 CIP 2009-4892 1468 .TĂNASIE.collocations : ghid auxliar / Angela Simona Sălceanu. ISBN 978-973-52-0577-5 811. English vocabulary and practice : a text based approach / Adelina Vasile. 112 subjects to a successfull English Bac exam / Silaghi Crina Delia.111 CIP 2009-4888 . 2009 ISBN 978-973-88835-1-2 811.VASILE. ANGELA SIMONA. . 2009 ISBN 978-606-530-247-1 811.SILAGHI. . 2009 ISBN 978-973-8458-99-4 811. .ŢARAN.Cluj-Napoca : Quantum. ISBN 978-606-530-279-2 811. .111(73) CIP 2009-5627 1464 .111'366.SĂLCEANU. ANGELA SIMONA. CORINA. 2009 Bibliogr.290 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 291 1458 .111(075. The language of black America : lucrare ştinţifică / Angela Simona Sălceanu.SĂLCEANU.Craiova : Sitech. ISBN 978-606-530-280-8 811. Problems in translating idiomaticity in English . ADELINA. Craiova : Sitech.111:339. ISBN 978-606-510-415-0 811. Basic English for healthcare professionals = Engleza de bază pentru personal medical / Rhea Spark.Craiova : Universitaria. . Analyse linguistique du slogan publicitaire / Ungureanu Violeta Diana.Oradea : Primus. 2009 Bibliogr. . Implications of the category of aspect in using English / Corina Vasile.16 CIP 2009-4995 1459 . RHEA.1 CIP 2009-5584 1460 . . 2009 Bibliogr.Timişoara : Mirton. .Craiova : Universitaria.VASILE.58 CIP 2009-4872 1469 .Craiova : Sitech. The category of aspect in English / Corina Vasile.111 CIP 2009-5202 1467 .Piatra-Neamţ : Alfa.111 CIP 2009-5628 1465 . CRINA DELIA. CORINA.1 659.Craiova : Sitech. ISBN 978-606-530-282-2 811. ANGELA SIMONA. .

Timişoara : Excelsior Art. .135.1.09(075.135.1) 821. .Bucureşti : Editura Coresi.1 Limba română 1471 .135.1 CIP 2009-3605 1474 .292 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1470 .6 CIP 2009-4644 CIP 293 1475 .135.Buzău : Omega.1) CIP 2009-4538 811.135. PETRONELA. . . ISBN 978-973-166-129-2 811. Complementele circumstanţiale de cauză şi de scop şi subordonatele corespunzătoare acestora / Bojan-Popescu Simona. Întâlnire cu Almăjana / FlorinaMaria Băcilă. .Ed.1(075.Ed a 6-a.WAINBERG. 2009 ISBN 978-973-137-031-6 371.BOGDAN.33)(079.3'367.135. .3 372.135. 2009 Bibliogr. Dicţionar de paronime / Marin Bucă. SIMONA. PAUL.Iaşi : Lumen.Ed. a 5-a.09(075. 2009 Bibliogr. MARIN.09(075. .1'35:373. Greaca veche : morfologie / Petronela Wainberg.33)(079. .1'366.462 CIP 2009-3805 1478 .BĂCILĂ. 2009 Bibliogr.124'276. ISBN 978-973-592-222-1 811.Bucureşti : Editura Coresi.Alba-Iulia : Aeternitas.Iaşi : Lumen. Gramatica practică pentru ciclul primar / Mădălina Bogdan Tomescu. 2009 Bibliogr.2:811. MĂDĂLINA.135.BOJAN-POPESCU.33) CIP 2009-3593 1472 .BOGDAN.135.33)(079.1) 821. 2009 ISBN 978-973-137-134-4 81'374. Bucureşti : Meteor Press. rev. rev. MĂDĂLLINA.1'36:373.135. Maria Monalisa Pleşea.671:811.33) 821.1'373.BUCĂ.1(075.135.33)(079.42 CIP 2009-3904 .BARBU.1) CIP 2009-4537 1476 .135.625=135.135. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a / Cristina Bida. Conjugarea verbelor româneşti : dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe clase de conjugare / Ana-Maria Barbu. 2009 Bibliogr.BIDA.BIDA. CRISTINA.ANDRONE. 2009 ISBN 978-973-728-377-1 81'374.1 CIP 2009-3814 1473 .3:811.1'367.462 CIP 2009-3811 1477 . . ISBN 978-973-1890-23-4 811.1(075. . ANA MARIA. CRISTINA. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-166-130-8 811. . ISBN 978-973-142-220-6 811.1. ISBN 978-973-137-148-1 371. .1.3 372.Ortografia practică pentru ciclul primar / Mădălina Bogdan Tomescu.333 CIP 2009-5608 1479 .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VIII-a : semestrul 2 / Paul Androne.2:811. a 8-a. FLORINA-MARIA.Bucureşti : Editura Coresi. 2009 ISBN 978-606-8061-12-2 811. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a / Cristina Bida.

2009 Bibliogr.625 CIP 2009-4750 1488 .1(075. DANIELA. .Piteşti : Paralela 45.Craiova : Sitech. rev. . .1) 821.135.135. Limba şi literatura română : teste pentru clasele IX-XII / Gheorghe Daniela. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.1'36(075. STELA.1) CIP 2009-5483 1483 . Texte şi teste : Limba şi literatura română : aplicaţii / Gabriela Chiran.1.Creativitatea ca joc al inteligenţei / coord.135. ISBN 978-973-1919-10-2 Vol. a 3-a. Structura cazurilor în româna contemporană / Elena Alina Grecu. ISBN 978-973-47-0627-3 811.Botoşani : Silva-Vic.1'366.Craiova : PrintXpert.Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.135.FIERĂSCU.135.09 CIP 2009-4025 1481 . 2009 Bibliogr.1 CIP 2009-3532 1486 .Cortes : corpus de texte pentru seminarul de Limba română contemporană (pragmatica) / coord.135. ISBN 978-606-530-236-5 811. . Ana Lapoviţă.DINCESCU. .Bucureşti : Editura Ana 2000.1 821. DUMITRU.: Răzvan Săftoiu. .Petroşani : Focus.GRECU. ISBN 978-606-8060-06-4 811. ŞTEFAN.1'367.09(075. Ed. .09(075. GABRIELA.GHEORGHE. Limba română : sintaxa propoziţiei / Ştefan Dincescu. 2009 ISBN 978-973-138-039-1 811.54 CIP 2009-5370 . ELENA ALINA.8) CIP 2009-5331 1482 .Bacău : Amphion. Limba română contemporană / Dumitru Draica.DRAICA.135.ISBN 978-973-1919-11-9 811.135.135. 2009 Bibliogr. Morfosintaxa verbului în limba română actuală / Stela Floricel. ISBN 978-973-719-292-9 811.33) CIP 2007-5382 1487 . Bucureşti : Politehnica Press.FLORICEL. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. .35) CIP 2009-5398 1489 .135.Ed.1.1.1 CIP 2009-3734 CIP 295 1485 . 2009vol.135. .1(075.1(075.1'367 CIP 2009-4105 1484 .294 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1480 .35) 821. 2009 ISBN 978-606-538-000-4 811. ISBN 978-973-677-139-2 811.CHIRAN. ASRS_RL : sistem de recunoaştere a vorbirii pentru limba română / Dumitru Corneliu-Octavian. .: Silvia Dăscălescu. . a 2-a.Iaşi : Universitas XXI. 1. ISBN 978-973-1927-05-3 811. AURELIA.35)(079. . CORNELIU OCTAVIAN.2009.135. Gramatica limbii române : clasa a IIIa / Aurelia Fierăscu.35)(079.DUMITRU. ISBN 978-606-515-027-0 811.135.

. 2009 ISBN 978-973-30-2489-7 811.1. Limba şi literatura română : clasa a VII-a : teste de limba şi literatura română pentru teza unică : semestrul al IIlea / Florentina Haranguş.296 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1490 .Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. . . .1'367. Ana-Maria Floroiu.Limba şi literatura română : genurile literare / Amelia Barbu. Valoarea stilistică a adjectivelor în stilul administrativ al limbii române / Hinoveanu Călina Andrada.5 CIP 2009-3990 1491 .09 CIP 2009-5686 1492 ..Bucureşti : Ams Publishing. Limba română : 80 de teste pentru admiterea în învăţământul superior / Vasile Lungu. ANAMARIA.1) 821.1.1'367. FLORENTINA.1.. 2009 ISBN 978-973-704-098-5 811.HARANGUŞ.33) 821.09(075. .1:373.1) 821.135. 2009 Bibliogr.Braşov : Pastel.33) CIP 2009-5141 1497 .35)(079. Cristina Erdei.8:373. 2009 ISBN 978-973-754-078-2 811.. . SANDA MARIA.135.1) 371. .1(075. VASILE. Mihaela Marin.1 821.09(075. 2009 ISBN 978-606-92074-0-6 371. .135.135..135.1) CIP 2009-5243 CIP 297 1495 .Învăţăturile unor dascăli către urmaşii lor / Victoria Vârtopeanu (coord. .HIRIŞ.Braşov : Aula.: Alexandru Muşina.135.1(075.02.09(075. .Bucureşti : Editura Gabriel 2005. 2009 ISBN 978-973-47-0629-7 811. 2009 ISBN 978-973-8944-98-5 811.1(079.1.1(075.33)(079.1(075..135. Gabriela Catrina.Baia-Mare : Eurotip.INCEU. Roxana Din.35) CIP 2009-5471 1498 . CĂLINA ANDRADA.1(075.33)(079.135. .135. Ortografia în clasele primare : lucrare ştiinţifică / Dumitru Logel.1'35 CIP 2009-4532 1494 . ISBN 978-606-530-244-7 811. 2009 ISBN 978-973-1904-80-1 811.Oradea : Imprimeria de Vest.623(075.135.). DUMITRU.3:811. Limba şi literatura română : teza cu subiect unic : clasa a VIII-a / Hiriş Anamaria.35) 821.135.135.2009 / Cosmin Borza.Costeşti : Ars Libri. .623 CIP 2009-4780 1496 .HINOVEANU. itemii publicaţi de MECI la 22.135.Limba şi literatura română : Bacalaureat 2009 : modele de rezolvare.135.135. 2009 ISBN 978-973-88587-2-5 811.35) CIP 2009-3876 1493 .LOGEL.5 CIP 2009-4536 1499 . .Craiova : Sitech.35)(079. Conversiunea sau Schimbarea clasei morfologice / Sanda Maria Inceu.279.Piteşti : Paralela 45.LUNGU. Isabella Ioniţă. 2009 ISBN 978-973-1852-59-1 811.Limba şi literatura română : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 / coord.1) CIP 2009-5078 .

Substantivul : exerciţii aplicative / Elena Dorina Nica.1(075.1'367. .33) 821.1. Buzău : Omega.135.135.09(075. ISBN 978-973-113-332-4 811. matematică : clasa a II-a / Georgeta Pîrvu. ISBN 978-606-530-230-3 811. 2009 Bibliogr.Ne pregătim pentru teză! : caiet de exerciţii aplicative pentru clasa a VI-a / coord.1 CIP 2009-3568 1508 .Slatina : Didactic Pres.PÎRVU.NICA. FLORENTINA.1. Culegere de exerciţii : limba română.Craiova : Sitech. Mihaela Guţan.Constanţa : Crizon. .semestrul II : 2008-2009 / Mihaela Airinei. Manuela Grecea. . ADA.33) CIP 2009-5503 1507 .MARIAN. Ianula Galan.1(075. Cleopatra Mihăilescu. 2009 ISBN 978-973-108-187-8 811. 2009 Bibliogr. imaginativă / Ada Stuparu.33) CIP 2009-4758 1503 .33) CIP 2009-5387 1506 .Timişoara : Artpress. 2009 Bibliogr.622 CIP 2009-3705 1504 .135. .STUPARU.1(075. 2009 ISBN 978-973-88586-8-8 811.. .Bucureşti : Editura Gabriel 2005.Teza cu subiect unic : recapitulare prin modele : Limba şi literatura română : clasa a VII-a .1(075. Limba şi literatura română : scrierea argumentativă. ISBN 978-973-1909-40-0 811.1(075. TUDORA.PIŢILĂ. MARIA-MONALISA. Paul Androne.09(075. GEORGETA.1. VASILE.MOCANU.09(075. reflexivă. 2009 ISBN 978-973-679-628-9 811.Bucureşti : Aramis Print.135.PLEŞEA.135.298 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 299 1500 .135.Slatina : Didactic Pres.33) CIP 2009-3592 1502 .135.. Anca Sârghie.Bucureşti : Editura Universitară.33) CIP 2009-5688 1501 . .33) CIP 2009-3598 1509 . Limba şi literatura română : teste pentru evaluarea curentă : clasa a VII-a / Vasile Mocanu. Limba română : culegere pentru clasa I / Tudora Piţilă.1. ISBN 978-973-113-335-5 811.135.: Gica Dumitru .135. .33) 51(075.135. GINA. 2009 Bibliogr.1(075. Fonetica şi vocabularul limbii române cu o culegere de exerciţii / Florentina Toma.135. ISBN 978-606-530-216-7 811. ELENA DORINA. ISBN 978-973-749-570-9 811.09(075. .33) 821.35) CIP 2009-5316 1505 . .135.135. . Selma Bolat. 2009 ISBN 978-606-8061-13-9 811. .1(075.135. Elemente de comunicare şi argumentare pentru liceu / Gina Marian.33) 821.35) 821.. 2009 Bibliogr. Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VII-a : semestrul 2 / Maria Monalisa Pleşea.135. Anamaria Grigoriu..1'34 CIP 2009-5122 . 2009 Bibliogr.Craiova : Sitech.TOMA.1 821.

: Walter Crane .33) 82-822=135.1 087. Dicţionar de termeni literari : pentru elevi / Aura Brais.09-31"19" CIP 2009-3736 .1 CIP 2009-3809 1519 . 2009 ISBN 978-606-519-174-7 82-93-32=135. Marie-Catherine Le Jumel de Barneville . . rev. AURA. .Ed. 2009 ISBN 978-973-1995-38-0 821. Bucureşti : Egmont România.1 087.1(075. .: Alexandra Ghiţă . a 3-a.1 CIP 2009-4910 1512 . 2009 ISBN 978-973-47-0644-0 82 CIP 2009-5400 CIP 301 1516 . 2009 ISBN 978-973-88826-3-8 82-93-34=135. ISBN 978-973-1825-44-1 82.5 CIP 2009-4895 1517 .33) 82-822=135. Bucureşti : Egmont România. . 2009 ISBN 978-973-137-001-9 81'374.BRAIS. rev. .0=135. ISBN 978-606-530-232-7 811.1 CIP 2009-4957 1520 .Bucureşti : Mediamorphosis.5 CIP 2009-4911 1515 . ALINA.: Alexandra Ghiţă .Primul an / trad. . Metaforă şi corporalitate în discursul media / Aura Bărîcă.Bucureşti : Erc Press.Întâlnire cu piraţii. . Constanţa : Editura Eduard. a 5-a.: Julia Kretsch.TOMA.33) CIP 2009-4511 1513 . FLORENTINA.Ed.135.Bucureşti : Editura Coresi. . Social Boundaries in Early 20th c.Constanţa : Editura Eduard.Lecturile copilăriei : clasa VII / Lucica Buzenchi. fraţii. 2009 ISBN 978-606-519-164-8 82-93-32=135.Casa Corpului Didactic Oradea.Constanţa : Editura Eduard.Oradea : Editura Didactica Militans . a 3-a. il.SIMUŢ.1-822(075. a 3-a.Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-157-497-4 82-93-32=135. red. JeanneMarie LePrince de Beaumont.1 CIP 2009-5123 82 Literatură 1511 .: Julia Kretsch. Noţiuni de predare a limbii române cu privire specială la forma limbii şi a poporului român / Florentina Toma.33) 82-822=135.1(075.Lecturile copilăriei : clasa IV : antologie şcolară / Lucica Buzenchi.1-822(075.135.33) CIP 2009-4510 1514 .5 CIP 2009-4914 1521 . 2009 ISBN 978-973-1995-42-7 821. Michiela Poenaru.1(075. .Ed.135.Bucureşti : Egmont România. . 2009 ISBN 978-606-516-173-0 82-93-32=135. 2009 Bibliogr.2:82.Balonul lui Mickey / red. trad.: Julia Kretsch.1-822(075.Highschool musical / trad. 2009 ISBN 978-973-1995-43-4 821. AURA.135.Ed. Basme alese / Jakob şi Wilhelm Grimm.33) CIP 2009-3693 1518 . . American Novels / Alina Simuţ.GRIMM. Craiova : Sitech.Lecturile copilăriei : clasa I : antologie şcolară / Lucica Buzenchi.BĂRÎCĂ. 2009 Bibliogr.: Sînziana Popescu.300 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1510 .1 087. red. .

135. Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print. CIP 2009-3700 1529 .TATULEA.135.Craiova : Sitech.33)(079. DANIELA. 2009 ISBN 978-973-7609-45-8 821.ABĂLUŢĂ.141(498).111(73).ANDRONIE BEJAT. 929 Ionescu. îngrij. şi coord.1 CIP 2009-4390 82. LIVIU. Regal poetic / Constantin Abăluţă.BARBU.E.09-2 Ionescu.09 Critică şi istorie literară 1524 . . 929 Hemingway.BĂLĂIŢĂ. 2009 ISBN 978-606-519-165-5 82-93-32=135.1. DENISA. pref.09 Benedek. 2009 ISBN 978-973-1928-28-9 821.511. Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte pentru clasa a VIII-a : Limba şi literatura română / Denisa Antonie.133. .111(73). ISBN 978-606-530-210-5 821.: Hegedűs Imre.A.1. . 2009 Bibliogr.Craiova : Aius PrintEd.1(075. Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember története / Benedek Elek . CIP 2009-5523 1526 . .Bucureşti : Carpathia Press.M.E. 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-665-255-4 821.33)(079. CIP 2009-3339 1528 . 2009 ISBN 978-973-133-485-1 821. CIP 2009-4921 .E.135. Mihai Eminescu : (Poetul nepereche în programele şi în manualele şcolare) / Andronie Bejat Daniela.: Julia Kretsch.1) 821. pref.E.1. ISBN 978-606-530-214-3 821.E.E.Iaşi : Institutul European. Index ISBN 978-973-611-595-0 821. Fairy tales day dreaming in class / Tatulea Raluca.E.A. CONSTANTIN. . RALUCA.Supercopoii şi cazul culorilor misterioase / red. Hemingway's heroes / Livia Nicoleta Barbu. Les discours theatral d'Eugene Ionesco : l'enonciation entraveé / Raluca Bălăiţă .BARBU. CIP 2009-3463 1531 . Mihaela Ema Lazăr.ANTONIE.09(075.Craiova : Sitech. 929 Eminescu. RALUCA.: Mariana Brăescu Silvestri. 2009 ISBN 978-606-8021-24-9 811.: Valentina Agrigoroaiei.135. .Artur Silvestri . Verisimitude and architectonics in Hemingway's short stories / Livia Nicoleta Barbu. 929 Hemingway. LIVIU. 2009 Bibliogr.frumuseţea lumii cunoscute / ed.M.09 Hemingway.1. Bucureşti : Egmont România.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. 2009 Bibliogr.09 Eminescu.1 CIP 2009-4912 1523 .09 Silvestri. 929 Benedek.09 CIP 2009-4176 1525 . ISBN 978-606-530-227-3 82-93-34=135.135.302 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1522 .Miercurea-Ciuc : PallasAkadémia. CIP 2009-3702 1530 .BENEDEK ELEK. Craiova : Sitech.09 Hemingway.E.1. 929 Silvestri.1) CIP 2009-4146 CIP 303 1527 .

. 2009 Bibliogr. Studii eliadiene : Mircea Eliade între istoria religiilor şi literatură / Adrian Boldişor.: asist.09=135.09 Budai-Deleanu.M. Dicţionar de literatură română şi universală : autori.DIMENSIUNEA EMINESCIANĂ A FIINŢEI NOASTRE.135.09 Preda. Ipostaze ale personajului în opera lui Marin Preda / Gigliola Ceunaş .BOLDIŞOR.CONSTANTINESCU MONTEGAZA.09 CIP 2009-4627 1533 . Craiova : Editura Cellina.M.M.09 Eminescu.M. TEODORA-DANA.1.135.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti.Bucureşti : Editura Coresi. GIGLIOLA.09 Eliade.:2 CIP 2009-4312 1537 .1.: asist.511.M.1 CIP 2009-3803 1535 .141(498). ISBN 978-973-737-646-6 821. AURA.M. ISBN 978-973-8934-99-3 821.09 Cărtărescu. LUMINIŢA. Brăila). .09 CIP 2009-3588 1538 .CIUCHINDEL.135. ADRIAN.(063) CIP 2009-3952 .1) CIP 2009-5209 1540 . GIGLIOLA. 2009 ISBN 978-973-1827-38-4 821. Burlescul ţiganiadei / prof.CONSTANTINESCU MONTEGAZA.). Radu Săvulescu. CIP 2009-5051 1541 .Bacău : EduSoft. gr.1. 2009 ISBN 978-973-26-0925-5 821. Merítés / Borcsa János.135. ISBN 978-606-8021-25-6 821. 2009 Bibliogr. I Constantinescu Montegaza Teodora-Dana. opere.135.Bacău : EduSoft.09(075. Adrian Jicu.Bacău : EduSoft.BORCSA JÁNOS.09 Preda. Adrian Jicu. Comunicări ştiintifice (2009 . .Craiova : Editura Cellina.1. CIP 2009-5062 1539 .2:821. ianuarie 2009 / prof. Mircea Cărtărescu : erosul androgin / Mariana Crăciun. rev. dr.135. . prof. I Constantinescu Montegaza Teodora-Dana. pref.09+82.1. univ. 2009 ISBN 978-973-1882-01-7 821.1. a 6-a. Teste de Limba şi literatura română : pentru admitere în liceu / prof. univ.135. . .133.I.135.Craiova : Aius. Zafiu Doiniţa (coord. . dr.Cluj-Napoca : Kriterion. La littérature française de la Renaissance : histoire littéraire et choix de textes / Luminiţa Ciuchindel. pref. 2009 Bibliogr. TEODORA-DANA. personaje : pentru elevi / Aura Brais. 2009 Bibliogr. Luminiţa Diaconu.Brăila : Editura Dunărea. ISBN 978-973-98924-5-2 821. CIP 2009-5055 1536 .CEUNAŞ.1.304 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 305 1532 . 2009 ISBN 978-973-137-147-4 81'374. 2009 ISBN 978-973-1882-00-0 821.Ed.BRAIS.CRĂCIUN. MARIANA.1.CEUNAŞ. 2009 ISBN 978-973-1827-39-1 821.33)(079. CIP 2009-5208 1534 . gr. . .(063) 929 Eminescu. Puia Andrei.1. . Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre : culegere de comunicări : Brăila. Receptarea şi predarea romanelor lui Marin Preda în liceu : soluţii didactice / Gigliola Ceunaş .

Slatina : Didactic Pres. 2009 Bibliogr. Simona Jişa. 2009 ISBN 978-606-8065-00-7 821. . . 929 Eliade. a 2-a. IONEL.DUNEA. ISBN 978-973-113-325-6 821.135.09 Papahagi.G. . FELICIA MARINELA.135. Piteşti : Pământul.09 Vieru.1.H. DANIELA IOANA.B.Bucureşti : Editura Perpessicius.Costeşti : Ars Libri. la Piteşti / coord.Grigore Vieru acasă.I.HIRU.H. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr.135. .Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. . Fraţii şi surorile lui Nichita Stănescu / Ionel Dunea.09 Papadat-Bengescu.135.1. ISBN 978-973-142-215-2 821.Craiova : Sitech.09 Jelloun.09 CIP 2009-5620 CIP 307 1547 . .133.GRIGORESCU.GIURGI.1.GHERGHINOIU. Fănuş şi eroii lumii lui / Constantin Gherghinoiu.09-32 Neagu. CIP 2009-647 1551 .1.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.1(478).09 CIP 2009-3600 1546 . . Aspecte ale urâtului în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu / Maria Victoria Giurgi. CIP 2009-5215 . 2009 Bibliogr. CIP 2009-4031 1543 .:396 929 Caragiale. . YVONNE. 2009 ISBN 978-973-133-481-3 82.Bucureşti : Amaltea. 2009 ISBN 978-973-740-103-8 821.GOGA. Tipologia feminină în opera literară a lui Mircea Eliade / Diţă Felicia Marinela.DINU-MARCU.T. ISBN 978-606-530-283-9 82.09 Rimbaud.1.135.FIRESCU. DANIELA-ELENA. 929 Papadat-Bengescu. Identité et mentalité / Yvonne Goga. Le sentiment de la mort dans l'oeuvre d'Arthur Rimbaud / Mihaela Grigorescu. CIP 2009-5766 1548 . . ISBN 978-973-1904-76-4 821.DIŢĂ. CIP 2009-4122 1549 .09 Caragiale. L'ideologie pascalienne (Les Pensees) / Rodica Firescu.T.09 Eliade. CIP 2009-4173 1552 . Baciu Gheorghe.M.: Jean Dumitraşcu.Bucureşti : Editura ALL.306 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1542 .135.1.09 CIP 2009-3754 1550 . CONSTANTIN. CIP 2009-4599 1545 . 2009 Bibliogr. Personajul feminin în proza lui Ion Luca Caragiale / Draghia Daniela Ioana.M.Ploieşti : Premier.I. Teja Papahagi un aromân aşezat cu sfinţenie în cartea satului domnesc / Hiru Ion.L.135. 2009 ISBN 978-973-571-927-2 821.A.Ed.133. RODICA. ION. . MIHAELA.1(64). 2009 ISBN 978-606-541-000-8 821.DRAGHIEA.Brăila : Ex Libris.1. CIP 2009-3822 1544 .L. La condition de la femme chez Tahar Ben Jelloun / Daniela-Elena Dinu-Marcu. 2009 ISBN 978-973-7612-29-8 821. .F. MARIA VICTORIA. ISBN 978-973-162-041-1 821.

1(=214.LUNGUŢESCU. CIP 2009-3511 1555 . ISBN 978-606-530-206-8 821.: Emilio Lopez.09 CIP 2009-4346 1561 .2. CIP 2009-3555 1563 .53) CIP 2009-5439 ..Timişoara : Eurostampa. Maiorescu şi contemporanii lui / E.MALAMEN. ISBN 978-973-577-579-7 Vol. IOLANDA. Reprezentări ale ţiganilor în literatura de ficţiune românească din sec.135.ISBN 978-973-577-580-3 Vol.09 Eminescu.H CIP 2009-5297 1558 . Ioana Manuela Cristescu.T.135. .09(047. .. ISBN 978-606-8030-18-0 821. 929 Eminescu. .Bucureşti : Tracus Arte.Craiova : Sitech. .T.1. Alberto Casasin. 929 Botev.58) CIP 2009-3489 1556 .09 Botev. 2009 Bibliogr. pref.1. GABRIELA.KYÇYKU..Bucureşti : Librarium Haemus.1.135. .Literatură universală : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 / coord.: Alexandru Muşina.135. 2009 Bibliogr. trad. 929 Maiorescu. îngrijire ed.308 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 309 1553 .135. 2009 ISBN 978-973-88875-6-5 821. CIP 2009-4703 1562 . .Gr. 82.Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român.: Alexandru George.1.5 CIP 2009-3877 1554 .LOZBĂ.Sibiu : Techno Media. .1.35) 371.Gr. . P. KOPI. 1 : P.IOSIF.09:323. T.9:373. Dimitrie Cantemir şi problema ştiinţei române / Mihai Lozbă. 2009 ISBN 978-973-88817-3-0 821.Iaşi : Junimea. .: Kopy Kyçyku.09 Alexandrescu.09 Cantemir. Carp : critic literar şi literat. 2009 ISBN 978-606-517-003-2 821. 2.: Astrid Georgiana Stroe. Lovinescu . Vincente Ponce. 2009 ISBN 978-973-37-1358-6 821.1.LOVINESCU.Braşov : Aula.Buzău : Vega Prod '94. Deva : Călăuza v.163.H. 2009 ISBN 978-973-754-079-9.b. Clasic şi modern în studierea literaturii române în şcoală : Grigore Alexandrescu : lucrare stiinţifico-metodică / Florentina Lunguţescu. 2009 2 vol. EUGEN.Bucureşti : România Liberă. 929 Alexandrescu. .: Viola Vancea .Literatura / ed.ILIESCU. 2009 ISBN 978-973-1784-41-0 061:821. Cercul de creaţie literară . Eminescu în galeria de onoare a cărţilor noastre despre Eminescu / Ion Iliescu.M. . 2009 ISBN 978-973-687-839-8 821. Cu puşca şi condeiul : Hristo Botev / Kopy Kyçyku . trad. . CIP 2009-5525 1559 .modalitate de stimulare a capacităţilor creatoare / Iosif Gabriela. .09(047. Cozerii în lila / Iolanda Malamen şi Şerban Foarţă.IONESCU.09(075.M.1. .ISBN 978-973-577-581-0 821.IORDACHE.278.1.09 CIP 2009-3586 1557 . ION. al XIX-lea / Iordache George. FLORENTINA.D. 2009 ISBN 978-973-1788-24-1 82.135. ION.135.09 Maiorescu. Am fost pe urmele lui Marx / Ion Ionescu. MIHAI. GEORGE.135.53) CIP 2009-3941 1560 .

MARINESCU.I.=135.Bucureşti : Humanitas. Dicţionarul subiectiv al personajelor lui Caragiale : A-Z / Gelu Negrea.135. 929 Cicero.09 Sadoveanu. Poe's poetry in Romanian : critical translation study / Cristina Miron.NEGREA.M.1.Oradea : Editura Didactica Militans .:008 CIP 2009-3574 1567 . CAMELIA. CRISTINA. Amantul de Marguerite Duras : interferenţe culturale China-Europa / Camelia Maruşca.135.E.09 Ionescu.09 Caragiale. MARIANO. 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1825-48-9 82.Costeşti : Ars Libri.111. CIP 2009-5447 1572 .Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti.MUCETE. CIP 2009-5191 1570 .Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.NĂSTASE.-6 929 Eminescu.MARUŞCA.NECULAU. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-23-2875-8 81'374. ISBN 978-973-88463-6-4 821.MUSTĂŢEA.A.09 CIP 2009-4012 1569 . 929 Sadoveanu.Bacău : EduSoft. ISBN 978-973-1882-06-2 821.language fiction by authors of south .09 Poe. . .135.T. DAN C.124.310 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 311 1564 .M. 2009 Bibliogr.E.M.1. Receptarea critică a operei lui Mihail Sadoveanu / Claudia Laura Mucete.MIHĂILESCU.133. 2009 Bibliogr.I. 2009 Bibliogr.111(73).8:821.M. Despre omul din scrisori : Mihai Eminescu / Dan C. . .E.L. CIP 2009-5063 1573 . 2009 ISBN 978-973-133-497-4 821.Asian origin / Roxana-Elisabeta Marinescu.1.M. Ionesco înainte de "La Cantatrice chauve" : opera absurdă românească / Mariano Martin Rodríguez .09 Duras.M. .1. 2009 Bibliogr. Index. . CRISTINA.Bucureşti : Cartea Românească. ISBN 978-973-1825-42-7 821. 2009 Bibliogr. Craii de Curtea-Veche Mateiu Caragiale : lucrare ştiinţifică / Aurelia Mihaela Năstase.A CIP 2009-4469 1571 . .MIRON. DANIELA. CIP 2009-5017 1568 .Oradea : Editura Didactica Militans . Scriitori şi artişti reprezentativi din secolele XIX şi XX : analiza operelor lor majore / Mustăţea Cristina.Casa Corpului Didactic Oradea. ISBN 978-973-1904-86-3 821. GELU.09 Caragiale. trad. . Retorică şi pragmatică în discursul ciceronian / Florentina Neculau.Piteşti : Editura KML.T. AURELIA MIHAELA.09 Eminescu. 929 Poe. FLORENTINA.135. A. .09 Cicero. ISBN 978-973-749-559-4 821.MARTÍN RODRÍGUEZ. Violated bodies : a cross-cultural reading of the English .135. ISBN 978-973-690-872-9 821.M. E. ROXANA-ELISABETA.1.Bucureşti : Editura Universitară.09 CIP 2009-3878 1566 .M. CIP 2009-4414 1565 .Casa Corpului Didactic Oradea.: Iulia Bobăilă.1 CIP 2009-5358 . 2009 ISBN 978-973-50-2456-7 821.1. Mihăilescu.

ISBN 978-973-1954-60-8 Vol.135.C.POPOVICI. Basarabia. . Les fonctions des objects dans l'ouvres d'Alain Robbe-Grillet / Alina Roşu. 929 Eliade. ANGELA SIMONA.111.1.111. . 3. ALINA. cuv.A. îngrijită de Constantin Barbu .09 Eminescu. CIP 2009-5632 .1. ISBN 978-973-1954-59-2 Vol. Craiova : Contrafort..09 Carter. DANIELA. . : représentations du hasard dans la littérature / Radu I.09 Eliade.ISBN 978-973-1954-61-5 Vol.ISBN 978-973-1954-62-2 82. 2009 ISBN 978-973-678-306-7 821. 2009 Bibliogr.RĂDULESCU.Iaşi : Junimea.133. .09-31 CIP 2009-3561 1576 .Craiova : Universitaria. ANCA.A..133. ISBN 978-973-47-0622-8 821. ISBN 978-606-530-275-4 821. ISBN 978-606-530-246-4 821.M. . prof. 2009 Bibliogr.135.1.PETRESCU.312 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1574 .Restitutio romaniae : Bucovina. Realitate istorică şi imaginaţie în romanul englez şi american contemporan / Ecaterina Pătraşcu.1.Paralela 45 : Paralela 45. Transnistria : o trilogie pentru sfârşirea tragediei / Mihai Eminescu. CIP 2009-4782 1580 .Oradea : Editura Didactica Militans . CIP 2009-4433 1575 . . Ileana Popescu. Un coup de dés . Petrescu. ISBN 978-606-510-291-0 821. 929 Petrescu. DORU. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-242-6 821.Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti. prof. CIP 2009-5343 1578 .A. 2009 ISBN 978-973-37-1355-5 82. . înainte de Constantin Noica.09 Paler. Nomadisme et croisements francophones / Valentina Rădulescu..09 Petrescu.O zi cu Eminescu / coord. RADU I. 929 Robbe-Grillet. . .Casa Corpului Didactic Oradea.patriot) / Doru Popovici. . VALENTINA. Proza fantastică a lui Mircea Eliade / Rădulescu Daniela. Angela Carter's magic realism and fairy tales / Angela Simona Sălceanu.RĂDULESCU.09 CIP 2009-4018 1577 .: prof. .Craiova : Sitech. Pan Halippa.C.Craiova : Sitech..09 CIP 2009-4762 1581 . Marcel Emil Sas.PĂTRAŞCU.SĂLCEANU. 2009 Bibliogr.09 CIP 2009-5411 1582 ..Bucureşti : Amurg Sentimental. . 2.Craiova : Sitech. . 2009 ISBN 978-973-1825-31-1 821.1.09 Robbe-Grillet.M. 2009 Bibliogr. .. Nicolae Iorga. CIP 2009-4222 1583 . CIP 2009-4890 CIP 313 1579 . 1. Alături de Octavian Paler : (corespondenţe cu distinsul scriitor . Tradiţie şi inovaţie în romanele lui Camil Petrescu / Anca Rădulescu. ISBN 978-973-737-641-1 821. ECATERINA.O. 2009 Bibliogr. 2009 3 vol. ed.M.ROŞU.1.RĂDULESCU.135. Meda Vlaicu.135. . Monica Tilea.

STÎNGĂ.09 Caragiale.135..1.09(075. VALENTINA. 2009 Bibliogr. O hermeneutică a romanelor postbelice ale lui G.Iaşi : Lumen.279.09-32 Wharton.09 Cristea. CIP 2009-3466 1585 . Caragiale / prof.1.Iaşi : Institutul European.Oradea : Editura Universităţii din Oradea. pref. ANGELA. ADRIAN. 2009 Bibliogr.111.SĂLCUDEAN. A gender analysis of Edith Wharton's novels / Alina Simuţ. . Magazinul de bric-à-brac literar / Adrian Săvoiu. ISBN 978-973-611-596-7 821.135. .8:373.E. Eliade.SMOLNICKI. . 2009 ISBN 978-973-558-401-6 82.Sugestii de rezolvare pentru proba de Literatura română : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Dumitru Mihăilescu (coord. Cistelecan Ioana. 2009 ISBN 978-973-1954-43-1 821.G.:32 929 Arghezi. Sala Dana. MINODORA.135.SPINEANU.Casa Corpului Didactic Oradea. 2009 ISBN 978-973-1862-70-5 821.SMOLNICKI.: Ion Dur. 2009 ISBN 978-973-1862-03-3 821. O întâlnire cu opera lui I. . CIP 2009-4284 1589 .1) 371. ISBN 978-973-113-330-0 821.Bucureşti : Ars Docendi.V.09 CIP 2009-4471 1594 .1. ANGELA.135. Angela Smolnicki.Slatina : Didactic Pres.09 Arghezi.1. 929 Călinescu. .SIMUŢ. 2009 Bibliogr.Suceava : Editura George Tofan.09:396 CIP 2009-5221 1587 .SĂVOIU.09 Voiculescu. Piteşti : Nomina..1.Oradea : Editura Didactica Militans . CIP 2009-4541 1592 . 2009 ISBN 978-606-535-004-5 821. 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-166-132-2 821. MIHAELA. CLAUDIA-ILEANA. Tudor Arghezi : discursul polemic / Minodora Sălcudean . 929 Sorescu.T.135.). .09 CIP 2009-3866 1586 . Valeriu Cristea : profil critic / prof.G. Noica. L.Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti. ISBN 978-973-1825-45-8 821.5 CIP 2009-4070 . CIP 2009-4230 1591 .1.L. îngrijită de C-tin Barbu.M.135. Index ISBN 978-973-690-870-5 821. CIP 2009-4282 CIP 315 1590 .V. 929 Voiculescu. .111(73).M.). . Miheţ Marius. CIP 2009-3737 1588 . .terrorist violence : a theoretical and literary approach / Valentina Stîngă. . 929 Wharton.I. ISBN 978-973-759-763-2 82.314 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1584 . 2009 Bibliogr.V. Angela Smolnicki.1. Călinescu : lucrare ştiinţifică / Mihaela Stănescu. .35)(079.09 Sorescu.09 Călinescu. ed.135.E. . CIP 2009-5023 1593 .STĂNESCU.Suceava : Editura George Tofan.Craiova : Contrafort.Scriitoare / Cozea Liana (coord.T. Cultural studies . ALINA.Sorescu / Călinescu. Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu / Claudia-Ileana Spineanu.

Magdalena Kis.135.ANDERSEN. Crăiasa zăpezii / H. Valediction : a tragedy forbidding mourning / Anca Teodorescu.Oradea : Editura Didactica Militans . ISBN 978-973-113-331-7 82.ZOTA. ISBN 978-606-510-350-4 821. 2009 Bibliogr.135. rev.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine"..1. Poezia religioasă în perioada interbelică / Ursan Anamaria Dorina.316 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1595 . 2009 ISBN 978-973-88587-1-8 821.4-93-34=135. ISBN 978-973.Craiova : Universitaria. de Florin Savu. HANS CHRISTIAN. 2009 ISBN 978-973-1995-57-1 821.1 CIP 2009-4601 1604 .133.: Istrati Mihaela.M.113. ANAMARIA DORINA. .1. trad.TĂBAN. Andersen .09 CIP 2009-4019 1596 . 2009 ISBN 978-973-163-399-2 821. 929 Michaux.4-93-34=135. 2009 ISBN 978-606-511-101-1 821. Henri Michaux : déplacements et interventions poïétique / Monica Tilea.Ed.1.M. VIOREL.Constanţa : Editura Eduard.09 CIP 2009-4269 821. 2009 ISBN 978-973-1952-02-4 821. Ed.09 Eminescu. a 3-a.09-4 CIP 2009-4628 1597 . trad. a 2-a. 2009 Bibliogr. Limba şi literatura română : comunicarea non-literară şi non-ficţională / Lenuţa Tanef.TILEA.TEODORESCU.: Mihaela Istrati.1 CIP 2009-4602 1605 . LENUŢA.Slatina : Didactic Pres.Casa Corpului Didactic Oradea.1825-47-2 821. Sugestii pentru analiză literară : lucrare ştiinţifică / Adriana-Monica Velcea. . Universul mito poetic eminescian / Elena Tăban.113.113. CIP 2009-4237 1598 .09-2 CIP 2009-3854 1599 . Loredana Ştefan. HANS CHRISTIAN. Motivul dublului în literatura europeană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea / Mihaela-Maria Zota.1 087.5 CIP 2009-4906 . MIHAELA-MARIA. Degeţica / H.. CIP 2009-4761 1600 . ANCA.1. ISBN 978-973-88997-8-0 82. a 3-a.URSAN.135. . MONICA. . Savu Florin. .Constanţa : Steaua Nordului. C. Roxana Radu. 2009 Bibliogr.TANEF. .Ed.H. . C.Galaţi : Fundaţia Culturală Antares. Portretul scriiturii / Viorel Ştefănescu. Andersen .135. Poveştile lui Andersen / Hans Christian Andersen .ŞTEFĂNESCU.09 Michaux. Ştefan Loredana. HANS CHRISTIAN. 929 Eminescu.1.11 Literaturi de limbi germanice 1603 .H. . 2009 ISBN 978-606-511-100-4 821.ANDERSEN. Mihaela Istrati. trad. . Bacău : Red Cart. Constanţa : Steaua Nordului.09-141 CIP 2009-3879 317 CIP 1601 .ANDERSEN.VELCEA.09 CIP 2009-5165 1602 . .Bucureşti : Editura Gabriel 2005. 2009 ISBN 978-606-530-220-4 821.4-93-34=135.Craiova : Sitech.111. . ADRIANA-MONICA. 2009 Bibliogr. . ELENA.

111-93-34=135.BANKS.Bucureşti : Cartex 2000.1 CIP 2009-5178 1615 .Constanţa : Steaua Nordului.111(73)-312.: Dan Mihu.Bucureşti : Egmont România.Castelul Albei-ca-Zăpada / red. trad. . Un deces în familie / James Agee . trad.Bucureşti : Alcris-M94. 2009 ISBN 978-973-580-342-1 821.CARROLL. FRANK.6=135. LEWIS. 2009 ISBN 978-973-88826-4-5 821.Ed.: Radu Roxana-Lucia. LEWIS.: Mihai Miroiu. 2009 ISBN 978-606-511-110-3 821. . a 3-a.: Micu Aurelian. trad.CARSON.1 CIP 2009-4776 1607 . rev. GUY. 2009 ISBN 978-973-104-234-3 821. de Monica Manolachi.1 CIP 2009-3979 1609 .111-31=135. Vrăjitorul din Oz / Lyman Frank Baum . 2009 ISBN 978-606-519-161-7 821. ed. 2008. ed. trad. .1 CIP 2009-4675 1610 . .1 CIP 2009-3510 1617 . trad. a 5-a.1 CIP 2009-4494 CIP 319 1612 .111-93-34=135. trad.Castelul Cenuşăresei / red. 2009 ISBN 978-606-519-162-4 821. Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll . ANNE. il. Atracţia / Phillips Banks .111-93-34=135. BENJAMIN S. 2009 ISBN 978-973-580-347-6 821.BAUM.Bucureşti : Alcris-M94.BROCK. LEWIS.1 CIP 2009-5374 1616 . Turist fiscal / Guy Bellamy .: Răzvan Năstase. LEWIS. Alice în Ţara Minunilor / Lewis Carroll . .CARROLL. .Bucureşti : RAO International Publishing Company. 2009 ISBN 978-973-103-956-5 821.Ed. .111-93-31=135. 2009 ISBN 978-973-101-241-4 821. Alice : repovestită pentru copiii de grădiniţă / Lewis Carroll . trad.1 CIP 2009-5134 1611 . rev.Bucureşti : Cartex 2000.AGEE.: Julia Kretsch.: Julia Kretsch.: John Tenniel .111-31=135.111(73)-31=135.: Nicoleta Neagoe .111-93-34=135. a 3-a. PHYLLIS.BELLAMY.Bucureşti : Mediamorphosis.: Cecilia Ionescu .111-93-34=135.Bucureşti : Humanitas. Dincolo de furtună / Anne Brock . Mâini înzestrate : povestea vieţii mele / dr.111 Literatură engleză şi de limbă engleză 1606 .1 CIP 2009-4956 1608 .Constanţa : Editura Eduard. Cecil Murphey .1 CIP 2009-5129 1613 . . Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. ISBN 978-973-1995-51-9 821.Bucureşti : Egmont România. . JAMES. Alice în Ţara minunilor / Lewis Carroll .: Cristina Iacob. şi adapt. trad.CARROLL. 2009 ISBN 978-973-50-2459-8 821. trad.Ed. . trad. .1 CIP 2009-3987 1614 .CARROLL.111-31=135.318 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 821.: Micu Aurelian. 2009 ISBN 978-973-104-232-9 821.111(73)-93-34=135. Ben Carson. de Tanţi Antoniu.1 CIP 2009-3509 . . . . de Roxana Radu.

2009 ISBN 978-973-143-349-3 821.ISBN 978-973-1999-87-6 821. . . Neliniştiţii / John Connolly .1 CIP 2009-5192 1623 . . de Constantin Dumitru-Palcuş.: Veronica Focşeneanu.111-31=135. trad.111(73)-31=135. 2009 ISBN 978-973-7908-35-X 821. .1 CIP 2009-4973 1621 . trad. TED.DICKENS.DICKENS. .111-31=135. 2009 ISBN 978-606-539-000-3 821.ISBN 978-973-1999-86-9 Vol.320 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1618 . CHARLES. Casa umbrelor / Charles Dickens . 2009 ISBN 978-973-46-1371-7 821. ISBN 978-973-1999-91-3 Vol.Bucureşti : RAO International Publishing Company.111-31=135.: Letiţia Lazăr. GLENN. trad. CHARLES.COLLINS. Roşu / Ted Dekker . din engl. Documente postume ale Clubului Pickwick / Charles Dickens .: Dana Sarafu. MICHAEL. 2.1 CIP 2009-5607 1626 .ISBN 978-973-1999-90-6 821. . trad.111-31=135.111-31=135.Bucureşti : Nemira. trad.: Cristina Jinga.DICKENS. 2. . . 2009 2 vol. 2009 2 vol.111-31=135.Oradea : Life. .1 CIP 2009-4797 1619 . JIM. Bucureşti : Nemira. 2009 ISBN 978-973-143-345-5 821.1 CIP 2009-5605 1625 . 1.Bucureşti : Adevărul Holding.ISBN 978-973-1999-93-7 821. ISBN 978-973-1999-85-2 Vol.1 CIP 2009-5601 .1 CIP 2009-4367 1622 .1 CIP 2009-5092 1620 . .Bucureşti : Humanitas.: Mariana Balotă.CRICHTON.1 CIP 2009-4801 CIP 321 1624 .Bucureşti : Adevărul Holding. . 1.Iaşi : Polirom. trad. 2. Jocurile foamei / Suzanne Collins . 2009 ISBN 978-973-689-311-7 821. de Daniel Ionescu. ISBN 978-973-1999-88-3 Vol. trad. Biblioteca morţilor / Glenn Cooper .111-31=135.111-31=135. CHARLES. . Marile speranţe / Charles Dickens .ISBN 978-973-1999-89-0 Vol.DEKKER. .CONNOLLY.DICKENS.COOPER. Ai fost creat pentru mai mult / Jim Cymbala .1 CIP 2009-5604 1627 .CYMBALA. JOHN. 2009 2 vol. CHARLES.: Costache Popa. Prada / Michael Crichton . 2009 ISBN 978-973-103-834-6 821.Bucureşti : Adevărul Holding. 1.Bucureşti : Adevărul Holding. David Copperfield / Charles Dickens . SUZANNE.ISBN 978-973-1999-92-0 Vol. trad. . trad. trad.: Gabriel Stoian.111(73)-97=135.: Ana-Veronica Mircea. .

ISBN 978-973-1999-99-9 821. ed. trad. ISBN 978-973-1999-97-5 Vol.: Petronela Negoşanu. Martin Chuzzlewit / Charles Dickens .Bucureşti : Alcris-M94. Petre Solomon.Bucureşti : Adevărul Holding. 1. CHARLES. CHARLES. Sorina Chiper.111-31=135. 2009 ISBN 978-973-128-255-8 821.4=135. . .1 CIP 2009-5598 1634 . 2009 ISBN 978-973-580-346-9 821. Nicholas Nickleby / Charles Dickens . Rochia din vis / Marianne Evans . . TOBY.ISBN 978-973-1999-95-1 Vol. trad.1 CIP 2009-5600 1632 .DICKENS.: Dumitru Constantin. trad.: Monica Sotirescu. . Luminiţa Cocârţă. CHARLES.1 CIP 2009-5599 CIP 323 1633 .: Micu Aurelian. . ed. 2009 2 vol. trad. . 2009 ISBN 978-973-103-983-1 821. Leandrul alb / Janet Fitch .: Laura Blebea .: Mihnea Gheorghiu.DICKENS.DICKENS. Doamna în negru / Christina Dodd . trad. 2009 ISBN 978-973-580-305-6 821.1 CIP 2009-5603 1629 . . a 2-a.111-31=135.: Steve Noon. CHARLES. trad.Bucureşti : Adevărul Holding.111-31=135. . trad. . 2009 ISBN 978-606-539-003-4 821.: Antoaneta Ralian.FITCH.ISBN 978-973-1999-96-8 821.322 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1628 . ISBN 978-973-1999-94-4 Vol.DODD. 2009 ISBN 978-606-539-002-7 821. 2009 ISBN 978-606-539-001-0 821. CHRISTINA. . trad. . CHARLES.: Gheorghe Marin .Bucureşti : Adevărul Holding.: Micu Aurelian.1 CIP 2009-4496 1638 .111-31=135.1 CIP 2009-5091 1637 .111-31=135.111-31=135.Bucureşti : RAO International Publishing Company. trad.111-31=135.111-31=135.: Vera Călin.: Daniela Călinescu.: Carmen Camelia Comşa . 2.Bucureşti : Corint Junior. Oliver Twist / Charles Dickens . trad.Bucureşti : Adevărul Holding. 2. Gladiatorii : O zi în Colosseumul roman / Toby Forward .DICKENS. .111(73)-31=135. Un colind de Crăciun / Charles Dickens .Bucureşti : RAO International Publishing Company.Bucureşti : Alcris-M94. trad. Poveste despre două oraşe / Charles Dickens .EVANS.FOLLETT.ISBN 978-973-1999-98-2 Vol. CHARLES. . . 1. 2009 ISBN 978-606-539-004-1 821.DICKENS. Prin urechile acului / Ken Follett .111-312. il.FORWARD.Ed. rev. 2009 2 vol.111-93-32=135.1 CIP 2009-5606 1631 .DICKENS.Bucureşti : Adevărul Holding.: Maria Petrescu. Mihaela Golban.1 CIP 2009-5133 1636 . JANET. MARIANNE. .1 CIP 2009-5602 1630 . 2009 ISBN 978-973-103-973-2 821. KEN. Timpuri grele / Charles Dickens . .1 CIP 2009-5129 1635 .Bucureşti : Adevărul Holding.1 CIP 2009-3642 .

: Raluca Săndulescu. 2009 ISBN 978-973-128-257-2 821. FABIOLA.GRESSOR.GANESHANANTHAN.1 CIP 2009-5353 1648 . Tunele : În adâncuri / Roderick Gordon.: Dana Ligia Ilin. TANA. de Nicolae Baltă. JULIA. . SHEILA. Cele mai frumoase poveşti de dragoste întâmplate vreodată / Megan Gressor. ISBN 978-973-50-2453-6 821. 2009 Bibliogr.111-93-34=135.HOSU. Kerry Cook .111-32=135.1 CIP 2009-3529 1645 . Bucureşti : Humanitas. Ganeshananthan .Bucureşti : RAO International Publishing Company. şi note: Sorin Voinea .1(081) CIP 2009-4579 1641 . Căsătorie din dragoste / Vasugi V. BOB.: Donald Richie . pref. a 2-a. trad.: Diana Gierling.1 CIP 2009-4148 1644 . .Asasinatele din Badger's Drift / Caroline Graham .HARRIS. 2009 ISBN 978-973-580-335-3 821.: Brian Williams. MEGAN. 2009 ISBN 978-973-102-205-5 821. 2009 ISBN 978-973-47-0621-1 821.Bucureşti : Pro Universitaria.Piteşti : Paralela 45.1 CIP 2009-5090 1646 . 2009 ISBN 978-606-92040-9-2 821.HOLLAND. 2009 ISBN 978-973-50-2444-4 821. ed. trad. .1 CIP 2009-4089 1643 . . trad.Bucureşti : Alcris-M94.111. LAFCADIO. Tudor Iordăchescu. 2009 ISBN 978-973-103-927-5 821.111-31=135.111-31=135.111-32=135.Bucureşti : Leda.09-1 CIP 2009-5203 1649 . red. 2009 Bibliogr. Bucureşti : Corint Junior. .111(73)-32=135. Un prieten ca tine / Julia Hubery . Pădurea / Tana French . ed.111-31=135. Bucureşti : Egmont România. Brian Williams . trad. 2009 ISBN 978-973-103-961-9 821.GARCIA. RODERICK. ISBN 978-973-129-377-6 821. .Bucureşti : RAO International Publishing Company.111-31=135.Ed.1 CIP 2009-3508 . Morţi până la apus / Charlaine Harris .FRENCH.HUBERY. trad.Bucureşti : Vremea.: Carmen Botoşaru.1 CIP 2009-3919 1647 .111-31=135. îngrijită de Silvia Colfescu.Învaţă cu Aurora / trad. . 2009 ISBN 978-973-645-318-2 821.324 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 325 1639 .GORDON.GRAHAM. CHARLAINE.: Alexandra Ghiţă . il..1 CIP 2009-4996 1640 . trad.: Nicolae Papacu .1 CIP 2009-4220 1642 .: Sînziana Mihalache . Crimele din Midsomer .: Micu Aurelian. Atât de aproape / Sheila Holland . Japonia lui Lafcadio Hearn : antologie / Lafcadio Hearn .HEARN.: Ana-Maria Nica. trad. . VASUGI V. CAROLINE. trad. Testamentul lui Sherlock Holmes / Bob Garcia .. . Powerful knowledge : 18th Century Poetry Experts / Fabiola Hosu.1 CIP 2009-5268 1650 . antolog.4=135. trad.: Dan Doboş . Bucureşti : Humanitas.111-312. trad.111-31=135. note: Angela Hondru. 2009 ISBN 978-606-519-160-0 821.: Julia Kretsch.Bucureşti : Infodar. pref.

09 Chaucer. Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr / C.111. IRIS.: Adrian Deliu. IRIS. de Dan Sociu. Vagabonzii Dharma / Jack Kerouac . Pe urmele dansatorului / Iris Johansen .1 CIP 2009-5137 1659 .Copiii lămpii fermecate / P.Bucureşti : Nemira.1 CIP 2009-4794 1658 . ed.JOHANSEN. PETER.: Vasile Olac.Iaşi : Sedcom Libris. ISBN 978-973-736-106-6 821. Cum să trăieşti când ai un penis enorm / Richard Jacob. trad. 929 Chaucer.: Sînziana Mihalache .1 CIP 2009-4512 1652 . 2009 ISBN 978-973-128-258-9 821.1 CIP 2009-5104 1655 .1 CIP 2009-5082 1653 .JOHANSEN. Tradiţia medievală în scrierile lui Geoffrey Chaucer / Olesia Lupu.Bucureşti : Corint Junior. JACK.LEWIS. trad.: Cornelia Alexoi-Shili . de Florin Savu. trad.Bucureşti : Andreas Print.Bucureşti : Orizonturi. 2009 ISBN 978-973-46-1366-3 821. .: Irina-Monica Brânduşoiu . .1 CIP 2009-4417 1654 . trad. 2009 ISBN 978-606-513-076-0 821.111-31=135.KEROUAC.: Nicoleta Ştefănescu Popescu Inoteşti.326 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 327 1651 .JANSSON. Tu eşti roşcata mea / George Ann Jansson . 2009 ISBN 978-973-580-341-4 821. .LUPU.: Sorana Corneanu. .111-31=135. Lewis . . 2009 ISBN 978-973-736-107-3 821.1 CIP 2009-5355 1663 . trad. 2009 ISBN 978-973-143-339-4 821. .Constanţa : Steaua Nordului.G.111(73)-31=135.111(73)-31=135.1 CIP 2009-3918 1661 .Ed. Cartea junglei / Rudyard Kipling . Speră în ziua de mâine / Darcy Lowell .G.111-31=135. RICHARD. trad.: Micu Aurelian. RUDYARD. C. a 3-a.111(73)-31=135. . 2009 ISBN 978-973-736-108-0 821.KERR. DARCY.111(73)-31=135.LOWELL. JACK.111-31=135.Bucureşti : House of Guides.: Nicoleta Ştefănescu Popescu Inoteşti. 2009 ISBN 978-973-8958-66-1 821. trad.: Mircea Ştefancu.Bucureşti : Alcris-M94. Legenda dansatorului / Iris Johansen . trad. OLESIA.1 CIP 2009-4082 1656 . 2009 ISBN 978-973-50-2440-6 821.Bucureşti : Orizonturi.: Micu Aurelian. Kerr . 2009 Index. Fascinaţia dansatorului / Iris Johansen . . Pe urmele mortului / Peter James .111-31=135. CIP 2009-5661 . . 2009 ISBN 978-973-580-337-7 821.1 CIP 2009-4054 1657 .Bucureşti : Humanitas.JACOB. .KIPLING.: Claudia Asănăchescu. . trad. 2009 Bibliogr. Enigma portalului blestemat . trad. S. ISBN 978-973-670-320-1 821. 2009 ISBN 978-606-511-107-3 821.Iaşi : Polirom. IRIS. ed.JAMES. GEORGE ANN.1 CIP 2009-4878 1662 . trad.Bucureşti : Orizonturi. B. il.JOHANSEN. .111(73)-93-94=135.111(73)-31=135.Bucureşti : Alcris-M94.LONDON. . Colţ Alb / Jack London . . PHILIP.1 CIP 2009-5103 1660 . S.111-7=135.

. . Verginica Barbu Mititelu.Bucureşti : RAO International Publishing Company.Bucureşti : Infodar. Lincoln Child . Natură moartă cu ciori / Douglas Preston.1 CIP 2009-5135 1672 . 2009 ISBN 978-973-46-1353-3 821. Sfârşitul farsei / Hilary Neal .ROLLINS.Iaşi : Polirom.Oradea : Editura Didactica Militans .111(73)-31=135.: Micu Aurelian. 2009 ISBN 978-973-103-948-0 821. 2009 ISBN 978-973-1825-43-4 821.1 CIP 2009-3525 1667 . trad.RENIER. ed. trad.Bucureşti : Noriel Maxim.RICE.PRESTON. Niculescu. Ana Veronica Mircea.Bucureşti : Orizonturi.PITCHER. micuţule! / Caroline Pitcher. JAMES.PILCHER. . MATTHEW. 2009 ISBN 978-973-580-336-0 821.111-93-32=135.Bucureşti : Alcris-M94. trad. Disperare / Vladimir Nabokov . Lumini şi umbre / Jayne Ann Krentz .1 CIP 2009-3527 . 2009 ISBN 978-973-150-022-5 821. 2009 ISBN 978-973-103-950-3 821.1 CIP 2009-5229 1669 .1 CIP 2009-4163 1674 .: Franciska Dumitru. 2009 ISBN 978-973-103-876-6 821.111. ROSAMUNDE.: Raluca Săndulescu.: Sanda Pop.111-31=135. CAROLINE. . trad. a 3-a.111(73)-31=135. VLADIMIR. Furtuna de nisip / James Rollins .: Ioana Maria Diaconu.: Păuna Lauda Virginia.1 CIP 2009-3541 1673 .QUICK. trad.O'RYAN. trad. 2009 ISBN 978-973-736-109-7 821. trad.111-32=135.111-31=135. trad. . 2009 ISBN 978-973-88977-5-5 821. ELLE. ANNE. . trad. De una singură / Rosamunde Pilcher .111(73)-31=135.: Jim Talbot.09-1 Browning. trad. 2009 ISBN 978-973-580-348-3 821.111-31=135.Casa Corpului Didactic Oradea.1 CIP 2009-5105 1666 . .: Chris Tănăsescu .R. .: Micu Aurelian.1 CIP 2009-4909 1671 .111-31=135.Bucureşti : Alcris-M94. il..NEAL. CIP 2009-3575 1670 .1 CIP 2009-5269 1675 . . AMANDA. şi note de Veronica D. ed.Bucureşti : Vivaldi. Robert Browning and the dramatic monologue / Samuil Maruşca.: Veronica Manoli . . Tina McNaughton . 2009 ISBN 978-606-92040-8-5 821. .: Adina Călin .NABOKOV. Staţia polară / Matthew Reilly . HILLARY.Ed. SAMUIL.Bucureşti : RAO International Publishing Company.Bucureşti : RAO International Publishing Company.REILLY. E vremea de culcare. rev.: Diana Tutuianu.328 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 329 1664 . Vampirul Armand / Anne Rice .111-31=135. ELISABETH.Bucureşti : RAO International Publishing Company. trad. 2009 ISBN 978-973-103-938-1 821. . Floarea nemuririi / Elizabeth Renier . DOUGLAS.MARUŞCA. .1 CIP 2009-3528 1665 . Mici lecţii de viaţă / Elle O'Ryan .1 CIP 2009-5354 1668 .111(73)-31=135.

1 CIP 2009-3696 1680 . PHILIP. Vise năruite. DANNY.Bucureşti : RAO International Publishing Company. 2009 ISBN 978-606-92087-6-2 821. . P. J. LAWRENCE. PAT. Wes man / Danny Wallace . .TRACY.: Micu Aurelian.Bucureşti : Humanitas.: Oana Cristea.1 CIP 2009-5138 1681 . ed.1 CIP 2009-3524 1678 .1 CIP 2009-3530 1679 .SIMON. Operaţiunea Monkeewrench / P. JOHN. ed.111(73)-31=135. 2009 ISBN 978-973-103-941-1 821. JONATHAN. 2009 ISBN 978-973-580-343-8 821.1 CIP 2009-4130 1682 .Bucureşti : RAO International Publishing Company.Bucureşti : Adevărul Holding. CAROLYN. . Râul întunecat / John Twelve Hawks . trad.Bucureşti : Nemira Publishing House. Răget de şoarece / Lawrence Wibberley . trad.111-31=135.1 CIP 2009-4493 . J. 2009 ISBN 978-973-707-270-2 821. trad. 2009 ISBN 978-973-46-1365-6 821. trad. Mireasa potrivită / Pat West .ROS.1 CIP 2009-3536 1684 .: Petru Comarnescu.Bucureşti : Alcris-M94. trad.111(73)-31=135.1 CIP 2009-4897 1686 . .WEST. ROSEMARY. .: Elvira Popescu . . Hyperion / Dan Simmons . 2009 ISBN 978-973-103-960-2 821. Dragă John / Nicholas Sparks. şi note de Radu Pavel Gheo. Perla / John Steinbeck . trad.111-31=135.Să nu sufli o vorbă / David Rosenfeld. 2009 ISBN 978-973-1999-81-4 821.1 CIP 2009-4994 1677 . 2009 ISBN 978-973-103-955-8 821.111-31=135.111(73)-31=135. Exploratorii adâncurilor / Robert Kurton.111-31=135. .STEINBECK.SWIFT. trad.111-31=135. trad.Iaşi : Polirom.111(73)-31=135.Timişoara : Alfa Omega Publishing. .111-97=135. trad. Comedia umană / William Saroyan . WILLIAM.: Mihai-Dan Pavelescu.Bucureşti : RAO International Publishing Company.: Mădălina Stancu. trad.Bucureşti : Editura Trei. 2009 ISBN 978-973-1734-12-5 821.TWELVE HAWKS. .WIBBERLEY.1 CIP 2008-4495 1685 .111-31=135.SAROYAN.330 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 331 1676 .SIMMONS.1 CIP 2009-5130 1688 . .: IrinaRuxanda Popa. .ROTH. trad. promisiuni împlinite / Carolyn Ros . Călătoriile lui Gulliver / Jonathan Swift .1 CIP 2009-5580 1683 . Binecuvântarea zeilor / Rosemary Simon .111-31=135.Bucureşti : Alcris-M94.: Micu Aurelian.1 CIP 2009-4793 1687 .: Ioana Bichir . DAN.Bucureşti : Reader's Digest. 2009 ISBN 978-973-1762-54-8 821.111-31=135. .WALLACE.: Bogdan Perdivară. 2009 ISBN 978-973-50-2448-2 821. Indignare / Philip Roth .: Laura Berteanu. trad. Bucătăria Francescăi / Peter Pezzelli. 2009 ISBN 978-973-103-952-7 821.Bucureşti : RAO International Publishing Company.: Luana Schidu. Tracy . JOHN. . 2009 ISBN 978-973-580-340-7 821.: Valerica Dodan.

1 CIP 2009-4991 1694 . 2009 ISBN 978-973-1925-11-0 821.: Bogdan Perdivară. ed. 2009 Bibliogr.Bucureşti : Ideea Europeană.1 CIP 2009-4437 .111-31=135. 2009 ISBN 978-973-50-2457-4 821.Bucureşti : Alcris-M94.111(73)-31=135. 2009 ISBN 978-973-675-592-7 821.1 CIP 2009-5132 1699 .111(73)-31=135. trad. Speranţe împlinite / Bianca McGreen . .2-31=135.ESCHBACH.: Augustin Frăţilă. 2009 ISBN 978-973-580-345-2 821.1 CIP 2009-3544 1698 . Yalom .: Suter Alexandru.1 CIP 2009-4796 1691 . trad. ISBN 978-973-728-368-9 821.Bucureşti : Litera Internaţional.2 Literatură germană 1695 . ANDREAS.2-31=135. 2009 ISBN 978-973-1984-33-9 821.Bucureşti : Litera Internaţional. trad.YATES. Palatul / Chelsea Quinn Yarbro . trad. trad. Elegiile romane / J. Goethe .1 CIP 2009-4799 333 CIP 821.: Suter Alexandru.: Silvian Guranda. Filmul Isus / Andreas Eschbach . 2009 ISBN 978-973-103-841-4 821.111-31=135. . din engleză: Dana Ligia Ilin. GERALDINE.1 CIP 2009-4505 1693 .112. 1001 de nopţi / Geraldine McCaughrean .YARBRO. Vânătorii de fantome pe urme de gheaţă / Cornelia Funke . 2009 ISBN 978-973-143-347-9 821. . trad. trad. IRVIN D.332 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1689 . trad. .GOETHE. 2009 ISBN 978-973-675-596-5 821. BIANCA.MCCAUGHREAN.2-31=135. .FRANKL. 2009 ISBN 978-973-143-344-8 821. .Bucureşti : Meteor Press.: Antuza Genescu. Omul în căutarea sensului vieţii / Viktor E. .111-31=135.ZIMMER-BRADLEY.1 CIP 2009-4498 1696 .Bucureşti : Nemira.Bucureşti : Nemira.FUNKE. MARION.: Micu Aurelian.112.1 CIP 2009-5765 1692 . trad. trad.Bucureşti : ALLFA.: Nicolae Breban.FUNKE. JOHANN WOLFGANG von.2-1=135. Mama şi sensul vieţii : poveşti cu psihoterapie / Irvin D.YALOM. . RICHARD. 2009 ISBN 978-973-724-230-5 821. . Frankl . CHELSEA QUINN.111(73)-32=135.MCGREEN. Doamna din Avalon / Marion Zimmer Bradley .112.: Silviu Genescu. . .: Frederica Dochinoiu.112. CORNELIA. Vânătorii de fantome în mijlocul focului / Cornelia Funke .Bucureşti : RAO International Publishing Company.112.: Cornelia Alexoi-Shili . trad.Bucureşti : Vellant.Bucureşti : Humanitas.2(436)-94=135. VIKTOR EMIL.1 616. Revolutionary road / Richard Yates . W.112.89(0:82-94) CIP 2009-3901 1697 .1 CIP 2009-5179 1690 . CORNELIA.

. 2009 ISBN 978-973-124-388-7 821. introd.5 821.131.1-31=135.6)=135. . Opere italiene / Giordano Bruno . . Te iubesc la nebunie / Bosco Federica .1 CIP 2009-4903 1707 . 1.Bistriţa : Karuna.SPYRI. Paris . 821.2(494)-93-31(0.Constanţa : Editura Eduard.Constanţa : Editura Eduard.131. după fraţii Grimm .Ed.112.046.2(498)-31 CIP 2009-4966 1708 .131.Ed.Ed. Barbarii : eseu despre mutaţie / Alessandro Baricco .Bucureşti : Humanitas.Bucureşti : ALLFA.1 087. . trad.1 CIP 2009-4992 1701 . fraţii. .334 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1700 .1 CIP 2009-5529 1710 .: Kristina Mutiş. trad. Capesius : der Auschwitzapotheker / Dieter Schlesak. 2. 2009 2 vol.2-93-34(0. Senzaţia de déjà-vu / Remo Bodei . de Alex Cistelecan.131.: Dragoş Cojocaru.Bucureşti : Humanitas.: Victor Ştir.SCHLESAK.Sibiu : Hora.Bucureşti : Art.: Roxana Puşcaşiu.BOCCACCIO.1 CIP 2009-4443 821.2009. trad.112.BRUNO. trad.1-4=135. .112. a 3-a. . 7 : Lumînărarul. .131. JOHANNA.046. şi trad. 2009 ISBN 978-973-1995-37-3 821. . .BOSCO.5 CIP 2009-3695 CIP 335 1706 .Constanţa : Editura Eduard.Bucureşti : Editura Coresi. ISBN 973-50-0286-8 Vol. a 3-a.1-31=135.ISBN 978-973-50-2463-5 821. ed.6)=135. . 2009 Bibliogr.5 CIP 2009-4247 1709 . trad.112. 6 : Despre eroicele avînturi. 2009 ISBN 978-973-1995-59-5 087. . .Bucureşti : Adevărul Holding. rev. ISBN 978-973-1999-82-1 Vol.131. GIORDANO. st.1 CIP 2009-3823 1703 .COLLODI.Umor german la zi / trad. Muzicanţii din Bremen / Fraţii Grimm . a 3-a.6)=135. .GRIMM.: Edgar Papu.Ed.1-96=135.1 CIP 2009-3808 . critică bilingvă a lui Giovanni Aquilecchia.Ed. . . 20027 vol. de Smaranda Bratu Elian după ed. CARLO.ISBN 978-973-1999-84-5 821.GRIMM.ISBN 978-973-1999-83-8 Vol.1 Literatură italiană 1705 . ISBN 978-973-1978-14-7 821. REMO.2-93-34(0.1 087.: Eta Boeriu. Heidi / Johanna Spyri . îngrij. Aventurile lui Pinocchio / Carlo Collodi . DIETER. .131. 2009 ISBN 978-973-724-205-1 821. 2009 ISBN 978-973-137-000-2 821. .1 CIP 2009-4886 1702 . 2009 ISBN 978-973-1995-40-3 821. trad. .112.1-93-34=135.2-7=135. ALESSANDRO. de Aura Brais.2009. GIOVANNI. . FEDERICA. il. 2009 ISBN 978-973-8226-80-7 821.: Radu Gâdei. . 2009 ISBN 978-973-50-2435-2.: Michelle Boulad .1-32=135. a 2-a.046. rev. Prinţul fermecat / adapt. Decameronul / Giovanni Boccaccio . trad.ISBN 978-973-50-2460-4 Vol. Les Belles Lettres. fraţii.BODEI.BARICCO. . a 5-a.1 CIP 2009-5461 1704 . repovestitor: Kristina Mutis.

1-31=135. Anthologie poétique / Émile Boissier .1 CIP 2009-3293 1719 .DANTEC. 2009 ISBN 978-973-103-976-3 821.DAUDET.1 Literatură franceză 1716 .1 CIP 2009-5088 1717 .Bucureşti : RAO International Publishing Company. trad. postf.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.Bucureşti : RAO International Publishing Company. préface. .1 CIP 2009-5553 1722 .ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.Craiova : Universitaria. Dantec .1-31=135. Piciul / Alphonse Daudet. Aspetti autobiografici e di autenticita' nell'opera di Italo Svevo / Nicoleta Presură Călina. 2009 ISBN 978-973-103-965-7 821. GIORGIO.1-31=135. il.Bucureşti : RAO International Publishing Company.MODINI.133.: Iulia Feldrihan . 2009 ISBN 978-973-689-309-4 821. . de Constantin Ionescu-Boeru . .I. 929 Svevo. GIANNI. NINA. de Alexandru Matei.1 CIP 2009-5076 .DE COSTER. choix des textes.131. trad. NICOLETA.336 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 337 1711 .133.1 CIP 2009-5089 1718 . Dincolo de un destin evident / Giorgio Faletti .1-31=135.BOURAOUI. Mireasa evreică / Luigi Guarnieri .131. ÉMILE.Bucureşti : Andreas Print. trad.1 CIP 2009-4418 1721 . .PRESURĂ-CĂLINA.1 CIP 2009-4795 1713 . CIP 2009-4078 1715 .Iaşi : Polirom.FALETTI.131.: Marina Loghin.I. 2009 ISBN 978-973-102-163-8 821. 2009 ISBN 978-973-103-974-9 821. Legende canadiene / Honoré Beaugrand . şi note de Rita Chirian .1-31=135. . notes et bibliographie de Jean-Pierre Fleury.: Ana Antonescu. HONORÉ. şi cuvânt înainte: Maria MăţelBoatcă. Babylon Babies / Maurice G. 2009 Bibliogr.09 Svevo. LUANA.1-31=135. a 2-a. Doamna de Monsoreau / Alexandre Dumas . MAURICE G.: Elena Nicolae.133. Înainte de bărbaţi / Nina Bouraoui . Constanţa : Editura Eduard. 2009 ISBN 978-973-143-343-1 821. trad. trad. . 2009 ISBN 978-973-8958-62-3 821. 2009 ISBN 978-973-133-502-5 821. . .: Liliana Anghel.133.133.131.1-31=135.131. 2009 ISBN 978-973-133-504-9 821.133. pref. ALPHONSE.: Marina Loghin. Prinţul norilor / Gianni Riotta . trad. . 2009 ISBN 978-973-1995-36-6 821.BEAUGRAND. Istorii din Brabant urmate de Călătorie de nuntă / Charles De Coster .133.1 CIP 2009-5087 1720 .133.1(71)-93-34=135.1 CIP 2009-4369 1714 .RIOTTA.BOISSIER. ALEXANDRE. ISBN 978-606-510-407-5 821. trad. .1-31=135. .: Vasile Olac. 2009 ISBN 978-973-46-1355-7 821.DUMAS. O lună până la majorat / Luana Modini . trad. père. Bucureşti : Leda.Ed.: Geo Vasile.1-1 CIP 2009-5746 1712 . CHARLES.1(493)-32=135.GUARNIERI. trad. LUIGI.Bucureşti : Humanitas Fiction.Bucureşti : Nemira.1.1 CIP 2009-3694 821.

. .: Cecilia Ionescu . ed.1-31=135.1 CIP 2009-5136 1730 . Privirea dragostei / Frederique Harmel .Ed. ANTOINE de.1-31=135. de Silviu Lupescu . .: Irina Diana Izverna . JULES.Ed. trad. Micul prinţ / Antoine de Saint-Exupéry .Ed. Groază / Maurice Level .1-93-31=135.5 821. 2009 ISBN 978-606-511-106-6 821. Singur pe lume / Hector Malot . a 2-a.: Irina Mavrodin.133.Bucureşti : RAO International Publishing Company. CHRISTINE de.Bucureşti : Alcris-M94.133.: Micu Aurelian. 2009 ISBN 978-973-580-334-6 821. trad. ed. . 2009 ISBN 978-973-103-982-4 821.SAINT-EXUPÉRY.: Micu Aurelian.LEVEL. Morcoveaţă / Jules Renard.1 CIP 2009-5129 1725 . .HARMEL.NOAILLES.133.Constanţa : Steaua Nordului. 2009 ISBN 978-973-580-344-5 821. cuv.1-93-34=135.NEYRAC. şi adapt.133. Constanţa : Editura Eduard. Onoarea tribului / Rachid Mimouni .1 CIP 2009-4463 1732 . ed.: Florin Savu.LEPRINCE DE BEAUMONT. trad. 2009 ISBN 978-973-88844-4-1 821.1-93-34=135. MARY. a 3-a.133.1 CIP 2009-4193 1727 . . trad.: Cecilia Ionescu .1-93-31=135.: Miruna Ion.: Papuc Mirela-Gabriela.1 CIP 2009-5151 1726 .: Micu Aurelian. 2009 ISBN 978-973-1995-49-6 087.REVOYRE.Bucureşti : Alcris-M94. trad.Ed.133. . FREDERIQUE. JEAN.Timişoara : Bastion.RENARD.1 CIP 2009-5139 1729 .1-31=135.: Cecilia Ionescu . Casa copilăriei / Christine de Revoyre .133.MATTERN. 2009 ISBN 978-973-580-349-0 821.1 CIP 2009-3692 1733 .1 CIP 2009-3459 1724 . JEANNE-MARIE. trad. a 3-a. Băile Király / Jean Mattern .1-31=135.Bucureşti : Alcris-M94.: Marieta Roşu. HECTOR. trad.1-94=135.1-31=135. ed.: Micu Aurelian.133.1-31=135. Frumoasa şi Bestia / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont . a 2-a.133. .Iaşi : Polirom. 2009 ISBN 978-973-1980-61-4 821.: Alexandra Mihai .Bucureşti : Alcris-M94. il. MAURICE. . pref. Tirania / Mary Floran .Constanţa : Editura Eduard. înainte de Gabriela Adameşteanu.MIMOUNI.133.Bucureşti : IBU Publishing.1 CIP 2009-5140 1734 . Furtuni în Sicilia / Karen Neyrac .1 CIP 2009-4876 1728 . ANNA de.MALOT.338 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 339 1723 .133. 2009 ISBN 978-973-1995-39-7 821. . KAREN. .1 CIP 2009-5093 . trad. pref. RACHID. .: Cecilia Ionescu .1 CIP 2009-4773 1731 . 2009 ISBN 978-973-46-1356-4 821.FLORAN.133. 2009 ISBN 978-973-580-339-1 821. . 2009 ISBN 978-606-92025-0-0 821. trad. trad. Cartea vieţii mele / Anna de Noailles . trad. .1-31=135.Piteşti : Rotonda. .: LucianVasile Szabo .: Ileana Cantuniari.

Bucureşti : Humanitas.COELHO. EVELIO. Ordinea naturală a lucrurilor / António Lobo Antunes .2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă 1735 .135. 2009 ISBN 978-973-102-206-2 821.134. Sigiliul / Adriana Koulias .: Laurenţiu Dulman. ISBN 978-973-50-2468-0 821.: Carmen Spînu.1 CIP 2009-3460 341 CIP 1741 .1 CIP 2009-4006 1736 .ANTUNES. trad. 2008.2((729. ajutor de contabil în oraşul Lisabona / Fernando Pessoa . . CEZARINA.2(82)-31=135.81)-31=135.134. . JOSÉ EDUARDO.340 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 821. trad. trad. PEDRO JUAN.1 CIP 2009-4499 1745 .1 CIP 2009-5086 1742 .1 Literatură română 821.1 CIP 2009-4596 821.2(82)-31=135.134.3(81)-31=135. 2009 ISBN 978-606-92025-1-7 821.Iaşi : Polirom. trad.: Micaela Ghiţescu.: Pavel Cuilă. ..1-1 CIP 2009-4581 .MAGNUS.134. compusă de Bernardo Soares. trad. Vânzătorul de iluzii / José Eduardo Aqualusa .134.GUTIÉRREZ.Bucureşti : Humanitas Fiction. PAULO.3(81)-31=135. trad.Bucureşti : Editura Trei. 2009 ISBN 978-606-92025-2-4 821.1 CIP 2009-4143 1738 .: Gabriela Banu.Bucureşti : Humanitas Fiction.CORTÁZAR. 2009 ISBN 978-973-102-204-8 821.2(729.3-94=135.134. 2009 ISBN 978-973-707-277-1 821. Veronika se hotărăşte să moară / Paulo Coelho . Căutătorul de capete / Antonio Ortuño .Galaţi : Sinteze. ANTÓNIO LOBO. ANTONIO.ADAMESCU.Bucureşti : Editura Trei. Cartea lui Manuel / Julio Cortázar .134. trad. .Bucureşti : IBU Publishing. trad.COELHO.134. ADRIANA.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză 1740 .1 CIP 2009-5533 1743 .: Anca Milu-Vaidesegan. 2009 ISBN 978-973-689-313-1 821.1 CIP 2009-3697 1737 . Vă scriu în genunchi / Cezarina Adamescu.3(81)-31=135.135. trad.1 CIP 2009-5531 1744 . Armatele / Evelio Rosero . PAULO.Bucureşti : Leda.ORTUÑO.: Carmen Spânu.134.1)-31=135. Animal tropical / Pedro Juan Gutiérrez . . .KOULIAS. .134.: Alexandra Muşat. 2009 ISBN 978-973-689-297-4 821.Bucureşti : Humanitas. . Alchimistul / Paulo Coelho . Cartea neliniştirii. .Bucureşti : IBU Publishing. FERNANDO. trad. pref.ROSERO. JULIO.134. .134. ARIEL.1 CIP 2009-5431 1746 .PESSOA.2(72)-31=135. şi note: Dinu Flămând. 2009 ISBN 978-973-707-271-9 821. şi note de Lavinia Similaru.Bucureşti : Leda. 2009 ISBN 978-973-46-1354-0 821.AQUALUSA.1 CIP 2009-3461 1739 . .134. trad. Un chinez pe bicicletă / Ariel Magnus . 2009 ISBN 978-973-1917-44-3 821.3(673)-31=135.3-31=135. . 2009 ISBN 978-973-50-2467-3 821.: Ana Maria Tamaş.

. ISBN 978-973-7633-74-3 821. ŞERBAN.Suceava : Editura George Tofan. . 2009 ISBN 978-973-88926-5-1 821.ANDREESCU.1-31 CIP 2009-4283 1751 .Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra. VAL.135. Martie. 2009 ISBN 978-973-23-2874-3 821. .AGÂRRBICEANU. Literatura română : ghid pentru proba scrisă la bacalaureat şi admitere în facultăţi : eseul / Florica Andreica.. martie. 2009 ISBN 978-606-520-363-1 821. a 3-a. 2009 ISBN 978-973-678-308-1 821. .ISBN 978-973-1862-72-9 Vol.35) CIP 2009-5169 1757 . Şi atunci ar fi trebuit să vorbesc . 1. 2009 ISBN 978-973-1732-25-1 821.ALECSANDRI.Iaşi : PIM. VASILE. : elegii / Dan Anghelescu.Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra.135.1-93-32 CIP 2009-3981 1748 .342 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1747 . CORNELIA. . . întâmplări : jurnal 1999-2005 / Mihaela Albu. Et in America .ANGHENE.Bucureşti : Cartex 2000.1-191 CIP 2009-4648 1756 . DAN.Buzău : Editgraph. Bucureşti : Cartex 2000. ION.1-1 CIP 2009-5685 1754 . 2009 ISBN 978-606-511-102-8 821. locuri. Chiriţele / Vasile Alecsandri. VASILE. LIDIA. 2009 Index.ANASTASIU BÂZGAN. .135.. FLORICA. Teatru şi proză / Vasile Alecsandri.1-32 CIP 2009-5342 1755 .. . 2009 ISBN 978-973-104-236-7 821.1-2 CIP 2009-3976 1752 .135. . 2. Oneşti : Magic Print. ISBN 978-973-1862-71-2 Vol. mărţişor / Sofia Alexa.Bucureşti : Amurg Sentimental.135.1. LUMINIŢA. MIHAELA.ALEXA.Bucureşti : Cartea Românească.09(075.135.Arad : Ramira.ALDEA. Fabule / Val Andreescu.135.135.ALECSANDRI. Ed.ALBERT.ISBN 978-973-1862-73-6 821. Printre jucării poveşti şi anotimpuri / Cornelia Anastasiu Bâzgan. 2009 ISBN 978-973-104-229-9 821. 2009 2 vol. 2009 ISBN 978-973-7633-73-6 821.135.1-31 CIP 2009-5357 . 2009 Index ISBN 978-973-1957-17-3 821. : oameni. Iată cum a avut Domnul Isus milă şi de mine! : mărturii ale harului lui Dumnezeu / Lidia Albert.1-32 CIP 2009-4603 CIP 343 1753 .135.1-97 CIP 2009-5743 1749 . Viaţa unui şef de departament povestită de fiul săi Supermen / Şerban Anghene.ALBU.135.Constanţa : Steaua Nordului. File din cartea naturii / Ion Agârbiceanu.1-94 CIP 2009-4727 1750 . .1-1 CIP 2009-4728 1758 . Acasă / Luminiţa Aldea.2009 .. SOFIA.2009 .1-2 821.135. .ANGHELESCU. .ANDREICA.135.

Virgil Bălan. Barbu .BĂLŢAT. Dan Taloş. . . .aprilie 2007-martie 2009. IOAN DAN. Nedumeriri : proză scurtă / Ovidiu Baron.135.1-822 CIP 2009-4263 1765 . 2009 ISBN 978-973-1978-11-6 821.135.1-32 CIP 2009-5334 1761 .135.135. 2009 ISBN 978-973-8962-62-0 821.Antologie de Haiku : Romanian kukai .135.Şi bunicii au fost copii / Alina Badea.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. .Orăştie : Editura Emma. Sanda Bălţat.135.BĂLAN. .BĂLAN.Reşiţa : Editura TIM. 2009 ISBN 978-973-1866-15-4 821. . .2009. VIRGIL.: Nicolae Merişanu.1-1 CIP 2009-5772 1766 .135. pref.135. Revelaţia vieţii din belşug pentru tine / Mihai Bălţat.1-32 CIP 2009-4646 1763 .G.1-32 CIP 2009-4442 1767 . SORIN. GEORGE. 2009 ISBN 978-973-119-063-1 821. 2009 ISBN 978-973-50-2359-1 821. rev.1-93-32 CIP 2009-3782 1764 .BARON.Ed. Suceava : Nord-Carta. . VIC. OVIDIU.BADEA.Bucureşti : Humanitas. ISBN 978-973-86520-5-7 Vol.Constanţa : Nelinişti metafizice. Duhul văii / Ioan Dan Bălan.344 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 345 1759 .ARHIP. Ne-amuzăm şi învăţăm / Vic.1-1 CIP 2009-5272 1769 . 2009 ISBN 978-606-516-099-6 821. . Sibiu : Infoart Media. VALERIU D.Sex : femeia ideală / Sorin Bălan. 2009vol.135.135.135. ALINA. G.Sibiu : Arhip Art.Bistriţa : Karuna. 2009 ISBN 978-606-8070-00-1 821. Tablele împărţirii / Valeriu D. a 2-a. a 2a.ISBN 978-973-86520-4-0 821.Cluj-Napoca : Grinta. De-ale lumii : proză umoristică / George Arhip.Galaţi : Pax Aura Mundi. MIHAI. .BARBU. Sănătate .1-32 CIP 2009-5481 1760 . Povestiri din Bistriţa Veche / Irina Arcălean. Conspiratorii / George Bălan.1-97 CIP 2009-4789 . 2009 ISBN 978-973-696-124-3 821. 2009 ISBN 978-973-101-238-4 821. .1-7 CIP 2009-5545 1768 . 2009 ISBN 978-606-92083-0-4 821.1-32 CIP 2009-4932 1762 . . . 2009 ISBN 978-973-126-151-5 821.Ed. . 1.135.Târgu-Jiu : Măiastra.Antologia ruşinii după Virgil Ierunca / ed.BĂLAN.ARCĂLEAN.1-93-822 CIP 2009-4432 1770 . GEORGE.BĂLAN.: Constantin Lămureanu. IRINA.

. Poezii arse de vii / Mircea Brăiliţă .Ed.Bucureşti : Verus. 2009 ISBN 978-973-1904-85-6 821. CONSTANTIN. 2009 ISBN 978-973-7754-50-9 821. a 2-a.D. Şoapte / Cristian Bejan. Poveste fără nume / Bociort Doris Lavinia. . Bărbuceanu. Expresul de noapte / Constantin Bărbuceanu.1-31 CIP 2009-5570 1781 . 2009 ISBN 978-973-1834-75-2 821.Ed.BRATU.Bucureşti : Verus. .BĂRBUCEANU.1-31 CIP 2009-5571 1782 .1-1 CIP 2009-4707 .. Gânduri din vacanţă : creaţii literare ale elevilor / Mariţa Breabăn. a 2-a.BĂRBUCEANU. a 2-a. 1783 . Mai aproape decât mai departe / Eugenia Boteanu. DORIS LAVINIA.135. 2009 ISBN 978-973-7754-49-3 821.BOSSUN.1-31 CIP 2009-4090 1773 . .BĂRBUCEANU. . GEORGE. O nouă viaţă / Irina Paula Bodea. . . 2009 ISBN 978-973-87832-6-3 821. Florica Panţuru.1-1 CIP 2009-3749 1777 .135.Brăila : Olimpiada.135.. IRINA PAULA.BĂRBUCEANU.135.135.Botoşani : Axa.346 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 347 1771 . 2009 ISBN 978-973-8233-93-5 821.BOCIORT. 2009 ISBN 978-973-7754-51-6 821.BRĂILIŢĂ. Scadenţa / Tatiana şi Constantin Bărbuceanu.Comăneşti : Anco L. 2009 ISBN 978-973-1864-04-4 821.135.135. 2009 ISBN 978-973-7754-48-6 821. CONSTANTIN.1-1 CIP 2009-3602 1784 .1-1 CIP 2009-5569 1780 . Poeme amare şi catrene / George Bossun. 2009 ISBN 978-973-8941-34-2 821. cu un epilog de Şerban Foarţă. . .Ed.135.Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari.BODEA.BEJAN. .1-1 CIP 2009-4317 1774 .135. Ultima spovedanie / Constantin Bărbuceanu. CONSTANTIN.135.1-31 CIP 2009-5567 1778 . . Constanţa : Editura Dobrogea.1-1 CIP 2009-5568 1779 . . 821.Turda : Editura J. TATIANA.1-1 CIP 2009-5205 Ceaţa / Constantin 2009 ISBN 978-973-660-352-5 821.BOTEANU.C.T.BĂRBUCEANU. . VALERIA. .135. . 2009 ISBN 978-973-108-183-0. ION.R.Botoşani : Geea. EUGENIA. În căutarea armoniei / Ion Bratu.1-94 CIP 2009-3922 1775 . a 2-a.135.Bucureşti : Verus. Icoana din gând / Valeria Bobu.Costeşti : Ars Libri. CRISTIAN. 2009 ISBN 978-973-7754-47-9 821.135. MIRCEA. . Bârlogul lupilor / Constantin Bărbuceanu. 2009 ISBN 978-973-7862-30-3 821.1-32 CIP 2009-3640 1772 .1-4 CIP 2009-5259 1776 . . CONSTANTIN.Ed. a 2-a.BREABĂN. .135.BOBU.Bucureşti : Verus.Bucureşti : Verus.Ed. MARIŢA.Timişoara : Artpress. Geta Borteanu.

Naufragiu în alb / Ana Caia.ISBN 978-973-698-221-7 821. ISBN 973-698-015-4 Vol.135.1-1 CIP 2009-3961 1787 .135.135.Bucureşti : Semne. Bucureşti : Editura Sfântul Gheorghe-Vechi.2008. . 2. Caragiale..1-1 CIP 2009-4099 1790 .135. ELENA.1-1 CIP 2009-5301 1794 . 2009 ISBN 978-973-1925-09-7 821. Craiova : Contrafort. Iubire şi destin : poezii / Petru Bungărzan. MARIA.Bucureşti : Unicart. . Drumul la zid / Nicolae Breban.Craiova : Contrafort. culegere text: Mihaela Mănoiu.1-31 CIP 2009-5074 1795 .135. ION.Timişoara : Eurostampa. ecoul tras de urechi / Sorin Calea. Insula iubirii / Maria Calciu.1-32 CIP 2009-3437 1789 . GHEORGHIŢĂ. ..Amintirile călătoriilor .CARAGIALE.1-193.Bucureşti : Editura Vinea. NICOLAE.Iaşi : Panfilius.135. Teatru / I.CAIA. 2009 ISBN 978-973-104-241-1 821.1-1 CIP 2009-4065 1792 . L. Caragiale .1-1 CIP 2009-5667 1793 .BREBAN. ANA.Reşiţa : Neutrino. Momente . 2009 ISBN 978-973-8916-54-8 821. . GHEORGHE.135. . SORIN. ION LUCA.BUGA. .135. Bucureşti : Cartex 2000. . L.1-2 CIP 2009-3621 . . ION LUCA. . Lumini . 2009 ISBN 978-973-1954-51-6 821. 2009 ISBN 978-973-108-186-1 821. 2009 ISBN 978-973-687-840-4 821.BUNGĂRZAN.1-32 CIP 2009-3991 1796 .BREBENAR.135. Roman de dragoste cu securitatea / Ion Buga.. Poezii în grai bănăţean / Gheorghiţă Brebenar.135.135. Cuvântul. CONSTANŢA. .BUDESCU-CIUBOTARU.CALCIU. Netrăitele : [poezie] / Constanţa Buzea. Bucureşti : Ideea Europeană.CARAGIALE.CALEA.1-94 CIP 2009-4683 1788 . 821. 2009 ISBN 978-973-7876-97-3 821. Puntea suspinelor / Gheorghe Burduşel. 2009 ISBN 978-973-1954-47-9 821.Amintirile lui Pavel Poenaru / Elena Budescu-Ciubotaru.2 CIP 2009-3557 CIP 349 1791 .BUZEA.348 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1785 . PETRU.BURDUŞEL. 2009 ISBN 978-973-624-735-4 821. 2009 ISBN 978-973-1935-38-6 821.. . 2004vol. .135.1-31 CIP 2009-4436 1786 .Timişoara : Artpress. 2009 ISBN 978-973-88745-3-4. Schiţe / I.

500 în cap / Dan Căpruciu.Bucureşti : Editura Militară. dr. . înainte: prof. Cosmografii de martie : antologie din creaţiile membrilor Cenaclului "Aethicus" (1990-2009) / alc.1-31 CIP 2009-4039 1807 . rev. GEORGE.Bistriţa : Nova Didactica.7(498)"1948/1978"(0:82-31) 821.135.Galaţi : Pax Aura Mundi.1-31 CIP 2009-5194 1798 . Bucureşti : Cartex 2000. 2009 ISBN 978-973-104-238-1 821.135. 2009 Bibliogr.135.135.CENACLUL "AETHICUS" (Timişoara). 2009 ISBN 978-606-8024-09-1 821. 2009 ISBN 978-973-624-725-5 821. 2009 ISBN 978-973-32-0786-3 629. DUMITRU. a 2-a. dr.CĂPRUCIU. . Iarnă cu fulgi însângeraţi / Gabriel Chiriac. introd. Troneci Georgeta. dr. DAN. cuv.Bucureşti : Semne. 2009 ISBN 978-973-119-061-7 821. Scafandrul aerului / Ioan Cherecheş.1-193.1-31 CIP 2009-3442 CIP 351 1803 . Bucureşti : Cartex 2000.1-1(082) 821.Bucureşti : Semne. Bucureşti : Semne.1-1(082) CIP 2009-4427 1804 .Când toamna cade în cuvinte / coord.135.CĂLINESCU.135.Cele mai frumoase scenete şi poezii ale copilăriei / Tomescu Victoria. Zăgreanu Liuţa. . ISBN 978-973-85262-6-6 821..CARAMAN. Vulturul îşi strânge aripile / Ioan Cherecheş. . Să zbori şi să nu mori : roman autobiografic / Dumitru Caraman. I. Ion Pachia-Tatomirescu.CHIRIAC.CĂLINESCU.CASAŞ-COSTA.1-93-1 CIP 2009-4535 1805 . . Acesta este Domnul meu / Georgeta Căpuşanu. GABRIEL. . Brânduşa Murgu . st.350 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1797 .135. .1-31 CIP 2009-5175 .2 CIP 2009-3726 1802 . Pachia . 2009 ISBN 978-973-37-1361-6 821. .Iaşi : Junimea.135. . Enigma Otiliei / George Călinescu.135.CHERECHEŞ. Cot şi Toc (încotro?) / Margareta Casaş Costa.CHERECHEŞ.1-32(082) CIP 2009-5544 1806 .Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. Puchianu Aristiţa. IOAN. 2009 ISBN 978-973-624-723-1 821.1-31 CIP 2009-3974 1800 .Timişoara : Aethicus. D. Cartea nunţii / George Călinescu. GEORGETA. . GEORGE. 2009 ISBN 978-973-8972-43-8 821. 2009 ISBN 978-973-104-235-0 821.135.1-31 CIP 2009-4040 1799 . .135.135. 2009 ISBN 978-973-624-724-8 821.1-31 CIP 2009-4038 1808 .CĂPUŞANU. de: prof.Ed.Târgovişte : Transversal.: Zăgreanu Ioan Radu..135. MARGARETA.1-31 CIP 2009-3980 1801 .: prof. IOAN. 2009 ISBN 978-973-101-234-6 821.

.: R. MARIUS. pref.1-31 CIP 2009-4660 1811 . DAN.135.CIOARĂ.1-1 CIP 2009-4462 1810 .1-17 CIP 2009-5597 1818 .CICANI. 2009 ISBN 978-973-1869-41-4 821. ELISABETA.Craiova : Contrafort. 2009 ISBN 978-973-126-147-8 821. Eliza Roha. 1.1-31 CIP 2009-4674 1815 . Cristina Pop. 2009 ISBN 978-606-8070-01-8 821.135.N. 2009 ISBN 978-973-1954-49-3 821. Porţia de abis / Vladimir Cinezan. poemele cunoaşterii / versuri: prof.135. 2009 ISBN 978-973-1954-64-6 821. pref. Vânturesele de plastic / Marius Chivu.CHIVU. CONSTANTIN.: Constantin Lămureanu. Zodia Scorpionului / Dan Cojocaru.1-1 CIP 2009-2991 1816 .CODRESCU.135.CHIŞA. ION.ISBN 978-973-88570-9-4 821.2009 . Târgu-Jiu : Măiastra.: Hristache Popescu. MARIUS.Arad : Gutenberg Univers.COANDE.CODRU-DRĂGUŞANU.1-1 CIP 2009-5270 1817 . 2009 ISBN 978-973-715-205-3 821. soro lume / Ionel O.1-7 CIP 2009-4405 .135. Timişoara : Brumar. .135.CIUCĂ. . 2009 ISBN 978-606-516-064-4 821. . DELIA. desene: prof. VLADIMIR.2 CIP 2009-3706 1820 .Bucureşti : Pro Transilvania.Bistriţa : Pergamon. .135. Revanşa chipurilor / Nicolae Coande.CIOROIANU.Constanţa : Nelinişti metafizice.1-1 CIP 2009-4448 1814 . . Craiova : Contrafort.352 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 353 1809 .135. Bucureşti : Proxima. 2009 ISBN 978-973-7636-68-3 821.135. Glume. CONSTANTIN.135. Baia Mare : Marist. Blitzuri cu sughiţuri / Marius Coge.1-1 CIP 2009-4711 1813 .135. Cioroianu. red.1-193. ISBN 978-973-88570-5-6 Vol. 2009 ISBN 978-973-602-406-1 821. Carpen . Bucureşti : Betta.COJOCARU.1-992 CIP 2009-5675 1819 . NICOLAE. glume. 2009-. IOAN.COGE.CINEZAN. Cluj-Napoca : Grinta. Primavară în octombrie / Elisabeta Chişa. Peregrinul transilvan / Ion Codru-Drăguşanu.135. Spasm matricid / Delia Cicani . Poemele copilăriei. Ioan Cioară . Pribeag prin viaţa mea / Constantin Codrescu . vol. IONEL O. Eu şi restul opus / Constantin Ciucă. 2009 ISBN 978-973-8935-74-7 821. 2009 ISBN 978-606-92061-0-2 821.1-94 CIP 2009-4165 1812 .

. . . amintiri / Ion Creangă . Să vorbim despre palmieri / Marta Cozmin.CRISTEA IFRIM.CUŞA. . 2009 ISBN 978-973-88829-9-7 821.135. NICOLAE. Poveşti . Şi eu aş vrea să zbor / Mihaela Carmen Crăciun.1-93-32 821. 2009 ISBN 978-606-511-112-7 821.Sibiu : Arhip Art.135.COSMIN. a 3-a.Bucureşti : Vitruviu. Poezii / George Coşbuc. 2009 ISBN 978-973-157-504-9 821.1-93-34 CIP 2009-3972 1823 . Poveşti .Bucureşti : Herald. .CONSTANTINESCU.135. CONSTANTIN-AUREL. MARTA.CONSTANTIN.135. Anotimpul dropiilor / Ştefania Coşovei.Bucureşti : Cartex 2000.Ed. .Ed. MIHAELA CARMEN.1-93-32 821.135.Muşăteşti : Tana. .CRIŞAN. ION.CREANGĂ.CRĂCIUN.135.: Sorin Enache. ION.135.1-31 CIP 2009-5263 1830 . 2009 ISBN 978-973-8962-61-3 821. Povestiri / Ion Creangă.Bucureşti : Semne. ION.135. .135. De râsul corului : proză umoristică / Ioan Crişan. Ardenta fericire / Nicolae Cuşa. Amintiri din copilărie .Bucureşti : Tibo.1-32 CIP 2009-4580 1832 . ŞTEFANIA. Amintiri din copilărie .1-32 CIP 2009-5195 . IOAN.1-32 CIP 2009-5440 1826 .1-32 CIP 2009-4582 1831 . povestiri. . P. 2009 ISBN 978-973-88817-3-0 821. GEORGE. .Bucureşti : Erc Press.COZMIN. 2009 ISBN 978-973-111-107-0 821. Constanţa : Steaua Nordului.Constanţa : Editura Eduard. . 2009 ISBN 978-973-1995-56-4 821. Văduva din Ierihon / Smaranda Cosmin. 2009 ISBN 978-973-1859-30-9 821. 2009 ISBN 978-973-104-242-8 821.Râmnicu Sărat : Rafet. .1-93-34 CIP 2009-4904 1824 . 2009 ISBN 978-973-101-242-1. 2009 ISBN 978-973-8069-41-1 821.135. .1-34 CIP 2009-5521 1822 .1-1 CIP 2009-5381 1825 . NICOLETA. Nostalgie / Constantin-Aurel Constantinescu.CREANGĂ.1-1 CIP 2009-5217 1828 . .1-7 CIP 2009-4556 1833 . rev.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. Lemurii / Nicoleta Cristea Ifrim. SMARANDA.CREANGĂ. .135. a 2-a. Poveşti.Ed.135. Povestiri / Ion Creangă.1-1 821.COŞBUC. 2009 ISBN 978-973-146-050-5 821. a 3-a. 821.Bucureşti : Tracus Arte.135.1-94 CIP 2009-3567 1827 .135. 2009 ISBN 978-973-624-731-6 821. il.135.354 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 355 1821 .135.COŞOVEI. Mărturii din Gulagul românesc : versuri / Constantin P.1-4 CIP 2009-5257 1829 .

Bőrőndnyi orszák : politikai szatírák / Mircea Dinescu .1-1 CIP 2009-4445 1836 .135. Dava / Raluca Florina David.135.356 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 357 1834 . .1-1 CIP 2009-4676 1843 . Dragoste şi ură / Gheorghe Davidescu. MIRCEA. 2009 ISBN 978-973-7882-10-3 821. 2009 ISBN 978-973-47-0600-6 821.DĂNCILĂ.1-1 CIP 2009-4226 1835 .DIMITRIU.135.DAVIDESCU.1-31 CIP 2009-4519 1839 . Istoreme / Codrin Liviu Cuţitaru. Cântece din Sodoma / Gheorghe Dăncilă. 2009 ISBN 978-606-92075-0-5 821. CRISTINA EMANUELA. .135.135. 2009 ISBN 978-973-148-019-0 821.Craiova : Contrafort.DINICĂ. GHEORGHE. . 2009 ISBN 978-973-7823-83-0 821.1-1 CIP 2009-5026 1842 .135. 2009 ISBN 978-973-665-256-1 821.DINU.1-1 CIP 2009-5566 1841 . . ŞTEFAN. 821. Condamnat la discreţie / Ştefan Dinu. pref. 2009 ISBN 978-606-8064-01-7 821.Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia.CUŢITARU. 2009 ISBN 978-973-611-594-3 821.Petroşani : Focus. Piteşti : Paralela 45.135.Iaşi : Institutul European. .: Eva Vali.Alba-Iulia : Unirea. Bucureşti : Neverland.Bucureşti : Verus.Iaşi : Ars Longa.1-32 CIP 2009-5248 1844 .DALE. IONEL GAE. Mircea Nicolaescu.DINESCU. GHEORGHE. . CODRIN LIVIU. .1-31 CIP 2009-3572 1845 . Poezia Carpaţilor / dr. MIHAI.135.DAVID.135. Mamă.: Christian Tămaş. GHEORGHE.135. 2009 ISBN 978-973-677-151-4 821. 2009 ISBN 978-973-1954-52-3 821. .Vatra Dornei : Stud IS. GEORGETA PAULA.1-31 CIP 2009-4402 .135. 2009 ISBN 978-973-7823-82-3 821. Până la iubirea din toamnă / Gheorghe Dinică. trad. 2009 ISBN 978-973-7754-52-3.135.DIACONESCU.DELAGOICEA. Mărţişoare / Georgeta Paula Dimitriu.Câmpulung : Muscel 2000.1-1 CIP 2009-3882 1837 . . Ecourile tăcerii : 12x12 poeme haiku = The echoes of silence : haiku poems / Magdalena Dale. Travel series : (journeys of the self) / Cristina Emanuela Dascălu . MAGDALENA. flori şi grâu / Ionel Gae Delagoicea. Mihai Diaconescu. .1-92 CIP 2009-3469 1840 .1-31 CIP 2009-3507 1838 .DASCĂLU.Alba-Iulia : Unirea. RALUCA FLORINA.

DRĂGOIU.135.135. Piramida secolului meu / Stella Dobrogeanu-Perdix.DUMITRACHE.1-992 CIP 2009-3852 1848 . 2009 ISBN 978-973-7931-20-7 821. Nume de cod viţa de vie / Dragomir Dumitrache.Bucureşti : Printech.135.DREBEN.135. .1-1 CIP 2009-4887 1855 . .135. .1-2 CIP 2009-4410 1851 . 2009 ISBN 978-973-7830-82-1 821. Drobeta-Turnu-Severin : Tipo Radical. .135. SMARANDA.DOR. 1 : Geneza. .1-97 CIP 2009-4822 CIP 359 1852 .135.1-1 CIP 2009-4064 1854 . Botoşani : Axa. Capcanele destinului / Maria Dreben. 20094 vol.135.358 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1846 . TITI.Bucureşti : Editura Vinea. Amintiri din oraşul Stalin / Smaranda Dobrescu. M. TRAIAN.Doamna Maria Brâncoveanu : tainica biruinţă a lacrimilor. . .1-31 CIP 2009-4569 1849 .DRĂGHESCU.1-1 CIP 2009-3622 1857 . Dimensiuni alungate / Dulbaba Eugen. STELLA. 2009 ISBN 978-973-1954-56-1 821.1-1 CIP 2009-3993 1850 . 2009 ISBN 978-973-8106-40-6 821. Radu Gabriel Dobrescu.Târgovişte : Bibliotheca. 2009 ISBN 978-973-1901-01-5 821. 2009 ISBN 978-973-698-228-6 821. .ISBN 978-973-88853-8-7 821.DORZ.Sibiu : Salgo. ISBN 978-973-88853-2-5 Vol. Janeta / Titi Dor.135. Constanţa : Sfinţii Martiri Brâncoveni. NERVA TRAIAN. . Şi acum să facem : cugetări.DRAGHIA. Iubirea / Draghia Nerva Traian.M. IRINA.ISBN 978-973-88853-0-1 Vol.1-31 CIP 2009-4137 .DULBABA.DOBRESCU.DOBRESCU. EUGEN. MARIA.Simeria : Editura Traian Dorz. DRAGOMIR. 2009 ISBN 978-973-712-451-7 821. Corabia albastră / Any Drăgoiu.(0:82-94) 929 Brâncoveanu. Tăcerea din cupă / George Drăghescu. CIP 2009-3925 1847 . 2009 ISBN 978-973-86680-6-5 821. ANY. 2009 ISBN 978-973-660-353-2 821.DOBROGEANU-PERDIX. O călătorie în jurul lumii / Irina Dobrescu.Craiova : Contrafort. 2009 ISBN 978-606-521-255-8 821.135.2009 .135. GEORGE.1-94 94(498. 2 : Ochiul ciclonului.Râmnicu-Vâlcea : Editura Antim Ivireanul. 2009 ISBN 978-973-88927-4-3 821. poezii şi proverbe / Traian Dorz.2009 .135.1)"17" Brâncoveanu.Bucureşti : Solaris Print.1-1 CIP 2009-4271 1853 . Piteşti : Electus.1-31 CIP 2009-3748 1856 . .

Sărmanul Dionis .ISBN 978-973-104-247-3 821. Guvernanţii cu noroc al lui Geoană şi ai lui Boc / Adrian Enulescu.1(73)-92 94(73:567) CIP 2009-4880 .1-31 821. .Bucureşti : Cartex 2000.DUMITRU ION.Târgu-Jiu : Măiastra.135. Cezara . 2009 ISBN 978-973-660-360-0 821. SONIA.1-4 CIP 2009-3439 1859 .EMINESCU.135. .1-1(082) CIP 2009-5676 1869 . STEVE.135.1-31 CIP 2009-4509 1863 .Bucureşti : Cartex 2000.135.Drobeta-Turnu-Severin : Tipo Radical.1-32 CIP 2009-5190 1864 . 2009 ISBN 978-973-675-530-9 821. ISBN 978-973-1959-36-8 821. 2009 2 vol.ELIADE.FĂINARU.Bucureşti : Editura Dacoromână. Maitrey / Mircea Eliade.135.135. de Carmen Muşat. . Noaptea de Sânziene / Mircea Eliade.135.DUMITRU. 2009 ISBN 978-606-92026-1-6 821. Proză / Mihai Eminescu. MIRCEA.Botoşani : Axa. 2009 Cuprinde: Făt-Frumos din lacrimă . În timpul acela / Anna Eichert Giurcă. .135. .135.Făclia dorului nestins : antologie lirică. 1.1-93-34 CIP 2009-3988 1860 . MIHAI.1-32 821. .135.ENULESCU.ISBN 978-973-104-246-6 Vol.: Carmen Nedelcu. MIRCEA.1-1 CIP 2009-4846 1865 . La aniversară .Alba-Iulia : Gens Latina.Bucureşti : Litera Internaţional. La ţigănci / Mircea Eliade . .135. ISBN 978-973-104-245-9 Vol.1-193.135. 2009 ISBN 978-606-511-113-4 821. Bucureşti : Cartex 2000. ADRIAN. trad. . Proză / Mihai Eminescu. . 2009 ISBN 978-973-104-239-8 821. . 2009 ISBN 978-973-7782-60-1 821.2 CIP 2009-3743 1868 .135.1-32 CIP 2009-3983 1862 . 2009 Bibliogr.1-32 CIP 2009-5379 1867 . ANNA. .Ed.Ploieşti : KartaGraphic. 2. Constanţa : Steaua Nordului.ELIADE.Bucureşti : Litera Internaţional. Dor din dor / Ion Dumitru. 2009 ISBN 978-973-675-597-2 821.135.ELIADE. pref. mărire şi amor. Itinerarii / Sonia Elvireanu. Preţul sării : rondelurile morale / George Dumitru.360 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 361 1858 . Legea celui puternic : mercenarii americani în Irak / Steve Făinaru .1-1 CIP 2009-5227 1861 .1-31 CIP 2009-3984 1866 . . MIHAI. MIRCEA. Aur.ELVIREANU. 2009 ISBN 978-606-516-101-6 821. 2009 ISBN 978-973-7830-83-8 821. Geniu pustiu .EMINESCU. a 3-a.EICHERT-GIURCĂ. ISBN 978-973-104-237-4 821. GEORGE. .

1-32 CIP 2009-5340 1872 . Plângea Iisus / Nicolae Gâlmeanu. Lacrimile bucuriei / Alexandru Gheorghe.: Ana Maria Palii. BENONE.Bucureşti : Univers Ştiinţific.Bucureşti : Univers Ştiinţific.Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău.Bucureşti : Herald.135. OVIDIU. 2009 ISBN 978-973-8928-89-3 821. 2008 ISBN 978-973-698-205-7 821.Bucureşti : Editura Vinea.Bucureşti : Paideia.Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români.1-1 CIP 2009-3889 1877 . . 2009 ISBN 978-973-596-508-2 821.Craiova : Ramuri.GALL.135. . Ultimele flori ale unei octogenare / Ştefania Gălătescu. 2009 ISBN 978-973-38-0778-0 821. . 2009 ISBN 978-973-8936-93-5 821.GHENCIU. Licitaţie în iad / Benone Ghenciu.FREEDMAN. .Craiova : Scrisul Românesc.135. ANCA. Sinuciderea îngerilor / Maria Cristina Georgiu.1-1 CIP 2009-4063 1871 .135.135. Buzău : Omega. ALEXANDRA. .Bucureşti : Infodar. Versuri de toate zilele / Anca Gheorghevici. ŞTEFANIA. . . 2009 ISBN 978-973-111-106-3 821.FLORICEL.135.GHEORGHE. . Jurnal de şampanie / Florentina Florin.1-32 CIP 2009-4094 1878 . trad.1-32 CIP 2009-3959 1874 . MARIA-CRISTINA. Şalul / Alexandra Gheţie. ION.135.GEORGIU. ALEXANDRU. .GHEŢIE. Trecătorul / Ion Floricel.1 CIP 2009-5287 1879 .1-31 CIP 2009-4453 1876 .135.1-1 CIP 2009-4686 1881 .FLORIN.135.GENARU.1-1 CIP 2009-4818 1880 .GHEORGHEVICI. Tina MacNaughton .1-31 CIP 2009-5265 .135. MATEI. Vrăbiile : povestiri / Matei Gall. CLAIRE.1-1 CIP 2009-5339 1875 . Bacău : Pro Plumb. 2009 ISBN 978-973-7636-65-2 821. Trandafir cu venele tăiate / Ovidiu Genaru.362 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 363 1870 .GÂLMEANU.1-1 CIP 2009-5559 1873 . 2009 ISBN 978-606-8061-17-7 821. NICOLAE. Ţinutul fulgilor de nea / Claire Freedman.135. . 2009 ISBN 978-973-8936-92-8 821. 2009 ISBN 978-973-1894-13-3 821.135. 2009 ISBN 978-973-7700-53-7 821. 2009 ISBN 978-606-92040-7-8 821. FLORENTINA.GĂLĂTESCU.

1-34 CIP 2009-4210 1891 . Întâmplări ce nu puteau fi uitate / Ioan Grămadă. 2009 ISBN 978-606-530-215-0. 2009 ISBN 978-973-7636-69-0 821. . Gurău. Craiova : Sitech.GROZA.135. Jurnal de idei / Dan Guţu.1-1 CIP 2009-4931 1888 .GOGA. PAUL.135. . VASILE. animalele / Claudia Goga. Lampioanele vii / GabrielaGenţiana Groza. .Galaţi : Pax Aura Mundi.1-93-1 821. 2009 ISBN 978-973-1980-62-1 821.135.GÎLCESCU. GABRIELA GENŢIANA. .Arad : Mirador. Poveşti / Gruia Călin. Târgu-Jiu : Măiastra. 821.1-1 CIP 2009-5344 1890 . de Maria Adam.1-31 CIP 2009-4404 1893 . 2009 ISBN 978-973-669-753-1 821.364 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 365 1882 . 2009 ISBN 978-973-133-493-6 821. CLAUDIA. 2009 ISBN 978-973-678-307-4 821. ELISABETA.1-93-32 CIP 2009-4915 1884 . .135.135.Ed.Bucureşti : Amurg Sentimental.135. . DAN.Bucureşti : Editura Nicol.135.135.1-1 CIP 2009-5295 1883 . Spovedanie cinică : monorime congelate-n sufletul meu păcătos / Radu F.135. 2009 ISBN 978-973-119-062-4 821. pref. Ieri şi azi / Elisabeta Gîlcescu.1-1 CIP 2009-3732 1892 . a 2-a. Drum bifurcat / Vasile Gurău. Roman intim / Paul Goma.GUŢU.135. IOAN. . 366 lecţii de haiku / Florin Grigoriu .GOMA. Prietenele mele. CĂLIN.GROŞAN.GRIGORIU. Bucureşti : Curtea Veche Publishing.GRĂMADĂ. 2009 ISBN 978-606-516-097-9 821.1-1 CIP 2009-4195 1889 .GURĂU.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Andreea şi Radu / Toma Grigore. . 2009 ISBN 978-973-164-016-7 821. 2009 ISBN 978-973-660-345-7 821.135.GRIGORIE. Timişoara : Bastion.1-32 CIP 2009-3747 1886 . . TOMA. EUGENIA.135. 2009 ISBN 978-973-7664-84-6 821. RADU F. Paşi în timp / Eugenia Groşan.GURĂU.Bucureşti : Amurg Sentimental.Botoşani : Axa.1-31 CIP 2009-3704 1887 .Bucureşti : Proxima.1-94 CIP 2009-5231 .135.GRUIA. FLORIN.1-31 CIP 2009-3638 1885 . 2009 ISBN 978-973-678-303-6 821.

2009 ISBN 978-973-103-981-7 821.1-31 1897 . . Iordăchescu. PANAIT. ECATERINA.135.135. Coresi.1-31 CIP 2009-596 1896 .ISTRATI. Pe drumuri de munte / Calistrat Hogaş. 2009 ISBN 978-606-8005-04-1 821. .135. a 6-a.1-31 CIP 2009-3978 Oceaniada / Claudiu CIP 2009-3456 1903 . 2009 ISBN 978-973-610-865-5 821. . 2009 ISBN 978-606-530-261-7 821. VERA. . Poezii pentru prichindei / Hănţulie Maria. 2009 ISBN 978-973-37-1354-8 821.Craiova : Sitech. .I. Adela / Garabet Ibrăileanu.135. PETRE.133.1-31=135.1-93-1 CIP 2009-5407 1901 . Printre cărţi / Mircea Radu Iacoban.Iaşi : Junimea. 2009 ISBN 978-973-104-227-5 821. . Basmele românilor / Petre Ispirescu.1-32 CIP 2009-3912 1900 . rev. PETRE.Ed. 2009 ISBN 978-973-137-029-3 821. NICOLAE PUIU. Chira Chiralina / Panait Istrati. .135.ILIESCU.3)(0:82-32) CIP 2009-3986 1902 . Potecile cerului : povestiri pentru secolul XXI / Ecaterina Hanganu.Bucureşti : Editura Coresi.135.1-32 913(498. Zăpezile din Arcadia : poeme / Stela Ianovici-Costan.ION. CLAUDIU. Trepte de căutări / Nicolae Puiu Iliescu. GARABET. . MARIA. . 2009 ISBN 978-973-104-244-2 821.N. ISBN 978-973-104-230-5 821.Bucureşti : Cartex 2000.Bucureşti : Editura C.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.135. 2009 Bibliogr. MIRCEA RADU.HANGANU.Bucureşti : RAO International Publishing Company. 2009 ISBN 978-973-37-1352-4 821. CALISTRAT. Broasca ţestoasă cea fermecată / Petre Ispirescu.1-93-34 CIP 2009-4351 1904 .135. 2009 ISBN 978-973-1868-96-7 821. Week-end cu mama / Ion Vera.135.1-1 CIP 2009-4974 1895 .135.Cluj-Napoca : Mega.ISPIRESCU.ISPIRESCU.HOGAŞ.IORDĂCHESCU.135.1-31 CIP 2009-3975 .HĂNŢULIE.366 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 367 CIP 1894 . 2009 ISBN 978-973-570-348-6 821. .Urziceni : Editura Anca.IBRĂILEANU.Bucureşti : Cartex 2000.Iaşi : Junimea. Bucureşti : Cartex 2000. . STELA.135. .1-92 CIP 2009-3566 1898 .1-1 CIP 2009-4389 1899 .IANOVICI-COSTAN.1 821.IACOBAN.1-93-34 CIP 2009-3810 1905 .

. Omul de sub podea / Elisabeta Luşcan. 2009 ISBN 978-606-8070-02-5 821. cuibuşor de nostalgii / Ion Lupaşcu.135.: Constantin Lămureanu.Bucureşti : Logos Junior. Codin . Alte amintiri din pagini de ziare / Gheorghe Jurma. .Reşiţa : Editura TIM.1-4 CIP 2009-3672 1911 . şi biografie de Lucian Pricop. ION.IUŞAN.135. .1-4 CIP 2009-4850 1915 . EMILIAN. . VASILE. NORA.135.2 CIP 2009-4813 1910 .Bucureşti : Cartex 2000. VASILE.135.6 94(498)"1907"(0:82-31) CIP 2009-3977 1907 . . 2009 ISBN 978-973-7619-30-3 821.Constanţa : Nelinişti metafizice. 2009 ISBN 978-973-678-301-2 821.LĂMUREANU. Formula supravieţuirii / Doru Kalmuski. Hai să furăm pepeni / Nora Iuga. 2009 ISBN 978-973-1777-38-2 821.135. GHEORGHE. Caragiale! : epigrame / Vasile Iuşan. Bacău : Deşteptarea.Cluj-Napoca : Eikon.JURMA.LUPAŞCU.LUPU. 2009 ISBN 978-973-1978-13-0 821.ISTRATI. Ridică-te.1-32 CIP 2009-5271 CIP 2009-2264 1908 . DORU. Cluj-Napoca : Dokia. ION. .1-1 CIP 2009-4840 1916 . Braşov : Transilvania Expres. Bucureşti : Amurg Sentimental.1-92 CIP 2009-4787 1914 .1-193. Tandre dimineţi : versuri / Ion Machidon.IUGA. amintiri.IVANEŞ. Doamne.Iaşi : Polirom.135. ELISABETA. pref. 2009 ISBN 978-973-104-228-2 821.IUŞAN.Cluj-Napoca : Dokia. pentru nepoţi şi nepoate / Trifilie Lămureanu .MACHIDON.2 CIP 2009-5315 1909 . Povestiri adevărate. 2009 ISBN 978-973-1933-25-2 821.368 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1906 . STELA MARIA.135. Autoportret din memorie / Emilian Lupu.Bistriţa : Karuna.KALMUSKI. TRIFILIE. Ciulinii Bărăganului / Panait Istrati .135.1-32 CIP 2009-4544 1917 .135. Amintiri.135. Fă-mă.1-193.1-31 CIP 369 1912 . 2009 ISBN 978-973-46-1347-2 821. 2009 ISBN 978-973-8016-33-0 821. Fericire la îndemână / Stela-Maria Ivaneş. PANAIT.135. ce mi-i face! / Vasile Iuşan.1-311.1-31 CIP 2009-5245 1913 .135. 2009 ISBN 978-973-757-208-0 821. . 2009 ISBN 978-973-696-134-2 821.LUŞCAN. .1-31 821.135.1-1 CIP 2009-3731 . 2009 ISBN 978-973-1777-39-9 821. pref.

135.MATEESCU. Bucureşti : Semne. Internet cafe = Internet café / Marion Manolescu.1-31 CIP 2009-4037 1929 . LUCIAN. . 2009 ISBN 978-606-92080-1-4 821. Pelerinaj în Italia prin Budabesta şi Viena / Dinuţa Marin.MARIN. MONICA LARISA.1-92 CIP 2009-3505 1919 .MATEESCU. DANIELA CRISTINA. .135.1-992 CIP 2009-3759 CIP 371 1924 .1-1=135.1-32 CIP 2009-5337 1923 . . Capitole târzii din viaţa mea : memorii redescoperite / Diana Mandache. DANIELA CRISTINA.135.370 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1918 .1 CIP 2009-3733 1922 . ISBN 978-973-47-0614-3 821.135.MAXIM.Bucureşti : Editura Mateescu.Bucureşti : Editura Mateescu.Buzău : Teocora. Valetul O'Rubick / Eduard-Sorin Manta.1-32 CIP 2009-4735 1927 .135. DIANA. pref.Bucureşti : Editura Mateescu.135.MANAFU. Nemesis diary / Ramoon Mar.MATEESCU. 2009 ISBN 978-606-92080-2-1 821.Piteşti : Paralela 45.Bucureşti : ALLFA. ADRIAN. 2009 ISBN 978-973-8936-90-4 821.135.Craiova : Sitech. Aturile lui Baz-Baz cel isteţ / Dana Fodor Mateescu. . . stare de vis / Monica Larisa Manafu. 2009 ISBN 978-973-724-229-7 821. Timişoara : Editura Aura. 2009 ISBN 978-973-624-722-4 821. 2009 ISBN 978-973-644-865-2 821. Am auzit că viaţa e frumoasă / Lucian Mănăilescu. DANIELA CRISTINA. 2009 ISBN 978-606-92080-3-8 821. RAMONA. . MARION.Bucureşti : Univers Ştiinţific.1-92 CIP 2009-4733 1926 . 2009 ISBN 978-606-530-233-4 821.MATEESCU.MÂRZAN.135.1-94 CIP 2009-3550 1921 .Constanţa : Ex Ponto. Regele cu coroana de hârtie / Dana Fodor Mateescu.1-1 CIP 2009-4734 1928 .MĂNĂILESCU.Bucureşti : Editura Mateescu. 2009 Bibliogr. Inimioara de căţel / Dana Fodor Mateescu.1-1 CIP 2009-5120 1920 .MANTA.Bucureşti : Printech. Ghici pe cine iubesc eu / Catia Maxim. DANIELA CRISTINA. 2009 ISBN 978-606-92080-0-7 821.135. 2009 ISBN 978-606-521-234-3 821. Fetiţele din Cimitirul Roşu / Dana Fodor Mateescu.135. de Nicolae Merişanu. .135. . . .MAJURU. DINUŢA. 2009 ISBN 978-973-7778-73-4 821.1-32=111 CIP 2009-3675 .135.1-32 CIP 2009-4736 1925 . CATIA. Destin valah : în 101 texticuleţe şi ilustraţii / Adrian Majuru . Stare de veghe.1=133.MANDACHE.135.MANOLESCU. EDUARD-SORIN.1-1 CIP 2009-4963 1930 . . 2009 ISBN 978-973-1934-33-4 821.

.MOISA.1-94 CIP 2009-5290 1934 .135.. 2009 Bibliogr.1-32=111 CIP 2009-3676 1937 . Miron.135. .. Index ISBN 978-973-610-866-2 821. .: Luminiţa Wallner Bărbulescu. LIVIA.1-94 CIP 2009-5557 1941 .MÂRZAN.Bucureşti : Hasefer.MERCHEŞ.1 CIP 2009-5030 1938 .2009 .135.MEDREA-DANCIU. / Dan Mizrahy .1-84 CIP 2009-4975 1933 . cuv.Râmnicu-Vâlcea : Conphys. Întoarcere în timp / Livia Miheş Papiu. studiu introd.111-1=135.MIHOC. . 2009 ISBN 978-973-704-097-8 821. . Fabule trăsnite / Gavril Moisa.Bucureşti : Proxima. Androgynul atomic / Gabriel Miloia. 2009 ISBN 978-973-8960-22-0 821. Prundeni.Ed.! "Finis coronat opus" : memorii. RAMONA. .. Eseuri şi panseuri / Ioan Mercheş . Suntem pentru schimbări sau Ca darvinişti şi economişti vom părăsi planeta aceasta / Eugen G.135.372 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 373 1931 .1-1 CIP 2009-5235 . EUGEN G. şi note: Ion Cârja şi Nicolae Bocşan .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.135. 2009vol.ISBN 978-973-750-141-7 821. Albastru ca jazzul / Donald Miller .MIREA.1-84 CIP 2009-4682 1940 . ALEXANDRA. DAN. GEORGE. 2009 ISBN 978-973-7778-74-1 821.Iaşi : Panfilius.Memoriile unui ierarh uitat : Victor Mihályi de Apşa / ed. .. . 2.MIZRAHY. pref. 2009 ISBN 978-973-126-148-5 821.Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă.MIHEŞ PAPIU.Oradea : Kerigma. iubiri ascunse.MIRON. Ucenicele diavolului : iubiri visate.ClujNapoca : Grinta.135. 2009 ISBN 978-973-1862-76-7 821.1-94 28(498. 2009 ISBN 978-973-630-200-8 821.1-94 CIP 2009-5347 1936 . GABRIEL. a 2-a.1-4 CIP 2009-4721 1932 . ISBN 978-973-750-109-7 Vol.: Irina Petraş.Timişoara : Editura Aura. Aşa a fost. 2009 ISBN 978-973-7636-71-3 821.1-4 CIP 2009-5032 1935 .1-31 CIP 2009-4833 1942 . Oradea : Imprimeria de Vest.4) CIP 2009-4619 1939 . 2009 ISBN 978-973-7876-96-6 821.: Cornel Ţicărat. Ellipses / Alexandra Medrea .. 2009 ISBN 978-973-133-494-3 821. .135.135.MILLER. DAN.Oradea : Brevis. il. . GAVRIL. Three days / Ramoon Mar.. 2009 ISBN 978-973-8404-08-8 821. DONALD.135. iubiri trăite / Dan Mihoc. . . "ficţionale" / George Mirea. IOAN.MILOIA.135. colab..: Liviu Leonte. Suceava : Editura George Tofan. înainte de Grigore Constantinescu. trad.135.

Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Ana-Daniela Gheorghe. 2009 ISBN 978-973-712-456-2 821.135. 2009 ISBN 978-973-8987-86-9 821.135. . ILEANA. 2009 ISBN 978-973-86664-9-8 821..1-1 821.Bucureşti : Editura Nouă. MARIAN. De-ale muzicienilor şi nu numai.MORCAN.NĂSTASE.Muguri de poezie / coord.MORAR-BELIOREANU. .135. BIANCA. MONICA. . Vocea inimii / Ileana Nistor Heller. 2009 ISBN 978-973-7650-85-6 821. Femeia la poarta raiului de sticlă / Monica Mureşan.1-7 CIP 2009-5454 1949 .: Violeta Boruzi. Felicia Jipescu . Aripă de argint / Bianca Negrilă.NEAGU.135. Pur şi simplu / Nicolae Neagu. .Bucureşti : Granada.135.1-311.Craiova : Sitech.1-1 CIP 2009-4638 1951 .135.135. Aripi de înger / Marian Nicolescu. 2009 ISBN 978-973-88805-6-6 821. . LAZĂR. 2009 ISBN 978-973-7700-52-0 821. 2009 ISBN 978-606-8005-03-7 821. VALENTIN. CAMELIA.1-1 CIP 2009-4298 1945 .. ION. .1-1 CIP 2009-4030 1946 .135..NICOLIŢOV.NENCIU.374 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 375 1943 .135. Târgovişte : Bibliotheca.Iaşi : Danaster. Domnişoara Iulia / Marin Năstase. Pe strune de brad : catrene de dragoste / Lazăr Morcan. . 2009 Index ISBN 978-973-8066-00-4 821. GHEORGHE. 2009 ISBN 978-606-8025-15-5 821. NICOLAE. . 2009 ISBN 978-606-530-226-6 821. MARIN. 2009 ISBN 978-973-133-500-1 821.135.Constanţa : Editura Boldaş. / Gheorghe Muşat. major / Camelia Nenciu. Dafina doamna / Ion Muscalu.1-32 CIP 2009-4844 .: Vasilica Sfetcu.Turda : Hiperborea. Debut .1-1 CIP 2009-3856 1947 . VASILE.135.NEGRILĂ. Urziceni : Editura Anca.Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români. Mioara Niculescu. Exerciţii de respiraţie / Valentin Nicoliţov.1-32 CIP 2009-4712 1953 .MUSCALU.135. Galaţi : Olimpias.1-1 821.135.MUŞAT.1-1 CIP 2009-4803 1954 . 1952 .6 CIP 2009-5348 1948 .1-31 CIP 2009-4027 1955 .135. colab. 2009 ISBN 978-973-1777-36-8 821.NISTOR-HELLER.135. .Arad : Multimedia Internaţional.MUREŞAN.1-1 CIP 2009-4227 1950 .1-1 CIP 2009-5110 1944 . Poetica română / Vasile Morar Belioreanu..Cluj-Napoca : Dokia.NICOLESCU. Simona Tănase.1-32 CIP 2009-3896 2009 ISBN 978-973-8905-70-2 821. .

Braşov : Green Steps. 2009 ISBN 978-973-678-298-5 821. Letopiseţul de argint / Rodica Ojog-Braşoveanu. Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea / Anton Pann. OCTAVIAN. RODICA. pref. .135.135.135. .1-4 CIP 2009-4962 1961 .PANDURU.376 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1956 . 2009 ISBN 978-973-46-1336-6 821.OJOG-BRAŞOVEANU. Şase feluri de a muri / Marius Oprea . a 2-a.135. 2009 ISBN 978-973-8958-64-7 821. 2009 ISBN 978-973-143-330-1 821.1-32 CIP 2009-3499 1964 . rev. a 2-a. 2009 ISBN 978-973-8410-82-4 821. .15(498)(0:82-94) CIP 2009-3317 1960 . . Închipuire / Riri Margareta Panduru.135.Ed.1-193.ORĂŞANU.135.PANN. Orescu.OPREA. 2009 ISBN 978-606-92081-0-6 821.Bucureşti : Amurg Sentimental. 2009 ISBN 978-606-8021-29-4 821.Craiova : Aius PrintEd.Bucureşti : Amurg Sentimental. EDDIE. .135.1-2 CIP 2009-5069 1965 .135.Bucureşti : Nemira.1-1 CIP 2009-3729 1967 . şi adăug. de Antonio Patraş.135. 2009 ISBN 978-973-46-1292-5 821. . .Bucureşti : Amurg Sentimental.Craiova : Sitech.1-992 913(450+495+620)(0:82-992) CIP 2009-2719 1963 .1-17 CIP 2009-4420 1966 . ALEXANDRU.Iaşi : Polirom.OLARIU. . Liniştirea spaimelor : proză / Elena Olariu .135.PANAITESCU. PĂTRU-DĂNILĂ.135.Ed. Lecţia de gramatică : proză scurtă / Viorica Panaitescu. 2009 ISBN 978-973-1866-16-1 821. Remember / Alexandru Oprănescu Vella. ELENA. .3 CIP 2009-3730 377 CIP 1962 . RIRI MARGARETA. ANTON.Orăştie : Editura Emma.1-822 CIP 2009-5118 1959 . VIORICA. Seminţe de gând / Pătru-Dănilă Orăşanu. Drumuri prin memorie / Octavian Paler .1-312. pref.Bucureşti : Andreas Print. a 2a. . rev. .135.ORESCU. MICHAELA.PARAIPAN FINICHIU.1-32 CIP 2009-3498 1958 .OPRĂNESCU-VELLA. .1-94 329. 2009 ISBN 978-973-628-302-9 821.4 CIP 2009-3963 1957 . cuvânt înainte de Constantin Străchinaru. Rostiri / Eddie Pantea. de Zoe Petre. . MARIA. Sonete / Michaela Al. MARIUS. 2009 ISBN 978-973-678-297-8 821. .PANTEA. Cântul Tomniţelor / Maria Paraipan Finichiu.Beiuş : Buna Vestire.Iaşi : Polirom.PALER. 2009 ISBN 978-606-530-256-3 821.1-1 CIP 2009-5258 .Ed. .

pref. 2009 ISBN 978-973-1954-55-4 821.Craiova : Contrafort. MARIA RODICA. Noncopilărie şi maturitate postmortem / Lupu Petrovan .135.135.PETRESCU.1 CIP 2009-5760 1976 .Constanţa : Steaua Nordului.1-2 CIP 2009-4982 1969 . Sclipiri pe cerul inimii / Petricu Cristian Alexe .135. . VIORICA. 2009 ISBN 978-606-8021-33-1 821.1-84 CIP 2009-3649 2009 ISBN 978-606-511-111-0 821. . ed.135.1-1 CIP 2009-4755 1978 .1-31 CIP 2009-4702 1971 .PETROVICI.Timişoara : Eurostampa. ursul polar / Cezar Petrescu.PETROVAN.135.135.1-93-31 CIP 2009-3982 1977 .PĂTRU.PATRAŞ. 2009 ISBN 978-973-698-834-3 821. de Ioan-Pavel Azap .Ed.1-1 CIP 2009-4754 1973 .Craiova : Contrafort. Craiova : Aius PrintEd.Editura.Iaşi : Junimea. 2009 ISBN 978-973-37-1359-3 821. . Bucureşti : Cartex 2000.Cluj-Napoca : Grinta.PARHON. ION. CRISTIAN A. Botoşani : Axa. Amintire din castelul celor două zile / Tiberiu Pătru. CIP 379 1975 .135. TIBERIU. Fram. trad. .PAVNOTESCU. TIBERIU.1-1=131.Călătoria şi teatrul / Ion Parhon. .PĂTRU.PETRICU. 2009 ISBN 978-973-126-142-3 821.Ed.PĂTRU.1-31 CIP 2009-3850 1979 . 2009 ISBN 978-973-8369-31-3 821. 2009 ISBN 978-606-8031-10-1 821.PETROVICI. .Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia .1-31 CIP 2009-4842 1980 . cron.. 2009 ISBN 978-973-1954-53-0 821.Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor. 2009 ISBN 978-973-660-348-8 821. CEZAR. ..1-1 CIP 2009-3752 .1=135.135. 2009 ISBN 978-606-92006-2-9 821.Craiova : Contrafort. 2009 ISBN 978-973-1954-54-7 821. Poeme în proză = Poemi in prosa / Ştefan Petică . Lumini la marginea regatului / Tiberiu Pătru.1-34 CIP 2009-5375 1972 . Idane / Tiberiu Pătru.378 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1968 .135. 2009 ISBN 978-973-104-233-6 821. .Târgu-Mureş : Digital Docu Print. .135. ROXANA. tab.135.PETICĂ. a 3-a. .1-1 CIP 2009-5047 1970 . Miroir fractal / Viorica Petrovici. GEORGE TIBI.135. Sub semnul Aspidei / Roxana Pavnotescu. îngr. Gura de vulpe / George Tibi Petrovici.Păcală şi isprăvile lui. ŞTEFAN.1-1 CIP 2009-4753 1974 .135. bilingvă. postf. TIBERIU. Pe repede înapoi . . prin grija lui Luca Pelusi. LUPU. .: Nicoleta Presură Călina. de Ion Petrovai. Castitatea privirii / Maria Rodica Patraş.

2009 ISBN 978-973-1954-46-2 821. . a 5-a. Atelierul de vară / Dumitru Popescu.1-1=111=135.1-31 CIP 2009-4036 1991 .Bucureşti : Humanitas. CĂTĂLIN HORAŢIU.Bucureşti : Cavallioti. repere biobibliografice de Virgil Bulat.1-4 CIP 2009-3917 1984 . . .POPA.1-93-32 94(498)(0:82-93-32) CIP 2009-3804 . DUMITRU.Poezii româneşti alese = Selected Romanian poems / selecţia şi trad.Reşiţa : Editura TIM.380 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1981 . 2009 Indice. CIP 2009-3613 1982 .53) 929 Steinhardt. Zborul fluturelui albastru / Mihai Popa . 2009 ISBN 978-973-608-913-8 821.: Adriana Jurma.135. Steinhardt.POPESCU. . 2009 ISBN 978-973-1866-14-7 821. Bucureşti : Semne. ISBN 978-606-530-274-7 821. doar dacă este făcut pané / Cătălin Horaţiu Popa. Despre bucurie în est şi în vest şi alte eseuri / Andrei Pleşu.135. MONICA MARIA. CONSTANTIN CIPRIAN. . ANDREI.POPA. MIHAI. Primejdia mărturisirii : convorbirile de la Rohia / N.Iaşi : Polirom.(047. GHEORGHE. Temeri şi îndoieli : Săltic 2008 / Constantin Ciprian Popescu.1 CIP 2009-4531 1986 . .N.POPA. îngrijită.Orăştie : Editura Emma.09 Steinhardt. .PITARCA.Craiova : Sitech.135. 2009 ISBN 978-973-50-2442-0 821. şi il.PINTEA.135.1=111 CIP 2009-4916 1985 . cuv. note.1.POPESCU.Bucureşti : Editura Coresi. Poveste cu final dulce / Gheorghe Pitarca. Braşov : Pastel. Bucureşti : Semne.1-32 CIP 2009-5651 1983 .POPESCU. PETRU DEMETRU. studiu introd. Scrisori pentru Ema / Loreta Popa.135. 2009 ISBN 978-973-696-129-8 821.135. Pongo şi Pongolicii / Monica Maria Popescu. Ioan Pintea . rev.1-4 CIP 2009-5302 1988 .: Adrian Şoncodi.POPESCU. Povestiri istorice / Petru Demetru Popescu.1-1 CIP 2009-3558 1990 .1-1=135. . IOAN. 2009 ISBN 978-973-624-737-8 821.Ed. ed. 2009 ISBN 978-973-8944-92-3 821.1-32 CIP 2009-4786 1989 .135. ISBN 978-973-46-1288-8 821.135.PLEŞU. LORETA.Craiova : Contrafort.135. 2009 ISBN 978-973-8087-71-2 821. Ciocoiul cu adresă de e-mail sau Creierul are oareşce valoare.1-31 CIP 2009-4270 CIP 381 1987 . . şi indice de Ioan Pintea .135. cop.Poete între milenii = Poets between milleniums. 2009 ISBN 978-973-7622-83-9 821. înainte de Constantin Ciopraga .135.135.N. 2009 ISBN 978-973-624-721-7 821. . 2009 Bibliogr.1-32 CIP 2009-5629 1992 .Bucureşti : Casa Editorială Odeon.

înainte: Cristina Roşca. .Muşăteşti : Tana.Bucureşti : Cartex Serv. ISBN 978-973-88826-6-9 Vol. . .ISBN 978-973-88826-2-1 821. 2009 2 vol. 2 : Aventura gemenilor dincolo de Poiana Vie. .POPESCU. 2009 ISBN 978-973-1954-48-6 821.1-141 CIP 2009-5313 2005 . EUGENIU.1-1 CIP 2009-4629 1997 . Clipe de viaţă / Radu Marieta. Moromeţii / Marin Preda. .1-2 CIP 2009-4597 1995 .Bucureşti : ZIP. 2.135. Teatru / Rodica Popescu Bitănescu. Scutul meu sigur / Nicolae Popescu Galicea. RODICA. 1.ISBN 978-973-7883-38-4 821. Memoriile unui diplomat oarecare / Aurel Preda.Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români.135.Bucureşti : Editura Victor.135. .1-1 CIP 2009-4710 2001 . MIHAI. AUREL. 2009 ISBN 978-973-53-0015-9 821.1-93-31 CIP 2009-4958 1994 .135. 2009 ISBN 978-973-88849-6-0 821. MARIETA.Cluj-Napoca : Grinta.Primul cocor : romanian kaiku. 2009 ISBN 978-973-7700-54-4 821. Psalmi : poezie creştină / Ioan Raţiu. 2009 ISBN 978-973-7895-44-8 821. Sentimente în amurg / Carmen Radu.PREDA. Constanţa : Virom. MARIN.1-94 CIP 2009-5198 383 CIP 1999 .135.135.RADU. Retrăiri / Eugeniu Predoiu M.RADU. cuv. 2009 ISBN 978-606-8035-10-9 821.PREDA. NICOLAE.POPESCU-GALICEA. 2009 ISBN 978-973-1859-29-3 821. .1-1 CIP 2009-4688 2002 .ISBN 978-973-7883-37-7 Vol. .135.PREDOIU.1-1 CIP 2009-3707 2003 .D. 2009 ISBN 978-973-1815-08-4 821.135.1-1 CIP 2009-5486 1996 .135.RAŢIU. SÎNZIANA. CARMEN. .382 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 1993 . În rană / Gusti Raţiu. .Craiova : Contrafort.1-94 343. IOAN.Primăvară târzie : poezii. 2009 ISBN 978-973-126-146-1 821.Constanţa : Punct Ochit.RAŢIU. Andilandi : roman / de Sînziana Popescu. Rugul aprins de la mănăstirea Antim la Aiud / Mihai Rădulescu.Blaj : Buna Vestire. GUSTI.1-1 CIP 2009-4296 2000 . 2008vol.Bucureşti : Mediamorphosis. .Bucureşti : Proxima. 2009 ISBN 978-973-7636-70-6 821.8(498)(0:82-94) CIP 2009-4681 . ISBN 978-973-7883-36-0 Vol. .1-94 CIP 2009-5218 2004 .1-31 CIP 2009-3992 1998 .RĂDULESCU. .135.135.135. 2009 ISBN 978-973-1785-41-7 821.135.Cluj-Napoca : Risoprint.POPESCU-BITĂNESCU. .2009. . . .

LIVIU. CONSTANTIN. tab.SANDU. pref. Ţiganii. 2009 ISBN 978-973-710-131-0 821. Amândoi / Liviu Rebreanu . îngrijitor ed.135. Crăişorul / Liviu Rebreanu . 2009 ISBN 978-973-1830-04-9 821. 2009 ISBN 978-973-707-273-3 821. JANE. PETRU. pref. tab. .4)"17" Horea(0:82-31) CIP 2009-3970 2014 .135. cronologic de Ilderim Rebreanu.ROSTOS. Calvarul / Liviu Rebreanu . pref. cronologic de Ilderim Rebreanu. 2009 ISBN 978-973-1898-04-9 821. 2009 ISBN 978-973-1898-05-6 821.135. KRISTINA. LIVIU.Bucureşti : Editura Fundaţiei Anastasia.: Mircea Coloşenco . . .135.135.1-93-1 CIP 2009-3788 2016 .ROZEI.Bucureşti : Adevărul Holding. .1-94 CIP 2009-4447 2008 . .: Paula Ribariu.1-97 289(498) Oastea Domnului CIP 2009-3740 2017 . 2009 ISBN 978-973-1954-50-9 821. 2009 ISBN 978-973-694-164-1 821.Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu.SĂFTOIU. LIVIU.1-31 CIP 2009-3971 2009 .1-1 CIP 2009-3445 2007 . SAMUEL.135. Menestrul la curţile Mnemosynei cu stihurile toamnei dorului / Constantin Răduţ.Iaşi : Universitas XXI. ASPAZIA. . Accidentul .SEBASTIAN. aurul şi diamantele / Samson Iancu. cronologic de Ilderim Rebreanu.1-1 CIP 2009-3610 2011 .Craiova : Contrafort. 2009 ISBN 978-973-1898-06-3 821. Jurnalul unui om degeaba / Rozei Samuel .135.REBREANU. Bucureşti : Editura Trei.135.6 929 Horea(0:82-31) 94(498. desene: Mirela Ciucanu. Cosma. 2009 ISBN 978-973-1755-76-2 821. ADRIANA.1-31 CIP 2009-3969 2013 .REBREANU.384 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 385 2006 . pref.SÂN-PETRU.135.RONCEA.ROY.1-1 CIP 2009-4225 2012 .Iaşi : Art XXI. tab. .Făgăraş : Agape. MIHAIL.SAMSON.1-31 CIP 2009-4024 2018 .135. Alchimia muzelor : poeme / Paul SânPetru . Sibiu : Oastea Domnului.REBREANU.Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei. Oraşul cu salcâmi / Mihail Sebastian. Edenul copilăriei / Sandu Aspazia .1-31 CIP 2009-4993 . . Poarta frumoasă / preot Petru Roncea. PAUL. de Ion Simuţ . 2009 ISBN 978-973-88702-4-6 821.: Valentin Ciucă.135.: Mircea Coloşenco . .: Olimpiu S.1-32 CIP 2009-4788 2015 . IANCU. .Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu. trad. 2009 ISBN 978-606-538-001-1 821.RĂDUŢ. 2009 ISBN 978-973-696-132-8 821. Raze de soare / Kristina Roy .1-311. IQ / Jane Rostos.1-92 CIP 2009-2738 2010 .135. Jurnal de campanie / Adriana Săftoiu.135.Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu. . 2009 ISBN 978-973-1999-80-7 821.Reşiţa : Editura TIM.

Limba şi literatura română : comunicare literară şi non-literară.SLAVICI. Constanţa : Steaua Nordului.SERGHI.: Cleopatra Lorinţiu. 2009 ISBN 978-606-511-115-8 821. pref. 2009 ISBN 978-973-1917-45-0 821.1-31 CIP 2009-5442 2028 . Jurnal de adolescenţă / Mariana Solomon Lazanu.. CELLA.Bucureşti : Cartea Românească.09-4 CIP 2009-3569 2022 .135.Bucureşti : Printech.Bucureşti : Estfalia.1-141 CIP 2009-5647 2030 .Constanţa : Steaua Nordului. .135. DAN. 2009 ISBN 978-973-8404-09-6 821.SLAVICI. Budulea Taichii / Ioan Slavici. .Galaţi : Sinteze. IOAN. Andreea Artagea. . 2009 ISBN 978-973-23-2876-7 821. Infidela clipă / Aurelian Sîrbu.135. 2009 ISBN 978-973-7681-53-9 821. eseuri-model / Octavian Sovianu.Bucureşti : Cartex 2000. IOAN. . AURELIAN. 2009 ISBN 978-973-88587-0-1 821.SOLOMON LAZANU. ba e lat .135. VIOLETA.135.1-31 CIP 2009-5458 2021 . Mutilare / Dan Stanca.Bucureşti : Cheiron. Bucureşti : Editura Gabriel 2005. Oradea : Brevis. Doamne.1-1 CIP 2009-5556 2027 .1-32 CIP 2009-3989 2029 .Bucureşti : Editura Gabriel 2005.1-992 CIP 2009-5176 2020 .386 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 387 2019 . NOE.SECOŞAN CADAR.Bucureşti : Litera Internaţional. Pânza de păianjen / Cella Serghi . .135. . a 3-a.Ed.SERE.135. Popa Tanda . 2009 ISBN 978-973-88587-6-3 821. a 3-a.SLAVICI. rev.135. IULIU. primeşte şi lacrimile mele / protosinghel Spiridon Ungureanu Constantin. Cântec de iubire / Gheorghe Sere. .SPIRIDON UNGUREANU.1-94 CIP 2009-4096 . OCTAVIAN. . 2009 ISBN 978-606-521-265-7 821. : 97 popasuri în locuri de mare interes turistic / Noe Smirnov. E lung pământul.Ed. . 2009 ISBN 978-973-675-600-9 821. Moara cu noroc .135.135.Timişoara : Gordian. Moara cu noroc / Ioan Slavici. 2009 ISBN 978-973-88148-9-9 821. . 2009 ISBN 978-606-511-116-5 821. Lenuţa Tanef.SÎRBU. rev. IOAN. 2009 ISBN 978-973-8902-28-2 821.SMIRNOV.1.1-31 CIP 2009-5377 2024 . protosinghel.135. 2009 ISBN 978-973-104-240-4 821. Mara / Ioan Slavici. .STANCIU.1-1 CIP 2009-5193 2023 . MARIANA. Depresia ucigaşă / Iuliu Stanciu.135.1-31 CIP 2009-5356 2031 .1-4 CIP 2009-4668 2026 .SOVIANY. O minunată călătorie spre naştere / Violeta Secoşan Cadar.1-32 CIP 2009-5376 2025 .135.. .STANCA. GHEORGHE.

Bucureşti : BREN. DANIEL.135. .ISBN 978-973-645-327-4 Vol.1-32 CIP 2009-3615 2036 .135. .Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. EMIL.1-31 CIP 2009-4033 2041 .Brăila : Zeit.: Floarea Necşoiu.ISBN 978-973-88849-4-6 Vol. . Calendar românesc în douăsprezece cronici şi o precuvântare / Flavia Teoc.9(498) CIP 2009-4149 2039 .ISBN 978-973-88849-5-3 821.Craiova : Ramuri. 2009 ISBN 978-973-592-223-8 821. BOGDAN G.1-96 CIP 2009-4705 CIP 389 2038 . 2009 ISBN 978-973-7636-66-9 821. Vânător de toamne târzii / Victor Michail Stigniteanu.135.Craiova : Fundaţia Editura Scrisul Românesc.135. Bogdan.: Gina Moldoveanu. 2. . Baladă pentru o inimă fugară / Emil Şain. . ISBN 978-973-88849-3-9 Vol.TANDIN.ISBN 978-973-645-329-8 Vol. Spiritul de fineţe : cinsprezece meditaţii / Dorin Ştefănescu.1-32 343. MIHAIL. DORIN. .2009 . Bucureşti : Cartea Românească.388 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2032 . 2009 ISBN 978-973-23-2873-6 821. .135.ŞAIN.1-32 CIP 2009-3958 2037 . 1 : Prima dragoste. FLAVIA.135. VICTOR MICHAIL. 3 : Copilul din seif. TRAIAN.STOIAN. 1. Martor la slobozitul apelor : (proză) / Veronica Şarlă Călin. 2009 Index ISBN 978-973-648-844-3 821. primul omor. 3X sau Fantomele nu dau telefoane / Daniel Tei. pref. Insula răilor / George Tătăruş .2009 . .STIGNITEANU.TĂNĂSESCU-BUZĂU. VERONICA. 2009 ISBN 978-973-133-480-6 821.1-1 CIP 2009-5359 2034 .Bucureşti : Vremea. . 2 : Ucis în patul altuia. ISBN 978-973-645-326-7 Vol.Bucureşti : Semne. 4 : Carolina ucide în somn. 2009 ISBN 978-973-624-736-1 821. 2009 ISBN 978-973-85249-6-5 821. Absente / Ara Alexandru Şişmanian.1-31 CIP 2009-4295 2040 . Chipurile / Stoian G.ŞTEFĂNESCU.TĂTĂRUŞ.135.ŞIŞMANIAN.135. Crime pasionale în România / comisarul Traian Tandin. . GEORGE. .ISBN 978-973-645-330-4 821.135. .ISBN 978-973-645-328-1 Vol.Bucureşti : Paideia. Cătuşe însângerate / Mihail Tănăsescu-Buzău . 2009vol. pref. ARA ALEXANDRU.1-4 CIP 2009-4680 .1-1 CIP 2009-3753 2035 .1-1 CIP 2009-3772 2033 . 2009 4 vol.135.135.TEOC. 2009 Index ISBN 978-973-556-506-8 821. . 2009 ISBN 978-973-88818-6-0 821.Bucureşti : ZIP. Timişoara : Excelsior Art.1-31 CIP 2009-5303 2042 .TEI.ŞARLĂ CĂLIN. . .

2009 ISBN 978-973-88935-8-0 821. Parodii originale .Braşov : Pastel.1-31 CIP 2009-4742 CIP 2009-3554 2046 . 2009 ISBN 978-973-101-239-1 821.Craiova : Sitech.Ed. 2009 ISBN 978-973-104-243-5 821.Ed. Frunze de albastru / Alexandra Mădălina Tihan.TONENCHI. .135. Timişoara : Mirton.135.1-32 CIP 2009-3783 2045 .TIMU. ION. 2009 ISBN 978-973-8936-91-1 821. a 2-a.135. MARIA. .ŢIC. .Iaşi : Editura Dana Art.135. . BIANCA. GEORGE.1-1 CIP 2009-3973 2050 . .135. şi adăug. MIRON. MARIAN NICOLAE.TURTUREANU. 2009 ISBN 978-973-1862-74-3 821. . Proze color / Raluca Ţiplic.. Balade vesele şi triste .TIMŞA-STOICESCU. ISBN 978-606-530-209-9 821. Intuiţii finale / Ionuţ Truşcă.TOPÎRCEANU.135. . 2009 Bibliogr. 2009 ISBN 978-973-126-149-2 821.390 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2043 . . .TOPOLOG-POPESCU. 2009 ISBN 978-973-52-0581-2 821.TOMA.Cluj-Napoca : Grinta.Bucureşti : Vox 2000. NICOLAE.1-94 CIP 2009-4429 2051 .135.1-94 CIP 2009-4075 2052 . .Timişoara : Mirton. 2009 ISBN 978-973-8944-83-1 821. rev.1-1 CIP 2009-4285 2044 . Scrisorile tatălui către fiul său / Ion Topolog Popescu.135. IONUŢ.Bucureşti : Editura Nouă.1-2 CIP 2009-5402 2053 .1-32 CIP 391 2049 .135. a 2-a. 2009 ISBN 978-973-1969-30-5 821. Dubla cetăţenie : treisprezece scrisori / Nicolae Turtureanu.Suceava : Editura George Tofan.TIHAN. 2009 ISBN 978-973-8987-85-2 821. . Zodia ciumei / Mirella Tonenchi.Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. Copilăria cea de toate zilele / Marian Nicolae Tomi. Adio mamă / George Trandafirescu Stofel. / Bianca Timşa-Stoicescu.Bucureşti : Univers Ştiinţific. ISBN 978-973-52-0570-6 821. IANA. . Migdale amare . 2009 ISBN 978-973-678-300-5 821. Îmbrăţişaţi pe iarbă : poezii de dragoste / Miron Ţic. GEORGE.1-1 CIP 2009-3858 2047 . ..135. MĂDĂLINA ALEXANDRA.135.TRANDAFIRESCU STOFEL.TOMI.135. MIRELLA.135. Fabule / George Topîrceanu. Poiana cerbului / Iana Timu.TRUŞCĂ.1-1 CIP 2009-3497 2055 .Bucureşti : Cartex 2000. Am aflat de la Eva / Maria Toma. 2009 Bibliogr.1-32 CIP 2009-5338 .Bucureşti : Amurg Sentimental. RALUCA.ŢIPLIC. Caracatiţa printre noi . .1-6 CIP 2009-3475 2054 .1-93-1 CIP 2009-5770 2048 .

Flori de salcâm : antologie / Gheorghe Vicol. Jocul de-a moartea / Géo-Charles Véran .392 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 393 2056 . .1-1 CIP 2009-5012 2060 . a 3-a. LAURA CRISTINA.135. GÉO-CHARLES. Şi ce dacă! / George Uba.1-1 CIP 2009-3501 2062 . Raluca Dărăbăneanu. DUMITRU D. 2009 ISBN 978-973-1980-64-5 821.: Vasile Mitu. Zvon de gând / Vasile Sergiu Adrian.1-93-32 CIP 2009-5280 2064 .UNGURIAN. .1-93-822 CIP 2009-4431 2057 . 2009 ISBN 978-973-146-048-2 821.135.VICOL. Ursache.135.135.1-1 CIP 2009-5346 2066 .1-31 CIP 2009-5508 2063 . 2009 ISBN 978-973-1862-75-0 821. Şoricel voinicel / Raluca Vărgău. 2009 ISBN 978-973-678-299-2 821. Liziera de salcâmi : poezii / Ion Untaru.VERDE.Craiova : Contrafort.135. trad. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2009 ISBN 978-973-101-250-6 821.1-1 CIP 2009-5453 2061 .1-31 CIP 2009-4687 2058 . Ghicitori pentru voi. 2009 ISBN 978-606-530-225-9 821.135. MIRCEA.1-32 CIP 2009-4236 2068 . RALUCA.VASILIU.1-31 CIP 2009-5465 . cuvânt de întâmpinare de Octavian Soviany. Mihăilescu .URSACHE.135. 2009 ISBN 978-973-1954-58-5 821.: Daniel Cristea-Enache.135. .135. 2009 ISBN 978-973-1954-57-8 821. . Râmnicu-Sărat : Rafet. Strig şi mai tare : versuri / Maria Christina Vigheciu . ION.1-1 CIP 2009-4261 2065 .1-1 821.135.ŢURLEA.VÉRAN. Bucureşti : Amurg Sentimental.Ed. 2009 ISBN 978-973-7892-26-3 821.Craiova : Sitech. STELIAN. 2009 ISBN 978-973-102-208-6 821. 2009 ISBN 978-973-8944-95-4 821. SERGIU ADRIAN. În absenţa tatălui / Stelian Ţurlea .135. GRUIA. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. postf.VĂRGĂU. GHEORGHE.VASILE.135. Joc de cuvinte / Gruia Ungurian. .UBA. copii / Laura Cristina Verde. .Bucureşti : Leda. Dragoste şi ură / Mircea Vasiliu. Casă în cer / Dumitru D. . GEORGE.1 CIP 2009-5412 2059 . Graiul animalelor / Laura Cristina Verde.135. pref. Ramona Cucu. 2009 ISBN 978-973-1755-78-6 821.VERDE.UNTARU.Suceava : Editura George Tofan.: Dan C.1-93-193. MARIA CHRISTINA.1-4 CIP 2009-4318 2067 . . LAURA CRISTINA.135.Braşov : Pastel.Brăila : Editura Centrului de Creaţie Brăila.Craiova : Contrafort. Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei.VIGHECIU. .Timişoara : Bastion. 2009 ISBN 978-973-678-304-3 821.

. De amor. 2009 ISBN 978-973-558-405-4 821. pref. VICTOR.VULPESCU. înainte: Daniel Vighi. Candidaţi la fericire / Ileana Vulpescu. 2009 ISBN 978-973-675-591-0 821.1-1 CIP 2009-4406 CIP 395 2075 . 2009 ISBN 978-973-678-296-1 821.135. pierdute / Victor Vişinescu.1-31 CIP 2009-5172 2078 .VULPESCU.135.VULPESCU.Piteşti : Pământul. 2009 ISBN 978-973-1750-77-4 821.VIGHI. .394 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2069 .VIŞINESCU. . DANIEL. viaţă legată cu aţă / Ileana Vulpescu .Bucureşti : Ars Docendi. 2009 ISBN 978-606-92086-1-8 821.1-1 CIP 2009-4697 2071 . Ploieşti : Tempus-Ro. de inimă albastră / Ileana Vulpescu .VOROVENCI.1-32 CIP 2009-5173 2077 . ILEANA. . 2009 ISBN 978-606-92086-3-2 821. CONSTANTIN. cuv. Arta conversaţiei / Ileana Vulpescu.VULPESCU.1-93-1 CIP 2009-4685 2073 .135.135. .1-92 CIP 2009-3723 2076 .Ploieşti : Tempus-Ro.1-1 CIP 2009-3500 2072 .Bucureşti : Amurg Sentimental.VOICU. 2009 ISBN 978-973-7876-99-7 821.135. pref. . MIHAELA.1-2 821.1-92 070(498) CIP 2009-3468 2070 .Bucureşti : Litera Internaţional.: Romulus Vulpescu. Bucureşti : Cartea Românească. Arta compromisului / Ileana Vulpescu.VRÂNCEANU-FIREA.135.135.135.Ed. .Iaşi : Institutul European. ILEANA.Iaşi : Panfilius. tăieturi din ziare / Daniel Vighi .1-31 CIP 2009-5254 2079 .135.1-31 CIP 2009-5250 2080 . Coada / Dragoş Voicu. Toamna crizantemelor : versuri / Constantin Vitan. Comisia de împăciuire : marafeturi epice. ILEANA. Economie de cuvinte / Gabriela Vrânceanu Firea. 2009 Index ISBN 978-973-611-591-2 821.VULPESCU. Viaţă. Ploieşti : Tempus-Ro.1-1 821. 2009 ISBN 978-973-23-2872-9 821.135. 2009 ISBN 978-606-92086-4-9 821. Poeziile iubirii visate. ILEANA. . ADRIAN.1-31 CIP 2009-4046 2074 .VOICA. 2009 ISBN 978-606-92086-0-1 821. Ploieşti : Tempus-Ro. DRAGOŞ-CRISTIAN.135.1-32 CIP 2009-5253 . Versuri mici pentru nepoţi şi bunici / Adrian Voica. trăite.135. .Ploieşti : Tempus-Ro. a 3-a. GABRIELA. de amor.135. 2009 ISBN 978-606-92086-2-5 821. ILEANA.135.: Romulus Vulpescu. Haiku-uri de toamnă : versuri / Adelina Mihaela Vorovenci.VITAN.

Ed. Tănase Scatiu / Duiliu Zamfirescu. Iubiri caraghioase / Milan Kundera . .1-31 CIP 2009-5378 2087 .135.VULPESCU. Ploieşti : Tempus-Ro.VULPESCU.1(479. a 3-a. . . . de Jean Grosu.1-31 CIP 2009-5255 2085 .1-31 CIP 2009-5252 2084 . Iliada repovestită pentru copii / Homer .Ploieşti : Tempus-Ro.ANAR.KUNDERA. . . . Dashi i bardhë. Carnetul din port-hart / Ileana Vulpescu. DUILIU. 2003-2009 3 vol.135.14'02-97=135.161. .PLOTINUS. ILEANA. Rămas bun casei părinteşti / Ileana Vulpescu.1-1 CIP 2009-4260 397 CIP 821. 2009 ISBN 978-973-146-047-5 821. ISBN 973-50-0365-1 Vol.ZAMFIRESCU. şi argument: diac.1-31 CIP 2009-5251 2082 .HOMERUS. st.1-31 CIP 2009-5249 2083 .. . ILEANA. Trezia minţii şi cerul inimii : integrala scrierilor / Filotei Sinaitul .Ploieşti : Tempus-Ro.Bucureşti : Humanitas. 2009 ISBN 978-973-1995-45-8 821. . 2009 ISBN 978-973-50-2465-9 821.Ed. introductiv şi stabilirea textului: monah Raffaele Ogliari .1 CIP 2009-4605 2090 . Ică jr. pref.24)-32=135. Arată-mi şi parcul şi chioşcul în care . ILEANA.6)=135.135. Sărută pământul acesta / Ileana Vulpescu. Viaţa la ţară . . . lămuriri şi note de Andrei Cornea.Bucureşti : Librarium Haemus. Călătorie neobişnuită / Theodora Iustina Zamfirache.VULPESCU.FILOTEI SINAITUL. .1 CIP 2009-5532 .135. trad. 2009 ISBN 978-606-92086-8-7 821..Bucureşti : Humanitas. THEODORA IUSTINA.396 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2081 . .3-32=135.. 2009 ISBN 978-606-92086-5-6 821. 2009 ISBN 978-606-92086-6-3 821. trad. / Dan Mihail Zanfirescu.Constanţa : Steaua Nordului. 2009 ISBN 978-973-88875-5-8 821.Râmnicu-Sărat : Rafet.VULPESCU. 2009 ISBN 978-606-92086-7-0 821.Bibliogr. . a 3-a.135.ZANFIRESCU.135. 2009 ISBN 978-973-7619-29-7 821.1 CIP 2009-5296 2092 .Bucureşti : Logos Junior. 3.1-32 CIP 2009-4851 2086 .Ploieşti : Tempus-Ro. MILAN. rev.14 Literatură greacă 2088 . 2009 ISBN 978-606-511-114-1 821. în proză: Elena Crăcea.Sibiu : Deisis.2009.16 Literaturi slave 2091 .Constanţa : Editura Eduard. DAN MIHAIL. Pe apa sâmbetei / Ileana Vulpescu. Ioan I.: Kopi Kyçyku.ISBN 978-973-50-2451-2 1(081) CIP 2006-4920 821. dashi i zi / Anar . ILEANA.ZAMFIRACHE..1(082) 276 CIP 2009-5546 2089 .135. . adapt.046. trad. 2009 ISBN 978-973-7859-51-8 821.162. Opere / Plotin . trad.14'02(0.

ALEXAKIS...398 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2093 . LEV NIKOLAEVICH.1-94=135.161.Bucureşti : Leda. .: Laura Delicostea.: Marius Dobrescu.: Irina Vainovski-Mihai. 2009 ISBN 978-973-669-758-6 821. trad. MAURI.: Anca Focşeneanu. 2009 ISBN 978-973-50-2443-7 821. 2009 ISBN 978-973-1936-04-8 821.1 CIP 2009-5264 2101 . africane. 2009 ISBN 978-973-1980-60-7 821. .18-31=135. . trad.3)-32=135.1 CIP 2009-3916 821.TOLSTOI.Bucureşti : Humanitas.Bucureşti : Herald. 2009 ISBN 978-973-102-210-9 821. . trad.STRUGACKII. Adevărata viaţă de gheişă / Mineko Iwasaki . Dervişul şi moartea / Meša Selimović .161.) 2098 .1 CIP 2009-4196 2094 .GIBRAN.2-31=135.1 CIP 2009-4395 2097 .1-31=135. . ARKADII NATANOVICH.163. .3)-31=135.1 CIP 2009-5480 . 2009 ISBN 978-973-47-0630-3 821. . 2009 ISBN 978-973-50-2466-6 821.1 821.521-94=135. Scarabeul în muşuroi / Arcadi şi Boris Strugaţki .1 CIP 2009-5511 CIP 399 2100 . .Piteşti : Paralela 45. 2009 ISBN 978-973-111-105-6 821.: Luana Schidu.161.9 Alte literaturi (orientale.: Aurora Bulea. 2009 ISBN 978-973-102-207-9 821. trad..161. 2009 ISBN 978-973-88905-2-7 821.KUNNAS. .14-31=135.Bucureşti : Curtea Veche Publishing. Despre Dumnezeu şi om : din jurnalul ultimilor ani : (1907-1910) / Lev Tolstoi .: Voislava Stoianovici. KAHLIL.Bucureşti : Humanitas. RAMIZ. Moş Crăciun / Mauri Kunnas . RAWI. studiu introd. trad.JIANG RONG.1 CIP 2009-5709 2103 .Timişoara : Bastion.511. Cuponul fals / Lev Tolstoi . Pribeagul / Kahlil Gibran .HAGE.411. MINEKO.1 CIP 2009-4749 2105 . .1 CIP 2009-4356 2102 .1 CIP 2009-5401 2096 .17/.SELIMOVICI.Bucureşti : Humanitas. VASSILIS. Patria de zăpadă : povestiri / Ramiz Gjini .4-992=135.21(569.581-31=135.Bucureşti : Editura Trei.1-32=135. trad. de Valerian Stoicescu. 2009 ISBN 978-973-707-280-1 821.1 CIP 2009-5534 2104 . trad.1 CIP 2009-5372 2095 . Jocul lui De Niro / Rawi Hage . Totemul lupului / Jiang Rong . Breviar mediteraneean / Predrag Matvejevic.Bucureşti : Privirea.411.Bucureşti : Cartea Copiilor. trad.IWASAKI. în colaborare cu Rande Brown . trad.163. . pref. MESA.1-97=135. trad.: Elena DrăguşinRichard.. . Limba maternă / Vassilis Alexakis .: Roxana Rîbu.MATVEJEVIĆ. LEV NIKOLAEVICH. trad.111-93-32=135.GJINI. PREDRAG.: Dumitru Chican.Bucureşti : Leda. 2009 ISBN 978-973-50-2450-5 821. .21(569.TOLSTOI.

il.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.MA. 2009 ISBN 978-973-669-759-3 821.21-31=135. Cerbul cu coarne de argint : poveşti georgiene / Zaira Samharadze .Gând Transilvan. 2009 ISBN 978-973-151-071-2 821.SAMHARADZE.1 CIP 2009-3818 2110 . .1-93-34=135. INDRA. .531-31=135.214-31=135.Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat .Baia-Mare : Europrint. . KIM. ZAIRA. Oamenii lui Animal / Indra Sinha . 2009 ISBN 978-973-689-310-0 821. 2009 ISBN 978-973-50-2464-2 821. MORI.Bucureşti : RAO International Publishing Company. trad.1 CIP 2009-4748 2114 . 2009 ISBN 978-973-8958-67-8 821. Naomi / Jun'ichirō Tanizaki .400 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 401 CIP 2106 .521-31=135. de Oum Tae Hyun. 2009 ISBN 978-973-151-072-9 821.BORSI IMRE LÓRÁNT. trad.LEE.1 CIP 2009-3539 821. .141-1 CIP 2009-5319 2116 .: Roman Paşca.1 CIP 2009-4497 2107 .141-1 CIP 2009-4092 2118 .: Roxana Rîbu.Bucureşti : Humanitas. . trad. Összes költemények / Ady Endre. Dansatoarea / Mori Ogai . .: Veronica Tomescu. Nani : o poveste indiană / Kiki Skagen Munshi . CHANG-RAE. Nonny.521-31=135.MAN-JUNG.: Carmen Paţac.SINHA. trad.: Tania Şiperco.TANIZAKI. KIKI SKAGEN.141(498)-34 CIP 2009-5321 2117 .214. 2009 ISBN 978-606-92072-0-8 821. Visul învolburat al celor nouă / Kim ManJung . Mesevár / Benedek Elek.1 CIP 2009-4871 2113 . trad. 2009 ISBN 978-973-8320-95-6 821.BENEDEK ELEK.Piteşti : Paralela 45.MALLADI.Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!.531-31=135. 2009 ISBN 978-973-707-275-7 821. 2009 ISBN 978-973-47-0616-7 821. .Bucureşti : Humanitas Fiction. AMULYA.1 CIP 2009-5530 2112 .: Costin Călimoceanu.511. .353. .Bucureşti : Taj Books & Media. 2009 ISBN 978-973-102-203-1 821.Bucureşti : Andreas Print.Bucureşti : Leda.511. Tăiţei chinezeşti / Ma Jian . Árgirus királyfi és az aranyalmák / Csire Gabriella. trad.1 CIP 2009-4419 2115 .141(498)-32 CIP 2009-5152 . trad.OGAI.581-31=135. Egy csepp az érbe / Borsi Imre Lóránt.511. 2009 ISBN 978-973-7735-67-6 821.511. .MUNSHI.1 CIP 2009-3965 2111 .CSIRE GABRIELLA. Sus pe cer / Chang-rae Lee . JIAN.Bucureşti : Editura Trei. . Bucureşti : Curtea Veche Publishing.214-31=135.: Alexandru Asmarandei.511.1 CIP 2009-4145 2108 . trad.: Rodica Ferenţiu. JUN'ICHIRŌ.141 Literatură maghiară 2109 . .ADY ENDRE. Sunetul limbii / Amulya Malladi . 2009 ISBN 978-973-103-957-2 821.

2009 ISBN 978-973-52-0566-9 821.Örök készenlétben : irodalmi antológia. Cluj-Napoca : Stúdium.511.511. 2009 ISBN 978-973-643-164-7 821.NAGY ZOLTÁN. Satu-Mare : Citadela.Cluj-Napoca : Mega.MAKKAI SÁNDOR. Poezii / Judith Köteles Rusfjord.ClujNapoca : Kriterion. . 2009 ISBN 978-973-8320-99-4 821. Preistorie 2131 .REVICZKY GYULA.141-1 CIP 2009-3838 2123 . 2009 ISBN 978-606-534-004-6 821.Miercurea Ciuc : Magister. Turda : Hiperborea.141(498)-32 CIP 2009-5154 2126 .141-93-32 CIP 2009-3885 2130 .511. Sárga vihar / Makkai Sándor.141-97=135.KISS BITAY ÉVA.Beiuş : Buna Vestire. Dani és a többiek / Kiss Bitay Éva. ISTORIE 2125 .511. Lúdas Matyi három arca / Csire Gabriella.402 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 403 CIP 2119 .511.511. . 2009 ISBN 978-973-8410-83-1 821. Coroana cu zece briliante / Váradi Iosif. A párjanincs János Vitéz / Csire Gabriella. DOREL.511. 2009 ISBN 978-606-8025-13-1 821.Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat .511.Gând Transilvan.KÖTELES-RUSFJORD.Odorheiu-Secuiesc : Erdélyi Gondolat . . 2009 ISBN 978-606-534-002-2 821. . Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat . Sângeorgiu de Mureş : Editura Hoppa!. Szuhay Mátyás tréfája / Csire Gabriella.141(498)-32 CIP 2009-5155 2127 .CSIRE GABRIELLA. BIOGRAFII. JUDITH. Timişoara : Mirton.Gând Transilvan. 2009 ISBN 978-973-88823-7-9 821. 2009 ISBN 978-973-1868-82-0 902(498 Răcari) CIP 2009-3457 . 2009 ISBN 978-973-26-0926-2 821.141(498)-32 CIP 2009-5153 2128 .141(498)-32 CIP 2009-5156 2129 .141(498)-31 CIP 2009-4923 2120 .CSIRE GABRIELLA.Gând Transilvan. 2009 ISBN 978-973-88792-3-2 821.511.CSIRE GABRIELLA. . 2009 ISBN 978-973-8320-96-3 821.BONDOC. Amikor megérint a fény / Nagy Zoltán. Castrul roman de la Răcari : încercare de monografie / Dorel Bondoc.Gând Transilvan.511.1 CIP 2009-4278 2124 . .141-1 CIP 2009-4815 902/904 Arheologie.Odorheiu Secuiesc : Erdélyi Gondolat . Csaba és a Nap fia / Csire Gabriella.511.1 CIP 2009-3728 9 GEOGRAFIE.141-1=135.141-32 CIP 2009-3872 2121 . Emma versek / Reviczky Gyula. Nicolae Gudea. .511.CSIRE GABRIELLA. În vid iată viaţa mea ! / Robert László. 2009 ISBN 978-973-151-068-2 821.LÁSZLÓ ROBERT. Panni.141-32(082) CIP 2009-3887 2122 .VÁRADI JÓZSEF.

CĂLINA ANDRADA. Mihai Apan. ISBN 978-973-142-218-3 908(498 Jidoştiţa) CIP 2009-4873 2140 . judeţul Mehedinţi / Florea Adela Cornelia.Târgovişte : Transversal. . . Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia . IOAN.Craiova : Sitech. Aurel Pop. senior.Editura.. 2009 Bibliogr. Nicolae Brânda .Ed. . 2009 ISBN 978-973-88823-8-6 908(498 Supurul de Sus) CIP 2009-4816 2135 .DĂESCU.Index. ADELA CORNELIA.Oradea : Primus. îngrij.. Viorel Câmpean.Craiova : Sitech. . .Cluj-Napoca : Mega. Mihai Oproiu. rev. . . IONICA.]. drd. Honorius Moţoc. Monografia satului Ostrovu-Mare .HINOVEANU.Beiuşul şi lumea lui : studiu monografic / coord.). îngrijită de Florea Firan. ISBN 978-606-530-241-9 908(498 Ostrovu-Mare) CIP 2009-4783 . mon amour / Constantin Gheorghiu. FELIX. . . ed. 2009 Bibliogr..ARDELEAN. 4. Craiova. 2008-2009 4 vol. Monografia localităţii Jidoştiţa. ISBN 978-606-8042-10-7 908(498-35 Dâmboviţa) CIP 2009-4690 908 Monografii zonale 2134 . Monografia satului Supurul de Sus .: Ioan Degău.Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări rurale din spaţiul carpato-dunărean / editor: Mihail Zahariade. Monografia comunei Brădeşti / Dăescu Ionica. Monografia comunei Cungrea . ISBN 978-973-113-329-4 908(498 Cungrea) CIP 2009-4811 2139 . CONSTANTIN. . ISBN 978-973-88655-3-2 Vol.81(37) CIP 2009-5496 2138 .judeţul Olt / Ramona-Teodora Chelu.Satu-Mare : Citadela. 2009 ISBN 978-606-8031-08-8 908(498 Craiova) 008(498 Craiova):929 CIP 2009-4867 2141 . 2009 Bibliogr. . ..MARCU.FLOREA. ed.Bibliogr. 2009 Bibliogr.CHELU. . .GHEORGHIU.Slatina : Didactic Pres. 2009 Bibliogr. Liviu Borcea. de drd. RAMONA-TEODORA. .Dâmboviţa : localităţi şi monumente / Samoilă Eduardt Petrică (coord.Iaşi : Junimea.1969 / Ioan Ardelean senior . ISBN 978-606-530-235-8 908(498 Brădeşti) CIP 2009-4752 2133 . 2009 ISBN 978-973-37-1363-0 902(498) CIP 2009-5469 2137 . . Alexandru Firescu . 2009 Bibliogr.2009.judeţul Mehedinţi / Hinoveanu Călina Andrada. [autori: Adrian Apan.ISBN 978-973-1975-14-6 913(498 Beiuş)(091) 908(498 Beiuş)(091) CIP 2009-4633 2136 .404 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 405 2132 . Organizarea internă a castrelor din Dacia = The internal planning of roman forts of Dacia / Felix Marcu.Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script. Index ISBN 978-973-1868-52-3 902(498):728.

GHEORGHE. . CĂLINA ANDRADA.UDREA.406 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2142 . ISBN 978-973-8928-90-9 908(498 Bereşti) CIP 2009-4839 CIP 407 2148 . Monografia oraşului Bechet / Mihaela Lazăr. Sadova .Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău. .JUCAN. 2009 ISBN 978-606-516-098-9 908(498 Logreşti Moşteni) CIP 2009-4559 2145 . ADINA-LAURA. şi pref. 2009 Bibliogr. 908(498 Mangalia) CIP 2009-4381 2144 . Ştefan Gheorghe Marcu. 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Simion Marcu. îngrij. GRAŢIAN. VALERICA.Satu-Mare : Citadela.Bucureşti : Nemira. MIHAELA. Mangalia : medalion dobrogean / Munteanu Adina Laura. Meserii tradiţionale din zona Bereşti. ISBN 978-973-712-449-4 908(498 Râul-Alb) CIP 2009-3635 2149 .Bucureşti : Papirus Media. Târgovişte : Bibliotheca. Constantin I. Preoteasa. trad. . ISBN 978-973-88956-3-8 908(498 Horia) 94(498 Horia) CIP 2009-3663 2150 . VIRGIL.LAZĂR.un sat pentru istorie / Virgil Şerbu Cisteianu. ISBN 978-606-530-268-6 908(498. 2009 Bibliogr. Dumitra .Buzău : Omega.MUNTEANU. ISBN 978-606-92026-0-9 908(498 Dumitra) CIP 2009-3438 2146 . ed. 2009 Bibliogr. Ion Şt. . a 2-a. Satul Horia . ISBN 978-606-8061-19-1 908(498) CIP 2009-5237 .Târgu-Jiu : Măiastra.DrobetaTurnu-Severin : Editura Ştef. Pagini de monografie / Elisabeta C. Mihai Gabriel Popescu. Mircescu.Dâmboviţa : pagini la o monografie / Grigore H.Francezii / Drew Launay . 2009 ISBN 978-973-88823-9-3 908(498 Sadova) CIP 2009-4817 2151 . GRIGORE H. rev.: Mihai Moroiu.ŞERBU-CISTEIANU.Ed. 2009 Bibliogr. Blăjani : file de monografie / Gheorghe Udrea. Marica. Dobre Adriana. . .PREOTEASA.IANCU. .2-22) CIP 2009-5406 2143 . . Râu Alb .: Gheorghe Iancu.LAUNAY. Sascut / Valerica Hodoba. ELISABETA C.2009 : monografie istorică / Gheorghe Iancu .judeţul Suceava : satul din suflet / Graţian Jucan.Craiova : Sitech. . Mănescu. GHEORGHE. ISBN 978-973-1792-70-5 908(498 Bechet) CIP 2009-5428 2152 .Craiova : Alma. .Alba Iulia : Gens Latina. Bleandă Lidia.MIRCESCU.HODOBA. 2009 ISBN 978-973-143-339-4 908(44) CIP 2009-2742 2147 . . 2009 ISBN 978-973-7869-90-6. Ghidul xenofobului . Monografia unor sate oltene / Hinoveanu Călina Andrada. 2009 Bibliogr. DREW.HINOVEANU.

.PRIMUL SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE GEOGRAFIE LANSCOPES (2009 . HARPER.408 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 91 Geografie 2153 .. ISBN 978-606-8042-11-4 91(498) Popescu.Gh. 2009 ISBN 978-973-163-432-6 91(063) CIP 2009-5501 2156 . awareness and action : 3-5 April 2009. . trad.8) CIP 2009-4665 2155 . 2009 Bibliogr. . Vincente Ponce. ISBN 978-973-749-567-9 911.MIU. Sorin Cheval. Augustin Frăţilă. 2009 ISBN 978-973-1788-28-9 91 CIP 2009-4342 409 CIP 2158 . ISBN 978-973-1973-05-0 371:91 CIP 2009-4045 2161 .2:631. Elemente de metodică pentru predarea Geografiei / Miu Florentina. The Times : atlasul geografic al lumii / Harper Collins . Ioana Manuela Cristescu. Bucharest. Ţara Năsăudului : studiu de geografie regională / Oana-Ramona Ilovan. 2009 Bibliogr.ILOVAN.Bucureşti : MondoRo. Bucureşti).Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". . Mircea Moldoveanu.Bucureşti : România Liberă.COLLINS.SIMON. 2009 Index ISBN 978-973-135-445-3 912(100) CIP 2009-4730 2154 . . TAMARA. OANA RAMONA. Târgovişte : Transversal. ISBN 978-973-163-429-6 911. Alberto Casasin. ION.. .Bucureşti : Editura Universitară.: Geanina Radu. 2009 ISBN 978-973-571-932-6 913(100) CIP 2009-5005 .Bucureşti : Corint. Personalităţi contemporane : Gheorghe Popescu / ed. FLORENTINA.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine".Editura Credis. . POPESCU. .4(075. CIP 2009-4691 2159 . . 2009 Bibliogr.3 CIP 2009-5385 913 Geografie pe ţări individuale 2162 . 2009 Bibliogr. . Antropogeografia : o abordare diacronică / Ion Nicolae. trad. 2009 Bibliogr.NICOLAE.: Emilio Lopez. Geografia aşezărilor pe Terra / Tamara Simon. ISBN 978-973-610-864-8 91(498 Ţara Năsăudului) CIP 2009-3636 2160 . GHEORGHE. 2009 Bibliogr. understanding. Romania : abstract proceedings.OPREA.Bucureşti : Editura ALL. îngrijită de Samoilă Eduardt Petrică. Geografia solurilor / Răzvan Oprea.: Astrid Georgiana Stroe. ISBN 978-973-734-480-9 911.Cele mai frumoase locuri din lume / trad. Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes : perception.37(100) CIP 2009-5350 2157 .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. RĂZVAN. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti .Geografie / ed.OMAGIU.: Violeta Vavură.

2009 ISBN 978-973-88628-9-0 913(498 Constanţa)(084) CIP 2009-5277 2167 . . ISBN 978-606-514-014-1 913(498 Botoşani) CIP 2009-4856 2173 .MARIN. 2009 ISBN 978-606-535-010-6 913(498-35 Braşov) CIP 2009-4067 2164 . Depresiunea Târgu-Jiu : caracteristici fizico-geografice / Deaconu Daniela. AURA.135.Zăneşti : Myotis. Genealogie.ŞERBĂNESCU.(075.BEJENARIU.1-992 CIP 2009-4944 2170 .Sugestii de rezolvare pentru proba de Geografie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Codruţa Picu.). .1.33) CIP 2009-3817 . privelişti dobrogene / Mihail Şerbănescu. PAUL-ANDREI. .8:373. 2009 ISBN 978-973-88353-6-8.Bucureşti : AgeArt. 2009 Bibliogr. Pelerinaj în Egipt / Dinuţa Marin. Viaţa lui Ion Creangă : pentru elevi / Aura Brais.AJTAY FERENC.I. rev. 2009 Index. 2009 ISBN 978-973-137-138-2 821.Ed.Constanţa : Romart Design.: Mioara Popica.279. ISBN 978-973-135-438-5 913(450 Milano)(036) CIP 2009-4202 913(498) Geografia României 2171 .: Bogdan Stănescu. 2009 Bibliogr. Drumuri în Groenlanda / Iordache Paul-Andrei.BRAIS.35)(079. Piteşti : Nomina. Constanţa. Braşov / George Avanu. Cluj-Napoca : Stúdium.1) 371. 2009 ISBN 978-606-535-008-3 913(498)(075. Bucureşti : Printech. .09 Creangă. Bucureşti : Corint.DEACONU. DANIELA.410 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 411 CIP 2163 . .I. 913(498 Braşov)(084) CIP 2009-3679 929 Biografii.AVANU.Bucureşti : Editura Coresi.IORDACHE.(075. . 2009 ISBN 978-973-86478-5-5 913(988)(084) CIP 2009-4097 2169 . 2009 ISBN 978-973-643-162-3 913(498.Iaşi : Taida. ISBN 978-606-530-258-7 913(498 Depresiunea Târgu-Jiu) CIP 2009-5115 2165 . DINUŢA. Erdély természeti csodái / Ajtay Ferenc. GABRIELA ALINA. Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei contemporane / Gabriela Alina Bejenariu.Piteşti : Nomina.Craiova : Sitech.135. .4) CIP 2009-3886 2172 . trad. Heraldică 2168 . . Georgeta Gasser (coord.Braşov : repere geografice şi culturale / coord.5 CIP 2009-4069 2166 . 2009 ISBN 978-606-521-260-2 913(620)(0:82-992) 821. MIHAIL.33) 929 Creangă. GEORGE. a 3-a.Milano : ghid de călătorie / DeAgostini .

BRAIS.1. 3 : Evoluţia lumii contemporane. Alberto Casasin. Maria Cazanacli.PFAADT. 1] / Ioan Marin Mălinaş . . 2009 Bibliogr. a 3-a. ISBN (10) 973-610-439-7 .Bucureşti : Orizonturi. trad. Partea 1 : Biserica Catholică Ortodoxă şi patriarhii acesteia până în secolul al VIII-lea. MIHAELA. .: Mărgărita Vavi Petrescu. .Piteşti : Paralela 45. G. . MIRCEA. . 2009 Index ISBN 978-973-736-105-9 94(100) CIP 2009-5102 2179 . .ISBN 978-973-1788-26-5 Vol.: Nicolae Constantinescu. Marile mistere ale istoriei / Laurent Pfaadt . arhimandrit. 2009 3 vol..09 Eminescu. Mitropolitul Banatului].ISBN 978-973-637-186-8 Vol. trad. Nicolae Densuşianu : omul şi opera : Dacia preistorică : revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria / Mircea Vâlcu-Mehedinţi. 2 : De la Evul Mediu la Secolul Luminilor.Bucureşti : Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi. MARC. 2006vol.135. O istorie a istoriografiei universale şi româneşti / Mihaela Grancea.: Nicolae. 2. 2009 ISBN 978-973-137-139-9 821. 1. Dipticon sau Cronologie Patriarhală şi Imperială : [Pentarhia .ISBN 978-973-610-862-4 930. Ioana Manuela Cristescu.24:321. 2009 2 vol.GRANCEA. . Vincente Ponce. ..: Astrid Georgiana Stroe. Index ISBN 978-606-8030-24-1 930(100+498) CIP 2009-4191 2176 . ISBN 978-973-1788-31-9 Vol. ISBN (13) 978-973-610-439-8 Vol. Guilane.N. [pref.ISBN 978-973-637-187-5 Vol.Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.VÂLCU-MEHEDINŢI. . . trad.ISBN 978-973-1788-27-2 94(100) CIP 2009-4343 2181 . .12:281.9 930.Istoria universală / J.IOAN MARIN MĂLINAŞ.Sibiu : Techno Media. . van Efenterre. . .: Emilio Lopez. 2. AURA. 2009 ISBN 978-973-88810-2-0 930(498) Densuşianu. H. . CIP 2009-3851 413 CIP 94(100) Istorie universală 2178 .. trad. Lafforgue. Viaţa lui Mihai Eminescu : pentru elevi / Aura Brais. .Pentarhias. .24:262. ISBN 978-973-637-189-9 Vol.2009. . . vol.ISBN 978-973-637-188-2 94(100) CIP 2009-5506 2180 .FERRO. 1 : De la origini până la sfârşitul marilor imperii.Bucureşti : Editura Coresi.: Şerban Velescu.Bucureşti : România Liberă.M. Şapte lideri în război / Marc Ferro . CIP 2009-3800 930 Ştiinţa istoriei 2175 .412 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2174 .Bucureşti : Univers Enciclopedic. Între moştenirea Chalcedonului şi încercarea de codificare a dreptului canonic prin Sinodul quinisext 691-692.Istoria / ed.61(4)"284/1947" CIP 2009-3520 2177 ..Ed. 929 Eminescu. LAURENT.M. . 2009 ISBN 978-973-47-0609-9 94(100) CIP 2009-4217 .

spaniolă: Alexandru Ciolan. 2009 Bibliogr. 2000vol.Bucureşti : Meteor Press. introd. .Bucureşti : ALLFA. RĂZVAN.24 CIP 2009-4814 2183 . 2009 ISBN 978-973-566-173-1 94(47) Alexandru II"1818/1881" 929 Alexandru II CIP 2009-3940 2188 . Alexandru al II-lea / Helene Carrere D'Encausse .Iaşi : Polirom.BOESELAGER.: Roxana Bîrsanu.The king. .FRÈCHES. 20092 vol. de la.Bucureşti : Artemis. Florence şi Jérôme Fohrenbach . trad. . . Agnes Flora-Gidó. trad.ISBN 978-973-37-1353-1 327(560:4)"17" 94(560:4)"17" CIP 2009-3680 2189 .: Bogdan Marin.: Dana Manciur. Identitate arabă : istorie. trad.Iaşi : Junimea : The Center for Romanian Studies.ANGHELESCU. . . cultură / Nadia Anghelescu. a 3-a.REZA. 7 : Swedish diplomatic reports : 1811-1814 / edited by Veniamin Ciobanu in collaboratio with Leonidas Rados and Alexandru Istrate. ISBN 978-973-724-239-6 Vol. by Veniamin Ciobanu . Ghandi / José Frèches . CIP 2009-4479 2190 . 2009 Index ISBN 978-973-45-0579-1 94(100) CIP 2009-5157 94(3) Istorie antică 2184 . .Europe and the Porte : new documents on the Eastern question / ed. trad. 2009 ISBN 978-973-724-181-8 94(620)"2003" CIP 2009-5006 2191 . .8) CIP 2009-4398 94(4/9) Istoria pe ţări individuale 2185 .K.2009 . his library.M. ISBN 973-9432-27-1 Vol. 2009 Bibliogr. Ioan Drăgan.ISBN 978-973-724-167-2 94(540)"19" Gandhi. Amintirile despre Darfur ale unui localnic / Daoud Hari . . ISBN 978-973-46-1338-0 94(65) CIP 2009-4365 2186 .THEODORESCU.M. Istoria universală veche : istoria Orientului antic / Ligia Bârzu. GERMÁN A. . and notes translated by Lucian-Dumitru Dîrdală. .Bucureşti : ALLFA.Bibliogr. . trad.K.BÂRZU.Bucureşti : Logos. .M. 2009 ISBN 978-973-163-407-4 94(3)(075. NADIA. 929 Gandhi. din lb.Bucureşti : Editura Enciclopedică. Rodica Ursu Naniu.M.HARI. Am vrut să-l omorâm pe Hitler : operaţiunea Walkyria / Philipp Freiherr von Boeselager. Tudor Sălăgean. 2009 ISBN 978-973-1856-05-6 94(439)"14" Matei I Corvin CIP 2009-4274 .414 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2182 . Inventarea păcii : istoria proiectelor confederative de la ducele de Sully la Simón Bolívar / Germán A. LIGIA.ClujNapoca : Editura IDC Press. 2009 ISBN 978-973-728-380-1 94(430)"1944" CIP 2009-3905 CIP 415 2187 .: Anca Floareş. HELENE. Index ISBN 978-973-8131-69-9 94(100) 342.Ed. .2009. . DAOUD. limbă. de la Reza . 1 : Sunt un soldat al păcii. PHILIPP von. JOSÉ. Regards d'historien / Răzvan Theodorescu.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". his city : Matthias Corvinus : 1458-2008 / edited by Livia Ardelean.CARRERE D'ENCAUSSE.

2009 ISBN 978-606-513-078-4 94(430) CIP 2009-4051 2193 .TârguLăpuş : Galaxia Gutenberg. IULIA CĂTĂLINA.11" CIP 2009-4534 2196 . Vasile Mitu.Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.B. Cuza". 2009 Index ISBN 978-973-675-593-4 94(73)"20" Obama.CRĂCIUN. DAN.BELLU. 2009 ISBN 978-973-141-109-5 94(498.B.APOSTOL.9:373.3) CIP 2009-4286 2195 . 2009 ISBN 978-973-1795-07-2 930.LAEPPLE.123(498)"1990/2003" CIP 2009-5394 .5 CIP 2009-4172 2200 .Bucureşti : Etna.95(498.QUAGLIA. Ion Ivaşcu. CHRISTHARD. 929 Obama. .1) 371.416 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2192 . I.Bucureşti : Litera Internaţional. Trădarea nu moare niciodată / Christhard Laepple. 11 septembrie : mitul : culisele unei crize programate / Roberto Quaglia . .41) CIP 2009-4107 2199 . Bucureşti : Editura Ştefan '94.278.Iaşi : Editura Universităţii "Al.BODEA.MENZIES. 2009 ISBN 978-606-513-074-6 94(4) CIP 2009-4053 2194 . 2009 Bibliogr. 2009 Bibliogr. Vasile Cătălin.24:94(498)"1848" CIP 2009-3910 2198 . GAVIN. . A fost nevoie de mult timp .NIŢĂ-DANIELESCU. Revoluţia de la 1848 în Ţările Române / dr. ROBERTO.CIOBANU. 2009 ISBN 978-973-118-120-2 94(73)"2001. .09. ISBN 978-973-703-409-0 94(47:560)"17" 281. Vasile Apostol.: Emanuel Botezatu. Ghid de istorie pentru bacalaureat 2009 şi Academia de Poliţie / dr. . . 1434 : Anul în care o flotă chinezească a aprins scânteia care a declanşat fenomenul Renaşterii în Europa / Gavin Menzies. EVAN. Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat : sinteză = The Romanian historical research from the 19th century and the first half of the 20th century about the medieval epoch in the Banat : synthesis / Tiberiu Ciobanu. Dan Bodea. TIBERIU. trad. ISBN 978-973-739-767-6 94(498)"1990/2004" 328.Bucureşti : House of Guides. . Războaiele dintre ruşi şi turci din secolul al XVIII-lea şi implicaţiile lor asupra Bisericii Ortodoxe din Moldova / Daniel Niţă-Danielescu. prof. VASILE. 2009 ISBN 978-973-87819-9-3 94(498)(079. 2009 Bibliogr.THOMAS.Timişoara : Eurostampa. ŞTEFAN.Barack Obama / Evan Thomas . ISBN 978-973-687-835-0 94(498. Pădurea răzvrătită / Ştefan Bellu. CIP 2009-4507 417 CIP 94(498) Istoria României 2197 . trad. . Opoziţia parlamentară românească : 1990-2004 / Crăciun Iulia. Bucureşti : House of Guides.Slatina : Casa Ciurea.: Graal.5) CIP 2009-5048 2201 . DANIEL.

Puterea cuvântului / Constantin Geantă. .Râmnicu-Vâlcea : Silviana. CIP 2009-5234 . . Principesa Elena Cuza : corespondenţă şi acte (1840-1909) / Virginia Isac.ILIE.DJUVARA.418 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 419 2202 . NEAGU. REMUS. .Decembrie 89 : mărturii / ed. Adrian Kali. Viorel Georgian Dumitru. Aurica Ichim. drd. În straie de moţ : povestire istorică despre Nicolae Bălcescu / Pavel Galea. .DUMITRU. 2009 Bibliogr.1-32 CIP 2009-3789 2203 .Bucureşti : Humanitas.ISAC. Evoluţia proprietăţii tărăneşti din Oltenia în secolul al XIX-lea / dr. 2009 Index ISBN 978-973-50-2441-3 94(498.Iaşi : Junimea.GALEA.DIMIANU.3)"18" Cuza.135. ISBN 978-606-92049-0-0 94(498) CIP 2009-4408 2204 .(0:82-32) 821. Oradea şi Bihorul la cumpăna dintre totalitarismul comunist şi democraţie : (1987-1992) / Felicia Dragoş. 2009 Bibliogr.DRAGOŞ.1)"13"Negru Vodă 929 Negru Vodă CIP 2009-3914 2209 . . ISBN 978-973-52-0044-2 94(498)"1989. File din istoria localităţii "Crişan" : monografie / Dimianu Graţiela. . 2009 ISBN 978-973-37-1362-3 94(498.(094) 929 Cuza. România în context european la începutul secolului XX / prof.N.E.E. Daniela Ilie.2) CIP 2009-4016 2205 . CONSTANTIN. 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-530-228-0 94(498 Crişan) CIP 2009-4482 2208 .Oradea : Editura Didactica Militans . FELICIA.Arad : "Vasile Goldiş" University Press. VIOREL-GEORGIAN. VIRGINIA. de Miodrag Milin.Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi". GRAŢIELA. Timişoara : Mirton. Ciocoiu Felicia Florentina.12" CIP 2009-4015 2207 . . . Thocomerius-Negru Vodă : un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti / Neagu Djuvara. ISBN 978-973-8944-91-6 94(498 Râşnov)(036)(091) CIP 2009-5242 2211 . Râşnovul şi Cetatea Râşnovului : ghid istoric / Remus Ilie. 2009 ISBN 978-973-664-317-0 94(498)"18" Bălcescu. 2009 Bibliogr.Braşov : Pastel.GEANTĂ.Casa Corpului Didactic Oradea. 2009 ISBN 978-973-1994-02-4 94(498. ISBN 978-973-1882-13-0 94(498) CIP 2009-5064 2210 . 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-1825-40-3 94(498-35 Bihor) CIP 2009-3480 2206 . PAVEL.ILIE. Bacău : EduSoft.Craiova : Sitech. 2009 Bibliogr. DANIELA.

Bibliogr.LĂZĂRONIU. 2009 ISBN 978-973-7869-89-0 94(498) CIP 2009-4380 2218 . 2009 Bibliogr. GHEORGHE.Ed. . . 2005vol. .: Remus Câmpeanu. . . .ISAR.27:378 CIP 2009-3543 2215 .Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. 94(498) CIP 2009-4375 2219 .2009.: Mihnea Berindei. . GHEORGHE. a 2-a. .I.I. Index ISBN 978-973-610-871-6 94(498.LĂZĂRONIU.LĂZĂRONIU.4)"17" CIP 2009-5352 2217 . Ionel Brătianu : omul meandrelor politice / Gheorghe Lăzăroniu.ISBN 978-973-163-404-3 94(498)"1774/1848"(075. Centrul de Studii Transilvane. NICOLAE. rev. 2009 ISBN 978-973-7869-82-1 94(498)"19" Brătianu. autori: Mihai Bărbulescu.LĂZĂRONIU. .8) CIP 2009-4127 2213 . Dörner. 2009vol. 2009 ISBN 978-973-7869-84-5. Pop.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. GHEORGHE. .ISBN 978-973-7784-39-1 94(498.Bucureşti : Editura Academia Română. . Thomas Nägler . Mirela Popa-Andrei.Piteşti : Nomina. Grigore P. Istoria modernă a românilor / prof.1) 371. .Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. univ.420 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2212 .Istoria Transilvaniei / coord. 2009 ISBN 978-606-535-002-1 94(498)(079. Dörner Anton.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. şi adăug. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Şte.LĂZĂRONIU. Anca Câmpian . Greta-Monica Miron.Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine". 929 Brătianu. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. . ISBN 973-725-239-X Partea a 3-a : 1878-1918. Dorin Dobrincu. Complotul Lăzăroniu.4) CIP 2009-3537 421 CIP 2216 . dr.: Ioan-Aurel Pop. CIP 2009-4373 . autori: Varga Attila. Caruselul tratativelor secrete / Gheorghe Lăzăroniu. Bucureşti : Humanitas. ISBN 978-973-7784-29-2 Vol. Capcana / Gheorghe Lăzăroniu. Anton E. GHEORGHE.În spiritul Europei moderne : administraţia şi confesiunile din Transilvania în perioada reformistului Terezian şi Iosefin (1740-1790) / coord. . 1 : Până la 1541.Indici. . 2009 Index ISBN 978-973-50-2455-0 94(498)"1945/1965" CIP 2009-4804 2214 . Armand Goşu. 2009 ISBN 978-973-7869-87-6 94(498) / Gheorghe CIP 2009-4378 2221 .Bibliogr. GHEORGHE.Istoria României : pregătirea examenului pentru admiterea la Academia de poliţie / Liviu Lazăr (coord. Calvarul / Gheorghe Lăzăroniu. 2009 ISBN 978-973-7869-86-9 94(498) CIP 2009-4377 2220 . Nicolae Isar.2009.Istoria comunismului din România : documente : perioada Gheorghiu-Dej : (1945-1965) / Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România . ed.).

Teroarea / Gheorghe Lăzăroniu. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.Bucureşti : Cavallioti.Bibliogr.NOVAC. Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. 929 Antonescu. Istoria românilor : sinteze pentru pregătirea examenelor de bacalaureat. Virgil Joiţa.Bucureşti : Roza Vânturilor. LUCIA.LĂZĂRONIU. ISBN 973-9423-32-9 Vol. Istoria românilor : teste pentru pregătirea examenelor de admitere la Academia de Poliţie. . 2009 ISBN 978-973-7869-83-8 94(498) CIP 2009-4374 2226 . GHEORGHE. CIP 2009-4372 2228 . com.Botoşani : Geea.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef.1)"14" Mircea cel Mare 929 Mircea cel Mare CIP 2009-4632 2225 .9:373. ISBN 978-973-7622-83-9 94(498)(075. Mihai I : sfârşit fără glorie / Gheorghe Lăzăroniu. AUREL SERGIU.Bucureşti : Editura Perpessicius. CONSTANTIN.Bucureşti : Cavallioti.I. admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) : actualizat 2009 / Lucia Novac. 2009 Bibliogr..LĂZĂRONIU.MILOTINESCU. Alexandru V.NOVAC. O contribuţie la istoria exilului românesc / Aurel Sergiu Marinescu.278. IRINA. 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-1835-20-7 94(498. 9.ISBN 978-973-645-332-8 314. . 2009 ISBN 978-973-8233-94-2 94(498. GHEORGHE.5 CIP 2009-4972 2232 .. GICĂ. admitere la Academia de Poliţie.Craiova : Sitech. 2009 ISBN 978-973-7869-85-2 94(498) CIP 2009-4376 2230 . jud. . . GHEORGHE. 2009 ISBN 978-973-7869-81-4 94(498)"19" Antonescu. . 2009 Bibliogr.3)"14" Ştefan cel Mare 929 Ştefan cel Mare CIP 2009-4655 2227 .2009. Prigoana / Gheorghe Lăzăroniu.LĂZĂRONIU.I. Din istoria unui sat . . .Runcşor. .MARINESCU.MANOLE. Craiova în timpul celui de-al Doilea Război Mondial / Irina Milotinescu.Bucureşti : Vremea.Drobeta-Turnu-Severin : Editura Ştef. GHEORGHE. 2009 ISBN 978-973-7869-80-7 94(498)"19" Mihai I 929 Mihai I CIP 2009-4371 2229 . Mehedinţi / Constantin Mărgeanu. ISBN 978-973-7622-84-6 94(498)(075. Ştefan cel Mare / Gică Manole.Mircea cel Mare : scutul Europei / Fănuş Neagu. Mareşalul Antonescu : un erou sacrificat / Gheorghe Lăzăroniu. admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) / Lucia Novac. . 2009 ISBN 978-606-8065-01-4 94(498 Runcşor) CIP 2009-5380 2223 .MĂRGEANU. LUCIA.1)(100)"1944/1989" CIP 2009-5373 2231 . Bala. ISBN 978-606-530-257-0 94(498 Craiova)"1939/1944" CIP 2009-5119 2224 .743(498:100)"1944/1989" 94(=135.422 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP 423 2222 . .LĂZĂRONIU.35) CIP 2009-4971 .35) 371. Diţă. . . 1999vol.

Prin Săliştea de altădată / Ioan Stănişor. MARIA. DONE.35)(079. Sibiu : Salgo. 2009 ISBN 978-606-535-007-6 94(498)(075. 2009 Bibliogr.VERGATTI.ClujNapoca : Világhírnév. Momente din istoria Olteniţei / Done Şerbănescu.ŞERBĂNESCU.OCHESCU. opera / Radu Ştefan Vergatti.8:373.8:373. IOAN.35)(079.424 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 2233 . .STĂNIŞOR.135.1)"15" Neagoe Basarab 929 Neagoe Basarab CIP 2009-5294 . Istorie : bacalaureat 2009 : aplicaţii.5 CIP 2009-5768 2234 . ISBN 978-973-8928-92-3 94(498)"13/15" CIP 2009-5307 2235 . RĂZVAN ALEXANDRU.).Călăraşi : Agora.279. 2009 ISBN 978-973-88927-5-0 94(498 Săliştea)"18"(0:82-94) 821.OŢETEA.5 CIP 2009-4071 2237 . 2009 Bibliogr. . 2009 ISBN 978-973-50-2416-1 94(498)(075. Bucureşti : Humanitas.Curtea de Argeş : Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului. . Jó Sándor Margarétái / Szabó Csaba. Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău.1-94 CIP 2009-5240 2236 . RADU ŞTEFAN. Concepţia istoricilor români despre caracterul iniţial al oraşelor medievale româneşti cu o privire specială asupra acelora de la răsărit de Carpaţi / Răzvan-Alexandru Oţetea.Piteşti : Nomina.3) CIP 2009-4919 CIP 425 2238 .SZABÓ CSABA.1) 371.1) 371. 2009 Bibliogr.279. Ecaterina Stănescu. propuneri de subiecte cu rezolvări / Maria Ochescu. domnia. Neagoe Basarab : viaţa. ISBN 978-973-8295-82-7 94(498 Olteniţa)(091) CIP 2009-5273 2239 . ISBN 978-973-88893-5-4 94(498. 2009 Bibliogr. . ISBN 978-606-92082-1-2 94(498.Sugestii de rezolvare pentru proba de Istorie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 / Liviu Lazăr (coord.

650 Andrioni. Maricel . Daniela .1038 Alexandrescu. Ioan .1751-1752 Alecu. Remus Gabriel . Petrişor . Maria .481 Aleksandrowicz.1722 Anghel. 1603-1605 András Szilárd .1748 Albertini. Nicolae Dumitru . Dumitru (coord.1370.) .191. Cornelia . Nicoleta . Franco .1073 Airinei. Ion .1746 Adameşteanu.1085 Albu.1756 Andreşan-Grigoriu. Iulian . Sorin . 202 Anghel.1255 Almăşan.1662.799 Adam.) . Adrian . Sofia .788-790 Andrei. Liliana (pref.1086 Alexandru. . Mark . Miruna (trad. Florica .) .1206 Anghel. Carmen (trad.833-835.1073 Ancuţa.1371 Aldea.945 Andreica.1073 Abdul-Gelil. Şerban Paul . Maria (coord. Felicia . James . Angela .513 Anghel.) .270 Andrei.) .) -. Vasile .734 Agârbiceanu. Vassilis .886 Albert.2115 Agachi. Luminiţa .186 Andreescu.28 Andronie Bejat. Elena-Simona . Clemens .958 Acatrinei. Adina . Beatrice (trad.185 Almási Robert .437 Agrigoroaiei. Claude .184 Allen.654. Vasile . Maria-Magdalena .387 Anghel. Paul . 2166 Albăstroiu.788-790 Acatincăi.81 Anar .) . Constantin . st.1309 Albert Etele .2091 Anastasiu Bâzgan.1524 Abbou. 706 Abăluţă.1753 CIP Alexakis. Virgiliu . Mihaela . David F. Marin . Cezarina .1747 Agee.1396 Albu.95. Ozana .426 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE INDEX DE NUME A Abaza. Alexandru . Doina (trad. Geavidan . Cornelia (trad. Petruş (coord. Val . Codrina .1471. Daniela .) . 1506 Andronie. Adriana . Sorin Adrian . 1525 Anghel.1728 Aducovschi.656-657 Albu.1080 Andriescu.1750 Alecsandri.1754 Anca. 1749 Albu. Valentina (pref. Stelian . Dumitru Mihai .1009 Andersen.660 Andrei.658 Alexiev.52 Andreşescu. Lidia . Radu (trad. . 874-875 Alexandru.917 427 .1755 Andrei Criteanul.645 Androne.1073 Aldea.) . Marin (foto.537 Amarie. Răzvan . Mihaela . Beata .1369 Adumitrăcesei.1. Rodica .1606 Agop.999-1000 Alexa.) .) . Carmen .1242 Acu. Elena .228 Ancăr. Gabriela (pref.786 Andraşanu. Hans Christian . Maria (pref.650 Andriescu. Georgiana .1887 Adamescu.1530 Aigner.2098 Alexandrescu. Serafim .82.1508 Ajtay Ferenc .) . 1694 Allen.488 Ady Endre .929 Achim.860 Agoutin.) .1073 Anghel.269 Alexoi Shili.) .

Gina (trad. Gheorghe .197 429 CIP Arhip. Aurel .945 Ardelean. Cezar . Ana Cristina .707 Anghelescu. Constantin .661 Ardelean.1102 Anton.) . Alina . Dan .) .1740 Apan. Cristina . Vladimir . Iaşi) .2167 Avram.1757 Anghelescu. Mihai . Nadia .187 Ardelean. Claudia (trad. Sanda-Maria (coord. Sesiune de comunicări ştiinţifice (11 .) . George .450 Antonescu.2191 Ardelean. Liviu Eugen . Victoria . 2009 . Titus .1758 Anton. Ana (trad.1112 Atanasiu.1255 Asmarandei.2028 Artene. Ioan-Pavel (pref. 1194 Anghelache.2134 Ardelean.514 Bacârea. Anne .787 Armeanu.1526 Antoniu.976 Badea.1514 Austin.428 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Anghelache. Anca-Mihaela . Vasile .) . Dan Gabriel (ed.233 Aulnoy.1762 Ariton.) .1001 Avanu.1156 Baciu.1414 Arsenie Papacioc. Irina . pref.1614 Antunes. Marie-Catherine Le Jumel de Barneville .1978 Azzopardi.1073 Ardeleanu. Anca .1101 .) .916 Badea. arhimandrit .188 Badea. Mioara . mitropolit .1709 Arbunescu. Marioara .1718 Antonescu.) . Teodor . şt.) .2135 Apan.) .1761 Ardelean.451 Arsene-Onu. Şerban .1073 Antonie de Suroj.) .1136 Apostol.1269 Avram. Augustin .788-790 Bacus. Gilles .1356 Arvătescu. Mircea .484 Anghelache.222 Ardelean.) . Denisa .2216 Anton. Adrian .81 Arcălean. Radu .1656 Aslău. Irinel (trad. Elvira . Dörner . Livia (ed.968 Baciu.229 B Bacaci. António Lobo . Phylis .378.1402 Ardeleanu.271 Antonie.) . Sorin .2185 Anghene. Mihaela . Maria Nicoleta .) .1040 Badea.1304 Artagea. Alexandru (trad. Tanţi (trad. Mihaela .931. Andreea . Alexandru .273 Arta şi publicul nou.1741 Aquilecchia. Vasile .406 Avram. Ioan. Delia .619 Asănăchescu.1256 Ayer. . senior . Mariana . Adrian .978 Argintescu-Amza. Valentin .188 Antoniu. Alfred Jules . .2197 Aprodu. Alexandru .1073 Aqualusa.83 Bacula. Constantin (coord.378 Anghelescu.) . José Eduardo . Dinu (coord.173 Azap.1073 Anton. Delia Mariana .2108 Asociaţia Română a Electricienilor (Bucureşti) .978 Ardeleanu.968 Bacârea.2135 Apostol. Erika Diana . Constantin Silviu .957 Ardelean. Daniel . Cristina (trad. Carmen (trad. George . Eliza M.1195 Badea.1763 Badea. Mihaela . 971 Bagyinszki Gyula .) .1087 Ardelean.957 Ardelean.1552 Baconsky. Emil . Giovanni (ed. Gabriel .

791 Băguţ. Brian J.) .1073 Bănică. .1530 Bălănescu.1415-1416 Balogh Brigitta .979 Bara. Flavius A. Vic. Radu .1198 Bălan.) .275 Baslwick. .) .662 Balotă. Dana .1641 Bán.1608 CIP Baya. Ionela . Florina-Maria . Sanda . Mircea .214 Bălă. Verginica (trad. Ioana (trad. Luminiţa (trad. Valeriu D. 1075 Baricco.452 Baron. Dan (trad. R. Mariana (trad.663-664 Barbu. Constantin . Liviu . Adina .1581. Dorel . Sorin . .1001 Barbu. Dorin . Daniela (coord. Adrian . Mihaela .662 Balogh Enikő B. Şerban . Nicolae (trad.1770 Bălţătescu.1102 Bazac.) .799 Barbu.1100 Bădulescu. George . . Marius .376 Bădilă.1766 Bălan.1622 Baltă.386 Barbu.1073 Bărbuceanu.) .1496 Barbu.1764 Barbu-Mititelu.1253-1254 Banks. Orlando . Lavinia .1742 Bara.274 Bajaj.430 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bahrin.246 Baum.580 Bailey. Gheorghe .1098 Bărbos.72 Băguţ.1003 Băra.302 Bartoş. Sergiu . .702-703 Băjău. .791 Băhnăreanu. Laura . Virgil . Ana Maria .1071.9-10 Băeş. Doiniţa . Alexandru . Constantin . V.) . Anca (trad.174 Bălan. Cristel .1770 Bălţat.) .1705 Barna.275 Bastian.7 Baron.1275 Baya. Ion . Sandu (trad. Claudia .161 Balogh Csilla-Tünde . ed. Alessandro . Flavia .1137 Batovici. pref.276 Băjenaru.1765 Barta Hilde (trad.) .612 Baias.1674 Bardac.) . Mihai .1416 Balaş. Ciprian . Cristina Marinela (trad.1093 Băietu.511 Balaş.1182 Bălan.) .99 Bălănescu. Iosif . Loredana .1196 Barac. Alina-Corina . George . Hans-Werner . . Mihaela .1473 Bădescu.792 Bălaş Timar. 1590 Barbu.226 Bădulescu. Constantin .576 Bănăţeanu.) .176 Bălan.1607 Banu.1061 Bălţat.1528-1529 Barbu. . Ilie (pref. G. Jack O.1024 Bako.189 Barbu.1061 Baslwick. Mihai . Vintilă .1767 Bălan.566 Bălan.932-933 Bara. Cristian . Raluca .1061 Băcilă.) .162 Bălăiţă. Ioan Dan .375 Bălan. Gabriela (trad. Eva .1472 Barbu. Constantin (ed.1771-1775 431 . Camelia . Phyllis . Ovidiu . Vasile . Lucian .) .674 Băisan. . Vladimir . Elena Dana . Judith K. Mircea Ilie .1768 Bălan. Amelia . Constantin .) .516 Bădiţoiu.1197 Bădescu. Frank . Dumitru .796 Bălăceanu-Stolnici. şt.

2168 Beldiman.1609 Bellu.406 Bîltac.1778 Bócsa Éva .1775 Bărbulescu. Magdalena .754 Behar. Guy .2215 Bărîcă. Gabriela Alina . şt.505 Boarnă. Alexandru (trad.1029 Boboc. Nina . 2116 Benedict Stancu.1199 Bleandă. Ion .2184 Beaugrand.454 CIP Bică.193 Berechet. Giovanni .1512 Bârzu.844-845 Bodea.1243 Benea.873 Bitay Enikő .) .189 Bena. postf. Elena Cătălina .) .432 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bărbuceanu.48 Bobăilă. Marinela .1707 Bodnari. Gheorghe . Nicoleta .407 Bitoleanu.) . Maria (coord.980.) .1200 Boboc. Eta (trad. Paraschiva .650 Bevere. .1779 Bodei.) .388 Boboc. ieromonah (antolog.259 Benedict Stancu. Lucian (ed. Ecaterina . Doris Lavinia .1397 Boboc.) . Alexandru (ed. Laura (trad. Daniela . papă .179 Boboc. . Mădălina .1706 Boeselager. Laura Maria (trad. Tal .) .) . Daniela .162 Berger.1028 Bichir. Gheorghe .1565 Boblea.77 Bodó Márta . Valeria . Ştefan .752 Bitoleanu. John .1436 Belinschi-Grădinaru.) .280 Beznă. Ioana (trad. Nicolae (ed. Daniela . Ion . Philipp von .1638 Boajă. Michael (coord.764 Blanchard. ieromonah (ed. Mariana-Florica .2198 Ben-Shahar.2149 Blebea. Tatiana .) .) .1531.) .1027 Beznea.1396 Bejenariu.1777 Boccaccio.1684 Best.1357 Bei. Delia . Roxana (trad. Mihai .1706 Bociort. Viorica .841 Berescu.665 Boeriu.1933 Bocuţ. Florian . Cristina .837-841 Berechet.167 Boboc.) .1200 Bobu. Aura .2189 Bjorkman. Lidia .201 Berteanu. Lisa .2199 Bodea. Irina Paula .279 Benton. Roger J. Iulia (trad. Steve (il.1004 Bîrle.1327 Belei.702-703 Bejan. Corneliu (coord. Cristian . Sally . Florin .837-840 Berechet. Elena .) .2186 Bogdan.) .907 Berger. Ioana .1681 Bida. Lidia . Cristian (coord.301 Bocşan. Ciprian Beniamin .2213 Berk.277-278 Benga.1474-1475 Bidireanu. şt. Honoré .800 Bibb. Nicolae (coord. .741 Benea.) . pref.) .) . 1281 Bejan.1716 Bednarovschi. Ligia . Angela (trad. Kenneth .204 Berindei. Cristina .) .) . Mihnea (ed.1776 Bejan.543 Bîrsanu. Minică . Gheorghe .200 Bîrsan. Gheorghe .) . Iulia (trad.1318 Bellamy.) .1394 433 . Claudia . Sheryl .273 Benedict XVI. Dan .190 Bocşan. Ion (coord.1101 Bitay Enikő Magdolna . Remo .906 Benedek Elek .

Petre . Emanuel (trad. Mircea .191-192 Bourceanu. Selma . Geta .464.) .1244 Bontic.1780 Bostan. Michelle (il.1508 Boldişor. Ion . Nicolae (coord.) .505 Bratu.1105 Botnaru. Ştefan .974 Bonchiş.794-795 Breabăn. Sergiu . Aura (trad.515 Boroi. Federica .) . Cristina .) .455 Brants. Smaranda (ed. Ovidiu . Alina Elena . Cosmin .1202 Briciu. Denisa . Ion .1495 Bosco.1783 Brătianu. Diana . 1257 435 . Liviu .456 Braşoveanu. Paul Corneliu . Mariana (coord.1701 CIP Boulescu. Lise .533 Boroş.372 Brehar. Cristina .1639 Boudon. Mircea . George . Carmen (trad.434 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Bogdan.1476-1477 Bogdan.793 Braşoveanu.2135 Brânduşoiu.2135 Borcsa János .1283 Bordeianu. . Eugenia . Răducu . Florina . Mircea . Nicolae .1533 Bordei. Gabriela Daniela . Irina-Monica (trad.1784 Breban.2131 Bontea.1073 Brezeanu.975 Bradu.536 Bota.629.793 Bratu. Octavian . Aura (ed.1699 Brebenar. Nicolae .1073 Boroi Gabiel .) .1786 Brebu.1532 Bolintineanu.1709 Brădăţan.961 Brabiescu Călinescu. Silviu . Ilie . 1534.412 Boulad. Radu .1659 Brânzei.) . Aura .954 Brăescu-Silvestri. Luminiţa .) . 1478 Bolat. Alain (il.) . Corneliu . Iulian . 2173-2174 Brais.1781 Botezatu. şt.1513. Elena (coord. Nicolae (trad. Nina . Gabriel . Gelu .) . Valeriu .772 Breabăn.1319 Boşca. Felix Mircea . trad.1718 Bourbeau.) .1784 Borţun.200 Boroş. Lăcrămioara .) .537 Boroiu. C.1031 Boteanu. Gheorghiţă . Marian . Sorin . Dorel .1717 Boişteanu. Émile .1418 Borundel. Diana .523 Braşoveanu.1785 Breban.) . Constantin (coord. Tiberiu .1073 Bratu-Elian. .68 Brais. Nicuşor Sebastian .495 Branson. François (pref.1073 Bojan-Popescu.) . H. Grigore .1527 Brăiliţă.2117 Borteanu. Mariţa .1320 Bouraoui.613 Borcea.200 Bondoc.1417. Mădălina .505 Bratu. Floarea-Maria .1259 Bour. 1782 Bratu.666 Boissier.667 Borsi Imre Lóránt .1373 Brad. Rémi .908 Boyer.1201 Bordeianu. Liuba .1288 Boja. Simona .1710 Bran.1030 Borza.1262 Brânda.2195 Both. Adrian . Roxana .) .517 Boghici.1381 Brag. Iuliana Gabriela . Dan .) . Sorin .796 Breda. Raymond (pref.1708 Bossun.1053 Bratu.687 Botoşaru. Richard .

Ioan .921 Caia.2187 Carroll.1441-1442 Buckingham. Nicoleta . Amelia . Ana-Maria .69 Caragiale. Dorica .436 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Brînzănescu. Pierre . Rande .518 Buţă. Helene . Antoaneta . Gherghina . Delia . Livia Maria . Ioan .1792 Calangiu.1795-1796 Caraiani.1204 Bucureanu.1794 Calude.1260 Bucur.11 Burlacu.1372 Burduşel. Yazmin .1709 Brusanowski. Dumitru . .) .800 Camen. şt. Elena .8 437 CIP Burlan. Virgil (ed. Daniela . Luminiţa . 1558. Cristian (ed. Lucica (antolog. Ana Maria .453 Catrina.2179 . Lewis . Anne .386 Bucea-Manea-Ţoniş.1734 Caragea. 1352.1100 Butoi. Christina .354 Butoarcă. Eduard . 883. Ion . Anca (trad.1019 Buia.1791 Buzenchi.1246 Caraman. Ileana (trad.386 Bucescu.) .168 Canavaggio.1205 Bugudui. Philip .) .1291 Bute. Adrian .365 Brusset.) .800 Brock.1611-1614 Carson. Margareta . Bernard .) . Ioan . Mirela .) .1479 Bucea-Manea-Ţoniş.2098 Bulucea.) . 2180 Casaş-Costa. Gabriela . Gráinne de . Simona . N.1790 Burlacu.714 Brown.1062 Buglea.1419-1420 Cazanacli. 753 Cantuniari.) . Dana-Maria (trad. Ştefan .1789 Búrca. Diamanta Luminiţa .1981 Bulea.2103 Bruno. Constanţa . Sorin . Giordano . 740. 1228 Bulat.261. Elena . Maria . Marin .1245 Canahai. Viorica . 1305. Dumitru . 1788 Bugă.1005 Bucă.) .) .) .1118 Burtea.734 Bucur.1028 Bungărzan. Anca (trad.614 Calciu.526 Burcă. Ion Luca .223 Casasin.1798 Catalui.695 Cataramă.1817 Carrere D'Encausse.1517-1519 C Cadicheanu. (red.799. Gheorghe .) . Paul . 2154.219 Bulai. Aurora (trad.) .922 Buja. Mihaela (trad.194 Buga.707 Buzea. Marcus . 934. R. Radu .1615 Carter.952 Butac.1073 Bucur.1032 Bucşă.1797 Caraman.1793 Calea.) .668. Anton .364 Brown. Vasile (ed.284. Gheorghe . 963.1494 Cazacu. Anamaria . Maria (trad.1787 Budui.842-843 Buşe. Liana . Alberto (ed. Vasile . Daniel . Ana .378 Buhociu. Radu Cristian .1610 Bronkema. Gheorghe .) .797 Budescu-Ciubotaru. 852-853 Bucur. Roxana . Grigore . Alexandru .1261 Burlacu. Alexandru (coord. Benjamin S. Iulian (pref.1203 Bucurean.687 Carpen.515 Bucurenciu. Tudorel .281.961 Calcan. Elena . Petru .

1007 Ceunaş.1480 Chirculescu.353 Cătălin. Cornelia .1670 Chintescu.175 Cherecheş. .1006 Cercel.1206 Căpruciu. Eugenia (trad. Elisabeta . Robert B.1809 Chitoşcă. Valer .1321 Cebzan. Catrina . Marius (trad.520 Chiper.1719 Chirieac. Gheorghiţa . Carmen (trad.1099 Chiş. Lucian . Nora .408 Chirteş. Remus (coord.1810 Cialdini.1673 Călin. Adina (trad. Gabriela (coord.) . Vasile (ed.211 Chivu.1535-1536 Cevei.515 Cereanu. Mariana .438 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Călimoceanu. Daniela-Mihaela (trad.113-114 Cheagă. Emil Victor . Costin (il.519 Cheagă. Claudia .1008 Chapman. Gabriel (trad.997 Chiriac.1630 Chipirliu.887-888 Child. Lucian .1207 Chivu. Ioan . Sorina (trad. Camelia . Keith .1218 Cepoiu. Dumitru (trad.324 Cândea.) . Ciprian . Gigliola . Antonella .969 Căprărescu. Rodica (trad. Sevastian (coord. Dumitru . Anca (coord. Vera (trad.) .1802 Cărăşel. Dan .735 Chişa.981 Câmpeanu.519 CIP Chelu.1100 Chiş.1374 Chiriloaie.2162 Chican. Marinela . pref.287-288 Chirovici.1005 Chirian.370 Chiriţă. F. Mariana . Sorin . Rita (trad.) .1082 Cernescu. Ramona-Teodora . Lincoln .) . Alina . Gabriel . Florin .) .2112 Călin.1073 Chirilă.) . Ion (coord.1394 Cârcu.482 Cerbu. Ioan (pref. Marius Cosmin .) . . Melinda .2216 Câmpian. Daniela .1590. Marius . Gh.1421 Cernea. .) .1933 Cârlugea.) .2197 Cătăneţ. Marius .1009 Chirila.973 Cercasov. George . Alexandru . Gabriela .) . Vasile . Anca .) .) .773 Căpraru. Ion (ed.) .301 Cârja. Maria-Cristina .1629 Călinescu.970 Cenaclul "Aethicus" (Timişoara) .194 Ciauşanu.699 Chisăliţă.) . Ion .767 439 . Dan .324 Cândea.1423 Chirilă.866 Cârja. pref. Bogdan (trad.1121 Chelu.) . Ciprian .) .1438 Cheţe.1632 Călinescu.) . Georgeta .615 Cheval. Florena Lavinia .1801 Căpuşanu. Zenovie .2100 Chicea.1282 Chisăliţă. 1799-1800 Călinescu.2136 Cherata. George . Costin .12 Chiran. Rodica .2216 Cândea. Măriuca (coord. Andreea-Loreta .675 Chipăilă. Ion . Dumitru .) .) .1805 Centrul de Cercetare "Estetică şi creaţie artistică" (Iaşi) .1082 Cheşcă.) .1808 Chiriacescu.) .1806-1807 Chereji. Eugen Ovidiu . Maria . Anca .1422 Chiorean.497 Câmpean.1373 Căpăţână. Mihai . . Viorel (ed.736 Chiriţă.) .935 Cheşcu.) . Elisabeta (trad.1304 Ceobanu.2134 Câmpeanu.

1283 Ciocan. Carmen .669 Cistelecan.) . Aurel . cronologic) . Iulia Brânduşa .2200 Ciobanu. Ionel .16 Coandă. Adrian .2017 Ciucă.581 Ciocoiu.) . Valerian (ed.436 Cioran. Ion . Ion H. Constantin (pref. Mariana .522 Ciolac.1811 Cicort-Lucaciu.936 Ciuncu.2188 Ciobotaru.669 Cismaş. Cristian .1073 Ciocârlie. Alexandra-Catrina . Aurelian . Alex.1426 Clipa. Ionel O. Ioana . Carla . 356 Cioclei. Nicolae .389 Cioabă.2015 Ciucă. Raluca (trad.1073 Ciuchindel.1208 Ciolan. Procopie . Florentina .) . Livia . Vladimir .409 Cioancă.1630 Cocioc. Alexandru (trad.1347 Ciucanu. Gelu-Gheorghe .) . Constantin . Călin . Cornelia .) .196 Ciungu. Steliana .84 Coande. Tiberiu .1243 Codrescu. Alfred-Ştefan . Alexandru Vladimir (coord.269.163 Clow.290 Codrina.1988 Ciora. Angelica . Lucian Toma . Gabriela .586 Ciuche.1312 Clonţea.683 Ciopraga.163 Cmeciu. Cristina-Elena (tab. Felicia . Anca Doina .987 Ciubotaru.889 Ciobanu.1073 Cîrjeu Gogan. Petre .1707 Cistelecan.1814 Cirin.429 Codiţă. Petruţ .1812 Cioabă.) .1537 Ciuculescu.) .982 Cinca. Luminiţa .14 Ciocan Anişoara . Luminiţa (trad. .670 Cocârţă. Camelia . Adriana (trad. George . Răzvan .) . Nicolae .195 Cioară.) .245 Cocan.) . Adina (trad.) . Valentin (pref.289 Clow.204 Ciornei.1448 Cloulas.) . Cornel (pref. Al.946 Cinezan. Marusia . Angela (trad. Ivan .15 Ciocioi. Ticuşor . Mariana-Ramona .1323 Ciubotaru.289 Cişmilianu.1818 441 .730 Ciupercă.) .440 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cicani. Vasile George . Ion Liviu .246 Ciubotaru. Florentina . Florin .1033 Codru-Drăguşanu.) . Marius .1358 Ciobotaru. Gerry .390 Ciurea. Valerius M.421 Cîrstoi.1817 Codrescu.1398. 2203 Ciocoiu.1425 Clejanu. Paul .521 Ciobanu. Veniamin (ed.2182 Cioponea. Constantin .1209 Clitnovici. Mirela (il. Horia . Ioan .521 Ciobanu.13 Ciobanu. (trad. . Mihaela . Ion .890.1141 Cioca. Aurora . Delia . Gheorghiţă (trad.1813 Cioată.798 Ciorbaru.1399 Coajă.1815 Ciucă. Claudia-Alina . Barbara Hand .976 Ciobanu.586 Ciucă.1322 Ciocoiu. Gheorghe .774 Cîtu. Ancuţa .959-960 Cimpoiaşu.1586 CIP Cişmaş. Graţiela . Georgeta .) . Raluca-Irina .1816 Cobuz. . Marius .511 Ciobanu.1010 Cîrstea. 1424 Cioroianu.

959-960 Covey. Bucureşti) . Lavinia . Silvia (ed. Luminiţa Daniela . Iulia .490 Concurs Interjudeţean de Matematică "Gheorghe Lazăr" (1-9 . Glenn .1742-1743 Cofaş.1825 Cotigă. .1176 Colceag.2153 Collins. 1710 Coloşenco. John . Teodora Camelia . Marin .1149 Covaciu-Marcov. Adorata Elena . Otilia .1035 Constantinescu.1705 Colă.1400 Companis. Paulo . Elena .891 Constantinescu. Mircea .) . Dragoş Ionel (coord.1210 Constantinescu. Petru (trad.) . ed. Alina .164 Cosma. Harper .1359 Colfescu. Stephen .) . Carmen Camelia (trad. 1988-2008 . Carlo . Dumitru (trad.1941 Constantinescu.2213 Comişel.1824 Coşoveanu. . Agapia . Paul .946 Cojocaru.523 Connolly.1131 Comşa. Andrei (trad. Mihaela (trad.1036 CIP Constantinescu.) .538 Coman. Marian . Robert .483 Constantinescu.1637 Constantin. Nicolae (trad.1660 Cornianu.1021 Cotor.) . Grigore (pref.1644 Cooper.1430 Coşovei. Ştefan (trad. Marius .2181 Constantinescu. Ecaterina .1822 Constantinescu.404 Constantin.) . Marian .1344 Coman.115.1620 Corbu. şt.) .734 Corsiuc.1683 Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (Bucureşti) . Codrin . Florica .1821 Constantin.) .) . Rodica .524 Cortázar. George . Dragoş (trad.1586 Cozmin. Alexandru . Zodivita .1427 Cosiis.1634 Comşa.2090 Corneanu. Kerry . Olimpiu S. Suzanne .800 Congresul Academiei internaţionale de drept comparat (2008 .997 Constantinescu Montegaza. Mircea (pref.481 Constantin.) . Mihai (trad.1056 Coroş.2012 Cosmin.1619 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării din România (Bucureşti) .771 Cosma.442 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Coelho. Dan . Carmen (coord. Gabriel (coord. Dănuţ .1073 Comarnescu. Mihai . Julio . Vlad Denis .987 Constantin.18-19 Corduneanu.) . Olia-Maria .525 Coşbuc.1826 443 .) .1368 Cotuna.1820 Cojocaru. (trad. 2007 .492 Constantin. Constantin-Aurel .) . Anca .1735 Cosăceanu. Constantin .) .) .197 Cozea.1360 Constantinescu. Liana (coord. Claudiu (coord. 2009 Coman. Cristina .) .1176 Colă. Corina Nicoleta (coord.366 Cosma.755 Coman.937.) .) . Smaranda . Mărioara .627 Cook. Gelu .466 Cornea.1538-1539 Constantiniu.17 Coge.1343 Coman. Mugurel . Severus-Daniel . Teodora-Dana . Dumitru .405 Coman. Corina Emilia .) .1034 Coman.1025 Constantinescu. Elena .1643 Collins. Sibiu) 799 Congress of Romanian mathematicians (6 .649 Coşa. Florin (pref. Sorana (trad.1823 Costin.1618 Collodi. 1157 Cotin.2007.) . Marta .) . P.1819 Cojocariu.404 Comşa. Mexico) . Ştefania . Lenuţa .

) . Maria . Daniel . Nicoleta .) . 1685 Cristea-Enache.1401 Craig.1080 Crişan.previziune şi impact pentru România.) . 963.1743 Cureteanu.655 Csaba Lorinţ .1037 Crăciun.1833 Cuţitaru.) . 119 Crăciun.2056 Cristea Ifrim. Elena . Pavel (trad. 2180 Cristescu.1837 Davidescu.1622 D Dale.672. Bucureşti) .801 Cristina.20 Crăciun.1832 Criza economică . Mihaela .) . Monica . Daniel (postf.1011 Cristea. Sorin .686 Cucu.2118-2122 Cucoş. Cristian Alexandru (trad.176 Dantec. Richard . Gheorghe . Sorina (coord. Ramona . Gheorghe .673 Dăneţ. 587 Crăciunescu.859 Dănăilă.484 Cruceru. Dumitru Horia -. Romeo-Theodor (coord.1838 Dawkins. Cosmin . Gheorghe .460 Dănilă.) .1827 Crăciun.1247 Cristea. Ion . Evi .) . 2154. Mariana .706. 1352. Nicolae . 1828-1830 Creţu.938 Dăescu. Constantin . Mircea . Daniela (trad.75 Damir.1835 Damaschin. Emilia . Maurice G.832 Csire Gabriella . Ioana Manuela (trad.) . Constantin . Elena (adapt.170 Crăciun.529 Dascălu.261. Rodica-Mihaela .1719 Dariescu.1834 Cymbala. Michael .2063 Cucui. Elena . Cătălin .199 Cruceru. Oana (trad.) . Nicolae . Alphonse . Iulia Cătălina . Dumitru .95 Crăciun.) . . Cristina Emanuela .1621 Cristache.) .1375 Crăciunescu.1150-1151 Cuşa. Nicolae .2201 Crăciun.) . Mariana (trad. Paul .563 Damian. Veronica . Aurelia Nicoleta .2089 Crăciun.193. Laura Maria .526 Crăcea.484 Crînganu.45 Cristea.1831 Cristescu. 934.22-23 Curilă.822 Csinta.1418. adapt. Dan . 1305.1317 Dănişor. Mihaela Carmen .528 Crăciunoiu. 2137 Dănăilă.) . Codrin Liviu . Tinca .198 Crichton. Mircea .1720 David. Dumitru Adrian . Petru . 883.530 David. Mariana (trad.1077-1078 Crotti.253 Cristea.1051 Crişan.118 Crăcea.) .112.2009 . Simpozion internaţional (1 . Nicolae .) .21 Cuilă. . Ionica . Dan (coord.1211-1212 Curilă. Diana . Gabriel . Oana .803 Daudet. 1540 Crăciun. Elena-Simona (trad. 1558. Raluca Florina .515 Dănişor.1436 Dăncilă. 749 Cristea.457-458 Crăciunean. Dan Claudiu (coord. Ioan . Georgeta . Jim . Mihaela Daciana . Petru .1324 Daniel.802 Dănilă.922 445 CIP Csibi Vencel (trad.554 . Eugen . 1376.1836 Dascălu. Magdalena .23 Cursaru. Radu .120-121.444 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cracea.527. Thomas .1839 Dănciulescu.35 Creangă.

) .) .1542 Diodiu. Ioan (coord.) .2230 Diţă.243 Despa. Comunicări ştiintifice (2009 . Arnaud .1292 Dobrescu.532 Dibu. Nicoleta .1106 Dipşe.799 Didilescu. Niculina .446 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dărăbăneanu. Mircea . Cluj-Napoca) . Lucian Dumitru (trad.378 Degău.678.) . Iulian-Doruţ .234.802 Dima. Neagu .1163. Graţiela .782 Dobrincu. Aurelian .1721 De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei .1849 Doca.1183-1188 Delicostea.) . Ion .1483 Dinescu.2149 Dobre. Simpozion aniversar (2009 . Dorin (ed.742 Dîrstariu. (coord.1056 Demeter. Andreea .1676 .) .rezervaţie a biosferei : 75 ani. Adriana . Stella . Alexandru V. Petrică . Silvia (coord. Georgeta Paula .1213 Dobrescu. Ioana Maria (trad. Raluca . Laura (trad. Gheorghe .) . 2203 Dimitriu.) .890.) . . Maria-Cristina . Smaranda .1843 Dinică.1537 Diaconu. 953. Marius (trad. Roxana .531 Diaconescu. S.264 Desjardins.466 CIP 447 Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre.) .2170 Deatcu. Georgeta (coord.1194 Diaconu.411 Dobre. Irina . Valerica (trad. Daniela . Adrian (trad.2105 Deliu. 1658 Dema.1307 Dimitriu. pref. Daniela-Elena . Lucian . Daniel Constantin .1221 Dobrea.1051 Dieaconu. Dan (trad. Gheorghe . Anda Sabena .1623 Delagoicea. Radu (coord.391 Dinu. Alis .2135 Dekker. Ted .) . Daniel .832 Diac.1672 Diaconu.674 Dăscălescu. Rain . Simpozion Naţional (2009 .573 Diaconu. Brăila) 1541 Dimianu. Mihai-Ştefan . 2204 Dobai István .1642 Dobre. Gheorghe .67 Deaconu.1842 Din. Radu . Baia-Mare) .686 Diacenco.1073 Deaconeasa. Cătălin .) .776 De la tradiţional la modern. Charles . Charles . Frederica (trad.2063 Dăscălescu. Nicolae .630 Diaconescu. Alina (trad.) .2213 Dobrogeanu-Perdix.804 Dickens. Ion . Maria . Mihai . Ionel Gae .1158 Demian. (ed. Traian . Emilian M.291 Doboş. L. Elena Gabriela . Ştefan . Cătălin .) . Mircea .2101 Dobrescu.1313 Dilimoţ-Niţă. Luminiţa .2188 Dîrpeş. Adrian .1848 Dobriceanu. .675 Deac. Ştefan -.405.1847 Dobrescu. Dorin .1482 De Coster. Radu Gabriel .1120 Desartovici.1495 Dincescu.1038 Despa.1840 Delaney.1428 Dobre. Bogdan (coord. 498 Dobrescu. Cristian .1264 Diţă.1695 Dodan.1624-1633 Dicu.1844 Dinu. Gabriela Sonia .1841 Diaconu. Camelia .427 Dobrincu.1543 Dîrdală. 728 Djuvara.923 Diaconu.1847 Dobrescu. Daniela . Silviu .919 Dochinoiu. Cosmina-Ecaterina .) . Felicia Marinela .184 Dinu-Marcu.533 Dinu.) .) .

177 Dupuy.449 Duduman. père .2215 Dorobanţu.1722 Dumesnil.2206 Dumitru-Palcus.513 Duţă.1286 Drăgănescu. Dan .990 Dumitrache. Christina .1377. Nicolae . Iordan .1544 Dragomir.1858 Dumitru. Sorinel .775 Dumitraşcu. Mircea .805 CIP Dudea.68 Dumitru. Eugen .1159 Drăghici.967 Dumitrescu. Ioana .292 Dragoş. Jean (coord. Ion (pref.453 Draica. Delia . Simion .1284 Dumitrescu. 679 Dolgu. Maria . Traian . Daniela . George . Marilena (trad.1088 Dolgu. Gica (coord. Adelina . . Laurenţiu (trad. Maria . Jacqueline (pref. Ana-Cristina . 59 Duţă.) .1545 Dunn. Mihaela .1114 Dumitraşcu. 746 Dosa.1002 449 . John .2097 Dreben.448 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dodd.461 Dor.492 Drăgan.) .1854 Drăguşin-Richard.543 Dumitrache. Dumitru . Ion (coord.1859 Dumitru.1012 Duca.616-617 Drăghici. Petra . Ionel .) .1502 Dumitru Ion .) .1215 Dulbaba. Gheorghe (ed. .) . Ion .1484 Drăgan. 729.124.684 Dumitrescu. Elena .) . Paul Dănuţ .1429 Dragomir.1214 Duică.683 Drăgan.462 Duda.1738 Dumas.909 Dumitru. 1265 Duţescu. Titi .411. Loredana . 680-681. Anton E. Viorel Constantin .) .1853 Drăghici. Diana . Constantin (trad.1345 Drăgan. 2205 Dragotă.2191 Drăgan. Adela-Eliza . Ligia Elena . Viorel-Georgian .1039 Dudea. Any .844-845 Dumitru. Ovidiu Victor .515 Dogaru. Cristina . Bogdan . Gabriela . Neculai . Liana .1327 Dumitrescu.1061 Dorz.1550 Dumitrescu.24 Doicin.) . Gabriel .1431 Duţu. Felicia . Radu . Alexandre.1262 Dumitru. Dragomir . Elena Maria .515 Drăgoescu. Corina .1326 Drăgoiu. Elena (trad.1621 Dunea. Emilian .1674 Dumitru.1855 Drobot.) .682 Draghia. Simona . Radu .1584 Duţă. Corneliu Octavian . Ion .431 Domnişoru. Otilia .485.1430 Drăghescu.514 Dumitrache.) .1634 Dogaru. Eduard .) . Sorin M. Victor . Ioan (ed. Ionela .1099 Drăgan. Cornelia (trad. Pompil (coord. George .1485 Dumitru. Nerva Traian . Franciska (trad.1851 Dosa.) . Odile . George .1857 Dumitraş.35 Dumitru.) .417-418 Dumitrescu.1094. . Cristian Vasile . V.186 Dur. Gheorghe .1040 Duduială Popescu.1856 Dulman. Nicolae .534-535 Dragomir.1167 Dragomirescu. C.24 Dogaru.) .1852 Draghiea. Lorena .1850 Dörner. Daniela Ioana .

247 Făinaru.1006 Făsui.232 Enache. Rodica . Andreas .1307 Filip. Mary . 2174 Enache. Nicolae Daniel .450 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Duţu.201 Eliade.274 Faletti.) . Adriana .1717 Floareş. Marian . Petru . Adela Cornelia . Florea (ed. M. Gheorghe . H. Gérard . Marian .619 Fleury.1103 E Ecobici.2140 Firescu.2191 Florea. Iuliana (ed. Steve . Andreas . Giorgio .2186 Fehrenbach. Marian .1105 Fierăscu.1745 Fleacă. Eddie . Petre .936 Firimiţă.293 Ferdeş. Sorin (il.1864 Eminescu.496 Enescu. 1865-1866. Nicolae .238 Electra.246 Erlandson.2111 Ferro.1695 Evans. 1590. Cristina .1313 Fabini.1636 Fîţă. Agnes (ed. Ilarion . Maria . Dinu (trad.) .) .) .366. Rucsandra .1299 Eichert-Giurcă.2088 Firan.) .1073 Enescu. Alina . . Jacqueline Nardi . John Scottus .939 Ferechide.1581.806 Fătăcean.967 Egeria .1830 Enache.165 Ene. Liana (trad.) .1267 Encausse.1495 Eriugena. Andrei . .) .1366 Fitch.245 Ehrmantraut. Ofelia . Jérôme . Elena . . 1861-1863 Elvireanu. Dumitru .1860 Ekman. Alina .2178 Feştilă. Bart D.71 Firan. Mariana .) . Săftica .1723 Flora-Gidó.2139 Florea. Paul . Iulia (trad. Anca (trad. Janet .499 Filotei Sinaitul . Constantin .500 Flenchea.1716 Felea.1107 451 .926 Enescu.1266 Efenterre. Marianne .2140 Firescu.178 Ferenţiu.) .1041 Ferenczi Sándor (ed.1079 Enachi.2179 Egan. şt. Hermann .631-632 Duţu.244 Ehrman. Adrian .982 F CIP Fabian. Dan . Marc .1867 Erdei.1486 Filimon.298 Ferencz-Flatz.1276 Duţu. Carmen . Jean-Pierre (ed. Anna . Simona . Sonia .) . pref. George .531 Dziţac.702-703 Enache.1217 Enescu.211 Eschbach. Aurelia .) . van . Nataşa (trad.1869 Fărcăşanu.1546 Firică. Christian . Ion .2186 Feldrihan.2186 Floran. J.1217 Enulescu.) .1635 Exner. Mihai . Ileana-Cornelia . Traian . Rodica (trad. Mircea . Florence . Alexandru Toma . Filothei . Clement . Carmen .1106 Flămând. Olga .1314 Fabry.1432 Duvac.1268 Fehrenbach.1711 Faros.

Maria . Eduard .1434 French.1563 Foarţă.584 Gavrilescu. Ion .1107 Florea. Milo O. . Geo M.1241 Florea.) .547 Frăţilă.392 Frankl.1433. Ken .463 Gălătescu. Ion . Anca .1288 Frank.1285 Gafiţa.1241 Gagyi József . Lenuţa . José . 151-152 Gâlea.983 G Gafencu.540 Gâlmeanu. 1487 Florin. George .286. Mihnea (trad. .239 Florea. Aram M.965 Găban. Ştefania .807 Florescu.1641 Gardin. Bob .) .539 Gavrilescu.1404 Ganeshananthan.1639 Frenkian. Michael . 1435 Florea.940 Galie. . Şerban .39 Fuster. Ianula . . Şerban (postf.1045 Forward. Rodica . Norina .294 Foamete. Robert . Alina .822 Fundeanu. Dumitru Andrei Petru . 329 Floricel. Georgeta (coord. Matei . Cornelia . Tana .1132 Fusaru. Aurelia-Daniela .1160 Freiman.936 Folea.26 Fotea. .837-841 Garofeanu.1051 Gall.25 Floroiu.1508 Galea.803 Fratu. Doina .27 Gawande. Nicolae .2 Gaga. Florin .1317 Gasser.538 Florian.1874 Gărăiman.19 Foarţă. Marin .) .1870 Floricel.) . Ruxandra . Loghin . Florina . Radu (trad.685. Milos . Atul . Marian .1693 Frăţilă.837-841 Gardin.186 Ganea.782 Funke. Viktor Emil .1307 Fuentes. Gianina (trad.1638 Fotache.523 Friesen. Alfonso . Atia . Ana-Maria . Stela .1640 Garcia. Octavian . Daniela . 1708 Gâdiuţă.1074 453 CIP Frigioiu.) .1875 . Vasile Lucian .393 Galan.1871 Florin.199.452 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Florea. Augustin . Corina (trad. Pavel . Constantin .1403.1872 Freeman. Augustin (trad. Simona Gabriela . Joelle .116.1873 Gamet.) .244 Frontisi. Gabi Daniela .) .2171 Gata. Anca Natalia (trad.1110 Frăsie. Cornelia Lucia (trad. Toby . Anca (trad.1696 Franţi. Valentin . Cătălin I. Alin-Gheorghe .1637 Forna.808 Frişan. 892 Floricel. Claire . Ramona Crina .1783 Focşeneanu. Marlyce .1697-1698 Furtună.2162 Frăţilă. Camelia-Mirela .) .2189 Freedman. Vasugi V. Nicolae (coord.1627 Fodor.2103 Focşeneanu. Radu . Mihai .) .) .554 Gâdei. Florentina .1099 Frèches.1404 Gavrilă. Ana Maria .) .) . Claude (coord.1496 Florovsky. Simona Petrina . Veronica (trad.926 Follett.2207 Galeş.) . Liviu .

984 Gîlcescu.1286 Ghiţă.1013 GlobalCompt 2008.) .) . Antuza (trad.1218 Gherguţ. 2007 .) .) . Eugen Ioan .434 Godeanu. Elena .1877 Gergely.) .496 Geantă. Tincuţa .2140 Gheorghiu. Johann Wolfgang von .1560 Georgescu. Liviu (ed. Monica .2100 Gierling.379 Gibran.554 Ghiţău. Iaşi) . Daniel .1488 Gheorghe.1436 Gheorghiu. Doina . Mario .) . Cerasela Elena . Constantin . Lorena .486 Ghereş. Maria (trad. Carmen (coord. Nicolae .29 CIP 455 Ghirişan. Nicu . Nicholas . Ramiz . Elisabeta .204 Golea. 1520. Benone .268 Gherman. Corina (coord.202 Genaru.859 Giurgiu. Diana (trad.1437 . Veronica (trad. Claudia .2101 Gligor. Alexandra .1180.966 Georgescu.) . 1299 Ghionea.1548 Giurgica.1699 Goga.1882 Gîrd.203 Georgescu-Roegen.2208 Geerlandt. Marinela (coord. Silviu (trad.1879 Gheorghe. Sorin (trad. Alexandra (trad.1549 Goia.757 Genescu.1633 Goldman.) .1881 Ghibelean. Radu Pavel (trad. 1042 Ghiţă. Gheorghe Aurel .) .435 Golovanov. Alexandru (pref.1677 Gheorghe. Florinda .1108-1109 Goje. Răzvan Gabriel .454 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Geambaşu.1883 Goga. Constantin . Paul . George .61 Ghenciu. Manuela . Ovidiu .) . Corina .1740 Gibescu. Ionuţ Gabriel .1640 Gilia.) . Şerban . Veronica (trad.) . 2008 .367 Gheorghe.1628 Gherasim.1880 Gheorghilaş. Mihnea (trad.813 Gîrţu. Alexandra (trad. Marcel .771 Giurgiu. Eugen .1161 Georgescu. Yvonne . Octavia . Conferinţă (1 .1876 Genescu. Marinela .30 Globalization and higher education in economics and business administration. Cluj-Napoca) .879 Goga.) .) .243 Gheorghe. Maria-Cristina . Delia (trad.524 Giurgi.1884 Goran. Ilie .1002 Gîrjoabă.) .502 Gheorghişor. Ileana .) .454 Goma. Matei . Alois .104. Kahlil . Andreea . Zenovic . Loredana-Ioana . Kathleen . Valentina .1690 Genescu.553 Girardi. Micaela (trad. Constantin . Mihaela (trad.1547 Gherguţ.) . Dumitru .295-296 Gheorghiţă. Alexandru . Claudia .297 Giurgea.243 Goethe. Maria Victoria .464.28 Ghereş.414 Gherman. Gheorghe . Aurel .815 Goiceanu.814 Gjini. 1650 Ghiţă. Robert .1295 Gherghină.1111 Golu.46 Gherghinoiu.432 Georgiu.1141 Gheţie. Oana .1692 George. Workshop (1 .597 Gheorghe.) .1146 Gheorghevici. Anca . Adina Lucreţia . Ioan (trad. Viorel .) .878 Ghiţescu.1878 Gheo.) .433 Gherasim. 1515. Daniela .304 Golban.688 Golub.

961 Guilaine.166 Guarnieri.) .1219 Haiduc. Adriana .1438 Gressor.1581 Halunga-Fratu.1885 Greab. Mihaela .713-714 Grigore.1502 Guţu. Françoise de . Mariana .844-845 Gună. Eugen Stelian .1361 Goşu. Ioan . Mariana (coord.2175 Grancea. Mariana .816 H Haas. Mihaela . Hannah .) .689 Graham.941 Groşan.) .767 Gorun.) .248-249 .1642 Gorovei. 1700-1701 Grimm.84 Grigorescu. Iuliana Luminiţa .1696 Gurău.2213 Gozo.501 Grosescu.1437 Grigore.1346 Grămadă. Dan . Ileana . Manuel .1887 Grigoriu.1551 Grigorie.) . Silvian (trad. Florin . Parascheva (trad.1712 Gudea.1643 Grancea. Anne (pref. S.1183-1188 Gregory. Anamaria . Lucian .942 Hage. Jean (trad.781 Gordon.394 Grellet.718 Guranda.) . Eugenia . Radu F.1736 Guţan. Othilia . Teodor (trad. Hava .1277 Gregory.1502 Grigoriu. Viorel (foto.70 Grădinaru. Vasile .) .1886 Grigoriu.) .1892 Gurlui.1889 Groza. Mihai . Codruţa .2131 Gugiu. Săndel .1014 Green.) .1141 Grigore. Wilfried .1644 Griebel.1110 Hamat.2092 Grosu. Caroline . Gabriela Genţiana .447 Halichias.83 Grec. Roderick .811 Haita. Devis . Mărioara .177. Elena Alina .1502 Grecu.1150-1151 Grimm.1306 Grigorescu.1489 Grecu.) . Zeno .) . Françoise . Jacob .1315 Gruia. Wilhelm .) .1220 Handaric. Ilinca (trad.514 Hahn. Nicolae . .126-128 Gronski. Stanislas de . Mihaela . Lucian . Maria .691 Guzu. .238.1021 Guzu.2102 Hageanu.205 Gurzău.1071. Rada-Florina . Doruţ . Monica . Artur . Jean .541 Guţan. Mihaela (coord. Corina Mădălina (trad. Mădălina . Andy . Ioan . Pedro Juan . Marius .805 Grăjdian. fraţii .318 Grigorovici.480 Gruia.1890 Guaita. Oltea . 182 Guibert. Simona .456 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Gorcea.394 Green.427 457 CIP Grosu.2179 Guiţă. Manuela . Adrian (coord. Stelian . Codruţa Oana . Maria . Megan . Anne .715 Gorzo. Toma . Armand (ed. Pan . Andrei .1893 Guzu.1891 Gurău.368 Grecea.1514. Rawi . Călin . Luigi . 998 Halippa.639 Grebu.1888 Groza.126-128 Grimm. 1075 Gutiérrez. Raluca .

Ioan .250 Hosu. .1073 Horváth Jakab . Fieke . Florea .2088 Ică. D. Adrian Marcel .1899 Ică.817 Harmel.) .1222 Honciuc. Olivia .) . Maria . Constanţa . Ion .395 Hessayon. Crăciun .1347 Haplea.1895 Hăulică.2211 . Ion . Maria . jr. Maria .1347 Haranguş. G.167 Heiman. Grazia .692 Ianoş-Schiller. Mirela . Teodor (coord.428 Hrisostom Filipescu.31 Iacob. Peter .1177 Hogan.299 Horvat.1898 Ibrăileanu. Vasilica (coord. trad.) .2144 Iancu.34 Ică. Julia . 2089 Homocianu. Daniel . Bogdan Cristian (postf.1163 Horga.85 Hanu.1368 Hodges. Daoud . Călina Andrada .) .1490 Hari.) .674 Hondru.) . 1491.319 Hepuţ. Carmen . Ioan I.620 Humelnicu.118. Edmund .1080. Violeta .924 Howard.1646 Heckscher.910 Hănţulie.1269 Iacob. Doina . . Violeta .1645 Hartulari.) .1439. Vergica .1615 Iacob. Georg Wilhelm Friedrich .1646 459 CIP Honegge Fresco. Gheorghe .179 Huţu.2143 Hofman. Florentina .1647 Homerus .1552 Hîj. Estera (trad.) . Ioan I.) . Maria .1192 Iacob.574 Iancu. jr. . Aurel (coord.32 Ianovici-Costan. Dana (trad.1531 Hegel.193 Hădărugă.849 Iancu. Kevin .) .340 Ichim.) .1333 Horrobin. Delia .465 Hinoveanu. Viorica (red. Cristina (trad. Aurica .1087. Lafcadio . Iosif .396 Hogaş. Ioan . (trad.985 Hoogvelt.31 Iacoban. Del I.1199 Hodoba.300 Hubery. Anamaria .428 Iacob. Marc Morjé (ed. ierodiacon .650 Hădăreanu. Phil . Stela .1649 Hulpoi. Maria-Cornelia (trad.1043 Hegedűs János Imre (pref.2190 Hariton. Garabet .822 Herea.671 Haplea. Mihai .1020 Hearn. Winfried . 1154 I Iacob.1724 Harris. Valerica .) .458 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Hanganu. Frederique .1221 Hawkins. Aurel .671 Hurduc. Elena . Elena . Dorin (trad. Paul .1894 Hangiu.1044 Husserl. 2141-2142 Hiriş. 1287 Herciu.1492 Hiru. Melissa .) . Angela (trad.492 Iancu. Calistrat . Sheila .1896 Holland. (pref.1648 Hosu.206 Hecser László Lóránd .) . Daniel .1162 Heteş-Gavra.) . Fabiola . Mircea Radu . Ecaterina .1378-1380 Iancu. Teodor . Charlaine .724 Iancu. Victoria .1897 Iancu.

354 Iuşan. 1689 Ilina.1556 Iosifescu. Petre . Lucia . Nora . Sanda Maria .492 Isac. Antigona Camelia . Virginia .894 Işan.911 Istrati. . Dragoş .1372 Ionescu.1902 Iordăchescu. Raluca . Mihai . Gabriela . Ion . 1730. Marina .693 Ifteni.536 Iordăchescu.) . Narcisa .) .2176 Ioan.1900 Ilin.1901 Ionaşcu. Daniela .1224 Ion. Ramona . Vasile . 1493 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (Bucureşti) . Cristian . Laura T. Carmen Otilia .1496 Ioniţă. Daniel (trad.207 Ionescu.545 Ioniţă.36 Iovănaş.) . Vasile (ed. Ioan .2210 Ilie.2163 Iordache.694 Iliescu. Gudrun-Liane (trad. Daniela Maria . Oana Ramona . Nicolae . Carmen .1382 Ilea.502 Ionescu.1907 Iustin Petre.1133 Igorov-Bosi.33 Ienei.819 Ionescu. Constantin (trad.1047 Iordache.1269 Ionescu.1603-1605 Istrati.) .1644.1908-1909 461 . Remus .1581 Iosef. Nicolae . Panait .1554 CIP Ionescu. Cătălin Angelo .695 Ioan. Dragoş .1328.1113 Ioan.2212 Isăilă.893 Ionescu.1314 Iuga.1440 Ilovan.1722 Ionesi.1729 Ion.576 Iordache.1381 Ifrim-Chen Feng .) . Iulia (trad. Paul-Andrei .1306 Ileana-Niţă. Ion .1223 Ignaton.925 Ioniţă.818 Ioan Marin Mălinaş.2211 Isar.) .1905-1906 Istrătescu. Maria-Magdalena . Nicolae Puiu .387 Isvoranu. Gabriel .1555 Iordache. protosinghel .1610.1270 Ioniţă. Ion . Vali . Mihaela (trad.542 Ilie. Simpozion internaţional (2007 .2209 Ilie.) .1903-1904 Istrate. Tudor .1441-1442 Ipate. Titu . arhimandrit .1045-1046 Ignat. Răzvan . Vera . Mirona (trad.) .544 Ionescu.) .1443 István Horváth .7 Isărescu.427 Ioan. Dana Ligia (trad.460 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală.394 Iordache. M. . Raluca Eliza .2155 Inceu. 1733 Ionescu.301 Ienciu. Mugur (coord.1405 Iordana.) . Remus . Gabriela .487 Ionescu. Alexandru (ed. Isabella . Ion . Aura Valentina .) . Adrian . Dragoş-Andrei . Cristina Mihaela .1648 Iorga. Mihaela .1178 Ionescu-Boeru.2188 Istrati. Mioara Daniela .) .1114 Ipate. Viorica . Elemer .434 Ittu. Teodora (trad. Ion N. Claudiu . 1723-1724. Aleodor Daniel . Steluţa . Viorel .1553 Iliescu.811 Iosif. Emanuela . Ion .431 Ispirescu.) . (red. George . Emeric .1620 Ionescu. Cecilia (trad. Cluj-Napoca) .1348-1349 Iliescu.1180 Ioana.1089 Ion.916 Ionuţ.

1654-1656 Johnson.462 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ivan.1988 Jurma. Virgil .1535-1536 Jiga. Graţian . Ronald . Marilena .) .303 James. Alicia (coord. Lucian .1324 Jipescu. Gregg D. Octavian . 302 Jacobs.) .2124 Koulias.) .1048 Jakubinyi György .718 Kundera.2123 Klatz. Ştefania .467 Jucan.204 Könczey Elemér .1131 Ivan. 1115 Kecskeméthy István (trad. 1659 Kis.1557 Kyçyku. Doru . Milan .1131 Ivan. Kopi . Cristina (trad.369 Kory Calomfirescu.104.242 Kerouac.) . 1650 Kretsch. pref. Mauri .) . Cristina .1653 Jădăneanţ.397 Jugastru.1679 Kyçyku. Sorin .547 Kozma Kis Elisabeta (ed. Gabriel .1016 Köteles-Rusfjord. 1616-1617.1115 Jurcuţ.2202 Kalmuski. .2105 Kurton.651 463 CIP Juriţa.492 Ivaşcu.) . Gabriel .777. Felicia . Adrian Matei (ed.254. Ioannis .) . Peter .) . Philip (ed.1910 Ivanovici. 1522.1731 J Jacob.414 Jiang Rong .2230 Jucan. Ioan . .1625 Jinga. George Ann .2104 Jicu. Cornel Nicolae .208 Johnston.650 Kali. Stela Maria . Philip .304 Kövesi. Simona .123 Krzyczczkowski. Richard .251 Joiţa. Irina (trad. Spencer . Adriana . Kopi (trad. Laura Codruţa .1603 Kiss Bitay Éva .) . Călina .2092 Kunnas. 1515.454 Kourembles. Adrian (pref. Andrei Nick .1350 Jurma.1652 Jansson. Magdalena (trad.429 Jurca.37-38 Iwasaki. Cindy .) – 2091 .2145 Jude. Camelia .1658 Keynes. Marius (trad. Jack .735 Kretsch.1329 Koritar. Rudyard .1911 K Kahler.) .1096-1097 Ivan. 1520.895 Jinga. Octav (coord. 1511. Cosmina (trad. John Maynard .) . Mineko .) . Mihai .130. Mina .425 Ivana. Ion . Doina (trad. Julia (trad.696 Ivaneş.447 Kipling.1016 Kory-Mercea.342 Kőrösi Csoma Sándor . Iris .1912 Kaposta. Julia (red.2199 Ivănescu.1181 Johansen. Petru . Jeremy . Adriana (il. Judith .2103 Izverna. Gheorghe .1657 Kerr.1744 Kourdi. Iosif .1952 Jişa.1549 Jitaru.1651 Jacobs.546 Jula.898 Jela. Daniela . Tudor Florian .) .) .) .) . Izabel-Daniela . Robert .

Otilia . Mario .2192 Lafforgue. 2180 Lorinţiu. George .2125 Launay.656-657 Lăzăroiu. Gheorghe (coord. Antoaneta . Liviu (pref.1913 Lăncrăjan.16 Lăzărescu.309 Lucan. 1435 Lipan. Thomas .1726 Lewis.1383 Level.183 Lăzăroniu.464 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE L Laepple.2214. Toma . Cleopatra (pref. .1526 Lazăr.1017 Lăsleanu.842-843 London.1514. Letiţia (trad.986 Lăncrăjan.698 Lăiu.210 Lucan.1050 Lucian Mic. Drew .81 Leau. 883.823 Lazăr. Elena .1081 Leau. Stelian .) .987 Lipman.1056 Lazăr.699 Liebmann-Smith. Chang-rae . Maria Liana . Lavinia .785 Lăzărescu.741 Litvin. Mihaela Ema . Mihaela . Max .1486 Lascăr.1116 Logel.967 Lihaciu. Lucian . 934. Gheorghe .) .1661 Lopez.1433. Ana . Ovidiu (trad. Alexandra (coord. Manuela . Florin . 2217-2225 Leach. Florentina .73 Lăcătuş. episcop al Caransebeşului (pref. Mihai .548 Leonte. 1913 Lămureanu. Traian . Frederick .1289 Lunguţescu.618.1660 Lică. Anne Marie (trad. Elena . 2236 Lazăr. Adrian .) .549 Leucian. Trifilie . Christhard .419 Liceul pentru deficienţi de auz (Cluj-Napoca) . 1352.305-306 Lămureanu. 1305.1316 Leahu.1113 Lazăr.2106 Lefter.) .1626 Lazăr.2147 Lazăr.) . Jeanne-Marie . 1725 Leş.) .426.) .239 Lungoci. Kate .1081 Leboyer. 1558.1499 Lunguleasa. Ioana-Maria . Jack . Marin .1662 Lozbă.1049 Leclerc.2021 Lovas András . Ion .261.943 Leprince de Beaumont. 1811. Ioan . Florin .1263 Lepeltier.) .1074 Lovinescu. . Emilio (ed.) . Joan .700 Lungu. Mihai (coord. Virgil .290 Ludeman.) . Sînziana . Ştefan .820-821 Lazăr.307 Lee.1562 465 . Viorel .1073 Lucescu.209 Lişcan. Doina .1711-1712 Login. Marina (trad.1764. Viorel . Corneliu .1561 Lucado. S. 963.) .) . Valenti .) .1560 Lowell.2146 Lázár Ede .1090 Lăcătuş. Florin-Valentin . Liviu (coord.1073 László Robert .1142 Lungu. Eugen . Dumitru . Éloi .2179 Lapoviţă. Ioan (coord. Aurel .1934 CIP Lepădatu. Ramona Mirela . Constantin (pref. Daniela .1179 Lăcătuş. Faydor L.247 Lăzărică.842-843 Leuciuc. 1216 Lefterache.814 Lungu. Gilbert . Maurice . 2154. Carmen . Elena . Frank .) .211 Luna.822 Liţă.1498 Loghin. Darcy . C. Vasile .256 Lovin. Neil .

Cristina . Cosmin . Mihaela . Inocenţiu .704 Marin. John .2150 Marin.) . Ioan . Ştefan .) . Monica Larisa . Sobhi .1919 Manciur. 1923.1921 Manolescu.) .2126 Makó Zoltán .778 Marian.1917 MacNaughton.492 Marinescu.756 Mai. Mihai (antolog.66 Marcu.370 Malladi.948 Mandu. 954 Marian.1920 Mandi-Beke.2107 Macarthur.564 Marinescu. Cristina Paula .2226 Manole. Cornelia (coord. .311 CIP Manea. Bogdan (trad.) .312 Manolache.526 Marcu.1915 Lupu.) . Ionica . Iolanda .253. Gheorghe (trad.948 Magni.1727 Man. Diana . Simion . Marius Daniel .) .222 Marinescu. Viorella (coord.1117 Man. Georgiana (trad. Eduard-Sorin . Elisabeta .1737 Magyari-Vincze Enikő . Monica (trad.1500 Marian. Hector .1666 Manta.132 Lupescu.831 Marin. Nicolas de .1351 Lupu.1728 Lupu. Thomas .) .2151 Marcu.944 Marian.294 Maniu.2187 Mandache. Daniela . Ştefan Gheorghe . Olesia (ed. Mariana-Cristina . Carmen . Marion . Eugeniu .830 Man-Jung.40 Marica.1635 Marin.39 Marghescu.) .1922 Manu.767. Silviu (trad.199 Magnus.2151 Mareş. Ion Şt. Monica . Vasile (trad.2190 Marin. Simion Florea . Vlad . Ioana Monalisa .1125 Manoilă. Jian . Laura (trad. Remus . Georgeta .310 Machidon.42 Manolachi.1241 Marinescu.1563 Malebranche.) . 2164 Marin.823 Malamen.1914 Lupaşcu.) . Emilian . 1872 Macovei. Dana (trad.1164 Manolache. Simona .1444 Manea.2108 Malot.79 Marinescu.434 Lupu. Ion . Oana . Constantin .824-829 Manea.1669.) . Aurel Sergiu .701 Luşcan.1918 Makkai Sándor . Ioana (trad.1663 Lupu. Lucian .80 Manoli.1051 Marica.1916 M Ma.2133 Marcu.1564 467 . Gina .1608 Manole. Alberto . Ariel . Dinuţa .1494 Marin.1117 Manafu. Radu Octavian .) .) . Constantin . Minodora . Ion .466 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Lupaşcu. Roxana-Elisabeta . Gică . Felix .240 Malek.1277 Manolescu. Amulya .756 Marcu.) .230 Marcovschi.757 Maier.633 Mado . Kim . Tina .2109 Marcoci. Mihai . Veronica (trad. Olesia . Adrian . Ion . Mukhtar .1330 Maillet. Liviu .468 Majuru.

437 Máté Szolárd . Athena .495 Martín Rodríguez.1759 Merişanu. David John . Constantin C.244 Mengher.1719 Matei. 724 Măgureanu Poptean. 1730. Denia (trad.1307 Matei. Dana Maria . Dennis Genpo .1731 Maxim.81 Mănăilescu.752 Márton Lőrinc . Geraldine .553 Măţel.552 Măgureanu. Stanca . 1653. Maria .1929 Mănescu. Jean . State . 1607.2093 Mavrichi.552 Mălăeţ.929 Mavrichi.1565 Márton Áron . Ion .1430 CIP 469 Mălăncioiu. Alexandra .1928 Maxim. Lucian-Ion . Nicolae (pref.493 Micu. Raluca . Gabriela (trad.1339 Menzies.399 Melo.468 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Marinescu.756 Markó Béla .470-471 Micu. Lucian . Alexandru (postf. Dan .257 Márton László . Valentin .1098 Mayer-Reithofer.823 Mateescu.41. Cornelia . Karl .398 Măgdălina.232 Medar.) .1566 Maruşca.212 Meyerowitz.1445-1446 Mark.709. Carmen .2150 Mănoiu.) . Catia .) .705 Matiş.) . Nicolae (ed.988 Mattern. 1666.1079.313 Micle. pref.2193 Mercan. 1662. James K. Cristina .1021 Maxim.) . Oliviu . 1634-1635.) .550-551 Măda. 1610.1693 McCollum.496 Matei.1155 .) . Sorina . Olga-Irina . Maria (trad. Petrache . Aurelian (ed.710-711 Mermeze. Florea .621 Maros.1325 Mazilu. Bogdan .1118 Măruşteri.27 Mateiaş.) .989 Meyers. Ştefan Marius . Sorin (coord. Letiţia .1180 Mazilescu. Gheorghe .) .1796 Mărăşescu. Diana . Constanţa .1014 Merzel.1930-1931 McCaughrean. Cristina .1694 McNally. Daniela Cristina . Simona .1141 Mărgeanu.1918 Merluşcă.) . Mariano . 708 Mazilescu. 1687.1664 Marx. 1733 Micu. Steve . 1694.785 Mateiţă. – 1239 McGreen.1168 Măgureanu. Eustaţiu .1290 Maruşca.371 Meyer.1924-1927 Mateescu. Gavin . Valer .1934 Merişanu.1291 Mărgărit. Dorina .1721 Mârzan. David . George .1258 Mattern. Elisabeth . Camelia . 1723-1724. Dumitru . Crisanta-Alina . José Raymundo de .) .1728 Matvejević. Irina (pref. Predrag . Ionela (trad.929 Mavrodin.) . Bianca . Ramona . Ionuţ (trad. Joyce .779 Micu. 1681. Mihaela (adapt. . Lavinia Mădălina .822 Martinescu.) . Mirela (coord. Ioan . Gabriel Andrei .1384 Mărgărit Vînturiş.1195 Matei.1932 Melian. .) .1406 Mărculescu.469 Medrea-Danciu. Amalia .820-821 Melnic. 1647.2228 Mărgineanu. 1673. Angela-Eliza .1248 Mercheş. Desideriu (pref. Constantin . Samuil .968 Mătuşescu. Dumitru .

Daniela .1501 Mocean.1447 Mihăescu-Cîrsteanu. Sînziana (trad.472 Mocioi.1594 Mihăilescu-Vereş. .220 Mihăilescu.1225 Mihai.1165 Mihai.622 Mihály István . Alexandra (il.) . Ioan . Anca (trad.) .1725 Mihai.1016 Mihai.13 Milcu. Marian . Gabriel .1504 Mihăilescu.42 Mocan.758 Mihalache.) .713-714 Milin. Eugen . Irina .1448 Miu. Dumitru .470 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Miculaiciuc.) .417-418 Mihalache.1941 Mîndrilă. Dana . Florin (coord. Marius .) .1226 Minculete. Dan C. Bärbel .2056 Mihăilescu.1177 Mircea.) .) .213 Moisa.43 Mocanu.1568 Miron. Viorica (coord. .1586 Mihoc. Mădălina .229 Mihăescu-Duţă. Silvia . Natima (trad. Iuliana . Cristina . Dan C. (pref.1081 Mihai.335 Mihăilescu. Natan (trad. Gheorghe .1227 Mischianu.1618. Vasile (trad. Doralina Ramona .1713 Moglan.1068 Mitu. .) .985 Mihailov. 1653 Mihalache.2064. Dan .2148 Mirea. Gavril .780 Mihăescu-Duţă.634 Moisa. Daniela .1942 471 . 1670 Mircea. Iuliana . Cleopatra . Dan . Ioan . Rachid . Ina (trad. Constantin . Sanda (trad.1226 Minea. Grigore H.1937 Miloia.1087 Milotinescu. Bogdan Andrei .2156 Mizrahy. Donald .34 Moceanu. Gheorghe .422.2202 Miller.1729 CIP Minculete. margareta .1095 Mihai. 2195 Miu. Anca . Vasile . 780 Mihăilă.1647.555. Marcela . Dan (trad. Alexandru . Mihai (trad.1567 Mihăilescu.832 Mihai.) .) .) .) .) .1741 Mimouni. Marilena .) .1279 Mihăescu.1606 Miron.1938 Miloş. Gabriel .1935 Miheţ. Teodor .) .759 Mitu.312 Moceanu.) . George .) . Ana-Veronica (trad.846-847 Minea.396. 2229 Milu-Vaidesegan.) .687 Mocanu. Răzvan . Gabriel . Mariana . Marius . Roxana Elena (trad.880 Mihai. Simona Rodica .1936 Mihu. A. Miodrag (ed.1119 Miloştean. Dan .1052 Mihăescu. Greta-Monica . Luana . Iuliana .) .453 Mitrofan.2216 Mironiuc.200 Mintici.) .945 Mohr. Rodica .1143 Modini.) .1940 Miron. Livia . Vasile .362 Mlak. 988 Mînzală. Ovidiu (antolog.896 Mladin. Alina . Ştefan . Magda Sorina . . Dan .1613 Miklós Imre Zsolt .848 Mitrică. Florentina . Bogdan (trad. Dumitru (coord. Loredana (coord. Andrei Constantin . Alexandru (trad.39 Mihai.400 Mircescu.498 Miheş Papiu. Eugen G.314 Mitru.1053 Mititelu.1054 Mohan.1939 Miroiu.

) .1947 Muscă.) .783 Munteanu.671 Morar-Belioreanu.192 Muşina.2215 Nagy Zoltán . Constantin . Mircea . . Ioan .811 Munshi.558 Munteanu.217 Moskovicz. George .1362 Munteanu.1280 Morozan.1703 Mutis.1310 Mutis.) .716. Marius (trad. Mircea . Andrei . Ion (ed.776 Munteanu. Gabriel .216 Moser.135 Morar. Kristina (adapt. Dana-Daniela .1152 Muntean. . Mihaela (trad. Ştefan . Alina Elena . Olga Domnica . Mircea .556 Mothersbaugh. G.) .2146 Morozan.32 Mureşan. Honorius .218 Müller. Vladimir .559 Mura.) .1166 Moraru. Cornelia . Alexandra (trad.452 Murariu.1943 Morcan.) . Mary K. Gheorghe .1944 Moreno. Ana . Hildegard (trad.1350 Moşoiu. Thomas (coord. Cecil .938 Mulford. Anton . Carmen (pref. Iulia (ed. 1385 Nanu.2110 473 CIP Muntean. Alina Emilia . J.705 Moscovich. Marcela Rodica . Alexandru (coord.) . Marian .1449 Moş.1615 Muscalu. Marian Costin .2040 Moldoveanu.) . Dan (coord.1350 Moş. Adina-Laura . Violeta .560-561 Murphey.299 Mrejeru. Mariana .2162 Moncică.) . Camelia . Ovidiu (ed.828-829 Mureşan. Gabriel . Kristina (il. Simona (trad. David L.315-316 Moldoveanu.1805 Murgu.325 Moldovan.466 Murgu. Mihai (trad. Mihai Ioan .1055 Móra Ferenc . . Daniela .1946 Murgea.) . Carmen (trad. pref.) . . Vasile . Sebastian . Leon Sorin .) .) . Cristina .1271 Moştoflei.) . Theodor . . Aurora (coord.756 Moraru.215 Moroiu.1497. Paul . 1559 Mutaşcu. Lazăr .) .) .897 Mureşan.538 Mucete.1665 Nägler.180 Mustaţă.1308 Mustaţă. Mariana . Ion . Gheorghe . Michel .1570 Muşat. Cristian .2149 Munteanu.2127 Nanu. Vasile . Galina .811 Mureşan. Simeon .1861 Muşat. Kiki Skagen .) .214 Moldovan.652 Muşat.974 Moţoc. Prentice .1744 Muşat. Pavel . Monica . Ramona Marinela .1386 .) . Gina (pref.1308 Mustăţea. Ivan .1948 Muşat-Coman.459 Mutică. Brânduşa (pref.1569 Mudava.240 Moţiu.472 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Moisa.2138 Moza.1306 Moraru.1310 Moldovan. Ovidiu .74 Moldovan.849 Mureşan.) . L.610 Motogna. Mihaela .1701 N Nabokov.781 Montignac. Maria .557 Moţoc.650 Motoc.990 Moore.

Andreia . Emilia .) . Cora-Maria .1292-1293 475 . Mihai . Carmen (trad.) .) .562 Neag.970 Niculescu. Irina Mariana .) .) . Marin . Daniel . Marius .1452 Niţă-Danielescu.1408-1409. Maria .1609 Năstase Georgescu.536 Nistor. Narcis Florian .2230 Neagu.1042 Nicolau. Aurelia (trad.) . Valentin . Nicolae .1571 Năstase. Petronela (trad.1633 Negrea. Camelia .) .488 Niculescu. Mihai .) . Valentin .1666 Neamţu. 1450-1451 Neculau.543 Nicolaescu. Vasile .1014 Negucioiu. Bogdan . Mioara .) .136 Nicolae. Karen .438 Niculescu. Ghiţă .319 Negoiţescu.1019 Niculescu. Clementina .1573 Negrilă.1645 Nica.1730 Nhat Hanh. Florentina .702-703 Nechita. Niculae G.865 Necşoiu.563 Neagu.) . Viorel . Nicoleta (trad.1410 Neţoiu. Ionuţ (coord. Hillary .1951 Negrilă.1952 Neriman. Anton . Arina Speranţa . mitropolit al Banatului (pref. . 1130 Nicola. Elena (trad. Irina . Aurelia Mihaela .413 Nistorescu.761 Nicolau. Mircea .1952 Niculescu. Aurelia .413 Nistor. Maria .1841 Nicolau. Ştefan .779 Neag. Fănuş . Ana-Maria . 827-829 Neagoe. Maria .1955 Niţă.715 Nechita.824-825. Adina Claudia (coord.899 Niculescu.1950 Neal.1503 Nicoară. Ana-Maria (pref. Alexandru .970 Nimesch.918 Németh Sándor .760 Nicolae Corneanu.) . Marian . Ancamaria . Ileana . Răzvan (trad. Veronica (trad. Hasan . Eugen Virgil .1313 Nicolescu. Ion .794.1665 Niculescu.318 Neculai.219 Nica.1954 Nicolov. Aurel (coord. Ion .1387 Neagu. Costică .376 Nechita. Paul (coord. 850 Negrilă.) . Bianca .1869 Nee. Watchman .794. .1018 Năstase. Constantin . Eugene Beauharnais .962 Neyrac. Elena Dorina . Georgeta . Thich .1949 Năstase.1228 Nădăşan.320 Nicoară.941 Nedelcu. Gelu . Cristina .473 Nash. Tudor . Mircea . Mirela . Marian .530 Neagu. Roxana . Cornelia .1572 Nedelciu.1057 Nazare. 850 Negru.851 Nenciu. Marius . st.2157 Nicolae. Floarea (pref.593 Neagoe. Ecaterina .317 Năstase.753 Năstase.1713 Nicolae.474 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Nanu.) .1953 Nicoliţov.181 Nemeş. Ana Cristina .898 Negoşanu.2039 Nectarie.1607 Neagu.474 Negrea.686 Neculau.) . Virgiliu (coord.324. Gheorghe .2194 Niţu.) . 2176 Nicolae.430 CIP Nemecsek.1120.1210 Nistor-Heller. Mihaela .459 Nicolaescu.

1121 Olariu.1961 Orman.) .886 Olaru.235 Paler.534-535 Panaitescu. Ioan .2111 Ogliari. 1229 Oanţă-Marghitu.1581 Noon. Leonard . Răzvan . Marius .) . Laura Elly . Suze .489 Opriţoiu. Florica .1353 Oancea-Almaş.2233 Ocneanu. Maria .476 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Niulaş. Sorin Cristian . Lucian . Anna . Octavian . Roxana .33.1962 Palii.1872 Paliţă. Cristi (coord.44 Ogai.1257 Oprescu. .832 Oţetea.1590 Noica. .2088 Ojog-Braşoveanu. Florian Marcel .401 Odubăşteanu. Mihai .882 Otărăşanu.2109 P Pachia.81 Oberländer-Târnoveanu. Crina . Rodica .) .721 Oproiu. Vasile (il.1643 Papatulică.1121 Olan.925 Olaru. Eddie .1709 .266 Oancea-Negescu. Ion .137 Noailles.2138 Orăşanu. Ana Maria (trad.453 Novac.1731 Nocivin.866 477 CIP Oprea.532 Oprea. Luciana . Elvira Magdalena .) .410 Panţuru.1738 O'Ryan.) . Riri Margareta .946 Noica.212 Opriţescu.1960 Orescu. Veturia-Ileana . Dorin (trad. Mariana .809 Panc Laura Georgeta . Mihail .775 Ortuño.) . pref.720. Alexandru (trad.722 Panduru.220 Oroian.1368 Oltean. Elle . Constantin . Rodica .1964 Pann. Florenţa (trad. Ioan .) . Irina .475 Nuţă. Steve (il.) . Alina Cristina .1197.852-853 Olenici. 1048 Novac.) .576 Papu.1959 Oprea. Marian Ion .) . Ioana-Maria (trad.785 Pantea.1082 Nuţă.1963 Panaitopol.1155 Olteanu.251 Pantea. Nicolae (trad. Ion . Antonio .72 Oprişan.1638 Novac. Lucia .1956 Ökrös Adalbert . Mircea .2234 Oum Tae Hyun (trad. Liliana . Raffaele (pref.) .1153 Olac. Maria . Pătru-Dănilă . 881 Oprea.321 O Oancea.) . Viorica .1659. Gheorghe . Michaela . Răzvan Alexandru .215. Mihaela Maria .1272 Odobescu.475 Nuţu.) .2231-2232 Nueleanu.) .2159 Oprean.81 Ochescu. Gabriela . Mori . Mihai (ed. Tereza-Brânduşa .333 Oancea-Almaş. Anna de . Aretia . Mihaela Diana . Constantin (pref.1805 Palade. şt. Mihai .1667 Osaci-Costache. Carmen . 1716 Olan.1784 Papacu. Mihai (antolog. Elena .1965 Pantea.1966 Pantelimon. Mariana-Ramona . Dan . Ion (antolog. pref. Anamaria . Edgar (pref.) .) .1957 Olariu. Anton . Maria Elena . 855-856 Opriş.

Irina (il.136 Perdivară.1231 Pânzaru-Pim.478 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Papuc. Carmen-Silvia .1100 Pasărin.1980 Petruş. Roxana .566 Păuna.1258 Peters. Ioan . Gheorghe .1232 Petrescu.1959 Petrehuş. Iulian (graf. Elena-Daniela .1978 Petrovan. Mihai Dan (trad.891.1168 Petrescu.778. Lucian Gabriel . Doru Ion . Peter . Florin . Antonio (pref. Emil . Gheorghe (coord. Elena . adapt. Carmen (trad. Ştefan .1978 Petrovanu. Cristian A. Cristian .1331 Pavelescu. Emil .72 Petrescu. Zoe (pref. .) .) . Cornelia . Dan .1150-1151 Pavel. Carmen .) . Maria Magdalena . . Ion (postf. Lupu . Tom .) . Ion . Codruţa .62 Parhon. Emil .59 Pavelescu.382-383 Pessoa.1575 Pătraşcu.448 Petică. Marius Dumitru (coord. Irina Constanţa .) . Tiberiu .1727 Paraipan Finichiu.1976 Petrescu. Iustin . Mirela (trad. .) .1155 Perrault.732-733 Perţea. Cezar .1630 Petrescu.1167 Pezzelli. 1146 Pavel.) .138-139 Perşoiu.1972-1974 Păun. Gabriela .730 Paraschiv.) . Valeria .1679 Pfaadt.2178 Petrescu.1962 Patraş. Lauda Virginia (trad.) .1970 Payer.402 Pănculescu. Iuliana .900 Perju.) .1317 Pete Ştefan .857 Peltecu. Valeriu .1576 Petricu.1671 Păunescu. Ramona . Dan (pref.1969 Paţac.384 Petrescu.567 Petraş.1059 Perianu.1098 Pădurariu.537 Pălărie.196 Paralescu.) .1230 Paraschivescu.2114 Patraş. Anca Gabriela .858 Petrovai. Ion .1155 Petcu. Adina . Marius . Dănuţ . Nicolae .1932 Petre.1680 Pavnotescu.) .1745 Petanec.) . Ioana . Fernando . Florentina . Maria (trad. Doina .1977 Petrişor. Bogdan (trad. Mihai Dan (trad.1686.723 Pătraşcu. Teodosie . Maria . Charles . George Tibi . Viorica .1977 CIP Pena. Sorin .1042 Pereţianu.) .) .137 Pavel.) .) . Anca . 1691 Pereş. Benone . 783 Păcurariu. Mihai .969 Petrescu.1975 Petică Roman.) .973 Pătraşcu.1288 Paşca. Claudiu (trad. Ecaterina . Luca . Ştefan .223 Pavelescu.169 Păşoi.1131 Petrescu. Mihai (trad.724 Petre.1073 Pelusi.2181 479 . Roman (trad.) .1441 Pasăre. Rodica .1332 Peligrad.970 Petrescu. Alexandru (coord. Liliana Gabriela . Laurent .563 Paraschivescu.255 Pătru. Gheorghe . Mărgărita Vavi (trad.1968 Pasache.1034 Petrovici.1263 Pătraşcu.2106 Pavel.1263 Paraschiv-Munteanu.836 Peţ.1979 Petrovici. Radu I. Maria Rodica .) .

Constanţa .1169 Popa. Elvira (trad. Ioan .) .327 Popa. .480 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Phillips.) . 2154. 973 Popescu. 1513 Poenaru. Ioan Cristian .1813 CIP Pop.556 Popa-Andrei. 1352. Gheorghe .678.) .727 Popa. Michiela . 762-763.1257-1258 Popa.) .1471.1981 Piper.72 Pop. Natalia .1258 Pop. Doiniţa .725 Plotinus . Vasile .) . Costache (trad. Atanasiu .) . Ioan .1322 Popa.1668 Pop. Daniela .2215 Pop. Marin .) . Georgeta .1062 Popescu. Irina Ruxandra (trad.1137 Pocovnicu.1669 Piteiu. .2216 Popa Lala.) .) . Adriana Simona .412 Picu.) .572 Popa-Wagner. 809 Popa. Ioan Lucian . Gh.) . Aurel . Cătălin-Viorel .386 Popescu.941. Zoe (coord.1170 Popescu.) . Ion . Ioan (ed. Camelia . Grigore P.) .490 Pîrvan. John . Angela .569-571 Popa. Mihai C.1981 Pintea.1282 Piţilă.1987 Popa. 728. Codruţa (coord. Aurel (ed. Caroline . Rosamunde . Ioan-Aurel (coord. 2180 Pop. Mihai . Monica .1687 481 . Tudora .2215 Pop. Maria-Monalisa . Constantin Ciprian . Claudia-Valentina . Daniela . Marcel Adrian .) . Dumitru (trad. Ioan .573 Popescu. Sabina (trad. Tinca . Loreta . Emil .1682 Popa. 1506 Pleşu. Lucia (coord.2171 Picu. M. Ion . 358 Popa. Andrei . Mona Maria .1333 Piana. Dumitru . Cristian-Aurelian .) . 1305. Daniela .326 Pirici. Dragoş .623 Pocnet.373 Pistol.1982 Pitcher.1624 Popa. Nicolae (coord.261. Sanda (trad. .1989 Popescu.634 Poenaru.699 Plopşoreanu.912 Pîrvu.1228 Popa.1060 Piruşcă. Georgeta-Iulia .1181 Pivodă.503 Pitarca.46 Popa.991 Pilcher.327 Pop. 883.45. Cristina (il.440 Popescu.1504 Pivniceru.1294 Popescu.1144 Popa. Sorin . Cătălin Horaţiu . 963.1990 Popescu. Dan Mihai .859 Poenaru.1505 Pleşea. Nicolae Daniel .515 Popa.1411-1412 Popa.1059 Pomârleanu. Cristian .253 Ponce. Vasile .860 Popa. Mirela .630 Pop.47 Popa.1205 Popa-Nistoreanu. Cătălina .568 Pivodă. Irimie Emil .) . Maria . Andrei .623 Pobirci. Cynthia .142-143.2090 Pobirci. Dan .2134 Pop.268. 1558. Mihai (trad. Vincente (ed. Valeria . Gheorghe . şt. Carmen Ana . 726 Poiană. 934. Simona Monica . Cristina .1983 Pleşu.792 Pîrvu.1988 Popa.1668 Pintea.1986 Popa.804 Plontchevici.1006 Popa.1233 Popa. Adriana Bianca .

) .1054 Popescu. .) . Romeo . Paraschiva .184 Prolemeu.1541 Puiu.) .1002 Popescu. Mihaela .28 Popescu-Galicea.1162 Preda. Elisabeta C.1817 Popescu.1993 Popescu. Iuliana Daniela .) .1454 Predescu.1994 Popescu-Bodorin. 685 Popescu.863 Popovici. Gheorghe . Alina .1804 Puia.1122 Popovici.208 Popescu. Ana-Maria .260 Precupanu. tab. Monica Maria .1239 Preda.1991 Popescu.49-52.) .543 Popescu. . şt. Sabin (trad. Ileana (coord.574 Popescu. Liviu .865 Precupanu. Dumitru (pref.975 Puchianu.1975 Pricop. Lucian (pref. Lucian (trad.1217 Popescu.926 Popescu.368 Prundeanu.313 Preda. Nicoleta (ed. Ion . Luminiţa . Don .) . Aurel .1670 Presură-Călina. Mihai Gabriel .146 Puşcaşiu. Jenica . Dan .1111 Postolache. Cătălin . Marin .862 Popescu.) . Aristiţa .1073 Popescu.1992 Popescu.947 Purcaru.1714 Presură-Călina.712 Predescu.) .1241 Popescu.8 Popescu-Bitănescu.) . Eugeniu . Petre (coord.) . Horia .1149 Popescu. Peggy . Maria Lidia . Raluca . Doru .168 Protase. Petru Demetru .1134 Preda.1333 Prodan. Sînziana . Roxana (trad. Ion Bucur .861 Popescu. Lucian . Eugen .) . Codruţa .576 Pristoleanu.48 Popescu. Alexa .504 Popescu.331 Post.53 CIP 483 Popovici.412 Popescu. Gheorghe .) . Ştefan . Bucureşti) . Marin . Shana .1997 Preda.1453 Popescu. Valentin (trad. Nicolae . Rada . Mădălina (trad. Ioan . Florentina .913 Popescu. Dorina .2148 Popescu.) . Codrin .482 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Popescu. Nicoleta Aurora . Mioara (coord.1063 Predoiu.575 Postolache.431 Potter.1996 Preda.) .1906 Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes (2009 .729 Preda. Nicolaie .1574 Popescu. Viorica . Nicolae . Irinel (coord. Ioana-Dana .) . .54 Prodan.1577 Popovici.328 Popovici.764 Postelnicu.406 Popescu. Irinel E.804 Popescu.) .864 Priwer. Claudius . trad. Lenuţa .2160 Prisecaru. Corina . Andrei (coord.992 Popovici.511 Postolache. Nicoleta .1274 Popescu.730 Preston.1998 Preoteasa.433 Pupăză.1700 .625 Popescu. Tatiana (ed. Douglas .) . Simona Andreia . Rodica . Maria .1400 Popescu. Simona (trad.2150 Preoteasa.1249 Pricop. Grigore .) . Lenuţa . Hristache (pref.1995 Popica.) .490 Popescu. Eugen . Tudorel (coord. Raluca (trad. cronologic . Viorica (coord.2169 Popovici. Mihai . Petru . şt.

Florin . Matthew . Marieta .439 Renard.) .) .) . 578-582.) .330 Rafailă.2129 Reviczky-Levay. Doina . Roberto .) .) .417-418 Roha. Liviu . Dario (text) . 563.1263 Radu.2104. de la .1733 Reza. Donald (pref.754 Rădulescu.2153 Radu. Anca . 1611 Radu.1732 Rendec.993.1646 Rinderu. Andrew .) .618. James . Elena .340 Racovitză.) . Ilderim (tab. 1234 Radu. Antoaneta (trad.1673 Reu.1672 Reiss. Daniela-Laura .2188 Radu. Gusti . Roxana (trad. Cristian Alexandru .497 Radu.2002 Radu.1671 R Raccanello. S. Valeriu (trad. Gabriela .564 Roman.222 Raţiu.994 Roncea. .1024 Răspop.18 Robin.914 Remeş. Ioan . adapt.1578 Rădulescu.946 Rădulescu.57 Rîbu. Leonard .1124 Revoyre.1674 Richie. Daniel-Alin .930 Radu. Roxana (trad. 1064 Rădulescu.1171 Rău.) . Irena Cristina (trad.523 Renier.2006 Răileanu.1817 Rollins. Simona Mirela .484 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Q Quaglia.2 Rogobete.) .1333 Radu. Adriana (trad.1111 Rebreanu. Mihai . Iulian .) .1580 Răduţ.) .2003 Raţiu.577 Răducanu. Ileana . Elisabeth . Eliza (pref.441.1675 Roman.) . 1091 Râmniceanu.414 Robinson. Ionuţ (trad. Daniela . Amanda . Cătălina .284 Rădulescu.2195 Quick. Ioana . Corneliu . Gianina . Nicolae N. Leonidas (ed.884 Răducanu. Elena (coord.2004 Ravenhill.1715 Rizescu. Germán A.2010 485 . Roxana (trad. Anne . 1216 Radu.2005 Rădulescu.1123 Rados. Carmen .55-56. Mirel . Violeta . Aurora .1065 Răţoi.976 Roman. Dan Gabriel . Paula (ed. Ecaterina (trad. Ecaterina .331 Răducan.1172 Roman.477 CIP Rădulescu.712 Ralian. C.) . Geanina (trad.1125 Rădulescu. Laura Elen . Magdalena .1612 Radu. Christine de . Jules .) . Valentina . Gianni . cronologic) .) . Antoniu . Cosmina (coord. Corey .1579 Rădulescu.2007-2009 Reilly.35 Riotta. Emil . Vasile . Daniela .2001 Radu.635 România . . Constantin . Paul . Monica (trad.731-733 Radu. I.2007-2009 Rebreanu. . Consiliul Judeţean Mureş .371 Reviczky Gyula . Ioan .2013 Rice.1631 Ramachander. 478. 1250 România.2182 Ribariu.) . 2107 Rîurean. . Petru .1603.221 Raileanu.913.

D. Aspazia .) .948 Sainte-Arnauld. Samuel .358-359 Rusu.744 Rusu. Alexandra . Vasile . Dane . Lavinia Ioana .1001 Roşu.) . .) . Dana (trad.) .2112 Samoilă. Alexandru E.506-508 Roşu.1455 Sarcinschi. Liliana . Natalia-Carmen . Maria . Iancu . Evelio . Philip . Mirela Georgiana .583-585 Rujinski.486 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ropan. Tudor Andrei . Adriana .) . Jane . Alina .968 Sabetay.686 Rovenţa-Frumuşani. Monica (trad.37 Roşu. Judith Aron (ed. Gheorghe .455 Rotaru. Eduardt Petrică (ed. Eugen .1725 Savu.58 Sauer.35 Roşca. Florin . Ghislaine . David .1342 Savu.1678 Sas. Lucian .736 Savinescu. Organizaţia (Bucureşti) .867 Roşca-Năstăsescu. Ion Cristinel . Gheorghe N.46 Sassu. Florentina . Marius Vasile .170 Saint-Exupéry.1586 Salomé.519 Savin.2015 Sarafu.1073 Sabou.1413 Roy. A. Diana . Florin .2013 Rubin.927 Rusu.) . .1083 Rotaru.202 Salvan. Daniela .1481 . Ludmila . Ken . Răzvan (coord.713-714 Sasu.) . William .) .) .) . Edina . Carolyn . Elvira .1679 Rosero.1363 Rusu.2016 Săftoiu. Marcel . Raluca .147 Rotaru.927 Rusu. Marcela (pref. Ioan . Ovidiu . Carmen (trad. Florin (trad.1167 Sava.) .) . Florin (trad.218 Rusu.1582 Roşu. .998 Rudhyar. adapt.986 Roth.2138 Samoilă. Marieta (trad. Valentin (trad.509 Saint Pierre Lanctôt.223 Russu.2158 Samson.1604-1605.1049 Rotaru. (trad.169 Rujan.) . Antoine de . Eduardt Petrică (coord.1619 Saraş.) . Andrei .1095 Runcan.1574 Sass. Jacques .1066 Sabău.636 Saroyan.244 Rusen.1173 Rotaru.1726 Roşu-Laurenţiu. Ioana (trad.217 Salvaţi copiii.1734 Sala.1172 Ros. Elena .) .) . Adrian Sorin . 1661 Săftoiu. Mihaela . Monica .1367 Sava.2011 Roşca. Cipriana . Amalia (trad. Dana .604-606 Sabău.) . Régine .491 Sava.2014 Sandu. Zaira . Tiberiu . Gavrilă . Corneliu (coord.1677 Rotundu.) .1998 Roşca. Kristina .868 Sasu.1067 Sas István . Felicia .784 Samharadze.464 Sas. Marcel Emil (coord.866 487 CIP S Sabău.959-960 Sas.1053 Rusu.1739 Rostos. Ana-Maria . Cristina (pref.2012 Rozei.1676 Rosenfeld. Adela .1291 Russell.

.) . Mihail .587 Selimovici.241 Scrima.1388 489 . Gheorghe . 1583 Sălcudean.2020 Sergentu. Lavinia (trad.336 Selejan-Guţan.1404 Scurtu. . (ed. Cluj-Napoca) .448 Sil.60 Smeianu. Crina Delia .) . David P.403 Seciu. 1669 Sărac.2023-2025 Slătineanu.) . Minodora .2021 Sfârlea.771 Simuţ. Marcela .738 Sima. Dan .2026 Smith.3-5 Slavici. ieromonah .335 Scholtz Béla .375 Seiche.) .1022 Sighinescu. Sorin . Dan-Andrei (coord.2191 Sălceanu.1945 Sidenco.1461 Silea. . Anca .1532 Sân-Petru.775 Sinha.1174 Sîrghie.337 Sere. şt.) . Dan .510 Simuţ. Angela Simona .241 Sineanu.1236 Simion. Paul .) . Constantin .2022 Sîrbu. Indra . Otilia .1507 Schidu.2018 Secară. Micaela .) . Alexander . 2009 .822 Sârghie.1427 Sluşanschi. Gheorghe . Laura (trad.442 Sârbu. Mugurel Liviu (trad.1649. Cindy Post .) . Rodica . Peter . Adrian .771 Simuţ.) . Andra .34 Sîrbu. Marina . ed.264 Singureanu. Alina .236 Schramko-Főldváry. Horia .1235 Schott. Cella .) . .488 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Sălăgean.1394. Vasilica (coord.721 Sebastian. Anca . Bianca . Ana Maria . Claudia Maria . Elena-Luminiţa .) . Violeta . Ramona (trad. Nicoleta .1702 Schloss. Aurelian . Simona Mihaela (coord. Rae B. pref.) .415 Sfetcu. Alina . Radu . 1587 Simuţ. Gabriela .782 Senning. Tudor (ed.972 Slăvescu.1400 Scurtu. 2096 Schlesak. Tatiana (trad.1456-1460.1181 Săseanu. R.443 Sârbu. Camelia .1138 Simmons.225 Seceleanu.1681 Simon. Karen . George (trad. Noe .586 Scripnic. Valentin .712 Smirnov.1688.869-871 Secoşan Cadar. Ana Victoria (coord.2099 Simionescu. Alina .764 CIP Séra Tünde .1585 Săvoiu. Luana (trad. 706 Serghi.1735 Siminică.301 Similaru. Ioan . Mesa . Tamara .669 Sărăndan.385 Săvulescu.) . Diana .970 Sitar-Tăut. Ion (pref.278 Segal.1584 Săndulache.165 Scripcaru. Dieter .334 Săndulescu.2017 Sârbovan. Rosemary . Raluca (trad. Marcela .1126 Săvoiu. Maria (coord.) .428 Silaghi. P.1521. Emil-Ioan .) .) . Gheorghe . Aurel .2113 Sişu. Marian .224 Schmemann. 2161 Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" (3 .1680 Simon.2019 Seewald.2008 Simuţ.1273 Scott. Martin .) .2094 Selişteanu.) . Fabian .654. Rudra (ed. Alexandru .737 Seraphim Rose. Eugenia . Gabriela (trad. Hanna Kinga .

Daniela Georgiana .564 Spineanu. Andra Gabriela .342 State.) . Ioan . Michael . Laura (ed. Gabriel .) .1633 Solomonea.901 Solomon.207 Stan. Maria Lidia .2165 Stănescu. Doina . Mariana . Luminiţa . Andreea .1127 Stoian. Mădălina (trad.341 Stanciu. Gabriela .325 CIP Stanciu. Marcela Monica .1679 Spânu. Claudia-Ileana . Benjamin . Virgil .) .492 Stamate.1678 Stanley.1354 Sorescu.) .1593 Stoian. Mihaela . Mihai .872 Stănescu.2032 Stîngă. Liviu .2028 Soviany.2027 Soreanu. Camil Decebal A. Delia .) .736 Stoica.2094 Stoian-Irimie. Marcel (pref. Adrian . Floriana Daniela . Elena-Alina (trad. Catela . Carmen (trad. Darius . Marin (pref.956 Stanca.1636 Soviany.2033 Stoian. Janis Abrahms . Sorina . Ion .765-766 Stoica.62 Stănciulescu.61 Spring.1069 Socalici.496 Stancu. Monica (trad.480 491 .915 Stoian. Marian-Nicu .564 Stănescu.227 Stanciu. Ana . Bogdan G. Dan (trad.) .1623 Stoian.995 Spoială. Petre (trad.2233 Stănescu. Iuliu . .590 Stoica. Ion .1737 Spînu. Carmen (trad. Virgil .1591 Spiridon Ungureanu.1084 Stoian.1592 Stănişor. Ecaterina .1023 Sofron.) .740 Stanciu.1087 Sociu.2068 Spark.) . Maricica . Dragoş Cristian .) .343 Stănescu. Victor . Dragomir . Victor Michail . Johanna .2031 Stanciu. protosinghel .2235 Steinbeck.226 Spyri.) .201 Stamatescu.1682 Steinhardt.278 Sotirescu. Adrian .78 Stoica.2030 Stanciu.) .1237 Stoica.815 Stana.1657 Socol.1703 Staicu. Cristina Mihaela . N.1588-1589 Soare. Rhea . Bogdan (trad.1462 Sparks.) . Cătălin .493 Stănciulescu. . Octavian . Marius .2029 Spînu. John .1340 Soroceanu. Octavian (pref.479 Stoian. Andy .) . Cristina .591 Stoica Mihaela . Ioan .1443 Stan. Janina .1175 Stanciu. Aura Gabriela . Dan .1206 Stancu.1981 Stelian.1146-1147 Stancu. Nicholas . Gheorghe . Georgeta .873 Stoianovici.873 Stoian.1322 Stănescu.1334 Solomon Lazanu. Corneliu .262 Stancu.) . Gabriel (trad. Ana .) .427 Stan. .589 Stigniteanu.1251-1252 Stănculeţu. Carmen Cecilia . Voislava (trad.588 Soescu.490 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Smolnicki. Valentina .537 Stănculescu.1739 Spânu. Ioana . Tudor (trad. Angela .444 Spock. Emil .226 Spring. Amalia Daniela .

) .943 Şendroiu. Florin N.) . Marian . Viorel . Lucian-Vasile (pref. Daniela Simina . Marta-Christina (coord.) .1154 Subţirelu.2110 Şişmanian.996 Şerbănescu.1683 Szabó Csaba .436 Ştefănescu.) . Veronica .16 Ştefănescu. Ciprian Ioan .2151 Şica.111.) . Mihaela (il. Nicoleta (trad.2095 Strugackii. Andrei . . Ilinca (trad. Adrian (antolog. 1352.799 Sudrijan.) .1437 Ştefan. Nicolae (coord.344-347 Stroe.) . 885.618. Jonathan .1604-1605 Ştefancu. Rodica .360 Szenik. Alexandru Leo .975 Şarlă Călin.1391 Ştefan.) .1985 Şotropa. Manuel .2035 Şchiopu. Ilie . Lucian-Vasile . Jonel V. Constantin . Astrid Georgiana (trad.) . Mihail .532 Suciu.955 493 . Dorin .416 Stuparu. (pref. Bran) . trad. Virgil . Emil . Adriana . 2154. Andy . Eugen . 1216 Şerban. Gheorghe .1389 Stoicu. 963. Alexandru . Boris Natanovich .653 Ştir.956 Stratan.) .767 Szabo.) .1455 Ştefănescu. 883. .560-561 Stoie.949 Ştefan. 934.63.6.773 Şchiopu. .405 Şelaru.1335 Stratulat. Liliana .742 Şerbu-Cisteianu. Constantin N.) .) .) .765-766 Szüszer-Nagy Enikő (red.1704 Ştirbu. 637-638 Streeter.1015 Ş Şain.1336 Ştef. Done .1726 Szabo.492 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Stoicescu.1652 Ştefănescu. 130 Ştefan. Cristina .) .627 Şiperco.) .1654-1655 Ştefănoi.1595 Ştefănescu-Popescu-Inoteşti. Ada . Mihaela Narcisa . Tania (trad. Radu . Mihai (trad. Cleopatra .423 Strugackii.348 Şufană.2238 Şerbănescu.2095 Stuparu.) . Cătălin Emil .822 Suman.635 Stroia.2172 Şerbănoiu. Petru .2036 Şoncodi.707 CIP Şandor Maria . Larisa .2037 Ştefănescu. Loredana (adapt. 1305.) .492 Suciu. Valerian (trad.1697-1698 Swift.2237 Szabo.1390 Szalay József (trad. Loredana (trad. Vasile .592 Stoicescu.2034 Şandor.782 Suceavă.171 Stretcu. Izabella . Alexandru (trad. Arkadii Natanovich . Michael .) .2095 Stoicoviciu. Victor (trad. Adrian .1507 Stuparu. Mihai . Adriana .1070 Străchinaru. Loredana .639 Suter. Narcisa .1957 Străinu. Mihail . Simona .148-150 Ştefan. 2180 Stroea.1102 Subic.761 Şcoala Academică de Sociologie (2008 .) .1193 Şchiopu. Ion .8 Şumălan. Maria . Mircea (trad. Speranţa . Ileana (pref.903 Şinca. Gheorghe Eugen . Sorin (trad. Ara Alexandru . Emil .263 Şargan. 902 Streza.261.) . Ion .436 Ştefănescu. 1558. Liliana .1364 Şerban.

1613 Teoc.137 Teague. 1599 Tileagă. Mihail . Vasile . ieromonah .1080 Theodorescu. Iustin . Ana-Maria (trad. Mădălina (coord. Irina .) .229 Thrash. Éric .2040 Tăut.1392 Tivdă. John (il. Bianca .1667 Taloi. Geanina (trad. Sorin (trad.2042 Teodorescu.2183 Theophylatos.1092 Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare.687 Tănasie.596 Timar. R. Cristian .1275 Tolstoi.1759 Talpas. Emese . K.2041 Telphon. . Graţiela Teodora .) .1294 Taloş.869-871 Tamaş.927 Teofan Mada.228 CIP Tenniel. Luminiţa .351 Thomas. Agatha M. Constantin .2196 Thomas. Irina (trad.595 Tatai-Baltă. Iuliana .1337 Tatulea.2043 Tilea. Cristina (trad.1597 Tăbăcaru. Valer . Anca-Daniela .1024 Tanef.594. Anca . Evan .1092 Tabără.1129 Tăgăduan.) . Dan (ed. Ferencz . Diana .718 Teodorescu.) .2096-2097 495 . George . Gheorghe .1393 Todorov. Jim (il.1001 Thrash.) .1238 Tei. Jun'ichirō .744 Tessier. Thierry . Gary . Calvin L. Cristina . Conferinţă naţională (2008 . Jacques .1596. Iosif . Lenuţa . Nicolae . Cluj-Napoca) . Mădălina Alexandra .) .494 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE T Tabără.428 Titian. . Elena .) .352 Tirpe.1212 Tămaş. Traian .916 Tihan.2039 Tănăsescu-Vlas. Septimiu Florian .547 Tiţă.1025 Temneanu. Ioan .) .950 Toader.1001 Tica. . Cornel .264 Thomas.) .) . 2028 Tanizaki.) . Ioan Radu (coord. Iana .1135 Tero.173 Tolcea.743 Tandin.1463 Tănăsescu.271 Tătaru. Monica .950 Tofan. Marcel (pref. Raluca .171 Talangă. Liana Rodica . Daniel . Iozefina . Lev Nikolaevich .) .2044 Timu.1297 Tismăneanu.494 Talbot.2045 Tira. arhiepiscopul Bulgariei . Tzvetan .349-350 Terec.866 Teglas.1394 Tătăruş.752 Talpău.1296 Tempea. Flavia . Dana . Christian (pref. Liliana .593 Tache. Janos . Alexandra .1523 Tăban.1736 Tamaş. Iulian . Anca . Chris (trad.928 Teodorescu. Mircea .1667 Tănăsescu-Buzău.468 Teuşdea. Vladimir (ed.) .764 Teodorof.1580.1598 Teodorescu.543 Todea. Camelia .372 Tebieş. Minodora . Elena .771 Todea.) .1338 Tofan. Dragoş . Teodor .1836 Tănase. Niculae Iulian . Cosmin .) . 2038 Tandon.2114 Taşcu.253 Timşa-Stoicescu. Răzvan . Adrian (trad.1072 Tihan.

Daniel .1298 Troneci. Veronica . Adrian (coord. Cristian Constantin . Raluca . Raluca . Liliana (trad. Constantin .) .2049 Topolog-Popescu.2113 Tomescu.183 Ţurlea.564 Tomescu. Viorel . .1020 Turcuş. Sofia .353 Trifu.1464 Ţarcă. Ion (coord.1685 Ţ Ţabără. Laura . Mihai .182 Toma.712 Turturea.254. Constantin .377 Trif.496 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Tom.939 Ungureanu.505 Tudorache.965 Tudor. 749 Turcu. Voicu . Sebastian . P. . Ion .) . Eduard Florin (trad.1306 Tutuianu.2054 Ţicărat. Ion . Ionuţ Dumitru (trad.380 Ţarcă.969 Tripa.768 Ţăranu. J. Iosif .1300 Ungureanu.) .) . Simona .597 Ţiplic.354 Tufă. Mihai .2056 Ţuţuianu. Maria .380 Ţarcă.490 .1804 Trufaş. Ana .75 497 CIP Turdean.925 Ţaran.706.361 Ungureanu. Gheorghe V. Marian Nicolae . Ştefania .598 U Uba.917 Topîrceanu. George . Mihaela .) .495 Truşcă. Cornel (trad.) . Victoria .) .) . Ilie (trad.) .943 Tudor.) .2048 Topală.877 Tudor.37 Tudosa Romanov.) .237 Udrea. Carmen .1509-1510 Toma. Nadia . Romică . Raluca .1804 Tomi. Simona . Constantin . Maria .379 Tureanu. Constanţa . Emil . Marin .2053 Tuşa.1339 Turtureanu.2046 Tomescu.990 Uliniuc.1019 Ţurcanu. George . Marilena (coord.769 Ţic. Lidia (coord. Miron . Eugenia .717 Tracy.445 Tudor. Gheorghe . John .735 Trif. Ana Maria Mihaela . Nica . Nicolae .1074 Tudorie.940 Toma.) .380 Ţăbărnac. Roxana (trad.) .59 Tudorache.361 Trifa. Clay . George .124. Maţa . Camelia .2152 Udrea. Mirella .380 Ţarcă. Stelian . 260 Tonenchi. Liviu .2047 Tomos.2052 Tudor. Georgeta .876 Toma. 746 Udriştoiu.745 Tudor.1937 Ţichindelean. Marioara .1684 Trandafirescu Stofel.436 Ulici. Aurelia (trad.1253-1254 Tomuleţ.628 Ţârcovnicu.1675 Twelve Hawks. Veronica (trad.205 Török Kajtár Enikő (ed.) . Sorell . Aida . Florentina .2055 Ţugui.) .) . Eunicia (ed.2057 Udangiu. Sorin . Diana (trad.962 Tomescu. Marinella-Sabina .674 Ţurlea.2051 Travis. Gabrijela (trad. Ionuţ .

1388 Vasilescu. Corina .1560 Váradi József .1125 Vartolomei. Decorative şi Design .2071 Vizitiu.2162 Văcaru. Dokushô .640-641 Vărgău.) .) .1304 Universitatea "Spiru Haret" (Bucureşti). Irina (trad.2239 Verlan.87 Vida-Simiti. Anişoara . Florentina .2179 Vancea.1601 Velea. 1273 Vasilache. Alexandra (trad. Florica (coord. Constantin .2216 Varga Gábor .2060 Ursan. Bogdan . 1600 Ursu.2065-2066 Vergatti. Pierre . Cătălin (pref.599 Universitatea de Arte "George Enescu" (Iaşi). Gheorghe . Cristina Livia (trad. Mircea-Eduard .1288 Uzunov.461 Vîrtopeanu. Daniel . Facultatea de Arte Plastice.) .) . Adelina .206 Vaszilcsin. Sorin .468 Vasiliu.1024 Vasilescu.) .1071. Niculina .1240 Vârtopeanu.2184 Usturoi. Mircea .2067 Vida.446. H. 1075 Vaida. Silvia (trad.) . Rodica . Adriana-Monica .1465 Ungurian. Victoria (coord.) . Petrică .690 Untaru.) . Ştefan . Gheorghe .1494 Velcea.1466 Vasile.) .2102 Vali. Mihael M. . Gruia .2130 Varga Attila .1384 499 . Nicolae . Rodica .) . Mircea . Emilia .364.439 Vitalis.498 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ungureanu.602 Vartolomei.974 Vainovski.809 Văduva.2061 Vasile. Facultatea de Marketing şi Afaceri Internaţionale . Geo (trad. Ioan .918 Vavură.1120. Viola (ed.) . Violeta Diana .1262 Vasile. Ion . Nicuşor Cătălin .1715 CIP Vasile. Violeta . Bianca (trad. Victor .1076 Van Efenterre. Brânduşa . Marius Giorgi .748 Vizureanu. Mihaela .956 Vârgolici. . Simona .) .446 Vartolomei.1843 Vameşu. Anamaria Dorina .1467-1469 Vasile. Elena . Daniel . Maria Christina .600 Ursu Naniu.) .642 Vitan.64-65 Velescu.809 Ursuţa. Constantin . Şerban (trad.373 Vişinescu.2179 Veleşcu. Laura Cristina .1021 Vasiliu.1057 Vasile.965 Vasilescu.1274 Vasile. Delia .1395 Vasile.710-711 Ursache. Mircea -. Ileana .957 Villalba. Eduard Alexandru . 1130 Vigheciu. Claudia-Lucia . Octavian (trad. 999-1000.1301-1303 Vînătoru.2059 Urdă.747.957 Ungureanu.2068 Vighi. Radu Ştefan . Delia . . Dorel (coord. Dumitru D.351 Vesmaş. Raluca . Daiana Maura . Géo-Charles .603 Vicol. Monica .2064 Verde. Liviu .601 Varga. Sergiu Adrian .2063 Vâlcu-Mehedinţi.) .2069 Vignes.230 V Vacar.2058 Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (Bucureşti) .2177 Vârban. Eva (trad.2070 Vit. Sorin .697 Véran.957 Vignes.

363 Zamfir. Anuţa .172 X Xenofont. Christos .2072 Voica. Petronela .66 Vlad.362 Zafiu.329 Wibberley. Floarea .770 Vulpescu. Andreea Raluca . Ravi .77 Wallace. Doiniţa (coord. Maria (coord. 857 Zaharia. . 1365 Voicu. pref. . Mircea .2075 Vulcu.469 Voicu. Gabriela . Richard .2076-2084 Vulpescu.88 Vornicelu. 749.750 Zamfir.1182 501 CIP Walker. Magda (trad. Titus .1642 Windisch.1574 Vlase.355 Vlad.654.802 Voicu. Dragoş-Cristian .) .) . .) .2188 Vrânceanu-Firea.1690 Yates.500 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Vlad.919 Vlasin.1645 Voineag.1071 Vulea.357-360 White. . Romulus (pref. Shelley Redford . .1933 Walsch.1365 Voicu.795.356 Vorovenci. Viorel (trad.609 Volcu. 857 Zaharia. Simona . V.361 Yarbro. Dan .1095.607 Voinea. Ion C.) .700 Vodă. Vasilica .919 Vlase. Irina . Luminiţa (ed.977 Zaharia.428 Zambo. Giorgie Daniel . Ellen Gould Harmon . Nicolae . Mihaela . Viorel . Meda (coord.2132 Zaicu. Dana Carmen . Siluana. Danny . Ion .1415 Wiseman.2076-2077 W Wachsmann-Hogiu. Titus . Dan Claudiu . Ellen Gould Harmon (antolog. Richard N.1541 Zaha. Maria Cristina .1355 Vorobiev. Pat .1691 Young. 232.1686 Wallner-Bărbulescu. Lawrence .) . .997 Young.608 Voinic. Florica . 1232 Voica. Rudolf (pref. Richard . Chelsea Quinn .1687 White. Adrian . Mihai . monahia . Camelia . 795. . Ion Constantin .147 Walker. Gitta . Marina (trad. Brian . Ioan . 392 Y Yach. Viorel Gh. Irvin D.2074 Vraciu. Sorin (trad. Vasile .) .374 Yalom. Mihail (ed.1688 Williams. Maria .224.67 Voiculescu. Ileana . Marin . Ştefan .) .59 Voicu.869-871 Vladu.231 Wallace.) . Robert O.604-606 Voicu.160 Vlăduţ.) .) .2073 Voicu. Joan Hustace . Magnolia .1689 Yannaras. Neale Donald . Georgeta . Gabriela .265 Werner.384.) .76 Wainberg.374 West.59 Voicu. Johannes (trad. Archer .706-707 Zahariade.406 Vlad.643 Vlaicu.750 .997 Z Zacharias.) .) .

Ion Radu (coord.267 Accidentul .1226 Absente . Marion .266 A A fi sau a nu fi antrenor : singur printre actori . : pentru educatoare.699 365 de fabule . Paul Bogdan .90 366 lecţii de haiku . Adina .920 503 CIP INDEX DE TITLURI 3X sau Fantomele nu dau telefoane .) .904-905 Zăgreanu.2195 101 lucruri inedite despre Da Vinci : secretele celui mai excentric şi mai creator geniu al omenirii! .1317 Zota.1340 Zeleniuc.2193 2000 simptome cheie .) .951 Zhuang Zi .736 Abordări moderne ale managementului logistic . D. Dan Mihail . Adrian (coord.1247 Abordări ale art-terapiei . Mihaela-Maria .2018 Acesta este Domnul meu . şi nu numai .258 Zamfirache.1461 120 de ani de tradiţie .1155 Acasă .2041 4 decenii. Oraşul cu salcâmi . 3 ani şi 2 luni cu filmul românesc . Theodora Iustina .2087 Zanoschi. Liuţa (coord.B.1693 1100 exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a .662 11 septembrie : mitul : culisele unei crize programate .1692 Zmărăndescu.1801 1001 de nopţi .1750 Acatistul Maicii Domnului .1333 111 incursiuni în Cotidianul românesc .815 Abordarea accidentelor rutiere .1802 Achiziţii publice : concesiunea lucrărilor publice .1803 Zărnescu.785 1434 : Anul în care o flotă chinezească a aprins scânteia care a declanşat fenomenul Renaşterii în Europa ..1289 Zeletin.998 Abordări creative şi inovatoare în actul educaţional .1803 Zăgreanu.Barack Obama .1057 5000 de ani de rugăciune ..375 Zimmer-Bradley.502 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Zamfir. Sofia .C.731 ABC-ul matematicii : caietul elevului : clasa a II-a .89 365 de întrebări şi răspunsuri .865 Zarioiu. Oana (trad.1364 7 lépésben az ügyesség felé .512 . Octavia .1381 A fost nevoie de mult timp . .1887 500 de curiozităţi despre animale .2085 Zamfirescu.83 112 subjects to a successfull English Bac exam . Cristina .91 500 în cap . Duiliu . Constantin .1602 Zsigmond Andrea .) .2086 Zanfirescu.2036 Acarieni şi nematozi : dăunători ai agroecosistemelor .611 Zamfirache.2196 A.751 Zorzini. C.) .

1937 Albă ca Zăpada .295-296 Adevărul şi unitatea bisericii . pe grupe de vârstă : jocuri dinamice şi de relaxare . lacuri şi vopsele . 1612 Alice în Ţara minunilor .75 Alfabetul ilustrat : set de planşe .48 Algoritmi de căutare cu euristici .1972 Amintiri.988 Alladin şi lampa fermecată .268 Afecţiunile degenerative ale coloanei vertrebale .655 Activităţi turistice .2187 Alexandru Marcu : il destino di un italianista romeno .1050 Aforismele lui Brâncuşi .1554 Am vrut să-l omorâm pe Hitler : operaţiunea Walkyria . amintiri.1323 Alchimia celor nouă dimensiuni .clinica.1929 Am fost pe urmele lui Marx .93 Alocaţia de stat pentru copii .126 CIP 505 Albinele şi sănătatea lor . mă joc şi învăţ împreună cu ursuleţul Martinel .1742 Alegeri morale : o introducere în etică .60 Adventistii de ziua a şaptea cred.1611 Alimentaţia în armonie cu natura . diagnosticul şi tratamentul de recuperare : note de curs .2051 Administraţia publică românească în secolele XIX-XX : legi şi reforme importante .patriot) .63 Algoritmi de planificare în optimizarea interogărilor paralele . Geometrie : clasa a VII-a : anul şcolar 2009-2010 .1614.163 Alchimia muzelor : poeme .11 Ali Baba şi cei 40 de hoţi .80 Amikor megérint a fény .870 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a IV-a .978 Alimentaţia înţeleaptă : 60 de reţete sănătoase şi gustoase. organizarea şi sistematizarea teritoriului .620 Adolescenţa : dincolo de mituri .920 Alte amintiri din pagini de ziare .1622 Alături de Octavian Paler : (corespondenţe cu distinsul scriitor . Geometrie : clasa a VIII-a : anul şcolar 2009-2010 . : o expunere biblică a celor 28 de puncte fundamentale de doctrină .497 Agricultura României.522 Adrian Mihuţiu în rezistenţa anticomunistă din Arad şi Bihor .2103 Adevărata zi de odihnă .1613 Alice în Ţara Minunilor .187 Adopţia în dreptul românesc .814 Algoritmi : teorie şi aplicaţii .44 Algoritmi de procesare a imaginii pentru aplicaţii de urmărire a obiectelor în mişcare .2017 Alchimistul .1709 Am aflat de la Eva .361 Adezivi. fără gluten .553 Alexandru al II-lea .1914 .659 Algebră distractivă .1911 Alungarea bestiei triumfătoare .1291 Adio mamă .92 Alice : repovestită pentru copiii de grădiniţă .869 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a III-a .241 Alegerile europene şi legitimitatea democratică la nivel comunitar . cuibuşor de nostalgii .1566 Amândoi .1026 Adela .614 Administraţie poliţienească rurală .2007 Amenajarea.644 Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok .1577 Albastru ca jazzul .578 Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit .846 Algebră..2127 Amintire din castelul celor două zile .2186 Amantul de Marguerite Duras : interferenţe culturale China-Europa .871 Adaptarea la stres : condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate .1166 Ai fost creat pentru mai mult .465 Activităţi de educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar. încotro? .850 Algebră liniară : culegere de probleme .2046 Am auzit că viaţa e frumoasă .1899 Adevărata viaţă de gheişă .794 Algebră.2227 Activităţi practice pentru preşcolari .1340 Agent de vânzări .1383 Activităţile extracurriculare în grădiniţă : serbările : dramatizări-scenete pentru preşcolarii mari şi şcolarii mici .676 Acum înţeleg şi îmi place matematica : material auxiliar pentru manualul de matematică : clasa a II-a .1368 Activităţi în exil : ANEC şi PNL / Marinescu. Aurel Sergiu .1168 Amestec şi combinaţie .Scriu..504 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Achiziţiile publice .634 Advances in automatic : differentiation for the Java : programming language .1179 Album Florin Ciubotaru .

1317 Artur Silvestri .49 Aplicaţii practice de laborator : Windows.1165 Artă . Word.1205 Analiza financiară în mecanismul de formare a surselor de finanţare a întreprinderii .D.309 Asigurările pentru accidente de munca şi boli profesionale . analiză comparată. comentariu teologic .682 Animale sălbatice : set de planşe .1760 Antonomy as a sense relation among words .1126 Aparatul dentomaxilar : formare şi dezvoltare .1227 Analiză economico-financiară .857 Aritmetică.1951 Aripi de înger .1825 Antene utilizate în comunicaţii speciale şi propagarea undelor radio în gama UUS 1121 Anthologie poétique .1004 Aplicaţii de laborator şi probleme de chimie pentru facultăţile de profil mecanic 916 Aplicaţii de rezistenţa materialelor cu ajutorul calculatorului . 1828 Amintiri din oraşul Stalin .2118 Arhitectonica rădăcinii viţelor roditoare pe nisipuri .1527 Ascultă animalele .2087 Ardenta fericire .1829.1201 Analiza riscurilor consumului necontrolat al cărnurilor . Geometrie : clasa a V-a : anul şcolar 2009-2010 .1171 Arhitecturi de conducere : sisteme liniare .96 Animale domestice .55 Apostaza şi Antihristul : după învăţăturile sfinţilor părinţi . .1229 Analiză economică în inginerie .1848 Amintirile despre Darfur ale unui localnic . Povestiri . Geometrie : clasa a VI-a : anul şcolar 2009-2010 .1886 Androgynul atomic .547 Árgirus királyfi és az aranyalmák .1739 Armonie : cursuri universitare .frumuseţea lumii cunoscute .1029 Aplicaţii celulare : modele şi aplicaţii .315 Aparate electrice de măsurat . măsurarea mărimilor mecanice tehnice şi fizico-chimice : laborator tehnologic .1069 Analyse linguistique du slogan publicitaire . Poveşti .1197 Analiza opiniei publice în spaţiul public modern .1717 Antologia ruşinii după Virgil Ierunca .403 Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii . instalaţia de joasă tensiune. Excel.974 Anatomia capului şi gâtului : nevrologia .1938 Angela Carter's magic realism and fairy tales .98 Asemenea lui Isus .1403 Antreprenoriatul şi managementul micilor afaceri .1953 Aritmetică.1100 Aplicaţii multimedia : dezvoltări recente .868 Analiza şi evaluarea informaţiilor financiare . Algebră.1993 Andreea şi Radu .419 Arta cântului : didactica specializării .986 Analiza seriilor de timp univariate .847 Armatele . Aprecierea pericolului social : practică judiciară.1236 Analize ale politicii fiscale în România şi în statele membre ale UE .1759 Antologie de Haiku : Romanian kukai .1465 Anatomia abdomenului .1833 Areale globale : Uniunea Europeană .2190 Amnarul fermecat .858 Aripă de argint .O.1230 Analiza investiţiilor imobiliare .. .803 Aplicaţii de hidrokinetoterapie .1204 Antropogeografia : o abordare diacronică .41 Arestarea preventivă.97 Anotimpul dropiilor .E.94 Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare : istorie. hotărâri C.456 Analize medicale explicate . măsuri electronice.929 CIP 507 Antropologie prenatală la Sfântul Vasile cel Mare .risc ..272 Applied business management .1736 Animale domestice : set de planşe .895 Aplicaţii în electrotehnică.1354 Arta compromisului .2157 Antropologie economică . text. măsuri electrice.646 .1583 Animal tropical . Internet .506 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Amintiri din copilărie .Africa subsahariană -.344 Analiza economico-financiară . măsurarea mărimilor geometrice.aprilie 2007-martie 2009 .2079 Arta îngrijirii florilor .970 Andilandi : roman .2078 Arta conversaţiei . Algebră.1348 Aromânii : studii monografice sintetice .poziţie financiară .1088 Analiză economico-financiară : performanţă .1239 Arată-mi şi parcul şi chioşcul în care. Power Point.795 Aritmetică distractivă .1305 Artmark .

1255 Audit şi comunicare financiară .934 Biserica din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar : 1867-1918 .România 2009 .47 Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice .1990 Ateroscleroza şi endocardita : complexitate patologică .37 Automate şi microprogramare .1607 Aturile lui Baz-Baz cel isteţ .1915 Avem un copil .901 Bazele ştiinţei politice .1719 Bac 2009 : subiecte posibile .aplicaţii practice .2227 Bisericile satului Ceauru.1924 Audit intern .1941 Ataşaţii militari români în Marea Britanie : (1919-1939) .348 Blăjani : file de monografie .1259 Autismul infantil : metode de diagnosticare precoce şi terapii comportamentale 196 Automate programabile .87 Aspecte relativiste ale modelării unor interacţiuni în câmp gravitaţional . Aurel Sergiu .461 Audit şi control financiar în instituţii bancare şi de asigurări . Migdale amare . inimă profundă . leagăn de cultură şi civilizaţie .949 Biologie celulară şi moleculară : note de curs .1308 Biologie .648 Asociaţii şi fundaţii .8 Bazele contabilităţii : aplicaţii practice .1258 Bazele contabilităţii .889 Aspecte semantice.789 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul III : repere de abordare .76 Bârlogul lupilor .1620 Big mind. N. .1514 Basmele românilor .421 Atât de aproape .1462 Basic finance .2135 Biblia .757 Baza energetică şi de materii prime .1094 Bazele optoelectronicii şi aplicaţii în comunicaţii optice . big heart = Minte vastă.2034 CIP 509 Balade vesele şi triste .fundamente metodologice .1257 Bazele contabilităţii : note de curs : aplicaţii pentru seminar .1705 Basic English for healthcare professionals = Engleza de bază pentru personal medical .579 Aspecte ale managementului educaţional în instituţia şcolară .1511 Barbarii : eseu despre mutaţie .433 Bazele merceologiei .restaurarea unei copii .790 Baladă pentru o inimă fugară . Parodii originale .1327 Băile Király .1728 Bârgăuani de top : o carte (incompletă) a spiritualităţii bârgăuane . pragmatice şi culturale ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă 1464 Aspetti autobiografici e di autenticita' nell'opera di Italo Svevo .788 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul II : repere de abordare .371 Binecuvântarea zeilor .242 Biblia. 2009) .406 Bazele tehnologiei informaţiei : Modulul pentru învăţământ la distanţă ..1234 Aspecte ale urâtului în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu . (maghiară .1710 B Babylon Babies .985 Aventurile lui Pinocchio .1267 Auditul energetic al instalaţiilor frigorifice .T.317 Biserica ortodoxă română în străinătate.647 Asigurările sociale de sănătate .1904 Batjocorită .1265 Bazele dreptului civil : [tratat] .1096 Auditul public extern naţional şi european .930 Atracţia . Fabule .2152 .66 Bacalaureat 2009 : Matematică MT2 : subiectul I : repere de abordare ..1485 Aşa a fost.1043 Atlas rutier .1087 Baze de date .1647 Atelierul de vară .1714 ASRS_RL : sistem de recunoaştere a vorbirii pentru limba română .1771 Beiuşul şi lumea lui : studiu monografic . în exil.242 Biblioteca morţilor .515 Bazele macroeconomiei .38 Autoportret din memorie .1273 Bazele contabilităţii .1681 Biochimia mediului .2049 Balonul lui Mickey .508 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Asigurările pentru şomaj .935 Biologie pentru conservarea operei de artă .1132 Atlasul antropologic al Dobrogei .1002 Băiat rugându-se .1548 Aspecte lingvistice în stilul publicistic .453 Basme alese . în diasporă / Marinescu.

1702 Capitalul : critica economiei politice ..1538 Burse de mărfuri şi valori .1855 Capesius : der Auschwitzapotheker .2169 Braşov .1709 Cadastru : îndrumător de proiect şi practică cadastrală .1137 Caracatiţa printre noi.1160 Bőrőndnyi orszák : politikai szatírák .1262 Capitole târzii din viaţa mea : memorii redescoperite .1432 Caiet de practică pedagogică .1819 Boala renală cronică .120 Capra cu trei iezi .510 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Blitzuri cu sughiţuri .2080 Canonicul Ioan Coman .98 Calvarul .1177 Bonitarea terenurilor agricole .1843 Botanica poporană română . Africa şi Asia .semestrul I . compusă de Bernardo Soares.881 Cadrul economico-juridic al relaţiilor României în condiţiile integrării în U.130 Cartea junglei .357 Calea Crucii .102 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din oceane. răul şi urîtul în cinema .149 Buddha élete és tanítása .821 Calcul tabelar complex aplicat domeniului economic prin funcţii EXCEL 2007 .1053 Candidaţi la fericire . râuri şi lacuri .2217.243 Calea Mântuirii .611 Cadrul juridic de protecţie a drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional 560 Cahier de séminaire : á l'usage des étudiants .285 Cartea serbărilor şcolare : scenete şi poezii pentru serbări la clasele I-IV .954 Botanică sistematică : îndrumător de lucrări practice .2044 Carica(r)tura .726 Cartea spionilor : o enciclopedie a spionajului .semestrul I .1920 Capra cu trei iezi : carte de colorat .1064 Cancerul de prostată .101 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Europa.E.1735 Cartea mea cu abţipilduri despre animale de la fermă .1659 Cartea lui Manuel .1041 Bolile vacilor .1321 Breviar mediteraneean .45 Calea către Hristos .437 Capitalul intelectual organizaţional .121 Captarea şi folosirea în gospodărie a apei din precipitaţii .1019 Caietul elevului pentru matematică : clasa a VII-a .2042 Calitatea vieţii şi a mediului : ghid practic -.1903 Bucle aurii şi ursuleţii : carte de colorat .103 Cartea neliniştirii.796 Caruselul tratativelor secrete . dăruire şi pasiune . ajutor de contabil în oraşul Lisabona .148 Bucle aurii şi ursuleţii .2167 Brâncuşi : orizonturi critice .661 Caiet de practică pentru kinetoterapie şi motricitate specială .820 Caietul elevului pentru matematică : clasa a VIII-a .314 Canonul cel Mare ..2218 Capcanele destinului .956 Brand you 50 : reinventarea muncii : 50 de idei pentru un brand personal : 50 de moduri în care va puteţi transforma dintr-un angajat într-un brand care se evidenţiază prin distincţie. 2008 Camuflaj .1733 Casa umbrelor . . America şi de la Poli .270 Capcana . .2081 Carte veche românească .448 Braşov : repere geografice şi culturale .377 Cartea junglei : carte de colorat .1745 Cartea nunţii .3 Cartea bărbaţilor . mări.2219 Casa copilăriei .1320 Carnetul din port-hart .369 Bunul. prietenul nostru : primii paşi în informatică .1731 Cartografie matematică : îndrumător de lucrări practice .104 Cartea vieţii mele .282 Calea inimii .1361 Burlescul ţiganiadei .1463 C Cabala calului Pegas .25 Calculatorul.100 Cartea mea cu abţipilduri despre animale din Australia.1316 Cancerul colorectal : o boală care poate fi prevenită .283 CIP 511 Calendar românesc în douăsprezece cronici şi o precuvântare .496 Business English : communication and commercial correspondence .1624 .2093 Broasca ţestoasă cea fermecată .1799 Cartea rozariului .

1905 Chiriţele .912 Chimie generală . Sînziana .2112 Cercetare psihologică modernă : direcţii si perspective : cercetare cantitativă vs. încetarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin divorţ în dreptul român şi dreptul comparat .277 Catia V5 : aplicaţii în inginerie mecanică .1556 Chestionare pentru categoriile C.1803 Cântec de iubire .1467 Cateheze despre sfântul Paul .2020 Cântece din Sodoma .Bucarest = La cattedrale San Giuseppe .1709 Cine lasă uşile deschise în turism! .208 Cine se scoală de dimineaţă.758 Căsătoria.1738 Când toamna cade în cuvinte .1804 Cele şapte vârste ale femeii .232 Chimia metalelor : lucrări de laborator .1772 Cei şapte ani de acasă : codul bunelor maniere pentru copii .106 Caută în cartea terorii .286 Centru şi margine la Marea Mediterană : filosofie politică şi realitate internaţională .107 Caută în castelul medieval .29 Caută animalele şi recordurile lor .2085 Călătoriile lui Gulliver .300 Chipurile .992 Ceaiurile vindecătoare : infuzii şi decocturi .713 Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat : sinteză = The Romanian historical research from the 19th century and the first half of the 20th century about the medieval epoch in the Banat : synthesis .382 Chestionarul pentru examenul auto la categoriile C.1199 Câteva sfaturi medicale pentru păstrarea sănătăţii .2162 Cele mai frumoase poveşti de dragoste întâmplate vreodată .483 Cine mi-a luat Caşcavalul? . numitatea căsătoriei. 762 CIP 513 Cei trei purceluşi : carte de colorat .1031 Cina din Miercurea cenuşii .525 Căsătorie din dragoste .1644 Cele mai frumoase scenete şi poezii ale copilăriei .Bucureşti = Saint Joseph's Cathedral .1252 Chestionarele în psihodiagnoza modernă a personalităţii .193 Cele zece porunci sub atac .938 Ceaţa .105 Castitatea privirii .1616 Castelul Cenuşăresei .Bucarest 1311 The category of aspect in English .906 Chipuri smerite din Mănăstirea Secu .1251 Chiar şi vulturii au nevoie de un imbold : învaţă să te avânţi spre înălţimi într-o lume în schimbare .321 Cântul Tomniţelor . cercetare calitativă .375 Călătorie neobişnuită .2131 Catalizatori anorganici : reacţii catalitice .Bucharest = La Cathédrale Saint Joseph . CE.111 Cele cinci răni care ne împiedică să fim noi înşine .1751 Chirurgie oro-maxilo-facială .2060 Castelul Albei-ca-Zăpada .109 Caută în Egipt .142 Ciocoiul cu adresă de e-mail sau Creierul are oareşce valoare.594 Călătoria lui Vlad în Celălalt Tărâm / Popescu. D .1073 Chirurgie toracică .1993 Călătorie liberă . doar dacă este făcut pané .1617 Castelul groazei .191 Cele mai frumoase locuri din lume .512 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Casă în cer .420 Cenuşăreasa . 138 Cerbul cu coarne de argint : poveşti georgiene .1073 Cibernetica analizatorului auditiv .2039 Căutătorul de capete .2200 Cercul de creaţie literară .1986 .754 Cele şaptezeci de mari mistere ale lumii naturale .108 Caută în corpul uman .1967 Cârmuiţi ca şi Isus .modalitate de stimulare a capacităţilor creatoare .1839 Cântece religioase .1969 Castrul roman de la Răcari : încercare de monografie .2033 Chira Chiralina .1683 Cămaşa de sărbătoare din colecţia muzeală Ungureni (satul Mihai Viteazul) : studiu de cercetare .907 Catedrala Sfântului Iosif .763.915 Chimie generală : noţiuni fundamentale .112. departe ajunge : antologie de proverbe şi zicători pentru copii . D .1025 Ceasornicarul orb .110 Cazuri judiciare celebre .1640 Cătuşe însângerate . CE.

399 CIP 515 Comunicarea cu pacienţii cu tulburări depresive din secţiile de oncologie .910 Compuşi organici volatili . oxigen şi sulf 914 Comedia umană .1542 Conducerea proceselor cu reducerea consumului de energie .683 Concepţia istoricilor români despre caracterul iniţial al oraşelor medievale româneşti cu o privire specială asupra acelora de la răsărit de Carpaţi .1268 Contabilitate şi analiza economico-financiară : caiet de lucrări practice .1245 Citroën C3 (2002 to 2005) .1661 Combinaţii complexe cu liganzi heterociclici cu atomi donori azot.764 Codul penal şi Codul de procedură penală .1906 Codul civil şi Codul de procedură civilă .650 Compoziţia formei şi a volumului în sculptură .2172 Construcţia şi funcţionarea motoarelor pentru autoturisme .2220 Comportamentul consumatorului : strategii de marketing .1263 Contabilitatea financiară a firmei .1269 Contabilitate managerială .799 Concursul ştiinţific studenţesc de rezolvări de probleme"Traian Lalescu" Matematică : anii 2003-2009 : enunţuri şi soluţii .1319 Compoziţii decorative .1274 Contabilitatea activităţii de comerţ exterior .1033 Clipe de viaţă .1845 La condition de la femme chez Tahar Ben Jelloun .2234 Concepţii.1766 Constanţa.1118 Construcţie normativă versus devianţă socială .1367 Compuşi naturali cu acţiune terapeutică .1292 Conjugarea verbelor româneşti : dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe clase de conjugare .136 Colorează cu Tom şi Jerry .1174 Construcţii geometrice plane .817 Construirea democraţiei : la frontiera spaţiului public european .246 Comisia de împăciuire : marafeturi epice.1285 .2073 Cod roşu : criză economică globală : (2009-20.514 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Circle and learn English : ghid auxiliar . soluţii şi modalităţi de reducere a poluării mediului .1472 Consideraţii privind sistemul instituţiilor de securitate .1067 Colţ Alb ..775 Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Lazăr" : ediţiile I-IX (19882008) .792 Condamnat la discreţie .?) .398 Comunicarea relaţională pe înţelesul celor mici .668 Consiliul Suprem de apărare a ţării şi controlul parlamentar al acestuia .563 Codul de procedură fiscală .975 Compendiu de psihologie generală : sinteze .1478 Complotul . privelişti dobrogene .1456 Circulaţia rutieră : contravenţia .748 Comunicative activities . tăieturi din ziare .1271 Contabilitate şi experiză contabilă .409 Conceptul de curriculum : curriculum la decizia şcolii .1256 Contribuţii privind implementarea managementului calităţii totale într-o societate producătoare de tricotaje .395 Construcţii : elemente practice şi dimensionale .1250 Colorează cu Dovlecel .412 Contabilitate de gestiune : suport de curs .917 Comunicare intra şi interinstituţională : lucrare de doctorat .2069 Comparision = Comparaţia .1058 Comunicarea eficientă în relaţiile publice : crearea mesajelor şi relaţiilor sociale 394 Comunicarea în mediul profesional românesc .1417 Compendiu al religiei antice greco-romane : Ierarhia pământeană .1035 Compendiu de neuroanatomie : noţiuni morfoclinice .334 Consilierea pentru carieră : ghid tematic pentru activităţile de orientare şi consiliere pentru carieră .580 Codul de procedură civilă adnotat .2002 Coada .593 Consiliere şi psihoterapie pastorală . Ciulinii Bărăganului .205 Complementele circumstanţiale de cauză şi de scop şi subordonatele corespunzătoare acestora .1678 Comentariu la Evanghelia lui Ioan = Commentarius in Evanghelium Johannis .612 Conspiratorii .1445 Comunism sau Democraţie? .488 Codin .1244 Codul rutier .1139 Clasic şi modern în studierea literaturii române în şcoală : Grigore Alexandrescu : lucrare stiinţifico-metodică .478 Codul Emily Post al bunelor maniere pentru copii .367 Compendiu de gastroenterologie .1006 Compuşi odoranţi : aromatizanţi naturali şi de sinteză .202 Comunicarea scrisă : auxiliar curricular pentru clasele III-IV .116 Colposcopie .1562 Clinica şi tratamentul complex al principalelor boli reumatismale .581 Codul rutier simplificat .

201 Cum să trăieşti când ai un penis enorm .695 Culegere de exerciţii de limba engleză : pentru anii I-III de studiu .1593 Cultură şi identitate : ziarul Lumina liberă din New York . terapie .2119 Cu mănuşi : manual de atitudine .231 Cum să aveţi autoritate în faţa copilului .199 Corabia albastră .1563 Craii de Curtea-Veche .1142 Contribuţii privind reglarea numerică a proceselor industriale . matematică : clasa a II-a .424 Cosmografii de martie : antologie din creaţiile membrilor Cenaclului "Aethicus"(1990-2009) .468 Cum să fii sexy . mon amour .518 Criminologie generală .2176 Crucea : album de fotografie .16 Culegere de probleme şi teste pentru bacalaureat şi admitere în facultate : chimie.184 Cum să faci bani rapid pe eBay .terrorist violence : a theoretical and literary approach .330 Csaba és a Nap fia .827 Culegere de probleme propuse pentru atestat : Informatică .770 Culoare şi arome : efecte asupra organismului uman .517 CIP 517 Criza : finanţe.122 Creierul social : autism.825 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a .2140 Crăiasa zăpezii .1341 Coşuleţul cu legume : carte de colorat .824 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VI-a .1493 Convexităţi generalizate . teorii : studii alese . 2009 : lucrări = The economic crisis .1441 Culegere de lecţii învăţate .1571 Craiova în timpul celui de-al Doilea Război Mondial .890 Cultura ecologică . geografie.1805 Costică Alexandru 1923-2007 .671 Culegere de texte folclorice .2038 Crimele din Midsomer .826 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VIII-a .225 Crezul creştin pe înţelesul tuturor . 2009 : proceedings .1481 Corupţie : practică judiciară . biologie.1437 Cozerii în lila .392 Cum să cucereşti femeile : ghid practic de seducţie .635 Culegere de probleme de matematică pentru clasa a V-a .1651 Cunoaştere şi acţiune : paradoxele raţionalităţii . psihologie .229 Cum să comunici eficient în 30 de secunde sau mai puţin! .Asasinatele din Badger's Drift .963 Cortes : corpus de texte pentru seminarul de Limba română contemporană (pragmatica) .119 Crăişorul .1798 Cours de français pour les agents de police C4 .848 Cooperarea jandarmeriei române cu alte forţe pentru îndeplinirea misiunilor specifice .658 Costică Raduc : o viaţă în imagini .1505 Culegere de exerciţii de gramatică . profesie şi viaţă . logică.613 Copilăria cea de toate zilele .2047 Copilul meu este (aproape) adolescent : putem afla nevoile şi dificultăţile sale.944 Cultura încrederii : rolul crucial al încrederii în afaceri.237 Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări rurale din spaţiul carpato-dunărean .Mateiu Caragiale : lucrare ştiinţifică .2130 Corpul uman .485 Criza economică .760 Cu puşca şi condeiul : Hristo Botev .previziune şi impact pentru România : simpozion internaţional.179 Cronologie Patriarhală şi Imperială .1442 Culegere de exerciţii de limba franceză : pentru anii I-III de studiu .454 Cultural studies .188 Cum să aveţi un copil atent şi concentrat . neuroştiinţe.516 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Contribuţii privind perfecţionarea sistemului de suspensie a tractoarelor agricole şi a autovehiculelor de teren .forecast and impact on Romania : international symposium.265 Conversiunea sau Schimbarea clasei morfologice .363 Crime pasionale în România .1296 Conversaţii cu Dumnezeu .520 Criminologie .2229 Craiova.1557 Culegere de exerciţii : limba română.117 Cot şi Toc (încotro?) .82 Cum funcţionează incredibilul corp uman .2132 .1643 Criminologie : comportamente criminale .484 Criza umanităţii şi filosofia (şi alte scrieri) .222 Creativitatea ca joc al inteligenţei .1603 Crăiasa Zăpezii .239 Cum să duceţi lucrurile la bun sfârşit : arta productivităţii fără stres .1854 Coroana cu zece briliante .1482 Creaturi mitologice . analizându-se scrisul şi desenele .2009 Creativitatea @ Muncă .

dashi i zi .1360 De una singură .238 De la Bucureşti la Paris : o panoramă a artei româneşti = Bucharest à Paris : panorama de l'art roumain -.1709 Despre Dumnezeu şi om : din jurnalul ultimilor ani : (1907-1910) .681 Despre omul din scrisori : Mihai Eminescu .802 Curs practico-metodic pentru predarea jocului de baschet în învăţământul superior de neprofil .2031 Depresiunea Târgu-Jiu : caracteristici fizico-geografice .1378 Curs de bază la disciplina fotbal .318 Decameronul . "Omul -pasăre" al românilor .1983 Despre cauză.1158 Delegarea : formă de motivare şi conducere în instituţia de învăţământ preşcolară 684 Deontologie judiciară : syllabus .405 .123 Cursuri universitare . 95 Degradarea solurilor .479 Dezvoltare comunitară : Şcoala Academică de Sociologie : 21-25 septembrie 2008. de inimă albastră ..Braşov ..1147 Despre bucurie în est şi în vest şi alte eseuri . ecoul tras de urechi .130 De la pedagogia generală la didactica ştiinţelor şi tehnologiei .518 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cunoaşterea psihologică a copilului : premiză a adaptării şcolare : ghid pentru profesorii de pedagogia învăţământului primar şi preşcolar .175 Despre frici şi credinţe .207 Desprinderi : parte şi întreg .1762 De-ale muzicienilor şi nu numai.224 Dafina doamna .1918 Destinul lutului .1706 Decembrie 89 : mărturii .1110 Dava .2091 Data transmissions and multiple access techniques . Bran .1328 Dezechilibrele bugetului public în contextul economic actual .2094 Descartes .1567 Despre testarea psihologică auto .882 Curs de publicitate imobiliară . univers şi lumi .943 Dashi i bardhë.84 Dâmboviţa : localităţi şi monumente .1380 Curs de cartografie .2097 Despre fiinţă şi existenţă la Aristotel .571 Curs elementar de drept roman .1794 Cuvinte de folos din apoftegmele părinţilor .rezervaţie a biosferei : 75 ani : simpozion aniversar : Baia-Mare.192 Despre infinit.1326 CIP 519 De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei .1668 De-ale lumii : proză umoristică .1389 Cursa cu surprize a lui Fulger McQueen . 1909 Sărmăşel ..2202 Degeţica . cumpără această carte! .592 Curs modern de analiză matematică .1325 Dansatoarea .2138 De amor.1709 Despre legume şi fructe : culegere de texte ..586 Depresia ucigaşă .1948 Death and society .2111 Darvin eretic : eterna reîntoarcere a creaţionismului . major .1625 Dâmboviţa : de la organ la o beţie cu libertate : o istorie sentimentală şi anecdotică a unui fenomen de presă .2076 De ce întârzie trezirea? . aşa cum a fost ea.1832 De spectaculis .1952 Decalogul Postului Mare . principiu şi unu .430 Cuponul fals .1947 Dan Gherasimescu.1282 Designul compresoarelor aerodinamice subsonice .1379 Curs de bază la disciplina handbal .331 De ce mint copiii : cum pot încuraja părinţii sinceritatea . de amor.1338 Destin valah : în 101 texticuleţe şi ilustraţii .1349 Cuvântul.349 D Dacă nu reuşeşti din prima.1837 David Copperfield . .708 De la pictură la şah şi invers . 2009 .1604.200 Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate : pentru examenul de licenţă .680 Despre mamifere şi păsări domestice : culegere de texte literare .2096 Curs de aprofundare în handbal .182 Descoperirea gazelor naturale.70 Debut.776 De la tradiţional la modern : simpozion naţional : Cluj-Napoca.2170 Dervişul şi moartea . 27 martie 2009 675 De râsul corului : proză umoristică .

1426 Documente postume ale Clubului Pickwick .542 Drept comercial . englez-român .431 Disperare .1400 Dicţionar german-român .1561 Din apă şi din duh : un studiu liturgic al Botezului .555 Drept civil : curs selectiv pentru licenţă .L.753 Dicţionar de termeni literari : pentru elevi .1692 Doamna în negru .1711 Dioxidul de sulf : expunere.725 Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe Argeş şi Muscel în perioada 18641914 . mecanisme de apărare.1949 Dor din dor . opere.284 Dictionnaire de comtabilité et fiscalité . .537 Drept civil : partea generală .2062 Dragoste şi ură .727 Din marile legende ale lumii .164 CIP 521 Dincolo de un destin evident .1534 Dicţionar de paronime .1398 Dicţionar ilustrat în limbile : română.951 Doctrine economice : note de curs .1530 Discrete mathematics . primeşte şi lacrimile mele . vol. jud.536 Drept administrativ : caiet de seminar .1859 Dorel Zaica şi ucenicii săi .716 Dinamica sistemelor supuse la legături . contribuţii personale .520 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Dezvoltare fizică armonioasă .Runcşor.195 Diavolul : însemnări pentru o viitoare diabologie .498 Dicţionar de literatură română şi universală : autori.Pentarhias. 1] 2176 Discours et images .558 Drept civil : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat . maghiară . 572 Drept comunitar al muncii . român-latin . Mehedinţi .88 Dicţionarul subiectiv al personajelor lui Caragiale : A-Z .1362 Drept : teste grilă pentru examenul de licenţă .1856 Dimitrie Cantemir şi problema ştiinţei române .1626 Domnişoara Iulia .997 Dimensiunea eminesciană a fiinţei noastre : culegere de comunicări : Brăila.2029 Doctorul Alexandru Brăescu : contribuţii documentare .1541 Dimensiunea strategică a informaţiei costurilor în contabilitatea managerială . Bala. engleză.1665 Doamna de Monsoreau . Persoanele . Spock : îngrijirea sugarului şi copilului .1573 Dieta Young pentru bolnavii de diabet .1722 Doamna din Avalon .892 Dincolo de ceea ce sunt eu .854 Discursuri de recepţie în memoria lui Alfred Nobel .524. com.1408 Dicţionar român-italian.534 Drept civil : teoria generală a obligaţiilor .1401 Dicţionar român-englez.1610 Dincolo de graniţele mentalului uman : corespondenţe spirituale .550 Diplomaţia europeană şi "cauza românească" : 1856-1859 .132 Dicţionar latin-român.181 Din istoria Poliţiei Române .677 Dincolo de furtună . spaniol-român .1513 Dicţionar englez-român . personaje : pentru elevi .1409 Dicţionarul presei brăilene .1634 Doamna Maria Brâncoveanu : tainica biruinţă a lacrimilor .310 Dr.745 Dezvoltarea psihicului unei persoane cu handicap neuromotor văzut prin prisma clarvederii : tratat de vindecare a spasticilor .1479 Dicţionar de superstiţii : marile personalităţi şi superstiţiile lor .603 .335 Din gândirea înţelepţilor lumii .759 Dinamica intoxicaţiilor acute internate în spitale din judeţul Arad în perioada 20002004 : consideraţii terapeutice .E.1335 Douăsprezece femei extraordinare .1838 Drama techniques for teaching english .995 Dragoste şi ură . italian-român .589 Drept administrativ .2228 Din manualele de altădată : texte educative pentru ciclul primar .1396 Dicţionar român-spaniol.1013 Dinamica jocurilor de mişcare în învăţământul preprimar şi primar . franceză.1260 Dimensiuni alungate .1846 Doamne.607 Drept comunitar european .595 Dipticon sau Cronologie Patriarhală şi Imperială : [Pentarhia .1264 Dicţionar de branding .1402 Les discours theatral d'Eugene Ionesco : l'enonciation entraveé .627 Din istoria unui sat . germană. efecte pe sănătate. ianuarie 2009 .546 Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor .445 Le document authentique en classe de F.1047 Diplomaţia : drept diplomatic şi consular .

604-605 Drept european : curs introductiv ..602 Dreptul muncii .567 Dreptul Uniunii Europene : texte.1835 Ecuaţii cu derivate parţiale : note de curs .561 Drept penal : partea generală : curs pentru studenţii anului II .473 Economie politică . ba e lat. micuţule! .549 Drept roman ..562 Dreptul comunitar al afacerilor .514 Dreptul internaţional public : curs .1299 E E lung pământul.740 Educaţie muzicală : culegere de cântece şi jocuri muzicale .1301 Ecologia şi protecţia mediului .1210 Economia românească în epoca modernă .487.577 Dreptul familiei .522 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Drept comunitar general .937 Ecologie şi protecţia mediului .587 Drept parlamentar .1785 Drumuri în Groenlanda .2026 E vremea de culcare.533 Dreptul afacerilor : curs universitar .521 Drept procesual civil : curs pentru masterat : dreptul afacerilor .1302 Echipamente şi instalaţii de încălzire : îndrumar de proiectare .730 Efectele juridice ale contractelor aleatorii .568 Effects of the public .1059 Echipamente şi instalaţii de încălzire .2163 Drumuri prin memorie .516 Drept penal : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat . 495 Ecourile tăcerii : 12x12 poeme haiku = The echoes of silence : haiku poems .541 Drept succesoral .443 Economie şi gestiune în turism : probleme.476 Drept financiar .673 Educaţie remedială . Poe's poetry in Romanian : critical translation study .1568 Echilibrul energetic şi obezitatea .548 Drept penal : partea specială .2075 Economie europeană . : 97 popasuri în locuri de mare interes turistic .513 Dreptul executării silite .1892 Drumul la zid . A.705 Educaţie şi ştiinţă .606 Drept financiar : suport de curs . proiecte şi studii de caz .private partnership in water supply and sewerage public services : experience of the municipality of Bucharest . bolile sufleteşti şi problemele creştinilor de astăzi .1243 După aventură : cum să vindecăm durerea şi să restabilim încrederea când un partener a fost infidel .489 Economie de cuvinte .2053 Duhovnicul şi ucenicul : veşnicia.356 Duhul văii .226 523 CIP Duşumeaua şi parchetul : tehnici de aplicare şi finisare .1235 Economia întreprinderii .618 Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii -.440 Ecoturism şi turism rural .2015 Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember története . navigaţia şi energia : geopolitică şi negociere : studiu de caz .551 Dreptul muncii : pentru învăţământul economic .723 .221 Educaţia şi integritatea omului .598 Dreptul comunicării .528 Drept internaţional public .535 Drept penal şi procesual penal : teste grilă .2151 Dumnezeu şi lumea : a crede şi a trăi în epoca noastră : o convorbire cu Peter Seewald .597 Dreptul transporturilor .853 Edenul copilăriei .777 Economia firmei .1216 Effets du parteneriat public privé dans les services publics d'alimentation en eau et d'assainissement : expérience de la municipalité de Bucarest .526 Drum bifurcat .685 Educaţie incluzivă : materiale suport pentru formarea profesorilor .852 Ecuaţii diferenţiale : note de curs .1669 E.19 Eficienţa metodelor de învăţământ şi a evaluării în lecţiile de geografie .493 Economie .1531 Educarea creativităţii la vârsta preşcolară .1350 Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor .532 Dreptul de superficie : jurisprudenţă .278 Dunărea.552 Drept procesual civil .un sat pentru istorie .449 Economie monetară internaţională .575 Drept instituţional comunitar european .1962 Dubla cetăţenie : treisprezece scrisori . jurisprudenţă şi materiale .1767 Dumitra .

2209 Examenul radiologic al suportului dento-parodontal .1934 Eşti estenuat? .1749 Ethosul în muzica lui Theodor Grigoriu ..372 Evidential strategies in argumentative discours .based approach .378 Elemente de teorie şi practică fiscală . perspicacitate.649 Elemente de astronomie .1699 Elemente de asistenţă socială . jurisprudenţă .459 Elemente de zoologie generală : descrierea.209 Et in America.1331 Eminescu în galeria de onoare a cărţilor noastre despre Eminescu .1270 Evaluarea impactului asupra mediului .823 Emil Pavelescu : pictor de simboluri tradiţionale româneşti .341 Epurarea biologică a apelor uzate .2129 Enciclopedia Concisa Britannica .79 Engleza în imagini pentru cei mici .1095 Executarea silită : reglementare.601 Europe and the Porte : new documents on the Eastern question .1815 Europa ante portas .1500 Elemente de electroterapie practică .1104.756 Egy csepp az érbe .204 Exerciţii.1106 Electronică : îndrumător de lucrări .583 Evoluţia funcţională.1404 Evidenţa operaţiunilor bancare : îndrumar de seminar .1120 Eseuri şi panseuri . probleme.855 .2117 Egy irredenta hétköznapja : lehallgatási jegyzőkönyv : 1986-1989 .1044 Etologie : comportamentul animalelor domestice .1008 Elemente de inginerie mecanică .873 Evaluarea afacerilor . teritorială şi urbanistică a municipiului Bârlad .1451 The English adverb .621 Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale : ghid practic 1218 Electroenergetică : manual pentru electricieni .1954 Exerciţii pentru creier : strategii antiîmbătrânire pentru superputere mentală .1105 Elefantul galben : Matematică : clasa a II-a : fişe de lucru.2166 Esenţial în fiziologie pentru studenţii Facultăţii de Farmacie . întâmplări : jurnal 1999-2005 . calificative.2188 English in the new .17 Egalitate prin diferenţă : ghiduri informative .1553 Emma versek .1932 Előrejelző módszerek gazdasági és műszaki alkalmazásai .798 Elemente de statistică teoretică şi economică : teorie şi studii de caz .772 Evanghelia pierdută a lui Iuda : despre trădător şi trădat dintr-o nouă perspectivă 245 Az Everest bennünk van .469 Evoluţia dreptului de proprietate .959 Elemente privind ventilarea clădirilor reabilitate termic .530 Elemente de management al prevenirii şi combaterii utilizării armelor de distrugere în masă .Pune capăt epuizării şi simte-te minunat din nou .958 Eu şi restul opus . locuri.1454 The English infinitive ..Copiii lămpii fermecate .1468 CIP 525 English vocabulary and practice : a text .972 Esenţial în metalurgia pulberilor . logică. descriptori .590 Exerciţii de respiraţie .1038 Examinări nedistructive : lucrări practice de laborator .1457 The English nonfinite verbal forms : a morpho-syntactical approach .1131 Elemente de metodică pentru predarea Geografiei .2156 Elemente de programare liniară .1309 Evoluţia proprietăţii tărăneşti din Oltenia în secolul al XIX-lea .1300 Ellipses .1433 Engleza rapidă . joc : culegere de matematică pentru clasele a III-a şi a IV-a .919 Elemente de comunicare şi argumentare pentru liceu .îndrumar.1090 Evaluare formativă matematică : clasa a II-a .1800 Enigma portalului blestemat .1365 Episcopul Petru Pavel Aron . clasificarea şi evoluţia animalelor .1658 Enigmistica pentru toţi .720 Elegiile romane .1450 Engleza pentru cei mici . doctrină.524 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Eficienţa sistemelor informatice în analiza rentabilităţii exploataţiilor agricole . 1107 Elemente de legislaţie a mediului în România . : oameni.1353 Etiopatogenia infecţiei cu Heliobacter pylori .538 Executarea silită imobiliară .2188 European defence agency as a defence industry catalyst : International conference research and development strategies in support of dual industrial transformation . ghid pentru proiectarea inspecţiei produsului . teste de evaluare.879 Elemente de chimie coordinativă .1466 Enigma Otiliei .1414 English and Swedish diplomatic reports : 1799-1811 .1138 Erdély természeti csodái .1448 English tenses : theory and practice .

Viaţa lui Isus .189 File din cartea naturii .1673 Flori de salcâm : antologie . arta despre artă .903 Fizică : culegere de probleme rezolvate .1014 Fii fericit! Descoperă tot ce trebuie să ştii pentru a avea o viaţă fericită .1547 Fejadag = Raţie = Ration .1 Folclor muzical din ţinutul Neamţului . fönti mélyben : Póngrácz Antal emlékkönyv . die Takarazuka Revue und die Suche nach einer neuen Aufklärung .656 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a IV-a .167 Fenomenul OZN şi serviciile secrete .1164 Fluierul fermecat .474 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a II-a .1357 Filmul Isus .964 Fericire la îndemână .1286 Fenomene optice la suprafaţa de separaţie între două medii .952 Flagelul HIV-SIDA .1130 Experimental organic chemistry : III year of study .631 Fenomenologia spiritului : prefaţă .1162 Expresul de noapte .220 Feng Shui : cum să trăiţi în armonie cu ceea ce vă înconjoară .170 Fenomene de transfer şi operaţii unitare în industria chimică : îndrumar pentru lucrări practice .955 Fiziologie vegetală .896 Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale .1868 Fănuş şi eroii lumii lui .1755 Fairy tales day dreaming in class .721 Exerciţii şi jocuri pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază : îndrumător 742 Există istorie adevărată? : Despre "relativitatea generală" a istoriei : eseu de epistemologie .370 Experienţe epocale în fizică şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a ştiinţelor 902 Experiment şi calitate în metalurgia pulberilor .526 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Exerciţii şi jocuri de mişcare : auxiliar didactic .1089 Fabule trăsnite .2203 Filmul despre artă.1925 Fiabilitatea echipamentelor tehnologice fabricate prin utilizarea de elemente modulate interschimbabile încărcate prin sudare .911 Expert în fructe .1773 F Fabricaţia asistată : îndrumar de laborator .657 Fizica pentru ingineri .1582 Fonetica şi vocabularul limbii române cu o culegere de exerciţii .1523 Familia : o perspectivă creştină asupra căminului contemporan .710 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa a III-a .275 Fantomele nu dau telefoane .6 Fénymagasban.899 Fizică : caietul elevului : clasele VI-VII-VIII .125 CIP 527 Fetiţele din Cimitirul Roşu . ce mi-i face! .904 Fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă .1942 Fabule .540 Les fonctions des objects dans l'ouvres d'Alain Robbe-Grillet .1695 Finanţe publice . Doamne.234 Exodul musulmanilor în libertatea lui Hristos .113 Fifi şi floricelele : Învaţa cu mine cuvinte! .905 Fiziologia plantelor : elemente de fiziologie vegetală aplicate în horticultură .114 Figuri de farmacişti români .1101 Femeia la poarta raiului de sticlă .1065 Floarea : particularităţi morfo-anatomice .127 Flüssige identität : Die postmoderne Liebe.1747 File din istoria localităţii "Crişan" : monografie .1509 Ford Fiesta benzină şi diesel 2002-2005 .1347 Folclor muzical instrumental din judeţul Botoşani . századi társadalomtörténetéhez .1910 Ferma : (răsfoieşte şi ascultă) .2041 Farmacologie generală .953 Floarea nemuririi .1908 Făclia dorului nestins : antologie lirică .711 Fişe de lucru pentru aprofundare : clasa I .1140 .1103 Fifi şi floricelele : Copiază şi colorează .1946 Femeile şi banii : controlează-ţi propriul destin .o bătălie pierdută? : analiza flagelului la nivel global : studiu de caz : România .393 Felületkezelés .1329 Fejezetek Románia 20.1346 Focul civilizator : (De la legende la realitate) .1351 Folosirea forţei în dreptul internaţional actual .1011 Fascinaţia dansatorului .887 Fizică .2067 Flori frumoase în grădină şi apartament .1654 Fă-mă.1114 Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice : modelare şi simulare .

1928 Ghicitori pentru cei mici .491 Gestiunea ecologică a bazinelor hidrografice . genetică şi ecologie umană .924 Germana pentru cei mici .414 Fructe şi deserturi .1195.Matematică : modele de rezolvare .1189 Frumoasa şi Bestia : carte de colorat .973 .925 Geometria angrenajelor şi teorie aplicată .452 Gestiunea riscurilor financiare : abordări teoretice şi studii de caz .2154 Geologie economică : determinator pentru lucrări practice de laborator .137 Ghicitori pentru voi.2161 Geografia cuaternarului . 1202 Gestiunea portofoliului : caiet de studiu şi evaluare . anatomie .927 Gestiunea financiară a întreprinderii .1429 Germenii : mâncarea miraculoasă : ghidul complet pentru germinarea seminţelor 989 Gestiunea activităţii de turism .1419 Franceză : curs practic . principii.809 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .807 Geomorfologie .1725 Frunze de albastru .926 Geografia solurilor .528 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning : analize.1081 Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie .214 Fundamentele termodinamicii chimice .1976 Franceza rapidă .1545 The French element in English .2065 Ghid de conversaţie român-bulgar .Matematică : modele de rezolvare . modele .2199 Ghid de pregătire pentru concursuri de matematică : EPSILON 2009 .397 Fundamentele psihologiei : mecanisme informaţional-operaţionale .1134 Fundamente teoretice ale psihosociologiei (cu particularităţi specifice mediului medical) .908 Furia : înţelepciune pentru potolirea flăcărilor .812 Ghid pascal .808 Geometrie descriptivă .966 Ghid practic de propedeutică şi tehnică chirurgicală veterinară .1410 Ghid de evaluare.1587 General chemistry .913 Genul Euphorbia în flora României : sistematică.686 Formarea şi însuşirea noţiunilor matematice la clasele I-IV .1063 Ghid de istorie pentru bacalaureat 2009 şi Academia de Poliţie .743 Formarea unui comportament ecologic vizând grija şi respectul faţă de mediul natural .1428 Frica : istoria unei idei politice .Matematică : modele de rezolvare .922 CIP 529 Geologie fizică .1435 Germana rapidă .forma finală : M2 . ursul polar .940 Geografia aşezărilor pe Terra . copii .941 Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele XI-XII : metode de rezolvare : anatomie şi fiziologie.804 Ghid legislativ european : farmacovigilenţa şi legislaţia medicamentului veterinar 1080 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 : M1 .352 Fram. corologie.forma finală : M1 .1397 Ghid de conversaţie român-turc .162 Gânduri din vacanţă : creaţii literare ale elevilor .1436 Ghid practic de examinare clinică .219 Furtuna de nisip .774 Formula supravieţuirii .2159 Geografie .810 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .Matematică : modele de rezolvare .1784 A gender analysis of Edith Wharton's novels .1675 Furtuni în Sicilia .822 Geometrie analitică şi diferenţială .2189 Ghici pe cine iubesc eu .701 Ghid pregătire bacalaureat 2009 : clasele IX-X : metode de rezolvare : biologie vegetală şi animală . recuperare a leziunilor musco-ligamentare la sportivi .290 Ghid pentru bacalaureat bilingv francofon .forma finală : M2 .811 Ghid metodic : Bacalaureat 2009 .450 Ghandi .1455 Fraţii şi surorile lui Nichita Stănescu .894 Fundamente de rezistenţa construcţiilor .150 Frumoasa şi Bestia .1214 Fundamente ale termodinamicii tehnice : teorie şi aplicaţii .1730 G Gândirea magică : geneză şi evoluţie .1912 Fragmente de portret : oameni şi locuri .2043 Fundamentarea ecologică a calculului posibilităţii în pădurile tratate în codru grădinărit .

434 Glume.1599 The herpetofauna of the Jiul Gorge National Park. glume.1150 Ghidul homeopat al sănătăţii familiei .185 Ghidul xenofobului .2066 Gramatica limbii franceze . Iasi = Globalizarea şi educaţia economică universitară : conferinţă : 2007.1882 Igiena alimentelor .1973 Idealul educaţional în pedagogia creştină : Clement din Alexandria. creaţie şi bucurie .276 Groază .1386 Gingăşia culorilor .1443 Iarnă cu fulgi însângeraţi . box!! .1515 Hristos a înviat! .1680 I I can speak English : English in 20 lessons .691 Impactul structural şi funcţional al investiţiilor străine directe în contextul instabilităţii financiare globale .2074 Handbal : metodică .154 L'ideologie pascalienne (Les Pensees) ..979 Iliada repovestită pentru copii .1907 Hai să vorbim despre.46 Graiul animalelor .464 Guvernanţii cu noroc al lui Geoană şi ai lui Boc .1777 Idane .1042 Guvernanţa corporativă şi auditul intern .1343 Házi praktikák .1808 Iată cum a avut Domnul Isus milă şi de mine! : mărturii ale harului lui Dumnezeu 1748 Icoana din gând .410 Identitate arabă : istorie.1249 Grafică asistată de calculator .279 Ideea naţională şi ideea europeană . În 20 de lecţii fără profesor .1390 Harmonia mundi : o încercare în esenţa muzicii .2146 Gimnastica de bază : metodica predării .1427 Gramatica limbii române : clasa a III-a .860 Grădina : ghidul grădinarului . Romania .1024 Ghidul House of Guides : 2009-2010 : Cele mai bune hoteluri şi restaurante : best hotels & restaurants .calificarea : lucrător în agroturism .1638 Globalizarea şi educaţia economică universitară . soro lume .1163 Greaca veche : morfologie .1979 Gustări şi prânzuri . Iaşi .173 Hyperion .1550 Grija faţă de om în gândirea patristică a primelor patru veacuri .1190 Ghidul managerului de organizaţii neguvernamentale mici şi mijlocii .1470 Grigore Vieru acasă.960 Highschool musical . cultură . la Piteşti .2089 Imaginaţie.1703 Hemingway's heroes .744 Ghidul succesului pentru leneşi .1384 Haiku-uri de toamnă : versuri . Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin .957 Ieri şi azi .1028 Henri Michaux : déplacements et interventions poïétique .1476 Gravitaţia ca teorie Gauge şi ruperea spontană de simetrie .1438 Guidelines for the Marketing : undergraduate courses : academic year 2008-2009 690 Gura de vulpe .629 Ghidul elevului .GOC : tehnici de instruire . limbă. calificarea : lucrător în agroturism 1151 Ghidul proiectului de diplomă : specializarea Mecatronică .358 Hume .687 Gladiatorii : O zi în Colosseumul roman .434 Globalization and higher education in economics and business administration : conference : 2007.1528 Hemosideroza pulmonară idiopatică la copil .1814 GMDSS .1015 Heidi .. Ich kann Deutsch Sprechen : Deutsch in 20 Lektionen .1382 Handbal .1546 Ierbar de plante sălbatice .466 .Francezii .530 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Ghidul educaţiei militare .1726 The guide : limba engleză pentru examene şi concursuri .1238 Ghidul profesorului : domeniul agricultură.1486 Gramatica practică pentru ciclul primar .2185 Identité et mentalité -.1867 A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára .1191 Guvernanţa corporativă şi auditul intern .298 531 CIP H Hai să furăm pepeni .

74 Industrializarea peştelui .2011 Iránítástechnika .877 An introduction to translation studies .639 Istoria comunismului din România : documente : perioada Gheorghiu-Dej : (19451965) .1112 Insula iubirii .1213 Ion Mihai Pacepa în dosarele Securităţii : 1978-1990 .389 Improved Nyquist filters .34 Informatică economică : fundamente teoretice de IT&C .1565 Ipostaze ale personajului în opera lui Marin Preda .227 Introducere în psihologia comunicării .1086 Imunologie generală .543 Instrucţiunea ARE 1 : branşamente şi alimentări electrice . teme şi interpretare .391 Influenţa poluării cu bioxid de sulf asupra unor procese fiziologice la soiurile de grâu "flamura" şi "albota" : lucrare ştiinţifică .2040 Interferenţa civilizaţiilor în Europa Unită .2182 Investiţiile şi modernizarea sistemelor tehnico-economice .2133 CIP 533 Internet cafe = Internet café .418 Istoria mântuirii .628 Ionel Brătianu : omul meandrelor politice . 436 Informatică managerială în activitatea de educaţie fizică şi sport .1287 Incredibila enciclopedie Larousse : insecte şi animaluţe .36 Informatică economică : culegere de probleme .1793 Insula răilor .69 The internal planning of roman forts of Dacia .64 Implications of the category of aspect in using English .457 Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru licenţă : 2009-2010 : teste grilă .1399 Introducere în teologia Vechiului Testament .961 Incursiune în fitoterapie .249 Introduction in electrochemistry by problems .2052 Inventarea păcii : istoria proiectelor confederative de la ducele de Sully la Simón Bolívar .1413 IQ .2213 Istoria etnicilor macedoneni în România .1076 Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate .50 Insecte care produc vătămări plopului şi salciei .793 Infidela clipă .248 Introducere în teoria statistică a recunoaşterii formelor . software de bază Windows .532 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Implementarea reţelelor semantice .7 Informatică economică .918 Introduction to stochastic processes .251 Introducere în limbajul C# . arhitectură hardware PC .976 Incluziuni nemetalice .1834 Istoria anabaptiştilor din România : 1527-1768 .574 Introducere în Biblie : istorisire.1359 Ipostaze discursive .1290 Iskola és színház : az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe . software de aplicaţii MS-Office .1288 Inegalitatea lui Nesbitt .2022 Inflamaţia acută .35 Introducere în psihofiziologie : integrarea neuroendocrină .1136 Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă : surse de alimentare 1111 Instituţii de credit .962 Instalaţii de condiţionare a aerului .58 Introducere în practica agricolă .1469 Importanţa familiei în educarea personalităţii copilului de vârstă şcolară mică : lucrare ştiinţifică .1535 Ipostaze cehoviene : personaje şi situaţii .217 Introducere în semiotică .28 Infracţiuni şi contravenţii în domeniul relaţiilor de familie .1018 Incursiune în universul numerelor prin exerciţii şi probleme pentru clasele I-II 863 Indignare .62 Introducere în Vechiul Testament .1677 Individualităţi şi comunităţi : mărturii si mărturisiri .2212 Istoria României : pregătirea examenului pentru admiterea la Academia de poliţie 2214 .21.1411 Intuiţii finale .203 Introducere în psihologia mediului .1161 Informatica aplicată : lucrări de laborator .584 Ingineria organizării şantierelor de construcţii .359 Istoria modernă a românilor .328 Istoria batalionului 17 Vânători de Munte "Dragoş Vodă" .1133 Inimioara de căţel .1921 Interzicerea pedepsei cu moartea-garanţie a dreptului la viaţă .2221 Ionesco înainte de "La Cantatrice chauve" : opera absurdă românească .1926 Iniţiere în Excel XP .665 Istoreme .1153 Introducere în proiectarea asistată de calculator : teorie şi aplicaţii .

534

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Istoria românilor : sinteze pentru pregătirea examenelor de bacalaureat, admitere la
Academia de Poliţie, admitere la Facultatea de Administraţie Publică
(SNSPA) - 2231
Istoria românilor : teste pentru pregătirea examenelor de admitere la Academia de
Poliţie, admitere la Facultatea de Administraţie Publică (SNSPA) : actualizat
2009 - 2232
Istoria scrisului - 2
Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului - 4
Istoria sociologiei : autori şi opere - 390
Istoria Transilvaniei - 2215
Istoria universală veche : istoria Orientului antic - 2184
Istoria universală - 2179
Istoria unui centru cultural - Cercul Astra "Virgil Şotropa" - 72
Istoria vizuală a artei - 1307
Istoria - 2180
Istoriata na etnicichite machedonti vo Romania - 417
Istoricul Bisericii Penticostale "Vestea Bună" din Bucureşti : mărturii de ieri şi de
azi - 311
Istoricul încercărilor de determinare a vitezei luminii - 885
Istorie : bacalaureat 2009 : aplicaţii, propuneri de subiecte cu rezolvări - 2233
Istorii din Brabant urmate de Călătorie de nuntă - 1721
Itinerarii - 1864
Iubeşte-l sau lasă-l - 206
Iubire şi destin : poezii - 1789
Iubirea - 1852
Iubiri caraghioase - 2092
Iuda : luptaţi pentru credinţă - 252
Iuliu al II-lea - 289
Î
Îmbrăţişaţi pe iarbă : poezii de dragoste - 2054
Îmbunătăţirea imaginilor achiziţionate în medii dispersive - 22
Împreună dumiriri pe Cale - 355
Împreună pentru educarea celor mici : relaţia grădiniţă-familie - 663
În absenţa tatălui - 2056
În căutarea armoniei - 1782
În dar de ziua ta : carte de citit şi colorat creată de copii - 129
În rană - 2003
În spiritul Europei moderne : administraţia şi confesiunile din Transilvania în
perioada reformistului Terezian şi Iosefin (1740-1790) - 2216

535

CIP

În straie de moţ : povestire istorică despre Nicolae Bălcescu - 2207
În timpul acela - 1860
În vid iată viaţa mea ! - 2125
În zarea nemuririi - 218
Înainte de bărbaţi - 1718
Încercare asupra gândirii româneşti : schiţa unui profil istoric - 180
Încercarea autovehiculelor - 1141
Închipuire - 1964
Îndrumar de cercetarea chimico-analitică a resurselor minerale naturale şi a poluării
mediului -- 90
Îndumnezeirea omului după sfântul Atanasie cel Mare - 287
Înnoire spirituală - 253
Însemnările unui chirurg despre o ştiinţă imperfectă - 965
Întâlnire cu almăjana - 1473
Întâlnire cu piraţii - 1516
Întâmplări ce nu puteau fi uitate - 1885
Întoarcere în timp - 1935
Între istorie şi filosofie : sistemul lui R. G. Collingwood - 174
Întrebări, controverse, obiecţii referitoare la stilul de viaţă - 993
Întrebări şi răspunsuri pentru profesorul diriginte - 697
Înţelepciunea lumii : istoria experienţei umane a universului - 68
Înţelepciunea unui sărac - 307
Învaţă cu Aurora - 1650
Învaţă germana pas cu pas : verbele tari şi neregulate, diateze active, conjugare,
verbe compuse, tehnica exprimării, exerciţii, expresii - 1434
Învaţă să trăieşti sănătos! - 983
Învăţarea şi evaluarea prin aplicaţii multimedia : cercetare pedagogică - 51
Învăţăm, ne jucăm, colorăm - 146
Învăţământul preuniversitar şi educaţia economică - 698
Învăţătorii : o monografie eroică a Şcolii Normale de Învăţători din Craiova - 700
Învăţătura despre sfântul duh la Sfântul Chiril al Alexandriei - 288
Învăţăturile unor dascăli către urmaşii lor - 1494
Învierea Domnului - 343
J
Jandarmeria bihoreană - 623
Jandarmeria la răspântii sociale : 1944-1990 - 622
Janeta - 1850
Japonia lui Lafcadio Hearn : antologie - 1646
Jézushoz vezetö út - 360

536

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Jó Sándor Margarétái - 2237
Joc de cuvinte - 2058
Joc şi învăţare la copilul preşcolar : ghid pentru educatori, părinţi şi psihologi - 688
Jocul de-a moartea - 2064
Jocul didactic în grădiniţa de copii : locul, rolul, importanţa şi metodologia jocului
didactic în grădiniţă - 664
Jocul lui De Niro - 2102
Jocuri de mişcare - 1393
Jocurile foamei - 1618
Jurnal de adolescenţă - 2027
Jurnal de campanie - 2016
Jurnal de idei - 1893
Jurnal de şampanie - 1871
Jurnal de tătic - 981
Jurnalul unui om degeaba - 2013
K
Kabala şi literatura aramaică - 176
A képernyő jótékony homálya - 1279
Kevesen vannak, akik üdvözülnek vagy sokan - 250
Kinetoterapia pacienţilor cu scleroză laterală amiotrofică - 1016
The king, his library, his city : Matthias Corvinus : 1458-2008 - 2191
Kolozsvár környékének kirándulóhelyei - 1370
Krisztus erdélyi mandátuma - 291
L
La 70 de ani : florilegiu aniversar - 1152
La ce să nu te aştepţi când eşti însărcinată - 1055
La curţile dorului - 768
La ţigănci - 1861
Lacrimile bucuriei - 1879
Lampioanele vii - 1889
The language of black America : lucrare ştinţifică - 1458
Leandrul alb - 1636
Learn English and have fun - 1418
Lectio divina cu sfântul Paul - 255
Lecturi educative pentru preşcolari - 729
Lecturile copilăriei : clasa I : antologie şcolară - 1517
Lecturile copilăriei : clasa IV : antologie şcolară - 1518

CIP

537

Lecturile copilăriei : clasa VII - 1519
Lecţia de atletism - 1372
Lecţia de gramatică : proză scurtă - 1963
Lecţii de geometrie diferenţială - 805
Lecţii de matematici aplicate în economie - 849
Legea caselor naţionalizate - 441
Legea celui puternic : mercenarii americani în Irak - 1869
Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 : practică judiciară - 539
Legenda dansatorului - 1655
Legenda dispariţiei comunismului - 426
Legende canadiene - 1716
Legende cu dragoni şi uriaşi - 131
Legi de conservare în fizică - 893
Legislaţia insolvenţei - 582
Legislaţie - 441, 478, 578-582, 1250
Legislaţie contravenţională : note de curs - 564
Legumicultura de succes pentru amatori - 1175
Lemurii - 1831
Lépésről - lépésre - 737
Letopiseţul de argint - 1956
Let's Learn English ! - 1423
Licitaţie în iad - 1878
Lider pentru o nouă generaţie : cinci principii fundamentale pentru cei care vor
modela viitorul - 342
Limba engleză fără profesor - 1431
Limba germană : exerciţii de gramatică şi vocabular - 1416
Limba germană : simplu şi eficient - 1415
Limba maternă - 2098
Limba română : 80 de teste pentru admiterea în învăţământul superior - 1499
Limba română : culegere pentru clasa I - 1504
Limba română : sintaxa propoziţiei - 1483
Limba română contemporană - 1484
Limba şi literatura română : Bacalaureat 2009 : modele de rezolvare, itemii
publicaţi de MECI la 22.02.2009 - 1495
Limba şi literatura română : clasa a VII-a : teste de limba şi literatura română
pentru teza unică : semestrul al II-lea - 1490
Limba şi literatura română : comunicare literară şi non-literară, eseuri-model - 2028
Limba şi literatura română : comunicarea non-literară şi non-ficţională - 1596
Limba şi literatura română : genurile literare - 1496
Limba şi literatura română : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă :
2009 - 1497

538

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Limba şi literatura română : scrierea argumentativă, reflexivă, imaginativă - 1507
Limba şi literatura română : teste pentru clasele IX-XII - 1488
Limba şi literatura română : teste pentru evaluarea curentă : clasa a VII-a - 1501
Limba şi literatura română : teza cu subiect unic : clasa a VIII-a - 1492
Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VII-a : semestrul 2 - 1506
Limba şi literatura română : teze unice : clasa a VIII-a : semestrul 2 - 1471
Limbaje de programare - 14
Limbajul C++ - 52
Limbajul secret de business : cum să descifrezi comportamentul cuiva în numai trei
secunde sau mai puţin - 396
Limitele dreptului de proprietate privată imobiliară - 527
Limnologie - 923
Liniştirea spaimelor : proză - 1957
Lista notarilor publici în funcţie la 1 martie 2009 - 599
Literatura română : ghid pentru proba scrisă la bacalaureat şi admitere în facultăţi :
eseul - 1756
Literatura - 1558
Literatură universală : rezolvarea variantelor : bacalaureat : proba scrisă : 2009 1559
La littérature française de la Renaissance : histoire littéraire et choix de textes 1537
Liturghia Sfântului Ioan pentru folosul preoţilor când slujesc în sobor - 308
Liziera de salcâmi : poezii - 2059
Locke - 177
Logica şi problemele ei - 233
Logistică industrială : planificarea şi robotizarea sistemelor de producţie - 1207
Lucrări de laborator de fizică pentru învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă
redusă - 888
Lucrări practice de electrotehnică şi electronică analogică şi digitală : îndrumător
de proiect şi laborator - 1124
Lucrări practice de fizică farmaceutică - 886
Lucrări practice de fizică pentru ingineri - 897
Lucrări practice de marketing agroalimentar - 510
Lucrări practice de microbiologie - 932
Lúdas Matyi három arca - 2120
Lumea copiilor - 160
Lumini la marginea regatului - 1974
Lumini şi umbre - 1671
Lumini... - Amintirile călătoriilor... - Amintirile lui Pavel Poenaru - 1787
Lupta frumoasă - 351

539

CIP
M

Macroeconomie : caiet de seminar - 446
Macroeconomie aplicată - 429
Magazinul de bric-à-brac literar - 1585
Mai aproape decât mai departe - 1781
Maitrey - 1862
Malformaţiile traheo-bronho-pulmonare - 1051
Mama şi sensul vieţii : poveşti cu psihoterapie - 1689
Mamă, flori şi grâu - 1840
Mamele unor oameni faimoşi - 77
Mamifere din ogradă - 124
Mana cartofului produsă de ciuperca Phytophthora infestans : patografie,
morfologie, biologie, epidemiologie, profilaxie şi terapie - 1169
Management educaţional şi proiectare strategică : materiale suport pentru formarea
profesorilor - 1228
Management în turism rural şi agroturism - 1208
Management performant în vânzarea produselor alimentare - 1233
Management strategic : teorie şi practici privind formele asociative de tip public,
privat şi ONG din agricultură - 1200
Management strategic organizaţional : teorie şi studiu de caz - 1219
Managementul activelor şi pasivelor bancare - 467
Managementul activităţii financiar-contabile şi analize economice - 1224
Managementul afacerilor - 1211
Managementul calităţii - 1209
Managementul calităţii - 1220, 702
Managementul diagnozei statistice a proceselor de fabricaţie - 1232
Managementul hemoragiilor digestive superioare prin gastropatie erozivhemoragică - 1036
Managementul influenţării sociale în conflictele moderne - 400
Managementul investiţiilor - 1198
Managementul organizaţiei şcolare în care se integrează persoane de etnie romă 747
Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în contextul crizelor bancare şi
configurării sistemelor bancare actuale - 477
Managementul proiectelor : materiale suport pentru formarea profesorilor - 1203
Managementul proiectelor în turism - 1212
Managementul proiectelor teritoriale - 625
Managementul proiectelor - 1215
Managementul resurselor umane : sinteze, aplicaţii, grile - 1206
Managementul resurselor umane în turism - 1237

540

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale - 703
Managementul situaţiilor de risc în domeniul siguranţei publice - 616
Managing culture in business : basics - 1231
Mangalia : medalion dobrogean - 2149
Manifestul reformei - 254
Manual de drept comunitar - 545
Manualul capitalistului : învaţă cum să te ajuţi singur! - 438
Manualul operatorului helpline - 652
Mara - 2023
Marea carte a minţii - 216
Mareşalul Antonescu : un erou sacrificat - 2222
Marile mistere ale istoriei - 2181
Marile speranţe - 1627
Marketing : caiet de exerciţii, teste şi aplicaţii - 500
Marketing : dicţionar explicativ - 506
Marketing : studiul pieţei - 507
Marketing - management - 501
Marketing general - 508
Marketing internaţional : note de curs - 509
Marketing în turism - 502
Marketing relaţional : o abordare din perspectiva domeniului financiar-bancar - 499
Marketing - 503
Marketingul serviciilor financiar bancare - 504
Marketingul serviciilor în sistemul producţiei agroalimentare - 481
Martie, martie, mărţişor - 1753
Martin Chuzzlewit - 1628
Martor la slobozitul apelor : (proză) - 2035
Masajul facial - 999
Masajul în kinetoterapie - 1022
Masajul - 1000
Maşină pentru solicitări compuse - 1108
Maşini electrice şi acţionări - 1129
Maşini şi camioane - 133
Matematica - problema familiei noastre : sfaturi pentru părinţi conştiincioşi - 831
Matematica... fără frontiere : bacalaureat, admitere, concursuri - 832
Matematica în formule : definiţii, teoreme şi formule matematice pentru clasele IXXII :(M1 - M2) - 791
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a II-a - 706
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a III-a - 749
Matematică : caiet de vacanţă : clasa a IV-a - 654
Matematică : caiet de vacanţă : clasa I - 707

CIP

541

Matematică : clasa a V-a - 833
Matematică : clasa a VI-a - 834
Matematică : clasa a VII-a - 835
Matematică : clasa a VIII-a - 836
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a II-a : anul şcolar
2009-2010 - 838
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a III-a : anul
şcolar 2009-2010 - 839
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa a IV-a : anul
şcolar 2008-2009 - 840
Matematică : culegere de exerciţii, probleme şi teste pentru clasa I : anul
şcolar2009-2010 - 837
Matematică : culegere de exerciţii şi probleme : clasa a III-a : anul şcolar 20092010 - 841
Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VII-a - 842
Matematică : modele de teze cu subiect unic : clasa a VIII-a - 843
Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a, semestrul al II-lea 844
Matematică : modele pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a, semestrul al II-lea
- 845
Matematică - M2 : subiecte rezolvate : bacalaureat 2009 - 861
Matematică distractivă pentru preşcolari : nivel 5-7 ani - 859
A matematika tanítása - 786
Materiale compozite obţinute din biomase lemnoase - 1289
Materiale monolitice pentru instalaţii termotehnologice - 1283
Materiale refractare : îndrumar de laborator - 1303
Mathematik Aufgabensammlung für die 5.Klasse - 828
Mathematik Aufgabensammlung für die 6.Klasse - 829
Maxime, cugetări şi definiţii din biologie - 945
Mănăstirea Pionul şi Palatul cnejilor cantacuzini de la poale de Ceahlău - 1313
Mănânc, slăbesc dar rămân suplu! cu metoda Montignac - 990
Mărfuri nealimentare şi siguranţa consumatorului - 1098
Mărturia lui Dumnezeu - 319
Mărturii despre părintele Dometie : antologie - 312
Mărturii din Gulagul românesc : versuri - 1821
Mărţişoare - 1842
Măsurarea şi monitorizarea mărimilor hidraulice în timp real - 1102
Mâini înzestrate : povestea vieţii mele - 1615
Mângâietorul - 274
Means of expressing futurity in English language -- 144

542

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Mecanică şi mecanisme : teorie şi aplicaţii de statică şi structura mecanismelor 1092
Mecanisme şi instituţii ale mediului concurenţial european - 596
Medicina internă în practica de laborator - 1034
Medicină internă pentru cadre medii - 1030
Mediul ambient olimpic - 1395
Memoria : dialogul omului cu pământul - 186
Memoriile unui diplomat oarecare - 1996
Memoriile unui ierarh uitat : Victor Mihályi de Apşa - 1933
Menestrul la curţile Mnemosynei cu stihurile toamnei dorului - 2006
Merítés - 1533
Meserii tradiţionale din zona Bereşti, Sascut - 2143
Mesevár - 2116
Meşteşuguri ţărăneşti tradiţionale în spaţiul românesc - 1330
Metaforă şi corporalitate în discursul media - 1512
Metoda Backtracking - teorie şi aplicaţii - varianta Pascal - 40
Metode de rezolvare a problemelor de matematică - 813
Metode matematice de modelare a fenomenelor economice - 818
Metode robuste de estimare multidimensională - 876
Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii - 712
Metodologia cercetării ştiinţifice medicale - 968
Metodologia cercetării ştiinţifice şi instrumentele ei - 5
Metodologia predării operaţiilor aritmetice la clasele I-IV - 830
Metodologie pentru implementarea proiectului educativ coordonat de copii privind
reducerea riscurilor dezastrelor naturale (Child led - Disasters risk reduction) 784
Mic dicţionar cu cuvinte uzuale macedonene - 1407
Mic dicţionar de demografie multilingv - 380
Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european - 554
Mic ghid de ecografie practică - 1072
Mică antologie Henri Coandă - 1146
Mici îndemnuri spre mântuire - 273
Mici lecţii de viaţă - 1667
Microbiologia cavităţii orale - 931
Microbiologia deşeurilor - 1196
Microbiologie generală - 933
Microbiologie industrială : îndrumar de laborator - 939
Micul prinţ - 1734
Mihai Eminescu : (Poetul nepereche în programele şi în manualele şcolare) - 1525
Mihai I : sfârşit fără glorie - 2223
Milano : ghid de călătorie - 2165

CIP

543

Miniculegere de jocuri didactice matematice : clasele I-II - 678
Miniculegere de jocuri didactice pentru limba română : clasele I-II - 728
Minte sănătoasă în corp sănătos - 143
Mintea ta sub asediu : câştigă bătălia ce se poartă în mintea ta - 212
Miracole mici şi mijlocii - 71
Mircea Cărtărescu : erosul androgin - 1540
Mircea cel Mare : scutul Europei - 2230
Mireasa evreică - 1712
Mireasa potrivită - 1687
Miroir fractal - 1980
Misterele Bibliei : noi perspective asupra unor vechi adevăruri - 258
Misterioasa putere a gândurilor - 236
Mitul bolii psihice - 247
Mituri şi legende - 134
Moara cu noroc ; Popa Tanda ; Budulea Taichii - 2025
Moara cu noroc - 2024
Modalităţi de activizare a elevilor în cadrul orelor de limba română pentru
eficientizarea activităţilor la clasele cu predare simultană - 722
Modalităţi de realizare a compunerilor şcolare - 666
Modelarea fotogrammetrică 3D - 884
Modelarea şi optimizarea proceselor din metalurgia neferoasă : modelarea
termodinamicii sistemelor de aliaje Al-Sn - 1294
Modele utilizate în analizele manageriale - 1194
Modern psychological research : trends and prospects : quantitative research vs.
qualitative research - 714
Modernitatea conservatoare : aspecte ale culturii Europei Centrale - 73
Modificări neurofiziologice în patologia hepatică cronică - 1027
Mollecular mechanisms of extracellular and intracellular proteinopathy in
Alzheimer's disease and frontotemporal dementia - 1060
Momeala Satanei - 280
Momente ; Schiţe - 1795
Momente artistice pentru cei mici : serbări şcolare - 724
Momente din istoria Olteniţei - 2238
Monitorizarea factorilor de mediu : tehnici şi sisteme - 782
Monografia Centrului Şcolar Arad : a 85-a aniversare - 669
Monografia comunei Brădeşti - 2137
Monografia comunei Cungrea - judeţul Olt - 2136
Monografia localităţii Jidoştiţa, judeţul Mehedinţi - 2139
Monografia oraşului Bechet - 2147
Monografia satului Ostrovu-Mare - judeţul Mehedinţi - 2141
Monografia satului Supurul de Sus - 1969 - 2134

544

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Monografia Şcolii Grăjdana, judeţul Buzău - 660
Monografia Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu -- 71
Monografia unor sate oltene - 2142
Monte-Carlo and Quasi-Monte Carlo methods with applications - 867
Morcoveaţă - 1732
Morfologia funcţională a aparatului dento-maxilar : caietul studentului - 1039
Morfopatologie specială - 1056
Morfosintaxa verbului în limba română actuală - 1487
Moromeţii - 1997
Morţi până la apus - 1645
Moş Crăciun - 2105
Motanul încălţat - 139
Motivul dublului în literatura europeană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
- 1602
Motoare cu ardere internă : îndrumar : seminar, teme de casă, proiecte - 1123
Mozdulj rá : ez más! - 256
Muguri de poezie - 1945
Municipiul Roman şi comunitatea ruşilor lipoveni - 619
Mutilare - 2030
Muzeul Naţional de Istorie a României : tezaurul - 81
Muzicanţii din Bremen - 1700
Muzică - 1352
N
Naomi - 2114
Naştere fără dureri - 1049
Natură moartă cu ciori - 1670
Naufragiu în alb - 1792
Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea - 1965
Ne pregătim pentru teză! : caiet de exerciţii aplicative pentru clasa a VI-a - 1502
Ne-amuzăm şi învăţăm - 1769
Neagoe Basarab : viaţa, domnia, opera - 2239
Necesitatea întâmplării sau Lumea riscului statistic - 384
Nedumeriri : proză scurtă - 1765
Nekünk bejött - 717
Neliniştiţii - 1619
Nemesis diary - 1930
Netrăitele : [poezie] - 1791
Neurochirurgie - 1073
New ways of teaching literature - 718

545

CIP

Nicholas Nickleby - 1629
Nicolae Densuşianu : omul şi opera : Dacia preistorică : revoluţiunea lui Horia în
Transilvania şi Ungaria - 2177
Nicu Haas : un pionier în antropologie, descoperitorul singurului schelet de om
crucificat - 942
Nimeni nu a grăit vreodată ca Omul Acesta (In. 7, 46) - 281
Noaptea de Sânziene - 1863
Noi fundamente ale dinamicii economice contemporane - 442
Nomadisme et croisements francophones - 1580
The non-finite forms of the verb - 1425
Noncopilărie şi maturitate postmortem - 1978
Nonny, Nani : o poveste indiană - 2110
Nostalgie - 1822
Note de curs : legislaţie contravenţională - 564
Note de teologie morală ortodoxă pentru uzul studenţilor şi absolvenţilor - 316
Noţiuni, concepte şi aplicaţii în economie - 439
Noţiuni de balneofizioterapie : curs pentru studenţii Facultăţii de Bioinginerie
Medicală - 1009
Noţiuni de biomecanică pentru ingineria materialelor - 946
Noţiuni de hidrologie generală - 928
Noţiuni de imunologie fundamentală - 971
Noţiuni de predare a limbii române cu privire specială la forma limbii şi a
poporului român - 1510
Noţiuni fundamentale de economie : noţiuni teoretice : aplicaţii - 435
Noţiuni introductive în internet şi comerţ electronic - 18
Noţiuni practice de fiziologia sângelui - 977
Novel materials for light intensity modulation - 1091
Nu îmi pasă! Hai s-o facem! : Lecţii de viaţă şi de afaceri - 455
Nu-ţi irosi viaţa - 326
Nume de cod viţa de vie - 1857
Nume de persoane în română şi franceză : studiu comparat - 1440
Numere : set de planşe - 719
O
O abordare conceptuală integrată privind vârstnicii - 376
O călătorie în jurul lumii - 1847
O contribuţie la istoria exilului românesc - 2227
O hermeneutică a romanelor postbelice ale lui G. Călinescu : lucrare ştiinţifică 1592
O incursiune în educaţia adulţilor - 689

2201 Oradea şi Bihorul la cumpăna dintre totalitarismul comunist şi democraţie : (19871992) .1376 Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării.573 Örök készenlétben : irodalmi antológia .2133 Organizarea mediului construit .1498 Ortografia practică pentru ciclul primar .230 A párjanincs János Vitéz .1740 Organe de maşini : investigaţii experimentale.672 Paşaport pentru performanţa sportivă .1709 Opere .1630 Omagiu.2175 O întâlnire cu opera lui I.1170 Oportunităţi privind adaptarea copilului de vârstă preşcolară la viaţa de şcolar . Gheorghe .692 Particularităţi metodice în consolidarea deprinderilor motrice în dezvoltarea calităţilor motrice la preşcolari .2150 Pagini din istoria transportului judeţean prahovean şi al transportului urban din municipiul Ploieşti . consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele I-IV . consolidării şi perfecţionării deprinderilor motrice la elevii din clasele 1-4 . soluţii contructive .546 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE O istorie a comunismului din România : manual pentru liceu .1690 Panni.2128 Ortografia în clasele primare : lucrare ştiinţifică .1154 Particularităţi metodice ale lecţiilor de geografie desfăşurate pe teren .1341 Omul de sub podea .566 Particularităţi ale agriculturii Serbiei în Banatul de Sud .1574 Oamenii lui Animal .425 Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic în lecţiile de matematică . Costică .1588 O lume în criză .257 Paraclisul Maicii Domnului : canonul de mântuire cel mic .565 Organizaţii europene şi euroatlantice .1392 Particularităţi metodice şi mijloace folosite în lecţia de educaţie fizică în vederea învăţării.1696 Onoarea tribului .781 Organizarea partidelor naţionale aparţinând unei familii de partide europene : studiu de caz PD-L .1115 547 CIP Organizarea internă a castrelor din Dacia = The internal planning of roman forts of Dacia .1684 Opere italiene .427 O istorie a istoriografiei universale şi româneşti .2113 Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.2158 Omagiu.1916 Omul în căutarea sensului vieţii .872 Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat .323 Parazitologie animală .1477 Ospăţ la masa critică .1167 Palatul .1709 Office XP : instrumente birotice . Caragiale .1054 Pariul proprietăţii : sfaturi esenţiale pentru câştigători .118 Oeuvres complètes .1248 Pagini Web : note de curs .322 O lună până la majorat .769 Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi : fenomenologia situaţiei şi critica heideggeriană a conceptului de valoare .305 Összes költemények .169 O minunată călătorie spre naştere . Raduc.428 Ordinea naturală a lucrurilor . Popescu.2121 Parlamentul în principalele constituţii ale statelor europene .1374 Paşi în timp .765 Obiceiuri şi credinţe macedoromâne : dicţionar .2090 Oportunitatea irigării culturilor agricole în zona centrala a Olteniei .1779 O viaţă pentru o idee : dezrobirea pontonierilor .1366 Odiseea : repovestită pentru copii .178 Oceaniada .353 Oliver Twist . Neamţ.2115 P Pagini de monografie .2123 Papság . Dani és a többiek .2205 Ordinea mondială după leninism . Bacău) .1888 .636 Operaţiunea Monkeewrench .1713 O mandala astrologică : ciclul transformărilor şi cele 360 de faze simbolice ale sale .L.704 Opoziţia parlamentară românească : 1990-2004 .20 Pajişti temporare în cadrul relaţiei sol-plantă-animal .39 Oglinda inimii omului .1729 Operaţiile de stabilitate şi securitate umană .2019 O nouă viaţă .1902 Odă înţelepciunii .643 O zi cu Eminescu .

.1844 Pânza de păianjen .801 Politica europeană în domeniul vizelor .651 Politici şi mecanisme fiscal-bugetare .1813 Poete între milenii = Poets between milleniums .1078 Patologia oilor şi caprelor .1818 Pereţi de consolidare din beton armat pentru structuri în cadre .548 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Pateric : ziceri inedite ale părinţilor pustiei .2164 Pelerinaj în Italia prin Budabesta şi Viena .1135 Perfecţionarea organizării contabilităţii manageriale în industria prelucrării lemnului .1077 Patologia animalelor de companie : oncologie generală .1318 Pieţe de capital .1824.140 Petru Damir : album de artă .1780 Poeme în proză = Poemi in prosa .244 Peregrinul transilvan .624 Politici sociale pentru persoane cu dizabilităţi .2021 PC Hardware : EUCIP IT Administrator : Modulul 1 .Cazul României .educaţia sănătăţii .630 CIP Petale de suflet .1971 Pădurea răzvrătită .1544 Personalităţi contemporane : Gheorghe Popescu .1119 Pongo şi Pongolicii .1600 Poezii arse de vii .2198 Pădurea .1975 Poemele copilăriei.1984 Poetica română .2158 Personalităţi militare române din prima jumătate a secolului al XX-lea .1388 Pinocchio .1849 Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice .1786 Poezii pentru prichindei .Călătoria şi teatrul .1875 Pneumologie : compendiu .674 Petrecere în casa păpuşii . profesorul şi teologul : prezentare biobibliografică a personalităţii sale .470 Pieţe şi burse de valori .475 Pompe şi ventilatoare centrifuge şi axiale .prima piaţă a Clujului .693 Pelerinaj în Egipt .2010 Poate omul să trăiască fără Dumnezeu .1923 Pentarhia .1652 Pe urmele sfântului Ioan Casian .746 Până la iubirea din toamnă .2176 Peregrinatio ad loca sancta : (itinerarium et Missa) = Pelerinaj la Locuri Sfinte : (itinerariu şi Liturghie) .1062 Patologia animalelor de companie : oncologie generală .1277 Plastilina : modelează cu plastilină .1358 Personajul feminin în proza lui Ion Luca Caragiale ..2082 Pe drumuri de munte .43 Pe apa sâmbetei . trăite. 2124 Poeziile iubirii visate.1985 Poezii .883 Părintele profesor Ene Branişte : slujitorul.1896 Pe repede înapoi .1272 Performanţa monetară & integrarea europeană : macroeconomia integrării monetare europene .1841 Poezia religioasă în perioada interbelică .1639 Pământul şi universul .1324 Petru Pavel Aron : 300 .480 Pilates .588 Perla .1895 Poezii româneşti alese = Selected Romanian poems .345 Părinţii bisericii despre sfârşitul lumii : antologie .1783 Poezii în grai bănăţean .2045 Poligoane regulate .1944 Pe urmele dansatorului .1682 Personaje.1720 Pictură şi sentimente . pierdute .141 Plângea Iisus .1943 Poets between milleniums .1061 Poarta frumoasă .354 Pedagogie medicală . cu sfori .1083 Patria de zăpadă : povestiri .2101 Păcală şi isprăvile lui .324 Pathobiochemistry of cerebral ischemia : am experimental approach .1656 Pe urmele mortului .2070 Poiana cerbului .259 Păsări domestice . cupluri şi poveşti.1968 Pe strune de brad : catrene de dragoste . poemele cunoaşterii .1984 Poezia Carpaţilor .362 Poeme amare şi catrene .1310 Piciul .1991 549 .115 Piramida secolului meu .325 Piaţa Muzeului .

32 Procese şi instalaţii termice pentru centrale termoelectrice .56 Problèmes d'électrotechnique .1913 Povestiri din Bistriţa Veche .1778 Povestea mărţişorului .819 Probleme de maxim şi minim din geometrie .1701 Prinţul norilor .900 Probleme de matematică pentru concursuri interjudeţene : Geometrie : clasa a VI-a : teste pentru teză : semestrul al II-lea .171 .1157 Producerea seminţelor şi materialului săditor legumicol .1883 Prietenii pădurii : (cu 3 figurine) .667 Portret în oglindă la 20 de ani .1890 Poveştile lui Andersen .1724 Probleme de aritmetică : metode de rezolvare.33 Prelucrarea măsurătorilor geodezice . teste şi subiecte de concurs : clasele III-IV .1637 Principesa Elena Cuza : corespondenţă şi acte (1840-1909) .1648 Practica preparării de substructuri organice în protezarea fixă unidentară .30 Proceedings of the sixth Congress of Romanian mathematicians : Bucharest.1605 Powerful knowledge : 18th Century Poetry Experts .779 Procedura contravenţională . awareness and action : 3-5 April 2009.1817 Pribeagul .1830 Poveşti . 2007 800 Procesarea imaginii : reprezentarea şi îmbunătăţirea imaginii .388 Potecile cerului : povestiri pentru secolul XXI .1459 Procedee şi echipamente de depoluare a solurilor şi a apelor subterane .1754 Prinţesele dansatoare .1982 Poveste despre două oraşe . amintiri .751 Prelucrarea automată a datelor analitice şi grafice din topografie şi cadastru . Bucharest.761 Povestiri adevărate.235 Profeţiile lui Nostradamus : o selecţie a celor mai incitante preziceri ale profetului.1159 Produse lactate : tehnologii şi reţete de obţinere .1127 Procesul de convergenţă instituţională .1595 Porţia de abis .147 CIP 551 Primul simpozion internaţional de geografie Lanscopes : perception. animalele .1122 Problems in translating idiomaticity in English .806 Probleme rezolvate de programare : Pascal şi Fox .1858 Previziune economică . semantics.576 Producerea furajelor . logics and technologies for global computing : Cluj-Napoca. însoţite de comentarii .1520 Primul cocor : romanian kaiku .1180 Produse şi servicii bancare .1631 Poveste fără nume .2100 Prietenele mele.1981 Primul an .1761 Povestiri istorice .2160 Prin Săliştea de altădată .2000 Primul meu album cu animale .collocations : ghid auxliar .1999 Primejdia mărturisirii : convorbirile de la Rohia .1045 Practicum de farmacologie veterinară .1241 Procese digitale în societatea cunoaşterii . 2008 . povestiri.1894 Poveste cu final dulce .2235 Prin urechile acului .600 Proceedings of GlobalComp 2008 : workshop on models.19 Procesarea textului : culoarea în poligrafie . Romania : abstract proceedings . pentru nepoţi şi nepoate .1992 Povestiri pentru părinţi şi copii .866 Probleme de matematică pentru liceu şi pentru pregătirea bacalaureatului .444 Previziunea : premisă a dezvoltării durabile . understanding.2224 Primavară în octombrie .1897 Printre jucării poveşti şi anotimpuri .329 Poveşti.865 Probleme de fizică : metode de rezolvare .490 Pribeag prin viaţa mea .458 Profeţii relativismului moral .550 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Portofoliu de practică pedagogică : instrument de lucru pentru studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică .787 Probleme pregătitoare pentru concursurile şcolare .1715 Privirea dragostei .878 Presa românească de la începuturi până în prezent : dicţionar cronologic .144 Prigoana .1809 Primăvară târzie : poezii .145 Prinţul fermecat .specializarea teologie romano-catolică didactică .1082 Prada .1621 Predarea verbului în ciclul primar : lucrare ştiinţifică .85 Preţul sării : rondelurile morale .1812 Postul de observaţie .86 Portretul scriiturii .2211 Printre cărţi .

turism .638 Râşnovul şi Cetatea Râşnovului : ghid istoric .346 Realitate istorică şi imaginaţie în romanul englez şi american contemporan .194 Psihologia vârstelor .1312 Q Quelques notions de grammaire .2210 Râu Alb .1950 Puterea cuvântului .709 Proiectarea informatică în marketing ..1003 Psihoterapie relaţională : repere .1685 Reabilitarea clădirilor istorice cu structură din zidărie ..15 Proiect educaţional naţional "Trăieşte sănătos.23 Programming techniques : textbook ..293 Religiile lumii .! "Finis coronat opus" : memorii.2148 Râul întunecat .2055 Prundeni.Mecca românilor .2004 Psihanaliza relaţiei .1688 Rămas bun casei părinteşti .735 Regal poetic .2188 Psalmi : poezie creştină .190 Psihologia educaţiei : lucrare metodico-ştiinţifică . mănâncă inteligent" . "ficţionale" .2083 Răscumpărarea .1790 Pur şi simplu .529 Relaţiile româno-franceze în secolul al XIX-lea .13 Proiectare asistată în automatizări : îndrumător de laborator .Dâmboviţa : pagini la o monografie .2194 Război şi cunoaştere .2208 Puterea .1579 Proză .1295 Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale : Congresul Academiei internaţionale de drept comparat : Mexico.1524 Regards d'historien . traducere.670 Relaţii financiar-monetare internaţionale .269 Războaiele dintre ruşi şi turci din secolul al XVIII-lea şi implicaţiile lor asupra Bisericii Ortodoxe din Moldova .psihoterapie .994 Relaţia profesor-elev în viziunea educaţiei şi învăţământului personalizat .1276 Relaţii publice şi publicitate pe Internet .694 Psihologia persuasiunii .61 Proiectare şi dezvoltare curriculară în învăţământul primar : lucrare ştiinţifică .637 Războiul psihotronic .lumea conflictului .1939 Prussian and English diplomatic reports : 1791-1803 . 2008 .1569 Receptarea şi predarea romanelor lui Marin Preda în liceu : soluţii didactice .213 Redactare şi corespondenţă . comentariu teologic .1958 Repere în istoria filosofiei dreptului .1865-1866 Proze color .lucrare a iubirii şi dreptăţii dumnezeieşti .422 Religia iubirii .523 Protecţia mediului ..mediu .261 Remedii naturale .559 .780 Proteze unidentare : îndreptar de laborator .2012 CIP 553 Răget de şoarece .totul despre influenţare : amplifică-ţi puterea de convingere şi învaţă să te aperi de manipulare .1927 Regimentul 36 Infanterie : o istorie în imagini .1280 Relaţiile personale dintre soţi în dreptul internaţional privat .1005 Psihologia dezvoltării umane .640 Războiul geofizic .408 Putna .552 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE The programming of virtual reality .9 Proiecte economice în domeniile agroalimentar .734 Receptarea critică a operei lui Mihail Sadoveanu .1329 Raţie .505 Relaţii internaţionale : lumea diplomaţiei .633 Regimul juridic al vânătorii şi pescuitului .1046 Proza fantastică a lui Mircea Eliade .413 Relaţii publice şi comunicare .1012 Puntea suspinelor .1020 Proiectare asistată de calculator .1178 Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din judeţul Mureş .2183 Regele cu coroana de hârtie .psihopatologie .1329 Raze de soare .1421 R Ration .1240 Reforma de curriculum : 2005-2008 .1575 Realizarea programului UBB 500 : propuneri de măsuri .1315 Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul: text.198 Psihomotricitate .1001 Remedii naturiste .1536 Reclamaţii către Univers : ghid ajutător pentru împlinirea viselor .1021 Remember .

1373 Schisma cea mare : lucrare ştiinţifică .1188 Revanşa chipurilor .R.1768 Sănătate prin terapii naturiste .1355 Repere şi instantanee : oameni.M.1775 Scafandrul aerului .401 Rolul UE în asigurarea securităţii globale .991 Să nu sufli o vorbă .1125 Rochia din vis .585 Sarcini nedorite.1664 Robotică .1635 Rolul activităţii industriale în dezvoltarea aşezărilor din spaţiul metropolitan al Bucureştilor . fără tutun şi alcool : caietul elevului .2126 Satul Horia .1816 Revelaţia vieţii din belşug pentru tine . Neamţ.645 Repere stilistice ale muzicii de cameră franceze în sonata pentru vioară şi pian(1850-1900) .1070 Sárga vihar .733 Scrieri fundamentale : despre psihodramă.306 Rugăciuni biblice . traduzione e commento del dossier greco 297 Sadova .1322 Sărută pământul acesta .556 555 CIP Római katolikus imakönyv .1010 Sărbătorile de iarnă în tradiţia populară .1581 Resurse naturale şi utilizarea lor : îndrumar de lucrări practice .1998 Reţete culinare pentru fiecare zi .679 Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava.1884 România în context european la începutul secolului XX . metoda de grup şi spontaneitate .1977 Scrie cu mine I . performanţe .423 Rostiri .292 Sclipiri pe cerul inimii .482 Rolul educaţiei ecologice în viaţa elevilor . Bacău) 766 Reprezentări ale ţiganilor în literatura de ficţiune românească din sec.judeţul Suceava : satul din suflet .2009 : monografie istorică .1363 Repere metodologice în asistenţa socială : tehnici şi metode de investigaţie şi intervenţie asistenţială . Transnistria : o trilogie pentru sfârşirea tragediei .1185 Reţete din bucatăria libaneză .773 Retail & Corporate banking : mutaţii.1826 Să zbori şi să nu mori : roman autobiografic . instituţii .732 Scrie cu mine II .987 Saba il Goto : martire di frontiera : testo.1788 Roman intim .1192 Reţete din bucatăria americană .947 Rolul intuiţiei în învăţarea matematicii la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică .2095 Schi alpin : manualul începătorului . Caragiale! : epigrame . strategii. locuri.T. sarcini întrerupte.1806 Scarabeul în muşuroi .1691 Revoluţia de la 1848 în Ţările Române . al XIX-lea 1555 Respirând cu Nichita -.1623 Rubine din ceasuri târzii .210 Rolul şcolii în formarea personalului didactic .2206 România în ecuaţia Euroatlantică a securităţii şi apărării .332 Roman de dragoste cu securitatea .2005 S S.460 Retorică şi pragmatică în discursul ciceronian .1797 Sănătate .A.1966 Roşu .554 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Repere în istoria teatrului universal .1770 Revolutionary road .1186 Reţete din bucatăria marocană .615 România în relaţiile internaţionale în contextul european : 1866-1878 .333 Rugăciuni făcătoare de minuni .1184 Reţete din bucatăria italiană .2197 Ridică-te.1909 Robert Browning and the dramatic monologue .1679 Să vorbim despre palmieri .2145 Sancţiuni privind patrimoniul .215 Scrieri .337 . Basarabia.1183 Reţete din bucatăria franceză .738 Rolul şi funcţiile familiei în procesul de socializare şi educaţia copilului . cărţi.Sex : femeia ideală .2084 Scadenţa .463 Retail banking .2144 Să mâncăm sănătos . mitul unui anestezist .133 Restitutio romaniae : Bucovina. evenimente.1187 Reţete din bucatăria rusă .1572 Retrăiri .320 Rugul aprins de la mănăstirea Antim la Aiud . echipe.

Oracle.1222 Sistemul de operare UNIX : comenzi şi script-uri .492 Societăţile militare private şi securitatea umană .2050 Scufiţa Roşie . digestiv şi sistemul hematopoetic .1093 Securitatea şi calitatea produselor vegetale. PostgreSQL şi SQL Server .864 Specii protejate în arealul.54 Seminţe de gând .24 Sisteme suport pentru decizii .1590 Source of error in translation .1877 Sisteme de conducere cu calculatoare : fiabilitatea factorului uman .642 Securitatea energetică .340 Sfârşitul farsei .1727 Sinteze pentru bacalaureat ..1304 Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr .556 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Scriitoare .1987 Scrisorile tatălui către fiul său .67 Sisteme informatice de gestiune .1551 Sentimente în amurg .41 Sisteme politice comparate .632 Sociologia migraţiei : teorii şi studii de caz româneşti . dialecte DB2.1521 Societatea şi economia bazate pe cunoaştere : provocări şi oportunităţi pentru România .967 Sensul ascezei creştine .996 Sisteme de gestiune a bazelor de date : ORACLE 10g : suport laborator .1891 Spune noapte-bună insomniei .783 Speranţe împlinite .1048 SQL. Ştefan .1694 Speră în ziua de mâine .336 Sfânta taină a Botezului : între simbolismul ritualului baptismal şi realismul lucrării tainice a harului .1293 Sisteme de detecţie şi alarmă la incendii .1666 Sigiliul .1586 Scriitori şi artişti reprezentativi din secolele XIX şi XX : analiza operelor lor majore .1744 Simetria.1217 CIP 557 Sindromul masculului alfa .407 Sisteme reconfigurabile de calcul : lucrări practice . 14-17 noiembrie 2007 .1149 Selecţie de hotărâri ale Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării .1570 Scrisori pentru Ema .1811 Spaţiul mistic .59 Sisteme informatice cu baze de date în marketing : teorie.339 Sfântul stareţ Vasile de la Poiana Mărului .1961 Sorescu .1960 Semiologie medicală : aparatul renal.78 Le sentiment de la mort dans l'oeuvre d'Arthur Rimbaud .211 Singur cu Dumnezeu .1995 Securitate în epoca globalizării .1125 Skoda Fabia 2000-2006 benzină şi diesel .387 Soiuri de viţă de vie pentru struguri de vin .1420 Spasm matricid .1662 Spiritul de fineţe : cinsprezece meditaţii . disimetria şi asimetria în conflictele militare actuale ..338 Sfântul Iosif . studii de caz .10 Sisteme informaţionale în managementul resurselor umane : aplicaţie în selecţia de personal . American Novels .57 Sisteme informatice cu baze de date în management : teorie.1707 Serbări pentru preşcolari : culegere de programe artistice .1225 Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Arta şi publicul nou" : Iaşi.26 .1145 Social Boundaries in Early 20th c.42 Sistemul informaţional contabil al transporturilor locale de călători .301 Simulări manageriale : note de curs .696 Servicii financiare pe piaţa europeană .404 Self-repairing memory arrays inspired by biological processes . studii de caz .641 Simpozionul internaţional "Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală : secolele XVIII-XXI" : Cluj-Napoca.1173 Sonete . siguranţa vieţii .2001 Senzaţia de déjà-vu .2037 Spovedanie cinică : monorime congelate-n sufletul meu păcătos .1391 Specificul predării operaţiilor aritmetice în învăţământul primar .347 Sfântul Anton .739 Sinuciderea îngerilor .1660 Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului .260 Singur pe lume .294 Sensul schimbării în universul infodocumentar .1052 Semnele trupului : cum să afli de ce suferi fără să mergi la medic .1242 Sistemul mecanic / Varga.472 Serviciile de consultanţă în management : o abordare din perspectiva marketingului . pe urmele lui Pintea . 23 octombrie 2008 :[lucrări] .1221 Sistemele de asistare a deciziilor în contextul societăţii cunoaşterii .128 Scutul meu sigur .1406 Spaniola rapidă .1068 Semiologie medicală .

755 Studii eliadiene : Mircea Eliade între istoria religiilor şi literatură .1066 Strig şi mai tare : versuri .2068 Structura cazurilor în româna contemporană .374 Şalul .2106 Swedish diplomatic reports : 1791-1796 .1591 Stimularea secreţiei lactate la oi şi capre prin administrarea în hrană a lecitinei vegetale .1298 Structuri de date : culegere de probleme .53 Studii asupra Evangheliilor .1097 A Szentek nyomában Erdélyben .1970 Substantivul : exerciţii aplicative .libertăţile religioase .1672 Stăpânind porţile vrăjmaşului . 13-15 february.558 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Stabilirea masei active şi a masei pasive în procedura insolvenţei .2188 Swedish diplomatic reports : 1799-1808 .societatea .2188 Systèmes à énergie d'origine renouvelable pour la maison passive .1919 Stat şi religie în Orientul Mijlociu Islamic : de la teocraţia medineză instituită de Muhammad la Frăţia musulmană din perioada interbelică .2236 Sugestii de rezolvare pentru proba de Literatura română : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 . the project wons the first prize at the 16-19 years category .262 Studii de mitologie .1181 Stomatologie veterinară .921 Studiu cu privire la pregătirea fizică a jucătorilor de fotbal la nivel de echipă divizionară "A" în perioada de iarnă .386 Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată : introducere în aplicaţiile SPSS 383 Statul . la cultivarea şi păstrarea in vitro .741 Strategii şi operaţiuni bursiere .1522 Suprasolicitat.1532 Studii privind comportarea unor specii şi populaţii locale de Solanum sp.1071 Stresul oxidativ în fiziologia şi patologia aparatului genital feminin .365 Statistica : mod de gândire şi metode .1940 Supercopoii şi cazul culorilor misterioase .2171 Sugestii de rezolvare pentru proba de istorie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 . copleşit şi prost plătit : de la stres la succes în câţiva paşi simpli 1032 Sus pe cer .31 Structuri de date liniare şi arborescente în C . stare de vis .2108 Suntem pentru schimbări sau Ca darvinişti şi economişti vom părăsi planeta aceasta .1881 Şapte lideri în război .1601 Sunetul limbii .2122 Ş .626 Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii .1156 Studiu asupra influenţelor gravimetrice induse de mareele terestre în activitatea seismică intermediară din zona Vrancea .557 Stare de veghe.1594 Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M1 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .1345 559 CIP Studiu monografic : CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina ..1375 Studiu de orchestraţie .874 Sugestii de rezolvare pentru proba de Matematică M2 : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .2178 .1489 Structura tricoturilor din bătătură : colecţie de lucrări practice .1503 Sugestii de rezolvare pentru proba de Geografie : itemi propuşi de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar la 1 martie 2009 .875 Sugestii pentru analiză literară : lucrare ştiinţifică .1084 A story of success : The pizza bussiness across europe : at the annual conference in Prague.385 Statistica economică : teorie şi aplicaţii .2188 Swedish diplomatic reports : 1798-1799 .416 Staţia polară .302 Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu .Şi celelalte religii? .1099 Studiul privind petrecerea timpului liber diferenţiat pe sexe şi în privinţa sportului 1385 Sub semnul Aspidei .1075 Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare Chestionarul SWS (Survey of Work Styles) .379 Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane : noţiuni de bază : statistici univariate 381 Statistică pentru economişti : analiza datelor în EXCEL şi SPSS ..303 Szuhay Mátyás tréfája .471 Stresul la asistenţii maternali profesionişti : metode subiective de evaluare .

1796.898 Teroarea .2107 Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan .462 Tăcerea din cupă ..771 T T.1460 Testamentul lui Sherlock Holmes .1853 Tăiţei chinezeşti .65 Tehnici pentru investigaţia materialelor : aplicaţii .608 Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VII-a . 2008 .750 Şi acum să facem : cugetări. poezii şi proverbe .1297 Tehnologie şi inovare .1128 Taxa pe valoarea adăugată ..2057 Şi din imagini învăţăm limba engleză .1116 Tehnici şi echipamente GMDSS .451 Teoria şi practica activităţii notariale : pentru uzul studenţilor ID .1552 Teledetecţie .1989 Temporal correlation with present perfect in media contexts .447 Teoria generală a portofoliului .1708 Teatru şi proză . Maiorescu şi contemporanii lui .653 Teoria generală / Dogaru.223 Teste de Limba şi literatura română : pentru admitere în liceu .172 Ştiinţa numerelor .350 Teoria circuitelor electrice : probleme .1752 Teatru .936 Teste de inteligenţă .1827 Şoapte .1447 Şi eu aş vrea să zbor .161 Tandre dimineţi : versuri .12 Tehnologia prelucrării produselor agroalimentare şi impactul lor ecologic : ghid practic .2063 Ştefan cel Mare .1560 Tablele împărţirii .1144 Tehnici Yoga . 2009 .1763 Şi ce dacă! .IQ .1284 Tehnologia de recondiţionare a utilajelor de tip pompe .1085 Tehnologii pomicole .1959 Şcoala .2226 Ştiinţa bizarului .1172 Teja Papahagi un aromân aşezat cu sfinţenie în cartea satului domnesc .880 Temeri şi îndoieli : Săltic 2008 .facilitator de dezvoltare durabilă a comunităţii .2225 Test your English knowledge : ghid auxiliar .1474 Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic : clasa a VIII-a .1453 Tendinţe moderne în stimularea abilităţilor de comunicare: conferinţă naţională cu participare internaţională : Cluj-Napoca.617 Taina iubirii .560 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Şarpele Genezei .264 Te iubesc la nebunie .1917 A társadalmi változások kommunikációs univerzuma .1475 Teste şi analize gramaticale : curs practic de limba germană .1117 Teoria fericirii în asistenţa socială : de la managementul îngrijirii la managementul fericirii .515 Teoria generală a ocupării forţei de muncă.1387 Tehnici culinare şi ustensile de bucătărie .1109 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor : materiale suport pentru formarea profesorilor .1193 Tehnici de sortare : studiu comparativ . a dobânzii şi a banilor .1764 Tactica poliţienească privind intervenţia în gestionarea riscurilor . : elegii . 1994 Technikatörténeti örökség a kalotaszegi magyarvalkón . avocatură şi examenul de licenţă .1424 .1266 Termodinamică pentru inginerie mecanică .366 CIP 561 Tehnologia de adaptare a ochelarilor . baza creativităţii şi inovării : culegere de lucrări prezentate [la] Simpozionul naţional "Edmond Nicolau" : Cluj-Napoca.165 Ştiinţa şi tehnologia .1444 Teste grilă pentru magistratură. Ion .228 Teologia imnului acatist .1539 Teste de matematică : clasele IV-V .1641 Teste de biologie pentru clasele V-VII .816 Teste de verificare a cunoştinţelor în vederea obţinerii permisului de conducere 1253 Teste grilă : limba engleză .271 Talpalatnyi univerzum .1776 Şoricel voinicel .cheia cunoaşterii.1281 Tehnologia şi controlul calităţii în industria morăritului : îndrumător de lucrări practice .304 Teologie şi spiritualitate în gândirea şi viaţa Sfinţilor Părinţi .1851 Şi atunci ar fi trebuit să vorbesc.1757 Şi bunicii au fost copii .544 Teoria şi practica bilanţului : pentru uzul studenţilor ID .752 Tehnica şi metodica predării înotului .166 Şase feluri de a muri .

1653 Tudor Arghezi : discursul polemic .1543 Tirania .semestrul II : 2008-2009 .2.1872 U Ucenicele diavolului : iubiri visate. dresarea şi îngrijirea ciobănescului german .1275 The economic crisis . IV : Thoracic surgery / Popescu. Sudoku! .1723 Toamna crizantemelor : versuri .1073 Texte şi teste : Limba şi literatura română : aplicaţii .1900 Trezia minţii şi cerul inimii : integrala scrierilor . iubiri trăite .1405 Translation practice for advanced students .531 Tratat de managementul modernizării transporturilor din România de după 1989 1223 Tratat de morală .27 Totul despre sex şi căsnicie .1480 Teza cu subiect unic : recapitulare prin modele : Limba şi literatura română : clasa a VII-a .168 Textbook of surgery..1936 Uimitoarea carte despre corpul meu .1446 Tesztkérdések a gépjármű-vezetői vizsgához (kresz) .263 Tu eşti roşcata mea . ţesuturi şi celule de origine umană : prevenire şi combatere . aurul şi diamantele .1246 Tranzacţii economice internaţionale .494 Turismul în zona Subcarpaţilor de Curbură .1254 Tetrabilos .1394 Turist fiscal .570 563 CIP Trandafir cu venele tăiate .240 Tratat de reabilitare pulmonară .1584 Tunele : În adâncuri .1452 Translation theories of the twentieth century : (1900-1990) .767 Traficul ilicit de organe. variante propuse 797 Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte pentru clasa a VIII-a : Limba şi literatura română .1836 Trădarea nu moare niciodată .1356 Thocomerius-Negru Vodă : un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti .154 Uimitoarea carte despre dinozauri .1113 Transporturi şi vamă : lexicon . iubiri ascunse.1632 Tipologia feminină în opera literară a lui Mircea Eliade .2153 The times book of IQ tests .2104 Totul despre ciobănescul german : ghid complet pentru creşterea.2192 Trecătorul .1.569 Tradiţia medievală în scrierile lui Geoffrey Chaucer .1578 Tradiţii şi credinţe de Paşti .forecast and impact on Romania : simpozion internaţional 484 Theatralis . Irinel .984 Tratat de chirurgie .1931 The Times : atlasul geografic al lumii . psihiatrie şi psihodinamică .2155 Ţăranul şi cei trei feciori .2204 Three days .223 Timpuri grele .152 Totemul lupului .486 Turism urban ..2088 Treziţi-vă.155 .151 Tom şi Jerry : joacă-te şi colorează! .1876 Transfer socio-culturel par la traduction .1642 Turism rural : absorbţia fondurilor europene .1182 Totul despre comerţul electronic .1526 A the concentration of media ownerschip in Romania : supporting or challenging pluralism and media fredoom? .1074 Travel series : (journeys of the self) .1017 Tractate regarding the magistrate profession in Romania .969 Testing techniques .511 Tratamente naturiste cosmetice .982 Toxicologie : suport de curs .1870 Trepte de căutări .609 Traité sur la profession de magistrat en Roumanie .1508 Teza cu subiect unic la Matematică : clasa a VII-a : semestrul II.1073 Tratat de drept penal : Partea specială .153 Ţiganii.2071 Tom şi Jerry : 3. Vol.562 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Teste-grilă de psihopatologie. pământenilor! .1377 Turismul urban .1663 Tradiţie şi inovaţie în romanele lui Camil Petrescu .1609 Ţ Ţara Năsăudului : studiu de geografie regională .1412 Transmisia datelor : consideraţii teoretice şi experimente de laborator .2014 Ţinutul fulgilor de nea .

1597 Urgenţe în medicina veterinară .1439 V Vaccinarea în cancerul de col uterin . viaţă legată cu aţă .1955 Volkswagen Golf & Bora benzină şi diesel 2001-2003 .1704 Un chinez pe bicicletă . Valea Lăpuşului.1371 Vise năruite.1880 Versuri mici pentru nepoţi şi bunici .1529 Veronika se hotărăşte să moară .1342 Vocea inimii ..1649 Un secol de pictură sârbă : 1850-1950 : capodopere de la Muzeul Naţional din Belgrad .1674 Varietatea gimnasticii pe muzică ..1314 Universul mito poetic eminescian .950 Viaţa ilustrată a lui Iisus Hristos din Evanghelii ..1576 Un deces în familie .2077 Vibraţii mecanice . Oradea .2072 Vestitorii primăverii : carte de colorat .778 Voroneţ. Probotă şi Moldoviţa : metode tehnice ale picturii murale .2032 Vânătorii de fantome în mijlocul focului . Tănase Scatiu .948 Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri? : protejarea "in situ" şi "ex situ" a speciilor de plante periclitate din Munţii Ţibleşului.1007 Vagabonzii Dharma .432 Uniunea Europeană .1261 Valeriu Cristea : profil critic . Pavel şi Andrei" .1774 Ultimele flori ale unei octogenare .1073 Ursuleţul silitor : Matematică : clasa a III-a : fişe de lucru.862 Verde de.1589 Valetul O'Rubick .1491 Valós analízis . calificative.1564 Violenţa şcolară : percepţia violenţei profesor-elev : lucrare ştiinţifică .327 Un prieten ca tine .1337 Vă scriu în genunchi .1823 Vânător de toamne târzii .156 Uimitoarea carte despre piraţi .1743 Versuri de toate zilele .1698 Vânturesele de plastic .1746 Văduva din Ierihon .313 Viaţa la ţară .2086 Viaţa lui Ion Creangă : pentru elevi .519 Urologie .1339 Unele elemente de orientare în ştiinţe economice .Asian origin .856 Utilizarea abrevierilor de origine engleză în stilul ştiinţic al limbii române . : représentations du hasard dans la littérature .564 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Uimitoarea carte despre Egipt .2109 Visuri şi himere : ecouri simboliste în sculptura românească modernă . Popăuţi.language fiction by authors of south .158 Uimitoarea carte despre recordurile animalelor . descriptori .415 Verisimitude and architectonics in Hemingway's short stories .1633 Un coup de dés. Crişan : 1949-2003 .591 Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania .1606 Un monument reînviat : Biserica Ortodoxă "Sfinţii Apostoli Petru.1336 Vizibil şi lizibil în imaginea fotografică şi în extensiile ei .99 Viaţa comună : eseu de antropologie generală .1369 CIP 565 Vasile Şt. promisiuni împlinite .1334 .1148 Volumele personocraţiei .o abordare instituţională .1810 Vânzătorul de iluzii .1040 Umor german la zi .851 Vampirul Armand .2173 Viaţa lui Mihai Eminescu : pentru elevi .1758 Viaţă.1874 Ultrasonografie vasculară .1922 Valoarea stilistică a adjectivelor în stilul administrativ al limbii române .159 Ultima spovedanie .1737 Un colind de Crăciun .1697 Vânătorii de fantome pe urme de gheaţă . Valea Someşului şi Culmea Codrului ..299 Vindecarea bolilor cardiovasculare principale în timp scurt fără medicamente 1037 Violated bodies : a cross-cultural reading of the English .1676 Visul învolburat al celor nouă .1598 Valenţele cognitive şi decizionale ale informaţiei contabile oferite de conturi anuale .1741 Vector bundles geometry : applications to optimal control .1079 Urmărirea penală : modele de cereri şi acte procesuale şi procedurale .891 Vindecare prin eliberare .2174 Viaţa unui şef de departament povestită de fiul săi Supermen .402 Virgil Bălan : un mare antrenor european . teste de evaluare.1657 Valediction : a tragedy forbidding mourning .157 Uimitoarea carte despre pompieri .

mai complicat" . 302. 2054. 1681. logic and communication .175. 1920. 260. . 1470 Aethicus .1422 Writing essays with tears and laughter .1483 Ams Publishing .1820 Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani cu privire specială asupra perioadei contemporane . 1887. 1975 Alcris-M94 . 906 AcademicPres . 1716.1532 Aius PrintEd . 2189-2190 Alma Mater .958 Aius .1659.1176 Zvon de gând . 467. 1666.2048 Zodia Scorpionului .1686 Wittgenstein on language. 1607. 2167 Agnos . 1156.738 Adevărul Holding .1179. 1268. 1548 Amanda Edit . 2059.610 Writing essays for the baccalaureate examination-oral and written tests . 1121 Alma . 1526. 1465 ALLFA .336 Age-Art .758 Agaton .1873 Vrăjitorul din Oz . 757. 1963. 1673. 1610. 1733 Aldus . 1447. 1126. 1965.1577. 1706.658. 2071 Anco L. 1961. 2068. 1162. 1708. 1694.1079. 1957.373 Zengő ABC . 2018 Aeternitas .1440. 909. 1028.844-845 Agora . 887-888. 1676 Alfa .695 Alean .1805 Agape . 1917. 2012 Agata .33. 438. 1662.1143 Zen : calea către A FI în era globalizării . 544. 1730. 1687. 1964. 1891.1099.1988 Zborul şi fizica : "nimic.D. 1172 Adalex .1898 Zborul fluturelui albastru . 1132.692.437 Alfa Omega Publishing ..T.1344 Vulturul îşi strânge aripile .1023 Zamolxis : realitate şi mit în religia geto-dacilor .495.364 Z Zahărul şi alte remedii homeopatice moderne .1430 Y Yoga .1624-1633. 1193.1325 Alexandria Publishing House .1164 .186 Amphion . 1647. 2112 Anteea . 768.368 Zăpezile din Arcadia : poeme .566 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Vrăbiile : povestiri . 1683. 2147 Alpha MDN . 1430.1781 Andreas Print .1807 W Week-end cu mama . 2238 Agroprint .374.183 Women's rights : from universal to regional in human rights : essays in honour of justice Bhagwati = Les droits de la femme : de l'universel au régional dans les droits de l'homme : essais en l'honneur de Juge Bhagwati .1337 Amaltea . 715.1494 Amurg Sentimental .135 Zodia ciumei . 1178. 787.2061 567 CIP INDEX DE EDITURI A Academica Brâncuşi . 445.449.. 1754.254. 3-5.81. 881. 1169.2168 Zootehnie specială . 1723-1724. 463-464. 8. 1693.220. 1634-1635.1901 Wes man .956. 1244 Altip . 976. 798. 1405. 1266 Academica .1608 Vrei să fii profesor de pian? .197. 1653.

1313.1817 Biblioteca Apostrof . 1814. 1168.1935.1527 Cartea Copiilor . 2231-2232 Călăuza v. 1976. 2025.1336 comunicare. 337. 1508 Cronos .483 Cordial Lex . 1799-1800.1810 Buna Vestire . 1854. 1590. 1215.399 Atlas Press . 1334. 1747. 138-139. 487.70.951 Corint . 2065-2066 Convexus 2000 .363 Cavallioti .1762. 1802. 1658 Cr3ativ . 440.2187 Artes .788-790.989 Betta . 1319. 1717. 1721. 295. 644. 1358 Artifex . 1265 Cetatea de Scaun . 1400.1939 Contrafort . 358-360. 329. 1192.689. 2074 Ars Libri . 993. 2134. 1161. 2060 Cheiron . 335.1497. 484. 435. 1614. 1498. 314. 1899. 2124.2026 Citadela .247. 1868. 1194 Artpress . 325. 1751. 2033. 2148 BREN .21. 271.481 Cetate Deva . 2153. 1453. 1865. 709. 1786 Arves .191-192. 2044.292. 1064. 1795. 910.17.2199 Casa de Editură Venus . 1707 Art XXI . 1504 Arca . 1832 Arpeggione . 975. 341. 1559 Axa . 183. 781. 2145 Compania . 1001. 2093 Benefica .29. 1444. 2006. 1994 Business Tech International Press .221.b.2017 Artemis . 1274.1037 Crist-1 . 202 Atelier Didactic . 1776. 224. 2073 Cartex 2000 .275. 1231 Ars Docendi . 286.1347 Ars Academica .117. 1861.1381 Arhip Art . 318.1238 Crisserv . 2030. 1980 B Banatul Montan . 620.1573.1581. 1351. 1849. 1948.268. 1972-1974. 986.2105 CIP 569 Cartea Creştină . 2020 Brumar . 1840. 1642. 966. 1195. 1426 .861 Carpathia Press . 1163. 1794.1291. 2042 Casa Ciurea . 317. 1905-1906. 1896.2125. 553. 889.1554 The Center for Romanian Studies . 2165 Corint Junior . 264. 1790. 2049 Cartex Serv .248-249 Conphys . 1977 Bibliotheca . 1889. 1615. 1819. 1549. 1585. 780. 1883. 1855.992 Bastion . 389. 1726. 1885. 1763.372 Biblioteca Bucureştilor .92-94.1966.1984 Casa Literaturii Creştine . 2015. 1502. 115. 1094.ro . 1524.769.1304.262. 378. 2057 Casa Editorială Demiurg .700 Ascendent . 1551. 1827.1997 Casa Cărţii .194.1159 Aula .764. 1571. 1950. 724. 842-843. 1932.1402 Casa Editorială Odeon .1608. 646-648 Concordia . 767. 1863. 1758.860.9-10.2188 Ceres . . 1836 Art .512.1366.983. 1088-1089. 1565. 1018. 2064. 2002. 1778. 629. 232. 392 C Carminis Educational . 1989. 751. 153 Crizon .85 Con Fisc . 126-128.68. 555. 1985. 2032 Brevis .568 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Aramis Print .1202. 1638.362 Cartea Ortodoxă . 1829. 1782 Ars Longa . 356 Cartea Românească . 334 Casa Cărţii de Ştiinţă .2.1175 Cetatea Doamnei .560-561 Corgal Press .1296 Casa de Editură Viaţă şi Sănătate .

1059. 866 Digital Docu Print .45. 1282 Editura Abel . 182. 583-585. 633. 542.1900. 1952 Editura C. 1884.344-347 Editura ANI .1912 Dharana .491 Editura Didactica Militans .432. 1542. 1574.259 Editura de Vest .G. 1534. 1050. 698.1320 Ecko Print . 1377.1847 Editura AREL . Beck . 613. 580-581 Editura C. 679. 204. 1830.UNICUM . 739. 470-471. 747. 2143. 74. 1063. 2215 Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" .42. 1600.2239 Editura Etnologică .160 Editura Casei Corpului Didactic "I.71. Gh. 1930-1931 Editura Boldaş . Coresi .1769. 1732.66 D Dacia .799 Editura Augusta . 945.493.2062 Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică . 142-143. 2162 Editura Ana 2000 . 1521. 515.576. 428. 2173-2174 Editura Crişan . 564.1311 Editura ASCR .1. 1476-1477. 1612.402. 1592. 1960. 2088 Deşteptarea .72. 529. 499. 1221.689 Editura Aura . 1499 Editura Dobrogea . 1423. 1992.884 Editura Alexis . 1756 Editura A.55-56. 985. Dumitraşcu" . 1026.218 Didactic Pres . 995. 1441-1442.822 Damira . 208. 726. 800.353. 2136 Didactica Publishing House . 819. 453.N. 902 Danaster .370 Editura A. 1538-1539 Editura Centrului de Creaţie Brăila . 1725.174. 1150-1151.1486 Editura Anca . 642.75. 424. 1382 Editgraph . 1779 Editura Dunărea .1947 Deisis . 1338.804. 885.1979 Do-MinoR . 1904. 1720.R.386. 1257 Editura Eduard . 602.290 Editura Coresi . 1234. 2107 Curtea Veche . 1270 Editura Asociaţiunii Astra . 1073 Editura Academiei Tehnice Militare . 456.1002. 211-212.AS'. 1601. 1011. 1953 CIP 571 Editura Andreiana . 2089 Editura Emma . 588.H.205. 696. 1449.826-827 Edit Moroşan .941.390 Editura Antim Ivireanul .1335 Editura ALL . 1229. 818. 1267.851. 1700-1701. 397. 663-664. 2053 Editura de Suflet . 148-150. 684.125. 479. 1112 Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice . 1664. 1944 Duran's . 111-112.252 Curtea Veche Publishing . 999-1000. 199.570 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Cunoaşterea Cuvântului .1324. 1030. 538.635 Editura Christiana . 1388. 762-763. 1982 Editura Enciclopedică . 531. 1044. 177. 144 Editura Dacoromână . 1245. 130. 2205 Editura Didactică şi Pedagogică . 1197.173. 623 E Echinox . 189.G.643 Editura Academiei Române . 1566.A.63.Casa Corpului Didactic Oradea . 454. 485 Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei . 1605. 1513.722. 2234 Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori" . 1908-1909. 1525 ED. . 831.381 Editura ASE .1106. 492.382-383. 872.I. 1007. 676.-S. 1543. 1710. 1262. 1703.1867 Editura Dana Art .628.415. 688.1541 Editura Economică . 618. 973 Digital Arts . 578.419. 1472. 441.1903 Editura Casei Corpului Didactic Bacău .1330 .1160 Dokia . 1216. 1587. 1505.1871. 1500. 1085. Centrul de Studii Transilvane . 118-121. 2104.343 Editura Cellina . 2183 Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului .340. 1570.817.354. 1445-1446. 364. .I. 1517-1519. 83. 575. 920 Editura Academia Română. 1051 Cygnus . 87.95.U. 930.

. 2115-2116. 1033-1034. 376.281. 1103. Mina . 940. 558. 1212.1851 Editura Trei . 269. 1181. 1332. 1454 .1797 Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative .1924-1927 Editura Medicală . 1240. 434. 1098. 279. 832. 1452. 1006. 1058. 636.1118. 1350 Editura Universităţii de Nord . 778. 523. . 1104.O. 1219 Editura Universităţii din Bucureşti . 1196. 1770. 525. 615.S.962 Editura Societăţii Academice "Matei . 273. 1054. 921.727.1749.1214. 1014. 677. 356.1323. 1022. 932-933. 1414.187.59. 1406. 915 Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi" . 1119.1124 Editura Fundaţiei "România de Mâine" . 1433. 777. 737. 783. 1127. 1911.1569 Editura Liviu Rebreanu .264. 556. 2114 Editura U. 1250 Editura J. 1308. 977. 690.712 Editura Gr.1339 Editura Nicol .1053 Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu" . 779.1253-1254 Editura Tehnică . 1393. 1021.1327 Editura Universitară . 2194 Editura Universităţii Aurel Vlaicu . 776. 2022.978. 1232. 513.1029. 662.1039 Editura Militară . 1125. 1009. 514. 54.1890 Editura NICULESCU .2177 Editura Muntenia . 1003. 1946.1137. 1255. 1206. 510. 1048. 2184.849. 420 Editura Ion Ionescu de la Brad . 614. 202 Editura George Tofan . 1222. 1133.1780 Editura KML . 1288 Editura Istros a Muzeului Brăilei . 385. 772.30.88 Editura Iulian .A. 1087. 1568.20. 406-407. 1757 Editura Fundaţiei Desire . 1023 Editura Muzeul Naţional de Artă al României . 214.T. 1177. 1374 Editura Sf. 568. 337.28. 2016. 1117. 979980. 39. 998.1035. 1045. 516. 1788 Editura Sfântul Siluan . 852-853. 2043. 546. 61.1173. 1310 Editura UNARTE . 1593 Editura Universităţii din Suceava . 315-316. 562. 577 Editura Hoppa! . 526. 2098. 1315. 2160-2161. 271. 1120. 1940. 661. 203.2209 Editura G.210.416. 1537. 897. 596-597. 1383 Editura Universităţii Emanuel din Oradea .Teiu Botez" .691 Editura Sfântul Gheorghe-Vechi .2191 Editura Institutului Cultural Român .622 Editura Ştef . 1588-1589. 1068 Editura Graal . 2067 Editura Gheorghe Cârţu-Alexandru . 649. 567.572 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Fundaţiei Anastasia . 899. 238. 1598. 918. 1105. 1686.135. 2014 Editura Traian Dorz . 2228 Editura Politehnica . 444.1300 Editura Societăţii Scriitorilor Români . 1287. 925. 1180.972. 503.R. 532. 539. 927. 708.410.756 Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara .297. Cuza" . 1586 Editura Universităţii din Piteşti . 640-641.14.215. 713-714.803. 1736-1737. . 1596. 1271. 805. 361 Editura Sylvi . 1988.1552.196. 1424.601 Editura Perpessicius . 1019. 1299 Editura Mateescu . 2157 Editura Universităţii "Al.D. 2149. 631-632.324.2195 Editura T3 . 1107.307. 67. 2127 Editura I. 651. 537. 1204.22-23. 2217-2225 Editura Ştefan '94 . 476.1372. 1564. 200. 489-490. 318. 1501. 1297-1298. Popa . 2201 Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" . 344-347. 1448. 69.610. 1247.1496. 686. 1061. 1116. 996 Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi . 1013. 549. 717. 1227.C. 1389.62. 612 Editura IDC Press .1874. 1369. 1130. 604-606.2007-2009 Editura M. 1199 Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu . 1281.T. 1435 Editura Nouă .41. 626.236 Editura Hamangiu . 1093.624. 2212 Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" . 1560 Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale . 904-905. 2004 Editura Sophia . 1954. 457-458. Press . 335. 587.403 Editura Fundaţiei Culturale Libra . 1075. . 1398. 877.I. 1226. I. 482. 1431.M. 1239.T.R.391. 1071. 226.290 Editura Silvică . 959-960. 1507. 1413.426. 1040-1041 Editura Medicală Antaeus . 227.808. 908 Editura TIM . 603. 541. 1395 Editura Gabriel 2005 -. 967. 2046 CIP 573 Editura OSIM . 1008. 2013 Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna" . 1750. 450. 917. 547. 1575 Editura Universităţii din Oradea .

970.497 Eurolobby . 598. 267.405.809-812 Girasol .213 Estfalia .848 Gil . 2047 Gutenberg Univers .305-306 Grapho Press . 475. 1207. 1355 Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti . 1572. 501 F Făclia . 1650 Egumeniţa .312 Grinta .1110 Electus . 1312 Europolis . 955. 244. 1411-1412. 806.533. 814. 1346. 373 Elpis . 485. 321. 285. 928. 404. 100-103.1371. 922. 987. 2035 G Galaţi University Press .53.1967 Gridsolo .166 ESP System .78. 73. 1484.1547 Ex Ponto . 105-110. 1511.1344. 1307 Era . 2200 Eurotip . 1809 H Hasefer .163. 1853. 1616-1617.1864. 719 Green Steps . 2034 575 CIP Exit .263 Geea . 498. 1354 Editura Victor Babeş .116. 460. 398. 1838 For You . 1289. 2206 Edyro Press .443. 855-856 .1258. 15351536.219. 731-733.57. 1418.1996 Editura Vinea .235. 670.1317 Gedo . 1199 Fest .974 Editura Victor .1595 Fundaţia Editura Scrisul Românesc .1129 EfiCon Press .233.496. 659.1328.574 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti . 2151 Geometry Balkan Press . 1978.48-52.2019 Grafit .1427 Granada . 1404 Galaxia Gutenberg . 328. 446. 323.58.981 Focus . 2000. 892. 1515. 282-283. 98.1329 Expert . 1910 Electronica 2000 .146. 1049. 365. 1921 Excelsior Art .1852 Elena Francisc Publishing . 961. 1056. 2031 Etna . 710-711 Grafoanaytis . 645. 742 Eurobit . 1823. 1520. 1945 Graphé . 685. 656-657. 1760.Gând Transilvan . 251. 168-169.2118-2122 Esoteris .247 Eikon . 1792.327 Gramar . 1143 Enciclopedia RAO . 172. 1153.451 Editura Universităţii "Transilvania" . 154-159 Gordian .948 Ex Libris . 176. 957. 1273.165. 702-703. 1828 Erdélyi Gondolat . 1225. 1399. 151-152.193. 2197 Etnic .1473.1069. 1812. 140-141. 1516. 145. 1343.89-91. 652 Europlus . 1167 Eurocor .167. 1493 Evoluţionism .241. 131. 2198 Galeriile Artmark .190. 265 Fundaţia Culturală Antares .536 Erc Press . 1285.1131 Grai Românesc . 133-134. 1072.36. 1881.720. 1777 Gens Latina . 123. 474. 1278. 179-180. 1241.1213 Egmont România .439. 1876 EduSoft . 1353. 868. 1283.96-97.1791. 820-821. 122. 1969. 721. 371.1142.104. 1522. 1540. 1208. 338-339. 1345.431-432.299 Else .1941 Herald . 1942. 1481 Editura Universităţii Româno-Britanice . 1067. 1276 Europrint .2117 Eurostampa .694.2226. 1553.442. 2100 Hieropolis .

1869. 1651. 935.1342. 1530. 2056.1702 House of Guides . 1292-1293. 1005 J Junimea . 1275. 231.243 Karta-Graphic . 2188. 234. 1858. 938.576 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Hiperborea .369.178. 1688-1689. 876. 1478. 348. 2103.417-418. 1970. 1902. 1753 Magister . 589. 1785 Illustratis .274. 1738-1739 Ideea Europeană . 2106 Humanitas . 1567.1937 577 CIP Koinónia . 1613.319 Leda . 2094.25 Info .1264 Măiastra . 1704. 1243. 2102.608 K Kamala .136 Independenţa Economică . 1767. 1916 Kerigma .900 Matrix Rom . 2091 Life . 1644.761 Math Logos . 802. 1533. 1742-1743.1729. 1882. 1620. 950. 412.291 M Macedoneanul . 2192-2193 Humanitas Fiction . 828-829. 2213. 1983. 488. 1055. 1897. 1561.524. 245.765-766 Mega . 2096-2097. 1744. 2150 Media Service Zawada . 2069 Irco Script .1326 Mar . 375. 2130 Historia . 1697-1698. 1065. 1138. 1834.296. 1190. 2131. 1417.1557. 1576.1422 Holografica .2128 Maiko . 901.793 Mediamorphosis .40.113-114 Media Sind .1514. 1128 . 754.1165 Marist . 1938 Incognito Media . 2233 I IBU Publishing . 1740. 864.99. 666. 2132.1645.380. 1759. 947. 2021.132 Imprimeria de Vest .240. 965. 1609.824-825.1765 Infodar .425. 1669. 1070 Institutul European .1622 Litera Internaţional . 377. 2092.1649. 1709.16.1699. 1816. 1914. 2111.1437 Lyra . 1114 LVS Crepuscul .1434 Librarium Haemus . 1032. 77 Little Star . 1761. 1248.1280 Infoart Media . 2139 IRI . 2211 Juritest . 2126 L Lampadarul de Aur .730. 209. 1741.869-871 Impact Media . 1492. 216. 342 Impressaria . 1544.760. 2085 Logos . 1660.1815 Martor . 1705. 2204.250. 813.257. 1955.1036 InfoMega . 2108 Lehrmittelhaus .2182 Lumen . 1425. 550-551 Lux Libris . 1894.206.1432 Logos Junior . 990. 1713. 1745. 1646. 830. 393. 171.31. 1407 Magic Print . 1808. 1993 Mediamusica . 2133 Mentor . 2090. 433. 2196 Little Lamb .653. 1862. 964.368. 891. 1722.79. 1872 Infomedica . 2075.242.773.289 Hoffman .1367.863 Hora . 256 Kriterion . 1584. 1474-1475. 1591 Lumina Lex .76. 1859 Karuna . 1384 Mayon .

1907. 1621.801.1654-1656. 1090-1092. 1348-1349 Noua Speranţă . 1042.660. 1488 Privirea . 1081. 898.1316. 991 Performantica . 223. 1122-1123. 2185 Politehnica Press . 1211.744. 939. 1095. 2202 Mix . 1333. 770. 706-707. 301. 32. 253.201. 1436. 1141. 1719.2163 N Napoca Star . 1898. 459. 984.S. 903. 919. 2169. 1657. 384. 1531. 2129. 1648 Promun .A. 2171. 846-847. 2214. 2152 Omnia Uni S. 2216 Primus . 591. 198.1845 Noi Media Print .1667 Notarom . 1100. . 1135 Nautica . 1134 Premier .24. 1956.1949 Omega . 579 Monumenta . 2236 Nomina Lex .1813 Pro Universitaria .621. 2164 PrintXpert .A. 896. 2037 Pallas-Akadémia . 427. 1959. 1718. 1461. 1083. 654. 916. 1582. 1294. 2029. 1218. 2144 Paralela 45 . 775.2010 Olimpiada .80. 1843 Pan Europe . 749. 1696. 1677. 1728. 207. 1490. 1443.571. 1506.1818 Perla suferinţei . 2186 Mirador .462. 797. 634. 791. 1485 Politehnium . 1471.1166.413. 1735. 1641. 946.1888 Mirton .1144. 1495. 284.326. 2155. 1801. 246. 1200.578 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Meteor Press . 1356. 988. 1146-1147. 1690.1766. 1438. 2135 Printech .1787. 1025. 1052. 331 PIM .13. 1878 Pro Transilvania .1951 Muscel 2000 .185 MondoRo . 1918. 1811.311 Polirom . 44.287-288. 409. 625.534-535 Nord-Carta . 1224.1803 O Oastea Domnului . 1923. 1893 Pământul . 2052. 1652. 2072 Papirus Media . 1415-1416. 1934.277 Presa Universitară Clujeană .184. 1077-1078. 528.26. 1692. 1390 Orizonturi . 2048. 465-466. 1680 Neutrino . 1594. 521. 1466. 530.1764.619.736. 1875.228. 854.162. 1074. 874-875. 1080. 396. 1962. 217. 2109. 387.1306 Nomina . 1873. 1479. 468. 1113. 395. 2181 Pastel . 1387. 867.1768 Noriel Maxim .230.367. 2095. 725. 931. 1154-1155. 971. 1464. 1512. 357. 1933. 1076 579 CIP P Paideia . 1182. 1981. 2176.1057 Pergamon .351 Nova Didactica .7. 728. 1038.11. 1671. 911-913. 1364. 850. 2210 Patmos .137. 753. 394.T. 2063. 1012. 1841 Muşatinii .545. 1986. 894-895. 500.599.161 Pro Plumb . 1284.1314 Multimedia Internaţional . 1755 Pleroma .678. 1489. 794-795. 857. 1913 Nemira . 1115. 2101 Pro Marketing .954 Myotis .37-38. 1623. 1149. 944.669 . 452.833-836. 1205.15. 1263. 1363. 2146 Nemira Publishing House . 1789 Neverland . 1331. 837841. 1136.294 Pax Aura Mundi . 1277. 734-735. 1318. 949. 745. 865. 907. 195.1545 Presa Bună . 1086. 2050. 2070 Păzitorul Adevărului .1784 Olimpias . 1837.129 Pro Philosophia . . 1220.1024 Panfilius . 1102 Ovidius University Press . 2156 Monitorul Oficial R. 1361. 1618.322. 1010.1550. 792. 1301-1303. 239. 2178 Orizonturi Universitare . 1249 Nelinişti metafizice . 969. 630. 650. 997. 1848. 1665. 755.

222. 807. 423. 304. 2041 Sfinţii Martiri Brâncoveni . 1352.Editura .1748 Ramuri . 2023-2024. 683. 1509-1510.2110 Tana . 1191. 1456-1460. 2229 Societatea Muzeului Ardelean . 771. 609. 785 Silva-Vic -. 1419-1420. 1401.320. 522.1321. 942 Reader's Digest . 1886. 455 Punct Ochit . 2140 Sedcom Libris . 1857 Solness . 43. 1661. 2113 RCR Editorial . Print . 1365. 672.258. 1403. 2061.786 Steaua Nordului .1820. 422.1139-1140.35. 1746. 671. 1968. 1223.1017 Silviana . 637-638. 1148 Proxima . 1679 Realitatea Românească . 2170.580 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Pro Tech Service .379. 15281529. 1619.586. 1684-1685. 890. 668. 893. 1031. 504. 701 Scientia . 278. 1295. 1711-1712. 1783 Solaris Print . 1578-1579. 1209. 1198. 2168 Taj Books & Media . 1305. 1674-1675. 1487. 1670.60. 1242. 1170-1171.1842 Studia . 2087 Ramira . 1672. 2045. 1798.255. 1203. 1734. 1806-1807. 1682. 572. 741. 1752. 1901.823. 1943. 667. 2230 S Salgo . 963. 1846 Sigma . 1391.752. 509. 352 Riegel .388. 1368.280 Ş Şcoala Mehedinţiului . 1958. 477. 1555. 697. 750. 148 Silvania . 1583. 858.261. 2235 Sapientia . 1971.1189. 1235. 1450-1451. 934. 1991.1370.994 Reîntregirea .R.309-310 581 CIP Scrisul Românesc . 2154. 1439.1731 Roza Vânturilor . 1082. 1101 Societatea Scriitorilor Militari .266. 313 Q Quantum .1111 Status . 1429. 740. 1467. 1895. 1309.411. 1286. 2203.1870 Scrisul Românesc Fundaţia .1879. 2123.784 Standardizarea . 1392. 1047. 34. 1152. 520. 1469. 486. 2175 . 1611. 333 Stúdium .447-448. 2086 Stud IS .1084. 46. 518. 1428. 2180 Rosetti Educational .796 Speed Promotion . 1062. 1228. 1066.2208 SIM ART . 1386. 1824. 511.1462 R R. 1523. 1678. 1603-1604. 859. 1990. 952-953. 1375-1376. 1340. 1503. 1695. 1210.1396-1397. 2137. 1174. 1715. 1027.C. 705. 308. 2058. 1108-1109 T Taida . 1233. 1290 Scriptum .627 Rafet . 1020. 1636-1637. 1987. 699. 2003 Romart Design . 1408-1410. 1606. 401.816. 616617. 2166 Succeed Publishing . 593. 1016. 1558.408. 1727. 1060. 1546. 1362.270. 924. 1866. 1793.1850. 2036 RAO International Publishing Company .1821.1602 Regsan . 1998 Techno Media . 943. 723. 937. 1936. 429-430.480. 879. 574.1015 Risoprint .936 Sinteze . 1145. 1663 Semne . 1919. 1237.6.743.12. 1562.1995 Puzzle Works Publishing . 1639-1640. 1831.674. 1833.27.293 Renaşterea . 2005 Publica . 2141-2142. 1928. 675. 1096-1097 Rotonda .272. 1491. 1157. 1421. 595.2172 România Liberă . 883. 1892. 1597. 2027 Sitech .181 Red Cart . 1322. 64-65. 473.

1880. 2038.1856. 276. 607. 188. 1844 Univers Enciclopedic . 1217.1771-1775.147. 1929 Teora . 729.693. 573.124. 552. 543. 554.1480. 436. 982 583 CIP Vega Prod '94 . 2039 .886. 569-570. 2159 University Press .225.594.1796 Unirea .Editura Credis .86 Világhírnév . 1176. 229. 782. 862. 1272 Tempus-Ro . Press . 611.1252. 557. 914. 1580.414. 2227 Vremi . 303. 1468. 926. 923. 1201.C.472.1357. 332. 1714 Universitas XXI .1668 Vox 2000 . 1804. 421. 746 Tehnopress .84. 774. 505-508. 2158 Tribuna Economică -.400 Topoexim .1691 Verbum .N. 330. 1256. 548. 673. 82.2040 ZIP . 540. 1599.1826 Vivaldi . 1269.2051 Vox . 1455 Terra . 1563.298. 880. 1043 Universul Juridic . 2207 Zeda . 1922.18-19 Universitatea din Bucureşti . 2237 Virom .815 Urban Lifestyle . 2011 Universitas .349-350 W Wolters Kluwer . 2138.639. 1556 Vellant .687.366. 1004. 1359-1360 Unicart . 502.T. 170. 2179 Univers Ştiinţific . 1230. 968.1999.748. 461.1183-1188 V "Vasile Goldiş" University Press .1839. 237. 680-682.1822 Tipart Group . 469. 566. 704. 655. 527.1915 Transversal .582 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Tehno-Art . 565. 1860 Tipoalex .478.494.929 Tipo Radical . 1385. 882.878 Tracus Arte .47. 1825 Transilvania Expres . 1251. 2055 Universitaria .517.164 Zeit .1046. 355 Tritonic . 592. 1835 Viaţa Medicală Românească . 563. 600 Universul Şcolii . 716.2001 Vitruviu .300. 1158. 1260-1261.1279. 1643. 1373. 1394. 1378-1380.A. 1463. 873. 519. 1246 Z U U.759 Vremea . 1236. 665 Verus . 582. 1877. 1341 Tibo .718 Top Form . 590. 125 Trinitas . 559.2076-2084 Teocora .

49.0251/42.021/224.021/402.0248/21.45.021/402.43 --------------------------------------------------------------------------.76 Agape -----------------------------------------------------------------.0258/81.0264/43.45.0234/55.021/224.25 Arpeggione ------------------------------------------------------------.021/461.26.32.0248/67.0234/37.52 --------------------------------------------------------------------------.64.36 Alcris-M94 ------------------------------------------------------------./fax A Academica Brâncuşi ------------------------------------------------.13.17.0242/31.0253/21.03 Alma Mater Sibiu ----------------------------------------------------.84 --------------------------------------------------------------------------.53.04.36 Andreas Print ---------------------------------------------------------.0256/28.57.10.12 Alfa Press -------------------------------------------------------------.021/402.81 --------------------------------------------------------------------------.92 Adalex -----------------------------------------------------------------.50.021/402.80 Alexandria Publishing House ---------------------------------------.0724/04.95 Agroprint -------------------------------------------------------------.35 Aius Printed ----------------------------------------------------------.0264/59.021/224.44.51 Agaton ----------------------------------------------------------------.07 Amaltea ---------------------------------------------------------------.0268/21.0251/58.30 Aethicus ---------------------------------------------------------------.09 Arca -------------------------------------------------------------------.021/224.0232/21.00 --------------------------------------------------------------------------.52 AcademicPres --------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.46.42.02 --------------------------------------------------------------------------.48.13.0232/21.0236/46.42.26.49.98 Aldus-------------------------------------------------------------------.0259/26.19.584 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE LISTĂ TELEFOANE EDITURI Editura ---------------------------------------------------------------.34.61.62 Agora ------------------------------------------------------------------.021/335.38 Alicat ------------------------------------------------------------------.22 --------------------------------------------------------------------------.41.0230/53.0234/20.10 Alfa---------------------------------------------------------------------.0268/48.67 Anteea -----------------------------------------------------------------.0269/22.57 --------------------------------------------------------------------------.021/687.0256/27.85 ALLFA ----------------------------------------------------------------.0264/59.04.43 Alfa Omega Publishing ---------------------------------------------.021/322.10 ALL Educational ----------------------------------------------------.38.46 Aliter -------------------------------------------------------------------.0269/23.021/410.03.08.65 Amurg Sentimental --------------------------------------------------.02 Agata ------------------------------------------------------------------.45 Amphion---------------------------------------------------------------.90.021/317.07 --------------------------------------------------------------------------.89.16.94 Academica-------------------------------------------------------------.0264/59.021/242.0238/72.57.42 --------------------------------------------------------------------------.021/222.32 Ars Longa ------------------------------------------------------------.0364/10.03 Anco LTD ------------------------------------------------------------.12.44 --------------------------------------------------------------------------.43.031/425.0234/61.0251/59.49.79 Aramis Print ----------------------------------------------------------.0268/21.26.55 Amanda Edit ----------------------------------------------------------.24.58.0258/81.07.43.90 --------------------------------------------------------------------------.62.61.65.25.5934 Agnos -----------------------------------------------------------------.0231/51.26.0256/28.00 Arhip Art -------------------------------------------------------------.77 Alma Mater Cluj-Napoca -------------------------------------------.11 Age-Art ----------------------------------------------------------------.67.75 Ars Libri ---------------------------------------------------------------.021/402.00 --------------------------------------------------------------------------.0269/21.47 --------------------------------------------------------------------------.82.45 Ars Docendi ----------------------------------------------------------.02.021/242.88 CIP --------------------------------------------------------------------------.021/210.0258/81.43 --------------------------------------------------------------------------.0232/11.021/210.0253/21.71.33 --------------------------------------------------------------------------.01.02 Ars Academica -------------------------------------------------------.58 --------------------------------------------------------------------------.08.021/461.13 --------------------------------------------------------------------------.58 Ams Publishing-------------------------------------------------------.0258/81.63.0230/53.42.39.55.36.12.0268/21.96 Aius --------------------------------------------------------------------.15.0256/20.10 --------------------------------------------------------------------------.00 Alma -------------------------------------------------------------------.63.70 Alga Cristal -----------------------------------------------------------.90.29.021/461.03 --------------------------------------------------------------------------.04 Altip -------------------------------------------------------------------.0234/37.0269/24.04.0256/29.88.59.25.0238/72.tel.11.37.08.0264/43.03.78 585 .37.26.05 Aeternitas -------------------------------------------------------------.00 Alfa---------------------------------------------------------------------.0236/46.32 Alpha MDN ----------------------------------------------------------.0251/59.0364/10.29 Adevărul Holding ----------------------------------------------------.0233/22.53 --------------------------------------------------------------------------.23 Alean-------------------------------------------------------------------.08.14 --------------------------------------------------------------------------.

0233/21.021/317.31.87 Art XXI ---------------------------------------------------------------.52 Cartea Ortodoxă -----------------------------------------------------.0232/21.20.86.0232/21.57 --------------------------------------------------------------------------.22.54 Cartea Românească --------------------------------------------------.ro --------------------------------------------------------.34 Artpress ---------------------------------------------------------------.70 Cartea Creştină -------------------------------------------------------.34.021/210.0258/71.021/211.48.83.021/317.50.01.01.47 Axa --------------------------------------------------------------------.66.19.75.36.95 587 .41 BREN -----------------------------------------------------------------.34 Buna Vestire ----------------------------------------------------------.58.021/230.52.43.03.43 Casa de Editură Venus-----------------------------------------------.52.0248/25.40 Casa Editorială Demiurg --------------------------------------------.44 Artes -------------------------------------------------------------------.70.30 --------------------------------------------------------------------------.0231/58.26.021/230.021/424.49 Artifex -----------------------------------------------------------------.00 Ceres ------------------------------------------------------------------.0232/25.21.68 Cheiron ----------------------------------------------------------------.90.021/223.30.0247/32.0254/21.021/313.55 --------------------------------------------------------------------------.0247/31.12 Compania -------------------------------------------------------------.61.46.02.25.18 Benefica ---------------------------------------------------------------.48.0249/43.37 --------------------------------------------------------------------------.021/316.0233/21.69 --------------------------------------------------------------------------.021/314.021/212.52.96.37 Cartex Serv -----------------------------------------------------------.67.021/322.88 --------------------------------------------------------------------------.0361/40.0245/21.61.20.0256/21.0722/59.48.021/424.14.50 B Banatul-----------------------------------------------------------------.021/223.99.0256/29.49.50 --------------------------------------------------------------------------.36 Brumar ----------------------------------------------------------------.48 comunicare.05 --------------------------------------------------------------------------.87 Casa Ciurea -----------------------------------------------------------.24.22.586 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.22.16.0256/49.0249/40.01.81 --------------------------------------------------------------------------.48.0259/43.0264/43.0356/10.79.29 --------------------------------------------------------------------------.13 --------------------------------------------------------------------------.0264/19.90.06 CIP C Carminis Educaţional -----------------------------------------------.06 Business Tech International Press ---------------------------------.0268/31.0245/63.64 Cavallioti -------------------------------------------------------------.98.27 Casa Literaturii Creştine --------------------------------------------.021/314.0232/21.0721/14.36 Cetate Deva -----------------------------------------------------------.021/224.60 --------------------------------------------------------------------------.0256/21.021/323.021/222.25 Bibliotheca -----------------------------------------------------------.01.0232/21.51 --------------------------------------------------------------------------.021/637.28 --------------------------------------------------------------------------.46.20 --------------------------------------------------------------------------.38 --------------------------------------------------------------------------.08 Citadela ----------------------------------------------------------------.91.50 --------------------------------------------------------------------------.14 Cartea copiilor --------------------------------------------------------.021/231.09 --------------------------------------------------------------------------.39.0232/21.44 Biblioteca Bucureştilor ---------------------------------------------.59.52 Aula -------------------------------------------------------------------.24.13.94 Bastion-----------------------------------------------------------------.021/323.0256/42.0254/22.11.021/223.23.63.0249/43.021/335.19.03 --------------------------------------------------------------------------.021/335.41.25.0264/43.0248/25.96 Ascendent -------------------------------------------------------------.00.021/318.30 Casa Cărţii de Ştiinţă ------------------------------------------------.021/313.0232/21.19.20 Biblioteca Apostrof --------------------------------------------------.08 Casa de Editură Viaţă şi Sănătate ----------------------------------.04.18.0232/26.021/323.10 --------------------------------------------------------------------------.46.0259/43.0232/21.021/224.09 Arves ------------------------------------------------------------------.07 --------------------------------------------------------------------------.90 Artemis ----------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.021/224.23.03.81 --------------------------------------------------------------------------.27 Atlas Press ------------------------------------------------------------.01.47 Brevis -----------------------------------------------------------------.021/326.021/211.90.27 --------------------------------------------------------------------------.25.0251/56.0256/20.42.0259/43.90 --------------------------------------------------------------------------.95 The Center for Romanian Studies ---------------------------------.0747/08.38.22 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.25 --------------------------------------------------------------------------.51.021/637.53.71 Atelier Didactic ------------------------------------------------------.32.88 Art ---------------------------------------------------------------------.25.21 --------------------------------------------------------------------------.90.85 Betta -------------------------------------------------------------------.08 Cetatea de Scaun -----------------------------------------------------.33 Casa Editorială Odeon ----------------------------------------------.01 Cetatea Doamnei -----------------------------------------------------.67 Carpathia Press -------------------------------------------------------.

021/336.50 Editura Antim Ivireanul ---------------------------------------------.33.021/311.96.81.0264/41.63 Editura Alexis---------------------------------------------------------.0269/43.0250.97 Cr3ativ -----------------------------------------------------------------.12.50.23.88.72 Cordial Lex------------------------------------------------------------.39.021/312.59 --------------------------------------------------------------------------.06.24 Didactic Pres ----------------------------------------------------------.0359/42.0264/42.I.73 --------------------------------------------------------------------------.15 --------------------------------------------------------------------------.19 Duran’s ----------------------------------------------------------------.78 Damira -----------------------------------------------------------------. -----------------------------------------------------.021/316.88 E Echinox ---------------------------------------------------------------.40 --------------------------------------------------------------------------.70.44.0238/72.-S.0246/23.A -------------------------------------------------.021/223.0268/14.10 CIP --------------------------------------------------------------------------.73 Deşteptarea -----------------------------------------------------------.00 Editura Ana 2000 ----------------------------------------------------.97 --------------------------------------------------------------------------.0369/42.021/314.14 --------------------------------------------------------------------------.06.47.23.0269/21.72 --------------------------------------------------------------------------.88 Cygnus ----------------------------------------------------------------.16.021/332.031/710.22 Corint ------------------------------------------------------------------.021/310.60.91 Conphys ---------------------------------------------------------------.47.021/318.021/335.021/323.99.0246/23.021/410.48.41.77 Crist-1------------------------------------------------------------------.66 Editura Anca ---------------------------------------------------------.31 Editura A.I.60 Editura Academiei Tehnice Militare ------------------------------.021/319.0259/43.75.0264/42.0265/25.021/335.20.15 Dharana ---------------------------------------------------------------.021/319.15.0264/44.27 --------------------------------------------------------------------------.021/666.00.0264/45.26 --------------------------------------------------------------------------.57.G.0269/83.01 Editura A.02.55.56 --------------------------------------------------------------------------.35.36.0250/73.021/335.20 Corint Junior ---------------------------------------------------------.12 Curtea Veche ---------------------------------------------------------.85 Editura Andreiana ----------------------------------------------------.71.29.73.021/323.021/410.28.20.N.021/402.92 --------------------------------------------------------------------------.25 589 .0230/52.26.21.09 Concordia -------------------------------------------------------------.46 Digital Docu Print ---------------------------------------------------.UNICUM ----------------------------------------------------.021/336. --------------------------------------------------------.89.021/319.08.57 --------------------------------------------------------------------------.01 Editura Academia Română.11 Do MinoR ------------------------------------------------------------.00.53.70 Dokia-------------------------------------------------------------------.84 Editura A.0232/23.0264/42.80 --------------------------------------------------------------------------.96.44 --------------------------------------------------------------------------.50.42 D Dacia ------------------------------------------------------------------.36.0265/25.06 --------------------------------------------------------------------------.24.22 Contrafort -------------------------------------------------------------.88 Corgal Press ----------------------------------------------------------.29.71.24.86 Edit Moroşan----------------------------------------------------------.03 Convexus 2000 -------------------------------------------------------. Centrul de Studii Transilvane --------------------------------------------------------------------------.021/318.0341/81.33.64 --------------------------------------------------------------------------.0269/23.53.55.40.80 Cronos -----------------------------------------------------------------.61 Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"-------.55.00 Cunoaşterea Cuvântului --------------------------------------------.54 --------------------------------------------------------------------------.AS'.31.U.0264/43.0234/52.0269/21.60 --------------------------------------------------------------------------.021/319.0263/23.021/335.88.25.42.0234/51.48.72 --------------------------------------------------------------------------.19 Deisis ------------------------------------------------------------------.G.48 Crizon------------------------------------------------------------------.0251/41.82 Danaster ---------------------------------------------------------------.02.0252/32.0250/73.65 Ecko Print -------------------------------------------------------------.48.0243/25.021/335.90 Editura Academiei Romane ----------------------------------------.46 Edithgraph ------------------------------------------------------------.021/324.46.0249/43.47.021/337.62 Didactica Publishing House-----------------------------------------.51.57.84 Curtea Veche Publishing -------------------------------------------.0259/44.92.55 --------------------------------------------------------------------------.02.71 --------------------------------------------------------------------------.021/337.021/411.14.021/320.69.0264/42.23 --------------------------------------------------------------------------.0269/21.42.27.0234/51.65.0250/71.74.R.24 Crisserv ----------------------------------------------------------------.0241/58.72 ED.0723/25.0269/43.588 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Con Fisc ---------------------------------------------------------------.40.021/410.36.15.89 --------------------------------------------------------------------------.75 --------------------------------------------------------------------------.76 Editura All-------------------------------------------------------------.20 Editura Abel ----------------------------------------------------------.80.14 Digital Arts -----------------------------------------------------------.46.

20.13 Editura Institutului Cultural Român -------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.0264/59.0238/71.48 Editura Didactică şi Pedagogică -----------------------------------.80.54.83.60 Editura Cellina--------------------------------------------------------.0264/12.20 Editura Fundaţiei Culturale Libra ---------------------------------.73 Editura C.0256/81.45 Editura Fundaţiei Andrei Şaguna-----------------------------------.0251/52.021/318.031/805.79.32.68 Editura Centrului de Creaţie Brăila -------------------------------.021/413.62.21 Editura Hoppa! -------------------------------------------------------.95.84.72.0232/41.0259/47.13.69.97 Editura Dacoromână ------------------------------------------------.47 --------------------------------------------------------------------------.55.031/710.590 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.04 --------------------------------------------------------------------------.25.021/252.54.68.90.M.021/312.0265/21.031/710.021/201.0254/21.23.85.11.01 Editura Fundaţiei Desire --------------------------------------------.0241/58.78.07.D.021/319.031/802.00 Editura I.21. Gh.0236/46.80.20 --------------------------------------------------------------------------. Popa --------------------------------------------------.0248/72.021/224.47 Editura Casei Corpului Didactic „I.08 Editura Fundaţiei "România de Mâine" ---------------------------.0241/63.59.26.08.53 Editura Fundaţiei "Universitare pentru Toţi" ---------------------.27 --------------------------------------------------------------------------.17 Editura Coresi --------------------------------------------------------.45.10 Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică --------------------------------------------------------------------------.34 Editura Dana Art -----------------------------------------------------.021/410.34 Editura Christiana ---------------------------------------------------.34.R.40.0232/41.53 Editura Economică --------------------------------------------------.16 Editura Gheorghe Alexandru ---------------------------------------.11 --------------------------------------------------------------------------.021/444.98 CIP Editura Dobrogea ----------------------------------------------------.0239/61.021/222.00 --------------------------------------------------------------------------. --------------------------------------------------------.39.0724/07.55 Editura Fundaţiei Anastasia ----------------------------------------.15.45.06.10 --------------------------------------------------------------------------.86 Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului ----------------------.021/611.08.08 Editura Augusta ------------------------------------------------------.0232/21.96.27.0264/14.0230/52.33.94.76 Editura ASE ----------------------------------------------------------.48.87 Editura George Tofan -----------------------------------------------.20 Editura Graal----------------------------------------------------------.73.65 Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea --------------------------------------------------------------------------.54 Editura Crişan --------------------------------------------------------.93.0262/27.021/315.87 --------------------------------------------------------------------------.55 --------------------------------------------------------------------------.05.24.97.57.38 --------------------------------------------------------------------------.021/224.23.021/684.36 Editura IDC Press ---------------------------------------------------.0232/26.0251/52.84 Editura de Vest -------------------------------------------------------.48 Editura C.021/201.021/224.32 Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei -------------------.26.66.0232/21.25.0256/22.0254/24.20 --------------------------------------------------------------------------. Coresi ------------------------------------------------.0232/31.H.021-316.N.63.O.021/320.021/211.46 Editura Enciclopedică -----------------------------------------------. Beck ----------------------------------------------------.32 Editura Boldaş -------------------------------------------------------.0239/61.021/312.35 --------------------------------------------------------------------------.23 Editura Etnologică ---------------------------------------------------.0241/63.99 Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ------------------------.06.88 Editura Aura ----------------------------------------------------------.22.38 Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale .47.31.35 --------------------------------------------------------------------------.61.06.0256/21.17 Editura de Suflet------------------------------------------------------.021/224.07.67 Editura Emma --------------------------------------------------------.99 Editura Hamangiu ----------------------------------------------------. Dumitraşcu” ----------.05.021/313.91 Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------.0241/66.021/312.81 Editura ASCR --------------------------------------------------------.0259/41.03 --------------------------------------------------------------------------. T.32 --------------------------------------------------------------------------.61.61 Editura Ion Ionescu de la Brad -------------------------------------.0369/40.67.95.35 Editura Casei Corpului Didactic Bacău ---------------------------.54.0256/43.021/222.56 Editura Gabriel 2005-------------------------------------------------.0241/54.17 Editura Eduard -------------------------------------------------------.83.0262/27.20.0256/22.0249/42.39.69.55 --------------------------------------------------------------------------.10.29 591 .34 --------------------------------------------------------------------------.12.0250/73.31. -----------------------------------------------------.0238/71.37.26 Editura AREL---------------------------------------------------------.92.0249/43.21.021/222.18.61 Editura G.20 Editura Dunărea ------------------------------------------------------.031/810.I.0234/52.0264/59.0249/43.70 --------------------------------------------------------------------------.I.031/805.06.021/315.021/211.69 --------------------------------------------------------------------------.56.0264/18.12 Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ ”Ioan Slavici” Timişoara --------------------------------------------------------------------------.49 Editura Asociaţiunii Astra-------------------------------------------.47 Editura Gr.50 --------------------------------------------------------------------------.021/410.69.19 --------------------------------------------------------------------------.88 Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori --------------------------------------------------------------------------.33.

10 Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti --------------------.42 --------------------------------------------------------------------------.64.61.021/252.021/319.73.08 Editura Universitară -------------------------------------------------.35 --------------------------------------------------------------------------.0264/43.94.10.021/224.61 Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative -------------------------------------------------------------------------.77 --------------------------------------------------------------------------.021.021/240.021/314.19.0259/43.70 Editura M. I.87 Editura Istros a Muzeului Brăilei-----------------------------------.021/323.16.021/402.0264/59.22.0255/21.45 --------------------------------------------------------------------------.021/223.43 Editura Traian Dorz --------------------------------------------------. Mina -----------------------------------------------------.0355/81.27.58.05.30.28.91 --------------------------------------------------------------------------.24.T.63 Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi -----------------------------------.0256/40.39 Editura Liviu Rebreanu ---------------------------------------------.021/312.S.50.31.021/222.77.19.021/223.49.10.86.42.021/310.12.91.021/252.82 --------------------------------------------------------------------------.021/311.23.021/311.00 CIP --------------------------------------------------------------------------.29 Editura U.021/410.94 Editura Politehnica --------------------------------------------------.021/222.76.021/315.0257/28.03 Editura Iulian ---------------------------------------------------------.021/312.021/223.60.01.60.66 --------------------------------------------------------------------------.0267/35.0254/26.0256/40.0244/57.021/240.71 593 .12.83 Editura Sfântul Siluan -----------------------------------------------.84 Editura Tehnică ------------------------------------------------------.78.97.45 Editura Mateescu -----------------------------------------------------.021/222.021/252.021/260.54.32 Editura Muntenia ----------------------------------------------------.29 Editura Trei -----------------------------------------------------------.23.0257/31.0359/42.0241/63.11.94 Editura Sf.27.12.73 --------------------------------------------------------------------------.26 Editura UNARTE ----------------------------------------------------.51.0230/52.23 Editura Sophia -------------------------------------------------------.52 Editura NICULESCU -----------------------------------------------.01 Editura Universităţii Aurel Vlaicu ---------------------------------.021/319.67 --------------------------------------------------------------------------.0241/63.0252/40.50 --------------------------------------------------------------------------.021/312.69.84 Editura Ştefan ’94 ----------------------------------------------------.313.C.021/410.64 Editura Medicală -----------------------------------------------------.60.25 Editura Ştef -----------------------------------------------------------.90 Editura T 3 ------------------------------------------------------------.19 Editura Silvică --------------------------------------------------------.30 --------------------------------------------------------------------------.81 Editura Universităţii Emanuel din Oradea ------------------------.70 --------------------------------------------------------------------------.69 Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti------------.021/314.49.70 --------------------------------------------------------------------------.0339.43.0232/21.30 --------------------------------------------------------------------------.83 --------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------.021/345.031/104. Press ---------------------------------------------------.84 Editura Universităţii din Oradea -----------------------------------. Cuza” --------------------------------.02 --------------------------------------------------------------------------.21.05.47 Editura Universităţii de Nord ---------------------------------------.38.R.32.021/267.021/312.021/636.95 Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez ----------------.03.27 Editura Nicol ---------------------------------------------------------.86 --------------------------------------------------------------------------.57.14.38.60 --------------------------------------------------------------------------.87 Editura Universităţii din Bucureşti --------------------------------.021/312.00.84 Editura OSIM ---------------------------------------------------------.89 Editura Militară ------------------------------------------------------.0232/23.47 Editura Universităţii “Al.23 --------------------------------------------------------------------------.38 Editura Societăţii Scriitorilor Români ----------------------------.48 Editura Universităţii din Suceava ----------------------------------.92.19 --------------------------------------------------------------------------.92 Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu ------------------.68.0264/31.592 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.87.39.13 Editura KML----------------------------------------------------------.15.26.0248/21.93 --------------------------------------------------------------------------.48 Editura J.0255/21.0230/52.0254/26.04.38.0269/21.0264/31.30 Editura Universităţii din Piteşti ------------------------------------.26.10.0248/21.66.021/312.89 --------------------------------------------------------------------------.22 Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I“------------. --------------------------------------------------------.021/320.021.80 --------------------------------------------------------------------------.21 Editura Muzeul Naţional de Artă al României--------------------.19.0259/43.0232/23.88.55.0339/40.314.021/778.0359/40.24.19 Editura Perpessicius -------------------------------------------------.73.T.72 Editura Nouă ----------------------------------------------------------.26.40.0259/40.0262/29.60 Editura Medicală Universitară ‘Iuliu Haţieganu” ---------------.51.91 --------------------------------------------------------------------------.55.30.77 Editura TIM ----------------------------------------------------------.47.0262/21.021/312.00.89 Editura Medicală Antaeus-------------------------------------------.021/665.53 --------------------------------------------------------------------------.021/315.32 --------------------------------------------------------------------------.23.021/252.27.00.A.03.021/315.0722/62.15.59.42 --------------------------------------------------------------------------.84 Editura Sylvi ---------------------------------------------------------.09.21 Editura Sfântul Gheorghe-Vechi ----------------------------------.0232/20.31 --------------------------------------------------------------------------.97.

0231/53.90 --------------------------------------------------------------------------.78 Exit ---------------------------------------------------------------------.18 Evoluţionism ----------------------------------------------------------.93.08 Etna --------------------------------------------------------------------.30 Eikon ------------------------------------------------------------------.021/332.04 Eurocor ----------------------------------------------------------------.0747/53.50 --------------------------------------------------------------------------.61.021/337.60.Botosani-------------------------------------------------------.89 Gil ---------------------------------------------------------------------.0256/20.0236/46.09.021/346.53 Galaxia Gutenberg ---------------------------------------------------.021/337.73 --------------------------------------------------------------------------.27 Excelsior Art ---------------------------------------------------------.021/316.58.30 Eurolobby -------------------------------------------------------------.60.0733/86.0262/21.0239/61.56 --------------------------------------------------------------------------.41 Erc Press --------------------------------------------------------------.0244/57.61.81 Estfalia ----------------------------------------------------------------.36.0254/54.0241/32.021/665.27.57 --------------------------------------------------------------------------.51 Editura Victor --------------------------------------------------------.67.51.52.42.0236/30.61 Eurotip ----------------------------------------------------------------.0259/41.0256/43.0234/52.17.0256/49.45.021/224.0254/54.13.18 EduSoft ----------------------------------------------------------------.10.77 Eurobit ----------------------------------------------------------------.13 Grafit ------------------------------------------------------------------.0252/32.0266/21.25.10.0731/21.0359/80.0260/61.60.58.0241/58.31 Enciclopedia RAO ---------------------------------------------------.08 Euro Standard --------------------------------------------------------.61.95.021/316.021/405.0262/38.18 Else --------------------------------------------------------------------.93.35.28 --------------------------------------------------------------------------.021/337.91.0259/41.58 Gordian ---------------------------------------------------------------.96.40 For You ---------------------------------------------------------------.33 --------------------------------------------------------------------------.0231/51.35 Elpis -------------------------------------------------------------------.60.34.0259/47.95 Europlus --------------------------------------------------------------.00.021/332.85 Editura Victor Babeş-------------------------------------------------.53.56.0256/20.79.0740/18.021/346.0264/59.27.53 595 .03.95.24.0264/43.021/402.021/667.402.44.42.50 --------------------------------------------------------------------------.11 --------------------------------------------------------------------------.0236/32.69 ESP System -----------------------------------------------------------.98 --------------------------------------------------------------------------.36 G Galaţi University Press ----------------------------------------------.32 F Făclia ------------------------------------------------------------------.0234/20.65 Geometry Balkan Press ---------------------------------------------.50 --------------------------------------------------------------------------.021/346.97 Egmont România ----------------------------------------------------.56 --------------------------------------------------------------------------.53 --------------------------------------------------------------------------.02 --------------------------------------------------------------------------.021.28 --------------------------------------------------------------------------.95.24.60.23.71.0236/41.56.47 Editura Universităţii Româno-Britanice --------------------------.021/224.33.16.77 --------------------------------------------------------------------------.94.22 Electus ----------------------------------------------------------------.76 Galeriile Artmark-----------------------------------------------------.90.69 --------------------------------------------------------------------------.0236/41.021/222.021/260.0248/25.09 Electronica 2000 -----------------------------------------------------.06.0256/49.29.25.15 Europolis --------------------------------------------------------------.39.59 Gens Latina -----------------------------------------------------------.55.14 Girasol ----------------------------------------------------------------.31 Europrint .37.38 --------------------------------------------------------------------------.0268/47.0261/21.11 Focus ------------------------------------------------------------------.594 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.021/318.66.021/337.30 Erdelyi Gondolat – Gând Transilvan ------------------------------.15 CIP Europrint .42.021/210.0351/80.62.0256/19.0234/51.72 Ex Libris --------------------------------------------------------------.90 Edyro Press -----------------------------------------------------------.10.0248/64.30.Oradea ---------------------------------------------------.23 Fundaţia Culturală Antares------------------------------------------.67 Etnic--------------------------------------------------------------------.10.021/316.48 Era----------------------------------------------------------------------.021/224.90 Ex Ponto --------------------------------------------------------------.20.0232/26.26.0254/54.021/410.021/318.021/316.18 Fest --------------------------------------------------------------------.49 Editura Universităţii “Transilvania” ------------------------------.65 --------------------------------------------------------------------------.Baia Mare------------------------------------------------.00.30.021/210.43 Egumeniţa ------------------------------------------------------------.67.0751/19.27 --------------------------------------------------------------------------.64.64.37 Geea .0241/58.37.05.03 Esoteris ----------------------------------------------------------------.70 Expert -----------------------------------------------------------------.77 Elena Francisc Publishing-------------------------------------------.90.16 Gedo -------------------------------------------------------------------.26 Editura Vinea ---------------------------------------------------------.52.0268/47.53.06.11.0251/59.22.

97 Gridsolo ---------------------------------------------------------------.0257/23.86 J Junimea ---------------------------------------------------------------.52 --------------------------------------------------------------------------.0234/54.0232/23.32 Humanitas Fiction----------------------------------------------------.36.0259/41.86 Infodar -----------------------------------------------------------------.596 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.27 --------------------------------------------------------------------------.0264/45.021/317.39 H Hasefer ----------------------------------------------------------------.67.97 Irco Script -------------------------------------------------------------.38.021/222.0264/59.86 --------------------------------------------------------------------------.38 Hieropolis -------------------------------------------------------------.00 Granada ---------------------------------------------------------------.44.31 --------------------------------------------------------------------------.021/224.05.50 --------------------------------------------------------------------------.41.22.25.02 Illustratis---------------------------------------------------------------.0268/31.28 597 .021/224.45 --------------------------------------------------------------------------.01.021/212.72.68 Impact Media ---------------------------------------------------------.04.0232/41.91.021/410.59.77 Gutenberg Univers --------------------------------------------------.0257/25.98 InfoMega -------------------------------------------------------------.10 --------------------------------------------------------------------------.70.28 --------------------------------------------------------------------------.97.0743/17.17.22.22 Karuna ----------------------------------------------------------------.0740/10.021/210.19 --------------------------------------------------------------------------.36.021/224.62.27.021/255.30.42.90.0251/14.0256/48.86 Graphé ----------------------------------------------------------------.52 Historia ----------------------------------------------------------------.0359/81.21.32.90 --------------------------------------------------------------------------.021/637.35 Kerigma ---------------------------------------------------------------.021/222.64 Impressaria ------------------------------------------------------------.0268/41.021/221.25 --------------------------------------------------------------------------.021/224.07 Grai Românesc -------------------------------------------------------.0268/33.27 -------------------------------------------------------------------------.46 --------------------------------------------------------------------------.36.37 Humanitas ------------------------------------------------------------.29 --------------------------------------------------------------------------.13 --------------------------------------------------------------------------.0264/41.27 Juritest -----------------------------------------------------------------.30 --------------------------------------------------------------------------.30 --------------------------------------------------------------------------.0264/31.85.32 CIP I IBU Publishing -------------------------------------------------------.56.31 Karta-Graphic---------------------------------------------------------.49.21.34.0264/59.21 --------------------------------------------------------------------------.021/211.13 --------------------------------------------------------------------------.96.0232/11.021/665.36.83.0249/46.0244/51.09 --------------------------------------------------------------------------.55 --------------------------------------------------------------------------.57.66 Grinta ------------------------------------------------------------------.38.021/781.35.0268/41.031/425.23.39 House of Guides -----------------------------------------------------.021/317.021/224.31.0257/23.05.0259/41.22.11 Grafoanaytis ----------------------------------------------------------.36.33.30.19 Kriterion --------------------------------------------------------------.74.58.27.72.06.41 Hiperborea ------------------------------------------------------------.73.22 IRI ----------------------------------------------------------------------.38.0256/49.19.021/255.021/312.0268/31.08 Herald -----------------------------------------------------------------.0266/31.83 Imprimeria de Vest---------------------------------------------------.53.09 Holografica------------------------------------------------------------.021/316.12 Gramar-----------------------------------------------------------------.01 Infomedica ------------------------------------------------------------.021/211.021/308.38 --------------------------------------------------------------------------.021/224.18.021/324.46 Institutul European --------------------------------------------------.0236/81.0263/23.30.27.0722/60.0256/45.04.51.40.0745/12.56 Hoffman ---------------------------------------------------------------.01.17.43.28 Info --------------------------------------------------------------------.14 --------------------------------------------------------------------------.18 Hora -------------------------------------------------------------------.00 --------------------------------------------------------------------------.0268/47.46.79.47.021/312.0232/23.93 Koinónia --------------------------------------------------------------.44 Green Steps -----------------------------------------------------------.021/637.79.84 --------------------------------------------------------------------------.021/316.0269/21.0363/10.55.09 --------------------------------------------------------------------------.021/222.35 Incognito Media ------------------------------------------------------.87.34.65 Grapho Press ----------------------------------------------------------.021/781.05.11 Ideea Europeană -----------------------------------------------------.62 K Kamala ----------------------------------------------------------------.0244/51.031/425.

47 Nautica ----------------------------------------------------------------.09 --------------------------------------------------------------------------.0268/46.09.32 LVS Crepuscul -------------------------------------------------------.25.0257/28.60 Lux Libris ------------------------------------------------------------.33.52 Life --------------------------------------------------------------------.56 MondoRo--------------------------------------------------------------.14.21 --------------------------------------------------------------------------.031/407.28 --------------------------------------------------------------------------.021/224.79 --------------------------------------------------------------------------.37.79.16.64 --------------------------------------------------------------------------.0230/22.21.60 Nelinişti metafizice --------------------------------------------------.00 Neutrino ---------------------------------------------------------------.80 Mar --------------------------------------------------------------------.20 Lehrmittelhaus --------------------------------------------------------.50.0244/51.67.36.021/212.69.16.0259/46.81 --------------------------------------------------------------------------.0733/67.021/222.43 Napoca Star -----------------------------------------------------------.91 --------------------------------------------------------------------------.90.89.598 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE --------------------------------------------------------------------------.021/311.99.50 L Lampadarul de Aur --------------------------------------------------.72.32 --------------------------------------------------------------------------.98.0256/20.0362/80.29. ----------------------------------------------.93 N M Macedoneanul --------------------------------------------------------.82 Nemira ----------------------------------------------------------------.29.66 --------------------------------------------------------------------------.14.61 --------------------------------------------------------------------------.021/211.0262/21.26 Mix --------------------------------------------------------------------.44.021/269.22.26 Muscel 2000 ----------------------------------------------------------.0766/26.0253/21.78.21.0256/21.83.71.0264/43.021/402.24.37 Marist -----------------------------------------------------------------.0232/80.78 Lumen -----------------------------------------------------------------.59 Noriel Maxim --------------------------------------------------------.021/224.0233/28.29.021/317.021/319.021/222.69.0232/81.08 Mediamorphosis ------------------------------------------------------.15.01 Monumenta------------------------------------------------------------.021/410.58 Mega ------------------------------------------------------------------.94.22.0264/59.29.92.72 Mediamusica ---------------------------------------------------------.0257/28.48.31.11.75 Meteor Press ----------------------------------------------------------.82 Mirton -----------------------------------------------------------------.48.57.99 Myotis -----------------------------------------------------------------.75 CIP Media Service Zawada ----------------------------------------------.0259/43.16.95 --------------------------------------------------------------------------.14.90.16.22.77 Matrix Rom -----------------------------------------------------------.63 Mentor ----------------------------------------------------------------.62.0269/43.021/317.021/224.0268/31.22 Magister ---------------------------------------------------------------.0241/61.59 Măiastra ---------------------------------------------------------------.021/312.0269/21.29 Notarom ---------------------------------------------------------------.0235/31.20.28 --------------------------------------------------------------------------.74.0265/25.53 Librarium Haemus ---------------------------------------------------.0248/53.0256/27.26 -------------------------------------------------------------------------.74.80 Mayon -----------------------------------------------------------------.75 Math Logos -----------------------------------------------------------.24 --------------------------------------------------------------------------.021/312.73.0259/44.021/411.66 Lyra --------------------------------------------------------------------.71 --------------------------------------------------------------------------.87 599 .98 Media Sind -----------------------------------------------------------.02 Multimedia International -------------------------------------------.44 Neverland -------------------------------------------------------------.00 Nemira Publishing House -------------------------------------------.0264/43.17 --------------------------------------------------------------------------.08.0241/62.80 Litera International --------------------------------------------------.0266/17.16.89.021/411.0255/22.021/318.15 --------------------------------------------------------------------------.0230/53.51.021/318.27 --------------------------------------------------------------------------.44 --------------------------------------------------------------------------.A.22 Logos ------------------------------------------------------------------.96.51 Lumina Lex -----------------------------------------------------------.09.0765/53.0259/44.94.021/252.75.39 Maiko -----------------------------------------------------------------.21.12.12 Martor------------------------------------------------------------------.11 Noi Media Print ------------------------------------------------------.0265/25.13.021/319.021/686.0244/51.55.48 Noua Speranţă --------------------------------------------------------.53 Muşatinii --------------------------------------------------------------.12 Mirador ----------------------------------------------------------------.70.0256/14.09.94.0253/21.48.14.021/224.0241/61.44 Monitorul Oficial R.32.42 --------------------------------------------------------------------------.90 Little Lamb -----------------------------------------------------------.021/313.0230/42.0257/25.41.42.63.021/317.92.021/212.021/319.44.0264/59.72 Nord Carta ------------------------------------------------------------.11 Leda -------------------------------------------------------------------.021/327.

94 Pro Plumb -------------------------------------------------------------.86.0268/41.70 --------------------------------------------------------------------------.28 Perla suferinţei--------------------------------------------------------.00 Olimpias ---------------------------------------------------------------.40 PrintXpert -------------------------------------------------------------.021/313.01.021/430.021/212.59.00 --------------------------------------------------------------------------.20.81 PIM --------------------------------------------------------------------.021/230.0269/21.01 Primus -----------------------------------------------------------------.0232/21.021/211.11 --------------------------------------------------------------------------.0266/37.43.98 --------------------------------------------------------------------------.021/320.27 Presa Universitară Clujeană ----------------------------------------.42 Politehnium -----------------------------------------------------------.39.25 Pro Marketing --------------------------------------------------------.0248/21.0268/41.50 --------------------------------------------------------------------------.49 Premier ----------------------------------------------------------------.48 --------------------------------------------------------------------------.30 Pro Philosophia ------------------------------------------------------.64 --------------------------------------------------------------------------.66.09.0268/31.80 P Paideia ----------------------------------------------------------------.36 Pan Europe -----------------------------------------------------------.0747/42.82.0257/25.18.93 --------------------------------------------------------------------------.26.14 CIP --------------------------------------------------------------------------.48 Orizonturi -------------------------------------------------------------.45.14 601 .23 --------------------------------------------------------------------------.0256/20.43.0268/21.021/231.00 --------------------------------------------------------------------------.0263/23.63 Pergamon --------------------------------------------------------------.21 Pallas-Akademia -----------------------------------------------------.021/317.37.40 Pleroma ----------------------------------------------------------------.82.94.11 Performantica --------------------------------------------------------.021/212.15.66.16.90.23 Paralela 45 ------------------------------------------------------------.0256/40.19 Patmos ----------------------------------------------------------------.0248/63.57 --------------------------------------------------------------------------.0259/47.93.600 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Nova Didactica -------------------------------------------------------.69.0745/25.0264/42.00 Puzzle Works Publishing -------------------------------------------.30 Pax Aura Mundi -----------------------------------------------------.021/318.45 Publica ----------------------------------------------------------------.36.77 Olimpiada -------------------------------------------------------------.0232/21.58.021/253.021/316.14 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.0264/59.77.0263/21.021/317.78 Orizonturi Universitare ---------------------------------------------.26 --------------------------------------------------------------------------.41.40 Politehnica Press -----------------------------------------------------.05.74.0263/23.06 --------------------------------------------------------------------------.021/684.0232/27.29.11.94 --------------------------------------------------------------------------.57 Omega -----------------------------------------------------------------.00 Pastel ------------------------------------------------------------------.021/316.13.0232/21.27.0248/21.16 Ovidius University Press -------------------------------------------.0241/80.65 --------------------------------------------------------------------------.78.00.76.66.021/212.0234/57.34.06 --------------------------------------------------------------------------.19.66 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.021/311.76.0241/61.79 --------------------------------------------------------------------------.021/212.37.47.0230/51.04.0236/41.17.0256/20.70.14.0264/59.26 Omnia Uni SAST ----------------------------------------------------.99 Păzitorul Adevărului ------------------------------------------------.021/434.49.0255/22.43.10 --------------------------------------------------------------------------.03.0269/21.25 Panfilius ---------------------------------------------------------------.55.51 Privirea ----------------------------------------------------------------.49.16 O Oastea Domnului ----------------------------------------------------.021/318.70.33 --------------------------------------------------------------------------.99.68.02 Pro Transilvania ------------------------------------------------------.98 Pro Tech Service -----------------------------------------------------.34.66 Presa Bună ------------------------------------------------------------.0232/21.76 Pământul --------------------------------------------------------------.0232/21.48.0264/43.33 Polirom ----------------------------------------------------------------.59 Pro Universitaria -----------------------------------------------------.0232/21.0263/21.92 --------------------------------------------------------------------------.47 --------------------------------------------------------------------------.10.021/210.021/224.89 Promun ----------------------------------------------------------------.0264/21.0266/37.021/212.12 --------------------------------------------------------------------------.32.30.33.46 --------------------------------------------------------------------------.42.74.20.41.021/212.99.10.41.16 Printech ---------------------------------------------------------------.0244/51.0268/21.41.14.0239/67.08 --------------------------------------------------------------------------.24 Punct ochit ------------------------------------------------------------.22.0726/56.10.0251/41.09 Papirus Media---------------------------------------------------------.87 --------------------------------------------------------------------------.10.99.0244/51.43.0248/29.03.11 Proxima ---------------------------------------------------------------.021/444.

52.03 --------------------------------------------------------------------------.0264/43.85 RAO International Publishing Company --------------------------.15.021/634.0265/51.0241/54.021/345.0251/41.40 Sitech ------------------------------------------------------------------.0258/81.95 Standardizarea --------------------------------------------------------.0263/23.0266/31.31 Răsunetul -------------------------------------------------------------.021/316.77 --------------------------------------------------------------------------.0251/59.Editura ------------------------------.0369/40.19.021/201.96.92.67.73.57 Silviana ----------------------------------------------------------------.96.98 --------------------------------------------------------------------------.46 RCR Editorial---------------------------------------------------------.25.0260/66.40.06.65 Scrisul Românesc ----------------------------------------------------.021/413.0251/41.0241/81.021/314.03 --------------------------------------------------------------------------.84.021/242.07 Roza Vânturilor ------------------------------------------------------.76 Societatea Scriitorilor Militari -------------------------------------.04.0264/43.0724/22.33 --------------------------------------------------------------------------.0254/57.35 --------------------------------------------------------------------------.021/202.09.94.32 --------------------------------------------------------------------------.36 Sinteze ----------------------------------------------------------------.12.06.33 Rosetti Educational --------------------------------------------------.47 Scrisul Românesc Fundaţia .89 --------------------------------------------------------------------------.88 Renaşterea ------------------------------------------------------------.021/314.021/242.61 --------------------------------------------------------------------------.021/242.0252/32.021/202.0264/42.602 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP R.0232/23.53 Reîntregirea ----------------------------------------------------------.0232/24.43.85 --------------------------------------------------------------------------.0232/21.68.15.36.0232/21.42.20.0264/59.82 Rotonda----------------------------------------------------------------.13 --------------------------------------------------------------------------.0251/43.30.04 Speed Promotion -----------------------------------------------------.18.23.17.69 Succeed Publishing --------------------------------------------------.39 Rafet -------------------------------------------------------------------.54 Studia ------------------------------------------------------------------.C.27.07.15 Ramuri ----------------------------------------------------------------.98.10.63 --------------------------------------------------------------------------.51.48 SIM ART --------------------------------------------------------------.0236/31.16.21 Sedcom Libris --------------------------------------------------------.99 --------------------------------------------------------------------------.08 Sapientia --------------------------------------------------------------.021/318.74.80 Semne -----------------------------------------------------------------.021/430.0232/27.23.58 Ramira -----------------------------------------------------------------.0232/25.0231/53.021/345.0264/19.81.14.67 Stud IS ----------------------------------------------------------------.28.0250/73.81.15.40 Silva-Vic --------------------------------------------------------------.01 R 603 .81 --------------------------------------------------------------------------.86 Steaua Nordului ------------------------------------------------------.16.0264/59.0266/31.021/201.13 Reader’s Digest ------------------------------------------------------.63 --------------------------------------------------------------------------. Print -----------------------------------------------------------.81.28 Scriptum --------------------------------------------------------------.68 Solness ----------------------------------------------------------------.021/659.74 Status-------------------------------------------------------------------.62 Silvania ---------------------------------------------------------------.93.95.021/210.61 --------------------------------------------------------------------------.0264/44.0251/41.021/611.01 Solaris Print -----------------------------------------------------------.01 Red Cart ---------------------------------------------------------------.99.49 Riegel ------------------------------------------------------------------.0234/58.50.06.80.77.03 Societatea Muzeului Ardelean --------------------------------------.77.0745/37.37 Q Quantum---------------------------------------------------------------.83.0256/49.78.84 Romart Design--------------------------------------------------------.81 Sigma ------------------------------------------------------------------.R.021/224.63 --------------------------------------------------------------------------.0238/56.76 Şcoala Mehedinţiului ------------------------------------------------.37.021/224.15.19.021/243.0238/72.98.89 --------------------------------------------------------------------------.0241/54.021/233.24.38.0264/41.03.44 Sfinţii Martiri Brâncoveni-------------------------------------------.34.37.0251/59.0259/45.88 România Liberă ------------------------------------------------------.28 --------------------------------------------------------------------------.0251/41.0241/63.46 Studiúm----------------------------------------------------------------.21.99 S Ş Salgo ------------------------------------------------------------------.60 --------------------------------------------------------------------------.90.61.0359/41.03.15.61.20.17.00 Realitatea Românească ---------------------------------------------.0254/57.71 Regsan -----------------------------------------------------------------.021/314.32 Scientia ----------------------------------------------------------------.14 Risoprint --------------------------------------------------------------.77.

38 Vitruviu----------------------------------------------------------------.0241/66.14.0258/82.0748/69.62.27 Viaţa Medicală Românească ---------------------------------------.0265/21.29.0232/26.13 Vremea ----------------------------------------------------------------.T.07 Universul Juridic -----------------------------------------------------.021/223.021/315.021/211.021/317.58.84 --------------------------------------------------------------------------.28 Terra -------------------------------------------------------------------.64 --------------------------------------------------------------------------.97 Vox --------------------------------------------------------------------.97 Tipart Group ----------------------------------------------------------.021/323.0264/59.021/679.90 Universitatea din Bucureşti – Editura Credis --------------------.78 --------------------------------------------------------------------------.27.0232/27.61.00 --------------------------------------------------------------------------.96 University Press ------------------------------------------------------.0264/41.0245/21.22 Tana -------------------------------------------------------------------.92 Tempus-Ro -----------------------------------------------------------.021/252.27 --------------------------------------------------------------------------.0258/81.021/317.C.40.021/313.33.0254/54.47 --------------------------------------------------------------------------.64.0269/21.72 Tibo --------------------------------------------------------------------.14.36.021/315.021/315.021/210.79 Universitas XXI ------------------------------------------------------.31.12.00.021/665.88.88 Tipoalex ---------------------------------------------------------------.021/444.46.10 --------------------------------------------------------------------------.49 Tipo Radical ----------------------------------------------------------.08.88 --------------------------------------------------------------------------.0268/41.45 Transversal -----------------------------------------------------------.31.01 Urban Lifestyle -------------------------------------------------------.01 605 .08.02.0257/28.021/210.47.38.47 Verus ------------------------------------------------------------------.10.44.0232/26.83 TehnoArt --------------------------------------------------------------.25 Techno Media --------------------------------------------------------.04.01.88 V "Vasile Goldiş" University Press ----------------------------------.021/315.61.84 Top Form -------------------------------------------------------------.88.12 Tehnopress -----------------------------------------------------------.53 Teora ------------------------------------------------------------------.021/222.14 CIP --------------------------------------------------------------------------.0257/21.58 --------------------------------------------------------------------------.20 Univers Enciclopedic -----------------------------------------------.24.89 Universul Şcolii ------------------------------------------------------.02.07.42 --------------------------------------------------------------------------.0265/21.021/405.604 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE T Taida ------------------------------------------------------------------.66.02. Press -----------------------------------------------------.0232/21.0232/21.82 Topoexim--------------------------------------------------------------.12.95.72 --------------------------------------------------------------------------.0344/10.021/335.0232/21.0232/21.05.34 Trinitas-----------------------------------------------------------------.A.021/210.02.50 Taj Books & Media --------------------------------------------------.89.80.021/647.19.0251/41.33.021/310.51.29.11 U W U.92.021/310.37 Univers Ştiinţific -----------------------------------------------------.88.0720/60.41 Verbum ----------------------------------------------------------------.41.0237/62.93 --------------------------------------------------------------------------.14 Vellant -----------------------------------------------------------------.19 Wolters Kluwer-------------------------------------------------------.28.25 Tracus Arte------------------------------------------------------------.96.13 Vox 2000 -------------------------------------------------------------.38.021/222.32 --------------------------------------------------------------------------.021/315.0264/45.74.18.38 --------------------------------------------------------------------------.41.021/210.29.68.021/252.40 --------------------------------------------------------------------------.031/405.021/405.31.94 Trisagion --------------------------------------------------------------.81 Unicart -----------------------------------------------------------------.22.021/211.0264/58.0258/83.98 Universitaria ----------------------------------------------------------.03.09.0232/25.69.021/316.09 Világhírnév------------------------------------------------------------.0254/20.32 Virom -----------------------------------------------------------------.N.15 Unirea------------------------------------------------------------------.94.66.17 --------------------------------------------------------------------------.81.82.11 Transilvania Expres -------------------------------------------------.79.14.12.80 --------------------------------------------------------------------------.28 --------------------------------------------------------------------------.19 Vremi ------------------------------------------------------------------.77 Vega Prod '94 ---------------------------------------------------------.04 --------------------------------------------------------------------------.77.021/311.0338/10.021/210.0252/33.72.12 Teocora ----------------------------------------------------------------.0238/72.021/313.45.0237/22.78 --------------------------------------------------------------------------.21 Vivaldi -----------------------------------------------------------------.0247/31.64.31 --------------------------------------------------------------------------.15 Tribuna Economică --------------------------------------------------.12.021/423.0258/81.

ro Alpha MDN -------------------------------------.univ@utgjiu.ro Agaton -------------------------------------------.ro Altip ----------------------------------------------.ro .secretariat@cid.nusa55@yahoo.ro Amaltea ------------------------------------------.aep@aep.com Aldus----------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.Craiova ----------------------------------.alexhampu@yahoo.ro -----------------------------------------------------.uk Alma Mater Sibiu -------------------------------.valermoga@yahoo.editura_aius@yahoo.agata@email.voicu@adevarulholding.alma_cons@yahoo.com Adalex --------------------------------------------.ro Academica----------------------------------------.office@media-print.com Alma Mater Bacău -----------------------------.rodi@utgjiu.com AcademicPres -----------------------------------.codrutasalan@gmail.com Age-Art -------------------------------------------.uk Agape --------------------------------------------.ro ALLFA -------------------------------------------.adrian_samy@yahoo.ro -----------------------------------------------------.co.com Aius -----------------------------------------------.ro Agroprint ----------------------------------------.0765/36.olycosma@xnet.021/330.e-mail A Academica Brâncuşi ---------------------------.18.edituraagaton@hotmail.info@all.47 ZIP ---------------------------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.editura_aius@yahoo.606 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 607 CIP Z LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI Zeda --------------------------------------------------------------------.ro Alma .54.eapcluj@yahoo.fabry@rdslink.031/411.com Alean----------------------------------------------.office@amaltea.rdsnet.sibiu.salasanc@usab-tm.codrutasalan@xnet.editura@agata.ioana.ro Agora ---------------------------------------------.16 Zeit ---------------------------------------------------------------------.com Alcris-M94 ---------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.rdsnet.littlelambromania@yahoo.olycosma@yahoo.tudoracheadrian@xnet.alpha@buzau.ro -----------------------------------------------------.altip@alba.com Alfa Omega Publishing ------------------------.com Adevărul Holding -------------------------------.co.editura@alfanet.ro Amanda Edit -------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ed_tipo_alcris@yahoo.06 Editura ------------------------------------------.aldusro@yahoo.com Aius PrintEd -------------------------------------.ro Aeternitas ----------------------------------------.com Agata ---------------------------------------------.stancuta@all.62.madalina.

ro Cartea Creştină ----------------------------------.ro Betta-----------------------------------------------.ro Artpress ------------------------------------------.zmarandescuadina@yahoo.com Arves ------------------------------------------.ro Casa Editorială Odeon -------------------------.bettarosu@rdslink.ro Atelier Didactic ---------------------------------.dtp@conphys.comenzicarte@brumar.sorinm@isj.com Art ------------------------------------------------.office@editurabastion.nicmarco638@yahoo.org Arca ----------------------------------------------.daniel@arania.ro -----------------------------------------------------.dj.com Ars Libri -----------------------------------------.ro Cetatea de Scaun --------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Atlas Press ---------------------------------------.clctimisoara@rdslink.ro Biblioteca Bucureştilor ------------------------.go.monica.office@arsacademica.office@megapress.ro Casa Literaturii Creştine -----------------------.office@edituraaramis.boborica@gmail.dntis.ro Cetate Deva --------------------------------------.com Amurg Sentimental -----------------------------.ro Benefica ------------------------------------------.casaciurea@yahoo.com Ars Longa ---------------------------------------.ro Anteea --------------------------------------------.office@atlaspress.artpress2002@yahoo.valeriu_bargau@deva.com Carpathia Press ----------------------------------.ro -----------------------------------------------------.machin@comunicare.office@edituraascendent.1934@clicknet.ro -----------------------------------.cartex2000r@yahoo.office@edituracorint.com Bibliotheca --------------------------------------.com Artemis -------------------------------------------.bibliobuc@yahoo.biblioth@gmail.com Corgal Press -------------------------------------.z_fdd@yahoo.ro comunicare.Beiuş ---------------------------.media@gmail.amurg_sentimental@k.ro Ars Docendi -------------------------------------.com -----------------------------------------------------.ro Aula ----------------------------------------------.ro Cavallioti ----------------------------------------.editura_citadela@yahoo.com -----------------------------------------------------.george_arhip@yahoo.dntis.fix_con_fisc@yahoo.editura_sitech@yahoo.vasileg@rdslink.ro Anco LTD ---------------------------------------.608 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Amphion------------------------------------------.sitech@rdslink.universitate@artifex.office@businesstech.semneartemis@b.caromibt@yahoo.soft.cavallioti@allnet.antepublishing@yahoo.antohe@gmail.kola@abac.musina@deltanet.com Casa Cărţii ---------------------------------------.cristiandinu7@yahoo.ro C Carminis Educaţional --------------------------.org.agnes@ecc.b --------------------------------------.ro Citadela -------------------------------------------.editura_carminis@yahoo.office@cheiron.ro Con Fisc ------------------------------------------.rocordial@yahoo.margas2002@yahoo.ro Cartex 2000 --------------------------------------.arual_ccd@yahoo.smr@ecc.cristina.com -----------------------------------------------------.compania@rdslink.buna_vestire2000@yahoo.mondocart@digi.ro Arhip Art ----------------------------------------.csr@romanianstudies.ro Casa Editorială Demiurg -----------------------.ro Cordial Lex---------------------------------------.Blaj -----------------------------.net Andreas Print ------------------------------------.com -----------------------------------------------------.ro Bastion -------------------------------------------.apostrof@revista-apostrof.com Cartea copiilor -----------------------------------.com -----------------------------------------------------.ro The Center for Romanian Studies ------------.com Ars Academica ----------------------------------.com Business Tech International Press ------------.ro Artifex --------------------------------------------.com Compania ----------------------------------------.arsdocendi@yahoo.secretariat@viatasisanatate.com B Banatul Montan ---------------------------------.office@brandbuiders.com BREN --------------------------------------------.com Cartex Sev ---------------------------------------.cl_i_mail@yahoo.ro Biblioteca Apostrof -----------------------------.robiserban@yahoo.corgalpress@yahoo.olga.fr Corint ---------------------------------------------.ro 609 .ro Contrafort ----------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro ------------------------------------------.com Aramis Print -------------------------------------.cipiher2005@gmail.com Ams Publishing----------------------------------.ro Casa Ciurea --------------------------------------.ionita@mail.astral.anco@artelecom.ceddemiurg@yahoo.mirceabradu@rdslink.fr -----------------------------------------------------.ro Ascendent ----------------------------------------.ro Casa Cărţii de Ştiinţă ---------------------------.office@graficoplus.cartex2000r@yahoo.ro Cartea Românească -----------------------------.com Cheiron -------------------------------------------.ecr@cartearomaneasca.genicod@ean.office@carteacopiilor.ro Axa -----------------------------------------------.editura_arves@k.edu.editura@casacartii.vasilebendic@yahoo.com Buna Vestire .ro Călăuza v.iiruc.ams.ro Buna Vestire .com CIP Brumar -------------------------------------------.ro Arania --------------------------------------------.carpathiapress@gmail.arslonga@mail.com Casa de Editură Viaţă şi Sănătate -------------.com Conphys ------------------------------------------.

com Didactic Pres -------------------------------------.mihai.ro Editura ASDPI ----------------------------------.biroulrc@aol.ro Ecko Print ------------------------------------------.digitalgraphics.ro Editura A.office@cr3ativ.abelkiado@yahoo.ioanparean@yahoo. Dumitraşcu” ---------------------------------------------------------------.radu_cretu@yahoo.info@all.edacad@ear.ro Editura Eduard ----------------------------------.R ----------------------------------.pcnet. Centrul de Studii Transilvane ----------------------------------------------------------.ro Editura C. -----------------------------------.electricienilor@gmail.com Editura Casei Corpului Didactic Bacău ------.unique_aska@yahoo.office@dph.editura.redactie@curteaveche.ovidiu@desteptarea.G.I.ro Deşteptarea Bacau-------------------------------.office@cugetliber.com Deisis ---------------------------------------------. Beck -------------------------------.edvtm@yahoo.ro Editura Dacoromână ---------------------------.design@gmail.danm@usv.scoalachr@yahoo.com Editura C.ro Dharana ------------------------------------------.ica@durans.ro Editura Dana Art --------------------------------.redactie@edituraana.ccd_buzau_ro@yahoo.ss@mta. Coresi ---------------------------.visinescu@tvf.com Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea ---------------------------------------------------------.tipografia@reduta.arcb@gmail.com Didactica Publishing House--------------------.ro Editura Academia Română.com Damira --------------------------------------------.net Editura Christiana ------------------------------.ro Editura A.com Edithgraph ---------------------------------------.com -----------------------------------------------------.com Editura Cellina-----------------------------------.ro Editura Academiei Romane -------------------.edituracnicoresi@yahoo.agirbuc@transdata.design@yahoo.artpress2002@yahoo.ccdmaramures@yahoo.crisserv@yahoo.com Editura Aura -------------------------------------.ro Crizon---------------------------------------------.com Editura ASCR -----------------------------------.com Editura Augusta ---------------------------------.com Editura Abel -------------------------------------.H.anabudica@yahoo.coresi@coresi.fr Editura Asociaţiunii Astra----------------------.editura.dunio.print_excel@yahoo.echinox@cluj.N.ro Crisserv -------------------------------------------.comenzi@edituradp.ro Editura Dunărea ---------------------------------Editura Economică -----------------------------.redactie@beck.episcopiaargesului@yahoo.office@armyacademy.deisis@rdslink.crenguta@verticalfilm.enciclopedica2006@yahoo.ro Editura Centrului de Creaţie Brăila ----------.com Curtea Veche Publishing ----------------------.ro CIP 611 Editura ALL--------------------------------------.-S.com Digital Docu Print -------------------------------.nicolaegabrielaa@yahoo.ro Editura Dobrogea -------------------------------.ro Cr3ativ --------------------------------------------.610 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Corint Junior ------------------------------------.office@asdpi.ro Editura ASE -------------------------------------.crizon@yahoo.tomoniu@crist.daciaeditura@yahoo.I.editura@gmail.sales@edituracrisan.com Dokia----------------------------------------------.com Cunoaşterea Cuvântului -----------------------.new_way_is@yahoo.ro Editura Academiei Tehnice Militare ---------.U.com Editura Coresi -----------------------------------.edituradochia@yahoo.com Crist-1 --------------------------------------------.ro Editura Crişan -----------------------------------.boltibrom94@yahoo.G.A ----------------------------.ro Do MinoR ---------------------------------------.ro Editura Antim Ivireanul ------------------------.ccd_bacau@yahoo.cst@easynet.ascr@psychology.edp@totalnet.ro D Dacia ---------------------------------------------.I.redactie@steauanordului.N.ro Editura Emma -----------------------------------.com Editura Casei Corpului Didactic „I.ani.ro E Echinox ------------------------------------------.asociatia.editgraph@gmail.office@danagallery.com Duran’s -------------------------------------------.com Editura Didactică şi Pedagogică --------------.creatie@braila.ro Editura Ana 2000 -------------------------------.ro Editura Enciclopedică --------------------------.ro Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"------------------------------------------------------------.digitalColorCenter@anvico.ioanbarbu@curierul.com Editura A.roecko@yahoo.actualitateacrestina@yahoo.com Editura Boldaş ----------------------------------.ro -----------------------------------------------------.astral.com Editura Alexis------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------. Gh.bangi71@yahoo.ro Cygnus -------------------------------------------.edecon@edecon.afudulu@ati.ro Editura de Vest ----------------------------------.ro Editura AREL------------------------------------.com Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori -----------------------------------------------------.com .geostroe@cdep.ro Digital Arts --------------------------------------.office@edituracorint.com Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului -----------------------------------------------------.office@emma.com Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ---.

ro Editura Trei --------------------------------------.hoppakiado@yahoo.danalungu@mail.ro Editura Gabriel 2005----------------------------.ro Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------.irdo@itcnet.ro Editura I. T.com Editura Liviu Rebreanu ------------------------.D.com Editura IDC Press ------------------------------.ro Editura Sylvi ------------------------------------.com Editura KML-------------------------------------.ro Editura M.cristina.ro Editura T 3 ---------------------------------------.productie@niculescu.com Editura George Tofan --------------------------.ro Editura Medicală --------------------------------.alina7835@yahoo.T.mast@xnet.marina.vvintu@univagro-iasi.editurauav@yahoo.cssas@unap.ro Editura Hoppa! ----------------------------------.ro Editura Mateescu --------------------------------.ro Editura Militară ------------------------------adrian.ro Editura Universităţii din Piteşti ---------------.com Editura Gr.ro Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I“-----------------------------------------------------------------.claudiu.repa@unitbv.ro Editura U.editurastef@yahoo.muntenia@mymail.sorin.rectorat@umfiasi.ro Editura Perpessicius-----------------------------.vladhutanu@ls-infomat. Press ------------------------------.cartex2000r@yahoo.esm@editurasfmina.cionescu@ce.A.contact@emanuel.editurasylvi@xnet.com -----------------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.relint@usv.com Editura L&S Infomat ---------------------------.editurauniversitara@yahoo.ro -----------------------------------------------------.office-libra@itcnet.R.calin.editura@tomrad.office@theu.com Editura Tehnică ---------------------------------. --------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro 613 .redactia@edituratrei.it Editura Institutului Cultural Român ----------.vazaca@art.claudia_mihali@yahoo.S.ro Editura Fundaţiei Andrei Şaguna--------------.revistaromana@yahoo. Mina --------------------------------.ro -----------------------------------------------------.utzzu00@yahoo.ro Editura Societăţii Scriitorilor Români -------. Popa -----------------------------.nord.ro Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti---------------------------------------------------------.com Editura Traian Dorz -----------------------------.david_lucian@yahoo.astral.astral.sediu@MuzeulBrailei.ro Editura Universităţii Emanuel din Oradea ---.editura@uoradea.vbadulescu@yahoo. -------------------------------.editura@sophia.ispri@ispri.anastasia@creztion.cavram@mail.ro Editura Muzeul Naţional de Artă al României ------------------------------------------------------------------------.com Editura Politehnica -----------------------------.ro Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez ---------------------------------------------------------------------.com Editura Fundatiei Anastasia -------------------.client@hijmuntenia.militaru@hamangiu.ro Editura Fundaţiei "România de Mâine" ------.ghejurma@yahoo.ro Editura TIM -------------------------------------.pandea@edituramilitara.stefan@cartea-ta.ro Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative --------------------------------------------------------.ro Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale-.nhancu@umfcluj.ro Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti ------------------------------------------------------------------------.sorinadascalu@gmail.museum.ro Editura Ion Ionescu de la Brad ----------------.editura.ro Editura Universitară ----------------------------.O.vladhutanu@ls-infomat.kamibotos@yahoo.editura@icr.com Editura Universităţii Aurel Vlaicu ------------.ed-medicala@b.ro Editura Fundaţiei Culturale Libra ------------.com Editura Universităţii “Al.ro Editura Universităţii din Suceava -------------.ro Editura Universităţii Româno-Britanice -----.ro Editura Victor Babeş----------------------------.editura@ugal.com Editura NICULESCU --------------------------.utcluj.editura.ro Editura Ştef --------------------------------------.editura@unitbv.com Editura Sophia ----------------------------------.literar@yahoo.ro Editura Istros a Muzeului Brăilei--------------.ro Editura Hamangiu -------------------------------.gov.ionatan@arad.com Editura Sf.ro Editura Universităţii “Transilvania” ---------.612 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Etnologică ------------------------------.ro Editura L&S Soft -------------------------------.com Editura Ştefan ’94 -------------------------------.upg-ploiesti.editura_unibuc@yahoo.antaeus@gmail.mateescu1967@clicknet.editura@osim.cg@graal.ro Editura Nicol ------------------------------------.evb@umft.ro -----------------------------------------------------.tuiasi.com Editura Universităţii din Oradea --------------. I.campean@staff.crx@b.editura@unmb.ro -----------------------------------------------------.ccd@ccd-suceava.ro Editura Iulian ------------------------------------.idc_press@yahoo.allnicol@yahoo.ro Editura OSIM ------------------------------------.ro Editura Graal-------------------------------------.adriana@azero.com Editura Universităţii de Nord ------------------.office@azero.ro Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu -----------------------------------------------------------------------.editura@mai.tehnica@edituratehnica.edituraiulian@yahoo.com -------------------------------------contact@editurafundatiaromaniademaine.com Editura Medicală Universitară ”Iuliu Haţieganu” ---------------.edituragabriel2005@yahoo.fianu@ingfiz.ro Editura Medicală Antaeus----------------------.com Editura Universităţii din Bucureşti -----------.revistabunavestire@yahoo.ro CIP Editura Nouă -------------------------------------.ro Editura Muntenia -------------------------------.fulea@ulbsibiu.T. Cuza” -----------.editurafrm@yahoo.

office@gramar.hog@rdsmail.exponto@cta.focus@focusgrafiserv.ro Gens Latina --------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ro Egmont România -------------------------------.faclia@rdslink.ro Eurorocor-----------------------------------------.ro Galeriile Artmark--------------------------------.ro -----------------------------------------------------.office@artmark.andybarean@yahoo.com Grafit ---------------------------------------------.ro Focus Petroşani ----------------------------------.ro Hieropolis ----------------------------------------.ro Eikon ---------------------------------------------.editura@excelsiorart.tehnic@humanitas.com Green Steps --------------------------------------.editura@esoteris.info@green-steps.andrey62@yahoo.com -----------------------------------------------------.edituraeikon@yahoo.ubbcluj.ro Etna -----------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.grafoanaytis@yahoo.office.miaoprescu@yahoo.ro Humanitas Fiction-------------------------------.org Else -----------------------------------------------.pub.ro -----------------------------------------------------.cardeditura@yahoo.com Gordian ------------------------------------------.com EduSoft -------------------------------------------.anselm@alcor.com Europolis -----------------------------------------.ioana_soar@yahoo.com Eurobit -------------------------------------------.udriste@vectron.office@edituraherald.a_ciolacu@yahoo.editura_else@k.wwkecs@yahoo.iddirpres@yahoo.ro Expert --------------------------------------------.com Enciclopedia RAO ------------------------------.ro H Hasefer -------------------------------------------.ro Historia -------------------------------------------.apm1@houseofguides.com Era-------------------------------------------------.popovici@math.ro Edyro Press---------------------------------------.corina_ciuraru@bjbraila.ro Galaxia Gutenberg ------------------------------.cristina1605@yahoo.ro CIP 615 For You ------------------------------------------.fundatia.editura_else@yahoo.claudiu.ro Herald --------------------------------------------.ro Electus -------------------------------------------.com Elena Francisc Publishing ---------------------.tehnic@humanitas.europrintbm@gmail.ex_libris_com@yahoo.mathem.com Holografica---------------------------------------.editura@egumenita.office@efpublishing.ro -----------------------------------------------------.ro Gil ------------------------------------------------.ro Gridsolo ------------------------------------------.ro .ro Estfalia -------------------------------------------.ro Fest -----------------------------------------------.ro F Făclia ---------------------------------------------.estfalia@estfalia.astral.com Elpis------------------------------davidandmichelle.dinum@rdslink.virgil_serbu_cisteianu@yahoo.editura@galaxiagutenberg.com G Galaţi University Press -------------------------.gordian_tm@yahoo.monica.visan@fx.com Eurostampa --------------------------------------.ainfcon@cta.difuzare@hasefer.ro Humanitas ----------------------------------------.danbodea1@yahoo.geea@petar.educatie@eurocor.com Geometry Balkan Press ------------------------.tehnic@tiposerv.com Grafoanaytis -------------------------------------.ro Graphé -------------------------------------------.ro Ex Libris -----------------------------------------.ercpress@zappmobile.com Electronica 2000 --------------------------------.com Eficon Press -------------------------------------.hieropolis@hotmail.antares@yahoo.mihnea@comm.com -----------------------------------------------------.emilianlefter@yahoo.com Egumeniţa ---------------------------------------.astralmagik@yahoo.grinta@email.eurobit@mail.bogdan@edusoft.florinc@rs.gil1993@zalau.com Etnic-----------------------------------------------.ro Girasol -------------------------------------------.ro Hora ----------------------------------------------.pub.ro Grinta ---------------------------------------------.gedo-cj@yahoo.office@raobooks.ase.com Gramar--------------------------------------------.cicea@man.hiperborea@clicknet.ib@ero.gridsolo@tiposerv.com Europrint Baia Mare ----------------------------.rectorat@ugal.monica_reu@yahoo.edituravinea@yahoo.com Ex Ponto -----------------------------------------.europolisprint@yahoo.com Erc Press -----------------------------------------.ro Fundaţia Culturală Antares---------------------.com Grapho Press -------------------------------------.graphotek_expres@yahoo.com Hiperborea ---------------------------------------.ro Hoffman ------------------------------------------.adrian_alex@historia.moza@ellelministries.614 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Editura Vinea ------------------------------------.edexpert@zappmobile.ro -----------------------------------------------------.egmont.com Geea Botoşani -----------------------------------.ro Excelsior Art ------------------------------------.ro Gedo ----------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.dnttm.ro Esoteris -------------------------------------------.ro Europlus -----------------------------------------.de House of Guides --------------------------------.estampa@upcnet.

com Irco Script ----------------------------------------.ro MondoRo-----------------------------------------.usdidacticavaslui@yahoo.prodcom@intergorj.ro -----------------------------------------------------.com Mediamusica ------------------------------------.mentor_lyra@rdslink.com -----------------------------------------------------.ro Muşatinii -----------------------------------------.ucb_braila@yahoo.com Matrix Rom --------------------------------------.musatinii@assist.ionescub@gmail.com Mega ---------------------------------------------.mathlogos@gmail.com Măiastra ------------------------------------------.nicolae.com Mirton --------------------------------------------.ro Media Service Zawada -------------------------.com Lux Libris ---------------------------------------.com Logos .com Karuna -------------------------------------------.ro Incognito Media ---------------------------------.ro Kriterion -----------------------------------------.ro 617 .com Illustratis------------------------------------------.editurakarunabistrita@yahoo.infoartmedia@gmail.office@luminatipo.ro Multimedia International ----------------------.rosenberg@ibupublishing.A.ro Maiko --------------------------------------------.univenc@fx.de Librarium Haemus ------------------------------.autorizatii@rain.office@mpg.com Infoart Media ------------------------------------.ro Infomedica ---------------------------------------.rights@edituramix.ro Mentor -------------------------------------------.edituramarist@gmail.mega@edituramega.ro M Magic Print --------------------------------------.ct@kerigma.mvarga@xnet.com Independenţa Economică ----------------------.impwest@oradea.oanagrecu@ramo.delia_mocanu@yahoo.mmcorp@rdslink.ro -----------------------------------------------------.ro Ideea Europeană --------------------------------.ro J Junimea ------------------------------------------.krit@dnt.ro Litera International -----------------------------.office@matrixrom.lux_libris@yahoo.com Martor --------------------------------------------.mvargaboiling@gmail.com Meteor Press -------------------------------------.ivoradea@rdslink.liferom@rdslink.voicupauldan@yahoo.muzeultaranului@yahoo.irina@yahoo.ro Mirador -------------------------------------------.com Institutul European -----------------------------.com Mix -----------------------------------------------.ircoscript@yahoo.mirton.ro Mar -----------------------------------------------.danajibeteanu@gmail.ro CIP Little Lamb --------------------------------------.ro Impact Media ------------------------------------.ro Monitorul Oficial R.ro InfoMega ----------------------------------------.ro Leda ----------------------------------------------.ro Magister ------------------------------------------.ro Monumenta---------------------------------------.616 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE I IBU Publishing ----------------------------------.office@edituracorint.timisoara@yahoo.ro L Lampadarul de Aur -----------------------------.ro Karta-Graphic------------------------------------.office@illustratis.ro Lyra -----------------------------------------------.erzsebet_visky@koinonia.mentor_lyra@yahoo.ro Koinónia -----------------------------------------.com Lumina Lex --------------------------------------.Bucureşti -------------------------------.mygeorgeta@yahoo.sandulog@rdslink.contact@edituramix.antonio1907@yahoo.com LVS Crepuscul ----------------------------------.magiszter@rmpsz.ioana. -------------------------.miradorul@yahoo.kriterion@kriterion.euroedit@hotmail.com K Kamala -------------------------------------------.corneliu.office@crepuscul.littlelambromania@yahoo.com Life -----------------------------------------------.ro Lehrmittelhaus -----------------------------------.com Kerigma ------------------------------------------.stere@litera.romania@fx.a.com Imprimeria de Vest------------------------------.panzar.ro -----------------------------------------------------.ro Infodar --------------------------------------------.emayon@yahoo.sasu@berlitz.asimcart@yahoo.editura@meteorpress.com Marist --------------------------------------------.asociation.ro Mayon --------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.carmen_plaian@yahoo.ro -----------------------------------------------------.com IRI -------------------------------------------------.editurakamala@zappmobile.com -----------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com Math Logos --------------------------------------.ro Media Sind --------------------------------------.alexp@musatinii.astral.ro -----------------------------------------------------.redactia@infomedica.ro Lumen --------------------------------------------.fabini@verena.haemus@gmail.com -----------------------------------------------------.comenzi@meteorpress.office@edituralumen.lampadar@rdslink.junimeais@yahoo.fcideeaeuropeana@yahoo.msz.erzsebet_daray@koinonia.office@gramar.

malutmircea@hotmail.ro Nautica--------------------------------------------.com CIP Paralela 45 ---------------------------------------.com Păzitorul Adevărului ---------------------------.florin_v09@yahoo.cristian_braque@yahoo.tipografia_panfilius@yahoo.omega@yahoo.farulsperantei@azsmr.com -----------------------------------------------------.corina_poturu@yahoo.office@nemira.ro -----------------------------------------------------.utt.library@bcuovidius.oasteadomnului@asconet.ro Nemira -------------------------------------------.pamantul2@yahoo.com Pro Marketing -----------------------------------.victor.ro -----------------------------------------------------.com PIM -----------------------------------------------.valieliza4him@yahoo.presabuna@gmail.tipograful@yahoo.scnotaromsa@yahoo.tipopremier@upcnet.danad_555@yahoo.ro Publica -------------------------------------------.ro Orizonturi Universitare ------------------------.cornel@email.ro Pastel ---------------------------------------------.com Privirea -------------------------------------------.ovidiu@neutrino.puiu.ro Notarom ------------------------------------------.com Presa Universitară Clujeană -------------------.ro Nelinişti metafizice -----------------------------.ioana@nemira.tuiasi.ro Print Xpert----------------------------------------.metropolis@rdslink.com -----------------------------------------------------.redactie.com Omega --------------------------------------------.vasile_s_manea@yahoo.com Orizonturi ----------------------------------------.lider@x-treme.kellek94@hotmail.com Puzzle Works Publishing-----------------------.com Pământul -----------------------------------------.kamykamy@gmail.ro -----------------------------------------------------.dana3k2000@yahoo.ccd_bistrita@yahoo.office@polirom.revista_plumb@yahoo.ro Primus --------------------------------------------.badescuovidiu@yahoo.costilovmonica@yahoo.office@paideia.ichimtudorel@yahoo.nmp@nmp.nina_sava@yahoo.com 619 .redactie@edituraparalela45.com Pergamon -----------------------------------------.com Noi Media Print ---------------------------------.avesa@staff.katy18@gmail.com Printech ------------------------------------------.ro Punct ochit ---------------------------------------.mugurel@edituraparalela45.inel.dnttm.com O Oastea Domnului -------------------------------.cristina.ro Premier -------------------------------------------.ro Neutrino ------------------------------------------.ro Presa Bună ---------------------------------------.ro Olimpias -----------------------------------------.gabi_dm_pi@hotmail.nosp@mail.ro Neverland ----------------------------------------.zamora@puzzleworks.ro P Paideia -------------------------------------------.ro Politehnica Press --------------------------------.com Pro Plumb ----------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.difuzare@paideia.ro Proxima ------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.roxana@edituraparalela45.ieronim@k.com Nord Carta ---------------------------------------.office@promarketing.ro Ovidius University Press ----------------------.redactia@edituratrei.com Pro Tech Service------------------------winternitz.tecodesign@walla.com Polirom -------------------------------------------.com Pro Philosophia ---------------------------------.popad@imc.ro Pallas-Akademia --------------------------------.com Papirus Media------------------------------------.ro Noriel Maxim -----------------------------------.com Patmos -------------------------------------------.contact@napocastar.cirstea_laura@yahoo.nomina@gmail.ro Q Quantum------------------------------------------.com Noua Speranţă -----------------------------------.dobrescu_marius@yahoo.andortipo@yahoo.diana_cosoreanu@yahoo.ed.ro Panfilius ------------------------------------------.pro_promar@yahoo.luiza.papirus_media@yahoo.com -----------------------------------------------------.com Perla suferinţei-----------------------------------.ro -----------------------------------------------------.618 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE Mystic---------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.com N Napoca Star --------------------------------------.ubbcluj.ligiab@netgrup.office@maximgrup.com -----------------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ezbranca@ac.ro Nova Didacta ------------------------------------.com -----------------------------------------------------.kilyeni@et.com -----------------------------------------------------.pallas@clicknet.com Politehnium --------------------------------------.ro Nomina -------------------------------------------.ccd@ccdidbn.ro Performantica -----------------------------------.valeriu@protech-service.com Pax Aura Mundi --------------------------------.presa_universitara@mail.com Omnia Uni SAST -------------------------------.cosma@yahoo.sdogariu@gmail.proximaimpex@clicknet.

mezeitibi@yahoo.com Silvania ------------------------------------------.ro Transversal --------------------------------------.transversaldifuzare@yahoo.ramuri_2005@yahoo. Print --------------------------------------.dm@teora.ioanparean@yahoo.com -----------------------------------------------------.C.com Realitatea Românească ------------------------.ro Solness -------------------------------------------.editura@sedcom.com -----------------------------------------------------.eurobit@mail.olimpiu.office@sign.slupu@itrc.com Succeed Publishing -----------------------------.ro România Liberă----------------------------------.com Taida ---------------------------------------------.luana_schidu@rd.tuiasi.director@romanialibera.com Reader’s Digest ---------------------------------.ro -----------------------------------------------------.studia@studia.tipoimpex_radical@yahoo.ro Societatea Scriitorilor Militari ----------------.com Teora ---------------------------------------------.roprintcluj@xnet.ro -----------------------------------------------------.com Sigma ---------------------------------------------.ro Status----------------------------------------------.editurataida@yahoo.adipandea@yahoo.grafprint_galati@yahoo.ro Societatea Muzeului Ardelean -----------------.com CIP Sinteze -------------------------------------------.florescu@resettieducational.ro Roza Vânturilor ---------------------------------.com Top Form ----------------------------------------.com SIM ART -----------------------------------------.tipografia@transilvaniaexpres.tipoalex2004@yahoo.office@editurasigma.cristescu65@yahoo.simi@b.ro Scrisul Românesc -------------------------------.kpi@kpi.ccfocsani@yahoo.edsigma@fx.ro Stud IS -------------------------------------------.editura_renasterea@yahoo.fundatia_smb@yahoo.com Tehnopress --------------------------------------.editurarafet@yahoo.com RAO International Publishing Company -----.ccdmehedinti@gmail.com Teocora -------------------------------------------.curierulvj@gmail.tuiasi.com Sitech ---------------------------------------------.com Transilvania Expres ----------------------------.tipografia.ro Ş Şcoala Mehedinţiului ---------------------------.revistaromana@yahoo.filip@scriptum.theriegel@yahoo.ro Scrisul Românesc Fundaţia .com Ramira --------------------------------------------.com Ramuri -------------------------------------------.com 621 .ro Rosetti Educational--------------------marian.office@status.europrint2006@yahoo.k@email.eme.com Tipo Radical -------------------------------------.astral.ro Riegel ---------------------------------------------.rcrprint@xnet.diana.scrisro@craiova.romart@k.ro Tracus Arte --------------------------------------.astral.fr Regsan --------------------------------------------.com Renaşterea ---------------------------------------.tipart@tipart.com Red Cart ------------------------------------------.com Taj Books Media --------------------------------.620 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE R R.ro -----------------------------------------------------.titkarasag@eme.editurataj@clicknet.ro Rafet ----------------------------------------------.ro Scientia -------------------------------------------.renasterea@personal.editurasedcomlibris@yahoo.ro Studiúm-------------------------------------------.ro Romart Design ----------------------------------.com Solaris---------------------------------------------.ro Speed Promotion --------------------------------.ovidiu.com T S Salgo ---------------------------------------------.semneartemis@b.ileana_pausan@yahoo.com -----------------------------------------------------.editurasimart@yahoo.com -----------------------------------------------------.ro Tipoalex ------------------------------------------.com Silviana -------------------------------------------.com Risoprint -----------------------------------------.georgerosu@yahoo.comercial@regsan.kamykamy@gmail.ro Steaua Nordului ---------------------------------.ro TehnoArt -----------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.ileanamihaila59@yahoo.scrisulromanesc@yahoo.ro Terra ----------------------------------------------.Editura ---------.redactie@steauanordului.focus@yahoo.morosanu@yahoo.com Sedcom Libris -----------------------------------.dnttm.cturcanu@etc.ro Scriptum -----------------------------------------.rotaru@teora.R.office@technomedia.office@raobooks.ro Sfinţii Martiri Brâncoveni----------------------.sitech@rdslink.office@rosetti.ro Tana ----------------------------------------------.com Tipart Group -------------------------------------.editura@asro.ro Reîntregirea -------------------------------------.iancu@speedpromo Standardizarea -----------------------------------.ro Silva-Vic ------------------------------------victor_dascalescu2001@yahoo.ro Sign -----------------------------------------------.astral.tehnoart@hotmail.com Studia ---------------------------------------------.ambro@yahoo.stanciu_liv@yahoo.ro Semne --------------------------------------------.ro Techno Media -----------------------------------.com Sapientia -----------------------------------------.pastor@betleem.crx@b.gabi.pcnet.tehnopress@yahoo.

ro University Press ---------------------------------.editura@credis.Editura Credis .ro Universul Şcolii ---------------------------------.editvivaldi@clicknet.ro Univers -------------------------------------------.virom_2000@yahoo.com ZIP ------------------------------------------------.com Verbum -------------------------------------------.office@polysoft.editura@trinitas.corina@wolterskluwer.com -----------------------------------------------------.print.stan@tribunaeconomica.ro Vox -----------------------------------------------.ro -----------------------------------------------------.verbum@catholic.ro -----------------------------------------------------.ro Virom --------------------------------------------.vegaprod@vegagroup.ro W U Z Unicart --------------------------------------------.com -----------------------------------------------------.com Universul Românesc ----------------------------.color@iasi.ro 623 .office@unicart.ro Vremi ---------------------------------------------.unirea@unirea-pres.nicolae_cristea@yahoo.danplesa@gmail.ro Universitas XXI ---------------------------------.ro Tritonic -------------------------------------------.office@edituravremea.tipouvg@yahoo.ro Trinitas -------------------------------------------.liliana_trans@yahoo.com Universitatea din Bucureşti .vox@edituravox.com Vivaldi --------------------------------------------.editurazip@gmail.ro Univers Ştiintific --------------------------------.edituraurbanlifestyle@gmail.ro Vellant --------------------------------------------.andras@upet.schiopua2000@yahoo.v_tomoiaga@yahoo.adepc@adepc.ccd@yahoo.vmr@pcnet.verus@clicknet.ro Wolters Kluwer----------------------------------.ro Vox 2000 ----------------------------------------.ro Universitaria -------------------------------------.office@tritonic.com Vremea -------------------------------------------.univers@rnc.com Urban Lifestyle ----------------------------------.ucv.herald2006@k.zeit@mail.com -----------------------------------------------------.ro Unirea---------------------------------------------.com V "Vasile Goldiş" University Press -------------.com Zeit ------------------------------------------------.adepc@adepc.com Vega Prod '94 ------------------------------------.editurazip@yahoo.ro Világhírnév---------------------------------------.vox@edituravox.cristi.ro -----------------------------------------------------.mirela@gmail.popescu.622 BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP Tribuna Economică -----------------------------.ro Viaţa Medicală Românească ------------------.rdsmail.bib@central.ro Verus ---------------------------------------------.constantindram@yahoo.com Universitas ---------------------------------------.marinel_trans@yahoo.com Universul Juridic --------------------------------.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful