Sunteți pe pagina 1din 165

RO2006/018-147.04.01.05.

01
ETC / ROP Training Project

M4a Achiziii Publice


Partea II Lucrri
Plan de Lecie

PLAN DE LECTIE
PROGRAM : ACHIZITII PUBLICE Modul 4a / PARTEA II (2 zile)
Obiectivele programului:

Completarea cunostintelor cu modificrile aduse de OUG 34-2006 de ctre OUG 143 2008 si OUG 228 - 2008

Dezvoltarea abilitilor necesare verificrii unei documentaii de atribuire pentru servicii si produse;

Dezvoltarea abilitilor necesare verificarii modului n care s-a desfurat o procedur;

Sesiunea de formare nr. 1

OBIECTIVE:
1. Prezentarea participantilor
2. Prezentarea asteptarilor pentru acest program
3. Convenirea impreuna cu participantii a modului de lucru

Subiect: INTRODUCERE
Timp
50 min
5

Continut

1.1 Prezentarea formatorilor

30
(1 min/
part)

10

1.2 Prezentarea participanilor si


identificarea asteptarilor

1.3 Stabilirea regulilor de grup

1.4 Prezentarea obiectivelor


programului si identificarea gradului
de suprapunere a agendei de curs cu
ateptrile cursanilor

Activitati

Metode
folosite

Formatorul va face o scurta prezentare subliniind


competentele pe care le are n domeniu

Prezentare

Participantii vor fi rugati sa se prezinte - Nume/


Institutie/ Ocupatie/ Experienta in domeniu si sa
declare care sunt asteptarile;
Trainerul va nota pe flipchart

Prezentare

Trainer va facilita stabilirea regulilor de grup In ce


mod intentionam sa lucram impreuna Reguli
interne: ex Punctualitatea, mobilele pe mod silentios;
Trainerul va scrie rezultatele pe flipchart;

Brainstorming

Trainerul va prezenta tematica generala pe o foaie de


flipchart (care va rmne pe perete pe toat durata
cursului ) impreuna cu obiectivele programului, dupa
care le va compara cu asteptarile cursantilor

Prezentare

Logistica
1.1 - PLAN DE LECTIE_M4a_2 zile

Flipchart;Marker
1.2 - Lista participanti

Flipchart;Marker

Flipchart;Marker
1.3 - Agenda Partea 2

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a Achiziii Publice


Partea II Lucrri
Plan de Lecie

Sesiunea de formare nr. 2


TEME:

1. Sistemul achiziiilor publice Atribuiile ANRMAP i UCVAP n


sistemul achiziiilor publice
2. Legislatia de baz i legislaia conex privire de ansamblu
Timp
60
min
30

30

Subiecte

2.1 Sistemul Achizitiilor Publice


2.2 Legislatia de baza si legislatia
conexa privire de ansamblu

Activitati

60

3.1 - Exercitiu - Stabilirea WBS


achizitii

30

3.2 Exercitiu Tipuri de contracte


si anunturi

30

3.3 Exercitiu Stabilirea


termenelor

60

3.4 Exercitiu Identificarea


riscurilor si managementul lor

Prezentare
Discutii

Logistica

Laptop; Video proiector; Flipchart;Marker


2.1.1 SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE _prezentare

Laptop; Video proiector; Flipchart;Marker

Prezentarea legislatiei de baza si a legislatiei


conexe
Prezentarea modificarilor aduse de OUG nr.
143/2008

TEME: Identificarea surselor de risc in procesul de achizitii (1)

Continut

Metoda
folosita

Prezentarea ANRMAP si UCVAP si atributiile


acestora in domeniul achizitiilor publice.

Sesiunea de formare nr. 3

Timp
180
min

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor :
cunoste institutiile implicate in procesul de Achizitii
Publice si atributiile acestora in domeniu;
cunoaste legislatia de baza a achizitiilor publice si
legislatia conexa

Prezentare
Discutii

2.2.1 LEGISLATIA DE BAZA SI LEGISLATIA


CONEXA_foaie de lucru
2.2.2 - LEGISLATIA DE BAZA SI LEGISLATIA CONEXA_foaie
de lucru

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor:
cunoaste etapele procesului de achizitii;
putea identifica riscurile ce pot interveni in procesul
de achizitii si masurile care se pot lua

Activitati

Pe grupe, participantii vor identifica care sunt


activitatile cuprinse in procesul de achizitii
Trainerul impreuna cu participantii vor identifica si
discuta eventualele greseli
Pe grupe, participantii vor rezolva exercitiul, dupa
care il vor prezenta;
Trainerul impreuna cu participantii vor identifica si
discuta eventualele greseli
Pe grupe, participantii vor rezolva exercitiul, dupa
care il vor prezenta;
Trainerul impreuna cu participantii vor identifica si
discuta eventualele greseli
Pe grupe, participantii vor rezolva exercitiul, dupa
care il vor prezenta;
Trainerul impreuna cu participantii vor identifica si
discuta eventualele greseli

Metoda
folosita

Exercitiu;
Discutii

Exercitiu;
Discutii

Exercitiu;
Discutii

Logistica

Flipchart;Marker
3.1 - WBS achizitii_explicatii

Hartie A4; Flipchart;Marker


3.2.1 - TIP CONTRACT+ ANUNTURI_explicatii
3.2.2 - TIP CONTRACT + ANUNTURI_foaie de lucru

Hartie A4; Flipchart;Marker


3.3.1 - STABILIREA TERMENELOR_explicatii
3.3.2 - STABILIRE TERMENE_foaie de lucru

Hartie A4; Flipchart;Marker


Exercitiu;
Discutii

3.4.1 - MANAGEMENTUL RISCURILOR_explicatii


3.4.2 MANAGEMENTUL RISCURILOR_prezentare
3.4.3 - MANAGEMENTUL RISCURILOR_foaie de lucru

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a Achiziii Publice


Partea II Lucrri
Plan de Lecie

Sesiunea de formare nr. 4

TEME: Noile prevederi legislative referitoare la depunerea si


solutionarea contestatiilor OUG 143/2008
Timp
90min
90

Continut
4.1 Noile prevederi legislative
referitoare la depunerea si
solutionarea contestatiilor (OUG
143/2008)

Activitati

90

40

20

Prezentare
Discutii

Activitati

Laptop; Video proiector; Flipchart;Marker


4.1.1 SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR_prezentare

Metoda
folosita

5.1 Contractele de lucrari


(FIDIC) clauze generale si
specifice

Discutarea clauzelor generale si specifice


obligatorii ale contractelor de executie lucrari
conform Ordinului MFP/MT/MDLPL
nr.915/465/415/2008

Prezentare
Discutii

5.2 Contractele de lucrari


(FIDIC) clauze suplimentare

Discutii cu privire la posibilitatea


modificarii/completarii clauzelor generale si
exemple specifice

Discutii

Participantii vor identifica regulile de achizitii


publice aplicabile pe parcursul derularii
contractului

Brainstormi
ng

5.3 Exercitiu Reguli de


achizitii publice

Logistica

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor:
cunoaste clauzele generale si specifice ale contractelor
de lucrari

TEME: Contractele de lucrari (FIDIC)


Continut

Metoda
folosita

Prezentarea modificarilor aduse de OUG


143/2008 si OUG nr.228/2008

Sesiunea de formare nr. 5

Timp
150min

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor:
cunoaste care sunt modificarile aduse in materie de
contestatii

Logistica

Laptop; Video proiector; Flipchart;Marker


5.1.1 CONTRACTELE DE LUCRARI_prezentare

Flipchart;Marker
5.2.2 FIDIC ROSU_foaie de lucru

Flipchart;Marker
5.3.1- REGULI DE ACHIZITII_explicatii

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a Achiziii Publice


Partea II Lucrri
Plan de Lecie

Sesiunea de formare nr. 6


TEME: Verificarea prevederilor unei documentatii de atribuire

lucrari
Timp
90min
90

Continut

Activitati

6.1 Exercitiul Identificarea


erorilor dintr-o documentatie
executie lucrari

Pe grupe, participantii vor identifica erorile dintr-o


documentatie de atribuire

15

7.1 Atribuirea contractelor sau


Anularea procedurilor

15

7.2 Studiu de caz

Activitati

TEMA: Importanta dosarului de achizitie publica componenta,

termene, responsabilitati
Continut
Dosarul de achizitie publica

Exercitiu;
Discutii

6.1.1 IDENTIFICARE ERORI LUCRARI_explicatii


6.1.2 IDENTIFICARE ERORI LUCRARI_foaie de
lucru

Metoda
folosita

Prezentarea etapelor si termenelor legale pentru


atribuirea contractelor
Prezentarea conditiilor legale precum si a
cazurilor de anulare
Studiu de caz solutionarea unei probleme
aparute la incheierea contractului de achizitie
publica

Sesiunea de formare nr. 8

Timp
15min
15

Logistica

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor :
cunoaste etapele si termenele care trebuie respectate
pentru atribuirea contractelor
cunoaste conditiile legale pentru care pot anula o
procedura

TEMA: Atribuirea contractului sau anularea procedurii

Continut

Metoda
folosita

Hartie A4; Flipchart;Marker

Sesiunea de formare nr. 7

Timp
30min

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor:
putea identifica erorile dintr-o documentatie de atribuire
lucrari
putea sa completeze o fisa de date

Logistica
Laptop; Video proiector
Flipchart;Marker

Prezentare
Discutii
libere

7.1.1 ATRIBUIREA CONTRACTELOR SAU ANULAREA


PROCEDURILOR_prezentare ppt

Studiu de
caz
Dezbateri

7.2.1 - ATRIBUIREA CONTRACTELOR_explicatii


7.2.2 ATRIBUIREA CONTRACTELOR_foaie de lucru

Flipchart;Marker

OBIECTIVE:
La sfarsitul acestei sesiuni, participantii vor :
cunoaste importanta constituirii si pastrarii dosarului de
achizitie

Activitati
Prezentarea modului de constituire si de pastrare

Metoda
folosita
Prezentare

Logistica
Laptop; Video proiector

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a Achiziii Publice


Partea II Lucrri
Plan de Lecie

Discutii
libere

Sesiunea de formare nr. 9

Flipchart;Marker
8.1 DOSARUL ACHIZITIEI_prezentare ppt

OBIECTIVE:
Evaluarea programului de formare

TEMA : Evaluarea programului de formare


Timp
15min
15

Continut
Chestionar de evaluare

Activitati
Participantii vor primi cate un chestionar de
evaluare a programului de formare

Metoda
folosita

Logistica
Hartie A4;

Chestionar

9.1.0 Chestionar de evaluare

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
Agenda Cursului

PROGRAM CURS ACHIZI II PUBLICE 4a


Partea II 2 zile
ORE
9.00 9.30

9.30 10.30

TEMATICA
Deschiderea cursului

Sistemul achizitiilor publice - Atributiile ANRMAP si UCVAP in sistemul


achizitiilor publice

Legislatia de baza si legislatia conexa privire de ansamblu

Dezbateri
10.30 11.00

Pauz

ZIUA 1

11.00 13.00
13.00 14.00

14.00 15.30

Identificarea surselor de risc in procesul de achizitii (1)

Dezbateri
Pauz de prnz

Identificarea surselor de risc in procesul de achizitii (2)

Exercitii
15.30 16.00

Pauz

16.00 17.00

Noile prevederi legislative referitoare la depunerea si solutionarea


contestatiilor (OUG 143/2008)

Dezbateri
ORE
9.00 10.30

TEMATICA

Contractele de lucrari (FIDIC) clauze generale si specifice

Dezbateri
10.30 11.00

11.00 13.00

Pauz

Contractele de lucrari (FIDIC) - clauze suplimentare

Dezbateri
13.00 14.00
ZIUA 2
14.00 15.30

Pauz de prnz

Verificarea prevederilor unei documentatii de atribuire lucrari

Studiu de caz
15.30 16.00

16.00 16.45

Pauz

Atribuirea contractului sau anularea procedurii.

Importanta dosarului de achizitie publica componenta, termene,


responsabilitati

Studiu de caz
16.45 17.00

Evaluarea si inchiderea cursului

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

ACHIZIII PUBLICE

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Sistemul achiziiilor publice

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Instituii de baz
ANRMAP
UCVAP
CNSC
Instanele judectoreti

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cadrul legal
OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii
OUG nr.30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achiziie public
HG nr.1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public
prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cadrul legal
Ordinul ANRMAP nr.155/2006 pentru aprobarea
Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie
public
Ordinul ANRMAP nr.183/2006 privind aplicarea
dispoziiilor referitoare la contractul de publicitate media
Directiva 2004 /18/CE privind coordonarea procedurilor
de atribuire a contractelor de lucrri, de furnizare si de
servicii
Directiva 2004 /17/CE privind coordonarea procedurilor
de achiziie aplicate de entitaile care opereaza in
sectoarele ap, energie, transport si servicii potale
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

ANRMAP
A.N.R.M.A.P.
OG nr.74/2005 i HG nr. 525/2007
Instituie public din subordinea Guvernului
Rol: reglementare, monitorizare, verificare expost

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

ANRMAP
Ordinul nr. 113/2008pentru aprobarea
Regulamentului privind supravegherea modului
de atribuire a contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i
a contractelor de concesiune de servicii

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Supraveghere
Funcia A.N.R.M.A.P. prin care :
- se desfoar activitatea de control al procedurilor de atribuire
- de constatare a faptelor prin care se ncalc sau se eludeaz
prevederile legale n domeniul achiziiilor publice
- de aplicare a sanciunilor pentru acele fapte care constituie
contravenie
- a altor msuri pentru prevenirea, stoparea i remedierea
efectelor produse de nclcarea sau eludarea prevederilor
legale n organizarea procedurilor de atribuire

Nota: Supravegherea va viza inclusiv procedurile de achiziie


public impuse operatorilor economici de ctre autoritile
de management pentru derularea proiectelor finanate din
fondurile structurale
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Obiectul supravegherii
Obiectul supravegherii: Procedurile de achiziii publice
care sunt finalizate prin ncheierea unui contract de achiziie
public, de concesiune de lucrri publice sau de concesiune
de servicii

Nota: n cazul anularii procedurii de achiziie publica, obiectul


supravegherii l va constitui numai verificarea legalitii
acestei decizii

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Activiti
a) constatarea faptelor prin care se ncalc sau se
eludeaz prevederile legale n domeniul achiziiilor publice
b) sancionarea faptelor prevzute la lit. a), n msura n
care acestea constituie contravenii
c) utilizarea msurilor prin care se pot preveni, stopa sau
remedia efectele produse de nclcarea ori eludarea
prevederilor legale n organizarea procedurilor de atribuire
a contractelor, altele dect aplicarea de sanciuni

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

10

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Control

A.N.R.M.A.P. ndeplinete activitile proprii prin:

a) controlul planificat pe baza planului lunar de


supraveghere;
b) controlul neplanificat, ca urmare a:

- sesizrilor primite de la teri


- sesizrii din oficiu
- deciziilor C.N.S.C. / avizelor consultative U.C.V.A.P.

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

11

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Procedura de supraveghere - etape

ntocmirea unei note de informare;

transmiterea comunicrii privind nceperea procedurii de


supraveghere;

efectuarea controlului procedurilor de atribuire;

ncheierea procesului-verbal de constatare i sancionare


a contraveniilor i/sau luarea msurilor de prevenire,
stopare ori remediere a efectelor;

ntocmirea raportului de control;

transmiterea comunicrii privind ncetarea procedurii de


supraveghere.
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

12

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Notele explicative

Echipa de control poate solicita note explicative


reprezentantului legal al autoritii contractante/operatorului
economic sau oricrei persoane implicate n procedura de
atribuire.

Neprezentarea/netransmiterea n termenul stabilit a


documentelor i a notelor explicative solicitate de ctre
A.N.R.M.A.P. echivaleaz cu refuzul de a pune la dispoziia
acesteia informaiile referitoare la atribuirea contractelor de
achiziie public

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

13

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Contravenii

constatarea contraveniilor

aplicarea sanciunilor contravenionale

utilizarea cilor de atac mpotriva procesului verbal de


constatare i sancionare a contraveniilor

executarea sanciunilor contravenionale

se efectueaz n conformitate cu dispoziiile procedurilor


stabilite prin legislaia n vigoare privind regimul juridic al
contraveniilor.
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

14

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

UCVAP
UCVAP
Structura specializat din Ministerul Finanelor
Rol: verificare ex- ante

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

15

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

UCVAP
Ordin nr. 2181/2007 - Manual operaional pentru
activitatea de observare i verificare a atribuirii
contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

16

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Verificarea
Verificarea privete etapele procesului de achiziie
public, dup publicarea anunului de participare
pn la atribuirea i semnarea contractului
Se exercita prin:
Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea
Achiziiilor Publice
structurile subordonate

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

17

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Verificarea

Verificarea privete etapele procesului de


achiziie public, dup publicarea anunului de
participare pn la atribuirea i semnarea
contractului

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

18

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Scop
Scopul sistemului de control ex-ante:
sprijinirea autoritilor contractante n aplicarea
conform a legislaiei n domeniu sub aspect
procedural , care s permit corectarea n timp util
a neconcordanelor sesizate, pn la semnarea
contractului

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

19

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

UCVAP
Responsabil pentru ndeplinirea funciei de
verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor care intr sub
incidena legislaiei privind atribuirea contractelor
de achiziie public

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

20

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

UCVAP
Verific etapele procesului de achiziie public in scopul:
corectrii n timp util a erorilor i/sau omisiunilor
corectrii neconformitilor
corectrii neconcordanelor
reducerii numrului de contestaii
parcurgerii de ctre autoritile contractante a tuturor
etapelor procedurale ale unei proceduri de achiziie.

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

21

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

UCVAP
Obiectiv: verificarea aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a urmtoarelor contracte:
contractele de lucrri i contractele de concesiune de
lucrri cu valoare estimat, fr TVA, mai mare sau egal
cu 500.000 euro;
contractele de servicii i contractele de concesiune de
servicii cu valoare estimat, fr TVA, mai mare sau egal
cu 75.000 euro;
contractele de furnizare cu valoare estimat, fr TVA, mai
mare sau egal cu 75.000 euro;
acordurile cadru ncheiate n vederea atribuirii contractelor
prevzute la lit. a - c,
precum i verificarea documentelor ntocmite n cadrul
acestor proceduri
22
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Atribuii
ndeplinete funcia de verificare a aspectelor procedurale
Urmrete derularea procedurilor n legtura cu procesul
de atribuire a contractelor
Analizeaz documentaia ntocmit de autoritatea
contractant n scopul atribuirii contractelor
ntocmete, n timp util, note intermediare care conin i
recomandrile pentru corectarea abaterilor
Emite avizul cu caracter consultativ pe baza notelor
intermediare neremediate
Colaboreaz cu ANRMAP, CNSC, autoritile de
management, cu alte structuri de control i instituii publice
Constat contraveniile i aplic sanciunile prevzute de
OUG nr.30/2006
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

23

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
2.2.1 Legislatia de baza si legislatia conexa-foaie de lucru

Legislaia relevant n domeniul achiziiilor publice

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea


contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i
completrile ulterioare;

Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului


nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii,

Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de


aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie
public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune
de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de


aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie
public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii;

Ordinul Preedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 155/2006 privind aprobarea


Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie public;

Ordinul Presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 183/2006 privind aplicarea


dispoziiilor referitoare la contractul de publicitate media;

Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de


verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii publice, cu
modificrile i completrile ulterioare;

Legea nr. 228/2007 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a


Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie
public;

Hotrrea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de


aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind
funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
2.2.1 Legislatia de baza si legislatia conexa-foaie de lucru

atribuire a contractelor de achiziie public, cu modificrile i


completrile ulterioare ;

Ordinul nr.2181/2007 Manualul operaional pentru activitatea de


observare i verificare a atribuirii contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii;

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31


martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii;

Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31


martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziii n sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor potale;

Vocabularul comun al achiziiilor publice - CPV - adoptat prin


Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al
Consiliului privind vocabularul comun al achiziiilor publice, publicat in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002,
modificat din 15 septembrie 2008

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
2.2.2 Legislatia de baza si legislatia conexa-foaie de lucru

Legislaia relevant n domeniul construciilor


Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare
Ordin MTCT nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a L. nr.
50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotrrea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare
Hotrrea Guvernului nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de
stat al calitatii in constructii
Hotrrea Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotrrea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de montaj utilaje, echipamente
Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin MLPTL nr. 542/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea,
achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a
rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si
habitat, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotrrea Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de catre ISC a documentatiilor
tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare
Legea nr.198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si
drumuri nationale, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotrrea Guvernului nr. 573/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea
Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte, cu
modificarile si completarile ulterioare
Hotrrea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
Ordin MFP/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale
generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
3.1 WBS achizitii-explicatii exercitiu

Exercitiul 3.1 Stabilire WBS achizitii

Scop: Identificarea activittilor si subactivittilor n cadrul procesului de achizitii

Numr de participanti: 20

mprtre: 5 grupe x 4 participanti

Tema : pe baza cunotinelor pe care le au, participantii vor stabili WBS ul (Work
Breakdown Structure) procesului de achizitii in cadrul proiectelor.
Participantii vor completa pe hartie de flipchart, un tabel asemanator celui de mai jos

Nr.
crt

Activitate/ subactivitate

xxxx

1.1

xxx

1.2

xxxx

xxxxxx

2
2.1
xxx

Timp alocat : 60 min

Materiale necesare: Hartie de flipchart

Poziia/ persoana
responsabil cu
implementarea activitii

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
3.2 Tip Contracte si Anunturi explicatie exercitiu

Exercitiul 3.2 TIP CONTRACTE

I ANUN URI

Scop: Corelarea tipului de contract cu valoarea estimata, tipul de procedura ce


trebuie aleasa si tipurile de anunturi care se vor da.

Numar de participanti: 20

Impartire: 5 grupe x 4 participanti

Tema: Participantii vor completa tabelul din 3.2.2-TIP CONTRACT+ANUNTURI_foaie de lucru

Timp alocat: 30 min

Materiale necesare: 3.2.2-TIP CONTRACT+ANUNTURI_foaie de lucru

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
3.2.2 Tip de contracte + Anunturi foaie de lucru

EXERCIIUL 3.2 TIP CONTRACT I ANUNURI


TIMP DE LUCRU : 30 min

Nr

Obiectul contractului

Valoarea
estimat fr
TVA (euro)

Proiectare corp III sediu

250.000

Execuie corp III sediu

1.500.000

Reabilitare i dotare corp I

10.700.000

Schimbare ui i ferestre corp II

370.000

Echipamente IT

74.000

Soft contabilitate

60.000

Tichete de avion

100.000

Cazare

200.000

Papetrie

45.000

10

Asistenta tehnica

100.000

Tip contract

Procedura de
atribuire

Unde se face
publicitatea

Tip anun

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
3.3.1 Stabilirea Termenelor explicatii exercitiu

Exercitiul 3.3 - STABILIREA TERMENELOR

Scop: Stabilirea corecta a termenelor in cadrul procesului de achizitii

Numar de participanti: 20

Impartire: 5 grupe x 4 participanti

Tema: Participantii vor completa tabelul cu termenele pe baza calendarului din 3.3.2
STABILIREA TERMENELOR_foaie de lucru

Timp alocat: 30 min

Materiale necesare: 3.3.2STABILIREA TERMENELOR_foaie de lucru

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
3.3.2 Stabilirea Termenelor foaie de lucru

EXERCI IUL 3.3 STABILIREA TERMENELOR

TIMP DE LUCRU: 30 min

IPOTEZE DE LUCRU:
OBIECT: Achizitionare 100 PC-uri; 20 imprimante; 10 scanere
PROCEDURA: Licitatie deschisa
OBTINEREA DOCUMENTATIEI: de la sediul autoritatii contractante
ANUNT DE PARTICIPARE PUBLICAT N SEAP PE DATA DE : 20 MARTIE 2009
VALOAREA ESTIMATA : 120.000 euro

VA RUGAM SA COMPLETATI URMATORUL TABEL, TINAND CONT DE


INFORMATIILE DE MAI SUS:

Nr

Borna

Termen de depunere a ofertelor

Termen limita recomandat de solicitare a DA

Termen limita recomandat de solicitare a clarificarilor

Termen deschidere oferte

Termen semnare Raport procedura

Termen transmitere comunicari

Termen semnare contract

Termen maxim Anunt de atribuire

Termen limita de redactare a Anuntului de participare

Data

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

Luni

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
3.3.2 Stabilirea Termenelor foaie de lucru

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata Duminica
1

MARTIE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
1

APRILIE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
1

MAI
IUNIE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
1

IULIE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
3.4.1 Managementul Riscurilor - explicatie exercitiu

Exercitiul 3.4 MANAGEMENTUL RISCURILOR

Scop: Identificarea riscurilor in cadrul procesului de achizitii si managementul lor

Numar de participanti: 20

Impartire: 5 grupe x 4 participanti

Tema: Participantii vor completa tabelul din 3.4.3-MANAGEMENTUL RISCURILOR_foaie de


lucru

Timp alocat: 60 min

Materiale necesare:

3.4.3-MANAGEMENTUL RISCURILOR_foaie de lucru

3.4.2-MANAGEMENTUL RISCURILOR_prezentare

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
3.4.2 Managementul Riscurilor - prezentare

MANAGEMENTUL RISCULUI

1. Ce este riscul?
Riscul este definit ca un element incert, dar posibil, ce apare permanent n procesul
activitilor socio-umane, ale crui efecte sunt pgubitoare i ireversibile. n managementul
de proiect riscul este definit ca un eveniment sau o situaie incert care n cazul n care
se manifest are un efect negativ asupra obiectivelor proiectului.
2. n ce const procesul de planificare a managementului riscurilor?
Procesul de planificare a managementului riscurilor const n determinarea modului de
abordare i planificare a activitilor pentru managementul riscurilor n proiect. Rezultatul
acestui proces de planificare este Planul de Management al Riscurilor, plan care descrie:
-

cum se identific riscurile,

analiza calitativ i cantitativ a riscurilor,

strategiile de rspuns la apariia unui risc,

planul de monitorizare i controlul al riscurilor.

Tot n acest plan trebuie descrise rolurile i responsabilitile legate de gestionarea riscului
i a potenialelor implicaii, bugetul, frecvena cu care se va realiza monitorizarea i
controlul riscurilor, metodele de evaluare i interpretare a riscurilor ce pot aprea pe
parcursul proiectului, modul n care vor fi documentate, analizate i comunicate rezultatele
tuturor proceselor de management al riscurilor.
Identificarea riscurilor este procesul prin care se identific riscurile care ar putea afecta
proiectul i se realizeaz n faza de planificare a proiectului. n identificarea acestor riscuri
se pleac de la structura de descompunere a activitilor (WBS).
Analiza calitativ a riscurilor este procesul prin care se evalueaz:
1. probabilitatea de apariie a fiecrui risc identificat i
2. impactul acestuia asupra obiectivelor proiectului.
Rezultanta celor dou componente determin gradul de risc
Rezultatul final al acestui proces l constituie o list cu riscurile prioritizate, n funcie de
gradul fiecruia i o evaluare general a proiectului din punct de vedere al riscurilor care l
pot afecta.
3. Care trebuie s fie rspunsul la riscuri?
1

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
3.4.2 Managementul Riscurilor - prezentare

Planificarea rspunsului la risc este procesul prin care se dezvolt proceduri i tehnici de
reducere a ameninrilor asupra obiectivelor proiectului. Aceast planificare se
concretizeaz n crearea unor strategii de rspuns la apariia riscului. Strategiile utilizate n
managementul riscului n cadrul unui proiect pot consta n:
-

evitarea riscului - nlturarea total a riscului din cadrul proiectului care trebuie
executat, ceea ce presupune renunarea la activitatea de care este legat riscul (nu
exist activitate cu grad de risc 0); uneori acest lucru poate nsemna chiar
renunarea la executarea proiectului, dac riscurile majore vizeaz un element cheie
al acestuia;

reducerea gradului de risc, fie prin reducerea probabilitii de a se produce, fie prin
reducerea impactului pe care l-ar produce - n cele mai multe situaii, reducerea
gradului de risc este rentabil dac se compar cu costurile pe care le-ar cauza
riscurile dac s-ar materializa.

elaborarea unor planuri pentru situaiile neprevzute (planurile de rezerv) - se


refer la identificarea unor alternative care s contribuie la recuperarea unor
eventuale pierderi; fiecrei alternative trebuie s-i fie identificate avantajele i
dezavantajele

transferul riscului prin ncheierea unei polie de asigurare, ceea ce reprezint un


mijloc de transferare a impactului financiar pe care l-ar produce materializarea unui
risc;

acceptarea riscului - managerul proiectului poate decide c n momentul respectiv


nu trebuie sau nu poate fi fcut nimic, dar are grij s reanalizeze situaia din timp n
timp, pe parcursul proiectului.

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
3.4.3 Managementul Riscurilor foaie de lucru

Exercitiul 3.4 MANAGEMENTUL RISCURILOR


Timp de lucru: 60 min
Pe baza rezultatelor Exercitiului 1, va rugam sa completati tabelul de mai jos, identficand pentru fiecare activitate riscul care
poate sa existe, probabilitatea de aparitie, impactul pe care poate sa-l aiba asupra proiectului si sa se calculeze efectul. Pentru
fiecare risc identificat sa se stabileasca o strategie

Cod
WBS

WBS Activitatea

Risc

PxI

Strategia aleasa

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
3.4.3 Managementul Riscurilor foaie de lucru

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cile de atac

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cile de atac
Persoana vtmat are dreptul de a contesta actul
autoritii contractante:
 pe cale administrativ-jurisdicional
 n jusitie

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cile de atac
Cine: orice persoan vtmat
Ce: orice act administrativ/ lipsa emiterii unui act
administrativ /refuzul de a emite un act administrativ
Cum: contestaie/aciune n instan
Unde: CNSC/Instana judecatoreasc

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cile de atac

Despgubirile se solicit numai prin actiune n


justitie, n conformitate cu dispozitiile legii
contenciosului-administrativ

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor

CNSC
Organ administrativ- jurisdicional
Rol: soluionare contestaii

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Dreptul la contestaie
 Pentru exercitarea abuziv a dreptului de a depune
contestaii pe cale administrativ jurisdicional,
CNSC poate sanciona contestatorul, la cererea
autoritii contractante i dup emiterea deciziei
privind soluionarea contestaiei,
Amend : 10.000 lei - 35.000 lei
 Exercitarea abuziv a dreptului de a depune
contestaii ndreptete autoritatea contractant i la
msuri reparatorii care, pot fi acordate acesteia de
ctre instanele de judecat
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Principii
Principiile ce stau la baza procedurii de
soluionare a contestaiilor:
Legalitatea
Celeritatea
Contradictorialitatea
Dreptul la aprare

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Contestaia
Contestaia va avea ca anexe
 copia actului atacat (dac a fost emis)
 copii ale nscrisurilor (dac acestea sunt disponibile)

O copie a contestaiei se depune la autoritatea


contractant cel trziu n urmtoarea zi
lucrtoare datei transmiterii la CNSC, sub
sanciunea nulitii contestaiei

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Msuri de remediere
Dup primirea unei contestaii, autoritatea
contractant are dreptul de a adopta msurile
de remediere pe care le consider necesare
n cazul n care contestatorul consider c
msurile adoptate sunt suficiente pentru
remedierea actelor invocate transmite la
CNSC i autoritatea contractant o notificare de
renunare la contestaie

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Suspendarea

Primirea de ctre autoritatea contractant a


unei contestaii pentru care nu s-a luat act
de renunare suspend de drept
procedura de atribuire

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

10

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Sesizarea ANRMAP
n cazul n care CNSC apreciaz c, n afar de
actele contestate n cadrul procedurii de
atribuire, exist i alte acte care ncalc
prevederile OUG nr.34/2006, dar la care nu s- a
fcut referire n contestaie, atunci acesta va
sesiza ANRMAP

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

11

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Termene
Prag:
Ve > art 55 alin. 2 (10 zile de la luarea la cunostin)
Ve art 55 alin. 2 (5 zile de la luarea la cunostin)
Excepie: dac contestaia se refer la acte ale autoritii
contractante emise sau care au loc nainte de deschiderea
ofertelor, aceasta poate fi naintat nu mai trziu de o zi
lucrtoare nainte de data stabilit pentru depunerea
ofertelor (condiie: transmiterea acesteia i prin fax sau
mijloace electronice)

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

12

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Deciziile CNSC
Admiterea / respingerea contestaiei pe baza excepiilor
de procedur i de fond
Admiterea/ respingerea n tot sau n parte a contestaiei
Continuarea / anularea procedurii

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

13

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Deciziile CNSC

Decizia prin care CNSC anuleaz n tot sau n parte actul


atacat ori oblig autoritatea contractant sa emit un act
sau s dispun orice alt masur necesar pentru
nlturarea actelor ce afecteaz procedura de atribuire
este definitiv i constituie titlu executoriu

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

14

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Ci de atac mpotriva deciziilor CNSC


Plngerea formulat mpotriva deciziei CNSC se
soluioneaz de ctre Curtea de Apel - secia de
contencios-administrativ i fiscal, pe raza creia se afl
sediul autoritii contractante
Instana poate dispune suspendarea procedurii de
atribuire pn la soluionarea plngerii
Contractul incheiat n perioada de suspendare este lovit
de nulitate absolut
Hotrrea pronunat de instan este definitiv i
irevocabil

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

15

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Respingerea contestaiei
Motive de respingere a contestaiei:
 Nefondat
 Tardiv
 Lipsit de interes
 Lipsit de obiect
 Introdus de o persoan far calitate
 Introdus de o persoan far mputernicire s
formuleze contestaia
 Pe orice alt excepie de procedur sau fond

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

16

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Instana judecatoreasc
Excepie de la art.256 alin.1: Contestaiile referitoare la
procedurile de atribuire de lucrri aferente infrastructurii
de transport de interes naional se formuleaz n condiiile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare
Competena: Curtea de Apel Bucureti

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

17

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Contractele de lucrri

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Documentele FIDIC 1999


CONS- Condiiile de Contract pentru Construcii
E&CP- Condiiile de Contract pentru
Echipamente i Construcii inclusiv Proiectare
Condiiile de Contract pentru PAC/ Proiecte la
Cheie
Forma Scurt a Contractului
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

CONS - Condiiile de Contract pentru


Construcii

CONS - Condiiile de Contract pentru Construcii


 pentru cldiri sau lucrri inginereti proiectate de ctre
beneficiar sau de ctre reprezentantul acestuia,
Inginerul
 antreprenorul execut lucrrile n conformitate cu un
proiect asigurat de ctre beneficiar
 lucrrile pot include unele elemente pentru lucrri civile,
mecanice, electrice i / sau de construcii proiectate de
ctre antreprenor

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

E&CP - Condiiile de Contract pentru


Echipamente i Construcii inclusiv Proiectare
E&CP - Condiiile de Contract pentru Echipamente i
Construcii inclusiv Proiectare
furnizarea echipamentelor electrice i / sau mecanice i
pentru proiectarea i execuia cldirilor sau lucrrilor
inginereti
antreprenorul, n conformitate cu cerinele beneficiarului,
ntocmete proiectul i furnizeaz echipamente i / sau
execut lucrri care pot include orice combinaie de
lucrri civile, mecanice, electrice i / sau de construcii

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Condiiile de Contract pentru PAC/


Proiecte la Cheie
Condiiile de Contract pentru PAC/ Proiecte la
Cheie, care pot s corespund asigurrii, la cheie, a
unui proces tehnologic, a unei centrale electrice, a
unei uzine sau instalaii similare, a unui proiect de
infrastructur sau alt tip de proiect, unde
 (i) este cerut un grad mai mare de siguran referitor la costul
final i durata de execuie, i
 (ii) antreprenorul i asum responsabilitatea total pentru
proiectarea i execuia proiectului, beneficiarul implicndu-se
n mic msur

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Condiiile de Contract pentru PAC/


Proiecte la Cheie
antreprenorul realizeaz Proiectarea, Achiziia i
Construcia (PAC), furniznd un produs complet,
pregtit pentru a fi pus n funciune ("la cheie").

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Forma Scurt a Contractului


Forma Scurt a Contractului
pentru cldiri sau lucrri inginereti cu valoare relativ
redus
poate s fie potrivit pentru contracte cu valoare mai mare,
n special pentru lucrri relativ simple sau lucrri repetitive,
sau unor lucrri de scurt durat
antreprenorul execut lucrrile n conformitate cu un proiect
asigurat de ctre beneficiar sau de ctre reprezentantul
acestuia (dac exist)
poate s fie potrivit pentru un contract care include, sau
cuprinde integral, lucrri civile, mecanice, electrice i / sau
de construcii, proiectate de ctre antreprenor
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Contracte de lucrri reglementate de


Ordinul MFP/MT/MDLPL nr.915/465/415
Condiiile de Contract pentru Construcii
(Cartea Rosie FIDIC)
Condiiile de Contract pentru Echipamente i
Construcii inclusiv Proiectare (Cartea
Galbena FIDIC)
Forma Scurt a Contractului (Cartea Verde
FIDIC)
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Aplicabilitate
Condiiile de Contract pentru Construcii
(Cartea Rosie FIDIC) anexele 1a si 1b
 contracte cu valoare 5.000.000 euro/ echivalentul in lei

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Aplicabilitate
Condiiile de Contract pentru Echipamente i
Construcii inclusiv Proiectare (Cartea
Galbena FIDIC) anexele 2a si 2b
 contracte cu valoare 5.000.000 euro/ echivalentul in lei

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

10

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Aplicabilitate

Forma Scurt a Contractului (Cartea Verde


FIDIC) anexele 3a si 3b
 contracte cu valoare < 5.000.000 euro/ echivalentul in lei

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

11

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Reguli cu privire la achiziiile publice


dup semnarea contractului

Anumite reguli cu privire la achiziiile publice


trebuie respectate pe toat durata de desfurare
a contractului.

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

12

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Riscurile n contractele FIDIC


Legislative
Economice
Sociale
Politice
Naturale
Prilor contractante
Terilor
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

13

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Riscurile n contractele FIDIC


Riscul antreprenorului

Pretul contractului

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

14

ANEXA nr. 1a la Ordinul nr 915/465/415/2008


pentru aprobarea condiiilor contractuale
generale si speciale la ncheierea contractelor
de lucrri

FIDIC 1999

Condiii de Contract pentru


Construcii
PENTRU CLDIRI I LUCRRI INGINERETI
PROIECTATE DE CTRE BENEFICIAR

Condiii Generale
1. Prevederi Generale
1.1.
Definiii

n Condiiile de Contract (aceste Condiii), care includ Condiiile Speciale i


aceste Condiii Generale, urmtoarele cuvinte i expresii vor avea
semnificaiile de mai jos. Cuvintele care indic persoane sau pri includ
societi sau alte entiti legale, cu excepia cazurilor n care contextul cere
altfel.

1.1.1
Contractul

1.1.1.1

Contract nseamn Acordul Contractual, Scrisoarea de


Acceptare, Scrisoarea de Ofert, Condiiile de Contract,
Specificaiile, Planele, Listele i alte documente (dac exist) care
sunt incluse n Acordul Contractual sau n Scrisoarea de
Acceptare.

1.1.1.2

Acord Contractual nseamn acordul contractual (dac exist)


la care se face referire n Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual]

1.1.1.3

Scrisoare de Acceptare nseamn scrisoarea de acceptare


oficial a Scrisorii de Ofert, semnat de ctre Beneficiar, inclusiv
orice memorandum anexat care cuprinde acordurile ntre Pri,
semnate de acestea. Dac nu exist o astfel de scrisoare de
acceptare, expresia Scrisoare de Acceptare nseamn Acordul
Contractual, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de
Acceptare nseamn data semnrii Acordului Contractual.

1.1.1.4

Scrisoare de Ofert nseamn documentul intitulat scrisoare de


ofert, care a fost completat de ctre Antreprenor i include oferta
pentru Lucrri, semnat i adresat Beneficiarului.

1.1.1.5

Specificaii nseamn documentul intitulat Specificaii, aa cum


este inclus n Contract, i orice alte modificri sau adugiri ale
Specificaiilor n conformitate cu prevederile Contractului. Un astfel
de document expliciteaz caracteristicile Lucrrilor.

1.1.1.6

Plane nseamn planele aferente Lucrrilor, aa cum sunt


incluse n Contract, precum i orice alte plane modificate sau
suplimentare emise de ctre Beneficiar (sau n numele acestuia) n
conformitate cu prevederile Contractului.

1.1.1.7

Liste nseamn documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de


ctre Antreprenor i transmise mpreuna cu Scrisoarea de Ofert,
aa cum sunt incluse n Contract. Asemenea documente pot
include Liste de Cantiti, date, tabele i liste cu tarife i/sau
preuri.

1.1.1.8

Ofert nseamn Scrisoarea de Ofert i toate documentele


incluse n Contract, pe care Antreprenorul le-a depus mpreun cu
Scrisoarea de Ofert.
Anex la Ofert nseamn formularele completate, intitulate
Anexa la Ofert, care sunt anexate la Scrisoarea de Ofert i fac
parte din aceasta.

1.1.1.9

1.1.1.10

Liste de Cantiti i Liste de Lucrri n Regie nseamn


documentele numite astfel (dac exist), care sunt cuprinse n

Liste.
1.1.2
Pri i Persoane

1.1.3
Date, Teste, Perioade
i Terminare

1.1.2.1

Parte nseamn Beneficiarul sau Antreprenorul, dup cum cere


contextul.

1.1.2.2

Beneficiar nseamn persoana numit beneficiar n Anexa la


Ofert i succesorii legali ai acestei persoane.

1.1.2.3

Antreprenor nseamn persoana(ele) numit(e) antreprenor n


Scrisoarea de Ofert acceptat de ctre Beneficiar i succesorii
legali ai acestei persoane.

1.1.2.4

Inginer nseamn persoana desemnat de ctre Beneficiar s


acioneze ca Inginer n scopurile Contractului i care este
nominalizat n Anexa la Ofert, sau alt persoan desemnat din
cnd n cnd de ctre Beneficiar i notificat Antreprenorului,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [nlocuirea Inginerului].

1.1.2.5

Reprezentantul Antreprenorului nseamn persoana numit


de ctre Antreprenor n Contract sau desemnat din cnd n cnd
de ctre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3
[Reprezentantul Antreprenorului], care acioneaz n numele
Antreprenorului.

1.1.2.6

Personalul Beneficiarului nseamn Inginerul, asistenii la care


se face referire n Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de ctre Inginer] i
tot restul personalului, fora de munc i ali angajai ai Inginerului
sau ai Beneficiarului i oricare alt personal notificat
Antreprenorului, de ctre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al
Beneficiarului.

1.1.2.7

Personalul
Antreprenorului
nseamn
Reprezentantul
Antreprenorului i ntregul personal pe care Antreprenorul l
folosete pe antier, care poate include personalul, fora de
munc,
ali
angajai
ai
Antreprenorului,
ai
tuturor
Subantreprenorilor i orice alt personal care asist Antreprenorul la
execuia Lucrrilor.

1.1.2.8

Subantreprenor nseamn orice persoan numit n Contract


Subantreprenor, sau orice persoan desemnat ca Subantreprenor
pentru o parte de Lucrri i succesorii legali ai acestor persoane.

1.1.2.9

CAD nseamn o persoan sau trei persoane numite astfel n


Contract, sau alt persoan(e) desemnat(e) potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor]
sau Sub-Clauzei 20.3 [Eecul Numirii Comisiei de Adjudecare a
Disputelor].

1.1.2.10

FIDIC nseamn Federation Internationale des IngenieursConseils, federaia internaional a inginerilor consultani.

1.1.3.1

Dat de Baz nseamn data anterioar cu 28 de zile fa de


ultima dat de depunere a Ofertei.

1.1.3.2

Dat de ncepere a Lucrrilor nseamn data notificat, potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [nceperea Lucrrilor].

1.1.3.3

Durat de Execuie nseamn timpul necesar finalizrii

Lucrrilor sau a unui Sector de Lucrri (dup caz) potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuie], dup cum este
declarat n Anexa la Ofert (cu orice prelungire potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie],
calculat din momentul Datei de ncepere.

1.1.4
Moned i Pli

1.1.3.4

Teste la Terminare nseamn testele care sunt specificate n


Contract sau sunt convenite de ambele Pri, sau dispuse ca
Modificri i care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9
[Teste la Terminare] nainte ca Lucrrile sau un Sector de Lucrri
(dup caz) s fie recepionate de ctre Beneficiar

1.1.3.5

Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor


nseamn un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10
[Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar].

1.1.3.6

Teste dup Terminare nseamn testele care sunt specificate


n Contract (dac exist) i care sunt efectuate n conformitate cu
prevederile Condiiilor Speciale dup ce Lucrrile sau un Sector de
Lucrri (dup caz) sunt recepionate de ctre Beneficiar.

1.1.3.7

Perioad de Notificare a Defeciunilor nseamn perioada de


notificare a defeciunilor aprute la Lucrri sau Sectoare de Lucrri
(dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea
Lucrrilor Neexecutate i Remedierea Defeciunilor], aa cum se
menioneaz n Anexa la Ofert (cu toate prelungirile potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare
a Defeciunilor]), calculat de la data la care Lucrrile sau
Sectoarele de Lucrri sunt terminate potrivit prevederilor SubClauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri].

1.1.3.8

Proces Verbal de Recepie Final nseamn certificatul emis


potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recepie
Final].

1.1.3.9

Zi nseamn o zi calendaristic i An nseamn 365 de zile.

1.1.4.1

Valoare de Contract Acceptat nseamn valoarea acceptat


n Scrisoarea de Acceptare pentru execuia i terminarea Lucrrilor
i remedierea tuturor defeciunilor.

1.1.4.2

Preul Contractului nseamn preul definit n Sub-Clauza 14.1


[Preul Contractului] i include actualizrile efectuate n
conformitate cu prevederile Contractului.

1.1.4.3

Cost nseamn toate cheltuielile fcute (sau care urmeaz s fie


fcute) n mod rezonabil de ctre Antreprenor, indiferent dac sunt
fcute pe sau n afara antierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau
costuri similare, exclusiv profitul.

1.1.4.4

Certificat Final de Plat nseamn certificatul de plat emis


potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului
Final de Plat].

1.1.4.5

Situaie Final de Lucrri nseamn situaia de lucrri definit


potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaiilor
Finale de Lucrri].

1.1.4.6

Moned strin nseamn o moned n care se pltete parial


(sau integral) Preul Contractului, dar nu Moneda Local.

1.1.5
Lucrri i Bunuri

1.1.6
Alte Definiii

1.1.4.7

Certificat Interimar de Plat nseamn certificatul de plat emis


potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile], altul
dect Certificatul Final de Plat.

1.1.4.8

Moned Local nseamn moneda rii.

1.1.4.9

Certificat de Plat nseamn un certificat de plat emis potrivit


prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile].

1.1.4.10

Sum Provizionat nseamn suma (dac exist) care este


specificat n Contract ca provizion pentru execuia unei pri a
Lucrrilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau
Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate].

1.1.4.11

Sume Reinute nseamn sumele cumulate pe care Beneficiarul


le reine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea
Situaiilor Interimare de Lucrri] i le pltete potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reinute].

1.1.4.12

Situaie de Lucrri nseamn situaia de lucrri transmis de


ctre Antreprenor ca parte a solicitrii potrivit prevederilor Clauzei
14 [Preul Contractului i Plile], pentru emiterea certificatului de
plat.

1.1.5.1

Utilajele Antreprenorului nseamn toate aparatele, mainile,


vehiculele i altele asemenea necesare pentru execuia i
terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Sunt
excluse Lucrrile Provizorii, Utilajele asigurate de ctre Beneficiar
(dac exist), Echipamentele, Materialele i altele asemenea, care
vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente.

1.1.5.2

Bunuri nseamn Utilajele Antreprenorului, Materialele,


Echipamentele i Lucrrile Provizorii, sau oricare din acestea,
dup caz.

1.1.5.3

Materiale nseamn produse de orice tip (altele dect


Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrrile
Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (dac exist)
furnizate de ctre Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului.

1.1.5.4

Lucrri Permanente nseamn lucrrile permanente necesar a


fi executate de ctre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.

1.1.5.5

Echipamente nseamn aparatele, mainile i vehiculele care


vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente.

1.1.5.6

Sector nseamn o parte din Lucrri specificat n Anexa la


Ofert ca Sector (dac exist).

1.1.5.7

Lucrri Provizorii nseamn toate lucrrile provizorii de orice tip


(altele dect Utilajele Antreprenorului), necesare pe antier pentru
execuia i terminarea Lucrrilor Permanente i remedierea
oricror defeciuni.

1.1.5.8

Lucrri nseamn Lucrrile Permanente i Lucrrile Provizorii,


sau oricare dintre acestea, dup caz.

1.1.6.1

Documentele Antreprenorului nseamn calculele, programele


de computer i alt software, plane, manuale, modele i alte

documente tehnice (dac exist), furnizate de ctre Antreprenor


conform prevederilor Contractului.

1.2
Interpretri

1.1.6.2

ar nseamn ara n care este amplasat antierul (sau cea


mai mare parte a acestuia), unde urmeaz a fi executate Lucrrile
Permanente.

1.1.6.3

Utilaje Asigurate de ctre Beneficiar nseamn toate


aparatele, mainile i vehiculele (dac exist) puse la dispoziie de
ctre Beneficiar pentru a fi utilizate de ctre Antreprenor la
execuia Lucrrilor, aa cum se menioneaz n Specificaii, dar nu
includ Echipamentele care nu au fost recepionate de ctre
Beneficiar.

1.1.6.4

For Major este definit n Clauza 19 [Fora Major].

1.1.6.5

Legi nseamn toate legile naionale (sau ale rii), decretele,


ordonanele i alte legi, reglementri i hotrri ale oricrei
autoriti publice legal constituite.

1.1.6.6

Garanie de Bun Execuie nseamn garania (sau garaniile,


dac exist) asigurat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2
[Garania de Bun Execuie].

1.1.6.7

antier nseamn locurile n care vor fi executate Lucrrile


Permanente i unde se vor livra Echipamentele i Materialele, i
oricare alte locuri prevzute n Contract ca fiind parte component
a antierului.

1.1.6.8

Imprevizibil nseamn ceea ce nu poate fi prevzut n mod


rezonabil de ctre un Antreprenor cu experien, pn la data
depunerii Ofertei.

1.1.6.9

Modificare nseamn orice modificare a Lucrrilor, care se


dispune sau se aprob ca i modificare, potrivit prevederilor
Clauzei 13 [Modificri i Actualizri].

Cu excepia situaiilor n care n Contract contextul cere altfel:


(a)
(b)
(c)
(d)

cuvintele care indic un gen includ toate genurile;


cuvintele care indic singularul includ i pluralul i cuvintele care indic
pluralul includ i singularul;
prevederile care includ cuvintele a conveni, convenit sau acord
necesit nregistrarea n scris a acordului, i
scris sau n scris nseamn scris de mn, dactilografiat, tiprit sau
redactat electronic care devine nregistrare permanent.

Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate n considerare la


interpretarea acestor Condiii.
1.3
Comunicarea

n orice situaie n care, potrivit prevederilor acestor Condiii este necesar


emiterea de aprobri, certificate, consimminte, stabiliri, ntiinri i solicitri,
comunicarea se va face dup cum urmeaz:
(a)
(b)

n scris i livrat personal (cu confirmare de primire), trimis prin pot


sau curier sau prin oricare din sistemele de transmitere electronic
acceptate, dup cum se menioneaz n Anexa la Ofert; i
livrat, trimis sau transmis la adresa de contact a destinatarului,

menionat n Anexa la Ofert. n situaiile n care:


(i)

destinatarul transmite o ntiinare de schimbare a adresei, toat


corespondena va fi transmis n consecin; i
(ii) destinatarul nu a declarat o alt adres n momentul solicitrii unei
aprobri sau consimmnt, rspunsul poate fi transmis la adresa de
la care s-a expediat solicitarea.
Aprobrile, certificatele, consimmintele i stabilirile nu vor fi reinute sau
ntrziate nejustificat. Atunci cnd unei Pri i se emite un certificat, emitentul
va transmite o copie i celeilalte Pri. Cnd se transmite o ntiinare unei
Pri, de ctre cealalt Parte sau de ctre Inginer, trebuie transmis o copie i
Inginerului sau celeilalte Pri, dup caz.
1.4
Legea i Limba

Contractul va fi guvernat de legile rii (sau altei jurisdicii) menionate n Anexa


la Ofert.
Dac exist versiuni ale oricrei pri din Contract, scrise n mai multe limbi, va
prevala versiunea n limba de referin menionat n Anexa la Ofert.
Limba folosit pentru comunicare va fi menionat n Anexa la Ofert. Dac n
anex nu se menioneaz o limb de comunicare, se va utiliza limba n care a
fost redactat Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia).

1.5
Prioritatea
Documentelor

Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente


care se expliciteaz reciproc. n scopul interpretrii, prioritatea documentelor
va fi aplicat n conformitate cu ordinea de mai jos:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Acordul Contractual (dac exist)


Scrisoarea de Acceptare
Scrisoarea de Ofert
Condiiile Speciale
Aceste Condiii Generale
Specificaiile
Planele; i
Listele i orice alte documente care fac parte din Contract.

n caz de ambiguitate sau discrepane ale documentelor, Inginerul va emite


clarificrile sau instruciunile necesare.

1.6
Acordul Contractual

1.7
Cesionarea

Dac nu s-a convenit altfel Prile vor ncheia un Acord Contractual n termen
de 28 de zile dup primirea Scrisorii de Acceptare de ctre Antreprenor.
Acordul Contractual va avea coninutul din formularul anex la Condiiile
Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau altor taxe similare (dac
exist) impuse de lege n legtur cu ncheierea unui Acord Contractual vor fi
suportate de ctre Beneficiar.

Nici o Parte nu va cesiona o parte sau ntregul Contract, beneficiu sau orice alt
drept n cadrul sau asupra Contractului. Prin excepie, fiecare Parte:
(a)
(b)

poate cesiona ntregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul


prealabil al celeilalte Pri i numai la latitudinea exclusiv a acelei Pri,
i
poate cesiona, sub form de garanie n favoarea unei bnci sau unei

alte instituii financiare, dreptul su la orice sume de ncasat sau care vor
deveni ncasabile n derularea Contractului.
1.8
Pstrarea i
Furnizarea
Documentelor

Specificaiile i Planele se vor afla n custodia i grija Beneficiarului. Dac nu


se specific altfel n Contract, dou copii ale Contractului i ale fiecrei Plane
ulterioare vor fi transmise Antreprenorului care poate face sau solicita i alte
copii pe cheltuial proprie.
Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla n custodia i grija
Antreprenorului pn la data prelurii acestora de ctre Beneficiar. Dac nu
este altfel prevzut n Contract, Antreprenorul va furniza Inginerului ase copii
ale fiecrui Document al Antreprenorului.
Antreprenorul va pstra, pe antier, o copie a Contractului, publicaiile
menionate n Specificaii, Documentele Antreprenorului (dac exist),
Planele i Modificrile precum i alte comunicri emise potrivit prevederilor
Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate
aceste documente n orice moment rezonabil.
Dac una dintre Pri descoper o eroare sau o deficien de natur tehnic
ntr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuia Lucrrilor,
Partea va notifica cu promptitudine cealalt Parte cu privire la acea eroare sau
deficien.

1.9
ntrzieri n
Transmiterea
Planelor sau
Instruciunilor

Antreprenorul va ntiina Inginerul de fiecare dat cnd exist posibilitatea ca


Lucrrile s fie ntrziate sau ntrerupte, ca urmare a neprimirii de ctre
Antreprenor ntr-un interval rezonabil de timp a unor plane sau instruciuni
necesare. ntiinarea va include detalii referitoare la desenele i instruciunile
necesare, detalii care s specifice motivul pentru care i termenul la care
acestea ar trebui emise, precum i detalii referitoare la natura i durata
ntrzierilor sau ntreruperilor care pot apare ca urmare a neprimirii la timp.
Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc costuri
suplimentare ca urmare a eecului furnizrii de ctre Inginer ntr-un interval de
timp rezonabil, specificat n ntiinare cu detalii justificative, a desenelor sau
instruciunilor notificate, Antreprenorul va transmite Inginerului o nou
ntiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a)
(b)

prelungirea perioadei de execuie pentru ntrziere potrivit prevederilor


Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea
lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care
vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea ntiinrii, Inginerul va aciona potrivit prevederilor Sub-Clauzei


3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a conveni sau stabili modul de
soluionare a acestor probleme.
Dac i n msura n care eecul transmiterii planelor i instruciunilor de
ctre Inginer a fost cauzat de o greeal sau ntrziere a Antreprenorului,
incluznd o eroare, sau o ntrziere a transmiterii oricruia dintre documente,
Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a perioadei de
execuie, la costuri suplimentare i profit.
1.10
Utilizarea
Documentelor

n relaia dintre Pri, Antreprenorul i va pstra dreptul de autor i alte


drepturi de proprietate intelectual asupra Documentelor Antreprenorului i

Antreprenorului de
ctre Beneficiar

alte documente de proiectare elaborate de ctre Antreprenor (sau n numele


acestuia).
Se consider c, Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acord
Beneficiarului licen permanent, transferabil, neexclusiv i scutit de tax
de redeven, pentru a copia, folosi i transmite Documentele Antreprenorului,
inclusiv efectuarea i folosirea modificrilor acestora. Aceast licen:
(a)
(b)

(c)

se va aplica pe ntreaga durat de via programat sau efectiv (cea


mai lung din cele dou) a prilor relevante ale Lucrrii;
va da dreptul oricrei persoane care se afl n posesia licit a
sectoarelor relevante de Lucrri s multiplice, s foloseasc i s
transmit Documentele Antreprenorului n scopul finalizrii, operrii,
ntreinerii, modificrii, ajustrii, reparrii i demolrii Lucrrilor, i
n cazul n care Documentele Antreprenorului se gsesc n forma unor
programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea
acestora pe orice computer de pe antier i alte locuri prevzute n
Contract, inclusiv pe computerele furnizate i nlocuite de ctre
Antreprenor.

Documentele Antreprenorului i alte documente de proiectare ntocmite de


Antreprenor (sau n numele acestuia) nu vor fi, fr acceptul Antreprenorului,
copiate sau transmise de ctre Beneficiar (sau n numele acestuia) unei tere
pri pentru a fi utilizate n alte scopuri dect cele permise de aceast SubClauz.
1.11
Utilizarea
Documentelor
Beneficiarului
de ctre Antreprenor

1.12
Informaii
Confideniale
1.13
Respectarea Legilor

n relaia dintre Pri, Beneficiarul i va rezerva dreptul de autor i alte drepturi


de proprietate intelectual asupra Specificaiilor, Planelor i altor documente
ntocmite de ctre Beneficiar (sau n numele acestuia). Antreprenorul va putea,
pe cheltuiala sa, s copieze, s foloseasc i s obin dreptul de transmitere
a acestor documente n scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi
utilizate, copiate sau transmise de ctre Antreprenor unei tere pri, fr
acceptul Beneficiarului, cu excepia situaiilor de necesitate pentru scopurile
Contractului.

Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabil a Inginerului, toate


informaiile confideniale sau alte informaii, pentru a verifica dac
Antreprenorul respect prevederile Contractului.

La ndeplinirea obligaiilor Contractuale, Antreprenorul va respecta Legile n


vigoare. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:
(a)

(b)

Beneficiarul a obinut (sau va obine) aprobrile pentru planurile de


sistematizare, de zonare sau alte autorizaii similare pentru Lucrrile
Permanente i orice alte aprobri descrise n Specificaii ca fiind deja
obinute (sau n curs de obinere) de ctre Beneficiar; Beneficiarul va
despgubi Antreprenorul i l va proteja mpotriva consecinelor datorate
eecului obinerii acestor aprobri; i
Antreprenorul va transmite toate ntiinrile, va plti toate taxele,
impozitele i onorariile i va obine toate autorizaiile, licenele i
aprobrile n conformitate cu Legile n vigoare pentru execuia i
terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Antreprenorul va
despgubi Beneficiarul i l va proteja mpotriva consecinelor datorate
nendeplinirii acestor obligaii.

1.14
Obligaii Comune
i
Individuale

Dac Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor n vigoare) o


asociere, un consoriu sau o alt grupare de dou sau mai multe persoane:
(a)
(b)
(c)

aceste persoane vor fi considerate ca avnd obligaii comune i


individuale fa de Beneficiar pentru executarea Contractului;
aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va
avea autoritatea de Antreprenor pentru toi membrii asocierii; i
Antreprenorul nu i va modifica componena sau statutul legal fr
aprobarea prealabil a Beneficiarului.

2. Beneficiarul
2.1
Dreptul de Acces pe
antier

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe antier i punerea


n posesie a tuturor prilor antierului la termenul(ele) specificat(e) n Anexa
la Ofert. Aceste drepturi i posesii pot s nu fie acordate n mod exclusiv
Antreprenorului. Dac, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va
solicita s pun Antreprenorul n posesia unor fundaii, structuri, echipamente
sau ci de acces, Beneficiarul va aciona n acest sens la termenul i n
condiiile prevzute n Specificaii. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces
sau de posesie pn la prezentarea Garaniei de Bun Execuie.
Dac termenul nu este specificat n Anexa la Ofert, Beneficiarul va acorda
Antreprenorului dreptul de acces i punerea n posesie asupra antierului la o
dat care s dea Antreprenorului posibilitatea s acioneze n conformitate cu
programul transmis conform prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de
Execuie].
Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc costuri
suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de
acces sau punere n posesie la termen, Antreprenorul va ntiina Inginerul i,
cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile
Antreprenorului] va avea dreptul la:
(a)
(b)

prelungirea perioadei de execuie pentru orice ntrziere din aceast


cauz, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de
Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat i
plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care
vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea unei asemenea ntiinri, Inginerul va aciona potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a
conveni sau a stabili modul de soluionare a acestor probleme.
n situaia n care eecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau ntrziere
a Antreprenorului, inclusiv erori sau ntrzieri de predare a Documentelor
Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei
de execuie, la Costuri suplimentare sau profit.
2.2
Autorizaii, Acorduri,
Aprobri

Beneficiarul va asigura (unde este n msur), la cererea Antreprenorului,


asisten pentru:
(a)
(b)

obinerea de copii dup Legile rii, necesare derulrii Contractului i


care nu sunt uor accesibile, i
obinerea de ctre Antreprenor a oricror autorizaii, acorduri sau
aprobri necesare potrivit prevederilor Legilor rii:

(i)

pe care Antreprenorul trebuie s le obin conform prevederilor SubClauzei 1.13 [Respectarea Legilor],
(ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, i
(iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea antierului.

2.3
Personalul
Beneficiarului

Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului i ali


eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe antier:
(a)
(b)

2.4
Asigurarea
Resurselor
Financiare de ctre
Beneficiar

2.5
Revendicrile
Beneficiarului

s colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6


[Colaborarea] i
s aplice msuri similare cu cele pe care trebuie s le aplice
Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) i (c) ale SubClauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] i Sub-Clauzei 4.18 [Protecia
Mediului].

n termen de 28 de zile de la primirea unei solicitri din partea Antreprenorului,


Beneficiarul va prezenta dovada asigurrii resurselor financiare, necesare
pentru plata Preului Contractului (estimat la momentul respectiv) n
conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile]. Dac
Beneficiarul intenioneaz s modifice semnificativ condiiile de finanare,
acesta trebuie s ntiineze Antreprenorul i s prezinte detaliile necesare.

Dac Beneficiarul se consider ndreptit la o plat potrivit prevederilor unei


clauze din aceste Condiii sau n legtur cu Contractul i/sau la o prelungire a
Perioadei de Notificare a Defeciunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor ntiina
Antreprenorul i i vor prezenta acestuia detaliile necesare. n situaia unor pli
efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Ap i Gaz], SubClauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului i Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru
alte servicii solicitate de Antreprenor, aceast ntiinare nu este necesar.
ntiinarea va fi transmis de ndat ce Beneficiarul are cunotin despre
evenimentul sau contextul care genereaz revendicarea. ntiinarea cu privire
la prelungirea Perioadei de Notificare a Defeciunilor va fi transmis nainte de
expirarea acestei perioade.
Detaliile prezentate trebuie s specifice Clauza sau alt motivaie a
revendicrii i trebuie s includ o justificare a sumei i a prelungirii la care
Beneficiarul se consider ndreptit potrivit prevederilor Contractului. n
continuare Inginerul va aciona, n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei
3.5[Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma
(dac exist) pe care Beneficiarul este ndreptit s o primeasc de la
Antreprenor i/sau (ii) prelungirea (dac e cazul) Perioadei de Notificare a
Defeciunilor n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea
Perioadei de Notificare a Defeciunilor].
Aceast sum poate fi dedus din Preul Contractului i din Certificatele de
Plat. Beneficiarul va fi ndreptit s compenseze sau s opereze o deducere
dintr-o sum confirmat ntr-un Certificat de Plat, sau s o revendice
Antreprenorului numai n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

3. Inginerul
3.1
Responsabilitile i

Beneficiarul va numi un Inginer care va ndeplini obligaiile

Autoritatea
Inginerului

care i revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul


Inginerului va include ingineri cu experien i calificare
corespunztoare i alt personal de specialitate care s
aib competena de a-i ndeplini responsabilitile.
Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.
Inginerul poate s exercite autoritatea atribuit Inginerului
conform prevederilor Contractului sau cea implicat de
executarea Contractului. Dac pentru anumite atribuii
Inginerul trebuie s obin aprobarea Beneficiarului
nainte de a-i exercita autoritatea, atribuiile respective
vor fi cele specificate n Condiiile Speciale. Beneficiarul
nu va impune alte constrngeri asupra autoritii
Inginerului, cu excepia celor stabilite cu Antreprenorul.
n orice situaie n care Inginerul i exercit o autoritate
specific pentru care este necesar aprobarea
Beneficiarului, se va considera (in interesul Contractului)
c acordul Beneficiarului, a fost dat.
Cu excepia altor prevederi menionate n aceste Condiii:
(a)

(b)
(c)

3.2
Delegarea de ctre Inginer

Se va considera c Inginerul acioneaz n numele


Beneficiarului de fiecare dat cnd ndeplinete
sarcini sau exercit autoritatea atribuit sau
implicat de Contract.
Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte
de sarcinile, obligaiile sau responsabilitile
prevzute n Contract; i
Orice aprobare, verificare, certificat, consimmnt,
examinare,
inspecie,
instrucie,
notificare,
propunere, cerere, test sau alte aciuni similare
ntreprinse
de
Inginer
(inclusiv
absena
obieciunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nici
o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor
Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori,
omisiuni, discrepane i neconformiti.

Inginerul poate din cnd n cnd s atribuie sarcini i s


delege autoritatea asistenilor si i s revoce aceste
atribuiri de sarcini sau delegri. Aceti asisteni pot
include un inginer rezident i/sau inspectori independeni
numii pentru verificarea i/sau testarea unor pri ale
Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau
revocarea vor fi fcute n scris i nu vor intra n vigoare
dect dup primirea copiilor documentului de ctre
ambele Pri. Inginerul nu va putea face delegarea de
autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricrei
probleme n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Soluionare], fr aprobarea
ambelor Pri.
Asistenii trebuie s fie persoane cu calificare
corespunztoare, care au competen pentru ndeplinirea
sarcinilor i exercitarea autoritii delegate, i care
vorbesc fluent limba folosit pentru comunicare stabilit

de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea i Limba].


Fiecare asistent cruia i s-au atribuit sarcini sau cruia i-a
fost delegat autoritate va fi autorizat s emit instruciuni
ctre Antreprenor numai n limita stabilit prin delegare.
Orice aprobare, verificare, certificat, consimmnt,
examinare, inspecie, instrucie, notificare, propunere,
cerere, test sau alte aciuni similare efectuate de ctre un
asistent n conformitate cu delegaia de autoritate vor
avea acelai efect ca i cum ar fi efectuate de ctre
Inginer. Totui:
(a)

(b)

3.3
Instruciunile
Inginerului

omisiunea de a respinge unele lucrri,


Echipamente sau Materiale necorespunztoare, nu
reprezint aprobarea acestora i nu va prejudicia
dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de
lucrri, Echipamente sau Materialele;
dac Antreprenorul pune la ndoial deciziile sau
instruciunile unui asistent, Antreprenorul poate s
prezinte problema Inginerului, care va confirma, va
retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile
sau instruciunile asistentului.

Inginerul poate emite (oricnd) ctre Antreprenor, n conformitate cu prevederile


Contractului, instruciuni i plane suplimentare sau modificate care pot fi
necesare pentru execuia Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni.
Antreprenorul va primi instruciuni numai de la Inginer sau de la asistenii
acestuia crora le-a fost delegat autoritate potrivit prevederilor acestei Clauze.
Dac o instruciune reprezint o Modificare se vor aplica prevederile Clauzei 13
[Modificri i Actualizri].
Antreprenorul va respecta instruciunile primite de la Inginer sau de la asistenii
delegai pentru orice problem n legtur cu Contractul. Aceste instruciuni vor
fi date n scris. Dac Inginerul sau un asistent delegat :
(a)
(b)
(c)

emite o instruciune verbal,


primete o confirmare scris a instruciunii, de la (sau n numele)
Antreprenor n termen de dou zile lucrtoare de la data emiterii
instruciunii i
nu revoc instruciunea n scris i/sau nu emite o instruciune scris n
termen de dou zile lucrtoare de la data primirii confirmrii,

atunci confirmarea Antreprenorului va constitui instruciunea scris a Inginerului


sau asistentului delegat (dup caz).

3.4
nlocuirea
Inginerului

3.5
Stabilirea Modului
de Soluionare

Dac Beneficiarul dorete s nlocuiasc Inginerul, acesta va transmite


Antreprenorului, cu cel puin 42 de zile nainte de data propus pentru nlocuire,
o ntiinare cuprinznd numele, adresa i experiena relevant a celui care este
potenialul nlocuitor al Inginerului. Beneficiarul nu l va nlocui pe Inginer cu o
persoan mpotriva creia Antreprenorul are obieciuni rezonabile, ntiineaz
Beneficiarul i prezint motivaia obieciunilor.

Ori de cte ori aceste Condiii stipuleaz c Inginerul va aciona n conformitate


cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de
soluionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte n

ncercarea de a ajunge la un acord. Dac nu se ajunge la un acord, Inginerul va


stabili o soluionare imparial n conformitate cu prevederile Contractului, lund
n considerare toate circumstanele relevante.
Inginerul va ntiina ambele Pri cu privire la fiecare acord sau stabilire a
modului de soluionare, prezentnd motivaia de susinere. Fiecare Parte se va
conforma oricrui acord sau stabilire a modului de soluionare pn cnd
intervine, dac intervine, o revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicri,
Dispute i Arbitraj].

4. Antreprenorul

4.1
Obligaiile Generale
ale Antreprenorului

Antreprenorul va proiecta (n limita prevederilor Contractului), executa i


termina toate Lucrrile, n conformitate cu prevederile Contractului i cu
instruciunile Inginerului, i va remedia orice defeciuni ale Lucrrilor.
Antreprenorul va furniza Echipamentele i Documentele Antreprenorului
specificate n Contract, precum i tot Personalul Antreprenorului, Bunurile,
consumabilele i alte produse sau servicii, provizorii sau permanente,
necesare pentru proiectarea, execuia, terminarea lucrrilor i remedierea
defeciunilor.
Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea i sigurana
tuturor operaiunilor de antier i ale tuturor metodelor de construcie. Cu
excepia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul (i) va fi responsabil de
toate Documentele Antreprenorului, de Lucrrile Provizorii i de proiectarea
fiecrei pri a Echipamentelor i de Materiale astfel nct s se conformeze
cerinelor Contractului i (ii) nu va fi responsabil, n nici un fel, de proiectarea
sau specificaiile Lucrrilor Permanente.
La solicitarea Inginerului Antreprenorul va transmite detalii referitoare la
procedeele i metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate
pentru execuia Lucrrilor. Procedeele i metodele nu vor fi modificate
semnificativ fr notificarea prealabil a Inginerului.
Dac n Contract se specific faptul c Antreprenorul va proiecta o parte a
Lucrrilor Permanente, atunci, cu excepia altor prevederi ale Condiiilor
Speciale :
(a)
(b)

(c)

(d)

Antreprenorul va transmite Inginerului Documentele Antreprenorului


pentru aceast parte, n conformitate cu procedurile specificate n
Contract ;
Documentele Antreprenorului pentru aceast parte vor fi n
conformitate cu Specificaiile i Planele, vor fi scrise n limba pentru
comunicare definit n Sub-Clauza1.4 [Legea i Limba], i vor cuprinde
informaii suplimentare solicitate de ctre Inginer pentru a fi adugate
Planelor n scopul corelrii proiectelor produse de ctre Pri ;
Antreprenorul va fi responsabil pentru partea proiectat de acesta i, la
terminarea Lucrrilor, partea respectiv va trebui s corespund
scopurilor crora aceasta le este destinat, dup cum se specific n
Contract ; i
nainte de nceperea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite
Inginerului documentele de execuie i manualele de exploatare i
ntreinere, n conformitate cu Specificaiile i cu suficiente detalii astfel
nct Beneficiarul s poat exploata, ntreine, demonta, reasambla,

ajusta i repara orice parte a Lucrrilor. Acele pri nu vor fi considerate


a fi terminate pentru a fi recepionate potrivit prevederilor Sub-Clauzei
10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri], pn cnd
documentele i manualele menionate nu vor fi fost transmise
Inginerului.
4.2
Garania de Bun
Execuie

Antreprenorul va obine (pe cheltuiala sa) o Garanie de Bun Execuie pentru


realizarea corespunztoare a lucrrilor la valoarea i n moneda stipulate n
Anexa la Ofert. Dac n Anexa la Ofert nu se menioneaz suma, aceast
Sub-Clauz nu se va aplica.
n termen de 28 de zile dup primirea Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul va
prezenta Beneficiarului Garania de Bun Execuie i va transmite o copie i
Inginerului. Garania de Bun Execuie va fi emis de o entitate i dintr-o ar
(sau alt jurisdicie) aprobate de ctre Beneficiar, i avnd coninutul
formularului anexat Condiiilor Speciale sau un alt format acceptat de
Beneficiar.
Antreprenorul se va asigura c Garania de Bun Execuie este valabil i n
vigoare pn la execuia i terminarea Lucrrilor de ctre Antreprenor i
remedierea oricror defeciuni. Dac termenii Garaniei de Bun Execuie
specific data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este ndreptit s
obin Procesul Verbal de Recepie Final cu 28 de zile nainte de data de
expirare a garaniei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garaniei de Bun
Execuie pn cnd Lucrrile vor fi terminate i toate defeciunile remediate.
Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garaniei de
Bun Execuie cu excepia revendicrii sumelor la care Beneficiarul este
ndreptit potrivit prevederilor Contractului, n eventualitatea n care:
(a)

Antreprenorul nu reuete s prelungeasc valabilitatea Garaniei de


Bun Execuie, aa cum este descris n paragraful anterior, situaie n
care Beneficiarul poate revendica ntreaga valoare a Garaniei de Bun
Execuie;
(b)
Antreprenorul nu pltete Beneficiarului n termen de 42 de zile o sum
datorat, convenit de ctre Antreprenor sau stabilit potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] sau Clauzei
20 [Revendicri, Dispute i Arbitraj].
(c)
Antreprenorul nu reuete s remedieze o defeciune n termen de 42
de zile de la primirea solicitrii Beneficiarului privind remedierea
defeciunii, sau
(d)
se creeaz circumstane care s ndrepteasc Beneficiarul s
rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea
Contractului de ctre Beneficiar], indiferent dac s-a trimis sau nu
ntiinare de reziliere.
Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i nu l va considera vinovat pentru
daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxe legale i cheltuieli) care rezult
dintr-o revendicare privind executarea Garaniei de Bun Execuie, n msura
n care Beneficiarul nu era ndreptit la revendicare.
Beneficiarul va returna Antreprenorului Garania de Bun Execuie n termen
de 21 de zile dup primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepie Final.
4.3
Reprezentantul
Antreprenorului

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului i i va atribui


acestuia toat autoritatea necesar pentru a aciona n numele
Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului.
Cu excepia cazurilor n care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin

Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obinerea


consimmntului, nainte de Data de ncepere, numele i referinele privind
persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numit Reprezentant al
Antreprenorului. Dac nu este dat consimmntul sau este revocat ulterior,
sau dac persoana numit nu reuete s acioneze ca Reprezentant al
Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele i referinele altei
persoane corespunztoare ocuprii acestei funcii.
Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului i nu va
numi un nlocuitor fr consimmntul prealabil al Inginerului.
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat n totalitate coordonrii
executrii Contractului. Dac Reprezentantul Antreprenorului este temporar
absent de pe antier pe parcursul execuiei Lucrrilor, se va numi o persoan
corespunztoare care s l nlocuiasc, cu consimmntul prealabil al
Inginerului, Inginerul fiind notificat n consecin.
Reprezentantul Antreprenorului va primi n numele acestuia instruciunile
emise de ctre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instruciunile
Inginerului].
Reprezentantul Antreprenorului va putea s delege autoritate, funcii sau
mputerniciri oricrei persoane competente i va putea oricnd, s revoce
aceast delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra n vigoare pn cnd
Inginerul nu va primi o ntiinare prealabil semnat de ctre Reprezentantul
Antreprenorului n care s fie numit persoana i care s specifice
mputernicirile, funciile i autoritatea care au fost delegate sau revocate.
Reprezentantul Antreprenorului i toate persoanele numite vor vorbi fluent
limba de comunicare definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba].
4.4
Subantreprenorii

Antreprenorul nu va subcontracta n totalitate Lucrrile.


Antreprenorul va fi responsabil pentru aciunile sau erorile Subantreprenorilor,
ale agenilor sau angajailor si, ca i cum acestea ar fi aciunile sau erorile
Antreprenorului. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:
(a)
(b)
(c)

(d)

Antreprenorului nu i se va cere s obin aprobarea pentru furnizorii de


Materiale sau pentru subcontractare cnd Subantreprenorul este numit
n Contract;
pentru numirea Subantreprenorilor propui dup semnarea Contractului
va fi obinut consimmntul prealabil al Inginerului;
Antreprenorul va transmite Inginerului ntiinri cu cel puin de 28 de
zile nainte de termenele la care Subantreprenorul intenioneaz s
nceap lucrrile, precum i datele efective de ncepere a lucrrilor pe
antier ;
fiecare contract de subantrepriz va include prevederi care s
ndrepteasc Beneficiarul s solicite transferul obligaiilor contractului
ctre Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 [Transferul
Obligaiilor Subantreprenorului], (dac i cnd este aplicabil) sau n
eventualitatea rezilierii contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei
15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar].

4.5
Transferul Obligaiilor Dac obligaiile Subantreprenorului depesc data de expirare a Perioadei de
Notificare a Defeciunilor, iar Inginerul, nainte de aceast dat, dispune
Subantreprenorului
Antreprenorului transferul acestor obligaii ctre Beneficiar, atunci
Antreprenorul va proceda n consecin. Cu excepia altor prevederi,
Antreprenorul nu va mai avea nici o responsabilitate fa de Beneficiar pentru

activitatea desfurat de ctre Subantreprenor dup ce transferul a fost


efectuat.
4.6
Colaborarea

Antreprenorul va crea, n conformitate cu prevederile Contractului sau cu


instruciunile Inginerului, condiii corespunztoare desfurrii activitii
pentru:
(a)
(b)
(c)

Personalul Beneficiarului
ali antreprenori angajai de Beneficiar, i
personalul autoritilor publice legal constituite,

care pot fi angajai pentru execuia, pe sau n zona antierului, unor lucrri
care nu sunt cuprinse n Contract.
Orice astfel de instruciune va constitui o Modificare, dac i n msura n care
produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal
i ali antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrrilor
Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil
Antreprenorul.
Dac, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicit s acorde
Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundaii, structuri, echipamente sau
ci de acces n conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul
va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele i n condiiile
prevzute n Specificaii.
4.7
Trasarea Lucrrilor

Antreprenorul va trasa Lucrrile n funcie de reperii originali, coordonatele i


cotele de referin specificate n Contract sau notificate de ctre Inginer.
Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate prile de
Lucrri i va rectifica orice eroare de amplasament, cot, dimensiune sau
traseu al Lucrrilor.
Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legat de reperii i sistemele de
referin specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate
eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora nainte de
utilizare.
Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc Costuri
suplimentare la execuia lucrrilor care au fost necesare ca urmare a corectrii
unor erori ale reperilor sau sistemelor de referin, iar un antreprenor cu
experien nu ar fi putut identifica, n mod rezonabil, asemenea erori i evita
ntrzierile i/sau Costurile suplimentare, Antreprenorul va ntiina Inginerul
i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile
Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a)
(b)

prelungirea duratei de execuie pentru o astfel de ntrziere, potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac
terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
plata Costurilor suplimentare, la care se adaug un profit rezonabil,
care vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea ntiinrii, Inginerul va proceda n conformitate cu prevederile


Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau
stabili (i) dac i (n acest caz) pn la ce limit, n mod rezonabil, erorile nu sar fi putut identifica i (ii) dac drepturile menionate n sub-paragrafele (a) i
(b) de mai sus se ncadreaz n aceast limit.
4.8

Proceduri de
Securitate

Antreprenorul are obligaia:


(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

4.9
Asigurarea Calitii

s respecte reglementrile n vigoare legate de securitatea muncii;


s se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a
se afla pe antier;
s depun toate eforturile rezonabile pentru a pstra antierul i
Lucrrile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la
riscuri a persoanelor respective;
s asigure mprejmuirea, iluminatul, paza i supravegherea Lucrrilor
pn la terminarea i recepia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10
[Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar], i
s execute orice Lucrri Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapei i
garduri) care pot fi necesare, datorit execuiei Lucrrilor, pentru
utilizarea de ctre public i protecia publicului, a proprietarilor i
ocupanilor terenurilor adiacente.

Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitii pentru a demonstra


respectarea cerinelor Contractului. Sistemul va fi n conformitate cu detaliile
prevzute n Contract. Inginerul va avea dreptul s auditeze orice aspect al
sistemului calitii.
Detaliile tuturor procedurilor i documentele de conformitate vor fi transmise
Inginerului n scopul informrii acestuia, nainte de nceperea fiecrei etape de
proiectare sau execuie. La emiterea unui document de natur tehnic adresat
Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv s fie nscris acceptul
prealabil al Antreprenorului.
Respectarea sistemului de asigurare a calitii nu va exonera Antreprenorul de
nici una din sarcinile, obligaiile sau responsabilitile sale potrivit prevederilor
Contractului.

4.10
Informaii despre
antier

Beneficiarul va pune la dispoziia Antreprenorului, pentru informarea acestuia,


nainte de Data de Baz, toate datele relevante, care se afl n posesia
Beneficiarului, referitoare la structura geologic i condiiile hidrologice de pe
antier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va
pune la dispoziia Antreprenorului, toate datele care intr n posesia
Beneficiarului ulterior Datei de Baz. Antreprenorul va avea responsabilitatea
interpretrii acestor date.
n msura n care este posibil (innd cont de costuri i timp), se va considera
c Antreprenorul a obinut toate informaiile necesare referitoare la riscuri,
evenimente neprevzute i alte circumstane care pot influena sau afecta
Oferta sau Lucrrile. n aceeai msur, se va considera c Antreprenorul a
inspectat i examinat antierul, mprejurimile acestuia, datele menionate mai
sus i alte informaii disponibile, i c a fost satisfcut, nainte de depunerea
Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv urmtoarele (fr a se limita la
acestea):
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

4.11
Corectitudinea Valorii

forma i natura antierului, inclusiv condiiile subterane;


condiiile hidrologice i climaterice;
volumul i natura activitii i Bunurilor necesare pentru execuia i
terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni;
legislaia, procedurile i codul muncii aferente rii; i
cerinele Antreprenorului referitoare la ci de acces, cazare, faciliti,
personal, energie, transport, ap i alte servicii.

Se consider c:

de Contract
Acceptate

(a)
(b)

Antreprenorul este satisfcut i consider c Valoarea de Contract


Acceptat este corect i suficient, i
Valoarea de Contract Acceptat este fundamentat cu datele,
interpretrile, informaiile necesare, inspeciile, examinrile i deplina
nelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire n
Sub-Clauza 4.10 [Informaii despre antier] .

Dac n Contract nu se specific altfel, Valoarea de Contract Acceptat va


acoperi toate obligaiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului
(inclusiv cele care se refera la Sumele Provizionate, dac este cazul) i toate
cele necesare pentru o execuie corespunztoare, terminarea Lucrrilor i
remedierea tuturor defeciunilor.
4.12
Condiii Fizice
Imprevizibile

n aceast Sub-Clauz, condiii fizice nseamn condiii fizice naturale i


artificiale, precum i alte obstacole fizice i factori poluani, pe care
Antreprenorul i ntlnete pe antier la execuia Lucrrilor, inclusiv condiiile
subterane i hidrologice, cu excepia condiiilor climaterice.
Dac Antreprenorul ntlnete condiii fizice nefavorabile, pe care le consider
ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va ntiina Inginerul ct mai curnd
posibil.
ntiinarea va descrie condiiile fizice, astfel nct s poat fi verificate de
ctre Inginer, i va meniona motivele pentru care Antreprenorul le consider
Imprevizibile. Antreprenorul va continua s execute Lucrrile folosind metode
corespunztoare i satisfctoare potrivit condiiilor fizice existente i va
respecta toate instruciunile primite de la Inginer. Dac o instruciune
constituie o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificri i
Actualizri].
Dac i n msura n care Antreprenorul ntlnete condiii fizice care sunt
Imprevizibile, transmite ntiinarea menionat i nregistreaz ntrzieri i/sau
se produc Costuri suplimentare datorit acestor condiii, Antreprenorul, cu
condiia
respectrii
prevederilor
Sub-Clauzei
20.1
[Revendicrile
Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a)
(b)

o prelungire a perioadei de execuie corespunztoare ntrzierilor


nregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea ntiinrii, efectuarea inspeciei i/sau investigrii condiiilor


fizice, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili (i) dac i
(dac da) pn la ce limit condiiile fizice au fost imprevizibile i (ii) dac
drepturile menionate n sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus se ncadreaz n
aceast limit.
nainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite n subparagraful (ii), Inginerul poate, de asemenea, verifica dac pe sectoare
similare de Lucrri (dac exist) au fost identificate condiii fizice mai
favorabile dect s-au putut prevedea n mod rezonabil la data la care
Antreprenorul a depus Oferta. Dac i n msura n care aceste condiii fizice
mai favorabile au fost ntlnite, Inginerul poate aciona n conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a
aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor condiii i care pot fi
deduse din Preul Contractului i din Certificatele de Plat. Efectul cumulat al
aplicrii prevederilor sub-paragrafului (b) i reducerile pentru toate condiiile

fizice favorabile identificate pe sectoare similare de Lucrri nu pot avea ca


efect o reducere a Preului Contractului.
Inginerul poate evalua orice dovezi ale condiiilor fizice prevzute de ctre
Antreprenor la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de ctre
Antreprenor, dar nu va fi obligat s le ia n consideraie.
4.13
Dreptul de Trecere i
Faciliti

4.14
Evitarea Afectrilor

Antreprenorul va suporta toate costurile i taxele pentru accesele cu destinaie


special i/sau temporar care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul
pe antier. De asemenea, Antreprenorul va obine, cu riscul i pe cheltuiala
sa, orice alte faciliti suplimentare din afara antierului, care i pot fi necesare
la execuia Lucrrilor.

Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat :


(a)
(b)

libera circulaie a publicului, sau


accesul ctre drumuri i trotuare, sau folosirea i ocuparea acestora,
indiferent dac acestea sunt publice sau se afl n posesia
Beneficiarului sau a altor proprietari.

Antreprenorul l va despgubi pe Beneficiar i nu l va considera vinovat


pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i cheltuielile legale)
care rezult n urma unor afectri inutile sau nemotivate.
4.15
Cile de Acces

Se consider c Antreprenorul este satisfcut de compatibilitatea i


disponibilitatea cilor de acces ctre antier. Antreprenorul va depune eforturi
rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate
datorit traficului propriu sau datorit Personalului Antreprenorului. Aceste
eforturi vor include utilizarea corespunztoare a vehiculelor i a drumurilor.
Cu excepia altor prevederi ale acestor Condiii:
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

4.16
Transportul Bunurilor

Antreprenorul va fi responsabil (n relaia dintre Pri) de lucrrile de


ntreinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de ctre acesta a
drumurilor de acces;
Antreprenorul va executa toate marcajele i indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces i va obine aprobarea autoritilor competente
pentru marcaje i indicatoare precum i pentru utilizarea acestor
drumuri;
Beneficiarul nu va fi rspunztor pentru revendicrile generate de
utilizarea drumurilor de acces;
Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea
drumurilor de acces private, i
Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor
de acces n stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul i
necesitile Antreprenorului.

Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:


(a)
(b)
(c)

Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel puin 21 de


zile nainte de data la care Echipamentele sau cantiti importante din
alte Bunuri vor fi livrate pe antier;
Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, ncrcarea,
transportul, primirea, descrcarea, depozitarea i protejarea tuturor
Bunurilor i a altor produse necesare execuiei Lucrrilor; i
Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despgubirii

pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i cheltuielile


legale) care rezult din transportul Bunurilor i va negocia i suporta
toate cheltuielile generate de revendicrile privind transportul acestora.
4.17
Utilajele
Antreprenorului

4.18
Protecia Mediului

Antreprenorul va rspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe


antier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind n ntregime
destinate executrii Lucrrilor. Antreprenorul nu va retrage de pe antier nici
un Utilaj important fr consimmntul Inginerului. Nu este necesar
consimmntul pentru vehiculele care transport Bunuri sau Personal al
Antreprenorului n afara antierului.

Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru protecia mediului


nconjurtor (att pe antier ct i n afara acestuia) i pentru limitarea
daunelor sau afectrii populaiei i a proprietilor ca urmare a polurii,
zgomotului i a altor consecine ale activitii sale.
Antreprenorul se va asigura c emisiile, deversrile de suprafa i deeurile
rezultate n urma activitilor proprii nu vor depi valorile indicate n
Specificaii i nu vor depi valorile admise de Legislaia n vigoare.

4.19
Electricitate, Ap i
Gaz

Cu excepia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi rspunztor de


furnizarea energiei electrice, apei i altor servicii care i sunt necesare.
Antreprenorul va fi ndreptit s utilizeze, n scopul execuiei Lucrrilor,
energia electric, apa, gazul i alte servicii pe care Beneficiarul le are
disponibile pe antier i ale cror detalii i preuri sunt menionate n
Specificaii. Antreprenorul va furniza, pe riscul i pe cheltuiala sa, aparatura
necesar utilizrii serviciilor respective i msurrii consumurilor.
Cantitile consumate i sumele datorate (conform preurilor menionate)
pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de ctre Inginer n
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] i
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare]. Antreprenorul va plti
Beneficiarului toate aceste sume.

4.20
Utilajele
Beneficiarului i
Materialele Asigurate
Gratuit

Beneficiarul va pune la dispoziie, pentru a fi utilizate de ctre Antreprenor la


execuia Lucrrilor, Utilajele Beneficiarului (dac exist) n conformitate cu
detaliile, modalitile i preurile menionate n Specificaii. Cu excepia altor
prevederi ale Specificaiilor:
(a)
(b)

Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptnd


situaia n care:
Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele
Beneficiarului n perioada de timp n care Personalul Antreprenorului le
utilizeaz, conduce, coordoneaz, se afl n posesia acestuia sau le
controleaz.

Cantitile realizate i sumele datorate (stabilite conform preurilor menionate)


pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de ctre
Inginer n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile
Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare].
Antreprenorul va plti aceste sume Beneficiarului.
Beneficiarul va furniza, fr a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit
(dac exist) n conformitate cu detaliile menionate n Specificaii.
Beneficiarul va asigura aceste materiale, cu riscul i pe cheltuiala sa, la

termenul i n locul specificate n Contract. Antreprenorul va face inspecia


vizual a acestor materiale i va transmite cu promptitudine Inginerului o
ntiinare referitoare la orice lipsuri, defecte sau deficiene ale acestora. Dac
nu se convine altfel de ctre cele dou Pri, Beneficiarul va rectifica cu
promptitudine orice lips, defect sau deficien.
Ulterior inspeciei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute n grija,
custodia i sub controlul Antreprenorului. Obligaiile Antreprenorului de a
inspecta, avea grij, pstra n custodie i controla aceste materiale nu vor
exonera Beneficiarul de rspunderea pentru lipsurile, defectele sau
deficienele, care nu au fost evidente la inspecia vizual.
4.21
Rapoarte privind
Evoluia Execuiei
Lucrrilor

Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, rapoartele lunare privind


evoluia execuiei Lucrrilor vor fi elaborate de ctre Antreprenor i transmise
Inginerului n ase exemplare. Primul raport va acoperi perioada pn la
sfritul primei luni calendaristice consecutive Datei de ncepere. Restul
rapoartelor vor fi prezentate n fiecare lun, n termen de 7 zile dup ultima zi
a perioadei cuprins n raport.
Raportarea va continua pn la terminarea de ctre Antreprenor a tuturor
lucrrilor rmase la data de terminare specificat n Procesul Verbal de
Recepie la Terminarea Lucrrilor.
Fiecare raport va include:
(a)
grafice i descrieri detaliate ale evoluiei nregistrate, incluznd fiecare
etap de proiectare (dac e cazul), Documentele Antreprenorului,
achiziii, fabricaie, livrri pe antier, construcie, montaj i efectuarea
testelor incluznd n raportare fiecare Subantreprenor nominalizat
(dup cum se specific n Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizai]);
(b)
fotografii care s reprezinte stadiul fabricaiei i evoluia lucrrilor pe
antier;
(c)
pentru producerea fiecrui subansamblu principal al Echipamentelor i
pentru Materiale, se vor prezenta: numele productorului, locul de
asamblare, procentul de realizare, datele planificate i cele realizate
pentru:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

4.22
Securitatea

nceperea asamblrii;
inspeciile fcute de Antreprenor;
testele, i
transportul i sosirea pe antier;

detaliile prezentate n Sub-Clauza 6.10 [Raportri privind Personalul i


Utilajele Antreprenorului];
copii ale documentelor de asigurare a calitii, rezultatele testelor i
certificatele de calitate pentru Materiale;
lista ntiinrilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5
[Revendicrile Beneficiarului] i celor transmise potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului];
statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricror
incidente neprevzute i activiti n legtur cu aspectele de mediu i
relaiile publice; i
comparaii ntre evoluia real a Lucrrilor i cea planificat, prezentnd
detalii referitoare la orice evenimente sau circumstane care pot
periclita terminarea lucrrilor conform prevederilor Contractului i
msurile care se adopt (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea
ntrzierilor.

Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:

antierului
(a)
(b)

4.23
Activitile
Antreprenorului pe
antier

Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul


persoanelor neautorizate pe antier, i
Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului,
Personalul Beneficiarului i oricare alte persoane a cror identitate a
fost notificat Antreprenorului de ctre Beneficiar sau Inginer, n calitate
de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe antier.

Antreprenorul va restrnge aria de desfurare a activitii numai n limitele


antierului i n alte zone auxiliare care pot fi obinute de ctre Antreprenor i
acceptate de ctre Inginer ca zone de lucrri. Antreprenorul va lua toate
msurile necesare pentru a pstra Utilajele Antreprenorului i Personalul
propriu n limitele antierului i ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta
terenurile adiacente.
Pe parcursul executrii Lucrrilor, Antreprenorul va pstra antierul degajat
de obstacole inutile i va depozita sau ndeprta orice Utilaj propriu sau exces
de materiale. Antreprenorul va cura i nltura de pe antier orice moloz,
resturi i Lucrrile Provizorii care nu mai sunt necesare.
Dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor,
Antreprenorul va cura i ndeprta, de pe acea parte a antierului i a
Lucrrilor la care se refer Procesul Verbal de Recepie la Terminarea
Lucrrilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul,
gunoaiele i Lucrrile Provizorii. Antreprenorul va lsa partea respectiv a
antierului i Lucrrile curate i n siguran. Pe parcursul Perioadei de
Notificare a Defeciunilor, Antreprenorul poate pstra pe antier Bunurile care
i sunt necesare pentru ndeplinirea obligaiilor prevzute n Contract.

4.24
Vestigii

Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitile, mpreun cu


construciile i alte rmie sau elemente de interes arheologic sau geologic
descoperite pe antier vor fi ncredinate n grija i sub autoritatea
Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru a opri
Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la nlturarea sau
deteriorarea acestor descoperiri.
Dup descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu
promptitudine o ntiinare Inginerului, care va emite instruciuni pentru modul
de soluionare. Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri sau se produc
Costuri suplimentare ca urmare a respectrii acestor instruciuni,
Antreprenorul va transmite o nou ntiinare Inginerului i, cu condiia
respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va
avea dreptul la:
(a)
(b)

O prelungire a duratei de execuie pentru fiecare ntrziere, potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac
terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea noii ntiinri, Inginerul va proceda n conformitate cu


prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a
conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme.

5. Subantreprenori Nominalizai
5.1

Definiia
Subantreprenorului
Nominalizat

n Contract, Subantreprenor nominalizat nseamn un Subantreprenor:


(a)
(b)

care este menionat n Contract ca fiind un Subantreprenor


nominalizat, sau
pe care Inginerul, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i
Actualizri], l desemneaz s fie angajat ca Subantreprenor, conform
unei instruciuni transmise Antreprenorului.

5.2
Obiecii la Nominalizare Antreprenorul nu va fi obligat s angajeze un Subantreprenor nominalizat
mpotriva cruia Antreprenorul are obiecii rezonabile, i ntiineaz
Inginerul ct de repede posibil, prezentnd motivaia corespunztoare.
Obiecia se va considera rezonabil dac este rezultatul oricreia dintre
urmtoarele situaii (printre altele), cu excepia cazurilor n care Beneficiarul
este de acord s ofere compensaii Antreprenorului pentru orice consecine
ale acestora:
(a)
(b)

(c)

exist motive s se cread c Subantreprenorul nu are competen,


resurse sau capacitate financiar;
Contractul de subantrepriz nu specific dac Subantreprenorul
nominalizat va despgubi Antreprenorul pentru i ca urmare a oricrei
neglijene sau folosirii necorespunztoare a Bunurilor de ctre
Subantreprenorul nominalizat, agenii i angajaii acestuia; sau
Contractul de subantrepriz nu precizeaz c, pentru activitatea de
subantrepriz (inclusiv proiectarea, dac exist), Subantreprenorul
nominalizat:
(i) se va angaja s elibereze Antreprenorul de/i s preia obligaiile
i responsabilitile Antreprenorului prevzute n Contract, i
(ii) va exonera Antreprenorul de toate obligaiile i responsabilitile
prevzute n Contract sau n legtur cu acesta i l va despgubi
pentru consecinele nerespectrii de ctre Subantreprenor a
acestor obligaii i a nendeplinirii acestor responsabiliti.

5.3
Plata
Subantreprenorilor
Nominalizai

5.4
Confirmarea Plilor

Antreprenorul va plti Subantreprenorilor nominalizai sumele pe care


Inginerul le certific ca fiind datorate, n conformitate cu prevederile
Contractului de subantrepriz. Aceste sume mpreuna cu alte pli vor fi
incluse n Preul Contractului n conformitate cu prevederile sub-paragrafului
(b) al Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate], cu excepia celor menionate n
Sub-Clauza 5.4 [Confirmarea Plilor ctre Subantreprenori ].

nainte de emiterea Certificatului de Plat care include o sum care poate fi


pltit unui Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita
Antreprenorului s furnizeze o dovad rezonabil care s arate c
Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele la care este ndreptit n
conformitate cu Certificatele de Plat anterioare, mai puin deducerile care
se aplic pentru sumele reinute sau alte obligaii. Cu excepia cazurilor n
care Antreprenorul:
(a)
(b)

transmite dovezi rezonabile Inginerului, sau


(i) transmite Inginerului n scris un rspuns care s menioneze
c
Antreprenorul are dreptul de a reine sau refuz s plteasc
aceste
sume, i
(ii) transmite Inginerului dovezi rezonabile care s dovedeasc faptul
c
Subantreprenorul nominalizat a fost informat cu privire la

dreptul
Antreprenorului,
Beneficiarul poate (la alegerea sa) s plteasc, direct Subantreprenorului
nominalizat, o parte sau totalitatea sumelor certificate anterior (mai puin
deducerile aplicabile) care sunt datorate Subantreprenorului nominalizat i
pentru care Antreprenorul nu a reuit s transmit dovezile descrise n subparagrafele (a) i (b) de mai sus. Antreprenorul va plti Beneficiarului sumele
pltite de ctre Beneficiar Subantreprenorilor.

6. Personalul i Fora de Munc


6.1
Cu excepia celor prevzute n Specificaii, Antreprenorul va lua toate msurile
Angajarea
Personalului i Forei necesare pentru angajarea ntregului personal i forei de munc, nelocalnic
sau din zon, precum i pentru plata, cazarea, masa i transportul acestuia.
de Munc
6.2
Nivelul de Salarizare
i Condiiile de
Munc

6.3
Persoane n serviciul
Beneficiarului
6.4
Legislaia
Muncii

Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare i condiii de munc care s nu


fie inferioare celor stabilite pentru activiti similare din zona n care se execut
lucrarea. Dac nivelurile de salarizare i condiiile de munc nu sunt aplicabile,
Antreprenorul va asigura salarii i condiii de munc practicate pe plan local de
ctre angajatori cu activiti similare cu cele ale Antreprenorului.

Antreprenorul nu va recruta sau nu va ncerca s recruteze personal sau for


de munc din cadrul Personalului Beneficiarului.

Antreprenorul va respecta ntreaga legislaie a muncii care se aplic


Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sntate,
securitatea muncii, asisten social, emigrare i repatriere, i i va asigura
acestuia toate drepturile legale.
Antreprenorul le va solicita angajailor si s se conformeze Legilor n vigoare,
inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

6.5
Programul de Lucru

Activitatea pe antier se va ntrerupe n zilele nelucrtoare i n afara


programului normal de lucru menionat n Anexa la Ofert, cu urmtoarele
excepii:
(a)
(b)
(c)

6.6
Faciliti pentru
Personal i Fora de
Munc

Contractul conine alte prevederi;


exist acordul Inginerului;
Lucrarea nu poate fi evitat sau este necesar pentru protejarea vieii
sau a proprietii sau pentru sigurana Lucrrilor, caz n care
Antreprenorul va informa imediat Inginerul.

Cu excepia altor prevederi ale Specificaiilor, Antreprenorul va asigura i


menine toate facilitile necesare legate de cazare, mas i transport,
destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va asigura
faciliti pentru Personalul Beneficiarului, conform celor menionate n
Specificaii.
Antreprenorul nu va permite nici unuia din angajaii si s locuiasc temporar
sau permanent n construciile care fac parte din Lucrrile Permanente.

6.7
Sntatea i
Securitatea Muncii

Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru meninerea sntii i


securitii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, n colaborare cu
autoritile sanitare, c personalul medical, facilitile de prim ajutor, infirmeria
i serviciul de ambulan sunt asigurate n permanen pe antier i n
taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului i c se
iau toate msurile necesare pentru asigurarea asistenei sociale, condiiilor de
igien i prevenirea epidemiilor.
Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe antier, care s
rspund de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea
accidentelor. Aceast persoan va fi calificat pentru o astfel de activitate i va
avea autoritatea de a emite instruciuni i a dispune msuri de prevenire a
accidentelor. Pe parcursul execuiei Lucrrilor, Antreprenorul va asigura toate
facilitile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitii i
autoritii sale.
n situaia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent,
Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va
pstra un registru i va ntocmi rapoarte referitoare la sntatea, securitatea i
asistena social acordat persoanelor, precum i la daunele aduse
proprietii, aa cum poate solicita Inginerul n mod rezonabil.

6.8
Supravegherea
Asigurat de
Antreprenor

Pe durata execuiei Lucrrilor i att timp ct este necesar pentru ndeplinirea


obligaiilor Antreprenorului, acesta va asigura toat asistena necesar pentru
planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea i testarea lucrrilor.
Supravegherea va fi asigurat de un numr suficient de persoane care s
cunoasc limba de comunicare (definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba]) i
operaiunile care trebuie executate (inclusiv metode i proceduri necesare,
riscuri posibile i metode de prevenire a accidentelor) pentru execuia
satisfctoare i n siguran a Lucrrilor.

6.9
Personalul
Antreprenorului

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregtirea i experiena


necesare n domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita
Antreprenorului s nlture (sau s dispun nlturarea) orice persoan
angajat pe antier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului,
dac este cazul, care:
(a)
(b)
(c)
(d)

manifest un comportament necorespunztor sau lipsit de


responsabilitate;
ndeplinete sarcinile cu incompeten sau neglijen;
nu respect prevederile Contractului; sau
persist n a aborda un comportament care aduce prejudicii securitii
muncii, sntii sau proteciei mediului.

Dac este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire)
o persoan corespunztoare pentru nlocuire.
6.10
Raportri privind
Personalul i
Utilajele
Antreprenorului

6.11

Antreprenorul va transmite Inginerului informaii care s precizeze numrul


fiecrei categorii a Personalului Antreprenorului i a fiecrui tip de Utilaj al
Antreprenorului existente pe antier. Informaiile vor fi transmise lunar, ntr-o
form aprobat de ctre Inginer, pn la data terminrii de ctre Antreprenor a
lucrrilor rmase de executat menionate n Procesul Verbal de Recepie la
Terminarea Lucrrilor.

Conduita
Necorespunztoare

Antreprenorul va lua, n permanen, msurile necesare pentru a preveni


ilegalitile, dezordinea i conduita necorespunztoare a Personalului
Antreprenorului i pentru pstrarea linitii i proteciei persoanelor sau a
proprietii pe i n vecintatea antierului.

7. Utilajele, Materialele i Execuia


7.1
Modul de Execuie

Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea i


aprovizionarea Materialelor i de toate cele necesare execuiei Lucrrilor:
(a)
(b)
(c)

7.2
Prelevarea de Probe

n modul (dac exist) specificat n Contract;


cu grij i profesionalism, n conformitate cu practici recunoscute; i
cu mijloace corespunztoare i Materiale care nu prezint riscuri, dac
n Contract nu este altfel prevzut.

nainte de utilizarea Materialelor la Lucrri, Antreprenorul va transmite


Inginerului, pentru consimmnt, urmtoarele probe de Materiale i informaii
relevante:
(a)
(b)

probe standard prelevate de la productor i probe specificate n


Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; i
probe suplimentare indicate de ctre Inginer.

Fiecare prob va fi etichetat, cu meniunea originii i locului de utilizare n


Lucrare.
7.3
Inspecia

Personalul Beneficiarului va avea oricnd:


(a)
(b)

acces nelimitat n orice parte a antierului i n toate locurile de unde se


obin Materiale naturale; i
dreptul, pe parcursul producerii, asamblrii i execuiei lucrrilor (pe
antier sau n alt parte), s examineze, inspecteze, msoare i s
testeze materialele i calitatea execuiei, i s verifice evoluia
proceselor de producere a Echipamentelor i de producere i prelucrare
a Materialelor

Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului condiiile necesare


desfurrii activitilor menionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilitilor,
aprobrilor i echipamentului de protecie. Aceste activiti nu vor exonera
Antreprenorul de obligaiile i responsabilitile sale.
Antreprenorul va ntiina Inginerul de fiecare dat cnd o lucrare este
terminat i nainte ca aceasta s devin acoperit, ascuns sau ambalat
pentru depozitare sau transport. n continuare, Inginerul va efectua, fr
ntrzieri nejustificate examinarea, inspecia, msurtorile sau testele
necesare, sau va ntiina Antreprenorul c aceste activiti nu sunt necesare.
Dac Antreprenorul omite s transmit ntiinarea, acesta, la solicitarea
Inginerului, va descoperi lucrarea i va efectua remedierile necesare pe
cheltuial proprie.
7.4
Testarea

Aceast Sub-Clauz se va aplica tuturor testelor specificate n Contract, altele


dect Testele dup Terminare (dac exist).

Antreprenorul va furniza toat aparatura, asistena tehnic, documentele i alte


informaii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, for de
munc, materiale i personal cu calificarea i experiena corespunztoare,
necesare pentru realizarea eficient a testelor specificate. Antreprenorul va
conveni mpreun cu Inginerul data i locul pentru desfurarea testelor
specificate pentru Echipamente, Materiale i alte pri ale Lucrrilor.
Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i Actualizri],
schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru
efectuarea de teste suplimentare. Dac aceste teste modificate sau
suplimentare arat c Echipamentele testate, Materialele sau calitatea
execuiei nu respect prevederile Contractului, atunci costul efecturii acestora
va fi suportat de ctre Antreprenor, fr a lua n considerare alte prevederi ale
Contractului.
Inginerul va ntiina Antreprenorul, cu cel puin de 24 de ore nainte, cu privire
la intenia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dac Inginerul nu se
prezint la data i locul convenite, Antreprenorul poate ncepe efectuarea
testelor, cu excepia cazurilor n care Inginerul dispune altceva, i testele vor fi
considerate ca fiind efectuate n prezena Inginerului.
Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc Costuri
suplimentare ca urmare a respectrii acestor instruciuni sau ca urmare a
ntrzierii pentru care este responsabil Inginerul, Antreprenorul va ntiina
Inginerul i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a)
(b)

prelungirea duratei de execuie pentru astfel de ntrzieri potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac
terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care
vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea ntiinrii, Inginerul va proceda n conformitate cu prevederile


Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a conveni sau a
stabili modul de soluionare a acestor probleme.
Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind
rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci cnd rezultatele testelor
sunt corespunztoare, Inginerul va aproba buletinele de ncercare ale
Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor.
Dac Inginerul nu a participat la teste, se consider c acesta a acceptat
rezultatele ca fiind corect obtinute.
7.5
Respingerea

Dac n urma examinrii, inspeciei, msurtorii sau testrii se identific


Echipamente, Materiale sau Lucrri cu deficiene sau neconforme cu
prevederile Contractului, Inginerul va putea respinge Echipamentele,
Materialele sau Lucrrile prin transmiterea unei ntiinri ctre Antreprenor
cuprinznd motivaia respingerii. Antreprenorul va remedia deficienele cu
promptitudine i se va asigura c produsul remediat este n conformitate cu
prevederile Contractului.
Dac Inginerul solicit refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele
sau Lucrrile remediate, testele se vor repeta n termenii similari cu testele i
condiiile iniiale. Dac respingerea i refacerea testelor produc Beneficiarului
costuri suplimentare, Antreprenorul va suporta aceste costuri, n conformitate
cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului].

7.6

Lucrri de Remediere Fr a lua n considerare testele sau certificrile anterioare, Inginerul poate
solicita Antreprenorului:
(a)
(b)
(c)

s nlture de pe antier i s nlocuiasc orice Echipament sau


Material care nu este n conformitate cu prevederile Contractului,
s nlture sau s refac orice lucrare care nu este n conformitate cu
prevederile Contractului, i
s execute orice lucrare care este solicitat ca urgent pentru sigurana
Lucrrilor datorit unui accident, unui eveniment neprevzut sau altui
factor.

Antreprenorul se va conforma solicitrii ntr-un interval de timp rezonabil, care


va fi perioada de timp (dac exist) specificat n solicitare, sau n regim de
urgen dac urgena este specificat potrivit prevederilor sub-paragrafului (c).
Dac Antreprenorul nu se conformeaz solicitrii, Beneficiarul va fi ndreptit
s angajeze i s plteasc alt antreprenor care s execute lucrarea. Cu
excepia cazului n care Antreprenorul este ndreptit la plat pentru lucrare,
Antreprenorul va plti Beneficiarului, n conformitate cu prevederile SubClauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], toate costurile rezultate din
nerespectarea solicitrii.
7.7
Proprietatea asupra
Echipamentelor i
Materialelor

Dac nu contravine Legilor rii i fr riscul sechestrului sau a altor impuneri,


Materialele i fiecare componenta a Echipamentelor vor deveni proprietatea
Beneficiarului atunci cnd:
(a)
(b)

7.8
Redevene

sunt livrate pe antier; sau cnd


Antreprenorul este ndreptit la ncasarea valorii Echipamentelor i
Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor
i Materialelor n Eventualitatea Suspendrii Lucrrilor].

Cu excepia altor prevederi ale Specificaiilor, Antreprenorul va plti toate


redevenele, chiriile i alte cheltuieli pentru:
(a)
(b)

Materialele naturale obinute n afara antierului, i


depozitarea materialelor rezultate din demolri i excavri i a altor
materiale n exces (naturale sau artificiale), cu excepia cazurilor n care
zonele de depozitare n interiorul antierului sunt specificate n
Contract.

8. nceperea, ntrzierea i Suspendarea Lucrrilor


8.1
nceperea
Lucrrilor

Inginerul va transmite Antreprenorului o ntiinare privind Data de ncepere a


lucrrilor cu cel puin 7 zile nainte de aceast dat. Cu excepia altor prevederi ale
Condiiilor Speciale Data de ncepere a lucrrilor nu va depi cu mai mult de 42 de
zile data primirii de ctre Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.
Antreprenorul va ncepe execuia Lucrrilor ct mai curnd posibil dup Data de
ncepere i va continua execuia Lucrrilor cu promptitudine i fr ntrzieri.

8.2
Durata de
Execuie

Antreprenorul va finaliza toate Lucrrile i fiecare Sector (dac exist) pn la


expirarea Duratei de Execuie a Lucrrilor sau a Sectorului (dup caz) inclusiv:
(a)
(b)

trecerea Testelor la Terminarea Lucrrilor, i


terminarea tuturor lucrrilor prevzute n Contract astfel nct Lucrrile sau

Sectoarele s poat fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepiei,


potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i Sectoarelor de
Lucrri].
8.3
Programul de
Execuie

n termen de 28 zile dup primirea ntiinrii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1


[nceperea Lucrrilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de execuie
detaliat cu planificri calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite
programe actualizate de fiecare dat cnd programul anterior nu mai corespunde
evoluiei lucrrilor sau obligaiilor Antreprenorului. Fiecare program va include:
(a)

(b)
(c)
(d)

ordinea n care Antreprenorul intenioneaz s execute Lucrrile, inclusiv


perioadele propuse pentru fiecare faz de proiectare (dac exist),
Documentele Antreprenorului, producerea Echipamentelor, procurarea,
livrarea pe antier, construcia, montarea i testarea,
fiecare din activitile de mai sus realizate de subantreprenorii nominalizai
(definii n Clauza 5 [Subantreprenori nominalizai]);
succesiunea i termenele aferente inspeciilor i testelor specificate n
Contract, i
un raport justificativ care s includ:
(i)
(ii)

o descriere general a metodelor pe care Antreprenorul intenioneaz


s le aplice i a principalelor etape de execuie a Lucrrilor, i
detalii cuprinznd estimrile rezonabile ale Antreprenorului privind
necesarul de Personal pe categorii precum i numrul fiecruia din
Utilajele Antreprenorului, necesare pe antier pentru realizarea fiecrei
etape principale de lucrri,

Dac n termen de 21 de zile dup primirea programului, Inginerul nu transmite o


ntiinare Antreprenorului, n care s menioneze c programul nu corespunde
prevederilor Contractului, Antreprenorul va aciona n conformitate cu programul i cu
alte obligaii pe care trebuie s le ndeplineasc potrivit prevederilor Contractului.
Personalul Beneficiarului va fi ndreptit s-i planifice activitatea conform
programului Antreprenorului.
Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente
viitoare care pot aprea i asupra circumstanelor care pot afecta negativ lucrrile,
pot majora Preul Contractului sau provoca ntrzieri n execuia Lucrrilor. Inginerul
poate solicita Antreprenorului s transmit o estimare a efectului anticipat al
evenimentelor sau circumstanelor menionate i/sau o propunere de soluionare
potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].
Dac Inginerul transmite o ntiinare Antreprenorului n care se menioneaz c
programul nu corespunde (n mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluiei
Lucrrilor i inteniilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite
Inginerului un program actualizat n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
8.4
Prelungirea
Duratei de
Execuie

Antreprenorul va avea dreptul, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1


[Revendicrile Antreprenorului], la o prelungire a Duratei de Execuie dac i n
msura n care terminarea Lucrrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia
Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri], este sau va fi ntrziat de urmtoarele cauze:
(a)
(b)
(c)

o Modificare (dac nu s-a convenit prelungirea Duratei de Execuie potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]) sau o schimbare
substanial a cantitii unui articol de lucrri inclus n Contract,
un motiv de ntrziere care acord dreptul prelungirii Duratei de Execuie
potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiii de Contract,
condiii climatice nefavorabile excepionale,

(d)
(e)

lipsa Imprevizibil a personalului sau a Bunurilor, datorat unor epidemii sau


aciuni guvernamentale, sau
o ntrziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite
Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai
Beneficiarului care i desfoar activitatea pe antier.

Dac Antreprenorul se consider ndreptit la o prelungire a Duratei de Execuie,


Antreprenorul va ntiina Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicrile Antreprenorului]. Atunci cnd va stabili o prelungire a Duratei de
Execuie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite
anterior i va putea majora dar, nu va putea reduce perioada cumulat de prelungire.
8.5
ntrzieri
Cauzate de
Autoriti

n cazul n care se produc urmtoarele situaii:


(a)
(b)
(c)

Antreprenorul a urmat ntocmai procedurile stabilite de autoritile publice legal


constituite din ar,
autoritile ntrzie sau ntrerup activitatea Antreprenorului, i
ntrzierile sau ntreruperile au fost Imprevizibile,

ntrzierile sau ntreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de


execuie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea
Duratei de Execuie].
8.6
Ritmul
Evoluiei
Lucrrilor

n situaia n care:
(a)
(b)

evoluia lucrrilor este nesatisfctoare pentru respectarea Duratei de


Execuie, i/sau
evoluia lucrrilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului
de execuie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de
Execuie]

din cauze diferite de cele menionate n Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de


Execuie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuie], unui program actualizat i unui
raport justificativ care s descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi
adoptate n vederea stimulrii evoluiei lucrrilor pentru ncadrarea n Durata de
Execuie.
Dac nu este notificat altfel de ctre Inginer, Antreprenorul va adopta metode
revizuite care pot necesita majorarea numrului orelor de lucru i/sau a numrului de
Personal i/sau Bunuri, cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului. Dac aceste
metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plti
Beneficiarului aceste costuri, n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5
[Revendicrile Beneficiarului], precum i penaliti pentru ntrzieri (dac e cazul),
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 de mai jos.
8.7
Penaliti de
ntrziere

Dac Antreprenorul nu reuete s respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de


Execuie], Antreprenorul va plti Beneficiarului penaliti de ntrziere, n conformitate
cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului]. Penalitile de
ntrziere vor constitui suma menionat n Anexa la Oferta, care va fi pltit pentru
fiecare zi de ntrziere nregistrat ntre Data de Terminare contractual i data
specificat n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor. Suma total
datorat, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depi suma maxim
aferent penalitilor de ntrziere (dac exista), prevzut n Anexa la Ofert.

Penalitile de ntrziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, n afara


daunelor produse de rezilierea contractului nainte de terminarea Lucrrilor potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar]. Aceste
penaliti nu vor exonera Antreprenorul de obligaia de a termina Lucrrile sau de alte
sarcini, obligaii sau responsabiliti pe care le are conform prevederilor Contractului.
8.8
Suspendarea
Lucrrilor

Inginerul poate oricnd dispune Antreprenorului suspendarea executrii unei pri


sau a tuturor Lucrrilor. Pe perioada suspendrii, Antreprenorul va proteja, pstra i
asigura paza acelei pri sau a tuturor Lucrrilor mpotriva deteriorrii, pierderii sau
degradrilor.
Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspendrii. Dac i n msura n care
cauza este notificat i se dovedete c responsabilitatea este a Antreprenorului,
prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 i 8.11 nu se vor aplica.

8.9
Consecinele
Suspendrii

Dac Antreprenorul va nregistra ntrzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca


urmare a respectrii instruciunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8
[Suspendarea Lucrrilor] i/sau ca rezultat al relurii lucrrilor, Antreprenorul va
transmite Inginerului o ntiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei
20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a)
(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru astfel de ntrzieri potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac
terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea ntiinrii, Inginerul va proceda n conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a conveni sau stabili modul de
soluionare a acestor probleme.
Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrrilor] Antreprenorul nu va fi
ndreptit la o prelungire a duratei de execuie i/sau la plata Costurilor suplimentare
necesare remedierii consecinelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a
lucrrilor sau materialelor necorespunztoare sau a consecinelor omisiunii
Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza.
8.10
Plata
Echipamentelor
i Materialelor
n
Eventualitatea
Suspendrii
Lucrrilor

8.11
Suspendarea
Prelungit

8 12

Antreprenorul va fi ndreptit la plata valorii (de la data suspendrii) Echipamentelor


i/sau Materialelor care nu au fost livrate pe antier, dac:
(a)
(b)

producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor i/sau Materialelor a


fost suspendat pentru o perioada mai mare de 28 de zile, i
n conformitate cu instruciunile Inginerului Antreprenorul a marcat
Echipamentele i/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.

Dac suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrrilor] a


durat mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de
a relua activitatea. Dac Inginerul nu confirm permisiunea n termen de 28 de zile
dup solicitare, Antreprenorul poate, prin ntiinarea Inginerului, s trateze
suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificri i
Actualizri] a prii de Lucrri afectate. Dac suspendarea afecteaz totalitatea
Lucrrilor, Antreprenorul poate transmite o ntiinare de reziliere, potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor].

Reluarea
Execuiei
Lucrrilor

Dup confirmarea permisiunii sau dispunerii relurii activitii, Antreprenorul i


Inginerul vor examina mpreun Lucrrile, Echipamentele i Materialele afectate de
suspendare. Antreprenorul va remedia toate deteriorrile sau defeciunile Lucrrilor,
Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs n
timpul suspendrii.

9. Testele la Terminare
9.1
Obligaiile
Antreprenorului

Ulterior furnizrii documentelor potrivit prevederilor sub-paragrafului (d) din


Sub-Clauza 4.1 [Obligaiile Generale ale Antreprenorului]. Antreprenorul va
efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze i SubClauzei 7.4 [Testarea].
Antreprenorul va ntiina Inginerul cu cel puin 21 de zile nainte de data la
care Antreprenorul va fi pregtit s efectueze toate Testele la Terminare. Cu
excepia cazurilor n care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor
efectua n termen de 14 zile dup aceast dat, la data sau datele stabilite de
ctre Inginer.
La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua n considerare
efectele utilizrii Lucrrilor de ctre Beneficiar asupra funcionalitii sau altor
caracteristici ale Lucrrilor. De ndat ce la Lucrri sau la un Sector de Lucrri
s-au nregistrat Teste la Terminare corespunztoare, Antreprenorul va
transmite Inginerului un raport care certific rezultatele Testelor.

9.2
ntrzieri n
Efectuarea Testelor

Dac efectuarea Testelor la Terminare este ntrziat nejustificat de ctre


Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful al cincilea)
i/sau Sub-Clauza 10.3 [Recepia i Testele la Terminarea Lucrrilor].
Dac Testele la Terminare sunt ntrziate nejustificat de ctre Antreprenor,
Inginerul poate solicita Antreprenorului, printr-o ntiinare, s efectueze
Testele n interval de 21 de zile de la primirea ntiinrii respective.
Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de ctre Antreprenor
situate n intervalul de 21 de zile, termene de care va ntiina Inginerul.
Dac Antreprenorul nu reuete s efectueze Testele la Terminare n
perioada de 21 de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu
riscul i pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la Terminare se vor considera
ca fiind efectuate n prezena Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi
acceptate ca fiind exacte.

9.3
Repetarea Testelor

9.4
Rezultate
Necorespunztoare
ale Testelor la
Terminare

Dac Lucrrile, sau un Sector de Lucrri, nregistreaz Teste la Terminare


necorespunztoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea],
iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunztoare i
Testele la Terminare pentru orice lucrare n legtur cu acestea s fie
repetate n termenii i condiiile aplicabile testelor anterioare.

Dac Lucrrile, sau un Sector de Lucrri, nregistreaz Teste la Terminare


necorespunztoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea
Testelor], Inginerul va fi ndreptit:
(a)
(b)

s dispun repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor SubClauzei 9.3;


s resping Lucrrile sau Sectorul de Lucrri (dup caz), dac
rezultatele necorespunztoare nu permit Beneficiarului utilizarea

(c)

Lucrrilor sau Sectorului de Lucrri, eventualitate n care Beneficiarul


va aplica msurile prevzute n sub paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.4
[Omisiunea Remedierii Defeciunilor]; sau
s emit un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, dac
Beneficiarul solicit acest lucru.

n eventualitatea n care se aplic msurile prevzute n sub-paragraful (c),


Antreprenorul va proceda n concordan cu celelalte obligaii impuse de
Contract, iar Preul Contractului se va diminua cu suma necesar despgubirii
Beneficiarului de consecinele erorilor Antreprenorului. Dac diminuarea
menionat pentru acoperirea consecinelor erorilor Antreprenorului nu este
stabilit (sau metoda de calcul a acesteia nu este definit) n Contract,
Beneficiarul poate solicita ca diminuarea s fie (i) convenit de ambele pri
(pentru remedierea erorii) i pltit nainte de emiterea Procesului Verbal de
Recepie la Terminarea Lucrrilor, sau (ii) stabilit i pltit potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea
Modului de Soluionare].

10. Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar


10.1
Recepia Lucrrilor
i a Sectoarelor de
Lucrri

Cu excepia celor prevzute n Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunztoare


ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepiona Lucrrile n situaia n care
(i) acestea au fost terminate n conformitate cu prevederile Contractului,
incluznd condiionrile descrise n Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuie] i cu
excepiile prevzute n sub-paragraful (a) de mai jos, i (ii) atunci cnd a fost
emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, sau se consider
c a fost emis n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Recepie
la Terminarea Lucrrilor cu cel puin 14 zile nainte ca Lucrrile, din punct de
vedere al Antreprenorului, s fie terminate i pregtite de recepie. Dac
Lucrrile sunt mprite pe Sectoare, Antreprenorul poate solicita emiterea
Proceselor Verbale de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru fiecare Sector
de lucrri n parte.
n termen de 28 de zile de la primirea solicitrii Antreprenorului, Inginerul:
(a)

(b)

va emite ctre Antreprenor Procesul Verbal de Recepie la Terminarea


Lucrrilor preciznd data la care Lucrrile sau Sectoarele de lucrri au
fost terminate n conformitate cu prevederile Contractului, cu excepia
unor lucrri minore rmase neexecutate i a defeciunilor care nu vor
afecta semnificativ utilizarea Lucrrilor sau a Sectoarelor de lucrri n
scopul destinat (pn cnd sau n timp ce aceste lucrri sunt finalizate i
defeciunile sunt remediate); sau
va respinge solicitarea, prezentnd motivaia i specificnd lucrrile pe
care s le realizeze Antreprenorul pentru a face posibil emiterea
Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor. Antreprenorul va
finaliza lucrrile, nainte de a transmite o nou ntiinare potrivit
prevederilor acestei Sub-Clauze.

Dac, n termen de 28 de zile, Inginerul nu reuete s emit Procesul Verbal


de Recepie la Terminarea Lucrrilor, sau s resping solicitarea
Antreprenorului i dac Lucrrile sau Sectoarele de lucrri (dup caz) sunt n
mare parte conforme prevederilor Contractului, se va considera c Procesul
Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor a fost emis n ultima zi a perioadei
de 28 de zile.
10.2
Recepia unor Pri

Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor

de Lucrri

pentru orice parte a Lucrrilor Permanente, numai cu aprobarea exclusiv a


Beneficiarului.
Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrrilor (altfel dect ca msur
temporar specificat n Contract, sau convenit de ctre ambele Pri) pn
cnd Inginerul nu emite, dac emite, un Proces Verbal de Recepie la
Terminarea Lucrrilor pentru aceast parte. Dac Beneficiarul utilizeaz o parte
a Lucrrilor nainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie:
(a)
(b)
(c)

partea care este utilizat va fi considerat ca fiind recepionat de la data


la care a nceput utilizarea acesteia;
Antreprenorul va nceta s mai aib responsabilitatea privind acea parte
ncepnd cu data la care a nceput utilizarea acesteia, dat la care
responsabilitatea va trece n sarcina Beneficiarului, i
la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de
Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru aceast parte.

Dup ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor


pentru o parte din Lucrare, se vor lua msuri pentru asigurarea prioritar pentru
Antreprenor a condiiilor necesare realizrii Testelor la Terminare neefectuate.
Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrrilor ct mai curnd
posibil, nainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defeciunilor.
Dac se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepiei
i/sau utilizrii de ctre Beneficiar a unei pri din Lucrare, altele dect utilizarea
specificat n Contract sau convenit de ctre Antreprenor, Antreprenorul (i) va
ntiina Inginerul i (ii) cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare
la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse n Preul Contractului.
Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va aciona n conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni
sau stabili Costurile Suplimentare i profitul aferent.
Dac a fost emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru
o parte din Lucrri (alta dect un Sector), penalitile de ntrziere pentru
terminarea Lucrrilor rmase de executat vor fi diminuate. n mod similar,
penalitile de ntrziere pentru celelalte Sectoare de lucrri (dac exist), n
care este inclus i partea recepionat, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru
o ntrziere nregistrat dup data specificat n Procesul Verbal de Recepie la
Terminarea Lucrrilor, reducerea proporional a penalitilor de ntrziere se va
calcula ca raport ntre valoarea prii de Lucrri recepionat i valoarea total a
Lucrrilor sau Sectorului de lucrri (dup caz). Inginerul va proceda n
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare]
pentru a conveni sau stabili aceste proporii. Prevederile acestui paragraf se vor
aplica numai procentului zilnic al penalizrii de ntrziere aplicat, reglementat de
prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penaliti de ntrziere] i nu vor afecta limita
maxim a penalitilor.
10.3
Recepia i Testele
la Terminarea
Lucrrilor

Dac Antreprenorul este mpiedicat cu mai mult de 14 zile s efectueze Testele


la Terminare datorit unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, se va
considera c Beneficiarul a recepionat Lucrrile sau Sectoarele de lucrri (dup
caz) la data la care Testele la Terminare ar fi fost necesar a fi terminate.
Ulterior, Inginerul va emite n consecin un Proces Verbal de Recepie la
Terminarea Lucrrilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de
ndat ce acest lucru este posibil, dar nainte de data de expirare a Perioadei de
Notificare a Defeciunilor. Inginerul va transmite o ntiinare i va solicita ca
Testele la Terminare s fie efectuate n termen de 14 zile i n conformitate cu
prevederile Contractului.

Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc Costuri


suplimentare ca urmare a unor astfel de ntrzieri n efectuarea Testelor la
Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare i, cu condiia
respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va
avea dreptul la:
(a)
(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru astfel de ntrzieri potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac
terminarea este sau va fi ntrziat, i
plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care
vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea ntiinrii, Inginerul va proceda n conformitate cu prevederile


Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili
modul de soluionare a acestor probleme.
10.4
Restabilirea
Suprafeelor de
Teren

Cu excepia altor prevederi ale Procesului Verbal de Recepie la Terminarea


Lucrrilor, un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a Lucrrilor nu va
certifica execuia lucrrilor necesare de restabilire a suprafeelor de teren din
zona lucrrii sau a altor suprafee de teren, care necesit restabiliri.

11. Perioada de Garanie


11.1
Terminarea Lucrrilor
Neexecutate i
Remedierea
Defeciunilor

Pentru ca Lucrrile i Documentele Antreprenorului i fiecare Sector de lucrri


s corespund prevederilor Contractului (cu excepia uzurii normale) nainte
de expirarea Perioadei de Notificare a Defeciunilor sau ct mai curnd posibil,
Antreprenorul:
(a)
(b)

va completa orice lucrare rmas neterminat la data emiterii


Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, ntr-o perioad
rezonabil menionat de ctre Inginer, i
va executa toate lucrrile necesare pentru remedierea defeciunilor sau
degradrilor, conform solicitrilor Beneficiarului (sau n numele
acestuia), pn la sau nainte de data de expirare a Perioadei de
Notificare a Defeciunilor pentru Lucrri sau Sectoare de Lucrri (dup
caz).

Dac se produc defeciuni sau degradri, Antreprenorul va fi ntiinat n


consecin de ctre (sau n numele) Beneficiar.
11.2
Costul Remedierii
Defeciunilor

Toate lucrrile la care s-a fcut referire n sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei


11.1 [Terminarea Lucrrilor Neexecutate i Remedierea Defeciunilor] vor fi
executate cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului, dac i n msura n care
lucrrile se datoreaz:
(a)
(b)
(c)

unui proiect pentru care este responsabil Antreprenorul,


Echipamentelor, Materialelor sau calitii execuiei care nu sunt n
conformitate cu prevederile Contractului, sau
nerespectrii de ctre Antreprenor a unei alte obligaii.

Dac i n msura n care lucrrile de remediere sunt datorate oricror alte


cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de ctre Beneficiar (sau n
numele acestuia) i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de
Modificare].
11 3

Prelungirea Perioadei Beneficiarul va fi ndreptit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5


[Revendicrile Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a
de Notificare a
Defeciunilor pentru Lucrri sau Sectoare de lucrri, dac i n msura n care
Defeciunilor
Lucrrile, Sectoarele de lucrri sau o component important a
Echipamentelor (n funcie de caz i ulterior recepiei), nu pot fi utilizate n
scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defeciuni sau
unor degradri. Perioada de Notificare a Defeciunilor nu va putea fi prelungit
cu mai mult de doi ani.
Dac livrarea i/sau montajul Echipamentelor i/sau Materialelor au fost
suspendate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrrilor] sau
a Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuia
Lucrrilor], obligaiile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se
vor aplica nici unei defeciuni sau degradri produse la mai mult de doi ani
dup expirarea Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru Echipamente
i/sau Materiale.
11.4
Omisiunea
Remedierii
Defeciunilor

Dac Antreprenorul nu reuete s remedieze defeciunile sau degradrile


ntr-un interval rezonabil de timp, Beneficiarul (sau o persoan n numele
Beneficiarului) poate stabili o dat pn la care este necesar remedierea
defeciunilor sau degradrilor i va transmite Antreprenorului o ntiinare
referitoare la aceast dat.
Dac Antreprenorul nu reuete s remedieze defeciunile sau degradrile
pn la data stabilit n ntiinare i costul lucrrilor de remediere trebuia
suportat de ctre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul
Remedierii Defeciunilor], Beneficiarul poate (la alegerea sa):
(a)

(b)
(c)

11.5
nlturarea Lucrrilor
Necorespunztoare

11.6
Repetarea Testelor

s execute lucrarea n mod corespunztor, cu fore proprii sau prin


intermediari, pe cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat
de responsabilitate pentru aceast lucrare iar Antreprenorul va plti
Beneficiarului, n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5
[Revendicrile Beneficiarului], costurile nregistrate de ctre Beneficiar
pentru remedierea defeciunilor sau degradrilor.
s solicite Inginerului s convin sau s decid o reducere rezonabil a
Preului Contractului n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Soluionare]; sau
s rezilieze ntregul Contract sau partea de Contract care se refer la
Lucrrile care nu pot fi utilizate n scopul stabilit dac defeciunile sau
degradrile mpiedic Beneficiarul la utilizarea Lucrrilor sau a unei
pri semnificative a Lucrrilor. Fr s prejudicieze celelalte drepturi,
prevzute n Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de
a recupera toate sumele pltite pentru Lucrri sau pentru partea de
Lucrri (dup caz), mpreun cu costurile de finanare i costurile
aferente demontrilor i demolrilor necesare, eliberrii antierului i
returnrii Echipamentelor i Materialelor Antreprenorului.

Dac defeciunile sau degradrile nu pot fi remediate cu promptitudine pe


antier i Beneficiarul i d consimmntul, Antreprenorul poate nltura de
pe antier, n scopul reparrii, acele componente ale Echipamentelor care
sunt defecte sau degradate. Acest consimmnt poate solicita Antreprenorului
s majoreze valoarea Garaniei de Bun Execuie, cu valoarea de nlocuire a
acestor componente, sau s prezinte o alt garanie corespunztoare.

Dac lucrrile de remediere a defeciunilor sau degradrilor pot afecta


funcionalitatea Lucrrilor, Inginerul poate solicita repetarea oricrora dintre

Testele prevzute n Contract. Solicitarea va fi fcut printr-o ntiinare


transmis n termen de 28 de zile dup efectuarea remedierilor.
Aceste teste vor fi efectuate n condiiile i termenii aplicabili testelor
anterioare, cu excepia faptului c ele vor fi efectuate cu riscul i pe cheltuiala
Prii rspunztoare pentru lucrrile de remediere, potrivit prevederilor SubClauzei 11.2 [Costul Remedierii Defeciunilor].
11.7
Dreptul de Acces

11.8
Stabilirea Cauzelor
Defeciunilor

11.9
Procesul Verbal de
Recepie Final

Potrivit prevederilor acestei clauze, Antreprenorul va avea dreptul de acces la


Lucrri dup cum este n mod rezonabil necesar, pn la emiterea Procesului
Verbal de Recepie Final, cu excepia situaiilor de incompatibilitate cu
msurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.

La solicitarea i indicaiile Inginerului, Antreprenorul va cuta s identifice


cauzele tuturor defeciunilor. Cu excepia situaiei n care Antreprenorul are
obligaia remedierii defeciunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor SubClauzei 11.2 [Costul Remedierii Defeciunilor], Costul inspeciilor, inclusiv un
profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de ctre Inginer n conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] i va fi inclus n
Preul Contractului.

ndeplinirea obligaiilor Antreprenorului nu se consider a fi ncheiat pn


cnd Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Recepie Final,
preciznd data la care Antreprenorul i-a ncheiat obligaiile prevzute n
Contract.
Inginerul va emite Procesul Verbal de Recepie Final n termen de 28 de zile
dup ultima dat de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor, sau ct
mai curnd posibil dup ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele
Antreprenorului, a terminat toate Lucrrile, a efectuat testele pentru toate
Lucrrile i a remediat defeciunile. Un exemplar al Procesului Verbal de
Recepie Final va fi predat Beneficiarului.
Procesul Verbal de Recepie Final va fi singurul document considerat a
certifica recepia Lucrrilor.

11.10
Obligaii
Nendeplinite

Dup emiterea Procesului Verbal de Recepie Final, fiecare Parte va avea


responsabilitatea de a ndeplini orice obligaie care rmne nendeplinit la
data recepiei. n scopul stabilirii naturii i volumului obligaiilor nendeplinite,
Contractul se va considera a fi n vigoare.

11.11
Eliberarea antierului Dup primirea Procesului Verbal de Recepie Final, Antreprenorul va
ndeprta din antier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale,
molozul, deeurile i Lucrrile Provizorii.
Dac acestea nu au fost evacuate n termen de 28 de zile dup ce Beneficiarul
a primit un exemplar al Procesului Verbal de Recepie Final, Beneficiarul
poate vinde sau dispune n alt fel de bunurile rmase. Beneficiarul va fi
ndreptit la plata costurilor produse pentru, sau n legtur cu activitatea de
vnzare sau pentru degajarea i amenajarea antierului.
Orice diferen de bani rmas de pe urma vnzrii va fi pltit
Antreprenorului. Dac suma rezultat din vnzri nu acoper costurile
Beneficiarului, Antreprenorul va plti Beneficiarului diferena neacoperit.

12. Msurarea i Evaluarea


12.1
Msurarea
Lucrrilor

Lucrrile vor fi msurate i evaluate, n vederea plii, n conformitate cu


prevederile acestei Clauze.
De fiecare dat cnd Inginerul solicit msurarea unei pri din Lucrare, se va
transmite o ntiinare Reprezentantului Antreprenorului, care:
(a)
(b)

va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent


care s asiste Inginerul la efectuarea msurtorilor, i
va furniza orice detalii solicitate de ctre Inginer.

Dac Antreprenorul nu reuete s participe la ntlnire sau s trimit un


reprezentant, msurtorile fcute de ctre Inginer (sau n numele acestuia) vor fi
acceptate ca fiind corecte.
Cu excepia altor prevederi ale Contractului, de cte ori este necesar ca
Lucrrile Permanente s fie msurate pe baza nregistrrilor din documente,
documentele vor fi pregtite de ctre Inginer. Antreprenorul va participa
mpreuna cu Inginerul, la examinarea i aprobarea documentelor, i le vor
semna dup ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Dac Antreprenorul nu
va participa, documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte.
Dac Antreprenorul examineaz i nu este de acord cu documentele i/sau nu le
semneaz, dup cum a fost stabilit, Antreprenorul va transmite o ntiinare
Inginerului referitoare la documentele care sunt considerate incorecte. Dup
primirea ntiinrii, Inginerul va revedea documentele i le va confirma sau le va
modifica. Dac Antreprenorul nu va transmite Inginerului nici o ntiinare n
termen de 14 zile de la data la care i s-a solicitat s examineze documentele,
acestea vor fi considerate corecte.
12.2
Metoda
Msurare

de Cu excepia altor prevederi ale Contractului i fr a ine cont de practica


curent:
(a)
(b)

12.3
Evaluarea

msurtorile se vor face pentru cantitile nete reale ale fiecrui articol de
Lucrri Permanente, i
metoda de msurare va fi n concordan cu Listele de Cantiti sau alte
Liste aplicabile.

Cu excepia altor prevederi ale Contractului, Inginerul va proceda n conformitate


cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a
conveni sau stabili Preul Contractului prin evaluarea fiecrui articol de lucrri,
aplicnd metoda de msurare convenit sau stabilit n conformitate cu
prevederile Sub-Clauzelor 12.1 i 12.2 de mai sus, i cu tariful sau preul
corespunztor fiecrui articol.
Pentru fiecare articol de lucrri, tariful sau preul corespunztor articolului va fi
tariful sau preul specificat pentru articolul respectiv n Contract sau, dac nu
exist un asemenea tip de articol, se vor lua n considerare specificaiile
referitoare la articole similare de lucrri. Pentru un articol de lucrri se va aplica
un nou tarif sau pre n situaia n care:
(a)

(i) cantitatea msurat a articolului este modificat cu mai mult de 10%


din cantitatea acestui articol din Lista de Cantiti sau alte Liste;
(ii) modificarea de cantitate, multiplicat cu tariful aplicat pentru articolul
respectiv depete 0.01% din Valoarea de Contract Acceptat,
(iii) modificarea de cantitate modific Costul unitar al articolului cu mai

mult de 1%, i
(iv) articolul nu este specificat n Contract ca articol cu tarif fix
sau
(b)

(i) execuia lucrrilor este dispus conform prevederilor Clauzei 13


[Modificri i Actualizri],
(ii) n Contract nu se specific nici un tarif sau pre pentru un articol, i
(iii) Nici un tarif sau pre din Contract nu sunt aplicabile deoarece
articolul de lucrri nu este similar sau nu este executat n condiii
similare cu nici un alt articol din Contract.

Fiecare nou tarif sau pre va fi calculat pe baza unor tarife sau preuri similare
din Contract cu modificrile de rigoare, care s in cont de cele descrise n subparagrafele (a) i/sau (b), dup caz. Dac nu exist tarife sau preuri similare
pentru calcularea unui tarif sau pre nou, acestea se vor calcula potrivit Costului
real de execuie a lucrrii lund n considerare orice aspect relevant la care se
adaug un profit rezonabil,
Pn cnd se va conveni sau se va stabili un tarif sau pre corespunztor,
Inginerul va stabili un tarif sau pre provizionat, n scopul includerii articolului n
Certificatul Interimar de Plat.
12.4
Omisiuni

Omisiunea unei lucrri constituie o parte a (sau integralitatea) unei Modificri, a


crei valoare nu a fost convenit, dac:
(a)
(b)
(c)

Antreprenorul va nregistra (sau a nregistrat) costuri care, dac lucrarea


nu ar fi fost omisa, ar fi fost considerate costuri acoperite de o suma care
este inclus n Valoarea de Contract Acceptat;
Omisiunea lucrrii va produce (sau a produs) costuri care nu fac parte din
Preul Contractului; i
Costurile produse nu sunt considerate a fi incluse n evaluarea nici unei
lucrri suplimentare;

situaie n care Antreprenorul va ntiina , n consecin, Inginerul, prezentnd


detalii justificative. Dup primirea ntiinrii, Inginerul va aciona n conformitate
cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a
conveni sau stabili costul, care va fi inclus n Preul Contractului.

13. Modificri i Actualizri


13.1
Dreptul de a
Modifica

Modificrile pot fi iniiate de ctre Inginer nainte de emiterea Procesului Verbal de


Recepie la Terminarea Lucrrilor, printr-o instruciune sau printr-o solicitare
adresat Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri.
Antreprenorul va avea obligaia de a executa orice Modificare, cu excepia cazului
n care Antreprenorul va ntiina Inginerul cu promptitudine (prezentnd detalii
justificative) c Antreprenorul nu poate obine cu uurin Bunurile necesare pentru
Modificare. Dup primirea ntiinrii, Inginerul va anula, confirma sau modifica
instruciunea.
O Modificare poate include:
(a)

modificri ale cantitilor pentru un articol de lucrri din Contract (dei,


asemenea schimbri nu vor constitui n mod necesar o Modificare),
(b) modificri ale calitii i ale altor caracteristici ale unui articol de lucrri,
(c) modificri ale cotelor, poziiilor i/sau dimensiunilor unei pri din Lucrri,
(d) omiterea unor lucrri, cu excepia celor realizate de ctre ali executani,
(e) orice lucrare suplimentar, Echipament, Materiale sau servicii necesare
pentru Lucrrile Permanente, mpreuna cu Testele la Terminare aferente,

(f)

foraje i alte activiti de testare i investigare sau


modificarea succesiunii sau programului de execuie a Lucrrilor.

Antreprenorul nu va face nici o transformare sau modificare a Lucrrilor


Permanente, pn cnd Inginerul nu va dispune sau nu va aproba o Modificare.
13.2
Optimizarea
Proiectului

Antreprenorul poate transmite oricnd Inginerului o propunere scris care (n opinia


Antreprenorului), dac va fi adoptat, (i) va urgenta terminarea Lucrrilor, (ii) va
reduce costul execuiei, ntreinerii i exploatrii Lucrrilor, (iii) va mbunti
eficiena sau valoarea lucrrilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi n
avantajul Beneficiarului.
Propunerea va fi elaborat pe cheltuiala Antreprenorului i va include elementele
enumerate n Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].
Dac o propunere aprobat de Inginer, va include o modificare a proiectului unei
pri din Lucrrile Permanente i dac nu va fi convenit altfel de ctre Pri, atunci:
(a)
(b)
(c)

Antreprenorul va proiecta aceast parte a lucrrilor,


se vor aplica prevederile sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei
4.1. [Obligaiile Generale ale Antreprenorului] i
dac aceast modificare va conduce la reducerea valorii de Contract pentru
aceast parte a lucrrilor, Inginerul va aciona conform prevederilor SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili o
prim care va fi inclus n Preul de Contract. Aceast prim va reprezenta
jumtate (50%) din diferena ntre urmtoarele valori:
(i) reducerea valorii de Contract rezultat din modificare, exclusiv
actualizrile operate conform prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizri
Generate de Modificri ale Legilor] i Sub-Clauzei 13.8 [Actualizri
Generate de Modificri ale Preurilor], i
(ii) reducerea, pentru Beneficiar, (dac este cazul) a valorii lucrrilor
modificate lund n considerare orice reducere a calitii, duratei de
exploatare anticipat sau eficienei n exploatare.

Dac valoarea(i) va fi mai mic dect valoarea (ii), nu se va stabili nici o prim.
13.3
Procedura de
Modificare

Dac Inginerul va solicita o propunere, nainte de a dispune o Modificare,


Antreprenorul va rspunde n scris ct mai curnd posibil, fie prin exprimarea
motivaiei pentru care nu se poate conforma (dac este cazul), fie prin transmiterea
urmtoarelor:
(a)
(b)
(c)

descrierea lucrrii propuse pentru a fi executat i programul de execuie al


acesteia,
propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesar a programului de
execuie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuie], i a
Duratei de Execuie, i
propunerea Antreprenorului pentru evaluarea Modificrii.

Dup primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va rspunde ct mai curnd


posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau n alt
fel), i va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va ntrzia
execuia lucrrilor pn la primirea rspunsului.
Fiecare instruciune referitoare la execuia de Modificri, nsoit de solicitarea
privind nregistrarea Costurilor, va fi emis de ctre Inginer Antreprenorului, care va
confirma de primire.

Fiecare Modificare va fi evaluat potrivit prevederilor Clauzei 12 [Msurarea i


Evaluarea], cu excepia cazurilor n care Inginerul va dispune sau aproba altceva n
conformitate cu prevederile acestei clauze.
13.4
Plata n Moneda
Stabilit

13.5
Sume
Provizionate

Dac Contractul va prevedea c plata Preului Contractului s fie fcut n mai


multe monede, atunci ori de cte ori se convine o actualizare, aprobat sau
stabilit conform celor de mai sus, se vor specifica sumele pltibile n fiecare din
monedele stabilite. n acest scop, se va face referire la proporia existent sau
anticipat a monedelor din Costul Modificrilor, i la proporia monedelor stabilite
pentru efectuarea plii din Preul Contractului.

Fiecare Sum Provizionat va fi folosit, integral sau parial, n conformitate cu


instruciunile Inginerului, iar Preul Contractului va fi modificat corespunztor. Suma
total pltit Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de ctre Inginer,
pentru lucrri, bunuri furnizate sau servicii, la care se refer Suma Provizionat.
Pentru fiecare Sum Provizionat, Inginerul poate emite urmtoarele instruciuni:
(a)
(b)

Lucrarea s fie executat de ctre Antreprenor (inclusiv Echipamentele,


Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), i evaluat potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; i/sau
Echipamentele, Materialele sau serviciile s fie achiziionate de ctre
Antreprenor,de la un Subantreprenor nominalizat (n conformitate cu cele
definite n Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizai]) sau n alt fel; i a cror
valoare care va fi inclus n Preul Contractului reprezint:
(i) sumele reale pltite (sau care trebuie pltite) de ctre Antreprenor i,
(ii) o sum pentru cheltuielile indirecte i profit, calculat ca procent din
aceste sume prin aplicarea unui procent (dac exist) specificat n Lista
corespunztoare. Dac nu exist un asemenea procent, se va aplica
procentul specificat n Anexa la Ofert.

La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri i


chitane justificative.
13.6
Lucrri n Regie

Pentru lucrri minore sau accidentale, Inginerul poate dispune ca Modificarea s fie
executat pe baza lucrrilor n regie. Lucrrile vor fi evaluate n conformitate cu
Listele de Lucrri n Regie incluse n Contract, i se va aplica procedura de mai jos.
Dac Lista de Lucrri n Regie nu este inclus n Contract, prevederile acestei SubClauze nu se vor aplica.
nainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite
Inginerului preurile aferente. La formularea cererii de plat, Antreprenorul va
transmite facturi, bonuri, calculaii sau chitane corespunztoare fiecrui Bun.
Cu excepia articolelor pentru care Lista Lucrrilor n Regie menioneaz c nu
este necesar plata, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situaii corecte, n
dublu exemplar, care vor include urmtoarele detalii referitoare la resursele utilizate
la execuia lucrrilor din ziua precedent:
(a)
(b)
(c)

numele, funcia i orele prestate pentru Personalul Antreprenorului,


identificarea, tipul i orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului i ale
Lucrrilor Provizorii i,
cantitile i tipurile de Echipamente i Materiale folosite.

Dac vor fi corecte, sau dup ce au fost convenite de ctre pri, cte o copie a
fiecrei situaii va fi semnat de ctre Inginer i restituit Antreprenorului. Ulterior,
Antreprenorul va transmite Inginerului, situaii cu preurile pentru aceste resurse,

nainte ca acestea s fie incluse n urmtoarea Situaie de Lucrri, potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri].

13.7
Actualizri
Generate de
Modificri ale
Legilor

Preul Contractului va fi actualizat pentru a ine seama de orice cretere sau


diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor rii (inclusiv introducerea
unor Legi noi i abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea
juridic sau oficial, guvernamental, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de
Baz, care l va afecta pe Antreprenor n ndeplinirea obligaiilor sale potrivit
prevederilor Contractului.
Dac Antreprenorul nregistreaz (sau va nregistra) ntrzieri i/sau Costuri
suplimentare ca rezultat al acestor schimbri ale Legilor sau interpretri, fcute
ulterior Datei de Baz, Antreprenorul va ntiina Inginerul i, cu condiia respectrii
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a)
(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru orice astfel de ntrziere potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac
terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea ntiinrii, Inginerul va aciona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5


[Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili modul de
soluionare a acestor probleme.
13.8
Actualizri
Generate de
Modificri ale
Preurilor

n aceast Sub-Clauz, tabelul datelor de actualizare nseamn tabelul completat,


care cuprinde datele de actualizare inclus n Anexa la Ofert. Dac nu exist un
astfel de tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor
aplica.
Dac prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele pltibile Antreprenorului vor fi
actualizate pentru creterea sau diminuarea costului forei de munc, al Bunurilor i
al altor elemente ale Lucrrilor, prin adugarea sau scderea valorilor determinate
prin aplicarea formulelor prevzute n aceast Sub-Clauz. n msura n care, prin
prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigur o compensaie
total pentru cretere sau diminuare, se va considera c Valoarea de Contract
Acceptat include sumele necesare pentru a acoperi eventuala cretere sau
scdere a costurilor.
Actualizarea care urmeaz a fi aplicat valorii pltibile Antreprenorului, dup cum
este evaluat n conformitate cu Lista corespunztoare i aprobat n Certificatele
de Plat, va fi determinat, conform formulelor, pentru fiecare moned n care se
pltete Preul Contractului. Nu se va aplica nici o actualizare la lucrrile evaluate
pe baza Costului sau a preurilor curente. Formulele vor fi de urmtorul tip:
Pn = a + b

Ln
Lo

+c

En
Eo

+d

Mn
Mo

unde:
Pn este coeficientul de actualizare care urmeaz a fi aplicat valorii de
contract estimate n moneda relevant pentru lucrarea realizat n
perioada n, aceast perioad fiind o lun, n afar de cazul n care Anexa
la Ofert este prevzut altfel;

reprezentnd partea neactualizabil din plile contractuale;


b, c, d sunt coeficieni care reprezint ponderea estimat a fiecrui
element relevant de cost n execuia Lucrrilor, aa cum este stabilit n
tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost nscrise n tabel
pot reprezenta resurse cum ar fi fora de munc, utilaje i materiale;
Ln, En, Mn sunt indicii cureni de pre sau preurile de referin pentru
perioada n, exprimai n moneda relevant de plat, care se aplic
fiecrui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile nainte de ultima zi
a perioadei (la care se refer Certificatul de Plat respectiv); i
Lo, Eo, Mo sunt indicii de pre de baz sau preurile de referin,
exprimai n moneda relevant de plat, care corespund fiecrui element
relevant de cost, la Data de Baz.
Se vor utiliza indicii de pre sau preurile de referin prevzute n tabelul cu datele
de actualizare. Dac exist ndoieli asupra provenienei acestora, acetia vor fi
stabilii de ctre Inginer. n acest scop, se va face referire la valorile indicilor la
datele prezentate (nscrise n coloanele patru i, respectiv, cinci din tabelul cu date
de actualizare) n scopul clarificrii provenienei; dei aceste date (i respectiv
aceste valori) pot s nu corespund indicilor de pre de baz.
n cazurile n care moneda indicilor(prevzui n tabel) nu este moneda relevant
pentru plat, fiecare indice va fi convertit n moneda relevant de plat, la cursul de
schimb al acestei monede, stabilit de ctre Banca Naional a rii, din data
menionat mai sus pentru care se cere s se aplice indicele.
n lipsa unui indice curent de pre disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea
Certificatelor Interimare de Plat, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculat
corespunztor atunci cnd un indice curent de pre este disponibil.
Dac Antreprenorul nu reuete s termine Lucrrile n perioada Duratei de
Execuie, actualizarea preurilor dup aceast perioad va fi fcut utiliznd sau (i)
fiecare indice sau pre aplicabil cu 49 de zile nainte de data de expirare a Duratei
de Execuie a Lucrrilor, sau (ii) indicele sau preul curent, n funcie de care dintre
acetia este mai favorabil pentru Beneficiar.
Ponderile (coeficienii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabilii n tabelul
(tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai dac s-au dovedit
nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificrilor.

14. Preul Contractului i Plile


14.1
Preul Contractului

Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:


(a)
(b)

(c)

Preul Contractului va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor SubClauzei 12.3 [Evaluarea] i va putea fi revizuit conform prevederilor
Contractului,
Antreprenorul va plti toate taxele, impozitele i onorariile pe care
acesta trebuie s le plteasc potrivit prevederilor Contractului, iar
Preul Contractului nu va fi modificat n funcie de aceste costuri, cu
excepia celor specificate n Sub-Clauza 13.7 [Actualizri Generate de
Modificri ale Legilor];
cantitile care sunt incluse n Listele de Cantiti sau alte Liste vor fi
cantiti estimate i nu vor fi considerate cantiti reale i corecte pentru:
(i) Lucrrile pe care Antreprenorul trebuie s le execute, sau
(ii) scopurile Clauzei 12 [Msurarea i Evaluarea], i

(d)

14.2
Plata n Avans

Antreprenorul va transmite Inginerului, n termen de 28 de zile dup


Data de ncepere a Lucrrilor, o propunere de defalcare a fiecrui pre
din sumele forfetare prevzute n Liste. Inginerul poate lua n
considerare defalcarea la elaborarea Certificatelor de Plat, dar nu va
avea nici o obligaie n raport cu aceasta.

Beneficiarul va efectua o plat n avans, sub forma unui mprumut fr


dobnd, n vederea mobilizrii, dup ce Antreprenorul va prezenta o garanie
n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Valoarea total a plii n
avans, numrul i datele achitrii tranelor (dac sunt mai multe dect una),
moneda i procentul din Valoarea Contractului, vor fi cele menionate n Anexa
la Ofert.
Aceast Sub-Clauz nu va avea aplicabilitate n cazul n care garania nu este
prezentat Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat n Anexa
la Ofert.
Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plat pentru prima tran a
Avansului dup primirea unei Situaii de Lucrri (potrivit prevederilor SubClauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri]) i dup ce
Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garania de Bun Execuie potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garania de Bun Execuie] i (ii) o garanie de
valoarea i n moneda stabilite pentru plata n avans. Aceast garanie va fi
emis de ctre o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdicie) aprobat de ctre
Beneficiar, i va avea formatul anexat Condiiilor Speciale sau alt format
aprobat de ctre Beneficiar.
Garania prezentat de ctre Antreprenor va fi valabil i va rmne n vigoare
pn la data rambursrii avansului, i valoarea acesteia poate fi redus
progresiv cu sumele rambursate de ctre Antreprenor, incluse n Certificatele
de Plat. Dac plata n avans nu a fost rambursat cu 28 de zile nainte de
data expirrii garaniei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garaniei pn la
rambursarea plii n avans.
Plata n avans va fi rambursat prin deduceri procentuale din Certificatele de
Plat. Cu excepia cazului n care n Anexa la Ofert se specific alte
procente:
(a)

(b)

n Certificatele de Plat deducerile vor ncepe s se fac n momentul n


care valoarea tuturor plilor interimare autorizate (cu excepia plii n
avans, deducerilor i restituirii sumelor reinute) depete 10 procente
(10%) din Valoarea de Contract Acceptat, mai puin Sumele
Provizionate i
valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecrui
Certificat de Plat (cu excepia plii n avans, deducerilor i a restituirii
sumelor reinute) n monedele i proporiile acestora n plata n avans,
pn n momentul n care plata n avans va fi rambursat.

Dac plata n avans nu a fost rambursat nainte de emiterea Procesului


Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, sau nainte de reziliere potrivit
prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar], Clauzei
16 [Suspendarea i Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor] sau Clauzei
19 [Fora Major] (dup caz), totalul diferenei rmase se va plti imediat de
ctre Antreprenor Beneficiarului.
14.3
Prezentarea
Situaiilor Interimare
de Lucrri

Antreprenorul va prezenta Inginerului, la sfritul fiecrei luni, o situaie de


lucrri, n ase exemplare, ntr-o form aprobat de ctre Inginer, n care va
prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consider ndreptit,
mpreun cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind

evoluia lucrrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind


Evoluia Execuiei Lucrrilor].
Situaia de lucrri va include urmtoarele valori, dup caz, care vor fi
exprimate n monedele n care se pltete Preul Contractului, n ordinea de
mai jos:
(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
(g)
14.4
Graficul de Pli

valoarea estimat a contractului pentru Lucrrile executate i


Documentele Antreprenorului elaborate pn la sfritul lunii (inclusiv
Modificrile, dar excluznd articolele descrise n sub-paragrafele de la
(b) la (g) de mai jos;
orice sum care trebuie adugat sau dedus datorit modificrii legilor
i preurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizri Generate
de Modificri ale Legilor] i Sub-Clauzei 13.8 [Actualizri Generate de
Modificri ale Preurilor];
orice sum care este dedus ca reinere, calculat prin aplicarea
procentului de reinere, prevzut n Anexa la Ofert, la totalul sumelor
de mai sus, pn cnd suma astfel reinut de ctre Beneficiar va
ajunge la limita Sumei Reinute (dac exist), prevzut n Anexa la
Ofert;
orice sume care trebuie adugate sau deduse pentru plata n avans i
rambursri, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata n Avans];
orice sume care trebuie adugate sau deduse pentru Echipamente i
Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente i
Materiale destinate Lucrrilor];
orice alte adugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor
Contractului sau n alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20
[Revendicri, Dispute i Arbitraj], i
deducerea sumelor aprobate n Certificatele de Plat anterioare.

Dac n Contract este prevzut un grafic de pli care s specifice procentele


n care se va plti Preul Contractului, atunci, cu excepia altor prevederi ale
acestui grafic:
(a)
(b)
(c)

tranele prevzute n acest grafic de pli vor fi valorile de Contract


estimate n conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al SubClauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri];
prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente i Materiale destinate
Lucrrilor] nu se vor aplica;
dac tranele prevzute n grafic nu sunt conforme cu evoluia real,
nregistrat n execuia Lucrrilor, i dac se constat c evoluia real
este mai lent dect cea pentru care s-a fundamentat graficul de pli,
atunci Inginerul poate aciona n conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau
stabili valorile tranelor care s ia n considerare msura n care
evoluia nregistrat este mai lent dect cea pentru care s-au
fundamentat tranele de plat.

Dac n Contract nu este inclus un grafic de pli, Antreprenorul va transmite


estimri provizorii ale plilor estimate a fi datorate la sfritul fiecrui trimestru.
Prima estimare va fi transmis n termen de 42 de zile dup Data de ncepere.
Estimrile revizuite vor fi transmise trimestrial, pn la emiterea Procesului
Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor.
14.5
Echipamente i
Materiale destinate
Lucrrilor

n situaia aplicrii acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Plat se


vor aduga, potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i)
sume suplimentare pentru Echipamentele i Materialele, care au fost
expediate pe antier pentru a fi ncorporate n Lucrrile Permanente, i (ii)

deduceri, n situaia n care valoarea de contract a acestor Echipamente i


Materiale este inclus ca parte a Lucrrilor Permanente potrivit prevederilor
sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de
Lucrri].
Dac listele la care se face referire n sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai
jos nu sunt incluse n Anexa la Ofert, aceast Sub-Clauz nu se va aplica.
Inginerul va stabili i aproba adugarea sumelor n Certificatele Interimare de
Plat, dac vor fi ndeplinite urmtoarele condiii:
(a)

Antreprenorul:
(i) a pstrat evidene satisfctoare (inclusiv comenzi, chitane,
nregistrri privind Costurile i utilizarea Echipamentelor i
Materialelor), care sunt disponibile pentru verificare, i
(ii) a transmis o situaie de plat pentru Costul de procurare i livrare a
Echipamentelor i Materialelor pe antier, nsoit de documente
justificative

i de asemenea:
(b)
Echipamentele i Materialele respective:
(i) vor fi cele cuprinse n listele Anex la Ofert pentru plat la
expedierea pe antier,
(ii) au fost mbarcate i sunt n drum spre antier, n conformitate cu
prevederile Contractului; i
(iii) sunt descrise n avizul de expediie sau alt document de transport,
care a fost transmis Inginerului mpreun cu dovada plii
transportului i a asigurrii, cu orice alte documente solicitate n
mod rezonabil, precum i cu o garanie bancar emis ntr-o form
i de ctre o entitate aprobate de ctre Beneficiar, la valoarea i
moneda echivalent sumei datorate potrivit prevederilor acestei
Sub-Clauze; aceast garanie poate fi prezentat ntr-un format
similar cu cel la care s-a fcut referire n Sub-Clauza 14.2 [Plata n
Avans], i va fi valabil pn cnd Echipamentele i Materialele vor
fi depozitate corespunztor pe antier i protejate mpotriva
pierderii, degradrii i deteriorrii;
sau
(c)

Echipamentele i Materialele respective:

(i) vor fi cele cuprinse n listele Anex la Ofert pentru plata la livrarea
pe antier, i
(ii) au fost livrate i depozitate corespunztor pe antier i sunt
protejate mpotriva pierderii, degradrii i deteriorrii, i par s
corespund prevederilor Contractului.
Sumele suplimentare care urmeaz s fie confirmate vor constitui echivalentul
a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de ctre Inginer pentru
Echipamente i Materiale (inclusiv livrarea pe antier), innd cont de
documentele menionate n aceast Sub-Clauz i de valoarea de contract
pentru Echipamente i Materiale.
Moneda de plat pentru sumele suplimentare va fi aceeai cu cea n care se
va efectua plata atunci cnd valoarea de contract va fi inclus n situaia de
lucrri potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3
[Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri]. n Certificatul de Plat se va
aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru
Echipamentele i Materialele respective i va fi n aceleai monede i aceleai
proporii ca i suma suplimentar.

14.6
Nici o sum nu va fi confirmat sau pltit pn cnd Beneficiarul nu a primit i
Emiterea
Certificatelor de Plat aprobat Garania de Bun Execuie. Apoi, n termen de 28 de zile dup
primirea Situaiei de Lucrri i a documentelor justificative Inginerul va emite
Interimare
ctre Beneficiar, Certificatul Interimar de Plat n care vor fi incluse suma de
plat stabilit n mod echitabil de ctre Inginer i detaliile justificative aferente.
Inginerul nu va avea obligaia de a emite, nainte de emiterea Procesului
Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, un Certificat Interimar de Plat
pentru o sum care (dup reineri i alte deduceri) va fi mai mic dect
valoarea minim a Certificatelor Interimare de Plat (dac exist) prevzut n
Anexa la Ofert. n aceast eventualitate, Inginerul va transmite o ntiinare
Antreprenorului.
Un Certificat Interimar de Plat nu va fi refuzat la plat pentru alt motiv n afar
de urmtoarele:
(a)

(b)

dac un bun furnizat sau o lucrare executat de ctre Antreprenor nu se


conformeaz prevederilor Contractului, costul remedierii sau al nlocuirii
poate fi reinut pn cnd remedierea sau nlocuirea au fost finalizate;
i/sau
dac Antreprenorul nu a reuit sau nu reuete s execute o lucrare sau
s respecte o obligaie, fiind notificat de ctre Inginer n acest scop,
valoarea acestei lucrri sau obligaii poate fi reinut pn la terminarea
lucrrii sau ndeplinirea obligaiei.

n orice Certificat de Plat Inginerul poate s fac corecturi sau modificri care
n mod normal ar fi trebuit s fie aplicate unui Certificat de Plat anterior. Nu se
va considera c un Certificat de Plat confirm acceptul, aprobarea,
consimmntul sau satisfacia Inginerului.
14.7
Plile

Beneficiarul va plti Antreprenorului:


(a)

(b)
(c)

prima tran din plata n avans, n termen de 42 de zile dup emiterea


Scrisorii de Acceptare sau n termen de 21 de zile dup primirea
documentelor, n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garania
de Bun Execuie] i Sub-Clauzei 14.2 [Plata n Avans], pentru plat
fiind necesar ndeplinirea ambelor condiii.
suma aprobat n fiecare Certificat Interimar de Plat n termen de 56
de zile dup primirea de ctre Inginer a Situaiei de Lucrri i
documentelor justificative; i
suma aprobat n Certificatul Final de Plat n termen de 56 de zile
dup primirea de ctre Beneficiar a Certificatului de Plat.

Plata sumelor datorate n fiecare moned va fi fcut n contul bancar precizat


de Antreprenor i n ara plii (pentru moneda respectiv) specificate n
Contract.
14.8
ntrzieri n
Efectuarea Plilor

Dac Antreprenorul nu va primi plata n conformitate cu prevederile SubClauzei 14.7 [Plile], Antreprenorul va avea dreptul s primeasc costuri de
finanare aferente perioadei de ntrziere, calculate lunar pentru suma
nepltit. Aceast perioad se va considera c ncepe la data pentru plat,
specificat n Sub-Clauza 14.7 [Plile], fr a se lua n considerare (n cazul
sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificatele Interimare de Plat.
Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, aceste dobnzi vor fi
calculate la rata de scont publicat de banca central din ara monedei n care

se face plata la care se adaug 3 puncte procentuale, i vor fi pltite n acea


moned.
Antreprenorul va avea dreptul la aceast plat fr o notificare sau certificare
oficial, i fr prejudicierea oricrui alt drept sau despgubire.
14.9
Plata Sumelor
Reinute

Dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor,


Inginerul va autoriza plata ctre Antreprenor pentru jumtate din Suma
Reinut. Dac un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor va fi
emis pentru un Sector sau parte de lucrri, o parte din Suma Reinut va fi
autorizat i pltit. Aceast parte va reprezenta dou cincimi (40%) din
valoarea rezultat din raportul ntre valoarea de contract estimat a Sectorului
sau prii de lucrri i Preul Contractului final estimat.
Imediat dup expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a
Defeciunilor, Inginerul va autoriza plata ctre Antreprenor pentru restul rmas
de pltit din Suma Reinut. Dac a fost emis un Proces Verbal de Recepie la
Terminarea Lucrrilor pentru un Sector de lucrri, o parte din a doua jumtate
din Suma Reinut va fi autorizat i pltit imediat dup data de expirare a
Perioadei de Notificare a Defeciunilor. Aceast parte va reprezenta dou
cincimi (40%) din valoarea rezultat din raportul ntre valoarea de contract
estimat a Sectorului de lucrri i Preul Contractului final estimat.
n situaia n care rmn lucrri de executat potrivit prevederilor Clauzei 11
[Perioada de Garanie], Inginerul va fi ndreptit s rein costul estimat al
acestor lucrri pn la execuia acestora.
La calculul prilor restituite, nu se vor lua n considerare nici un fel de
actualizri la care se refer Sub-Clauza 13.7 [Actualizri Generate de
Modificri ale Legilor] i Sub-Clauza 13.8 [Actualizri Generate de Modificri
ale Preurilor].

14.10
Situaia de Lucrri la
Terminare

n termen de 84 de zile dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la


Terminarea Lucrrilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, n ase
exemplare, Situaia de lucrri la terminare, nsoit de documente justificative,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de
Lucrri], care s conin:
(a)
(b)
(c)

valoarea tuturor lucrrilor executate n conformitate cu prevederile


Contractului pn la data menionat n Procesul Verbal de Recepie la
Terminarea Lucrrilor,
orice alte sume la care Antreprenorul se consider ndreptit, i
o estimare a oricror alte sume pe care Antreprenorul le consider c i
vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi
prezentate n Situaia de lucrri la terminare.

Inginerul va emite un certificat n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6


[Emiterea Certificatelor Interimare de Plat].
14.11
Prezentarea
Situaiilor Finale de
Lucrri

n termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Recepie Final,


Antreprenorul va transmite Inginerului, n ase exemplare, Situaia final de
lucrri, nsoit de documentele justificative, care s prezinte n detaliu, ntr-un
format aprobat de ctre Inginer, urmtoarele:
(a)
(b)

valoarea tuturor lucrrilor executate conform prevederilor Contractului,


i
orice alte sume la care Antreprenorul se consider ndreptit, potrivit

prevederilor Contractului, sau n alt fel.


Dac Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaiei
finale, Antreprenorul va transmite orice informaii suplimentare pe care
Inginerul le va solicita n mod rezonabil i va efectua toate modificrile
convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregti i va transmite
Inginerului situaia final, aa dup cum s-a convenit. Aceste Condiii se refer
la situaia de plat asupra creia s-a czut de acord ca fiind Situaia Final de
Lucrri.
Dac, n urma discuiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident c
exist o disput, n pofida modificrilor situaiei finale asupra crora s-a czut
de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresat
Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plat pentru prile din situaia final
asupra crora s-a czut de acord. Dac disputa este soluionat, n final,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obinerea Deciziei Comisiei de
Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluionarea pe Cale
Amiabil], Antreprenorul va pregti i va transmite Beneficiarului (cu o copie
pentru Inginer) o Situaie Final de Lucrri.
14.12
Scrisoarea de
Descrcare

La prezentarea Situaiei Finale de Lucrri, Antreprenorul va transmite o


Scrisoare de Descrcare care va confirma faptul c totalul Situaiei Finale de
Lucrri reprezint valoarea final i complet a tuturor sumelor datorate
Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau n legtur cu acesta.
Aceast scrisoare poate confirma faptul c descrcarea va intra n vigoare la
data la care Antreprenorul va primi Garania de Bun Execuie i restul de
plat, dat la care descrcarea va deveni efectiv.

14.13
n termen de 28 de zile de la primirea Situaiei Finale de Lucrri i a scrisorii de
Emiterea
Certificatului Final de descrcare n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea
Situaiilor Finale de Lucrri] i Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descrcare],
Plat
Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de Plat, care va meniona:
(a)
(b)

suma final care este datorat, i


diferena (dac exist) datorat Antreprenorului de ctre Beneficiar sau
Beneficiarului de ctre Antreprenor, dup caz, lundu-se n considerare
toate sumele pltite anterior de ctre Beneficiar i toate sumele la care
Beneficiarul este ndreptit.

Dac Antreprenorul nu a depus Situaia Final de Lucrri n conformitate cu


prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaiilor Finale de Lucrri] i
Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descrcare], Inginerul va solicita
Antreprenorului s o depun. n cazul n care Antreprenorul nu va depune
situaia n termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plat
pentru o sum pe care o va stabili ca fiind n mod corect datorat.
14.14
ncetarea
Responsabilitii
Beneficiarului

Beneficiarul nu va mai avea nici o obligaie fa de Antreprenor n nici un fel


sau pentru nici o problema n legtur cu sau potrivit prevederilor Contractului
sau cu execuia Lucrrilor, cu excepia cazului n care Antreprenorul a inclus n
mod expres o sum pentru aceasta:
(a)
(b)

n Situaia Final de Lucrri, i de asemenea


n Situaia de Lucrri la Terminare, descris n Sub-Clauza 14.10
[Situaia de Lucrri la Terminare] (cu excepia problemelor sau situaiilor
aprute dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea
Lucrrilor).

Aceast Sub-Clauz nu va limita responsabilitile Beneficiarului privind


obligaiile sale de despgubire, sau n caz de fraud, greeal deliberat sau
comportament necorespunztor.
14.15
Moneda n care se
Efectueaz Plata

Preul Contractului va fi pltit n moneda sau monedele menionate n Anexa la


Ofert. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, dac se
menioneaz mai mult de o moned, plile se vor face dup cum urmeaz:
(a)

dac Valoarea de Contract Acceptat a fost exprimat doar n Moneda


Local:
(i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Strine i cursurile fixe
de schimb stabilite pentru calcularea plilor vor fi cele menionate
n Anexa la Ofert, dac prile nu au convenit altfel;
(ii) plile i deducerile n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5
[Sume Provizionate] i Sub-Clauzei 13.7 [Actualizri Generate de
Modificri ale Legilor] vor fi fcute n monedele i procentele
aplicabile acestora; i
(iii) alte pli i deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a)
la (d) ale Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de
Lucrri] vor fi fcute n monedele i procentele specificate n subparagraful (a) (i) de mai sus;

(b)
(c)
(d)

(e)

plata daunelor specificate n Anexa la Ofert se va face n monedele i


procentele specificate n Anexa la Ofert;
plile efectuate de Antreprenor ctre Beneficiar vor fi fcute n moneda
n care suma a fost cheltuit de ctre Beneficiar sau n moneda care
este convenit de ambele Pri;
dac o sum pltibil Beneficiarului de ctre Antreprenor ntr-o anumit
moned depete suma pltibil Antreprenorului de ctre Beneficiar n
acea moned, Beneficiarul poate recupera diferena acestei sume din
sumele pe care le are de pltit Antreprenorului n alte monede; i
dac n Anexa la Ofert nu se menioneaz nici un curs de schimb, se
vor aplica cursurile de schimb din Data de Baz stabilite de banca
naional a rii.

15. Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar


15.1
ntiinarea de
Remediere

Dac Antreprenorul nu reuete s-i ndeplineasc una din obligaiile


prevzute n Contract, Inginerul poate s solicite Antreprenorului, printr-o
ntiinare, s corecteze eroarea i s o remedieze ntr-o perioad specificat
i rezonabil de timp.

15.2
Rezilierea Contractului Beneficiarul va fi ndreptit s rezilieze Contractul dac Antreprenorul:
de ctre Beneficiar
(a)
nu reuete s respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garania de
Bun Execuie] sau cerinele unei ntiinri potrivit prevederilor SubClauzei 15.1 [ntiinarea de Remediere],
(b)
abandoneaz Lucrrile sau demonstreaz n alt fel intenia de a nu
continua ndeplinirea obligaiilor din cadrul Contractului,
(c)
nu reuete, fr justificri rezonabile:
(i)
(ii)

s realizeze lucrrile n conformitate cu prevederile Clauzei 8


[nceperea, ntrzierea i Suspendarea Lucrrilor], sau
s soluioneze cerinele unei ntiinri, emis potrivit prevederilor

Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrri de


Remediere], n termen de 28 de zile de la primirea acesteia.
(d)
(e)

(f)

subcontracteaz toate Lucrrile sau cesioneaz Contractul fr s


obin aprobarea necesar;
devine falit sau insolvabil, intr n proces de lichidare, primete un
ordin de punere sub sechestru mpotriva sa, ajunge la un acord cu
creditorii si, desfoar n continuare o afacere sub coordonarea unui
administrator judiciar, curator sau manager n beneficiul acestor
creditori, sau dac se ntmpl orice alt eveniment care (conform
prevederilor Legilor n vigoare) are un efect similar cu cel al oricrei
astfel de situaii sau evenimente, sau
d sau se ofer s dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de
mit, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau
recompens pentru:
(i) a aciona sau a nceta s acioneze n legtur cu Contractul, sau
(ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoan care are
legtur cu Contractul,
sau dac oricare din membrii Personalului Antreprenorului, ageni sau
Subantreprenori dau sau se ofer s dea (direct sau indirect), unei
persoane, stimulente sau recompense, n modul descris n acest subparagraf (f). Stimulentele i recompensele legale oferite Personalului
Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului.

n oricare din aceste evenimente sau circumstane, Beneficiarul, n termen de


14 zile dup transmiterea unei ntiinri ctre Antreprenor, va putea s
rezilieze Contractul i s evacueze Antreprenorul de pe antier. n cazurile
descrise n sub-paragrafele (e) sau (f), Beneficiarul va putea, prin ntiinare,
s rezilieze imediat Contractul.
Opiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt
drept al Beneficiarului prevzut n Contract sau alt drept.
Dup reziliere Antreprenorul va prsi antierul i va preda Inginerului toate
Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului i orice alte
documente de proiectare ntocmite de sau pentru acesta. Antreprenorul va
face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instruciuni rezonabile
incluse n ntiinare (i) pentru cesionarea oricrui contract de subantrepriz,
i (ii) pentru a proteja viaa sau proprietatea sau pentru sigurana Lucrrilor.
Dup reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrrile prin fore proprii i/sau cu
alte entiti. Beneficiarul i aceste entiti vor putea folosi apoi Bunurile,
Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare
ntocmite de Antreprenor sau n numele acestuia.
Beneficiarul va transmite o ntiinare prin care Utilajele Antreprenorului i
Lucrrile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe antier sau n
apropierea antierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine
evacuarea acestora, cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului. Dac pn la
data din ntiinare Antreprenorul nu a reuit s efectueze o plat datorat
Beneficiarului, aceste articole pot fi vndute de ctre Beneficiar pentru
recuperarea datoriei. Orice diferen rezultat din aceast tranzacie va fi
pltit apoi Antreprenorului.
15.3
Evaluarea la Data
Rezilierii

De ndat ce este practic posibil, dup ce o ntiinare de reziliere potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar] a
intrat n vigoare, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili


valoarea Lucrrilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, i alte sume
datorate Antreprenorului pentru lucrrile executate n conformitate cu
prevederile Contractului.
15.4
Plata dup Rezilierea
de ctre Beneficiar

Dup ce ntiinarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2


[Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar] a intrat n vigoare, Beneficiarul
poate:
(a)
(b)

(c)

15.5
Dreptul Beneficiarului
de a Rezilia Unilateral
Contractul

aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile


Beneficiarului],
sista plile urmtoare ctre Antreprenor pn cnd costurile de
execuie, terminare i remediere a defeciunilor, daunelor produse de
ntrzieri n terminarea lucrrilor (dac exist), i toate celelalte costuri
suportate de ctre Beneficiar au fost stabilite i/sau
recupera de la Antreprenor pierderile i daunele suportate de ctre
Beneficiar i orice alte costuri suplimentare pentru terminarea
Lucrrilor, dup luarea n considerare a sumelor datorate
Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la
Data Rezilierii]. Dup acoperirea acestor pierderi, daune i costuri
suplimentare Beneficiarul va plti Antreprenorului diferena.

Beneficiarul va fi ndreptit s rezilieze unilateral Contractul n orice moment


convenabil pentru Beneficiar, printr-o ntiinare de reziliere adresat
Antreprenorului. Rezilierea va intra n vigoare n termen de 28 de zile dup
primirea ntiinrii de ctre Antreprenor i returnarea Garaniei de Bun
Execuie de ctre Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit
prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el nsui Lucrrile
sau pentru a aranja ca Lucrrile s fie executate de ctre alt antreprenor.
Dup reziliere, Antreprenorul va proceda n conformitate cu prevederile SubClauzei 16.3 [ncetarea Execuiei Lucrrilor i Retragerea Utilajelor
Antreprenorului] i va fi pltit n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6
[Rezilierea Opional, Lichidare i Pli].

16. Suspendarea i Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor


16.1
Dreptul Antreprenorului Dac Inginerul nu reuete s ia o decizie legat de o certificare n
de a Suspenda Execuia conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor
Interimare de Plat] sau dac Beneficiarul nu respect prevederile SubLucrrilor
Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de ctre Beneficiar] sau SubClauzei 14.7 [Plile], Antreprenorul poate, la cel puin 21 de zile dup
ntiinarea Beneficiarului, s suspende execuia Lucrrilor (sau s reduc
ritmul de execuie) pn la data la care Antreprenorul va primi, dac va
primi, Certificatul de Plat, dovada concret sau plata, dup caz i n
conformitate cu cele precizate n ntiinare.
Aciunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensri
financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [ntrzieri n Efectuarea
Plilor] i la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2
[Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor].
Dac Antreprenorul primete, ulterior, Certificatul de Plat, dovada concret
sau plata (dup cum este prezentat n Sub-Clauza corespunztoare i n
ntiinarea de mai sus) nainte de transmiterea ntiinrii de reziliere a

Contractului, Antreprenorul va rencepe activitatea normal de ndat ce


acest lucru este posibil.
Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau Costuri suplimentare ca
urmare a suspendrii Lucrrilor (sau a reducerii ritmului de execuie) n
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite
o ntiinare Inginerului i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei
20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a)
(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru orice astfel de ntrziere


potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil
care vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va aciona, n conformitate cu


prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a
conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme.
16.2
Rezilierea Contractului
de ctre Antreprenor

Antreprenorul va fi ndreptit s rezilieze Contractul dac:


(a)

(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)

nu primete, n termen de 42 de zile dup transmiterea ntiinrii,


potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a
Suspenda Execuia Lucrrilor] dovada rezonabil referitoare la
respectarea condiiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor
Financiare de ctre Beneficiar],
Inginerul nu reuete s emit Certificatul de Plat n termen de 56
de zile dup primirea Situaiei de Lucrri i a documentelor
justificative,
nu primete suma datorat potrivit Certificatului Interimar de Plat n
termen de 42 de zile, dup data de expirare a perioadei specificate n
Sub-Clauza 14.7 [Plile], termen la care trebuie efectuat plata (cu
excepia deducerilor prevzute n Sub-Clauza 2.5 [Revendicrile
Beneficiarului]),
Beneficiarul nu i ndeplinete n mod substanial obligaiile
prevzute n Contract,
Beneficiarul nu respect prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul
Contractual] sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea],
o suspendare ndelungat afecteaz n totalitate Lucrrile, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungit], sau
Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intr n proces de lichidare,
primete un ordin de punere sub sechestru mpotriva lui, ajunge la un
acord cu creditorii si, sau desfoar n continuare o afacere sub
coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager n
beneficiul acestor creditori, sau dac se ntmpl orice alt eveniment
care (conform prevederilor Legilor n vigoare) are un efect similar cu
cel al oricrei astfel de situaii sau eveniment.

n oricare din aceste mprejurri sau circumstane, Antreprenorul poate


rezilia Contractul, la 14 zile dup transmiterea unei ntiinri ctre
Beneficiar. n cazurile descrise n sub-paragrafele (f) sau (g), Antreprenorul
poate, printr-o ntiinare, s rezilieze Contractul imediat.
Opiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt
drept al Antreprenorului prevzut n Contract sau alt drept.
16.3
ncetarea Execuiei
Lucrrilor i Retragerea

Dup ce ntiinarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5


[Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Contractul], a Sub-Clauzei 16.2

Utilajelor
Antreprenorului

[Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6


[Rezilierea Opional, Lichidare i Pli] a intrat n vigoare, Antreprenorul cu
promptitudine:
(a)
(b)
(c)

va nceta toate activitile, cu excepia celor dispuse de ctre Inginer


pentru a proteja viaa, proprietatea sau pentru sigurana Lucrrilor,
va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele,
Materialele i alte lucrri pentru care Antreprenorul a fost pltit, i
va ndeprta toate celelalte Bunuri de pe antier, cu excepia celor
necesare pentru sigurana acestuia, i va prsi antierul.

16.4
Plata dup Rezilierea de Dup ce ntiinarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2
[Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor] a intrat n vigoare,
ctre Antreprenor
Beneficiarul cu promptitudine:
(a)
(b)
(c)

va restitui Antreprenorului Garania de Bun Execuie,


va plti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6
[Rezilierea Opional, Lichidare i Pli], i
va plti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit i a oricrei
pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecin a
acestei rezilieri.

17. Riscuri i Responsabiliti


17.1
Despgubiri

Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i se va asigura c Personalul


Beneficiarului i agenii acestuia nu sunt afectai de nici o reclamaie, dauna,
pierdere i cheltuial (inclusiv taxe legale i cheltuieli) pentru:
(a)

(b)

vtmri corporale, mbolnviri, maladii sau decesul oricrei


persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrrilor de
proiectare (dac exist) i de execuie ale Antreprenorului, a
terminrii Lucrrilor, i remedierii oricror defeciuni, cu excepia
cazurilor de neglijen, actelor intenionate sau nclcrilor
Contractului de ctre Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau
oricare dintre agenii acestora, i
daune sau pierderi asupra unor proprieti imobiliare sau mobiliare
(alte dect Lucrrile) n msura n care aceste daune sau pierderi:
(i) se produc ca urmare a lucrrilor de proiectare ale Antreprenorului
(dac exist) n cursul sau datorit acestora, a activitii de
execuie, terminare a Lucrrilor i de remediere a defeciunilor, i
(ii) se pot atribui neglijenei, actelor intenionate sau nclcrii
Contractului de ctre Antreprenor, Personalul Antreprenorului
sau de oricare din agenii acestora, sau alte persoane angajate
direct sau indirect de ctre acetia.

Beneficiarul va despgubi i se va asigura c Antreprenorul, Personalul


Antreprenorului i agenii acestora nu sunt afectai de nici o reclamaie,
daun, pierdere i cheltuial (inclusiv taxe legale i cheltuieli) pentru: (1)
rniri, mbolnviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijen,
actelor intenionate sau nclcrilor Contractului de ctre Beneficiar,
Personalul Beneficiarului sau de ctre oricare din agenii acestora, i (2)
probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclus din polia de
asigurare, dup cum este descris n sub-paragrafele (d) (i), (ii) i (iii) ale
Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare mpotriva Vtmrii Persoanelor i Daunelor
Aduse Proprietii].

17.2
Responsabilitatea
Antreprenorului fa de
Lucrri

Antreprenorul i va asuma ntreaga responsabilitate pentru ngrijirea


Lucrrilor i a Bunurilor de la Data de ncepere pn la data emiterii
Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor (sau considerat a fi
emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a
Sectoarelor de Lucrri]), dat la care responsabilitatea pentru grija de
Lucrri va fi transferat Beneficiarului. Dac se emite un Proces Verbal de
Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru Sectoare sau pri de Lucrri (sau
se consider a fi emis), responsabilitatea pentru grija fa de Sectoarele sau
prile de Lucrri va fi transferat Beneficiarului.
Dup ce responsabilitatea a fost transferat Beneficiarului, Antreprenorul i
va asuma responsabilitatea pentru ngrijirea oricrei lucrri neexecutate la
data specificat n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor,
pn cnd lucrarea va fi finalizat.
Dac se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrrilor, Bunurilor sau
Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei n care Antreprenorul
este responsabil de ngrijirea acestora, din orice cauz care nu este
enumerat n Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul va
recupera pierderile sau daunele cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului,
astfel nct Lucrrile, Bunurile i Documentele Antreprenorului s fie
conforme cu prevederile Contractului.
Antreprenorul va rspunde de orice pierdere sau daun cauzat de aciuni
ntreprinse de ctre Antreprenor dup emiterea Procesului Verbal de
Recepie la Terminarea Lucrrilor. Antreprenorul va rspunde, de
asemenea, de orice pierdere sau daun care se produce dup ce a fost
emis Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i care rezult
dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era rspunztor.

17.3
Riscurile Beneficiarului

Riscurile la care se face referire n Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt:


(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

17.4
Consecinele Riscurilor
Beneficiarului

rzboi, ostiliti (indiferent dac rzboiul este declarat sau nu), invazii,
actiuni ale dumanilor strini,
rebeliune, terorism, revoluie, insurecie, lovitur militar sau de stat
sau rzboi civil n interiorul rii,
revolte, tulburri sau dezordine public n ar, provocate de
altcineva dect Personalul Antreprenorului i ali angajai ai
Antreprenorului sau Subantreprenorilor,
muniii de rzboi, materiale explozive, iradieri i contaminri cu
substane radioactive n interiorul rii, cu excepia cazurilor cnd
folosirea celor de mai sus poate fi pus pe seama Antreprenorului,
unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care
se deplaseaz cu viteze sonice sau supersonice,
utilizarea sau ocuparea de ctre Beneficiar a oricrei pri din
Lucrrile Permanente, cu excepia celor menionate n Contract,
proiectarea oricrei pri din Lucrri de ctre Personalul
Beneficiarului sau de ctre alte persoane fa de care Beneficiarul
este responsabil, i
orice desfurare de fore ale naturii care este Imprevizibil sau
mpotriva creia unui antreprenor cu suficient experien nu i se
poate cere s fi luat msuri de precauiune corespunztoare.

Dac i n msura n care oricare din riscurile enumerate n Sub-Clauza


17.3 de mai sus, produce pierderi sau daune asupra Lucrrilor, Bunurilor
sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu
promptitudine o ntiinare Inginerului i va recupera pierderile sau daunele
n msura n care acest lucru este solicitat de ctre Inginer.

Dac Antreprenorul sufer ntrzieri i/sau se produc Costuri suplimentare


pentru recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o
alt ntiinare Inginerului i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei
20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a)
(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru o astfel de ntrziere potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac
terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul
Contractului. n cazurile descrise n sub-paragrafele (f) i (g) ale SubClauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], la Costurile suplimentare se va
aduga i un profit rezonabil.

Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va aciona n conformitate cu


prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a
conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme.

17.5
Drepturi de
Proprietate
Intelectual i
Industrial

n aceast Sub-Clauz, nclcare nseamn o nclcare (sau pretins


nclcare) a unui brevet, desen sau model industrial nregistrat, drept de autor,
a unei mrci nregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a
altui drept de proprietate intelectual sau industrial legat de Lucrri; i
revendicare nseamn o revendicare (sau proceduri ulterioare unei
revendicri) privind o nclcare.
Dac o Parte nu transmite, n termen de 28 de zile de la primirea unei
revendicri, o ntiinare celeilalte Pri, referitoare la revendicare, se va
considera c a renunat la orice drept de a primi despgubirile reglementate
de prevederile acestei Sub-Clauze.
Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i se va asigura c Antreprenorul nu
este vinovat sau nu este afectat de nici o revendicare privind o nclcare care
este sau a fost:
(a)
(b)

un rezultat inevitabil al respectrii de ctre Antreprenor a cerinelor


Contractului, sau
un rezultat al utilizrii oricror Lucrri de ctre Beneficiar:
(i) pentru alt scop dect cel indicat prin Contract sau rezult n mod
rezonabil din Contract, sau
(ii) n legtur cu orice bun care nu a fost furnizat de ctre Antreprenor,
cu excepia cazului n care o astfel de utilizare a fost adus la
cunotina Antreprenorului nainte de Data de Baz sau este
specificat n Contract.

Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i se va asigura c Beneficiarul nu


este vinovat sau nu este afectat de nici o reclamaie generat de sau n
legtur cu (i) fabricarea, utilizarea, vnzarea sau importul oricror bunuri, sau
(ii) cu un proiect de care este responsabil Antreprenorul.
Dac o Parte are dreptul s primeasc despgubiri potrivit prevederilor
acestei Sub-Clauze, Partea care este n culp poate (pe cheltuiala sa)
organiza negocieri pentru concilierea revendicrii sau soluionarea litigiului ori
arbitrajului care decurg din aceasta. Cealalt Parte va participa la procesul de
contestare a revendicrii, la cererea i pe costul Prii n culp. Cealalt Parte
(i Personalul acesteia) nu va face nici o declaraie care poate aduce prejudicii

Prii n culp, cu excepia cazului n care Partea n culp nu a reuit s


organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj dup ce i s-a
solicitat de ctre prima Parte.
17.6
Limitarea
Responsabilitii

Nici o Parte nu va fi rspunztoare fa de cealalt Parte pentru incapacitatea


de a utiliza oricare dintre Lucrri, pierderea profitului, pierderea unui contract
sau pentru o pierdere indirect sau pierdere n consecin sau daun care
poate fi suferit de ctre cealalt Parte n legtur cu Contractul, altele dect
cele prevzute n Sub-Clauza 16.4 [Plata dup Rezilierea de ctre
Antreprenor] i a Sub-Clauzei 17.1 [Despgubiri].
Totalul obligaiilor Antreprenorului fa de Beneficiar, potrivit prevederilor
Contractului sau n legtur cu acesta, altele dect cele la care se refer SubClauza 4.19 [Electricitate, Ap i Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele
Beneficiarului i Materiale Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despgubiri] i
Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectual i Industrial], nu va
depi valoarea stabilit n Condiiile Speciale sau (dac nu este stabilit o
valoare) Valoarea de Contract Acceptat.
Aceast Sub-Clauz nu va limita responsabilitatea n caz de fraud, greeal
premeditat sau comportament necorespunztor al Prii n culp.

18. Asigurri
18.1
Cerine Generale
pentru Asigurri

n aceast Clauz, Partea asiguratoare nseamn, pentru fiecare tip de


asigurare, Partea responsabil de a face i menine n vigoare asigurrile
specificate n Sub-Clauzele relevante.
Atunci cnd Antreprenorul se constituie n Parte asiguratoare, fiecare
asigurare va fi fcut cu asiguratori (societi de asigurare) i n termenii
aprobai de ctre Beneficiar. Aceti termeni vor fi compatibili cu termenii
convenii de ambele Pri nainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare.
Acordul convenit asupra termenilor va avea ntietate asupra prevederilor
acestei clauze.
Atunci cnd Beneficiarul se constituie n Partea asiguratoare, fiecare
asigurare va fi efectuat cu asiguratori i n termenii care s respecte
detaliile anexate la Condiiile Speciale.
Dac este necesar o poli prin care s se despgubeasc o asociaie
asigurat, asigurarea se va aplica separat fiecrui membru asociat asigurat
ca i cnd s-ar fi emis cte o poli separat pentru fiecare membru al
asociaiei. Dac polia despgubete i o alt asociaie asigurat, diferit de
cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va
aciona n contextul poliei respective n numele acestei asociaii
suplimentare asigurate, cu excepia situaiilor n care Beneficiarul va aciona
n numele Personalului Beneficiarului , (ii) celelalte asociaii asigurate nu vor
avea dreptul de a primi pli direct de la asigurator sau de a trata direct cu
asiguratorul, i (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociaii
asigurate s respecte condiiile prevzute n polia de asigurare.
Fiecare poli care face asigurri mpotriva pierderilor sau daunelor va
asigura efectuarea plilor n moneda cerut pentru acoperirea pierderilor
sau daunelor. Plile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea
pierderilor sau daunelor.
Partea asiguratoare relevant va prezenta celeilalte Pri, n perioadele
specificate n Anexa la Ofert (calculate de la Data de ncepere)

urmtoarele:
(a)
(b)

dovada faptului c asigurrile descrise n aceast Clauz au fost


ncheiate, i
copii ale polielor pentru asigurrile descrise n Sub-Clauza 18.2
[Asigurarea Lucrrilor i a Utilajelor Antreprenorului] i Sub-Clauza
18.3 [Asigurare mpotriva Vtmrii Persoanelor i a Daunelor Aduse
Proprietii].

Dup ce se face plata fiecrei prime de asigurare, Partea asiguratoare va


transmite celeilalte Pri dovada plii. La fiecare transmitere a dovezilor sau
a polielor, Partea asiguratoare va transmite o ntiinare Inginerului.
Fiecare Parte va respecta condiiile stipulate n fiecare poli de asigurare.
Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificri n
execuia Lucrrilor i va menine asigurarea n conformitate cu prevederile
acestei Clauze.
Nici una din Pri nu va face vreo modificare concret a termenilor
asigurrilor fr s obin acceptul prealabil al celeilalte Pri. Dac un
asigurator ntreprinde (sau e pe cale s ntreprind) o modificare, Partea
notificat de ctre asigurator va transmite, cu promptitudine, o ntiinare
celeilalte Pri.
Dac Partea asiguratoare nu reuete s fac sau s menin n vigoare
una din asigurrile necesar a fi fcute i meninute potrivit prevederilor
Contractului, sau nu reuete s asigure dovezi satisfctoare i copii ale
polielor de asigurare n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze,
cealalt Parte poate s fac (la opiunea sa, i fr s prejudicieze orice alt
drept sau msur de remediere) o asigurare care s acopere cele necesare
i s plteasc primele de asigurare corespunztoare. Partea asiguratoare
va plti celeilalte Pri suma corespunztoare acestor prime, iar Preul de
Contract va fi modificat n consecin.
Nimic din cele prevzute n aceast clauz nu limiteaz obligaiile,
ndatoririle sau responsabilitile Antreprenorului sau ale Beneficiarului n
conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau n alt fel. Orice sum
neasigurat sau nerecuperat de la asiguratori va fi suportat de ctre
Antreprenor i/sau Beneficiar n conformitate cu aceste obligaii, ndatoriri i
responsabiliti. Dac Partea asiguratoare omite s fac i s menin n
vigoare o asigurare posibil i care trebuie fcut i meninut n
conformitate cu prevederile Contractului, iar cealalt parte nici nu aprob
omiterea asigurrii i nici nu efectueaz o asigurare care s acopere cele
necesare acestei omisiuni, orice sum care ar fi putut fi acoperit prin
aceast asigurare va fi pltit de ctre Partea asiguratoare.
Plile efectuate de o Parte ctre cealalt Parte vor face, dup caz, obiectul
Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1
[Revendicrile Antreprenorului].
18.2
Asigurarea Lucrrilor
i a Utilajelor
Antreprenorului

Partea asiguratoare va asigura Lucrrile, Echipamentele, Materialele i


Documentele Antreprenorului pentru nu mai puin dect costul total de
nlocuire incluznd toate costurile demolrii, ndeprtrii deeurilor, taxele
profesionale i profitul. Aceast asigurare trebuie s fie n vigoare de la data
la care dovada asigurrii trebuie depus potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinele Generale Pentru Asigurri],
pn la data emiterii Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea
Lucr rilor.

Partea asiguratoare va menine n vigoare aceast asigurare pentru a


furniza acoperirea, pn la data emiterii Procesului Verbal de Recepie
Final, pentru pierderi sau daune pentru care este rspunztor
Antreprenorul i care sunt generate de un eveniment care se produce
nainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor,
i pentru pierderi sau daune cauzate de ctre Antreprenor n cursul altor
operaiuni (inclusiv cele la care se refer Clauza 11 [Perioada de Garanie].
Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puin
dect valoarea total de nlocuire, la care se adaug costul transportului la
antier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie s fie
n vigoare pe durata transportului la antier i pe perioada n care utilajul
este necesar ca Utilaj al Antreprenorului.
Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, potrivit prevederilor
acestei Sub-Clauze asigurrile :
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

vor fi fcute i meninute de ctre Antreprenor ca Parte asiguratoare,


se vor face n numele ambelor Pri, care vor fi mpreun ndreptite
s primeasc pli de la asiguratori, plile fiind destinate sau alocate
ntre Pri pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele,
vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricrei cauze care
nu este enumerat n Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],
vor acoperi i pierderile sau daunele aduse unei pri din Lucrri, care
se datoreaz utilizrii sau ocuprii, de ctre Beneficiar, a altei pri din
Lucrri, i pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate n
sub-paragrafele (c), (g) i (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile
Beneficiarului], excluznd (n fiecare caz) riscurile care nu se pot
asigura n termeni comercial rezonabili, cu franize deductibile per
eveniment care s nu depeasc suma specificat n Anexa la Ofert
(dac nu este specificat o sum, atunci acest sub-paragraf (d) nu se
va aplica), i
pot exclude pierderi sau daune i refacerea:
(i) unei pri din Lucrri care prezint deficiene din cauza erorilor de
proiectare, materialelor sau manoperei necorespunztoare (dar
polia va include orice alte pri care sunt pierdute sau degradate
ca urmare direct a acestor deficiene i nu cum este descris n
sub-paragraful (ii) de mai jos),
(ii) unei pri din Lucrri care este pierdut sau deteriorat, n scopul
de a restabili orice alt parte din Lucrri, dac aceast parte
prezint deficiene ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor
sau manoperei necorespunztoare,
(iii) unei pri din Lucrri care a fost recepionat de ctre Beneficiar,
cu excepia situaiei n care Antreprenorul este responsabil pentru
pierderi sau daune, i
(iv) Bunurilor, cnd acestea nu sunt n ar, n condiiile Sub-Clauzei
14.5 [Echipamente i Materiale destinate Lucrrilor].

Dac, la mai mult de un an de la Data de Baz, polia descris la subparagraful (d) de mai sus nceteaz de a mai fi disponibil n termeni
comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va ntiina
Beneficiarul, prezentnd detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi ndreptit, n
condiiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], la plata unei sume
echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili dup cum ar fi trebuit
s i se cear Antreprenorului s plteasc pentru o astfel de poli, i (ii) se
va considera, n afar de cazul n care Beneficiarul obine polia n termeni
comercial rezonabili, c a aprobat omisiunea la care se refer prevederile
Sub-Clauzei 18.1 [Cerinele Generale pentru Asigurri].
18 3

Asigurare mpotriva
Vtmrii Persoanelor
i a Daunelor Aduse
roprietii

Partea asiguratoare va asigura ambele Pri mpotriva responsabilitii


pentru orice pierderi, daune, decese sau vtmri corporale care pot afecta
oricare proprietate fizic (cu excepia celor asigurate potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrrilor i a Utilajelor Antreprenorului]) sau
oricare persoan (cu excepia persoanelor asigurate potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate
de execuia Contractului de ctre Antreprenor i se produc nainte de
emiterea Procesului Verbal de Recepie Final.
Aceast asigurare se va face pentru o valoare minim per eveniment cu un
numr nelimitat de evenimente, i la o valoare care nu va fi inferioar valorii
specificate n Anexa la Ofert. Dac n Anexa la Ofert nu este specificat o
valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.
Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, asigurrile specificate n
aceast Sub-Clauza:
(a)
(b)
(c)

(d)

vor fi fcute i meninute de ctre Antreprenor ca Parte asiguratoare,


vor fi fcute n numele ambelor Pri
vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile
sau daunele asupra proprietii Beneficiarului (exceptnd cele
asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare
a executrii Contractului de ctre Antreprenor, i
pot exclude responsabilitatea n msura n care aceasta decurge din:
(i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrri Permanente pe, peste,
sub, n sau prin orice teren, i de a ocupa acest teren pentru
Lucrrile Permanente,
(ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obligaiilor
Antreprenorului de a executa Lucrrile i de a remedia orice
defeciuni, i
(iii) cauza enumerat n Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],
exceptnd msura n care polia este disponibil n termeni
rezonabili din punct de vedere comercial.

18.4
Asigurarea
Personalului
Antreprenorului

Antreprenorul va face i menine asigurarea mpotriva responsabilitii pentru


reclamaii, daune, pierderi i cheltuieli (incluznd taxele i cheltuielile legale)
care decurg din vtmri corporale, mbolnviri, maladii sau decesul oricrei
persoane angajate de ctre Antreprenor sau al oricrui alt membru al
Personalului Antreprenorului.
Beneficiarul i Inginerul vor primi de asemenea, despgubiri potrivit
prevederilor poliei de asigurare cu excepia cazului n care aceast
asigurare poate exclude pierderile i revendicrile n msura n care acestea
sunt produse de un act sau o neglijen a Beneficiarului sau a Personalului
Beneficiarului.
Asigurarea va fi meninut n vigoare i efectivitate pe toat perioada n care
acest personal va participa la execuia Lucrrilor. Pentru angajaii
Subantreprenorilor, asigurarea poate fi fcut de ctre Subantreprenori, dar
Antreprenorul va avea responsabilitatea respectrii acestei Clauze.

19. Fora Major


19.1
Definiia Forei Majore

n aceast clauz "Fora Major" nseamn un eveniment sau circumstan


excepional:

(a)
(b)
(c)
(d)

care nu poate fi controlat de ctre una din Pri


pe care aceast Parte nu ar fi putut s o prevad n mod rezonabil
nainte de semnarea Contractului,
care, odat aprut, nu a putut fi evitat sau depit n mod rezonabil de
acea Parte, i
care, n fond, nu poate fi atribuit celeilalte Pri.

Fora Major poate include, dar nu se limiteaz, atta timp ct sunt


ndeplinite condiiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente
excepionale sau circumstane de tipul celor enumerate mai jos:
(i) rzboi, ostiliti (indiferent dac se declara rzboi sau nu), invazii,
actiuni ale dumanilor strini,
(ii) rebeliune, terorism, revoluie, insurecie, lovitur militar sau de
stat, sau rzboi civil
(iii) revolte, tulburri i dezordine, greve i lock out provocate de
altcineva dect de Personalul Antreprenorului i ali angajai ai
Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor,
(iv) muniii de rzboi, materiale explozive, radiaii ionizante i
contaminri cu substane radio-active, cu excepia cazurilor cnd
utilizarea muniiei, explosivilor, radiaiilor sau radioactivitatea
poate fi pusa pe seama Antreprenorului.
(v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erupii
vulcanice.
19.2
Intiinarea Forei
Majore

Dac o Parte este sau va fi mpiedicat de a ndeplini obligaiile sale potrivit


prevederilor Contractului de un caz de For Major, atunci aceast Parte va
ntiina cealalt Parte de evenimentele sau circumstanele care constituie
For Major i va specifica obligaiile de la a cror ndeplinire este sau va fi
mpiedicat. ntiinarea va fi transmis n termen de 14 zile dup ce Partea
cunoate (sau ar trebui s cunoasc) evenimentele sau circumstanele care
constituie For Major.
Partea care a transmis ntiinarea va fi exonerat de ndeplinirea acelor
obligaii pe care, i n perioada n care, Fora Major o mpiedic s le
ndeplineasc.
Fr a lua n considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Fora
Major nu se va aplica obligaiilor nici uneia dintre Pri de a face pli ctre
cealalt Parte potrivit prevederilor Contractului.

19.3
Obligaia de a Reduce
ntrzierile la Minim

Fiecare Parte va depune, cnd este posibil, toate eforturile pentru a reduce
la minim orice ntrziere datorat Forei Majore n realizarea Contractului.
Atunci cnd o Parte nceteaz s mai fie afectat de Fora Major, va
transmite o ntiinare celeilalte Pri.

19.4
Consecinele Forei
Majore

Dac Antreprenorul este mpiedicat de Fora Major s ndeplineasc


oricare dintre obligaiile care i revin prin Contract, a transmis o notificare
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [ntiinarea Forei Majore], i se
produc ntrzieri i/sau Costuri suplimentare din cauza Forei Majore,
Antreprenorul, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a)

o prelungire a duratei de execuie pentru o astfel de ntrziere potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac

(b)

terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat, i


plata Costurilor suplimentare, dac evenimentele sau circumstanele
sunt de tipul celor enumerate n sub-paragrafele (i) la (iv) ale SubClauzei 19. 1 [Definiia Forei Majore] i, n cazul sub-paragrafelor (ii)
la (iv) se produc n ar.

Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va proceda n conformitate cu


prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a
conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme.
19.5
Fora Major care
Afecteaz
Subantreprenorii

19.6
Rezilierea Opional,
Lichidare i Pli

Dac un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau


acord legat de Lucrri, de a invoca fora major n termeni suplimentari sau
mai extini dect cei specificai n aceast Clauza, astfel de evenimente sau
circumstane de for major suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o
scuz pentru nendeplinirea obligaiilor Antreprenorului sau nu-l vor
ndrepti s fie exonerat de responsabiliti potrivit prevederilor acestei
Clauze.

Dac execuia unei pri importante de Lucrri n derulare este mpiedicat


pentru o perioad continu de 84 zile din motive de For Major pentru care
s-a transmis o ntiinare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [ntiinarea
Forei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp nsumnd peste 140
de zile datorit aceleiai Forte Majore pentru care s-a transmis ntiinare,
atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Pri o ntiinare referitoare la
rezilierea Contractului. n acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile dup
transmiterea ntiinrii de reziliere, iar Antreprenorul va proceda n
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [ncetarea Execuiei Lucrrilor
i Retragerea Utilajelor Antreprenorului].
Dup o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrrilor
executate i va emite un Certificat de Plat care va include:
(a)
(b)

(c)
(d)

(e)
19.7
Exonerarea de
Executare a
Contractului prin
Efectul Legii

sumele datorate pentru toate lucrrile executate care au preuri


stabilite n Contract
Costul Echipamentelor i Materialelor comandate pentru Lucrri i
care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are
responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente i
Materiale vor deveni (i vor fi pe riscul acestuia) proprietatea
Beneficiarului, dup ce vor fi pltite de ctre Beneficiar i puse la
dispoziia Beneficiarului de ctre Antreprenor;
orice alte Costuri sau obligaii care, n acele mprejurri, au fost n mod
rezonabil suportate de Antreprenor n vederea terminrii Lucrrilor;
Costul ndeprtrii Lucrrilor Provizorii i a Utilajelor Antreprenorului
de pe antier i returnarea acestora ctre alte lucrri ale
Antreprenorului n ara sa de origine (sau ctre orice alt destinaie dar
la un cost care s nu fie mai mare dect acesta); i
Costul repatrierii personalului i muncitorilor Antreprenorului care la
data rezilierii erau angajai permaneni pentru Lucrri.

n aplicarea prevederilor acestei Clauze, dac apar evenimente sau


circumstane care nu pot fi controlate de ctre Pri (incluznd Fora Major
dar nelimitndu-se la aceasta), care fac imposibil sau ilegal, pentru fiecare
dintre Pri sau pentru ambele Pri, ndeplinirea obligaiilor lor contractuale
sau care, potrivit prevederilor legii care guverneaz Contractul, ndreptesc
Prile de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, dup o
ntiinare transmis de o Parte ctre cealalt Parte cu privire la acele
evenimente sau circumstane:

(a)
(b)

Prile vor fi scutite de executarea ulterioar a contractului, fr a


prejudicia drepturile fiecrei Pri n legtur cu orice nclcare
anterioar a Contractului, i
suma pltibil de ctre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeai ca i
cea care ar fi putut fi pltit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6
[Rezilierea Opional, Lichidare i Pli], dac Contractul ar fi fost
reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.

20. Revendicri, Dispute i Arbitraj


20.1
Revendicrile
Antreprenorului

Dac Antreprenorul se considera ndreptit la o prelungire a Duratei de


Execuie i/sau la pli suplimentare, potrivit prevederilor oricrei Clauze din
aceste Condiii sau conform altor prevederi legate de Contract,
Antreprenorul va transmite Inginerului o ntiinare n care s descrie
evenimentele sau circumstanele care au determinat apariia revendicrii.
ntiinarea va fi trimis ct mai curnd posibil dar nu mai trziu de 28 de zile
din momentul n care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc
evenimentele sau circumstanele respective.
Dac Antreprenorul nu reuete s transmit ntiinarea cu privire la o
revendicare n termen de 28 de zile, Durata de Execuie a Lucrrilor nu va fi
prelungit, Antreprenorul nu va avea dreptul la pli suplimentare, iar
Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legat de revendicarea
respectiv. n caz contrar se vor aplica urmtoarele prevederi ale acestei
Sub-Clauze
Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte ntiinri cerute prin
Contract i va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate
fcnd referire la evenimentele sau circumstanele relevante.
Antreprenorul va ine pe antier sau n alt loc acceptat de ctre Inginer acele
nregistrri din perioada de execuie care sunt necesare pentru
fundamentarea oricrei revendicri. Dup primirea unei ntiinri potrivit
prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza pstrarea
nregistrrilor i/sau dispune Antreprenorului s continue pstrarea
nregistrrilor din perioada de execuie, fr ca aceasta s aib semnificaia
acceptrii responsabilitii Beneficiarului. Antreprenorul va permite
Inginerului s verifice toate nregistrrile i va transmite Inginerului (dac
solicit) copii ale acestora.
n termen de 42 de zile dup ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit s
cunoasc) evenimentele sau circumstanele care au determinat
revendicarea, sau ntr-un interval de timp propus de ctre Antreprenor i
aprobat de ctre Inginer, Antreprenorul va transmite Inginerului o
revendicare detaliat corespunztor care s conin toate detaliile referitoare
la motivul revendicrii respective i la prelungirea duratei de execuie i/sau
costurilor suplimentare solicitate. Dac evenimentele sau circumstanele
care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci:
(a)
(b)

(c)

revendicarea detaliat corespunztor va fi considerat interimar;


Antreprenorul va transmite lunar alte revendicri interimare, care s
prezinte ntrzierile cumulate i/sau costurile suplimentare solicitate,
mpreun cu detaliile pe care le poate solicita Inginerul n mod
rezonabil, i
Antreprenorul va transmite revendicarea final n termen de 28 de zile
de la sfritul perioadei n care s-au nregistrat efecte ca urmare a
evenimentelor sau circumstanelor produse, sau ntr-un interval de
timp propus de ctre Antreprenor i aprobat de ctre Inginer.

n termen de 42 de zile de la primirea unei revendicri sau a detaliilor


suplimentare care s fundamenteze o revendicare anterioar, sau ntr-un
interval de timp propus de Inginer i acceptat de Antreprenor, Inginerul va
rspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentnd argumente detaliate.
Inginerul poate s solicite i alte detalii necesare, dar va transmite oricum, n
acest termen, un rspuns referitor la principiile care au fundamentat
revendicarea.
Fiecare Certificat de Plat va include acele valori ale revendicrilor care au
fost fundamentate n mod rezonabil n conformitate cu prevederile
Contractului. Pn n momentul n care detaliile furnizate se dovedesc a fi
suficiente pentru fundamentarea ntregii revendicri, Antreprenorul va avea
dreptul de a fi pltit numai pentru partea revendicrii, care a fost
fundamentat corespunztor.
Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili (i)
prelungirea (dac este cazul) Duratei de Execuie a Lucrrilor (nainte sau
dup expirarea acesteia) n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4
[Prelungirea Duratei de Execuie] i/sau (ii) plata Costurilor suplimentare
(dac exist) la care este ndreptit Antreprenorul, potrivit prevederilor
Contractului.
Cerinele acestei Sub-Clauze se adaug la cele ale altor Sub-Clauze care se
pot aplica unei revendicri. Dac Antreprenorul nu respect prevederile
acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la
stabilirea prelungirii duratei de execuie i/sau plii costurilor suplimentare
se va lua n consideraie msura n care (dac este cazul) procesul de
investigare corect a revendicrii a fost mpiedicat sau prejudiciat, i numai
dac revendicarea nu a fost respins conform prevederilor celui de-al doilea
paragraf al acestei Sub-Clauze.
20.2
Numirea Comisei de
Adjudecare
a Disputelor (CAD)

Disputele se vor adjudeca de ctre CAD (Comisia de Adjudecare a


Disputelor) n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obinerea
Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Pn la data prevzut n
Anexa la Ofert, Prile vor numi de comun acord CAD.
Conform prevederilor Anexei la Ofert, CAD va fi format din una sau din trei
persoane, cu experien corespunztoare (adjudecatori). Dac nu se
specific numrul persoanelor i dac Prile nu convin altfel, CAD va fi
format din trei persoane.
Dac CAD trebuie s fie alctuit din trei persoane, fiecare Parte va
nominaliza un adjudecator, pentru care va primi aprobarea celeilalte Pri.
Prile vor consulta adjudecatorii nominalizai i vor conveni asupra celui deal treilea adjudecator, care va fi numit n funcia de preedinte al CAD.
Dac n Contract este inclus o list cu adjudecatori poteniali, adjudecatorii
CAD vor fi selectai din cei nominalizai pe list, prin eliminarea celor care nu
doresc sau nu pot s accepte numirea n CAD.
Acordul dintre Pri i adjudecatori, indiferent de numrul acestora, va
cuprinde, prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la
aceste Condiii Generale, cu amendamentele convenite de comun acord de
ctre semnatari.
Condiiile n care se efectueaz remunerarea adjudecatorilor, mpreun cu
remunerarea oricrui expert cruia CAD i solicit asisten, vor fi convenite
de comun acord de ctre Pri la convenirea condiiilor de numire n funcie.

Fiecare Parte va fi responsabil de plata unei jumti din suma stabilit


pentru remunerare.
Atunci cnd Prile cad de acord, acestea pot s supun ateniei CAD o
problema, pentru ca aceasta s-i exprime o opinie. Nici una din Pri nu va
consulta CAD pentru soluionarea unei probleme fr acordul celeilalte Pri.
De cte ori Prile convin de comun acord, acestea pot numi o persoan sau
mai multe persoane cu experiena corespunztoare care s nlocuiasc (sau
care s fie disponibile n vederea nlocuirii) oricare din adjudecatorii CAD. Cu
excepia cazului n care Prile stabilesc altfel, numirea va intra n vigoare
dac unul din adjudecatori refuz sau nu mai este capabil s-i exercite
funcia ca urmare a decesului, incapacitii, demisiei sau ncheierii perioadei
de exercitare a funciei.
Dac se produce una din aceste circumstane i nu este disponibil nici o
persoan nlocuitoare, se va numi o alt persoan prin procedura n care
persoana nlocuit a fost nominalizat i convenit, descris n aceast SubClauz.
Revocarea unui adjudecator se poate face numai cu acordul comun al
ambelor Pri, i niciodat numai de ctre Beneficiar sau de ctre
Antreprenor. Cu excepia cazului n care Prile convin altfel, numirea CAD
(respectiv a fiecrui adjudecator) va expira dup ce descrcarea de
responsabiliti la care se face referire n Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de
Descrcare] va intra n vigoare.
20.3
Eecul numirii
Comisiei de
Adjudecare
a Disputelor

In cazul aplicrii uneia din urmtoarele condiii:


(a)
(b)
(c)
(d)

Prile nu reuesc s convin asupra numirii adjudecatorului unic al


Comisiei de Adjudecare a Disputelor pn la data specificat n primul
paragraf al Sub-Clauzei 20.2
una din Pri nu reuete s nominalizeze un adjudecator (n vederea
aprobrii de ctre cealalt parte) al CAD format din trei persoane
pn la acea dat,
Prile nu reuesc s cad de acord asupra numirii celui de-al treilea
adjudecator (care s acioneze ca preedinte), sau
Prile nu reuesc s cad de acord asupra numirii unei persoane
nlocuitoare n termen de 42 de zile dup data la care adjudecatorul
unic sau unul dintre cei trei adjudecatori renun sau este n
incapacitate de a-i exercita funcia ca urmare a decesului, invaliditii,
demisiei sau ncheierii perioadei de exercitare a funciei,

entitatea care face numirea sau oficialitatea numit n Anexa la Ofert, la


cererea uneia sau a ambelor Pri i dup consultarea cu Prile, va numi
acel membru al CAD. Aceast numire va fi final i definitiv. Fiecare Parte
va fi rspunztoare pentru plata a jumtate din remuneraia entitii sau a
oficialitii care numete.
20.4
Obinerea Deciziei
Comisiei de Adjudecare
a Disputelor

Dac ntre Pri apare o disput (de orice fel) n legtur cu Contractul sau
cu execuia Lucrrilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o disput
referitoare la un certificat, stabilire a modului de soluionare, instruciune,
opinie sau evaluare a Inginerului, fiecare Parte poate supune n scris ateniei
CAD aceast disput pentru a obine decizia acesteia, transmind copii
celeilalte Pri i Inginerului. Aceast scrisoare va specifica faptul c este
emis potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.
Pentru o CAD compus din trei persoane, se va considera c documentul a

fost primit de CAD la data la care a fost primit de ctre preedintele CAD.
Ambele Pri vor permite accesul pe antier i vor pune la dispoziia CAD
toate informaiile suplimentare i facilitile corespunztoare solicitate de
CAD n scopul lurii unei decizii asupra unei dispute. CAD nu se va
considera ca acionnd n calitate de arbitru (arbitri).
n termen de 84 de zile dup primirea unui astfel de document, sau ntr-un
interval de timp propus de CAD i aprobat de ambele Pri, CAD va lua o
decizie, care va fi argumentat i va meniona c este emis n conformitate
cu prevederile acestei Sub-Clauze. Decizia va fi obligatorie pentru ambele
Pri, care o vor pune n aplicare imediat, n afar de situaia n care i pn
cnd decizia va fi revizuit ulterior, prin soluionare pe cale amiabil sau
hotrre de arbitraj, aa cum este descris mai jos. n afar de cazul n care
Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua
s execute Lucrrile n conformitate cu prevederile Contractului.
Dac una dintre Pri nu este mulumit de decizia CAD, atunci acea Parte
poate, n termen de 28 de zile dup primirea deciziei, s transmit o
ntiinare celeilalte Pri referitoare la nemulumirea sa. Dac n termen de
84 de zile (sau n alt interval de timp aprobat de Pri) dup prezentarea unei
dispute CAD nu ia o decizie, atunci oricare Parte poate s transmit
celeilalte Pri, n termen de 28 de zile dup expirarea acestei perioade, o
ntiinare referitoare la nemulumirea sa.
ntiinarea de nemulumire va meniona c este emis potrivit prevederilor
acestei Sub-Clauze i va preciza obiectul disputei i motivul (motivele) de
nemulumire. Cu excepia celor prevzute n Sub-Clauza 20.7
[Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauza
20.8 [Expirarea Perioadei de Funcionare a Comisiei de Adjudecare a
Disputelor]], nici una dintre Pri nu va fi ndreptit s nceap arbitrajul n
afar de cazul n care a fost transmis o ntiinare de nemulumire, n
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
n situaia n care CAD a luat o decizie privind soluionarea unei probleme n
disput i o comunic ambelor Pri i nici una dintre Pri nu transmite o
ntiinare de nemulumire n interval de 28 de zile dup ce a primit decizia
CAD, decizia va deveni definitiv i obligatorie pentru ambele Pri.
20.5
Soluionarea pe Cale
Amiabil

20.6
Arbitrajul

n cazul n care se transmite o ntiinare de nemulumire, potrivit


prevederilor Sub-Clauzei 20.4 de mai sus, ambele Pri vor ncerca s
soluioneze disputa pe cale amiabil nainte de nceperea arbitrajului. Cu
excepia cazurilor n care Prile stabilesc altfel, arbitrajul poate ncepe la
sau dup 56 de zile de la data la care a fost trimis ntiinarea de
nemulumire, chiar dac nu s-a fcut nici un efort de soluionare a disputelor
pe cale amiabil.

Exceptnd cazurile n care disputele se soluioneaz pe cale amiabil, orice


disput pentru care decizia CAD (dac exist) nu a devenit final i
obligatorie va fi soluionat prin arbitraj internaional. Dac nu se stabilete
altfel de ctre ambele Pri:
(a)
(b)
(c)

disputa va fi soluionat potrivit Regulamentului de Arbitrare al


Camerei Internaionale de Comer,
disputa va fi soluionat de ctre trei arbitri numii n conformitate cu
prevederile acestui Regulament, i
arbitrajul va fi condus n limba de comunicare definit n Sub-Clauza
1.4 [Legea i Limba].

Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplin de a accesa, analiza i revizui


orice certificat, stabilire a modului de soluionare, instruciune, opinie sau
evaluare fcut de Inginer, i orice decizie a CAD, relevant pentru
soluionarea disputei. Inginerul nu va putea fi mpiedicat de a fi convocat
drept martor i a oferi dovezi n faa arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice
problem care s aib relevan n disput.
Nici una dintre Pri nu va fi limitat n aciunile sale legale n faa arbitrului
(arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD n vederea
obinerii unei decizii, sau la motivele prezentate n nota de nemulumire.
Orice decizie luat de CAD se va accepta ca prob n procesul de arbitraj.
Arbitrajul poate ncepe nainte sau dup terminarea Lucrrilor. Obligaiile
Prilor, ale Inginerului i ale CAD nu vor putea fi modificate datorit derulrii
unui proces de arbitraj n timpul execuiei Lucrrilor.
20.7
Nerespectarea Deciziei
Comisiei de
Adjudecare
a Disputelor

n cazul n care:
(a)
(b)
(c)

nici una dintre Pri nu a transmis o ntiinare de nemulumire n


intervalul specificat n Sub-Clauza 20.4 [Obinerea Deciziei Comisiei
de Adjudecare a Disputelor],
o decizie a CAD (dac exist) a devenit definitiv i obligatorie, i
o Parte refuz s respecte aceast decizie,

atunci cealalt Parte, fr a fi prejudiciat de orice alt drept pe care-l poate


avea, poate aciona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6
[Arbitrajul]. Acestei situaii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4
[Obinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauzei
20.5 [Soluionarea pe Cale Amiabil].
20.8
Expirarea Perioadei de
Funcionare a Comisiei
de Adjudecare
a Disputelor

Dac ntre Pri apare o disput referitoare la sau n legtur cu Contractul


sau cu execuia Lucrrilor i nu exist o CAD, din cauz c perioada de
funcionare a CAD a expirat, sau din alte cauze:
(a)
(b)

prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obinerea Deciziei Comisiei de


Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauzei 20.5 [Soluionarea pe Cale
Amiabil] nu se vor aplica, i
disputa poate fi prezentat direct la arbitraj potrivit prevederilor SubClauzei 20.6 [Arbitrajul].

ANEXA
Condiii Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor
1.
Definiii

Fiecare "Acord de Adjudecare a Disputelor" este un acord tripartit perfectat de


ctre i ntre:
(a) "Beneficiar";
(b) "Antreprenor"; i
(c) Adjudecator" care este definit n Acordul de Adjudecare a Disputelor ca fiind:
(i)
Adjudecatorul unic al CAD (sau "Adjudecator") i, acolo unde este cazul,
toate referirile la "Ceilali Adjudecatori" nu se aplica, sau
(ii) una dintre cele trei persoane care sunt numite, n comun, "CAD" (sau
"Comisia de Adjudecare a Disputelor") i, acolo unde este cazul,
celelalte dou persoane sunt numite "Ceilali Adjudecatori"
Beneficiarul i Antreprenorul au perfectat (sau intenioneaz s perfecteze) un
contract denumit n cele ce urmeaz "Contractul" i este definit n Acordul de
Adjudecare a Disputelor, care cuprinde aceast Anex. n Acordul de Adjudecare a
Disputelor, cuvintele i expresiile care nu sunt altfel definite vor avea nelesurile
care le sunt destinate n Contract.
'

2
Prevederi Generale

Cu excepia altor prevederi ale Acordului de Adjudecare a Disputelor, acesta va


intra n vigoare la ultima dintre urmtoarele date:
(a) Data de ncepere definit n Contract,
(b) data la care Beneficiarul, Antreprenorul i Adjudecatorul au semnat Acordul
de Adjudecare a Disputelor, sau
(c) data la care Beneficiarul, Antreprenorul i fiecare dintre Ceilali Adjudecatori
(dac exist) au semnat, fiecare, un acord de adjudecare a disputelor.
Att Beneficiarul ct i Antreprenorul vor transmite cte o ntiinare
Adjudecatorului la data la care Acordul de Adjudecare a Disputelor a intrat n
vigoare. Dac Adjudecatorul nu primete ntiinrile n termen de ase luni de la
perfectarea Acordului de Adjudecarea Disputelor, acesta va fi considerat nul i fr
efect.
Angajarea Adjudecatorului este o numire personala. Adjudecatorul poate transmite
oricnd Beneficiarului i Antreprenorului, cu un preaviz de 70 zile, o ntiinare de
demisie, iar Acordul de Adjudecare a Disputelor va fi reziliat la expirarea celor 70
de zile.
Cesionarea sau subcontractarea Acordului de Adjudecare a Disputelor nu este
permis fr acordul scris al tuturor prilor precum i al Celorlali Adjudecatori
(dac exist).

3
Garanii

Adjudecatorul garanteaz i convine c este i va fi imparial i independent fa de


Beneficiar, de Antreprenor i de Inginer. Adjudecatorul va face cunoscut cu
promptitudine, fiecruia dintre acetia ct i Celorlali Adjudecatori (dac exist),
orice eveniment sau circumstan care ar putea fi considerat incompatibil cu
poziia de imparialitate i de independent.
La numirea unui Adjudecator, Beneficiarul i Antreprenorul iau n considerare
declaraia Adjudecatorului asupra faptului c:
(a) are experien n lucrri similare cu lucrarea pe care Antreprenorul urmeaz
s o realizeze potrivit prevederilor Contractului,
(b) are experien n interpretarea documentelor contractului, i
(c) vorbete fluent Iimba pentru comunicare definit n Contract.

4
Obligaiile Generale
ale Adjudecatorului

5
Obligaiile Generale
ale Beneficiarului i
Antreprenorului

Adjudecatorul:
(a) nu va avea interese financiare sau de alt natur n raport cu Beneficiarul,
Antreprenorul sau Inginerul, nici interese financiare la executarea Contractului,
cu excepia plii sale potrivit prevederilor Acordului de Adjudecare a
Disputelor;
(b) nu a fost angajat anterior de ctre Beneficiar, Antreprenor sau Inginer n
calitate de consultant sau altfel, cu excepia circumstanelor pe care le-a
prezentat n scris Beneficiarului i Antreprenorului nainte ca acetia s
semneze Acordul de Adjudecare a Disputelor;
(c) va prezenta, n scris, Beneficiarului, Antreprenorului i Celorlali Adjudecatori
(dac exist) nainte de perfectarea Acordului de Adjudecare a Disputelor spre
informare, existena oricrei relaii profesionale sau personale cu orice
director, funcionar sau angajat al Beneficiarului, Antreprenorului sau al
Inginerului, i orice implicare anterioar n proiectul din care Contractul face
parte;
(d) nu va fi angajat pe durata Acordului de Adjudecare a Disputelor, n calitate de
consultant sau altfel de ctre Beneficiar, Antreprenor sau Inginer, cu excepia
situaiilor convenite n scris de ctre Beneficiar, Antreprenor i Ceilali
Adjudecatori (dac exist);
(e) se va supune regulilor procedurale anexate i prevederilor Sub-Clauzei 20.4 a
Condiiilor de Contract;
(f) nu va face recomandri Beneficiarului, Antreprenorului, Personalului
Beneficiarului sau Personalului Antreprenorului, referitoare la ndeplinirea
Contractului, altfel dect n conformitate cu regulile procedurale anexate
(g) nu va angaja negocieri pe durata ct este Adjudecator, i nu va face nici o
nelegere cu Beneficiarul, Antreprenorul sau cu Inginerul cu privire la
angajarea sa, de ctre oricare dintre acetia, n calitate de consultant sau
altfel, dup ce nceteaz a aciona ca parte a Acordului de Adjudecare a
Disputelor;
(h) va fi disponibil, cnd este necesar, pentru toate vizitele pe antier i toate
audierile;
(i) va cunoate coninutul Contractului i evoluia Lucrrilor (i tuturor prilor
proiectului din care Contractul face parte) studiind toate documentele primite,
pe care le va pstra ntr-un dosar curent de lucru;
(j) va trata detaliile Contractului i toate activitile i audierile CAD ca fiind
private i confideniale, i nu le va publica sau dezvlui fr acordul prealabil
scris al Beneficiarului, Antreprenorului sau al Celorlali Adjudecatori (dac
exist); i
(k) va avea disponibilitatea de a face recomandri i exprima opinii, cu privire la
orice problem relevant a Contractului, la solicitare comun a Beneficiarului
i Antreprenorului, i cu condiia acordului Celorlali Adjudecatori (dac exist).

Beneficiarul, Antreprenorul, Personalul Beneficiarului i Personalul Antreprenorului


nu vor solicit recomandri sau asisten Adjudecatorului cu privire la Contract,
altfel dect prevd reglementrile activitii CAD, prevederile Contractului i
Acordul de Adjudecare a Disputelor, cu excepia cazurilor n care Beneficiarul,
Antreprenorul i Ceilali Adjudecatori (dac exist) i-au dat acordul prealabil.
Beneficiarul i Antreprenorul vor fi rspunztori de respectarea acestei prevederi
de ctre Personalul Beneficiarului i, respectiv, de ctre Personalul
Antreprenorului.
Beneficiarul i Antreprenorul se angajeaz reciproc i fa de Adjudecator ca,
exceptnd situaia n care este altfel convenit, n scris, de ctre Beneficiar,
Antreprenor, Adjudecator i Ceilali Adjudecatori (dac exist), Adjudecatorul:
(a) s nu fie numit ca arbitru ntr-un proces de arbitraj a unei dispute n legtur
cu Contractul;
(b) s nu fie chemat ca martor pentru a prezenta dovezi n faa unui arbitru

(arbitri) numit ntr-un proces de arbitraj pentru o disput n legtur cu


Contractul; sau
(c) s nu fie rspunztor pentru o revendicare privind o aciune sau omisiune la
eliberarea sau intenia de eliberare din funcie, n afara cazului n care
aciunea sau omisiunea se dovedesc a fi fost de rea credin.
Beneficiarul i Antreprenorul, mpreun i individual, vor despgubi i se vor
asigura c Adjudecatorul nu este responsabil pentru revendicrile pentru care este
exonerat de responsabiliti potrivit prevederilor paragrafului precedent.
Ori de cate ori Beneficiarul sau Antreprenorul supun ateniei CAD o disput potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 20.4 din Condiiile de Contract, care va solicita ca
Adjudecatorul s viziteze antierul i s participe la o audiere, Beneficiarul sau
Antreprenorul vor furniza garania corespunztoare pentru o suma echivalent
cheltuielilor rezonabile care ar putea fi suportate de ctre Adjudecator. Nu se va lua
n calcul nici o alt plat datorat sau fcut ctre Adjudecator.
6
Plata

Adjudecatorul va fi pltit, n moneda menionat n Acordul de Adjudecare a


Disputelor, dup cum urmeaz:
(a) un onorariu pe lun calendaristica, care va fi considerat ca plat deplin
pentru:
(i)
a fi disponibil, n termen de 28 zile de la ntiinare, n vederea efecturii
tuturor vizitelor i participrii la toate audierile de pe antier;
(ii) a cunoate i a fi informat cu privire la evoluia proiectului i cu pstrarea
dosarelor relevante;
(iii) toate cheltuielile de birou i de regie inclusiv serviciile de secretariat,
fotocopiere i rechizitele de birou produse pentru ndeplinirea sarcinilor
sale; i
(iv) toate serviciile realizate potrivit prevederilor prezentului document cu
excepia celor la care se face referirea n sub-paragrafele (b) i (c) ale
acestei Clauze
Onorariul va fi pltit pentru perioada situat ntre ultima zi a lunii calendaristice
n care Acordul de Adjudecare a Disputelor intr n vigoare; i ultima zi a lunii
calendaristice n care este emis Procesul Verbal de Recepie la Terminarea
Lucrrilor pentru ntreaga Lucrare.
Dup ultima zi a lunii calendaristice n care este emis Procesul Verbal de
Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru ntreaga Lucrare, onorariul va fi
redus la 50%. Acest onorariu redus va fi pltit pn n prima zi a lunii
calendaristice n care Adjudecatorul demisioneaz sau Acordul de Adjudecare
a Disputelor este reziliat.
(b) un onorariu zilnic care va fi considerat ca plat deplin pentru:
(i)
fiecare zi sau parte din zi pn la un maxim de doua zile, ca timp de
cltorie n fiecare direcie pentru transportul ntre domiciliul
Adjudecatorului i antier, sau alt loc al ntlnirii cu Ceilali Adjudecatori
(dac exist);
(ii) fiecare zi lucrtoare de vizit pe antier, audieri sau elaborare a
deciziilor; i
(iii) fiecare zi petrecut cu studierea documentaiei n scopul pregtirii
audierilor.
(c) toate cheltuielile rezonabile produse n legtur cu ndeplinirea sarcinilor
Adjudecatorului, inclusiv costul apelurilor telefonice, taxele de curierat, fax i
telex, cheltuieli de deplasare, cazare i mas; pentru fiecare cheltuial care
depete cinci la sut din onorariul zilnic la care se face referire n subparagraful (b) al acestei Clauze, va fi necesar chitan;
(d) toate taxele percepute n mod corect n ar la plile onorate Adjudecatorului
(cu excepia cazului cnd este cetean sau rezident permanent n ar)

potrivit prevederilor acestei Clauze 6.


Onorariul i cheltuielile zilnice vor fi cele specificate n Acordul de Adjudecare a
Disputelor. n afar de cazul n care acordul specific altfel, aceste cheltuieli vor
rmne fixe pentru primele 24 de luni calendaristice, i vor fi apoi actualizate anual
prin acord ntre Beneficiar, Antreprenor i Adjudecator, n ziua calendaristic n
care Acordul de Adjudecare a Disputelor a devenit efectiv.
Adjudecatorul va transmite trimestrial, n avans facturile pentru plata onorariului i
pentru costul cltoriilor cu avionul. Facturile pentru celelalte cheltuieli i pentru
cheltuielile zilnice vor fi prezentate ulterior ncheierii vizitei pe antier sau audierilor.
Toate facturile vor fi nsoite de un scurt raport asupra activitilor realizate n timpul
perioadei respective i vor fi adresate Antreprenorului.
n termen de 56 zile calendaristice dup primirea facturilor Antreprenorul va plti
integral fiecare factur a Adjudecatorului i va cere Beneficiarului (n Situaiile de
Lucrri prezentate potrivit prevederilor Contractului) rambursarea unei jumti din
valorile acestor facturi. Beneficiarul va efectua plata ctre Antreprenor, n
conformitate cu prevederile Contractului.
Dac Antreprenorul omite s plteasc Adjudecatorului suma la care este
ndreptit potrivit prevederilor Acordului de Adjudecare a Disputelor, Beneficiarul
va plti suma datorat Adjudecatorului i orice alt sum care poate fi necesar
pentru a menine funcionarea CAD, fr a prejudicia drepturile Beneficiarului la
despgubiri. n afar de drepturile care decurg din omisiunea plii, Beneficiarul va
avea dreptul la rambursarea tuturor sumelor pltite care depesc jumtate din
aceste pli, la care se adaug toate costurile de recuperare a acestor sume
precum i costurile de finanare calculate la cursul de schimb specificat n SubClauza 14.8 din Condiiile de Contract.
Dac Adjudecatorul nu este pltit cu suma datorat n termen de 70 zile dup
prezentarea unei facturi valabile, Adjudecatorul poate (i) s suspende serviciile
sale (fr a transmite o ntiinare) pn cnd plata este primit, i/sau (ii) s
renune la numirea sa, prin transmiterea unei ntiinri potrivit prevederilor Clauzei
7.
7
Reziliere

n orice moment: (i) Beneficiarul i Antreprenorul pot, de comun acord, s rezilieze


Acordul de Adjudecare a Disputelor printr-o ntiinare adresat Adjudecatorului cu
42 zile nainte; sau (ii) Adjudecatorul poate demisiona aa cum este prevzut n
Clauza 2.
Dac Adjudecatorul nu respect prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor,
Beneficiarul i Antreprenorul pot, fr a-i prejudicia celelalte drepturi, s rezilieze
acordul prin ntiinarea Adjudecatorului. ntiinarea va avea efect la data la care
este primit de ctre Adjudecator.
Dac Beneficiarul sau Antreprenorul nu respect prevederile Acordului de
Adjudecare a Disputelor, Adjudecatorul poate, fr a-i prejudicia celelalte drepturi,
s rezilieze acordul printr-o ntiinare adresat Beneficiarului i Antreprenorului.
ntiinarea va avea efect la data la care este primit de ctre Beneficiar i
Antreprenor.
Orice astfel de ntiinare, demisie sau reziliere va fi definitiv i obligatorie pentru
Beneficiar, Antreprenor i Adjudecator. O ntiinare transmis numai de ctre
Beneficiar sau numai de ctre Antreprenor, dar nu de ctre amndoi, nu va avea
efect.

8
Culpa

Dac Adjudecatorul nu ndeplinete obligaiile care i revin potrivit prevederilor

Adjudecatorului

9
Dispute

Clauzei 4, nu va fi ndreptit la nici un fel de onorariu sau cheltuieli menionate n


prezenta i va rambursa Beneficiarului i Antreprenorului, fr a prejudicia celelalte
drepturi ale acestora, toate taxele i cheltuielile primite de Adjudecator i de Ceilali
Adjudecatori (dac exist), pentru aciuni sau decizii (dac exist) ale CAD care
sunt socotite nule i fr efect.

Orice revendicare sau disput care decurge sau are legtur cu acest Acord de
Adjudecare a Disputelor, sau orice nclcare, reziliere sau lips de valabilitate a
acestuia, vor fi n final rezolvate potrivit prevederilor Regulilor de Arbitraj ale
Camerei Internaionale de Comer, de ctre un arbitru numit n conformitate cu
Regulile de Arbitraj

Anexa

REGULI DE PROCEDUR

Dac nu a fost altfel convenit de ctre Beneficiar i Antreprenor, CAD va vizita


antierul la intervale de maxim 140 de zile, inclusiv n perioadele evenimentelor
critice de construcie, fie la cererea Beneficiarului fie la cea a Antreprenorului. n
afar de cazul n care este altfel convenit de ctre Beneficiar, Antreprenor i
CAD, perioada dintre vizitele consecutive nu va fi mai mic de 70 zile, cu
excepia cazului n care este necesar s se convoace o audiere aa cum este
descris mai jos.

Programarea n timp i agenda pentru fiecare vizit pe antier vor fi convenite de


comun acord de ctre CAD, Beneficiar i Antreprenor sau, n absenta acordului,
vor fi decise de ctre CAD. Scopul vizitelor pe antier este de a da posibilitatea
CAD s afle i s fie informat permanent asupra evoluiei Lucrrilor i a oricror
probleme sau revendicri reale sau poteniale.

La vizitele pe antier vor participa Beneficiarul, Antreprenorul i Inginerul i ele


vor fi coordonate de ctre Beneficiar n colaborare cu Antreprenorul. Beneficiarul
va asigura furnizarea facilitilor corespunztoare pentru conferine i serviciile
de secretariat i de multiplicare. La ncheierea fiecrei vizite pe antier i nainte
de plecarea de la antier, CAD va elabora un raport asupra activitilor sale pe
timpul vizitei i va transmite copii Beneficiarului i Antreprenorului.

Beneficiarul i Antreprenorul vor furniza CAD un exemplar al tuturor


documentelor pe care CAD le poate solicita, inclusiv documentele Contractului,
rapoartele de evoluie a lucrrilor, instruciunile de modificare, situaiile de lucrri
i alte documente relevante din punct de vedere al realizrii Contractului. Toate
comunicrile dintre CAD i Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise n copie i
celeilalte Pri. n situaia n care CAD este compus din trei persoane,
Beneficiarul i Antreprenorul vor transmite, fiecreia dintre aceste persoane,
copii ale documentelor solicitate i ale comunicrilor.

Dac, n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 din Condiiile de Contract,


se supune ateniei CAD o disput, CAD va proceda n conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 20.4 i cu aceste Reguli. n scopul nscrierii n timpul
alocat pentru transmiterea ntiinrii asupra unei decizii i a altor factori
relevani, CAD:
(a)
(b)

va aciona corect i imparial ntre Beneficiar i Antreprenor, oferind


fiecruia dintre acetia posibilitatea rezonabila de a-i prezenta cazul i de
a rspunde cazului celuilalt, i
va adopta procedurile corespunztoare disputei, evitnd ntrzierile sau
cheltuielile inutile.

CAD poate conduce o audiere privind disputa, caz n care va decide data i a

locul desfurrii audierii i poate solicita ca documentaia scris i argumentele


prezentate de ctre Beneficiar i de ctre Antreprenor s fie prezentate nainte
de edin sau n timpul acesteia.
7

Cu excepia cazului n care se convine altfel, n scris, de ctre Beneficiar i


Antreprenor, CAD va avea autoritatea s adopte o procedura interogativa, s
refuze accesul la audieri a oricror persoane, altele dect reprezentanii
Beneficiarului, Antreprenorului i ai Inginerului, i s continue n absenta oricrei
pri despre care CAD este convins c a fost ntiinat n legtur cu edina;
dar va avea libertatea de a decide dac i n ce msura poate fi exercitat
aceast autoritate.

Beneficiarul i Antreprenorul mputernicesc, printre altele, CAD:


(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

9.

s stabileasc procedura care urmeaz a fi aplicat n soluionarea unei


dispute,
s decid asupra jurisdiciei proprii a CAD, ca i asupra domeniului
oricrei dispute care i se prezint,
s conduc orice audiere aa cum consider, nefiind legat de nici un fel
de reguli sau proceduri altele dect cele coninute n Contract i aceste
Reguli,
s dovedeasc iniiativ necesar n aprecierea faptelor i aspectelor, la
luarea unei decizii,
s fac uz de propriile cunotine de specialitate, dac exist,
s decid cu privire la plata costurilor de finanare n conformitate cu
prevederile Contractului,
s decid cu privire la o relaxare temporar cum ar fi masuri provizorii sau
de conservare i
s acceseze, s analizeze i s revizuiasc orice certificat, decizie,
stablilire, instruciune, opinie sau evaluare a Inginerului, relevante din
punct de vedere al disputei.

n timpul audierilor CAD nu-i va exprima nici o prere cu privire la valoarea


oricror argumente oferite de ctre Pri. Ulterior, CAD va elabora i va
transmite o ntiinare asupra deciziei sale n conformitate cu prevederile SubClauzei 20.4, sau aa cum poate fi altfel convenit, n scris, de ctre Beneficiar i
Antreprenor. n situaia n care CAD este format din trei persoane:
(a) acestea se vor reuni n particular dup audieri, n scopul de a avea discuii
i de a elabora decizia;
(b) se vor strdui s ajung la o decizie unanim; dac acest lucru se
dovedete imposibil, decizia aplicabil va fi luat de ctre majoritatea
Adjudecatorilor care poate cere Adjudecatorului minoritar s pregteasc
un raport scris spre a fi transmis Beneficiarului i Antreprenorului; i
(c) dac un Adjudecator nu particip la ntrunire sau audieri, sau nu-i
ndeplinete una dintre funcii, atunci ceilali doi Adjudecatori pot s ia o
decizie, n afar de cazurile n care:
(i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu convin ca Adjudecatorii s
procedeze n acest fel, sau
(ii) Adjudecatorul absent este preedintele i dispune celorlali
Adjudecatori s nu ia o hotrre n lipsa sa.

ANEXA nr. 1b la Ordinul nr.


915/465/415/2008 pentru aprobarea condiiilor
contractuale generale si speciale la ncheierea
contractelor de lucrri
Condiii Speciale Obligatorii pentru Condiii de Contract pentru Construcii

Clauza

Prevederi

Clauza 1 Prevederi Generale


Sub-Clauza 1.1 - Definiii
Sub-Clauza 1.1.1 - Contractul
- Sub-Clauza 1.1.1.1

Se terge Sub-Clauza 1.1.1.1 i se nlocuiete cu urmtoarele:


Contract nseamn Acordul Contractual, Scrisoarea de Ofert,
Condiiile de Contract, Specificaiile, Planele, Listele i alte documente
(dac exist) care sunt incluse n Acordul Contractual.

- Sub-Clauza 1.1.1.3

Se terge Sub-Clauza 1.1.1.3.

Sub-Clauza 1.1.3 - Date, teste, perioade i terminare


- Sub-Clauza 1.1.3.5 Procesul Verbal
de Recepie la Terminarea Lucrrilor

Se terge Sub-Clauza 1.1.3.5 i se nlocuiete cu urmtoarele:

- Sub-Clauza 1.1.3.8 Procesul Verbal


de Recepie Final

Se terge Sub-Clauza 1.1.3.8 i se nlocuiete cu urmtoarele:

- Sub-Clauza 1.1.3.10 Certificatul de


Recepie la Terminarea Lucrrilor

Se adaug o nou Sub-Clauz 1.1.3.10:

- Sub-Clauza 1.1.3.11 Certificatul de


Recepie Final

Se adaug o nou Sub-Clauz 1.1.3.11:

Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor nseamn


procesul verbal ntocmit i semnat n conformitate cu Legile n vigoare,
de ctre comisia de recepie numit de ctre Beneficiar, la cererea
Inginerului, recomandnd sau nu recepionarea Lucrrilor, a Sectorului
sau a unei pri de Lucrare (dup caz) de ctre Beneficiar, potrivit
prevederilor Clauzei 10.

Procesul Verbal de Recepie Final nseamn procesul verbal


ntocmit i semnat conform Legilor n vigoare de ctre comisia de
recepie final numit de ctre Beneficiar, la cererea Inginerului,
recomandnd sau nu recepionarea final a Lucrrilor, Sectorului sau a
unei pri de Lucrare (dup caz) de ctre Beneficiar, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 11.9.

Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor nseamn


certificatul emis de Inginer preciznd data la care lucrrile sau
Sectoarele au fost terminate n conformitate cu prevederile contractului,
cu excepia unor lucrri minore rmase neexecutate i a defeciunilor
care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrrilor sau a Sectoarelor n
scopul destinat (pn cnd sau n timp ce aceste lucrri sunt finalizate i
defeciunile sunt remediate)

Certificatul de Recepie Final nseamn certificatul emis de


Inginer care precizeaz data la care Antreprenorul i-a ncheiat
obligaiile prevzute n contract

Sub-Clauza 1.5 Prioritatea documentelor


Se terge SubClauza 1.5 i se nlocuiete cu urmtoarele:
Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca
documente care se expliciteaz reciproc. n scopul interpretrii,
prioritatea documentelor va fi n conformitate cu urmtoarea ordine:
(a)
(b)
(c)
Condiii Speciale obligatorii FIDIC rou

Acordul Contractual,
Scrisoarea de Ofert,
Condiiile Speciale,

Clauza

Prevederi
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

aceste Condiii Generale,


Specificaiile,
Planele,
Listele, i
orice alte documente care fac parte din Contract.

Actele adiionale i protocoalele vor avea prioritatea documentelor pe


care le modific.
n caz de ambiguitate sau discrepane ale documentelor, Inginerul are
autoritatea de a emite dispoziiile pe care le consider necesare pentru
rezolvarea ambiguitii sau discrepanelor.
n cazul n care, pe parcursul ndeplinirii contractului, se constat faptul
c anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund
cerinelor prevzute n caietul de sarcini, prevaleaz prevederile
caietului de sarcini.
Sub-Clauza 1.6 Acordul contractual
Se terge prima fraz a Sub-Clauzei 1.6 .

Clauza 3 Inginerul
Sub-Clauza 3.1 Responsabilitile i autoritatea Inginerului
La sfritul Sub-Clauzei 3.1 se adaug urmtoarele:
nainte de a aciona potrivit prevederilor urmtoarelor Sub-Clauze ale
prezentelor Condiii, Inginerul va obine de la Beneficiar aprobrile
specifice:
a.

Sub-Clauza 10.1: aprobarea expres a Beneficiarului este necesar


nainte de emiterea Certificatului de Recepie la Terminarea
lucrrilor;

b.

Sub-Clauza 11.9: aprobarea expres a Beneficiarului este necesar


nainte de emiterea Certificatului de Recepie Final;

c.

Sub-Clauza 13.1: aprobarea expres a Beneficiarului este necesar


nainte de dispunerea sau aprobarea oricrei Modificri care ar face
ca Preul Contractului s depeasc Valoarea de Contract Acceptat
sau orice valoare de contract convenit ulterior de Beneficiar i
Antreprenor n cadrul unor acte adiionale la Contract.

Clauza 4 - Antreprenorul
Sub-Clauza 4.2 Garania de Bun Execuie
Se terge prima propoziie a paragrafului secund al Sub-Clauzei 4.2 i se
nlocuiete cu urmtoarele:
Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garania de Bun Execuie n
termen de 15 zile de la data semnrii Acordului Contractual i va trimite
o copie a acesteia i Inginerului.
n cea de-a doua propoziie a celui de-al treilea paragraf al acestei Sub-Clauze
4.2 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu
Certificatul de Recepie Final
Se terge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.2 i de nlocuiete cu urmtoarele:
Beneficiarul va elibera / restitui Antreprenorului Garania de Bun
Execuie dup cum urmeaz:

Condiii Speciale obligatorii FIDIC rou

i.

70% din valoarea Garaniei de Buna Execuie n termen de 14


zile de la data ntocmirii Procesului Verbal de Recepie la
Terminarea Lucrrilor, dac Beneficiarul nu a formulat pn la
acea dat nicio reclamaie de executare a Garaniei de Bun
Execuie i cu condiia emiterii Certificatului de Recepie la
Terminarea Lucrrilor;

ii.

30% din valoarea Garaniei de Bun Execuie la emiterea


Certificatului de Recepie Final, dac Beneficiarul nu a

Clauza

Prevederi
formulat pn la acea dat nicio reclamaie de executare a
Garaniei de Bun Execuie.

Sub-Clauza 4.4 - Subantreprenorii


Dup primul paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adaug urmtoarele paragrafe:
n cazul n care pri din Lucrri urmeaz s se ndeplineasc de unul
sau mai muli Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual,
Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele ncheiate de
Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizai n Ofert. Acesta
contracte vor ndeplini condiiile din Ofert i vor constitui Liste la
Contract.
Antreprenorul nu va avea dreptul de a nlocui pe nici unul din
Subantreprenorii nominalizai n Ofert fr acceptul prealabil al
Inginerului.
Sub-Clauza 4.21 Rapoarte privind evoluia execuiei lucrrilor
n cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 4.21 se terg cuvintele
Procesul Vebal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc
cu Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor
Sub-clauza 4.23 Activitile Antreprenorului pe antier
n prima fraz al celui de-al treilea paragraf al acestei Sub-Clauze 4.23
se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea
Lucrrilor i Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i
se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor
respectiv Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor

Clauza 6 Personalul i Fora de Munc


Sub-Clauza 6.10 Raportri privind Personalul i Utilajele Antreprenorului
n ultima propoziie din aceast Sub-clauz 6.10 se terg cuvintele
Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc
cu Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor

Clauza 8 nceperea, ntrzierea i suspendarea Lucrrilor


Sub-Clauza 8.1 nceperea Lucrrilor
n a doua propoziie a primului paragraf al Sub-Clauzei 8.1 se terg
cuvintele Scrisoare de Acceptare i se nlocuiesc cu Acord
Contractual.
Sub-Clauza 8.7 Penaliti de ntrziere
n prima propoziie din aceast Sub-Clauz 8.7 se terg cuvintele
Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc
cu Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor

Clauza 9 Testele la Terminare


Sub-Clauza 9.4 Rezultate Necorespunztoare ale Testelor la Terminare
n subparagraful (c) din primul paragraf al acestei Sub-Clauze 9.4 se
terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i
se nlocuiesc cu Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor
n al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 9.4 se terg cuvintele
Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se
nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor

Clauza 10 Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar


Sub-Clauza 10.1 - Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor
Se terge Sub-clauza 10.1 i se nlocuiete cu urmtoarele:
Cu excepia celor prevzute n Sub-Clauza 9.4 [Rezultate
Necorespunztoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va
recepiona Lucrrile n situaia n care (i) acestea au fost terminate n

Condiii Speciale obligatorii FIDIC rou

Clauza

Prevederi
conformitate cu prevederile Contractului, incluznd condiionrile
descrise n Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuie], (ii) atunci cnd a fost
emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor prin care se
recomand admiterea recepiei i (iii) Inginerul a emis un Certificat de
Recepie la Terminarea Lucrrilor. Dac Beneficiarul nu i ndeplinete
obligaiile privind organizarea recepiei i transmiterea deciziei sale
privind admiterea cu sau fr obiecii, amnarea sau respingerea
recepiei, lucrrile se vor considera recepionate n condiiile legii.

Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de


Recepie la Terminarea Lucrrilor cu cel puin 14 zile nainte ca
Lucrrile, din punct de vedere al Antreprenorului, s fie terminate i
pregtite de recepie. Dac Lucrrile sunt mprite pe Sectoare,
Antreprenorul poate solicita emiterea Certificatelor de Recepie la
Terminare pentru fiecare Sector n parte. Inginerul va solicita
Beneficiarului nominalizarea unei comisii de recepie a Lucrrilor care,
la terminarea Lucrrilor, va ntocmi i semna Procesul Verbal de
Recepie la Terminarea Lucrrilor n conformitate cu Legile n vigoare
Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazat pe recomandrile
cuprinse n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, n
termen de 56 de zile de la data primirii solicitrii din partea
Antreprenorului, Inginerul:
(a)

Va emite ctre Antreprenor Certificatul de Recepie la Terminarea


Lucrrilor; sau

(b)

Va respinge solicitarea, prezentnd motivaia i specificnd lucrrile pe


care s le realizeze Antreprenorul pentru a face posibil admiterea
recepiei. Antreprenorul va finaliza lucrrile, nainte de a transmite o
nou ntiinare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.

Sub-Clauza 10.2 Recepia unor pri ale Lucrrilor


Se terge primul paragraf al Sub-Clauzei 10.2 i se nlocuiete cu
urmtoarele:
Inginerul poate, la latitudinea exclusiv a Beneficiarului, emite un
Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru orice parte a
Lucrrilor Permanente, cu condiia ca acea parte s fie independent din
punct de vedere fizic i funcional.
Se terge paragraful secund al Sub-Clauzei 10.2 i se nlocuiete cu
urmtoarele:
Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrrilor (altfel dect ca
msur temporar care fie este specificat n Contract, fie este convenit
de ambele Pri), pn cnd Inginerul emite un Certificat de Recepie la
Terminarea Lucrrilor pentru aceast parte. Dac Beneficiarul folosete
totui orice parte a Lucrrilor nainte de emiterea Certificatului de
Recepie la Terminarea Lucrrilor, Antreprenorul va nceta s mai aib
responsabilitatea ngrijirii acelei pri ncepnd cu aceast dat, moment
n care rspunderea va trece n sarcina Beneficiarului.
Sub-Clauza 10.3 Recepia i Testele la Terminarea Lucrrilor
Se terge primul paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3 i se nlocuiete cu
urmtoarele:
Dac Antreprenorul este mpiedicat cu mai mult de 14 zile s efectueze
Testele la Terminare datorit unei cauze din responsabilitatea
Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest
aspect. ntiinarea va include detalii care s specifice motivul pentru
care Testele la Terminare nu au putu fi efectuate precum i detalii
referitoare la natura i durata ntrzierilor sau ntreruperilor care pot
apare din aceast cauz.
Se terge al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3

Condiii Speciale obligatorii FIDIC rou

Clauza

Prevederi

Sub-Clauza 10.4 Restabilirea Suprafeelor de Teren


n aceast Sub-Clauz 10.4 se terg cuvintele Procesului Verbal de
Recepie la Terminarea Lucrrilor i proces verbal i se nlocuiesc cu
Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor respectiv
certificat

Clauza 11 Perioada de garanie


Sub-Clauza 11.1 Terminarea lucrrilor neexecutate i remedierea defeciunilor
n sub-paragraful (a) al acestei Sub-Clauze 11.1 se terg cuvintele Procesului
Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificatului
de Recepie la Terminarea Lucrrilor
Se terge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 i se nlocuiete cu urmtorul
sub-paragraf:
(b) va executa toate lucrrile necesare pentru remedierea
defeciunilor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradrilor,
conform solicitrilor Beneficiarului (sau n numele acestuia),
pn la sau nainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a
Defeciunilor pentru Lucrri sau Sectoare de Lucrri (dup caz).
Sub-Clauza 11.7 Dreptul de Acces
n aceast Sub-Clauz 11.7 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie
Final i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie Final
Sub-Clauza 11.9 Procesul Verbal de Recepie Final
Se terge aceast Sub-Clauz 11.9 i se nlocuiete cu o nou Sub-Clauz
Certificatul de recepie final avnd urmtorul coninut:
ndeplinirea obligaiilor Antreprenorului nu se consider a fi ncheiat
pn cnd Inginerul nu a emis Antreprenorului Certificatul de Recepie
Final, preciznd data la care Antreprenorul i-a ncheiat obligaiile
prevzute n Contract.
Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazat pe recomandrile
fcute n Procesul Verbal de Recepie Final, Inginerul va emite
Certificatul de Recepie Final n termen de 28 zile de la expirarea celei
din urm Perioade de Notificare a Defectelor, sau ct mai repede dup
acest termen cu condiia ca Antreprenorul s fi furnizat toate
Documentele Antreprenorului i s fi terminat i testat toate Lucrrile,
inclusiv remedierea oricror defecte. O copie a Certificatului de
Recepie Final va fi trimis Beneficiarului.
Certificatul de Recepie Final va fi singurul document considerat a
certifica recepia Lucrrilor
Sub-Clauza 11.10 Obligaii nendeplinite
n aceast Sub-Clauz 11.10 se terg cuvintele Procesului Verbal de
Recepie Final i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie Final
Se adaug un nou paragraf:
Emiterea Certificatului de Bun Execuie de ctre Inginer nu va aduce
atingere rspunderii Antreprenorului pentru viciile ascunse ale Lucrrilor
pe durata termenelor de garanie impuse de Legile n vigoare.
Sub-Clauza 11.11 Eliberarea antierului
n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 11.1e se terg cuvintele
Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu
Certificatului de Recepie Final
n al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 11.1e se terg cuvintele
Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu

Condiii Speciale obligatorii FIDIC rou

Clauza

Prevederi
Certificatului de Recepie Final

Clauza 13 Modificri i actualizri


Sub-Clauza 13.1 Dreptul de a Modifica
n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 13.1 se terg cuvintele
Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se
nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor
Sub-Clauza 13.5 Sume provizionate
La sfritul Sub-Clauzei 13.5 se adaug urmtoarele:
Atunci cnd achiziioneaz Echipamente, Materiale sau servicii
conform prevederilor paragrafului (b), n alt mod dect de la un
Subantreprenor nominalizat (dup cum este definit n Clauza 5
[Subantreprenori nominalizai]) Antreprenorul va respecta regulile de
achiziii publice potrivit prevederilor Legilor n vigoare.

Clauza 14 Preul Contractului i plile


Sub-Clauza 14.1 Preul Contractului
La sfritul Sub-Clauzei 14.1 se adaug urmtoarele:
Inginerul va ntiina Beneficiarul si Antreprenorul ori de cte ori ia
cunotin de faptul c Preul Contractului depete Valoarea de
Contract Acceptat sau orice valoare de contract convenit ulterior de
Beneficiar i Antreprenor n cadrul unor acte adiionale la Contract.
Sub-Clauza 14.2 Plata n avans
Se terge Sub-Clauza 14.2 i se nlocuiete cu urmtoarele:
Beneficiarul va efectua pli n avans, fr dobnd, n vederea
executrii Lucrrilor, dup ce Antreprenorul va transmite garanii n
conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Valoarea total a
fiecrei pli n avans, numrul i data tranelor (dac sunt mai multe
dect una) i monedele de plat i proporiile acestora, vor fi cele
specificate n Anexa la Ofert.
Pn cnd Beneficiarul primete, dac primete, garaniile adecvate, sau
dac valoarea total a fiecrei pli n avans nu este specificat n Anexa
la Ofert, prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica.
Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plat pentru prima tran a
fiecrei pli n avans dup primirea unei Situaii de Lucrri (potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de
Lucrri]) i dup primirea de ctre Beneficiar (i) a Garaniei de Bun
Execuie n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garania de
Bun Execuie] i (ii) a unei garanii n cuantumul i n moneda stabilite
pentru plata n avans. Aceast garanie va fi emis de o banc i dintr-o
ar (sau alt jurisdicie) aprobate de ctre Beneficiar, i va avea forma
anexat Condiiilor Speciale sau alt form aprobat de ctre Beneficiar.
Antreprenorul se va asigura c fiecare garanie va rmne valabil i n
vigoare pn la returnarea avansului, dar valoarea garaniei poate fi
redus n mod progresiv cu sumele rambursate de ctre Antreprenor, aa
cum acestea sunt indicate n Certificatele de Plat. Dac termenii unei
garanii specific data de expirare a acesteia, iar plata n avans nu a fost
rambursat cu 28 de zile nainte de data expirrii garaniei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garaniei pn la returnarea
integral a plii n avans.
Fiecare plat n avans va fi rambursat prin deduceri din Certificatele de
Plat pn la sfritul anului respectiv. Valoarea deducerilor va fi
anunat periodic Inginerului de ctre Antreprenor, cu condiia ca fiecare
plat n avans s fie integral rambursat pn la sfritul anului n curs.
Dac o plat n avans nu este rambursat pn la sfritul anului
respectiv, diferena rmas nerambursat va deveni imediat datorat i
pltibil de ctre Antreprenor Beneficiarului. Beneficiarul va avea
Condiii Speciale obligatorii FIDIC rou

Clauza

Prevederi
dreptul s aplice penaliti la diferena nerambursat la nivelul
penalitilor prevzute pentru datoriile bugetare n conformitate cu
Legile n vigoare, i calculate pentru perioada cuprins ntre primirea i
returnarea plii n avans de ctre Antreprenor.
Dac plata n avans nu a fost rambursat nainte de emiterea
Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor sau nainte de
reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de
ctre Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea i rezilierea Contractului de
ctre Antreprenor] sau Clauzei 19 [Fora Major] (dup caz), diferena
rmas nerambursat va deveni imediat datorat i pltibil de ctre
Antreprenor Beneficiarului.

Sub-Clauza 14.4 Graficul de Pli


n ultima propoziie a celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze
14.4 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea
Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea
Lucrrilor
Sub-Clauza 14.6 Emiterea Certificatelor de Plat Interimare
n cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.6 se terg cuvintele
Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se
nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor
Sub-Clauza 14.5 Echipamente i materiale destinate Lucrrilor
Se terge al treilea paragraf al Sub-Clauzei 14.5 i se nlocuiete cu
urmtoarele:
Inginerul va stabili i va aproba adugarea sumelor n Certificatele
Interimare de Plat dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
(a) Antreprenorul:
(i)

a pstrat nregistrri satisfctoare (inclusiv notele de


comand, chitanele, Costurile i folosirea Echipamentelor i
Materialelor), iar aceste nregistrri sunt disponibile pentru
verificare, i
(ii) a transmis o situaie pentru Costurile de achiziionare i livrare
a Echipamentelor i Materialelor pe antier, nsoit de
documente justificative;
i, de asemenea:
(b) Echipamentele i Materialele respective:
(i)

sunt cele cuprinse n lista din Anexa la Ofert pentru plata la


expedierea spre antier, i
(ii) au fost livrate i depozitate corespunztor pe antier, sunt
protejate mpotriva oricror pierderi, daune sau deteriorri i
par a fi n conformitate cu prevederile Contractului.

Sub-Clauza 14.6 Emiterea Certificatelor Interimare de Plat


La sfritul Sub-Clauzei 14.6 se adaug un nou paragraf:
Fr a lua n considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile
Beneficiarului], Beneficiarul este ndreptit s corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat de Plat.
Se adaug un nou paragraf la sfritul Sub-Clauzei 14.6:
Fr a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din
Contract sau n alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de
Plat ce ar face ca valoarea cumulat aprobat pentru plat s depeasc
Valoarea de Contract Acceptat sau orice valoare de contract convenit
ulterior de Beneficiar i Antreprenor n cadrul unor acte adiionale la
Contract.
Sub-Clauza 14.7 - Plile
naintea primului paragraf al Sub-Clauzei 14.7 se adaug urmtoarele:
n termen de 7 zile de la data emiterii Certificatului de Plat de ctre

Condiii Speciale obligatorii FIDIC rou

Clauza

Prevederi
Inginer, Antreprenorul trebuie s emit ctre Beneficiar o factur n
valoarea specificat n Certificatul de Plat corespunztor.
Se terge paragraful (a) al Sub-Clauzei 14.7.
Se terge paragraful (b) al Sub-Clauzei 14.7 i se nlocuiete cu urmtoarele:
(a) valoarea specificat n fiecare factur corespunztoare fiecrui
Certificat Interimar de Plat, n termen de 28 de zile de la data
emiterii facturii de ctre Antreprenor.
Se terge paragraful (c) al Sub-Clauzei 14.7 i se nlocuiete cu urmtoarele:
(b) valoarea specificat n fiecare factur corespunztoare Certificatului
Final de Plat, n termen de 56 de zile de la data emiterii facturii de
ctre Antreprenor.

Sub-Clauza 14.8 ntrzieri n efectuarea plilor


Se terge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 14.8 i se nlocuiete cu urmtoarele:
Antreprenorul va fi ndreptit la aceast plat pe baza emiterii unei
facturi, fr nicio alt ntiinare sau aprobare formal, i fr a afecta alt
drept sau remediu.
Sub-Clauza 14.9 Plata Sumelor Reinute
n prima propoziie a primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.9 se terg
cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se
nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor
n a doua propoziie a primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.9 se
terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i
se nlocuiesc cu Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor
n cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.9 se terg cuvintele
Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu
Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor
Sub-Clauza 14.10 Situaia de Lucrri la Terminare
n primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.10 se terg cuvintele Procesului
Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu
Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor
n sub-pargraful (a) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.10 se terg
cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se
nlocuiesc cu Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor
Sub-Clauza 14.11 Prezentarea Situaiilor Finale de Lucrri
n primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.11 se terg cuvintele Procesului
Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie
Final
SubClauza 14.13- Emiterea Certificatului Final de Plat
La sfritul Sub-Clauzei 14.13 se adaug un nou paragraf:
Fr a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din
Contract sau n alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de
Plat dac valoarea cumulat aprobat pentru plat depete Valoarea de
Contract Acceptat sau alt valoare de contract convenit ulterior de
Beneficiar i Antreprenor n cadrul unor acte adiionale la Contract.
Sub-Clauza 14.14 ncetarea Responsabilitii Beneficiarului
n sub-paragraful (b) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.10 se terg
cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se
nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor

Clauza 15 Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar


Sub-Clauza 15.2 Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar

Condiii Speciale obligatorii FIDIC rou

Clauza

Prevederi
Se terg ultimele dou fraze ale ultimului paragraf al Sub-Clauzei 15.2

Clauza 16 Suspendarea i rezilierea Contractului de ctre Antreprenor


Sub-Clauza 16.2 - Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor
Se terge subparagraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 i se nlocuiete cu
urmtoarele:
"(e) Beneficiarul nu reuete sa respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7
[Cesionarea].

Clauza 17
Sub-Clauza 17.2 Responsabilitatea Antreprenorului fa de Lucrri
Se terge prima propoziie din primul paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 i se
nlocuiete cu urmtoarele:
Antreprenorul i va asuma ntreaga responsabilitate pentru ngrijirea
Lucrrilor i a Bunurilor de la Data de ncepere pn la data emiterii
Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor sau pn cnd
recepia se consider admis de Beneficiar n condiiile legii, dat la
care responsabilitatea pentru grija fa de Lucrri va fi transferat
Beneficiarului
n a doua propoziie a primului paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se
terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i
se nlocuiesc cu Certificat de Recepie la Terminarea Lucrrilor
n al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se terg cuvintele
Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc
cu Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor
n prima propoziie a ultimului paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se
terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea
Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea
Lucrrilor
n ultima propoziie a ultimului paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se
terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor
i se nlocuiesc cu Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor

Clauza 18 - Asigurri
Sub-Clauza 18.1 Cerine generale pentru asigurri
Se terge Scrisoare de Acceptare din a doua fraz a paragraful secund al
Sub-Clauzei 18.1 i se nlocuiete cu Acord Contractual.
Sub-Clauza 18.2 Asigurarea Lucrrilor i a Utilajelor Antreprenorului
n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.2 se terg cuvintele
Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se
nlocuiesc cu Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor
n al doilea paragraf al acestei sub-Clauze 18.2 se terg cuvintele
Procesului Verbal de Recepie Final i Procesului Verbal de
Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Certificatului de
Recepie Final respectiv Certificatului de Recepie la Terminarea
Lucrrilor
Sub-Clauza 18.3 Asigurare mpotriva Vtmrii Persoanelor i a Daunelor Aduse Proprietii
n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.3 se terg cuvintele
Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu
Certificatului de Recepie Final

Condiii Speciale obligatorii FIDIC rou

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
5.3.1 Reguli de achizitii-explicatii exercitiu

Exercitiul 5 Reguli de achizitii

Scop: Fixarea cunostintelor cu privire la clauzele contractelor de lucrari.

Numar de participanti: 20

Impartire: individual

Tema: Participantii vor identifica regulile de achizitii care sunt aplicabile pe parcursul
derularii unui contract de lucrari si vor formula un punct de vedere.

Timp alocat: 20 min

Materiale necesare: flipchart

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
3.2 Tip Contracte si Anunturi explicatie exercitiu

Exercitiul 6.1 IDENTIFICAREA ERORILOR NTR-O DOCUMENTATIE DE


ATRIBUIRE - LUCRRI

Scop: Identificarea erorilor care pot sa apara intr-o documentatie de atribuire - lucrari.

Numar de participanti : 20

mprire : 5 grupe x 4 participanti

Tema : Participantii vor corecta si completa prevederile din 6.1.2-DA-LUCRARI_foaie de


lucru

Timp alocat : 90 min

Materiale necesare: 6.1.2-DA-LUCRARI_foaie de lucru

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

[Autoritatea contractanta]
Exemplar participant

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL
Consolidare si amenajare imobil xxx

Documentaia de atribuire cuprinde


a) Seciunea I Fia de date a achiziiei;
b) Seciunea II - Caiet de sarcini
c) Seciunea IV - Formulare i modele.

Funcie

Numele i prenumele

Avizat
xxx
Avizat
xxx
Intocmit
xxx

Data

Semntura

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

FIA DE DATE A ACHIZIIEI


I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT
Denumire:
Adres:
Localitate:

Cod potal:

Persoana de contact:
n atenia:

Telefon:

E-mail:

Fax:

ara: ROMANIA

Adresa de internet:
Adresa autorittii contractante:

I.b. Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante


ministere ori alte autoriti publice
centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional
sau local
agenii naionale
autoriti locale
alte institutii guvernate de legea public
instituie european/organizaie
internaional
altele (specificai)

servicii publice centrale


aprare
ordine public/siguran naional
mediu
economico-financiare
sntate
construcii i amenajarea teritoriului
protecie social
cultur, religie i actv. recreative
educaie
activiti relevante
energie
ap
pot
transport
altele (specificai)________________

Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante


DA NU

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:


la adresa mai jos menionat
altele (adresa/fax/interval orar)
Data limit de primire a solicitrilor de clarificri
Data:....................... Ora limit : ........................ Adresa : ..........................
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri : ..................................................
Continutul raspunsului privind clarificarile va fi transmis tuturor ofertantilor care au obtinut
un exemplar al caietului de sarcini, fara a fi dezvaluita identitatea celui care a solicitat
clarificarile respective.
Modalitatile de transmitere a solicitarilor de clarificari cu privire la documentatia de atribuire:
prin posta, la adresa xxx - Registratura si prin fax xxx

I c. Cai de atac
Eventualele contestatii se pot depune:
- fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
- fie la autoritatea contractanta si apoi in instanta competenta
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres: Str. Stavropoleos Nr.6, Sector 3
Localitate: Bucuresti Cod potal: 030084 ara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (+4) 021 310 46 41
Adres internet: www.cnsc.ro Fax: (+4) 021 310 46 42
Denumirea instantei competente:
Adres:
Localitate:
Cod potal:
E-mail:
Adres internet:

ara: Romania
Telefon:
Fax:

I.d.Sursa de finanare :
Dup caz, proiect/program finanat din fonduri
comunitare
DA NU
Dac DA, facei referire la proiect/program
....................................................................

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1. Descriere
II.1.1. Denumire contract: Executie lucrari de consolidare si amenajare la obiectivul de
investitii Consolidare si amenajare imobil xxx, amplasament xxx
Lucrari de consolidare a structurii de rezistenta, arhitectura, instalatii sanitare, termice,
electrice, sistem de detectie si avertizare efractie, sistem de detectie si semnalizare
incendiu si sistem de transmisie voce date.
Lucrarile se vor realiza in baza expertizei tehnice, a studiului de fezabilitate, a proiectelui
tehnic si a detaliilor de executie intocmite de proiectantul general al lucrarii.

II. 1.2. Denumire contract i locaia lucrrii / locul de livrare / sau prestare
Consolidare si amenajare imobil xxx, amplasament xxx
(a) Lucrri

(b) Produse

(c) Servicii

Execuie

Cumprare

Categoria serviciului

Proiectare i execuie

Leasing

2A

Realizare prin orice mijloace


corespunztoare cerinelor
specificate de autoritate
contractant

nchiriere

2B

Cumprare n rate

Principala locaie a lucrrii -

Principalul loc de
livrare

(Se specific din care categorie de


servicii aparine obiectul
contractului: fie din Anexa 2A , fie
din Anexa 2B)
Principalul loc de prestare

Cod CPV /

Cod CPV
/

II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin :


Contract de achiziie public:
ncheierea unui acord cadru:

Cod CPV
/

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

II. 1.4. Durata contractului de achiziie public


Ani luni zile ......... (de la semnarea contractului)
sau
ncepnd cu / / (zz/ll/aaaa/)
Durata contractului de achiziie public corespunde cu perioada de executie a lucrarilor,
respectiv 18 luni, de la data Procesului verbal de predare - primire amplasament. Contract
multianual.
II.1.5.Informaii privind acordul cadru
Acordul cadru cu mai muli operatori
Nr. sau, dac este cazul nr. maxim
al participanilor al acordului cadru vizat

Acordul cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru:


Durata n ani sau luni
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru
DA NU
II.1.6. Divizare pe loturi Da NU
Ofertele se depun pe:
Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile
II.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate DA NU

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

II.2. Cantitatea sau scopul contractului


II.2.1 Total cantitati/prestare servicii/lucrari (se vor include eventuale suplimentari si
optiuni, daca exista; se specifica anexa care care cuprinde informatiile privind cantitatile min
max / scopul contractului )
Lucrari de executie la obiectivul de investitii :Consolidare si amenajare imobil xxx,
amplasament xxx.

II.2.2) Opiuni (dac exist) da nu


Dac exist, descrierea acestor opiuni:

III. Condiii specifice contractului


III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere )

DA NU

III.1.2. Altele (dac DA, descriei)

DA NU

IV: PROCEDURA
IV.1. Procedura selectat
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Dialog competitiv

Negociere cu anun de participare


Negociere fr anun de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluii

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

IV.2) Etapa final de licitaie electronic DA X NU


Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic

IV.3. Legislaia aplicat:


OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
LEGE 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a \contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
HG 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
7

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

OUG 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului


de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006.
OUG 94/2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune
de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, Publicat n Monitorul
Oficial, Partea I nr. 676 din 04/10/2007
Legea 554/2004 a contenciosului administrativ publicata in monitorul Oficial
nr.1154/07.12.2004
Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificrile ulterioare;
HG 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitii n
construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994;
Regulamentul privind stabilirea categoriei de importan a construciilor, prevzut n
anexa nr. 3 la . Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea n construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 352
din 10 decembrie 1997, cu modificrile i completrile ulterioare;
OUG 63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C., publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 707/2001, cu modificrile i completrile ulterioare;
HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i
instalaii aferente acestora, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 193 din
28 iulie 1994, cu modificrile ulterioare;
HG 766/1997 pentru aprobarea Regulamentului privind urmrirea comportrii n
exploatare, interveniile n timp i postutilizarea construciilor, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr.422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice.
Ordinul nr.915/465/415/2008 al ministrului economiei si finantelor, al ministrului
transporturilor si a ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor pentru aprobarea
conditiilor contractuale si speciale la incheierea contractelor de lucrari;
Legea nr. 319/2006, legea securitii i sntii n munc;
Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii
HG 28 / 9 ianuarie 2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

V. CRITERII DE CALIFICARE I / SELECTIE


V.1. Situaia personal a candidatului / ofertantului
Declaraii privind
eligibilitatea

Cerina obligatorie pentru Ofertant / ofertant asociat /


subcontractant / persoana care sustine ofertantul sau
asocierea:

Solicitat X
Nesolicitat

Documente edificatoare:
1. Declaratie privind calitatea de participant la
procedura pentru ofertant sau ofertant asociat - Formularul
2.Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea
completata in conformitate cu Formularul

Declaraie privind
nencadrarea n prevederile
art. 181
Solicitat X
Nesolicitat

Cerina obligatorie pentru Ofertant / ofertant asociat /


subcontractant / persoana care sustine ofertantul sau
asocierea:
a) NU se incadreaza in prevederile Art 181/OUG 34-2006

Incadrarea in situatia prevazuta la art.181/ OUG.34-2006, atrage


excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului

Documente edificatoare:

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

V.2. Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)


Persoane juridice/fizice
romne

Cerina obligatorie pentru Ofertant / ofertant asociat /


persoana care sustine ofertantul sau asocierea /

Solicitat X
Nesolicitat

Documente edificatoare:
Neprezentarea acestor documente la deschiderea ofertelor,
atrage dupa sine descalificarea ofertei

1.Certificat constatator emis de Oficiul National al


Registrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul are
ca obiect de activitate (extras), categoria de lucrari care face
obiectul procedurii de achizitie publica si ca nu sunt inscrise
mentiuni cu privire la aplicarea legii nr.64/1995 privind
reorganizare sau procedura lichidarii judiciare (faliment), sau
ca societatea se afla in incapacitate de plata- original sau
copie legalizata sau copie cu mentiunea conform cu
originalul, semnata si stampilata , valabil la data deschiderii
ofertelor
2.Certificatul unic de inregistrare emis de Oficiul
National al Registrului Comertului - copie cu mentiunea
conform cu originalul, semnata si stampilata , valabil la
data deschiderii ofertelor
3.Autorizatie emisa de Ministerul Culturii si Cultelor,
care atesta dreptul ofertantului de a desfasura lucrari de
consolidare, reparatii si interventii la imobile care sunt
10

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

monumente istorice - in termen de valabilitate la data


deschiderii ofertelor
4. Licenta emisa de Inspectoratul General al Politiei
Romane Directia Politiei de Ordine Publica pentru
instalare si intretinere sisteme de alarmare impotriva
efractiei, pentru ofertant, (subcontractant, unde este cazul) in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor
Persoane fizice / juridice Cerina obligatorie pentru Ofertant / ofertant asociat /
strine
persoana care sustine ofertantul sau asocierea /
subcontractor (daca este cazul):
a) trebuie s fie abilitat s presteze activiti de natura
celor solicitate prin specificaiile tehnice incluse n
caietul de sarcini
b) deschidere sediu permanent in Romania / sau in
cazul asocierii cu unul sau mai multi ofertanti roman,
vor mputernici pe unul dintre asociaii nregistrai n
Romnia pentru ndeplinirea obligaiilor ce i revin
fiecrui asociat.
Documente edificatoare:

11

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

V. 3.) Situaia economico-financiar


Informaii privind situaia
economico-financiar

Cerina obligatorie pentru Ofertant / ofertant asociat /


persoana care sustine ofertantul sau asocierea /
subcontractor (daca este cazul):

Solicitat X
Nesolicitat

a) cifra de afaceri :

a) profitul anual

c) solvabilitatea

d) asigurarea profesionala

Documente edificatoare

12

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

V.4. Capacitatea tehnic i/sau profesional


Informaii privind
capacitatea tehnic

Cerina obligatorie pentru Ofertant / ofertant asociat /


persoana care sustine ofertantul sau asocierea /
subcontractor (daca este cazul):

Solicitat X
Nesolicitat

a) experienta similara

b) asigurarea calitatii

c) asigurarea respectarii protectiei mediului

d) securitatea muncii

e) resurse tehnice

f) resurse umane

Documente edificatoare:
a) experienta similara

b) asigurarea calitatii

13

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

g) asigurarea respectarii protectiei mediului

h) protectia muncii

i) resurse tehnice

j) resurse umane

14

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

Informaii privind
subcontractanii

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

Cerina obligatorie pentru Ofertant / ofertant asociat :

Solicitat
Nesolicitat

Documente edificatoare:
1. Lista cuprinznd subcontractanii - Formular xxx
Aceast list va fi nsoit i de acordurile de
subcontractare.

Informaii privind asociatii

Ofertantul-lider, n cazul n care este format dintr-o asociaie


la care particip mai muli operatori economici, va semna o
declaraie prin care se oblig ca n cazul n care oferta sa
este declarat ctigtoare va legaliza asocierea, iar
contractul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatii
contractante, nainte de data semnrii contractului.
Un asociat trebuie nominalizat lider al asociaiei i confirmat
prin depunerea scrisorilor de mputernicire semnate de
persoanele cu drept de semnatur din partea tuturor
asociailor individuali din cadrul asociaiei.
Oferta trebuie s cuprind un acord sau o scrisoare
preliminar de asociere n care s se menioneze c toi
asociaii i asum rspunderea solidar pentru ndeplinirea
contractului, c liderul asociaiei este mputernicit s se
oblige i s primeasc instruciuni de la i n numele tuturor
asociailor, individual i colectiv, i c liderul asociaiei este
15

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

responsabil pentru ndeplinirea contractului, inclusiv plile.


nelegerea trebuie s stipuleze de asemenea c toi
asociaii din Asociaie/Consoriu sunt obligai s rmn n
Asociaie/Consoriu pe ntreaga durat a contractului.

Informaii privind persoana


care sustine ofertantul sau
asocierea (daca este cazul)

V.5 Daca este aplicabil,


modul e selectie /
preselectie

(Se va preciza clar modul de selectare / preselectare. Se vor


detalia criteriile de seletare / preselectare)

VI. PREZENTAREA OFERTEI


VI.1 Limba de redactare a
ofertei

Limba romn
In situatia in care se prezinta documente emise in alte limbi
decat cea romana, atunci ele se vor prezenta in limba
originala si traducere legalizata in limba romana.

VI.2 Perioada de
valabilitate a ofertei

Perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile


Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata
perioada de valabilitate declarata
Orice oferta valabila pe o perioada mai mica decat perioada
precizata anterior va fi declarata ca neconforma

16

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

VI.3) Garanie de
participare

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

Cuantumul garaniei de participare -

Solicitat X
Perioada de valabilitate a garaniei de participare
Nesolicitat

Forma de constituire a garaniei de participare

Autoritatea contractant va elibera/restitui garania de


participare conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006.
VI.4. Modul de prezentare a
propunerii tehnice

17

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

VI.5. Modul de prezentare a


propunerii financiare.

Contractul va fi incheiat in lei .


Ofertantul are obligatia de a evidentia pretul total a lucrarii
(fara TVA) atat in lei, cat si in EURO
Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: curs de
referinta comunicat de BNR n ziua de xxx, respectiv xxx
lei/euro.
Pretul ofertei se refera exclusiv la lucrarile ofertate care
insumeaza pretul de oferta al tuturor obiectelor. Pretul de
oferta al fiecarui obiect insumeaza preturile de ofertare a
categoriilor de lucrari care compun obiectul respectiv. Pretul
unitar al fiecarei categorii de lucrari cuprinde totalitatea
18

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

preturilor articolelor de lucrari necesare realizarii categoriei


de lucrari respective (procurare, transport, manipulare,
executie, testare, punere in functiune inclusiv probe
tehnologice, remedieri in perioda de garantie si orice alte
cheltuieli cuprinse categoria de lucrari respectiva pana la
receptia finala)
VI.6. Modul de prezentare a
ofertei

Adresa la care se depune oferta: XXX, cu sediul XXX,


nr.XXX, Registratura .
Se va atasa plicului exterior Scrisoarea de inaintare a
ofertei formularul A
De asemenea se va anexa un opis al documentelor
prezentate.
Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel
dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de persoana/
persoanele autorizate sa semneze documentele.
Autorizarea reprezentantului trebuie sa fie confirmata printro imputernicire care va insoti scrisoarea de inaintare.
Ofertantii vor prezenta:

Documentele de calificare in original si copie fiecare


intr-un plic separat pe care noteaza documente
calificare original si respectiv, documente calificare
copie.

Propunerea tehnica in original si propunerea tehnica


copie fiecare in cate un plic, pe care se noteaza
propunere tehnica original si respectiv propunere
tehnica copie

Propunerea financiara in original si propunerea


financiara copie fiecare in cate un plic, pe care se
noteaza propunere financiara original si respectiv
propunere financiara copie

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii


in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu
Original si respectiv Copie
Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior netransparent si
inchis corespunzator. Plicurile interioare trebuie marcate cu
19

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

denumirea (numele) ofertantului, pentru a permite


returnarea documentelor de calificare, fara a fi deschise in
cazul in care oferta este declarata intarziata.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii
contractante si cu inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE
DE DATA DE xxx, ora xxx. Daca plicul exterior nu este
marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea
contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru
ratacirea documentelor de calificare. Oferta nu va conine
rnduri inserate, sublinieri, tersturi sau cuvinte scrise
peste scrisul iniial.
La depunerea plicului ofertanii vor solicita funcionarului de
la registratur nregistrarea datei i orei pe plicul mare
exterior.
Ofertele depuse dup data i ora limita nscrise mai sus sau
la alt adres dect cea menionat vor fi declarate
inacceptabile si vor fi returnate fr a fi deschise.
Ofertele care nu prezint dovada constituirii garaniei de
participare vor fi declarate inacceptabile si vor fi returnate
fara a fi deschise.
Ofertele retrase dup data limit de depunere, atrag de la
sine descalificarea acestora.
VI. 7 Data limita de
depunere a ofertelor

Data limita de depunere a ofertei XXX ora XXX

VI.8 Posibilitatea retragerii


sau modificrii ofertei

VI.9 Deschiderea ofertelor

Data, ora i locul deschiderii ofertelor:


Data XXX, ora XXX, la camera xxx, etaj.xxx din str. xxx,
nr.xxx, Localitatea xxx
Condiii pentru participanii la sedina de deschidere :
persoanele autorizate sa asiste la deschiderea plicurilor vor
prezenta imputernicire si act de identitate

20

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE


VII.1. Preul cel mai sczut
VII.2. Cea mai avantajoas ofert economic
Factor de evaluare

Pondere

Factor de evaluare

Pondere

1............................................... ...............

6...............................................

...............

2............................................... ...............

7...............................................

...............

3............................................... ...............

8...............................................

...............

4............................................... ...............

9...............................................

...............

5....................................... ....... ...............

10....................................... ......

...............

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ NCHEIEREA ACORDULUI-CADRU


Se accepta ajustarea pretului contractului pe perioada
derularii acestuia in conformitate cu prevederile Ordinul
VIII.1 Ajustarea
preului contractului nr.915/465/415/2008 al ministrului economiei si finantelor, al
ministrului transporturilor si a ministrului dezvoltarii, lucrarilor
publice si locuintelor pentru aprobarea conditiilor contractuale si
speciale la incheierea contractelor de lucrari.
DA
NU

Formula de ajustare este de tip urmator:


Sa = P * So, unde
Sa = reprezinta valoarea situatiei de lucrari ajustata
P = reprezinta procentul de ajustare cu care se va inmulti situatia
de lucrari initial ofertata
So = reprezinta valoarea situatiei de lucrari ofertata initial
In calcularea procentului de ajustare cu care se vor inmulti ulterior
sumele datorate executantului in baza fiecarei situatii de lucrari se
va utiliza urmatoarea formula:
P= 0,10+0,9*L(0+12)/L(0), unde;
P = procentul de ajustare
0,10 = procentul de 10% fix din pretul contractului, parte pe care o
preia executantul ca impact al inflatiei
21

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

0,9 = restul de 90% din pretul contractului, care se supune


actualizarii
L(0+12) = valoarea indicelui de cost selectat de autoritatea
contractanta din buletinul statistic lunar la 12 luni distanta de la
data semnarii contractului
L(0) = valoarea aceluiasi indice de cost la momentul semnarii
contractului
Pe primul an de executie pretul contractului nu se va ajusta.
Dupa cele 12 luni, fiecare situatie de lucrari aferenta restului ramas
de executat se va ajusta cu un coeficient de ajustare care sa
reflecte evolutia unui indice relevant de pret din buletinele statistice
ale INSS (indice general de cost in constructii)
VIII.2. Garania de
bun execuie a
contractului

Cuantumul garaniei de bun execuie a contactului prestari de


servicii exprimat procentual 10% din valoarea contractului fara
TVA

DA X NU

Modul de constituire a garanie de bun execuie: retineri


succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz
contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia
autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Contul
este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
Modul de restituire a garantiei de buna executie se face dupa cum
urmeaza:
70% din valoarea garantiei , in termen de 14 zile de la data
incheierii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor,
daca Autoritatea contractanta a formulat pana la acea data nicio
reclamatie de executare a garantiei de buna executie si cu conditia
emiterii certificatului de receptie al terminarea lucrarilor, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim
restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei
de garantie a lucrarilor executate, la emiterea certificatului de
receptie finala, daca autoritatea contractanta a formulat pana la
acea data nicio reclamatie de executare a gerantiei de buna
executie.
Nota In cazul in care valoarea contractului se va mari, Contactantul
va mari n mod corespunztor valoarea Garantiei de buna
executie.

VIII. 3. Clauze
contractuale

Partile se obliga sa pastreze secretul informatiilor ce fac obiectul


contractului, ct si a rezultatelor si modul n care au fost obtinute
sau prelucrate.

22

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

CAIET DE SARCINI

Introducere
Caietul de sarcini este parte componenta a documentelor de licitatie (Anexa la contract) si in
care se detaliaza conditiile tehnice de executare a lucrarilor, cerintele fata de calitatea
materialelor, utilajelor, echipamentelor,standardele si reglementarile tehnice aplicabile,
protectia muncii, protectia mediului, testele, verificarile, masuratorile, remedierea viciilor etc, pe
baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Cerintele impuse (specificatiile tehnice) vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens
orice oferta prezentata care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in
considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale prevazute in Caietul de sarcini.
In aplicarea art.36 alin (2) litera b)din HG.925/2006, in situatia nerespectarii de catre Ofertanti
a cerintelor prezentului Caiet de sarcini, oferta este considerat neconforma.
Specificatiile minime obligatorii pentru
Consolidare si amenajare imobil xxx

executarea

obiectivului

de

investitii

Specificatiile tehnice se refera la lucrarile care urmeaza a fi executate pentru consolidarea


structurii de rezistenta, arhitectura, instalatii sanitare, termice, electrice, sistem de detectie si
avertizare efractie, sistem de detectie si avertizare incendiu, sistem de de transmisie vocedate, avand in vedere expertiza tehnica intocmita pentru aceasta si cuprinde conditiile tehnice
de calitate care trebuie indeplinite la punerea in opera a lucrarilor.

1. Termenul de executare a lucrarilor si a incercarilor prealabile receptiei lucrarilor la


obiectivul de investitii Consolidare si amenajare imobil xxx - 18 luni. In cazul in care
Executantul nu termina lucrarile, din vina sa, in timpul afectat duratei de executie va
suporta penalitati pentru fiecare zi de intarziere a finalizarii lucrarilor, pana la max.10% din
valoarea specificata in contract.

2. Locul de desfasurare a lucrarii: xxx


23

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

3. Volume de lucrari/ cantitati propuse; trebuie indicate toate tipurile de lucrari descrise in Lista
cu cantitati de lucrari, standardele si normativele in vigoare la data ofertarii lucrarilor. - conform
anexa

4. Executantul va accepta ca verificarea executiei corecte a lucrarilor sa fie asigurata de un


Inginer (diriginte de santier), persoana fizica sau juridica desemnata de autoritatea
contractanta.

5.. Executantul va inainta spre aprobare Inginerului (diriginte de santier) programul de


executie a lucrarilor: - in termen de 7 zile de la predarea primirea amplasamentului.

6.. Executantul va depune un program revizuit pentru executia lucrarilor , in 14 zile de la


transmiterea Scrisorii de Acceptare

7. Perioada intre datele de actualizare a Programului de lucrari este de 30 de zile. Programul


actualizat va fi trimis in prima saptamana a fiecarei luni impreuna cu situatia de plata lunara
pentru lucrarile executate. Suma pentru penalizari datorate depunerii cu intirzierea
programului actualizat este de 0.1% pe zi din suma specificata in situatia de plata lunara.

8. Executantul va ncepe execuia Lucrrilor dup Data de incepere a Lucrarilor i va continua


execuia Lucrrilor cu promptitudine i fr ntrzieri si va termina Lucrarile in timpul afectat
Duratei de Executie. Data inceperii lucrarilor va fi:14 zile de la primirea ordinului de incepere a
lucrarilor

9.. Executantul va executa Lucrarile corespunzatoare in conformitate cu prevederile legale in


vigoare, legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

10. In cazul in care parti din lucrari urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi
subcontractanti, la semnarea contractului, executantul va furniza autoritatii contractante
contractele incheiate de executant cu subcontractantii nominalizati in oferta. Aceste contracte
vor fi in concordanta cu termenii ofertei si vor constitui anexe la contract. Executantul nu va
24

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

avea dreptul de a inlocui pe niciunul din subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul
Inginerului, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii
tehnice sau financiare initiale.

11. Executantul va respecta toate instructiunile emise de catre Inginer (diriginte de santier) cu
privire la executia Lucrarilor, inclusiv suspendarea executiei Lucrarilor, i va remedia orice
defeciuni ale Lucrrilor necorespunzatoare.

12. Executantul va remedia fara costuri pentru autoritate contractanta orice defectiuni notificate
de autoritate contractanta, fie ele aparente sau ascunse,sau lucrari nefinalizate , in orice
moment inainte de expirarea perioadei de garantie.

13. Executantul nu va utiliza la executarea Lucrarilor materiale semifabricate si prefabricate


necorespunzator sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara
agrement tehnic ( pentru materialele netraditionale)

14. Perioada de garantie acordata a lucrarii va fi de 24 de luni si in cadrul careia executantul


are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa , a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii
clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a
folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare

15. Executantul poate solicita Inginerului (dirigintelui de santier) emiterea Certificatului de


receptie finala cu cel puin 14 zile nainte ca Lucrrile, din punct de vedere al executantului s
fie terminate i pregtite de recepie.
16. Data la care vor fi predate manualele de exploatare si intretinere este : cu 14 zile inainte
de emiterea procesului verbal de receptie.Manualele de exploatare si intretinere se refera la
partea electrica, mecanica si alte echipamente speciale.

17. Autoritatea contractanta va proceda la receptia lucrarilor potrivit prevederilor legale in


vigoare si va instiinta executantul
25

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

18.Executantul va plati o suma echivalenta cu 20% din valoarea acelor parti ale lucrarii care
au ramas de executat la data rezilierii contractului, in cazul in care nu sunt indeplinite
obligatiile contractuale Daca executantul abandoneaza lucrarile , refuza sau nu reuseste sa
respecte instructiunile motivate ale autoritate contractantaului, sau nu reuseste sa duca la
indeplinire lucrarile prompt si fara intarziere , desi primeste o scrisoare de nemultumire,
Autoritatea contractantapoate emite o instiintare , prin care sa specifice obligatiile
neindeplinite. Daca in termen de 14 zile de la primirea instiintarii emise de Autoritate
contractanta, Executantul nu ia toate masurile posibile de remediere a neindeplinirii
obligatiilor contractuale , autoritatea contractantapoate printr-o a doua instiintare emisa in
termen de 21 de zile , sa rezilieze contractul. Dupa reziliere Executantul trebuie sa
paraseasca santierul, lasand pe santier materialele, Echipamantele si toate Utilajele
executantului specificate de autoritate contractanta in a doua instiintare, acestea urmand a fi
utilizate la terminarea lucrarilor.

20 Nu se acorda avans la lucrari

21. Masurarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate ale fiecarui articol de
lucrari. Evaluarea Lucrrilor se face in baza masuratorilor inscrise in caietul Inginerului

22.

In

cazul

in

care

Inginerul

initiaza

modificari,

conform

art.13.1din

Ordinul

nr.915/465/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la


incheierea contractelor de lucrari , autoritatea contractanta aproba efectuarea acestor
modificari si Executantul are obligatia de a le efectua. Evaluarea modificarilor se va face in
conformitatea

cu

prevederile

art.

10.2

lit.b),

c),

d)

din

Anexa

3a

la

Ordinul

nr.915/465/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la


incheierea contractelor de lucrari

Perioada de remediere a defectiunilor: max 90 de zile de la data incheierii Certificatului de


receptie la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile HG 273/1994 - Regulament de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
26

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

LISTE DE CANTITATI
i
DESENE/PIESE DESENATE
Consolidare si amenajare imobil xxx, amplasament xxx - proiectant general al investitiei
xxx
Autoritatea Contractant pune la dispoziia ofertanilor urmtoarea documentaie scris i
desenat:
Vol 1 Caiet de sarcini Arhitectur inclusiv List cantiti de lucrri
Vol 2 Caiet de sarcini structur de Rezisten inclusiv List cantiti de lucrri
Vol 3 Caiet de sarcini Instalaii electrice inclusiv List cantiti de lucrri
Vol 4 Caiet de sarcini Instalaii sanitare inclusiv List cantiti de lucrri
Vol 5 Caiet de sarcini Instalaii termice i echipamente inclusiv List cantiti de lucrri
Vol 6 Caiet de sarcini Instalaii de cureni slabi (sisteme de sonorizare i sisteme de
transmisie voce/date inclusiv Lista cantiti de lucrri
Vol 7 Caiet de sarcini Sistem de detecie i semnalizare incendiu inclusiv Lista cantiti
de lucrri
Vol 8 Caiet de sarcini Sistem de detecie i avertizare efracie inclusiv Lista cantiti de
lucrri

Precizri:
Documentaia tehnic parte desenat (proiect tehnic i detalii de execuie) se va putea
consulta la sediul xxx

27

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II LUCRARI
6.1.2 Identificare erori - Lucrari foaie de lucru

SECTIUNEA . FORMULARE
Formularul

Continut

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

28

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Atribuirea contractelor

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Stabilirea ofertei ctigtoare


Autoritatea contractant are obligaia de a stabili
oferta ctigtoare pe baza criteriului de
atribuire precizat
n anunul de participare
n documentaia de atribuire

n condiiile n care ofertantul respectiv


ndeplinete criteriile de calificare i
selecie impuse
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

ncheierea contractului
Autoritatea contractant are obligaia de a
ncheia contractul de achiziie public cu
ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind
ctigtoare pe baza propunerilor tehnice i
financiare, cuprinse n respectiva ofert

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Anularea procedurii
de atribuire

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Anularea procedurii
Autoritatea contractant are dreptul de a anula
aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziie public, dac ia aceast
decizie, de regul:
nainte de data transmiterii comunicrii privind
rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i,
oricum, nainte de data ncheierii contractului
Numai n cazurile expres prevzute n legislaie

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Informarea candidailor i
a ofertanilor

Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Informarea candidailor i a ofertanilor


Autoritatea contractant are obligaia de a informa
candidaii/ofertanii despre deciziile referitoare la:
atribuirea contractului de achiziie public,
ncheierea acordurilor- cadru,
admiterea ntr- un sistem de achiziie dinamic,
anularea procedurii de atribuire,
n scris i ct mai curnd posibil, dar nu mai
trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea
acestora
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Informarea candidailor i a ofertanilor


n cadrul comunicrii autoritatea contractant are
obligaia de a informa:
ofertantul/ofertanii ctigtori cu privire la acceptarea
ofertei/ofertelor prezentate
ofertanilor care au fost respini sau a cror ofert nu a
fost declarat ctigatoare asupra motivelor concrete
care au stat la baza deciziei respective
ofertanilor care au fost respini dar care au prezentat
oferte admisibile, caracteristicile i avantajele relative
ale ofertei ctigtoare n raport cu ofertele acestora
Consultant:Consortium in cooperation with Ecosfera, Archidata and Informest

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
7.2.1 Atribuirea contractelor Explicatii exercitiu

Studiu de caz 7.2 ATRIBUIREA CONTRACTELOR

Scop: Fixarea cunostintelor cu privire etapele care trebuie parcurse pentru incheierea
unui contract precum si cazurile de anulare a unei proceduri.

Numar de participanti: 20

Impartire: 5 grupe x 4 participanti

Tema: Participantii vor analiza situatia prezentata si vor formula un punct de vedere.

Timp alocat: 30 min

Materiale necesare: 7.2.2 _foaie de lucru

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

M4a - Achizitii Publice


Partea II Lucrari
7.2.2 Atribuirea contractelor foaie de lucru

Studiu de caz
In urma derularii unei proceduri de achizitie publica pentru atribuirea
contractului de servicii Service echipamente IT, autoritatea contractanta AC a
atribuit contractul de prestari servicii operatorului economic OE.
Prin adresa de instiintare privind atribuirea contractului, OE a fost invitat la
sediul AC in vederea incheierii contractului de achizitie publica.
Desi i s-a indicat data si ora la care trebuia sa se prezinte, totusi operatorul
economic s-a prezentat la sediul autoritatii contractante secretariatul general - intruna din zilele ulterioare termenului precizat. Functionarul de la secretariat i-a
comunicat sa se prezinte dupa o saptamana, conducerea autoritatii contractante
fiind, la acel moment, intr-o delegatie.
Pe de alta parte, dupa expirarea celor 10 zile de la transmiterea comunicarii,
persoana responsabila de procedura (presedintele comisiei de evaluare) instiinteaza
conducerea autoritatii contractante despre faptul ca operatorul economic nu s-a
prezentat pentru semnarea contractului si propune incheierea contractului cu
urmatorul clasat, propunere care a fost acceptata, procesul finalizandu-se cu
incheierea contractului de achizitie publica.
Dupa semnarea contractului, autoritatea contractanta a publicat in SEAP
anuntul de atribuire al contractului. OE a observat in SEAP anuntul publicat si a
formulat contestatie la procedura de atribuire la CNSC, contestand faptul ca potrivit
OUG nr.34/2006 autoritatea contractanta nu avea dreptul sa incheie contractul cu
urmatorul clasat.

Care credeti ca a fost punctul de vedere al autoritatii contractante?

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Dosarul achiziiei publice

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Dosarul achiziiei publice


pentru fiecare contract/acord
- cadru/sistem de
achiziie dinamic;
se pstreaz de ctre autoritatea contractant
nu mai puin de 5 ani;
pentru procedura de atribuire prin mijloace
electronice, se va asigura trasabilitatea deplina
a aciunilor pentru ntocmirea dosarului
NOTA : Trasabilitate = caracteristica prin care se
permite regasirea istoricului etapelor procedurii
de atribuire
Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Cine l ntocmete?

Autoritatea contractanta prin compartimentul


intern specializat de achiziii publice

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Ce cuprinde?
 Opis al documentelor
 Copia filei de buget
 Nota privind determinarea valorii estimate,
fara TVA
 Inregistrarile care dovedesc transmiterea
anuntului de participare si anuntul de
participare si/sau invitatia de participare
 Inregistrarile care dovedesc transmiterea
anuntului de intentie si anuntul de intentie

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Ce cuprinde?


Documentatia de atribuire
Nota justificativa privind alegerea criteriilor de selectie
Nota justificativa privind alegerea criteriului de atribuire
Nota justificativa privind alegerea procedurii
Nota justificativa privind aceelerarea procedurii de
atribuire
 Procesul verbal de deschidere a ofertelor
 Raportul procedurii
 Oferta castigatoare in original

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Ce cuprinde?
 Contractul de achizitie publica/acordul- cadru,
semnate
 Inregistrarile care dovedesc transmiterea
anuntului de atribuire si anuntul de atribuire
 Inregistrarile care dovedesc pastrarea garantiei
de buna executie si garantia de buna executie
 Documentele constatatoare privind indeplinirea
obligatiilor contractuale

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

Project financed under PHARE Economic and Social Cohesion sub-programme "Training at national and regional levels for enhancing the absorption capacity for
the Operational Programmes managed by the Ministry of Development, Public Works and Housing", Romania / RO2006/018-147.04.01.05.01

Dosarul achiziiei publice


Are caracter de document public.
 Accesul la informatii se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor
prevazute de reglementarile legale privind
liberul acces la informatiile de interes public si
nu poate fi restrictionat decat in masura in
care aceste informatii sunt clasificate sau
protejate de un drept de proprietate
intelectuala, potrivit legii.

Consultant:Consortium in association with Solco, Ecosfera, Archidata and Informest

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

Curs de Achizitii Publice


Partea II Lucrari
9.1 foaie de lucru

Chestionar de evaluare a cursului

Titlul Cursului:
Locul desfurrii:
Formatorul/Formatorii:

Acest chestionar este destinat s ne ajute s evalum eficiena instruirii la care ai participat, ca
parte a angajamentului nostru pentru o continu mbuntire a calitii, i de aceea este foarte
important s l completai. Exist o foaie separat pentru observaii/ comentarii.
Chestionarul i foaia de observaii ar trebui:
S fie completate i nmnate formatorului nainte de plecare
Sa fie completate cu sinceritate
V mulumim pentru cooperarea dumneavoastr.

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

Curs de Achizitii Publice


Partea II Lucrari
9.1 foaie de lucru

V rugm bifai () n tabelul de evaluare pentru a rspunde urmtoarelor ntrebri conform


prerii dumneavoastr.

1. Cum evaluai structura general a cursului?


Excelent

Foarte bine

Bine

Sub medie

Slab

2. Ce prere avei despre coninutul cursului? V rugam s scriei: E ( excelent), FB ( foarte


bine), B (bine ), SM ( sub medie) sau S ( slab)
Subiectul

Utilitatea
coninutului

Calitatea
materialelor
furnizate

Relevana
subiectului fa
de activitatea
dvs.

Relevana
exerciiilor
1

Apreciere
general

3. Cum apreciai calitatea prezentrii cursului? V rugm s scriei :E (excelent), FB (foarte


bine), B (bine ), SM (sub medie) sau S ( slab)
Formatorul

Stilul
prezentrii

Modul de
prezentare
al
exerciiilor

Abilitile de
comunicare i
de feedback

Cunoaterea
subiectului

Apreciere
general

4. Cum evaluai oportunitatea oferit de curs n ceea ce privete interaciunea cu colegii din
alte departamente i organizaii? V rugm bifai () n tabelul de evaluare de mai jos.
Excelent

Foarte bine

Bine

Sub medie

Slab

5. Vi se pare ca a fost alocat suficient timp pentru a adresa ntrebri formatorilor? V rugm
bifai () n tabelul de mai jos.
DA

NU

6. Raportat la cunotinele dumneavoastr despre subiectul cursului, n ce masur credei c vi


s-au mbuntit cunotinele? V rugm bifai () n tabelul de evaluare de mai jos.
1

Numrul suficient i relevana exerciiilor, a testelor, a studiilor de caz, a jocurilor de rol, etc.

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

Foarte mult

Curs de Achizitii Publice


Partea II Lucrari
9.1 foaie de lucru

Mult

Mai mult dect


nainte

Puin mai mult


dect nainte

Deloc

7. Ct de ncreztor v simii s folosii n activitatea dumneavoastr profesional lucrurile


nvate n cadrul acestui curs? V rugm bifai () tabelul de mai jos.
Extrem de
ncreztor

Foarte
ncreztor

ncreztor

Nu prea
ncreztor

Nu sunt deloc
ncreztor

8. Ce prere avei despre alegerea locului de instruire? V rugm bifai () n tabelul de


evaluare de mai jos.
Excelent

Foarte bun

Bun

Sub medie

Slab

9. Ce prere avei despre celelalte servicii (cazare, mas, etc, dupa caz)? V rugm bifai ()
n tabelul de mai jos.
Excelent

Foarte bun

Bun

Sub medie

Slab

Bun

Sub medie

Slab

10. Cum evaluai cursul n general?


Excelent

Foarte bun

11. Ai recomanda acest curs spre a mai fi furnizat pe viitor?


DA

NU

RO2006/018-147.04.01.05.01
ETC / ROP Training Project

Curs de Achizitii Publice


Partea II Lucrari
9.1 foaie de lucru

Acest spaiu v este oferit pentru a scrie orice tip de feedback pe marginea a ceea ce credei c
ar putea mbunti acest curs pentru data viitoare. V rugm s includei orice considerai a fi
relevant sau util. Includei att comentariile negative ct i cele pozitive despre curs.

Comentarii legate de:


1. Coninutul programului

2. Contextul i relevana programului de formare

3. Feedback cu privire la eficiena formatorilor

4. Alte observaii

V MULUMIM !