Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE ISTORIE I FILOSOFIE


FIA DE NSCRIERE NR.
La concursul de admitere, sesiunea 2014
MASTERAT
1. Specializarea pentru care optai:___________________________________________
2. Forma de nvmnt: nvmnt la zi, fr tax
nvmnt la zi, cu tax
nvmnt cu frecven redus
3. Numele i prenumele candidatului (cu iniiala prenumelui tatlui):
(se las o caset liber ntre nume, iniial i prenume)
Codul numeric personal

4.
5.
6.
7.

Sexul: ____________ Naionalitatea: ________________________________________


Data naterii: ziua ______ luna ___________________ anul ______________________
Locul naterii: localitatea ________________________judeul____________________
Domiciliul stabil: localitatea_______________cod potal _______judeul____________
Str. ______________nr. _____ bl. ______sc._____et.______ap.___telefon___________
Adresa de e-mail_________________________________________________________
8. Universitatea, Facultatea, profilul absolvit ____________________________________
___________________________________________________________________________
9. Media examenului de licen______________________
Criterii de departajare
10.
Nota
obinut
la
proba
scris
din
cadrul
examenului
de
licen____________________
11.
Nota obinut la susinerea public a lucrrii din cadrul examenului de
licen____________________

Absolvent al unui studiu aprofundat/master (zi buget/zi tax), Universitatea, Facultatea,


profilul absolvit _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Foarte important!!!
Am luat la cunotin c n cazul n care reuesc la admitere m oblig s depun la
secretariatul facultii diploma de bacalaureat n original i diploma de licen
(adeverina de licen) n original, n caz contrar, pierd locul bugetat obinut prin acest
concurs.
Subsemnatul declar pe propria mea rspundere cele de mai sus.
Data____________

Semntura_________________