Sunteți pe pagina 1din 9

4.

Diagnosticul strii de profitabilitate


Cerin:
Pe baza informaiilor din situaiile financiare, s se ntocmeasc diagnosticul starii de
profitabilitate:

Rezolvare:
Metodologia de diagnostic aplicat pentru diagnosticarea starii de profitabilitate :

1. Se selecteaz nivelele de analiz specifice domeniului supus diagnosticrii


Nivelele de referin:
- Starea de profitabilitate pe nivele de activitate
- Ratele de profitabilitate comercial
1.

Se selectaz criteriile de apreciere pentru fiecare nivel de analiz:


a) Starea de profitabilitate pe nivele de activitate :
nivelul de exploatare; Cifra de afaceri, productia exerciiului, marja
comerciala, marja industriala, valoarea adaugata, Rezultatul brut din
exploatare, rezultat din exploatare; Costul bunurilor vndute, Rezultatul
brut aferent cifrei de afaceri nete
nivelul financiar: rezultat brut financiar, rezultat financiar,
nivelul extraordinar: rezultat extraordinar
nivelul global.: rezultat curent, rezultat brut total, rezultatul brut al
exerciiului, rezultatul exerciiului nainte de impozite i dobnzi, rezultatul
net al exerciiului, capacitatea de autofinanare, capacitatea de
autofinanare net

b) Ratele de profitabilitate comercial: Rata marjei brut a profitului, Rata marjei net a
profitului, Rata marjei brut a profitului din exploatare, Rata marjei brut din vnzri, Rata marjei
comerciale
3.Se calculeaz valorile criteriilor de apreciere a domeniului investigat (valorile indicatorilor
ec-financiari) i se stabilesc nivelele de comparaie ale acestora, acolo unde acestea se
cunosc; reprezentrile grafice ale indicatorilor sunt de asemenea foarte sugestive

Indici cu baza n
lan
Tabel 1: Starea de profitabilitate
pe nivele de activitate
a. Nivelul de exploatare
1. Cifra de afaceri net (CAN)
2. Producia exerciiului (Qex)
3. Marja comercial (MC)
4. Marja industrial (MI)
5. Valoarea adugat (VA)
6. Rezultatul brut din exploatare
(RBEXP)
7. Rezultatul exploatrii (REXP)
8. Costul bunurilor vndute i al
serviciilor prestate
9. Rezultatul brut aferent cifrei de
afaceri nete
b. Nivelul financiar
8. Rezultatul financiar (RF)
c. Nivelul extraordinar
9. Rezultatul extraordinar (REX)
d. Nivelul global
10. Rezultatul curent (RC)
11. Rezultatul brut naintea deducerii
dobnzilor i a impozitelor (EBIT)
12. Rezultatul brut naintea deducerii
dobnzilor, a impozitelor i a
deprecierilor (EBITDA)
13. Rezultatul brut al exerciiului
(RBE)
14. Rezultatul net al exerciiului
(RNE)
15. Capacitatea de autofinanare
(CAF)
16. Autofinanarea (CAFN)

2009

2010

2011
2010/
2009

272374997.31 433781230.08
220963564.00 242615707.00
1094.31
8898.08

2011/
2010

566406532.02
311070937.00
10957.02

1.593
1.098
8.131

1.306
1.282
1.231

4461556.00

9486172.00

0.427

2.126

161740029.00 190901062.00

255277336.00

1.180

1.337

10444977.00

64235171.00

70355608.00

82973315.00

1.095

1.179

-7639045.00

-3284105

-2677258

0.430

0.815

2805932.00

1177451.00

6808914.00

0.420

5.782

6168108.00

3472250.00

9046805.00

0.563

2.605

2805932.00

1177451.00

6808914.00

0.420

5.782

2603779.00

580212.00

5767484.00

0.223

9.940

20927929.00
-924111.00

16017128.00
-7565075.00

19764990.00
-8832198.00

0.765
8.186

1.234
1.167

Tabel 2:
Ratele de
profitabilitate comercial

2009

2010

2011

1. Rata marjei brut a


profitului ( R MRBE ) (Gross
Profit Margin)

1.242

0.451

2.013

2. Rata marjei net a


profitului
( R MRNE )(Net
Profit Margin)

1.152

0.222

1.705

3. Rata marjei brut a


profitului din exploatare (
R MBREXP )(Operating Profit
Margin)

4.622

1.708

2.804

4. Rata marjei brut din


vnzri ( R MBV )

28.423

26.930

24.530

5. Rata marjei comerciale


(RMC)

0.021

0.030

0.026

Intervale de
siguran financiar,
tendine favorabile

SINTEZA DIAGNOSTICULUI STRII DE PROFITABILITATE PE NIVELE DE


ACTIVITATE

Indicatori

Observaii
Constatri la societatea
analizat- profitabilitate pe
nivele de activitate,stare i
tendine

Diagnostic
SWOT

a) Nivelul de
exploatare

Punctaj

Pondere
de
imp
50 %

1. Cifra de
afaceri net

2. Producia
exerciiului
3. Valoarea
adugat

4.
Rezultatul
brut
din
exploatare

5. Rezultatul
din exploatare

6. Costul
bunurilor
vndute i al
serviciilor
5

Punctaj
agregat

prestate
7. Rezultatul
brut aferent
cifrei de afaceri
nete
b) Nivelul
financiar

20 %

1.Rezultatul
brut financiar
(RBF)
2. Rezultatul
financiar (RF)
c) Nivel
extraordinar
Rez
extraordinar
d) Nivel global

30 %

Rezultatul
curent
Rezultatul brut
total
Rezultatul brut
al exerciiului
(RBE)
EBIT

EBITDA

Rezultatul net
al exerciiului

(RNE)
Autofinanarea
(AF)
Diagnosticul
strii
de
profitabilitate pe
nivele
de
activitate

100 %

DIAGNOSTICUL RATELOR PROFITABILITII COMERCIALE


Indicatori

Observaii
Constatri la societatea analizatrate de profitabilitate stare i
tendine

Diagnostic
SWOT

Punct Pond.
imp
aj

p1= 20
%

1.Rata marjei brut


a profitului

p2= 20
%

2.Rata marjei nete


a profitului

p3= 20
3.Rata marjei brut
a profitului din
exploatare

p4= 20
%

4.Rata marjei brut


din vnzri

p5= 20
%

5.Rata marjei
comerciale

Diagnosticul ratelor
profitabilitii
comerciale

Punctaj
agregat

SINTEZA DIAGNOSTICULUI STRII DE PROFITABILITATE


Indicatori

Observaii
Constatri la societatea analizatprofitabilitate stare i tendine

Diagnostic
SWOT

Punct Pond.
imp
aj

p1= 30

Punctaj
agregat

Msuri
necesare

1. Profitabilitate pe
nivele de activitate

p2= 70
%

2. Ratele
profitabilitii
comerciale

Diagnosticul
strii de
profitabilitate