Sunteți pe pagina 1din 5

Seminar 24.02.

2015

Prescriptia extinctiva
Dreptul la actiune = posibilitatea titularului unui drept subiectiv civil,
contestat sau incalcat, de a obtine recunoasterea si/sau exercitarea dreptului
sau cu ajutorul organelor competente de stat. Are doua componente:
1. dreptul material la actiune
2. dreptul procesual la actiune

Dreptul material la actiune = posibilitatea titularului dreptului subiectiv civil


de:
1. a constrange pe subiectul pasiv sa execute obligatia corelativa
acelui drept
2. a recunoaste o anumita situatie juridica
3. a obtine aplicarea unei sanctiuni civile

Dreptul procesual la actiune cuprinde:


1.dreptul de a sesiza(investi) un organ jurisdictional cu o cerere de
chemare in judecata
`

2. dreptul de a formula cereri pe parcursul procesului civil

3. dreptul de a exercita caile de atac prevazute de lege impotriva


hotararii judecatoresti pronuntate
4. dreptul de a efectua acte procesuale de dispozitie: renuntarea la
judecata, la dreptul pretins, incheierea unei tranzactii etc.
= institutie a altei ramuri de drept, dreptul procesual civil
= imprescriptibil extinctiv

Obligatia imperfecta este o categorie de obligatii juridice fiindca are o


sanctiune juridica, constand in exceptia procesuala. Daca debitorul executa
de bunavoie obligatia, nestiind ca aceasta este imperfecta, nu poate solicita
restituirea prestatiei pe acest motiv. Daca o va face, creditorul ii va opune
exceptia platii datorate, prin care va obtine respingerea cererii de restituire.

Exceptia = mijloc procesual prin care paratul obtine respingerea cererii


reclamantului.

Prescriptia extinctiva are urmatoarele efecte:


1. asupra dreptului subiectiv civil: stingerea unei componente a
acestuia
2. asupra obligatiei civile corelative: transformarea ei din obligatie
perfecta in obligatie imperfecta

Seminar 3.03.2015

Institutia prescriptiei este o institutie de ordine privata deoarece majoritatea


normelor ce compun aceasta institutie sunt norme de ordine privata.

Dovezi in acest sens sunt:


1. Prescriptia extinctiva nuopereaza de drept, ci numai daca este invocata de
persoana interesata.
Instanta nu poate invoca din oficiu exceptia prescriptiei.
Aceasta exceptie poate fi invocata numai in fata primei instante, prin
intampinare, sau cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile
sunt legal citate.
Intampinarea= mijloc procesual de aparare in care paratul incearca sa obtina
respingerea cererii reclamantului.
->termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare in
judecata
este obligatorie, sanctiunea nedepunerii consta in decaderea
paratului din dreptul de a formula probe si de a invoca exceptii de ordine
privata

2. Persoana in beneficiul careia a curs termenul de prescriptie poate renunta


la beneficiul prescriptiei.
Renuntarea poate fi facuta pe parcursul termenului sau dupa implinirea
acestuia. In ambele situatii, ca efect al renuntarii, incepe sa curga un nou
termen de prescriptie de aceeasi intindere.
Daca renuntarea este facuta pe parcursul termenului se considera ca priveste
numai partea din termenul scurs pana in acel moment.
Renuntarea poate fi expresa sau tacita.
Recunoasterea facuta prin act scris, precum si constituirea de garantii dupa
implinirea termenului produc efectul renuntarii.

3. Partile pot modifica durata termenului de prescriptie, momentul de la care


incepe sa curga termenul si cauzele de suspendare sau intrerupere a
termenului.
art 2515, alin (4) : Totusi, dreptul partilor de a aduce aceste modificari este
limitat,in sensul ca:
a) termenele nu pot fi micsorate sub 1 an
b)termenele nu pot fi marite mai mult de 10 ani in cazul termenelor mai mici
de 10 ani, sau mai mult de 20 de ani in cazul termenelor de cel putin 10 ani
c)partile nu pot declara un drept prescriptibil atunci cand legea il declara
imprescriptibil si nici invers
d)partile nu pot modifica normele referitoare la prescriptia extinctiva in vszul
drepturilor de care nu pot dispune, al drepturilor rezultate din contractele de
adeziune, de asigurare si drepturile referitoare la protectia consumatorului.

Principiile efectelor prescriptiei extinctive (art 2503)


1. Prescriptia dreptului la actiune referitor la un drept principal duce la
prescrierea dreptului la actiune referitor la un drept accesoriu.
Este o expresie a regulii accesoriul urmeaza principalul.
EXCEPTIE: Actiunea ipotecara (art 2504)
=actiunea care apara dreptul de ipoteca (drept real ce consta in posibilitatea
titularului sau de a obtine vanzarea silita a dreptului ipotecat)

->supravietuieste actiunii principale: creditorul ipotecar poate urmari doar


bunul ipotecat,doar in limita creantei principale, nu si a accesoriilor acesteia

2. In cazul prestatiilor succesive, termenul de prestatie referitor la fiecare


prestatie curge de la momentul scadentei acelei prestatii.
EXCEPTIE: daca prestatiile formeaza un tot unitar, potrivit legii sau vointei
partilor, atunci termenul de prescriptie pentru toate prestatiile va curge de la
data ultimei prestatii.

Seminar 17.03.2015

Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva (art 2522)


Definitie: este un beneficiu acordat de lege titularului dreptului la actiune
care nu a putut exercita, din motive temeinice, acest drept in termenul de
prescriptie, acesta constand in examinarea cererii sale introduse dupa
implinirea termenului.
Revine instantei de judecata competenta de a stabili in concret daca
unanumit motiv invocat de reclamant este temeinic, in sensul ca l-a pus in
imposibilitate relativa sa-si exerctie dreptul la actiune.
Motivele temeinice avute in vedere exclud cazurile de forta majora, precum si
culpa titularului dreptului la actiune. Aceste motive sunt piedici relative, in
sensul ca il pune in imposibilitate pe titularul dreptului la actiune sa introduca
actiune, si nu pe oricare alta persoana care s-ar fi aflta in locul lui.
exemple: spitalizarea prelungita a titularului dreptului la actiune
faptul necunoasterii de catre succesibil a mortii celui care lasa
mostenire

In principiu, repunera in termenul de prescriptie opereaa la cererea titularului


dreptului la actiune, cerere care trebuie formulata in termen de 30 de zile de
la data cand acesta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca incetarea motivelor
ce justifica repunera in termen.

Termenul de 30 de zile este considerat un termen de prescriptie in temeiul art


2547.
Exista cazuri cand repunerea in termen opereaza de drept:
---Legea 18/1991 privind fondul funciar
Prin cererea depusa de mostenitorii fostului proprietar ai terenului, avand ca
obiect restituirea in natura a terenului cooperativizat, mostenitorii sunt repusi
de drept in termenul de acceptare a mostenirii lor cu privire la partea din
teren ce li se cuvine.
---Legea 10/2001
Prevede in mod asemanator repunerea in termen a mostenitorilor fostului
proprietar al imobilului preluat abuziv de stat in perioada 1945-1989 in
termenul de acceptare a mostenirii de 6 luni prin cererea adresata comisiei
speciale de restituire in natura sau prin echivalare a bunului respectiv.

Efectul: examinarea cererii prin care titularul isi exercita dreptul la actiune ca
in situatia in care aceasta cerere ar fi fost introdusa in termen.

Exercitarea dreptului la actiune prin formularea cererii de chemare in


judecata/
trebuie facuta concomitentcu formularea cererii
de repunere in termen.

Forta majora: impiedica orice persoana sa faca acte de intrerupere a


termenului prescriptiei extinctive.
Stare de necesitate: o persoana savarseste o fapta ilicita pentru a inlatura un
pericol iminent care ameninta viata, integritatea fizica sau bunurile ei sau ale
unei persoane apropiate sau un interes public.