Sunteți pe pagina 1din 11

II.

6 ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA


Pentru efectuarea analizei economico financiare s-au calculat indicatori si indici de
structura, evolutie si eficienta pe perioada 2011 2013.
Aspectele urmarite in analiza se refera cu precadere la obiectivele stabilite pentru
ansamblul raportului de evaluare:
structura financiara;
estimarea riscurilor implicate de specificul activitatii societatii;
separarea si evaluarea acelor tendinte care au caracter permanent si deci au probabilitate
de prelungire in viitor;
selectarea elementelor exceptionale, de conjunctura, pentru care exista o probabilitate
redusa de a afecta evolutia viitoare a societatii.
Analiza financiara a fost astfel structurata incat sa acopere aspectele mentionate,
rezultand urmatoarele subcapitole:
1. Analiza financiar-patrimoniala;
2. Analiza rentabilitatii.
II.6.1. Analiza financiar-patrimoniala
II.6.1.1 Analiza bilantului
Patrimoniul net al intreprinderii (capitalul propriu) in perioada analizata a avut
urmatoarea evolutie:
21,077 milioane lei in 2011;
23,405 milioane lei in 2012 (crestere cu 11.05% fata de anul 2011);
26,642 milioane lei in 2013 (crestere cu 13.83% fata de anul 2012).
In ceea ce priveste structura bilantului avem:
a) Structura activelor
Ponderea imobilizarilor totale in total active in cei trei ani analizati este una foarte mare,
inregistrand un trend pozitiv in perioada analizata astfel:
85.01% in anul 2011;
85.93% in anul 2012 (crestere cu 1.08% fata de anul 2011);
86.29% in anul 2013 (crestere cu 0.42% fata de anul 2012).

Avand in vedere specificul companiei, in cadrul imobilizarilor, ponderea cea mai mare
este reprezentata de imobilizarile corporale si necorporale, pe cand investitiile in entitati asociate
contribuie cel mai putin la cresterea valorii activelor imobilizate.
In ceea ce priveste activele circulante, ponderea stocurilor in totalul acestora este
urmatoarea:
42.96% in anul 2011;
41.93% in anul 2012 (scadere cu 2.40% fata de anul 2011);
36.37% in anul 2013 (scadere cu 13.25% fata de anul 2012).
Asa cum putem observa trendul ponderii stocurilor in activele circulante este unul
descrescator. Desi in primii doi ani ai analizei stocurile au avut cea mai mare pondere, in anul
2013, un element decisiv in stabilirea valorii totale a activelor circulante a fost reprezentat de alte
active circulante.
b) Structura capitalului utilizat
In ceea ce priveste elementele de pasiv, observam o scadere a datoriilor in perioada
analizata, valorile inregistrate fiind urmatoarele:
2011: 9,287 milioane lei datorii termen lung
6,125 milioane lei datorii curente
2012: 8,645 milioane lei datorii termen lung (scadere cu 6.91% fata de anul 2011)
6,094 milioane lei datorii curente (scadere cu 0.51% fata de anul 2011)
2013: 8,238 milioane lei datorii termen lung (scadere cu 4.71% fata de anul 2012)
5,167 milioane lei datorii curente (scadere cu 15.21% fata de anul 2012)
De asemenea putem observa ca in perioada 2012-2013 imprumuturile purtatoare de
dobanzi, atat cele pe termen lung cat si cele curente au scazut cu 26.97%, respectiv 64%.
Provizioanele si alte datorii curent reprezinta o alta componenta de pasiv care a inregistrat o
scadere semnificativa (24.88%), pe cand provizioanele pe termen lung pentru beneficii de
pensionare si alte obligatii similare au crescut cu 26.14%. Ponderea capitalurilor proprii in
valoarea totala a elementelor de pasiv a inregistrat si ea o usoara crestere dupa cum urmeaza:
57.76% in anul 2011
61.35% in anul 2012 (crestere cu 6.22% fata de anul 2011)
66.52% in anul 2013 (crestere cu 8.42% fata de anul 2012)
II.6.1.2 Analiza indicatorilor de gestiune

Viteza de rotatie (ca nr de rotatii) a:


Activului total = CA/Activ total
Activului imobilizat = CA/Activ imobilizat
Activului circulant = CA/Activ circulant
Stocurilor = CA/Stocuri
Creantelor = CA/Creante

2011
0.4539
0.5339
3.0299
7.0519
9.0717

%
12.66
11.46
19.95
22.9
9.28

2012
0.5114
0.5952
3.6345
8.6672
9.9136

%
-11.77
-12.15
-9.38
4.45
27.56

2013
0.4512
0.5228
3.2934
9.0536
12.645

Furnizorilor = CA/Furnizori
CA

5.5543
16,565

21.99
17.77

6.7743
19,510

9.81
-7.37

9
6.1091
18,071

Cresterea mai rapida a cifrei de afaceri (17.77%) in perioada 2011-2012 fata de variatia
activului total (4.54%) a determinat o crestere a vitezei de rotatie a activului total ca numar de
rotatii cu 12.66%. De asemenea, scaderea cifrei de afaceri in anul urmator (-7.37%) concomitent
cu majorarea activului total (4.99%) a condus la o diminuare a vitezei de rotatie a activului total
ca numar de rotatii cu 11.77%.
In ceea ce priveste stocurile, cresterea cifrei de afaceri in perioada 2011-2012
concomitent cu scaderea stocurilor cu 4.17% a dus la cresterea vitezei de rotatie a stocurilor ca
numar de rotatii cu 22.9%. In perioada urmatoare, scaderea mai accentuata a stocurilor (-11.33%)
fata de scaderea cifrei de afaceri a determinat o crestere a vitezei de rotatie a stocurilor ca numar
de rotatii cu 4.45%, situandu-se la o valoare de 9.05 rotatii.
II.6.1.3 Analiza lichiditatii si solvabilitatii
Lichiditatea se refera la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani,
iar solvabilitatea reprezinta capacitatea intreprinderii de a face fata obligatiilor sale banesti,
respectiv de a-si onora platile la termenele scadente.
a) Rata de lichiditate generala
Exprima capacitatea generala a firmei de a-si onora toate datoriile curente (scadente < 1
an) prin utilizarea disponibilitatilor banesti existente si prin transformarea in disponibilitati
banesti a stocurilor si a creantelor.
Formula de calcul: Lg =

Active curente
Datorii curente ;

b) Rata de lichiditate curenta

>1.3

Reprezinta masura in care pot fi acoperite datoriile curente din activele curente lichide
sau rapid lichide.
Formula de calcul: Lc =

Active curenteStocuri
; >1
Datorii curente

c) Rata de lichiditate imediata


Reprezinta masura in care pot fi acoperite datoriile totale exigibile din lichiditati si
depozite la vedere.
Formula de calcul: Li =

Trezorerie
Datorii curente ;

>0.8

d) Rata solvabilitatii globale


Indica posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu active.
Formula de calcul: Sg =

e)

Activ total
100
;
Datorii totale

>1

Rata solvabilitatii patrimoniale


Indica ponderea capitalurilor proprii in pasivul total.
Formula de calcul: Sp =

Lg
Lc
Li
Sg
Sp

2011
0.8925
0.5090
0.2109
2.3675
0.5776

Capitaluri proprii
100
; >0.5
Activ total

%
-1.31
0.47
-10.61
9.31
6.22

2012
0.8808
0.5114
0.188
2.5880
0.6135

%
20.55
32.09
111.657
15.43
8.42

2013
1.0619
0.6756
0.3990
2.9874
0.6653

Analizand indicatorii din tabelul de mai sus, putem spune ca nivelul ratei lichiditatii
generale al companiei OMV Petrom este unul alarmant, aceasta nedispunand de suficiente active
curente care sa poate acoperi datoriile pe termen scurt in anii 2011-2012. In anul 2013, nivelul

acestei rate creste, insa nu suficient pentru a atinge limita inferioara a acceptabilitatii de 1.3. In
ceea ce priveste lichiditatea curenta, OMV Petrom nu are capacitatea de a-si plati datoriile
curente fara a apela la resurse pe termen lung sau la noi imprumuturi. Lichiditatea imediata
inregistreaza valori scazute, de aceea in perioada urmatoare va trebui sa faca eforturi pentru
asigurarea disponibilitatilor necesare onorarii obligatiilor. Ratele de solvabilitate patrimoniala si
generala evidentiaza un echilibru financiar bun pe termen lung care permite acoperirea datoriilor
din activul net si a datoriilor pe termen lung din capitalulul propriu.
II.6.2. Analiza rentabilitatii
II.6.2.1. Analiza ratei rentabilitatii comerciale

Rc =

Pr
100,unde :
CA

Pr = profit net
CA = cifra de afaceri
-leiCA
CA
%CA
Ch
Ch
%Ch
Pr
Pr
%Pr
Rc
Rc
%Rc

2011
16 565 465 973
13 347 865 161
3 217 600 812
19.42%
-

2012
19 510 054 765
2 944 588 792
17.78%
16 379 213 905
3 031 348 744
22.71%
3 130 840 860
-86 759 952
-2.70%
16.05%
-3.38 p.p.
-17.38%

2013
18 071 914 496
-1 438 140 269
-7.37%
14 269 202 432
-2 110 011 476
-12.88%
3 802 712 064
671 871 204
21.46%
21.04%
4.99 p.p.
31.13%

Analizand rata rentabillitatii comerciale am descoperit urmatoarele rezultate: In perioada


2011-2012 rata rentabilitatii comerciale a scazut cu 17.38 %, adica o scadere 3.38 puncte

procentual. Aceasta scadere a fost datorata de scaderea profitului cu 86 759 952 lei, adica cu 2.70
% fata de cresterea cifrei de afaceri cu 2 944 588 792 lei, 17.78%.
In perioada 2012-2013 rata rentabilitatii comerciale a crescut cu 31.13%, adica o crestere
de 4.99 puncte procentuale. Aceasta crestere a fost datorata scaderii mai accentuate a
cheltuielilor aferente cifrei de afaceri (-12.88%) fata de scaderea cifrei de afaceri (-7.37%). Acest
indicator este cel mai putin influentat de inflatie, aceasta afectand simultan atat profitul, cat si
cifra de afaceri.
Rata rentabilitatii comerciale calculata pe baza rezultatului exploatarii demonstreaza
capacitatea intreprinderii de a obtine profit dupa calculul tuturor costurilor de exploatare
(incluzand amortizarile si provizioanele), permitand remunerarea furnizorilor de capitaluri
angajate si participarea intreprinderii la repartizarea venitului national (pe seama impozitelor).
Principalele rezerve de crestere a ratei rentabilitatii comerciale vizeaza: sporirea
vanzarilor, cresterea puterii de negociere a intreprinderii cu furnizorii si obtinerea unor preturi de
achizitie avantajoase, ameliorarea structurii vanzarilor in sensul cresterii ponderii celor cu o
marja comerciala individuala mai mare, accelerarea rotatiei stocurilor, optimizarea cheltuielilor,
maximizarea preturilor de vanzare.

II.6.2.2. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate

Rrc=

Pr
100, unde :
Ch

Pr = profit net
Ch = cheltuieli aferente cifrei de afaceri
Ch
Ch
%Ch
CA
CA
%CA
Pr
Pr

2011
13 347 865 161
16 565 465 973
3 217 600 812
-

-lei2012
16 379 213 905
3 031 348 744
22.71%
19 510 054 765
2 944 588 792
17.78%
3 130 840 860
-86 759 952

2013
14 269 202 432
-2 110 011 476
-12.88%
18 071 914 496
-1 438 140 269
-7.37%
3 802 712 064
671 871 204

%Pr
-2.70%
21.46%
rc
R
24.11%
19.11%
26.65%
rc
R
-5 p.p.
7.54 p.p.
% Rrc
-20.70%
39.42%
Analizand rata rentabillitatii resurselor consumate am descoperit urmatoarele rezultate: In
anul 2012 rata rentabilitatii resurselor consumate a fost 19.11%, in scadere cu 5 puncte
procentuale fata de anul precedent. Factorul principal ce a dus la aceasta scadere a fost
cheltuielile aferente cifrei de afaceri. Acesta a inregistrat o crestere in perioada 2011-2012 de 3
031 348 744 lei, o crestere mai accentuata fata de cresterea cifrei de afaceri, fapt ce a condus la
scaderea profitului si implicit a ratei rentabilitatii resurselor consumate.
In anul 2013 rata rentabilitatii resurselor consumate a fost de 26.65%, in crestere cu 7.54
puncte procentuale fata de anul precedent. Acest fapt este datorat unei cresteri accentuate a
profitului de 671 871 204 lei (24.46 %), fata de scaderea cu 2 110 011 473 lei a cheltuielilor
aferente cifrei de afaceri.
Dimensiunea ratei rentabilitatii resurselor consumate este direct proportionala cu
rezultatul exploatarii si invers proportionala cu cheltuielile de exploatare aferente cifrei de
afaceri. Prin dinamica relativa a

rezultatului exploatarii superioara celei inregistrate de

cheltuielile de exploatare, cresterea ratei rentabilitatii resurselor consumate este evidenta in


perioada 2013 fata de 2012.

II.6.2.3. Analiza ratei rentabilitatii economice

R=

Pr
100,unde :
At

Pr = profit net
At = active totale

-leiPr
Pr
%Pr
At
At
% At
CA
%CA
CA/At
%CA/At
Pr/CA*100 (Rc)
%Pr/CA*100 (Rc)
Re
Re
%Re

2011
3 217 600 812
35 775 039 982
16 565 465 973
0.4630
19.42%
8.99%
-

2012
3 130 840 860
-86 759 952
-2.70%
37 410 862 772
1 635 822 790
4.57%
19 510 054 765
17.78%
0.5215
12.63%
16.05%
-17.38%
8.37%
-0.63 p.p.
-6.95%

2013
3 802 712 064
671 871 204
21.46%
38 894 755 946
1483 893 174
3.97%
18 071 914 496
-7.37%
0.4646
-10.91%
21.04%
31.13%
9.78%
1.41 p.p.
16.83%

Perioada 2011-2012

In anul 2012 rentabilitatea economica a suferit o scadere fata de anul 2011, o scadere cu
0.63 puncte procentuale, ajungand la valoarea de 8.37%. Aceasta scadere a fost direct influentata
de doi factori: viteza de rotatie a activelor si rata rentabilitatii comerciale.
Perioada 2012-2013
In anul 2013 rata rentabilitatii economice a ajuns la valoarea de 9.78%, inregistrand o
crestere cu 1.41 puncte procentuale fata de anul anterior (2012). Eficienta capitalului investit, a
tuturor resurselor materiale, financiare implicate in activitatea intreprinderii, sunt prezentate prin
rata rentabilitatii economice
Rentabilitatea economica surprinde eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate
pentru desfasurarea activitatii unei intreprinderi. Capitalurile angajate de o intreprindere in cursul
unui exercitiu financiar sunt reprezentate de capitalurile proprii si capitalurile imprumutate.
Remunerarea capitalurilor sub forma dividendelor sau a dobanzilor se realizeaza dupa ce sunt

acoperite investitiile strategice (active fixe), investitiile de exploatare (nevoia de fond de


rulment) si investitiile de echilibru (pentru asigurarea disponibilitatilor banesti).
Rata rentabilitatii economice trebuie apreciata in functie de rata inflatiei. O rata a
rentabilitatii economice superioara ratei inflatiei va putea asigura conservarea substantei
economice a intreprinderii si chiar reinoirea si cresterea activelor sale economice, intr-o
perioada cat mai scurta. In realitate, rata rentabilitatii economice trebuie sa remunereze
capitalurile investite, cel putin la nivelul ratei medii a dobinzii, plus riscul economic si financiar
pe care si l-au asumat cei care au plasat capitalul in interprindere.

II.6.2.4. Analiza ratei rentabilitatii financiare

Rf =

Pr
100,unde :
Kp

Pr = profit net
Kp = capital propriu

Pr
Pr
%Pr
Kp
Kp
%Kp
Vt
%Vt
At
%At
Vt/At
%Vt/At
At/Kp
%At/Kp
Pr/Vt
%Pr/Vt
Rf
Rf

2011
3 217 600 812
20 697 130 420
17 814 227 349
35 775 039 982
0.4980
1.7285
0.1806
15.55%
-

2012
3 130 840 860
-86 759 952
-2.70%
22 911 450 945
2 214 320 525
10.7%
20 962 683 542
17.67%
37 410 862 772
4.57%
0.5603
12.53%
1.6328
-5.53%
0.1494
-17.31%
13.66%
-1.88 p.p.

2013
3 802 712 064
671 871 204
21.46%
26 164 748 288
3 253 297 343
14.2%
19 936 290 816
-4.9%
38 894 755 946
3.97%
0.5126
-8.52%
1.4865
-8.96%
0.1907
27.71%
14.53%
0.87 p.p.

%Rf

-12%

6%

Analizand rata rentabillitatii financiare s-au descoperit urmatoarele rezultate: In anul


2012 rata rentabilitatii financiare a ajuns la valoarea de 13.66%, avand o scadere cu 1.88 puncte
procentuale fata de anul anterior (2011). Aceasta scadere a fost influentata de urmatorii factori:
viteza de rotatie a activelor, factorul de multiplicare a capitalului propriu si profitul net la 1 leu
venituri totale.
In anul 2013 rata rentabilitatii financiare a evoluat in sens pozitiv ajungand la valoare de
14.53 %, avand o crestere cu 0.87 puncte procentuale fata de anul anterior. Factorii care au
influentat acest indicator sunt: viteza de rotatie a activului, factorul de multiplicare a capitalului
propriu si profitul la ul leu venituri totale.
Rata rentabilitatii financiare este un indicator semnificativ in aprecierea performantelor
economicofinanciare ale intreprinderii atit in cadrul diagnosticului intern cit si in analizele
solicitate de partenerii externi.
Daca rata rentabilitatii economice exprima remunerarea capitalului investit facind referire
numai la activitatea de exploatare, rata rentabilitatii financiare cuantifica remunerarea capitalului
propriu prin prisma tuturor celor trei tipuri de activitati: exploatare, financiara si extraordinara.
Rata rentabilitatii financiare are in vedere provenienta capitalurilor, fiind sensibila la
structura financiara a intreprinderii si in mare masura influentata de gradul de indatorare al
interprinderii.
Rata rentabilitatii financiare a capitalului propriu pune in evidenta randamentul
capitalurilor proprii, respectiv al plasamentului efectuat de actionarii unei societati prin
cumpararea actiunilor societatii. Profitul, sursa importanta de finatare a dezvoltarii unei activitati,
reprezinta parte componenta a capitalurilor unei intreprinderi, remunerand, in primul rand,
participarea actionarilor, prin intermediul dividendelor. O crestere a acestui indicator evidentiaza
o activitatea eficienta din punct de vedere al fructificarii capitalurilor proprii.