Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEORETIC MIGUEL DE CERVANTES

Nr. inregistrare......................

BUCURESTI

PREAVIZ DE EXMATRICULARE

In data de ................................elevul ..........................................................din


clasa a XI -a C a primit preaviz de exmatriculare in C. P. al clasei, pentru un
numar de ..... absente nemotivate.
A fost instiintata familia elevului.

Prof. Diriginte,
Damoc Liliana

Parinte,