Sunteți pe pagina 1din 2

1. Progresul S.A.

Firma Progresul SA prognozeaza pentru produsele sale urmatoarea cerere :


-

Trimestrul intai : 600.000 unitati echivalente


Trimestrul al 2-lea : 1.200.000 unitati echivalente
Trimestrul al 3-lea : 800.000 unitati echivalente
Trimestrul al 4-lea : 200.000unitati echivalente

Cererea, exprimata in unitati de produs echivalent, este repetabila pe un orizont de 2 ani.


Forta de munca a firmei este formata din 200 de muncitori, fiecare avand o norma de
productie trimestriala de 4.000 unitati echivalente.
Analizele executate in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil au stabilit valorile
trimestriale pentru urmatoarele categorii de costuri :
- Costul de intretinere a inventarului de produse finite 6 u.m. pentru o unitate de produs
echivalent;
- Costul fabricarii produselor prin timp de supramunca 15 u.m./unit. prod. echiv.
- Costul mentinerii in cadrul firmei a muncitorilor in perioadele in care cererea este
inferioara posibilitatilor de productie (cost de inactivitate sau somaj mascat) 5.000
u.m./muncitor
- Pierderile suportate de firma atunci cand nivelul productiei programate este inferior
cererii (costul deficitului de produse sau costul de subcontractare) 20 u.m./produs
- Costul necesar angajarii/concedierii muncitorilor 2.500 u.m./persoana
Pe baza acestor informatii si in conditiile in care nu exista un inventar initial de produse
finite, managerul operational al productiei doreste sa elaboreze strategii pure, de urmarire a
cererii, precum si o varianta posibila de aplicat in cadrul firmei.
Desi a fost consultat in calculul celor cinci categorii de extracosturi de programare
agregat, are serioase dificultati in operationalizarea acestora.
Il puteti ajuta in calculul extracostului strategiilor propuse ?

Cost de intretinere a stocului ( c 1t =6 u.m)


C 1t = c 1t ( QS - QtD + S t 1 )

Cost de supramunca ( c 2t =15 u.m.)


C 2t = c 2t ( QS - Q rt ), QS > Q rt

Cost de inactivitate ( c 3t =5.000 u.m.)


C 3t = c 3t |( QS - Q rt )/ Q m |,

Q < Qt

Costul deficitului ( c 4t = 20 u.m.)!dficit =>nivelul ofertei<nivelul cererii)


C 4t = c 4t ( QtD - QS - S t 1 ) ! se utilizeaza cand exista stoc la sfarsitul trimestrului precedent
C 4t = c 4t ( QtD - QS + Dt 1 ) ! se utilizeaza cand exista deficit la sfarsitul trimestrului precedent
C 4t = c 4t ( QtD - QS ) ! se utilizeaza cand nu exista nici stoc, nici deficit

Costul angajarii/concedierii ( c 5t =2.500 u.m.)


C 5t = c 5t [( QS - Q rt )/ Q m ]

I.

Strategia de supramunca si inactivitate


D
S
Q = Qt
Numar constant de muncitori

II.

Strategia de angajari/demiteri
D
S
Q = Qt

III. Strategia in care productia este egala cu cererea medie


Numar constant de muncitori