Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRONOMICE I

MEDICIN VETERINAR DIN BUCURETI

FACULTATEA de AGRICULTURA

Prof. univ Dr. ALECU Ioan Niculae

PROIECT

MANAGEMENT IN AGRICULTURA

Student
Grupa

- 2015 -

Tema proiectului

Se va ntocmi proiectul bugetului de venituri i cheltuieli pentru


exploataia

..............................,

din

localitatea

............................,

judeul ........................, pe baza urmtoarelor elemente:


1. Condiii naturale:
- temperatura medie anual ..................................................;
- precipitaii medii anuale .....................................................;
- tipul

de

sol

dominant

(textura,

panta) .............................................. .............................................................


..........................................................
2. Mrimea i structura categoriilor de folosin a terenului:
- suprafaa total ..................... ha ( ............%);
- teren agricol .......................... ha ( ............%);
- teren arabil ............................. ha ( ............%);
o din care irigat .............. ha ( ............%);
- puni naturale ...................... ha ( ............%);
- fnee naturale ........................ ha ( ............%);
- livezi ....................................... ha ( ............%);
- vii ............................................ ha ( ............%);
- teren neproductiv .................... ha ( ............%).

Reprezentai schema exploataiei agricole

3. Structura culturilor din anul precedent:


Nr
crt
1
2
3
4
5

Denumirea culturii

Suprafaa
(ha)

Total arabil

Suprafaa
(%)

100

4. Produciile medii la hectar realizate n ultimii 3 5 ani:


tone / ha

Nr
crt
1
2
3
4
5

Denumirea
culturii

Producia realizat n anii


2010 2011 2012 2013 2014

Producia
programat

LIVRAREA PRODUCIEI
Nr
crt

Produs

Cantitate

Pre

Valoare total

(t)

(lei / t)

(lei)

Prod.total
(t)
Costul de producie (lei/t)

Cheltuieli pe hectar (lei/ha)

Din care cheltuieli ptr produsul princ. (lei)

Cheltuieli totale (lei)

Cheltuieli indirecte comune (lei)

Cheltuieli directe (lei)

Cheltuieli de aprovizionare (lei)

Contribuie pentru asigurri sociale, fondul de omaj, impozit (lei)

Salarii (lei)

Lucrri i servicii executate de teri (lei)

Lucrri mecanice proprii (lei)

Materii prime i materiale (lei)

La produsul secundar

Prod.medie
(kg/ha)

La produsul principal

La produsul secundar

La produsul principal

Suprafaa

CULTURA

Nr. crt

PRODUCIA VEGETAL I COSTURILE

REZULTATE FINANCIARE PE PRODUSE

Nr.
crt

Denumirea produselor

Elemente pe UM
Costuri de
Preuri de
producie
vanzare
(lei/t)
(lei/t)

Total
Cantitatea
(t)

Cheltuieli
(lei)

Venituri
(lei)

Rezultate
economicofinanciare
(lei)

Memoriu justificativ

Bibliografie: