Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRONOMICE I

MEDICIN VETERINAR DIN BUCURETI

FACULTATEA de AGRICULTURA

Prof. univ Dr. ALECU Ioan Niculae

PROIECT

MANAGEMENT IN AGRICULTURA

Student Goicev Diana


Grupa

1402

- 2015 -

Tema proiectului

Se va ntocmi proiectul bugetului de venituri i cheltuieli pentru


exploataia S.C. Mocanu. S.R.L, din localitatea Turnu Mgurele, judeul
Teleorman, pe baza urmtoarelor elemente:
1. Condiii naturale:
- temperatura medie anual 10-11C;
- precipitaii medii anuale 456 mm;
- tipul

de

sol

dominant

(textura,

panta)

Cernoziom

glomerulara,grauntoasa si o panta de 1-2%


2. Mrimea i structura categoriilor de folosin a terenului:
- suprafaa total 270 ha ( 100%);
- teren agricol 270 ha ( 100%);
- teren arabil 270 ha ( 100%);
o din care irigat 0 ha ( 0%);
- puni naturale 0 ha ( 0%);
- fnee naturale 0 ha ( 0%);
- livezi 0 ha ( 0%);
- vii 0 ha ( 0%);
- teren neproductiv 0 ha ( 0%).

cu

textura

Reprezentai schema exploataiei agricole

Gru

Orz

Sediu firma

Porumb

Rapi

3. Structura culturilor din anul precedent:


Nr
crt
1.
2.
3.
4.

Denumirea culturii

Suprafaa
(ha)
100
62
54
54
270

Grau
Orz
Porumb
Rapi
Total arabil

Suprafaa
(%)
37.03
22.97
20
20
100

4. Produciile medii la hectar realizate n ultimii 3 5 ani:


kg/ ha

Nr
crt
1
2
3
4

Denumirea
culturii
Gru

Producia realizat n anii


2010 2011 2012 2013 2014
5000 4500 4000 5000 6000

Producia
programat
6000 kg

Orz

kg
4000

kg
3500

kg
3000

kg
4000

kg
5000

5000 kg

Porumb

kg
8000

kg
7500

kg
8500

kg
8000

kg
9000

9000 kg

Rapi

kg
2000

kg
1500

kg
2000

kg
1400

kg
1900

2000 kg

kg

kg

kg

kg

kg

LIVRAREA PRODUCIEI
Nr
crt
1

Produs
Gru

Cantitate

Pre

Valoare total

(t)

(lei / t)

(lei)

700

4200

800

4000

Orz
Porumb

700

6300

Rapi

2000

4000

2
Porumb
54

La produsul principal

La produsul secundar

Materii prime i materiale (lei)


Lucrri mecanice proprii (lei)

100

La produsul secundar

Gru

La produsul principal

Suprafaa

CULTURA

Nr. crt

Prod.medie
(kg/ha)

6000
200
600
200
175
1300

9000
-

Prod.total
(t)

486
180

0
1300
-

Cheltuieli totale (lei)


Din care cheltuieli ptr produsul princ. (lei)
Cheltuieli pe hectar (lei/ha)

Costul de producie (lei/t)

20

Cheltuieli indirecte comune (lei)

43

Cheltuieli directe (lei)

00

Cheltuieli de aprovizionare (lei)

80

Contribuie pentru asigurri sociale, fondul de omaj, impozit (lei)

Salarii (lei)

Lucrri i servicii executate de teri (lei)

PRODUCIA VEGETAL I COSTURILE

2320
2625
34157
36871.
378
3514
3784.4
585.73

0
0
52
441.
41.51
1

1352.8
1458
18893
20394.
5
209
2093
3876.4

0
2.8
76
327.
27.56
3

430.71

Orz

62

5000

310

175

1300

0
4

Rapi

54

2000

108

49

1438.4

60

170

1300

43

1252.8

20

1627

21315

23009.

236

1464

3809.0

3.4

31

162.

2087.

1377

18272

19724.

7
202

91
1093

3749.0

2.8

41

447.

2149.

39

REZULTATE FINANCIARE PE PRODUSE

Nr.
crt

Denumirea produselor

1
2
3
4
5

Gru
Porumb
Orz
Rapi
Baloi gru
Total general

Elemente pe UM
Costuri de
Preuri de
producie
vanzare
(lei/t)
(lei/t)

585.73
430.71
761.81
1874.51
180

700
700
800
2000
250

Total
Cantitatea
(t)

600
486
310
108
200

Cheltuieli
(lei)

Venituri
(lei)

Rezultate
economicofinanciare
(lei)

378441.52
209327.56
236162.71
202447.21
36000

42000
340200
248000
216000
50000

41558.48
130872.43
11837.29
13552.78
14000

1062379

1274200

211821

761.81

1874.51

Memoriu justificativ
Suprafaa fermei: 270 ha.
Cereale pioase : 60% dintre care gru 100 ha-37.03%, i orz 62 ha-22.97%.
Pritoare 20%-54 ha.
Oleaginoase 20%-54 ha.
Fia tehnologic la gru

Fi tehnologic la orz:

Fi tehnologic la porumb:

Fi tehnologic la rapi:

S-ar putea să vă placă și