Sunteți pe pagina 1din 1
Mag @. = Investeste in oameni! Proiect cofinanfat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ‘4a prioritard 2 ,Corelarea Invatarii pe tot parcursul vietii cu piafa muncii* Domeniul major de interventie 2.1 ,Tranzitia de la scoala la viata activa” Titlul proiectului: “invaté cu noi s& devil antreprenor!” Contract: POSDRU/I75/2.1/8/149602 ASOCIATIA EURO BRAILA SM. s COLEGIUL ECONOMIC ,,ION GHICA” TARGOVISTE — partener 1 COLEGIUL COMERCIAL “CAROL I” CONSTANTA — partener 2 COLEGIUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU” PLOIESTI - partener 3 COLEGIUL ECONOMIC ,,|ON GHICA” BRAILA - partener 4 Nr. inreg. 974/17.06.2015 NVITATIE Avem onoarea de a va invita s& participati la seminarul cu tema 88 ne orientam din scoala si sine pregatim pentru o viaté_ activa” _organizat cadrul _proiectului POSDRU/175/2.1/S/149602 cu titlul “Invaté cu noi s4 devii_antreprenor!” de COLEGIUL ECONOMIC ,,ION GHICA” Targoviste si sustinut de dl. RADU FLORIN, Conferentiar universitar Universitatea Valahia. Evenimentul va avea loc in data de 26.06.2015, Str. Arsenalului nr.14, Targoviste, intre orele 09.00 ~ 13.30. Proiectul se implementeaz in perioada 11.02.2015 - 10.12.2016 de catre ASOCIATIA EURO BRAILA SM in parteneriat cu COLEGIUL ECONOMIC ,ION GHICA” TARGOVISTE, COLEGIUL COMERCIAL "CAROL |" CONSTANTA, COLEGIUL ECONOMIC .VIRGIL MADGEARU’ PLOIESTI, COLEGIUL ECONOMIC ,|ON GHICA' BRAILA. Proiectul contribuie la cresterea sanselor de ocupare ale elevilor invatémantului secundar (ISCED 3), clasa XI/XIl, apartinand liceelor din judetele Braila, Galati, Constanta, Tulcea, Vrancea, Buzéu, lalomita, Dambovita, Teleorman, Prahova, Calatasi, Arges, Giurgiu, mediul urban si rural prin utiizarea metodelor inovative de tip ,firme de exercifiu’, in scopul faciltari tranzitiei acestora de la scoala la viata activa. La seminar sunt invitati s& participe reprezentanti din unitatile de invatamant (levi, profesori, coordonatori firma de exercitiu), angajatori, parinti, autoritati locale, reprezentanti ai mass media. Pentru informatii suplimentare va rugam s& accesati site-ul: wwnw.eurobraila.ro sau s& ne contactati la sediul administrativ al Asociatiei Euro Braila SM, Str. Mihail Sebastian nr.20 sau la sediul Colegiului Economic lon Ghica, Str. Calea Domneascd nr.223. Persoane de contact: Asociatia Euro Braila SM Reghinula LIPAN — Expert informare gi publicitate Tel. 0786410207 Colegiul Economic lon Ghica Roxana GEORGESCU ~Responsabil proiect Tel. 0724261967 Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitim s& vizitati wwww.fonduri-ue.ro. VA rugm s& confirmati participarea dvs. la eveniment, cat si num&rul de persoane arlicipante ‘si organizatia_pe care 0 reprezenta{i_ la adresa de ail: contacteurobraila@gmail.com, pand la data de 25.06.2015 ora 14.00. sala de conferinte Hotel NOVA, din VA ASTEPTAM!