Sunteți pe pagina 1din 9

NOT DE FUNDAMENTARE

Seciunea 1.
Titlul proiectului de act normativ
Hotrre a Guvernului privind declanarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate
privat situate i n incinta Depozitului de zgur i cenu Valea Mnstirii pana la cota +205 mdMB,
necesar dezvoltrii obiectivului de investiii" S.E. Craiova II. Mrirea stabilitii depozitului de zgur
i cenu Valea Mnstirii folosind tehnologia de preparare a fluidului autontritor de zgur i cenu
de electrofiltru",

Seciunea 2.
Motivele emiterii actului normativ
1. Descrierea situaiei actuale

Sucursala Electrocentrale Craiova II ca parte component a


Societatii Complexul Energetic Oltenia SA fac parte din sistemul
national energetic.
Cadrul general al politicii Guvernului const n asigurarea i
susinerea unei infrastructuri adecvate dezvoltrii obiectivelor
socioeconomic prin modernizarea, dezvoltarea i administrarea eficient a
sectorului energetic, cu accent pe modernizarea sectorului de productie al
energiei electrice. n vederea realizrii lucrrilor de

modernizare a
sectorului energetic, lucrri care privesc sigurana i
securitatea
naional, au fost demarate msuri i programe de
dezvoltare a
sectorului energetic. Cotele actuale la care sunt
suprainaltate
cele 3 compartimente aferente Depozitului de zgura si
cenusa
Valea Manastirii sunt: - compartimentul I: cota
+180,00 mdMB
-Compartimentul II: cota
+180,00 mdMB
-compartimentul III: cota
+178,50 mdMB
Depozitul de zgura si cenusa Valea Manastirii se vafla pe
unitatea
administrative teritoriala Simnicu de Sus, jud. Dolj.
Pentru obiectivul de investitii Mrirea stabilitii
depozitului de
zgur i cenu Valea Mnstirii pana la cota de +205
mdMB,
au fost promovate urmatoarele acte normative:
- Hotararea Guvernului nr. 463/1998 prin care a fost
declarata de
utilitate publica, lucrarea de interes national CET
CraiovaSuprainaltarea Depozitului de zgura si cenusa Valea
1

Manastirii si
-

modernizarea drumului de acces la depozit.


Hotararea Consiliului Local Simnicu de Sus nr. 4/1997
si a Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.
16/1997 prin care s-a aprobat planul de amenajare a
teritoriului interorasenesc cuprinzand cota finala a
depozitului de +205,00 mdMB.
Ordinul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii
Rurale nr. 32/08.04.2004 prin care s-a aprobat
scoaterea din fondul forestier national a suprafetei
totale de 8,4393 hectare ( din care 8,3898 hectare in
incinta depozitului propriu-zis si 0,0495 hectare sunt
situate in afara depozitului U.P.IV Viisoara pe drumul
de acces la acesta) prin ocupare definitiva cu
compensare echivalent ca suprafa i bonitate, a
terenului forestier proprietate public a statului romn,
administrat de

Regia Naional a Pdurilor - ROMSILVA, Direcia


Silvic Craiova, Ocolul Silvic Amaradia.

1 . n cazul proiectelor de acte


normative
care
transpun
legislaie comunitar
sau
creaz cadrul pentru aplicarea
direct a acesteia

Proiectul de act normativ nu se refer la acest domeniu.

2. Schimbri preconizate

3.Alte informaii

Pentru prezentul proiect de Hotrre a Guvernului este necesar


aprobarea sumei estimate cu titlu de despgubire n valoare de 882 mii
lei pentru un numr de 386 de imobile aferente unei suprafee totale
de 585.906,18 mp, prevzute n Anexa nr. 2.
Suma de 882 mii lei aferent imobilelor prevzute n Anexa nr.
2, rezult din raportul de evaluare ntocmit de ctre un expert autorizat
UNEAR ANEVAR, n conformitate cu dispozitiile Legii nr.
255/2010 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public,
necesar realizrii unor obiective de interes naional, regional i local,
cu modificrile i completrile ulterioare i ale Hotrrii Guvernului
nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr. 255/2010, cu modificrile i completrile ulterioare.
Astfel, n conformitate cu dipoziii legale n materie de
expropriere raportul de evaluare se ntocmete avndu-se n vedere
expertizele ntocmite i actualizate de camerele notarilor publici,
1
potrivit art. 77 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu prevederile
art. 8 alin (1) din Hotrrea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu
modificrile i completrile ulterioare, conform crora expertul
evaluator () este obligat s se raporteze la expertizele ntocmite i
1
actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77 alin. (5) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea
planului de amplasament suplimentar al lucrrii de utilitate public
Autostrada Ndlac Arad, conform Anexei nr. 1 la prezenta
hotrre, aprobarea declanrii procedurilor de expropriere pentru
imobilele proprietate privat care constituie coridorul de expropriere
al
lucrrii
de
utilitate
public,
aprobarea
listei
proprietarilor/deintorilor imobilelor aa cum rezult din evidenele
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar Arad, precum i a
sumelor individuale aferente despgubirilor n valoare total de de 882
mii lei pentru un numr de 386 de imobile aferente unei suprafee
totale de 585.906,18 mp, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotrre.
Procedurile de expropriere aplicabile sunt cele prevzute de
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauz de utilitate
public, necesar realizrii unor obiective de interes naional, judeean
i local, cu modificrile i completrile ulterioare i de Hotrrea
Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a acesteia, pentru acele imobile proprietate privat care
constituie coridorul de expropriere aferent proiectului.
Planurile cu amplasamentul lucrrii au fost avizate de ctre
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar Arad, n conformitate cu
prevederile Legii nr. 255/2010 cu modificrile i completrile
ulterioare.
Lista proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de
expropriere a fost compus n baza evidenelor Oficiului de Cadastru
i Publicitate Imobiliar Arad.
n situaia n care n cadrul coridorului de expropriere, cu
ocazia ntocmirii documentaiilor cadastrale de dezmembrare a
imobilelor afectate, vor fi identificate imobile ce ar putea constitui
monumente istorice/zone de protecie, se vor respecta prevederile
Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
4

r
e
p
u
b
l
i
c
a
Seciunea 3.
t
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic
Prin asigurarea unei fluidizri optime a traficului rutier din zon, .
se asigur o promovare a comerului intern i internaional.
n
1
1 . Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refer la acest domeniu.
m
concurenial si domeniului

ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului
Finalizarea acestui obiectiv duce la mbuntirea condiiilor de s
u
de afaceri
transport rutier i implicit a mediului de afaceri.
3. Impactul social
Construcia acestui tronson de autostrad prezint avantaje r
tehnice, economice i sociale avnd un impact pozitiv asupra aezrilor a
umane i a altor obiective colaterale.
4. Impactul asupra mediului
Au fost evaluate toate sursele poteniale de poluare a apelor,
aerului, solului i subsolului, a florei i faunei, zgomotul i vibraiile, n
administrarea deeurilor, substanele toxice i periculoase. A fost
analizat impactul lor asupra factorilor de mediu: apa, aer, sol, aezri c
umane i altele. Au fost recomandate msuri pentru reducerea la minim a
sau chiar eliminarea impactului negativ i pentru conformarea cu r
e
limitele admisibile.
5. Alte informaii
Nu au fost identificate.
u
n
Seciunea 4.
e
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, att pe termen scurt, pentru anul curent,
l
ct i pe termen lung (pe 5 ani)
e
- mii lei
Indicatori

Anul curent

1
1. Modificri ale veniturilor
bugetare plus/minus, din
care:
a) bugetul de stat, din
acesta:
(i) impozit pe profit;
(ii) impozit pe venit;
b) bugetele locale:
(i) impozit pe profit;
c)
bugetul
asigurrilor
sociale de stat:
(i)contribuii de asigurri.
2. Modificri ale
cheltuielilor bugetare,

Urmtorii
4 ani
5

Media pe
5 ani
7

d
i
n
t
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c

i
i

a
u
d

plus/minus, din care:


a) bugetul de stat, din
acesta:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri si servicii;
b) bugetele locale:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri i servicii;
c) bugetul asigurrilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri i servicii.
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) bugetul de stat;
b) bugetele locale.
4. Propuneri pentru
acoperirea creterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificrilor
veniturilor i/sau
cheltuielilor bugetare
7.Alte informaii

s
t
i
n
a

i
a
d
e
l
o
c
u
i
n

s
e
v
a

Sumele individuale estimate de ctre expropriator aferente


despgubirilor pentru imobilele proprietate privat situate pe
amplasamentul suplimentar al lucrrii de utilitate public Autostrada
Ndlac Arad, aflate pe raza localitilor Ndlac, Pecica, Semlac, Arad
i eitin, din judeul Arad, sunt n cuantum total de 882 mii lei i sunt
alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului pentru Departamentul pentru Infrastructur i Investiii
Strine, n limita bugetului aprobat Secretariatului General
al
Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013, nr. 5/2013, la
capitolul 84.01. "Transporturi", titlul 56.01 "Programe din fonduri
externe nerambursabile postaderare" "Programe din fondul de
coeziune (FC)".

Seciunea 5.
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaiei n vigoare
1. Msuri
normative
necesare
Proiectul de Hotrre a Guvernului nu se refer la acest
pentru
aplicarea
prevederilor domeniu.
proiectului de act normativ:
a) acte normative n vigoare ce vor
fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrarii n vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaz a fi
elaborate n vederea implementrii
noilor dispoziii.
2. Conformitatea proiectului de act
Proiectul de Hotrre a Guvernului nu se refer la acest

p
r
o
c
e
d
a
p
o
t
r
i
v
i
t
d
i
s
p
o
z
i

i
i
l
o
r
a
r
t
.

2
9
normativ cu legislaia comunitar n
cazul proiectelor ce transpun
prevederilor comunitare
3. Msuri normative necesare
aplicrii directe a actelor normative
comunitare
4. Hotrri ale Curii de Justiie a
Uniunii Europene
5. Alte acte normative i/sau
documente internaionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaii

domeniu.

Proiectul de Hotrre a Guvernului nu se refer la acest


domeniu.
Proiectul de Hotrre a Guvernului nu se refer la acest
domeniu.
Proiectul de Hotrre a Guvernului nu se refer la acest
domeniu.

(
2
)
d
i
n

Nu au fost identificate

Seciunea 6.
Consultrile efectuate n vederea elaborrii proiectului de act normativ
1. Informaii privind procesul de
Proiectul de act normativ a fost afiat
consultare
cu
organizaii Secretariatului General al Guvernului.
neguvernamentale,
institute
de
cercetare i alte
organisme
implicate
Actul normativ nu se refer la acest domeniu.
2.
Fundamentarea
alegerii
organizaiilor cu care a avut loc
consultarea, precum i a modului n
care activitatea acestor organizaii
este legat de obiectul proiectului
de act normativ

a
l
i
n
.

pe

site-ul

Actul normativ nu se refer la acest domeniu.


3. Consultrile organizate cu
autoritile administraiei publice
locale, n situaia n care proiectul
de act normativ are ca obiect
activiti ale acestor autoriti, n
condiiile Hotrrii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative
ale
autoritilor
administraiei
publice
locale
la
elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consultrile desfurate n cadrul
Proiectul de act normativ nu este supus consultrilor
consiliilor
interministeriale,
n comisiilor interministeriale.
conformitate cu prevederile HG nr.
750/2005
privind
constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
Proiectul de act normativ nu necesit aceste avize.
5.Informaii privind avizarea de
ctre
a)Consiliul Legislativ
b)Consiliul Suprem de Aprare a
rii
c)Consiliul Economic i Social
d)Consiliul Concurenei
e)Curtea de Conturi
6. Alte informaii
Nu au fost identificate
7

L
e
g
e
a
n
r
.
3
3
/
1
9
9
4
p
r
i
v
i
n
d
e
x
p
r
o
p
r
i
e
r
e
a
p
e
n
t
r

Seciunea 7.
Activiti de informare public privind elaborarea i implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societii civile
cu privire la necesitatea elaborrii
proiectului de act normativ

Menionm c au fost intreprinse demersurile legale


prevzute de art. 7 alin. (1) ale Hotrrii de Guvern nr. 561/2009
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul
Guvernului, pentru elaborarea,
avizarea
i
prezentarea
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de
acte normative, precum i a altor documente n vederea
adoptrii/aprobrii.
2. Informarea societii civile cu
Actul normativ nu produce nici un impact asupra acestui
privire la eventualul impact asupra domeniu.
mediului n urma implementrii
proiectului de act normativ, precum
i efectele asupra sntii i
securitii
cetenilor
sau
diversitii biologice
3. Alte informaii
Nu au fost identificate.
Seciunea 8.
Msuri de implementare
1. Msurile de punere n aplicare a
proiectului de act normativ de ctre
autoritile administraiei publice
centrale i/sau locale nfiinarea
unor noi organisme sau extinderea
competenelor instituiilor existente
2. Alte informaii

Actul normativ nu se refer la acest domeniu

Nu au fost identificate.

c
a
u
z

d
e
u
t
i
l
i
t
a
t
e
p
u
b
l
i
c

,
r
e
p
u
b
l
i
c
a
t

i
a
l
e
L
e
g
i
i
n
r
.

2
5
5
/

0
1
Pentru considerentele de mai sus, am elaborat alturat proiectul de Hotrre a Guvernului 0
privind declanarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat situate pe amplasamentul
suplimentar al lucrrii de utilitate public "Autostrada Ndlac-Arad", care, n forma prezentat, a fost avizat p
r
de ministerele interesate i pe care l supunem spre aprobare.
i
v
i
n
MINISTRUL DELEGAT PENTRU
SECRETARUL GENERAL AL
d
PROIECTE DE INFRASTRUCTUR DE
GUVERNULUI
INTERES NAIONAL I INVESTIII
e
STRINE
x
p
DAN COMAN OVA
ION MORARU
r
o
p
r
i
e
r
e
a
AVIZM FAVORABIL:
MINISTRUL FONDURILOR
EUROPENE
EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

VICEPRIM MINISTRU
MINISTRUL FINANELOR
PUBLICE

MINISTRUL DELEGAT PENTRU


BUGET

DANIEL CHIOIU

LIVIU VOINEA

MINISTRUL JUSTIIEI
ROBERT CAZANCIUC

p
e
n
t
r
u
c
a
u
z

d
e
u
t
i
l
i
t
a
t
e
p
u
b
l
i
c

,
n