Sunteți pe pagina 1din 61

ANEXE

ANEXA NR. 1.1 la regulamentREGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR

UAT .. Sector cadastral nr
Zon cooperativizat/necooperativizat (Co/NCo)
1. DESCRIEREA IMOBILULUI

DATE TEREN DATE CONSTRUCII

Identificator
teren

Adres imobil
Numr
cadastral
1)

Nr.
1)

CF

Suprafaa
msurat
Intravilan/
extravilan
(I/E)

Nr.
top.

Nr.
tarla

Nr.
parcel

Categorie
folosin

Identificator
construcie

Cod grup
destinaie

Suprafaa
construit

Nr.
niveluri

Nr.
CF
Constr. cu
acte (DA/
NU)
2. PROPRIETATEA / POSESIA

Titularul dreptului/posesiei
Proprietar=1 /
Posesor=0
Data
naterii/
CUI

Domiciliu/
Sediu

Cota
parte

Identificator entitate
2)

asociat

Cot parte
3)

teren UI

Mod de
dobndire
Act juridic
Obs privitoare la
4)

proprietar
Nume/
Denumire
Iniiala
tatlui

Prenume

Tip act
Nr. act/
data

Emitent3. SARCINI / DEZMEMBRMINTE

Titular
Data naterii/
CUI

Domiciliu/
Sediu
Tipul sarcinii sau al
dezmembrmintelor dreptului de
proprietate

Cota
parte

Identificator entitate
asociat
2)

Act juridic
Valoare
ipotec


Tip moned Nume/
Denumire
Iniiala
tatlui

Prenume

Tip act
Nr. act/
data

Emitent
4. NOTRI, PROCESE, INTERDICII 5. OBSERVAII


Tipul notrii

Tip act
Nr. act/
data

Emitent
Identificator entitate asociat
2)
Imobil mprejmuit /
nemprejmuit
Imobil contestat /
5)

necontestat

Alte observaii


1)
Numere alocate anterior demarrii lucrrilor de cadastru sistematic
2)
Prin entitate asociat se nelege: teren, construcie, UI
3)
Coloana se completeaz numai pentru UI din construciile condominiu
4)
Se menioneaz dac proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
5)
Se completeaz numai pentru livrrile de tip copie final; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaie nr din..
Not: n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizriiModel pentru UI din construciile condominiu


UAT .. Sector cadastral nr


1. DESCRIEREA UNITII INDIVIDUALE
Identificator UI

Adresa
construciei
Numr
cadastral/ Nr.
top.
1)


Nr. CF
1)

individual

Nr.
tronson


Scara


Nivel

Numr
apartament

Cod unitate individual
(UI)

Suprafa util ap.
(mp)

Cote pri
comune


Cot parte teren2. PROPRIETATEA / POSESIA


Titularul dreptului/posesiei Proprietar=1 / Data naterii/ Domiciliu/ Sediu

Cota parte
2)

Mod de dobndire Act juridic
Obs privitoare la
160

Titular

Data naterii/
CUI

Domiciliu/
Sediu

Tipul sarcinii sau al
dezmembrmintelor dreptului de
proprietate

Cota parte
2)

Act juridic


Valoare ipotec

Nume/
Denumire
Iniiala
tatlui

Prenume

Tip act
Nr. act/
data

Emitent

Nume/
Denumire
Iniiala
tatlui

Prenume
Posesor=0 CUI


Tip act
Nr. act/
data

Emitent
propr
3)
ietar3. SARCINI / DEZMEMBRMINTE


Tip moned4. NOTRI, PROCESE, INTERDICII 5. OBSERVAII

Tipul notrii Tip act Nr. act/ data Emitent Date UI contestat / necontestat
4)
Alte observaii1)
Numere alocate anterior demarrii lucrrilor de cadastru sistematic

2)
Se refer la suprafaa UI i la cotele pri comune

3)
Se menioneaz dac proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat

4)
Se completeaz numai pentru livrrile de tip copie final; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaie nr din


Not: n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii

161

Formularul de mai jos (Fia colectiv) constituie parte integrant din Registrul cadastral al imobilelor

i se completeaz numai pentru construciile tip condominiu i unitile individuale componente.Fia Colectiv


UAT ..
Sector cadastral nr. ..................A. Partea I - Foaia de avereID-Cn
Numr cadastral/
Nr .top.
1)


Numr CF
1)


Adresa construciei
Suprafaa ocupat


la sol (mp)

Nr.
tronson


Scara


Nivel

Numr
apartament
Cod unitate
individual
(UI)

Nr. CF
individual
1)


Suprafa util

ap. (mp)

Cote pri
comune
Cot

parte
teren


Obs.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTAL
Descrierea prilor

comune indivize:
1)
Numere alocate anterior demarrii lucrrilor de cadastru sistematic


Note:


n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz

denumirea UAT), anul realizrii


Prestatorul poate modifica formatul Registrului cadastral al imobilelor/Foii colective cu acordul ANCPI

ANEXA NR. 1.2 la regulament

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR I AL ALTOR
DEINTORI
Judeul
UATNr.
crt.

Nume/
denumire
deintor
Data

naterii /
CUIIdentificator
1)
Plana


Sector
cadastral


Adresa
imobilului
2)Suprafaa n
proprietate


Suprafaa
n posesie


Observaii
deintor
3)


1)
Identificatorul atribuit de Prestator imobilului n procesul de realizare a lucrrii de cadastru sistematic

2)
Pentru deintorii de UI se completeaz i numr tronson, scara, nivel, numr apartament

3)
Se menioneaz dac proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat


Note:


Data naterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia


n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii


Prestatorul poate modifica formatul Opisului alfabetic cu acordul ANCPI

ANEXA NR. 1.3 la regulamentMODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL

RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL

Scara 1:........

UAT .., Sector cadastral ..
Identificator cadastru sistematic:
Adresa unitii individuale:

Se completeaz cu releveul
unitii individuale


Se completeaz cu tabelul centralizator al suprafeelor

utile ale ncperilor unitii individualeExecutant (nume/denumire, semntur i tampil)


Not: n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: Cadastru sistematic UAT (se completeaz

denumirea UAT), anul realizrii


ANEXA NR. 1.4 la regulament

Formular proces verbal de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului
OCPI PRIMRIA
Nr..data....... Nr.data

PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE
CADASTRULUI
UAT .Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .reprezentat prin directorul OCPI
i Primria.., reprezentat prin Primar, au procedat n data de .., n conformitate
cu prevederile art. 14 alin. (1) al Legii cadastrului i a publicitii imobiliare, nr. 7/1996,
republicat, la publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectorul cadastral
nr. / unitatea administrativ-teritorial judeul

Documentele tehnice publicate sunt:
a) Planul cadastral al unitii administrativ-teritoriale:.............. plane
b) Registrul cadastral al imobilelor din sectorul cadastral/unitatea administrativ-teritorial:
volume
c) Opisul alfabetic al deintorilor din sectorul cadastral/unitatea administrativ-
teritorial:. volume

Perioada de publicare a Documentelor tehnice ale cadastrului este de 30 de zile de la
..pn la .. .


Directorul Oficiului de Cadastru i
Publicitate Imobiliar ....
Primarul unitii administrativ-
teritoriale....


Nume i prenume Nume i prenume

Semntura Semntura

ANEXA NR. 1.5 la regulament

Formular proces verbal de ncheiere a perioadei de publicare a documentelor tehnice ale
cadastrului


OCPI.. PRIMRIA
Nr..data....... Nr.data

PROCES VERBAL DE NCHEIERE A PERIOADEI PUBLICARE A
DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
UATOficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar.. reprezentat prin directorul OCPI
i Primria ., reprezentat prin Primar .., au stabilit n data
de ..n conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) al Legii cadastrului i a publicitii
imobiliare, nr. 7/1996, republicat, ncheierea perioadei de publicare a documentelor tehnice ale
cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr. ../unitatea administrativ-teritorial
.. judeul .

n perioada publicrii documentelor tehnice, au fost nregistrate:
- Nr. cereri de rectificare a documentelor tehnice:
- Nr contestaii privind calitatea de posesor:
- Nr. dosare coninnd cererile de rectificare/contestaiile i documentele aferente:Directorul Oficiului de Cadastru i
Publicitate Imobiliar .Nume i prenume

Semntura
Primarul unitii administrativ-
teritoriale..Nume i prenume

Semntura

ANEXA NR. 1.6 la regulament

FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE
Nr............/...............
Subsemnatul/Subscrisa ....................................................., domiciliat n/cu sediul n
localitatea.................................., str. .................................., nr. ....................., bl. ......., sc. .....,
et. ..........., ap. ....., sector nr./judeul ......., identificat cu BI/CI, seria .............,
nr..........................., eliberat de ................... /CUI .., reprezentat/
prin .. domiciliat n ........................., str. .................................., nr.
....................., bl. ......., sc. ......., et. ........., ap. ....., sector nr./judeul ..............., identificat cu
BI/CI, seria ............., nr. ..................., eliberat de ..........................................., conform
procurii/mputernicirii nr. ..............
n baza prevederilor art. 14 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, m-am prezentat pentru a lua la cunotin date despre imobilele pe
care le dein pe teritoriul administrativ ......................................., sectorul cadastral nr. ..........
Imobilele contestate au fost identificate prin numerele (ID) n Registrul cadastral al
imobilelor:

1..........................................................................................................................


2..........................................................................................................................


n urma verificrii datelor afiate, formulez prezenta cerere de rectificare pentru urmtoarele
motive:

1..........................................................................................................................


2..........................................................................................................................


Pentru a susine cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale urmtoarelor acte juridice:


1..........................................................................................................................


2..........................................................................................................................


Semntura

ANEXA NR. 1.7 la regulament

FORMULAR CONTESTAIE CU PRIVIRE LA CALITATEA DE POSESORSubsemnatul/Subscrisa.....................................................domiciliat n/cu sediul n
localitatea..................................str..................................nr.....................bl.......sc.....et............ap
........sector nr/judeul................identificat cu BI/CI seria............. nr...........................eliberat
de.................../CUI..reprezentat/ prin domiciliat n/cu
sediul n ..str..................................nr.....................bl.........sc.......et.........ap........sector
nr/judeul................identificat cu BI/CI seria................nr........................eliberat de
................../CUI............................conform procurii/mputernicirii nr......................, n baza
prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicat, formulez:

Contestaie cu privirea la calitatea de posesor a lui .........................................................,
nscris n Registrul Cadastral la poziia nr.cu ID nr...sectorul cadastral
nr. ..............

n susinerea contestaiei depun copia aciunii civile nregistrat la Judectoria cu
nr/certificat de gref nr.avnd ca obiect .
Data Semntura

ANEXA NR. 1.8 la regulament

FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUIONARE A CERERII DE
RECTIFICARE
Antet OCPI


Nr. ............ data.........

Comisia de soluionare a cererilor de rectificare, numit prin prin Decizia nr.a
directorului OCPI............., constituit din urmtorii membri:

.................................................................................................................................

Analiznd cererea de rectificare nrdin data ..............., cu privire la imobilul
identificat prin identificatorul (ID) ...................... din UAT/sectorul cadastral ...............................
decide:

n baza (acte, msurtori topografice, etc.)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
ADMITE cererea de rectificare cu privire la modificarea documentelor tehnice astfel:
SAU

RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele:

n baza prezentului proces verbal i a documentelor tehnice ale cadastrului se va emite ncheierea
de carte funciar care se va comunica persoanei care a formulat cererea de rectificare i
persoanelor interesate potrivit meniunilor din cartea funciar.

Semnturile membrilor comisiei,


(nume i prenume)..................................
(nume i prenume)..................................
Not: n situaia n care o cerere de rectificare afecteaz i alte imobile dect imobilul contestat,
prin procesul verbal se va dispune notarea cererii de rectificare n fiierele cgxml ale imobilelor
afectate
170
170
171ANEXA NR. 1.9 la regulament

FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIEI

Antet OCPI


Nr. ............ data.........

PROCES VERBAL

Comisia de soluionare a cererilor de rectificare, numit prin Decizia nr.a
directorului OCPI.. constituit din urmtorii membri:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Analiznd contestaia nrdin data...............cu privire la calitatea de posesor a
lui..asupra imobilului cu
identificatorul (ID) ........................decide:

n baza art. 13 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 i a dovezii de sesizare a instanei de judecat nr.
..nregistrat la Judectoria..avnd ca obiect

Admite contestaia nrprivind calitatea de posesor a lui
i dispune modificarea documentelor tehnice astfel:

Asupra imobilului identificat cu identificatorul (ID) din UAT/sector cadastral...

1. Se noteaz posesia faptic n favoarea lui.
2. Se noteaz Contestaia nr.i aciunea civil nr. nregistrat la
Judectoria.

SAU

Respinge contestaia nr.. pentru motivele:
lipsa dovezii sesizrii instanei de judecat

n baza prezentului proces verbal i a documentelor tehnice ale cadastrului se va emite ncheierea
de carte funciar care se va comunica persoanei care a formulat contestaie i persoanelor
interesate potrivit meniunilor din cartea funciar.

Semnturile membrilor comisiei

(nume i prenume)..................................
(nume i prenume)..................................
171
171
171ANEXA NR. 1.10 la regulamentFORMULAR ADEVERIN

Antet OCPI Nr. ............ data.........
Stimat doamn notar public,
Stimate domn notar public,V comunicm c n perioada.., conform dispoziiilor art. 14 alin. (1) din Legea
cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, s-a ndeplinit procedura de afiare a
documentelor tehnice ale cadastrului ntocmite pentru sectorul cadastral/unitatea administrativ
teritorial.
Menionm faptul c imobilul situat n localitatea .., adresa potal
reprezentnd, n suprafa de , a fost afiat cu identificatorul
unic nr , precum i faptul c posesorul/posesorii acestui imobil, (nume, prenume, CNP)
., nu a/au fost contestat/contestai.
Precizm de asemenea, c nu s-au formulat cereri de rectificare sau contestaii cu privire la
posesia imobilului susmenionat sau cererile de rectificare/contestaiile formulate au fost respinse.Director
(nume i prenume) .
(semntura i tampila)
172
172
ANEXA NR. 1.11 la regulament


CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIV


Ctre,
.........se menioneaz instituia.......
**

.........se menioneaz adresa instituiei.................Subsemnatul(a).................................................................... cu domiciliul n:..............................................,
legitimat cu BI/CI/PAAPORT seria.......... nr. ................., CNP........................., prin prezenta v rog s-
mi aprobai consultarea, din arhiva biroului de cadastru i publicitate imobiliar, a urmtoarelor
documente: ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
n legtur cu imobilul/imobilele situat(-e) n: ...................................................................................nscris
n cartea funciar nr. ................................................. a localitii ....................................., avnd numrul
topografic/cadastral.........................intabulat n favoarea numitului/numitei ...............................................


Prin semnarea prezentei cereri m oblig s respect dispoziiile Legii nr. 677/2001, pentru protecia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu
modificrile i completrile ulterioare, n sensul nedivulgrii informaiilor cu caracter personal despre
care am luat la cunotin, prevzute n cuprinsul documentelor din arhiva .........se menioneaz
instituia.......
**
, solicitate pentru consultare.


S-a achitat tariful de ..........................lei, prin chitana nr./...........................reprezentnd
contravaloarea tarifului stabilit pentru serviciul cu codul ............................. .DATA SEMNTURA

ANEXA NR. 1.12 la regulamentOFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ...........
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ...........Ctre,
COMUNICAREA NCHEIERII
Nr. ........ din data de .../.../20...

Numele i prenumele ........................, str. ....................., nr. ......, bl. ......, sc. ....., et..... ap. ....., sector ...., localitatea ..................,
judeul ..........................., v comunicm, alturat, ncheierea nr. ........, din data de .../.../20.., de ctre B.C.P.I. ............ .

REFERENT,
.

DOSAR nr. ........ din .../.../20...

DOVADA DE PRIMIRE I PROCES VERBAL DE PREDARE

Astzi ... luna ... anul 20...

Subsemnatul, agent ...................... avnd de nmnat ncheierea nr. ......... din .../.../20... dat de B.C.P.I................ m-am
deplasat n comuna/satul/oraul/municipiul ...............................str. ......................... nr. ......, bloc ..... scara ..... etaj .... ap. ......,
sector/jude .................. la adresa numit .............................., unde:
1. Gsind pe ......................................, destinatar, so, rud cu destinatarul, persoana care locuiete cu destinatarul, portar,
administrator, serviciul de registratur, sau funcionarul nsrcinat cu primirea corespondenei, serviciul resurse umane,
administraia spitalului, comandamentul unitii militare, administraia locului de detenie*).
a) aceasta a primit, semnnd n faa noastr;
b) refuznd primirea, am afiat actul;
c) primind actul a refuzat s semneze de primire;
d) primind actul, nu a putut s semneze de primire deoarece: ......................................................................... .
2. Am afiat actul: pe ua principal a locuinei destinatarului, pe ua principal a cldirii, hotelului*);
a) persoana prevzut la pct. 1 a refuzat primirea;
b) nici o persoan de la pct. 1 nu a fost gsit;
c) n lipsa persoanelor de la pct. 1 nu s-a putut afla data cnd cel citat poate fi gsit;
d) persoana citat schimbndu-i adresa, nu s-a putut afla noua adres (noua adres este ......................................................);
e) persoana citat fiind persoan juridic s-a refuzat primirea.
3. Motivul napoierii:
a) destinatar decedat;
b) casa demolat;
c) teren viran;
d) calamiti;
e) persoana citat refuz primirea actelor de procedur i nu sunt posibiliti de afiare;
f) destinatar mutat de la adres i noul locatar nu permite afiarea;
g) destinatar necunoscut;
h) adresa incorect;
i) lips numr de cas indicat;
j) bloc cu mai multe intrri fr indicarea scrii.

Semntura agentului Semntura primitorului actului
L.S. .
............................ Calitatea n care a primit actul

Actul de identitate al primitorului*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de ndeplinirea procedurii.
174
174
ANEXA NR. 1.13 la regulament


ROMNIA
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR + - - - - - - - - - - - - - - - +
| T.P. |
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR | ROMNIA |
| Nr. DEP// |
Adresa ... | Valabil - |
| Denumirea oficiului |
Nr. Dosar ................. din ........................... + - - - - - - - - - - - - - - - +


Ctre,
tampila cu data

COMUNICAREA NCHEIERII

prezentrii
Numele i prenumele ..................., str. ........................., nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ... .
Cod potal ........ Localitatea ..............
Judeul (sectorul) ............

Recomandat
Nr. .............................
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
tampila cu data | Oficiul potal de distribuire |
sosirii + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

Aprobat de C.N. "Pota Romn" S.A. cu nr. 10.3/DO/3413-16.06.1999Comunicare de ncheiere

Nr. dosar ............. din ....


DOVAD

Ctre:
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR
..........................................................................................................
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR
..........................................................................................................
Adresa: .............................................................................................
..........................................................................................................
tampila cu data
prezentrii

+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
|Oficiul potal de distribuire ...... ............|
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

tampila cu data tampila cu data
sosirii sosirii

Recomandat nr. .................

Anex la actul
autentic

nr. ../20

Notar Public,Nr. crt.
Nr. cadastral /
Nr. topografic

Adresa

Observaii/Referine


ANEXA NR. 1.14 la regulament


CARTE FUNCI AR NR. Comuna/Ora/Municipiu: ...

EXTRAS DE CARTE FUNCIAR
pentru AUTENTIFICARE


Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................
Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI
Nr. CF vechi: . /.

TEREN intravilan/extravilan
Adresa: .
Nr. cerere ..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................

Nr. crt.
Nr. cadastral /
Nr. topografic

Suprafaa* (mp)

Observaii/Referine


CONSTRUCII
B. Partea II. PROPRIETAR i ACTE

Nr. crt. nscrieri privitoare la dreptul de proprietate i alte drepturi reale Observaii/Referine


C. Partea III. SARCINI


Nr. crt.
nscrieri privind dezmembrmintele dreptului de proprietate,
drepturile reale de garanie i sarcini

Observaii/Referine

Certific c prezentul extras corespunde ntrutotul cu poziiile n vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou.
Prezentul extras de carte funciar poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului i a
publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, la notarul public
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciar, eliberat n scopul autentificrii actelor notariale, este de 10 zile lucrtoare, calculate
ncepnd cu ziua i ora nregistrrii cererii n registrul general de intrare i terminnd cu sfritul celei de-a zecea zi.
S-a achitat tariful de............lei prin chitana nr. ......../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 2.7.3.Data soluionrii, Referent/Asistent registrator
/ /
Data eliberrii
/ /


(parafa i semntura)Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
176
176

CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...
TEREN intravilan/extravilan

Adresa: .......................................
Anexa Nr. 1 la Partea I


Nr. cerere ..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................

Nr. cadastral /
Nr. topografic
Suprafaa*
)
(mp) Observaii/Referine

*Suprafaa este determinat n planul de proiecie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBILDate referitoare la categoriile de folosin ale parcelelor componente


Nr.
crt
Categoria
de
folosin

Intravilan

Suprafaa
din acte (mp)

Suprafaa
msurat (mp)

Nr.
tarla

Nr.
parcel

Nr.
topografic

Observaii / ReferineDate referitoare la construcii

Nr.
crt

Numr

Destinaia construciei
Suprafaa din
acte (mp)
Suprafaa
msurat (mp)
Situaie
juridic

Observaii / Referine


Punct
nceput
Punct
sfrit
Lungime
segment (m)CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...Nr. cerere ..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................


Coordonate Stereo 70**
)
Lungime Segmente***
)


Nr. punct X (m) Y (m)

**
)
Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate n sistem de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1
centimetru

***
)
Lungimile segmentelor sunt determinate n planul de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1 centimetruDocument care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
178
178

ANEXA NR. 1.15 la regulament


CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Ora/Municipiu: ...


EXTRAS DE CARTE FUNCIAR
pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................
Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................
Nr. cerere ..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................A. Partea I.

Nr. CF vechi: /

Unitate individual
Adresa:
Pri comune:

Nr. crt.
Nr. cadastral /
Nr. topografic
Suprafaa
construita (mp)
Suprafaa
utila (mp)
Cote pri
comune

Cote teren

Observaii / Referine


B. Partea II.


Nr. crt. nscrieri privitoare la dreptul de proprietate i alte drepturi reale Observaii / Referine


C. Partea III.Nr.
crt.
nscrieri privind dezmembrmintele dreptului de proprietate,
drepturile reale de garanie i sarcini

Observaii / Referine

Certific c prezentul extras corespunde cu poziiile n vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou.
Prezentul extras de carte funciar este valabil la autentificarea de ctre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale
precum i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, n condiiile legii.
S-a achitat tariful de ................................ lei prin chitana nr. ................................... /20.., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu
codul nr. 2.7.2.

Data soluionrii Referent/Asistent registrator
/ /
Data eliberrii
/ /
(parafa i semntura)

CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...
Unitate individual
Adresa: .......................................
Pri comune: ......................
Anexa Nr. 1 la Partea I


Nr. cerere ..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................

Nr.
crt.
Nr. cadastral /
Nr. topografic
Suprafaa
construit
(mp)
Suprafaa
util (mp)
Cote pri
comune
Cote
teren
Observaii/Referine


RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL(se completeaz cu releveul scanat color, rezoluie 300 dpi)

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
180
180
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.Anex la actul
autentic

nr. ../20
Notar Public,

ANEXA NR. 1.16 la regulament

CARTE FUNCI AR NR. Comuna/Ora/Municipiu: ...

EXTRAS DE CARTE FUNCIAR
pentru AUTENTIFICARE


Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................
Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................


Nr. cerere ..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................


A. Partea I.

Nr. CF vechi: ..

Unitate individual
Adresa:
Pri comune:

Nr. crt.
Nr. cadastral /
Nr. topografic
Suprafaa
construita (mp)
Suprafaa
utila (mp)
Cote pri
comune

Cote teren

Observaii / Referine


B. Partea II.


Nr.
crt.

nscrieri privitoare la dreptul de proprietate i alte drepturi reale

Observaii / Referine


C. Partea III.


Nr.
crt.
nscrieri privind dezmembrmintele dreptului de proprietate, drepturile
reale de garanie i sarcini

Observaii / Referine

Certific c prezentul extras corespunde ntrutotul cu poziiile n vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou.
Prezentul extras de carte funciar poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului i a
publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, la notarul public
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciar, eliberat n scopul autentificrii actelor notariale, este de 10 zile lucrtoare, calculate
ncepnd cu ziua i ora nregistrrii cererii n registrul general de intrare i terminnd cu sfritul celei de-a zecea zi.
S-a achitat tariful de................ lei prin chitana nr. ......../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 2.7.3.


Data soluionrii Referent/Asistent registrator
/ /
Data eliberrii
/ /
(parafa i semntura)
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
181
181
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...
Unitate individual
Adresa: .......................................
Pri comune: ......................
Anexa Nr. 1 la Partea I


Nr. cerere ..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................

Nr.
crt.
Nr. cadastral /
Nr. topografic
Suprafaa
construit
(mp)
Suprafaa
util (mp)
Cote pri
comune
Cote
teren
Observaii/Referine


RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL
(se completeaz cu releveul scanat color, rezoluie 300 dpi)
182
182
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.ANEXA NR. 1.17 la regulament

CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...

EXTRAS DE CARTE FUNCIAR
pentru INFORMARE


Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................
Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................


Nr. cerere ..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................

A. Partea I.

Nr. CF vechi:. .

TEREN intravilan/extravilan
Adresa: .
Nr. crt. Nr. cadastral /
Nr. topografic
Suprafaa* (mp) Observaii/Referine


CONSTRUCII
Nr. crt. Nr. cadastral /
Nr. topografic
Adresa Observaii/Referine


B. Partea II.


Nr. crt. nscrieri privitoare la dreptul de proprietate i alte drepturi reale Observaii/Referine


C. Partea III.


Nr. crt. nscrieri privind dezmembrmintele dreptului de proprietate,
drepturile reale de garanie i sarcini
Observaii/Referine

Certific c prezentul extras corespunde cu poziiile n vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou.
Prezentul extras de carte funciar este valabil la autentificarea de ctre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale
precum i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, n condiiile legii.
S-a achitat tariful de ................................ lei prin chitana nr. ................................... /20.., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu
codul nr. 2.7.2.

Data soluionrii Referent/Asistent registrator
/ /
Data eliberrii
/ / (parafa i semntura)Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
183
183
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...
TEREN intravilan/extravilan

Adresa: .......................................
Anexa Nr. 1 la Partea I


Nr. cerere ..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................

Nr. cadastral /
Nr. topografic
Suprafaa*
)
(mp) Observaii/Referine

*Suprafaa este determinat n planul de proiecie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL


Date referitoare la categoriile de folosin ale parcelelor componente


Nr.
crt
Categoria
de
folosin

Intravilan

Suprafaa
din acte (mp)

Suprafaa
msurat (mp)

Nr.
tarla

Nr.
parcel

Nr.
topografic

Observaii / ReferineDate referitoare la construcii

Nr.
crt

Numr

Destinaia construciei
Suprafaa din
acte (mp)
Suprafaa
msurat (mp)
Situaie
juridic

Observaii / Referine

184
184
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.Punct
nceput
Punct
sfrit
Lungime
segment (m)

CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...Nr. cerere ..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................


Coordonate Stereo 70**
)
Lungime Segmente***
)


Nr. punct X (m) Y (m)

**
)
Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate n sistem de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1
centimetru

***
)
Lungimile segmentelor sunt determinate n planul de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1 centimetru


Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

ANEXA NR. 1.18 la regulament


OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................DOSARUL Nr. ................... /././20.........


NCHEIERE DE REEXAMINARE Nr. .


Registrator ef .................................


Asupra cererii introduse de ................................................................................ domiciliat n
.......................................................................... avnd ca obiect reexaminarea ncheierii nr. ../././20.. privind
............................................. n cartea funciar, fiind ndeplinite condiiile prevzute la art. .., se constat
urmtoarele:
.
.........................................................................................................................................................*

DISPUNE:


Admiterea/respingerea cererii de reexaminare cu privire la:
- imobilul .......................... nscris n cartea funciar nr. .................. (provenit din cartea funciar de pe hrtie cu nr.
.) a (localitii) unitii administrativ-teritoriale ................................... cu nr. cadastral ...................., proprietatea lui
.......................................................... ..................... de sub B .................;
- se nscrie/intabuleaz/noteaz ..................................................... cu titlu de .................., n cota de .......... de sub B.,
n favoarea ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Prezenta se va comunica ......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Cu drept de plngere n termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru i publicitate
imobiliar/judectoria n circumscripia creia se afl imobilul, se nscrie n cartea funciar i se soluioneaz de instana
judectoreasc competent.

Data soluionrii Registrator ef,
.................. .
(parafa i semntura)

* Se precizeaz, atunci cnd este cazul, verificarea ndeplinirii obligaiei de plat a impozitului prevzut de art. 77
1
din Codul
Fiscal.


Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
186
186
ANEXA NR. 1.19 la regulament


OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................DOSARUL Nr. ................... /././20.........Registrator .................................
NCHEIERE Nr. ............Asupra cererii introduse de ................................................................................ domiciliat n
.......................................................................... privind ............................................. n cartea funciar, fiind ndeplinite
condiiile prevzute la art. , tariful achitat n sum de ................................... lei, cu chitana nr. .................... /..............,
pentru serviciul ................................., avnd codul nr. ......................... .
.*.

DISPUNE:


Admiterea cererii cu privire la:
- imobilul .......................... nscris n cartea funciar nr. .................. (provenit din cartea funciar de pe hrtie cu nr.
.) a (localitii) unitii administrativ-teritoriale ................................... cu nr. cadastral ...................., proprietatea lui
.......................................................... ..................... de sub B .................;
- se nscrie/intabuleaz/noteaz ..................................................... cu titlu de .................., n cota de .......... de sub B.,
n favoarea ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Prezenta se va comunica ................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Cu drept de reexaminare n termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru i publicitate
imobiliar n circumscripia creia se afl imobilul, se nscrie n cartea funciar i se soluioneaz de ctre registratorul ef.

Data soluionrii Registrator,
.................. .
(parafa i semntura)* Se precizeaz, atunci cnd este cazul, verificarea ndeplinirii obligaiei de plat a impozitului prevzut de art. 77
1
din Codul
Fiscal.


Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001

ANEXA NR. 1.20 la regulament


OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................DOSARUL Nr. ................... /././20.........


NCHEIERE DE RESPINGERE Nr. ..............Registrator .................................Asupra cererii introduse de ............................................................................................... domiciliat n
....................................................................... privind ........................................................ n cartea funciar nr. ................., a
(localitii) unitii administrativ-teritoriale ................................, pentru care s-a achitat tariful n sum de ................................
lei, cu chitana nr. .................. /.............., aferent serviciului ................................., avnd codul nr. ........................., se constat
urmtoarele: ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................*
Avnd n vedere nota de respingere a inspectorului de cadastru cu nrdin data deanexat prezentei
ncheieri, n baza art. , pentru motivele de mai sus,DISPUNE:


Respingerea cererii naintate de .......................................... pentru ............................................., cu notarea respingerii n
cartea funciar/registrul general de intrare.
Prezenta se va comunica ................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Cu drept de reexaminare n termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru i publicitate
imobiliar n circumscripia creia se afl imobilul, se nscrie n cartea funciar i se soluioneaz de ctre registratorul ef.

Data soluionrii Registrator,
.................. .
(parafa i semntura)* Se va preciza, atunci cnd este cazul, lipsa dovezii plii impozitului prevzut de art. 77
1
din Codul Fiscal.

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001
188
188
ANEXA NR. 1.21 la regulament
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................CENTRALIZATOR
DATA: ..../..../.......Nr. curent Dosar/Cerere nr. Semntur primireANEXA NR. 1.22 la regulamentOFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ..............................
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ...............................Nr. de nregistrare ............../....../....../20......

CERERE DE NSCRIERE


Domnule/Doamn registrator,

Subsemnatul(a) ................................................................. domiciliat() n localitatea......................................, str.
......................................, nr. ........, legitimat() cu CI/BI seria ........ nr. ................, CNP..................................., tel./fax
............... e-mail: ...........................................prin mandatarul ......................................., CNP/CUI........................., v rog s
dispunei:

OBIECTUL NSCRIERII:
-intabularea*) ....................
..
-nscrierea provizorie**)
..
- notarea***) ..
.....
-radierea****) ...............................................................................................................................................................................
..
IMOBILUL:
este identificat prin cartea funciar nr. ........................ a comunei/oraului/municipiului .......................... i numrul cadastral
al imobilului ......................, situat n str. .........................................., nr. .........., bl. .........., scara ............, ap. ..........,
comun/ora/municipiu .................................................... .

ACTUL JURIDIC care justific cererea, anexat n original sau n copie legalizat:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..

+------------------------------------------------------------------+
| Solicit comunicarea ncheierii i/sau a extrasului de carte funciar pentru informare: *****) |
+-------------------+--------------------------+-------------------+
| prin pot []| la sediul BCPI [] fax [] | e-mail [] |
+-------------------+--------------------------+-------------------+
S-a achitat tariful n sum de ............ lei prin chitana nr. ....../20....,cu codul ...............
Data Semntura
//20


*) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaie, servitute, concesiune, ipotec, privilegiu etc.
**) Act sub condiie suspensiv, hotrre judectoreasc nedefinitiv.
***) Incapacitate, locaiunea, preemiunea, promisiunea de nstrinare, schimbarea rangului ipotecii, aciuni n justiie asupra imobilului n cauz, orice alte
fapte sau drepturi personale, etc.
****) Drepturi reale, ipotec, privilegiu.
*****) Se va completa una din variantele de comunicare
190
190
ANEXA NR. 1.23 la regulament


OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ............


Nr. de nregistrare ......../.../.../20...CERERE
pentru eliberare extras de carte funciar pentru informare


Domnule/Doamn referent,

Subsemnatul(a) ........................... domiciliat() n localitatea .................. str. .......................... nr. ..., legitimat()
cu CI/BI..., seria ... nr. ........, CNP .................., tel/fax ............., e-mail: ......................., v rog s-mi eliberai un
extras de carte funciar pentru informare, privind imobilul situat n comuna/oraul/municipiul............................,
str. .................., nr. .... bl. ..., scara ...., ap. ......, avnd cartea funciar nr. .............. a localitii ......................., cu
nr. cadastral ..........., necesar la ..........................................................................

+------------------------------------------------------------------+
| Solicit comunicarea extrasului de carte funciar pentru informare: |
+------------------------------------------------------------------+
| prin pot [] | la sediul BCPI [] | fax [] e-mail [] |
+------------------------------------------------------------------+

S-a achitat tariful de ....... lei prin chitana nr. ......../../..20.., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul
nr. ..

Data Semntura
//20

ANEXA NR. 1.24 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ......................

Nr. de nregistrare ......../..../..../20....

CERERE
pentru eliberarea unui certificat de sarcini


Domnule/Doamn asistent-registrator,
Subsemnatul(a).......................... domiciliat() n .......................
str. ..............................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., jude/sector ......, tel/fax ...............,
cod potal ..........,identificat cu B.I./C.I. seria ..... nr. .......... eliberat de ................... .
V rog s-mi eliberai un certificat de sarcini privind imobilul proprietatea
domnului/doamnei....................., compus din ........ mp, teren cu urmtoarele vecinti:
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
mpreun cu construcia, imobilul situat n str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap.
...., sector/jude ................. pentru intervalul de la data de ........................pn n prezent,
proprietarul anterior fiind ................................... domiciliat n .................. str. .......................
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., jude/sector ............ .

+------------------------------------------------------------------+

| Solicit comunicarea certificatului de sarcini: |
+----------------------+----------------------+--------------------+
| prin pot [] | la sediul BCPI [] | fax [] e-mail [] |
+----------------------+----------------------+--------------------+S-a achitat tariful de ........ lei prin chitana nr. ........./...., pentru serviciul de publicitate
imobiliar cu codul nr. .....
Data Semntura

//20
192
192
ANEXA NR. 1.25 la regulament


OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ......................


Nr. de nregistrare ............./....../.../20....CERERE
privind identificarea numrului de carte funciar i a numrului cadastral/topografic
al/ale imobilului/imobilelor dup numele/denumirea proprietaruluiSubsemnatul/(a)/Subscrisa, CNP/CUI ............., cu
domiciliul/sediul n , str. , nr. ., bl. .., sc. , et.
, ap. .., judeul/sectorul, legitimat/() cu BI/CI/Paaport seria .., nr. ..,
n calitate de
*)
, v rog s-mi eliberai un certificat privind identificarea
numrului de carte funciar i a numrului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor dup
numele/denumirea proprietarului .... .+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Solicit comunicarea certificatului: |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| prin pot [ ] la sediul BCPI [ ] prin fax [ ] prin e-mail [ ] .|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
S-a achitat tariful n sum de lei prin chitana nr. /20.., cu codul 2.7.6.Data Semntura

//20

*)
persoan abilitat prin legi speciale

ANEXA NR. 1.26 la regulamentOFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .


Nr. de nregistrare ................/....../...... 201.. (data: ZZ/LL/AA)


CERTIFICAT
privind identificarea numrului topografic/cadastral i de carte funciar
dup numele/denumirea proprietarului


Subsemnatul (a) ................... , asistent registrator/referent, avnd n vedere informaiile
puse la dispoziie de .................................. cu domiciliul/sediul n localitatea ...............,
str. ............................, nr. , bl. ......., sc. ....., et. ...., ap. ......., jude/sector ., conform cererii
i a actelor anexate acesteia, verificnd evidenele Biroului de Cadastru i Publicitate Imobiliar
..................., dup numele, prenumele/denumirea ......................, nu am identificat nregistrri
referitoare la bunuri imobile/am identificat urmtoarele:
Nr. crt. Adresa/nr. tarla/parcel Nr. carte funciar Nr. cadastral / topografic
1.

2.

3.

4.

5.

Not: spaiile libere se vor baraCertificatul privind identificarea numrului topografic/cadastral i de carte funciar dup
numele/denumirea proprietarului nu ine loc de extras de carte funciar pentru informare sau
certificat de sarcini.


Prezentul certificat nu constituie o dovad a dreptului de proprietate i cuprinde nregistrrile
active existente n evidenele Biroului de Cadastru i Publicitate I mobiliar ..................................,
la data ntocmirii acestuia.
S-a achitat tariful de ........ lei, prin documentul de plat nr. ...................., din data de
...../...../...../201.., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. ........... .


Data ntocmirii Asistent registrator
(parafa i semntura)
194
194
ANEXA NR. 1.27 la regulament
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ......................


Nr. de nregistrare ............./....../.../20....CERERE
privind nscrierea imobilului n evidenele de cadastru i carte funciar dup datele de identificare
ale acestuiaSubsemnatul/(a)/Subscrisa, CNP/CUI ............., cu
domiciliul/sediul n , str. , nr. ., bl. .., sc. , et.
, ap. .., judeul/sectorul, legitimat/() cu BI/CI/Paaport seria .., nr. ..,
n calitate de , cu privire la imobilul situat n

*)
v rog s-mi
eliberai un extras de carte funciar pentru informare sau un certificat care atest c imobilul nu este
nscris n evidenele de cadastru i carte funciar.+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Solicit comunicarea certificatului: |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| prin pot [ ] la sediul BCPI [ ] prin fax [ ] prin e-mail [ ] |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
S-a achitat tariful n sum de lei prin chitana nr. /20.., cu codul ...Data Semntura

//20


*) se va completa, dup caz, localitatea i judeul, strada i numrul, iar n lips, vecintile, etajul i
apartamentul

ANEXA NR. 1.28 la regulamentOFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .

Nr. de nregistrare ................/....../...... 201.. (data: ZZ/LL/AA)CERTIFICAT
privind nscrierea imobilului n evidenele de cadastru i carte funciar dup datele de identificare
ale acestuiaSubsemnatul (a) ................... , asistent registrator, avnd n vedere informaiile puse la
dispoziie de ..................................., conform cererii i a actelor anexate acesteia, precum i referatul
inspectorului de cadastru nr. , verificnd evidenele Biroului de Cadastru i Publicitate Imobiliar
..................., atest c imobilul situat n localitatea ..............., str. ............................, nr. , bl.
......., sc. ....., et. ...., ap. ......., jude/sector .,:


este nscris n evidenele de cadastru cu nr. cadastral .
nu este nscris n evidenele de cadastru i carte funciar.Certificatul privind nscrierea imobilului n evidenele de cadastru i carte funciar dup
datele de identificare ale acestuia nu ine loc de extras de carte funciar pentru informare sau
certificat de sarcini.

S-a achitat tariful de ........ lei, prin documentul de plat nr. ...................., din data de
...../...../...../201.., pentru serviciul cu codul nr. ........... .
Data ntocmirii Asistent registrator
(parafa i semntura)
.............................................
196
196
ANEXA NR. 1.29 la regulament
Nr. de nregistrare/data../..

BORDEROU


Adresa imobilului: UAT

Adres imobil
Nr. CF/

Nr. cad
(IE)
Localitate
Strada

(Tarla)
Numr

(Parcel)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.Proprietari:
Nume Prenume CNP

Persoan autorizat:
Nume

(denumire PJA)

Prenume

CNP/CUINumr pagini documentaie:
Numarul de ordine al documentaiei din registrul de eviden a lucrrilor:
Coninutul documentaiei:

borderou;
dovada achitrii tarifului;
formularele tipizate de cereri i declaraii;
certificat fiscal;
copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de nmatriculare, n
cazul persoanelor juridice;
copie a extrasului de carte funciar, dup caz;
originalul sau copia legalizat a actelor n temeiul crora se solicit nscrierea;
memoriu tehnic;
plan de amplasament i delimitare;
releveele construciilor;
plan de ncadrare n zon la o scar convenabil, astfel nct imobilul s poat fi localizat.

Semntura i tampila
(persoan autorizat)
.


Serviciu achitat cu chitana nr. Data Suma Cod serviciu


Nume
(denumire PJA)
Prenume CNP/CUI
Autorizaie
Cat. Serie Nr.


ANEXA NR. 1.30 la regulamentCTRE
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR...

Nr. de nregistrare/data../..

CERERE DE INFORMAII

OBIECTUL CERERII:

- furnizare informaii necesare pentru:
- prima nscriere
- actualizare informaii cadastrale
- documentaia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT
- documentaie de atribuire numr cadastral
- documentaie pentru dezlipire/alipire teren
- documentaie de prim nregistrare UI
- documentaie pentru apartamentare
- documentaie pentru dezlipire/alipire UI
- documentaie pentru reapartamentare
- documentaie pentru mansardare
- documentaie pentru reconstituirea crii funciare pierdute, distruse sau sustrase
- furnizare informaii necesare pentru:
- aviz i recepie lucrri de specialitate
- avizare tehnic expertize judiciare
- exproprieri
- ntocmire plan parcelar
- plan ncadrare n tarla
- trasarea imobilului
- alte tipuri de lucrri de specialitate

Solicit informaiile aferente tipului de lucrare mai sus menionat pentru:

- imobilul situat n: UAT

Adres imobil
Nr. CF/
Nr. cad (IE) Localitate
Strada

(Tarla)
Numr

(Parcel)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.


- zona identificat prin:
coordonatele.................................................
ncadrarea n zon.........................................
fiier.dxf


Solicitant: Persoana autorizat

Semntura i tampila
(persoan autorizat)
..

Serviciu achitat cu chitana nr. Data Suma Cod serviciu

198
198
ANEXA NR. 1.31 la regulament
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR...

Nr. de nregistrare ../..

CERERE DE RECEPIE I NSCRIERE

Subsemnatul(a) ................................... domiciliat () n localitatea ..........
str. ......... nr. ........, legitimat () cu CI/BI seria nr. ..............., CNP
.., tel./fax ................................... e-mail: .........mputernicesc
persoana fizic/juridic ., conform contract/angajament nr.............data..........................................., pentru nregistrarea
documentaiei la OCPI i v rog s dispunei:

I. OBIECTUL RECEPIEI:
- prima nscriere
- actualizare informaii cadastrale:
- nscriere/radiere construcii
- modificarea limitei de proprietate
- modificarea suprafeei imobilului
- actualizare categorii de folosin/destinaii
- repoziionare
- alte informaii tehnice cu privire la imobil
- documentaia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT
- documentaie de atribuire numr cadastral
- documentaie pentru dezlipire/alipire teren
- documentaie de prima nregistrare UI
- documentaie pentru apartamentare
- documentaie pentru dezlipire/alipire UI
- documentaie pentru reapartamentare
- documentaie pentru mansardare
- documentaie pentru descrierea dezmembrmintelor dreptului de proprietate
- documentaie pentru reconstituirea crii funciare pierdute, distruse sau sustrase

II. OBIECTUL NSCRIERII:
- intabularea *
- nscrierea provizorie ** ...
- notarea *** ...
- radierea ****

IMOBILUL: UAT

Adres imobil

Nr. CF/
Nr. cad (IE) Localitate
Strada

(Tarla)
Numr

(Parcel)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.


ACTUL JURIDIC care justific cererea, anexat n original sau n copie legalizat : .................
..................................
Solicit comunicarea rspunsului:
prin pot
la sediul biroului teritorial
fax nr.
Semntura i tampila
(persoan autorizat)
.Serviciu achitat cu chitana nr. . ***** Data Suma Cod serviciu

* Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaie, servitute, concesiune, ipotec, privilegiu etc.
** Act sub condiie suspensiv, act sub condiie rezolutorie sau cu termen, hotrre judectoreasc care nu a rmas definitiv.
*** Incapacitate, locaiunea, preemiunea, promisiunea de nstrinare, sechestrul judiciar i asigurator, schimbarea rangului ipotecii, aciuni n justiie asupra imobilului n cauz,
orice alte fapte sau drepturi personale etc.
**** Drepturi reale, ipotec, privilegiu.

ANEXA NR. 1.32 la regulament
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR...DECLARAIE
Subsemnatul(a), ..............................................................., domiciliat() n localitatea
................................................., str. .......................... nr. ......, legitimat() cu CI/BI seria ........... nr.
......................., CNP....................................., prin prezenta declar pe propria rspundere, n calitate de
proprietar/posesor/persoan interesat al imobilului situat n .......................................................................,
sub sanciunile prevzute de Codul penal, cu privire la falsul n declaraii, c:

am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, n vederea ntocmirii documentaiei cadastrale;
am fost informat() i solicit nscrierea n evidenele de cadastru i carte funciar a suprafeei
rezultate din msurtori de ............... mp, comunicat de persoana autorizat;
am fost informat() i sunt de acord cu poziionarea incert a imobilului i a consecinelor ce
decurg din acest lucru;
am adus la cunotiina tuturor proprietarilor informaiile mai sus menionate, acetia fiind de
acord cu ntocmirea documentaiei i nregistrarea ei la OCPI
imobilul nu se afl n litigiu / se afl n litigiu - cu imobilul ID ............., nr. dosar..........,
instana........... obiect...............


mi asum ntreaga rspundere pentru punerea la dispoziia persoanei autorizate
............................................../autorizaie categoria.......serie........nr.......... a urmtoarelor acte doveditoare
ale dreptului de proprietate .........................................................., n vederea identificrii limitelor bunului
imobil msurat, pentru executarea documentaiei cadastrale, participnd la msurtoare.

Data .............................Proprietar

(semntur)

Semntura i tampila
.
(persoan autorizat)
200
200
ANEXA NR. 1.33 la regulament


MEMORIU TEHNIC
1. Adresa imobil.

2. Tipul lucrrii: ....
3. Scurt prezentare a situaiei din teren............................................................................................
(scurt prezentare a operaiunilor efectuate n faza de documentare a lucrrii, localizarea i
identificarea imobilului, scurt descriere general a construciei, etc.)
4. Situaia juridic a imobilului, conform fiei imobilului anexat

5. Operaiuni topo-cadastrale efectuate*: .
(prezentarea succint a lucrrilor topografice i cadastrale efectuate n cadrul lucrrii: metodele
i aparatura folosite la msurtori, sistemul de coordonate, punctele geodezice de sprijin vechi i
noi folosite, starea punctelor geodezice vechi, msurtori efectuate n reeaua de ndesire i
ridicare i pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice i GPS, calculul suprafeelor,
descrierile topografice ale punctelor noi din reeaua de ndesire i ridicare, inventar de
coordonate i alte descrieri necesare, n funcie de specificul lucrrii, etc.)

Data ntocmirii.

Semntura i tampila
(persoan autorizat)

.
*) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial n format analogic si digital

SITUAIA DIN ACTE SITUAIA ACTUALProprietar


Cot
parte


Act de
proprietate
Identificator
nr.cadastral/
nr tarla/
nr parcela/
nr topografic


Suprafa din
acte (mp)

Intravilan/
Extravilan
(I/E)


Categorie
folosin
Intravilan/
Extravilan
(I/E)
Tip mprejmuire/
alte meniuni


Categorie folosin


Suprafa
msurat (mp)

-

-

-
Total suprafa
din act imobil

-


-

-
Total suprafa
msurat imobil


ANEXA NR. 1.34 la regulament


FIA IMOBILULUI
Adresa imobilului Nr. cadastral

A. TEREN


B. CONSTRUCIE
SITUAIA DIN ACTE SITUAIA ACTUAL
Proprietar
Cot
parte
Act de
proprietate
Suprafa din acte (mp)
Descrierea
construciei
Destinatia (cod)
Construcie
Descrierea construciei/alte
meniuni
Suprafa construit msurat la
sol (mp)


Persoana autorizat ...............................
(nume, prenume)

Confirm executarea msurtorilor la teren, corectitudinea ntocmirii documentaiei cadastrale i
corespondena acesteia cu realitatea din teren

Semntura i tampila
Data................
Inspector


Confirm introducerea imobilului n baza de date integrat i atribuirea numrului
cadastral

Semntura i parafa
Data.................
tampila BCPI
202
202
ANEXA NR. 1.35 la regulament
Plan de amplasament i delimitare a imobilului
Scara 1: 500
Nr. cadastral Suprafaa msurat a imobilului (mp) Adresa imobilului


Nr. Cartea Funciar Unitatea Administrativ Teritorial (UAT)A. Date referitoare la teren
Nr.
parcel
Categorie de
folosin

Suprafaa (mp)

Meniuni
1 CC 1177 mprejmuit cu gard de beton
Total 1177 -

B. Date referitoare la construcii

Cod

Destinaia
Suprafaa construit la sol
(mp)

Meniuni
C 1 CL 73 S. construit desfurat = 146 mp
C 2 CA 9 S. construcie desfurat = 9 mp
C 3 CA 12 S. construcie desfurat = 12 mp
Total 94 -

Suprafaa total msurat a imobilului = 1177 mp
Suprafaa din act = 1100 mp
Executant ...............................
(nume, prenume)

Confirm executarea msurtorilor la teren,
corectitudinea ntocmirii documentaiei cadastrale i
corespondena acesteia cu realitatea din teren

Semntura i tampila

Data................
Inspector

Confirm introducerea imobilului n baza de date integrat i
atribuirea numrului cadastral

Semntura i parafa

Data.................
tampila BCPI
* n situaia n care exist numere cadastrale pentru imobilele vecine, n locul numelui vecinului se va trece numrul cadastral,
iar n lipsa numrului cadastral numrul topografic sau numrul administrativ. Suprafeele se rotunjesc la metru ptrat.

ANEXA NR. 1.36 la regulament

Plan de amplasament i delimitare a imobilului
cu propunerea de dezlipire/alipire
Scara 1: 500
Nr. cadastral Suprafaa msurat a imobilului (mp) Adresa imobilului


Nr. Cartea Funciar nr. Unitatea Administrativ Teritorial (UAT)dezlipire/alipire imobil
Situaia actual
(nainte de dezlipire/alipire)
Situaia viitoare
(dup dezlipire/alipire)

Nr.
cad.

Suprafaa
(mp)
Categoria
de folosin

Descrierea
imobilului

Nr.
cad.

Suprafaa
(mp)
Categoria
de
folosin

Descrierea
imobiluluiTotal - - - - -
Executant ...............................(nume, prenume)

Confirm executarea msurtorilor la teren,
corectitudinea ntocmirii documentaiei cadastrale i
corespondena acesteia cu realitatea din teren


Semntura i tampila

Data................
Inspector

Confirm introducerea imobilului n baza de date integrat i
atribuirea numrului cadastral


Semntura i parafa

Data.................
tampila BCPI
n situaia n care exist numere cadastrale pentru imobilele vecine, n locul numelui vecinului se va trece numrul cadastral, iar n lipsa numrului cadastral
numrul topografic sau numrul administrativ. Suprafeele se rotunjesc la metru ptrat.
204
204
Nr. Cadastral al terenului Suprafaa (mp) Adresa imobilului


ANEXA NR. 1.37 la regulamentRELEVEU APARTAMENT
Scara 1:100Cartea Funciar colectiv nr. UAT
Cod unitate individual (UI) CF individual
Nr.
ncpere
Denumire
ncpere
Suprafaa util
[mp]
1 Vestibul 5,44
2 Camera 18,06
3 Camera 12,25
4 Camera 10,55
5 Buctrie 8,55
6 Cmar 1,00
7 WC Serviciu 2,20
8 Baie 4,33
9 Debara 0,89
Suprafa util = 63 mp
10 Balcon 3,98
11 Balcon 3,85
12 Balcon 3,58
Suprafa total =75 mp
Executant, Data

(semntur, tampil)

Recepionat, Data
(semntur, parafa)Foaia colectiv

Carte Funciar Colectiv Nr../UAT .
Descrierea condominiului
Adresa construciei: .
Nr. cadastral:
Suprafaa teren:
ANEXA NR. 1.38 la regulamentNr.
tronsonScaraNivel

Nr.
apartament/
spatiu cu
alta
destinatie

Cod
Unitate
individual
(UI)*


Nr. CF
individual*

Suprafaa
util UI
-Suap-
(mp)
Cot parte
indiviz din
prile
comune
aferente UI
(Cpc)

Cot parte
teren aferent
UI
(Cpt)Obs.


TOTAL
Descriere pri comune
indivize

(Ex. intrare, casa scrii, subsol tehnic, spltorie, usctorie, ghen gunoi, pod, acoperi,
terenul construit i neconstruit, etc.)
ntocmit Recepionat
(semntur, tampil) (semntur, parafa)
Data
NOT:
- * se completeaz de ctre inspector/registrator
- n cazul n care cotele-pri comune nu sunt nscrise n actele de proprietate, acestea se vor calcula pentru fiecare UI, astfel:
pentru construcie: Cpc = Suap/Stuap, unde:
Cpc-cota-parte indiviz de proprietate reprezint raportul dintre suprafaa util a apartamentului sau a
spaiului cu alt destinaie dect aceea de locuin i suma suprafeelor utile ale tuturor apartamentelor i
spaiilor cu alt destinaie dect aceea de locuin din condominiu.
Suap-suprafata utila UI;
Stuap-suma suprafetelor utile ale tuturor UI
pentru teren: Cpt= Suap/Stuap x 100 (%) x St, unde:
Cpt-cota parte teren aferent fiecrui UI
St-suprafa total de teren, aferent construciei;
-procedura de calcul a cotelor pri indivize, aferente UI are la baz prevederile Normelor metodologice privind organizarea i
funcionarea asociaiilor de proprietari aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1588/2007, cu modificrile i completrile
ulterioare;
-suprafaa util a apartamentului (Suap) este definit conform Legii nr. 114/1996, republicat, cu modificrile si completrile
ulterioare.
206
206
ANEXA NR. 1.39 la regulament


PROCES-VERBAL DE VECINTATE
ncheiat la data ................


Subsemnaii proprietari:
Nume Prenume CNP

am procedat la recunoaterea i stabilirea limitei i vecintilor imobilului:
Adres imobil Nr. CF/
Nr. cad
(IE)
Localitate
Strada
(Tarla)
Numr
(Parcel)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.


prezentat n schi:


Latura
(de la punctul pn
la punctul)

Lungimea
(m)

Felul materializrii
Vecin
(numele i
prenumele/denumirea)

Semntura
vecinului

Subsemnaii, proprietari ai imobilelor nvecinate imobilului descris mai sus, recunoatem limitele stabilite prin prezentul proces-verbal i
prezentat n schi, fiind de acord cu acestea.

Prezentul proces-verbal a fost ncheiat n .. exemplare (cte un exemplar pentru fiecare parte semnatar i unul pentru documentaia
cadastral) i conine pagini.

Semnturi proprietari Semntura i tampila
.
. (persoan autorizat)

ANEXA NR. 1.40 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.
Cu sediul n .str. ..nr. .tel/fax.DOSAR NR./..

Ctre
Dl/D-na/S.C.
Domiciliul/Sediul.Avnd n vedere cererea nregistrat sub numrul de mai sus, v rugm s v prezentai pentru unele
lmuriri necesare soluionrii dosarului d-voastr la sediul oficiului/biroului teritorial n data
deora.camera nr. ...
Pentru relaii suplimentare putei contacta pe d-na/dl....................../funcia.............tel. .............n cazul n care pn la termenul stabilit nu vei rspunde celor solicitate, cererea d-voastr urmeaz a fi
respins conform art. 30 coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.


Data ..............................
Inspector (semntur, parafa)
Registrator (nume, prenume, semntur)
208
208
ANEXA NR. 1.41 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ...................
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ...................

DOSAR NR./..

Referat nr. .........../data..

La cererea nr.../data de nregistrare a cererii.
Domnului/Doamnei .................................................................
Domiciliul/Adresa ...................................................................

Analiznd cererea dumneavoastr n vederea recepiei documentaiei cadastrale aferent imobilului situat n:
UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIAL:.
Localitatea/Sectorul Tipul arterei Denumirea arterei Nr. potal

Bloc Scara Etaj Apartament Tarla Parcela

pentru nscrierea n cartea funciar este necesar ca, n maximum 15 zile calendaristice de la data comunicrii:

I Cadastru

I A: Nota de completare*

V rugm s prezentai urmtoarele:.

I B: Nota de respingere a recepiei documentaiei cadastrale

Documentaia cadastral a fost respins din urmtoarele
motive:**).
*) Termenul de soluionare a cererii se va prelungi cu numrul de zile corespunztor termenului n care s-au depus completrile.
**) se va completa n cazul neprezentrii documentelor solicitate n Nota de completare, sau cnd a fost depit termenul limit stabilit pentru completare.

Inspector (semntur, parafa)
II Publicitate imobiliar

II A: Nota de completare

V rugm s prezentai urmtoarele:..

II B Nota de respingere a cererii adresate oficiului/biroului teritorial

Se completeaz dac exist piedici n ceea ce privete efectuarea nscrierii |n cartea funciar
:.
Registrator (nume, prenume, semntur)

ANEXA NR. 1.42 la regulament

CTRE
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR......

Nr. de nregistrare ..../
CERERE DE ANULARE NUMR CADASTRAL
Subsemnatul(a)................................... domiciliat() n localitatea
.......... str. nr.......,legitimat() cu CI/BI seria . nr.
................, CNP , tel./fax.................................., e-
mail:........., prin mandatar (dac este cazul) PFA/PJA..................,
conform contract/angajament nr. ........., data ............, prin prezenta menionez faptul c nu am utilizat documentaia
cadastral n circuitul civil i v rog s dispunei:

ANULAREA NUMRULUI CADASTRAL: . al imobilului, situat n UAT
.... localitatea . str.
..., nr. ..., bl. ., scara., ap. ., sector
/ tarla parcela .

MOTIVUL ANULRII .............
...
...........IMOBILUL este nscris/nu este nscris n Cartea Funciar nr. a comunei/ oraului/
municipiului ..

ACTUL JURIDIC care justific cererea, anexat n original sau n copie legalizat:

..
Data .............................Proprietar

(semntur)


PLAN PARCELAR
ANEXA NR. 1.43 la regulament


210


ANEXA NR. 1.44 la regulament
TABEL PARCELAR
(include toate imobilele din tarla)


Nr.
Tarla
Nr. crt.
(ordinea
n tarla)
Nr.
cadastral
iniial
Nr.
carte
funciar
Nr. parcel/
(nr.
topografic)
Nr.
Cad/ Nr.
CF*
Suprafaa
parcel
din act
(mp)
Categoria
de
folosin
din act
Suprafaa
total
imobil din
act (mp)
Suprafaa
total
imobil
determinat
(mp)
Numele i prenumele
proprietarului
Act de proprietate (nr./data)
****
Observaii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
189 1 234 457 189/2/1 _ 8212 A 8212 8211 Popescu Vasile TP 342/6.04.2006
2 - - 189/2/2 10328 P 10328 10327 Vasile Ion TP 343/6.04.2006

3
- - 189/2/3 3179 V 11981 11988 Dumitru Ion TP 344/6.04.2006
189/2/4 4946 L
189/2/5 3856 F
4
1743 - 189/2/6
_
4951 A
8451 8450 Ionescu Gheorghe CVC 456/15.12.2006

189/2/7 3500 L
5 - - 189/2/8

A

7060
Teren la dispoziia comisiei
locale de fond funciar
Rezerv

TOTAL SUPRAF.
TARLA

38972

38972 46036


Vizat comisia local de fond funciar**)

Preedinte, OCPI (recepie) ntocmit ***) Executant **)
.. .. ..................... ....


Data

Semntura i parafa inspectorului (numele angajatului OCPI) (semnatura si tampila)
.. tampila OCPI

Valabil doar nsoit de planul parcelar recepionat

*) Se va completa la recepia cadastral.
**) n cazul n care planul parcelar este ntocmit de o persoan fizic/juridic autorizat, la solicitarea autoritilor locale, centrale sau a persoanelor interesate.
***) Doar n cazul n care procedura este demarat de OCPI.
****) Se va trece procesul verbal de punere n posesie, n cazul n care nu s-a eliberat titlul de proprietate.

ANEXA NR. 1.45 la regulament
CTRE
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR..

Nr. de nregistrare ../...

CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE NCEPERE / RECEPIE A LUCRRII

Subsemnatul(a) ................................... domiciliat() n localitatea
.......... str. ......... nr. ........, legitimat ()
cu CI/BI seria nr. ..............., CNP , tel./fax
................................... e-mail: ........., persoana fizic / juridic
autorizat, posesoare a certificatului de autorizare categorie seria. nr.... eliberat de
.., la data , solicit:

I. OBIECTUL CERERII :

- emiterea avizului de ncepere a lucrrii;

- recepia tehnic a lucrrii de specialitate:

II.TIPUL LUCRRII:
..............................................................................................................................................................................

III.EXECUTANT:...............................................................................................................................................

IV.BENEFICIAR:...............................................................................................................................................

IMOBILUL este identificat prin: UAT

Adres imobil
Nr. CF/

Nr. cad
(IE)
Localitate
Strada

(Tarla)
Numr

(Parcel)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.
Semntura i tampila
.
(persoan autorizat)


Serviciu achitat cu chitana nr. Data Suma Cod serviciu


ANEXA NR. 1.46 la regulament

AGENIA NAIONAL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.

Model aviz pentru nceperea lucrrilor de specialitateAVIZ DE NCEPERE A LUCRRII
Nr. ........../.............


Ctre .......................................................

(date de identificare a beneficiarului/executantului) n calitate de beneficiar/executantAnaliznd solicitarea dumneavoastr nregistrat la ANCPI/OCPI cu nr. ......... din
data..............., se emite avizul de ncepere a lucrrii ............................................................... (denumirea lucrrii).


1. Datele principale ale lucrrilor prevzute a se executa:

Obiectivul lucrrii: ...................................

Amplasamentele pentru care se solicit avizul sunt:

- suprafaa total: ......................... ha;

- termenul de execuie ............................

2. Documentare:.

3. Condiii tehnice pentru executarea lucrrilor

4. Recepia lucrrii:. (indicarea instituiei care efectueaz recepia)Consilier ANCPI/Inspector OCPI
(nume, prenume, semntur/parafa, semntura)Director Direcie ANCPI/Inginer ef OCPI
(nume, prenume, semntur)

Nota: exemplarul care ramne n arhiva ANCPI va fi nsuit prin semntur i de eful serviciului aferent
214
214
ANEXA NR. 1.47 la regulament

AGENIA NAIONAL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.

Model de proces-verbal de recepie a lucrrilor de specialitate


PROCES-VERBAL DE RECEPIE Nr. .... ntocmit
astzi, ..................., privind lucrarea ...............,
avnd Aviz de ncepere a lucrrilor cu nr. ......., data ..............

1. Beneficiar ........................................................................................................................................

2. Executant ........................................................................................................................................

3. Denumirea lucrrilor recepionate ...................................................................................................

4. Nominalizarea documentelor i a documentaiilor care s-au predat Ageniei Naionale de Cadastru i
Publicitate Imobiliar/Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar ............... conform avizului de
ncepere a lucrrilor:


....

5. Concluzii:.

(Se va face referire la ncadrarea n prevederile caietului de sarcini i ale avizului de ncepere a lucrrilor.)Lucrarea este declarat ADMIS/RESPINS.Alte meniuni:.6. Condiii impuse pentru refacerea lucrrilor n cazul calificativului de lucrare RESPINS:Consilier ANCPI/Inspector OCPI
(nume, prenume, semntur/parafa, semntura)Director Direcie ANCPI/Inginer ef OCPI
(nume, prenume, semntur)Nota: exemplarul care ramne n arhiva ANCPI va fi nsuit prin semntur i de eful serviciului aferentAGENIA NAIONAL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.

Model de nota de completare pentru lucrrile de specialitate
ANEXA NR. 1.48 la regulament

NOTA DE COMPLETARE

cererea nr. ......./ data ..............

privind avizul de ncepere a lucrrii/receptia lucrrii.Ctre:.................................................................................................................................................

(date de identificare a beneficiarului/executantului)


Analizand cererea dumneavoastra privind solicitarea avizului de ncepere a lucrrii/recepia lucrrii

............................................................... (denumirea lucrrii), v rugm s completai documentaia aferent

cererii mai sus menionate cu urmtoarele:

................................................................................................................................................................
Termenul de soluionare a cererii se va prelungi corespunztor de la data transmiterii completrilor
solicitate.


Consilier ANCPI/Inspector OCPI
(nume, prenume, semntur/parafa, semntura)
216
216
ANEXA NR. 1.49 la regulament

STANDARDE DE PRECIZIE I DENSITATE PENTRU REEAUA GEODEZIC NAIONAL
SPAIAL
Clasa

EMP (cm)
Nr.puncte/ Densitate/
Distribuie

Domeniu de aplicabilitate/ Observaii
A +/- 1,0 -73 staii GNSS permanente
- 1 pct / 3250 kmp
- Distribuie uniform
- legtur n reeaua de clas A0
- msurtori geodinamice regionale i
locale, msurtori de deformaii, servicii de
poziionare n timp real, meteorologie
B +/- 2,0 - 330 de puncte
- 1 pct / 700 kmp
- Distribuie uniform
- msurtori geodinamice locale,
msurtori inginereti de precizie
C +/- 3,0 - circa 4750 de puncte
- 1 pct / 50 kmp
- Distribuie uniform
- msurtori topografice, lucrri
inginereti, cadastru
- parial realizat
D +/-5,0 - cel puin 1 pct / 5 kmp
-Distribuie neuniform
- msurtori topografice, reele de ndesire
i de ridicare, ridicri de detalii
topografice, GIS
- parial realizat
EMP-eroarea medie ptratic

ANEXA NR. 1.50 la regulamentModelul certificatului eliberat de primrie din care rezult c posesorul este cunoscut c deine imobilul
sub nume de proprietar i c acesta nu face parte din domeniul public sau nu a fost nscris n evidene ca
fiind n domeniul privat al statului ori al unitilor administrativ-teritoriale
CERTIFICAT

Ca urmare a cererii nr. ...... din data de ................, se certific prin prezenta c:
domnul ................, cu domiciliul n ....................., identificat prin ..............., CNP ................;
doamna ......................., cu domiciliul n ..........................., identificat prin ..............., CNP ................,
sunt cunoscui c dein imobilul identificat cu nr. cadastral ................, n suprafaa de ................ mp, sub
nume de proprietar.
De asemenea, se certific c acest imobil:
- nu face parte din domeniul public sau nu a fost nscris n evidene ca fiind n domeniul privat al statului
ori al unitilor administrativ-teritoriale;
- face/nu face obiectul unor aciuni n justiie cu privire la care primria are cunotin;
- a fcut/nu a fcut obiectul legilor de retrocedare.

Primar
...................................
(nume i prenume)
....................................
(semntura i tampila)
218
218
ANEXA NR. 1.51 la regulament

Lista cuprinznd termenele pentru serviciile furnizate de Agenia Naional de Cadastru i Publicitate
Imobiliar i unitile sale subordonate

Nr.
crt.Grupe de servicii


Coduri servicii
conform Ordinul MAI 39/2009

)

Termen*
(zile
lucrtoare)
Termen n
regim de
urgen
(zile
lucrtoare)
1 Avize, recepii i furnizare date

1.1.

Avize i recepii
1.1.1 7 2
1.1.2; 1.1.3 15 5


1.2.
Furnizare date de
cadastru, geodezie i
cartografie
1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5;
1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.2.10;
1.2.11; 1.2.12; 1.2.13; 1.2.14;
1.2.15


3


1
2 Servicii de cadastru i publicitate imobiliar

2.1.
Prima nregistrare a
imobilelor/ unitilor
individuale (u.i.)
2.1.1. 15 5
2.1.2.; 2.1.3 7 3

2.2.
Dezmembrare /
Comasare
2.2.1.; 2.2.2.; 2.2.3. 7 3

2.3.
Intabulare sau nscriere
provizorie
2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.4. 7 2
2.3.3. 2 1
2.4. Notare 2.4.1; 2.4.2 3 1

2.5.

Rectificare
2.5.1. 1 -
2.5.2. 15 5
2.5.3. 3 1

2.6.
Actualizare informaii
tehnice
2.6.1; 2.6.2. 15 5

2.7.

Consultare / Informare
2.7.1. 1 -
2.7.2.; 2.7.3.; 2.7.4.; 2.7.5. 2 1
2.7.6.; 2.7.7. 3 1

*)n situaia prestrii unor servicii pentru ntregul UAT, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul ANCPI.