Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE COMODAT

Intre subsemnatii: ., cetatean romn, domiciliat in Loc. ., nr. ., posesor al in calitate de comodant, si SC . SRL, cu sediul in , NR. .., inregistrata la ORC sub nr , CUI prin reprezentant ., in calitate de comodatar, a intervenit prezentul contract de comodat in urmatoarele conditii :

DESCRIERE Contract de comodat auto


Eu, dau spre folosinta cu titlu gratuit SC ________________________SRL, prin reprezentant ________________________, autoturismul proprietatea mea marca ________________________, cu nr. de inmatriculare ________________________, avand numarul de identificare ________________________, numar de omologare ________________________/________________________, culoarea ________________________. SCOP Contract de comodat auto Imprumutul se face in scopul utilizarii autoturismului in interesul societatii de mai sus, precum si in vederea efectuarii unor calatorii in tara si strainatate, pe o perioada de ________ani incepand cu data autentificarii.
CHELTUIELI Contract de comodat auto

Toate cheltuielile privind intertinerea autoturismului (reparatie, combustibil, accesorii, impozite, asigurari, etc.) cad in sarcina comodatarului. SC ________________________ SRL, prin reprezentant ________________________, primesc de la ________________________, autoturismul descris mai sus in scopul si conditiile aratate si ma oblig sa le restitui proprietarului la momentul expirarii prezentului contract. Imprumutul se face in conditiile prevazute de art.1560 si urmatoarele din Codul Civil.
EVALUARE Contract de comodat auto

Evaluam obiectul contractului in vederea taxarii la suma de ______________ lei (______________). Declaram ca ne sunt cunoscute prevederile art. 200 si art. 201 din Regulamentul Vamal in cazul in care titularul scoaterii din tara a autoturismului, nu se reintoarce in tara cu el in termenul prevazut. Procesat la ________________________ n ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partilor. Comodant________________________ , Comodatar________________________